Diskusije - Forumi

Traži

Порука о презименима-наставак
koPoB
27. februar 2009. u 19.42

+1

zahumski - 7. септембар 2005. у 05.10 (*.bankofamerica.com) ČITAV SVIJET NASELI, A SEBE NE RASELI Saradnik „Virtualne Hercegovine” iz Australije istoričar Nikola Laketa, inače Nevesinjac, veliki rodoljub i nostalgičar za rodnim krajem poslao nam je obimnu istorijsku građu o nevesinjskim porodicama,njihovom porijeklu i migracionim kretanjima. Smatramo da ovaj materijal zaslužuje da se nađe na ovom sajtu i još jednom se zahvaljujemo gospodinu Laketi u nadi da će njegov primjer slijediti i drugi naši zemljaci razasuti po svekolikom svijetu. Živeci daleko od rodnog kraja u tudjini, razmišljam o seobama i etnickim promjenama stanovnistva na prostoru Hercegovine i Crne Gore, koje se smatraju nepresusnim vrelom migracija. Naročito je na tome polju bila aktivna Hercegovina. Još od davnina postoji izreka:„Hercegovina, čitav svijet naseli a sebe ne raseli”! Od najstarijih vremena, vecina seoba kretala je sa ovih prostora u pravcu Srbije i Bosne. Na pojavu seoba uticu dva veoma bitna faktora : unutrasnji i vanjski. U unutrasnje faktore spadaju uglavnom ekonomski,ljudi se sele bez prinude u potrazi za boljim zivotnim uslovima. Oduvijek su se selili Vlasi, Srbi stocari u potrazi za boljom ispasom za stoku.Vremenom poslije velikih epidemijskih bolesti i ratova, Vlasi se spustaju sa planina u ravnice,napustaju stocarstvo i pocinju se baviti zemljoradnjom. Ratovi i bolesti, naročito kuga, regulisali su prirastaj stanovnistva u srednjem vijeku. Vanjski faktori bili su napadi sa vana. Poslije vojnickog poraza, čitave mase stanovnistva bjeze ispred osvajaca, nastojeci da sacuvaju glavu i goli zivot, prelazeci pri tome hiljade kilometara. Srbi su stari indoevropski selilacki narod.Od početka VII v.n.e,žive na Balkanskom poluostrvu na teritoriji Vizantije. Vizantija ih je tu naselila radi zastite svoje sjevero zapadne granice od novih varvarskih upada. Hecegovina je do kraja XII vijeka bila u sastavu Vizantije.Za vrijeme uspona srpske države u doba vladavine velikog zupana Stefana Nemanje (1169-1196) Hercegovina ulazi u sastav srpske države. Polovinom XIV vijeka podijeljena je imeđu feudalnih

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

država Srbije i Bosne.Neko krace vrijeme Humom, kako se tada zvala Hercegovina, upravljao je Nemanjin najmladji sin Rastko kasnije nazvan Sv.Sava.On je od njemackog koPoB 28. јул 2007. у 21.25 cara Fridria I Barbarose (1125-1290) dobio titulu hercega,vojvode kada je bio u jednoj diplomatskoj misiji. Prvi titularni herceg bio je herceg Stefan Vukcic Kosaca (1435-1466) nosio je titulu „herceg od Sv.Save”, pa je zemlja kojom je upravljo nazvana Hercegovina. Sjediste mu je bilo u utvrdjenom gradu Blagaju na izvoru rijeke Bune.On se 1448 godine, odvojio od vlasti bosanskog kralja i poceo je samostalno da vlada, ali ne zadugo,jer su Turci ubrzo zauzeli Hercegovinu. Među njegovim sinovima ubrzo je izbila nesloga i borba oko nasledja.Kada je zemlja bila na vrhuncu uspona prema svjedocenju dubrovackog hronicara Petra Lukarevica u sastav vojvodstva Sv.Save ili Hercegovine bili su : Konjic, Dabar, Imotski, Blagaj, Mostar,Pocitelj,Nevesinje,Svitava,Popovo,Trebinje,Herceg Novi,Risan,Cernica,Rogatica,Milesevo, Prijepolje, Pljevlja,Piva i Tara.Već 1465 godine,Turci su zauzeli dobro utvrdjeni grad Blagaj i sjeverni dio,a Mlecani su zauzeli Neretljansku krajinu na jugu. Napad turske vojske predvodio je Vlatko, Ahmed-beg Hercegovic, poturceni stariji Hercegov sin,koji je napustio oca, poturcio se, presao je na stranu Turaka a sve radi toga da bi uz pomoć Turaka dosao sto prije do ocevog nasledja. Njegova dva mladja brata presli su u katolicanstvo ocekujuci efikasniju pomoć i zastitu sa zapada.Kada je Vlatko napadao sa vojskom na grad Blagaj, naredio je svakom vojniku da zapali najmanje po dest vatri.Kada je zapaljene vatre sa grada ugledao stari herceg, rekao je „ako je za svakom vatrom po jedan vojnik meni nema spasa”.Naredio je da se nocu mazge potkuju naopako i sa blagom da bi zaturio trag stigao u Dubrovnik, trazeci spas i utociste od Turaka.Stari herceg je ubrzo umro 1466 godine sahranjen je u crkvi u Scepan polju gdje se sastaju rijeke Piva i Tara.Njegovi sinovi poveli su borbu oko nasledja,sto je Turcima olaksalo posao oko zauzimanja preostalog dijela Hercegovine. Zauzimanje Herceg Novog 1482 godine, Turci su u potpunosti zavladali Hercegovinom, koja će biti pod njihovom vlascu neprekidno od 1482 do 1878 godine. Odmah po zauzimanju, Turci su osnovali Hercegovacki sandzak sa sjedistem u Foci. Poslije turskih zauzimanja Hercegovine 1482 godine, srpsko plemstvo ostalo je bez feudalnih posjeda i privilegija. Jedan dio plemstva izginuo je u borbama sa Turcima, drugi dio je izbjegao na zapad, treci dio plemstva primio je islam da bi zadrzao svoje feudalne posjede i privilegije. Tako su na islam presle sledeće srpske porodice u Hercegovini : Kalimanici, ( iz Foce za njih ima podatak u Dubrovackom arhivu da su su prva srpska porodica koja je uzela islam ) Ljubovici,Sokolovici,Kurtovici,Pasici,Bijedici,Basici,Kapicici i Zvizdici. Pocetkom XIX vijeka dolazi do ustanaka srpskog stanovnistva u Hercegovini od kojih su najpoznatiji ustanci pod vodjstvom Luke Vukalovica 1852-1862 godine, i ustanak poznati pod imenom Nevesinjska puska 1875-1878 godine, s ciljem sto brzeg oslobodjenja od turske vlasti. Zivot, obicaje i navike srpskog naroda najbolje je opisao naucnik Jevto Dedijer u svome cuvenom djelu„Hercegovina”nastalo početkom XX vijeka, kao rezultat naucnog istrazivanja samog autora i njegovih saradnika. U tome djelu Dedijer i saradnici sakupili su veoma dragocjene etnicke i istorijske podatke o zivotu i radu ljudi njihovim etnickim seobama i promjenama tokom XVIII i XIX vijeka. Oni

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

su zapazili da na teritoriji Hercegovine žive veoma stare srpske porodice, još od XII vijeka od vremena vladavine Stefana Nemanje (1169-1196) godine. Iz ovih starih porodica kada su se razbratila stara bratstva, tokom vremena nastale su nove srpske koPoB 28. јул 2007. у 21.25 porodice u Hercegovini koje su krenule u rasejanje sirom svijeta. U geografskom i klimatskom pogledu Hercegovina se dijeli na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu, granica je njena rijeka Neretva, koja od Konjica tece u pravcu sjever-jug i tako dijeli Hercegovinu na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu. Druga podjela je na gornju i donju Hercegovinu ili na humninu i rudinu (planinu). U humnini ne pada snijeg a u planini snijeg je redovna pojava. Od davnina stanovnistvo Hercegovine bavilo se stocarstvom, krecuci se sa stokom i pasom iz humnine na visoke planine, te su tako osnivana nova stalna naselja u gornjoj Hercegovini. Jevto Dedijer, rođen je 1879 godine u selu Cepelica kod Bilece. Bio je ucenik i saradnik velikog srpskog naucnika Jovana Cvijica koji se bavio proucavanjem Balkanskog poluostrva, kako se zove njegovo istoimeno djelo. Još kao mali djecak Dedijer je Cvijicu vodio konja kroz bespuca hercegovackog kamenjara na njegovim terenskim ispitivanjima. Cvijic je odmah zapazio bistrinu i neobičnu nadarenost hercegovackog djecaka.Pitao ga je :„Da li bi želio da nastavi dalje skolovanje”? Djecak je rekao, da bi rado nastavio skolovanje, ali otac nema para za njegovo dalje skolovanje. Cvijic je preko svojih veza i ljudi u Mostaru kod poznate srpske porodice Corovic obezbijedio mladom Jevtu Dedijeru da se skoluje u Mostaru, gdje je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju koja je pocela sa radom 1893 godine. Studije i doktorat zavrsio je kod Jovana Cvijica u Beogradu. Radio je kao kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, gdje je objavio mnoga naucna djela iz zivota srpskog naroda u BiH. Jedan je od rijetkih Srba intelektualaca koji je u znak protesta napustio državnu sluzbu jer se nije slagao sa okupatorskom politikom poslije aneksije 1908 godine, duboko saosjecajuci sa patnjama i teskom sudbinom srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Imao je čitavu mrezu saradnika na terenu Hercegovine i Nevesinja. Iz Nevesinja to su bili pop Tomo Bratic iz Fojnice i djaci Bogdan Zerajic iz Miljevca i Marko Perin iz Batkovica, obojica clanovi revolucinarnog drustva „Mlada Bosna”. Po Dedijeru u „starinske”porodice spadaju one koje su na prostoru Hercegovine zivjele odranije, prije turskih osvajanja srpskih srednjovjekovnih zemalja, a to su : 1.BUHA, vode porijeklo od Bjelokosica,žive u Domrkama i Ribarima kod Fojnice, Kolesku, Gacku, Nevesinju i rasijanju. 2.DJERIC, su starinom iz Niksica, žive u stolackoj, nevesinjskoj, konjickoj,focanskoj opstini.Za Djerice iz Ravni i Gacka, Dedijer veli da su Mucibabici,dosli su u Sipacno, odatle su dosli u druga mjesta:Biograd Slato,Dzinov Do Nevesinje i rasijanju. 3.MUCIBABIC,su starinska porodica u Ravnima u Povrsi,raselili su se na vise mjesta:Ljeskov Dub,Zijemlja,Fojnica, Gacko, Nevesinje i rasijanju. 4. BAJEVIC, su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece, rod su sa onim bratstvima koji vuku porijeklo od Predojevica, to su Leri, Jankovici i Boboti. 5. KOZJAK, su od plemena Predojevica kod Bilece. 6. LERO, vode porijeklo od Predojevica, žive u Bileci i rasijanju. 7. JOKANOVIC, su starinska porodica od Predojevica iz Bilece.Ima ih u Hercegovini,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

na Kosmetu u Bosni i rasijanju. 8. BOBOT, su starinci u Bileci, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od Predojevica. Žive u rasijanju. 9. MUSIC, su stara porodica iz Trebinja, ima ih oko manastira Savina u Boki. Žive na Zalomu u Nevesinju i rasijanju. 10. ANDJELIC, su stara porodica žive u selu Andjelici koje je po njima dobilo ime u trebinjskoj opstini. 11. PAPIC, su stara porodica. Papica ima u Bileci Dabru i Nevesinju. 12. BJELIC,su stara porodica iz Preraca kod Bilece, ima ih u Beogradu i rasijanju. 13. MANIGODA, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Konjicu i rasijanju. 14. ZIROJEVIC, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Gacku, Nevesinju na Zalomu, Kifinu Selu i rasijanju. 15. KOMLENIC,su starinom od bratstva Pilatovaca kod Bilece u Oputnoj Rudini. Žive u Bileci i rasijanju, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od plemena Pilatovaca. 16. GRUBACIC, vode porijeklo od Pilatovaca, ima ih u Baljcima,Gacku i Rastu kod Nevesinja i rasijanju. 17. CUPKOVIC, su starinom iz sela Biograda kod Nevesinja, porijeklom su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. Žive u Biogradu,Udreznju, Rogacama,Nevesinju i rasijanju. 18. IVANIS, su starinom iz Slata kod Nevesinja. Porijeklom su iz sela Sipacna kod Niksica, žive u Nevesinju i rasijanju. 19. VUJADINOVIC, su starinom sa Bijele Rudine kod Bilece, žive u Nevesinju u Babjoj Glavi, Sumicima, Udreznju i raseijanju. 20. TOHOLJ,su porijeklom sa Bogdanusica kod Bilece, žive na vise mjesta u Hercegovini i rasijanju. 21. MRKALJ,su porijeklom iz istoimenog sela u gornjem Hrasnu imeđu Stoca i Ljubinja. 22. MILIDRAG,su stara srpska porodica sa Ljeskova Duba kod Fojnice u Gacku. Žive u Gacku, Nevesinju i rasijanu. koPoB 28. јул 2007. у 21.26

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.50

koPoB - 30. septembar 2006. u 16.01 (registrovani član) 23. VISNJEVAC, su iz sela Visnjeva u Gacku, žive u rasijanju.

0

24. DERETIC,su stara porodica iz Korjenica kod Trebinja,žive u Trebinju i rasijanju. 25. VUJOVIC, su stara porodica,jedna od najstarijih i najbrojnijih u Hercegovini. Vode porijeklo od nekog Vuja koji je još u XV vijeku presao sa Grahova u Hercegovinu. Žive sirom Hercegovine i rasijanju. 26. PODRUGOVIC, su porijeklom iz sela Kazanaca u Gacku. Iz ove porodice je poznati guslar i epski pjesnik Tesan Podrugovic. 27. RADOVANOVIC, su porijeklom iz Vranje Dubrave kod Bilece, odatle su se raselili i danas žive u Riocima, Davidovicima,Dabru,Lukavcu,Fatnici, Vranjskoj i rasijanju. IG0R - 24. mart 2006. u 20.47 (registrovani član) zahumski - 7. септембар 2005. у 05.11 (*.bankofamerica.com)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

48. 44. su iz Kazanaca u Gacku. Nevesinju i rasijanju. Turci su ih istjerali iz Korjenica. su porijeklom iz Trebinja.Trusini.su stara srpska porodica porijeklom iz sela Miruse kod Bilece. 30. Žive u Nevesinju. su porijeklom iz Ridjana u Niksickim Rudinama. Beogradu i rasijanju. (CUCAK) su starinom iz Risna u Boki. GLOGOVAC. su istog porijekla kao Stevanovici i vuku porijeklo od Obrenovica. http://www1. Žive u Ljubomiru kod Trebinja i rasijanju. Zivjeli su u Grahovu.serbiancafe.Beogradu i rasijanju. rod su sa Dakovicima koji su se ranije prezivali Perisici.veli dedijer za njih.html?157[1/26/2013 7:19:44] . PREDIC. SPREMO. žive u Trebinju . GUSIC. 45. NADAZDIN. GUTIC .Forumi 28. 46. 32.žive u Nevesinju i rasijanju. su porijeklom od Aleksica iz Oputne Rudine kod Bilece. KOSUTIC.zivjeli su u Sopiljima. 41. Rod su sa porodicama koje vode porijeklo od vlaha Malesevaca. PERISIC. porijeklom od plemena Pilatovaca.su su iz Stevanovica Torina kod Lukavca. 49.Gacku i rasijanju. su porijeklom iz Crne Gore. KRUNIC.ima ih u Bileci.su istog porijekla kao Stevanovici i Cvijetici. SUTONJA. žive u Trebinju. JANJUSEVIC. ZECEVIC.su stara popovska porodica u Garevi u Gacku. Beogradu i rasijanju. 36.žive u Brckom. Vode porijeklo od Obrenovica iz Meduna u Srbiji. 50. od njihovog roda su ove porodice: Stijacic.Iz ove porodice vodi porijeklo sadasnji presjednik Srbije Boris Tadic. 33. Kujacic. su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece. 31. su starinom iz Drobnjaka od Cerovica. Nevesinju i rasijanju. Beogradu i rasijanju. su porijeklom iz Banjana. Ranikucama. STEVANOVIC. TADIC. koji su se veoma rano odselili u Vojvodinu. Ima ih u Ljubomiru kod Trebinja.Lukavcu. 40. Sarajevu. Ima ih u Nevesinju. Lisov. 42. Prebilovcima i u Spiljanima kod Konjica i rasijanju. žive u Trebinju. te su odselili u Dabar. 47. 42. Komor i Antelj. su porijeklom iz Korjenica kod Trebinja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. DAKOVIC. Jugovicima. su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina. Ranije su stanovali u nevesinjskoj Povrsi. Rogacama i u selu Bratac i rasijanju. su starinom sa Stona. POPADIC. 43. CVIJETIC. Sarajevu. SIKIMIC.su stara porodica. KESELJ. ATELJEVIC. Batkovicima. Iz ove porodice je porijeklom prorok Vukelja Stevanovic i Ilija Stevanoc Kiko (1826-190) nevesinjski kapetan iz ustanka Nevesinjska puska 1875-1878 godine. Nevesinju i rasijanju. 34. SALATIC. 37. Iz ove porodice porijeklom je poznati srpski slikar Uros Predic. u Izgorima u Gacku . žive u Garevi kod Gacka u Beogradu i u rasijanju.Tadica ima u Beogradu i rasijanju. ima ih u Krusevu. su stara srpska porodica iz Hercegovine. Beogradu i rasijanju. a otale u Drezanj i druga mjesta. ima ih u Bileci i rasijanju. PILJEVIC. Luka. 29. žive u Nevesinju. te ih prozvase Salaticima. Beogradu i rasejanju. Ima ih u Sarajevu. 38.su porijeklom iz Ozrinica kod Niksica odakle su dosli prije 400 godina na Rogace u Nevesinje. Ima ih u rasijanju. 39. iz sela Maline na putu Trebinje-Bileca. su stara porodica iz sela Bjelojevica kod Stoca. Dedijer veli da su porodicno ime dobili „ od nekog odbjeglog vojnika” koji je kupus zvao salatom.Kifino Selo. Bratac. Biogradu. SKENDER.Diskusije . CUCKOVIC. 35. su porijeklom sa Banjana i odatle su dosli na Miholjace.su stara srpska porodica iz Pive.

prema porodicnom predanju. su porijeklom od Cerovica iz Drobnjaka. VUKAJLOVIC. SUSIC (SUSA) poticu iz sela Kljeuta kod Gacka.Beogradu i rasijanju. CRNOGORAC. SARENAC. 56.Beogradu i rasijanju. BANJAC.Novom Sadu i rasijanju.Bratacu. 55.su iz Ljubomira. Ima ih u Gacku. Avtovcu. GOLIJANIN. 62. 66. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. 68. su porijeklom ispod planine Golije između Gacka i Niksica.Diskusije . Nevesinju i rasijanju. BOVAN. 59. CERANIC. zivjeli su u selu Kovacima kod Bilece. su starinom od Koprivice sa Banjana. 75.Nevesinju. 73. 60. Beogradu i rasijanju. su stara srpska porodica. su porijeklom sa Bune kod Mostara.prezime su dobili po tome sto su zivjeli na Banjanima. 67. Beogradu i rasijanju.ima ih u Beogradu i rasijanju.1942 godine. SIMOVICI.1.su porijeklom od Kapora. ZERAJIC.Dreznju. Avtovcu. 54.Žive u Bezdjedje.Mostaru. Beogradu i rasijanju.Glamocu i rasijanju. Ima ih u selu Krekavicama.Sumicima. Prije Kosova.su porijeklom sa Bancica kod Ljubinja. u Jugovicima i Pridvorici u Borcu.u Nevesinju i rasijanju. Radicima (Rast) kod Nevesinja. 69. 74.Sarajevu. 71. 64.serbiancafe. na Oblju kod Kalinovika i rasijanju. GOVEDARICA. su stara porodica sa „Bjelatka ispod Krsca”. su starinska porodica iz Popova polja. Livnu. 6. SORAJIC. to su cuveni kamenorezci i stogodisnjaci. zivjeli su u Mirusama. Na Bozic.poticu od Bijelica. 53. u Bosni. Ima ih u Gacku. LECIC. su porijeklom iz Herceg Novog.Drobnjaku. Brckom.su stara porodoica iz Humske. ZELENOVIC. su stara srpska porodica iz sela Cepelice kod Bilece. su stara srpska porodica iz sela Citluk kod Nevesinja. 70. 65. Ima ih u Stocu. ima ih u Bileci i Ljubinju i rasijanju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.su rod sa Vujovicima čak slave istu slavu.Nevesinju. 77. 58. Iz ove porodice poticu hajduk Vucic Zerajic i mladobosanac Bogdan Zerajic.Miholjacama. su zivjeli u selu Bodezista u Gacku. su porijeklom iz Drobnjaka gdje su se prezivali Cerovici.ima ih u Dreznju. gdje ih ima i danas.Forumi 51.Gacku.Kifinu Selu kod Nevesinja. DZELETOVIC. DUTINA.preko Hrasna i Stoca doselili se u Dabar a odatle na Trusinu. 52. Žive u Nevesinju. BAJCETIC. a žive u Mirusama.html?157[1/26/2013 7:19:44] . MEDAN.su potomci kneza Zdrijelovica iz Ljubomira.Beogradu. 63. su stara srpska porodica iz sela Lipe kod Duvna.Beogradu i rasijanju.Glasincu. gdje su se prezivali Kasikovici a poticu od Ljubovica. ZELEN. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. VUJNOVICI. Mostaru i rasijanju. Ima ih u Stocu. Nevesinju. jedna grana Bajcetica preselila se iz Mirilovica u Cernicu. Blagaju. 57. su starosjedioci u Batkovicima u Nevesinju. su stara porodica a ima ih u Davidovicima kod Fatnice.Kifinu Selu. DANGUBIC. Gacku. 76. Zerajici žive u Miljevcu. SKOKO. Mostaru. odakle su se raselili.Lukavcu. Ima ih u Bileci.Mostaru. Ima ih u Sarajevu.Nevesinju. Dzeletovici su dosli iz Petrovica i Banjana u Cepelicu. Nevesinju i rasijanju. su porijeklom iz Konavla. ima ih u Jasenici kod http://www1. GLIGORIC. MIHIC. 61. TAMINDZIC. su porijeklom iz Ridjana.Beogradu i rasijanju. VLACIC. na Stepenu kod Gacka. Iz Skorbutnih Rudina presli su na Miholjace u Gacku. Krekovima. Beogradu i rasijanju. Zelenovica ima u Miholjacama. Jezeru. ustaše ih pobile i spalile u crkvi. Nevesinju i rasijanju. Žive u Bileci.Nevesinju. 72. ULJAREVICI. Ima ih u Nevesinju.

92. Krekovima i Nevesinju.ima ih u Trebinju i rasijanju. u 20. potomci su Vladislavica iz Jasenika u Gacku.Nevesinju i rasijanju. na polasku beg pita raju :„Oce te li rucak s’ medom ili s’ http://www1.Forumi Ljubinja. Ima ih u Sarajevu.Ima ih u Zovom Dolu. ZUTKOVIC. септембар 2005. 81. 87. SAVIC. su stara srpska porodica koji su se ranije prezivali Istinici. Jedno vrijeme boravili su na Mirusama i Banjanima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Potjecu iz Ridjana kod Niksica. žive u Dobreljima u Gacku. Maddica ima u Duvnu.. su od Malesevaca iz Maline imeđu Trebinja i Bilece.Lukavcu.Bacevici.Klepcima.opjevan je u narodnoj epskoj pjesmi.Sarajevu. Porijeklom su sa Trebjese i žive u rasijanju. su starosjedioci iz Nevesinja.Mijatovcima Nevesinju.Kapavici. 83. 88.com) 86. у 05. MANDIC.Rujevu Dolu i Ubosku.godina dosli u Hrasno.bankofamerica. JEREMIC.Bratacu. 85. Blagaju. Beogradu i rasejanju. LAZETIC.serbiancafe.Trebinju i u rasijanju. JANKOVIC. su porijeklm od Dubljevica u Gacku. Beati. Od Kasikovica su Ljubovici u Odzaku kod Nevesinja. IG0R .12 (*. Ima ih u Objeseniku.Mostaru i rasijanju. Sudzumi i Seslije jedno su pleme. TOMANOVIC. Ljubinju i rasijanju. žive u Padjenima kod Bilece.Biogradu i Nevesinju i rasijanju. 78.„Zenidba bega Ljubovica”. POPARA. su porijeklom od Pilatovica iz Pilatovaca kod Bilece.html?157[1/26/2013 7:19:44] .su porijeklom iz Mirilovica. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. Savica ima u Slatu. nekada najmocnija feudalna porodica u Bosni i Hercegovini.Diskusije . KULAS. 79. Ima ih u Brckom. kasnije se pominju u Nevesinju. GRAHOVAC.Kokorini. 90. BOKIC. Ovi iz Banjana presli su planinu Sominu i naselili se u Dulicima. 89. su porijeklom sa Banjana. Lici i rasijanju. su porijeklom sa Grahovca sa Grahova. su stara srpska porodica. Kokolji. MAKSIMOVIC. 94. su porijeklom od nekakva Ljuba koji je bio dvorjanin hercega Stefana.Plocnik. 95. su od Malisevaca.Dedijer veli :„Devet ih je brata poslo na Kosovo. Ima ih u Fatnici.47 (registrovani član) -.7. a porijeklo vuku od Vrljesa. su porijeklom iz Foce. 96. su porijeklom iz Bilece.Ulogu. su iz Lazarica kod Gacka. u Vlahovicima kod Ljubinja. U Crnoj Gori se zovu Doderovici. Porijeklom su od Matosa sa Rovina u Crnoj Gori. Mostaru. su Visnjici ispod planine Golije u Crnoj Gori. KOKOLJ. Beogradu i rasijanju. Pokupio beg raju nevesinjsku zanju psenicu u Lugu. DODER.Dalmaciji. KUKIC. Predolju kod Stoca i rasijanju. su iz Baljaka kod Bilece. 93. LJUBOVIC. 97. DJOGO. odakle su prije 400.porijeklom od stare porodice Mijac. odakle su se raselili po Hercegovini. S njima su rod Golijani.Gacku. HRNJEZ.ranije su se zvali Pajevici. vodili su rat za prestiz sa krajiskim Filipovicima. su starinom iz Ceva. su stara porodica iz Bilece.24. Krekavicama. ima ih u Domasevu. 91.Vukovici u Nevesinju i Visnjici u Visnjica Dolu pod Golijom. Najpoznatiji clan ove porodice je Osman Ljubovic. U Kolesku i Nevesinju se prezivaju Djogovici. 84. mart 2006. su starosjedioci u Domasevu.Biogradu. SOLAJA.su porijeklom iz Fatnice.pa se samo jedan ziv vratio i poslije pada Hercegovine pod Turke njegovi su potomci primili islam” Zivjeli su na Odzaku Lubovica kod Nevesinja.ima ih u Slivljima u Gacku i rasijanju. Doderi. ima ih u Pobrdju.jedno su bratstvo i svi poticu iz Pilatovaca. 82.. 80. KASIKOVIC. Sekare.

BANDIC. Od bratackih Samardzica je rodom četnicki hercegovacki vojvoda Petar Samardzic (1895-1945).rucka ni meda nema.pijeve vodu. Poginuo u Spaniji u Spanskom gradjanskom ratu 1936-1939 godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] . 112. Jedni Samardzici zivjeli su na Krstacama Vranjskim i u Ladjevicima kod Bilece. su stara srpska porodica porijeklom iz Krivosija u Boki. 103. PAPOVIC. Starinom su sa Ridjana kod Niksica. Ima ih na Zlatiboru.Udreznje. LAZAREVIC.su stara porodica porijeklom od Vlaisavljevica. 106. 99. 105. po nalogu Kominterne i Josipa Broza Tita. su iz Pisce na Pivskoj planini.negdje pred zalazak sunca. su stara srpska porodica porijeklom sa Banjana.Mostaru.Od Knezevica vode porijeklo Zimonjici. Bratacu.02 (registrovani član) 100.žive u Jaseniku kod Gacka. su stara srpska porodica iz Lukovica kod Gacka. SIPOVAC. 104. oktobar 2009.samo ljeba suva nose sluge. TOMOVIC. Pominju se u Mostaru. PISCEVIC. su stara srpska porodica iz Hercegovine. ima ih u Gacku i Nevesinju. KORDIC. RADULOVIC.eto ti bega jezdi poljem na alatu sav čistu zlatu. naselil se u selo Lazarice između Gacka i Avtovca. 113. su porijeklom iz Humske zemlje. Selo Sipacno po njima je dobolo ime. su iz Kazanaca.Donjoj Trusini.serbiancafe. Od Papovica vode porijeklo Parovici u selu Lazaricima kod Gacka. muslimani u Gacku i Avtovcu vode porijeklo od Papovica. Od nevesinjskih Parovica. a prema svjedocenju istoricara Vladimira Dedijera. su sa Banjana. koji su se odatle raselili. SAMARDZIC. LESKOVAC. 98.30.Beogradu i rasijanju. septembar 2006. Trebinju i Nevesinju. s ruckom. raselili su se po Hercegovini i dalje. koPoB 11. su dosli iz Cadjara u selo Przine kod Gacka. koji su se kasnije preselili u selo Biograd kod Nevesinja.Ovo je samo jedna anegdota iz zivota Ljubovica. najpoznatiji je Blagoje Parovic (1903-1937) revolucionar i spanski borac. VUKOMANOVIC. su iz Gacka iz sela Cadjara. u 16.boravili su u Sipacnu a zatim se doselili u Rast. hitcima u ledja likvidirao ga Vlajko Begovic. 114. Jovan Erdeljanovic veli da su 343 porodice pobjegle ispred Turaka iz Hercegovine i sklonile su se u Cuce. poslije Drobnjaka. Samardzica ima u Slatu.Postoljanima. Ima ih u Beogradu i rasijanju. Ispred Turaka su pobjegli iz Hercegovine u Cevo. su stara srpska porodica sa Ljeskovika u nekoj od ranijih seoba otselili su iz Nevesinja. 108. su stara porodica iz Kazanaca.Grabovicu i Nevesinje. 111. Gladna raja pojede suv ljeb kao da je s’ medom namazan. 107. KOPRIVICA. KNEZEVIC. Pasici. SAROVIC.Poticu od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. http://www1.Forumi ljebom”? Raja graknu:„S’ medom”! Raja zanje. Još daljom starinom su iz sela Bajica u Crnoj Gori.MARIJANOVIC.Beogradu i rasijanju. 110.Stepena i iz Cernice u Gacku. 109. 102.Sarajevu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije . odakle su se raselili u razne krajeve zemlje. su doselili u Gacko iz Grblja poslije 1433 godine. SUKOVIC.51 koPoB . neki su otselili u Bosnu i žive u selu Provalama kod Travnika. su stara srpska porodica porijeklom iz Drobnjaka. su porijeklom iz Hercegovine a pominju se čak u Zumberku u prvoj polovini XVI vijeka. u 20. TEPAVCEVIC. ali je od njih ostao toponim Ljeskovik.Predanje im kaže da su sa Kosova. Ima ih u Nevesinju. 0 101. su porijeklom sa Kosova a žive u Cadjaru u Gacku.Batkovicima i Nevesinju.

116. su stara srpska porodica iz Vracanovica na Banjanima i iz Mirusa kod Bilece. su stara srpska porodica. mostarski jeromonah. su iz Sume kod Trebinja po kojima je selo dobilo ime. GOLUBOVIC. su stara srpaka porodica iz Dedica u Popovu. PRAVICA. žive u Kolesku.Askurddjel? Ovo bi bio kratak pregled porodica koje je obradio profesor Jevto Dedijer sa napomenom da je propao dio materijala koji se odnosio na gornji dio Nevesinjskog polja. ( ELEZ ) su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja. Harambasa je znao stizati do Sarajeva. Sve Lakete poticu iz sela Pluzina. su iz Banjana. Usput mu javlja da je pridobio za borbu protiv Turaka : Kuce. Slave slavu Svetog Jovana Krstitelja 20. CELOVIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. tako su prozvani po loncima koje su pravili i prodavali. Njegovih pet sinova . To su : 1. 123. Jovan-pradjeda > 5.kurdjel. Piragicima. 130. Dubrovcanima je porucivao : ”Sva je Hecegovina moja„! Harambasin praunuk Petar. VULESEVIC. 121. su porijeklom iz Tvrdosa kod Trebinja. porijeklom iz zaledja Boke Kotorske. IGNJATIC. Bjelopavlice.Gacku. ELEZOVIC. 120. DEDICI. Pisma se cuvaju u Istorijskom arhivu u Kotoru. LONCAR. poslije burnih vremena stize sredinom XVIII vijeka. Loznic. rodonacelnik porodice bio je neki Golub po kome su dobili prezime. http://www1. u Crvenik selo Bratac kod Nevesinja. Vlado-djeda > 4. su iz sela Mijonici imeđu Popova i Trebinja. Iz ove porodice potice kaludjer Prokopije Cokorilo. primili islam i danas su aktivna muslimanska porodica. su iz sela Loncara u Borcu na Gornjoj Neretvi. su iz Tihova u Gacku. Mostaru i rasijanju. su stara porodica sa Taleze i Bobovista iz Trebinja. prilikom njegova bjekstva iz Sarajeva u Beograd 1908. COKORILO. pisana na Srpskom i Latinskom jeziku. selo Objesenik u Borcu zvalo se Bacevic. 122. TIHIC. su porijeklom iz Gacka.januara. PUTICA. U pismu harambasa Laketa obavjestava providura o svojim zaslugama za Mletacku Republiku. Konjicu. Beogradu i rasijanju. Lako-kurlebalo > 7. Napisao „Ljetopis Hercegovine’ veoma značajno djelo za proucavanje hercegovacke istorije.rođen u Planoj 1802 godine.Dubrovniku i Trebinju.serbiancafe. BACEVIC. Ilija-sukurdov > 8. ima ih u Srbiji u Beogradu.Nevesinju. ima ih u Herceg Novom. 127. Djoko-cukundjeda > 6.Diskusije . te su izgubljeni podatci o mnogim porodicama. Ima ih u Planoj.Pipere. pljackao je dvor bosanskog pase i vracao se nazad kuci. 9. Ima ih u : Nevesinju.Brdjane i kao nagradu dobio sest cekina i pet bala. DANILOVIC.od kojih je jedan kaludjer. 124.Forumi 115. Nešto podataka o ostalim nevesinjskim porodicama naslo se u izvorima dubrovackog arhiva i srednjovjekovnim poveljama srpskih vladara. L A K E T A. 119. 118. danas se jedno selo kod Mostara zove Bacevici.BUBALO. 128. 129.bore se za Republiku.Bratacu i rasijanju. napao je i popalio Gacko i tom prilikom je ubio 12 Turaka. su stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja. otselili se u selo Orah kod Trebinja. PETAR. Njihov prapredak harambasa Laketa pominje se u prepisci s mletackim providurom u Kotoru iz daleke 1686 i 1687 godine. Nikola-otac > 3. 117. Geneaolosko stablo moje porodice bilo bi sledeće: 1. Sa druzinom od 200 ljudi. 126.godine. su iz sela Bijelac kod Trebisnjice. se pominju 1439 godine.Nebojsa-sin > 2. Dzinovoj Mahali.KLIKOVIC. u nekoj seobi doselili su u okolinu Zadra.html?157[1/26/2013 7:19:44] . 125. Odatle pod pritiskom Turaka prelaz u selo Pluzine. otselili u Bosnu. su porijeklom iz Pive od Branilovica. su porijeklom iz Duzi u Trebinju. ANDRIC.

veoma stara porodica. su Humska vlastela iz okoline Stoca sa Radimlje. Biogradu. Nevesinju itd. a zatim u Decanskim poveljama 1335-1345. koPoB . Nevesinju i rasija. STANKOVIC. Iz ove porodice poticu poznati junaci. 15. 6. se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. Žive u Kolesku. polovinom XIX vijeka brojali su 300 pusaka. Porijeklom su sa Rudina. su veoma stara i brojna porodica u Hercegovini. 18.13 (*. žive u Bratacu. Gradini. 16. žive u Gacku. 8. prvi put se pominje u spisima dubrovackog arhiva knez Ivan Aleksic 1429 godine. ILIC. Nevesinju i rasijanju. Sarajevu. ima ih u Bratacu. http://www1. pisac i pjesnik. jedini nevesinjac ucesnik na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. Nevesinju i rasijanju. Nevesinju i rasijanju. godine. Žive u Slivljima. BUKVIC. KAPOR. Gacku. su stara porodica. KOSTIC. септембар 2005. Steci na Radimlji su njihovo porodicno groblje. pominju se 1281 godine. BRATIC. 4. 22.html?157[1/26/2013 7:19:44] . žive u Kolesku. pominju se 1370 godine. su stara porodica iz Trebinja.godine.com) 20. se prvi put pominju u Popovu 1320 godine. žive u Krekovima. u 20. Nevesinju i rasijanju. Nevesinju.24. MILOSEVIC. VUKOTIC se pominju1427godine. se pominju 1372 godine. Veoma su brojna porodica u Hercegovini. 7. 19.. ALEKSIC.Beogradu i rasijanju. žive u Krekovima. 21. u 16. Beogradu i rasijanju..48 (registrovani član) -. Žive na Udreznju. Nevesinju i rasijanju. žive u Zovom Dolu. Nevesinju. 24. žive u Dreznju. prvi put se pominju 1283 godine. U Nevesinju žive u Kolesku. Trusini. 3. Beogradu i rasijanju. balkanski rekorder u bacanju kugle 1934-1936godine. DRASKOVIC. sportista. JAREDIC. 10. ima ih u Nevesiju. Nevesinju i rasijanju. mart 2006. у 05. Od Kovacevica iz Grabovice potice Aleksa Kovacevic.1345 godine. 14. VASILJEVIC. Prvi put se pominju 1319 godine. VUCINIC. osnovali su manastir Zitomislic. žive u Mostaru. žive u Nevesinju. Nevesinju i rasijanju. se pominju 1372 godine. zatim u Decanskim poveljama 1335-1345 godine. 17. (hrisovulje su kraljevske zlatnopecatne povelje). ima ih na Crgovu. KOVACEVIC. pominju se 1451 godine. Gacku. Bileci i rasijanju.Forumi 2. 5. harambase Petko i Stojan Kovacevic iz sela Srdjevica kod Gacka.su stara porodica. žive u Kolesku. septembar 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. SANTIC.30. 13. Mostaru. RATKOVIC. 23. žive u Nevesinju. BABIC. 9.bankofamerica. porodicno predanje im kaže da poticu od Ljubovica.Ima ih u Trebinju. JAKSIC. su stara porodica iz Humske zemlje. Grabovici i Biogradu. su stara porodica.serbiancafe.Diskusije . MILORADOVIC. pukovnik Mihajlo Miloradovic je razgranicio dvije velike sile Rusiju i Kinu početkom XIX vijeka. 12. su humska vlastela. Žive sirom Hercegovine i rasijanju. 11. JONLIJA. BRENJO. ima ih u Kolesku. ima ih na Zalomu i Nev. Batkovicu. se prvi put pomonju 1372 godine. DRAGOVIC. Nevesinju. Emigrilali su u Rusiju. Grabovici. AVDALOVIC. i kasnije u Decanskim hrisovuljama 1335.03 (registrovani član) IG0R .7. žive na Odzaku.

kolonizirani na Kosovo. Budisavlju. sestrom bosanskog Kulina-bana. NINCIC.Prvi put se pominju 1280 godine. 34. su iz Biograda kod Nevesinja. zatim se javljaju u Decanskim hrisovuljama. pominju se 1322 godine. MANJAK. oktobar 2009.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su stara vlastela iz Konavala. unuk kneza Andrije. Miroslavovog sina. RADIC. 43. RATKOVIC. STANISIC. Nevesinju i rasejanju. u 20. pominju se 1373 godine. su iz Huma. Od njih mnoge srpske porodice vuku porijeklo. gdje se pominju 1410 godine. 41. RAJICIC.52 30. su iz Humske zemlje. BIJELIC. pominju se u Decanskim poveljama. su iz Zubaca kod Trebinja. pominju se prvi put 1335 godine. Glusci danas žive u Bileci i Gacku. Nevesinju i rasijanju. žive u Nevesinju. TRZIC. cuva se u Beogradu. ZUBAC. u Decanskoj hrisovulji. Miroslav je Nemanjin brat. žive u Nevesinju. BESTIC. su iz Nevsinja. Iz ove porodice bio je Mato Glusac (1774-1870) cuveni prorok i gatar. ima ih na Pluzinama. to je najstariji pisani spis kod Srba. Za potrebe kneza Miroslava napisano je Miroslavovo Jevandjelje. se pominju 1436 godine u Trebinju.Forumi 25.Od vremena kralja Milutina žive u Nevesinju na Sehovini i Bojistima. PETKOVICI. su stara srpska porodica. žive u Odzaku. su iz Trebinja i iz Huma. 45. rodonacelnik loze je Nikola zupan u Popovu Vojsavom. Radica ima u Kninu. 38. Zalomu. pominju se 1442 godine. Nešto kasnije 1373 godine pominje u spisima dubrovackog arhiva neki Radovan Stanisic. Nevesinju i rasijanju. 36. su iz Cernice kod Gacka. 46. Nevesinju i rasijanju. su feudalna vlastela iz Prijevora kod Bilece. 26. Jedna grana Nikolica pominje se u Decanskoj hrisovulji 1335godine. Žive u Nevesinju. 27. 44. 32. Macari se pominju u Decanskim poveljama 1335-1345 godine. su stara porodica iz Humske zemlje. žive na Zalomu i Nevesinju.Diskusije . ima ih u Bratacu i rasijanju. ali se nezna da li su rod sa ovim Nikolicima. 39. Nevesinju i rasijanju. žive u Biogradu. Ima ih u Bratacu. su iz Nevesinja. 47. žive u Dreznju. 42. pominju se u Decanskoj povelji 1335-1345 godine. MACAR. Žive na Zalomu. koje se sacuvalo do danas. Ziljevu i Nevesinju. MARIC. Žive na Zalomu. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. Koji sepominje 1370 godine kao graditelj crkve. se pominju prvi put 1379 godine. su iz Nevesinja. 29. žive u Bratacu. pominju se 1376 godine. http://www1. 28. VUCETIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] . IVANOVIC. 33. i za njh se kaže da su sa Zagorja. PREDOJEVICI. žive u Biogradu. Nevesinju i rasijanju. pominju se 1380 godine. Nikolica ima u Nevesinju i rasijanju. 37. MILANOVIC. u izvorima se pominje Ratko Milanovic 1370 godine. su iz Rudina i iz Nevesinja. pominju se 1435 godine. GLUSAC. pominju se 1374 godine. MIRKOVIC. VILIC. se prvi put pominju 1389 godine. Krajem XIV vijeka. su potomci Vlaca Bijelica sa Vlahovica. pominju se 1372 godine. veoma stara porodica. IVKOVIC. 31. Dedijer misli da su Vilici iz Gracanice u Gacku. su iz Trebinja. Nevesinju i rasijanju. su stara srpska porodica. PRODANOVIC. zivjeli su u selu Bodezista koje je nekada pripadalo Zagorju. pominju se 1419 godine. su Humska vlastela. ” koPoB 11. su iz humske Zemlje. Nevesinju i rasijanju. upravljao je Hercegovinom iz grada 0 polju. ozenjen Blagaja. NIKOLIC. 35. pominju se u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. Pridvorcima.serbiancafe. 40.žive u Nevesinju i rasijanju. pominju se 1333 godine.

Pominju se 1358 godine. Budisavlju. pominju se 1372 godine. jedan koji je bio kod stoke u planini ostao je pravoslavni i od njega poticu Okuke. 49. 50. 55. gdje i danas žive. Spominju se u trecem veku za U rimskim zapisima jer su bili GRNCARI to jest pravili sude od gline zemlje i danas postoji mesto gde su glinu vadili . 52. Ovo su samo neke srpske porodice iz Hercegovine za koje postoje istorijski podaci s napomenom da ovo nije konacan spisak. Nikola Vladov Laketa Baljivac . žive na Trusini i Nevesinju.ameritech. su staro pivsko bratsvo. su iz Nevesinja. su porijeklom iz Pive. u 16.18. Nevesinju i rasijanju. žive u Nevesinju.To je rezultat njegovog istrazivanja iz ove oblasti. zbog ubistva i krvi dosli u Ridjane kod Niksica. ANDRIJASEVIC. prof.Vidim da su to prezimena koja su mahom dosla na podrucje Zahumlja posle 1521. Nevesinju i rasijanju.Mesto se zove Lijeska A povrs Bobani . porijeklom su od Jelica iz Oraha.30. у 16.A selo Baljivac .html?157[1/26/2013 7:19:44] . ima ih u Kokorini i Pridvorici u Borcu. 57. Batkovicima. septembar 2006. MISKOVIC. Postoji rimski put i rimska catrnja na Baljivcu .24. 51. Prof. MILISIC. su stara srpska porodica porijeklom iz Kuca. 53.49 (registrovani član) Kifino Selo . Momcilo Golijanin – GOLIJANI i Dr. Dosli u selo Bratac. koPoB . desno krilo Veleza iz Mostara i reprezentacije bivše SFRJ. Nevesinju i rasijanju. su iz Konavla. su iz Trebinja. pominju se 1372 godine. Gacku. септембар 2005.04 (registrovani član) IG0R . Okuka je pred dzamijom na Obadica kamenu palio svijecu i molio se bogu. RADOJICIC. RADOVIC. pominju se 1374 godine. i glina je jedna najkvalitetnija .Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su pivska porodica porijeklom od Branilovica. MILOVIC. Nevesinju i rasijanju.Aleksa Buha–BUHE. u 20. mart 2006.*) BATZUT samo da dodam komentar na jednu najstariju porodicu u Hercegovini Zato sto su bili prvi zanatlije . Novak Laketa – LAKETE.g. žive u Kolesku. Tu su pocinili nešto slično te su morali bjezati ponovo. pomonju se 1430 godine. ima ih u Nevesinju i rasijanju. 54.net) Hvala Gosrodinu Laketi . Ima ih u Nevesinju i rasijanju.Mada ima i http://www1.52 (216. Kada se Borac turcio od petorice brace. 56. su stara srpska porodica iz Borca. SILJEGOVIC. у 12. Žive u Nevesinju i rasijanju.Forumi 48.vidim da ima novih detalja i podataka u odnosu na knjigu pr. Sarajevu. Jedan od lokalnih vodja u ustanku Nevesinjska puska 1875-1878 godine. OKUKA. su iz Nevesinja.serbiancafe. Dok su ostali klanjali u dzamiji u Ulogu. септембар 2005. Bojistima. ADZIC. Iz ove porodice potice vojvoda pop Petar Radovic (1832-1906).7.7. Radojicica ima u Kifinu Selu.DEDIJERA. ima ih u Ulogu. PEJOVIC. su iz Nevesinja. Iz porodice Okuka iz Nevesinja potice fudbaler Dragan Okuka. te da će mladji istrazivaci nastaviti ovaj posao. Koliko je meni poznato porodicno stablo svojih porodica uradili su Dr.31 (*. Pominju se u dubrovackim izvorima u XIV vijeku.

com) Svi ljudi povremeno pokazuju zanimanje za svoje korjene.aol.Jablanici.Jelacic stara plemicka porodica iz BILECKIH RUDINA. Kalinovika.Zatim prezime Zoran iz Krekova izumrlo i raselilo se bilo ih je u Beogradu. ne spadam u ljude koji vjeruju u sve sto je napisano o porijeklima.ima 1 kuca još u Kifinu Selu.te Jelacica muslimana u Visegradu. Pekez-iz grada-Nevesinja .Inače sama riječ prevedena sa nekih starih jezika. у 18.Onjega. pa i svoje prezime.sto bi se moglo povezati sa poslom i da su nekad kao stari Neretvjani bili navigatori.Konjica.Cuvaju zlatni pehar koji su donijeli sa Kosovske vecere jer su isli na boj na Kosovo sa Vlatkom Vukovicem.Ortijesu. naivnosti i pretjerivanja. tako da http://www1. Vrljes -Grabovica.Rijeci. Covilo iz grada Nevesinja. jer sam se uvjerio dosta puta da ima mnogo improvizacija.Valjalo bi pomenuti da su ova plemena najstarijau Nevesinju.Sve ukazuje na to dok ništa ne ukazuje da su doselili iza Karpata.Izdvojio bih još jednu porodicu Damjanovici.Tad su se Srbi naselili do Zumberka upravo sa podrucja.Čak je za imperatora Nina od prije 4020.Ozaku .oni poticu OD DAMJANA. Ovdje je dosta receno i o najvecem istrazivacu srpskih hercegovackih naselja i prezimena.Beogradu kao pravoslavni.Na njhovo mjesto su se naselila plemena iz Crne Gore i Kosova.Beslema doselili u Nevesinje iz Hodbine kod Mostara bilo ih u gradu Nevesinje . a ovom prilikom pridodajem podatak da je zbog toga otrovan u okolici Mostara.Ima ih sada u Kifinom Selu. Nazalost.kada je pocela da se stvara Vojna Krajina. септембар 2005. pa sam tako i ja nekoliko decenija tragao za podacima svojih predja.No Damjanci im potprasili iz pusaka i Barjaka nisu dali.Od njih su se izdvojili Rojovic u Kifinu Selu .html?157[1/26/2013 7:19:44] . iz čega je proistekla i knjiga MARICI U HRCEGOVINI.Duka prezime rasprostranjeno po Hercegovini sa starog srpskog jezika prevedeno Vodja.Trtinama Sumicima.srpskog jezika znaci kormilar .Po austrijskim knjigama i podacima o njegovom skolovanju zapisano je da je da su mu oba roditelja Srbi.Sve ovo ukazuje da na prostoru Zahumlja i Neretvljanske oblasti još ima plemena starih Srba Morlaka. dok je istrazivao i pisao o srpskim porodicama.Nevesinje je to i krov SRPSTVA JE TO. Dr Jefti Dedjeru. Ovaj prilog je veoma zanimljiv i procitao sam ga sa paznjom.a s a tim SHVATANJE SAVREMENIH SRPSKIH ISTORICARA da su Srbi na tim prostorima od prije Hrista postaje sve prihvatljivije.01 (*.Ima ih još u Dubrovniku.Beogradu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. to bila vladarska titula.Sama riječ RULJ prevedena sa staro.Brckom. Danilo Maric .Bijenja.9.Gacka.OD TADA SE TAJ barjak cuva u tajnosti.trenutno Predsjednik skupstine opstine Visegrad musliman JELACIC.sreće se ovo prezime.bila od Jadrana do Baltika.Dakle posle velike seobe.g.Cuvaju još i danas Krstas barjak Pavla Orlovica.Forumi prezimena i iz prednemanjickog perioda.Rase.Kao katolika u Hrvatskoj. znaci-dovidjenja.Na nadgrobnim spomenicima u Mostaru koji datiraju od prije 500.Sve ukazuje da je SRBIJA.. u Dracevu.Presli na katolicanstvo kad i ban Jelacic.odredjivac pravca .koje je austrijska vlast pisala pod Damjanac .Diskusije . g .Nevesinja.Saznavsi za to Kralj Aleksandar I Karadjordjevic poslao je cetu zandara da uzmu barjak za muzej u Beogradu.Zapisano je da je katolicanstvo primio tek po zavrsenim vojnim skolama.Zatim još neka prezimana nestala i izumrla kao Opuha. Rulj-Kifino selo.od njih nastali Dabarcici iz Kifinog Sela.serbiancafe.I najvjerovatnije da su to potomci starih Morlaka i Neretvljana.brata Pavla Orlovica.

септембар 2005. (MARIC. a i Dedjerovim. u jednom periodu srednjeg vijeka.04 (registrovani član) IG0R .html?157[1/26/2013 7:19:44] . i kao starosjedioci tih krajeva. nepismenost itd). su iz Humske zemlje.24. drmogaca (seksolog) . ne mogu biti u isto vrijeme starosjedioci Hercegovine (najucljiviji je primjer Tadic.Postoje slična prezimena u Rusiji i Madjarskoj.52 koPoB . i uzgrded da kažem da je ovo selo. у 22.Preselili su se u Rusiju i promjenili prezime. jedino su starjenici Marici porijeklom iz Kosora (12 km od Mostara). Sam autor pominje dosta porodica koji su u stvari doseljeni iz Pive i Zete.Puno pozdrava mojim hercegovcima. u Dubrovackim knjigama postoje zapisi o trgovini sa Nadazdinima.30.Diskusije . pominju se 1376 godine.44 (регистровани члан) http://www1. sve tri vjere i nacije. septembar 2006. a okupator vrslja po nasoj djedovini (mislim na prijedlog da krenemo i ujedinimo Hercegovinu sa otadzbinom Srbijom i Crnom Gorom.Ovo mi je pricao pokojni djed. u 20.Forumi zamišljeni posao nije stigao da zavrzi sjeverno i zapadno od Mostara.serbiancafe.U 12 stoljecu.10. септембар 2005. veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)! Kretanja i pomeranja Srba su se desavala mnogo puta od dolaska turaka. gdje ništa ne radi.) Inače Marica ima u oko 80 sela u Hercegovini.9. koji so to barem pokusavali vise puta)!!! Nije vajda da smo „masovnim opismenjavanjem” izgubili zelju za ujedinjenjem!!! koPoB 11. Ovo ne umanjuje pitanje šta hercegovci sada rade za svoju Hercegovinu (posebno mi vani).Od 6 stoljeca zivjeli su na Hutovu blatu.26 (*.50 (registrovani član) kotur . KomentarI (inzenjer) . mart 2006. oktobar 2009.A o Miliradovicima kako neko ih spomenu gore.Za njih se nezna kako je nastalo prezime kao i od kuda su dosli. септембар 2005. pripadalo nevesinjskoj nahiji.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su samo dio porodica na tom prostoru.11. žive u Bratacu.kasnije se raselili u Burmaze.ca) Sorjani(s kao skola)Dardani i Nadazdini (z kao zaba)su naj starija prezimena u 0 Hercegovini. Molim profesora za izvor podataka dat ovdje pod 44.ova prva dva su potpuno nestala a i Nadazdina ima vrlo malo. u 16.sympatico. ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad. у 16. a ne da živimo od slave predaka.48 (регистровани члан) Opisane porodice.to su bogumili i Radimlja kod Stoca je u stvari njihovo groblje. tako da su podaci nepotpuni (zapaljeni manastirski i crkveni arhivi. u 20. Nevesinju i rasijanju.oko Konjica i Pribilovce. Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu. у 01. sa asocijacijom na sadasnjeg predjednika Srbije). a po mojim istrazivanjima.

Sarenac.) Nisam siguran da se radi o istim porodicama..a ja se sjecam kao dijete. sto je turska riječ za ciganina.. pa i da sam i pogresno upotrebio taj turcizam. Cvijicevom uceniku i saradniku u istrazivanju srpskih zemalja.pa pojma nemam šta sam još htio reci?! Kifino Selo pomenu da su Dabarcici postali od Rulja. sto je dosta logicno.45 (*.aol.Diskusije . Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu. u Nevesinju imate porodice Budalic i Nikolic. A i da nije sve tako pravo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 22. Firaune. E to bi recimo i mogao uvaziti. koji je zapisao. Djogo. Jovana. su samo dio porodica na tom prostoru. pop Nakicanovic. firaunPFC (arms dealer) . sto je tačno. Dodje neko potkovaniji i dokaze mi skoro da ni sam nisam ono sto jesam. Ovo su samo neka od mojih natukivanja. takođe je tačno da takva prezimena žive u selima koja su pomenuta. у 16. već mi je to rekao srpski pop Nakicanovic.. pa razbijam glavu takvim stvarima. septembar 2005. ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad. kako mi to ti možeš prigovoriti. ali su se slave drzali. Braca rođena od istoga oca i majke. koja nemaju nikakvo ni naučno pokrice. Cvijic.11. септембар 2005. Djogovic. Djogic. Ja sam čuo da su plemena mijenjala prezimena.serbiancafe. у 15. već 'nako mi ponekad nadodje. Recimo. Gore piše o starosti porodica Zerajic.. ni istrazivacko.9. pozivajuci se na ovakve dokumente. Ja vjerujem da je gospodin nasao ova prezimena u starim knjigama. ali nisam ubijedjen da je to isto pleme. veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)!<< Koliko puta sam se zaletio.Forumi >>KomentarI (inzenjer) .com) Odgovor FIRAUNU ODGOVOR CIGANINU Ovdje se mnogo govorilo o Dr Jefti Dedijeru. nego da sam neki drugi. a nije spomenut drugi jedan važan istrazivac Hercegovine. Elezovic.. da je govoreno da su Zerajici i Sarenci od iste loze. kada su Mleci konacno otrgli od Turaka Boku. http://www1. kada si se ti čak i potpisao turcizmom firaun. zajedno sa Djogovicima. iz nevesinjske nahije. септембар 2005. nije mi rekao mali Mujica da se nevesinjska oblast zvala NAHIJA. da je u popisu Boke iz 1888.” Dakle. između ostalog. rekao mi je najveci srpski istrazivac. posto im je slava zajednicka .43 (регистровани члан) Pitanje za Danila Marica:ono za nahiju rece li mu mali Mujica?Za Krst casni i Slobodu zlatnu! Danilo Maric . Znam da Djogici slave Sv..html?157[1/26/2013 7:19:44] . godine zapisano: „Maric iz Djenovica doselio prije 6 godina iz Kosor. u nekakve kafanske rasprave o porijeklu i solidno se „provalio”. Pa gledam i neke zakljucke u vezi sa kracim i dužim prezimenima (Elez.12. pa. Stajicima i još nekom porodicom koje se ne mogu sjetiti i da svi slave Lazarevu Subotu.48 (registrovani član) Opisane porodice. Pa onda znam da Zirojevici iz Gacka i ovi sa Zaloma i Kifina Sela ne nalaze nešto puno rodjackog.

a ne Mavrakus kako si ti mislila. Nevesinja. Dimitri Konstantinos.zatim..babino /sa Obzira/.Veoma je rijetko.com) cano Ja sam čuo za narodno predanje koje kaže da su nekad davno Grci po „povrsici” (ledena kora po kojoj se može hodati a da ne propadas u snijeg) odselili iz Hercegovine.moje /Dracevo .16.zanima me poreklo. септембар 2005. da su možda i Mavraci kao i ostali sa Zijemalja bili bogumili .html?157[1/26/2013 7:19:44] . means „little black” (mavros = black in Greek).hvala najlepse cano .. Pozdrav za sve iz Zeljuse.Francuska ili Italija.a oni koji su katolici negdje sa Mediterana Spanija. септембар 2005.. I zaista.obzirom da na sred Zijemaljske visoravni a i okolo ima dosta stecaka.do duse nepouzdanim izvorima .15.Npr. у 07.. Jedan Grk iz regiona Kalamate sa juga Grcke mi je objasnio sledeće vezano za prezime Mavrak tj.45 (*.U Vojvodini su Mavraci Madjari katolici. otisao sam na sledeći link za telefonski imenik Grcke http://whitepages.serbiancafe.gdje god da ste. Athanasios.u Popovu polju/ i Jahura ..Mavrakos dobijes 9 pretplatnika sa prezimenom Mavrakos.Antelji.bantrel.Forumi cano . у 11.Hvala! _RS .Molim nekog ko bolje poznaje istoriju da mi kaže koliko je moguće da ovo moje „nepouzdano saznanje” ..yu) Da li neko može da mi kaže nešto o porijeklu prezimena Mavrak.Diskusije .19.Da li u istoriji postoje neki podatci o ovakvoj vrsti migracija (sa Mediterana na kontinent)?Mada ne znam šta bi to covjeka natjeralo da ode sa mediterana i zašto.. септембар 2005.bili su to stocari.19.Moji prci su sa Zijemalja . у 10. септембар 2005..gr/en/index.jsp i samo u Atini ako ukucas u rubriku „Surname” .Mucibabici.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..31 (регистровани члан) A prezimena Kosovic . Gacka. Christos.ima pokrica u istorijskim cinjenicama.mi pravoslavni Mavraci poticemo od nekih grka Mavrakusa (danas to prezime pouzdano postoji u Grckoj). Imena su npr.oteshop.co. у 17. ima ih u Madjarskoj. konkretno iz Zijemalja.Po nekim. Spyridon pozdrav _RS http://www1.kao i Calije.51 (*. kliring (filosofkinja) .03 (*.co. i evo šta mi je rekao: this family name must be Mavrakos.yu) Procitala sam ono sto je napisao gospodin „kotur” i vidim da i mavraci imaju par zajednickih stvari sa prezimenima koje je on naveo . I don't know personally anybody with this name but there must exist.možda neko do vas može da mi pomogne.. Mavrakos.

mart 2006. devojacko prezime moje majke je Vucenovic. stari su pricali da smo poreklom iz Crne Gore.do) Nisam sve bas detaljno citao.08 (регистровани члан) Lepa tema.. Odakle potice prezime Vukosavljevic? Hvala unapred homosapiens (student) . у 04. A ja? . Вујошевића Зећанина. Pozdrav svim Hercegovcima a posebno Ceranicima sa Oblja.Forumi IG0R . septembar 2006. септембар 2005.10 (регистровани члан) Vukosavljevica nema ali zato ih ima puno na Romaniji.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.24. Bosne i http://www1. септембар 2005. у 22. u 16.serbiancafe. ali mi se čini da mog prezimena nema. koPoB .19. u 20. Далмацији.ru) Vukosavljevici su iz Pive (sela Seljani i Zakamen) -----------------natasa_no (student) . Некропола у Радимљи (која служи као службена слика и прилика стећака и „босанске” културе) је гробље српске православне племићке породице Милорадовића-Храбрена који у своје заужбине убрајају бројне православне цркве Херцеговине и један манастир звани Житомислић.55 (registrovani član) mure .19. Што се тиче Маврака. ja bar toliko znam. Вероватно си мислили на Босанску цркву и крстјане који се погрешно називају богумилима (посебно у уџбеницима СФРЈ). Босни. септембар 2005.20. Дедијер је записао да Мавраци тврде да су пореклом из Попова (Попово поље) а пре тога дошли из Црне Горе (или ондашње-садашње шире Црне Горе). у 05.dlm. у 23.20. Стећака има највише у Херцеговини.28 (*. За остатак се мораш обратити Вукоти Миљанићу у Новом Саду. у 18..net. септембар 2005. Kada je majka studirala u Beogradu jedan profesor joj je rekao da su nasi preci dosli negde sa „tromedje” Crne Gore.45 (*. југозападној Србији. септембар 2005. Mi smo iz Slavonije.Diskusije . „Из старих мартикула Подгорице и Зете”.19. крстјани и чак неки католици.05 (registrovani član) IG0R . Стећке су дизали православци.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Могу ти само рећи да се Мавраци спомињу у књизи Н.30.56 (регистровани члан) Као прво богумили су бугарска секта а нема ниједног стећка у Бугарској. северу ЦГ.

Znam da postoji lokalitet u Miljevcu. Ja sam iz Slavonske Orahovice. септембар 2005.32 (*. септембар 2005.ameritech.aol.net) Po Dedijeru. септембар 2005.com) neko zna odakle potice prezime PRANJIC. Znate li nešto o poreklu prezimena Vucenovic? Unapred hvala! ------------------Backa (Poslodavac) . nisam iz Tenje:). септембар 2005. mi smo iz Bosanske Krajine i jedini smo MILETICI u siroj i uzoj okolini:)) Ako bi mi iko mogao dati neku informaciju. септембар 2005.55 (регистровани члан) Ne. u 20. у 11.koji se i danas zove Cabakov Gaj. у 13. jako zanimljiva tema. --------------------Pile_od_tri_kile (Student) . mada sam imala neku rodbinu tamo. bila bi zahvalna.CABAK je u Kifino Selo.53 Kifino Selo ...20.serbiancafe. у 12..Jedna kuca Cabaka potice iz Bosne i blizi su po krvi 0 http://www1.34 (регистровани члан) Evo i ja da se javim. Pozdrav svim ljudima dobre volje! -------------------Da li . Snow White.Sto potvrdjuje ovu Dedijerovu zabiljesku. Mi smo pravoslavci znam da ima Miletica puna Hercegovin ali su oni katolici????????? ---------------------dejan8 (student) .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. a ja se prezivam MILETIC jeli zna iko odakle su MILETICI.20.38 (регистровани члан) Da li iko zna vise o porijeklu Djerica ili Djukica? Navodno su iz Hercegovine/Crne Gore i po predanju Djukici pripadaju u Vasojevice? Hvala ---------------------natasa_no (student) .doselio iz Miljevca kod Nevesinja.html?157[1/26/2013 7:19:44] .20. у 12.30 (регистровани члан) Interesantna tema iako jako teska za proveravanje.20. koPoB 11. у 15. септембар 2005.20. у 20.Diskusije .Navodno po Dedijeru preselili su u Kifino Selo jer je u Miljevcu bila epidemija kuge. oktobar 2009. čula sam da je porijeklom iz Hercegovine. Pozdrav svima. Moja mama je djevojacki BEGIC oni su iz Listice.Forumi Hercegovine.28 (*.20. Ineresuje me da li neko od Vas zna nešto o prezimenu SENIC.

Iz okoline Trebinja doselili na DZepe kod Konjica.mjesto Rakovica.To opet ukazuje na to da su rodjaci sa njima i ovi iz Bosne.Janko Vucicev Tamindzija. za Crnu Goru. у 08.No da još napomenem da među Samim Cabacima postoji i predanje da su porijeklom od Vukadinovica iz C.au) Prezivam se BOJANIC. Ne znam kako i na koji način je dosao ovaj moj rad na stranice„Serbian http://www1.serbiancafe.Petra. у 16.presluzuju Sv.39 (*.Smatram da je ovo pleme starjenickog porijekla u Hercegovini što se može zakljuciti i iz prezimena.A ime porodicno se cuvalo isto kao i Krsno ime.Po dolasku Austro-ugarske na te prostore ova junacka druzina nije polozila oruzje i ponovo su se istakli u pobuni koja se dogodila kod Uloga 1882.23 (*.Forumi ovima u okolini Sarajeva .Kuribak. септембар 2005.Telebak.Slave Sv.ameritech. Znali iko ista o poreklu? hvala -----------------------aakk .Sahranjen je na Grahovu.20.online.Ovi iz Miljevca dali su im zemlju i primili ih kod sebe.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Najpoznatiji od njih bio je DJuro Cabak.49 (*.Poticemo sa MANJACE kod BANJALUKE.TZ. vjeru .Sa Kule se raselili po selima oko Konjica.net.kod Borackog jezera po tome navodno. -----------------------pbojan . септембар 2005. LAKETA .no) Pitanje za gospodina Laketu ili nekoga ko se razumije. STEVANA. Da li u hercegovacke Kovacevice spadaju i Kovacevici iz Crne Gore (kraj između Trebinja i Niksica? Taj kraj je i poznat kao stara Hercegovina.I ako su to radili uzimali su pravi Srbi ime oca kao srednje ime NPR. у 12.com.Uloska buna.To su vrlo stara plemena koja su tvrdokorno cuvala sve svoje.Slično izvedena prezimena u Hercegovini su i slijedeca prezimena. септембар 2005.Beribak.Diskusije .g.21.porijeklo pa i prezime. Hvala ------------------------Prof.Nisu podlijegali pomodarstvu koje se proširilo iz Bugarske. Nikolu.06 (*.bio je pripadnik hajducke ćete koju je predvodio poznati harambasa Pero Tunguz.Ostupili su posle junackog otpora i ubistva Austrougarskih vojnika i zandarma na visoravni Morine.DJuro se istakao u bojevima u Nevesinjskom Ustanku.DJuro je umro u izbjeglistvu u Crnoj Gori. септембар 2005.Kuljanii po predanju doseli od Trebinja najprije na Kulu.kao i zjenica oka.21. -----------------------Kifino Selo . Cavaljuge i Kovaci vode zajednicko porijeklo i slave Scepan dan. у 22.21.dobili prezime.Kuljani.au) Postovani citaoci.net) Magazini su porijeklom od Trebinja.kao i u operacijama kojima su ustanici sadejstvovali sa Crnogorskom vojskom.Gore.Slavimo Sv.da se uzima prezime po imenu djeda ili oca.

Diskusije - Forumi

cafea” ali vidim da je izazvao veliku paznju i zanimanje među Vasim citaocima sto mi je posebno drago. Mnogi Vasi citaoci traže svoje korjene i porijeklo,ali dobro neko rece:„stanite ljudi,covjek ne može sve”.Tu ste i Vi da Vasim radom i uz pomoć drugih ljudi saznate nešto vise o Vasem porijeklu o Vasoj porodici i porodicnom stablu.Vidio sam da ima veoma dobrih radova o pojedinim porodicama kao o porodici Cabak,pozdravljam moga druga i prijatelja Veljka Cabaka iz Kifina Sela. Gospodinu Maricu mogu reci za pitani podatak sledeće:„Maric(Marich)su iz Humske zemlje.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje izvjesni Radovan Maric,dana 7.5.1376godine, u zbirci dokumenata Diversa cancellarae XXIV,folia 141,od 7.5.1376 godine. Inače postoje dokumenta arhiva od 1278.kada se pominju izvjesne srpske porodice,jer su nasi ljudi održavali veoma žive trgovacke veza sa Dubrovnikom i sve je to uredno zabiljezeno i sacuvano do danas.Važan izvor su povelje srpskih srednjovjekovnih vladara manasririma i dubrovcanima o slobodi trgovine. Tu se nalazi obilje podataka o našim starim porodicama,kao u Decanskoj hrisovulji od 1335 godine,gdje su upisane mnoge porodice koje su doseljene iz Huma,Hercegovine u oblast Decana.Pozdrav svima. Prof.Nikola Vladov Laketa ----------------------------hitra (dotore) - 21. септембар 2005. у 16.33 (регистровани члан) Cao, po prvi put se javljam:) Super ste ljudi! Interesuje me porijeklo prezimena MADZAR! Čula sam da ih ima u okolini Trebinja, tacnije u Pridvorcima. Da li neko zna nešto više o porijeklu ovog prezimena i da li slave Svetog Nikolu? IG0R - 24. mart 2006. u 20.57 (registrovani član) cano (ing.) - 21. септембар 2005. у 17.39 (регистровани члан) Pozdravljam sve ucesnike ove diskusije! profesore Laketa da li mozete da mi kazete nešto više o porijeklu prezimena BANJANIN,koji za sebe tvrde da su licani,a ja ”da si ono sto ti je žena„,daklehercegovac.Uopste licani,da li se mogu nazvati prije hercegovcima,obzirom da je Lika naseljavana uglavnom hercegovcima.Nadam se da pitanje nije suvise glupo i unaprijed se zahvaljujem. ----------------------IG0R - 21. септембар 2005. у 20.34 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој, злочинац, несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе, Саво Ковачевић, је из Нудола. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани, славе св. Георгија, прислужују св. Матију.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Стојан Ковачевић је из Срђевића код Гацког. Његови Ковачевићи припадају племену Малешеваца (потомака Малеша), славе св. Игњатија Богоносца. Највероватније су се доселили из јужнијих крајева, потичу тако од Алексића (иначе најбројнијег малешевачког братства) као и добар део осталих малешевачких братстава (па и Дедијери). За непотпуно списак малешевачких породица (или тачније презимена која данас носе Малешевци) у Херцеговини и изван ње обратити се на http://www.malesevci.org.yu/index.php?str=6. Можете приметити Ћоровиће, а ко зна Херцеговину рећи ће да су они Угреновићи (славе св. Јоакима и Ану), макар они Владимирови и Светозареви. Тачно, ово је само огранак Алексића који се одвојио у скоријој историји, та чињеница (и ова о Ковачевићима или нека друга о Перишићима, Радовићима, Петровићима, Миловићима) може бити веома поучна. У проучавању породичног порекла није довољно гледати презиме (које се често мењало услед одвајања огранака, сеоба, бекства због крвне освете) већ крсну славу и прислужбу уколико постоји (обично старија слава, пре промене, осим када се односи на други датум истог свеца - Ђурђевдан + Ђурђиц, Св. Игњатије + пренос моштију св. Игњатија, Јовањдан + Ивањдан). Тако ни помен презимена, био он Марића или Ковачевића, у дубровачком архиву не мора значити да означава баш ту вашу ту породицу. Тако на пример дубровачки архив помиње следеће породице као изданке Малеша (односно малешевачког катуна): 1386. Перутиниће, 1393. Радославиће, 1408. Кребиљановиће, 1431. Пероничиће, 1435. Мораковиће и Клапчиће. 1436. Хераковиће, 1444. Радовиће, 1466. Новаковиће, 1525. Вукићијевиће и Јановиће. У которском архиву се спомињу 1405. Милошевићи и 1477. Добранчевићи. Данас ниједно малешевачко братство не носи ниједно од тих презимена, многа уопште не постоје више у Херцеговини а нека постоје али их носе несродне скупине (тојест немалешевачке породице хераковића, Радославића, Радовића, Новаковића, Милошевића). ”
0

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.54

Укратко, одговор је не, нису исти. koPoB - 30. septembar 2006. u 16.07 (registrovani član) Dusan Zdrale - 21. септембар 2005. у 21.07 (*.ameritech.net) Nigdje moga prezimena u ovom opisaniju.Zdrali su se raselili sa Baljaka iznad

Bilece.Danas ziva u opstinama:Kalinovik,Srpsko Sarajevo i u rasejanju.Može te li mi pomoći da saznam pravi korijen nasega prezimena. Ovo je moja molba za gospodina iz Australije. Srdacan pozdrav Dusan Zdrale IG0R - 24. mart 2006. u 20.58 (registrovani član) IG0R - 21. септембар 2005. у 22.47 (регистровани члан) Да не буде да теми ништа не доприносим, ево ужег и скромног списка класификације појединих породица по родословном племену (које се разликује од географског племена попут Бањана, Рудина, Гацког, Зубаца, Корјенића -

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

који окупљају географску регију, одређена села и скуп насељеника који се деле на више група различитих порекла): - Св. Лука (Никшићи, Ровчани): С обзиром на њихов масивни број (највећи од свих доле изложених групација) и распрострањеност не само у динарским крајевина већ широм српског национа уопште, немају никакво специфично име. Најчешће уз славу св. Луке иде народно предање да су некуд некада одавно дошли из Никшића или његове непосредне околине (или једноставно Херцеговине, Црне Горе ако је у питању повећи број километара и генерација). Народно предање на страну, Которски архив у Боки налази Никшиће пореклом из Зете (плодне равнице код ПГ у којој се налазе Плантаже АД од чијег грожђа се пуне боце Вранца). Народно предање Никшића спомиње Илијана, „бана” Грбља (географско племе кроз чије срце је скоро свако насумице прошао путујући од ТИ аеродрома до БД) и Кртоле, сужени део полуострва јужно од аеродрома. Детаљи нису битни, важно да су постојале својевремено три групе Никшића, једна у Зети (код ПГ) друга у Оногошту (област и град ће касније узети име по племену Никшином), трећа у Морачи. Од ове задње групе имамо племе Ровчана (Ровца) у коме већину и историјско језгро чине братства која деле исто порекло и славе св. апостола Луку а то су Булатовићи (и то сви и свуда), Влаховићи, Срезојевићи и Шћепановићи. Од оних око НикшићаОногошта смо добили само племе Никшића које је се поделило (који су остали на том подручју) или раселило (од Лике до Македоније). Само племе Никшића више не постоји, постоје географске племенске области Жупе, Горњег и Доњег Поља, Лукова, Бијеле Рудине, Трепча итд. у којима Никшићи чине одређени или знатни део становништва уз друге досељенике. Од оних око Подгорице су највероватније лучинштачка братства Зете. У западнијим крајевима Херцеговине је већина породица које славе св. Луку досељена било из Попова или Билећких Рудина. „Рудински” су даљим пореклом са Требјесе, док су „поповски” пореклом од Риђана (једног другог племена које је живело у тој регији града Оногошта) - Св. Петку Параскеву славе породице су пореклом из Брда, тачније племена Бјелопавлића, а ови даљим пореклом из Дукађина у северној Албанији на левој обали Дрима. Занимљиво је да се ова слава често налази у југоисточним српским етничким границама Српства - Врању, Лесковцу, Македонији. Могуће је да су сви заједничког порекла и насељени у исто доба (негде у 14. веку) по ширењу немањићке државе на југ, али то је само идеја која је мени пала на памет. У Бјелопавилића: Бобичићи, Богићевићи, Богетићи, Бошковићи (из Орје Луке), Брајовићи, Дамјановић, Драговићи, Ђуровићи, Јовановићи, Јововићи, Јочићи, Калезићи, Ковачевићи, Мијајловићи, Михаиловићи, Мишковићи, Павићевићи, Пелевићи, Прашчевићи, Радовићи (из Мартинића), Радоњићи, Савељићи, Станишићи, Стојовићи, Шарановићи, Шкеровићи, Шушковићи. Бубићи, Групковићи, Ераковићи итд. су секундарна или у овом случају заједничка презимена, то јест ова горе наведена презимена су настала разграничењем ових оригиналних презимена, поделом на огранке. - Лазареву Суботу или Врбицу славе породице у Херцеговини које доста ажурно бележе порекло од Кривокапића-Цуца и то из села Кобиљ Дола. Чини ми се да је и Емир ваљда на основу старе славе своје породице себи пронашао порекло (јер спомиње исте Кривокапиће). Српске породице које негују овај празник (који нема фиксног датума већ зависи од Васркса односно Цвети) у Босанској

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Крајини не бележе ништа друго сем да су из Херцеговине (одакле су највероватније). О осталим племенима и славама - св. Клименту, св. Игњатију (Малешевцима), Пилатовцима, св. Стевану Дечанском, Св. Сави, Предојевићима. IG0R - 24. mart 2006. u 21.01 (registrovani član) + - 21. септембар 2005. у 23.33 (*.cable.roger) Šta je sa NINKOVICIMA? ima nas na hiljade u Trebinju, samo me interesuje pravo poreklo.Neki kažu da dolazimo sa Zabljaka u trebinjsku opstinu-tacnije sela Vrbno(Donje i Gornje) i selo Necvijece neko zna možda pravu istinu ? hvala -------------------------Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.06 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne i Hercegovine.Kod Pirlitora u C.Gori ima staniste Ninkovica.U Kotorskom arhivu 1399 godine,pominje se Radonja Ninkovic,za koga se veli da je iz Niksica u Zeti. Istrazivac starina Dr.Andrija Luburic,veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima,Golijanima,Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju.Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic,dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine,živio u Zenici. BANJANIN, su dobili prezime po mjestu stanovanja,Banjanima kod Bilece, prvi put se pominju 1319 godine.Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. Ostalim citaocim srdacan pozdrav. Prof. Nikola Vladov Laketa

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.55

Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.07 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

donesena iz starog mjesta stanovanja. Da li je poznato nekome gde su se iselili Jakicici (Jakice) iz Drobnjaka posto ih tamo vise nema.pominje se Radonja Ninkovic.živio u Zenici.Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic.Diskusije . kod Nikšića.co.)” Da li mi neko može poreklo Tasovaca potvrditi i da li se pominju negde pre 1445. god.yu) Krsna slava. S obzirom da su se neki preselili na Korculu i primili katolicanstvo .Tako jednog dana dodju devet Turaka da je otmu I odvedu.Po tvrdjenju Seslije u jednoj kuci MILOBRATOVICA u Trebjesi bilo je dvadeset odraslih muskaraca I samo jedna lijepa djevojka. BANJANIN. Istrazivac starina Dr.Nakon toga morali su da se razidju I mijenjaju prezimena.Golijanima.Banjanima kod Bilece. njihova sestra.Bobića (potomci Teša) iz Pješivaca neki se naselili u Trebijevo (Trebinje).Za grupu istocnohercegovackih bratstava koji poticu iz Trebjese (zupa Niksicka) postoji po mišljenju dr. „Tasovac.Forumi i Hercegovine. Ovo sam nasao na jednom crnogorskom sajtu.30. Mojkovca (u Lepenici evidentirani 1445.Kod Pirlitora u C.U Kotorskom arhivu 1399 godine.serbiancafe.dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine.16 (*.09 (регистровани члан) Tasovci iz sela Trebiova kod Trebinja.veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima. септембар 2005.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u istinu može da bude jedan od relevantnih faktora za utvrdjivanje stepena srodnosti odredjenih grupa bratstava. Nikola Vladov Laketa -------------------------Sergej33 (ing) .Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. koPoB .za koga se veli da je iz Niksica u Zeti. Jefta Dedijera osnovana pretpostavka da su u daljoj ili blizoj proslosti potekli iz bliskih ili ti istih rodova. Prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ogranak Štekojevića . prvi put se pominju 1319 godine. Od njih su u: Gacku (Hercegovina) jedan odatle se preseli u Pljevlja.Štekovića . septembar 2006.Kada su Turci saznali za tu ljepoticu odluce da je otmu ili da joj učine kakav zulum.22. Pivu.Kako je Hercegovina većinom brdovita I sumovita.vise bratstava se doselilo u istocnu Hercegovinu u krsne Banjane I http://www1.stoje delimicno potvrdio I Tomo Seslija u knjizi „Tragom naših predaka”.Migracija Milobratovica isla je stihijski u vise pravaca.Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju. u 16.22. септембар 2005. Ostalim citaocim srdacan pozdrav. у 09.Docekaju ih njena braca I svih devet Turaka pobiju ispred svog ognjista.07 (registrovani član) ----------------------------schetodes . su dobili prezime po mjestu stanovanja.Andrija Luburic.Gori ima staniste Ninkovica. da li je nekom poznato kada je do te seobe doslo. у 09.naročito kada su oni odvojeni od svoje maticne(plemenske) teritorije.

