Diskusije - Forumi

Traži

Порука о презименима-наставак
koPoB
27. februar 2009. u 19.42

+1

zahumski - 7. септембар 2005. у 05.10 (*.bankofamerica.com) ČITAV SVIJET NASELI, A SEBE NE RASELI Saradnik „Virtualne Hercegovine” iz Australije istoričar Nikola Laketa, inače Nevesinjac, veliki rodoljub i nostalgičar za rodnim krajem poslao nam je obimnu istorijsku građu o nevesinjskim porodicama,njihovom porijeklu i migracionim kretanjima. Smatramo da ovaj materijal zaslužuje da se nađe na ovom sajtu i još jednom se zahvaljujemo gospodinu Laketi u nadi da će njegov primjer slijediti i drugi naši zemljaci razasuti po svekolikom svijetu. Živeci daleko od rodnog kraja u tudjini, razmišljam o seobama i etnickim promjenama stanovnistva na prostoru Hercegovine i Crne Gore, koje se smatraju nepresusnim vrelom migracija. Naročito je na tome polju bila aktivna Hercegovina. Još od davnina postoji izreka:„Hercegovina, čitav svijet naseli a sebe ne raseli”! Od najstarijih vremena, vecina seoba kretala je sa ovih prostora u pravcu Srbije i Bosne. Na pojavu seoba uticu dva veoma bitna faktora : unutrasnji i vanjski. U unutrasnje faktore spadaju uglavnom ekonomski,ljudi se sele bez prinude u potrazi za boljim zivotnim uslovima. Oduvijek su se selili Vlasi, Srbi stocari u potrazi za boljom ispasom za stoku.Vremenom poslije velikih epidemijskih bolesti i ratova, Vlasi se spustaju sa planina u ravnice,napustaju stocarstvo i pocinju se baviti zemljoradnjom. Ratovi i bolesti, naročito kuga, regulisali su prirastaj stanovnistva u srednjem vijeku. Vanjski faktori bili su napadi sa vana. Poslije vojnickog poraza, čitave mase stanovnistva bjeze ispred osvajaca, nastojeci da sacuvaju glavu i goli zivot, prelazeci pri tome hiljade kilometara. Srbi su stari indoevropski selilacki narod.Od početka VII v.n.e,žive na Balkanskom poluostrvu na teritoriji Vizantije. Vizantija ih je tu naselila radi zastite svoje sjevero zapadne granice od novih varvarskih upada. Hecegovina je do kraja XII vijeka bila u sastavu Vizantije.Za vrijeme uspona srpske države u doba vladavine velikog zupana Stefana Nemanje (1169-1196) Hercegovina ulazi u sastav srpske države. Polovinom XIV vijeka podijeljena je imeđu feudalnih

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

država Srbije i Bosne.Neko krace vrijeme Humom, kako se tada zvala Hercegovina, upravljao je Nemanjin najmladji sin Rastko kasnije nazvan Sv.Sava.On je od njemackog koPoB 28. јул 2007. у 21.25 cara Fridria I Barbarose (1125-1290) dobio titulu hercega,vojvode kada je bio u jednoj diplomatskoj misiji. Prvi titularni herceg bio je herceg Stefan Vukcic Kosaca (1435-1466) nosio je titulu „herceg od Sv.Save”, pa je zemlja kojom je upravljo nazvana Hercegovina. Sjediste mu je bilo u utvrdjenom gradu Blagaju na izvoru rijeke Bune.On se 1448 godine, odvojio od vlasti bosanskog kralja i poceo je samostalno da vlada, ali ne zadugo,jer su Turci ubrzo zauzeli Hercegovinu. Među njegovim sinovima ubrzo je izbila nesloga i borba oko nasledja.Kada je zemlja bila na vrhuncu uspona prema svjedocenju dubrovackog hronicara Petra Lukarevica u sastav vojvodstva Sv.Save ili Hercegovine bili su : Konjic, Dabar, Imotski, Blagaj, Mostar,Pocitelj,Nevesinje,Svitava,Popovo,Trebinje,Herceg Novi,Risan,Cernica,Rogatica,Milesevo, Prijepolje, Pljevlja,Piva i Tara.Već 1465 godine,Turci su zauzeli dobro utvrdjeni grad Blagaj i sjeverni dio,a Mlecani su zauzeli Neretljansku krajinu na jugu. Napad turske vojske predvodio je Vlatko, Ahmed-beg Hercegovic, poturceni stariji Hercegov sin,koji je napustio oca, poturcio se, presao je na stranu Turaka a sve radi toga da bi uz pomoć Turaka dosao sto prije do ocevog nasledja. Njegova dva mladja brata presli su u katolicanstvo ocekujuci efikasniju pomoć i zastitu sa zapada.Kada je Vlatko napadao sa vojskom na grad Blagaj, naredio je svakom vojniku da zapali najmanje po dest vatri.Kada je zapaljene vatre sa grada ugledao stari herceg, rekao je „ako je za svakom vatrom po jedan vojnik meni nema spasa”.Naredio je da se nocu mazge potkuju naopako i sa blagom da bi zaturio trag stigao u Dubrovnik, trazeci spas i utociste od Turaka.Stari herceg je ubrzo umro 1466 godine sahranjen je u crkvi u Scepan polju gdje se sastaju rijeke Piva i Tara.Njegovi sinovi poveli su borbu oko nasledja,sto je Turcima olaksalo posao oko zauzimanja preostalog dijela Hercegovine. Zauzimanje Herceg Novog 1482 godine, Turci su u potpunosti zavladali Hercegovinom, koja će biti pod njihovom vlascu neprekidno od 1482 do 1878 godine. Odmah po zauzimanju, Turci su osnovali Hercegovacki sandzak sa sjedistem u Foci. Poslije turskih zauzimanja Hercegovine 1482 godine, srpsko plemstvo ostalo je bez feudalnih posjeda i privilegija. Jedan dio plemstva izginuo je u borbama sa Turcima, drugi dio je izbjegao na zapad, treci dio plemstva primio je islam da bi zadrzao svoje feudalne posjede i privilegije. Tako su na islam presle sledeće srpske porodice u Hercegovini : Kalimanici, ( iz Foce za njih ima podatak u Dubrovackom arhivu da su su prva srpska porodica koja je uzela islam ) Ljubovici,Sokolovici,Kurtovici,Pasici,Bijedici,Basici,Kapicici i Zvizdici. Pocetkom XIX vijeka dolazi do ustanaka srpskog stanovnistva u Hercegovini od kojih su najpoznatiji ustanci pod vodjstvom Luke Vukalovica 1852-1862 godine, i ustanak poznati pod imenom Nevesinjska puska 1875-1878 godine, s ciljem sto brzeg oslobodjenja od turske vlasti. Zivot, obicaje i navike srpskog naroda najbolje je opisao naucnik Jevto Dedijer u svome cuvenom djelu„Hercegovina”nastalo početkom XX vijeka, kao rezultat naucnog istrazivanja samog autora i njegovih saradnika. U tome djelu Dedijer i saradnici sakupili su veoma dragocjene etnicke i istorijske podatke o zivotu i radu ljudi njihovim etnickim seobama i promjenama tokom XVIII i XIX vijeka. Oni

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

su zapazili da na teritoriji Hercegovine žive veoma stare srpske porodice, još od XII vijeka od vremena vladavine Stefana Nemanje (1169-1196) godine. Iz ovih starih porodica kada su se razbratila stara bratstva, tokom vremena nastale su nove srpske koPoB 28. јул 2007. у 21.25 porodice u Hercegovini koje su krenule u rasejanje sirom svijeta. U geografskom i klimatskom pogledu Hercegovina se dijeli na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu, granica je njena rijeka Neretva, koja od Konjica tece u pravcu sjever-jug i tako dijeli Hercegovinu na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu. Druga podjela je na gornju i donju Hercegovinu ili na humninu i rudinu (planinu). U humnini ne pada snijeg a u planini snijeg je redovna pojava. Od davnina stanovnistvo Hercegovine bavilo se stocarstvom, krecuci se sa stokom i pasom iz humnine na visoke planine, te su tako osnivana nova stalna naselja u gornjoj Hercegovini. Jevto Dedijer, rođen je 1879 godine u selu Cepelica kod Bilece. Bio je ucenik i saradnik velikog srpskog naucnika Jovana Cvijica koji se bavio proucavanjem Balkanskog poluostrva, kako se zove njegovo istoimeno djelo. Još kao mali djecak Dedijer je Cvijicu vodio konja kroz bespuca hercegovackog kamenjara na njegovim terenskim ispitivanjima. Cvijic je odmah zapazio bistrinu i neobičnu nadarenost hercegovackog djecaka.Pitao ga je :„Da li bi želio da nastavi dalje skolovanje”? Djecak je rekao, da bi rado nastavio skolovanje, ali otac nema para za njegovo dalje skolovanje. Cvijic je preko svojih veza i ljudi u Mostaru kod poznate srpske porodice Corovic obezbijedio mladom Jevtu Dedijeru da se skoluje u Mostaru, gdje je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju koja je pocela sa radom 1893 godine. Studije i doktorat zavrsio je kod Jovana Cvijica u Beogradu. Radio je kao kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, gdje je objavio mnoga naucna djela iz zivota srpskog naroda u BiH. Jedan je od rijetkih Srba intelektualaca koji je u znak protesta napustio državnu sluzbu jer se nije slagao sa okupatorskom politikom poslije aneksije 1908 godine, duboko saosjecajuci sa patnjama i teskom sudbinom srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Imao je čitavu mrezu saradnika na terenu Hercegovine i Nevesinja. Iz Nevesinja to su bili pop Tomo Bratic iz Fojnice i djaci Bogdan Zerajic iz Miljevca i Marko Perin iz Batkovica, obojica clanovi revolucinarnog drustva „Mlada Bosna”. Po Dedijeru u „starinske”porodice spadaju one koje su na prostoru Hercegovine zivjele odranije, prije turskih osvajanja srpskih srednjovjekovnih zemalja, a to su : 1.BUHA, vode porijeklo od Bjelokosica,žive u Domrkama i Ribarima kod Fojnice, Kolesku, Gacku, Nevesinju i rasijanju. 2.DJERIC, su starinom iz Niksica, žive u stolackoj, nevesinjskoj, konjickoj,focanskoj opstini.Za Djerice iz Ravni i Gacka, Dedijer veli da su Mucibabici,dosli su u Sipacno, odatle su dosli u druga mjesta:Biograd Slato,Dzinov Do Nevesinje i rasijanju. 3.MUCIBABIC,su starinska porodica u Ravnima u Povrsi,raselili su se na vise mjesta:Ljeskov Dub,Zijemlja,Fojnica, Gacko, Nevesinje i rasijanju. 4. BAJEVIC, su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece, rod su sa onim bratstvima koji vuku porijeklo od Predojevica, to su Leri, Jankovici i Boboti. 5. KOZJAK, su od plemena Predojevica kod Bilece. 6. LERO, vode porijeklo od Predojevica, žive u Bileci i rasijanju. 7. JOKANOVIC, su starinska porodica od Predojevica iz Bilece.Ima ih u Hercegovini,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

na Kosmetu u Bosni i rasijanju. 8. BOBOT, su starinci u Bileci, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od Predojevica. Žive u rasijanju. 9. MUSIC, su stara porodica iz Trebinja, ima ih oko manastira Savina u Boki. Žive na Zalomu u Nevesinju i rasijanju. 10. ANDJELIC, su stara porodica žive u selu Andjelici koje je po njima dobilo ime u trebinjskoj opstini. 11. PAPIC, su stara porodica. Papica ima u Bileci Dabru i Nevesinju. 12. BJELIC,su stara porodica iz Preraca kod Bilece, ima ih u Beogradu i rasijanju. 13. MANIGODA, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Konjicu i rasijanju. 14. ZIROJEVIC, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Gacku, Nevesinju na Zalomu, Kifinu Selu i rasijanju. 15. KOMLENIC,su starinom od bratstva Pilatovaca kod Bilece u Oputnoj Rudini. Žive u Bileci i rasijanju, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od plemena Pilatovaca. 16. GRUBACIC, vode porijeklo od Pilatovaca, ima ih u Baljcima,Gacku i Rastu kod Nevesinja i rasijanju. 17. CUPKOVIC, su starinom iz sela Biograda kod Nevesinja, porijeklom su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. Žive u Biogradu,Udreznju, Rogacama,Nevesinju i rasijanju. 18. IVANIS, su starinom iz Slata kod Nevesinja. Porijeklom su iz sela Sipacna kod Niksica, žive u Nevesinju i rasijanju. 19. VUJADINOVIC, su starinom sa Bijele Rudine kod Bilece, žive u Nevesinju u Babjoj Glavi, Sumicima, Udreznju i raseijanju. 20. TOHOLJ,su porijeklom sa Bogdanusica kod Bilece, žive na vise mjesta u Hercegovini i rasijanju. 21. MRKALJ,su porijeklom iz istoimenog sela u gornjem Hrasnu imeđu Stoca i Ljubinja. 22. MILIDRAG,su stara srpska porodica sa Ljeskova Duba kod Fojnice u Gacku. Žive u Gacku, Nevesinju i rasijanu. koPoB 28. јул 2007. у 21.26

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.50

koPoB - 30. septembar 2006. u 16.01 (registrovani član) 23. VISNJEVAC, su iz sela Visnjeva u Gacku, žive u rasijanju.

0

24. DERETIC,su stara porodica iz Korjenica kod Trebinja,žive u Trebinju i rasijanju. 25. VUJOVIC, su stara porodica,jedna od najstarijih i najbrojnijih u Hercegovini. Vode porijeklo od nekog Vuja koji je još u XV vijeku presao sa Grahova u Hercegovinu. Žive sirom Hercegovine i rasijanju. 26. PODRUGOVIC, su porijeklom iz sela Kazanaca u Gacku. Iz ove porodice je poznati guslar i epski pjesnik Tesan Podrugovic. 27. RADOVANOVIC, su porijeklom iz Vranje Dubrave kod Bilece, odatle su se raselili i danas žive u Riocima, Davidovicima,Dabru,Lukavcu,Fatnici, Vranjskoj i rasijanju. IG0R - 24. mart 2006. u 20.47 (registrovani član) zahumski - 7. септембар 2005. у 05.11 (*.bankofamerica.com)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

50. Rogacama i u selu Bratac i rasijanju. su starinom iz Drobnjaka od Cerovica. PREDIC. Rod su sa porodicama koje vode porijeklo od vlaha Malesevaca. žive u Garevi kod Gacka u Beogradu i u rasijanju. su porijeklom sa Banjana i odatle su dosli na Miholjace. su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina. 35. Beogradu i rasijanju. Beogradu i rasijanju.su stara porodica. 44. žive u Nevesinju. JANJUSEVIC.su stara popovska porodica u Garevi u Gacku. Dedijer veli da su porodicno ime dobili „ od nekog odbjeglog vojnika” koji je kupus zvao salatom.Diskusije . 48.su su iz Stevanovica Torina kod Lukavca. NADAZDIN. 45. rod su sa Dakovicima koji su se ranije prezivali Perisici. žive u Trebinju . Ima ih u rasijanju.serbiancafe.Kifino Selo. KESELJ. Ima ih u Sarajevu. 29.ima ih u Bileci. 38.su stara srpska porodica porijeklom iz sela Miruse kod Bilece. SIKIMIC. Batkovicima.Beogradu i rasijanju. u Izgorima u Gacku . koji su se veoma rano odselili u Vojvodinu. CVIJETIC. (CUCAK) su starinom iz Risna u Boki. Komor i Antelj. GUTIC . porijeklom od plemena Pilatovaca. Prebilovcima i u Spiljanima kod Konjica i rasijanju. su porijeklom iz Crne Gore. 42. CUCKOVIC.su stara srpska porodica iz Pive. Nevesinju i rasijanju. su porijeklom iz Trebinja. 46. te ih prozvase Salaticima. Beogradu i rasijanju. DAKOVIC. su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece. Vode porijeklo od Obrenovica iz Meduna u Srbiji. su porijeklom iz Korjenica kod Trebinja. Bratac. 30. Biogradu. Beogradu i rasijanju. Iz ove porodice je porijeklom prorok Vukelja Stevanovic i Ilija Stevanoc Kiko (1826-190) nevesinjski kapetan iz ustanka Nevesinjska puska 1875-1878 godine. Nevesinju i rasijanju. žive u Trebinju. Beogradu i rasejanju. su starinom sa Stona. 42. ima ih u Bileci i rasijanju. su stara srpska porodica iz Hercegovine. su stara porodica iz sela Bjelojevica kod Stoca.žive u Nevesinju i rasijanju. su porijeklom od Aleksica iz Oputne Rudine kod Bilece. http://www1.su porijeklom iz Ozrinica kod Niksica odakle su dosli prije 400 godina na Rogace u Nevesinje.Tadica ima u Beogradu i rasijanju.veli dedijer za njih. Ranikucama. Jugovicima. 32.Lukavcu. Nevesinju i rasijanju. ima ih u Krusevu. ATELJEVIC. su porijeklom iz Banjana. su iz Kazanaca u Gacku. 33. TADIC. SPREMO. SKENDER. 47. 40. Ranije su stanovali u nevesinjskoj Povrsi. iz sela Maline na putu Trebinje-Bileca. Sarajevu. Turci su ih istjerali iz Korjenica. 43. žive u Trebinju. POPADIC.su istog porijekla kao Stevanovici i Cvijetici. Žive u Ljubomiru kod Trebinja i rasijanju. su porijeklom iz Ridjana u Niksickim Rudinama. Sarajevu.Forumi 28. STEVANOVIC. 41. Luka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. PERISIC. PILJEVIC. a otale u Drezanj i druga mjesta. SALATIC. 39. GUSIC.zivjeli su u Sopiljima. KOSUTIC. te su odselili u Dabar. 49.Gacku i rasijanju.Trusini. Kujacic. 34. Žive u Nevesinju. 36. 31. 37. od njihovog roda su ove porodice: Stijacic. Iz ove porodice porijeklom je poznati srpski slikar Uros Predic. Ima ih u Nevesinju. Ima ih u Ljubomiru kod Trebinja. KRUNIC.Iz ove porodice vodi porijeklo sadasnji presjednik Srbije Boris Tadic.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Lisov. ZECEVIC. su istog porijekla kao Stevanovici i vuku porijeklo od Obrenovica. Zivjeli su u Grahovu. SUTONJA. GLOGOVAC.žive u Brckom.

su porijeklom iz Herceg Novog. MEDAN. Avtovcu.Miholjacama. LECIC. 67. CERANIC. Prije Kosova. Krekovima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su porijeklom iz Konavla. su starinom od Koprivice sa Banjana. 65. MIHIC. Zerajici žive u Miljevcu.Beogradu i rasijanju.su porijeklom sa Bancica kod Ljubinja. ZELENOVIC. GLIGORIC. BOVAN. 53.su iz Ljubomira. 76. Beogradu i rasijanju. 52. 61. Dzeletovici su dosli iz Petrovica i Banjana u Cepelicu. su stara srpska porodica iz sela Cepelice kod Bilece. Gacku.Glasincu. 64. 62. su stara porodica sa „Bjelatka ispod Krsca”. 73. Ima ih u Nevesinju.Drobnjaku. Nevesinju i rasijanju. ima ih u Jasenici kod http://www1. na Stepenu kod Gacka. Ima ih u Gacku. Beogradu i rasijanju. odakle su se raselili. SUSIC (SUSA) poticu iz sela Kljeuta kod Gacka. Na Bozic. gdje su se prezivali Kasikovici a poticu od Ljubovica. ustaše ih pobile i spalile u crkvi. Mostaru.su stara porodoica iz Humske. u Bosni. zivjeli su u selu Kovacima kod Bilece. 69. Avtovcu. 63. VUKAJLOVIC.serbiancafe. VUJNOVICI. su porijeklom od Cerovica iz Drobnjaka. 77. 58.Beogradu i rasijanju. BANJAC. Livnu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u Jugovicima i Pridvorici u Borcu.su potomci kneza Zdrijelovica iz Ljubomira. 70. Ima ih u Sarajevu. BAJCETIC. 54. Zelenovica ima u Miholjacama. GOLIJANIN. Ima ih u Stocu. 68. SKOKO.1942 godine. Ima ih u Stocu. na Oblju kod Kalinovika i rasijanju. su porijeklom iz Drobnjaka gdje su se prezivali Cerovici.Nevesinju. 59. Ima ih u selu Krekavicama.Nevesinju. Blagaju. Iz Skorbutnih Rudina presli su na Miholjace u Gacku. SORAJIC.Novom Sadu i rasijanju.ima ih u Dreznju.Beogradu i rasijanju. Žive u Bileci.ima ih u Beogradu i rasijanju. SIMOVICI.Kifinu Selu kod Nevesinja. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. 56.Mostaru. Žive u Nevesinju.Beogradu. CRNOGORAC. su starosjedioci u Batkovicima u Nevesinju.Diskusije .Glamocu i rasijanju. 55. 74. zivjeli su u Mirusama. 60. VLACIC. ima ih u Bileci i Ljubinju i rasijanju.poticu od Bijelica.Kifinu Selu. su starinska porodica iz Popova polja. Nevesinju i rasijanju.Gacku. Radicima (Rast) kod Nevesinja. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. su porijeklom sa Bune kod Mostara.Žive u Bezdjedje.Dreznju. su zivjeli u selu Bodezista u Gacku. 6.Nevesinju. 71. su porijeklom iz Ridjana.Mostaru. 75. su stara porodica a ima ih u Davidovicima kod Fatnice. to su cuveni kamenorezci i stogodisnjaci.1. jedna grana Bajcetica preselila se iz Mirilovica u Cernicu. Beogradu i rasijanju.u Nevesinju i rasijanju. 66. Nevesinju i rasijanju.su porijeklom od Kapora. DUTINA. Beogradu i rasijanju. ULJAREVICI.su rod sa Vujovicima čak slave istu slavu. SARENAC. a žive u Mirusama.Beogradu i rasijanju. GOVEDARICA. Iz ove porodice poticu hajduk Vucic Zerajic i mladobosanac Bogdan Zerajic. su stara srpska porodica. Ima ih u Gacku. 72. Mostaru i rasijanju. su stara srpska porodica iz sela Citluk kod Nevesinja.prezime su dobili po tome sto su zivjeli na Banjanima.Lukavcu. prema porodicnom predanju.Sarajevu. ZELEN. DZELETOVIC.Sumicima. Brckom. Nevesinju. ZERAJIC.Bratacu.Forumi 51.Nevesinju. TAMINDZIC. gdje ih ima i danas. DANGUBIC. Jezeru. 57. su stara srpska porodica iz sela Lipe kod Duvna.preko Hrasna i Stoca doselili se u Dabar a odatle na Trusinu. su porijeklom ispod planine Golije između Gacka i Niksica. Ima ih u Bileci.

Ovi iz Banjana presli su planinu Sominu i naselili se u Dulicima. BOKIC. Beogradu i rasejanju.serbiancafe.12 (*.Diskusije .. у 05. Porijeklom su od Matosa sa Rovina u Crnoj Gori. su iz Lazarica kod Gacka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. žive u Padjenima kod Bilece. TOMANOVIC. 79.Sarajevu. KASIKOVIC.Ulogu.porijeklom od stare porodice Mijac. MANDIC. Sekare. Ima ih u Fatnici. Pokupio beg raju nevesinjsku zanju psenicu u Lugu. Mostaru. S njima su rod Golijani. DJOGO.Biogradu.com) 86. 82. KOKOLJ. LAZETIC.Rujevu Dolu i Ubosku. Krekovima i Nevesinju. Krekavicama.. su od Malisevaca. u Vlahovicima kod Ljubinja. na polasku beg pita raju :„Oce te li rucak s’ medom ili s’ http://www1.Nevesinju i rasijanju. Ima ih u Brckom. Ima ih u Objeseniku. септембар 2005. KULAS.opjevan je u narodnoj epskoj pjesmi. odakle su prije 400. 93. su porijeklom iz Foce.„Zenidba bega Ljubovica”.su porijeklom iz Mirilovica. ima ih u Pobrdju. Savica ima u Slatu.Gacku. DODER. HRNJEZ.Bratacu. 90. Doderi. SAVIC. su iz Baljaka kod Bilece. Ima ih u Sarajevu. 81. vodili su rat za prestiz sa krajiskim Filipovicima.html?157[1/26/2013 7:19:44] . su porijeklom iz Bilece.su porijeklom iz Fatnice. su od Malesevaca iz Maline imeđu Trebinja i Bilece. Potjecu iz Ridjana kod Niksica.bankofamerica. 84.Ima ih u Zovom Dolu.ranije su se zvali Pajevici. u 20.Dedijer veli :„Devet ih je brata poslo na Kosovo. MAKSIMOVIC. Beogradu i rasijanju. LJUBOVIC. KUKIC. 94. SOLAJA.24.Kokorini. su porijeklom od Pilatovica iz Pilatovaca kod Bilece.Biogradu i Nevesinju i rasijanju.Klepcima. su stara srpska porodica koji su se ranije prezivali Istinici.Lukavcu.Forumi Ljubinja. Ljubinju i rasijanju. 83. IG0R . 80.Dalmaciji.Bacevici.jedno su bratstvo i svi poticu iz Pilatovaca.Mostaru i rasijanju.47 (registrovani član) -. žive u Dobreljima u Gacku. su porijeklom od nekakva Ljuba koji je bio dvorjanin hercega Stefana. nekada najmocnija feudalna porodica u Bosni i Hercegovini. su porijeklom sa Grahovca sa Grahova.pa se samo jedan ziv vratio i poslije pada Hercegovine pod Turke njegovi su potomci primili islam” Zivjeli su na Odzaku Lubovica kod Nevesinja. su stara srpska porodica. ZUTKOVIC. Sudzumi i Seslije jedno su pleme. Predolju kod Stoca i rasijanju. 91. 92.godina dosli u Hrasno. 89. su starosjedioci u Domasevu. Najpoznatiji clan ove porodice je Osman Ljubovic. su starinom iz Ceva. su Visnjici ispod planine Golije u Crnoj Gori. 97.ima ih u Slivljima u Gacku i rasijanju. 78.Plocnik.Trebinju i u rasijanju. Od Kasikovica su Ljubovici u Odzaku kod Nevesinja. Kokolji. su porijeklom sa Banjana. Porijeklom su sa Trebjese i žive u rasijanju. su stara porodica iz Bilece. JEREMIC. Lici i rasijanju. JANKOVIC. 95. 88. POPARA. U Kolesku i Nevesinju se prezivaju Djogovici. Beati. U Crnoj Gori se zovu Doderovici. mart 2006.7.Vukovici u Nevesinju i Visnjici u Visnjica Dolu pod Golijom. Maddica ima u Duvnu. Blagaju. su porijeklm od Dubljevica u Gacku. odakle su se raselili po Hercegovini. potomci su Vladislavica iz Jasenika u Gacku. su starosjedioci iz Nevesinja. Jedno vrijeme boravili su na Mirusama i Banjanima. ima ih u Domasevu.ima ih u Trebinju i rasijanju.Mijatovcima Nevesinju. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. 96. 87. 85. kasnije se pominju u Nevesinju.Kapavici. GRAHOVAC. a porijeklo vuku od Vrljesa.

99. Ima ih u Nevesinju.Od Knezevica vode porijeklo Zimonjici. 111. 105. su porijeklom iz Humske zemlje. Od nevesinjskih Parovica. 109. muslimani u Gacku i Avtovcu vode porijeklo od Papovica.žive u Jaseniku kod Gacka. hitcima u ledja likvidirao ga Vlajko Begovic. su iz Pisce na Pivskoj planini. septembar 2006. Jovan Erdeljanovic veli da su 343 porodice pobjegle ispred Turaka iz Hercegovine i sklonile su se u Cuce. ima ih u Gacku i Nevesinju. KOPRIVICA. KNEZEVIC. TEPAVCEVIC. su dosli iz Cadjara u selo Przine kod Gacka. 110. Trebinju i Nevesinju.eto ti bega jezdi poljem na alatu sav čistu zlatu. su stara srpska porodica porijeklom sa Banjana.samo ljeba suva nose sluge.Diskusije . LESKOVAC. su doselili u Gacko iz Grblja poslije 1433 godine.negdje pred zalazak sunca.Mostaru. koPoB 11. PISCEVIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] . SAROVIC. a prema svjedocenju istoricara Vladimira Dedijera. Pasici. 114. su iz Kazanaca. ali je od njih ostao toponim Ljeskovik. Od Papovica vode porijeklo Parovici u selu Lazaricima kod Gacka. raselili su se po Hercegovini i dalje. Ima ih na Zlatiboru. 106. BANDIC. Od bratackih Samardzica je rodom četnicki hercegovacki vojvoda Petar Samardzic (1895-1945). http://www1. neki su otselili u Bosnu i žive u selu Provalama kod Travnika. RADULOVIC. Starinom su sa Ridjana kod Niksica.51 koPoB .rucka ni meda nema.Beogradu i rasijanju. 107. su stara srpska porodica porijeklom iz Krivosija u Boki. Selo Sipacno po njima je dobolo ime. SAMARDZIC. su stara srpska porodica iz Hercegovine.Batkovicima i Nevesinju. Samardzica ima u Slatu. LAZAREVIC. SUKOVIC.serbiancafe. 102.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. koji su se kasnije preselili u selo Biograd kod Nevesinja.Donjoj Trusini. Jedni Samardzici zivjeli su na Krstacama Vranjskim i u Ladjevicima kod Bilece.MARIJANOVIC. Još daljom starinom su iz sela Bajica u Crnoj Gori. su stara srpska porodica sa Ljeskovika u nekoj od ranijih seoba otselili su iz Nevesinja. Bratacu.Sarajevu. 98. su stara srpska porodica iz Lukovica kod Gacka.02 (registrovani član) 100.Ovo je samo jedna anegdota iz zivota Ljubovica. odakle su se raselili u razne krajeve zemlje. 113. najpoznatiji je Blagoje Parovic (1903-1937) revolucionar i spanski borac. Gladna raja pojede suv ljeb kao da je s’ medom namazan. 103. u 16. su porijeklom sa Kosova a žive u Cadjaru u Gacku. Pominju se u Mostaru. su porijeklom iz Hercegovine a pominju se čak u Zumberku u prvoj polovini XVI vijeka.30.pijeve vodu. 112.boravili su u Sipacnu a zatim se doselili u Rast. poslije Drobnjaka. oktobar 2009.Udreznje.Poticu od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. TOMOVIC. su iz Gacka iz sela Cadjara. KORDIC. 104. 108.Beogradu i rasijanju. koji su se odatle raselili. Ima ih u Beogradu i rasijanju. 0 101.su stara porodica porijeklom od Vlaisavljevica.Stepena i iz Cernice u Gacku. u 20. Poginuo u Spaniji u Spanskom gradjanskom ratu 1936-1939 godine. Ispred Turaka su pobjegli iz Hercegovine u Cevo. su sa Banjana. PAPOVIC.Forumi ljebom”? Raja graknu:„S’ medom”! Raja zanje. su stara porodica iz Kazanaca. s ruckom. po nalogu Kominterne i Josipa Broza Tita. VUKOMANOVIC. SIPOVAC.Grabovicu i Nevesinje.Predanje im kaže da su sa Kosova. naselil se u selo Lazarice između Gacka i Avtovca. su stara srpska porodica porijeklom iz Drobnjaka.Postoljanima.

Nikola-otac > 3. 118. 123. se pominju 1439 godine. DEDICI. 120.Nevesinju. U pismu harambasa Laketa obavjestava providura o svojim zaslugama za Mletacku Republiku. Ima ih u : Nevesinju. Bjelopavlice. su stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja. Piragicima. danas se jedno selo kod Mostara zove Bacevici. Lako-kurlebalo > 7. su stara srpska porodica. 119. prilikom njegova bjekstva iz Sarajeva u Beograd 1908. 126. 9. COKORILO. su iz sela Loncara u Borcu na Gornjoj Neretvi.serbiancafe. su porijeklom iz Tvrdosa kod Trebinja.godine.Diskusije . PRAVICA. Ilija-sukurdov > 8. selo Objesenik u Borcu zvalo se Bacevic. Njihov prapredak harambasa Laketa pominje se u prepisci s mletackim providurom u Kotoru iz daleke 1686 i 1687 godine. 128.kurdjel. su porijeklom iz Pive od Branilovica. PETAR. primili islam i danas su aktivna muslimanska porodica. 124. Geneaolosko stablo moje porodice bilo bi sledeće: 1. su iz Banjana. su iz sela Bijelac kod Trebisnjice. Iz ove porodice potice kaludjer Prokopije Cokorilo. Vlado-djeda > 4. Sa druzinom od 200 ljudi. ima ih u Herceg Novom. 130. su porijeklom iz Gacka. PUTICA. su iz sela Mijonici imeđu Popova i Trebinja. Usput mu javlja da je pridobio za borbu protiv Turaka : Kuce.januara. su stara porodica sa Taleze i Bobovista iz Trebinja. ANDRIC.bore se za Republiku. Njegovih pet sinova .Pipere. 127. su stara srpska porodica iz Vracanovica na Banjanima i iz Mirusa kod Bilece. otselili u Bosnu.Forumi 115.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. mostarski jeromonah. su iz Sume kod Trebinja po kojima je selo dobilo ime. ELEZOVIC. Nešto podataka o ostalim nevesinjskim porodicama naslo se u izvorima dubrovackog arhiva i srednjovjekovnim poveljama srpskih vladara. LONCAR. poslije burnih vremena stize sredinom XVIII vijeka. 116. ( ELEZ ) su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja. Dubrovcanima je porucivao : ”Sva je Hecegovina moja„! Harambasin praunuk Petar. su stara srpaka porodica iz Dedica u Popovu. IGNJATIC.Brdjane i kao nagradu dobio sest cekina i pet bala. otselili se u selo Orah kod Trebinja. su iz Tihova u Gacku. Harambasa je znao stizati do Sarajeva.Nebojsa-sin > 2. žive u Kolesku. 129.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Konjicu. DANILOVIC. L A K E T A. Napisao „Ljetopis Hercegovine’ veoma značajno djelo za proucavanje hercegovacke istorije. tako su prozvani po loncima koje su pravili i prodavali. napao je i popalio Gacko i tom prilikom je ubio 12 Turaka. CELOVIC.rođen u Planoj 1802 godine. Loznic. VULESEVIC. Djoko-cukundjeda > 6.Gacku. Mostaru i rasijanju. Sve Lakete poticu iz sela Pluzina.KLIKOVIC. Jovan-pradjeda > 5. Slave slavu Svetog Jovana Krstitelja 20. Dzinovoj Mahali. Beogradu i rasijanju. su porijeklom iz Duzi u Trebinju. te su izgubljeni podatci o mnogim porodicama. u Crvenik selo Bratac kod Nevesinja. u nekoj seobi doselili su u okolinu Zadra. Odatle pod pritiskom Turaka prelaz u selo Pluzine. Pisma se cuvaju u Istorijskom arhivu u Kotoru. 125. pisana na Srpskom i Latinskom jeziku. http://www1. Ima ih u Planoj.Dubrovniku i Trebinju.od kojih je jedan kaludjer. ima ih u Srbiji u Beogradu. porijeklom iz zaledja Boke Kotorske. 117. pljackao je dvor bosanskog pase i vracao se nazad kuci. To su : 1. TIHIC. 121. GOLUBOVIC. 122. rodonacelnik porodice bio je neki Golub po kome su dobili prezime.Bratacu i rasijanju.Askurddjel? Ovo bi bio kratak pregled porodica koje je obradio profesor Jevto Dedijer sa napomenom da je propao dio materijala koji se odnosio na gornji dio Nevesinjskog polja.BUBALO. BACEVIC.

osnovali su manastir Zitomislic. pukovnik Mihajlo Miloradovic je razgranicio dvije velike sile Rusiju i Kinu početkom XIX vijeka. MILOSEVIC. VASILJEVIC. Biogradu. 24. Nevesinju i rasijanju.serbiancafe. Nevesinju i rasijanju. Nevesinju. DRASKOVIC. JAKSIC. žive u Zovom Dolu. balkanski rekorder u bacanju kugle 1934-1936godine.. Porijeklom su sa Rudina. Prvi put se pominju 1319 godine. žive u Gacku. 8. 15. 17. su stara porodica iz Humske zemlje. SANTIC. Žive u Slivljima. 11. Nevesinju. se pominju 1372 godine. ima ih u Kolesku. Batkovicu. Nevesinju itd. polovinom XIX vijeka brojali su 300 pusaka. 19. zatim u Decanskim poveljama 1335-1345 godine. 18.su stara porodica. RATKOVIC. porodicno predanje im kaže da poticu od Ljubovica.30. 10.13 (*. i kasnije u Decanskim hrisovuljama 1335.com) 20. JAREDIC. ima ih na Zalomu i Nev. Žive na Udreznju. 13. harambase Petko i Stojan Kovacevic iz sela Srdjevica kod Gacka. žive u Krekovima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije . KAPOR. KOSTIC. 6. žive u Bratacu. BRATIC. Nevesinju i rasijanju.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 05. http://www1. Beogradu i rasijanju. pominju se 1281 godine. se pominju 1372 godine. se prvi put pomonju 1372 godine.godine. Nevesinju i rasijanju. (hrisovulje su kraljevske zlatnopecatne povelje). BUKVIC. pominju se 1451 godine. jedini nevesinjac ucesnik na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. se prvi put pominju u Popovu 1320 godine. Emigrilali su u Rusiju. Nevesinju i rasijanju. STANKOVIC. žive u Nevesinju. 9. koPoB .1345 godine.7. Žive u Kolesku. Od Kovacevica iz Grabovice potice Aleksa Kovacevic. Bileci i rasijanju. 14.Forumi 2. септембар 2005. 7. u 16. sportista. Beogradu i rasijanju. 3. žive na Odzaku. VUCINIC. BABIC. pisac i pjesnik. Grabovici. JONLIJA. se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. 4. AVDALOVIC.03 (registrovani član) IG0R . VUKOTIC se pominju1427godine. žive u Krekovima. Trusini. Gradini. ILIC. žive u Kolesku. 5. KOVACEVIC. mart 2006. BRENJO. veoma stara porodica. DRAGOVIC. godine. prvi put se pominju 1283 godine. žive u Nevesinju. ima ih u Bratacu.24. pominju se 1370 godine. su stara porodica iz Trebinja.48 (registrovani član) -. žive u Mostaru. Mostaru. su humska vlastela. Iz ove porodice poticu poznati junaci. 12. 16. Sarajevu. Žive sirom Hercegovine i rasijanju. su stara porodica. ima ih u Nevesiju. 21. prvi put se pominje u spisima dubrovackog arhiva knez Ivan Aleksic 1429 godine. Veoma su brojna porodica u Hercegovini. 22. ALEKSIC. Nevesinju i rasijanju. a zatim u Decanskim poveljama 1335-1345. Gacku. Nevesinju i rasija. 23. U Nevesinju žive u Kolesku.bankofamerica. žive u Kolesku. su stara porodica. su veoma stara i brojna porodica u Hercegovini. žive u Dreznju. u 20. Grabovici i Biogradu. MILORADOVIC. Nevesinju.Ima ih u Trebinju. ima ih na Crgovu.Beogradu i rasijanju. su Humska vlastela iz okoline Stoca sa Radimlje. Gacku. Steci na Radimlji su njihovo porodicno groblje.. septembar 2006. Nevesinju i rasijanju.

VILIC. su Humska vlastela. 45. ozenjen Blagaja. 32. 41. Nevesinju i rasijanju. GLUSAC. 43. su iz Trebinja i iz Huma. i za njh se kaže da su sa Zagorja. VUCETIC. pominju se 1322 godine. žive u Bratacu. Zalomu. 40. su iz Trebinja. TRZIC. Nevesinju i rasijanju. unuk kneza Andrije. ima ih u Bratacu i rasijanju. pominju se prvi put 1335 godine. cuva se u Beogradu. Dedijer misli da su Vilici iz Gracanice u Gacku.žive u Nevesinju i rasijanju. Žive u Nevesinju. pominju se 1380 godine. se pominju prvi put 1379 godine. 28. Miroslav je Nemanjin brat. upravljao je Hercegovinom iz grada 0 polju.Forumi 25. 47. NIKOLIC. su iz Cernice kod Gacka.Od vremena kralja Milutina žive u Nevesinju na Sehovini i Bojistima. pominju se 1333 godine. Žive na Zalomu. su iz Huma. rodonacelnik loze je Nikola zupan u Popovu Vojsavom. ZUBAC. MILANOVIC. Macari se pominju u Decanskim poveljama 1335-1345 godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] . kolonizirani na Kosovo. žive u Biogradu. 29. 46. pominju se 1442 godine. žive u Dreznju. pominju se u Decanskim poveljama. ” koPoB 11. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. se prvi put pominju 1389 godine. MIRKOVIC. RAJICIC. MARIC. pominju se u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. to je najstariji pisani spis kod Srba. NINCIC. Ziljevu i Nevesinju. ima ih na Pluzinama. pominju se 1376 godine. PRODANOVIC. Nevesinju i rasijanju. Iz ove porodice bio je Mato Glusac (1774-1870) cuveni prorok i gatar. se pominju 1436 godine u Trebinju. oktobar 2009. Nevesinju i rasejanju. Nevesinju i rasijanju. 44. Miroslavovog sina. Za potrebe kneza Miroslava napisano je Miroslavovo Jevandjelje. žive u Odzaku. zivjeli su u selu Bodezista koje je nekada pripadalo Zagorju. 38. 33.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su stara srpska porodica. 34. zatim se javljaju u Decanskim hrisovuljama. Ima ih u Bratacu. RADIC. IVANOVIC. su iz Nevesinja. veoma stara porodica. pominju se u Decanskoj povelji 1335-1345 godine. 37. Glusci danas žive u Bileci i Gacku. Žive na Zalomu. Nevesinju i rasijanju.Prvi put se pominju 1280 godine. 26. ali se nezna da li su rod sa ovim Nikolicima. Nevesinju i rasijanju. STANISIC. pominju se 1435 godine. Nikolica ima u Nevesinju i rasijanju. Jedna grana Nikolica pominje se u Decanskoj hrisovulji 1335godine.52 30. u 20. gdje se pominju 1410 godine. u izvorima se pominje Ratko Milanovic 1370 godine. 35. Nevesinju i rasijanju. koje se sacuvalo do danas. pominju se 1419 godine. pominju se 1373 godine. PETKOVICI. su feudalna vlastela iz Prijevora kod Bilece. su iz Humske zemlje. su potomci Vlaca Bijelica sa Vlahovica. su iz humske Zemlje. IVKOVIC. Radica ima u Kninu. 31. RATKOVIC. http://www1. su iz Biograda kod Nevesinja. BESTIC. žive na Zalomu i Nevesinju. Od njih mnoge srpske porodice vuku porijeklo. Nešto kasnije 1373 godine pominje u spisima dubrovackog arhiva neki Radovan Stanisic. u Decanskoj hrisovulji. su iz Rudina i iz Nevesinja. su stara vlastela iz Konavala. Budisavlju. su stara srpska porodica. 36.Diskusije . MACAR.serbiancafe. 27. su iz Zubaca kod Trebinja. žive u Biogradu. Pridvorcima. Koji sepominje 1370 godine kao graditelj crkve. sestrom bosanskog Kulina-bana. su iz Nevesinja. pominju se 1372 godine. pominju se 1374 godine. Krajem XIV vijeka. MANJAK. 39. 42. PREDOJEVICI. BIJELIC. žive u Nevesinju. žive u Nevesinju. su stara porodica iz Humske zemlje. su iz Nevsinja.

su pivska porodica porijeklom od Branilovica. MILOVIC. Nevesinju i rasijanju. MILISIC.vidim da ima novih detalja i podataka u odnosu na knjigu pr. desno krilo Veleza iz Mostara i reprezentacije bivše SFRJ. koPoB . ima ih u Nevesinju i rasijanju.To je rezultat njegovog istrazivanja iz ove oblasti. 53.DEDIJERA. Tu su pocinili nešto slično te su morali bjezati ponovo.Mada ima i http://www1. su iz Trebinja.A selo Baljivac . žive u Kolesku. su porijeklom iz Pive.7. septembar 2006. Iz ove porodice potice vojvoda pop Petar Radovic (1832-1906).Forumi 48. Ima ih u Nevesinju i rasijanju.31 (*. Bojistima.7. Pominju se 1358 godine. 54. 49. porijeklom su od Jelica iz Oraha. pomonju se 1430 godine. Sarajevu. Jedan od lokalnih vodja u ustanku Nevesinjska puska 1875-1878 godine.30. Koliko je meni poznato porodicno stablo svojih porodica uradili su Dr. Okuka je pred dzamijom na Obadica kamenu palio svijecu i molio se bogu. Žive u Nevesinju i rasijanju. gdje i danas žive. 51. SILJEGOVIC. Dosli u selo Bratac. pominju se 1374 godine. Dok su ostali klanjali u dzamiji u Ulogu.04 (registrovani član) IG0R . Gacku. Nikola Vladov Laketa Baljivac .*) BATZUT samo da dodam komentar na jednu najstariju porodicu u Hercegovini Zato sto su bili prvi zanatlije . RADOVIC. Budisavlju. MISKOVIC. 55.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ameritech. 57.Mesto se zove Lijeska A povrs Bobani . септембар 2005. у 16. Nevesinju i rasijanju. ANDRIJASEVIC. ima ih u Kokorini i Pridvorici u Borcu. su iz Nevesinja.serbiancafe. Spominju se u trecem veku za U rimskim zapisima jer su bili GRNCARI to jest pravili sude od gline zemlje i danas postoji mesto gde su glinu vadili . Radojicica ima u Kifinu Selu. Iz porodice Okuka iz Nevesinja potice fudbaler Dragan Okuka. mart 2006. 52.18. su iz Nevesinja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ima ih u Ulogu. RADOJICIC. 56. pominju se 1372 godine. Pominju se u dubrovackim izvorima u XIV vijeku. jedan koji je bio kod stoke u planini ostao je pravoslavni i od njega poticu Okuke. OKUKA.net) Hvala Gosrodinu Laketi . te da će mladji istrazivaci nastaviti ovaj posao. Ovo su samo neke srpske porodice iz Hercegovine za koje postoje istorijski podaci s napomenom da ovo nije konacan spisak.Diskusije .52 (216. Nevesinju i rasijanju. Novak Laketa – LAKETE. su stara srpska porodica porijeklom iz Kuca. септембар 2005. su stara srpska porodica iz Borca. u 20. su staro pivsko bratsvo. pominju se 1372 godine. Batkovicima. prof. PEJOVIC. у 12.49 (registrovani član) Kifino Selo . žive u Nevesinju. su iz Konavla.g.Vidim da su to prezimena koja su mahom dosla na podrucje Zahumlja posle 1521. Prof. 50. Postoji rimski put i rimska catrnja na Baljivcu . žive na Trusini i Nevesinju. zbog ubistva i krvi dosli u Ridjane kod Niksica. Momcilo Golijanin – GOLIJANI i Dr. i glina je jedna najkvalitetnija . ADZIC. su iz Nevesinja. Kada se Borac turcio od petorice brace.24.Aleksa Buha–BUHE. u 16. Nevesinju i rasijanju.

Saznavsi za to Kralj Aleksandar I Karadjordjevic poslao je cetu zandara da uzmu barjak za muzej u Beogradu. pa i svoje prezime. Dr Jefti Dedjeru.Po austrijskim knjigama i podacima o njegovom skolovanju zapisano je da je da su mu oba roditelja Srbi.Na njhovo mjesto su se naselila plemena iz Crne Gore i Kosova.Forumi prezimena i iz prednemanjickog perioda.Beogradu kao pravoslavni. Kalinovika.sto bi se moglo povezati sa poslom i da su nekad kao stari Neretvjani bili navigatori.Ima ih sada u Kifinom Selu.Beogradu. naivnosti i pretjerivanja.od njih nastali Dabarcici iz Kifinog Sela.Od njih su se izdvojili Rojovic u Kifinu Selu .Tad su se Srbi naselili do Zumberka upravo sa podrucja.Ozaku .Inače sama riječ prevedena sa nekih starih jezika.Izdvojio bih još jednu porodicu Damjanovici. септембар 2005.Sama riječ RULJ prevedena sa staro.Jelacic stara plemicka porodica iz BILECKIH RUDINA.com) Svi ljudi povremeno pokazuju zanimanje za svoje korjene.Sve ukazuje da je SRBIJA.Zatim prezime Zoran iz Krekova izumrlo i raselilo se bilo ih je u Beogradu.Presli na katolicanstvo kad i ban Jelacic.ima 1 kuca još u Kifinu Selu.a s a tim SHVATANJE SAVREMENIH SRPSKIH ISTORICARA da su Srbi na tim prostorima od prije Hrista postaje sve prihvatljivije.Zapisano je da je katolicanstvo primio tek po zavrsenim vojnim skolama. jer sam se uvjerio dosta puta da ima mnogo improvizacija. iz čega je proistekla i knjiga MARICI U HRCEGOVINI.Kao katolika u Hrvatskoj.OD TADA SE TAJ barjak cuva u tajnosti.Jablanici.Dakle posle velike seobe.aol.Rase.Trtinama Sumicima.Valjalo bi pomenuti da su ova plemena najstarijau Nevesinju.Zatim još neka prezimana nestala i izumrla kao Opuha. to bila vladarska titula. a ovom prilikom pridodajem podatak da je zbog toga otrovan u okolici Mostara.odredjivac pravca .Ortijesu. Ovdje je dosta receno i o najvecem istrazivacu srpskih hercegovackih naselja i prezimena.Čak je za imperatora Nina od prije 4020. Ovaj prilog je veoma zanimljiv i procitao sam ga sa paznjom. pa sam tako i ja nekoliko decenija tragao za podacima svojih predja.te Jelacica muslimana u Visegradu. Rulj-Kifino selo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Sve ukazuje na to dok ništa ne ukazuje da su doselili iza Karpata.sreće se ovo prezime.serbiancafe.Rijeci.Sve ovo ukazuje da na prostoru Zahumlja i Neretvljanske oblasti još ima plemena starih Srba Morlaka.Nevesinje je to i krov SRPSTVA JE TO. Pekez-iz grada-Nevesinja . dok je istrazivao i pisao o srpskim porodicama.Diskusije . Vrljes -Grabovica.Cuvaju još i danas Krstas barjak Pavla Orlovica. g .Cuvaju zlatni pehar koji su donijeli sa Kosovske vecere jer su isli na boj na Kosovo sa Vlatkom Vukovicem.. ne spadam u ljude koji vjeruju u sve sto je napisano o porijeklima.bila od Jadrana do Baltika. у 18.oni poticu OD DAMJANA.Na nadgrobnim spomenicima u Mostaru koji datiraju od prije 500.trenutno Predsjednik skupstine opstine Visegrad musliman JELACIC.9.g.Beslema doselili u Nevesinje iz Hodbine kod Mostara bilo ih u gradu Nevesinje .Bijenja.No Damjanci im potprasili iz pusaka i Barjaka nisu dali.koje je austrijska vlast pisala pod Damjanac .Konjica.Onjega.brata Pavla Orlovica.01 (*. u Dracevu.srpskog jezika znaci kormilar . Covilo iz grada Nevesinja.Duka prezime rasprostranjeno po Hercegovini sa starog srpskog jezika prevedeno Vodja. Nazalost.kada je pocela da se stvara Vojna Krajina.Gacka.Brckom.I najvjerovatnije da su to potomci starih Morlaka i Neretvljana. Danilo Maric .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Nevesinja.Ima ih još u Dubrovniku. tako da http://www1. znaci-dovidjenja.

tako da su podaci nepotpuni (zapaljeni manastirski i crkveni arhivi. sve tri vjere i nacije.52 koPoB . ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad. у 16.sympatico.Puno pozdrava mojim hercegovcima.Preselili su se u Rusiju i promjenili prezime. i kao starosjedioci tih krajeva. sa asocijacijom na sadasnjeg predjednika Srbije). nepismenost itd). KomentarI (inzenjer) .44 (регистровани члан) http://www1. у 22.26 (*. u Dubrovackim knjigama postoje zapisi o trgovini sa Nadazdinima. Sam autor pominje dosta porodica koji su u stvari doseljeni iz Pive i Zete. a po mojim istrazivanjima.serbiancafe. su samo dio porodica na tom prostoru.50 (registrovani član) kotur .oko Konjica i Pribilovce. u 20.Diskusije . септембар 2005. (MARIC. oktobar 2009.48 (регистровани члан) Opisane porodice. koji so to barem pokusavali vise puta)!!! Nije vajda da smo „masovnim opismenjavanjem” izgubili zelju za ujedinjenjem!!! koPoB 11. Nevesinju i rasijanju. mart 2006. su iz Humske zemlje. a okupator vrslja po nasoj djedovini (mislim na prijedlog da krenemo i ujedinimo Hercegovinu sa otadzbinom Srbijom i Crnom Gorom. a i Dedjerovim.Ovo mi je pricao pokojni djed. pripadalo nevesinjskoj nahiji. u 20. gdje ništa ne radi.24.Forumi zamišljeni posao nije stigao da zavrzi sjeverno i zapadno od Mostara.Za njih se nezna kako je nastalo prezime kao i od kuda su dosli. Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu.9.ova prva dva su potpuno nestala a i Nadazdina ima vrlo malo. žive u Bratacu.Od 6 stoljeca zivjeli su na Hutovu blatu.Postoje slična prezimena u Rusiji i Madjarskoj. pominju se 1376 godine. jedino su starjenici Marici porijeklom iz Kosora (12 km od Mostara).ca) Sorjani(s kao skola)Dardani i Nadazdini (z kao zaba)su naj starija prezimena u 0 Hercegovini.U 12 stoljecu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.30. ne mogu biti u isto vrijeme starosjedioci Hercegovine (najucljiviji je primjer Tadic. septembar 2006.A o Miliradovicima kako neko ih spomenu gore. Ovo ne umanjuje pitanje šta hercegovci sada rade za svoju Hercegovinu (posebno mi vani). u jednom periodu srednjeg vijeka. септембар 2005. a ne da živimo od slave predaka. у 01.kasnije se raselili u Burmaze. септембар 2005. Molim profesora za izvor podataka dat ovdje pod 44. drmogaca (seksolog) .) Inače Marica ima u oko 80 sela u Hercegovini.html?157[1/26/2013 7:19:44] . veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)! Kretanja i pomeranja Srba su se desavala mnogo puta od dolaska turaka.04 (registrovani član) IG0R . i uzgrded da kažem da je ovo selo.to su bogumili i Radimlja kod Stoca je u stvari njihovo groblje. u 16.11.10.

da je u popisu Boke iz 1888. da je govoreno da su Zerajici i Sarenci od iste loze. Pa onda znam da Zirojevici iz Gacka i ovi sa Zaloma i Kifina Sela ne nalaze nešto puno rodjackog. iz nevesinjske nahije.com) Odgovor FIRAUNU ODGOVOR CIGANINU Ovdje se mnogo govorilo o Dr Jefti Dedijeru. nije mi rekao mali Mujica da se nevesinjska oblast zvala NAHIJA. Sarenac. ni istrazivacko. pozivajuci se na ovakve dokumente. u Nevesinju imate porodice Budalic i Nikolic. kada si se ti čak i potpisao turcizmom firaun. zajedno sa Djogovicima.Diskusije . ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad. posto im je slava zajednicka . između ostalog. su samo dio porodica na tom prostoru. već mi je to rekao srpski pop Nakicanovic.pa pojma nemam šta sam još htio reci?! Kifino Selo pomenu da su Dabarcici postali od Rulja. ali su se slave drzali. sto je dosta logicno.. veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)!<< Koliko puta sam se zaletio. firaunPFC (arms dealer) . a nije spomenut drugi jedan važan istrazivac Hercegovine. Stajicima i još nekom porodicom koje se ne mogu sjetiti i da svi slave Lazarevu Subotu. Znam da Djogici slave Sv. pop Nakicanovic. godine zapisano: „Maric iz Djenovica doselio prije 6 godina iz Kosor. u nekakve kafanske rasprave o porijeklu i solidno se „provalio”. pa. Cvijic. koji je zapisao. Djogo.12. у 15. sto je tačno.11. kada su Mleci konacno otrgli od Turaka Boku.45 (*.serbiancafe. Ovo su samo neka od mojih natukivanja.aol.a ja se sjecam kao dijete. Braca rođena od istoga oca i majke.. rekao mi je najveci srpski istrazivac. Jovana. Cvijicevom uceniku i saradniku u istrazivanju srpskih zemalja. ali nisam ubijedjen da je to isto pleme. Pa gledam i neke zakljucke u vezi sa kracim i dužim prezimenima (Elez. Dodje neko potkovaniji i dokaze mi skoro da ni sam nisam ono sto jesam. септембар 2005.. Ja sam čuo da su plemena mijenjala prezimena..” Dakle. već 'nako mi ponekad nadodje.Forumi >>KomentarI (inzenjer) . koja nemaju nikakvo ni naučno pokrice. pa i da sam i pogresno upotrebio taj turcizam. Gore piše o starosti porodica Zerajic.48 (registrovani član) Opisane porodice.9. nego da sam neki drugi. Ja vjerujem da je gospodin nasao ova prezimena u starim knjigama. Firaune. pa razbijam glavu takvim stvarima.. у 16.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Recimo.) Nisam siguran da se radi o istim porodicama. u 22.43 (регистровани члан) Pitanje za Danila Marica:ono za nahiju rece li mu mali Mujica?Za Krst casni i Slobodu zlatnu! Danilo Maric . Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. sto je turska riječ za ciganina. septembar 2005. Djogovic.. септембар 2005. A i da nije sve tako pravo. Djogic. takođe je tačno da takva prezimena žive u selima koja su pomenuta. E to bi recimo i mogao uvaziti. http://www1. kako mi to ti možeš prigovoriti. Elezovic.

ima pokrica u istorijskim cinjenicama.Po nekim.yu) Procitala sam ono sto je napisao gospodin „kotur” i vidim da i mavraci imaju par zajednickih stvari sa prezimenima koje je on naveo ..15. у 07.Moji prci su sa Zijemalja .. у 10.Francuska ili Italija.bantrel.bili su to stocari.yu) Da li neko može da mi kaže nešto o porijeklu prezimena Mavrak.. otisao sam na sledeći link za telefonski imenik Grcke http://whitepages.obzirom da na sred Zijemaljske visoravni a i okolo ima dosta stecaka. a ne Mavrakus kako si ti mislila. da su možda i Mavraci kao i ostali sa Zijemalja bili bogumili .. Pozdrav za sve iz Zeljuse. у 17.gdje god da ste.moje /Dracevo . Jedan Grk iz regiona Kalamate sa juga Grcke mi je objasnio sledeće vezano za prezime Mavrak tj.Da li u istoriji postoje neki podatci o ovakvoj vrsti migracija (sa Mediterana na kontinent)?Mada ne znam šta bi to covjeka natjeralo da ode sa mediterana i zašto.babino /sa Obzira/.Veoma je rijetko.Mavrakos dobijes 9 pretplatnika sa prezimenom Mavrakos. means „little black” (mavros = black in Greek).com) cano Ja sam čuo za narodno predanje koje kaže da su nekad davno Grci po „povrsici” (ledena kora po kojoj se može hodati a da ne propadas u snijeg) odselili iz Hercegovine. Athanasios.gr/en/index.co.do duse nepouzdanim izvorima .a oni koji su katolici negdje sa Mediterana Spanija.Npr.Forumi cano .hvala najlepse cano . Mavrakos. септембар 2005.serbiancafe. Spyridon pozdrav _RS http://www1.03 (*. Gacka. i evo šta mi je rekao: this family name must be Mavrakos. I don't know personally anybody with this name but there must exist.51 (*. Imena su npr..jsp i samo u Atini ako ukucas u rubriku „Surname” .Mucibabici. септембар 2005..Diskusije . kliring (filosofkinja) .31 (регистровани члан) A prezimena Kosovic .19.zanima me poreklo.oteshop.Hvala! _RS . konkretno iz Zijemalja. Nevesinja.html?157[1/26/2013 7:19:44] .kao i Calije.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..Antelji.Molim nekog ko bolje poznaje istoriju da mi kaže koliko je moguće da ovo moje „nepouzdano saznanje” . ima ih u Madjarskoj.zatim. септембар 2005.mi pravoslavni Mavraci poticemo od nekih grka Mavrakusa (danas to prezime pouzdano postoji u Grckoj).co.45 (*..16..19..U Vojvodini su Mavraci Madjari katolici. у 11. Dimitri Konstantinos.možda neko do vas može da mi pomogne. септембар 2005. Christos. I zaista.u Popovu polju/ i Jahura .

24. у 05.05 (registrovani član) IG0R . koPoB .19.30. северу ЦГ.dlm.08 (регистровани члан) Lepa tema.10 (регистровани члан) Vukosavljevica nema ali zato ih ima puno na Romaniji. Bosne i http://www1. stari su pricali da smo poreklom iz Crne Gore. u 16. Некропола у Радимљи (која служи као службена слика и прилика стећака и „босанске” културе) је гробље српске православне племићке породице Милорадовића-Храбрена који у своје заужбине убрајају бројне православне цркве Херцеговине и један манастир звани Житомислић. Босни. Могу ти само рећи да се Мавраци спомињу у књизи Н. Што се тиче Маврака. септембар 2005..45 (*.ru) Vukosavljevici su iz Pive (sela Seljani i Zakamen) -----------------natasa_no (student) . Вујошевића Зећанина. Далмацији.Forumi IG0R . Вероватно си мислили на Босанску цркву и крстјане који се погрешно називају богумилима (посебно у уџбеницима СФРЈ). devojacko prezime moje majke je Vucenovic..19. септембар 2005.20. mart 2006. ja bar toliko znam.serbiancafe. у 04. Mi smo iz Slavonije. југозападној Србији. у 23.19. Odakle potice prezime Vukosavljevic? Hvala unapred homosapiens (student) . крстјани и чак неки католици. Дедијер је записао да Мавраци тврде да су пореклом из Попова (Попово поље) а пре тога дошли из Црне Горе (или ондашње-садашње шире Црне Горе). За остатак се мораш обратити Вукоти Миљанићу у Новом Саду. septembar 2006. u 20. A ja? . „Из старих мартикула Подгорице и Зете”.55 (registrovani član) mure . Kada je majka studirala u Beogradu jedan profesor joj je rekao da su nasi preci dosli negde sa „tromedje” Crne Gore. септембар 2005.28 (*. у 22. ali mi se čini da mog prezimena nema. септембар 2005.do) Nisam sve bas detaljno citao. Стећака има највише у Херцеговини.20. Стећке су дизали православци. Pozdrav svim Hercegovcima a posebno Ceranicima sa Oblja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 18.html?157[1/26/2013 7:19:44] .56 (регистровани члан) Као прво богумили су бугарска секта а нема ниједног стећка у Бугарској.Diskusije .net. септембар 2005.

html?157[1/26/2013 7:19:44] .Navodno po Dedijeru preselili su u Kifino Selo jer je u Miljevcu bila epidemija kuge.. Pozdrav svim ljudima dobre volje! -------------------Da li . Ja sam iz Slavonske Orahovice. koPoB 11. у 15. a ja se prezivam MILETIC jeli zna iko odakle su MILETICI.CABAK je u Kifino Selo.Sto potvrdjuje ovu Dedijerovu zabiljesku. čula sam da je porijeklom iz Hercegovine..20. септембар 2005. септембар 2005. Ineresuje me da li neko od Vas zna nešto o prezimenu SENIC. oktobar 2009. Pozdrav svima. Mi smo pravoslavci znam da ima Miletica puna Hercegovin ali su oni katolici????????? ---------------------dejan8 (student) .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.55 (регистровани члан) Ne.38 (регистровани члан) Da li iko zna vise o porijeklu Djerica ili Djukica? Navodno su iz Hercegovine/Crne Gore i po predanju Djukici pripadaju u Vasojevice? Hvala ---------------------natasa_no (student) . --------------------Pile_od_tri_kile (Student) .30 (регистровани члан) Interesantna tema iako jako teska za proveravanje.doselio iz Miljevca kod Nevesinja.aol..Diskusije .Jedna kuca Cabaka potice iz Bosne i blizi su po krvi 0 http://www1. у 20. у 12.20.28 (*.20. септембар 2005. Snow White. mada sam imala neku rodbinu tamo.koji se i danas zove Cabakov Gaj. nisam iz Tenje:).20. bila bi zahvalna.53 Kifino Selo . у 13.Forumi Hercegovine. у 11.32 (*.ameritech. септембар 2005. у 12.20. u 20. mi smo iz Bosanske Krajine i jedini smo MILETICI u siroj i uzoj okolini:)) Ako bi mi iko mogao dati neku informaciju. септембар 2005. jako zanimljiva tema.20.34 (регистровани члан) Evo i ja da se javim.serbiancafe. септембар 2005.net) Po Dedijeru. Znate li nešto o poreklu prezimena Vucenovic? Unapred hvala! ------------------Backa (Poslodavac) . Moja mama je djevojacki BEGIC oni su iz Listice.com) neko zna odakle potice prezime PRANJIC.Znam da postoji lokalitet u Miljevcu.

Da li u hercegovacke Kovacevice spadaju i Kovacevici iz Crne Gore (kraj između Trebinja i Niksica? Taj kraj je i poznat kao stara Hercegovina. Nikolu. у 12.Janko Vucicev Tamindzija.online.Sahranjen je na Grahovu.kao i u operacijama kojima su ustanici sadejstvovali sa Crnogorskom vojskom.Slavimo Sv.No da još napomenem da među Samim Cabacima postoji i predanje da su porijeklom od Vukadinovica iz C.kao i zjenica oka.Telebak.Forumi ovima u okolini Sarajeva .net. Znali iko ista o poreklu? hvala -----------------------aakk .39 (*. у 08.Beribak.Smatram da je ovo pleme starjenickog porijekla u Hercegovini što se može zakljuciti i iz prezimena.23 (*.I ako su to radili uzimali su pravi Srbi ime oca kao srednje ime NPR.49 (*. vjeru .ameritech.20.au) Prezivam se BOJANIC.net) Magazini su porijeklom od Trebinja. Hvala ------------------------Prof.Slično izvedena prezimena u Hercegovini su i slijedeca prezimena.dobili prezime.Kuljani. у 22.A ime porodicno se cuvalo isto kao i Krsno ime. септембар 2005.da se uzima prezime po imenu djeda ili oca. -----------------------pbojan .mjesto Rakovica.06 (*.DJuro je umro u izbjeglistvu u Crnoj Gori.Petra. za Crnu Goru. у 16.To su vrlo stara plemena koja su tvrdokorno cuvala sve svoje.porijeklo pa i prezime.serbiancafe.bio je pripadnik hajducke ćete koju je predvodio poznati harambasa Pero Tunguz. STEVANA. Iz okoline Trebinja doselili na DZepe kod Konjica.com. -----------------------Kifino Selo .Po dolasku Austro-ugarske na te prostore ova junacka druzina nije polozila oruzje i ponovo su se istakli u pobuni koja se dogodila kod Uloga 1882.Sa Kule se raselili po selima oko Konjica.21.Slave Sv.kod Borackog jezera po tome navodno.Kuribak.Uloska buna.Poticemo sa MANJACE kod BANJALUKE.au) Postovani citaoci.Kuljanii po predanju doseli od Trebinja najprije na Kulu.21. септембар 2005.Ostupili su posle junackog otpora i ubistva Austrougarskih vojnika i zandarma na visoravni Morine.Ovi iz Miljevca dali su im zemlju i primili ih kod sebe. LAKETA .TZ.To opet ukazuje na to da su rodjaci sa njima i ovi iz Bosne. септембар 2005.html?157[1/26/2013 7:19:44] .DJuro se istakao u bojevima u Nevesinjskom Ustanku.Diskusije .no) Pitanje za gospodina Laketu ili nekoga ko se razumije. Cavaljuge i Kovaci vode zajednicko porijeklo i slave Scepan dan.g.Najpoznatiji od njih bio je DJuro Cabak. Ne znam kako i na koji način je dosao ovaj moj rad na stranice„Serbian http://www1.Gore.21. септембар 2005.Nisu podlijegali pomodarstvu koje se proširilo iz Bugarske.presluzuju Sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

Diskusije - Forumi

cafea” ali vidim da je izazvao veliku paznju i zanimanje među Vasim citaocima sto mi je posebno drago. Mnogi Vasi citaoci traže svoje korjene i porijeklo,ali dobro neko rece:„stanite ljudi,covjek ne može sve”.Tu ste i Vi da Vasim radom i uz pomoć drugih ljudi saznate nešto vise o Vasem porijeklu o Vasoj porodici i porodicnom stablu.Vidio sam da ima veoma dobrih radova o pojedinim porodicama kao o porodici Cabak,pozdravljam moga druga i prijatelja Veljka Cabaka iz Kifina Sela. Gospodinu Maricu mogu reci za pitani podatak sledeće:„Maric(Marich)su iz Humske zemlje.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje izvjesni Radovan Maric,dana 7.5.1376godine, u zbirci dokumenata Diversa cancellarae XXIV,folia 141,od 7.5.1376 godine. Inače postoje dokumenta arhiva od 1278.kada se pominju izvjesne srpske porodice,jer su nasi ljudi održavali veoma žive trgovacke veza sa Dubrovnikom i sve je to uredno zabiljezeno i sacuvano do danas.Važan izvor su povelje srpskih srednjovjekovnih vladara manasririma i dubrovcanima o slobodi trgovine. Tu se nalazi obilje podataka o našim starim porodicama,kao u Decanskoj hrisovulji od 1335 godine,gdje su upisane mnoge porodice koje su doseljene iz Huma,Hercegovine u oblast Decana.Pozdrav svima. Prof.Nikola Vladov Laketa ----------------------------hitra (dotore) - 21. септембар 2005. у 16.33 (регистровани члан) Cao, po prvi put se javljam:) Super ste ljudi! Interesuje me porijeklo prezimena MADZAR! Čula sam da ih ima u okolini Trebinja, tacnije u Pridvorcima. Da li neko zna nešto više o porijeklu ovog prezimena i da li slave Svetog Nikolu? IG0R - 24. mart 2006. u 20.57 (registrovani član) cano (ing.) - 21. септембар 2005. у 17.39 (регистровани члан) Pozdravljam sve ucesnike ove diskusije! profesore Laketa da li mozete da mi kazete nešto više o porijeklu prezimena BANJANIN,koji za sebe tvrde da su licani,a ja ”da si ono sto ti je žena„,daklehercegovac.Uopste licani,da li se mogu nazvati prije hercegovcima,obzirom da je Lika naseljavana uglavnom hercegovcima.Nadam se da pitanje nije suvise glupo i unaprijed se zahvaljujem. ----------------------IG0R - 21. септембар 2005. у 20.34 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој, злочинац, несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе, Саво Ковачевић, је из Нудола. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани, славе св. Георгија, прислужују св. Матију.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Стојан Ковачевић је из Срђевића код Гацког. Његови Ковачевићи припадају племену Малешеваца (потомака Малеша), славе св. Игњатија Богоносца. Највероватније су се доселили из јужнијих крајева, потичу тако од Алексића (иначе најбројнијег малешевачког братства) као и добар део осталих малешевачких братстава (па и Дедијери). За непотпуно списак малешевачких породица (или тачније презимена која данас носе Малешевци) у Херцеговини и изван ње обратити се на http://www.malesevci.org.yu/index.php?str=6. Можете приметити Ћоровиће, а ко зна Херцеговину рећи ће да су они Угреновићи (славе св. Јоакима и Ану), макар они Владимирови и Светозареви. Тачно, ово је само огранак Алексића који се одвојио у скоријој историји, та чињеница (и ова о Ковачевићима или нека друга о Перишићима, Радовићима, Петровићима, Миловићима) може бити веома поучна. У проучавању породичног порекла није довољно гледати презиме (које се често мењало услед одвајања огранака, сеоба, бекства због крвне освете) већ крсну славу и прислужбу уколико постоји (обично старија слава, пре промене, осим када се односи на други датум истог свеца - Ђурђевдан + Ђурђиц, Св. Игњатије + пренос моштију св. Игњатија, Јовањдан + Ивањдан). Тако ни помен презимена, био он Марића или Ковачевића, у дубровачком архиву не мора значити да означава баш ту вашу ту породицу. Тако на пример дубровачки архив помиње следеће породице као изданке Малеша (односно малешевачког катуна): 1386. Перутиниће, 1393. Радославиће, 1408. Кребиљановиће, 1431. Пероничиће, 1435. Мораковиће и Клапчиће. 1436. Хераковиће, 1444. Радовиће, 1466. Новаковиће, 1525. Вукићијевиће и Јановиће. У которском архиву се спомињу 1405. Милошевићи и 1477. Добранчевићи. Данас ниједно малешевачко братство не носи ниједно од тих презимена, многа уопште не постоје више у Херцеговини а нека постоје али их носе несродне скупине (тојест немалешевачке породице хераковића, Радославића, Радовића, Новаковића, Милошевића). ”
0

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.54

Укратко, одговор је не, нису исти. koPoB - 30. septembar 2006. u 16.07 (registrovani član) Dusan Zdrale - 21. септембар 2005. у 21.07 (*.ameritech.net) Nigdje moga prezimena u ovom opisaniju.Zdrali su se raselili sa Baljaka iznad

Bilece.Danas ziva u opstinama:Kalinovik,Srpsko Sarajevo i u rasejanju.Može te li mi pomoći da saznam pravi korijen nasega prezimena. Ovo je moja molba za gospodina iz Australije. Srdacan pozdrav Dusan Zdrale IG0R - 24. mart 2006. u 20.58 (registrovani član) IG0R - 21. септембар 2005. у 22.47 (регистровани члан) Да не буде да теми ништа не доприносим, ево ужег и скромног списка класификације појединих породица по родословном племену (које се разликује од географског племена попут Бањана, Рудина, Гацког, Зубаца, Корјенића -

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

који окупљају географску регију, одређена села и скуп насељеника који се деле на више група различитих порекла): - Св. Лука (Никшићи, Ровчани): С обзиром на њихов масивни број (највећи од свих доле изложених групација) и распрострањеност не само у динарским крајевина већ широм српског национа уопште, немају никакво специфично име. Најчешће уз славу св. Луке иде народно предање да су некуд некада одавно дошли из Никшића или његове непосредне околине (или једноставно Херцеговине, Црне Горе ако је у питању повећи број километара и генерација). Народно предање на страну, Которски архив у Боки налази Никшиће пореклом из Зете (плодне равнице код ПГ у којој се налазе Плантаже АД од чијег грожђа се пуне боце Вранца). Народно предање Никшића спомиње Илијана, „бана” Грбља (географско племе кроз чије срце је скоро свако насумице прошао путујући од ТИ аеродрома до БД) и Кртоле, сужени део полуострва јужно од аеродрома. Детаљи нису битни, важно да су постојале својевремено три групе Никшића, једна у Зети (код ПГ) друга у Оногошту (област и град ће касније узети име по племену Никшином), трећа у Морачи. Од ове задње групе имамо племе Ровчана (Ровца) у коме већину и историјско језгро чине братства која деле исто порекло и славе св. апостола Луку а то су Булатовићи (и то сви и свуда), Влаховићи, Срезојевићи и Шћепановићи. Од оних око НикшићаОногошта смо добили само племе Никшића које је се поделило (који су остали на том подручју) или раселило (од Лике до Македоније). Само племе Никшића више не постоји, постоје географске племенске области Жупе, Горњег и Доњег Поља, Лукова, Бијеле Рудине, Трепча итд. у којима Никшићи чине одређени или знатни део становништва уз друге досељенике. Од оних око Подгорице су највероватније лучинштачка братства Зете. У западнијим крајевима Херцеговине је већина породица које славе св. Луку досељена било из Попова или Билећких Рудина. „Рудински” су даљим пореклом са Требјесе, док су „поповски” пореклом од Риђана (једног другог племена које је живело у тој регији града Оногошта) - Св. Петку Параскеву славе породице су пореклом из Брда, тачније племена Бјелопавлића, а ови даљим пореклом из Дукађина у северној Албанији на левој обали Дрима. Занимљиво је да се ова слава често налази у југоисточним српским етничким границама Српства - Врању, Лесковцу, Македонији. Могуће је да су сви заједничког порекла и насељени у исто доба (негде у 14. веку) по ширењу немањићке државе на југ, али то је само идеја која је мени пала на памет. У Бјелопавилића: Бобичићи, Богићевићи, Богетићи, Бошковићи (из Орје Луке), Брајовићи, Дамјановић, Драговићи, Ђуровићи, Јовановићи, Јововићи, Јочићи, Калезићи, Ковачевићи, Мијајловићи, Михаиловићи, Мишковићи, Павићевићи, Пелевићи, Прашчевићи, Радовићи (из Мартинића), Радоњићи, Савељићи, Станишићи, Стојовићи, Шарановићи, Шкеровићи, Шушковићи. Бубићи, Групковићи, Ераковићи итд. су секундарна или у овом случају заједничка презимена, то јест ова горе наведена презимена су настала разграничењем ових оригиналних презимена, поделом на огранке. - Лазареву Суботу или Врбицу славе породице у Херцеговини које доста ажурно бележе порекло од Кривокапића-Цуца и то из села Кобиљ Дола. Чини ми се да је и Емир ваљда на основу старе славе своје породице себи пронашао порекло (јер спомиње исте Кривокапиће). Српске породице које негују овај празник (који нема фиксног датума већ зависи од Васркса односно Цвети) у Босанској

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Крајини не бележе ништа друго сем да су из Херцеговине (одакле су највероватније). О осталим племенима и славама - св. Клименту, св. Игњатију (Малешевцима), Пилатовцима, св. Стевану Дечанском, Св. Сави, Предојевићима. IG0R - 24. mart 2006. u 21.01 (registrovani član) + - 21. септембар 2005. у 23.33 (*.cable.roger) Šta je sa NINKOVICIMA? ima nas na hiljade u Trebinju, samo me interesuje pravo poreklo.Neki kažu da dolazimo sa Zabljaka u trebinjsku opstinu-tacnije sela Vrbno(Donje i Gornje) i selo Necvijece neko zna možda pravu istinu ? hvala -------------------------Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.06 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne i Hercegovine.Kod Pirlitora u C.Gori ima staniste Ninkovica.U Kotorskom arhivu 1399 godine,pominje se Radonja Ninkovic,za koga se veli da je iz Niksica u Zeti. Istrazivac starina Dr.Andrija Luburic,veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima,Golijanima,Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju.Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic,dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine,živio u Zenici. BANJANIN, su dobili prezime po mjestu stanovanja,Banjanima kod Bilece, prvi put se pominju 1319 godine.Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. Ostalim citaocim srdacan pozdrav. Prof. Nikola Vladov Laketa

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.55

Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.07 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Od njih su u: Gacku (Hercegovina) jedan odatle se preseli u Pljevlja.Kada su Turci saznali za tu ljepoticu odluce da je otmu ili da joj učine kakav zulum.pominje se Radonja Ninkovic.Kod Pirlitora u C.dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine.16 (*. Mojkovca (u Lepenici evidentirani 1445. prvi put se pominju 1319 godine. Pivu. у 09.07 (registrovani član) ----------------------------schetodes .Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic.Migracija Milobratovica isla je stihijski u vise pravaca.co.Banjanima kod Bilece. septembar 2006.vise bratstava se doselilo u istocnu Hercegovinu u krsne Banjane I http://www1. koPoB . su dobili prezime po mjestu stanovanja. Istrazivac starina Dr. септембар 2005.22.Andrija Luburic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .naročito kada su oni odvojeni od svoje maticne(plemenske) teritorije. njihova sestra.Kako je Hercegovina većinom brdovita I sumovita. u istinu može da bude jedan od relevantnih faktora za utvrdjivanje stepena srodnosti odredjenih grupa bratstava. Prof. ogranak Štekojevića .22.stoje delimicno potvrdio I Tomo Seslija u knjizi „Tragom naših predaka”. у 09. god.Štekovića . S obzirom da su se neki preselili na Korculu i primili katolicanstvo .yu) Krsna slava.Po tvrdjenju Seslije u jednoj kuci MILOBRATOVICA u Trebjesi bilo je dvadeset odraslih muskaraca I samo jedna lijepa djevojka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Jefta Dedijera osnovana pretpostavka da su u daljoj ili blizoj proslosti potekli iz bliskih ili ti istih rodova.Docekaju ih njena braca I svih devet Turaka pobiju ispred svog ognjista. септембар 2005.živio u Zenici. da li je nekom poznato kada je do te seobe doslo.Tako jednog dana dodju devet Turaka da je otmu I odvedu.U Kotorskom arhivu 1399 godine.donesena iz starog mjesta stanovanja.Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju.serbiancafe.Za grupu istocnohercegovackih bratstava koji poticu iz Trebjese (zupa Niksicka) postoji po mišljenju dr. u 16.Bobića (potomci Teša) iz Pješivaca neki se naselili u Trebijevo (Trebinje).Nakon toga morali su da se razidju I mijenjaju prezimena.Golijanima.Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju.Diskusije . Da li je poznato nekome gde su se iselili Jakicici (Jakice) iz Drobnjaka posto ih tamo vise nema.Forumi i Hercegovine.za koga se veli da je iz Niksica u Zeti. „Tasovac. Ovo sam nasao na jednom crnogorskom sajtu. kod Nikšića.09 (регистровани члан) Tasovci iz sela Trebiova kod Trebinja.veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima. Ostalim citaocim srdacan pozdrav. BANJANIN.)” Da li mi neko može poreklo Tasovaca potvrditi i da li se pominju negde pre 1445.30.Gori ima staniste Ninkovica. Nikola Vladov Laketa -------------------------Sergej33 (ing) .

22. ne znam.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. (под великом сеобом из Херцеговине ) доселили са Грахова (племе у Старој Херц-сада југозап ЦГ).taj njegov sluga Seselj je presao u pravoslavlje I od njega vode porijeklo svi pravoslavni Seselji koji slave svetog Luku.lidera SRS. mart 2006.Po nekim predanjima I SESELjI vode porijeklo od MILOBRATOVICA . у 17. Зато их има у Боки.34 (регистровани члан) Nisam znao da se Ivkovici prvi put pominju 1435. http://www1.Od njihovog su plemena:KRUNICI u Ljubinju.22. bar prije 3 godina. što se ovdje ne spominje. možda prije. ali saznajem da su prije Dreznja zivjeli na Bijeloj Rudini kod Bilece. Брда.Forumi Oputne Rudine pa sve do Neretve.24. istina je da su bila 4 brata koja su krenula na sjever. možda poslije. i gdje je.04 (registrovani član) Pozarnica (producent) . Aleksa Kovacevic se dopisivao sa mojom majkom 2o godina. u vrijeme oko Nevesinjske puske. -----------------------------IG0R .BIJELOVICI u Sumi trebinjskoj. Зете и Херцеговине. Ja sam rođen u Pozarnici kod Tuzle. a jedan je zavrsio u Semberiji.Jedan Seselj je po njima otisao u Popovo(Orahov Dol)da sluzi kod pravoslavnog popa te posto ovaj nije želio katolika za slugu. ali znam sigurno da ih ima (ili ih je bilo) u Braicevicima.Da su svi Milobratovici istog porijekla kazuje I to što svi do danasnjeg dana slave svetog LUKU. Слава св.09 (регистровани члан) Вукосављевића нема широм ЦГ. септембар 2005. у 16. u Dvorovima kod Bijeljine. neki Blazo Ivkovic drzao restoran pored puta Bileca-Gacko.Neki katolicki istoricari(među njima I Stjepan Seselj) tvrde da su Seselji katolicka familija.PAPICI na Vlahinji.22. gdje ih takođe i danas ima. Vojislava Seselja . u Bosnu.SUDzUMI i KOKOLJI su isto pleme. у 11. IG0R .serbiancafe.BJELETICI u PRERACIMA(GOLOBRDJU I KOVACIMA). zašto? Nije mi poznato da ima ZIROJEVIC-a u Kifinom selu i Zalomu. септембар 2005. Trojica su ostala u Pozarnici i susjednom selu Caklovicima.I neke Kundacine tvrde da poticu iz ove grupe.59 (регистровани члан) Nigdje ne procitah prezime GUZINA. Od tih semberskih Ivkovica potice Branislav Ivkovic iz SPSa. Илија.Po tvrdjenju dr.Jefto Dedijer u svojoj knjizi „Hercegovina”navodi sledeće:SESLIJE.Seselji su dalji rodjaci sa Seslijama. u 21.html?157[1/26/2013 7:19:44] .SILJEGOVICI u Gacku. у селу Кути код Херцег-Новог памте да су се 1687. Moji su se doselili oko 1875. koja manje-više ne postoji ili nije srpska poslije 1992. sa Dreznja.BOZOVICI I RULJI u Nevesinju I TOMASEVICI u Zupcima.Po nekim tvrdjenjima I Celebici su potekli iz ove trebjesanske grupe I odatle krenuli prema Cetinju I Stitarima. gdje i danas žive Ivkovici.ali je jedan broj presao u katolicanstvo. септембар 2005. ----------------------------glorija (domaćica) . a ima ih i u Niksicu (Crna Gora). Između legendi.