----------------------------glorija (domaćica) . -----------------------------IG0R . септембар 2005.taj njegov sluga Seselj je presao u pravoslavlje I od njega vode porijeklo svi pravoslavni Seselji koji slave svetog Luku. Илија.Po nekim tvrdjenjima I Celebici su potekli iz ove trebjesanske grupe I odatle krenuli prema Cetinju I Stitarima.24. Брда. Зете и Херцеговине. септембар 2005.serbiancafe.Da su svi Milobratovici istog porijekla kazuje I to što svi do danasnjeg dana slave svetog LUKU.SUDzUMI i KOKOLJI su isto pleme. Зато их има у Боки. Između legendi.BJELETICI u PRERACIMA(GOLOBRDJU I KOVACIMA). http://www1. Trojica su ostala u Pozarnici i susjednom selu Caklovicima.PAPICI na Vlahinji. (под великом сеобом из Херцеговине ) доселили са Грахова (племе у Старој Херц-сада југозап ЦГ). Vojislava Seselja . u 21. у 16. gdje ih takođe i danas ima.09 (регистровани члан) Вукосављевића нема широм ЦГ.Neki katolicki istoricari(među njima I Stjepan Seselj) tvrde da su Seselji katolicka familija. Moji su se doselili oko 1875. i gdje je. a ima ih i u Niksicu (Crna Gora).22. zašto? Nije mi poznato da ima ZIROJEVIC-a u Kifinom selu i Zalomu. sa Dreznja. u Bosnu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. koja manje-više ne postoji ili nije srpska poslije 1992.I neke Kundacine tvrde da poticu iz ove grupe.59 (регистровани члан) Nigdje ne procitah prezime GUZINA. Ja sam rođen u Pozarnici kod Tuzle.Forumi Oputne Rudine pa sve do Neretve.Diskusije . bar prije 3 godina. ali znam sigurno da ih ima (ili ih je bilo) u Braicevicima.22. Слава св.BOZOVICI I RULJI u Nevesinju I TOMASEVICI u Zupcima. gdje i danas žive Ivkovici.ali je jedan broj presao u katolicanstvo. у селу Кути код Херцег-Новог памте да су се 1687.lidera SRS.Po nekim predanjima I SESELjI vode porijeklo od MILOBRATOVICA .Od njihovog su plemena:KRUNICI u Ljubinju.BIJELOVICI u Sumi trebinjskoj.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ali saznajem da su prije Dreznja zivjeli na Bijeloj Rudini kod Bilece. IG0R .Seselji su dalji rodjaci sa Seslijama. у 11. neki Blazo Ivkovic drzao restoran pored puta Bileca-Gacko. u vrijeme oko Nevesinjske puske.SILJEGOVICI u Gacku. a jedan je zavrsio u Semberiji.Po tvrdjenju dr.Jedan Seselj je po njima otisao u Popovo(Orahov Dol)da sluzi kod pravoslavnog popa te posto ovaj nije želio katolika za slugu. септембар 2005. istina je da su bila 4 brata koja su krenula na sjever.22. Od tih semberskih Ivkovica potice Branislav Ivkovic iz SPSa. ne znam.04 (registrovani član) Pozarnica (producent) . što se ovdje ne spominje. mart 2006. možda prije.34 (регистровани члан) Nisam znao da se Ivkovici prvi put pominju 1435.Jefto Dedijer u svojoj knjizi „Hercegovina”navodi sledeće:SESLIJE. u Dvorovima kod Bijeljine. Aleksa Kovacevic se dopisivao sa mojom majkom 2o godina. možda poslije. у 17.

g. 1934. ali je bio bivši oficir Kraljevske vojske. Njujorka.Guzine su iz Fojnice kod Gacka.Bio je komandat bataljona za vrijeme ustanka 1875.Njihov predak Simo doselio je sa Zaloma u Kifino Selo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Inače Zirojevici sa Zaloma su porijeklom iz Gatacke povrsi.te sela Domrke.poznat je u istoriji Bosko Guzina. jer nisu vjerovali da je Pozarnica napustena. lokalnih katolika.Pridvorica. skraparske grupe komunista.i on se ovjencao slavom kao komandat jednog od Gornjenevesinjskih bataljona.ali bistrijih i obrazovanijih ljudi od Guzina nema. --------------------------Kifino Selo . септембар 2005.Inače od njih su pokojni Ilija Guzina.u mjestu Krekavice. ali i po čitavom svijetu.Ljeskov Dub.net) Zirojevici iz Kifinog Sela. naređeno je povlacenje. ------------------------------- http://www1. Nije bio u četnicima.g.22. Danske.Poznata stratista srba u Ist. a muslimani nisu smjeli uci u selo pet dana.NJega su ubili partizani 1942.Ravni. iako nijednog muslimana u selu nije bilo. u Malom Mokrom Lugu čini mi se.malte ne bio u svakom selu i zaseoku. od Beograda i Novog sada. Svedske. kako su se ti bataljoni tada zvali. strateski.posle 1520. u junu i julu 1992.A to su.kad i ostalih još jedanaest Kifljana.te nekadasnji gradonacelnik Sarajeva Nenad Guzina. U proslom ratu.59 (*.naseljeni.Hercegovini gdje su ova dva dzelata okrvarila ruke do lakata su još Braicevici i Dobrelja u Gacku. Sad nas ima najviše u Bijeljini.g.Dubljevici. je bio zapovjednik Tuzle i zatvorio je grad kad su muslimani i Hrvati javno slavili smrt kralja Aleksandra. Ipak. od strane tzv. iako je branjena. Ako neko zna još nešto o Ivkovicima. Ne znam odakle je Dusan Ivkovic.g. pohapsio vinovnike.Slivlja. volio bih da procitam.Što se tiče i samog mjesta FOJNICE. i zbog toga bio premjesten čak u Stip.serbiancafe.Taj pogrom nad srbima u Ist. ima najviše skolovanih ljudi u Hercegovini koji su razasuti sirom svijeta.Sela iz Borca.to mjesto je imalo status carsije još za vrijeme Austro-ugarske okupacije i Kralevine Jugoslavije prema njoj su gravitirala sela koja su danas mahom raseljena. Moskve. osnovna skola se poslije rata zvala Dr Mustafa Mujbegovic.Gradina. у 18.Kokorina. a Boga mi i Zagreba.a svi su porijeklom od Predojevica. ratu brojala 500 ljudi pod oruzjem. Njegov unuk Stojan je dugo godina igrao kosarku.vode porijeklo od Zirojevica sa Zaloma. ubijen u Boki.Forumi Od mojih Ivkovica potice pukovnik Stojan Ivkovic. Solunac.Vratnik.Ribari.Presjedovac Plocnik. Pozarnica se nije mogla dugo braniti i. Sidneja i Melburna. Moji Ivkovici su otisli iz Pozarnice kad je pala.Bile su do ovog zadnjeg rata i dvije porodice u Lici.Inače Fojnica je sve do 1953.Kruscica.Prosao sam svu Ist. centra za Spartak iz Subotice.Ta porodica.Jugovici.ameritech.pripadala Nevesinjskom srezu.Hercegovini izvrsili su Vlado Segrt i Petar Ilic Drapsin.Istakao se u bojevima koje su vodili ustanici sa Turcima. koji je 1943.Diskusije .odakle poticu sve Buhe. Ivkovica ima u okolini Beograda.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Hercegovinu. smatram. Pozarnica je bila četnicko selo i kažu da je u Drugom svj.koje su tamo starosjedici vjerovatno.Ima ih svukud u rasijanju.

1414. септембар 2005.30 (регистровани члан) Zemljaci. Glavaticevo) prije nešto više od 120 godina. koPoB . Ako Bog da. između Gacka i Bilece.55 (*. ali sam „bio mali” da mi se to objasni. Iz tvog teksta gore zakljucih da bi Simo.Andrije Luburica. godine knjiga Riste Milicevica Hercegovacka prezimena pa mozete i tu pronaći nešto o svojim korjenima. oktobar 2009.com.rr. GUZINA. Ne znam za njihovo porijeklo.08 (registrovani član) ban (slu enik) .56 drmogaca (emigrant) . MILIC. jal' kod Sima. u 20. Ima ih takođe kod Bilece (selo Vrbica na granici sa CG i u Berkovicima kod Stoca). BG pa do Amerike:) Cano. Kada sam porastao. SA.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. SARIC. Čuo sam nešto o tome još davno. Vode porijeklo sa Cetinja (bar ovi moji) dosli u sjevernu Hercegovinu (Cesim. у 01. malo me uputi.au) Evo još nekih podataka. у 02. možda i neku corbu i koje rebarce pojedemo skupa.30. moj prvi rodjaci su Mavraci iz Kljuna i Potoka. a nakon tekstova te takvim smatram) nije teško.istrazivaca starina.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Prema pisanju Dr.godine. jal' kod Ceda.6.23.serbiancafe. септембар 2005.kaže se da poznati hercegovacki prorok Mato Glusac (1774-1870) po zenskoj liniji vodi porijeklo od Guzina iz sela Korita.a prvi put se pominju 1421 godine. vlasnik kafane. odatle su Srbi krenuli u boj na Kosovo.com) Ne vidjeh nigdje prezime Bjelica. gdje su najranije zivjeli i neko vrijeme boravili. Sada nas ima od Mostara. U izdanju SVETA KNJIGE Beograd izašla je 2005.23. A pokojni Risto je sin valjda? Ako ti(nikada prijatelje ne persiram.Diskusije . у 03. oni koji su mi mogli objasniti nisu bili blizu.izvjesni Bogdan Saric.kasnije se Sarici pominju u Konjicu u selima Borci i Bradina a ima ih u Mostaru.prema tvrdnji i pisanju Dedijera.23.(Guzen)su porijeklom iz Fojnice koja je nekada tetitorijalno pripadala Nevesinju.43 (*. Nekad ranije si „obecao” da ćeš napisati vise o „dvanaestorici” i ja od tada 0 navracam trazeci i željno iscekujuci taj tekst.te se za izvjesnu Radoslavu Guzina. septembar 2006. Laketa . Pozdrav za sve Hercegovce -----------------------Prof. koja se unajmljuje u Dubrovniku 25. trebao biti unuk ubijenog Sima.Forumi Bjelica . (od brata i sestre smo djeca) koPoB 11. септембар 2005. у 02.23.gdje se prvi put pominje 28.1388.4.(Milich)su porijeklom iz Gacka.Ranije se Fojnica zvala Vojnica jer se tu skupljala vojska za vojne pohode iz nevesinjske i gatacke povrsi. Sarici se još pominju u selu Petrovici na Banjanima u Bileci. http://www1.(Sarich)su porijeklom iz dubrovackog zaledja.veli da je iz Nevesinja.18 (регистровани члан) Kifino Selo. koji se interesujete za svoje porijeklo još jedan pokazatelj. u 16. септембар 2005.

Forumi ZARKOVIC. alajbarjaktar iz Nevesinjske puske ili nekog drugog rata. kako pronaći ''svoje korijene''?! HVALA Veoma interesantna temna ! http://www1. у 16. mart 2006..html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 11. Obradovica. Najslavniji je Jovica Zirojevic.. Popovica . da se prezime pojavljuje i kod pravoslavaca i kod katolika i muslimana..Mrksa Zarkovic se pominje kao gospodar Valone.Avrama zatvornika 11 novembar ----------------Colakovic (Cholakovich) .moji Milici slave sv.Diskusije . Tako bi rado da znam nešto više o tom prezimenu. Da li mi neko može pomoći da stupim u kontakt sa prof.23. Risto (Milovana) Zirojevic (iz Krivodola) je otisao u Ameriku 1920-23. у 07. Radovanovica npr. Kovacevica.01 (*.Prof. септембар 2005.23.06 (registrovani član) glorija (domaćica) .se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335-1345 godine. Navela sam samo ona prezimena gdje sam i lično poznavala te osobe. u 21. a da nisu ni u kakvoj vezi.rr. септембар 2005. ----------------bilancia . Umro je u 95-godini i sahranjen je u San Bernandinu (Kalifornija). у 15.serbiancafe.58 (регистровани члан) Zarkovica ima i u selu Bodezista.23. i u Srbiji i Crnoj Gori.24.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.22 (регистровани члан) Hvala prof.Laketa na vasem odgovoru u vezi prezimena Milic(milich).. Pozdrav svima. септембар 2005. ne znam tačno) i tamo dozivio duboku starost.i još mnogo.Gacku i rasijanju.. Poznavala sam mnogo Guzina i tačno je da su jako bistri i 'talentovani' za ucenje.Zarkovica ima u Borcu.com) Sve sto znam je. Krivodo (Krivi Do. септембар 2005.selo Kruscica.Laketa ----------------------glorija (domaćica) . ima i u Hercegovini.. Možda me neko može uputiti. mnogo istih prezimena ima kod sva tri naroda iz bive YU (Srba. niti im je slava ista. MILETIC. Momcilom Golijaninom iz Nevesinja? IG0R .08 (регистровани члан) za Radulovica: Ima mnogo prezimena koja nisu istog porijekla. i u Bosni. se pominju pominju 1369 godine. Hrvata i Bosnjaka). pretpostavljam) je selo iz koga poticu neki Zirojevici koji žive kao kolonisti u Novoj Crvenki još od perioda između I i II Svjetskog rata. nisam sigurna.23.

23. септембар 2005.Inače ja sam jako puno ponosna na svoje porjeklo i prezime. dosta ih je otislo tamo tokom koloniyacije.23. септембар 2005. ima vise verzija). Ajde živio ti meni dugo i dobar bio i ne zamjeri stogod. Biće da smo rod. ---------------_strucnjak_ (pa strucnjak) . ali ovi moji su dakle ova hercegovacka linija.33 (*.. Prema njihovim kazivanjima su doselili iz Crne Gore ili Hercegovine. to naglasavam jer ima i Dragovica u Kalinoviku. ja ti mogu reci o porijeklu tvoga prezimena Zivkovic. Mrkajic. u Nevesinju ili u okolini Trebinja (narodno predanje je tu pomalo izblijedilo. у 17. септембар 2005. Kuljanin. moja baka je od IVKOVICA iz Dreynja. On/a se rodio/la u Hercegovini. On se takođe poslije pominje i kao poslovodja u Fabrici Duvana u istom. Ima vise pisanih zabiljeski prezimena Zivkovic u Hercegovini a najranije za koje ja pouzdano znam je o izvjesnom Draganu Zivkovicu koji je zapisan u 1956 kao djak u osnovnoj skoli u Cobanovom Polju kraj Mostara. i u tom se kontekstu i pominjemo one davne 1281. njih ima i u Vojvodini. Nekada davno živio je jedan Zivko and možda je to bila i Zivka (udovica i samohrana majka ali jako sposobna). Interesantno je da tvrde da se u groblju ne mogu naći tragovi stariji od 100 godina. Gligorevic. у 17. Strucnjak ------------------- http://www1.11 (регистровани члан) Sasa iz bnl. prilično su rasprostranjeno pleme i ima ih čak među muslimanima i katolicima. godine!!! Eto pa da se zna!!! ZA Pozarnica (producent). Draganic.38 (регистровани члан) Znali neko odakle poreklo vode porodice Djordjic.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 18. Veliki pozdrav. Naveo sam ova prezimena ljudi koje sam imao prilike upoznati i svi dolaze iz jendog mesta u Hercegovini Bradina (na putu Sarajevo Konjic)..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ti ljudi su stradali u proslom ratu i sada su uglavnom u Americi.net) Da malo pojasnim. A možda su se i doselili iz Crne Gore (sa Durmitora ili iz Rijeke Crnojevica.Diskusije . i mi slavimo Svetog Djordja.paleol. Prica se da je Zivko (ili je to ipak bila Zivka) ili neki blizi rod ubio nekog agu a možda je to čak bio i neki beg pa su se zato preselili tamo odakle su (okolina Trebinja i Nevesinja. ja sam od Dragovica iz Udreznja.serbiancafe. mada niki spominju i Stolac i Berkovice). ali ne znam šta oni slave.Forumi ----------------Bojana Dragovic . ---------------Trkac (Architect) .23. Uglavnom njihovi potomci se zovu Zivkovici. Moj praprapra.deda Branoje je bio knez kod kraljeva Milutina i Dragutina Nemanjica. ima tu par verzija). Eto to bi mogli biti tvoji Zivkovici a možda i nisu.

Kapor.Mili sic.Stanisic.Kukic. Veliki pozdrav za moju rodicu Bojanu Dragovic. Kovacevic. Nikolic. прислужују св.32 (*.Popovic.Danovic.Milesic.tu su naseljene u oblast Decana neke srpske porodice.Dragovic.bluewin.napisana povodom izgradnje velelepnog manastira Visoki Decani. Zahumlja. http://www1.23. септембар 2005.su iz dubrovackog zaledja a pomije se neki Novak Zivkovic u nekoj tuzbi u Dubrovniku 1412 godine.Ducic.Bogdanovic.u Beogradu živi i radi jedan od vodecih naših lingvista ----------------” 0 koPoB 11.Berak. Koliko znam Simo Remeta je ubio posljednjeg bega Ljubovica.jer je moja pokojna majka Nada rodom od porodice Dragovic sa Udreznja.kmetovi su placali porez manastiru.Srdanovic.Zubac.Kostic.Ako sam u pravu javi se da potvrdis ili demantujes moje mišljenje ZA „PILE OD TRI KILE” Veliki broj srpskih porodica popisan je u „DECANSKOJ HRISOVULJI I II III 1335-1345. Tesanovic i Strbac.36 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој.Pe icic. је из Нудола.Radosevic.Ljubojevic.Vasiljevic. Prof.Prodanovic. Pozdrav svima.Vucinic. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани. ZIVKOVIC.Perosevic. злочинац. Георгија.Kovac.Bulat.Dragovica ima još oko Uzica gdje se naselio veliki broj hercegovackih porodica te zbog toga Uzicane popularno zovu „ere”. у 20.Mirkovic.35 (*. --------------------Rmetic .Maletic.Stankovic.Diskusije . септембар 2005.Draskovic.Ivanovic. у 21. Саво Ковачевић. MILETIC.ch) Postovani profesore Laketa ne spominjete porodicu Remete ili Remetic iz Biograda. Svi podatci se nalaze u objavljenoj istorijskoj gradji koju su objavili autori:Ivic Pavle i Grkovic Milica.Miljkovic.Pavlovic. Sa prostora Huma.Macar. u 20.Trebinja-danasnje Hercegovine.Glusac.Vukovic.One su se kasnije pod pritiskom Turaka raslile na sjever i zapad.Predojevic.Milosevic.Dra ganovic.23. Kralj je manastiru kao svojoj zaduzbini darovao čitava sela za izdržavanje. Glumac.Lisica. несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе.serbiancafe. Novi Sad.Markusevic.com. To je zlatopecatna povelja kralja Stefana Decanskog.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Domanovic. септембар 2005.Ratkovic. oktobar 2009.sve ne mogu.Bratic. Матију.Od tih mnogobrojnih porodica koje su popisane u Decanskoj hrisovulji i danas su aktivne :Brankovic. Laketa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 21. Decanske hrisovulje. 1976 godine. славе св.Todorovic.57 BXPC (majka) .Forumi Prof.Prema lokaciji neta znam o kome se radi. Radovic.au) Evo mene opet da odgovorim na neka pitanja koja znam i koja su u mojoj moći.Mihaljevic.23. Laketa .

09 (registrovani član) IG0R .da to zemljiste propusta vodu. stvari.08 (registrovani član) gagiuskas . септембар 2005.17 (*.dosli u Hercegovinu i Staru Hercegovinu i odakle? ---------------Kifino Selo .net) Normalno za sve pojave.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Kovacevici poslije Save su čestitih i dobri ljudi.Diskusije .koji su pomno pratili stvari i zbivanja i koliko su mogli u skromnim uslovima ostavili su poruke svojim naslijednicima a oko ne drugacije ono bar davanjem imena za mjesta i dogadjaje.da je ime po vaznosti na prvom mjestu.PA JE NA TAJ Način SKORO ZATRTO JEDNO VELIKO HERCEGOVACKO BRATSTVO.gdje lan najbolje uspijeva i koje potrebe i za kojim http://www1. у 10.53 (регистровани члан) Pozdrav za mali_panino! Nešto više o Banjaninima sam saznala na sajtu koji nam je dala bilecanka.) .serbiancafe.Inače. sto je smijesno.Nekada naziv mesta (TOPONIMA)kao i prezimena može igrati presudjujucu ulogu o izucavanju dogadjaja i stvaranju slike o nečemu u proslosti i samomoj rekonstrukciji stvari i dogadjaja.net) GOSPODINE LAKETA GDJE SU VAM DRAGICEVICI IZ PREBILOVACA.crnagora.30.Njih su poklale ustaše u II sv.nije bas da ih ima malo.24.da je siromasno calcijumom i drugim mikro elementima.Inače DRAGICEVICI SU PRETRPILI STRASAN UstašKI GENOCID KADA IH JE UBIJENO 99-ORO. у 02.U svim istrazivanjima polazi se prvo od imena i naziva.Ako se jedna njiva zove Krivodo. септембар 2005. hvala.24.to je mjesto gdje se uzgajao Lan.24.Osim onih sto su otisli u Liku. koPoB .Znajuci da su nasi preci odabirali onu parcelu. i može bez toga 'krvoprolica'.Ili pak Laniste.koje voda spira u nize slojeve.Jedan od brace je prezivjeo i ja sam udata za unuka. септембар 2005.krije+voda+do..bica izbivanja.Nasa bastina je zasnovana na porukama naših predaka.ameritech. Ja poticem bas od ovih Kovacevica. u 21.Prost primjer kad jedan agronom dodje na neku parcelu radi uzimanja zemljista za analizu prvo sto uradi .r. Uvijek meni govorio da su svi pomalo hercegovci i eto ispadne da jesam. у 13.24.POSTOVANI PROFESORE AKO ZNATE Nešto više O PORIJEKLU DRAGICEVICA MOLIM VAS ZA Pomoć ---------------cano (ing.54 (*.NA PRIMJER OD TIH 99 NESRECNIH LJUDI SADA BI BILO VJEROVATNO OKO 1000 POTOMAKA.Forumi Ovo mi nebi bas milo.html?157[1/26/2013 7:19:44] .njemu je odmah jasno iz rijeci koja je kovanica od rijeci .upise naziv parcele u obrazac koji popunjava i salje sa zemljistem koje uzme za analizu . Moj muž je hercegovac i ne vidjoh njegovo prezime ovde ali vidjoh moj. Da li neko zna odakle su sva ta plemena i kad . septembar 2006.Radimo na proširenju tog ogranka. u 16. mart 2006..

славе летњег св.Mavraci i dr.MILIONA.kao i nekih prava koje iz toga proisticu za srpski narod.svi vode porijekla od zajednickih predaka i to vrlo daleko u proslosti. Николу мада је св.i druga prava.serbiancafe. Климент донекле митски везан за њих.A a ovi od dva pa sve tako uvecavano za dva puta dodje se do 26 koljena i ako se uzme da je prosjecan razmak između kolena bio oko 30. i OBLASTIMA KOJE JE NASTANJIVAO SRPSKI ZIVALJ.Cabaci. Породице по Босни које славе тог свеца углавном имају предање о пореклу из Требиња.Diskusije .Vrljesi.Jovanovica ima u Srbiji koji ne slave iste slave. Николу односно пренос моштију Св. Иначе Клименти славе св.000.Rulji.sto je i najveci predmet interesovanja i istorijskih proucavanja.Pekezi. Оригинални Љубибратићи су се поделили на три огранка . маја) каже да потиче из Босне.I oni nisu ništa u srostvu.Zorani. IG0R .Koprivice. Вукле. свешеномученика Климента .000.stvaranje države na tim prostorima.Zato su po meni puno interesantnija srpska prezimena koja se ne zavrsavaju nastavkom „IC”.tako i Petrovica.dakle do nekih unazad 780.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Vidite.s tim sto ima jedna anomalija jer su neka prezimena nastala i iz pomodarstva i neke stvari ne mogu se dati izvesti iz naziva prezimena premda mogu druge sasvim dijametralne.Krulji .Куделиновиће. Предојевићи .Pistignjati. Климент пре него што су се доселили у Гурешиће у Васојевићима и одатле за Србију. Све српске породице све и свуда које славе Св. sto će reći da svaki od nas samo od tog vremena do danas ima po 16. Мрђиће и Милкусовиће (Миокусовиће) на основу три брата родоначелника .Isto ili slično je i sa prezimenima.То је слава Љубибратића и других старих травуњских породица.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. није искључено да су пореклом из Херцеговине као племе Шкреља (Shkreli.po gotovo o migratornim pojavama.потомци старог племена које се помиње у дубровачком архиву и осталим историјским документима из доба власти Павла Раденовића и његове http://www1.Lipovci.Grabovci. Këlmendi које се дели на Селца.koja su uslovljena sa tim.I njihovim pracenjem kroz istoriju puno vise se može zakljuciti stvari.i nevjerovatne cifre od samo nekih 16. веку похрваћени).Markovica i dr. Мрђе и Милкуса. забележеном као патријархом Рашана и Климената учествовали у великој сеоби Срба те се населили у Хртковцима и Никинцима у Срему где су у 20. Никче и Боге и који су заједно са Арсенијем Чарнојевићем.Pojuzine. Николе 22/9.Guzine.g. mart 2006. Климента потичу од Љубибратића.Orozi.08 (registrovani član) Св. DODJE SE U NEMANJICKI PERIOD . u 21.Forumi elementima ima ta biljka može se odmah na licu mjesta zakljuciti dobrim dijelom o vrsti i kvalitetu tog zemlista.Куделина.24. То такође важи за претке Карађорђевића.Tele baci. Андреја првозваног наводи многе да њихово порекло погрешно везује за до пре који век словенско (српско) и православно племе Климената (Кељменди.predaka .Glogovci.Besle me.Picete.I vuk dlaku mijenja no cud nikako i to bi bio zaklucak o ovima koji su skloni pomodarstvu. то јест Петровиће који су у Врању (Зети код Подгорице) славили св.Govedarice. Слава св. Климента коју су касније одбацили прихвативши св.No kopati po proslosti samo da bi doznali ili izveli neki polovican zakljucak ko je kome rodbina u nekoj dalekoj proslosti je čisto apsurd.ako se podje od jedine istine da smo mi postali od dva roditelja.G.pa kad to uporedimo sa sadasnjim projem Srba ispada da je svako od nas imao skoro duplo predaka nego sto nam je sveukupna sadasnja populacija.Pravo na odredjene teritorije i sve povezano sa tim STVARIMA.

Сикимићи. Касније ћу. Такође неки тврде. Опутнорудињани се често своде уз или под Бањане као мој деда у Београду који је говорио да је Бањанин иако је рођен. Јована и предања о пореклу из Старе Србије (Косова. Јована. Остале породице које кажу да су од Предојевића су: Радмиловићи и Бајовићи са Баљака. Никола) из Клепаца у Габели тврде да су потомци Предојевића.Forumi државице. Шутоње.serbiancafe.данашњи Бањани . који су се раније презивали Драганић. Шекарићи. Пухала (св. septembar 2006. koPoB .10 (registrovani član) Св.Diskusije . У средњем веку пре настанка Бањана је све то била Рудина . Козјаци са Плане. Породице које потичу од те куће су Комненићи. Опутне. Тесле из Лике славе св. Пилатовци . Буквићи из Побрђа. oktobar 2009. племенске области источно од Требиња која је делом расељена а другим делом потурчена да су у ратовима и устанцима за ослобођење Херцеговине и Црне Горе били чувени корјенићки Турци (Ластве на пример). Елезовићи Круљи у Поцрњу. Кукићи. највероватније на оној другој теми.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Капори (Момови) су Мириловићи. Великомученика Георгија потомци Пилатоваца као што нису ни сви никољштаци Предојевићи. набројити неке породице изван Херцеговине које славе Св. или потомци Малеша за кога кажу да је био војвода. Славе Ђурђевдан мада нису све породице које славе св. Најбројнији су Алексићи по Херцеговини (од којих је и војвода Славко.су потомци „бана” Пилата. Радовановићи.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Натпросечно су ишли у колонизацију 1912-1941. муслимани Мургузи из Пријевора које се узима за оригинално село Предојевића одакле су се иселили по доласку Турака. рођаци Николе Тесле да траже рођаке. За те породице се каже да све потичу из Корјенића. Медани и КОмади у Храсну такође.Је крсна слава која је много чешћа у Боки.57 Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци „бана” Угрена из Никшића. Пореклом кажу да су са Косова (односи се на шири појам Старе Србије) од неког кнеза Мирила. такође позната као Мратињдан. Стевана Дечанског мада ће се многи сами препознати. Бањани су блиско суседно племе. који је са својим четницима држао фронт на Јеврејском гробљу). Приметих корелацију између породица које славе св. Георгија (што ништа по себи не значи јер толико несродних породица слави исту славу али са друге стране не побија тврдњу). Стеван Дечански . Метохије. Грубачићи.30. Св. Лери. Мириловићи славе св. u 20. 0 koPoB 11. Такође вреди напоменути да је Јован Дучић у својој књизи о Кнезу Владисављевићу записао да су у његово време дошли неки Личани. како у Краљевини ЦГ тако СХС/Југославији. Прекорупља). http://www1. Бијеле и Никшићке Рудине. да потичу негде из Бањана унутар чије географске јурисдикције су живели и живе још увек дан данас живе Пилатовци. Јокановићи из Плужина и Шабадина. Игњатија Богоносца славе Малешевци. али за сада само моје нагађање. због једне друге породице Тесала са Баније. u 16.Билећке. Боботи из Паника. који је општераширена слава у Грбаљској жупи. тачније Грбљу. иако су му отац и мајка рођени Рудињани. по предању тврде да је Љубомир био њихов што је врло могуће ако су од Предојевића.

Сјерани. Марића. Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи. Доста су страдали од ових покатоличених смрадова. Никшића. Косова поља наравно.24.45 (213. Иначе Угреновићи. Јарамази и све остале породице које славе св. долине реке Ситнице од Митровице до Урошевца). koi sad http://www1. Шупићи (и њихови огранци Лалићевићи.Laketu da li ima informaciju o brastvu Tomasevica.10 (registrovani član) Toma11 (student) . Заиста се 1411. По народном предању су од старијег слоја становништва . Дубовине и Дракули у Фочи. Крајини (од којих је и писац Петар).149. Петковићи. Бјелопавлића и Дробњак док их нису Никшини потомци. Ђерићи. Алимпија Столпника (ретка слава ако уопште постоји у Херцеговини) потичу без изузетка са Косова (оног традиционалног.24. Новосели и Витомири на Гласинцу. Калеми. Ђукановића. Мајдови. потомци „бана” Угрена за кога кажу да је био у сукобу са Никшом (сином „бана” Илијана). али их је било највише са тим презименом (Готовина) код Чапљине у селу Опличићи. Ћоровића. Кочићи из Змијања у Бос. Урошевићи у Никшићкој жупи. Игњатија Богоносца било да су на овом списку или нису. Богдановићи.php?str=6 Такође породице које славе св. Дурићи (међу њима и тренутни владика захумско-херцеговачки) у Требињу. Они су старином звани Унковићи. у Оногошту спомиње неки Угрин.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Пантићи у Бијелом Пољу. Има више породица широм Херцеговине али и све до Лике. Најчувенија породица у Херцеговини од тог соја су љубињски Ћоровићи (од којих су писац и историчар Светозар и Владимир) као и све остале породице које славе тај дан: Миљановићи.yu/cir/index. Бердовићи. Јоаћима и Ану. истисла и „асимиловала” (мада се нису радо узимали са њима) тако што су били прикључени племенској структури Никшића и Риђана. Најинтересантнији су Ђапићи из Ливањског Поља.24. Чечури и Чери. Скендери. Стојића и Маркишића. Један од таквих јесте и онај несрећни Анто Ђапић. септембар 2005. у 17.*) Zeljela bi zamoliti prof. Ђокићи у Сарајевском пољу. Шипчићи у Пиви (од којих је Владо). у 17. Славе Св. септембар 2005. Иванковићи. Борковићи. Мирјанићи. Дедијери. који су од Никшића и који славе Св.malesevci.org. mart 2006. поделили су се на многе породице. Бановићи.Forumi Алексићи се деле на огранке Мијовића. u 21. Мандићи и Ковачевићи наравно у Гацком (села Дулићи и Срђевићи).html?157[1/26/2013 7:19:44] . IG0R . Димитрија. Они су дикретни потомци Угреновића.serbiancafe. -----------badu .21 (регистровани члан) Нека се не заборави и презиме Готовина. Југовићи (Невесињска околина). Перишићи). Срне око Мостара (зна ли ико ишта о њима). северне Босне (Озрена и Посавине) и чак Баната (и то „старинаца” односно досељеника од пре неколико векова) који славе ту славу. Дробњаци и остала племена поразила. Потичу од Невесиња.Лужана који су живели на подручју Риђана/Бањана.Diskusije . ђе чули и ђе не чули што рече Давид Штрбац: http://www.

Laketa ..au) GRCIC.broendbybredbaand.Forumi žive u Pljevljima. у 19. TOMASEVIC.On je bio prvi osnivacac manastira u Vlaskoj.serbiancafe.PREZIVAMO SE SADA POLOGOSi a prije 0k0 100 godina bili smo MILICEVICI.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Unaprijed hvala svin onima koji mi omoguće bilo kakvu informaciju o plemenu Grcica ----------Prof.u Decanskoj hrisovulji.dk) DRAGICEVICU JAVI SE STO SI SE USUTIO?IONAKO NAS IMA MALO A TI KAO DA SI U ZEMLJU PROPAO!!! PORIJEKLOM SMO IZ DABRA KOD BERKOVICA.LUKA.rr. DRAGICEVIC.ZORAN.20 (*.canas žive u Gack Nevesinju i rasijanju.Jako me zanima.godine.su stara porodica pominju se 1335. sirili njene granice.Pozdrav.da li su Hercegovci i od kog kraja poticu ako su? Jer imam neke nezvanicne podatke da poticu od tih krajeva.porazili Turke i sirili granice polumrtve Republike u Dalmaciji i Boki.kada je optuzen neki Nikola Grcic. ------------nemem ga .01 (*.com.g. a neposjeduju drvo zivota.jer sam ja dio te familije i želim svom djetetu dati opsirniji podatak odakle potice starinom.(među kojima se borio moj prapredak harambasa Laketa). -----------SLAVOLJUB POLOGOS . Poslije ovoga rata mletacka je dobila H. Boki Kotorskoj i rasijanju. ZIVKOVIC.Grcici se javljaju u dubrovackim izvorima 1443 godine.On je 1913 godine objavio knjigu „Boka”u kojoj je obradio seobe iz Hercegovine u Boku Kotorsku. у 02.Diskusije .SLOBODAN.Oni su branili mletacku teritoriju..1412.Unaprijed zahvalna Licanka. Poslije Velikog beckog rata. у 05.Novi i Risan. U Ovim borbama su se naročito isticali kotarski uskoci.i mira http://www1.25. pomonju se 1452.com) Dali neko ima prezime Grcic u Hercegovini i dali bi mogao podrobnije objasniti odaklen potice.25.(još jednom)SLOBODAN (još jednom)I STEFAN.JOVAN. септембар 2005.MNOGO POZDRAVA OD STAROG HERCEGOVCA.makarski i bokeljski hajduci.Al napismeno nemam ama bas nikakav podatak.IMALI STA ZA NAS KOJIH NAS JE SADA PO MUSKOJ LINIJI SAMO OSMORICA SLAVOLJUB.pratio starog monaha Isahiju na Sv. BOKA KOTORSKA Neko od citalaca pomenuo jeSavu Nakicenovica i njegov rad na proucavanju seoba prema Boki Kotorskoj..su porijeklom iz Hercegovine(Huma)u istorijskim izvorima se javlja izvjesni Nikodim Grcic. Ja sam Grcic ali sam živio u Krjini i svi mojo podatci koje imam o porjeklu prezimena i predaka vezani su za Hercegovinu.40 (*.. септембар 2005.g.su iz Hercegovine. Srbi sa prostora Hercegovine. ima ih u Gacku..ZORAN.24.su iz dubrovackog zaledja.Boke i Dalmacije aktivno su se borili na strani Mletacke Republike protiv Turske u Kandijskom ratu 1645-1669 godine. Grcici. септембар 2005.html?157[1/26/2013 7:19:44] .koji je 1406 godine. pominje se Novak Zivkovic.Goru u Grcku i po tome je dobio prezime Grcic.

Bakoc.58 koPoB .Bijelic. U Boku su sa prostora Hercegovine dosle su sledeće porodice:Acimovic.brata Orlovica Pavla.Petrovic.Vucetic.12 (registrovani član) TOMA srpski zilot .Venecija je dobila srednju Dalmaciju i Boku Kotorsku.Perisic.Ninkovic.Obilic.godine na grobu Sv.Porobic.poznato nam je da je imao sina Zupana Nikolu I kcerku Milicu.Narancic.Vukovic. Anteljevic.u narodu se prenosi jedna netacnost. oktobar 2009.Miskovic.Diskusije . Tomanovic.jer je u to vrijeme bosanski ban Tvrtko .Avramovic.Danilovic.Milisic.Gudelj.Ivkovic.com .Cupkovic. Vidakovic. септембар 2005.Tomasevic.Radmilovic.Maric.te dugo godina niko ne znade ko ih pobi.Dangubic. Kovacevic. i uopste o prezimenima što se zavrsavaju na ulj. Na oslobodjene zemlje naseljavali su Srbe.Bulut.Simic.Celovic.Jaksic. Lazarevic.pa ono brzo dodjose I kosama pobise begova brata I dva pomoćnika zulumcara.Kada se nimnozse .Matijasevic.Pavkovic.net) Profesore Laketa.bag ugleda bratovo odijelo.po zenskoj lozi potomak Nemawica.cable.jedan dio se preseli u Krusevice kod Trebinja. септембар 2005.Pavlovic. Jedne godine kad dodje brat lokalnog bega da pokupi harac.BjelicI muskarci bijehu na kosidbi.Prnjat. Radojcic.te ono osiono napadose njihove žene. Der etic. u 16.Neko od cobana vidjevsI šta se dogadja.Odzic.Kosijer.Ozrinic.drugi pak odose u selo Trnovac kod Bilece.Srbije.1377.Jedni su se pomakli na Mosko kod Trebiwa . po http://www1. Prof.Kovacic.Pesik an.K atic.Kujacic.Andric.udatu za srpskog kneza Lazara. Pozdrav svima.I dijela Hrvatske.baba mu skuva kafu.Lazar nije bio ni car ni kraqj.Sahranise ih pored kuce u zaru.Vuckovic.Kulisic.te su se tako I raseljavali na razne strane.Kad beg jednom dodje kod njih.Zivkovic.Forumi koji je potpisan 26.Bogdanovic.Tosic.Aleksic.Zarkovic.Zubac. у 15.Tamo su se zvali Bijelici po Bijelu Orlovicu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ratkovic. Zivjeli su u Gacku sve do turskog osvajanja I utvrdjivanja u Niksicu.Radovic.Naime.Vujovic. deder reci nešto sto znaš o Kruljima (Krulj). Manojlovic.Terzic.Međutim.koji se ozeni kcerkom kneza Vpatka u Gacku nepun mjesec nakin kosovske 0 bitke.1699. u 20. Mihajlović.Milanovic. Vidovic.verat.Stanisic.Nakicenovic.Stanic .godine.Kukavica.1.21 (*.dojavi koscima .serbiancafe.Radulovic.Ivankovic.Vidic.Markovic.roger) ROD GOVEDARICA.30.Djuranovic.Rasovic.Milic.Ovaj knez je u nasem narodu poznat pod imenom Jug Bogdan.Potomci su Milije .Lucic.Save u Milecevi krunisan za kraja Bosne. Parijez.pa kad podje posecer sto ga je snaha od djece sakrila u ostavu. septembar 2006. Ognjenovic.Koprivica.Laketic.Magazinovic.Remetic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Senic.25.Vujicic. Laketa koPoB 11.25. у 07.nakon stotinjak godina.Mirkovic.Divljan.Ne rece ništa ne ode kuli svojoj I za neko vrijeme kad skupi rtideset sejmena.Dragicevic. Zotovic.Jankovic.Sikimic.Vukajlovic. Milosevic.Dubljevic.Mijatovic.Ceranic.36 (*. Malesevic. Po legendi porijeklo vodi od Orlovi}a.Matkovic.Skero i Sarenac.Popovic.Radanovic.Vujad inovic.Mitrovic.U primorju su se često borili sa zulumcarima.Gavrilovic. -------------mirkolucic@rogers.te se tada odselili u Cuce.

U neposrednoj blizini je i grob vojvode Joka Karadjica. 8 Govedarica . . Vojvodici kod Kalnovika. .a moj otac i stricevi su iz Prebilovaca.koji je imao sinove Savu .54 (*. moj pradeda je pobegao iz sela Petrovici (sever crne gore.Sima I Milosa.Ostade ziv samo jedan mladic koji je cuvao gaveda u katunu.4 Vaskovica. Kalnoviku.želi vam Danica.16 (*.Foci . Na najstarijem porodicnom groblju u Miholjacama nalazi se nadgrobni krst.unuka Nikole Govedarice-Bijelica.Od oviga roda potice 14 solunaca-dobrovoljaca. Moje devojacko prezime je SUHIC.24.html?157[1/26/2013 7:19:44] . po prici koja se je prenosila od moga dede i oca. у 18. HercegNovom. 2 Lu~ci}ca.Divljana.Danas žive pod prezimenima Simoci .15 (registrovani član) Bilecanka . god. DragovicI.uskoka iz Zukve u Pivi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.iliti Gacinovici među svim ovim starim hercegovackim porodicama?Nijesu valjda preci ideologa i vodje„Mlade Bosne” Vladimira Gacinovica.serbiancafe.molim vas za kratak istorijat ove hercegovacke porodice. ---mali djetic . u okolinu doboja u selo podnovlje.Forumi noćizapalili sve tri kuce i pobili sve Bijelice koji se tu zatekose. септембар 2005.po kojima se danas zovu Vaskovici i Lucici. Danas Govedarica ima u Mostaru . IG0R . Tivtu. септембар 2005.koje kasnije uze za posjek.Laketa.Sarajevu.03 (*. u 21.comhem. .triera.Diskusije .net) i ja sam jedan od mnogih ciji preci poticu iz hercegovine. ta tri brata u tom begu ostala negde u okolini foce. у 16. у 16.25. Americi. ako nešto blize znaju o ovom prezimenu.yubc. Molila bih ucesnike diskusije.da napisu.Doselili u Sarajvsko polje braca Vasko I Luka.zasluzili takav tretman da im se ni ime ne pomene?Uz svo postovanje Vama i pohvale vasem iscrpnom djelu.jedan od najvecih u BiH.Ovamo su pobjegli od zuluma Focic Mehmedaginog kafedjije Loga koji se svetio Srbima posto je u Karadjordjevo doba pobjegao iz Beogdada u Gacko.god. mart 2006.koji datira iz 1771godine I obiljezje je groba Paje Damjanovica.žive Govedarice.25.Nikolu.a dje se denuse Gacine. okolina niksica) sa tri brata. slava nam je http://www1.koji se doseli 1718 godine iz Petnjice. Beogradu .Raseljavali su se po drugim prezimenima.Svaku sreću i dobro zdravlje.i njihovi potomci danas. Mnogo Govedarica iz Gacka je stradalo u drugom svjetskom ratu.se) Prof.znam da potice iz velikog plemena Dragicevica. Od tada datira njihovo novo prezime— Govedarica(ONAJ STO DOSELI SA DOSTA GOVEDA)Do danasnjih vremena tu i živi matica wihovog roda i svi slave krsnu slavu Sv.Niksicu.Tu mu beg Tanovic dade sijena za prehranu najboljih goveda.Iz Gacka su se 1812. ----Zvezda Danica . септембар 2005.te on ozaloscen krenu prema Gacku i naseli se u selo Miholiace.Neko od susjeda javi posledwnjem Bijelicu da se ne vraca u primorje. . moj pradeda je otisao u posavinu.a i u rasejanju.25.net) Veliki pozdrav svim Hercegovcima koji su ovde. danas tamo živi oko 10 porodica. ta sela mislim da se zovu kovaci i jabuka.Na zemlji manastira Malinsko u Drobwnjaku od 1853.potomci Koste .

U Prvom balkanskom ratu borio se kao dobrovoljac u crnogorskoj vojsci.djak Dimitrije MITRINOVIC.Pored Bogdana Zerajica. sledećim rijecima:„Ako Austrija hoće da nas proguta.com. Gimnazija u Mostaru pocela je sa radom 1893 godine.Tu karakteristiku veoma je rano zapazio naucnik Jovan Cvijic koji je uzduz i poprijeko proputovao i ispitao Balkansko Poluostrvo. Ovi mladi studenti zestoko su osudili aneksiju BiH 1908.gotovo čitava Hercegovina je takva. ------Prof.Bec. SLIJEPCEVIC Pero i Djoko bili su poznati djaci mostarske gimnazije. hvala svima koji se budete javili. Nemaju oni samo tu sposobnos.25.Stocar radi laksi posao ne iscrpljuje se toliko kao zemljoradnik cuva stoku na čistom vazduhu.Prvo tajno drustvo osnovao je 1899 godine. rodom iz Gacka.jer su oni gotovo svi bili siromasna seljacka djeca iz Hercegovine. razlog bega iz sela petrovici po toj prici koja se prenosi je da su ubili ili pokusali ubiti „skupljaca poreza” ili tako nešto. Pored literalnih tema njihovu paznju zaokupljalo je agrarno pitanje.On je zapazio veliku razliku između zemljoradnje i stocarstva. VLADIMIR GACINOVIC (1890-1917)rođen je u Bileci u svestenickoj porodici.Strogim mjerama i drakonskim kaznama okupatorske vlasti zabranjivale su svaki rad na nacionalnoj osnovi.gdje je umro od posledica trovanja. mnogi će se iznenaditi odakle poticu i koji su ustvari njihovi koreni.pjesmu i pricu.profesor u Skoplju i Beogradu.Forumi djurdjevdan.html?157[1/26/2013 7:19:44] .U Prvom svjetskom ratu borio se neko vrijeme u francuskoj mornarici. http://www1.jede zdravu hranu i ima dosta slobodnog vremena za razmišljanje.Svrseni maturanti mostarske gimnazije posli su na univezitete sirom Evrope u Beograd. Njegovi posmrtni ostaci 1934 preneseni u Sarajevo i sahranjenu u zajednicku grobnicu heroja ”Mlade Bosne„.godine.Pero je bio germanist.Kod njih je jako razvijena usmena tradicija i epsko pjesnistvo. Laketa . септембар 2005.Becu i Lozani.Zenevu itd. Nešto kasnije osnovano je još jedno tajno drustvo „Sloboda” na cijem celu je bio djak Bogdan ZERAJIC iz sela Miljevac kod Nevesinja. postavljacu teme: tema je vrlo zanimljiva i poucna.Zemljoradnik pada mrtav od umora i nema nikakve vece potrebe da uci i nešto više nauci.Te intelektualne sposobnosti naročito su dosle do izrazaja kada su pocele da se otvaraju i rade osnovne skole i gimnazija u Mostaru. clanovi drustva bili su djaci: Spiro SOLDO iz Nevesinja.Srpski djaci su pribjegli osnivanju tajnih drustava.g.48 (*. da li je kome poznata ovakva ili slična prica odnosno istorija njegove porodice ? voleo bi saznati nešto više o tome. у 22.rodom iz sela Poplat kod Stoca a ciji su roditelji radili kao ucitelji u Zovom Dolu kod Nevesinja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Ona je bila jedno od većih uporista srpske nacionalne misli u BiH.skolovao se u Mostaru.Diskusije .Bozidar ZECEVIC iz Zovog Dola.au) Intelektualne sposobnosti Neko od citalaca spomenu intelektualne sposobnosti porodice Guzina.mi će moj progristi stomak.Ljubo MIJANOVIC i VLADIMIR GACINOVIC iz Bilece.Pero i Djoko SLIJEPCEVIC iz Gacka.Beogradu.Otrovan i preminuo u Svajcarskoj 1917.serbiancafe.Putovao u Ameriku da prikuplja pomoć i dobrovoljce za borbu u Srbiji.

BEG KAZAZIC DODJELIO MU JE TZV.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. септембар 2005.26.nazalost. ILIC.gospodar Kosova i Skoplja koji je kod Srba postao sinonim izdaje.58 koPoB .PRADJED MIRO MILICEVIC U SVADJI PRILIKOM PODJELE LJETINE (POZNATE TRECINE . oktobar 2009.OD BORACKOG JEZERA.i ceo rod Dragicevica je.U TZV.narodno predanje pravdalo je poraz na Kosovu izdajo Vuka Brankovica.Danica. septembar 2006.prebegao u Hercegovinu. BRANKOVIC.PREZIVALI SMO SE MILICEVICI.OD GLAVATICEVA I NA JEDNO 6 KM.Ukoliko nešto blize znate.yubc.21 (*. у 06.A VI.30.serbiancafe.Sve najlepse.26. септембар 2005.Forumi Djoko je napisao jenu od boljih istorija Srpske pravoslavne crkve.html?157[1/26/2013 7:19:44] .TOPALOVICI SU MOLILI BEGA KAZAZICA IZ MOSTARA DA MIRI DODJELI ZEMLJU KAO KMETU.MENI JE DJED IZ PREBILOVACA.38 (*.poticu od bratstva Batakovica iz okoline Niksica.CUO SAM NEKO PREDANJE KOLJE KAžE DA SU DRAGICEVICI PRIJE JEDNO 500 DO 600 GODINA NASELJAVALI PODRUCJE ISPOD MANASTIRA OSTROG.GOSPODINE LAKETA DA LI TO MOZETE DA MI ILI POTVRDITE ILI DEMANTUJETE.PRADJED NIJE NIKADA REKAO SVOJE PRAVO PREZIME http://www1.U svim rodoslovima porodice Dragicevic nisam pronasla prezime Suhic.Nevesinju i rasijanju.zbog krvne osvete.ZUPU UZ NERETVU NA JEDNO 3 KM.JA SAM DRAGICEVIC IZ HERCEG NOVOG.PA JE ONDA POCEO DA KRCI SUMU I OSVAJA ZEMLJU.porodica Dragicevic potice iz niksicke zupe.AGA) UBIO JE AGU I POBJEGAO SA SINOM TODOROM MOJIM DJEDOM U PREDJELE GLAVATICEVA.12 (registrovani član) Zvezda Danica .” koPoB 11. ----------.Tesovom sinu koji se smatra rodonacelnikom porodice Ristic.žive u Zovom Dolu.ne mogu vam precizno odgovoriti na Vase 0 pitanje.RAVNICE.nisam u ovo potpuno sigurna.molim Vas. RISTIC.zatim u izvorima dubrovackog arhiva 1375 godine.zatim se pominju u Trebinju i sire u Hercegovini.net) GOSPODINE POLOGOS.Koliko sam čula od starih.napisite.i naselili su se u Prebilovcima. у 02.PA SU ZBOG UBISTVA JEDNOG TURCINA BILI PRIMORANI DA SPAS POTRAžE U HERCEGOVINI.KAO UDOVAC ZAGLEDAO SE SA TOPALUSOM I OZENIO SE.MI POTICEMO IZ DABRA KOD BERKOVICA.DržavA.ODAKLE STE I MOZETE LI MI OBJASNITI KAKO POTICETE OD DRAGICEVICA. se pominju 1335 u Decanskoj Hrisovulji.Ali.crnagora.Diskusije .koji se naselio u Pivu.dk) GOSPODINE DRAGICEVIC. ---------gagiuskas .43 (*.Istorijski izvori pominju Tesa Batakovica 1770 godine. ---------slavoljub pologos .Ristici žive u selu Batkovicima u Nevesinju i rasijanju.KMET.26.TU JE ZIVIO JEDNO VRIJEME SAKRIVEN. Ristici su se tako nazvali po Ristu.broendbybredbaand. u 16. септембар 2005.se pominju 1254 godine.Iz ove porodice je Vuk Brankovic. u 20.net) Gospodine Gagiuskas. у 11.

i koji trazi svoje korene.PA JE POSLIJE JEDNE KONJSKE TRKE NA „PIRU” .KOJI SU U MOM BILECKOM KRAJU JEDNA OD NAJBROJNIJIH FAMILIJA.DRAGO MI JE DA SI SE JAVIO I PRIMI MNOGO BRATSKIH HERCEGOVACKIH POZDRAVA.NE KAO POLEGUS KAKO SU GA MJESTANI ZVALI.yubc.Forumi MILICEVIC.NADAM SE Da će AUTORI ISPISIVANJA HERCEGOVACKIH PREZIMENA UPISATI I OVO NAšE POLOGOS.ON JE ODJEDNOM PRESTAO DA SE DOPIDUJE BEZ IKAKVOG RAZLOGA.ZA VRIJEME POPISA STANOVNISTVA 1910 GODINE MADJAR.ALI I NE MORA DA BUDE OSNOVA ZA ZAJEDNICKO POREKLO.PA JA UOPSTE NA ZNAM STA JE SA NJIM BILO.„PRVI JE STIGAO NA CILJ POLEGUS SA SVOJIM KONJEM”.serbiancafe.na jednom sajtu. у 12.POKUSAO SAM SADA DA GA ANIMIRAM DA SE JAVI.JER SMO MI PRAVI HERCEGOVCI IAKO POLOVINA NE ZIVI U HERCEGOVINI. NIKOLU STO MOžE. септембар 2005. ---------Zvezda Danica .jer ih nemam u pisanoj formi.ukoliko zna nešto preciznije.26.JER ON JE VEOMA ZAINTERESIRAN ZA NASU HERCEGOVACKU PROSLOST.poreklom iz okoline Niksica.PA KADA SU PITALI KO JE PRVI STIGAO GOVORILI SU „ONAJ STO SE POLEGUSIO PO KONJU” I TAKO JE OSTAO POLEGUS STO SE POLEGUSIO PO KONJU KADA JE JAHAO.co.IMA NAS OSAM SADA ZIVIH TO SAM RANIJE NAPISAO PO IMENIMA.SVADBI ..procitala o prezimenu Dragicevic.sajt je izbrisan.JA TEBE KONKRETNO NE ZNAM.i kada sam pokusala da ga kontaktiram.ALI SAM SE JAVIO JEDNOM DRAGICEVICU KOJI ZIVI U SVEDSKOJ I SA KOJIM SAM SE DOPISIVAO.26.OBE FAMILIJE SLAVE Sv.da su nasi po dolasku zatekli Grke koji su pobjegli zbog zime ''po kori'' snijega. LAKETA NE VIDJEH DA STE ISTA NAPISALI O FAMILIJI VUKOJA IZ PADjENA. у 17.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 16.36 (*.MISLIM DA JE BIO NOVINAR U JEDNOM SVEDSKOM LISTU.a to je bilo oko http://www1.Mislila sam da sam konacno uspela da pronadjem svoje prave pretke.html?157[1/26/2013 7:19:44] . --------mzivan .22 (*. da nam odgovori.TE ME INTERESUJE KOLIKO JE U STVARI VERODOSTOJNA OVA NJIHOVA PRICA. септембар 2005.Laketu.u Pertu. NEKE MOJE KOMSIJE I RODjACI IZ BRATSTVA VUJOVICA PRICALI SU MI DA SU VUKOJI STARINOM VUJOVICI.i svi smo .Diskusije .yu) PROF.Prošle godine sam slučajno. koji je pokrenuo mladic koji živi u Australiji.MATICAR U KONJICU ZABILJEZIO GA JE UZ NJEGOV PRISTANAK.NEGO KAO POLOGOS STO JE VISE ODGOVARALO MADJARSKOJ VARIJANTI PREZIMENA I MI POTOMCI OSTALI SMO POLOGOS-i DO DANASNJIH DANA.To je sve! On je samo pomenuo tri loze.ON NIJE ODBIJAO NADIMAK I POD TIM NADIMKOM JE BIO POZNAT U OKOLINI.DOBIO NADIMAK POLEGUS. септембар 2005.116..po njemu.*) Odgovor za RS! I za Glasinacko Polje(Romanija) vazi isto predanje.22 (87.VOLIO BI KADA BI TI Nešto NAPISAO O SVOM RODOSLOVU.26.kada stigne! Srdacan pozdrav! -----------schetodes .DA JA PROCITAM.odnosno tri izvora iz kojih poticu Dragicevici.net) Zao mi je što ne mogu da Vam posaljem rodoslove o plemenu Dragicevic.Molila bih prof.svakako.

69.serbiancafe.god. Poslije oceve smrti uzeo je ocevo ime za osnovu prezimena. ali u tom slučaju.Kasnije sam saznao da na nekom dalmatinskom ostrvu postoji katolicka crkva ''Gospe od sniga'' u spomen na cudo kada je početkom avgusta pao snijeg. izdanje 1977. braneci svoj narod.cuvar Kosova.godine. http://www1. Manojlo Kosovac je poginuo u borbi sa Turcima kod Gnjilana.156. hoće li izvuci zivu glavu i gdje će na vjecnost da piciva.U antologiji narodnih junackih pjesama . str. piše„Taj lukavi starac.Forumi Ilindana.godine. izdanje 1974. Na posjedima Manojlovica. u kome se nalazi veliko Srpsko istorijsko i kulturno blago. i natjera djogata da ramlje i da na glavi nosi zlatno pero koje bi nasilniku padalo za oko da ga opljacka.08 (69. Zbog toga je bilo teško prikupiti i ovoliko podataka i sloziti ih u rodoslov. септембар 2005.-1376. mart 2006. у 19. Tako je 1376.na Romaniji je i pao i ''pokorio''. znao je da se prerusi u slabotinju. Strahinjino ime se preplece i prezime kao BANOVIC STRAHINJA ili STRAHINJIC BANE.Ako je usred Jadrana pao snijeg.god. U tim ličnim i istorijskim vrtlozima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. str. da se zguri kao kukavica.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u borbi sa Turcima.18 (registrovani član) NOVAK KOSOVAC-MANOJLOVIC (1319. Djordja. Boska. Damjana. Ustvari. MANOJLO KOSOVAC (1295-1375) bio je trgovac i vlasnik velikih posjeda na podrucju Lipljana.hrabro je poginuo 15. u 21.Manojlo je imao sedam sinova: Jovana. Nestali su nakon Kosovskog boja.kod Pristine. Ivana i Novaka. i u drugim knjigama i spisima.djogat bi prestao da ramlje i starac bi se uspravio i strahovito podviknuo izulumcara je stizala nemilosrdna kazna”.garant. U poznatom Kosovskom boju na Gazimestanu.Novak poginuo. IG0R . Korjen porodice Manojlovic nalazi se na Kosovu u porodici Kosovac. teska i raznovrsna iskusenja u borbi za obstanak i slobodu. Stevana.kralj Milutin je izgradio manastir Gracanicu l321.Na posjedima se razvi_ jalo ratastvo.Diskusije . Manojlovici su prolazili kroz brojna. radi se o jednoj licnosti . jedni za druge često nisu ni znali kuda se ko kreće. godine u Lipnjanu . U toku petvjekovne vladavine Turaka. uz oca se bavio trgovinom i zanatstvom u Lipnjanima.) sin Novakov.maja 1389.-1389.god.o Strahinji Manojlovicu. Prezime MANOJLOVIC zadrzali su i njegovi sinovi STRAHINJA. --------Istrazivac korjena . 48. i 235. Neki njegovi sinovi nalazili su se u sluzbi Vojinovica i Balsica.*) Za one koje interesuju korijeni Manojlovica. O Jovanu Kosovcu u Antologiji narodnih junackih pjesama.26. Gracanice i Kosova Polja. VUKASIN i PAVLE. STRAHINJA MANOJLOVIC (1348. stocarstvo i zanatstvo.)sin Manojla.24. ali se ne zna gdje i pod kojim prezimenom su otisli.

Bar.net) Punoo pozdrava za Cano. Evo još nekih novih podataka vezanih za neke porodice: MILJKOVIC. ------mali_panino . Herceg-Novi. na staroj pradjedovini ostali su Peso i Bojo Manojlovic. sve do danasnjih dana.com.C.šta (Zatri. Koji je to sajt koji si dobilaod prijateljice. u selo Objesenik.Forumi Imao je sinove Boska i Urosa .Sandzaka.html?157[1/26/2013 7:19:44] . sin Scepana. Drago Manojlovic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. vijeku. ” Pošto Ivankovici poreklom iz sela Brani Do kod Bilece slave Sv. Vrpolje (Trebinje)..U selu Caradja. септембар 2005. oktobar 2009.54 (*. god. Zabrđe.27. Savina i Srbina.su srpska porodica koja se pominje 1335. у 07. sa porodicom je napustio Caradju.au) Postovani citaoci..Gore i Srbije. Kotor.. Kasteli i Lastva (Tivat).selo Vukovje.40 (*. v. C. у 20.Njihovi potomci i danas tamo žive. u 16.net) Pomaze Bog!!! Citiram gospodina Igora: „Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци ”бана„ Угрена из Никшића. sin Manojla. Familija Manojlovic najviše se selila unutar ili između podrucja Kosova.00 (*. u 20. itd.. септембар 2005.26. септембар 2005. Miro Manojlovic. i odselio se u Bos. ispod planine Somina. na Gatacki Kadiluk. Opet ja o Banjanima.58 0 Prof. opstine Niksic. i odselio u Hercegovinu..vijeku je sa porodicom napustio Caradju. u 18.Diskusije . „Ivanković. у 02.shawcable.netflash.ač) ” koPoB 11. Unapred hvala ! Izgleda da jesmo srodstvo ako ne laže crnogorska web stranica iz Australije. u selu odakle je moj otac svi su potekli iz jedne kuce i tom kraju nema vise nigdje Banjanina. --------Ivankovic .) iz Hercegovine. da li oni imaju kakve veze sa tim Ugrenovicima ? Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic.serbiancafe. Kupres.. ogranak Ugrenovića iz Riđana (Nikšić).. sinovi Scepana. Ulcinj (1894. godine u Decanskoj http://www1. Joakima i Anu. Laketa .Gora.Hercegovine. došli iz Tri. iz Zubaca (Trebinje) u 16. Bukovice (Rožaje).27.

Za njih nemam ništa novo reci. септембар 2005.Nikolu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .27. септембар 2005.27. Veoma su stara srpska porodica.Forumi Hrisovulji.co.Prezime su dobili od rijeci „pudar”-cuvar vinograda. sve sto bi rekao naopako bi se ostvarilo.serbiancafe.Slave slavu SV. у 10.13 (registrovani član) schetodes .*) Prof.su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica izBilece.meni su moje starine sa Oputnih Rudina pricale da je nekada u Hercegovini živio izvesni covjek po imenu Mato Glusac i koji je bio poznat sirom Hercegovine i Crne Gore. Nikolu. u 16. Prof.93.30.42 (80. Molim Vas.Trebalo bi da slave Sv.Ako ste voljni i ako Vas to interesuje.januara 1942. Takođe na osnovu glasina saznala sam da vode poreklo iz okoline Nevesinja i da Skokića ima i katoličke i pravoslavne vere. i da su svi Skokići iz ”iste kuće„.za njih nemam ništa vise reci nego sto ste rekli Vi to stoji.Za svoja mišljenja borite se snagom argumenta a ne nikako argumentom snage i uvreda.izvinjavam se svim Terzicima zbog slovne greške u gornjem tekstu.možemo i to objaviti.Takođe se izvinjavam za grešku u datumu kod porodice Skoko.su iz sela Sehovine kod Nevesinja.Šta velite za to? SUTIC.treba da stoji:„na Bozic 7. Uspela sam na osnovu nezvaničnih podataka da saznam da su možda poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore.yu) Što se tiče vidovnjaka. Pozdav svima. septembar 2006. koPoB . o ljudima koji su vidjeli vise i dalje od običnih ljudi.ima ih na Pijescima i rasijanju.god.Ja mogu reći da iz ove porodice potice prorok Dako Vukoje koji je prorico narodu te su ga zvali i Dako Naopako. Nikola Vladov Laketa. ima ih na Kosovu i u Bosni i rasijanju.su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina. TERZIC. PUDAR. Laketa. --------**** . VUKOJA. Za „gagiuskasa”. da mi odgovorite o poreklu prezimena SKOKIĆ.nema potrebe da se potvrdi ili negira vasa prica i Vas Djeda. у 11.da su se ”razrodili„. Cinjenica je da se Tvoji predci pominju u 1335 godine i da su u Boku dosli u jednoj od seoba.Diskusije . Na kraju ovoga moga pisma. http://www1. saznala sam da se u taj kraj(12km).SUTONJA. Od starih ljudi u okolini Užica.koje je obradio Sava Nakicenovic u knjizi „Boka”.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Rod su sa svim porodicama koji svoje porijeklo izvode od Predojevica.Nadji tu knjigu i procitaj a mozez otic do Kotorskog arhiva i saznati nešto više o svojoj porodici Dragicevic. od grada doselila jedna porodica SKOKIĆ (NIKO NE ZNA ODAKLE).Ima ih veoma malo.ima ih u Bileci i rasijanju.zamolio bi sve citaoce da se ne vrijedjaju ni pokojoj osnovi.Na tebi je da to zabiljesis i sacuvas za potomst.ona se uzima kao takva kao dio porodicnog predanja i prenosi se s koljena na koljeno.Trenutno žive u Užicu i okolini.03 (*. JOKANOVIC. Ja imam jedan interesantan rad o hercegovcima vidovnjacima.prilikom gradnje manastira Visoki Decani.

PA NA SLUZBU U SPUZ. za nešto više vidi knjigu od Ljuba Mihica.27.prof.to stoji.21 (registrovani član) Prof.L. mart 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ne znam.A OTUD U HERCEG NOVI. To isto vazi i za Corovice.CEDA I DANILA KOJI JE MOJ DJED. у 13.22 (*.(SKOKO.inače u Gacku postoji porodica Skokovic.au) SKOKIC.N.DANILO JE KAO MLADIC OTISAO U SREMSKU KAMENICU U POLICIJSKU SKOLU. Ne tvrdim.hvala unopredred.U HERCEG NOVI JE STIGAO 1937.crnagora.38 (*. UNAPRED ZAHVALNA! ----------JOKANE (CRNA GORA) .27.DOBIO JE TRI SINA RISTA.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 14.mindspring.33 (регистровани члан) znateli poreklo prezime zurovac i lojpur jesuli oni srbi. -------------- http://www1.KAO I JA .Diskusije . септембар 2005. srednjag rasta.14 (*.KOJI I DAN DANAS ZIVI U HERCEG NOVOM. септембар 2005.Ljubinje i okolina.žive u Ljubinju i rasijanju.GDJE JE RADIO KAO ZANDAR.27.Nije iskljuceno da se jedna grana Skoka vremenom otselila u Srbiju i tu dobili uz svoje staro prezime Skoko nastavak -IC.IMAO JE SINA ALEKSANDRA KOJI JE MOJ OTAC.Forumi Što se fizičkih karakteristika tiče:imaju plavu ili svetlosmeđu kosu. у 13.ali je moguće da Skokici vode porijeklo od stare porodice SKOKO iz sela Bodezista kod Gacka. šta je bilo sa ovin nastavkom -ov.COM IG0R .net) SAMO DA VAS POZDRAVIM GOSPODINE POLOGOS..koja se kasnije preselila da živi u selo Jugovice i Pridvoricu u Borcu u Nevesinju(Hercegovina).konjic)srbi ili neki drugi sto su primili pravoslavnu vjeru.I UKRATKO DA VAM PREDSTAVIM SVOJE PORIJEKLO.27. ----------babin kuk .plave oči. Pozdrav svima. у 21.te su tako nastali Skokic. jesuli pravoslavni hercegovci na zapadnu stranu neretve(mostar.ZIVIO JE U PREBILOVCIMA.24. септембар 2005.Laketa. TURANJANIN. sitniju gradju tela. znam obe te familije a korijene evo imaš eksperte:) -----------gagiuskas .nisam jezicki strucnjak.serbiancafe. септембар 2005.SKOKOVIC)to što ste saznali da su Skokic iz Hercegovine.IZ SPUZA JE OTISAO NA LEDENICE IZNAD RISNA.com) Jokane naravno da jesu. Laketa .VOLIO BIH DA SE PRIVATNO CUJEMO.com.A MOJE IME JE DANIJEL.to se može prihvatiti jer je čitava oblast oko Uzica naseljena Hercegovcima te uzicane populatno zovu Ere.PRADJED MI SE ZVAO TRIPKO. u 21.MOJ E-MAIL JE GAGIUSKAS@SERBIANCAFE.

PUSARE I SEKARE. a primjetio sam da je neko isto pitao za to prezime i rekli ste da poticu iz Gacka a oni slave drugu slavu. октобар 2005. Mama mi je iz Nevesinja.OD NAS JOKANOVICA(PREDOJEVICA)SU LOPUSINA BRATSVO.selo Zalom i Ziljevo. Otac mi se preziva MILIC a iz Foce je.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Kokorini.BEATI.Gori. DODERI. ----------Nevesinjac/Focak . Nevesinju.dk) Zdravo Prof.Nikolu. nedaleko iz Scepan Polja.Mostaru. prezime Kovacevic i tačno je da su stara familija. Majkino mi je prezime RADAN a oni su iz ZILJEVA. PUSARA. gdje se zovu DODEROVICI.29. Ima nas i u Niksicu. Laketa .Za Milice nemam ništa novo reci.serbiancafe.JOKANOVICI IZ BILECA(PREDOJEVICI)IMA IH U NIKSIC TREBINJE GACKO DANILOVGRAD(BELOPAVLICI).Radani su stara srpska porodica iz Hercegovine. Kaže se isto da je moj prandjed Vukola pobjegao iz CG zbog turaka jer je bio ”hajduk„ i nije stio da se preda turcima. Dali bi mogli mi reci dali nešto znate još o vezu prezima MILIC? I u majkinom prezimu RADAN sto je iz Nevesinja? Hvala u naprijed! Bas me zanima.Doder su stara porodica porijeklom od PILATOVICA iz Pilatovaca kod Bilece koji se pominju u XIV i XV vijeku. септембар 2005. Molio bi mladje citaoce da malo paziljivije čitaju tekst da se neke stvari nebi dva puta ponavljale. Pitao sam striceve a i oca i neko kaže da smo se nekada prezivali KARADZIC ILI KARADJORDJEVIC. jedno su bratstvo i vode porijeklo od http://www1.ONI SLAVU DJURDJEVDAN. у 05. ------------Prof. Laketa.Ulogu.43 (*. majcine majke.Plocniku i C. Nekada davno je moj prandjed doselio se iz CG tacnije sa ”Pod Brijega„. Foca je nekada bila stara HERCEGOVINA.10 (регистровани члан) JOKANOVICI IZ TRSE(PIVE) SU SE SVALI KOJOVICI.evo mene opet da odgovorim na neka Vasa pitanja: FOCAK.28.Diskusije .com.48 (*.1. септембар 2005. Prvo da vam se zahvalim za vas uspjesni istorijski rad sto je veoma intersanto.. a otac iz Foce. Čak tog prezima ima i u Podgorici. Imam i ja isto par pitanja o mom prezimu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Slavimo slavu Djurdjevdan. у 08.stofanet. у 12. Ne znam dali smo u rodu.DOBRI LJUDI JUNACI. NEVESINJA blizu Odzaka.Forumi JOKANE (CRNA GORA) . Nisam siguran ali mislim da je bilo Karadzic da bi se zametnao trag zbog turaka.Ima ih u Objeseniku.au) Postovani citaci.slave Sv.Gacku. Foca je sastavni dio stare Hercegovine i tu nema ništa novo.MI SLAVIMO SVETI STEFAN PRVI MUCENI. Nisam mogao da nađemnjihovo prezime i zanima me odakle poticu? Nasao sam od babe.žive u Gacku.

Diskusije . SOKNIC. Караџићи су пореклом из Лијеве Ријеке (сев-ист део ПГ општине). ти из Никшића и Подгорице 99. Srdacan pozdrav svima. Јована.serbiancafe. Георгија (као твоји Милићи) и прислужују Арханђеловдан .žive na Udreznju. Дакле за његове Милиће из Фоче лично нисам чуо. Петар иде за Стару Србију. u 20. Вукићевиће.34 (регистровани члан) Презиме Милић није тако ретко.html?157[1/26/2013 7:19:44] . slave Sv. посебно што Караџићи у Дробњаку славе св. у http://www1.Nikolu.Selu.Georgija-Djurdjev dan.slave Sv. у 00. позатворио ми пар прозора па идем испочетка. по породичном предању.Petku.Forumi Pilatovaca iz Bilece. oktobar 2009.su stara srpska porodica koja vodi porijeklo od porodice Rulj koja starinom potice od Milobratovica.kao da neko zove iz groba.žive u Trebinju.slave Sv. прапостојбине племена Васојевића (одакле су и неки Милошевићи које бисмо ми можда радије заборавили и који су иначе даљи рођаци Караџића уз остале припаднике огранка Лопаћана у Васојевићима: Ђукиће.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. мислим да сам то рекао већ неколико пута. Дакле да одговорим господину пошто се као што видим потрудио. под Јахорину и код Вишеграда па је логично да су твоји доспели до Фоче (преко Шћепан Поља кажеш или Под Бријега) која је ту успут.Stefana Decanskog.Ima ih u K. Пашину Воду. Za mnoge gatacke Srbe nije bilo spasa skoncali su svoj zivot u Koritskoj jami. октобар 2005. Prof. Вуковићима итд. Одатле су се неки одселили на Гласинац.9% нису исти већ највероватније од Милића (из подловћенског племена Бјелица) који чини ми се славе Св. Чукиће). ” koPoB 11.Sjutra dan cobani koji su cuvali stoku oko jame čuli su zapomaganje. А прича да ти се предак презивао Караџић је могућа. Митар и Ристо преко Пјешиваца и Бањана упадају у Дробњак где су се данас утврдили и размножили. Црничком и Топличком подручју Србије. иначе сам му написао већ подужи текст али ме зезнуо рачунар. Laketa. ако вам је презиме настало по личном имену и суфиксу -(ов/ев)ић велика је вероватноћа (99. 12 година касније тројица браће се деле. Nevesinju i rasijanju. У Босни су неки променили презиме у Дивљан.On je bio jedan od rijetki Srba koji je prezivio strahote ustaškog klanja i bacanja u Koritsku jamu.ima ih u Nevesinju i rasijanju. VUKOSAV. Има их и у Рашком. Милића има бар једно десетак огранака у Црној Гори и Брдима. Бојовиће.59 IG0R . у Горњу Буковицу. Вујчићима. slave Sv. 0 поновићу још.9%) да сте од породице која има више несродних огранака Милићи (нисте једини који имају потомка који се звао Мило).Luku. MASTILOVIC. DABARCIC.Oni si obavijestili mjestane okolnih sela koji su uz pomoć konopa spustili se u jamu i izvadili su nesretnog popa Novaka zivog. И не.) негде око 1640. само зато што делите исто презиме не значи да сте сви сродни.2.Nevesinju u selu Ziljevo. Поповиће. а тек да не причам о Вуковићима.su stara srpska porodica iz sela Izgori u Gacku. Одатле су сишли у Горњу Зету (поље између ПГ и Скад. Благојевићи (је ли Благоје ретко име). Село Петњица (из ког је Радован) им је епицентар.ustaše su ziva bacile u zloglasnu Koritsku jamu.slave Sv.Popa Novaka Mastilovica iz Gacka 1941 godine. размножавањем се шире у нека суседна села као што су Палеж и Малинско 1840.Slave Djurdjic. Ковачевић (колико има ковача на Балкану). у Заовинама код Ужица су Ђурићи. јез.žive u Nevesinju. PEJANOVI.

Арханђел Михаило? IG0R . septembar 2006.24.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ali mi smo van te pradjedovske zemlje (neki ni prije rata nisu dolazili u Srpsku Hercegovinu. Тому су око 1820. ni kad su zivjeli na npr. племе истиснуто) због крви и дошли сте у Подврш. се досељавају у чувени Тршић где се 1787. Раније су становали на Мекој Груди (исто уз „границу” код Билеће) и на Шеховини. то остављам онима који боље познају тај део Херцеговине. mart 2006.Forumi Крушевици код Требиња као Петијевићи.56 (регистровани члан) Ne bi da kvarim ovo prebiranje i podsjecanje na slavne predake i njihovo porijeklo! Svi znamo Hercegovina. Можда се мосли на Оџаке. 1790. Ћећеза је било у Херцеговини.Diskusije . Опет су због крви морали да иду у Залом. рађа извесни Вук Ст.24. ali ako se ne vratimo. Симо Вилипов. Лука или св. елем. ти са овом информацијом чини како хоћеш. не знам. ili na neki način ne održimo vezu sa rodnim krajem (iduci i vodeci djecu. u 21. mart 2006. у 19.). У Враћеновићима више нема Радана данас али сам нашао шта се каже за Радане из Подврши (Подврш је село одмах иза Враћеновића у Оптуним Рудинама одакле ми је деда). koPoB . Кнез Лека (који појма немам) је за Радане наводно рекао „Несретне сте крви но се раселите” и тако су учинили и распршили се. Бакајићи се спомињу у Сегедину 1696. Svetog Save djedovina. октобар 2005.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. a po mogunosti i popraviti i staro ognjiste po http://www1. Сина му Видака поведе неки Васиљ из Прераца у Оџиће. У вези Црнчевића која слава. То је све из збирке писама Андрије Лубурића који је прикупљао многа истраживања по Херцеговини али исто тако чувен и по неким да кажем неоснованим. који славе св. ni da obidju djedovinu.2. Николу а прислужују св.52 (регистровани члан) Што се тиче Радана у Жиљеву и Миљевцу.14 (registrovani član) IG0R . се спомиње неки Саво Радан (р. Mostar 30 itd. nego na potomke Svetog Save Hercegovca! Lijepo je znati o djedovini i vaspitati potomke da se ponose tim Srpskom krvlju natopljenog krsem. 1830.23 (registrovani član) KomentarI (inzenjer) . Sarajevo 150km. 1739. октобар 2005. селу између Билеће и РС-ЦГ границе) од неких Црногораца Закнића за које не знам ништа. Знам само да за моју породицу (и многе друге) бележи сасвим другачије родословно стабло. Сава Радан је био Симов. Подвележје. св. u 21. Столац и Оџиће. у 00. Раселили су се из Риђана (старо племе западно од Никшића које је у међувремену „ликвидирано” то јест његова братства расцепкана између садашњих.serbiancafe.30. u 16. двосмисленим или једноставно нетачним (да не кажем измишљеним) верзијама. Трусину. дошли из Враћеновића (Опутних Рудина) које је данас место уз гранични прелаз РС-ЦГ иза Билеће. Доњем Селу код Коњица.21 (registrovani član) IG0R . a sada ovo mi vise lici na drustvo „mrtvih pjesnika”. Вилип Лакин. у Прерацима.2.

Diskusije .au) 0 http://www1. октобар 2005. ovo će sjecanje izumrijeti sa drugom generacijom! Zato su sada pravi Srbi Hercegovci. све се подудара са чињеничним стањем.mene ovo interesuje.html?157[1/26/2013 7:19:44] . које сам читао) у периоду 11-ог и 12-ог вијека? Конкретно: Захумље .znateli jesuli ti jokanovici koji su u zvornik dosli oko 1870 crnogorci ili hercegovci.com. прије 50 година било са Личанима.. у 06. Иначе. у 00. Laketa . oni koji žive tamo. Заиста овог презимена има на овој линији: Книн. Поред тога интересује ме још неколико ствари (као лаика у овој области): Како то да је кршна Херцеговина имала толику бројну популацију. Лапац. u 20.Доњи Крајеви.majka mi je crnogorka(komane)a moj stari tipicni belgradanin nikad mu nije interesovalo porijeklo. i svih Srpskih prezimena!!! ---------JOKANE (CRNA GORA) . у 15. који су више држали до родословља и који су досељавањем (послије Косовске Битке). Да ли су евентуално Срби. који данас живе у Херцеговини? Поповићи из Бос.ja sam oko crnogoraca odrastao i oni su meni stalno rekli da su jokanovici crnogorci. крајине су по предању поријеклом из Старе Херцеговине.30 (регистровани члан) Gospodine igor Ja sam rođen u americi.59 (регистровани члан) Да ли имате података о Поповићима. рођен на територији општине Бос.Козарској регији је Петар Поповић (ајдук Пеција). Д. октобар 2005.57 (*. сјеверо-западни крајеви РС били релативно пусти (барем на основу научних публикација.3. Вођа устанка (1874/1875) у Грмечко . Крајини. „наметнули” свој родословски систем. oktobar 2009. Лика. октобар 2005. Да ли се ради о мађарској геополитичкој доминацији у то вријеме или о разлици у менталитету динарских (по Цвијићу) Срба.3. домородци ових крајева били занемарљивији у односу на родословље. i cuvaju je zivom. Крајишницима.59 Prof.. Нови. Крупа. a njih ima iz svih Srpskih zemalja (protjeranih i onih koji su se naselili prije rata).oprostite moja gramatika i rukopis nisu dobro ----------HighSpeedCutter (МАШИНОСТРОИТЕЛЬ) .serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.jedan njihov rodjak ostao ziv i posle pricao mome ocu da smo hercegovci. У том предању се помињу успутне станице: Подвелебит. Крупа у Бос.4. или су се досељени Срби на „плодном тлу” брже размножавали? Као што је нпр.moj djed i njegov brat su za vreme drugi svetski rat poginuli u zvornik bosnu. а питомији (у смислу животних услова). Херцеговцима и Црногорцима насељеним у Војводину? koPoB 11. Крупа.Forumi svim ovdje ugasenim selima i varosima Srpske Hercegovine).

sudija poginuo u srpskoj vojsci 1942 godine. у 17.bluewin.slave Djurdjevdan(pretpostavlja se da su poreklom iz Gackog?). 4. Na zatvorskoj limenoj porciji Gavrila Principa je noktima urezao sledeći stih: Pravo je rekao Zerajic.Milana Zerajica i Dr.yu i na montenegro.na zemaljskog poglavara BiH generala Marijana Varesanina.poticu iz sela Miljevac kod Nevesinja.Diskusije . Verovatno je da postoji i mogućnost da su oni pre doseljavanja pripadali „plemenu” koje je imalo sasvim drugo prezime. nemaju nikakve zajednicke veze sa ovima jer sam imala priliku da sa jednim Tesicem iz tog kraja razgovaram. ko hoće da mre nek živi! Od devetero brace i sestara Bogdana Zerajica bila su cuvena još četiri brata:1.Knezevice i Jovanovice.Ispucao je pet metaka u pravcu Varesanina.Jeremija. Pored Bogdana i njegove brace treba spomenuti njegovu bracu od strica kasnije doktore. Eh. октобар 2005.prilikom otvatanja kvazi„ bosanskog sabora”. Na prezimenik.Dr.Risra Zerajica.org ništa nisam pronasla osim jednog upitnika pored prezimena Tesic.gradu Nevesinju i rasijanju.seti metak ispalio je sebi u glavu. da će oni ostvariti njegovo započeto djelo. U njihovoj porodicnoj zadruzi bio je gost Jovan Cvijic za vrijeme svojih naučnih ekspedicija u Hercegovini.ljekar cije je ime donedavno nosila bolnica u Urosevcu. Student Bogdan Zerajic izvrsio je neuspjeli atentat 15.koja je dala čitav niz velikih naconalnih boraca na cijem celu stoji Bogdan Zerajic(1886-1910).njegov cin lične žrtve postao je simbol borbe za kasnije narastaje „Mlade Bosne” koji su visoko cijenili njegov rad.Laketa.Jefto.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.yu.dobrovoljce i ljekare u srpskoj vojsci u Balkanskim ratovima 1912 i 1913 i u Prvom svjetskom ratu 1914-1918 godine. Prof.org.Peko.16 (*.ch) Prof. Ja sam jedino pronasla Tesice iz okoline Uzica.Forumi Porodica ZERAJIC.prava misterija.6.serbiancafe. Čak su se i sarajevski atentatori noc u oci atentata. 3. Laketa ---------Tajga .1910 godine. http://www1.ali mislim da Tesici iz podmajevickog reg. zakleli se.na grobu Bogdana Zerajica. taj srpski soko sivi: Ko hoće da živi nek mre. meni ste uskratili odgovor za familije koje su se naselile u podmajevickom regionu: Tesic.4.benkovac. Knezevice i Jovanovice sam pronasla ali nema podataka da su se oni naselili u podmajevickom prostoru.Jovo i sin Svetko koje su uhapsile ustaše.zemljoradnik. 2.Iako je izvrsio neuspio atentat.jer je dobro znao šta ga ceka ako ziv padne u sake zloglasnoj svabskoj policiji.ima ih u selu Luka.odvele u Mostar i ubile.To je jedna od cuvenijih i vidjenijih srpskih porodica u Hercegovini.co.slave Nikoljdan.ustanik i ugledni srpski domaćin.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

1995.26 (registrovani član) Prof. И ништа не додавати. U Predojevice spadaju sledeće porodice:Bajevic.Ima ih u Hercegovini.yu/blogovi/rodoslovi/index.cz) Поздрављам браћу Херцеговце иѕ Куча.god.a ukoliko ne. Za JOKANA u Americi.5. Можете доље погледати како сам ја урадио за моје племе Куче.jer znam da to trazi veliki trud i vreme.Cupkovic Popovic.com. октобар 2005. Laketa .52 (*.Slave Sv.Nikolu.neki Radoslav Predojevic upisan je u ataru sela Cabic(D. Poz.5.Zaomi je stvarno.Papovic i Parovic. Srdacan pozdrav svima Vas Prof.upc.serbiancafe.Imali su svoj Katun Predoje koji je dobio ime po rodonacelniku i osnivacu loze Predoju.Lero.html?157[1/26/2013 7:19:44] .cgocable. ------------koPoB .15 (registrovani član) Куч . Za Citoplazmu.Kosovu.Forumi Ukoliko imate mogućnosti da mi pomognete u resavanju ove misterije bila bih vam zahvalna.III 186.net) Askrabe su iz Jelasaca kod Kalinovika.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.H.24.Bosni(oko Zvornika)i rasijanju. septembar 2006.32 (*. Za Tajnu ništa novo ne mogu reci. hvala vam sto ipak nekome mozete izaci u susret.Jokanovici su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica iz Bilece.U istorijskim izvorima Predojevici se pominju u Decanskoj Hrisovulji 1335-1345 godine. Куч http://blogz. Slave Djurdjevdan. u 21. Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovica)Manigoda. IG0R . Logicno bi bilo da http://www1.Zirojevic.30.php ------------Za Igora . октобар 2005. у 16. у 08.).Jokanovic. u 16. Ја вјерујем да је једино исправно записати што си говорили стари. Laketa. Лијепо је да сте почели да се прикупљате граћу за родослове ваших братстава.Pošto si tražio odgovor od Igora.Kozjak. но онако како они зборе. mart 2006.U izvorima dubrovackog arhiva pominju se 1356 godine. октобар 2005. у 09.30 (*.au) Za Jegdice mogu reci samo da ih Novak Studo Mandic pominje u svojoj knjizi„Zemlja zvana Gacko”Bgd.evo pokusacu ja da ti dam odgovor na pitanje da nešto više saznaš o Jokanovicima.Diskusije .cg.za rodoslov porodice Zerajic morate stupiti u kontakt sa nekim od clanova ove porodice i oni će vam svakako nešto više reci.9.

selo je Mucibabic. октобар 2005.DJeric.svi osim Prgude naravno slave Arandjelov dan.ameritech.Sehovini i Miljevcu.10.Postojao je obicaj da se na nekoliko dana pred Arandjelov dan svi sakupe kod Perina u Batkovicima i odatle krenu u nabavku vina u Zapadnu Hercegovinu.00 Kifino Selo . у 02. Porodica PERIN. Hvala -----------Prof.prof.isto tako po obavljenoj kupovini kad stignu u Batkovice.kao i još jeda njegov komsija Marko Perin. I ove familije se ne žene niti udaju između sebe.net) Porodica Soldo potice iz okoline Stoca.ca) Polovina Kravica na Trtinama i danas u dokumentima ima prezime Mucibabic.Mitar Perin koji je lično bio ucesnik svega ovoga.11 (*.Diskusije .slave Arandjelov dan. у 18.07 (*.serbiancafe.Forumi Askrabe imaju neke veze sa Askrabicima iz Avtovca ali nisam siguran. октобар 2005.Staro prezime svih koje je pobrojao Kif. oktobar 2009. koPoB 11.Kravic.slave Sv.ca) Ovo za Perine je istina.Ovaj obicaj bio je sve do II svjetskog rata. у 02.Jaredic.Porodica Perin.Miric.sympatico.kao i muhamedanska porodica Prguda iz Ravni imaju zajednicke korjene i poticu od istog pretka. KUZMAN su iz Malog polja kod Mostara. Laketa .koji se naselio tu i zasnovao je porodicu Soldo.Odbjegli 0 vojnik(SOLDAT)naselio se za vrijeme Turske i ozenio se mjestankom u Stocu. Porodica SOLDO živi u Nevesinju. ------------Mucibabic .odakle se naselila u NEVESINJE.Vise podataka o Vasoj porodici mozete naći u knjigama:Nedjo Sipovac. http://www1. Čak sam znao dva brata kod kojih je jedan bio Kravic a drugi Mucibabic u dokumentima.Sarajevo 1914.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Laketa.tu opet prenoce i odmore se kod Perina i sutradan nastave put dalje.43 (*.dosla je iz Pive u selo Batkovice kod Nevesinja.10. октобар 2005.sympatico.15 (*.Perini su od Pera Mucibabica .Nadimak su dobili prije stotinjak godina nakon dolaska iz Gacka(Ljeskov dub). октобар 2005.inače ovaj odbjegli austrijski vojnik po Dedijeru bio je Srbin iz Dalmacije.com.9. ----------Mucibabic . u 21. Ime su dobili po nekom odbjeglom vojniku soldatu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .NEVESINJE SLAVNO i Vladimir Dedijer.9.Ovo mi je pricao pok.Slave Miholjdan. Pozdrav svima.au) Za citaoca pod sifrom „mtl” i njenu porodicu Zerajic. у 15.Clan ove porodice Spiro Soldo bio je skolski drug i saborac Bogdana Zerajica.Mucibabic.Nikolu.

on je http://www1.com.11.49 (62. Pudo pozdrava svima prof.Dugo su živeli na podrucju stare Hercegovine i Crne Gore(u plemenu Kuce) i nosili to prezime(Mrnjavcevic). Inače nas rodonacelnik je poginuo u borbi sa Turcima na Tisovcu kod Bilece. октобар 2005.Znaci Milicevi sinovi su nosli prezime Milicevic i od njih su svi hercegovacki Milicevici. Što se Milicevica tiče.Ovako(Vlastelinovic)se prezivao i rodonacelnik Milicevica-Milic Vlastelinovic.Ovaj junak(opevan u pesmi zenidba Milic barjaktara)je ozenio cerku bana Budace(ceski plemic.vrlo mi je drago kada vidim da postoje ljudi kojima je stalo do svog porekla i koji idu još i dalje.bio je knez u Bileckom kraju)i sa njom je imao četiri sina.co.Obojicu je ubio trebinjski aga Resulbegovic(mislim da sam dobro napisao)kao i bana Budacu.slave Sv.*) Profesore Laketa! Zašto se nigde ne pominju Milicevici?U knjizi Jefta Dedijera se kaže da su Milicevici jedna od tri najbrojnije porodice u Bileci!Postoji i knjiga„Bratstvo Milicevica” koja svedoci o hercegovackom poreklu ove porodice kao i njenoj ulozi u istoriskim dogadjajima na podrucju naše Hercegovine!Kakve vi podatke imate o toj porodici? Molim vas odgovorite mi! ------------Prof.10.co.108.11.To je za svaku pohvalu i divljenje.Sva cetvorica su nosila prezime Milicevic i dvojica od njih Mico(najstariji) i Milun su bili bilecki knezovi. Vladimire. Znam samo da ih ima dosta oko Bilece.Nikolu.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ima ih u Nevesinju u selu Lakat. октобар 2005.ja sam vam već napisao da postoji kniga„Bratstvo Milicevica” u kojoj je nasa sestra Desanka Milicevic Vekovic detaljno iztražila geneologiju porodice Milicevic.najlakse je kritikovat treba nešto konkretno uraditi.Poslednji Mrnjavcevic je bio pop Jovan Mrnjavcevic ciji je sin Rade uzeo prezime Kraljanin. Pozivam Vas i sve citaoce cije porodice nisam pomenuo da se jave sa jednim kracim prilogom i saopšte osnovne podatke o svojoj porodici.tacnije namladjeg Mrnjavcevica-vojvode Gojka Mrnjavcevica.milicevic@bvk. у 04.yu .yu .Samo me je interesovalo da li i vi imate neke podatke o ovoj porodici s obzirom da se radi o jednom velikom bratstvu. Milicevici vode poreklo od Mrnjavcevica.milicevic@bvk. у 04.*) Dragi profesore Jako mi zao sto ste pomislili da vas kritikujem.Ja ću u par recenica objasniti istoriju ove porodice a ako je neko zainteresovan za vise detalja može procitati ovu knjigu.au) Gospodine Vladimire o Vasoj porodici Milicevic nemam bas mnogo podataka. -------------vladimir.108. у 06.Naprotiv.serbiancafe.Forumi ----------vladimir.56 (*. Laketa .28 (62. октобар 2005. pa iztrazuju poreklo svih hercegovackih porodica.Ovo prezime su kasnije njegovi potomci promenili u Vlastelinovic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Laketa.

Možda će vam koristiti.Forumi imao i cetvoricu brace među kojima su mali Radojica.53 (151.28 (*. Кисе су из места Крушевица у близини Љубиња славе Светог Николу.Nikolu ali ima ih i koji slave Sv.24.15.com) Dragi moji Hercegovci.15.Milan Dj.Hadzi Melentije Stevanovic(potomak Mice Milicevica).serbiancafe. Laketi i ostalima koji su dobronamjerno raspoloženi da pomognu ljudima da pronadju podatke u vezi svog porijekla.15. Slavimo sv.96. у 18.*) Za prof. Od značajnih istoriskih licnosti koje su poreklom od Milicevica iz ponosite Hercegovine. и Јокановићи иѕ Лос Анђелоса.oblast Bobani.se) ЈОКАНОВИЋИ Јокановићи иѕ Малог Поља код Мостара.16.Djordja i Arandjelovdan.Od tamo jedan prelazi sa Bobana u http://www1.Milicevic. vojvoda Cetko(ne mogu sada da se setim druge dvojice)i od njih poticu mnoge hercegovacke porodice.vojvoda Gligor Milicevic i mnogi drugi. Pozdrav za sve hercegovce gde god da su a vama profesore poseban pozdrav jer radite jednu vrlo korisnu i lepu stvar i nemojte mi zameriti na onom prvom pismu! IG0R . Pre nekoliko dana sam U Beogradu video knjigu Hercegovacka prezimena(ili Hercegovacke porodice.Laketu. mart 2006. sklanjajuci se od Turaka naselili oko Trnova kod Sarajeva i zovu se Askrabe.izdvojicu neke:Nikola Milicevic Lunjevica. у 00.Danila Marica. Новом Зеланду али све мање и мање ---------grncar .12 (регистровани члан) Заборавили сте презиме Киса.comhem. Београду. Askrabici slave Djurdjev Dan. октобар 2005. Mene lično jako zanima porijeklo porodice ASKRABIC iz sela Dramesina kod Gacka. Сарајеву.Kifino selo: Ima li kakvih podataka o prezimenu Šošo iz Baljivca.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] .nisam siguran)autora Rista Milicevica. у 22. у 04.bigpond.24 (*.pozdravljam vas od srca ma gdje da ste!!!!! Sa velikim uzivanjem i paznjom sam citala naprijed napisano i želim da izrazim zahvalnost prof. октобар 2005. октобар 2005. u 21. октобар 2005. Има их у Дубровнику.g.Po predaji prvi Šošo naselio se odnekud prvo u Šcenicu-Bobani pa kasnije osniva svoj zaseok kraj Baljivca.Igora i g. Unaprijed hvala! -----------Данило Марић .Neki preci su se. Sve cinjenice koje su iznete u knjizi su potkrepljene arhivskom gradjom. Milicevici slave sv.Nikolu.28 (registrovani član) gangalen . славе славу Шћепандан (Светог Стефана) ------------dabiziv (student) .

Forumi Popovo polje u Dracevo i tamo se nastanjuje. октобар 2005.Drvendzija. Сулаверима.to je riječ starih Srba ili Mauro-Vlaha.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Бијелићима. septembar 2006..U nekim zapisima Marka Miljanova o Arbanasima spominje se fis (pod barjakom.net) Za Soso. Дедијер (~1400 лг) их како рекох спомиње да их има у Жабици.ameritech. и Јефто Дедијер их спомиње.Postoje li saznanja po cemu nastaje prezime Šošo i prijasnja naselja od Popova. Крушевици .I vremenom u tom mixu postali su preovladujuca komponenta.Sto spomenu Albance i oni su od komponenti Mauro.Laketa navede na početku ove diskusije. у 18.da je tvoje pleme odavno na ovim prostorima.g. u 16. Pozdrav i hvala! ---------dabiziv (student) .15 (registrovani član) Данило Марић . у 11.Iz izlozenog ili bolje receno iz onog sto ste naveli može se nazrijeti pa možda i zakljuciti. u Dracevu.doveli sa Sicilije na Helmsko poluostrvo.Dolaze u Hercegovinu (moja procjena početak 18.jenom rijecju staroj eri.pa sto nebi i Soso. Колико знам.a na Siciliju sa Kavkaza.Varijanta ŠošE ima u zapadnoj Hercegovini katolika i muslimana a varijanta ŠošA katolika u Dubrovniku i Zadru.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.16. у 17. женили су се и удавали са Поповићима.bratstvo)Šoši.vijeka)sa prezimenom Šošo i jedini se bave zanatom u Bobanima(grncari)koji je tada bio vrlo razvijen u staroj Raskoj i na Kosovu.Ima nas dakle na Baljivcu.57 (*.Nikola.Nekad je taj zanat bio veoma rasprostranjen.30 (регистровани члан) Надаље што се Киса тиче.Pošto je prezime nastalo po vrsti djelatnosti ili zanimanju ne mora da znači da su ti svi ovi Soso neki blizi ili daljni rodjaci.Šoški iz plemena Malisora ciji je zastitnik bio upravo sv.Navodno na arbanaskom Šoše znaci rešeto. октобар 2005..Ja bih volio sve ove sto tako tvrde da mi dokumentuju ili potkrijepe bar jednom valjanom cinjenicom. Но право буди нијесам том селу ни трага нашао. koPoB . октобар 2005. и порјеклом су из села Бојанићи у околини Рашке.koje su Arapi 1043.Normalno da su se prezimena obiljezavala i po zanimanjima.16. ----------Kifino Selo .comhem. vuce nas daleko u proslost i daje potvrdu bar jednim malim dijelom o srpskim obicajima i duhu na ovim prostorima u prastarim vremenima.Samardzic.ali nastanak prezimena kod svih vas.Diskusije .U istocnoj Hercegovini samo ŠošO-pravoslavni Srbi..Primjer:Kovac.Vlaha i SHcipetara.a ne kako su nam tumacili i naturali da smo dosli iza Karpata.a ne znajuci da su to bili gradjani Rimske imperije i bole je biti gradjanin Rimske države nego azijat ili varvarin.30.Još jedna mala potvrda da su Srbi na prostorima gdje i sada žive bar od vremena Rimske imperije.Turci su ih kasnije zvali i Vlasima.16. po Trebinju i rasejanju.Rulj.serbiancafe.se) http://www1.25 (*.To nije albanska riječ u izvornom smislu.koji se još zovu skraceno i Morlacima.Zdjelar.sto čak i pr.kako bi uvrijedili Srbe.Bravo Soso.. Прво презиме им је Бојанић.

rijeka Odra na zapadu.01 Prof.Ko su Vlasi? Vlasi su potomci poromanjenih 0 predslovenskih stanovnika Tracana Ilira i Kelta. Prvi ozbiljniji pisani izvjestaji koji poticu iz I i II . oktobar 2009.Milicevica.Vlah je u početku kod Srba imao socijalnu kategoriju i odnosio se na srpskog seljaka stocara.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serdnji i gornji tok rijeke Volge na istoku.Forumi Јокановића још има у Малом Пољу код Мостара.au) Posovani citaoci. http://www1.Konavljana i Dukljana.uglavnom u Evropi. u 21. Primanjem hrišćanstva Sloveni su usli u red civilizovanih i kulturnih naroda.U srpskoj srednjovjekovnoj državi od XII vijeka naziv vlah. U ravnicama imeđu mora i Dinarskih planina u kotlinama rijeka nastali su najstariji plemenski savezi. Javljam se da razjasnim neke stvari a posto sam već i prozvan po nekim pitanjima. Od početka VII vijeka. Laketa .n.18. Vlah je sada pogrdan naziv za hrišćanina u Turskom Carstvu.e kod grckog istoricara Herodota. godine.koje se trajno sacuvalo i ustalilo. stapaju se i mijesaju se sa doseljenim Slovenima.prestali su biti varvari i usli su u civilizaciju.gdje se stvorio prostor za kasnije formiranje Huma. Krajem stare i početkom nove ere dosli su na prostor cije su granice bile.Paralelno sa formiranjem države islo je i pokrstavanje Slovena.53 (*. ------------- koPoB 11.serbiancafe.n. Prema svjedocenju vizantijskog cara Manojla Komnena(913-959)u djelu „De administrando imperio” „O upravljanju državom”.U domaćim pisanim izvorima srpsko ime pominje se prvi put 822.Doseljavanjem na Balkan početkom VI vijeka. Sloveni su asimilirali mnoge grupe romanizovanog i neromanizovanog stanovnistva u slovensku vecinsku masu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .e javljaju se kod rimskih istoricara Plinija i Ptolomeja. Pozdrav svima prof.Neretvljana.car pisac veli da su Srbi sa ovim plemenskim imenom dosli na Balkan iz stare postojbine za vrijeme vladavne vizantijskog cara Iraklija(610-641)koji im je dao dozvolu da se stalno nasele na Balkanu radi zastite granica Vizantije od novih varvatskih upada i provala. Prve nepouzdane vijesti o Slovenima imamo u V v.Prema svedocenju istog pisca Srbi su se prvo naselili oko grada Soluna koga su bezuspjesno pokusavali zauzeti. Obimnija istorijska gradja sacuvala se kod vizantijskih istoricara Pokopija i Mavrakija iz IV v. oznacavao je srpsko seljacko stanovnistvo koje se bavi stocarstvom na visokim planinama.p. Dolaskom Turaka na Balkan.pa podjimo redom :1. Nisam ljut ni na koga pa ni na g.U početku su se bavili lovom i ribolovom.Diskusije . Laketa. Ko su Sloveni? Sloveni su velika grupa indo-evropskih naroda. koji Slovene nazivaju Venedima.termin vlah pored socijalne komponente dobija i vjersku kategoriju.prvo knezovi i njihove druzine pa onda ostali.Zahumla i kasnije Hercegovine.srodnih po jeziku i kulturi nastali na prostoru istocne i srednje Evrope. у 06.e koji Slovene nazivaju Antima i konacno Slovenima.n.obale Baltika na sjeveru i planina Karpati na jugu. te su kasnije presli na zemljoradnju i stocarstvo i pocinju da krce sume.com.Zahumljana. октобар 2005.Travunjana.

Arandjela.Samo navedoh kap podataka od mora podataka kojima barataju savremeni srpski istoricari.ca) Za prof. Drugo Aleksandar Veliki (336-323)nije bio Srbin niti Makedonac. ali samo da kažem dvije stvari: nijedna veca rijeka na Balkanu nema slovensko ili ako hocete srpsko ime.Cije prijestolnice bili gradovi Solin.Serbino(Serbinum)-danasnji Zagreb.rođen u Stridonu 347.Hvala.Iskljucivo se sluzio Srbicom kao pismom.sympatico. Prilikom polaska u rat protiv Persijanaca i njihovog kralja Darija III izjavio je da ide u rat protiv Pesijanaca.net) Samo da navedem neke neosporne cinjenice.Ta plemena Rimljani su nazivali Dalmatima po tvrdjavi odakle je izvedeno i ime Dalmacija.trazeci svuda saveznike za borbu protiv Srba. mart 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. -------------lupilo 123 .Sveti Jeronim cije je krsteno ime Sofronije.Ono što ne znam i sto bi Vas pitao jeste odakle su ti Vojinovici .slave Sv.n.e.jer Srbi dobijaju svoja porodicna prezimena po ocinstvu tek početkom XIII vijeka.35 (*.g.53 (*.s. koji se može sporiti i oboriti. Nikako nije mogao biti FILIPOVIC.19. Laketa . Nemam namjeru da to radim. Poznat mi je rad gospodina Radmila Janicijevica koji spada u sveru senzacionalizma poput Salinasa Prajsa i njegove Troje u Gabeli i teskog hipotetickog dokazivanja.Kad je to vladala dinastija Svevladovica.Avarski izaslanik KONDIH je zatim posjetio Vizantiju.Bio je najveci hrišćanski teolog toga vremena.njegovim predcima u Grcko-Persiskim ratovima od 500 do 449.g.a zatim spatar Valentin posjetio avarskog hagana. октобар 2005.19.Car Justinian je uspostavio prvi put veze sa Avarima.Forumi IG0R .Pozdrav svima koji diskutovase na ovoj stranici.Po nacionalnosti se izjasnjava i pominje jedino kao Srbin.da ih kazni za sve one nedace koje su nanijeli Grcima.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 22.umro u Vitlejemu 420.Skadar i Travunija.Stari gradovi nastali za vrijeme Rimske imperije a cija su imena izvedena od SRPSKOG NACIONALNOG IMENA SU.kod Mostara.grad Serbion(grcki) i Sirmium (RIMSKI) danasnja Sremska Mitrovica. Laketu. октобар 2005.24.oko 160-te g.Godine 558.Diskusije .Priko De Sent-Mari kaže da je Argon bio srpski kralj.kad su obnovili Jadransku Srbiju. -------------Prof.Kad su to Srbi pokusali obnoviti Rimsku imperiju.g.ucitelj mu je bio najveci filozof Aristotel.20. To nije i ne može biti istorijska istina o Srbima.pogotovo ovaj Kirov. Savici iz Rastana.32 (*. kasnije Avari su u Besarabiji i otpocinju rat protiv Srba.e.p.Tvrdjava Dalma koja se nalazi desno od izvora Neretve iznad Nevesinja koja je bila sjediste jednog saveza srpskih plemena u borbi protiv Rimljana. Za „lupilo 123” Poznajem dobro Savice iz Rastana kod Mostara.Grad SERBIA na rijeci Bistrici i dvije Srbice u Makedoniji.com.E. у 03.29 (registrovani član) Kifino Selo .Deset g.au) Za gospodina @@@.serbiancafe. октобар 2005.već je bio Grk. у 10.ameritech. u 21. poticu od Vojinovica iz stare Hercegovine.to su bili http://www1.

u 21. >>da izađe na mejdan junački.Kad je Mostar kuga pomorila. Hranila ih tugom i nevoljom. Pitate za Vujinovice? To je stara plemicka porodica u Hercegovini. Pa se dvije iskupiše vojske: Jedno carska.Forumi najvatreniji navijaci Crvene Zvezde u Mostaru. Vr’jeme prođe za devet godina. oktobar 2009.net) Ništa ni o MILIDRAGOVIĆIMA? Evo jedno narodno predanje: . u cara turskoga.godine. Laketa koPoB 11.Nešto kasnije 1347. A’l mižu niko izać ne smijaše.. Pa on ode caru pod šatore.U nekoj od seoba dosli su u Rastane. Oka brašna po dva groša zdrava. Vojinovici su rodjaci cara Dusana i pominju se u narodnoj epskoj pjesmi „Zedidba cara Dusana”.serbiancafe. a drugo ćesarska. Car telala u vojsku pustio: >>Nije’l majka rodila junaka. Razma jedna udovica Mara. Jedno Miloš.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije .pttrs. Dok iz vojske iziđe ćesarske Dobar junak na konju zelenku. >>I pogubi mlada mejdandžiju? >>Čestita bi njega ostavio!<< To gledao sirotan Milošu. Zarati se care i ćesare.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Pa on sebi traži mejdandžiju. >>Da se danas ovdje pridesio. октобар 2005. Opet zove na mejdan junački. Kad četvrto jutro osvanulo.. Ali kako koji odlazaše. a drugo Milinko. U Mostaru niko ne ostade. A Milinka od Beča ćesaru. U Turčina dosta mejdandžija. Ni jedan se natrag ne vraćaše.20.pominje se Vojislav Vojinovic kao gospodar Gacka i Rudina. у 23. A’l udrile rđave godine: Oka vina po žut dukat bila.godine. Pozdrav svima prof.kao gospodar Gacka. u istorijskim izvorima prvi put pominje se vojvoda Vojno 1327. Za tri dana junačkog mejdana Devet caru zgubi mejdandžija. I u Mare dva nejaka sina. U Turčina.22 (*. No Miloša caru poklonila. >>Ja sestrica brata odgojila. 0 http://www1. Sve nevoljom i preslicom tuđom. Tad ih Mara ranit’ ne mogaše.02 Co .

A kada se oba umoriše.Diskusije . Oblomiše i prea prosuše.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. od koga si grada. >>Oka brašna po dva groša zdrava. Od dobrijeh konja odskočiše. Tad baciše one odlomčine. >>Razma jedna sirotica Mara. Buzdovanim’ pera oblomiše.serbiancafe. >>Ako tebi Bog i sreća dade. Odskočiše jedan od drugoga. boga ti. neznani junače. >>Ja sam junak. Jedan drugom rane ne zadaše. Jedan drugom rane ne zadaše. Kad oružje bujno polomiše. Ščepaše se za prsi junačke. Koliko se lako ufatiše. >>Do jednoga brata u svijetu. pravo da ti kažem. Potrgaše perne buzdovane. Dockan reče dijete Milošu:>>OJ. >>A ne imam nikoga od roda. Pa sjedoše jedan spram drugoga. Od velika zora junačkoga Nosiše se ljetni dan do podne Jedan drugom odoljet ne može. junak. >>Ja ću ići na mejdan junački!<< A veli mu Otmanović care:>>Be aferim moje d’jete drago. jesi l’ zapamtio. Oba bojna koplja salomiše. iz Mostara grada. >>I u Mare dva nejaka sina? >>Pa udriše rđave godine. >>kad si tako zorli na mejdanu?<< A veli mu dijete Milinko:>>Kad me pitaš. >>kad je Mostar kuga pomorila. car Otmanoviću. na biljegu. Čestita ću tebe ostaviti!<< Uzja Miloš đoga od mejdana. Te ti zgubiš mlada mejdandžiju. Obojicu pjene popanule. http://www1. Za dobre se sablje ufatiše. Obje britke sablje izlomiše. Đe ćesarski čeka mejdandžija. Pa on ode. Lome im se toke na prsima I bijele kovče na nogama.html?157[1/26/2013 7:19:44] . >>Oka vina po žut dukat bila. Jedan drugom rane ne zadaše. Stadoše se njima udarati.Forumi I ovako caru progovara:>>Poočime. >>Odakle si. Pa se njima udarat stadoše. >>U Mostaru niko ne ostade. >>Jesi l’ čuo. A kad dođe junak na biljegu: Oba bojnim kopljem udariše.

Dvije vojske stale pa gledaju Šta junaci po mejdanu rade: Što oružja kod sebe imaše. u lice se ljube I zajedno ispijaju vino. >>No ja ću im zemlju pokloniti. >>Moli cara. Pa sjedoše rujno piti vino.30. u 16. moj mio ćesare. Što imaše. mart 2006. Miloš moli Otmanović cara A Milinko od Beča ćesara. a ja ću ćesaru. >>A od ovo dvoje đece ludo?<<>>Bome dobro. >>A mog brata dijete Miloša >>Poklonila Otmanović caru<< Kad to čuo dijete Milošu Skoči junak na noge junačke:>>A ti li si. moj milosni care: >>Milinku ću dati đeneralstvo. >>Nego mene pokloni ćesaru.Forumi >>Tad nas majka ’ranit ne mogaše. u 21. >>A ti ćeš im blago darivati!<< Pa Milošu Mostar poklonio. od Beča ćesare >>Greota je braću rastaviti. I odoše svak na svoju stranu. Od Miloša Milidragovići Od Milinka Vladisavljevići I danas se diče po svijetu I ponose rodom junačkijem! koPoB .serbiancafe.24.31 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . >>Ti milošu šta je tebi drago!<< A govori Otmanović care:>>Nemoj tako. moj brate Milinko? >>Ja sam glavom. eno. septembar 2006. >>Hajde caru.Diskusije . A Milinku Foču darivao. Dok sastaše cara i ćesara Dok sastaše i dok pomiriše Pa govori Otmanović care:>>Sad šta ćemo. A sad. Laketa . Tad govori dijete Milošu:>>Sad šta ćemo moj brate Milinko?<<>>Bogme dobro moj brate Milošu.au) Mene je jako iznenadilo uklanjanje ove teme sa Diskusija : Hercegovina? http://www1.com. a ja ću ćesara >>Nek’ s’ pomire care i ćesare >>Da ne ginu na pravdi junaci >>I rođena braća na mejdanu!<< Tad se oni opet poljubiše.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.16 (registrovani član) Prof. A ćesar im dosta blaga dade. to sve izlomiše. Mostarac Miloše<< Ruke šire u lice se ljube. Pa odoše pohoditi majku Od njih dvije loze ostadoše.

Cuvsi za ovo pasa Rizvanbegovic je naredio da ga pozovu u Nevesinje i tu pogube.gdje„ kao” radi lakseg izgovora prelazi prilikom stapanja sa drugom rijeci u ki.koliko je ova tema interesantna i zanimljiva.ameritech.A selo je na tako finom polozaju na rubu Nevesinjskog polja sa sjeverne i malo istocne strane a ispod njega se protezu livade i njive kao razastrti tepisi. IG0R . у 01.„Poranile Tuchevke djevojke u Svinj Goru .15 (*.koji je bio vlasnik zemlje koju su mjestani obradjivali.Za Montreal .O tome svjedoci i ova pjesma.2006 godine.jer plavijeg i čistijeg svoda nebeskog nisam još gledao.A sad srdacan pozdrav.net) Za Montreal.I desio se slučaj da su se neki putnici tu zaustavili posto je bilo veliko nevrijeme i snijezna mecava i preko visoravni Morine nisu smjeli da idu jer bi izginuli od nevremena.Njegov otac Trivko emigrirao je u Ameriku 1911 godine kao sesnaestogodisnjak.24. октобар 2005.ali dok je brata IGORA našeg „VELIKOG KNEZA I G O R A” mi se dusmana ne bojimo.Vrijednost slika se i danas i dob iz kog perioda poticu procjenjuje po osnovu platna.Sadasnje ime sela vezano je po narodnom predanju za ime bega Mehmeda Kife.koje se nekad zvalo Tuchevo. ostavi mi tvoju adresu pa ti se mogu i prestaviti i pisati direktno na tvoj i-mejl.Po njemu mjestani odlucise da nazovu selo.Da li je radjeno na rucnim razbojima ili industrijskim.Kaže legenda da je taj beg bio dobar covjek.Bog odlucuje”.serbiancafe.35 (registrovani član) Kifino Selo . Naravno da su dusmani jedva docekali taj trenutak.Diskusije . mart 2006.nije to zbog mene već zbog naših mnogobrojnih citalaca koji su se javljali sa svih strana svijeta u potrazi za svojim korjenima i identitetom.To je na 9-om kilometru puta Nevesinje-Gacko.Rođen sam u Kifinom Selu.sto su Rizvanbegovicevi momci i uradili.Do nedavno se vidjela crvenkasta mrlja na jednoj kuci kod nevesinjske dzamije koja je ostala od Kifove krvi.Poslije 95 godina mi smo se vidjeli.” Radi se o boji koja se prije dobijala iz raznog bilja i kore drveca i njom se bojilo laneno platno isto kao i sukno od vune od kojih su se krojili i sili odijevni predmeti. Cijelo Nevesinjsko polje svom svojom povrsinom od 192 kvadratna kilometra podsjeca na ogromni cilim najljebsih boja i svih mogućih nijansi. Evo šta se meni desilo ovih dana:jedan moj rodjak koji živi u Americi.21. O tome toliko idemo dalje.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.možda se i poznajemo ako si sa tih prostora.Beg je naredio da se puste da prenoce u u dzamiji i da se dzamija pretvori u han.mogu da laju da pljuju do mile volje na kraju će im biti kao i onim koji su mokrili uz vjetar ostali su mokri i uprljani od svojih vlasitih izlucevina.Nekada se u Nevesinjskom polju uzgajao lan i od njega se na rucnim razbojima tkalo platno toliko fino da su se na njemu slikale slike uljanim bojama.Taj moj rodjak.da naberu boju.Potvrdila se ona narodna:„Cudni su putevi gospodnji” i „Covjek snuje. Možda će se i Vama nešto slično dogoditi u buducnosti. Laketa.No moguće je da je naziv izveden iz rijeci kao+ fino + selo. Pozdrav svima Vas prof.Sve trepti od neke cudne svjetlosti koja se prelama po rubovima polja a onda ogleda u nebeskom plavetnilu. koje oko može da registruje. http://www1.U selu je bila dzamija ali nije bilo hana ni prenocista. sasvim slučajno smo imali susret u Sidneju 22.koji živi u USA Ilinois zove se Petar LAKETA.kao sto je taj svod iznad Nevesinjskog polja.Forumi Bez ove teme ovaj sajt djeluje jako tuzno i siromasno.sjetili se rodnog kraja i zavicaja.U mjesecu maju sa brdasca Vardiste pruza se za oko ocaravajuci prizor i dozivljaj.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Odgovor je da.3. u 21.

21.Laketa. октобар 2005.Laketa.au) Za Kifino Selo par pitanja i par odgovora:1. gdje ih ima i danas kao i u rasijanju. Mirko ode na Baljke i od njega su Mirkovici. Tu je nekada vladao Mihajlo Visevic. u 21.serbiancafe. a obojica smo sa tih prostora. Citaoci se već sada interesuju za porijeklo nekih svojih porodica. http://www1.Do tada ostajte u zdravlju a mi da spustimo loptu na zemlju da se bavimo prakticnim i pametnijim stvarima kako smo i poceli ovo naše druzenje o postanku i porijeklu srpskih porodica u Hercegovini.02 Prof.Cirilicu su Srbi dobili iz Vizantije poslije pokrstavanja i rada svete brace.v. To sto Vi tako cijenite rad g.Dalmati su dobili ime od rijeci Delme-ovca. у 09. у 19. октобар 2005. Kada g. To pismo je vremenom usavrseno i od Fenicana su ga preuzeli Grci.Forumi ----------Prof.to je Vasa privatna stvar.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Deretica.od Grka preuzeli su ga Rimljani. Laketa .Postoji posebna rasa pasa ovcara.ju ću Vi skinuti kapu i uputiti izvinjenje za „zablude”.postoje tri tipa starih pisama:hijeroglifi u Egiptu.Što se tiče pisma ono se kao civilizaciska tekovina upotrebljava od kraja IV milenijuma.Klasicni grcki alfabet ima 24 znaka iz koga su se razvila mnoga druga pisma:latinsko.koja se nalazi desno od izvora rijeke Neretve iznad Nevesinja”? Prema situaciji na karti i na terenu.Mene u to ne mozete ubijediti niti uvjeriti. Laketa . Pozdrav svima prof.od 3200.klinasto pismo u Asiriji i fenicanski alfabet od 22 znaka. koji je dosao od rijeke Visle i osnovao je zupu Viseva u gornjem toku rijeke Neretve (Borac). 0 koPoB 11. oktobar 2009.com.g.Mirko i Bajo koji su se razisli na tri strane.05 (*. Pozdrav svima prof. dalmatiner sa tufnicama. Tvoji Perovici starinom poticu od Bajcetica iz Mirililovica.Tvrdjava Dalme?„Tvrdjava Dalme.Sa Njegusa su dosli u Ridjane kod Niksica. ima ih u Nevesinju u selu Drezanj.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije .Deretica. U nekoj od kasnujih seoba Perovici su dosli u selo Danice kod Gacka. Slave slavu Sv.com.ovcarstvom.koptsko.Nekada davno zivjeli su na Njegusima i zvali su se Martinovici.e.cije rusevine i danas postoje.to može samo da bude rijeka Buna(Bona)a iznad njenog izvora je brdo Hum na kome se nalaze dva grada:Bona i Hum.Jovana Krstitelja. Jedna grana Bajcetica iz Mirilovica. 2.gotsko.Izvor je udaljen od Nevesinja oko 60 km i tu nema nikakvog grada i utvrdjenja Dalme.au) Za „feju”.gdje se nalaze rusevine grada Hercega Stefana Vukcica Kosace.cije su teze teško dokazive.svakom znaku odgovara određeni glas.Deretic i njegov rad dozive naučnu afirmaciju i priznaje i kada on postane clan Srpske akademije nauka.Rijeka Neretva dugacka je 218 km i izvire ispod padine Gredelj (1227 m.) imeđu planina Zelengore i Lebrcnika.n. DALMACIJA je dobila ime po ilirskom plemenu Dalmati ciji je plemenski centar bio u gradu Duvno.16 (*.a ztim dolaze u Banjane kod Bilece. Bajo ode u Mirilovice i od njega su Bajcetici.n.cirilično. To je danasnji Blagaj.21.Pero ode u Goricu kod Trebinja i od njega su postali PEROVICI. dosla je u Cernicu kod Gacka.Tu su zivjela tri brata:Pero.Serbica kao pimo postoji samo kod Vas i kod g.p. jer su se bavili stocarstvom.

Forumi -------------jimmystanic (Organic Food Distribt.Slave slavu Sv. ------------podunac (bravar) .Sikimic.Kukic.28.Sutonja.lociran je kod Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci. Pusara itd.Nikola Žive na Romaniji a znaju da su rodom sa Zabljaka!!!! Dali mi mozete pomoći oko daljeg porekla! Unapred zahvalan -------------Podunac (bravar) .1405: Vukac Pilatovic.6.Georgija. Srdacan pozdrav svima Prof. октобар 2005.09 (регистровани члан) Evo još jedno prezime . у 21.00 (регистровани члан) Gospodine Laketa dali bi mi pomogli oko prezimena Milinkovic Sv.Sekara.Gacku.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Laketa .su stara srpska porodica iz plemena Pilatovci sa Oputnih Rudina imeđu Bilece i Niksica.html?157[1/26/2013 7:19:44] . VRBARAC Sv.Vlasi iz katuna Pilatovci pominju se 21.serbiancafe. октобар 2005. у 05.) . hvala -----------Prof.31. Laketa.Diskusije .Milan Brajanovic i Vladoje Pilatovic i obavezuju se na pregon robe iz Dubrovnika u Focu.25. у 21.Ima ih na Baljcim. у 19.Beat. октобар 2005. covek bi na svaki način pokusao naći poreklo starog prezimena! Živi na Romaniji. октобар 2005. GRUBACIC.25 (регистровани члан) http://www1.au) Za Grubacica.Doder. i ako ko može da mi razvodni pricu o (banu) pilatu.Katun Pilatovci javlja se u istorijskim izvorima 1405 godine.56 (регистровани члан) zna li se još šta o tim grubacicima sem da su od pilatovaca.GRUBACIC.44 (*.com.24. u Nevesinju i rasijanju.28. Kao vlasi Pilatovci pominju se : Komlenici. октобар 2005. moji su iz rasta kod nevesinja.Radovanovic.Djordje Hvala ---------------Patlidzan . у 23.u selu Rast.

Beogradu i rasijanju-Australija. Za Gacice znam da žive u Zitomislicu i da slave Sv.imeđu Avtovca i Gacka.izbjegli Lazarevici su osnovali selo Lazarice. Laketa .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.su stara srpska porodica.nego ste rekli Vi. BERAK.2. Njihova prva seoba bila je iz Hercegovine na Kosovo.Beg uze sablju i ne rece ništa već zabrinut ode kuci. новембар 2005. U istorijskim izvorima Dejanovici se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine.au) Prelistavajuci svoje papire evo još nekoliko interesantnih podataka o nekim porodficama koje nismo ranije pominjali a to su : LAZAREVIC.Starinom slave Sv.Sarajevu.com.Djordja). su stara srpska porodica sa prostora Hercegovine iz Trebinja gdje su zivjeli od najstarijih vremena.serbiancafe.Damjana i Kozmu. Djordja). Zbog razaranja Grblja od srane Mlecana.u istorijskim izvorima se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine.Lazarevici danas žive sirom bivše SFRJ i rasijanju.Valjda će se javiti neko od naših citalaca koji zna nešto više reci o doticnim porodicama.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa .Nije iskljuceno da su neki od njih u ovoj prisilnoj i nenadnoj sebi promijenili slavu. za porodice Milinovic i Vrbarac ne mogu ništa vise reci.su stara srpska porodica.prvi put u istorijskim izvorima pominje se neki Vlad Andric iz Trgovista kod Gacka 1439 godine.koga su neki Andrici ubili.16 (registrovani član) Prof. Osnivac ove porodice je vojvoda Dejan.nemam nikakvih drugih podataka.četvrti se rasele po Hercegovini.47 (*.Georgija.odakle su dosli i sa kime su u srodstvu to ne znam.Ima ih u B.com.Luci.Neke godine na Bozic dodje im beg i bogato ih darova.koji http://www1.porijeklom iz Huma (Hercegovina). у 15.58 (*.Diskusije .U potaji beg spremi odmazdu..Oni na dar uzvrate uzdarjem i daruju bega jednom lijepom i srebrom ukrasenom sabljom. новембар 2005. Srdacan poizdrav svima prof. ANDRIC. у 06. odakle poticu? Kao i o porodici Andric sa Pijesaka.Andrici su dugo vremena zivjeli u selu Ljubomiru kod Trebinja i bili su velika i ugledna porodica.jako mi se svidja da ima ljudi koji su ulozili veliki rad u jedno istrazivanje kao vi. koPoB . Lazarevici su dosli u Gacko poslije 1433 godine.Slave slavu Sv.kada su mnogi Grbljani izbjegli u brdske krajeve.30. DEJANOVIC. Žive u Knezevu i rasijanju.Domanovici (slave Sv.To je bila sablja njegovog sina koji nekoliko godina ranije netragom nestao.kada su se doselili na Kosovo.napadne Andrice i neke poubija.au) Za „Bavara”i„Patlidzana”. Hvala unaprijed -------------Prof.Ostali se razbjeze:jedni odu na Cetinje. septembar 2006.Forumi Postovani profesore. Laketa. treci odu u Bosnu oko Visokog.9. Da li bi mi mogli nešto reci o porodici Gacic iz Zitomislica (slave Sv.Jovana ovi koji su u selu Kolesku u Nevesinju.su starosjedeoci u Grblju u Boki gdje se pominju prije XV vijeka. u 16. Poslije dolaska Turaka i njuhovih osvajanja Beraci se sele na zapad u planinske i nepristupacne predjele Dinarskih planina.drugi odu u Novi i Boku.

Navodno doselili iz Hercegovine ili Crne Gore u okolinu Doboja.Dejanovi sinovi bili su JOVAN DRAGAS i KONSTANTIN DEJANOVIC. u 21. IG0R .cablespeed. новембар 2005.Nikolu. Da li profesor Laketic može nešto više da napise. se pominju 1436 godine u Trebinju. BGD. новембар 2005.1389 godine.10. у 11.46 (регистровани члан) Toliko pomenutih prezimena.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Oni su bili turski vazali u vrijeme raspadanja Dusanovog carstva.43 (registrovani član) __Serbon__ (Četnicki Fanatik) . ---------Dejan8 (student) .Vladao je oblastima na jugu oko Kumanova..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Žive u Nevesinju. Konstantinova kcer Jelena bila je udata za vizantijskog cara Manojla Paleologa.slave Sv.ja lično nikad nisam čuo za ovakvo prezime)? Hvala vam mnogo i puno pozdrava! ---------apokalipsa05 (utjerivacica dugova) .. interesuje me da li znate ista o familijama Djukic ili Djeric (slave Sv.Diskusije .51 (регистровани члан) Dragi profesore Laketa.com) Ima li ikakvih izvora koji se mogu koristiti za povezivanje originalnih prezimena sa onima koja su nastala tokom turskog zuluma? Jedno od tih je Bjelogrlic i da li imate podatak odakle originalno dolaze (sada su u okolini Gacka. Jovan Dragas je umro 1378 god.9.11.serbiancafe.Jovana)a doselili su se u Posavinu (navodno su Djerici iz Hercegovine a Djukici iz Crne Gore/Hercegovine.Kostantin Dejanovic je poginuo zajedno sa Markom Kraljevicem 1395 godine u bitci na Rovinama. RATKOVIC. Моја лоза је са Зубаца. Vojvodini.)? http://www1.braneci Carigrad od Turaka. у 01. у 00. Srdacan pozdrav svima prof.Dejanivici žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. Njihov sin Konstantin XI Dragas bio je poslednji vizantijski car. mart 2006. Laketa.30 (регистровани члан) 33. Poslije Kosovske bitke 28..Forumi je bio zet cara Dusana i muž njegove sestre Teodore.po porodicnom predanju rodonacelnik je neki Djuko Panjas .23 (*.Slave Lazarevu Subotu.11.a nigdje prezimena ARSIC.Dejanovici se sele i povlace se na zapad u Hum. Pozdrav svima! ---------Još jedno pitanje .koji je junacki poginuo 1453 godine. новембар 2005. у 19. новембар 2005..Bosnu i dalje na zapad.6.24.

Arsic i Kuzman. Nikolu)? Meni je receno da su se nekad prezivali Govedarica i da su u Kalinovik dosli iz Gacka. ARSIC.26 (*. новембар 2005.dosli u okolinu Niksica i raselili se sirom bivše Jugoslavije. Srdacan pozdrav svima prof. у 22.16. BJELOGRLIC.Ima ih u rasijanju. Svako dobro ------------ http://www1.pouzdano se ne zna.Stefana.slave slavu Sv.bilo je to davno i ja se tih detalja više ne sjecam. новембар 2005.Foci.Nevesinju itd.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ima ih u Nevesinju.Vama mogu reci nisam Laketic.su starinom grana porodice Zlatnopojasovica.Nikolu.15.SIPCIC.G. znate li ista o porijeklu prezimena Crnjak (slave Sv.Kod moga prijatelja Slobodona Bjelogrlica imao sam priliku da gledam porodicno stablo porodice Bjelogrlic.Porodica LAKETIC.Srbac. Laketa.Beogradu i koloniziranih u Vojvodini.žive u Stocu. Slave Arandjelovdan. у 21.Iz ove porodice je glumac Dragan Bjelogrlic.su dosli iz Hercegovine ili Crne Gore.su potomci Djurka Panjasa sa Crkvickog polja u Pivi(C.11.slave Sv.su porijeklom iz Knez Dola u Pivi.slave Lazarovu subotu.Konjicu.au) Postovani citaoci evo odgovora na neka od Vasih pitanja : DJERIC. Teska srca i veoma nerado moram obavijestiti citaoce da nemam šta da kažem za sada za porodice:Turanjanin. Porodicna prezimena kod Srba formiraju se tokom XII vijeka. u selu Bojista kod Nevesinja. starinom su grana porodice Malesivaca iz sela Maline kod Bilece.Pred kraj XVII vijeka poceli su da sele i tako su dosli u gore navedena mjesta.Forumi ---------Prof. Laketa .Brakus.su starinom porijeklom iz Gacka. новембар 2005.html?157[1/26/2013 7:19:44] .treba traziti nekoga ko ima stablo ove porodice ako Vas interesuje.02 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa.04 (*. u Konjicu. DJUKIC. Laketa . -----------Prof. Srdacan pozdrav svima prof.dakle puno prije dolaska Turaka.već LAKETA. SIPKA.com.mada nije iskljuceno da mnoga prezimena nijesu nastala i kasnije u doba Turaka i Austrije. у 07. -----------dianne (lektor) . živi u okolini Bijeljine i pretpostavlja se da vode porijeklo od porodice Laketa iz sela Pluzina kod Nevesinja.blizak rod su sa Mucibabicima.Diskusije .com.au) TODOROVIC.u Gacku (Dobrelji) i selu Rogacama (Nevesinje) potomci su popa TODORA BULAJICA sa Grahova iz Crne Gore.Cubrilo.slave Djurdjevdan.)Dosli na Zabljak a odatle se sele u Srbiju (Jadar i Razanj) i BiH Posavina. Djerici poticu iz Gornjih Banjana kod Niksica.serbiancafe. Laketa.

se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1411. у 13.au) Za Janice i Cvijetice.Diskusije . Nas lingvista i filolog Djura Popovic promijenio je prezime u Danicic. новембар 2005..com.slave slavu Sv.23. у 05.dk) Postovani profesore Laketa da li možda znate nešto o porjeklu prezimena Cihoric.ima ih u Gacku.22. ---------svea (laborant) . ja mislim porjeklo iz Popova polja unaprjed hvala ------------Danicic B.. Juraj Danicic se pominje kao jedan od vodja cuvenih senjskih uskoka. у 15.comhem.Laketa da li znate nešto o Daničićima i u kakvom su srodstvu Daničići iz Senja sa hercegovačkim i crnogorskim daničićima? Unapred hvala. Janjici su ogranak Popovica iz Donjih Banjana kod Bilece.nemam ništa pouzdano reci.kada se pominje neki Bozicko Danicic iz sela Danica u Gacku. u 21.16. Laketa . Nevesinju i rasijanju. у 16.Georgija.godine.Njegovi su sa Kosova ali se prica da su se doselili iz Nevesinja Baka mu je iz familije Gacinovica..Sada vecina familije za koju mi znamo živi u Mladenovcu .Forumi mimiiii .com.se) Poštovani prof. новембар 2005. Daničić B.au) Za „Danicu B” Danicic ili Dancic.. http://www1.nezna se iz kojih razloga? U kakvoj su vezi svi nabrojani Danicici? Pretpostavlja se da su starinom iz Hercegovine i da su se pod pritiskom Turaka raselili na razne strane. . новембар 2005.20. oktobar 2009. у 11.serbiancafe.42 (*. Laketa .23. Danicica ima u C.03 Prof. Nikola.C ---------Prof.23 (*.cybercity.21 (*.Gori u Pastrovicima.57 (регистровани члан) POZDRAV SVIMA!!! 0 Prezime mog supruga je Cvetic. jedani su u Nisu a ima ih i u BanjojLuci mi živimo u Svetskoj i tu Smo upoznali jedne Cvijetice dali je moguće dasvi vucemo isto poreklo s obzirom na „mutaciju ” prezimena?? I kako se zove mesto oodakle su Cvijetici?? Hvala unapred T. новембар 2005. новембар 2005.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Jaramaze ne daji takve iskaze. koPoB 11. krsna slava Sv.42 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Za ZUZE.

odakle su.24.Diskusije .gdje žive i koju slavu slave? Ne mora sve profesor dati servirano kao na tanjiru.Forumi Cvijetici. Navodno su za vrijeme Turaka dosli tamo u 17-om.mogao si dati barem neke osnovne podatke. новембар 2005. Znate li nešto više o tome? Krsna slava . Za svoju porodicu Janjic.68.au) Za „JANJICI”.drugi Sv.Poslije turskog poraza pod Becom 1689. Laketa.Dakovici i Stevanovici prema svjedocenju J.trebalo je Janjic.taj i grijesi” jeste napravio sam stamparsku grešku i napisao Janic.Nikolu i treci Sv.odnosno nekadašnji Onogošt). Cvijetici iz Hercegovine dolaze u razna mjesta u Srbiji.Sv.drugi Sv.57 (*. a prema nekima vuku porijeklo iz Crne Gore (grad Nikšić.Jovana.net. 18-om vijeku iz okoline Berana u CG.:zainteresovani:. Zbunjuje me to da isto prezime vezete za Popovo polje.Ovi Cvijetici u Nevesinju slave Sv. . новембар 2005. interesuje me porijeklo porodice Nikolic iz okoline Sarajeva. Zahvaljujem. -------------osram .Laketa .Nikolu itd. Jovan Srdacan pozdrav ----------- http://www1.niksic@hep.poslije Kosovske bitke dosli su iz Meduna u Srbiji i naslili se u Nevesinje u selu Lukavc.com.25 (*.au) Profesore. Vjerujte mi ima vise porodica koji slave razlicite slave kao Radojicuci. у 05.html?157[1/26/2013 7:19:44] .hr Moji preci su porijeklom iz Like (Kompolje kod Otočca).serbiancafe.25.Mihaila.Georgija. ne znam da li sam to uradio ja ili kompjuter? Za Janjice imam podatak da jedni slave Sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.25. Prema nekim saznanjima navodno su bunjevačkog porijekla.mnogi Srbi krecu u seobe tokom 18 i 19 vijeka.potrudite se i Vi nešto da uradite za sebe i svoju porodicu.*) Poštovani! Ako netko zna porijeklo prezimena Nikšić molim da mi javi na e-mail: miroslav.Nikolu. u 21. IG0R .jedni slave Sv.Dedijrra su pod pritiskom Turaka.24.45 (registrovani član) . новембар 2005. у 05. -----------Prof. Srdacan pozdrav svima prof. у 07.40 (217.stara je srpska izreka:„Ko radi. mart 2006.

Dragicevic. Treca bosanska kraljevska dinastija (Stjepan Ostoja.30. Zanimljivo je da su sve obitelji ovog plemena (Krstic) imale u svojim grbovima ljiljane. Stjepan Toma i Stjepan Tomasevic) pripadala je ovom plemenu. Biskupovic.25. у 06.42 (*. dr.html?157[1/26/2013 7:19:44] .25. Radi se o hrvatskom plemenu. ((Krstic je bosansko prapleme. 1-2. gospoda bosanska„ na Bracu gdje i danas žive u razlicitim mjestima toga otoka.59 (*. Od roda Krstulovica (naseljenog na zapadnom dijelu otoka Braca) potekle su ove obitelji: 1. 3. Evo sto piše „Glas heraldike”.t-com.Kod vas je to sve zamuceno i vrlo konfuzno pitanje. 12.)) Od ovog plemena (Krstica) poznata su u glavnome 4 roda: Pavlovic. Dragicevici poticu iz Hercegovine iz maticnog sela Dragicina. Od Dragicevica potekli su Biskupovici. Anticevic.vijeku bilo prijestolnica vaskolikog Srpstva. ----------koPoB .rodjaci Nemanjica i tu se prvi put javljaju u istorijskim izvorima. sijecanj-veljaca 1938: „Dragicevici su potekli od Krstulovica iz plemena Krstica. Jercic. Poznat je bio biskup fra Pavo Dragicevic. 6. septembar 2006. у 12. Stjepan Ostojic. новембар 2005. Poznata mi je i prica o ubistvu turskog age od strane jednog od Dragicevica. Laketa . Dragicevic. kao i knez Juraj Dragicevic. Oni su se nakon toga razbjezali i promijenili prezimena da ih Turci ne bi ubili.au) Za Nikolice:nema šta da Vas zbunjuje. 8.24 (*.ODKUDA SAD POMINJETE RAZNE Krstulovice. 5. Zaro. od Fojnice. 9. sina Simunovog.Krstace i Dragace. Juras.ameritech.25. a i iz srednje Bosne.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Po prof. Aga je naime htio spavati s nevjestom. Simrakovic.Nikolici su stara humska vlastela iz Popova polja. 2. kao i rod Krstulovic spominju se u poljickim statutima kao ”plemen. новембар 2005. 11.hr) Prof. 7. Krstic i Krstulovic.net) Istorijska jedina istina je ta da svi bosanski vladari do pada BOSNE I HERCEGOVINE pod TURKE su izdanici stare DINASTIJE JABLANOVICA. Marcelic. http://www1.Nikolica ima sirom bivše SFRJ i u rasijanju.Diskusije . Sad mene interesira odakle srpska verzija Dragicevica? Ako sto o tome mozete reci bio bih Vam zahvalan! ---------Kifino Selo . Bradasic.Forumi Prof.17 (registrovani član) dadragic . br.com. у 08. Pavlovic. Barisic. Kasnije pod raznim pritiscima poceli da se sele na razne strane i u raznim pravcima te su Vasi predci dosli u okolinu Sarajeva. 10. Cekalovic. a Simun je u pomoć pozvao tri sina koji su ubili agu. Dragicevici žive i u Americi. Laketa Molim Vas da mi odgonetnete zagonetku prezimena odnosno porijekla Dragicevica.koja je kao i Nemanjici srpska dinastija i oni su porijeklom iz Trebinja koje je jedno vrijeme u ranom sr. 4.serbiancafe. Lozic. iz Bobovca u Bosni. u 16. новембар 2005. Sapunar ili Sapunaric i 13. Andriji Nikicu.

oni su po vjeri izvorno pravoslavci? Ja samo znam da su neki od njih bili jako vezani za katolicku crkvu.pominju se u Decanskoj Hrisovulji (povelja) 1335 godine.Novi i okolinu. Nije iskljuceno da su se pod pritiskom Turaka selili na zapad na Jadranska ostrva ili čak do Italije sam da bi nasli spas za sebe i svoje porodice.jena grana Dragicevica 1692 godine dolazi u H. Laketa . у 11.com) Postovani profesore laketa ja se izvinjavam na predjasnjem javljanju samo sam htio da utvrdim neke podatke koje imam i ja. Je li i Popovo polje ima neke veze s crkvom (ali pravoslavnom)? Ako slučajno imate još koje saznanje. ------------hah .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Poslije oslobodjenja Herceg Novog od Turaka.net.t-com. у 13. у 22.Janjicima je prava krsna slava sv.56 (*.Forumi -----------Prof.kada je jedna grana Dragicevica doseljena na Kosovo. Ti koji su otisli na zapad morali su promijeniti vjeru. у 14.25.hr) Ja sam u posjedu grba ove familije koji ima u sebi zlatni ljiljan na crvenoj podlozi (mogu vam ga eventualno i poslati).26.25.Slave poput Sv.au) Za Dragicevice srpska verzija glasi:starinom poticu iz Popova polja.serbiancafe. Prof. Hvala vam mnogo ipak sam na pravom putu za ostale informacije koje su mi potrebne da popunim svoje male ”knjizice„ o ovom prezimenu.25.ba) oj profesore molim vas.hctra. preci sa prvoslavlja u katolicanstvo.55 (*. новембар 2005. molim Vas da mi javite (moj mail: dadragic@globalnet.Mihaila i Sv Georgija su poceli da slave posto su dolazili u sela sa istoimenim slavama i tako se stapali sa tamosnjim domaćinima. porijeklo Buturovića živim u Konjicu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.com. Srbi ili Hrvati?! Po Vama dakle.08 (*. http://www1. Vrlo interesantno! Zbunjujuće! Da mi je znati koja je prava istina?! Crnogorci.koji su tragicno nasradali od ustaškog klanja 1941 godine.53 (*.Nikola al poslje veliki srpskih seoba kako ste i sami rekli u 18i 19 veku a najveca seoba je bila poslje drugog svjetskog rata kada ih je veliki broj presao iz Hercegovine u Vojvodinu i uzu Srbiju.hr) Prof. Hercegovini ------------Janjici . новембар 2005.Diskusije . новембар 2005.Laketa vi ste sampion u ovome hvala još jedanput -----------dadragic . Laketa Procitao sam Vas odgovor u vezi srpske verzije porijekla Dragicevica. новембар 2005.Dragicevica je bilo dosta u selu Prebilovci kod Capljine.Znate i sami da se kaže da je u staro vrijeme se vjerovalo da je slava cuvar kuce pa čak i sela.

38 (*.Ako ste imalo upoznati sa istorijom videcete da su Srbi u Hercegovini veoma teško zivjeli pa i radi toga su u 18 i 19 vjeku pa i za vrijeme drugog svjetskog rata uzimali druge vjere a posebno katolicku samo da bi opstali. molim Vas.26. ---------Prof. ” koPoB 11.Na poluostrvu Peljescu bilo sjediste Zahumske eparhije koju je osnovao Sv.t-com. новембар 2005.04 dadragic .t-com.ljiljan je simbol kraljevske vlasti a crvena boja je boja dinastije Nemanica koja je vladala Srbijom od 1168 da 1371 godine.a što se tiče primanja drugih vjera to je isto kao i sa još nekim prezimenima koji imaju sve tri vjere.com) Postovanje Dadragicu. у 18. Laketa Velika hvala na Vasim obavijestima! Ipak moram primijetiti da je po mojim 0 saznanjima ljiljan je simbol bosanskog kraljevstva! Žuti ljliljani na plavoj podlozi je grb dinastije Kotromanića. у 05.hr) Dragi ”Samo ja„ Hvala Vam na dopisu.15 (*. Postovanje i pozdrav ---------dadragic .serbiancafe. ako znate.prvi put se pominju u istorijskim izvorima 1335 u Decanskoj Hrisovulji koja je napisna povodom gradnje manastira Visoki Decani. Laketa . Taj grb koji imate. s tim sto su neki clanovi te porodice kasnije pod pritiskom presli u katolicanstvo.27.hctra.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ljiljan je u davna vremena bio simbol monarhije a crvena boja je bila boja Nemanjica u davno vrijeme pa se poslje prenosila.Oni su izvorni pravoslavci.hr) Prof.27.znaci vise od dva vijeka.kada osnovao autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu.Ako imaš neko pitanje na to da si katolik a ne pravoslavac pogledaj knjige stare iz familije i saznaces koja je vjera bila prva. новембар 2005. новембар 2005. u 21. da su stara srpska porodica koja starinom potice iz Popova polja.istina je ono sto sam ja napisao za Dragice.To je što se tiče tvog grba koji posjedujes. izvor.au) Za ”dadragic„ nemate dileme. kao i od kojega vijeka? Na koju ste monarhiju mislili kad ste je povezali s ljiljanom? Hvala.Sava 1219 godine.po vasem pitanju za prezime Dragicevic oni su od prajstojbine Pravoslavci.22 (*. новембар 2005.com.Forumi Velika hvala! ----------samo ja .kada je jedan dio porodice Dragic preseljen na Kosovo. oktobar 2009. navedite mi. у 19.Diskusije . bosanskog kralja Tvrtka i njegovih http://www1. у 04.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.26.46 (*. Kad kazete da su od Dragicevici davnine pravoslavci.

au) Za „postenog covjeka”. у 17.posto je bio u krvnom srodstvu sa dinastijom Nemanjica. Šta Vi imate protiv srpskih popova?To su pametni i obrazovani ljudi koji pišu.te su ga mnoge dinastije stavljale na svoje grbove.30. Vi nemojte sumnjati u moje akademsko obrazovanje za to se pobrinuo neko pametniji i sposobniji od Vas vjerujte mi.troje idu zajedno. septembar 2006.(Porodica Kotromanić je vladala Bosnom od 13 vijeka pa do dolaska Turaka). pak smatraju da je ljiljan jak seksisticki simbol.jer sam unaprijed bio svjestan neprijatnosti koje bi mogle doći sa Vase strane i sa Vasim istomišljenicima.Ja Vi za početak preporucujem Ljetopis Popa Dukljanina.11 (*.27. Postoji li razlika između „katolickih” ljiljana na dvorovima Talijana i Francuza i bosanskog ljiljana? Tko stavi ljiljane kod Kotromanica i zašto? IG0R . Laketa .Diskusije . новембар 2005.Mogao je uzeti samo titulu „kralj Bosne” ali ga niko ne bi priznavao.18 (registrovani član) Prof. Laketa .a.Kada ova djela procitate onda možemo razgovarati.com.Forumi nasljednika. odakle i kako se nasao ljiljan na državnim grbovima srednjovjekovnih država Srbije i Bosne.html?157[1/26/2013 7:19:44] .au) Za„dadragic”. Sve sto je ovde napisano istina je koja se može u svakom trenutku provjeriti i potkrijepiti valjanim i cvrstim istorijskim dokumentima.02 (*.to nam Vi necete odredjivati. do Memoara Prote Matije Nenadovica. Bosanski ban Tvrtko proglasiose za kralja „Srbije i Bosne” 1377 god.To ne rade fini evropski ljudi za kakve se Vi izjasnjavate.Čini mi se da to dvoje.Da li ste procitali ikada ikakvo njihovo djelo?Niste.30.Save i krunisao se duplim vijencem.Drugi. у 16. Šta ćete Vi u Evropi? Sa cime idete tamo sa sibicom i eksplozivom? http://www1.ljiljan kao heraldicki simbol(heraldika je pomoćna istorijska nauka koja proucava grbove)simbol je kraljevstva i moći. koPoB .Zato je bolje da ne unosite zlu krv na ovaj saj. Neki smatraju da je ljiljan simbol maca i rata(Alija ga nije za dzaba stavljao u BiH grb p. новембар 2005.)i moći.24.Ja sam obradjivao samo srpske porodice. Njegova baka bila je iz dinastije Nemanjica. koja kraljevsku titulu i krunu nosi od 1217 godine.47 (registrovani član) Prof.koje vlada državom i ima svoje grbove i zastave a na krunu su pretendovali svi.com. u 16.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Dobro ste primijetili da je ovaj rad namijenjen iskljucivo srpskim porodicama u Hercegovini. mart 2006.(Nije potrebno da navodim imena.Vi nemojte za to da se brinete i ne sekirajte se.niko Vama ne brani da čitate. Preko dinastije Nemanjica i Srbije uzdigao je svoj licni rang i državni ugled u tadasnjoj Evropi. Šta bi tek rekli i pricali da sam kojim slučajem obradio sve srpske porodice na prostoru bivše SFRJ.na grobu pra roditelja svoga Sv.Kruna.mrzi me da orgam po kuci jer mi celad spavaju dok ovo pišem). Mislim da ti je sada jasnije a i našim citaocima. u 21.Mogu samo da pretpostavim i nasulcujem.ali nemojte da vrijedjate ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi bez ikakvog razloga i osnova to stvarno nije u redu.serbiancafe. Zbog toga u njegovoj tituli stoji prvo„kralj Srbije”pa tek kasnije„kralj Bosne”.ne dolazite tu kada nemate ništa pametno reci. Mi ćemo nasu djecu vaspitavati kako mi hoćemo i kako znamo. u manasitu Milesevo. ja vas molim.neki javno a neki tajno. Ljliljan na grbu je kreiran po uzoru na ljiljan koji je specifičan za Bosnu „Lilium Bosniacum”.grb i zastava su spoljni vidljivi znaci države i plemstva.

zar je toliko teško shvatiti da nekog interesuju spostveni korjeni? Ako je 60% muske populacije u jednom narodu umrlo u samo jednom ratu koji nije htjelo i ako se toliko toga izdesavalo na ovim prostorima-dovoljno je uzeti u obzir samo XX vijek.2.to sigurno ne pomaze nekom iskrenom pomirenju. nazivati čitav narod „defektnim”. Kazani? ----------apokalipsa05 .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Cerovici se rasele na razne strane u Srbiju. I budimo realni. ----------Dejan8 (student) . Toliko ljudi je poginulo u ovom zadnjem besmislenom ratu.takve će Evropa ekspresno vracati odakle su dosli.1840. Poslije ubistva Smail-age Cengica 23. ----------Prof. ljudi se još i te kako iracionalno mrze.zar treba da opet vjerujemo u neko bratstvo i jedinstvo pa opet za 20ak godina neki novi Jasenovci.zar ne? I napokon. у 23.godine i pogibije još 75.Koliko je meni poznato od Cerovica vode porijeklo Zelenovici u Gacku i Nevesinju kao i Cerovine iz sela Vlahovici u Ljubinju kao njihovi rodjaci Cerovine u Ulogu kod tunela.cable. новембар 2005..com.ni grb ni zastavu a ni državu? http://www1.organizovana je turska potjera u kojoj je ubijeno 150.40 (регистровани члан) „Posteni covjece”.serbiancafe. у 20. nazalost.Srba. --------------Cerovic . у 19.44 (*.Turaka.16 (регистровани члан) Gdje se ti pronadje u cijeloj prici poturceni 'posteni covjece'? Šta te najviše zabrinulo?Je li to što si zakljucio da nemas ni istoriju. i šta znaci pripadati jednom narodu? Jedan pradjed mi je ubijen u Jasenovcu-zbog čega? Mislim da znaš odgovor. Vukovari.30.koji su gonili stoku na planinu i tu Ulogu se naselili gdje ih i danas ima da žive kao i u rasijanju. ja mislim da je to dovoljan razlog da covjek pokusa da shvati šta nam se dogadja/lo i da nadje odgovore: Zašto. Poslije smrti Smail-age Cengica neki Crnogorci iz tog kraja su se zbog straha od osvete preselili u Hercegovinu i promijenili prezime.au) Za „Cerovica”.roger) Profesore Laketa.Forumi Ne hvala. Zna li se koje prezime su Cerovici koji su prezivjeli uzeli i gdje su se naselili.43 (*. Puno hvala. Dedaga Cengic(Smail-agin sin) će kasnije pogubiti 150 Crnogoraca. децембар 2005.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. новембар 2005. у 21.Bosnu i Hercegovinu.1. Srebrenice.pa normalno je da ljudi pokusavaju da nadju neki smisao u svemu. zbog čega.9. децембар 2005. Drobnjak je razoren i popaljen a mnoge porodice koje se nijesu spasile bjekstvom pobijene su i odvedene u robstvo.Diskusije . Laketa .30. Postoje li podaci o potomcima Cerovica iz Crne Gore..

3. na zalost moju i njihovu ne mogu ništa pouzdano vise reci.Srbi pravoslavni.jer o tim porodicama nemam nikakvih podataka. Biskup.com.Jadne li istorije!Može stati na jednu stranicu sveske pisanke.vjero bez nacije . A ti si samo jedan u nizu kompleksasa bez identiteta.au) Za citaoce koji su pitali da im kažem nešto o sledećim porodicama:MISITA PUACA i PRTILO.Diskusije . U nekakvom zbjegu i velikom nevremenu neki od njih su navodno čistili „prtili” snijeg pa ih tako prozvali i nastalo novo prezime. Znate nešto konkretnije. Pjanic.31 (*. децембар 2005.Venama ti tece krv kukavice koji se iz straha poturcio.49 (registrovani član) Popovac . Vukojevic. децембар 2005.3. decembra (posna slava vijekova).roger) Prof.ja sam ih još u početku molio kao ljude da ne smetaju jer se to ne tiče njih. децембар 2005.serbiancafe.potomci onog boljeg.43 (*. у 07. Bozic.3. Munisic.shawcable..koji vjeru nije dao ni za šta na svijetu. Hvala! ---------Prof.24.bezvrijednog brata dok smo mi. http://www1.cable. Zastavu vam na brzinu nacrtale strane.on postepeno razara covjeka dok ga potpuno ne skrsi. -----------Gomiljani .Valjda će se naći neko od naših citalaca da kaže nešto i o tim porodicama. mart 2006..Tito ti dao naciju 1974.Forumi U istoriji se .bijedo. ne promjenise vjeru pravoslavnu uprkos svim zbivanjima.jedini srpski DEFEKT si ti poturceni Srbine. Laketa . Svakako treba nasaviti dalje sa radom o porijeklu srpskih porodica u Hercegovini i sire na onim prostorima gdje su se nasi ljudi selili. I samo da znaš.a 'državom'ti upravljaju strani namjesnici i u njoj ti zakon sprovodi strana policija i vojska u stranim uniformama..a sami sebi proglasili bosnjacima prije par godina. Unaprijed zahvalna IG0R . ili negdje postoje neki zapisi.Svjestan si da si ti potomak onog slabijeg.html?157[1/26/2013 7:19:44] . bio bih Vam zahvalan ukoliko biste „obradili” porijeklo porodica iz Popova Polja: Semiz..hrišćanske države u svojoj dokolici.. Ove provokatore treba u svakom slučaju izbjegavati i igorisati. u 21. у 14.A to je kompleks nize vrijednosti. Laketa. Slave krsnu slavu Svetog Klimentu 8.net) Pitanje za Profesora Znate li istoriju porodice PRTILO? Po predanju mojih djedova doselili su se nekada iz Oboda u blizini Cavtata i prezivali su se Babici.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.46 (*.ti i tebi slični.Taj kompleks se proteze kroz generacije poturica i imaš ga i ti. у 14. mocne.nigdje ni ne pominjes pa kako onda da ucis djecu o istoriji.

1. U jesen na Mitrovdan 8.PRTILO.u manastiru Mileseva.Njegova baka koju smo ranije pominjali zvala se Jelisaveta bila je kcerka srpskog kralja Dragutina (1276-1316)i na osnovu dinastickog i krvnog srodstva sa dinastijom Nemanjica.32 (регистровани члан) Za Janjica Janjica(nas)ima i u okolini Sarajeva. Georgija kao i Janjici iz okoline Mostara sto mi je rekao (davno prije rata)pokojni Mile Janjic(pjevac) sto me je i zainteresovalo da bar nešto više saznam o porijeklu ovoga prezimena. BOZIC. se prvi put pominju 1335 godine u Decanskoj hrisovulji.07 (81.com.PJANIC i KNEZIC ne mogu ništa pouzdano reci. --------Prof. Pozdrav ---------beli orao turista . Prije 20-ak godina sam sreo covijeka u Zagrebu (hrvat po nacionalnosti) koji mi je rekao da je porijekolo Janjica opet iz Dubrovnika( da su bili srbi po nacionalosti) odakle su se raseljavali( ne sjecam se iz kojih razloga) svugdje po prostoru tadasnje Jugoslavije i da u dubrovackom muzeju ima i pecat porodice Janjic sto je nešto slično nasla i moja kcerka na internetu. http://www1.on je polagao pravo na upraznjeni srpski presto poslije smrti cara Urosa I 1371.8.I onda kao i danas zapad nas nije volio jake. VUKOJEVIC. tacnije na Nisickoj visoravni i to samo u jednom selu i pouzdano se ne zna kada su se tu naselili. godine. децембар 2005.Sjecam se da mi je rekao da su se između ostalih mjesta naseljavali i u juznu Srbiju u sto sam se uvjerio za vrijeme služenja vojnog roka u Vranju gdje sam sreo dosta ljudi sa prezimenom Janjic.93. Laketa .11. Tvrtko je bio ozenjen Dorotejom kcerkom bugarskog kralja od 8.Diskusije . у 05.au) Za porodice:SEMIZ.1377.se pominju u istorijskim izvorima prvi put 1440 godine.4. у 14. децембар 2005. Umro je iznenada u pedeset drugoj godini zivota.godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Tvrtko se krunisao duplom krunom za kralja Srbije i Bosne. Interesuje me porijeklo prezimena KNEZIC (Z kao zaba) mi smo kao i Pjanici iz Srpca ali znam da ih ima i oko Mrkonjic Grada i na Kupresu mi slavimo Svetog Stevana 9.SIMPRAGA.BISKUP.godine. imao je sličnu sudbinu kao srpski car Dusan(1331-1355)koji je takođe umro mlad.1374. Ako ima još Knezica ili Pjanica(porodica moje majke) neka mi se jave. Da se malo vratimo na bosanskog bana Tvrtka I (1339-1392).BOROVIC. у 18.MISITA.12.*) PJANICA ima u okolini Banje Luke opstina Srbac a bogami sada ih najviše ima u Australiji jedno 20-ak. oni nas najviše vole kada smo slabi i nejaki pa nam uvode red.7.PUACA.Slave Sv.38 (*. Ja samo znam imena svog pradjede i svoga cukundede i to da su i oni živili u ovom selu.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] . децембар 2005.Forumi ---------prica .

ja pokusavam da nađemvezu između Hecegovackih i Uzickih Sojica pa ako neko nešto zna. oktobar 2009.bitsyu.15. http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 16. javljajte.Forumi ----------hvala! koPoB 11. у 03. децембар 2005. Dakle po ovome proizlazi da oni iz Popova polja ne moraju biti isto pleme kao i oni iz Vrgorca. Sto Vi o tome mislite? Lijepi pozdrav! ---------Bracafaca . odnosno iz Fojnice ili iz Citluka.11.Prvi put se spominju oko 1820 godine. Od raznih osoba koje su imale ime Drago/ Dragic ili slično nastaje potpuno nezavisno prezime. децембар 2005.19 (registrovani član) Prof.Kako je to opce slavensko ime naravno da je i prezime rašireno. Pravi i jedini tocan i pouzdan odgovor o porijeklu prezimena dat će maticne knjige zupe iz koje su preci potekli.serbiancafe.U knjigama o Pozegi piše da su Sojici dosli iz Osata(preko puta Drine) kao i mnoge porodice iz Uzickog kraja. itd.41 (*. Savjetujem.Ja sam iz Beograda a familija je iz okoline Uzicke Pozege. Znam da mojih prezimenjaka ima dosta u Gackom(sudeci po tel.hr) Prof.30. septembar 2006.net) Pozdrav svima!Interesuje me poreklo prezimena Sojic. у 23. SOJIC.t-com. у 15. Laketa . u 21. imeniku RS). E sad. U knjizi J. децембар 2005.56 (*.au) Za gospodina Sojica.Diskusije . Laketa Evo sto o porijeklu prezimena Dragicevic ali i drugih misli jedan sveucilisni profesor: 0 Porijeklo svake obitelji je specificno.Dedijera Sojici se spominju u selima Plocnik i Kruscica ako sam dobro upamtio.05 dadragic . naime moglo je na raznim mjestima nastati nezavisno jedno od drugog.com.57 (*. Kao sto svi Ivanovici od Rusije do Jadrananisu istog porijekla već je prezime opceniti patronimik tako ni svi dragicevici ne mogu imati jednog zajednickog pretka. da se najprije krene od tih podataka i samo onda istrazuje unatrag i ta istrazivanja daju pouzdane i uvijek tocne rezultate. su stara srpska porodica iz Hercegovine iz sela Plocnik i Kruscica iz Borca.html?157[1/26/2013 7:19:44] .15. Sada ono najvaznije. Pozdrav svima i unapred hvala! ----------koPoB .

. у 20. naravno svaka stvar pa i ova ima svoj početak i kraj. slobodno nasavite dalje.Principi starinom vode porijeklo iz plemena JOVICEVICA koji su dosli iz krsevitog Grahova u Crnoj Gori.Njegovi. ---------salarmantan (student) ..krstici. Laketa .. Pošto je ban imao brze noge.Mrnjavini potomci bili su Vukasin kasnije kralj i savladar maloljetnog srpskog cara Urosa I (1355-1371) Ugljesa i u narodnoj pjesmi samo poznat Gojko Mrnjavcevic. Vjerovatno su i tvoji predci krenuli iz Borca u Hercegovini preko Glasinca Sokoca Osta stigli u Srbiju. јануар 2006. у 19.3.serbiancafe..Prvo su dosli s onu stranu planine Dinare u selu Polaci. U cast cara Mrnjava je pripremio sjajnu gozbu.Poslije zavrsetka II srpskog ustanka knez Milos Obrenovic je naselio veliki dio Srba iz Hercegovine u Zapadnu Srbiju pa se stanovnici toga dijela Srbije i danas popularno nazivaju ERE.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Proslavio se u bitci na Zasavici 1813 godine.tu u Livnu upoznao ga je srpski car Dusan (1331-1355) oko 1350 godine kada je progonio bosanskog bana Stjepana II Kotromanica zbog osvajanja u Humu posto je Dusan bio zauzet osvajanjima u Grckoj.greška:). u 21.Odatle su presli u selo Obljaj u Grahovu.gdje su mu dubrovcani pripremili sjajan docek da se dodvore srpskom kralju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Sa sobom je poveo Mrnjavu kao sposobnog covjeka jer su mu takvi ljudi bilo potrebni na jugu u Grckoj u novo osvojenim oblatima.na obroncima Grahova polja.Diskusije .vode porijeklo od kmetske porodice koja je zivjela u jednom od najzabacenijih dijelova Bosne i Hercegovine.poslije je bio buljubasa na Drini.borio se u ceti Stojana Cupica „zmaja od Nocaja”. mart 2006.Iz Livna Dusan je krenuo za Dubrovnik preko Blagaja (kod Mostara)i Trebinja stigao je u Dubrovnik.na.au) Koliko vidim ova tema o porodicnom porijeklu.com. Dusan je zaustavio progonjenje na granici carstva i prenocio je kod Mrnjave u Livnu. gdje se junacki borio sa svojim golim sinovima „golacima” i u toj bitci je i poginuo 1813 godine.36 (*.Neki clanovi porodice Princip http://www1. MRNJAVCEVIC. PRINCIP.znaci o Krsticima. Vukasinovi sinovi bili su Andrija i Marko Kraljevic najevci srpski junak iz narodnih epskih pjesama koji je kao turski vazal poginuo 1395 godine u bitci na Rovinama protiv vlaskog kralja Mircea..Forumi Trazis vezu imeđu hercegovackih i uzickuh Sojica. Dusan je volio gozbe da priredjuje i da se priredjuju u njegovu cast.8.co.su dobili prezime po rodonacelniku MRNJAVI koji je bio zapovjedik tvrdjave u Livnu. јануар 2006.. Naselili su se na imanju bega Sijercica..51 (registrovani član) Prof.24. U Prvom i Drugom srpskom ustanku (1804-18150)ucestvovao je veliki broj Srba iz Hercegovine pod komadom Zeke Buljubase-Jovana Gligorijevica (1785-1813)iz sela Slivalja u Hercegovini.seobama i etnickim promjenama polako se privodi svome kraju.36 (регистровани члан) .sr IG0R . Ja ću za sam kraj napisati nešto još o dvije srpske legendarne porodice MRNJAVCEVIC i PRINCIP a Vi dragi citaoci ako imate još sto interesantno Vi pišite.. Ja ću pokusati dati odgovor na tvoje pitanje. www...

59 (регистровани члан) Mučibabići http://www1.Rozaju. у 19.Forumi stupili su u pogranicnu sluzbu da cuvaju granicu.dk) Odgovor za cerovica Poznavao sam Veljka Cerovica .za koga su tvrdili da je potomak tog Cerovica koji je ubio smail agu cengica. Zbog toga ga mlecani prozvase principe-princ i tako oni dobise svoje prezime Princip.bio je visok snažan i naprasit covjek tipican dinarski tip. sav u srmi u srebru i zlatu. Jedan starjesina njihove porodicne zadruge zvao se Todor.com .a ne znam kako smo se zvali prije.28 (*. јануар 2006.Diskusije . јануар 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.au) Za Halilovica.yu/ilustro/2241/3.6.Čuo sam pricu da smo dosli sa Mucibaba planine li brda .co. Molio bih profesora da mi nešto kaže o Mucibabicima. gdje žive ? Ja ću pokusati dati neke osnovne vrlo oskudne podatke sto imam : Halilovic.Sa dolaskom u Hercegovinu smo dobili to prezime .net. у 15. јануар 2006.selo Javor kod Niksica.neka mi odgovori.Bili su veoma vjesti u postavljana zasjeda zvane ceke te ih prozvase CEKE i to im postade pododicno prezime koje su nosili sve do početka XX vijeka.Ako neko ima taj podatak .12. у 13. Pozdrav -----------BIVOM .politika. Laketa .12 (*.Ovo je link koji će ti pomoći da nadjes nešto o tim Cerovicima http://www. --------sadobreza@hotmail.Novom Pazaru i rasijanju.html?157[1/26/2013 7:19:44] .11.ba) Dali iko zna porijeklo prezimena halilović ------------Prof.1914.serbiancafe.11.starinim poticu iz Kuca (CG)ima ih u Pljevljima.„Milos ubi car Murata a Gavrilo Ferdinanta” kaže stih iz narodne epske pjesme. Najpoznatiji clan ove srpske porodice bio je djak GAVRILO PRINCIP koji je na srpski nacionalni praznik Vidov dan 28.com. у 20.42 (*.trebali ste reci osnovne podatke o svojoj porodici. u Sarajevu ubio zakletog neprijatelja Srba Austrougarskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju (greškom). -------muci . naoruzan. nosio se veoma lijepo.htm .Samo je mladom djaku Gavrilu Principu poslo za rukom da ponovi podvig mitskog pretka Milosa Obilica. јануар 2006.sto već nije napisao. Ulcinju.tiscali.13. kada su promijenili prezime u PRINCIP.

i ti se dijelovi nijesu više nikada sastali.Trusina. a Zijemlja su došli iz Ljeskovog Duba. gdje je postojala velika zadruga Mučibabića.u zapadnu Hercegovinu. i svi se razbjegnu na razne strane.com.Kravici(Trtine) . Nekada su živjeli u Ravnima(Gacko).ca) Na Kosovu iznad Gnjilana ima planina Mucibaba.Biogradu. u 21. Vele da su se razdjelili i pobjegli na oba vrata. јануар 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa .Diskusije .Fojnici(Gacko) . 0 koPoB 11.19 (registrovani član) Prof. U Gacku su to Mirici i poturcenjaci Prgude..serbiancafe. Još nije zabiljezeno da je npr.to kažu i za Vlahovice. septembar 2006.i isli da kupuju vino za slavu Sv Arhangela Mihaila.to već nije sigurno:))) Sretna Nova Godina. Neki su bliski(recimo Kravici-Mucibabici s Trtina i Mucibabici iz Fojnice koji su od dva brata Mica i Anta-dodju četvrti rodjaci).).Fojnica i Zijemlja(Nevesinje).Nekad su se skupljali u Batkovicima kod Perina.au) Dosta toga je receno o porodici Mucibabic.14.. Zanimljivo je da se svi rodjakaju. zatim u Ljeskov Dub i Fojnic.da li su dobili prezime po planini Mucibaba.sympatico. a odatle Ravni. Sve familije (osim Prguda naravno) .i ne uzimaju među sobom. Sad .slave sv Arhangela Mihaila. Neki istraživači smatraju da su od Rakočevića iz crne Gore..Biograd.30. Inače Mucibabici su brojno bratstvo u Hercegovini.Mucibabici su prije dolaska u Gacko zivjeli u dolini rijeke Morace.a neki dosta daleko.. у 11.(Nevesinje). Ali nasi kažu da su Rakocevici od Raka Mucibabica. Svi se rodjakaju. Mučibabići vode porijeklo od Mučibabića iz Skopske Crne Gore.06 koPoB . Slave Aranđelovdan. Mucibabici žive još u nevesinjskim selima http://www1.. oktobar 2009. у 18. Jednom im dare muslimani.Djeric ozenio djevojku Jaredic. Polovina Kravica i danas se u dokumentima vode kao Mucibabici.14.ili Mucibabic Perinusu itd.ili po ugnjetavanju baba.Snijeznici. odakle su najprije došli u Šumu trebinjsku. Za Rakocevice kažu da smo ista familija. јануар 2006.evo i ja koristim priliku da kažem nešto sto do sada nije receno o ovoj familiji. R.Perini(Batkovici).Jaredici(Bratac). I ima jedna zanimljivost.Milićević -------Mucibabic .” Iz Ravni su odselili u Lijeskov Db i Fojnicu. Ima ih vise porodica koje su starinom Mucibabici.I naravno Mucibabici kojih ima na Ljeskovu Dubu. U NevesinjuDjerici(Sipacno.02 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Bili su starosjedioci. O njima je zapisano i ovo: „Na kući su imali dvoja vrata.i to je sigurno.46 (*.Forumi Ljeskov dub. u 16.