Njegov unuk Stojan je dugo godina igrao kosarku.Presjedovac Plocnik.Prosao sam svu Ist. Danske.Vratnik. u junu i julu 1992. Solunac.Ravni. Sad nas ima najviše u Bijeljini. Pozarnica se nije mogla dugo braniti i.Istakao se u bojevima koje su vodili ustanici sa Turcima.te nekadasnji gradonacelnik Sarajeva Nenad Guzina. Nije bio u četnicima.Ta porodica. Pozarnica je bila četnicko selo i kažu da je u Drugom svj. a muslimani nisu smjeli uci u selo pet dana. Ako neko zna još nešto o Ivkovicima.Guzine su iz Fojnice kod Gacka.Bile su do ovog zadnjeg rata i dvije porodice u Lici.vode porijeklo od Zirojevica sa Zaloma.Bio je komandat bataljona za vrijeme ustanka 1875.Inače od njih su pokojni Ilija Guzina. od Beograda i Novog sada.Hercegovini izvrsili su Vlado Segrt i Petar Ilic Drapsin.posle 1520. ratu brojala 500 ljudi pod oruzjem. U proslom ratu.koje su tamo starosjedici vjerovatno.net) Zirojevici iz Kifinog Sela.u mjestu Krekavice. u Malom Mokrom Lugu čini mi se. Njujorka.g. Sidneja i Melburna.Poznata stratista srba u Ist.59 (*. --------------------------Kifino Selo .Kokorina.Ima ih svukud u rasijanju.Što se tiče i samog mjesta FOJNICE. od strane tzv.Jugovici.Slivlja. ali je bio bivši oficir Kraljevske vojske. volio bih da procitam.odakle poticu sve Buhe.Gradina.ameritech.g.Ljeskov Dub.Pridvorica. Moskve.Kruscica. pohapsio vinovnike.serbiancafe. ------------------------------- http://www1.Hercegovini gdje su ova dva dzelata okrvarila ruke do lakata su još Braicevici i Dobrelja u Gacku. Svedske. ima najviše skolovanih ljudi u Hercegovini koji su razasuti sirom svijeta. Ivkovica ima u okolini Beograda. iako je branjena.kad i ostalih još jedanaest Kifljana.g.Njihov predak Simo doselio je sa Zaloma u Kifino Selo. ali i po čitavom svijetu. Moji Ivkovici su otisli iz Pozarnice kad je pala.Inače Zirojevici sa Zaloma su porijeklom iz Gatacke povrsi.Dubljevici.pripadala Nevesinjskom srezu.A to su. у 18. osnovna skola se poslije rata zvala Dr Mustafa Mujbegovic.to mjesto je imalo status carsije još za vrijeme Austro-ugarske okupacije i Kralevine Jugoslavije prema njoj su gravitirala sela koja su danas mahom raseljena.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije .NJega su ubili partizani 1942. centra za Spartak iz Subotice. je bio zapovjednik Tuzle i zatvorio je grad kad su muslimani i Hrvati javno slavili smrt kralja Aleksandra.Taj pogrom nad srbima u Ist. naređeno je povlacenje.Inače Fojnica je sve do 1953.i on se ovjencao slavom kao komandat jednog od Gornjenevesinjskih bataljona. 1934.Forumi Od mojih Ivkovica potice pukovnik Stojan Ivkovic.g.Ribari.naseljeni. Ne znam odakle je Dusan Ivkovic. a Boga mi i Zagreba. koji je 1943.Sela iz Borca.Hercegovinu. smatram. jer nisu vjerovali da je Pozarnica napustena. skraparske grupe komunista.poznat je u istoriji Bosko Guzina. strateski. Ipak.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.malte ne bio u svakom selu i zaseoku. ubijen u Boki.ali bistrijih i obrazovanijih ljudi od Guzina nema.te sela Domrke. i zbog toga bio premjesten čak u Stip. септембар 2005. kako su se ti bataljoni tada zvali. iako nijednog muslimana u selu nije bilo.a svi su porijeklom od Predojevica.22. lokalnih katolika.

jal' kod Sima.te se za izvjesnu Radoslavu Guzina. Ako Bog da. A pokojni Risto je sin valjda? Ako ti(nikada prijatelje ne persiram. gdje su najranije zivjeli i neko vrijeme boravili.com. у 02.gdje se prvi put pominje 28.1414. u 16. (od brata i sestre smo djeca) koPoB 11. Čuo sam nešto o tome još davno. koji se interesujete za svoje porijeklo još jedan pokazatelj.23. Laketa . vlasnik kafane. Vode porijeklo sa Cetinja (bar ovi moji) dosli u sjevernu Hercegovinu (Cesim.23.Diskusije . Sarici se još pominju u selu Petrovici na Banjanima u Bileci.Forumi Bjelica .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. септембар 2005. http://www1. септембар 2005.Andrije Luburica. Glavaticevo) prije nešto više od 120 godina.veli da je iz Nevesinja. MILIC.istrazivaca starina.(Sarich)su porijeklom iz dubrovackog zaledja. možda i neku corbu i koje rebarce pojedemo skupa. Iz tvog teksta gore zakljucih da bi Simo.23.23.izvjesni Bogdan Saric. jal' kod Ceda.(Guzen)su porijeklom iz Fojnice koja je nekada tetitorijalno pripadala Nevesinju. malo me uputi.rr. Pozdrav za sve Hercegovce -----------------------Prof. koPoB . Prema pisanju Dr. u 20.godine.43 (*. oktobar 2009.56 drmogaca (emigrant) . između Gacka i Bilece. odatle su Srbi krenuli u boj na Kosovo.au) Evo još nekih podataka. у 01. Kada sam porastao. у 02. BG pa do Amerike:) Cano.kaže se da poznati hercegovacki prorok Mato Glusac (1774-1870) po zenskoj liniji vodi porijeklo od Guzina iz sela Korita. moj prvi rodjaci su Mavraci iz Kljuna i Potoka.18 (регистровани члан) Kifino Selo. septembar 2006. a nakon tekstova te takvim smatram) nije teško. Sada nas ima od Mostara.com) Ne vidjeh nigdje prezime Bjelica. GUZINA.30 (регистровани члан) Zemljaci. SARIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] . oni koji su mi mogli objasniti nisu bili blizu.Ranije se Fojnica zvala Vojnica jer se tu skupljala vojska za vojne pohode iz nevesinjske i gatacke povrsi.30.08 (registrovani član) ban (slu enik) .1388. SA. godine knjiga Riste Milicevica Hercegovacka prezimena pa mozete i tu pronaći nešto o svojim korjenima.55 (*.serbiancafe.a prvi put se pominju 1421 godine. trebao biti unuk ubijenog Sima. ali sam „bio mali” da mi se to objasni. U izdanju SVETA KNJIGE Beograd izašla je 2005. септембар 2005. Nekad ranije si „obecao” da ćeš napisati vise o „dvanaestorici” i ja od tada 0 navracam trazeci i željno iscekujuci taj tekst. септембар 2005.(Milich)su porijeklom iz Gacka. Ne znam za njihovo porijeklo.6.4. Ima ih takođe kod Bilece (selo Vrbica na granici sa CG i u Berkovicima kod Stoca). у 03.prema tvrdnji i pisanju Dedijera. koja se unajmljuje u Dubrovniku 25.kasnije se Sarici pominju u Konjicu u selima Borci i Bradina a ima ih u Mostaru.

Prof.com) Sve sto znam je. mart 2006..23. Momcilom Golijaninom iz Nevesinja? IG0R . ima i u Hercegovini.. da se prezime pojavljuje i kod pravoslavaca i kod katolika i muslimana.01 (*. септембар 2005.moji Milici slave sv. Obradovica. kako pronaći ''svoje korijene''?! HVALA Veoma interesantna temna ! http://www1. MILETIC. i u Srbiji i Crnoj Gori. Kovacevica.i još mnogo. niti im je slava ista.Laketa ----------------------glorija (domaćica) . Najslavniji je Jovica Zirojevic. i u Bosni.Diskusije .. ----------------bilancia . mnogo istih prezimena ima kod sva tri naroda iz bive YU (Srba. Umro je u 95-godini i sahranjen je u San Bernandinu (Kalifornija).selo Kruscica. Možda me neko može uputiti. у 15.serbiancafe.Zarkovica ima u Borcu.23. Navela sam samo ona prezimena gdje sam i lično poznavala te osobe.se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335-1345 godine. септембар 2005.22 (регистровани члан) Hvala prof. септембар 2005.06 (registrovani član) glorija (domaćica) . a da nisu ni u kakvoj vezi. Krivodo (Krivi Do.Mrksa Zarkovic se pominje kao gospodar Valone. у 07.23.23..58 (регистровани члан) Zarkovica ima i u selu Bodezista. Hrvata i Bosnjaka). ne znam tačno) i tamo dozivio duboku starost.24.Gacku i rasijanju. Poznavala sam mnogo Guzina i tačno je da su jako bistri i 'talentovani' za ucenje. Radovanovica npr.08 (регистровани члан) za Radulovica: Ima mnogo prezimena koja nisu istog porijekla.rr.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Da li mi neko može pomoći da stupim u kontakt sa prof. у 11..Forumi ZARKOVIC.Laketa na vasem odgovoru u vezi prezimena Milic(milich). Risto (Milovana) Zirojevic (iz Krivodola) je otisao u Ameriku 1920-23. se pominju pominju 1369 godine.Avrama zatvornika 11 novembar ----------------Colakovic (Cholakovich) . у 16. септембар 2005.. u 21. nisam sigurna. Popovica . alajbarjaktar iz Nevesinjske puske ili nekog drugog rata. pretpostavljam) je selo iz koga poticu neki Zirojevici koji žive kao kolonisti u Novoj Crvenki još od perioda između I i II Svjetskog rata. Pozdrav svima. Tako bi rado da znam nešto više o tom prezimenu.

ali ne znam šta oni slave. Ti ljudi su stradali u proslom ratu i sada su uglavnom u Americi. i mi slavimo Svetog Djordja. ja sam od Dragovica iz Udreznja. A možda su se i doselili iz Crne Gore (sa Durmitora ili iz Rijeke Crnojevica.html?157[1/26/2013 7:19:44] ..paleol. Ima vise pisanih zabiljeski prezimena Zivkovic u Hercegovini a najranije za koje ja pouzdano znam je o izvjesnom Draganu Zivkovicu koji je zapisan u 1956 kao djak u osnovnoj skoli u Cobanovom Polju kraj Mostara. ja ti mogu reci o porijeklu tvoga prezimena Zivkovic. Kuljanin.deda Branoje je bio knez kod kraljeva Milutina i Dragutina Nemanjica. Veliki pozdrav.Forumi ----------------Bojana Dragovic . Uglavnom njihovi potomci se zovu Zivkovici. Prica se da je Zivko (ili je to ipak bila Zivka) ili neki blizi rod ubio nekog agu a možda je to čak bio i neki beg pa su se zato preselili tamo odakle su (okolina Trebinja i Nevesinja. у 18. ima vise verzija). dosta ih je otislo tamo tokom koloniyacije. njih ima i u Vojvodini. септембар 2005.23.33 (*. ---------------_strucnjak_ (pa strucnjak) . Nekada davno živio je jedan Zivko and možda je to bila i Zivka (udovica i samohrana majka ali jako sposobna). септембар 2005. u Nevesinju ili u okolini Trebinja (narodno predanje je tu pomalo izblijedilo. On/a se rodio/la u Hercegovini.38 (регистровани члан) Znali neko odakle poreklo vode porodice Djordjic. Draganic. Interesantno je da tvrde da se u groblju ne mogu naći tragovi stariji od 100 godina.11 (регистровани члан) Sasa iz bnl. Eto to bi mogli biti tvoji Zivkovici a možda i nisu. godine!!! Eto pa da se zna!!! ZA Pozarnica (producent). moja baka je od IVKOVICA iz Dreynja. to naglasavam jer ima i Dragovica u Kalinoviku. ---------------Trkac (Architect) .. ima tu par verzija). Mrkajic.serbiancafe. i u tom se kontekstu i pominjemo one davne 1281. Prema njihovim kazivanjima su doselili iz Crne Gore ili Hercegovine. prilično su rasprostranjeno pleme i ima ih čak među muslimanima i katolicima. септембар 2005. Gligorevic. у 17. Ajde živio ti meni dugo i dobar bio i ne zamjeri stogod. Moj praprapra.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.net) Da malo pojasnim.23. mada niki spominju i Stolac i Berkovice).23. ali ovi moji su dakle ova hercegovacka linija.Inače ja sam jako puno ponosna na svoje porjeklo i prezime. Biće da smo rod. On se takođe poslije pominje i kao poslovodja u Fabrici Duvana u istom.Diskusije . Naveo sam ova prezimena ljudi koje sam imao prilike upoznati i svi dolaze iz jendog mesta u Hercegovini Bradina (na putu Sarajevo Konjic). у 17. Strucnjak ------------------- http://www1.

у 21.Stanisic.Maletic.Od tih mnogobrojnih porodica koje su popisane u Decanskoj hrisovulji i danas su aktivne :Brankovic.Dragovica ima još oko Uzica gdje se naselio veliki broj hercegovackih porodica te zbog toga Uzicane popularno zovu „ere”.Lisica.Ako sam u pravu javi se da potvrdis ili demantujes moje mišljenje ZA „PILE OD TRI KILE” Veliki broj srpskih porodica popisan je u „DECANSKOJ HRISOVULJI I II III 1335-1345. је из Нудола.Kostic.kmetovi su placali porez manastiru. ZIVKOVIC. Glumac.Domanovic. MILETIC. Kralj je manastiru kao svojoj zaduzbini darovao čitava sela za izdržavanje. Koliko znam Simo Remeta je ubio posljednjeg bega Ljubovica. http://www1. у 21.Milesic. Radovic.Stankovic.Danovic. славе св.serbiancafe. прислужују св.Popovic.Prodanovic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .23. септембар 2005.napisana povodom izgradnje velelepnog manastira Visoki Decani. To je zlatopecatna povelja kralja Stefana Decanskog.Pavlovic. септембар 2005.Srdanovic.sve ne mogu. злочинац.Kovac.23.Trebinja-danasnje Hercegovine.Berak.35 (*.36 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој.Vucinic. несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе. Zahumlja.jer je moja pokojna majka Nada rodom od porodice Dragovic sa Udreznja.Kapor. Sa prostora Huma. --------------------Rmetic .Macar.Draskovic. Nikolic.bluewin.Prema lokaciji neta znam o kome se radi. Svi podatci se nalaze u objavljenoj istorijskoj gradji koju su objavili autori:Ivic Pavle i Grkovic Milica. Kovacevic. Novi Sad.ch) Postovani profesore Laketa ne spominjete porodicu Remete ili Remetic iz Biograda.Dragovic. Георгија.Bulat. септембар 2005.tu su naseljene u oblast Decana neke srpske porodice. 1976 godine.Glusac.Dra ganovic. Prof.Mihaljevic.Zubac.Mili sic.Ivanovic.32 (*.Bratic.One su se kasnije pod pritiskom Turaka raslile na sjever i zapad.Vukovic.Vasiljevic.23.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. oktobar 2009.su iz dubrovackog zaledja a pomije se neki Novak Zivkovic u nekoj tuzbi u Dubrovniku 1412 godine.Predojevic. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани.Pe icic.Kukic. Саво Ковачевић.com.Ratkovic. u 20.u Beogradu živi i radi jedan od vodecih naših lingvista ----------------” 0 koPoB 11.Markusevic. Tesanovic i Strbac. Laketa.Milosevic.Perosevic. Laketa . у 20.Forumi Prof.Ducic. Pozdrav svima.Mirkovic. Матију.Miljkovic. Decanske hrisovulje.Radosevic.Ljubojevic. Veliki pozdrav za moju rodicu Bojanu Dragovic.au) Evo mene opet da odgovorim na neka pitanja koja znam i koja su u mojoj moći.Todorovic.57 BXPC (majka) .Bogdanovic.Diskusije .

Moj muž je hercegovac i ne vidjoh njegovo prezime ovde ali vidjoh moj.09 (registrovani član) IG0R .24.24.Jedan od brace je prezivjeo i ja sam udata za unuka.da je siromasno calcijumom i drugim mikro elementima.Prost primjer kad jedan agronom dodje na neku parcelu radi uzimanja zemljista za analizu prvo sto uradi .html?157[1/26/2013 7:19:44] . hvala.Njih su poklale ustaše u II sv.koje voda spira u nize slojeve.Radimo na proširenju tog ogranka.17 (*.Inače DRAGICEVICI SU PRETRPILI STRASAN UstašKI GENOCID KADA IH JE UBIJENO 99-ORO. Ja poticem bas od ovih Kovacevica.Nasa bastina je zasnovana na porukama naših predaka.Ili pak Laniste. септембар 2005.da to zemljiste propusta vodu. sto je smijesno.U svim istrazivanjima polazi se prvo od imena i naziva.NA PRIMJER OD TIH 99 NESRECNIH LJUDI SADA BI BILO VJEROVATNO OKO 1000 POTOMAKA.08 (registrovani član) gagiuskas .nije bas da ih ima malo. stvari.dosli u Hercegovinu i Staru Hercegovinu i odakle? ---------------Kifino Selo .gdje lan najbolje uspijeva i koje potrebe i za kojim http://www1. у 02.upise naziv parcele u obrazac koji popunjava i salje sa zemljistem koje uzme za analizu .) .30.24. Uvijek meni govorio da su svi pomalo hercegovci i eto ispadne da jesam.PA JE NA TAJ Način SKORO ZATRTO JEDNO VELIKO HERCEGOVACKO BRATSTVO. u 16.. Da li neko zna odakle su sva ta plemena i kad .54 (*.Ako se jedna njiva zove Krivodo. koPoB .. септембар 2005.Nekada naziv mesta (TOPONIMA)kao i prezimena može igrati presudjujucu ulogu o izucavanju dogadjaja i stvaranju slike o nečemu u proslosti i samomoj rekonstrukciji stvari i dogadjaja.24. i može bez toga 'krvoprolica'.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. септембар 2005.serbiancafe. mart 2006.bica izbivanja.koji su pomno pratili stvari i zbivanja i koliko su mogli u skromnim uslovima ostavili su poruke svojim naslijednicima a oko ne drugacije ono bar davanjem imena za mjesta i dogadjaje.krije+voda+do.net) GOSPODINE LAKETA GDJE SU VAM DRAGICEVICI IZ PREBILOVACA.crnagora.Osim onih sto su otisli u Liku.ameritech.Forumi Ovo mi nebi bas milo. у 13. u 21.da je ime po vaznosti na prvom mjestu.Znajuci da su nasi preci odabirali onu parcelu.53 (регистровани члан) Pozdrav za mali_panino! Nešto više o Banjaninima sam saznala na sajtu koji nam je dala bilecanka.to je mjesto gdje se uzgajao Lan.njemu je odmah jasno iz rijeci koja je kovanica od rijeci .net) Normalno za sve pojave. Kovacevici poslije Save su čestitih i dobri ljudi. septembar 2006.Diskusije .Inače. у 10.r.POSTOVANI PROFESORE AKO ZNATE Nešto više O PORIJEKLU DRAGICEVICA MOLIM VAS ZA Pomoć ---------------cano (ing.

Diskusije .G.I vuk dlaku mijenja no cud nikako i to bi bio zaklucak o ovima koji su skloni pomodarstvu.Zorani.Orozi.i nevjerovatne cifre od samo nekih 16. Николе 22/9.predaka . Николу односно пренос моштију Св.Pojuzine. Климента потичу од Љубибратића. свешеномученика Климента .html?157[1/26/2013 7:19:44] .No kopati po proslosti samo da bi doznali ili izveli neki polovican zakljucak ko je kome rodbina u nekoj dalekoj proslosti je čisto apsurd. Мрђиће и Милкусовиће (Миокусовиће) на основу три брата родоначелника . То такође важи за претке Карађорђевића.ako se podje od jedine istine da smo mi postali od dva roditelja.stvaranje države na tim prostorima.Rulji.I njihovim pracenjem kroz istoriju puno vise se može zakljuciti stvari.g.Lipovci.A a ovi od dva pa sve tako uvecavano za dva puta dodje se do 26 koljena i ako se uzme da je prosjecan razmak između kolena bio oko 30.Krulji .Picete.Besle me.То је слава Љубибратића и других старих травуњских породица. није искључено да су пореклом из Херцеговине као племе Шкреља (Shkreli. sto će reći da svaki od nas samo od tog vremena do danas ima po 16. Këlmendi које се дели на Селца.serbiancafe. Климент донекле митски везан за њих.Vrljesi. Климента коју су касније одбацили прихвативши св. Иначе Клименти славе св.sto je i najveci predmet interesovanja i istorijskih proucavanja.Govedarice.I oni nisu ništa u srostvu.Куделиновиће.000. Слава св.08 (registrovani član) Св.Guzine.MILIONA.Forumi elementima ima ta biljka može se odmah na licu mjesta zakljuciti dobrim dijelom o vrsti i kvalitetu tog zemlista.po gotovo o migratornim pojavama.Koprivice. Климент пре него што су се доселили у Гурешиће у Васојевићима и одатле за Србију.pa kad to uporedimo sa sadasnjim projem Srba ispada da je svako od nas imao skoro duplo predaka nego sto nam je sveukupna sadasnja populacija.Tele baci.000. Предојевићи .Vidite.Grabovci. Мрђе и Милкуса. маја) каже да потиче из Босне.koja su uslovljena sa tim.Куделина. Николу мада је св.i druga prava.svi vode porijekla od zajednickih predaka i to vrlo daleko u proslosti.Pekezi. u 21.Isto ili slično je i sa prezimenima.tako i Petrovica.Zato su po meni puno interesantnija srpska prezimena koja se ne zavrsavaju nastavkom „IC”. Породице по Босни које славе тог свеца углавном имају предање о пореклу из Требиња. i OBLASTIMA KOJE JE NASTANJIVAO SRPSKI ZIVALJ.Cabaci. Вукле. IG0R .kao i nekih prava koje iz toga proisticu za srpski narod. Све српске породице све и свуда које славе Св. то јест Петровиће који су у Врању (Зети код Подгорице) славили св. mart 2006.Jovanovica ima u Srbiji koji ne slave iste slave.s tim sto ima jedna anomalija jer su neka prezimena nastala i iz pomodarstva i neke stvari ne mogu se dati izvesti iz naziva prezimena premda mogu druge sasvim dijametralne. забележеном као патријархом Рашана и Климената учествовали у великој сеоби Срба те се населили у Хртковцима и Никинцима у Срему где су у 20. Оригинални Љубибратићи су се поделили на три огранка . веку похрваћени).24.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Mavraci i dr.Glogovci.Pistignjati. Андреја првозваног наводи многе да њихово порекло погрешно везује за до пре који век словенско (српско) и православно племе Климената (Кељменди.Pravo na odredjene teritorije i sve povezano sa tim STVARIMA.dakle do nekih unazad 780.Markovica i dr. Никче и Боге и који су заједно са Арсенијем Чарнојевићем. DODJE SE U NEMANJICKI PERIOD .потомци старог племена које се помиње у дубровачком архиву и осталим историјским документима из доба власти Павла Раденовића и његове http://www1. славе летњег св.

u 20. Игњатија Богоносца славе Малешевци.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Капори (Момови) су Мириловићи.данашњи Бањани . Касније ћу. Стеван Дечански .30. Грубачићи. Сикимићи. 0 koPoB 11. Козјаци са Плане. племенске области источно од Требиња која је делом расељена а другим делом потурчена да су у ратовима и устанцима за ослобођење Херцеговине и Црне Горе били чувени корјенићки Турци (Ластве на пример). Опутнорудињани се често своде уз или под Бањане као мој деда у Београду који је говорио да је Бањанин иако је рођен. septembar 2006.serbiancafe. Буквићи из Побрђа. Великомученика Георгија потомци Пилатоваца као што нису ни сви никољштаци Предојевићи. Елезовићи Круљи у Поцрњу. Боботи из Паника. koPoB .10 (registrovani član) Св. Пореклом кажу да су са Косова (односи се на шири појам Старе Србије) од неког кнеза Мирила. рођаци Николе Тесле да траже рођаке. Пилатовци . Приметих корелацију између породица које славе св. Стевана Дечанског мада ће се многи сами препознати. Георгија (што ништа по себи не значи јер толико несродних породица слави исту славу али са друге стране не побија тврдњу).Forumi државице. који је општераширена слава у Грбаљској жупи. због једне друге породице Тесала са Баније. Мириловићи славе св. иако су му отац и мајка рођени Рудињани. Медани и КОмади у Храсну такође. Бијеле и Никшићке Рудине. како у Краљевини ЦГ тако СХС/Југославији. да потичу негде из Бањана унутар чије географске јурисдикције су живели и живе још увек дан данас живе Пилатовци. Славе Ђурђевдан мада нису све породице које славе св. Натпросечно су ишли у колонизацију 1912-1941. У средњем веку пре настанка Бањана је све то била Рудина . Св. Јокановићи из Плужина и Шабадина. или потомци Малеша за кога кажу да је био војвода. Метохије.су потомци „бана” Пилата. који су се раније презивали Драганић. http://www1. по предању тврде да је Љубомир био њихов што је врло могуће ако су од Предојевића. такође позната као Мратињдан. Такође вреди напоменути да је Јован Дучић у својој књизи о Кнезу Владисављевићу записао да су у његово време дошли неки Личани. али за сада само моје нагађање. Бањани су блиско суседно племе. Кукићи.Diskusije . Породице које потичу од те куће су Комненићи. Пухала (св.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Је крсна слава која је много чешћа у Боки. Прекорупља). тачније Грбљу. Шутоње. Радовановићи. Јована и предања о пореклу из Старе Србије (Косова. набројити неке породице изван Херцеговине које славе Св.Билећке. највероватније на оној другој теми.57 Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци „бана” Угрена из Никшића. Најбројнији су Алексићи по Херцеговини (од којих је и војвода Славко. u 16. Тесле из Лике славе св. муслимани Мургузи из Пријевора које се узима за оригинално село Предојевића одакле су се иселили по доласку Турака. oktobar 2009. Остале породице које кажу да су од Предојевића су: Радмиловићи и Бајовићи са Баљака. Јована. који је са својим четницима држао фронт на Јеврејском гробљу). Лери. За те породице се каже да све потичу из Корјенића. Опутне. Такође неки тврде. Никола) из Клепаца у Габели тврде да су потомци Предојевића. Шекарићи.

Дубовине и Дракули у Фочи.Diskusije . Димитрија. Шупићи (и њихови огранци Лалићевићи. Косова поља наравно. Дробњаци и остала племена поразила. Шипчићи у Пиви (од којих је Владо). септембар 2005. долине реке Ситнице од Митровице до Урошевца).Laketu da li ima informaciju o brastvu Tomasevica. Перишићи). По народном предању су од старијег слоја становништва .php?str=6 Такође породице које славе св.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Урошевићи у Никшићкој жупи. у 17. Калеми.10 (registrovani član) Toma11 (student) . Југовићи (Невесињска околина). Ђукановића.Лужана који су живели на подручју Риђана/Бањана. Мирјанићи. Пантићи у Бијелом Пољу. Бердовићи. Крајини (од којих је и писац Петар). потомци „бана” Угрена за кога кажу да је био у сукобу са Никшом (сином „бана” Илијана). Иванковићи. али их је било највише са тим презименом (Готовина) код Чапљине у селу Опличићи. Иначе Угреновићи.45 (213. Игњатија Богоносца било да су на овом списку или нису. Јоаћима и Ану. Борковићи.serbiancafe. Има више породица широм Херцеговине али и све до Лике. koi sad http://www1. Никшића. Дедијери. Марића. Петковићи.*) Zeljela bi zamoliti prof. који су од Никшића и који славе Св.149. Богдановићи. Славе Св. Најинтересантнији су Ђапићи из Ливањског Поља. Најчувенија породица у Херцеговини од тог соја су љубињски Ћоровићи (од којих су писац и историчар Светозар и Владимир) као и све остале породице које славе тај дан: Миљановићи.yu/cir/index. Они су старином звани Унковићи. Чечури и Чери. Стојића и Маркишића. у 17. -----------badu . Бановићи. Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи. Новосели и Витомири на Гласинцу.24. u 21. Кочићи из Змијања у Бос. Сјерани. септембар 2005.malesevci. Заиста се 1411. mart 2006.21 (регистровани члан) Нека се не заборави и презиме Готовина. Мандићи и Ковачевићи наравно у Гацком (села Дулићи и Срђевићи). поделили су се на многе породице. Они су дикретни потомци Угреновића. Ђерићи. IG0R . истисла и „асимиловала” (мада се нису радо узимали са њима) тако што су били прикључени племенској структури Никшића и Риђана.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ћоровића.24. Потичу од Невесиња. Дурићи (међу њима и тренутни владика захумско-херцеговачки) у Требињу. Мајдови. Ђокићи у Сарајевском пољу.org. Јарамази и све остале породице које славе св. Бјелопавлића и Дробњак док их нису Никшини потомци.24. у Оногошту спомиње неки Угрин. Доста су страдали од ових покатоличених смрадова. ђе чули и ђе не чули што рече Давид Штрбац: http://www. Један од таквих јесте и онај несрећни Анто Ђапић.Forumi Алексићи се деле на огранке Мијовића. северне Босне (Озрена и Посавине) и чак Баната (и то „старинаца” односно досељеника од пре неколико векова) који славе ту славу. Алимпија Столпника (ретка слава ако уопште постоји у Херцеговини) потичу без изузетка са Косова (оног традиционалног. Скендери. Срне око Мостара (зна ли ико ишта о њима).

Goru u Grcku i po tome je dobio prezime Grcic..SLOBODAN.. TOMASEVIC.Diskusije .On je bio prvi osnivacac manastira u Vlaskoj.Al napismeno nemam ama bas nikakav podatak.su stara porodica pominju se 1335.PREZIVAMO SE SADA POLOGOSi a prije 0k0 100 godina bili smo MILICEVICI.da li su Hercegovci i od kog kraja poticu ako su? Jer imam neke nezvanicne podatke da poticu od tih krajeva.html?157[1/26/2013 7:19:44] .au) GRCIC. BOKA KOTORSKA Neko od citalaca pomenuo jeSavu Nakicenovica i njegov rad na proucavanju seoba prema Boki Kotorskoj.godine. ZIVKOVIC.dk) DRAGICEVICU JAVI SE STO SI SE USUTIO?IONAKO NAS IMA MALO A TI KAO DA SI U ZEMLJU PROPAO!!! PORIJEKLOM SMO IZ DABRA KOD BERKOVICA. pomonju se 1452. DRAGICEVIC. Ja sam Grcic ali sam živio u Krjini i svi mojo podatci koje imam o porjeklu prezimena i predaka vezani su za Hercegovinu. U Ovim borbama su se naročito isticali kotarski uskoci. ima ih u Gacku.su iz Hercegovine.Boke i Dalmacije aktivno su se borili na strani Mletacke Republike protiv Turske u Kandijskom ratu 1645-1669 godine. a neposjeduju drvo zivota. Poslije ovoga rata mletacka je dobila H.kada je optuzen neki Nikola Grcic. ------------nemem ga .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.40 (*.01 (*.jer sam ja dio te familije i želim svom djetetu dati opsirniji podatak odakle potice starinom.MNOGO POZDRAVA OD STAROG HERCEGOVCA.g. септембар 2005.canas žive u Gack Nevesinju i rasijanju.makarski i bokeljski hajduci.24.Unaprijed zahvalna Licanka. септембар 2005.com.i mira http://www1.Pozdrav.IMALI STA ZA NAS KOJIH NAS JE SADA PO MUSKOJ LINIJI SAMO OSMORICA SLAVOLJUB.LUKA.(među kojima se borio moj prapredak harambasa Laketa).20 (*.g. у 02. у 05.Grcici se javljaju u dubrovackim izvorima 1443 godine... Unaprijed hvala svin onima koji mi omoguće bilo kakvu informaciju o plemenu Grcica ----------Prof.pratio starog monaha Isahiju na Sv.Forumi žive u Pljevljima.(još jednom)SLOBODAN (još jednom)I STEFAN.. у 19. септембар 2005.Oni su branili mletacku teritoriju. Boki Kotorskoj i rasijanju.su porijeklom iz Hercegovine(Huma)u istorijskim izvorima se javlja izvjesni Nikodim Grcic. Srbi sa prostora Hercegovine.25.25.su iz dubrovackog zaledja.u Decanskoj hrisovulji.serbiancafe. Poslije Velikog beckog rata.koji je 1406 godine.com) Dali neko ima prezime Grcic u Hercegovini i dali bi mogao podrobnije objasniti odaklen potice. -----------SLAVOLJUB POLOGOS .JOVAN.broendbybredbaand.Novi i Risan.ZORAN.On je 1913 godine objavio knjigu „Boka”u kojoj je obradio seobe iz Hercegovine u Boku Kotorsku. sirili njene granice. Grcici.rr. Laketa .porazili Turke i sirili granice polumrtve Republike u Dalmaciji i Boki.Jako me zanima.1412.ZORAN. pominje se Novak Zivkovic.

Tomanovic.Matkovic. Vidovic.godine.Koprivica.pa ono brzo dodjose I kosama pobise begova brata I dva pomoćnika zulumcara.Mitrovic.1699.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Ozrinic.cable.Pavkovic.Lucic. Zivjeli su u Gacku sve do turskog osvajanja I utvrdjivanja u Niksicu.Potomci su Milije . u 20. Der etic.Kukavica.Zivkovic.Sahranise ih pored kuce u zaru.Kada se nimnozse .Kulisic.Djuranovic. Po legendi porijeklo vodi od Orlovi}a. septembar 2006.te se tada odselili u Cuce.Obilic.Andric.Simic.baba mu skuva kafu.Kad beg jednom dodje kod njih. u 16.Aleksic.Bulut.Mirkovic.Vukovic.Laketic.Perisic.roger) ROD GOVEDARICA.Mijatovic.Stanic . Pozdrav svima. Lazarevic.Ne rece ništa ne ode kuli svojoj I za neko vrijeme kad skupi rtideset sejmena.te su se tako I raseljavali na razne strane.Radovic.1377.jedan dio se preseli u Krusevice kod Trebinja.Milic.Vuckovic.Vucetic.Terzic.serbiancafe.Ivkovic.Popovic.Zubac.Stanisic.nakon stotinjak godina.udatu za srpskog kneza Lazara.Divljan.Magazinovic. deder reci nešto sto znaš o Kruljima (Krulj).BjelicI muskarci bijehu na kosidbi.Dangubic.Skero i Sarenac.Srbije. септембар 2005. Na oslobodjene zemlje naseljavali su Srbe.Forumi koji je potpisan 26. Malesevic.Petrovic.Ratkovic. Mihajlović.Nakicenovic.Radanovic.Sikimic.Tosic.brata Orlovica Pavla.pa kad podje posecer sto ga je snaha od djece sakrila u ostavu.Bogdanovic.Save u Milecevi krunisan za kraja Bosne.Milanovic.Milisic.Jankovic.Dragicevic.Matijasevic.Pavlovic.Celovic.30.Kovacic. U Boku su sa prostora Hercegovine dosle su sledeće porodice:Acimovic.dojavi koscima .Bakoc.Zarkovic.Jedni su se pomakli na Mosko kod Trebiwa . oktobar 2009.Ninkovic.12 (registrovani član) TOMA srpski zilot .poznato nam je da je imao sina Zupana Nikolu I kcerku Milicu.Gavrilovic. Milosevic. Radojcic. -------------mirkolucic@rogers.Vujicic.Ivankovic. i uopste o prezimenima što se zavrsavaju na ulj. у 15.u narodu se prenosi jedna netacnost.te ono osiono napadose njihove žene. септембар 2005.Vidic. у 07.Prnjat.21 (*.Kujacic.jer je u to vrijeme bosanski ban Tvrtko . Vidakovic.Remetic.Markovic.Narancic.godine na grobu Sv.Kosijer.Međutim.Gudelj. Kovacevic.bag ugleda bratovo odijelo.Tomasevic.po zenskoj lozi potomak Nemawica. po http://www1. Anteljevic.Miskovic.verat.Radmilovic.K atic. Prof. Parijez.Ovaj knez je u nasem narodu poznat pod imenom Jug Bogdan.Danilovic.drugi pak odose u selo Trnovac kod Bilece.Pesik an. Manojlovic.Vujovic.25.Neko od cobana vidjevsI šta se dogadja. Ognjenovic.Naime.Diskusije .net) Profesore Laketa.Ceranic.te dugo godina niko ne znade ko ih pobi.I dijela Hrvatske. Zotovic.com .Venecija je dobila srednju Dalmaciju i Boku Kotorsku.Odzic.Jaksic.58 koPoB .Porobic.Dubljevic. Jedne godine kad dodje brat lokalnog bega da pokupi harac.25.1.36 (*.Cupkovic.U primorju su se često borili sa zulumcarima.Avramovic.Lazar nije bio ni car ni kraqj.Tamo su se zvali Bijelici po Bijelu Orlovicu.Vukajlovic.Senic.Radulovic. Laketa koPoB 11.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Bijelic.Maric.Vujad inovic.Rasovic.koji se ozeni kcerkom kneza Vpatka u Gacku nepun mjesec nakin kosovske 0 bitke.

te on ozaloscen krenu prema Gacku i naseli se u selo Miholiace. 8 Govedarica . Danas Govedarica ima u Mostaru .se) Prof.znam da potice iz velikog plemena Dragicevica.24.net) Veliki pozdrav svim Hercegovcima koji su ovde. IG0R .Sima I Milosa. mart 2006. Tivtu.potomci Koste . danas tamo živi oko 10 porodica.comhem.Divljana. slava nam je http://www1.koje kasnije uze za posjek.Doselili u Sarajvsko polje braca Vasko I Luka.Nikolu. Vojvodici kod Kalnovika. Od tada datira njihovo novo prezime— Govedarica(ONAJ STO DOSELI SA DOSTA GOVEDA)Do danasnjih vremena tu i živi matica wihovog roda i svi slave krsnu slavu Sv. ta sela mislim da se zovu kovaci i jabuka.Laketa.16 (*. ta tri brata u tom begu ostala negde u okolini foce. ----Zvezda Danica .koji se doseli 1718 godine iz Petnjice.god.koji datira iz 1771godine I obiljezje je groba Paje Damjanovica.html?157[1/26/2013 7:19:44] .25. .želi vam Danica. Molila bih ucesnike diskusije. HercegNovom.Niksicu.U neposrednoj blizini je i grob vojvode Joka Karadjica.Ostade ziv samo jedan mladic koji je cuvao gaveda u katunu. u 21. po prici koja se je prenosila od moga dede i oca.yubc.Diskusije .Sarajevu. септембар 2005. Kalnoviku.zasluzili takav tretman da im se ni ime ne pomene?Uz svo postovanje Vama i pohvale vasem iscrpnom djelu. септембар 2005.da napisu.jedan od najvecih u BiH.25. Moje devojacko prezime je SUHIC.žive Govedarice.54 (*.Neko od susjeda javi posledwnjem Bijelicu da se ne vraca u primorje.a dje se denuse Gacine.Od oviga roda potice 14 solunaca-dobrovoljaca. . у 16. u okolinu doboja u selo podnovlje.Tu mu beg Tanovic dade sijena za prehranu najboljih goveda. DragovicI.15 (registrovani član) Bilecanka .Svaku sreću i dobro zdravlje. 2 Lu~ci}ca.unuka Nikole Govedarice-Bijelica.i njihovi potomci danas.molim vas za kratak istorijat ove hercegovacke porodice. Americi.po kojima se danas zovu Vaskovici i Lucici.Danas žive pod prezimenima Simoci . у 18.03 (*.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.25.a i u rasejanju.uskoka iz Zukve u Pivi.triera.Na zemlji manastira Malinsko u Drobwnjaku od 1853.Iz Gacka su se 1812.Raseljavali su se po drugim prezimenima. септембар 2005.Foci . moj pradeda je pobegao iz sela Petrovici (sever crne gore. ako nešto blize znaju o ovom prezimenu. . Mnogo Govedarica iz Gacka je stradalo u drugom svjetskom ratu. ---mali djetic . . Beogradu .koji je imao sinove Savu .a moj otac i stricevi su iz Prebilovaca.Ovamo su pobjegli od zuluma Focic Mehmedaginog kafedjije Loga koji se svetio Srbima posto je u Karadjordjevo doba pobjegao iz Beogdada u Gacko.4 Vaskovica.net) i ja sam jedan od mnogih ciji preci poticu iz hercegovine. у 16. okolina niksica) sa tri brata.Forumi noćizapalili sve tri kuce i pobili sve Bijelice koji se tu zatekose. moj pradeda je otisao u posavinu. god.iliti Gacinovici među svim ovim starim hercegovackim porodicama?Nijesu valjda preci ideologa i vodje„Mlade Bosne” Vladimira Gacinovica. Na najstarijem porodicnom groblju u Miholjacama nalazi se nadgrobni krst.

Njegovi posmrtni ostaci 1934 preneseni u Sarajevo i sahranjenu u zajednicku grobnicu heroja ”Mlade Bosne„.au) Intelektualne sposobnosti Neko od citalaca spomenu intelektualne sposobnosti porodice Guzina.On je zapazio veliku razliku između zemljoradnje i stocarstva.Pored Bogdana Zerajica.25.Becu i Lozani. hvala svima koji se budete javili.Ona je bila jedno od većih uporista srpske nacionalne misli u BiH.gotovo čitava Hercegovina je takva.Pero i Djoko SLIJEPCEVIC iz Gacka.Otrovan i preminuo u Svajcarskoj 1917.pjesmu i pricu.Ljubo MIJANOVIC i VLADIMIR GACINOVIC iz Bilece.Srpski djaci su pribjegli osnivanju tajnih drustava. ------Prof.Te intelektualne sposobnosti naročito su dosle do izrazaja kada su pocele da se otvaraju i rade osnovne skole i gimnazija u Mostaru.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Nešto kasnije osnovano je još jedno tajno drustvo „Sloboda” na cijem celu je bio djak Bogdan ZERAJIC iz sela Miljevac kod Nevesinja.Strogim mjerama i drakonskim kaznama okupatorske vlasti zabranjivale su svaki rad na nacionalnoj osnovi.U Prvom svjetskom ratu borio se neko vrijeme u francuskoj mornarici.Tu karakteristiku veoma je rano zapazio naucnik Jovan Cvijic koji je uzduz i poprijeko proputovao i ispitao Balkansko Poluostrvo.Forumi djurdjevdan. razlog bega iz sela petrovici po toj prici koja se prenosi je da su ubili ili pokusali ubiti „skupljaca poreza” ili tako nešto. SLIJEPCEVIC Pero i Djoko bili su poznati djaci mostarske gimnazije. da li je kome poznata ovakva ili slična prica odnosno istorija njegove porodice ? voleo bi saznati nešto više o tome.serbiancafe.com.gdje je umro od posledica trovanja. Laketa . mnogi će se iznenaditi odakle poticu i koji su ustvari njihovi koreni.Kod njih je jako razvijena usmena tradicija i epsko pjesnistvo. Gimnazija u Mostaru pocela je sa radom 1893 godine.skolovao se u Mostaru.Beogradu.Pero je bio germanist.48 (*. VLADIMIR GACINOVIC (1890-1917)rođen je u Bileci u svestenickoj porodici.jer su oni gotovo svi bili siromasna seljacka djeca iz Hercegovine.profesor u Skoplju i Beogradu. postavljacu teme: tema je vrlo zanimljiva i poucna. http://www1.Zemljoradnik pada mrtav od umora i nema nikakve vece potrebe da uci i nešto više nauci. clanovi drustva bili su djaci: Spiro SOLDO iz Nevesinja. Ovi mladi studenti zestoko su osudili aneksiju BiH 1908. у 22.Diskusije . sledećim rijecima:„Ako Austrija hoće da nas proguta.Prvo tajno drustvo osnovao je 1899 godine.Bozidar ZECEVIC iz Zovog Dola.Zenevu itd.Stocar radi laksi posao ne iscrpljuje se toliko kao zemljoradnik cuva stoku na čistom vazduhu.g.rodom iz sela Poplat kod Stoca a ciji su roditelji radili kao ucitelji u Zovom Dolu kod Nevesinja.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Nemaju oni samo tu sposobnos.Svrseni maturanti mostarske gimnazije posli su na univezitete sirom Evrope u Beograd.Bec.jede zdravu hranu i ima dosta slobodnog vremena za razmišljanje.Putovao u Ameriku da prikuplja pomoć i dobrovoljce za borbu u Srbiji.U Prvom balkanskom ratu borio se kao dobrovoljac u crnogorskoj vojsci. Pored literalnih tema njihovu paznju zaokupljalo je agrarno pitanje.godine.mi će moj progristi stomak. септембар 2005.djak Dimitrije MITRINOVIC. rodom iz Gacka.

Forumi Djoko je napisao jenu od boljih istorija Srpske pravoslavne crkve. септембар 2005. septembar 2006.i naselili su se u Prebilovcima.ZUPU UZ NERETVU NA JEDNO 3 KM. se pominju 1335 u Decanskoj Hrisovulji.38 (*.dk) GOSPODINE DRAGICEVIC.narodno predanje pravdalo je poraz na Kosovu izdajo Vuka Brankovica.26.Diskusije . oktobar 2009.OD BORACKOG JEZERA.U TZV. Ristici su se tako nazvali po Ristu.U svim rodoslovima porodice Dragicevic nisam pronasla prezime Suhic. ---------gagiuskas . септембар 2005.26.gospodar Kosova i Skoplja koji je kod Srba postao sinonim izdaje.PRADJED MIRO MILICEVIC U SVADJI PRILIKOM PODJELE LJETINE (POZNATE TRECINE .žive u Zovom Dolu.ne mogu vam precizno odgovoriti na Vase 0 pitanje.MENI JE DJED IZ PREBILOVACA. септембар 2005.58 koPoB .broendbybredbaand.RAVNICE. ----------.poticu od bratstva Batakovica iz okoline Niksica.se pominju 1254 godine. u 20.PRADJED NIJE NIKADA REKAO SVOJE PRAVO PREZIME http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] .crnagora. ---------slavoljub pologos .koji se naselio u Pivu.43 (*.CUO SAM NEKO PREDANJE KOLJE KAžE DA SU DRAGICEVICI PRIJE JEDNO 500 DO 600 GODINA NASELJAVALI PODRUCJE ISPOD MANASTIRA OSTROG.GOSPODINE LAKETA DA LI TO MOZETE DA MI ILI POTVRDITE ILI DEMANTUJETE.Koliko sam čula od starih.TOPALOVICI SU MOLILI BEGA KAZAZICA IZ MOSTARA DA MIRI DODJELI ZEMLJU KAO KMETU.PA JE ONDA POCEO DA KRCI SUMU I OSVAJA ZEMLJU.Tesovom sinu koji se smatra rodonacelnikom porodice Ristic.yubc.PREZIVALI SMO SE MILICEVICI.TU JE ZIVIO JEDNO VRIJEME SAKRIVEN.AGA) UBIO JE AGU I POBJEGAO SA SINOM TODOROM MOJIM DJEDOM U PREDJELE GLAVATICEVA.JA SAM DRAGICEVIC IZ HERCEG NOVOG.BEG KAZAZIC DODJELIO MU JE TZV.net) GOSPODINE POLOGOS.zbog krvne osvete. BRANKOVIC.Ristici žive u selu Batkovicima u Nevesinju i rasijanju.26.i ceo rod Dragicevica je. u 16.Sve najlepse.30.MI POTICEMO IZ DABRA KOD BERKOVICA. у 02.Ukoliko nešto blize znate.prebegao u Hercegovinu.napisite.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Nevesinju i rasijanju.OD GLAVATICEVA I NA JEDNO 6 KM.Iz ove porodice je Vuk Brankovic. RISTIC.zatim se pominju u Trebinju i sire u Hercegovini.Ali.” koPoB 11.serbiancafe. у 06. ILIC.zatim u izvorima dubrovackog arhiva 1375 godine.KMET.A VI.ODAKLE STE I MOZETE LI MI OBJASNITI KAKO POTICETE OD DRAGICEVICA.Istorijski izvori pominju Tesa Batakovica 1770 godine.Danica.21 (*.molim Vas.nazalost.12 (registrovani član) Zvezda Danica .KAO UDOVAC ZAGLEDAO SE SA TOPALUSOM I OZENIO SE.net) Gospodine Gagiuskas.porodica Dragicevic potice iz niksicke zupe.PA SU ZBOG UBISTVA JEDNOG TURCINA BILI PRIMORANI DA SPAS POTRAžE U HERCEGOVINI. у 11.DržavA.nisam u ovo potpuno sigurna.

26. NEKE MOJE KOMSIJE I RODjACI IZ BRATSTVA VUJOVICA PRICALI SU MI DA SU VUKOJI STARINOM VUJOVICI.PA JA UOPSTE NA ZNAM STA JE SA NJIM BILO.22 (*.poreklom iz okoline Niksica.i koji trazi svoje korene.DRAGO MI JE DA SI SE JAVIO I PRIMI MNOGO BRATSKIH HERCEGOVACKIH POZDRAVA.serbiancafe.i svi smo . ---------Zvezda Danica .TE ME INTERESUJE KOLIKO JE U STVARI VERODOSTOJNA OVA NJIHOVA PRICA. NIKOLU STO MOžE.html?157[1/26/2013 7:19:44] . септембар 2005.IMA NAS OSAM SADA ZIVIH TO SAM RANIJE NAPISAO PO IMENIMA. --------mzivan .36 (*.KOJI SU U MOM BILECKOM KRAJU JEDNA OD NAJBROJNIJIH FAMILIJA.da su nasi po dolasku zatekli Grke koji su pobjegli zbog zime ''po kori'' snijega.ZA VRIJEME POPISA STANOVNISTVA 1910 GODINE MADJAR. септембар 2005.yubc.26.To je sve! On je samo pomenuo tri loze.ALI I NE MORA DA BUDE OSNOVA ZA ZAJEDNICKO POREKLO.VOLIO BI KADA BI TI Nešto NAPISAO O SVOM RODOSLOVU.MATICAR U KONJICU ZABILJEZIO GA JE UZ NJEGOV PRISTANAK.22 (87.JA TEBE KONKRETNO NE ZNAM.jer ih nemam u pisanoj formi.„PRVI JE STIGAO NA CILJ POLEGUS SA SVOJIM KONJEM”. LAKETA NE VIDJEH DA STE ISTA NAPISALI O FAMILIJI VUKOJA IZ PADjENA. da nam odgovori.sajt je izbrisan.ON NIJE ODBIJAO NADIMAK I POD TIM NADIMKOM JE BIO POZNAT U OKOLINI..co.OBE FAMILIJE SLAVE Sv.NADAM SE Da će AUTORI ISPISIVANJA HERCEGOVACKIH PREZIMENA UPISATI I OVO NAšE POLOGOS. у 17. септембар 2005.NE KAO POLEGUS KAKO SU GA MJESTANI ZVALI.ON JE ODJEDNOM PRESTAO DA SE DOPIDUJE BEZ IKAKVOG RAZLOGA.Forumi MILICEVIC.u Pertu.NEGO KAO POLOGOS STO JE VISE ODGOVARALO MADJARSKOJ VARIJANTI PREZIMENA I MI POTOMCI OSTALI SMO POLOGOS-i DO DANASNJIH DANA.Mislila sam da sam konacno uspela da pronadjem svoje prave pretke.POKUSAO SAM SADA DA GA ANIMIRAM DA SE JAVI.116. koji je pokrenuo mladic koji živi u Australiji.procitala o prezimenu Dragicevic.na jednom sajtu.PA KADA SU PITALI KO JE PRVI STIGAO GOVORILI SU „ONAJ STO SE POLEGUSIO PO KONJU” I TAKO JE OSTAO POLEGUS STO SE POLEGUSIO PO KONJU KADA JE JAHAO.*) Odgovor za RS! I za Glasinacko Polje(Romanija) vazi isto predanje.net) Zao mi je što ne mogu da Vam posaljem rodoslove o plemenu Dragicevic.ALI SAM SE JAVIO JEDNOM DRAGICEVICU KOJI ZIVI U SVEDSKOJ I SA KOJIM SAM SE DOPISIVAO.DOBIO NADIMAK POLEGUS.JER ON JE VEOMA ZAINTERESIRAN ZA NASU HERCEGOVACKU PROSLOST.i kada sam pokusala da ga kontaktiram.Laketu.odnosno tri izvora iz kojih poticu Dragicevici.SVADBI .a to je bilo oko http://www1.26.Prošle godine sam slučajno.ukoliko zna nešto preciznije.svakako.po njemu. у 16.yu) PROF. у 12.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.DA JA PROCITAM.kada stigne! Srdacan pozdrav! -----------schetodes ..PA JE POSLIJE JEDNE KONJSKE TRKE NA „PIRU” .MISLIM DA JE BIO NOVINAR U JEDNOM SVEDSKOM LISTU.Molila bih prof.JER SMO MI PRAVI HERCEGOVCI IAKO POLOVINA NE ZIVI U HERCEGOVINI.

kod Pristine.18 (registrovani član) NOVAK KOSOVAC-MANOJLOVIC (1319.maja 1389.)sin Manojla. ali se ne zna gdje i pod kojim prezimenom su otisli. i natjera djogata da ramlje i da na glavi nosi zlatno pero koje bi nasilniku padalo za oko da ga opljacka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.djogat bi prestao da ramlje i starac bi se uspravio i strahovito podviknuo izulumcara je stizala nemilosrdna kazna”. ali u tom slučaju.*) Za one koje interesuju korijeni Manojlovica.Diskusije . u 21. godine u Lipnjanu .Ako je usred Jadrana pao snijeg. O Jovanu Kosovcu u Antologiji narodnih junackih pjesama. Ivana i Novaka. teska i raznovrsna iskusenja u borbi za obstanak i slobodu. piše„Taj lukavi starac. hoće li izvuci zivu glavu i gdje će na vjecnost da piciva. u borbi sa Turcima. i 235. Manojlovici su prolazili kroz brojna. Strahinjino ime se preplece i prezime kao BANOVIC STRAHINJA ili STRAHINJIC BANE. 48. i u drugim knjigama i spisima. STRAHINJA MANOJLOVIC (1348.na Romaniji je i pao i ''pokorio''.Manojlo je imao sedam sinova: Jovana. braneci svoj narod. Tako je 1376. U poznatom Kosovskom boju na Gazimestanu. str.god. izdanje 1974. Prezime MANOJLOVIC zadrzali su i njegovi sinovi STRAHINJA. radi se o jednoj licnosti . Na posjedima Manojlovica. Zbog toga je bilo teško prikupiti i ovoliko podataka i sloziti ih u rodoslov. Boska. str. Korjen porodice Manojlovic nalazi se na Kosovu u porodici Kosovac.Forumi Ilindana. U tim ličnim i istorijskim vrtlozima. uz oca se bavio trgovinom i zanatstvom u Lipnjanima. Stevana. MANOJLO KOSOVAC (1295-1375) bio je trgovac i vlasnik velikih posjeda na podrucju Lipljana.god.kralj Milutin je izgradio manastir Gracanicu l321. mart 2006.o Strahinji Manojlovicu. Ustvari.godine. da se zguri kao kukavica. Manojlo Kosovac je poginuo u borbi sa Turcima kod Gnjilana.24. stocarstvo i zanatstvo.-1389. izdanje 1977.) sin Novakov. Damjana. http://www1. Djordja.156.-1376. jedni za druge često nisu ni znali kuda se ko kreće.U antologiji narodnih junackih pjesama .html?157[1/26/2013 7:19:44] . септембар 2005. znao je da se prerusi u slabotinju.garant.26.Na posjedima se razvi_ jalo ratastvo. Neki njegovi sinovi nalazili su se u sluzbi Vojinovica i Balsica.Kasnije sam saznao da na nekom dalmatinskom ostrvu postoji katolicka crkva ''Gospe od sniga'' u spomen na cudo kada je početkom avgusta pao snijeg.cuvar Kosova.godine. VUKASIN i PAVLE. Poslije oceve smrti uzeo je ocevo ime za osnovu prezimena.Novak poginuo. u kome se nalazi veliko Srpsko istorijsko i kulturno blago.god. Nestali su nakon Kosovskog boja. U toku petvjekovne vladavine Turaka.serbiancafe. у 19. IG0R . Gracanice i Kosova Polja. --------Istrazivac korjena .08 (69. 69.hrabro je poginuo 15.

. u 20. došli iz Tri. na Gatacki Kadiluk. ” Pošto Ivankovici poreklom iz sela Brani Do kod Bilece slave Sv. sin Manojla.) iz Hercegovine.net) Punoo pozdrava za Cano. sve do danasnjih dana. у 02. v. Koji je to sajt koji si dobilaod prijateljice.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u selu odakle je moj otac svi su potekli iz jedne kuce i tom kraju nema vise nigdje Banjanina. септембар 2005.au) Postovani citaoci. C. Unapred hvala ! Izgleda da jesmo srodstvo ako ne laže crnogorska web stranica iz Australije.net) Pomaze Bog!!! Citiram gospodina Igora: „Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци ”бана„ Угрена из Никшића..selo Vukovje.Gore i Srbije. --------Ivankovic . Ulcinj (1894.Gora. Opet ja o Banjanima. iz Zubaca (Trebinje) u 16. u 18.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.26. Miro Manojlovic.. Herceg-Novi. у 20. ogranak Ugrenovića iz Riđana (Nikšić).su srpska porodica koja se pominje 1335.U selu Caradja. sa porodicom je napustio Caradju. na staroj pradjedovini ostali su Peso i Bojo Manojlovic.netflash.Hercegovine.šta (Zatri.54 (*.C.ač) ” koPoB 11. itd. Kupres. u 16. godine u Decanskoj http://www1. u selo Objesenik.. sin Scepana.com.. oktobar 2009.Diskusije .shawcable.40 (*. Joakima i Anu. Kasteli i Lastva (Tivat).27.Njihovi potomci i danas tamo žive.serbiancafe. Savina i Srbina. Familija Manojlovic najviše se selila unutar ili između podrucja Kosova.Sandzaka.. Kotor. Zabrđe.vijeku je sa porodicom napustio Caradju. god. vijeku. da li oni imaju kakve veze sa tim Ugrenovicima ? Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic. Evo još nekih novih podataka vezanih za neke porodice: MILJKOVIC. у 07. „Ivanković. ------mali_panino .. септембар 2005. sinovi Scepana.00 (*. opstine Niksic.Forumi Imao je sinove Boska i Urosa .58 0 Prof. Drago Manojlovic. Laketa . Bar. септембар 2005. i odselio se u Bos. Bukovice (Rožaje).27. ispod planine Somina. Vrpolje (Trebinje). i odselio u Hercegovinu.

sve sto bi rekao naopako bi se ostvarilo.izvinjavam se svim Terzicima zbog slovne greške u gornjem tekstu. septembar 2006.god.ona se uzima kao takva kao dio porodicnog predanja i prenosi se s koljena na koljeno.co.*) Prof.Rod su sa svim porodicama koji svoje porijeklo izvode od Predojevica.SUTONJA.ima ih u Bileci i rasijanju.Ja mogu reći da iz ove porodice potice prorok Dako Vukoje koji je prorico narodu te su ga zvali i Dako Naopako. Ja imam jedan interesantan rad o hercegovcima vidovnjacima.prilikom gradnje manastira Visoki Decani.zamolio bi sve citaoce da se ne vrijedjaju ni pokojoj osnovi.treba da stoji:„na Bozic 7. PUDAR. Takođe na osnovu glasina saznala sam da vode poreklo iz okoline Nevesinja i da Skokića ima i katoličke i pravoslavne vere.ima ih na Pijescima i rasijanju. JOKANOVIC.Za svoja mišljenja borite se snagom argumenta a ne nikako argumentom snage i uvreda. Nikola Vladov Laketa.Ima ih veoma malo. Veoma su stara srpska porodica.za njih nemam ništa vise reci nego sto ste rekli Vi to stoji. у 11. септембар 2005. Laketa.možemo i to objaviti. http://www1.yu) Što se tiče vidovnjaka.su iz sela Sehovine kod Nevesinja. da mi odgovorite o poreklu prezimena SKOKIĆ.Prezime su dobili od rijeci „pudar”-cuvar vinograda. od grada doselila jedna porodica SKOKIĆ (NIKO NE ZNA ODAKLE). VUKOJA.koje je obradio Sava Nakicenovic u knjizi „Boka”. септембар 2005. u 16.42 (80.Za njih nemam ništa novo reci. Pozdav svima. ima ih na Kosovu i u Bosni i rasijanju. TERZIC.93.Nadji tu knjigu i procitaj a mozez otic do Kotorskog arhiva i saznati nešto više o svojoj porodici Dragicevic. Molim Vas.su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica izBilece.Nikolu.27. Uspela sam na osnovu nezvaničnih podataka da saznam da su možda poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore.html?157[1/26/2013 7:19:44] .13 (registrovani član) schetodes .su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina. i da su svi Skokići iz ”iste kuće„. Na kraju ovoga moga pisma.meni su moje starine sa Oputnih Rudina pricale da je nekada u Hercegovini živio izvesni covjek po imenu Mato Glusac i koji je bio poznat sirom Hercegovine i Crne Gore. koPoB . Prof.Takođe se izvinjavam za grešku u datumu kod porodice Skoko. Od starih ljudi u okolini Užica.januara 1942.serbiancafe.Diskusije .Ako ste voljni i ako Vas to interesuje. Nikolu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Na tebi je da to zabiljesis i sacuvas za potomst. Za „gagiuskasa”.Šta velite za to? SUTIC. saznala sam da se u taj kraj(12km).30.da su se ”razrodili„.Trebalo bi da slave Sv.Trenutno žive u Užicu i okolini.27. o ljudima koji su vidjeli vise i dalje od običnih ljudi.nema potrebe da se potvrdi ili negira vasa prica i Vas Djeda.03 (*.Slave slavu SV.Forumi Hrisovulji. --------**** . Cinjenica je da se Tvoji predci pominju u 1335 godine i da su u Boku dosli u jednoj od seoba. у 10.

konjic)srbi ili neki drugi sto su primili pravoslavnu vjeru.27.au) SKOKIC.KAO I JA .N.nisam jezicki strucnjak. септембар 2005. srednjag rasta.38 (*.PRADJED MI SE ZVAO TRIPKO.14 (*.prof.ZIVIO JE U PREBILOVCIMA. sitniju gradju tela.DOBIO JE TRI SINA RISTA. септембар 2005. -------------- http://www1. mart 2006.A OTUD U HERCEG NOVI.L.ali je moguće da Skokici vode porijeklo od stare porodice SKOKO iz sela Bodezista kod Gacka.DANILO JE KAO MLADIC OTISAO U SREMSKU KAMENICU U POLICIJSKU SKOLU. у 21.Ljubinje i okolina. šta je bilo sa ovin nastavkom -ov.Forumi Što se fizičkih karakteristika tiče:imaju plavu ili svetlosmeđu kosu.I UKRATKO DA VAM PREDSTAVIM SVOJE PORIJEKLO. у 14.to se može prihvatiti jer je čitava oblast oko Uzica naseljena Hercegovcima te uzicane populatno zovu Ere.to stoji.te su tako nastali Skokic.com. znam obe te familije a korijene evo imaš eksperte:) -----------gagiuskas .koja se kasnije preselila da živi u selo Jugovice i Pridvoricu u Borcu u Nevesinju(Hercegovina).žive u Ljubinju i rasijanju.Diskusije .IZ SPUZA JE OTISAO NA LEDENICE IZNAD RISNA. TURANJANIN. септембар 2005.U HERCEG NOVI JE STIGAO 1937.22 (*.A MOJE IME JE DANIJEL. Laketa . UNAPRED ZAHVALNA! ----------JOKANE (CRNA GORA) .hvala unopredred.Nije iskljuceno da se jedna grana Skoka vremenom otselila u Srbiju i tu dobili uz svoje staro prezime Skoko nastavak -IC.27. ----------babin kuk .SKOKOVIC)to što ste saznali da su Skokic iz Hercegovine.MOJ E-MAIL JE GAGIUSKAS@SERBIANCAFE.serbiancafe.mindspring. jesuli pravoslavni hercegovci na zapadnu stranu neretve(mostar. септембар 2005.net) SAMO DA VAS POZDRAVIM GOSPODINE POLOGOS.GDJE JE RADIO KAO ZANDAR.KOJI I DAN DANAS ZIVI U HERCEG NOVOM.VOLIO BIH DA SE PRIVATNO CUJEMO.Laketa..COM IG0R .27.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ne znam.33 (регистровани члан) znateli poreklo prezime zurovac i lojpur jesuli oni srbi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.crnagora.PA NA SLUZBU U SPUZ. To isto vazi i za Corovice. у 13.24.plave oči. u 21. Ne tvrdim.21 (registrovani član) Prof. у 13.IMAO JE SINA ALEKSANDRA KOJI JE MOJ OTAC.27. za nešto više vidi knjigu od Ljuba Mihica. Pozdrav svima.(SKOKO.com) Jokane naravno da jesu.inače u Gacku postoji porodica Skokovic.CEDA I DANILA KOJI JE MOJ DJED.

септембар 2005. Foca je sastavni dio stare Hercegovine i tu nema ništa novo.Gacku.Ulogu.Nikolu. Nisam siguran ali mislim da je bilo Karadzic da bi se zametnao trag zbog turaka.stofanet. у 05.Za Milice nemam ništa novo reci.serbiancafe. Kaže se isto da je moj prandjed Vukola pobjegao iz CG zbog turaka jer je bio ”hajduk„ i nije stio da se preda turcima. Nisam mogao da nađemnjihovo prezime i zanima me odakle poticu? Nasao sam od babe.Radani su stara srpska porodica iz Hercegovine. Slavimo slavu Djurdjevdan.Ima ih u Objeseniku. Nekada davno je moj prandjed doselio se iz CG tacnije sa ”Pod Brijega„. у 12.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Gori. prezime Kovacevic i tačno je da su stara familija. септембар 2005. Otac mi se preziva MILIC a iz Foce je.Diskusije . DODERI.DOBRI LJUDI JUNACI.MI SLAVIMO SVETI STEFAN PRVI MUCENI. Prvo da vam se zahvalim za vas uspjesni istorijski rad sto je veoma intersanto.. Majkino mi je prezime RADAN a oni su iz ZILJEVA. nedaleko iz Scepan Polja. Nevesinju.PUSARE I SEKARE. PUSARA. majcine majke. jedno su bratstvo i vode porijeklo od http://www1. Foca je nekada bila stara HERCEGOVINA. gdje se zovu DODEROVICI. ------------Prof. октобар 2005. Čak tog prezima ima i u Podgorici. Mama mi je iz Nevesinja. Pitao sam striceve a i oca i neko kaže da smo se nekada prezivali KARADZIC ILI KARADJORDJEVIC.Mostaru. a otac iz Foce.ONI SLAVU DJURDJEVDAN. у 08.Forumi JOKANE (CRNA GORA) .OD NAS JOKANOVICA(PREDOJEVICA)SU LOPUSINA BRATSVO.28.Doder su stara porodica porijeklom od PILATOVICA iz Pilatovaca kod Bilece koji se pominju u XIV i XV vijeku.selo Zalom i Ziljevo. Dali bi mogli mi reci dali nešto znate još o vezu prezima MILIC? I u majkinom prezimu RADAN sto je iz Nevesinja? Hvala u naprijed! Bas me zanima. Ne znam dali smo u rodu.evo mene opet da odgovorim na neka Vasa pitanja: FOCAK.au) Postovani citaci. Molio bi mladje citaoce da malo paziljivije čitaju tekst da se neke stvari nebi dva puta ponavljale.com. Kokorini.html?157[1/26/2013 7:19:44] .BEATI.JOKANOVICI IZ BILECA(PREDOJEVICI)IMA IH U NIKSIC TREBINJE GACKO DANILOVGRAD(BELOPAVLICI). Laketa. a primjetio sam da je neko isto pitao za to prezime i rekli ste da poticu iz Gacka a oni slave drugu slavu.10 (регистровани члан) JOKANOVICI IZ TRSE(PIVE) SU SE SVALI KOJOVICI.1.žive u Gacku. Imam i ja isto par pitanja o mom prezimu. ----------Nevesinjac/Focak .slave Sv. Laketa . NEVESINJA blizu Odzaka.Plocniku i C.29.dk) Zdravo Prof. Ima nas i u Niksicu.43 (*.48 (*.

SOKNIC.Slave Djurdjic. Митар и Ристо преко Пјешиваца и Бањана упадају у Дробњак где су се данас утврдили и размножили. Вукићевиће. Црничком и Топличком подручју Србије.9%) да сте од породице која има више несродних огранака Милићи (нисте једини који имају потомка који се звао Мило). Има их и у Рашком.Georgija-Djurdjev dan.Sjutra dan cobani koji su cuvali stoku oko jame čuli su zapomaganje. размножавањем се шире у нека суседна села као што су Палеж и Малинско 1840.Stefana Decanskog.2.) негде око 1640. јез.Nevesinju u selu Ziljevo.59 IG0R . Ковачевић (колико има ковача на Балкану). Nevesinju i rasijanju.ustaše su ziva bacile u zloglasnu Koritsku jamu. Вуковићима итд. И не. Дакле да одговорим господину пошто се као што видим потрудио.Selu. посебно што Караџићи у Дробњаку славе св.On je bio jedan od rijetki Srba koji je prezivio strahote ustaškog klanja i bacanja u Koritsku jamu. позатворио ми пар прозора па идем испочетка.žive u Nevesinju.su stara srpska porodica koja vodi porijeklo od porodice Rulj koja starinom potice od Milobratovica. slave Sv.su stara srpska porodica iz sela Izgori u Gacku. Петар иде за Стару Србију. Поповиће.žive na Udreznju. у Горњу Буковицу. Чукиће).žive u Trebinju. Село Петњица (из ког је Радован) им је епицентар.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa.34 (регистровани члан) Презиме Милић није тако ретко. Одатле су се неки одселили на Гласинац. 0 поновићу још.Luku.Popa Novaka Mastilovica iz Gacka 1941 godine. Благојевићи (је ли Благоје ретко име). под Јахорину и код Вишеграда па је логично да су твоји доспели до Фоче (преко Шћепан Поља кажеш или Под Бријега) која је ту успут.Oni si obavijestili mjestane okolnih sela koji su uz pomoć konopa spustili se u jamu i izvadili su nesretnog popa Novaka zivog.Petku. А прича да ти се предак презивао Караџић је могућа. ” koPoB 11.kao da neko zove iz groba. 12 година касније тројица браће се деле. октобар 2005. Дакле за његове Милиће из Фоче лично нисам чуо. Пашину Воду. Вујчићима. Караџићи су пореклом из Лијеве Ријеке (сев-ист део ПГ општине). Srdacan pozdrav svima. Георгија (као твоји Милићи) и прислужују Арханђеловдан . oktobar 2009.slave Sv.serbiancafe. у 00.ima ih u Nevesinju i rasijanju. иначе сам му написао већ подужи текст али ме зезнуо рачунар. по породичном предању. MASTILOVIC. slave Sv. мислим да сам то рекао већ неколико пута. u 20.slave Sv. Јована.Diskusije . у Заовинама код Ужица су Ђурићи.Forumi Pilatovaca iz Bilece. Prof. PEJANOVI. ти из Никшића и Подгорице 99.slave Sv. у http://www1. Одатле су сишли у Горњу Зету (поље између ПГ и Скад. Милића има бар једно десетак огранака у Црној Гори и Брдима. VUKOSAV.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. У Босни су неки променили презиме у Дивљан.Ima ih u K. Za mnoge gatacke Srbe nije bilo spasa skoncali su svoj zivot u Koritskoj jami. прапостојбине племена Васојевића (одакле су и неки Милошевићи које бисмо ми можда радије заборавили и који су иначе даљи рођаци Караџића уз остале припаднике огранка Лопаћана у Васојевићима: Ђукиће. само зато што делите исто презиме не значи да сте сви сродни. Бојовиће. DABARCIC.Nikolu. ако вам је презиме настало по личном имену и суфиксу -(ов/ев)ић велика је вероватноћа (99.9% нису исти већ највероватније од Милића (из подловћенског племена Бјелица) који чини ми се славе Св. а тек да не причам о Вуковићима.

ili na neki način ne održimo vezu sa rodnim krajem (iduci i vodeci djecu.56 (регистровани члан) Ne bi da kvarim ovo prebiranje i podsjecanje na slavne predake i njihovo porijeklo! Svi znamo Hercegovina. Сина му Видака поведе неки Васиљ из Прераца у Оџиће. a sada ovo mi vise lici na drustvo „mrtvih pjesnika”. Раније су становали на Мекој Груди (исто уз „границу” код Билеће) и на Шеховини. 1830.23 (registrovani član) KomentarI (inzenjer) . дошли из Враћеновића (Опутних Рудина) које је данас место уз гранични прелаз РС-ЦГ иза Билеће.30. mart 2006. не знам. Арханђел Михаило? IG0R . 1790. mart 2006. Николу а прислужују св. селу између Билеће и РС-ЦГ границе) од неких Црногораца Закнића за које не знам ништа. св. Доњем Селу код Коњица. Вилип Лакин. у Прерацима.). nego na potomke Svetog Save Hercegovca! Lijepo je znati o djedovini i vaspitati potomke da se ponose tim Srpskom krvlju natopljenog krsem. a po mogunosti i popraviti i staro ognjiste po http://www1. Трусину. октобар 2005. Раселили су се из Риђана (старо племе западно од Никшића које је у међувремену „ликвидирано” то јест његова братства расцепкана између садашњих.24. u 21. ni da obidju djedovinu. Mostar 30 itd. Sarajevo 150km. Знам само да за моју породицу (и многе друге) бележи сасвим другачије родословно стабло. Столац и Оџиће. Бакајићи се спомињу у Сегедину 1696. Симо Вилипов. се спомиње неки Саво Радан (р. ni kad su zivjeli na npr. Опет су због крви морали да иду у Залом. у 19. u 16. u 21. То је све из збирке писама Андрије Лубурића који је прикупљао многа истраживања по Херцеговини али исто тако чувен и по неким да кажем неоснованим. Кнез Лека (који појма немам) је за Радане наводно рекао „Несретне сте крви но се раселите” и тако су учинили и распршили се. septembar 2006. то остављам онима који боље познају тај део Херцеговине. у 00. koPoB .2. Ћећеза је било у Херцеговини. Лука или св.14 (registrovani član) IG0R . који славе св.24. ali mi smo van te pradjedovske zemlje (neki ni prije rata nisu dolazili u Srpsku Hercegovinu. Можда се мосли на Оџаке.52 (регистровани члан) Што се тиче Радана у Жиљеву и Миљевцу.serbiancafe.Forumi Крушевици код Требиња као Петијевићи. рађа извесни Вук Ст. двосмисленим или једноставно нетачним (да не кажем измишљеним) верзијама. се досељавају у чувени Тршић где се 1787.Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] . октобар 2005. Сава Радан је био Симов. ali ako se ne vratimo. ти са овом информацијом чини како хоћеш. 1739.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. У вези Црнчевића која слава. Тому су око 1820.21 (registrovani član) IG0R . елем. племе истиснуто) због крви и дошли сте у Подврш. Подвележје. У Враћеновићима више нема Радана данас али сам нашао шта се каже за Радане из Подврши (Подврш је село одмах иза Враћеновића у Оптуним Рудинама одакле ми је деда). Svetog Save djedovina.2.

serbiancafe.moj djed i njegov brat su za vreme drugi svetski rat poginuli u zvornik bosnu.Diskusije .59 Prof. октобар 2005. а питомији (у смислу животних услова). који данас живе у Херцеговини? Поповићи из Бос.Доњи Крајеви. Вођа устанка (1874/1875) у Грмечко .59 (регистровани члан) Да ли имате података о Поповићима. октобар 2005. октобар 2005.Козарској регији је Петар Поповић (ајдук Пеција). Поред тога интересује ме још неколико ствари (као лаика у овој области): Како то да је кршна Херцеговина имала толику бројну популацију. или су се досељени Срби на „плодном тлу” брже размножавали? Као што је нпр. све се подудара са чињеничним стањем.Forumi svim ovdje ugasenim selima i varosima Srpske Hercegovine). Крупа. Нови. Д. i svih Srpskih prezimena!!! ---------JOKANE (CRNA GORA) . у 06. u 20.majka mi je crnogorka(komane)a moj stari tipicni belgradanin nikad mu nije interesovalo porijeklo.3.com.ja sam oko crnogoraca odrastao i oni su meni stalno rekli da su jokanovici crnogorci. ovo će sjecanje izumrijeti sa drugom generacijom! Zato su sada pravi Srbi Hercegovci.oprostite moja gramatika i rukopis nisu dobro ----------HighSpeedCutter (МАШИНОСТРОИТЕЛЬ) . Заиста овог презимена има на овој линији: Книн.3.znateli jesuli ti jokanovici koji su u zvornik dosli oko 1870 crnogorci ili hercegovci. Крајишницима.4.30 (регистровани члан) Gospodine igor Ja sam rođen u americi. Лика. у 15. Да ли су евентуално Срби. Да ли се ради о мађарској геополитичкој доминацији у то вријеме или о разлици у менталитету динарских (по Цвијићу) Срба.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Крајини.. Иначе. домородци ових крајева били занемарљивији у односу на родословље. Laketa . које сам читао) у периоду 11-ог и 12-ог вијека? Конкретно: Захумље . i cuvaju je zivom.html?157[1/26/2013 7:19:44] . који су више држали до родословља и који су досељавањем (послије Косовске Битке). oni koji žive tamo. a njih ima iz svih Srpskih zemalja (protjeranih i onih koji su se naselili prije rata). Херцеговцима и Црногорцима насељеним у Војводину? koPoB 11. рођен на територији општине Бос. сјеверо-западни крајеви РС били релативно пусти (барем на основу научних публикација.. у 00. „наметнули” свој родословски систем. Крупа.mene ovo interesuje. У том предању се помињу успутне станице: Подвелебит.au) 0 http://www1. прије 50 година било са Личанима. Крупа у Бос. oktobar 2009.jedan njihov rodjak ostao ziv i posle pricao mome ocu da smo hercegovci. Лапац. крајине су по предању поријеклом из Старе Херцеговине.57 (*.

ima ih u selu Luka.org. nemaju nikakve zajednicke veze sa ovima jer sam imala priliku da sa jednim Tesicem iz tog kraja razgovaram. Pored Bogdana i njegove brace treba spomenuti njegovu bracu od strica kasnije doktore. Laketa ---------Tajga .ali mislim da Tesici iz podmajevickog reg.Ispucao je pet metaka u pravcu Varesanina.4.na zemaljskog poglavara BiH generala Marijana Varesanina.16 (*. 3.sudija poginuo u srpskoj vojsci 1942 godine. zakleli se.koja je dala čitav niz velikih naconalnih boraca na cijem celu stoji Bogdan Zerajic(1886-1910).co.Iako je izvrsio neuspio atentat.org ništa nisam pronasla osim jednog upitnika pored prezimena Tesic.dobrovoljce i ljekare u srpskoj vojsci u Balkanskim ratovima 1912 i 1913 i u Prvom svjetskom ratu 1914-1918 godine.Milana Zerajica i Dr.Forumi Porodica ZERAJIC. 2. meni ste uskratili odgovor za familije koje su se naselile u podmajevickom regionu: Tesic.ustanik i ugledni srpski domaćin. http://www1. у 17.Jefto. Ja sam jedino pronasla Tesice iz okoline Uzica.Jeremija.benkovac.bluewin.ljekar cije je ime donedavno nosila bolnica u Urosevcu.slave Djurdjevdan(pretpostavlja se da su poreklom iz Gackog?).Knezevice i Jovanovice.yu i na montenegro. taj srpski soko sivi: Ko hoće da živi nek mre. Verovatno je da postoji i mogućnost da su oni pre doseljavanja pripadali „plemenu” koje je imalo sasvim drugo prezime. Na zatvorskoj limenoj porciji Gavrila Principa je noktima urezao sledeći stih: Pravo je rekao Zerajic.poticu iz sela Miljevac kod Nevesinja.Peko. 4.seti metak ispalio je sebi u glavu.na grobu Bogdana Zerajica.gradu Nevesinju i rasijanju. ko hoće da mre nek živi! Od devetero brace i sestara Bogdana Zerajica bila su cuvena još četiri brata:1. Na prezimenik.1910 godine.prilikom otvatanja kvazi„ bosanskog sabora”. Student Bogdan Zerajic izvrsio je neuspjeli atentat 15.ch) Prof.slave Nikoljdan. октобар 2005.zemljoradnik.odvele u Mostar i ubile.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Risra Zerajica.yu.6. da će oni ostvariti njegovo započeto djelo. Čak su se i sarajevski atentatori noc u oci atentata.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije .To je jedna od cuvenijih i vidjenijih srpskih porodica u Hercegovini.Dr.jer je dobro znao šta ga ceka ako ziv padne u sake zloglasnoj svabskoj policiji.Laketa.serbiancafe.Jovo i sin Svetko koje su uhapsile ustaše.njegov cin lične žrtve postao je simbol borbe za kasnije narastaje „Mlade Bosne” koji su visoko cijenili njegov rad. Knezevice i Jovanovice sam pronasla ali nema podataka da su se oni naselili u podmajevickom prostoru. Eh.prava misterija. U njihovoj porodicnoj zadruzi bio je gost Jovan Cvijic za vrijeme svojih naučnih ekspedicija u Hercegovini. Prof.

И ништа не додавати.1995. у 16.com.III 186.Lero. Ја вјерујем да је једино исправно записати што си говорили стари. Logicno bi bilo da http://www1. но онако како они зборе.Kosovu. mart 2006. у 08.cz) Поздрављам браћу Херцеговце иѕ Куча.Jokanovici su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica iz Bilece.Jokanovic.9.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Kozjak.).Zaomi je stvarno. U Predojevice spadaju sledeće porodice:Bajevic.Nikolu. Можете доље погледати како сам ја урадио за моје племе Куче. Laketa . октобар 2005. Laketa.serbiancafe.upc.Forumi Ukoliko imate mogućnosti da mi pomognete u resavanju ove misterije bila bih vam zahvalna.15 (registrovani član) Куч .cgocable. Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovica)Manigoda. октобар 2005. Za Tajnu ništa novo ne mogu reci.26 (registrovani član) Prof.neki Radoslav Predojevic upisan je u ataru sela Cabic(D. Slave Djurdjevdan. hvala vam sto ipak nekome mozete izaci u susret.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.H. IG0R .Bosni(oko Zvornika)i rasijanju. u 21.52 (*. u 16. Лијепо је да сте почели да се прикупљате граћу за родослове ваших братстава.yu/blogovi/rodoslovi/index.Diskusije . septembar 2006.evo pokusacu ja da ti dam odgovor na pitanje da nešto više saznaš o Jokanovicima.Zirojevic. Za JOKANA u Americi.a ukoliko ne. Куч http://blogz.jer znam da to trazi veliki trud i vreme.god. Poz.32 (*.net) Askrabe su iz Jelasaca kod Kalinovika.U izvorima dubrovackog arhiva pominju se 1356 godine. Za Citoplazmu. октобар 2005.Ima ih u Hercegovini. ------------koPoB .au) Za Jegdice mogu reci samo da ih Novak Studo Mandic pominje u svojoj knjizi„Zemlja zvana Gacko”Bgd.U istorijskim izvorima Predojevici se pominju u Decanskoj Hrisovulji 1335-1345 godine. у 09.5.za rodoslov porodice Zerajic morate stupiti u kontakt sa nekim od clanova ove porodice i oni će vam svakako nešto više reci.Papovic i Parovic.Imali su svoj Katun Predoje koji je dobio ime po rodonacelniku i osnivacu loze Predoju.Cupkovic Popovic.30.php ------------Za Igora .cg. Srdacan pozdrav svima Vas Prof.30 (*.Slave Sv.24.Pošto si tražio odgovor od Igora.5.

Porodica PERIN.10. Čak sam znao dva brata kod kojih je jedan bio Kravic a drugi Mucibabic u dokumentima. октобар 2005.Vise podataka o Vasoj porodici mozete naći u knjigama:Nedjo Sipovac.serbiancafe. u 21.Sehovini i Miljevcu.Diskusije .NEVESINJE SLAVNO i Vladimir Dedijer. Porodica SOLDO živi u Nevesinju.Ovo mi je pricao pok.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Mucibabic.ca) Polovina Kravica na Trtinama i danas u dokumentima ima prezime Mucibabic. Ime su dobili po nekom odbjeglom vojniku soldatu.dosla je iz Pive u selo Batkovice kod Nevesinja.kao i još jeda njegov komsija Marko Perin.DJeric. октобар 2005.selo je Mucibabic.Ovaj obicaj bio je sve do II svjetskog rata.slave Sv. октобар 2005.prof.sympatico.43 (*.15 (*. ----------Mucibabic . у 18.svi osim Prgude naravno slave Arandjelov dan. ------------Mucibabic .Laketa.Mitar Perin koji je lično bio ucesnik svega ovoga. Laketa .Porodica Perin. http://www1. oktobar 2009.11 (*.inače ovaj odbjegli austrijski vojnik po Dedijeru bio je Srbin iz Dalmacije.Forumi Askrabe imaju neke veze sa Askrabicima iz Avtovca ali nisam siguran.sympatico.Miric.tu opet prenoce i odmore se kod Perina i sutradan nastave put dalje.Odbjegli 0 vojnik(SOLDAT)naselio se za vrijeme Turske i ozenio se mjestankom u Stocu.9.Kravic. Pozdrav svima. koPoB 11.Postojao je obicaj da se na nekoliko dana pred Arandjelov dan svi sakupe kod Perina u Batkovicima i odatle krenu u nabavku vina u Zapadnu Hercegovinu.07 (*.net) Porodica Soldo potice iz okoline Stoca.10.ca) Ovo za Perine je istina. октобар 2005. Hvala -----------Prof.Nikolu. I ove familije se ne žene niti udaju između sebe.Nadimak su dobili prije stotinjak godina nakon dolaska iz Gacka(Ljeskov dub).kao i muhamedanska porodica Prguda iz Ravni imaju zajednicke korjene i poticu od istog pretka.Jaredic. у 02. у 02.slave Arandjelov dan.isto tako po obavljenoj kupovini kad stignu u Batkovice.koji se naselio tu i zasnovao je porodicu Soldo.ameritech. KUZMAN su iz Malog polja kod Mostara.00 Kifino Selo .html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 15.Slave Miholjdan.Perini su od Pera Mucibabica .Staro prezime svih koje je pobrojao Kif.au) Za citaoca pod sifrom „mtl” i njenu porodicu Zerajic.com.Sarajevo 1914.Clan ove porodice Spiro Soldo bio je skolski drug i saborac Bogdana Zerajica.9.odakle se naselila u NEVESINJE.

56 (*.49 (62.vrlo mi je drago kada vidim da postoje ljudi kojima je stalo do svog porekla i koji idu još i dalje.To je za svaku pohvalu i divljenje.10.slave Sv.co. Pozivam Vas i sve citaoce cije porodice nisam pomenuo da se jave sa jednim kracim prilogom i saopšte osnovne podatke o svojoj porodici.*) Profesore Laketa! Zašto se nigde ne pominju Milicevici?U knjizi Jefta Dedijera se kaže da su Milicevici jedna od tri najbrojnije porodice u Bileci!Postoji i knjiga„Bratstvo Milicevica” koja svedoci o hercegovackom poreklu ove porodice kao i njenoj ulozi u istoriskim dogadjajima na podrucju naše Hercegovine!Kakve vi podatke imate o toj porodici? Molim vas odgovorite mi! ------------Prof. -------------vladimir. у 04.milicevic@bvk.11.ima ih u Nevesinju u selu Lakat. Znam samo da ih ima dosta oko Bilece. Vladimire.Diskusije . октобар 2005.Ovo prezime su kasnije njegovi potomci promenili u Vlastelinovic. Laketa .au) Gospodine Vladimire o Vasoj porodici Milicevic nemam bas mnogo podataka. октобар 2005.Ovako(Vlastelinovic)se prezivao i rodonacelnik Milicevica-Milic Vlastelinovic.com.Laketa.Dugo su živeli na podrucju stare Hercegovine i Crne Gore(u plemenu Kuce) i nosili to prezime(Mrnjavcevic).Ovaj junak(opevan u pesmi zenidba Milic barjaktara)je ozenio cerku bana Budace(ceski plemic.Sva cetvorica su nosila prezime Milicevic i dvojica od njih Mico(najstariji) i Milun su bili bilecki knezovi.co.Znaci Milicevi sinovi su nosli prezime Milicevic i od njih su svi hercegovacki Milicevici.28 (62.yu .bio je knez u Bileckom kraju)i sa njom je imao četiri sina.on je http://www1.milicevic@bvk. Inače nas rodonacelnik je poginuo u borbi sa Turcima na Tisovcu kod Bilece.Samo me je interesovalo da li i vi imate neke podatke o ovoj porodici s obzirom da se radi o jednom velikom bratstvu.Nikolu.yu .tacnije namladjeg Mrnjavcevica-vojvode Gojka Mrnjavcevica.Forumi ----------vladimir. pa iztrazuju poreklo svih hercegovackih porodica.108.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Ja ću u par recenica objasniti istoriju ove porodice a ako je neko zainteresovan za vise detalja može procitati ovu knjigu.Obojicu je ubio trebinjski aga Resulbegovic(mislim da sam dobro napisao)kao i bana Budacu. Što se Milicevica tiče. у 04.ja sam vam već napisao da postoji kniga„Bratstvo Milicevica” u kojoj je nasa sestra Desanka Milicevic Vekovic detaljno iztražila geneologiju porodice Milicevic. октобар 2005.11.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Poslednji Mrnjavcevic je bio pop Jovan Mrnjavcevic ciji je sin Rade uzeo prezime Kraljanin.*) Dragi profesore Jako mi zao sto ste pomislili da vas kritikujem. Pudo pozdrava svima prof. у 06.108. Milicevici vode poreklo od Mrnjavcevica.serbiancafe.Naprotiv.najlakse je kritikovat treba nešto konkretno uraditi.

Новом Зеланду али све мање и мање ---------grncar . октобар 2005.serbiancafe.pozdravljam vas od srca ma gdje da ste!!!!! Sa velikim uzivanjem i paznjom sam citala naprijed napisano i želim da izrazim zahvalnost prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Igora i g.se) ЈОКАНОВИЋИ Јокановићи иѕ Малог Поља код Мостара.96. Milicevici slave sv.Nikolu ali ima ih i koji slave Sv.Djordja i Arandjelovdan. Možda će vam koristiti.*) Za prof.Kifino selo: Ima li kakvih podataka o prezimenu Šošo iz Baljivca.Od tamo jedan prelazi sa Bobana u http://www1. u 21.Po predaji prvi Šošo naselio se odnekud prvo u Šcenicu-Bobani pa kasnije osniva svoj zaseok kraj Baljivca. Laketi i ostalima koji su dobronamjerno raspoloženi da pomognu ljudima da pronadju podatke u vezi svog porijekla.Nikolu.com) Dragi moji Hercegovci. vojvoda Cetko(ne mogu sada da se setim druge dvojice)i od njih poticu mnoge hercegovacke porodice. октобар 2005. Unaprijed hvala! -----------Данило Марић .15. у 18.Milan Dj. славе славу Шћепандан (Светог Стефана) ------------dabiziv (student) .vojvoda Gligor Milicevic i mnogi drugi.Hadzi Melentije Stevanovic(potomak Mice Milicevica). Askrabici slave Djurdjev Dan.g. Sve cinjenice koje su iznete u knjizi su potkrepljene arhivskom gradjom. у 00.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 22.Laketu.oblast Bobani.Milicevic.28 (registrovani član) gangalen .15.Danila Marica. и Јокановићи иѕ Лос Анђелоса. Има их у Дубровнику. Кисе су из места Крушевица у близини Љубиња славе Светог Николу.comhem.bigpond.izdvojicu neke:Nikola Milicevic Lunjevica. у 04.24 (*. Slavimo sv. Od značajnih istoriskih licnosti koje su poreklom od Milicevica iz ponosite Hercegovine.15.Diskusije .53 (151. Pre nekoliko dana sam U Beogradu video knjigu Hercegovacka prezimena(ili Hercegovacke porodice. Pozdrav za sve hercegovce gde god da su a vama profesore poseban pozdrav jer radite jednu vrlo korisnu i lepu stvar i nemojte mi zameriti na onom prvom pismu! IG0R .Neki preci su se. Београду.28 (*. mart 2006. Mene lično jako zanima porijeklo porodice ASKRABIC iz sela Dramesina kod Gacka. октобар 2005. Сарајеву. sklanjajuci se od Turaka naselili oko Trnova kod Sarajeva i zovu se Askrabe.24.16.12 (регистровани члан) Заборавили сте презиме Киса.nisam siguran)autora Rista Milicevica. октобар 2005.Forumi imao i cetvoricu brace među kojima su mali Radojica.

html?157[1/26/2013 7:19:44] .U istocnoj Hercegovini samo ŠošO-pravoslavni Srbi..a ne kako su nam tumacili i naturali da smo dosli iza Karpata.bratstvo)Šoši.16. у 17.Postoje li saznanja po cemu nastaje prezime Šošo i prijasnja naselja od Popova.. u Dracevu.Normalno da su se prezimena obiljezavala i po zanimanjima.Laketa navede na početku ove diskusije.da je tvoje pleme odavno na ovim prostorima.se) http://www1. и Јефто Дедијер их спомиње. октобар 2005.Ja bih volio sve ove sto tako tvrde da mi dokumentuju ili potkrijepe bar jednom valjanom cinjenicom.a ne znajuci da su to bili gradjani Rimske imperije i bole je biti gradjanin Rimske države nego azijat ili varvarin.Diskusije .Pošto je prezime nastalo po vrsti djelatnosti ili zanimanju ne mora da znači da su ti svi ovi Soso neki blizi ili daljni rodjaci.sto čak i pr.Samardzic.Drvendzija.g.Nekad je taj zanat bio veoma rasprostranjen.To nije albanska riječ u izvornom smislu. октобар 2005..30.Zdjelar. Бијелићима.Vlaha i SHcipetara. vuce nas daleko u proslost i daje potvrdu bar jednim malim dijelom o srpskim obicajima i duhu na ovim prostorima u prastarim vremenima.. Прво презиме им је Бојанић.25 (*.Iz izlozenog ili bolje receno iz onog sto ste naveli može se nazrijeti pa možda i zakljuciti.Navodno na arbanaskom Šoše znaci rešeto. Крушевици .Bravo Soso.Varijanta ŠošE ima u zapadnoj Hercegovini katolika i muslimana a varijanta ŠošA katolika u Dubrovniku i Zadru. женили су се и удавали са Поповићима.Šoški iz plemena Malisora ciji je zastitnik bio upravo sv.ali nastanak prezimena kod svih vas.Sto spomenu Albance i oni su od komponenti Mauro.Forumi Popovo polje u Dracevo i tamo se nastanjuje. ----------Kifino Selo .Dolaze u Hercegovinu (moja procjena početak 18.Rulj.to je riječ starih Srba ili Mauro-Vlaha.vijeka)sa prezimenom Šošo i jedini se bave zanatom u Bobanima(grncari)koji je tada bio vrlo razvijen u staroj Raskoj i na Kosovu. po Trebinju i rasejanju.net) Za Soso. октобар 2005. Колико знам. Дедијер (~1400 лг) их како рекох спомиње да их има у Жабици.koji se još zovu skraceno i Morlacima. u 16.Još jedna mala potvrda da su Srbi na prostorima gdje i sada žive bar od vremena Rimske imperije.57 (*.koje su Arapi 1043. septembar 2006. и порјеклом су из села Бојанићи у околини Рашке.U nekim zapisima Marka Miljanova o Arbanasima spominje se fis (pod barjakom.Turci su ih kasnije zvali i Vlasima.15 (registrovani član) Данило Марић . koPoB .a na Siciliju sa Kavkaza. Pozdrav i hvala! ---------dabiziv (student) . у 11. у 18.jenom rijecju staroj eri.doveli sa Sicilije na Helmsko poluostrvo.I vremenom u tom mixu postali su preovladujuca komponenta.ameritech.Ima nas dakle na Baljivcu. Но право буди нијесам том селу ни трага нашао.kako bi uvrijedili Srbe.comhem.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.30 (регистровани члан) Надаље што се Киса тиче. Сулаверима.serbiancafe.pa sto nebi i Soso.Nikola.16.Primjer:Kovac.16.

u 21.Diskusije .Prema svedocenju istog pisca Srbi su se prvo naselili oko grada Soluna koga su bezuspjesno pokusavali zauzeti. Pozdrav svima prof. Laketa .U srpskoj srednjovjekovnoj državi od XII vijeka naziv vlah. Prve nepouzdane vijesti o Slovenima imamo u V v.koje se trajno sacuvalo i ustalilo.html?157[1/26/2013 7:19:44] .n. Primanjem hrišćanstva Sloveni su usli u red civilizovanih i kulturnih naroda. Javljam se da razjasnim neke stvari a posto sam već i prozvan po nekim pitanjima. Nisam ljut ni na koga pa ni na g.serbiancafe.Vlah je u početku kod Srba imao socijalnu kategoriju i odnosio se na srpskog seljaka stocara. Dolaskom Turaka na Balkan.au) Posovani citaoci.uglavnom u Evropi. oznacavao je srpsko seljacko stanovnistvo koje se bavi stocarstvom na visokim planinama.srodnih po jeziku i kulturi nastali na prostoru istocne i srednje Evrope.p.Paralelno sa formiranjem države islo je i pokrstavanje Slovena.Doseljavanjem na Balkan početkom VI vijeka.18.rijeka Odra na zapadu.e javljaju se kod rimskih istoricara Plinija i Ptolomeja.serdnji i gornji tok rijeke Volge na istoku.Zahumla i kasnije Hercegovine.car pisac veli da su Srbi sa ovim plemenskim imenom dosli na Balkan iz stare postojbine za vrijeme vladavne vizantijskog cara Iraklija(610-641)koji im je dao dozvolu da se stalno nasele na Balkanu radi zastite granica Vizantije od novih varvatskih upada i provala. koji Slovene nazivaju Venedima. Krajem stare i početkom nove ere dosli su na prostor cije su granice bile.prvo knezovi i njihove druzine pa onda ostali.gdje se stvorio prostor za kasnije formiranje Huma. Prema svjedocenju vizantijskog cara Manojla Komnena(913-959)u djelu „De administrando imperio” „O upravljanju državom”. Laketa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 06.Forumi Јокановића још има у Малом Пољу код Мостара. Od početka VII vijeka.Neretvljana. Sloveni su asimilirali mnoge grupe romanizovanog i neromanizovanog stanovnistva u slovensku vecinsku masu.prestali su biti varvari i usli su u civilizaciju.01 Prof.U početku su se bavili lovom i ribolovom.e kod grckog istoricara Herodota.e koji Slovene nazivaju Antima i konacno Slovenima.Konavljana i Dukljana. stapaju se i mijesaju se sa doseljenim Slovenima. Prvi ozbiljniji pisani izvjestaji koji poticu iz I i II . te su kasnije presli na zemljoradnju i stocarstvo i pocinju da krce sume. Ko su Sloveni? Sloveni su velika grupa indo-evropskih naroda. oktobar 2009. http://www1.n.Zahumljana. Obimnija istorijska gradja sacuvala se kod vizantijskih istoricara Pokopija i Mavrakija iz IV v.termin vlah pored socijalne komponente dobija i vjersku kategoriju. октобар 2005. godine. ------------- koPoB 11.Ko su Vlasi? Vlasi su potomci poromanjenih 0 predslovenskih stanovnika Tracana Ilira i Kelta.Travunjana.com.U domaćim pisanim izvorima srpsko ime pominje se prvi put 822.obale Baltika na sjeveru i planina Karpati na jugu.Milicevica.53 (*.n.pa podjimo redom :1. U ravnicama imeđu mora i Dinarskih planina u kotlinama rijeka nastali su najstariji plemenski savezi. Vlah je sada pogrdan naziv za hrišćanina u Turskom Carstvu.

Arandjela.Priko De Sent-Mari kaže da je Argon bio srpski kralj. u 21.35 (*.kad su obnovili Jadransku Srbiju.Kad su to Srbi pokusali obnoviti Rimsku imperiju.Sveti Jeronim cije je krsteno ime Sofronije.Grad SERBIA na rijeci Bistrici i dvije Srbice u Makedoniji.g.već je bio Grk.53 (*.p.sympatico.au) Za gospodina @@@. -------------lupilo 123 .s.e.ucitelj mu je bio najveci filozof Aristotel.com. Za „lupilo 123” Poznajem dobro Savice iz Rastana kod Mostara.Deset g.Serbino(Serbinum)-danasnji Zagreb. Drugo Aleksandar Veliki (336-323)nije bio Srbin niti Makedonac. Nemam namjeru da to radim.Samo navedoh kap podataka od mora podataka kojima barataju savremeni srpski istoricari.Skadar i Travunija.19.kod Mostara.net) Samo da navedem neke neosporne cinjenice.Stari gradovi nastali za vrijeme Rimske imperije a cija su imena izvedena od SRPSKOG NACIONALNOG IMENA SU. октобар 2005.oko 160-te g. -------------Prof.g.umro u Vitlejemu 420. Poznat mi je rad gospodina Radmila Janicijevica koji spada u sveru senzacionalizma poput Salinasa Prajsa i njegove Troje u Gabeli i teskog hipotetickog dokazivanja.slave Sv. октобар 2005.njegovim predcima u Grcko-Persiskim ratovima od 500 do 449.g. mart 2006. у 03. koji se može sporiti i oboriti.trazeci svuda saveznike za borbu protiv Srba.E.Ta plemena Rimljani su nazivali Dalmatima po tvrdjavi odakle je izvedeno i ime Dalmacija.29 (registrovani član) Kifino Selo .ca) Za prof.serbiancafe.32 (*. To nije i ne može biti istorijska istina o Srbima.ameritech.e.jer Srbi dobijaju svoja porodicna prezimena po ocinstvu tek početkom XIII vijeka.a zatim spatar Valentin posjetio avarskog hagana.n.Bio je najveci hrišćanski teolog toga vremena.Cije prijestolnice bili gradovi Solin. poticu od Vojinovica iz stare Hercegovine. у 22.rođen u Stridonu 347. Savici iz Rastana.Pozdrav svima koji diskutovase na ovoj stranici.Diskusije .Ono što ne znam i sto bi Vas pitao jeste odakle su ti Vojinovici .Po nacionalnosti se izjasnjava i pominje jedino kao Srbin.Godine 558. октобар 2005.19. у 10.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ali samo da kažem dvije stvari: nijedna veca rijeka na Balkanu nema slovensko ili ako hocete srpsko ime.Kad je to vladala dinastija Svevladovica. Nikako nije mogao biti FILIPOVIC.Iskljucivo se sluzio Srbicom kao pismom.da ih kazni za sve one nedace koje su nanijeli Grcima. kasnije Avari su u Besarabiji i otpocinju rat protiv Srba.grad Serbion(grcki) i Sirmium (RIMSKI) danasnja Sremska Mitrovica.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketu.Avarski izaslanik KONDIH je zatim posjetio Vizantiju.pogotovo ovaj Kirov.24.Tvrdjava Dalma koja se nalazi desno od izvora Neretve iznad Nevesinja koja je bila sjediste jednog saveza srpskih plemena u borbi protiv Rimljana.to su bili http://www1. Prilikom polaska u rat protiv Persijanaca i njihovog kralja Darija III izjavio je da ide u rat protiv Pesijanaca.Hvala.Forumi IG0R .20.Car Justinian je uspostavio prvi put veze sa Avarima. Laketa .

Jedno Miloš. A’l mižu niko izać ne smijaše. Vojinovici su rodjaci cara Dusana i pominju se u narodnoj epskoj pjesmi „Zedidba cara Dusana”. Dok iz vojske iziđe ćesarske Dobar junak na konju zelenku.Kad je Mostar kuga pomorila. Za tri dana junačkog mejdana Devet caru zgubi mejdandžija. A Milinka od Beča ćesaru. Opet zove na mejdan junački. Razma jedna udovica Mara. Oka brašna po dva groša zdrava.pominje se Vojislav Vojinovic kao gospodar Gacka i Rudina. U Turčina dosta mejdandžija. u cara turskoga. октобар 2005.pttrs. a drugo Milinko. у 23. Vr’jeme prođe za devet godina.U nekoj od seoba dosli su u Rastane.Diskusije .. u istorijskim izvorima prvi put pominje se vojvoda Vojno 1327. Sve nevoljom i preslicom tuđom. >>Ja sestrica brata odgojila.Nešto kasnije 1347. Hranila ih tugom i nevoljom. Car telala u vojsku pustio: >>Nije’l majka rodila junaka. No Miloša caru poklonila.kao gospodar Gacka. Laketa koPoB 11. oktobar 2009. Tad ih Mara ranit’ ne mogaše. >>da izađe na mejdan junački.net) Ništa ni o MILIDRAGOVIĆIMA? Evo jedno narodno predanje: .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Pa se dvije iskupiše vojske: Jedno carska.. Kad četvrto jutro osvanulo. Pitate za Vujinovice? To je stara plemicka porodica u Hercegovini.22 (*. Pa on sebi traži mejdandžiju.serbiancafe.02 Co . U Turčina.godine. U Mostaru niko ne ostade. A’l udrile rđave godine: Oka vina po žut dukat bila.Forumi najvatreniji navijaci Crvene Zvezde u Mostaru. >>Da se danas ovdje pridesio. a drugo ćesarska. I u Mare dva nejaka sina.godine. Pa on ode caru pod šatore. u 21. Pozdrav svima prof. >>I pogubi mlada mejdandžiju? >>Čestita bi njega ostavio!<< To gledao sirotan Milošu.20. 0 http://www1. Ni jedan se natrag ne vraćaše.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ali kako koji odlazaše. Zarati se care i ćesare.

Od velika zora junačkoga Nosiše se ljetni dan do podne Jedan drugom odoljet ne može. car Otmanoviću. Pa se njima udarat stadoše. Tad baciše one odlomčine. >>A ne imam nikoga od roda. Odskočiše jedan od drugoga. Jedan drugom rane ne zadaše. >>Oka brašna po dva groša zdrava. Dockan reče dijete Milošu:>>OJ. A kad dođe junak na biljegu: Oba bojnim kopljem udariše. iz Mostara grada. >>I u Mare dva nejaka sina? >>Pa udriše rđave godine. >>Odakle si. http://www1. Od dobrijeh konja odskočiše. junak. Za dobre se sablje ufatiše.Forumi I ovako caru progovara:>>Poočime. Đe ćesarski čeka mejdandžija. Ščepaše se za prsi junačke. Pa sjedoše jedan spram drugoga. Oba bojna koplja salomiše. Jedan drugom rane ne zadaše. Kad oružje bujno polomiše. A kada se oba umoriše. od koga si grada. >>Ja ću ići na mejdan junački!<< A veli mu Otmanović care:>>Be aferim moje d’jete drago. Obje britke sablje izlomiše. Stadoše se njima udarati. Buzdovanim’ pera oblomiše. pravo da ti kažem. Jedan drugom rane ne zadaše.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Te ti zgubiš mlada mejdandžiju.serbiancafe. jesi l’ zapamtio. >>Ja sam junak. Oblomiše i prea prosuše. boga ti. >>Ako tebi Bog i sreća dade. >>Jesi l’ čuo. neznani junače. Lome im se toke na prsima I bijele kovče na nogama. >>U Mostaru niko ne ostade. na biljegu. Pa on ode. >>Do jednoga brata u svijetu. Potrgaše perne buzdovane.html?157[1/26/2013 7:19:44] . >>Razma jedna sirotica Mara. >>kad je Mostar kuga pomorila.Diskusije . Obojicu pjene popanule. >>Oka vina po žut dukat bila. >>kad si tako zorli na mejdanu?<< A veli mu dijete Milinko:>>Kad me pitaš. Čestita ću tebe ostaviti!<< Uzja Miloš đoga od mejdana. Koliko se lako ufatiše.

>>A od ovo dvoje đece ludo?<<>>Bome dobro. u lice se ljube I zajedno ispijaju vino. moj milosni care: >>Milinku ću dati đeneralstvo. A sad.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com. >>Ti milošu šta je tebi drago!<< A govori Otmanović care:>>Nemoj tako.au) Mene je jako iznenadilo uklanjanje ove teme sa Diskusija : Hercegovina? http://www1.16 (registrovani član) Prof.24. >>Moli cara. moj mio ćesare. od Beča ćesare >>Greota je braću rastaviti. A ćesar im dosta blaga dade.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. a ja ću ćesaru. septembar 2006. Tad govori dijete Milošu:>>Sad šta ćemo moj brate Milinko?<<>>Bogme dobro moj brate Milošu. Dok sastaše cara i ćesara Dok sastaše i dok pomiriše Pa govori Otmanović care:>>Sad šta ćemo. >>Hajde caru. A Milinku Foču darivao.Forumi >>Tad nas majka ’ranit ne mogaše. I odoše svak na svoju stranu. Pa odoše pohoditi majku Od njih dvije loze ostadoše. u 16.serbiancafe. Što imaše. Od Miloša Milidragovići Od Milinka Vladisavljevići I danas se diče po svijetu I ponose rodom junačkijem! koPoB . Mostarac Miloše<< Ruke šire u lice se ljube. moj brate Milinko? >>Ja sam glavom. >>No ja ću im zemlju pokloniti. >>Nego mene pokloni ćesaru. >>A ti ćeš im blago darivati!<< Pa Milošu Mostar poklonio. u 21. Miloš moli Otmanović cara A Milinko od Beča ćesara. >>A mog brata dijete Miloša >>Poklonila Otmanović caru<< Kad to čuo dijete Milošu Skoči junak na noge junačke:>>A ti li si. to sve izlomiše. Dvije vojske stale pa gledaju Šta junaci po mejdanu rade: Što oružja kod sebe imaše.Diskusije . eno. a ja ću ćesara >>Nek’ s’ pomire care i ćesare >>Da ne ginu na pravdi junaci >>I rođena braća na mejdanu!<< Tad se oni opet poljubiše. Laketa .31 (*.30. mart 2006. Pa sjedoše rujno piti vino.

koji je bio vlasnik zemlje koju su mjestani obradjivali.Do nedavno se vidjela crvenkasta mrlja na jednoj kuci kod nevesinjske dzamije koja je ostala od Kifove krvi.U selu je bila dzamija ali nije bilo hana ni prenocista.Njegov otac Trivko emigrirao je u Ameriku 1911 godine kao sesnaestogodisnjak.Nekada se u Nevesinjskom polju uzgajao lan i od njega se na rucnim razbojima tkalo platno toliko fino da su se na njemu slikale slike uljanim bojama.” Radi se o boji koja se prije dobijala iz raznog bilja i kore drveca i njom se bojilo laneno platno isto kao i sukno od vune od kojih su se krojili i sili odijevni predmeti. O tome toliko idemo dalje. mart 2006.Cuvsi za ovo pasa Rizvanbegovic je naredio da ga pozovu u Nevesinje i tu pogube. Cijelo Nevesinjsko polje svom svojom povrsinom od 192 kvadratna kilometra podsjeca na ogromni cilim najljebsih boja i svih mogućih nijansi.sjetili se rodnog kraja i zavicaja.Kaže legenda da je taj beg bio dobar covjek.Taj moj rodjak.A sad srdacan pozdrav.ali dok je brata IGORA našeg „VELIKOG KNEZA I G O R A” mi se dusmana ne bojimo.To je na 9-om kilometru puta Nevesinje-Gacko.jer plavijeg i čistijeg svoda nebeskog nisam još gledao.„Poranile Tuchevke djevojke u Svinj Goru . IG0R . http://www1.Beg je naredio da se puste da prenoce u u dzamiji i da se dzamija pretvori u han. Laketa.Vrijednost slika se i danas i dob iz kog perioda poticu procjenjuje po osnovu platna.Forumi Bez ove teme ovaj sajt djeluje jako tuzno i siromasno.kao sto je taj svod iznad Nevesinjskog polja.koje se nekad zvalo Tuchevo. u 21.Sve trepti od neke cudne svjetlosti koja se prelama po rubovima polja a onda ogleda u nebeskom plavetnilu.koliko je ova tema interesantna i zanimljiva.Bog odlucuje”.Rođen sam u Kifinom Selu.U mjesecu maju sa brdasca Vardiste pruza se za oko ocaravajuci prizor i dozivljaj.O tome svjedoci i ova pjesma.Za Montreal . ostavi mi tvoju adresu pa ti se mogu i prestaviti i pisati direktno na tvoj i-mejl.No moguće je da je naziv izveden iz rijeci kao+ fino + selo.mogu da laju da pljuju do mile volje na kraju će im biti kao i onim koji su mokrili uz vjetar ostali su mokri i uprljani od svojih vlasitih izlucevina.Odgovor je da.sto su Rizvanbegovicevi momci i uradili.3.nije to zbog mene već zbog naših mnogobrojnih citalaca koji su se javljali sa svih strana svijeta u potrazi za svojim korjenima i identitetom. Evo šta se meni desilo ovih dana:jedan moj rodjak koji živi u Americi.35 (registrovani član) Kifino Selo .koji živi u USA Ilinois zove se Petar LAKETA.Potvrdila se ona narodna:„Cudni su putevi gospodnji” i „Covjek snuje. Naravno da su dusmani jedva docekali taj trenutak. koje oko može da registruje. sasvim slučajno smo imali susret u Sidneju 22.da naberu boju.24.15 (*.Da li je radjeno na rucnim razbojima ili industrijskim.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ameritech.gdje„ kao” radi lakseg izgovora prelazi prilikom stapanja sa drugom rijeci u ki.serbiancafe.Po njemu mjestani odlucise da nazovu selo. Pozdrav svima Vas prof.Diskusije .možda se i poznajemo ako si sa tih prostora. октобар 2005.21. у 01. Možda će se i Vama nešto slično dogoditi u buducnosti.net) Za Montreal.Sadasnje ime sela vezano je po narodnom predanju za ime bega Mehmeda Kife.A selo je na tako finom polozaju na rubu Nevesinjskog polja sa sjeverne i malo istocne strane a ispod njega se protezu livade i njive kao razastrti tepisi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.2006 godine.Poslije 95 godina mi smo se vidjeli.I desio se slučaj da su se neki putnici tu zaustavili posto je bilo veliko nevrijeme i snijezna mecava i preko visoravni Morine nisu smjeli da idu jer bi izginuli od nevremena.

od 3200. октобар 2005.Laketa.com.a ztim dolaze u Banjane kod Bilece. Kada g.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Citaoci se već sada interesuju za porijeklo nekih svojih porodica. 2.Dalmati su dobili ime od rijeci Delme-ovca.Laketa.n.au) Za „feju”.postoje tri tipa starih pisama:hijeroglifi u Egiptu. октобар 2005.Mene u to ne mozete ubijediti niti uvjeriti. To pismo je vremenom usavrseno i od Fenicana su ga preuzeli Grci. a obojica smo sa tih prostora. Jedna grana Bajcetica iz Mirilovica.Forumi ----------Prof.n.cije su teze teško dokazive.svakom znaku odgovara određeni glas.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije .koptsko.koja se nalazi desno od izvora rijeke Neretve iznad Nevesinja”? Prema situaciji na karti i na terenu.to može samo da bude rijeka Buna(Bona)a iznad njenog izvora je brdo Hum na kome se nalaze dva grada:Bona i Hum. http://www1.Tu su zivjela tri brata:Pero. dalmatiner sa tufnicama.Što se tiče pisma ono se kao civilizaciska tekovina upotrebljava od kraja IV milenijuma.Jovana Krstitelja.e.Rijeka Neretva dugacka je 218 km i izvire ispod padine Gredelj (1227 m. koji je dosao od rijeke Visle i osnovao je zupu Viseva u gornjem toku rijeke Neretve (Borac). To je danasnji Blagaj. DALMACIJA je dobila ime po ilirskom plemenu Dalmati ciji je plemenski centar bio u gradu Duvno.02 Prof.gotsko. 0 koPoB 11.05 (*. jer su se bavili stocarstvom. Laketa .Nekada davno zivjeli su na Njegusima i zvali su se Martinovici.com.Klasicni grcki alfabet ima 24 znaka iz koga su se razvila mnoga druga pisma:latinsko.cirilično. Bajo ode u Mirilovice i od njega su Bajcetici.Postoji posebna rasa pasa ovcara.ovcarstvom. Tvoji Perovici starinom poticu od Bajcetica iz Mirililovica.p.g.Sa Njegusa su dosli u Ridjane kod Niksica.gdje se nalaze rusevine grada Hercega Stefana Vukcica Kosace.16 (*. Laketa .Mirko i Bajo koji su se razisli na tri strane.cije rusevine i danas postoje.klinasto pismo u Asiriji i fenicanski alfabet od 22 znaka. Pozdrav svima prof. у 19.Do tada ostajte u zdravlju a mi da spustimo loptu na zemlju da se bavimo prakticnim i pametnijim stvarima kako smo i poceli ovo naše druzenje o postanku i porijeklu srpskih porodica u Hercegovini.21.Deretica.Deretic i njegov rad dozive naučnu afirmaciju i priznaje i kada on postane clan Srpske akademije nauka. U nekoj od kasnujih seoba Perovici su dosli u selo Danice kod Gacka. gdje ih ima i danas kao i u rasijanju.Serbica kao pimo postoji samo kod Vas i kod g.Deretica. To sto Vi tako cijenite rad g.Cirilicu su Srbi dobili iz Vizantije poslije pokrstavanja i rada svete brace.ju ću Vi skinuti kapu i uputiti izvinjenje za „zablude”. Pozdrav svima prof. Tu je nekada vladao Mihajlo Visevic. dosla je u Cernicu kod Gacka.) imeđu planina Zelengore i Lebrcnika.od Grka preuzeli su ga Rimljani. Mirko ode na Baljke i od njega su Mirkovici. у 09.Izvor je udaljen od Nevesinja oko 60 km i tu nema nikakvog grada i utvrdjenja Dalme. Slave slavu Sv.Tvrdjava Dalme?„Tvrdjava Dalme.Pero ode u Goricu kod Trebinja i od njega su postali PEROVICI. ima ih u Nevesinju u selu Drezanj.to je Vasa privatna stvar.serbiancafe.21. u 21.au) Za Kifino Selo par pitanja i par odgovora:1. oktobar 2009.v.

Pusara itd.Georgija.25 (регистровани члан) http://www1. октобар 2005.Sekara.31. у 21. VRBARAC Sv. Laketa. ------------podunac (bravar) . GRUBACIC.Sikimic.GRUBACIC.Doder.au) Za Grubacica.u selu Rast. Srdacan pozdrav svima Prof. u Nevesinju i rasijanju.28.Radovanovic.56 (регистровани члан) zna li se još šta o tim grubacicima sem da su od pilatovaca.Nikola Žive na Romaniji a znaju da su rodom sa Zabljaka!!!! Dali mi mozete pomoći oko daljeg porekla! Unapred zahvalan -------------Podunac (bravar) .Diskusije .Vlasi iz katuna Pilatovci pominju se 21.6.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Sutonja.00 (регистровани члан) Gospodine Laketa dali bi mi pomogli oko prezimena Milinkovic Sv. moji su iz rasta kod nevesinja.su stara srpska porodica iz plemena Pilatovci sa Oputnih Rudina imeđu Bilece i Niksica. октобар 2005.serbiancafe. октобар 2005. октобар 2005.24.44 (*.lociran je kod Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci.Gacku. у 19. i ako ko može da mi razvodni pricu o (banu) pilatu.Milan Brajanovic i Vladoje Pilatovic i obavezuju se na pregon robe iz Dubrovnika u Focu.Katun Pilatovci javlja se u istorijskim izvorima 1405 godine.25.Djordje Hvala ---------------Patlidzan . у 05.28. Kao vlasi Pilatovci pominju se : Komlenici.Laketa .com. hvala -----------Prof.Beat.Kukic.) .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Slave slavu Sv.1405: Vukac Pilatovic.Forumi -------------jimmystanic (Organic Food Distribt. у 21. октобар 2005. covek bi na svaki način pokusao naći poreklo starog prezimena! Živi na Romaniji.Ima ih na Baljcim.09 (регистровани члан) Evo još jedno prezime . у 23.

у 15.Sarajevu. Lazarevici su dosli u Gacko poslije 1433 godine.au) Prelistavajuci svoje papire evo još nekoliko interesantnih podataka o nekim porodficama koje nismo ranije pominjali a to su : LAZAREVIC.9. Srdacan poizdrav svima prof.drugi odu u Novi i Boku.nego ste rekli Vi.kada su mnogi Grbljani izbjegli u brdske krajeve.Lazarevici danas žive sirom bivše SFRJ i rasijanju.U potaji beg spremi odmazdu.au) Za „Bavara”i„Patlidzana”.Beg uze sablju i ne rece ništa već zabrinut ode kuci. у 06.imeđu Avtovca i Gacka.Oni na dar uzvrate uzdarjem i daruju bega jednom lijepom i srebrom ukrasenom sabljom. treci odu u Bosnu oko Visokog.Luci.Jovana ovi koji su u selu Kolesku u Nevesinju.30. Laketa.izbjegli Lazarevici su osnovali selo Lazarice. Hvala unaprijed -------------Prof. Laketa . U istorijskim izvorima Dejanovici se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine.Georgija. koPoB . su stara srpska porodica sa prostora Hercegovine iz Trebinja gdje su zivjeli od najstarijih vremena.nemam nikakvih drugih podataka.com. Poslije dolaska Turaka i njuhovih osvajanja Beraci se sele na zapad u planinske i nepristupacne predjele Dinarskih planina. septembar 2006.u istorijskim izvorima se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine.47 (*.Ostali se razbjeze:jedni odu na Cetinje.su stara srpska porodica. BERAK.prvi put u istorijskim izvorima pominje se neki Vlad Andric iz Trgovista kod Gacka 1439 godine..četvrti se rasele po Hercegovini. Njihova prva seoba bila je iz Hercegovine na Kosovo.Neke godine na Bozic dodje im beg i bogato ih darova.Slave slavu Sv.16 (registrovani član) Prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Osnivac ove porodice je vojvoda Dejan.2.koga su neki Andrici ubili.su stara srpska porodica.kada su se doselili na Kosovo. odakle poticu? Kao i o porodici Andric sa Pijesaka. новембар 2005.58 (*. u 16.Djordja).Beogradu i rasijanju-Australija.Forumi Postovani profesore. Žive u Knezevu i rasijanju. Zbog razaranja Grblja od srane Mlecana.koji http://www1.Nije iskljuceno da su neki od njih u ovoj prisilnoj i nenadnoj sebi promijenili slavu.Andrici su dugo vremena zivjeli u selu Ljubomiru kod Trebinja i bili su velika i ugledna porodica.com. Da li bi mi mogli nešto reci o porodici Gacic iz Zitomislica (slave Sv.Diskusije . Za Gacice znam da žive u Zitomislicu i da slave Sv.Damjana i Kozmu.To je bila sablja njegovog sina koji nekoliko godina ranije netragom nestao. Djordja). DEJANOVIC.Starinom slave Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ima ih u B. ANDRIC.odakle su dosli i sa kime su u srodstvu to ne znam.su starosjedeoci u Grblju u Boki gdje se pominju prije XV vijeka.Valjda će se javiti neko od naših citalaca koji zna nešto više reci o doticnim porodicama.Domanovici (slave Sv.porijeklom iz Huma (Hercegovina).napadne Andrice i neke poubija.jako mi se svidja da ima ljudi koji su ulozili veliki rad u jedno istrazivanje kao vi. новембар 2005. za porodice Milinovic i Vrbarac ne mogu ništa vise reci. Laketa .serbiancafe.

у 01. Srdacan pozdrav svima prof..po porodicnom predanju rodonacelnik je neki Djuko Panjas .Vladao je oblastima na jugu oko Kumanova. BGD.51 (регистровани члан) Dragi profesore Laketa.com) Ima li ikakvih izvora koji se mogu koristiti za povezivanje originalnih prezimena sa onima koja su nastala tokom turskog zuluma? Jedno od tih je Bjelogrlic i da li imate podatak odakle originalno dolaze (sada su u okolini Gacka.slave Sv.9..30 (регистровани члан) 33. у 19.)? http://www1.Forumi je bio zet cara Dusana i muž njegove sestre Teodore. Poslije Kosovske bitke 28. interesuje me da li znate ista o familijama Djukic ili Djeric (slave Sv.braneci Carigrad od Turaka. Oni su bili turski vazali u vrijeme raspadanja Dusanovog carstva.Dejanovici se sele i povlace se na zapad u Hum. Pozdrav svima! ---------Još jedno pitanje .Bosnu i dalje na zapad.Nikolu.serbiancafe.43 (registrovani član) __Serbon__ (Četnicki Fanatik) .. Žive u Nevesinju.Jovana)a doselili su se u Posavinu (navodno su Djerici iz Hercegovine a Djukici iz Crne Gore/Hercegovine.Slave Lazarevu Subotu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . новембар 2005.1389 godine.cablespeed. Njihov sin Konstantin XI Dragas bio je poslednji vizantijski car. у 00. mart 2006. Jovan Dragas je umro 1378 god.10.Diskusije . новембар 2005. Моја лоза је са Зубаца.6. новембар 2005.a nigdje prezimena ARSIC.ja lično nikad nisam čuo za ovakvo prezime)? Hvala vam mnogo i puno pozdrava! ---------apokalipsa05 (utjerivacica dugova) .koji je junacki poginuo 1453 godine. Konstantinova kcer Jelena bila je udata za vizantijskog cara Manojla Paleologa.11. у 11.46 (регистровани члан) Toliko pomenutih prezimena.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Kostantin Dejanovic je poginuo zajedno sa Markom Kraljevicem 1395 godine u bitci na Rovinama. Laketa.Dejanivici žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju.11. IG0R .. se pominju 1436 godine u Trebinju. u 21.23 (*. ---------Dejan8 (student) .Navodno doselili iz Hercegovine ili Crne Gore u okolinu Doboja.24. RATKOVIC.Dejanovi sinovi bili su JOVAN DRAGAS i KONSTANTIN DEJANOVIC. Vojvodini. Da li profesor Laketic može nešto više da napise. новембар 2005.

Forumi ---------Prof.Konjicu.već LAKETA. Laketa.ima ih u Nevesinju.Iz ove porodice je glumac Dragan Bjelogrlic.Nevesinju itd.Porodica LAKETIC.slave Lazarovu subotu. Porodicna prezimena kod Srba formiraju se tokom XII vijeka.blizak rod su sa Mucibabicima.pouzdano se ne zna. у 22. Laketa .Nikolu.žive u Stocu.su potomci Djurka Panjasa sa Crkvickog polja u Pivi(C. -----------Prof. Teska srca i veoma nerado moram obavijestiti citaoce da nemam šta da kažem za sada za porodice:Turanjanin.Kod moga prijatelja Slobodona Bjelogrlica imao sam priliku da gledam porodicno stablo porodice Bjelogrlic. Laketa. u Konjicu. znate li ista o porijeklu prezimena Crnjak (slave Sv.Srbac.Arsic i Kuzman. у 21.Beogradu i koloniziranih u Vojvodini. starinom su grana porodice Malesivaca iz sela Maline kod Bilece. у 07. Srdacan pozdrav svima prof.su starinom grana porodice Zlatnopojasovica.15. Djerici poticu iz Gornjih Banjana kod Niksica.su porijeklom iz Knez Dola u Pivi.Brakus.html?157[1/26/2013 7:19:44] .au) Postovani citaoci evo odgovora na neka od Vasih pitanja : DJERIC.Pred kraj XVII vijeka poceli su da sele i tako su dosli u gore navedena mjesta.16. živi u okolini Bijeljine i pretpostavlja se da vode porijeklo od porodice Laketa iz sela Pluzina kod Nevesinja. новембар 2005.mada nije iskljuceno da mnoga prezimena nijesu nastala i kasnije u doba Turaka i Austrije.11. -----------dianne (lektor) .26 (*. DJUKIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.)Dosli na Zabljak a odatle se sele u Srbiju (Jadar i Razanj) i BiH Posavina. u selu Bojista kod Nevesinja.Ima ih u rasijanju.dosli u okolinu Niksica i raselili se sirom bivše Jugoslavije.com.Diskusije .au) TODOROVIC.04 (*.dakle puno prije dolaska Turaka.Foci.treba traziti nekoga ko ima stablo ove porodice ako Vas interesuje. Laketa .02 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa.Cubrilo.u Gacku (Dobrelji) i selu Rogacama (Nevesinje) potomci su popa TODORA BULAJICA sa Grahova iz Crne Gore.su dosli iz Hercegovine ili Crne Gore. Slave Arandjelovdan.SIPCIC.serbiancafe. BJELOGRLIC.Vama mogu reci nisam Laketic. Nikolu)? Meni je receno da su se nekad prezivali Govedarica i da su u Kalinovik dosli iz Gacka. новембар 2005.bilo je to davno i ja se tih detalja više ne sjecam.com.G.slave Djurdjevdan. ARSIC.Stefana. SIPKA. Srdacan pozdrav svima prof.su starinom porijeklom iz Gacka. новембар 2005.slave slavu Sv.slave Sv. Svako dobro ------------ http://www1.

---------svea (laborant) .se) Poštovani prof. Juraj Danicic se pominje kao jedan od vodja cuvenih senjskih uskoka.au) Za „Danicu B” Danicic ili Dancic. oktobar 2009. новембар 2005..42 (*.nezna se iz kojih razloga? U kakvoj su vezi svi nabrojani Danicici? Pretpostavlja se da su starinom iz Hercegovine i da su se pod pritiskom Turaka raselili na razne strane.nemam ništa pouzdano reci.03 Prof. koPoB 11. Nikola. Danicica ima u C.Gori u Pastrovicima. новембар 2005.com. krsna slava Sv.21 (*.Njegovi su sa Kosova ali se prica da su se doselili iz Nevesinja Baka mu je iz familije Gacinovica. новембар 2005. новембар 2005. Jaramaze ne daji takve iskaze. u 21.23.Sada vecina familije za koju mi znamo živi u Mladenovcu .slave slavu Sv.20. http://www1.Georgija..23 (*.16.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.com. у 16.Forumi mimiiii .dk) Postovani profesore Laketa da li možda znate nešto o porjeklu prezimena Cihoric. Nas lingvista i filolog Djura Popovic promijenio je prezime u Danicic.se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1411. Daničić B.kada se pominje neki Bozicko Danicic iz sela Danica u Gacku.comhem. у 05. у 13. у 11.Diskusije . Laketa . Laketa . Janjici su ogranak Popovica iz Donjih Banjana kod Bilece.au) Za Janice i Cvijetice. Za ZUZE.cybercity..Laketa da li znate nešto o Daničićima i u kakvom su srodstvu Daničići iz Senja sa hercegovačkim i crnogorskim daničićima? Unapred hvala.22. jedani su u Nisu a ima ih i u BanjojLuci mi živimo u Svetskoj i tu Smo upoznali jedne Cvijetice dali je moguće dasvi vucemo isto poreklo s obzirom na „mutaciju ” prezimena?? I kako se zove mesto oodakle su Cvijetici?? Hvala unapred T.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 15. Nevesinju i rasijanju.serbiancafe. .57 (регистровани члан) POZDRAV SVIMA!!! 0 Prezime mog supruga je Cvetic.42 (*.23.C ---------Prof. ja mislim porjeklo iz Popova polja unaprjed hvala ------------Danicic B.. новембар 2005.ima ih u Gacku.godine.

poslije Kosovske bitke dosli su iz Meduna u Srbiji i naslili se u Nevesinje u selu Lukavc.Dedijrra su pod pritiskom Turaka. u 21.Georgija.45 (registrovani član) .25.Nikolu itd.25.Laketa .drugi Sv. interesuje me porijeklo porodice Nikolic iz okoline Sarajeva. Navodno su za vrijeme Turaka dosli tamo u 17-om. Srdacan pozdrav svima prof.40 (217.jedni slave Sv. у 07. Jovan Srdacan pozdrav ----------- http://www1.Jovana. mart 2006. у 05. Vjerujte mi ima vise porodica koji slave razlicite slave kao Radojicuci.68. у 05.Sv.com. Cvijetici iz Hercegovine dolaze u razna mjesta u Srbiji.24.net.potrudite se i Vi nešto da uradite za sebe i svoju porodicu. новембар 2005.drugi Sv.mogao si dati barem neke osnovne podatke. новембар 2005. Za svoju porodicu Janjic.au) Za „JANJICI”. новембар 2005. Zbunjuje me to da isto prezime vezete za Popovo polje.odnosno nekadašnji Onogošt).mnogi Srbi krecu u seobe tokom 18 i 19 vijeka.trebalo je Janjic.Dakovici i Stevanovici prema svjedocenju J.taj i grijesi” jeste napravio sam stamparsku grešku i napisao Janic.Nikolu i treci Sv.niksic@hep.hr Moji preci su porijeklom iz Like (Kompolje kod Otočca).Diskusije . ne znam da li sam to uradio ja ili kompjuter? Za Janjice imam podatak da jedni slave Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] . -----------Prof. Prema nekim saznanjima navodno su bunjevačkog porijekla. -------------osram .Ovi Cvijetici u Nevesinju slave Sv. Znate li nešto više o tome? Krsna slava .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa.:zainteresovani:.stara je srpska izreka:„Ko radi.57 (*.odakle su.Forumi Cvijetici. IG0R .au) Profesore. .Nikolu. Zahvaljujem.24.25 (*. a prema nekima vuku porijeklo iz Crne Gore (grad Nikšić.gdje žive i koju slavu slave? Ne mora sve profesor dati servirano kao na tanjiru.Mihaila.Poslije turskog poraza pod Becom 1689.serbiancafe.*) Poštovani! Ako netko zna porijeklo prezimena Nikšić molim da mi javi na e-mail: miroslav. 18-om vijeku iz okoline Berana u CG.

Simrakovic. iz Bobovca u Bosni.Diskusije . Od roda Krstulovica (naseljenog na zapadnom dijelu otoka Braca) potekle su ove obitelji: 1. Od Dragicevica potekli su Biskupovici. Dragicevic. Lozic. Bradasic. dr. Krstic i Krstulovic. Treca bosanska kraljevska dinastija (Stjepan Ostoja.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Kod vas je to sve zamuceno i vrlo konfuzno pitanje. Andriji Nikicu. od Fojnice.)) Od ovog plemena (Krstica) poznata su u glavnome 4 roda: Pavlovic. Kasnije pod raznim pritiscima poceli da se sele na razne strane i u raznim pravcima te su Vasi predci dosli u okolinu Sarajeva. 6.au) Za Nikolice:nema šta da Vas zbunjuje. 9. Barisic. Poznata mi je i prica o ubistvu turskog age od strane jednog od Dragicevica. septembar 2006.25. Stjepan Ostojic. kao i knez Juraj Dragicevic.ameritech.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.25. у 08. ----------koPoB . у 06. Radi se o hrvatskom plemenu.Nikolica ima sirom bivše SFRJ i u rasijanju. 12.koja je kao i Nemanjici srpska dinastija i oni su porijeklom iz Trebinja koje je jedno vrijeme u ranom sr. 10. Biskupovic. Po prof. 3.vijeku bilo prijestolnica vaskolikog Srpstva. br. Laketa . Sad mene interesira odakle srpska verzija Dragicevica? Ako sto o tome mozete reci bio bih Vam zahvalan! ---------Kifino Selo . 8. Aga je naime htio spavati s nevjestom. 2.com. 1-2. новембар 2005. у 12.serbiancafe. Dragicevic.30.17 (registrovani član) dadragic .ODKUDA SAD POMINJETE RAZNE Krstulovice. ((Krstic je bosansko prapleme. Juras.hr) Prof. Stjepan Toma i Stjepan Tomasevic) pripadala je ovom plemenu. 4. gospoda bosanska„ na Bracu gdje i danas žive u razlicitim mjestima toga otoka. Laketa Molim Vas da mi odgonetnete zagonetku prezimena odnosno porijekla Dragicevica. u 16.rodjaci Nemanjica i tu se prvi put javljaju u istorijskim izvorima. Jercic. Oni su se nakon toga razbjezali i promijenili prezimena da ih Turci ne bi ubili. http://www1. Cekalovic. 5. новембар 2005.Forumi Prof.Nikolici su stara humska vlastela iz Popova polja. Marcelic. a Simun je u pomoć pozvao tri sina koji su ubili agu. Sapunar ili Sapunaric i 13. Zanimljivo je da su sve obitelji ovog plemena (Krstic) imale u svojim grbovima ljiljane. 11. Evo sto piše „Glas heraldike”. Zaro. Pavlovic. kao i rod Krstulovic spominju se u poljickim statutima kao ”plemen. sijecanj-veljaca 1938: „Dragicevici su potekli od Krstulovica iz plemena Krstica.net) Istorijska jedina istina je ta da svi bosanski vladari do pada BOSNE I HERCEGOVINE pod TURKE su izdanici stare DINASTIJE JABLANOVICA.24 (*. sina Simunovog. 7. Poznat je bio biskup fra Pavo Dragicevic. Dragicevici poticu iz Hercegovine iz maticnog sela Dragicina.25. новембар 2005. Dragicevici žive i u Americi.t-com.Krstace i Dragace. a i iz srednje Bosne.59 (*. Anticevic.42 (*.

Novi i okolinu.Slave poput Sv.Janjicima je prava krsna slava sv.25.t-com.html?157[1/26/2013 7:19:44] .55 (*. Hercegovini ------------Janjici . porijeklo Buturovića živim u Konjicu. новембар 2005. http://www1. Laketa Procitao sam Vas odgovor u vezi srpske verzije porijekla Dragicevica.com.53 (*.Nikola al poslje veliki srpskih seoba kako ste i sami rekli u 18i 19 veku a najveca seoba je bila poslje drugog svjetskog rata kada ih je veliki broj presao iz Hercegovine u Vojvodinu i uzu Srbiju. Laketa .jena grana Dragicevica 1692 godine dolazi u H. molim Vas da mi javite (moj mail: dadragic@globalnet.25. ------------hah .25.Znate i sami da se kaže da je u staro vrijeme se vjerovalo da je slava cuvar kuce pa čak i sela.hr) Prof.Diskusije .Poslije oslobodjenja Herceg Novog od Turaka.Laketa vi ste sampion u ovome hvala još jedanput -----------dadragic . Srbi ili Hrvati?! Po Vama dakle.kada je jedna grana Dragicevica doseljena na Kosovo.au) Za Dragicevice srpska verzija glasi:starinom poticu iz Popova polja. preci sa prvoslavlja u katolicanstvo. Hvala vam mnogo ipak sam na pravom putu za ostale informacije koje su mi potrebne da popunim svoje male ”knjizice„ o ovom prezimenu. у 22.ba) oj profesore molim vas.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.pominju se u Decanskoj Hrisovulji (povelja) 1335 godine. Ti koji su otisli na zapad morali su promijeniti vjeru. новембар 2005.hr) Ja sam u posjedu grba ove familije koji ima u sebi zlatni ljiljan na crvenoj podlozi (mogu vam ga eventualno i poslati).Forumi -----------Prof.08 (*.26. у 13. Nije iskljuceno da su se pod pritiskom Turaka selili na zapad na Jadranska ostrva ili čak do Italije sam da bi nasli spas za sebe i svoje porodice. у 11.serbiancafe. Je li i Popovo polje ima neke veze s crkvom (ali pravoslavnom)? Ako slučajno imate još koje saznanje.com) Postovani profesore laketa ja se izvinjavam na predjasnjem javljanju samo sam htio da utvrdim neke podatke koje imam i ja. Vrlo interesantno! Zbunjujuće! Da mi je znati koja je prava istina?! Crnogorci.Mihaila i Sv Georgija su poceli da slave posto su dolazili u sela sa istoimenim slavama i tako se stapali sa tamosnjim domaćinima. Prof. новембар 2005.net.56 (*.hctra.koji su tragicno nasradali od ustaškog klanja 1941 godine. oni su po vjeri izvorno pravoslavci? Ja samo znam da su neki od njih bili jako vezani za katolicku crkvu.Dragicevica je bilo dosta u selu Prebilovci kod Capljine. у 14. новембар 2005.

у 05.Oni su izvorni pravoslavci.Ako imaš neko pitanje na to da si katolik a ne pravoslavac pogledaj knjige stare iz familije i saznaces koja je vjera bila prva. Laketa . da su stara srpska porodica koja starinom potice iz Popova polja.t-com. Laketa Velika hvala na Vasim obavijestima! Ipak moram primijetiti da je po mojim 0 saznanjima ljiljan je simbol bosanskog kraljevstva! Žuti ljliljani na plavoj podlozi je grb dinastije Kotromanića.15 (*. новембар 2005. Kad kazete da su od Dragicevici davnine pravoslavci.au) Za ”dadragic„ nemate dileme.kada osnovao autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu. navedite mi. новембар 2005.Ako ste imalo upoznati sa istorijom videcete da su Srbi u Hercegovini veoma teško zivjeli pa i radi toga su u 18 i 19 vjeku pa i za vrijeme drugog svjetskog rata uzimali druge vjere a posebno katolicku samo da bi opstali. новембар 2005.Ljiljan je u davna vremena bio simbol monarhije a crvena boja je bila boja Nemanjica u davno vrijeme pa se poslje prenosila. izvor. oktobar 2009. ---------Prof. ako znate. bosanskog kralja Tvrtka i njegovih http://www1.To je što se tiče tvog grba koji posjedujes.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.04 dadragic .26.html?157[1/26/2013 7:19:44] .hr) Prof.Na poluostrvu Peljescu bilo sjediste Zahumske eparhije koju je osnovao Sv.26.46 (*.27.istina je ono sto sam ja napisao za Dragice. kao i od kojega vijeka? Na koju ste monarhiju mislili kad ste je povezali s ljiljanom? Hvala. новембар 2005.prvi put se pominju u istorijskim izvorima 1335 u Decanskoj Hrisovulji koja je napisna povodom gradnje manastira Visoki Decani.Diskusije . u 21.Sava 1219 godine.27.po vasem pitanju za prezime Dragicevic oni su od prajstojbine Pravoslavci.38 (*.com. у 04.t-com.znaci vise od dva vijeka.kada je jedan dio porodice Dragic preseljen na Kosovo.ljiljan je simbol kraljevske vlasti a crvena boja je boja dinastije Nemanica koja je vladala Srbijom od 1168 da 1371 godine.hr) Dragi ”Samo ja„ Hvala Vam na dopisu.Forumi Velika hvala! ----------samo ja . s tim sto su neki clanovi te porodice kasnije pod pritiskom presli u katolicanstvo. molim Vas. у 18. ” koPoB 11.serbiancafe. Taj grb koji imate.a što se tiče primanja drugih vjera to je isto kao i sa još nekim prezimenima koji imaju sve tri vjere. у 19.com) Postovanje Dadragicu.hctra. Postovanje i pozdrav ---------dadragic .22 (*.

Zato je bolje da ne unosite zlu krv na ovaj saj.(Nije potrebno da navodim imena. Mislim da ti je sada jasnije a i našim citaocima.27.To ne rade fini evropski ljudi za kakve se Vi izjasnjavate.to nam Vi necete odredjivati.18 (registrovani član) Prof.Ja Vi za početak preporucujem Ljetopis Popa Dukljanina.Kada ova djela procitate onda možemo razgovarati. koja kraljevsku titulu i krunu nosi od 1217 godine.Diskusije .Forumi nasljednika.niko Vama ne brani da čitate.na grobu pra roditelja svoga Sv.jer sam unaprijed bio svjestan neprijatnosti koje bi mogle doći sa Vase strane i sa Vasim istomišljenicima. новембар 2005. у 16.Mogu samo da pretpostavim i nasulcujem. Zbog toga u njegovoj tituli stoji prvo„kralj Srbije”pa tek kasnije„kralj Bosne”. у 17.Kruna. septembar 2006. Laketa . Ljliljan na grbu je kreiran po uzoru na ljiljan koji je specifičan za Bosnu „Lilium Bosniacum”. Postoji li razlika između „katolickih” ljiljana na dvorovima Talijana i Francuza i bosanskog ljiljana? Tko stavi ljiljane kod Kotromanica i zašto? IG0R . Neki smatraju da je ljiljan simbol maca i rata(Alija ga nije za dzaba stavljao u BiH grb p.te su ga mnoge dinastije stavljale na svoje grbove. Dobro ste primijetili da je ovaj rad namijenjen iskljucivo srpskim porodicama u Hercegovini.mrzi me da orgam po kuci jer mi celad spavaju dok ovo pišem). Šta Vi imate protiv srpskih popova?To su pametni i obrazovani ljudi koji pišu.a.au) Za „postenog covjeka”. do Memoara Prote Matije Nenadovica. Mi ćemo nasu djecu vaspitavati kako mi hoćemo i kako znamo.30.Čini mi se da to dvoje.02 (*.24.koje vlada državom i ima svoje grbove i zastave a na krunu su pretendovali svi. mart 2006. u 16. u manasitu Milesevo.posto je bio u krvnom srodstvu sa dinastijom Nemanjica.grb i zastava su spoljni vidljivi znaci države i plemstva. Njegova baka bila je iz dinastije Nemanjica. Preko dinastije Nemanjica i Srbije uzdigao je svoj licni rang i državni ugled u tadasnjoj Evropi.11 (*.Save i krunisao se duplim vijencem.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Šta bi tek rekli i pricali da sam kojim slučajem obradio sve srpske porodice na prostoru bivše SFRJ.Vi nemojte za to da se brinete i ne sekirajte se.Mogao je uzeti samo titulu „kralj Bosne” ali ga niko ne bi priznavao.Drugi.neki javno a neki tajno. ja vas molim.)i moći. Šta ćete Vi u Evropi? Sa cime idete tamo sa sibicom i eksplozivom? http://www1.troje idu zajedno.Ja sam obradjivao samo srpske porodice.Da li ste procitali ikada ikakvo njihovo djelo?Niste.com.47 (registrovani član) Prof.serbiancafe.30. Laketa . Vi nemojte sumnjati u moje akademsko obrazovanje za to se pobrinuo neko pametniji i sposobniji od Vas vjerujte mi. koPoB . новембар 2005.com. u 21.ali nemojte da vrijedjate ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi bez ikakvog razloga i osnova to stvarno nije u redu. Bosanski ban Tvrtko proglasiose za kralja „Srbije i Bosne” 1377 god.au) Za„dadragic”.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ne dolazite tu kada nemate ništa pametno reci. pak smatraju da je ljiljan jak seksisticki simbol. Sve sto je ovde napisano istina je koja se može u svakom trenutku provjeriti i potkrijepiti valjanim i cvrstim istorijskim dokumentima.(Porodica Kotromanić je vladala Bosnom od 13 vijeka pa do dolaska Turaka). odakle i kako se nasao ljiljan na državnim grbovima srednjovjekovnih država Srbije i Bosne.ljiljan kao heraldicki simbol(heraldika je pomoćna istorijska nauka koja proucava grbove)simbol je kraljevstva i moći.

ljudi se još i te kako iracionalno mrze.1.2. Dedaga Cengic(Smail-agin sin) će kasnije pogubiti 150 Crnogoraca. Poslije smrti Smail-age Cengica neki Crnogorci iz tog kraja su se zbog straha od osvete preselili u Hercegovinu i promijenili prezime.html?157[1/26/2013 7:19:44] .zar treba da opet vjerujemo u neko bratstvo i jedinstvo pa opet za 20ak godina neki novi Jasenovci. I budimo realni. Postoje li podaci o potomcima Cerovica iz Crne Gore.roger) Profesore Laketa. Poslije ubistva Smail-age Cengica 23. zar je toliko teško shvatiti da nekog interesuju spostveni korjeni? Ako je 60% muske populacije u jednom narodu umrlo u samo jednom ratu koji nije htjelo i ako se toliko toga izdesavalo na ovim prostorima-dovoljno je uzeti u obzir samo XX vijek. Srebrenice.godine i pogibije još 75.. Vukovari.Bosnu i Hercegovinu. Laketa . i šta znaci pripadati jednom narodu? Jedan pradjed mi je ubijen u Jasenovcu-zbog čega? Mislim da znaš odgovor.Turaka. zbog čega. децембар 2005.Srba.koji su gonili stoku na planinu i tu Ulogu se naselili gdje ih i danas ima da žive kao i u rasijanju. у 21. nazalost. у 20.16 (регистровани члан) Gdje se ti pronadje u cijeloj prici poturceni 'posteni covjece'? Šta te najviše zabrinulo?Je li to što si zakljucio da nemas ni istoriju.ni grb ni zastavu a ni državu? http://www1. ----------Prof.com.to sigurno ne pomaze nekom iskrenom pomirenju. децембар 2005. Drobnjak je razoren i popaljen a mnoge porodice koje se nijesu spasile bjekstvom pobijene su i odvedene u robstvo.Forumi Ne hvala.44 (*..serbiancafe.30.43 (*. у 23. Puno hvala. у 19.40 (регистровани члан) „Posteni covjece”.organizovana je turska potjera u kojoj je ubijeno 150. ja mislim da je to dovoljan razlog da covjek pokusa da shvati šta nam se dogadja/lo i da nadje odgovore: Zašto. новембар 2005. новембар 2005. nazivati čitav narod „defektnim”.Koliko je meni poznato od Cerovica vode porijeklo Zelenovici u Gacku i Nevesinju kao i Cerovine iz sela Vlahovici u Ljubinju kao njihovi rodjaci Cerovine u Ulogu kod tunela.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.takve će Evropa ekspresno vracati odakle su dosli.Diskusije .pa normalno je da ljudi pokusavaju da nadju neki smisao u svemu. ----------Dejan8 (student) .Cerovici se rasele na razne strane u Srbiju.1840. Toliko ljudi je poginulo u ovom zadnjem besmislenom ratu. --------------Cerovic .30.zar ne? I napokon.cable. Kazani? ----------apokalipsa05 . Zna li se koje prezime su Cerovici koji su prezivjeli uzeli i gdje su se naselili.au) Za „Cerovica”.9.

mart 2006.3.3. -----------Gomiljani .ja sam ih još u početku molio kao ljude da ne smetaju jer se to ne tiče njih.31 (*. u 21. Pjanic. mocne.Jadne li istorije!Može stati na jednu stranicu sveske pisanke. децембар 2005. ili negdje postoje neki zapisi. Biskup.a sami sebi proglasili bosnjacima prije par godina.Venama ti tece krv kukavice koji se iz straha poturcio. Laketa.net) Pitanje za Profesora Znate li istoriju porodice PRTILO? Po predanju mojih djedova doselili su se nekada iz Oboda u blizini Cavtata i prezivali su se Babici.3.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Slave krsnu slavu Svetog Klimentu 8.a 'državom'ti upravljaju strani namjesnici i u njoj ti zakon sprovodi strana policija i vojska u stranim uniformama.Srbi pravoslavni. U nekakvom zbjegu i velikom nevremenu neki od njih su navodno čistili „prtili” snijeg pa ih tako prozvali i nastalo novo prezime. Svakako treba nasaviti dalje sa radom o porijeklu srpskih porodica u Hercegovini i sire na onim prostorima gdje su se nasi ljudi selili.. bio bih Vam zahvalan ukoliko biste „obradili” porijeklo porodica iz Popova Polja: Semiz. децембар 2005. у 07.. Vukojevic.Svjestan si da si ti potomak onog slabijeg.49 (registrovani član) Popovac .com.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Valjda će se naći neko od naših citalaca da kaže nešto i o tim porodicama.jer o tim porodicama nemam nikakvih podataka.roger) Prof.serbiancafe. Munisic.bijedo.Diskusije . у 14.A to je kompleks nize vrijednosti. na zalost moju i njihovu ne mogu ništa pouzdano vise reci. децембар 2005.Taj kompleks se proteze kroz generacije poturica i imaš ga i ti.jedini srpski DEFEKT si ti poturceni Srbine.43 (*. ne promjenise vjeru pravoslavnu uprkos svim zbivanjima. Zastavu vam na brzinu nacrtale strane.. у 14. Znate nešto konkretnije. Hvala! ---------Prof.cable.ti i tebi slični. Ove provokatore treba u svakom slučaju izbjegavati i igorisati.Forumi U istoriji se . A ti si samo jedan u nizu kompleksasa bez identiteta. Bozic.46 (*.koji vjeru nije dao ni za šta na svijetu. decembra (posna slava vijekova).bezvrijednog brata dok smo mi.potomci onog boljeg.vjero bez nacije ...au) Za citaoce koji su pitali da im kažem nešto o sledećim porodicama:MISITA PUACA i PRTILO.shawcable.hrišćanske države u svojoj dokolici.nigdje ni ne pominjes pa kako onda da ucis djecu o istoriji. Laketa . http://www1.24.Tito ti dao naciju 1974.on postepeno razara covjeka dok ga potpuno ne skrsi. I samo da znaš. Unaprijed zahvalna IG0R .

Da se malo vratimo na bosanskog bana Tvrtka I (1339-1392).BOROVIC.au) Za porodice:SEMIZ. tacnije na Nisickoj visoravni i to samo u jednom selu i pouzdano se ne zna kada su se tu naselili.Forumi ---------prica . Umro je iznenada u pedeset drugoj godini zivota.Sjecam se da mi je rekao da su se između ostalih mjesta naseljavali i u juznu Srbiju u sto sam se uvjerio za vrijeme služenja vojnog roka u Vranju gdje sam sreo dosta ljudi sa prezimenom Janjic. Prije 20-ak godina sam sreo covijeka u Zagrebu (hrvat po nacionalnosti) koji mi je rekao da je porijekolo Janjica opet iz Dubrovnika( da su bili srbi po nacionalosti) odakle su se raseljavali( ne sjecam se iz kojih razloga) svugdje po prostoru tadasnje Jugoslavije i da u dubrovackom muzeju ima i pecat porodice Janjic sto je nešto slično nasla i moja kcerka na internetu.1. se prvi put pominju 1335 godine u Decanskoj hrisovulji. Ja samo znam imena svog pradjede i svoga cukundede i to da su i oni živili u ovom selu.1377.38 (*.com.on je polagao pravo na upraznjeni srpski presto poslije smrti cara Urosa I 1371.MISITA.SIMPRAGA.7.12.PJANIC i KNEZIC ne mogu ništa pouzdano reci. у 05. Pozdrav ---------beli orao turista .93. U jesen na Mitrovdan 8.html?157[1/26/2013 7:19:44] . --------Prof.11. децембар 2005.*) PJANICA ima u okolini Banje Luke opstina Srbac a bogami sada ih najviše ima u Australiji jedno 20-ak. децембар 2005.BISKUP. oni nas najviše vole kada smo slabi i nejaki pa nam uvode red.Slave Sv.I onda kao i danas zapad nas nije volio jake. децембар 2005.Diskusije .Tvrtko se krunisao duplom krunom za kralja Srbije i Bosne. Tvrtko je bio ozenjen Dorotejom kcerkom bugarskog kralja od 8.8. VUKOJEVIC.32 (регистровани члан) Za Janjica Janjica(nas)ima i u okolini Sarajeva. у 14. у 18.serbiancafe. Ako ima još Knezica ili Pjanica(porodica moje majke) neka mi se jave.se pominju u istorijskim izvorima prvi put 1440 godine. imao je sličnu sudbinu kao srpski car Dusan(1331-1355)koji je takođe umro mlad.Njegova baka koju smo ranije pominjali zvala se Jelisaveta bila je kcerka srpskog kralja Dragutina (1276-1316)i na osnovu dinastickog i krvnog srodstva sa dinastijom Nemanjica.4. godine. Laketa .1374.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Interesuje me porijeklo prezimena KNEZIC (Z kao zaba) mi smo kao i Pjanici iz Srpca ali znam da ih ima i oko Mrkonjic Grada i na Kupresu mi slavimo Svetog Stevana 9.godine. http://www1.PUACA.godine. BOZIC.u manastiru Mileseva.07 (81.PRTILO. Georgija kao i Janjici iz okoline Mostara sto mi je rekao (davno prije rata)pokojni Mile Janjic(pjevac) sto me je i zainteresovalo da bar nešto više saznam o porijeklu ovoga prezimena.

itd.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Pravi i jedini tocan i pouzdan odgovor o porijeklu prezimena dat će maticne knjige zupe iz koje su preci potekli. Kao sto svi Ivanovici od Rusije do Jadrananisu istog porijekla već je prezime opceniti patronimik tako ni svi dragicevici ne mogu imati jednog zajednickog pretka.com.Dedijera Sojici se spominju u selima Plocnik i Kruscica ako sam dobro upamtio. Pozdrav svima i unapred hvala! ----------koPoB .net) Pozdrav svima!Interesuje me poreklo prezimena Sojic.serbiancafe. Laketa . imeniku RS). у 15. у 03. http://www1.Ja sam iz Beograda a familija je iz okoline Uzicke Pozege. E sad. Sto Vi o tome mislite? Lijepi pozdrav! ---------Bracafaca .t-com.57 (*.56 (*. децембар 2005. Sada ono najvaznije. odnosno iz Fojnice ili iz Citluka. Od raznih osoba koje su imale ime Drago/ Dragic ili slično nastaje potpuno nezavisno prezime. SOJIC. naime moglo je na raznim mjestima nastati nezavisno jedno od drugog. da se najprije krene od tih podataka i samo onda istrazuje unatrag i ta istrazivanja daju pouzdane i uvijek tocne rezultate.05 dadragic .Forumi ----------hvala! koPoB 11.30.Prvi put se spominju oko 1820 godine. децембар 2005.bitsyu. septembar 2006.au) Za gospodina Sojica.hr) Prof. U knjizi J.41 (*. su stara srpska porodica iz Hercegovine iz sela Plocnik i Kruscica iz Borca. Dakle po ovome proizlazi da oni iz Popova polja ne moraju biti isto pleme kao i oni iz Vrgorca.19 (registrovani član) Prof. u 16.15. Savjetujem.U knjigama o Pozegi piše da su Sojici dosli iz Osata(preko puta Drine) kao i mnoge porodice iz Uzickog kraja. oktobar 2009.11. u 21. Laketa Evo sto o porijeklu prezimena Dragicevic ali i drugih misli jedan sveucilisni profesor: 0 Porijeklo svake obitelji je specificno. ja pokusavam da nađemvezu između Hecegovackih i Uzickih Sojica pa ako neko nešto zna. децембар 2005. у 23.Kako je to opce slavensko ime naravno da je i prezime rašireno. Znam da mojih prezimenjaka ima dosta u Gackom(sudeci po tel.15. javljajte.

.serbiancafe.Principi starinom vode porijeklo iz plemena JOVICEVICA koji su dosli iz krsevitog Grahova u Crnoj Gori.Njegovi. Proslavio se u bitci na Zasavici 1813 godine. Ja ću pokusati dati odgovor na tvoje pitanje. gdje se junacki borio sa svojim golim sinovima „golacima” i u toj bitci je i poginuo 1813 godine. Dusan je zaustavio progonjenje na granici carstva i prenocio je kod Mrnjave u Livnu. Ja ću za sam kraj napisati nešto još o dvije srpske legendarne porodice MRNJAVCEVIC i PRINCIP a Vi dragi citaoci ako imate još sto interesantno Vi pišite.Mrnjavini potomci bili su Vukasin kasnije kralj i savladar maloljetnog srpskog cara Urosa I (1355-1371) Ugljesa i u narodnoj pjesmi samo poznat Gojko Mrnjavcevic. Pošto je ban imao brze noge.3. naravno svaka stvar pa i ova ima svoj početak i kraj. Dusan je volio gozbe da priredjuje i da se priredjuju u njegovu cast.co..tu u Livnu upoznao ga je srpski car Dusan (1331-1355) oko 1350 godine kada je progonio bosanskog bana Stjepana II Kotromanica zbog osvajanja u Humu posto je Dusan bio zauzet osvajanjima u Grckoj.Odatle su presli u selo Obljaj u Grahovu.Forumi Trazis vezu imeđu hercegovackih i uzickuh Sojica..Prvo su dosli s onu stranu planine Dinare u selu Polaci. јануар 2006.Neki clanovi porodice Princip http://www1. u 21. U Prvom i Drugom srpskom ustanku (1804-18150)ucestvovao je veliki broj Srba iz Hercegovine pod komadom Zeke Buljubase-Jovana Gligorijevica (1785-1813)iz sela Slivalja u Hercegovini.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ---------salarmantan (student) .poslije je bio buljubasa na Drini.html?157[1/26/2013 7:19:44] .krstici.com. mart 2006.Poslije zavrsetka II srpskog ustanka knez Milos Obrenovic je naselio veliki dio Srba iz Hercegovine u Zapadnu Srbiju pa se stanovnici toga dijela Srbije i danas popularno nazivaju ERE..gdje su mu dubrovcani pripremili sjajan docek da se dodvore srpskom kralju. Naselili su se na imanju bega Sijercica.24.borio se u ceti Stojana Cupica „zmaja od Nocaja”.vode porijeklo od kmetske porodice koja je zivjela u jednom od najzabacenijih dijelova Bosne i Hercegovine. U cast cara Mrnjava je pripremio sjajnu gozbu..znaci o Krsticima. slobodno nasavite dalje.sr IG0R . у 20..36 (регистровани члан) .Diskusije ..seobama i etnickim promjenama polako se privodi svome kraju.Iz Livna Dusan je krenuo za Dubrovnik preko Blagaja (kod Mostara)i Trebinja stigao je u Dubrovnik..Sa sobom je poveo Mrnjavu kao sposobnog covjeka jer su mu takvi ljudi bilo potrebni na jugu u Grckoj u novo osvojenim oblatima.su dobili prezime po rodonacelniku MRNJAVI koji je bio zapovjedik tvrdjave u Livnu.au) Koliko vidim ova tema o porodicnom porijeklu.. Laketa . у 19.36 (*. Vukasinovi sinovi bili su Andrija i Marko Kraljevic najevci srpski junak iz narodnih epskih pjesama koji je kao turski vazal poginuo 1395 godine u bitci na Rovinama protiv vlaskog kralja Mircea.na obroncima Grahova polja.8. MRNJAVCEVIC. www. Vjerovatno su i tvoji predci krenuli iz Borca u Hercegovini preko Glasinca Sokoca Osta stigli u Srbiju..51 (registrovani član) Prof. јануар 2006. PRINCIP.na.greška:).

kada su promijenili prezime u PRINCIP.59 (регистровани члан) Mučibabići http://www1.11.Čuo sam pricu da smo dosli sa Mucibaba planine li brda . Ulcinju. naoruzan.tiscali. у 19.selo Javor kod Niksica. Zbog toga ga mlecani prozvase principe-princ i tako oni dobise svoje prezime Princip.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.28 (*. --------sadobreza@hotmail. Laketa . sav u srmi u srebru i zlatu.serbiancafe.neka mi odgovori.„Milos ubi car Murata a Gavrilo Ferdinanta” kaže stih iz narodne epske pjesme.13.6. у 20. у 13. јануар 2006.1914.net.12.com .starinim poticu iz Kuca (CG)ima ih u Pljevljima.Samo je mladom djaku Gavrilu Principu poslo za rukom da ponovi podvig mitskog pretka Milosa Obilica.ba) Dali iko zna porijeklo prezimena halilović ------------Prof. у 15. јануар 2006.au) Za Halilovica.com.htm .html?157[1/26/2013 7:19:44] . јануар 2006.12 (*.a ne znam kako smo se zvali prije.Ako neko ima taj podatak . -------muci . Jedan starjesina njihove porodicne zadruge zvao se Todor.bio je visok snažan i naprasit covjek tipican dinarski tip. јануар 2006.yu/ilustro/2241/3. Pozdrav -----------BIVOM .Novom Pazaru i rasijanju.sto već nije napisao.Sa dolaskom u Hercegovinu smo dobili to prezime .Diskusije .42 (*. Molio bih profesora da mi nešto kaže o Mucibabicima. gdje žive ? Ja ću pokusati dati neke osnovne vrlo oskudne podatke sto imam : Halilovic.politika.trebali ste reci osnovne podatke o svojoj porodici.Forumi stupili su u pogranicnu sluzbu da cuvaju granicu.co. Najpoznatiji clan ove srpske porodice bio je djak GAVRILO PRINCIP koji je na srpski nacionalni praznik Vidov dan 28.Ovo je link koji će ti pomoći da nadjes nešto o tim Cerovicima http://www.Rozaju. nosio se veoma lijepo.Bili su veoma vjesti u postavljana zasjeda zvane ceke te ih prozvase CEKE i to im postade pododicno prezime koje su nosili sve do početka XX vijeka.11.za koga su tvrdili da je potomak tog Cerovica koji je ubio smail agu cengica.dk) Odgovor za cerovica Poznavao sam Veljka Cerovica . u Sarajevu ubio zakletog neprijatelja Srba Austrougarskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju (greškom).

zatim u Ljeskov Dub i Fojnic.14.slave sv Arhangela Mihaila. gdje je postojala velika zadruga Mučibabića..Milićević -------Mucibabic .” Iz Ravni su odselili u Lijeskov Db i Fojnicu.to kažu i za Vlahovice.com.Diskusije .30.(Nevesinje). Bili su starosjedioci. Zanimljivo je da se svi rodjakaju. a odatle Ravni.Djeric ozenio djevojku Jaredic.Perini(Batkovici)..Mucibabici su prije dolaska u Gacko zivjeli u dolini rijeke Morace. i svi se razbjegnu na razne strane. R.Jaredici(Bratac). Ima ih vise porodica koje su starinom Mucibabici.06 koPoB .evo i ja koristim priliku da kažem nešto sto do sada nije receno o ovoj familiji.Forumi Ljeskov dub. Za Rakocevice kažu da smo ista familija.Nekad su se skupljali u Batkovicima kod Perina. Svi se rodjakaju.da li su dobili prezime po planini Mucibaba.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. a Zijemlja su došli iz Ljeskovog Duba. oktobar 2009. Jednom im dare muslimani.au) Dosta toga je receno o porodici Mucibabic. Inače Mucibabici su brojno bratstvo u Hercegovini. O njima je zapisano i ovo: „Na kući su imali dvoja vrata.Kravici(Trtine) .sympatico.14. Slave Aranđelovdan.u zapadnu Hercegovinu. Nekada su živjeli u Ravnima(Gacko). u 21. у 11. Ali nasi kažu da su Rakocevici od Raka Mucibabica. јануар 2006. у 18. Mucibabici žive još u nevesinjskim selima http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. I ima jedna zanimljivost.ca) Na Kosovu iznad Gnjilana ima planina Mucibaba. odakle su najprije došli u Šumu trebinjsku. јануар 2006.46 (*. Vele da su se razdjelili i pobjegli na oba vrata.to već nije sigurno:))) Sretna Nova Godina. septembar 2006. Neki su bliski(recimo Kravici-Mucibabici s Trtina i Mucibabici iz Fojnice koji su od dva brata Mica i Anta-dodju četvrti rodjaci). Sad . Mučibabići vode porijeklo od Mučibabića iz Skopske Crne Gore.I naravno Mucibabici kojih ima na Ljeskovu Dubu.Biograd.Snijeznici.Biogradu.i to je sigurno.Fojnici(Gacko) ..).02 (*.. 0 koPoB 11.19 (registrovani član) Prof. u 16.Fojnica i Zijemlja(Nevesinje).a neki dosta daleko. U NevesinjuDjerici(Sipacno.ili po ugnjetavanju baba.ili Mucibabic Perinusu itd.i ne uzimaju među sobom.i isli da kupuju vino za slavu Sv Arhangela Mihaila. Laketa . i ti se dijelovi nijesu više nikada sastali. Neki istraživači smatraju da su od Rakočevića iz crne Gore.Trusina.. Sve familije (osim Prguda naravno) . Polovina Kravica i danas se u dokumentima vode kao Mucibabici. Još nije zabiljezeno da je npr. U Gacku su to Mirici i poturcenjaci Prgude.