18.pomorila je mnoge stanovnike Bijeljine među njima i Mucibabice. VASILJEVIC. u 21.au) u Sarajevsko polje i isli su dolinom rijeke Bosne. Većinom su prihvatili prezime Mucibabic samo su Trivko i Spasoje u Amarici zadrzali prezime Laketa. pO Predanju znam da su došli iz Hercegovine.xnet.Nikolini sinovi Trivko i Spasoje otisli su na rad u Ameriku i tamo su ostali u Americi. -----------BIVOM .Ja kada sam isao u skolu u Kifino Selo.Forumi Zijemlja.ozenili ga i podigli kucu u Rijeci blizi njihove stare porodicne kuce. у 17.hr) Poštovani prof.17.54 (registrovani član) va_ne . Zbilja ne znam šta je danas ovom kompjuteru.Ovi Mucibabici iz Pluzina blizak su rod sa porodicom Laketa iz Pluzina.pisao je knjizevna djela sa tematikom iz zavicaja.Jovo i njegov sin Bosko i unuci Nikola i Vidak nosili su prezime Laketa dugo vremena. Kcerka nasga dalekog predka Ilije Lakete bila je udata za nekoga Mucibabica iz Bijeljine.Ovaj pomor samo je prezivio mali djecak Jovo Mucibabic.Drugi su isli na istok u Podrinje i dalje u Srbiju.su veoma stara porodica sa prostora Hercegovine u istorijskim izvorima se prvi put pominje neki Marko Vasiljevic poslanik srpske kraljice Jelene. Jovana. mart 2006.Diskusije .Konacno znam ja a znate i Vi dragi citaoci kako je to nastalo i kako je do toga doslo.Jednom kada je harala i morila kuga.gdje je opisao mnoge interesantne likove svojih drugova i komsija prateci to kroz burna vremena i dogadjaje.24.Laketa . јануар 2006. saznao dosta o svojoj porodici i vratio joj staro prezime Mucibabic.donosio bi sarena amerikanska pisma koja su tada na mene djelovala pomalo zbunjujuce:adresa primaoca Jovo Mucibabic a adresa posiljaoca Trivko Laketa.zatim se pominje i Vasilije Vasiljevic diplomata srpskog kalja Milutina. ----------Prof.vratio se u rodni kraj. Rajko i Dusan ostali da žive u Pluzinama.serbiancafe. Laketa! Sa zanimanjem sam pročitao ovaj sait i s obzirom da se prezivam VASILJEVIĆ vrlo me zanima njegovo porjeklo. Ja sam iz obitelji koja je već oko 350 i više godina nastanjena u selu PEDALJ kod DVORA NA UNI.dva rođena brata a dva razlicita prezimena.koga su prhvatili ujaci Lakete doveli ga na Pluzine i odhranili ga u svojoj prodici i na kraju kada je doslo vrijeme za zenidbu.40 (*.16. у 06. јануар 2006.13 (*.Poslije turskih osvajanja selili su se na zapad.Izvinite molim Vas. Starinom su Krivokapići porijeklom iz Trešnjeva http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. IG0R .20 (регистровани члан) U Miljevcu i Čitluku(Nevesinje).slave slavu Sv.njihova braca Jovo. у 20.Boskov sin Vidak radio je jedno vrijeme u Podgorici i Americi.Bijeljina i Donje Pluzine (Rijeka).html?157[1/26/2013 7:19:44] . јануар 2006.com.Najpoznatiji clan porodice Mucibabic iz Pluzina je knjizevnik Milan Mucibabic koji je živio i radio u Sarajevu. ali volio bih nešto detaljnije znati o tome.

.to je najveci Srbin .quickclic..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.grupa autora.CITAJ >>> Lunjevica u srpskim ustancima.Ako neko od citalaca posjeduje navedene knjige mogao bi nam ovdje na stranicama SC poslati originalni http://www1.ac.JEDNA CINJENICA ZA UstašE>>>>>>>> covek nije posetio rodbinu i prijatelje u Hrvatskoj jer je godinama cekao da ga matica (SRBIJA) pozove za prijem (BGD) a u Beograd je dosao sa Srpskom zastavom u rukama u vozu.. Laketa .. 3 Vojvode svi od Milicevica u Hercegovackim bunama i srpsko-turskim ratovima. -----------srb..).Sigurni smo da su se naselili tamo samo ne znamo odkuda.zove se BRATSTVO MILICEVICI izdaje se u Podgorici. јануар 2006. nekadasnje istocne Hercegovine koja je obuhvatala i danasnju severnu C. AKO JE NEKI UstašA.Forumi Crnoj Gori.ili zna „nešto” ------>>>>>>> čitaj malo vise istoriju... . Od Žerajića je Bogdan Žerajić koji je pokušao atentat na Austro-Ugarskog generala Varešanina u Sarajevu.html?157[1/26/2013 7:19:44] ..TOLIKO O TOME DA TESLA NIJE SRBIN.yu) a što se Tesle tiče . ILITI MUDZA PAMETNIJI.com..au) Za „memiku” o porodicama Buha i Skoko nemam šta vise reci od onoga sto je napisano u gornjem tekstu na početku. O postanku porodice Buha ima jena legenda.. Jedan od prvih predstavnika nacionalrevolucionara bosanskohercegovačke omladine. јануар 2006. Slave Lazarevdan.Goru (Niksic Berane. у 08. i u knjizi BUHE..krsna slava namje SVETI ILIJA.znaci ne znate za Srpstvo. у 13.UNAPRED HVALA.yu) Prezime Milicevic potice iz Stare Hecegovine tj.Pošto ja nisam u mogućnosti da dam tekst iz bilo koje knjige ja ću dati tekst koji sam ja zapamtio koji se pricao veoma davno dok sam ja isao u osnovnu skolu.. јануар 2006.net) Molim Vas dali je neko čuo za prezime MRMAK.18 (*. u Čitluk se naselio Vučić Žerajić iz Miljevaca i hajdukovao. у 08.36 (*.. ----------Milicevic member NISH .24 (*. U Miljevac su doselili odmah iza kuge.onoliki junaci iz narodnih pesama (nisu bez razloga napisane.19. 55..21.pa je sa suzama u ocima drzao govor ljudima . у 18.srećan sto ga se matica setila..Diskusije .koja zabiljezena u dvije knjige kod Luke Bjelokosica u listu „Bosanska vila” Sarajevo 1888 str.Beograd 1990 godine.ali onu realnu ----------Prof.MIN ----------Milicevic Member NISH .A NAS NIGDE !!! .ne znate za NAS .pa makar i posle mnogo godina. MISMO IZ SLAVONIJE I NIKADA NISMO CULI ZA BILO KOGA mrmka ADA NIJE IZ SELA gorice zapadna slavonija.serbiancafe.već zato što smo Turke sekli) . Nadam se da je ovaj moj tekst identican po ideji sa ova dva iz knjiga. јануар 2006..20.ac. postoji i knjiga o Milicevicima .20.59 (*.

Sv.Te veceri kada su imali gosta.Sava carnu stapom po zemlji i tu se ukaza maleni izvor vode iz koga djeca alapljivo malenim rucicama grabise vodu da sto prije utole zedj. U neko doba djeca se uznemirise i pocese traziti od majke da im da jedu pogacu koja se pekla pod sacem na ognjistu.Putujuci preko Morina djeca zavapise:„Cica mi smo zedni”.serbiancafe. preko suve i bezvodne visoravni Morine.Sv.(Na razmaku od sat hoda i danas na Morinama postoje tri omanja izvora vode koji su dovoljni da putnik namjernik utoli zedj p. U neko doba noćiizidje neka žena i kada vidje djecu uz plot upita:„Za ime miloga Boga.izujeda ženu i ona pade mrva na licu mjesta.koje su u svako doba godine teske preci i za jače putnike od naše nejaci.).čitavo selo je potopila voda.Na kraju price Sv.Sava je ostavio djecu u Domtkam a on je nastavi put da ide dalje po narodu i zemlji Srbiji.Sava. BUHE (BUVE)vode porijeklo od Bjelokosica koje je Sv.Forumi tekst.Sava je bio u razgovoru sa ljudima a umorna djeca zaspase uz jedan plot.a.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.samo njene gargasi plivaju po povrsini jezerske vode.Sava ponovo dodje u goste.Sava isao po zemlji Srbiji.Čim je ovaj prizor ugledala žena. Svi su vecerali u slast i djeca odose na spavanje a gost i žena nastavise razgovor.Žena je radila kod nekog covjeka u selu u kuhinji i predvece kada bi posla kuci u sakama bi ponijela komad tijesta da djeci spremi neku oskudnu veceru ili da im u tijesto stavi nastrugane hrastove kore.kako kaže narodno predanje doveo iz sela Jezera u Borcu u selo Domrke (Gacko) i tu ih je naselio za vrijeme vladavine srpskog kralja Stefana Prvovjencanog (1196-1227)godine. Nekoliko godina kasnije kada im Sv. Od crne muke i bruke žena nije imala hrabrosti da podigne sac i da tako pokaze svu bijedu i siromastvo pogitovo sada pred gostom kuce.Dvojica djecaka uz pomoć seljana napravila su kolibu u Domrkama. Sv. Sv.nego se spremi uzmi sve svoje i djecije stvari pa ćemo u jutro rano poći dalje da trazimo bolje mjesto za zivot” Rano ujutru krenu omanja kolona putnika uz brdo sa Savinim savjetom da se niko ne okrece da gleda po selu. Jednom prilikom kada je Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] . koprive i da im tako na ognjistu pod sacem ispece ljeb koji bi gladna djeca u slast pojela.primjedba autora).Pred sami mrak na samom kraju sela nepoznatog gosta primise u jednoj maloj sjeromaskoj kucici u kojoj je zivjela jedna udovica sa dvoje male djece. Pred vece Sv.Sava i djeca nastavise put dalje u pravcu istoka.odnekuda iznenada doleti roj divljih cela.Pošto tu ne bijase vode Sv.Kada je dosla kuci nabrala je jestivih trava i to pomijesala sa hrastovom korom i vodim i to je stavila na ognjiste pod sac da se pece.starca Save i nejake djecice.Kada se žena okrenula imala je šta vidjeti. dodje u selo Jezero.ova sirota žena nije mogla donijeti komad tijesta jer je gazdarica kod koje je sluzila naredila da opere ruke i da onda ide kuci.Sava rece ženi:„Tebi nema zivota u ovome selu sa ovako negostoljubivim ljudima.jer se toga trenutka sjetila da je zamoravila gargasi u selu.Diskusije .Sava usta blagoslovi ognjiste i stapom prekrsti sac i rece ženi da vadi pogacu te da gladna djeca jedu.Sava i djeca sahranise ženu pod jednom bikvom koja posluzi kao nadgrobni spomenik.Žena uze masu podize sac pod kojim se ukaza zlatno-zuta pogaca.Sava i djeca stigose u selo Domrke u kome je bila svadba gdje oni vecerase sa ostalim svadbarima.cija su ovo ovdje djeca sitna kao buve”? Od tada njihove potomke prozvase BUVE i tako je nastalo prezime BUVA (BUHA) prema narodnom predanju.(Naro to mjesto i dan danas zove Bjelavina bukva.Poslije izvjesnog vremena kada su izasli na brdo iznad sela žena se okrenu.te ih http://www1. Sv.Bas tada je pristigao i gost i poceli su pricu o svemu i svačemu. tu ga zatekne noc te u selu potrazi prenociste.Prosao je čitavo selo niko mu ne dade da prenoci da ga primi na konak i pocinak.

Ima i prica da smo sa Kosova.00 (*. Prva porodica naseljena u Preocu je bila Djukici. a prva u tim krajevima bila je Strpci. Milicic .46 (регистровани члан) Postovani prof.nasi preci su Predaci krcili. Laketa . Poznato je da je taj kraj naseljen 100 % Srbima (i po zvanicnim popisima i koliko je meni poznato)..au) Za „Vujovica” Kifino selo„ i ”srb„ Vujovicu o tvojoj porodici ne mogu ništa vise reci nego sto je receno. u potrazi za porijeklom mog prezimena Trtic. Sv. у 06. Prica je i da smo starinom se prezivali Jagodic. pa smo bili kod Visegrada a onda promijenili prezime u Trtic i dosli u ove krajeve. Porijeklom sam iz sela Preodac ispod Sator planine (izvor rijeke Unac.Diskusije .2005. Ajder.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. mart 2006.Hercegovacka prezimena.Dimitrija. oktobar 2009.21 (registrovani član) IG0R . јануар 2006.Sava udari stapom u zemlju i tu potece potok i rece im:„Ovdje gradite kucu. Jedna je da smo iz Popova polja. pritoka Une) na tromedji Drvara.Forumi upita. Glamoca i Grahova.html?157[1/26/2013 7:19:44] .30. --------marko1975 (inzenjer) .samo pate i oni i stoka sto nemaju vode.Porodica BUHA dala je nekoliko značajnih ljudi kao sto su vojvode Aleksa i Vaso Buha iz ustanka Nevesinjska puska(1875-1878) i bombasa Boska Buhu ciji je otac rođen u Domrkama i bio je Solunski dobrovoljac te je dobio dobrovaljacku zemlju u Virovitici a ostalo znate. 0 Ako želi nešto više da saznaš o prodici Vujovic uzmi knjige:Nikola Vujovic. septembar 2006. Laketa.sto navodi da su familije možda porijeklom i od Durmitora) . ali moji kumovi i prijatelji hercegovci ne znaju za prezime Trtic niti su čuli. јануар 2006. Čuo sam da ima Trtica muslimana oko Zenice.Rodoslov porodice Vujovic i Risto Milicevic.00 (registrovani član) Prof.24. Jedna porodica je odselila u Han Kola na Manjacu kod Banje Luke.Bgd. Ilijasevic. koPoB 11.serbiancafe.a naspram nje na ovoj glavici gradite crkvu”! Na njegov prijedlog i uz pomoć srpskog ktalja Stefana Prvovencanog (1196-1227) BUHE u Domrkama sazidase i podigose crkvu Sv. koja postoji i dan danasi u selu Domrke (Gacko). Moja porodicna krsna slava je sv. Tica. ako mozete. Srdacan pozdrav prof. Nikola. Simidzija. Postoji vise prica o nasem porijeklu. Tu smo se selili u Dalmaciju (oko Knina) i vracali se. Salic. Inače na mom selu su još prezimena: Djukic. u 16. Molim ako nešto znate o ovome.22. Laketa molim da mi pomognete. u 21. u 22. Poznato mi je da smo doselili u te krajeve oko početka ili polovine 18 vijeka i ti krajevi su bili potpuno pusti (sto je i sada skoro slučaj nakon agresije HV i protjerivanja Srba sa tog podrucja). у 18. druga da smo od Gacka. po izvorima ljetopisa popa Radjevica ili tako nešto a rad se zvao Unac i pisan je između 2 svjetska rata.06 koPoB . mada su bili ostaci nekadasnjih naselja koja su davno prije unistena (zapravo rjec je o utvdjenju koje narod zove Kula Momcilova po vojvodi Momcilu i njegovom krilatom atu Jabucilu .com. Unaprijed zahvaljujem ------------- http://www1..24. ili da me bar uputite u mom traganju. Polic. Stanisic. Benic.kako im je u novom naselju? On mu nevoljno priznase da im je dobro.

24. Ovaj moj posao je jako tezak nekada treba preturiti stotine stranica da bi se doslo do nekog osnovnog i oskudnog istorijskog podatka.html?157[1/26/2013 7:19:44] . -------------VS . Svi slavimo Sv. јануар 2006. Naravno zahvalan bi bio svima koji imaju neku informaciju.com.24.31 (*. Nas predak nije hteo da kaže kako se prezivao.za Vucjak ne mogu ništa reci.serbiancafe. To nije telefonski imenik gdje su prezimena slozena po azbucnom redu pa izvolte osnovne podatke.*) Što se tiče porodice Soldo.Forumi vijetin . za nju nemam nikakvih podataka.backbone. јануар 2006. у 18. јануар 2006. Negde sam procitao da u Bileckim Rudinama postoje familije koje slave Sv. у 02.najverovatnije zbog krvne osvete ili su ga progonili turci. a sada mi treba puno vremena. Krace vreme se zadrzao negde oko Nove Varosi i onda se naselio na Zlatiboru. Moki za tebe imam polovican odgovor. Milovici.”moki 86„. Laketa . у 08.Luku. Nas predak se doselio iz Bilece negde krajem sedamnaestog i početkom osamnaestog veka.Ja odgovaram na ona pitanja i za one porodice za koje imam bilo kakav odgovor. pa bih vas Profesore zamolio da mi kazete u kom pravcu bi moje traganje za korenima trebao da nastavim. Dali je pisano o prezimenu Mihajlović slave Sv.trbalo bi naći i pogledat ljetopis popa Radjevica i tamo bi se naslo vise podataka.bilo ih je u Prebilovcim kod Capljine i u rasijanju. Velanci. BULUT poticu iz Korjenica kod Trebinja. Petronijevici. ---------------Golovo (Zemljoradnik) .Nešto više podataka recu kasnije o porodici MIhajlović.ch) Postovani prof. Molim citaoce da imaju strpljenja valjda će se neko naći ko ima podatke o trazenim porodicama.Luku.208.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Zaomi je Marko za tebe i za tvoju porodicu TRTIC.24. Laketa i svi drugi koji vise znate o prezimenima. Pošto nisam pratio od početka.31 (регистровани члан) Postovani Profesore ja sam jedan od mnogih kome je poreklo iz Hercegovine. јануар 2006.40 (*.25. pa da bi zastitio svoje potomke.30 (82.”cvijetin„i”majkin„ Ništa mi nema teze nego kada vidim ljude da su jako zainteresovani za svoje korjene. Dedici. Ja sam iz selo Miladici opstina Lopare (prije srez Tuzla) Srpska Republika.au) Za ”marko 1975„. Puno hvala. poreklo im je iz Kuca u Crnoj Gori od Dragica.obrate se meni za pomoć a ja im ne mogu pomoći vjerujte mi to mi je najteze. Ima nas po celoj zemaljskoj kugli. Od Acima je nastalo nekoliko familija: Acimovici.Diskusije . -------------Prof. Nas predak se zvao Acim i danas mi nosimo prezime Acimovic. у 22.Nikolu 19 Dezembar. Prvo su http://www1.

To je sve sto znam.07 (регистровани члан) За Банђуре кажу да су у село Убоску код Љубиња дошли из Чавша у Попову у 18. Od ljetopisa popa Radjevica citao sam samo drugi dio koji se odnosi na familije Donjeg Unca.22 (194. mart 2006. Ima ih u Pijescima i Malom Polju. nemojte zaliti sto nemate podatke o mojoj familiji. јануар 2006.. Marko IG0R . Interesuje me da li znate gdje bih mogao pronaći ovu knjigu i da li znate šta o tim tekstovima u Politici.25. јануар 2006.Forumi se naselili u Goricu kod Trebinja. doselili su se na imanje Sjerana i uzeli njihovo prezime. Što se tiče porodice Kuzman oni poticu od spahijske porodice Miloradovica.. a jedni su ostali u Dabarskom polju. Moj otac i njegova generacija nisu bas bili zainteresovani da to prikupe i sacuvaju a kao neki su intekletualci. Jedan od tih Dragica je otisao u soldate i kasnije se naselio u Dabarsko polje (verovatno u selo Zasada). то је старо племе на подручју данашњег Грахова и Кривошија то је област Старе Херцеговине према Боки.*) Za profesora Laketu Ono sto znam je da Sjerani poticu iz Žitomislića. Nesreca je da su kod mene stari koji su znali dosta toga pomrli a da nisam uspio to zabiljeziti. Pozdrav. веку. Izvorni Sjerani slave Svetog Jovana. јануар 2006. У Попову су се презивали Мијатовић (а туда дошли из села Грмљана)..Diskusije . -----------marko1975 (inzenjer) . у 07.00 (registrovani član) IG0R . у 03. Odatle su se Solde dalje raselile po Hercegovini (Sehovina. barem mislim da je tako.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. ali nisam pronasao onaj dio koji se odnosi na familije Gornjeg Unca. a sada nemam od koga da čujem i prikupim podatke.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.11 (регистровани члан) Dragi profesore. ------------sjeran . Sjerani koji slave Ignjatdan su poreklom Kovačevići i oni su doseljenici iz Pive. Што се тиче Аћимовића из Нове Вароши који слави Лучиндан. ali u selu Suzina. Samo se sjecam pokoje price od djedova i probam sada neke stvari da rekonstruisem. Прочитај моју поруку на овој теми од http://www1. u 22. pa zato istrazivanja i postoje. Miljevac).24.247.. у 04. Ковачевићи који су се доселили у Зијемља нису пореклом из Пиве већ из Гацког (село Срђевићи). даље порекло им је од Риђана. Takođe mi je otac pricao da je tokom 70tih 80-tih postojao neki feljton u Politici koji je obradjivao ove teme.26.25. i slave Svetog Jovana.

у 07.слава: Свети Никола . Брате Вукобрате. од турског екмеџија. као српска породица у Славонској војној граници 1651. сви комплименти професору Лакети.11 (*.24. oktobar 2009. која ти је крсна слава и дај оријентационо одакле су твоји. рецимо можда околина Книна можда? Екмечићи су Пребиловчани. u 16. они су пак пореклом из уже Србије. Ђакова. Неки предак се доселио у Мостар и постао пекар отуд и презиме. Прво. Сиска и Велике Горице. у Горјанима код Ђакова 1750.Diskusije . mart 2006.07 koPoB . забележено је презиме у Сарајеву 1807. нека му Господ подари здравља и среће. Ко зна историју знаће да ти Срби нису прошли најбоље. septembar 2006. ” koPoB 11. Црногорац и Витковић) то је било пре Другог светског рата. јануар 2006.26.21 (registrovani član) Гатачка-површ . Јагодић се такође презивао један српски мајстор из Глине 1806. Екмечића има и муслимана у Србињу.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 0 браћо херцеговци. старинци у селу Дубока у Ресави.30. Ево шта мене интересује: . После се за време једне од многобројних епидемија куга вратио у Пребиловце.Forumi IG0R . у Осијеку 1736.06 (registrovani član) IG0R . u 21.40 (регистровани члан) У Љубушком је живела породица Мрмак.47 (registrovani član) Наћићеш одговор на своје питање.26.serbiancafe. изузетно је занимљива.презиме: Грковић . старије презиме им је Драгићевић. u 22. Наравно. Тртићи муслимани су беговска породица из села Дуге у Рами (западна Херцеговина) IG0R . постоји породица Јагодић који тврди да је стариначка у Малој Иванчи (код Сопота). Бузета. u 22. свака част на теми. За Вучијака. једна од четири православних (остале три су Ћук.cavtel. Валпова.село: Врба (Хан Врба). Чазме. у селима Преодац и Тичево у Унцу који су пореклом ”са Дрине„ (то су ваљда твоји?). у 12. породица Јагодић (ипак није тако често презиме) су забележени као очинство у Великом Селу код Београда 1528.net) Помоз Бог. нешто као Ковачевић. код которских ускока 1731.html?157[1/26/2013 7:19:44] . твоји су највероватније из (Старе) Херцеговине мада није искључено ни брђанско порекло јер је једна група Никшића забележена у Морачи (од чега је касније настала племе Ровчана) и трећа код равнице Зете. која је то слава и одакле су. у селу Зарошци у Соколској нахији. јануар 2006. дошли су у Фочу када су Срби терали Турке из својих градова. Иначе је презиме забележено више пута код Славонске Пожеге. дакле презиме је по занимању. septembar 2005. из Чапљине и Мостара или околине Славонске Пожеге? Тртићу можда ово може бити од помоћи. Гацко http://www1. Самобора.21.

27. ----------? . ranije: Bulatović. koji su to izvori i kako mogu doći do njih. Hercegovina=Srpska Sparta.16 (регистровани члан) U Bodežištima (Gacko) i Zalužju(Nevesinje. у 06. oni najduže i upornije cuvaju svoju tradiciju. U Zalužje je došao Grković od Čpkovića s Udrežnja. Grkovići žive i u Vrbi kod Gacka. Odselili se u Trsteno kod Dubrovnika. јануар 2006. у 13.02 (*.serbiancafe. у 08.26.24 (регистровани члан) Hvala Igore.net) BIVOM http://www1. Da li se zna ista o toj familiji. Poslije nisam čuo ništa o tim Trticima. а да смо старином од Дробњака.27. ogranak Filipovića . posto vidim da citiras neke izvore.mnsi. kad su primili islam. Ako slavite Đurđevdan moguće da ste porijeklom od Drobnjaka. Ако би ико био толико добар да напише пар речи. у 09. био бих му захвалан.27. kako se to desilo itd. Takođe. Ima ih u Mostaćima i Zasad kod Trebinja. Sjenice (Kuči). ------------BIVOM . svaka cast braci Hercegovcima.Diskusije . Moji kumovi i prijatelji Vukovici i Draskovici o tome svojim djelima svjedoce. Molim te da mi kažeš bar trag dalji.cavtel. Piva i Stari Vlah (Višegrad).net) Balandžić.Pobjegli iz ovog sela u ono vrijeme kad su imanja manastira Papraća popaljena. јануар 2006. pogledam šta kaže za trtice i nadje ih osim ovih mojih za koje znam i kao muslimane u hercegovini.Slijepčevića ---------Гатачка-површ . ----------marko1975 (inzenjer) . ti si mi prvi dao bar neke upute. Ercegova Strana (Plužine). Iz ovog je sela porijeklom i Ruđer Bošković čiji je otac Nikola također otišao u Dubrovnik. Orah (matično). zapravo vrlo vjerojatno. Prema porodičnom predanju u Vrbu su došli iz Ljubomira.Rast).14 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Grkovići su živjeli i u Orahovom dolu (Popovo). a daljnjom su starinom iz Grkavaca kod Trebinja. јануар 2006. nisam nikad čuo za Trtice muslimane do prije par godina kad su bili neki izbori pa je bila baza sa popisom 91. јануар 2006. U Bodežišta došli iz Pržina.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Slave Đurđevdan. a i ostali koje poznajem. Хвала и свако добро.Forumi Оно што ја знам (или мислим да знам) је да смо пре 350-400 година дошли из околине Требиња. ili da li postoje neki izvori o tome? Inače.

kao i o Sotrama. дошао је у Америку са својом мајком) је емигрирао из Требиња негде око I светског рата.Forumi Хвала за коментар.29.*) Godine 1540 Palarius Fuskus Patavinus je posjetio Senj. Laketu.Galavici su od Miljanica.ali koliko znam oni ne slave Nikoljdan kao Galavici.nji (Hercegovina) ranije Zlatanić iz Golije (Nikšić).1.27.1.serbiancafe.Diskusije . --------BIVOM . došli iz Hercegovine. фебруар 2006. Ali to bi valjda već neko upamtio.116.43.da mi malo podrobnije (ukoliko ste u mogućnosti) kazete o familijama Jokisic-a iz Poprati i Sakota iz Kozica. --------Sakota„ . U knjizi etnologa Filipovica ''Glasinac'' sam nasao da su se preci porodice Galavic doselili sa kraja između dolina Pive i Tare(stare Hercegovine) i da su od porodice Malinic.net) Šakota. Laketa.mnsi.bio bih Vam zahvalan da nešto o tome napisete ako saznate.06 (регистровани члан) Grkoviću.32 (*. Velimlje (Banjani) i kao: Šakotić.. Da li su ove familije vezane sa Milidragovicima iz Radimlje? Ili. ми славимо Светог Николу. Nisam nestrpljiv. фебруар 2006. Jovana. у 10. http://www1. Ujedno Vas molim da mi nešto kazete o familiji Milutinovica sa Osanica. рекао бих да нисмо рођаци.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ali u tom kraju ne nadjoh nikakve tragove o Malinicima. -------Kifino Selo . porijeklom od Čokorila (Mataruga) iz Cuca (Cetinje) u Zijemlju (Mostar).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. jedino u slučaju da je neko od vas promijenio slavu. ako su vam različite slave 100% niste rod.*) Uvazeni prof. Упознао сам једног Грковића овде у Америци који слави управо Ђурђевдан. Међутим.42 (*. Dubravama i Kozici a u Crnićima i Tri. у 22.29.Po drugoj verziji. У сваком случају. li bi se slavila prislava.roger) Molim Prof. у 19. Nikšiću.On je pišuci o uskocima.18 (87. хвала још једном. јануар 2006. Obje familije slave Sv. у 15. Његов отац (био је још дете. a prije ste slavili istu.56 (65. у 12. јануар 2006. koje su familije sa podrucja Stoca vezane sa Milidragovicima? --------evo . u Gornjim Breznama (Piva) došli od Nikšića --------Starina Novak .. јануар 2006.cable.

i njegov otac petar.šta su radili .. у 11.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ako se zna da su ovi Srbi cinili Gro Srednjovijekovne Srbije i ako se zna odakle su i srpske dinastije Svetimirovici. Morlak je skraceni oblik od Mauro Valah.u istinu oni i danas to cine i upotrebljavaju to ime kao pogrdno a ne znaju da je to vise kompliment nego pogrda.zapravo bili u ogromnoj vecini. Srbi iz Dacke Sebije koji nisu bili pod vlascu Rimske Imperije nazivali su Srbe unutar Rimske Imperije Valasima ili Vlasima . kopob .kosovi lug). Мил је словенско мио.serbiancafe.Jablanovici i Nemanjici i ako se uzme u obzir da je u svojoj hiljadugodisnjoj istoriji ovaj dio Srba bio DržavOTVORNIJI pa mogli bi vi odgovoriti ili ako ništa nazrijeti iz svega ovoga gdje su Srbi a Srbi su tu gdje su i oduvijek bili .obzirom da nemam puno podataka o poreklu zamolio bih profesora laketu ako može da mi kaže nešto više o mandicima iz bjelopavlica. Vlasi ili Morlaci su dva naziva istog znacenja i najtacnije objašnjenje ovih naziva jeste -Rimski Srbi. баш гледам у Ускочком речнику Милије Станића. živim i radim u novom sadu.5.zato što su pored srpskog jezika govorili i latinski jezik koji je bio zvanicni jezik Imperije u kojoj su zivjeli.Diskusije . Има више речи у ускоцима које имају корен циц-.Među njima nije postojala nikakva razlika iako su u srednjovjekovnoj Srbiji većinu cinili rimski Srbi.html?157[1/26/2013 7:19:44] .BAR OVE ZADNJE CETIRI HILJADE I DVADESET GODINA OTKAKO SE ZNA DA IH JE NINO BELOV POVEO U VELIKI POHOD NA BLISKI ISTOK I INDIJU.Ostrivojevici. to isto su iz neznanja su cinili i Turci i od njih naslijedili poturceni Srbi i neznajuci jedni i drugi i treci da je bolje biti gradjanin Rimske Imperije nego varvarin..net) pozdrav svim ucesnicima diskusije i svako dobro. Porijeklo imena Morlak objasnio je još u 11 vijeju pop Dukljanin. ---------- http://www1. u 16.neobee.mnogo bi mi znacilo kad bih znao nešto više odakle su mandici poreklom. ----------dudica .4. у 10.gde su bili.Forumi napisao da uskoke zovu Morlacima. A ja bih sada postavio pitanje gospodinu ” Starini Novaku„.Svevladovici.39 (регистровани члан) Не бих рекао да је Цицмил (презиме у Ускоцима) влашког основа. septembar 2006. Cinjenica je da su i Hrvati koji su doseljenici nazivali Srbe koji su za njih bili starosjedioci nazivali Vlasima i Morlacima.05 (*.inače deda mi je kolonista iz crne gore. фебруар 2006. фебруар 2006. azijata ili poturcenjak.cukundeda maksim.slavimo svetu petku i uglavnom kad se prica o bjelopavlicima i prezimenima iz tog kraja nekako se uvek izostavi moje prezime a znam da mi je tamo rođen i pradeda nikola.prezivam se mandic a moji su iz bjelopavlica(lazine.U srednjem vijeku svi su Srbi nazivani od strane naroda koji su se doseljavali Vlasima ili Morlacima pogotovo što se nije znalo koji su Rimski Srbi a koje Dacki Srbi.22 (registrovani član) IG0R .30.

24.da i on da svoj doprinos svojim ucescem na ovim hercegovackim forumima.neobee. фебруар 2006.21 (регистровани члан) Бјелопавлићи нису Херцеговина већ Брда али с обзиром да смо сви Срби зашто да не.Pištignjati.roger) 0 POzvala bih PR. У Бјелопавлићима има две породице Мандића које обе славе Петковдан.koji sada živi negde u NJEMACKOJ. Уосталом.eto na primer sva sestorica brace su zavrsili u vojvodini i tu se i kopali što se kaže i niti koje su nas povezivale sa crnom gorom nisu prekinute ali su slabe i sporadicne. у 17. фебруар 2006.-) 75% братстава. старије презиме али је породица због величине разграната и Мандићи су настали по неком Манду Јовановићу).html?157[1/26/2013 7:19:44] .18 (*.Forumi IG0R .net) Mandići . Први су насељени у селу Мандићима које им је домаће село и добило име по њима.6.Diskusije . ----------dudica . слави св. у 18. ” koPoB 11. u 22.davno sam bio tamo ali znam da još uvek postoji i kuca gde je rođen. starinom od Trebinja od Đurića IG0R .mnsi. staro bratstvo u Bati Mandići u Dužima .39 (*. фебруар 2006.Nikovići). oktobar 2009.Crkvice .net) pozdrav svima i svako dobro.DR.inače igore ja pripadam mandicima iz jastreba i tamo mi je rođen djed. mart 2006. bratstvo u Markovini Mandići u Bjelopavlićima (selo Jastreb) Mandići iz Župe Nikšićke Mandići iz Pive (G.. 2 у Јастребу и 3 у Даниловграду. у 15.57 (*.. Петку.12 (registrovani član) dudica .moj deda je imao sestoricu brace i masu striceva. је било 7 домова у Мандићима.MILOSA (Djordjo) OKUKA.poseban pozdrav igoru koji mi je dao iscrpan odgovor na pitanje o mandicima iz bjelopavlica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 12. 1990.08 Poziv !! . Постоји огранак Јовановића (дакле од њих потичу. само језгро Бјелопавлића које потиче од Бијелог Павла.7.pleme Drobnjaci Mandići (Vidnići).ovo kažem samo kao mali prikaz kolika je to familija bila. u 21. фебруар 2006.5. znam da je ovo diskusija o hercegovackim prezimenima ali kao sto igor rece posto smo svi srbi moramo se pomoć.cable. Дакле није ми од неке помоћи то што спомињеш славу. бјелопавлићки говор је прелазни (мешавина) источнохерцеговачког и зетско-сјеничког дијалекта па можемо рећи да сте и ви донекле попримили херцеговачку нарав . то вам је братство.danas su spali na dva doma kako ti kažeš.5. http://www1.voleo bih da znam odakle si ti i odakle ti ove informacije i da li postoji neka literatura koja bi mi pomogla da saznam nešto više o pretcima.nazalost raselili smo se a bogami razrodili i podelili(sto je najgore).serbiancafe.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ja sam samo jedan sto ovo pišem.No nije sporno. Meni kao inicijatoru i autoru ovih redova veoma je drago da ova tema još interesuje ljude dobre volje sirom dijaspore i da pobudjuje interesovanje kod naših ljudi koji žive daleko od rodnog kraja za svoje korjene i porijeklo.osim ovoga sto je ovde napisano.Kao takav covek sigurno ima šta da kaže ovim mladjim generacijama. VIdim pominje se DRAGAN OKUKA(sportista)a ne pominje MILOS. у 19.pogotovo ako ste daleko od svega toga fizicki. Teško je ostati ravnodusan .poznajem sa fakulteta u SArajevu.pa eto pade mi na pamet kad procitah da eto i njega spomenem ovde.kao i PR. To je ujedno poziv svim ljudima da se jave i kažu sve sto znaju o svojoj porodici i o porodicama prijatelja i komsija da bi tako donekle upotpunili svoja saznanja o sebi i drugima.sa ljudima koji su kao i ti negde daleko od naše drage HERCEGOVINE.7.10 (регистровани члан) KURT Stare porodice nekada nastanjene u Konjicu i okolini. PS. фебруар 2006. Pozdrav svima prof.Laketa. Ajde MIlose javi se vole te tvoji STUDENTI HERCEGOVCI.nazalost! Kanadski HErcegovac ---------Laketa (Profa) .com. Volele bih da i od njega saznamo nešto o njegovom prezimenu. у 16.BUhu. Kako je do toga doslo. kojima je njen kamen dragulj i za kojim će vecno da pate.možda se covek i javljao. Imali su ljetnikovac na Javorku.Diskusije .a u dusi ste sve poneli sa sobom i zauvek osuđeni za PATNJu za tim istim. Davno su kazali nasi ljudi:„Jedan covjek ne zna sve. našeg podneblja i naše Hercegovina. PR. Poznati član ove http://www1.DR KNJIZEVNOSTI i još šta već.9.svi ljudi znaju sve”.trebao bi da se svakako oglasi.ili razmeni svoja saznanja sa sličnim njemu.serbiancafe. фебруар 2006.30 (*.au) Poziv za poziv. natjerala me da pišem ovo sto pišem. -----------BIVOM . Koliko sam uspio reci će sami citaci i posjetioci ovih diskusija. u ime mnoghih sa kojima sam razgovarala na ovu temu.Forumi UGLEDNI SIN.ali PROFESORA DR. Pozdrav tebi i svim našim hercegovcima sirom naše Hercegovine i onima koji i ako daleko.nose je u najdubljim dubinama svoje duse. Porodica ovog prezimena ima naseljenih u Mostaru.koji se eto javljaju svojoj rodnoj grudi. Ja se izvinjavam posto nisam sve pratila.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ceznja i nostalgija za rodnom grudom Hercegovinom u srcu.

у 23. Bio je član predsjedništva AVNOJ-a.Diskusije .Vranjskoj itd.Dubrovniku. фебруар 2006.Dabru.) u Izgorima (Gacko) Zagorje(Kalinovik) Sokolac(Bosna)H. ELEZOVIC. od tog plemena je nastala i porodica Ijacica koja je brojna. u 16..Gore. Risto Miličević.serbiancafe. Hercegovačka prezimena Evo to je ono što sam našao knjizi.Prema porodicnom predanju dosli su sa Kosova od Vucitrna pod pritiskom Turaka na prostor Hercegovine i C.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. -----------Prof. -----------sat445 . Laketa . Iz ove porodice potice poznati srpski istoricar http://www1.da ne nabrajam dalje.com.(ELEZ)su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja.Novom. septembar 2006.158.23 (registrovani član) -----------elbojana (student) . ali je tokom rata vecina bila prinudjena da napusti Hercegovinu(selo Tasovcici).Go.Forumi porodice je i Husnija Kurt(1900-1959) profesor univerziteta i istaknuti aktivista NOP-a.Georgija. у 19.html?157[1/26/2013 7:19:44] .. Ima ih po čitavoj bivšoj SFRJ i rasijanju. koPoB .11. U knjizi Jevte Dedijera se pominje samo muslimansko selo Elezovic. nešto i o IJACICIMA i KISINIMA U navodu starih hercegovackih prezimena pominje se prezime Ateljevic.se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1449 godine. Ako može nešto o Radovanovicima? Slava-Djurdjevdan Hvala i pozdrav mojim Hercegovcima. фебруар 2006.9.29 (*.*) Svaka cast. pleme se zvalo Anteljevic i oni su iz Korjenica otisli na prostore Dubrave gde se pleme i razdelilo. pa je teško saznati nešto više o tom prezimenu. Takođe.kada se pominje neki Radonja Radovanovic iz Rudina i obavezuje se na placanje nekog duga u Dubrovniku.53 (регистровани члан) Može li mi neko rci nešto o prezimenu ELEZOVIC.14 (69. Takođe. Ljubinju i rasijanju. фебруар 2006. Iz porodice Radovanovic iz Lukavca potice poznati kosarkaski reprezentativac Ratko Raso Radovanovic.30.slave Sv. Ima ih da žive u Grahovu.Lukavcu (Nevesinje)Fatnici. posto malo nas koji smo ostali pravoslavc. Ispravka.10.tokom vremena Radovanovici su se raselili i zivjeli su na Riocima u Davidovicima kod Divina.au) RADOVANOVIC. Poslije.Vilusima i Niksicu(C. у 17.

poticu iz sela Tuli kod Trebinja. фебруар 2006. фебруар 2006. preselili u Bijelu. vidi: Valićević Zloković. Ima ih u rasijanju sirom svijeta. KISIN. Herceg -Novi.Tomu. IG0R . Od njih su u Gajtanu (južna Srbija) i Baru. porijeklom su iz Klimenata (Albanija).html?157[1/26/2013 7:19:44] .com.24. doselili su se iz Sarajeva.serbiancafe. Kumbor (Marina) Ristelić. od 1904. у 12. Krivošijama i Baošići (Boka Kotorska) koPoB 11. Slave slavu Djurdjev dan. potomci Nikšića (Trebješana) iz Bojovića (Župa Nikšićka). Od njih su Novaković u Paštrovićima 1590. god.slave Sv. u Baru i Bečićima (Budva). u Paštroviće doselili iz Stare Crne Gore.net) Balić.Nevesinju i rasijanju.03 (регистровани члан) Poštovani prof.slave slavu Sv..mnsi. u 21. Laketa . jedni odu na Sveti Stefan (Paštrovići) i potom u Carigrad. Budva. Herceg -Novi kao: Zlokov (1695. Balicima.12.poticu sa Banjana iz sela Strpci. фебруар 2006.) ogranak Boškovića. u 22. ogranak Dabkovića (18. Trebjesa i Staro Selo (Nikšić9. Zaton (Bijelo Polje) i kao: Balija.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.žive u selu Luka. god.crnagora. Ulcinj i Gusinje. Ristelicima i Zlokovicima? Pozdrav! --------evo choche . a kasnije i kao: Kenter. DABIC.mislim da se radi o jednoj te istoj porodici. KILIBARDA.neki su dosli u Borac i Nevesinje. Jošice (Risan). mart 2006.ima ioh u seli Lakat(Nevesinje).19 (*. Od njih su u Kaliforniji.48 (*.12. Kotor i područni Škaljari.Forumi Glisa Elezovic.net) Jel ima nešto o Zhelalicima. Struga (Žabljak).) kasnije kao: Zloković.Arandjela.) doselili se iz Đenoša (Spič).drugi u Srbiju (Tamnava) treci su se raselili po Hercegovini. Sutomore..ima ih u rasijanju. god. Bojkove Kamenice.15. god.15 (registrovani član) tomotomo (O) .Gora)pod pritiskom Turaka raselili su se na razne strane:jedni su otisli u Bosnu. Kuti. фебруар 2006. у 17. у 15. Anteljevic i Ateljevic. Kolašin i područno Trebaljevo. oktobar 2009.poticu starinom iz Drobnjaka(C.Laketa http://www1. Kotor.Diskusije .08 Prof.15.au) 0 Za Dabica:mogao si barem nešto više reci o svojoj porodic.poticu iz sela Stitari u planini Goliji.21 (*. Čelobrdo i Đenoše (Dapsovići).gdje živite i koju slavu slavite. Bijela. ELEK. v. Bar. ------------Pozdrav iz CG! . Herceg -Novi (1718. Od njih su kod Novog Pazara. jedni su se preselili u Perast (Boka Kotorska). у 04.

фебруар 2006. saznao sam da porodica sa tim prezimenom ima u predgradju Mostara ne znam tačno ime mesta.Diskusije . у 00.Forumi Opet Vas molim da objavite ukoliko nešto znate o prezimenu Kržić (ČičevoTrebinje). U Pranjane su se doselili posle Sjeničke bitke 1809 godine. у 15.i tada sam pokusavao da nešto saznam ali ne mnogo toga.19 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa! Zanima me porijeklo mog prezimena Ćurguz.pre 20-ak godina proveo sam dosta vremena u Srbiji i studirao nas jezik i otada se veoma dobro služim našim jezikom. i da smo porijeklom negdje od Bijelog Polja..Bijelo Polje kod Mostara i u gradu Mostaru.15. Tu pricu je i on čuo od svog djeda.Još jednom hvala i pozdrav sa postovanjem.html?157[1/26/2013 7:19:44] .(Koz.Biograd.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. o mojoj porodici znam po prici da smo iz Like doselili u Hašane kod Bos. --------Vladimir-1 .Pozdravi sve u Kanadi.DJordje. у 13.16. Nikolu.ti dalje nastavi istrazivati sam.a inače sam rođen u USA trenutno radim u Quebec-u i naisao sam na ovu veoma zanimljivu diskusiju. je da se moj pradjed iselio u ameriku početkom prošlog veka i da je iz Nevesinja ali mislim da nije selo Lakat. Ja sam ti rekao ono sto sam znao.au) Za Krzic i Curguz nemam nikakvih podataka valjda će se naći neko od citalaca da da koji podatak i riječ vise o vasim porodicama.Nikolu.Da li ih ima u još nekom mestu oko Nevesinja.26 (*.44 (*. predvodjeni starcem Savom. Slavimo Sv. Znam da mojih prezimenjaka ima još u okolini Sanskog Mosta.com. sa Sjeničke visoravni ili http://www1... фебруар 2006. od kada se spominje i odakle vode poreklo ---------Danijel (Ekonomista) .Inače.23 (67.Laketa hvala na odgovoru u vezi porodice Dabic. Srdačan pozdrav ----------.naknadno sam dosao do nekih podataka o Dabicima.71. Dabica ima po cijeloj Hercegovini.Zijemlja.ptt. . у 23.i porodicna slava je Sv. фебруар 2006.najbolje bi ti bilo da stupis u kontakt sa svojim Za Dabica. Laketa .15.yu) Zanima me poreklo Gvozdenovića iz Pranjana kod Čačka. Krupe. фебруар 2006. koji se po predanju prezivao Dmitrović ili Mitrović. ispod Suvobora.veoma mi je drago kada se javi neko od naših citalaca kao gospodin Dabic te da mu barem nešto mogu pomoći. Bos. Za Dabica.Žive u Nevesinju u selu Lakat.16.*) Postovani gosp. ---------Prof..) Dubice i svi slavimo Sv. kao mali čuo sam pricu strica da smo se prezivali nekako na K.koliko znam o mojima.serbiancafe.

Svi su zadrzali svoje staro prezime Vujacic.Bulajic.serbiancafe. Pozdrav i hvala za odličan topik.U jednoj od mnogobrojnih seoba i Deure su dosle na ovaj prostor. Slavimo Svetog Jovana Krstitelja i ima nas u Pranjanima. фебруар 2006.O porodici Luburic kao i drugim srpskim porodicama dosta je pisao Dr.zatim otisli u Uskoke Trebjesu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Od Vujacica sa Grahova vode porijeklo sledeće porodice: Dakovic. у 19.)zatim su preselili na Goransko i Pluzine(Piva C. Zlostup (Golija). . Grahova su porijeklom iz Grahova iz C.Cvijetic kao i golijski Luburici i Perisici. -------Prof.net) Luburić (Lubira = Lubina).33 (*.com.au) LUBURIC.). Šapcu i Kalgariju.Deura su starinom rodom iz sela Ugarci opstina Bosansko Grahovo.poticu sa Banjana.žive sirom SFRJ i rasijanju Podatke o ovoj porodici dao mi je g.Diskusije . ------------ http://www1. Beogradu. GVOZDENOVIC.Nikolu. Svi od starine slave krsnu slavu Sv.mada su neki njihovi saplemenici tokom vremena mijenjali slavu.obadvije države naseljavale su Srbe radi odbrane granice. Nikšić.. Laketa . Tokom vremena raselili su se na sve strane u Bosnu i Srbiju. Moja porodica LAKETA ima krvnu vezu sa porodicom Luburic.. Slave slavu Sv. Jedan deo porodice se preziva Gvozdenović a drugi Vujičić. Parizu.17.16. Nikšić i područni Banjani (Velimlje) doseljenici iz Hercegovine.Bosko Deura koji živi u Wollongongu.te banjanski Delibasici i Colakovici i gatacki Stevanovici. Na granicnom prostoru između Ausrije i Turske u Krajini.starinom su porijeklom iz Kuca zatim dosli u Pipere tu su se podijelili i jedni su otisli u Ridjane kod Niksica.mnsi.au) DEURA. Nikšićko Prekovođe. Vucetic.Andrija Luburic pa koga interesuje može pogledati njegova djela.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ------------.doselili su iz Hercegovine. у 05. Čačku. Laketa . у 18.ima ih u Zlostupu(Golija C. prešli u Goransko i Plužine (Piva) ---------Prof.ogranak su Vujicica sa Grahova. Ima ih dosta rasljenih po Srbiji i Bosni. VUJICIC.Nikolu.Jaksic.evo jednog starog ne tipicnog srpskog prezimena. koji žive u Pranjanima.com.nevesinjski Stevanovici i Radovici iz sela Bratac.Moracu i Grahovo. Od starih Vujacuca su Vujacici u Bileci i Konjicu.nas pra predak Petar Laketa bio je ozenjen od Luburica sa Grahova koju su popularno zvali Crnogorka.15 (*. ogranak Vujačića.16.Gore. Vecina stanovnika B.su starosjedioci iz Vucijeg Dola iz Ceklica kod Cetinja.G. ogranak Vujačića iz Grahova (Nikšić). фебруар 2006. фебруар 2006.49 (*.Forumi BIhora.G.

фебруар 2006.1597 godine itd. у 17. Odakle potice prezime Tisma.23 (registrovani član) IG0R .45 (*.Diskusije .Srpske) na prelazu iz humnine u rudine.24.okolina Knina.au) BANJANI ? BANJANIN ? BANJAC ? BANJANI. septembar 2006. у 16. u 22.html?157[1/26/2013 7:19:44] .25 (регистровани члан) Profesore molim za pomoć. Od BANJANA se razvilo 20 bratstava. Molim Vas mozeteli reci nešto o Jeftic čuo sam da su dosla četiri brata iz Stoca i da su se dva brata nastanila u Tuzli. Sa Banjana se kretalo na sjever u Bosnu i Srbiju. U istorijskim izvorima Banjani kao pleme koje živi na Banjanima spominju se vise puta : 1319.24.Forumi Prof.četvrti otisao i naselio se kod Plitvickih jezera Lika.32 (*.30. mart 2006. ima ih da žive u Sivolju i Dobrom Polju kod Kalinovika. Kao Banjanin.januar)Unaprijed sam Vam mnogo zahvalan. у 06. Tada su dosli i u Nevesinje ima ih pod prezimenom Banjanin i Banjac.su kraska oblast između Niksica (C.alicedsl. фебруар 2006.23.to je važna stanica i raskrsnica svih etnickih seoba koje su se kretale iz C. фебруар 2006.treci brat je otisao kod Gradacca u Liku.com. Slava nam je Sv.Krsna slava je Sv.želim sve o tome ako neko poznaje to poreklo ili stablo puno zahvalan petar prodanovic berlin -------Bukovac (astronom) . Ima ih u Kninu i Kninskom polju kao BANJANIN.Mostara.Stefan (9. фебруар 2006. у 18. Toliko od mene o mjestu Banjanima i prezimenima Banjanin i Banjac. Jovan.Nevesinja. koPoB . Iseljavali su se 1664 godine u Bosnu kod Trnova i Kalinovika. u 16.1465.Laketa.te na jug do Zete i Boke.Neretve i dalje na zapad do Knina Plitvickih jezera i Like.22. moji su iz Sjeverne Dalmacije .otisao u Ljig kao Nikolic. Hvala mnogo i svako dobro Hercegovci! --------straser .1372.serbiancafe. Laketa .57 (регистровани члан) Gospodine Prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.na zapad preko Bilece Gacka. Srbija.drugi kao Kojic-Miljanic. U 17 vijeku iz Banjana su se raselila četiri brata:jedan je otisao sa Banjana(Niksic)u Banjane(Kacer)Sumadija. http://www1.de) interesuje me poreklo brezimena prodanovic koi su se doselili u selo tupkovici riječ je od vida takozvanog vidovica koi je na to podrucje dosao iz zalukovika kod sarajeva pod tim brezimenom su se i saranjivali a kasnije kao prodanovici vid vidovic -prodanovic je dosao sa puno djece u tupkovic a kažu da su mu sinovi bili petar andrij jakov marko luka itd.18 (registrovani član) petar prodanovic .Gora) i Bilece (R. međutim ne znam odakle smo se tu doselili.Gore i Hercegovine u svim pravcima.17.

116.Bosanska Krupa. у 18.Iz ove porodice potice kosarkas Predrag Danilovic. u 07.da Miseljica ima u Nevesinju i kod Bilece i da su porijeklom sa toga prostora do Niksica u C.Raselili su se sirom svijeta. februar 2006. U jednoj od kasnijih seoba Kocici su dosli u Bosansku Krajinu na Zmijanje i tu su se naselili.poticu iz sela Hasani.Slave slavu Sv.Gori.Da li se može naći nešto na saju ili je dostupna neka literatura.com.beocity.24 (*.ako si iz Sarajeva.au) Nakupilo se dosta pitanja pa da pokusamo na neka dati odgovor : MISELJIC.se prvi put pominju 1411 godine.panline.net) da li neko zna zašto su Bojovici promenili prezime u Tomovic kada su se selili iz Hercegovine u Vojvodinu? ----------torine (tesar) .pripadaju grupi Malesevskih plemena.slave slavu Sv.26.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com -----------tarasan . у 17. U porodicnoj citulji koju su dugo Danilovici cuvali imaju nekoliko kaludjera i dvojicu vladika.51 (87.Iz ove porodice potice poznati srpski pisac PETAR KOCIC. фебруар 2006.su veoma stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja. у 04.žive u rasijanju.27 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa možete li mi nešto reći o porjeklu prezimena PRSTOJEVIĆ iz Borča i TAUŠAN iz Kokorine http://www1. s postovanjem Golijanin Nebojsa'' Nebojsa.Gori.net) 0 interesuje me gde mogu naći nešto o poreklu porodice Golijanin.22. oktobar 2009. Evo nekoliko srpskih krajiskih pirodica : KOCIC.05 (*. Poslije Drugog svjetskog rata jedan dio porodice otselio u Banat kao kolonisti. JEFTIC. фебруар 2006.26.Ignjatija bogonosca. slave slavu Sv. DANILOVIC. фебруар 2006.Forumi -------Prof. CURGUZ.Na početku 17 vijeka. Arandjela..ne mogu ništa reci nego ste Vi rekli a Vi nastavite da tragate.javi se na tomogenije@yahoo. фебруар 2006.drugi dio ostao da živi u Krajini. у 02. Laketa .Nikolu.08 (*.25.golijanin n .glavni zubacki glavar bio je Kuzman Danilovic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.te su mu dali agaluk i priznali pravo da naplacajuje carine od karavana koji prolaze kroz zubacki klanac i pod uslovom da cuva klanac i mirnu trgovinu od upada Crnogoraca.*) .09 starina novak .serbiancafe.Starinom su porijeklom iz Crne Gore iz okoline Pljevalja. U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki Pribisav Kocic iz Gacka. u 21.26.koga su Turci priznali kao glavnog glavara na granici prema C. koPoB 11.Diskusije . ja ne mogu vise ništa reci no sto ste Vi rekli.

drugi brat Petar ostane na Banjanima i od njega su Petrovici sa Banjana. Boskovici starinom poticu iz Popova polja.Jovana iz sela Bijenja Hajvaz se naselio u Postoljanima. uvjeravam vas da nema ama bas nikakve veze sa Madjarima :).ptt.Laketa molimo vas da nam prenesete vasa saznanja o Nikolicima poreklom iz Vrbice pokraj Jasenice.su starinska porodica u selu Dubljevicima u Gacku(BiH) porijeklom su od porodice PRSTOJEVIC. ----------Prof.Postali brojno bratstvo i raselili se kao CICVARICI i NIKOLICI u Prokuplje.39 (*.serbiancafe. Vracari proticu starinom od porodice GAGOVIC.riječ kao sama ili kao prezime ne postoji.ima ih u Hercegovini. у 18.au) Opet moram zamoliti citaoce kada mi se obracaju sa pitanjima na koje traže odgovor da barem saopšte osnovne podatke o svojoj porodici.koju slavu slave i znaju li neko porodicno predanje o svojoj porodici pa će i meni biti lakse u odgovoru? A sada podjimo redom. Laketa.28.Forumi unaprjed hvala! --------VRBICA(JASENICA) . Ove podatke su nasli na http://www1. Mada fonetski prezime možda zvuci Madjarsko.prvo je doselio neki Nikola i od njega poticu HAJVAZI.poticu od porodice Rudic(Rudjic)koji su dosli iz Prizrena sa Kosova u Banjane. Laketa .osnovan krajem 14 vijeka ako se ne varam).43 (*.Jedni kao Sokolovici otisli u Tursku. фебруар 2006.27. GAGOVIC. Prstojevici vode porijeklo od stare srpske porodice DUBLJEVIC iz sela Dubljevica u Gacku.yu) Prof. Bili bismo vam iskreno zahvalni. Provjereno je u rijecniku Madjarskog jezika kao i u telefonskom imeniku .Jedan njuihov brat Djuro ode u Gacko u selo Metohija i prozove se ZVIZDIC. у 04. Treci brat Gavrilo (GAGO) ode u selo Krusevo kod Scepan polja na usce rijeka Pive i Tare u Drinu.slave Djurdjic.gdje žive.blic. Svetri porodice žive u Gacku i rasijanju.slavi Sv.Grblju i rasijanju. у 20.Mostaru. familija je dosla davno u Dalmaciju negdje krajem petnaestog vijeka gdje su radili na proširenju Manastira Krka (zaostavstina Jelenina . фебруар 2006. Naime.raselili su se po C.koje je po njima dobilo ime.Bosni i dalje.Srbiji. ---------TISMA .na Glasincu na Majevici u Bosni i kod Pljevalja kao i rasijanju.html?157[1/26/2013 7:19:44] .03 (*.G)i potici od porodice Vracar.Diskusije .Gori. Gagovica ima u Peci.dosli su iz Pive(C. TAUSAN. фебруар 2006.Dubljevici se pominju prvi put u istorijskim izvorima u XV vijeku.26. KRALJEVIC.Kod Uzica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.slava ? (H)RNJEZ.žive u Kokorini u Gacku. BOSKOVIC.tu je kupio njivu i livadu i ozenio se od Macara.com.net) Prof.koji žive u Nevesinju tamo su doselili poslije bune u Bjelopavlicima 1854 godine. po predanju mojih djedova.

Kandijski rat Nadam se da sam vam pružio dovoljno podataka. Naši grobovi od starine su odmah uz crkvu sv..30.. dosao sam i do saznanja da ista riječ na Staroslavenskom znaci guzva. Arh. mišljenja sam da smo i mi tako dobili ovo prezime. ---------gule3 .Diskusije . Još jedan podatak.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u jednoj junačkoj pjesmi '100 sinjskih vitezova' se spominje Jovan Gulić: '.36 (регистровани члан) za profesora Laketu prezime MILIĆ. To je zadnji trag kojeg imam.' pretpostavljam XVII vijek. Gulića ima i dva ili 3 sela pokraj Sinja i tu su svi prešli u katolike. Što se tiče prezimena/rijeci Tisma. docim. март 2006. Brane.22 (registrovani član) CTAHA1 (provokator) .kada na Sinj udariše Turci. ili ti iz čiste sprdacine (izvinjavam se na izrazu). slava Srđevdan da li ima veze sa Milićima bratstvo u Bjelicama (CG) Naime.. tamo smo upisani kao pleme Pavlovica ili Pavlinovica po predaku Pavlu koji je zvan i Pavlina..) Prezime je GULIĆ iz Zapužani. Tismi (ili kako mi kažemo Tisama) još ima u Lici.) Eto . On na Turke često pogledaše. у 08.Forumi stovljenoj jarecoj kozi u samom manastiru. okolina Zvornika. Slavimo Jovanju.25 (registrovani član) IG0R . U dijelu kninske i sinjske Krajine stariji svijet još uvijek zna reci. a ja pitam za slavu Srđevdan i mislim da to http://www1.24 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa vidim da u svojim odgovorima često pominjete porodice i krajeve izvan Hercegovine pa me je to potaklo da i ja postavim pitanje porjekla svog prezimena. koPoB . u gradu se momče nahodaše. u poljskom jeziku se prevodi kao „onaj koji nerazgovijetno prica”. Jovan Gulić imenom se zvaše. septembar 2006. u 16. recimo kad ulaze u autobus pun putnika: „Ala je tisma!. Milići -Bjelice svi slave Jovana.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.. у 18..” Znajuci da su se u tom dijelu Dalmacije porodicama često davala prezimena po odredjenim karakteristikama samog covjeka ili glave porodice.1. mart 2006. фебруар 2006.serbiancafe.28. Takodjer sam siguran da je ime plemena Pavlinovic (Pavlovic) dobijeno tek po djedu Pavlini.. U benkovačkom kraju su svi pravoslvci i žive u 3 sela (pored mog kolarina i Jagodnja). (Nadam se da mi hercegovci neće zamjeriti na upadu u temu.mislim da nije moglo iscrpnije :). Međutim.24. Mihajila (1497).Prije toga nemam podataka. Hvala i svako dobro. u 22.pisac Aleksandar Tisma npr. Visokoj Krajini te u Vojvodini kolonizirali nakon II rata .

Vi i gospodin Gulic ste veoma lijepo opisali Vase porodice i ja to nisam shvatio kao „citanje lekcija” bilo kome a pogotovo meni.00 (*.Forumi nisu isti Milići.net) Prof.htm www. to je individualni izbor koji je covjek izabrao zbog ovog ili onog razloga. Što se tiče razmijenjivanja podataka o prezimenima Srbima iz Dalmacije. Međutim. neće nas asimilirati ni od sada.org.Asimilacija i gubljenje nacionalnog identiteta je veliki i ogroman problem. asimilaciji.ja se uopste ne ljutim na Vas Dalmatince. у 05. čini mi se da je to tako sa razlogom. Laketa . Nemojte me pogresno shvatiti.često puta ljudi nisu ni svjesni http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Provokacije me ne zanimaju. hvala sv.serbiancafe.Srbi smo jedan jedinstven narod sve podjele treba prevazilaziti. Mislim.kistanje.htm http://www. ovo sto je doticni gospodin napisao kako sam vam ja „odrzao lekciju” je njegovo vidjene stvari i u to ne ulazim.com.benkovac. ustrajali i ostajali. март 2006.3. у 04. ako nas nisu do sada „asimilirali” (siguran sam da ste osjetili sarkazam pod ovim navodnicima). --------TISMA . Evo nekoliko sajtova za početak: http://www. Nema potrebe da se ljutite na nas Dalmatince.eparhija-dalmatinska. tu sam uvijek da pomognem ili bar da uputim na pomoć. ------------Prof.3.hr/Frames-c. Ovih malo jadnika koji su kroz istoriju presli na Vatikan ne cine Srpski korpus iz Dalmacije niti su ga ikad cinili. Ovo naravno po pitanju eventualne promjene vjere ili ne daj Boze nacije. Isto kao i vasi zamljaci koji su se odlucili da postanu Muhamedanci.blic. Ja sam pokusao da budem sto konkretniji i korektniji.to je problem doticnog gospodina i bolje da ga ne spominjemo. Na bilo cije provokacije ne treba nasjedati. Što se tiče cinjenice da nas nema mnogu u spisima i knjigama Crne Gore i Srbije koje de bave tematikom porijekla i rodoslovlja .Diskusije .tu ste u pravu.32 (*. Još uvijek smo tu dje smo i ne damo se. Laketa.kako kazete.au) Gospodine Tisma. Srbi iz Dalmacije su u prosjeku tamo oko 4-5 vijekova i logicno je da ih nema u crnogorskim ili knjigama iz Srbije. o njihovim obicajima i kulturnom naslijedju. март 2006. Moji su pradjedovi i djedovi. Brat bratu. Ja se ovde družim sa Srbima iz Dalmacije i donekle sam upoznat sa njihovim problemima. Jovanu. com/ Puno pozdrava i svako dobro. Koliko mogu.yu/obicaji/prez.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Isto tako vas uvjeravam de se ne brinete o mogućoj.

Лакети! Моја породица води поријекло из Херцеговине и занима ме нешто детаљњије о томе. u 21.10 IG0R . Muhol.17 (*.dosao u grad na Velikoj Moravi! Molim te ako možeš da mi kažeš nešto opsirnije o Mandicima! ------------ koPoB 11.slavimo SVETOG JOVANA KRSTITELJA. Kosen. Šta znam možda bi vi vasi oci iz vatikana pomogli da rekonstruisete ili da kako http://www1.04 (регистровани члан) Поздрав проф.5.net) Za ovog „Starosidioca”. март 2006.Hazari koji su rastrkani po bijelom svijetu i sl . у 19.ameritech.Pa zar je sve sto je katolicko automatski i hrvatsko.Hrvati su jedan od mnogobrojnih naroda koji su svoj jezik zaboravili.Laketa. У другој половини 19. oktobar 2009.Rijetki su pojedinci koji su se uspjeli oduprijeti ovoj posasti i kugi novog svjetskog poretka koja hara svijetom.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Evo samo nekih hrvatskih izvornih imena za muskarce. ----------035 (sobracajni tehnicar) .околина Зворника Унапријед хвала! ----------Kifino Selo .N e može to biti vas izvorni jezik .Diskusije . Пореклом су из 0 Херцег-Новог.Kao Tatari.I svi vi imate svijest o tome ali vi ste najtvrdokorniji i ne priznate da se služite srpskim jezikom.58 (регистровани члан) Мишељићи су били комшије мојој породици у Мирушама.Lukol. Из Паника је највећи део отишао у Невесињ (одакле су ваши) али се један из Невесиња вратио у Мируше. Jedino sto znam o poreklu je to da je deda 1944 godine iz DjevrsakaDalmacija.jer to je slovenski jezik a vi niste sloveni po genezi. у 22.5. Horvat.html?157[1/26/2013 7:19:44] . To sto si gore napisao napisao si na srpskom jeziku.27 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa. у 14. века су из Паника прешли у Чепелицу мало северније од Мируша. март 2006. Srdacan pozdrav prof. Јоаким и Ана Република Српска.Lovel.serbiancafe.ODKUD TO DA SU HRVATSKI I SRPSKI JEZIK SličNI AKO NE I ISTI. века као трговци.Porga. Војин Мишељић је 2003. Презиме је:ИЛИЋ Слава:Св. --------DIAVOLO (student) . село подно Паника. март 2006. јужно од Билеће. написао књигу „Мируше село кога више нема”. Прво су дошли у Паник (на садашњој РС-СЦГ граници) почетком 18. I za žene bi bilo Tuga i Vuga.Forumi stvarne opasnosti.ja se prezivam Mandic. у 13. Слава је Ђурђевдан. март 2006.5.4.

Celebina kod LIVNA.i Sidraga.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Pa kud se onda pruzas na Boku i Kotor.Pesenta. POSLE ZAVRSENIH RATOVA VATIKAN NASILNO PREVODI U KATOLICIZAM jedan dio Srba koji su kasnije svojatani od strane Hrvata isto se to i danas čini. Evo i imena nekih hrvatskih gradova.Tezenta.23 (194.Isto po prijemu hrišćanstva svi su ili pravoslavni.6. Okupacijom od strane Turaka svi Hrvati su pobijegli SA TIH PROSTORA I SKLANJALI SE U VENECIJU I PO SVIJETU.tj ovi katolicki Srbi i koliko mi je poznato iako su rasijani ovaj narod dobro uvece zapretava vatru na svom ognjistu. u 22. mart 2006.JER ON VOLI VASE NEBULOZE A SRBI TI IPAK NE VJERUJU.24 (registrovani član) Barisha . Na njhovo mjesto Turci naseljavaju Srbe i gubitkom teritorija koje su za racun Venecije i Austrije od Turske odkidali Srbi.DZarvat.Paralasija.gdje nikad nije bilo uva hrvatskoga izuzev da je dosao neki skitnica ili neki za poslom.zatim još nešto malo se naselilo na uscu Zrmanje u jedno mjesto koje se zvalo Mecoda.Irvit.Čak su i ubili svog zadnjeg kralja koji je poceo da uvodi katolicizam i tako je nestala hrvatska kraljevina koja je trajala samo nešto oko sto godina i hrvatski kraljevi su bili mahom Srbi. Svet malik-vladar vladara Drzvab-glavni grad(PRIJESTOLNICA) Subandz-zamjenik vladara.Diskusije . I ti si srpski otpad kome nije mjesto na ovoj diskusiji možda bi ti Papa povjerovao.Irvad.Bribir. Ovo prezime se pojavljuje od Dubrovnika do Sinja (nasevernije selo http://www1.Forumi povratite vas izvorni jezik.U Hercegovini su se naselili u malom broju u Mjesto Dreznica I ONI CE KASNIJE SVI DO JEDNOGA PRECI NA ISLAM.evo navescu vi neke rijeci iz hrvatskog jezika.106.Guceka i Lica.Pleba.Hordad.*) Pozdrav svima pitanje za Profesora jel znate nešto o poreklu prezimena BARISIC? Da li su svi sa ovim prezimenom rod ili ne? (gore je naveden rod sa familijom Krstulovica).24.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Skradin. Cinjenica je i to da je EVROPA ODUVIJEK PA I DANAS TAMNICA NARODA I pravi Hrvati kako Zagorci te Gradiscanski i drugi razasuti po istocnoj i srednjeoj evropi su pod pritiskom i izlozeni stapanju sa drugim narodima a sve zbog sacice ovih pounijacenih Srba kojima se vatikan i druge sile sluzio kao oruzjem za borbu i dezorijentaciju i na kraju i koncipirani nestanak Srpskog naroda od strane ovih srbomrzaca.U Lici su se naselili u dva mala mjesta.Imotski. ISTO KAO STO VI NE VJERUJU NI PRAVI HRVATI I KOJI SU ZBOG VAS ROBOVI EVO VEC MILENIJUM I PO.serbiancafe. Ove oko Imotskog unistila je kasnije u ranom srednjem vijeku kuga.Tnen.Nin. A HRVATI SU SE NASELILI U JEDANAEST MALIH ZUPA STO SE Tiče JUZNOG DIJELA HELMSKOG POLUOSTRVA i to većinom izmjesani sa Srbima od kojih su i primili jezik a svoj zaboravili. у 05.Celebina ispod pl. IG0R .Zupe u kojima su se naselili Hrvati su slijedece. март 2006.I ne vide se dobro njihovi problemi i potlacenost i koliko mi je poznato da su i ovi hrvati uvidjeli ko im je pravi neprijarelj.

html?157[1/26/2013 7:19:44] . majevica.).53 (регистровани члан) Хвала Бивому!Читајући ове дискусије дошао сам и ја до бана Угрена у Никшићу и Ћоровића. Radi nekog svoga mira odlucio sam se da pišem samo o Srbima (ne o srbijancima)i evo vidite i sami dragi citaoci šta dozivljavam od ne dobronamjernih citalaca.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. католици исписују њихове протеста.Занимало ме само да ли сам на правом путу.Надам се да ће ми проф. тема Херцеговина.Forumi Bribir kod Sinja) pa sve do Save (manjaca.Симићи.net.Dobro si zapazio ti a i mnogi nasi citaoci da ja ne vrijedjam ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. о српским презименима и од задњих 15 порука.а то су Илићи.au) Za gospodina pod sifrom „BIVOM” Iako se lično ne znamo izuzev ovo sa diskusija.Угреновића и Раденовића. Nas ostavite na miru..Diskusije . март 2006.to mi je naročito drago cuti.serbiancafe. Ako tako mislite grdno se varate. у 20.Остојићи. u 21.31 (регистровани члан) Јесте ли приметили како нам католици никако не дају мира.Спасојевићи.али на и до његовог презимена. у 19.Станојевићи.39 (*. 0 koPoB 11. Ово је SerbianCafe.6.Овдје постоји неколико породица са том крсном славом које су заједно поријеклом из Херцеговине. Vi slobodno istrazujte Vase korjene i porijeklo Vasih porodica niko vam se neće mijesati u taj posao.6. ----------DIAVOLO (student) . septembar 2006. Nadam se da ću i pored svih problema i nedaca koje imam poslednjih dana naći vremena da odgovorim na neka pitanja u vezi porijekla porodica koja su postavili nasi dragi citaoci.Ђукановићи.Слава је ријетка на овим крајевима па мислим да је то ипак прави пут. Laketa . ----------Prof.6. oktobar 2009. Nemojte misliti da ja nemam prijatelja među drugim nacijama. u 16.Занимало ме је да ли су Илићи носили то презиме и у Херцеговини или тек са доласком на ове крајеве.26 (registrovani član) IG0R .10 koPoB . у 11..hvala ti za rijeci koje si uputio u moju odbranu od zlonamjernih napada.30. Па ми http://www1.Ја сам у мом породичном стаблу дошао до Илије од кога почиње моје презиме. Лакета и остали мало помоћи. увреде и бљувотине на бар десет од њих. Јоакима и Ану који је сликао у музеју у Бл.Они су вјероватно сви поријеклом од неке од тих наведених породица из Херцеговине.Стриц ми је неки дан показао племићки грб породице Илић из Херцеговине који су славили св. март 2006.Gospodinu iz Zagreba porucujem da mi nije cilj da raspaljujem bilo cije nacionalne strasti već da nasi ljudi prvenstveno Srbi nešto više saznaju o sebi i svojoj istoriji.. март 2006. Radeci ovaj poso ja sam dosao do interesasntnih podataka o nesrpskim porodicama ali te podatke nisam htio da saopštavam jer sam bio duboko svjestan da bi dozivio čitavu kanonadu neopravdanih napada.Sto to drugima smeta nije nas već njihov problem.

1) Не постоје Хрвати староседеоци у Боки. Луке из 12. они славе св. Све цркве су присвојили Латини (католици) за време млетачке власти. века враћена православцима добротом Наполеонове антиклерикалне администрације која је дозволила православцима да врате тај свој храм. IG0R . али ја ћу. Бркановићи у Боки нису католици већ православци.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. http://www. славе Крстовдан. 4) У Боки има више братстава Петровића православне вере. стари пацијент Јосо. уз помоћ психотерапије и модерних чудеса фармацеутске индустрије.6. ваљда си на њих мислио с обзиром да су шишићки били Равногорци и још увек православци. у 20.geocities. mart 2006. довољно вас је прочитати шта пишете и како пишете (са све Caps Lock и сувишним Ј) да вас дијагнозирам иако нисам психијатар који вам је преко потребан. уз Слаовиће и Францесковиће славе Малу Госпојину.Forumi онда реците да хрватство није дијагноза! Ја то уопште не говорим као шовиниста већ као слухиста. не само нашем већ и некима http://www1. католичке има у Шкаљарима код Котора рецимо. дако нас оставите мало на миру и бавите се собом. напротив. Гргуровићи у Шкаљарима славе св.com/savindan/SrpskoMore/ 2) Културна баштина Котора говори за себе. Тамошњи славе св. Дабиновићи у Доброти су досељени из Куча (Брда) у 16. највероватније си онај болесник југошваба лопатар из Дортмунда који се потписује као Мате Матић и шта ти ја знам. Луку као крсну славу и досељени су из (Старе) Црне Горе односно Његуша.24. Пољаци-Петровичи су исто из Његуша али они славе св. Бргуљани су исто из Црне Горе и славе св.24 (registrovani član) IG0R .35 (регистровани члан) Иначе се на турском чекић не каже булат већ чекич (çekiç) то је једна од позајмица које су нам оставили у нашем језику. током велике херцеговачке сеобе у Боку. веку. Дакле за све постоји одговор. живе у Србини (код Херцег-Новог) и славе Ђурђевдан. воља нам је да вам помогнемо. најстарији слој католичког становништва у Боки нису Хрвати већ имају крсне славе и носе српску ношњу и српске капе (заврате) са четири оцила. Једино је црква св. 3) Нико жив овде није спомињао бокељска презимена. Луку и кажу да су ту дошли из Цуца али с обзиром на славу сигурно бележе никшићко порекло. Пераштански Ђурановићи славе ЈОвањдан. Василија Великог (Нову годину). март 2006. u 22. ако тебе занима порекло твоје породице и твојих суседа из Шкаљара лепо реци „ало Срби одговорите и мени иако сам католик”. Врачеве. Уопште нисмо искључиви по том питању. Петровићи католици у Крашићима су досељени исто из околине Котора.Diskusije . Врачеве Кузму и Дамјана као и Дончићи које спомињеш. Св.serbiancafe. ту су дошли из Мојдежа а у Боку из Херцеговине са владиком Саватијем Љубибратићем 1692.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Трифун су изградили Војислављевићи за које византијски хроничари говоре да су Срби. пошто си тражио. професор Лакета се бави херцеговачким. дај своје презиме „староседеоцу” мада чисто сумњам да имаш везе са Боком.

претражи претходне поруке ове огромне теме (сачувај је или користи Find функцију MIE или Netscape) и нађи где сам горе писао о Угреновићима (Раденовићима) и св. убеђујући себе да је чист од турцизама што свакако није био случај (чекић. ми живот по старом наставити.koji su pokatoliceni isto sto su i Hrvati POKALOTICENI JER SU PREVASHODNO SVI BILI PRAVOSLAVCI OVI NA HELMSKOM POLUOSTRVU. Једном за свагда.kuda zuris . два различита света бити. ви сте Хрвати.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ми ћирилица. онај шљакар Јосо који овде лечи комплексе које му натура швапски газда из Штутгарта који га назива циганином? Ако си ти дошао да пронађеш своје националне корене слободно изволи па питај. како вас беле Хрвате оцрнити.godina . Mogao si mi bar predociti na one dvije ploce iz grada Tanaisa na uscu Dona u Azovsko more i na prvi pomen u 3-m vijeku ove ere odkad se bar prati ime Hrvat i istorija tog naroda je poznata od tada a ne od prije 700.g.27 (registrovani član) IG0R .ameritech. Да ли вама јасно бити? koPoB . Ми чак и Јасеновац саградити. ви узвишена господа мителеуропска.6. још при том префињену. да ли се на њој јавља.Forumi који су од нашег језика измислили нови.Ceskoj .a i nije istorija hrvatskog naroda pocela prije 700. septembar 2006. ми дивљаци балкански.tih unazad 700. Ми са вама ништа не хтети имати. да није можда југошваба. Ти си дошао у српску кафану да би примитивним. која на цео брлог гледа са висине.24. март 2006. mart 2006.46 (*.) Дијаволо. скините нам се са оне ствари већ једном! Ми смо Срби. у 20. шта ваш отац ради на овој теми.pa to pada u ono vrijeme kad vi niste imali ama bas nikakve priznate države. Iz toga je i smijesno kod vlastite vase istorije sto svojatate istoriju nekih tamo katolika ko zna koga i kakva porijekla. српски језик.27 (registrovani član) Kifino Selo . Ми геноцидисти. Ви умрети од муке што се нас Срба тицати. Хрватски језик.Diskusije . No ja bih te pitao zašto zaobilazite one Hrvate koji nisu u hrvatskoj državi kao sto su Gradiscanski Hrvati . необразованим. u 22.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. не изигравај уображену стрину.g. вама титлови требати за српски филм Ране разумети.serbiancafe. ми од вас ништа не хтети чути.Slovackoj i http://www1. Професоре пургерски.Bez obzira sto nisu imali vise od 100 g0dina državu priznatu od međunarodnog faktora i kad se doda ovih 15 godina zadnjih u kojoj je Hrvatska priznata od međunarodnog faktora i kako je do toga priznanja doslo.svjedok nam je sve visnji .Trebao si me bar upozoriti da hrvatski narod ima stariju istoriju i da je tom uopste nevezano sa državom.jer jedan narod ima istoriju i bez obzira na postojanje ili ne postojanje države istog. ви латиница.šta je sa Hrvatima u Madjarskoj.net) Stani malo „Starosjediocu”.Poljskoj. кат итд.a ja bih ipak rekao da su to najprije Rimski Srbi ili Morlaci. дивљим и глупим Србима показао колико си ти бољи од њих? Ма немој! Ја што шта мислим о вама Хрватима али никада нисам осетио потребу да закуцам неком Хрвату на врата да бих му то рекао. у супротном ћути. ви самообрамбени домољуби. Јоакиму и Ани и неким другим племенским скупинама које деле заједничке крсне славе. u 16.30.

spominju se dvije skupine Hrvata. ----------lovacluka (el. ispravke oko prezimena Ćurguz.6. neke su išle uz Turke kao pomoćne jedinice i kao vojnici. доста је било скретања. има вас свуда расељених. Mislite li da to ne znaju ovi bjelosvjetski hohstapleri i da to ne imaju na umu u svojim planovima. у 21. u 21.šta će onda biti sa vasom ”lipom„.teh. што и није чудно.Mi smo ih Srbi odbacili istog momenta ne znam zašto ste ih vi prihvatili.kako su god jednom izdali svoj nacionalni korpus i opet će i ko zna koliko puta. Neke porodice su http://www1.U listi Praske EPISKOPIJE 1086. Svi ovi Hrvati zajedno sa Hrvatima u Hrvatskoj cine korpus ili tijelo hrvatskog naroda i kad se uzme u obzir to bi bila casna istorija da na nju LJAGU nisu bacili ovi koji su odpali od Srba i prisli vama NA KONTU NEKOG KATOLICANSTVA.samo su vi bacili u zasjenak hrvatski narod koji navedoh gore i koji je još bez svoje domovine i koji cami u rasijanju. Hercegovine i Bosne. март 2006.g arapski pisac Al-Masudi u djelu „Murgut at tanbit”piše '„narod koji se zove Horvatin nalazi se blizu države PRAGA iznad Madjara. Kad ovo sve pogledam i ne vidim neku perspektivu za Hrvatsku državu.kad ovo kažem ne mislim na ovu emigaciju u proslom stoljecu.Hrouati u Ceskoj i Hrovati u Poljskoj.) .Diskusije .48 (регистровани члан) Za profesora Laketu.Još 943. Зато вас има од Зворника до Љубиња (Ћоровићи су најчувенији.Ovi vasi kako ih vi sad zovete ”crveni hrvati„svi do jednoga će preci Talijanima i onda šta?-ODE MAST U PROPAST.samo dok im se ukaze prilika.11 IG0R .html?157[1/26/2013 7:19:44] .ovako ćete biti u nedogled obavijeni maglom.vise je imaju ove enklave razasute nešto sjevernije zajedno sa ZAGORCIMA I SLAVONCIMA koji su sad u okviru HRVATSKE.30 (регистровани члан) Да се вратимо на главну тему. Poštovani prifesore.sto će vi srpska i bilo cija istorija jer samo tako mozete nešto nauciti .serbiancafe. Dalmacije i Bosanske krajine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ako možete da prokomentarišete Pozdrav Ćurguzi vode svoje porijeklo kao kao i skoro sve krajiške familije sa Hercegovine. ovih dana sam konacno nešto saznao o porijeklu prezimena Ćurguz. најмање у околини Никшића јер сте се разишли.G. oktobar 2009. у 04.Forumi ko zna još kuda razasijanim po EVROPSKIM ZEMLJAMA. I ne mislite da ste Srbima interesantni i da Srbima trebaju vase teritorije jer sto je djavolje od toga treba bjezati. a neke su Turci naseljavali na novoosvojenim krajevima da im budu radna snaga) se naselile na opustjela područja Like. представљате родословно племе (по пореклу) али не и у географском смислу.7.Kao malo koji narod vi sijecete granu na kojoj stojite. март 2006. Значи Дијаволе да код Зворника има доста Угреновића. Zapamtite to . од којих су књижевници и историчари Владимир и Светозар) до Новог Пазара и шире. Posle dolaska Turaka na današnje prostore Raške. ” 0 koPoB 11. I zato okrenite se svojoj istoriji . su nastale velike migracije naroda u pravcu sjevera i tada su mnoge porodice (neke su bježale ispred Turaka.

a neke su se kretale etapno tako da su se zadržavali usputno u nekim krajevima. у 23. Hercegovci.Diskusije . koji su živjeli kod manastira Krke u sjevernoj Dalmaciji. 3. zatim je mnogo doselilo iza 1850 godine u vreme Omer paše te iza okupacije Bosne od Austrougarske 1878 godine. има ли преслужби/преслава? Отпоздрав за професора Лакету од овог Србина Херцеговца-Београђанина- http://www1. Iz Zalina se naselila jedna porodica u Krupu i prezvala se Todorović i isto slavi Nikoljdan. u selu Donji Bušević oko 1925 godine je bilo dve kuće Ćurguza. Kordun i Slavonija. pa se i po njemu tako prozovu i njegovi potomci. Tamo su se zvali Vladisavljevići. Slave Nikoljdan. slave Nikoljdan.28 (registrovani član) IG0R . i tamo su doselili iz Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne. Васојевић није тако често презиме. Srednje Pounje se naročito naseljava iza Svištovskog mira 1791 godine kada je došlo mnogo porodica iz Like i Dalmacije u Bosansku Krajinu. Posle poraza Turaka ovaj pravac se okreće tako da se naseljava stanovništvo u opustjela područja Like i Bosanske krajine odakle u protjerani muslimani.57 (регистровани члан) Поздрав за брата Србина Ћургуза. a smatraju da im je porijeklo sa Hercegovine i tamo su se prezivali Vasojevići. Isto tako je i u ostalim područjima kao što je Banija. Дакле. godine 1925 je u selu Hašanima bilo 4 kuće Ćurguza koji su se naselili sa Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne 1878.html?157[1/26/2013 7:19:44] . selo Zalin gdje se 1925 godine nalazilo 4 kuće Ćurguza. godine. u selu Vođenica u Bjelajskom Polju kod Bosanskog Petrovca postojala jedna hrišćanska kuća Ćurguza između sedam begvoskih i devet hrišćanskih koliko ih je tada to selo imalo. u selo Vrtoče se iz Bjelajskog Polja oko 1910 godine naseli jedna porodica.24. Godine 1925 je tamo bilo sedam kuća Ćurguza u Gornjoj Vođenici i jedna na Jelića Glavici.Forumi se naseljavali direktno u te krajeve. Na ovom putu je im jedna od tranzitnih oblasti bilo Bjelajsko Polje. 2. oko 1800 godine. Zapisano je da je tada. odnosno prije 1878. Svi slave istu slavu i to Nikoljdan. предање каже да су се презивали Васојевићи у Херцеговини и славите само Никољдан. Sve do Bečkog rata 1683 godine i poraza Turaka od hriišćanske vojske taj pravac migracija se odvijao u jednom smjeru prema sjeveru i sjeverozapadu. IG0R .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Doselili su se iz sjeverne Dalmacije od manastira Krke. najvjerovatnije iza Svištovsko mira 1791 godine.7. Dakle.Slave Nikoljdan. a prije 1800 godine doselilla jedna familija Ćurguza.i slave Nikoljdan.serbiancafe. март 2006. 4. Sa Bjelajskog Polja su se Ćurguzi raseljavali dalje uglavnom u srednje Pounje i to: 1. mart 2006. Također je odselio jedan ogranak Ćurguza iz Zalina u selo Pučenik i tamo ih je 1925 godine bila jedna kuća. Taj što je doselio ovamo je bio pop i nosio je ćurak pa su ga Turci prozvali Ćurguz. slave Nikoljdan. I upravo tamo su se. u 22. svi Ćurguzi vuku porijeklo od jedne kuće i svi su rod.

33 (регистровани члан) Slavimo samo sv.Nikolu. u 22.Radojicici Donji u K.Primjera radi navesti ću neke slučajeve.naročito ispoljenu na podrucju Nevesinja.30 (registrovani član) lovacluka (el.23 (регистровани члан) Овде се не бежи од чињеница већ од мутанта и њихових наклапања. Detaljan odgovor koji sam dobio o porijeklu mozete pogledati na ovom sajtu diskusije/krajina/prezimena. Najvjerovatnije da su ova prezimena sluzila u proslosti kako bi se zavarali tragovi prilikom turskih potjera. 100% .28 (*.Diskusije . Sarici na B.Colici. Mucibabic na Trtinama -Kravic. koPoB . март 2006. u 22.24. Kalemi na Borcima-Maletic. тема је о херцеговачким презименима. -------IG0R . i to oduvijek(po predanju). март 2006.Radulovici na BezdjedjuKec. Vujadinovic u K. подразумева српска презимена. не видим нешто Енглезе.) .serbiancafe. Bratici na Plocniku-Kotlace.Radojicici u BojistimaMirjanic. Немце и Индусе да им то смета и да се утрпавају у дискусију али сваког момента нам упадају некакви ускоци из http://www1.Jezeru. Ivkovici jedni ne svi u Dreznju-Milakovic. mart 2006. Као што наслов сам гласи.30. Kovacevici na Presjedovcu koji slave Sv.IGNJATIJA-Patata. Sarici na Borcima-Kalaba.comcast. Ivkovici u Zunovini-Gluovic Ivanisevici na Bezdjedju-Teletina. у 20. Selu-Puric.8. у 02.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 16. Radulovici u Ziljevu i Seljanima imaju još prezime-Drljan. septembar 2006.Selu-Jokic.27 (registrovani član) IG0R . Dragovic u Biogradu-Dodig.24.Forumi Сремца-Тимочанина који сав српски народ од Српских Моравица до Пехчева схвата као свој неотуђив део. mart 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Govedarice u Kalinoviku-Lucic. Buha na Presjedovcu-Cosovic.jer opste poznato je da su mnoga plemena bila prinudjena posle sukoba sa Turcima da mijenjaju mjesto boravka i pri tome i indetiteta.kako ne bi bili otkriveni.net) Da napomenem još jednu pojavu kod srpskih prezimena u Hercegovini.Jedno je zvanicno i upisano je u krstenim i maticnim knjigama a drugo upotrebljavaju mjestani i ono je tako reci nezvanicno ali desava se kad pitate za neko prezime da se mjestani zbune jer vise upotrebljavaju ovo tako reci nezvanicno prezime. Milinic u Zovom Dolu-Macak.je i to da pojedina plemena imaju i po dva prezimena.teh.9.

чукун-чукун деда 1560. године! То је атак на здрав разум.12 Prof.DO ZADNJEG RATA ZIVJELA JE JEDNA VELIKA FAMILIJA GLIGOREVIC U MJESTU BRADINA I JEDAN NJEN MALI DEO U MESTU BRDJANI KOD KONJICA. u 21. Готова прича. Slave slavu Svetog Nikolu. март 2006. Ето вам најбољег примера зашто је са њима свака комуникација осуђена на пропаст. досељени су из Старе Србије. drugi su otisli u unutrasnjost Hercegovine :selo Trnovica kod Bilece.com.selo Bogdasici Bileca.Forumi новотаријских соцреалистичких необалканских нација које су настале декретима ЦК.su stara srpska porodica.html?157[1/26/2013 7:19:44] .38 (*. та прича да су Кажанегре. Слава Мала Госпојина. мада ме ништа не би чудило када долази од безименог и шизофреног квазинарода). ако су Млеци успели да покатоличе Будване. Један део Медина оде назад за Италију други се врати Цркви. Прчањоте (изем вам имена) и Тивћане свакако им ништа слично није пошло за руком у Паштровићима или Грбљу.00 (регистровани члан) INTERESUJE ME PORIJEKLO FAMILIJE GLIGOREVIC. досељени су из Брда (Бјелопавлића или Пипера) преко (Старе) Црне Горе. ---------glga (stranac) . Selili su se vise puta u vise pravaca i dosta je rsprostranjena porodica. Франовићи се рођакају са Боснићима и Боговићима. Склендери у Дробнићима су заједничког сродства са Радовићима и Ђедовићима.starinom potice sa Ridjana kod Niksica.10. мислим да знам који је.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.selo Bablja Glava. године нису владали никакви Црнојевићи православци у Црној Гори већ Турци Османлије (Зета је пала 1499. Пазите глупости које пише. Склендер је од локализма за свађу (скленза) који се користи у Паштровићима. selo Gradina kod Gacka.serbiancafe. Ако је он православац ја сам Марсовац. Могли су том приликом примити Ислам и ништа друго. Човек који пише те глупости је највероватније онај исти хрватски провокатор (а у Боки постоји само један такав. koPoB 11.).Novi. Которане. да су Црнојевићи истисли католике. На то је пресудио збор паштровских стараца да иноверци морају носити једну белу а другу црвену доколеницу и да не могу узимати православно чељаде у браку. Франовићи и Склендери били католици.AKO NEKO IMA http://www1. у 16.Nevesinje i na Banjane gdje se prezivaju Uljarevic-Susic (oba s sa kvacicom). служе се најобичнијим лажима. Кажанегре нису никада били католици.SADA SE NALAZIMO SIROM SVIJETA A VJEROVATNO DA Ne znamO OD KOG BRASTVA POTICEMO I KAD SMO STIGLI NA GRANICNE DJELOVE HERCEGOVINE PREMA BOSNI (SJEVEROISTOCNA HERCEGOVINA).Tokom 1687 godine jedni Uljarevici su dosli u Grbalj i H. Laketa . као што ни Килибарде нису католици (а где би били католици у Бањанима. љига од нечовека). само носе италијанску реч за презиме (црна кућа). 1560.10.Diskusije . oktobar 2009.au) 0 ULAREVIC. март 2006. У ствари један део Медина је примио католичку веру у Италији па се уселио у Паштровиће. У Паштровићима уопште нема католика. у 05. Uljarevica ima u Bosni na Glasincu i kod Brckog kao i u rasijanju.

март 2006.net .потичемо из Херцеговине. март 2006.Diskusije . Zeleznik ---------PittBull(mornar) .Србија. Hercegovinu su napustili zbog straha od krvne osvete. у 18.KAO STO SAM PISAO ONA JE ZIVJELA U BRADINI A NJEN MANJI http://www1.Према причи моје покојне бабе(дев.Голијанин из Невесиња).Лучани. Ako neko ima neki podatak ili neko saznanje o ovim ljudima koji su navedeni neka mi pripomogne. -----------Prof Laketa . dok svi nisu uzeli prezime Lukic.а има нас и у Босни. у 19.10.raseli se po svijetu.00 (регистровани члан) POSTOVANI GOSPODINE LAKETICU.dosli iz Stoca Hercegovina u Pipere C.sve sto ste rekli stoji kao dio porodicnog predanja ali trebaju valjani istorijski dokazi. Luka je u Srbiju dosao sa bratom „ Kovacem” od koga je kasnije postala familija Kovacevic iz Beograda u kojoj je bilo i nekih generala ili visih cinova iz ove familije.можете ли нешто да мо кажете о пореклу породице Инђић?Славимо Светог Арханђела Михаила.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Lukic iz Zeleznika. Lukic Nenad.yu) Професоре.Forumi GRADJU NA OVU TEMU NEKA MI JAVI. dosao sam do zakljucka da je njegovo tadasnje prezime.31 (*.slva ? mogli ste reci koju slavu slavite vi sa Bradine ? Za Lukic Nenada iz Zeleznika.ptt.26 (*.10. март 2006. godine i imao je sina Jovana koji je isto rođen u Nevesinju. у 09.yubc.Унапред захвалан Светозар Инђић. Po mojim saznanjima koja nisu utemeljena na pisanim dokazima nego na analogiji po prezimenima koje su koristili Lukini unuci.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.06 (*.11.JA BIH ZELEO JOS Nešto više INFORMACIJA O FAMILIJI GLIGOREVIC.serbiancafe.Gora.zaim jedni pod prezimenom Gligorovic odlaze na Bradinu i na planinu Jastrebac u Srbiji.slave slavu Rođenje presvete Bogorodice.11. у 01.SRDACAN POZDRAV IZ ZAPADNE EVROPE -----------daca282yubc. ili mu se otac zvao Nikola.net) Imam jedno pitanje za nekog ko misli da bi mogao da mi pomogne oko istorije moje familije.au) Gligorovic.из Мачве смо. март 2006. ------------nederlander (prognanik) . Ukratko vodimo poreklo od Luke koji je iz Nevesinja dosao u Srbiju za vreme Karadjordja. ako ga je uopste imao bilo Nikolic.Ukoliko vodite porijeklo od Nikolica to je jedna od najstarijih srpskih porodica sa podrucja Hercegovine koji su sa Oputnih Rudina dosli u Nevesinje.su ogranak porodice LALICA. Za Indjica nemam nikakvih podataka osim za porodicu Vase bake Golijanin o toj porodici sam ja opsirno piso ne bih da ponavljam.Luka je rođen oko 1745.com.

По мојој процени и у недостатку писаних или јаких усмених предања (доказа) порекло било које фамилије у Србији је дискутабилно. Али у фамилији је остало прилично поуздано предање које је поткрепљено неким писаним доказима тако да се могао сачинити тај најстарији почетни родослов. године. март 2006.SLAVA NAM JE SVETI JOVAN A PRISLAVA VELIKA GOSPOJINA.SRDACAN POZDRAV koPoB .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. као једно од места из кога су се неке фамилије.net) Поздрав професору Лакети и свим осталим учесницима у овој теми од Лукић Ненада. Под овим подразумевам да презиме и слава која се слави не мора да значи сродност са неком фамилијом или братством.AKO IMATE JOS NEKE INFORMACIJE VISE MOLIO BIH VAS DA MI POSALJETE ILI DA ME UPUTITE GDE BIH TO MOGAO NACI POSTOJI LI NEKI SAJT ILI TOME SličNO. у 10.MOZETE LI MI POJASNITI TAJ PUT .11.24. '' Браћа Лука и Ковач(ово му вероватно није било име него вероватно занат којим овај бавио). У блиској прошлости тј. године даје веру у тачност предања. нажалост није назначено које. oktobar 2009. а најређе по мајци или баби. године у Србији су се узимала углавном презимена по оцу у већини случајева или по деди. због убиства Турчина који је силовао Ковачеву ћерку.VI REKOSTE DA ONI POTICU OD LALICA OD STOCA KOJI SU OTISLI ZA PIPERE A ONDA JEDAN DEO TE FAMILIJE JA STIGAO U BRADNU. населиле у Железник. CRKVENE KNJIGE I NEPOSTOJE. у опису села Железника. Један од тих Минића се звао Иван. Мијат Лукић рођ.Оваквих примера има и у Железнику и у мојој фамилији па ћу навести само један. PIPERI BRADINA. до 1970. Николић у својој студији из 1899. Податак да је Мијат живео до 1900. из Железника.30.28 (registrovani član) IG0R .Forumi DEO JE PRESAO U SUSJEDNO MJESTO BRDJANI OKO 1820 GODINE.12 Риста Т. u 21.net . 1971.35 (registrovani član) daca28@yubc. године доселила вишечлана фамилија са презименом Минић. када узимају презиме Првуловић које и данас носе. Предање је врло поуздано због следећих чињеница. mart 2006. http://www1.DALI MOZDA ZNATE KADA SU ONI DOSLI NA TE PROSTORE. али нисам ништа могао да пронађем о Лукићима. Три генерације. Првул је имао два сина која су се презивали Ивановић све до 1870.serbiancafe. Запис о настанку фамилије Лукић из Железника изгледа овако. Иван Минић је имао само једног сина Првула који се презивао по оцу Ивановић. u 16. 1811. године. У Железник се око 1820. године''Околина Београда'' у делу 0 о Железнику пише да су се Лукићи у Железник доселили из села Босута код планине Рудник. Многе данашње фамилије су током своје генезе промениле по неколико презимена док се нису одлучили за једно.POSTO NA OSNOVU NADGROBNIH SPOMENIKA NEmogućE DOCI DO TAKVIH PODATAKA A DRUGIH KAO NPR. причао је својим синовима и унуцима о пореклу Лукића које су они врло добро упамтили и преносили са колена на колено.yubc.html?157[1/26/2013 7:19:44] .27 (*. Ово село се помиње и 1844. године. koPoB 11. три презимена. septembar 2006. А сада нешто о мојој фамилији Лукић. Ја сам посетио то село Босута. а његов унук Мијат 2.Diskusije . u 22. све до 1847.

али они нису пореклом из Београда. Прва која је мање вероватна .serbiancafe. Ако неко има неки податак о Ковачевићима. Otac mu se zvao Novica a majka Rosa. Славимо Светог Николу. март 2006. mart 2006. Лукићи су одржавали везе са Ковачевићима из Београда све до почетка 1. века за Херцеговину. године у једном сачуваном попису. читаво руно''. После су котакти престали. Да не дужим ми Лукић имамо тачан родослов који значи датира од око 1740.o1. Ту остају једно време и онда Лукин син Јован одлази у Железник.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ako postoji način da se pronadje vise informacija molim da mi se javite na zvujicic@yahoo.а они су често долазили у Железник на сеоску славу Духове. Zoran Vujicic http://www1. године када се наш родоначелник Лука највероватније родио и мислим да смо по овом податку једна од ретких фамилија из Србије која има традицију дугу скоро 300 година. корпулентан човек и најзанимљивији део из записа '' био је маљав по грудима. а Ковачев син у Београд. Друга. Међутим већ 1839. Марка. који су наведени у горњем тексту нек јави. сви се презивају Лукић. у 13. што је још једна потврда о херцеговачком пореклу. као и пола Србије. Да ли има неких сачуваних турских пописа или црквених књига из 18. Радосава и Гаврила.06 (*. а по причи Ковачевићи данас немају мушких потомака већ им се лоза наставља по женској линији. по дедином имену. Поздрав свима из '' лијепог села Железника'' како испева Филип Вишњић у ''Почетку буне на дахије'' IG0R .Ово презиме Николић прави много проблема јер даје две нове могућности. Најстарији Марко се презива по оцу Јовановић. јер се нису изделили по презименима него су узели заједничко. Уклапајући запис са првим пописима који су сачувани за Железник. вероватнија.светског рата. сачувану и документовану и 200 година од кад смо у Србији и Железнику.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. дошао сам до закључка да су сви ови људи сигурно постојали.24.Forumi напуштају Херцеговину и долазе у Драгачево. Moj otac je rođen u Presjeci kod Nevesinja 1927 godine. од кога постају Ковачевићи.com.37 (registrovani član) zvujicic@yahoo.com) Voleo bih da saznam vise o porodici Vujicic kao i o celoj istoriji Vujicica. за време Карађорђа. о свим српским генералима и адмиралима наишао сам и на неколико Ковачевића. неће изнети живе главе из Железника''.Лука је имао и сина Николу кога нема у запису. u 22. Читајући књигу.Diskusije .com .11. Unapred zahvaljujem. којој не могу да се сетим тачног имена. а Радосав и Гаврило Николић. Образложење: Лукин син Јован имао је три сина. Питање за професора.Лукино и Ковачево презиме је било Николић. Лукин син Јован је био главни кмет у Железнику и кад год би Турци долазили у село он им је претио да ''ако буду дирали српске девојке и жене. Јован је био висок. Неки од Ковачевића су били и високи официри у војсци Краљевине Србије.

28 (registrovani član) Evo ti Zadar . март 2006.18. март 2006.serbiancafe.Bokuni Kardumi selo Ravti Barzuti Basici selo Podosoje Kiperas selo Kiper Zucalo selo Grepci Redo selo Grepci Miletici selo Vlaka Miletici selo Bukanje Stanici selo Zacula Dali iko poznaje svoje prezime i poreklo iz ovih sela ? pitam iz možda važnog razloga za sve ljude poreklom iz ovih najjuznijuh delova Hercegovine bilo gde se nalazili . septembar 2006.*) Da dodam još hercegovackih prezimena : BOBANI Cickovic selo Scenica Barzut Pozarno Radulovic Senica Tripic Scenica Barzut selo Basici Basic selo Basici Miljak selo Copice Bokun Copice Misite selo Misite Mis selo Suse Barzuti selo Baljivac Vidak Baljivac Soso Selo Sose Vukanovici selo Dobromiri Porobici selo Gorogase Sirovine selo Gorogase Lambete selo Lambete Vujinovici . koPoB . у 08.30.Diskusije .04 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .roger) http://www1. Mozete li mi malo vise reci? Hvala.com .45 (216.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.telekomsrpske. 0 koPoB 11. Baka mi je od Faladzica iz Kalinovika. Pricala mi je da je to najstarija familija u tom kraju. u 21.12.cable.com) Pozdrav postovani profesore Laketa. у 10.Forumi -----------Semberacccc . у 16. u 16. март 2006. oktobar 2009. .13 (*.13 missrakazov@gmail.Misite selo Kijev Do Andusici selo Pozarno Mis selo Podmeteris Vukanovici selo Slivnica Kovaci selo Lopoc Vujici .11.13.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. hvala puno na info i da kažem Fratucin je ch kao Chedomir a ne c kao Cirilo.S. Раказови су највероватније Срби.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Isto tako prezime moje bake po ocu FRATUCIN (Fratuchin) je izumrlo.serbiancafe. Moja prof. у том случају је порекло од Никшића (погледај горе пасус о томе.roger) IGORE. неутврђено порекло код Ердељановића значи да није утврдио одакле су се доселили у Драгутиново (данашње Ново МИлошево). март 2006. Mozete li mi reci nešto više o poreklu. Unapred hvala. Inače uzivala sam citajuci o poreklu prezimena i mnoga od njih zvuce egzoticno.14 (регистровани члан) Билбија долази од турцизма.Ljubica Kandic (Pravni fax-Beograd) mi je još kao studentu rekla da moje prezime potice iz Belorusije a moj ujak koji se malo bavio istrazivanjem porekla prezimena je tvrdio da mi dolazimo iz doline reke Lim gde je nekad bilo rakova pa smo po tome dobili prezime sto meni nešto ne zvuci logicno a i ne znam koliko je to tačno. U familiji moga oca se prenosilo veoma često ime Milinko i Milanko sa oceva ili dedova na sinove ili unuke. Како иде оно друго. Pozdav! P. Hvala Igore. http://www1. Не знам од којих си ти.com . Uvek me je interesovalo poreklo mog prezimena RAKAZOV. породице по крсним славама.Diskusije . LAKETA znate li vi nešto više o poreklu moga prezimena -RAKAZOV ili moje bake -FRATUCIN (Fratuchin) ? Ima nas samo u Banatu-Kikinda i nasla sam u USA Census iz 1800 i neke ali ne znam odakle su ti dosli. Nasa slava je Sv. Нисам приметио да га има у Херцеговини нити је логично да се истоветно задржало чак од Херцеговине до Баната. nikad nije bio partijac. Prof. оставио сам подуже поруке на ту тему.15 (*.14. --------IG0R . у 15. презимењака има у Далмацији и Босанској Крајини. из ког места. у 20. за славуја (bülbül).Arhangel Mihailo a kad Erdeljanovic kaže da poreklo nije utvrdjeno znaci li to da mi nismo Srbi? Moj otac je umro veoma rano verujuci da je Srbin čak su ga tako prijatelji i oslovljavali.Forumi Interesantnih prezimena ali nijedno ni slično mome. koliko ja znam ima nas samo u Banatu.14. да ли је слава Лучиндан. Фратућин или Фратучин. која слава? ---------missrakazov@gmail.cable. март 2006.

gdje sada živis. a pretpostavljam da je poreklom iz Hercegovine. Tokom rata u Bosni čuo sam za jednu osobu sa istim prezimenom.iz Sapca sam i na nasem groblju se nalazi spomenik mog predaka iz 1897 god. I ja sam iz Kifinog Sela.51 (*. a i njeni svi su pomrli. .html?157[1/26/2013 7:19:44] .net) Kifljanine. Tebe vjerovatno interesuje period prije dolaska Radojicica u Kifino Selo. I dajte .jesi li rođen u Kifinom Selu. IG0R . Hvala ----------- http://www1. mart 2006.156.Diskusije . ---------Alpinista .Za sada neka profesor napise o Radojicicima. март 2006. u 22.comcast.Forumi Inače moja baka se iz Kikinde udala u Novo Milosevo drugi put posto joj je prvi muž poginuo a i njegovo prezime je interesantno. doduse.it) najlepse vas molim za iformacije o prezimenu MIJAILOVIC. ljudi ne kacite se na provokatorekoji nas samo odvracaju sa prave teme.15. у 00. i kako sam saznao vodim porijeklo od Vasojevica iz Hercegovine.. март 2006. Da li mi mozete da kazete nešto za Vasojevice? Preyivam se Curguz. Slavu ne znam ona je umrla davno ja sam imala 6 godina.15. у 10...hvala unapred! ---------100% . prof.interbusiness.serbiancafe.A sada pozdravljam i tebe i profesora. март 2006. Laketa ili bilo ko drugi. Pustite ih pa će im dosaditi!!! Pozdrav -----------ivanmilos .Poznajem ti sve Radojicice iz Kifinog Sela...12 (*. Volio bih da tačno saznam svoje porijeklo..krsna slava nam je sv.Nikola. Ovo prezime je zastupljeno u Uzickom kraju..47 (69.) .Svi Radojicici na podrucju Nevesinja su doselili iz Pive i bilo bi interesantno ako bi profesor napisao o ovom plemenu i periodu prije doselena u NEVESINJE.. у 13.teh. март 2006.40 (регистровани члан) Igore.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.15.*) Postovani gospodine Laketa. BERBAKOV. у 20.39 (registrovani član) lovacluka (el. zanima me poreklo prezimena CITIC (CJITICJ) čija je slava Djurdjevdan.24.16.kao i ove iz Batkovica i Bojista. muslimanske vere.

Ovuke su od starina Cvjetici. unapred zahvalan dusan ---------Barisha .html?157[1/26/2013 7:19:44] . март 2006.Posavina. Bos.. у 08. Glamoc.08 (194. март 2006.. Basare su od starina BASARICI. Bursaci su od starina Mrnjavcevici. Slavonija i Dalmacija. у 09.Tesla.*) Profesore Jel znate nešto o poreklu prezimena Barisic??? Gde se sreće: Kupres. nastala su po dolasku Austrougarske .dali su bili nekada pravoslavni .aol.... Kokot...aol.16.Gacesa itd itd itd To su prezimena iz (moga kraja) Bos Krajina.. Prezime Indjic je Licko..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Znam da je jedan dio plemena otisa za Bosansku Krajinu prije 100 i nešto godina kad se Bosanska Krajina naseljavala sa djelovima plemena iz Like.Forumi podunac (bravar) .16..com) interesujeme moje poreklo :prezime Djokic Krsna slava Sv. Dzakula..serbiancafe.naravno) a najviše mojim KRAJISNICIMA ----------compass . март 2006. Ovo me je deda naucio.17.Vjestica. Bilo ih je u selu Kijani kod Gracaca. март 2006. Ima ih u Donjem Lapcu.Grubisa. Jovan Krstitelj. ljudi kad su popisivani davali su pogrdna imena. ----------- http://www1..57 (регистровани члан) Za Indjica. у 04.ali ih vise nema .Diskusije .15 (*. у 04. bukvalno se sprdali sa njima a ostali tako upisani.. у 14.17.com) interesuje me poreklo imena i familije Piplica . koje je prezime poteklo od koga Pozdrav svima(sem rvatima .106. ----------damjan555 . u napred zahvalan Dusan ---------damjan555 . март 2006.22 (*.Kenjalo.01 (регистровани члан) Tisme su od starina TASICI.17. Najviše Gracana je u to vrijema naselilo selo Sjenica kod Kljuca i jedan dio je naselio Bosansku Krupu.

it) igore molim te nešto više o prazimenu MIJAILOVIC. mart 2006. у 11.37 (*. koPoB ..tamo imam baku i strica i meni vrlo drage rodjake.. марта 2006.živimo kod okoline Sapca već http://www1.Todor je neobično volio tu njivu i često je gore isao da sjedi i odmara se. март 2006.prenesite mu pozdrav od mene.html?157[1/26/2013 7:19:44] .29 (registrovani član) IG0R .serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi -kifljanin.između ostalih i oni u kojima je pisalo o dolasku RADOJICICA na ove naše krajeve.24. Ukoliko vi posjedujete neke podatke molim vas da ih objavite ili mi ih proslijedite na adresu drzela@teol.teol.09 (*. u 22.okolini Danilovgrada.25.To je ostalo od pok.ljudi su se radovali i procjenjivali kolika će korist biti od te kise.A toliko pamtim likova iz našeg sela i svaki je bio posebna prica i legenda. Pozdravljam te srdacno tebe i tvoju porodicu.17. Ja ovako ponekad nešto napisem na ovom sajtu i drago bi mi bilo kad bi uspio da sve o ljudima i dogadjajima iz Kifinog Sela sastavim i stampam u jednoj knjizi.09 часова (GMT-5). ivanmilos .Diskusije .Pozdravi sve tvoje kao i strica i baku u Kifinom Selu isto i strica na Palama.a Todor bi se pred njima glasno zapitao „Zaboga ljudi pada li u mojoj Calusi”. у 18.tako da su unisteni vrlo vazni istorijski spisi.Drago mi je kad tako mladi ljudi imaju postovanje prema mjestu iz kojeg poticu njihovi preci.17. Iz nepouzdanih izvora saznao sam da svi Radojicici vode porijeklo iz sela Pjesivci.30.ti ili tvoj tata.Ja se javljam iz Chicaga i tvoji znaju ko sam.41 (registrovani član) Задња верзија коју је ухранио Гуглов архивски робот је од 17. Ovo za Calusu ti je orginalno.Kad bi naletjela ljetna kisa i to pravi pljusak.Sve se ovo odvijalo kod Savke i Macka u kafani a poslije kod Zirojevica i u Zubcevom hanu a kasnije i kod Sarenca.25 (*.No globalizacija čini svoje i ljudi nisu ni svjesni.. у 18. дакле ко је сачувао остатак нека дода.Todora.Toliko su bili orginalni da se ja sad pomalo i razocaram sa ovim narastajima.net) Srdacan pozdrav za„100%” Ja sam rođen u TB-u gdje i danas živim zajedno sa svojom porodicom. март 2006.i njemu je bas fino gore.Ali obraduju me mladi ljudi koji kao ti drže do svoga porijekla i bastine svojih predaka.net Volio bi da mi kazete ukratko nešto o sebi i ako vi „100%” živite u Kifinu selu da mi provjerite „DA LI PADA KISA U MOJOJ CALUSI???” ----------100% .Ima još jedan Kifljanin u Tb-u znaš ti o kome je riječ on je dosao iz Sarajeva pozdravi i njega.net) Znam ko je u pitanju. mart 2006. u 16. u 16.znaš to je bio stric tvoga pokojnog djeda. Kao sto možda i znate za vrijeme fasistickog terora na KASABU i okolna sela zapaljena je crkva na Drenoviku.On je ugostitelj na Jahorini.interbusiness. septembar 2006.comcast.Što se tiče Kifina.

i to je još jedan u nizu dokaza da je gro sadasnjih Hrvata nastao prevodjenjem Srba u hrvatski narod.html?157[1/26/2013 7:19:44] . A u jutro Vidov dan osvice.Forumi oko 150 god ali ne znam koje mi je prezime bilo pre ovog sadasnjeg. Drugojacije se ne može objasniti da jedan neslovenski narod postuje I cuva uspomenu na slovenskog Boga.roger) a ovo? pssst (Ucenik) .37 (*.27. Možeš li mi još samo reci porijeklo prezimena Vidovic? Neki ga vezu sa Banjanima.NIKOLA. Na Kosovskoj veceri Milos OBILIC govori zvanicama.U prdhrišćanskom periodu kod Srba postojao Bog VID. u 09. mart 2006.28. Pozdrav......Ako možeš pomozi mi bilo kako!HVALA TI UNAPRED! guzina . u 03.net) 0 Prezime Vidovic.13 100% . mart 2006.55 (registrovani član) mozete li mi reci nešto o poreklu prezimena Macura? Unapred hvala puno! jago (ljubimac žena) .serbiancafe. u 12..krsna slava sv.da su Hrvati Sloveni.koji sebe smatraju većim Hrvatima i od Zagoraca ili Gradiscanskih Hrvata..comcast.26.55 (registrovani član) Bravo. To sto oni smatraju to je istorijsko pamcenje ovih pokatolicenih Srba.Do danasnjih dana nije prekinuto postovanje prema tom Bogu i Srbi su mu posvetili jedan dan u godini koji je ujedno zbog velikog postovanja prema Caru Lazaru . u 21.uzet da se toga dana proslavlja i ime ovog srpskog svetitelja koji je braneci svoju zemlu i narod na Vidovdan 1389.izvedeno od srpskog imena Vid.. Dan veliki i krvoprolice.49 (registrovani član) Prezime VIDOVIC Svojataju ga i Srbi i Hrvati! Molim ako može neko već da razjasni ovu enigmu.godine osvoio Carstvo Nebesko.. u 04. jago (ljubimac žena) . mart 2006.27. Hvala unaprijed.13 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. http://www1. mart 2006. Hrvati i ne spadaju u Slovenske narode to čak i Vatikan nije smatrao.. oktobar 2009.Diskusije . mart 2006.25. u 23.cable. koPoB 11.

u 19. nikola čula sam da je majcino prezime iz okoline nevesinja.3.3.52 (registrovani član) Igore. mart 2006. Unapred zahvalna i veliki pozdrav compass .t-ipconnect.html?157[1/26/2013 7:19:44] ..srpska) krsna slava:sv.Forumi Pozdrav za Sve Srbe i druge dobre volje.srpska) krsna slava:sv. Želio bi da saznam nešto više o prezimenima Cankovic i Sedlan. u 15. okolina doboja. lovacluka (el. Milosav_Vasiljevic . po predanju poticemo od Vasojevića iz Hercegovine.29.Diskusije .novembar) kao i porijeklo majcinog prezimena: prezime:mastilovic (grabovica.28. rep.38 (registrovani član) Interesuje me porijeklo ovih prezimena: Dojcinovic Skrobonja Saula Ako me može ko pomoći.de) Sva tri su hrvatska prezimena! dejica (dipl ing masinstva) . interesuje me porijeklo ocevog prezimena prezime:djermanovic (jelanjska. u 05.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 09. mozeš li da mi pomogneš da dalje rasvijetlim moje porijeklo? Ćurguz se prezivam.28. Unapred hvala BXPC (majka) ..-5-koljeno od kada žive u okolini doboja. Oba prezimena su Licka. april 2006.56 (registrovani član) http://www1.Laketi. u 15. Nikolu i to oduvijek.) .. Slavimo Sv..47 (*.29. u 06. u 12.19 (registrovani član) Pozdrav Igoru i Prof. gligorije (30.čak je i ujak prije zadnjeg rata isao u nevesinje da ih upozna posto je majcin djed otprilike 3. mart 2006. Pozdrav aleksandra_do (asistent na fakultetu) . unaprijed se zahvaljujem.05 (registrovani član) Uvazeni profesore.teh.rep. Krsna Slava za oba prezimena je Sveti Jovan. mart 2006. mart 2006.32 (registrovani član) Tesanovic donibrasko1 .28.okolina doboja. mart 2006. april 2006.

Vjerovatno tvoji Mijailovici poticu od ovih Mijailovica od Loznice ? Za vise informacija možeš izaci na:www.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 07.samo je tokom vremena nastala ova jezicka razlika.5.au) Evo da se javim i ja poslije svih ovih tumbanja sa nasom vjecito aktivnom temom o porijeklu srpskih porodica i etnickim seobama srpskog stanovnistva sirom svijeta.5.au) ZA „ivanmilos” tvoja upornost se isplatila. Krsna Slava Vartolomej i Varnava. Tema izaziva ponovo zivo interesovanje citalaca. Srdacan pozdrav svima prof.06 (*.interbusiness. Laketa i nadam se da razumete zašto sam toliko uporan.Odatle su se raselili po Srbiji i sijetu. Prezime je sa Banije.27 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . april 2006.com.samo ponekad nezvani gosti koji ni pocemu ne zasluzuju da se nadju na stranicama SC svojim glupostima nerviraju redovne naše citaoce.interbusiness.Diskusije . Laketa ivanmilos .negdje oko sredine teksta za ovo javljanje natjerala me je upornost našeg citaoca pod sifrom„ivanmilos” on se uporno raspituje na sve strane za porodicu MIJAILOVIC.neki Brajko Mihajlović.Oni svi poticu od istog plemena.it) zna li neko nešto o poreklu Mijailovica iz Sapca ili ne?pozdrav! Prof.serbiancafe. april 2006.Nema potrebe za bilo kakvom vrstom pomoći.it) Profesore ne bih bio toliko uporan da mi se pre par dana nije javila žena iz runjana koji se prezivala mijailovic koja slavi sv.4. Toliko od mene.)te možeš stupiti u kontakt sa rodjacima i izmijeniti saznanja o vasoj porodici. april 2006.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 30.4. u 03. Evo šta sam ja saznao o toj porodici MIJAILOVIC i njima sličnim MIhajlović i MIAJLOVIC. Laketa . april 2006.Zahvaljujem izuzetnom radu i naporima brata IGORA te se ova tema ponovo nasla tamo gdje joj je mjesto na vrhu topika SC.5. u 04.40 (*. Meni je najveca nagrada Vase zadovoljstvo i radost i tradicionalne rijeci zahvalnosti : HVALA PROFESORE ! ivanmilos . Razumijem tvoju upornost i ona se na kraju isplatila na tvoje opste zadovoljstvo.trazimo. u 07.nikolu i koja mi je rekla da je čula od svojih da smo dosli iz bosne. u 06.54 (*.HVALA! Prof. ivanmilos .najlepse hvala i ako postoji neka mogućnost da vam se odužim rad sam da pomognem. Laketa .interbusiness.com.samo moras biti strpljiv. (Michailouich)su stara srpska porodica iz Popova Polja kod Trebinja. april 2006.it) Veoma se zahvaljujem prof.5.36 (*.Valjda će i oni sami vidjeti da su ovdje suvisni i nezvani gosti ? Mada sam se i ranije javljao.1373 godine.sva ona prica o plemenu cuce mi je bila pomalo cudna http://www1. MIHA(J)LOVIC.Prema nekim podatcima zivjeli su u Srednjem vijeku u Nevesinju i u nekoj od mnogobrojnih seba preselil su u Podrinje oko Loznice u selo Rujanima.info (od 14.Forumi Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Tubin.2006.4.

Diskusije - Forumi

tako da otuda moja upornost.najlepse HVALA I SVAKO DOBRO! dejica (dipl ing masinstva) - 5. april 2006. u 08.13 (registrovani član) Postovani g.din Laketa,nadam se da ste vidjeli moje pitanje u vezi familije Tesanovic(Nevesinje) A svim ostalim hercegovcima pozdrav iz Moskve pssst (Ucenik) - 5. april 2006. u 13.37 (registrovani član) PROFESORE,ZNAM DA NE MOZETE DA STIGNETE U KRATKOM ROKU SVIMA DA ODGOVORITE, RAZUMEM VAS, ALI MOLIM VAS SAMO MI RECITE DA LI ZNATE Nešto O POREKLU PREZIMENA MACURA! DA LI POTICE IZ HERCEGOVINE ILI NE, CULA SAM NEKE PRICE DA POTICE I HERCEGOVINE ALI MISLIM DA TO NIJE TačNO. Inače KRSNA SLAVA JE ARANDJELOVDAN. HVALA VAM PUNO! Prof. Laketa - 5. april 2006. u 16.37 (*.com.au) Za„ivanmilos”samo Vi nastavite da dalje tragate i istrazujete korjene Vase porodice i uspostavite kontakte na datoj adresi. Za porodici MACURA nemam nikakvih podataka,tragam možda će biti nešto ? TESANOVIC,su stara srpska porodica porijeklom od BANOVICA a ovi vode porijeklo od stare srpske iz plemena MALESEVACA iz sela Malina kod Bilece. TESANOVICI starinom poticu iz BANJANA oblast između Bilece i Niksica. Negdje oko 1840 doselili u selo Meka Gruda između Gacka i Bilece,odatle jedni otisli kod Trebinja,drugi dosli u Nevesinje,selo Lapcevine gdje i danas žive kao i u rasijanju. Slave slavu Sv.Arandjela Mihaila-Aradjelovdan.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.14

//// - 5. april 2006. u 17.01 (*.mnsi.net) http://www.montenegro.org.au/prezimena.html jago (ljubimac žena) - 6. april 2006. u 05.16 (registrovani član) Profesore pomozite mi molim vas u vezi porijekla prezimena Vidovic(krsna slava Vasilije Veliki)... Pozdrav... starinanovak - 7. april 2006. u 18.57 (*.co.yu) Ima li iko informacije o Malinicima iz stare Hercegovine (između dolina Pive i Tare)? Unaprijed hvala. Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.29 (*.com.au)

0

Za sifru„jago” i porodicu Vidovic; ja sam po svojim spisima mnogo toga pretražio nebili nešto nasao o ovoj porodici.Ali moji napori ostali su skoro bez rezultata,na smom kraju rada nađemsamo ovaj podatak o nekom Vasu Vidovicu,jednom od vodja u ustanku Srba u Bosanskoj Krajini 1875-1878 godine. On je u ime Srba ustanika bio upucen na Berlinski kongres da procita jedan

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Memorandum u kome su Srbi iz BiH tražili da se ujedini BiH sa Knezevinom Srbijom u jednu državu.Svoj plan nije ostvario na Berlinskom kongresu jer su Velike sile imale sasvim drugaciji plan za Bosnu i Hercegovinu. PS. Jago ti si mogao dati malo vise podataka o porodici Vidovic,gdje Vas najviše ima,kuda i kada ste se i gdje ste se selili ? koPoB - 30. septembar 2006. u 16.30 (registrovani član) Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.40 (*.com.au) METKOVIC,su starinom porijeklom iz Grblja. Kada su mlecani zauzeli Grbalj 1433 godine,oni su izbjegli u Trebinje. U istorijskim izvorima 1447 godine,pominju se Pribisav i Priboje METKOVIC iz Luga u Popovu Polju. Po ovoj srpskoj porodici gdje su nekada zivjeli u dolini Neretve dobilo je naselje ime i kasnije grad Metkovic. Jago (ljubimac žena) - 10. april 2006. u 06.21 (registrovani član) Naime po nekim saznanjima dosli smo u zapadnu Bosnu (bosansku krajinu)sa banjana kod Niksica..To je od prilike sve sto mogu da kažem..Čuo sam da ima dosta hrvata u Hercegovini sa tim prezimenom... Takođe slavimo Sv.Vasilija Velikoga... Pozdrav za Prof.Laketu Matko Metkovic - 10. april 2006. u 12.25 (*.t-ipconnect.de) A Metkovic se nalzi di tocno,u sumadiji ili Hrvatskoj? ++++++ cuj ovog „prfesora”,METKOVICI pa još „srbi”..e,budalo...srbi tek dobijaju prezimena u 19.stoljecu...a METKOVICI su uvik i stalno bili SAMO HRVATI..kao najvjerojatnije i vas pradid LAKETA...pravo „srpsko” prezime..nema šta,isto kao i SESELJ..GUBITNICI i LAZOVI..jadni ste a de matko - 10. april 2006. u 15.15 (*.cpr.ca) Pa matko, bre, samo Srbi znaju pravu istoriju sto znači da ste Vi...srbin! Ma gdje si, brate! KAMINJAČA - 11. april 2006. u 04.41 (*.ptt.yu) Ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Unapred zahvaljujem. marijabgd (student) - 11. april 2006. u 16.30 (registrovani član) Molim Prof.Laketu da mi kaže nešto o prezimenu Bjelica selo Blace opstina Berkovici,i o prezimenu Milosevic selo Vlahovici opstina Ljubinje unapred hvala donibrasko1 - 13. april 2006. u 16.32 (registrovani član) Pozdravljam Prof.Laketu i Igora. Zamoljava vas ako bi mi dali neki podatak o prezimenu Tubin. Prezime je sa Banije. Zahvalan unapred. MBoskovic - 16. april 2006. u 17.26 (registrovani član) Profesore Laketa, zeleo bih da mi pomognete da odgonetnem poreklo familije BOSKOVIC. Prema jednima, vodimo poreklo od gacka u Hercegovini, prema drugima iz okoline Niksica u CG i plemenu Vasojevica...po trećima opet iz okoline Mojkovca...priličan broj porodica Boskovic danas živi na podrucju opstine Ivanjica, selo Osonica...i svi slave Sv. Nikolu. Hvala unapred KAMINJACA - 17. april 2006. u 05.22 (*.ptt.yu) Uvazeni Profesore Laketa, ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj. Moleci Vas za pomoć, unapred zahvaljujem. Barisha - 17. april 2006. u 08.41 (194.106.*) Za Boskovica Bošković, u Podgorici 1431. god.; Budva 1688. god.; Kuti i Bijela, Herceg-Novi 1695. god.; Kameno i Kruševice (Boka Kotorska) su iz Mostića (Hercegovina) kao: Palikuća; Herceg-Novi, po nahočetu; Ledenice (Risan) 1399. god.; Bijela Smokva (Kanjoš) u Buljarici (Paštrovići); Podgorica 1435. god.; Bogumilovići u Pješivcima, ranije: Breškovan. Od njih su u Budvi i Nikšiću; Bjeloši (Cetinje); Čevo, selo Pejovići i kao: Bošković - Pejović, u Cucama, srodni su Miljanovićima iz područnog Repca. Od njih su u Nikšiću, a u područnom Grahovu i kao: Bošković - Gradinjanin; Gradina u Ćeklićima (Cetinje); Bjelice (Cetinje), od njih su u Kotoru; Rijeka Crnojevića, i kao: Bošković - Kolašinac, porijeklom iz Polja (Kolašin); Vignjevići (Rijeka Crnojevića) i kao: Bošković - Ljubotinjanin, porijeklom iz Vučitrna, Kosovo; Građani (Rijeka Crnojevića), starinci, od njih u Mrkojevićima (Crnogorsko

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Primorje); Velje Selo (Bar), iz Donjih Mikulića uz Bojanu; Gluhi Do i Sotonići (Crmnica) i kao: Mirosalić. Oni su ogranak Vučetića; Golubovci (Zeta); Brčele i Limljani (Crmnica); u Cucama, povrh Melaca, ogranak Mijanovića, porijeklom iz Zete (Adžova Vrba), gdje ih više nema; Na Glavici (Bjelopavlići), ogranak Kaluđerovića; Slatina i Vučića - pod Zeletinom; Platoom (Bjelopavlići), jedni ranije: Ilić; Orja Luka (Danilovgrad) i Ostrog (Bjelopavlići), potomci Bijelog Pavla. Od njih su Tripunović u Matagužama (Zeta), Doboju (Bosna) i Senjak na Rudniku, jedni su odselili u Mačvu; u Pješivcima kao: Riđan, pa Kezunović i Mijajlović (Serdarević) preselili u Paštroviće; iz Pješivaca neki su preselili kod Valjeva i drugi u Peteljevac (Kruševac); Nikšić i susjedna Straševina; Paštrovići 1702. god.; Zagrad (Župa Nikšićka), ogranak su Milončića iz područnih Dučica; Liverovići (Župa Nikšićka), ogranak Pavlovića, potomka Nikšića. Od njih su u Rovcima (Podgorica), Kolašinsko i Mojkovačko područje; kod Mojkovca, kasnije Fuštić, porijeklom iz Grblja; Mojkovac, ogranak Šćepanovića, iz Borja lijeske (Rovca); u Trebaljevu (Mojkovac), jedni i kao: Kojinović; Morača (Kolašin), doselili iz Lješkopolja, porijeklom iz Grblja; Morača, potomci Bogdana Čevljanina, iz Vojinića (Cetinje); Kričak i Kolašin (Pljevlja) i kao: Bošković = Alilović, doselili iz Kozice preko Tare, kao: Macan; Brvenica, Kovač (Pljevlja) i Lijeska (Pljevlja); Bobovo (Pljevlja) pa su prešli u područni Gradac i Jelov Panj pa u Ritošiće i Kaluđeroviće (Pljevlja); Prenćani, Maoče i Bukovica (Pljevlja); Gotovuša (Pljevlja), pa u područne Kolušiše i okolna naselja; Rovca (Podgorica); iz Crne Gore u Pieru (Albanija); Tivat; Garaši (Kragujevac) kao: Bošković (Savić) pa Garašanin porijeklom iz Bjelopavlića; Kumbor (Boka Kotorska), iz Krivošija; Podgorica 1431. god.; kod Herceg-Novog, jedni su iz Popova (Hercegovina); Ledenice i Risan 1399. god.; Kumbor, Ubli i Smirna, HercegNovi; Muo i Prčanj (Kotor), Donji i Gornji Stoliv (Boka Kotorska), porijeklom su iz Ćeklića (Cetinje); u Podgorici 1435. god.; Zagora i Radovići (Tivat) 1594. god.; iz Bogmilovića (Pješivci) ima iseljenih u: Spuž, Bjelopavliće, Prizrenu, Međulužje (Šumadija); u Bogmilovićima (Pješivci) potomci Todora iz Velestova (Cetinje); Vignjevići (Rijeka Crnojevića), porijeklom su od Vučitrna (Kosovo); Građani (Rijeka Crnojevića), od njih su u Dobroj Vodi (Bar); Ceklin (Rijeka Crnojevića), od njih su u: Šekulare (Gornji Vasojevići), Ritošići (Sjenica); U Moraču iz Liješnja (Rovca) ovdje iz Vojinića (Čevo), Cetinje porijeklom iz Hercegovine; Kisjelice (Bratonožići) i kao: Mijajlović; Potkrš i Seoštica (Bratonožići); Šekulari (Gornji Vasojevići). Ogranak Maslovara. Ogranak Kaluđerovića u Velici i Donjoj Ržanici (Vasojevići) jesu iz Ćeklića (Cetinje); Jedni su u Vasojevićima ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Brakočevića porijeklom iz Cuca (Cetinje). Od njih su u: Beranama i kod Bijelog Polja; Gradina (Bjelopavlići), ranije: Bogumilović. Njihovi su srodnici u Golubovcima (Zeta); u Podgorici došli su ogranak Raičevića drugi ogranak Terzića; u Kučima: 1) Iz Meduna (Kuči) preselili se u Plav; 2) Iz Ubala preselili u Bar; U Loparima, jedni kao: Kostrović; Brestovik (Bijelo Polje), Plužine (Piva), doselili iz Sjenice (Raška), od njih su Mićić; U Reljevu (Sarajevo); grana Vojinovića u Pivi i odselili u Bosnu Bošković, grana bratstva Vučetića u Gluhom Dolu Boškovići, bratstvo u Bjelopavlićima Boškovići, bratstvo u Bjelošima Boškovići, bratstvo u Brčelima Boškovići, bratstvo u Limljanima Boškovići, bratstvo u Stolivu Boškovići (Breškovci), bratstvo u Bogmilovićima Boškovići (Gradinjani), bratstvo u Cucama

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

au) Dragi citaoci evo mene da se javim nakon duzeg vremena i pokusam dati odgovore na neka Vasa pitanja ranije postavljena pa onda krenimo redom. u 10.de) bog te hebo koji mitomani.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. april 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .imaš ih među Hrvatima.26.tj....51 (registrovani član) Volela bih znati nešto više o poreklu Jovica koji žive u Loznici.nikakve voodu-slave i ostale gluposti neigraju tu bilo kakvu ulogu.niti su otisle negde. Odakle su se doselili Jovici u Loznicu a slave Miholjdan? Stipe_Stipic .poticu iz okoline Niksica u procesu od nekih seoba kerenuli su u vise pravaca prema Boki.i najveci dio tih Boskovica nema nikakve srodne veze jedni s'drugima.com. GRBIC..znaci. http://www1..Crnogorcima.Diskusije .. mililili .tj.... u 06.t-ipconnect..prezime Boskovic 0 proizlazi iz imena Bosko.pa dokle će te uciti istoriju od svestenika sa srednjom strucnom spremom.. bratstvo u Cucama Boškovići . septembar 2006.naslili se u Bosanskoj Krajini i u Srbiji oko Valjeva.33 (*. JOVIC. bratstvo u Sotonićima Boškovići (Pejovići).serbiancafe.Forumi Boškovići (Gradinjani).Dalmaciji.Bosni i Srbiji(u Loznicu kao Vasi).pradjed ti je imao ime Jovo... u 15. I to bi bilo to.boskovici onde boskovice ovdje. Prof.de) Jovici nisu dosli od nikud. Laketa . april 2006.. mililili . april 2006. u 21.22.15 koPoB .Srbima..19. u 12.su porijeklom iz Hercegovine.nije bila namera.30.. u Nikšiću i u Grahovu Boškovići (Mijanovići).sin/unuk Jove je mali Jovic.. april 2006. oktobar 2009. u 16... U kojim mestima u Hercegovini su živeli (žive) Grbići? Unapred vam se zahvaljujem na svim informacijamа u vezi toga! Stipe_Stipic .. april 2006..35 (*.Jovic dolazi od Jovo/Ivan. u 16..30 (registrovani član) mirog (svastar) ..24 (registrovani član) Zamolila bih Igora da mi pomogne ako može da saznam nešto o svom poreklu.sin/unuka su Jovini.36 (registrovani član) Interesuje me poreklo Grbića iz Krajine čija je slava Srđevdan. Nadam se da nisam bio previse grub..19..t-ipconnect. bratstvo u Pejovićima koPoB 11. april 2006.u najidealnijem smislu..29. u 16.Bozo. Po nekim saznanjima Grbići potiču iz crnogorskog primorja odnosno Boke (gde je bio rasprostranjen kult Sv.55 (*.. Srđa i Vakhe) odakle su otišli za Liku i Krajinu.Mirosaljići.25.

Diskusije - Forumi

BJELICA, starinom poticu od ORLOVICA koji su poslije poraza na Kosovu 1389 godine,dosli u selo Cadjare u Gacko.Pod pritiskom Turaka sele na Cetinje. Od njih su Bjelice u Hercegovini u Bogdasicima u Bileci,u Dabru u Stocu,(na vise mjesta)te kao Bjelice i Pejanovici u Nevesinju,i kao Sutic i Andric u Blacama.U Hadzicima poznati su pod prezimenom Krsmanovic i oko Visokog pod prezimenom Andric. Od Bjelica vodi porijeklo porodica BJELICIC na Zlatiboru,Uvac i Sirogojno u Srbiji. Bjelice slave slavu Sv. Jovana. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 07.31 (*.com.au) TOPONIMI - GEONIMI Evo nekoliko toponima iz doline Neretve za našeg starog i provjerenog „prijatelja” Matka Matkovica da malo uci istoriju i geografiju. Znatan broj naselja u danasnjoj Srpskoj Hercegovini dobio je imena i nazive prema starosjedelackim srpskim porodicama koje su nekada tu zivjele, a ciji potomci i danas žive u nekim od ovih naslja. 1. Bacevici, po porodici Bacevic. 2. Metkovici, po porodici Metkovic. 3. Tasovcici, po porodici Tasovcic. 4. Borojevici,po porodici Borojevic. 5. Aladinici, po porodici Aladinic. 6. Crnici, po porodici Crnic. 7. Domanovici,po porodici Domanovic. 8. Berkovici, po porodici Berkovic. 9. Visici, po porodici Visic. 10. Dabar, po porodici Dabrovic. 11. Boljuni, po porodici Boljunovic. 12. Osanici, po porodici Osanic. 13. Burmazi, po porodici Burmaz. 14. Bjelojevici, po porodici Bjelojevic. 15. Hatelji, po porodici Hatelj. 16. Oplicici, po porodici Oplicic. 17. Hodbina, po porodici Hodbina. 18. Kocela, po porodici Kocela. 19. Glusca, po porodici Glusac. 20. Vidovo polje, po porodici Vidovic. To su samo neki toponimi iz doline rijeke Neretve,ako bi nastavio sa toponimima iz Istocne Hercegovine spisak bio debeo kao „Politika”. Matko Metkovic - 29. april 2006. u 13.43 (*.t-ipconnect.de) Cuj „profesora”...Metkovici dolazi od „srbijanske” obitelji Metkovici...ha,ha,ha...je, a Petrovici dolazi od ruske obitelji Petrovici a ne od osobnog imena Petar...jeli „profesore”...ha,ha,ha Što se cudit sto je ist.Hercegovina tisucu godina iza zap.Hercegovine na svim drustvenim nivoima...kad pravoslavni sveStenici od strucne spreme imaju tek zavrsenu srednju skolu..dok njihove katolicke kolege imaju barem jedan fakultet pored teoloskog i govore barem 3 svijetska jezika uz latinski i grcki...a takvi kao ti

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

se zovu „profesorima” a cilo svoje znanje crpi iz epskih pisama..CIRKUS Laketa,vratite se svojoj pradidovskoj katolickoj viri i svojim Hrvatskim korjenima...posrbice.. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 17.53 (*.com.au) Cuj Matko bre,nešto mi puno hvalis tu Vasu pismenost,naobrazbu i uljudbu a sam se ponasas suprotno od toga.Stani oladi malo,šta si zapjenio,dodji malo sebi.Kao prvo nauci se citati,nism nigdje napisao da...Metkovic dolazi od „srbijanske obitelji Metkovic”, u mome tekstu stoji,možeš vidjeti,„od srpske porodice Metkovic”itd.Valjda razlikujes ta dva pojma„srpski”i„srbijanski”koji se bitno razlikuju to svako iole obrazovan zna u cemu je razlika osim tebe i tebi sličnih koji to neće namjernoo da vide. MATKO,pusti fratre i popove i ne uplici ih u ovu pricu ni krive ni duzne,oni to nisu zasluzili,ostavi ljude neka rade,Bogu da se mole u miru bozijem. Sa nekima od njih i moja malenkost je zavrsila „barem jedan fakultet”i naucila nešto od nabrojanih jezika,sto klasicnih sto savremenih. Sreća je da i nasi popovi imaju nešto više skole nego sto ti mislis. I kod nas je stigla era kompjutera,interneta i ostale elektronske opreme. Matko, ne brini se puno za moju diplomu,može ti doći zlo od silne sekiracije,pa mi te zao ako ti sto bude ? Hvala lubazno na prijedlogu za katolicenje. Ako iko treba da razmišlja o povratku vjeri pradjedova,onda si to ti. U osmom vijeku n.e.kada je Vizantija osnovala provinciju Dalmaciju bila je pravoslavna. Toliko Matko od mene tebi, radi znanja i ravnanja! prognanik - 30. april 2006. u 04.17 (*.quicknet.nl) POSTOVANI GOSPODINE JA BIH VAS JOS JEDNOM ZAMOLIO DA MI NASTO VISE KAZETE O PORIJEKLU FAMILIJE GLIGOREVIC KOJA JE ZIVELA U KONJICU.TO JE BILA JEDNA OD BROJNIJI RAMILIJA KOJA JE ZIVELA U MESTU BRADINA I BRDJANI,SLAVILI SU SLAVU SV. JOVAN (20JAN.) TO PITANJE JE VEME ZNCAJNO POSTO PRIPADNICI Više ne ZIVE NA TIM PROSTORIMA NEGO SU SE ZBOG RATNI ZBIVANJA RASELILI SIROM SVETA.SA POSTVANJEM G.M dalmatinka 82 - 30. april 2006. u 14.02 (*.yubc.net) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Visekruna .nastanjeni su u Dalmaciji ,selo Oton kod Knina .Slava je sv.Jovan.Unapred hvala. Prof. Laketa - 30. april 2006. u 21.52 (*.com.au) Mnogi citaoci sa prostora Republike Srpske Krajine pitaju za porijeklo svojih porodica.Moram priznati da za njih ima veoma malo materijala ali nadje se ponesto i za njih.Tako sam kod istoricara Vladislava Skarica,koji je istrazivao seobe sa prostora Hercegovine u Zumberak i okolinu naisao na sledeće porodice za koje možemo reći da vode porijeklo iz Hercegovine a to su:Badovinac,Balaban,Ducic,Kokot,Kordic,Pilatovac, Simrak,Marsic,Sekulic,Stijic,Taras,Sobatovic,Bogdasic,Vignjevic,Vran jes, (Vranjesevic),Vrs,Vuksanovic,Grubac,(Grubacevic,Grubacic),Djurasevic,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Djurmanovic,Zeravcic,Klisuric,Kosljanin,Koj cin,Lalatovic,Mikulic,Poloja, Oliverovic,Romanovic,Selakovic,Prelucanin,Selakovic,Siverovic,Skorojevic, Strujic,Tudor, Herak i Predojevic. kanlic - 30. april 2006. u 22.23 (*.untd.com) Molim profesora Laketu ako ima informaciju o prezimenu Kanlic. Živili smo u Malovanu opstina Kupres i slavili Djurdjevdan. uskok2 (buntovnik) - 5. maj 2006. u 03.36 (registrovani član) За Канлића: Овако је написао Боривоје Милојевић у своме раду о Купрешком, Вуковском , Равном и Гламочком пољу: 1925 године су у Горњем Маловану постојале 2 куће Канлића који су се раније презивали Петровићи. Живели су у Јању, у Врачети (сада Стројицама). Побили су неке буљубаше у Витороги и побегли у околину Врлике (у Далмацију) Кад су се отуда повратили, један је био у делилјама. У Доњи Малован дошли су крајем 18., а у Горњи средином 19 века. Славе Св. Ђурђа. И овом приликом им честитам славу.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.16

Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 07.03 (*.com.au) Svaka cast„uskok 2”čestitam na iscrpnoj kratkoj i efikasnoj informaciji za porodiu Kanlic. Ne mora sve da uradi prof.Laketa,mozete i Vi dragi citaoci da uradite nešto pametno i korisno za sve nas.Samo hrabro naprijed !Pitajte i odgovarajte i dajte nove informacije. malba - 5. maj 2006. u 14.42 (*.neobee.net) Postovani profesore Laketa da li znate nešto o prezimenu Malbaski? Ja sam lično iz Sremskih Karlovaca, ne znam nešto više o mom poreklu, tako da vam ne bih vam mogao mnogo pomoći. Ako znate nešto nadam se da ćete mi odgovoriti. Unapred vam se zahvaljujem. mililili - 5. maj 2006. u 15.26 (registrovani član) Postovani Laketa, moram ponovo da vas pitam o poreklu Jovica iz Loznice. Ne mogu da prihvatim da mi je poreklo crnogorsko. Molim vas, recite da je greška. Unapred hvala! gorun - 5. maj 2006. u 16.49 (*.sezampro.yu) Molim prof. Laketu i sve ostale koji nešto znaju za informaciju o poreklu Spire Kulisica. On je, naime, rođen u Perastu 1908. Svojevremeno sam proveravala taj

0

podatak na terenu: u Perastu sam srela prof. Salea, lokalnog hronicara i svestenika Srećka Majica, ali ni jedan nije mogao ništa da mi kaže o samom Kulisicu, niti njegovoj porodici. Uputili su me na crkvu u Risnu gde se cuvaju matice rođenih i

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

krstenih. Nisam uspela da pregledam crkvene knjige. Znam da je njegova porodica živela u Dobroti: otac mu je bio Djordje, majka Milena od nekih Jeftanovica. Jedan kazivac mi je naveo da je navodno Spirina baba po ocu od dubrovackih Bjeladinovica. Spiro Kulisic je umro 1989. u Beogradu, gde je živeo i njegov mladji brat Dejan. Za starijeg brata Mirka sam čula da je živeo i radio u Sarajevu, zaista ne znam ni da li je ziv. Spiro je bio komunista i ateista, ali pretpostavljam, nadam se sa dosta osnova, da je njegova porodica bila pravoslavna. Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 22.29 (*.com.au) Da odgovorim na neka Vasa novija pitanja: za „malba” za Vasu porodicu Malbaski nemam nikakvih podataka na zalos i izvinjavam se. Za„mililili”,ko kaže da je Vase porijeklo crnogorsko ? Vi ste Srbi sa prostora Crne Gore.Oko 3/4 svih Srba su dinarskog porijekla (Crna Gora, Hercegovina,Dalmacija).Neće valjda zbog toga svijet propast. Za„gorun”,poslije oslobodjenja Herceg Novog i Boke od turske vlasti u Kandijskom ratu(1645-1669) veliki broj Srba iz Hercegovine naselio se u zaledju Boke Kotorske,među njima i Vasi KULISICI.Ovaj rat vodio se između Turske i Mletacke na podrucju Dalmacije i Boke Kotorske. U ovome ratu su se naročito istakli kotarski,makarski,i bokeljski hajduci i uskoci koji su branili mletacke posjede,upadali na tlo Turske i tamo se borili i sirili granice polumrtve Mletacke Republike.Ratom je pomaknuta granica u Dalmaciji u korist Mletaka.U ovome ratu Srbi su se ponasali dvojako:jedni su se borili za racun Turaka,drugi na racun Mletaka, obostrano na svoju stetu. U ovome ratu su se istakli hajducke harambase: Bajo Pivljanin(?-1685) i Lazar Lako LAKETA (p.a. moj daleki predak). To je sve sto znam o Vasoj porodici Kulisici a zasigurno su Srbi. Ako želite nešto više saznati o svemu ovome pogledajte knjigu : Sava Nakicenovic,BOKA Bgd.1923 godine. gorun - 6. maj 2006. u 19.06 (*.sezampro.yu) Hvala najlepše, profesore. Pre par godina sam imala priliku da sretnem peraškog sveštenika Rada Laketu u Orahovcu, pretpostavljam da je od vašeg bratstva, a znam i za priču o Baju Pivljaninu i njegovoj kuli u Dražin Vrtu. U jednom Igorovom postu naiđoh na podatak o izvesnim Dabinovićima u Boki. U Gornjem Orahovcu, koji je nažalost raseljen i zapusteo, ima tome blizu pola veka, živelo je bratstvo Dabižinovića. Njihovi potomci poseduju tradiciju da je bratstvo starinom iz Hercegovine, kao i neka druga gornjeorahovačka bratstva, npr. Dakovići i Vukasovići. Da li su Dabižinovići u nekoj vezi sa tim Dabinovićima? masic - 6. maj 2006. u 23.20 (*.untd.com) Vozdra! Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu Masic(živeli su u Cajnicu, Bosni i slavili su Svetog Savu). Unapred zahvalna, Anastasija 100% - 8. maj 2006. u 11.10 (*.comcast.net)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Bio je to vrlo dugačak spisak umrlih predaka koji sam sjutri dan. arheologije. Da bi se pratio razvoj odredjenog prezimena.Svetko Buha .serbiancafe.rodoslovbuha.Forumi Interesuje me porijeklo srpske porodice Veljko iz Malovana . metnuti zajedno dopuštaju da osjetimo konkretni miris proživljenog života svih onih osoba čija se imena tako hladno nalaze po raznim spiskovima. mi koji se bavimo ovom problematikom. Bio je to čas istorije koji nikada neću zaboraviti.libero. koji su prije rata zivjeli u Bugojnu.com Poètovani gospodine Igore. geografije.sjecam se da je mnoge zbunjivalo koje je ime koje prezime. zabava a krajni rezultat (gledano izvana) neko može smatrati dosadnim sakupljanjem imena. pored znanja potrebno je i puno vremena za pregled raznih istorijskih. Na ovaj bi način . medicine. Hitleru i drugim bjelosvjetskim protuvama a da baš ništa ne znam o sebi samome tj. dubokog i površnog iskustva. Prije 35 godina. Ono od istraživača traži široki krug znanja iz oblasti istorije.9.Laketi . sociologije. Italija e-mail: svebu@libero. odgovor na pitanje ili uspostavljena rodbinska veza. etnografije.Npr.poticu sa Malovana. istorijski dokumenat. Imam dojam da se ne radi o prostoj razmjeni informacija o prezimenu već o prvim informacijama koje postavljač pitanja saznaje o svom prezimenu.Milan Veljko.Svetko Buha Via Europa 8 31040 Salgareda. arhivima i sjećanjima pojedinih predaka. Zbog toga traženje podataka o genealogiji porodice i prezimena može biti pasija. saopćava jedan djelić istorije a svi ti djelići.it) Prof. moj otac (nepismen) mi tutnu pod nos praznu čitulju i naredi da pišem imena umrlih predaka redom kako on diktira. Prof. predlažem Prof. Ta tradicija snagom „prošlog” utiče na oblikovanje mišljenja i ponašanja pojedinca u sadašnjosti i budućnosti.poznavao sam neke sa tim prezimenom. kada naidjemo na neki podatak koji se odnosi na neko od prezimena sa spiska. gastronomije itd. Ipak svaki novi dokaz. sudskih i vojnih arhiva. umrlih i vjenčanih itd.ovdje je prezime Veljko. mogli u bazu podataka tog prezimena dostaviti bibliografske podatke o izvoru podataka.pozdrav za istoga ako je još ziv pozdrav svim ucesnicma diskusije a naročito Pr.Laketi. maj 2006. Tada sam čvrsto odlučio istražiti svoj lični i porodični identitet.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 01.Laketi i autoru ovih WEB stranica da na internetu formiramo bazu podataka: a) o svim prezimenima na području Hercegovine bez obzira na vjeru (budući je bilo prelaska na drugu vjeru ). svaki podatak. Genealoško istraživanje o postanku prezimena vrlo je složeno . Ono što je navika u životu pojedinca to je tradicija u životu porodice. religije. o njihovom prezimenu.To me podsjetilo na moju mladost.pomenuti.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Mnogi posjetioci ovih WEB stranica postavljaju pitanje Prof. stimulira fantaziju i volju da se istražuju vlastiti korjeni.it www. dok sam kao gimnazijalac učio istoriju. Imajući sve ovo u vidu.Diskusije . Time bi se znatno olakšalo genealoško istraživanje. književnosti. pregled matičnih knjiga rođenih. informacija. na Zadušnice prilikom molitve za duše umrlih morao pročitati . http://www1. identitet koji se stalno mijenja i razvija.58 (*. o svojim precima. čas kada sam se zapitao: Zar moram baš sve znati o Napoleonu. U stvarnosti. koji je spoj novog i starog .

serbiancafe. u 16. maj 2006.naime ja u rukopisu imam sistematizovan materijal samo ga treba srediti za objavljivanje.17 (registrovani član) Dobila sam informaciju da je prezime BEKVALAC poreklom iz Hercegovine. u 21.nadam se da će uskoro doći vrijeme da se to uradi i da se stvori konacna i potpuna etnicka slika Hercegovine.14.Jedan od razloga moga pisanja su prvenstveno nasi ljudi koji su razasuti po bijelom svijetu daleko od zavicaja i rodnog kraja i njima želim pruziti neke informacije o njihovim porodicama. Meni u radu svojim pismima pomazu mnogi nasi citaoci koji se javljaju na ovim stranicama sa svojim radovima.nadam se da se oni neće naljutiti.Moja prvobitna namjera bila je 0 kao što se vidi na početku samog rada da istražim i opisem nevesinjske porodice i još usput neke ali ne sve hercegovacke porodice.Gledao sam Vas rad o porodici BUHA i dobro je uradjen nešto slično namjeravam i ja u raditi o porodici LAKETA.Jovana. u 17. oktobar 2009. Laketa .13. Srdacan pozdrav svima prof.30.nasem VELIKOM KNEZU IGORU i svima ostalim.16 koPoB . maj 2006.31 (registrovani član) rof. Npr. Da li su srbi grci (koji su nekada živjeli u Hercegovini) koji su poprimili slavensku kulturu ili slaveni koji su miješanjem sa grcima primili (ako je to moguće) njihov genetski kod? Uvjeren sam da bi ovakva baza podataka znatno doprinijela definiranju identiteta ne samo pojedinih hercegovačkih prezimena nego i Hercegovine u cijelosti.ali posto imam dosta slobodnog vremena nekako izlazim sa svim problemima na kraj. Navodno http://www1. Laketa jovana888 (ucenica) .kao sto je nekada uradio ucenik Jovana Cvijica.Hitno mi je!Hvala unapred. u 06. koPoB 11. Vase pismo me obradovalo i ohrabrilo da nastavim raditi dalje na istrazivanju porodicnih korjena srpskog naroda sirom svijeta. u najnovijim američkim istraživanjima tvrdi se da kod nas srba (za razliku od ostalih slavena) preovladava neolitski genotip isto kao i kod grka. Koliko vidim Vi ija smo rasli u istim uslovim i vaspitavani smo na istim uzorima. u 16.50 (*.au) Gospodine profesore Buha. Po definiranju genetskog koda. maj 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.02 (registrovani član) Moliim vas ako mozete da mi akzete nešto o poreklu prezimena Radivojčevic slave slavu sv. eda .com. Ako mi vrijeme dozvoli ja ću uraditi jednu VEB stranicu svega ovoga sto je napisano do sada na ovu temu. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim nasem hercegovcu bratu IGORU.Ja mislim da je to jedna od najposjecenih stranica na SC.ne mojom voljom rad je dospio na stranice interneta i poput grudve snijega koja krene sa vrha planine zavaljao se i postao je lavina koja se valja na stranicama Serbian Cafea.Forumi b) O intelektualcima porijeklom iz Hercegovine koji su voljni suradjivati i davati stručna objašnjenja na mnogobrojna opća pitanja vezana za genealoška istraživanja.11. Ali danas to nije moguće da ne nabrajam razloge. septembar 2006.Jevto Dedijer. Slazem se sa Vasim mišljenjem da je trebalo pored srpskih porodica obraditi i sve ostale u prvom redu muslimanske i hrvatske porodice. U međuvremenu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ova tehnika mi bas ne lezi najbolje i stvara mi dodatne probleme u radu.sto su oni sa odusevljem prihvatili.Diskusije .

1755 u popisu svrsenih kalfi(ucenika)terzijskog(krojackog)zanata u Mostaru spominje se Ahmed. u 07. u 17.57 (*.pa me zanima odakle je moje porijeklo.što se nadam da neće uticati na uskracivanje informacija.Forumi su tri brata Bekvalca pod Carnojevicem dosli na sever Srbije.a ne danasnje Poskovic. interesuje me moje porijeklo i javljam vam se za pomoć. maj 2006. U porodici je kruzila prica. maj 2006. ali za Poškoviće samo znam da jesu hercegovačka familija.Hercegovina.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Australiji. Nema nas na spisku protjeranih muslimanskih porodica iz Herceg-Novog i okoline.14.Portugal.15.Jovan.doduse bez ikakvih dokaza. Gackali (radnik) .europronet. Bosnjak sam. maj 2006.Laketa. u 12.USA.UK. selo Ervenik kod Knina.i Bog dragi samo zna. Možda profesor ili Igor imaju više informacija. Iz ovog popisa se vidi da smo porijeklom iz Stoca(što se niko iz naše porodice ne sjeca da je čuo od starijih) i da smo se prezivali Posko.Danska.Diskusije .Austriji.Belgija.da zajedno sa Hasanbegovicima i Pasicima vucemo porijeklo od Osman-pase Kazanca-Bosnjaka koji navodno vuce porijeklo od pravoslavnih Papovica. maj 2006.30 (registrovani član) Osman Paša Kazanac vuče porijeklo od Papovića.niti iz Niksica..ba) pozdrav svima volio bih saznat porijeklo svoje porodice-Mirjanic.Turskoj.14.POSKO(Poshko)iz Stoca krojac u Gacku.19.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Imate li kakvu informaciju o tome prof.01 (registrovani član) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Travica.ako ih imate.Svedska .sin Ismailov. Nastanjeni su u Dalmaciji. Ako nemo može da mi pomogne bio bi mu zahvalan.serbiancafe. Da li možda vucemo porijeklo iz sela POSCENJE kod Zabljaka? Sada nas ima u Italiji.. u 12. gumi007 .38 (registrovani član) Која племена (братства. Laketa? Bila bih Vam zahvalna.Njemacka. u 16.islamske vjeroispovijesti.14.Kanada. znam da je moj pradeda rodom iz konjica a tu se gubi i svaki trag. maj 2006. Prezivam se POSKOVIC(PoSHkoviCH) i zadnjih barem dvije stotine i pedeset godina smo živili u Gacku. Jandre (student) .Francuska.38 (registrovani član) Postovani gosp. Slava je sv. родови) из Херцеговине односно Црне Горе славе Срђевдан? http://www1. Unaprijed hvala mirog (svastar) . BIVOM .

prozvase se PAPOVIC.ca) Šta je sa poreklom prezimena Pantic? Prof.27.U znak sjecanja i zahvalnosti na stari kraj i svoje porijeklo podigao je crkvu i dzamiju u selu Kazanci.Priznacete veoma mudro da se narod ne bi provocirao. u 19.serbiancafe.18 (registrovani član) Da. Zbog toga nije za odbaciti Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic.koje se su razdvojene jednim manjim brdom da se ne vide jedna od druge.24. Jako malo znam o istoriju njihovu. http://www1. I ja sam pitala za porijeklo moje familije koji se inače nalaze u Republiku Srpskoj.Gora)i prezivali su se Ozrinic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Znam da ste pretrpani našim molbama za informacije. ne znam koja je slava.16 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i Igoru. i porodica Saula. izucilo knjige i kao bogat covjek vratilo se u svoj stari kraj koga ovdje malo ko da ga je poznavao. molim Vas napisite sam par recenica: porodica Dojcinovic: slave svetog Luku 31.već da se svako u miru moli svome Bogu.Pasici vode porijeklo od porodice Papovic.poslao je po uze i kosijer.Da bi potvrdio svoj identitet.html?157[1/26/2013 7:19:44] .samo je problem sto ja bas uvijek nemam trazene informacije.samo pogledajte ova pisma koja su pisana poslije Vas pa evo sve do danas. u 19. maj 2006.koja je zivjela u selu Prijevor kod Bilece. pa bi Vas zamolila ako znate bilo šta.24.25.02 (*.koja starinom potice od porodice PREDOJEVIC.otislo u Stambol. Konkretno o Vasoj porodici znam i čuo sam za nju jer sam ja živio i radio u Nevesinje a često sam dolazio u Gacko u hotel „Metohiju” i upoznao njenu legendu konobaricu „KOKU”. Drugo predanje veli da je neko Papovica cobance pobjeglo od kuce. canada61 .sympatico. Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic može biti tačno.Diskusije . Od Papovica vode porijeklo srpska porodica Parovic koja je iz sela Lazarica dosla u selo Biograd kod Nevesinja i muslimanska porodica PASIC iz Avtovca i Gacka. maj 2006. komsijama i saplemenicama. BXPC (majka) . Nema uskracivanja informacija bilo kome.Prema porodicnom predanju neki njihov predak Nenoje pod pritiskom Turaka presao je u Cevo (C.koji je sakrio u jedno obliznje suplje drvo i na taj način se legitimisao među svojim rodjacima.au) Za „Gackali(radnik)” Postovani gospodine Poskovic.Forumi Хвала унапред и пуно поздрава! BXPC (majka) .a kada su dosli u selo Kazance u Gacko. maj 2006. Laketa .com. maj 2006.19 (*. u 12.okt porodica Skrobonja slave Jovandan Unaprijed hvala. u 18.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. vjerovatno smo primili Islam negdje davno. zatim Busovači(BIH). u 05.29..Nije iskljuceno da su se Vasi predci ukljucili u neku od seoba.Poskovic 999999999 .Meni bi bila korisna bilo kakva informacija o porijeklu prezimena Kozica.com.Tokom vremena i seoba stanovnistvo se selilo na sve strane.Diskusije .Nisam siguran da će neko moći da mi pomogne ali eto.com. u 11.Ima nas u Sarajevu. u 20.24 (*.net) Svaka cast. Prof. Zahvalni M. Srdacan pozdrav za sve učesnike teme. u 05. i ja sam Bosnjak i zanimam se porijeklom prezimena KOZICA (Z kao Zmija ne Ž.Do danas nas ima više od 7-8 generacija i vjerovatno smo ovdje još od prve polovine XIX vijeka.Dosta toga može se nauciti ovdje.Pošto se ovaj lokalitet nalazi blizu rijeke Bune poznato je da se sa ovog 0 prostora kretalo u mnogobrojne seobe. Laketa . maj 2006.20 (*. u 13.33 (registrovani član) Profesore Laketa. koja je porijeklom iz potopljene Cepelice (Bileca)? hvala.Prije svega želim da vas sve pohvalim na ovako aktivnoj i korisnoj diskusiji.com) profesore Laketa.04 (*. ali su oni većina porijeklom sa ovih prostora. Naime. Sa Banjana dolaze u selo Cepelicu..bivše YU i rasijanju od Amerike do http://www1.30. maj 2006. kao i C obično).29. jedna je pretpostavka da smo došli iz Kozice kod Plevalja a druga negdje iz Hercegovine ili Dalmacije.serbiancafe.verat.Ne znam kako i odakle?Interesuje me bilo kakva korisna informacija o mom prezimenu.. imate li kakve informacije o nastanku prezimena moje familije (Dzeletovic). koPoB 11. što govori i sam naziv.29.au) Za „9 devetki” DZELETOVIC. u Hrvatskoj. kad i gdje ne znam. maj 2006.Najviše nas ima u Prijepolju. najljepse Vam se zahvaljujem na vasem odgovoru i ulozenom trudu. u 21. da probam.au) Za„muconi 78” što se tiče porodice KOZICA mogu reći da u blizini Stoca u Hercegovini situirano je selo Kozice dobilo ime po istoimenoj porodica koja je tu nekada zivjela.html?157[1/26/2013 7:19:44] . maj 2006. Gackali (radnik) .28. maj 2006.Neko kaže da KOZICA ima i u okolini Mostara?Volio bih ako bi uveženi profesor Laketa mogao nešto više reći o porijeklu. oktobar 2009. Laketa .Forumi muconi78 .su stara srpska porodica iz sela Cepelica(selo sada pod lezi pod vodama akumulacije Bileckog jezera)kod Bilece.Postoji porodica KOZIC kod Ljubinja i porodica Kozica u Drnisu kod Knina.18 Prof. bilo kakav detalj. Prema porodicnom predanju Dzeletovici su dosli sa Kosova u selo Petrovice na Banjanima.rr.27 (*.Znam da sam negdje davno gledajući TV prošitao ime pop Pavle Kozica kod Knina negdje.ima ih sirom Hercegovine.

Slava je Sv.ptt. Nadam se da ćete sada moći da mi odgovorite i time mi pomoći da saznam nešto više o prezimenu Simic (S kao stolica. izgleda da je tu bilo pleme Deura.. Prof.22 (*.31. septembar 2006.31. Ignjatije.slava sv.31 (registrovani član) malba .. Da li negdje postoji više podataka o tome? Hvala rddeura . znam da sam vam već jednom postavljao pitanje ali niste imali informacije za mene.Diskusije . a potom u B. a ne Sh kao Shabac). ali vas molim da mi kazete nešto detaljnije o tom prezimenu ako znate.ali i u Australiji. maj 2006. Petrovca. Pakistanu.31. USA.Tokom vremena razrodili se i raselili http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] . posebno B. vrlo vrlo rijetko prezime. djordje.au) Za „malba” SIMIC.Kad je reč o istoriji Krajine. ako i vi neznate mozete li dati informaciju gdje bi se moglo obratiti. unaprijed zahvalan na bilo kakvoj informaciji. maj 2006. u 22.Zivjeli su na dosta velikom prostoru od sela Ljubomira do planine Volujaka u Hercegovini. koje navodno spominje rimski istoricar Plinije.Deura.net) Profesore Laketa. u 16.a deo u okolini Mrkonjic Grada. Hrvatskoj.53 (registrovani član) prof. u 17.50 (*. Mostarski casopis takođe pominje Deure . u Stankovcima (selo kod Sibenika). Australija.31..yu) Hoću da dam još nešto podataka o Deurama. Grahova. ali ga ipak ima u Srbiji. u 17.Forumi Australije.36 (*.Jovana Krstitelja. Grahovu. a ako nekog interesuje sve do sada prikupljene podatke o Deurama spreman sam ponuditi zainteresovanom prezimenjaku. Japanu.com.Slave slavu Sv.serbiancafe. i živeli su u Mostaru i okolini Mostara.To je retko prezime. To prezime se spominje i kod Vlaha. zecurica . U istorijskim izvorima se pominju 1374 godine.*) Da li netko ima više podataka o banu Pilatu? Prema predaji. Nemackoj. Koreji. Njegov(njihov) sin. bio je oženjen sestrom Ive Crnojevića.D.nazalost vise ništa ne znam. Tajvanu. Toliko za sada. Bosni. Novi Sad koPoB . u 04.Laketa da li negdje ima nešto o prezimenu Petruljevic.zivjeli u bosanskoj posavini. R.31. Kanada. bajraktar Komnen.umetnicki rad jednog starog stita. maj 2006.poticu od MALESEVACA (ne od Malesevica)iz sela Maline koje je dobilo ime po Males Vojvodi koji je bio rodonacelnik porodice. maj 2006. komnenovic .30. pa vam se sad obracam još jednom.13 (213.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. maj 2006. u 15. Hvala vam unapred i iskreno se nadam da ćete mi odgovoriti.. USA. Gore u tekstu koji ste napisali vi i gospodin Igor videla sam da potice od porodice Malesevic. Po nekoj prici. Laketa .147. Italiji. Deure su se naselile pre B. a sada u Novom Sadu i svuda po svetu. je rodonačelnik Komnenovića(Komlenovića-Komnennića).neobee.