16. Starinom su Krivokapići porijeklom iz Trešnjeva http://www1.Konacno znam ja a znate i Vi dragi citaoci kako je to nastalo i kako je do toga doslo. Zbilja ne znam šta je danas ovom kompjuteru. IG0R .serbiancafe.24. Ja sam iz obitelji koja je već oko 350 i više godina nastanjena u selu PEDALJ kod DVORA NA UNI.zatim se pominje i Vasilije Vasiljevic diplomata srpskog kalja Milutina.su veoma stara porodica sa prostora Hercegovine u istorijskim izvorima se prvi put pominje neki Marko Vasiljevic poslanik srpske kraljice Jelene.com.Ovi Mucibabici iz Pluzina blizak su rod sa porodicom Laketa iz Pluzina.13 (*.donosio bi sarena amerikanska pisma koja su tada na mene djelovala pomalo zbunjujuce:adresa primaoca Jovo Mucibabic a adresa posiljaoca Trivko Laketa.gdje je opisao mnoge interesantne likove svojih drugova i komsija prateci to kroz burna vremena i dogadjaje.Boskov sin Vidak radio je jedno vrijeme u Podgorici i Americi.40 (*.pomorila je mnoge stanovnike Bijeljine među njima i Mucibabice.Izvinite molim Vas.vratio se u rodni kraj.Ja kada sam isao u skolu u Kifino Selo.Diskusije .Najpoznatiji clan porodice Mucibabic iz Pluzina je knjizevnik Milan Mucibabic koji je živio i radio u Sarajevu.Bijeljina i Donje Pluzine (Rijeka).hr) Poštovani prof.20 (регистровани члан) U Miljevcu i Čitluku(Nevesinje). јануар 2006. Jovana. Laketa! Sa zanimanjem sam pročitao ovaj sait i s obzirom da se prezivam VASILJEVIĆ vrlo me zanima njegovo porjeklo.Nikolini sinovi Trivko i Spasoje otisli su na rad u Ameriku i tamo su ostali u Americi. ali volio bih nešto detaljnije znati o tome.pisao je knjizevna djela sa tematikom iz zavicaja.54 (registrovani član) va_ne .18. mart 2006.17.Jednom kada je harala i morila kuga.au) u Sarajevsko polje i isli su dolinom rijeke Bosne. Kcerka nasga dalekog predka Ilije Lakete bila je udata za nekoga Mucibabica iz Bijeljine.Drugi su isli na istok u Podrinje i dalje u Srbiju. u 21. VASILJEVIC. у 20.dva rođena brata a dva razlicita prezimena.ozenili ga i podigli kucu u Rijeci blizi njihove stare porodicne kuce. у 17.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. pO Predanju znam da su došli iz Hercegovine.koga su prhvatili ujaci Lakete doveli ga na Pluzine i odhranili ga u svojoj prodici i na kraju kada je doslo vrijeme za zenidbu.slave slavu Sv.xnet.Forumi Zijemlja. Rajko i Dusan ostali da žive u Pluzinama. јануар 2006.Poslije turskih osvajanja selili su se na zapad. Većinom su prihvatili prezime Mucibabic samo su Trivko i Spasoje u Amarici zadrzali prezime Laketa.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ----------Prof. -----------BIVOM .Jovo i njegov sin Bosko i unuci Nikola i Vidak nosili su prezime Laketa dugo vremena. јануар 2006. saznao dosta o svojoj porodici i vratio joj staro prezime Mucibabic.Laketa . у 06.njihova braca Jovo.Ovaj pomor samo je prezivio mali djecak Jovo Mucibabic.

com.ne znate za NAS . Slave Lazarevdan.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.krsna slava namje SVETI ILIJA..19.20. у 08. Jedan od prvih predstavnika nacionalrevolucionara bosanskohercegovačke omladine.CITAJ >>> Lunjevica u srpskim ustancima. u Čitluk se naselio Vučić Žerajić iz Miljevaca i hajdukovao.grupa autora.ali onu realnu ----------Prof.Forumi Crnoj Gori. postoji i knjiga o Milicevicima . . ILITI MUDZA PAMETNIJI.A NAS NIGDE !!! .21. Od Žerajića je Bogdan Žerajić koji je pokušao atentat na Austro-Ugarskog generala Varešanina u Sarajevu. у 08... 3 Vojvode svi od Milicevica u Hercegovackim bunama i srpsko-turskim ratovima.onoliki junaci iz narodnih pesama (nisu bez razloga napisane. јануар 2006.59 (*.zove se BRATSTVO MILICEVICI izdaje se u Podgorici.pa makar i posle mnogo godina.već zato što smo Turke sekli) .ac...yu) a što se Tesle tiče .Pošto ja nisam u mogućnosti da dam tekst iz bilo koje knjige ja ću dati tekst koji sam ja zapamtio koji se pricao veoma davno dok sam ja isao u osnovnu skolu.Goru (Niksic Berane...Sigurni smo da su se naselili tamo samo ne znamo odkuda. Nadam se da je ovaj moj tekst identican po ideji sa ova dva iz knjiga.znaci ne znate za Srpstvo.yu) Prezime Milicevic potice iz Stare Hecegovine tj.36 (*... MISMO IZ SLAVONIJE I NIKADA NISMO CULI ZA BILO KOGA mrmka ADA NIJE IZ SELA gorice zapadna slavonija. i u knjizi BUHE. ----------Milicevic member NISH .Diskusije .quickclic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .. -----------srb.. јануар 2006.JEDNA CINJENICA ZA UstašE>>>>>>>> covek nije posetio rodbinu i prijatelje u Hrvatskoj jer je godinama cekao da ga matica (SRBIJA) pozove za prijem (BGD) a u Beograd je dosao sa Srpskom zastavom u rukama u vozu. јануар 2006.. у 13.serbiancafe.ili zna „nešto” ------>>>>>>> čitaj malo vise istoriju.au) Za „memiku” o porodicama Buha i Skoko nemam šta vise reci od onoga sto je napisano u gornjem tekstu na početku.MIN ----------Milicevic Member NISH .pa je sa suzama u ocima drzao govor ljudima .to je najveci Srbin .koja zabiljezena u dvije knjige kod Luke Bjelokosica u listu „Bosanska vila” Sarajevo 1888 str.20.ac. O postanku porodice Buha ima jena legenda. nekadasnje istocne Hercegovine koja je obuhvatala i danasnju severnu C. Laketa . AKO JE NEKI UstašA....18 (*. јануар 2006. U Miljevac su doselili odmah iza kuge.24 (*.Beograd 1990 godine. у 18.Ako neko od citalaca posjeduje navedene knjige mogao bi nam ovdje na stranicama SC poslati originalni http://www1.srećan sto ga se matica setila.).. 55.net) Molim Vas dali je neko čuo za prezime MRMAK.TOLIKO O TOME DA TESLA NIJE SRBIN.UNAPRED HVALA.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. dodje u selo Jezero.kako kaže narodno predanje doveo iz sela Jezera u Borcu u selo Domrke (Gacko) i tu ih je naselio za vrijeme vladavine srpskog kralja Stefana Prvovjencanog (1196-1227)godine.Kada je dosla kuci nabrala je jestivih trava i to pomijesala sa hrastovom korom i vodim i to je stavila na ognjiste pod sac da se pece.Bas tada je pristigao i gost i poceli su pricu o svemu i svačemu.izujeda ženu i ona pade mrva na licu mjesta.ova sirota žena nije mogla donijeti komad tijesta jer je gazdarica kod koje je sluzila naredila da opere ruke i da onda ide kuci.nego se spremi uzmi sve svoje i djecije stvari pa ćemo u jutro rano poći dalje da trazimo bolje mjesto za zivot” Rano ujutru krenu omanja kolona putnika uz brdo sa Savinim savjetom da se niko ne okrece da gleda po selu.Sava usta blagoslovi ognjiste i stapom prekrsti sac i rece ženi da vadi pogacu te da gladna djeca jedu. Sv.Žena je radila kod nekog covjeka u selu u kuhinji i predvece kada bi posla kuci u sakama bi ponijela komad tijesta da djeci spremi neku oskudnu veceru ili da im u tijesto stavi nastrugane hrastove kore. BUHE (BUVE)vode porijeklo od Bjelokosica koje je Sv.Prosao je čitavo selo niko mu ne dade da prenoci da ga primi na konak i pocinak.(Na razmaku od sat hoda i danas na Morinama postoje tri omanja izvora vode koji su dovoljni da putnik namjernik utoli zedj p.Pošto tu ne bijase vode Sv.Kada se žena okrenula imala je šta vidjeti. Sv.te ih http://www1. U neko doba djeca se uznemirise i pocese traziti od majke da im da jedu pogacu koja se pekla pod sacem na ognjistu.Sava i djeca sahranise ženu pod jednom bikvom koja posluzi kao nadgrobni spomenik.). Sv.Diskusije . tu ga zatekne noc te u selu potrazi prenociste. Pred vece Sv.Sava isao po zemlji Srbiji.Sava je bio u razgovoru sa ljudima a umorna djeca zaspase uz jedan plot.Sava i djeca nastavise put dalje u pravcu istoka.Sava je ostavio djecu u Domtkam a on je nastavi put da ide dalje po narodu i zemlji Srbiji. U neko doba noćiizidje neka žena i kada vidje djecu uz plot upita:„Za ime miloga Boga.serbiancafe.Čim je ovaj prizor ugledala žena.Dvojica djecaka uz pomoć seljana napravila su kolibu u Domrkama.Putujuci preko Morina djeca zavapise:„Cica mi smo zedni”.primjedba autora).Sv.Žena uze masu podize sac pod kojim se ukaza zlatno-zuta pogaca.Na kraju price Sv.Sava ponovo dodje u goste.html?157[1/26/2013 7:19:44] .cija su ovo ovdje djeca sitna kao buve”? Od tada njihove potomke prozvase BUVE i tako je nastalo prezime BUVA (BUHA) prema narodnom predanju.Sava rece ženi:„Tebi nema zivota u ovome selu sa ovako negostoljubivim ljudima.čitavo selo je potopila voda. Jednom prilikom kada je Sv. Svi su vecerali u slast i djeca odose na spavanje a gost i žena nastavise razgovor.Te veceri kada su imali gosta.jer se toga trenutka sjetila da je zamoravila gargasi u selu.Sava i djeca stigose u selo Domrke u kome je bila svadba gdje oni vecerase sa ostalim svadbarima. Nekoliko godina kasnije kada im Sv. Sv.starca Save i nejake djecice. Od crne muke i bruke žena nije imala hrabrosti da podigne sac i da tako pokaze svu bijedu i siromastvo pogitovo sada pred gostom kuce.samo njene gargasi plivaju po povrsini jezerske vode.Pred sami mrak na samom kraju sela nepoznatog gosta primise u jednoj maloj sjeromaskoj kucici u kojoj je zivjela jedna udovica sa dvoje male djece.koje su u svako doba godine teske preci i za jače putnike od naše nejaci.Sava carnu stapom po zemlji i tu se ukaza maleni izvor vode iz koga djeca alapljivo malenim rucicama grabise vodu da sto prije utole zedj.Sava. preko suve i bezvodne visoravni Morine.a.Forumi tekst.Poslije izvjesnog vremena kada su izasli na brdo iznad sela žena se okrenu.(Naro to mjesto i dan danas zove Bjelavina bukva.odnekuda iznenada doleti roj divljih cela. koprive i da im tako na ognjistu pod sacem ispece ljeb koji bi gladna djeca u slast pojela.

sto navodi da su familije možda porijeklom i od Durmitora) . Ajder. јануар 2006.Dimitrija.22.2005.nasi preci su Predaci krcili. koPoB 11. Salic. Sv. Nikola.html?157[1/26/2013 7:19:44] . mart 2006. pa smo bili kod Visegrada a onda promijenili prezime u Trtic i dosli u ove krajeve. po izvorima ljetopisa popa Radjevica ili tako nešto a rad se zvao Unac i pisan je između 2 svjetska rata.Diskusije .06 koPoB . mada su bili ostaci nekadasnjih naselja koja su davno prije unistena (zapravo rjec je o utvdjenju koje narod zove Kula Momcilova po vojvodi Momcilu i njegovom krilatom atu Jabucilu . koja postoji i dan danasi u selu Domrke (Gacko). Unaprijed zahvaljujem ------------- http://www1. Inače na mom selu su još prezimena: Djukic. Tu smo se selili u Dalmaciju (oko Knina) i vracali se.Sava udari stapom u zemlju i tu potece potok i rece im:„Ovdje gradite kucu. Laketa . Poznato je da je taj kraj naseljen 100 % Srbima (i po zvanicnim popisima i koliko je meni poznato). Tica. Čuo sam da ima Trtica muslimana oko Zenice. Laketa molim da mi pomognete. Jedna porodica je odselila u Han Kola na Manjacu kod Banje Luke..kako im je u novom naselju? On mu nevoljno priznase da im je dobro. u potrazi za porijeklom mog prezimena Trtic. Postoji vise prica o nasem porijeklu.46 (регистровани члан) Postovani prof. Prica je i da smo starinom se prezivali Jagodic. у 06. Prva porodica naseljena u Preocu je bila Djukici.Hercegovacka prezimena..samo pate i oni i stoka sto nemaju vode. a prva u tim krajevima bila je Strpci. u 22. Benic. 0 Ako želi nešto više da saznaš o prodici Vujovic uzmi knjige:Nikola Vujovic.serbiancafe. Moja porodicna krsna slava je sv. ali moji kumovi i prijatelji hercegovci ne znaju za prezime Trtic niti su čuli. ili da me bar uputite u mom traganju.24.Porodica BUHA dala je nekoliko značajnih ljudi kao sto su vojvode Aleksa i Vaso Buha iz ustanka Nevesinjska puska(1875-1878) i bombasa Boska Buhu ciji je otac rođen u Domrkama i bio je Solunski dobrovoljac te je dobio dobrovaljacku zemlju u Virovitici a ostalo znate.a naspram nje na ovoj glavici gradite crkvu”! Na njegov prijedlog i uz pomoć srpskog ktalja Stefana Prvovencanog (1196-1227) BUHE u Domrkama sazidase i podigose crkvu Sv. Stanisic. Jedna je da smo iz Popova polja. Ilijasevic. --------marko1975 (inzenjer) . druga da smo od Gacka. Poznato mi je da smo doselili u te krajeve oko početka ili polovine 18 vijeka i ti krajevi su bili potpuno pusti (sto je i sada skoro slučaj nakon agresije HV i protjerivanja Srba sa tog podrucja).Forumi upita. Glamoca i Grahova. у 18. u 21. Ima i prica da smo sa Kosova. Porijeklom sam iz sela Preodac ispod Sator planine (izvor rijeke Unac.Bgd. pritoka Une) na tromedji Drvara.Rodoslov porodice Vujovic i Risto Milicevic. Srdacan pozdrav prof. јануар 2006.24. Simidzija. septembar 2006. u 16.com. ako mozete. Molim ako nešto znate o ovome.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.00 (*. Milicic .au) Za „Vujovica” Kifino selo„ i ”srb„ Vujovicu o tvojoj porodici ne mogu ništa vise reci nego sto je receno. oktobar 2009. Polic.21 (registrovani član) IG0R . Laketa.00 (registrovani član) Prof.30.

Zaomi je Marko za tebe i za tvoju porodicu TRTIC. a sada mi treba puno vremena. -------------VS . Nas predak se zvao Acim i danas mi nosimo prezime Acimovic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .30 (82. To nije telefonski imenik gdje su prezimena slozena po azbucnom redu pa izvolte osnovne podatke. Moki za tebe imam polovican odgovor. Dali je pisano o prezimenu Mihajlović slave Sv. Pošto nisam pratio od početka. Nas predak nije hteo da kaže kako se prezivao. Svi slavimo Sv. у 18.Luku. јануар 2006.Diskusije .Forumi vijetin .ch) Postovani prof. ---------------Golovo (Zemljoradnik) .trbalo bi naći i pogledat ljetopis popa Radjevica i tamo bi se naslo vise podataka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. za nju nemam nikakvih podataka. Laketa .40 (*.Nikolu 19 Dezembar.najverovatnije zbog krvne osvete ili su ga progonili turci. Puno hvala. -------------Prof. у 02. Ima nas po celoj zemaljskoj kugli.”moki 86„.obrate se meni za pomoć a ja im ne mogu pomoći vjerujte mi to mi je najteze.bilo ih je u Prebilovcim kod Capljine i u rasijanju.Luku.24. јануар 2006. Negde sam procitao da u Bileckim Rudinama postoje familije koje slave Sv.*) Što se tiče porodice Soldo.31 (регистровани члан) Postovani Profesore ja sam jedan od mnogih kome je poreklo iz Hercegovine.za Vucjak ne mogu ništa reci. Laketa i svi drugi koji vise znate o prezimenima. Petronijevici. Nas predak se doselio iz Bilece negde krajem sedamnaestog i početkom osamnaestog veka.25. Molim citaoce da imaju strpljenja valjda će se neko naći ko ima podatke o trazenim porodicama.Ja odgovaram na ona pitanja i za one porodice za koje imam bilo kakav odgovor. pa da bi zastitio svoje potomke.backbone.208.24.com. у 08. BULUT poticu iz Korjenica kod Trebinja.24.”cvijetin„i”majkin„ Ništa mi nema teze nego kada vidim ljude da su jako zainteresovani za svoje korjene. Milovici. Prvo su http://www1. Ja sam iz selo Miladici opstina Lopare (prije srez Tuzla) Srpska Republika. Ovaj moj posao je jako tezak nekada treba preturiti stotine stranica da bi se doslo do nekog osnovnog i oskudnog istorijskog podatka. poreklo im je iz Kuca u Crnoj Gori od Dragica. у 22. pa bih vas Profesore zamolio da mi kazete u kom pravcu bi moje traganje za korenima trebao da nastavim. јануар 2006. Od Acima je nastalo nekoliko familija: Acimovici.Nešto više podataka recu kasnije o porodici MIhajlović. Velanci.31 (*. јануар 2006. Krace vreme se zadrzao negde oko Nove Varosi i onda se naselio na Zlatiboru.au) Za ”marko 1975„.serbiancafe. Naravno zahvalan bi bio svima koji imaju neku informaciju. Dedici.

Jedan od tih Dragica je otisao u soldate i kasnije se naselio u Dabarsko polje (verovatno u selo Zasada). Moj otac i njegova generacija nisu bas bili zainteresovani da to prikupe i sacuvaju a kao neki su intekletualci. pa zato istrazivanja i postoje. јануар 2006. у 04.. To je sve sto znam.25. Што се тиче Аћимовића из Нове Вароши који слави Лучиндан.07 (регистровани члан) За Банђуре кажу да су у село Убоску код Љубиња дошли из Чавша у Попову у 18. Pozdrav. у 03.Forumi se naselili u Goricu kod Trebinja. a sada nemam od koga da čujem i prikupim podatke. даље порекло им је од Риђана.26. Od ljetopisa popa Radjevica citao sam samo drugi dio koji se odnosi na familije Donjeg Unca. ali u selu Suzina. ali nisam pronasao onaj dio koji se odnosi na familije Gornjeg Unca. Samo se sjecam pokoje price od djedova i probam sada neke stvari da rekonstruisem.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. У Попову су се презивали Мијатовић (а туда дошли из села Грмљана). nemojte zaliti sto nemate podatke o mojoj familiji. то је старо племе на подручју данашњег Грахова и Кривошија то је област Старе Херцеговине према Боки. у 07.24. Nesreca je da su kod mene stari koji su znali dosta toga pomrli a da nisam uspio to zabiljeziti. јануар 2006. Interesuje me da li znate gdje bih mogao pronaći ovu knjigu i da li znate šta o tim tekstovima u Politici. јануар 2006. u 22. Sjerani koji slave Ignjatdan su poreklom Kovačevići i oni su doseljenici iz Pive.25. -----------marko1975 (inzenjer) . Marko IG0R .Diskusije . i slave Svetog Jovana. doselili su se na imanje Sjerana i uzeli njihovo prezime. Odatle su se Solde dalje raselile po Hercegovini (Sehovina. barem mislim da je tako. Miljevac).*) Za profesora Laketu Ono sto znam je da Sjerani poticu iz Žitomislića. mart 2006. ------------sjeran ..html?157[1/26/2013 7:19:44] .00 (registrovani član) IG0R .. Ima ih u Pijescima i Malom Polju. Izvorni Sjerani slave Svetog Jovana. Ковачевићи који су се доселили у Зијемља нису пореклом из Пиве већ из Гацког (село Срђевићи)..247. Прочитај моју поруку на овој теми од http://www1.11 (регистровани члан) Dragi profesore.22 (194. Takođe mi je otac pricao da je tokom 70tih 80-tih postojao neki feljton u Politici koji je obradjivao ove teme. веку.serbiancafe. a jedni su ostali u Dabarskom polju. Što se tiče porodice Kuzman oni poticu od spahijske porodice Miloradovica.

дакле презиме је по занимању.07 koPoB .net) Помоз Бог. у селу Зарошци у Соколској нахији. u 16. од турског екмеџија.30. дошли су у Фочу када су Срби терали Турке из својих градова. јануар 2006. као српска породица у Славонској војној граници 1651. Тртићи муслимани су беговска породица из села Дуге у Рами (западна Херцеговина) IG0R . постоји породица Јагодић који тврди да је стариначка у Малој Иванчи (код Сопота).Diskusije . они су пак пореклом из уже Србије. После се за време једне од многобројних епидемија куга вратио у Пребиловце. породица Јагодић (ипак није тако често презиме) су забележени као очинство у Великом Селу код Београда 1528. у Горјанима код Ђакова 1750. у 07. Неки предак се доселио у Мостар и постао пекар отуд и презиме.24. ” koPoB 11. 0 браћо херцеговци. старинци у селу Дубока у Ресави. Прво. Гацко http://www1. Бузета. Сиска и Велике Горице. твоји су највероватније из (Старе) Херцеговине мада није искључено ни брђанско порекло јер је једна група Никшића забележена у Морачи (од чега је касније настала племе Ровчана) и трећа код равнице Зете. изузетно је занимљива.40 (регистровани члан) У Љубушком је живела породица Мрмак.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.26. Екмечића има и муслимана у Србињу. Валпова. из Чапљине и Мостара или околине Славонске Пожеге? Тртићу можда ово може бити од помоћи. нешто као Ковачевић.11 (*. старије презиме им је Драгићевић. Ево шта мене интересује: . рецимо можда околина Книна можда? Екмечићи су Пребиловчани. septembar 2005. Наравно. свака част на теми. Јагодић се такође презивао један српски мајстор из Глине 1806.47 (registrovani član) Наћићеш одговор на своје питање. у Осијеку 1736. код которских ускока 1731. нека му Господ подари здравља и среће.html?157[1/26/2013 7:19:44] . mart 2006.06 (registrovani član) IG0R . која је то слава и одакле су. septembar 2006.презиме: Грковић . За Вучијака.serbiancafe. у селима Преодац и Тичево у Унцу који су пореклом ”са Дрине„ (то су ваљда твоји?). oktobar 2009. Самобора. Ко зна историју знаће да ти Срби нису прошли најбоље. сви комплименти професору Лакети. Иначе је презиме забележено више пута код Славонске Пожеге. Црногорац и Витковић) то је било пре Другог светског рата.село: Врба (Хан Врба). која ти је крсна слава и дај оријентационо одакле су твоји.26.21. u 22. једна од четири православних (остале три су Ћук. u 21.слава: Свети Никола . u 22. забележено је презиме у Сарајеву 1807. јануар 2006. у 12. Брате Вукобрате. Чазме. Ђакова.Forumi IG0R .21 (registrovani član) Гатачка-површ .cavtel.

svaka cast braci Hercegovcima. Ako slavite Đurđevdan moguće da ste porijeklom od Drobnjaka.net) Balandžić. ----------? . Odselili se u Trsteno kod Dubrovnika. Takođe. zapravo vrlo vjerojatno. јануар 2006.14 (*.24 (регистровани члан) Hvala Igore.Pobjegli iz ovog sela u ono vrijeme kad su imanja manastira Papraća popaljena.mnsi. U Zalužje je došao Grković od Čpkovića s Udrežnja. у 08. јануар 2006. ranije: Bulatović.net) BIVOM http://www1. а да смо старином од Дробњака. nisam nikad čuo za Trtice muslimane do prije par godina kad su bili neki izbori pa je bila baza sa popisom 91.cavtel. ------------BIVOM .26.16 (регистровани члан) U Bodežištima (Gacko) i Zalužju(Nevesinje. ogranak Filipovića .serbiancafe.27. јануар 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Moji kumovi i prijatelji Vukovici i Draskovici o tome svojim djelima svjedoce. kako se to desilo itd. Ако би ико био толико добар да напише пар речи.Rast). a i ostali koje poznajem. Molim te da mi kažeš bar trag dalji. pogledam šta kaže za trtice i nadje ih osim ovih mojih za koje znam i kao muslimane u hercegovini. ----------marko1975 (inzenjer) . Хвала и свако добро.Slijepčevića ---------Гатачка-површ . јануар 2006.27. Sjenice (Kuči).Forumi Оно што ја знам (или мислим да знам) је да смо пре 350-400 година дошли из околине Требиња. koji su to izvori i kako mogu doći do njih. Grkovići su živjeli i u Orahovom dolu (Popovo). био бих му захвалан. Ima ih u Mostaćima i Zasad kod Trebinja. Poslije nisam čuo ništa o tim Trticima. Grkovići žive i u Vrbi kod Gacka.Diskusije . Iz ovog je sela porijeklom i Ruđer Bošković čiji je otac Nikola također otišao u Dubrovnik. у 13. kad su primili islam. U Bodežišta došli iz Pržina. Hercegovina=Srpska Sparta. у 09. у 06. Da li se zna ista o toj familiji. Orah (matično).html?157[1/26/2013 7:19:44] . Piva i Stari Vlah (Višegrad). Slave Đurđevdan. a daljnjom su starinom iz Grkavaca kod Trebinja. Ercegova Strana (Plužine).02 (*. Prema porodičnom predanju u Vrbu su došli iz Ljubomira. ti si mi prvi dao bar neke upute. oni najduže i upornije cuvaju svoju tradiciju. ili da li postoje neki izvori o tome? Inače.27. posto vidim da citiras neke izvore.

у 12.06 (регистровани члан) Grkoviću. ми славимо Светог Николу. u Gornjim Breznama (Piva) došli od Nikšića --------Starina Novak . http://www1.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] .27.18 (87. Nisam nestrpljiv. Laketa. Da li su ove familije vezane sa Milidragovicima iz Radimlje? Ili.*) Uvazeni prof.ali u tom kraju ne nadjoh nikakve tragove o Malinicima.On je pišuci o uskocima.1. Jovana. Ujedno Vas molim da mi nešto kazete o familiji Milutinovica sa Osanica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. li bi se slavila prislava. јануар 2006.. дошао је у Америку са својом мајком) је емигрирао из Требиња негде око I светског рата. хвала још једном. у 19. фебруар 2006. Међутим. Ali to bi valjda već neko upamtio. Laketu. porijeklom od Čokorila (Mataruga) iz Cuca (Cetinje) u Zijemlju (Mostar). ako su vam različite slave 100% niste rod. рекао бих да нисмо рођаци.116. došli iz Hercegovine. kao i o Sotrama.Diskusije .. јануар 2006.29. -------Kifino Selo . у 15. Velimlje (Banjani) i kao: Šakotić. Nikšiću. јануар 2006. a prije ste slavili istu.Po drugoj verziji.bio bih Vam zahvalan da nešto o tome napisete ako saznate.56 (65. У сваком случају.1.net) Šakota.mnsi.ali koliko znam oni ne slave Nikoljdan kao Galavici. фебруар 2006. Упознао сам једног Грковића овде у Америци који слави управо Ђурђевдан.roger) Molim Prof.42 (*.Galavici su od Miljanica. у 10.43. --------BIVOM . у 22.29. Obje familije slave Sv. --------Sakota„ . koje su familije sa podrucja Stoca vezane sa Milidragovicima? --------evo .32 (*. Dubravama i Kozici a u Crnićima i Tri. jedino u slučaju da je neko od vas promijenio slavu.*) Godine 1540 Palarius Fuskus Patavinus je posjetio Senj.cable.Forumi Хвала за коментар. U knjizi etnologa Filipovica ''Glasinac'' sam nasao da su se preci porodice Galavic doselili sa kraja između dolina Pive i Tare(stare Hercegovine) i da su od porodice Malinic.nji (Hercegovina) ranije Zlatanić iz Golije (Nikšić).da mi malo podrobnije (ukoliko ste u mogućnosti) kazete o familijama Jokisic-a iz Poprati i Sakota iz Kozica. Његов отац (био је још дете.

zapravo bili u ogromnoj vecini.Diskusije . kopob .inače deda mi je kolonista iz crne gore..Jablanovici i Nemanjici i ako se uzme u obzir da je u svojoj hiljadugodisnjoj istoriji ovaj dio Srba bio DržavOTVORNIJI pa mogli bi vi odgovoriti ili ako ništa nazrijeti iz svega ovoga gdje su Srbi a Srbi su tu gdje su i oduvijek bili .BAR OVE ZADNJE CETIRI HILJADE I DVADESET GODINA OTKAKO SE ZNA DA IH JE NINO BELOV POVEO U VELIKI POHOD NA BLISKI ISTOK I INDIJU.5.kosovi lug).Ostrivojevici.i njegov otac petar.zato što su pored srpskog jezika govorili i latinski jezik koji je bio zvanicni jezik Imperije u kojoj su zivjeli.Svevladovici. ----------dudica .22 (registrovani član) IG0R . у 10.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. фебруар 2006. živim i radim u novom sadu.neobee. Ako se zna da su ovi Srbi cinili Gro Srednjovijekovne Srbije i ako se zna odakle su i srpske dinastije Svetimirovici.html?157[1/26/2013 7:19:44] .prezivam se mandic a moji su iz bjelopavlica(lazine. septembar 2006.cukundeda maksim.. A ja bih sada postavio pitanje gospodinu ” Starini Novaku„.serbiancafe. Morlak je skraceni oblik od Mauro Valah.4.05 (*. u 16. ---------- http://www1.net) pozdrav svim ucesnicima diskusije i svako dobro. Cinjenica je da su i Hrvati koji su doseljenici nazivali Srbe koji su za njih bili starosjedioci nazivali Vlasima i Morlacima. Vlasi ili Morlaci su dva naziva istog znacenja i najtacnije objašnjenje ovih naziva jeste -Rimski Srbi. Porijeklo imena Morlak objasnio je još u 11 vijeju pop Dukljanin.39 (регистровани члан) Не бих рекао да је Цицмил (презиме у Ускоцима) влашког основа. azijata ili poturcenjak.Među njima nije postojala nikakva razlika iako su u srednjovjekovnoj Srbiji većinu cinili rimski Srbi.slavimo svetu petku i uglavnom kad se prica o bjelopavlicima i prezimenima iz tog kraja nekako se uvek izostavi moje prezime a znam da mi je tamo rođen i pradeda nikola. фебруар 2006.Forumi napisao da uskoke zovu Morlacima. баш гледам у Ускочком речнику Милије Станића. Мил је словенско мио.U srednjem vijeku svi su Srbi nazivani od strane naroda koji su se doseljavali Vlasima ili Morlacima pogotovo što se nije znalo koji su Rimski Srbi a koje Dacki Srbi.obzirom da nemam puno podataka o poreklu zamolio bih profesora laketu ako može da mi kaže nešto više o mandicima iz bjelopavlica. to isto su iz neznanja su cinili i Turci i od njih naslijedili poturceni Srbi i neznajuci jedni i drugi i treci da je bolje biti gradjanin Rimske Imperije nego varvarin. Има више речи у ускоцима које имају корен циц-. у 11.u istinu oni i danas to cine i upotrebljavaju to ime kao pogrdno a ne znaju da je to vise kompliment nego pogrda.30. Srbi iz Dacke Sebije koji nisu bili pod vlascu Rimske Imperije nazivali su Srbe unutar Rimske Imperije Valasima ili Vlasima .šta su radili .mnogo bi mi znacilo kad bih znao nešto više odakle su mandici poreklom.gde su bili.

57 (*. Дакле није ми од неке помоћи то што спомињеш славу.24. 2 у Јастребу и 3 у Даниловграду.21 (регистровани члан) Бјелопавлићи нису Херцеговина већ Брда али с обзиром да смо сви Срби зашто да не. mart 2006.18 (*.5.davno sam bio tamo ali znam da još uvek postoji i kuca gde je rođen.da i on da svoj doprinos svojim ucescem na ovim hercegovackim forumima. starinom od Trebinja od Đurića IG0R .7. је било 7 домова у Мандићима.eto na primer sva sestorica brace su zavrsili u vojvodini i tu se i kopali što se kaže i niti koje su nas povezivale sa crnom gorom nisu prekinute ali su slabe i sporadicne. znam da je ovo diskusija o hercegovackim prezimenima ali kao sto igor rece posto smo svi srbi moramo se pomoć. фебруар 2006. у 18. oktobar 2009.inače igore ja pripadam mandicima iz jastreba i tamo mi je rođen djed. фебруар 2006.voleo bih da znam odakle si ti i odakle ti ove informacije i da li postoji neka literatura koja bi mi pomogla da saznam nešto više o pretcima.Pištignjati. фебруар 2006.moj deda je imao sestoricu brace i masu striceva. ” koPoB 11.neobee.Forumi IG0R . Први су насељени у селу Мандићима које им је домаће село и добило име по њима.net) Mandići .ovo kažem samo kao mali prikaz kolika je to familija bila.nazalost raselili smo se a bogami razrodili i podelili(sto je najgore).serbiancafe. то вам је братство. слави св.koji sada živi negde u NJEMACKOJ.6. u 21. Постоји огранак Јовановића (дакле од њих потичу. У Бјелопавлићима има две породице Мандића које обе славе Петковдан.39 (*.12 (registrovani član) dudica ..mnsi. у 15.MILOSA (Djordjo) OKUKA. бјелопавлићки говор је прелазни (мешавина) источнохерцеговачког и зетско-сјеничког дијалекта па можемо рећи да сте и ви донекле попримили херцеговачку нарав .DR.cable. u 22. 1990. Петку. у 17.html?157[1/26/2013 7:19:44] .5.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Crkvice .roger) 0 POzvala bih PR. bratstvo u Markovini Mandići u Bjelopavlićima (selo Jastreb) Mandići iz Župe Nikšićke Mandići iz Pive (G. старије презиме али је породица због величине разграната и Мандићи су настали по неком Манду Јовановићу). у 12. Уосталом. ----------dudica . http://www1..-) 75% братстава. staro bratstvo u Bati Mandići u Dužima .Nikovići).net) pozdrav svima i svako dobro.pleme Drobnjaci Mandići (Vidnići). фебруар 2006.danas su spali na dva doma kako ti kažeš. само језгро Бјелопавлића које потиче од Бијелог Павла.08 Poziv !! .Diskusije .poseban pozdrav igoru koji mi je dao iscrpan odgovor na pitanje o mandicima iz bjelopavlica.

trebao bi da se svakako oglasi.Ceznja i nostalgija za rodnom grudom Hercegovinom u srcu.nazalost! Kanadski HErcegovac ---------Laketa (Profa) .No nije sporno. у 16. -----------BIVOM . u ime mnoghih sa kojima sam razgovarala na ovu temu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.svi ljudi znaju sve”.ali PROFESORA DR.osim ovoga sto je ovde napisano. у 19.Kao takav covek sigurno ima šta da kaže ovim mladjim generacijama. natjerala me da pišem ovo sto pišem. To je ujedno poziv svim ljudima da se jave i kažu sve sto znaju o svojoj porodici i o porodicama prijatelja i komsija da bi tako donekle upotpunili svoja saznanja o sebi i drugima.com.koji se eto javljaju svojoj rodnoj grudi.pogotovo ako ste daleko od svega toga fizicki.nose je u najdubljim dubinama svoje duse.30 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Imali su ljetnikovac na Javorku. našeg podneblja i naše Hercegovina.sa ljudima koji su kao i ti negde daleko od naše drage HERCEGOVINE. PS.DR KNJIZEVNOSTI i još šta već. фебруар 2006. Pozdrav tebi i svim našim hercegovcima sirom naše Hercegovine i onima koji i ako daleko. Ajde MIlose javi se vole te tvoji STUDENTI HERCEGOVCI.a u dusi ste sve poneli sa sobom i zauvek osuđeni za PATNJu za tim istim.Forumi UGLEDNI SIN. kojima je njen kamen dragulj i za kojim će vecno da pate.ja sam samo jedan sto ovo pišem. Davno su kazali nasi ljudi:„Jedan covjek ne zna sve.au) Poziv za poziv.poznajem sa fakulteta u SArajevu. Meni kao inicijatoru i autoru ovih redova veoma je drago da ova tema još interesuje ljude dobre volje sirom dijaspore i da pobudjuje interesovanje kod naših ljudi koji žive daleko od rodnog kraja za svoje korjene i porijeklo.Laketa.9. Teško je ostati ravnodusan . Poznati član ove http://www1.kao i PR.ili razmeni svoja saznanja sa sličnim njemu. VIdim pominje se DRAGAN OKUKA(sportista)a ne pominje MILOS. Pozdrav svima prof. PR.10 (регистровани члан) KURT Stare porodice nekada nastanjene u Konjicu i okolini.pa eto pade mi na pamet kad procitah da eto i njega spomenem ovde.serbiancafe. фебруар 2006. Porodica ovog prezimena ima naseljenih u Mostaru. Volele bih da i od njega saznamo nešto o njegovom prezimenu. Koliko sam uspio reci će sami citaci i posjetioci ovih diskusija.možda se covek i javljao. Kako je do toga doslo. Ja se izvinjavam posto nisam sve pratila.BUhu.Diskusije .7.

Takođe. Iz ove porodice potice poznati srpski istoricar http://www1. Ima ih po čitavoj bivšoj SFRJ i rasijanju. u 16.com.11. Ako može nešto o Radovanovicima? Slava-Djurdjevdan Hvala i pozdrav mojim Hercegovcima. Ljubinju i rasijanju.kada se pominje neki Radonja Radovanovic iz Rudina i obavezuje se na placanje nekog duga u Dubrovniku.Dabru. pleme se zvalo Anteljevic i oni su iz Korjenica otisli na prostore Dubrave gde se pleme i razdelilo.Forumi porodice je i Husnija Kurt(1900-1959) profesor univerziteta i istaknuti aktivista NOP-a. U knjizi Jevte Dedijera se pominje samo muslimansko selo Elezovic.slave Sv.Georgija.se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1449 godine.Vranjskoj itd.Novom.(ELEZ)su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja.au) RADOVANOVIC. ELEZOVIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Dubrovniku..9.14 (69.Diskusije .Gore. фебруар 2006. Iz porodice Radovanovic iz Lukavca potice poznati kosarkaski reprezentativac Ratko Raso Radovanovic. septembar 2006. Poslije. posto malo nas koji smo ostali pravoslavc. Hercegovačka prezimena Evo to je ono što sam našao knjizi.158. pa je teško saznati nešto više o tom prezimenu. od tog plemena je nastala i porodica Ijacica koja je brojna.serbiancafe.29 (*. -----------sat445 . ali je tokom rata vecina bila prinudjena da napusti Hercegovinu(selo Tasovcici). -----------Prof. у 19. у 23. Bio je član predsjedništva AVNOJ-a. у 17.53 (регистровани члан) Može li mi neko rci nešto o prezimenu ELEZOVIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa .Vilusima i Niksicu(C.Go. nešto i o IJACICIMA i KISINIMA U navodu starih hercegovackih prezimena pominje se prezime Ateljevic.*) Svaka cast.10. Risto Miličević.) u Izgorima (Gacko) Zagorje(Kalinovik) Sokolac(Bosna)H. фебруар 2006.30.tokom vremena Radovanovici su se raselili i zivjeli su na Riocima u Davidovicima kod Divina.da ne nabrajam dalje. Takođe.Prema porodicnom predanju dosli su sa Kosova od Vucitrna pod pritiskom Turaka na prostor Hercegovine i C. Ispravka.Lukavcu (Nevesinje)Fatnici. koPoB .23 (registrovani član) -----------elbojana (student) . фебруар 2006. Ima ih da žive u Grahovu..

a kasnije i kao: Kenter. preselili u Bijelu.gdje živite i koju slavu slavite.. od 1904.html?157[1/26/2013 7:19:44] . god. Jošice (Risan). Anteljevic i Ateljevic. у 17.12.21 (*. ------------Pozdrav iz CG! . god.24. KISIN. Kumbor (Marina) Ristelić.Nevesinju i rasijanju. Krivošijama i Baošići (Boka Kotorska) koPoB 11.) ogranak Boškovića.Gora)pod pritiskom Turaka raselili su se na razne strane:jedni su otisli u Bosnu.žive u selu Luka. u 22. porijeklom su iz Klimenata (Albanija). Ulcinj i Gusinje. Zaton (Bijelo Polje) i kao: Balija. фебруар 2006.poticu starinom iz Drobnjaka(C. Herceg -Novi (1718.net) Jel ima nešto o Zhelalicima. u Baru i Bečićima (Budva).12. jedni odu na Sveti Stefan (Paštrovići) i potom u Carigrad. фебруар 2006. Budva.slave Sv. Bijela.ima ih u rasijanju. Ristelicima i Zlokovicima? Pozdrav! --------evo choche . Čelobrdo i Đenoše (Dapsovići). u Paštroviće doselili iz Stare Crne Gore.15.mnsi.au) 0 Za Dabica:mogao si barem nešto više reci o svojoj porodic. у 04. mart 2006.19 (*. ogranak Dabkovića (18.com. Herceg -Novi kao: Zlokov (1695. Kotor.) kasnije kao: Zloković. vidi: Valićević Zloković. Kolašin i područno Trebaljevo. u 21..poticu iz sela Stitari u planini Goliji. doselili su se iz Sarajeva.neki su dosli u Borac i Nevesinje. Kuti.slave slavu Sv.crnagora. Od njih su u Gajtanu (južna Srbija) i Baru.poticu iz sela Tuli kod Trebinja. Kotor i područni Škaljari.15. v. Bojkove Kamenice. Struga (Žabljak). Laketa . DABIC. Sutomore.Diskusije . фебруар 2006. Od njih su u Kaliforniji.Forumi Glisa Elezovic.15 (registrovani član) tomotomo (O) . фебруар 2006. potomci Nikšića (Trebješana) iz Bojovića (Župa Nikšićka).Laketa http://www1. Bar. Ima ih u rasijanju sirom svijeta.08 Prof.) doselili se iz Đenoša (Spič). Od njih su Novaković u Paštrovićima 1590.net) Balić.Arandjela. jedni su se preselili u Perast (Boka Kotorska). IG0R .03 (регистровани члан) Poštovani prof. Balicima. oktobar 2009.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe.48 (*. ELEK. Od njih su kod Novog Pazara.mislim da se radi o jednoj te istoj porodici.drugi u Srbiju (Tamnava) treci su se raselili po Hercegovini. Herceg -Novi.poticu sa Banjana iz sela Strpci. у 12. KILIBARDA. Slave slavu Djurdjev dan. Trebjesa i Staro Selo (Nikšić9. god. у 15. god.ima ioh u seli Lakat(Nevesinje).Tomu.

23 (67.. .) Dubice i svi slavimo Sv. saznao sam da porodica sa tim prezimenom ima u predgradju Mostara ne znam tačno ime mesta.Biograd. Laketa . Nikolu..Forumi Opet Vas molim da objavite ukoliko nešto znate o prezimenu Kržić (ČičevoTrebinje). Tu pricu je i on čuo od svog djeda.i tada sam pokusavao da nešto saznam ali ne mnogo toga.com. Krupe. je da se moj pradjed iselio u ameriku početkom prošlog veka i da je iz Nevesinja ali mislim da nije selo Lakat. Slavimo Sv.*) Postovani gosp. ispod Suvobora. Za Dabica.Nikolu.Žive u Nevesinju u selu Lakat.16.ptt. фебруар 2006.71. у 15. sa Sjeničke visoravni ili http://www1. у 00.a inače sam rođen u USA trenutno radim u Quebec-u i naisao sam na ovu veoma zanimljivu diskusiju.Još jednom hvala i pozdrav sa postovanjem. od kada se spominje i odakle vode poreklo ---------Danijel (Ekonomista) .Inače. o mojoj porodici znam po prici da smo iz Like doselili u Hašane kod Bos. Bos.DJordje. ---------Prof.Diskusije .serbiancafe.Zijemlja. Znam da mojih prezimenjaka ima još u okolini Sanskog Mosta.Laketa hvala na odgovoru u vezi porodice Dabic.veoma mi je drago kada se javi neko od naših citalaca kao gospodin Dabic te da mu barem nešto mogu pomoći.koliko znam o mojima.najbolje bi ti bilo da stupis u kontakt sa svojim Za Dabica..Da li ih ima u još nekom mestu oko Nevesinja. Ja sam ti rekao ono sto sam znao.44 (*.yu) Zanima me poreklo Gvozdenovića iz Pranjana kod Čačka. Srdačan pozdrav ----------. у 13. фебруар 2006. фебруар 2006.naknadno sam dosao do nekih podataka o Dabicima.(Koz. i da smo porijeklom negdje od Bijelog Polja.15.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Dabica ima po cijeloj Hercegovini.pre 20-ak godina proveo sam dosta vremena u Srbiji i studirao nas jezik i otada se veoma dobro služim našim jezikom.. фебруар 2006.19 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa! Zanima me porijeklo mog prezimena Ćurguz.ti dalje nastavi istrazivati sam.16.26 (*. koji se po predanju prezivao Dmitrović ili Mitrović.Bijelo Polje kod Mostara i u gradu Mostaru.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. --------Vladimir-1 . U Pranjane su se doselili posle Sjeničke bitke 1809 godine.Pozdravi sve u Kanadi. predvodjeni starcem Savom. у 23.i porodicna slava je Sv. kao mali čuo sam pricu strica da smo se prezivali nekako na K.au) Za Krzic i Curguz nemam nikakvih podataka valjda će se naći neko od citalaca da da koji podatak i riječ vise o vasim porodicama.15.

Laketa . у 18.Bosko Deura koji živi u Wollongongu.16. ------------ http://www1.Andrija Luburic pa koga interesuje može pogledati njegova djela. ------------.doselili su iz Hercegovine.Deura su starinom rodom iz sela Ugarci opstina Bosansko Grahovo. Nikšić.15 (*.mada su neki njihovi saplemenici tokom vremena mijenjali slavu.su starosjedioci iz Vucijeg Dola iz Ceklica kod Cetinja.Nikolu. Pozdrav i hvala za odličan topik. Šapcu i Kalgariju.nas pra predak Petar Laketa bio je ozenjen od Luburica sa Grahova koju su popularno zvali Crnogorka.au) LUBURIC.ima ih u Zlostupu(Golija C.Jaksic. Vucetic.nevesinjski Stevanovici i Radovici iz sela Bratac. у 05.. Svi od starine slave krsnu slavu Sv. Na granicnom prostoru između Ausrije i Turske u Krajini. prešli u Goransko i Plužine (Piva) ---------Prof.serbiancafe.mnsi.Cvijetic kao i golijski Luburici i Perisici.Forumi BIhora. VUJICIC.com. Nikšić i područni Banjani (Velimlje) doseljenici iz Hercegovine.Nikolu. Grahova su porijeklom iz Grahova iz C. Ima ih dosta rasljenih po Srbiji i Bosni. Vecina stanovnika B.16. Jedan deo porodice se preziva Gvozdenović a drugi Vujičić. Od starih Vujacuca su Vujacici u Bileci i Konjicu. фебруар 2006.. .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije .)zatim su preselili na Goransko i Pluzine(Piva C.U jednoj od mnogobrojnih seoba i Deure su dosle na ovaj prostor. Od Vujacica sa Grahova vode porijeklo sledeće porodice: Dakovic. Nikšićko Prekovođe.G.poticu sa Banjana. koji žive u Pranjanima.te banjanski Delibasici i Colakovici i gatacki Stevanovici.com. ogranak Vujačića iz Grahova (Nikšić).O porodici Luburic kao i drugim srpskim porodicama dosta je pisao Dr.evo jednog starog ne tipicnog srpskog prezimena.net) Luburić (Lubira = Lubina).G.au) DEURA.žive sirom SFRJ i rasijanju Podatke o ovoj porodici dao mi je g. Čačku. Laketa . фебруар 2006. Moja porodica LAKETA ima krvnu vezu sa porodicom Luburic.ogranak su Vujicica sa Grahova. Svi su zadrzali svoje staro prezime Vujacic. фебруар 2006.Moracu i Grahovo.). Parizu.obadvije države naseljavale su Srbe radi odbrane granice. Beogradu. Slavimo Svetog Jovana Krstitelja i ima nas u Pranjanima.html?157[1/26/2013 7:19:44] . GVOZDENOVIC.Bulajic.Gore.33 (*.zatim otisli u Uskoke Trebjesu. Zlostup (Golija). ogranak Vujačića. Slave slavu Sv.starinom su porijeklom iz Kuca zatim dosli u Pipere tu su se podijelili i jedni su otisli u Ridjane kod Niksica.49 (*. у 19.17. Tokom vremena raselili su se na sve strane u Bosnu i Srbiju. -------Prof.

Tada su dosli i u Nevesinje ima ih pod prezimenom Banjanin i Banjac. Odakle potice prezime Tisma. Od BANJANA se razvilo 20 bratstava.32 (*. moji su iz Sjeverne Dalmacije . mart 2006.okolina Knina.18 (registrovani član) petar prodanovic . Srbija. ima ih da žive u Sivolju i Dobrom Polju kod Kalinovika.30.1597 godine itd. U 17 vijeku iz Banjana su se raselila četiri brata:jedan je otisao sa Banjana(Niksic)u Banjane(Kacer)Sumadija.Nevesinja.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2006.Diskusije .1372.to je važna stanica i raskrsnica svih etnickih seoba koje su se kretale iz C. u 16.23.serbiancafe.Neretve i dalje na zapad do Knina Plitvickih jezera i Like. Iseljavali su se 1664 godine u Bosnu kod Trnova i Kalinovika.de) interesuje me poreklo brezimena prodanovic koi su se doselili u selo tupkovici riječ je od vida takozvanog vidovica koi je na to podrucje dosao iz zalukovika kod sarajeva pod tim brezimenom su se i saranjivali a kasnije kao prodanovici vid vidovic -prodanovic je dosao sa puno djece u tupkovic a kažu da su mu sinovi bili petar andrij jakov marko luka itd. Toliko od mene o mjestu Banjanima i prezimenima Banjanin i Banjac.na zapad preko Bilece Gacka.Laketa.1465.Gore i Hercegovine u svim pravcima.drugi kao Kojic-Miljanic.četvrti otisao i naselio se kod Plitvickih jezera Lika.Mostara. фебруар 2006.Gora) i Bilece (R.su kraska oblast između Niksica (C.Forumi Prof.45 (*.au) BANJANI ? BANJANIN ? BANJAC ? BANJANI.alicedsl. Jovan. фебруар 2006.želim sve o tome ako neko poznaje to poreklo ili stablo puno zahvalan petar prodanovic berlin -------Bukovac (astronom) . у 16.januar)Unaprijed sam Vam mnogo zahvalan. U istorijskim izvorima Banjani kao pleme koje živi na Banjanima spominju se vise puta : 1319. у 06. фебруар 2006. u 22.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ima ih u Kninu i Kninskom polju kao BANJANIN. Molim Vas mozeteli reci nešto o Jeftic čuo sam da su dosla četiri brata iz Stoca i da su se dva brata nastanila u Tuzli. фебруар 2006.25 (регистровани члан) Profesore molim za pomoć.57 (регистровани члан) Gospodine Prof.Krsna slava je Sv.24.17.com.Stefan (9. Laketa . Hvala mnogo i svako dobro Hercegovci! --------straser .24.treci brat je otisao kod Gradacca u Liku.23 (registrovani član) IG0R . međutim ne znam odakle smo se tu doselili. у 17. http://www1.otisao u Ljig kao Nikolic.22. Kao Banjanin. Sa Banjana se kretalo na sjever u Bosnu i Srbiju. у 18.Srpske) na prelazu iz humnine u rudine. koPoB .te na jug do Zete i Boke. Slava nam je Sv.

фебруар 2006.. Laketa . у 17.Na početku 17 vijeka.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 18.ako si iz Sarajeva.golijanin n . februar 2006.27 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa možete li mi nešto reći o porjeklu prezimena PRSTOJEVIĆ iz Borča i TAUŠAN iz Kokorine http://www1.26. ja ne mogu vise ništa reci no sto ste Vi rekli. Poslije Drugog svjetskog rata jedan dio porodice otselio u Banat kao kolonisti.se prvi put pominju 1411 godine.Nikolu. s postovanjem Golijanin Nebojsa'' Nebojsa.Diskusije .te su mu dali agaluk i priznali pravo da naplacajuje carine od karavana koji prolaze kroz zubacki klanac i pod uslovom da cuva klanac i mirnu trgovinu od upada Crnogoraca. у 04.Gori.Slave slavu Sv.Da li se može naći nešto na saju ili je dostupna neka literatura. U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki Pribisav Kocic iz Gacka.žive u rasijanju.22. Arandjela. JEFTIC.51 (87.*) .Gori.poticu iz sela Hasani.Bosanska Krupa.panline. slave slavu Sv.koga su Turci priznali kao glavnog glavara na granici prema C.serbiancafe.au) Nakupilo se dosta pitanja pa da pokusamo na neka dati odgovor : MISELJIC.09 starina novak .net) da li neko zna zašto su Bojovici promenili prezime u Tomovic kada su se selili iz Hercegovine u Vojvodinu? ----------torine (tesar) .ne mogu ništa reci nego ste Vi rekli a Vi nastavite da tragate.Starinom su porijeklom iz Crne Gore iz okoline Pljevalja. u 07.su veoma stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja. фебруар 2006.26.24 (*. фебруар 2006.05 (*.beocity. CURGUZ.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 21.Iz ove porodice potice kosarkas Predrag Danilovic. oktobar 2009.glavni zubacki glavar bio je Kuzman Danilovic.da Miseljica ima u Nevesinju i kod Bilece i da su porijeklom sa toga prostora do Niksica u C.Raselili su se sirom svijeta.slave slavu Sv.Iz ove porodice potice poznati srpski pisac PETAR KOCIC.pripadaju grupi Malesevskih plemena. DANILOVIC.net) 0 interesuje me gde mogu naći nešto o poreklu porodice Golijanin.javi se na tomogenije@yahoo.Forumi -------Prof.com.26.Ignjatija bogonosca.com -----------tarasan . U porodicnoj citulji koju su dugo Danilovici cuvali imaju nekoliko kaludjera i dvojicu vladika.drugi dio ostao da živi u Krajini. U jednoj od kasnijih seoba Kocici su dosli u Bosansku Krajinu na Zmijanje i tu su se naselili. Evo nekoliko srpskih krajiskih pirodica : KOCIC.116.08 (*.25. фебруар 2006. у 02. koPoB 11.

Mada fonetski prezime možda zvuci Madjarsko.Mostaru.blic.ima ih u Hercegovini.Kod Uzica. Svetri porodice žive u Gacku i rasijanju.28.Bosni i dalje. Provjereno je u rijecniku Madjarskog jezika kao i u telefonskom imeniku . Naime.drugi brat Petar ostane na Banjanima i od njega su Petrovici sa Banjana.Jovana iz sela Bijenja Hajvaz se naselio u Postoljanima.poticu od porodice Rudic(Rudjic)koji su dosli iz Prizrena sa Kosova u Banjane. Bili bismo vam iskreno zahvalni.yu) Prof.net) Prof.Diskusije . Ove podatke su nasli na http://www1.Forumi unaprjed hvala! --------VRBICA(JASENICA) . Vracari proticu starinom od porodice GAGOVIC.G)i potici od porodice Vracar. po predanju mojih djedova. Boskovici starinom poticu iz Popova polja.Srbiji. Treci brat Gavrilo (GAGO) ode u selo Krusevo kod Scepan polja na usce rijeka Pive i Tare u Drinu.tu je kupio njivu i livadu i ozenio se od Macara.žive u Kokorini u Gacku.raselili su se po C.koji žive u Nevesinju tamo su doselili poslije bune u Bjelopavlicima 1854 godine. фебруар 2006.koju slavu slave i znaju li neko porodicno predanje o svojoj porodici pa će i meni biti lakse u odgovoru? A sada podjimo redom.slavi Sv.prvo je doselio neki Nikola i od njega poticu HAJVAZI. Prstojevici vode porijeklo od stare srpske porodice DUBLJEVIC iz sela Dubljevica u Gacku. у 18.osnovan krajem 14 vijeka ako se ne varam).Dubljevici se pominju prvi put u istorijskim izvorima u XV vijeku. BOSKOVIC.26.Jedni kao Sokolovici otisli u Tursku.Postali brojno bratstvo i raselili se kao CICVARICI i NIKOLICI u Prokuplje.au) Opet moram zamoliti citaoce kada mi se obracaju sa pitanjima na koje traže odgovor da barem saopšte osnovne podatke o svojoj porodici. ----------Prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] .slava ? (H)RNJEZ.03 (*.dosli su iz Pive(C.na Glasincu na Majevici u Bosni i kod Pljevalja kao i rasijanju.com.serbiancafe. familija je dosla davno u Dalmaciju negdje krajem petnaestog vijeka gdje su radili na proširenju Manastira Krka (zaostavstina Jelenina . фебруар 2006. TAUSAN.27. uvjeravam vas da nema ama bas nikakve veze sa Madjarima :). у 20.Gori.riječ kao sama ili kao prezime ne postoji.gdje žive. ---------TISMA .su starinska porodica u selu Dubljevicima u Gacku(BiH) porijeklom su od porodice PRSTOJEVIC.Jedan njuihov brat Djuro ode u Gacko u selo Metohija i prozove se ZVIZDIC. Laketa.43 (*.Laketa molimo vas da nam prenesete vasa saznanja o Nikolicima poreklom iz Vrbice pokraj Jasenice. GAGOVIC.koje je po njima dobilo ime.39 (*. фебруар 2006.ptt.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Gagovica ima u Peci.slave Djurdjic. Laketa . KRALJEVIC. у 04.Grblju i rasijanju.

serbiancafe. ---------gule3 .. Tismi (ili kako mi kažemo Tisama) još ima u Lici.. koPoB . u 22. dosao sam i do saznanja da ista riječ na Staroslavenskom znaci guzva. septembar 2006.24. mišljenja sam da smo i mi tako dobili ovo prezime. у 08. Jovan Gulić imenom se zvaše.. Visokoj Krajini te u Vojvodini kolonizirali nakon II rata . Slavimo Jovanju. a ja pitam za slavu Srđevdan i mislim da to http://www1. To je zadnji trag kojeg imam. март 2006. u jednoj junačkoj pjesmi '100 sinjskih vitezova' se spominje Jovan Gulić: '. Arh.. (Nadam se da mi hercegovci neće zamjeriti na upadu u temu.mislim da nije moglo iscrpnije :). On na Turke često pogledaše. Što se tiče prezimena/rijeci Tisma. tamo smo upisani kao pleme Pavlovica ili Pavlinovica po predaku Pavlu koji je zvan i Pavlina.Forumi stovljenoj jarecoj kozi u samom manastiru. slava Srđevdan da li ima veze sa Milićima bratstvo u Bjelicama (CG) Naime. u 16.36 (регистровани члан) za profesora Laketu prezime MILIĆ.pisac Aleksandar Tisma npr. Mihajila (1497). recimo kad ulaze u autobus pun putnika: „Ala je tisma!. Gulića ima i dva ili 3 sela pokraj Sinja i tu su svi prešli u katolike.. u gradu se momče nahodaše. Kandijski rat Nadam se da sam vam pružio dovoljno podataka. Međutim. u poljskom jeziku se prevodi kao „onaj koji nerazgovijetno prica”.kada na Sinj udariše Turci.. Brane.” Znajuci da su se u tom dijelu Dalmacije porodicama često davala prezimena po odredjenim karakteristikama samog covjeka ili glave porodice.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Prije toga nemam podataka. U dijelu kninske i sinjske Krajine stariji svijet još uvijek zna reci. U benkovačkom kraju su svi pravoslvci i žive u 3 sela (pored mog kolarina i Jagodnja).25 (registrovani član) IG0R .30. mart 2006. Naši grobovi od starine su odmah uz crkvu sv.) Eto .. Milići -Bjelice svi slave Jovana. okolina Zvornika. ili ti iz čiste sprdacine (izvinjavam se na izrazu). docim.24 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa vidim da u svojim odgovorima često pominjete porodice i krajeve izvan Hercegovine pa me je to potaklo da i ja postavim pitanje porjekla svog prezimena. Još jedan podatak.) Prezime je GULIĆ iz Zapužani.Diskusije . фебруар 2006. Takodjer sam siguran da je ime plemena Pavlinovic (Pavlovic) dobijeno tek po djedu Pavlini.html?157[1/26/2013 7:19:44] .22 (registrovani član) CTAHA1 (provokator) .1.' pretpostavljam XVII vijek. Hvala i svako dobro.28. у 18.

yu/obicaji/prez. Provokacije me ne zanimaju.serbiancafe. ovo sto je doticni gospodin napisao kako sam vam ja „odrzao lekciju” je njegovo vidjene stvari i u to ne ulazim.au) Gospodine Tisma. у 04.html?157[1/26/2013 7:19:44] . март 2006. Još uvijek smo tu dje smo i ne damo se. Ja se ovde družim sa Srbima iz Dalmacije i donekle sam upoznat sa njihovim problemima. Evo nekoliko sajtova za početak: http://www. Vi i gospodin Gulic ste veoma lijepo opisali Vase porodice i ja to nisam shvatio kao „citanje lekcija” bilo kome a pogotovo meni. Jovanu.32 (*.ja se uopste ne ljutim na Vas Dalmatince.Srbi smo jedan jedinstven narod sve podjele treba prevazilaziti. Srbi iz Dalmacije su u prosjeku tamo oko 4-5 vijekova i logicno je da ih nema u crnogorskim ili knjigama iz Srbije. Međutim.3. ustrajali i ostajali. Isto kao i vasi zamljaci koji su se odlucili da postanu Muhamedanci. Laketa .3. у 05. Ovo naravno po pitanju eventualne promjene vjere ili ne daj Boze nacije.hr/Frames-c.to je problem doticnog gospodina i bolje da ga ne spominjemo.Diskusije . Ovih malo jadnika koji su kroz istoriju presli na Vatikan ne cine Srpski korpus iz Dalmacije niti su ga ikad cinili. čini mi se da je to tako sa razlogom. Isto tako vas uvjeravam de se ne brinete o mogućoj. hvala sv.blic. Nemojte me pogresno shvatiti.Asimilacija i gubljenje nacionalnog identiteta je veliki i ogroman problem.benkovac.često puta ljudi nisu ni svjesni http://www1.kistanje. Što se tiče razmijenjivanja podataka o prezimenima Srbima iz Dalmacije. asimilaciji. Ja sam pokusao da budem sto konkretniji i korektniji.tu ste u pravu. ako nas nisu do sada „asimilirali” (siguran sam da ste osjetili sarkazam pod ovim navodnicima). март 2006. o njihovim obicajima i kulturnom naslijedju. com/ Puno pozdrava i svako dobro. Nema potrebe da se ljutite na nas Dalmatince. Laketa. neće nas asimilirati ni od sada. to je individualni izbor koji je covjek izabrao zbog ovog ili onog razloga.net) Prof. Moji su pradjedovi i djedovi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ------------Prof. tu sam uvijek da pomognem ili bar da uputim na pomoć.htm http://www.00 (*.htm www. Što se tiče cinjenice da nas nema mnogu u spisima i knjigama Crne Gore i Srbije koje de bave tematikom porijekla i rodoslovlja . Na bilo cije provokacije ne treba nasjedati.Forumi nisu isti Milići.org. --------TISMA . Brat bratu. Koliko mogu.eparhija-dalmatinska.com. Mislim.kako kazete.

Pa zar je sve sto je katolicko automatski i hrvatsko. u 21.Rijetki su pojedinci koji su se uspjeli oduprijeti ovoj posasti i kugi novog svjetskog poretka koja hara svijetom.27 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa.Kao Tatari. Kosen. у 22. село подно Паника.5. Из Паника је највећи део отишао у Невесињ (одакле су ваши) али се један из Невесиња вратио у Мируше.Lukol.Porga.Lovel.10 IG0R .jer to je slovenski jezik a vi niste sloveni po genezi.html?157[1/26/2013 7:19:44] . март 2006. Јоаким и Ана Република Српска. Пореклом су из 0 Херцег-Новог.4. Презиме је:ИЛИЋ Слава:Св.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Muhol.N e može to biti vas izvorni jezik . март 2006. века су из Паника прешли у Чепелицу мало северније од Мируша.околина Зворника Унапријед хвала! ----------Kifino Selo .58 (регистровани члан) Мишељићи су били комшије мојој породици у Мирушама. oktobar 2009. у 19. Лакети! Моја породица води поријекло из Херцеговине и занима ме нешто детаљњије о томе.04 (регистровани члан) Поздрав проф.5.5.17 (*. у 14. I za žene bi bilo Tuga i Vuga.ja se prezivam Mandic.serbiancafe.dosao u grad na Velikoj Moravi! Molim te ako možeš da mi kažeš nešto opsirnije o Mandicima! ------------ koPoB 11. Šta znam možda bi vi vasi oci iz vatikana pomogli da rekonstruisete ili da kako http://www1.Hazari koji su rastrkani po bijelom svijetu i sl . У другој половини 19.ameritech.net) Za ovog „Starosidioca”. Слава је Ђурђевдан. март 2006. Evo samo nekih hrvatskih izvornih imena za muskarce. --------DIAVOLO (student) .Forumi stvarne opasnosti. To sto si gore napisao napisao si na srpskom jeziku. ----------035 (sobracajni tehnicar) .Laketa. Srdacan pozdrav prof. јужно од Билеће. Прво су дошли у Паник (на садашњој РС-СЦГ граници) почетком 18. Jedino sto znam o poreklu je to da je deda 1944 godine iz DjevrsakaDalmacija.Diskusije .Hrvati su jedan od mnogobrojnih naroda koji su svoj jezik zaboravili. Horvat. март 2006.ODKUD TO DA SU HRVATSKI I SRPSKI JEZIK SličNI AKO NE I ISTI.slavimo SVETOG JOVANA KRSTITELJA. Војин Мишељић је 2003. века као трговци. написао књигу „Мируше село кога више нема”. у 13.I svi vi imate svijest o tome ali vi ste najtvrdokorniji i ne priznate da se služite srpskim jezikom.

март 2006. Evo i imena nekih hrvatskih gradova.Irvad.i Sidraga.Skradin.DZarvat.Celebina kod LIVNA.Diskusije .6. Ovo prezime se pojavljuje od Dubrovnika do Sinja (nasevernije selo http://www1. Ove oko Imotskog unistila je kasnije u ranom srednjem vijeku kuga.gdje nikad nije bilo uva hrvatskoga izuzev da je dosao neki skitnica ili neki za poslom. mart 2006.U Hercegovini su se naselili u malom broju u Mjesto Dreznica I ONI CE KASNIJE SVI DO JEDNOGA PRECI NA ISLAM.Hordad.Pleba.Celebina ispod pl.Irvit.zatim još nešto malo se naselilo na uscu Zrmanje u jedno mjesto koje se zvalo Mecoda.24.Bribir.24 (registrovani član) Barisha .JER ON VOLI VASE NEBULOZE A SRBI TI IPAK NE VJERUJU.Tnen.106. IG0R . Pa kud se onda pruzas na Boku i Kotor. POSLE ZAVRSENIH RATOVA VATIKAN NASILNO PREVODI U KATOLICIZAM jedan dio Srba koji su kasnije svojatani od strane Hrvata isto se to i danas čini.evo navescu vi neke rijeci iz hrvatskog jezika. Okupacijom od strane Turaka svi Hrvati su pobijegli SA TIH PROSTORA I SKLANJALI SE U VENECIJU I PO SVIJETU. Svet malik-vladar vladara Drzvab-glavni grad(PRIJESTOLNICA) Subandz-zamjenik vladara.Nin. у 05.23 (194. Na njhovo mjesto Turci naseljavaju Srbe i gubitkom teritorija koje su za racun Venecije i Austrije od Turske odkidali Srbi.Pesenta. ISTO KAO STO VI NE VJERUJU NI PRAVI HRVATI I KOJI SU ZBOG VAS ROBOVI EVO VEC MILENIJUM I PO.Čak su i ubili svog zadnjeg kralja koji je poceo da uvodi katolicizam i tako je nestala hrvatska kraljevina koja je trajala samo nešto oko sto godina i hrvatski kraljevi su bili mahom Srbi.Tezenta.U Lici su se naselili u dva mala mjesta.I ne vide se dobro njihovi problemi i potlacenost i koliko mi je poznato da su i ovi hrvati uvidjeli ko im je pravi neprijarelj. A HRVATI SU SE NASELILI U JEDANAEST MALIH ZUPA STO SE Tiče JUZNOG DIJELA HELMSKOG POLUOSTRVA i to većinom izmjesani sa Srbima od kojih su i primili jezik a svoj zaboravili. Cinjenica je i to da je EVROPA ODUVIJEK PA I DANAS TAMNICA NARODA I pravi Hrvati kako Zagorci te Gradiscanski i drugi razasuti po istocnoj i srednjeoj evropi su pod pritiskom i izlozeni stapanju sa drugim narodima a sve zbog sacice ovih pounijacenih Srba kojima se vatikan i druge sile sluzio kao oruzjem za borbu i dezorijentaciju i na kraju i koncipirani nestanak Srpskog naroda od strane ovih srbomrzaca.serbiancafe. I ti si srpski otpad kome nije mjesto na ovoj diskusiji možda bi ti Papa povjerovao.Paralasija.Forumi povratite vas izvorni jezik. u 22.Guceka i Lica.Zupe u kojima su se naselili Hrvati su slijedece.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Isto po prijemu hrišćanstva svi su ili pravoslavni.*) Pozdrav svima pitanje za Profesora jel znate nešto o poreklu prezimena BARISIC? Da li su svi sa ovim prezimenom rod ili ne? (gore je naveden rod sa familijom Krstulovica).Imotski.html?157[1/26/2013 7:19:44] .tj ovi katolicki Srbi i koliko mi je poznato iako su rasijani ovaj narod dobro uvece zapretava vatru na svom ognjistu.

to mi je naročito drago cuti.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Они су вјероватно сви поријеклом од неке од тих наведених породица из Херцеговине.Слава је ријетка на овим крајевима па мислим да је то ипак прави пут. у 19. о српским презименима и од задњих 15 порука.10 koPoB . март 2006. Radeci ovaj poso ja sam dosao do interesasntnih podataka o nesrpskim porodicama ali te podatke nisam htio da saopštavam jer sam bio duboko svjestan da bi dozivio čitavu kanonadu neopravdanih napada.Diskusije . март 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. увреде и бљувотине на бар десет од њих. Radi nekog svoga mira odlucio sam se da pišem samo o Srbima (ne o srbijancima)i evo vidite i sami dragi citaoci šta dozivljavam od ne dobronamjernih citalaca.Станојевићи..6.6.30. Nas ostavite na miru. у 20.Стриц ми је неки дан показао племићки грб породице Илић из Херцеговине који су славили св.26 (registrovani član) IG0R .Занимало ме је да ли су Илићи носили то презиме и у Херцеговини или тек са доласком на ове крајеве. католици исписују њихове протеста. Па ми http://www1. Vi slobodno istrazujte Vase korjene i porijeklo Vasih porodica niko vam se neće mijesati u taj posao. septembar 2006. majevica. тема Херцеговина.Dobro si zapazio ti a i mnogi nasi citaoci da ja ne vrijedjam ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.Ја сам у мом породичном стаблу дошао до Илије од кога почиње моје презиме. Ako tako mislite grdno se varate.Gospodinu iz Zagreba porucujem da mi nije cilj da raspaljujem bilo cije nacionalne strasti već da nasi ljudi prvenstveno Srbi nešto više saznaju o sebi i svojoj istoriji.Угреновића и Раденовића.Занимало ме само да ли сам на правом путу.Спасојевићи. Ово је SerbianCafe. ----------DIAVOLO (student) ..Sto to drugima smeta nije nas već njihov problem.Овдје постоји неколико породица са том крсном славом које су заједно поријеклом из Херцеговине.31 (регистровани члан) Јесте ли приметили како нам католици никако не дају мира.. март 2006. Лакета и остали мало помоћи.Ђукановићи.а то су Илићи. Laketa . ----------Prof.али на и до његовог презимена.Надам се да ће ми проф.Forumi Bribir kod Sinja) pa sve do Save (manjaca. oktobar 2009. u 21.53 (регистровани члан) Хвала Бивому!Читајући ове дискусије дошао сам и ја до бана Угрена у Никшићу и Ћоровића.39 (*. Nemojte misliti da ja nemam prijatelja među drugim nacijama.net. 0 koPoB 11. Nadam se da ću i pored svih problema i nedaca koje imam poslednjih dana naći vremena da odgovorim na neka pitanja u vezi porijekla porodica koja su postavili nasi dragi citaoci. у 11. Јоакима и Ану који је сликао у музеју у Бл.au) Za gospodina pod sifrom „BIVOM” Iako se lično ne znamo izuzev ovo sa diskusija.serbiancafe.Симићи.).6.Остојићи. u 16.hvala ti za rijeci koje si uputio u moju odbranu od zlonamjernih napada.

Све цркве су присвојили Латини (католици) за време млетачке власти. не само нашем већ и некима http://www1. током велике херцеговачке сеобе у Боку. славе Крстовдан. професор Лакета се бави херцеговачким. воља нам је да вам помогнемо. католичке има у Шкаљарима код Котора рецимо. Дакле за све постоји одговор. најстарији слој католичког становништва у Боки нису Хрвати већ имају крсне славе и носе српску ношњу и српске капе (заврате) са четири оцила. 1) Не постоје Хрвати староседеоци у Боки. Бркановићи у Боки нису католици већ православци. уз помоћ психотерапије и модерних чудеса фармацеутске индустрије. http://www. Гргуровићи у Шкаљарима славе св. Уопште нисмо искључиви по том питању. Пераштански Ђурановићи славе ЈОвањдан. Бргуљани су исто из Црне Горе и славе св. дај своје презиме „староседеоцу” мада чисто сумњам да имаш везе са Боком. 3) Нико жив овде није спомињао бокељска презимена. веку. ту су дошли из Мојдежа а у Боку из Херцеговине са владиком Саватијем Љубибратићем 1692. ако тебе занима порекло твоје породице и твојих суседа из Шкаљара лепо реци „ало Срби одговорите и мени иако сам католик”. mart 2006. u 22.Forumi онда реците да хрватство није дијагноза! Ја то уопште не говорим као шовиниста већ као слухиста. 4) У Боки има више братстава Петровића православне вере. дако нас оставите мало на миру и бавите се собом. Петровићи католици у Крашићима су досељени исто из околине Котора. довољно вас је прочитати шта пишете и како пишете (са све Caps Lock и сувишним Ј) да вас дијагнозирам иако нисам психијатар који вам је преко потребан. Дабиновићи у Доброти су досељени из Куча (Брда) у 16.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. пошто си тражио. највероватније си онај болесник југошваба лопатар из Дортмунда који се потписује као Мате Матић и шта ти ја знам. стари пацијент Јосо. Луке из 12. ваљда си на њих мислио с обзиром да су шишићки били Равногорци и још увек православци. Пољаци-Петровичи су исто из Његуша али они славе св. Врачеве Кузму и Дамјана као и Дончићи које спомињеш. IG0R .Diskusije . Врачеве.geocities.com/savindan/SrpskoMore/ 2) Културна баштина Котора говори за себе. Једино је црква св. у 20. Луку као крсну славу и досељени су из (Старе) Црне Горе односно Његуша. Василија Великог (Нову годину). уз Слаовиће и Францесковиће славе Малу Госпојину.35 (регистровани члан) Иначе се на турском чекић не каже булат већ чекич (çekiç) то је једна од позајмица које су нам оставили у нашем језику. али ја ћу. Тамошњи славе св. века враћена православцима добротом Наполеонове антиклерикалне администрације која је дозволила православцима да врате тај свој храм. Трифун су изградили Војислављевићи за које византијски хроничари говоре да су Срби.serbiancafe. они славе св. Луку и кажу да су ту дошли из Цуца али с обзиром на славу сигурно бележе никшићко порекло.6.24. живе у Србини (код Херцег-Новог) и славе Ђурђевдан. март 2006. напротив.html?157[1/26/2013 7:19:44] .24 (registrovani član) IG0R . Св.

ви узвишена господа мителеуропска. Mogao si mi bar predociti na one dvije ploce iz grada Tanaisa na uscu Dona u Azovsko more i na prvi pomen u 3-m vijeku ove ere odkad se bar prati ime Hrvat i istorija tog naroda je poznata od tada a ne od prije 700. ви латиница.ameritech. Ти си дошао у српску кафану да би примитивним.a i nije istorija hrvatskog naroda pocela prije 700.Slovackoj i http://www1. шта ваш отац ради на овој теми.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Bez obzira sto nisu imali vise od 100 g0dina državu priznatu od međunarodnog faktora i kad se doda ovih 15 godina zadnjih u kojoj je Hrvatska priznata od međunarodnog faktora i kako je do toga priznanja doslo.serbiancafe. необразованим.tih unazad 700. ми ћирилица.Forumi који су од нашег језика измислили нови. ви самообрамбени домољуби. два различита света бити. Ми чак и Јасеновац саградити.46 (*.Poljskoj. онај шљакар Јосо који овде лечи комплексе које му натура швапски газда из Штутгарта који га назива циганином? Ако си ти дошао да пронађеш своје националне корене слободно изволи па питај. у супротном ћути. вама титлови требати за српски филм Ране разумети.šta je sa Hrvatima u Madjarskoj. претражи претходне поруке ове огромне теме (сачувај је или користи Find функцију MIE или Netscape) и нађи где сам горе писао о Угреновићима (Раденовићима) и св.24.27 (registrovani član) Kifino Selo .a ja bih ipak rekao da su to najprije Rimski Srbi ili Morlaci. не изигравај уображену стрину.6.net) Stani malo „Starosjediocu”.kuda zuris . српски језик.30.Ceskoj . No ja bih te pitao zašto zaobilazite one Hrvate koji nisu u hrvatskoj državi kao sto su Gradiscanski Hrvati . Да ли вама јасно бити? koPoB . Једном за свагда. дивљим и глупим Србима показао колико си ти бољи од њих? Ма немој! Ја што шта мислим о вама Хрватима али никада нисам осетио потребу да закуцам неком Хрвату на врата да бих му то рекао. да није можда југошваба.Trebao si me bar upozoriti da hrvatski narod ima stariju istoriju i da je tom uopste nevezano sa državom. Ми са вама ништа не хтети имати.pa to pada u ono vrijeme kad vi niste imali ama bas nikakve priznate države.koji su pokatoliceni isto sto su i Hrvati POKALOTICENI JER SU PREVASHODNO SVI BILI PRAVOSLAVCI OVI NA HELMSKOM POLUOSTRVU. ви сте Хрвати. кат итд. да ли се на њој јавља. ми живот по старом наставити. март 2006. која на цео брлог гледа са висине. убеђујући себе да је чист од турцизама што свакако није био случај (чекић. Iz toga je i smijesno kod vlastite vase istorije sto svojatate istoriju nekih tamo katolika ko zna koga i kakva porijekla. Ви умрети од муке што се нас Срба тицати.svjedok nam je sve visnji . Ми геноцидисти.jer jedan narod ima istoriju i bez obzira na postojanje ili ne postojanje države istog. septembar 2006.g.g.Diskusije .) Дијаволо. у 20.27 (registrovani član) IG0R . Хрватски језик.godina . mart 2006. u 22.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 16. још при том префињену. ми од вас ништа не хтети чути. како вас беле Хрвате оцрнити. скините нам се са оне ствари већ једном! Ми смо Срби. ми дивљаци балкански. Јоакиму и Ани и неким другим племенским скупинама које деле заједничке крсне славе. Професоре пургерски.

kad ovo kažem ne mislim na ovu emigaciju u proslom stoljecu.Diskusije . Svi ovi Hrvati zajedno sa Hrvatima u Hrvatskoj cine korpus ili tijelo hrvatskog naroda i kad se uzme u obzir to bi bila casna istorija da na nju LJAGU nisu bacili ovi koji su odpali od Srba i prisli vama NA KONTU NEKOG KATOLICANSTVA.Forumi ko zna još kuda razasijanim po EVROPSKIM ZEMLJAMA.ovako ćete biti u nedogled obavijeni maglom. Kad ovo sve pogledam i ne vidim neku perspektivu za Hrvatsku državu. u 21.vise je imaju ove enklave razasute nešto sjevernije zajedno sa ZAGORCIMA I SLAVONCIMA koji su sad u okviru HRVATSKE. oktobar 2009.7. su nastale velike migracije naroda u pravcu sjevera i tada su mnoge porodice (neke su bježale ispred Turaka. a neke su Turci naseljavali na novoosvojenim krajevima da im budu radna snaga) se naselile na opustjela područja Like. представљате родословно племе (по пореклу) али не и у географском смислу. Neke porodice su http://www1.samo su vi bacili u zasjenak hrvatski narod koji navedoh gore i koji je još bez svoje domovine i koji cami u rasijanju.Hrouati u Ceskoj i Hrovati u Poljskoj.spominju se dvije skupine Hrvata. март 2006.Ovi vasi kako ih vi sad zovete ”crveni hrvati„svi do jednoga će preci Talijanima i onda šta?-ODE MAST U PROPAST.kako su god jednom izdali svoj nacionalni korpus i opet će i ko zna koliko puta.30 (регистровани члан) Да се вратимо на главну тему. ----------lovacluka (el. Значи Дијаволе да код Зворника има доста Угреновића.48 (регистровани члан) Za profesora Laketu. најмање у околини Никшића јер сте се разишли. што и није чудно.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. има вас свуда расељених.Mi smo ih Srbi odbacili istog momenta ne znam zašto ste ih vi prihvatili. ovih dana sam konacno nešto saznao o porijeklu prezimena Ćurguz.g arapski pisac Al-Masudi u djelu „Murgut at tanbit”piše '„narod koji se zove Horvatin nalazi se blizu države PRAGA iznad Madjara. ispravke oko prezimena Ćurguz.teh. доста је било скретања.U listi Praske EPISKOPIJE 1086. Posle dolaska Turaka na današnje prostore Raške. у 04.) . Zapamtite to . Ako možete da prokomentarišete Pozdrav Ćurguzi vode svoje porijeklo kao kao i skoro sve krajiške familije sa Hercegovine. Poštovani prifesore.6. I zato okrenite se svojoj istoriji .samo dok im se ukaze prilika.serbiancafe. I ne mislite da ste Srbima interesantni i da Srbima trebaju vase teritorije jer sto je djavolje od toga treba bjezati. у 21.11 IG0R .šta će onda biti sa vasom ”lipom„. Dalmacije i Bosanske krajine.Kao malo koji narod vi sijecete granu na kojoj stojite. Hercegovine i Bosne. Mislite li da to ne znaju ovi bjelosvjetski hohstapleri i da to ne imaju na umu u svojim planovima.sto će vi srpska i bilo cija istorija jer samo tako mozete nešto nauciti .G. neke su išle uz Turke kao pomoćne jedinice i kao vojnici. Зато вас има од Зворника до Љубиња (Ћоровићи су најчувенији. март 2006. од којих су књижевници и историчари Владимир и Светозар) до Новог Пазара и шире.Još 943. ” 0 koPoB 11.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

Godine 1925 je tamo bilo sedam kuća Ćurguza u Gornjoj Vođenici i jedna na Jelića Glavici. u selo Vrtoče se iz Bjelajskog Polja oko 1910 godine naseli jedna porodica. март 2006. oko 1800 godine. Tamo su se zvali Vladisavljevići. Дакле. a prije 1800 godine doselilla jedna familija Ćurguza.Forumi se naseljavali direktno u te krajeve.i slave Nikoljdan. godine. предање каже да су се презивали Васојевићи у Херцеговини и славите само Никољдан. svi Ćurguzi vuku porijeklo od jedne kuće i svi su rod. Taj što je doselio ovamo je bio pop i nosio je ćurak pa su ga Turci prozvali Ćurguz. godine 1925 je u selu Hašanima bilo 4 kuće Ćurguza koji su se naselili sa Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne 1878. Dakle.serbiancafe. pa se i po njemu tako prozovu i njegovi potomci.7. odnosno prije 1878. 4. има ли преслужби/преслава? Отпоздрав за професора Лакету од овог Србина Херцеговца-Београђанина- http://www1.57 (регистровани члан) Поздрав за брата Србина Ћургуза. slave Nikoljdan.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Hercegovci. koji su živjeli kod manastira Krke u sjevernoj Dalmaciji. a smatraju da im je porijeklo sa Hercegovine i tamo su se prezivali Vasojevići.28 (registrovani član) IG0R . Zapisano je da je tada. najvjerovatnije iza Svištovsko mira 1791 godine. Na ovom putu je im jedna od tranzitnih oblasti bilo Bjelajsko Polje. Sve do Bečkog rata 1683 godine i poraza Turaka od hriišćanske vojske taj pravac migracija se odvijao u jednom smjeru prema sjeveru i sjeverozapadu. u selu Donji Bušević oko 1925 godine je bilo dve kuće Ćurguza. Slave Nikoljdan. selo Zalin gdje se 1925 godine nalazilo 4 kuće Ćurguza. Također je odselio jedan ogranak Ćurguza iz Zalina u selo Pučenik i tamo ih je 1925 godine bila jedna kuća.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Isto tako je i u ostalim područjima kao što je Banija. Svi slave istu slavu i to Nikoljdan. Sa Bjelajskog Polja su se Ćurguzi raseljavali dalje uglavnom u srednje Pounje i to: 1. Doselili su se iz sjeverne Dalmacije od manastira Krke. у 23. a neke su se kretale etapno tako da su se zadržavali usputno u nekim krajevima. Srednje Pounje se naročito naseljava iza Svištovskog mira 1791 godine kada je došlo mnogo porodica iz Like i Dalmacije u Bosansku Krajinu. Iz Zalina se naselila jedna porodica u Krupu i prezvala se Todorović i isto slavi Nikoljdan. Posle poraza Turaka ovaj pravac se okreće tako da se naseljava stanovništvo u opustjela područja Like i Bosanske krajine odakle u protjerani muslimani. IG0R .Diskusije . u 22. 2. 3. mart 2006.24. I upravo tamo su se. Васојевић није тако често презиме. slave Nikoljdan. u selu Vođenica u Bjelajskom Polju kod Bosanskog Petrovca postojala jedna hrišćanska kuća Ćurguza između sedam begvoskih i devet hrišćanskih koliko ih je tada to selo imalo.Slave Nikoljdan. i tamo su doselili iz Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne. Kordun i Slavonija. zatim je mnogo doselilo iza 1850 godine u vreme Omer paše te iza okupacije Bosne od Austrougarske 1878 godine.