JA BIH VAS PITAO DA LI ZNATE Nešto O NAŠOJ PORODICI.html?157[1/26/2013 7:19:44] . S druge strane .hr) Prof. i krajem 17/početkom 18 vijeka su se iz tadašnje Stare Hercegovine preselili u okolinu Kragujevca. OD KOGA VODIMO POREKLO I DA LI SMO UVEK ŽIVELI U HERCEGOVINI.1. koji je opet potomak jednog od braće Pavla Orlovića.. MOJA PORODICE SE 1946. slava im je vračevi Komnenović . U ZRENJANINU .5.JEDAN DEO PORODICE SE JOŠ RANIJE PRED II SVETSKI RAT ODSELIO NA KOSOVO.iskon. bio sin bana Pilata i sestre Iva Crnojevića. donibrasko1 .Kalinovik. u 04.Diskusije . juni 2006.A DRUGI.Prvi i najstariji podatak o porodici SIMIC.25 (registrovani član) Zamolio bi vas Prof.35 (registrovani član) ZA KOMNENOVIC! http://www1. da li mi možete pomoći sa par informacija. JEDAN DEO FAMILIJE ŽIVI U OKOLINI GORNJEG MILANOVCA.Komnenovići potječu od Komnena Bajice. koji su se u Staru Hercegovinu preselili poslije Kosovske bitke. Slave slavu Sv.Bijeljina itd. juni 2006.GOD.Đorđa) Da li imate više podataka o porodici Komnenović? Prema istoričaru Božidaru Kljajeviću. u 20. Komnen.Ignjatija..GOD. KOME PRIPADAM I JA.serbiancafe.21 (*.Laketa. u 17.Vares. KOJI JE ŽIVEO NEGDE OKO 1700.3. u 06. juni 2006.Vartolome i Vardava.Simica kao sto ste rekli ima da žive na vise mjesta:Mostar.ja sam naso kod Save Nakicenovica u knjizi „Boka” gdje se oni pominju među mnogim srpskim porodicama koje su dosle iz Hercegovone u Boku poslije oslobodjenja od Turaka. .Forumi se na vise strana. Moja porodica se sve do kraja 19 vijeka prezivala Komnenović.TAKO DA TRENUTNO U HERCEGOVINI NEMA NIKOG SA NAŠIM PREZIMENOM.ako znate nešto oprezimenu Tubin.07 (*. u 17. .Laketa. SRDAČAN POZDRAV! asdfghjkl (agronom) . Da li Vi imate više podataka o tome? Hvala SATRIANI (ekonomista) .26 (registrovani član) POŠTOVANI PROFESORE! PREZIVAM SE ZEČAR. juni 2006. DOSELILA U VOJVODINU IZ TREBINJA.4.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.1. Inače prezime je sa Banije Krsna Slava Sv. TAČNIJE IZ MESTA ŠČENICA U OPŠTINI LJUBOMIR. juni 2006. imam podatak da je rodonačelnik Komennovića .IZ NAŠEG RODOSLOVA ZNAM DA POTIČEMO OD NEKOG OSTOJE ZAČARA. Slave Durđic( vjerojanto su vremenom počeli slaviti preslavu umjesto slave Sv.hr) profesore molim vas da mi kažete nešto o prezimenu PECIKOZIĆ.carnet. BUDUĆI DA SMO RELATIVNO MALA PORODICA( GOTOVO DA ZNAM SVE O SVAKOM ZEČARU KOJI ŽIVI OVDE ILI U SVETU).

tj.svoje istrazivanje nije zaokruzio.i pod zastitom države je kao Istorijski spomenik(koja će ga država sada „stititi” i od koga ne znam). poreklo Komnenovica.Sto zbog starosti.ja.Javljam se sa dalekog Novog Zelanda. Nadam se da sam ovm mojom pricom resio neke nedoumice.Razlog.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ali ono do čega je dosao je interesantno.Mijina žena Andjelija.moj djed Mijo i rodjak Risto oba iz sela Galicici u Popovom Polju.gde samo jedini Komnenovici. http://www1. Pre vise od 20 godina.1989 godine profesor Gojko M.U Vojvodu Stepu su se doselila dvojica Komnenovica .o cemu svedoci i porodicni grb na kome vitez oklopnik na ridjem konju u jednoj ruci drzi sokola za lov.Na svecanosti povodom obnavljanja hrama 15.a moja baba. za Komennović .serbiancafe. ja sam dobio neke podatke : Komnenići/Komnenovići je bratstvo u Oputnoj Rudini.po jednoj od prica. i razasuti su svuda po ex YU.Komnenovici su davali plemenske prvake i bili u posedu najboljih maceva u plemenu.jedan od naših Komnenovica uzeo je sebi u zadatak da ispita naše poreklo.*) Što se tiče porodice Komenenović. Porijeklom su od bana Pilata.a drugom zateze dizgine konju koji se propinje i gazi zmiju(zmija je po heraldici tog vremena simbol neprijatelja Hrišćanstva). Krajem 18 veka dollazi do velikog bekstva Komnenovica iz Banjana.Bog da im dusu prosti. Ban Pilat inače je bio oženjen sestrom Iva Crnojevića.147.U tom kraju su podigli i crkvu Svetog Jovana Krstitelja koja je se i danas tamo nalazi. Komnenovici su stara srpska plemicka porodica poreklom sa Gornjeg Tupana Banjani.neka se jave.jednog od tri brata koji dolaze u Hercegovinu u Velicane.nas koji se znamo između sebe i zovemo rodjacima i koji slavimo Svetog Arhandjela Mihajla. juni 2006. te je dosta Pilatovaca tada izginulo.Bezeci od vece turske odmazde.Forumi Pomaze Bog.moja žena i dvoje dece(treće je na putu).5.Trebinju.Svi su pokojni.kojima je novonastala kraljevina dodelila zemlju.10 (213. i prica ide dalje.. Naravno da su se iz ovih bratstava razvile familije koje danas ne nose više ova prezimena.sto zbog oskudnosti u istorijskoj gradji i nesredjenosti arhiva.10.napustise domove u koje se kasnije uselise Kilibarde i Erakovici.a živimo u Vojvoda Stepi. pa spadaju u grupu bratstava plemena Pilatovci .Beogradu.Turci posalju odmazdu koju Komnenovici docekaju i „pokomadaju” ali u bitci i sami puno stradaju. a navodno su se zbog nje zavadili Pilatovci i Crnojevići. Jedan od banjanskih potomaka je i kapetan Mirko Komnenovic iz Herceg Novog koji je zavestao svoju kucu gradu i koja je sada mislim muzej grada Herceg Novog. sina bana Pilata.. u 05. Kilibarda iz Niksica je odrzao govor u kome se pominje vise legendi o nastanku bratstva Komnenovic i za sve njih je zajednicko jedno plemicko poreklo dobijeno macem. pa evo jednog: ono potiče od Komnena barjaktara.Rodom sam iz Vojvode Stepe.Kikindi i još po negde.Moj rodjak je kasnije uradio stablo potomaka Stanka Komnenovica.je od Kudusa iz Poljica. Postoji više predanja kako su se prozvali Komnenovići.Diskusije .dok je Ristina žena Milica iz Cvaljine od Gasica.a ako ima Komnenovica koji ovo čitaju a znaju po nešto .sela u Banatu osnovanog posle Prvog Svetskog rata od strane Solunskih dobrovoljaca.je da su Komnenovici napoli jedan turski karavan i pobili neke Turke.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Grb je okviren ljiljanima a na vrhu je kruna kao znak visokog plemstva(po jednoj od legendi poreklo nam je od Balsica).sto zbog svega sto nam se desilo devedesetih godina prošlog veka.

A sam Komnen je predak starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina.U Vasem javljanju mogli ste reci koju slavu slavite? Takvih rijetkih porodica kao sto je Vasa ima dosta i trebalo bi ih ispitati. Laketa .Tesle vode poreklo od Hercegovačkog bratstva Komnenovića.poticu iz bratstva PILATOVACA u Oputnoj Rudini kod Bilece. Zanimljivo je da se u službenim dokumentima iz Boke Kotorske s početka 19 vijeka.26 (*.ime dobili po banu Pilatu koji je rodonacelnik Pilatovaca. Seeker .došao do slijedećih podataka: Citiram: . koPoB 11.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Komnenovic)tako nešto da postignem to sam kod Vas oduvijek želio i to je jedan od razloga moga pisanja i javljanja na ovim stranicama. u 15. a potiču od Komnena Bajice.istraziti i sacuvati od zaborava. Također postoje i Komnenovići-Maglajevići.com. Valja naglasiti da je iz bratstva Komnenovića potekao i najveći fizičar Nikola Tesla.Rod sa svim porodicama koje poticu od Pilatovaca.1913 godine i veli da su iz Hercegovine doselili u Boku poslije oslobodjenja od turske vlasti.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.konkretno u ovom slučaju o porodici Komnenic (Komlenic.Sikimic.Radovanovic.Pusara.Kukic itd.Sekara. istražujući porijeklo N.iz Vaseg pisma vidim da je veoma rijetka i malobrojna. Jedan deo porodice je otišao u Zetu.18 Prof. u 05. oktobar 2009. naišao sam i ja na taj grb sa konjanikom. uz Komnenoviće koriste i titula konte ( conte) koja se u doba Mletačke Republike u Veneciji davala starim plemićkim porodicama iz „kolonijalnih” dijelova mletačke republike. a potom ka Gruži. Doder (Doderovic)Beat. koji su se iz sela Čarađa u Goliji vremenom raselili po Hercegovini. Međutim nejasno je da li su to Komnenovići od Pilata jer slave Jovanjdan. u 21.5. http://www1. Dobili su sufiks Maglajevići jer su iselili iz Rudina u Maglaj.Sutonja. KOMNENICI.neobee. koji na ruci ima sokola i gazi zmiju.net) Poštovani profesore. Komnenovice pominje Sava Nakicenovic u svome djelu”Boka„Bgd. kneževog barjaktara koji je poginuo na Kosovu Za grb KOmnenovića.Nadam se da će nasi vrijedni i agilni citaoci priskociti i Vama i nama u pomoć. a to su„Grubacic. Slave Đurđevdan. Za porodicu ZECAR da budem iskren prvi put čujem.44 (*. a drugi u Liku i odatle u Bosansku krajinu -Bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih. tako da su Tesle u stvari potomci braće Pavla Orlovića. samo ne znam iz kojeg perioda potječe taj grb i da li se odnosi na cijelo bratstvo. juni 2006.5. juni 2006.au) 0 Za Komnenica:Evo vidite kako su nasi citaoci saradnici vrijedni u iznosenju svojih priloga o pojedinim porodicama. Slave slavu Djurdjic kao vecina Pilatovaca.Forumi Žive u selima Pilatovci i Miruše.serbiancafe. Također je historičar Božidar Kljajević.Diskusije . Tesle.

Laketa .Diskusije . http://www1.30. Laketa . Važan je podatak da se na kraju svi ti podaci odnose na bratstvo koje je zemljopisno smješteno na istom mjestu. Krsna slava je Sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. hvala unapred Prof. A Komnen je od starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina. Zanimalo bi me doći do točnijih podataka o Orlovićima. Kroz neke povijesne knjige.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Nikola.koji odgovara dubrovcanima da ne može da placa stetu koju od njega traže.su stara srpska humsko-trebinjska vlastela iz Popova polja iz sela Cvaljina. Milija i Martin. jedini knez Vratko na kojeg nailazim .neki Dabiziv Cihorc. juni 2006.Forumi čini mi se da Vam je promaklo pitanje u vezi prezimena ČIHORIĆ. koji su vladali/upravljali Dukljom-dakle i Starom Hercegovinom.6.14 (*. proučavajući porijeklo N. u 01. juni 2006.1o. Također objašnjava kao su Orlovići stigli do tih krajeva. posle kosovske bitke krenuli su sa majkom i nešto pokretne imovine put Dubrovnika.serbiancafe. u 19. ali ih samo treba smjestiti u pravilni vremenski slijed. i mada ima razlike u točnim imenima mjesta. ali su se.08 (registrovani član) Zanima me nešto više o prezimenu DRAGOVIC. a Martin i majka su nastavili za Dubrovnik. u 21.au) Za ”drjelena„ ja sam o porodici Dragovic pisao na vrhu rada pod br. U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 1380-1390 godine. je potomak pobočne linije Nemanjića.Stara Hercegovina. na Milijin poziv.com. zanimljivi su podaci do kojih je došao historičar Božidar Kljajević. Ubrzo je postao knežev zet. Unapred zahvalan Prof. Tamo su živeli nekoliko godina.6. ipak se tu radi samo o par kilometara razlike.hr) Što se tiče porodice/bratskta Komnenović. Bilo šta o poreklu prezimena bi mi značilo. septembar 2006.bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih. juni 2006.koliko sam uspela da saznam poticu iz Danilovgrada.6.49 (*. drjelena (student) . Procitala sam jedan komentar kako DRAGOVICI slave Djurdjevdan. u 16.a ja slavim Svetog Jovana. mada postoji groblje u selu Veličanima gde su Čihorići sahranjivani negde do XVII-XVIII veka. vratili da žive kod njega u Čarađi Izgleda da se o porodici Komnenović može naći dosta podataka. Moji su iz Nevesinja. Selo u Popovom Polju je Čvaljina. Braća Pavla Orlovića.33 (registrovani član) za Komnenović .5.iskon. U fojnickom grbovniku (14-16 vijek)gdje se nalaze grbovi mnogih srednjovjekovnih srpskih porodica nalazi se i grb porodice CIHORIC. koPoB .Tesle: Po njemu. juni 2006. a potiču od Komnena Bajice.au) Za ”Seeker„ CIHORIC. također o knezu Vratku i Komnenu Bajici.com.47 (*. u 23. Na putu su se zaustavili u selu Vratkovići u Hercegovini i tu se Milija zagledao u kćerku kneza Vratka. na oko ratličitih. Stoga ga ponavljam.

u 06.Jovana a Vi vodite porijeklo od njih. Bogdanić .kao što rekoh. Srdačan pozdrav SATRIANI (ekonomista) . u 19.11 (*.Kada su oni i odakle su dosli u Biograd to ja ne mogu sigurno reci. po kome su oni dobili prezime.Todor se kasnije preselio u Gornji Milanovac.8.kao i na Kosovu. Moj otac i ja iz hobija smo dosta proučavali povijest Konavala. u 06. Za Komennoviće imam jedan interesantan podatak: Vojvoda Komnen.koji su opet porijeklom od slaveniziranih Vlaha sa brdskih predjela Gornje Zete ( oko tadašnjeg Onogošta)-odatle veze Komnenovića sa Pilatovcima. Posle II Sv.t-com.god.tačnije u selo Klek sa ostalim Trebinjcima. Nadam se da sam pomogao Komnenovićima u sređivanju njihovog rodoslovlja..i naselila se jednim djelom u Zrenjaninu.Nikolu.samo sto su tokom vremena promijenili krsnu slavu i mjesto stanovanja. tačnije 1946 jedan deo porodice kolonizira u Banat. Rodom je od Balšića . Njujorka. koje i Jiriček spominje kao Wlachi Pilatusi (Vlasi Pilatovci ili iz Pilatovaca.Poznato mi je da Dragovica ima u selu Biograd kod Nevesinja koji slave Sv.28 (*.moracete to istraziti Vi sami.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Nije iskljuceno da Vasa porodica vodi porijeklo od njih. kod Trebinja). došla iz mjesta ŠĆENICA (opština Ljubomir.html?157[1/26/2013 7:19:44] .8. juni 2006. Prvi su iz Hercegovine. a ima nas sa nekoliko familija i u Beogradu. otišli braća Milan i Todor Zečar.kao i ljiljani koji ukazuju na vezu sa albanskom obitelji Thopija.Diskusije . i poginuo 1944. Ti Dragovicio iz sela Udreznja slave Djurdjev dan i oni su najstarija porodica Dragovic na tlu Hercegovine. odakle su inače i čuveni sportisti braća Grbić i Dejan Bodiroga). odnosno Beograd.(odnosno mjestu Klek naseljenom uglavnom Trebinjcima.serbiancafe. rata. prilikom prelaska Bregalnice. Sahranjen je na groblju u Uroševcu gdje mu je postavljena bista.Jedan broj preduzeća na Kosovu i dalje nosi njegovo ime. uoči rata. zatim jednim djelom u Gornjem Milanovcu..Proglašen je za narodnog heroja Jugoslavije. pa http://www1.Forumi drugi dio pa to pogledajte.počev od Norveške. sa kojima su Balšići bili vezani višestrukim ženidbenim vezama.8. juni 2006. Hercegovine i CG.. bio je vojvoda u Baru 1438-1440 . Balšići su se vojničkim zaslugama podigli jako brzo u visoko srpsko plemstvo.hr) Pratim ovaj forum i nailazim na dosta interesantnih podataka. a Milan se priključio partizanskom odredu gdje je u borbi protiv Bugara. LAKETA Porodica ZEČAR je.25 (registrovani član) POŠTOVANI PROF.. juni 2006. gdje su i osnovali porodice. i naselili se u selo Retkoce kod Uroševca na Kosovu. a drugi deo odlazi da živi u Sarajevo. O toj vezi Komennovića sa Balšama govori i deveterokraka kruna ( znak pripadnosti visokog grofovskog plemstva).hr) Da li netko zna nešto o prezimenu Bogdanić? ZA KOMNENOVIC . a takođe i jedan broj ulica(jedna čak i u Beogradu).Dragovica ima u Dalmaciji oko Kistanja i oni slave Sv.t-com. a zatim se spominje i u Zeti.Sada nas trenutno ima širom svijeta.

Porodica SKULIĆ iz Čičeva.Kažem to zbog toga što se bojim da će taj deo familije u bliskoj budućnosti zaboraviti svoje pravoslavne korjene i primiti katoličanstvo. VUKOTIĆ.com.KUJA IĆ. kao i svim drugim posetiocima sajta.takođe u Ljubomiru.Iz sela Ugarci nedaleko od Šćenice doselila se porodica DURSUN. Porodica ŠĆEPANOVIĆ iz sela Kovačini. pa bi tako bilo i Zečara katolika.GRUBAČ.BERDOVIĆ.19 Prof. ĐAJIĆ.VLATKOVIĆ. ŠEGRT.VICO.DENDA.8.To su porodice: BAJAT. Porodica BOKIĆ iz Krtine.Porodica KAPOR iz Milovića. koje takođe pripada opštini Ljubomir. Laketa . u 21.MURIŠIĆ. Porodica MILIĆEVIĆ iz mjesta Šobadine(Bileća). Srdacan pozdrav svima prof.KOLAK.MILOJEVIĆ. Porodica ŠIŠKOVIĆ iz mjesta Grbeši.GALEB.VUČETIĆ.Iz mjesta Vrpolje. Porodica NINKOVIĆ iz Necvijeća. Skrecem paznju da se vodi racuna da se ne bi ponavljali. MIJANOVIĆ.KISIĆ.su se doselile sa Zubaca porodice MIĆANOVIĆ.VUKALOVIĆ.POROBIĆ.DELIĆ. kod nas.SPAJIĆ.PIKULA.Forumi čak nas ima i u Varaždinu u Hrvatskoj.VULEŠEVIĆ.LUGONJA.Arhangela Mihaila ( ARANĐELOV DAN).PROVIDŽALO.iz sela Domaševa porodice ZOTOVIĆ.IVANKOVIĆ.BAŠIĆ. Porodica TASOVAC iz Trebijova.ČEČUR.MA GDJE BILI ! ” 0 koPoB 11.RUŽIĆ.ČUČAGA.KLIMOVIĆ. u Klek . ali znam pouzdano da su iz okoline Trebinja. Porodice ČEROVIĆ i AĆIMOVIĆ iz Brove.BERAK.na žalost. Takođe za jedan deo doseljenih porodica ne znam tačno ime sela.RATKOVIĆ. u 21. Porodica ORO iz Veličana.TANASIJEVIĆ.SLIJEPČEVIĆ.ŽUŽA. doselila se u Klek porodica VIDAČIĆ. Porodica GRKAVAC iz mjesta Grkavci.KNEŽEVIĆ. oktobar 2009.PRIBIŠIĆ.Nadam se da će prvenstveno koristiti našim citaocima koji žive sirom svijeta a i meni jer za neke porodice nisam znao da postoje ali zahvaljujuci Vama vrijednim citaocima mnogo toga interesantnog saznace se na na stranicama SC o pojedinim srpskim porodicama.BUBALO. ATELJEVIĆ.html?157[1/26/2013 7:19:44] .TICA. Porodica MUMALO doselila se iz mjesta Vladušići. Treba reći da su u selu Šćenica(koje broji inače nekoliko kuća)pored porodice Zečar živele još i porodice ĆUK. Inače naša porodica slavi Sv.SUŠIĆ.VUKOVIĆ. Porodica ŠKORIĆ iz mjesta Bančići.ĆAPIN i LEČIĆ. Nadam se da će vam ove informacije profesore biti od pomoći.PETKOVIĆ.BOBOT.tako da u selu nije ostao gotovo niko. SRDAČAN POZDRAV VAMA I SVIM HERCEGOVCIMA . ĆURIĆ.VUČUREVIĆ. http://www1. porodice MILJANOVIĆ. Porodica PETROVIĆ(Deo familije čuvenog košarkaša Dražena Petrovića) iz Zagore.PAPIĆ. Porodica VRTIKAPA iz sela Ivice(Ljubinje).KIJAC.18 (*.MILINIĆ. iz sela Pijavice. Inače što se tiče drugih Trebinjskih sela koja ne pripadaju Ljubomiru.au) Veloko hvala gospodine pod sifrom„Satriani(ekonomista)”!Odavno nismo dobili opsirnije i sadrzajnije pismo o porodicama iz Ljubomira kod Trebinja i okoline.JANJIĆ.PIŠTINJAT.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.TARANA.VUKO JE. Porodica GOJŠINA iz mjesta Gojšine. juni 2006.SREDANOVIĆ. Ja još jednom pozivam sve citaoce i posjetioce SC da pišu o onim porodicama koje se još nisu pojavljivale na ovim stranicama.serbiancafe.GRČE.POPOVAC i DŽOMBA koje su se takođe doselile u Klek. Laketa.Diskusije .ILIĆ.Porodica BODIROGA iz mjesta Bodiroge.VU KANOVIĆ.SA LA TIĆ.KOJOVIĆ.RADIĆ.

html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 23.pa pokusam da pronadjem nešto u crkvenim knjigama. Ja sam amater u ovome i nemojte mi zameriti na „glupim” pitanjima.Forumi drjelena (student) . juni 2006. juni 2006.Ja sam bila ZUROVAC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Minje jel si ti Zurovac? minja 85 .au) Postovani profesore Laketa. Kako da istražim svoje poreklo? Htela sam da odem u Nevesinje ili bilo gde drugo. juni 2006. u 21..mnogo vam hvala na odgovoru. u 06.22 (registrovani član) ja se izvinjavam sto dosadjujem hercegovcima.ali to radim po drugi samo sa nadom da će mi neko dati nekakvu informaciju o porodici petruljevic slavi sv..10. ako imate informacije o porodicama:ZUROVAC slava sv. juni 2006.16.38 (*.15. juni 2006.iz kojih knjiga.34 (registrovani član) Zurovaci su poreklom iz okoline Niksica.comcast.ali nisam sigurna ni da je moj deda krsten. u 15.34 (registrovani član) Postovani prof. ali ti ipak hvala.14.26 (*.djordja iz bosanske posavine.zbog komunista koji su vladali u to vreme. u 06.Nikola s postovanjem magrop (ekonomista) .Diskusije .56 (registrovani član) Jel si od oni oko Mostar? domazet .net. juni 2006. juni 2006.pozdrav svima i hvala na eventualnoj informaciji. u 07. juni 2006..9.objašnjenje nije bas koje ja hoću. Srdacan pozdrav! JOKANE (junak) .32 (*. juni 2006.net) http://www1.59 (registrovani član) dragovic drjelena (student) . u 00.16. Laketa Mozete li mi reci nešto više o poreklu porodice Stajic iz jugovica kod Gacka. JOKANE (junak) ...Jovan i BULUT slava sv. u 12.net. minja 85 .slave slavu Vrbica odnosno Lazareva subota.15.10 (registrovani član) Profesore Laketa.? moji roditelji imaju dosta prijatelja iz Hercegovine sa vasim prezimenom :) hvala jelena zecurica .nazalost ne znam ništa vise.9. Gde o tome mogu vise da saznam..serbiancafe.16.au) Jokane. u 06.

net.Slava im je ???. u 16.Nevesinja.30.21.slave Sv. sinisa domazet .au) capljina imaš005 (worker) . selo Vlahovici između Ljubinja i Stoca? sinisa minja 85 . u 19. juni 2006. jer znam tipa koji tvrdi da su poreklom od sokolovica.18. Moj deda je inače iz Trebinja. Miljan.kod Niksica slave slavu Sv. septembar 2006.Nevesinje). juni 2006.Milovic. Dao mi je tata kopiju genealogije (muska strana) za Miljanovice.Sarenac. Laketa .44 (registrovani član) >Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic.19.54 (*.net) http://www1. juni 2006.com.59 (registrovani član) pozdrav.39 (*.Od Njih su Domazeti na Glasincu.ima ih na sirem prostoru Hercegovine. u 06. u 00.pa u selo Omedjine kod Trebinja i u Fatnicko Polje i Vlahovice(Ljubinje).Stajica ima u selima Jugovicima i Slivljima(Gacko)u selu Grabovica. samo ocu da potvrdim dali ima tu nešto. Matovic. STAJIC. Ti sa Vlahovica sto pitas mogao si reci koja ti je slava za početak.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.starinom poticu od KRIVOKAPICA-CUCA iz Kobilj Dola.Jovana.au) Evo nekih odgovora na Vas pitanja : ZUROVAC.Forumi Pomoz Bog. BULUT.Stajic.18. To je sve sto znam. jer mastilovina i sokolovina su jedna pored druge na isgorima .34 (registrovani član) Prof. Navodno četiri brata (Borko.Ima ih u rasejanju slave slavu Sv.Vrbicu)kao i sve porodice u Hercegovini koje svoje porijklo izvode od Krivokapica:Djogovic. koPoB . Drenici.Predolju kod Stoca u Ulogu i Nedavicu(Borac.Mostara i rasijanju. ludaja . su porijeklom iz Niksica. Ima li iko informacija o Domazetima.Zerajic.comcast.su doselili iz Konavla a odatle dosli u Korjenice i Prebilovce. juni 2006.Diskusije . I mi takođe slavimo Joakim i Anu.Istog su porijekla Domazeti u Foci. DOMAZET.u Nevesinju i rasijanju.Lazara (Lazarevu subotu. juni 2006.17.Nikolu. Petko i Ivan) Ugrenovici pre XIV veka su dosli iz Onogosta. u 07.interesujeme samo ako znaš ista odakle je Mastilovic familija.Barajevu(Bgd)i Bijelom Polju kod Mostara.serbiancafe.vode porijeklo od Kaludjerovica iz Bjelopavlica koji su presli na Padjene kod Bilece.09 (*. u 22.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

6.4. juni 2006..Takođe. ali sad na zalost ne mogu da se sjetim svega.html?157[1/26/2013 7:19:44] .----. juni 2006.serbiancafe.u kojoj nije uspio da poreda pravilno žive potomke.Imao je 4 sina.com) HTFH rajvoSa-ba (shupljiranje) .Savan. pa se kod nekih ne zna ko je kome roditelj a ko kome dijete.22.Karakteristicno je za vecunu njih .2.Milorad(moj djed).Objavio je knjigu u BL. u 14. u 08.17 (*.----. da su jako svijetle kose i nebo plavih ociju..com.Znam ovo:1.Petrovca i tu se nastanio sa porodicom. a majka crna kosa/tamne oci/jako svijetla put.7. U rodu su sa Kovacima verovatno iz istog kraja (Vlahovici) dok smo sa familijom Colic (konkretno familija iz koje je i Zdravko Colic) u visevekovnim kumovskim vezama. Hvala na odgovoru ! Slava Domazeta iz Vlahovica je Sv.Mile.a i druge koji bi znali da mi napisu šta znaju o prezimenu askraba ili askrabic sa navodom nekih godina .beobug. sto je vjerovatno od nje http://www1.24. rata su preseljeni u Ravni Topolovac kod Zrenjanina.22. je u istrazivanju dogurao u suprotnom smjeru. čak mi je nabrajao imena po liniji koja ide do njega u kojoj je on sedmi.licnosti ili istoriskihdokumenata. Inače moj stric je pominjao da nam je poreklo od Ozrinica ali dalje informacija nemam.Recimo moj djed je bio iz ove druge „tamne” skupine.Opet jedan drugi Kecman . mene konkretno zanimaju Kecmani iz Bos Petrovca.Forumi Dragi Profesore Laketa. srdacan pozdrav a isvim askrabama /askrabicima/ velemir TYYY . Vartolomej i Varnava.u istom selu ima druga linija Kecmana koja nije u srodstvu sa ovima navedenim.3. i jako bijele puti.preko danasnje Rumunije do Indije.Da su srodnici morali bi se bar nekad pokazati u porodu neka mentalna bolest. u 05.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Savulj/Savan. Posle II sv.Diskusije . istrazivao porijeklo i po njegovoj teoriji porijeklo vuce od „Luzickih Srba” sa podrucja danasnjeg Berna u Svajcarskoj.Ja sam bila djete kad mi je to pricao u vise navrata. ali njegov otac je bio plav/plave oci.jer se vjencavaju jedni sa drugima. Nikola. askraba . tad sam ih uspjela popamtiti .dok jedan manji dio je crne kose.Moj djedo mi je pricao kako je davno neki pop Savulj/Savan dosao u okolinu danasnjeg B.5. juni 2006. tamnih ociju .kao i greške u godinama rođenja osoba koje su danas žive.au) molimgospodina laketu.David.24 jun.02 (registrovani član) Da li neko zna nešto o porijeklu prezimena KECMAN? Ima ih jako puno u krajini (RS).Slave slavu Sv.49 (*.Moj djed je znao imena svih njih . Takođe sam čula da je jedan od Kecmana koji je davno emigrirao u USA.Tako da mi on bas i ne djeluje nešto ubjedljivo sa svojim „pisanijem rodoslova”.

napisite!Hvala unaprijed! Porijeklo .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Molim Vas.57 (*.dali su ikad bili pravoslavni dolaze iz okoline Imotskog Hvala i u napred zahvalanb Dusan damjan555 .128. u 07.26 (*. Laketa .html?157[1/26/2013 7:19:44] .com) poreklo Piplica . u 21.sjeti se samo one izreke na početku ovoga rada:„Hercegovina čitav svijet naseli. juni 2006.Zelanda do Kanade.smo Srbi tako rade i korjene svoje traže sade.aol.26. Da sjetih se još i ovo.hvala na pitanju i informacijama o porodici KECMAN.44 (*.aol. Ovo je po tome svjetska tema. koPoB 11.a sebe ne raseli”. Srdacan pozdav svim citaocima SC i uzivajte u fudbalu.com) prof.Laketa ? Poreklo Imena Piplica (okolina Imotskog)dali su ikada bili Pravoslavni.Diskusije . u 11. Sarajlija. u 16.30. naj ljepse mu se zahvaljujem.Forumi naslijedio. Ubrzo za dan dva slijedi opsirnija informacija o Vasoj porodici i time će biti dat odgovor na Vase pitanje i zadovoljena Vasa znatizelja i mnogih naših citalaca koji su i ranije pitali za ovu uglednu srpsku porodicu sa prostora RS i BiH koja kao i mnoge druge porodice živi u rasijanju sirom ovoga bijelog svijeta.sympatico. u 15.36 (124.Svaka ti cast Srbine. i ako vidim da se uglavnom polemise o Hercegovcakim plemenima :))) Prof.45 (*. juni 2006.prerasla je lokalne okvire i njoj se polemise od N.*) Pozdrav za prof. Sam Bog zna šta je tu istina.26.pozdrav i duboko postovanje Dusan !! dejovuk . juni 2006. ovaj prvi sto je istrazivao iz USA. juni 2006.evo dok ja ovo pišem privodi se kraju prvo poluvrijeme utakmice Argentina Meksiko 1:1.Laketu! Nikad Vas ne pitah da li znate nešto o prijeklu mog prezimena-PAZIN?Ako znate nešto. oktobar 2009. Ko si ? Šta si ? Ko su bili tvoji preci da sutramo mogo reci svojoj djeci.teol.net) Prezime VUKALOVIC znali ko porijeklo pazin .ca) Pozdrav profesoru Laketu.27.com.serbiancafe.Ako neko nešto zna pa bio ljubazan da to i napise .30 (*. u 07. u 20. septembar 2006. juni 2006.24.19 koPoB . Nije loše znati. navodi da je izvorno prezime KEC a da je kasnije dodato MAN.28. juni 2006. u 00. 0 http://www1.34 (registrovani član) damjan555 .26.au) Za „rajvoSa-ba” Ovdje ne polemise samo Hercegovina već čitav svijet.

Moji su iz Kalinovika i slave Djurdjevdan.neobee. juli 2006. Ceranica ima da žive u Popovu polju.46 (*.8. juni 2006.serbiancafe. devica .yu) http://www1. Moj stric mr.Cadjar (Piva). Vama su srodne porodice Zelenovic i Cerovina i svi slave Djurdjevdan.Ja Vama obecah da ću napisati nešto više o porodici Kecman ali nikako ne mogu da dodjem do knjige o toj porodici. u 10. Niksic kao i Vasa porodica koja živi na Oblju i rasijanju.hvala puno.eunet. Vode poreklo iz Bosne i slave slavu Svetog Savu i dan danas.09 (*.39 (*. Vukalovic..9.25 (registrovani član) Vozdra! Molim gospodina Laketu da mi da ako ima ikakvu informaciju o prezimenu Masic (s kao solja i c kao celav). u 06.Prije toga su mnoge Srbe pobili i raselili u znak odmazde za Smail-aginu smrt.Risto Ceranic napisao je knjigu pod nazivom 'Genealogija Ceranica sa Oblja' ali nije precizirao odakle smo tačno dosli (Crna Gora naravno) i da li ima nekih porodica koje su možda promijenile prezime vremenom. Hvala puno! ZUBACKI VOJVODA . u 09. juli 2006.2.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Miholjacama (Gacko). Slave Nikoljdan.30.29. laketa . juli 2006.Unapred hvala..Masic i Mojsilovic nemam za sada nikakvih podataka. homosapiens (student) . Srdacan pozdrav mililili . juni 2006. Ako znate bilo šta.au) Poslije duzeg vremena i fudbala evo i mene da odgovorim na neka Vasa pitanja:„za rajvoSa-ba”najgora je olako obecana brzina. Za porodicu PIPLICA nemam nikakvih podataka kao i za porodicu PAZIN.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 04.Diskusije . Zeljela bih da znam nešto više o prezimenu Ceranic.Turci su raselili Drobnjak. su bratstvo iz plemena Zubaca.Forumi Pitam za porijeklo prezimena Trifunovic.kao trofej svoje ratne sreće odnio na poklon vladici Petru II Petrovicu Njegosu. Za Trifunovic. CERANIC.net) PITANJE ZA UVAZENOG PROFESORA LAKETU: DA LI ZNATE Nešto O PORIJEKLU PREZIMENA PAŽIN Prof. u 03.05 (registrovani član) Mozete li mi reci nešto više o poreklu MOJSILOVICA iz okoline Uba.7.8.poslije ubistva Smail-age Cengica 23.valjda ću to odraditi do kraja ovog mjeseca.com. u 19.1840 godine.55 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije. Ceranici poticu od CEROVICA od Novice Cerovica koji je ubio Smail-agu i njegovu otsjecenu glavu. anovi (doktor) . juli 2006.

Nikolu.века а можда и доста раније.наишао на ову тему. juli 2006.yu) Opet u vezi prezimena Dzakulaa . juli 2006.додуше незванично.com.је да водимо порекло из Херцеговине. С обзиром на то да је Павловић једно од најчешћих српских презимена.Forumi Interesuje me porjeklo prezimena Dzakula koji slave krsnu slavu Sveti Nikola.сурфујући по Интернету. Све најбоље и унапред хвала! Prof. do unazad 10 godinana Kordunu i Baniji slavimo Sv.Nikolu. Iz Unca su se raseljavali na mnogo strana pa su se jako razmnožili i stvorili jako bratstvo u Bjelajskom i Bravskom Polju oko Petrovca.На подручје Љубовије Павловићи су дошли сигурно пре почетка 20. jedan težak.8. Велики поздрав.37 (registrovani član) Kecmani su se doselili oko 1620 godine iz Crne Gore u Unac. Laketa .dakle sa prostora smo Krajine.то заиста не знам. uskok2 (buntovnik) .hvala na pozdravu.Gori i to je sve za sada od mene.Nikolici i još neke su najbrojnije srpske porodice.Markovivici.eunet. Od http://www1.уз коментар да је ово што радите заиста племенит и хуман посао.U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki PRIBIL PAVLOVIC iz Trebinja 1375 godine.09 (*. u 17.9. Kaži prijateljima i poznanicima ako su u mogućnostima neka čitaju ovaj moj rad.interesuje me još da mi kazete u vezi prezimena Jerosimic sa istih prostora koji slave SvArhangela Mihaila. u 16. hvala za pozdave i komplimente.или из Вишеграда.10.да ми пружи нека сазнања о пореклу Павловића.а да су нам се преци презивали Јаблановић.kao knezovi i gospodari oblasti Konavala kod Dubrovnika. Pozdrav Prof.odakle poticete i tome slično? Rekoste da slavite Sv. Моји Павловићи су из Љубовије. Laketa .yu) Случајно сам.serbiancafe.8.и јако ме је заинтересовала.Znam da Dzakula ima u Mojkovcu u C.00 (*. juli 2006.co. Iz ove stare porodice poticu mnogi ali ne svi Pavlovici.село Доња Љубовиђа. u 19.49 (*.Pavlovici kao Petrovici. odakle su pobegli zbog krvarine.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com.au) Za „devicu”. Замолио бих господина Лакету.Славимо Светог Игњатија. u 11.34 (*. Oni su bili vlasnici sve zemlje od Konavla preko Rudina Gacka i Istocne Bosne do rijeke Drine. Zatim pominju se Radoslav i Petar Pavlovic.au) Za„crno-belo”. a jedan čoban. crno-belo . juli 2006.ако може. PAVLOVIC.zivjeli smo na teritoriji R Hrvatske.дајем и додатне податке. u 08. Оно што ја знам.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. devica . juli 2006.Jovanovici.Diskusije .pozdrav tebi i svim citaocima SC od mene! O Vasoj porodici Dzakula mogli ste nešto više reci:gdje živite.11. Predanje kaže da se tada doselio otac s tri sina: jedan je bio pop.ne radi mene nego radi Vas koji još tragate za svojim porijeklom i korjenima.Србија.tvoja porodica je veoma stara srpska poridica sa prostora Hecegovine.

prof. godine. Bukovača . tu se zadržaše 10 godina.dve kuće u Budžaku.eunet.Gagić. Mozete li vi to „profesore” da potvrdite a da ne zacrvenite???? koPoB .11.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Tada je u Bukovači bilo svega tri kuće i to Kecman . septembar 2006. Pavlovici dolzi od PAVLE. Slave sv.možda sam malo dosadan. u naselju Trnovac.35 (registrovani član) devica . U Krnjoj Jeli ih je bilo 5 kuća. juli 2006. Ovi Kecmani . Tu ih je bilo oko 1920 godine 41 kuća. Vartolomeja.yu) Dragi profesore. U gradu Petrovcu ih je bilo dve kuće s istom slavom i doselili su se tu iz Drinića oko 1890 godine. juli 2006. Kecmana je oko 1920 godine bilo u Suvaji. Od njih se odvojila jedna grana koja se naseli u Palanku u sanskoj regiji.dr.Forumi ove njihove loze su se odmetnule porodice s novim porodičnim imenima kao što su Prošić( u Smoljani i Palanci). pa se onda naseliše u Smoljani.serbiancafe. a u Okruglici jedna.Gagići spadaju u najstarije familije u Bukovači i tu su se doselili u vremenu od 1770 do 1780 godine..t-ipconnect.11. Svi Kecmani i njihovi pomenuti ogranci slave Sv.Hrvta.zašto bre lebetai pišete takve gluposti. Ševo i Stupar.Diskusije . U Srednjoj Smoljani je Kecmana bilo oko 1920 godine 6 kuća. a druga grana se naseli u Drinić. Tubin (Rašinovac). u 16. ali svakako prije 1800-te godine. u 15.34 (*. Dragić (Gornja Vođenica i Pučenik). Iz Bukovače se odvoji jedna grana Kecmana oko 1830 godine i naseli se u Bjelajski Do gde ih je bilo oko 1925 godine 5 kuća dok ih je u Janjilu bilo 4 kuće.hercegovackoj vuko.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Oni su se odselili iz Unca oko 1820 godine na Kapljuv. u Kapljuv se iz Drinića naseli jedna kuća Kecmana oko 1820-1830. Bartolomeja i „odavno su na tom mestu”.de) jeli „profesoere”.koriste ga svi hrišćani. četiri na Avali.17 (*. Bakrač (Kapljuv i Bravsko). Također. tu su „odavno” i nezna se da li su se odcepili od onih Kecmana u Uncu ili u Driniću.ali sam nestrpljiv pa se zbog toga izvinjavam. u 12.Slovaka. godine.Bugara.. U Drinić se Kecmani naseliše iz Unca iza podizanja Petrovačkog grada. Jedino ako mozete lebati vasega da dokazeze da su hiljade i hiljade Pavlovica Rusa. Kecmani zvani Gagići su se naselili „davno” iz Unca. četiri u Podbukovači i jedna u Podđurinovači.svi redom postali od nekog Pavlovica iz Gornje Mrdulje u ist.Vaso Vasojevic .30.od Rusa preko Srba do Hrvata. kod Bosanskog Petrovca četiri kuće.Dakle u vezi prezimena Dzakula ponavljam do rata u Hrvatskoj zivjeli smo na prostoru Republike Srpske Krajine na Kordunu selo Slavsko polje slavimo http://www1. a još dve kuće posle 1878. Od ovih se naseli jedna kuća 1907 godine u Busijama. Slave istu slavu kao i ostali Kecmani u okolini.ing..ini.kad je istina toliko bre jednostavna. dok su drugi došli iz Drinića. Cojić (Bravski Vaganac) i Nikić (Dževar i Bare) i oni već važe za posebne organke..

Pozdrav. u Pučeniku je bilo tada 2 kuće i oni su došli tamo iz Drinića pre 1878 (okupacije Bosne od Austrije).11. Međutim. U Banjanima 1 kuća. Ćirići(slava sv. našao sam još nešto zapisano: da Kecmani nisu direktno došli iz Crne Gore na Unac pa posle se razgranali nego su išli etapno. Svi oni slave slavu sv. Tubina je bilo u Dobroselu.sto naravno nije bio u mogućnosti . u Mrazovcu 2 kuće i tamo su doselili s Bjelajskog Polja pre 1850 godine.comcast. juli 2006. Najpre su pali pod Travnik i tu su se zadržali jedno vreme. u Podvranu 2 kuće. ili su ista krv.koja vladase srpskim zemljama i dobro se zna sve o njoj ima puno pisanih stvari koje su ostale i koje svjedoce o ovoj porodici i profesor je dobro upratio kud se kretala i raseljavala ova porodica i koje su njeni potomci. KoPoB 11.37 (registrovani član) **** Hvala naj ljepsa za ove informacije. Ćirića 13 kuća u 6 naselja.možda i da se to ostvarilo za tebe sabljo nebi bilo relevantno.Laketa.59 (registrovani član) Rajvo-sa-ba 0 Ne. u 15. Tubina 8 kuća u 2 naselja. Vartolomeja i Varnavu i svi su potekli s Petrovačkog i Bjelajskog Polja. u 16. Pavlovici su stara plemicka porodica.28 (*.naravno koristeci pisane dokumente. i ako jesi iz kog si mjesta? Možda smo i rodjaci:))) Prof.11. Tubin se kaže da su većinom plavokosi i visoki.I ti bi i dalje stajao kod iste izrecene gluposti.:)) Da li si ti Kecman. Dragića 2 kuće. u Ljusini 2 kuće. Prošić. u Podvranu 5 kuća i Bijelom Brdu 3 kuće. :) 100% . Dragića 3 kuće u 2 naselja i Prošića 12 kuća. juli 2006. Jelača 12 kuća u 3 naselja.serbiancafe.45 (registrovani član) uskok2 (buntovnik) . a žive u više sela.Forumi Svetog Nikolu Izvinjavam se i istovremeno zahvaljujem . Imalo ih je u oblasti Pounja (oko 1920 godine) 65 kuća sa 6 prezimena i to: Kecmana 17 kuća u 7 naselja. godine).11.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. pa čak nisam ni bio blizu njih.20 uskok2 (buntovnik) . U Krupi je bila tada jedna kuća Kecmana. hvala i Vama na zelji da pomognete u pronalsku info. Vartolomej) . juli 2006. u selu Veliki Badić je bila 1 kuća Kecmana. juli 2006. Vartolomeja. slave sv.Diskusije . u 08. oktobar 2009. u 19. zatim su odatle se naselili u Zmijanje i tek su onda odatle otišli za Unac.html?157[1/26/2013 7:19:44] .net) Za ovu sablju od znanja. Pounje Za rodove (rod podrazumeva kuće iste krvi i prezimena. a različitih prezimena) Kecman.jer i ne vidis da je svrha ove diskusije da utvrdi ko je ko i da razdvoji Pavlovice od Nepavlovica i Vasojevice od Nevasojevica.Toliko precizno kao da se koristio metodom izotopa . od roda su Kecmana i tu su se doselili od Rujiške gde je bilo 6 kuća Tubina. rajvoSa-ba (shupljiranje) . nisam Kecman. U Dobroselu 8 kuća.11.u Krupi je tada bila 1 kuća i tu su se doselili odmah iza okupacije Bosne (iza 1878. http://www1.Vasa Vasojevica. a doselili su se iz Velikog Radića oko 1840 godine i zvali su se tamo Kecmani. u 21. U Matavažima 1 kuća.

Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе.Naime.08 (registrovani član) Zamolio bi prof.12. u 08. u 18. Nazalost. tj. Dobrenica 1 kuća i tu su došli od Petrovca nešto pre 1858 godine. Кемија .12. за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697.Moj djedo je iz Drinica i imamo kucu tamo. а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером. ako ne i svi rasuti po belom svetu.Bijelo Brdo 7 kuća. Samo nekoliko muslimanskih porodica http://www1. U Lohovi je bilo 4 kuće Jelača . uskok2 (buntovnik) . Dugo sam tražio ove podatke.Laketu ako zna nešto o prezimenu Milanko Krsna Slava Sv. juli 2006. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола.39 (registrovani član) Uskok .yu) Замолио бих професора Лакету ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански. Miranje kod Benkovca i Stikada kod Gracaca.Diskusije .Djuradj prezime je sa Banije.Forumi Jelače (slava sv. Milanci. juli 2006.53 (registrovani član) Prezime Milanko se nalazi u Dalmaciji u mestima Muskovci. а као раније презиме се помиње презиме Константиновић.Nikola prezime je iz Dalmacije. u jesen 1683 godine Srbi s mletacke strane na celu s Stojanom Jankovicem i ostalim glavarima zauzese Obrovac i isterase Turke.serbiancafe. hvala još jednom.Moje je prezime Tubin. juli 2006. Iza njih ostade pusta zemlja. http://www. u 20. Karin Gornji kod Obrovca.Evo jedan link na kom se može vidjeti Drinic danas. Ja ono sto znam je da su Milanci najverovatnije naselili u Obrovacku opstinu iz Like u opstoj seobi Srba 1684 godine koju je predvodio Stojan Jankovic.rs. donibrasko1 . Vartolomej) .oni su se iselili nešto pre 1800 godine za Liku.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.02 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim informacijama. Hercegovine ili stare Crne Gore i njihov dolazak na ove prostore nije bio direktan nego etapan.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Hvala unapred. Hvala unapred donibrasko1 .drinic. живе и има их још у местима Срб. Унапред хвала rajvoSa-ba (shupljiranje) .a to je ako nešto znate o prezimenu Nenadic Krsna Slava Sv. u 20.13. sada je najveci deo njih.eunet. juli 2006. juli 2006. u 20. Tada se povukose muslimani iz obrovackog kraja u Liku i dalje za Bosnu. juli 2006.05 (registrovani član) Zamolio bi za još jednu informaciju. u 16. године.12. sigurno kao i svi ostali na ovom podrucju poticu s Juga.56 (*. Medvidja. a odatle u Lohovo.ba/ donibrasko1 .12.12. Дољани и Доњи Лапац у Лици.

Forumi (kao sto su Berber i Mulin u Bilisanima)nije htelo da napusti svoja imanja te je ostalo i preslo u pravoslavnu veru. srećemo u Baljcima kod Drnisa. donibrasko1 .50 (registrovani član) donibrasko Uskoro. Jedan ogroman broj familija. juli 2006. uskok2 (buntovnik) . Ovakvo skracivanje prezimena je bilo dosta često u ovom kraju. Tako možemo pratiti da su oni s prezimenom Buljevic koji su odselili u Ravne Kotare skratili prezime u Bulj.47 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim podacima za prezime Milanko. možda i do kraja godine ćete imati priliku da poblize saznate vise o prezimenu Milanko. Karanovici u Karan.13. Najverovatnije da su tada naselili i Milanci. U istom selu srećemo i skraceno prezime Gak koje je pre bilo Gakovic. gospodin Aleksandar Backo iz Beograda radi na jednoj knjizi gde će da obradi naseljavanje i poreklo stanovnistva obrovacke opstine i dakako u njoj prezime Milanko. u 21. ali slavu nisu menjali i slava je najznacajniji trag u istrazivanju.14. donibrasko1 . a koji su se opet naselili iz Hercegovine.30.Da bi se popunila praznina i naselio ovaj kraj izvrsi Stojan Jankovic upad u Liku i premami veliki broj srpskih porodica i naseli ih oko Obrovca.13. Naime. Ja bih mogao da (kada imam vremena) da ubacujem neke rodove koji su se iselili na ove prostore iz Dalmacije.24 (registrovani član) Zahvaljujem Uskok2 na dodatnim informacijama i nadam se da ću doći do knjige.45 (registrovani član) Najverovatnije da ima. juli 2006.Tada se naselise Muskovci. Hvala na svima dosad dobivenim podacima. pocevsi od Bravskog Polja pa preko Bjelajskog Polja.13. Prezime Milankovic. Zelengrad i Medvidja. Nego iamam pitanje da li prezime Milanko u Bosanskom Novom ima kakve plemenske veze sa Milancima iz Obrovca. Mnogi su preseljenjem menjali prezimena da bi zavarali trag. On će to da uradi na jedan veoma strucan način.serbiancafe. juli 2006. Kada bi se uzeo DNK rodova Bosanske krajine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 16. ali ću da vidim uskoro. Like i severne Dalmacije svatko bi nasao svoga rodjaka na drugoj strani. koliko ja znam da će netko da obradi poreklo stanovnistva ovog kraja. Ja sada nemam nekih podataka o toj vezi. Ili bi bilo bolje reći da su se vratili svojim korenima koje su napustili njihovi dedovi. koPoB . u 20. Ta selidba iz Like i Dalmacije je trajala od oslobodjenja Dalmacije i Like od Turaka pocevsi od oko 1700 godine pa do drugog svetskog rata. Crne Gore i Raske. Ne znam tačno koju slavu slave. u 23.35 (registrovani član) http://www1. juli 2006.Diskusije . isto pravoslavne vere. u 00. To je prvi put. Isto tako su mnogi koji su iselili u Bosansku Krajinu iz Dalmacije i Like otisli dalje za svojom sudbinom i naselili se na Kordunu i Baniji ili se vracali nazad u Liku. uskok2 (buntovnik) . Gornjeg Pounja je potekao iz Like i severne Dalmacije. septembar 2006. Bilisane. Inače prezime Milanko je najverovatnije skracenica od prezimena Milankovic. sanskog regiona.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

kada je protiv brace NENADIC.Like i Dalmacije i obradjuje srpske porodice sa tih prostora za koje ja nijesam imao bas mnogo valjanih podataka.11 (registrovani član) 0 Zamolio bi prof.06 (*.33 (registrovani član) Nenadića je do ovog srpskog zatiranja 1995 bilo u Štikovu između Drniša i Knina. poseban pozdrav za našeg vrijednog saradnika pod sifrom „uskok2” koji je proširio naše vidike na prostore Bosanske Krajine.vjerovatno pljacke dubrovackih trgovaca.yu) Замолио бих УСКОКА ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански. Đurđa.14. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола. P. Дољани и Доњи Лапац у Лици. u 06. a koji su se opet povracali i naseljavali B. u Drnišu i Kninu te u Dabru kod Vrlike. Kažu da su decu doneli u sepetima prilikom selenja. Laketa . а као раније презиме се помиње презиме Константиновић. живе и има их још у местима Срб.14.koja je bila česta pojava u Srednjem vijeku.Banije. juli 2006. u 00. Унапред хвала Prof.14. Kemija .Diskusije .Krsna Slava Sv.20 compass . juli 2006.S.serbiancafe.49 (registrovani član) Zaboravih da napomenem da je i Zmijanje bilo veliki rasadnik i nepresusni izvor iseljavanja i naseljavanja Like i Dalmacije. u 21.com.Zbog toga je zasjedao mjesoviti dubrovacko-srpski sud koji je sudio prestupnicima i obavezivao ih da nadoknade stetu opljackanim trgovcima.Trebinjci i Dubrovcani.Nikola prezime je iz Like.eunet. tamo su se zakućili i stvorili zadrugu u http://www1. за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697. Slavili su sv.au) NENADIC. Hvala unapred uskok2 (buntovnik) . године. koPoB 11.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 13. а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером.Forumi uskok2 (buntovnik) . Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе. u 12. Ova hercegovacka vlastela NENADICI. oktobar 2009. Najverovatnije da su se naselili u Grkovce u Livanjsko Polje. Pozdrav svim citaocima S.često se u istorijskim izvorima pominju kao Popovljani.C.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Krajinu kada ona ostade pusta od Turcina. Odavde su se iseljavali pa tako je polovicom 19 veka živelo trojica braće Nenadića u „okolici Drniša” (najverovatnije u Štikovu) pa kako im je zemlja bila „pritijesna” podeliše se i dva brata se odseliše za Bosansku Krajinu.ima ih u Hercegovini (Gacko)u Bosanskoj Krajini i rasijanju. juli 2006.1328 godine.23 (*. u 04. juli 2006. Kudeljina i Marka podignuta u Dubrovniku tuzba zbog nekog prestupa.5.14. Ova porodica je i danas aktivna. juli 2006. Laketu i Uskoka2 ako zna nešto o prezimenu Krickovic. A kako je sav narod ovog kraja naseljen od Hercegovine verovatno su i oni jedan ogranak koji se odvojio do svoje matice i naselio ovamo.14.(Nenadich)su stara srpska porodica iz Popova polja kod Trebinja gdje se pominju u istorijskim izvorima 12.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.com.comindico. u 17.pratim ova vasa objašnjenja.50 (registrovani član) Zahvaljujem na iskrenom zalaganju i trudu Prof. Tamo se izdele i jedan od njih se odseli u Kovačevce u Glamočko Polje.Hvala vam puno. juli 2006.net) Od mojih starih sam čuo da se moja porodica Puric. . pa odatle se jedan ogranak naseli oko 1860 godine u Rudiće u blizini.16.15. juli 2006.48 (*.ca) Hvala vam.molim vas.bilo šta.48 (registrovani član) Postovani gospodine Laketa vole bi da saznam informacije o porodici Kulusic is Dabarskog polja sa krsnom slavom Sveti Nikola.trenutno nemate podataka za poreklo moje familije.Laketi i Uskoku2 na datim informacijama za prezime Nenadic.com) Pitanje za uvazenog gospodina Laketu . laketa . u 23. Trifunovic . juli 2006. juli 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Slave sv.. juli 2006. Toliko za sada.15. u 19.sympatico.molio bih ukoliko profesor može da mi napise nešto o mom poreklu. juli 2006.hvala vam na vasem trudu i zalaganju. u 18. Nenad vujicic .za poreklo.au) Za sve NENADICE.objavite ovde.ca) Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu VUKELIC(slava Djurdjevdan). Hvala u napred. juli 2006.02 (*.koja slavi Arandjelovdan doselila iz Hercegovine u bajinobastanski kraj.za pogojnog Zlatana moga kolegu profesora„ stanite galije carske” iz Grkavaca i sina GAVRILA srdacan pozdrav !!!!!!!!!!!!!! Duff .net) U svojim istrazivanjima prezimena hebrejskih porekla sam naisla i naisla na prezimena Ivekovitz. u 08.sympatico.36 (*.na vasem iskrenom zalaganju. juli 2006.dobijete..15. puricbb . Nenadića je bilo i u Dabru kod Peručkog jezera kod Vrlike i sada su u rasijanju.14. Nikolu. dzoni.serbiancafe. u 06.triera. Unapred zahvalan Prof. u 20.mnogih drugih familija i porodica. Nenadića je iza prvog rata u Rudićima bilo 5 kuća .beotel.46 (*. a to je jako moguće. a u Kovačevcima 3 kuće.Forumi kojoj je polovinom 19.07 (*. Ja ću pokušati da vidim vezu ili bolje reći da li su se Nenadići odselili upravo preko Bosanske Krajine za Baniju.Dali mi mozete dati neki podatak o http://www1.14. u 18.15. donibrasko1 .Diskusije . veka bilo 60 čeljadi. (Ivkovic) bokiku (student) .Ako nešto.profesore Laketa.13 (*.14.

juli 2006. u 17.32 (registrovani član) Vidim da ovde ima vrsnih znalaca porekla porodica i familija. Stanica i njihovih srodnika Andjica ima još da žive u selu Fojnica kod Gacka u Hecegovini. ali nisam imao neki cvrsci trag. Bio bih zahvalan za informacije: 1. Lazar.23 (registrovani član) hey malba ! Poz rodice/rodjak iz Kanade! javi se na email: guero_loco2001@yahoo.Dusan.Forumi porijeklu Vujicica koji trenutno žive na Romaniji selo Vukosavljevici .a dvojica u Vojvodinu.treci je otisao prema Sapcu.38 (194. Andrija.tele. novembar) Prof. Da li mozete da mi kazete odakle su STANICI? Ako sam dobro zapamtila dedino kazivanje poticemo od petorice brace (Ilija.17. Moj deda i tata su iz Zrenjanina.17. I ja sam svojevremeno hteo da otkrijem poreklo mojih predaka.06 (194. Odavde iz Visegrada presli su u Srbiju Liku i dalje sirom bivše YU i svijeta. sa 3 sina (Lazar.106.18.au) Za „canavms” i porodicu STANIC. juli 2006. u 17.stoji ta Vasa prica. Jedan je ostao kod Uzica. juli 2006. GueroLoco (Network Engineer) . Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko.*) Stanici iz Zrenjanina slave Djurdjic (16.17. u 01. Jakov? 2. u 22.17.*) Poatovani Gospodine Laketa.vjerovatno kao uspomena na svoje selo Stanici kod Niksica iz koga su posli u seobu.Diskusije . Volela bih da saznam nešto više i eventualno pronadjem neke svoje rodjake.Nikola i ne secam se petog) iz sela Stanici kod Niksica odakle su krenuli u Srbiju.106. juli 2006. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini.com.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko. u 20.serbiancafe.O tome nemam ama bas nikakav vjerodostojan podatak .45 (*. Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan. u 20.18.Djuro. odakle je najmladji otisao kod onog u Sabac. Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine. juli 2006.a ja sam naso sledeće :STANICI starinom poticu od porodice Drekalovic. drugi kod Ivanjice.16 (*. Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? canavms . juli 2006.Unaprijed zahvalan veran66 . Puno pozdrava od Cane canavms .dk) http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Jedan dio Drekalovica otselio se i dosao je u selo Budimlje kod Visegrada i tu se prozvali Stanici.com Pantic iz Jasene kod Nevesinja . Laketa .

u 10.Nešto malo postoji u knjizi Milenka Filipovica „Visocka Nahija”.Nikola.slava Sv. Prvi put u istorijskim izvorima dubrovackog arhiva pominje se 1296 http://www1.bell. juli 2006.serbiancafe. tacnije Veljka Pantica. Tomasevica ima da žive sirom bivše YU i u rasijanju.a po nekom predanju Tomas se doselio iz Mojkovca u Prijepoljsko selo Zitin i imao je cetvoricu sinova.30. Canada61 je pitao šta sa prezimenom Pantic. Inače Tomasevici iz tog kraja slave sv. Prof.god i predstavljeni su kao HERCEGOVCI.Od Tomasevica vode porijeklo porodice Crnkovic i Kolovic i još neke druge na podrucju Mataruga. oni se pominju i u Babinskoj buni 1875.au) Za„mane1982” TOMASEVICI.Diskusije .19. MANOJLOVIC. ali nazalost bez odgovora. Sada kada sam daleko (i starija) svaki podatak mi je dragocjen.Pominje se u nekom predanju da je jedan od brace presao u islam pa posto se zvao Stevan uzeo je ime Selim pa danas u Pljevljima postoji prezime Selmanovic od Tomasevica. Laketa . septembar 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .imeđu Gacka i Niksica Hercegovina.44 (*.ali tu je „profa”koji ponesto zna ali ne sve pa će biti nadam se tebi od pomoći.Forumi Pantic prezime iz Jasene kod Nevesinja u Hercegovini. ali to sam citala kao srednjoskolka i nije me puno interesovalo.44 (*.20.Zitnik i Kamena gora.Odatle su se raselili u vise pravaca.jedan u Kosaticu.51 (registrovani član) Pomaze Bog braco moja Srbi Rodom sam iz mjesta Gornjih Babina na putu između Pljevalja i Prijepolja.Babino. koje uopste nije spomenuto u ovoj rubrici.com.U tim krajevima kažu i da prezimena kao sto su Crnkovic.yu Unaprijed zahvalan spona . juli 2006.Prezivam se T0MASEVIC . u 17. juli 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.su stara srpska porodica iz dubrovackog zaledja iz HUMA iz HERCEGOVINE. „SPONA” bona kad si mala bila. Gospodin Danilo Maric vjerovatno poznaje odlično to prezime i porijeklo Pantica. Danilova jedina sestra udala se za jednog od Pantica iz Jasene.NIKOLU. koPoB . Molim ko kod ima neke informacije o prezimenu može da mi postom posalje na manet@eunet.36 (registrovani član) mane1982 (sef transporta) .20.dosli su sa Kosova iz kosovske klisure u selo Cadjar na planini Goliji.se u istorijskim izvorima prvi put pominju 1452 godine.sto te porodicne istorijske podatke nisi dobro naucila ? Sad kada je prošlo mnogo burnih ratnih vremena teze se dolazi do valjanih i pravih podataka.Crikovic i Svicevic poticu od tih Tomasevica. u 16.Od kojih je jedan ostao u Zitinu.ca) Postovani profesore Laketa.jedan u Kozicu i jedan otisao u Gornje Babine. u 16.Stoji to što ste Vi rekli o Vasoj porodici. interesuje me da li imate neki podatak o prezimenu Manojlovic iz Visokog (BiH).Vasi su dosli u Pljevaljski kraj.

budite strpljivi g. oktobar 2009.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 07.serbiancafe.Divim se vasem radu i mogu vam reći da samo tako nastavite.22.Topcibasic. londza (doktor) .18 (*.22. Imate li kakvih ideja o prezimenu Mrdalj? Postoji slično u CG.Ja vam mogu reći da smo zivjeli u Trebinju. „Doktore”o Vasoj porodici nemam nikakvih podataka i informacija.Petku koPoB 11. http://www1. back2krayina .15 (registrovani član) Postovani profesore da li imate ikakve podatke o porijeklu porodice . juli 2006. Mrdaci su inače starinom od Kuca.Veliki pozdrav vama profesore.vijeka gdje i danas žive.edu) postovanje Igoru i prof.georgetown. vujicic . a sličnost sama po sebi nije dovoljna.22.. Drugo.Volio bi da mi pomognete ako znate bilo šta u vezi ovoga prezimena.Diskusije .46 (registrovani član) 0 Da li postoji sansa da dodzete do podataka o familiji Topcibasic profesore.au) Za „doktora” i Vujicica. juli 2006. slava je drugacija. juli 2006.Vujicica ima na Romaniji i vode porijeklom sa prostora Hercegovine ili C. čini mi se Drekalovica.21 londza (doktor) .comindi) Oli odgovorit Vujicicu ili ne Prof.Pozdrav i hvala . u 21.30 (*.acc01-dryb-mel.Jedan ogranak ove familije živi u Prijepolju .21. Tokom vremena Manojlovici su se raslili sirom bivše YU a ima ih dosta da žive u rasijanju. u 19. u 22.Ovde u Wollongongu kod Sidneja živi vise porodica Manojlovic.jer slave Sv.00 (*.trgovac koji je opljackan u blizini Trebinja i ta njegova roba odnesena je na kraljicin dvor u Trebinje.22.Glavni razlog moga ne javljanja je iskljucivo nedostatak valjanih informacija i budite strpljivi.com. juli 2006.Vujicic nije to bas lagan posao raditi ovo sto ja radim.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Ignjatija i žive u selu Vujicic kod Brckog gdje su dosli početkom 19.Gore ? U Nevesinju u gradu i selima Ziljevo i Prkovici živi porodica Vujicic i oni slave slavu Sv.slave slavu Casne verige. juli 2006. Mrdak. u 21. u 21. Laketa .mogu reći da vode porijeklo sa prostora Hercegovine po nekim podacima od Malesivaca.Nadam se da će vam ove iformacije malo pomoći. Za VUJICIC. ali koliko mi je poznato.Forumi godine izvjesni PANKRECIJE MANOJLOVIC. Laketi. ispratio sam poreklo Mrdalja do sredine 17 veka u zapadnoj Bosni kod Bihaca. Hoću da dam valjane i istinite informacije onima koji to traže.Zao mi je stvarno.valjda ću ja ili neko od naših citalaca dati odgovor na Vasa pitanja.

ljudi moji. kao i brdo Kom. veliki pozdrav zemljace! Vujicic . juli 2006. ako me kapirate. Cetinje. p. ups.) odselili u Dobrilovinu.Forumi Znam da je u CG reč „Mrdelj” bila koriscena za osobu koja ima namrsteno lice. od raznije rodova i plemena. kako je jovan cvijic. BIVOM .georgetown. prispjeo Vujica iz Zaslapa (Dobra http://www1. Herceg-Novi. Ninkovići (Žabljak).html?157[1/26/2013 7:19:44] .doseljenik ne dovodi sa sobom u novi kraj samo porodicu i stoku. Od Maleševaca iz Stare Hercegovine. god.Diskusije .23. Stevanovac. uvala. JOVAN CVIJIC (njegovo ime se piše sa svim velikim slovima :-) rekao . Travice. Zašto? Zato sto će u tu istu bazu da neko iz Heregovine unese podatak o lokacijama istih imena u Hercegovini (ukljucujici i staru hercegovinu). Glavat (Grbalj) u 17 v. Prenćane (Mojkovac). odnosno lokalitet Velika Mrdakovica. ja sam ti Vujičić prezimenjače. u Dolove (Grahovo). treba nam neka baza podataka. Ali ima Vujičića posvuda..07 (*. ogranak Ćetkovića. povezivanje toponima može biti od ogromne pomoći. profesore Laketa. nego i nazive brda. Gojkoviće. ali nijedan živi covek ne može obici svaku cuku i lokvu od zumberka do skoplja i od komorana do severne albanije. porijeklom iz Čeva (Cetinje).com) Jedan vise podatak o Vujicicima Sa Romanije slave krsnu slavu Svetu Petku I ima indicija da poticu sa prostora Crne gore . iseljenici iz Pive u Tuđinu (Šumadijska Kolubara).s. Ista novo? Hvala unapred! back2krayina .comindico.serbiancafe. Evo što ja imam zapisano: Vujičić. izvinjvam se. itd. u 05. reka. Nikšić. Od njih su se (1887. juli 2006.24 (registrovani član) Za Vujičića.48 (*. da parafraziram. da li ste razmišljali koliko bi bilo od pomoći da se napravi sajt u koji bih ja mogao da upisem recimo podatak da u severnoj dalmaciji postoji selo Padjeni. Rovca (Podgorica).23.edu) sad na brzinu. u 22.22. okuka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juli 2006. kao i selo Baljci (od prezimena Baljak). Vraneši (Bijelo Polje). u 18. doselili se iz Kolašinskih Polja. Igore.

back2krayina . Ne znam koja je tvoja slava? BIVOM . došli iz Foče Vujičići od plemena Ugrenovića (Nikšić) slava Sv. ako se secam dobro..Joakim i Ana.24.48 (registrovani član) Samo da se upišem ovdje.04 (registrovani član) Imotski. drugi ja mislim martin. a od brata Ilije: Ilić u Krivošijama.georgetown.17 (*. juli 2006.24. odnosno cijelo područje zapadne Hercegovine i Primorja bio je od strane Vatikana i Franjevaca konstantno po pritiskom pokrštavanja. igra za hrvatsku reprezentaciju i pouzdano znam da je srbin. U Zupcima (Trebinje).Forumi Bara). juli 2006.24.24. Djevojačko prezime mi je Fuštić..html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 16. pa ću poslije da pročitam. inače je iz splita. Makarska.serbiancafe. pozz! _nova_ .georgetown. koPoB .Diskusije . u 02. kao što ne znam od kojeg su plemena. juli 2006. juli 2006. To je dovelo do čisto katoličkog područja. Piva. a gudelja je valjda bilo/ima srba oko trebinja.Petka inače slava brdskog plemena Bjelopavlići. u 03.36 (registrovani član) BIVOM . juli 2006. jedan se zvao marko. Slava Sveti Stefan Dečanski. Od njih su u Grnčarevu (Trebinje). Zabrđe (Brijeg). juli 2006. Vrgorac. u 02. pleme Bjelopavlići.29 (registrovani član) Još bih dodao za Vujičića da je slava Sv. Cuce. da bi u II SR najveci koljaci bili dva fratra gudelji. ja sam lično naisa u beogradskoj patrijarsiji na podatak o naseljavanju gudelja kojih je bilo (ne znam da li ih ima još) kod niksica (sv.edu) nema sumnje da je imotski i taj kraj naseljavan početkom 18 veka iz crne gore. septembar 2006. a tamo iz Šobajića (Bjelopavlići). a ondje iz Zagarača (Danilovgrad). od Miloša: Milošević u Dobroti i Riocu (Boka Kotorska). mislim da je još u makabiju.23. Baba i deda žive u Gojakovićima kod Mojkovca. u 03. jedan od najboljih kosarkasa. u 05.Oni su Od Drobnjaka. a od Vučura: Vučurović u Zupcima (Trebinje). BIVOM . u 18. back2krayina .30.24.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.a uzgred toga i do http://www1. tamo ima Vujičića. Da li su promijenili vjeru ne znam.Dakle Vujičići sa Romanije potiču od Brda.07 (*. djordje slava) u imotski. Vujičići iz Čelinca(Bosna) slava Đurđevdan kao i Vujičići kod Gradiške. od njihovih srodnika i:Vodovar navodno u Krivošijama. okolina niksica.45 (registrovani član) E to ne znam. Čini mi se da su njegovi iz Vrgorca.edu) odakle je nikola vujicic.

24. očeva majka (Mojkovac). sad vidim da ima selo KORLAT kod ljubinja.44 (66.html back2krayina . oduzmi.Pošto živim u inostranstvu i prvi put kad budem na holiday možda bih to i obisao Odgovor za Back2krajina taj Nikola nije mi rod u suprotnom nebih igrao za Hrvate BIVOM . vujicicu. a seobe su isle od istoka na zapad.25.comindico. back2krayina . U osnovi ovo prezime je patronimičkog porijekla.Diskusije . BIVOM . juli 2006.. saberi. juli 2006.. u 07. u 05.*) ovo je već previse. Svi današnji Vujičići i Vujčići dobili su prezime po svom pretku Vujici. Evo ti karte na ovoj stranici: http://www. u 09. juli 2006. ko bi to znao napraviti.25..24. dalmacija ima prezime Korlat! Odakle ovo dolazi? Moramo neku bazu podataka.*) nemoj se vredjati.yu/rastko-cg/povijest/plemena/plemena.48 (registrovani član) Da rezimiram u vezi Vujičića. U današnjoj Crnoj Gori njen sjeveroistočni dio. juli 2006. je djevojački Vujičić. svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka.19 (66.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. nastalo od imena Vujica.24. Zato morate imati na umu da valja naći poveznicu između vašeg današnjeg prezimena.208. juli 2006.Forumi „Hrvata” na ovim područjima.. sa prezimenom http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] .org.serbiancafe. odakle Djilasi u severnoj dalmaciji? Miljanici? Crnogorci (prezime u selu Polaca)? Macure? Da ne nabrajam. šta mislis odakle je starinom jedan od najvecih ustaških koljaca. kuku nama. sjev. ljudi moji.24. već oblast Brda. u 16. u 12. Valja naglasiti.rastko.20 (registrovani član) Moja baba. Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime.208.com) Veliko hvala i puno pozdrava za BIVOM ali dje je to Brdo dje su ti Bjelopavlici kome mjestu je to najblize . ne bi on bio prvi ni potonji crnogorski ustaša.14 (registrovani član) Nije to Brdo.43 (*. Drobnjak? odakle je starinom ANTE GOTOVINA? Video sam na ovoj diskusiji da ima Srba sa tim prezimenom u hercgeovini. U zadarskom zaledju. a mi ne znamo! _nova_ . u 08. juli 2006. ako momak uopste o tome i misli. Vujicic . maks LUBURIC? Ili bivši hrvatski vojni atase u briselu.!? Pa sigurno ima još milijun stvari povezanih.

na primer da uzemmo sinjksu krajinu.43 (*. Samo na taj način može se doći do saznanja o porijeklu. ako patronimicko prezime samo po sebi ne govori o etnickom poreklu.25.Z . teško je zamisliti da osoba koja se preziva ivanovic. Ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. juli 2006.Diskusije . u 18.acc04-dryb-mel. ne vuce isto poreklo. Paušalno donositi zaključke na osnovu današnjeg prezimena. jovicevic i sl. jovanovic.ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. Dejan. ali to je raritet.15 (66. i ovo par hrvata što se javilo su dobro zapazili da se ne može na osnovu 0 patronimickog prezimena izvoditi zakljucak o etnickoj pripadnosti prezimena. Laketa . juli 2006. Ne zaboravite slavu.comindic) Nadao sam se malo konkretnijem odgovoru ali otprilike sve se to temelji na pretpostavkama donekle to irazumem .26.46 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . dalamcija je vrlo karakteristicna po tom pitanju. a u većini slučajeva su porijeklom iz Stare Crne Gore.yu) Da li neko zna odakle su poreklom Zurovci iz Grabovine kod Capljine?Unapred hvala! Vujicic . i drugih relevantnih pokazatelja može doprineti relativno tacnom odredjenju porekla porodice. osim toga. tkao da je jako teško braniti nesrpsko poreklo prezimena jovic.25.*) tako je. jer je ocuvala mnogo arhivske gradje koja može pomoći.208. Ima ih po svim zemljama. Grahova. sa nacinom govora.a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost. ona je uz predanje najvažnija poveznica sa porijeklom (ukoliko nije mijenjana).Forumi vašeg starog bratstva.21 back2krayina .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Ali se neslazem sa tim da je uopste bilo rijeci o promjeni prezimena Kao sto isam rece BIVOM da je SVETA PETKA krsna slava Vujicica sa Brda i Bjelopavlica a moji tu slavu slave jedini na Romanijskoj regiji i niko više odakle ta slučajnost. oktobar 2009. narodne nosnje. u 05. u 05. juli 2006.serbiancafe. Nikšićana. juli 2006. Drobnjaka. ono u kombinaciji sa znanjem o migracijama. Ugrenovića.co. a živi u istom selu na primer u dalmaciji sa karakteristicno hercegovackim prezimenima susednih porodica.26. u 21. u 11. Zato velim da današnji Vujičići. gdje je i jako često ime Vujica. a tražiti korijene pod istim tim prezimenom unazad 300-400 godina je najblaže rečeno glupo. Vujičića ima od Kuča.25 (*.au) Za gospodina pod sifrom„BIVOM” „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. Upitajte svoje đedove. a vi se nađite sami.A poznato je da je to rijetka slava uopste. http://www1. Pive. Prof. Bjelopavlića i još kolikijeh srpskih plemena.com. Brda i Stare Hercegovine. Vujčići nisu svi od istog roda. Zubaca.ali je to raritet”. rodjake i sve one koji znaju priče i predanja o vašem rodu. Maleševaca. ali ipak postoje određena imena karakteristicna za odredjenu regiju ili čak veru. koPoB 11.

Stanjevic(1312) 12. septembar 2006.Baranin(1376)34.Andric(1439)54.Vlatkovic(1405)42. Kovacevic (1319)13. Tako su i tvoji Vujičići sa tih prostora doselili na Romaniju.Radosevic(1254)7.Batal(1254)8.Jugovic (1423)49. nije mi namjera ulaziti u debatu ali moram stati u obranu svoje teze.Mrdjenovic(1372)26.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.26.Forumi Ne gospodine „BIVOM” to nije raritet niti je glupost kako Vi rekoste.Golemovic(1294)6.Milatovic(1359)23.Zarkovic(1396) 37. a za detaljnije podatke moraš pitati rodbinu. To su sledeće porodice hronoloski poredane prema godinama javljanja : 1.Ratkovic(1372)30.Dulic(1325)15. Romanija je naseljena sa Srpskim elementom Hercegovine.Mrkonjic(1462) 57. u 05.Stankovi c(1372)27.Novakovic(1386)36.37 (registrovani član) BIVOM .Brlic(1402) 4o.Diskusije . Brda i Crne Gore.Stefanovic (1434)53. pa su po svom pretku Vujici dobili prezime Vujičić.Cemerovic(1465)58.Jovanovic(1421)47. koPoB .Srdjevic(1403) 41.Skalji c(1474)59.Grgurev ic(1432)52.Pavlovic(1375) 33 .Milosevic(1372)28.Drugovic(1249) 5. i tvoji su vjerovatno na Romaniju došli iz Bjelopavlića.Bogicevic(1422)48.Rajacic(1419)46.Petka je slava plemena Bjelopavlića.Miloradovic (1372)29.Dancic(Danicic(1411)43. u 06.Radojevic(1280) 9.Ivanovic(1333)19.Popovic(1329)18.Cudi me da ti koji se javljas sa veoma kvalitetnim postovima dozvolis sebi ovakav previd da nekazem neku grublju riječ. juli 2006.Vukovic (1219)4.Brankovic(1375)32.09 (registrovani član) Profesore.Markovic (1416)45.Ljubomirovic(1194)3.Draskovic(1320)14.Santic(1451)56. juli 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Nenadic1328) 17.LAKETA (1686)itd.već je plod ne znanja i ne obavijestenosti. Valjda je neko nešto upamtio ili zapisao.Aleksic(1429)51.Bratic(1335) 21.Jaksic(1441)55.Bijelic(1370)24.Vladislavic(1376)35.47 (registrovani član) Za Vujičića.Vasiljevic( 1282)11. Vjerovatno su tada imalu drugačije prezime. Mislim da jasniji nisam mogao biti.Niksic(1399)39.Nikolic(1342)22.Predojevic(1371) 25.Ljubibratic(1397)38. Nitko ne može bolje od tebe znati porodično porijeklo! Mi ti eventualno možemo pomoći sa približnim lociranjem i na osnovu onoga što je već zapisano u knjigama.Radi istinitog informisanja naših citalaca SC ja ću radi ilustracije navesti prezimena veoma starih visevijekovnih srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje su i dan danasnji ljeta 2006-og veoma aktivne i takve će otati ubuduce. http://www1.Kocic(1411)44.Vojinovic(1327)16.26.Lalovic(1470)60.Vukotic(1427)50. Pozdrav BIVOM .Dragovic(1281)10. u 16.Vidosevic(1186)2.Ducic(133 5)20. Slava Sv.Gojkovic(1372)31.30.

Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime.Diskusije . Pozdravljam Prof. Aleksići su na primjer najveće Maleševačko bratstvo i od njih se izrodilo niz drugih Maleševačkih bratstava sa novim prezimenom.ali je to raritet”.26.Nije iskljuceno da su iz C. Tvoji Vujicici s Romanije slave Sv. dakle nisu predmet opste poznate http://www1. ali kada ljudi cija su prezimena nepoznata. u 07. a prezime je samo jedno od njih.*) hteo bih samo ukratko nešto. back2krayina .Forumi Možda sam nesretno formulirao odlomak u tekstu.. juli 2006. Čvrsto stojim iza izrečenoga.26. pa da se sve maticne knjige cuvaju hiljadu godina po klanovima.com. Ovdje ste nabrojali familije koje i danas nose isto prezime. pa ću i ja taj svoj odlomak ponovno citirati: „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. Nova bratstva pamte da su od Aleksića.ti sam nastavi dalje istrazivati svoje korjene i porodicno stablo Vujicic. Kada netko istražuje svoje porijeklo (primjerice Nikolići. u 12.208.Gore sa Brda preko Nevesinja dosli na Romaniju i dalje u Srbiju i u rasijanje. a reći ću i zašto. Zato moj komentar u prepredhodnom postu glasi: „Valja naglasiti. preko interneta. svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka.Petku kao i Vujicici u Nevesinju. ali ne uvijek. Laketa ..html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.06 (66. ima ljudi kojima je izgleda stalo da saznaju svoju porodicnu istoriju za 15 min. juli 2006. nego su naše zemlje preoravane ratovima redovno. Nadalje Vi ste me i citirali. ili negirate ako nije točno. Postoji niz drugih elemenata na osnovu kojih se može utvrditi porijeklo. a radi istorijskih činjenica sam se ogradio sa riječju Raritet! Dakle moja teza stoji.ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. a nisu istog porijekla.a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost. Ta ista nabrojana prezimena danas nosi uz ove nabrojane. ali ostajem pri svojem mišljenju.44 (*.serbiancafe.” Ja Vas molim profesore da ovo potvrdite.au) Za Vujicica s Romanije:mi sto smo znali to smo i napisali. jer njih i sam poznajem dosta) ne može se paušalno donesti zaključak da su od starog bratstva Nikolića iz Hercegovine. Nismo mi skotska. i veliki broj drugih familija i bratstava. a narod raseljavan milion puta i pravo je cudo koliko se ljudi uopste i secaju i znaju.

možda bi „korigovali” ono sto su mislili da znaju da bi se slagalo. A Marko Miljanov se razbesneo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. p. koje godine.Diskusije . pa odlazio prvi put kod ljudi koje niko moj ne poznaje. dok nisu poumirali i od svakog na parce papira napisao sve sto sam čuo. slovenije. genealogija). Blago njemu i blago Kucima. ima ona prica. pa onda tražio te knjige. jer se momak ponosio bez razloga i osnova.html?157[1/26/2013 7:19:44] . dok Marko sam veli da nikad nije smatrao za ispod casti da objasni od kojih je. pa tražio onda te knjige.. pa sam sad dosao dotle da ne znam kud ću. ala mi je rkatak ovaj kratki prethodni post. kad je MARKO MILJANOV upoznao nekog momka. Poniznost i postenje (uz pismenost) su zato Marka Miljanova nacinili i poznatim i vecnim. nemojte se ljutiti. eto bacim post da vidim možda nešto iskoci. pa i nama svim Srbima! koPoB 11. pa onda odlazio kod staraca iz familije. kada dakle takvi dodje ovde i kao „šta znate o mom prezimenu”. jer ako bi čuli od mene nešto. u 21. bosne. ali sam pre toga i vremena i truda ulozio da domaće zadatke uradim. pa onda odem na www.. 0 http://www1.. ako ništa cvijiceva naselja). juli 2006.26. pa onda otisao na www. pa kad se radilo o mom kraju prepisao fusnote. sad.. Jer je momak drzao da je njegova kuca poznata i da ne mora da objašnjava ko mu je otac i djed. pa se momak nasao uvredjen sto Marko trazi da mu momak objasni od koje je kuce. jer sam beogradsku patrijarsiju već prekopao (ima dobrih stvari. onda otisao kod drugih staraca pa nisam im hteo reci šta znam dok mi prvo ne kažu šta znaju.s.elisisland.google. malo mi sugavo dodje. Ja sam uzeo ovu novu srpsku istoriju.familysearch. čiji preci nisu zasluzili slavu i zapis od strane pismenih savremenika. pa u tim knjigama nasao fusnote.25 (66. ako imate sreće. ili com. ubacite u google elisisland ili ellisisland) gde se može naći imena ljudi sa istim prezimenom. dok nisam stigao do kraja.Forumi istorije. pa tako redovno gledam google. koja država. koja starost i slično. jer su oni mikrofilmovali dosta u staroj jugoslaviji. šta ono bi. svaratim ovde pomalo.*) uh.208.org (ili net. jer para nemam da idem u veneciju/bec/zadar/kotor/cetinje da kopam po arhivima. ne mogu bas lako doći u dodir sa svojim starcima. da nađemprezimenjake. eto tako..org/ pa mozete naći mikrofilmove za vase selo.22 back2krayina . hrvatske. koje mesto.com pa ubacio svoje prezime (sreća da mi je ruzno i cudno prezime :-) pa poslao e-mail n asvaku adresu koju sam na google nasao. pa onda zvao telefonom. pa onda istog starca pitam isto pitanje na drugi način. odakle su usli u ameriku. razumem naše ljude sto žive u inostranstvu.serbiancafe. u 12. ali posetite sajt http://www. oktobar 2009. jer je i sam bio svestan da mu otac nije bio poznat covek. iz dobre namere govorim ( a malo iz frustracije sto je ovo lep i tezak posao.. pa onda otisao na sajtove telekoma srbije.

au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”.familysearch. Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah. 1442862-1442866.Diskusije . Title Kirchenbuch. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Note Location Film Fasz.22 (*.26. Trebinje . 1172-1173. 1172 Taufen 1879-1905 VAULT INTL Film 2343875 Item 3 Fasz.Svaka cast. 1878-1913 Authors Österreich.Church records Bosnia and Herzegovina. Bosnien-Herzegovina. 2003 Physical auf 3 Mikrofilmrollen . u 19. 35 mm. Text in German. Austria.Heiraten 1885-1913 -.org/Eng/Library/FHLC/frameset_fhlc. also called Trebinje. 1176 Tote 1893-1913 VAULT INTL Film 2375853 Item 3 Prof.com. Trebinje . Yugoslavia. BosnienHerzegovina.Church records Austria.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] .. no circulation to family history centers. http://www. -------------------------------------------------------------------------------Film Numbers 2343875-2343876. 1175 Taufen 1905-1913 -.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Vi ste ocit primjer upornosti i http://www1. Laketa . juli 2006.Forumi evo pregledajte ovaj pretrazivac mikrofilmovanih maticnih crkvenih knjiga. mikrofilmovi Title Kirchenbuch. 1986. marriages and deaths of Austria military personnel in Trebinje.3 Fasz. 2002. 1174 Tote 1878-1882 FHL INTL Film 1454038 Item 1 Fasz. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Notes Mikrofilm aufgenommen von Manuskripten im Kriegsarchiv Wien. Armee. Bosna i Hercegovina.asp evo na primer za Trebinje. 1878-1913 Authors Österreich.. Subjects Austria . For Indexes to the names of regimental captains and garrison place names see films no. Armee.Church records Format Manuscript (On Film) Language German Publication Salt Lake City. možda nađetenešto. -------------------------------------------------------------------------------Births.Tote 1882-1892 VAULT INTL Film 2343876 Items 1 .

Prof.ch) Pozdrav svim korisnicima ovog sajta i htio bi da pitam dali neko zna za porijekolo Tosica sada žive u RS opstina Lopare a navodno su iz crne gore doselili. Tosic .10 (*. u 16. juli 2006.27.Diskusije .23 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. septembar 2006.27.30. koPoB .com. Pozdrav svima. Ime je dobila po tome sto su mnogi nemirni i ratoborni elementi iz Hercegovine tamo uskakali u bjekstvu ispred Turaka.AUSTRALIA.hispeed.04 (*. u 02.26. Pratim i čitam Vase postove. LaketaDali bi mogli da obradite porijeklo famelije Tosic žive u RS opstina Lopare navodno su doselili iz Crne Gore.com.Forumi istrajnosti u radu oko pronalazenja porodicnih korjena i nastanka prezimena.44 (registrovani član) http://www1. hvala.Tokom vremena su se raslili na sve strane:Tosica ima u Bosni na Romaniji kod Sokoca.Nisu svi nasi citaoci u prilici kao Vi da rade i da dolaze do svojih korjena. juli 2006. juli 2006.Gore i to iz nemirne i ratoborne oblasti Uskoci na Zabljaku.27.26 (141. u 12.Stoje Vase rijeci „ne može se za pet minuta saznati sve” treba malo strpljenja i upornosti u ovome teskom radu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .predio između Bilece i Niksica. Laketa .36 (*.dobri su i kvalitetni a to sam rekao i u predhodnom postu a evo i sada želim da nastavis raditi uspjesno i dalje na korist i dobrobit naše srpske zajednice na SC. u 16.ch) Prof. u 17. u 12.27.27.au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”. Zato smo mi tu. voleo bih cuti vase mišljenje! Pozdrav iz USA! Prof. svi citaoci SC da jedni drugima bratski pomognemo bez srdzbe i ljutnje na bilo koga.au) Za Tosica:tacna je Vasa porodicna legenda da poticete iz C.serbiancafe. hvala.imate pozdrav od mene kao i svi citaoci SC. juli 2006. juli 2006.slava ? Tosicu mogao si reci koju slavu slavite ? BIVOM .37 (registrovani član) back2krayina .tamo nalazali utociste i spas a onda ponovo nastavljali borbu sa Turcima. Laketa .Loparama u Srbiji i rasjanju.hispeed.*) pozdrav profesore. u 20.161. Hvala na pozdravu.Hvala Prof.Laketa. Tosic . Tosici su starinom porijeklom od Miljanica sa Banjana. Molim vas pogledajte mojih par kratkih postova gore. juli 2006.Onda nasi citaoci treba da nastave rad sami dok ne dodju do konacnog cilja prave istine o svome prezimenu.

juli 2006. jadan'ci. juli 2006. Laketu ali on nema nikakvih podataka o ovome prezimenu. Njihovi bratstvenici su Ristići zvani Hajdarovići (slave Tomindan).28.trazi svoje porijeklo negdje u Rumuniji! back2krayina .eunet. ali pretpostavljaju da su odnekuda iz Crne Gore.28.i pitanje već sam se javljao da mi kazete nešto o prezimenu Dzakula li bi mi mogli nešto više reci i porjeklu prezimena ponavljam mi smo sa prostora Krajine .55 (*.Ako ima ko bilo kakvu iformaciju volio bi da saznam. Još su srodni i s Prodanovićima (Đurđevdan slave). a? e.t-ipconnect. Kako sami vele nisu sigurni.Forumi Za Tošića.edu) opet ti ante.Hvala svima . Ne znam ti točno reći odkuda su tvoji doseljeni na Majevicu. juli 2006. probaš zera odje malo. Selo Lipovica na Majevici U Lipovici postoje dva roda Tošića.11 (*. nema te na krajiskim diskusijama njesta. devica . u 19. u 10. Riste i Toše. Pozdrav. točno ne znaju odkuda. ali su sa 95% sigurnošću sa područja Brda..sa Korduna i slavimo Svetog Nikolu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .yu) Pozdrav za profesora.57 (*. Puno pozdrava! Ante_Antic . takodjer ako mi mozete nešto reci o prezimenu Jerosimic koje je sa istih prostora i slava im je Sveti Arandjel. Onisu su od tri brata Koje. I. nasa si dje ćeš. Tošići slave Nikoljdan. II.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 16.de) Dzakule su Vlasi Arumuni.. ali ti mi reci jesu li tvoji preselili u Lopare iz ova dva sela. londza (doktor) .28. Slave Jovanjdan. Uostalom kao i ostali narod sa Majevice.georgetown. http://www1. porijeklom iz Hercegovine od Livna.28. Tošići zvani i Hajdarovići i slave Đurđevdan. u 20.serbiancafe.Sve moguće sam pokusavao ali ništa :Na internet stranicama stalno se pojavljivaju muslimanska imena sa ovim prezimenom sto mi je dosta cudno. i Kojići (slave Đurđevdan. Selo Pirkovci na Majevici Tošići iz Pirkovaca vele da su iz Hercegovine. juli 2006. blago tebi. Ja ne znam. Hercegovine i Crne Gore.50 (registrovani član) Ima li iko da zna ista o familiji Topcibasic?Pitao sam gospodina prof.

bilo je vise seoba Srba iz Hercegovine i C. juli 2006. juli 2006.Crnogorac.29.edu) 0 mudro razmišljas verane.html?157[1/26/2013 7:19:44] . juli 2006.35 (registrovani član) http://www1. u 18. juli 2006. Za citaoce pod siframa :„londza(dokto)”.29. samo treba to malo srediditi.29. Evo jednog kraceg spiska srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje slave Miholjdan: Arnaut. Lazar.28 (*.Pavic itd.Odmah da kažem tebi i citaocima SC.„devica” i „tamo daleko”. Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine. u 22.29.eunet.yu) Gospodine Ante nisam tražio vas komentar u vezi mog prezimena jer vi izgleda ne znate puno o tome . oktobar 2009. u 13.serbiancafe.com.28.Forumi tamo daleko . u 09.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ja u rukopisu imam spisak nekih starih srpskih zenskih i muskih imena.29. Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko. londza (doktor) . Na Vasa postavljena pitanja ja trenutno nemam odgovora i zao mi je stvarno. jer ti to može značajno pomoći.11 (*. u 20. ali izgleda da nema nikakvog komentara.Gore u Srbiju naročito pred u toku i poslije Prvog srpskog ustanka kada su Srbi u Sumadiji izvojevali konacno dugo sanjanu i zeljenu slobodu. u 20. juli 2006. Andrija. Bio bih zahvalan za informacije: 1. pre izvesnog vremena sam poslao moja pitanja. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini. Prof.ja sam svoje pitanje uputio profesoru Laketi i molim vas da mi ne pišete veran66 .Djuric.roger) Da li bi neko znao da mi napise o porijeklu familije Lale i da li su oni u srodstvu sa familijom Lalovic? Hvala unaprijed.cable. Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan. device .00 (*.Laketa. Nešto više i detaljnie ne mogu reci o seobi i dolasku Vasih predaka.georgetown. Što se tiče srpskih imena.Djogo.Laketa . Naše prezime je po njemu Ljubinkovic. Graovac.prekucati i spremiti za objavljivanje i nadam se da ću to uskoro uraditi.au) Za citaoca pod sifrom „veran66” Vase porodicno predanje je tačno. juli 2006.ne samo da ih je bilo u 18 vijeku već znatno ranije i trebalo bi otvoriti novu temu o srpskim starim imenima. Laketa. Jakov? 2. Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? koPoB 11. ili do arhiva sapca i slično.18 (*.22 back2krayina . u 21.Matic. sa 3 sina (Lazar. samo još skokni do sabacke eprhije da vidis za maticne knjige.Danicic. Pozdrav svim citaocima SC prof.10 (registrovani član) Postovani g.Diskusije . Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko.

„veran66”.nikakav odgovor. Inece svi slave Sv.29.postoje dva sela Glusci:jedno se nalazi u ataru opstine Metkovic(Hrvatska). informacije koje ste dali su jako korisne..Kako doći do porodica koje slave Miholjdan a poticu odatle? To pitanje postavite na www. SerbOz .Pod pritiskom Turaka kao i ostali Srbi povlace se na zapad i nalaze utociste i zastitu u planinama Dinarskog sistema kod Knezeva u BiH.Forumi Hvala lijepo pro. Procitah u diskusijama da prezime (pleme) BERAK potice iz okoline Trebinja. Danas je to selo (zaseok) raseljeno. Jedino ne znam kako da dodjem do informacije o porodicama iz sela Glusci u Hercegovini koje su slavile ili slave Miholjdan.09 (*.ranije sam rekao a to i sada potvrdjujem. u 22.au) Za g.drugo se nalazi u ataru opstine Ljubinje.te da se 1335 godine pominju u Decanskoj Hrisovulji.da porodica Berak potice iz okoline Trebinja.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.com. Prof.net.30. Da li imate neki predlog? SerbOz .net.Hvala lijepa i veliki pozdrav profi Laketi. Pretpostavljam da su Vasi krenuli u seobu iz Glusaca iz Ljubinja. jer ja taj kraj poznajem vrlo dobro. u 17.Nemojte se ustrucavat niposto jer cijenim puno vas rad i znanje.Laketa .BiH).Diskusije .S.Laketa . avgust 2006.00 (registrovani član) Hvala prof. http://www1.ni ti niti citaoci SC.(R.kada se jedan dio porodice Berak preseljen na Kosovo. Hvala unapred na odgovorima.case”(c.Ja ću uglavnom nastaviti sa daljnim istrazivanjem o porijeklu. u 22. Šta prezime Berak simbolizuje? Takođe nasao sam da Beraka ima i kod Francuza. a vama profesore ako treba bilo kakva informacija o Trebinju i okolini slobodno me pitajte. Interesuje me na koji način i kada su stigli u podrucje Bosanske Krajine i da li svi Beraci vode poreklo iz Trebinja.56 (*. Jevreja.au) Profesore laketa ili doktore Londzo. Kuzmana i Damjana i međusobno se ne žene i udaju sto ukazuje na krvnu povezanost celog sela.gdje su ostali do dolaska Turaka. juli 2006.virtualnahercegovina/pisma posjetilaca.Nadam se da će te doći do podataka o familiji Topcibasic i da će te me obavijestiti .Tu se radi o jednom običnom provokatoru koga treba izbjegavati i netreba imati nikakva posla sa njim. Laketa .kao cup) od njega nećeš dobiti ništa. juli 2006.30. juli 2006. Madjara.au) Dragi profesore Laketa. Ne znam šta trazus i ocekujes od „dr.au) Hvala „doktore” na Vasoj ljubaznoj ponudi.serbiancafe. Za „SerbOz”. Laketa.31.09 (*. u 07. Prof.com..08 (*.2. juli 2006.Valjda će se naći neko da dadne valjan odgovor na Vasa pitanja. veran66 . Međutim Beraci iz kojih ja dolazim su iz sela Golo Brdo na opstini Knezevo (bivši Skender Vakuf). u 22.

Beraka ima i dan danas u Trebinju. da prezimena Berak.da nemislite da ste jedini. u 16.iako mi u Hercegovini koristimo turcizam samar za konja. Ante_Antic .Veliki pozdrav gospodinu . Yuge to ne znam.208.t-ipconnect.srpski rijecnik pa sam tražio riječ Berak.3. znam jednog turcina koji se preziva Topcik.Ta riječ postoji na Turskom jeziku i kad se prevede na Srpski znaci:bistar.3. avgust 2006.npr.za Basic znam pouzdano.Forumi Hvala vam na odgovoru i za upozorenje na provokatora ali bih još samo zamolio da mi sugerisete gde bih mogao doći do tih pisanih dokumenata o prezimenu (ili plemenu) Berak.i dzin=covjek Samardzic.tako da vi gospodine londza imate sa svojim hrvatskim i bosnjackim prezimenjacima nešto zajednicko.samo su pravoslavci. Pasic.proziran.Ovako. Šta zapravo znaci termin „berak” i da li je tačno.sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci sedlo.tocnije prezime Basic dolazi od turcizma „basa” sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci glava. Da se razumjemo.30. u 11. avgust 2006.37 (*.prezime MIskin je isto turska riječ a kad se prevede na srpski znaci .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.tj.Možda pr.To je tačno da vode porijeklo iz Trebinja po mome saznanju. Nadam se da je nekom pomoglo. No. u 17.Ima ih i muslimana takodjer.serbiancafe. Erak i Bera imaju zajednicki koren.To je sto sam ja pronasao.11 (registrovani član) Za .navest ću još prezimena koja su hrvatiziran.prljav.Znam npr.html?157[1/26/2013 7:19:44] .dolazi od turcizma kara=crn.no turcizmi u hrvatskim kao i srpskim prezimenima na ovim prostorima je sasvim normalan.dolazi od turcizma samar.Diskusije .SerbOZ. Hteo bih to detaljnije da proucim. septembar 2006. Ovdje u njemackoj.10 (66.di živim.38 (registrovani član) londza (doktor) . i to po prilično dosta.ne želim vam imputirati da je vas pradid bio turcin. Hvala vam još jednom na trudu koji ulazete da pomognete ljudima i posto vidim da živite u Australiji može li se znati gde? Ja sam inače u Melburnu.Ja kod sebe imam tursko.I na kraju ako iko ima bilo kakvu informaciju o prezimenu TOPCIBASIC nek mi javi.3.e šta to zad znaci ne znam. prezime Kucuk je isto turska riječ i kad prevedes na srpski znaci mali . Laketa ovo može malo bolje objesniti. Nadam se da sam vam nešto pomogao sa ovim mojim informacijama.no pitacu tog gospodina. u 16.mislim da svi znamo znacenje.Hvala u naprijed. i profesoru Laketi. Delic.srbizirana iz turskog. koPoB .sto na hrvatskom znaci junak.jasan.*) http://www1. avgust 2006.dolazi od turcizma DELIJA.de) Topci-Basic je najvjerojatnije takodjer turcizam.dolazi od pasa.kad svi znamo koliko dugo su turci prebivali ovdje. negde sam procitao. back2krayina . Karadzic.Da li ima Beraka muslimana to ne znam.Serb Oz.Da li ih ima u drugim krajevima eks.

Ne morate biti sarkasticni. sumar.au) Gospodine Anticu.net.. londza (doktor) .5. avgust 2006.4.24 (*.serbiancafe. osijecanin . tj. lijepo ih pokupite i pojedite. Izraelu. a vi ako želite biti http://www1. hrabrog coveka? eto novog epohalnog saznanja. u 22.Hvala lijepo na obavjestenju gospodine Ante. u 19. avgust 2006.Forumi ne seri da vi hrvati imate svoju „hrvatsku” reč za junaka.html?157[1/26/2013 7:19:44] .26 (*. u 09. u 03. SerbOz ..Ja nastojim da nikoga ne uvrijedim u svome pisanju jer smatram da prepucavanje nevodi ničemu. u 18.05 (*.4..ca) a prezime nikolic? BIVOM .4.10 (registrovani član) G Bivom ja sam rekao da ne želim nikoga da povrijedim. samo ukratko: http://rapidshare. londza (doktor) .Drago mi je sto sam dosao do novog saznanja.. A evo i jedne observacije na vaše inzistiranje. Ja sam u nekom leksikonu pronasao da reč BERAK na staro ugarskom znaci „suma. jer drugo vam ni ne priliči. I još jedno vas molim.. SerbOz . Radije prihvatam tvrdnju Londze i zahvaljujem mu na informacijama.de/files/21122633/Jovo_Bajic_KAKO_JE_POKATOLICENA_ZAPADN A_HERCEGOVINA..16 (registrovani član) Hvala lijepo gospodine Londza i gospodine Antić. avgust 2006..”. Beraka ima i Hrvata koji su pokrsteni to već znate kako i kada ali muslimana Beraka nema pa prema tome ne mogu imati uporista u Turskoj.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.4. Ovo je civilizovana diskusija i sluzi da ljudima pomogne da saznaju poreklo svog prezimena a time i korena a ne za provokatore.17 (registrovani član) . Taj termin se čak spominje i u Norveskoj a koliko je meni poznato Turci sa Francuzima i Norvezanima nikada nisu ratovali još manje imali dodirnih tacaka. sva ova govna što izaserete na ovom topicu.Svak treba da prihvati stvarnost ma kakva ona bila. avgust 2006.Pozdrav svima.au) Još nešto za Antu Antica: Buduci da se Beraci spominju 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji kada Turska nije ni planirala pohod na Evropu (učinila je to tek 1371 bitkom na Marici) vasa teza je potpuno deplasirana i bez uporista. u 19.Svijestan sam ja toga da su Turci dosta vladali Balkanom i da su ostavili dosta Turcizama u jezicima sa prostora balkana.net.sympatico. avgust 2006.Diskusije . vaše observacije ne samo da su prosvjetlile ovu temu nego daju i novo svjetlo u njoj.4. avgust 2006. Madjarskoj.. Možda je vasa tvrdnja i tacna ali kad ste toliki „znalac” onda mi objasnite: otkud reč BERAK u Francuskoj.

tj.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.cgocable. ali ja stvarno ne znam kako da formulisem ili kako vise da tražim o nama.serbiancafe. mislim back2krajina spominjao KORLATE. Kako vidim da ima vrlo obavestenim ljudima bio bih veoma zahvalan kada bi neko znao i preneo mi svoja znanja o poreklu familije. ali nazalost kad god ukucam 'vojin petkovic lunjevica' pretrazivac mi izbaci uglavnom prezime 'petrovic'. O njemu sam čula razne price. oktobar 2009. zatim njegovi sinovi. Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima .7. bilo o njemu ili o tome kako i gde mogu da nađeminformaciju o njemu.Diskusije .28 (registrovani član) koPoB 11. Ovo ja znam o mojoj porodici. mojoj porodici uopste.55 (registrovani član) Neki moji podaci ukazuju na to da moja familija vodi poreklo iz Hercegovine. Prezime je Salipur. Unapred hvala atros .net) A.POzdrav svima salipur (PVL) . KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici. Još moj pradeda (Vojin) je rođen u Lunjevici. u 21.A to isto vazi za sve ostale koji žele se ponasati provokativno. da zaboravi reci. u 10. ili me bar uputite na mesto gde mogu da saznam o mojoj porodici.. avgust 2006. Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi. mojoj porodici.Forumi provokator i tako se ponasati zaboravite ovu stranicu.23 Pozdrav svima. avgust 2006. pa ako bi bili ljubazni da mi kazete nešto više. avgust 2006.7.net) Netko je ovdje. http://www1. Znam samo da je rođen 1902. pa sam u putu između ostalog razmišljala malo o 0 poreklu moje porodice. u 03.41 (*. Porodicno prezime je Petkovic. u 03. Možda sam malo 'glupo' srocila ovu moju zelju.21 (*. godine. krsna slava je Sveti Jovan (20.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ali mene konkretno zanima samo jedan a to je Maksim Petkovic.hrvati plemici) ana86 (Student) .januar)i veci deo ove familije je sada u Priboju na Limu (tromedja) mada deo ima i u srednjoj Bosni.8.6. Juče sam tražila po internetu o njemu. Možda kome pomogne ovaj podatak atros . u 11.cgocable. Juče sam se vratila iz sela. Unapred bi bila zahvalna svakom ko mi da neku informaciju. Imamo selo KORLATE kod BEnkovca ( srpsko selo ). Moja porodica 'vuce' korene iz sela Lunjevica(mesto par km udaljeno od Gornjeg Milanovca). avgust 2006. ali opet htela bih da procitam i nešto zvanicno o njemu.

Nikola.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 00.yu) Karadzici vuku porijeklo sa planine Karadzice u danasnjoj Makedoniji.Laketa Zamolila bih vas da mi odgovorite .Vase porodicno predanje je tačno da vodite porijeklo iz Hercegovine ili Crne Gore.Unaprijed hvala. ellas (nastavnik) . septembar 2006. Laketa . avgust 2006.21 (*. http://www1.a slavili su slavu Sv.Nikola. Prof.09 (*.su dosli u okolinu Priboja iz Pive (C. u 20. avgust 2006.8.koja se tako zvala i prije najezde turskih hordi. Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi.co.13. KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici.45 (registrovani član) Postovani prof.au) SALIPUR.Forumi HVALA!!! koPoB . u 11.39 (registrovani član) starinanovak . da zaboravi reci.Gora)za vrijeme ustanka Nevesinjska puska 1875godine. u 16.po Karanovicima atros .Diskusije . avgust 2006.13. Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima . u 18.33 (*.Jovan.net) A.Pod pritiskom Turaka Vasi su u nekoj od mnogobrojnih srpskih seoba dosli u Liku. avgust 2006.8.au) Za „ellas” jeste teško je raditi ovo sto ja i Vi radimo.tragamo za korjenima srpskih porodica.hrvati plemici) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Da dopunim.7.naime Vasa porodica Serdar potice starinom od porodice Vojinovic koja je vladala zemljom od Dubrovnika do Kotora i preko Gacka.net) atros . naravno ako nešto znate o porijeklu srpskog prezimena Serdar iz Like tacnije iz Siroke Kule.10.com.slava Sv.Uzica do Kosova.cgocable. Laketa .serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com.Što se tiče Vase porodice SERDAR to je turcizam i oznacava starjesinu sela. u 00.slava Sv. Prof.39 (*.30. avgust 2006. selo KORLAT je po popisu 1991 godine( 55 % hrvatsko 45 % srpsko ). avgust 2006.Znam da je malo teze sa srpskim prezimenima iz Hrvatske ali po prici mojih starih licani su uglavnom porijeklom iz Hercegovine ili iz Crne Gore.cgocable.47 (*.ima ih u Bosni i oko Novog Pazara. u 13.

u 07.14. nekada su se doselili iz Crne Gore .13.com.Sad 1976.au) http://www1.14. odakle su dosli i odakle potice samo ime. avgust 2006.net) Ponovo bih zamolio postovanog profesora Laketu da mi ukoliko je u mogućnosti pruzi bar neki podatak o poreklu porodice Puric.14.već da ljudima pomognem ako ikako mogu da odgonetnu svoje porijeklo i da saznaju svoje porodicne korjene.Krsna slava je Arandjelovdan.g.13. u 01. batun .22 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .19 (*. iz sela Vranjaka.yubc. interesuje me i da li oni poticu od srpskih salatica (sa bjele rudine). avgust 2006.Laketa .net) Eto. BiH) i Karišik (Đurđevdan. u 12. Laketa .13. avgust 2006. avgust 2006.00 (*. svako z kao zub.com.objavili su nasi poznati lingvisti:Ivic Pavle i Grkovic Milica.Gospodine Berak.48 (*. avgust 2006.14 (*.Kako sam već pisao od mojih starih sam slusao da smo poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore a u Bajinoj Basti živi mo već oko 200 god.znam neke Karišike koji nemaju veze sa BiH). u 07. selo Hreša kod Sarajeva.sa prevodom i komentarima. posto znam da ih ima i hrvata i muslimana. avgust 2006.Ovo sto sam rekao o Vasoj porodici i godini pojavljivanja 1335 u Decanskoj Hrisovulji. Takođe me zanima značenje tih prezimena.dakle kao sto ste primijetili znatno prije pojave Turaka na Balkanu. Želina sa Z kao zeleno.net) Bio bih vam veom zahvalan ako biste mi mogli nešto reći o prezimenima Panić (slave sv.Diskusije . Mislim da su Panići nekada živeli u selu Želina.N.47 (*. u 12. Ja se izvinjavam.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. sstriker (kurajber) . Jovana Krstitelja zimskog.ja tačno ne znam šta znaci riječ berak po kome je Vasa porodica dobila prezime i nebih da nagadjam kao neki. avgust 2006. Unapred zahvalan batun . batun .Inače Decanske Hrisovulje. Prof.serbiancafe.Forumi Prof. Ispravno je Želina.To mi nije cilj. hvala unapred nikola salatic vranje puricbb .nedajte da Vas poturce sada u XXI vijeku.net) Greškom napisah da su Panići živeli u selu Želina. u 12.yubc.14.au) Za„SerbOz”. koliko mi je poznato. nisam mogao da čitam sve ove postove ali kao je već bilo o salaticima molim jedan copy/paste. ovde se napiše kao ž.beotel. okolina Modriče. u 21. mislim da zadatak nije tezak:) ps.yubc.21 (registrovani član) servus profesore!:) molim vas (a i ostale naravno) da mi kazete nešto o mom prezimenu SALATIC npr.

bell. avgust 2006. avgust 2006. u 06. avgust 2006. Bakoc .većinom Dalmaciji.).08 (*. u 10. avgust 2006.17.krstuli.Forumi Za Nikolu Petkovica.Laketa nešto o o porijeklu ovoga prezimena.24 (*..kao i drakuli.imenjace moras od početka pazljivo procitati moj rad i sve postove koji su vezani za njega.još jednom hvala Ante_Antic .17. што на турском језику значи мешавина. u 01.BiH. vladika58 (profesor) .15.t-ipconnect.Diskusije . Salatici su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece(R.preci su ti najvjerujatnije stari rimljani koje su doselili u danasnju rumuniju.koji je kupus zvao„salata” te ih zbog toga prozvase Salatici.17. avgust 2006.slava ??? sstriker (kurajber) . londza (doktor) .serbiancafe.16.Srdacan pozdrav svima a posebno profi Laketi od doktora Miladina T. avgust 2006.eunet.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.45 (*.28 (registrovani član) e to znam slava je sveti arandjel. avgust 2006.Ima ih u bivšoj YU i rasijanju.S.de) dzakule su porjeklom vlasi arumuni. http://www1. u 14. mamadunja (Cvecar) .pa zbog prodora turaka.se nasli u Hrvatskoj. u 21..16. Prema svjedocenju Jevta Dedijera u istrazivackom djelu „HERCEGOVINA”.32 (registrovani član) Šta je sa prezimenima Cecez i Zuza? Ja sam od Toholja i u rodu smo sa pomenutim familijama.bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula. avgust 2006. Волео бих кад бих добио још неку информацију о Панићима и Каришицима. batun .yu) Pozdrprofesoru.ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više.15.ca) Postovani profesore Laketa. па су их преозвали Каришик.17.net) Сазнао сам да су Каришици од Васојевића и да су то презиме добили јер је један од двојице браће примио ислам а други није.yubc.. devica . u 18.. može se desiti da nešto i naucis! Evo šta ja mogu reci za tvoju porodicu SALATIC.39 (registrovani član) Zna li neko porijeklo prezimena DRLJACA.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 09.00 (*.Dedijer za njih veli da: „poticu od nekog odbjeglog vojnika”. u 10.37 (registrovani član) E stvarno mi je toliko zao sto niko nema pravo obrazlozenje o porijeklu familije Topcibasic.Nadao sam se puno da će te saznati vi prof. budi ponosan.

Просто ћу помислити да сам ја то презиме измислио..35 (registrovani član) Ah.Odatle su dosli u gore navedena nevesinjska sela. Mene jako zanima.18.Sudzumi. avgust 2006.? alistair (stjuardesa) . u 08. Siljegovici su iz mesta Kolesko kod Nevesinja.23 Alistair (stjuardesa) .Piljevic.Siljegovica ima u nevesinjskim selima Kolesko i Budisavlje. Slave Sv. moje devojacko prezime je Siljegovic.u Bosanskoj Krajini. или од речи пан (бан).54 (registrovani član) Profesore Laketa. avgust 2006.. oktobar 2009.te su dosli na Cetinje a odatle 1687 dolaze u podnozje planine Trebjese kod Niksica.Laketa .net) Прегледао сам разне књиге са српским презименима и занимљиво је како ни у једној од њих нема ни помена о презимену Панић! А уопште није толико ретко нити је тако мало Панића.Papici. avgust 2006.. u 21. Moja porodica živi u Beogradu.Rul itd.Pojuzina.Bijelovici.18.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.18.Zajedno sa Petkovicima i još nekim hercegovacki porodicama oko sredine 18 vijeka otselili za Rusiju. u 03.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 01. Bozovici. proveo vreme po Srpskim Manastirima do zavrsetka II svetskog rata.13 (*.u gradu Nevesinje.45 (*. Laketa i ostali posetioci diskusije o Hercegovini.au) Za gospodju Siljegovic: ne znam tačno porodicno porijeklo i nastanak Vaseg prezimena SILJEGOVIC. Da li imate nekih podataka o poreklu prezimena? Hvala! koPoB 11..18.Luku: 0 Seslija.Krunici.ali mogu reci nešto sto će nadam se biti Vama od koristi.Kund acine.Pripadaju grupi vlaha MILOBRATOVICA kojih je po predanju bilo 12: Seselji.. u 10.yubc. krsna slava nam je Sveti Luka Prof. a stricevi u Novom Sadu.Tomasevici.Remete itd.Mrkovic. Kakvo je Kolesko? Koliko ima stanovnika? Da li neko od vas ima strpljenja da mi malo napise nešto o tom kraju? Kako iz Evrope ili Beograda najbrze stici do tamo? Htela bih da http://www1.Kokolji. avgust 2006.Diskusije .Dabarcic.18.Siljegovici.bivšoj YU i u rasijanju. u 11. avgust 2006. Po nekim predanjima Siljegovici poticu sa Ceva.Forumi Mozete li mi reci šta znate o familiji Bakoc Alistair (stjuardesa) .Pekez.Bjeletici. А баш ме занима од чега је настало презиме Панић? Да ли је то од некаквог имена. zahvaljujem na brzom odgovoru! Možda će Igor znati nešto više o Siljegovicima iz Koleska? Čini mi se Igore da ste iz tog kraja? Moj se otac tu rodio i kao ratno siroce.com.U srodstvu sa porodicama u Hercegovini koji slave Sv.serbiancafe.Luku.47 (registrovani član) Postovani Prof..Petkovic.Rul(Dabarcic)Celebici. Možda je samo jednom kao pitomac akademije JNA bio u poseti u Nevesinju. i da dopunim. Tamo u Velikoj Rusiji osnovali doseljenicko naslje Mala Hercegovina da ih u dalekoj i pustoj tudjini podjeca na stari rodi topli kraj HERCEGOVINU u srcu ! batun .

O.com.87.Masovno su ucestvovali u svim borbama pocevsi od ustanka Prva Nevesinjska puska 1875.M ilanovic.47 (*.au) VOJVODA KOLESKO .Andric.Mucibabic.Rilja.39 (registrovani član) Prof.*) Postovani gospodine profesore Laketa.ca) postovani profesore mene zanima nešto više o mome prezimenu SAJIN neki kažu da je to jevrejsko prezime. u 16.Treca Nevesinjska puska 1941 i u poslednjim borbama od 1992 do 1995 kada su hrabro stali u odbranu svoga naroda.serbiancafe.ginulo se mlado na bojnom polju.Forumi posetim. http://www1.51 (144.Kolescani kao potomci slavnih predaka od vremena vojvode Koleska nastojali su da opravdaju svoje slavne predtke i da nastave slavne tradicije borbre.Pozdrav „vojvoda Kolesko”.Pozdrav svima prof. Laketa. avgust 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . avgust 2006. u 22..kao sto je poginuo tvoj djed 1941 godine.mjesto gdje se sastaje i okuplja vojska za borbu(danasnja Fojnica).Kovacevic.Kostic. Rijetko je ko umirao u krevetu.Kao uspomena na njih i njihova junacka djela ostala su imena sela Kolesko i Bratace koje razdvaja rijeka Zalomka. Vucinic. Srpska vojska iz nevesinjske povrsi sakupila se u Vojnivci.*) Za Siljegovica i Kolesko. Molom vas da kazete nešto o prezimenu ASKRABIC mnogo hvala zahvalna .koji je zajedno sa vojvodom Lazarom Bratacaninom i ostalim Srbima isao u boj na Kosovo 28.Laketa.10 (210.6. Laketa . Hvala svima! modra rijeka .međutim ja sam srpske nacionalnosti.Najvecim dijelom svoga toka rijeka Zalomka protice ispod sela Kolesko koje je dobilo ime po legendarnom junaku vojvodi Kolesku.1389. Druga Nevesinjska puska 1881/2.Gornje selo. Otidji na www.virtualnahercegovina/pisma citalaca/raspitaj se za svoju rodbinu i upoznaj malo bolje Nevesinje.Draganic.Drvendzija.Samardzija. Kolesko cine sela:Pluzine.gdje su se hrabro borili a mnogi i poginuli.Vujovic.30.tu su izdahnuli i sahranjeni.21.12 (*.Sito i Sikalo(muslimani).Diskusije .139.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 22.Bratic. u 11. koPoB .Terzic.Sasoroga i Solaja(Srbi)i Djumiman. K. avgust 2006.dali mi mozete podrobnije reci nešto o mome prezimenu???unapred zahvalna Prof.selo Kolesko drzi strazu na putu Nevesinje-Gacko i rijeci Zalomci poslije Trebisnjice najvecoj ponornici.boreci se:„Za krst casni i slobodu zlatnu” i u toj borbi mnogi su casno i slavno polozili svoje mlade zivote na oltar otacbine.19.Tu žive sledeće porodice:Aleksic. Laketa . septembar 2006.Balabani.Buha.21..Gaj.g. u 03.sympatico.Ribaljteg Morine i Vrtic.23.Siljegovic. avgust 2006.Zelenovic.Teško ranjeni vojvoda Kolesko i vojvoda Lazar Bratacanin dosli su do sela Neanovici u Slivljima.Djogovic.Hercegovacka vojska se u crkvi u Trnovom Dolu pricestila i pod komandom vojvode Vlatka Vukovica posla u Kosovski boj.

26.52 (82.34 (81. CACICI.vidi gore u tekstu.au) Evo da odgovorim na neka Vasa pitanja.ali morate shvatiti da su i moje mogućnosti ogranicene te mnogi citaoci ostaju uskraceni za odgovore koje su tražili u vezi svoga porijekla.a slave slavu Sv.Nikolu ako mozete pomoći unapred hvala.31. u 22.45 (registrovani član) H V A L A P U N O!!!! Prkos .Laketa . teodosije .podjimo redom : BAKOC.poticu iz zupe Arandjelovo kod Trebinja.ima ih i kod Knina u selima Rastevic i Bilisan i slave Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .oko 1695 godine preselili su na Rudine.Nikolu.kao i po Bosni .konkretno u Rogatici i Sokocu ali i na sjeveru Crne Gore u Pljevljima. http://www1.Nudo. u 20. u 12.com. u 16.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Laketa .*) jeremici postoje u Srpskom Senmartonu iz Rumunije majka je poreklom Jeremic Prof. u 07.26.com.20 (*.29.ili barem ako me uputite na literaturu gdje bih mogao da nađemnešto blize o svojim korjenima . avgust 2006.21 (*.Bio bih vam veoma zahvalan ako mi odgovorite konkretnije .Srodni su im Gnjato(vic) koji su iz Popova polja doselili na Miruse i Vracanovice kod Niksica.Jedni su dosli kao Bakoc i Bakocevic u Ljubinje.net) Profesor Laketa Prezime Stanojcic ja nisam nigdije mogao naći odkud potijece moji stari po mom proracunu su dosli kod Vrgin mosta početkom sedamnaestog veka.*) Uvazeni gopodine profesore Laketa .poticu iz sela Korjenici u Popovu polju kod Trebinja.ima ih na Cevu C.Gora. rudna .najprije da pohvalim ovaj odličan topik i vasu nesebičnost i toplinu da izdvojite svoje slobodno vrijeme i pomognete našim ljudima u traganju za korjenima .serbiancafe. u 17.195.18 (*.slava ? TOHOLJ.au) Za gospodina „teodosija” Gospodine „teodosije” hvala na komplimentima koji su upuceni meni i topiku a ja cinim koliko mogu da pomognem našim citaocima.Forumi alistair (stjuardesa) . Vi sami morate nastaviti da istrazujete Vase korjene i porodicno stablo.31. Moje pitanje je sledeće : da li znate nešto o prezimenu Cacic (ћаћић)?Gnjatovici .Odatle su se raselili sirom bivše YU a ima ih u rasijanju. avgust 2006. avgust 2006.Rioca i Gacko gdje i danas žive. unaprijed zahvalan! Prof. O porodicama CECEZ i ZUZA pisano je ranije. avgust 2006.Igore i svi ostali koji ovdje pišete .Diskusije .30. avgust 2006.79.Grahovo.cgocable.Gnjato i Stojanovici su im izgleda rodjaci a mislim da je porjeklo negdje iz Popova Polja kod Trebinja? Krsna slava je Djurdjevdan i uspjeo sam da ih nađemjoš na Romaniji .Topik je još jednom da se ponovim izvanredan.(TOLJ)poticu sa Zubaca kod Trebinja.Vojvodini itd. avgust 2006.Trebinje.

septembar 2006.za pohvalit je Vasa upornost u traganju za vasim porodicnim korjenima kao i još nekoliko naših citalaca da ih sada sve ne nabrajam.ca) 0 još jedan pozdrav za profesora.Diskusije .gdje živite i tome slično ? Znam samo http://www1.Vi ako ste u mogućnost uzmite neki od leksikona i pogledate znacenje rijeci sain i biće ti jasije.Glavni razlog moga ne javljanja i ne davanja odgovora jeste nedostatak bilo kakvih valjanih informacija koje se odnose na Vase porodice. u 16.59 (*. u 17.neki kažu da je jevrejsko drugi kažu da je njemacko .Luku. septembar 2006.Saina je bilo u Konjicu i izbjegli su u B.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.p.Takođe se pominju i u narodnoj epskoj pjesmi : „Dioba Jaksica”.gdje su najranije stanovali. 0 SrboPeuljanac (Sanjar) 12. Iz srpske porodice JAKSIC koja je otselila u Rusiju vodi porijeklo prvi krunisani ruski car IVAN IV VASILJEVIC GROZNI (1530-1584).su starinska porodica u Foci a ima ih da žive u selu Slivlje u Gacku.sto si tako skrt mogao si barem nešto više reci o svojoj porodici KUVELJIC:odakle poticete.09 (*.3. zauzimali su veoma visoke polozaje u Carskoj Rusiji. oktobar 2009.koja starinom potice iz sela Klobuk kod Trebinja. JEREMIC. u 11.Iz velikog nepotpunog spiska srpskih srednjovjekovnih feudalnih porodica sa prostora Hercegovine treba pomenuti porodicu Jaksic.. Ima ih da žive u Gacku. septembar 2006.).com.S. momokuveljic .sirom bivše YU i rasijanju. Evo diskusije.dali mi mozete to odgonetnuti nekako inače sve sto znam moji su iz mrkonjic grada.a ja sam srpkinja.Konkretno što se tiče Vase porodice SAIN riječ je stranog porijekla.sirom bivše YU i rasijanju.hvala. BiH). Momo Kuveljicu.Petkovica.Srbi kao veoma sposobni ljudi. Tada se pominje vojvoda Sefan Jaksic.Siljegovica.slavimo sv.54 zahvalna .a.Jedan dio porodice Jaksic odselio je u Rusiju.niste ni odgovorili za moje prezime SAJIN.sympatico.Laketa .Nevesinju.Gori. jer bi nas to daleko odvelo a potrosili bi puno vremena.au) Zahvalna. u 01.Forumi Takođe pisano je i porodici Askraba(Askrabic)vidi gornji tekst. Ranije su se prezivali STUKELJE po lokalitetu Stukeljina Glavica pod planinom Golijom u C.html?157[1/26/2013 7:19:44] .su stara srpska vlasteoska porodica iz Hercegovine koji se pominju u izvorima dubrovackog arhiva 1441 godine.ac.3.dosli su odnekuda i slave slavu Sv.djordija Prof. oktobar 2009.U Nevesinju živi porodica SAINOVIC nisu starosjedioci.yu) interesuje me porijeklo kuveljica.13 KoPoB 12.Nikolu.3.meni se čini da je to turcizam ali nevolja je u tome sto kod sebe nemam nikakav rijecnik stranih rijeci da vidim šta znaci.Miloradovica i Vladislavica i tamo su osnovali naselje „Malu Hercegovinu”.serbiancafe. U Rusiji su selile mnoge srpske porodice poput Jaksica. u 04. Slava ??? JAKSIC.(O tome sam pisao ranije.14 (*.odatle su u jednoj od seoba preselili u Focu i u selo Slivlja u Gacku (R.

Moji roditelji su se razišli nekoliko godina nazad.Forumi da u B. tko su bili i koji narod je to bio. septembar 2006.57 (*. u 16.Dragoljub Sotra koji je napisao knjigu:„Nije moglo sve u zavezanj stati” u kojoj je opisao ovu poznatu i interasantnu hercegovacku srpsku porodicu.Londze koPoB .da li me mozete pomoć gdje i kako mogu doći do bilo kakvih informacija o tom prezimenu.Tacnije.5.ima ih sirom bivše Yu i rasijanju. su stara srpska porodica iz sela Kozice kod Stoca.Dali ime prezime Begović veze šta Begom ili obratno.I dalje tragam zato mi treba vasa pomoć.au) SOTRA.ciji clanovi žive sirom svijeta daleko od rodnog kraja sela Kozica kod Stoca u Istocnoj Hercegovini.40 (registrovani član) benjamin begović .reditelj Zdravko Sotra i dr.3. septembar 2006.totalno je razruseno.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 17. Zanima me isto dosta o Turskim napadima itd. njihovo staro staniste u Kozicama u ovome poslednjem ratu u BiH 1992-1995 goine.02 (registrovani član) Postovani profesore Laketa ako nemate nikakve informacije o prezimenu TOPCIBASIC. Prof. odakle dolazi i ko su bili moji prednici.net) Pozdravljeni ! Evo.6. da sam rođen u Sloveniji. http://www1.Diskusije .serbiancafe. septembar 2006. tako da se vam izvinjavam.30.Ne razumjem kako da povezem Beg sa Begović i kako je došlo do toga. u 16.poznatih ljudi stvaralaca.Laketa .3.Ima li šta turskog tu.amis. ja se vam javljam iz Ljubljane. u 20.Luci živi porodica KUVELJA i možda su srodni sa Vama Kuveljicima. Prvo da vam kažem.sezampro. prezime je Begović Moj otac je iz Gornjeg Vakufa i kako ja znam tamu su već dugo kao porodica Begović. intelektualaca među kojima su slikar Branko Sotra.Puno pozdrava od dr.yu) mozete li mi molim vas reci nešto više o poreklu porodice Vidic Unapred hvala londza (doktor) .Prije mjesec dana bio sam u manastiru Tvrdos i u manastiru na Ostroscu tražio podatke ali ništa nisam mogao pronaći. mene zanima dali mi mozete dati sto vise podataka o mom prezimu. imam 25 godina i nekako me počela zanimati historija. septembar 2006.42 (*.? O sebi znam samo sljedece: Ime mi je Benjamin.kuce unistene opljackane i unistene kao i kuce mnogih porodica u ovome tragino ratu. Dakle. Slava ??? basbru . I moj srpskohrvatski nije najbolji. Ova porodica je dala nekoliko istaknutih.com. od kud je doslo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 10.26 (*.I sto vise o prezimu. septembar 2006.

00 (*. ranije: Ćuda.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.) u Donju Sabatnu i Sipić (Lepenica) i Topolicu (južna Srbija) i jedni u Italiju. Danilovgrad. a drugi iz Stare Crne Gore.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Komani.). v. Bijela i Đinovići.eunet. evo šta sam pronasla vezano za tvoje prezime. Hvala i prijatno . potomci su Jovan-bega. doselili su se iz južne Hercegovine u 17. po nahočetu.serbiancafe. Rasova i Zaton (Bijelo Polje). Od njih su u Turskoj i Novoj Varoši (Raška). jedni kao: Ajdarkučević. u 17. Vidi: Franović-Bosnić.44 (registrovani član) devica . Cetinje. Ogranak Vulovića (Novljana) u Bijeloj (Šavnik) i Nikšiću.montenegro. Od njih su odseljeni (17. Sipić (Lepetane).Forumi Morate znati da me to jako zanima i ako mozete pomoći rado bih vam vratio uslv kako god vi hocete.6. Ravni Šušlijec (Gacko) iz Nikšića.. jedni su iz Stare Srbije (još u 7. u Ulcinju. ) alistair (stjuardesa) . Vilac (Bratonožići). Nemam pojma da li je iz Crne Gore.ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više. Spuž. Herceg-Novi iz Trebinja. Od njih su u Andrijevici.još jednom hvala Device mani se antinih prica o vlasko /rumunskom poreklu Ma Srbi smo menjali prezimena u krajini ili lažno davali na popisu Austougarima. Boka Kotorska. od njih Begović a drugi Agunović i Vranić. HercegNovi. koji su kod Tutina i u Rožaju. Znam da vam nije bas najlakse sad sve to pisati. septembar 2006.bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula. vidi: Bauk ZA KUVELJICA Kuveljići. Kenjalo.Bubalo itd itd itd http://www1. Podgorici i Nikšiću. v. Lozna (Bijelo Polje). август 2006. Curovo (Pljevlja) Pozdrav svima! podunac (bravar) .au Begović. Mahala (Zeta).16. iz grupe Radulovića „Nikodelci”. Od njih su ubilježeni 1912. Podgorica. Rijeka Crnojevića. Paštrovići. Perast (Boka Kotorska). makar da me uputite do neke tacke gdje je to razvidno. drugi kao: Bauk i treći kao: Renović. у 10. Donja i Gornja Granica (Bjelopavlići). tako da šta god .Ovuka. (od bega Tomaša Stankova) grana Bandića. po nahočetu.Basera. selo Pavino Polje Bijelo Polje porijeklom Kuči ZA VIDICA Vidić.yu) Pozdrprofesoru. ogranak Brajovića u Kosiću i Kosovom Lugu (Danilovgrad).Diskusije . Budva. Rod su Jaćimovićima kao i Dizdarevićima.8. v. u 12. Radanovići i Kubasi Grbalj.Guzina.42 (registrovani član) Cao Benjamine. septembar 2006. ali se spominje na ovom web site-u: http://www. ogranak Mijovića (Kolovića) u Kučima. iz Hercegovine. Herceg-Novi. Kotor. god. Kokot. Gacesa . ogranak Vukovića.org.

. Tim citaocima se još jednom izvinjavam i puno zalim zbog toga.com. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim dobronamjernim citaocima koji su mi pisali. M_S 14.13 Ne vidim nijedan razlog za brisanje linka ka sajtu na kome se može detaljno videti poreklo i porodicno stablo porodice Slijepcevic iz Samobora kod Gacka.8. zanima me dali mi možda mozete reci ista o istoriji mog prezimena. oktobar 2009. I druga stvar. u 10.48 Pozdrav.Laketa .54 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ili su od bana Pilatovica.Diskusije .htm 0 Srdjan001 (student) 17. Mislim odakle su dosli tamo ili bilo šta. 9.kada se ovaj moj rad pojavio na stanicama SC.. u 13. imaju li ovi Pilatovici kakve veze sa danasnjim selom PIlatovci u okolini Niksica? Unapred hvala.slijepcevic. Pozdrav svima prof. 0 Laketa @ MrMuscolo. jesu li od nekoga ko se zvao Vlaho Pilatovic ili od stocara Pilatovica.15 Da li neko zna nešto o prezimenu Grubic.ajde već kad me pitas da ti dam odgovor http://www1.Laketa. novembar 2009. u 10.pomogli meni u radu i nekim našim citaocima da nešto više saznaju o porijeklu svojih porodica.Tu je bilo veoma kvalitetnih radova i sa moje srane HVALA PUNO SVIMA! Ne bih sada nabrajao sve te autore da nekoga ne preskocim ili zaboravim.au) Dragi citaoci i posjetioci ove stranice koja se bavi porijeklom srpskih porodica.2006. oktobar 2009.g puna godina dana. Slava Sv. nadam se da neće niko ponovo obrisati postavljeni link jer mnogima može biti koristan. u 16. Pozdrav 0 zagorskivuk (student) 21. Oni treba uporno da nastave da tragaju za svojim korjenima i porodicnim prijeklom. http://www.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 13. Po podacima Andrije Luburica. Pitanje glasi. stariji kažu da smo se prije prezivali Cicvarici i da smo zivjeli negdje u Lici. pitacu dedu nešto više o tome device ostavi mi tvoj e mail pozdrav Prof.co. oktobar 2009. moje prezime je Vlacina.41 Za Laketu. zahvaljujem vam se na odgovoru 0 MrMuscolo 07. u 10. Iz Ervenika.serbiancafe. slavimo svetog Djorda i sada trenutno živimo ispod Kozare 0 navodno je postojala neka prica da vucemo porjeklo od Vasojevica iz Crne Gore ali su kasnije iskljucili tu opciju. Marka. septembar 2006.seobama i etnickim promjenama na Balkanu. Pilatovici iz Popovog Polja su od Vlaha Pilatovica. oktobar 2009. Meni je stvarno zao sto na neka Vasa pitanja nisam odgovor nikakav dao.cc/Index.prošlo je 7. tj da li je Ban Pilatovic i Vlah Pilatovic jedna te ista licnost samo ga razlicito zovu. a ova stranica je još i danas aktivna zahvaljujuci Vama.Forumi Znam za dosta tih prezimena kako su im od starina prezimena! Mom dedi je majka od Dzakula(sa Petrove Gore) .07 Broj telefona Petra Aškrabe Zagorskog je 0 orao_sinisa (radim sve) 23.

html?157[1/26/2013 7:19:44] .Za vrijeme turske vlasti poprima vjersku kategoriju i opet se odnosi na hrišćanskog seljaka stocara koji živi na planinama i bavi se stocarstvom. Ovaj katun je lociran sjeveroistocno od Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci. Katun Pilatovci javlja se u dubrovackim istorijskim izvorima 22.na pregon robe iz Dubrovnika u Focu.Znaci u prvo vrijeme u Srednjem vijeku „VLAH” je socijalna kategorija. bana.Postoje neke indicije da predci naucnika Nikole Tesle vode starinom porijeklo iz plemena Pilatovaca kod Bilece.1616 godine gdje se među priloznicima i darodavcima manastira Piva pominje neki vlah Vukadin Pilatovac.kada govorimo o VLASIMA misli se na socijalnu kategoriju i odnosi se na na seljake stocare koji su bili u daleko boljem materijalnom polozaju u odnosu na zavisne seljake kmetove. sjeveroistocno od Bilece koje se danas nalazi u C.1405 godine. Svaki stocarski vlaski KATUN imao je svoga starjesinu.6.gdje pominje i vlahe Pilatovce početkom 17 vijeka.Gori. iz Dubrovnika u Focu ili dalje u unutrasnjost Bosne i Srbije.Srbin).koji svake godine manastiru Pivi daruje po jednog vola za ulje. Ponekad su se vlasi bavili i dopunskim zanimanjem pregonili su odnosno transportovali robu za potrebe dubrovackih trgovaca npr.Forumi (Profa) 11. Vlasi iz katuna Pilatovci:Vukan Pilatovic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.negdje u Lici ima lokalitet i neko manje selo Pilatovci.obavezuju se ugovorom u Dubrovniku 22.sto je dokaz o seobama srpskog stanovnistva pod pritiskim Turaka sa prostora Hercegovine u Dalmaciju i Liku.serbiancafe.39 na ova tvoja dva pitanja. Idemo na drugi dio pitanja. Kasnije vlahe Pilatovce pominju u mnogim izvorima i istorijskoj literaturi.kneza ili primicura.(Vlah-hrišćanin. srpskim srednjovjekovni seljacima stocarima koji su se bavili iskljucivo stocarstvom na planinama.Njih pominje istoricar Konstantin Jiricek u knjizi o vlasima.početkom 15 vijeka.Diskusije .da krenemo sa lakseg kraja.Možda je na celu nekog vlaskog katuna stajao neki „vlah Pilat” koji je imao titulu kneza http://www1. Osim ovoga opisanog sela PILATOVCI.Milic Brajkovic i Vladoje Pilatovic. u 15.1405 godine. novembar 2009.Selo je dobilo ime po vlasima PILATOVCIMA. Postoji selo Pilatovci u Hercegovackim Rudinama.tj.6.

novembar 2009.svi slave Djurdjevdan staru slavu Pilatovaca.Grubacici. Doderovica. MrMuscolo 12. u 18. u 08.serbiancafe. ako time nenasimo sstetu tebi i tvom istrazivackom radu. u 09. O banu ili knezu PILATU postoji samo narodno predanje i tu nemamo jasnih istorijskih podataka i izvora kao sto imamo za gore opisano i navedeno vlasko pleme PILATOVCI kod Bilece. ZOTOVICI su bili jedna od najuglednijih porodica među Srbima i Muslimanima. Samo nastavi raditi. Hvala najlepsa! Laketa (Profa) 24.38 Postovani. zamolila bih sve koji znaju nešto o poreklu prezimena VUKANOVIC da 0 napisu. Među Srbima iz porodice Zotovica uvijek je bilo svestenika i jedan vladika Zotovic.Sutonje.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa 0 MilliVuk 24.Postoji vise grana Pilatovaca.19 „MrMuscolo” moj sokole sivi.drugi Zotovici su odbili turcenje i pobjegli su u Hercegovinu u selo Domasevo u Ljubomiru. ti navede ovu sjevernu.uslovno recenu u koju spadaju: Doder(ovic).koji su naselili sjeverni dio Nevesinjske i Gatacke Povrsi od Kokorine do Uloga. Sekara. Vremenom su im poturceni muslimani potimali 0 http://www1.Diskusije . Stara srpska vlasteoska porodica ZOTOVIC. Inače. Laketa (Profa) 14.Pusare i Sekare.Ranije se prezivao ZOTOVIC. doselio je tu iz Ljubomira.43 Tako sam i mislio.Oni koji su ostali u Podgorici primili su islam. moji Vukanovici su iz Popovog polja. 0 nagadjanja potomaka Pilatovica (Beata. novembar 2009.slavi Sv.Forumi ili bana i on je postao i ostao rodonacelnika vlaskog plemena PILATOVACA kod Bilece.nemam ništa protiv. Turci su tjerali Zotovice da predju na islam. i ). selo Dobromiri. naprotiv veoma me raduje da pišes o starom srpskom plemenu PILATOVCI i svim onim porodicama koje vode porijeklo od Pilatovaca.09 VUKANOVIC. u 07.želimti puno uspjeha ! Prof. ali su u vezi ovih pitanja postojala slobodna tumacenja . Pusara Komnenovica Zahvaljujemo ti na opsirnom odgovoru i želimo sve najbolje u daljem radu a ovaj tekst ćemo u celosti ako Bog da ubaciti u porodicni rodoslov sa tvojim potpisom .u selu Gorogose zaseok Dobromani. Kukici.sl. Do Austro-Ugarska okupacije 1878 godine. novembar 2009. U juznu granu Pilatovaca spadaju:Komlenici.Nikolu. novembar 2009.Sikimici i Radovanovici.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Beat(ovic).Za vrijeme turske vlasti Zotovici su imali velike zemljisne posjede oko Ljubinja i Trebinja. starinom potice iz Podgorice.Djurdjevdan.

9. decembar 2009. novembar 2009. u 06. Jeste li možda napisali neku knjigu? P. slave Sv. novembar 2009. :) 0 Laketa (Profa) 25. decembar 2009.Diskusije .36 Profesore Laketa. Nikolu. u 04. Izvinjavam se ako ste već ranije to negde spomenuli. svi su iz Darosave (Arandjelovac). a ja trenutno nemam vremena sve da iscitam. Marka. krsna slava sveti Sava? Hvala unapred! storm_rider (majstor) 09. profesore Laketa! Mi takođe slavimo sv. Zaboravih napisati da je krsna slava porodice ZOTOVIC bila Nikoljdan. Petra? 0 Srdjan001 (student) 11.slavi Jovanjdan (23. ZDULA u selu Kremeni Do porijeklom je od porodice VUKANOVIC iz Trebinjskog Polja. decembar 2009.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.slava Casne Verige Ap. novembar 2009.S.26 Hvala Vam još jednom! Nadam se da nije problem ako ovo prekopiram na Facebook u grupu Vukanović-Vukanovic-Vukanovich? Vidim da se bas razumete u tematiku hercegovackih prezimena.11 Postovani.05 Profesore Laketa znate li odakle su Gavrilovići. Iz svega izlozenog vidi se da su ZOTOVICI bili neka stara srpska vlastela sto nam svjedoci i jedan stari kameni grobni krst na groblju u Domasevu gdje je upisano ime PETRA ZOTA. Koja je tvoja slava ? 0 MilliVuk 24. Ili bar gde mogu da tražim.S.slave Jovanjdan.postoje još dvije porodice Vukanovic u Hercegovini u selu Zavala i Kremeni Do koji slave Jovanjdan.u Zavali doselili su se oko 1825 godine iz sela Slimnica u Sumi trebinjskoj. u 18. tema je obimna. I pored svih nedaca i nevolja ZOTOVICI su uspjeli ocuvati svoje zemljisne posjede u Domasevu i Vidusi.odakle je preselio prije 200 godina.39 Hvala. da li znate nešto o prezimenu Grubic. Laketa (Profa) 24. u 20.prisluzivali su Cvijei.Forumi zemlju i Zotovici su morali da se sele kao tvoji predci Vukanovici koji su dosli u u selo Dobromane. u 12. Da li znate nešto o prezimenu Vlaisavljevic.Zašto se preziva ZDULA (Z kao zbun) nezna niko u selu ? 0 MilliVuk 25. 0 http://www1.19 Osim ove tvoje porodice VUKANOVIC. u 17. VUKANOVICI. u 18. čukun deda mi je Stepan njegov 0 otac Milorad. novembar 2009.html?157[1/26/2013 7:19:44] .13 P.). iz Ervenika.clana porodice ZOTOVIC.serbiancafe. Pozdrav! 0 Darko267 (Student) 09. a njegov deda Sreja.

Laketa. Одатле су раселили у више праваца у Херцеговини око Требиња.god.u Dubrovniku.Tu ostaje da živi i radi do svoje smrti 1988. rimokatolike. Лакета 0 grubbshadow 15.(govorio je da je sa Ivanom Mestrovicem.napisati ili bilo stosta znate o poreklu prezimena GRUBISIC.zatim Marija. u 16.na jugoistoku.tada AustroUgarska.Crnoj Gori. majke Marije (poreklom italijanke iz Cavtata).u pravoslavnoj crkvi..Ова породица се поминје на више мјеста од Котора. Isto. dolazi u Srbiju..Vencava se ubrzo.1941. Hvala Laketa (Profa) 11.od oca Simeona. decembar 2009.Srbiji.god.akademskim vajarom –spom. http://www1. ГРУБИЂУ.Dalmaciji. 1926.a naročito u XX veku. 1923.одатле су се током времена расели на више страна.serbiancafe. ПУНО ПОЗДРАВА СВИМ ЧИТАОЦИМА ! СРЕЋНИ НАСТУПАЈУЋИ ПРАЗНИЦИ ! Проф.Mirko. ВЛАИСАВЉЕВИЂИ.12 Postovani prof.што се тиче твоје породице немам никакав конкретан податак о њеном поријеклу.da ih ima i u Bosni i Hercegovini. 0 Deda je po struci gradjevinski tehnicar-geodeta.Diskusije .Ima ih kao pravoslavce.Bozidar.sa Jelisavetom Zivkovic.Milan.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ГАВРИЛОВИЋИ се први пут помињу у историјским изворима 1597 године у околини Никшића.Pan Gracije.у Србији око Донјег Драгачева и широм бивше Јуославије. u 18.katolike. ratu je izgubio mislim dva brata.da su mnogi Srbi-pravoslavci u XVIII I XIX veku pokatoliceni.Од њих води поријекло више српских породица.molim Vas ako mi mozete pomoći..Sava.Forumi Nasao sam na internetu da poticu iz Kotora. Oko 1900.u Pirotu.Milena i Slavica.славе више слава.Draginja.Војводине па све до Аустралије гдје након ових најновијих сеоба живе чланови породице Грубић.до Приједора.Jovan.Санског Моста..ali ništa vise.rodilo se prvo dete od desetoro-Ankica.су живјели у селу Јасенику близу Гацка у Херцеговини. Moj deda Nikola Grubisic(peto dete po redu) rođen je 1897.god.jedan je streljan na Banjici. decembar 2009. Čuo sam da se grana na tri grane. U II sv.46 Ево након дужег времена послије заузетости и недостатка слободног времена да покушам дати одговоре на давно постављена ваша питања.Neznanom junaku na Avali-dosao u Srbiju) u verovali ili ne. bilo ih je sedmoro dece.prelaze u Sibenik.a drugog su ubile ustaše u Osjeku.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

Diskusije - Forumi

Uvek je pisao i potpisivao se cirilicom. Slavio je slavu Sveti Nikola. To je danas i moja slava. Unapred sam Vam zahvalan

Laketa (Profa)
15. decembar 2009. u 21.54

За Грубишића, У историјским изворима и народном предању помиње се ''Грубљеша војвода'' и''Грубљеша харамбаша''. Истраживачи Херцеговине помињу породице Грубјеше, Грубљеше и Грубишиће,углавном као Србе и католике. ГРУБЉЕШЕ,у вароши Љубиње поријеклом су из села Грмјана и из Дврснице код Љубиња у Херцеговини, било их је прије 120 година 2 куће,слава Аранђеловдан. ГРУБЉЕШЕ у селу Седларима код Требиња старином су поријеклом из Дврснице код Љубиња гдје их има да живи више породица,слава Аранђеловдан.

0

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.24

Dobar dan profesore,

0

zeleo bih da znam poreklo prezimena Dmitrovic. Naime, moj cukun cukun deda sa majcine strane je dosao u Sumadiju ( selo Rajkovac kod Topole) oko 1750 zbog krvne osvete iz Sjenice ( Selo Budjevo). Pošto se zvao Novak, u Sumadiji je promenio prezime u Novakovic. Mene sada interesuje kojoj lozi Dmitrovici pripadaju, tj moj predak Novak Dmitrovic. Ps. Ako Vam mogu pomoći znam samo da su u Sandzaku bili serdari i da su imali mnogo zemlje u posedu , bas kao i danas u Sumadiji. Hvala

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.37

Umalo da zaboravim da je slava Sveti Jovan ...

0

hitron (Vaspitac)
30. decembar 2009. u 13.33

Već duže vreme me interesuje moje poreklo ali nisam nasla nacina da nešto Stojanovicima.

0

vise otkrijem o svojim precima, iskreno se nadam da mi nešto više mozete reci o Sve sto ja znam jete da mi se deda zvao Mico,njegov otac Pero Stojanovic,prvo su živeli u selu Perna opstina Bos.Krupa početkom 1920 i neke sisli su dolinu reke Une ,selo Drenova glavica ,gde smo bili nastanjeni sve do 1992 godi... molim za sto vise informacija...

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

UNAPRED JAKO ZAHVALNA

cocke021 (student)
07. januar 2010. u 19.44

Postovani, zanima me da li znate nešto o poreklu prezimena Cvejic. Krsna slava 0 je Djurdjevdan...Znam da dosta Cvejica ima u Vognju (srem) i da su svi u rodu, ali na zalost ne poznajem nikog, tako da Vas molim ukoliko znate odakle dolaze...za bilo kakvu informaciju biću veoma zahvalna.

cocke021 (student)
11. januar 2010. u 14.27

zelela bih da vas takođe pitam za poreklo prezimena Stevanovic. Krsna slava je 0 Sveti Nikola i znam da je unazad par kolena iz Posavine u Republici Srpskoj, konkretno iz sela Loncari opstina Donji Zabari , Republika Srpska

svetlanasvc (srednjoskolac)
23. januar 2010. u 12.36

Prezivam se Savic, a krsna slava mi je Alimpije. Živim u Nocaju, selu u Macvi. presla Drinu. Jedan je ostao u Zvorniku, dok su dva, otisla na Cer, a potom u

0

Moji preci vode poreklo iz Hercegovine. Naime, sredinom 19-og veka, tri brata su Nocaj. Imam veliku zelju da napravim porodicno stablo, i stoga Vas molim, da mi, ako ste u mogućnosti, pomognete. Unapred hvala!

gacanin (advokat)
07. februar 2010. u 09.44

za profesora Laketu,

0

prezivam se Pušara i poreklom sam iz Gacka, konkretno iz sela Ulinje ( nekadašnje Desivoje) Iz vaših izlaganja i komentara pročitao sam da su Pušare poreklom od Pilatovaca(Bileća), te da zajedno sa Doderima, Beatima, Sikimićima i dr. svi slave Sv. Đurđic Hoću da napomenem da je naša slava Sv. Jovan i da nema ni jednog Pušare koji slavi Sv. Đurđic, Što se tiče porekla koje ste naveli tu ne smem da protivrečim , moguće je da ste u pravu, (ima pomena da potičemo od Nikšića)ali za podatak o slavi koju slavimo ističem da je pogrešan te bismo bili zahvalni da izvršite korekciju

Laketa (Profa)
07. februar 2010. u 20.14

Postovani prijatelju „gacanine” ja se držim devize: „Ko radi,taj i grijesi”.Ja sam tako negdje davno na ovim stranicama napravio grešku o koj i Vi pišete. Radeci u brzini napravio sam gersku tu grešku. Treba ispravno da stoji:„Doderi,Beati,Pusare i Sekare svi su su jedno bratstvo,i svi poticu s Pilatovaca”, kako za njih piše J.Dedijer u knjizi Hercegovina. Prve dvije porodice doselile su u Kokorinu 1830 godine, ove druge dvije među njima i Pusare dosle su 1845.g. Za tri porodice Doderi,Beati i Sekare sam siguran da slave Djurdjevdan,za Pusare u Kokorini nijesam siguran koju slavu slave,ako ti znaš,reci nam svima sada. Slijedeci logiku da su isto brastvo sa gore navedenim porodica trebalo bi da slave Djurdjevdan. Nasao sam nešto podataka o tvojoj poridici Pusara iz

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Ulinja i Medulica u Gacku za koju velite da slavi Jovanjdan. Porodicu PUSARA u selu Medulicima naselio je Ali-pasa Rizvanbegovic(1761-1851)sa Ulinja u Medulice. Moglo se desiti da je tada porodica Pusara promijenila svoju slavu ? Jer stara slava Pilatovaca je Djurdjevdan a vi slavite Jovanjdan. Radi informacije treba reći da porodice Hrnjez i Prstojevic sa ovih prostora slave Djurdjic. Puno pozdrava prof.Laketa !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 05.08

Dvoje citalaca sa VH pitaju za porijeklo svojih porodica: 1. NOVICA iz Beograda pita za porijeklo porodice ELEK ? 2. MILENA iz Aleksandrovca pita za porijeklo porodice SAVIC ? ELEK,su porijeklom iz sela Velestova na Cetinju.Od njih su porijeklom DJURANOVICI u Goliji.Jedni Eleci su početom XX vijeka 1900 otselili su u Podgoricu. Drugi clanovi porodice ELEK su zbog ubistva i krvi iz Golije pobjegli početkom 19 vijeka za Gacko u selo Jugovice gdje ih

0

je naselio Smail aga Cengic.Iz Jugovica jedni Eleci otisli su za Bosnu,drugi su ostali u Jugovicima,treci su otisli u selo Kruscicu i tu se naselili da žive,slave Arandjelovdan. Danas Eleci žive sirom EX YU i u rasijanju sirom svijeta. SAVICI u Nevesinju u selima Slato i Krekovi porijeklom su od porodice VISNJIC iz Golije,slave Jovanjdan. Golijani,Bacevici, Vukovic,Visnjici i Savici svi su jedno bratstvo i svi slave istu slavu Jovanjdan.

gacanin (advokat)
12. februar 2010. u 14.39

za Profesora Laketu Želeo bih najpre da Vas pohvalim i izrazim divljenje za upornost i volju koju pokazujete u Vašem istraživačkom radu takođe bih istakao da se slažem sa vašim mišljenjem da je radi preciznijeg određivanja nečijeg porekla odnosno porekla prezimena neophodno i da se drugi učesnici potrude i ponude neki podatak ukoliko ga poseduju upravo to je bila moja namera i razlog zbog koga sam Vam sugerisao da je

0

napravljena greška kada je navedeno da porodica Pušara slavi Sv. Đurđic odnosno Sv. Đurđevdan U skladu sa tim se nadovezujem na prethodnu Vašu poruku te ističem da je tačno da u Kokorini postoji porodica Pušara i to samo dve porodice te da i one takođe slave Jovanjdan. Porodica Pušara je malobrojna i gro njenih članova potiče sa Ulinja dok su ostalo razbacane pojedinačne porodice kao u Kokorini, Sarajevu ili po drugim većim gradovima

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Što se tiče sela Medulići ili ako mislimo na isto Međulići, tamo su naseljene muslimanske porodice te i ne slave slavu, ali ne vidim razlog da Pušare sa Ulinja promene slavu zato što se neko poturčio u Međulićima U razgovoru sa starijima sa Ulinja nisam našao nikog ko bi potvdio priču o promeni slave, svi stoje u tvrdoj veri i ubeđenju da je Jovanjdan njihova slava od davnina te da sve Pušare slave Jovanjdan nalazili se na Ulinju, Kokorini i Sarajevu ili drugim mestima To je jedino što smem da tvrdim u vezi prezimena, ostale podatke o poreklu ne posedujem jer niko u porodici ne može da se složi o poreklu unazad do trećeg kolena a kamoli od prapostanku, stoga bih Vas najiskrenije molio ako imate još neke podatke o poreklu porodice Pušara sa Ulinja da ih podelite sa mnom. Unapred hvala !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 19.51

Za „gacanina”(advokata), Hvala na pozdravima,saljem srdacan pozdrav tebi! Želi ti puno uspjeha u poslu oko sastavljanja i pisanja porodicnog stabla porodice PUSARA.Znam da je tezak posao ali valja biti uporan i istrajati u tome poslu. Evo za početak pogledaj porodicna stabla porodice Buha ili Slijepcevic.Želio bi da ti uradis nešto slično. Pravo da ti kažem nemam bas puno podataka o porijeklu porodice Pusara.Poznavao sam nekoliko clanova ove porodice:nastavnica matematike u osnovnoj skoli u Nevesinju bila mi je Milena Pusara iz Gacka.U Sarejevu sam upoznao zeljeznicara Vlada Pusaru koji mi je bio rod po „bane linije” po zenskoj strani,imao je dvoje djece:sina i kcerku,cijih se imena vise i ne sjecam. U knjizi Vladimira Dedijera,Sarajevo 1914 pominju se dvojica Pusara Simon i Mihajlo.Daleko je poznatiji Mihajlo Pusara koji je pomogao Gavrilu Principu kod samog cina ivodjenja atentata na Ferdinanda.Mihajlo je udarcem noge u koljeno oborio jednog policijskog agenta koji se spremao da sprijeci Principa u izvrsenju atentata. Simon je bio kafedzija u Sarajevu i kod njega se hranio Mihajlo Pusara. MIHAJLO PUSARA,bio je lijep visok mladic,pristalica „Mlade Bosne” po zanimanju bio je opstinski cinovik u Sarajevu.Bio je darovit pjevac i glumac u romanticarskim ulogama.Narodno pozoriste nudilo mu je angazman u Beogradu ali je Mihajlo vise volio da ostane u Sarajevu.Nije jasno rasvijetljena njegova uloga u dogadjajima oko Sarajevskog atentata od 28 juna 1914 godine. Mihajlo je bio neka vrsta rezervnog igrača;ako ne uspije atentat na Ferinanda u Sarajevu,njegov zadatak je bio da otputuje u Visoko i da tamo izvede atentat na njega. Vise podataka naći ćeš u navedenoj knjizi.

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

поштовање! Молим Вас да.Ваши предци дошли су у томе периоду. којој не знам право значење и нећу да нагађам. бићу захвалан на одговорима.одатле из Кути дошли су на Зијемља. како сам сазнао. Архиђакон Стефан (9. Молим Вас да ми потврдите или негирате ову моју предпоставку. Пошто Пантелиће у том крају још зову и Пејдићима (највероватније по неком Пејду који је у тај крај дошао иѕ Херцеговине). Поздрав свима! Laketa (Profa) 09. Ту су се населили највише послије завршетка Другог српског устанак и владавине кнеза Милоша Обреновића (1817-1830).35 Срдачан поздрав за „пантелијаса” и све читаоце! Љетос сам био на Златибору заиста је предиван.serbiancafe. Са великим задовољством сам прочитао Ваше писмо и ево сада покушавам да помогнем око поријекла породице Пантелић.).Laketa pantelijas (slikar) 08. а живе у месту Зијемља (Зијемље) код Мостара.Презиме им није патронимичко већ је насатало по неком надимку од ријечи „пејдо”.Diskusije . Познато је да су ужичани Ере поријеклом Ерцеговци. Крсна слава нам је Св.слава Св. Само ради илустрације да наведем презиме ПЕНДО настало је по надимку „пендаст”. као и да ми одговорите (уколико је ово горе наведено тачно) одакле су Пејде дошле у Зијемље. Да ли се то односи и на породицу Пејдо? Не знам. 0 Ја сам пореклом од ПАНТЕЛИЋА из златиборског села Шљивовица. u 17.треба даље тражити значење ријечи „пејдо” ? Али ево за Вас нешто извјесније у склопу ове сеобе из околине Требиња у околину Мостара дошао је човјек непознатог презимена кога по мјесту поријекла прозвали 0 http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Стефан и њихове везе са породицом Пејдо на Зијемљима у Херцеговини. Стефана (9. и ако ико има какву корисну информацију у вези са овим мојим питањима. mart 2010. Овом приликом поздрављам и све остале учеснике ове дискусије.су поријеклом из околине Требиња крајем 18 вијека дошли су послије епидемије куге у село Кути у Бијелом пољу код Мостара.слава Св.47 за проф. ПЕЈДО.). јер их нема на списку старих херцеговачких породица.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ако је могуће. извео сам могући закључак да водимо порекло од породице ПЕЈДО који.Стефан.Forumi Puno pozdrava prof.што значи мали здепаст са јако кратким и дебелим удовима ногама и рукама.01. mart 2010. такође славе Св.и које је њихово порекло.Лакету Професоре. одговорите и мени на пар питања. u 21.01.

. Čupić vidi Čupković ogranak Predojevića. Ja ne znam kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Hercegovine. Nikola. Такође не знам ни где живе.05 за проф. mart 2010. rodj.Лакету Да. Dragica. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nigde se ne spominju Čupići već sami Čupkovići za koje sam u CRNOGORSKIM PREZIMENIMA pronašla . Bavili su se trgovinom i zanatima.serbiancafe..48 Poštovanje Prof. Izneću vam podatke sa kojima raspolažem i najljubaznije molim za vašu pomoć u pronalaženju traga mojim korenima.. Branislav. budjenju. али не знам колико је то презиме старо (не нађох га међу старијим херцеговачким презименима?). Milan (moj otac). Ankica. Imena njihove dece (pretpostavljam da i imena mogu ukazati na korene) su Ana.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ишао је од села до села послом.. ЧВАЉИНА је поријеклом из села Чваљине из Попова поља код Требиња. У сваком случају.дошао је из села Чваљина код Требиња. професоре. Laketa. 0 Sa velikim zadovoljstvom pratim ovaj forum i Vaše rezultate u . Borivoje i Stojan i svi su rođeni u vremenu od 1896 do 1916. Mara. svih muških potomaka. mart 2010.. I ja sam na tom putu. oko 1765 i slava je Sv. Kontaktirala sam potomka Stojana Čupića iz Noćaja. Велики поздрав за Вас! 0 nena49 (ekonomista) 11. Rastko.био је „дунђер” зидар и тако је обављао разне зидарске послове по Херцеговини. Po predanju poreklo Stojanovića je od hajduka Stojana Čupića koji je ubio nekog agu i morao je da pobegne iz Hercegovine (Nevesinje) kada je to bilo. Čupići si PIVLJANI ali ja nigde nisam pronašla da se spominju u Hercegovini i tu udaram u zid. поред презимена ПЕЈДО. moj otac je rođen u Gračanici (BIH). Leposava. takođe u Gračanici..html?157[1/26/2013 7:19:44] . dok čujem da ima Čupića koji slave i Sv. da li je baš http://www1. pantelijas (slikar) 10. Miloš. Luku. Вама сам веома захвалан на овом одговору и понуђеном материјалу за даље истраживање. novih generacija potomaka Hercegovine. u 06. Slava je Sv. u 06. i njegova braća Djordje 1873 i Andrija .Forumi ЧВАЉИНА. Miroslav. наилазио сам и на презиме ПЕЈДИЋ. ovaj poznati Zmaj od Noćaja je poreklom iz Pive.. Milena Djordje.Ту их је била једна кућа. Djordje. najmladji. Moje devojačko prezime je Stojanović.У каснијим бурним временима можда су потомци Чваљине и Пејдине дјевојке које су свакако прозвали ПЕЈДИЋИМА дошли у Србију?Од мајке рођене Пејдо добили су применак ПЕЈДИЋИ? У Србију кад су дошли уписани у званичне књиге и документацију као ПАНТЕЛИЋИ према претку који их је довео и доселио у Србију. Po predanju prvo je došao na Ozren a zatim se spustio u Gračanicu (da li on i neko od potomaka) gde su rođenji moj deda Maksim 1872 god.. Prezime Čupić promenjeno je u Stojanović a veza sa Čupić je ostala u nadimku . Radoslav..Послије неког времена овај Чваљина дошао је у „сулоштво” (нека врста ванбрачне заједице) ПЕЈДИНОЈ дјевојци у селу Хум и Лишани у сјеверном дијелу Бијелог поља код Мостара.. ни коју славу славе?. Čupo. ne znam.Diskusije .

Рано је постао сироче.даћу ћу му све што тражи”. 0 nena49 (ekonomista) 12.Гори.Diskusije .то обавезно прочитајте. mart 2010. koji je pobegao iz Hercegovine(Nevesinje) jer je ubio nekog agu.Луку.Зато Нено овде на интернету укуцајте:Стојан Томић Пива и Пивљани(латиницом). Стојан Чупић потиче из Пиве из породице ДОБРИЛОВИЋ који су славили Св.по другој легенди убили су га Срби.Пива је била у саставу Ц.Ради твоје информације треба рећи да су Пива.Дробњак и Никшић саставни дио старе Херцеговине и Ви сте по поријеклу Херцеговка. Нено стани мало немој ударати главом у зид. Po imenu Stojan dalje su se prezivali Stojanović. Kontaktirala sam Gračanicu čak sam i bila tamo ali ne mogu doći do nekog dokumenta od koga bih krenula dalje. Немојте код Дедијера тражити Вашу породицу јер када је Дедијер вршио истраживања Херцеговине 1897 године.усвојио га је и посинио богати трговац Страхинња Чупић и одатле потиче његово презиме ЧУПИЋ. u 05.И једнима и другима сметало је његово јунаштво и говорништво. mart 2010. Веома лијепо о Стојану Чупићу „Змају од Ноћаја”.Горе.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. односно Кнез Милош.по једној легеди убили су га Турци јер им је био противник.поријеклом из Пиве има их у Босни:на Гласинцу и око Бијељине.57 За „нену49”.има доста интересантног материјала.serbiancafe. pokušala sam da dam što više podataka verujući da su bitni za pojašnjenje porekla moje porodice na kojem odgovoru i tumačenju vam unapred zahvaljuje.Можда су Ваши преци у част и славу таквоме јунаку а свакако у родбинским везама као успомену на њега прозваше се СТОЈАНОВИЋИ. Oprostite na opširnosti.24 0 Poštovanje Profesore Laketa.Нено ови Добриловићи око БИЈЕЉИНЕ могли би бити Ваши преци и ту треба тражити ауторе и књиге које се баве поријеклом становништва на томе терену.Као добар јунак и говорник увијек је могао повест народ за собом и зато су га уклонили и убили. Oprostite ako nešto ponovim od onoga već rečenog i ako time uzimam vaše dragoceno vreme.Стојан Чупић(1765-1815)рођен је у Пиви. Iskreni pozdravi Vama i svim ostalim učesnicima na ovom sajtu Laketa (Profa) 12.добићете веома интересантно штиво. rodj.говорио је КАРАЂОРЂЕ:„Ко ми надговори Чупића и натпише Молера. po predanju bio je hajduk Stojan Čupić.Данас све те области припадају Ц. da bi zametnuli trag nakon bekstva.Forumi on moj pradeda koji se takođe zvao Stojan (god. ДОБРИЛОВИЋА. a http://www1. Стојан Чупић убијен је у Зворнику. u 07.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Zahvaljujem na tako brzom odgovoru koji sam sa velikom pažnjom pročitala. Ствари стоје овако. bi bila negde oko 1840) ali nigde ne mogu da dodjem do pisanog traga jer su crkvene knjige u Gračanici spaljenu u II sv ratu pa ne znam da li je baš on taj Čupić ili je njegov potomak već sa prezimenom Stojanović. Када је имао седам година дошао је у Србију 1772 године. Moj predak.Има их у Србији око Тршића и Ваљева.