март 2006.Selu-Jokic. у 20.teh. тема је о херцеговачким презименима.Radulovici na BezdjedjuKec.Radojicici u BojistimaMirjanic. u 22. Немце и Индусе да им то смета и да се утрпавају у дискусију али сваког момента нам упадају некакви ускоци из http://www1. Ivkovici u Zunovini-Gluovic Ivanisevici na Bezdjedju-Teletina.je i to da pojedina plemena imaju i po dva prezimena.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Radulovici u Ziljevu i Seljanima imaju još prezime-Drljan.) . Kalemi na Borcima-Maletic.Primjera radi navesti ću neke slučajeve. Selu-Puric. mart 2006.30. март 2006.9. koPoB .23 (регистровани члан) Овде се не бежи од чињеница већ од мутанта и њихових наклапања. Mucibabic na Trtinama -Kravic.Nikolu.jer opste poznato je da su mnoga plemena bila prinudjena posle sukoba sa Turcima da mijenjaju mjesto boravka i pri tome i indetiteta.24. Milinic u Zovom Dolu-Macak. u 22.8. не видим нешто Енглезе. Buha na Presjedovcu-Cosovic. подразумева српска презимена.28 (*.net) Da napomenem još jednu pojavu kod srpskih prezimena u Hercegovini. Govedarice u Kalinoviku-Lucic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ivkovici jedni ne svi u Dreznju-Milakovic. Sarici na Borcima-Kalaba. Bratici na Plocniku-Kotlace. Vujadinovic u K.kako ne bi bili otkriveni. Kovacevici na Presjedovcu koji slave Sv.serbiancafe. septembar 2006. Sarici na B.30 (registrovani član) lovacluka (el.33 (регистровани члан) Slavimo samo sv.Jedno je zvanicno i upisano je u krstenim i maticnim knjigama a drugo upotrebljavaju mjestani i ono je tako reci nezvanicno ali desava se kad pitate za neko prezime da se mjestani zbune jer vise upotrebljavaju ovo tako reci nezvanicno prezime. Najvjerovatnije da su ova prezimena sluzila u proslosti kako bi se zavarali tragovi prilikom turskih potjera.24.Colici.Forumi Сремца-Тимочанина који сав српски народ од Српских Моравица до Пехчева схвата као свој неотуђив део.27 (registrovani član) IG0R . i to oduvijek(po predanju). -------IG0R .IGNJATIJA-Patata.Diskusije .naročito ispoljenu na podrucju Nevesinja.Jezeru. у 02.Radojicici Donji u K. 100% . Као што наслов сам гласи. Detaljan odgovor koji sam dobio o porijeklu mozete pogledati na ovom sajtu diskusije/krajina/prezimena. u 16. Dragovic u Biogradu-Dodig. mart 2006.comcast.

Склендер је од локализма за свађу (скленза) који се користи у Паштровићима.10.00 (регистровани члан) INTERESUJE ME PORIJEKLO FAMILIJE GLIGOREVIC. та прича да су Кажанегре. Ето вам најбољег примера зашто је са њима свака комуникација осуђена на пропаст. у 05.Novi.AKO NEKO IMA http://www1. Човек који пише те глупости је највероватније онај исти хрватски провокатор (а у Боки постоји само један такав. selo Gradina kod Gacka. У Паштровићима уопште нема католика. Uljarevica ima u Bosni na Glasincu i kod Brckog kao i u rasijanju. На то је пресудио збор паштровских стараца да иноверци морају носити једну белу а другу црвену доколеницу и да не могу узимати православно чељаде у браку. Пазите глупости које пише. Слава Мала Госпојина.12 Prof.au) 0 ULAREVIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.selo Bablja Glava.DO ZADNJEG RATA ZIVJELA JE JEDNA VELIKA FAMILIJA GLIGOREVIC U MJESTU BRADINA I JEDAN NJEN MALI DEO U MESTU BRDJANI KOD KONJICA.selo Bogdasici Bileca. Ако је он православац ја сам Марсовац. koPoB 11. мислим да знам који је. март 2006.starinom potice sa Ridjana kod Niksica. ---------glga (stranac) . служе се најобичнијим лажима. oktobar 2009. 1560. Прчањоте (изем вам имена) и Тивћане свакако им ништа слично није пошло за руком у Паштровићима или Грбљу. Кажанегре нису никада били католици. Један део Медина оде назад за Италију други се врати Цркви. као што ни Килибарде нису католици (а где би били католици у Бањанима. u 21.Forumi новотаријских соцреалистичких необалканских нација које су настале декретима ЦК. март 2006. Laketa . да су Црнојевићи истисли католике.html?157[1/26/2013 7:19:44] .su stara srpska porodica.SADA SE NALAZIMO SIROM SVIJETA A VJEROVATNO DA Ne znamO OD KOG BRASTVA POTICEMO I KAD SMO STIGLI NA GRANICNE DJELOVE HERCEGOVINE PREMA BOSNI (SJEVEROISTOCNA HERCEGOVINA).Nevesinje i na Banjane gdje se prezivaju Uljarevic-Susic (oba s sa kvacicom).serbiancafe. у 16.Tokom 1687 godine jedni Uljarevici su dosli u Grbalj i H. ако су Млеци успели да покатоличе Будване.Diskusije . чукун-чукун деда 1560. Франовићи се рођакају са Боснићима и Боговићима. досељени су из Брда (Бјелопавлића или Пипера) преко (Старе) Црне Горе. Франовићи и Склендери били католици.10. Selili su se vise puta u vise pravaca i dosta je rsprostranjena porodica. Склендери у Дробнићима су заједничког сродства са Радовићима и Ђедовићима. Которане.). drugi su otisli u unutrasnjost Hercegovine :selo Trnovica kod Bilece. У ствари један део Медина је примио католичку веру у Италији па се уселио у Паштровиће. досељени су из Старе Србије. само носе италијанску реч за презиме (црна кућа).38 (*. љига од нечовека). Готова прича. године! То је атак на здрав разум. мада ме ништа не би чудило када долази од безименог и шизофреног квазинарода). Slave slavu Svetog Nikolu. Могли су том приликом примити Ислам и ништа друго.com. године нису владали никакви Црнојевићи православци у Црној Гори већ Турци Османлије (Зета је пала 1499.

11.dosli iz Stoca Hercegovina u Pipere C.au) Gligorovic.Ukoliko vodite porijeklo od Nikolica to je jedna od najstarijih srpskih porodica sa podrucja Hercegovine koji su sa Oputnih Rudina dosli u Nevesinje.Luka je rođen oko 1745. март 2006.00 (регистровани члан) POSTOVANI GOSPODINE LAKETICU. Lukic Nenad.можете ли нешто да мо кажете о пореклу породице Инђић?Славимо Светог Арханђела Михаила. Zeleznik ---------PittBull(mornar) .Лучани.10.31 (*. -----------Prof Laketa .а има нас и у Босни. Za Indjica nemam nikakvih podataka osim za porodicu Vase bake Golijanin o toj porodici sam ja opsirno piso ne bih da ponavljam.Према причи моје покојне бабе(дев.из Мачве смо.Diskusije .su ogranak porodice LALICA.11. Lukic iz Zeleznika. у 09. март 2006.Gora.net) Imam jedno pitanje za nekog ko misli da bi mogao da mi pomogne oko istorije moje familije.yubc.SRDACAN POZDRAV IZ ZAPADNE EVROPE -----------daca282yubc.net .com. Luka je u Srbiju dosao sa bratom „ Kovacem” od koga je kasnije postala familija Kovacevic iz Beograda u kojoj je bilo i nekih generala ili visih cinova iz ove familije.raseli se po svijetu.JA BIH ZELEO JOS Nešto više INFORMACIJA O FAMILIJI GLIGOREVIC.slave slavu Rođenje presvete Bogorodice. Po mojim saznanjima koja nisu utemeljena na pisanim dokazima nego na analogiji po prezimenima koje su koristili Lukini unuci.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. dok svi nisu uzeli prezime Lukic. март 2006.Унапред захвалан Светозар Инђић.Голијанин из Невесиња).KAO STO SAM PISAO ONA JE ZIVJELA U BRADINI A NJEN MANJI http://www1.serbiancafe. у 01.потичемо из Херцеговине. у 18.zaim jedni pod prezimenom Gligorovic odlaze na Bradinu i na planinu Jastrebac u Srbiji. ili mu se otac zvao Nikola. ------------nederlander (prognanik) . у 19.html?157[1/26/2013 7:19:44] .sve sto ste rekli stoji kao dio porodicnog predanja ali trebaju valjani istorijski dokazi.yu) Професоре. март 2006.Србија. dosao sam do zakljucka da je njegovo tadasnje prezime.06 (*.slva ? mogli ste reci koju slavu slavite vi sa Bradine ? Za Lukic Nenada iz Zeleznika. Ukratko vodimo poreklo od Luke koji je iz Nevesinja dosao u Srbiju za vreme Karadjordja.Forumi GRADJU NA OVU TEMU NEKA MI JAVI. ako ga je uopste imao bilo Nikolic. Hercegovinu su napustili zbog straha od krvne osvete. Ako neko ima neki podatak ili neko saznanje o ovim ljudima koji su navedeni neka mi pripomogne.26 (*. godine i imao je sina Jovana koji je isto rođen u Nevesinju.ptt.10.

Три генерације.DALI MOZDA ZNATE KADA SU ONI DOSLI NA TE PROSTORE. у 10. 1811. По мојој процени и у недостатку писаних или јаких усмених предања (доказа) порекло било које фамилије у Србији је дискутабилно. године даје веру у тачност предања.Forumi DEO JE PRESAO U SUSJEDNO MJESTO BRDJANI OKO 1820 GODINE. Предање је врло поуздано због следећих чињеница.net . Многе данашње фамилије су током своје генезе промениле по неколико презимена док се нису одлучили за једно. када узимају презиме Првуловић које и данас носе. Николић у својој студији из 1899. године.30.24.POSTO NA OSNOVU NADGROBNIH SPOMENIKA NEmogućE DOCI DO TAKVIH PODATAKA A DRUGIH KAO NPR.net) Поздрав професору Лакети и свим осталим учесницима у овој теми од Лукић Ненада. А сада нешто о мојој фамилији Лукић. u 16.35 (registrovani član) daca28@yubc. 1971. PIPERI BRADINA. Мијат Лукић рођ. koPoB 11. године.MOZETE LI MI POJASNITI TAJ PUT . из Железника. а његов унук Мијат 2. године доселила вишечлана фамилија са презименом Минић. због убиства Турчина који је силовао Ковачеву ћерку.28 (registrovani član) IG0R . март 2006. Један од тих Минића се звао Иван. три презимена.12 Риста Т.yubc. Првул је имао два сина која су се презивали Ивановић све до 1870. као једно од места из кога су се неке фамилије.html?157[1/26/2013 7:19:44] . '' Браћа Лука и Ковач(ово му вероватно није било име него вероватно занат којим овај бавио). CRKVENE KNJIGE I NEPOSTOJE. Под овим подразумевам да презиме и слава која се слави не мора да значи сродност са неком фамилијом или братством. населиле у Железник.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Запис о настанку фамилије Лукић из Железника изгледа овако. Иван Минић је имао само једног сина Првула који се презивао по оцу Ивановић. али нисам ништа могао да пронађем о Лукићима. причао је својим синовима и унуцима о пореклу Лукића које су они врло добро упамтили и преносили са колена на колено. Податак да је Мијат живео до 1900.Оваквих примера има и у Железнику и у мојој фамилији па ћу навести само један. У блиској прошлости тј. године. све до 1847. а најређе по мајци или баби. нажалост није назначено које.11. године''Околина Београда'' у делу 0 о Железнику пише да су се Лукићи у Железник доселили из села Босута код планине Рудник. septembar 2006. У Железник се око 1820.Diskusije . године у Србији су се узимала углавном презимена по оцу у већини случајева или по деди.SLAVA NAM JE SVETI JOVAN A PRISLAVA VELIKA GOSPOJINA. у опису села Железника. http://www1. mart 2006.27 (*. u 22. Ово село се помиње и 1844.SRDACAN POZDRAV koPoB . до 1970. u 21. oktobar 2009.AKO IMATE JOS NEKE INFORMACIJE VISE MOLIO BIH VAS DA MI POSALJETE ILI DA ME UPUTITE GDE BIH TO MOGAO NACI POSTOJI LI NEKI SAJT ILI TOME SličNO.VI REKOSTE DA ONI POTICU OD LALICA OD STOCA KOJI SU OTISLI ZA PIPERE A ONDA JEDAN DEO TE FAMILIJE JA STIGAO U BRADNU.serbiancafe. Али у фамилији је остало прилично поуздано предање које је поткрепљено неким писаним доказима тако да се могао сачинити тај најстарији почетни родослов. Ја сам посетио то село Босута.

Најстарији Марко се презива по оцу Јовановић. Лукин син Јован је био главни кмет у Железнику и кад год би Турци долазили у село он им је претио да ''ако буду дирали српске девојке и жене. а Радосав и Гаврило Николић. године када се наш родоначелник Лука највероватније родио и мислим да смо по овом податку једна од ретких фамилија из Србије која има традицију дугу скоро 300 година.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Друга. у 13. После су котакти престали. о свим српским генералима и адмиралима наишао сам и на неколико Ковачевића. за време Карађорђа.com) Voleo bih da saznam vise o porodici Vujicic kao i o celoj istoriji Vujicica. а Ковачев син у Београд. Поздрав свима из '' лијепог села Железника'' како испева Филип Вишњић у ''Почетку буне на дахије'' IG0R . Неки од Ковачевића су били и високи официри у војсци Краљевине Србије. Славимо Светог Николу.светског рата. Прва која је мање вероватна . Ту остају једно време и онда Лукин син Јован одлази у Железник. Да не дужим ми Лукић имамо тачан родослов који значи датира од око 1740. Ако неко има неки податак о Ковачевићима. Радосава и Гаврила. сачувану и документовану и 200 година од кад смо у Србији и Железнику. вероватнија. Zoran Vujicic http://www1.Лукино и Ковачево презиме је било Николић. од кога постају Ковачевићи. али они нису пореклом из Београда.serbiancafe. века за Херцеговину. Јован је био висок. корпулентан човек и најзанимљивији део из записа '' био је маљав по грудима. као и пола Србије.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.06 (*. Moj otac je rođen u Presjeci kod Nevesinja 1927 godine. u 22. који су наведени у горњем тексту нек јави.com. март 2006. Читајући књигу.37 (registrovani član) zvujicic@yahoo. Марка. читаво руно''. Лукићи су одржавали везе са Ковачевићима из Београда све до почетка 1. Otac mu se zvao Novica a majka Rosa.Лука је имао и сина Николу кога нема у запису. неће изнети живе главе из Железника''. а по причи Ковачевићи данас немају мушких потомака већ им се лоза наставља по женској линији.Diskusije . што је још једна потврда о херцеговачком пореклу. mart 2006. Unapred zahvaljujem. јер се нису изделили по презименима него су узели заједничко. дошао сам до закључка да су сви ови људи сигурно постојали. Уклапајући запис са првим пописима који су сачувани за Железник. по дедином имену.24. Ako postoji način da se pronadje vise informacija molim da mi se javite na zvujicic@yahoo.Forumi напуштају Херцеговину и долазе у Драгачево.11. Да ли има неких сачуваних турских пописа или црквених књига из 18. којој не могу да се сетим тачног имена. Међутим већ 1839.Ово презиме Николић прави много проблема јер даје две нове могућности.com . сви се презивају Лукић.o1. године у једном сачуваном попису. Образложење: Лукин син Јован имао је три сина.а они су често долазили у Железник на сеоску славу Духове. Питање за професора.

у 16. март 2006. u 21. . Baka mi je od Faladzica iz Kalinovika.Bokuni Kardumi selo Ravti Barzuti Basici selo Podosoje Kiperas selo Kiper Zucalo selo Grepci Redo selo Grepci Miletici selo Vlaka Miletici selo Bukanje Stanici selo Zacula Dali iko poznaje svoje prezime i poreklo iz ovih sela ? pitam iz možda važnog razloga za sve ljude poreklom iz ovih najjuznijuh delova Hercegovine bilo gde se nalazili .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Misite selo Kijev Do Andusici selo Pozarno Mis selo Podmeteris Vukanovici selo Slivnica Kovaci selo Lopoc Vujici . 0 koPoB 11.28 (registrovani član) Evo ti Zadar . u 16.04 (*.11.12. у 10.*) Da dodam još hercegovackih prezimena : BOBANI Cickovic selo Scenica Barzut Pozarno Radulovic Senica Tripic Scenica Barzut selo Basici Basic selo Basici Miljak selo Copice Bokun Copice Misite selo Misite Mis selo Suse Barzuti selo Baljivac Vidak Baljivac Soso Selo Sose Vukanovici selo Dobromiri Porobici selo Gorogase Sirovine selo Gorogase Lambete selo Lambete Vujinovici .13 missrakazov@gmail.serbiancafe.Forumi -----------Semberacccc . Pricala mi je da je to najstarija familija u tom kraju. septembar 2006. март 2006. oktobar 2009.cable.45 (216. у 08.13. koPoB .telekomsrpske. март 2006.com .13 (*.18.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije .com) Pozdrav postovani profesore Laketa.roger) http://www1. Mozete li mi malo vise reci? Hvala.30.

у том случају је порекло од Никшића (погледај горе пасус о томе. Inače uzivala sam citajuci o poreklu prezimena i mnoga od njih zvuce egzoticno. у 20. Не знам од којих си ти. LAKETA znate li vi nešto više o poreklu moga prezimena -RAKAZOV ili moje bake -FRATUCIN (Fratuchin) ? Ima nas samo u Banatu-Kikinda i nasla sam u USA Census iz 1800 i neke ali ne znam odakle su ti dosli.html?157[1/26/2013 7:19:44] . из ког места.14.Diskusije . Нисам приметио да га има у Херцеговини нити је логично да се истоветно задржало чак од Херцеговине до Баната.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Nasa slava je Sv.S. hvala puno na info i da kažem Fratucin je ch kao Chedomir a ne c kao Cirilo. неутврђено порекло код Ердељановића значи да није утврдио одакле су се доселили у Драгутиново (данашње Ново МИлошево). Prof. nikad nije bio partijac. да ли је слава Лучиндан. март 2006.14 (регистровани члан) Билбија долази од турцизма.cable. http://www1.Forumi Interesantnih prezimena ali nijedno ni slično mome. Moja prof.com . породице по крсним славама.Arhangel Mihailo a kad Erdeljanovic kaže da poreklo nije utvrdjeno znaci li to da mi nismo Srbi? Moj otac je umro veoma rano verujuci da je Srbin čak su ga tako prijatelji i oslovljavali. која слава? ---------missrakazov@gmail.Ljubica Kandic (Pravni fax-Beograd) mi je još kao studentu rekla da moje prezime potice iz Belorusije a moj ujak koji se malo bavio istrazivanjem porekla prezimena je tvrdio da mi dolazimo iz doline reke Lim gde je nekad bilo rakova pa smo po tome dobili prezime sto meni nešto ne zvuci logicno a i ne znam koliko je to tačno. презимењака има у Далмацији и Босанској Крајини. Раказови су највероватније Срби. Mozete li mi reci nešto više o poreklu.15 (*. Како иде оно друго.14. Pozdav! P. за славуја (bülbül).serbiancafe. --------IG0R . Hvala Igore. koliko ja znam ima nas samo u Banatu. Unapred hvala. Isto tako prezime moje bake po ocu FRATUCIN (Fratuchin) je izumrlo. март 2006. у 15. оставио сам подуже поруке на ту тему. U familiji moga oca se prenosilo veoma često ime Milinko i Milanko sa oceva ili dedova na sinove ili unuke.roger) IGORE. Фратућин или Фратучин. Uvek me je interesovalo poreklo mog prezimena RAKAZOV.

40 (регистровани члан) Igore. Pustite ih pa će im dosaditi!!! Pozdrav -----------ivanmilos ..24. ljudi ne kacite se na provokatorekoji nas samo odvracaju sa prave teme.Za sada neka profesor napise o Radojicicima.15. prof.47 (69.A sada pozdravljam i tebe i profesora.Svi Radojicici na podrucju Nevesinja su doselili iz Pive i bilo bi interesantno ako bi profesor napisao o ovom plemenu i periodu prije doselena u NEVESINJE. март 2006. i kako sam saznao vodim porijeklo od Vasojevica iz Hercegovine. март 2006. IG0R .kao i ove iz Batkovica i Bojista. у 00. Tebe vjerovatno interesuje period prije dolaska Radojicica u Kifino Selo.156. mart 2006..krsna slava nam je sv.Forumi Inače moja baka se iz Kikinde udala u Novo Milosevo drugi put posto joj je prvi muž poginuo a i njegovo prezime je interesantno...Diskusije . I dajte .15.. u 22. Da li mi mozete da kazete nešto za Vasojevice? Preyivam se Curguz. doduse....iz Sapca sam i na nasem groblju se nalazi spomenik mog predaka iz 1897 god. muslimanske vere. a pretpostavljam da je poreklom iz Hercegovine. у 20. Hvala ----------- http://www1. . Ovo prezime je zastupljeno u Uzickom kraju.hvala unapred! ---------100% .39 (registrovani član) lovacluka (el.jesi li rođen u Kifinom Selu.Nikola. март 2006.teh.15. Tokom rata u Bosni čuo sam za jednu osobu sa istim prezimenom. ---------Alpinista .*) Postovani gospodine Laketa. BERBAKOV. март 2006.serbiancafe. a i njeni svi su pomrli. zanima me poreklo prezimena CITIC (CJITICJ) čija je slava Djurdjevdan.51 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.comcast.16.net) Kifljanine.interbusiness.) .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Poznajem ti sve Radojicice iz Kifinog Sela.12 (*. Laketa ili bilo ko drugi.gdje sada živis.it) najlepse vas molim za iformacije o prezimenu MIJAILOVIC. Volio bih da tačno saznam svoje porijeklo. у 13. у 10. Slavu ne znam ona je umrla davno ja sam imala 6 godina. I ja sam iz Kifinog Sela.

html?157[1/26/2013 7:19:44] .17. ljudi kad su popisivani davali su pogrdna imena. Ovuke su od starina Cvjetici.08 (194. bukvalno se sprdali sa njima a ostali tako upisani. март 2006. март 2006. Ovo me je deda naucio.16.ali ih vise nema .Grubisa.. Bilo ih je u selu Kijani kod Gracaca. март 2006.. у 04. nastala su po dolasku Austrougarske .com) interesuje me poreklo imena i familije Piplica . unapred zahvalan dusan ---------Barisha .. Bos.16. Ima ih u Donjem Lapcu. Jovan Krstitelj.naravno) a najviše mojim KRAJISNICIMA ----------compass .. Basare su od starina BASARICI. Dzakula..aol. Najviše Gracana je u to vrijema naselilo selo Sjenica kod Kljuca i jedan dio je naselio Bosansku Krupu.22 (*.Kenjalo. март 2006. март 2006. u napred zahvalan Dusan ---------damjan555 . Kokot. у 04.57 (регистровани члан) Za Indjica..Gacesa itd itd itd To su prezimena iz (moga kraja) Bos Krajina.com) interesujeme moje poreklo :prezime Djokic Krsna slava Sv. Slavonija i Dalmacija.17. ----------damjan555 .106.Diskusije ..aol.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Prezime Indjic je Licko. Glamoc.17. у 08. у 14..*) Profesore Jel znate nešto o poreklu prezimena Barisic??? Gde se sreće: Kupres..01 (регистровани члан) Tisme su od starina TASICI. ----------- http://www1.Posavina..... Znam da je jedan dio plemena otisa za Bosansku Krajinu prije 100 i nešto godina kad se Bosanska Krajina naseljavala sa djelovima plemena iz Like.dali su bili nekada pravoslavni .Forumi podunac (bravar) . koje je prezime poteklo od koga Pozdrav svima(sem rvatima .serbiancafe.Tesla.Vjestica. Bursaci su od starina Mrnjavcevici. у 09.15 (*.

mart 2006. марта 2006.Što se tiče Kifina.09 часова (GMT-5).On je ugostitelj na Jahorini.net) Znam ko je u pitanju.30. март 2006. у 18. ivanmilos .tako da su unisteni vrlo vazni istorijski spisi.živimo kod okoline Sapca već http://www1.serbiancafe.A toliko pamtim likova iz našeg sela i svaki je bio posebna prica i legenda.17.Toliko su bili orginalni da se ja sad pomalo i razocaram sa ovim narastajima. дакле ко је сачувао остатак нека дода.Ali obraduju me mladi ljudi koji kao ti drže do svoga porijekla i bastine svojih predaka.znaš to je bio stric tvoga pokojnog djeda. u 22.okolini Danilovgrada. Ja ovako ponekad nešto napisem na ovom sajtu i drago bi mi bilo kad bi uspio da sve o ljudima i dogadjajima iz Kifinog Sela sastavim i stampam u jednoj knjizi.a Todor bi se pred njima glasno zapitao „Zaboga ljudi pada li u mojoj Calusi”.41 (registrovani član) Задња верзија коју је ухранио Гуглов архивски робот је од 17.. Iz nepouzdanih izvora saznao sam da svi Radojicici vode porijeklo iz sela Pjesivci.Sve se ovo odvijalo kod Savke i Macka u kafani a poslije kod Zirojevica i u Zubcevom hanu a kasnije i kod Sarenca. март 2006. septembar 2006.comcast. у 18.37 (*. koPoB .. Ovo za Calusu ti je orginalno.ti ili tvoj tata.teol.Kad bi naletjela ljetna kisa i to pravi pljusak.Drago mi je kad tako mladi ljudi imaju postovanje prema mjestu iz kojeg poticu njihovi preci. u 16.ljudi su se radovali i procjenjivali kolika će korist biti od te kise.Ima još jedan Kifljanin u Tb-u znaš ti o kome je riječ on je dosao iz Sarajeva pozdravi i njega.To je ostalo od pok.i njemu je bas fino gore.Todor je neobično volio tu njivu i često je gore isao da sjedi i odmara se.Diskusije .net) Srdacan pozdrav za„100%” Ja sam rođen u TB-u gdje i danas živim zajedno sa svojom porodicom.it) igore molim te nešto više o prazimenu MIJAILOVIC.Ja se javljam iz Chicaga i tvoji znaju ko sam.između ostalih i oni u kojima je pisalo o dolasku RADOJICICA na ove naše krajeve.25 (*.09 (*.tamo imam baku i strica i meni vrlo drage rodjake.24. у 11.17.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 16.interbusiness.Todora.29 (registrovani član) IG0R .Pozdravi sve tvoje kao i strica i baku u Kifinom Selu isto i strica na Palama.. Kao sto možda i znate za vrijeme fasistickog terora na KASABU i okolna sela zapaljena je crkva na Drenoviku.Forumi -kifljanin.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.net Volio bi da mi kazete ukratko nešto o sebi i ako vi „100%” živite u Kifinu selu da mi provjerite „DA LI PADA KISA U MOJOJ CALUSI???” ----------100% .25.prenesite mu pozdrav od mene.No globalizacija čini svoje i ljudi nisu ni svjesni. Pozdravljam te srdacno tebe i tvoju porodicu. mart 2006. Ukoliko vi posjedujete neke podatke molim vas da ih objavite ili mi ih proslijedite na adresu drzela@teol.

U prdhrišćanskom periodu kod Srba postojao Bog VID.Forumi oko 150 god ali ne znam koje mi je prezime bilo pre ovog sadasnjeg.koji sebe smatraju većim Hrvatima i od Zagoraca ili Gradiscanskih Hrvata. http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. To sto oni smatraju to je istorijsko pamcenje ovih pokatolicenih Srba.html?157[1/26/2013 7:19:44] .krsna slava sv.uzet da se toga dana proslavlja i ime ovog srpskog svetitelja koji je braneci svoju zemlu i narod na Vidovdan 1389. mart 2006. Možeš li mi još samo reci porijeklo prezimena Vidovic? Neki ga vezu sa Banjanima.serbiancafe.net) 0 Prezime Vidovic.13 100% . Hvala unaprijed.. koPoB 11..cable. u 09. jago (ljubimac žena) .NIKOLA.27. oktobar 2009. Na Kosovskoj veceri Milos OBILIC govori zvanicama.55 (registrovani član) Bravo. mart 2006.. A u jutro Vidov dan osvice. Hrvati i ne spadaju u Slovenske narode to čak i Vatikan nije smatrao.55 (registrovani član) mozete li mi reci nešto o poreklu prezimena Macura? Unapred hvala puno! jago (ljubimac žena) . Dan veliki i krvoprolice.i to je još jedan u nizu dokaza da je gro sadasnjih Hrvata nastao prevodjenjem Srba u hrvatski narod.. u 23..13 (*.25.Diskusije . u 12. mart 2006. mart 2006.27.comcast. u 03..da su Hrvati Sloveni. u 21. u 04.. Pozdrav.Ako možeš pomozi mi bilo kako!HVALA TI UNAPRED! guzina .roger) a ovo? pssst (Ucenik) .izvedeno od srpskog imena Vid.. mart 2006.Do danasnjih dana nije prekinuto postovanje prema tom Bogu i Srbi su mu posvetili jedan dan u godini koji je ujedno zbog velikog postovanja prema Caru Lazaru .. Drugojacije se ne može objasniti da jedan neslovenski narod postuje I cuva uspomenu na slovenskog Boga.37 (*..26.godine osvoio Carstvo Nebesko.49 (registrovani član) Prezime VIDOVIC Svojataju ga i Srbi i Hrvati! Molim ako može neko već da razjasni ovu enigmu.28.

unaprijed se zahvaljujem.3.19 (registrovani član) Pozdrav Igoru i Prof. Krsna Slava za oba prezimena je Sveti Jovan.56 (registrovani član) http://www1. gligorije (30.38 (registrovani član) Interesuje me porijeklo ovih prezimena: Dojcinovic Skrobonja Saula Ako me može ko pomoći.teh. u 15. mart 2006. u 19. u 15..Laketi.. mart 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.52 (registrovani član) Igore. mart 2006.srpska) krsna slava:sv.47 (*.28. Milosav_Vasiljevic . u 09. u 12.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe.srpska) krsna slava:sv.. Oba prezimena su Licka.novembar) kao i porijeklo majcinog prezimena: prezime:mastilovic (grabovica.05 (registrovani član) Uvazeni profesore. Slavimo Sv. april 2006.de) Sva tri su hrvatska prezimena! dejica (dipl ing masinstva) . u 05.rep. rep. mozeš li da mi pomogneš da dalje rasvijetlim moje porijeklo? Ćurguz se prezivam.Forumi Pozdrav za Sve Srbe i druge dobre volje. u 06.28. okolina doboja.3.) . interesuje me porijeklo ocevog prezimena prezime:djermanovic (jelanjska.-5-koljeno od kada žive u okolini doboja. april 2006. Želio bi da saznam nešto više o prezimenima Cankovic i Sedlan.t-ipconnect.Diskusije . Pozdrav aleksandra_do (asistent na fakultetu) .32 (registrovani član) Tesanovic donibrasko1 . mart 2006. lovacluka (el. nikola čula sam da je majcino prezime iz okoline nevesinja.čak je i ujak prije zadnjeg rata isao u nevesinje da ih upozna posto je majcin djed otprilike 3. Unapred hvala BXPC (majka) .okolina doboja. po predanju poticemo od Vasojevića iz Hercegovine.29.29.28.. Nikolu i to oduvijek. mart 2006. Unapred zahvalna i veliki pozdrav compass .

Valjda će i oni sami vidjeti da su ovdje suvisni i nezvani gosti ? Mada sam se i ranije javljao. april 2006.au) ZA „ivanmilos” tvoja upornost se isplatila. Prezime je sa Banije. Evo šta sam ja saznao o toj porodici MIJAILOVIC i njima sličnim MIhajlović i MIAJLOVIC. Srdacan pozdrav svima prof.nikolu i koja mi je rekla da je čula od svojih da smo dosli iz bosne.Oni svi poticu od istog plemena.com.sva ona prica o plemenu cuce mi je bila pomalo cudna http://www1.5.samo moras biti strpljiv.2006.negdje oko sredine teksta za ovo javljanje natjerala me je upornost našeg citaoca pod sifrom„ivanmilos” on se uporno raspituje na sve strane za porodicu MIJAILOVIC. Tema izaziva ponovo zivo interesovanje citalaca. MIHA(J)LOVIC.54 (*.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.it) Veoma se zahvaljujem prof. u 04. u 06.40 (*.Zahvaljujem izuzetnom radu i naporima brata IGORA te se ova tema ponovo nasla tamo gdje joj je mjesto na vrhu topika SC. Laketa i nadam se da razumete zašto sam toliko uporan.4. april 2006.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 30.4. april 2006.Nema potrebe za bilo kakvom vrstom pomoći. Meni je najveca nagrada Vase zadovoljstvo i radost i tradicionalne rijeci zahvalnosti : HVALA PROFESORE ! ivanmilos .neki Brajko Mihajlović. Krsna Slava Vartolomej i Varnava.27 (*.samo je tokom vremena nastala ova jezicka razlika.Odatle su se raselili po Srbiji i sijetu.5.5.info (od 14.5. Laketa . u 03.4.com.it) zna li neko nešto o poreklu Mijailovica iz Sapca ili ne?pozdrav! Prof.36 (*.au) Evo da se javim i ja poslije svih ovih tumbanja sa nasom vjecito aktivnom temom o porijeklu srpskih porodica i etnickim seobama srpskog stanovnistva sirom svijeta.samo ponekad nezvani gosti koji ni pocemu ne zasluzuju da se nadju na stranicama SC svojim glupostima nerviraju redovne naše citaoce.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Tubin. april 2006. u 07. ivanmilos . u 07.interbusiness.interbusiness.06 (*.interbusiness. april 2006.)te možeš stupiti u kontakt sa rodjacima i izmijeniti saznanja o vasoj porodici.1373 godine. (Michailouich)su stara srpska porodica iz Popova Polja kod Trebinja. Razumijem tvoju upornost i ona se na kraju isplatila na tvoje opste zadovoljstvo.it) Profesore ne bih bio toliko uporan da mi se pre par dana nije javila žena iz runjana koji se prezivala mijailovic koja slavi sv. Laketa ivanmilos .HVALA! Prof.serbiancafe.Prema nekim podatcima zivjeli su u Srednjem vijeku u Nevesinju i u nekoj od mnogobrojnih seba preselil su u Podrinje oko Loznice u selo Rujanima. Vjerovatno tvoji Mijailovici poticu od ovih Mijailovica od Loznice ? Za vise informacija možeš izaci na:www.trazimo. Toliko od mene.najlepse hvala i ako postoji neka mogućnost da vam se odužim rad sam da pomognem. Laketa .

Diskusije - Forumi

tako da otuda moja upornost.najlepse HVALA I SVAKO DOBRO! dejica (dipl ing masinstva) - 5. april 2006. u 08.13 (registrovani član) Postovani g.din Laketa,nadam se da ste vidjeli moje pitanje u vezi familije Tesanovic(Nevesinje) A svim ostalim hercegovcima pozdrav iz Moskve pssst (Ucenik) - 5. april 2006. u 13.37 (registrovani član) PROFESORE,ZNAM DA NE MOZETE DA STIGNETE U KRATKOM ROKU SVIMA DA ODGOVORITE, RAZUMEM VAS, ALI MOLIM VAS SAMO MI RECITE DA LI ZNATE Nešto O POREKLU PREZIMENA MACURA! DA LI POTICE IZ HERCEGOVINE ILI NE, CULA SAM NEKE PRICE DA POTICE I HERCEGOVINE ALI MISLIM DA TO NIJE TačNO. Inače KRSNA SLAVA JE ARANDJELOVDAN. HVALA VAM PUNO! Prof. Laketa - 5. april 2006. u 16.37 (*.com.au) Za„ivanmilos”samo Vi nastavite da dalje tragate i istrazujete korjene Vase porodice i uspostavite kontakte na datoj adresi. Za porodici MACURA nemam nikakvih podataka,tragam možda će biti nešto ? TESANOVIC,su stara srpska porodica porijeklom od BANOVICA a ovi vode porijeklo od stare srpske iz plemena MALESEVACA iz sela Malina kod Bilece. TESANOVICI starinom poticu iz BANJANA oblast između Bilece i Niksica. Negdje oko 1840 doselili u selo Meka Gruda između Gacka i Bilece,odatle jedni otisli kod Trebinja,drugi dosli u Nevesinje,selo Lapcevine gdje i danas žive kao i u rasijanju. Slave slavu Sv.Arandjela Mihaila-Aradjelovdan.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.14

//// - 5. april 2006. u 17.01 (*.mnsi.net) http://www.montenegro.org.au/prezimena.html jago (ljubimac žena) - 6. april 2006. u 05.16 (registrovani član) Profesore pomozite mi molim vas u vezi porijekla prezimena Vidovic(krsna slava Vasilije Veliki)... Pozdrav... starinanovak - 7. april 2006. u 18.57 (*.co.yu) Ima li iko informacije o Malinicima iz stare Hercegovine (između dolina Pive i Tare)? Unaprijed hvala. Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.29 (*.com.au)

0

Za sifru„jago” i porodicu Vidovic; ja sam po svojim spisima mnogo toga pretražio nebili nešto nasao o ovoj porodici.Ali moji napori ostali su skoro bez rezultata,na smom kraju rada nađemsamo ovaj podatak o nekom Vasu Vidovicu,jednom od vodja u ustanku Srba u Bosanskoj Krajini 1875-1878 godine. On je u ime Srba ustanika bio upucen na Berlinski kongres da procita jedan

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Memorandum u kome su Srbi iz BiH tražili da se ujedini BiH sa Knezevinom Srbijom u jednu državu.Svoj plan nije ostvario na Berlinskom kongresu jer su Velike sile imale sasvim drugaciji plan za Bosnu i Hercegovinu. PS. Jago ti si mogao dati malo vise podataka o porodici Vidovic,gdje Vas najviše ima,kuda i kada ste se i gdje ste se selili ? koPoB - 30. septembar 2006. u 16.30 (registrovani član) Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.40 (*.com.au) METKOVIC,su starinom porijeklom iz Grblja. Kada su mlecani zauzeli Grbalj 1433 godine,oni su izbjegli u Trebinje. U istorijskim izvorima 1447 godine,pominju se Pribisav i Priboje METKOVIC iz Luga u Popovu Polju. Po ovoj srpskoj porodici gdje su nekada zivjeli u dolini Neretve dobilo je naselje ime i kasnije grad Metkovic. Jago (ljubimac žena) - 10. april 2006. u 06.21 (registrovani član) Naime po nekim saznanjima dosli smo u zapadnu Bosnu (bosansku krajinu)sa banjana kod Niksica..To je od prilike sve sto mogu da kažem..Čuo sam da ima dosta hrvata u Hercegovini sa tim prezimenom... Takođe slavimo Sv.Vasilija Velikoga... Pozdrav za Prof.Laketu Matko Metkovic - 10. april 2006. u 12.25 (*.t-ipconnect.de) A Metkovic se nalzi di tocno,u sumadiji ili Hrvatskoj? ++++++ cuj ovog „prfesora”,METKOVICI pa još „srbi”..e,budalo...srbi tek dobijaju prezimena u 19.stoljecu...a METKOVICI su uvik i stalno bili SAMO HRVATI..kao najvjerojatnije i vas pradid LAKETA...pravo „srpsko” prezime..nema šta,isto kao i SESELJ..GUBITNICI i LAZOVI..jadni ste a de matko - 10. april 2006. u 15.15 (*.cpr.ca) Pa matko, bre, samo Srbi znaju pravu istoriju sto znači da ste Vi...srbin! Ma gdje si, brate! KAMINJAČA - 11. april 2006. u 04.41 (*.ptt.yu) Ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Unapred zahvaljujem. marijabgd (student) - 11. april 2006. u 16.30 (registrovani član) Molim Prof.Laketu da mi kaže nešto o prezimenu Bjelica selo Blace opstina Berkovici,i o prezimenu Milosevic selo Vlahovici opstina Ljubinje unapred hvala donibrasko1 - 13. april 2006. u 16.32 (registrovani član) Pozdravljam Prof.Laketu i Igora. Zamoljava vas ako bi mi dali neki podatak o prezimenu Tubin. Prezime je sa Banije. Zahvalan unapred. MBoskovic - 16. april 2006. u 17.26 (registrovani član) Profesore Laketa, zeleo bih da mi pomognete da odgonetnem poreklo familije BOSKOVIC. Prema jednima, vodimo poreklo od gacka u Hercegovini, prema drugima iz okoline Niksica u CG i plemenu Vasojevica...po trećima opet iz okoline Mojkovca...priličan broj porodica Boskovic danas živi na podrucju opstine Ivanjica, selo Osonica...i svi slave Sv. Nikolu. Hvala unapred KAMINJACA - 17. april 2006. u 05.22 (*.ptt.yu) Uvazeni Profesore Laketa, ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj. Moleci Vas za pomoć, unapred zahvaljujem. Barisha - 17. april 2006. u 08.41 (194.106.*) Za Boskovica Bošković, u Podgorici 1431. god.; Budva 1688. god.; Kuti i Bijela, Herceg-Novi 1695. god.; Kameno i Kruševice (Boka Kotorska) su iz Mostića (Hercegovina) kao: Palikuća; Herceg-Novi, po nahočetu; Ledenice (Risan) 1399. god.; Bijela Smokva (Kanjoš) u Buljarici (Paštrovići); Podgorica 1435. god.; Bogumilovići u Pješivcima, ranije: Breškovan. Od njih su u Budvi i Nikšiću; Bjeloši (Cetinje); Čevo, selo Pejovići i kao: Bošković - Pejović, u Cucama, srodni su Miljanovićima iz područnog Repca. Od njih su u Nikšiću, a u područnom Grahovu i kao: Bošković - Gradinjanin; Gradina u Ćeklićima (Cetinje); Bjelice (Cetinje), od njih su u Kotoru; Rijeka Crnojevića, i kao: Bošković - Kolašinac, porijeklom iz Polja (Kolašin); Vignjevići (Rijeka Crnojevića) i kao: Bošković - Ljubotinjanin, porijeklom iz Vučitrna, Kosovo; Građani (Rijeka Crnojevića), starinci, od njih u Mrkojevićima (Crnogorsko

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Primorje); Velje Selo (Bar), iz Donjih Mikulića uz Bojanu; Gluhi Do i Sotonići (Crmnica) i kao: Mirosalić. Oni su ogranak Vučetića; Golubovci (Zeta); Brčele i Limljani (Crmnica); u Cucama, povrh Melaca, ogranak Mijanovića, porijeklom iz Zete (Adžova Vrba), gdje ih više nema; Na Glavici (Bjelopavlići), ogranak Kaluđerovića; Slatina i Vučića - pod Zeletinom; Platoom (Bjelopavlići), jedni ranije: Ilić; Orja Luka (Danilovgrad) i Ostrog (Bjelopavlići), potomci Bijelog Pavla. Od njih su Tripunović u Matagužama (Zeta), Doboju (Bosna) i Senjak na Rudniku, jedni su odselili u Mačvu; u Pješivcima kao: Riđan, pa Kezunović i Mijajlović (Serdarević) preselili u Paštroviće; iz Pješivaca neki su preselili kod Valjeva i drugi u Peteljevac (Kruševac); Nikšić i susjedna Straševina; Paštrovići 1702. god.; Zagrad (Župa Nikšićka), ogranak su Milončića iz područnih Dučica; Liverovići (Župa Nikšićka), ogranak Pavlovića, potomka Nikšića. Od njih su u Rovcima (Podgorica), Kolašinsko i Mojkovačko područje; kod Mojkovca, kasnije Fuštić, porijeklom iz Grblja; Mojkovac, ogranak Šćepanovića, iz Borja lijeske (Rovca); u Trebaljevu (Mojkovac), jedni i kao: Kojinović; Morača (Kolašin), doselili iz Lješkopolja, porijeklom iz Grblja; Morača, potomci Bogdana Čevljanina, iz Vojinića (Cetinje); Kričak i Kolašin (Pljevlja) i kao: Bošković = Alilović, doselili iz Kozice preko Tare, kao: Macan; Brvenica, Kovač (Pljevlja) i Lijeska (Pljevlja); Bobovo (Pljevlja) pa su prešli u područni Gradac i Jelov Panj pa u Ritošiće i Kaluđeroviće (Pljevlja); Prenćani, Maoče i Bukovica (Pljevlja); Gotovuša (Pljevlja), pa u područne Kolušiše i okolna naselja; Rovca (Podgorica); iz Crne Gore u Pieru (Albanija); Tivat; Garaši (Kragujevac) kao: Bošković (Savić) pa Garašanin porijeklom iz Bjelopavlića; Kumbor (Boka Kotorska), iz Krivošija; Podgorica 1431. god.; kod Herceg-Novog, jedni su iz Popova (Hercegovina); Ledenice i Risan 1399. god.; Kumbor, Ubli i Smirna, HercegNovi; Muo i Prčanj (Kotor), Donji i Gornji Stoliv (Boka Kotorska), porijeklom su iz Ćeklića (Cetinje); u Podgorici 1435. god.; Zagora i Radovići (Tivat) 1594. god.; iz Bogmilovića (Pješivci) ima iseljenih u: Spuž, Bjelopavliće, Prizrenu, Međulužje (Šumadija); u Bogmilovićima (Pješivci) potomci Todora iz Velestova (Cetinje); Vignjevići (Rijeka Crnojevića), porijeklom su od Vučitrna (Kosovo); Građani (Rijeka Crnojevića), od njih su u Dobroj Vodi (Bar); Ceklin (Rijeka Crnojevića), od njih su u: Šekulare (Gornji Vasojevići), Ritošići (Sjenica); U Moraču iz Liješnja (Rovca) ovdje iz Vojinića (Čevo), Cetinje porijeklom iz Hercegovine; Kisjelice (Bratonožići) i kao: Mijajlović; Potkrš i Seoštica (Bratonožići); Šekulari (Gornji Vasojevići). Ogranak Maslovara. Ogranak Kaluđerovića u Velici i Donjoj Ržanici (Vasojevići) jesu iz Ćeklića (Cetinje); Jedni su u Vasojevićima ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Brakočevića porijeklom iz Cuca (Cetinje). Od njih su u: Beranama i kod Bijelog Polja; Gradina (Bjelopavlići), ranije: Bogumilović. Njihovi su srodnici u Golubovcima (Zeta); u Podgorici došli su ogranak Raičevića drugi ogranak Terzića; u Kučima: 1) Iz Meduna (Kuči) preselili se u Plav; 2) Iz Ubala preselili u Bar; U Loparima, jedni kao: Kostrović; Brestovik (Bijelo Polje), Plužine (Piva), doselili iz Sjenice (Raška), od njih su Mićić; U Reljevu (Sarajevo); grana Vojinovića u Pivi i odselili u Bosnu Bošković, grana bratstva Vučetića u Gluhom Dolu Boškovići, bratstvo u Bjelopavlićima Boškovići, bratstvo u Bjelošima Boškovići, bratstvo u Brčelima Boškovići, bratstvo u Limljanima Boškovići, bratstvo u Stolivu Boškovići (Breškovci), bratstvo u Bogmilovićima Boškovići (Gradinjani), bratstvo u Cucama

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

25.15 koPoB . JOVIC. u 16.pradjed ti je imao ime Jovo. april 2006.nikakve voodu-slave i ostale gluposti neigraju tu bilo kakvu ulogu. u 12.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.tj.su porijeklom iz Hercegovine.poticu iz okoline Niksica u procesu od nekih seoba kerenuli su u vise pravaca prema Boki.35 (*. u 06. GRBIC..30 (registrovani član) mirog (svastar) . april 2006.33 (*..36 (registrovani član) Interesuje me poreklo Grbića iz Krajine čija je slava Srđevdan. u 10.19.sin/unuk Jove je mali Jovic. oktobar 2009.51 (registrovani član) Volela bih znati nešto više o poreklu Jovica koji žive u Loznici. I to bi bilo to.znaci..Dalmaciji.Mirosaljići.. Nadam se da nisam bio previse grub.19....nije bila namera.24 (registrovani član) Zamolila bih Igora da mi pomogne ako može da saznam nešto o svom poreklu.Srbima. septembar 2006.Forumi Boškovići (Gradinjani)..Diskusije ... mililili . u 16. Odakle su se doselili Jovici u Loznicu a slave Miholjdan? Stipe_Stipic .. u Nikšiću i u Grahovu Boškovići (Mijanovići)....Bosni i Srbiji(u Loznicu kao Vasi).html?157[1/26/2013 7:19:44] .t-ipconnect... u 21.. bratstvo u Pejovićima koPoB 11. april 2006.com.55 (*.Jovic dolazi od Jovo/Ivan. Laketa .boskovici onde boskovice ovdje..Bozo. u 15. april 2006..... april 2006.t-ipconnect.serbiancafe.de) Jovici nisu dosli od nikud.26. bratstvo u Sotonićima Boškovići (Pejovići).22.. Srđa i Vakhe) odakle su otišli za Liku i Krajinu.i najveci dio tih Boskovica nema nikakve srodne veze jedni s'drugima..30.pa dokle će te uciti istoriju od svestenika sa srednjom strucnom spremom.Crnogorcima. Po nekim saznanjima Grbići potiču iz crnogorskog primorja odnosno Boke (gde je bio rasprostranjen kult Sv.u najidealnijem smislu. mililili .29.imaš ih među Hrvatima.naslili se u Bosanskoj Krajini i u Srbiji oko Valjeva..prezime Boskovic 0 proizlazi iz imena Bosko. U kojim mestima u Hercegovini su živeli (žive) Grbići? Unapred vam se zahvaljujem na svim informacijamа u vezi toga! Stipe_Stipic .sin/unuka su Jovini.tj.niti su otisle negde. bratstvo u Cucama Boškovići . Prof. april 2006..de) bog te hebo koji mitomani.au) Dragi citaoci evo mene da se javim nakon duzeg vremena i pokusam dati odgovore na neka Vasa pitanja ranije postavljena pa onda krenimo redom. http://www1. u 16..

Diskusije - Forumi

BJELICA, starinom poticu od ORLOVICA koji su poslije poraza na Kosovu 1389 godine,dosli u selo Cadjare u Gacko.Pod pritiskom Turaka sele na Cetinje. Od njih su Bjelice u Hercegovini u Bogdasicima u Bileci,u Dabru u Stocu,(na vise mjesta)te kao Bjelice i Pejanovici u Nevesinju,i kao Sutic i Andric u Blacama.U Hadzicima poznati su pod prezimenom Krsmanovic i oko Visokog pod prezimenom Andric. Od Bjelica vodi porijeklo porodica BJELICIC na Zlatiboru,Uvac i Sirogojno u Srbiji. Bjelice slave slavu Sv. Jovana. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 07.31 (*.com.au) TOPONIMI - GEONIMI Evo nekoliko toponima iz doline Neretve za našeg starog i provjerenog „prijatelja” Matka Matkovica da malo uci istoriju i geografiju. Znatan broj naselja u danasnjoj Srpskoj Hercegovini dobio je imena i nazive prema starosjedelackim srpskim porodicama koje su nekada tu zivjele, a ciji potomci i danas žive u nekim od ovih naslja. 1. Bacevici, po porodici Bacevic. 2. Metkovici, po porodici Metkovic. 3. Tasovcici, po porodici Tasovcic. 4. Borojevici,po porodici Borojevic. 5. Aladinici, po porodici Aladinic. 6. Crnici, po porodici Crnic. 7. Domanovici,po porodici Domanovic. 8. Berkovici, po porodici Berkovic. 9. Visici, po porodici Visic. 10. Dabar, po porodici Dabrovic. 11. Boljuni, po porodici Boljunovic. 12. Osanici, po porodici Osanic. 13. Burmazi, po porodici Burmaz. 14. Bjelojevici, po porodici Bjelojevic. 15. Hatelji, po porodici Hatelj. 16. Oplicici, po porodici Oplicic. 17. Hodbina, po porodici Hodbina. 18. Kocela, po porodici Kocela. 19. Glusca, po porodici Glusac. 20. Vidovo polje, po porodici Vidovic. To su samo neki toponimi iz doline rijeke Neretve,ako bi nastavio sa toponimima iz Istocne Hercegovine spisak bio debeo kao „Politika”. Matko Metkovic - 29. april 2006. u 13.43 (*.t-ipconnect.de) Cuj „profesora”...Metkovici dolazi od „srbijanske” obitelji Metkovici...ha,ha,ha...je, a Petrovici dolazi od ruske obitelji Petrovici a ne od osobnog imena Petar...jeli „profesore”...ha,ha,ha Što se cudit sto je ist.Hercegovina tisucu godina iza zap.Hercegovine na svim drustvenim nivoima...kad pravoslavni sveStenici od strucne spreme imaju tek zavrsenu srednju skolu..dok njihove katolicke kolege imaju barem jedan fakultet pored teoloskog i govore barem 3 svijetska jezika uz latinski i grcki...a takvi kao ti

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

se zovu „profesorima” a cilo svoje znanje crpi iz epskih pisama..CIRKUS Laketa,vratite se svojoj pradidovskoj katolickoj viri i svojim Hrvatskim korjenima...posrbice.. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 17.53 (*.com.au) Cuj Matko bre,nešto mi puno hvalis tu Vasu pismenost,naobrazbu i uljudbu a sam se ponasas suprotno od toga.Stani oladi malo,šta si zapjenio,dodji malo sebi.Kao prvo nauci se citati,nism nigdje napisao da...Metkovic dolazi od „srbijanske obitelji Metkovic”, u mome tekstu stoji,možeš vidjeti,„od srpske porodice Metkovic”itd.Valjda razlikujes ta dva pojma„srpski”i„srbijanski”koji se bitno razlikuju to svako iole obrazovan zna u cemu je razlika osim tebe i tebi sličnih koji to neće namjernoo da vide. MATKO,pusti fratre i popove i ne uplici ih u ovu pricu ni krive ni duzne,oni to nisu zasluzili,ostavi ljude neka rade,Bogu da se mole u miru bozijem. Sa nekima od njih i moja malenkost je zavrsila „barem jedan fakultet”i naucila nešto od nabrojanih jezika,sto klasicnih sto savremenih. Sreća je da i nasi popovi imaju nešto više skole nego sto ti mislis. I kod nas je stigla era kompjutera,interneta i ostale elektronske opreme. Matko, ne brini se puno za moju diplomu,može ti doći zlo od silne sekiracije,pa mi te zao ako ti sto bude ? Hvala lubazno na prijedlogu za katolicenje. Ako iko treba da razmišlja o povratku vjeri pradjedova,onda si to ti. U osmom vijeku n.e.kada je Vizantija osnovala provinciju Dalmaciju bila je pravoslavna. Toliko Matko od mene tebi, radi znanja i ravnanja! prognanik - 30. april 2006. u 04.17 (*.quicknet.nl) POSTOVANI GOSPODINE JA BIH VAS JOS JEDNOM ZAMOLIO DA MI NASTO VISE KAZETE O PORIJEKLU FAMILIJE GLIGOREVIC KOJA JE ZIVELA U KONJICU.TO JE BILA JEDNA OD BROJNIJI RAMILIJA KOJA JE ZIVELA U MESTU BRADINA I BRDJANI,SLAVILI SU SLAVU SV. JOVAN (20JAN.) TO PITANJE JE VEME ZNCAJNO POSTO PRIPADNICI Više ne ZIVE NA TIM PROSTORIMA NEGO SU SE ZBOG RATNI ZBIVANJA RASELILI SIROM SVETA.SA POSTVANJEM G.M dalmatinka 82 - 30. april 2006. u 14.02 (*.yubc.net) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Visekruna .nastanjeni su u Dalmaciji ,selo Oton kod Knina .Slava je sv.Jovan.Unapred hvala. Prof. Laketa - 30. april 2006. u 21.52 (*.com.au) Mnogi citaoci sa prostora Republike Srpske Krajine pitaju za porijeklo svojih porodica.Moram priznati da za njih ima veoma malo materijala ali nadje se ponesto i za njih.Tako sam kod istoricara Vladislava Skarica,koji je istrazivao seobe sa prostora Hercegovine u Zumberak i okolinu naisao na sledeće porodice za koje možemo reći da vode porijeklo iz Hercegovine a to su:Badovinac,Balaban,Ducic,Kokot,Kordic,Pilatovac, Simrak,Marsic,Sekulic,Stijic,Taras,Sobatovic,Bogdasic,Vignjevic,Vran jes, (Vranjesevic),Vrs,Vuksanovic,Grubac,(Grubacevic,Grubacic),Djurasevic,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Djurmanovic,Zeravcic,Klisuric,Kosljanin,Koj cin,Lalatovic,Mikulic,Poloja, Oliverovic,Romanovic,Selakovic,Prelucanin,Selakovic,Siverovic,Skorojevic, Strujic,Tudor, Herak i Predojevic. kanlic - 30. april 2006. u 22.23 (*.untd.com) Molim profesora Laketu ako ima informaciju o prezimenu Kanlic. Živili smo u Malovanu opstina Kupres i slavili Djurdjevdan. uskok2 (buntovnik) - 5. maj 2006. u 03.36 (registrovani član) За Канлића: Овако је написао Боривоје Милојевић у своме раду о Купрешком, Вуковском , Равном и Гламочком пољу: 1925 године су у Горњем Маловану постојале 2 куће Канлића који су се раније презивали Петровићи. Живели су у Јању, у Врачети (сада Стројицама). Побили су неке буљубаше у Витороги и побегли у околину Врлике (у Далмацију) Кад су се отуда повратили, један је био у делилјама. У Доњи Малован дошли су крајем 18., а у Горњи средином 19 века. Славе Св. Ђурђа. И овом приликом им честитам славу.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.16

Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 07.03 (*.com.au) Svaka cast„uskok 2”čestitam na iscrpnoj kratkoj i efikasnoj informaciji za porodiu Kanlic. Ne mora sve da uradi prof.Laketa,mozete i Vi dragi citaoci da uradite nešto pametno i korisno za sve nas.Samo hrabro naprijed !Pitajte i odgovarajte i dajte nove informacije. malba - 5. maj 2006. u 14.42 (*.neobee.net) Postovani profesore Laketa da li znate nešto o prezimenu Malbaski? Ja sam lično iz Sremskih Karlovaca, ne znam nešto više o mom poreklu, tako da vam ne bih vam mogao mnogo pomoći. Ako znate nešto nadam se da ćete mi odgovoriti. Unapred vam se zahvaljujem. mililili - 5. maj 2006. u 15.26 (registrovani član) Postovani Laketa, moram ponovo da vas pitam o poreklu Jovica iz Loznice. Ne mogu da prihvatim da mi je poreklo crnogorsko. Molim vas, recite da je greška. Unapred hvala! gorun - 5. maj 2006. u 16.49 (*.sezampro.yu) Molim prof. Laketu i sve ostale koji nešto znaju za informaciju o poreklu Spire Kulisica. On je, naime, rođen u Perastu 1908. Svojevremeno sam proveravala taj

0

podatak na terenu: u Perastu sam srela prof. Salea, lokalnog hronicara i svestenika Srećka Majica, ali ni jedan nije mogao ništa da mi kaže o samom Kulisicu, niti njegovoj porodici. Uputili su me na crkvu u Risnu gde se cuvaju matice rođenih i

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

krstenih. Nisam uspela da pregledam crkvene knjige. Znam da je njegova porodica živela u Dobroti: otac mu je bio Djordje, majka Milena od nekih Jeftanovica. Jedan kazivac mi je naveo da je navodno Spirina baba po ocu od dubrovackih Bjeladinovica. Spiro Kulisic je umro 1989. u Beogradu, gde je živeo i njegov mladji brat Dejan. Za starijeg brata Mirka sam čula da je živeo i radio u Sarajevu, zaista ne znam ni da li je ziv. Spiro je bio komunista i ateista, ali pretpostavljam, nadam se sa dosta osnova, da je njegova porodica bila pravoslavna. Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 22.29 (*.com.au) Da odgovorim na neka Vasa novija pitanja: za „malba” za Vasu porodicu Malbaski nemam nikakvih podataka na zalos i izvinjavam se. Za„mililili”,ko kaže da je Vase porijeklo crnogorsko ? Vi ste Srbi sa prostora Crne Gore.Oko 3/4 svih Srba su dinarskog porijekla (Crna Gora, Hercegovina,Dalmacija).Neće valjda zbog toga svijet propast. Za„gorun”,poslije oslobodjenja Herceg Novog i Boke od turske vlasti u Kandijskom ratu(1645-1669) veliki broj Srba iz Hercegovine naselio se u zaledju Boke Kotorske,među njima i Vasi KULISICI.Ovaj rat vodio se između Turske i Mletacke na podrucju Dalmacije i Boke Kotorske. U ovome ratu su se naročito istakli kotarski,makarski,i bokeljski hajduci i uskoci koji su branili mletacke posjede,upadali na tlo Turske i tamo se borili i sirili granice polumrtve Mletacke Republike.Ratom je pomaknuta granica u Dalmaciji u korist Mletaka.U ovome ratu Srbi su se ponasali dvojako:jedni su se borili za racun Turaka,drugi na racun Mletaka, obostrano na svoju stetu. U ovome ratu su se istakli hajducke harambase: Bajo Pivljanin(?-1685) i Lazar Lako LAKETA (p.a. moj daleki predak). To je sve sto znam o Vasoj porodici Kulisici a zasigurno su Srbi. Ako želite nešto više saznati o svemu ovome pogledajte knjigu : Sava Nakicenovic,BOKA Bgd.1923 godine. gorun - 6. maj 2006. u 19.06 (*.sezampro.yu) Hvala najlepše, profesore. Pre par godina sam imala priliku da sretnem peraškog sveštenika Rada Laketu u Orahovcu, pretpostavljam da je od vašeg bratstva, a znam i za priču o Baju Pivljaninu i njegovoj kuli u Dražin Vrtu. U jednom Igorovom postu naiđoh na podatak o izvesnim Dabinovićima u Boki. U Gornjem Orahovcu, koji je nažalost raseljen i zapusteo, ima tome blizu pola veka, živelo je bratstvo Dabižinovića. Njihovi potomci poseduju tradiciju da je bratstvo starinom iz Hercegovine, kao i neka druga gornjeorahovačka bratstva, npr. Dakovići i Vukasovići. Da li su Dabižinovići u nekoj vezi sa tim Dabinovićima? masic - 6. maj 2006. u 23.20 (*.untd.com) Vozdra! Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu Masic(živeli su u Cajnicu, Bosni i slavili su Svetog Savu). Unapred zahvalna, Anastasija 100% - 8. maj 2006. u 11.10 (*.comcast.net)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

http://www1. saopćava jedan djelić istorije a svi ti djelići. zabava a krajni rezultat (gledano izvana) neko može smatrati dosadnim sakupljanjem imena. kada naidjemo na neki podatak koji se odnosi na neko od prezimena sa spiska. informacija. istorijski dokumenat. Ono od istraživača traži široki krug znanja iz oblasti istorije. dok sam kao gimnazijalac učio istoriju. Na ovaj bi način . maj 2006.58 (*. pored znanja potrebno je i puno vremena za pregled raznih istorijskih. Ipak svaki novi dokaz. odgovor na pitanje ili uspostavljena rodbinska veza.it) Prof.it www. svaki podatak. stimulira fantaziju i volju da se istražuju vlastiti korjeni.Svetko Buha Via Europa 8 31040 Salgareda. geografije. Hitleru i drugim bjelosvjetskim protuvama a da baš ništa ne znam o sebi samome tj. medicine. književnosti.9.Forumi Interesuje me porijeklo srpske porodice Veljko iz Malovana . identitet koji se stalno mijenja i razvija.libero. o njihovom prezimenu. Imam dojam da se ne radi o prostoj razmjeni informacija o prezimenu već o prvim informacijama koje postavljač pitanja saznaje o svom prezimenu.Milan Veljko. etnografije.poticu sa Malovana. pregled matičnih knjiga rođenih.html?157[1/26/2013 7:19:44] . religije.sjecam se da je mnoge zbunjivalo koje je ime koje prezime. na Zadušnice prilikom molitve za duše umrlih morao pročitati . mogli u bazu podataka tog prezimena dostaviti bibliografske podatke o izvoru podataka.Laketi . moj otac (nepismen) mi tutnu pod nos praznu čitulju i naredi da pišem imena umrlih predaka redom kako on diktira. predlažem Prof. Tada sam čvrsto odlučio istražiti svoj lični i porodični identitet.rodoslovbuha. koji su prije rata zivjeli u Bugojnu. Prije 35 godina. koji je spoj novog i starog .serbiancafe. mi koji se bavimo ovom problematikom.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Imajući sve ovo u vidu.poznavao sam neke sa tim prezimenom. arheologije. umrlih i vjenčanih itd. metnuti zajedno dopuštaju da osjetimo konkretni miris proživljenog života svih onih osoba čija se imena tako hladno nalaze po raznim spiskovima. Ono što je navika u životu pojedinca to je tradicija u životu porodice.pomenuti. sudskih i vojnih arhiva.To me podsjetilo na moju mladost.Bio je to vrlo dugačak spisak umrlih predaka koji sam sjutri dan.Diskusije . čas kada sam se zapitao: Zar moram baš sve znati o Napoleonu. sociologije.com Poètovani gospodine Igore. Genealoško istraživanje o postanku prezimena vrlo je složeno . Time bi se znatno olakšalo genealoško istraživanje. Zbog toga traženje podataka o genealogiji porodice i prezimena može biti pasija. Mnogi posjetioci ovih WEB stranica postavljaju pitanje Prof. arhivima i sjećanjima pojedinih predaka.Npr. Prof.Laketi i autoru ovih WEB stranica da na internetu formiramo bazu podataka: a) o svim prezimenima na području Hercegovine bez obzira na vjeru (budući je bilo prelaska na drugu vjeru ).pozdrav za istoga ako je još ziv pozdrav svim ucesnicma diskusije a naročito Pr. Italija e-mail: svebu@libero.Laketi. U stvarnosti.ovdje je prezime Veljko. Ta tradicija snagom „prošlog” utiče na oblikovanje mišljenja i ponašanja pojedinca u sadašnjosti i budućnosti.Svetko Buha . gastronomije itd. o svojim precima. u 01. Da bi se pratio razvoj odredjenog prezimena. Bio je to čas istorije koji nikada neću zaboraviti. dubokog i površnog iskustva.

ne mojom voljom rad je dospio na stranice interneta i poput grudve snijega koja krene sa vrha planine zavaljao se i postao je lavina koja se valja na stranicama Serbian Cafea.nadam se da se oni neće naljutiti.serbiancafe.14. Srdacan pozdrav svima prof. u 21. Laketa jovana888 (ucenica) . Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim nasem hercegovcu bratu IGORU. Navodno http://www1.Ja mislim da je to jedna od najposjecenih stranica na SC. Ova tehnika mi bas ne lezi najbolje i stvara mi dodatne probleme u radu.11.sto su oni sa odusevljem prihvatili.02 (registrovani član) Moliim vas ako mozete da mi akzete nešto o poreklu prezimena Radivojčevic slave slavu sv.ali posto imam dosta slobodnog vremena nekako izlazim sa svim problemima na kraj. Meni u radu svojim pismima pomazu mnogi nasi citaoci koji se javljaju na ovim stranicama sa svojim radovima. oktobar 2009. septembar 2006.nadam se da će uskoro doći vrijeme da se to uradi i da se stvori konacna i potpuna etnicka slika Hercegovine. maj 2006. u najnovijim američkim istraživanjima tvrdi se da kod nas srba (za razliku od ostalih slavena) preovladava neolitski genotip isto kao i kod grka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.au) Gospodine profesore Buha.Jovana. u 06. maj 2006. eda .Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Hitno mi je!Hvala unapred.17 (registrovani član) Dobila sam informaciju da je prezime BEKVALAC poreklom iz Hercegovine.kao sto je nekada uradio ucenik Jovana Cvijica. maj 2006. Npr. Laketa .13. Ako mi vrijeme dozvoli ja ću uraditi jednu VEB stranicu svega ovoga sto je napisano do sada na ovu temu.Forumi b) O intelektualcima porijeklom iz Hercegovine koji su voljni suradjivati i davati stručna objašnjenja na mnogobrojna opća pitanja vezana za genealoška istraživanja. Vase pismo me obradovalo i ohrabrilo da nastavim raditi dalje na istrazivanju porodicnih korjena srpskog naroda sirom svijeta.30.com.Moja prvobitna namjera bila je 0 kao što se vidi na početku samog rada da istražim i opisem nevesinjske porodice i još usput neke ali ne sve hercegovacke porodice.Jedan od razloga moga pisanja su prvenstveno nasi ljudi koji su razasuti po bijelom svijetu daleko od zavicaja i rodnog kraja i njima želim pruziti neke informacije o njihovim porodicama. Slazem se sa Vasim mišljenjem da je trebalo pored srpskih porodica obraditi i sve ostale u prvom redu muslimanske i hrvatske porodice.16 koPoB . U međuvremenu.Gledao sam Vas rad o porodici BUHA i dobro je uradjen nešto slično namjeravam i ja u raditi o porodici LAKETA.naime ja u rukopisu imam sistematizovan materijal samo ga treba srediti za objavljivanje. u 16. u 16. u 17. Ali danas to nije moguće da ne nabrajam razloge. Koliko vidim Vi ija smo rasli u istim uslovim i vaspitavani smo na istim uzorima. koPoB 11. Po definiranju genetskog koda. Da li su srbi grci (koji su nekada živjeli u Hercegovini) koji su poprimili slavensku kulturu ili slaveni koji su miješanjem sa grcima primili (ako je to moguće) njihov genetski kod? Uvjeren sam da bi ovakva baza podataka znatno doprinijela definiranju identiteta ne samo pojedinih hercegovačkih prezimena nego i Hercegovine u cijelosti.31 (registrovani član) rof.nasem VELIKOM KNEZU IGORU i svima ostalim.50 (*.Jevto Dedijer.

selo Ervenik kod Knina.niti iz Niksica.Forumi su tri brata Bekvalca pod Carnojevicem dosli na sever Srbije.sin Ismailov.POSKO(Poshko)iz Stoca krojac u Gacku. u 12.islamske vjeroispovijesti.i Bog dragi samo zna.ako ih imate.30 (registrovani član) Osman Paša Kazanac vuče porijeklo od Papovića. Unaprijed hvala mirog (svastar) . Slava je sv.15.html?157[1/26/2013 7:19:44] .da zajedno sa Hasanbegovicima i Pasicima vucemo porijeklo od Osman-pase Kazanca-Bosnjaka koji navodno vuce porijeklo od pravoslavnih Papovica. Imate li kakvu informaciju o tome prof.europronet.Diskusije . u 07.57 (*.Danska. Ako nemo može da mi pomogne bio bi mu zahvalan.Njemacka. maj 2006.Hercegovina..14. gumi007 .UK.14.14.a ne danasnje Poskovic.Australiji. 1755 u popisu svrsenih kalfi(ucenika)terzijskog(krojackog)zanata u Mostaru spominje se Ahmed. Laketa? Bila bih Vam zahvalna.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ali za Poškoviće samo znam da jesu hercegovačka familija.Portugal. BIVOM .01 (registrovani član) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Travica. родови) из Херцеговине односно Црне Горе славе Срђевдан? http://www1.Austriji.38 (registrovani član) Postovani gosp.ba) pozdrav svima volio bih saznat porijeklo svoje porodice-Mirjanic.pa me zanima odakle je moje porijeklo. maj 2006. Nema nas na spisku protjeranih muslimanskih porodica iz Herceg-Novog i okoline. u 16.što se nadam da neće uticati na uskracivanje informacija. interesuje me moje porijeklo i javljam vam se za pomoć. Da li možda vucemo porijeklo iz sela POSCENJE kod Zabljaka? Sada nas ima u Italiji.Belgija. maj 2006. Prezivam se POSKOVIC(PoSHkoviCH) i zadnjih barem dvije stotine i pedeset godina smo živili u Gacku.Kanada..doduse bez ikakvih dokaza. u 17. Bosnjak sam.Turskoj. U porodici je kruzila prica. Jandre (student) . u 12. Iz ovog popisa se vidi da smo porijeklom iz Stoca(što se niko iz naše porodice ne sjeca da je čuo od starijih) i da smo se prezivali Posko.38 (registrovani član) Која племена (братства.USA.serbiancafe.19. maj 2006. Gackali (radnik) .Jovan. Možda profesor ili Igor imaju više informacija. maj 2006.Francuska.Svedska . Nastanjeni su u Dalmaciji.Laketa. znam da je moj pradeda rodom iz konjica a tu se gubi i svaki trag.

molim Vas napisite sam par recenica: porodica Dojcinovic: slave svetog Luku 31.poslao je po uze i kosijer.Pasici vode porijeklo od porodice Papovic.19 (*. Jako malo znam o istoriju njihovu. BXPC (majka) . Zbog toga nije za odbaciti Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.prozvase se PAPOVIC.serbiancafe. u 12. canada61 .au) Za „Gackali(radnik)” Postovani gospodine Poskovic.02 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Prema porodicnom predanju neki njihov predak Nenoje pod pritiskom Turaka presao je u Cevo (C. maj 2006.Da bi potvrdio svoj identitet.već da se svako u miru moli svome Bogu.25. Laketa .27. http://www1.Diskusije . izucilo knjige i kao bogat covjek vratilo se u svoj stari kraj koga ovdje malo ko da ga je poznavao. Od Papovica vode porijeklo srpska porodica Parovic koja je iz sela Lazarica dosla u selo Biograd kod Nevesinja i muslimanska porodica PASIC iz Avtovca i Gacka. maj 2006. komsijama i saplemenicama. Konkretno o Vasoj porodici znam i čuo sam za nju jer sam ja živio i radio u Nevesinje a često sam dolazio u Gacko u hotel „Metohiju” i upoznao njenu legendu konobaricu „KOKU”.Priznacete veoma mudro da se narod ne bi provocirao.a kada su dosli u selo Kazance u Gacko. ne znam koja je slava. u 19.koje se su razdvojene jednim manjim brdom da se ne vide jedna od druge. maj 2006. Znam da ste pretrpani našim molbama za informacije.ca) Šta je sa poreklom prezimena Pantic? Prof. pa bi Vas zamolila ako znate bilo šta.24.18 (registrovani član) Da. u 19.koji je sakrio u jedno obliznje suplje drvo i na taj način se legitimisao među svojim rodjacima.okt porodica Skrobonja slave Jovandan Unaprijed hvala. Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic može biti tačno. i porodica Saula. Nema uskracivanja informacija bilo kome.Gora)i prezivali su se Ozrinic.U znak sjecanja i zahvalnosti na stari kraj i svoje porijeklo podigao je crkvu i dzamiju u selu Kazanci.sympatico.16 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i Igoru. maj 2006.koja je zivjela u selu Prijevor kod Bilece.samo je problem sto ja bas uvijek nemam trazene informacije.otislo u Stambol.Forumi Хвала унапред и пуно поздрава! BXPC (majka) . u 18.24.com.samo pogledajte ova pisma koja su pisana poslije Vas pa evo sve do danas.koja starinom potice od porodice PREDOJEVIC. I ja sam pitala za porijeklo moje familije koji se inače nalaze u Republiku Srpskoj. Drugo predanje veli da je neko Papovica cobance pobjeglo od kuce.

24 (*.ima ih sirom Hercegovine. u 20.au) Za„muconi 78” što se tiče porodice KOZICA mogu reći da u blizini Stoca u Hercegovini situirano je selo Kozice dobilo ime po istoimenoj porodica koja je tu nekada zivjela..04 (*.Pošto se ovaj lokalitet nalazi blizu rijeke Bune poznato je da se sa ovog 0 prostora kretalo u mnogobrojne seobe.18 Prof.Nije iskljuceno da su se Vasi predci ukljucili u neku od seoba.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Srdacan pozdrav za sve učesnike teme. bilo kakav detalj. maj 2006.Dosta toga može se nauciti ovdje. u 05.29.Diskusije . maj 2006. vjerovatno smo primili Islam negdje davno. Laketa . kad i gdje ne znam. Prema porodicnom predanju Dzeletovici su dosli sa Kosova u selo Petrovice na Banjanima.verat.Neko kaže da KOZICA ima i u okolini Mostara?Volio bih ako bi uveženi profesor Laketa mogao nešto više reći o porijeklu.Prije svega želim da vas sve pohvalim na ovako aktivnoj i korisnoj diskusiji.rr.28.29. u 13.. Naime.com. kao i C obično).com.20 (*. koPoB 11. Sa Banjana dolaze u selo Cepelicu.serbiancafe. u 05..net) Svaka cast. imate li kakve informacije o nastanku prezimena moje familije (Dzeletovic).bivše YU i rasijanju od Amerike do http://www1.Forumi muconi78 . Zahvalni M. oktobar 2009.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. maj 2006.Do danas nas ima više od 7-8 generacija i vjerovatno smo ovdje još od prve polovine XIX vijeka.Meni bi bila korisna bilo kakva informacija o porijeklu prezimena Kozica. maj 2006. u Hrvatskoj. zatim Busovači(BIH). što govori i sam naziv.Postoji porodica KOZIC kod Ljubinja i porodica Kozica u Drnisu kod Knina. u 21. ali su oni većina porijeklom sa ovih prostora.33 (registrovani član) Profesore Laketa.Nisam siguran da će neko moći da mi pomogne ali eto.au) Za „9 devetki” DZELETOVIC.29. Gackali (radnik) . maj 2006. koja je porijeklom iz potopljene Cepelice (Bileca)? hvala. i ja sam Bosnjak i zanimam se porijeklom prezimena KOZICA (Z kao Zmija ne Ž.Tokom vremena i seoba stanovnistvo se selilo na sve strane. Laketa . Prof.com) profesore Laketa.Poskovic 999999999 .30.Znam da sam negdje davno gledajući TV prošitao ime pop Pavle Kozica kod Knina negdje. najljepse Vam se zahvaljujem na vasem odgovoru i ulozenom trudu.Najviše nas ima u Prijepolju.su stara srpska porodica iz sela Cepelica(selo sada pod lezi pod vodama akumulacije Bileckog jezera)kod Bilece. jedna je pretpostavka da smo došli iz Kozice kod Plevalja a druga negdje iz Hercegovine ili Dalmacije.Ima nas u Sarajevu. u 11.27 (*. da probam.Ne znam kako i odakle?Interesuje me bilo kakva korisna informacija o mom prezimenu.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.net) Profesore Laketa. i živeli su u Mostaru i okolini Mostara. u 15. Hrvatskoj. Italiji.147.umetnicki rad jednog starog stita. Tajvanu.31. Po nekoj prici. maj 2006. vrlo vrlo rijetko prezime.Diskusije . djordje. USA. Grahovu.serbiancafe. Ignjatije. Australija..Zivjeli su na dosta velikom prostoru od sela Ljubomira do planine Volujaka u Hercegovini. Prof.Deura. a potom u B. zecurica . To prezime se spominje i kod Vlaha.13 (213. Deure su se naselile pre B.nazalost vise ništa ne znam. R.36 (*.50 (*. a ako nekog interesuje sve do sada prikupljene podatke o Deurama spreman sam ponuditi zainteresovanom prezimenjaku.31. u 04.Kad je reč o istoriji Krajine. USA. Petrovca.22 (*.31. maj 2006.31. unaprijed zahvalan na bilo kakvoj informaciji. Novi Sad koPoB .zivjeli u bosanskoj posavini.com.To je retko prezime.ali i u Australiji. maj 2006.neobee. Mostarski casopis takođe pominje Deure .Slave slavu Sv. Da li negdje postoji više podataka o tome? Hvala rddeura . Slava je Sv. ali vas molim da mi kazete nešto detaljnije o tom prezimenu ako znate.Tokom vremena razrodili se i raselili http://www1. Laketa . Kanada. maj 2006.slava sv.a deo u okolini Mrkonjic Grada. ako i vi neznate mozete li dati informaciju gdje bi se moglo obratiti. znam da sam vam već jednom postavljao pitanje ali niste imali informacije za mene. bio je oženjen sestrom Ive Crnojevića..D. Nemackoj. pa vam se sad obracam još jednom..53 (registrovani član) prof. Pakistanu. komnenovic .31. izgleda da je tu bilo pleme Deura. koje navodno spominje rimski istoricar Plinije.html?157[1/26/2013 7:19:44] .au) Za „malba” SIMIC. posebno B.yu) Hoću da dam još nešto podataka o Deurama.*) Da li netko ima više podataka o banu Pilatu? Prema predaji. u 17. u Stankovcima (selo kod Sibenika). a sada u Novom Sadu i svuda po svetu. Bosni. Nadam se da ćete sada moći da mi odgovorite i time mi pomoći da saznam nešto više o prezimenu Simic (S kao stolica. Njegov(njihov) sin. Japanu.ptt. Toliko za sada. maj 2006. je rodonačelnik Komnenovića(Komlenovića-Komnennića). Hvala vam unapred i iskreno se nadam da ćete mi odgovoriti.30. Koreji. Gore u tekstu koji ste napisali vi i gospodin Igor videla sam da potice od porodice Malesevic.Laketa da li negdje ima nešto o prezimenu Petruljevic.. u 17.Jovana Krstitelja. ali ga ipak ima u Srbiji. septembar 2006. u 16.Forumi Australije. bajraktar Komnen. Grahova.31 (registrovani član) malba . a ne Sh kao Shabac). u 22. U istorijskim izvorima se pominju 1374 godine.poticu od MALESEVACA (ne od Malesevica)iz sela Maline koje je dobilo ime po Males Vojvodi koji je bio rodonacelnik porodice.

JEDAN DEO FAMILIJE ŽIVI U OKOLINI GORNJEG MILANOVCA.Laketa. KOJI JE ŽIVEO NEGDE OKO 1700. SRDAČAN POZDRAV! asdfghjkl (agronom) . juni 2006.Bijeljina itd. Komnen.iskon. juni 2006. donibrasko1 .IZ NAŠEG RODOSLOVA ZNAM DA POTIČEMO OD NEKOG OSTOJE ZAČARA. u 20.Forumi se na vise strana. Slave Durđic( vjerojanto su vremenom počeli slaviti preslavu umjesto slave Sv.26 (registrovani član) POŠTOVANI PROFESORE! PREZIVAM SE ZEČAR.GOD..3. . S druge strane . slava im je vračevi Komnenović . BUDUĆI DA SMO RELATIVNO MALA PORODICA( GOTOVO DA ZNAM SVE O SVAKOM ZEČARU KOJI ŽIVI OVDE ILI U SVETU)..4. juni 2006.07 (*.A DRUGI. juni 2006. u 04.21 (*. koji su se u Staru Hercegovinu preselili poslije Kosovske bitke.Laketa. u 17.hr) Prof.Vartolome i Vardava.ako znate nešto oprezimenu Tubin. imam podatak da je rodonačelnik Komennovića .35 (registrovani član) ZA KOMNENOVIC! http://www1. U ZRENJANINU .Komnenovići potječu od Komnena Bajice.JA BIH VAS PITAO DA LI ZNATE Nešto O NAŠOJ PORODICI. MOJA PORODICE SE 1946. juni 2006.1.Prvi i najstariji podatak o porodici SIMIC.carnet.GOD. koji je opet potomak jednog od braće Pavla Orlovića. Moja porodica se sve do kraja 19 vijeka prezivala Komnenović. u 17. da li mi možete pomoći sa par informacija. Da li Vi imate više podataka o tome? Hvala SATRIANI (ekonomista) .1.Vares.Kalinovik.TAKO DA TRENUTNO U HERCEGOVINI NEMA NIKOG SA NAŠIM PREZIMENOM.html?157[1/26/2013 7:19:44] . bio sin bana Pilata i sestre Iva Crnojevića.Ignjatija. OD KOGA VODIMO POREKLO I DA LI SMO UVEK ŽIVELI U HERCEGOVINI. i krajem 17/početkom 18 vijeka su se iz tadašnje Stare Hercegovine preselili u okolinu Kragujevca.hr) profesore molim vas da mi kažete nešto o prezimenu PECIKOZIĆ.25 (registrovani član) Zamolio bi vas Prof. u 06.JEDAN DEO PORODICE SE JOŠ RANIJE PRED II SVETSKI RAT ODSELIO NA KOSOVO.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ja sam naso kod Save Nakicenovica u knjizi „Boka” gdje se oni pominju među mnogim srpskim porodicama koje su dosle iz Hercegovone u Boku poslije oslobodjenja od Turaka. . Slave slavu Sv.Simica kao sto ste rekli ima da žive na vise mjesta:Mostar.Đorđa) Da li imate više podataka o porodici Komnenović? Prema istoričaru Božidaru Kljajeviću. DOSELILA U VOJVODINU IZ TREBINJA.Diskusije . TAČNIJE IZ MESTA ŠČENICA U OPŠTINI LJUBOMIR.serbiancafe. KOME PRIPADAM I JA.5. Inače prezime je sa Banije Krsna Slava Sv.

Grb je okviren ljiljanima a na vrhu je kruna kao znak visokog plemstva(po jednoj od legendi poreklo nam je od Balsica).sela u Banatu osnovanog posle Prvog Svetskog rata od strane Solunskih dobrovoljaca.Javljam se sa dalekog Novog Zelanda.moja žena i dvoje dece(treće je na putu)..serbiancafe.Sto zbog starosti.napustise domove u koje se kasnije uselise Kilibarde i Erakovici.U Vojvodu Stepu su se doselila dvojica Komnenovica .. sina bana Pilata.jednog od tri brata koji dolaze u Hercegovinu u Velicane.sto zbog oskudnosti u istorijskoj gradji i nesredjenosti arhiva.tj. pa evo jednog: ono potiče od Komnena barjaktara. u 05.Razlog.Mijina žena Andjelija. Nadam se da sam ovm mojom pricom resio neke nedoumice.svoje istrazivanje nije zaokruzio.Kikindi i još po negde.je da su Komnenovici napoli jedan turski karavan i pobili neke Turke.dok je Ristina žena Milica iz Cvaljine od Gasica. Postoji više predanja kako su se prozvali Komnenovići.1989 godine profesor Gojko M. a navodno su se zbog nje zavadili Pilatovci i Crnojevići.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Trebinju.5.Komnenovici su davali plemenske prvake i bili u posedu najboljih maceva u plemenu. poreklo Komnenovica.sto zbog svega sto nam se desilo devedesetih godina prošlog veka. Krajem 18 veka dollazi do velikog bekstva Komnenovica iz Banjana.10 (213. juni 2006.Forumi Pomaze Bog.po jednoj od prica. Naravno da su se iz ovih bratstava razvile familije koje danas ne nose više ova prezimena.Bezeci od vece turske odmazde.a ako ima Komnenovica koji ovo čitaju a znaju po nešto . Porijeklom su od bana Pilata.o cemu svedoci i porodicni grb na kome vitez oklopnik na ridjem konju u jednoj ruci drzi sokola za lov.U tom kraju su podigli i crkvu Svetog Jovana Krstitelja koja je se i danas tamo nalazi. ja sam dobio neke podatke : Komnenići/Komnenovići je bratstvo u Oputnoj Rudini.kojima je novonastala kraljevina dodelila zemlju. i prica ide dalje.Beogradu.ja.nas koji se znamo između sebe i zovemo rodjacima i koji slavimo Svetog Arhandjela Mihajla. Komnenovici su stara srpska plemicka porodica poreklom sa Gornjeg Tupana Banjani. Ban Pilat inače je bio oženjen sestrom Iva Crnojevića.a drugom zateze dizgine konju koji se propinje i gazi zmiju(zmija je po heraldici tog vremena simbol neprijatelja Hrišćanstva). Pre vise od 20 godina. http://www1.moj djed Mijo i rodjak Risto oba iz sela Galicici u Popovom Polju.Na svecanosti povodom obnavljanja hrama 15.i pod zastitom države je kao Istorijski spomenik(koja će ga država sada „stititi” i od koga ne znam).ali ono do čega je dosao je interesantno.Bog da im dusu prosti.gde samo jedini Komnenovici.a živimo u Vojvoda Stepi. i razasuti su svuda po ex YU.*) Što se tiče porodice Komenenović. te je dosta Pilatovaca tada izginulo.Svi su pokojni.jedan od naših Komnenovica uzeo je sebi u zadatak da ispita naše poreklo. Kilibarda iz Niksica je odrzao govor u kome se pominje vise legendi o nastanku bratstva Komnenovic i za sve njih je zajednicko jedno plemicko poreklo dobijeno macem.html?157[1/26/2013 7:19:44] .neka se jave.10.Turci posalju odmazdu koju Komnenovici docekaju i „pokomadaju” ali u bitci i sami puno stradaju.Diskusije .Rodom sam iz Vojvode Stepe.Moj rodjak je kasnije uradio stablo potomaka Stanka Komnenovica. za Komennović . pa spadaju u grupu bratstava plemena Pilatovci .a moja baba.147.je od Kudusa iz Poljica. Jedan od banjanskih potomaka je i kapetan Mirko Komnenovic iz Herceg Novog koji je zavestao svoju kucu gradu i koja je sada mislim muzej grada Herceg Novog.

istražujući porijeklo N.Kukic itd.poticu iz bratstva PILATOVACA u Oputnoj Rudini kod Bilece. http://www1.iz Vaseg pisma vidim da je veoma rijetka i malobrojna. a potom ka Gruži.Nadam se da će nasi vrijedni i agilni citaoci priskociti i Vama i nama u pomoć.neobee. u 15.18 Prof. juni 2006. juni 2006.net) Poštovani profesore. Slave slavu Djurdjic kao vecina Pilatovaca.Sekara. Jedan deo porodice je otišao u Zetu. oktobar 2009.26 (*.Sikimic. Laketa . uz Komnenoviće koriste i titula konte ( conte) koja se u doba Mletačke Republike u Veneciji davala starim plemićkim porodicama iz „kolonijalnih” dijelova mletačke republike. samo ne znam iz kojeg perioda potječe taj grb i da li se odnosi na cijelo bratstvo.Rod sa svim porodicama koje poticu od Pilatovaca. u 05.5. naišao sam i ja na taj grb sa konjanikom.ime dobili po banu Pilatu koji je rodonacelnik Pilatovaca. Za porodicu ZECAR da budem iskren prvi put čujem.Pusara. Također postoje i Komnenovići-Maglajevići. koji su se iz sela Čarađa u Goliji vremenom raselili po Hercegovini. Zanimljivo je da se u službenim dokumentima iz Boke Kotorske s početka 19 vijeka.U Vasem javljanju mogli ste reci koju slavu slavite? Takvih rijetkih porodica kao sto je Vasa ima dosta i trebalo bi ih ispitati.au) 0 Za Komnenica:Evo vidite kako su nasi citaoci saradnici vrijedni u iznosenju svojih priloga o pojedinim porodicama.Forumi Žive u selima Pilatovci i Miruše. Slave Đurđevdan.Diskusije . kneževog barjaktara koji je poginuo na Kosovu Za grb KOmnenovića.html?157[1/26/2013 7:19:44] . koji na ruci ima sokola i gazi zmiju. A sam Komnen je predak starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Također je historičar Božidar Kljajević.konkretno u ovom slučaju o porodici Komnenic (Komlenic. Tesle.Radovanovic. Međutim nejasno je da li su to Komnenovići od Pilata jer slave Jovanjdan.Tesle vode poreklo od Hercegovačkog bratstva Komnenovića.1913 godine i veli da su iz Hercegovine doselili u Boku poslije oslobodjenja od turske vlasti.com. Komnenovice pominje Sava Nakicenovic u svome djelu”Boka„Bgd. tako da su Tesle u stvari potomci braće Pavla Orlovića.istraziti i sacuvati od zaborava. KOMNENICI.došao do slijedećih podataka: Citiram: . a potiču od Komnena Bajice. Seeker .serbiancafe. Valja naglasiti da je iz bratstva Komnenovića potekao i najveći fizičar Nikola Tesla. a to su„Grubacic. Doder (Doderovic)Beat. koPoB 11.Sutonja. u 21.44 (*. Dobili su sufiks Maglajevići jer su iselili iz Rudina u Maglaj.5.Komnenovic)tako nešto da postignem to sam kod Vas oduvijek želio i to je jedan od razloga moga pisanja i javljanja na ovim stranicama. a drugi u Liku i odatle u Bosansku krajinu -Bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih.

ali ih samo treba smjestiti u pravilni vremenski slijed. mada postoji groblje u selu Veličanima gde su Čihorići sahranjivani negde do XVII-XVIII veka.5. ali su se.su stara srpska humsko-trebinjska vlastela iz Popova polja iz sela Cvaljina. a potiču od Komnena Bajice. http://www1.koji odgovara dubrovcanima da ne može da placa stetu koju od njega traže. i mada ima razlike u točnim imenima mjesta. Ubrzo je postao knežev zet.html?157[1/26/2013 7:19:44] . juni 2006. u 23. posle kosovske bitke krenuli su sa majkom i nešto pokretne imovine put Dubrovnika. hvala unapred Prof. je potomak pobočne linije Nemanjića.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.iskon. Unapred zahvalan Prof. Krsna slava je Sv. Laketa . na oko ratličitih. zanimljivi su podaci do kojih je došao historičar Božidar Kljajević. juni 2006. juni 2006. u 01. Braća Pavla Orlovića. a Martin i majka su nastavili za Dubrovnik. koPoB .33 (registrovani član) za Komnenović . Stoga ga ponavljam.Forumi čini mi se da Vam je promaklo pitanje u vezi prezimena ČIHORIĆ.Diskusije .1o. drjelena (student) .serbiancafe. U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 1380-1390 godine.hr) Što se tiče porodice/bratskta Komnenović. Također objašnjava kao su Orlovići stigli do tih krajeva. Važan je podatak da se na kraju svi ti podaci odnose na bratstvo koje je zemljopisno smješteno na istom mjestu. u 16.Nikola.au) Za ”Seeker„ CIHORIC. Zanimalo bi me doći do točnijih podataka o Orlovićima. juni 2006. jedini knez Vratko na kojeg nailazim .08 (registrovani član) Zanima me nešto više o prezimenu DRAGOVIC. Milija i Martin.au) Za ”drjelena„ ja sam o porodici Dragovic pisao na vrhu rada pod br. vratili da žive kod njega u Čarađi Izgleda da se o porodici Komnenović može naći dosta podataka. Kroz neke povijesne knjige.a ja slavim Svetog Jovana. Na putu su se zaustavili u selu Vratkovići u Hercegovini i tu se Milija zagledao u kćerku kneza Vratka. Tamo su živeli nekoliko godina.49 (*.Tesle: Po njemu.6. u 19. Moji su iz Nevesinja.47 (*. A Komnen je od starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina.com.neki Dabiziv Cihorc.6. U fojnickom grbovniku (14-16 vijek)gdje se nalaze grbovi mnogih srednjovjekovnih srpskih porodica nalazi se i grb porodice CIHORIC. u 21. septembar 2006. Procitala sam jedan komentar kako DRAGOVICI slave Djurdjevdan.30.6. također o knezu Vratku i Komnenu Bajici. Selo u Popovom Polju je Čvaljina.14 (*. koji su vladali/upravljali Dukljom-dakle i Starom Hercegovinom. ipak se tu radi samo o par kilometara razlike. Bilo šta o poreklu prezimena bi mi značilo. na Milijin poziv. Laketa . proučavajući porijeklo N.Stara Hercegovina.bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih.com.koliko sam uspela da saznam poticu iz Danilovgrada.

juni 2006. juni 2006. pa http://www1. u 06. došla iz mjesta ŠĆENICA (opština Ljubomir. zatim jednim djelom u Gornjem Milanovcu. i poginuo 1944. Srdačan pozdrav SATRIANI (ekonomista) . a takođe i jedan broj ulica(jedna čak i u Beogradu).kao i na Kosovu.samo sto su tokom vremena promijenili krsnu slavu i mjesto stanovanja. bio je vojvoda u Baru 1438-1440 .Poznato mi je da Dragovica ima u selu Biograd kod Nevesinja koji slave Sv.kao i ljiljani koji ukazuju na vezu sa albanskom obitelji Thopija. otišli braća Milan i Todor Zečar.Jovana a Vi vodite porijeklo od njih. Bogdanić . Prvi su iz Hercegovine. i naselili se u selo Retkoce kod Uroševca na Kosovu. u 19. a zatim se spominje i u Zeti.Jedan broj preduzeća na Kosovu i dalje nosi njegovo ime. uoči rata.8. Hercegovine i CG.(odnosno mjestu Klek naseljenom uglavnom Trebinjcima. a ima nas sa nekoliko familija i u Beogradu.8.moracete to istraziti Vi sami. odakle su inače i čuveni sportisti braća Grbić i Dejan Bodiroga). Sahranjen je na groblju u Uroševcu gdje mu je postavljena bista. Rodom je od Balšića . Nadam se da sam pomogao Komnenovićima u sređivanju njihovog rodoslovlja. Za Komennoviće imam jedan interesantan podatak: Vojvoda Komnen. u 06. Nije iskljuceno da Vasa porodica vodi porijeklo od njih.hr) Da li netko zna nešto o prezimenu Bogdanić? ZA KOMNENOVIC . Moj otac i ja iz hobija smo dosta proučavali povijest Konavala.Diskusije . LAKETA Porodica ZEČAR je. rata.8... odnosno Beograd.Proglašen je za narodnog heroja Jugoslavije.Nikolu. a Milan se priključio partizanskom odredu gdje je u borbi protiv Bugara. Ti Dragovicio iz sela Udreznja slave Djurdjev dan i oni su najstarija porodica Dragovic na tlu Hercegovine. Posle II Sv.kao što rekoh.. prilikom prelaska Bregalnice. O toj vezi Komennovića sa Balšama govori i deveterokraka kruna ( znak pripadnosti visokog grofovskog plemstva).Forumi drugi dio pa to pogledajte.Kada su oni i odakle su dosli u Biograd to ja ne mogu sigurno reci. juni 2006.Dragovica ima u Dalmaciji oko Kistanja i oni slave Sv.25 (registrovani član) POŠTOVANI PROF.t-com. Njujorka.11 (*. kod Trebinja).koji su opet porijeklom od slaveniziranih Vlaha sa brdskih predjela Gornje Zete ( oko tadašnjeg Onogošta)-odatle veze Komnenovića sa Pilatovcima.t-com.hr) Pratim ovaj forum i nailazim na dosta interesantnih podataka.i naselila se jednim djelom u Zrenjaninu. po kome su oni dobili prezime.tačnije u selo Klek sa ostalim Trebinjcima.Sada nas trenutno ima širom svijeta..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. sa kojima su Balšići bili vezani višestrukim ženidbenim vezama. gdje su i osnovali porodice.html?157[1/26/2013 7:19:44] .počev od Norveške. a drugi deo odlazi da živi u Sarajevo.Todor se kasnije preselio u Gornji Milanovac.god.28 (*. tačnije 1946 jedan deo porodice kolonizira u Banat. Balšići su se vojničkim zaslugama podigli jako brzo u visoko srpsko plemstvo. koje i Jiriček spominje kao Wlachi Pilatusi (Vlasi Pilatovci ili iz Pilatovaca.serbiancafe.

takođe u Ljubomiru.MURIŠIĆ.Porodica KAPOR iz Milovića. ATELJEVIĆ.Iz mjesta Vrpolje. porodice MILJANOVIĆ.SLIJEPČEVIĆ.au) Veloko hvala gospodine pod sifrom„Satriani(ekonomista)”!Odavno nismo dobili opsirnije i sadrzajnije pismo o porodicama iz Ljubomira kod Trebinja i okoline. Porodice ČEROVIĆ i AĆIMOVIĆ iz Brove.8. Porodica PETROVIĆ(Deo familije čuvenog košarkaša Dražena Petrovića) iz Zagore.VUČETIĆ.To su porodice: BAJAT.Forumi čak nas ima i u Varaždinu u Hrvatskoj.TANASIJEVIĆ.VICO.SREDANOVIĆ.na žalost. u 21.BUBALO.18 (*.DENDA.SPAJIĆ.VUKO JE. u Klek .Diskusije . SRDAČAN POZDRAV VAMA I SVIM HERCEGOVCIMA .SUŠIĆ. Takođe za jedan deo doseljenih porodica ne znam tačno ime sela. Laketa .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa.VUKOVIĆ. kod nas.iz sela Domaševa porodice ZOTOVIĆ. Treba reći da su u selu Šćenica(koje broji inače nekoliko kuća)pored porodice Zečar živele još i porodice ĆUK.KOLAK.PETKOVIĆ.tako da u selu nije ostao gotovo niko.SA LA TIĆ. iz sela Pijavice.IVANKOVIĆ.KLIMOVIĆ. MIJANOVIĆ. Porodica TASOVAC iz Trebijova. Porodica GOJŠINA iz mjesta Gojšine.VU KANOVIĆ.VULEŠEVIĆ.ČEČUR.PIKULA.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Srdacan pozdrav svima prof.com.ILIĆ.Porodica BODIROGA iz mjesta Bodiroge. ĐAJIĆ.ĆAPIN i LEČIĆ.19 Prof.MILINIĆ. Porodica VRTIKAPA iz sela Ivice(Ljubinje).VUKALOVIĆ.TARANA.ČUČAGA. ĆURIĆ.ŽUŽA.KNEŽEVIĆ.BOBOT.serbiancafe.su se doselile sa Zubaca porodice MIĆANOVIĆ.GRČE.PRIBIŠIĆ.POPOVAC i DŽOMBA koje su se takođe doselile u Klek. juni 2006.KIJAC. u 21.BERAK. koje takođe pripada opštini Ljubomir.JANJIĆ. pa bi tako bilo i Zečara katolika.MA GDJE BILI ! ” 0 koPoB 11.TICA. Porodica ŠIŠKOVIĆ iz mjesta Grbeši. ŠEGRT. Porodica BOKIĆ iz Krtine.DELIĆ.Iz sela Ugarci nedaleko od Šćenice doselila se porodica DURSUN. doselila se u Klek porodica VIDAČIĆ. Inače što se tiče drugih Trebinjskih sela koja ne pripadaju Ljubomiru.PAPIĆ.GALEB.KOJOVIĆ.Kažem to zbog toga što se bojim da će taj deo familije u bliskoj budućnosti zaboraviti svoje pravoslavne korjene i primiti katoličanstvo. Porodica GRKAVAC iz mjesta Grkavci.Nadam se da će prvenstveno koristiti našim citaocima koji žive sirom svijeta a i meni jer za neke porodice nisam znao da postoje ali zahvaljujuci Vama vrijednim citaocima mnogo toga interesantnog saznace se na na stranicama SC o pojedinim srpskim porodicama. Skrecem paznju da se vodi racuna da se ne bi ponavljali. Porodica MUMALO doselila se iz mjesta Vladušići. http://www1.PROVIDŽALO.KUJA IĆ.Arhangela Mihaila ( ARANĐELOV DAN). Nadam se da će vam ove informacije profesore biti od pomoći.GRUBAČ.RADIĆ.VLATKOVIĆ. Porodica ORO iz Veličana. Inače naša porodica slavi Sv. Porodica SKULIĆ iz Čičeva. VUKOTIĆ. Porodica ŠKORIĆ iz mjesta Bančići. oktobar 2009.BERDOVIĆ. Porodica ŠĆEPANOVIĆ iz sela Kovačini. Porodica MILIĆEVIĆ iz mjesta Šobadine(Bileća).BAŠIĆ.RATKOVIĆ.LUGONJA.KISIĆ.MILOJEVIĆ.VUČUREVIĆ. Ja još jednom pozivam sve citaoce i posjetioce SC da pišu o onim porodicama koje se još nisu pojavljivale na ovim stranicama. kao i svim drugim posetiocima sajta.RUŽIĆ. Porodica NINKOVIĆ iz Necvijeća.POROBIĆ. ali znam pouzdano da su iz okoline Trebinja.PIŠTINJAT.

ali to radim po drugi samo sa nadom da će mi neko dati nekakvu informaciju o porodici petruljevic slavi sv.zbog komunista koji su vladali u to vreme.djordja iz bosanske posavine.? moji roditelji imaju dosta prijatelja iz Hercegovine sa vasim prezimenom :) hvala jelena zecurica .. juni 2006.15.Nikola s postovanjem magrop (ekonomista) . u 06.serbiancafe.38 (*.22 (registrovani član) ja se izvinjavam sto dosadjujem hercegovcima..34 (registrovani član) Postovani prof. juni 2006.14.34 (registrovani član) Zurovaci su poreklom iz okoline Niksica. juni 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa Mozete li mi reci nešto više o poreklu porodice Stajic iz jugovica kod Gacka. juni 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ali ti ipak hvala. u 07.. u 06. u 00. Srdacan pozdrav! JOKANE (junak) . u 21. Ja sam amater u ovome i nemojte mi zameriti na „glupim” pitanjima. u 12.nazalost ne znam ništa vise.9.comcast.net) http://www1.pozdrav svima i hvala na eventualnoj informaciji.slave slavu Vrbica odnosno Lazareva subota.56 (registrovani član) Jel si od oni oko Mostar? domazet ..iz kojih knjiga.au) Jokane.ali nisam sigurna ni da je moj deda krsten.Jovan i BULUT slava sv.net.mnogo vam hvala na odgovoru.10 (registrovani član) Profesore Laketa.16.10. Gde o tome mogu vise da saznam. juni 2006. juni 2006. JOKANE (junak) .16. juni 2006. u 15. juni 2006. u 23.Forumi drjelena (student) .15.objašnjenje nije bas koje ja hoću.9. Minje jel si ti Zurovac? minja 85 .. Kako da istražim svoje poreklo? Htela sam da odem u Nevesinje ili bilo gde drugo. juni 2006. u 06.Ja sam bila ZUROVAC.26 (*. minja 85 .16.32 (*.59 (registrovani član) dragovic drjelena (student) .. ako imate informacije o porodicama:ZUROVAC slava sv.net.pa pokusam da pronadjem nešto u crkvenim knjigama.au) Postovani profesore Laketa.Diskusije .

juni 2006.Sarenac.Jovana. Matovic. STAJIC.Vrbicu)kao i sve porodice u Hercegovini koje svoje porijklo izvode od Krivokapica:Djogovic.Lazara (Lazarevu subotu.Stajica ima u selima Jugovicima i Slivljima(Gacko)u selu Grabovica. u 07. BULUT.Stajic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.interesujeme samo ako znaš ista odakle je Mastilovic familija.net. juni 2006.Mostara i rasijanju.su doselili iz Konavla a odatle dosli u Korjenice i Prebilovce.pa u selo Omedjine kod Trebinja i u Fatnicko Polje i Vlahovice(Ljubinje).34 (registrovani član) Prof. DOMAZET. I mi takođe slavimo Joakim i Anu.Diskusije . selo Vlahovici između Ljubinja i Stoca? sinisa minja 85 .Slava im je ???.09 (*. koPoB .19.18.kod Niksica slave slavu Sv.17.18.Zerajic.Barajevu(Bgd)i Bijelom Polju kod Mostara. Moj deda je inače iz Trebinja. Laketa .Nevesinja. Petko i Ivan) Ugrenovici pre XIV veka su dosli iz Onogosta.54 (*. juni 2006.44 (registrovani član) >Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic. u 22. To je sve sto znam.Ima ih u rasejanju slave slavu Sv. Drenici.30.Forumi Pomoz Bog. jer znam tipa koji tvrdi da su poreklom od sokolovica.au) capljina imaš005 (worker) . ludaja . Ti sa Vlahovica sto pitas mogao si reci koja ti je slava za početak. Ima li iko informacija o Domazetima. septembar 2006.Od Njih su Domazeti na Glasincu.Nikolu.Nevesinje).com.slave Sv. u 16.net) http://www1. u 19.au) Evo nekih odgovora na Vas pitanja : ZUROVAC. Navodno četiri brata (Borko. u 06.ima ih na sirem prostoru Hercegovine.comcast. juni 2006. su porijeklom iz Niksica.u Nevesinju i rasijanju. jer mastilovina i sokolovina su jedna pored druge na isgorima .html?157[1/26/2013 7:19:44] .vode porijeklo od Kaludjerovica iz Bjelopavlica koji su presli na Padjene kod Bilece.21.serbiancafe.Predolju kod Stoca u Ulogu i Nedavicu(Borac. juni 2006. Dao mi je tata kopiju genealogije (muska strana) za Miljanovice. samo ocu da potvrdim dali ima tu nešto.Milovic. u 00. Miljan.39 (*. sinisa domazet .starinom poticu od KRIVOKAPICA-CUCA iz Kobilj Dola.Istog su porijekla Domazeti u Foci.59 (registrovani član) pozdrav.

com) HTFH rajvoSa-ba (shupljiranje) . u 14.u istom selu ima druga linija Kecmana koja nije u srodstvu sa ovima navedenim.com. Takođe sam čula da je jedan od Kecmana koji je davno emigrirao u USA. Vartolomej i Varnava.22.Savan.. tad sam ih uspjela popamtiti .02 (registrovani član) Da li neko zna nešto o porijeklu prezimena KECMAN? Ima ih jako puno u krajini (RS). juni 2006.dok jedan manji dio je crne kose. da su jako svijetle kose i nebo plavih ociju.Forumi Dragi Profesore Laketa.Recimo moj djed je bio iz ove druge „tamne” skupine.49 (*. Inače moj stric je pominjao da nam je poreklo od Ozrinica ali dalje informacija nemam.kao i greške u godinama rođenja osoba koje su danas žive.----.Opet jedan drugi Kecman .24 jun.licnosti ili istoriskihdokumenata.22.serbiancafe. srdacan pozdrav a isvim askrabama /askrabicima/ velemir TYYY . u 05.Tako da mi on bas i ne djeluje nešto ubjedljivo sa svojim „pisanijem rodoslova”.Milorad(moj djed).David.3.Moj djedo mi je pricao kako je davno neki pop Savulj/Savan dosao u okolinu danasnjeg B.Moj djed je znao imena svih njih . juni 2006. juni 2006. ali njegov otac je bio plav/plave oci.beobug.preko danasnje Rumunije do Indije. Hvala na odgovoru ! Slava Domazeta iz Vlahovica je Sv.jer se vjencavaju jedni sa drugima.5.Ja sam bila djete kad mi je to pricao u vise navrata..u kojoj nije uspio da poreda pravilno žive potomke.2. a majka crna kosa/tamne oci/jako svijetla put.Savulj/Savan.Objavio je knjigu u BL.4. sto je vjerovatno od nje http://www1.au) molimgospodina laketu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Slave slavu Sv. istrazivao porijeklo i po njegovoj teoriji porijeklo vuce od „Luzickih Srba” sa podrucja danasnjeg Berna u Svajcarskoj.Takođe.Znam ovo:1. mene konkretno zanimaju Kecmani iz Bos Petrovca.24.Imao je 4 sina. rata su preseljeni u Ravni Topolovac kod Zrenjanina. askraba . ali sad na zalost ne mogu da se sjetim svega.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. tamnih ociju . i jako bijele puti.17 (*.a i druge koji bi znali da mi napisu šta znaju o prezimenu askraba ili askrabic sa navodom nekih godina . čak mi je nabrajao imena po liniji koja ide do njega u kojoj je on sedmi.----. je u istrazivanju dogurao u suprotnom smjeru.Da su srodnici morali bi se bar nekad pokazati u porodu neka mentalna bolest.Karakteristicno je za vecunu njih .7.Diskusije .Petrovca i tu se nastanio sa porodicom.6. U rodu su sa Kovacima verovatno iz istog kraja (Vlahovici) dok smo sa familijom Colic (konkretno familija iz koje je i Zdravko Colic) u visevekovnim kumovskim vezama. pa se kod nekih ne zna ko je kome roditelj a ko kome dijete. Posle II sv. Nikola.Mile. u 08.

Svaka ti cast Srbine. u 07. u 21. Ubrzo za dan dva slijedi opsirnija informacija o Vasoj porodici i time će biti dat odgovor na Vase pitanje i zadovoljena Vasa znatizelja i mnogih naših citalaca koji su i ranije pitali za ovu uglednu srpsku porodicu sa prostora RS i BiH koja kao i mnoge druge porodice živi u rasijanju sirom ovoga bijelog svijeta. juni 2006. Ko si ? Šta si ? Ko su bili tvoji preci da sutramo mogo reci svojoj djeci.Ako neko nešto zna pa bio ljubazan da to i napise .napisite!Hvala unaprijed! Porijeklo .26.smo Srbi tako rade i korjene svoje traže sade.26 (*. juni 2006. juni 2006.Laketu! Nikad Vas ne pitah da li znate nešto o prijeklu mog prezimena-PAZIN?Ako znate nešto.30.evo dok ja ovo pišem privodi se kraju prvo poluvrijeme utakmice Argentina Meksiko 1:1.Forumi naslijedio.36 (124.19 koPoB . u 15. naj ljepse mu se zahvaljujem. u 07.com) poreklo Piplica .57 (*. juni 2006.Diskusije . Laketa .44 (*.a sebe ne raseli”. juni 2006. u 16.prerasla je lokalne okvire i njoj se polemise od N.net) Prezime VUKALOVIC znali ko porijeklo pazin . 0 http://www1. koPoB 11. septembar 2006.Molim Vas.26.hvala na pitanju i informacijama o porodici KECMAN.dali su ikad bili pravoslavni dolaze iz okoline Imotskog Hvala i u napred zahvalanb Dusan damjan555 .Zelanda do Kanade.30 (*.aol.teol.27.serbiancafe.*) Pozdrav za prof. u 20. Sam Bog zna šta je tu istina.pozdrav i duboko postovanje Dusan !! dejovuk . u 11.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com) prof. juni 2006. u 00.34 (registrovani član) damjan555 .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ovo je po tome svjetska tema. Da sjetih se još i ovo. ovaj prvi sto je istrazivao iz USA. Nije loše znati. Srdacan pozdav svim citaocima SC i uzivajte u fudbalu.com.Laketa ? Poreklo Imena Piplica (okolina Imotskog)dali su ikada bili Pravoslavni.sympatico. oktobar 2009. Sarajlija.ca) Pozdrav profesoru Laketu.24.aol.28. navodi da je izvorno prezime KEC a da je kasnije dodato MAN.sjeti se samo one izreke na početku ovoga rada:„Hercegovina čitav svijet naseli. i ako vidim da se uglavnom polemise o Hercegovcakim plemenima :))) Prof.au) Za „rajvoSa-ba” Ovdje ne polemise samo Hercegovina već čitav svijet.45 (*.26.128.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.au) Poslije duzeg vremena i fudbala evo i mene da odgovorim na neka Vasa pitanja:„za rajvoSa-ba”najgora je olako obecana brzina. u 10. juli 2006.Unapred hvala.yu) http://www1.39 (*.09 (*. Ceranici poticu od CEROVICA od Novice Cerovica koji je ubio Smail-agu i njegovu otsjecenu glavu.7. Slave Nikoljdan.29. Niksic kao i Vasa porodica koja živi na Oblju i rasijanju.25 (registrovani član) Vozdra! Molim gospodina Laketu da mi da ako ima ikakvu informaciju o prezimenu Masic (s kao solja i c kao celav). u 04. Vukalovic.hvala puno.8.kao trofej svoje ratne sreće odnio na poklon vladici Petru II Petrovicu Njegosu. CERANIC. Moji su iz Kalinovika i slave Djurdjevdan. u 03.46 (*. juli 2006.Masic i Mojsilovic nemam za sada nikakvih podataka.05 (registrovani član) Mozete li mi reci nešto više o poreklu MOJSILOVICA iz okoline Uba.eunet.30.Risto Ceranic napisao je knjigu pod nazivom 'Genealogija Ceranica sa Oblja' ali nije precizirao odakle smo tačno dosli (Crna Gora naravno) i da li ima nekih porodica koje su možda promijenile prezime vremenom. juni 2006. devica .Diskusije . su bratstvo iz plemena Zubaca.valjda ću to odraditi do kraja ovog mjeseca. u 09. Vama su srodne porodice Zelenovic i Cerovina i svi slave Djurdjevdan. Za porodicu PIPLICA nemam nikakvih podataka kao i za porodicu PAZIN.neobee.8. Ako znate bilo šta.html?157[1/26/2013 7:19:44] . anovi (doktor) . Hvala puno! ZUBACKI VOJVODA . Ceranica ima da žive u Popovu polju. juli 2006.serbiancafe.Prije toga su mnoge Srbe pobili i raselili u znak odmazde za Smail-aginu smrt. Za Trifunovic.Cadjar (Piva).Forumi Pitam za porijeklo prezimena Trifunovic. Srdacan pozdrav mililili .com. Zeljela bih da znam nešto više o prezimenu Ceranic.net) PITANJE ZA UVAZENOG PROFESORA LAKETU: DA LI ZNATE Nešto O PORIJEKLU PREZIMENA PAŽIN Prof. u 19..Ja Vama obecah da ću napisati nešto više o porodici Kecman ali nikako ne mogu da dodjem do knjige o toj porodici.poslije ubistva Smail-age Cengica 23.1840 godine. Moj stric mr. juni 2006. homosapiens (student) . laketa .9. juli 2006.Miholjacama (Gacko).55 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije. u 06.Turci su raselili Drobnjak.. Vode poreklo iz Bosne i slave slavu Svetog Savu i dan danas.2.

uskok2 (buntovnik) .сурфујући по Интернету.U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki PRIBIL PAVLOVIC iz Trebinja 1375 godine.Znam da Dzakula ima u Mojkovcu u C.наишао на ову тему.49 (*.Србија. Iz ove stare porodice poticu mnogi ali ne svi Pavlovici.odakle poticete i tome slično? Rekoste da slavite Sv. Замолио бих господина Лакету.9.10.au) Za„crno-belo”.Nikolu.Diskusije .ne radi mene nego radi Vas koji još tragate za svojim porijeklom i korjenima.yu) Opet u vezi prezimena Dzakulaa .На подручје Љубовије Павловићи су дошли сигурно пре почетка 20.уз коментар да је ово што радите заиста племенит и хуман посао.pozdrav tebi i svim citaocima SC od mene! O Vasoj porodici Dzakula mogli ste nešto više reci:gdje živite. Iz Unca su se raseljavali na mnogo strana pa su se jako razmnožili i stvorili jako bratstvo u Bjelajskom i Bravskom Polju oko Petrovca.дајем и додатне податке. odakle su pobegli zbog krvarine. Predanje kaže da se tada doselio otac s tri sina: jedan je bio pop.Markovivici.00 (*. jedan težak. crno-belo .com.Славимо Светог Игњатија.Nikolici i još neke su najbrojnije srpske porodice. Kaži prijateljima i poznanicima ako su u mogućnostima neka čitaju ovaj moj rad. u 08. Оно што ја знам.да ми пружи нека сазнања о пореклу Павловића. hvala za pozdave i komplimente. u 16.com.zivjeli smo na teritoriji R Hrvatske. Моји Павловићи су из Љубовије. Zatim pominju se Radoslav i Petar Pavlovic. juli 2006. С обзиром на то да је Павловић једно од најчешћих српских презимена. Laketa .yu) Случајно сам. Pozdrav Prof. PAVLOVIC. Od http://www1. a jedan čoban.interesuje me još da mi kazete u vezi prezimena Jerosimic sa istih prostora koji slave SvArhangela Mihaila.37 (registrovani član) Kecmani su se doselili oko 1620 godine iz Crne Gore u Unac. do unazad 10 godinana Kordunu i Baniji slavimo Sv.kao knezovi i gospodari oblasti Konavala kod Dubrovnika.eunet.Forumi Interesuje me porjeklo prezimena Dzakula koji slave krsnu slavu Sveti Nikola.dakle sa prostora smo Krajine.Jovanovici. juli 2006. Laketa . u 19.село Доња Љубовиђа.serbiancafe.8.hvala na pozdravu.Pavlovici kao Petrovici.au) Za „devicu”.tvoja porodica je veoma stara srpska poridica sa prostora Hecegovine.Gori i to je sve za sada od mene. juli 2006. Велики поздрав.Nikolu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juli 2006. u 17. Све најбоље и унапред хвала! Prof.и јако ме је заинтересовала. u 11.11. devica .09 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Oni su bili vlasnici sve zemlje od Konavla preko Rudina Gacka i Istocne Bosne do rijeke Drine.а да су нам се преци презивали Јаблановић.века а можда и доста раније.8.додуше незванично.ако може.или из Вишеграда.је да водимо порекло из Херцеговине.то заиста не знам.34 (*.co. juli 2006.

hercegovackoj vuko. Također. Od njih se odvojila jedna grana koja se naseli u Palanku u sanskoj regiji. tu se zadržaše 10 godina. Bartolomeja i „odavno su na tom mestu”.html?157[1/26/2013 7:19:44] .koriste ga svi hrišćani. Kecmana je oko 1920 godine bilo u Suvaji. a u Okruglici jedna.de) jeli „profesoere”. Bukovača .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Tada je u Bukovači bilo svega tri kuće i to Kecman .serbiancafe. Slave sv. prof. u 15. Ovi Kecmani .možda sam malo dosadan.ini. Pavlovici dolzi od PAVLE. U gradu Petrovcu ih je bilo dve kuće s istom slavom i doselili su se tu iz Drinića oko 1890 godine.Slovaka. a druga grana se naseli u Drinić. U Drinić se Kecmani naseliše iz Unca iza podizanja Petrovačkog grada. Mozete li vi to „profesore” da potvrdite a da ne zacrvenite???? koPoB .. tu su „odavno” i nezna se da li su se odcepili od onih Kecmana u Uncu ili u Driniću. u 12. septembar 2006. Cojić (Bravski Vaganac) i Nikić (Dževar i Bare) i oni već važe za posebne organke. u naselju Trnovac.t-ipconnect. Svi Kecmani i njihovi pomenuti ogranci slave Sv. U Krnjoj Jeli ih je bilo 5 kuća. dok su drugi došli iz Drinića.svi redom postali od nekog Pavlovica iz Gornje Mrdulje u ist.30. juli 2006. U Srednjoj Smoljani je Kecmana bilo oko 1920 godine 6 kuća. Ševo i Stupar..dr.eunet.dve kuće u Budžaku. četiri na Avali.Diskusije . Dragić (Gornja Vođenica i Pučenik).35 (registrovani član) devica . u 16. godine.kad je istina toliko bre jednostavna.34 (*. Bakrač (Kapljuv i Bravsko). Tubin (Rašinovac). Kecmani zvani Gagići su se naselili „davno” iz Unca.ing.. Oni su se odselili iz Unca oko 1820 godine na Kapljuv.Hrvta. a još dve kuće posle 1878. Slave istu slavu kao i ostali Kecmani u okolini.od Rusa preko Srba do Hrvata.Gagić.Gagići spadaju u najstarije familije u Bukovači i tu su se doselili u vremenu od 1770 do 1780 godine. Iz Bukovače se odvoji jedna grana Kecmana oko 1830 godine i naseli se u Bjelajski Do gde ih je bilo oko 1925 godine 5 kuća dok ih je u Janjilu bilo 4 kuće. Tu ih je bilo oko 1920 godine 41 kuća. Vartolomeja.Forumi ove njihove loze su se odmetnule porodice s novim porodičnim imenima kao što su Prošić( u Smoljani i Palanci).11. godine.Vaso Vasojevic . juli 2006.zašto bre lebetai pišete takve gluposti. pa se onda naseliše u Smoljani. kod Bosanskog Petrovca četiri kuće. Od ovih se naseli jedna kuća 1907 godine u Busijama.ali sam nestrpljiv pa se zbog toga izvinjavam.11. u Kapljuv se iz Drinića naseli jedna kuća Kecmana oko 1820-1830. ali svakako prije 1800-te godine.17 (*. Jedino ako mozete lebati vasega da dokazeze da su hiljade i hiljade Pavlovica Rusa.Bugara. četiri u Podbukovači i jedna u Podđurinovači.Dakle u vezi prezimena Dzakula ponavljam do rata u Hrvatskoj zivjeli smo na prostoru Republike Srpske Krajine na Kordunu selo Slavsko polje slavimo http://www1.yu) Dragi profesore..

Dragića 3 kuće u 2 naselja i Prošića 12 kuća.45 (registrovani član) uskok2 (buntovnik) . pa čak nisam ni bio blizu njih. U Krupi je bila tada jedna kuća Kecmana. Dragića 2 kuće. u Ljusini 2 kuće. ili su ista krv. U Matavažima 1 kuća. u Podvranu 2 kuće. Ćirići(slava sv. godine). a doselili su se iz Velikog Radića oko 1840 godine i zvali su se tamo Kecmani.Vasa Vasojevica. od roda su Kecmana i tu su se doselili od Rujiške gde je bilo 6 kuća Tubina. zatim su odatle se naselili u Zmijanje i tek su onda odatle otišli za Unac.11. u 15.28 (*.Toliko precizno kao da se koristio metodom izotopa .jer i ne vidis da je svrha ove diskusije da utvrdi ko je ko i da razdvoji Pavlovice od Nepavlovica i Vasojevice od Nevasojevica.Laketa. hvala i Vama na zelji da pomognete u pronalsku info. KoPoB 11. nisam Kecman.59 (registrovani član) Rajvo-sa-ba 0 Ne. našao sam još nešto zapisano: da Kecmani nisu direktno došli iz Crne Gore na Unac pa posle se razgranali nego su išli etapno. Vartolomej) .koja vladase srpskim zemljama i dobro se zna sve o njoj ima puno pisanih stvari koje su ostale i koje svjedoce o ovoj porodici i profesor je dobro upratio kud se kretala i raseljavala ova porodica i koje su njeni potomci. juli 2006.11. juli 2006.Pozdrav. Vartolomeja. u Mrazovcu 2 kuće i tamo su doselili s Bjelajskog Polja pre 1850 godine.Forumi Svetog Nikolu Izvinjavam se i istovremeno zahvaljujem . u Pučeniku je bilo tada 2 kuće i oni su došli tamo iz Drinića pre 1878 (okupacije Bosne od Austrije). slave sv. u 21. a različitih prezimena) Kecman. juli 2006. oktobar 2009.sto naravno nije bio u mogućnosti . u 19. i ako jesi iz kog si mjesta? Možda smo i rodjaci:))) Prof. http://www1. u 08. rajvoSa-ba (shupljiranje) . Tubina 8 kuća u 2 naselja. Tubin se kaže da su većinom plavokosi i visoki.net) Za ovu sablju od znanja. Jelača 12 kuća u 3 naselja. Imalo ih je u oblasti Pounja (oko 1920 godine) 65 kuća sa 6 prezimena i to: Kecmana 17 kuća u 7 naselja. juli 2006.20 uskok2 (buntovnik) . Prošić.Diskusije .I ti bi i dalje stajao kod iste izrecene gluposti.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Najpre su pali pod Travnik i tu su se zadržali jedno vreme. Vartolomeja i Varnavu i svi su potekli s Petrovačkog i Bjelajskog Polja. U Banjanima 1 kuća.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Pavlovici su stara plemicka porodica. Pounje Za rodove (rod podrazumeva kuće iste krvi i prezimena. u 16. Svi oni slave slavu sv. u Podvranu 5 kuća i Bijelom Brdu 3 kuće.možda i da se to ostvarilo za tebe sabljo nebi bilo relevantno.serbiancafe. :) 100% . u selu Veliki Badić je bila 1 kuća Kecmana. Tubina je bilo u Dobroselu. U Dobroselu 8 kuća.u Krupi je tada bila 1 kuća i tu su se doselili odmah iza okupacije Bosne (iza 1878. Međutim.11.:)) Da li si ti Kecman. Ćirića 13 kuća u 6 naselja.comcast. a žive u više sela.11.37 (registrovani član) **** Hvala naj ljepsa za ove informacije.naravno koristeci pisane dokumente.

u 16. Samo nekoliko muslimanskih porodica http://www1.Naime.rs. u 20.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.oni su se iselili nešto pre 1800 godine za Liku. Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе.html?157[1/26/2013 7:19:44] . за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697.ba/ donibrasko1 . donibrasko1 . u 18.drinic. а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером.Djuradj prezime je sa Banije.12.Laketu ako zna nešto o prezimenu Milanko Krsna Slava Sv. Унапред хвала rajvoSa-ba (shupljiranje) . Nazalost. Hercegovine ili stare Crne Gore i njihov dolazak na ove prostore nije bio direktan nego etapan. Miranje kod Benkovca i Stikada kod Gracaca.Hvala unapred. juli 2006.05 (registrovani član) Zamolio bi za još jednu informaciju.serbiancafe. hvala još jednom. juli 2006. http://www. U Lohovi je bilo 4 kuće Jelača . juli 2006. Vartolomej) .53 (registrovani član) Prezime Milanko se nalazi u Dalmaciji u mestima Muskovci.02 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim informacijama.Evo jedan link na kom se može vidjeti Drinic danas. juli 2006. Milanci. a odatle u Lohovo.12. u jesen 1683 godine Srbi s mletacke strane na celu s Stojanom Jankovicem i ostalim glavarima zauzese Obrovac i isterase Turke.Moj djedo je iz Drinica i imamo kucu tamo. Medvidja. u 20. u 08. Ja ono sto znam je da su Milanci najverovatnije naselili u Obrovacku opstinu iz Like u opstoj seobi Srba 1684 godine koju je predvodio Stojan Jankovic. uskok2 (buntovnik) . живе и има их још у местима Срб. а као раније презиме се помиње презиме Константиновић. sigurno kao i svi ostali na ovom podrucju poticu s Juga.eunet. u 20.Forumi Jelače (slava sv.yu) Замолио бих професора Лакету ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански. Dobrenica 1 kuća i tu su došli od Petrovca nešto pre 1858 godine. године.13.a to je ako nešto znate o prezimenu Nenadic Krsna Slava Sv.Moje je prezime Tubin. sada je najveci deo njih.08 (registrovani član) Zamolio bi prof. juli 2006. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола.12. Karin Gornji kod Obrovca. Кемија .12. Iza njih ostade pusta zemlja. Дољани и Доњи Лапац у Лици.Bijelo Brdo 7 kuća. juli 2006. Tada se povukose muslimani iz obrovackog kraja u Liku i dalje za Bosnu. Dugo sam tražio ove podatke.56 (*.39 (registrovani član) Uskok .12. ako ne i svi rasuti po belom svetu. tj. Hvala unapred donibrasko1 .Nikola prezime je iz Dalmacije.

Kada bi se uzeo DNK rodova Bosanske krajine. u 00.Da bi se popunila praznina i naselio ovaj kraj izvrsi Stojan Jankovic upad u Liku i premami veliki broj srpskih porodica i naseli ih oko Obrovca. možda i do kraja godine ćete imati priliku da poblize saznate vise o prezimenu Milanko. pocevsi od Bravskog Polja pa preko Bjelajskog Polja. Ne znam tačno koju slavu slave. Tako možemo pratiti da su oni s prezimenom Buljevic koji su odselili u Ravne Kotare skratili prezime u Bulj. ali slavu nisu menjali i slava je najznacajniji trag u istrazivanju. Nego iamam pitanje da li prezime Milanko u Bosanskom Novom ima kakve plemenske veze sa Milancima iz Obrovca.Tada se naselise Muskovci.24 (registrovani član) Zahvaljujem Uskok2 na dodatnim informacijama i nadam se da ću doći do knjige. donibrasko1 . Crne Gore i Raske. Prezime Milankovic.13. juli 2006. Like i severne Dalmacije svatko bi nasao svoga rodjaka na drugoj strani.Forumi (kao sto su Berber i Mulin u Bilisanima)nije htelo da napusti svoja imanja te je ostalo i preslo u pravoslavnu veru. srećemo u Baljcima kod Drnisa.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2006. u 21. Mnogi su preseljenjem menjali prezimena da bi zavarali trag. uskok2 (buntovnik) . sanskog regiona.35 (registrovani član) http://www1.45 (registrovani član) Najverovatnije da ima. Jedan ogroman broj familija. U istom selu srećemo i skraceno prezime Gak koje je pre bilo Gakovic. a koji su se opet naselili iz Hercegovine. juli 2006.50 (registrovani član) donibrasko Uskoro. koliko ja znam da će netko da obradi poreklo stanovnistva ovog kraja. juli 2006. donibrasko1 . Inače prezime Milanko je najverovatnije skracenica od prezimena Milankovic. Zelengrad i Medvidja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Najverovatnije da su tada naselili i Milanci. Ta selidba iz Like i Dalmacije je trajala od oslobodjenja Dalmacije i Like od Turaka pocevsi od oko 1700 godine pa do drugog svetskog rata.13. Naime. koPoB . ali ću da vidim uskoro. isto pravoslavne vere. u 23. Ja bih mogao da (kada imam vremena) da ubacujem neke rodove koji su se iselili na ove prostore iz Dalmacije. gospodin Aleksandar Backo iz Beograda radi na jednoj knjizi gde će da obradi naseljavanje i poreklo stanovnistva obrovacke opstine i dakako u njoj prezime Milanko. Ili bi bilo bolje reći da su se vratili svojim korenima koje su napustili njihovi dedovi. Hvala na svima dosad dobivenim podacima.13.serbiancafe.Diskusije . Isto tako su mnogi koji su iselili u Bosansku Krajinu iz Dalmacije i Like otisli dalje za svojom sudbinom i naselili se na Kordunu i Baniji ili se vracali nazad u Liku. Gornjeg Pounja je potekao iz Like i severne Dalmacije. Ja sada nemam nekih podataka o toj vezi. To je prvi put. Bilisane. Ovakvo skracivanje prezimena je bilo dosta često u ovom kraju. uskok2 (buntovnik) . Karanovici u Karan.47 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim podacima za prezime Milanko. On će to da uradi na jedan veoma strucan način.14. juli 2006. u 20. u 16.30.

vjerovatno pljacke dubrovackih trgovaca. oktobar 2009.33 (registrovani član) Nenadića je do ovog srpskog zatiranja 1995 bilo u Štikovu između Drniša i Knina. Kemija .14. Slavili su sv.au) NENADIC.eunet. u 04.serbiancafe.Forumi uskok2 (buntovnik) . A kako je sav narod ovog kraja naseljen od Hercegovine verovatno su i oni jedan ogranak koji se odvojio do svoje matice i naselio ovamo. juli 2006.(Nenadich)su stara srpska porodica iz Popova polja kod Trebinja gdje se pominju u istorijskim izvorima 12.Like i Dalmacije i obradjuje srpske porodice sa tih prostora za koje ja nijesam imao bas mnogo valjanih podataka. u 06.06 (*.S.Trebinjci i Dubrovcani.C. u 12.1328 godine.često se u istorijskim izvorima pominju kao Popovljani. Pozdrav svim citaocima S. u Drnišu i Kninu te u Dabru kod Vrlike. године.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.14. u 00.koja je bila česta pojava u Srednjem vijeku. Laketu i Uskoka2 ako zna nešto o prezimenu Krickovic. kada je protiv brace NENADIC.14.14. Kažu da su decu doneli u sepetima prilikom selenja. Laketa . juli 2006. Унапред хвала Prof. Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе.Zbog toga je zasjedao mjesoviti dubrovacko-srpski sud koji je sudio prestupnicima i obavezivao ih da nadoknade stetu opljackanim trgovcima. juli 2006. koPoB 11. живе и има их још у местима Срб. poseban pozdrav za našeg vrijednog saradnika pod sifrom „uskok2” koji je proširio naše vidike na prostore Bosanske Krajine. Đurđa.yu) Замолио бих УСКОКА ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански.ima ih u Hercegovini (Gacko)u Bosanskoj Krajini i rasijanju. а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером. juli 2006.5.Krsna Slava Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .23 (*. u 13. Kudeljina i Marka podignuta u Dubrovniku tuzba zbog nekog prestupa. u 21. juli 2006.11 (registrovani član) 0 Zamolio bi prof.20 compass . a koji su se opet povracali i naseljavali B.Nikola prezime je iz Like. а као раније презиме се помиње презиме Константиновић. P. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола. tamo su se zakućili i stvorili zadrugu u http://www1. Najverovatnije da su se naselili u Grkovce u Livanjsko Polje. Hvala unapred uskok2 (buntovnik) . Odavde su se iseljavali pa tako je polovicom 19 veka živelo trojica braće Nenadića u „okolici Drniša” (najverovatnije u Štikovu) pa kako im je zemlja bila „pritijesna” podeliše se i dva brata se odseliše za Bosansku Krajinu.14.com.Diskusije . Ova porodica je i danas aktivna. за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697. Krajinu kada ona ostade pusta od Turcina. Ova hercegovacka vlastela NENADICI.Banije. Дољани и Доњи Лапац у Лици.49 (registrovani član) Zaboravih da napomenem da je i Zmijanje bilo veliki rasadnik i nepresusni izvor iseljavanja i naseljavanja Like i Dalmacije.

net) U svojim istrazivanjima prezimena hebrejskih porekla sam naisla i naisla na prezimena Ivekovitz.za poreklo.profesore Laketa.sympatico.07 (*.Ako nešto. Nenadića je iza prvog rata u Rudićima bilo 5 kuća .14. a u Kovačevcima 3 kuće.15.48 (*. juli 2006. juli 2006. Ja ću pokušati da vidim vezu ili bolje reći da li su se Nenadići odselili upravo preko Bosanske Krajine za Baniju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. donibrasko1 . dzoni.hvala vam na vasem trudu i zalaganju.14.trenutno nemate podataka za poreklo moje familije.beotel.com.16.13 (*.au) Za sve NENADICE. Toliko za sada..molio bih ukoliko profesor može da mi napise nešto o mom poreklu. u 06. a to je jako moguće. .net) Od mojih starih sam čuo da se moja porodica Puric.dobijete. u 17.Hvala vam puno. (Ivkovic) bokiku (student) .Dali mi mozete dati neki podatak o http://www1. u 18. Slave sv.Forumi kojoj je polovinom 19. juli 2006.com) Pitanje za uvazenog gospodina Laketu .triera.02 (*. laketa .objavite ovde.mnogih drugih familija i porodica.Diskusije .molim vas. juli 2006. Trifunovic .serbiancafe. Nikolu. juli 2006. pa odatle se jedan ogranak naseli oko 1860 godine u Rudiće u blizini. u 08.koja slavi Arandjelovdan doselila iz Hercegovine u bajinobastanski kraj.50 (registrovani član) Zahvaljujem na iskrenom zalaganju i trudu Prof.46 (*. u 19. u 23.pratim ova vasa objašnjenja.36 (*.sympatico.bilo šta.15. veka bilo 60 čeljadi. puricbb .15. u 20.za pogojnog Zlatana moga kolegu profesora„ stanite galije carske” iz Grkavaca i sina GAVRILA srdacan pozdrav !!!!!!!!!!!!!! Duff . Unapred zahvalan Prof. juli 2006.Laketi i Uskoku2 na datim informacijama za prezime Nenadic. juli 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 18.. juli 2006.comindico.ca) Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu VUKELIC(slava Djurdjevdan). Tamo se izdele i jedan od njih se odseli u Kovačevce u Glamočko Polje.na vasem iskrenom zalaganju.48 (registrovani član) Postovani gospodine Laketa vole bi da saznam informacije o porodici Kulusic is Dabarskog polja sa krsnom slavom Sveti Nikola. Hvala u napred. Nenad vujicic .ca) Hvala vam.15. Nenadića je bilo i u Dabru kod Peručkog jezera kod Vrlike i sada su u rasijanju.14.

Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko. Lazar. Da li mozete da mi kazete odakle su STANICI? Ako sam dobro zapamtila dedino kazivanje poticemo od petorice brace (Ilija. sa 3 sina (Lazar.*) Poatovani Gospodine Laketa.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Moj deda i tata su iz Zrenjanina.Forumi porijeklu Vujicica koji trenutno žive na Romaniji selo Vukosavljevici .com.stoji ta Vasa prica.16 (*. Bio bih zahvalan za informacije: 1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.O tome nemam ama bas nikakav vjerodostojan podatak .38 (194.17.Diskusije . Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine.dk) http://www1. Odavde iz Visegrada presli su u Srbiju Liku i dalje sirom bivše YU i svijeta.106. ali nisam imao neki cvrsci trag.Djuro. Andrija. u 17. GueroLoco (Network Engineer) . Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan.32 (registrovani član) Vidim da ovde ima vrsnih znalaca porekla porodica i familija. u 22.Unaprijed zahvalan veran66 .vjerovatno kao uspomena na svoje selo Stanici kod Niksica iz koga su posli u seobu.*) Stanici iz Zrenjanina slave Djurdjic (16.45 (*. Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? canavms .a dvojica u Vojvodinu. u 20.06 (194. u 17.23 (registrovani član) hey malba ! Poz rodice/rodjak iz Kanade! javi se na email: guero_loco2001@yahoo. Puno pozdrava od Cane canavms .serbiancafe.tele. I ja sam svojevremeno hteo da otkrijem poreklo mojih predaka. Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko.18. juli 2006.au) Za „canavms” i porodicu STANIC. Stanica i njihovih srodnika Andjica ima još da žive u selu Fojnica kod Gacka u Hecegovini. juli 2006. novembar) Prof.a ja sam naso sledeće :STANICI starinom poticu od porodice Drekalovic. Jedan dio Drekalovica otselio se i dosao je u selo Budimlje kod Visegrada i tu se prozvali Stanici.Nikola i ne secam se petog) iz sela Stanici kod Niksica odakle su krenuli u Srbiju. u 01. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini. u 20.treci je otisao prema Sapcu.Dusan. Jedan je ostao kod Uzica.17.17. juli 2006. juli 2006. Volela bih da saznam nešto više i eventualno pronadjem neke svoje rodjake. odakle je najmladji otisao kod onog u Sabac.18.106. Laketa .com Pantic iz Jasene kod Nevesinja . drugi kod Ivanjice. juli 2006.17. juli 2006. Jakov? 2.

Vasi su dosli u Pljevaljski kraj. Canada61 je pitao šta sa prezimenom Pantic.44 (*.au) Za„mane1982” TOMASEVICI.20.ali tu je „profa”koji ponesto zna ali ne sve pa će biti nadam se tebi od pomoći. Prvi put u istorijskim izvorima dubrovackog arhiva pominje se 1296 http://www1. Prof. „SPONA” bona kad si mala bila.dosli su sa Kosova iz kosovske klisure u selo Cadjar na planini Goliji.Diskusije .ca) Postovani profesore Laketa.sto te porodicne istorijske podatke nisi dobro naucila ? Sad kada je prošlo mnogo burnih ratnih vremena teze se dolazi do valjanih i pravih podataka.44 (*. Sada kada sam daleko (i starija) svaki podatak mi je dragocjen.jedan u Kosaticu.Nešto malo postoji u knjizi Milenka Filipovica „Visocka Nahija”.su stara srpska porodica iz dubrovackog zaledja iz HUMA iz HERCEGOVINE.19. ali to sam citala kao srednjoskolka i nije me puno interesovalo.a po nekom predanju Tomas se doselio iz Mojkovca u Prijepoljsko selo Zitin i imao je cetvoricu sinova.com. u 17. tacnije Veljka Pantica.Odatle su se raselili u vise pravaca.Od kojih je jedan ostao u Zitinu.Zitnik i Kamena gora.Prezivam se T0MASEVIC . interesuje me da li imate neki podatak o prezimenu Manojlovic iz Visokog (BiH). u 16. juli 2006.U tim krajevima kažu i da prezimena kao sto su Crnkovic. koje uopste nije spomenuto u ovoj rubrici.Stoji to što ste Vi rekli o Vasoj porodici.Od Tomasevica vode porijeklo porodice Crnkovic i Kolovic i još neke druge na podrucju Mataruga.serbiancafe. Danilova jedina sestra udala se za jednog od Pantica iz Jasene.bell.30.20. juli 2006.Babino. MANOJLOVIC.51 (registrovani član) Pomaze Bog braco moja Srbi Rodom sam iz mjesta Gornjih Babina na putu između Pljevalja i Prijepolja.36 (registrovani član) mane1982 (sef transporta) .Forumi Pantic prezime iz Jasene kod Nevesinja u Hercegovini.NIKOLU. u 10.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. koPoB .Nikola. septembar 2006. oni se pominju i u Babinskoj buni 1875.yu Unaprijed zahvalan spona . Laketa . Tomasevica ima da žive sirom bivše YU i u rasijanju.imeđu Gacka i Niksica Hercegovina.Pominje se u nekom predanju da je jedan od brace presao u islam pa posto se zvao Stevan uzeo je ime Selim pa danas u Pljevljima postoji prezime Selmanovic od Tomasevica.Crikovic i Svicevic poticu od tih Tomasevica. Molim ko kod ima neke informacije o prezimenu može da mi postom posalje na manet@eunet.html?157[1/26/2013 7:19:44] . juli 2006. u 16. ali nazalost bez odgovora.god i predstavljeni su kao HERCEGOVCI.se u istorijskim izvorima prvi put pominju 1452 godine. Gospodin Danilo Maric vjerovatno poznaje odlično to prezime i porijeklo Pantica.jedan u Kozicu i jedan otisao u Gornje Babine. Inače Tomasevici iz tog kraja slave sv.slava Sv.

ispratio sam poreklo Mrdalja do sredine 17 veka u zapadnoj Bosni kod Bihaca.slave slavu Casne verige.Forumi godine izvjesni PANKRECIJE MANOJLOVIC. oktobar 2009. Hoću da dam valjane i istinite informacije onima koji to traže. londza (doktor) .trgovac koji je opljackan u blizini Trebinja i ta njegova roba odnesena je na kraljicin dvor u Trebinje.Zao mi je stvarno. ali koliko mi je poznato.21. Laketi.22. Mrdaci su inače starinom od Kuca.Nadam se da će vam ove iformacije malo pomoći.Diskusije . http://www1.Pozdrav i hvala .Jedan ogranak ove familije živi u Prijepolju .46 (registrovani član) 0 Da li postoji sansa da dodzete do podataka o familiji Topcibasic profesore.21 londza (doktor) .serbiancafe.valjda ću ja ili neko od naših citalaca dati odgovor na Vasa pitanja.30 (*.Divim se vasem radu i mogu vam reći da samo tako nastavite. čini mi se Drekalovica.vijeka gdje i danas žive. u 21.Veliki pozdrav vama profesore.acc01-dryb-mel.Vujicic nije to bas lagan posao raditi ovo sto ja radim. juli 2006. u 21.22. vujicic .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Za VUJICIC. u 21. u 07.georgetown.com.Ignjatija i žive u selu Vujicic kod Brckog gdje su dosli početkom 19.18 (*.Volio bi da mi pomognete ako znate bilo šta u vezi ovoga prezimena. slava je drugacija. Laketa . a sličnost sama po sebi nije dovoljna.15 (registrovani član) Postovani profesore da li imate ikakve podatke o porijeklu porodice .Topcibasic..00 (*. back2krayina .comindi) Oli odgovorit Vujicicu ili ne Prof. u 22.Gore ? U Nevesinju u gradu i selima Ziljevo i Prkovici živi porodica Vujicic i oni slave slavu Sv. Tokom vremena Manojlovici su se raslili sirom bivše YU a ima ih dosta da žive u rasijanju. juli 2006. „Doktore”o Vasoj porodici nemam nikakvih podataka i informacija.jer slave Sv. Drugo. Imate li kakvih ideja o prezimenu Mrdalj? Postoji slično u CG.au) Za „doktora” i Vujicica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juli 2006.Petku koPoB 11.Vujicica ima na Romaniji i vode porijeklom sa prostora Hercegovine ili C.mogu reći da vode porijeklo sa prostora Hercegovine po nekim podacima od Malesivaca.edu) postovanje Igoru i prof. juli 2006. u 19.Ovde u Wollongongu kod Sidneja živi vise porodica Manojlovic.Glavni razlog moga ne javljanja je iskljucivo nedostatak valjanih informacija i budite strpljivi.budite strpljivi g. Mrdak. juli 2006.22.22.Ja vam mogu reći da smo zivjeli u Trebinju.

Herceg-Novi. Od Maleševaca iz Stare Hercegovine. prispjeo Vujica iz Zaslapa (Dobra http://www1. ljudi moji. Evo što ja imam zapisano: Vujičić. u 18. ups. Ninkovići (Žabljak). da li ste razmišljali koliko bi bilo od pomoći da se napravi sajt u koji bih ja mogao da upisem recimo podatak da u severnoj dalmaciji postoji selo Padjeni. iseljenici iz Pive u Tuđinu (Šumadijska Kolubara). odnosno lokalitet Velika Mrdakovica.georgetown.23. JOVAN CVIJIC (njegovo ime se piše sa svim velikim slovima :-) rekao . itd.48 (*. Igore. Stevanovac. Glavat (Grbalj) u 17 v.Diskusije .24 (registrovani član) Za Vujičića. Vraneši (Bijelo Polje). kako je jovan cvijic. Gojkoviće.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Cetinje. BIVOM . ogranak Ćetkovića. nego i nazive brda. od raznije rodova i plemena. u 22. profesore Laketa. izvinjvam se.22. Travice. kao i brdo Kom. ali nijedan živi covek ne može obici svaku cuku i lokvu od zumberka do skoplja i od komorana do severne albanije. Nikšić.s.Forumi Znam da je u CG reč „Mrdelj” bila koriscena za osobu koja ima namrsteno lice. p. u Dolove (Grahovo).com) Jedan vise podatak o Vujicicima Sa Romanije slave krsnu slavu Svetu Petku I ima indicija da poticu sa prostora Crne gore . ja sam ti Vujičić prezimenjače.doseljenik ne dovodi sa sobom u novi kraj samo porodicu i stoku. u 05. Ali ima Vujičića posvuda. Rovca (Podgorica). okuka. veliki pozdrav zemljace! Vujicic . Ista novo? Hvala unapred! back2krayina .comindico. uvala.) odselili u Dobrilovinu. kao i selo Baljci (od prezimena Baljak). da parafraziram. juli 2006. Zašto? Zato sto će u tu istu bazu da neko iz Heregovine unese podatak o lokacijama istih imena u Hercegovini (ukljucujici i staru hercegovinu). reka.23.. Prenćane (Mojkovac). povezivanje toponima može biti od ogromne pomoći. god. juli 2006.07 (*. juli 2006.edu) sad na brzinu. Od njih su se (1887. doselili se iz Kolašinskih Polja.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. porijeklom iz Čeva (Cetinje). treba nam neka baza podataka. ako me kapirate.

pa ću poslije da pročitam. u 02. juli 2006.edu) odakle je nikola vujicic. inače je iz splita. Baba i deda žive u Gojakovićima kod Mojkovca.07 (*.17 (*. juli 2006.a uzgred toga i do http://www1. a od Vučura: Vučurović u Zupcima (Trebinje).24.24. u 16.. BIVOM .45 (registrovani član) E to ne znam.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. U Zupcima (Trebinje).30.24. a od brata Ilije: Ilić u Krivošijama. Vrgorac. Ne znam koja je tvoja slava? BIVOM . juli 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 02.29 (registrovani član) Još bih dodao za Vujičića da je slava Sv. mislim da je još u makabiju.serbiancafe. a ondje iz Zagarača (Danilovgrad). a tamo iz Šobajića (Bjelopavlići).04 (registrovani član) Imotski. okolina niksica.edu) nema sumnje da je imotski i taj kraj naseljavan početkom 18 veka iz crne gore. drugi ja mislim martin. u 03. Od njih su u Grnčarevu (Trebinje). ako se secam dobro.Diskusije . Čini mi se da su njegovi iz Vrgorca.24. jedan se zvao marko. pleme Bjelopavlići. Da li su promijenili vjeru ne znam.Dakle Vujičići sa Romanije potiču od Brda. juli 2006.Joakim i Ana. da bi u II SR najveci koljaci bili dva fratra gudelji. igra za hrvatsku reprezentaciju i pouzdano znam da je srbin. septembar 2006.Petka inače slava brdskog plemena Bjelopavlići. Cuce. tamo ima Vujičića. u 18. Zabrđe (Brijeg). jedan od najboljih kosarkasa.24. back2krayina . u 05. koPoB .georgetown. Vujičići iz Čelinca(Bosna) slava Đurđevdan kao i Vujičići kod Gradiške. od njihovih srodnika i:Vodovar navodno u Krivošijama.48 (registrovani član) Samo da se upišem ovdje. djordje slava) u imotski. od Miloša: Milošević u Dobroti i Riocu (Boka Kotorska).Forumi Bara). ja sam lično naisa u beogradskoj patrijarsiji na podatak o naseljavanju gudelja kojih je bilo (ne znam da li ih ima još) kod niksica (sv.36 (registrovani član) BIVOM .Oni su Od Drobnjaka. back2krayina . Piva. kao što ne znam od kojeg su plemena. odnosno cijelo područje zapadne Hercegovine i Primorja bio je od strane Vatikana i Franjevaca konstantno po pritiskom pokrštavanja. To je dovelo do čisto katoličkog područja. u 03.23. Slava Sveti Stefan Dečanski. došli iz Foče Vujičići od plemena Ugrenovića (Nikšić) slava Sv. juli 2006..georgetown. a gudelja je valjda bilo/ima srba oko trebinja. Makarska. Djevojačko prezime mi je Fuštić. juli 2006. pozz! _nova_ .

com) Veliko hvala i puno pozdrava za BIVOM ali dje je to Brdo dje su ti Bjelopavlici kome mjestu je to najblize . BIVOM .. nastalo od imena Vujica. u 09.rastko.html back2krayina . u 16. svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka. sa prezimenom http://www1.comindico.Diskusije . ljudi moji. U osnovi ovo prezime je patronimičkog porijekla. U današnjoj Crnoj Gori njen sjeveroistočni dio.Pošto živim u inostranstvu i prvi put kad budem na holiday možda bih to i obisao Odgovor za Back2krajina taj Nikola nije mi rod u suprotnom nebih igrao za Hrvate BIVOM .25. Valja naglasiti. je djevojački Vujičić. Vujicic .25. ko bi to znao napraviti. u 08. u 05. sjev. maks LUBURIC? Ili bivši hrvatski vojni atase u briselu. juli 2006. oduzmi. očeva majka (Mojkovac). Zato morate imati na umu da valja naći poveznicu između vašeg današnjeg prezimena. juli 2006.serbiancafe.20 (registrovani član) Moja baba.. a mi ne znamo! _nova_ . a seobe su isle od istoka na zapad. vujicicu. kuku nama. Evo ti karte na ovoj stranici: http://www. u 12. saberi. već oblast Brda. juli 2006. ne bi on bio prvi ni potonji crnogorski ustaša.yu/rastko-cg/povijest/plemena/plemena.24. u 07.19 (66.Forumi „Hrvata” na ovim područjima.14 (registrovani član) Nije to Brdo. juli 2006.. sad vidim da ima selo KORLAT kod ljubinja. Svi današnji Vujičići i Vujčići dobili su prezime po svom pretku Vujici.24.24.44 (66.208.43 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. šta mislis odakle je starinom jedan od najvecih ustaških koljaca. Drobnjak? odakle je starinom ANTE GOTOVINA? Video sam na ovoj diskusiji da ima Srba sa tim prezimenom u hercgeovini.*) nemoj se vredjati. juli 2006.*) ovo je već previse. ako momak uopste o tome i misli.!? Pa sigurno ima još milijun stvari povezanih. odakle Djilasi u severnoj dalmaciji? Miljanici? Crnogorci (prezime u selu Polaca)? Macure? Da ne nabrajam. Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime.html?157[1/26/2013 7:19:44] .org.208. juli 2006. back2krayina .48 (registrovani član) Da rezimiram u vezi Vujičića.24. U zadarskom zaledju.. dalmacija ima prezime Korlat! Odakle ovo dolazi? Moramo neku bazu podataka.

juli 2006. u 05. na primer da uzemmo sinjksu krajinu. a u većini slučajeva su porijeklom iz Stare Crne Gore.Forumi vašeg starog bratstva. Pive.46 (*. a živi u istom selu na primer u dalmaciji sa karakteristicno hercegovackim prezimenima susednih porodica. a tražiti korijene pod istim tim prezimenom unazad 300-400 godina je najblaže rečeno glupo. narodne nosnje.a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost. juli 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. jovicevic i sl.Ali se neslazem sa tim da je uopste bilo rijeci o promjeni prezimena Kao sto isam rece BIVOM da je SVETA PETKA krsna slava Vujicica sa Brda i Bjelopavlica a moji tu slavu slave jedini na Romanijskoj regiji i niko više odakle ta slučajnost.25 (*. i ovo par hrvata što se javilo su dobro zapazili da se ne može na osnovu 0 patronimickog prezimena izvoditi zakljucak o etnickoj pripadnosti prezimena.A poznato je da je to rijetka slava uopste.*) tako je. Ne zaboravite slavu. ne vuce isto poreklo. a vi se nađite sami. jer je ocuvala mnogo arhivske gradje koja može pomoći. Vujčići nisu svi od istog roda. Zato velim da današnji Vujičići. u 21.21 back2krayina . u 05. ali ipak postoje određena imena karakteristicna za odredjenu regiju ili čak veru. jovanovic.25. http://www1. tkao da je jako teško braniti nesrpsko poreklo prezimena jovic. Paušalno donositi zaključke na osnovu današnjeg prezimena. rodjake i sve one koji znaju priče i predanja o vašem rodu. Ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. osim toga.15 (66.25. juli 2006. Brda i Stare Hercegovine. Grahova. Nikšićana. Maleševaca. gdje je i jako često ime Vujica. Drobnjaka.26.ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. Samo na taj način može se doći do saznanja o porijeklu.acc04-dryb-mel. ako patronimicko prezime samo po sebi ne govori o etnickom poreklu. dalamcija je vrlo karakteristicna po tom pitanju. Dejan.Diskusije . u 18. koPoB 11.43 (*. Upitajte svoje đedove. ona je uz predanje najvažnija poveznica sa porijeklom (ukoliko nije mijenjana).comindic) Nadao sam se malo konkretnijem odgovoru ali otprilike sve se to temelji na pretpostavkama donekle to irazumem .ali je to raritet”.Z .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Bjelopavlića i još kolikijeh srpskih plemena. Laketa . u 11.26. juli 2006.au) Za gospodina pod sifrom„BIVOM” „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. ono u kombinaciji sa znanjem o migracijama. teško je zamisliti da osoba koja se preziva ivanovic.yu) Da li neko zna odakle su poreklom Zurovci iz Grabovine kod Capljine?Unapred hvala! Vujicic . ali to je raritet. sa nacinom govora. i drugih relevantnih pokazatelja može doprineti relativno tacnom odredjenju porekla porodice. Zubaca. oktobar 2009. Ima ih po svim zemljama.serbiancafe. Ugrenovića.com. Vujičića ima od Kuča.208.co. Prof.

Mrkonjic(1462) 57. u 06.Vasiljevic( 1282)11.Lalovic(1470)60.Ratkovic(1372)30.47 (registrovani član) Za Vujičića.Petka je slava plemena Bjelopavlića.Jovanovic(1421)47. Mislim da jasniji nisam mogao biti.Ducic(133 5)20.Srdjevic(1403) 41.30. Romanija je naseljena sa Srpskim elementom Hercegovine. koPoB . Slava Sv.Jugovic (1423)49. To su sledeće porodice hronoloski poredane prema godinama javljanja : 1.Baranin(1376)34. http://www1.Diskusije . a za detaljnije podatke moraš pitati rodbinu.Andric(1439)54.LAKETA (1686)itd.Stankovi c(1372)27.Stanjevic(1312) 12.Markovic (1416)45.Vladislavic(1376)35.Vojinovic(1327)16.Vukovic (1219)4.Grgurev ic(1432)52. juli 2006. Vjerovatno su tada imalu drugačije prezime. i tvoji su vjerovatno na Romaniju došli iz Bjelopavlića.Ljubomirovic(1194)3. nije mi namjera ulaziti u debatu ali moram stati u obranu svoje teze.09 (registrovani član) Profesore.Bratic(1335) 21.Jaksic(1441)55.Brankovic(1375)32.26.Nikolic(1342)22.Cudi me da ti koji se javljas sa veoma kvalitetnim postovima dozvolis sebi ovakav previd da nekazem neku grublju riječ.Drugovic(1249) 5.Pavlovic(1375) 33 .Skalji c(1474)59. u 16.Aleksic(1429)51.Milosevic(1372)28.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe.Nenadic1328) 17.Batal(1254)8.već je plod ne znanja i ne obavijestenosti. Brda i Crne Gore.Ivanovic(1333)19. Valjda je neko nešto upamtio ili zapisao.Stefanovic (1434)53.Gojkovic(1372)31.Ljubibratic(1397)38.Dancic(Danicic(1411)43.Dulic(1325)15.Novakovic(1386)36.Popovic(1329)18.26. pa su po svom pretku Vujici dobili prezime Vujičić. septembar 2006.Rajacic(1419)46.Bogicevic(1422)48.Radi istinitog informisanja naših citalaca SC ja ću radi ilustracije navesti prezimena veoma starih visevijekovnih srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje su i dan danasnji ljeta 2006-og veoma aktivne i takve će otati ubuduce. Tako su i tvoji Vujičići sa tih prostora doselili na Romaniju.37 (registrovani član) BIVOM . Kovacevic (1319)13.Dragovic(1281)10.Kocic(1411)44.Forumi Ne gospodine „BIVOM” to nije raritet niti je glupost kako Vi rekoste.Mrdjenovic(1372)26.Niksic(1399)39.Golemovic(1294)6.Draskovic(1320)14.Radosevic(1254)7. Pozdrav BIVOM .Santic(1451)56.Radojevic(1280) 9.Miloradovic (1372)29.Brlic(1402) 4o.Vukotic(1427)50. u 05.Milatovic(1359)23.Vlatkovic(1405)42.Vidosevic(1186)2. Nitko ne može bolje od tebe znati porodično porijeklo! Mi ti eventualno možemo pomoći sa približnim lociranjem i na osnovu onoga što je već zapisano u knjigama.Bijelic(1370)24. juli 2006.Zarkovic(1396) 37.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Predojevic(1371) 25.Cemerovic(1465)58.

a narod raseljavan milion puta i pravo je cudo koliko se ljudi uopste i secaju i znaju.ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. a reći ću i zašto. Čvrsto stojim iza izrečenoga. Kada netko istražuje svoje porijeklo (primjerice Nikolići.208.ali je to raritet”..*) hteo bih samo ukratko nešto. Ovdje ste nabrojali familije koje i danas nose isto prezime. juli 2006.26. nego su naše zemlje preoravane ratovima redovno.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije . Nova bratstva pamte da su od Aleksića. pa da se sve maticne knjige cuvaju hiljadu godina po klanovima. Pozdravljam Prof. pa ću i ja taj svoj odlomak ponovno citirati: „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. Laketa . Aleksići su na primjer najveće Maleševačko bratstvo i od njih se izrodilo niz drugih Maleševačkih bratstava sa novim prezimenom. u 07. Postoji niz drugih elemenata na osnovu kojih se može utvrditi porijeklo. Zato moj komentar u prepredhodnom postu glasi: „Valja naglasiti.. dakle nisu predmet opste poznate http://www1.” Ja Vas molim profesore da ovo potvrdite. back2krayina .Petku kao i Vujicici u Nevesinju. Ta ista nabrojana prezimena danas nosi uz ove nabrojane.a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost.serbiancafe. Tvoji Vujicici s Romanije slave Sv. ali kada ljudi cija su prezimena nepoznata. a prezime je samo jedno od njih. ali ostajem pri svojem mišljenju.Nije iskljuceno da su iz C.06 (66. ima ljudi kojima je izgleda stalo da saznaju svoju porodicnu istoriju za 15 min.Forumi Možda sam nesretno formulirao odlomak u tekstu.26. svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka. Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Nismo mi skotska.44 (*. i veliki broj drugih familija i bratstava. juli 2006. ali ne uvijek.ti sam nastavi dalje istrazivati svoje korjene i porodicno stablo Vujicic. a nisu istog porijekla. preko interneta.Gore sa Brda preko Nevesinja dosli na Romaniju i dalje u Srbiju i u rasijanje. ili negirate ako nije točno. a radi istorijskih činjenica sam se ogradio sa riječju Raritet! Dakle moja teza stoji.au) Za Vujicica s Romanije:mi sto smo znali to smo i napisali.com. u 12. Nadalje Vi ste me i citirali. jer njih i sam poznajem dosta) ne može se paušalno donesti zaključak da su od starog bratstva Nikolića iz Hercegovine.

jer para nemam da idem u veneciju/bec/zadar/kotor/cetinje da kopam po arhivima.familysearch.25 (66. pa tako redovno gledam google. slovenije. koja država. kad je MARKO MILJANOV upoznao nekog momka. juli 2006. pa onda odlazio kod staraca iz familije. čiji preci nisu zasluzili slavu i zapis od strane pismenih savremenika. bosne.serbiancafe. jer ako bi čuli od mene nešto. ubacite u google elisisland ili ellisisland) gde se može naći imena ljudi sa istim prezimenom. Blago njemu i blago Kucima. možda bi „korigovali” ono sto su mislili da znaju da bi se slagalo. jer je i sam bio svestan da mu otac nije bio poznat covek. pa i nama svim Srbima! koPoB 11. pa se momak nasao uvredjen sto Marko trazi da mu momak objasni od koje je kuce. sad. nemojte se ljutiti. jer sam beogradsku patrijarsiju već prekopao (ima dobrih stvari.s.. pa kad se radilo o mom kraju prepisao fusnote. dok nisu poumirali i od svakog na parce papira napisao sve sto sam čuo. genealogija). ako ništa cvijiceva naselja). svaratim ovde pomalo. iz dobre namere govorim ( a malo iz frustracije sto je ovo lep i tezak posao. kada dakle takvi dodje ovde i kao „šta znate o mom prezimenu”. p. oktobar 2009. hrvatske.. ima ona prica. dok Marko sam veli da nikad nije smatrao za ispod casti da objasni od kojih je. pa sam sad dosao dotle da ne znam kud ću. ali sam pre toga i vremena i truda ulozio da domaće zadatke uradim. dok nisam stigao do kraja.*) uh. pa onda otisao na sajtove telekoma srbije.org (ili net. A Marko Miljanov se razbesneo. Jer je momak drzao da je njegova kuca poznata i da ne mora da objašnjava ko mu je otac i djed. pa odlazio prvi put kod ljudi koje niko moj ne poznaje. ali posetite sajt http://www. razumem naše ljude sto žive u inostranstvu.Forumi istorije. koje godine.. jer se momak ponosio bez razloga i osnova. odakle su usli u ameriku.. pa onda istog starca pitam isto pitanje na drugi način. Poniznost i postenje (uz pismenost) su zato Marka Miljanova nacinili i poznatim i vecnim. Ja sam uzeo ovu novu srpsku istoriju.26. pa onda otisao na www. malo mi sugavo dodje. pa tražio onda te knjige. pa u tim knjigama nasao fusnote. ili com. onda otisao kod drugih staraca pa nisam im hteo reci šta znam dok mi prvo ne kažu šta znaju.Diskusije .208.org/ pa mozete naći mikrofilmove za vase selo. koje mesto. u 21. ne mogu bas lako doći u dodir sa svojim starcima. pa onda tražio te knjige. da nađemprezimenjake. ako imate sreće. eto bacim post da vidim možda nešto iskoci.com pa ubacio svoje prezime (sreća da mi je ruzno i cudno prezime :-) pa poslao e-mail n asvaku adresu koju sam na google nasao. pa onda odem na www. u 12.html?157[1/26/2013 7:19:44] . pa onda zvao telefonom.google.22 back2krayina . koja starost i slično. jer su oni mikrofilmovali dosta u staroj jugoslaviji. 0 http://www1. šta ono bi. eto tako. ala mi je rkatak ovaj kratki prethodni post.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.elisisland...

1172 Taufen 1879-1905 VAULT INTL Film 2343875 Item 3 Fasz.Diskusije .com.. For Indexes to the names of regimental captains and garrison place names see films no. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Note Location Film Fasz. Vi ste ocit primjer upornosti i http://www1. Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah. juli 2006.Church records Austria. mikrofilmovi Title Kirchenbuch. Title Kirchenbuch.asp evo na primer za Trebinje.Forumi evo pregledajte ovaj pretrazivac mikrofilmovanih maticnih crkvenih knjiga. možda nađetenešto.22 (*.serbiancafe.Svaka cast. u 19.au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”. Laketa .Church records Bosnia and Herzegovina. 1172-1173. 1175 Taufen 1905-1913 -. 1986.Tote 1882-1892 VAULT INTL Film 2343876 Items 1 . Text in German. -------------------------------------------------------------------------------Film Numbers 2343875-2343876. BosnienHerzegovina.3 Fasz. Armee.org/Eng/Library/FHLC/frameset_fhlc. Bosnien-Herzegovina. no circulation to family history centers. 1174 Tote 1878-1882 FHL INTL Film 1454038 Item 1 Fasz. Subjects Austria . Yugoslavia. 2002. marriages and deaths of Austria military personnel in Trebinje.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. -------------------------------------------------------------------------------Births.Heiraten 1885-1913 -.26. 35 mm. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Notes Mikrofilm aufgenommen von Manuskripten im Kriegsarchiv Wien. 1878-1913 Authors Österreich.familysearch. http://www. Trebinje . 1878-1913 Authors Österreich. Austria. Trebinje . 2003 Physical auf 3 Mikrofilmrollen .html?157[1/26/2013 7:19:44] . 1442862-1442866..Church records Format Manuscript (On Film) Language German Publication Salt Lake City. Armee. also called Trebinje. 1176 Tote 1893-1913 VAULT INTL Film 2375853 Item 3 Prof. Bosna i Hercegovina.

37 (registrovani član) back2krayina .26 (141.hispeed.hispeed. Tosic .*) pozdrav profesore.44 (registrovani član) http://www1.Gore i to iz nemirne i ratoborne oblasti Uskoci na Zabljaku. u 16. Pozdrav svima.slava ? Tosicu mogao si reci koju slavu slavite ? BIVOM .dobri su i kvalitetni a to sam rekao i u predhodnom postu a evo i sada želim da nastavis raditi uspjesno i dalje na korist i dobrobit naše srpske zajednice na SC.Diskusije .Hvala Prof.Onda nasi citaoci treba da nastave rad sami dok ne dodju do konacnog cilja prave istine o svome prezimenu.27. Ime je dobila po tome sto su mnogi nemirni i ratoborni elementi iz Hercegovine tamo uskakali u bjekstvu ispred Turaka.Loparama u Srbiji i rasjanju.26. u 02.Forumi istrajnosti u radu oko pronalazenja porodicnih korjena i nastanka prezimena. juli 2006.ch) Prof.Stoje Vase rijeci „ne može se za pet minuta saznati sve” treba malo strpljenja i upornosti u ovome teskom radu. Laketa .com.Tokom vremena su se raslili na sve strane:Tosica ima u Bosni na Romaniji kod Sokoca. Laketa . juli 2006. voleo bih cuti vase mišljenje! Pozdrav iz USA! Prof.30.27.tamo nalazali utociste i spas a onda ponovo nastavljali borbu sa Turcima. LaketaDali bi mogli da obradite porijeklo famelije Tosic žive u RS opstina Lopare navodno su doselili iz Crne Gore.com. u 17. u 12.au) Za Tosica:tacna je Vasa porodicna legenda da poticete iz C.serbiancafe.Nisu svi nasi citaoci u prilici kao Vi da rade i da dolaze do svojih korjena. juli 2006.04 (*. Zato smo mi tu. u 20. hvala. koPoB . u 16.27.predio između Bilece i Niksica.AUSTRALIA. juli 2006. juli 2006. Tosici su starinom porijeklom od Miljanica sa Banjana.au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”. Tosic . hvala.27. u 12.10 (*. Prof. svi citaoci SC da jedni drugima bratski pomognemo bez srdzbe i ljutnje na bilo koga.36 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.imate pozdrav od mene kao i svi citaoci SC. Pratim i čitam Vase postove.23 (*.161.ch) Pozdrav svim korisnicima ovog sajta i htio bi da pitam dali neko zna za porijekolo Tosica sada žive u RS opstina Lopare a navodno su iz crne gore doselili.27. juli 2006. Molim vas pogledajte mojih par kratkih postova gore.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2006.Laketa. Hvala na pozdravu.

de) Dzakule su Vlasi Arumuni. Onisu su od tri brata Koje. I. Riste i Toše. u 16. ali su sa 95% sigurnošću sa područja Brda. nasa si dje ćeš. Ne znam ti točno reći odkuda su tvoji doseljeni na Majevicu. i Kojići (slave Đurđevdan. juli 2006. takodjer ako mi mozete nešto reci o prezimenu Jerosimic koje je sa istih prostora i slava im je Sveti Arandjel. Njihovi bratstvenici su Ristići zvani Hajdarovići (slave Tomindan).50 (registrovani član) Ima li iko da zna ista o familiji Topcibasic?Pitao sam gospodina prof. ali pretpostavljaju da su odnekuda iz Crne Gore. Tošići zvani i Hajdarovići i slave Đurđevdan.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Hvala svima . porijeklom iz Hercegovine od Livna.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Hercegovine i Crne Gore. Tošići slave Nikoljdan. Ja ne znam. u 20.28.i pitanje već sam se javljao da mi kazete nešto o prezimenu Dzakula li bi mi mogli nešto više reci i porjeklu prezimena ponavljam mi smo sa prostora Krajine .Forumi Za Tošića. probaš zera odje malo. Uostalom kao i ostali narod sa Majevice. juli 2006. u 19.Sve moguće sam pokusavao ali ništa :Na internet stranicama stalno se pojavljivaju muslimanska imena sa ovim prezimenom sto mi je dosta cudno. II.11 (*.. juli 2006. londza (doktor) . u 10.eunet.yu) Pozdrav za profesora.t-ipconnect. nema te na krajiskim diskusijama njesta.28. Pozdrav.28. Slave Jovanjdan. Laketu ali on nema nikakvih podataka o ovome prezimenu.trazi svoje porijeklo negdje u Rumuniji! back2krayina .serbiancafe. Selo Lipovica na Majevici U Lipovici postoje dva roda Tošića.georgetown. ali ti mi reci jesu li tvoji preselili u Lopare iz ova dva sela.57 (*. blago tebi. Kako sami vele nisu sigurni. a? e.28.. Još su srodni i s Prodanovićima (Đurđevdan slave). Puno pozdrava! Ante_Antic . jadan'ci.edu) opet ti ante.Ako ima ko bilo kakvu iformaciju volio bi da saznam. devica .sa Korduna i slavimo Svetog Nikolu. http://www1.55 (*. točno ne znaju odkuda. Selo Pirkovci na Majevici Tošići iz Pirkovaca vele da su iz Hercegovine. juli 2006.Diskusije .

10 (registrovani član) Postovani g. Prof.yu) Gospodine Ante nisam tražio vas komentar u vezi mog prezimena jer vi izgleda ne znate puno o tome .Djuric.35 (registrovani član) http://www1. juli 2006. Na Vasa postavljena pitanja ja trenutno nemam odgovora i zao mi je stvarno. samo još skokni do sabacke eprhije da vidis za maticne knjige. juli 2006. Laketa. u 20.29. u 21. Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? koPoB 11.28 (*. juli 2006. Pozdrav svim citaocima SC prof. sa 3 sina (Lazar. ali izgleda da nema nikakvog komentara.au) Za citaoca pod sifrom „veran66” Vase porodicno predanje je tačno. jer ti to može značajno pomoći.cable. juli 2006. londza (doktor) . Andrija.22 back2krayina .ne samo da ih je bilo u 18 vijeku već znatno ranije i trebalo bi otvoriti novu temu o srpskim starim imenima. Nešto više i detaljnie ne mogu reci o seobi i dolasku Vasih predaka. u 13.Djogo.Danicic.Odmah da kažem tebi i citaocima SC. Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko.29.00 (*.Laketa . Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan. Jakov? 2. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini. Bio bih zahvalan za informacije: 1.28.Diskusije .roger) Da li bi neko znao da mi napise o porijeklu familije Lale i da li su oni u srodstvu sa familijom Lalovic? Hvala unaprijed.ja sam svoje pitanje uputio profesoru Laketi i molim vas da mi ne pišete veran66 .georgetown.edu) 0 mudro razmišljas verane.Laketa.Gore u Srbiju naročito pred u toku i poslije Prvog srpskog ustanka kada su Srbi u Sumadiji izvojevali konacno dugo sanjanu i zeljenu slobodu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Za citaoce pod siframa :„londza(dokto)”. juli 2006. pre izvesnog vremena sam poslao moja pitanja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Graovac. Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine.29. ja u rukopisu imam spisak nekih starih srpskih zenskih i muskih imena. u 18. oktobar 2009. u 20. Evo jednog kraceg spiska srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje slave Miholjdan: Arnaut.serbiancafe. ili do arhiva sapca i slično.eunet.Crnogorac.11 (*.18 (*. samo treba to malo srediditi. Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko. u 09.Matic.29.bilo je vise seoba Srba iz Hercegovine i C. Lazar. Što se tiče srpskih imena.Forumi tamo daleko . device .com. juli 2006. Naše prezime je po njemu Ljubinkovic.prekucati i spremiti za objavljivanje i nadam se da ću to uskoro uraditi.29.Pavic itd. u 22.„devica” i „tamo daleko”.

Procitah u diskusijama da prezime (pleme) BERAK potice iz okoline Trebinja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Šta prezime Berak simbolizuje? Takođe nasao sam da Beraka ima i kod Francuza. Ne znam šta trazus i ocekujes od „dr. juli 2006. Za „SerbOz”.Laketa . SerbOz .com.net. u 17.serbiancafe.56 (*. a vama profesore ako treba bilo kakva informacija o Trebinju i okolini slobodno me pitajte.drugo se nalazi u ataru opstine Ljubinje.31. u 22. Jedino ne znam kako da dodjem do informacije o porodicama iz sela Glusci u Hercegovini koje su slavile ili slave Miholjdan.ni ti niti citaoci SC.BiH). Inece svi slave Sv.au) Hvala „doktore” na Vasoj ljubaznoj ponudi. juli 2006. juli 2006.. jer ja taj kraj poznajem vrlo dobro.09 (*. Međutim Beraci iz kojih ja dolazim su iz sela Golo Brdo na opstini Knezevo (bivši Skender Vakuf).gdje su ostali do dolaska Turaka. http://www1.ranije sam rekao a to i sada potvrdjujem.. Danas je to selo (zaseok) raseljeno.com. Interesuje me na koji način i kada su stigli u podrucje Bosanske Krajine i da li svi Beraci vode poreklo iz Trebinja.kao cup) od njega nećeš dobiti ništa. Laketa .Hvala lijepa i veliki pozdrav profi Laketi.Forumi Hvala lijepo pro.postoje dva sela Glusci:jedno se nalazi u ataru opstine Metkovic(Hrvatska). Jevreja. Madjara. Prof.Nadam se da će te doći do podataka o familiji Topcibasic i da će te me obavijestiti .08 (*.kada se jedan dio porodice Berak preseljen na Kosovo.09 (*.Laketa .Diskusije . u 22.Tu se radi o jednom običnom provokatoru koga treba izbjegavati i netreba imati nikakva posla sa njim. juli 2006. Kuzmana i Damjana i međusobno se ne žene i udaju sto ukazuje na krvnu povezanost celog sela. u 22. Da li imate neki predlog? SerbOz . informacije koje ste dali su jako korisne.Kako doći do porodica koje slave Miholjdan a poticu odatle? To pitanje postavite na www.nikakav odgovor.Pod pritiskom Turaka kao i ostali Srbi povlace se na zapad i nalaze utociste i zastitu u planinama Dinarskog sistema kod Knezeva u BiH.Ja ću uglavnom nastaviti sa daljnim istrazivanjem o porijeklu.29.S.30.Nemojte se ustrucavat niposto jer cijenim puno vas rad i znanje.au) Profesore laketa ili doktore Londzo.„veran66”.da porodica Berak potice iz okoline Trebinja.(R.virtualnahercegovina/pisma posjetilaca.Valjda će se naći neko da dadne valjan odgovor na Vasa pitanja.30. veran66 .2. Laketa.net.00 (registrovani član) Hvala prof. Hvala unapred na odgovorima.au) Za g. u 07.case”(c. avgust 2006. Pretpostavljam da su Vasi krenuli u seobu iz Glusaca iz Ljubinja.te da se 1335 godine pominju u Decanskoj Hrisovulji.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Prof.au) Dragi profesore Laketa.

Hteo bih to detaljnije da proucim.Da li ih ima u drugim krajevima eks.t-ipconnect. i to po prilično dosta.SerbOZ. avgust 2006.Hvala u naprijed.iako mi u Hercegovini koristimo turcizam samar za konja. avgust 2006.za Basic znam pouzdano. Yuge to ne znam. u 16.srpski rijecnik pa sam tražio riječ Berak. Pasic.Da li ima Beraka muslimana to ne znam. Šta zapravo znaci termin „berak” i da li je tačno.Ja kod sebe imam tursko. No. u 17.sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci sedlo.e šta to zad znaci ne znam. koPoB .38 (registrovani član) londza (doktor) .Veliki pozdrav gospodinu .proziran.To je tačno da vode porijeklo iz Trebinja po mome saznanju.208. u 11. Ante_Antic . septembar 2006.dolazi od pasa. Erak i Bera imaju zajednicki koren.3. i profesoru Laketi.jasan. Hvala vam još jednom na trudu koji ulazete da pomognete ljudima i posto vidim da živite u Australiji može li se znati gde? Ja sam inače u Melburnu. Delic.Znam npr.prljav.I na kraju ako iko ima bilo kakvu informaciju o prezimenu TOPCIBASIC nek mi javi.dolazi od turcizma samar.npr. Ovdje u njemackoj.Diskusije .10 (66.Ima ih i muslimana takodjer.sto na hrvatskom znaci junak.Možda pr.srbizirana iz turskog.11 (registrovani član) Za .navest ću još prezimena koja su hrvatiziran.dolazi od turcizma DELIJA.dolazi od turcizma kara=crn. prezime Kucuk je isto turska riječ i kad prevedes na srpski znaci mali . znam jednog turcina koji se preziva Topcik. Nadam se da je nekom pomoglo.ne želim vam imputirati da je vas pradid bio turcin.tako da vi gospodine londza imate sa svojim hrvatskim i bosnjackim prezimenjacima nešto zajednicko.Ta riječ postoji na Turskom jeziku i kad se prevede na Srpski znaci:bistar.html?157[1/26/2013 7:19:44] .*) http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Karadzic. Beraka ima i dan danas u Trebinju.serbiancafe.Ovako.3.Forumi Hvala vam na odgovoru i za upozorenje na provokatora ali bih još samo zamolio da mi sugerisete gde bih mogao doći do tih pisanih dokumenata o prezimenu (ili plemenu) Berak.no pitacu tog gospodina. da prezimena Berak.37 (*.di živim.30. Nadam se da sam vam nešto pomogao sa ovim mojim informacijama.da nemislite da ste jedini.Serb Oz.tocnije prezime Basic dolazi od turcizma „basa” sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci glava.To je sto sam ja pronasao.kad svi znamo koliko dugo su turci prebivali ovdje.de) Topci-Basic je najvjerojatnije takodjer turcizam. Da se razumjemo.samo su pravoslavci.no turcizmi u hrvatskim kao i srpskim prezimenima na ovim prostorima je sasvim normalan.i dzin=covjek Samardzic. u 16. avgust 2006. Laketa ovo može malo bolje objesniti.tj.mislim da svi znamo znacenje.3.prezime MIskin je isto turska riječ a kad se prevede na srpski znaci . back2krayina . negde sam procitao.

net. Izraelu. avgust 2006.24 (*. u 22.ca) a prezime nikolic? BIVOM .”. lijepo ih pokupite i pojedite. u 03.4.Forumi ne seri da vi hrvati imate svoju „hrvatsku” reč za junaka. jer drugo vam ni ne priliči. Beraka ima i Hrvata koji su pokrsteni to već znate kako i kada ali muslimana Beraka nema pa prema tome ne mogu imati uporista u Turskoj.05 (*.. SerbOz . Možda je vasa tvrdnja i tacna ali kad ste toliki „znalac” onda mi objasnite: otkud reč BERAK u Francuskoj.Drago mi je sto sam dosao do novog saznanja.. u 09. samo ukratko: http://rapidshare.Svijestan sam ja toga da su Turci dosta vladali Balkanom i da su ostavili dosta Turcizama u jezicima sa prostora balkana. tj.26 (*.5. A evo i jedne observacije na vaše inzistiranje. Ja sam u nekom leksikonu pronasao da reč BERAK na staro ugarskom znaci „suma. avgust 2006.. a vi ako želite biti http://www1. Madjarskoj.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.sympatico. sva ova govna što izaserete na ovom topicu..de/files/21122633/Jovo_Bajic_KAKO_JE_POKATOLICENA_ZAPADN A_HERCEGOVINA. avgust 2006.16 (registrovani član) Hvala lijepo gospodine Londza i gospodine Antić. Ovo je civilizovana diskusija i sluzi da ljudima pomogne da saznaju poreklo svog prezimena a time i korena a ne za provokatore. londza (doktor) .4.4. hrabrog coveka? eto novog epohalnog saznanja.4. sumar. avgust 2006. Ne morate biti sarkasticni.serbiancafe. I još jedno vas molim..au) Još nešto za Antu Antica: Buduci da se Beraci spominju 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji kada Turska nije ni planirala pohod na Evropu (učinila je to tek 1371 bitkom na Marici) vasa teza je potpuno deplasirana i bez uporista.4.10 (registrovani član) G Bivom ja sam rekao da ne želim nikoga da povrijedim.net.. avgust 2006. u 19.Svak treba da prihvati stvarnost ma kakva ona bila. vaše observacije ne samo da su prosvjetlile ovu temu nego daju i novo svjetlo u njoj.17 (registrovani član) .Hvala lijepo na obavjestenju gospodine Ante. osijecanin . avgust 2006. u 19. SerbOz . londza (doktor) . Radije prihvatam tvrdnju Londze i zahvaljujem mu na informacijama.html?157[1/26/2013 7:19:44] .au) Gospodine Anticu.Pozdrav svima. u 18.Ja nastojim da nikoga ne uvrijedim u svome pisanju jer smatram da prepucavanje nevodi ničemu.Diskusije .. Taj termin se čak spominje i u Norveskoj a koliko je meni poznato Turci sa Francuzima i Norvezanima nikada nisu ratovali još manje imali dodirnih tacaka..

Unapred hvala atros .januar)i veci deo ove familije je sada u Priboju na Limu (tromedja) mada deo ima i u srednjoj Bosni.Diskusije . krsna slava je Sveti Jovan (20. mislim back2krajina spominjao KORLATE. Možda sam malo 'glupo' srocila ovu moju zelju.hrvati plemici) ana86 (Student) .net) Netko je ovdje.28 (registrovani član) koPoB 11.55 (registrovani član) Neki moji podaci ukazuju na to da moja familija vodi poreklo iz Hercegovine. Još moj pradeda (Vojin) je rođen u Lunjevici. mojoj porodici.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.. Juče sam tražila po internetu o njemu. u 10.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi provokator i tako se ponasati zaboravite ovu stranicu. zatim njegovi sinovi.cgocable.cgocable.serbiancafe. Imamo selo KORLATE kod BEnkovca ( srpsko selo ). da zaboravi reci. u 21. Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima . Juče sam se vratila iz sela. u 11.7. http://www1. avgust 2006. Znam samo da je rođen 1902. bilo o njemu ili o tome kako i gde mogu da nađeminformaciju o njemu. pa ako bi bili ljubazni da mi kazete nešto više.8. ali mene konkretno zanima samo jedan a to je Maksim Petkovic. Unapred bi bila zahvalna svakom ko mi da neku informaciju. Prezime je Salipur. Kako vidim da ima vrlo obavestenim ljudima bio bih veoma zahvalan kada bi neko znao i preneo mi svoja znanja o poreklu familije. Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi. mojoj porodici uopste. Možda kome pomogne ovaj podatak atros . Porodicno prezime je Petkovic. avgust 2006. ali nazalost kad god ukucam 'vojin petkovic lunjevica' pretrazivac mi izbaci uglavnom prezime 'petrovic'. oktobar 2009.21 (*. pa sam u putu između ostalog razmišljala malo o 0 poreklu moje porodice. Ovo ja znam o mojoj porodici.A to isto vazi za sve ostale koji žele se ponasati provokativno. ali ja stvarno ne znam kako da formulisem ili kako vise da tražim o nama.net) A.POzdrav svima salipur (PVL) . Moja porodica 'vuce' korene iz sela Lunjevica(mesto par km udaljeno od Gornjeg Milanovca). ali opet htela bih da procitam i nešto zvanicno o njemu.6. O njemu sam čula razne price. u 03. godine. KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici. tj. avgust 2006. avgust 2006.23 Pozdrav svima.7.41 (*. ili me bar uputite na mesto gde mogu da saznam o mojoj porodici. u 03.

tragamo za korjenima srpskih porodica.cgocable.Uzica do Kosova.39 (registrovani član) starinanovak .33 (*. avgust 2006.serbiancafe. u 11.8. da zaboravi reci.hrvati plemici) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Da dopunim. u 20.slava Sv.Unaprijed hvala.com.8. avgust 2006.13.Gora)za vrijeme ustanka Nevesinjska puska 1875godine. u 00.45 (registrovani član) Postovani prof.Forumi HVALA!!! koPoB .Laketa Zamolila bih vas da mi odgovorite . naravno ako nešto znate o porijeklu srpskog prezimena Serdar iz Like tacnije iz Siroke Kule. Prof.Što se tiče Vase porodice SERDAR to je turcizam i oznacava starjesinu sela.7.13.47 (*.Znam da je malo teze sa srpskim prezimenima iz Hrvatske ali po prici mojih starih licani su uglavnom porijeklom iz Hercegovine ili iz Crne Gore. u 18.po Karanovicima atros . Laketa . Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi.Jovan. Laketa .naime Vasa porodica Serdar potice starinom od porodice Vojinovic koja je vladala zemljom od Dubrovnika do Kotora i preko Gacka. ellas (nastavnik) .su dosli u okolinu Priboja iz Pive (C.39 (*.ima ih u Bosni i oko Novog Pazara. http://www1.yu) Karadzici vuku porijeklo sa planine Karadzice u danasnjoj Makedoniji.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.slava Sv. selo KORLAT je po popisu 1991 godine( 55 % hrvatsko 45 % srpsko ).09 (*.net) A.Nikola.net) atros . septembar 2006. avgust 2006.com.Pod pritiskom Turaka Vasi su u nekoj od mnogobrojnih srpskih seoba dosli u Liku.a slavili su slavu Sv. KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici. Prof.21 (*.Vase porodicno predanje je tačno da vodite porijeklo iz Hercegovine ili Crne Gore.co.30.au) Za „ellas” jeste teško je raditi ovo sto ja i Vi radimo.au) SALIPUR. avgust 2006. u 00. u 16.cgocable. u 13.10. avgust 2006.Diskusije .koja se tako zvala i prije najezde turskih hordi.Nikola.html?157[1/26/2013 7:19:44] . avgust 2006. Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima .

Želina sa Z kao zeleno.html?157[1/26/2013 7:19:44] .znam neke Karišike koji nemaju veze sa BiH).Kako sam već pisao od mojih starih sam slusao da smo poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore a u Bajinoj Basti živi mo već oko 200 god.Laketa . okolina Modriče. avgust 2006. u 21.14.beotel. avgust 2006.već da ljudima pomognem ako ikako mogu da odgonetnu svoje porijeklo i da saznaju svoje porodicne korjene.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. svako z kao zub.14.21 (registrovani član) servus profesore!:) molim vas (a i ostale naravno) da mi kazete nešto o mom prezimenu SALATIC npr.net) Eto. Jovana Krstitelja zimskog. nekada su se doselili iz Crne Gore . ovde se napiše kao ž. hvala unapred nikola salatic vranje puricbb . u 07.13.14.Krsna slava je Arandjelovdan. Unapred zahvalan batun .19 (*.com. koliko mi je poznato.Inače Decanske Hrisovulje.Gospodine Berak. mislim da zadatak nije tezak:) ps. avgust 2006.net) Bio bih vam veom zahvalan ako biste mi mogli nešto reći o prezimenima Panić (slave sv.yubc.14.00 (*. avgust 2006. avgust 2006.yubc.Sad 1976. u 12. Prof.N. Takođe me zanima značenje tih prezimena. nisam mogao da čitam sve ove postove ali kao je već bilo o salaticima molim jedan copy/paste. Mislim da su Panići nekada živeli u selu Želina.dakle kao sto ste primijetili znatno prije pojave Turaka na Balkanu.net) Ponovo bih zamolio postovanog profesora Laketu da mi ukoliko je u mogućnosti pruzi bar neki podatak o poreklu porodice Puric. u 01.Diskusije .13. BiH) i Karišik (Đurđevdan.au) http://www1. posto znam da ih ima i hrvata i muslimana. u 12.com.Forumi Prof. sstriker (kurajber) . interesuje me i da li oni poticu od srpskih salatica (sa bjele rudine).au) Za„SerbOz”.47 (*.14 (*. odakle su dosli i odakle potice samo ime. batun .serbiancafe.48 (*.objavili su nasi poznati lingvisti:Ivic Pavle i Grkovic Milica.22 (*. Ispravno je Želina. iz sela Vranjaka.13.To mi nije cilj.net) Greškom napisah da su Panići živeli u selu Želina. avgust 2006.sa prevodom i komentarima. batun . Laketa .nedajte da Vas poturce sada u XXI vijeku.yubc. Ja se izvinjavam. selo Hreša kod Sarajeva.Ovo sto sam rekao o Vasoj porodici i godini pojavljivanja 1335 u Decanskoj Hrisovulji. avgust 2006.ja tačno ne znam šta znaci riječ berak po kome je Vasa porodica dobila prezime i nebih da nagadjam kao neki. u 12.g. u 07.

Srdacan pozdrav svima a posebno profi Laketi od doktora Miladina T. avgust 2006. u 21..preci su ti najvjerujatnije stari rimljani koje su doselili u danasnju rumuniju. batun ..pa zbog prodora turaka. http://www1.08 (*.39 (registrovani član) Zna li neko porijeklo prezimena DRLJACA.24 (*.15.još jednom hvala Ante_Antic .t-ipconnect.28 (registrovani član) e to znam slava je sveti arandjel. Волео бих кад бих добио још неку информацију о Панићима и Каришицима.17.koji je kupus zvao„salata” te ih zbog toga prozvase Salatici. u 10..Laketa nešto o o porijeklu ovoga prezimena.se nasli u Hrvatskoj. u 14. avgust 2006.Diskusije .yubc. avgust 2006. u 10. што на турском језику значи мешавина.net) Сазнао сам да су Каришици од Васојевића и да су то презиме добили јер је један од двојице браће примио ислам а други није.ca) Postovani profesore Laketa.krstuli. mamadunja (Cvecar) .. londza (doktor) .16.S. u 06.de) dzakule su porjeklom vlasi arumuni.37 (registrovani član) E stvarno mi je toliko zao sto niko nema pravo obrazlozenje o porijeklu familije Topcibasic.17. može se desiti da nešto i naucis! Evo šta ja mogu reci za tvoju porodicu SALATIC. u 18. devica .eunet. avgust 2006.16.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. vladika58 (profesor) .bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula. u 09.Dedijer za njih veli da: „poticu od nekog odbjeglog vojnika”.većinom Dalmaciji. avgust 2006. Bakoc .imenjace moras od početka pazljivo procitati moj rad i sve postove koji su vezani za njega.17.Forumi Za Nikolu Petkovica. па су их преозвали Каришик. avgust 2006.kao i drakuli.Nadao sam se puno da će te saznati vi prof.slava ??? sstriker (kurajber) .ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više.17.BiH.32 (registrovani član) Šta je sa prezimenima Cecez i Zuza? Ja sam od Toholja i u rodu smo sa pomenutim familijama. avgust 2006.Ima ih u bivšoj YU i rasijanju. u 01. budi ponosan. avgust 2006.00 (*.45 (*.).yu) Pozdrprofesoru.15. Salatici su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece(R.bell. Prema svjedocenju Jevta Dedijera u istrazivackom djelu „HERCEGOVINA”.serbiancafe.

te su dosli na Cetinje a odatle 1687 dolaze u podnozje planine Trebjese kod Niksica. Kakvo je Kolesko? Koliko ima stanovnika? Da li neko od vas ima strpljenja da mi malo napise nešto o tom kraju? Kako iz Evrope ili Beograda najbrze stici do tamo? Htela bih da http://www1.18..Mrkovic.serbiancafe.Pojuzina.Kokolji.U srodstvu sa porodicama u Hercegovini koji slave Sv.Luku.Luku: 0 Seslija. или од речи пан (бан).Sudzumi. moje devojacko prezime je Siljegovic.Pekez.54 (registrovani član) Profesore Laketa.23 Alistair (stjuardesa) .Dabarcic. Moja porodica živi u Beogradu.35 (registrovani član) Ah.yubc. Просто ћу помислити да сам ја то презиме измислио.Odatle su dosli u gore navedena nevesinjska sela.13 (*. avgust 2006.net) Прегледао сам разне књиге са српским презименима и занимљиво је како ни у једној од њих нема ни помена о презимену Панић! А уопште није толико ретко нити је тако мало Панића.au) Za gospodju Siljegovic: ne znam tačno porodicno porijeklo i nastanak Vaseg prezimena SILJEGOVIC.Forumi Mozete li mi reci šta znate o familiji Bakoc Alistair (stjuardesa) .Pripadaju grupi vlaha MILOBRATOVICA kojih je po predanju bilo 12: Seselji.com. a stricevi u Novom Sadu.Papici. avgust 2006.Zajedno sa Petkovicima i još nekim hercegovacki porodicama oko sredine 18 vijeka otselili za Rusiju.Diskusije .Krunici.? alistair (stjuardesa) . Bozovici.bivšoj YU i u rasijanju. u 21.Petkovic. Siljegovici su iz mesta Kolesko kod Nevesinja. Možda je samo jednom kao pitomac akademije JNA bio u poseti u Nevesinju.Tomasevici.Laketa .. u 01.Piljevic.18. avgust 2006.ali mogu reci nešto sto će nadam se biti Vama od koristi. А баш ме занима од чега је настало презиме Панић? Да ли је то од некаквог имена. Mene jako zanima.18.. Slave Sv. Laketa i ostali posetioci diskusije o Hercegovini. Po nekim predanjima Siljegovici poticu sa Ceva. oktobar 2009.Rul(Dabarcic)Celebici. u 03.u Bosanskoj Krajini.Kund acine.Bijelovici.html?157[1/26/2013 7:19:44] . avgust 2006.Bjeletici. Tamo u Velikoj Rusiji osnovali doseljenicko naslje Mala Hercegovina da ih u dalekoj i pustoj tudjini podjeca na stari rodi topli kraj HERCEGOVINU u srcu ! batun .Remete itd...18.47 (registrovani član) Postovani Prof. u 08. u 11.Rul itd.18. zahvaljujem na brzom odgovoru! Možda će Igor znati nešto više o Siljegovicima iz Koleska? Čini mi se Igore da ste iz tog kraja? Moj se otac tu rodio i kao ratno siroce.u gradu Nevesinje. proveo vreme po Srpskim Manastirima do zavrsetka II svetskog rata.. u 10.45 (*. Da li imate nekih podataka o poreklu prezimena? Hvala! koPoB 11.Siljegovica ima u nevesinjskim selima Kolesko i Budisavlje.Siljegovici. avgust 2006. i da dopunim. krsna slava nam je Sveti Luka Prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

19.Kolescani kao potomci slavnih predaka od vremena vojvode Koleska nastojali su da opravdaju svoje slavne predtke i da nastave slavne tradicije borbre. http://www1.Diskusije .Andric.Tu žive sledeće porodice:Aleksic.com.g.Laketa.Draganic.kao sto je poginuo tvoj djed 1941 godine.Gornje selo. u 03.Sito i Sikalo(muslimani).Kao uspomena na njih i njihova junacka djela ostala su imena sela Kolesko i Bratace koje razdvaja rijeka Zalomka.6.Pozdrav „vojvoda Kolesko”. avgust 2006. avgust 2006. Kolesko cine sela:Pluzine.Terzic.gdje su se hrabro borili a mnogi i poginuli. u 22.tu su izdahnuli i sahranjeni. avgust 2006.51 (144.21. Laketa . koPoB .Vujovic.Bratic.139.Djogovic.O. Otidji na www.Ribaljteg Morine i Vrtic.Teško ranjeni vojvoda Kolesko i vojvoda Lazar Bratacanin dosli su do sela Neanovici u Slivljima.Drvendzija. Hvala svima! modra rijeka . Srpska vojska iz nevesinjske povrsi sakupila se u Vojnivci. Laketa. Laketa . septembar 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Rijetko je ko umirao u krevetu.Najvecim dijelom svoga toka rijeka Zalomka protice ispod sela Kolesko koje je dobilo ime po legendarnom junaku vojvodi Kolesku.Mucibabic.međutim ja sam srpske nacionalnosti.Buha.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe.ca) postovani profesore mene zanima nešto više o mome prezimenu SAJIN neki kažu da je to jevrejsko prezime.Sasoroga i Solaja(Srbi)i Djumiman.Rilja.Treca Nevesinjska puska 1941 i u poslednjim borbama od 1992 do 1995 kada su hrabro stali u odbranu svoga naroda..23.boreci se:„Za krst casni i slobodu zlatnu” i u toj borbi mnogi su casno i slavno polozili svoje mlade zivote na oltar otacbine. avgust 2006.39 (registrovani član) Prof.Hercegovacka vojska se u crkvi u Trnovom Dolu pricestila i pod komandom vojvode Vlatka Vukovica posla u Kosovski boj.mjesto gdje se sastaje i okuplja vojska za borbu(danasnja Fojnica).dali mi mozete podrobnije reci nešto o mome prezimenu???unapred zahvalna Prof.*) Za Siljegovica i Kolesko.Kostic. Druga Nevesinjska puska 1881/2.Balabani. u 11.Samardzija.selo Kolesko drzi strazu na putu Nevesinje-Gacko i rijeci Zalomci poslije Trebisnjice najvecoj ponornici.12 (*.87.ginulo se mlado na bojnom polju. K.30.Zelenovic.au) VOJVODA KOLESKO .Gaj.21.koji je zajedno sa vojvodom Lazarom Bratacaninom i ostalim Srbima isao u boj na Kosovo 28. Molom vas da kazete nešto o prezimenu ASKRABIC mnogo hvala zahvalna .Forumi posetim.virtualnahercegovina/pisma citalaca/raspitaj se za svoju rodbinu i upoznaj malo bolje Nevesinje.M ilanovic. u 16.10 (210. u 22.1389. Vucinic.sympatico.Pozdrav svima prof.Kovacevic.*) Postovani gospodine profesore Laketa..Siljegovic.Masovno su ucestvovali u svim borbama pocevsi od ustanka Prva Nevesinjska puska 1875.47 (*.

Trebinje.Topik je još jednom da se ponovim izvanredan. u 17.(TOLJ)poticu sa Zubaca kod Trebinja.Gnjato i Stojanovici su im izgleda rodjaci a mislim da je porjeklo negdje iz Popova Polja kod Trebinja? Krsna slava je Djurdjevdan i uspjeo sam da ih nađemjoš na Romaniji .net) Profesor Laketa Prezime Stanojcic ja nisam nigdije mogao naći odkud potijece moji stari po mom proracunu su dosli kod Vrgin mosta početkom sedamnaestog veka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.cgocable.26.slava ? TOHOLJ.com.Gora. rudna .*) jeremici postoje u Srpskom Senmartonu iz Rumunije majka je poreklom Jeremic Prof. avgust 2006.Laketa .Odatle su se raselili sirom bivše YU a ima ih u rasijanju.Nikolu ako mozete pomoći unapred hvala.com.30. u 07.html?157[1/26/2013 7:19:44] .au) Za gospodina „teodosija” Gospodine „teodosije” hvala na komplimentima koji su upuceni meni i topiku a ja cinim koliko mogu da pomognem našim citaocima.serbiancafe.Srodni su im Gnjato(vic) koji su iz Popova polja doselili na Miruse i Vracanovice kod Niksica.kao i po Bosni .Bio bih vam veoma zahvalan ako mi odgovorite konkretnije .Rioca i Gacko gdje i danas žive. teodosije .oko 1695 godine preselili su na Rudine.*) Uvazeni gopodine profesore Laketa .79. Moje pitanje je sledeće : da li znate nešto o prezimenu Cacic (ћаћић)?Gnjatovici . avgust 2006.vidi gore u tekstu.konkretno u Rogatici i Sokocu ali i na sjeveru Crne Gore u Pljevljima. u 22.podjimo redom : BAKOC.31.26.29.21 (*.poticu iz sela Korjenici u Popovu polju kod Trebinja.Nudo.Jedni su dosli kao Bakoc i Bakocevic u Ljubinje. CACICI.Diskusije .ili barem ako me uputite na literaturu gdje bih mogao da nađemnešto blize o svojim korjenima . u 12.31.Nikolu.a slave slavu Sv. avgust 2006. avgust 2006.Grahovo.ali morate shvatiti da su i moje mogućnosti ogranicene te mnogi citaoci ostaju uskraceni za odgovore koje su tražili u vezi svoga porijekla.Igore i svi ostali koji ovdje pišete . unaprijed zahvalan! Prof.poticu iz zupe Arandjelovo kod Trebinja. avgust 2006. u 16. u 20.au) Evo da odgovorim na neka Vasa pitanja.najprije da pohvalim ovaj odličan topik i vasu nesebičnost i toplinu da izdvojite svoje slobodno vrijeme i pomognete našim ljudima u traganju za korjenima .34 (81.ima ih i kod Knina u selima Rastevic i Bilisan i slave Sv.18 (*.52 (82.45 (registrovani član) H V A L A P U N O!!!! Prkos .195.ima ih na Cevu C.Forumi alistair (stjuardesa) . O porodicama CECEZ i ZUZA pisano je ranije. avgust 2006. Vi sami morate nastaviti da istrazujete Vase korjene i porodicno stablo.20 (*. http://www1.Vojvodini itd.Laketa .

Jedan dio porodice Jaksic odselio je u Rusiju.Miloradovica i Vladislavica i tamo su osnovali naselje „Malu Hercegovinu”.djordija Prof.Nevesinju. u 16.a.hvala.Siljegovica.koja starinom potice iz sela Klobuk kod Trebinja.sirom bivše YU i rasijanju.Srbi kao veoma sposobni ljudi. BiH).(O tome sam pisao ranije.09 (*.ac.su stara srpska vlasteoska porodica iz Hercegovine koji se pominju u izvorima dubrovackog arhiva 1441 godine.niste ni odgovorili za moje prezime SAJIN.html?157[1/26/2013 7:19:44] .slavimo sv.gdje su najranije stanovali. Iz srpske porodice JAKSIC koja je otselila u Rusiju vodi porijeklo prvi krunisani ruski car IVAN IV VASILJEVIC GROZNI (1530-1584).S.14 (*. jer bi nas to daleko odvelo a potrosili bi puno vremena.meni se čini da je to turcizam ali nevolja je u tome sto kod sebe nemam nikakav rijecnik stranih rijeci da vidim šta znaci.p.Iz velikog nepotpunog spiska srpskih srednjovjekovnih feudalnih porodica sa prostora Hercegovine treba pomenuti porodicu Jaksic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. septembar 2006. septembar 2006.sirom bivše YU i rasijanju.Vi ako ste u mogućnost uzmite neki od leksikona i pogledate znacenje rijeci sain i biće ti jasije. oktobar 2009.odatle su u jednoj od seoba preselili u Focu i u selo Slivlja u Gacku (R.3.Saina je bilo u Konjicu i izbjegli su u B.Takođe se pominju i u narodnoj epskoj pjesmi : „Dioba Jaksica”.su starinska porodica u Foci a ima ih da žive u selu Slivlje u Gacku.Glavni razlog moga ne javljanja i ne davanja odgovora jeste nedostatak bilo kakvih valjanih informacija koje se odnose na Vase porodice.Luku. U Rusiji su selile mnoge srpske porodice poput Jaksica.Nikolu.neki kažu da je jevrejsko drugi kažu da je njemacko . Ranije su se prezivali STUKELJE po lokalitetu Stukeljina Glavica pod planinom Golijom u C. JEREMIC. Momo Kuveljicu.au) Zahvalna.Diskusije .com.dosli su odnekuda i slave slavu Sv. Evo diskusije.Gori. u 11. Ima ih da žive u Gacku. 0 SrboPeuljanac (Sanjar) 12.54 zahvalna .59 (*.. u 01. u 17.U Nevesinju živi porodica SAINOVIC nisu starosjedioci. Slava ??? JAKSIC. u 04.za pohvalit je Vasa upornost u traganju za vasim porodicnim korjenima kao i još nekoliko naših citalaca da ih sada sve ne nabrajam.sympatico.sto si tako skrt mogao si barem nešto više reci o svojoj porodici KUVELJIC:odakle poticete.Konkretno što se tiče Vase porodice SAIN riječ je stranog porijekla.ca) 0 još jedan pozdrav za profesora.Forumi Takođe pisano je i porodici Askraba(Askrabic)vidi gornji tekst.Petkovica.3.a ja sam srpkinja.gdje živite i tome slično ? Znam samo http://www1. septembar 2006. Tada se pominje vojvoda Sefan Jaksic.dali mi mozete to odgonetnuti nekako inače sve sto znam moji su iz mrkonjic grada.13 KoPoB 12.serbiancafe. momokuveljic . zauzimali su veoma visoke polozaje u Carskoj Rusiji. oktobar 2009.3.).Laketa .yu) interesuje me porijeklo kuveljica.

reditelj Zdravko Sotra i dr. mene zanima dali mi mozete dati sto vise podataka o mom prezimu.Diskusije . imam 25 godina i nekako me počela zanimati historija.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. od kud je doslo. Dakle.30. Slava ??? basbru .57 (*. Prvo da vam kažem.I sto vise o prezimu.poznatih ljudi stvaralaca.3.Ima li šta turskog tu.sezampro.ciji clanovi žive sirom svijeta daleko od rodnog kraja sela Kozica kod Stoca u Istocnoj Hercegovini.Londze koPoB .Dragoljub Sotra koji je napisao knjigu:„Nije moglo sve u zavezanj stati” u kojoj je opisao ovu poznatu i interasantnu hercegovacku srpsku porodicu. u 17.Tacnije. su stara srpska porodica iz sela Kozice kod Stoca. http://www1.5.Dali ime prezime Begović veze šta Begom ili obratno. intelektualaca među kojima su slikar Branko Sotra. u 16.6. septembar 2006.3. Zanima me isto dosta o Turskim napadima itd. ja se vam javljam iz Ljubljane. tko su bili i koji narod je to bio. septembar 2006. Prof. Ova porodica je dala nekoliko istaknutih.I dalje tragam zato mi treba vasa pomoć.totalno je razruseno.ima ih sirom bivše Yu i rasijanju. u 16.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2006. septembar 2006. u 20.da li me mozete pomoć gdje i kako mogu doći do bilo kakvih informacija o tom prezimenu.yu) mozete li mi molim vas reci nešto više o poreklu porodice Vidic Unapred hvala londza (doktor) .Laketa . u 10.au) SOTRA. septembar 2006.40 (registrovani član) benjamin begović .02 (registrovani član) Postovani profesore Laketa ako nemate nikakve informacije o prezimenu TOPCIBASIC. Moji roditelji su se razišli nekoliko godina nazad.Luci živi porodica KUVELJA i možda su srodni sa Vama Kuveljicima.net) Pozdravljeni ! Evo. njihovo staro staniste u Kozicama u ovome poslednjem ratu u BiH 1992-1995 goine. I moj srpskohrvatski nije najbolji.Ne razumjem kako da povezem Beg sa Begović i kako je došlo do toga.Forumi da u B.42 (*.amis. da sam rođen u Sloveniji. tako da se vam izvinjavam.kuce unistene opljackane i unistene kao i kuce mnogih porodica u ovome tragino ratu.? O sebi znam samo sljedece: Ime mi je Benjamin. prezime je Begović Moj otac je iz Gornjeg Vakufa i kako ja znam tamu su već dugo kao porodica Begović.Prije mjesec dana bio sam u manastiru Tvrdos i u manastiru na Ostroscu tražio podatke ali ništa nisam mogao pronaći.com.Puno pozdrava od dr. odakle dolazi i ko su bili moji prednici.26 (*.

Ovuka. makar da me uputite do neke tacke gdje je to razvidno. tako da šta god . selo Pavino Polje Bijelo Polje porijeklom Kuči ZA VIDICA Vidić.) u Donju Sabatnu i Sipić (Lepenica) i Topolicu (južna Srbija) i jedni u Italiju. Perast (Boka Kotorska). Herceg-Novi iz Trebinja.16. Herceg-Novi. jedni su iz Stare Srbije (još u 7. Bijela i Đinovići. u 17. ) alistair (stjuardesa) . Donja i Gornja Granica (Bjelopavlići). Nemam pojma da li je iz Crne Gore.Forumi Morate znati da me to jako zanima i ako mozete pomoći rado bih vam vratio uslv kako god vi hocete. iz Hercegovine. Znam da vam nije bas najlakse sad sve to pisati. Kokot. evo šta sam pronasla vezano za tvoje prezime.).org. Gacesa .au Begović. ogranak Vukovića. v. Ravni Šušlijec (Gacko) iz Nikšića. Vilac (Bratonožići). Rod su Jaćimovićima kao i Dizdarevićima.00 (*. Paštrovići.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.. Rasova i Zaton (Bijelo Polje). god.6. ali se spominje na ovom web site-u: http://www. doselili su se iz južne Hercegovine u 17. Hvala i prijatno .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Kotor. Danilovgrad.44 (registrovani član) devica . HercegNovi. Spuž.ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više. iz grupe Radulovića „Nikodelci”. Radanovići i Kubasi Grbalj.serbiancafe. ranije: Ćuda. Curovo (Pljevlja) Pozdrav svima! podunac (bravar) .Diskusije .montenegro. Rijeka Crnojevića.eunet. Kenjalo. Vidi: Franović-Bosnić.Basera.42 (registrovani član) Cao Benjamine. a drugi iz Stare Crne Gore. у 10.bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula.Guzina. drugi kao: Bauk i treći kao: Renović. Komani. Od njih su u Andrijevici. koji su kod Tutina i u Rožaju. septembar 2006. Boka Kotorska.još jednom hvala Device mani se antinih prica o vlasko /rumunskom poreklu Ma Srbi smo menjali prezimena u krajini ili lažno davali na popisu Austougarima. Mahala (Zeta). u 12. v. septembar 2006. август 2006. jedni kao: Ajdarkučević. ogranak Brajovića u Kosiću i Kosovom Lugu (Danilovgrad). v. po nahočetu. ogranak Mijovića (Kolovića) u Kučima. Od njih su u Turskoj i Novoj Varoši (Raška). Od njih su odseljeni (17. Lozna (Bijelo Polje). Podgorici i Nikšiću.Bubalo itd itd itd http://www1.8. (od bega Tomaša Stankova) grana Bandića. u Ulcinju. Budva.yu) Pozdrprofesoru. Ogranak Vulovića (Novljana) u Bijeloj (Šavnik) i Nikšiću. od njih Begović a drugi Agunović i Vranić. Podgorica. Cetinje. Sipić (Lepetane). potomci su Jovan-bega. vidi: Bauk ZA KUVELJICA Kuveljići. po nahočetu. Od njih su ubilježeni 1912.

. 0 Laketa @ MrMuscolo. Mislim odakle su dosli tamo ili bilo šta.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Tim citaocima se još jednom izvinjavam i puno zalim zbog toga. Oni treba uporno da nastave da tragaju za svojim korjenima i porodicnim prijeklom.48 Pozdrav. u 10. oktobar 2009. tj da li je Ban Pilatovic i Vlah Pilatovic jedna te ista licnost samo ga razlicito zovu.13 Ne vidim nijedan razlog za brisanje linka ka sajtu na kome se može detaljno videti poreklo i porodicno stablo porodice Slijepcevic iz Samobora kod Gacka. novembar 2009.g puna godina dana. nadam se da neće niko ponovo obrisati postavljeni link jer mnogima može biti koristan. u 13.serbiancafe. u 13.Diskusije .2006. ili su od bana Pilatovica. Pilatovici iz Popovog Polja su od Vlaha Pilatovica. a ova stranica je još i danas aktivna zahvaljujuci Vama.Laketa. Pozdrav svima prof. Pozdrav 0 zagorskivuk (student) 21. Iz Ervenika.cc/Index. slavimo svetog Djorda i sada trenutno živimo ispod Kozare 0 navodno je postojala neka prica da vucemo porjeklo od Vasojevica iz Crne Gore ali su kasnije iskljucili tu opciju.54 (*.41 Za Laketu. zahvaljujem vam se na odgovoru 0 MrMuscolo 07. u 10.8. M_S 14. u 16.kada se ovaj moj rad pojavio na stanicama SC. oktobar 2009. stariji kažu da smo se prije prezivali Cicvarici i da smo zivjeli negdje u Lici.15 Da li neko zna nešto o prezimenu Grubic.Tu je bilo veoma kvalitetnih radova i sa moje srane HVALA PUNO SVIMA! Ne bih sada nabrajao sve te autore da nekoga ne preskocim ili zaboravim. http://www. zanima me dali mi možda mozete reci ista o istoriji mog prezimena. 9. moje prezime je Vlacina.. Slava Sv.07 Broj telefona Petra Aškrabe Zagorskog je 0 orao_sinisa (radim sve) 23.pomogli meni u radu i nekim našim citaocima da nešto više saznaju o porijeklu svojih porodica.com.seobama i etnickim promjenama na Balkanu.ajde već kad me pitas da ti dam odgovor http://www1. oktobar 2009. Marka. Po podacima Andrije Luburica.slijepcevic. imaju li ovi Pilatovici kakve veze sa danasnjim selom PIlatovci u okolini Niksica? Unapred hvala.Forumi Znam za dosta tih prezimena kako su im od starina prezimena! Mom dedi je majka od Dzakula(sa Petrove Gore) . oktobar 2009.htm 0 Srdjan001 (student) 17.Laketa . Meni je stvarno zao sto na neka Vasa pitanja nisam odgovor nikakav dao.prošlo je 7. Pitanje glasi. jesu li od nekoga ko se zvao Vlaho Pilatovic ili od stocara Pilatovica. I druga stvar. septembar 2006.au) Dragi citaoci i posjetioci ove stranice koja se bavi porijeklom srpskih porodica. pitacu dedu nešto više o tome device ostavi mi tvoj e mail pozdrav Prof. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim dobronamjernim citaocima koji su mi pisali.co. u 10.

1405 godine. novembar 2009.6.Za vrijeme turske vlasti poprima vjersku kategoriju i opet se odnosi na hrišćanskog seljaka stocara koji živi na planinama i bavi se stocarstvom. Vlasi iz katuna Pilatovci:Vukan Pilatovic. Postoji selo Pilatovci u Hercegovackim Rudinama.početkom 15 vijeka.tj.sto je dokaz o seobama srpskog stanovnistva pod pritiskim Turaka sa prostora Hercegovine u Dalmaciju i Liku.Možda je na celu nekog vlaskog katuna stajao neki „vlah Pilat” koji je imao titulu kneza http://www1.kneza ili primicura. sjeveroistocno od Bilece koje se danas nalazi u C.na pregon robe iz Dubrovnika u Focu.da krenemo sa lakseg kraja.Selo je dobilo ime po vlasima PILATOVCIMA. Katun Pilatovci javlja se u dubrovackim istorijskim izvorima 22.39 na ova tvoja dva pitanja.Diskusije . srpskim srednjovjekovni seljacima stocarima koji su se bavili iskljucivo stocarstvom na planinama.(Vlah-hrišćanin.Postoje neke indicije da predci naucnika Nikole Tesle vode starinom porijeklo iz plemena Pilatovaca kod Bilece. Idemo na drugi dio pitanja.obavezuju se ugovorom u Dubrovniku 22.negdje u Lici ima lokalitet i neko manje selo Pilatovci.1405 godine. Ovaj katun je lociran sjeveroistocno od Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci. u 15. Ponekad su se vlasi bavili i dopunskim zanimanjem pregonili su odnosno transportovali robu za potrebe dubrovackih trgovaca npr.koji svake godine manastiru Pivi daruje po jednog vola za ulje. Kasnije vlahe Pilatovce pominju u mnogim izvorima i istorijskoj literaturi.Znaci u prvo vrijeme u Srednjem vijeku „VLAH” je socijalna kategorija.Forumi (Profa) 11.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Gori. iz Dubrovnika u Focu ili dalje u unutrasnjost Bosne i Srbije.1616 godine gdje se među priloznicima i darodavcima manastira Piva pominje neki vlah Vukadin Pilatovac.serbiancafe.Srbin). Svaki stocarski vlaski KATUN imao je svoga starjesinu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Osim ovoga opisanog sela PILATOVCI.Njih pominje istoricar Konstantin Jiricek u knjizi o vlasima.Milic Brajkovic i Vladoje Pilatovic. bana.6.gdje pominje i vlahe Pilatovce početkom 17 vijeka.kada govorimo o VLASIMA misli se na socijalnu kategoriju i odnosi se na na seljake stocare koji su bili u daleko boljem materijalnom polozaju u odnosu na zavisne seljake kmetove.

u 09. ti navede ovu sjevernu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije .u selu Gorogose zaseok Dobromani.19 „MrMuscolo” moj sokole sivi.Nikolu.svi slave Djurdjevdan staru slavu Pilatovaca.Grubacici. ako time nenasimo sstetu tebi i tvom istrazivackom radu.serbiancafe. Inače. Samo nastavi raditi.Beat(ovic).38 Postovani.drugi Zotovici su odbili turcenje i pobjegli su u Hercegovinu u selo Domasevo u Ljubomiru. ali su u vezi ovih pitanja postojala slobodna tumacenja . 0 nagadjanja potomaka Pilatovica (Beata.Ranije se prezivao ZOTOVIC. zamolila bih sve koji znaju nešto o poreklu prezimena VUKANOVIC da 0 napisu.koji su naselili sjeverni dio Nevesinjske i Gatacke Povrsi od Kokorine do Uloga. novembar 2009. selo Dobromiri.Pusare i Sekare. Doderovica.Oni koji su ostali u Podgorici primili su islam. u 08. Hvala najlepsa! Laketa (Profa) 24. Pusara Komnenovica Zahvaljujemo ti na opsirnom odgovoru i želimo sve najbolje u daljem radu a ovaj tekst ćemo u celosti ako Bog da ubaciti u porodicni rodoslov sa tvojim potpisom . Laketa 0 MilliVuk 24. naprotiv veoma me raduje da pišes o starom srpskom plemenu PILATOVCI i svim onim porodicama koje vode porijeklo od Pilatovaca.nemam ništa protiv. Sekara. Stara srpska vlasteoska porodica ZOTOVIC. ZOTOVICI su bili jedna od najuglednijih porodica među Srbima i Muslimanima.slavi Sv. Kukici. novembar 2009. moji Vukanovici su iz Popovog polja.Forumi ili bana i on je postao i ostao rodonacelnika vlaskog plemena PILATOVACA kod Bilece.43 Tako sam i mislio.Sikimici i Radovanovici. u 18. starinom potice iz Podgorice.Djurdjevdan. i ).Sutonje. O banu ili knezu PILATU postoji samo narodno predanje i tu nemamo jasnih istorijskih podataka i izvora kao sto imamo za gore opisano i navedeno vlasko pleme PILATOVCI kod Bilece. MrMuscolo 12. novembar 2009.želimti puno uspjeha ! Prof.09 VUKANOVIC.sl. Među Srbima iz porodice Zotovica uvijek je bilo svestenika i jedan vladika Zotovic. Vremenom su im poturceni muslimani potimali 0 http://www1. doselio je tu iz Ljubomira. Do Austro-Ugarska okupacije 1878 godine.Postoji vise grana Pilatovaca.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 07.uslovno recenu u koju spadaju: Doder(ovic). U juznu granu Pilatovaca spadaju:Komlenici. novembar 2009. Laketa (Profa) 14. Turci su tjerali Zotovice da predju na islam.Za vrijeme turske vlasti Zotovici su imali velike zemljisne posjede oko Ljubinja i Trebinja.

u 06.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. slave Sv.9.postoje još dvije porodice Vukanovic u Hercegovini u selu Zavala i Kremeni Do koji slave Jovanjdan. Marka. novembar 2009.S.05 Profesore Laketa znate li odakle su Gavrilovići. decembar 2009.serbiancafe. profesore Laketa! Mi takođe slavimo sv. novembar 2009.26 Hvala Vam još jednom! Nadam se da nije problem ako ovo prekopiram na Facebook u grupu Vukanović-Vukanovic-Vukanovich? Vidim da se bas razumete u tematiku hercegovackih prezimena.Zašto se preziva ZDULA (Z kao zbun) nezna niko u selu ? 0 MilliVuk 25. Da li znate nešto o prezimenu Vlaisavljevic. Pozdrav! 0 Darko267 (Student) 09.slave Jovanjdan. ZDULA u selu Kremeni Do porijeklom je od porodice VUKANOVIC iz Trebinjskog Polja. u 17.11 Postovani. 0 http://www1. :) 0 Laketa (Profa) 25. u 12. Jeste li možda napisali neku knjigu? P.slavi Jovanjdan (23.html?157[1/26/2013 7:19:44] .). decembar 2009. Ili bar gde mogu da tražim.prisluzivali su Cvijei. iz Ervenika. tema je obimna. u 18.u Zavali doselili su se oko 1825 godine iz sela Slimnica u Sumi trebinjskoj. a ja trenutno nemam vremena sve da iscitam.clana porodice ZOTOVIC.odakle je preselio prije 200 godina. Zaboravih napisati da je krsna slava porodice ZOTOVIC bila Nikoljdan.36 Profesore Laketa. u 18. krsna slava sveti Sava? Hvala unapred! storm_rider (majstor) 09. Iz svega izlozenog vidi se da su ZOTOVICI bili neka stara srpska vlastela sto nam svjedoci i jedan stari kameni grobni krst na groblju u Domasevu gdje je upisano ime PETRA ZOTA. decembar 2009.S. u 20. svi su iz Darosave (Arandjelovac). Izvinjavam se ako ste već ranije to negde spomenuli.39 Hvala. u 04. da li znate nešto o prezimenu Grubic.Diskusije . a njegov deda Sreja.13 P.slava Casne Verige Ap.19 Osim ove tvoje porodice VUKANOVIC. Petra? 0 Srdjan001 (student) 11. čukun deda mi je Stepan njegov 0 otac Milorad. novembar 2009. novembar 2009. VUKANOVICI. Koja je tvoja slava ? 0 MilliVuk 24. Laketa (Profa) 24. Nikolu. I pored svih nedaca i nevolja ZOTOVICI su uspjeli ocuvati svoje zemljisne posjede u Domasevu i Vidusi.Forumi zemlju i Zotovici su morali da se sele kao tvoji predci Vukanovici koji su dosli u u selo Dobromane.

rimokatolike.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.што се тиче твоје породице немам никакав конкретан податак о њеном поријеклу. Moj deda Nikola Grubisic(peto dete po redu) rođen je 1897.tada AustroUgarska.rodilo se prvo dete od desetoro-Ankica.god. http://www1.da ih ima i u Bosni i Hercegovini.Санског Моста. ВЛАИСАВЉЕВИЂИ.zatim Marija.Forumi Nasao sam na internetu da poticu iz Kotora. majke Marije (poreklom italijanke iz Cavtata). bilo ih je sedmoro dece. Čuo sam da se grana na tri grane.jedan je streljan na Banjici.. decembar 2009. ГАВРИЛОВИЋИ се први пут помињу у историјским изворима 1597 године у околини Никшића.1941.Milena i Slavica.Neznanom junaku na Avali-dosao u Srbiju) u verovali ili ne.Војводине па све до Аустралије гдје након ових најновијих сеоба живе чланови породице Грубић.a naročito u XX veku.da su mnogi Srbi-pravoslavci u XVIII I XIX veku pokatoliceni. Isto.ali ništa vise.Pan Gracije.Srbiji.Milan.sa Jelisavetom Zivkovic.Dalmaciji.serbiancafe. dolazi u Srbiju.prelaze u Sibenik.Tu ostaje da živi i radi do svoje smrti 1988. Лакета 0 grubbshadow 15.od oca Simeona.u Pirotu.akademskim vajarom –spom.славе више слава.Bozidar. 0 Deda je po struci gradjevinski tehnicar-geodeta.napisati ili bilo stosta znate o poreklu prezimena GRUBISIC. Hvala Laketa (Profa) 11. u 18. ПУНО ПОЗДРАВА СВИМ ЧИТАОЦИМА ! СРЕЋНИ НАСТУПАЈУЋИ ПРАЗНИЦИ ! Проф. Одатле су раселили у више праваца у Херцеговини око Требиња.u Dubrovniku..Diskusije .u pravoslavnoj crkvi.12 Postovani prof.Jovan. U II sv.Vencava se ubrzo.Ima ih kao pravoslavce.у Србији око Донјег Драгачева и широм бивше Јуославије. ГРУБИЂУ.46 Ево након дужег времена послије заузетости и недостатка слободног времена да покушам дати одговоре на давно постављена ваша питања.Draginja. ratu je izgubio mislim dva brata. Oko 1900. u 16.Laketa. 1923.одатле су се током времена расели на више страна.су живјели у селу Јасенику близу Гацка у Херцеговини.. decembar 2009.katolike. 1926.Ова породица се поминје на више мјеста од Котора.a drugog su ubile ustaše u Osjeku.molim Vas ako mi mozete pomoći.html?157[1/26/2013 7:19:44] .god.до Приједора.(govorio je da je sa Ivanom Mestrovicem.god..na jugoistoku.Crnoj Gori.Од њих води поријекло више српских породица.Sava.Mirko.

Diskusije - Forumi

Uvek je pisao i potpisivao se cirilicom. Slavio je slavu Sveti Nikola. To je danas i moja slava. Unapred sam Vam zahvalan

Laketa (Profa)
15. decembar 2009. u 21.54

За Грубишића, У историјским изворима и народном предању помиње се ''Грубљеша војвода'' и''Грубљеша харамбаша''. Истраживачи Херцеговине помињу породице Грубјеше, Грубљеше и Грубишиће,углавном као Србе и католике. ГРУБЉЕШЕ,у вароши Љубиње поријеклом су из села Грмјана и из Дврснице код Љубиња у Херцеговини, било их је прије 120 година 2 куће,слава Аранђеловдан. ГРУБЉЕШЕ у селу Седларима код Требиња старином су поријеклом из Дврснице код Љубиња гдје их има да живи више породица,слава Аранђеловдан.

0

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.24

Dobar dan profesore,

0

zeleo bih da znam poreklo prezimena Dmitrovic. Naime, moj cukun cukun deda sa majcine strane je dosao u Sumadiju ( selo Rajkovac kod Topole) oko 1750 zbog krvne osvete iz Sjenice ( Selo Budjevo). Pošto se zvao Novak, u Sumadiji je promenio prezime u Novakovic. Mene sada interesuje kojoj lozi Dmitrovici pripadaju, tj moj predak Novak Dmitrovic. Ps. Ako Vam mogu pomoći znam samo da su u Sandzaku bili serdari i da su imali mnogo zemlje u posedu , bas kao i danas u Sumadiji. Hvala

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.37

Umalo da zaboravim da je slava Sveti Jovan ...

0

hitron (Vaspitac)
30. decembar 2009. u 13.33

Već duže vreme me interesuje moje poreklo ali nisam nasla nacina da nešto Stojanovicima.

0

vise otkrijem o svojim precima, iskreno se nadam da mi nešto više mozete reci o Sve sto ja znam jete da mi se deda zvao Mico,njegov otac Pero Stojanovic,prvo su živeli u selu Perna opstina Bos.Krupa početkom 1920 i neke sisli su dolinu reke Une ,selo Drenova glavica ,gde smo bili nastanjeni sve do 1992 godi... molim za sto vise informacija...

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

UNAPRED JAKO ZAHVALNA

cocke021 (student)
07. januar 2010. u 19.44

Postovani, zanima me da li znate nešto o poreklu prezimena Cvejic. Krsna slava 0 je Djurdjevdan...Znam da dosta Cvejica ima u Vognju (srem) i da su svi u rodu, ali na zalost ne poznajem nikog, tako da Vas molim ukoliko znate odakle dolaze...za bilo kakvu informaciju biću veoma zahvalna.

cocke021 (student)
11. januar 2010. u 14.27

zelela bih da vas takođe pitam za poreklo prezimena Stevanovic. Krsna slava je 0 Sveti Nikola i znam da je unazad par kolena iz Posavine u Republici Srpskoj, konkretno iz sela Loncari opstina Donji Zabari , Republika Srpska

svetlanasvc (srednjoskolac)
23. januar 2010. u 12.36

Prezivam se Savic, a krsna slava mi je Alimpije. Živim u Nocaju, selu u Macvi. presla Drinu. Jedan je ostao u Zvorniku, dok su dva, otisla na Cer, a potom u

0

Moji preci vode poreklo iz Hercegovine. Naime, sredinom 19-og veka, tri brata su Nocaj. Imam veliku zelju da napravim porodicno stablo, i stoga Vas molim, da mi, ako ste u mogućnosti, pomognete. Unapred hvala!

gacanin (advokat)
07. februar 2010. u 09.44

za profesora Laketu,

0

prezivam se Pušara i poreklom sam iz Gacka, konkretno iz sela Ulinje ( nekadašnje Desivoje) Iz vaših izlaganja i komentara pročitao sam da su Pušare poreklom od Pilatovaca(Bileća), te da zajedno sa Doderima, Beatima, Sikimićima i dr. svi slave Sv. Đurđic Hoću da napomenem da je naša slava Sv. Jovan i da nema ni jednog Pušare koji slavi Sv. Đurđic, Što se tiče porekla koje ste naveli tu ne smem da protivrečim , moguće je da ste u pravu, (ima pomena da potičemo od Nikšića)ali za podatak o slavi koju slavimo ističem da je pogrešan te bismo bili zahvalni da izvršite korekciju

Laketa (Profa)
07. februar 2010. u 20.14

Postovani prijatelju „gacanine” ja se držim devize: „Ko radi,taj i grijesi”.Ja sam tako negdje davno na ovim stranicama napravio grešku o koj i Vi pišete. Radeci u brzini napravio sam gersku tu grešku. Treba ispravno da stoji:„Doderi,Beati,Pusare i Sekare svi su su jedno bratstvo,i svi poticu s Pilatovaca”, kako za njih piše J.Dedijer u knjizi Hercegovina. Prve dvije porodice doselile su u Kokorinu 1830 godine, ove druge dvije među njima i Pusare dosle su 1845.g. Za tri porodice Doderi,Beati i Sekare sam siguran da slave Djurdjevdan,za Pusare u Kokorini nijesam siguran koju slavu slave,ako ti znaš,reci nam svima sada. Slijedeci logiku da su isto brastvo sa gore navedenim porodica trebalo bi da slave Djurdjevdan. Nasao sam nešto podataka o tvojoj poridici Pusara iz

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Ulinja i Medulica u Gacku za koju velite da slavi Jovanjdan. Porodicu PUSARA u selu Medulicima naselio je Ali-pasa Rizvanbegovic(1761-1851)sa Ulinja u Medulice. Moglo se desiti da je tada porodica Pusara promijenila svoju slavu ? Jer stara slava Pilatovaca je Djurdjevdan a vi slavite Jovanjdan. Radi informacije treba reći da porodice Hrnjez i Prstojevic sa ovih prostora slave Djurdjic. Puno pozdrava prof.Laketa !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 05.08

Dvoje citalaca sa VH pitaju za porijeklo svojih porodica: 1. NOVICA iz Beograda pita za porijeklo porodice ELEK ? 2. MILENA iz Aleksandrovca pita za porijeklo porodice SAVIC ? ELEK,su porijeklom iz sela Velestova na Cetinju.Od njih su porijeklom DJURANOVICI u Goliji.Jedni Eleci su početom XX vijeka 1900 otselili su u Podgoricu. Drugi clanovi porodice ELEK su zbog ubistva i krvi iz Golije pobjegli početkom 19 vijeka za Gacko u selo Jugovice gdje ih

0

je naselio Smail aga Cengic.Iz Jugovica jedni Eleci otisli su za Bosnu,drugi su ostali u Jugovicima,treci su otisli u selo Kruscicu i tu se naselili da žive,slave Arandjelovdan. Danas Eleci žive sirom EX YU i u rasijanju sirom svijeta. SAVICI u Nevesinju u selima Slato i Krekovi porijeklom su od porodice VISNJIC iz Golije,slave Jovanjdan. Golijani,Bacevici, Vukovic,Visnjici i Savici svi su jedno bratstvo i svi slave istu slavu Jovanjdan.

gacanin (advokat)
12. februar 2010. u 14.39

za Profesora Laketu Želeo bih najpre da Vas pohvalim i izrazim divljenje za upornost i volju koju pokazujete u Vašem istraživačkom radu takođe bih istakao da se slažem sa vašim mišljenjem da je radi preciznijeg određivanja nečijeg porekla odnosno porekla prezimena neophodno i da se drugi učesnici potrude i ponude neki podatak ukoliko ga poseduju upravo to je bila moja namera i razlog zbog koga sam Vam sugerisao da je

0

napravljena greška kada je navedeno da porodica Pušara slavi Sv. Đurđic odnosno Sv. Đurđevdan U skladu sa tim se nadovezujem na prethodnu Vašu poruku te ističem da je tačno da u Kokorini postoji porodica Pušara i to samo dve porodice te da i one takođe slave Jovanjdan. Porodica Pušara je malobrojna i gro njenih članova potiče sa Ulinja dok su ostalo razbacane pojedinačne porodice kao u Kokorini, Sarajevu ili po drugim većim gradovima

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Što se tiče sela Medulići ili ako mislimo na isto Međulići, tamo su naseljene muslimanske porodice te i ne slave slavu, ali ne vidim razlog da Pušare sa Ulinja promene slavu zato što se neko poturčio u Međulićima U razgovoru sa starijima sa Ulinja nisam našao nikog ko bi potvdio priču o promeni slave, svi stoje u tvrdoj veri i ubeđenju da je Jovanjdan njihova slava od davnina te da sve Pušare slave Jovanjdan nalazili se na Ulinju, Kokorini i Sarajevu ili drugim mestima To je jedino što smem da tvrdim u vezi prezimena, ostale podatke o poreklu ne posedujem jer niko u porodici ne može da se složi o poreklu unazad do trećeg kolena a kamoli od prapostanku, stoga bih Vas najiskrenije molio ako imate još neke podatke o poreklu porodice Pušara sa Ulinja da ih podelite sa mnom. Unapred hvala !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 19.51

Za „gacanina”(advokata), Hvala na pozdravima,saljem srdacan pozdrav tebi! Želi ti puno uspjeha u poslu oko sastavljanja i pisanja porodicnog stabla porodice PUSARA.Znam da je tezak posao ali valja biti uporan i istrajati u tome poslu. Evo za početak pogledaj porodicna stabla porodice Buha ili Slijepcevic.Želio bi da ti uradis nešto slično. Pravo da ti kažem nemam bas puno podataka o porijeklu porodice Pusara.Poznavao sam nekoliko clanova ove porodice:nastavnica matematike u osnovnoj skoli u Nevesinju bila mi je Milena Pusara iz Gacka.U Sarejevu sam upoznao zeljeznicara Vlada Pusaru koji mi je bio rod po „bane linije” po zenskoj strani,imao je dvoje djece:sina i kcerku,cijih se imena vise i ne sjecam. U knjizi Vladimira Dedijera,Sarajevo 1914 pominju se dvojica Pusara Simon i Mihajlo.Daleko je poznatiji Mihajlo Pusara koji je pomogao Gavrilu Principu kod samog cina ivodjenja atentata na Ferdinanda.Mihajlo je udarcem noge u koljeno oborio jednog policijskog agenta koji se spremao da sprijeci Principa u izvrsenju atentata. Simon je bio kafedzija u Sarajevu i kod njega se hranio Mihajlo Pusara. MIHAJLO PUSARA,bio je lijep visok mladic,pristalica „Mlade Bosne” po zanimanju bio je opstinski cinovik u Sarajevu.Bio je darovit pjevac i glumac u romanticarskim ulogama.Narodno pozoriste nudilo mu je angazman u Beogradu ali je Mihajlo vise volio da ostane u Sarajevu.Nije jasno rasvijetljena njegova uloga u dogadjajima oko Sarajevskog atentata od 28 juna 1914 godine. Mihajlo je bio neka vrsta rezervnog igrača;ako ne uspije atentat na Ferinanda u Sarajevu,njegov zadatak je bio da otputuje u Visoko i da tamo izvede atentat na njega. Vise podataka naći ćeš u navedenoj knjizi.

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

јер их нема на списку старих херцеговачких породица. Стефана (9.Лакету Професоре. Архиђакон Стефан (9.Стефан и њихове везе са породицом Пејдо на Зијемљима у Херцеговини. Да ли се то односи и на породицу Пејдо? Не знам. mart 2010.47 за проф.одатле из Кути дошли су на Зијемља. одговорите и мени на пар питања.html?157[1/26/2013 7:19:44] .слава Св. и ако ико има какву корисну информацију у вези са овим мојим питањима.).01.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 0 Ја сам пореклом од ПАНТЕЛИЋА из златиборског села Шљивовица. поштовање! Молим Вас да. као и да ми одговорите (уколико је ово горе наведено тачно) одакле су Пејде дошле у Зијемље. Овом приликом поздрављам и све остале учеснике ове дискусије.што значи мали здепаст са јако кратким и дебелим удовима ногама и рукама.и које је њихово порекло. ПЕЈДО. бићу захвалан на одговорима.).Презиме им није патронимичко већ је насатало по неком надимку од ријечи „пејдо”.01.serbiancafe.треба даље тражити значење ријечи „пејдо” ? Али ево за Вас нешто извјесније у склопу ове сеобе из околине Требиња у околину Мостара дошао је човјек непознатог презимена кога по мјесту поријекла прозвали 0 http://www1.Стефан.Ваши предци дошли су у томе периоду.35 Срдачан поздрав за „пантелијаса” и све читаоце! Љетос сам био на Златибору заиста је предиван. Са великим задовољством сам прочитао Ваше писмо и ево сада покушавам да помогнем око поријекла породице Пантелић. како сам сазнао. а живе у месту Зијемља (Зијемље) код Мостара.Forumi Puno pozdrava prof. Познато је да су ужичани Ере поријеклом Ерцеговци. извео сам могући закључак да водимо порекло од породице ПЕЈДО који. такође славе Св. Ту су се населили највише послије завршетка Другог српског устанак и владавине кнеза Милоша Обреновића (1817-1830). mart 2010. Пошто Пантелиће у том крају још зову и Пејдићима (највероватније по неком Пејду који је у тај крај дошао иѕ Херцеговине). Поздрав свима! Laketa (Profa) 09. Крсна слава нам је Св. ако је могуће. Молим Вас да ми потврдите или негирате ову моју предпоставку. којој не знам право значење и нећу да нагађам. u 21. u 17.Laketa pantelijas (slikar) 08.слава Св.су поријеклом из околине Требиња крајем 18 вијека дошли су послије епидемије куге у село Кути у Бијелом пољу код Мостара. Само ради илустрације да наведем презиме ПЕНДО настало је по надимку „пендаст”.Diskusije .

У каснијим бурним временима можда су потомци Чваљине и Пејдине дјевојке које су свакако прозвали ПЕЈДИЋИМА дошли у Србију?Од мајке рођене Пејдо добили су применак ПЕЈДИЋИ? У Србију кад су дошли уписани у званичне књиге и документацију као ПАНТЕЛИЋИ према претку који их је довео и доселио у Србију. Čupići si PIVLJANI ali ja nigde nisam pronašla da se spominju u Hercegovini i tu udaram u zid. Milan (moj otac).html?157[1/26/2013 7:19:44] . Dragica.. Imena njihove dece (pretpostavljam da i imena mogu ukazati na korene) su Ana. Rastko. Po predanju prvo je došao na Ozren a zatim se spustio u Gračanicu (da li on i neko od potomaka) gde su rođenji moj deda Maksim 1872 god. ЧВАЉИНА је поријеклом из села Чваљине из Попова поља код Требиња. Такође не знам ни где живе. У сваком случају..Diskusije .. ovaj poznati Zmaj od Noćaja je poreklom iz Pive.serbiancafe. али не знам колико је то презиме старо (не нађох га међу старијим херцеговачким презименима?).Лакету Да. Izneću vam podatke sa kojima raspolažem i najljubaznije molim za vašu pomoć u pronalaženju traga mojim korenima. i njegova braća Djordje 1873 i Andrija ... budjenju. Miloš. Ja ne znam kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Hercegovine. da li je baš http://www1. Miroslav. Milena Djordje.ишао је од села до села послом. Ankica. 0 Sa velikim zadovoljstvom pratim ovaj forum i Vaše rezultate u . novih generacija potomaka Hercegovine. Вама сам веома захвалан на овом одговору и понуђеном материјалу за даље истраживање. Moje devojačko prezime je Stojanović. Čupo. Čupić vidi Čupković ogranak Predojevića. oko 1765 i slava je Sv. takođe u Gračanici. u 06. pantelijas (slikar) 10. професоре. Po predanju poreklo Stojanovića je od hajduka Stojana Čupića koji je ubio nekog agu i morao je da pobegne iz Hercegovine (Nevesinje) kada je to bilo.Послије неког времена овај Чваљина дошао је у „сулоштво” (нека врста ванбрачне заједице) ПЕЈДИНОЈ дјевојци у селу Хум и Лишани у сјеверном дијелу Бијелог поља код Мостара.Forumi ЧВАЉИНА. najmladji.дошао је из села Чваљина код Требиња. ни коју славу славе?. I ja sam na tom putu. Mara.био је „дунђер” зидар и тако је обављао разне зидарске послове по Херцеговини.. u 06. moj otac je rođen u Gračanici (BIH). Borivoje i Stojan i svi su rođeni u vremenu od 1896 do 1916. Kontaktirala sam potomka Stojana Čupića iz Noćaja. Велики поздрав за Вас! 0 nena49 (ekonomista) 11.. Djordje..05 за проф. Leposava. Bavili su se trgovinom i zanatima.. Laketa. наилазио сам и на презиме ПЕЈДИЋ.48 Poštovanje Prof. Radoslav. svih muških potomaka. mart 2010. ne znam.. Branislav. Slava je Sv. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nigde se ne spominju Čupići već sami Čupkovići za koje sam u CRNOGORSKIM PREZIMENIMA pronašla . rodj.Ту их је била једна кућа. dok čujem da ima Čupića koji slave i Sv. Nikola. mart 2010.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Prezime Čupić promenjeno je u Stojanović a veza sa Čupić je ostala u nadimku . поред презимена ПЕЈДО. Luku.

Kontaktirala sam Gračanicu čak sam i bila tamo ali ne mogu doći do nekog dokumenta od koga bih krenula dalje. Oprostite na opširnosti.Нено ови Добриловићи око БИЈЕЉИНЕ могли би бити Ваши преци и ту треба тражити ауторе и књиге које се баве поријеклом становништва на томе терену. rodj. ДОБРИЛОВИЋА.24 0 Poštovanje Profesore Laketa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Има их у Србији око Тршића и Ваљева. u 05. Iskreni pozdravi Vama i svim ostalim učesnicima na ovom sajtu Laketa (Profa) 12. Moj predak. Zahvaljujem na tako brzom odgovoru koji sam sa velikom pažnjom pročitala.по једној легеди убили су га Турци јер им је био противник. u 07. a http://www1. po predanju bio je hajduk Stojan Čupić. Када је имао седам година дошао је у Србију 1772 године.Forumi on moj pradeda koji se takođe zvao Stojan (god. koji je pobegao iz Hercegovine(Nevesinje) jer je ubio nekog agu. Стојан Чупић убијен је у Зворнику.Можда су Ваши преци у част и славу таквоме јунаку а свакако у родбинским везама као успомену на њега прозваше се СТОЈАНОВИЋИ. Рано је постао сироче.Гори. Ствари стоје овако.html?157[1/26/2013 7:19:44] .57 За „нену49”.по другој легенди убили су га Срби. Po imenu Stojan dalje su se prezivali Stojanović.има доста интересантног материјала. Веома лијепо о Стојану Чупићу „Змају од Ноћаја”.serbiancafe. pokušala sam da dam što više podataka verujući da su bitni za pojašnjenje porekla moje porodice na kojem odgovoru i tumačenju vam unapred zahvaljuje.добићете веома интересантно штиво.Стојан Чупић(1765-1815)рођен је у Пиви.то обавезно прочитајте.Дробњак и Никшић саставни дио старе Херцеговине и Ви сте по поријеклу Херцеговка.Зато Нено овде на интернету укуцајте:Стојан Томић Пива и Пивљани(латиницом).Горе.Пива је била у саставу Ц.Луку. bi bila negde oko 1840) ali nigde ne mogu da dodjem do pisanog traga jer su crkvene knjige u Gračanici spaljenu u II sv ratu pa ne znam da li je baš on taj Čupić ili je njegov potomak već sa prezimenom Stojanović.Данас све те области припадају Ц.Као добар јунак и говорник увијек је могао повест народ за собом и зато су га уклонили и убили. 0 nena49 (ekonomista) 12.И једнима и другима сметало је његово јунаштво и говорништво. Нено стани мало немој ударати главом у зид.усвојио га је и посинио богати трговац Страхинња Чупић и одатле потиче његово презиме ЧУПИЋ. mart 2010. da bi zametnuli trag nakon bekstva. Стојан Чупић потиче из Пиве из породице ДОБРИЛОВИЋ који су славили Св.даћу ћу му све што тражи”. Oprostite ako nešto ponovim od onoga već rečenog i ako time uzimam vaše dragoceno vreme. Немојте код Дедијера тражити Вашу породицу јер када је Дедијер вршио истраживања Херцеговине 1897 године.Ради твоје информације треба рећи да су Пива.говорио је КАРАЂОРЂЕ:„Ко ми надговори Чупића и натпише Молера.поријеклом из Пиве има их у Босни:на Гласинцу и око Бијељине. mart 2010. односно Кнез Милош.Diskusije .

Imali su put . Ime mog pradede je bilo Stojan ali ne znam da li je baš on bio taj Čupić.Forumi naselili su se na Ozren i posle u Gračanicu (između Doboja i Tuzle). Molim Vas ne zamerite mi na ovim pretpostavkama i sumnjama jer ja sam u ovome laik a svakako da je rodoslovlje nauka koju Vi izuzetno poznajete i zato sam Vam se i obratila za pomoć.ZNATE LI ZA MILA BOGA. Unapred hvala na odgovoru i molim Vas ne zamerite ako ponavljam toliko jasne stvari. Posavini. Da li je to već period odlaska iz Nevesinja pre istraživanja Prof. to bi značilo da je on rođen negde oko 1840 i da je pogegao negde oko 1860-1870 jer je moj deda Maksim. To je mesto Drenovci. E jadna bako.ne obaziruci se puno i posto kao muslimani nisu znali kako se grob okrece. odnosno Čupkoviće baš u Vašim postovima sam našla da im je slava Sv. BABA IH PITA . Senberiji. molim vas da mi pojasnite neslaganja u slavama kod Čupića i vezu sa Čupkovićima i predlog gde dalje da tražim. Seslije. Jevte Dedijera i zato Čupića tamo nema.03 Evo da malo pomognem.kao sundjer. Tako ostade taj biljeg I GROB SEVER -JUG a i jedno svedocanstvo o plemenitosti http://www1. Znači. Uz zahvalnost i iskrene pozdrave.kako bi prezimio i čim je doslo proleće. Što se tiče moje familije u Hercegovini oni o seobi svojih rodjaka pricaju.serbiancafe.koje su opleli. da su im ti rodjaci bili naseljeni na Trtinama. oko Tuzle. 0 Ta seoba je postojala i ja sam slusao od starijih ljudi. Ako možete. neki koji su okrenuli preko Sarajevskog Polja. Dr. No ovi koji su kopali grob . pa celjad su ti otselila za Posavinu. evo ovaj knjizevnik. Lično sam imao iz svoje familije .dolinu Drine.Diskusije .Keselji. Za Predojeviće. profesor na veterinarskom fakultetu u Sarajevu. selo kod Nevesinja. Te porodice su se svukuda rastrkale. STA MI JE SA CELJADI?. s poštovanjem pavlimir_ratnik (Edukator) 14. Prof.koji je imao pored kule. pa tu neki i ostali u okolini Sarajeva.posamario konje decu potrpali u sepete. njegova majka je iz moje familije . iz Hercegovine je i iz Nevesinja koje je van prostora Pive. a kasnije rektor Tuzlanskog univerziteta. Kapori. njegov sin već rođen u Gračanici 1872 god. i okrenu ga u pravcu sever jug. i ostale potrebstine potovarili. Rajlovca.Neke pak porodice su produzile preko Romanije i dalje prema Sekovicima.Bio je kažu domaćin lenj i neradnik i nije skupio dovoljno drva za zimu. a njima opet pricali ocevi .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Sarenci. kao prezimena.koji su čak presli Savu i zaustavili se u Zupanji. koje.jer deca se uvek vrzmaraju oko starijih koji pricaju dogodovstine i stvari prosto upijaju. Slava Stojana Čupića iz Noćaja je Sv. Znam da je ovo istraživački posao ali spremna sam. njegovi su iz Mirilovica u tom talasu doselili. Djordje. Cabaci. a i zima rano udarila.to su podigli malo vise iz pomodarstva na Cupkovic. Ubrzo je i umrla baba i beg naredi da je sahrane u srpsko groblje.pre 7 dana.Prezime Cupic je postojalo u Nevesinju .koji su bili godiste oko 1870. oko Hadzica. Vojislav Magazinovic.mi smo sa njima održavali vezu i oni su tako pricali. mart 2010.ponajprije će biti dedovi za tu seobu iz Hercegovine. Uvece ovo ispricaju begu. Rakovice. Eto. Nikola. meni ipak nisu. kažu da je razvalio staju i lozio gradju sa nje . to mi se jedino podudara i još više zbunjuje. sto je umro neki dan. Beg posalje sluge i oni prihvate babu i da joj da stanuje u nekom ajatu. Pusare. no imali su i babu. Ne razumem ni zašto se u rečniku crnogorskih prezimena Čupići stavljaju u znak jednakosti sa Čupkovićima kao ogranak Predojevića koji se inače spominju u Hercegovini.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Slava je Sv.zatim. u 21. Nikola.koja jadnica nije mogla da ide i oni ostave babu. Jadna baba kukala i dozivala i cuju je cobani bega LJUBOVICA.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. mart 2010.jer čuo sam od onih .„Pavlimiru” i svim citaocima SC! Posebno pozdravljav sve clanove porodice VOJINOVIC koji na Vidovdan 28.. iako ja na osnovu mojih saznanja imam bas suprotne zakljucke..Radomira Vojinovica.koji su svojim prsima isli kroz celik i olovo.6.56 Da li bi mi netko mogao reći nesšto više o prezimenu Domić.html?157[1/26/2013 7:19:44] .održavaju svoj porodicni sabor u Uzicu ! Mene je g. obično ovi bogatiji su posle buna i ustanaka prigrabili slavu onih siromasnih junaka . Sinyx (student) 16..Radomir Vojinovic iz Nice pozvao da prisustvujem saboru VOJINOVICA za neke usluge i informacije koju sam ja dao na ovim stranicama kao jedan vid priznanja za moj rad. 0 Inače rođen sam kod Travnika u selu Kraljevice gdje nas ima dosta . recimo malo sam se pozabavio popisom ovog dela stanovnistva . Želim uspjeh saboru Vojinovica a Vama dragi citaoci SC da i Vi i Vase porodice održite jedan ovakav porodicni sabor uskoro.15 Zamolio bih profesora Laketu ako može da mi da pojašnjenje o prezimenu Domić. No popisivaci . Što se tiče pisanja Jevta Dedijera.jer narod ih i sada u Nevesinju zove Cupicima .ne mogu se odazvati pozivu g. verovatno ste od Cupkovica.živim i radim u Australiji.. Tako da je verovatno u tom periodu i ta vasa familija otisla u Posavinu. ali ja zbog daljine.Diskusije .Forumi Ljubovica familije.da je narod masovno selio u tom periodu u Posavinu. Kaknja. mart 2010. kao i u okolici http://www1. mart 2010. Poziv me je prijatno iznenadio i obradovao. Bio bih Vam veoma zahvalan na odgovoru 0 spominje se u vezi nekog praplemena Krstulović i Bobovca .2010 godine.31 Pozdrav „neni49”.čak i forsiranje nekih porodica i skrpavanja drugih. u 03.kojima su to dedovi pricali. Ako slavite Sv Nikolu. kraljevskog grada kod Laketa (Profa) 16. sam on je bio sjajan naucnik.Laketa ! 0 Sinyx (student) 17. ima i među njima koji su dobro obavili posao . Inače ima nas dosta u Dalmaciji. u 03. No tako su ti pojedine familije gradile neki ugled. Srdacan pozdrav vas prof. u 19.sto bi meni lično bilo najviše priznanje za rad.bas kojima je dodelio taj deo posla i ne mogu se pohvaliti.kao Tomo Bratic.serbiancafe. uocio sam mnoge nedostatke.konjicke opstine i posto dobro poznajem taj narod . Pozdrav za Profesora. Kao i uspomena na seobu u Posavinu ovog dela moje familije.

Da li nešto postoji u nekim arhivama ili u literaturi. jer Odiva iz te kuce koja se udala u Bosnu. NPR. šta god znate. koje ima samo u tom selu preko 40 familija. Ja znam u Hercegovini.Forumi Travnika. mart 2010. Ima slučajeva u Hercegovini.serbiancafe. u 14. Laketa (Profa) 17.po majci i takođe prezime. u kojoj seobi. molim Vas javite mi.. Ja sam rekao da narod u svojoj upotrebi ima za te Nevesinjske Cupkovice. ali kako pricaju. zove Rulj.To je vrlo tezak način da istrazite stvar i dovedete do kraja. Ili reč rola. kao i mnoge druge stvari Rosule. Nemam nikakvih istorijski podataka o Vasoj porodici Domic.html?157[1/26/2013 7:19:44] . jedno pleme u jednom selu. a povratkom nakon tragedije ili pogibije muza. i to ne po njenom imenu ili prezimenu.tO JE VRACENO I POSLE U TOM OBLIKU U NAS JEZIK. kada su to Čupići napustili Nevesinje. onaj deo uloge koju ima neki glumac i da je izvede .evo u engleskom. u 04. obadve linije i zensku i musku. Dakle Rulj.nakon smrti muza. mart 2010.u pleme Rulja.dakle isto kao i oni Cupici cije si kažeš potomke ti kontaktirala.Moglo se desiti da prihvate samo slavu. ova su deca prihvatila slavu od dede.Nikolu. naziv Cupici. rulati znaci voziti.14 Cupkovici u Nevesinju slave Sv Djordja. mart 2010.narod je ovu decu prozvao Dabarcici po majci.33 Gospodine Domic.moras uzeti u obzir. međutim oni su zadrzali slavi Sv Luku od njihovog oca koji je nosio prezime Rulj. i ova dva plemena se smatraju rodjackim. Jer se slava menjala iz raznih motiva.za one cipele koje se voze na http://www1. Tako da moras dobro da se raspitas. nego po mestu porekla te žene. da su deca prihvatila slavu od dede. Unapred zahvaljujem i iskreno pozdravljam pavlimir_ratnik (Edukator) 24.58 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na Vašoj pripomoći sa informacijom da su Čupići u neko doba živeli i u Nevesinju. Interesantno mi je ovo zbog prezimana samog ovoga i istrazujuci poreklo i način davanja prezimena dosao sam u Hercegovini do ove price.na starosrpskom znaci kormilar. 0 S toga koliko razumih vi slavite Sv .po majci. ali zapamti vrlo retko. a prezime zadrže. posle smrti njenog muza. pola plemena potice iz Bosne. I takođe u ruskom se volan ili sprava za upravljanje ili kormilo. 0 nena49 (ekonomista) 24. a zadrzali prezime po ocu. Avion rula po pisti.koje oni sasvim normalno prihvataju i odazivaju se bez ikakve ljutnje i prigovora. ili bar u kojoj literaturi to mogu pronaći. Dabarka.gde su deca prozvana po majci.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.u nekoj prestavi.kretati .Diskusije .navigati.biti iz nekog plemena i udata za Cupica.žena koja je dovedena iz Dabra. Mogla je vasa prabaka. u 07. Da su od Srba uzimali reci pogotovo preko latinskog u mnogim jezicima za voziti.vratila se sa decom u to selo na imanje roditelja. Bila bih Vam zahvalna ako biste mi dali malo više informacija.

A da ja ispitam to da li Cupkovici u tim selima imaju secanje na svoje saplemenike.Lero.Laketu.. Au.jer sam ja daleko i od Hercegovine i od Srbije.serbiancafe.u to te neću prevariti. ali mogu ti jedno reci.45 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na odgovoru. Kozjak.koji su otselili tamo . U jednom svom postu Prof. da li su to neki povetarci ili kao Kosava... mart 2010. Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovića)Manigoda. da traži puno vremena i truda a da je za sastavljanje priče po porodičnom predanju svaka informacija i svaki detalj kao kockica iz mozaika. jedan je bio Komandir stanice policije u Nevesinju.. naša slava je Sveti Nikola.. jedan bio taksista.po raznim svetskim krajevima i smogom .. koja nije lokalnog karaktera.Inače.kao i vetrovi koji duvaju i sa kojih strana. A mene samo interesovao jezik i starine..Zirojevic.. Svakako da mi je pomoć i informacija da u Nevesinju Čupkovići sebe nazivaju i Čupićima. i bio sumnjicen da prekomerno povezujem neke stvari i da narod podize usi i bolje osluskuje kud ja prođem. citiram.Cupkovic Popovic. Ja sam sada u penziji. Imao sam sličnih problema i u Sumadiji i drugde gde me dotjecalo.Forumi tockicima..maglom i tamom.Nije mi poznata hronologija pojavljivanja ovih plemena (porodica).. Eto. u ovoj knjizi Čupkovići se pominju i u mestima Rogače i Udrežanj (mesta oko Nevesinja). to je to gde stajem. a posto sam ja u ono vreme pre nekih 30-40. poznavao sam čak neke od njih. vidi Čupković (potomci Predojevića).kako narod kaže i u Srbiju upada dolinom Morave.Ili rolna. Kao što sam ranije navela u nekoj literaturi navodi se tumačenje za prezime Čupić . zbog poslovnih i porodičnih obaveza ovome se nisam mogla posvetiti ranije.. Zatim.Jedan me bas vozio prilikom mojih istrazivanja.Cupkovici su u Nevesinju vrlo ponosni na Stojana Cupica. kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Nevesinja zbog ubistva nekog age? Znam da je ovo istraživački posao.Slave Sv. dok ima Čupića koji slave Svetog Djordja i Svetog Luku. Laketa iznosi. koja se rola savija i otpusta i pokrece na određen način vozi. bio sam sumnjicen za dobronamernost.nemam mogućnosti.na drugom mestu. Porijeklom su od bratstva Predojevića iz Čukovića u Bileći.Diskusije .Ali u svakom slučaju donese toliko lep i svez vazduh. pritisnutim krajevi i narodi. http://www1. price i legende . . Eto pozdrav za sve diskutante. Pobjegli su zbog toga što su ubili Turčina.i koja dolazi iza Karpata.koliko se secam. pa se savija ili kolovrata. i tako lepo provetravanje.od pravoslavnih najstariji su Čupkovići. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nailazim na tekst str 224 (Biograd) . nena49 (ekonomista) 25. u 10. Laketa) koji se spominju i u Skadru (Vraka) oko 1700 god.html?157[1/26/2013 7:19:44] .. hronologija migracija.U Predojevice spadaju sledeće porodice: Bajević.Eh da mi je tih provetravanja cesce.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. a ja ako sam šta pomogao bilo bi mi drago.koji od te silne tame ne vide ništa.Papovic i Parovic. da su Čupići od Dobrilovića (što kaže i Prof.. Da.. pogotovo za Pr. sto iz tog pravca zna biti jaka i nezgodna..Jokanovic.godina svugde izazivao sumnju sa mojim raspitivanjima i insistiranjima na pricama iz proslosti.. Čudnovato je što ova porodica slavi Djurdjev-dan a drugi potomci Predojevića Nikolj-dan.Nikolu.. i kao majka i baka želim da svojim potomcima ostavim pisanog traga o poreklu porodice iz koje potiču. Nažalost. kao i mnoga mesta i njihove istorijske i geografske znamenitosti.

Laketa (Profa) 26. и ту изродили мог оца Димитрија и тетку Косовку. odnosno Dobrilovića. mart 2010. на предавању. Бака и деда су се пред други светски рат преселили у Војводину.Forumi Vama i Prof. „Имаш исте руке као мој деда”-рекох. Кажу да је чак и црногорски кнез долазио да их види. али бих волела да знам одакле су Јефтићи дошли и од кога смо потекли! 0 nena49 (ekonomista) 01. Причали су ми стари да су све биле високе.Чупићи су старином поријеклом из Попова поља у Херцеговини. села поред колеге и погледала му у шаке. Laketa.Ц. Ево „нено 49” нашао сам још неке податке који се односе на породицу ЧУПИЋ и надам се да ће ти бити од користи. Е па.. нашла је крв до колена. Када се ујутро вратила.као свједока у некој тужби која је водјена у јесен 1371 године у Дубровнику.. друга за КУНДАЧИНУ. u 17. плавокоси деда Васо је узео за жену Стојанку АНДРИЋ из Пребиловаца (кажу да сам ја сва на Андриће) Од Андрића било их је још деце: Данило и Ђуро Андрић. четврта за ТРИФУНОВИЋА.Da li bi geneza bila: http://www1.54 Поздрав за„нену 49”. Једне ноћи је пробудио Св. što takođe želim i svim učesnicima ovoga sajta. а тетку на коленима. лепе и могу скромно да закључим паметне. трећа за МЕДАНА.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Историјски извори дубровацког архива помињу извјесног СПАРАГУ ЧУПИЋА. april 2010. Шта смо то знам.. Усташе су поклале двадесетједног члана породице. За време рата. а моја прабака Мара за Димитрија ЈЕФТИЋА званог Митар. Zahvaljujem na novom podatku o Čupićima. Е.„Павлимира” и све читаоце С. Извињавам се што сам се овако расписала. а када је стасао. мој високи.16 Велико интересовање о пореклу моје породице се јавило када сам на факултету. Не знам да ли су имали још деце. Тако је и било-бака је с децом побегла у неку пећину у којој је јадна пречучала целу ноћ над провалијом држећи у наручју мог оца који је био беба. u 07. где је још прадеда заслужио имање као Солунац. снажне. Ako je poreklo ovih Čupića Popovo polje. mart 2010. 0 ProAlek (рестауратор) 31.остали су са В) Живели су у селу Опличићи и изродили Мару. da li su i oni od Čupića iz Pive. Стевана и мога деду Васу. u 04. .Горе.К. uspeha u svakom poslu i srećne Uskršnje praznike. Јован и рекао јој да узме децу и бежи. а бака се с двоје мале деце упутила назад у Херцеговину код својих.29 Poštovanje Prof. деда је био у заробљеништву у Немачкој. Једна се удала за ИВКОВИЋА.Diskusije .Босне и Србије. некада давно у херцеговачком кршу је живело седам сестара ГОРДИЋ које су имале једног јединог брата чије име нисам успела да сазнам.. Zrno po zrno pogača.(од целе фамилије ми смо једини са Ф.Значи ЧУПИЋИ су веома стара породица која се током времена разможила и населила дијелове Херцеговине. Laketa zahvaljujem na odgovorima.serbiancafe. želeći vam pre svega puno zdravlja. Испоставило се да су нам прабаке 0 РОЂЕНЕ СЕСТРЕ и да ближег рода немам! Све што сам сазнала може се сажети у пар реченица и то сазнање досеже само до прадеде. јер ће бити крви до колена.Наставивши разговор сазнала сам да његова фамилија живи у истом селу као и моја.

pozdrav svima ! Evo nešto za „nenu49” generaciju. u 23.Druga grana Kovaca kreće prema Foci.33 Imam nekih problema sa internetom.SC ne prima moja pisma.Pod pritiskom Mletaka i Turaka KOVACI se sele dublje u unutrasnjost Hercegovine i dolaze u Ridjane kod Niksiva.. Predojevići.Stefana (Scepanjdan). u 20.Danas neki Kovaci slave Nikoljdan a ovi Kovaci u Batkovicima i Stranama kao i njihovi potomci slave Sv. 0 porijeklo svoje hahhahaaa koje može da dosegne do max 500g a nakon toga kvrccc http://www1.kao i porodica CUPIC (1371) i CUPKOVIC. 0 Laketa (Profa) 02.. u 04. u 05.itd. http://www.Bileca i Piva nalaze se u Istocnoj Staroj Hercegovini cca 100 km vazdusne linije i na tom prostoru su zivjela i radila doticna plemena baveci se stocarstvom i kecuci se sa stokom iz Humnine(Popovo polje) na Planinu(Bileca i Piva). KOVAC.Diskusije ..Bosnu. molim vas odgovorite mi.starinom poticu iz Herceg Novog. april 2010.Od njih poticu mnoge srpske porodice u Hercegovini i sire. 0 TROFAZNI-3 (Penzioner) 27..Nemam nikakvih novih podataka za Vasu porodicu i veoma mi je zao zbog toga.Stefana. april 2010..html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ako možete.Evo saljem kratak odgovor za porodicu GLIGOREVIC sa Bradine kod Konjica.rodoslov..odatle jedni Kovaci dolaze na Glasinac i Pale.08 Pisma idu.49 POturice kradu od ovoga (cenjenoga)nasega izvora .48 Za profesora Laketu pitanje a i podsjetnik da mi je obecao naći vise podataka za0 porodicu GLIGOREVIC iz Bradine kod Konjica??? Pozdarv.Za porodicu Dobrilovic nijesam siguran da poticu iz plemena PREDOJEVICA ? Lokaliteti Popovo polje.. Unapred hvala.umesto.Forumi . Nedaj se Neno generacijo! 0 Stvari stoje ovako:pleme PREDOJEVICI kod Bilece u istorijskim izvorima prvi put se pominje 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji. u 17.ne zamjerite Pozdrav braci i sestrama hercegovcima.Tu su pravili svoja nova naselja i sela.Kasnije su uslijedile seobe iz Hercegovine u Srbiju.Odatle jedni Kovaci dolaze u Nevesinje selo Piragici Zovi Do. obi007 (courier) 01. Čupići -ogranak Predojevića kao i Čupkovići koji su od Čupića. april 2010. april 2010.45 Za „barabu1” i porodicu KOVAC.umesto Hasime Janja..Dalmaciju i Rusiju. Zato sada idem na kratke forme da vidim hoće li ići. Laketa (Profa) 12.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe..U početku slavili su Nikoljdan a prisluzivali su Sv. i oni poceli da istrazuju umesto Huse Jovan.stvarno nijesam nasao ništa novo za Vas i Vasu porodicu.Batkovice i u selo Strane kod Uloga.ba/pages/view_zavicaj_news/38 Ps Ja to samo onako da se zna . Laketa (Profa) 02. april 2010.

u 17. Odavde iz Popova polja jedni Batinici su otisli u selo Duzi kod Neum Kleka.drugi Batinici su otisli u Borac u gornji izvorisni tok rijeke Neretve koji teritorijalno pripada opstini Nevesinje.serbiancafe. slava Sv. Poslije zavrsetka Prvog svjetskog rata neki BATINICI su selili u Slavoniju.pita za porijeklo porodice BATINIC. Dragana.Danas u Nevesinju živi porodica Batinic kao i na prostorima EX Yu i rasijanju sirom svijeta.slava Sv.svi slave Sv.neko vrijeme živio u Crvenki. U selu Dracevo u Popovu polju zivjela je porodica BATINIC koja slavi Lucindan. ozenio se i uzeo je njihovu slavu Jovanjdan.html?157[1/26/2013 7:19:44] .umro u Rumi 1958 godine. Dragana hvala na pozdravu.Luka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Ranije su se prezivali Dragojevici. Na više mesta sam naišao kako za postobinu Kneževića navodite Lukovice kod 0 http://www1.možda je među tim Batinicima koji su otselili u Slavoniju bio i Vas deda Risto koji tvrdi da je rođen u Nevesinju 1892 godine.Luku. jul 2010. Luka.vrijeme je da se budimo iz sna.Sv.U selu Vrpolju kod Bilece. jun 2010.da bruji kao u kosnici.Deda Risto Batinic rođen je u Nevesinju 1892 godine.sl. Neki njihov predak po imenu Simo koji je bio levanta (neka vrsta policije.Luka u selu Cvaljina u Popovu polju tu su dosli veoma davno iz Ridjana kod Niksica.Oni vele za sebe da su porijeklom od nekog najamnika koji je cuvao stoku kod stare srpske porodice UGRENOVICA. Batinici. živijela je prije 200 godina 1 kuca porodice Batinic.55 Evo nakon duzeg vremena zavladalo je neko mrtvilo i tisina na svim rubrikama Hercegovine.Golub i Batinic i cine jedno pleme u selu Dracevu u Popovu polju. u 02. Dragana tvoji Batinici vode porijeklo od porodice BATINIC iz sela Cvaljine u Popovu polju. 0 vidknezevic 21.Forumi Hvala Laketa (Profa) 03.ali sada su dobili novo prezime BATINIC. Srodne su porodice: Pendo. Dragana Batinic iz Rume. Porodica BATINIC živi na vise mjesta u Hercegovini.26 Dragi profesore Laketa.evo nešto o porijeklu Batinica. da na ovoj stranici bude kao nekada. U istorijskim izvorima 1718 godine pominju se trojica Batinica bez jasnog mjesta boravka i zivljenja.pandur)dosao je na neku slavu sa BATINOM te njegove potomke prozvase BATINICIMA i tako dobise to novo prezime. slave vise slava.Diskusije .

pradeda Dmitar-radio u Americi . cukundeda Jovo-Jovovi mlini u Cvetnicu. Navešeću šta sam dosada ja pronašao i genealogiju svoje porodice.52 Vise citalaca pita i interesuje se za porijeklo porodice SEVANOVIC iz Lukavca kod Nevesinja.) pričao je isto tako o doseljavanju. rata naseljeni u Banat u selo Sutjeska a izgubljen je kontakt sa delom famije . Došlo ih svega sedmero čeljadi. Kod nekih porodica koje su pokatoličene zbog napredka u vojnoj službi je zabeleženo da im je staro prezime Krušević i da im je poreklo Broćno ili Brotje u Zapadnoj Hercegovini (plemstvo Kneževići od Svete Helene). Zavade se tako s Turcima pa pobjegnu u Oton. Kneževići na Velikom Cvjetniću su od drugog ogranka.Prije 120 godina bilo ih je 10 kuca. Tako se zovu: Peševići. Aćić.Poslije prolaska epidemije kuge nijesu se vratili u Zovi Do. a u pogledu vremena kaže da je taj koji je doselio bio šukunđed njegova đeda.već su otisli na novo seliste u Donje Polje.deda Vid . Pavlovići. Istog porijekla su Cvijetici. Od Kneževića su Boltići. Kneževića ima i pod izvedenim imenima: Kovačević.odakle su kolonizirani u Makedoniju u mesto Karaðorðevac (Josifovo). Takođe bi mi značilo koju literaturu mogu da iskoristim.prisluzuje Petrovdan. veka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Otuda se nasele na Mali Cvjetnić. Bibići. Boltić. Slave Nikoljdan. avgust 2010. Luka i Vučen Knežević su svoje navode izjavili 20-tih godina 20. 0 http://www1. Od ovih su Kovačevići i Aćići. Luka Knežević (86 g. starinom su porijeklom od stare srpske porodice OBRADOVIC koja je zivjela u zaledju Dubrovnika (danasnja Hercegovina)koja se prvi put pominje u izvorima dubrovackog arhiva 1370 godine.) s Malog Cvjetnića pričao je ovako: „Kneževići potekli najprije od Kruševa (ne zna gdje je to Kruševo). zahvaljujem Vam unapred! Moj mejl je vid. Ti prešli iz Otona najprije u Kupirovo. Markićevići. pa otuda na V. Vučen Knežević (80 g.com Laketa (Profa) 02. „Bio tada sav Cvjetnić pust. STEVANOVICI iz Stevanovica Torina u selu Lukavac kod Nevesinja. Moj otac se zove Mitar (Dmitar). Đukići.Diskusije . Ključni podatak je gde se nalazai Kruševo. Molim vas da mi pomognete u istraživanju. Naprave kuću u Gaju i netjeraju na 60 čeljadi i na 1000 ovaca i koza.Odatle su posle II sv. trava puna cvijeta. Privedu otuda sa sobom i jednog Grbića da imaju komšiju”. Netko od starih im bio nazvan Boltom. Ispred kuge su pobjegli u zbjeg na Javic-Goru. u 05.Dakovici i Perisici. Cvjetnić pređu dva brata: Nikola kovač i Dmitar. Razgranali su se u više ogranaka i dobili pridjevke po daljnjim precima. Stevanovici su doselili u Lukavac iz Ridjana kod Niksica prije 400 godina. pa im tako ostalo ime.serbiancafe.kada je pasa Busatlija porobio Cevo. ljeti na Cvjetniću”. Moji Knezevići su iz Malog Cvetnića pored Drvara (Bosanska Krajina) .knezevic@gmail. Držali blago zimi na Hrnjadima.Sve do pred veliku epidemiju kuge (1714 godine ?)zivjeli su u Zovom Dolu. Moji Kneževići slave Nikoljdan.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi Gacka. Srdačan pozdrav.

stanovali su najpro u selu Kazancima u Gacku gdje se zovu PERISICI.g. Унарпијед се захваљујем и поздрављам све читаоци који су се дружили са нама у протеклих пет година. Laketa (Profa) 26.Данас их нема да живе у горе поменутом мјесту Вареш. Теби и свим читаоцима који воде поријекло из Босне и Херцеговина.нашао то Ваше презиме и то у мјесту Вареш.Далмацији.која слави Св.препоручујем да прочитате ову веома лијепу и корисну књигу и да нешто више сазнате о своме поријеклу.12 Postovani gospodine Laketa.26 Поштована госпођо учитељице.slave Nikoljdan. 0 http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Moj otac kaže da nam porijeklo potice iz Crne Gore. Teacherlady (Kaufm.Николу. bila bih vam vjecno zahvalna.могу рећи да је веома ријетко српско презиме.prisluzuju Petrovdan.довољно је на „гуглу” укуцати име аутора и књигу. Moj djed Veljko Skakavac je robijao u Njem.bilo ih je 4 kuce prije 120.која живи у Маховљанима код Бања Луке.Горе или Старе Херцеговине као што потичу многе српске породице у Босни. logoru i posle rata se vratio ziv ali ubrzo i umro. Angestellte) 24.Славонији.Њима слична а можда и сродне су породице СКАКИЋ. Nešto više on nezna pa ako biste mi Vi pomogli.која слави Св.гдје се помиње да ту живи породица СКАКАВАЦ.ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ. u 19.Прегледао сам сву мени доступну литературу и само сам у књизи.година.ако је икако могуће урадите ми то.чији је аутор. 0 moje djevojacko prezime je Skakavac i Slava koju slavimo je Sveti Arandjelovdan.serbiancafe.ЂОРЂЕ ЈАЊАТОВИЋ.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Moj otac Nedjo Skakavac se rodio 1939 g. Што се тиче Вашег презимена СКАКАВАЦ. Молим редакцију или модератора да ми дадне податке колико је било читања ове наше теме и колико је пута рушена ова наша страница. u 00.добиће те веома лијеп и интересантан материјал за читање.Јована.Књига ће вас упути и на друге ауторе који обрађују ову тему.Николу и породица СКАКО у Ливну.Лики.срдачан поздрав теби и свим читаоцима „Сербијан кафеа” који се се друже са мном 5. Проф. Србији и у расијању широм свијета. avgust 2010.Има основа Ваше породично предање да потичете из Ц.Forumi DAKOVICI. u selu Jabuka. јер постоји електронско издање ове књиге.Diskusije . која слави Св.Никола Владов Лакета 0 Maleta ČESTITKA PROFESORU LAKETI ZA 5 GODINA RADA I TRUDA. Хвала на поздравима.Сомбор 1993 године. opstina Ustikolina.su dosli prije 200 godina sa Grahova. avgust 2010.

u 05. Veujem da je njegova „planina” dosegla visine za koje ni on sam u početku nije verovao. veka. Pet godina. veka.Tvoje priznanje i priznanja mnogih citalaca na ovim stranicama su mi najveca nagrada i priznanje. Laketa 0 Ja ću ovde iznijeti svoju hipotezu. Da li znate. pedagoškog strpljenja Pet godina. podučavanja i odgovaranja na pitanja o prezimenima. Pet godina. Novaka Mandića.42 Svakoga dana donesi kotaricu zemlje na jedno mesto.03 0 Prezimena tipa Pošković. upornosti profesore. Slavimo Sv.Veoma je lijep osjecaj da si nekome pomogao u traganju za svojim korjenima.i neizmerno sam mu zahvalan na svemu. Da li znate da li danas na tom području ima Jeremića? Gde li mogu da se nadju knjige od prof. Djordja. septembar 2010. koje su sigurno imale uticaja da se mnogi širom sveta zainteresuju za sopstvenu prošlost.42 Veliki pozdrav za sve! 0 Moji Jeremići su se doselili u Srbiju u selo Tripkova kod Užica krajem 19.verujući da tako obezbedjuju budućnost.to 5 godina radi profesor Nikola Laketa. Po predanju su sa područja Foča-Čajniče. U pitanju su prezimena Bošković.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Po predanju su sa područja Foča . Miki Maletić Laketa (Profa) 28. E. Pet godina profesore. decembar 2010.Diskusije . Hvala svima ! Srdacan pozdrav sa kraja svijeta ! Vas Prof.Uz svesrdnu pomoć Vas citalaca sa SC istrajavao sam punih petgodina. u 17. Djordja. ali ni ne mora biti netačna. u 15. „Zemlja zvana Gacko” I i II deo? 0 SJeremic 28.Čajniče. Konfucije. u 15.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 14.52 Veliki pozdrav za sve!!! Moji Jeremići su se doselili u selo Tripkova kod Užica krajem 18. da ste samo jednom dnevno pritisnuli dugme na portalu „serbian cafe” zaslužuje svaku pohvalu i čestitku za taj petogodišnji jubilej i rad.Forumi 28. ja sam jedan od onih koji je pomno pratio i učio ono što je profesor predavao.Takvih ljudi imam od Australije do Amerike. Miloradović itd. koja ne mora biti tačna. TPACEP (Tpacep) 05. septembar 2010. Pet godina. Milardović i sl. Neka vas sreća i zdravlje služi i sve čestitke za petogodišnji jubilej.09 GOSPODINE MIKI ! Hvala na čestitkama za naporan i uspjesan rad oko porijekla srpskih porodica. decembar 2010. su smišljeno izmjenjena da bi se skrilo stvarno porijeklo ljudi koji ga nose. i jasan je motiv promjene originalnog prezimena radi pravljenja distance od Srba. SJeremic 28. Priznajem. i sagradićeš planinu. decembar 2010. Slavimo Sv.serbiancafe. da li danas na tom području ima Jeremića? http://www1. Ovo pravilo sam uočio kod katoličkih i muslimanskih porodica.

Gvozdenovići http://www1. u 03.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. mart 2011. mart 2011.familija Raukovica.Foci i u rasijanju„.com/home.facebook. Porodične tradicije o njihovom porijeklu jako su izmijenjene u prošlom vijeku. koju na jednom mjestu navodi Tomo Orahovac. u 20. Novaka Mandića. decembar 2010. veli za porodicu JEREMIC:”Jeremici su starinska porodica u Foci i Slivljima u Gacku. u 20. Evo šta piše Novak Studo Mandic u knjizi:„Srpske porodice u vojvodtvu Sv.Treba vjerovati onome sto Mandic piše o porodici Jeremic.Dedijer piše da su:”Jeremici u selu Slivljima porijeklom ispod Orline u Crnoj Gori. Tako je nastala i legenda. Slavimo slavu Sv. Unapred zahvalna familija Raukovic 0 munja81 11.serbiancafe. Moje prezime je RAUKOVIC. mart 2011. ovako piše: „Zanimljiva je i burna istorijska prošlost bratstva Gvozdenovića.Pitajte njegovog sina Darka Mandica koji živi i radi u Gacku.Ranije su se zvali STUKELJE i boravili su na Stukeljinoj Glavici pod Golijom u Crnoj Gori. po kojoj su Čengići iz Gacka.Save:.40 prezime Brkic Do Berkovici Stolac nešto o porijeklu 0 munja81 11.sa obzirom cime se bavite već godinama nadam se da ćete mi moći pomoći. april 2011. I i II deo? Laketa (Profa) 29.56 -Mozete odgovoriti i diretno u grupu „RAUKOVIC-familija” na fejsu gde već imamo neke informacije link http://www.06 Gospodine Jeremicu.” 0 brko 06.gdje mozete nabaviti Mandiceve knjige pitajte nekoga u Gacku. a naročito u razdoblju od Njegoša do kralja Nikole.Stefana Decanskog(Martindan) Negde sam citao da imamo veze sa Crnom gorom ali ne bih da vas smaram i hteo bi da mi Vi kazete znate li nešto o tome. kada je posebno oživio kult kosovskog junaka. Sve čestitke od mene za vas rad i trud.Forumi Gde mogu da nađemknjige od prof.mislim da ne treba da ga imenujem. u 01. panonskimornar (kapiten) 06. Krivokapići i Perovići iz Cuca. ni o porijeklu ovog ćeklićkog bratstva nema pouzdanih podataka. Na Vase pitanje.Diskusije .Gacku. E sad poznato nam je da nas ima na svim kontinentima to je trenutno sto znamo ali bismo hteli od vas da saznamo ukratko sto je dublje moguće u proslost naše porijeklo.20 Koliko su te price o poreklu hercegovackih i crnogorskih prezimena uopste istinite? Nedavno sam citao ovo: 0 Dr Đuro Batrićević u knjizi Dr Anto Gvozdenović – General u tri vojske. Ranije su se prezivali Stukelje„.Jeremica ima u Slivljima. „Zemlja zvana Gacko”. u 08. 0 -Imam jedno pitanje.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Međutim.živimo trenutno u Jelanjsci(Doboj) ged postoji negde oko 30.php? sk=group_113514685382491&ap=1 Svi raukovici sirom sveta su dobro dosli.48 -Pozdrav za uvazenog profesora. u doba romantizma.

jul 2011. Vecina narodnih prica.42 Poštovanje. no ceta 0 zandarma. tako da su pre okrenuli nazad. ili mu brata Nikole.već od njegovog brata Damjana Orlovica. u 07.kasnije nepravedno datog imena.su potomci Orlovica.je istinita.a ovi sa ovima sto cuvaju barjak. Mnoge dokaze nasi ljudi cuvaju u tajnosti. kod mnogih bratstava danas živi kao istorijska istina. Ova bajka. cuva se takođe u blizini u jednoj porodici. u 15.Forumi iz Ćeklića. maj 2011.Pavle nije bio zenjen.koje su rod sa ovom koja cuva barjak. pomogne nam u ovom našem pokušaju da pronađemo naše korijene. Orlovića. pozz Budapest 21.Laketa da komentantar na prikupljene podatke i sam sajt. Trenutno istražujemo porijeklo moje porodice Marković iz Meljaka kod Pljevalja koji su porijeklom od Gagovića iz Bezuja(Piva). i ukoliko ima nekih vezanih podataka.serbiancafe. Obadve ove porodice.04 Pitanje za profesora Laketu: da li možda znate nešto o porodici Stipanović.jer su još po Srbe nesigurna vremena. maj 2011. Unaprijed se zahvaljujem i njemu i administratorima ovog foruma. maj 2011.docekana je i pocascena prahom i olovom. Naša saznanja možete pogledati na sajtu koji je u izradi www. tako i casa koja je zlatna.Diskusije . sone2703 19. Tako je Tomo Oraovac izmislio pričicu po kojoj su mnoga crnogorska bratstva porijeklom od bajkovitog Pavla Orlovića.koji je ostao ziv i preuzeo barjak od Pavla.html?157[1/26/2013 7:19:44] .net gdje smo prezentovali prikupljene podatke.58 Pa ima materijalni dokaz. u 15. u 08. tajka (trener) 13. 0 Zainteresovali su me podatci koje u ovom forumu navodi prof. Taj barjak je pokusao uzeti Kralj Aleksandar Karadjordjevic.žive u Istocnoj Hercegovini.ciji ju je predak donio sa Kosova.Zapamtio sam kao dete zbog neobičnog naziva letujuci kod babe i dede.„ ” sone2703 19. Milići iz Bjelica i Osmanagići iz Podgorice.15 Skakavaca ima na Kordunu.rodoslovmarkovica.koju je poslao kralj.57 Volio bih da prof. Hvala unapred 0 nekoliko izvora iz XV veka se spominju knez ili herceg Vladislav i Vlatko Hercegović http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.zlatni pehar sa Kosovske Vecere. u (Stipanović) .da bi se sa Slovenstvom Srpstvo zatrlo. posto je on preko majcine strane rod sa Martinovicima. jul 2011.Sve porodice.no su se nadali. porijeklom od Pavla. 0 Slučajno zalutah i prelistah malo. Martinovići iz Bajica. 0 pavlimir_ratnik (Edukator) 28.. u 23. ‘barjaktara čestitoga kneza’ ”. Laketa a vezano za prezimena Rudić i Gagović..zxq. Taj isti barjak se cuva i dan danas..Nije od Pavla.zemlji u kojoj je embrion celokupnog Srpstva i Slovenstva.

ubijen je 1517 godine.pominje kao potpisnik na povelji bosanskog kralja imeđu ostalih velikasa i vojvoda i vojvoda TVRTKO STIPANOVIC bez tačnog mjesta boravka.njihovi potomci prezivaju kao HERCEGOVICI i STIPANOVICI (STEFANOVICI). Slavimo 0 Da li možda nešto znate o porodici Djokic koja se doselila iz Drobnjaka u Cajetinu http://www1. Drugi dio pitanja:da li su i u kakvoj su vezi porodice HERCEGOVIC i STIPANOVIC koje se pominju u Bosni i Hercegovini polovinom XV vijeka ? Na ovo pitanje pitanje malo je teze dati pravi odgovor zbog nedostatka valjanog istorijsko materijala. zaista iscrpno i precizno i potkrepljeno postojećim istorijskim dokumentima.Poznato je da je vecina prezimena patonimicnog i matronimicnog porijekla i da su nastala po imenima oceva i majki i logicno je ocekivati da se oni tj.To je jedini pomen porodice Stipanovic za koju ste pitali i za koju se interesujete.ali nije imao uspjeha u borbi sa daleko brojnijom i jacom turskom vojskom. u 05.Poslije pada Hercegovine pod tursku vlast 1481 godine. Imao je sina BALSU koji je umro 1510 godine. Budapest 22. Kasnije su se izmirili ali Vladislav nije bio zadovoljan podjelom i nasledjem. imam pitanje za vas. Stefanovi sinovi VLADISLAV i VLATKO poslije smrti oca prezivali su se HERCEGOVICI.U toj bitci on je ocu nanio tezak poraz.Forumi Laketa (Profa) 22. kraj Uzica pa zatim presla u mesto Vranjani u blizini Uzicke Pozege. smrcu HERCEGA STEFANA KOSACE. VLADISLAV HERCEGOVIC bio je najstariji sin hercega Stefana Kosace i bio je u stalnom sukobu sa ocem oko nasledja zemlje i novca.Poslije turskih osvajanja u Ugarskoj porodica HERCEGOVIC je jako osiromasila i gubi joj se svaki trag i značaj u istoriji Ugarske. da li možda znate preciznije podatke o grani te porodice koja je navedena u arhivu manastira Gomirje kao jedna od osnivačkih porodica i odakle su migrirali u te krajeve ? djoksa 01. jul 2011.59 Pozdrav profesore.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. jul 2011. u 06.kada su Turci zauzeli Herceg Novi on se povukao na zapad na mletacke posjede u Dalmaciji gdje je i umro na Rabu 1489 godine. avgust 2011.dok je najmladji sin STEFAN presao na islam (jer je bio uzet kao talac kod Turaka)i prezivao se AHMED PASA HERCEGOVIC i vise puta je bio presjednik turske vlade.mogu reci sledeće:da se u istorijskim izvorima u Bosni polovinom XV vijeka 1446 0 godine.51 Za „Budapest” Na prvi dio Vaseg pitanja da nešto kažem o porodici STIPANOVIC. 0 U svetlu ovih činjenica. Porodicno ime KOSACA ugasilo se 1466 g. u 16.59 Zahvaljujem na odgovoru. Drugi hercegov sin VLATKO HERCEGOVIC aktivno se ukljucio u borbu protiv Turaka i turskih osvajanja Hercegovine.Diskusije .serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Jednom prilikom mu je sultan Mehmed II ustupio mu je tursku vojsku da se obracuna sa ocem 1453 godine. Nakon 1469 godine Vladislav će se trajno nasleti da živi u Ugarskoj gdje je od madjarskog kralja dobio feudalni posjed i grad KALNIK.

Jednom Turci.region Pounje. još dok je bio čoban. „Grupi rodova Novaković-Praštalo starina je..Dedin brat od strica odlazi u Kozarce.okolina Bosanskog Novog.moj deda.ako je moguće. Mrata za Svetog Nikolu.kada se kolonizacijom doseljavaju u Vojvodinu.Svetozar jedini nije preziveo 2 svetski rat.html?157[1/26/2013 7:19:44] .a mogu možda da imaju veze sa poreklom porodice Novakovic..tacnije selo Krslje. Zbog toga prozovu ga čobani Praštalo.Djuro. htedne da ga ukmeti. Ilija praštalo. kad joj je pokazivala ruho. žena mladoga age ukrade tapije iz sanduka žene Praštalove.koji je imao tri sina.tako da me buni dosta to moje poreklo.Diskusije .Što si ti praštalo toliko zapraštao?. rekao mi 354 o poreklu njegove porodice ovo: Predak im je Starina Novak.Prica je malo vise bajkovita.ili sada Novog Grada.a koje možda mogu da pomognu. Navescu još neke podatke do kojih sam dosao.selo pored Kikinde i tamo osniva svoju porodicu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. naseli u DoLjane.com 15.. Krene sa 60 http://www1.Forumi Djurdjevdan .kao i o nekim pricama koje sam čuo..Tacnije odakle su mi koreni. Jedan među pretcima prozvan je Praštalo.a ovaj sina Stevana. ode u Primorje.nešto više o svom poreklu. u 15.gde se govori o poreklu pravoslavnih porodica iz tog dela krajine. zvonara pred hiLjadu ovaca.serbiancafe. Ovaj clanak sam izdvojio iz dela Milana Karanovica iz 1925. morao je da seli.Zeleo bih da saznam.Još znam da je majka moga dede bila Ruza Stupar koja je isto iz Bosanske Krajine i slavila je slavu Lazareva Subota. Prozovu im se potomci Novakovići. sa hercegovine iz nekih DoLjana i slave NikoLjdan. vele.Tu mi je živeo pradeda Pero Novakovic. NJemu su se u DoLjanima triput hiLjadile ovce...Dragan odlazi u Uzdin i tamo živi sam. Hvala unapred! nebojsa. avgust 2011. Naime. Kako posle nije mogao da pokaže tapije.Dragana i Svetozara.Porodicna slava nam je Sveti Nikola.Zanima me odakle su moji sa slavom Sveti Nikola?Takođe sam procitao da su Srbi ranije menjali slavu Sv. a drugi Grujo. .selo u Juznobanatskom okrugu i tu osniva porodicu. Imam rodoslov od pretka Djoka koji je rođen 1765.novakovicray@gm Postovanje profesore Laketa ail.U Bosanskoj krajini su živeli do kraja rata 1945.pa me zanima da li ima veze sa mojim Novakovicima?Inače znam da ima mnogo Novakovica u Bosanskoj Krajini i da su svi dosli iz Like ili Hercegovine i da slave Svetog Arandjela.do svoje smrti.a on mene. Bio je već star i oslepeo. kome neznaju ime. nadzornik u Sarajevu. Jedan.rođen 1985 godine u Beogradu.U sledećem tekstu ću se truditi da vam dam sto vise korisnih podataka o svojoj porodici i poreklu.10 0 Ja sam Nebojsa Novakovic. Čoban je nudio 7 jalovica mesto zvonara i kako mu je tom zgodom praskalo iz usta kad je branio vilaša. starina g.dobija sina Dusana. koji je imao dva sina.Ne znam odakle su tu dosli. ali bih voleo takođe da znam nešto i o njegovim precima .Djuru.. godine „Pounje u Bosanskoj Krajini”. kad mu je otac umro.dobija sina Milosa. Sin agin. Toliko je bio bogat da je kupio od age čitluk. kad je goru ostavio. a umro 1824. rekne jedan od Turaka: .dolazi u Kacarevo. Moj prijateLj.moji poticu iz Bosanske Krajine. htednu da zakoLju ovna vilaša.

u tim krajevima sam i sam pronasao mnogo naselja koje nose ime „Novakovici” Nadam se da vas nisam preopteretio podacima. 0 Laketa (Profa) 17. a travu trao među dlanovima i mirisao. Jedan ogranak Stanarevića uzme staro prezime Novakovići i naseli se u Petrovačkom PoLju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.32 Za Nebojsu Novakovica Hvala na pozdravima. kad se odselio. u 13 naseLja...svoje bratstvo.Taj se brežuLjak od tada zove Mamuzovac.koje ne verujem da ima veze sa mojim u Bosanskoj Krajini.Shvatam da imate puno posla i strpljivo cekam vas odgovor. Зети и Далмацији.Hercegovine i Raske.neki http://www1.. Заједно са њима је Станац Госпиловић с браћом.veoma su stara srpska porodica.nisu svi istorodni..ja saljem pozdrave i priznanje za Vas uporan i uspjesan rad o porijeklu porodice NOVAKOVIC iz sela Krslje.. gde ih ima 45 k.Unapred hvala.” Želim da vam naglasim da sam čuo da i Vasojevici imaju jedan ogranak Novakovica.R Srpska. veka gde u opisu grba i po heraldickim oznakama na njemu stoji da ti Novakovici poticu iz Zete(Crne Gore) ili Raske. zahtevao je taj slepi starešina da mu ukopaju zemLje i donesu trave.. Новаковићи из Далмације у XVI веку рођаци су Охмучевића. као представник подручја званог Доњи Краj тј.” Na sve ovo želim da dodam i podatak da sam citajuci o migracijama srpskog stanovnistva u Bosnu. NOVAKOVICA ima vise porodica.Crne Gore.. Ради рашке потковице у украсу овог грба. низ реке Врбас. Сану и Уну. вероватно се овај грб односи на њих. Gde su god padali na konak. preseli preko planine.Forumi čeLjadi i 1000 ovaca iz DoLjani u Bosnu.Dacu vam takođe podatak i sliku iz Fojnickog Grbovnika iz kako kažu 14.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Hajdemo djeco sutra daLje!. Новаковићи из Зете имали су своје поседе у Зажабљу.Odatle su se Novakovići raseLjavali po svoj Krajini.Ova trava djeco mamuza ovde ćemo ostati.serbiancafe. ZemLju je žvakao. Zatekli su starince Milinoviće.Novi Grada. У Босни се јавља Нинослав Новаковић на повељи бана Стефана Котроманића из године 1353.Diskusije .U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva Novakovici se pominju prvi put 1386 godine. Kad su posle šest nedeLja hoda sa ovcama pali na jedan brežuLjak više Lužačkog PoLja . НОВАКОВИЋ „Породично име Новаковић јавља се између XIV и XVI века на више места: у Босни. stanu sa svojom porodicom i prozovu se Stanarevići. Jedan se . slave vise razlicitih slava. pa i u ovu oblast.saznao da su Bosansku Krajinu naseljavali uglavnom Srbi iz Starog Vlaha.. u 22..puno bi mi znacilo. pa mu donesu zemLje i trave rekao je: . U Bjelajskom PoLju preko Grmeč planine imali su stan sa blagom. Tad bi govorio: . avgust 2011.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.koji su se na podrucje istocne Hercegovine i Bosne naselili u VII veku.Još jednom.Jedan od Tomica dobija sina Matelju.I mene je sve navodilo na tu oblast.novakovicray@gm Hvala puno na odgovrou profesore.u potrazi za poreklom Novakovica. 0 nikonn 11. dali bi mi mogli šta reci o porodicama Nikic i Igumnovic http://www1. Zanima me koliko mogu biti tačni ovi podaci i imate li Vi nekih saznanja o svemu ovome.Da bi posle turskih osvajanja presli u Drobnjake. u 05. Danas znam da Novakovici žive u Gacku i na svim onim prostorima koje ste naveli u svome pismu.dosao sam do prezimena Balotic(Balotic-Tomic). Zao mi je. Naime. Pozdrav ! Prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Od Novaka nastaju Novakovici sa slavom Sv.među onima koji su uzeli Sv. Laketu ail.Po informacijama koje imam.U Drobnjacima jedna grana uzima slavu Sv.Diskusije . Hvala i pozdrav. za Vas nemam nikakvih konkretnih podataka.i tu je njihova starina i porijeklo i odatle su se raseli i naselili na prostore koje ste opisali u svome pismu.Trebali bi otici u selo Krslje i tamo se vise raspitati o porijeklu porodice Novakovic na tim prostorima. Laketa nebojsa.A možda neki od podataka nisu tačni.za koje sam već naveo podatke u prethodnom tekstu.serbiancafe. Nikola.Forumi RATKO NOVAKOVIC sklopio je ugovor sa dubrovcanima 1386 godine. Želim ti puno uspjeha u radu. avgust 2011.37 da radim na tome.posto ste najupuceniji u poreklo Srba iz Hercegovine.Po svemu sudeci oni starinom pripadaju plemenu Malesivaca iz sela Maline koje se nalazi na putu između Bilece i Trebinja i veoma su se rano ukljucili u trgovacke poslove sa dubrovackim trgovcima i za to sacuvani pisani podaci o njima i mnogim srpskim porodicama. Djordje. Nikolu kao slavu su i Tomici. nebojsa. u 07.novakovicray@gm Pitanje za prof. Pozdrav za dvojicu predhodnih citalaca.ovaj sinove Janka i Novaka(Mateljevici).koje Vi možda mozete da mi potvrdite ili znate nešto više s tim u vezi.00 0 U istrazivanju svog porekla.Jedna grana ostaje u Drobnjacima.dosao sam do zanimljivih informacija.Nastavicu 0 ail.Novakovice biljeze istorijski izvori na prostoru Huma.Jedna u Dalmaciju-Liku i Bosnu.Balotici su još u 14.pa bi mi znacilo da to čujem od vas. veku živeli na teritoriji Hercegovine u Banjanima(pleme). Nikola(preslava Drobnjaka).Nešto kasnije neki Vlatko Novakovic sklopio je ugovor sa dubrovcanima da pregoni so iz Dubrovnika u mjesto Podbreza u Bosni.danasnje Hercegovine.45 Postovani profesore.hvala puno. septembar 2011.Laketa P.com 18.com 31.jedna odlazi u Srbiju. avgust 2011. u 07.S.Poticu od srpskog plemena Novljana. Pozdrav ! Prof.iako je slava plemena Sv.

„Uostalom.krsna slava. Takođe se pominju u XV veku i kao podanici Sandalja Hranica..20 Za Nebojsu. Ovi Novakovici su se kasnije u toku XVI i XVII veka selili u Liku. oktobar 2011.Slava je Sveti Stevan. Čuo sam da je bilo dve grane Dukica u Lici.Novakovici su u XV veku živeli i u Cernici.52 0 Zanima me da li neko zna poreklo prezimena Dukic?Poticu iz Like.Gracaca. Vidjeli ste koja je literatura koristena.negde u XVII veku.novakovicray@gm Pozdrav za sve na forumu ail.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 16.verovatno se misli na Gatacko Polje.kraj Trebinja još 1386.com 28.Ako neko ima još neke informacije.puno bi mi znacilo.Znam da se vise o ovom prezimenu govori u „Zemlji zvanoj Gacko”.kraj Gacka. Hvala unapred! bojsane85 01.itd. septembar 2011.mada nisam još procitao to delo.Takođe sam procitao u „Vojvodstvu Svetog Save” da se prezime pominje u Hercegovini u XV veku i da je reč o potkosovskoj porodici.ali i tvrdi da je to njegovo pravo.Vignjevici. u 20.51 Podatak za Novakovice : Novakovici su u Hercegovinu stigli u XIV veku.a jedna iz Bosasnkog Grahova.sa prostora Stare 0 Raske.pa zatim i u Bosansku krajinu. On veli da nekima smeta njegovo srpsko porijeklo. godine. Za „nikonn” trebate poslati malo vise podataka o Vasim porodicama.31 SRBIN OD BABICA IZ HERCEGOVINE Evo šta o svome srpskom porijeklu kaže poznati reziser Emir Kusturica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.nije lako biti Srbin. mart 2012.Kosova.. u 19.bili su trgovci iz Pljevalja i http://www1.mjesto porijekla.a soceve strane od Babica iz Hercegovine.pitate me za podatke jesu li tačni. Neki dan nasao sam podatak da je cuvena porodica DUNDJERSKI iz Vojvodine porijeklom iz Hercegovine. septembar 2011.serbiancafe.” 0 nebojsa.. Ti Novakovici koji su sklapali poslove sa Dubrovcanima. Pored toga sto su zabelezeni u Ljubomiru.Diskusije . 0 Laketa (Profa) 15. Tačno znam svoje porijeklo.sa velikim brojem drugih porodica.Tomingaj.Forumi Unaprijed zahvaljujem pozdrav iz Njemacke Laketa (Profa) 15. u 19.. Lakse bi bilo da sam izabrao da budem Francuz.jedna koja je dosla iz Dalmacije.među kojima su Bukvici.Starog Vlaha i naselili su se na prazan prostor oko Gacka.a to je ustanovio moj otac Murat. s majcine strane je od Krivokapica iz Cuca iz Crne Gore.kao Vlasi Malesevci.

0 Nikolu.serbiancafe. A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina).25 Pitanje za prof.ali oni slave Lazarevu Subotu. Pre mislim da su Vasi Milovici srodniji sa ovima iz Kuca i Bratonozica. Velimlju.29 Poruka za Milovica Postoje Milovici u Hercegovini.Pljevlja)i tamo se bavili trgovinom i stocarstvom. A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina). u 03. Novakovici Malesevci. 0 Nikolu.18 Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG). Milovićima su se pripojili Dokići. Sadasnji Novakovici u Hercegovini vode poreklo iz Bjelica(oni u okolini Dabra)i u Hercegovinu su stigli znatno kasnije. Oni su naselili Gusinje. mart 2012.Foca. pa me interesuje i odakle su oni. te su ih brastvenici prognali.Bosni i Srbiji.Nikolu (19. pa me interesuje i odakle su oni. Zagradac. Milovic0982 10. odakle su dosli tu. u 03. Milovići se dijele na ogranke: Na Vuoviće po Vusu Vujovu. Milovic0982 10.zato što su se raselili po Lici.Ignjatija.” Što se tiče Brcica iz Hercegovine. Gacko. Bar.koji je plemenska slava.Forumi iz Foce. odakle su dosli tu.zabelezeni sredinom XV veka.Milojevicima i Vlatkovicima. Nikola karakteristicna za te predele. Hvala Vam unapred. Od Milovića su Milovići iseljeni 0 na Murini.nisu slavili sv. u 12. 0 Laketa @ Milovic0982 dobar odgovor o porijeklu Vasih http://www1.sklonili u Istocnu Hercegovnu(Gacko. bojsane85 10. Prokuplju. Milovića ima iseljenih u Zmajevu. Slave sv.decembar).pominju se u Trebinju u XIX veku. Pogotovu ako se zna da je slava sv. mozete li mi reci odakle su ti Milovici. staro bratstvo u Bezjovu. Saljeviće po Salju Stamatovu i Nik Savićeviće po Niku Savićevu.Cernica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv. mart 2012. „Milovići na Bezjovu: Doselili su se u Kuče iz Bratonoića negdje krajem 15 ili početkom 16 vijeka. Niksavićevići su bili prgavi i nesnosni.tako da postoji mogućnost da su postali deo Malesevaca upravo samim dolaskom na te prostore. Hvala Vam unapred. Premiće po Premu Vujovu. Prvobitno su bili naseljeni na Gorenu u Ublima. Od Milovića sa Bazjova su nastali Milovići u Banjanima selo Dubocko. mozete li mi reci odakle su ti Milovici.dok nisu usledile dalje seobe na zapad.može se zakljuciti da su se Novakovici sa prostora Stare Raske.jedno su bratsvto sa Lecicima. Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG). odakle su ih istisli Drekalovići i naseljeni su na Bezjovo.html?157[1/26/2013 7:19:44] . mart 2012. i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv. Laketu Ponavljam pitanje i za Vas profesore.Diskusije . Takođe treba reći da tih Novakovica u Hercegovini najverovatnije vise nema. Po svemu ovome.

Preci dosli u Pastroviće od Nisa u 8.prvi put se pominju 1386..Liku i zapadnu Srbiju.ukoliko budete u mogućnosti da odgovorite. god.pa sve do Kosova 1389. Novakovici hercegovackog porekla zabelezeni su kasnije u Kninu. zabeleni u Cernici(Gacko).ka Dalmaciji i Lici.Sandalja Hranica i hercega Stefana. na ostrvu Silba (kod Raba).pa posto su se Banjani prostirali od Niksica do Trebinja i Bileckog jezera.a to ste ranije i Vi konstatovali.pozdrav tebi i svima na ovoj tranici.11 Novakovici : 0 Od 1371.zanima me Vase mišljenje u vezi Novakovica.Bosanskoj Gradiski.itd.Metohije i Raske.za koje se navodi da su iz Huma?Pošto su Ljubomir i Cernica u neposrednoj blizini Banjana? http://www1. godine. Novakovici se pominju i u drugim mestima u XIV i XV veku i bili su istaknuta porodica Travunije.detaljno sam istrazivao njihovo poreklo i kao sto sam već u prethodnim postovima napisao. Takođe su 1488 godine. E sad.(verovatnija je pretpostavka Save Nakicenovica u 15. god. u 18. bojsane85 08. Kotor 1423.zapadne Makedonije.Izvori pominju Ratka Novakovica 1386.19 Veliki pozdrav za prof. v.Zadru.Savremenici su Vlatka Vukovica.Banjaluci. Izvini zbog ne javljanja ranije. Sto znači da su se iz Hercegovine raseljavali u razdoblju od XV do XVIII veka i naseljavali Dalmaciju. god. Laketu 0 Profesore. Naime. Imam dosta svojih privtnih poslova i zauzet sam.što se vidi i iz njihovih pomena u izvorima. i kasnije. april 2012.koje su naselile prostor od Dracevice i Popova Polja. u Banjanima (Niksić) 1428. godine u Ljubomiru(Trebinje). Misići (u Spiču).na prostore starih srpskih zemalja doselilo se dosta porodica sa Kosova. ” Kao sto vidimo.Forumi (Profa) 12.58 porodica dao ti je „bojsane 0982” i ja tu nemam šta dodati novo. bojsane85 29.Rudina i Gacka.html?157[1/26/2013 7:19:44] . mart 2012.do Gorazda i srednje Drine.a pominju se i kao Malesevci.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe. porijeklom iz Pastrovića.. Iz Pastrovića odseljeni na ostrvo Krk. Novakovici su iz Ljubomira(Hercegovina). Bar 1424. veku).pa od njih jedni u Srbiju.u crnogorskim prezimenima pominju se Novakovici poreklom iz Pastrovica. godine.Naravno. u 23. godine.. god. presli u Kninsko polje i Liku.tacnije do reke Trebisnjice. mart 2012.Diskusije . u 19.dok se drugi migracioni talas smestao uz primorski pojas i od jadranskih ostrva uz Podrinje.mene zanima da li postoji mogućnost da je reč upravo o onim Novakovicma koji su zabelezeni u Dubrovackim dokumentima.citiram : „ Novaković : Vrijesno (Presjeka Patrovska) i Przno pastrovsko 1413. Zadar i kao: Pastrović.ovde se napominje da su zabelezeni u Banjanima 1428.Bosnu.posle pada Hercegovine.

pa se odatle selili dalje na zapad.Diskusije .iz raznih srpskih krajeva? Za Novakovice se kaže i da su Malesevci. Ipak. Sv. dok džepni kalendar SPC-a lakonski sažima svetitelje samo na Sv.a dalje poreklo im je Hercegovina.Savo Nakicenovic tvrdi da su se naselili tu iz Nisa. Minu i Sv.zajedno sa Stanisicima i Djurasevicima u 15.Ali i ti Novakovic su svakako morali živeti u blizini Trebinja. tada i još vekovima jedinstvene (nepodeljene) hrišćanske crkve. većina kršnjaka radije reći da im je slava Sveti Stevan Dečanski. prvenstveno od tzv. Mene konkretno zanima. Stefana Decanskog(sv.da su se Novakovici iz Pastrovica selili u Liku i krajinu. Bio je poštovan kao čudotvorac koji je i mrtve vaskrsavao.posle najezde Turaka. i Mratince.prilazem i zapazanje etnologa Rakica. Sava). Mrata.serbiancafe.I moji su između ostalog u Bos. pravoslavna crkva više nije isticala njegov svetiteljski značaj.stigli iz Severne Dalmacije i slave Nikoljdan. ali je u narodu ostao omiljen.iz Nisa u Pastrovice.Forumi Za Novakovice iz Pastrovica.da li je tu možda reč o dve. Mada sudeci po tome da se Ratko Novakovic pominje još 1386.između ostalog. Martina (narodski Mrata).? Takođe i Novak Mandic navodi da su Novakovici stigli u Cernicu sa mnogo drugih porodica. Nikola. ali ne na crkveni datum nego 25.. u Francuskoj.koja je imala navedeni migracioni pravac.itd. oktobra. Mrata.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. mučenik Stefan Dečanski.ali oni opet slave sv. i sam praznik i prva od ”vučjih slava„ (kao i Sv. mnoge familije su ga zamenile drugim svetiteljem odnosno praznikom. iako će. Ovo se takođe slaze i sa onim. koji je u četvrtom veku bio episkop u Turu. knez srpski i Sv.svi su slavili sv. međutim. „Ističemo da se kao češća slava javlja Sv. Pravoslavni crkveni kalendar spominje i Sv.Liku.html?157[1/26/2013 7:19:44] . veku. stočarskih slava zimskog perioda. Kasnijim raskolom.” Ovo je bitno zbog toga sto su u Dalmaciji u velikom broju zabelezeni Novakovici bas sa slavom sv.ili vise razlicitih grana Novakovica.navodi i sledeće.. nije iskljuceno da su starosedeoci.a dalje poreklo je iz Hercegovine. istočna. Mina Viktor i Vikentije đakon. za ovaj datum se spominju.pa preko Hercegovine u Dalmaciju. Mratu).starosedeocima u Humu i drugoj. Ignjatiju. u novije vreme. Mina.ili je to reč o jednoj grani. pa su je tako promenili i mnogi Novakovići. pošto ima popularnu namenu.Like i krajine vodi poreklo upravo iz Hercegovine. pa je proglašen za svetitelja.koji o poreklu Novakovica. Na sve ovo. U ”Žitijima svetih„. Krajinu. U narodu se. http://www1. posebno navodi da je tu i Sv. Nesporno je da su jedan duzi vremenski period. Sv. Dobro je poznato da skoro sav Srpski narod iz Dalmacije. kralja Stefana Dečanskog. Dodaje.recimo od kraja XIV do sredine XVI veka proveli u Hercegovini. međutim. Kralj srpski i drugi.

google. Pozdrav.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Mozete li mi nešto reci o porodici Ristic iz istocne Hercegovine?Hvala unapred.BiH..20 Poštovani gospodine Laketa. Sad više nisam siguran dali smo dobili naše prezime Lukić po Luki ili je on doselio kao Luka Lukić. u 09.sve najbolje. Ja sam došao do podatka da je Luka doselio u naše selo iz okolice Gacka oko 1817 god.rata su se 0 prezime je prilično „unikatno”. Republika Srpska. odakle smo.serbiancafe.com/drawings/d/1Ojkffj8F7jKbtDZLxfScJ8yAEic3TV7gJVk16JQfzY/edit Laketa (Profa) 23.Diskusije ..Palangetic.Avrama Zatvornika 11.Slave Sv..22 Interesuje me porijeklo prezimena Palangetic. Хвала. svi su u rodu i vode porijeklo iz Radacica. Po mojim saznanjima ovo Olovo. 0 NPantelic http://www1. kada smo dosli na prostore sire romanijske regije. Unaprijed hvala.oblast Lug kod Trebinja.hvala unapred. Sobzirom da imamo „prekid istorije” pa ne možemo da znamo ni ko smo.To je sve sto mogu da napisem a da je sigurno i provjereno.Novembra i do kraja I svj.да ли постоји „списак” 0 породица које су поријеклом из Херцеговине а да су при долазку у Подриње у Област Осат (Сребреничко-Власенички протопрезбитерат) примиле од бројног рода из Ливна славу: Св.Od čitave Hercegovine samo sam na jednom mjestu u Ljubinju nasao porodicu Lukic i to 4 kuce koje su zivjele prije 120 godina. Milos_Lukic 22. maj 2012. maj 2012. Počeo sam da radim porodično stablo koje vam u nedovršenom stanju šaljem u . u 19. opstina prezivali Jovanovic (vjerovatno po začetniku loze u Radacicima) a Palangeta je bilo drugo prezime (vjerovatno pleme ili bratstvo).svg formatu zbog podataka koji su vam potrebni. 0 zovem se Miloš Lukić.09 Zdravo Milose.04 Ево и ја да се надовежем на предходни коментар.javite ili bilo šta sto će nam koristiti. ostalo su price i predanja te ih ovdje neću ni spomenuti. Unapred zahvalan. opština Šekovići (prije zadnjeg rata opština Kladanj). Bio bih Vam mnogo zahvalan ako bi mi mogli pomoći u traženju mojih potomaka. u 03. molimo Vas da ako znate nešto više (a procitali ste koliko mi znamo) da napisete.slave Djurdjevdan. april 2012. 0 PaSlaw 10.Forumi Izvinjavam se na opsirnosti. Prezime je nastalo po muskom pretku LUKI koji se prvi doselio u taj tvoj kraj.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Miloš Lukić https://docs. mladjo2891 22.Аврама 11 новембра. rodom iz sela Lukići (Jošje).. april 2012. u 07. Tu su dosli iz prije 300 godina iz sela Zulja. Pogledao sam za porodicu Lukic u okolici Gacka nema ih uopste i nisu mogli doći pod tim porodicnim prezimenom.

17 Srpsku porodicu RISTIC samo na jednom mjestu u Istocnoj Hercegovini pominje istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer i veli da oni žive u selu Batkovicima kod Nevesinja..Forumi 14. Ne zna se razlog promjene prezimena.serbiancafe.itd. jul 2012. Moja porodica Ninčič vodi porijeklo od Vujovića iz Zasade kod Bileće. Tu su dosli prije 200 godina iz Banjana.. jun 2012.slave Nikoljdan.Diskusije .. Dedijer veli da je njihovo ranije prezime bilo Ognjenovic. u 07. avgust 2012. Jako interesantno je i to što su moji preci uzeli baš prezime NInčič kada se zna ih već tada nije bilo u nevesinju.26 За „уморноганђела”.ODAKLE je to neobično prezime Kadija?? Neki vele da bi moralo biti original Tursko.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. dogadajau na Cetinju u vezi onoga skota Milo Kadija. u 11. KO je taj skot sto patoloski Srbe mrzi. umorniandjeo 30. u 06.на овим страницама негде на почетку текста писано је о 0 српским породицама са простора Коњица а међу њима било је риечи и о Вашој породици КУЉАНИН.. http://www1. avgust 2012.. 0 Volio bih kada bi mi neko rekao nešto više o porijeklu Vujovića iz Zasade i Vranjske kod Bileće. Nikolu.38 Cenjeni prof Laketa!Pomaze BOG ljudino! 0 Valjda ste čuli pre par dana o onom nacifasistbolesniku tj. a slave Sv. Поздрав свима Проф. u 11.. jul 2012.49 Zanima me porijeklo prezimena KULJANIN..tj.prostor između Bilece i Niksica u Istocnoj Hercegovini.Лакета ! TROFAZNI-3 (Penzioner) 02. Такође било је доста ријечи о породици ВУЈОВИЋ и НИНЧИЋ из Херцеговине. За „ниницу”. Unaprijed zahvalna! 0 Laketa (Profa) 01.Пажљиво прочитаје читав текст..47 Laketa (Profa) 05. Pročitao sam na internetu da u Bilići postoje i Vujovici koji slave Sv. 0 ninca 22. Takođe sam pročitao da se Ninčići spominju u Nevesinju još početkom XV pa me interesuje šta je bilo sa tom porodicom. prijeratno prebivaliste je selo Bradina kod Konjica. u 04. Jovana pa me interesuje koja od gore navedene dvije porodice Vujovića je dosla u XIV vijeku iz Grahova i kako su se prije prezivali. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. Unapred zahvalan. jul 2012. u 12. Jako me interesira kao sto pretpostavljam interesira sve nas Srbe.51 Pozdrav.

bila su ih trojica brace.Sada je potrebno vremenski ograniniciti.Diskusije .unuk ovog gore pominjanog Militina vraca se u iz nepoznatih razloga u C. U selu Zarjecu Dedijer pominje da tu žive tri kuce porodice Mijanovic. Hvala na bilo kojoj informaciji koju mozete pruziti.Slave Nikoljdan.html orados 31.Jedan Boskov sin. Sada dolazi ono sto tebe najviše interesuje dolazak Mijanovica na Mosko ? Na Mosko su Mijanovici dosli isto iz Ljubomira prije 50 godina kako piše za nih Dedijer.Prema ovoj racunici tvoji preci Mijanovici dosli si iz Ljubomira na Mosko prije 170 godina.Forumi http://www.html?157[1/26/2013 7:19:44] .U selu Domasevu za njih Dedijer veli:„Mijanovici su ovdje doselili iz ljubomirske jatve prije 70 godina”.Dedijer je prikupljao podatke otprilike prije 120 godina i plus ovih 70 godina od dolaska iz Ljubomira u Domasevo i tako dolazimo priblizno do cifre od 200 godina od seobe iz Ljubomira u Domasevo.Bosni i Srbiji(Zemun).com/novosti/ex-yu/Milo-Kadija-neće-odgovarati-krivicnoveć-prekrsajno-152606.serbiancafe. nisam uspio ništa da nađemna ovoj stranici u vezi porodice MIJANOVIC sa sela Mosko kod Trebinja.( 50 + 120= 170). septembar 2012.Odatle iz Ljubomira Mijanovici se rasele po Hercegovini.ali tako se kaže).55 Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer u svome djelu „Hercegovina” na vise mjesta pominje porodicu MIJANOVIC. Mijanovici u selu Ljubomir kod Trebinja doseli su po pricanju nekih njenih clanova iz C.Gore iz Cuca ili Ljesanske nahije? Ni sami nisu sigurni odakle su i kada su dosli ali trvrde da su dosli zbog nekog ubistva i da su morali pobjeci u Hercegovinu u selo Korjenice. Ako sam ti bilo šta pomogao oko porijekla tvoje porodice Mijanovic biće mi drago. Laketa (Profa) 01.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 0 http://www1.Goru u Cuce i tamo je kako piše Dedijer prije 120 godina bilo 30 kuca porodice Mijanovic.Dva Lakiceva sina i stric Milutin(Lakicev brat i njihov stric)presele se u selo Ljubomir kod Trebinja.slava Nikoljdan.Prema njihovoj prici a koju je zapisao Dedijer. u 18.nezavisne.slave Nikoljdan a prisluzuju Lazarevu Subotu. avgust 2012.Najmladji Lakic otselio je u Krivosije i od njega poticu tamosnji LAKICEVICI. u 10.56 Postovani. Kažu da poticu od Cetinja od nekog 0 Scepana koga su zvali Italijan jer je imao crvenu kosu (malo nelogicno .Nasao sam podatak da neki Mijanovici (u Domasevu).

u 05. Pokatoliceni su u djelimicno u Hercegovini u Ravnom kada su pojedini dijelovi Hercegovine dosli pod vlast Mletacke Republike.porijeklom su od Matkovica iz Popova polja. da li su Matkovici izvorno i istinski pravoslavci? Da li postoji neka literatura koja bi to mogla da potvrdi? 0 Laketa (Profa) 26. otkuda onu u Popovom polju i da 0 li postoji neka veza sa Matkovicima iz Crne Gore? Laketa (Profa) 25.Sv.52 Postoji veza između Matkovica u Crnoj Gori i ovih Matkovica u selu Ravnom u Popovu polju i Hercegovini. Stara Crna Gora.24 Turska osvajanja na Balkanu u 14 i 15 vijeku izazval su velika pomjeranja i seobu srpskog stanovnistva sa juga na sjever i sjevero-zapad Balkanskog poluostrva. Radio sam nešto ozbiljnije istrazivanje o ovoj porodici.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi Pozdrav ! Prof.35 Najljepsa hvala na odgovoru. Mitra istocno od sela na brdu Ratoblatu ili Oblatu. u 17. U toj opstoj seobi krecu se i Matkovici od Crne Gore.koji su u Popovo polje u selo Ravno dosli veoma rano u 16 vijeku.bjezeci od pokatolicavanja da bi ostali u pravoslavlju. Postavlja se pitanje da li su Matkovici u Hrvatskoj unijati.34 Interesuje me nešto o porijeklu Matkovica. I to doseljenici iz Hercegovine. 0 Nikkej 25. Možda su zbog toga dosli u Bogodo.jer mu nisu vjerovola da će se kao hrišćanin boriti(„neće Vlah na Vlaha”). septembar 2012. Nikkej 26. U Hrvatskoj se pominju relativno kasno.hercegovine do Hrvatske..Matkovici -Andrijasevici u selu Ravnom bili su veoma 0 poznat rod u Ravnom. septembar 2012. Laketa orados 02.preslava. tek krajem XVIII veka i kasnije u XIX i XX veku. tj. interesuje me kako su stigli u Popovo.Izvorno su u Crnoj Gori bili pravoslavni Srbi.Ovaj Burina ode iz Ravnog u Koteze i od njega poticu Muslimani Burine u Kotezima i Ljubinju.serbiancafe. u 10. septembar 2012.starinom su porijeklom iz Bjelopavlica u Crnoj Gori.slave Jovanjdan. http://www1. septembar 2012. u 20.Mitar bio je zastitnik svetac sela Ravno i slavio se kao kao seoska slava. Pošto smo vidjeli da Matkovica ima Srba i Hrvata.Diskusije . god. Bogodoljani kažu da su poreklom iz Popova polja. septembar 2012. sto možemo naći u knjizi Jovana Erdeljanovica.(pravoslavni Srbi)žive u selima Bogodo i Zijemlja kod Mostara.to je muslimanska porodica Burina. selo Njegusi. odnosno da li postoji veza između ovih Matkovica iz Njegusa i ovih iz Popova polja.Prvo su dosli u selo Bogodo a iz Bogodola su uz kugu 1813 dosli i naseli se u selo Zijemlja.koja potice od katolika Burica koga su Turci poturcili pod Beceom 1683 godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Kada se vratio iz rata odmah se podijelio sa bratom jer kao dvije razlicite vjere nisu mogli da žive pod istim krovom.Svi katolici u Ravnom ( i Matkovici) slavili su Mitrovdan jer je u selu bila katolicka crkva Sv. 0 Prvi poznati pomen Matkovica vezuje se za 1530. Djelimicno su takvi ostali u Hercegovini (Bogodo i Zijemlja) i u Hrvatskoj dok nisu pounijaceni i pokatoliceni.09 Poznati su mi ti podaci. u 17. Matkovici.namece se pitanje da li ih ima Muslimana ? Ima.

данас његови потомци славе Аврамијевдан 11 новембар.Ево дајем списак литературе која би вам могла бити од користи. живимо у мз. Хвала. Интересује ме да ли постоји стручна литература везана за подручје општине Рудо и околина? Прикупљајући материјал који сам користио за лични родослов. oktobar 2012.Vi se tu morate snalaziti sami. http://www1. Радомир М. Pozdrav ! Prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa Nikkej 26. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић:Васојевићи у црногорској граници.. Да ли ми Ви можете нешто конкретније рећи. oktobar 2012. затим нешто мало млађе Видовић. Петар Мркоњић: Средње Полимље и Потарје.serbiancafe..на жалост Јосипово презиме ми није познато. открио сам један занимљив али за мене веома важан податак.46 За г. u 17. Књига 2. Љубомир Јовановић: Млава. 1. па се надам да ми Ви можете помоћи. моје старије презиме за које сигурно знам јесте било Лазаревић. u 21. један мој далеки предак по имену Јосип. 3. Риста Т..19 Поштовани Професоре.. покушавам открити одакле је Јосип дошао у Рудо и којој даљој грани припада. Др. млађо Laketa (Profa) 13. Тодор М.„Млађа2891” и све оне који се интересују за поријекло својих породица. Светозар Томић: Дробњак.Јована Цбијића: Књига 1. 2. познато ми је 0 већ двије године покушавам „открити” своје даље поријекло.Цвијић. 4.наиме. Vidim da dobro vladate i literaturom i materijom kojom se bavite.45 Hvala puno. 2. u 20. +1 Наиме ради се о пројетку:Насеља српских земаља. населио се негдје у подриње око 1720. Јасеница у општини Зворник. да би се коначно после 1834 „стабилизовало” у Гајић. посао тешко иде да је дошао из Рудог. Илић: О љубићким селима. Što se tiče literature tu vam ne mogu puno pomoći. septembar 2012. Јован Ердељановић: Доње Драгачево..Антропогеографски проблеми Балканског Полуострва. (садржина ) 1. i ove su informacije od koristi. 4. Николић: Врањска Пчиња.. Ј. 3.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.издање Српске академије наука (Етнографски зборник)под уредништвом академика Др. Бушетић: Левач. 0 mladjo2891 12. 5.Forumi Poslije Reformacije u 16 i 17 vijeku osjeca se pojcan rad katolicke crkve i zavodjenja reda i discipline među vjernicima a to je nastavljeno u doba jozefinizma u Austriji kada se sprovodi unijacenje Srba u Hrvatskoj.

Ристо Јеремић вршио испитивања и истраживања око Тузле у сјеверо источној Босни. 4. Јован Ердељановић: Кучи. Љубомир Павловић: Тамнава. Риста Т. Књига 7. Ракић: Качер. 2.Forumi 6. 1. Радомир М. Јован Ердељановић:Братоножићи.Треба напоменути још да је Др. 7. u 22. 6. 1. Обрен Ђурић Козић: Шума. 5. Мијатовић: Темнић. 1. Јевто Дедијер: Херцеговина. Срдачан поздрав свим читаоцима „Серианкафеа” ! Проф.Diskusije . 2. 8.serbiancafe. 9. Др. Ти „младјо2891” потражи и погледај књигу:Поп Стјепо Трифковић.племе у Црној Гори. Љубомир Павловић: Колубара и Подгорица. Тодор Радивојевић: Лепеница. Кога интересује нека потражи наведена дјела и крај који је обрађен у овим наведеним дјелима.html?157[1/26/2013 7:19:44] . oktobar 2012. 1. Коста Јовановић: Горње Драгачево. Др. Илић: Ибар.Површ и Зупци у Херцеговини. Милоје Т.Вишеградски Стари Влах и можда нађеш неке податке о поријеклу своје породице. Риста Т. 1. 2. 2. Николић:Крајиште и Власина. Лакета Владов Никола http://www1. 2. Риста Т. Николић: Пољаница и Клисура. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић: Васојевићи у турској граници. Laketa (Profa) 13. Књига 5. Др. 2. Јевто Дедијер: Билећке Рудине.26 Ово је списак Акедмијиног Етнографског зборника. Касније су све ове +1 књиге објављене самостално ка ауторка самостална издања. 3. 1. Поп Стјепо Трифковић: Вишеградски Стари Влах. Николић: Околина Београда.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Књига 4. Андрија Јовичевић: Ријечка нахија. Књига 6. Књига 3. Поп Стјепо и Владимир Трифковић: Сарајевско Поље. Светозар Томић:Скопска Црна Гора. Књига 7. Станоје М.

Forumi mladjo2891 14.serbiancafe.Diskusije .47 p0y dal bi mi mogli reci poreklo prezimena Bosančić? Oni su živeli u Gornjem Ratkovu(tačnije pored u selu Bosančići) opština Ključ.. Crnoluzanin 10. Vise izvora se svodi na naše staro prezime. u 09. 0 http://www1. Slavimo Svetog Nikolu ako je to o pomoći. u 16. decembar 2012. Laketa (Profa) 22. Želio bih da saznam istoriju o prezimenu? Hvala unaprijed..31 Pozdrav svim citaocima SC i ove rubrike koja piše o porijeklu porodica.12. zivjeli smo u Hadzicima (okolina Sarajeva) prije rata. novembar 2012. i želim da vam se puno zahvalim na odgovoru. 0 deda mi se zvao Sretko a pradeda Vasa njegova žena je bila Kristina presilili su se u Sr. Moj ti je savjet da nadjes ta dva pisma i da ih procitas i monoge stvari će ti biti jasnije koje se ticu tvoje porodice Pusara. u 11.04 Postovani Profesore Laketa..16 Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije. u 09.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Odmah do toga pisma ima i jedno moje pismo. sa mjestima i neke izjave od starih clanova Parojcica. Pozdrav! Laganini 22. Procitao sam navedeno. decembar 2012.. Srdacan pozdrav ! SrećNI VAM NASTUPAJUCI PRAZNICI BOZIC I NOVA GODINA !!! Prof.. Jedan stariji PAROJCIC (Nikola)koji mora da je rođen nedje 1900 godine od prilke je rekao da poticemo od Kneza Dragojle iz Crne Gore. Prezivam se Pusara. Sve sto znam jeste da postoji selo Pusara u okoliki Gacka ali ni ime mu nzm..21 Pomaze Bog! Postovani Profesore Laketa. Moje postovanje .2010 godine pod sifrom „gacanin” ( advokat ) koji je opsirno pisao i napisao sve podatke o porodici PUSARA. Imam rodoslov sa podacima i nekim prezimenima sa kojima smo povezani.57 Хвала пуно на одговору Професоре! 0 boskesm 11. Slava 0 Sv. Laketa Laganini 22. Mitrovicu 80ih godina. 0 Znate li ista o prezimenu PAROJCIC? Mi smo iz Crnog Luga sto je između Krajiskog Grahova i Lijevna. u 17. u 07. oktobar 2012. Srdacan pozdrav i srećne praznike želim. 'KVOSAROVIC' ili već tako nekako. kažu. decembar 2012.Jovan. Pozdrav citaocu pod sifrom „Laganini” kome preporucuje da malo izlista pisma 0 citalaca i tamo će naći pismo od 12. decembar 2012.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

Forumi Laketa (Profa) 23.Jako je rijetko.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Mjesto Obrovac-Bronzani Majdan(okolina Banjaluke). Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer spominje porodicu Pusara na tri mjesta u gatackim selima: Tarajin Do.Bolesti i ratovi znatno su uticali na seobe i etnicke promjene stanovnistva tokom 18. decembar 2012.Kokorina i Međulici. Pozdrav ! Prof. u 18.Gdje živite u kome kraju i koju slavu slavite ? Tako bi i mi imali barem neko informaciju o Vama i Vasoj porodici.19 i 20 vijeka. Inače ja o Vasoj porodici nemam nikakvih informacija. u 03.47 СВИМ ЧИТАОЦИМА ОВЕ СТРАНИЦЕ ЖЕЛИМ СРЕЋНУ И ЧЕСТИТУ НОВУ 2013 ГОДИНУ !!! Проф. januar 2013. januar 2013. u 14. Tu je dosao iz sela Ulinja pa se posvadjao sa agom i otselio se u selo Kokorinu u Gatackoj Povrsi.onda se proglasio za hercegovackog pasu (1833-1851). u 15.Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Dzanan.57 cenjeni profesore interesuje me poreklo prezimena roglic 0 Laketa (Profa) 17.46 Gospodine Roglicu mogli ste reci i napisati nešto više o Vasoj porodici.10 Evo još par podataka o porodici PUSARA. decembar 2012. 0 ljubisa_458 29.On je ovu porodicu kao i mnoge druge srpske naselio poslije epidemije kuge 1813 godina koja je harala na prostorima Balkana.Slava je Nikoljdan. u 17. Лакета 0 roglic9 14. decembar 2012.serbiancafe.Hvala unaprijed 0 Laketa (Profa) 31.Diskusije . Laketa 0 http://www1.03 Pozdrav svima. Iz sela Ulinja u selo Međulice naslio je porodicu Pusara Ali-pasa Rizvanbegovic (1783-1851)koji je bio stolacki kapetan od 1813 do 1833 godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] .slave Jovanjdan. U selu Tarajin Do jedno krace vrijeme živio je neki Zeko Pusara.

Forumi Ne. i saradnici.Diskusije .Privacy policy .Marketing © 2009 Trend Builder Inc. Sva prava zadržana.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Pogledajte i ostale sekcije: TESLIO Blogovi Grupe Profili Slike Moj Teslio DRUŠTVO Čat Čestitke Diskusije Imejl Oglasi INFORMACIJE Imenik Kalkulator kredita Kursna lista Rečnik Vesti Vreme ZABAVA Ankete Bioritam Dudin kutak Horoskop Kuvar Sudoku OSTALO Donacije Marketing Pretraživač Termin porođaja Australija Australija Latinica | Ћирилица | English Terms of use . ne.serbiancafe. To nije sve.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. http://www1.