Neke pak porodice su produzile preko Romanije i dalje prema Sekovicima.Keselji. to bi značilo da je on rođen negde oko 1840 i da je pogegao negde oko 1860-1870 jer je moj deda Maksim. s poštovanjem pavlimir_ratnik (Edukator) 14.ponajprije će biti dedovi za tu seobu iz Hercegovine. njegovi su iz Mirilovica u tom talasu doselili. koje. oko Hadzica. to mi se jedino podudara i još više zbunjuje. Vojislav Magazinovic. evo ovaj knjizevnik.koji je imao pored kule. Unapred hvala na odgovoru i molim Vas ne zamerite ako ponavljam toliko jasne stvari. pa celjad su ti otselila za Posavinu. Za Predojeviće. Kapori. Rajlovca. neki koji su okrenuli preko Sarajevskog Polja.mi smo sa njima održavali vezu i oni su tako pricali. Pusare. Imali su put . E jadna bako. Tako ostade taj biljeg I GROB SEVER -JUG a i jedno svedocanstvo o plemenitosti http://www1. Lično sam imao iz svoje familije .kako bi prezimio i čim je doslo proleće. Beg posalje sluge i oni prihvate babu i da joj da stanuje u nekom ajatu.pre 7 dana. Cabaci. kao prezimena. a njima opet pricali ocevi .koji su čak presli Savu i zaustavili se u Zupanji. Djordje. Ako možete. Slava Stojana Čupića iz Noćaja je Sv.koji su bili godiste oko 1870.dolinu Drine. Rakovice.posamario konje decu potrpali u sepete. No ovi koji su kopali grob .Diskusije . no imali su i babu. Ime mog pradede je bilo Stojan ali ne znam da li je baš on bio taj Čupić. odnosno Čupkoviće baš u Vašim postovima sam našla da im je slava Sv. STA MI JE SA CELJADI?.Bio je kažu domaćin lenj i neradnik i nije skupio dovoljno drva za zimu. Da li je to već period odlaska iz Nevesinja pre istraživanja Prof. Prof. oko Tuzle. Dr.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Slava je Sv. sto je umro neki dan.kao sundjer. Jadna baba kukala i dozivala i cuju je cobani bega LJUBOVICA. meni ipak nisu. da su im ti rodjaci bili naseljeni na Trtinama. Senberiji. Znam da je ovo istraživački posao ali spremna sam.to su podigli malo vise iz pomodarstva na Cupkovic. Te porodice su se svukuda rastrkale. njegov sin već rođen u Gračanici 1872 god.Forumi naselili su se na Ozren i posle u Gračanicu (između Doboja i Tuzle). Jevte Dedijera i zato Čupića tamo nema. Nikola. a i zima rano udarila. mart 2010. a kasnije rektor Tuzlanskog univerziteta. pa tu neki i ostali u okolini Sarajeva.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Uvece ovo ispricaju begu. Ne razumem ni zašto se u rečniku crnogorskih prezimena Čupići stavljaju u znak jednakosti sa Čupkovićima kao ogranak Predojevića koji se inače spominju u Hercegovini. iz Hercegovine je i iz Nevesinja koje je van prostora Pive. Ubrzo je i umrla baba i beg naredi da je sahrane u srpsko groblje. Nikola. u 21. Znači. molim vas da mi pojasnite neslaganja u slavama kod Čupića i vezu sa Čupkovićima i predlog gde dalje da tražim.jer deca se uvek vrzmaraju oko starijih koji pricaju dogodovstine i stvari prosto upijaju.Prezime Cupic je postojalo u Nevesinju . Što se tiče moje familije u Hercegovini oni o seobi svojih rodjaka pricaju.03 Evo da malo pomognem. profesor na veterinarskom fakultetu u Sarajevu. BABA IH PITA . njegova majka je iz moje familije . Eto.ZNATE LI ZA MILA BOGA. i ostale potrebstine potovarili. selo kod Nevesinja. Molim Vas ne zamerite mi na ovim pretpostavkama i sumnjama jer ja sam u ovome laik a svakako da je rodoslovlje nauka koju Vi izuzetno poznajete i zato sam Vam se i obratila za pomoć. Uz zahvalnost i iskrene pozdrave. Posavini.koja jadnica nije mogla da ide i oni ostave babu. i okrenu ga u pravcu sever jug. Seslije.serbiancafe. To je mesto Drenovci. kažu da je razvalio staju i lozio gradju sa nje . 0 Ta seoba je postojala i ja sam slusao od starijih ljudi.zatim.koje su opleli.ne obaziruci se puno i posto kao muslimani nisu znali kako se grob okrece.Sarenci.

obično ovi bogatiji su posle buna i ustanaka prigrabili slavu onih siromasnih junaka . No popisivaci .bas kojima je dodelio taj deo posla i ne mogu se pohvaliti.Radomir Vojinovic iz Nice pozvao da prisustvujem saboru VOJINOVICA za neke usluge i informacije koju sam ja dao na ovim stranicama kao jedan vid priznanja za moj rad.6.kao Tomo Bratic. Kao i uspomena na seobu u Posavinu ovog dela moje familije.kojima su to dedovi pricali. ima i među njima koji su dobro obavili posao . iako ja na osnovu mojih saznanja imam bas suprotne zakljucke. Pozdrav za Profesora. Bio bih Vam veoma zahvalan na odgovoru 0 spominje se u vezi nekog praplemena Krstulović i Bobovca .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Kaknja. recimo malo sam se pozabavio popisom ovog dela stanovnistva .Laketa ! 0 Sinyx (student) 17. 0 Inače rođen sam kod Travnika u selu Kraljevice gdje nas ima dosta .. verovatno ste od Cupkovica. Srdacan pozdrav vas prof.15 Zamolio bih profesora Laketu ako može da mi da pojašnjenje o prezimenu Domić. Što se tiče pisanja Jevta Dedijera. mart 2010.. Poziv me je prijatno iznenadio i obradovao. Inače ima nas dosta u Dalmaciji. u 03.sto bi meni lično bilo najviše priznanje za rad. uocio sam mnoge nedostatke.ne mogu se odazvati pozivu g. u 19.živim i radim u Australiji. Tako da je verovatno u tom periodu i ta vasa familija otisla u Posavinu. Ako slavite Sv Nikolu..čak i forsiranje nekih porodica i skrpavanja drugih.Diskusije . Želim uspjeh saboru Vojinovica a Vama dragi citaoci SC da i Vi i Vase porodice održite jedan ovakav porodicni sabor uskoro. sam on je bio sjajan naucnik.56 Da li bi mi netko mogao reći nesšto više o prezimenu Domić.konjicke opstine i posto dobro poznajem taj narod .jer narod ih i sada u Nevesinju zove Cupicima . kao i u okolici http://www1..„Pavlimiru” i svim citaocima SC! Posebno pozdravljav sve clanove porodice VOJINOVIC koji na Vidovdan 28.jer čuo sam od onih . mart 2010.31 Pozdrav „neni49”.Radomira Vojinovica.održavaju svoj porodicni sabor u Uzicu ! Mene je g.da je narod masovno selio u tom periodu u Posavinu. No tako su ti pojedine familije gradile neki ugled. kraljevskog grada kod Laketa (Profa) 16.html?157[1/26/2013 7:19:44] .2010 godine.Forumi Ljubovica familije. ali ja zbog daljine. u 03.koji su svojim prsima isli kroz celik i olovo. Sinyx (student) 16.serbiancafe. mart 2010.

Moglo se desiti da prihvate samo slavu. molim Vas javite mi. Tako da moras dobro da se raspitas. međutim oni su zadrzali slavi Sv Luku od njihovog oca koji je nosio prezime Rulj. Da su od Srba uzimali reci pogotovo preko latinskog u mnogim jezicima za voziti. Bila bih Vam zahvalna ako biste mi dali malo više informacija. Avion rula po pisti. mart 2010. Dabarka. Unapred zahvaljujem i iskreno pozdravljam pavlimir_ratnik (Edukator) 24. u kojoj seobi. 0 S toga koliko razumih vi slavite Sv .po majci.u nekoj prestavi. Nemam nikakvih istorijski podataka o Vasoj porodici Domic. a povratkom nakon tragedije ili pogibije muza. onaj deo uloge koju ima neki glumac i da je izvede . kao i mnoge druge stvari Rosule. i ova dva plemena se smatraju rodjackim. ali zapamti vrlo retko. da su deca prihvatila slavu od dede. zove Rulj. NPR.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. naziv Cupici. Interesantno mi je ovo zbog prezimana samog ovoga i istrazujuci poreklo i način davanja prezimena dosao sam u Hercegovini do ove price.Forumi Travnika.gde su deca prozvana po majci. u 07. šta god znate.14 Cupkovici u Nevesinju slave Sv Djordja.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ili reč rola. Laketa (Profa) 17. nego po mestu porekla te žene. posle smrti njenog muza. u 14. obadve linije i zensku i musku. kada su to Čupići napustili Nevesinje. pola plemena potice iz Bosne. a prezime zadrže. a zadrzali prezime po ocu. Ja znam u Hercegovini. jer Odiva iz te kuce koja se udala u Bosnu.vratila se sa decom u to selo na imanje roditelja.koje oni sasvim normalno prihvataju i odazivaju se bez ikakve ljutnje i prigovora.narod je ovu decu prozvao Dabarcici po majci.kretati . I takođe u ruskom se volan ili sprava za upravljanje ili kormilo. ali kako pricaju. Da li nešto postoji u nekim arhivama ili u literaturi.58 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na Vašoj pripomoći sa informacijom da su Čupići u neko doba živeli i u Nevesinju.biti iz nekog plemena i udata za Cupica.moras uzeti u obzir.To je vrlo tezak način da istrazite stvar i dovedete do kraja. ova su deca prihvatila slavu od dede. i to ne po njenom imenu ili prezimenu.serbiancafe. Jer se slava menjala iz raznih motiva. u 04. 0 nena49 (ekonomista) 24. mart 2010.dakle isto kao i oni Cupici cije si kažeš potomke ti kontaktirala.Nikolu.po majci i takođe prezime. mart 2010.nakon smrti muza.na starosrpskom znaci kormilar.navigati.za one cipele koje se voze na http://www1.evo u engleskom. koje ima samo u tom selu preko 40 familija. Ja sam rekao da narod u svojoj upotrebi ima za te Nevesinjske Cupkovice.33 Gospodine Domic. Ima slučajeva u Hercegovini.Diskusije . jedno pleme u jednom selu. rulati znaci voziti.u pleme Rulja. ili bar u kojoj literaturi to mogu pronaći.. Dakle Rulj. Mogla je vasa prabaka.tO JE VRACENO I POSLE U TOM OBLIKU U NAS JEZIK.žena koja je dovedena iz Dabra.

nena49 (ekonomista) 25. Laketa iznosi. Zatim. jedan bio taksista.. i tako lepo provetravanje.serbiancafe.Zirojevic.Laketu.. Čudnovato je što ova porodica slavi Djurdjev-dan a drugi potomci Predojevića Nikolj-dan.Ali u svakom slučaju donese toliko lep i svez vazduh. poznavao sam čak neke od njih. Laketa) koji se spominju i u Skadru (Vraka) oko 1700 god.Nije mi poznata hronologija pojavljivanja ovih plemena (porodica)...Lero.U Predojevice spadaju sledeće porodice: Bajević.od pravoslavnih najstariji su Čupkovići. Eto pozdrav za sve diskutante. Imao sam sličnih problema i u Sumadiji i drugde gde me dotjecalo..koliko se secam.. hronologija migracija. kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Nevesinja zbog ubistva nekog age? Znam da je ovo istraživački posao. Ja sam sada u penziji. koja se rola savija i otpusta i pokrece na određen način vozi. u ovoj knjizi Čupkovići se pominju i u mestima Rogače i Udrežanj (mesta oko Nevesinja). pa se savija ili kolovrata.godina svugde izazivao sumnju sa mojim raspitivanjima i insistiranjima na pricama iz proslosti. naša slava je Sveti Nikola.Cupkovici su u Nevesinju vrlo ponosni na Stojana Cupica.. Porijeklom su od bratstva Predojevića iz Čukovića u Bileći.kao i vetrovi koji duvaju i sa kojih strana. Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovića)Manigoda.. price i legende . U jednom svom postu Prof. dok ima Čupića koji slave Svetog Djordja i Svetog Luku. Au. Eto. pritisnutim krajevi i narodi.nemam mogućnosti. Kao što sam ranije navela u nekoj literaturi navodi se tumačenje za prezime Čupić . ..jer sam ja daleko i od Hercegovine i od Srbije.Cupkovic Popovic. Da. Svakako da mi je pomoć i informacija da u Nevesinju Čupkovići sebe nazivaju i Čupićima.. ali mogu ti jedno reci. jedan je bio Komandir stanice policije u Nevesinju. Kozjak. A da ja ispitam to da li Cupkovici u tim selima imaju secanje na svoje saplemenike. a ja ako sam šta pomogao bilo bi mi drago. koja nije lokalnog karaktera. zbog poslovnih i porodičnih obaveza ovome se nisam mogla posvetiti ranije.Nikolu. citiram. sto iz tog pravca zna biti jaka i nezgodna.koji su otselili tamo . Nažalost. a posto sam ja u ono vreme pre nekih 30-40.. i kao majka i baka želim da svojim potomcima ostavim pisanog traga o poreklu porodice iz koje potiču.koji od te silne tame ne vide ništa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Eh da mi je tih provetravanja cesce.u to te neću prevariti. u 10. mart 2010. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nailazim na tekst str 224 (Biograd) . http://www1.i koja dolazi iza Karpata.45 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na odgovoru. da traži puno vremena i truda a da je za sastavljanje priče po porodičnom predanju svaka informacija i svaki detalj kao kockica iz mozaika. pogotovo za Pr.Slave Sv..Inače..Forumi tockicima.html?157[1/26/2013 7:19:44] . A mene samo interesovao jezik i starine.maglom i tamom. vidi Čupković (potomci Predojevića).kako narod kaže i u Srbiju upada dolinom Morave..Jedan me bas vozio prilikom mojih istrazivanja. to je to gde stajem.Diskusije . kao i mnoga mesta i njihove istorijske i geografske znamenitosti. Pobjegli su zbog toga što su ubili Turčina.po raznim svetskim krajevima i smogom .Papovic i Parovic... bio sam sumnjicen za dobronamernost. i bio sumnjicen da prekomerno povezujem neke stvari i da narod podize usi i bolje osluskuje kud ja prođem.na drugom mestu. da su Čupići od Dobrilovića (što kaže i Prof. da li su to neki povetarci ili kao Kosava..Ili rolna.Jokanovic.

плавокоси деда Васо је узео за жену Стојанку АНДРИЋ из Пребиловаца (кажу да сам ја сва на Андриће) Од Андрића било их је још деце: Данило и Ђуро Андрић.. Извињавам се што сам се овако расписала. Zrno po zrno pogača. Усташе су поклале двадесетједног члана породице. села поред колеге и погледала му у шаке. Ako je poreklo ovih Čupića Popovo polje. нашла је крв до колена. Не знам да ли су имали још деце. на предавању. трећа за МЕДАНА.Da li bi geneza bila: http://www1.Босне и Србије. а бака се с двоје мале деце упутила назад у Херцеговину код својих.К.Чупићи су старином поријеклом из Попова поља у Херцеговини. друга за КУНДАЧИНУ. Стевана и мога деду Васу. Laketa zahvaljujem na odgovorima.(од целе фамилије ми смо једини са Ф. Када се ујутро вратила. Причали су ми стари да су све биле високе. Једне ноћи је пробудио Св. april 2010. и ту изродили мог оца Димитрија и тетку Косовку. Кажу да је чак и црногорски кнез долазио да их види.. а тетку на коленима. „Имаш исте руке као мој деда”-рекох.као свједока у некој тужби која је водјена у јесен 1371 године у Дубровнику. а моја прабака Мара за Димитрија ЈЕФТИЋА званог Митар. а када је стасао.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.„Павлимира” и све читаоце С. Laketa. лепе и могу скромно да закључим паметне. . али бих волела да знам одакле су Јефтићи дошли и од кога смо потекли! 0 nena49 (ekonomista) 01.Наставивши разговор сазнала сам да његова фамилија живи у истом селу као и моја. u 07. четврта за ТРИФУНОВИЋА. Е.. u 04. Једна се удала за ИВКОВИЋА. Е па. želeći vam pre svega puno zdravlja. јер ће бити крви до колена. Шта смо то знам. Ево „нено 49” нашао сам још неке податке који се односе на породицу ЧУПИЋ и надам се да ће ти бити од користи.29 Poštovanje Prof. što takođe želim i svim učesnicima ovoga sajta. 0 ProAlek (рестауратор) 31. mart 2010.html?157[1/26/2013 7:19:44] . деда је био у заробљеништву у Немачкој. снажне. odnosno Dobrilovića.54 Поздрав за„нену 49”. Бака и деда су се пред други светски рат преселили у Војводину. Zahvaljujem na novom podatku o Čupićima.Ц.Историјски извори дубровацког архива помињу извјесног СПАРАГУ ЧУПИЋА. Испоставило се да су нам прабаке 0 РОЂЕНЕ СЕСТРЕ и да ближег рода немам! Све што сам сазнала може се сажети у пар реченица и то сазнање досеже само до прадеде. Јован и рекао јој да узме децу и бежи. где је још прадеда заслужио имање као Солунац.Значи ЧУПИЋИ су веома стара породица која се током времена разможила и населила дијелове Херцеговине. uspeha u svakom poslu i srećne Uskršnje praznike. некада давно у херцеговачком кршу је живело седам сестара ГОРДИЋ које су имале једног јединог брата чије име нисам успела да сазнам..Горе.Diskusije . da li su i oni od Čupića iz Pive. u 17. За време рата.serbiancafe. мој високи. mart 2010.остали су са В) Живели су у селу Опличићи и изродили Мару.16 Велико интересовање о пореклу моје породице се јавило када сам на факултету. Laketa (Profa) 26.Forumi Vama i Prof. Тако је и било-бака је с децом побегла у неку пећину у којој је јадна пречучала целу ноћ над провалијом држећи у наручју мог оца који је био беба.

ne zamjerite Pozdrav braci i sestrama hercegovcima. april 2010.pozdrav svima ! Evo nešto za „nenu49” generaciju. april 2010.itd. Čupići -ogranak Predojevića kao i Čupkovići koji su od Čupića. obi007 (courier) 01. april 2010. Nedaj se Neno generacijo! 0 Stvari stoje ovako:pleme PREDOJEVICI kod Bilece u istorijskim izvorima prvi put se pominje 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji..Od njih poticu mnoge srpske porodice u Hercegovini i sire. Unapred hvala. Zato sada idem na kratke forme da vidim hoće li ići. u 17.. 0 TROFAZNI-3 (Penzioner) 27. Predojevići.SC ne prima moja pisma.umesto. KOVAC.48 Za profesora Laketu pitanje a i podsjetnik da mi je obecao naći vise podataka za0 porodicu GLIGOREVIC iz Bradine kod Konjica??? Pozdarv. u 23.Za porodicu Dobrilovic nijesam siguran da poticu iz plemena PREDOJEVICA ? Lokaliteti Popovo polje.49 POturice kradu od ovoga (cenjenoga)nasega izvora .08 Pisma idu.Diskusije .Stefana.Tu su pravili svoja nova naselja i sela. 0 Laketa (Profa) 02. molim vas odgovorite mi.Danas neki Kovaci slave Nikoljdan a ovi Kovaci u Batkovicima i Stranama kao i njihovi potomci slave Sv.Forumi . Ako možete.stvarno nijesam nasao ništa novo za Vas i Vasu porodicu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Kasnije su uslijedile seobe iz Hercegovine u Srbiju.Druga grana Kovaca kreće prema Foci. u 04.umesto Hasime Janja.U početku slavili su Nikoljdan a prisluzivali su Sv. Laketa (Profa) 02.starinom poticu iz Herceg Novog.Dalmaciju i Rusiju. u 20. u 05..45 Za „barabu1” i porodicu KOVAC...Batkovice i u selo Strane kod Uloga..odatle jedni Kovaci dolaze na Glasinac i Pale. april 2010.ba/pages/view_zavicaj_news/38 Ps Ja to samo onako da se zna .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.33 Imam nekih problema sa internetom.serbiancafe.Pod pritiskom Mletaka i Turaka KOVACI se sele dublje u unutrasnjost Hercegovine i dolaze u Ridjane kod Niksiva.. http://www.Odatle jedni Kovaci dolaze u Nevesinje selo Piragici Zovi Do.. i oni poceli da istrazuju umesto Huse Jovan.Nemam nikakvih novih podataka za Vasu porodicu i veoma mi je zao zbog toga.Bosnu. april 2010.Stefana (Scepanjdan).Bileca i Piva nalaze se u Istocnoj Staroj Hercegovini cca 100 km vazdusne linije i na tom prostoru su zivjela i radila doticna plemena baveci se stocarstvom i kecuci se sa stokom iz Humnine(Popovo polje) na Planinu(Bileca i Piva).rodoslov.kao i porodica CUPIC (1371) i CUPKOVIC.Evo saljem kratak odgovor za porodicu GLIGOREVIC sa Bradine kod Konjica. 0 porijeklo svoje hahhahaaa koje može da dosegne do max 500g a nakon toga kvrccc http://www1.. Laketa (Profa) 12.

Neki njihov predak po imenu Simo koji je bio levanta (neka vrsta policije. živijela je prije 200 godina 1 kuca porodice Batinic.Luka u selu Cvaljina u Popovu polju tu su dosli veoma davno iz Ridjana kod Niksica. Dragana.umro u Rumi 1958 godine.Diskusije .vrijeme je da se budimo iz sna.ali sada su dobili novo prezime BATINIC. Porodica BATINIC živi na vise mjesta u Hercegovini. Srodne su porodice: Pendo. U selu Dracevo u Popovu polju zivjela je porodica BATINIC koja slavi Lucindan.Oni vele za sebe da su porijeklom od nekog najamnika koji je cuvao stoku kod stare srpske porodice UGRENOVICA. 0 vidknezevic 21.Forumi Hvala Laketa (Profa) 03.da bruji kao u kosnici. Dragana tvoji Batinici vode porijeklo od porodice BATINIC iz sela Cvaljine u Popovu polju.svi slave Sv.Deda Risto Batinic rođen je u Nevesinju 1892 godine. da na ovoj stranici bude kao nekada. u 02. U istorijskim izvorima 1718 godine pominju se trojica Batinica bez jasnog mjesta boravka i zivljenja.Golub i Batinic i cine jedno pleme u selu Dracevu u Popovu polju.Sv.Luku. jul 2010. Dragana Batinic iz Rume.pandur)dosao je na neku slavu sa BATINOM te njegove potomke prozvase BATINICIMA i tako dobise to novo prezime. slave vise slava. Luka. slava Sv.serbiancafe.26 Dragi profesore Laketa. Poslije zavrsetka Prvog svjetskog rata neki BATINICI su selili u Slavoniju.možda je među tim Batinicima koji su otselili u Slavoniju bio i Vas deda Risto koji tvrdi da je rođen u Nevesinju 1892 godine.slava Sv. u 17.Danas u Nevesinju živi porodica Batinic kao i na prostorima EX Yu i rasijanju sirom svijeta.sl. Batinici.neko vrijeme živio u Crvenki. ozenio se i uzeo je njihovu slavu Jovanjdan.Ranije su se prezivali Dragojevici. Dragana hvala na pozdravu.Luka. jun 2010.evo nešto o porijeklu Batinica.html?157[1/26/2013 7:19:44] .pita za porijeklo porodice BATINIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Na više mesta sam naišao kako za postobinu Kneževića navodite Lukovice kod 0 http://www1.55 Evo nakon duzeg vremena zavladalo je neko mrtvilo i tisina na svim rubrikama Hercegovine.U selu Vrpolju kod Bilece.drugi Batinici su otisli u Borac u gornji izvorisni tok rijeke Neretve koji teritorijalno pripada opstini Nevesinje. Odavde iz Popova polja jedni Batinici su otisli u selo Duzi kod Neum Kleka.

Vučen Knežević (80 g.com Laketa (Profa) 02. Takođe bi mi značilo koju literaturu mogu da iskoristim. u 05. „Bio tada sav Cvjetnić pust.Odatle su posle II sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Luka i Vučen Knežević su svoje navode izjavili 20-tih godina 20. Netko od starih im bio nazvan Boltom. Kneževića ima i pod izvedenim imenima: Kovačević. 0 http://www1. a u pogledu vremena kaže da je taj koji je doselio bio šukunđed njegova đeda.već su otisli na novo seliste u Donje Polje. Moji Knezevići su iz Malog Cvetnića pored Drvara (Bosanska Krajina) . zahvaljujem Vam unapred! Moj mejl je vid. Razgranali su se u više ogranaka i dobili pridjevke po daljnjim precima. Tako se zovu: Peševići. Stevanovici su doselili u Lukavac iz Ridjana kod Niksica prije 400 godina.52 Vise citalaca pita i interesuje se za porijeklo porodice SEVANOVIC iz Lukavca kod Nevesinja.serbiancafe.kada je pasa Busatlija porobio Cevo. Pavlovići.Prije 120 godina bilo ih je 10 kuca. Otuda se nasele na Mali Cvjetnić. Cvjetnić pređu dva brata: Nikola kovač i Dmitar. cukundeda Jovo-Jovovi mlini u Cvetnicu.Sve do pred veliku epidemiju kuge (1714 godine ?)zivjeli su u Zovom Dolu. veka. Moj otac se zove Mitar (Dmitar). Aćić. Došlo ih svega sedmero čeljadi. Privedu otuda sa sobom i jednog Grbića da imaju komšiju”. avgust 2010. Ti prešli iz Otona najprije u Kupirovo. Od ovih su Kovačevići i Aćići. Naprave kuću u Gaju i netjeraju na 60 čeljadi i na 1000 ovaca i koza. Bibići.Poslije prolaska epidemije kuge nijesu se vratili u Zovi Do. trava puna cvijeta. STEVANOVICI iz Stevanovica Torina u selu Lukavac kod Nevesinja.Forumi Gacka. Navešeću šta sam dosada ja pronašao i genealogiju svoje porodice.odakle su kolonizirani u Makedoniju u mesto Karaðorðevac (Josifovo). Držali blago zimi na Hrnjadima. Boltić. rata naseljeni u Banat u selo Sutjeska a izgubljen je kontakt sa delom famije . Srdačan pozdrav. Đukići. Moji Kneževići slave Nikoljdan. Kod nekih porodica koje su pokatoličene zbog napredka u vojnoj službi je zabeleženo da im je staro prezime Krušević i da im je poreklo Broćno ili Brotje u Zapadnoj Hercegovini (plemstvo Kneževići od Svete Helene). Slave Nikoljdan. Zavade se tako s Turcima pa pobjegnu u Oton.) s Malog Cvjetnića pričao je ovako: „Kneževići potekli najprije od Kruševa (ne zna gdje je to Kruševo).knezevic@gmail. Istog porijekla su Cvijetici.Diskusije . pa im tako ostalo ime. ljeti na Cvjetniću”. pa otuda na V.) pričao je isto tako o doseljavanju. starinom su porijeklom od stare srpske porodice OBRADOVIC koja je zivjela u zaledju Dubrovnika (danasnja Hercegovina)koja se prvi put pominje u izvorima dubrovackog arhiva 1370 godine. Ispred kuge su pobjegli u zbjeg na Javic-Goru. Luka Knežević (86 g. Markićevići. Ključni podatak je gde se nalazai Kruševo.Dakovici i Perisici. Od Kneževića su Boltići. Kneževići na Velikom Cvjetniću su od drugog ogranka.prisluzuje Petrovdan. pradeda Dmitar-radio u Americi .html?157[1/26/2013 7:19:44] .deda Vid . Molim vas da mi pomognete u istraživanju.

Горе или Старе Херцеговине као што потичу многе српске породице у Босни. Што се тиче Вашег презимена СКАКАВАЦ. Laketa (Profa) 26.slave Nikoljdan.su dosli prije 200 godina sa Grahova.нашао то Ваше презиме и то у мјесту Вареш. Angestellte) 24.serbiancafe.Сомбор 1993 године. u 00.ЂОРЂЕ ЈАЊАТОВИЋ.довољно је на „гуглу” укуцати име аутора и књигу.Николу и породица СКАКО у Ливну.која слави Св.12 Postovani gospodine Laketa. Хвала на поздравима. opstina Ustikolina. Србији и у расијању широм свијета.stanovali su najpro u selu Kazancima u Gacku gdje se zovu PERISICI.Јована. avgust 2010.која слави Св.могу рећи да је веома ријетко српско презиме.Прегледао сам сву мени доступну литературу и само сам у књизи.g. 0 moje djevojacko prezime je Skakavac i Slava koju slavimo je Sveti Arandjelovdan. Проф.препоручујем да прочитате ову веома лијепу и корисну књигу и да нешто више сазнате о своме поријеклу.Има основа Ваше породично предање да потичете из Ц.Diskusije . Moj otac kaže da nam porijeklo potice iz Crne Gore. logoru i posle rata se vratio ziv ali ubrzo i umro.26 Поштована госпођо учитељице. u 19. Унарпијед се захваљујем и поздрављам све читаоци који су се дружили са нама у протеклих пет година.чији је аутор.bilo ih je 4 kuce prije 120.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Лики. Nešto više on nezna pa ako biste mi Vi pomogli. јер постоји електронско издање ове књиге. која слави Св.prisluzuju Petrovdan. Молим редакцију или модератора да ми дадне податке колико је било читања ове наше теме и колико је пута рушена ова наша страница.Њима слична а можда и сродне су породице СКАКИЋ.Далмацији. Moj otac Nedjo Skakavac se rodio 1939 g.Славонији. 0 http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] .добиће те веома лијеп и интересантан материјал за читање.Књига ће вас упути и на друге ауторе који обрађују ову тему.Николу.Данас их нема да живе у горе поменутом мјесту Вареш.ако је икако могуће урадите ми то. Теби и свим читаоцима који воде поријекло из Босне и Херцеговина.која живи у Маховљанима код Бања Луке.Forumi DAKOVICI. bila bih vam vjecno zahvalna. avgust 2010. Teacherlady (Kaufm.гдје се помиње да ту живи породица СКАКАВАЦ.ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ.година. Moj djed Veljko Skakavac je robijao u Njem.Никола Владов Лакета 0 Maleta ČESTITKA PROFESORU LAKETI ZA 5 GODINA RADA I TRUDA. u selu Jabuka.срдачан поздрав теби и свим читаоцима „Сербијан кафеа” који се се друже са мном 5.

Laketa 0 Ja ću ovde iznijeti svoju hipotezu.Diskusije . Pet godina. koje su sigurno imale uticaja da se mnogi širom sveta zainteresuju za sopstvenu prošlost. E. U pitanju su prezimena Bošković. da li danas na tom području ima Jeremića? http://www1. i jasan je motiv promjene originalnog prezimena radi pravljenja distance od Srba. su smišljeno izmjenjena da bi se skrilo stvarno porijeklo ljudi koji ga nose. „Zemlja zvana Gacko” I i II deo? 0 SJeremic 28.42 Veliki pozdrav za sve! 0 Moji Jeremići su se doselili u Srbiju u selo Tripkova kod Užica krajem 19. Novaka Mandića.42 Svakoga dana donesi kotaricu zemlje na jedno mesto. u 17.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Pet godina. upornosti profesore. u 15.Forumi 28. u 14.verujući da tako obezbedjuju budućnost. Pet godina.52 Veliki pozdrav za sve!!! Moji Jeremići su se doselili u selo Tripkova kod Užica krajem 18. Milardović i sl. Djordja. pedagoškog strpljenja Pet godina. veka. TPACEP (Tpacep) 05.Tvoje priznanje i priznanja mnogih citalaca na ovim stranicama su mi najveca nagrada i priznanje. Po predanju su sa područja Foča . Priznajem. Miloradović itd. i sagradićeš planinu. Da li znate. koja ne mora biti tačna. decembar 2010. ali ni ne mora biti netačna.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Djordja. u 05.Uz svesrdnu pomoć Vas citalaca sa SC istrajavao sam punih petgodina. Slavimo Sv. Neka vas sreća i zdravlje služi i sve čestitke za petogodišnji jubilej.to 5 godina radi profesor Nikola Laketa. Miki Maletić Laketa (Profa) 28. Konfucije.Veoma je lijep osjecaj da si nekome pomogao u traganju za svojim korjenima. ja sam jedan od onih koji je pomno pratio i učio ono što je profesor predavao. veka.Čajniče. Ovo pravilo sam uočio kod katoličkih i muslimanskih porodica.i neizmerno sam mu zahvalan na svemu. Da li znate da li danas na tom području ima Jeremića? Gde li mogu da se nadju knjige od prof. septembar 2010. Po predanju su sa područja Foča-Čajniče.03 0 Prezimena tipa Pošković. Hvala svima ! Srdacan pozdrav sa kraja svijeta ! Vas Prof. SJeremic 28. u 15.serbiancafe. septembar 2010.Takvih ljudi imam od Australije do Amerike. podučavanja i odgovaranja na pitanja o prezimenima. decembar 2010.09 GOSPODINE MIKI ! Hvala na čestitkama za naporan i uspjesan rad oko porijekla srpskih porodica. Pet godina profesore. da ste samo jednom dnevno pritisnuli dugme na portalu „serbian cafe” zaslužuje svaku pohvalu i čestitku za taj petogodišnji jubilej i rad. Veujem da je njegova „planina” dosegla visine za koje ni on sam u početku nije verovao. Slavimo Sv. decembar 2010.

u 03. u 20. E sad poznato nam je da nas ima na svim kontinentima to je trenutno sto znamo ali bismo hteli od vas da saznamo ukratko sto je dublje moguće u proslost naše porijeklo.facebook. ovako piše: „Zanimljiva je i burna istorijska prošlost bratstva Gvozdenovića. u 01. u doba romantizma.40 prezime Brkic Do Berkovici Stolac nešto o porijeklu 0 munja81 11. decembar 2010. Sve čestitke od mene za vas rad i trud.familija Raukovica. april 2011. ni o porijeklu ovog ćeklićkog bratstva nema pouzdanih podataka. Slavimo slavu Sv. a naročito u razdoblju od Njegoša do kralja Nikole.sa obzirom cime se bavite već godinama nadam se da ćete mi moći pomoći.Treba vjerovati onome sto Mandic piše o porodici Jeremic. panonskimornar (kapiten) 06.48 -Pozdrav za uvazenog profesora. Tako je nastala i legenda.Jeremica ima u Slivljima. Porodične tradicije o njihovom porijeklu jako su izmijenjene u prošlom vijeku. Evo šta piše Novak Studo Mandic u knjizi:„Srpske porodice u vojvodtvu Sv. „Zemlja zvana Gacko”.56 -Mozete odgovoriti i diretno u grupu „RAUKOVIC-familija” na fejsu gde već imamo neke informacije link http://www.Foci i u rasijanju„. veli za porodicu JEREMIC:”Jeremici su starinska porodica u Foci i Slivljima u Gacku.Stefana Decanskog(Martindan) Negde sam citao da imamo veze sa Crnom gorom ali ne bih da vas smaram i hteo bi da mi Vi kazete znate li nešto o tome.serbiancafe. Moje prezime je RAUKOVIC.” 0 brko 06. 0 -Imam jedno pitanje.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Krivokapići i Perovići iz Cuca.Diskusije . koju na jednom mjestu navodi Tomo Orahovac. u 08.20 Koliko su te price o poreklu hercegovackih i crnogorskih prezimena uopste istinite? Nedavno sam citao ovo: 0 Dr Đuro Batrićević u knjizi Dr Anto Gvozdenović – General u tri vojske. mart 2011.Pitajte njegovog sina Darka Mandica koji živi i radi u Gacku. Novaka Mandića. Unapred zahvalna familija Raukovic 0 munja81 11.živimo trenutno u Jelanjsci(Doboj) ged postoji negde oko 30.Ranije su se zvali STUKELJE i boravili su na Stukeljinoj Glavici pod Golijom u Crnoj Gori.mislim da ne treba da ga imenujem.Save:.html?157[1/26/2013 7:19:44] .06 Gospodine Jeremicu. mart 2011. mart 2011. Ranije su se prezivali Stukelje„.com/home.Gacku.Forumi Gde mogu da nađemknjige od prof.Dedijer piše da su:”Jeremici u selu Slivljima porijeklom ispod Orline u Crnoj Gori. Gvozdenovići http://www1. I i II deo? Laketa (Profa) 29. u 20. Na Vase pitanje.php? sk=group_113514685382491&ap=1 Svi raukovici sirom sveta su dobro dosli. kada je posebno oživio kult kosovskog junaka. po kojoj su Čengići iz Gacka. Međutim.gdje mozete nabaviti Mandiceve knjige pitajte nekoga u Gacku.

Mnoge dokaze nasi ljudi cuvaju u tajnosti.da bi se sa Slovenstvom Srpstvo zatrlo.zlatni pehar sa Kosovske Vecere. Hvala unapred 0 nekoliko izvora iz XV veka se spominju knez ili herceg Vladislav i Vlatko Hercegović http://www1.Laketa da komentantar na prikupljene podatke i sam sajt.koje su rod sa ovom koja cuva barjak. Trenutno istražujemo porijeklo moje porodice Marković iz Meljaka kod Pljevalja koji su porijeklom od Gagovića iz Bezuja(Piva). Tako je Tomo Oraovac izmislio pričicu po kojoj su mnoga crnogorska bratstva porijeklom od bajkovitog Pavla Orlovića.rodoslovmarkovica. 0 Slučajno zalutah i prelistah malo.su potomci Orlovica. sone2703 19.Pavle nije bio zenjen. i ukoliko ima nekih vezanih podataka. cuva se takođe u blizini u jednoj porodici.žive u Istocnoj Hercegovini. Martinovići iz Bajica..Diskusije .docekana je i pocascena prahom i olovom. u 23. tako da su pre okrenuli nazad. tako i casa koja je zlatna. maj 2011. ili mu brata Nikole. Ova bajka.„ ” sone2703 19.već od njegovog brata Damjana Orlovica. Obadve ove porodice. Vecina narodnih prica. kod mnogih bratstava danas živi kao istorijska istina.zxq. maj 2011.a ovi sa ovima sto cuvaju barjak.Nije od Pavla.no su se nadali.42 Poštovanje.je istinita. Orlovića.zemlji u kojoj je embrion celokupnog Srpstva i Slovenstva. pomogne nam u ovom našem pokušaju da pronađemo naše korijene.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.jer su još po Srbe nesigurna vremena. no ceta 0 zandarma. u (Stipanović) . 0 Zainteresovali su me podatci koje u ovom forumu navodi prof.Zapamtio sam kao dete zbog neobičnog naziva letujuci kod babe i dede. posto je on preko majcine strane rod sa Martinovicima. tajka (trener) 13..04 Pitanje za profesora Laketu: da li možda znate nešto o porodici Stipanović. u 07.58 Pa ima materijalni dokaz.koju je poslao kralj. Taj isti barjak se cuva i dan danas.57 Volio bih da prof.Forumi iz Ćeklića. Taj barjak je pokusao uzeti Kralj Aleksandar Karadjordjevic. pozz Budapest 21.kasnije nepravedno datog imena. ‘barjaktara čestitoga kneza’ ”. Unaprijed se zahvaljujem i njemu i administratorima ovog foruma.koji je ostao ziv i preuzeo barjak od Pavla. u 08. Naša saznanja možete pogledati na sajtu koji je u izradi www.Sve porodice. jul 2011.net gdje smo prezentovali prikupljene podatke.ciji ju je predak donio sa Kosova. jul 2011. Laketa a vezano za prezimena Rudić i Gagović.15 Skakavaca ima na Kordunu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. Milići iz Bjelica i Osmanagići iz Podgorice. u 15. 0 pavlimir_ratnik (Edukator) 28. u 15. porijeklom od Pavla.. maj 2011.

0 U svetlu ovih činjenica. zaista iscrpno i precizno i potkrepljeno postojećim istorijskim dokumentima. jul 2011.Poznato je da je vecina prezimena patonimicnog i matronimicnog porijekla i da su nastala po imenima oceva i majki i logicno je ocekivati da se oni tj.pominje kao potpisnik na povelji bosanskog kralja imeđu ostalih velikasa i vojvoda i vojvoda TVRTKO STIPANOVIC bez tačnog mjesta boravka.mogu reci sledeće:da se u istorijskim izvorima u Bosni polovinom XV vijeka 1446 0 godine. smrcu HERCEGA STEFANA KOSACE. Kasnije su se izmirili ali Vladislav nije bio zadovoljan podjelom i nasledjem. jul 2011.ali nije imao uspjeha u borbi sa daleko brojnijom i jacom turskom vojskom.U toj bitci on je ocu nanio tezak poraz. Imao je sina BALSU koji je umro 1510 godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] .59 Pozdrav profesore. Drugi dio pitanja:da li su i u kakvoj su vezi porodice HERCEGOVIC i STIPANOVIC koje se pominju u Bosni i Hercegovini polovinom XV vijeka ? Na ovo pitanje pitanje malo je teze dati pravi odgovor zbog nedostatka valjanog istorijsko materijala.kada su Turci zauzeli Herceg Novi on se povukao na zapad na mletacke posjede u Dalmaciji gdje je i umro na Rabu 1489 godine. kraj Uzica pa zatim presla u mesto Vranjani u blizini Uzicke Pozege. imam pitanje za vas. Nakon 1469 godine Vladislav će se trajno nasleti da živi u Ugarskoj gdje je od madjarskog kralja dobio feudalni posjed i grad KALNIK.serbiancafe.59 Zahvaljujem na odgovoru.51 Za „Budapest” Na prvi dio Vaseg pitanja da nešto kažem o porodici STIPANOVIC. Drugi hercegov sin VLATKO HERCEGOVIC aktivno se ukljucio u borbu protiv Turaka i turskih osvajanja Hercegovine. da li možda znate preciznije podatke o grani te porodice koja je navedena u arhivu manastira Gomirje kao jedna od osnivačkih porodica i odakle su migrirali u te krajeve ? djoksa 01.njihovi potomci prezivaju kao HERCEGOVICI i STIPANOVICI (STEFANOVICI).ubijen je 1517 godine. Stefanovi sinovi VLADISLAV i VLATKO poslije smrti oca prezivali su se HERCEGOVICI. u 06.Diskusije .Poslije pada Hercegovine pod tursku vlast 1481 godine. Budapest 22.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Slavimo 0 Da li možda nešto znate o porodici Djokic koja se doselila iz Drobnjaka u Cajetinu http://www1. u 05.Jednom prilikom mu je sultan Mehmed II ustupio mu je tursku vojsku da se obracuna sa ocem 1453 godine. Porodicno ime KOSACA ugasilo se 1466 g. VLADISLAV HERCEGOVIC bio je najstariji sin hercega Stefana Kosace i bio je u stalnom sukobu sa ocem oko nasledja zemlje i novca. avgust 2011. u 16.dok je najmladji sin STEFAN presao na islam (jer je bio uzet kao talac kod Turaka)i prezivao se AHMED PASA HERCEGOVIC i vise puta je bio presjednik turske vlade.Forumi Laketa (Profa) 22.Poslije turskih osvajanja u Ugarskoj porodica HERCEGOVIC je jako osiromasila i gubi joj se svaki trag i značaj u istoriji Ugarske.To je jedini pomen porodice Stipanovic za koju ste pitali i za koju se interesujete.

Moj prijateLj. rekne jedan od Turaka: . starina g.Djuru.Forumi Djurdjevdan .dolazi u Kacarevo.do svoje smrti.gde se govori o poreklu pravoslavnih porodica iz tog dela krajine.dobija sina Milosa. Ovaj clanak sam izdvojio iz dela Milana Karanovica iz 1925. zvonara pred hiLjadu ovaca.moji poticu iz Bosanske Krajine. godine „Pounje u Bosanskoj Krajini”.a on mene.ako je moguće. Kako posle nije mogao da pokaže tapije. Zbog toga prozovu ga čobani Praštalo.dobija sina Dusana.a koje možda mogu da pomognu.a ovaj sina Stevana. avgust 2011. a drugi Grujo.Još znam da je majka moga dede bila Ruza Stupar koja je isto iz Bosanske Krajine i slavila je slavu Lazareva Subota.selo u Juznobanatskom okrugu i tu osniva porodicu.nešto više o svom poreklu.Što si ti praštalo toliko zapraštao?. NJemu su se u DoLjanima triput hiLjadile ovce. Mrata za Svetog Nikolu. .Dedin brat od strica odlazi u Kozarce.tacnije selo Krslje. htednu da zakoLju ovna vilaša.kada se kolonizacijom doseljavaju u Vojvodinu. Prozovu im se potomci Novakovići.moj deda. koji je imao dva sina.Dragan odlazi u Uzdin i tamo živi sam. kome neznaju ime..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.10 0 Ja sam Nebojsa Novakovic. ode u Primorje. „Grupi rodova Novaković-Praštalo starina je.U Bosanskoj krajini su živeli do kraja rata 1945.Zeleo bih da saznam. naseli u DoLjane.. kad mu je otac umro. još dok je bio čoban. Toliko je bio bogat da je kupio od age čitluk..Ne znam odakle su tu dosli.kao i o nekim pricama koje sam čuo. rekao mi 354 o poreklu njegove porodice ovo: Predak im je Starina Novak... morao je da seli. Bio je već star i oslepeo. Naime.pa me zanima da li ima veze sa mojim Novakovicima?Inače znam da ima mnogo Novakovica u Bosanskoj Krajini i da su svi dosli iz Like ili Hercegovine i da slave Svetog Arandjela. htedne da ga ukmeti.U sledećem tekstu ću se truditi da vam dam sto vise korisnih podataka o svojoj porodici i poreklu. nadzornik u Sarajevu. Jedan među pretcima prozvan je Praštalo.Dragana i Svetozara.ili sada Novog Grada. Hvala unapred! nebojsa.region Pounje.Djuro. Jednom Turci.novakovicray@gm Postovanje profesore Laketa ail.Svetozar jedini nije preziveo 2 svetski rat.okolina Bosanskog Novog. Čoban je nudio 7 jalovica mesto zvonara i kako mu je tom zgodom praskalo iz usta kad je branio vilaša.com 15.Zanima me odakle su moji sa slavom Sveti Nikola?Takođe sam procitao da su Srbi ranije menjali slavu Sv.Tu mi je živeo pradeda Pero Novakovic.Prica je malo vise bajkovita.Tacnije odakle su mi koreni. a umro 1824. kad joj je pokazivala ruho. ali bih voleo takođe da znam nešto i o njegovim precima . žena mladoga age ukrade tapije iz sanduka žene Praštalove. kad je goru ostavio.rođen 1985 godine u Beogradu. vele.. Krene sa 60 http://www1. Navescu još neke podatke do kojih sam dosao. sa hercegovine iz nekih DoLjana i slave NikoLjdan. Jedan. u 15. Sin agin.html?157[1/26/2013 7:19:44] .koji je imao tri sina.selo pored Kikinde i tamo osniva svoju porodicu.a mogu možda da imaju veze sa poreklom porodice Novakovic. Imam rodoslov od pretka Djoka koji je rođen 1765.serbiancafe..Porodicna slava nam je Sveti Nikola. Ilija praštalo.Diskusije .tako da me buni dosta to moje poreklo.

Novi Grada..veoma su stara srpska porodica.Hercegovine i Raske.Crne Gore. као представник подручја званог Доњи Краj тј.” Želim da vam naglasim da sam čuo da i Vasojevici imaju jedan ogranak Novakovica.Diskusije .koje ne verujem da ima veze sa mojim u Bosanskoj Krajini.neki http://www1. Kad su posle šest nedeLja hoda sa ovcama pali na jedan brežuLjak više Lužačkog PoLja . вероватно се овај грб односи на њих.. NOVAKOVICA ima vise porodica.. pa i u ovu oblast.u tim krajevima sam i sam pronasao mnogo naselja koje nose ime „Novakovici” Nadam se da vas nisam preopteretio podacima. avgust 2011.saznao da su Bosansku Krajinu naseljavali uglavnom Srbi iz Starog Vlaha.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva Novakovici se pominju prvi put 1386 godine. Новаковићи из Далмације у XVI веку рођаци су Охмучевића. u 22.32 Za Nebojsu Novakovica Hvala na pozdravima.. zahtevao je taj slepi starešina da mu ukopaju zemLje i donesu trave.R Srpska.Taj se brežuLjak od tada zove Mamuzovac.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Odatle su se Novakovići raseLjavali po svoj Krajini. U Bjelajskom PoLju preko Grmeč planine imali su stan sa blagom.. Jedan se . Jedan ogranak Stanarevića uzme staro prezime Novakovići i naseli se u Petrovačkom PoLju. gde ih ima 45 k.ja saljem pozdrave i priznanje za Vas uporan i uspjesan rad o porijeklu porodice NOVAKOVIC iz sela Krslje. ZemLju je žvakao. preseli preko planine. stanu sa svojom porodicom i prozovu se Stanarevići.nisu svi istorodni. veka gde u opisu grba i po heraldickim oznakama na njemu stoji da ti Novakovici poticu iz Zete(Crne Gore) ili Raske.. a travu trao među dlanovima i mirisao. Zatekli su starince Milinoviće.Hajdemo djeco sutra daLje!. slave vise razlicitih slava. низ реке Врбас.html?157[1/26/2013 7:19:44] . kad se odselio. Зети и Далмацији. Заједно са њима је Станац Госпиловић с браћом.svoje bratstvo.serbiancafe.Forumi čeLjadi i 1000 ovaca iz DoLjani u Bosnu.puno bi mi znacilo.” Na sve ovo želim da dodam i podatak da sam citajuci o migracijama srpskog stanovnistva u Bosnu. Сану и Уну.Unapred hvala. НОВАКОВИЋ „Породично име Новаковић јавља се између XIV и XVI века на више места: у Босни.Ova trava djeco mamuza ovde ćemo ostati. Gde su god padali na konak.Shvatam da imate puno posla i strpljivo cekam vas odgovor.Dacu vam takođe podatak i sliku iz Fojnickog Grbovnika iz kako kažu 14. У Босни се јавља Нинослав Новаковић на повељи бана Стефана Котроманића из године 1353. pa mu donesu zemLje i trave rekao je: . Ради рашке потковице у украсу овог грба. u 13 naseLja... 0 Laketa (Profa) 17.. Новаковићи из Зете имали су своје поседе у Зажабљу. Tad bi govorio: .

Jedan od Tomica dobija sina Matelju.U Drobnjacima jedna grana uzima slavu Sv. Danas znam da Novakovici žive u Gacku i na svim onim prostorima koje ste naveli u svome pismu.serbiancafe.hvala puno.Laketa P. Pozdrav za dvojicu predhodnih citalaca. avgust 2011.za koje sam već naveo podatke u prethodnom tekstu. Pozdrav ! Prof.posto ste najupuceniji u poreklo Srba iz Hercegovine.među onima koji su uzeli Sv.I mene je sve navodilo na tu oblast.Jedna grana ostaje u Drobnjacima. Zao mi je.pa bi mi znacilo da to čujem od vas. u 07.koji su se na podrucje istocne Hercegovine i Bosne naselili u VII veku. Nikola(preslava Drobnjaka).Da bi posle turskih osvajanja presli u Drobnjake. Laketa nebojsa. septembar 2011. Nikolu kao slavu su i Tomici.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Pozdrav ! Prof. Zanima me koliko mogu biti tačni ovi podaci i imate li Vi nekih saznanja o svemu ovome.i tu je njihova starina i porijeklo i odatle su se raseli i naselili na prostore koje ste opisali u svome pismu. za Vas nemam nikakvih konkretnih podataka.Novakovice biljeze istorijski izvori na prostoru Huma.Nastavicu 0 ail. Naime.u potrazi za poreklom Novakovica.ovaj sinove Janka i Novaka(Mateljevici).Poticu od srpskog plemena Novljana.com 18. Želim ti puno uspjeha u radu.iako je slava plemena Sv. nebojsa. Laketu ail.45 Postovani profesore.dosao sam do prezimena Balotic(Balotic-Tomic).com 31.00 0 U istrazivanju svog porekla. Djordje.jedna odlazi u Srbiju.A možda neki od podataka nisu tačni.html?157[1/26/2013 7:19:44] .novakovicray@gm Hvala puno na odgovrou profesore.Nešto kasnije neki Vlatko Novakovic sklopio je ugovor sa dubrovcanima da pregoni so iz Dubrovnika u mjesto Podbreza u Bosni. u 07.Po informacijama koje imam. avgust 2011.dosao sam do zanimljivih informacija.Balotici su još u 14.Diskusije .novakovicray@gm Pitanje za prof.Jedna u Dalmaciju-Liku i Bosnu.37 da radim na tome.Trebali bi otici u selo Krslje i tamo se vise raspitati o porijeklu porodice Novakovic na tim prostorima.danasnje Hercegovine.Od Novaka nastaju Novakovici sa slavom Sv. Nikola. veku živeli na teritoriji Hercegovine u Banjanima(pleme).Još jednom.Forumi RATKO NOVAKOVIC sklopio je ugovor sa dubrovcanima 1386 godine.Po svemu sudeci oni starinom pripadaju plemenu Malesivaca iz sela Maline koje se nalazi na putu između Bilece i Trebinja i veoma su se rano ukljucili u trgovacke poslove sa dubrovackim trgovcima i za to sacuvani pisani podaci o njima i mnogim srpskim porodicama.koje Vi možda mozete da mi potvrdite ili znate nešto više s tim u vezi. 0 nikonn 11. dali bi mi mogli šta reci o porodicama Nikic i Igumnovic http://www1.S. u 05. Hvala i pozdrav.

ali i tvrdi da je to njegovo pravo.itd. Pored toga sto su zabelezeni u Ljubomiru.Gracaca. Ti Novakovici koji su sklapali poslove sa Dubrovcanima.negde u XVII veku.kraj Gacka. septembar 2011.Slava je Sveti Stevan.a jedna iz Bosasnkog Grahova.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.pitate me za podatke jesu li tačni.novakovicray@gm Pozdrav za sve na forumu ail. Vidjeli ste koja je literatura koristena.pa zatim i u Bosansku krajinu. septembar 2011.a to je ustanovio moj otac Murat.Forumi Unaprijed zahvaljujem pozdrav iz Njemacke Laketa (Profa) 15.Vignjevici..Tomingaj.Ako neko ima još neke informacije.51 Podatak za Novakovice : Novakovici su u Hercegovinu stigli u XIV veku. u 19.Diskusije .među kojima su Bukvici.sa prostora Stare 0 Raske. Takođe se pominju u XV veku i kao podanici Sandalja Hranica. On veli da nekima smeta njegovo srpsko porijeklo. Tačno znam svoje porijeklo.Kosova.mada nisam još procitao to delo. s majcine strane je od Krivokapica iz Cuca iz Crne Gore.31 SRBIN OD BABICA IZ HERCEGOVINE Evo šta o svome srpskom porijeklu kaže poznati reziser Emir Kusturica.. Hvala unapred! bojsane85 01.nije lako biti Srbin. Za „nikonn” trebate poslati malo vise podataka o Vasim porodicama.serbiancafe. Lakse bi bilo da sam izabrao da budem Francuz.verovatno se misli na Gatacko Polje.52 0 Zanima me da li neko zna poreklo prezimena Dukic?Poticu iz Like.krsna slava.jedna koja je dosla iz Dalmacije. oktobar 2011.a soceve strane od Babica iz Hercegovine.. Čuo sam da je bilo dve grane Dukica u Lici.” 0 nebojsa. mart 2012. 0 Laketa (Profa) 15.puno bi mi znacilo..20 Za Nebojsu. Neki dan nasao sam podatak da je cuvena porodica DUNDJERSKI iz Vojvodine porijeklom iz Hercegovine.Znam da se vise o ovom prezimenu govori u „Zemlji zvanoj Gacko”.„Uostalom.sa velikim brojem drugih porodica.Starog Vlaha i naselili su se na prazan prostor oko Gacka.kao Vlasi Malesevci. u 16.com 28. Ovi Novakovici su se kasnije u toku XVI i XVII veka selili u Liku.Takođe sam procitao u „Vojvodstvu Svetog Save” da se prezime pominje u Hercegovini u XV veku i da je reč o potkosovskoj porodici.bili su trgovci iz Pljevalja i http://www1.kraj Trebinja još 1386. godine.mjesto porijekla. u 19. u 20.Novakovici su u XV veku živeli i u Cernici.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

Milovićima su se pripojili Dokići. pa me interesuje i odakle su oni.Bosni i Srbiji. Pre mislim da su Vasi Milovici srodniji sa ovima iz Kuca i Bratonozica.ali oni slave Lazarevu Subotu. odakle su ih istisli Drekalovići i naseljeni su na Bezjovo. u 03. Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG).” Što se tiče Brcica iz Hercegovine. 0 Nikolu. i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv. „Milovići na Bezjovu: Doselili su se u Kuče iz Bratonoića negdje krajem 15 ili početkom 16 vijeka. Gacko. Po svemu ovome. Slave sv.decembar). i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv. 0 Nikolu. Zagradac. u 12.25 Pitanje za prof. Milovića ima iseljenih u Zmajevu.29 Poruka za Milovica Postoje Milovici u Hercegovini. mozete li mi reci odakle su ti Milovici.Milojevicima i Vlatkovicima. mart 2012.Cernica. Novakovici Malesevci. Pogotovu ako se zna da je slava sv. Prokuplju. A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina).nisu slavili sv.18 Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG). bojsane85 10.tako da postoji mogućnost da su postali deo Malesevaca upravo samim dolaskom na te prostore. Od Milovića su Milovići iseljeni 0 na Murini. u 03. staro bratstvo u Bezjovu. te su ih brastvenici prognali. A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina). 0 Laketa @ Milovic0982 dobar odgovor o porijeklu Vasih http://www1. Milovići se dijele na ogranke: Na Vuoviće po Vusu Vujovu. Premiće po Premu Vujovu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . pa me interesuje i odakle su oni.Diskusije . Saljeviće po Salju Stamatovu i Nik Savićeviće po Niku Savićevu. Hvala Vam unapred.Nikolu (19. Nikola karakteristicna za te predele. Oni su naselili Gusinje.sklonili u Istocnu Hercegovnu(Gacko. Milovic0982 10. Bar. Velimlju. mart 2012.zato što su se raselili po Lici. Prvobitno su bili naseljeni na Gorenu u Ublima.Foca. mozete li mi reci odakle su ti Milovici.koji je plemenska slava.jedno su bratsvto sa Lecicima. mart 2012. Od Milovića sa Bazjova su nastali Milovići u Banjanima selo Dubocko. odakle su dosli tu. odakle su dosli tu. Niksavićevići su bili prgavi i nesnosni. Milovic0982 10. Takođe treba reći da tih Novakovica u Hercegovini najverovatnije vise nema. Laketu Ponavljam pitanje i za Vas profesore.može se zakljuciti da su se Novakovici sa prostora Stare Raske. Hvala Vam unapred.serbiancafe.Pljevlja)i tamo se bavili trgovinom i stocarstvom.zabelezeni sredinom XV veka.Forumi iz Foce.dok nisu usledile dalje seobe na zapad.pominju se u Trebinju u XIX veku. Sadasnji Novakovici u Hercegovini vode poreklo iz Bjelica(oni u okolini Dabra)i u Hercegovinu su stigli znatno kasnije.Ignjatija.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

Takođe su 1488 godine.Banjaluci. veku). Imam dosta svojih privtnih poslova i zauzet sam.Savremenici su Vlatka Vukovica.za koje se navodi da su iz Huma?Pošto su Ljubomir i Cernica u neposrednoj blizini Banjana? http://www1.mene zanima da li postoji mogućnost da je reč upravo o onim Novakovicma koji su zabelezeni u Dubrovackim dokumentima.ka Dalmaciji i Lici.itd. Novakovici su iz Ljubomira(Hercegovina). god.Diskusije .na prostore starih srpskih zemalja doselilo se dosta porodica sa Kosova. Iz Pastrovića odseljeni na ostrvo Krk. Misići (u Spiču).Liku i zapadnu Srbiju. april 2012. E sad.u crnogorskim prezimenima pominju se Novakovici poreklom iz Pastrovica.58 porodica dao ti je „bojsane 0982” i ja tu nemam šta dodati novo. Novakovici se pominju i u drugim mestima u XIV i XV veku i bili su istaknuta porodica Travunije.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Sto znači da su se iz Hercegovine raseljavali u razdoblju od XV do XVIII veka i naseljavali Dalmaciju.11 Novakovici : 0 Od 1371. Laketu 0 Profesore. Naime. u 18. Preci dosli u Pastroviće od Nisa u 8. god.ovde se napominje da su zabelezeni u Banjanima 1428.Sandalja Hranica i hercega Stefana.. Novakovici hercegovackog porekla zabelezeni su kasnije u Kninu. mart 2012. bojsane85 08.što se vidi i iz njihovih pomena u izvorima.do Gorazda i srednje Drine. na ostrvu Silba (kod Raba).tacnije do reke Trebisnjice. v.Izvori pominju Ratka Novakovica 1386. god.pa posto su se Banjani prostirali od Niksica do Trebinja i Bileckog jezera. Kotor 1423. godine.zanima me Vase mišljenje u vezi Novakovica.Naravno. u 19.pa sve do Kosova 1389.a pominju se i kao Malesevci. Bar 1424. Izvini zbog ne javljanja ranije. zabeleni u Cernici(Gacko). Zadar i kao: Pastrović.Zadru. porijeklom iz Pastrovića.Bosnu.Metohije i Raske.html?157[1/26/2013 7:19:44] .prvi put se pominju 1386.a to ste ranije i Vi konstatovali. u Banjanima (Niksić) 1428. ” Kao sto vidimo. i kasnije.detaljno sam istrazivao njihovo poreklo i kao sto sam već u prethodnim postovima napisao.posle pada Hercegovine. godine.ukoliko budete u mogućnosti da odgovorite.Forumi (Profa) 12.dok se drugi migracioni talas smestao uz primorski pojas i od jadranskih ostrva uz Podrinje. godine u Ljubomiru(Trebinje). mart 2012..(verovatnija je pretpostavka Save Nakicenovica u 15. god. u 23.pa od njih jedni u Srbiju.serbiancafe.koje su naselile prostor od Dracevice i Popova Polja.19 Veliki pozdrav za prof. godine. presli u Kninsko polje i Liku.Bosanskoj Gradiski.. bojsane85 29.zapadne Makedonije.pozdrav tebi i svima na ovoj tranici.citiram : „ Novaković : Vrijesno (Presjeka Patrovska) i Przno pastrovsko 1413.Rudina i Gacka.

Pravoslavni crkveni kalendar spominje i Sv. Mina. iako će. ali ne na crkveni datum nego 25. knez srpski i Sv. Bio je poštovan kao čudotvorac koji je i mrtve vaskrsavao.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ili vise razlicitih grana Novakovica. većina kršnjaka radije reći da im je slava Sveti Stevan Dečanski.posle najezde Turaka. Sv.itd. posebno navodi da je tu i Sv. Nesporno je da su jedan duzi vremenski period. Mene konkretno zanima.Savo Nakicenovic tvrdi da su se naselili tu iz Nisa.ili je to reč o jednoj grani. Mratu).I moji su između ostalog u Bos.. Sava).koja je imala navedeni migracioni pravac.html?157[1/26/2013 7:19:44] .” Ovo je bitno zbog toga sto su u Dalmaciji u velikom broju zabelezeni Novakovici bas sa slavom sv.Forumi Za Novakovice iz Pastrovica.serbiancafe. prvenstveno od tzv. pravoslavna crkva više nije isticala njegov svetiteljski značaj.recimo od kraja XIV do sredine XVI veka proveli u Hercegovini. Krajinu. Mrata.koji o poreklu Novakovica.između ostalog. pa je proglašen za svetitelja. Ignjatiju.a dalje poreklo je iz Hercegovine. veku.stigli iz Severne Dalmacije i slave Nikoljdan. Mada sudeci po tome da se Ratko Novakovic pominje još 1386. Stefana Decanskog(sv. Kasnijim raskolom.. pošto ima popularnu namenu.Like i krajine vodi poreklo upravo iz Hercegovine.a dalje poreklo im je Hercegovina.da li je tu možda reč o dve. nije iskljuceno da su starosedeoci. Mina Viktor i Vikentije đakon.da su se Novakovici iz Pastrovica selili u Liku i krajinu. Dodaje. U narodu se. Nikola. u novije vreme. međutim. Sv. Martina (narodski Mrata).ali oni opet slave sv. i Mratince. i sam praznik i prva od ”vučjih slava„ (kao i Sv. Minu i Sv.iz raznih srpskih krajeva? Za Novakovice se kaže i da su Malesevci. „Ističemo da se kao češća slava javlja Sv. kralja Stefana Dečanskog. U ”Žitijima svetih„.Diskusije . koji je u četvrtom veku bio episkop u Turu. mnoge familije su ga zamenile drugim svetiteljem odnosno praznikom.svi su slavili sv. oktobra.pa preko Hercegovine u Dalmaciju.zajedno sa Stanisicima i Djurasevicima u 15. Na sve ovo. Kralj srpski i drugi. istočna. mučenik Stefan Dečanski. za ovaj datum se spominju. http://www1.Liku. Dobro je poznato da skoro sav Srpski narod iz Dalmacije. stočarskih slava zimskog perioda.? Takođe i Novak Mandic navodi da su Novakovici stigli u Cernicu sa mnogo drugih porodica. pa su je tako promenili i mnogi Novakovići. međutim.pa se odatle selili dalje na zapad.starosedeocima u Humu i drugoj. u Francuskoj.navodi i sledeće. Ovo se takođe slaze i sa onim.iz Nisa u Pastrovice. tada i još vekovima jedinstvene (nepodeljene) hrišćanske crkve. Mrata. Ipak. dok džepni kalendar SPC-a lakonski sažima svetitelje samo na Sv.Ali i ti Novakovic su svakako morali živeti u blizini Trebinja.prilazem i zapazanje etnologa Rakica. ali je u narodu ostao omiljen.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Od čitave Hercegovine samo sam na jednom mjestu u Ljubinju nasao porodicu Lukic i to 4 kuce koje su zivjele prije 120 godina.serbiancafe. opstina prezivali Jovanovic (vjerovatno po začetniku loze u Radacicima) a Palangeta je bilo drugo prezime (vjerovatno pleme ili bratstvo).да ли постоји „списак” 0 породица које су поријеклом из Херцеговине а да су при долазку у Подриње у Област Осат (Сребреничко-Власенички протопрезбитерат) примиле од бројног рода из Ливна славу: Св. Mozete li mi nešto reci o porodici Ristic iz istocne Hercegovine?Hvala unapred. Tu su dosli iz prije 300 godina iz sela Zulja.google. Republika Srpska. Unaprijed hvala. Хвала.Avrama Zatvornika 11.09 Zdravo Milose. u 09. ostalo su price i predanja te ih ovdje neću ni spomenuti. opština Šekovići (prije zadnjeg rata opština Kladanj). april 2012. maj 2012.04 Ево и ја да се надовежем на предходни коментар.svg formatu zbog podataka koji su vam potrebni. molimo Vas da ako znate nešto više (a procitali ste koliko mi znamo) da napisete.To je sve sto mogu da napisem a da je sigurno i provjereno.Novembra i do kraja I svj.. Sobzirom da imamo „prekid istorije” pa ne možemo da znamo ni ko smo.Palangetic.. u 07. Unapred zahvalan.BiH. Po mojim saznanjima ovo Olovo.Forumi Izvinjavam se na opsirnosti.. 0 NPantelic http://www1. Pogledao sam za porodicu Lukic u okolici Gacka nema ih uopste i nisu mogli doći pod tim porodicnim prezimenom.20 Poštovani gospodine Laketa. 0 zovem se Miloš Lukić. Ja sam došao do podatka da je Luka doselio u naše selo iz okolice Gacka oko 1817 god.22 Interesuje me porijeklo prezimena Palangetic.oblast Lug kod Trebinja.Slave Sv. kada smo dosli na prostore sire romanijske regije..hvala unapred.javite ili bilo šta sto će nam koristiti.rata su se 0 prezime je prilično „unikatno”.html?157[1/26/2013 7:19:44] . maj 2012.Diskusije .com/drawings/d/1Ojkffj8F7jKbtDZLxfScJ8yAEic3TV7gJVk16JQfzY/edit Laketa (Profa) 23. Sad više nisam siguran dali smo dobili naše prezime Lukić po Luki ili je on doselio kao Luka Lukić.Аврама 11 новембра.slave Djurdjevdan. Prezime je nastalo po muskom pretku LUKI koji se prvi doselio u taj tvoj kraj. odakle smo. 0 PaSlaw 10. u 19. rodom iz sela Lukići (Jošje). svi su u rodu i vode porijeklo iz Radacica.sve najbolje. mladjo2891 22. Milos_Lukic 22. Bio bih Vam mnogo zahvalan ako bi mi mogli pomoći u traženju mojih potomaka. u 03. Počeo sam da radim porodično stablo koje vam u nedovršenom stanju šaljem u . Miloš Lukić https://docs. april 2012. Pozdrav.

Tu su dosli prije 200 godina iz Banjana. avgust 2012.49 Zanima me porijeklo prezimena KULJANIN.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.38 Cenjeni prof Laketa!Pomaze BOG ljudino! 0 Valjda ste čuli pre par dana o onom nacifasistbolesniku tj.Лакета ! TROFAZNI-3 (Penzioner) 02. Ne zna se razlog promjene prezimena. u 04. jul 2012.26 За „уморноганђела”. avgust 2012.. Поздрав свима Проф. Nikolu. Unapred zahvalan. u 11. За „ниницу”.serbiancafe. a slave Sv. KO je taj skot sto patoloski Srbe mrzi. jul 2012. Dedijer veli da je njihovo ranije prezime bilo Ognjenovic..prostor između Bilece i Niksica u Istocnoj Hercegovini.Diskusije . dogadajau na Cetinju u vezi onoga skota Milo Kadija. Jako me interesira kao sto pretpostavljam interesira sve nas Srbe.Пажљиво прочитаје читав текст. Jako interesantno je i to što su moji preci uzeli baš prezime NInčič kada se zna ih već tada nije bilo u nevesinju.на овим страницама негде на почетку текста писано је о 0 српским породицама са простора Коњица а међу њима било је риечи и о Вашој породици КУЉАНИН. http://www1..slave Nikoljdan. jun 2012.. Unaprijed zahvalna! 0 Laketa (Profa) 01.51 Pozdrav.17 Srpsku porodicu RISTIC samo na jednom mjestu u Istocnoj Hercegovini pominje istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer i veli da oni žive u selu Batkovicima kod Nevesinja. u 07. Jovana pa me interesuje koja od gore navedene dvije porodice Vujovića je dosla u XIV vijeku iz Grahova i kako su se prije prezivali. Moja porodica Ninčič vodi porijeklo od Vujovića iz Zasade kod Bileće. u 12..html?157[1/26/2013 7:19:44] . prijeratno prebivaliste je selo Bradina kod Konjica. jul 2012. Pročitao sam na internetu da u Bilići postoje i Vujovici koji slave Sv. u 06. Такође било је доста ријечи о породици ВУЈОВИЋ и НИНЧИЋ из Херцеговине. umorniandjeo 30. 0 ninca 22.47 Laketa (Profa) 05.... 0 Volio bih kada bi mi neko rekao nešto više o porijeklu Vujovića iz Zasade i Vranjske kod Bileće. u 11.Forumi 14.ODAKLE je to neobično prezime Kadija?? Neki vele da bi moralo biti original Tursko. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. Takođe sam pročitao da se Ninčići spominju u Nevesinju još početkom XV pa me interesuje šta je bilo sa tom porodicom.tj.itd.

Odatle iz Ljubomira Mijanovici se rasele po Hercegovini.ali tako se kaže).Gore iz Cuca ili Ljesanske nahije? Ni sami nisu sigurni odakle su i kada su dosli ali trvrde da su dosli zbog nekog ubistva i da su morali pobjeci u Hercegovinu u selo Korjenice. u 18.Slave Nikoljdan.Dva Lakiceva sina i stric Milutin(Lakicev brat i njihov stric)presele se u selo Ljubomir kod Trebinja. Sada dolazi ono sto tebe najviše interesuje dolazak Mijanovica na Mosko ? Na Mosko su Mijanovici dosli isto iz Ljubomira prije 50 godina kako piše za nih Dedijer.serbiancafe. avgust 2012. septembar 2012. Laketa (Profa) 01.( 50 + 120= 170). nisam uspio ništa da nađemna ovoj stranici u vezi porodice MIJANOVIC sa sela Mosko kod Trebinja.Goru u Cuce i tamo je kako piše Dedijer prije 120 godina bilo 30 kuca porodice Mijanovic.html?157[1/26/2013 7:19:44] . 0 http://www1.bila su ih trojica brace.com/novosti/ex-yu/Milo-Kadija-neće-odgovarati-krivicnoveć-prekrsajno-152606.unuk ovog gore pominjanog Militina vraca se u iz nepoznatih razloga u C. U selu Zarjecu Dedijer pominje da tu žive tri kuce porodice Mijanovic.Jedan Boskov sin.nezavisne. Kažu da poticu od Cetinja od nekog 0 Scepana koga su zvali Italijan jer je imao crvenu kosu (malo nelogicno . Mijanovici u selu Ljubomir kod Trebinja doseli su po pricanju nekih njenih clanova iz C.Forumi http://www.Prema ovoj racunici tvoji preci Mijanovici dosli si iz Ljubomira na Mosko prije 170 godina.slave Nikoljdan a prisluzuju Lazarevu Subotu.U selu Domasevu za njih Dedijer veli:„Mijanovici su ovdje doselili iz ljubomirske jatve prije 70 godina”.Sada je potrebno vremenski ograniniciti.Diskusije .Dedijer je prikupljao podatke otprilike prije 120 godina i plus ovih 70 godina od dolaska iz Ljubomira u Domasevo i tako dolazimo priblizno do cifre od 200 godina od seobe iz Ljubomira u Domasevo. Ako sam ti bilo šta pomogao oko porijekla tvoje porodice Mijanovic biće mi drago. u 10. Hvala na bilo kojoj informaciji koju mozete pruziti.Najmladji Lakic otselio je u Krivosije i od njega poticu tamosnji LAKICEVICI.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Nasao sam podatak da neki Mijanovici (u Domasevu).56 Postovani.slava Nikoljdan.55 Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer u svome djelu „Hercegovina” na vise mjesta pominje porodicu MIJANOVIC.Bosni i Srbiji(Zemun).Prema njihovoj prici a koju je zapisao Dedijer.html orados 31.

Bogodoljani kažu da su poreklom iz Popova polja.hercegovine do Hrvatske.(pravoslavni Srbi)žive u selima Bogodo i Zijemlja kod Mostara.koja potice od katolika Burica koga su Turci poturcili pod Beceom 1683 godine. u 17.Matkovici -Andrijasevici u selu Ravnom bili su veoma 0 poznat rod u Ravnom. http://www1. septembar 2012. tj. god. Pošto smo vidjeli da Matkovica ima Srba i Hrvata. otkuda onu u Popovom polju i da 0 li postoji neka veza sa Matkovicima iz Crne Gore? Laketa (Profa) 25.namece se pitanje da li ih ima Muslimana ? Ima.Ovaj Burina ode iz Ravnog u Koteze i od njega poticu Muslimani Burine u Kotezima i Ljubinju.09 Poznati su mi ti podaci. u 20. Laketa orados 02.Mitar bio je zastitnik svetac sela Ravno i slavio se kao kao seoska slava. 0 Prvi poznati pomen Matkovica vezuje se za 1530.preslava.35 Najljepsa hvala na odgovoru. septembar 2012. selo Njegusi. U toj opstoj seobi krecu se i Matkovici od Crne Gore.Forumi Pozdrav ! Prof. septembar 2012.Prvo su dosli u selo Bogodo a iz Bogodola su uz kugu 1813 dosli i naseli se u selo Zijemlja.to je muslimanska porodica Burina. tek krajem XVIII veka i kasnije u XIX i XX veku.Izvorno su u Crnoj Gori bili pravoslavni Srbi. interesuje me kako su stigli u Popovo.Svi katolici u Ravnom ( i Matkovici) slavili su Mitrovdan jer je u selu bila katolicka crkva Sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. septembar 2012. I to doseljenici iz Hercegovine. U Hrvatskoj se pominju relativno kasno.koji su u Popovo polje u selo Ravno dosli veoma rano u 16 vijeku. 0 Nikkej 25.serbiancafe. sto možemo naći u knjizi Jovana Erdeljanovica. Nikkej 26..34 Interesuje me nešto o porijeklu Matkovica. Stara Crna Gora. u 17.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Možda su zbog toga dosli u Bogodo. Djelimicno su takvi ostali u Hercegovini (Bogodo i Zijemlja) i u Hrvatskoj dok nisu pounijaceni i pokatoliceni. Matkovici.porijeklom su od Matkovica iz Popova polja. Postavlja se pitanje da li su Matkovici u Hrvatskoj unijati.24 Turska osvajanja na Balkanu u 14 i 15 vijeku izazval su velika pomjeranja i seobu srpskog stanovnistva sa juga na sjever i sjevero-zapad Balkanskog poluostrva.bjezeci od pokatolicavanja da bi ostali u pravoslavlju.Kada se vratio iz rata odmah se podijelio sa bratom jer kao dvije razlicite vjere nisu mogli da žive pod istim krovom. u 05. septembar 2012.Diskusije .slave Jovanjdan. u 10. Radio sam nešto ozbiljnije istrazivanje o ovoj porodici.starinom su porijeklom iz Bjelopavlica u Crnoj Gori. Pokatoliceni su u djelimicno u Hercegovini u Ravnom kada su pojedini dijelovi Hercegovine dosli pod vlast Mletacke Republike. Mitra istocno od sela na brdu Ratoblatu ili Oblatu.Sv. odnosno da li postoji veza između ovih Matkovica iz Njegusa i ovih iz Popova polja.jer mu nisu vjerovola da će se kao hrišćanin boriti(„neće Vlah na Vlaha”). da li su Matkovici izvorno i istinski pravoslavci? Da li postoji neka literatura koja bi to mogla da potvrdi? 0 Laketa (Profa) 26.52 Postoji veza između Matkovica u Crnoj Gori i ovih Matkovica u selu Ravnom u Popovu polju i Hercegovini.

Илић: О љубићким селима.Цвијић. познато ми је 0 већ двије године покушавам „открити” своје даље поријекло. 2.Антропогеографски проблеми Балканског Полуострва. млађо Laketa (Profa) 13.Vi se tu morate snalaziti sami.„Млађа2891” и све оне који се интересују за поријекло својих породица.serbiancafe.. живимо у мз. Књига 2..45 Hvala puno. Vidim da dobro vladate i literaturom i materijom kojom se bavite. покушавам открити одакле је Јосип дошао у Рудо и којој даљој грани припада. Јасеница у општини Зворник. 4. Радомир М. i ove su informacije od koristi. 5.46 За г. Ј. населио се негдје у подриње око 1720. oktobar 2012. Što se tiče literature tu vam ne mogu puno pomoći. Риста Т. oktobar 2012. 3.издање Српске академије наука (Етнографски зборник)под уредништвом академика Др. посао тешко иде да је дошао из Рудог.. 0 mladjo2891 12. Љубомир Јовановић: Млава. Бушетић: Левач. данас његови потомци славе Аврамијевдан 11 новембар. Хвала.. Светозар Томић: Дробњак.Diskusije .. +1 Наиме ради се о пројетку:Насеља српских земаља. да би се коначно после 1834 „стабилизовало” у Гајић. 3. (садржина ) 1. u 20. u 21. Pozdrav ! Prof. затим нешто мало млађе Видовић.наиме. Интересује ме да ли постоји стручна литература везана за подручје општине Рудо и околина? Прикупљајући материјал који сам користио за лични родослов. открио сам један занимљив али за мене веома важан податак.Forumi Poslije Reformacije u 16 i 17 vijeku osjeca se pojcan rad katolicke crkve i zavodjenja reda i discipline među vjernicima a to je nastavljeno u doba jozefinizma u Austriji kada se sprovodi unijacenje Srba u Hrvatskoj.Јована Цбијића: Књига 1. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић:Васојевићи у црногорској граници.на жалост Јосипово презиме ми није познато. моје старије презиме за које сигурно знам јесте било Лазаревић.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. па се надам да ми Ви можете помоћи. 4. Јован Ердељановић: Доње Драгачево. u 17. Тодор М. Да ли ми Ви можете нешто конкретније рећи.html?157[1/26/2013 7:19:44] . један мој далеки предак по имену Јосип. 2.Ево дајем списак литературе која би вам могла бити од користи. septembar 2012.. Петар Мркоњић: Средње Полимље и Потарје.19 Поштовани Професоре. Laketa Nikkej 26. 1. Николић: Врањска Пчиња. Др. http://www1.

Милоје Т. Др. Радомир М.Треба напоменути још да је Др. Николић: Пољаница и Клисура.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Јован Ердељановић: Кучи. Књига 4. Станоје М. 1.serbiancafe. Јевто Дедијер: Херцеговина. Књига 6. Мијатовић: Темнић. 1. 2. Љубомир Павловић: Колубара и Подгорица. u 22.Forumi 6.Diskusije . 1. 2. Ракић: Качер. 1. Срдачан поздрав свим читаоцима „Серианкафеа” ! Проф. Риста Т. 2. Илић: Ибар. 2. 8. oktobar 2012. Laketa (Profa) 13.племе у Црној Гори. Поп Стјепо Трифковић: Вишеградски Стари Влах. Књига 7. 2. Књига 7. 9. Лакета Владов Никола http://www1. Касније су све ове +1 књиге објављене самостално ка ауторка самостална издања. Светозар Томић:Скопска Црна Гора. Ти „младјо2891” потражи и погледај књигу:Поп Стјепо Трифковић.Површ и Зупци у Херцеговини. Николић: Околина Београда. Риста Т. Др. Јевто Дедијер: Билећке Рудине. 1. Коста Јовановић: Горње Драгачево. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић: Васојевићи у турској граници. 6. Књига 5. Николић:Крајиште и Власина. Обрен Ђурић Козић: Шума. Ристо Јеремић вршио испитивања и истраживања око Тузле у сјеверо источној Босни. Књига 3. 3.26 Ово је списак Акедмијиног Етнографског зборника. Андрија Јовичевић: Ријечка нахија. Кога интересује нека потражи наведена дјела и крај који је обрађен у овим наведеним дјелима. 5.Вишеградски Стари Влах и можда нађеш неке податке о поријеклу своје породице. Риста Т. 1. 7. 2. Јован Ердељановић:Братоножићи. Тодор Радивојевић: Лепеница. 4. Љубомир Павловић: Тамнава.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Поп Стјепо и Владимир Трифковић: Сарајевско Поље. Др.

sa mjestima i neke izjave od starih clanova Parojcica.. u 07. Jedan stariji PAROJCIC (Nikola)koji mora da je rođen nedje 1900 godine od prilke je rekao da poticemo od Kneza Dragojle iz Crne Gore.04 Postovani Profesore Laketa..... Pozdrav citaocu pod sifrom „Laganini” kome preporucuje da malo izlista pisma 0 citalaca i tamo će naći pismo od 12.Forumi mladjo2891 14. Procitao sam navedeno.Jovan. i želim da vam se puno zahvalim na odgovoru.21 Pomaze Bog! Postovani Profesore Laketa. Odmah do toga pisma ima i jedno moje pismo. novembar 2012. Slavimo Svetog Nikolu ako je to o pomoći.12.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Želio bih da saznam istoriju o prezimenu? Hvala unaprijed. Slava 0 Sv. kažu.. u 09. Srdacan pozdrav i srećne praznike želim. Mitrovicu 80ih godina. zivjeli smo u Hadzicima (okolina Sarajeva) prije rata.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 0 Znate li ista o prezimenu PAROJCIC? Mi smo iz Crnog Luga sto je između Krajiskog Grahova i Lijevna.16 Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije. decembar 2012. u 17. Pozdrav! Laganini 22.31 Pozdrav svim citaocima SC i ove rubrike koja piše o porijeklu porodica. oktobar 2012.47 p0y dal bi mi mogli reci poreklo prezimena Bosančić? Oni su živeli u Gornjem Ratkovu(tačnije pored u selu Bosančići) opština Ključ. Prezivam se Pusara.serbiancafe. Vise izvora se svodi na naše staro prezime. decembar 2012. Moje postovanje . Sve sto znam jeste da postoji selo Pusara u okoliki Gacka ali ni ime mu nzm. Crnoluzanin 10. Imam rodoslov sa podacima i nekim prezimenima sa kojima smo povezani. Laketa (Profa) 22. u 16.57 Хвала пуно на одговору Професоре! 0 boskesm 11. Laketa Laganini 22. 0 deda mi se zvao Sretko a pradeda Vasa njegova žena je bila Kristina presilili su se u Sr.2010 godine pod sifrom „gacanin” ( advokat ) koji je opsirno pisao i napisao sve podatke o porodici PUSARA. u 09. 0 http://www1. Moj ti je savjet da nadjes ta dva pisma i da ih procitas i monoge stvari će ti biti jasnije koje se ticu tvoje porodice Pusara. Srdacan pozdrav ! SrećNI VAM NASTUPAJUCI PRAZNICI BOZIC I NOVA GODINA !!! Prof. decembar 2012. u 11. 'KVOSAROVIC' ili već tako nekako.Diskusije . decembar 2012.

u 14. Iz sela Ulinja u selo Međulice naslio je porodicu Pusara Ali-pasa Rizvanbegovic (1783-1851)koji je bio stolacki kapetan od 1813 do 1833 godine.Mjesto Obrovac-Bronzani Majdan(okolina Banjaluke).03 Pozdrav svima. decembar 2012.On je ovu porodicu kao i mnoge druge srpske naselio poslije epidemije kuge 1813 godina koja je harala na prostorima Balkana.Hvala unaprijed 0 Laketa (Profa) 31.serbiancafe. u 15.Diskusije . u 03.Gdje živite u kome kraju i koju slavu slavite ? Tako bi i mi imali barem neko informaciju o Vama i Vasoj porodici.46 Gospodine Roglicu mogli ste reci i napisati nešto više o Vasoj porodici.Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Dzanan.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Tu je dosao iz sela Ulinja pa se posvadjao sa agom i otselio se u selo Kokorinu u Gatackoj Povrsi. Лакета 0 roglic9 14.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 18.Forumi Laketa (Profa) 23.Bolesti i ratovi znatno su uticali na seobe i etnicke promjene stanovnistva tokom 18. Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer spominje porodicu Pusara na tri mjesta u gatackim selima: Tarajin Do. Pozdrav ! Prof.Slava je Nikoljdan.Jako je rijetko.onda se proglasio za hercegovackog pasu (1833-1851). u 17.10 Evo još par podataka o porodici PUSARA. decembar 2012. 0 ljubisa_458 29.47 СВИМ ЧИТАОЦИМА ОВЕ СТРАНИЦЕ ЖЕЛИМ СРЕЋНУ И ЧЕСТИТУ НОВУ 2013 ГОДИНУ !!! Проф. decembar 2012. U selu Tarajin Do jedno krace vrijeme živio je neki Zeko Pusara. Laketa 0 http://www1.slave Jovanjdan. januar 2013.19 i 20 vijeka. januar 2013.57 cenjeni profesore interesuje me poreklo prezimena roglic 0 Laketa (Profa) 17.Kokorina i Međulici. Inače ja o Vasoj porodici nemam nikakvih informacija.

http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ne. Pogledajte i ostale sekcije: TESLIO Blogovi Grupe Profili Slike Moj Teslio DRUŠTVO Čat Čestitke Diskusije Imejl Oglasi INFORMACIJE Imenik Kalkulator kredita Kursna lista Rečnik Vesti Vreme ZABAVA Ankete Bioritam Dudin kutak Horoskop Kuvar Sudoku OSTALO Donacije Marketing Pretraživač Termin porođaja Australija Australija Latinica | Ћирилица | English Terms of use . i saradnici. Sva prava zadržana. To nije sve.Marketing © 2009 Trend Builder Inc.Privacy policy .Forumi Ne.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije .serbiancafe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful