Diskusije - Forumi

Traži

Порука о презименима-наставак
koPoB
27. februar 2009. u 19.42

+1

zahumski - 7. септембар 2005. у 05.10 (*.bankofamerica.com) ČITAV SVIJET NASELI, A SEBE NE RASELI Saradnik „Virtualne Hercegovine” iz Australije istoričar Nikola Laketa, inače Nevesinjac, veliki rodoljub i nostalgičar za rodnim krajem poslao nam je obimnu istorijsku građu o nevesinjskim porodicama,njihovom porijeklu i migracionim kretanjima. Smatramo da ovaj materijal zaslužuje da se nađe na ovom sajtu i još jednom se zahvaljujemo gospodinu Laketi u nadi da će njegov primjer slijediti i drugi naši zemljaci razasuti po svekolikom svijetu. Živeci daleko od rodnog kraja u tudjini, razmišljam o seobama i etnickim promjenama stanovnistva na prostoru Hercegovine i Crne Gore, koje se smatraju nepresusnim vrelom migracija. Naročito je na tome polju bila aktivna Hercegovina. Još od davnina postoji izreka:„Hercegovina, čitav svijet naseli a sebe ne raseli”! Od najstarijih vremena, vecina seoba kretala je sa ovih prostora u pravcu Srbije i Bosne. Na pojavu seoba uticu dva veoma bitna faktora : unutrasnji i vanjski. U unutrasnje faktore spadaju uglavnom ekonomski,ljudi se sele bez prinude u potrazi za boljim zivotnim uslovima. Oduvijek su se selili Vlasi, Srbi stocari u potrazi za boljom ispasom za stoku.Vremenom poslije velikih epidemijskih bolesti i ratova, Vlasi se spustaju sa planina u ravnice,napustaju stocarstvo i pocinju se baviti zemljoradnjom. Ratovi i bolesti, naročito kuga, regulisali su prirastaj stanovnistva u srednjem vijeku. Vanjski faktori bili su napadi sa vana. Poslije vojnickog poraza, čitave mase stanovnistva bjeze ispred osvajaca, nastojeci da sacuvaju glavu i goli zivot, prelazeci pri tome hiljade kilometara. Srbi su stari indoevropski selilacki narod.Od početka VII v.n.e,žive na Balkanskom poluostrvu na teritoriji Vizantije. Vizantija ih je tu naselila radi zastite svoje sjevero zapadne granice od novih varvarskih upada. Hecegovina je do kraja XII vijeka bila u sastavu Vizantije.Za vrijeme uspona srpske države u doba vladavine velikog zupana Stefana Nemanje (1169-1196) Hercegovina ulazi u sastav srpske države. Polovinom XIV vijeka podijeljena je imeđu feudalnih

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

država Srbije i Bosne.Neko krace vrijeme Humom, kako se tada zvala Hercegovina, upravljao je Nemanjin najmladji sin Rastko kasnije nazvan Sv.Sava.On je od njemackog koPoB 28. јул 2007. у 21.25 cara Fridria I Barbarose (1125-1290) dobio titulu hercega,vojvode kada je bio u jednoj diplomatskoj misiji. Prvi titularni herceg bio je herceg Stefan Vukcic Kosaca (1435-1466) nosio je titulu „herceg od Sv.Save”, pa je zemlja kojom je upravljo nazvana Hercegovina. Sjediste mu je bilo u utvrdjenom gradu Blagaju na izvoru rijeke Bune.On se 1448 godine, odvojio od vlasti bosanskog kralja i poceo je samostalno da vlada, ali ne zadugo,jer su Turci ubrzo zauzeli Hercegovinu. Među njegovim sinovima ubrzo je izbila nesloga i borba oko nasledja.Kada je zemlja bila na vrhuncu uspona prema svjedocenju dubrovackog hronicara Petra Lukarevica u sastav vojvodstva Sv.Save ili Hercegovine bili su : Konjic, Dabar, Imotski, Blagaj, Mostar,Pocitelj,Nevesinje,Svitava,Popovo,Trebinje,Herceg Novi,Risan,Cernica,Rogatica,Milesevo, Prijepolje, Pljevlja,Piva i Tara.Već 1465 godine,Turci su zauzeli dobro utvrdjeni grad Blagaj i sjeverni dio,a Mlecani su zauzeli Neretljansku krajinu na jugu. Napad turske vojske predvodio je Vlatko, Ahmed-beg Hercegovic, poturceni stariji Hercegov sin,koji je napustio oca, poturcio se, presao je na stranu Turaka a sve radi toga da bi uz pomoć Turaka dosao sto prije do ocevog nasledja. Njegova dva mladja brata presli su u katolicanstvo ocekujuci efikasniju pomoć i zastitu sa zapada.Kada je Vlatko napadao sa vojskom na grad Blagaj, naredio je svakom vojniku da zapali najmanje po dest vatri.Kada je zapaljene vatre sa grada ugledao stari herceg, rekao je „ako je za svakom vatrom po jedan vojnik meni nema spasa”.Naredio je da se nocu mazge potkuju naopako i sa blagom da bi zaturio trag stigao u Dubrovnik, trazeci spas i utociste od Turaka.Stari herceg je ubrzo umro 1466 godine sahranjen je u crkvi u Scepan polju gdje se sastaju rijeke Piva i Tara.Njegovi sinovi poveli su borbu oko nasledja,sto je Turcima olaksalo posao oko zauzimanja preostalog dijela Hercegovine. Zauzimanje Herceg Novog 1482 godine, Turci su u potpunosti zavladali Hercegovinom, koja će biti pod njihovom vlascu neprekidno od 1482 do 1878 godine. Odmah po zauzimanju, Turci su osnovali Hercegovacki sandzak sa sjedistem u Foci. Poslije turskih zauzimanja Hercegovine 1482 godine, srpsko plemstvo ostalo je bez feudalnih posjeda i privilegija. Jedan dio plemstva izginuo je u borbama sa Turcima, drugi dio je izbjegao na zapad, treci dio plemstva primio je islam da bi zadrzao svoje feudalne posjede i privilegije. Tako su na islam presle sledeće srpske porodice u Hercegovini : Kalimanici, ( iz Foce za njih ima podatak u Dubrovackom arhivu da su su prva srpska porodica koja je uzela islam ) Ljubovici,Sokolovici,Kurtovici,Pasici,Bijedici,Basici,Kapicici i Zvizdici. Pocetkom XIX vijeka dolazi do ustanaka srpskog stanovnistva u Hercegovini od kojih su najpoznatiji ustanci pod vodjstvom Luke Vukalovica 1852-1862 godine, i ustanak poznati pod imenom Nevesinjska puska 1875-1878 godine, s ciljem sto brzeg oslobodjenja od turske vlasti. Zivot, obicaje i navike srpskog naroda najbolje je opisao naucnik Jevto Dedijer u svome cuvenom djelu„Hercegovina”nastalo početkom XX vijeka, kao rezultat naucnog istrazivanja samog autora i njegovih saradnika. U tome djelu Dedijer i saradnici sakupili su veoma dragocjene etnicke i istorijske podatke o zivotu i radu ljudi njihovim etnickim seobama i promjenama tokom XVIII i XIX vijeka. Oni

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

su zapazili da na teritoriji Hercegovine žive veoma stare srpske porodice, još od XII vijeka od vremena vladavine Stefana Nemanje (1169-1196) godine. Iz ovih starih porodica kada su se razbratila stara bratstva, tokom vremena nastale su nove srpske koPoB 28. јул 2007. у 21.25 porodice u Hercegovini koje su krenule u rasejanje sirom svijeta. U geografskom i klimatskom pogledu Hercegovina se dijeli na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu, granica je njena rijeka Neretva, koja od Konjica tece u pravcu sjever-jug i tako dijeli Hercegovinu na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu. Druga podjela je na gornju i donju Hercegovinu ili na humninu i rudinu (planinu). U humnini ne pada snijeg a u planini snijeg je redovna pojava. Od davnina stanovnistvo Hercegovine bavilo se stocarstvom, krecuci se sa stokom i pasom iz humnine na visoke planine, te su tako osnivana nova stalna naselja u gornjoj Hercegovini. Jevto Dedijer, rođen je 1879 godine u selu Cepelica kod Bilece. Bio je ucenik i saradnik velikog srpskog naucnika Jovana Cvijica koji se bavio proucavanjem Balkanskog poluostrva, kako se zove njegovo istoimeno djelo. Još kao mali djecak Dedijer je Cvijicu vodio konja kroz bespuca hercegovackog kamenjara na njegovim terenskim ispitivanjima. Cvijic je odmah zapazio bistrinu i neobičnu nadarenost hercegovackog djecaka.Pitao ga je :„Da li bi želio da nastavi dalje skolovanje”? Djecak je rekao, da bi rado nastavio skolovanje, ali otac nema para za njegovo dalje skolovanje. Cvijic je preko svojih veza i ljudi u Mostaru kod poznate srpske porodice Corovic obezbijedio mladom Jevtu Dedijeru da se skoluje u Mostaru, gdje je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju koja je pocela sa radom 1893 godine. Studije i doktorat zavrsio je kod Jovana Cvijica u Beogradu. Radio je kao kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, gdje je objavio mnoga naucna djela iz zivota srpskog naroda u BiH. Jedan je od rijetkih Srba intelektualaca koji je u znak protesta napustio državnu sluzbu jer se nije slagao sa okupatorskom politikom poslije aneksije 1908 godine, duboko saosjecajuci sa patnjama i teskom sudbinom srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Imao je čitavu mrezu saradnika na terenu Hercegovine i Nevesinja. Iz Nevesinja to su bili pop Tomo Bratic iz Fojnice i djaci Bogdan Zerajic iz Miljevca i Marko Perin iz Batkovica, obojica clanovi revolucinarnog drustva „Mlada Bosna”. Po Dedijeru u „starinske”porodice spadaju one koje su na prostoru Hercegovine zivjele odranije, prije turskih osvajanja srpskih srednjovjekovnih zemalja, a to su : 1.BUHA, vode porijeklo od Bjelokosica,žive u Domrkama i Ribarima kod Fojnice, Kolesku, Gacku, Nevesinju i rasijanju. 2.DJERIC, su starinom iz Niksica, žive u stolackoj, nevesinjskoj, konjickoj,focanskoj opstini.Za Djerice iz Ravni i Gacka, Dedijer veli da su Mucibabici,dosli su u Sipacno, odatle su dosli u druga mjesta:Biograd Slato,Dzinov Do Nevesinje i rasijanju. 3.MUCIBABIC,su starinska porodica u Ravnima u Povrsi,raselili su se na vise mjesta:Ljeskov Dub,Zijemlja,Fojnica, Gacko, Nevesinje i rasijanju. 4. BAJEVIC, su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece, rod su sa onim bratstvima koji vuku porijeklo od Predojevica, to su Leri, Jankovici i Boboti. 5. KOZJAK, su od plemena Predojevica kod Bilece. 6. LERO, vode porijeklo od Predojevica, žive u Bileci i rasijanju. 7. JOKANOVIC, su starinska porodica od Predojevica iz Bilece.Ima ih u Hercegovini,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

na Kosmetu u Bosni i rasijanju. 8. BOBOT, su starinci u Bileci, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od Predojevica. Žive u rasijanju. 9. MUSIC, su stara porodica iz Trebinja, ima ih oko manastira Savina u Boki. Žive na Zalomu u Nevesinju i rasijanju. 10. ANDJELIC, su stara porodica žive u selu Andjelici koje je po njima dobilo ime u trebinjskoj opstini. 11. PAPIC, su stara porodica. Papica ima u Bileci Dabru i Nevesinju. 12. BJELIC,su stara porodica iz Preraca kod Bilece, ima ih u Beogradu i rasijanju. 13. MANIGODA, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Konjicu i rasijanju. 14. ZIROJEVIC, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Gacku, Nevesinju na Zalomu, Kifinu Selu i rasijanju. 15. KOMLENIC,su starinom od bratstva Pilatovaca kod Bilece u Oputnoj Rudini. Žive u Bileci i rasijanju, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od plemena Pilatovaca. 16. GRUBACIC, vode porijeklo od Pilatovaca, ima ih u Baljcima,Gacku i Rastu kod Nevesinja i rasijanju. 17. CUPKOVIC, su starinom iz sela Biograda kod Nevesinja, porijeklom su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. Žive u Biogradu,Udreznju, Rogacama,Nevesinju i rasijanju. 18. IVANIS, su starinom iz Slata kod Nevesinja. Porijeklom su iz sela Sipacna kod Niksica, žive u Nevesinju i rasijanju. 19. VUJADINOVIC, su starinom sa Bijele Rudine kod Bilece, žive u Nevesinju u Babjoj Glavi, Sumicima, Udreznju i raseijanju. 20. TOHOLJ,su porijeklom sa Bogdanusica kod Bilece, žive na vise mjesta u Hercegovini i rasijanju. 21. MRKALJ,su porijeklom iz istoimenog sela u gornjem Hrasnu imeđu Stoca i Ljubinja. 22. MILIDRAG,su stara srpska porodica sa Ljeskova Duba kod Fojnice u Gacku. Žive u Gacku, Nevesinju i rasijanu. koPoB 28. јул 2007. у 21.26

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.50

koPoB - 30. septembar 2006. u 16.01 (registrovani član) 23. VISNJEVAC, su iz sela Visnjeva u Gacku, žive u rasijanju.

0

24. DERETIC,su stara porodica iz Korjenica kod Trebinja,žive u Trebinju i rasijanju. 25. VUJOVIC, su stara porodica,jedna od najstarijih i najbrojnijih u Hercegovini. Vode porijeklo od nekog Vuja koji je još u XV vijeku presao sa Grahova u Hercegovinu. Žive sirom Hercegovine i rasijanju. 26. PODRUGOVIC, su porijeklom iz sela Kazanaca u Gacku. Iz ove porodice je poznati guslar i epski pjesnik Tesan Podrugovic. 27. RADOVANOVIC, su porijeklom iz Vranje Dubrave kod Bilece, odatle su se raselili i danas žive u Riocima, Davidovicima,Dabru,Lukavcu,Fatnici, Vranjskoj i rasijanju. IG0R - 24. mart 2006. u 20.47 (registrovani član) zahumski - 7. септембар 2005. у 05.11 (*.bankofamerica.com)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

su starinom iz Drobnjaka od Cerovica. su porijeklom iz Crne Gore. a otale u Drezanj i druga mjesta. NADAZDIN.su stara popovska porodica u Garevi u Gacku. Ima ih u Ljubomiru kod Trebinja. 50. 43. rod su sa Dakovicima koji su se ranije prezivali Perisici. 36. Ima ih u Nevesinju. Nevesinju i rasijanju. ima ih u Krusevu. CUCKOVIC. 33. Iz ove porodice je porijeklom prorok Vukelja Stevanovic i Ilija Stevanoc Kiko (1826-190) nevesinjski kapetan iz ustanka Nevesinjska puska 1875-1878 godine. su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina. 41. su iz Kazanaca u Gacku. CVIJETIC. SIKIMIC. žive u Garevi kod Gacka u Beogradu i u rasijanju. GUTIC . 32. su porijeklom sa Banjana i odatle su dosli na Miholjace. Batkovicima. ATELJEVIC. su stara porodica iz sela Bjelojevica kod Stoca. koji su se veoma rano odselili u Vojvodinu. 35. Beogradu i rasijanju. su porijeklom iz Trebinja. STEVANOVIC. Vode porijeklo od Obrenovica iz Meduna u Srbiji. SPREMO. 48. iz sela Maline na putu Trebinje-Bileca. KESELJ. 42. su porijeklom iz Ridjana u Niksickim Rudinama. su porijeklom iz Korjenica kod Trebinja. 40. KOSUTIC. http://www1. Beogradu i rasijanju. Rogacama i u selu Bratac i rasijanju.su stara srpska porodica porijeklom iz sela Miruse kod Bilece. Beogradu i rasejanju. 31.Beogradu i rasijanju.html?157[1/26/2013 7:19:44] . PERISIC. Rod su sa porodicama koje vode porijeklo od vlaha Malesevaca. TADIC. su porijeklom od Aleksica iz Oputne Rudine kod Bilece.su stara porodica.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su istog porijekla kao Stevanovici i vuku porijeklo od Obrenovica. 47. te su odselili u Dabar. 39. JANJUSEVIC.su porijeklom iz Ozrinica kod Niksica odakle su dosli prije 400 godina na Rogace u Nevesinje.Trusini. Luka. 45. Nevesinju i rasijanju. u Izgorima u Gacku . Komor i Antelj. 38.veli dedijer za njih. Ranije su stanovali u nevesinjskoj Povrsi.žive u Brckom. 37. 46.Forumi 28. SALATIC. 34. Ima ih u Sarajevu. Žive u Nevesinju.zivjeli su u Sopiljima. od njihovog roda su ove porodice: Stijacic.Kifino Selo. Jugovicima. Iz ove porodice porijeklom je poznati srpski slikar Uros Predic. Lisov. Beogradu i rasijanju.su stara srpska porodica iz Pive. porijeklom od plemena Pilatovaca. SUTONJA. SKENDER. žive u Nevesinju. Sarajevu. žive u Trebinju . Kujacic. Turci su ih istjerali iz Korjenica.Diskusije . 42.Tadica ima u Beogradu i rasijanju. KRUNIC. (CUCAK) su starinom iz Risna u Boki. POPADIC.ima ih u Bileci. PREDIC.Iz ove porodice vodi porijeklo sadasnji presjednik Srbije Boris Tadic. Dedijer veli da su porodicno ime dobili „ od nekog odbjeglog vojnika” koji je kupus zvao salatom. PILJEVIC. GUSIC.su istog porijekla kao Stevanovici i Cvijetici.žive u Nevesinju i rasijanju. Bratac. žive u Trebinju. te ih prozvase Salaticima. žive u Trebinju. ima ih u Bileci i rasijanju. Žive u Ljubomiru kod Trebinja i rasijanju.Lukavcu. GLOGOVAC. Biogradu. Sarajevu. ZECEVIC. 29. DAKOVIC. Zivjeli su u Grahovu. 44. su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece. su starinom sa Stona. 49. su porijeklom iz Banjana. Prebilovcima i u Spiljanima kod Konjica i rasijanju.su su iz Stevanovica Torina kod Lukavca. Ima ih u rasijanju. 30. Beogradu i rasijanju. su stara srpska porodica iz Hercegovine. Ranikucama. Nevesinju i rasijanju.Gacku i rasijanju.

Ima ih u Bileci. su porijeklom iz Konavla. 75.Glamocu i rasijanju. Zelenovica ima u Miholjacama. 52. Gacku. su starinska porodica iz Popova polja. su stara srpska porodica iz sela Cepelice kod Bilece. 67. 62.su iz Ljubomira. 58.Gacku. DANGUBIC.su porijeklom od Kapora. u Bosni. 64.Nevesinju.su stara porodoica iz Humske.Žive u Bezdjedje. CERANIC.Forumi 51. GLIGORIC.preko Hrasna i Stoca doselili se u Dabar a odatle na Trusinu. SORAJIC. Livnu.1942 godine. SUSIC (SUSA) poticu iz sela Kljeuta kod Gacka. Ima ih u Stocu. to su cuveni kamenorezci i stogodisnjaci. su starosjedioci u Batkovicima u Nevesinju. 69. Radicima (Rast) kod Nevesinja.1. SARENAC. su porijeklom iz Herceg Novog. su stara srpska porodica iz sela Citluk kod Nevesinja. su porijeklom od Cerovica iz Drobnjaka.u Nevesinju i rasijanju. su porijeklom iz Drobnjaka gdje su se prezivali Cerovici. BOVAN. Beogradu i rasijanju.Beogradu i rasijanju. su stara srpska porodica. Ima ih u Sarajevu.Beogradu.prezime su dobili po tome sto su zivjeli na Banjanima. ima ih u Bileci i Ljubinju i rasijanju.Drobnjaku. 66. Dzeletovici su dosli iz Petrovica i Banjana u Cepelicu. GOLIJANIN.Diskusije . TAMINDZIC.su porijeklom sa Bancica kod Ljubinja. na Oblju kod Kalinovika i rasijanju. 68. 60.Sarajevu.Bratacu. GOVEDARICA. Mostaru. 76. Nevesinju i rasijanju. ZELENOVIC. odakle su se raselili. su porijeklom sa Bune kod Mostara. su starinom od Koprivice sa Banjana.Miholjacama. 59. 77. SIMOVICI. Ima ih u Gacku.ima ih u Beogradu i rasijanju. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. jedna grana Bajcetica preselila se iz Mirilovica u Cernicu. SKOKO. Beogradu i rasijanju.Nevesinju. su porijeklom iz Ridjana. Žive u Nevesinju. VUJNOVICI.Beogradu i rasijanju. ULJAREVICI.Nevesinju.Kifinu Selu kod Nevesinja. ZERAJIC.Mostaru. 73. zivjeli su u selu Kovacima kod Bilece.ima ih u Dreznju. u Jugovicima i Pridvorici u Borcu. prema porodicnom predanju. su porijeklom ispod planine Golije između Gacka i Niksica. Iz Skorbutnih Rudina presli su na Miholjace u Gacku. MEDAN. su zivjeli u selu Bodezista u Gacku. Nevesinju i rasijanju.poticu od Bijelica.Mostaru.html?157[1/26/2013 7:19:44] . 65. a žive u Mirusama.Kifinu Selu. Ima ih u Nevesinju. Na Bozic. gdje ih ima i danas. Žive u Bileci. 70. Beogradu i rasijanju.serbiancafe. DZELETOVIC. Brckom. Zerajici žive u Miljevcu. BAJCETIC. VLACIC. 61. su stara porodica sa „Bjelatka ispod Krsca”. Blagaju.Beogradu i rasijanju. 63.Sumicima.Dreznju. Jezeru. su stara porodica a ima ih u Davidovicima kod Fatnice.Lukavcu. su stara srpska porodica iz sela Lipe kod Duvna. Nevesinju i rasijanju. BANJAC. Krekovima. Ima ih u Stocu. Beogradu i rasijanju. 54. DUTINA. Avtovcu. 56. Mostaru i rasijanju. MIHIC. ustaše ih pobile i spalile u crkvi. 55. 71. ZELEN.su potomci kneza Zdrijelovica iz Ljubomira. gdje su se prezivali Kasikovici a poticu od Ljubovica. Avtovcu. na Stepenu kod Gacka.Nevesinju. Nevesinju. Prije Kosova.Glasincu. ima ih u Jasenici kod http://www1. Ima ih u selu Krekavicama. 57. CRNOGORAC.Novom Sadu i rasijanju. zivjeli su u Mirusama. Iz ove porodice poticu hajduk Vucic Zerajic i mladobosanac Bogdan Zerajic.su rod sa Vujovicima čak slave istu slavu. 6. 74. Ima ih u Gacku. VUKAJLOVIC. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. 53. LECIC. 72.Beogradu i rasijanju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

MANDIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. žive u Padjenima kod Bilece. HRNJEZ. u Vlahovicima kod Ljubinja.ima ih u Trebinju i rasijanju.24. su porijeklom od nekakva Ljuba koji je bio dvorjanin hercega Stefana.Kapavici. potomci su Vladislavica iz Jasenika u Gacku. kasnije se pominju u Nevesinju.Ima ih u Zovom Dolu.12 (*. BOKIC. Mostaru.. Predolju kod Stoca i rasijanju. Blagaju. Porijeklom su sa Trebjese i žive u rasijanju. Doderi.ima ih u Slivljima u Gacku i rasijanju. Ljubinju i rasijanju. 85.Dalmaciji. DODER. Od Kasikovica su Ljubovici u Odzaku kod Nevesinja. su starinom iz Ceva. Sekare. Kokolji.Bratacu. Krekavicama.Rujevu Dolu i Ubosku. su od Malisevaca. Savica ima u Slatu.opjevan je u narodnoj epskoj pjesmi. su iz Baljaka kod Bilece. odakle su se raselili po Hercegovini. 84. Beogradu i rasejanju.com) 86. su porijeklom iz Bilece.pa se samo jedan ziv vratio i poslije pada Hercegovine pod Turke njegovi su potomci primili islam” Zivjeli su na Odzaku Lubovica kod Nevesinja. nekada najmocnija feudalna porodica u Bosni i Hercegovini. a porijeklo vuku od Vrljesa. 83. LAZETIC. 96. ima ih u Domasevu. su stara porodica iz Bilece. KULAS. su porijeklom iz Foce.serbiancafe. 79. 95. 87. Ima ih u Brckom. SOLAJA. odakle su prije 400.su porijeklom iz Fatnice. su Visnjici ispod planine Golije u Crnoj Gori. Ima ih u Fatnici. su stara srpska porodica. Beogradu i rasijanju. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. mart 2006. su porijeklom sa Grahovca sa Grahova.Biogradu. Pokupio beg raju nevesinjsku zanju psenicu u Lugu. POPARA.godina dosli u Hrasno. JEREMIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] . IG0R . 80.Nevesinju i rasijanju.Kokorini. su od Malesevaca iz Maline imeđu Trebinja i Bilece. 97. su porijeklom sa Banjana. ZUTKOVIC. MAKSIMOVIC.Ulogu.47 (registrovani član) -.Mijatovcima Nevesinju.7. su porijeklom od Pilatovica iz Pilatovaca kod Bilece. JANKOVIC.Plocnik. 81. U Kolesku i Nevesinju se prezivaju Djogovici. žive u Dobreljima u Gacku. vodili su rat za prestiz sa krajiskim Filipovicima. S njima su rod Golijani. 89.Forumi Ljubinja. Lici i rasijanju. U Crnoj Gori se zovu Doderovici.Biogradu i Nevesinju i rasijanju. Jedno vrijeme boravili su na Mirusama i Banjanima.Gacku.jedno su bratstvo i svi poticu iz Pilatovaca.bankofamerica.Lukavcu. KUKIC. 82. 90. Sudzumi i Seslije jedno su pleme. 94. na polasku beg pita raju :„Oce te li rucak s’ medom ili s’ http://www1. Maddica ima u Duvnu. KOKOLJ. 88. Porijeklom su od Matosa sa Rovina u Crnoj Gori.Klepcima. DJOGO. Potjecu iz Ridjana kod Niksica. Krekovima i Nevesinju. u 20. Ima ih u Objeseniku. Najpoznatiji clan ove porodice je Osman Ljubovic.Vukovici u Nevesinju i Visnjici u Visnjica Dolu pod Golijom.porijeklom od stare porodice Mijac. 78. su stara srpska porodica koji su se ranije prezivali Istinici. KASIKOVIC. su starosjedioci u Domasevu. септембар 2005. LJUBOVIC. 92.Bacevici. GRAHOVAC. Beati. 91. 93.ranije su se zvali Pajevici.Trebinju i u rasijanju. Ovi iz Banjana presli su planinu Sominu i naselili se u Dulicima..Mostaru i rasijanju. su iz Lazarica kod Gacka. у 05. su starosjedioci iz Nevesinja.„Zenidba bega Ljubovica”. Ima ih u Sarajevu. TOMANOVIC.Sarajevu. su porijeklm od Dubljevica u Gacku.su porijeklom iz Mirilovica. ima ih u Pobrdju.Diskusije .Dedijer veli :„Devet ih je brata poslo na Kosovo. SAVIC.

108. koPoB 11. ima ih u Gacku i Nevesinju. oktobar 2009. su stara porodica iz Kazanaca. Selo Sipacno po njima je dobolo ime. SUKOVIC. 113. 102.Poticu od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. Samardzica ima u Slatu. Ima ih u Nevesinju.51 koPoB . PAPOVIC. Pasici. 109.rucka ni meda nema. VUKOMANOVIC. ali je od njih ostao toponim Ljeskovik. su iz Pisce na Pivskoj planini.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Od Knezevica vode porijeklo Zimonjici. 104.boravili su u Sipacnu a zatim se doselili u Rast. odakle su se raselili u razne krajeve zemlje.Sarajevu. PISCEVIC. su stara srpska porodica porijeklom iz Drobnjaka. naselil se u selo Lazarice između Gacka i Avtovca. 103. u 20. SAMARDZIC. u 16.Donjoj Trusini. Gladna raja pojede suv ljeb kao da je s’ medom namazan. SAROVIC.eto ti bega jezdi poljem na alatu sav čistu zlatu. hitcima u ledja likvidirao ga Vlajko Begovic. a prema svjedocenju istoricara Vladimira Dedijera. neki su otselili u Bosnu i žive u selu Provalama kod Travnika. muslimani u Gacku i Avtovcu vode porijeklo od Papovica.Beogradu i rasijanju. su iz Kazanaca.serbiancafe.Stepena i iz Cernice u Gacku. TEPAVCEVIC.Udreznje.Grabovicu i Nevesinje. koji su se odatle raselili. Od Papovica vode porijeklo Parovici u selu Lazaricima kod Gacka. Jovan Erdeljanovic veli da su 343 porodice pobjegle ispred Turaka iz Hercegovine i sklonile su se u Cuce. su iz Gacka iz sela Cadjara.su stara porodica porijeklom od Vlaisavljevica.samo ljeba suva nose sluge. su stara srpska porodica iz Hercegovine.pijeve vodu. raselili su se po Hercegovini i dalje. 111.Batkovicima i Nevesinju. Trebinju i Nevesinju. Bratacu. su sa Banjana. Ima ih u Beogradu i rasijanju. LESKOVAC.Postoljanima. Pominju se u Mostaru.negdje pred zalazak sunca.Diskusije . Ispred Turaka su pobjegli iz Hercegovine u Cevo. 98. 114. 110.Predanje im kaže da su sa Kosova. KOPRIVICA. 99. Od bratackih Samardzica je rodom četnicki hercegovacki vojvoda Petar Samardzic (1895-1945). su porijeklom iz Hercegovine a pominju se čak u Zumberku u prvoj polovini XVI vijeka. RADULOVIC. 107. su stara srpska porodica porijeklom iz Krivosija u Boki.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Jedni Samardzici zivjeli su na Krstacama Vranjskim i u Ladjevicima kod Bilece.žive u Jaseniku kod Gacka. septembar 2006. su doselili u Gacko iz Grblja poslije 1433 godine.Forumi ljebom”? Raja graknu:„S’ medom”! Raja zanje. Još daljom starinom su iz sela Bajica u Crnoj Gori. su dosli iz Cadjara u selo Przine kod Gacka.30. KNEZEVIC. LAZAREVIC. Ima ih na Zlatiboru. Poginuo u Spaniji u Spanskom gradjanskom ratu 1936-1939 godine. su porijeklom sa Kosova a žive u Cadjaru u Gacku.Ovo je samo jedna anegdota iz zivota Ljubovica. koji su se kasnije preselili u selo Biograd kod Nevesinja. najpoznatiji je Blagoje Parovic (1903-1937) revolucionar i spanski borac. http://www1. 106. su stara srpska porodica iz Lukovica kod Gacka. s ruckom. 112. BANDIC. KORDIC.MARIJANOVIC. su porijeklom iz Humske zemlje. 105. poslije Drobnjaka. 0 101. SIPOVAC. Starinom su sa Ridjana kod Niksica. su stara srpska porodica porijeklom sa Banjana.02 (registrovani član) 100. TOMOVIC. Od nevesinjskih Parovica. po nalogu Kominterne i Josipa Broza Tita.Beogradu i rasijanju. su stara srpska porodica sa Ljeskovika u nekoj od ranijih seoba otselili su iz Nevesinja.Mostaru.

CELOVIC. 128. pisana na Srpskom i Latinskom jeziku. 122. otselili u Bosnu. IGNJATIC. u Crvenik selo Bratac kod Nevesinja. su porijeklom iz Tvrdosa kod Trebinja. Njegovih pet sinova . su porijeklom iz Pive od Branilovica.kurdjel.Nebojsa-sin > 2. su porijeklom iz Gacka.bore se za Republiku. su stara srpaka porodica iz Dedica u Popovu. U pismu harambasa Laketa obavjestava providura o svojim zaslugama za Mletacku Republiku. Dubrovcanima je porucivao : ”Sva je Hecegovina moja„! Harambasin praunuk Petar. se pominju 1439 godine.Forumi 115. ELEZOVIC. VULESEVIC. ima ih u Srbiji u Beogradu. porijeklom iz zaledja Boke Kotorske.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 127. 9. http://www1.januara. DEDICI.Gacku. tako su prozvani po loncima koje su pravili i prodavali. Bjelopavlice. L A K E T A. Mostaru i rasijanju. su iz sela Bijelac kod Trebisnjice. selo Objesenik u Borcu zvalo se Bacevic. Ima ih u Planoj. 117. Ilija-sukurdov > 8. napao je i popalio Gacko i tom prilikom je ubio 12 Turaka. Ima ih u : Nevesinju. Odatle pod pritiskom Turaka prelaz u selo Pluzine. Sa druzinom od 200 ljudi.html?157[1/26/2013 7:19:44] . su stara srpska porodica iz Vracanovica na Banjanima i iz Mirusa kod Bilece. Nikola-otac > 3.Pipere. Piragicima. 123. ima ih u Herceg Novom. primili islam i danas su aktivna muslimanska porodica. su iz Tihova u Gacku. DANILOVIC. su iz sela Mijonici imeđu Popova i Trebinja.Brdjane i kao nagradu dobio sest cekina i pet bala. ( ELEZ ) su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja. Dzinovoj Mahali.KLIKOVIC. te su izgubljeni podatci o mnogim porodicama. Vlado-djeda > 4.od kojih je jedan kaludjer.serbiancafe. su porijeklom iz Duzi u Trebinju. Napisao „Ljetopis Hercegovine’ veoma značajno djelo za proucavanje hercegovacke istorije. GOLUBOVIC.Nevesinju. rodonacelnik porodice bio je neki Golub po kome su dobili prezime. PETAR. Iz ove porodice potice kaludjer Prokopije Cokorilo. PUTICA. Harambasa je znao stizati do Sarajeva. ANDRIC. su stara srpska porodica. PRAVICA. 119. danas se jedno selo kod Mostara zove Bacevici. Usput mu javlja da je pridobio za borbu protiv Turaka : Kuce.BUBALO. Geneaolosko stablo moje porodice bilo bi sledeće: 1.godine. su iz sela Loncara u Borcu na Gornjoj Neretvi. su stara porodica sa Taleze i Bobovista iz Trebinja. u nekoj seobi doselili su u okolinu Zadra.rođen u Planoj 1802 godine. Beogradu i rasijanju. Njihov prapredak harambasa Laketa pominje se u prepisci s mletackim providurom u Kotoru iz daleke 1686 i 1687 godine. Nešto podataka o ostalim nevesinjskim porodicama naslo se u izvorima dubrovackog arhiva i srednjovjekovnim poveljama srpskih vladara. 118. 124. Lako-kurlebalo > 7. 121. su iz Sume kod Trebinja po kojima je selo dobilo ime. 130.Askurddjel? Ovo bi bio kratak pregled porodica koje je obradio profesor Jevto Dedijer sa napomenom da je propao dio materijala koji se odnosio na gornji dio Nevesinjskog polja. pljackao je dvor bosanskog pase i vracao se nazad kuci.Diskusije . prilikom njegova bjekstva iz Sarajeva u Beograd 1908. 129.Bratacu i rasijanju. COKORILO. 126. poslije burnih vremena stize sredinom XVIII vijeka. 116. su iz Banjana. Jovan-pradjeda > 5. LONCAR. mostarski jeromonah. Konjicu. Sve Lakete poticu iz sela Pluzina. BACEVIC. 120. Djoko-cukundjeda > 6. otselili se u selo Orah kod Trebinja. Loznic. Pisma se cuvaju u Istorijskom arhivu u Kotoru. 125.Dubrovniku i Trebinju. To su : 1. žive u Kolesku. TIHIC. Slave slavu Svetog Jovana Krstitelja 20. su stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja.

1345 godine. sportista. Beogradu i rasijanju. Porijeklom su sa Rudina. 3. ima ih u Kolesku. prvi put se pominje u spisima dubrovackog arhiva knez Ivan Aleksic 1429 godine. veoma stara porodica. 17. porodicno predanje im kaže da poticu od Ljubovica.. su stara porodica iz Trebinja. 24. 5. 16. pominju se 1281 godine.serbiancafe. KOVACEVIC. 15. 23. 14. JAREDIC.Beogradu i rasijanju. KAPOR. ILIC. Nevesinju i rasijanju. žive u Krekovima. BUKVIC. koPoB . RATKOVIC. Bileci i rasijanju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. septembar 2006. Žive u Kolesku. ima ih u Nevesiju. (hrisovulje su kraljevske zlatnopecatne povelje). 10. se pominju 1372 godine. 6. u 20.. KOSTIC. mart 2006. DRAGOVIC. su stara porodica. žive u Mostaru. žive u Dreznju. 19. žive u Gacku.godine.30.bankofamerica. Mostaru. Nevesinju. Nevesinju. 8. Prvi put se pominju 1319 godine. Nevesinju i rasijanju. žive u Nevesinju. Gradini. Sarajevu. Nevesinju i rasija. ima ih u Bratacu. pominju se 1451 godine. pukovnik Mihajlo Miloradovic je razgranicio dvije velike sile Rusiju i Kinu početkom XIX vijeka. pisac i pjesnik. Nevesinju i rasijanju. VUKOTIC se pominju1427godine.13 (*. i kasnije u Decanskim hrisovuljama 1335. žive u Kolesku. Gacku. 9.html?157[1/26/2013 7:19:44] . http://www1. Gacku. zatim u Decanskim poveljama 1335-1345 godine. balkanski rekorder u bacanju kugle 1934-1936godine. su humska vlastela. Beogradu i rasijanju. žive u Nevesinju. Nevesinju i rasijanju. Žive sirom Hercegovine i rasijanju. polovinom XIX vijeka brojali su 300 pusaka. 4. žive u Zovom Dolu. 7.Forumi 2. Batkovicu.48 (registrovani član) -. su stara porodica iz Humske zemlje. STANKOVIC. ima ih na Zalomu i Nev. žive na Odzaku. VASILJEVIC. Grabovici. jedini nevesinjac ucesnik na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. Grabovici i Biogradu. Žive na Udreznju. su stara porodica. Od Kovacevica iz Grabovice potice Aleksa Kovacevic.su stara porodica. Žive u Slivljima. Nevesinju itd. MILOSEVIC. 12. септембар 2005. JONLIJA. MILORADOVIC. DRASKOVIC. Nevesinju. se prvi put pominju u Popovu 1320 godine. pominju se 1370 godine. Emigrilali su u Rusiju. u 16. su Humska vlastela iz okoline Stoca sa Radimlje. SANTIC. se pominju 1372 godine. у 05. ALEKSIC. 13. Biogradu.03 (registrovani član) IG0R . harambase Petko i Stojan Kovacevic iz sela Srdjevica kod Gacka. AVDALOVIC. 11. Nevesinju i rasijanju. prvi put se pominju 1283 godine. se prvi put pomonju 1372 godine. žive u Krekovima.com) 20. U Nevesinju žive u Kolesku. Veoma su brojna porodica u Hercegovini. 18.Diskusije .7. 22. Iz ove porodice poticu poznati junaci. JAKSIC. Trusini. Nevesinju i rasijanju. a zatim u Decanskim poveljama 1335-1345. žive u Kolesku. godine.Ima ih u Trebinju. su veoma stara i brojna porodica u Hercegovini. Nevesinju i rasijanju. žive u Bratacu.24. Steci na Radimlji su njihovo porodicno groblje. VUCINIC. 21. BRENJO. BABIC. osnovali su manastir Zitomislic. se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. BRATIC. ima ih na Crgovu.

su iz humske Zemlje. Krajem XIV vijeka. TRZIC. RADIC. su iz Nevesinja. ” koPoB 11. 28. su iz Humske zemlje.Od vremena kralja Milutina žive u Nevesinju na Sehovini i Bojistima. Nevesinju i rasejanju. Iz ove porodice bio je Mato Glusac (1774-1870) cuveni prorok i gatar. Nevesinju i rasijanju.html?157[1/26/2013 7:19:44] . pominju se 1442 godine. MANJAK. MIRKOVIC. pominju se 1374 godine. se prvi put pominju 1389 godine. 33. se pominju prvi put 1379 godine. 40. su stara srpska porodica. žive u Biogradu. PREDOJEVICI. pominju se u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. i za njh se kaže da su sa Zagorja. 35. 39. su iz Huma. STANISIC. 42. VILIC. MARIC. upravljao je Hercegovinom iz grada 0 polju. oktobar 2009. 43. Macari se pominju u Decanskim poveljama 1335-1345 godine. 37. žive u Bratacu. to je najstariji pisani spis kod Srba. RAJICIC. http://www1. su stara porodica iz Humske zemlje. Pridvorcima. Jedna grana Nikolica pominje se u Decanskoj hrisovulji 1335godine. žive u Odzaku. su iz Biograda kod Nevesinja. u Decanskoj hrisovulji. Nevesinju i rasijanju. Ziljevu i Nevesinju. NINCIC. Nevesinju i rasijanju. 29. su potomci Vlaca Bijelica sa Vlahovica. 38. 31. ali se nezna da li su rod sa ovim Nikolicima. 36. Nevesinju i rasijanju.52 30. Budisavlju. su iz Cernice kod Gacka. IVANOVIC. pominju se 1373 godine. pominju se u Decanskim poveljama. 32.Prvi put se pominju 1280 godine. Nešto kasnije 1373 godine pominje u spisima dubrovackog arhiva neki Radovan Stanisic. su iz Nevesinja. su iz Trebinja. u izvorima se pominje Ratko Milanovic 1370 godine. 34. Miroslav je Nemanjin brat. ozenjen Blagaja. su iz Zubaca kod Trebinja. GLUSAC. cuva se u Beogradu. pominju se 1372 godine. su stara srpska porodica. se pominju 1436 godine u Trebinju. žive u Dreznju. u 20. veoma stara porodica. žive u Nevesinju. žive u Biogradu. su iz Rudina i iz Nevesinja. Nevesinju i rasijanju. RATKOVIC. 46. Žive na Zalomu. Za potrebe kneza Miroslava napisano je Miroslavovo Jevandjelje.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. pominju se u Decanskoj povelji 1335-1345 godine. 45. PETKOVICI.Diskusije . pominju se 1380 godine. BIJELIC. PRODANOVIC. zatim se javljaju u Decanskim hrisovuljama. kolonizirani na Kosovo. Nevesinju i rasijanju. 26. ZUBAC. žive u Nevesinju. pominju se 1419 godine. Nikolica ima u Nevesinju i rasijanju. su iz Trebinja i iz Huma. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. Nevesinju i rasijanju. Žive u Nevesinju. Žive na Zalomu. Od njih mnoge srpske porodice vuku porijeklo. MILANOVIC. koje se sacuvalo do danas. su iz Nevsinja. su feudalna vlastela iz Prijevora kod Bilece. pominju se 1435 godine. ima ih u Bratacu i rasijanju. rodonacelnik loze je Nikola zupan u Popovu Vojsavom. Koji sepominje 1370 godine kao graditelj crkve. gdje se pominju 1410 godine. MACAR. Glusci danas žive u Bileci i Gacku. su stara vlastela iz Konavala. 44. Zalomu.Forumi 25. Miroslavovog sina. zivjeli su u selu Bodezista koje je nekada pripadalo Zagorju. pominju se 1322 godine.serbiancafe. žive na Zalomu i Nevesinju. VUCETIC. Radica ima u Kninu. 41. sestrom bosanskog Kulina-bana. pominju se 1376 godine.žive u Nevesinju i rasijanju. 47. Dedijer misli da su Vilici iz Gracanice u Gacku. pominju se 1333 godine. pominju se prvi put 1335 godine. Ima ih u Bratacu. ima ih na Pluzinama. 27. unuk kneza Andrije. NIKOLIC. IVKOVIC. BESTIC. su Humska vlastela.

55. septembar 2006. su stara srpska porodica iz Borca. у 16. Spominju se u trecem veku za U rimskim zapisima jer su bili GRNCARI to jest pravili sude od gline zemlje i danas postoji mesto gde su glinu vadili . Okuka je pred dzamijom na Obadica kamenu palio svijecu i molio se bogu. Gacku. i glina je jedna najkvalitetnija . mart 2006. pominju se 1372 godine. su stara srpska porodica porijeklom iz Kuca. ima ih u Kokorini i Pridvorici u Borcu. zbog ubistva i krvi dosli u Ridjane kod Niksica.*) BATZUT samo da dodam komentar na jednu najstariju porodicu u Hercegovini Zato sto su bili prvi zanatlije . Ovo su samo neke srpske porodice iz Hercegovine za koje postoje istorijski podaci s napomenom da ovo nije konacan spisak. Postoji rimski put i rimska catrnja na Baljivcu . Tu su pocinili nešto slično te su morali bjezati ponovo.html?157[1/26/2013 7:19:44] .7. Batkovicima.Vidim da su to prezimena koja su mahom dosla na podrucje Zahumlja posle 1521. koPoB . su iz Nevesinja. Sarajevu. MILOVIC. su porijeklom iz Pive. Budisavlju. 56. у 12. pomonju se 1430 godine. žive u Nevesinju.7. 49. Radojicica ima u Kifinu Selu. RADOJICIC.24. Pominju se 1358 godine. žive u Kolesku. Jedan od lokalnih vodja u ustanku Nevesinjska puska 1875-1878 godine. žive na Trusini i Nevesinju.Diskusije . Novak Laketa – LAKETE. 51. Kada se Borac turcio od petorice brace.Aleksa Buha–BUHE.30.ameritech. септембар 2005. jedan koji je bio kod stoke u planini ostao je pravoslavni i od njega poticu Okuke.Mesto se zove Lijeska A povrs Bobani .DEDIJERA.52 (216. su iz Konavla. su pivska porodica porijeklom od Branilovica. 50. Dosli u selo Bratac.g. ADZIC. su iz Trebinja. Koliko je meni poznato porodicno stablo svojih porodica uradili su Dr.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ANDRIJASEVIC. RADOVIC. pominju se 1372 godine. Žive u Nevesinju i rasijanju.net) Hvala Gosrodinu Laketi . Dok su ostali klanjali u dzamiji u Ulogu. te da će mladji istrazivaci nastaviti ovaj posao. 54. Bojistima. ima ih u Nevesinju i rasijanju. Nikola Vladov Laketa Baljivac . Momcilo Golijanin – GOLIJANI i Dr. Iz porodice Okuka iz Nevesinja potice fudbaler Dragan Okuka. Iz ove porodice potice vojvoda pop Petar Radovic (1832-1906).Mada ima i http://www1. 53.Forumi 48. u 16. Prof.serbiancafe. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. Nevesinju i rasijanju. OKUKA. desno krilo Veleza iz Mostara i reprezentacije bivše SFRJ. Nevesinju i rasijanju.49 (registrovani član) Kifino Selo . pominju se 1374 godine.04 (registrovani član) IG0R .31 (*. su staro pivsko bratsvo. su iz Nevesinja. ima ih u Ulogu. MISKOVIC. Pominju se u dubrovackim izvorima u XIV vijeku. SILJEGOVIC. su iz Nevesinja. 52. MILISIC. u 20. септембар 2005. porijeklom su od Jelica iz Oraha. prof.vidim da ima novih detalja i podataka u odnosu na knjigu pr. PEJOVIC.18.To je rezultat njegovog istrazivanja iz ove oblasti.A selo Baljivac . Nevesinju i rasijanju. 57. gdje i danas žive. Nevesinju i rasijanju.

te Jelacica muslimana u Visegradu. tako da http://www1.Forumi prezimena i iz prednemanjickog perioda.Cuvaju zlatni pehar koji su donijeli sa Kosovske vecere jer su isli na boj na Kosovo sa Vlatkom Vukovicem.sto bi se moglo povezati sa poslom i da su nekad kao stari Neretvjani bili navigatori.Gacka. Pekez-iz grada-Nevesinja . znaci-dovidjenja.Po austrijskim knjigama i podacima o njegovom skolovanju zapisano je da je da su mu oba roditelja Srbi.trenutno Predsjednik skupstine opstine Visegrad musliman JELACIC. Nazalost. u Dracevu.oni poticu OD DAMJANA.01 (*.Ima ih sada u Kifinom Selu.Presli na katolicanstvo kad i ban Jelacic.Saznavsi za to Kralj Aleksandar I Karadjordjevic poslao je cetu zandara da uzmu barjak za muzej u Beogradu.Čak je za imperatora Nina od prije 4020.Cuvaju još i danas Krstas barjak Pavla Orlovica.Ima ih još u Dubrovniku.Zatim još neka prezimana nestala i izumrla kao Opuha.koje je austrijska vlast pisala pod Damjanac . naivnosti i pretjerivanja.aol. dok je istrazivao i pisao o srpskim porodicama.Zatim prezime Zoran iz Krekova izumrlo i raselilo se bilo ih je u Beogradu.ima 1 kuca još u Kifinu Selu.bila od Jadrana do Baltika. Ovdje je dosta receno i o najvecem istrazivacu srpskih hercegovackih naselja i prezimena.odredjivac pravca . Vrljes -Grabovica.Izdvojio bih još jednu porodicu Damjanovici. g . to bila vladarska titula.Na njhovo mjesto su se naselila plemena iz Crne Gore i Kosova. jer sam se uvjerio dosta puta da ima mnogo improvizacija.Ozaku .Kao katolika u Hrvatskoj.Beogradu kao pravoslavni.html?157[1/26/2013 7:19:44] . септембар 2005.a s a tim SHVATANJE SAVREMENIH SRPSKIH ISTORICARA da su Srbi na tim prostorima od prije Hrista postaje sve prihvatljivije..No Damjanci im potprasili iz pusaka i Barjaka nisu dali.Zapisano je da je katolicanstvo primio tek po zavrsenim vojnim skolama.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 18.Na nadgrobnim spomenicima u Mostaru koji datiraju od prije 500.serbiancafe.Rase. Danilo Maric .Sama riječ RULJ prevedena sa staro. ne spadam u ljude koji vjeruju u sve sto je napisano o porijeklima.Inače sama riječ prevedena sa nekih starih jezika.9.Sve ovo ukazuje da na prostoru Zahumlja i Neretvljanske oblasti još ima plemena starih Srba Morlaka. a ovom prilikom pridodajem podatak da je zbog toga otrovan u okolici Mostara.Nevesinja.g.sreće se ovo prezime.srpskog jezika znaci kormilar .Ortijesu. Dr Jefti Dedjeru.Valjalo bi pomenuti da su ova plemena najstarijau Nevesinju.od njih nastali Dabarcici iz Kifinog Sela.kada je pocela da se stvara Vojna Krajina.Brckom. iz čega je proistekla i knjiga MARICI U HRCEGOVINI.Tad su se Srbi naselili do Zumberka upravo sa podrucja.Jelacic stara plemicka porodica iz BILECKIH RUDINA.Bijenja.Duka prezime rasprostranjeno po Hercegovini sa starog srpskog jezika prevedeno Vodja.Od njih su se izdvojili Rojovic u Kifinu Selu .Diskusije .Beslema doselili u Nevesinje iz Hodbine kod Mostara bilo ih u gradu Nevesinje .Onjega.com) Svi ljudi povremeno pokazuju zanimanje za svoje korjene. Kalinovika.Trtinama Sumicima.I najvjerovatnije da su to potomci starih Morlaka i Neretvljana.Konjica. Ovaj prilog je veoma zanimljiv i procitao sam ga sa paznjom. pa i svoje prezime. pa sam tako i ja nekoliko decenija tragao za podacima svojih predja.brata Pavla Orlovica.Sve ukazuje na to dok ništa ne ukazuje da su doselili iza Karpata.Rijeci.Jablanici. Covilo iz grada Nevesinja.Nevesinje je to i krov SRPSTVA JE TO.Beogradu.OD TADA SE TAJ barjak cuva u tajnosti. Rulj-Kifino selo.Sve ukazuje da je SRBIJA.Dakle posle velike seobe.

50 (registrovani član) kotur .ca) Sorjani(s kao skola)Dardani i Nadazdini (z kao zaba)su naj starija prezimena u 0 Hercegovini. Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu. Sam autor pominje dosta porodica koji su u stvari doseljeni iz Pive i Zete.) Inače Marica ima u oko 80 sela u Hercegovini. gdje ništa ne radi.oko Konjica i Pribilovce. drmogaca (seksolog) .44 (регистровани члан) http://www1. a okupator vrslja po nasoj djedovini (mislim na prijedlog da krenemo i ujedinimo Hercegovinu sa otadzbinom Srbijom i Crnom Gorom. септембар 2005. у 01. u Dubrovackim knjigama postoje zapisi o trgovini sa Nadazdinima.52 koPoB . ne mogu biti u isto vrijeme starosjedioci Hercegovine (najucljiviji je primjer Tadic.Puno pozdrava mojim hercegovcima. Nevesinju i rasijanju.A o Miliradovicima kako neko ih spomenu gore. у 22. oktobar 2009.to su bogumili i Radimlja kod Stoca je u stvari njihovo groblje. sa asocijacijom na sadasnjeg predjednika Srbije).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Od 6 stoljeca zivjeli su na Hutovu blatu.ova prva dva su potpuno nestala a i Nadazdina ima vrlo malo. tako da su podaci nepotpuni (zapaljeni manastirski i crkveni arhivi. Ovo ne umanjuje pitanje šta hercegovci sada rade za svoju Hercegovinu (posebno mi vani). veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)! Kretanja i pomeranja Srba su se desavala mnogo puta od dolaska turaka. a i Dedjerovim. pripadalo nevesinjskoj nahiji.30. у 16.sympatico. pominju se 1376 godine.Ovo mi je pricao pokojni djed. (MARIC.11. a po mojim istrazivanjima.24. su samo dio porodica na tom prostoru.serbiancafe. септембар 2005.26 (*. nepismenost itd).Preselili su se u Rusiju i promjenili prezime. i kao starosjedioci tih krajeva. mart 2006. su iz Humske zemlje. u 20.04 (registrovani član) IG0R . Molim profesora za izvor podataka dat ovdje pod 44. u 20. u 16. jedino su starjenici Marici porijeklom iz Kosora (12 km od Mostara). i uzgrded da kažem da je ovo selo. koji so to barem pokusavali vise puta)!!! Nije vajda da smo „masovnim opismenjavanjem” izgubili zelju za ujedinjenjem!!! koPoB 11.Diskusije . KomentarI (inzenjer) . žive u Bratacu. a ne da živimo od slave predaka.Forumi zamišljeni posao nije stigao da zavrzi sjeverno i zapadno od Mostara.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2006.9.U 12 stoljecu. sve tri vjere i nacije. септембар 2005.48 (регистровани члан) Opisane porodice.Postoje slična prezimena u Rusiji i Madjarskoj. ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad.Za njih se nezna kako je nastalo prezime kao i od kuda su dosli.kasnije se raselili u Burmaze. u jednom periodu srednjeg vijeka.10.

септембар 2005.html?157[1/26/2013 7:19:44] . pozivajuci se na ovakve dokumente. sto je dosta logicno. da je govoreno da su Zerajici i Sarenci od iste loze. Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu.12. veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)!<< Koliko puta sam se zaletio. Recimo. pa i da sam i pogresno upotrebio taj turcizam.pa pojma nemam šta sam još htio reci?! Kifino Selo pomenu da su Dabarcici postali od Rulja. u 22..45 (*.aol. sto je turska riječ za ciganina. koja nemaju nikakvo ni naučno pokrice. Sarenac. nego da sam neki drugi.serbiancafe. kada su Mleci konacno otrgli od Turaka Boku. A i da nije sve tako pravo. takođe je tačno da takva prezimena žive u selima koja su pomenuta.. rekao mi je najveci srpski istrazivac..a ja se sjecam kao dijete. Firaune. Pa onda znam da Zirojevici iz Gacka i ovi sa Zaloma i Kifina Sela ne nalaze nešto puno rodjackog. Djogovic. koji je zapisao. da je u popisu Boke iz 1888.com) Odgovor FIRAUNU ODGOVOR CIGANINU Ovdje se mnogo govorilo o Dr Jefti Dedijeru. http://www1. pa razbijam glavu takvim stvarima. pop Nakicanovic. у 16.9. pa.) Nisam siguran da se radi o istim porodicama. у 15. već 'nako mi ponekad nadodje. ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad. između ostalog. u nekakve kafanske rasprave o porijeklu i solidno se „provalio”. Stajicima i još nekom porodicom koje se ne mogu sjetiti i da svi slave Lazarevu Subotu. Cvijicevom uceniku i saradniku u istrazivanju srpskih zemalja. kako mi to ti možeš prigovoriti. Djogo. Dodje neko potkovaniji i dokaze mi skoro da ni sam nisam ono sto jesam. Znam da Djogici slave Sv..” Dakle. Braca rođena od istoga oca i majke. posto im je slava zajednicka . a nije spomenut drugi jedan važan istrazivac Hercegovine. Djogic. Ja sam čuo da su plemena mijenjala prezimena. Gore piše o starosti porodica Zerajic..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. E to bi recimo i mogao uvaziti. Ja vjerujem da je gospodin nasao ova prezimena u starim knjigama.. iz nevesinjske nahije. септембар 2005.Forumi >>KomentarI (inzenjer) . Pa gledam i neke zakljucke u vezi sa kracim i dužim prezimenima (Elez. ni istrazivacko. ali nisam ubijedjen da je to isto pleme. godine zapisano: „Maric iz Djenovica doselio prije 6 godina iz Kosor.43 (регистровани члан) Pitanje za Danila Marica:ono za nahiju rece li mu mali Mujica?Za Krst casni i Slobodu zlatnu! Danilo Maric . septembar 2005. Ovo su samo neka od mojih natukivanja. ali su se slave drzali. u Nevesinju imate porodice Budalic i Nikolic.11. zajedno sa Djogovicima. sto je tačno. već mi je to rekao srpski pop Nakicanovic. kada si se ti čak i potpisao turcizmom firaun.48 (registrovani član) Opisane porodice. firaunPFC (arms dealer) . Elezovic.Diskusije . Jovana. nije mi rekao mali Mujica da se nevesinjska oblast zvala NAHIJA. Cvijic. su samo dio porodica na tom prostoru.

15.19. i evo šta mi je rekao: this family name must be Mavrakos.zanima me poreklo. септембар 2005..co.bantrel. Imena su npr.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.31 (регистровани члан) A prezimena Kosovic .16.. Mavrakos. kliring (filosofkinja) .yu) Da li neko može da mi kaže nešto o porijeklu prezimena Mavrak.U Vojvodini su Mavraci Madjari katolici. у 10.Molim nekog ko bolje poznaje istoriju da mi kaže koliko je moguće da ovo moje „nepouzdano saznanje” . септембар 2005. Dimitri Konstantinos.Npr. otisao sam na sledeći link za telefonski imenik Grcke http://whitepages.hvala najlepse cano .serbiancafe. у 17..gdje god da ste.gr/en/index..oteshop.bili su to stocari. Gacka. ima ih u Madjarskoj.Forumi cano .moje /Dracevo . konkretno iz Zijemalja.51 (*.Mucibabici.yu) Procitala sam ono sto je napisao gospodin „kotur” i vidim da i mavraci imaju par zajednickih stvari sa prezimenima koje je on naveo .Mavrakos dobijes 9 pretplatnika sa prezimenom Mavrakos. Athanasios.. a ne Mavrakus kako si ti mislila.Hvala! _RS .Po nekim. Jedan Grk iz regiona Kalamate sa juga Grcke mi je objasnio sledeće vezano za prezime Mavrak tj. Nevesinja. септембар 2005. da su možda i Mavraci kao i ostali sa Zijemalja bili bogumili .Diskusije ..a oni koji su katolici negdje sa Mediterana Spanija.kao i Calije.u Popovu polju/ i Jahura .ima pokrica u istorijskim cinjenicama.com) cano Ja sam čuo za narodno predanje koje kaže da su nekad davno Grci po „povrsici” (ledena kora po kojoj se može hodati a da ne propadas u snijeg) odselili iz Hercegovine..jsp i samo u Atini ako ukucas u rubriku „Surname” .45 (*. means „little black” (mavros = black in Greek).html?157[1/26/2013 7:19:44] . Pozdrav za sve iz Zeljuse. у 07.19.babino /sa Obzira/.možda neko do vas može da mi pomogne.03 (*.Francuska ili Italija. септембар 2005. Christos.obzirom da na sred Zijemaljske visoravni a i okolo ima dosta stecaka.do duse nepouzdanim izvorima .. I zaista.Antelji..mi pravoslavni Mavraci poticemo od nekih grka Mavrakusa (danas to prezime pouzdano postoji u Grckoj).Veoma je rijetko.Moji prci su sa Zijemalja . Spyridon pozdrav _RS http://www1. у 11. I don't know personally anybody with this name but there must exist.Da li u istoriji postoje neki podatci o ovakvoj vrsti migracija (sa Mediterana na kontinent)?Mada ne znam šta bi to covjeka natjeralo da ode sa mediterana i zašto.zatim..co.

Diskusije . септембар 2005. у 23.20.19. Kada je majka studirala u Beogradu jedan profesor joj je rekao da su nasi preci dosli negde sa „tromedje” Crne Gore. A ja? . devojacko prezime moje majke je Vucenovic.Forumi IG0R . северу ЦГ.28 (*. u 20. stari su pricali da smo poreklom iz Crne Gore. септембар 2005. ali mi se čini da mog prezimena nema. Вујошевића Зећанина.45 (*.net. Дедијер је записао да Мавраци тврде да су пореклом из Попова (Попово поље) а пре тога дошли из Црне Горе (или ондашње-садашње шире Црне Горе).do) Nisam sve bas detaljno citao.19. septembar 2006. koPoB .20.19. Стећака има највише у Херцеговини. септембар 2005. Pozdrav svim Hercegovcima a posebno Ceranicima sa Oblja. југозападној Србији.10 (регистровани члан) Vukosavljevica nema ali zato ih ima puno na Romaniji. Босни.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.56 (регистровани члан) Као прво богумили су бугарска секта а нема ниједног стећка у Бугарској.55 (registrovani član) mure . у 18. u 16. За остатак се мораш обратити Вукоти Миљанићу у Новом Саду. у 22.dlm. Вероватно си мислили на Босанску цркву и крстјане који се погрешно називају богумилима (посебно у уџбеницима СФРЈ). Некропола у Радимљи (која служи као службена слика и прилика стећака и „босанске” културе) је гробље српске православне племићке породице Милорадовића-Храбрена који у своје заужбине убрајају бројне православне цркве Херцеговине и један манастир звани Житомислић. Bosne i http://www1.30.05 (registrovani član) IG0R . крстјани и чак неки католици. у 05.08 (регистровани члан) Lepa tema. Могу ти само рећи да се Мавраци спомињу у књизи Н. Odakle potice prezime Vukosavljevic? Hvala unapred homosapiens (student) .ru) Vukosavljevici su iz Pive (sela Seljani i Zakamen) -----------------natasa_no (student) . ja bar toliko znam.serbiancafe. Што се тиче Маврака.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 04. Стећке су дизали православци. Mi smo iz Slavonije. mart 2006.. „Из старих мартикула Подгорице и Зете”. Далмацији.. септембар 2005.24. септембар 2005.

com) neko zna odakle potice prezime PRANJIC. mi smo iz Bosanske Krajine i jedini smo MILETICI u siroj i uzoj okolini:)) Ako bi mi iko mogao dati neku informaciju.20..doselio iz Miljevca kod Nevesinja..28 (*.55 (регистровани члан) Ne. oktobar 2009. Ineresuje me da li neko od Vas zna nešto o prezimenu SENIC. Mi smo pravoslavci znam da ima Miletica puna Hercegovin ali su oni katolici????????? ---------------------dejan8 (student) . септембар 2005.20.Jedna kuca Cabaka potice iz Bosne i blizi su po krvi 0 http://www1.20.Znam da postoji lokalitet u Miljevcu. u 20. Moja mama je djevojacki BEGIC oni su iz Listice.20. bila bi zahvalna. nisam iz Tenje:). a ja se prezivam MILETIC jeli zna iko odakle su MILETICI. у 13. čula sam da je porijeklom iz Hercegovine. септембар 2005. Znate li nešto o poreklu prezimena Vucenovic? Unapred hvala! ------------------Backa (Poslodavac) . у 15. jako zanimljiva tema. Pozdrav svim ljudima dobre volje! -------------------Da li .serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 12.Diskusije . --------------------Pile_od_tri_kile (Student) .Forumi Hercegovine. септембар 2005.38 (регистровани члан) Da li iko zna vise o porijeklu Djerica ili Djukica? Navodno su iz Hercegovine/Crne Gore i po predanju Djukici pripadaju u Vasojevice? Hvala ---------------------natasa_no (student) . септембар 2005. Snow White.32 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ameritech. Pozdrav svima.34 (регистровани члан) Evo i ja da se javim. у 12. септембар 2005.30 (регистровани члан) Interesantna tema iako jako teska za proveravanje.. у 20.CABAK je u Kifino Selo.aol. Ja sam iz Slavonske Orahovice. у 11.53 Kifino Selo .koji se i danas zove Cabakov Gaj.Sto potvrdjuje ovu Dedijerovu zabiljesku.net) Po Dedijeru.20. mada sam imala neku rodbinu tamo.Navodno po Dedijeru preselili su u Kifino Selo jer je u Miljevcu bila epidemija kuge. септембар 2005.20. koPoB 11.

06 (*. vjeru .au) Postovani citaoci.I ako su to radili uzimali su pravi Srbi ime oca kao srednje ime NPR.Sa Kule se raselili po selima oko Konjica. септембар 2005.kod Borackog jezera po tome navodno.kao i zjenica oka.49 (*.20.Slično izvedena prezimena u Hercegovini su i slijedeca prezimena.Diskusije .serbiancafe.To opet ukazuje na to da su rodjaci sa njima i ovi iz Bosne. Hvala ------------------------Prof. Ne znam kako i na koji način je dosao ovaj moj rad na stranice„Serbian http://www1.To su vrlo stara plemena koja su tvrdokorno cuvala sve svoje.bio je pripadnik hajducke ćete koju je predvodio poznati harambasa Pero Tunguz. септембар 2005.39 (*. -----------------------Kifino Selo .Smatram da je ovo pleme starjenickog porijekla u Hercegovini što se može zakljuciti i iz prezimena.TZ.Ovi iz Miljevca dali su im zemlju i primili ih kod sebe.Janko Vucicev Tamindzija.Kuljanii po predanju doseli od Trebinja najprije na Kulu.Nisu podlijegali pomodarstvu koje se proširilo iz Bugarske. za Crnu Goru.dobili prezime.online.Forumi ovima u okolini Sarajeva .com.presluzuju Sv. у 12.no) Pitanje za gospodina Laketu ili nekoga ko se razumije.Poticemo sa MANJACE kod BANJALUKE.23 (*.porijeklo pa i prezime.Telebak.ameritech.Uloska buna.au) Prezivam se BOJANIC.DJuro je umro u izbjeglistvu u Crnoj Gori. септембар 2005. STEVANA.21.Kuljani. Iz okoline Trebinja doselili na DZepe kod Konjica.net) Magazini su porijeklom od Trebinja.Petra.Sahranjen je na Grahovu.Slavimo Sv. Nikolu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 08.Najpoznatiji od njih bio je DJuro Cabak.Slave Sv.da se uzima prezime po imenu djeda ili oca. Da li u hercegovacke Kovacevice spadaju i Kovacevici iz Crne Gore (kraj između Trebinja i Niksica? Taj kraj je i poznat kao stara Hercegovina.A ime porodicno se cuvalo isto kao i Krsno ime.html?157[1/26/2013 7:19:44] .21. -----------------------pbojan .Gore.Po dolasku Austro-ugarske na te prostore ova junacka druzina nije polozila oruzje i ponovo su se istakli u pobuni koja se dogodila kod Uloga 1882.21.Kuribak. у 22. Cavaljuge i Kovaci vode zajednicko porijeklo i slave Scepan dan.net. LAKETA . у 16.Beribak. Znali iko ista o poreklu? hvala -----------------------aakk .DJuro se istakao u bojevima u Nevesinjskom Ustanku.g. септембар 2005.kao i u operacijama kojima su ustanici sadejstvovali sa Crnogorskom vojskom.No da još napomenem da među Samim Cabacima postoji i predanje da su porijeklom od Vukadinovica iz C.Ostupili su posle junackog otpora i ubistva Austrougarskih vojnika i zandarma na visoravni Morine.mjesto Rakovica.

Diskusije - Forumi

cafea” ali vidim da je izazvao veliku paznju i zanimanje među Vasim citaocima sto mi je posebno drago. Mnogi Vasi citaoci traže svoje korjene i porijeklo,ali dobro neko rece:„stanite ljudi,covjek ne može sve”.Tu ste i Vi da Vasim radom i uz pomoć drugih ljudi saznate nešto vise o Vasem porijeklu o Vasoj porodici i porodicnom stablu.Vidio sam da ima veoma dobrih radova o pojedinim porodicama kao o porodici Cabak,pozdravljam moga druga i prijatelja Veljka Cabaka iz Kifina Sela. Gospodinu Maricu mogu reci za pitani podatak sledeće:„Maric(Marich)su iz Humske zemlje.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje izvjesni Radovan Maric,dana 7.5.1376godine, u zbirci dokumenata Diversa cancellarae XXIV,folia 141,od 7.5.1376 godine. Inače postoje dokumenta arhiva od 1278.kada se pominju izvjesne srpske porodice,jer su nasi ljudi održavali veoma žive trgovacke veza sa Dubrovnikom i sve je to uredno zabiljezeno i sacuvano do danas.Važan izvor su povelje srpskih srednjovjekovnih vladara manasririma i dubrovcanima o slobodi trgovine. Tu se nalazi obilje podataka o našim starim porodicama,kao u Decanskoj hrisovulji od 1335 godine,gdje su upisane mnoge porodice koje su doseljene iz Huma,Hercegovine u oblast Decana.Pozdrav svima. Prof.Nikola Vladov Laketa ----------------------------hitra (dotore) - 21. септембар 2005. у 16.33 (регистровани члан) Cao, po prvi put se javljam:) Super ste ljudi! Interesuje me porijeklo prezimena MADZAR! Čula sam da ih ima u okolini Trebinja, tacnije u Pridvorcima. Da li neko zna nešto više o porijeklu ovog prezimena i da li slave Svetog Nikolu? IG0R - 24. mart 2006. u 20.57 (registrovani član) cano (ing.) - 21. септембар 2005. у 17.39 (регистровани члан) Pozdravljam sve ucesnike ove diskusije! profesore Laketa da li mozete da mi kazete nešto više o porijeklu prezimena BANJANIN,koji za sebe tvrde da su licani,a ja ”da si ono sto ti je žena„,daklehercegovac.Uopste licani,da li se mogu nazvati prije hercegovcima,obzirom da je Lika naseljavana uglavnom hercegovcima.Nadam se da pitanje nije suvise glupo i unaprijed se zahvaljujem. ----------------------IG0R - 21. септембар 2005. у 20.34 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој, злочинац, несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе, Саво Ковачевић, је из Нудола. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани, славе св. Георгија, прислужују св. Матију.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Стојан Ковачевић је из Срђевића код Гацког. Његови Ковачевићи припадају племену Малешеваца (потомака Малеша), славе св. Игњатија Богоносца. Највероватније су се доселили из јужнијих крајева, потичу тако од Алексића (иначе најбројнијег малешевачког братства) као и добар део осталих малешевачких братстава (па и Дедијери). За непотпуно списак малешевачких породица (или тачније презимена која данас носе Малешевци) у Херцеговини и изван ње обратити се на http://www.malesevci.org.yu/index.php?str=6. Можете приметити Ћоровиће, а ко зна Херцеговину рећи ће да су они Угреновићи (славе св. Јоакима и Ану), макар они Владимирови и Светозареви. Тачно, ово је само огранак Алексића који се одвојио у скоријој историји, та чињеница (и ова о Ковачевићима или нека друга о Перишићима, Радовићима, Петровићима, Миловићима) може бити веома поучна. У проучавању породичног порекла није довољно гледати презиме (које се често мењало услед одвајања огранака, сеоба, бекства због крвне освете) већ крсну славу и прислужбу уколико постоји (обично старија слава, пре промене, осим када се односи на други датум истог свеца - Ђурђевдан + Ђурђиц, Св. Игњатије + пренос моштију св. Игњатија, Јовањдан + Ивањдан). Тако ни помен презимена, био он Марића или Ковачевића, у дубровачком архиву не мора значити да означава баш ту вашу ту породицу. Тако на пример дубровачки архив помиње следеће породице као изданке Малеша (односно малешевачког катуна): 1386. Перутиниће, 1393. Радославиће, 1408. Кребиљановиће, 1431. Пероничиће, 1435. Мораковиће и Клапчиће. 1436. Хераковиће, 1444. Радовиће, 1466. Новаковиће, 1525. Вукићијевиће и Јановиће. У которском архиву се спомињу 1405. Милошевићи и 1477. Добранчевићи. Данас ниједно малешевачко братство не носи ниједно од тих презимена, многа уопште не постоје више у Херцеговини а нека постоје али их носе несродне скупине (тојест немалешевачке породице хераковића, Радославића, Радовића, Новаковића, Милошевића). ”
0

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.54

Укратко, одговор је не, нису исти. koPoB - 30. septembar 2006. u 16.07 (registrovani član) Dusan Zdrale - 21. септембар 2005. у 21.07 (*.ameritech.net) Nigdje moga prezimena u ovom opisaniju.Zdrali su se raselili sa Baljaka iznad

Bilece.Danas ziva u opstinama:Kalinovik,Srpsko Sarajevo i u rasejanju.Može te li mi pomoći da saznam pravi korijen nasega prezimena. Ovo je moja molba za gospodina iz Australije. Srdacan pozdrav Dusan Zdrale IG0R - 24. mart 2006. u 20.58 (registrovani član) IG0R - 21. септембар 2005. у 22.47 (регистровани члан) Да не буде да теми ништа не доприносим, ево ужег и скромног списка класификације појединих породица по родословном племену (које се разликује од географског племена попут Бањана, Рудина, Гацког, Зубаца, Корјенића -

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

који окупљају географску регију, одређена села и скуп насељеника који се деле на више група различитих порекла): - Св. Лука (Никшићи, Ровчани): С обзиром на њихов масивни број (највећи од свих доле изложених групација) и распрострањеност не само у динарским крајевина већ широм српског национа уопште, немају никакво специфично име. Најчешће уз славу св. Луке иде народно предање да су некуд некада одавно дошли из Никшића или његове непосредне околине (или једноставно Херцеговине, Црне Горе ако је у питању повећи број километара и генерација). Народно предање на страну, Которски архив у Боки налази Никшиће пореклом из Зете (плодне равнице код ПГ у којој се налазе Плантаже АД од чијег грожђа се пуне боце Вранца). Народно предање Никшића спомиње Илијана, „бана” Грбља (географско племе кроз чије срце је скоро свако насумице прошао путујући од ТИ аеродрома до БД) и Кртоле, сужени део полуострва јужно од аеродрома. Детаљи нису битни, важно да су постојале својевремено три групе Никшића, једна у Зети (код ПГ) друга у Оногошту (област и град ће касније узети име по племену Никшином), трећа у Морачи. Од ове задње групе имамо племе Ровчана (Ровца) у коме већину и историјско језгро чине братства која деле исто порекло и славе св. апостола Луку а то су Булатовићи (и то сви и свуда), Влаховићи, Срезојевићи и Шћепановићи. Од оних око НикшићаОногошта смо добили само племе Никшића које је се поделило (који су остали на том подручју) или раселило (од Лике до Македоније). Само племе Никшића више не постоји, постоје географске племенске области Жупе, Горњег и Доњег Поља, Лукова, Бијеле Рудине, Трепча итд. у којима Никшићи чине одређени или знатни део становништва уз друге досељенике. Од оних око Подгорице су највероватније лучинштачка братства Зете. У западнијим крајевима Херцеговине је већина породица које славе св. Луку досељена било из Попова или Билећких Рудина. „Рудински” су даљим пореклом са Требјесе, док су „поповски” пореклом од Риђана (једног другог племена које је живело у тој регији града Оногошта) - Св. Петку Параскеву славе породице су пореклом из Брда, тачније племена Бјелопавлића, а ови даљим пореклом из Дукађина у северној Албанији на левој обали Дрима. Занимљиво је да се ова слава често налази у југоисточним српским етничким границама Српства - Врању, Лесковцу, Македонији. Могуће је да су сви заједничког порекла и насељени у исто доба (негде у 14. веку) по ширењу немањићке државе на југ, али то је само идеја која је мени пала на памет. У Бјелопавилића: Бобичићи, Богићевићи, Богетићи, Бошковићи (из Орје Луке), Брајовићи, Дамјановић, Драговићи, Ђуровићи, Јовановићи, Јововићи, Јочићи, Калезићи, Ковачевићи, Мијајловићи, Михаиловићи, Мишковићи, Павићевићи, Пелевићи, Прашчевићи, Радовићи (из Мартинића), Радоњићи, Савељићи, Станишићи, Стојовићи, Шарановићи, Шкеровићи, Шушковићи. Бубићи, Групковићи, Ераковићи итд. су секундарна или у овом случају заједничка презимена, то јест ова горе наведена презимена су настала разграничењем ових оригиналних презимена, поделом на огранке. - Лазареву Суботу или Врбицу славе породице у Херцеговини које доста ажурно бележе порекло од Кривокапића-Цуца и то из села Кобиљ Дола. Чини ми се да је и Емир ваљда на основу старе славе своје породице себи пронашао порекло (јер спомиње исте Кривокапиће). Српске породице које негују овај празник (који нема фиксног датума већ зависи од Васркса односно Цвети) у Босанској

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Крајини не бележе ништа друго сем да су из Херцеговине (одакле су највероватније). О осталим племенима и славама - св. Клименту, св. Игњатију (Малешевцима), Пилатовцима, св. Стевану Дечанском, Св. Сави, Предојевићима. IG0R - 24. mart 2006. u 21.01 (registrovani član) + - 21. септембар 2005. у 23.33 (*.cable.roger) Šta je sa NINKOVICIMA? ima nas na hiljade u Trebinju, samo me interesuje pravo poreklo.Neki kažu da dolazimo sa Zabljaka u trebinjsku opstinu-tacnije sela Vrbno(Donje i Gornje) i selo Necvijece neko zna možda pravu istinu ? hvala -------------------------Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.06 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne i Hercegovine.Kod Pirlitora u C.Gori ima staniste Ninkovica.U Kotorskom arhivu 1399 godine,pominje se Radonja Ninkovic,za koga se veli da je iz Niksica u Zeti. Istrazivac starina Dr.Andrija Luburic,veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima,Golijanima,Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju.Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic,dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine,živio u Zenici. BANJANIN, su dobili prezime po mjestu stanovanja,Banjanima kod Bilece, prvi put se pominju 1319 godine.Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. Ostalim citaocim srdacan pozdrav. Prof. Nikola Vladov Laketa

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.55

Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.07 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Docekaju ih njena braca I svih devet Turaka pobiju ispred svog ognjista. Prof.naročito kada su oni odvojeni od svoje maticne(plemenske) teritorije. su dobili prezime po mjestu stanovanja.Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju.Tako jednog dana dodju devet Turaka da je otmu I odvedu.30. u 16.za koga se veli da je iz Niksica u Zeti.Diskusije .Po tvrdjenju Seslije u jednoj kuci MILOBRATOVICA u Trebjesi bilo je dvadeset odraslih muskaraca I samo jedna lijepa djevojka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.pominje se Radonja Ninkovic. септембар 2005. Istrazivac starina Dr. Mojkovca (u Lepenici evidentirani 1445.16 (*. god.yu) Krsna slava. u istinu može da bude jedan od relevantnih faktora za utvrdjivanje stepena srodnosti odredjenih grupa bratstava. prvi put se pominju 1319 godine.Bobića (potomci Teša) iz Pješivaca neki se naselili u Trebijevo (Trebinje).Kod Pirlitora u C.Kako je Hercegovina većinom brdovita I sumovita.07 (registrovani član) ----------------------------schetodes . у 09.vise bratstava se doselilo u istocnu Hercegovinu u krsne Banjane I http://www1.Za grupu istocnohercegovackih bratstava koji poticu iz Trebjese (zupa Niksicka) postoji po mišljenju dr.Forumi i Hercegovine.Banjanima kod Bilece.)” Da li mi neko može poreklo Tasovaca potvrditi i da li se pominju negde pre 1445. septembar 2006. Nikola Vladov Laketa -------------------------Sergej33 (ing) .veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima.donesena iz starog mjesta stanovanja.Gori ima staniste Ninkovica. da li je nekom poznato kada je do te seobe doslo.Nakon toga morali su da se razidju I mijenjaju prezimena. S obzirom da su se neki preselili na Korculu i primili katolicanstvo . Od njih su u: Gacku (Hercegovina) jedan odatle se preseli u Pljevlja.22.Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic. „Tasovac.stoje delimicno potvrdio I Tomo Seslija u knjizi „Tragom naših predaka”. BANJANIN.Migracija Milobratovica isla je stihijski u vise pravaca.dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine.Andrija Luburic. njihova sestra. koPoB . септембар 2005.živio u Zenici. ogranak Štekojevića . Jefta Dedijera osnovana pretpostavka da su u daljoj ili blizoj proslosti potekli iz bliskih ili ti istih rodova. kod Nikšića.co.Golijanima.html?157[1/26/2013 7:19:44] .22. Ostalim citaocim srdacan pozdrav. у 09.U Kotorskom arhivu 1399 godine.Kada su Turci saznali za tu ljepoticu odluce da je otmu ili da joj učine kakav zulum.09 (регистровани члан) Tasovci iz sela Trebiova kod Trebinja.serbiancafe.Štekovića . Da li je poznato nekome gde su se iselili Jakicici (Jakice) iz Drobnjaka posto ih tamo vise nema. Ovo sam nasao na jednom crnogorskom sajtu.Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju. Pivu.

http://www1. sa Dreznja. Trojica su ostala u Pozarnici i susjednom selu Caklovicima. IG0R . Aleksa Kovacevic se dopisivao sa mojom majkom 2o godina. mart 2006. zašto? Nije mi poznato da ima ZIROJEVIC-a u Kifinom selu i Zalomu. koja manje-više ne postoji ili nije srpska poslije 1992.09 (регистровани члан) Вукосављевића нема широм ЦГ.BJELETICI u PRERACIMA(GOLOBRDJU I KOVACIMA).SUDzUMI i KOKOLJI su isto pleme.Od njihovog su plemena:KRUNICI u Ljubinju.taj njegov sluga Seselj je presao u pravoslavlje I od njega vode porijeklo svi pravoslavni Seselji koji slave svetog Luku.Da su svi Milobratovici istog porijekla kazuje I to što svi do danasnjeg dana slave svetog LUKU. Ja sam rođen u Pozarnici kod Tuzle. ----------------------------glorija (domaćica) .Po nekim predanjima I SESELjI vode porijeklo od MILOBRATOVICA .serbiancafe. -----------------------------IG0R .34 (регистровани члан) Nisam znao da se Ivkovici prvi put pominju 1435. Vojislava Seselja . što se ovdje ne spominje. (под великом сеобом из Херцеговине ) доселили са Грахова (племе у Старој Херц-сада југозап ЦГ). септембар 2005. i gdje je.Neki katolicki istoricari(među njima I Stjepan Seselj) tvrde da su Seselji katolicka familija.22. Илија.Seselji su dalji rodjaci sa Seslijama.I neke Kundacine tvrde da poticu iz ove grupe. у 16.Diskusije . gdje ih takođe i danas ima. Зато их има у Боки.22. у 11. možda poslije.PAPICI na Vlahinji.Forumi Oputne Rudine pa sve do Neretve.04 (registrovani član) Pozarnica (producent) .Jefto Dedijer u svojoj knjizi „Hercegovina”navodi sledeće:SESLIJE. Зете и Херцеговине. u vrijeme oko Nevesinjske puske. u Dvorovima kod Bijeljine. možda prije. u Bosnu. у селу Кути код Херцег-Новог памте да су се 1687. Od tih semberskih Ivkovica potice Branislav Ivkovic iz SPSa.BOZOVICI I RULJI u Nevesinju I TOMASEVICI u Zupcima. ali znam sigurno da ih ima (ili ih je bilo) u Braicevicima. Брда. u 21. ne znam. септембар 2005.22.59 (регистровани члан) Nigdje ne procitah prezime GUZINA. istina je da su bila 4 brata koja su krenula na sjever. a ima ih i u Niksicu (Crna Gora). Između legendi.BIJELOVICI u Sumi trebinjskoj. neki Blazo Ivkovic drzao restoran pored puta Bileca-Gacko.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. bar prije 3 godina.Jedan Seselj je po njima otisao u Popovo(Orahov Dol)da sluzi kod pravoslavnog popa te posto ovaj nije želio katolika za slugu. септембар 2005. gdje i danas žive Ivkovici.Po tvrdjenju dr.SILJEGOVICI u Gacku. a jedan je zavrsio u Semberiji. ali saznajem da su prije Dreznja zivjeli na Bijeloj Rudini kod Bilece. Moji su se doselili oko 1875.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Слава св.lidera SRS.ali je jedan broj presao u katolicanstvo.Po nekim tvrdjenjima I Celebici su potekli iz ove trebjesanske grupe I odatle krenuli prema Cetinju I Stitarima.24. у 17.

skraparske grupe komunista.59 (*. ratu brojala 500 ljudi pod oruzjem. kako su se ti bataljoni tada zvali.Gradina.Sela iz Borca.Pridvorica.Ravni. Ako neko zna još nešto o Ivkovicima.Slivlja. ima najviše skolovanih ljudi u Hercegovini koji su razasuti sirom svijeta.odakle poticu sve Buhe.g. ubijen u Boki. smatram. Ipak.Bio je komandat bataljona za vrijeme ustanka 1875.g. ali i po čitavom svijetu. --------------------------Kifino Selo . у 18. U proslom ratu.Hercegovini izvrsili su Vlado Segrt i Petar Ilic Drapsin.Forumi Od mojih Ivkovica potice pukovnik Stojan Ivkovic. od strane tzv. je bio zapovjednik Tuzle i zatvorio je grad kad su muslimani i Hrvati javno slavili smrt kralja Aleksandra.Diskusije .Kruscica. Sad nas ima najviše u Bijeljini.serbiancafe. Moji Ivkovici su otisli iz Pozarnice kad je pala. Njegov unuk Stojan je dugo godina igrao kosarku.g.22.ameritech.Jugovici.html?157[1/26/2013 7:19:44] .NJega su ubili partizani 1942. strateski.te nekadasnji gradonacelnik Sarajeva Nenad Guzina. Pozarnica je bila četnicko selo i kažu da je u Drugom svj.Inače od njih su pokojni Ilija Guzina.net) Zirojevici iz Kifinog Sela. iako je branjena.naseljeni. ------------------------------- http://www1.Inače Fojnica je sve do 1953.vode porijeklo od Zirojevica sa Zaloma.Što se tiče i samog mjesta FOJNICE. iako nijednog muslimana u selu nije bilo. u Malom Mokrom Lugu čini mi se. Pozarnica se nije mogla dugo braniti i. volio bih da procitam. ali je bio bivši oficir Kraljevske vojske.Ima ih svukud u rasijanju.pripadala Nevesinjskom srezu.Vratnik.Ljeskov Dub.Poznata stratista srba u Ist. osnovna skola se poslije rata zvala Dr Mustafa Mujbegovic.Njihov predak Simo doselio je sa Zaloma u Kifino Selo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.u mjestu Krekavice.A to su.Hercegovini gdje su ova dva dzelata okrvarila ruke do lakata su još Braicevici i Dobrelja u Gacku. lokalnih katolika.kad i ostalih još jedanaest Kifljana.Dubljevici.i on se ovjencao slavom kao komandat jednog od Gornjenevesinjskih bataljona. 1934. centra za Spartak iz Subotice. od Beograda i Novog sada.Taj pogrom nad srbima u Ist.posle 1520. септембар 2005. a Boga mi i Zagreba. Nije bio u četnicima.Istakao se u bojevima koje su vodili ustanici sa Turcima. Ne znam odakle je Dusan Ivkovic. i zbog toga bio premjesten čak u Stip. u junu i julu 1992. a muslimani nisu smjeli uci u selo pet dana.koje su tamo starosjedici vjerovatno.Ribari. Ivkovica ima u okolini Beograda.g.malte ne bio u svakom selu i zaseoku.Guzine su iz Fojnice kod Gacka.Presjedovac Plocnik.Ta porodica. Moskve. naređeno je povlacenje.Hercegovinu.a svi su porijeklom od Predojevica. pohapsio vinovnike.te sela Domrke.Kokorina.to mjesto je imalo status carsije još za vrijeme Austro-ugarske okupacije i Kralevine Jugoslavije prema njoj su gravitirala sela koja su danas mahom raseljena.Prosao sam svu Ist.poznat je u istoriji Bosko Guzina. koji je 1943. Svedske. Njujorka. Solunac. Sidneja i Melburna. Danske.ali bistrijih i obrazovanijih ljudi od Guzina nema.Inače Zirojevici sa Zaloma su porijeklom iz Gatacke povrsi. jer nisu vjerovali da je Pozarnica napustena.Bile su do ovog zadnjeg rata i dvije porodice u Lici.

U izdanju SVETA KNJIGE Beograd izašla je 2005. malo me uputi.com.23.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Sarici se još pominju u selu Petrovici na Banjanima u Bileci.18 (регистровани члан) Kifino Selo. A pokojni Risto je sin valjda? Ako ti(nikada prijatelje ne persiram.1414. у 01. septembar 2006. koji se interesujete za svoje porijeklo još jedan pokazatelj.serbiancafe.30.com) Ne vidjeh nigdje prezime Bjelica.veli da je iz Nevesinja. Sada nas ima od Mostara. jal' kod Ceda. trebao biti unuk ubijenog Sima.gdje se prvi put pominje 28. a nakon tekstova te takvim smatram) nije teško. BG pa do Amerike:) Cano.Ranije se Fojnica zvala Vojnica jer se tu skupljala vojska za vojne pohode iz nevesinjske i gatacke povrsi. у 03. ali sam „bio mali” da mi se to objasni.23. Nekad ranije si „obecao” da ćeš napisati vise o „dvanaestorici” i ja od tada 0 navracam trazeci i željno iscekujuci taj tekst.Forumi Bjelica . Ima ih takođe kod Bilece (selo Vrbica na granici sa CG i u Berkovicima kod Stoca).08 (registrovani član) ban (slu enik) . koja se unajmljuje u Dubrovniku 25.te se za izvjesnu Radoslavu Guzina. Ne znam za njihovo porijeklo. oktobar 2009.56 drmogaca (emigrant) . Kada sam porastao. u 16. Iz tvog teksta gore zakljucih da bi Simo.Diskusije .a prvi put se pominju 1421 godine.istrazivaca starina. SARIC.6. http://www1. Ako Bog da.rr.4. moj prvi rodjaci su Mavraci iz Kljuna i Potoka. MILIC. Pozdrav za sve Hercegovce -----------------------Prof.1388.kaže se da poznati hercegovacki prorok Mato Glusac (1774-1870) po zenskoj liniji vodi porijeklo od Guzina iz sela Korita. Vode porijeklo sa Cetinja (bar ovi moji) dosli u sjevernu Hercegovinu (Cesim. u 20.(Milich)su porijeklom iz Gacka. koPoB .Andrije Luburica. у 02.godine.43 (*.(Sarich)su porijeklom iz dubrovackog zaledja. Glavaticevo) prije nešto više od 120 godina. Prema pisanju Dr. Čuo sam nešto o tome još davno. септембар 2005.prema tvrdnji i pisanju Dedijera. vlasnik kafane. (od brata i sestre smo djeca) koPoB 11.30 (регистровани члан) Zemljaci.55 (*.kasnije se Sarici pominju u Konjicu u selima Borci i Bradina a ima ih u Mostaru. SA. септембар 2005. jal' kod Sima. септембар 2005. септембар 2005.23.html?157[1/26/2013 7:19:44] . možda i neku corbu i koje rebarce pojedemo skupa. GUZINA. у 02. između Gacka i Bilece. gdje su najranije zivjeli i neko vrijeme boravili.23.izvjesni Bogdan Saric. godine knjiga Riste Milicevica Hercegovacka prezimena pa mozete i tu pronaći nešto o svojim korjenima. oni koji su mi mogli objasniti nisu bili blizu.au) Evo još nekih podataka. odatle su Srbi krenuli u boj na Kosovo.(Guzen)su porijeklom iz Fojnice koja je nekada tetitorijalno pripadala Nevesinju. Laketa .

23.01 (*. Obradovica. i u Srbiji i Crnoj Gori.23. mnogo istih prezimena ima kod sva tri naroda iz bive YU (Srba. Poznavala sam mnogo Guzina i tačno je da su jako bistri i 'talentovani' za ucenje. i u Bosni.Mrksa Zarkovic se pominje kao gospodar Valone.rr.i još mnogo. септембар 2005.Zarkovica ima u Borcu.Forumi ZARKOVIC. Kovacevica. Tako bi rado da znam nešto više o tom prezimenu.Laketa na vasem odgovoru u vezi prezimena Milic(milich). mart 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Krivodo (Krivi Do. ----------------bilancia ..moji Milici slave sv.23. ima i u Hercegovini. Navela sam samo ona prezimena gdje sam i lično poznavala te osobe.serbiancafe. Najslavniji je Jovica Zirojevic.se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335-1345 godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. септембар 2005. Da li mi neko može pomoći da stupim u kontakt sa prof.Prof. Pozdrav svima..com) Sve sto znam je. Popovica .Laketa ----------------------glorija (domaćica) . u 21. Momcilom Golijaninom iz Nevesinja? IG0R .08 (регистровани члан) za Radulovica: Ima mnogo prezimena koja nisu istog porijekla.58 (регистровани члан) Zarkovica ima i u selu Bodezista..22 (регистровани члан) Hvala prof. у 11.. se pominju pominju 1369 godine. kako pronaći ''svoje korijene''?! HVALA Veoma interesantna temna ! http://www1. септембар 2005. nisam sigurna.06 (registrovani član) glorija (domaćica) . у 15.. MILETIC. a da nisu ni u kakvoj vezi. ne znam tačno) i tamo dozivio duboku starost. Radovanovica npr. Hrvata i Bosnjaka).Avrama zatvornika 11 novembar ----------------Colakovic (Cholakovich) . alajbarjaktar iz Nevesinjske puske ili nekog drugog rata. pretpostavljam) je selo iz koga poticu neki Zirojevici koji žive kao kolonisti u Novoj Crvenki još od perioda između I i II Svjetskog rata. Risto (Milovana) Zirojevic (iz Krivodola) je otisao u Ameriku 1920-23.24. niti im je slava ista. Možda me neko može uputiti. у 07. Umro je u 95-godini i sahranjen je u San Bernandinu (Kalifornija). септембар 2005. da se prezime pojavljuje i kod pravoslavaca i kod katolika i muslimana.Gacku i rasijanju.23. у 16.Diskusije ..selo Kruscica.

ali ne znam šta oni slave.. у 17. Ima vise pisanih zabiljeski prezimena Zivkovic u Hercegovini a najranije za koje ja pouzdano znam je o izvjesnom Draganu Zivkovicu koji je zapisan u 1956 kao djak u osnovnoj skoli u Cobanovom Polju kraj Mostara. ja sam od Dragovica iz Udreznja.38 (регистровани члан) Znali neko odakle poreklo vode porodice Djordjic.Inače ja sam jako puno ponosna na svoje porjeklo i prezime. ali ovi moji su dakle ova hercegovacka linija. Eto to bi mogli biti tvoji Zivkovici a možda i nisu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. Gligorevic. ---------------Trkac (Architect) . у 17. септембар 2005. ja ti mogu reci o porijeklu tvoga prezimena Zivkovic.11 (регистровани члан) Sasa iz bnl.Diskusije . ima vise verzija). Ajde živio ti meni dugo i dobar bio i ne zamjeri stogod. mada niki spominju i Stolac i Berkovice).33 (*. Kuljanin. On/a se rodio/la u Hercegovini. Moj praprapra. у 18. Uglavnom njihovi potomci se zovu Zivkovici. септембар 2005. i u tom se kontekstu i pominjemo one davne 1281. Ti ljudi su stradali u proslom ratu i sada su uglavnom u Americi.net) Da malo pojasnim.Forumi ----------------Bojana Dragovic . On se takođe poslije pominje i kao poslovodja u Fabrici Duvana u istom. godine!!! Eto pa da se zna!!! ZA Pozarnica (producent).23.paleol. ---------------_strucnjak_ (pa strucnjak) . i mi slavimo Svetog Djordja.deda Branoje je bio knez kod kraljeva Milutina i Dragutina Nemanjica. Prica se da je Zivko (ili je to ipak bila Zivka) ili neki blizi rod ubio nekog agu a možda je to čak bio i neki beg pa su se zato preselili tamo odakle su (okolina Trebinja i Nevesinja. Biće da smo rod. септембар 2005. u Nevesinju ili u okolini Trebinja (narodno predanje je tu pomalo izblijedilo. Draganic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. A možda su se i doselili iz Crne Gore (sa Durmitora ili iz Rijeke Crnojevica. Naveo sam ova prezimena ljudi koje sam imao prilike upoznati i svi dolaze iz jendog mesta u Hercegovini Bradina (na putu Sarajevo Konjic). prilično su rasprostranjeno pleme i ima ih čak među muslimanima i katolicima.23. ima tu par verzija). Interesantno je da tvrde da se u groblju ne mogu naći tragovi stariji od 100 godina. njih ima i u Vojvodini. Prema njihovim kazivanjima su doselili iz Crne Gore ili Hercegovine. Veliki pozdrav. Nekada davno živio je jedan Zivko and možda je to bila i Zivka (udovica i samohrana majka ali jako sposobna). moja baka je od IVKOVICA iz Dreynja. Strucnjak ------------------- http://www1. Mrkajic. to naglasavam jer ima i Dragovica u Kalinoviku..23. dosta ih je otislo tamo tokom koloniyacije.

Radosevic.Pavlovic.Ako sam u pravu javi se da potvrdis ili demantujes moje mišljenje ZA „PILE OD TRI KILE” Veliki broj srpskih porodica popisan je u „DECANSKOJ HRISOVULJI I II III 1335-1345.Trebinja-danasnje Hercegovine. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани.bluewin. Tesanovic i Strbac.Pe icic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .sve ne mogu.Kapor. славе св.au) Evo mene opet da odgovorim na neka pitanja koja znam i koja su u mojoj moći. Kralj je manastiru kao svojoj zaduzbini darovao čitava sela za izdržavanje.Draskovic. --------------------Rmetic . Prof.Diskusije .Kostic. у 20.Vukovic.Berak.Stankovic.Prema lokaciji neta znam o kome se radi.Macar. септембар 2005.jer je moja pokojna majka Nada rodom od porodice Dragovic sa Udreznja. Pozdrav svima. Veliki pozdrav za moju rodicu Bojanu Dragovic.com. несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе.Bogdanovic.Vucinic.Forumi Prof. септембар 2005.Kukic.tu su naseljene u oblast Decana neke srpske porodice.Perosevic. Георгија. је из Нудола.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. MILETIC.Ducic.Vasiljevic. Nikolic.Lisica.Glusac. oktobar 2009. To je zlatopecatna povelja kralja Stefana Decanskog.Stanisic. Svi podatci se nalaze u objavljenoj istorijskoj gradji koju su objavili autori:Ivic Pavle i Grkovic Milica.kmetovi su placali porez manastiru.serbiancafe.napisana povodom izgradnje velelepnog manastira Visoki Decani.23. Матију.23. у 21. прислужују св.Kovac. http://www1.32 (*.Todorovic. Zahumlja.35 (*. Koliko znam Simo Remeta je ubio posljednjeg bega Ljubovica.23.Dra ganovic.Mihaljevic. ZIVKOVIC.Ljubojevic. Саво Ковачевић.Dragovica ima još oko Uzica gdje se naselio veliki broj hercegovackih porodica te zbog toga Uzicane popularno zovu „ere”.Zubac.Bratic. у 21.ch) Postovani profesore Laketa ne spominjete porodicu Remete ili Remetic iz Biograda. Laketa.Milesic.Markusevic.Dragovic. Sa prostora Huma.Od tih mnogobrojnih porodica koje su popisane u Decanskoj hrisovulji i danas su aktivne :Brankovic. u 20.Mirkovic. Kovacevic.Maletic.Miljkovic.Milosevic.su iz dubrovackog zaledja a pomije se neki Novak Zivkovic u nekoj tuzbi u Dubrovniku 1412 godine.57 BXPC (majka) .Danovic. Radovic.Mili sic.One su se kasnije pod pritiskom Turaka raslile na sjever i zapad.Domanovic.Prodanovic. Decanske hrisovulje. Laketa .Popovic.u Beogradu živi i radi jedan od vodecih naših lingvista ----------------” 0 koPoB 11.36 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој. Glumac. септембар 2005.Srdanovic. 1976 godine.Ratkovic. злочинац.Ivanovic. Novi Sad.Predojevic.Bulat.

da je siromasno calcijumom i drugim mikro elementima. у 13.Nasa bastina je zasnovana na porukama naših predaka.nije bas da ih ima malo..html?157[1/26/2013 7:19:44] .PA JE NA TAJ Način SKORO ZATRTO JEDNO VELIKO HERCEGOVACKO BRATSTVO. септембар 2005. септембар 2005.24. у 02.17 (*.bica izbivanja. септембар 2005.Diskusije .24. septembar 2006.) .53 (регистровани члан) Pozdrav za mali_panino! Nešto više o Banjaninima sam saznala na sajtu koji nam je dala bilecanka.NA PRIMJER OD TIH 99 NESRECNIH LJUDI SADA BI BILO VJEROVATNO OKO 1000 POTOMAKA.Jedan od brace je prezivjeo i ja sam udata za unuka. Moj muž je hercegovac i ne vidjoh njegovo prezime ovde ali vidjoh moj.U svim istrazivanjima polazi se prvo od imena i naziva.koje voda spira u nize slojeve.30.ameritech.krije+voda+do.dosli u Hercegovinu i Staru Hercegovinu i odakle? ---------------Kifino Selo .upise naziv parcele u obrazac koji popunjava i salje sa zemljistem koje uzme za analizu .Prost primjer kad jedan agronom dodje na neku parcelu radi uzimanja zemljista za analizu prvo sto uradi . hvala.. mart 2006.24. Uvijek meni govorio da su svi pomalo hercegovci i eto ispadne da jesam.da to zemljiste propusta vodu. у 10. Ja poticem bas od ovih Kovacevica.Forumi Ovo mi nebi bas milo.Nekada naziv mesta (TOPONIMA)kao i prezimena može igrati presudjujucu ulogu o izucavanju dogadjaja i stvaranju slike o nečemu u proslosti i samomoj rekonstrukciji stvari i dogadjaja.24. i može bez toga 'krvoprolica'. Da li neko zna odakle su sva ta plemena i kad .to je mjesto gdje se uzgajao Lan. u 16.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.gdje lan najbolje uspijeva i koje potrebe i za kojim http://www1.54 (*.crnagora. koPoB . stvari.r.net) Normalno za sve pojave.POSTOVANI PROFESORE AKO ZNATE Nešto više O PORIJEKLU DRAGICEVICA MOLIM VAS ZA Pomoć ---------------cano (ing. sto je smijesno.Znajuci da su nasi preci odabirali onu parcelu.Njih su poklale ustaše u II sv.koji su pomno pratili stvari i zbivanja i koliko su mogli u skromnim uslovima ostavili su poruke svojim naslijednicima a oko ne drugacije ono bar davanjem imena za mjesta i dogadjaje.Radimo na proširenju tog ogranka.Inače DRAGICEVICI SU PRETRPILI STRASAN UstašKI GENOCID KADA IH JE UBIJENO 99-ORO.Inače.net) GOSPODINE LAKETA GDJE SU VAM DRAGICEVICI IZ PREBILOVACA.da je ime po vaznosti na prvom mjestu.Ako se jedna njiva zove Krivodo.njemu je odmah jasno iz rijeci koja je kovanica od rijeci .Ili pak Laniste.08 (registrovani član) gagiuskas .09 (registrovani član) IG0R .Osim onih sto su otisli u Liku. u 21. Kovacevici poslije Save su čestitih i dobri ljudi.

Све српске породице све и свуда које славе Св.po gotovo o migratornim pojavama. mart 2006.Куделиновиће.I vuk dlaku mijenja no cud nikako i to bi bio zaklucak o ovima koji su skloni pomodarstvu.Tele baci. Породице по Босни које славе тог свеца углавном имају предање о пореклу из Требиња. Климента коју су касније одбацили прихвативши св. Никче и Боге и који су заједно са Арсенијем Чарнојевићем. свешеномученика Климента . То такође важи за претке Карађорђевића.html?157[1/26/2013 7:19:44] .То је слава Љубибратића и других старих травуњских породица. то јест Петровиће који су у Врању (Зети код Подгорице) славили св.No kopati po proslosti samo da bi doznali ili izveli neki polovican zakljucak ko je kome rodbina u nekoj dalekoj proslosti je čisto apsurd. веку похрваћени).svi vode porijekla od zajednickih predaka i to vrlo daleko u proslosti. Слава св. i OBLASTIMA KOJE JE NASTANJIVAO SRPSKI ZIVALJ.Orozi. u 21.g.Jovanovica ima u Srbiji koji ne slave iste slave.Куделина.Vrljesi.08 (registrovani član) Св. Климент донекле митски везан за њих.Pekezi.000.Diskusije .Picete.Markovica i dr. Оригинални Љубибратићи су се поделили на три огранка . Климент пре него што су се доселили у Гурешиће у Васојевићима и одатле за Србију.predaka .Pravo na odredjene teritorije i sve povezano sa tim STVARIMA.Zorani. Иначе Клименти славе св.I njihovim pracenjem kroz istoriju puno vise se može zakljuciti stvari.Cabaci. Николу односно пренос моштију Св.A a ovi od dva pa sve tako uvecavano za dva puta dodje se do 26 koljena i ako se uzme da je prosjecan razmak između kolena bio oko 30. Мрђе и Милкуса.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.I oni nisu ništa u srostvu.Rulji. Предојевићи .Pojuzine. маја) каже да потиче из Босне. забележеном као патријархом Рашана и Климената учествовали у великој сеоби Срба те се населили у Хртковцима и Никинцима у Срему где су у 20.Grabovci. Николе 22/9.MILIONA.Forumi elementima ima ta biljka može se odmah na licu mjesta zakljuciti dobrim dijelom o vrsti i kvalitetu tog zemlista.stvaranje države na tim prostorima.Isto ili slično je i sa prezimenima. Мрђиће и Милкусовиће (Миокусовиће) на основу три брата родоначелника .tako i Petrovica.Lipovci.потомци старог племена које се помиње у дубровачком архиву и осталим историјским документима из доба власти Павла Раденовића и његове http://www1.Besle me. Këlmendi које се дели на Селца.pa kad to uporedimo sa sadasnjim projem Srba ispada da je svako od nas imao skoro duplo predaka nego sto nam je sveukupna sadasnja populacija. sto će reći da svaki od nas samo od tog vremena do danas ima po 16. није искључено да су пореклом из Херцеговине као племе Шкреља (Shkreli.Glogovci.Koprivice.s tim sto ima jedna anomalija jer su neka prezimena nastala i iz pomodarstva i neke stvari ne mogu se dati izvesti iz naziva prezimena premda mogu druge sasvim dijametralne.kao i nekih prava koje iz toga proisticu za srpski narod.G. Андреја првозваног наводи многе да њихово порекло погрешно везује за до пре који век словенско (српско) и православно племе Климената (Кељменди.Krulji .i nevjerovatne cifre od samo nekih 16.24.Vidite.Zato su po meni puno interesantnija srpska prezimena koja se ne zavrsavaju nastavkom „IC”.Govedarice. DODJE SE U NEMANJICKI PERIOD .sto je i najveci predmet interesovanja i istorijskih proucavanja.Pistignjati. Николу мада је св. Вукле.koja su uslovljena sa tim.ako se podje od jedine istine da smo mi postali od dva roditelja.Mavraci i dr.000. славе летњег св. IG0R .dakle do nekih unazad 780.Guzine. Климента потичу од Љубибратића.serbiancafe.i druga prava.

Георгија (што ништа по себи не значи јер толико несродних породица слави исту славу али са друге стране не побија тврдњу). Јокановићи из Плужина и Шабадина. Бијеле и Никшићке Рудине. Такође неки тврде. Најбројнији су Алексићи по Херцеговини (од којих је и војвода Славко. или потомци Малеша за кога кажу да је био војвода.Diskusije .Forumi државице. Игњатија Богоносца славе Малешевци. Никола) из Клепаца у Габели тврде да су потомци Предојевића. Пухала (св. како у Краљевини ЦГ тако СХС/Југославији.10 (registrovani član) Св. Капори (Момови) су Мириловићи. Радовановићи. septembar 2006. тачније Грбљу. За те породице се каже да све потичу из Корјенића. Јована и предања о пореклу из Старе Србије (Косова. Опутнорудињани се често своде уз или под Бањане као мој деда у Београду који је говорио да је Бањанин иако је рођен. Остале породице које кажу да су од Предојевића су: Радмиловићи и Бајовићи са Баљака. Славе Ђурђевдан мада нису све породице које славе св. Св.данашњи Бањани . Породице које потичу од те куће су Комненићи. oktobar 2009.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Мириловићи славе св. Такође вреди напоменути да је Јован Дучић у својој књизи о Кнезу Владисављевићу записао да су у његово време дошли неки Личани. У средњем веку пре настанка Бањана је све то била Рудина . због једне друге породице Тесала са Баније. племенске области источно од Требиња која је делом расељена а другим делом потурчена да су у ратовима и устанцима за ослобођење Херцеговине и Црне Горе били чувени корјенићки Турци (Ластве на пример). Јована. Натпросечно су ишли у колонизацију 1912-1941. Великомученика Георгија потомци Пилатоваца као што нису ни сви никољштаци Предојевићи. Стеван Дечански . који је општераширена слава у Грбаљској жупи.57 Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци „бана” Угрена из Никшића. u 16. Приметих корелацију између породица које славе св. Боботи из Паника. Стевана Дечанског мада ће се многи сами препознати. Сикимићи. 0 koPoB 11. који су се раније презивали Драганић.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.су потомци „бана” Пилата. Козјаци са Плане.30. Прекорупља). koPoB . Медани и КОмади у Храсну такође. рођаци Николе Тесле да траже рођаке. Опутне. Бањани су блиско суседно племе. u 20. Буквићи из Побрђа. Елезовићи Круљи у Поцрњу. Тесле из Лике славе св. такође позната као Мратињдан. муслимани Мургузи из Пријевора које се узима за оригинално село Предојевића одакле су се иселили по доласку Турака. да потичу негде из Бањана унутар чије географске јурисдикције су живели и живе још увек дан данас живе Пилатовци.Је крсна слава која је много чешћа у Боки. Пилатовци . http://www1. који је са својим четницима држао фронт на Јеврејском гробљу). иако су му отац и мајка рођени Рудињани. Касније ћу. Метохије. по предању тврде да је Љубомир био њихов што је врло могуће ако су од Предојевића.serbiancafe. али за сада само моје нагађање. Пореклом кажу да су са Косова (односи се на шири појам Старе Србије) од неког кнеза Мирила.Билећке. Шутоње. набројити неке породице изван Херцеговине које славе Св. Лери. Кукићи. највероватније на оној другој теми. Шекарићи. Грубачићи.

Laketu da li ima informaciju o brastvu Tomasevica. Дурићи (међу њима и тренутни владика захумско-херцеговачки) у Требињу.24. Ђокићи у Сарајевском пољу. Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи. IG0R . Има више породица широм Херцеговине али и све до Лике. ђе чули и ђе не чули што рече Давид Штрбац: http://www. Мирјанићи. Бановићи. Ђерићи. Јарамази и све остале породице које славе св.serbiancafe. Крајини (од којих је и писац Петар). али их је било највише са тим презименом (Готовина) код Чапљине у селу Опличићи. Борковићи.*) Zeljela bi zamoliti prof.Forumi Алексићи се деле на огранке Мијовића. поделили су се на многе породице. Косова поља наравно. Иначе Угреновићи. Новосели и Витомири на Гласинцу.149. Иванковићи. Заиста се 1411.45 (213. Перишићи). Шупићи (и њихови огранци Лалићевићи.10 (registrovani član) Toma11 (student) .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. истисла и „асимиловала” (мада се нису радо узимали са њима) тако што су били прикључени племенској структури Никшића и Риђана. Један од таквих јесте и онај несрећни Анто Ђапић.html?157[1/26/2013 7:19:44] . потомци „бана” Угрена за кога кажу да је био у сукобу са Никшом (сином „бана” Илијана).yu/cir/index. септембар 2005. у 17. Урошевићи у Никшићкој жупи. Сјерани. Димитрија. Они су старином звани Унковићи. Мајдови.21 (регистровани члан) Нека се не заборави и презиме Готовина. Шипчићи у Пиви (од којих је Владо). Мандићи и Ковачевићи наравно у Гацком (села Дулићи и Срђевићи). Калеми. Марића. Славе Св.Diskusije . Дедијери. -----------badu .24.org. септембар 2005.Лужана који су живели на подручју Риђана/Бањана. Алимпија Столпника (ретка слава ако уопште постоји у Херцеговини) потичу без изузетка са Косова (оног традиционалног. у 17. Југовићи (Невесињска околина). Петковићи. Ћоровића. Дробњаци и остала племена поразила. koi sad http://www1. По народном предању су од старијег слоја становништва . Они су дикретни потомци Угреновића. Ђукановића. Бјелопавлића и Дробњак док их нису Никшини потомци. Пантићи у Бијелом Пољу. Игњатија Богоносца било да су на овом списку или нису. Кочићи из Змијања у Бос. Најинтересантнији су Ђапићи из Ливањског Поља. северне Босне (Озрена и Посавине) и чак Баната (и то „старинаца” односно досељеника од пре неколико векова) који славе ту славу. у Оногошту спомиње неки Угрин. mart 2006. Јоаћима и Ану. Стојића и Маркишића. Дубовине и Дракули у Фочи. Никшића. који су од Никшића и који славе Св. Срне око Мостара (зна ли ико ишта о њима). Најчувенија породица у Херцеговини од тог соја су љубињски Ћоровићи (од којих су писац и историчар Светозар и Владимир) као и све остале породице које славе тај дан: Миљановићи. u 21. Чечури и Чери.php?str=6 Такође породице које славе св. Потичу од Невесиња. Доста су страдали од ових покатоличених смрадова.24. Бердовићи.malesevci. Скендери. Богдановићи. долине реке Ситнице од Митровице до Урошевца).

Unaprijed zahvalna Licanka. DRAGICEVIC.25. sirili njene granice.. Poslije Velikog beckog rata.1412.. Laketa .01 (*.MNOGO POZDRAVA OD STAROG HERCEGOVCA.da li su Hercegovci i od kog kraja poticu ako su? Jer imam neke nezvanicne podatke da poticu od tih krajeva. pomonju se 1452.rr.Novi i Risan.com) Dali neko ima prezime Grcic u Hercegovini i dali bi mogao podrobnije objasniti odaklen potice.i mira http://www1.canas žive u Gack Nevesinju i rasijanju.u Decanskoj hrisovulji. Srbi sa prostora Hercegovine.com. септембар 2005. TOMASEVIC.SLOBODAN. pominje se Novak Zivkovic.. у 05.Boke i Dalmacije aktivno su se borili na strani Mletacke Republike protiv Turske u Kandijskom ratu 1645-1669 godine.PREZIVAMO SE SADA POLOGOSi a prije 0k0 100 godina bili smo MILICEVICI. Ja sam Grcic ali sam živio u Krjini i svi mojo podatci koje imam o porjeklu prezimena i predaka vezani su za Hercegovinu.(među kojima se borio moj prapredak harambasa Laketa). -----------SLAVOLJUB POLOGOS .20 (*.makarski i bokeljski hajduci.Jako me zanima.pratio starog monaha Isahiju na Sv.su stara porodica pominju se 1335.kada je optuzen neki Nikola Grcic.On je 1913 godine objavio knjigu „Boka”u kojoj je obradio seobe iz Hercegovine u Boku Kotorsku.au) GRCIC. BOKA KOTORSKA Neko od citalaca pomenuo jeSavu Nakicenovica i njegov rad na proucavanju seoba prema Boki Kotorskoj. ------------nemem ga . a neposjeduju drvo zivota. ima ih u Gacku.serbiancafe.su porijeklom iz Hercegovine(Huma)u istorijskim izvorima se javlja izvjesni Nikodim Grcic.(još jednom)SLOBODAN (još jednom)I STEFAN.porazili Turke i sirili granice polumrtve Republike u Dalmaciji i Boki.IMALI STA ZA NAS KOJIH NAS JE SADA PO MUSKOJ LINIJI SAMO OSMORICA SLAVOLJUB.25.koji je 1406 godine. у 19.jer sam ja dio te familije i želim svom djetetu dati opsirniji podatak odakle potice starinom. септембар 2005.su iz dubrovackog zaledja. септембар 2005.html?157[1/26/2013 7:19:44] .LUKA.g.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. U Ovim borbama su se naročito isticali kotarski uskoci.su iz Hercegovine. у 02.Pozdrav.ZORAN.Oni su branili mletacku teritoriju. Unaprijed hvala svin onima koji mi omoguće bilo kakvu informaciju o plemenu Grcica ----------Prof.godine.On je bio prvi osnivacac manastira u Vlaskoj. Grcici..broendbybredbaand.g. ZIVKOVIC.Goru u Grcku i po tome je dobio prezime Grcic.ZORAN.JOVAN.dk) DRAGICEVICU JAVI SE STO SI SE USUTIO?IONAKO NAS IMA MALO A TI KAO DA SI U ZEMLJU PROPAO!!! PORIJEKLOM SMO IZ DABRA KOD BERKOVICA.Diskusije . Poslije ovoga rata mletacka je dobila H. Boki Kotorskoj i rasijanju.24..Al napismeno nemam ama bas nikakav podatak.Grcici se javljaju u dubrovackim izvorima 1443 godine.Forumi žive u Pljevljima.40 (*.

Ne rece ništa ne ode kuli svojoj I za neko vrijeme kad skupi rtideset sejmena.verat. i uopste o prezimenima što se zavrsavaju na ulj.Perisic.Gudelj. Na oslobodjene zemlje naseljavali su Srbe. Mihajlović.Tamo su se zvali Bijelici po Bijelu Orlovicu.Maric.Petrovic. Prof. Vidovic.Prnjat.Kad beg jednom dodje kod njih.BjelicI muskarci bijehu na kosidbi.Mijatovic.Ninkovic.Jaksic.po zenskoj lozi potomak Nemawica. Kovacevic.godine.Remetic.udatu za srpskog kneza Lazara.Jedni su se pomakli na Mosko kod Trebiwa .Aleksic.Mirkovic. Radojcic.Andric.Radanovic.Stanisic. Ognjenovic.brata Orlovica Pavla.Stanic .25.Vucetic.Danilovic. Vidakovic.Pavkovic.Radulovic.cable. у 07. септембар 2005.Bijelic.dojavi koscima .Ivankovic.Kujacic.Tomasevic.serbiancafe.58 koPoB .Ovaj knez je u nasem narodu poznat pod imenom Jug Bogdan.Terzic.Zivkovic.godine na grobu Sv.Save u Milecevi krunisan za kraja Bosne. Zivjeli su u Gacku sve do turskog osvajanja I utvrdjivanja u Niksicu. Der etic. Malesevic.te se tada odselili u Cuce.Vuckovic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Rasovic.Matijasevic.jedan dio se preseli u Krusevice kod Trebinja.Simic.Pavlovic.te ono osiono napadose njihove žene.drugi pak odose u selo Trnovac kod Bilece. oktobar 2009.Nakicenovic.roger) ROD GOVEDARICA.Forumi koji je potpisan 26.Avramovic.Bakoc.Koprivica. Po legendi porijeklo vodi od Orlovi}a.Ivkovic.Vujad inovic.baba mu skuva kafu. Tomanovic. po http://www1.U primorju su se često borili sa zulumcarima.K atic.Kada se nimnozse .Neko od cobana vidjevsI šta se dogadja. септембар 2005.net) Profesore Laketa. Parijez.pa kad podje posecer sto ga je snaha od djece sakrila u ostavu.Celovic.21 (*.Radovic. -------------mirkolucic@rogers.30.Diskusije .Naime. Zotovic.Kukavica.Mitrovic. Milosevic.Vujicic.Međutim.36 (*. Pozdrav svima.nakon stotinjak godina.12 (registrovani član) TOMA srpski zilot .Ozrinic.Obilic. u 16. Manojlovic.Laketic.Zarkovic. у 15.Vukajlovic. u 20.Kovacic.Narancic.1377.bag ugleda bratovo odijelo.Magazinovic.Lucic.Dubljevic.com .Dangubic.Bulut.Gavrilovic.Tosic.Kulisic.Lazar nije bio ni car ni kraqj.Pesik an.poznato nam je da je imao sina Zupana Nikolu I kcerku Milicu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Kosijer.Matkovic.Radmilovic.Ratkovic.1699. U Boku su sa prostora Hercegovine dosle su sledeće porodice:Acimovic.Milic.Skero i Sarenac. deder reci nešto sto znaš o Kruljima (Krulj).Senic.Venecija je dobila srednju Dalmaciju i Boku Kotorsku.jer je u to vrijeme bosanski ban Tvrtko .Dragicevic.Potomci su Milije .Popovic. septembar 2006.25.Sahranise ih pored kuce u zaru. Anteljevic.Srbije. Lazarevic.koji se ozeni kcerkom kneza Vpatka u Gacku nepun mjesec nakin kosovske 0 bitke.Cupkovic.Divljan.Jankovic.Vukovic.Djuranovic.Zubac.Ceranic.Markovic.Milanovic.Odzic.1.Miskovic.Vidic.te dugo godina niko ne znade ko ih pobi.u narodu se prenosi jedna netacnost.Porobic.Sikimic.pa ono brzo dodjose I kosama pobise begova brata I dva pomoćnika zulumcara.Vujovic. Jedne godine kad dodje brat lokalnog bega da pokupi harac.Milisic.te su se tako I raseljavali na razne strane.I dijela Hrvatske. Laketa koPoB 11.Bogdanovic.

ta tri brata u tom begu ostala negde u okolini foce.25. у 16. HercegNovom. Tivtu.Divljana.Nikolu.po kojima se danas zovu Vaskovici i Lucici.Diskusije .54 (*.4 Vaskovica.unuka Nikole Govedarice-Bijelica.serbiancafe. moj pradeda je otisao u posavinu. Kalnoviku.15 (registrovani član) Bilecanka .znam da potice iz velikog plemena Dragicevica.net) Veliki pozdrav svim Hercegovcima koji su ovde. Vojvodici kod Kalnovika. Beogradu . Moje devojacko prezime je SUHIC. 8 Govedarica . u okolinu doboja u selo podnovlje.Foci .koji se doseli 1718 godine iz Petnjice.25.a moj otac i stricevi su iz Prebilovaca.Ostade ziv samo jedan mladic koji je cuvao gaveda u katunu. DragovicI.koje kasnije uze za posjek.24.i njihovi potomci danas.Ovamo su pobjegli od zuluma Focic Mehmedaginog kafedjije Loga koji se svetio Srbima posto je u Karadjordjevo doba pobjegao iz Beogdada u Gacko. god.Tu mu beg Tanovic dade sijena za prehranu najboljih goveda. moj pradeda je pobegao iz sela Petrovici (sever crne gore.potomci Koste . Od tada datira njihovo novo prezime— Govedarica(ONAJ STO DOSELI SA DOSTA GOVEDA)Do danasnjih vremena tu i živi matica wihovog roda i svi slave krsnu slavu Sv. ---mali djetic .se) Prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.koji je imao sinove Savu .jedan od najvecih u BiH. септембар 2005.Doselili u Sarajvsko polje braca Vasko I Luka. . у 16. IG0R . Danas Govedarica ima u Mostaru .molim vas za kratak istorijat ove hercegovacke porodice. danas tamo živi oko 10 porodica.triera.Raseljavali su se po drugim prezimenima. у 18.Sarajevu. септембар 2005.Laketa. ----Zvezda Danica .koji datira iz 1771godine I obiljezje je groba Paje Damjanovica.U neposrednoj blizini je i grob vojvode Joka Karadjica.Svaku sreću i dobro zdravlje.zasluzili takav tretman da im se ni ime ne pomene?Uz svo postovanje Vama i pohvale vasem iscrpnom djelu.16 (*.25. .Niksicu.da napisu.comhem.iliti Gacinovici među svim ovim starim hercegovackim porodicama?Nijesu valjda preci ideologa i vodje„Mlade Bosne” Vladimira Gacinovica. . .uskoka iz Zukve u Pivi. u 21.html?157[1/26/2013 7:19:44] .želi vam Danica. Na najstarijem porodicnom groblju u Miholjacama nalazi se nadgrobni krst.Na zemlji manastira Malinsko u Drobwnjaku od 1853.žive Govedarice.Od oviga roda potice 14 solunaca-dobrovoljaca.te on ozaloscen krenu prema Gacku i naseli se u selo Miholiace.03 (*. Americi. Molila bih ucesnike diskusije.a i u rasejanju. ta sela mislim da se zovu kovaci i jabuka. септембар 2005. 2 Lu~ci}ca.a dje se denuse Gacine.Danas žive pod prezimenima Simoci . slava nam je http://www1. Mnogo Govedarica iz Gacka je stradalo u drugom svjetskom ratu.yubc. ako nešto blize znaju o ovom prezimenu.Iz Gacka su se 1812.Forumi noćizapalili sve tri kuce i pobili sve Bijelice koji se tu zatekose.Neko od susjeda javi posledwnjem Bijelicu da se ne vraca u primorje.net) i ja sam jedan od mnogih ciji preci poticu iz hercegovine. okolina niksica) sa tri brata. po prici koja se je prenosila od moga dede i oca. mart 2006.god.Sima I Milosa.

da li je kome poznata ovakva ili slična prica odnosno istorija njegove porodice ? voleo bi saznati nešto više o tome.Pored Bogdana Zerajica.Stocar radi laksi posao ne iscrpljuje se toliko kao zemljoradnik cuva stoku na čistom vazduhu. razlog bega iz sela petrovici po toj prici koja se prenosi je da su ubili ili pokusali ubiti „skupljaca poreza” ili tako nešto. SLIJEPCEVIC Pero i Djoko bili su poznati djaci mostarske gimnazije.Zemljoradnik pada mrtav od umora i nema nikakve vece potrebe da uci i nešto više nauci.rodom iz sela Poplat kod Stoca a ciji su roditelji radili kao ucitelji u Zovom Dolu kod Nevesinja.serbiancafe.Prvo tajno drustvo osnovao je 1899 godine.Srpski djaci su pribjegli osnivanju tajnih drustava. септембар 2005.Diskusije . mnogi će se iznenaditi odakle poticu i koji su ustvari njihovi koreni.profesor u Skoplju i Beogradu.Becu i Lozani. VLADIMIR GACINOVIC (1890-1917)rođen je u Bileci u svestenickoj porodici. Pored literalnih tema njihovu paznju zaokupljalo je agrarno pitanje.Tu karakteristiku veoma je rano zapazio naucnik Jovan Cvijic koji je uzduz i poprijeko proputovao i ispitao Balkansko Poluostrvo. Laketa . Ovi mladi studenti zestoko su osudili aneksiju BiH 1908.godine.Strogim mjerama i drakonskim kaznama okupatorske vlasti zabranjivale su svaki rad na nacionalnoj osnovi.Pero i Djoko SLIJEPCEVIC iz Gacka.Beogradu.Zenevu itd.Forumi djurdjevdan.Svrseni maturanti mostarske gimnazije posli su na univezitete sirom Evrope u Beograd.U Prvom balkanskom ratu borio se kao dobrovoljac u crnogorskoj vojsci.jer su oni gotovo svi bili siromasna seljacka djeca iz Hercegovine.com.gdje je umro od posledica trovanja.Te intelektualne sposobnosti naročito su dosle do izrazaja kada su pocele da se otvaraju i rade osnovne skole i gimnazija u Mostaru. у 22.html?157[1/26/2013 7:19:44] .48 (*.Pero je bio germanist.On je zapazio veliku razliku između zemljoradnje i stocarstva. sledećim rijecima:„Ako Austrija hoće da nas proguta.pjesmu i pricu. Nešto kasnije osnovano je još jedno tajno drustvo „Sloboda” na cijem celu je bio djak Bogdan ZERAJIC iz sela Miljevac kod Nevesinja.Ona je bila jedno od većih uporista srpske nacionalne misli u BiH. hvala svima koji se budete javili.Ljubo MIJANOVIC i VLADIMIR GACINOVIC iz Bilece.25.djak Dimitrije MITRINOVIC.Bozidar ZECEVIC iz Zovog Dola.jede zdravu hranu i ima dosta slobodnog vremena za razmišljanje.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. clanovi drustva bili su djaci: Spiro SOLDO iz Nevesinja. Njegovi posmrtni ostaci 1934 preneseni u Sarajevo i sahranjenu u zajednicku grobnicu heroja ”Mlade Bosne„. rodom iz Gacka. postavljacu teme: tema je vrlo zanimljiva i poucna. Nemaju oni samo tu sposobnos.g. Gimnazija u Mostaru pocela je sa radom 1893 godine.au) Intelektualne sposobnosti Neko od citalaca spomenu intelektualne sposobnosti porodice Guzina. ------Prof. http://www1.Otrovan i preminuo u Svajcarskoj 1917.mi će moj progristi stomak.Bec.gotovo čitava Hercegovina je takva.Kod njih je jako razvijena usmena tradicija i epsko pjesnistvo.Putovao u Ameriku da prikuplja pomoć i dobrovoljce za borbu u Srbiji.U Prvom svjetskom ratu borio se neko vrijeme u francuskoj mornarici.skolovao se u Mostaru.

PREZIVALI SMO SE MILICEVICI.OD BORACKOG JEZERA. septembar 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.i ceo rod Dragicevica je.yubc.zbog krvne osvete.narodno predanje pravdalo je poraz na Kosovu izdajo Vuka Brankovica. Ristici su se tako nazvali po Ristu.Koliko sam čula od starih.TU JE ZIVIO JEDNO VRIJEME SAKRIVEN.” koPoB 11. ---------slavoljub pologos . ----------.CUO SAM NEKO PREDANJE KOLJE KAžE DA SU DRAGICEVICI PRIJE JEDNO 500 DO 600 GODINA NASELJAVALI PODRUCJE ISPOD MANASTIRA OSTROG.net) Gospodine Gagiuskas.Ristici žive u selu Batkovicima u Nevesinju i rasijanju.Tesovom sinu koji se smatra rodonacelnikom porodice Ristic.Sve najlepse. u 20.TOPALOVICI SU MOLILI BEGA KAZAZICA IZ MOSTARA DA MIRI DODJELI ZEMLJU KAO KMETU. oktobar 2009.43 (*.58 koPoB .Forumi Djoko je napisao jenu od boljih istorija Srpske pravoslavne crkve. септембар 2005.30.ne mogu vam precizno odgovoriti na Vase 0 pitanje.PA JE ONDA POCEO DA KRCI SUMU I OSVAJA ZEMLJU.Ali.21 (*. se pominju 1335 u Decanskoj Hrisovulji.KMET.Istorijski izvori pominju Tesa Batakovica 1770 godine. септембар 2005.napisite.broendbybredbaand.nazalost.PRADJED MIRO MILICEVIC U SVADJI PRILIKOM PODJELE LJETINE (POZNATE TRECINE .JA SAM DRAGICEVIC IZ HERCEG NOVOG.net) GOSPODINE POLOGOS.Ukoliko nešto blize znate.ZUPU UZ NERETVU NA JEDNO 3 KM.BEG KAZAZIC DODJELIO MU JE TZV.MENI JE DJED IZ PREBILOVACA.38 (*.gospodar Kosova i Skoplja koji je kod Srba postao sinonim izdaje.Diskusije .26.dk) GOSPODINE DRAGICEVIC.U TZV.U svim rodoslovima porodice Dragicevic nisam pronasla prezime Suhic. RISTIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] .nisam u ovo potpuno sigurna.26. ILIC.A VI. у 06.GOSPODINE LAKETA DA LI TO MOZETE DA MI ILI POTVRDITE ILI DEMANTUJETE. u 16.zatim u izvorima dubrovackog arhiva 1375 godine.porodica Dragicevic potice iz niksicke zupe.OD GLAVATICEVA I NA JEDNO 6 KM.zatim se pominju u Trebinju i sire u Hercegovini.KAO UDOVAC ZAGLEDAO SE SA TOPALUSOM I OZENIO SE.AGA) UBIO JE AGU I POBJEGAO SA SINOM TODOROM MOJIM DJEDOM U PREDJELE GLAVATICEVA.MI POTICEMO IZ DABRA KOD BERKOVICA.poticu od bratstva Batakovica iz okoline Niksica.26.PA SU ZBOG UBISTVA JEDNOG TURCINA BILI PRIMORANI DA SPAS POTRAžE U HERCEGOVINI.Nevesinju i rasijanju.serbiancafe.molim Vas.DržavA.se pominju 1254 godine.žive u Zovom Dolu.PRADJED NIJE NIKADA REKAO SVOJE PRAVO PREZIME http://www1. у 02. у 11.i naselili su se u Prebilovcima.RAVNICE.prebegao u Hercegovinu. септембар 2005. BRANKOVIC.ODAKLE STE I MOZETE LI MI OBJASNITI KAKO POTICETE OD DRAGICEVICA.Iz ove porodice je Vuk Brankovic. ---------gagiuskas .12 (registrovani član) Zvezda Danica .Danica.koji se naselio u Pivu.crnagora.

html?157[1/26/2013 7:19:44] .36 (*.Molila bih prof.NE KAO POLEGUS KAKO SU GA MJESTANI ZVALI.poreklom iz okoline Niksica. NIKOLU STO MOžE. --------mzivan .116.procitala o prezimenu Dragicevic.PA KADA SU PITALI KO JE PRVI STIGAO GOVORILI SU „ONAJ STO SE POLEGUSIO PO KONJU” I TAKO JE OSTAO POLEGUS STO SE POLEGUSIO PO KONJU KADA JE JAHAO.JER ON JE VEOMA ZAINTERESIRAN ZA NASU HERCEGOVACKU PROSLOST.IMA NAS OSAM SADA ZIVIH TO SAM RANIJE NAPISAO PO IMENIMA. у 17. koji je pokrenuo mladic koji živi u Australiji.JER SMO MI PRAVI HERCEGOVCI IAKO POLOVINA NE ZIVI U HERCEGOVINI.i koji trazi svoje korene.26.yu) PROF.*) Odgovor za RS! I za Glasinacko Polje(Romanija) vazi isto predanje.Prošle godine sam slučajno.To je sve! On je samo pomenuo tri loze.NEGO KAO POLOGOS STO JE VISE ODGOVARALO MADJARSKOJ VARIJANTI PREZIMENA I MI POTOMCI OSTALI SMO POLOGOS-i DO DANASNJIH DANA. у 12.kada stigne! Srdacan pozdrav! -----------schetodes .OBE FAMILIJE SLAVE Sv.u Pertu.Forumi MILICEVIC. септембар 2005.DOBIO NADIMAK POLEGUS.odnosno tri izvora iz kojih poticu Dragicevici.PA JA UOPSTE NA ZNAM STA JE SA NJIM BILO. септембар 2005. da nam odgovori.sajt je izbrisan.JA TEBE KONKRETNO NE ZNAM. ---------Zvezda Danica .net) Zao mi je što ne mogu da Vam posaljem rodoslove o plemenu Dragicevic.a to je bilo oko http://www1.jer ih nemam u pisanoj formi.DA JA PROCITAM.NADAM SE Da će AUTORI ISPISIVANJA HERCEGOVACKIH PREZIMENA UPISATI I OVO NAšE POLOGOS.POKUSAO SAM SADA DA GA ANIMIRAM DA SE JAVI..26.Mislila sam da sam konacno uspela da pronadjem svoje prave pretke.VOLIO BI KADA BI TI Nešto NAPISAO O SVOM RODOSLOVU.KOJI SU U MOM BILECKOM KRAJU JEDNA OD NAJBROJNIJIH FAMILIJA.ukoliko zna nešto preciznije.PA JE POSLIJE JEDNE KONJSKE TRKE NA „PIRU” .26.MISLIM DA JE BIO NOVINAR U JEDNOM SVEDSKOM LISTU.svakako.na jednom sajtu.da su nasi po dolasku zatekli Grke koji su pobjegli zbog zime ''po kori'' snijega.. LAKETA NE VIDJEH DA STE ISTA NAPISALI O FAMILIJI VUKOJA IZ PADjENA.i kada sam pokusala da ga kontaktiram. у 16. септембар 2005.serbiancafe.ZA VRIJEME POPISA STANOVNISTVA 1910 GODINE MADJAR.co.i svi smo .22 (*.ALI I NE MORA DA BUDE OSNOVA ZA ZAJEDNICKO POREKLO.TE ME INTERESUJE KOLIKO JE U STVARI VERODOSTOJNA OVA NJIHOVA PRICA.Laketu.SVADBI .ON NIJE ODBIJAO NADIMAK I POD TIM NADIMKOM JE BIO POZNAT U OKOLINI.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.22 (87.po njemu. NEKE MOJE KOMSIJE I RODjACI IZ BRATSTVA VUJOVICA PRICALI SU MI DA SU VUKOJI STARINOM VUJOVICI.MATICAR U KONJICU ZABILJEZIO GA JE UZ NJEGOV PRISTANAK.Diskusije .DRAGO MI JE DA SI SE JAVIO I PRIMI MNOGO BRATSKIH HERCEGOVACKIH POZDRAVA.yubc.„PRVI JE STIGAO NA CILJ POLEGUS SA SVOJIM KONJEM”.ON JE ODJEDNOM PRESTAO DA SE DOPIDUJE BEZ IKAKVOG RAZLOGA.ALI SAM SE JAVIO JEDNOM DRAGICEVICU KOJI ZIVI U SVEDSKOJ I SA KOJIM SAM SE DOPISIVAO.

izdanje 1977. U toku petvjekovne vladavine Turaka.godine. Manojlo Kosovac je poginuo u borbi sa Turcima kod Gnjilana.god. Ustvari.156. Nestali su nakon Kosovskog boja. str.*) Za one koje interesuju korijeni Manojlovica.Kasnije sam saznao da na nekom dalmatinskom ostrvu postoji katolicka crkva ''Gospe od sniga'' u spomen na cudo kada je početkom avgusta pao snijeg.08 (69.garant.god. Neki njegovi sinovi nalazili su se u sluzbi Vojinovica i Balsica.maja 1389.-1376.godine. Ivana i Novaka. IG0R . STRAHINJA MANOJLOVIC (1348.) sin Novakov. u kome se nalazi veliko Srpsko istorijsko i kulturno blago. --------Istrazivac korjena . VUKASIN i PAVLE.24. znao je da se prerusi u slabotinju.serbiancafe. da se zguri kao kukavica.kralj Milutin je izgradio manastir Gracanicu l321. Stevana. radi se o jednoj licnosti .U antologiji narodnih junackih pjesama .html?157[1/26/2013 7:19:44] . braneci svoj narod.cuvar Kosova. Zbog toga je bilo teško prikupiti i ovoliko podataka i sloziti ih u rodoslov. u 21. i u drugim knjigama i spisima.Novak poginuo. U poznatom Kosovskom boju na Gazimestanu. i 235.)sin Manojla.djogat bi prestao da ramlje i starac bi se uspravio i strahovito podviknuo izulumcara je stizala nemilosrdna kazna”.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ali u tom slučaju. Djordja.Forumi Ilindana. uz oca se bavio trgovinom i zanatstvom u Lipnjanima. U tim ličnim i istorijskim vrtlozima.o Strahinji Manojlovicu. piše„Taj lukavi starac. 48. i natjera djogata da ramlje i da na glavi nosi zlatno pero koje bi nasilniku padalo za oko da ga opljacka. Korjen porodice Manojlovic nalazi se na Kosovu u porodici Kosovac.Manojlo je imao sedam sinova: Jovana. Poslije oceve smrti uzeo je ocevo ime za osnovu prezimena.26. MANOJLO KOSOVAC (1295-1375) bio je trgovac i vlasnik velikih posjeda na podrucju Lipljana. http://www1. 69. Na posjedima Manojlovica. O Jovanu Kosovcu u Antologiji narodnih junackih pjesama. stocarstvo i zanatstvo.Diskusije .na Romaniji je i pao i ''pokorio''. Prezime MANOJLOVIC zadrzali su i njegovi sinovi STRAHINJA. mart 2006. u borbi sa Turcima. септембар 2005.18 (registrovani član) NOVAK KOSOVAC-MANOJLOVIC (1319. Tako je 1376. str.Ako je usred Jadrana pao snijeg. hoće li izvuci zivu glavu i gdje će na vjecnost da piciva. teska i raznovrsna iskusenja u borbi za obstanak i slobodu. Manojlovici su prolazili kroz brojna. у 19. Strahinjino ime se preplece i prezime kao BANOVIC STRAHINJA ili STRAHINJIC BANE.hrabro je poginuo 15. Gracanice i Kosova Polja. izdanje 1974.god. godine u Lipnjanu . jedni za druge često nisu ni znali kuda se ko kreće.Na posjedima se razvi_ jalo ratastvo.kod Pristine. Boska.-1389. ali se ne zna gdje i pod kojim prezimenom su otisli. Damjana.

27.. sin Scepana.. Bukovice (Rožaje).au) Postovani citaoci..40 (*.Hercegovine. na staroj pradjedovini ostali su Peso i Bojo Manojlovic. Ulcinj (1894. Familija Manojlovic najviše se selila unutar ili između podrucja Kosova. ” Pošto Ivankovici poreklom iz sela Brani Do kod Bilece slave Sv.serbiancafe. itd. i odselio se u Bos. v.vijeku je sa porodicom napustio Caradju. da li oni imaju kakve veze sa tim Ugrenovicima ? Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic.net) Pomaze Bog!!! Citiram gospodina Igora: „Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци ”бана„ Угрена из Никшића. vijeku.net) Punoo pozdrava za Cano. Kasteli i Lastva (Tivat).54 (*. u 18. Savina i Srbina.. ------mali_panino . došli iz Tri.netflash. септембар 2005.. Laketa . Koji je to sajt koji si dobilaod prijateljice.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Drago Manojlovic. oktobar 2009.58 0 Prof. Herceg-Novi. Zabrđe.. --------Ivankovic . u 20. септембар 2005. i odselio u Hercegovinu. sinovi Scepana.Gore i Srbije..ač) ” koPoB 11.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 20. септембар 2005.) iz Hercegovine.U selu Caradja. na Gatacki Kadiluk.shawcable. Miro Manojlovic. u 16. у 07. sin Manojla. god. „Ivanković. opstine Niksic. u selu odakle je moj otac svi su potekli iz jedne kuce i tom kraju nema vise nigdje Banjanina.Njihovi potomci i danas tamo žive. Kotor. sa porodicom je napustio Caradju. iz Zubaca (Trebinje) u 16. Vrpolje (Trebinje).Gora. ispod planine Somina.Sandzaka. Bar. у 02.26.selo Vukovje.00 (*. godine u Decanskoj http://www1.C. C. Evo još nekih novih podataka vezanih za neke porodice: MILJKOVIC.šta (Zatri. ogranak Ugrenovića iz Riđana (Nikšić). Joakima i Anu.Diskusije .27. Kupres.su srpska porodica koja se pominje 1335.Forumi Imao je sinove Boska i Urosa . Unapred hvala ! Izgleda da jesmo srodstvo ako ne laže crnogorska web stranica iz Australije.com. u selo Objesenik. sve do danasnjih dana. Opet ja o Banjanima.

Slave slavu SV. Pozdav svima. ima ih na Kosovu i u Bosni i rasijanju.koje je obradio Sava Nakicenovic u knjizi „Boka”.yu) Što se tiče vidovnjaka. септембар 2005.Šta velite za to? SUTIC.prilikom gradnje manastira Visoki Decani. septembar 2006.*) Prof. VUKOJA.ima ih na Pijescima i rasijanju. i da su svi Skokići iz ”iste kuće„.42 (80.Prezime su dobili od rijeci „pudar”-cuvar vinograda. TERZIC.30. o ljudima koji su vidjeli vise i dalje od običnih ljudi. http://www1. JOKANOVIC. Nikola Vladov Laketa.Ima ih veoma malo.za njih nemam ništa vise reci nego sto ste rekli Vi to stoji.Trenutno žive u Užicu i okolini.Na tebi je da to zabiljesis i sacuvas za potomst. da mi odgovorite o poreklu prezimena SKOKIĆ. у 11.27.god. Na kraju ovoga moga pisma. Za „gagiuskasa”. PUDAR. --------**** .Rod su sa svim porodicama koji svoje porijeklo izvode od Predojevica.Diskusije .izvinjavam se svim Terzicima zbog slovne greške u gornjem tekstu.nema potrebe da se potvrdi ili negira vasa prica i Vas Djeda.co.13 (registrovani član) schetodes . sve sto bi rekao naopako bi se ostvarilo. септембар 2005.Za svoja mišljenja borite se snagom argumenta a ne nikako argumentom snage i uvreda. Nikolu.93. у 10.Trebalo bi da slave Sv. Veoma su stara srpska porodica.Za njih nemam ništa novo reci.zamolio bi sve citaoce da se ne vrijedjaju ni pokojoj osnovi.ona se uzima kao takva kao dio porodicnog predanja i prenosi se s koljena na koljeno.27.treba da stoji:„na Bozic 7.su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina.su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica izBilece.Ja mogu reći da iz ove porodice potice prorok Dako Vukoje koji je prorico narodu te su ga zvali i Dako Naopako.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa.meni su moje starine sa Oputnih Rudina pricale da je nekada u Hercegovini živio izvesni covjek po imenu Mato Glusac i koji je bio poznat sirom Hercegovine i Crne Gore. saznala sam da se u taj kraj(12km).su iz sela Sehovine kod Nevesinja.03 (*. Prof. Cinjenica je da se Tvoji predci pominju u 1335 godine i da su u Boku dosli u jednoj od seoba. koPoB .Takođe se izvinjavam za grešku u datumu kod porodice Skoko.Ako ste voljni i ako Vas to interesuje.Nadji tu knjigu i procitaj a mozez otic do Kotorskog arhiva i saznati nešto više o svojoj porodici Dragicevic. od grada doselila jedna porodica SKOKIĆ (NIKO NE ZNA ODAKLE). Takođe na osnovu glasina saznala sam da vode poreklo iz okoline Nevesinja i da Skokića ima i katoličke i pravoslavne vere.ima ih u Bileci i rasijanju.možemo i to objaviti.januara 1942.da su se ”razrodili„. u 16.SUTONJA. Ja imam jedan interesantan rad o hercegovcima vidovnjacima. Uspela sam na osnovu nezvaničnih podataka da saznam da su možda poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore. Od starih ljudi u okolini Užica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Molim Vas.Forumi Hrisovulji.Nikolu.serbiancafe.

MOJ E-MAIL JE GAGIUSKAS@SERBIANCAFE.GDJE JE RADIO KAO ZANDAR.Laketa.27. септембар 2005.au) SKOKIC.CEDA I DANILA KOJI JE MOJ DJED. ----------babin kuk .27. jesuli pravoslavni hercegovci na zapadnu stranu neretve(mostar.A OTUD U HERCEG NOVI.Nije iskljuceno da se jedna grana Skoka vremenom otselila u Srbiju i tu dobili uz svoje staro prezime Skoko nastavak -IC.KOJI I DAN DANAS ZIVI U HERCEG NOVOM. септембар 2005.(SKOKO.html?157[1/26/2013 7:19:44] .hvala unopredred.A MOJE IME JE DANIJEL. UNAPRED ZAHVALNA! ----------JOKANE (CRNA GORA) .COM IG0R .plave oči.žive u Ljubinju i rasijanju.ZIVIO JE U PREBILOVCIMA.te su tako nastali Skokic.24.PA NA SLUZBU U SPUZ. септембар 2005. znam obe te familije a korijene evo imaš eksperte:) -----------gagiuskas .SKOKOVIC)to što ste saznali da su Skokic iz Hercegovine. Laketa . у 13.konjic)srbi ili neki drugi sto su primili pravoslavnu vjeru.nisam jezicki strucnjak. mart 2006.serbiancafe.com) Jokane naravno da jesu.IZ SPUZA JE OTISAO NA LEDENICE IZNAD RISNA..27. -------------- http://www1. Ne tvrdim.14 (*. u 21.koja se kasnije preselila da živi u selo Jugovice i Pridvoricu u Borcu u Nevesinju(Hercegovina).38 (*. у 21.DANILO JE KAO MLADIC OTISAO U SREMSKU KAMENICU U POLICIJSKU SKOLU.ne znam.I UKRATKO DA VAM PREDSTAVIM SVOJE PORIJEKLO.PRADJED MI SE ZVAO TRIPKO. šta je bilo sa ovin nastavkom -ov.DOBIO JE TRI SINA RISTA.inače u Gacku postoji porodica Skokovic.L.N.VOLIO BIH DA SE PRIVATNO CUJEMO.to stoji.IMAO JE SINA ALEKSANDRA KOJI JE MOJ OTAC. To isto vazi i za Corovice.Ljubinje i okolina.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Pozdrav svima. TURANJANIN. у 13.U HERCEG NOVI JE STIGAO 1937.Forumi Što se fizičkih karakteristika tiče:imaju plavu ili svetlosmeđu kosu.21 (registrovani član) Prof.com.22 (*. sitniju gradju tela.ali je moguće da Skokici vode porijeklo od stare porodice SKOKO iz sela Bodezista kod Gacka.33 (регистровани члан) znateli poreklo prezime zurovac i lojpur jesuli oni srbi. za nešto više vidi knjigu od Ljuba Mihica.net) SAMO DA VAS POZDRAVIM GOSPODINE POLOGOS.KAO I JA . srednjag rasta.Diskusije .mindspring.crnagora. септембар 2005.to se može prihvatiti jer je čitava oblast oko Uzica naseljena Hercegovcima te uzicane populatno zovu Ere. у 14.27.prof.

evo mene opet da odgovorim na neka Vasa pitanja: FOCAK. majcine majke. ------------Prof. Laketa. Mama mi je iz Nevesinja. a otac iz Foce.Nikolu. ----------Nevesinjac/Focak .29. Čak tog prezima ima i u Podgorici.stofanet. септембар 2005.Doder su stara porodica porijeklom od PILATOVICA iz Pilatovaca kod Bilece koji se pominju u XIV i XV vijeku. Majkino mi je prezime RADAN a oni su iz ZILJEVA.BEATI.Gori.Diskusije . у 08. Laketa . gdje se zovu DODEROVICI.selo Zalom i Ziljevo.com.au) Postovani citaci.Mostaru.slave Sv. Nevesinju. Imam i ja isto par pitanja o mom prezimu.Za Milice nemam ništa novo reci.28. Prvo da vam se zahvalim za vas uspjesni istorijski rad sto je veoma intersanto.JOKANOVICI IZ BILECA(PREDOJEVICI)IMA IH U NIKSIC TREBINJE GACKO DANILOVGRAD(BELOPAVLICI). Nisam mogao da nađemnjihovo prezime i zanima me odakle poticu? Nasao sam od babe. Pitao sam striceve a i oca i neko kaže da smo se nekada prezivali KARADZIC ILI KARADJORDJEVIC. Otac mi se preziva MILIC a iz Foce je. Nisam siguran ali mislim da je bilo Karadzic da bi se zametnao trag zbog turaka.žive u Gacku. Nekada davno je moj prandjed doselio se iz CG tacnije sa ”Pod Brijega„. октобар 2005.Forumi JOKANE (CRNA GORA) . Foca je sastavni dio stare Hercegovine i tu nema ništa novo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Kaže se isto da je moj prandjed Vukola pobjegao iz CG zbog turaka jer je bio ”hajduk„ i nije stio da se preda turcima. у 12. a primjetio sam da je neko isto pitao za to prezime i rekli ste da poticu iz Gacka a oni slave drugu slavu. DODERI.10 (регистровани члан) JOKANOVICI IZ TRSE(PIVE) SU SE SVALI KOJOVICI. Slavimo slavu Djurdjevdan. септембар 2005. NEVESINJA blizu Odzaka. jedno su bratstvo i vode porijeklo od http://www1. Ne znam dali smo u rodu.Plocniku i C. Ima nas i u Niksicu.serbiancafe.1.43 (*.Ima ih u Objeseniku. Molio bi mladje citaoce da malo paziljivije čitaju tekst da se neke stvari nebi dva puta ponavljale.dk) Zdravo Prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Dali bi mogli mi reci dali nešto znate još o vezu prezima MILIC? I u majkinom prezimu RADAN sto je iz Nevesinja? Hvala u naprijed! Bas me zanima. у 05.Ulogu.Radani su stara srpska porodica iz Hercegovine.OD NAS JOKANOVICA(PREDOJEVICA)SU LOPUSINA BRATSVO. Kokorini.Gacku. Foca je nekada bila stara HERCEGOVINA.48 (*. prezime Kovacevic i tačno je da su stara familija.PUSARE I SEKARE..MI SLAVIMO SVETI STEFAN PRVI MUCENI.DOBRI LJUDI JUNACI. PUSARA.ONI SLAVU DJURDJEVDAN. nedaleko iz Scepan Polja.

Јована. Има их и у Рашком. oktobar 2009. DABARCIC.slave Sv. Ковачевић (колико има ковача на Балкану). 12 година касније тројица браће се деле. Вујчићима. ” koPoB 11. Петар иде за Стару Србију. Laketa. Црничком и Топличком подручју Србије. у http://www1. само зато што делите исто презиме не значи да сте сви сродни. 0 поновићу још.su stara srpska porodica koja vodi porijeklo od porodice Rulj koja starinom potice od Milobratovica. ти из Никшића и Подгорице 99. slave Sv.Nevesinju u selu Ziljevo.) негде око 1640. ако вам је презиме настало по личном имену и суфиксу -(ов/ев)ић велика је вероватноћа (99.Popa Novaka Mastilovica iz Gacka 1941 godine.Stefana Decanskog.html?157[1/26/2013 7:19:44] . мислим да сам то рекао већ неколико пута. MASTILOVIC. slave Sv. Вукићевиће.2.Forumi Pilatovaca iz Bilece. по породичном предању. Пашину Воду.Nikolu. прапостојбине племена Васојевића (одакле су и неки Милошевићи које бисмо ми можда радије заборавили и који су иначе даљи рођаци Караџића уз остале припаднике огранка Лопаћана у Васојевићима: Ђукиће. у Горњу Буковицу.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 20. под Јахорину и код Вишеграда па је логично да су твоји доспели до Фоче (преко Шћепан Поља кажеш или Под Бријега) која је ту успут.34 (регистровани члан) Презиме Милић није тако ретко. И не.59 IG0R .žive na Udreznju.Ima ih u K. иначе сам му написао већ подужи текст али ме зезнуо рачунар.žive u Nevesinju.Petku.slave Sv.serbiancafe. Дакле да одговорим господину пошто се као што видим потрудио. у Заовинама код Ужица су Ђурићи. а тек да не причам о Вуковићима.su stara srpska porodica iz sela Izgori u Gacku.Oni si obavijestili mjestane okolnih sela koji su uz pomoć konopa spustili se u jamu i izvadili su nesretnog popa Novaka zivog. посебно што Караџићи у Дробњаку славе св. Одатле су сишли у Горњу Зету (поље између ПГ и Скад.Luku. Za mnoge gatacke Srbe nije bilo spasa skoncali su svoj zivot u Koritskoj jami. VUKOSAV. Георгија (као твоји Милићи) и прислужују Арханђеловдан . Милића има бар једно десетак огранака у Црној Гори и Брдима. У Босни су неки променили презиме у Дивљан.Slave Djurdjic.Diskusije . Nevesinju i rasijanju.Selu. Поповиће.ima ih u Nevesinju i rasijanju. Prof. Дакле за његове Милиће из Фоче лично нисам чуо.žive u Trebinju. размножавањем се шире у нека суседна села као што су Палеж и Малинско 1840. Srdacan pozdrav svima.Sjutra dan cobani koji su cuvali stoku oko jame čuli su zapomaganje.ustaše su ziva bacile u zloglasnu Koritsku jamu. Одатле су се неки одселили на Гласинац. Митар и Ристо преко Пјешиваца и Бањана упадају у Дробњак где су се данас утврдили и размножили. А прича да ти се предак презивао Караџић је могућа. Чукиће). у 00.9%) да сте од породице која има више несродних огранака Милићи (нисте једини који имају потомка који се звао Мило). Село Петњица (из ког је Радован) им је епицентар. PEJANOVI. позатворио ми пар прозора па идем испочетка.kao da neko zove iz groba.Georgija-Djurdjev dan. Караџићи су пореклом из Лијеве Ријеке (сев-ист део ПГ општине). Вуковићима итд.slave Sv. SOKNIC.On je bio jedan od rijetki Srba koji je prezivio strahote ustaškog klanja i bacanja u Koritsku jamu. октобар 2005. јез. Благојевићи (је ли Благоје ретко име). Бојовиће.9% нису исти већ највероватније од Милића (из подловћенског племена Бјелица) који чини ми се славе Св.

nego na potomke Svetog Save Hercegovca! Lijepo je znati o djedovini i vaspitati potomke da se ponose tim Srpskom krvlju natopljenog krsem. Сина му Видака поведе неки Васиљ из Прераца у Оџиће. елем. Кнез Лека (који појма немам) је за Радане наводно рекао „Несретне сте крви но се раселите” и тако су учинили и распршили се.2. koPoB . u 21.Forumi Крушевици код Требиња као Петијевићи. ni kad su zivjeli na npr.23 (registrovani član) KomentarI (inzenjer) . ni da obidju djedovinu. Бакајићи се спомињу у Сегедину 1696. у 19. Ћећеза је било у Херцеговини. a sada ovo mi vise lici na drustvo „mrtvih pjesnika”.21 (registrovani član) IG0R .30. Опет су због крви морали да иду у Залом. Mostar 30 itd. се спомиње неки Саво Радан (р. Симо Вилипов. u 21. 1739. племе истиснуто) због крви и дошли сте у Подврш. Арханђел Михаило? IG0R .52 (регистровани члан) Што се тиче Радана у Жиљеву и Миљевцу. Svetog Save djedovina.2. Раселили су се из Риђана (старо племе западно од Никшића које је у међувремену „ликвидирано” то јест његова братства расцепкана између садашњих. октобар 2005. октобар 2005. То је све из збирке писама Андрије Лубурића који је прикупљао многа истраживања по Херцеговини али исто тако чувен и по неким да кажем неоснованим.24. Лука или св. св. Можда се мосли на Оџаке. ти са овом информацијом чини како хоћеш. то остављам онима који боље познају тај део Херцеговине. у Прерацима. Раније су становали на Мекој Груди (исто уз „границу” код Билеће) и на Шеховини. Доњем Селу код Коњица. septembar 2006. 1830. Sarajevo 150km. не знам. ili na neki način ne održimo vezu sa rodnim krajem (iduci i vodeci djecu. Трусину. рађа извесни Вук Ст. у 00. a po mogunosti i popraviti i staro ognjiste po http://www1. Сава Радан је био Симов. селу између Билеће и РС-ЦГ границе) од неких Црногораца Закнића за које не знам ништа. се досељавају у чувени Тршић где се 1787. mart 2006. Столац и Оџиће. ali ako se ne vratimo. u 16. Тому су око 1820. који славе св.24.html?157[1/26/2013 7:19:44] . У вези Црнчевића која слава. 1790. У Враћеновићима више нема Радана данас али сам нашао шта се каже за Радане из Подврши (Подврш је село одмах иза Враћеновића у Оптуним Рудинама одакле ми је деда). двосмисленим или једноставно нетачним (да не кажем измишљеним) верзијама.56 (регистровани члан) Ne bi da kvarim ovo prebiranje i podsjecanje na slavne predake i njihovo porijeklo! Svi znamo Hercegovina.Diskusije .14 (registrovani član) IG0R . Вилип Лакин.).serbiancafe. Николу а прислужују св.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Подвележје. Знам само да за моју породицу (и многе друге) бележи сасвим другачије родословно стабло. mart 2006. дошли из Враћеновића (Опутних Рудина) које је данас место уз гранични прелаз РС-ЦГ иза Билеће. ali mi smo van te pradjedovske zemlje (neki ni prije rata nisu dolazili u Srpsku Hercegovinu.

i svih Srpskih prezimena!!! ---------JOKANE (CRNA GORA) .mene ovo interesuje. Вођа устанка (1874/1875) у Грмечко . који данас живе у Херцеговини? Поповићи из Бос. Крајини.. u 20. Нови. у 06. рођен на територији општине Бос.Forumi svim ovdje ugasenim selima i varosima Srpske Hercegovine).Козарској регији је Петар Поповић (ајдук Пеција). који су више држали до родословља и који су досељавањем (послије Косовске Битке). октобар 2005. Заиста овог презимена има на овој линији: Книн.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.jedan njihov rodjak ostao ziv i posle pricao mome ocu da smo hercegovci. i cuvaju je zivom. Поред тога интересује ме још неколико ствари (као лаика у овој области): Како то да је кршна Херцеговина имала толику бројну популацију. Да ли се ради о мађарској геополитичкој доминацији у то вријеме или о разлици у менталитету динарских (по Цвијићу) Срба.57 (*. „наметнули” свој родословски систем.moj djed i njegov brat su za vreme drugi svetski rat poginuli u zvornik bosnu.ja sam oko crnogoraca odrastao i oni su meni stalno rekli da su jokanovici crnogorci.3.znateli jesuli ti jokanovici koji su u zvornik dosli oko 1870 crnogorci ili hercegovci. прије 50 година било са Личанима.59 (регистровани члан) Да ли имате података о Поповићима.4. или су се досељени Срби на „плодном тлу” брже размножавали? Као што је нпр. октобар 2005.30 (регистровани члан) Gospodine igor Ja sam rođen u americi.oprostite moja gramatika i rukopis nisu dobro ----------HighSpeedCutter (МАШИНОСТРОИТЕЛЬ) . које сам читао) у периоду 11-ог и 12-ог вијека? Конкретно: Захумље . сјеверо-западни крајеви РС били релативно пусти (барем на основу научних публикација. у 00.com.. Крупа. а питомији (у смислу животних услова). октобар 2005. крајине су по предању поријеклом из Старе Херцеговине.Доњи Крајеви. ovo će sjecanje izumrijeti sa drugom generacijom! Zato su sada pravi Srbi Hercegovci.serbiancafe.Diskusije . Крајишницима. све се подудара са чињеничним стањем. Лика.au) 0 http://www1. домородци ових крајева били занемарљивији у односу на родословље.3. oktobar 2009. Херцеговцима и Црногорцима насељеним у Војводину? koPoB 11. Иначе. Да ли су евентуално Срби.majka mi je crnogorka(komane)a moj stari tipicni belgradanin nikad mu nije interesovalo porijeklo. у 15. Лапац. Laketa . У том предању се помињу успутне станице: Подвелебит. Д. oni koji žive tamo.59 Prof. a njih ima iz svih Srpskih zemalja (protjeranih i onih koji su se naselili prije rata). Крупа. Крупа у Бос.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

serbiancafe.na grobu Bogdana Zerajica.Dr.Knezevice i Jovanovice.Milana Zerajica i Dr.poticu iz sela Miljevac kod Nevesinja.org.6. da će oni ostvariti njegovo započeto djelo.koja je dala čitav niz velikih naconalnih boraca na cijem celu stoji Bogdan Zerajic(1886-1910).Risra Zerajica.ima ih u selu Luka. 3.odvele u Mostar i ubile. Prof. ko hoće da mre nek živi! Od devetero brace i sestara Bogdana Zerajica bila su cuvena još četiri brata:1. Knezevice i Jovanovice sam pronasla ali nema podataka da su se oni naselili u podmajevickom prostoru.prava misterija.Forumi Porodica ZERAJIC.ustanik i ugledni srpski domaćin. U njihovoj porodicnoj zadruzi bio je gost Jovan Cvijic za vrijeme svojih naučnih ekspedicija u Hercegovini. Student Bogdan Zerajic izvrsio je neuspjeli atentat 15.4.ali mislim da Tesici iz podmajevickog reg. 2.gradu Nevesinju i rasijanju. у 17.co.prilikom otvatanja kvazi„ bosanskog sabora”. zakleli se.seti metak ispalio je sebi u glavu. Na zatvorskoj limenoj porciji Gavrila Principa je noktima urezao sledeći stih: Pravo je rekao Zerajic.jer je dobro znao šta ga ceka ako ziv padne u sake zloglasnoj svabskoj policiji. октобар 2005.yu i na montenegro.yu.njegov cin lične žrtve postao je simbol borbe za kasnije narastaje „Mlade Bosne” koji su visoko cijenili njegov rad.Laketa. Laketa ---------Tajga . taj srpski soko sivi: Ko hoće da živi nek mre.Jovo i sin Svetko koje su uhapsile ustaše.dobrovoljce i ljekare u srpskoj vojsci u Balkanskim ratovima 1912 i 1913 i u Prvom svjetskom ratu 1914-1918 godine.To je jedna od cuvenijih i vidjenijih srpskih porodica u Hercegovini. 4.sudija poginuo u srpskoj vojsci 1942 godine. http://www1. nemaju nikakve zajednicke veze sa ovima jer sam imala priliku da sa jednim Tesicem iz tog kraja razgovaram. meni ste uskratili odgovor za familije koje su se naselile u podmajevickom regionu: Tesic.Jeremija.Diskusije . Čak su se i sarajevski atentatori noc u oci atentata.Jefto.slave Djurdjevdan(pretpostavlja se da su poreklom iz Gackog?). Na prezimenik.Iako je izvrsio neuspio atentat.na zemaljskog poglavara BiH generala Marijana Varesanina.Peko.benkovac.ch) Prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] .slave Nikoljdan.ljekar cije je ime donedavno nosila bolnica u Urosevcu. Verovatno je da postoji i mogućnost da su oni pre doseljavanja pripadali „plemenu” koje je imalo sasvim drugo prezime.16 (*.Ispucao je pet metaka u pravcu Varesanina.1910 godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.org ništa nisam pronasla osim jednog upitnika pored prezimena Tesic. Eh.zemljoradnik. Pored Bogdana i njegove brace treba spomenuti njegovu bracu od strica kasnije doktore. Ja sam jedino pronasla Tesice iz okoline Uzica.bluewin.

yu/blogovi/rodoslovi/index. Logicno bi bilo da http://www1.com. mart 2006.52 (*.U izvorima dubrovackog arhiva pominju se 1356 godine.Ima ih u Hercegovini.net) Askrabe su iz Jelasaca kod Kalinovika.neki Radoslav Predojevic upisan je u ataru sela Cabic(D.).Pošto si tražio odgovor od Igora.Lero. октобар 2005. октобар 2005. но онако како они зборе. Laketa . Slave Djurdjevdan.Nikolu. Srdacan pozdrav svima Vas Prof.32 (*.za rodoslov porodice Zerajic morate stupiti u kontakt sa nekim od clanova ove porodice i oni će vam svakako nešto više reci.au) Za Jegdice mogu reci samo da ih Novak Studo Mandic pominje u svojoj knjizi„Zemlja zvana Gacko”Bgd.Diskusije .Slave Sv. И ништа не додавати. Za JOKANA u Americi. Za Citoplazmu. hvala vam sto ipak nekome mozete izaci u susret. u 16.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Imali su svoj Katun Predoje koji je dobio ime po rodonacelniku i osnivacu loze Predoju. Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovica)Manigoda. Можете доље погледати како сам ја урадио за моје племе Куче.26 (registrovani član) Prof.Jokanovici su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica iz Bilece. октобар 2005.Cupkovic Popovic.5.serbiancafe.Kozjak. septembar 2006. U Predojevice spadaju sledeće porodice:Bajevic.a ukoliko ne.Zaomi je stvarno.cg.24.30.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.upc.H.Kosovu.cz) Поздрављам браћу Херцеговце иѕ Куча.U istorijskim izvorima Predojevici se pominju u Decanskoj Hrisovulji 1335-1345 godine.Zirojevic.Forumi Ukoliko imate mogućnosti da mi pomognete u resavanju ove misterije bila bih vam zahvalna.Bosni(oko Zvornika)i rasijanju.Papovic i Parovic. IG0R .Jokanovic. Куч http://blogz.III 186. ------------koPoB .1995.evo pokusacu ja da ti dam odgovor na pitanje da nešto više saznaš o Jokanovicima. у 08. Ја вјерујем да је једино исправно записати што си говорили стари. Za Tajnu ništa novo ne mogu reci.god. у 16. Poz.php ------------Za Igora .5. Лијепо је да сте почели да се прикупљате граћу за родослове ваших братстава.9. у 09.30 (*. u 21.15 (registrovani član) Куч . Laketa.cgocable.jer znam da to trazi veliki trud i vreme.

Nadimak su dobili prije stotinjak godina nakon dolaska iz Gacka(Ljeskov dub).Mucibabic.kao i još jeda njegov komsija Marko Perin. Pozdrav svima.slave Arandjelov dan. oktobar 2009.Jaredic.Kravic.43 (*.sympatico.9.15 (*.svi osim Prgude naravno slave Arandjelov dan. октобар 2005. Hvala -----------Prof. октобар 2005.Diskusije .11 (*. ------------Mucibabic .Laketa.com.serbiancafe. Čak sam znao dva brata kod kojih je jedan bio Kravic a drugi Mucibabic u dokumentima. Laketa .Ovaj obicaj bio je sve do II svjetskog rata.inače ovaj odbjegli austrijski vojnik po Dedijeru bio je Srbin iz Dalmacije.slave Sv.ameritech.dosla je iz Pive u selo Batkovice kod Nevesinja.Odbjegli 0 vojnik(SOLDAT)naselio se za vrijeme Turske i ozenio se mjestankom u Stocu.Perini su od Pera Mucibabica .Sarajevo 1914.odakle se naselila u NEVESINJE.Sehovini i Miljevcu. I ove familije se ne žene niti udaju između sebe.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Vise podataka o Vasoj porodici mozete naći u knjigama:Nedjo Sipovac. у 02.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Mitar Perin koji je lično bio ucesnik svega ovoga.NEVESINJE SLAVNO i Vladimir Dedijer.ca) Polovina Kravica na Trtinama i danas u dokumentima ima prezime Mucibabic.tu opet prenoce i odmore se kod Perina i sutradan nastave put dalje.kao i muhamedanska porodica Prguda iz Ravni imaju zajednicke korjene i poticu od istog pretka.DJeric.Slave Miholjdan.Postojao je obicaj da se na nekoliko dana pred Arandjelov dan svi sakupe kod Perina u Batkovicima i odatle krenu u nabavku vina u Zapadnu Hercegovinu. Porodica PERIN.isto tako po obavljenoj kupovini kad stignu u Batkovice.Miric.prof. KUZMAN su iz Malog polja kod Mostara.sympatico. октобар 2005. Ime su dobili po nekom odbjeglom vojniku soldatu.Nikolu. ----------Mucibabic .00 Kifino Selo .au) Za citaoca pod sifrom „mtl” i njenu porodicu Zerajic. октобар 2005.Forumi Askrabe imaju neke veze sa Askrabicima iz Avtovca ali nisam siguran.9. у 15.Porodica Perin.koji se naselio tu i zasnovao je porodicu Soldo.ca) Ovo za Perine je istina. koPoB 11. u 21.07 (*. Porodica SOLDO živi u Nevesinju.Ovo mi je pricao pok.Clan ove porodice Spiro Soldo bio je skolski drug i saborac Bogdana Zerajica. у 02.10.net) Porodica Soldo potice iz okoline Stoca.Staro prezime svih koje je pobrojao Kif.selo je Mucibabic.10. у 18. http://www1.

ja sam vam već napisao da postoji kniga„Bratstvo Milicevica” u kojoj je nasa sestra Desanka Milicevic Vekovic detaljno iztražila geneologiju porodice Milicevic.com.49 (62. октобар 2005.au) Gospodine Vladimire o Vasoj porodici Milicevic nemam bas mnogo podataka.To je za svaku pohvalu i divljenje.co.Diskusije .Samo me je interesovalo da li i vi imate neke podatke o ovoj porodici s obzirom da se radi o jednom velikom bratstvu. Što se Milicevica tiče.ima ih u Nevesinju u selu Lakat.Forumi ----------vladimir.56 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Dugo su živeli na podrucju stare Hercegovine i Crne Gore(u plemenu Kuce) i nosili to prezime(Mrnjavcevic).on je http://www1.*) Profesore Laketa! Zašto se nigde ne pominju Milicevici?U knjizi Jefta Dedijera se kaže da su Milicevici jedna od tri najbrojnije porodice u Bileci!Postoji i knjiga„Bratstvo Milicevica” koja svedoci o hercegovackom poreklu ove porodice kao i njenoj ulozi u istoriskim dogadjajima na podrucju naše Hercegovine!Kakve vi podatke imate o toj porodici? Molim vas odgovorite mi! ------------Prof. Milicevici vode poreklo od Mrnjavcevica.bio je knez u Bileckom kraju)i sa njom je imao četiri sina.milicevic@bvk. Znam samo da ih ima dosta oko Bilece.yu .najlakse je kritikovat treba nešto konkretno uraditi.Znaci Milicevi sinovi su nosli prezime Milicevic i od njih su svi hercegovacki Milicevici.28 (62.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ovo prezime su kasnije njegovi potomci promenili u Vlastelinovic. pa iztrazuju poreklo svih hercegovackih porodica.11.Sva cetvorica su nosila prezime Milicevic i dvojica od njih Mico(najstariji) i Milun su bili bilecki knezovi. -------------vladimir. у 04.Ja ću u par recenica objasniti istoriju ove porodice a ako je neko zainteresovan za vise detalja može procitati ovu knjigu.Ovako(Vlastelinovic)se prezivao i rodonacelnik Milicevica-Milic Vlastelinovic. октобар 2005. у 04.Obojicu je ubio trebinjski aga Resulbegovic(mislim da sam dobro napisao)kao i bana Budacu.co. октобар 2005.108.Laketa.10.vrlo mi je drago kada vidim da postoje ljudi kojima je stalo do svog porekla i koji idu još i dalje. Laketa .Ovaj junak(opevan u pesmi zenidba Milic barjaktara)je ozenio cerku bana Budace(ceski plemic.*) Dragi profesore Jako mi zao sto ste pomislili da vas kritikujem.milicevic@bvk.slave Sv.11. Inače nas rodonacelnik je poginuo u borbi sa Turcima na Tisovcu kod Bilece. Pozivam Vas i sve citaoce cije porodice nisam pomenuo da se jave sa jednim kracim prilogom i saopšte osnovne podatke o svojoj porodici. Pudo pozdrava svima prof.tacnije namladjeg Mrnjavcevica-vojvode Gojka Mrnjavcevica.Naprotiv.serbiancafe.108.Poslednji Mrnjavcevic je bio pop Jovan Mrnjavcevic ciji je sin Rade uzeo prezime Kraljanin.yu . Vladimire. у 06.Nikolu.

октобар 2005. у 18.Po predaji prvi Šošo naselio se odnekud prvo u Šcenicu-Bobani pa kasnije osniva svoj zaseok kraj Baljivca.15.Hadzi Melentije Stevanovic(potomak Mice Milicevica).*) Za prof.12 (регистровани члан) Заборавили сте презиме Киса. и Јокановићи иѕ Лос Анђелоса.Neki preci su se.Danila Marica. славе славу Шћепандан (Светог Стефана) ------------dabiziv (student) . Unaprijed hvala! -----------Данило Марић . Možda će vam koristiti.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Laketu. Sve cinjenice koje su iznete u knjizi su potkrepljene arhivskom gradjom.28 (*. mart 2006. у 00. Od značajnih istoriskih licnosti koje su poreklom od Milicevica iz ponosite Hercegovine.Forumi imao i cetvoricu brace među kojima su mali Radojica.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Milan Dj. Laketi i ostalima koji su dobronamjerno raspoloženi da pomognu ljudima da pronadju podatke u vezi svog porijekla. Pozdrav za sve hercegovce gde god da su a vama profesore poseban pozdrav jer radite jednu vrlo korisnu i lepu stvar i nemojte mi zameriti na onom prvom pismu! IG0R .Nikolu ali ima ih i koji slave Sv.comhem.Od tamo jedan prelazi sa Bobana u http://www1.nisam siguran)autora Rista Milicevica.15. Askrabici slave Djurdjev Dan.Milicevic. sklanjajuci se od Turaka naselili oko Trnova kod Sarajeva i zovu se Askrabe.bigpond. Сарајеву.Kifino selo: Ima li kakvih podataka o prezimenu Šošo iz Baljivca. Има их у Дубровнику.serbiancafe.com) Dragi moji Hercegovci.28 (registrovani član) gangalen .pozdravljam vas od srca ma gdje da ste!!!!! Sa velikim uzivanjem i paznjom sam citala naprijed napisano i želim da izrazim zahvalnost prof.Djordja i Arandjelovdan.Nikolu. у 04.24 (*. Mene lično jako zanima porijeklo porodice ASKRABIC iz sela Dramesina kod Gacka. Новом Зеланду али све мање и мање ---------grncar . октобар 2005. Београду.izdvojicu neke:Nikola Milicevic Lunjevica.vojvoda Gligor Milicevic i mnogi drugi.53 (151. Slavimo sv.Igora i g. Milicevici slave sv. октобар 2005. u 21. Кисе су из места Крушевица у близини Љубиња славе Светог Николу.15.se) ЈОКАНОВИЋИ Јокановићи иѕ Малог Поља код Мостара.Diskusije .g.96. vojvoda Cetko(ne mogu sada da se setim druge dvojice)i od njih poticu mnoge hercegovacke porodice. октобар 2005.oblast Bobani. Pre nekoliko dana sam U Beogradu video knjigu Hercegovacka prezimena(ili Hercegovacke porodice.16.24. у 22.

Pošto je prezime nastalo po vrsti djelatnosti ili zanimanju ne mora da znači da su ti svi ovi Soso neki blizi ili daljni rodjaci. и порјеклом су из села Бојанићи у околини Рашке. у 11.g. у 17.Ja bih volio sve ove sto tako tvrde da mi dokumentuju ili potkrijepe bar jednom valjanom cinjenicom. Крушевици .bratstvo)Šoši.Zdjelar.Šoški iz plemena Malisora ciji je zastitnik bio upravo sv. октобар 2005.16. Бијелићима.doveli sa Sicilije na Helmsko poluostrvo.ameritech.se) http://www1.I vremenom u tom mixu postali su preovladujuca komponenta. Сулаверима.25 (*.Nekad je taj zanat bio veoma rasprostranjen.vijeka)sa prezimenom Šošo i jedini se bave zanatom u Bobanima(grncari)koji je tada bio vrlo razvijen u staroj Raskoj i na Kosovu.Forumi Popovo polje u Dracevo i tamo se nastanjuje.Samardzic.kako bi uvrijedili Srbe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.. Прво презиме им је Бојанић.Varijanta ŠošE ima u zapadnoj Hercegovini katolika i muslimana a varijanta ŠošA katolika u Dubrovniku i Zadru.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Rulj.Dolaze u Hercegovinu (moja procjena početak 18.a ne znajuci da su to bili gradjani Rimske imperije i bole je biti gradjanin Rimske države nego azijat ili varvarin.da je tvoje pleme odavno na ovim prostorima. po Trebinju i rasejanju.15 (registrovani član) Данило Марић . vuce nas daleko u proslost i daje potvrdu bar jednim malim dijelom o srpskim obicajima i duhu na ovim prostorima u prastarim vremenima.ali nastanak prezimena kod svih vas.U nekim zapisima Marka Miljanova o Arbanasima spominje se fis (pod barjakom.Turci su ih kasnije zvali i Vlasima.Bravo Soso.Iz izlozenog ili bolje receno iz onog sto ste naveli može se nazrijeti pa možda i zakljuciti.Normalno da su se prezimena obiljezavala i po zanimanjima.57 (*.to je riječ starih Srba ili Mauro-Vlaha.Sto spomenu Albance i oni su od komponenti Mauro.Drvendzija.Još jedna mala potvrda da su Srbi na prostorima gdje i sada žive bar od vremena Rimske imperije. у 18.pa sto nebi i Soso. октобар 2005.U istocnoj Hercegovini samo ŠošO-pravoslavni Srbi. Колико знам.Primjer:Kovac. женили су се и удавали са Поповићима.Nikola.koji se još zovu skraceno i Morlacima.sto čak i pr.. u 16.a na Siciliju sa Kavkaza.Navodno na arbanaskom Šoše znaci rešeto.To nije albanska riječ u izvornom smislu.serbiancafe. Pozdrav i hvala! ---------dabiziv (student) .jenom rijecju staroj eri. и Јефто Дедијер их спомиње.30 (регистровани члан) Надаље што се Киса тиче.koje su Arapi 1043.Postoje li saznanja po cemu nastaje prezime Šošo i prijasnja naselja od Popova. октобар 2005.30. Но право буди нијесам том селу ни трага нашао.Diskusije .Ima nas dakle na Baljivcu..net) Za Soso.16.a ne kako su nam tumacili i naturali da smo dosli iza Karpata.Vlaha i SHcipetara. Дедијер (~1400 лг) их како рекох спомиње да их има у Жабици.. u Dracevu. septembar 2006.16. ----------Kifino Selo . koPoB .comhem.Laketa navede na početku ove diskusije.

car pisac veli da su Srbi sa ovim plemenskim imenom dosli na Balkan iz stare postojbine za vrijeme vladavne vizantijskog cara Iraklija(610-641)koji im je dao dozvolu da se stalno nasele na Balkanu radi zastite granica Vizantije od novih varvatskih upada i provala.serbiancafe. Prvi ozbiljniji pisani izvjestaji koji poticu iz I i II . oktobar 2009.obale Baltika na sjeveru i planina Karpati na jugu.Travunjana. stapaju se i mijesaju se sa doseljenim Slovenima.n.Doseljavanjem na Balkan početkom VI vijeka.U početku su se bavili lovom i ribolovom.p. октобар 2005. Od početka VII vijeka.Diskusije .e koji Slovene nazivaju Antima i konacno Slovenima. Laketa . Vlah je sada pogrdan naziv za hrišćanina u Turskom Carstvu. Obimnija istorijska gradja sacuvala se kod vizantijskih istoricara Pokopija i Mavrakija iz IV v.Vlah je u početku kod Srba imao socijalnu kategoriju i odnosio se na srpskog seljaka stocara.n. koji Slovene nazivaju Venedima.53 (*.uglavnom u Evropi.koje se trajno sacuvalo i ustalilo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Prema svjedocenju vizantijskog cara Manojla Komnena(913-959)u djelu „De administrando imperio” „O upravljanju državom”. http://www1.termin vlah pored socijalne komponente dobija i vjersku kategoriju.html?157[1/26/2013 7:19:44] .prvo knezovi i njihove druzine pa onda ostali. u 21.gdje se stvorio prostor za kasnije formiranje Huma.01 Prof. te su kasnije presli na zemljoradnju i stocarstvo i pocinju da krce sume. ------------- koPoB 11.Milicevica. Krajem stare i početkom nove ere dosli su na prostor cije su granice bile.Zahumljana. Primanjem hrišćanstva Sloveni su usli u red civilizovanih i kulturnih naroda. Laketa.n. Prve nepouzdane vijesti o Slovenima imamo u V v.Paralelno sa formiranjem države islo je i pokrstavanje Slovena.prestali su biti varvari i usli su u civilizaciju. Pozdrav svima prof.srodnih po jeziku i kulturi nastali na prostoru istocne i srednje Evrope.Prema svedocenju istog pisca Srbi su se prvo naselili oko grada Soluna koga su bezuspjesno pokusavali zauzeti. Nisam ljut ni na koga pa ni na g. у 06.au) Posovani citaoci.e kod grckog istoricara Herodota.U domaćim pisanim izvorima srpsko ime pominje se prvi put 822.Neretvljana.18.Zahumla i kasnije Hercegovine.com. Sloveni su asimilirali mnoge grupe romanizovanog i neromanizovanog stanovnistva u slovensku vecinsku masu.serdnji i gornji tok rijeke Volge na istoku.Forumi Јокановића још има у Малом Пољу код Мостара.Ko su Vlasi? Vlasi su potomci poromanjenih 0 predslovenskih stanovnika Tracana Ilira i Kelta. Javljam se da razjasnim neke stvari a posto sam već i prozvan po nekim pitanjima.pa podjimo redom :1. godine.e javljaju se kod rimskih istoricara Plinija i Ptolomeja. oznacavao je srpsko seljacko stanovnistvo koje se bavi stocarstvom na visokim planinama. Dolaskom Turaka na Balkan. U ravnicama imeđu mora i Dinarskih planina u kotlinama rijeka nastali su najstariji plemenski savezi. Ko su Sloveni? Sloveni su velika grupa indo-evropskih naroda.Konavljana i Dukljana.U srpskoj srednjovjekovnoj državi od XII vijeka naziv vlah.rijeka Odra na zapadu.

Poznat mi je rad gospodina Radmila Janicijevica koji spada u sveru senzacionalizma poput Salinasa Prajsa i njegove Troje u Gabeli i teskog hipotetickog dokazivanja.Ta plemena Rimljani su nazivali Dalmatima po tvrdjavi odakle je izvedeno i ime Dalmacija.Kad je to vladala dinastija Svevladovica.g. -------------Prof.sympatico.a zatim spatar Valentin posjetio avarskog hagana.19.ameritech.Iskljucivo se sluzio Srbicom kao pismom.Po nacionalnosti se izjasnjava i pominje jedino kao Srbin.g. октобар 2005.Cije prijestolnice bili gradovi Solin.oko 160-te g.Car Justinian je uspostavio prvi put veze sa Avarima. ali samo da kažem dvije stvari: nijedna veca rijeka na Balkanu nema slovensko ili ako hocete srpsko ime.p. To nije i ne može biti istorijska istina o Srbima. у 22.ca) Za prof. у 10.E.pogotovo ovaj Kirov. октобар 2005.trazeci svuda saveznike za borbu protiv Srba.29 (registrovani član) Kifino Selo . -------------lupilo 123 . u 21. mart 2006. у 03.Tvrdjava Dalma koja se nalazi desno od izvora Neretve iznad Nevesinja koja je bila sjediste jednog saveza srpskih plemena u borbi protiv Rimljana.Ono što ne znam i sto bi Vas pitao jeste odakle su ti Vojinovici .Skadar i Travunija. Drugo Aleksandar Veliki (336-323)nije bio Srbin niti Makedonac.Sveti Jeronim cije je krsteno ime Sofronije.32 (*.53 (*.ucitelj mu je bio najveci filozof Aristotel.e. октобар 2005.net) Samo da navedem neke neosporne cinjenice. Laketu. Prilikom polaska u rat protiv Persijanaca i njihovog kralja Darija III izjavio je da ide u rat protiv Pesijanaca.umro u Vitlejemu 420. koji se može sporiti i oboriti.Deset g.Godine 558.Stari gradovi nastali za vrijeme Rimske imperije a cija su imena izvedena od SRPSKOG NACIONALNOG IMENA SU.Priko De Sent-Mari kaže da je Argon bio srpski kralj.au) Za gospodina @@@.e. Nemam namjeru da to radim.19. poticu od Vojinovica iz stare Hercegovine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.24.Arandjela.slave Sv.već je bio Grk.Hvala. Laketa .Samo navedoh kap podataka od mora podataka kojima barataju savremeni srpski istoricari.to su bili http://www1.g.20.n.s.com.jer Srbi dobijaju svoja porodicna prezimena po ocinstvu tek početkom XIII vijeka.njegovim predcima u Grcko-Persiskim ratovima od 500 do 449. Za „lupilo 123” Poznajem dobro Savice iz Rastana kod Mostara. Savici iz Rastana.Avarski izaslanik KONDIH je zatim posjetio Vizantiju.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije .35 (*. kasnije Avari su u Besarabiji i otpocinju rat protiv Srba.Grad SERBIA na rijeci Bistrici i dvije Srbice u Makedoniji.Pozdrav svima koji diskutovase na ovoj stranici.Kad su to Srbi pokusali obnoviti Rimsku imperiju.Serbino(Serbinum)-danasnji Zagreb.serbiancafe.grad Serbion(grcki) i Sirmium (RIMSKI) danasnja Sremska Mitrovica. Nikako nije mogao biti FILIPOVIC.kod Mostara.da ih kazni za sve one nedace koje su nanijeli Grcima.rođen u Stridonu 347.kad su obnovili Jadransku Srbiju.Forumi IG0R .Bio je najveci hrišćanski teolog toga vremena.

pominje se Vojislav Vojinovic kao gospodar Gacka i Rudina.net) Ništa ni o MILIDRAGOVIĆIMA? Evo jedno narodno predanje: . >>I pogubi mlada mejdandžiju? >>Čestita bi njega ostavio!<< To gledao sirotan Milošu. a drugo ćesarska. u 21. Tad ih Mara ranit’ ne mogaše. Zarati se care i ćesare. oktobar 2009. Oka brašna po dva groša zdrava. A’l udrile rđave godine: Oka vina po žut dukat bila. A Milinka od Beča ćesaru. Kad četvrto jutro osvanulo. Sve nevoljom i preslicom tuđom.02 Co . >>Ja sestrica brata odgojila. Vojinovici su rodjaci cara Dusana i pominju se u narodnoj epskoj pjesmi „Zedidba cara Dusana”.Kad je Mostar kuga pomorila. октобар 2005. Pa se dvije iskupiše vojske: Jedno carska. U Turčina dosta mejdandžija. Ali kako koji odlazaše.Diskusije . у 23. Za tri dana junačkog mejdana Devet caru zgubi mejdandžija.html?157[1/26/2013 7:19:44] . a drugo Milinko.godine. Pa on sebi traži mejdandžiju. u cara turskoga. Opet zove na mejdan junački.22 (*. U Turčina. >>Da se danas ovdje pridesio.godine.. A’l mižu niko izać ne smijaše.serbiancafe. Car telala u vojsku pustio: >>Nije’l majka rodila junaka.Forumi najvatreniji navijaci Crvene Zvezde u Mostaru. Ni jedan se natrag ne vraćaše.pttrs. Pozdrav svima prof. Laketa koPoB 11. Dok iz vojske iziđe ćesarske Dobar junak na konju zelenku. I u Mare dva nejaka sina.kao gospodar Gacka. Pitate za Vujinovice? To je stara plemicka porodica u Hercegovini. Hranila ih tugom i nevoljom.20. U Mostaru niko ne ostade.Nešto kasnije 1347. Pa on ode caru pod šatore. Vr’jeme prođe za devet godina. >>da izađe na mejdan junački. Jedno Miloš.U nekoj od seoba dosli su u Rastane. No Miloša caru poklonila.. 0 http://www1. u istorijskim izvorima prvi put pominje se vojvoda Vojno 1327.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Razma jedna udovica Mara.

junak.html?157[1/26/2013 7:19:44] . >>Odakle si. Pa se njima udarat stadoše. >>A ne imam nikoga od roda. pravo da ti kažem.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. na biljegu. A kada se oba umoriše. >>Jesi l’ čuo. Koliko se lako ufatiše. >>U Mostaru niko ne ostade. Lome im se toke na prsima I bijele kovče na nogama. boga ti. Od dobrijeh konja odskočiše. Odskočiše jedan od drugoga. Obojicu pjene popanule. Tad baciše one odlomčine. Jedan drugom rane ne zadaše. Od velika zora junačkoga Nosiše se ljetni dan do podne Jedan drugom odoljet ne može. Oblomiše i prea prosuše. Pa on ode.serbiancafe. Stadoše se njima udarati. >>Do jednoga brata u svijetu. Te ti zgubiš mlada mejdandžiju. Kad oružje bujno polomiše. jesi l’ zapamtio. Đe ćesarski čeka mejdandžija. >>Ja sam junak. >>Ako tebi Bog i sreća dade. >>Oka brašna po dva groša zdrava. neznani junače. Obje britke sablje izlomiše. >>kad je Mostar kuga pomorila. A kad dođe junak na biljegu: Oba bojnim kopljem udariše. >>Razma jedna sirotica Mara. Ščepaše se za prsi junačke. http://www1.Diskusije . Pa sjedoše jedan spram drugoga. od koga si grada. Dockan reče dijete Milošu:>>OJ.Forumi I ovako caru progovara:>>Poočime. iz Mostara grada. >>Ja ću ići na mejdan junački!<< A veli mu Otmanović care:>>Be aferim moje d’jete drago. Čestita ću tebe ostaviti!<< Uzja Miloš đoga od mejdana. >>Oka vina po žut dukat bila. Jedan drugom rane ne zadaše. >>I u Mare dva nejaka sina? >>Pa udriše rđave godine. Buzdovanim’ pera oblomiše. Oba bojna koplja salomiše. Jedan drugom rane ne zadaše. Za dobre se sablje ufatiše. >>kad si tako zorli na mejdanu?<< A veli mu dijete Milinko:>>Kad me pitaš. car Otmanoviću. Potrgaše perne buzdovane.

>>Hajde caru. >>No ja ću im zemlju pokloniti. u 21. od Beča ćesare >>Greota je braću rastaviti. I odoše svak na svoju stranu. u lice se ljube I zajedno ispijaju vino. Od Miloša Milidragovići Od Milinka Vladisavljevići I danas se diče po svijetu I ponose rodom junačkijem! koPoB . eno. moj mio ćesare. Miloš moli Otmanović cara A Milinko od Beča ćesara.30.com. Dvije vojske stale pa gledaju Šta junaci po mejdanu rade: Što oružja kod sebe imaše. >>Moli cara. to sve izlomiše. u 16.serbiancafe. a ja ću ćesaru. mart 2006. Što imaše. Laketa . >>Ti milošu šta je tebi drago!<< A govori Otmanović care:>>Nemoj tako. Mostarac Miloše<< Ruke šire u lice se ljube. Dok sastaše cara i ćesara Dok sastaše i dok pomiriše Pa govori Otmanović care:>>Sad šta ćemo. A ćesar im dosta blaga dade. >>Nego mene pokloni ćesaru.au) Mene je jako iznenadilo uklanjanje ove teme sa Diskusija : Hercegovina? http://www1. >>A od ovo dvoje đece ludo?<<>>Bome dobro.Forumi >>Tad nas majka ’ranit ne mogaše. A sad. a ja ću ćesara >>Nek’ s’ pomire care i ćesare >>Da ne ginu na pravdi junaci >>I rođena braća na mejdanu!<< Tad se oni opet poljubiše.24. A Milinku Foču darivao.Diskusije . moj milosni care: >>Milinku ću dati đeneralstvo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. >>A ti ćeš im blago darivati!<< Pa Milošu Mostar poklonio. Tad govori dijete Milošu:>>Sad šta ćemo moj brate Milinko?<<>>Bogme dobro moj brate Milošu. moj brate Milinko? >>Ja sam glavom.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Pa odoše pohoditi majku Od njih dvije loze ostadoše. septembar 2006.16 (registrovani član) Prof. >>A mog brata dijete Miloša >>Poklonila Otmanović caru<< Kad to čuo dijete Milošu Skoči junak na noge junačke:>>A ti li si.31 (*. Pa sjedoše rujno piti vino.

možda se i poznajemo ako si sa tih prostora.3.koji je bio vlasnik zemlje koju su mjestani obradjivali.sto su Rizvanbegovicevi momci i uradili. Naravno da su dusmani jedva docekali taj trenutak.nije to zbog mene već zbog naših mnogobrojnih citalaca koji su se javljali sa svih strana svijeta u potrazi za svojim korjenima i identitetom.Do nedavno se vidjela crvenkasta mrlja na jednoj kuci kod nevesinjske dzamije koja je ostala od Kifove krvi.Beg je naredio da se puste da prenoce u u dzamiji i da se dzamija pretvori u han.ali dok je brata IGORA našeg „VELIKOG KNEZA I G O R A” mi se dusmana ne bojimo.Po njemu mjestani odlucise da nazovu selo.Nekada se u Nevesinjskom polju uzgajao lan i od njega se na rucnim razbojima tkalo platno toliko fino da su se na njemu slikale slike uljanim bojama.21. u 21.Bog odlucuje”.I desio se slučaj da su se neki putnici tu zaustavili posto je bilo veliko nevrijeme i snijezna mecava i preko visoravni Morine nisu smjeli da idu jer bi izginuli od nevremena. Evo šta se meni desilo ovih dana:jedan moj rodjak koji živi u Americi.kao sto je taj svod iznad Nevesinjskog polja. http://www1. Cijelo Nevesinjsko polje svom svojom povrsinom od 192 kvadratna kilometra podsjeca na ogromni cilim najljebsih boja i svih mogućih nijansi.html?157[1/26/2013 7:19:44] .net) Za Montreal.2006 godine. IG0R .A sad srdacan pozdrav. mart 2006.Diskusije .A selo je na tako finom polozaju na rubu Nevesinjskog polja sa sjeverne i malo istocne strane a ispod njega se protezu livade i njive kao razastrti tepisi. у 01.Vrijednost slika se i danas i dob iz kog perioda poticu procjenjuje po osnovu platna.Za Montreal .Poslije 95 godina mi smo se vidjeli.Cuvsi za ovo pasa Rizvanbegovic je naredio da ga pozovu u Nevesinje i tu pogube.Forumi Bez ove teme ovaj sajt djeluje jako tuzno i siromasno.da naberu boju.15 (*.serbiancafe.35 (registrovani član) Kifino Selo .koji živi u USA Ilinois zove se Petar LAKETA.To je na 9-om kilometru puta Nevesinje-Gacko.Odgovor je da.Potvrdila se ona narodna:„Cudni su putevi gospodnji” i „Covjek snuje.Da li je radjeno na rucnim razbojima ili industrijskim.No moguće je da je naziv izveden iz rijeci kao+ fino + selo. sasvim slučajno smo imali susret u Sidneju 22. октобар 2005.Rođen sam u Kifinom Selu. Pozdrav svima Vas prof.O tome svjedoci i ova pjesma. ostavi mi tvoju adresu pa ti se mogu i prestaviti i pisati direktno na tvoj i-mejl.koliko je ova tema interesantna i zanimljiva.Sadasnje ime sela vezano je po narodnom predanju za ime bega Mehmeda Kife.” Radi se o boji koja se prije dobijala iz raznog bilja i kore drveca i njom se bojilo laneno platno isto kao i sukno od vune od kojih su se krojili i sili odijevni predmeti. Možda će se i Vama nešto slično dogoditi u buducnosti.U mjesecu maju sa brdasca Vardiste pruza se za oko ocaravajuci prizor i dozivljaj.„Poranile Tuchevke djevojke u Svinj Goru .U selu je bila dzamija ali nije bilo hana ni prenocista.24.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.mogu da laju da pljuju do mile volje na kraju će im biti kao i onim koji su mokrili uz vjetar ostali su mokri i uprljani od svojih vlasitih izlucevina. O tome toliko idemo dalje.koje se nekad zvalo Tuchevo.gdje„ kao” radi lakseg izgovora prelazi prilikom stapanja sa drugom rijeci u ki.Kaže legenda da je taj beg bio dobar covjek. koje oko može da registruje.ameritech.sjetili se rodnog kraja i zavicaja.jer plavijeg i čistijeg svoda nebeskog nisam još gledao.Njegov otac Trivko emigrirao je u Ameriku 1911 godine kao sesnaestogodisnjak. Laketa.Taj moj rodjak.Sve trepti od neke cudne svjetlosti koja se prelama po rubovima polja a onda ogleda u nebeskom plavetnilu.

Laketa .02 Prof.a ztim dolaze u Banjane kod Bilece. To pismo je vremenom usavrseno i od Fenicana su ga preuzeli Grci. Citaoci se već sada interesuju za porijeklo nekih svojih porodica.Deretica. у 19.Postoji posebna rasa pasa ovcara.klinasto pismo u Asiriji i fenicanski alfabet od 22 znaka.Mene u to ne mozete ubijediti niti uvjeriti.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Tu su zivjela tri brata:Pero. http://www1.n.Laketa. Slave slavu Sv. oktobar 2009.Diskusije .Deretic i njegov rad dozive naučnu afirmaciju i priznaje i kada on postane clan Srpske akademije nauka.Dalmati su dobili ime od rijeci Delme-ovca. у 09. октобар 2005.Laketa.21.au) Za „feju”.koja se nalazi desno od izvora rijeke Neretve iznad Nevesinja”? Prema situaciji na karti i na terenu.Tvrdjava Dalme?„Tvrdjava Dalme.) imeđu planina Zelengore i Lebrcnika.Sa Njegusa su dosli u Ridjane kod Niksica. Laketa .cirilično.Pero ode u Goricu kod Trebinja i od njega su postali PEROVICI.od Grka preuzeli su ga Rimljani.Rijeka Neretva dugacka je 218 km i izvire ispod padine Gredelj (1227 m. Bajo ode u Mirilovice i od njega su Bajcetici.Što se tiče pisma ono se kao civilizaciska tekovina upotrebljava od kraja IV milenijuma.ovcarstvom. u 21. Pozdrav svima prof.Forumi ----------Prof.to je Vasa privatna stvar. jer su se bavili stocarstvom.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Nekada davno zivjeli su na Njegusima i zvali su se Martinovici. U nekoj od kasnujih seoba Perovici su dosli u selo Danice kod Gacka.Cirilicu su Srbi dobili iz Vizantije poslije pokrstavanja i rada svete brace.postoje tri tipa starih pisama:hijeroglifi u Egiptu. Jedna grana Bajcetica iz Mirilovica.gdje se nalaze rusevine grada Hercega Stefana Vukcica Kosace.ju ću Vi skinuti kapu i uputiti izvinjenje za „zablude”.com.Mirko i Bajo koji su se razisli na tri strane. Kada g.Jovana Krstitelja. To je danasnji Blagaj.Serbica kao pimo postoji samo kod Vas i kod g.koptsko. DALMACIJA je dobila ime po ilirskom plemenu Dalmati ciji je plemenski centar bio u gradu Duvno. октобар 2005. koji je dosao od rijeke Visle i osnovao je zupu Viseva u gornjem toku rijeke Neretve (Borac).svakom znaku odgovara određeni glas.serbiancafe. Pozdrav svima prof.cije su teze teško dokazive.Do tada ostajte u zdravlju a mi da spustimo loptu na zemlju da se bavimo prakticnim i pametnijim stvarima kako smo i poceli ovo naše druzenje o postanku i porijeklu srpskih porodica u Hercegovini.n.e. dosla je u Cernicu kod Gacka.Deretica.gotsko.au) Za Kifino Selo par pitanja i par odgovora:1.com.to može samo da bude rijeka Buna(Bona)a iznad njenog izvora je brdo Hum na kome se nalaze dva grada:Bona i Hum. Mirko ode na Baljke i od njega su Mirkovici.cije rusevine i danas postoje. 2.p.v. gdje ih ima i danas kao i u rasijanju.od 3200.g.Klasicni grcki alfabet ima 24 znaka iz koga su se razvila mnoga druga pisma:latinsko. Tu je nekada vladao Mihajlo Visevic. 0 koPoB 11.16 (*. To sto Vi tako cijenite rad g.21.05 (*.Izvor je udaljen od Nevesinja oko 60 km i tu nema nikakvog grada i utvrdjenja Dalme. Tvoji Perovici starinom poticu od Bajcetica iz Mirililovica. a obojica smo sa tih prostora. ima ih u Nevesinju u selu Drezanj. dalmatiner sa tufnicama.

Diskusije .Katun Pilatovci javlja se u istorijskim izvorima 1405 godine.lociran je kod Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci. Srdacan pozdrav svima Prof.Ima ih na Baljcim. у 05. у 23. Kao vlasi Pilatovci pominju se : Komlenici. октобар 2005.Georgija. moji su iz rasta kod nevesinja.Nikola Žive na Romaniji a znaju da su rodom sa Zabljaka!!!! Dali mi mozete pomoći oko daljeg porekla! Unapred zahvalan -------------Podunac (bravar) . covek bi na svaki način pokusao naći poreklo starog prezimena! Živi na Romaniji. ------------podunac (bravar) .serbiancafe. VRBARAC Sv.Djordje Hvala ---------------Patlidzan . Pusara itd. у 21. Laketa.Radovanovic.Sutonja. октобар 2005. у 19.GRUBACIC. u Nevesinju i rasijanju.Sekara.Beat.56 (регистровани члан) zna li se još šta o tim grubacicima sem da su od pilatovaca.u selu Rast.28.Gacku.09 (регистровани члан) Evo još jedno prezime .31.1405: Vukac Pilatovic.su stara srpska porodica iz plemena Pilatovci sa Oputnih Rudina imeđu Bilece i Niksica. у 21. октобар 2005.Vlasi iz katuna Pilatovci pominju se 21.Milan Brajanovic i Vladoje Pilatovic i obavezuju se na pregon robe iz Dubrovnika u Focu.28.Slave slavu Sv.Kukic.) . hvala -----------Prof. октобар 2005.25.html?157[1/26/2013 7:19:44] .6.com.Forumi -------------jimmystanic (Organic Food Distribt.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.44 (*.Sikimic. октобар 2005.00 (регистровани члан) Gospodine Laketa dali bi mi pomogli oko prezimena Milinkovic Sv.24.au) Za Grubacica.Doder.Laketa .25 (регистровани члан) http://www1. GRUBACIC. i ako ko može da mi razvodni pricu o (banu) pilatu.

kada su mnogi Grbljani izbjegli u brdske krajeve. Da li bi mi mogli nešto reci o porodici Gacic iz Zitomislica (slave Sv. BERAK.nemam nikakvih drugih podataka. koPoB . odakle poticu? Kao i o porodici Andric sa Pijesaka.Andrici su dugo vremena zivjeli u selu Ljubomiru kod Trebinja i bili su velika i ugledna porodica.Slave slavu Sv.30.2.html?157[1/26/2013 7:19:44] .izbjegli Lazarevici su osnovali selo Lazarice.Forumi Postovani profesore. Djordja). Laketa. Laketa . Hvala unaprijed -------------Prof. Poslije dolaska Turaka i njuhovih osvajanja Beraci se sele na zapad u planinske i nepristupacne predjele Dinarskih planina.Diskusije .Beogradu i rasijanju-Australija. Osnivac ove porodice je vojvoda Dejan.com.com. Lazarevici su dosli u Gacko poslije 1433 godine.u istorijskim izvorima se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. Žive u Knezevu i rasijanju. Srdacan poizdrav svima prof.47 (*. U istorijskim izvorima Dejanovici se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine.su starosjedeoci u Grblju u Boki gdje se pominju prije XV vijeka.četvrti se rasele po Hercegovini.su stara srpska porodica. su stara srpska porodica sa prostora Hercegovine iz Trebinja gdje su zivjeli od najstarijih vremena.Georgija.Beg uze sablju i ne rece ništa već zabrinut ode kuci.odakle su dosli i sa kime su u srodstvu to ne znam.16 (registrovani član) Prof. treci odu u Bosnu oko Visokog.Sarajevu.58 (*. ANDRIC. u 16.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.imeđu Avtovca i Gacka. DEJANOVIC. у 06.Domanovici (slave Sv.jako mi se svidja da ima ljudi koji su ulozili veliki rad u jedno istrazivanje kao vi.Djordja).Neke godine na Bozic dodje im beg i bogato ih darova. Zbog razaranja Grblja od srane Mlecana.au) Prelistavajuci svoje papire evo još nekoliko interesantnih podataka o nekim porodficama koje nismo ranije pominjali a to su : LAZAREVIC.U potaji beg spremi odmazdu.Damjana i Kozmu. za porodice Milinovic i Vrbarac ne mogu ništa vise reci.su stara srpska porodica.koga su neki Andrici ubili. Njihova prva seoba bila je iz Hercegovine na Kosovo.porijeklom iz Huma (Hercegovina). у 15. septembar 2006.Lazarevici danas žive sirom bivše SFRJ i rasijanju.drugi odu u Novi i Boku.Luci.Jovana ovi koji su u selu Kolesku u Nevesinju. Laketa .Ima ih u B.kada su se doselili na Kosovo. новембар 2005.nego ste rekli Vi. новембар 2005.au) Za „Bavara”i„Patlidzana”. Za Gacice znam da žive u Zitomislicu i da slave Sv.Ostali se razbjeze:jedni odu na Cetinje.prvi put u istorijskim izvorima pominje se neki Vlad Andric iz Trgovista kod Gacka 1439 godine.Oni na dar uzvrate uzdarjem i daruju bega jednom lijepom i srebrom ukrasenom sabljom.serbiancafe.9.koji http://www1.napadne Andrice i neke poubija.To je bila sablja njegovog sina koji nekoliko godina ranije netragom nestao.Valjda će se javiti neko od naših citalaca koji zna nešto više reci o doticnim porodicama.Nije iskljuceno da su neki od njih u ovoj prisilnoj i nenadnoj sebi promijenili slavu.Starinom slave Sv..

ja lično nikad nisam čuo za ovakvo prezime)? Hvala vam mnogo i puno pozdrava! ---------apokalipsa05 (utjerivacica dugova) .1389 godine. Poslije Kosovske bitke 28.9. у 19. Žive u Nevesinju.braneci Carigrad od Turaka.10.Jovana)a doselili su se u Posavinu (navodno su Djerici iz Hercegovine a Djukici iz Crne Gore/Hercegovine. Konstantinova kcer Jelena bila je udata za vizantijskog cara Manojla Paleologa. новембар 2005. новембар 2005. u 21.6.Forumi je bio zet cara Dusana i muž njegove sestre Teodore. Oni su bili turski vazali u vrijeme raspadanja Dusanovog carstva.30 (регистровани члан) 33.Diskusije .23 (*.51 (регистровани члан) Dragi profesore Laketa. Laketa. Vojvodini. interesuje me da li znate ista o familijama Djukic ili Djeric (slave Sv. Njihov sin Konstantin XI Dragas bio je poslednji vizantijski car. новембар 2005. Jovan Dragas je umro 1378 god. ---------Dejan8 (student) .11.Navodno doselili iz Hercegovine ili Crne Gore u okolinu Doboja.Nikolu.Kostantin Dejanovic je poginuo zajedno sa Markom Kraljevicem 1395 godine u bitci na Rovinama..Slave Lazarevu Subotu.serbiancafe. Da li profesor Laketic može nešto više da napise.Dejanovici se sele i povlace se na zapad u Hum.koji je junacki poginuo 1453 godine.43 (registrovani član) __Serbon__ (Četnicki Fanatik) .Bosnu i dalje na zapad.html?157[1/26/2013 7:19:44] . новембар 2005..slave Sv...Dejanovi sinovi bili su JOVAN DRAGAS i KONSTANTIN DEJANOVIC. у 11. у 01.24.)? http://www1. BGD.Dejanivici žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju.46 (регистровани члан) Toliko pomenutih prezimena.a nigdje prezimena ARSIC.11.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Моја лоза је са Зубаца. Pozdrav svima! ---------Još jedno pitanje . IG0R . Srdacan pozdrav svima prof.cablespeed.po porodicnom predanju rodonacelnik je neki Djuko Panjas . mart 2006.Vladao je oblastima na jugu oko Kumanova.com) Ima li ikakvih izvora koji se mogu koristiti za povezivanje originalnih prezimena sa onima koja su nastala tokom turskog zuluma? Jedno od tih je Bjelogrlic i da li imate podatak odakle originalno dolaze (sada su u okolini Gacka. se pominju 1436 godine u Trebinju. у 00. RATKOVIC.

BJELOGRLIC.26 (*. -----------dianne (lektor) .Brakus. у 07.Srbac.16.blizak rod su sa Mucibabicima.Diskusije .slave Djurdjevdan. Laketa .Ima ih u rasijanju. -----------Prof.Forumi ---------Prof. Porodicna prezimena kod Srba formiraju se tokom XII vijeka.ima ih u Nevesinju.Stefana. у 21. новембар 2005.Porodica LAKETIC. у 22.u Gacku (Dobrelji) i selu Rogacama (Nevesinje) potomci su popa TODORA BULAJICA sa Grahova iz Crne Gore. živi u okolini Bijeljine i pretpostavlja se da vode porijeklo od porodice Laketa iz sela Pluzina kod Nevesinja.slave slavu Sv. SIPKA.Vama mogu reci nisam Laketic.)Dosli na Zabljak a odatle se sele u Srbiju (Jadar i Razanj) i BiH Posavina.Nikolu.Beogradu i koloniziranih u Vojvodini.dakle puno prije dolaska Turaka. Djerici poticu iz Gornjih Banjana kod Niksica.Kod moga prijatelja Slobodona Bjelogrlica imao sam priliku da gledam porodicno stablo porodice Bjelogrlic.slave Sv.su starinom grana porodice Zlatnopojasovica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.com.slave Lazarovu subotu.Foci. u Konjicu.mada nije iskljuceno da mnoga prezimena nijesu nastala i kasnije u doba Turaka i Austrije. Srdacan pozdrav svima prof.već LAKETA. starinom su grana porodice Malesivaca iz sela Maline kod Bilece. Teska srca i veoma nerado moram obavijestiti citaoce da nemam šta da kažem za sada za porodice:Turanjanin.02 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa. Slave Arandjelovdan.Arsic i Kuzman. Laketa.15.pouzdano se ne zna.Iz ove porodice je glumac Dragan Bjelogrlic. Svako dobro ------------ http://www1.su potomci Djurka Panjasa sa Crkvickog polja u Pivi(C.SIPCIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] .11.su dosli iz Hercegovine ili Crne Gore.G. новембар 2005.bilo je to davno i ja se tih detalja više ne sjecam.su porijeklom iz Knez Dola u Pivi. DJUKIC.treba traziti nekoga ko ima stablo ove porodice ako Vas interesuje.com.au) TODOROVIC. Laketa. новембар 2005.au) Postovani citaoci evo odgovora na neka od Vasih pitanja : DJERIC.04 (*.su starinom porijeklom iz Gacka.Cubrilo.Pred kraj XVII vijeka poceli su da sele i tako su dosli u gore navedena mjesta. Laketa .dosli u okolinu Niksica i raselili se sirom bivše Jugoslavije. Srdacan pozdrav svima prof. ARSIC. znate li ista o porijeklu prezimena Crnjak (slave Sv. u selu Bojista kod Nevesinja.serbiancafe.Nevesinju itd.Konjicu.žive u Stocu. Nikolu)? Meni je receno da su se nekad prezivali Govedarica i da su u Kalinovik dosli iz Gacka.

Za ZUZE.23.03 Prof. krsna slava Sv.. Daničić B..Njegovi su sa Kosova ali se prica da su se doselili iz Nevesinja Baka mu je iz familije Gacinovica. Laketa .godine. Laketa .20. Nevesinju i rasijanju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 11.slave slavu Sv. Juraj Danicic se pominje kao jedan od vodja cuvenih senjskih uskoka.se) Poštovani prof. Janjici su ogranak Popovica iz Donjih Banjana kod Bilece.57 (регистровани члан) POZDRAV SVIMA!!! 0 Prezime mog supruga je Cvetic. новембар 2005. Jaramaze ne daji takve iskaze. Nikola.16.Sada vecina familije za koju mi znamo živi u Mladenovcu .Forumi mimiiii . новембар 2005.. новембар 2005. ---------svea (laborant) .23.C ---------Prof. .com.dk) Postovani profesore Laketa da li možda znate nešto o porjeklu prezimena Cihoric.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Georgija. у 05.serbiancafe. у 16.42 (*.21 (*.kada se pominje neki Bozicko Danicic iz sela Danica u Gacku. oktobar 2009.au) Za Janice i Cvijetice. u 21.. у 13.com.nemam ništa pouzdano reci.au) Za „Danicu B” Danicic ili Dancic. новембар 2005. koPoB 11. новембар 2005.Laketa da li znate nešto o Daničićima i u kakvom su srodstvu Daničići iz Senja sa hercegovačkim i crnogorskim daničićima? Unapred hvala.22. http://www1. у 15.se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1411.42 (*.comhem. Nas lingvista i filolog Djura Popovic promijenio je prezime u Danicic.Gori u Pastrovicima.ima ih u Gacku. ja mislim porjeklo iz Popova polja unaprjed hvala ------------Danicic B.cybercity.23 (*.nezna se iz kojih razloga? U kakvoj su vezi svi nabrojani Danicici? Pretpostavlja se da su starinom iz Hercegovine i da su se pod pritiskom Turaka raselili na razne strane. Danicica ima u C.Diskusije . jedani su u Nisu a ima ih i u BanjojLuci mi živimo u Svetskoj i tu Smo upoznali jedne Cvijetice dali je moguće dasvi vucemo isto poreklo s obzirom na „mutaciju ” prezimena?? I kako se zove mesto oodakle su Cvijetici?? Hvala unapred T.

com.68.drugi Sv. Navodno su za vrijeme Turaka dosli tamo u 17-om. Zahvaljujem. mart 2006. -----------Prof. Srdacan pozdrav svima prof.gdje žive i koju slavu slave? Ne mora sve profesor dati servirano kao na tanjiru.Nikolu itd.Ovi Cvijetici u Nevesinju slave Sv.odakle su. Cvijetici iz Hercegovine dolaze u razna mjesta u Srbiji.24.niksic@hep.Jovana. Znate li nešto više o tome? Krsna slava . ne znam da li sam to uradio ja ili kompjuter? Za Janjice imam podatak da jedni slave Sv.*) Poštovani! Ako netko zna porijeklo prezimena Nikšić molim da mi javi na e-mail: miroslav.html?157[1/26/2013 7:19:44] . IG0R .57 (*.Diskusije .potrudite se i Vi nešto da uradite za sebe i svoju porodicu. interesuje me porijeklo porodice Nikolic iz okoline Sarajeva.:zainteresovani:.stara je srpska izreka:„Ko radi. новембар 2005.au) Profesore.25. Prema nekim saznanjima navodno su bunjevačkog porijekla.Nikolu.Mihaila. .net.Poslije turskog poraza pod Becom 1689.mogao si dati barem neke osnovne podatke. 18-om vijeku iz okoline Berana u CG.Sv. у 05.Dakovici i Stevanovici prema svjedocenju J.40 (217. Zbunjuje me to da isto prezime vezete za Popovo polje. Vjerujte mi ima vise porodica koji slave razlicite slave kao Radojicuci. новембар 2005.45 (registrovani član) . Za svoju porodicu Janjic.trebalo je Janjic.25 (*. a prema nekima vuku porijeklo iz Crne Gore (grad Nikšić. новембар 2005.25.hr Moji preci su porijeklom iz Like (Kompolje kod Otočca).Nikolu i treci Sv.jedni slave Sv. Laketa. -------------osram .Forumi Cvijetici.drugi Sv. у 07.taj i grijesi” jeste napravio sam stamparsku grešku i napisao Janic.au) Za „JANJICI”.serbiancafe. у 05.poslije Kosovske bitke dosli su iz Meduna u Srbiji i naslili se u Nevesinje u selu Lukavc.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Georgija.Laketa . Jovan Srdacan pozdrav ----------- http://www1. u 21.24.Dedijrra su pod pritiskom Turaka.odnosno nekadašnji Onogošt).mnogi Srbi krecu u seobe tokom 18 i 19 vijeka.

Bradasic. iz Bobovca u Bosni. Dragicevici žive i u Americi. 1-2.rodjaci Nemanjica i tu se prvi put javljaju u istorijskim izvorima. Radi se o hrvatskom plemenu. Laketa Molim Vas da mi odgonetnete zagonetku prezimena odnosno porijekla Dragicevica.serbiancafe. septembar 2006. Cekalovic. 5. Treca bosanska kraljevska dinastija (Stjepan Ostoja. Zaro. Sad mene interesira odakle srpska verzija Dragicevica? Ako sto o tome mozete reci bio bih Vam zahvalan! ---------Kifino Selo . 8.30.t-com. a Simun je u pomoć pozvao tri sina koji su ubili agu. a i iz srednje Bosne. Kasnije pod raznim pritiscima poceli da se sele na razne strane i u raznim pravcima te su Vasi predci dosli u okolinu Sarajeva.ODKUDA SAD POMINJETE RAZNE Krstulovice. Anticevic. Dragicevic. Sapunar ili Sapunaric i 13.Krstace i Dragace. 9. Poznat je bio biskup fra Pavo Dragicevic.Diskusije . у 08. Dragicevici poticu iz Hercegovine iz maticnog sela Dragicina. Juras. Stjepan Ostojic. 10. dr. у 12. Oni su se nakon toga razbjezali i promijenili prezimena da ih Turci ne bi ubili.25.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Po prof.Kod vas je to sve zamuceno i vrlo konfuzno pitanje. новембар 2005. Od Dragicevica potekli su Biskupovici. у 06. br. 2. Zanimljivo je da su sve obitelji ovog plemena (Krstic) imale u svojim grbovima ljiljane. kao i knez Juraj Dragicevic.17 (registrovani član) dadragic . Od roda Krstulovica (naseljenog na zapadnom dijelu otoka Braca) potekle su ove obitelji: 1.42 (*. 7. Barisic.au) Za Nikolice:nema šta da Vas zbunjuje. 12. Dragicevic. Stjepan Toma i Stjepan Tomasevic) pripadala je ovom plemenu.com.24 (*.koja je kao i Nemanjici srpska dinastija i oni su porijeklom iz Trebinja koje je jedno vrijeme u ranom sr.25. новембар 2005. Andriji Nikicu. Poznata mi je i prica o ubistvu turskog age od strane jednog od Dragicevica. Evo sto piše „Glas heraldike”. sina Simunovog. Biskupovic.59 (*.net) Istorijska jedina istina je ta da svi bosanski vladari do pada BOSNE I HERCEGOVINE pod TURKE su izdanici stare DINASTIJE JABLANOVICA.Nikolici su stara humska vlastela iz Popova polja. новембар 2005. 11. ((Krstic je bosansko prapleme.25. Jercic. od Fojnice.vijeku bilo prijestolnica vaskolikog Srpstva. u 16.hr) Prof.Forumi Prof.)) Od ovog plemena (Krstica) poznata su u glavnome 4 roda: Pavlovic. Laketa . Simrakovic. http://www1. Pavlovic.Nikolica ima sirom bivše SFRJ i u rasijanju. sijecanj-veljaca 1938: „Dragicevici su potekli od Krstulovica iz plemena Krstica. Aga je naime htio spavati s nevjestom. Lozic. Krstic i Krstulovic. 6. kao i rod Krstulovic spominju se u poljickim statutima kao ”plemen. ----------koPoB . gospoda bosanska„ na Bracu gdje i danas žive u razlicitim mjestima toga otoka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Marcelic. 3. 4.ameritech.

новембар 2005.25. Ti koji su otisli na zapad morali su promijeniti vjeru. oni su po vjeri izvorno pravoslavci? Ja samo znam da su neki od njih bili jako vezani za katolicku crkvu.Janjicima je prava krsna slava sv.53 (*.t-com.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ba) oj profesore molim vas. у 14. Hercegovini ------------Janjici .jena grana Dragicevica 1692 godine dolazi u H.hr) Ja sam u posjedu grba ove familije koji ima u sebi zlatni ljiljan na crvenoj podlozi (mogu vam ga eventualno i poslati). новембар 2005. porijeklo Buturovića živim u Konjicu. у 13. Laketa .com) Postovani profesore laketa ja se izvinjavam na predjasnjem javljanju samo sam htio da utvrdim neke podatke koje imam i ja.kada je jedna grana Dragicevica doseljena na Kosovo.08 (*. http://www1.Laketa vi ste sampion u ovome hvala još jedanput -----------dadragic . Vrlo interesantno! Zbunjujuće! Da mi je znati koja je prava istina?! Crnogorci.Poslije oslobodjenja Herceg Novog od Turaka.25. новембар 2005.serbiancafe.hctra.26.Znate i sami da se kaže da je u staro vrijeme se vjerovalo da je slava cuvar kuce pa čak i sela.25. Laketa Procitao sam Vas odgovor u vezi srpske verzije porijekla Dragicevica.pominju se u Decanskoj Hrisovulji (povelja) 1335 godine.com.Diskusije .hr) Prof. Nije iskljuceno da su se pod pritiskom Turaka selili na zapad na Jadranska ostrva ili čak do Italije sam da bi nasli spas za sebe i svoje porodice.56 (*. Je li i Popovo polje ima neke veze s crkvom (ali pravoslavnom)? Ako slučajno imate još koje saznanje.Nikola al poslje veliki srpskih seoba kako ste i sami rekli u 18i 19 veku a najveca seoba je bila poslje drugog svjetskog rata kada ih je veliki broj presao iz Hercegovine u Vojvodinu i uzu Srbiju.Dragicevica je bilo dosta u selu Prebilovci kod Capljine. Prof. у 22. molim Vas da mi javite (moj mail: dadragic@globalnet.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Hvala vam mnogo ipak sam na pravom putu za ostale informacije koje su mi potrebne da popunim svoje male ”knjizice„ o ovom prezimenu.net.Mihaila i Sv Georgija su poceli da slave posto su dolazili u sela sa istoimenim slavama i tako se stapali sa tamosnjim domaćinima.Novi i okolinu.Slave poput Sv. у 11.55 (*. Srbi ili Hrvati?! Po Vama dakle. ------------hah . новембар 2005.koji su tragicno nasradali od ustaškog klanja 1941 godine.Forumi -----------Prof. preci sa prvoslavlja u katolicanstvo.au) Za Dragicevice srpska verzija glasi:starinom poticu iz Popova polja.

у 05.t-com. Kad kazete da su od Dragicevici davnine pravoslavci. ---------Prof.kada je jedan dio porodice Dragic preseljen na Kosovo. у 04. у 18.38 (*.Ljiljan je u davna vremena bio simbol monarhije a crvena boja je bila boja Nemanjica u davno vrijeme pa se poslje prenosila.kada osnovao autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu.46 (*. у 19. molim Vas.hctra.po vasem pitanju za prezime Dragicevic oni su od prajstojbine Pravoslavci.Na poluostrvu Peljescu bilo sjediste Zahumske eparhije koju je osnovao Sv.com.ljiljan je simbol kraljevske vlasti a crvena boja je boja dinastije Nemanica koja je vladala Srbijom od 1168 da 1371 godine. Postovanje i pozdrav ---------dadragic . Laketa Velika hvala na Vasim obavijestima! Ipak moram primijetiti da je po mojim 0 saznanjima ljiljan je simbol bosanskog kraljevstva! Žuti ljliljani na plavoj podlozi je grb dinastije Kotromanića.27.To je što se tiče tvog grba koji posjedujes.istina je ono sto sam ja napisao za Dragice.prvi put se pominju u istorijskim izvorima 1335 u Decanskoj Hrisovulji koja je napisna povodom gradnje manastira Visoki Decani.Forumi Velika hvala! ----------samo ja .Ako imaš neko pitanje na to da si katolik a ne pravoslavac pogledaj knjige stare iz familije i saznaces koja je vjera bila prva. izvor. новембар 2005.t-com. новембар 2005. navedite mi.com) Postovanje Dadragicu.27. da su stara srpska porodica koja starinom potice iz Popova polja.hr) Prof. ako znate.04 dadragic . u 21.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ” koPoB 11.Ako ste imalo upoznati sa istorijom videcete da su Srbi u Hercegovini veoma teško zivjeli pa i radi toga su u 18 i 19 vjeku pa i za vrijeme drugog svjetskog rata uzimali druge vjere a posebno katolicku samo da bi opstali. Taj grb koji imate.au) Za ”dadragic„ nemate dileme.serbiancafe.znaci vise od dva vijeka. kao i od kojega vijeka? Na koju ste monarhiju mislili kad ste je povezali s ljiljanom? Hvala. новембар 2005.26. s tim sto su neki clanovi te porodice kasnije pod pritiskom presli u katolicanstvo. Laketa .html?157[1/26/2013 7:19:44] . bosanskog kralja Tvrtka i njegovih http://www1.hr) Dragi ”Samo ja„ Hvala Vam na dopisu.26. oktobar 2009.Diskusije .Oni su izvorni pravoslavci.22 (*.Sava 1219 godine.a što se tiče primanja drugih vjera to je isto kao i sa još nekim prezimenima koji imaju sve tri vjere.15 (*. новембар 2005.

a. Mi ćemo nasu djecu vaspitavati kako mi hoćemo i kako znamo.posto je bio u krvnom srodstvu sa dinastijom Nemanjica. Ljliljan na grbu je kreiran po uzoru na ljiljan koji je specifičan za Bosnu „Lilium Bosniacum”. Preko dinastije Nemanjica i Srbije uzdigao je svoj licni rang i državni ugled u tadasnjoj Evropi.te su ga mnoge dinastije stavljale na svoje grbove. Dobro ste primijetili da je ovaj rad namijenjen iskljucivo srpskim porodicama u Hercegovini.Ja Vi za početak preporucujem Ljetopis Popa Dukljanina. Laketa . do Memoara Prote Matije Nenadovica.to nam Vi necete odredjivati. новембар 2005.(Nije potrebno da navodim imena. Njegova baka bila je iz dinastije Nemanjica.Kruna.Save i krunisao se duplim vijencem. новембар 2005.Vi nemojte za to da se brinete i ne sekirajte se.)i moći.neki javno a neki tajno.47 (registrovani član) Prof.niko Vama ne brani da čitate. Bosanski ban Tvrtko proglasiose za kralja „Srbije i Bosne” 1377 god. у 17. ja vas molim.Kada ova djela procitate onda možemo razgovarati. u manasitu Milesevo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Vi nemojte sumnjati u moje akademsko obrazovanje za to se pobrinuo neko pametniji i sposobniji od Vas vjerujte mi. Postoji li razlika između „katolickih” ljiljana na dvorovima Talijana i Francuza i bosanskog ljiljana? Tko stavi ljiljane kod Kotromanica i zašto? IG0R . Neki smatraju da je ljiljan simbol maca i rata(Alija ga nije za dzaba stavljao u BiH grb p.grb i zastava su spoljni vidljivi znaci države i plemstva. Zbog toga u njegovoj tituli stoji prvo„kralj Srbije”pa tek kasnije„kralj Bosne”.18 (registrovani član) Prof.(Porodica Kotromanić je vladala Bosnom od 13 vijeka pa do dolaska Turaka).au) Za„dadragic”.30. Šta Vi imate protiv srpskih popova?To su pametni i obrazovani ljudi koji pišu.Čini mi se da to dvoje. pak smatraju da je ljiljan jak seksisticki simbol.serbiancafe. koja kraljevsku titulu i krunu nosi od 1217 godine. Mislim da ti je sada jasnije a i našim citaocima. Šta bi tek rekli i pricali da sam kojim slučajem obradio sve srpske porodice na prostoru bivše SFRJ.mrzi me da orgam po kuci jer mi celad spavaju dok ovo pišem). u 21.na grobu pra roditelja svoga Sv.jer sam unaprijed bio svjestan neprijatnosti koje bi mogle doći sa Vase strane i sa Vasim istomišljenicima.koje vlada državom i ima svoje grbove i zastave a na krunu su pretendovali svi.Diskusije . Šta ćete Vi u Evropi? Sa cime idete tamo sa sibicom i eksplozivom? http://www1.Ja sam obradjivao samo srpske porodice. septembar 2006.Mogao je uzeti samo titulu „kralj Bosne” ali ga niko ne bi priznavao.au) Za „postenog covjeka”.Zato je bolje da ne unosite zlu krv na ovaj saj.24. odakle i kako se nasao ljiljan na državnim grbovima srednjovjekovnih država Srbije i Bosne.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ali nemojte da vrijedjate ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi bez ikakvog razloga i osnova to stvarno nije u redu.Drugi. Laketa .Da li ste procitali ikada ikakvo njihovo djelo?Niste.30.11 (*.com.ne dolazite tu kada nemate ništa pametno reci.ljiljan kao heraldicki simbol(heraldika je pomoćna istorijska nauka koja proucava grbove)simbol je kraljevstva i moći.Mogu samo da pretpostavim i nasulcujem. mart 2006.com.troje idu zajedno.02 (*. у 16.To ne rade fini evropski ljudi za kakve se Vi izjasnjavate.27. Sve sto je ovde napisano istina je koja se može u svakom trenutku provjeriti i potkrijepiti valjanim i cvrstim istorijskim dokumentima.Forumi nasljednika. u 16. koPoB .

Srba.30. Poslije ubistva Smail-age Cengica 23.serbiancafe. Drobnjak je razoren i popaljen a mnoge porodice koje se nijesu spasile bjekstvom pobijene su i odvedene u robstvo. Poslije smrti Smail-age Cengica neki Crnogorci iz tog kraja su se zbog straha od osvete preselili u Hercegovinu i promijenili prezime.to sigurno ne pomaze nekom iskrenom pomirenju.com.organizovana je turska potjera u kojoj je ubijeno 150. новембар 2005. новембар 2005. Postoje li podaci o potomcima Cerovica iz Crne Gore. ljudi se još i te kako iracionalno mrze. nazivati čitav narod „defektnim”.30.Forumi Ne hvala.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..godine i pogibije još 75.koji su gonili stoku na planinu i tu Ulogu se naselili gdje ih i danas ima da žive kao i u rasijanju.cable.1.2. i šta znaci pripadati jednom narodu? Jedan pradjed mi je ubijen u Jasenovcu-zbog čega? Mislim da znaš odgovor. Kazani? ----------apokalipsa05 .ni grb ni zastavu a ni državu? http://www1. Toliko ljudi je poginulo u ovom zadnjem besmislenom ratu. децембар 2005.roger) Profesore Laketa. у 21.9.. zar je toliko teško shvatiti da nekog interesuju spostveni korjeni? Ako je 60% muske populacije u jednom narodu umrlo u samo jednom ratu koji nije htjelo i ako se toliko toga izdesavalo na ovim prostorima-dovoljno je uzeti u obzir samo XX vijek. децембар 2005. у 19.44 (*. zbog čega. ----------Prof.40 (регистровани члан) „Posteni covjece”. Vukovari. Laketa . Dedaga Cengic(Smail-agin sin) će kasnije pogubiti 150 Crnogoraca. ja mislim da je to dovoljan razlog da covjek pokusa da shvati šta nam se dogadja/lo i da nadje odgovore: Zašto. I budimo realni.Diskusije . nazalost. у 23. Srebrenice. --------------Cerovic .zar ne? I napokon. у 20.1840. ----------Dejan8 (student) . Puno hvala.html?157[1/26/2013 7:19:44] .16 (регистровани члан) Gdje se ti pronadje u cijeloj prici poturceni 'posteni covjece'? Šta te najviše zabrinulo?Je li to što si zakljucio da nemas ni istoriju.Turaka.43 (*.takve će Evropa ekspresno vracati odakle su dosli.Bosnu i Hercegovinu.Koliko je meni poznato od Cerovica vode porijeklo Zelenovici u Gacku i Nevesinju kao i Cerovine iz sela Vlahovici u Ljubinju kao njihovi rodjaci Cerovine u Ulogu kod tunela.Cerovici se rasele na razne strane u Srbiju.pa normalno je da ljudi pokusavaju da nadju neki smisao u svemu.zar treba da opet vjerujemo u neko bratstvo i jedinstvo pa opet za 20ak godina neki novi Jasenovci. Zna li se koje prezime su Cerovici koji su prezivjeli uzeli i gdje su se naselili.au) Za „Cerovica”.

Jadne li istorije!Može stati na jednu stranicu sveske pisanke. децембар 2005.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.shawcable.Venama ti tece krv kukavice koji se iz straha poturcio..potomci onog boljeg. Unaprijed zahvalna IG0R .3.cable.bijedo.net) Pitanje za Profesora Znate li istoriju porodice PRTILO? Po predanju mojih djedova doselili su se nekada iz Oboda u blizini Cavtata i prezivali su se Babici. Hvala! ---------Prof. децембар 2005. -----------Gomiljani . децембар 2005.Tito ti dao naciju 1974.jer o tim porodicama nemam nikakvih podataka.A to je kompleks nize vrijednosti.Srbi pravoslavni. у 07. na zalost moju i njihovu ne mogu ništa pouzdano vise reci.. A ti si samo jedan u nizu kompleksasa bez identiteta. U nekakvom zbjegu i velikom nevremenu neki od njih su navodno čistili „prtili” snijeg pa ih tako prozvali i nastalo novo prezime.ja sam ih još u početku molio kao ljude da ne smetaju jer se to ne tiče njih.31 (*.43 (*. mart 2006.Forumi U istoriji se .49 (registrovani član) Popovac .24. Vukojevic. Ove provokatore treba u svakom slučaju izbjegavati i igorisati.bezvrijednog brata dok smo mi.html?157[1/26/2013 7:19:44] .. Svakako treba nasaviti dalje sa radom o porijeklu srpskih porodica u Hercegovini i sire na onim prostorima gdje su se nasi ljudi selili.serbiancafe.Valjda će se naći neko od naših citalaca da kaže nešto i o tim porodicama.Diskusije ..on postepeno razara covjeka dok ga potpuno ne skrsi.. у 14. mocne. Znate nešto konkretnije.roger) Prof.vjero bez nacije . Laketa . ili negdje postoje neki zapisi.a 'državom'ti upravljaju strani namjesnici i u njoj ti zakon sprovodi strana policija i vojska u stranim uniformama.hrišćanske države u svojoj dokolici. Pjanic.ti i tebi slični. Laketa.Taj kompleks se proteze kroz generacije poturica i imaš ga i ti.3.nigdje ni ne pominjes pa kako onda da ucis djecu o istoriji.au) Za citaoce koji su pitali da im kažem nešto o sledećim porodicama:MISITA PUACA i PRTILO.46 (*. bio bih Vam zahvalan ukoliko biste „obradili” porijeklo porodica iz Popova Polja: Semiz. u 21.3. Bozic.Svjestan si da si ti potomak onog slabijeg. I samo da znaš. у 14. http://www1.jedini srpski DEFEKT si ti poturceni Srbine.com. decembra (posna slava vijekova). Slave krsnu slavu Svetog Klimentu 8.koji vjeru nije dao ni za šta na svijetu. Biskup. Munisic. ne promjenise vjeru pravoslavnu uprkos svim zbivanjima. Zastavu vam na brzinu nacrtale strane.a sami sebi proglasili bosnjacima prije par godina.

Diskusije . BOZIC.8.au) Za porodice:SEMIZ. godine.MISITA. tacnije na Nisickoj visoravni i to samo u jednom selu i pouzdano se ne zna kada su se tu naselili.BISKUP. Prije 20-ak godina sam sreo covijeka u Zagrebu (hrvat po nacionalnosti) koji mi je rekao da je porijekolo Janjica opet iz Dubrovnika( da su bili srbi po nacionalosti) odakle su se raseljavali( ne sjecam se iz kojih razloga) svugdje po prostoru tadasnje Jugoslavije i da u dubrovackom muzeju ima i pecat porodice Janjic sto je nešto slično nasla i moja kcerka na internetu.Forumi ---------prica .11.u manastiru Mileseva.on je polagao pravo na upraznjeni srpski presto poslije smrti cara Urosa I 1371.07 (81.SIMPRAGA. VUKOJEVIC.serbiancafe. Georgija kao i Janjici iz okoline Mostara sto mi je rekao (davno prije rata)pokojni Mile Janjic(pjevac) sto me je i zainteresovalo da bar nešto više saznam o porijeklu ovoga prezimena.32 (регистровани члан) Za Janjica Janjica(nas)ima i u okolini Sarajeva.12. Laketa . у 05.godine.Njegova baka koju smo ranije pominjali zvala se Jelisaveta bila je kcerka srpskog kralja Dragutina (1276-1316)i na osnovu dinastickog i krvnog srodstva sa dinastijom Nemanjica. Ja samo znam imena svog pradjede i svoga cukundede i to da su i oni živili u ovom selu. se prvi put pominju 1335 godine u Decanskoj hrisovulji. у 14. у 18.93. Da se malo vratimo na bosanskog bana Tvrtka I (1339-1392).7. Pozdrav ---------beli orao turista . oni nas najviše vole kada smo slabi i nejaki pa nam uvode red. Umro je iznenada u pedeset drugoj godini zivota.com.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. imao je sličnu sudbinu kao srpski car Dusan(1331-1355)koji je takođe umro mlad.Sjecam se da mi je rekao da su se između ostalih mjesta naseljavali i u juznu Srbiju u sto sam se uvjerio za vrijeme služenja vojnog roka u Vranju gdje sam sreo dosta ljudi sa prezimenom Janjic.se pominju u istorijskim izvorima prvi put 1440 godine. U jesen na Mitrovdan 8.godine. http://www1.I onda kao i danas zapad nas nije volio jake.Slave Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Interesuje me porijeklo prezimena KNEZIC (Z kao zaba) mi smo kao i Pjanici iz Srpca ali znam da ih ima i oko Mrkonjic Grada i na Kupresu mi slavimo Svetog Stevana 9. --------Prof. Ako ima još Knezica ili Pjanica(porodica moje majke) neka mi se jave.PRTILO.BOROVIC.38 (*.Tvrtko se krunisao duplom krunom za kralja Srbije i Bosne.*) PJANICA ima u okolini Banje Luke opstina Srbac a bogami sada ih najviše ima u Australiji jedno 20-ak.1. децембар 2005. Tvrtko je bio ozenjen Dorotejom kcerkom bugarskog kralja od 8.PJANIC i KNEZIC ne mogu ništa pouzdano reci. децембар 2005. децембар 2005.4.PUACA.1374.1377.

Laketa Evo sto o porijeklu prezimena Dragicevic ali i drugih misli jedan sveucilisni profesor: 0 Porijeklo svake obitelji je specificno. Od raznih osoba koje su imale ime Drago/ Dragic ili slično nastaje potpuno nezavisno prezime.11. Laketa .U knjigama o Pozegi piše da su Sojici dosli iz Osata(preko puta Drine) kao i mnoge porodice iz Uzickog kraja.Dedijera Sojici se spominju u selima Plocnik i Kruscica ako sam dobro upamtio.05 dadragic .19 (registrovani član) Prof. у 15. Sada ono najvaznije.Diskusije . децембар 2005.41 (*.bitsyu.serbiancafe. у 23. naime moglo je na raznim mjestima nastati nezavisno jedno od drugog. da se najprije krene od tih podataka i samo onda istrazuje unatrag i ta istrazivanja daju pouzdane i uvijek tocne rezultate. SOJIC. у 03.30.hr) Prof.Ja sam iz Beograda a familija je iz okoline Uzicke Pozege. septembar 2006.net) Pozdrav svima!Interesuje me poreklo prezimena Sojic. oktobar 2009.Prvi put se spominju oko 1820 godine.com. Znam da mojih prezimenjaka ima dosta u Gackom(sudeci po tel. Dakle po ovome proizlazi da oni iz Popova polja ne moraju biti isto pleme kao i oni iz Vrgorca. децембар 2005. ja pokusavam da nađemvezu između Hecegovackih i Uzickih Sojica pa ako neko nešto zna.15.au) Za gospodina Sojica. imeniku RS). Kao sto svi Ivanovici od Rusije do Jadrananisu istog porijekla već je prezime opceniti patronimik tako ni svi dragicevici ne mogu imati jednog zajednickog pretka.Forumi ----------hvala! koPoB 11.15.57 (*.t-com. odnosno iz Fojnice ili iz Citluka. Pozdrav svima i unapred hvala! ----------koPoB .56 (*. su stara srpska porodica iz Hercegovine iz sela Plocnik i Kruscica iz Borca. javljajte. u 21. http://www1. Savjetujem. Sto Vi o tome mislite? Lijepi pozdrav! ---------Bracafaca . децембар 2005. u 16. E sad. Pravi i jedini tocan i pouzdan odgovor o porijeklu prezimena dat će maticne knjige zupe iz koje su preci potekli.Kako je to opce slavensko ime naravno da je i prezime rašireno. itd.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. U knjizi J.

24. у 20.. u 21. PRINCIP.seobama i etnickim promjenama polako se privodi svome kraju.36 (регистровани члан) .Mrnjavini potomci bili su Vukasin kasnije kralj i savladar maloljetnog srpskog cara Urosa I (1355-1371) Ugljesa i u narodnoj pjesmi samo poznat Gojko Mrnjavcevic.Principi starinom vode porijeklo iz plemena JOVICEVICA koji su dosli iz krsevitog Grahova u Crnoj Gori. www. у 19.3.Odatle su presli u selo Obljaj u Grahovu.greška:). gdje se junacki borio sa svojim golim sinovima „golacima” i u toj bitci je i poginuo 1813 godine.51 (registrovani član) Prof.8. Vjerovatno su i tvoji predci krenuli iz Borca u Hercegovini preko Glasinca Sokoca Osta stigli u Srbiju..Poslije zavrsetka II srpskog ustanka knez Milos Obrenovic je naselio veliki dio Srba iz Hercegovine u Zapadnu Srbiju pa se stanovnici toga dijela Srbije i danas popularno nazivaju ERE. slobodno nasavite dalje. naravno svaka stvar pa i ova ima svoj početak i kraj.. Naselili su se na imanju bega Sijercica. Vukasinovi sinovi bili su Andrija i Marko Kraljevic najevci srpski junak iz narodnih epskih pjesama koji je kao turski vazal poginuo 1395 godine u bitci na Rovinama protiv vlaskog kralja Mircea.au) Koliko vidim ova tema o porodicnom porijeklu.co. U cast cara Mrnjava je pripremio sjajnu gozbu...Neki clanovi porodice Princip http://www1.znaci o Krsticima. MRNJAVCEVIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] .krstici.36 (*. јануар 2006.na.Sa sobom je poveo Mrnjavu kao sposobnog covjeka jer su mu takvi ljudi bilo potrebni na jugu u Grckoj u novo osvojenim oblatima.serbiancafe.Njegovi.Prvo su dosli s onu stranu planine Dinare u selu Polaci.sr IG0R . Laketa . Proslavio se u bitci na Zasavici 1813 godine.. Pošto je ban imao brze noge..borio se u ceti Stojana Cupica „zmaja od Nocaja”.com. U Prvom i Drugom srpskom ustanku (1804-18150)ucestvovao je veliki broj Srba iz Hercegovine pod komadom Zeke Buljubase-Jovana Gligorijevica (1785-1813)iz sela Slivalja u Hercegovini. Dusan je volio gozbe da priredjuje i da se priredjuju u njegovu cast.na obroncima Grahova polja. Ja ću za sam kraj napisati nešto još o dvije srpske legendarne porodice MRNJAVCEVIC i PRINCIP a Vi dragi citaoci ako imate još sto interesantno Vi pišite..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi Trazis vezu imeđu hercegovackih i uzickuh Sojica. јануар 2006. Dusan je zaustavio progonjenje na granici carstva i prenocio je kod Mrnjave u Livnu.tu u Livnu upoznao ga je srpski car Dusan (1331-1355) oko 1350 godine kada je progonio bosanskog bana Stjepana II Kotromanica zbog osvajanja u Humu posto je Dusan bio zauzet osvajanjima u Grckoj.poslije je bio buljubasa na Drini.vode porijeklo od kmetske porodice koja je zivjela u jednom od najzabacenijih dijelova Bosne i Hercegovine.. ---------salarmantan (student) ..Diskusije . Ja ću pokusati dati odgovor na tvoje pitanje.gdje su mu dubrovcani pripremili sjajan docek da se dodvore srpskom kralju. mart 2006.su dobili prezime po rodonacelniku MRNJAVI koji je bio zapovjedik tvrdjave u Livnu.Iz Livna Dusan je krenuo za Dubrovnik preko Blagaja (kod Mostara)i Trebinja stigao je u Dubrovnik.

co.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Bili su veoma vjesti u postavljana zasjeda zvane ceke te ih prozvase CEKE i to im postade pododicno prezime koje su nosili sve do početka XX vijeka.12.Ako neko ima taj podatak . јануар 2006.trebali ste reci osnovne podatke o svojoj porodici.bio je visok snažan i naprasit covjek tipican dinarski tip. јануар 2006. у 20.6. naoruzan.com. Zbog toga ga mlecani prozvase principe-princ i tako oni dobise svoje prezime Princip. -------muci .au) Za Halilovica.11.„Milos ubi car Murata a Gavrilo Ferdinanta” kaže stih iz narodne epske pjesme.Čuo sam pricu da smo dosli sa Mucibaba planine li brda .net. Molio bih profesora da mi nešto kaže o Mucibabicima.Diskusije .59 (регистровани члан) Mučibabići http://www1. јануар 2006.starinim poticu iz Kuca (CG)ima ih u Pljevljima. --------sadobreza@hotmail.selo Javor kod Niksica. kada su promijenili prezime u PRINCIP.com . nosio se veoma lijepo. Pozdrav -----------BIVOM .Rozaju.neka mi odgovori.1914. Laketa .Sa dolaskom u Hercegovinu smo dobili to prezime .Ovo je link koji će ti pomoći da nadjes nešto o tim Cerovicima http://www. у 15.Samo je mladom djaku Gavrilu Principu poslo za rukom da ponovi podvig mitskog pretka Milosa Obilica. u Sarajevu ubio zakletog neprijatelja Srba Austrougarskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju (greškom). Najpoznatiji clan ove srpske porodice bio je djak GAVRILO PRINCIP koji je na srpski nacionalni praznik Vidov dan 28.yu/ilustro/2241/3.tiscali.11.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 19.28 (*.12 (*.dk) Odgovor za cerovica Poznavao sam Veljka Cerovica .serbiancafe.ba) Dali iko zna porijeklo prezimena halilović ------------Prof. Ulcinju.htm . gdje žive ? Ja ću pokusati dati neke osnovne vrlo oskudne podatke sto imam : Halilovic.Forumi stupili su u pogranicnu sluzbu da cuvaju granicu.a ne znam kako smo se zvali prije. у 13.42 (*.politika. sav u srmi u srebru i zlatu.13. Jedan starjesina njihove porodicne zadruge zvao se Todor.za koga su tvrdili da je potomak tog Cerovica koji je ubio smail agu cengica.sto već nije napisao. јануар 2006.Novom Pazaru i rasijanju.

Biograd.. Neki su bliski(recimo Kravici-Mucibabici s Trtina i Mucibabici iz Fojnice koji su od dva brata Mica i Anta-dodju četvrti rodjaci).(Nevesinje). Još nije zabiljezeno da je npr.I naravno Mucibabici kojih ima na Ljeskovu Dubu. јануар 2006.30.Biogradu.a neki dosta daleko.06 koPoB .serbiancafe.Mucibabici su prije dolaska u Gacko zivjeli u dolini rijeke Morace.evo i ja koristim priliku da kažem nešto sto do sada nije receno o ovoj familiji. Zanimljivo je da se svi rodjakaju...ili Mucibabic Perinusu itd.” Iz Ravni su odselili u Lijeskov Db i Fojnicu. Polovina Kravica i danas se u dokumentima vode kao Mucibabici. Vele da su se razdjelili i pobjegli na oba vrata.ca) Na Kosovu iznad Gnjilana ima planina Mucibaba. Sad .au) Dosta toga je receno o porodici Mucibabic.14.Trusina. Jednom im dare muslimani.Forumi Ljeskov dub.to kažu i za Vlahovice.Djeric ozenio djevojku Jaredic.i isli da kupuju vino za slavu Sv Arhangela Mihaila. Ima ih vise porodica koje su starinom Mucibabici. Bili su starosjedioci. odakle su najprije došli u Šumu trebinjsku. Neki istraživači smatraju da su od Rakočevića iz crne Gore. Nekada su živjeli u Ravnima(Gacko). Laketa .Nekad su se skupljali u Batkovicima kod Perina.02 (*. Sve familije (osim Prguda naravno) .i ne uzimaju među sobom.html?157[1/26/2013 7:19:44] .da li su dobili prezime po planini Mucibaba. u 16. Svi se rodjakaju. Mucibabici žive još u nevesinjskim selima http://www1. oktobar 2009.Fojnica i Zijemlja(Nevesinje).u zapadnu Hercegovinu. septembar 2006.Diskusije . R. Inače Mucibabici su brojno bratstvo u Hercegovini.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Snijeznici.to već nije sigurno:))) Sretna Nova Godina...i to je sigurno. a odatle Ravni.ili po ugnjetavanju baba.14. gdje je postojala velika zadruga Mučibabića.com. I ima jedna zanimljivost. i svi se razbjegnu na razne strane. O njima je zapisano i ovo: „Na kući su imali dvoja vrata. 0 koPoB 11.Kravici(Trtine) . a Zijemlja su došli iz Ljeskovog Duba. Slave Aranđelovdan.Milićević -------Mucibabic .).Jaredici(Bratac).Fojnici(Gacko) .sympatico.Perini(Batkovici). i ti se dijelovi nijesu više nikada sastali. Ali nasi kažu da su Rakocevici od Raka Mucibabica.19 (registrovani član) Prof. zatim u Ljeskov Dub i Fojnic. u 21. у 18. у 11. јануар 2006. Za Rakocevice kažu da smo ista familija. U Gacku su to Mirici i poturcenjaci Prgude.slave sv Arhangela Mihaila.46 (*. U NevesinjuDjerici(Sipacno. Mučibabići vode porijeklo od Mučibabića iz Skopske Crne Gore.

Laketa! Sa zanimanjem sam pročitao ovaj sait i s obzirom da se prezivam VASILJEVIĆ vrlo me zanima njegovo porjeklo.vratio se u rodni kraj. Rajko i Dusan ostali da žive u Pluzinama. IG0R . ali volio bih nešto detaljnije znati o tome. VASILJEVIC. у 20.hr) Poštovani prof.Konacno znam ja a znate i Vi dragi citaoci kako je to nastalo i kako je do toga doslo.Forumi Zijemlja.ozenili ga i podigli kucu u Rijeci blizi njihove stare porodicne kuce.40 (*. јануар 2006. Starinom su Krivokapići porijeklom iz Trešnjeva http://www1.xnet.24.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.slave slavu Sv. Ja sam iz obitelji koja je već oko 350 i više godina nastanjena u selu PEDALJ kod DVORA NA UNI.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Jednom kada je harala i morila kuga.serbiancafe. у 06. u 21. Jovana.Jovo i njegov sin Bosko i unuci Nikola i Vidak nosili su prezime Laketa dugo vremena. saznao dosta o svojoj porodici i vratio joj staro prezime Mucibabic.18.17. pO Predanju znam da su došli iz Hercegovine.Nikolini sinovi Trivko i Spasoje otisli su na rad u Ameriku i tamo su ostali u Americi.koga su prhvatili ujaci Lakete doveli ga na Pluzine i odhranili ga u svojoj prodici i na kraju kada je doslo vrijeme za zenidbu. -----------BIVOM .Najpoznatiji clan porodice Mucibabic iz Pluzina je knjizevnik Milan Mucibabic koji je živio i radio u Sarajevu.Ovaj pomor samo je prezivio mali djecak Jovo Mucibabic.gdje je opisao mnoge interesantne likove svojih drugova i komsija prateci to kroz burna vremena i dogadjaje.Drugi su isli na istok u Podrinje i dalje u Srbiju.com.njihova braca Jovo.au) u Sarajevsko polje i isli su dolinom rijeke Bosne.Boskov sin Vidak radio je jedno vrijeme u Podgorici i Americi.16.Bijeljina i Donje Pluzine (Rijeka). јануар 2006.20 (регистровани члан) U Miljevcu i Čitluku(Nevesinje).Laketa .pisao je knjizevna djela sa tematikom iz zavicaja.Diskusije . Većinom su prihvatili prezime Mucibabic samo su Trivko i Spasoje u Amarici zadrzali prezime Laketa.zatim se pominje i Vasilije Vasiljevic diplomata srpskog kalja Milutina. у 17.Ja kada sam isao u skolu u Kifino Selo.13 (*. mart 2006.su veoma stara porodica sa prostora Hercegovine u istorijskim izvorima se prvi put pominje neki Marko Vasiljevic poslanik srpske kraljice Jelene.pomorila je mnoge stanovnike Bijeljine među njima i Mucibabice. Zbilja ne znam šta je danas ovom kompjuteru.Ovi Mucibabici iz Pluzina blizak su rod sa porodicom Laketa iz Pluzina. ----------Prof.Poslije turskih osvajanja selili su se na zapad. јануар 2006.54 (registrovani član) va_ne .donosio bi sarena amerikanska pisma koja su tada na mene djelovala pomalo zbunjujuce:adresa primaoca Jovo Mucibabic a adresa posiljaoca Trivko Laketa. Kcerka nasga dalekog predka Ilije Lakete bila je udata za nekoga Mucibabica iz Bijeljine.Izvinite molim Vas.dva rođena brata a dva razlicita prezimena.

.UNAPRED HVALA.Beograd 1990 godine.znaci ne znate za Srpstvo..TOLIKO O TOME DA TESLA NIJE SRBIN.Ako neko od citalaca posjeduje navedene knjige mogao bi nam ovdje na stranicama SC poslati originalni http://www1.18 (*..A NAS NIGDE !!! .CITAJ >>> Lunjevica u srpskim ustancima. јануар 2006. 3 Vojvode svi od Milicevica u Hercegovackim bunama i srpsko-turskim ratovima.quickclic. у 18.. Od Žerajića je Bogdan Žerajić koji je pokušao atentat na Austro-Ugarskog generala Varešanina u Sarajevu.Diskusije .. јануар 2006. у 08.serbiancafe.net) Molim Vas dali je neko čuo za prezime MRMAK..MIN ----------Milicevic Member NISH ..). Slave Lazarevdan.grupa autora.Sigurni smo da su se naselili tamo samo ne znamo odkuda..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa .JEDNA CINJENICA ZA UstašE>>>>>>>> covek nije posetio rodbinu i prijatelje u Hrvatskoj jer je godinama cekao da ga matica (SRBIJA) pozove za prijem (BGD) a u Beograd je dosao sa Srpskom zastavom u rukama u vozu. -----------srb. 55..pa je sa suzama u ocima drzao govor ljudima .com.ali onu realnu ----------Prof. nekadasnje istocne Hercegovine koja je obuhvatala i danasnju severnu C. MISMO IZ SLAVONIJE I NIKADA NISMO CULI ZA BILO KOGA mrmka ADA NIJE IZ SELA gorice zapadna slavonija.21.krsna slava namje SVETI ILIJA. јануар 2006.ac. U Miljevac su doselili odmah iza kuge.20..Pošto ja nisam u mogućnosti da dam tekst iz bilo koje knjige ja ću dati tekst koji sam ja zapamtio koji se pricao veoma davno dok sam ja isao u osnovnu skolu..yu) Prezime Milicevic potice iz Stare Hecegovine tj. у 13.36 (*. ILITI MUDZA PAMETNIJI. . AKO JE NEKI UstašA. i u knjizi BUHE. O postanku porodice Buha ima jena legenda.yu) a što se Tesle tiče ...pa makar i posle mnogo godina.24 (*.au) Za „memiku” o porodicama Buha i Skoko nemam šta vise reci od onoga sto je napisano u gornjem tekstu na početku.zove se BRATSTVO MILICEVICI izdaje se u Podgorici.srećan sto ga se matica setila.onoliki junaci iz narodnih pesama (nisu bez razloga napisane. Nadam se da je ovaj moj tekst identican po ideji sa ova dva iz knjiga.Forumi Crnoj Gori.. postoji i knjiga o Milicevicima ..19. јануар 2006. у 08.koja zabiljezena u dvije knjige kod Luke Bjelokosica u listu „Bosanska vila” Sarajevo 1888 str.. ----------Milicevic member NISH .ne znate za NAS .html?157[1/26/2013 7:19:44] .ili zna „nešto” ------>>>>>>> čitaj malo vise istoriju.59 (*.20. u Čitluk se naselio Vučić Žerajić iz Miljevaca i hajdukovao. Jedan od prvih predstavnika nacionalrevolucionara bosanskohercegovačke omladine.to je najveci Srbin .Goru (Niksic Berane.ac.već zato što smo Turke sekli) .

Kada je dosla kuci nabrala je jestivih trava i to pomijesala sa hrastovom korom i vodim i to je stavila na ognjiste pod sac da se pece. Sv.Žena je radila kod nekog covjeka u selu u kuhinji i predvece kada bi posla kuci u sakama bi ponijela komad tijesta da djeci spremi neku oskudnu veceru ili da im u tijesto stavi nastrugane hrastove kore.Sava rece ženi:„Tebi nema zivota u ovome selu sa ovako negostoljubivim ljudima.jer se toga trenutka sjetila da je zamoravila gargasi u selu. Sv.Sava.Na kraju price Sv.Žena uze masu podize sac pod kojim se ukaza zlatno-zuta pogaca.(Naro to mjesto i dan danas zove Bjelavina bukva.izujeda ženu i ona pade mrva na licu mjesta.Sava usta blagoslovi ognjiste i stapom prekrsti sac i rece ženi da vadi pogacu te da gladna djeca jedu. koprive i da im tako na ognjistu pod sacem ispece ljeb koji bi gladna djeca u slast pojela.Sv.).Dvojica djecaka uz pomoć seljana napravila su kolibu u Domrkama.Bas tada je pristigao i gost i poceli su pricu o svemu i svačemu. tu ga zatekne noc te u selu potrazi prenociste.Sava ponovo dodje u goste.Sava carnu stapom po zemlji i tu se ukaza maleni izvor vode iz koga djeca alapljivo malenim rucicama grabise vodu da sto prije utole zedj.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. dodje u selo Jezero. Nekoliko godina kasnije kada im Sv.primjedba autora). BUHE (BUVE)vode porijeklo od Bjelokosica koje je Sv.(Na razmaku od sat hoda i danas na Morinama postoje tri omanja izvora vode koji su dovoljni da putnik namjernik utoli zedj p. Pred vece Sv.koje su u svako doba godine teske preci i za jače putnike od naše nejaci.Sava je bio u razgovoru sa ljudima a umorna djeca zaspase uz jedan plot. Svi su vecerali u slast i djeca odose na spavanje a gost i žena nastavise razgovor.Kada se žena okrenula imala je šta vidjeti.Sava i djeca stigose u selo Domrke u kome je bila svadba gdje oni vecerase sa ostalim svadbarima.Pred sami mrak na samom kraju sela nepoznatog gosta primise u jednoj maloj sjeromaskoj kucici u kojoj je zivjela jedna udovica sa dvoje male djece.Čim je ovaj prizor ugledala žena.odnekuda iznenada doleti roj divljih cela.Poslije izvjesnog vremena kada su izasli na brdo iznad sela žena se okrenu. U neko doba noćiizidje neka žena i kada vidje djecu uz plot upita:„Za ime miloga Boga.starca Save i nejake djecice.nego se spremi uzmi sve svoje i djecije stvari pa ćemo u jutro rano poći dalje da trazimo bolje mjesto za zivot” Rano ujutru krenu omanja kolona putnika uz brdo sa Savinim savjetom da se niko ne okrece da gleda po selu.ova sirota žena nije mogla donijeti komad tijesta jer je gazdarica kod koje je sluzila naredila da opere ruke i da onda ide kuci.Putujuci preko Morina djeca zavapise:„Cica mi smo zedni”.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Te veceri kada su imali gosta. Jednom prilikom kada je Sv.Forumi tekst.Pošto tu ne bijase vode Sv.a.kako kaže narodno predanje doveo iz sela Jezera u Borcu u selo Domrke (Gacko) i tu ih je naselio za vrijeme vladavine srpskog kralja Stefana Prvovjencanog (1196-1227)godine. Sv.Sava isao po zemlji Srbiji.čitavo selo je potopila voda.Sava i djeca sahranise ženu pod jednom bikvom koja posluzi kao nadgrobni spomenik. Od crne muke i bruke žena nije imala hrabrosti da podigne sac i da tako pokaze svu bijedu i siromastvo pogitovo sada pred gostom kuce.Prosao je čitavo selo niko mu ne dade da prenoci da ga primi na konak i pocinak.Sava je ostavio djecu u Domtkam a on je nastavi put da ide dalje po narodu i zemlji Srbiji.samo njene gargasi plivaju po povrsini jezerske vode.Sava i djeca nastavise put dalje u pravcu istoka.te ih http://www1.cija su ovo ovdje djeca sitna kao buve”? Od tada njihove potomke prozvase BUVE i tako je nastalo prezime BUVA (BUHA) prema narodnom predanju. U neko doba djeca se uznemirise i pocese traziti od majke da im da jedu pogacu koja se pekla pod sacem na ognjistu. preko suve i bezvodne visoravni Morine. Sv.Diskusije .

22. Ajder. u 21.24.nasi preci su Predaci krcili. јануар 2006. u 16.21 (registrovani član) IG0R .com.Hercegovacka prezimena. mart 2006. --------marko1975 (inzenjer) . ako mozete.Diskusije . Molim ako nešto znate o ovome.06 koPoB . јануар 2006. Ima i prica da smo sa Kosova. Inače na mom selu su još prezimena: Djukic. Jedna je da smo iz Popova polja. Laketa. Salic.Forumi upita. Glamoca i Grahova. Benic. Porijeklom sam iz sela Preodac ispod Sator planine (izvor rijeke Unac.html?157[1/26/2013 7:19:44] . koPoB 11. 0 Ako želi nešto više da saznaš o prodici Vujovic uzmi knjige:Nikola Vujovic. у 06.samo pate i oni i stoka sto nemaju vode.00 (*.00 (registrovani član) Prof.24. ili da me bar uputite u mom traganju. koja postoji i dan danasi u selu Domrke (Gacko). Prva porodica naseljena u Preocu je bila Djukici. Nikola. Simidzija.sto navodi da su familije možda porijeklom i od Durmitora) .serbiancafe. mada su bili ostaci nekadasnjih naselja koja su davno prije unistena (zapravo rjec je o utvdjenju koje narod zove Kula Momcilova po vojvodi Momcilu i njegovom krilatom atu Jabucilu .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Postoji vise prica o nasem porijeklu.2005.Porodica BUHA dala je nekoliko značajnih ljudi kao sto su vojvode Aleksa i Vaso Buha iz ustanka Nevesinjska puska(1875-1878) i bombasa Boska Buhu ciji je otac rođen u Domrkama i bio je Solunski dobrovoljac te je dobio dobrovaljacku zemlju u Virovitici a ostalo znate. septembar 2006. pritoka Une) na tromedji Drvara.au) Za „Vujovica” Kifino selo„ i ”srb„ Vujovicu o tvojoj porodici ne mogu ništa vise reci nego sto je receno.Bgd.Dimitrija.. Stanisic. ali moji kumovi i prijatelji hercegovci ne znaju za prezime Trtic niti su čuli. Moja porodicna krsna slava je sv. Unaprijed zahvaljujem ------------- http://www1. oktobar 2009. a prva u tim krajevima bila je Strpci. Srdacan pozdrav prof. Milicic .Sava udari stapom u zemlju i tu potece potok i rece im:„Ovdje gradite kucu. Ilijasevic. Tu smo se selili u Dalmaciju (oko Knina) i vracali se. Čuo sam da ima Trtica muslimana oko Zenice. Prica je i da smo starinom se prezivali Jagodic.Rodoslov porodice Vujovic i Risto Milicevic. Jedna porodica je odselila u Han Kola na Manjacu kod Banje Luke. u potrazi za porijeklom mog prezimena Trtic. Tica. у 18..kako im je u novom naselju? On mu nevoljno priznase da im je dobro. Poznato je da je taj kraj naseljen 100 % Srbima (i po zvanicnim popisima i koliko je meni poznato).a naspram nje na ovoj glavici gradite crkvu”! Na njegov prijedlog i uz pomoć srpskog ktalja Stefana Prvovencanog (1196-1227) BUHE u Domrkama sazidase i podigose crkvu Sv. Polic.30.46 (регистровани члан) Postovani prof. pa smo bili kod Visegrada a onda promijenili prezime u Trtic i dosli u ove krajeve. Laketa molim da mi pomognete. po izvorima ljetopisa popa Radjevica ili tako nešto a rad se zvao Unac i pisan je između 2 svjetska rata. u 22. druga da smo od Gacka. Laketa . Sv. Poznato mi je da smo doselili u te krajeve oko početka ili polovine 18 vijeka i ti krajevi su bili potpuno pusti (sto je i sada skoro slučaj nakon agresije HV i protjerivanja Srba sa tog podrucja).

Milovici.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.za Vucjak ne mogu ništa reci. -------------Prof. BULUT poticu iz Korjenica kod Trebinja. Nas predak se doselio iz Bilece negde krajem sedamnaestog i početkom osamnaestog veka.serbiancafe. Ovaj moj posao je jako tezak nekada treba preturiti stotine stranica da bi se doslo do nekog osnovnog i oskudnog istorijskog podatka. Svi slavimo Sv.”moki 86„.najverovatnije zbog krvne osvete ili su ga progonili turci. ---------------Golovo (Zemljoradnik) .Luku. To nije telefonski imenik gdje su prezimena slozena po azbucnom redu pa izvolte osnovne podatke. Od Acima je nastalo nekoliko familija: Acimovici.Ja odgovaram na ona pitanja i za one porodice za koje imam bilo kakav odgovor.25. Negde sam procitao da u Bileckim Rudinama postoje familije koje slave Sv.40 (*.24.backbone. Nas predak se zvao Acim i danas mi nosimo prezime Acimovic.bilo ih je u Prebilovcim kod Capljine i u rasijanju. у 02. јануар 2006. Puno hvala. јануар 2006. Ima nas po celoj zemaljskoj kugli. -------------VS . Naravno zahvalan bi bio svima koji imaju neku informaciju. pa da bi zastitio svoje potomke.au) Za ”marko 1975„.obrate se meni za pomoć a ja im ne mogu pomoći vjerujte mi to mi je najteze.31 (регистровани члан) Postovani Profesore ja sam jedan od mnogih kome je poreklo iz Hercegovine. Laketa . a sada mi treba puno vremena.”cvijetin„i”majkin„ Ništa mi nema teze nego kada vidim ljude da su jako zainteresovani za svoje korjene.com.ch) Postovani prof. Prvo su http://www1. Zaomi je Marko za tebe i za tvoju porodicu TRTIC. Laketa i svi drugi koji vise znate o prezimenima. у 08.Nikolu 19 Dezembar.208. Krace vreme se zadrzao negde oko Nove Varosi i onda se naselio na Zlatiboru. Moki za tebe imam polovican odgovor.24. Dedici.24. јануар 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .30 (82. Ja sam iz selo Miladici opstina Lopare (prije srez Tuzla) Srpska Republika. Molim citaoce da imaju strpljenja valjda će se neko naći ko ima podatke o trazenim porodicama. Petronijevici.Forumi vijetin . za nju nemam nikakvih podataka. Pošto nisam pratio od početka.*) Što se tiče porodice Soldo. јануар 2006.Diskusije .Nešto više podataka recu kasnije o porodici MIhajlović. Nas predak nije hteo da kaže kako se prezivao. pa bih vas Profesore zamolio da mi kazete u kom pravcu bi moje traganje za korenima trebao da nastavim. poreklo im je iz Kuca u Crnoj Gori od Dragica. у 18. Velanci.trbalo bi naći i pogledat ljetopis popa Radjevica i tamo bi se naslo vise podataka. у 22. Dali je pisano o prezimenu Mihajlović slave Sv.31 (*.Luku.

у 07. јануар 2006. Od ljetopisa popa Radjevica citao sam samo drugi dio koji se odnosi na familije Donjeg Unca. Što se tiče porodice Kuzman oni poticu od spahijske porodice Miloradovica.26. Nesreca je da su kod mene stari koji su znali dosta toga pomrli a da nisam uspio to zabiljeziti. јануар 2006..247. a jedni su ostali u Dabarskom polju.22 (194. Odatle su se Solde dalje raselile po Hercegovini (Sehovina. ali nisam pronasao onaj dio koji se odnosi na familije Gornjeg Unca. pa zato istrazivanja i postoje. у 04. Moj otac i njegova generacija nisu bas bili zainteresovani da to prikupe i sacuvaju a kao neki su intekletualci.serbiancafe. -----------marko1975 (inzenjer) . Што се тиче Аћимовића из Нове Вароши који слави Лучиндан. Izvorni Sjerani slave Svetog Jovana. Pozdrav. u 22.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. doselili su se na imanje Sjerana i uzeli njihovo prezime. To je sve sto znam. a sada nemam od koga da čujem i prikupim podatke. Marko IG0R .07 (регистровани члан) За Банђуре кажу да су у село Убоску код Љубиња дошли из Чавша у Попову у 18. у 03. barem mislim da je tako.11 (регистровани члан) Dragi profesore. даље порекло им је од Риђана.*) Za profesora Laketu Ono sto znam je da Sjerani poticu iz Žitomislića.. nemojte zaliti sto nemate podatke o mojoj familiji. јануар 2006. mart 2006.. Ima ih u Pijescima i Malom Polju.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Interesuje me da li znate gdje bih mogao pronaći ovu knjigu i da li znate šta o tim tekstovima u Politici.Diskusije .00 (registrovani član) IG0R . Takođe mi je otac pricao da je tokom 70tih 80-tih postojao neki feljton u Politici koji je obradjivao ove teme. Ковачевићи који су се доселили у Зијемља нису пореклом из Пиве већ из Гацког (село Срђевићи). Прочитај моју поруку на овој теми од http://www1.24. У Попову су се презивали Мијатовић (а туда дошли из села Грмљана).25. ali u selu Suzina. Jedan od tih Dragica je otisao u soldate i kasnije se naselio u Dabarsko polje (verovatno u selo Zasada). веку. Sjerani koji slave Ignjatdan su poreklom Kovačevići i oni su doseljenici iz Pive..Forumi se naselili u Goricu kod Trebinja.25. Miljevac). ------------sjeran . i slave Svetog Jovana. то је старо племе на подручју данашњег Грахова и Кривошија то је област Старе Херцеговине према Боки. Samo se sjecam pokoje price od djedova i probam sada neke stvari da rekonstruisem.

septembar 2005. дошли су у Фочу када су Срби терали Турке из својих градова. u 22.Diskusije . Ко зна историју знаће да ти Срби нису прошли најбоље. После се за време једне од многобројних епидемија куга вратио у Пребиловце. у Горјанима код Ђакова 1750. Јагодић се такође презивао један српски мајстор из Глине 1806.21. као српска породица у Славонској војној граници 1651. Црногорац и Витковић) то је било пре Другог светског рата. Сиска и Велике Горице. у селу Зарошци у Соколској нахији. Брате Вукобрате.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. породица Јагодић (ипак није тако често презиме) су забележени као очинство у Великом Селу код Београда 1528. 0 браћо херцеговци. од турског екмеџија. они су пак пореклом из уже Србије. у селима Преодац и Тичево у Унцу који су пореклом ”са Дрине„ (то су ваљда твоји?). у Осијеку 1736. која ти је крсна слава и дај оријентационо одакле су твоји. нека му Господ подари здравља и среће. твоји су највероватније из (Старе) Херцеговине мада није искључено ни брђанско порекло јер је једна група Никшића забележена у Морачи (од чега је касније настала племе Ровчана) и трећа код равнице Зете. u 21. рецимо можда околина Книна можда? Екмечићи су Пребиловчани. septembar 2006. јануар 2006. јануар 2006. у 07. Ђакова.cavtel. u 22.30. нешто као Ковачевић. свака част на теми. Чазме. из Чапљине и Мостара или околине Славонске Пожеге? Тртићу можда ово може бити од помоћи. у 12. која је то слава и одакле су.слава: Свети Никола . Валпова. забележено је презиме у Сарајеву 1807. mart 2006. дакле презиме је по занимању.село: Врба (Хан Врба).24.06 (registrovani član) IG0R .26.Forumi IG0R .07 koPoB . Иначе је презиме забележено више пута код Славонске Пожеге. Екмечића има и муслимана у Србињу.21 (registrovani član) Гатачка-површ . Самобора. старије презиме им је Драгићевић. Наравно.serbiancafe. oktobar 2009. За Вучијака. Гацко http://www1. Бузета.47 (registrovani član) Наћићеш одговор на своје питање.26. сви комплименти професору Лакети. Тртићи муслимани су беговска породица из села Дуге у Рами (западна Херцеговина) IG0R . постоји породица Јагодић који тврди да је стариначка у Малој Иванчи (код Сопота). Неки предак се доселио у Мостар и постао пекар отуд и презиме. код которских ускока 1731. изузетно је занимљива. Ево шта мене интересује: .40 (регистровани члан) У Љубушком је живела породица Мрмак.net) Помоз Бог.11 (*. ” koPoB 11. старинци у селу Дубока у Ресави. једна од четири православних (остале три су Ћук.презиме: Грковић . u 16.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Прво.

oni najduže i upornije cuvaju svoju tradiciju.14 (*. a daljnjom su starinom iz Grkavaca kod Trebinja. а да смо старином од Дробњака. у 13. Хвала и свако добро.Forumi Оно што ја знам (или мислим да знам) је да смо пре 350-400 година дошли из околине Требиња. koji su to izvori i kako mogu doći do njih. zapravo vrlo vjerojatno. Sjenice (Kuči). ------------BIVOM . Iz ovog je sela porijeklom i Ruđer Bošković čiji je otac Nikola također otišao u Dubrovnik. Prema porodičnom predanju u Vrbu su došli iz Ljubomira. ranije: Bulatović. јануар 2006. posto vidim da citiras neke izvore. Molim te da mi kažeš bar trag dalji. svaka cast braci Hercegovcima. Ako slavite Đurđevdan moguće da ste porijeklom od Drobnjaka. јануар 2006. Orah (matično). Da li se zna ista o toj familiji.27. Grkovići žive i u Vrbi kod Gacka. a i ostali koje poznajem.net) BIVOM http://www1. био бих му захвалан. Grkovići su živjeli i u Orahovom dolu (Popovo). у 08. Hercegovina=Srpska Sparta. ----------marko1975 (inzenjer) .cavtel. Ima ih u Mostaćima i Zasad kod Trebinja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.26.Diskusije .24 (регистровани члан) Hvala Igore.Pobjegli iz ovog sela u ono vrijeme kad su imanja manastira Papraća popaljena. ogranak Filipovića . у 06.net) Balandžić.27. Piva i Stari Vlah (Višegrad). Slave Đurđevdan. Poslije nisam čuo ništa o tim Trticima. Ако би ико био толико добар да напише пар речи.16 (регистровани члан) U Bodežištima (Gacko) i Zalužju(Nevesinje. kad su primili islam. јануар 2006. kako se to desilo itd. ----------? . U Bodežišta došli iz Pržina. Moji kumovi i prijatelji Vukovici i Draskovici o tome svojim djelima svjedoce. Ercegova Strana (Plužine). Odselili se u Trsteno kod Dubrovnika.mnsi.Slijepčevića ---------Гатачка-површ . nisam nikad čuo za Trtice muslimane do prije par godina kad su bili neki izbori pa je bila baza sa popisom 91. Takođe. јануар 2006.Rast).02 (*. ili da li postoje neki izvori o tome? Inače.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ti si mi prvi dao bar neke upute. у 09.27. U Zalužje je došao Grković od Čpkovića s Udrežnja.serbiancafe. pogledam šta kaže za trtice i nadje ih osim ovih mojih za koje znam i kao muslimane u hercegovini.

Diskusije .ali u tom kraju ne nadjoh nikakve tragove o Malinicima.cable.29.1.. јануар 2006.29.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Упознао сам једног Грковића овде у Америци који слави управо Ђурђевдан. рекао бих да нисмо рођаци. -------Kifino Selo . Nikšiću.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Jovana.net) Šakota.Galavici su od Miljanica.. porijeklom od Čokorila (Mataruga) iz Cuca (Cetinje) u Zijemlju (Mostar). Laketa. фебруар 2006. у 19. у 12.43. došli iz Hercegovine. јануар 2006.18 (87.56 (65. u Gornjim Breznama (Piva) došli od Nikšića --------Starina Novak . ми славимо Светог Николу.32 (*. --------BIVOM . Ujedno Vas molim da mi nešto kazete o familiji Milutinovica sa Osanica. U knjizi etnologa Filipovica ''Glasinac'' sam nasao da su se preci porodice Galavic doselili sa kraja između dolina Pive i Tare(stare Hercegovine) i da su od porodice Malinic. Laketu. дошао је у Америку са својом мајком) је емигрирао из Требиња негде око I светског рата.42 (*. Његов отац (био је још дете. http://www1. Velimlje (Banjani) i kao: Šakotić. у 15.bio bih Vam zahvalan da nešto o tome napisete ako saznate.mnsi.*) Godine 1540 Palarius Fuskus Patavinus je posjetio Senj. li bi se slavila prislava. У сваком случају. хвала још једном.nji (Hercegovina) ranije Zlatanić iz Golije (Nikšić). kao i o Sotrama. Ali to bi valjda već neko upamtio. Nisam nestrpljiv.06 (регистровани члан) Grkoviću. Obje familije slave Sv.roger) Molim Prof.Po drugoj verziji. Da li su ove familije vezane sa Milidragovicima iz Radimlje? Ili.ali koliko znam oni ne slave Nikoljdan kao Galavici.1.27.116. јануар 2006. Dubravama i Kozici a u Crnićima i Tri.On je pišuci o uskocima. koje su familije sa podrucja Stoca vezane sa Milidragovicima? --------evo . --------Sakota„ .da mi malo podrobnije (ukoliko ste u mogućnosti) kazete o familijama Jokisic-a iz Poprati i Sakota iz Kozica.*) Uvazeni prof. a prije ste slavili istu.Forumi Хвала за коментар. ako su vam različite slave 100% niste rod. jedino u slučaju da je neko od vas promijenio slavu. у 22. у 10. фебруар 2006. Међутим.serbiancafe.

Има више речи у ускоцима које имају корен циц-.Diskusije .Ostrivojevici.05 (*.Forumi napisao da uskoke zovu Morlacima. баш гледам у Ускочком речнику Милије Станића.39 (регистровани члан) Не бих рекао да је Цицмил (презиме у Ускоцима) влашког основа.. to isto su iz neznanja su cinili i Turci i od njih naslijedili poturceni Srbi i neznajuci jedni i drugi i treci da je bolje biti gradjanin Rimske Imperije nego varvarin. Cinjenica je da su i Hrvati koji su doseljenici nazivali Srbe koji su za njih bili starosjedioci nazivali Vlasima i Morlacima.kosovi lug).zato što su pored srpskog jezika govorili i latinski jezik koji je bio zvanicni jezik Imperije u kojoj su zivjeli.neobee.. фебруар 2006.cukundeda maksim. ---------- http://www1.Jablanovici i Nemanjici i ako se uzme u obzir da je u svojoj hiljadugodisnjoj istoriji ovaj dio Srba bio DržavOTVORNIJI pa mogli bi vi odgovoriti ili ako ništa nazrijeti iz svega ovoga gdje su Srbi a Srbi su tu gdje su i oduvijek bili .i njegov otac petar. фебруар 2006. у 10. azijata ili poturcenjak. Ako se zna da su ovi Srbi cinili Gro Srednjovijekovne Srbije i ako se zna odakle su i srpske dinastije Svetimirovici.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Porijeklo imena Morlak objasnio je još u 11 vijeju pop Dukljanin.inače deda mi je kolonista iz crne gore. Vlasi ili Morlaci su dva naziva istog znacenja i najtacnije objašnjenje ovih naziva jeste -Rimski Srbi. ----------dudica .serbiancafe.net) pozdrav svim ucesnicima diskusije i svako dobro.gde su bili. u 16.prezivam se mandic a moji su iz bjelopavlica(lazine.mnogo bi mi znacilo kad bih znao nešto više odakle su mandici poreklom.4.U srednjem vijeku svi su Srbi nazivani od strane naroda koji su se doseljavali Vlasima ili Morlacima pogotovo što se nije znalo koji su Rimski Srbi a koje Dacki Srbi.BAR OVE ZADNJE CETIRI HILJADE I DVADESET GODINA OTKAKO SE ZNA DA IH JE NINO BELOV POVEO U VELIKI POHOD NA BLISKI ISTOK I INDIJU. у 11.slavimo svetu petku i uglavnom kad se prica o bjelopavlicima i prezimenima iz tog kraja nekako se uvek izostavi moje prezime a znam da mi je tamo rođen i pradeda nikola. kopob .Među njima nije postojala nikakva razlika iako su u srednjovjekovnoj Srbiji većinu cinili rimski Srbi. živim i radim u novom sadu. A ja bih sada postavio pitanje gospodinu ” Starini Novaku„.22 (registrovani član) IG0R .obzirom da nemam puno podataka o poreklu zamolio bih profesora laketu ako može da mi kaže nešto više o mandicima iz bjelopavlica.30.zapravo bili u ogromnoj vecini. Morlak je skraceni oblik od Mauro Valah.u istinu oni i danas to cine i upotrebljavaju to ime kao pogrdno a ne znaju da je to vise kompliment nego pogrda. septembar 2006. Мил је словенско мио.Svevladovici.5.šta su radili . Srbi iz Dacke Sebije koji nisu bili pod vlascu Rimske Imperije nazivali su Srbe unutar Rimske Imperije Valasima ili Vlasima .

у 12. је било 7 домова у Мандићима.6. Постоји огранак Јовановића (дакле од њих потичу.moj deda je imao sestoricu brace i masu striceva.nazalost raselili smo se a bogami razrodili i podelili(sto je najgore).24.39 (*.net) pozdrav svima i svako dobro.ovo kažem samo kao mali prikaz kolika je to familija bila.5. то вам је братство. фебруар 2006. Петку. starinom od Trebinja od Đurića IG0R .-) 75% братстава. Први су насељени у селу Мандићима које им је домаће село и добило име по њима.08 Poziv !! . znam da je ovo diskusija o hercegovackim prezimenima ali kao sto igor rece posto smo svi srbi moramo se pomoć. фебруар 2006. У Бјелопавлићима има две породице Мандића које обе славе Петковдан..21 (регистровани члан) Бјелопавлићи нису Херцеговина већ Брда али с обзиром да смо сви Срби зашто да не. у 15.koji sada živi negde u NJEMACKOJ.inače igore ja pripadam mandicima iz jastreba i tamo mi je rođen djed. фебруар 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .voleo bih da znam odakle si ti i odakle ti ove informacije i da li postoji neka literatura koja bi mi pomogla da saznam nešto više o pretcima. u 21.neobee.Diskusije .pleme Drobnjaci Mandići (Vidnići). у 17. oktobar 2009. mart 2006.Pištignjati. бјелопавлићки говор је прелазни (мешавина) источнохерцеговачког и зетско-сјеничког дијалекта па можемо рећи да сте и ви донекле попримили херцеговачку нарав .net) Mandići .Forumi IG0R .5. ” koPoB 11.serbiancafe. 2 у Јастребу и 3 у Даниловграду. фебруар 2006.danas su spali na dva doma kako ti kažeš.Crkvice .roger) 0 POzvala bih PR.davno sam bio tamo ali znam da još uvek postoji i kuca gde je rođen. ----------dudica . у 18. bratstvo u Markovini Mandići u Bjelopavlićima (selo Jastreb) Mandići iz Župe Nikšićke Mandići iz Pive (G. слави св.cable. u 22.7.18 (*.mnsi.da i on da svoj doprinos svojim ucescem na ovim hercegovackim forumima.eto na primer sva sestorica brace su zavrsili u vojvodini i tu se i kopali što se kaže i niti koje su nas povezivale sa crnom gorom nisu prekinute ali su slabe i sporadicne. само језгро Бјелопавлића које потиче од Бијелог Павла.poseban pozdrav igoru koji mi je dao iscrpan odgovor na pitanje o mandicima iz bjelopavlica.57 (*. Уосталом. staro bratstvo u Bati Mandići u Dužima . старије презиме али је породица због величине разграната и Мандићи су настали по неком Манду Јовановићу).MILOSA (Djordjo) OKUKA.12 (registrovani član) dudica .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.. 1990.DR. Дакле није ми од неке помоћи то што спомињеш славу. http://www1.Nikovići).

koji se eto javljaju svojoj rodnoj grudi.osim ovoga sto je ovde napisano.trebao bi da se svakako oglasi.30 (*. Davno su kazali nasi ljudi:„Jedan covjek ne zna sve.html?157[1/26/2013 7:19:44] . kojima je njen kamen dragulj i za kojim će vecno da pate.No nije sporno. Teško je ostati ravnodusan . natjerala me da pišem ovo sto pišem. Porodica ovog prezimena ima naseljenih u Mostaru.možda se covek i javljao. у 16. PR.com. Meni kao inicijatoru i autoru ovih redova veoma je drago da ova tema još interesuje ljude dobre volje sirom dijaspore i da pobudjuje interesovanje kod naših ljudi koji žive daleko od rodnog kraja za svoje korjene i porijeklo. Koliko sam uspio reci će sami citaci i posjetioci ovih diskusija.nazalost! Kanadski HErcegovac ---------Laketa (Profa) . PS.7.svi ljudi znaju sve”.kao i PR.Diskusije .nose je u najdubljim dubinama svoje duse.BUhu. Ja se izvinjavam posto nisam sve pratila. u ime mnoghih sa kojima sam razgovarala na ovu temu.9.ili razmeni svoja saznanja sa sličnim njemu. VIdim pominje se DRAGAN OKUKA(sportista)a ne pominje MILOS.ja sam samo jedan sto ovo pišem. Pozdrav tebi i svim našim hercegovcima sirom naše Hercegovine i onima koji i ako daleko. фебруар 2006.Forumi UGLEDNI SIN.Laketa.au) Poziv za poziv. -----------BIVOM .10 (регистровани члан) KURT Stare porodice nekada nastanjene u Konjicu i okolini.Ceznja i nostalgija za rodnom grudom Hercegovinom u srcu. Imali su ljetnikovac na Javorku. Volele bih da i od njega saznamo nešto o njegovom prezimenu.pa eto pade mi na pamet kad procitah da eto i njega spomenem ovde.serbiancafe. Ajde MIlose javi se vole te tvoji STUDENTI HERCEGOVCI.a u dusi ste sve poneli sa sobom i zauvek osuđeni za PATNJu za tim istim.poznajem sa fakulteta u SArajevu. Kako je do toga doslo.Kao takav covek sigurno ima šta da kaže ovim mladjim generacijama.ali PROFESORA DR.DR KNJIZEVNOSTI i još šta već.sa ljudima koji su kao i ti negde daleko od naše drage HERCEGOVINE. Poznati član ove http://www1. To je ujedno poziv svim ljudima da se jave i kažu sve sto znaju o svojoj porodici i o porodicama prijatelja i komsija da bi tako donekle upotpunili svoja saznanja o sebi i drugima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. фебруар 2006. у 19.pogotovo ako ste daleko od svega toga fizicki. Pozdrav svima prof. našeg podneblja i naše Hercegovina.

.Forumi porodice je i Husnija Kurt(1900-1959) profesor univerziteta i istaknuti aktivista NOP-a. у 19. koPoB .Prema porodicnom predanju dosli su sa Kosova od Vucitrna pod pritiskom Turaka na prostor Hercegovine i C.11.html?157[1/26/2013 7:19:44] .53 (регистровани члан) Može li mi neko rci nešto o prezimenu ELEZOVIC.Diskusije .30. -----------Prof. Risto Miličević.Vranjskoj itd. od tog plemena je nastala i porodica Ijacica koja je brojna. Bio je član predsjedništva AVNOJ-a. Ima ih da žive u Grahovu.Go. septembar 2006. ali je tokom rata vecina bila prinudjena da napusti Hercegovinu(selo Tasovcici).9.14 (69. Poslije.) u Izgorima (Gacko) Zagorje(Kalinovik) Sokolac(Bosna)H. ELEZOVIC.se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1449 godine.29 (*.Georgija.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Iz ove porodice potice poznati srpski istoricar http://www1.158.*) Svaka cast.Gore.au) RADOVANOVIC. U knjizi Jevte Dedijera se pominje samo muslimansko selo Elezovic. pleme se zvalo Anteljevic i oni su iz Korjenica otisli na prostore Dubrave gde se pleme i razdelilo.Lukavcu (Nevesinje)Fatnici. pa je teško saznati nešto više o tom prezimenu. Ljubinju i rasijanju. Iz porodice Radovanovic iz Lukavca potice poznati kosarkaski reprezentativac Ratko Raso Radovanovic. Ispravka.10. Ako može nešto o Radovanovicima? Slava-Djurdjevdan Hvala i pozdrav mojim Hercegovcima.serbiancafe. фебруар 2006. Hercegovačka prezimena Evo to je ono što sam našao knjizi.23 (registrovani član) -----------elbojana (student) . фебруар 2006.Novom. фебруар 2006.Vilusima i Niksicu(C. у 23.com.slave Sv. Laketa . Takođe.(ELEZ)su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja. Ima ih po čitavoj bivšoj SFRJ i rasijanju.Dabru.kada se pominje neki Radonja Radovanovic iz Rudina i obavezuje se na placanje nekog duga u Dubrovniku. u 16. posto malo nas koji smo ostali pravoslavc. у 17.tokom vremena Radovanovici su se raselili i zivjeli su na Riocima u Davidovicima kod Divina.Dubrovniku. Takođe. nešto i o IJACICIMA i KISINIMA U navodu starih hercegovackih prezimena pominje se prezime Ateljevic.da ne nabrajam dalje. -----------sat445 ..

) kasnije kao: Zloković.drugi u Srbiju (Tamnava) treci su se raselili po Hercegovini. у 04. фебруар 2006. Bijela. Budva. Trebjesa i Staro Selo (Nikšić9.12. Herceg -Novi.net) Balić.24. Od njih su kod Novog Pazara.žive u selu Luka.mislim da se radi o jednoj te istoj porodici.slave Sv. Kotor i područni Škaljari.03 (регистровани члан) Poštovani prof. у 15. mart 2006.21 (*.48 (*. Ulcinj i Gusinje. oktobar 2009.Gora)pod pritiskom Turaka raselili su se na razne strane:jedni su otisli u Bosnu. Zaton (Bijelo Polje) i kao: Balija. jedni odu na Sveti Stefan (Paštrovići) i potom u Carigrad.08 Prof.gdje živite i koju slavu slavite. Herceg -Novi (1718. ------------Pozdrav iz CG! . Od njih su u Gajtanu (južna Srbija) i Baru.poticu iz sela Tuli kod Trebinja..crnagora.Nevesinju i rasijanju.12.Laketa http://www1. od 1904. ogranak Dabkovića (18. Od njih su Novaković u Paštrovićima 1590. Struga (Žabljak). doselili su se iz Sarajeva. Čelobrdo i Đenoše (Dapsovići).neki su dosli u Borac i Nevesinje. Anteljevic i Ateljevic. jedni su se preselili u Perast (Boka Kotorska).) doselili se iz Đenoša (Spič).com.Forumi Glisa Elezovic. u Baru i Bečićima (Budva). DABIC.15. preselili u Bijelu. god.mnsi. у 17.. Sutomore. Jošice (Risan). porijeklom su iz Klimenata (Albanija). god. фебруар 2006. u 21. Krivošijama i Baošići (Boka Kotorska) koPoB 11.Tomu. Balicima. Slave slavu Djurdjev dan. Bojkove Kamenice. Herceg -Novi kao: Zlokov (1695.html?157[1/26/2013 7:19:44] .poticu iz sela Stitari u planini Goliji. Kotor. Kolašin i područno Trebaljevo. Od njih su u Kaliforniji. IG0R . god.poticu sa Banjana iz sela Strpci.ima ih u rasijanju.Diskusije . god.ima ioh u seli Lakat(Nevesinje). KILIBARDA.15.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 12.serbiancafe.Arandjela. KISIN. Bar. Kuti. v. a kasnije i kao: Kenter.au) 0 Za Dabica:mogao si barem nešto više reci o svojoj porodic. potomci Nikšića (Trebješana) iz Bojovića (Župa Nikšićka). Ima ih u rasijanju sirom svijeta.poticu starinom iz Drobnjaka(C. Laketa . фебруар 2006.19 (*. u 22. ELEK.net) Jel ima nešto o Zhelalicima. Ristelicima i Zlokovicima? Pozdrav! --------evo choche .15 (registrovani član) tomotomo (O) . vidi: Valićević Zloković. u Paštroviće doselili iz Stare Crne Gore. фебруар 2006.slave slavu Sv. Kumbor (Marina) Ristelić.) ogranak Boškovića.

Zijemlja.. у 00.koliko znam o mojima.Laketa hvala na odgovoru u vezi porodice Dabic.Još jednom hvala i pozdrav sa postovanjem. Za Dabica.Nikolu. Dabica ima po cijeloj Hercegovini. Slavimo Sv. je da se moj pradjed iselio u ameriku početkom prošlog veka i da je iz Nevesinja ali mislim da nije selo Lakat.*) Postovani gosp. у 13.15. ---------Prof.Biograd. ispod Suvobora.(Koz.Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] . фебруар 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.com.ptt. --------Vladimir-1 . Znam da mojih prezimenjaka ima još u okolini Sanskog Mosta. фебруар 2006.ti dalje nastavi istrazivati sam.Inače. kao mali čuo sam pricu strica da smo se prezivali nekako na K.15. o mojoj porodici znam po prici da smo iz Like doselili u Hašane kod Bos.26 (*.16.pre 20-ak godina proveo sam dosta vremena u Srbiji i studirao nas jezik i otada se veoma dobro služim našim jezikom.i tada sam pokusavao da nešto saznam ali ne mnogo toga.Bijelo Polje kod Mostara i u gradu Mostaru..a inače sam rođen u USA trenutno radim u Quebec-u i naisao sam na ovu veoma zanimljivu diskusiju.23 (67. у 23.Da li ih ima u još nekom mestu oko Nevesinja.i porodicna slava je Sv. koji se po predanju prezivao Dmitrović ili Mitrović..yu) Zanima me poreklo Gvozdenovića iz Pranjana kod Čačka. Srdačan pozdrav ----------.44 (*. saznao sam da porodica sa tim prezimenom ima u predgradju Mostara ne znam tačno ime mesta.19 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa! Zanima me porijeklo mog prezimena Ćurguz. Tu pricu je i on čuo od svog djeda..DJordje.najbolje bi ti bilo da stupis u kontakt sa svojim Za Dabica.16. Ja sam ti rekao ono sto sam znao. Bos. Nikolu. od kada se spominje i odakle vode poreklo ---------Danijel (Ekonomista) .Pozdravi sve u Kanadi.au) Za Krzic i Curguz nemam nikakvih podataka valjda će se naći neko od citalaca da da koji podatak i riječ vise o vasim porodicama. predvodjeni starcem Savom.Žive u Nevesinju u selu Lakat. фебруар 2006. U Pranjane su se doselili posle Sjeničke bitke 1809 godine.Forumi Opet Vas molim da objavite ukoliko nešto znate o prezimenu Kržić (ČičevoTrebinje).71.naknadno sam dosao do nekih podataka o Dabicima.) Dubice i svi slavimo Sv. sa Sjeničke visoravni ili http://www1.veoma mi je drago kada se javi neko od naših citalaca kao gospodin Dabic te da mu barem nešto mogu pomoći. . Krupe. Laketa . фебруар 2006.serbiancafe. у 15. i da smo porijeklom negdje od Bijelog Polja.

Nikolu.net) Luburić (Lubira = Lubina).doselili su iz Hercegovine. фебруар 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Čačku.au) LUBURIC.G. VUJICIC. у 05. Ima ih dosta rasljenih po Srbiji i Bosni. Beogradu.poticu sa Banjana.com. ------------. у 18.zatim otisli u Uskoke Trebjesu. Laketa . -------Prof. GVOZDENOVIC.Andrija Luburic pa koga interesuje može pogledati njegova djela. Vecina stanovnika B.Nikolu.evo jednog starog ne tipicnog srpskog prezimena.su starosjedioci iz Vucijeg Dola iz Ceklica kod Cetinja. ogranak Vujačića.ogranak su Vujicica sa Grahova.Bulajic. koji žive u Pranjanima.Jaksic. Laketa . Zlostup (Golija). Grahova su porijeklom iz Grahova iz C. Od starih Vujacuca su Vujacici u Bileci i Konjicu.33 (*.Gore. Vucetic. ogranak Vujačića iz Grahova (Nikšić).ima ih u Zlostupu(Golija C. Šapcu i Kalgariju. Slavimo Svetog Jovana Krstitelja i ima nas u Pranjanima.Bosko Deura koji živi u Wollongongu.)zatim su preselili na Goransko i Pluzine(Piva C.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Jedan deo porodice se preziva Gvozdenović a drugi Vujičić. ------------ http://www1.Deura su starinom rodom iz sela Ugarci opstina Bosansko Grahovo.te banjanski Delibasici i Colakovici i gatacki Stevanovici. Pozdrav i hvala za odličan topik. Od Vujacica sa Grahova vode porijeklo sledeće porodice: Dakovic. Nikšićko Prekovođe.O porodici Luburic kao i drugim srpskim porodicama dosta je pisao Dr.starinom su porijeklom iz Kuca zatim dosli u Pipere tu su se podijelili i jedni su otisli u Ridjane kod Niksica.obadvije države naseljavale su Srbe radi odbrane granice. у 19. .Forumi BIhora.mnsi.nevesinjski Stevanovici i Radovici iz sela Bratac.serbiancafe.16.U jednoj od mnogobrojnih seoba i Deure su dosle na ovaj prostor.žive sirom SFRJ i rasijanju Podatke o ovoj porodici dao mi je g.16. Moja porodica LAKETA ima krvnu vezu sa porodicom Luburic. prešli u Goransko i Plužine (Piva) ---------Prof.). фебруар 2006.15 (*.com. Slave slavu Sv.nas pra predak Petar Laketa bio je ozenjen od Luburica sa Grahova koju su popularno zvali Crnogorka.17..Diskusije . фебруар 2006.. Nikšić i područni Banjani (Velimlje) doseljenici iz Hercegovine.Moracu i Grahovo. Na granicnom prostoru između Ausrije i Turske u Krajini. Parizu. Svi su zadrzali svoje staro prezime Vujacic. Svi od starine slave krsnu slavu Sv.49 (*.mada su neki njihovi saplemenici tokom vremena mijenjali slavu. Nikšić. Tokom vremena raselili su se na sve strane u Bosnu i Srbiju.au) DEURA.Cvijetic kao i golijski Luburici i Perisici.G.

23. Toliko od mene o mjestu Banjanima i prezimenima Banjanin i Banjac.okolina Knina. u 16. фебруар 2006.Gore i Hercegovine u svim pravcima. Iseljavali su se 1664 godine u Bosnu kod Trnova i Kalinovika.otisao u Ljig kao Nikolic. у 06.22.Gora) i Bilece (R.au) BANJANI ? BANJANIN ? BANJAC ? BANJANI.45 (*.com.su kraska oblast između Niksica (C. у 17.24.Srpske) na prelazu iz humnine u rudine.24. Odakle potice prezime Tisma. Kao Banjanin.Nevesinja.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 16. Laketa . Molim Vas mozeteli reci nešto o Jeftic čuo sam da su dosla četiri brata iz Stoca i da su se dva brata nastanila u Tuzli.na zapad preko Bilece Gacka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 18.Neretve i dalje na zapad do Knina Plitvickih jezera i Like.želim sve o tome ako neko poznaje to poreklo ili stablo puno zahvalan petar prodanovic berlin -------Bukovac (astronom) .januar)Unaprijed sam Vam mnogo zahvalan.1372.25 (регистровани члан) Profesore molim za pomoć. mart 2006. фебруар 2006.Forumi Prof.57 (регистровани члан) Gospodine Prof. ima ih da žive u Sivolju i Dobrom Polju kod Kalinovika. u 22. koPoB .1597 godine itd.32 (*.te na jug do Zete i Boke. moji su iz Sjeverne Dalmacije . Hvala mnogo i svako dobro Hercegovci! --------straser .četvrti otisao i naselio se kod Plitvickih jezera Lika.30.Laketa. U 17 vijeku iz Banjana su se raselila četiri brata:jedan je otisao sa Banjana(Niksic)u Banjane(Kacer)Sumadija. U istorijskim izvorima Banjani kao pleme koje živi na Banjanima spominju se vise puta : 1319. фебруар 2006.de) interesuje me poreklo brezimena prodanovic koi su se doselili u selo tupkovici riječ je od vida takozvanog vidovica koi je na to podrucje dosao iz zalukovika kod sarajeva pod tim brezimenom su se i saranjivali a kasnije kao prodanovici vid vidovic -prodanovic je dosao sa puno djece u tupkovic a kažu da su mu sinovi bili petar andrij jakov marko luka itd.serbiancafe.Krsna slava je Sv.Diskusije .Mostara.treci brat je otisao kod Gradacca u Liku. Slava nam je Sv. Ima ih u Kninu i Kninskom polju kao BANJANIN.drugi kao Kojic-Miljanic.18 (registrovani član) petar prodanovic .1465.23 (registrovani član) IG0R . Sa Banjana se kretalo na sjever u Bosnu i Srbiju. Tada su dosli i u Nevesinje ima ih pod prezimenom Banjanin i Banjac. septembar 2006.to je važna stanica i raskrsnica svih etnickih seoba koje su se kretale iz C. Srbija. međutim ne znam odakle smo se tu doselili. http://www1.alicedsl. Od BANJANA se razvilo 20 bratstava.17. фебруар 2006.Stefan (9. Jovan.

koga su Turci priznali kao glavnog glavara na granici prema C. oktobar 2009. JEFTIC. februar 2006. U jednoj od kasnijih seoba Kocici su dosli u Bosansku Krajinu na Zmijanje i tu su se naselili.ne mogu ništa reci nego ste Vi rekli a Vi nastavite da tragate.Gori.au) Nakupilo se dosta pitanja pa da pokusamo na neka dati odgovor : MISELJIC.žive u rasijanju. U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki Pribisav Kocic iz Gacka.Nikolu. Laketa .poticu iz sela Hasani.. u 07.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi -------Prof. koPoB 11. Poslije Drugog svjetskog rata jedan dio porodice otselio u Banat kao kolonisti. ja ne mogu vise ništa reci no sto ste Vi rekli.09 starina novak .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Da li se može naći nešto na saju ili je dostupna neka literatura.Raselili su se sirom svijeta. Evo nekoliko srpskih krajiskih pirodica : KOCIC.Slave slavu Sv.Iz ove porodice potice poznati srpski pisac PETAR KOCIC.Diskusije .glavni zubacki glavar bio je Kuzman Danilovic.26. Arandjela. DANILOVIC. s postovanjem Golijanin Nebojsa'' Nebojsa.net) da li neko zna zašto su Bojovici promenili prezime u Tomovic kada su se selili iz Hercegovine u Vojvodinu? ----------torine (tesar) .25.drugi dio ostao da živi u Krajini.24 (*. slave slavu Sv.te su mu dali agaluk i priznali pravo da naplacajuje carine od karavana koji prolaze kroz zubacki klanac i pod uslovom da cuva klanac i mirnu trgovinu od upada Crnogoraca. у 04.08 (*. у 17. у 18.se prvi put pominju 1411 godine.pripadaju grupi Malesevskih plemena.22. u 21.com.Bosanska Krupa.su veoma stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja.Gori.51 (87.Iz ove porodice potice kosarkas Predrag Danilovic. фебруар 2006.beocity.da Miseljica ima u Nevesinju i kod Bilece i da su porijeklom sa toga prostora do Niksica u C.*) .ako si iz Sarajeva. U porodicnoj citulji koju su dugo Danilovici cuvali imaju nekoliko kaludjera i dvojicu vladika.net) 0 interesuje me gde mogu naći nešto o poreklu porodice Golijanin. фебруар 2006.Starinom su porijeklom iz Crne Gore iz okoline Pljevalja. фебруар 2006.golijanin n .serbiancafe.javi se na tomogenije@yahoo.26.slave slavu Sv. фебруар 2006.com -----------tarasan .05 (*.panline.26.27 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa možete li mi nešto reći o porjeklu prezimena PRSTOJEVIĆ iz Borča i TAUŠAN iz Kokorine http://www1. CURGUZ.Na početku 17 vijeka.116.Ignjatija bogonosca. у 02.

GAGOVIC.koje je po njima dobilo ime.Laketa molimo vas da nam prenesete vasa saznanja o Nikolicima poreklom iz Vrbice pokraj Jasenice.na Glasincu na Majevici u Bosni i kod Pljevalja kao i rasijanju. ---------TISMA . Boskovici starinom poticu iz Popova polja.su starinska porodica u selu Dubljevicima u Gacku(BiH) porijeklom su od porodice PRSTOJEVIC.dosli su iz Pive(C.riječ kao sama ili kao prezime ne postoji.43 (*.prvo je doselio neki Nikola i od njega poticu HAJVAZI.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Jedni kao Sokolovici otisli u Tursku. Prstojevici vode porijeklo od stare srpske porodice DUBLJEVIC iz sela Dubljevica u Gacku. Laketa.Mostaru.gdje žive. Laketa .28. фебруар 2006. фебруар 2006.slave Djurdjic.serbiancafe. Bili bismo vam iskreno zahvalni.Postali brojno bratstvo i raselili se kao CICVARICI i NIKOLICI u Prokuplje. KRALJEVIC. Naime. у 20. Svetri porodice žive u Gacku i rasijanju.žive u Kokorini u Gacku. Vracari proticu starinom od porodice GAGOVIC.blic. Ove podatke su nasli na http://www1.ima ih u Hercegovini.03 (*.26.39 (*.Srbiji.G)i potici od porodice Vracar.Bosni i dalje. Provjereno je u rijecniku Madjarskog jezika kao i u telefonskom imeniku . uvjeravam vas da nema ama bas nikakve veze sa Madjarima :). TAUSAN. Gagovica ima u Peci. фебруар 2006.tu je kupio njivu i livadu i ozenio se od Macara. po predanju mojih djedova.drugi brat Petar ostane na Banjanima i od njega su Petrovici sa Banjana.net) Prof.Jedan njuihov brat Djuro ode u Gacko u selo Metohija i prozove se ZVIZDIC.com.Diskusije .osnovan krajem 14 vijeka ako se ne varam).Grblju i rasijanju.au) Opet moram zamoliti citaoce kada mi se obracaju sa pitanjima na koje traže odgovor da barem saopšte osnovne podatke o svojoj porodici.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ----------Prof. Treci brat Gavrilo (GAGO) ode u selo Krusevo kod Scepan polja na usce rijeka Pive i Tare u Drinu.koju slavu slave i znaju li neko porodicno predanje o svojoj porodici pa će i meni biti lakse u odgovoru? A sada podjimo redom.Kod Uzica. BOSKOVIC.ptt.slavi Sv.slava ? (H)RNJEZ. у 04.poticu od porodice Rudic(Rudjic)koji su dosli iz Prizrena sa Kosova u Banjane.Forumi unaprjed hvala! --------VRBICA(JASENICA) .koji žive u Nevesinju tamo su doselili poslije bune u Bjelopavlicima 1854 godine. Mada fonetski prezime možda zvuci Madjarsko. у 18. familija je dosla davno u Dalmaciju negdje krajem petnaestog vijeka gdje su radili na proširenju Manastira Krka (zaostavstina Jelenina .27.raselili su se po C.Dubljevici se pominju prvi put u istorijskim izvorima u XV vijeku.Gori.Jovana iz sela Bijenja Hajvaz se naselio u Postoljanima.yu) Prof.

Mihajila (1497). Što se tiče prezimena/rijeci Tisma.. (Nadam se da mi hercegovci neće zamjeriti na upadu u temu. docim. у 18. Kandijski rat Nadam se da sam vam pružio dovoljno podataka. mart 2006.) Eto .Forumi stovljenoj jarecoj kozi u samom manastiru.' pretpostavljam XVII vijek.1. Arh.28. okolina Zvornika. recimo kad ulaze u autobus pun putnika: „Ala je tisma!.24. u jednoj junačkoj pjesmi '100 sinjskih vitezova' se spominje Jovan Gulić: '.. On na Turke često pogledaše. u gradu se momče nahodaše. a ja pitam za slavu Srđevdan i mislim da to http://www1. U dijelu kninske i sinjske Krajine stariji svijet još uvijek zna reci. Međutim. Tismi (ili kako mi kažemo Tisama) još ima u Lici. у 08. To je zadnji trag kojeg imam. koPoB .) Prezime je GULIĆ iz Zapužani.25 (registrovani član) IG0R . Milići -Bjelice svi slave Jovana. U benkovačkom kraju su svi pravoslvci i žive u 3 sela (pored mog kolarina i Jagodnja). Brane.Prije toga nemam podataka.36 (регистровани члан) za profesora Laketu prezime MILIĆ... Takodjer sam siguran da je ime plemena Pavlinovic (Pavlovic) dobijeno tek po djedu Pavlini.mislim da nije moglo iscrpnije :). март 2006. ili ti iz čiste sprdacine (izvinjavam se na izrazu). septembar 2006. tamo smo upisani kao pleme Pavlovica ili Pavlinovica po predaku Pavlu koji je zvan i Pavlina.serbiancafe. slava Srđevdan da li ima veze sa Milićima bratstvo u Bjelicama (CG) Naime.22 (registrovani član) CTAHA1 (provokator) ... u 16. dosao sam i do saznanja da ista riječ na Staroslavenskom znaci guzva. Slavimo Jovanju. Još jedan podatak. u poljskom jeziku se prevodi kao „onaj koji nerazgovijetno prica”.kada na Sinj udariše Turci. mišljenja sam da smo i mi tako dobili ovo prezime.30. u 22.24 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa vidim da u svojim odgovorima često pominjete porodice i krajeve izvan Hercegovine pa me je to potaklo da i ja postavim pitanje porjekla svog prezimena.pisac Aleksandar Tisma npr.” Znajuci da su se u tom dijelu Dalmacije porodicama često davala prezimena po odredjenim karakteristikama samog covjeka ili glave porodice. фебруар 2006. ---------gule3 . Jovan Gulić imenom se zvaše.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Visokoj Krajini te u Vojvodini kolonizirali nakon II rata .. Hvala i svako dobro.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Gulića ima i dva ili 3 sela pokraj Sinja i tu su svi prešli u katolike.Diskusije . Naši grobovi od starine su odmah uz crkvu sv.

često puta ljudi nisu ni svjesni http://www1. com/ Puno pozdrava i svako dobro. Još uvijek smo tu dje smo i ne damo se. Ovo naravno po pitanju eventualne promjene vjere ili ne daj Boze nacije.3. Ja se ovde družim sa Srbima iz Dalmacije i donekle sam upoznat sa njihovim problemima. у 04. --------TISMA .blic. март 2006. neće nas asimilirati ni od sada.3. to je individualni izbor koji je covjek izabrao zbog ovog ili onog razloga.Forumi nisu isti Milići. Mislim.Srbi smo jedan jedinstven narod sve podjele treba prevazilaziti.tu ste u pravu. o njihovim obicajima i kulturnom naslijedju.net) Prof.32 (*.to je problem doticnog gospodina i bolje da ga ne spominjemo. у 05. Na bilo cije provokacije ne treba nasjedati.yu/obicaji/prez. čini mi se da je to tako sa razlogom. Jovanu. Brat bratu.htm http://www. Provokacije me ne zanimaju. hvala sv. Međutim. tu sam uvijek da pomognem ili bar da uputim na pomoć.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Što se tiče razmijenjivanja podataka o prezimenima Srbima iz Dalmacije.eparhija-dalmatinska. Laketa .00 (*. asimilaciji.htm www.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.com. Ovih malo jadnika koji su kroz istoriju presli na Vatikan ne cine Srpski korpus iz Dalmacije niti su ga ikad cinili. Nema potrebe da se ljutite na nas Dalmatince. ako nas nisu do sada „asimilirali” (siguran sam da ste osjetili sarkazam pod ovim navodnicima).benkovac. Isto kao i vasi zamljaci koji su se odlucili da postanu Muhamedanci.kako kazete.kistanje. ustrajali i ostajali. Nemojte me pogresno shvatiti.org. Koliko mogu.Diskusije .au) Gospodine Tisma.ja se uopste ne ljutim na Vas Dalmatince.hr/Frames-c.Asimilacija i gubljenje nacionalnog identiteta je veliki i ogroman problem. Što se tiče cinjenice da nas nema mnogu u spisima i knjigama Crne Gore i Srbije koje de bave tematikom porijekla i rodoslovlja . ovo sto je doticni gospodin napisao kako sam vam ja „odrzao lekciju” je njegovo vidjene stvari i u to ne ulazim. Vi i gospodin Gulic ste veoma lijepo opisali Vase porodice i ja to nisam shvatio kao „citanje lekcija” bilo kome a pogotovo meni. Ja sam pokusao da budem sto konkretniji i korektniji. ------------Prof. Srbi iz Dalmacije su u prosjeku tamo oko 4-5 vijekova i logicno je da ih nema u crnogorskim ili knjigama iz Srbije. Evo nekoliko sajtova za početak: http://www. Isto tako vas uvjeravam de se ne brinete o mogućoj. Moji su pradjedovi i djedovi. Laketa. март 2006.

net) Za ovog „Starosidioca”.5. март 2006.jer to je slovenski jezik a vi niste sloveni po genezi.Forumi stvarne opasnosti. у 22.Kao Tatari. март 2006.Laketa. ----------035 (sobracajni tehnicar) .slavimo SVETOG JOVANA KRSTITELJA. Šta znam možda bi vi vasi oci iz vatikana pomogli da rekonstruisete ili da kako http://www1.dosao u grad na Velikoj Moravi! Molim te ako možeš da mi kažeš nešto opsirnije o Mandicima! ------------ koPoB 11.4. у 13.10 IG0R .58 (регистровани члан) Мишељићи су били комшије мојој породици у Мирушама. Evo samo nekih hrvatskih izvornih imena za muskarce. Слава је Ђурђевдан. Jedino sto znam o poreklu je to da je deda 1944 godine iz DjevrsakaDalmacija.Hrvati su jedan od mnogobrojnih naroda koji su svoj jezik zaboravili.Hazari koji su rastrkani po bijelom svijetu i sl .околина Зворника Унапријед хвала! ----------Kifino Selo . написао књигу „Мируше село кога више нема”.5.04 (регистровани члан) Поздрав проф.Diskusije .ODKUD TO DA SU HRVATSKI I SRPSKI JEZIK SličNI AKO NE I ISTI.5. u 21. Војин Мишељић је 2003.N e može to biti vas izvorni jezik .27 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa. Пореклом су из 0 Херцег-Новог. село подно Паника. Из Паника је највећи део отишао у Невесињ (одакле су ваши) али се један из Невесиња вратио у Мируше. To sto si gore napisao napisao si na srpskom jeziku. у 19.Porga.17 (*. века су из Паника прешли у Чепелицу мало северније од Мируша. Muhol. I za žene bi bilo Tuga i Vuga. Прво су дошли у Паник (на садашњој РС-СЦГ граници) почетком 18. oktobar 2009. --------DIAVOLO (student) .Rijetki su pojedinci koji su se uspjeli oduprijeti ovoj posasti i kugi novog svjetskog poretka koja hara svijetom.ja se prezivam Mandic.serbiancafe.ameritech. Јоаким и Ана Република Српска. Kosen. века као трговци.Lovel.Lukol. јужно од Билеће.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 14.Pa zar je sve sto je katolicko automatski i hrvatsko. Srdacan pozdrav prof. Презиме је:ИЛИЋ Слава:Св. У другој половини 19.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Horvat. Лакети! Моја породица води поријекло из Херцеговине и занима ме нешто детаљњије о томе.I svi vi imate svijest o tome ali vi ste najtvrdokorniji i ne priznate da se služite srpskim jezikom. март 2006. март 2006.

Skradin.JER ON VOLI VASE NEBULOZE A SRBI TI IPAK NE VJERUJU.gdje nikad nije bilo uva hrvatskoga izuzev da je dosao neki skitnica ili neki za poslom. mart 2006.Hordad. Evo i imena nekih hrvatskih gradova.tj ovi katolicki Srbi i koliko mi je poznato iako su rasijani ovaj narod dobro uvece zapretava vatru na svom ognjistu. Pa kud se onda pruzas na Boku i Kotor.DZarvat. ISTO KAO STO VI NE VJERUJU NI PRAVI HRVATI I KOJI SU ZBOG VAS ROBOVI EVO VEC MILENIJUM I PO.Tezenta.Imotski.Tnen. I ti si srpski otpad kome nije mjesto na ovoj diskusiji možda bi ti Papa povjerovao.Paralasija.*) Pozdrav svima pitanje za Profesora jel znate nešto o poreklu prezimena BARISIC? Da li su svi sa ovim prezimenom rod ili ne? (gore je naveden rod sa familijom Krstulovica).I ne vide se dobro njihovi problemi i potlacenost i koliko mi je poznato da su i ovi hrvati uvidjeli ko im je pravi neprijarelj.Celebina kod LIVNA.Diskusije .zatim još nešto malo se naselilo na uscu Zrmanje u jedno mjesto koje se zvalo Mecoda.Zupe u kojima su se naselili Hrvati su slijedece.6.Irvit.serbiancafe. март 2006.Bribir.Guceka i Lica.Nin.24.i Sidraga. POSLE ZAVRSENIH RATOVA VATIKAN NASILNO PREVODI U KATOLICIZAM jedan dio Srba koji su kasnije svojatani od strane Hrvata isto se to i danas čini. Ove oko Imotskog unistila je kasnije u ranom srednjem vijeku kuga.Isto po prijemu hrišćanstva svi su ili pravoslavni.Celebina ispod pl.Forumi povratite vas izvorni jezik. Ovo prezime se pojavljuje od Dubrovnika do Sinja (nasevernije selo http://www1. Okupacijom od strane Turaka svi Hrvati su pobijegli SA TIH PROSTORA I SKLANJALI SE U VENECIJU I PO SVIJETU.evo navescu vi neke rijeci iz hrvatskog jezika. Cinjenica je i to da je EVROPA ODUVIJEK PA I DANAS TAMNICA NARODA I pravi Hrvati kako Zagorci te Gradiscanski i drugi razasuti po istocnoj i srednjeoj evropi su pod pritiskom i izlozeni stapanju sa drugim narodima a sve zbog sacice ovih pounijacenih Srba kojima se vatikan i druge sile sluzio kao oruzjem za borbu i dezorijentaciju i na kraju i koncipirani nestanak Srpskog naroda od strane ovih srbomrzaca.U Hercegovini su se naselili u malom broju u Mjesto Dreznica I ONI CE KASNIJE SVI DO JEDNOGA PRECI NA ISLAM.24 (registrovani član) Barisha .23 (194. A HRVATI SU SE NASELILI U JEDANAEST MALIH ZUPA STO SE Tiče JUZNOG DIJELA HELMSKOG POLUOSTRVA i to većinom izmjesani sa Srbima od kojih su i primili jezik a svoj zaboravili. u 22.Pesenta. у 05.Irvad. Svet malik-vladar vladara Drzvab-glavni grad(PRIJESTOLNICA) Subandz-zamjenik vladara.Čak su i ubili svog zadnjeg kralja koji je poceo da uvodi katolicizam i tako je nestala hrvatska kraljevina koja je trajala samo nešto oko sto godina i hrvatski kraljevi su bili mahom Srbi.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Na njhovo mjesto Turci naseljavaju Srbe i gubitkom teritorija koje su za racun Venecije i Austrije od Turske odkidali Srbi. IG0R .U Lici su se naselili u dva mala mjesta.Pleba.106.

6.Ђукановићи. Radi nekog svoga mira odlucio sam se da pišem samo o Srbima (ne o srbijancima)i evo vidite i sami dragi citaoci šta dozivljavam od ne dobronamjernih citalaca.10 koPoB .Угреновића и Раденовића. Ово је SerbianCafe.Sto to drugima smeta nije nas već njihov problem. ----------DIAVOLO (student) . Лакета и остали мало помоћи. Nemojte misliti da ja nemam prijatelja među drugim nacijama.Forumi Bribir kod Sinja) pa sve do Save (manjaca. Nadam se da ću i pored svih problema i nedaca koje imam poslednjih dana naći vremena da odgovorim na neka pitanja u vezi porijekla porodica koja su postavili nasi dragi citaoci. у 19.али на и до његовог презимена. Па ми http://www1.Diskusije .Стриц ми је неки дан показао племићки грб породице Илић из Херцеговине који су славили св.Gospodinu iz Zagreba porucujem da mi nije cilj da raspaljujem bilo cije nacionalne strasti već da nasi ljudi prvenstveno Srbi nešto više saznaju o sebi i svojoj istoriji. увреде и бљувотине на бар десет од њих.Занимало ме само да ли сам на правом путу.26 (registrovani član) IG0R .53 (регистровани члан) Хвала Бивому!Читајући ове дискусије дошао сам и ја до бана Угрена у Никшићу и Ћоровића. u 16.6.Симићи. март 2006.)..Станојевићи.Слава је ријетка на овим крајевима па мислим да је то ипак прави пут.Ја сам у мом породичном стаблу дошао до Илије од кога почиње моје презиме. ----------Prof. Vi slobodno istrazujte Vase korjene i porijeklo Vasih porodica niko vam se neće mijesati u taj posao. u 21. у 20. о српским презименима и од задњих 15 порука. Ako tako mislite grdno se varate. oktobar 2009. Radeci ovaj poso ja sam dosao do interesasntnih podataka o nesrpskim porodicama ali te podatke nisam htio da saopštavam jer sam bio duboko svjestan da bi dozivio čitavu kanonadu neopravdanih napada. тема Херцеговина. март 2006. у 11.Надам се да ће ми проф. март 2006.31 (регистровани члан) Јесте ли приметили како нам католици никако не дају мира.hvala ti za rijeci koje si uputio u moju odbranu od zlonamjernih napada. католици исписују њихове протеста. septembar 2006.to mi je naročito drago cuti.39 (*.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 0 koPoB 11.Остојићи.6..30.Овдје постоји неколико породица са том крсном славом које су заједно поријеклом из Херцеговине.Dobro si zapazio ti a i mnogi nasi citaoci da ja ne vrijedjam ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.Спасојевићи.au) Za gospodina pod sifrom „BIVOM” Iako se lično ne znamo izuzev ovo sa diskusija.. Nas ostavite na miru. Јоакима и Ану који је сликао у музеју у Бл. Laketa .Занимало ме је да ли су Илићи носили то презиме и у Херцеговини или тек са доласком на ове крајеве.html?157[1/26/2013 7:19:44] .net.Они су вјероватно сви поријеклом од неке од тих наведених породица из Херцеговине.а то су Илићи. majevica.

Уопште нисмо искључиви по том питању. ако тебе занима порекло твоје породице и твојих суседа из Шкаљара лепо реци „ало Срби одговорите и мени иако сам католик”. IG0R . у 20.Diskusije . март 2006.Forumi онда реците да хрватство није дијагноза! Ја то уопште не говорим као шовиниста већ као слухиста. довољно вас је прочитати шта пишете и како пишете (са све Caps Lock и сувишним Ј) да вас дијагнозирам иако нисам психијатар који вам је преко потребан. напротив. mart 2006. уз помоћ психотерапије и модерних чудеса фармацеутске индустрије. ваљда си на њих мислио с обзиром да су шишићки били Равногорци и још увек православци. Тамошњи славе св. Св. католичке има у Шкаљарима код Котора рецимо. 3) Нико жив овде није спомињао бокељска презимена. Луке из 12. живе у Србини (код Херцег-Новог) и славе Ђурђевдан. Пераштански Ђурановићи славе ЈОвањдан. Гргуровићи у Шкаљарима славе св. али ја ћу. Дабиновићи у Доброти су досељени из Куча (Брда) у 16. уз Слаовиће и Францесковиће славе Малу Госпојину. Врачеве. дај своје презиме „староседеоцу” мада чисто сумњам да имаш везе са Боком.6.geocities. 1) Не постоје Хрвати староседеоци у Боки. http://www. ту су дошли из Мојдежа а у Боку из Херцеговине са владиком Саватијем Љубибратићем 1692. Петровићи католици у Крашићима су досељени исто из околине Котора. највероватније си онај болесник југошваба лопатар из Дортмунда који се потписује као Мате Матић и шта ти ја знам. стари пацијент Јосо. Једино је црква св. професор Лакета се бави херцеговачким. дако нас оставите мало на миру и бавите се собом. пошто си тражио. током велике херцеговачке сеобе у Боку. Бркановићи у Боки нису католици већ православци. веку. воља нам је да вам помогнемо. Трифун су изградили Војислављевићи за које византијски хроничари говоре да су Срби. Василија Великог (Нову годину).html?157[1/26/2013 7:19:44] .24. века враћена православцима добротом Наполеонове антиклерикалне администрације која је дозволила православцима да врате тај свој храм.35 (регистровани члан) Иначе се на турском чекић не каже булат већ чекич (çekiç) то је једна од позајмица које су нам оставили у нашем језику.serbiancafe. Пољаци-Петровичи су исто из Његуша али они славе св.com/savindan/SrpskoMore/ 2) Културна баштина Котора говори за себе. славе Крстовдан. Све цркве су присвојили Латини (католици) за време млетачке власти.24 (registrovani član) IG0R . Дакле за све постоји одговор. Луку и кажу да су ту дошли из Цуца али с обзиром на славу сигурно бележе никшићко порекло.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. не само нашем већ и некима http://www1. Врачеве Кузму и Дамјана као и Дончићи које спомињеш. u 22. они славе св. 4) У Боки има више братстава Петровића православне вере. Бргуљани су исто из Црне Горе и славе св. Луку као крсну славу и досељени су из (Старе) Црне Горе односно Његуша. најстарији слој католичког становништва у Боки нису Хрвати већ имају крсне славе и носе српску ношњу и српске капе (заврате) са четири оцила.

ви сте Хрвати.koji su pokatoliceni isto sto su i Hrvati POKALOTICENI JER SU PREVASHODNO SVI BILI PRAVOSLAVCI OVI NA HELMSKOM POLUOSTRVU. у супротном ћути. Ми геноцидисти. Професоре пургерски.30. не изигравај уображену стрину.27 (registrovani član) Kifino Selo . у 20. српски језик. онај шљакар Јосо који овде лечи комплексе које му натура швапски газда из Штутгарта који га назива циганином? Ако си ти дошао да пронађеш своје националне корене слободно изволи па питај. шта ваш отац ради на овој теми.24.27 (registrovani član) IG0R .kuda zuris . Јоакиму и Ани и неким другим племенским скупинама које деле заједничке крсне славе.Forumi који су од нашег језика измислили нови.a i nije istorija hrvatskog naroda pocela prije 700. још при том префињену. u 22.g.ameritech.g. Iz toga je i smijesno kod vlastite vase istorije sto svojatate istoriju nekih tamo katolika ko zna koga i kakva porijekla.Trebao si me bar upozoriti da hrvatski narod ima stariju istoriju i da je tom uopste nevezano sa državom.46 (*.net) Stani malo „Starosjediocu”. претражи претходне поруке ове огромне теме (сачувај је или користи Find функцију MIE или Netscape) и нађи где сам горе писао о Угреновићима (Раденовићима) и св.serbiancafe.svjedok nam je sve visnji . два различита света бити. ми ћирилица. Једном за свагда. како вас беле Хрвате оцрнити. која на цео брлог гледа са висине. март 2006. да ли се на њој јавља.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije . ви латиница. Mogao si mi bar predociti na one dvije ploce iz grada Tanaisa na uscu Dona u Azovsko more i na prvi pomen u 3-m vijeku ove ere odkad se bar prati ime Hrvat i istorija tog naroda je poznata od tada a ne od prije 700. ми од вас ништа не хтети чути. необразованим.tih unazad 700.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ми чак и Јасеновац саградити. u 16. Ви умрети од муке што се нас Срба тицати.Bez obzira sto nisu imali vise od 100 g0dina državu priznatu od međunarodnog faktora i kad se doda ovih 15 godina zadnjih u kojoj je Hrvatska priznata od međunarodnog faktora i kako je do toga priznanja doslo.6. Ти си дошао у српску кафану да би примитивним.pa to pada u ono vrijeme kad vi niste imali ama bas nikakve priznate države. ви узвишена господа мителеуропска.godina . скините нам се са оне ствари већ једном! Ми смо Срби. вама титлови требати за српски филм Ране разумети. да није можда југошваба. septembar 2006. кат итд. убеђујући себе да је чист од турцизама што свакако није био случај (чекић. Ми са вама ништа не хтети имати. ми живот по старом наставити. ми дивљаци балкански. дивљим и глупим Србима показао колико си ти бољи од њих? Ма немој! Ја што шта мислим о вама Хрватима али никада нисам осетио потребу да закуцам неком Хрвату на врата да бих му то рекао. mart 2006.jer jedan narod ima istoriju i bez obzira na postojanje ili ne postojanje države istog. Да ли вама јасно бити? koPoB .Poljskoj. Хрватски језик.) Дијаволо.a ja bih ipak rekao da su to najprije Rimski Srbi ili Morlaci. No ja bih te pitao zašto zaobilazite one Hrvate koji nisu u hrvatskoj državi kao sto su Gradiscanski Hrvati .Slovackoj i http://www1. ви самообрамбени домољуби.Ceskoj .šta je sa Hrvatima u Madjarskoj.

su nastale velike migracije naroda u pravcu sjevera i tada su mnoge porodice (neke su bježale ispred Turaka. доста је било скретања.) . од којих су књижевници и историчари Владимир и Светозар) до Новог Пазара и шире. представљате родословно племе (по пореклу) али не и у географском смислу. a neke su Turci naseljavali na novoosvojenim krajevima da im budu radna snaga) se naselile na opustjela područja Like. у 04.6.samo dok im se ukaze prilika. Ako možete da prokomentarišete Pozdrav Ćurguzi vode svoje porijeklo kao kao i skoro sve krajiške familije sa Hercegovine.html?157[1/26/2013 7:19:44] .g arapski pisac Al-Masudi u djelu „Murgut at tanbit”piše '„narod koji se zove Horvatin nalazi se blizu države PRAGA iznad Madjara.vise je imaju ove enklave razasute nešto sjevernije zajedno sa ZAGORCIMA I SLAVONCIMA koji su sad u okviru HRVATSKE. што и није чудно.30 (регистровани члан) Да се вратимо на главну тему. ispravke oko prezimena Ćurguz. Зато вас има од Зворника до Љубиња (Ћоровићи су најчувенији. март 2006. ” 0 koPoB 11.48 (регистровани члан) Za profesora Laketu.Kao malo koji narod vi sijecete granu na kojoj stojite.Još 943. u 21.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.G. Poštovani prifesore. у 21.U listi Praske EPISKOPIJE 1086.spominju se dvije skupine Hrvata. ovih dana sam konacno nešto saznao o porijeklu prezimena Ćurguz. neke su išle uz Turke kao pomoćne jedinice i kao vojnici. Posle dolaska Turaka na današnje prostore Raške.šta će onda biti sa vasom ”lipom„. Значи Дијаволе да код Зворника има доста Угреновића. Kad ovo sve pogledam i ne vidim neku perspektivu za Hrvatsku državu. најмање у околини Никшића јер сте се разишли. Zapamtite to . ----------lovacluka (el.Ovi vasi kako ih vi sad zovete ”crveni hrvati„svi do jednoga će preci Talijanima i onda šta?-ODE MAST U PROPAST. I ne mislite da ste Srbima interesantni i da Srbima trebaju vase teritorije jer sto je djavolje od toga treba bjezati. Mislite li da to ne znaju ovi bjelosvjetski hohstapleri i da to ne imaju na umu u svojim planovima.sto će vi srpska i bilo cija istorija jer samo tako mozete nešto nauciti . Neke porodice su http://www1. Svi ovi Hrvati zajedno sa Hrvatima u Hrvatskoj cine korpus ili tijelo hrvatskog naroda i kad se uzme u obzir to bi bila casna istorija da na nju LJAGU nisu bacili ovi koji su odpali od Srba i prisli vama NA KONTU NEKOG KATOLICANSTVA.serbiancafe.Diskusije . март 2006. I zato okrenite se svojoj istoriji .teh.kad ovo kažem ne mislim na ovu emigaciju u proslom stoljecu. Hercegovine i Bosne.7.ovako ćete biti u nedogled obavijeni maglom. има вас свуда расељених.Mi smo ih Srbi odbacili istog momenta ne znam zašto ste ih vi prihvatili.Hrouati u Ceskoj i Hrovati u Poljskoj.samo su vi bacili u zasjenak hrvatski narod koji navedoh gore i koji je još bez svoje domovine i koji cami u rasijanju. oktobar 2009.11 IG0R . Dalmacije i Bosanske krajine.Forumi ko zna još kuda razasijanim po EVROPSKIM ZEMLJAMA.kako su god jednom izdali svoj nacionalni korpus i opet će i ko zna koliko puta.

Iz Zalina se naselila jedna porodica u Krupu i prezvala se Todorović i isto slavi Nikoljdan. godine.24. Na ovom putu je im jedna od tranzitnih oblasti bilo Bjelajsko Polje. godine 1925 je u selu Hašanima bilo 4 kuće Ćurguza koji su se naselili sa Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne 1878. a neke su se kretale etapno tako da su se zadržavali usputno u nekim krajevima. Zapisano je da je tada. Dakle. oko 1800 godine. Kordun i Slavonija. има ли преслужби/преслава? Отпоздрав за професора Лакету од овог Србина Херцеговца-Београђанина- http://www1. u selo Vrtoče se iz Bjelajskog Polja oko 1910 godine naseli jedna porodica. Isto tako je i u ostalim područjima kao što je Banija. slave Nikoljdan.7. Дакле.Slave Nikoljdan. I upravo tamo su se. mart 2006. Posle poraza Turaka ovaj pravac se okreće tako da se naseljava stanovništvo u opustjela područja Like i Bosanske krajine odakle u protjerani muslimani. zatim je mnogo doselilo iza 1850 godine u vreme Omer paše te iza okupacije Bosne od Austrougarske 1878 godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. odnosno prije 1878. i tamo su doselili iz Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne. u 22.57 (регистровани члан) Поздрав за брата Србина Ћургуза. Godine 1925 je tamo bilo sedam kuća Ćurguza u Gornjoj Vođenici i jedna na Jelića Glavici. Sve do Bečkog rata 1683 godine i poraza Turaka od hriišćanske vojske taj pravac migracija se odvijao u jednom smjeru prema sjeveru i sjeverozapadu. предање каже да су се презивали Васојевићи у Херцеговини и славите само Никољдан. Tamo su se zvali Vladisavljevići. u selu Donji Bušević oko 1925 godine je bilo dve kuće Ćurguza. selo Zalin gdje se 1925 godine nalazilo 4 kuće Ćurguza. Također je odselio jedan ogranak Ćurguza iz Zalina u selo Pučenik i tamo ih je 1925 godine bila jedna kuća. IG0R .Diskusije . Sa Bjelajskog Polja su se Ćurguzi raseljavali dalje uglavnom u srednje Pounje i to: 1. a smatraju da im je porijeklo sa Hercegovine i tamo su se prezivali Vasojevići. март 2006. Васојевић није тако често презиме. u selu Vođenica u Bjelajskom Polju kod Bosanskog Petrovca postojala jedna hrišćanska kuća Ćurguza između sedam begvoskih i devet hrišćanskih koliko ih je tada to selo imalo.Forumi se naseljavali direktno u te krajeve. pa se i po njemu tako prozovu i njegovi potomci. a prije 1800 godine doselilla jedna familija Ćurguza. najvjerovatnije iza Svištovsko mira 1791 godine. 2.html?157[1/26/2013 7:19:44] . 3. koji su živjeli kod manastira Krke u sjevernoj Dalmaciji.i slave Nikoljdan. svi Ćurguzi vuku porijeklo od jedne kuće i svi su rod.serbiancafe. slave Nikoljdan. Doselili su se iz sjeverne Dalmacije od manastira Krke. Slave Nikoljdan. 4. Svi slave istu slavu i to Nikoljdan. у 23. Hercegovci. Taj što je doselio ovamo je bio pop i nosio je ćurak pa su ga Turci prozvali Ćurguz. Srednje Pounje se naročito naseljava iza Svištovskog mira 1791 godine kada je došlo mnogo porodica iz Like i Dalmacije u Bosansku Krajinu.28 (registrovani član) IG0R .

тема је о херцеговачким презименима. март 2006.Radulovici na BezdjedjuKec. у 02.Radojicici Donji u K.IGNJATIJA-Patata. koPoB .8. Kovacevici na Presjedovcu koji slave Sv.24. Bratici na Plocniku-Kotlace.comcast.24. 100% . Govedarice u Kalinoviku-Lucic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .28 (*. Ivkovici jedni ne svi u Dreznju-Milakovic.jer opste poznato je da su mnoga plemena bila prinudjena posle sukoba sa Turcima da mijenjaju mjesto boravka i pri tome i indetiteta. Sarici na B. март 2006. mart 2006.27 (registrovani član) IG0R . не видим нешто Енглезе.Forumi Сремца-Тимочанина који сав српски народ од Српских Моравица до Пехчева схвата као свој неотуђив део.30 (registrovani član) lovacluka (el. Buha na Presjedovcu-Cosovic.je i to da pojedina plemena imaju i po dva prezimena.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 20. Detaljan odgovor koji sam dobio o porijeklu mozete pogledati na ovom sajtu diskusije/krajina/prezimena. Као што наслов сам гласи.Primjera radi navesti ću neke slučajeve.serbiancafe. Milinic u Zovom Dolu-Macak. u 22. Selu-Puric. подразумева српска презимена.kako ne bi bili otkriveni. u 22. i to oduvijek(po predanju).Jezeru. -------IG0R . u 16. Najvjerovatnije da su ova prezimena sluzila u proslosti kako bi se zavarali tragovi prilikom turskih potjera.Selu-Jokic. Mucibabic na Trtinama -Kravic.30.teh. Radulovici u Ziljevu i Seljanima imaju još prezime-Drljan.net) Da napomenem još jednu pojavu kod srpskih prezimena u Hercegovini.Jedno je zvanicno i upisano je u krstenim i maticnim knjigama a drugo upotrebljavaju mjestani i ono je tako reci nezvanicno ali desava se kad pitate za neko prezime da se mjestani zbune jer vise upotrebljavaju ovo tako reci nezvanicno prezime.) .Colici. Dragovic u Biogradu-Dodig.Nikolu. septembar 2006.Radojicici u BojistimaMirjanic.Diskusije .9. Sarici na Borcima-Kalaba. mart 2006.naročito ispoljenu na podrucju Nevesinja. Немце и Индусе да им то смета и да се утрпавају у дискусију али сваког момента нам упадају некакви ускоци из http://www1.23 (регистровани члан) Овде се не бежи од чињеница већ од мутанта и њихових наклапања.33 (регистровани члан) Slavimo samo sv. Ivkovici u Zunovini-Gluovic Ivanisevici na Bezdjedju-Teletina. Vujadinovic u K. Kalemi na Borcima-Maletic.

Forumi новотаријских соцреалистичких необалканских нација које су настале декретима ЦК. март 2006. да су Црнојевићи истисли католике. досељени су из Старе Србије.AKO NEKO IMA http://www1. чукун-чукун деда 1560. у 05.au) 0 ULAREVIC. мада ме ништа не би чудило када долази од безименог и шизофреног квазинарода). Склендери у Дробнићима су заједничког сродства са Радовићима и Ђедовићима. као што ни Килибарде нису католици (а где би били католици у Бањанима. Laketa .38 (*. Слава Мала Госпојина. Selili su se vise puta u vise pravaca i dosta je rsprostranjena porodica.10.starinom potice sa Ridjana kod Niksica.).12 Prof. године! То је атак на здрав разум. Франовићи и Склендери били католици.SADA SE NALAZIMO SIROM SVIJETA A VJEROVATNO DA Ne znamO OD KOG BRASTVA POTICEMO I KAD SMO STIGLI NA GRANICNE DJELOVE HERCEGOVINE PREMA BOSNI (SJEVEROISTOCNA HERCEGOVINA).su stara srpska porodica. Могли су том приликом примити Ислам и ништа друго.Novi. у 16. Которане. Uljarevica ima u Bosni na Glasincu i kod Brckog kao i u rasijanju. Кажанегре нису никада били католици. досељени су из Брда (Бјелопавлића или Пипера) преко (Старе) Црне Горе. Франовићи се рођакају са Боснићима и Боговићима. ако су Млеци успели да покатоличе Будване.00 (регистровани члан) INTERESUJE ME PORIJEKLO FAMILIJE GLIGOREVIC. љига од нечовека).com.Tokom 1687 godine jedni Uljarevici su dosli u Grbalj i H.selo Bogdasici Bileca. године нису владали никакви Црнојевићи православци у Црној Гори већ Турци Османлије (Зета је пала 1499. oktobar 2009. Прчањоте (изем вам имена) и Тивћане свакако им ништа слично није пошло за руком у Паштровићима или Грбљу. u 21. У ствари један део Медина је примио католичку веру у Италији па се уселио у Паштровиће. Ето вам најбољег примера зашто је са њима свака комуникација осуђена на пропаст. мислим да знам који је. март 2006. Slave slavu Svetog Nikolu. На то је пресудио збор паштровских стараца да иноверци морају носити једну белу а другу црвену доколеницу и да не могу узимати православно чељаде у браку. Готова прича. drugi su otisli u unutrasnjost Hercegovine :selo Trnovica kod Bilece. служе се најобичнијим лажима. Склендер је од локализма за свађу (скленза) који се користи у Паштровићима. 1560. Пазите глупости које пише. У Паштровићима уопште нема католика.serbiancafe. koPoB 11. та прича да су Кажанегре. само носе италијанску реч за презиме (црна кућа).html?157[1/26/2013 7:19:44] . Човек који пише те глупости је највероватније онај исти хрватски провокатор (а у Боки постоји само један такав.selo Bablja Glava.Nevesinje i na Banjane gdje se prezivaju Uljarevic-Susic (oba s sa kvacicom). Ако је он православац ја сам Марсовац.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. selo Gradina kod Gacka. Један део Медина оде назад за Италију други се врати Цркви.10.Diskusije .DO ZADNJEG RATA ZIVJELA JE JEDNA VELIKA FAMILIJA GLIGOREVIC U MJESTU BRADINA I JEDAN NJEN MALI DEO U MESTU BRDJANI KOD KONJICA. ---------glga (stranac) .

Србија.su ogranak porodice LALICA. Hercegovinu su napustili zbog straha od krvne osvete.11.Ukoliko vodite porijeklo od Nikolica to je jedna od najstarijih srpskih porodica sa podrucja Hercegovine koji su sa Oputnih Rudina dosli u Nevesinje.26 (*.KAO STO SAM PISAO ONA JE ZIVJELA U BRADINI A NJEN MANJI http://www1.slave slavu Rođenje presvete Bogorodice. Ako neko ima neki podatak ili neko saznanje o ovim ljudima koji su navedeni neka mi pripomogne. у 01. Po mojim saznanjima koja nisu utemeljena na pisanim dokazima nego na analogiji po prezimenima koje su koristili Lukini unuci. ------------nederlander (prognanik) .00 (регистровани члан) POSTOVANI GOSPODINE LAKETICU.Diskusije .net) Imam jedno pitanje za nekog ko misli da bi mogao da mi pomogne oko istorije moje familije.Голијанин из Невесиња).JA BIH ZELEO JOS Nešto više INFORMACIJA O FAMILIJI GLIGOREVIC. -----------Prof Laketa . у 18.а има нас и у Босни. у 09. март 2006.dosli iz Stoca Hercegovina u Pipere C.Gora. Lukic iz Zeleznika.ptt. Ukratko vodimo poreklo od Luke koji je iz Nevesinja dosao u Srbiju za vreme Karadjordja.31 (*.com. март 2006.Према причи моје покојне бабе(дев.10.html?157[1/26/2013 7:19:44] .net .10.Luka je rođen oko 1745. ili mu se otac zvao Nikola.yubc.SRDACAN POZDRAV IZ ZAPADNE EVROPE -----------daca282yubc. Za Indjica nemam nikakvih podataka osim za porodicu Vase bake Golijanin o toj porodici sam ja opsirno piso ne bih da ponavljam.Унапред захвалан Светозар Инђић.06 (*.можете ли нешто да мо кажете о пореклу породице Инђић?Славимо Светог Арханђела Михаила.Forumi GRADJU NA OVU TEMU NEKA MI JAVI.11.sve sto ste rekli stoji kao dio porodicnog predanja ali trebaju valjani istorijski dokazi.zaim jedni pod prezimenom Gligorovic odlaze na Bradinu i na planinu Jastrebac u Srbiji.au) Gligorovic.потичемо из Херцеговине. dosao sam do zakljucka da je njegovo tadasnje prezime.serbiancafe. у 19.yu) Професоре. Luka je u Srbiju dosao sa bratom „ Kovacem” od koga je kasnije postala familija Kovacevic iz Beograda u kojoj je bilo i nekih generala ili visih cinova iz ove familije. ako ga je uopste imao bilo Nikolic. Zeleznik ---------PittBull(mornar) .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.slva ? mogli ste reci koju slavu slavite vi sa Bradine ? Za Lukic Nenada iz Zeleznika.Лучани. Lukic Nenad. godine i imao je sina Jovana koji je isto rođen u Nevesinju. март 2006.из Мачве смо.raseli se po svijetu. март 2006. dok svi nisu uzeli prezime Lukic.

Многе данашње фамилије су током своје генезе промениле по неколико презимена док се нису одлучили за једно. у опису села Железника. Запис о настанку фамилије Лукић из Железника изгледа овако.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. до 1970.net . Мијат Лукић рођ. због убиства Турчина који је силовао Ковачеву ћерку. Првул је имао два сина која су се презивали Ивановић све до 1870. године. Три генерације.Forumi DEO JE PRESAO U SUSJEDNO MJESTO BRDJANI OKO 1820 GODINE. Николић у својој студији из 1899. али нисам ништа могао да пронађем о Лукићима.VI REKOSTE DA ONI POTICU OD LALICA OD STOCA KOJI SU OTISLI ZA PIPERE A ONDA JEDAN DEO TE FAMILIJE JA STIGAO U BRADNU. PIPERI BRADINA. године. koPoB 11.html?157[1/26/2013 7:19:44] . из Железника. причао је својим синовима и унуцима о пореклу Лукића које су они врло добро упамтили и преносили са колена на колено.12 Риста Т. Под овим подразумевам да презиме и слава која се слави не мора да значи сродност са неком фамилијом или братством. oktobar 2009. године''Околина Београда'' у делу 0 о Железнику пише да су се Лукићи у Железник доселили из села Босута код планине Рудник. године доселила вишечлана фамилија са презименом Минић. mart 2006. Иван Минић је имао само једног сина Првула који се презивао по оцу Ивановић. u 22. Ово село се помиње и 1844. све до 1847.SRDACAN POZDRAV koPoB . http://www1. У Железник се око 1820.AKO IMATE JOS NEKE INFORMACIJE VISE MOLIO BIH VAS DA MI POSALJETE ILI DA ME UPUTITE GDE BIH TO MOGAO NACI POSTOJI LI NEKI SAJT ILI TOME SličNO. три презимена. године у Србији су се узимала углавном презимена по оцу у већини случајева или по деди. а његов унук Мијат 2. septembar 2006. u 21.30. као једно од места из кога су се неке фамилије. Али у фамилији је остало прилично поуздано предање које је поткрепљено неким писаним доказима тако да се могао сачинити тај најстарији почетни родослов. '' Браћа Лука и Ковач(ово му вероватно није било име него вероватно занат којим овај бавио). нажалост није назначено које. у 10. У блиској прошлости тј.MOZETE LI MI POJASNITI TAJ PUT .28 (registrovani član) IG0R . Предање је врло поуздано због следећих чињеница. населиле у Железник. Ја сам посетио то село Босута.27 (*. u 16. Податак да је Мијат живео до 1900.35 (registrovani član) daca28@yubc. 1971.serbiancafe. године даје веру у тачност предања. када узимају презиме Првуловић које и данас носе.Оваквих примера има и у Железнику и у мојој фамилији па ћу навести само један. 1811.POSTO NA OSNOVU NADGROBNIH SPOMENIKA NEmogućE DOCI DO TAKVIH PODATAKA A DRUGIH KAO NPR. CRKVENE KNJIGE I NEPOSTOJE.Diskusije . а најређе по мајци или баби.net) Поздрав професору Лакети и свим осталим учесницима у овој теми од Лукић Ненада.yubc. По мојој процени и у недостатку писаних или јаких усмених предања (доказа) порекло било које фамилије у Србији је дискутабилно.SLAVA NAM JE SVETI JOVAN A PRISLAVA VELIKA GOSPOJINA. Један од тих Минића се звао Иван. А сада нешто о мојој фамилији Лукић.DALI MOZDA ZNATE KADA SU ONI DOSLI NA TE PROSTORE.11. март 2006.24. године.

којој не могу да се сетим тачног имена. Неки од Ковачевића су били и високи официри у војсци Краљевине Србије. Прва која је мање вероватна .serbiancafe. по дедином имену. Јован је био висок. Unapred zahvaljujem.Лукино и Ковачево презиме је било Николић. читаво руно''.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.а они су често долазили у Железник на сеоску славу Духове. Otac mu se zvao Novica a majka Rosa. за време Карађорђа. Zoran Vujicic http://www1. што је још једна потврда о херцеговачком пореклу. о свим српским генералима и адмиралима наишао сам и на неколико Ковачевића.Ово презиме Николић прави много проблема јер даје две нове могућности.светског рата. Поздрав свима из '' лијепог села Железника'' како испева Филип Вишњић у ''Почетку буне на дахије'' IG0R .Diskusije . а Радосав и Гаврило Николић. јер се нису изделили по презименима него су узели заједничко. вероватнија. али они нису пореклом из Београда. Образложење: Лукин син Јован имао је три сина. Радосава и Гаврила. у 13. дошао сам до закључка да су сви ови људи сигурно постојали. године када се наш родоначелник Лука највероватније родио и мислим да смо по овом податку једна од ретких фамилија из Србије која има традицију дугу скоро 300 година. Славимо Светог Николу. који су наведени у горњем тексту нек јави. Међутим већ 1839.24. године у једном сачуваном попису. Лукићи су одржавали везе са Ковачевићима из Београда све до почетка 1. Ако неко има неки податак о Ковачевићима.Forumi напуштају Херцеговину и долазе у Драгачево.html?157[1/26/2013 7:19:44] .37 (registrovani član) zvujicic@yahoo. века за Херцеговину. неће изнети живе главе из Железника''.com . Друга. Питање за професора.com. март 2006.com) Voleo bih da saznam vise o porodici Vujicic kao i o celoj istoriji Vujicica. u 22. Уклапајући запис са првим пописима који су сачувани за Железник. а по причи Ковачевићи данас немају мушких потомака већ им се лоза наставља по женској линији. Moj otac je rođen u Presjeci kod Nevesinja 1927 godine. Да не дужим ми Лукић имамо тачан родослов који значи датира од око 1740. као и пола Србије. mart 2006.o1.06 (*. Читајући књигу. После су котакти престали. Лукин син Јован је био главни кмет у Железнику и кад год би Турци долазили у село он им је претио да ''ако буду дирали српске девојке и жене. корпулентан човек и најзанимљивији део из записа '' био је маљав по грудима. Да ли има неких сачуваних турских пописа или црквених књига из 18. Марка. сви се презивају Лукић.11. Најстарији Марко се презива по оцу Јовановић. Ту остају једно време и онда Лукин син Јован одлази у Железник.Лука је имао и сина Николу кога нема у запису. сачувану и документовану и 200 година од кад смо у Србији и Железнику. а Ковачев син у Београд. Ako postoji način da se pronadje vise informacija molim da mi se javite na zvujicic@yahoo. од кога постају Ковачевићи.

.18.12.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. oktobar 2009.com) Pozdrav postovani profesore Laketa. у 10.Diskusije . u 21.Misite selo Kijev Do Andusici selo Pozarno Mis selo Podmeteris Vukanovici selo Slivnica Kovaci selo Lopoc Vujici .11.13.roger) http://www1. 0 koPoB 11.13 missrakazov@gmail.*) Da dodam još hercegovackih prezimena : BOBANI Cickovic selo Scenica Barzut Pozarno Radulovic Senica Tripic Scenica Barzut selo Basici Basic selo Basici Miljak selo Copice Bokun Copice Misite selo Misite Mis selo Suse Barzuti selo Baljivac Vidak Baljivac Soso Selo Sose Vukanovici selo Dobromiri Porobici selo Gorogase Sirovine selo Gorogase Lambete selo Lambete Vujinovici . у 16.Forumi -----------Semberacccc .telekomsrpske.28 (registrovani član) Evo ti Zadar .45 (216. март 2006. koPoB .30. septembar 2006. март 2006. Baka mi je od Faladzica iz Kalinovika.04 (*.serbiancafe. у 08.13 (*.cable. март 2006. Pricala mi je da je to najstarija familija u tom kraju. Mozete li mi malo vise reci? Hvala. u 16.com .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Bokuni Kardumi selo Ravti Barzuti Basici selo Podosoje Kiperas selo Kiper Zucalo selo Grepci Redo selo Grepci Miletici selo Vlaka Miletici selo Bukanje Stanici selo Zacula Dali iko poznaje svoje prezime i poreklo iz ovih sela ? pitam iz možda važnog razloga za sve ljude poreklom iz ovih najjuznijuh delova Hercegovine bilo gde se nalazili .

Diskusije . Uvek me je interesovalo poreklo mog prezimena RAKAZOV. из ког места. http://www1.14 (регистровани члан) Билбија долази од турцизма. Раказови су највероватније Срби. hvala puno na info i da kažem Fratucin je ch kao Chedomir a ne c kao Cirilo. U familiji moga oca se prenosilo veoma često ime Milinko i Milanko sa oceva ili dedova na sinove ili unuke. март 2006.roger) IGORE.com .S.14.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. nikad nije bio partijac. Prof. која слава? ---------missrakazov@gmail.15 (*. оставио сам подуже поруке на ту тему.serbiancafe. koliko ja znam ima nas samo u Banatu.Forumi Interesantnih prezimena ali nijedno ni slično mome. Hvala Igore. --------IG0R . у 15. за славуја (bülbül). презимењака има у Далмацији и Босанској Крајини. LAKETA znate li vi nešto više o poreklu moga prezimena -RAKAZOV ili moje bake -FRATUCIN (Fratuchin) ? Ima nas samo u Banatu-Kikinda i nasla sam u USA Census iz 1800 i neke ali ne znam odakle su ti dosli. у 20.14. Isto tako prezime moje bake po ocu FRATUCIN (Fratuchin) je izumrlo. породице по крсним славама. Pozdav! P. Нисам приметио да га има у Херцеговини нити је логично да се истоветно задржало чак од Херцеговине до Баната.Arhangel Mihailo a kad Erdeljanovic kaže da poreklo nije utvrdjeno znaci li to da mi nismo Srbi? Moj otac je umro veoma rano verujuci da je Srbin čak su ga tako prijatelji i oslovljavali. Не знам од којих си ти. Moja prof. Како иде оно друго. Mozete li mi reci nešto više o poreklu. у том случају је порекло од Никшића (погледај горе пасус о томе. да ли је слава Лучиндан. Nasa slava je Sv. Inače uzivala sam citajuci o poreklu prezimena i mnoga od njih zvuce egzoticno. Фратућин или Фратучин. март 2006.Ljubica Kandic (Pravni fax-Beograd) mi je još kao studentu rekla da moje prezime potice iz Belorusije a moj ujak koji se malo bavio istrazivanjem porekla prezimena je tvrdio da mi dolazimo iz doline reke Lim gde je nekad bilo rakova pa smo po tome dobili prezime sto meni nešto ne zvuci logicno a i ne znam koliko je to tačno. Unapred hvala.cable. неутврђено порекло код Ердељановића значи да није утврдио одакле су се доселили у Драгутиново (данашње Ново МИлошево).

mart 2006.39 (registrovani član) lovacluka (el. ljudi ne kacite se na provokatorekoji nas samo odvracaju sa prave teme. zanima me poreklo prezimena CITIC (CJITICJ) čija je slava Djurdjevdan. у 10..interbusiness. a i njeni svi su pomrli. у 13.net) Kifljanine.47 (69. .html?157[1/26/2013 7:19:44] .kao i ove iz Batkovica i Bojista.krsna slava nam je sv. I ja sam iz Kifinog Sela.. у 00.. I dajte . Hvala ----------- http://www1.iz Sapca sam i na nasem groblju se nalazi spomenik mog predaka iz 1897 god. Slavu ne znam ona je umrla davno ja sam imala 6 godina.Za sada neka profesor napise o Radojicicima.serbiancafe.gdje sada živis..teh.12 (*. Tebe vjerovatno interesuje period prije dolaska Radojicica u Kifino Selo. i kako sam saznao vodim porijeklo od Vasojevica iz Hercegovine.jesi li rođen u Kifinom Selu. Volio bih da tačno saznam svoje porijeklo.Poznajem ti sve Radojicice iz Kifinog Sela.. muslimanske vere. doduse. Da li mi mozete da kazete nešto za Vasojevice? Preyivam se Curguz. BERBAKOV. ---------Alpinista .156. a pretpostavljam da je poreklom iz Hercegovine. Pustite ih pa će im dosaditi!!! Pozdrav -----------ivanmilos . Laketa ili bilo ko drugi.15. Tokom rata u Bosni čuo sam za jednu osobu sa istim prezimenom. март 2006.*) Postovani gospodine Laketa.51 (*.15..Svi Radojicici na podrucju Nevesinja su doselili iz Pive i bilo bi interesantno ako bi profesor napisao o ovom plemenu i periodu prije doselena u NEVESINJE.24.15.A sada pozdravljam i tebe i profesora.Nikola.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. IG0R . март 2006. март 2006..hvala unapred! ---------100% . Ovo prezime je zastupljeno u Uzickom kraju.it) najlepse vas molim za iformacije o prezimenu MIJAILOVIC.40 (регистровани члан) Igore. у 20.. март 2006.16.) .Diskusije .Forumi Inače moja baka se iz Kikinde udala u Novo Milosevo drugi put posto joj je prvi muž poginuo a i njegovo prezime je interesantno. prof. u 22.comcast.

serbiancafe. Najviše Gracana je u to vrijema naselilo selo Sjenica kod Kljuca i jedan dio je naselio Bosansku Krupu.dali su bili nekada pravoslavni .Kenjalo. март 2006.17. март 2006.57 (регистровани члан) Za Indjica..17.. bukvalno se sprdali sa njima a ostali tako upisani...... Jovan Krstitelj.Tesla.Vjestica. Ovo me je deda naucio.aol. у 04.01 (регистровани члан) Tisme su od starina TASICI.ali ih vise nema .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije .22 (*. ----------damjan555 . Slavonija i Dalmacija.. у 09. Bos.. Ovuke su od starina Cvjetici. у 08. unapred zahvalan dusan ---------Barisha .aol. Ima ih u Donjem Lapcu.16.Gacesa itd itd itd To su prezimena iz (moga kraja) Bos Krajina.15 (*. Bursaci su od starina Mrnjavcevici.*) Profesore Jel znate nešto o poreklu prezimena Barisic??? Gde se sreće: Kupres...Grubisa. u napred zahvalan Dusan ---------damjan555 .08 (194. koje je prezime poteklo od koga Pozdrav svima(sem rvatima .com) interesuje me poreklo imena i familije Piplica . nastala su po dolasku Austrougarske .com) interesujeme moje poreklo :prezime Djokic Krsna slava Sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi podunac (bravar) . Znam da je jedan dio plemena otisa za Bosansku Krajinu prije 100 i nešto godina kad se Bosanska Krajina naseljavala sa djelovima plemena iz Like.. Basare su od starina BASARICI. у 04. март 2006. март 2006. Dzakula. Kokot.106. у 14.17. март 2006. Bilo ih je u selu Kijani kod Gracaca.Posavina. ----------- http://www1. ljudi kad su popisivani davali su pogrdna imena.naravno) a najviše mojim KRAJISNICIMA ----------compass .. Prezime Indjic je Licko. Glamoc.16.

Ovo za Calusu ti je orginalno. Ja ovako ponekad nešto napisem na ovom sajtu i drago bi mi bilo kad bi uspio da sve o ljudima i dogadjajima iz Kifinog Sela sastavim i stampam u jednoj knjizi. марта 2006.Toliko su bili orginalni da se ja sad pomalo i razocaram sa ovim narastajima.prenesite mu pozdrav od mene.tamo imam baku i strica i meni vrlo drage rodjake.net) Srdacan pozdrav za„100%” Ja sam rođen u TB-u gdje i danas živim zajedno sa svojom porodicom. u 16. Ukoliko vi posjedujete neke podatke molim vas da ih objavite ili mi ih proslijedite na adresu drzela@teol.25 (*.Pozdravi sve tvoje kao i strica i baku u Kifinom Selu isto i strica na Palama.i njemu je bas fino gore.41 (registrovani član) Задња верзија коју је ухранио Гуглов архивски робот је од 17.ti ili tvoj tata.Ja se javljam iz Chicaga i tvoji znaju ko sam.interbusiness..serbiancafe.okolini Danilovgrada. mart 2006.29 (registrovani član) IG0R .Todora.između ostalih i oni u kojima je pisalo o dolasku RADOJICICA na ove naše krajeve.Drago mi je kad tako mladi ljudi imaju postovanje prema mjestu iz kojeg poticu njihovi preci.09 часова (GMT-5). u 22.it) igore molim te nešto više o prazimenu MIJAILOVIC..živimo kod okoline Sapca već http://www1. Kao sto možda i znate za vrijeme fasistickog terora na KASABU i okolna sela zapaljena je crkva na Drenoviku.Ali obraduju me mladi ljudi koji kao ti drže do svoga porijekla i bastine svojih predaka.html?157[1/26/2013 7:19:44] .17.Todor je neobično volio tu njivu i često je gore isao da sjedi i odmara se.30.teol. u 16.To je ostalo od pok. у 18.tako da su unisteni vrlo vazni istorijski spisi. дакле ко је сачувао остатак нека дода.Diskusije .No globalizacija čini svoje i ljudi nisu ni svjesni.Ima još jedan Kifljanin u Tb-u znaš ti o kome je riječ on je dosao iz Sarajeva pozdravi i njega.Što se tiče Kifina.On je ugostitelj na Jahorini.24..09 (*.37 (*. март 2006.Forumi -kifljanin. у 18.net Volio bi da mi kazete ukratko nešto o sebi i ako vi „100%” živite u Kifinu selu da mi provjerite „DA LI PADA KISA U MOJOJ CALUSI???” ----------100% .znaš to je bio stric tvoga pokojnog djeda. koPoB .17.ljudi su se radovali i procjenjivali kolika će korist biti od te kise. у 11. март 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.comcast.Sve se ovo odvijalo kod Savke i Macka u kafani a poslije kod Zirojevica i u Zubcevom hanu a kasnije i kod Sarenca. Iz nepouzdanih izvora saznao sam da svi Radojicici vode porijeklo iz sela Pjesivci. ivanmilos . mart 2006.net) Znam ko je u pitanju.Kad bi naletjela ljetna kisa i to pravi pljusak.a Todor bi se pred njima glasno zapitao „Zaboga ljudi pada li u mojoj Calusi”.A toliko pamtim likova iz našeg sela i svaki je bio posebna prica i legenda. septembar 2006.25. Pozdravljam te srdacno tebe i tvoju porodicu.

u 12.13 (*. mart 2006.37 (*.NIKOLA.krsna slava sv. mart 2006.Forumi oko 150 god ali ne znam koje mi je prezime bilo pre ovog sadasnjeg. Možeš li mi još samo reci porijeklo prezimena Vidovic? Neki ga vezu sa Banjanima.55 (registrovani član) Bravo.27.uzet da se toga dana proslavlja i ime ovog srpskog svetitelja koji je braneci svoju zemlu i narod na Vidovdan 1389.27.Ako možeš pomozi mi bilo kako!HVALA TI UNAPRED! guzina .serbiancafe. mart 2006. jago (ljubimac žena) .Do danasnjih dana nije prekinuto postovanje prema tom Bogu i Srbi su mu posvetili jedan dan u godini koji je ujedno zbog velikog postovanja prema Caru Lazaru . mart 2006..comcast.. http://www1.55 (registrovani član) mozete li mi reci nešto o poreklu prezimena Macura? Unapred hvala puno! jago (ljubimac žena) .i to je još jedan u nizu dokaza da je gro sadasnjih Hrvata nastao prevodjenjem Srba u hrvatski narod..roger) a ovo? pssst (Ucenik) ...Diskusije . Na Kosovskoj veceri Milos OBILIC govori zvanicama.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. oktobar 2009. u 23. u 09.koji sebe smatraju većim Hrvatima i od Zagoraca ili Gradiscanskih Hrvata.godine osvoio Carstvo Nebesko. Hvala unaprijed. koPoB 11. To sto oni smatraju to je istorijsko pamcenje ovih pokatolicenih Srba. Hrvati i ne spadaju u Slovenske narode to čak i Vatikan nije smatrao. A u jutro Vidov dan osvice....da su Hrvati Sloveni.net) 0 Prezime Vidovic.25. Dan veliki i krvoprolice..28.cable.. u 04.49 (registrovani član) Prezime VIDOVIC Svojataju ga i Srbi i Hrvati! Molim ako može neko već da razjasni ovu enigmu.U prdhrišćanskom periodu kod Srba postojao Bog VID. Pozdrav.izvedeno od srpskog imena Vid.26. u 03. Drugojacije se ne može objasniti da jedan neslovenski narod postuje I cuva uspomenu na slovenskog Boga.13 100% . u 21. mart 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

u 06. Krsna Slava za oba prezimena je Sveti Jovan..html?157[1/26/2013 7:19:44] . okolina doboja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.56 (registrovani član) http://www1.38 (registrovani član) Interesuje me porijeklo ovih prezimena: Dojcinovic Skrobonja Saula Ako me može ko pomoći.čak je i ujak prije zadnjeg rata isao u nevesinje da ih upozna posto je majcin djed otprilike 3. mart 2006. april 2006. mozeš li da mi pomogneš da dalje rasvijetlim moje porijeklo? Ćurguz se prezivam.3.. u 19.52 (registrovani član) Igore.serbiancafe.teh.rep.srpska) krsna slava:sv.47 (*. unaprijed se zahvaljujem..t-ipconnect.28. po predanju poticemo od Vasojevića iz Hercegovine. nikola čula sam da je majcino prezime iz okoline nevesinja. lovacluka (el. mart 2006. Želio bi da saznam nešto više o prezimenima Cankovic i Sedlan.32 (registrovani član) Tesanovic donibrasko1 .05 (registrovani član) Uvazeni profesore. Nikolu i to oduvijek. gligorije (30.28. mart 2006. interesuje me porijeklo ocevog prezimena prezime:djermanovic (jelanjska. u 09.de) Sva tri su hrvatska prezimena! dejica (dipl ing masinstva) .srpska) krsna slava:sv. Unapred hvala BXPC (majka) .Diskusije . rep.Forumi Pozdrav za Sve Srbe i druge dobre volje. u 05. mart 2006.okolina doboja. u 15.29. Oba prezimena su Licka.Laketi.28.novembar) kao i porijeklo majcinog prezimena: prezime:mastilovic (grabovica. Milosav_Vasiljevic . Slavimo Sv. u 15.19 (registrovani član) Pozdrav Igoru i Prof. april 2006.) . u 12. Pozdrav aleksandra_do (asistent na fakultetu) . mart 2006. Unapred zahvalna i veliki pozdrav compass .29.3.-5-koljeno od kada žive u okolini doboja..

)te možeš stupiti u kontakt sa rodjacima i izmijeniti saznanja o vasoj porodici.najlepse hvala i ako postoji neka mogućnost da vam se odužim rad sam da pomognem.interbusiness. Meni je najveca nagrada Vase zadovoljstvo i radost i tradicionalne rijeci zahvalnosti : HVALA PROFESORE ! ivanmilos .Oni svi poticu od istog plemena.40 (*.samo moras biti strpljiv.com.it) Veoma se zahvaljujem prof.au) ZA „ivanmilos” tvoja upornost se isplatila. ivanmilos .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa .html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 06.interbusiness. Vjerovatno tvoji Mijailovici poticu od ovih Mijailovica od Loznice ? Za vise informacija možeš izaci na:www. MIHA(J)LOVIC.36 (*.it) zna li neko nešto o poreklu Mijailovica iz Sapca ili ne?pozdrav! Prof.info (od 14.Forumi Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Tubin. Toliko od mene.negdje oko sredine teksta za ovo javljanje natjerala me je upornost našeg citaoca pod sifrom„ivanmilos” on se uporno raspituje na sve strane za porodicu MIJAILOVIC.1373 godine.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 30. u 04. Laketa ivanmilos . Evo šta sam ja saznao o toj porodici MIJAILOVIC i njima sličnim MIhajlović i MIAJLOVIC. Laketa . u 07. u 07. Srdacan pozdrav svima prof.Diskusije .Valjda će i oni sami vidjeti da su ovdje suvisni i nezvani gosti ? Mada sam se i ranije javljao.4.5.4.it) Profesore ne bih bio toliko uporan da mi se pre par dana nije javila žena iz runjana koji se prezivala mijailovic koja slavi sv.Prema nekim podatcima zivjeli su u Srednjem vijeku u Nevesinju i u nekoj od mnogobrojnih seba preselil su u Podrinje oko Loznice u selo Rujanima.neki Brajko Mihajlović.interbusiness.nikolu i koja mi je rekla da je čula od svojih da smo dosli iz bosne. april 2006. Tema izaziva ponovo zivo interesovanje citalaca. april 2006.serbiancafe.27 (*. Laketa i nadam se da razumete zašto sam toliko uporan. april 2006. Prezime je sa Banije. Razumijem tvoju upornost i ona se na kraju isplatila na tvoje opste zadovoljstvo.5.2006.5.samo ponekad nezvani gosti koji ni pocemu ne zasluzuju da se nadju na stranicama SC svojim glupostima nerviraju redovne naše citaoce. (Michailouich)su stara srpska porodica iz Popova Polja kod Trebinja. u 03.4.5. april 2006.trazimo.Zahvaljujem izuzetnom radu i naporima brata IGORA te se ova tema ponovo nasla tamo gdje joj je mjesto na vrhu topika SC.com.Nema potrebe za bilo kakvom vrstom pomoći. Krsna Slava Vartolomej i Varnava.06 (*.samo je tokom vremena nastala ova jezicka razlika.sva ona prica o plemenu cuce mi je bila pomalo cudna http://www1. april 2006.HVALA! Prof.Odatle su se raselili po Srbiji i sijetu.54 (*.au) Evo da se javim i ja poslije svih ovih tumbanja sa nasom vjecito aktivnom temom o porijeklu srpskih porodica i etnickim seobama srpskog stanovnistva sirom svijeta.

Diskusije - Forumi

tako da otuda moja upornost.najlepse HVALA I SVAKO DOBRO! dejica (dipl ing masinstva) - 5. april 2006. u 08.13 (registrovani član) Postovani g.din Laketa,nadam se da ste vidjeli moje pitanje u vezi familije Tesanovic(Nevesinje) A svim ostalim hercegovcima pozdrav iz Moskve pssst (Ucenik) - 5. april 2006. u 13.37 (registrovani član) PROFESORE,ZNAM DA NE MOZETE DA STIGNETE U KRATKOM ROKU SVIMA DA ODGOVORITE, RAZUMEM VAS, ALI MOLIM VAS SAMO MI RECITE DA LI ZNATE Nešto O POREKLU PREZIMENA MACURA! DA LI POTICE IZ HERCEGOVINE ILI NE, CULA SAM NEKE PRICE DA POTICE I HERCEGOVINE ALI MISLIM DA TO NIJE TačNO. Inače KRSNA SLAVA JE ARANDJELOVDAN. HVALA VAM PUNO! Prof. Laketa - 5. april 2006. u 16.37 (*.com.au) Za„ivanmilos”samo Vi nastavite da dalje tragate i istrazujete korjene Vase porodice i uspostavite kontakte na datoj adresi. Za porodici MACURA nemam nikakvih podataka,tragam možda će biti nešto ? TESANOVIC,su stara srpska porodica porijeklom od BANOVICA a ovi vode porijeklo od stare srpske iz plemena MALESEVACA iz sela Malina kod Bilece. TESANOVICI starinom poticu iz BANJANA oblast između Bilece i Niksica. Negdje oko 1840 doselili u selo Meka Gruda između Gacka i Bilece,odatle jedni otisli kod Trebinja,drugi dosli u Nevesinje,selo Lapcevine gdje i danas žive kao i u rasijanju. Slave slavu Sv.Arandjela Mihaila-Aradjelovdan.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.14

//// - 5. april 2006. u 17.01 (*.mnsi.net) http://www.montenegro.org.au/prezimena.html jago (ljubimac žena) - 6. april 2006. u 05.16 (registrovani član) Profesore pomozite mi molim vas u vezi porijekla prezimena Vidovic(krsna slava Vasilije Veliki)... Pozdrav... starinanovak - 7. april 2006. u 18.57 (*.co.yu) Ima li iko informacije o Malinicima iz stare Hercegovine (između dolina Pive i Tare)? Unaprijed hvala. Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.29 (*.com.au)

0

Za sifru„jago” i porodicu Vidovic; ja sam po svojim spisima mnogo toga pretražio nebili nešto nasao o ovoj porodici.Ali moji napori ostali su skoro bez rezultata,na smom kraju rada nađemsamo ovaj podatak o nekom Vasu Vidovicu,jednom od vodja u ustanku Srba u Bosanskoj Krajini 1875-1878 godine. On je u ime Srba ustanika bio upucen na Berlinski kongres da procita jedan

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Memorandum u kome su Srbi iz BiH tražili da se ujedini BiH sa Knezevinom Srbijom u jednu državu.Svoj plan nije ostvario na Berlinskom kongresu jer su Velike sile imale sasvim drugaciji plan za Bosnu i Hercegovinu. PS. Jago ti si mogao dati malo vise podataka o porodici Vidovic,gdje Vas najviše ima,kuda i kada ste se i gdje ste se selili ? koPoB - 30. septembar 2006. u 16.30 (registrovani član) Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.40 (*.com.au) METKOVIC,su starinom porijeklom iz Grblja. Kada su mlecani zauzeli Grbalj 1433 godine,oni su izbjegli u Trebinje. U istorijskim izvorima 1447 godine,pominju se Pribisav i Priboje METKOVIC iz Luga u Popovu Polju. Po ovoj srpskoj porodici gdje su nekada zivjeli u dolini Neretve dobilo je naselje ime i kasnije grad Metkovic. Jago (ljubimac žena) - 10. april 2006. u 06.21 (registrovani član) Naime po nekim saznanjima dosli smo u zapadnu Bosnu (bosansku krajinu)sa banjana kod Niksica..To je od prilike sve sto mogu da kažem..Čuo sam da ima dosta hrvata u Hercegovini sa tim prezimenom... Takođe slavimo Sv.Vasilija Velikoga... Pozdrav za Prof.Laketu Matko Metkovic - 10. april 2006. u 12.25 (*.t-ipconnect.de) A Metkovic se nalzi di tocno,u sumadiji ili Hrvatskoj? ++++++ cuj ovog „prfesora”,METKOVICI pa još „srbi”..e,budalo...srbi tek dobijaju prezimena u 19.stoljecu...a METKOVICI su uvik i stalno bili SAMO HRVATI..kao najvjerojatnije i vas pradid LAKETA...pravo „srpsko” prezime..nema šta,isto kao i SESELJ..GUBITNICI i LAZOVI..jadni ste a de matko - 10. april 2006. u 15.15 (*.cpr.ca) Pa matko, bre, samo Srbi znaju pravu istoriju sto znači da ste Vi...srbin! Ma gdje si, brate! KAMINJAČA - 11. april 2006. u 04.41 (*.ptt.yu) Ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Unapred zahvaljujem. marijabgd (student) - 11. april 2006. u 16.30 (registrovani član) Molim Prof.Laketu da mi kaže nešto o prezimenu Bjelica selo Blace opstina Berkovici,i o prezimenu Milosevic selo Vlahovici opstina Ljubinje unapred hvala donibrasko1 - 13. april 2006. u 16.32 (registrovani član) Pozdravljam Prof.Laketu i Igora. Zamoljava vas ako bi mi dali neki podatak o prezimenu Tubin. Prezime je sa Banije. Zahvalan unapred. MBoskovic - 16. april 2006. u 17.26 (registrovani član) Profesore Laketa, zeleo bih da mi pomognete da odgonetnem poreklo familije BOSKOVIC. Prema jednima, vodimo poreklo od gacka u Hercegovini, prema drugima iz okoline Niksica u CG i plemenu Vasojevica...po trećima opet iz okoline Mojkovca...priličan broj porodica Boskovic danas živi na podrucju opstine Ivanjica, selo Osonica...i svi slave Sv. Nikolu. Hvala unapred KAMINJACA - 17. april 2006. u 05.22 (*.ptt.yu) Uvazeni Profesore Laketa, ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj. Moleci Vas za pomoć, unapred zahvaljujem. Barisha - 17. april 2006. u 08.41 (194.106.*) Za Boskovica Bošković, u Podgorici 1431. god.; Budva 1688. god.; Kuti i Bijela, Herceg-Novi 1695. god.; Kameno i Kruševice (Boka Kotorska) su iz Mostića (Hercegovina) kao: Palikuća; Herceg-Novi, po nahočetu; Ledenice (Risan) 1399. god.; Bijela Smokva (Kanjoš) u Buljarici (Paštrovići); Podgorica 1435. god.; Bogumilovići u Pješivcima, ranije: Breškovan. Od njih su u Budvi i Nikšiću; Bjeloši (Cetinje); Čevo, selo Pejovići i kao: Bošković - Pejović, u Cucama, srodni su Miljanovićima iz područnog Repca. Od njih su u Nikšiću, a u područnom Grahovu i kao: Bošković - Gradinjanin; Gradina u Ćeklićima (Cetinje); Bjelice (Cetinje), od njih su u Kotoru; Rijeka Crnojevića, i kao: Bošković - Kolašinac, porijeklom iz Polja (Kolašin); Vignjevići (Rijeka Crnojevića) i kao: Bošković - Ljubotinjanin, porijeklom iz Vučitrna, Kosovo; Građani (Rijeka Crnojevića), starinci, od njih u Mrkojevićima (Crnogorsko

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Primorje); Velje Selo (Bar), iz Donjih Mikulića uz Bojanu; Gluhi Do i Sotonići (Crmnica) i kao: Mirosalić. Oni su ogranak Vučetića; Golubovci (Zeta); Brčele i Limljani (Crmnica); u Cucama, povrh Melaca, ogranak Mijanovića, porijeklom iz Zete (Adžova Vrba), gdje ih više nema; Na Glavici (Bjelopavlići), ogranak Kaluđerovića; Slatina i Vučića - pod Zeletinom; Platoom (Bjelopavlići), jedni ranije: Ilić; Orja Luka (Danilovgrad) i Ostrog (Bjelopavlići), potomci Bijelog Pavla. Od njih su Tripunović u Matagužama (Zeta), Doboju (Bosna) i Senjak na Rudniku, jedni su odselili u Mačvu; u Pješivcima kao: Riđan, pa Kezunović i Mijajlović (Serdarević) preselili u Paštroviće; iz Pješivaca neki su preselili kod Valjeva i drugi u Peteljevac (Kruševac); Nikšić i susjedna Straševina; Paštrovići 1702. god.; Zagrad (Župa Nikšićka), ogranak su Milončića iz područnih Dučica; Liverovići (Župa Nikšićka), ogranak Pavlovića, potomka Nikšića. Od njih su u Rovcima (Podgorica), Kolašinsko i Mojkovačko područje; kod Mojkovca, kasnije Fuštić, porijeklom iz Grblja; Mojkovac, ogranak Šćepanovića, iz Borja lijeske (Rovca); u Trebaljevu (Mojkovac), jedni i kao: Kojinović; Morača (Kolašin), doselili iz Lješkopolja, porijeklom iz Grblja; Morača, potomci Bogdana Čevljanina, iz Vojinića (Cetinje); Kričak i Kolašin (Pljevlja) i kao: Bošković = Alilović, doselili iz Kozice preko Tare, kao: Macan; Brvenica, Kovač (Pljevlja) i Lijeska (Pljevlja); Bobovo (Pljevlja) pa su prešli u područni Gradac i Jelov Panj pa u Ritošiće i Kaluđeroviće (Pljevlja); Prenćani, Maoče i Bukovica (Pljevlja); Gotovuša (Pljevlja), pa u područne Kolušiše i okolna naselja; Rovca (Podgorica); iz Crne Gore u Pieru (Albanija); Tivat; Garaši (Kragujevac) kao: Bošković (Savić) pa Garašanin porijeklom iz Bjelopavlića; Kumbor (Boka Kotorska), iz Krivošija; Podgorica 1431. god.; kod Herceg-Novog, jedni su iz Popova (Hercegovina); Ledenice i Risan 1399. god.; Kumbor, Ubli i Smirna, HercegNovi; Muo i Prčanj (Kotor), Donji i Gornji Stoliv (Boka Kotorska), porijeklom su iz Ćeklića (Cetinje); u Podgorici 1435. god.; Zagora i Radovići (Tivat) 1594. god.; iz Bogmilovića (Pješivci) ima iseljenih u: Spuž, Bjelopavliće, Prizrenu, Međulužje (Šumadija); u Bogmilovićima (Pješivci) potomci Todora iz Velestova (Cetinje); Vignjevići (Rijeka Crnojevića), porijeklom su od Vučitrna (Kosovo); Građani (Rijeka Crnojevića), od njih su u Dobroj Vodi (Bar); Ceklin (Rijeka Crnojevića), od njih su u: Šekulare (Gornji Vasojevići), Ritošići (Sjenica); U Moraču iz Liješnja (Rovca) ovdje iz Vojinića (Čevo), Cetinje porijeklom iz Hercegovine; Kisjelice (Bratonožići) i kao: Mijajlović; Potkrš i Seoštica (Bratonožići); Šekulari (Gornji Vasojevići). Ogranak Maslovara. Ogranak Kaluđerovića u Velici i Donjoj Ržanici (Vasojevići) jesu iz Ćeklića (Cetinje); Jedni su u Vasojevićima ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Brakočevića porijeklom iz Cuca (Cetinje). Od njih su u: Beranama i kod Bijelog Polja; Gradina (Bjelopavlići), ranije: Bogumilović. Njihovi su srodnici u Golubovcima (Zeta); u Podgorici došli su ogranak Raičevića drugi ogranak Terzića; u Kučima: 1) Iz Meduna (Kuči) preselili se u Plav; 2) Iz Ubala preselili u Bar; U Loparima, jedni kao: Kostrović; Brestovik (Bijelo Polje), Plužine (Piva), doselili iz Sjenice (Raška), od njih su Mićić; U Reljevu (Sarajevo); grana Vojinovića u Pivi i odselili u Bosnu Bošković, grana bratstva Vučetića u Gluhom Dolu Boškovići, bratstvo u Bjelopavlićima Boškovići, bratstvo u Bjelošima Boškovići, bratstvo u Brčelima Boškovići, bratstvo u Limljanima Boškovići, bratstvo u Stolivu Boškovići (Breškovci), bratstvo u Bogmilovićima Boškovići (Gradinjani), bratstvo u Cucama

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

u 16. april 2006. u 16.u najidealnijem smislu.. septembar 2006.Bozo.36 (registrovani član) Interesuje me poreklo Grbića iz Krajine čija je slava Srđevdan.Diskusije ..Crnogorcima... april 2006... Odakle su se doselili Jovici u Loznicu a slave Miholjdan? Stipe_Stipic .30. GRBIC.pradjed ti je imao ime Jovo. april 2006.imaš ih među Hrvatima.de) bog te hebo koji mitomani...tj.i najveci dio tih Boskovica nema nikakve srodne veze jedni s'drugima. u Nikšiću i u Grahovu Boškovići (Mijanovići).29.30 (registrovani član) mirog (svastar) .... Prof.33 (*. bratstvo u Cucama Boškovići ..t-ipconnect.naslili se u Bosanskoj Krajini i u Srbiji oko Valjeva.poticu iz okoline Niksica u procesu od nekih seoba kerenuli su u vise pravaca prema Boki.html?157[1/26/2013 7:19:44] . oktobar 2009. U kojim mestima u Hercegovini su živeli (žive) Grbići? Unapred vam se zahvaljujem na svim informacijamа u vezi toga! Stipe_Stipic . Srđa i Vakhe) odakle su otišli za Liku i Krajinu.au) Dragi citaoci evo mene da se javim nakon duzeg vremena i pokusam dati odgovore na neka Vasa pitanja ranije postavljena pa onda krenimo redom.25..nikakve voodu-slave i ostale gluposti neigraju tu bilo kakvu ulogu.sin/unuka su Jovini.. bratstvo u Sotonićima Boškovići (Pejovići).. JOVIC. april 2006..serbiancafe. Laketa . Po nekim saznanjima Grbići potiču iz crnogorskog primorja odnosno Boke (gde je bio rasprostranjen kult Sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.com.znaci. u 12.Dalmaciji.19.sin/unuk Jove je mali Jovic.. Nadam se da nisam bio previse grub.Forumi Boškovići (Gradinjani).niti su otisle negde.24 (registrovani član) Zamolila bih Igora da mi pomogne ako može da saznam nešto o svom poreklu. april 2006.22. u 10. u 21...boskovici onde boskovice ovdje.Bosni i Srbiji(u Loznicu kao Vasi).35 (*.. u 06... april 2006. mililili . mililili ..su porijeklom iz Hercegovine.pa dokle će te uciti istoriju od svestenika sa srednjom strucnom spremom... u 16.Mirosaljići.Srbima. bratstvo u Pejovićima koPoB 11. http://www1.prezime Boskovic 0 proizlazi iz imena Bosko.26.19.nije bila namera.Jovic dolazi od Jovo/Ivan.t-ipconnect..15 koPoB .51 (registrovani član) Volela bih znati nešto više o poreklu Jovica koji žive u Loznici.tj.. I to bi bilo to.55 (*. u 15.de) Jovici nisu dosli od nikud.

Diskusije - Forumi

BJELICA, starinom poticu od ORLOVICA koji su poslije poraza na Kosovu 1389 godine,dosli u selo Cadjare u Gacko.Pod pritiskom Turaka sele na Cetinje. Od njih su Bjelice u Hercegovini u Bogdasicima u Bileci,u Dabru u Stocu,(na vise mjesta)te kao Bjelice i Pejanovici u Nevesinju,i kao Sutic i Andric u Blacama.U Hadzicima poznati su pod prezimenom Krsmanovic i oko Visokog pod prezimenom Andric. Od Bjelica vodi porijeklo porodica BJELICIC na Zlatiboru,Uvac i Sirogojno u Srbiji. Bjelice slave slavu Sv. Jovana. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 07.31 (*.com.au) TOPONIMI - GEONIMI Evo nekoliko toponima iz doline Neretve za našeg starog i provjerenog „prijatelja” Matka Matkovica da malo uci istoriju i geografiju. Znatan broj naselja u danasnjoj Srpskoj Hercegovini dobio je imena i nazive prema starosjedelackim srpskim porodicama koje su nekada tu zivjele, a ciji potomci i danas žive u nekim od ovih naslja. 1. Bacevici, po porodici Bacevic. 2. Metkovici, po porodici Metkovic. 3. Tasovcici, po porodici Tasovcic. 4. Borojevici,po porodici Borojevic. 5. Aladinici, po porodici Aladinic. 6. Crnici, po porodici Crnic. 7. Domanovici,po porodici Domanovic. 8. Berkovici, po porodici Berkovic. 9. Visici, po porodici Visic. 10. Dabar, po porodici Dabrovic. 11. Boljuni, po porodici Boljunovic. 12. Osanici, po porodici Osanic. 13. Burmazi, po porodici Burmaz. 14. Bjelojevici, po porodici Bjelojevic. 15. Hatelji, po porodici Hatelj. 16. Oplicici, po porodici Oplicic. 17. Hodbina, po porodici Hodbina. 18. Kocela, po porodici Kocela. 19. Glusca, po porodici Glusac. 20. Vidovo polje, po porodici Vidovic. To su samo neki toponimi iz doline rijeke Neretve,ako bi nastavio sa toponimima iz Istocne Hercegovine spisak bio debeo kao „Politika”. Matko Metkovic - 29. april 2006. u 13.43 (*.t-ipconnect.de) Cuj „profesora”...Metkovici dolazi od „srbijanske” obitelji Metkovici...ha,ha,ha...je, a Petrovici dolazi od ruske obitelji Petrovici a ne od osobnog imena Petar...jeli „profesore”...ha,ha,ha Što se cudit sto je ist.Hercegovina tisucu godina iza zap.Hercegovine na svim drustvenim nivoima...kad pravoslavni sveStenici od strucne spreme imaju tek zavrsenu srednju skolu..dok njihove katolicke kolege imaju barem jedan fakultet pored teoloskog i govore barem 3 svijetska jezika uz latinski i grcki...a takvi kao ti

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

se zovu „profesorima” a cilo svoje znanje crpi iz epskih pisama..CIRKUS Laketa,vratite se svojoj pradidovskoj katolickoj viri i svojim Hrvatskim korjenima...posrbice.. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 17.53 (*.com.au) Cuj Matko bre,nešto mi puno hvalis tu Vasu pismenost,naobrazbu i uljudbu a sam se ponasas suprotno od toga.Stani oladi malo,šta si zapjenio,dodji malo sebi.Kao prvo nauci se citati,nism nigdje napisao da...Metkovic dolazi od „srbijanske obitelji Metkovic”, u mome tekstu stoji,možeš vidjeti,„od srpske porodice Metkovic”itd.Valjda razlikujes ta dva pojma„srpski”i„srbijanski”koji se bitno razlikuju to svako iole obrazovan zna u cemu je razlika osim tebe i tebi sličnih koji to neće namjernoo da vide. MATKO,pusti fratre i popove i ne uplici ih u ovu pricu ni krive ni duzne,oni to nisu zasluzili,ostavi ljude neka rade,Bogu da se mole u miru bozijem. Sa nekima od njih i moja malenkost je zavrsila „barem jedan fakultet”i naucila nešto od nabrojanih jezika,sto klasicnih sto savremenih. Sreća je da i nasi popovi imaju nešto više skole nego sto ti mislis. I kod nas je stigla era kompjutera,interneta i ostale elektronske opreme. Matko, ne brini se puno za moju diplomu,može ti doći zlo od silne sekiracije,pa mi te zao ako ti sto bude ? Hvala lubazno na prijedlogu za katolicenje. Ako iko treba da razmišlja o povratku vjeri pradjedova,onda si to ti. U osmom vijeku n.e.kada je Vizantija osnovala provinciju Dalmaciju bila je pravoslavna. Toliko Matko od mene tebi, radi znanja i ravnanja! prognanik - 30. april 2006. u 04.17 (*.quicknet.nl) POSTOVANI GOSPODINE JA BIH VAS JOS JEDNOM ZAMOLIO DA MI NASTO VISE KAZETE O PORIJEKLU FAMILIJE GLIGOREVIC KOJA JE ZIVELA U KONJICU.TO JE BILA JEDNA OD BROJNIJI RAMILIJA KOJA JE ZIVELA U MESTU BRADINA I BRDJANI,SLAVILI SU SLAVU SV. JOVAN (20JAN.) TO PITANJE JE VEME ZNCAJNO POSTO PRIPADNICI Više ne ZIVE NA TIM PROSTORIMA NEGO SU SE ZBOG RATNI ZBIVANJA RASELILI SIROM SVETA.SA POSTVANJEM G.M dalmatinka 82 - 30. april 2006. u 14.02 (*.yubc.net) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Visekruna .nastanjeni su u Dalmaciji ,selo Oton kod Knina .Slava je sv.Jovan.Unapred hvala. Prof. Laketa - 30. april 2006. u 21.52 (*.com.au) Mnogi citaoci sa prostora Republike Srpske Krajine pitaju za porijeklo svojih porodica.Moram priznati da za njih ima veoma malo materijala ali nadje se ponesto i za njih.Tako sam kod istoricara Vladislava Skarica,koji je istrazivao seobe sa prostora Hercegovine u Zumberak i okolinu naisao na sledeće porodice za koje možemo reći da vode porijeklo iz Hercegovine a to su:Badovinac,Balaban,Ducic,Kokot,Kordic,Pilatovac, Simrak,Marsic,Sekulic,Stijic,Taras,Sobatovic,Bogdasic,Vignjevic,Vran jes, (Vranjesevic),Vrs,Vuksanovic,Grubac,(Grubacevic,Grubacic),Djurasevic,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Djurmanovic,Zeravcic,Klisuric,Kosljanin,Koj cin,Lalatovic,Mikulic,Poloja, Oliverovic,Romanovic,Selakovic,Prelucanin,Selakovic,Siverovic,Skorojevic, Strujic,Tudor, Herak i Predojevic. kanlic - 30. april 2006. u 22.23 (*.untd.com) Molim profesora Laketu ako ima informaciju o prezimenu Kanlic. Živili smo u Malovanu opstina Kupres i slavili Djurdjevdan. uskok2 (buntovnik) - 5. maj 2006. u 03.36 (registrovani član) За Канлића: Овако је написао Боривоје Милојевић у своме раду о Купрешком, Вуковском , Равном и Гламочком пољу: 1925 године су у Горњем Маловану постојале 2 куће Канлића који су се раније презивали Петровићи. Живели су у Јању, у Врачети (сада Стројицама). Побили су неке буљубаше у Витороги и побегли у околину Врлике (у Далмацију) Кад су се отуда повратили, један је био у делилјама. У Доњи Малован дошли су крајем 18., а у Горњи средином 19 века. Славе Св. Ђурђа. И овом приликом им честитам славу.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.16

Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 07.03 (*.com.au) Svaka cast„uskok 2”čestitam na iscrpnoj kratkoj i efikasnoj informaciji za porodiu Kanlic. Ne mora sve da uradi prof.Laketa,mozete i Vi dragi citaoci da uradite nešto pametno i korisno za sve nas.Samo hrabro naprijed !Pitajte i odgovarajte i dajte nove informacije. malba - 5. maj 2006. u 14.42 (*.neobee.net) Postovani profesore Laketa da li znate nešto o prezimenu Malbaski? Ja sam lično iz Sremskih Karlovaca, ne znam nešto više o mom poreklu, tako da vam ne bih vam mogao mnogo pomoći. Ako znate nešto nadam se da ćete mi odgovoriti. Unapred vam se zahvaljujem. mililili - 5. maj 2006. u 15.26 (registrovani član) Postovani Laketa, moram ponovo da vas pitam o poreklu Jovica iz Loznice. Ne mogu da prihvatim da mi je poreklo crnogorsko. Molim vas, recite da je greška. Unapred hvala! gorun - 5. maj 2006. u 16.49 (*.sezampro.yu) Molim prof. Laketu i sve ostale koji nešto znaju za informaciju o poreklu Spire Kulisica. On je, naime, rođen u Perastu 1908. Svojevremeno sam proveravala taj

0

podatak na terenu: u Perastu sam srela prof. Salea, lokalnog hronicara i svestenika Srećka Majica, ali ni jedan nije mogao ništa da mi kaže o samom Kulisicu, niti njegovoj porodici. Uputili su me na crkvu u Risnu gde se cuvaju matice rođenih i

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

krstenih. Nisam uspela da pregledam crkvene knjige. Znam da je njegova porodica živela u Dobroti: otac mu je bio Djordje, majka Milena od nekih Jeftanovica. Jedan kazivac mi je naveo da je navodno Spirina baba po ocu od dubrovackih Bjeladinovica. Spiro Kulisic je umro 1989. u Beogradu, gde je živeo i njegov mladji brat Dejan. Za starijeg brata Mirka sam čula da je živeo i radio u Sarajevu, zaista ne znam ni da li je ziv. Spiro je bio komunista i ateista, ali pretpostavljam, nadam se sa dosta osnova, da je njegova porodica bila pravoslavna. Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 22.29 (*.com.au) Da odgovorim na neka Vasa novija pitanja: za „malba” za Vasu porodicu Malbaski nemam nikakvih podataka na zalos i izvinjavam se. Za„mililili”,ko kaže da je Vase porijeklo crnogorsko ? Vi ste Srbi sa prostora Crne Gore.Oko 3/4 svih Srba su dinarskog porijekla (Crna Gora, Hercegovina,Dalmacija).Neće valjda zbog toga svijet propast. Za„gorun”,poslije oslobodjenja Herceg Novog i Boke od turske vlasti u Kandijskom ratu(1645-1669) veliki broj Srba iz Hercegovine naselio se u zaledju Boke Kotorske,među njima i Vasi KULISICI.Ovaj rat vodio se između Turske i Mletacke na podrucju Dalmacije i Boke Kotorske. U ovome ratu su se naročito istakli kotarski,makarski,i bokeljski hajduci i uskoci koji su branili mletacke posjede,upadali na tlo Turske i tamo se borili i sirili granice polumrtve Mletacke Republike.Ratom je pomaknuta granica u Dalmaciji u korist Mletaka.U ovome ratu Srbi su se ponasali dvojako:jedni su se borili za racun Turaka,drugi na racun Mletaka, obostrano na svoju stetu. U ovome ratu su se istakli hajducke harambase: Bajo Pivljanin(?-1685) i Lazar Lako LAKETA (p.a. moj daleki predak). To je sve sto znam o Vasoj porodici Kulisici a zasigurno su Srbi. Ako želite nešto više saznati o svemu ovome pogledajte knjigu : Sava Nakicenovic,BOKA Bgd.1923 godine. gorun - 6. maj 2006. u 19.06 (*.sezampro.yu) Hvala najlepše, profesore. Pre par godina sam imala priliku da sretnem peraškog sveštenika Rada Laketu u Orahovcu, pretpostavljam da je od vašeg bratstva, a znam i za priču o Baju Pivljaninu i njegovoj kuli u Dražin Vrtu. U jednom Igorovom postu naiđoh na podatak o izvesnim Dabinovićima u Boki. U Gornjem Orahovcu, koji je nažalost raseljen i zapusteo, ima tome blizu pola veka, živelo je bratstvo Dabižinovića. Njihovi potomci poseduju tradiciju da je bratstvo starinom iz Hercegovine, kao i neka druga gornjeorahovačka bratstva, npr. Dakovići i Vukasovići. Da li su Dabižinovići u nekoj vezi sa tim Dabinovićima? masic - 6. maj 2006. u 23.20 (*.untd.com) Vozdra! Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu Masic(živeli su u Cajnicu, Bosni i slavili su Svetog Savu). Unapred zahvalna, Anastasija 100% - 8. maj 2006. u 11.10 (*.comcast.net)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

umrlih i vjenčanih itd. kada naidjemo na neki podatak koji se odnosi na neko od prezimena sa spiska. Ta tradicija snagom „prošlog” utiče na oblikovanje mišljenja i ponašanja pojedinca u sadašnjosti i budućnosti. Mnogi posjetioci ovih WEB stranica postavljaju pitanje Prof. književnosti. koji su prije rata zivjeli u Bugojnu. pregled matičnih knjiga rođenih. odgovor na pitanje ili uspostavljena rodbinska veza. Bio je to čas istorije koji nikada neću zaboraviti.serbiancafe. mogli u bazu podataka tog prezimena dostaviti bibliografske podatke o izvoru podataka. dok sam kao gimnazijalac učio istoriju. maj 2006.58 (*.rodoslovbuha.Laketi i autoru ovih WEB stranica da na internetu formiramo bazu podataka: a) o svim prezimenima na području Hercegovine bez obzira na vjeru (budući je bilo prelaska na drugu vjeru ). na Zadušnice prilikom molitve za duše umrlih morao pročitati .Laketi. arheologije. Prije 35 godina. Ipak svaki novi dokaz. U stvarnosti.it) Prof. Imajući sve ovo u vidu. gastronomije itd.libero.To me podsjetilo na moju mladost. geografije. Genealoško istraživanje o postanku prezimena vrlo je složeno . Time bi se znatno olakšalo genealoško istraživanje. Ono od istraživača traži široki krug znanja iz oblasti istorije.Laketi . Prof.9. religije. arhivima i sjećanjima pojedinih predaka. o njihovom prezimenu. Na ovaj bi način .pozdrav za istoga ako je još ziv pozdrav svim ucesnicma diskusije a naročito Pr. Hitleru i drugim bjelosvjetskim protuvama a da baš ništa ne znam o sebi samome tj. Imam dojam da se ne radi o prostoj razmjeni informacija o prezimenu već o prvim informacijama koje postavljač pitanja saznaje o svom prezimenu.Bio je to vrlo dugačak spisak umrlih predaka koji sam sjutri dan.Svetko Buha . Tada sam čvrsto odlučio istražiti svoj lični i porodični identitet. http://www1. dubokog i površnog iskustva. u 01. saopćava jedan djelić istorije a svi ti djelići. stimulira fantaziju i volju da se istražuju vlastiti korjeni. čas kada sam se zapitao: Zar moram baš sve znati o Napoleonu.Milan Veljko.ovdje je prezime Veljko. o svojim precima. zabava a krajni rezultat (gledano izvana) neko može smatrati dosadnim sakupljanjem imena.Diskusije . Zbog toga traženje podataka o genealogiji porodice i prezimena može biti pasija. etnografije.Forumi Interesuje me porijeklo srpske porodice Veljko iz Malovana .sjecam se da je mnoge zbunjivalo koje je ime koje prezime.pomenuti. svaki podatak. Ono što je navika u životu pojedinca to je tradicija u životu porodice.Svetko Buha Via Europa 8 31040 Salgareda. koji je spoj novog i starog . medicine.Npr. Da bi se pratio razvoj odredjenog prezimena. metnuti zajedno dopuštaju da osjetimo konkretni miris proživljenog života svih onih osoba čija se imena tako hladno nalaze po raznim spiskovima. moj otac (nepismen) mi tutnu pod nos praznu čitulju i naredi da pišem imena umrlih predaka redom kako on diktira.poticu sa Malovana. istorijski dokumenat.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. identitet koji se stalno mijenja i razvija. pored znanja potrebno je i puno vremena za pregled raznih istorijskih.poznavao sam neke sa tim prezimenom. Italija e-mail: svebu@libero. predlažem Prof. mi koji se bavimo ovom problematikom. sudskih i vojnih arhiva. informacija.it www.com Poètovani gospodine Igore. sociologije.

Laketa jovana888 (ucenica) .kao sto je nekada uradio ucenik Jovana Cvijica. Navodno http://www1.14. Ova tehnika mi bas ne lezi najbolje i stvara mi dodatne probleme u radu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. Da li su srbi grci (koji su nekada živjeli u Hercegovini) koji su poprimili slavensku kulturu ili slaveni koji su miješanjem sa grcima primili (ako je to moguće) njihov genetski kod? Uvjeren sam da bi ovakva baza podataka znatno doprinijela definiranju identiteta ne samo pojedinih hercegovačkih prezimena nego i Hercegovine u cijelosti. u 17.Diskusije .31 (registrovani član) rof.naime ja u rukopisu imam sistematizovan materijal samo ga treba srediti za objavljivanje.11. u 16. Po definiranju genetskog koda.50 (*. Ako mi vrijeme dozvoli ja ću uraditi jednu VEB stranicu svega ovoga sto je napisano do sada na ovu temu.au) Gospodine profesore Buha.nasem VELIKOM KNEZU IGORU i svima ostalim. u najnovijim američkim istraživanjima tvrdi se da kod nas srba (za razliku od ostalih slavena) preovladava neolitski genotip isto kao i kod grka. oktobar 2009.nadam se da će uskoro doći vrijeme da se to uradi i da se stvori konacna i potpuna etnicka slika Hercegovine. Koliko vidim Vi ija smo rasli u istim uslovim i vaspitavani smo na istim uzorima. u 21. eda . U međuvremenu. Meni u radu svojim pismima pomazu mnogi nasi citaoci koji se javljaju na ovim stranicama sa svojim radovima. maj 2006.Ja mislim da je to jedna od najposjecenih stranica na SC.02 (registrovani član) Moliim vas ako mozete da mi akzete nešto o poreklu prezimena Radivojčevic slave slavu sv.Jevto Dedijer. Npr.com.sto su oni sa odusevljem prihvatili.Forumi b) O intelektualcima porijeklom iz Hercegovine koji su voljni suradjivati i davati stručna objašnjenja na mnogobrojna opća pitanja vezana za genealoška istraživanja. Ali danas to nije moguće da ne nabrajam razloge. Slazem se sa Vasim mišljenjem da je trebalo pored srpskih porodica obraditi i sve ostale u prvom redu muslimanske i hrvatske porodice. maj 2006.Moja prvobitna namjera bila je 0 kao što se vidi na početku samog rada da istražim i opisem nevesinjske porodice i još usput neke ali ne sve hercegovacke porodice.Jedan od razloga moga pisanja su prvenstveno nasi ljudi koji su razasuti po bijelom svijetu daleko od zavicaja i rodnog kraja i njima želim pruziti neke informacije o njihovim porodicama.Hitno mi je!Hvala unapred.30. Vase pismo me obradovalo i ohrabrilo da nastavim raditi dalje na istrazivanju porodicnih korjena srpskog naroda sirom svijeta. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim nasem hercegovcu bratu IGORU.ne mojom voljom rad je dospio na stranice interneta i poput grudve snijega koja krene sa vrha planine zavaljao se i postao je lavina koja se valja na stranicama Serbian Cafea. Laketa .Gledao sam Vas rad o porodici BUHA i dobro je uradjen nešto slično namjeravam i ja u raditi o porodici LAKETA.nadam se da se oni neće naljutiti.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. koPoB 11. septembar 2006.13. maj 2006.ali posto imam dosta slobodnog vremena nekako izlazim sa svim problemima na kraj.Jovana.16 koPoB .17 (registrovani član) Dobila sam informaciju da je prezime BEKVALAC poreklom iz Hercegovine. u 16. Srdacan pozdrav svima prof. u 06.

selo Ervenik kod Knina. Laketa? Bila bih Vam zahvalna.i Bog dragi samo zna. maj 2006.POSKO(Poshko)iz Stoca krojac u Gacku.da zajedno sa Hasanbegovicima i Pasicima vucemo porijeklo od Osman-pase Kazanca-Bosnjaka koji navodno vuce porijeklo od pravoslavnih Papovica.html?157[1/26/2013 7:19:44] . maj 2006. gumi007 . BIVOM .Laketa. Možda profesor ili Igor imaju više informacija.57 (*. maj 2006.ako ih imate.Njemacka.Kanada.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.doduse bez ikakvih dokaza.Danska.01 (registrovani član) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Travica.38 (registrovani član) Postovani gosp. Unaprijed hvala mirog (svastar) . Da li možda vucemo porijeklo iz sela POSCENJE kod Zabljaka? Sada nas ima u Italiji. Bosnjak sam. u 12. 1755 u popisu svrsenih kalfi(ucenika)terzijskog(krojackog)zanata u Mostaru spominje se Ahmed.islamske vjeroispovijesti.Hercegovina. u 07. maj 2006.pa me zanima odakle je moje porijeklo.a ne danasnje Poskovic. interesuje me moje porijeklo i javljam vam se za pomoć.Belgija. Iz ovog popisa se vidi da smo porijeklom iz Stoca(što se niko iz naše porodice ne sjeca da je čuo od starijih) i da smo se prezivali Posko. Nastanjeni su u Dalmaciji.sin Ismailov. Imate li kakvu informaciju o tome prof.niti iz Niksica.Francuska.Australiji.Jovan. ali za Poškoviće samo znam da jesu hercegovačka familija.UK.30 (registrovani član) Osman Paša Kazanac vuče porijeklo od Papovića.Svedska .što se nadam da neće uticati na uskracivanje informacija.15. родови) из Херцеговине односно Црне Горе славе Срђевдан? http://www1.Turskoj. Slava je sv.Diskusije .Austriji. Gackali (radnik) . Prezivam se POSKOVIC(PoSHkoviCH) i zadnjih barem dvije stotine i pedeset godina smo živili u Gacku.19.Forumi su tri brata Bekvalca pod Carnojevicem dosli na sever Srbije. u 16.38 (registrovani član) Која племена (братства.14.Portugal. Jandre (student) . znam da je moj pradeda rodom iz konjica a tu se gubi i svaki trag. Ako nemo može da mi pomogne bio bi mu zahvalan.14.europronet.serbiancafe.14. u 12. maj 2006. u 17.USA.. U porodici je kruzila prica.ba) pozdrav svima volio bih saznat porijeklo svoje porodice-Mirjanic.. Nema nas na spisku protjeranih muslimanskih porodica iz Herceg-Novog i okoline.

poslao je po uze i kosijer. Laketa .koja starinom potice od porodice PREDOJEVIC. maj 2006. maj 2006. I ja sam pitala za porijeklo moje familije koji se inače nalaze u Republiku Srpskoj. Jako malo znam o istoriju njihovu.24. u 19. Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic može biti tačno.Pasici vode porijeklo od porodice Papovic.18 (registrovani član) Da. pa bi Vas zamolila ako znate bilo šta. Drugo predanje veli da je neko Papovica cobance pobjeglo od kuce.okt porodica Skrobonja slave Jovandan Unaprijed hvala. maj 2006.Diskusije . komsijama i saplemenicama.U znak sjecanja i zahvalnosti na stari kraj i svoje porijeklo podigao je crkvu i dzamiju u selu Kazanci.otislo u Stambol.već da se svako u miru moli svome Bogu.25.19 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .a kada su dosli u selo Kazance u Gacko. Nema uskracivanja informacija bilo kome.au) Za „Gackali(radnik)” Postovani gospodine Poskovic.koje se su razdvojene jednim manjim brdom da se ne vide jedna od druge. Zbog toga nije za odbaciti Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic.02 (*. Konkretno o Vasoj porodici znam i čuo sam za nju jer sam ja živio i radio u Nevesinje a često sam dolazio u Gacko u hotel „Metohiju” i upoznao njenu legendu konobaricu „KOKU”.Prema porodicnom predanju neki njihov predak Nenoje pod pritiskom Turaka presao je u Cevo (C.com. molim Vas napisite sam par recenica: porodica Dojcinovic: slave svetog Luku 31. Znam da ste pretrpani našim molbama za informacije. u 19.serbiancafe.prozvase se PAPOVIC. i porodica Saula.samo je problem sto ja bas uvijek nemam trazene informacije.Da bi potvrdio svoj identitet. BXPC (majka) . u 12. canada61 . ne znam koja je slava.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Od Papovica vode porijeklo srpska porodica Parovic koja je iz sela Lazarica dosla u selo Biograd kod Nevesinja i muslimanska porodica PASIC iz Avtovca i Gacka.koja je zivjela u selu Prijevor kod Bilece.24.Priznacete veoma mudro da se narod ne bi provocirao.sympatico. maj 2006. http://www1.ca) Šta je sa poreklom prezimena Pantic? Prof. izucilo knjige i kao bogat covjek vratilo se u svoj stari kraj koga ovdje malo ko da ga je poznavao. u 18.16 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i Igoru.Forumi Хвала унапред и пуно поздрава! BXPC (majka) .27.samo pogledajte ova pisma koja su pisana poslije Vas pa evo sve do danas.koji je sakrio u jedno obliznje suplje drvo i na taj način se legitimisao među svojim rodjacima.Gora)i prezivali su se Ozrinic.

30. kao i C obično).Diskusije . najljepse Vam se zahvaljujem na vasem odgovoru i ulozenom trudu.Ima nas u Sarajevu.27 (*.Dosta toga može se nauciti ovdje.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. maj 2006. u 21. maj 2006.net) Svaka cast.Meni bi bila korisna bilo kakva informacija o porijeklu prezimena Kozica. bilo kakav detalj.Postoji porodica KOZIC kod Ljubinja i porodica Kozica u Drnisu kod Knina. u 20.20 (*.au) Za„muconi 78” što se tiče porodice KOZICA mogu reći da u blizini Stoca u Hercegovini situirano je selo Kozice dobilo ime po istoimenoj porodica koja je tu nekada zivjela. Naime.Znam da sam negdje davno gledajući TV prošitao ime pop Pavle Kozica kod Knina negdje. u 13.Forumi muconi78 .29.29. imate li kakve informacije o nastanku prezimena moje familije (Dzeletovic).18 Prof. u 05.Neko kaže da KOZICA ima i u okolini Mostara?Volio bih ako bi uveženi profesor Laketa mogao nešto više reći o porijeklu.verat.Nije iskljuceno da su se Vasi predci ukljucili u neku od seoba. u Hrvatskoj. maj 2006.33 (registrovani član) Profesore Laketa. Sa Banjana dolaze u selo Cepelicu.Najviše nas ima u Prijepolju.Ne znam kako i odakle?Interesuje me bilo kakva korisna informacija o mom prezimenu. kad i gdje ne znam.com. Srdacan pozdrav za sve učesnike teme.28. i ja sam Bosnjak i zanimam se porijeklom prezimena KOZICA (Z kao Zmija ne Ž.. koja je porijeklom iz potopljene Cepelice (Bileca)? hvala.com.com) profesore Laketa.html?157[1/26/2013 7:19:44] . zatim Busovači(BIH).24 (*.Prije svega želim da vas sve pohvalim na ovako aktivnoj i korisnoj diskusiji.. u 05.Nisam siguran da će neko moći da mi pomogne ali eto..29.04 (*. jedna je pretpostavka da smo došli iz Kozice kod Plevalja a druga negdje iz Hercegovine ili Dalmacije. Prof. Laketa . Laketa . da probam. koPoB 11. Gackali (radnik) . vjerovatno smo primili Islam negdje davno.ima ih sirom Hercegovine. maj 2006. što govori i sam naziv.Do danas nas ima više od 7-8 generacija i vjerovatno smo ovdje još od prve polovine XIX vijeka. maj 2006.Pošto se ovaj lokalitet nalazi blizu rijeke Bune poznato je da se sa ovog 0 prostora kretalo u mnogobrojne seobe.serbiancafe. u 11.bivše YU i rasijanju od Amerike do http://www1.su stara srpska porodica iz sela Cepelica(selo sada pod lezi pod vodama akumulacije Bileckog jezera)kod Bilece.rr.Poskovic 999999999 . Prema porodicnom predanju Dzeletovici su dosli sa Kosova u selo Petrovice na Banjanima. ali su oni većina porijeklom sa ovih prostora.au) Za „9 devetki” DZELETOVIC.Tokom vremena i seoba stanovnistvo se selilo na sve strane. oktobar 2009. Zahvalni M.

nazalost vise ništa ne znam.umetnicki rad jednog starog stita. Bosni. Toliko za sada.a deo u okolini Mrkonjic Grada. u 17. i živeli su u Mostaru i okolini Mostara. bajraktar Komnen. a ne Sh kao Shabac). USA.ptt.*) Da li netko ima više podataka o banu Pilatu? Prema predaji.31. a ako nekog interesuje sve do sada prikupljene podatke o Deurama spreman sam ponuditi zainteresovanom prezimenjaku.Laketa da li negdje ima nešto o prezimenu Petruljevic. Pakistanu. Deure su se naselile pre B. septembar 2006.net) Profesore Laketa. Australija. a sada u Novom Sadu i svuda po svetu.31.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u Stankovcima (selo kod Sibenika). Grahovu. ali ga ipak ima u Srbiji.53 (registrovani član) prof. koje navodno spominje rimski istoricar Plinije. u 22. Gore u tekstu koji ste napisali vi i gospodin Igor videla sam da potice od porodice Malesevic.147. Petrovca. Grahova. a potom u B. Ignjatije. maj 2006. pa vam se sad obracam još jednom.Deura. Hvala vam unapred i iskreno se nadam da ćete mi odgovoriti.31..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Jovana Krstitelja.Slave slavu Sv. Po nekoj prici. To prezime se spominje i kod Vlaha. ali vas molim da mi kazete nešto detaljnije o tom prezimenu ako znate. u 04. USA.To je retko prezime.serbiancafe. u 15. Nemackoj.30. ako i vi neznate mozete li dati informaciju gdje bi se moglo obratiti. Laketa .Tokom vremena razrodili se i raselili http://www1.poticu od MALESEVACA (ne od Malesevica)iz sela Maline koje je dobilo ime po Males Vojvodi koji je bio rodonacelnik porodice. je rodonačelnik Komnenovića(Komlenovića-Komnennića). komnenovic . Koreji.22 (*. vrlo vrlo rijetko prezime. u 17. u 16. R. Nadam se da ćete sada moći da mi odgovorite i time mi pomoći da saznam nešto više o prezimenu Simic (S kao stolica.Kad je reč o istoriji Krajine. izgleda da je tu bilo pleme Deura.31 (registrovani član) malba . Italiji.yu) Hoću da dam još nešto podataka o Deurama.D. Japanu. posebno B. maj 2006. maj 2006. Mostarski casopis takođe pominje Deure . Njegov(njihov) sin. Tajvanu.neobee. bio je oženjen sestrom Ive Crnojevića. unaprijed zahvalan na bilo kakvoj informaciji.Diskusije .Zivjeli su na dosta velikom prostoru od sela Ljubomira do planine Volujaka u Hercegovini.Forumi Australije. Prof.slava sv.31. U istorijskim izvorima se pominju 1374 godine..50 (*.au) Za „malba” SIMIC.ali i u Australiji. maj 2006. zecurica . Kanada.. Da li negdje postoji više podataka o tome? Hvala rddeura .36 (*..com. Hrvatskoj. djordje. znam da sam vam već jednom postavljao pitanje ali niste imali informacije za mene.13 (213.31. Slava je Sv.zivjeli u bosanskoj posavini. maj 2006. Novi Sad koPoB .

juni 2006.Prvi i najstariji podatak o porodici SIMIC.4.JEDAN DEO PORODICE SE JOŠ RANIJE PRED II SVETSKI RAT ODSELIO NA KOSOVO.hr) Prof.Kalinovik. Inače prezime je sa Banije Krsna Slava Sv.25 (registrovani član) Zamolio bi vas Prof. u 04. juni 2006.JA BIH VAS PITAO DA LI ZNATE Nešto O NAŠOJ PORODICI. .hr) profesore molim vas da mi kažete nešto o prezimenu PECIKOZIĆ. koji je opet potomak jednog od braće Pavla Orlovića. Da li Vi imate više podataka o tome? Hvala SATRIANI (ekonomista) . DOSELILA U VOJVODINU IZ TREBINJA.3.A DRUGI. OD KOGA VODIMO POREKLO I DA LI SMO UVEK ŽIVELI U HERCEGOVINI.Ignjatija.1.ako znate nešto oprezimenu Tubin. MOJA PORODICE SE 1946.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juni 2006. Slave slavu Sv.carnet.Bijeljina itd. BUDUĆI DA SMO RELATIVNO MALA PORODICA( GOTOVO DA ZNAM SVE O SVAKOM ZEČARU KOJI ŽIVI OVDE ILI U SVETU).GOD.html?157[1/26/2013 7:19:44] . juni 2006. S druge strane . da li mi možete pomoći sa par informacija. Moja porodica se sve do kraja 19 vijeka prezivala Komnenović. KOJI JE ŽIVEO NEGDE OKO 1700. bio sin bana Pilata i sestre Iva Crnojevića. U ZRENJANINU .Vares.iskon.Diskusije . u 20.1.5.Vartolome i Vardava.. i krajem 17/početkom 18 vijeka su se iz tadašnje Stare Hercegovine preselili u okolinu Kragujevca.26 (registrovani član) POŠTOVANI PROFESORE! PREZIVAM SE ZEČAR. u 17. juni 2006.35 (registrovani član) ZA KOMNENOVIC! http://www1.GOD. JEDAN DEO FAMILIJE ŽIVI U OKOLINI GORNJEG MILANOVCA.21 (*. slava im je vračevi Komnenović .Forumi se na vise strana. donibrasko1 . koji su se u Staru Hercegovinu preselili poslije Kosovske bitke. TAČNIJE IZ MESTA ŠČENICA U OPŠTINI LJUBOMIR.Komnenovići potječu od Komnena Bajice. KOME PRIPADAM I JA. Slave Durđic( vjerojanto su vremenom počeli slaviti preslavu umjesto slave Sv.Đorđa) Da li imate više podataka o porodici Komnenović? Prema istoričaru Božidaru Kljajeviću. u 06. SRDAČAN POZDRAV! asdfghjkl (agronom) . imam podatak da je rodonačelnik Komennovića .IZ NAŠEG RODOSLOVA ZNAM DA POTIČEMO OD NEKOG OSTOJE ZAČARA. u 17.07 (*.serbiancafe.Simica kao sto ste rekli ima da žive na vise mjesta:Mostar. Komnen.TAKO DA TRENUTNO U HERCEGOVINI NEMA NIKOG SA NAŠIM PREZIMENOM. .Laketa..Laketa.ja sam naso kod Save Nakicenovica u knjizi „Boka” gdje se oni pominju među mnogim srpskim porodicama koje su dosle iz Hercegovone u Boku poslije oslobodjenja od Turaka.

Sto zbog starosti.serbiancafe.Bog da im dusu prosti.o cemu svedoci i porodicni grb na kome vitez oklopnik na ridjem konju u jednoj ruci drzi sokola za lov. Ban Pilat inače je bio oženjen sestrom Iva Crnojevića. Postoji više predanja kako su se prozvali Komnenovići.sto zbog svega sto nam se desilo devedesetih godina prošlog veka.Mijina žena Andjelija. Naravno da su se iz ovih bratstava razvile familije koje danas ne nose više ova prezimena.Grb je okviren ljiljanima a na vrhu je kruna kao znak visokog plemstva(po jednoj od legendi poreklo nam je od Balsica). i prica ide dalje.a drugom zateze dizgine konju koji se propinje i gazi zmiju(zmija je po heraldici tog vremena simbol neprijatelja Hrišćanstva).Beogradu.po jednoj od prica. Komnenovici su stara srpska plemicka porodica poreklom sa Gornjeg Tupana Banjani.U Vojvodu Stepu su se doselila dvojica Komnenovica .jednog od tri brata koji dolaze u Hercegovinu u Velicane.. http://www1.10 (213.je od Kudusa iz Poljica. Krajem 18 veka dollazi do velikog bekstva Komnenovica iz Banjana.Turci posalju odmazdu koju Komnenovici docekaju i „pokomadaju” ali u bitci i sami puno stradaju.Komnenovici su davali plemenske prvake i bili u posedu najboljih maceva u plemenu.a moja baba.html?157[1/26/2013 7:19:44] .gde samo jedini Komnenovici.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.moja žena i dvoje dece(treće je na putu). Porijeklom su od bana Pilata. pa evo jednog: ono potiče od Komnena barjaktara.Svi su pokojni.Javljam se sa dalekog Novog Zelanda. Pre vise od 20 godina.Moj rodjak je kasnije uradio stablo potomaka Stanka Komnenovica.Forumi Pomaze Bog.kojima je novonastala kraljevina dodelila zemlju.Na svecanosti povodom obnavljanja hrama 15.ali ono do čega je dosao je interesantno.napustise domove u koje se kasnije uselise Kilibarde i Erakovici.Kikindi i još po negde.neka se jave. Kilibarda iz Niksica je odrzao govor u kome se pominje vise legendi o nastanku bratstva Komnenovic i za sve njih je zajednicko jedno plemicko poreklo dobijeno macem.Rodom sam iz Vojvode Stepe.147. Jedan od banjanskih potomaka je i kapetan Mirko Komnenovic iz Herceg Novog koji je zavestao svoju kucu gradu i koja je sada mislim muzej grada Herceg Novog.a živimo u Vojvoda Stepi.moj djed Mijo i rodjak Risto oba iz sela Galicici u Popovom Polju.10.i pod zastitom države je kao Istorijski spomenik(koja će ga država sada „stititi” i od koga ne znam).. ja sam dobio neke podatke : Komnenići/Komnenovići je bratstvo u Oputnoj Rudini. u 05. sina bana Pilata.*) Što se tiče porodice Komenenović.5. a navodno su se zbog nje zavadili Pilatovci i Crnojevići.sela u Banatu osnovanog posle Prvog Svetskog rata od strane Solunskih dobrovoljaca.tj. Nadam se da sam ovm mojom pricom resio neke nedoumice.Trebinju. i razasuti su svuda po ex YU.svoje istrazivanje nije zaokruzio.Razlog.ja. juni 2006.Bezeci od vece turske odmazde.dok je Ristina žena Milica iz Cvaljine od Gasica.U tom kraju su podigli i crkvu Svetog Jovana Krstitelja koja je se i danas tamo nalazi.je da su Komnenovici napoli jedan turski karavan i pobili neke Turke.jedan od naših Komnenovica uzeo je sebi u zadatak da ispita naše poreklo.Diskusije .1989 godine profesor Gojko M.a ako ima Komnenovica koji ovo čitaju a znaju po nešto . te je dosta Pilatovaca tada izginulo. za Komennović . pa spadaju u grupu bratstava plemena Pilatovci .sto zbog oskudnosti u istorijskoj gradji i nesredjenosti arhiva.nas koji se znamo između sebe i zovemo rodjacima i koji slavimo Svetog Arhandjela Mihajla. poreklo Komnenovica.

Seeker .net) Poštovani profesore.Radovanovic. a to su„Grubacic. Slave Đurđevdan.18 Prof. Međutim nejasno je da li su to Komnenovići od Pilata jer slave Jovanjdan. Jedan deo porodice je otišao u Zetu. samo ne znam iz kojeg perioda potječe taj grb i da li se odnosi na cijelo bratstvo.com.1913 godine i veli da su iz Hercegovine doselili u Boku poslije oslobodjenja od turske vlasti.došao do slijedećih podataka: Citiram: . koPoB 11.serbiancafe.ime dobili po banu Pilatu koji je rodonacelnik Pilatovaca. a drugi u Liku i odatle u Bosansku krajinu -Bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih. Doder (Doderovic)Beat. a potom ka Gruži. Dobili su sufiks Maglajevići jer su iselili iz Rudina u Maglaj. a potiču od Komnena Bajice.Komnenovic)tako nešto da postignem to sam kod Vas oduvijek želio i to je jedan od razloga moga pisanja i javljanja na ovim stranicama.Sekara.Sutonja.Sikimic. http://www1. A sam Komnen je predak starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina. naišao sam i ja na taj grb sa konjanikom.44 (*. Laketa . oktobar 2009. kneževog barjaktara koji je poginuo na Kosovu Za grb KOmnenovića.Nadam se da će nasi vrijedni i agilni citaoci priskociti i Vama i nama u pomoć. juni 2006.Tesle vode poreklo od Hercegovačkog bratstva Komnenovića. juni 2006. u 05. tako da su Tesle u stvari potomci braće Pavla Orlovića. Tesle. KOMNENICI. Također je historičar Božidar Kljajević.5. uz Komnenoviće koriste i titula konte ( conte) koja se u doba Mletačke Republike u Veneciji davala starim plemićkim porodicama iz „kolonijalnih” dijelova mletačke republike. u 15.Diskusije . Komnenovice pominje Sava Nakicenovic u svome djelu”Boka„Bgd. Također postoje i Komnenovići-Maglajevići.neobee. u 21.Pusara.U Vasem javljanju mogli ste reci koju slavu slavite? Takvih rijetkih porodica kao sto je Vasa ima dosta i trebalo bi ih ispitati. Za porodicu ZECAR da budem iskren prvi put čujem.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi Žive u selima Pilatovci i Miruše.au) 0 Za Komnenica:Evo vidite kako su nasi citaoci saradnici vrijedni u iznosenju svojih priloga o pojedinim porodicama.istraziti i sacuvati od zaborava. koji na ruci ima sokola i gazi zmiju.poticu iz bratstva PILATOVACA u Oputnoj Rudini kod Bilece. istražujući porijeklo N.Rod sa svim porodicama koje poticu od Pilatovaca. Slave slavu Djurdjic kao vecina Pilatovaca.5. Valja naglasiti da je iz bratstva Komnenovića potekao i najveći fizičar Nikola Tesla.26 (*.Kukic itd. Zanimljivo je da se u službenim dokumentima iz Boke Kotorske s početka 19 vijeka. koji su se iz sela Čarađa u Goliji vremenom raselili po Hercegovini.konkretno u ovom slučaju o porodici Komnenic (Komlenic.iz Vaseg pisma vidim da je veoma rijetka i malobrojna.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

Laketa . Selo u Popovom Polju je Čvaljina. u 23. juni 2006. koPoB . vratili da žive kod njega u Čarađi Izgleda da se o porodici Komnenović može naći dosta podataka. Procitala sam jedan komentar kako DRAGOVICI slave Djurdjevdan.30.Stara Hercegovina.neki Dabiziv Cihorc. proučavajući porijeklo N.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 21. Važan je podatak da se na kraju svi ti podaci odnose na bratstvo koje je zemljopisno smješteno na istom mjestu. koji su vladali/upravljali Dukljom-dakle i Starom Hercegovinom. septembar 2006.Nikola. na oko ratličitih.Tesle: Po njemu.08 (registrovani član) Zanima me nešto više o prezimenu DRAGOVIC.6.6. U fojnickom grbovniku (14-16 vijek)gdje se nalaze grbovi mnogih srednjovjekovnih srpskih porodica nalazi se i grb porodice CIHORIC. drjelena (student) . ipak se tu radi samo o par kilometara razlike. u 19. a potiču od Komnena Bajice.Diskusije . Unapred zahvalan Prof. a Martin i majka su nastavili za Dubrovnik.47 (*. u 16.1o. Ubrzo je postao knežev zet.hr) Što se tiče porodice/bratskta Komnenović.14 (*. U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 1380-1390 godine. Bilo šta o poreklu prezimena bi mi značilo.bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih.serbiancafe. Zanimalo bi me doći do točnijih podataka o Orlovićima.33 (registrovani član) za Komnenović . http://www1. Na putu su se zaustavili u selu Vratkovići u Hercegovini i tu se Milija zagledao u kćerku kneza Vratka. Također objašnjava kao su Orlovići stigli do tih krajeva. hvala unapred Prof. A Komnen je od starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina. ali su se. Tamo su živeli nekoliko godina. Braća Pavla Orlovića.6. Krsna slava je Sv. Kroz neke povijesne knjige.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa . Milija i Martin. zanimljivi su podaci do kojih je došao historičar Božidar Kljajević. ali ih samo treba smjestiti u pravilni vremenski slijed. jedini knez Vratko na kojeg nailazim . u 01. juni 2006.su stara srpska humsko-trebinjska vlastela iz Popova polja iz sela Cvaljina.koliko sam uspela da saznam poticu iz Danilovgrada. posle kosovske bitke krenuli su sa majkom i nešto pokretne imovine put Dubrovnika.Forumi čini mi se da Vam je promaklo pitanje u vezi prezimena ČIHORIĆ.5. također o knezu Vratku i Komnenu Bajici.iskon. je potomak pobočne linije Nemanjića. na Milijin poziv.au) Za ”drjelena„ ja sam o porodici Dragovic pisao na vrhu rada pod br.a ja slavim Svetog Jovana. mada postoji groblje u selu Veličanima gde su Čihorići sahranjivani negde do XVII-XVIII veka. Stoga ga ponavljam. juni 2006.au) Za ”Seeker„ CIHORIC.com. Moji su iz Nevesinja.com.49 (*. juni 2006. i mada ima razlike u točnim imenima mjesta.koji odgovara dubrovcanima da ne može da placa stetu koju od njega traže.

a takođe i jedan broj ulica(jedna čak i u Beogradu).kao i ljiljani koji ukazuju na vezu sa albanskom obitelji Thopija. Rodom je od Balšića . odakle su inače i čuveni sportisti braća Grbić i Dejan Bodiroga).Poznato mi je da Dragovica ima u selu Biograd kod Nevesinja koji slave Sv. gdje su i osnovali porodice.moracete to istraziti Vi sami. i poginuo 1944. Za Komennoviće imam jedan interesantan podatak: Vojvoda Komnen.samo sto su tokom vremena promijenili krsnu slavu i mjesto stanovanja. bio je vojvoda u Baru 1438-1440 .28 (*.Kada su oni i odakle su dosli u Biograd to ja ne mogu sigurno reci.Jedan broj preduzeća na Kosovu i dalje nosi njegovo ime. koje i Jiriček spominje kao Wlachi Pilatusi (Vlasi Pilatovci ili iz Pilatovaca.11 (*. i naselili se u selo Retkoce kod Uroševca na Kosovu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.25 (registrovani član) POŠTOVANI PROF. Balšići su se vojničkim zaslugama podigli jako brzo u visoko srpsko plemstvo.8. Posle II Sv.. zatim jednim djelom u Gornjem Milanovcu.Dragovica ima u Dalmaciji oko Kistanja i oni slave Sv. Njujorka.8.hr) Da li netko zna nešto o prezimenu Bogdanić? ZA KOMNENOVIC . a drugi deo odlazi da živi u Sarajevo. u 06. Prvi su iz Hercegovine. došla iz mjesta ŠĆENICA (opština Ljubomir.Forumi drugi dio pa to pogledajte. juni 2006.kao što rekoh. rata. u 06.hr) Pratim ovaj forum i nailazim na dosta interesantnih podataka.Proglašen je za narodnog heroja Jugoslavije.tačnije u selo Klek sa ostalim Trebinjcima. kod Trebinja). otišli braća Milan i Todor Zečar.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Bogdanić . pa http://www1. Moj otac i ja iz hobija smo dosta proučavali povijest Konavala.koji su opet porijeklom od slaveniziranih Vlaha sa brdskih predjela Gornje Zete ( oko tadašnjeg Onogošta)-odatle veze Komnenovića sa Pilatovcima.t-com..kao i na Kosovu.Nikolu.Todor se kasnije preselio u Gornji Milanovac.8. a ima nas sa nekoliko familija i u Beogradu.Diskusije . O toj vezi Komennovića sa Balšama govori i deveterokraka kruna ( znak pripadnosti visokog grofovskog plemstva). uoči rata. Nadam se da sam pomogao Komnenovićima u sređivanju njihovog rodoslovlja.serbiancafe.t-com. a zatim se spominje i u Zeti. LAKETA Porodica ZEČAR je. po kome su oni dobili prezime.. a Milan se priključio partizanskom odredu gdje je u borbi protiv Bugara.(odnosno mjestu Klek naseljenom uglavnom Trebinjcima.Jovana a Vi vodite porijeklo od njih. Ti Dragovicio iz sela Udreznja slave Djurdjev dan i oni su najstarija porodica Dragovic na tlu Hercegovine. Srdačan pozdrav SATRIANI (ekonomista) . odnosno Beograd. Sahranjen je na groblju u Uroševcu gdje mu je postavljena bista. Nije iskljuceno da Vasa porodica vodi porijeklo od njih. tačnije 1946 jedan deo porodice kolonizira u Banat. Hercegovine i CG.Sada nas trenutno ima širom svijeta. u 19. juni 2006.i naselila se jednim djelom u Zrenjaninu.god. juni 2006.. prilikom prelaska Bregalnice.počev od Norveške. sa kojima su Balšići bili vezani višestrukim ženidbenim vezama.

TANASIJEVIĆ. Ja još jednom pozivam sve citaoce i posjetioce SC da pišu o onim porodicama koje se još nisu pojavljivale na ovim stranicama.SA LA TIĆ.BOBOT. Treba reći da su u selu Šćenica(koje broji inače nekoliko kuća)pored porodice Zečar živele još i porodice ĆUK.Iz sela Ugarci nedaleko od Šćenice doselila se porodica DURSUN. Inače naša porodica slavi Sv.KNEŽEVIĆ. u Klek .Porodica BODIROGA iz mjesta Bodiroge.au) Veloko hvala gospodine pod sifrom„Satriani(ekonomista)”!Odavno nismo dobili opsirnije i sadrzajnije pismo o porodicama iz Ljubomira kod Trebinja i okoline. Porodice ČEROVIĆ i AĆIMOVIĆ iz Brove. juni 2006.na žalost.GRUBAČ. porodice MILJANOVIĆ.VUKOVIĆ.KISIĆ.PIŠTINJAT.BERDOVIĆ.MURIŠIĆ.Diskusije . Porodica GOJŠINA iz mjesta Gojšine.KOLAK. u 21.Arhangela Mihaila ( ARANĐELOV DAN).ŽUŽA.ILIĆ. pa bi tako bilo i Zečara katolika.RUŽIĆ.DENDA. VUKOTIĆ. ĆURIĆ. Laketa .PRIBIŠIĆ.VUKO JE. koje takođe pripada opštini Ljubomir.PROVIDŽALO. Porodica VRTIKAPA iz sela Ivice(Ljubinje).VU KANOVIĆ. ŠEGRT.VULEŠEVIĆ. u 21. ATELJEVIĆ.Forumi čak nas ima i u Varaždinu u Hrvatskoj. Porodica ŠIŠKOVIĆ iz mjesta Grbeši.VUKALOVIĆ. ĐAJIĆ.iz sela Domaševa porodice ZOTOVIĆ.serbiancafe.SUŠIĆ.KIJAC. Porodica GRKAVAC iz mjesta Grkavci.TARANA.html?157[1/26/2013 7:19:44] . iz sela Pijavice. kod nas. Porodica MILIĆEVIĆ iz mjesta Šobadine(Bileća). MIJANOVIĆ.DELIĆ.tako da u selu nije ostao gotovo niko.GALEB.SREDANOVIĆ.KLIMOVIĆ.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Kažem to zbog toga što se bojim da će taj deo familije u bliskoj budućnosti zaboraviti svoje pravoslavne korjene i primiti katoličanstvo.SLIJEPČEVIĆ.POROBIĆ. Takođe za jedan deo doseljenih porodica ne znam tačno ime sela.KUJA IĆ. Porodica BOKIĆ iz Krtine.MA GDJE BILI ! ” 0 koPoB 11.VICO.MILINIĆ. Porodica SKULIĆ iz Čičeva.ĆAPIN i LEČIĆ.LUGONJA.ČEČUR. Porodica ŠKORIĆ iz mjesta Bančići. Laketa. Porodica MUMALO doselila se iz mjesta Vladušići. kao i svim drugim posetiocima sajta. SRDAČAN POZDRAV VAMA I SVIM HERCEGOVCIMA .Porodica KAPOR iz Milovića. Porodica ORO iz Veličana.8. Srdacan pozdrav svima prof.19 Prof.BUBALO.VUČETIĆ. Porodica ŠĆEPANOVIĆ iz sela Kovačini.MILOJEVIĆ.RATKOVIĆ.PAPIĆ.GRČE.KOJOVIĆ.To su porodice: BAJAT.VUČUREVIĆ. Inače što se tiče drugih Trebinjskih sela koja ne pripadaju Ljubomiru.com. Porodica NINKOVIĆ iz Necvijeća.su se doselile sa Zubaca porodice MIĆANOVIĆ. Skrecem paznju da se vodi racuna da se ne bi ponavljali.PIKULA. http://www1.BERAK.takođe u Ljubomiru.Nadam se da će prvenstveno koristiti našim citaocima koji žive sirom svijeta a i meni jer za neke porodice nisam znao da postoje ali zahvaljujuci Vama vrijednim citaocima mnogo toga interesantnog saznace se na na stranicama SC o pojedinim srpskim porodicama.RADIĆ.TICA. Porodica PETROVIĆ(Deo familije čuvenog košarkaša Dražena Petrovića) iz Zagore.18 (*.VLATKOVIĆ. oktobar 2009.JANJIĆ.Iz mjesta Vrpolje. ali znam pouzdano da su iz okoline Trebinja. Nadam se da će vam ove informacije profesore biti od pomoći. doselila se u Klek porodica VIDAČIĆ. Porodica TASOVAC iz Trebijova.BAŠIĆ.SPAJIĆ.PETKOVIĆ.ČUČAGA.IVANKOVIĆ.POPOVAC i DŽOMBA koje su se takođe doselile u Klek.

djordja iz bosanske posavine.16.. Srdacan pozdrav! JOKANE (junak) . u 07. u 23.Nikola s postovanjem magrop (ekonomista) . Ja sam amater u ovome i nemojte mi zameriti na „glupim” pitanjima.pozdrav svima i hvala na eventualnoj informaciji. juni 2006.15. u 00.16.. juni 2006.iz kojih knjiga. u 21. juni 2006. u 15.15.slave slavu Vrbica odnosno Lazareva subota. minja 85 . u 06. juni 2006. Kako da istražim svoje poreklo? Htela sam da odem u Nevesinje ili bilo gde drugo. Laketa Mozete li mi reci nešto više o poreklu porodice Stajic iz jugovica kod Gacka. u 12.22 (registrovani član) ja se izvinjavam sto dosadjujem hercegovcima.serbiancafe. u 06.pa pokusam da pronadjem nešto u crkvenim knjigama.. ali ti ipak hvala. u 06.au) Postovani profesore Laketa.34 (registrovani član) Zurovaci su poreklom iz okoline Niksica.html?157[1/26/2013 7:19:44] ... ako imate informacije o porodicama:ZUROVAC slava sv.. JOKANE (junak) .comcast.10.34 (registrovani član) Postovani prof.au) Jokane.nazalost ne znam ništa vise.net.mnogo vam hvala na odgovoru.objašnjenje nije bas koje ja hoću.9.net.Jovan i BULUT slava sv.net) http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juni 2006.Diskusije . juni 2006.59 (registrovani član) dragovic drjelena (student) .? moji roditelji imaju dosta prijatelja iz Hercegovine sa vasim prezimenom :) hvala jelena zecurica .38 (*.10 (registrovani član) Profesore Laketa.26 (*.16.Forumi drjelena (student) . juni 2006.56 (registrovani član) Jel si od oni oko Mostar? domazet .zbog komunista koji su vladali u to vreme. juni 2006.9. Minje jel si ti Zurovac? minja 85 . juni 2006. Gde o tome mogu vise da saznam.Ja sam bila ZUROVAC.ali to radim po drugi samo sa nadom da će mi neko dati nekakvu informaciju o porodici petruljevic slavi sv.14.ali nisam sigurna ni da je moj deda krsten.32 (*.

Mostara i rasijanju. BULUT. juni 2006.Zerajic.com. selo Vlahovici između Ljubinja i Stoca? sinisa minja 85 .Od Njih su Domazeti na Glasincu.Nevesinja.Jovana. Drenici.34 (registrovani član) Prof.Stajic.Istog su porijekla Domazeti u Foci.Forumi Pomoz Bog.Diskusije . u 00.vode porijeklo od Kaludjerovica iz Bjelopavlica koji su presli na Padjene kod Bilece.Barajevu(Bgd)i Bijelom Polju kod Mostara.Nevesinje). samo ocu da potvrdim dali ima tu nešto.Ima ih u rasejanju slave slavu Sv.09 (*. juni 2006.19.17.serbiancafe.net) http://www1.Vrbicu)kao i sve porodice u Hercegovini koje svoje porijklo izvode od Krivokapica:Djogovic.comcast. ludaja .18. jer mastilovina i sokolovina su jedna pored druge na isgorima .ima ih na sirem prostoru Hercegovine.30. Ti sa Vlahovica sto pitas mogao si reci koja ti je slava za početak. To je sve sto znam.Stajica ima u selima Jugovicima i Slivljima(Gacko)u selu Grabovica. juni 2006. Petko i Ivan) Ugrenovici pre XIV veka su dosli iz Onogosta. sinisa domazet .39 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2006.Lazara (Lazarevu subotu.18.21. u 16.interesujeme samo ako znaš ista odakle je Mastilovic familija.u Nevesinju i rasijanju.44 (registrovani član) >Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic.Milovic.net. juni 2006. Matovic.Sarenac.Predolju kod Stoca u Ulogu i Nedavicu(Borac.slave Sv. Moj deda je inače iz Trebinja. DOMAZET. u 07.54 (*. u 22. Ima li iko informacija o Domazetima.kod Niksica slave slavu Sv. koPoB . juni 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.su doselili iz Konavla a odatle dosli u Korjenice i Prebilovce. I mi takođe slavimo Joakim i Anu. Navodno četiri brata (Borko. Miljan.pa u selo Omedjine kod Trebinja i u Fatnicko Polje i Vlahovice(Ljubinje).au) capljina imaš005 (worker) . su porijeklom iz Niksica.au) Evo nekih odgovora na Vas pitanja : ZUROVAC.starinom poticu od KRIVOKAPICA-CUCA iz Kobilj Dola.Slava im je ???. Dao mi je tata kopiju genealogije (muska strana) za Miljanovice.59 (registrovani član) pozdrav. jer znam tipa koji tvrdi da su poreklom od sokolovica. Laketa . u 19. u 06.Nikolu. STAJIC.

24. Hvala na odgovoru ! Slava Domazeta iz Vlahovica je Sv. ali njegov otac je bio plav/plave oci.22.22. tad sam ih uspjela popamtiti . u 14.Petrovca i tu se nastanio sa porodicom. juni 2006.Tako da mi on bas i ne djeluje nešto ubjedljivo sa svojim „pisanijem rodoslova”.beobug.Milorad(moj djed). u 08. Posle II sv.6.html?157[1/26/2013 7:19:44] .4.2.Recimo moj djed je bio iz ove druge „tamne” skupine.Objavio je knjigu u BL.Diskusije .24 jun.serbiancafe. U rodu su sa Kovacima verovatno iz istog kraja (Vlahovici) dok smo sa familijom Colic (konkretno familija iz koje je i Zdravko Colic) u visevekovnim kumovskim vezama.7.kao i greške u godinama rođenja osoba koje su danas žive.David. juni 2006.Slave slavu Sv.licnosti ili istoriskihdokumenata. Vartolomej i Varnava. pa se kod nekih ne zna ko je kome roditelj a ko kome dijete.----.Savulj/Savan. sto je vjerovatno od nje http://www1. tamnih ociju . mene konkretno zanimaju Kecmani iz Bos Petrovca. Takođe sam čula da je jedan od Kecmana koji je davno emigrirao u USA.3.Da su srodnici morali bi se bar nekad pokazati u porodu neka mentalna bolest.jer se vjencavaju jedni sa drugima.49 (*. čak mi je nabrajao imena po liniji koja ide do njega u kojoj je on sedmi. je u istrazivanju dogurao u suprotnom smjeru.17 (*.02 (registrovani član) Da li neko zna nešto o porijeklu prezimena KECMAN? Ima ih jako puno u krajini (RS).. askraba .a i druge koji bi znali da mi napisu šta znaju o prezimenu askraba ili askrabic sa navodom nekih godina . ali sad na zalost ne mogu da se sjetim svega.preko danasnje Rumunije do Indije.u istom selu ima druga linija Kecmana koja nije u srodstvu sa ovima navedenim. da su jako svijetle kose i nebo plavih ociju.Opet jedan drugi Kecman .Karakteristicno je za vecunu njih .Savan.au) molimgospodina laketu. a majka crna kosa/tamne oci/jako svijetla put.Imao je 4 sina. Inače moj stric je pominjao da nam je poreklo od Ozrinica ali dalje informacija nemam.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. srdacan pozdrav a isvim askrabama /askrabicima/ velemir TYYY .Takođe.Ja sam bila djete kad mi je to pricao u vise navrata.u kojoj nije uspio da poreda pravilno žive potomke.Mile.. rata su preseljeni u Ravni Topolovac kod Zrenjanina. istrazivao porijeklo i po njegovoj teoriji porijeklo vuce od „Luzickih Srba” sa podrucja danasnjeg Berna u Svajcarskoj.Znam ovo:1.com) HTFH rajvoSa-ba (shupljiranje) .Forumi Dragi Profesore Laketa.5. i jako bijele puti. Nikola.com.dok jedan manji dio je crne kose. juni 2006. u 05.Moj djed je znao imena svih njih .Moj djedo mi je pricao kako je davno neki pop Savulj/Savan dosao u okolinu danasnjeg B.----.

u 07.44 (*.Laketa ? Poreklo Imena Piplica (okolina Imotskog)dali su ikada bili Pravoslavni.30 (*. Ko si ? Šta si ? Ko su bili tvoji preci da sutramo mogo reci svojoj djeci.ca) Pozdrav profesoru Laketu.com) prof.36 (124.24.hvala na pitanju i informacijama o porodici KECMAN.34 (registrovani član) damjan555 .com.Molim Vas.dali su ikad bili pravoslavni dolaze iz okoline Imotskog Hvala i u napred zahvalanb Dusan damjan555 .evo dok ja ovo pišem privodi se kraju prvo poluvrijeme utakmice Argentina Meksiko 1:1. juni 2006.napisite!Hvala unaprijed! Porijeklo . koPoB 11. juni 2006. u 11. u 16.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Sam Bog zna šta je tu istina.Svaka ti cast Srbine.26. oktobar 2009. juni 2006. Srdacan pozdav svim citaocima SC i uzivajte u fudbalu.au) Za „rajvoSa-ba” Ovdje ne polemise samo Hercegovina već čitav svijet. u 21. 0 http://www1. u 07.27.128. Sarajlija.Diskusije .Ako neko nešto zna pa bio ljubazan da to i napise . Ubrzo za dan dva slijedi opsirnija informacija o Vasoj porodici i time će biti dat odgovor na Vase pitanje i zadovoljena Vasa znatizelja i mnogih naših citalaca koji su i ranije pitali za ovu uglednu srpsku porodicu sa prostora RS i BiH koja kao i mnoge druge porodice živi u rasijanju sirom ovoga bijelog svijeta.26. juni 2006.com) poreklo Piplica .net) Prezime VUKALOVIC znali ko porijeklo pazin . i ako vidim da se uglavnom polemise o Hercegovcakim plemenima :))) Prof. navodi da je izvorno prezime KEC a da je kasnije dodato MAN. naj ljepse mu se zahvaljujem.serbiancafe.28.teol.prerasla je lokalne okvire i njoj se polemise od N.45 (*. u 00.sjeti se samo one izreke na početku ovoga rada:„Hercegovina čitav svijet naseli. ovaj prvi sto je istrazivao iz USA. Nije loše znati.aol. juni 2006.sympatico.Forumi naslijedio. juni 2006.26 (*. septembar 2006. u 15.19 koPoB . Ovo je po tome svjetska tema.Laketu! Nikad Vas ne pitah da li znate nešto o prijeklu mog prezimena-PAZIN?Ako znate nešto.30.Zelanda do Kanade. Laketa .aol.57 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .pozdrav i duboko postovanje Dusan !! dejovuk . Da sjetih se još i ovo.*) Pozdrav za prof.a sebe ne raseli”.26. u 20.smo Srbi tako rade i korjene svoje traže sade.

u 03.05 (registrovani član) Mozete li mi reci nešto više o poreklu MOJSILOVICA iz okoline Uba.2. Za porodicu PIPLICA nemam nikakvih podataka kao i za porodicu PAZIN. juli 2006. devica . u 19.29. juni 2006. laketa . Moji su iz Kalinovika i slave Djurdjevdan.Unapred hvala. anovi (doktor) . su bratstvo iz plemena Zubaca.eunet.9. juni 2006. Vama su srodne porodice Zelenovic i Cerovina i svi slave Djurdjevdan.1840 godine. Ako znate bilo šta. Zeljela bih da znam nešto više o prezimenu Ceranic.serbiancafe. homosapiens (student) .8.hvala puno..Forumi Pitam za porijeklo prezimena Trifunovic.au) Poslije duzeg vremena i fudbala evo i mene da odgovorim na neka Vasa pitanja:„za rajvoSa-ba”najgora je olako obecana brzina. Vode poreklo iz Bosne i slave slavu Svetog Savu i dan danas.poslije ubistva Smail-age Cengica 23. Ceranica ima da žive u Popovu polju. u 06. Niksic kao i Vasa porodica koja živi na Oblju i rasijanju.Diskusije .Prije toga su mnoge Srbe pobili i raselili u znak odmazde za Smail-aginu smrt. juli 2006.7. juli 2006. Za Trifunovic.. CERANIC.09 (*. Moj stric mr.46 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Cadjar (Piva).30.55 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije.39 (*.25 (registrovani član) Vozdra! Molim gospodina Laketu da mi da ako ima ikakvu informaciju o prezimenu Masic (s kao solja i c kao celav).Turci su raselili Drobnjak.valjda ću to odraditi do kraja ovog mjeseca. u 10. Ceranici poticu od CEROVICA od Novice Cerovica koji je ubio Smail-agu i njegovu otsjecenu glavu.Ja Vama obecah da ću napisati nešto više o porodici Kecman ali nikako ne mogu da dodjem do knjige o toj porodici.kao trofej svoje ratne sreće odnio na poklon vladici Petru II Petrovicu Njegosu.Risto Ceranic napisao je knjigu pod nazivom 'Genealogija Ceranica sa Oblja' ali nije precizirao odakle smo tačno dosli (Crna Gora naravno) i da li ima nekih porodica koje su možda promijenile prezime vremenom.com. Hvala puno! ZUBACKI VOJVODA .Masic i Mojsilovic nemam za sada nikakvih podataka.yu) http://www1. Vukalovic. Slave Nikoljdan. u 09. u 04.Miholjacama (Gacko).net) PITANJE ZA UVAZENOG PROFESORA LAKETU: DA LI ZNATE Nešto O PORIJEKLU PREZIMENA PAŽIN Prof.neobee. juli 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .8. Srdacan pozdrav mililili .

hvala za pozdave i komplimente.Славимо Светог Игњатија. juli 2006.ne radi mene nego radi Vas koji još tragate za svojim porijeklom i korjenima.село Доња Љубовиђа.html?157[1/26/2013 7:19:44] . a jedan čoban.au) Za„crno-belo”.дајем и додатне податке.co. devica . Велики поздрав.Forumi Interesuje me porjeklo prezimena Dzakula koji slave krsnu slavu Sveti Nikola.Jovanovici.а да су нам се преци презивали Јаблановић. Laketa . Све најбоље и унапред хвала! Prof.Markovivici.На подручје Љубовије Павловићи су дошли сигурно пре почетка 20. Zatim pominju se Radoslav i Petar Pavlovic.и јако ме је заинтересовала. Замолио бих господина Лакету.10.au) Za „devicu”.00 (*.9.com.8.serbiancafe.eunet.уз коментар да је ово што радите заиста племенит и хуман посао.8. crno-belo .yu) Opet u vezi prezimena Dzakulaa .или из Вишеграда. Моји Павловићи су из Љубовије. u 08.dakle sa prostora smo Krajine. Iz Unca su se raseljavali na mnogo strana pa su se jako razmnožili i stvorili jako bratstvo u Bjelajskom i Bravskom Polju oko Petrovca.сурфујући по Интернету. Iz ove stare porodice poticu mnogi ali ne svi Pavlovici. u 11.interesuje me još da mi kazete u vezi prezimena Jerosimic sa istih prostora koji slave SvArhangela Mihaila.Gori i to je sve za sada od mene.Diskusije .додуше незванично.11.hvala na pozdravu. u 19.Србија. juli 2006.Znam da Dzakula ima u Mojkovcu u C.то заиста не знам.да ми пружи нека сазнања о пореклу Павловића.34 (*.Nikolu. do unazad 10 godinana Kordunu i Baniji slavimo Sv. Predanje kaže da se tada doselio otac s tri sina: jedan je bio pop. uskok2 (buntovnik) .09 (*.com. Оно што ја знам. PAVLOVIC.odakle poticete i tome slično? Rekoste da slavite Sv.pozdrav tebi i svim citaocima SC od mene! O Vasoj porodici Dzakula mogli ste nešto više reci:gdje živite. Kaži prijateljima i poznanicima ako su u mogućnostima neka čitaju ovaj moj rad. u 16.49 (*.U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki PRIBIL PAVLOVIC iz Trebinja 1375 godine.наишао на ову тему.Pavlovici kao Petrovici.yu) Случајно сам.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. odakle su pobegli zbog krvarine. Oni su bili vlasnici sve zemlje od Konavla preko Rudina Gacka i Istocne Bosne do rijeke Drine.zivjeli smo na teritoriji R Hrvatske. Od http://www1.века а можда и доста раније.ако може.Nikolici i još neke su najbrojnije srpske porodice. jedan težak. С обзиром на то да је Павловић једно од најчешћих српских презимена.tvoja porodica je veoma stara srpska poridica sa prostora Hecegovine.37 (registrovani član) Kecmani su se doselili oko 1620 godine iz Crne Gore u Unac.kao knezovi i gospodari oblasti Konavala kod Dubrovnika. u 17.је да водимо порекло из Херцеговине. juli 2006. Pozdrav Prof. Laketa .Nikolu. juli 2006. juli 2006.

U Srednjoj Smoljani je Kecmana bilo oko 1920 godine 6 kuća. septembar 2006. U gradu Petrovcu ih je bilo dve kuće s istom slavom i doselili su se tu iz Drinića oko 1890 godine. Oni su se odselili iz Unca oko 1820 godine na Kapljuv. Kecmana je oko 1920 godine bilo u Suvaji. juli 2006. Slave sv.dve kuće u Budžaku.34 (*.. prof. Iz Bukovače se odvoji jedna grana Kecmana oko 1830 godine i naseli se u Bjelajski Do gde ih je bilo oko 1925 godine 5 kuća dok ih je u Janjilu bilo 4 kuće.koriste ga svi hrišćani. Tu ih je bilo oko 1920 godine 41 kuća.ali sam nestrpljiv pa se zbog toga izvinjavam. u 12. Pavlovici dolzi od PAVLE.11. Dragić (Gornja Vođenica i Pučenik). četiri u Podbukovači i jedna u Podđurinovači.Slovaka.html?157[1/26/2013 7:19:44] . dok su drugi došli iz Drinića. Od njih se odvojila jedna grana koja se naseli u Palanku u sanskoj regiji.eunet. Bukovača .35 (registrovani član) devica .. U Drinić se Kecmani naseliše iz Unca iza podizanja Petrovačkog grada.Vaso Vasojevic . Tubin (Rašinovac).Gagić. godine.Hrvta..od Rusa preko Srba do Hrvata.30.Forumi ove njihove loze su se odmetnule porodice s novim porodičnim imenima kao što su Prošić( u Smoljani i Palanci).11..ini.17 (*. Bakrač (Kapljuv i Bravsko). ali svakako prije 1800-te godine.hercegovackoj vuko. u naselju Trnovac.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ševo i Stupar.serbiancafe. Cojić (Bravski Vaganac) i Nikić (Dževar i Bare) i oni već važe za posebne organke.Dakle u vezi prezimena Dzakula ponavljam do rata u Hrvatskoj zivjeli smo na prostoru Republike Srpske Krajine na Kordunu selo Slavsko polje slavimo http://www1.dr. tu se zadržaše 10 godina.svi redom postali od nekog Pavlovica iz Gornje Mrdulje u ist. a druga grana se naseli u Drinić. kod Bosanskog Petrovca četiri kuće.možda sam malo dosadan. u 16. U Krnjoj Jeli ih je bilo 5 kuća.ing.zašto bre lebetai pišete takve gluposti.Gagići spadaju u najstarije familije u Bukovači i tu su se doselili u vremenu od 1770 do 1780 godine.Diskusije . Kecmani zvani Gagići su se naselili „davno” iz Unca. Od ovih se naseli jedna kuća 1907 godine u Busijama. a u Okruglici jedna. Svi Kecmani i njihovi pomenuti ogranci slave Sv. četiri na Avali. Ovi Kecmani . u Kapljuv se iz Drinića naseli jedna kuća Kecmana oko 1820-1830. pa se onda naseliše u Smoljani.Bugara. godine. Vartolomeja.yu) Dragi profesore. Mozete li vi to „profesore” da potvrdite a da ne zacrvenite???? koPoB . Slave istu slavu kao i ostali Kecmani u okolini.t-ipconnect. Tada je u Bukovači bilo svega tri kuće i to Kecman . Također. Bartolomeja i „odavno su na tom mestu”. Jedino ako mozete lebati vasega da dokazeze da su hiljade i hiljade Pavlovica Rusa.kad je istina toliko bre jednostavna.de) jeli „profesoere”. tu su „odavno” i nezna se da li su se odcepili od onih Kecmana u Uncu ili u Driniću. u 15. juli 2006. a još dve kuće posle 1878.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u Ljusini 2 kuće. u selu Veliki Badić je bila 1 kuća Kecmana. pa čak nisam ni bio blizu njih. u 15.možda i da se to ostvarilo za tebe sabljo nebi bilo relevantno. nisam Kecman. u 21. Vartolomeja i Varnavu i svi su potekli s Petrovačkog i Bjelajskog Polja. u Mrazovcu 2 kuće i tamo su doselili s Bjelajskog Polja pre 1850 godine. KoPoB 11.I ti bi i dalje stajao kod iste izrecene gluposti.Vasa Vasojevica.:)) Da li si ti Kecman. Tubina 8 kuća u 2 naselja. a doselili su se iz Velikog Radića oko 1840 godine i zvali su se tamo Kecmani.Pozdrav. u Podvranu 2 kuće.Toliko precizno kao da se koristio metodom izotopa . Dragića 2 kuće. U Matavažima 1 kuća.Diskusije . našao sam još nešto zapisano: da Kecmani nisu direktno došli iz Crne Gore na Unac pa posle se razgranali nego su išli etapno. godine). U Krupi je bila tada jedna kuća Kecmana.28 (*. od roda su Kecmana i tu su se doselili od Rujiške gde je bilo 6 kuća Tubina. a različitih prezimena) Kecman.11. zatim su odatle se naselili u Zmijanje i tek su onda odatle otišli za Unac.koja vladase srpskim zemljama i dobro se zna sve o njoj ima puno pisanih stvari koje su ostale i koje svjedoce o ovoj porodici i profesor je dobro upratio kud se kretala i raseljavala ova porodica i koje su njeni potomci. Pounje Za rodove (rod podrazumeva kuće iste krvi i prezimena. u 16. Vartolomeja.11.net) Za ovu sablju od znanja.naravno koristeci pisane dokumente.jer i ne vidis da je svrha ove diskusije da utvrdi ko je ko i da razdvoji Pavlovice od Nepavlovica i Vasojevice od Nevasojevica. u Pučeniku je bilo tada 2 kuće i oni su došli tamo iz Drinića pre 1878 (okupacije Bosne od Austrije). Ćirići(slava sv.serbiancafe.11. http://www1.comcast. u 19. Prošić.37 (registrovani član) **** Hvala naj ljepsa za ove informacije. u 08.59 (registrovani član) Rajvo-sa-ba 0 Ne.Forumi Svetog Nikolu Izvinjavam se i istovremeno zahvaljujem .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Tubina je bilo u Dobroselu. juli 2006. U Dobroselu 8 kuća. rajvoSa-ba (shupljiranje) . Imalo ih je u oblasti Pounja (oko 1920 godine) 65 kuća sa 6 prezimena i to: Kecmana 17 kuća u 7 naselja. Pavlovici su stara plemicka porodica. U Banjanima 1 kuća. i ako jesi iz kog si mjesta? Možda smo i rodjaci:))) Prof.11. Najpre su pali pod Travnik i tu su se zadržali jedno vreme. juli 2006. Dragića 3 kuće u 2 naselja i Prošića 12 kuća. Jelača 12 kuća u 3 naselja. Svi oni slave slavu sv. oktobar 2009.20 uskok2 (buntovnik) . Ćirića 13 kuća u 6 naselja.u Krupi je tada bila 1 kuća i tu su se doselili odmah iza okupacije Bosne (iza 1878. Međutim. juli 2006.45 (registrovani član) uskok2 (buntovnik) . Tubin se kaže da su većinom plavokosi i visoki.sto naravno nije bio u mogućnosti . u Podvranu 5 kuća i Bijelom Brdu 3 kuće. a žive u više sela.Laketa. ili su ista krv. slave sv. Vartolomej) . :) 100% . hvala i Vama na zelji da pomognete u pronalsku info. juli 2006.

Bijelo Brdo 7 kuća. Milanci.eunet. а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером. juli 2006.08 (registrovani član) Zamolio bi prof.02 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim informacijama. Дољани и Доњи Лапац у Лици.serbiancafe. u 18.Nikola prezime je iz Dalmacije. Кемија . а као раније презиме се помиње презиме Константиновић. juli 2006. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола. Унапред хвала rajvoSa-ba (shupljiranje) .05 (registrovani član) Zamolio bi za još jednu informaciju. Ja ono sto znam je da su Milanci najverovatnije naselili u Obrovacku opstinu iz Like u opstoj seobi Srba 1684 godine koju je predvodio Stojan Jankovic. tj. u 16. ako ne i svi rasuti po belom svetu. u 20.ba/ donibrasko1 . juli 2006. sada je najveci deo njih. juli 2006.Djuradj prezime je sa Banije.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi Jelače (slava sv. Tada se povukose muslimani iz obrovackog kraja u Liku i dalje za Bosnu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .12. http://www.Evo jedan link na kom se može vidjeti Drinic danas. Miranje kod Benkovca i Stikada kod Gracaca. живе и има их још у местима Срб. juli 2006.12. a odatle u Lohovo.Moje je prezime Tubin.yu) Замолио бих професора Лакету ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански. u 20. Medvidja. Nazalost. Iza njih ostade pusta zemlja. donibrasko1 .12. године. Hvala unapred donibrasko1 . u 20. Samo nekoliko muslimanskih porodica http://www1. sigurno kao i svi ostali na ovom podrucju poticu s Juga. hvala još jednom.53 (registrovani član) Prezime Milanko se nalazi u Dalmaciji u mestima Muskovci.Laketu ako zna nešto o prezimenu Milanko Krsna Slava Sv. Dugo sam tražio ove podatke.rs. за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697. u jesen 1683 godine Srbi s mletacke strane na celu s Stojanom Jankovicem i ostalim glavarima zauzese Obrovac i isterase Turke. uskok2 (buntovnik) .drinic. juli 2006.12.Moj djedo je iz Drinica i imamo kucu tamo. Vartolomej) .13.Diskusije .Hvala unapred. Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе. U Lohovi je bilo 4 kuće Jelača . u 08.Naime. Dobrenica 1 kuća i tu su došli od Petrovca nešto pre 1858 godine. Karin Gornji kod Obrovca.oni su se iselili nešto pre 1800 godine za Liku.39 (registrovani član) Uskok .12.56 (*. Hercegovine ili stare Crne Gore i njihov dolazak na ove prostore nije bio direktan nego etapan.a to je ako nešto znate o prezimenu Nenadic Krsna Slava Sv.

koPoB . Ja sada nemam nekih podataka o toj vezi. uskok2 (buntovnik) . On će to da uradi na jedan veoma strucan način. Isto tako su mnogi koji su iselili u Bosansku Krajinu iz Dalmacije i Like otisli dalje za svojom sudbinom i naselili se na Kordunu i Baniji ili se vracali nazad u Liku. Naime. pocevsi od Bravskog Polja pa preko Bjelajskog Polja. ali ću da vidim uskoro. Mnogi su preseljenjem menjali prezimena da bi zavarali trag.50 (registrovani član) donibrasko Uskoro. Najverovatnije da su tada naselili i Milanci. Jedan ogroman broj familija.30. To je prvi put. Crne Gore i Raske.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ne znam tačno koju slavu slave.13.Forumi (kao sto su Berber i Mulin u Bilisanima)nije htelo da napusti svoja imanja te je ostalo i preslo u pravoslavnu veru. juli 2006.45 (registrovani član) Najverovatnije da ima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. isto pravoslavne vere. Zelengrad i Medvidja. Nego iamam pitanje da li prezime Milanko u Bosanskom Novom ima kakve plemenske veze sa Milancima iz Obrovca.Tada se naselise Muskovci. Ili bi bilo bolje reći da su se vratili svojim korenima koje su napustili njihovi dedovi. Kada bi se uzeo DNK rodova Bosanske krajine. Karanovici u Karan. možda i do kraja godine ćete imati priliku da poblize saznate vise o prezimenu Milanko. Hvala na svima dosad dobivenim podacima. a koji su se opet naselili iz Hercegovine. Tako možemo pratiti da su oni s prezimenom Buljevic koji su odselili u Ravne Kotare skratili prezime u Bulj.24 (registrovani član) Zahvaljujem Uskok2 na dodatnim informacijama i nadam se da ću doći do knjige. Like i severne Dalmacije svatko bi nasao svoga rodjaka na drugoj strani.35 (registrovani član) http://www1. gospodin Aleksandar Backo iz Beograda radi na jednoj knjizi gde će da obradi naseljavanje i poreklo stanovnistva obrovacke opstine i dakako u njoj prezime Milanko.Da bi se popunila praznina i naselio ovaj kraj izvrsi Stojan Jankovic upad u Liku i premami veliki broj srpskih porodica i naseli ih oko Obrovca. uskok2 (buntovnik) . srećemo u Baljcima kod Drnisa. Bilisane.13.serbiancafe. koliko ja znam da će netko da obradi poreklo stanovnistva ovog kraja. u 20. Prezime Milankovic. Inače prezime Milanko je najverovatnije skracenica od prezimena Milankovic. juli 2006. u 21. Ta selidba iz Like i Dalmacije je trajala od oslobodjenja Dalmacije i Like od Turaka pocevsi od oko 1700 godine pa do drugog svetskog rata.14. ali slavu nisu menjali i slava je najznacajniji trag u istrazivanju. juli 2006.Diskusije .47 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim podacima za prezime Milanko. donibrasko1 . u 00. U istom selu srećemo i skraceno prezime Gak koje je pre bilo Gakovic. septembar 2006. sanskog regiona.13. u 16. donibrasko1 . juli 2006. Ovakvo skracivanje prezimena je bilo dosta često u ovom kraju. Ja bih mogao da (kada imam vremena) da ubacujem neke rodove koji su se iselili na ove prostore iz Dalmacije. u 23. Gornjeg Pounja je potekao iz Like i severne Dalmacije.

kada je protiv brace NENADIC. Đurđa.14. Kemija .11 (registrovani član) 0 Zamolio bi prof.Banije. tamo su se zakućili i stvorili zadrugu u http://www1.C.5.ima ih u Hercegovini (Gacko)u Bosanskoj Krajini i rasijanju. poseban pozdrav za našeg vrijednog saradnika pod sifrom „uskok2” koji je proširio naše vidike na prostore Bosanske Krajine. u 00. Laketa . за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697.Zbog toga je zasjedao mjesoviti dubrovacko-srpski sud koji je sudio prestupnicima i obavezivao ih da nadoknade stetu opljackanim trgovcima. juli 2006.često se u istorijskim izvorima pominju kao Popovljani. Hvala unapred uskok2 (buntovnik) . године. juli 2006.14.html?157[1/26/2013 7:19:44] . juli 2006.com.(Nenadich)su stara srpska porodica iz Popova polja kod Trebinja gdje se pominju u istorijskim izvorima 12. Laketu i Uskoka2 ako zna nešto o prezimenu Krickovic.14. Pozdrav svim citaocima S. u 06. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола. u 04. Унапред хвала Prof.33 (registrovani član) Nenadića je do ovog srpskog zatiranja 1995 bilo u Štikovu između Drniša i Knina. Slavili su sv. oktobar 2009. Kudeljina i Marka podignuta u Dubrovniku tuzba zbog nekog prestupa.49 (registrovani član) Zaboravih da napomenem da je i Zmijanje bilo veliki rasadnik i nepresusni izvor iseljavanja i naseljavanja Like i Dalmacije.eunet.1328 godine.06 (*. juli 2006. Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе.23 (*.20 compass . Ova porodica je i danas aktivna. A kako je sav narod ovog kraja naseljen od Hercegovine verovatno su i oni jedan ogranak koji se odvojio do svoje matice i naselio ovamo.14. P.Forumi uskok2 (buntovnik) .Nikola prezime je iz Like.koja je bila česta pojava u Srednjem vijeku. Krajinu kada ona ostade pusta od Turcina.S.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 13. а као раније презиме се помиње презиме Константиновић.au) NENADIC. Najverovatnije da su se naselili u Grkovce u Livanjsko Polje. живе и има их још у местима Срб.Trebinjci i Dubrovcani. а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером.serbiancafe. Ova hercegovacka vlastela NENADICI.14. koPoB 11. Odavde su se iseljavali pa tako je polovicom 19 veka živelo trojica braće Nenadića u „okolici Drniša” (najverovatnije u Štikovu) pa kako im je zemlja bila „pritijesna” podeliše se i dva brata se odseliše za Bosansku Krajinu.vjerovatno pljacke dubrovackih trgovaca. u 21. u 12.Like i Dalmacije i obradjuje srpske porodice sa tih prostora za koje ja nijesam imao bas mnogo valjanih podataka.yu) Замолио бих УСКОКА ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански.Krsna Slava Sv. Дољани и Доњи Лапац у Лици. a koji su se opet povracali i naseljavali B. Kažu da su decu doneli u sepetima prilikom selenja. juli 2006. u Drnišu i Kninu te u Dabru kod Vrlike.Diskusije .

juli 2006. Unapred zahvalan Prof. u 20. laketa . juli 2006.profesore Laketa.13 (*.za pogojnog Zlatana moga kolegu profesora„ stanite galije carske” iz Grkavaca i sina GAVRILA srdacan pozdrav !!!!!!!!!!!!!! Duff .07 (*.com) Pitanje za uvazenog gospodina Laketu .14. Nenad vujicic . Slave sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Hvala u napred.50 (registrovani član) Zahvaljujem na iskrenom zalaganju i trudu Prof. juli 2006.comindico. Nikolu.au) Za sve NENADICE.15. u 18. u 19.dobijete.16.14.Hvala vam puno.net) U svojim istrazivanjima prezimena hebrejskih porekla sam naisla i naisla na prezimena Ivekovitz.ca) Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu VUKELIC(slava Djurdjevdan). a u Kovačevcima 3 kuće. u 18. Tamo se izdele i jedan od njih se odseli u Kovačevce u Glamočko Polje.46 (*. dzoni. puricbb . donibrasko1 .02 (*.48 (*.molim vas.48 (registrovani član) Postovani gospodine Laketa vole bi da saznam informacije o porodici Kulusic is Dabarskog polja sa krsnom slavom Sveti Nikola.beotel. juli 2006.Diskusije .Dali mi mozete dati neki podatak o http://www1. a to je jako moguće.net) Od mojih starih sam čuo da se moja porodica Puric.15.Laketi i Uskoku2 na datim informacijama za prezime Nenadic.14.com. Toliko za sada. Trifunovic .na vasem iskrenom zalaganju.mnogih drugih familija i porodica. pa odatle se jedan ogranak naseli oko 1860 godine u Rudiće u blizini. Ja ću pokušati da vidim vezu ili bolje reći da li su se Nenadići odselili upravo preko Bosanske Krajine za Baniju..sympatico.objavite ovde.bilo šta. Nenadića je bilo i u Dabru kod Peručkog jezera kod Vrlike i sada su u rasijanju.Forumi kojoj je polovinom 19. Nenadića je iza prvog rata u Rudićima bilo 5 kuća . veka bilo 60 čeljadi. juli 2006.pratim ova vasa objašnjenja.15. juli 2006. u 23.sympatico.trenutno nemate podataka za poreklo moje familije.Ako nešto.36 (*.molio bih ukoliko profesor može da mi napise nešto o mom poreklu. . (Ivkovic) bokiku (student) .serbiancafe. juli 2006.ca) Hvala vam.15. juli 2006. u 08. u 17. u 06.triera.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..hvala vam na vasem trudu i zalaganju.za poreklo.koja slavi Arandjelovdan doselila iz Hercegovine u bajinobastanski kraj.

Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine. juli 2006. u 17.Forumi porijeklu Vujicica koji trenutno žive na Romaniji selo Vukosavljevici .18. Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan.18.06 (194. odakle je najmladji otisao kod onog u Sabac.serbiancafe. Laketa .treci je otisao prema Sapcu. ali nisam imao neki cvrsci trag. juli 2006.Dusan.Nikola i ne secam se petog) iz sela Stanici kod Niksica odakle su krenuli u Srbiju.17.Diskusije .dk) http://www1.O tome nemam ama bas nikakav vjerodostojan podatak .106. Moj deda i tata su iz Zrenjanina. u 20. novembar) Prof. Andrija. u 20. sa 3 sina (Lazar. Puno pozdrava od Cane canavms . u 01. Da li mozete da mi kazete odakle su STANICI? Ako sam dobro zapamtila dedino kazivanje poticemo od petorice brace (Ilija.com Pantic iz Jasene kod Nevesinja . Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko.17. drugi kod Ivanjice. juli 2006.*) Poatovani Gospodine Laketa. Jedan je ostao kod Uzica.vjerovatno kao uspomena na svoje selo Stanici kod Niksica iz koga su posli u seobu. Jakov? 2. Odavde iz Visegrada presli su u Srbiju Liku i dalje sirom bivše YU i svijeta. GueroLoco (Network Engineer) .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.tele.32 (registrovani član) Vidim da ovde ima vrsnih znalaca porekla porodica i familija. Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? canavms .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko. u 22. I ja sam svojevremeno hteo da otkrijem poreklo mojih predaka.23 (registrovani član) hey malba ! Poz rodice/rodjak iz Kanade! javi se na email: guero_loco2001@yahoo. Lazar. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini.17. juli 2006.17. Stanica i njihovih srodnika Andjica ima još da žive u selu Fojnica kod Gacka u Hecegovini. Bio bih zahvalan za informacije: 1.106. juli 2006.com. Jedan dio Drekalovica otselio se i dosao je u selo Budimlje kod Visegrada i tu se prozvali Stanici.38 (194.45 (*.Unaprijed zahvalan veran66 .Djuro.stoji ta Vasa prica.16 (*.au) Za „canavms” i porodicu STANIC.a ja sam naso sledeće :STANICI starinom poticu od porodice Drekalovic. Volela bih da saznam nešto više i eventualno pronadjem neke svoje rodjake.*) Stanici iz Zrenjanina slave Djurdjic (16. u 17.a dvojica u Vojvodinu. juli 2006.

Sada kada sam daleko (i starija) svaki podatak mi je dragocjen. tacnije Veljka Pantica.au) Za„mane1982” TOMASEVICI. MANOJLOVIC.com.ali tu je „profa”koji ponesto zna ali ne sve pa će biti nadam se tebi od pomoći. juli 2006. Prvi put u istorijskim izvorima dubrovackog arhiva pominje se 1296 http://www1. ali to sam citala kao srednjoskolka i nije me puno interesovalo. Laketa .dosli su sa Kosova iz kosovske klisure u selo Cadjar na planini Goliji.Nikola. Danilova jedina sestra udala se za jednog od Pantica iz Jasene. oni se pominju i u Babinskoj buni 1875.su stara srpska porodica iz dubrovackog zaledja iz HUMA iz HERCEGOVINE.slava Sv. Gospodin Danilo Maric vjerovatno poznaje odlično to prezime i porijeklo Pantica. ali nazalost bez odgovora. septembar 2006. Prof. koje uopste nije spomenuto u ovoj rubrici.36 (registrovani član) mane1982 (sef transporta) .imeđu Gacka i Niksica Hercegovina.44 (*.20. u 17. „SPONA” bona kad si mala bila. Molim ko kod ima neke informacije o prezimenu može da mi postom posalje na manet@eunet.Crikovic i Svicevic poticu od tih Tomasevica. interesuje me da li imate neki podatak o prezimenu Manojlovic iz Visokog (BiH).jedan u Kozicu i jedan otisao u Gornje Babine.Vasi su dosli u Pljevaljski kraj. Tomasevica ima da žive sirom bivše YU i u rasijanju.Prezivam se T0MASEVIC . Canada61 je pitao šta sa prezimenom Pantic.51 (registrovani član) Pomaze Bog braco moja Srbi Rodom sam iz mjesta Gornjih Babina na putu između Pljevalja i Prijepolja.ca) Postovani profesore Laketa.U tim krajevima kažu i da prezimena kao sto su Crnkovic. u 16.Forumi Pantic prezime iz Jasene kod Nevesinja u Hercegovini.jedan u Kosaticu.20. u 10. u 16.Diskusije .30.sto te porodicne istorijske podatke nisi dobro naucila ? Sad kada je prošlo mnogo burnih ratnih vremena teze se dolazi do valjanih i pravih podataka.serbiancafe.se u istorijskim izvorima prvi put pominju 1452 godine. Inače Tomasevici iz tog kraja slave sv.19. koPoB .yu Unaprijed zahvalan spona .Od Tomasevica vode porijeklo porodice Crnkovic i Kolovic i još neke druge na podrucju Mataruga.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Od kojih je jedan ostao u Zitinu.Stoji to što ste Vi rekli o Vasoj porodici.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Nešto malo postoji u knjizi Milenka Filipovica „Visocka Nahija”.Zitnik i Kamena gora.a po nekom predanju Tomas se doselio iz Mojkovca u Prijepoljsko selo Zitin i imao je cetvoricu sinova.bell.NIKOLU. juli 2006.god i predstavljeni su kao HERCEGOVCI.Odatle su se raselili u vise pravaca.Babino.44 (*. juli 2006.Pominje se u nekom predanju da je jedan od brace presao u islam pa posto se zvao Stevan uzeo je ime Selim pa danas u Pljevljima postoji prezime Selmanovic od Tomasevica.

Gore ? U Nevesinju u gradu i selima Ziljevo i Prkovici živi porodica Vujicic i oni slave slavu Sv.mogu reći da vode porijeklo sa prostora Hercegovine po nekim podacima od Malesivaca.22.acc01-dryb-mel.slave slavu Casne verige. ali koliko mi je poznato.Vujicica ima na Romaniji i vode porijeklom sa prostora Hercegovine ili C. u 21.18 (*. Tokom vremena Manojlovici su se raslili sirom bivše YU a ima ih dosta da žive u rasijanju. juli 2006. slava je drugacija.Volio bi da mi pomognete ako znate bilo šta u vezi ovoga prezimena.00 (*.Ovde u Wollongongu kod Sidneja živi vise porodica Manojlovic. čini mi se Drekalovica. u 21.budite strpljivi g.valjda ću ja ili neko od naših citalaca dati odgovor na Vasa pitanja.Vujicic nije to bas lagan posao raditi ovo sto ja radim. u 22..22.15 (registrovani član) Postovani profesore da li imate ikakve podatke o porijeklu porodice .html?157[1/26/2013 7:19:44] . back2krayina . u 19. a sličnost sama po sebi nije dovoljna.au) Za „doktora” i Vujicica. Laketa . Mrdak. juli 2006. Imate li kakvih ideja o prezimenu Mrdalj? Postoji slično u CG. Mrdaci su inače starinom od Kuca.Diskusije . ispratio sam poreklo Mrdalja do sredine 17 veka u zapadnoj Bosni kod Bihaca. „Doktore”o Vasoj porodici nemam nikakvih podataka i informacija. Hoću da dam valjane i istinite informacije onima koji to traže. Drugo.Pozdrav i hvala . juli 2006.Zao mi je stvarno. u 21.Ja vam mogu reći da smo zivjeli u Trebinju. juli 2006. Za VUJICIC.Nadam se da će vam ove iformacije malo pomoći.Divim se vasem radu i mogu vam reći da samo tako nastavite.serbiancafe.edu) postovanje Igoru i prof. vujicic .46 (registrovani član) 0 Da li postoji sansa da dodzete do podataka o familiji Topcibasic profesore.Petku koPoB 11. http://www1.com.georgetown.21.21 londza (doktor) .trgovac koji je opljackan u blizini Trebinja i ta njegova roba odnesena je na kraljicin dvor u Trebinje. londza (doktor) . Laketi.vijeka gdje i danas žive.comindi) Oli odgovorit Vujicicu ili ne Prof.Veliki pozdrav vama profesore.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.22.Topcibasic.Forumi godine izvjesni PANKRECIJE MANOJLOVIC.Glavni razlog moga ne javljanja je iskljucivo nedostatak valjanih informacija i budite strpljivi.Jedan ogranak ove familije živi u Prijepolju .22.Ignjatija i žive u selu Vujicic kod Brckog gdje su dosli početkom 19.jer slave Sv. u 07.30 (*. juli 2006. oktobar 2009.

u 05. ogranak Ćetkovića. BIVOM . Stevanovac. Ista novo? Hvala unapred! back2krayina . u 22. okuka. p.. Rovca (Podgorica). Vraneši (Bijelo Polje).serbiancafe.23. u Dolove (Grahovo).s.07 (*. od raznije rodova i plemena.com) Jedan vise podatak o Vujicicima Sa Romanije slave krsnu slavu Svetu Petku I ima indicija da poticu sa prostora Crne gore . itd. Zašto? Zato sto će u tu istu bazu da neko iz Heregovine unese podatak o lokacijama istih imena u Hercegovini (ukljucujici i staru hercegovinu). reka. Od Maleševaca iz Stare Hercegovine. veliki pozdrav zemljace! Vujicic . Nikšić. doselili se iz Kolašinskih Polja. ups. juli 2006. prispjeo Vujica iz Zaslapa (Dobra http://www1.georgetown.Diskusije . Od njih su se (1887. u 18. da parafraziram. Herceg-Novi. ako me kapirate.24 (registrovani član) Za Vujičića. juli 2006. da li ste razmišljali koliko bi bilo od pomoći da se napravi sajt u koji bih ja mogao da upisem recimo podatak da u severnoj dalmaciji postoji selo Padjeni. povezivanje toponima može biti od ogromne pomoći. izvinjvam se. treba nam neka baza podataka.comindico. iseljenici iz Pive u Tuđinu (Šumadijska Kolubara). porijeklom iz Čeva (Cetinje). odnosno lokalitet Velika Mrdakovica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Cetinje. Igore. Ninkovići (Žabljak).html?157[1/26/2013 7:19:44] .doseljenik ne dovodi sa sobom u novi kraj samo porodicu i stoku.22. Gojkoviće.23. ali nijedan živi covek ne može obici svaku cuku i lokvu od zumberka do skoplja i od komorana do severne albanije. Prenćane (Mojkovac). Travice.Forumi Znam da je u CG reč „Mrdelj” bila koriscena za osobu koja ima namrsteno lice. Evo što ja imam zapisano: Vujičić. kao i selo Baljci (od prezimena Baljak).edu) sad na brzinu. Glavat (Grbalj) u 17 v. kao i brdo Kom. nego i nazive brda. profesore Laketa.48 (*. uvala. juli 2006. ja sam ti Vujičić prezimenjače. kako je jovan cvijic. Ali ima Vujičića posvuda.) odselili u Dobrilovinu. ljudi moji. god. JOVAN CVIJIC (njegovo ime se piše sa svim velikim slovima :-) rekao .

17 (*. da bi u II SR najveci koljaci bili dva fratra gudelji.Diskusije . ako se secam dobro.07 (*. koPoB .html?157[1/26/2013 7:19:44] . od Miloša: Milošević u Dobroti i Riocu (Boka Kotorska). back2krayina . odnosno cijelo područje zapadne Hercegovine i Primorja bio je od strane Vatikana i Franjevaca konstantno po pritiskom pokrštavanja. Makarska. u 18. juli 2006. kao što ne znam od kojeg su plemena. Zabrđe (Brijeg).. jedan od najboljih kosarkasa. a od Vučura: Vučurović u Zupcima (Trebinje). Čini mi se da su njegovi iz Vrgorca.edu) nema sumnje da je imotski i taj kraj naseljavan početkom 18 veka iz crne gore. a tamo iz Šobajića (Bjelopavlići). djordje slava) u imotski.Joakim i Ana. juli 2006.24. u 05. Djevojačko prezime mi je Fuštić. u 02. Ne znam koja je tvoja slava? BIVOM . od njihovih srodnika i:Vodovar navodno u Krivošijama. u 03. a od brata Ilije: Ilić u Krivošijama.24. pa ću poslije da pročitam. juli 2006. jedan se zvao marko.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.24.Oni su Od Drobnjaka. Vujičići iz Čelinca(Bosna) slava Đurđevdan kao i Vujičići kod Gradiške. Da li su promijenili vjeru ne znam. okolina niksica.georgetown. drugi ja mislim martin. u 16.Petka inače slava brdskog plemena Bjelopavlići. u 03. juli 2006. Vrgorac.24.30. Cuce. Baba i deda žive u Gojakovićima kod Mojkovca. došli iz Foče Vujičići od plemena Ugrenovića (Nikšić) slava Sv.36 (registrovani član) BIVOM . a ondje iz Zagarača (Danilovgrad). pleme Bjelopavlići. To je dovelo do čisto katoličkog područja.48 (registrovani član) Samo da se upišem ovdje.24.serbiancafe.Forumi Bara).a uzgred toga i do http://www1. Piva. Od njih su u Grnčarevu (Trebinje).45 (registrovani član) E to ne znam. BIVOM .georgetown. U Zupcima (Trebinje).29 (registrovani član) Još bih dodao za Vujičića da je slava Sv. juli 2006.Dakle Vujičići sa Romanije potiču od Brda. ja sam lično naisa u beogradskoj patrijarsiji na podatak o naseljavanju gudelja kojih je bilo (ne znam da li ih ima još) kod niksica (sv. mislim da je još u makabiju. igra za hrvatsku reprezentaciju i pouzdano znam da je srbin. u 02. Slava Sveti Stefan Dečanski. juli 2006. a gudelja je valjda bilo/ima srba oko trebinja. pozz! _nova_ .23. back2krayina . inače je iz splita.edu) odakle je nikola vujicic.04 (registrovani član) Imotski.. septembar 2006. tamo ima Vujičića.

rastko. Valja naglasiti. kuku nama.!? Pa sigurno ima još milijun stvari povezanih.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..19 (66.org.serbiancafe. u 16.24. juli 2006. ljudi moji. šta mislis odakle je starinom jedan od najvecih ustaških koljaca. u 09. Evo ti karte na ovoj stranici: http://www.208. Zato morate imati na umu da valja naći poveznicu između vašeg današnjeg prezimena.yu/rastko-cg/povijest/plemena/plemena.Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] .25.24. u 08. odakle Djilasi u severnoj dalmaciji? Miljanici? Crnogorci (prezime u selu Polaca)? Macure? Da ne nabrajam. svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka.html back2krayina .comindico. a seobe su isle od istoka na zapad. sa prezimenom http://www1.. vujicicu. u 05..43 (*. očeva majka (Mojkovac). ko bi to znao napraviti. Vujicic . U današnjoj Crnoj Gori njen sjeveroistočni dio.com) Veliko hvala i puno pozdrava za BIVOM ali dje je to Brdo dje su ti Bjelopavlici kome mjestu je to najblize .. maks LUBURIC? Ili bivši hrvatski vojni atase u briselu.48 (registrovani član) Da rezimiram u vezi Vujičića.*) ovo je već previse. saberi. juli 2006.Pošto živim u inostranstvu i prvi put kad budem na holiday možda bih to i obisao Odgovor za Back2krajina taj Nikola nije mi rod u suprotnom nebih igrao za Hrvate BIVOM . Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime. a mi ne znamo! _nova_ .24. juli 2006.*) nemoj se vredjati. je djevojački Vujičić. u 07.25. juli 2006. juli 2006.Forumi „Hrvata” na ovim područjima. već oblast Brda. ako momak uopste o tome i misli. sjev. Drobnjak? odakle je starinom ANTE GOTOVINA? Video sam na ovoj diskusiji da ima Srba sa tim prezimenom u hercgeovini.20 (registrovani član) Moja baba.208. ne bi on bio prvi ni potonji crnogorski ustaša. oduzmi. juli 2006. BIVOM . U osnovi ovo prezime je patronimičkog porijekla.44 (66.24. sad vidim da ima selo KORLAT kod ljubinja.14 (registrovani član) Nije to Brdo. nastalo od imena Vujica. dalmacija ima prezime Korlat! Odakle ovo dolazi? Moramo neku bazu podataka. u 12. U zadarskom zaledju. Svi današnji Vujičići i Vujčići dobili su prezime po svom pretku Vujici. back2krayina .

ali je to raritet”. jovicevic i sl.ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. tkao da je jako teško braniti nesrpsko poreklo prezimena jovic.Ali se neslazem sa tim da je uopste bilo rijeci o promjeni prezimena Kao sto isam rece BIVOM da je SVETA PETKA krsna slava Vujicica sa Brda i Bjelopavlica a moji tu slavu slave jedini na Romanijskoj regiji i niko više odakle ta slučajnost.au) Za gospodina pod sifrom„BIVOM” „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. Dejan. sa nacinom govora. koPoB 11. ali to je raritet.co.25 (*. Nikšićana. dalamcija je vrlo karakteristicna po tom pitanju. juli 2006. Paušalno donositi zaključke na osnovu današnjeg prezimena. jer je ocuvala mnogo arhivske gradje koja može pomoći. a živi u istom selu na primer u dalmaciji sa karakteristicno hercegovackim prezimenima susednih porodica. na primer da uzemmo sinjksu krajinu.26.46 (*. Ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo.43 (*.208. Samo na taj način može se doći do saznanja o porijeklu.a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost.yu) Da li neko zna odakle su poreklom Zurovci iz Grabovine kod Capljine?Unapred hvala! Vujicic . i ovo par hrvata što se javilo su dobro zapazili da se ne može na osnovu 0 patronimickog prezimena izvoditi zakljucak o etnickoj pripadnosti prezimena. juli 2006. i drugih relevantnih pokazatelja može doprineti relativno tacnom odredjenju porekla porodice.serbiancafe.*) tako je. ali ipak postoje određena imena karakteristicna za odredjenu regiju ili čak veru. Ima ih po svim zemljama.Z .acc04-dryb-mel.15 (66.A poznato je da je to rijetka slava uopste. u 05. Upitajte svoje đedove.26. Pive. Bjelopavlića i još kolikijeh srpskih plemena. a tražiti korijene pod istim tim prezimenom unazad 300-400 godina je najblaže rečeno glupo. ono u kombinaciji sa znanjem o migracijama. gdje je i jako često ime Vujica.Diskusije . Ugrenovića. rodjake i sve one koji znaju priče i predanja o vašem rodu. a vi se nađite sami. juli 2006. Ne zaboravite slavu. Zubaca. osim toga.com.25. Drobnjaka. ako patronimicko prezime samo po sebi ne govori o etnickom poreklu. ne vuce isto poreklo.html?157[1/26/2013 7:19:44] .21 back2krayina . Laketa . teško je zamisliti da osoba koja se preziva ivanovic. Grahova. Prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juli 2006. http://www1. Brda i Stare Hercegovine. Vujčići nisu svi od istog roda. oktobar 2009. narodne nosnje. jovanovic. u 18. ona je uz predanje najvažnija poveznica sa porijeklom (ukoliko nije mijenjana).comindic) Nadao sam se malo konkretnijem odgovoru ali otprilike sve se to temelji na pretpostavkama donekle to irazumem . u 05. Zato velim da današnji Vujičići. Vujičića ima od Kuča. u 21. a u većini slučajeva su porijeklom iz Stare Crne Gore.25. Maleševaca. u 11.Forumi vašeg starog bratstva.

Mrdjenovic(1372)26.Santic(1451)56. Nitko ne može bolje od tebe znati porodično porijeklo! Mi ti eventualno možemo pomoći sa približnim lociranjem i na osnovu onoga što je već zapisano u knjigama.Ducic(133 5)20.Bijelic(1370)24.Petka je slava plemena Bjelopavlića.Baranin(1376)34.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Skalji c(1474)59. To su sledeće porodice hronoloski poredane prema godinama javljanja : 1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. septembar 2006.Vukotic(1427)50.Andric(1439)54. Tako su i tvoji Vujičići sa tih prostora doselili na Romaniju.Ljubibratic(1397)38.Vladislavic(1376)35. juli 2006.Stefanovic (1434)53. u 05.Milosevic(1372)28.Grgurev ic(1432)52.Ljubomirovic(1194)3.Aleksic(1429)51.Mrkonjic(1462) 57.Drugovic(1249) 5. u 06.26.Vojinovic(1327)16. http://www1.serbiancafe.47 (registrovani član) Za Vujičića.Milatovic(1359)23.Dragovic(1281)10.Srdjevic(1403) 41.Dulic(1325)15.Zarkovic(1396) 37. i tvoji su vjerovatno na Romaniju došli iz Bjelopavlića.Lalovic(1470)60.Novakovic(1386)36.Radi istinitog informisanja naših citalaca SC ja ću radi ilustracije navesti prezimena veoma starih visevijekovnih srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje su i dan danasnji ljeta 2006-og veoma aktivne i takve će otati ubuduce.Pavlovic(1375) 33 .Diskusije . Kovacevic (1319)13.već je plod ne znanja i ne obavijestenosti.Nikolic(1342)22.Golemovic(1294)6.Forumi Ne gospodine „BIVOM” to nije raritet niti je glupost kako Vi rekoste. a za detaljnije podatke moraš pitati rodbinu. Pozdrav BIVOM .Stanjevic(1312) 12. Romanija je naseljena sa Srpskim elementom Hercegovine.Brankovic(1375)32.37 (registrovani član) BIVOM .Vukovic (1219)4.Ivanovic(1333)19.09 (registrovani član) Profesore. Valjda je neko nešto upamtio ili zapisao.Brlic(1402) 4o.Draskovic(1320)14.Rajacic(1419)46. Slava Sv.Batal(1254)8.Cemerovic(1465)58.Jugovic (1423)49.Jaksic(1441)55. nije mi namjera ulaziti u debatu ali moram stati u obranu svoje teze.Niksic(1399)39.Vidosevic(1186)2.Vlatkovic(1405)42.26. Mislim da jasniji nisam mogao biti.Bratic(1335) 21.Popovic(1329)18. koPoB .Predojevic(1371) 25.Stankovi c(1372)27. Vjerovatno su tada imalu drugačije prezime.Dancic(Danicic(1411)43. juli 2006.Miloradovic (1372)29.30.Cudi me da ti koji se javljas sa veoma kvalitetnim postovima dozvolis sebi ovakav previd da nekazem neku grublju riječ.Markovic (1416)45.Ratkovic(1372)30.Vasiljevic( 1282)11.LAKETA (1686)itd.Radosevic(1254)7. pa su po svom pretku Vujici dobili prezime Vujičić.Bogicevic(1422)48.Gojkovic(1372)31. Brda i Crne Gore.Jovanovic(1421)47. u 16.Nenadic1328) 17.Radojevic(1280) 9.Kocic(1411)44.

Gore sa Brda preko Nevesinja dosli na Romaniju i dalje u Srbiju i u rasijanje. i veliki broj drugih familija i bratstava.a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost. pa da se sve maticne knjige cuvaju hiljadu godina po klanovima.Diskusije . back2krayina .06 (66. jer njih i sam poznajem dosta) ne može se paušalno donesti zaključak da su od starog bratstva Nikolića iz Hercegovine.” Ja Vas molim profesore da ovo potvrdite. dakle nisu predmet opste poznate http://www1. Kada netko istražuje svoje porijeklo (primjerice Nikolići. a radi istorijskih činjenica sam se ogradio sa riječju Raritet! Dakle moja teza stoji. preko interneta.ti sam nastavi dalje istrazivati svoje korjene i porodicno stablo Vujicic. juli 2006. Nismo mi skotska. a narod raseljavan milion puta i pravo je cudo koliko se ljudi uopste i secaju i znaju. a nisu istog porijekla.ali je to raritet”.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.26. ali ne uvijek.Forumi Možda sam nesretno formulirao odlomak u tekstu. Tvoji Vujicici s Romanije slave Sv. u 07.ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. juli 2006.*) hteo bih samo ukratko nešto. Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime. Postoji niz drugih elemenata na osnovu kojih se može utvrditi porijeklo.Petku kao i Vujicici u Nevesinju.au) Za Vujicica s Romanije:mi sto smo znali to smo i napisali.serbiancafe. svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka. Pozdravljam Prof. Zato moj komentar u prepredhodnom postu glasi: „Valja naglasiti.html?157[1/26/2013 7:19:44] .26. nego su naše zemlje preoravane ratovima redovno. a reći ću i zašto. Čvrsto stojim iza izrečenoga.208.. Ta ista nabrojana prezimena danas nosi uz ove nabrojane. ili negirate ako nije točno. a prezime je samo jedno od njih.. ali ostajem pri svojem mišljenju. Nova bratstva pamte da su od Aleksića. u 12.Nije iskljuceno da su iz C. ima ljudi kojima je izgleda stalo da saznaju svoju porodicnu istoriju za 15 min.44 (*. Laketa .com. ali kada ljudi cija su prezimena nepoznata. Aleksići su na primjer najveće Maleševačko bratstvo i od njih se izrodilo niz drugih Maleševačkih bratstava sa novim prezimenom. Ovdje ste nabrojali familije koje i danas nose isto prezime. pa ću i ja taj svoj odlomak ponovno citirati: „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. Nadalje Vi ste me i citirali.

malo mi sugavo dodje. pa onda odlazio kod staraca iz familije.25 (66. bosne.26. pa i nama svim Srbima! koPoB 11. eto bacim post da vidim možda nešto iskoci. sad.Forumi istorije. jer ako bi čuli od mene nešto. Ja sam uzeo ovu novu srpsku istoriju. pa kad se radilo o mom kraju prepisao fusnote. hrvatske. koje godine. kad je MARKO MILJANOV upoznao nekog momka. koja starost i slično. ala mi je rkatak ovaj kratki prethodni post. jer se momak ponosio bez razloga i osnova. pa onda otisao na www. ima ona prica. ili com. možda bi „korigovali” ono sto su mislili da znaju da bi se slagalo. p..html?157[1/26/2013 7:19:44] . eto tako. Blago njemu i blago Kucima. genealogija). koje mesto.org/ pa mozete naći mikrofilmove za vase selo.22 back2krayina .s. pa tražio onda te knjige.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. pa se momak nasao uvredjen sto Marko trazi da mu momak objasni od koje je kuce. ali sam pre toga i vremena i truda ulozio da domaće zadatke uradim. dok nisam stigao do kraja.elisisland. ali posetite sajt http://www. jer sam beogradsku patrijarsiju već prekopao (ima dobrih stvari. ubacite u google elisisland ili ellisisland) gde se može naći imena ljudi sa istim prezimenom. svaratim ovde pomalo. pa sam sad dosao dotle da ne znam kud ću. dok Marko sam veli da nikad nije smatrao za ispod casti da objasni od kojih je.Diskusije . pa onda tražio te knjige.208.google. dok nisu poumirali i od svakog na parce papira napisao sve sto sam čuo. oktobar 2009. ako ništa cvijiceva naselja).serbiancafe. u 21. onda otisao kod drugih staraca pa nisam im hteo reci šta znam dok mi prvo ne kažu šta znaju.org (ili net.. u 12. 0 http://www1. nemojte se ljutiti. Jer je momak drzao da je njegova kuca poznata i da ne mora da objašnjava ko mu je otac i djed. šta ono bi.. A Marko Miljanov se razbesneo.. da nađemprezimenjake. čiji preci nisu zasluzili slavu i zapis od strane pismenih savremenika. pa tako redovno gledam google. odakle su usli u ameriku.. slovenije. pa u tim knjigama nasao fusnote. jer je i sam bio svestan da mu otac nije bio poznat covek. juli 2006. razumem naše ljude sto žive u inostranstvu.com pa ubacio svoje prezime (sreća da mi je ruzno i cudno prezime :-) pa poslao e-mail n asvaku adresu koju sam na google nasao. pa onda zvao telefonom. pa onda istog starca pitam isto pitanje na drugi način. kada dakle takvi dodje ovde i kao „šta znate o mom prezimenu”.familysearch.*) uh. pa odlazio prvi put kod ljudi koje niko moj ne poznaje. pa onda odem na www. iz dobre namere govorim ( a malo iz frustracije sto je ovo lep i tezak posao. pa onda otisao na sajtove telekoma srbije. koja država. ne mogu bas lako doći u dodir sa svojim starcima. ako imate sreće. jer para nemam da idem u veneciju/bec/zadar/kotor/cetinje da kopam po arhivima.. Poniznost i postenje (uz pismenost) su zato Marka Miljanova nacinili i poznatim i vecnim. jer su oni mikrofilmovali dosta u staroj jugoslaviji.

2002. Armee. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Note Location Film Fasz. also called Trebinje. Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah.Church records Austria. juli 2006. u 19.. Armee.com. možda nađetenešto. marriages and deaths of Austria military personnel in Trebinje. For Indexes to the names of regimental captains and garrison place names see films no. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Notes Mikrofilm aufgenommen von Manuskripten im Kriegsarchiv Wien.Tote 1882-1892 VAULT INTL Film 2343876 Items 1 . 1986. 1175 Taufen 1905-1913 -.Church records Bosnia and Herzegovina. 2003 Physical auf 3 Mikrofilmrollen . 1878-1913 Authors Österreich. 35 mm. mikrofilmovi Title Kirchenbuch. Austria.Church records Format Manuscript (On Film) Language German Publication Salt Lake City.22 (*.3 Fasz.Heiraten 1885-1913 -.familysearch. 1176 Tote 1893-1913 VAULT INTL Film 2375853 Item 3 Prof. Bosna i Hercegovina.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije . Yugoslavia.serbiancafe. 1172 Taufen 1879-1905 VAULT INTL Film 2343875 Item 3 Fasz.. BosnienHerzegovina. Text in German. http://www. -------------------------------------------------------------------------------Film Numbers 2343875-2343876.asp evo na primer za Trebinje.au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”. -------------------------------------------------------------------------------Births. Trebinje . Subjects Austria . 1174 Tote 1878-1882 FHL INTL Film 1454038 Item 1 Fasz. 1442862-1442866. Trebinje . 1172-1173. Title Kirchenbuch. Vi ste ocit primjer upornosti i http://www1. 1878-1913 Authors Österreich.Svaka cast. no circulation to family history centers.Forumi evo pregledajte ovaj pretrazivac mikrofilmovanih maticnih crkvenih knjiga.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Bosnien-Herzegovina. Laketa .org/Eng/Library/FHLC/frameset_fhlc.26.

hispeed. hvala.au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”. u 02.Stoje Vase rijeci „ne može se za pet minuta saznati sve” treba malo strpljenja i upornosti u ovome teskom radu.27.*) pozdrav profesore.Laketa.ch) Prof.26 (141. juli 2006. juli 2006. Laketa .27. u 16.Tokom vremena su se raslili na sve strane:Tosica ima u Bosni na Romaniji kod Sokoca.dobri su i kvalitetni a to sam rekao i u predhodnom postu a evo i sada želim da nastavis raditi uspjesno i dalje na korist i dobrobit naše srpske zajednice na SC. Molim vas pogledajte mojih par kratkih postova gore. u 12.ch) Pozdrav svim korisnicima ovog sajta i htio bi da pitam dali neko zna za porijekolo Tosica sada žive u RS opstina Lopare a navodno su iz crne gore doselili.imate pozdrav od mene kao i svi citaoci SC.com.161.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.hispeed. juli 2006. svi citaoci SC da jedni drugima bratski pomognemo bez srdzbe i ljutnje na bilo koga. Tosic . koPoB . hvala.23 (*. u 12. Laketa . Pratim i čitam Vase postove.27. juli 2006. Tosic .slava ? Tosicu mogao si reci koju slavu slavite ? BIVOM . Hvala na pozdravu. voleo bih cuti vase mišljenje! Pozdrav iz USA! Prof.30.Loparama u Srbiji i rasjanju.26. u 20.com.10 (*.Nisu svi nasi citaoci u prilici kao Vi da rade i da dolaze do svojih korjena.Diskusije .Onda nasi citaoci treba da nastave rad sami dok ne dodju do konacnog cilja prave istine o svome prezimenu. juli 2006.44 (registrovani član) http://www1. LaketaDali bi mogli da obradite porijeklo famelije Tosic žive u RS opstina Lopare navodno su doselili iz Crne Gore.Gore i to iz nemirne i ratoborne oblasti Uskoci na Zabljaku.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Zato smo mi tu. u 16. juli 2006.tamo nalazali utociste i spas a onda ponovo nastavljali borbu sa Turcima.predio između Bilece i Niksica.serbiancafe.AUSTRALIA.37 (registrovani član) back2krayina .Hvala Prof. u 17. Prof. Tosici su starinom porijeklom od Miljanica sa Banjana. septembar 2006. Ime je dobila po tome sto su mnogi nemirni i ratoborni elementi iz Hercegovine tamo uskakali u bjekstvu ispred Turaka. Pozdrav svima.27.Forumi istrajnosti u radu oko pronalazenja porodicnih korjena i nastanka prezimena.au) Za Tosica:tacna je Vasa porodicna legenda da poticete iz C.04 (*.27.36 (*.

devica . Riste i Toše. Pozdrav. Njihovi bratstvenici su Ristići zvani Hajdarovići (slave Tomindan).Hvala svima .Diskusije . ali pretpostavljaju da su odnekuda iz Crne Gore. u 16.Ako ima ko bilo kakvu iformaciju volio bi da saznam. Selo Lipovica na Majevici U Lipovici postoje dva roda Tošića. Puno pozdrava! Ante_Antic . Tošići slave Nikoljdan.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 10. Selo Pirkovci na Majevici Tošići iz Pirkovaca vele da su iz Hercegovine. http://www1.55 (*. Onisu su od tri brata Koje.28. takodjer ako mi mozete nešto reci o prezimenu Jerosimic koje je sa istih prostora i slava im je Sveti Arandjel.t-ipconnect.Forumi Za Tošića. u 20..i pitanje već sam se javljao da mi kazete nešto o prezimenu Dzakula li bi mi mogli nešto više reci i porjeklu prezimena ponavljam mi smo sa prostora Krajine . Tošići zvani i Hajdarovići i slave Đurđevdan.28. I.57 (*. a? e. ali ti mi reci jesu li tvoji preselili u Lopare iz ova dva sela. Ne znam ti točno reći odkuda su tvoji doseljeni na Majevicu. juli 2006. probaš zera odje malo.11 (*. nasa si dje ćeš. u 19.edu) opet ti ante. Hercegovine i Crne Gore. juli 2006.serbiancafe.Sve moguće sam pokusavao ali ništa :Na internet stranicama stalno se pojavljivaju muslimanska imena sa ovim prezimenom sto mi je dosta cudno.de) Dzakule su Vlasi Arumuni.eunet. Još su srodni i s Prodanovićima (Đurđevdan slave).28. jadan'ci. i Kojići (slave Đurđevdan.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketu ali on nema nikakvih podataka o ovome prezimenu. ali su sa 95% sigurnošću sa područja Brda. Slave Jovanjdan. porijeklom iz Hercegovine od Livna. juli 2006.georgetown.28.sa Korduna i slavimo Svetog Nikolu. nema te na krajiskim diskusijama njesta. Kako sami vele nisu sigurni. Ja ne znam. blago tebi. točno ne znaju odkuda.. Uostalom kao i ostali narod sa Majevice.yu) Pozdrav za profesora. londza (doktor) . II.50 (registrovani član) Ima li iko da zna ista o familiji Topcibasic?Pitao sam gospodina prof. juli 2006.trazi svoje porijeklo negdje u Rumuniji! back2krayina .

u 20. u 13. samo treba to malo srediditi. Naše prezime je po njemu Ljubinkovic. u 21.Djogo.georgetown. Prof.com.ne samo da ih je bilo u 18 vijeku već znatno ranije i trebalo bi otvoriti novu temu o srpskim starim imenima. juli 2006. Lazar.„devica” i „tamo daleko”.edu) 0 mudro razmišljas verane. juli 2006.Crnogorac. juli 2006. ili do arhiva sapca i slično.18 (*. u 22. ali izgleda da nema nikakvog komentara. u 09.Pavic itd.Laketa . Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko. Pozdrav svim citaocima SC prof. oktobar 2009.11 (*.28 (*. Za citaoce pod siframa :„londza(dokto)”.Laketa.ja sam svoje pitanje uputio profesoru Laketi i molim vas da mi ne pišete veran66 .29.10 (registrovani član) Postovani g.Gore u Srbiju naročito pred u toku i poslije Prvog srpskog ustanka kada su Srbi u Sumadiji izvojevali konacno dugo sanjanu i zeljenu slobodu.Diskusije .29.cable. londza (doktor) . Bio bih zahvalan za informacije: 1. pre izvesnog vremena sam poslao moja pitanja. u 18. juli 2006. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini. Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan.Matic. Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko. Evo jednog kraceg spiska srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje slave Miholjdan: Arnaut. ja u rukopisu imam spisak nekih starih srpskih zenskih i muskih imena.Danicic. Laketa.22 back2krayina .Forumi tamo daleko .29. Na Vasa postavljena pitanja ja trenutno nemam odgovora i zao mi je stvarno.au) Za citaoca pod sifrom „veran66” Vase porodicno predanje je tačno.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. jer ti to može značajno pomoći.29.Odmah da kažem tebi i citaocima SC.yu) Gospodine Ante nisam tražio vas komentar u vezi mog prezimena jer vi izgleda ne znate puno o tome .eunet. u 20. juli 2006.29.Djuric.bilo je vise seoba Srba iz Hercegovine i C. Andrija.prekucati i spremiti za objavljivanje i nadam se da ću to uskoro uraditi. samo još skokni do sabacke eprhije da vidis za maticne knjige.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Nešto više i detaljnie ne mogu reci o seobi i dolasku Vasih predaka. device . Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine. juli 2006. Jakov? 2. sa 3 sina (Lazar.roger) Da li bi neko znao da mi napise o porijeklu familije Lale i da li su oni u srodstvu sa familijom Lalovic? Hvala unaprijed.35 (registrovani član) http://www1.00 (*. Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? koPoB 11.serbiancafe. Graovac. Što se tiče srpskih imena.28.

u 22.56 (*.Tu se radi o jednom običnom provokatoru koga treba izbjegavati i netreba imati nikakva posla sa njim.31. veran66 .com.serbiancafe. Kuzmana i Damjana i međusobno se ne žene i udaju sto ukazuje na krvnu povezanost celog sela..Pod pritiskom Turaka kao i ostali Srbi povlace se na zapad i nalaze utociste i zastitu u planinama Dinarskog sistema kod Knezeva u BiH. Laketa .Kako doći do porodica koje slave Miholjdan a poticu odatle? To pitanje postavite na www. Danas je to selo (zaseok) raseljeno.BiH). juli 2006. juli 2006.au) Dragi profesore Laketa. Jevreja.ni ti niti citaoci SC. juli 2006. Laketa. Za „SerbOz”. SerbOz . Prof. u 07.09 (*.net.2.Hvala lijepa i veliki pozdrav profi Laketi. Inece svi slave Sv. Prof. a vama profesore ako treba bilo kakva informacija o Trebinju i okolini slobodno me pitajte.Laketa ..nikakav odgovor. Međutim Beraci iz kojih ja dolazim su iz sela Golo Brdo na opstini Knezevo (bivši Skender Vakuf).30. u 17. Šta prezime Berak simbolizuje? Takođe nasao sam da Beraka ima i kod Francuza.kada se jedan dio porodice Berak preseljen na Kosovo. u 22.00 (registrovani član) Hvala prof.drugo se nalazi u ataru opstine Ljubinje. Pretpostavljam da su Vasi krenuli u seobu iz Glusaca iz Ljubinja.case”(c. http://www1.com.kao cup) od njega nećeš dobiti ništa.net.virtualnahercegovina/pisma posjetilaca.au) Hvala „doktore” na Vasoj ljubaznoj ponudi. jer ja taj kraj poznajem vrlo dobro.S.postoje dva sela Glusci:jedno se nalazi u ataru opstine Metkovic(Hrvatska).„veran66”.Forumi Hvala lijepo pro. u 22.au) Profesore laketa ili doktore Londzo.Ja ću uglavnom nastaviti sa daljnim istrazivanjem o porijeklu.Nadam se da će te doći do podataka o familiji Topcibasic i da će te me obavijestiti .html?157[1/26/2013 7:19:44] . informacije koje ste dali su jako korisne.Nemojte se ustrucavat niposto jer cijenim puno vas rad i znanje.08 (*.da porodica Berak potice iz okoline Trebinja.au) Za g. Ne znam šta trazus i ocekujes od „dr. juli 2006.ranije sam rekao a to i sada potvrdjujem. Procitah u diskusijama da prezime (pleme) BERAK potice iz okoline Trebinja.29. Interesuje me na koji način i kada su stigli u podrucje Bosanske Krajine i da li svi Beraci vode poreklo iz Trebinja.Diskusije . avgust 2006.Valjda će se naći neko da dadne valjan odgovor na Vasa pitanja. Jedino ne znam kako da dodjem do informacije o porodicama iz sela Glusci u Hercegovini koje su slavile ili slave Miholjdan.(R. Hvala unapred na odgovorima.30.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Laketa . Madjara. Da li imate neki predlog? SerbOz .09 (*.te da se 1335 godine pominju u Decanskoj Hrisovulji.gdje su ostali do dolaska Turaka.

11 (registrovani član) Za . back2krayina .tj. i profesoru Laketi. negde sam procitao.prljav.Ja kod sebe imam tursko.tocnije prezime Basic dolazi od turcizma „basa” sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci glava.de) Topci-Basic je najvjerojatnije takodjer turcizam.proziran.*) http://www1. Da se razumjemo.To je sto sam ja pronasao. Ovdje u njemackoj. Erak i Bera imaju zajednicki koren.To je tačno da vode porijeklo iz Trebinja po mome saznanju.Veliki pozdrav gospodinu .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Šta zapravo znaci termin „berak” i da li je tačno.Ta riječ postoji na Turskom jeziku i kad se prevede na Srpski znaci:bistar.3.dolazi od turcizma kara=crn. koPoB .37 (*. Hvala vam još jednom na trudu koji ulazete da pomognete ljudima i posto vidim da živite u Australiji može li se znati gde? Ja sam inače u Melburnu. Delic.dolazi od turcizma DELIJA.no turcizmi u hrvatskim kao i srpskim prezimenima na ovim prostorima je sasvim normalan.Ovako.30.38 (registrovani član) londza (doktor) . Ante_Antic .i dzin=covjek Samardzic. i to po prilično dosta.SerbOZ. No.samo su pravoslavci. Nadam se da sam vam nešto pomogao sa ovim mojim informacijama. avgust 2006. u 11.srbizirana iz turskog.serbiancafe.jasan. Pasic. Laketa ovo može malo bolje objesniti.3.Da li ima Beraka muslimana to ne znam.tako da vi gospodine londza imate sa svojim hrvatskim i bosnjackim prezimenjacima nešto zajednicko.iako mi u Hercegovini koristimo turcizam samar za konja.e šta to zad znaci ne znam. znam jednog turcina koji se preziva Topcik. Beraka ima i dan danas u Trebinju. avgust 2006. prezime Kucuk je isto turska riječ i kad prevedes na srpski znaci mali . avgust 2006.Možda pr.navest ću još prezimena koja su hrvatiziran.kad svi znamo koliko dugo su turci prebivali ovdje.no pitacu tog gospodina.Ima ih i muslimana takodjer. Yuge to ne znam.di živim.Forumi Hvala vam na odgovoru i za upozorenje na provokatora ali bih još samo zamolio da mi sugerisete gde bih mogao doći do tih pisanih dokumenata o prezimenu (ili plemenu) Berak.da nemislite da ste jedini.Diskusije .Hvala u naprijed. septembar 2006.za Basic znam pouzdano.dolazi od turcizma samar. u 17.t-ipconnect.Serb Oz.srpski rijecnik pa sam tražio riječ Berak. Karadzic.npr.I na kraju ako iko ima bilo kakvu informaciju o prezimenu TOPCIBASIC nek mi javi. da prezimena Berak. Hteo bih to detaljnije da proucim.208. Nadam se da je nekom pomoglo.Znam npr.3.ne želim vam imputirati da je vas pradid bio turcin.html?157[1/26/2013 7:19:44] .dolazi od pasa.sto na hrvatskom znaci junak.10 (66.prezime MIskin je isto turska riječ a kad se prevede na srpski znaci .mislim da svi znamo znacenje. u 16.sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci sedlo.Da li ih ima u drugim krajevima eks. u 16.

4.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe..16 (registrovani član) Hvala lijepo gospodine Londza i gospodine Antić..Diskusije .de/files/21122633/Jovo_Bajic_KAKO_JE_POKATOLICENA_ZAPADN A_HERCEGOVINA. jer drugo vam ni ne priliči. avgust 2006. vaše observacije ne samo da su prosvjetlile ovu temu nego daju i novo svjetlo u njoj..au) Još nešto za Antu Antica: Buduci da se Beraci spominju 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji kada Turska nije ni planirala pohod na Evropu (učinila je to tek 1371 bitkom na Marici) vasa teza je potpuno deplasirana i bez uporista.net.Drago mi je sto sam dosao do novog saznanja. SerbOz . Ovo je civilizovana diskusija i sluzi da ljudima pomogne da saznaju poreklo svog prezimena a time i korena a ne za provokatore. u 19. londza (doktor) . avgust 2006.17 (registrovani član) . hrabrog coveka? eto novog epohalnog saznanja. tj. avgust 2006.10 (registrovani član) G Bivom ja sam rekao da ne želim nikoga da povrijedim. u 09.”. Možda je vasa tvrdnja i tacna ali kad ste toliki „znalac” onda mi objasnite: otkud reč BERAK u Francuskoj.Forumi ne seri da vi hrvati imate svoju „hrvatsku” reč za junaka.4.4.Svak treba da prihvati stvarnost ma kakva ona bila.. osijecanin . sva ova govna što izaserete na ovom topicu. avgust 2006.5. u 19.24 (*.ca) a prezime nikolic? BIVOM .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.au) Gospodine Anticu.26 (*. sumar. Madjarskoj. avgust 2006. Beraka ima i Hrvata koji su pokrsteni to već znate kako i kada ali muslimana Beraka nema pa prema tome ne mogu imati uporista u Turskoj. avgust 2006. I još jedno vas molim. u 03. samo ukratko: http://rapidshare. Radije prihvatam tvrdnju Londze i zahvaljujem mu na informacijama.4. a vi ako želite biti http://www1.Ja nastojim da nikoga ne uvrijedim u svome pisanju jer smatram da prepucavanje nevodi ničemu.sympatico.Svijestan sam ja toga da su Turci dosta vladali Balkanom i da su ostavili dosta Turcizama u jezicima sa prostora balkana.Pozdrav svima. Ja sam u nekom leksikonu pronasao da reč BERAK na staro ugarskom znaci „suma. A evo i jedne observacije na vaše inzistiranje.Hvala lijepo na obavjestenju gospodine Ante. lijepo ih pokupite i pojedite.05 (*.. Izraelu. SerbOz . u 22. Ne morate biti sarkasticni..4.. Taj termin se čak spominje i u Norveskoj a koliko je meni poznato Turci sa Francuzima i Norvezanima nikada nisu ratovali još manje imali dodirnih tacaka.. u 18.net. londza (doktor) .

zatim njegovi sinovi. KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici. Moja porodica 'vuce' korene iz sela Lunjevica(mesto par km udaljeno od Gornjeg Milanovca). O njemu sam čula razne price.hrvati plemici) ana86 (Student) . Prezime je Salipur. Unapred hvala atros . Možda kome pomogne ovaj podatak atros . avgust 2006. mojoj porodici.55 (registrovani član) Neki moji podaci ukazuju na to da moja familija vodi poreklo iz Hercegovine.net) A. u 11. avgust 2006. u 03. ali opet htela bih da procitam i nešto zvanicno o njemu. Juče sam se vratila iz sela. Još moj pradeda (Vojin) je rođen u Lunjevici.23 Pozdrav svima. Porodicno prezime je Petkovic.Diskusije . avgust 2006.7. mislim back2krajina spominjao KORLATE.8. tj.cgocable.Forumi provokator i tako se ponasati zaboravite ovu stranicu. avgust 2006.POzdrav svima salipur (PVL) . ali ja stvarno ne znam kako da formulisem ili kako vise da tražim o nama. godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima .html?157[1/26/2013 7:19:44] . pa ako bi bili ljubazni da mi kazete nešto više.cgocable. Juče sam tražila po internetu o njemu.A to isto vazi za sve ostale koji žele se ponasati provokativno. http://www1.. oktobar 2009. u 21. ili me bar uputite na mesto gde mogu da saznam o mojoj porodici. u 10.net) Netko je ovdje. ali mene konkretno zanima samo jedan a to je Maksim Petkovic.21 (*. mojoj porodici uopste. pa sam u putu između ostalog razmišljala malo o 0 poreklu moje porodice. Znam samo da je rođen 1902. Možda sam malo 'glupo' srocila ovu moju zelju. Ovo ja znam o mojoj porodici. Kako vidim da ima vrlo obavestenim ljudima bio bih veoma zahvalan kada bi neko znao i preneo mi svoja znanja o poreklu familije. Unapred bi bila zahvalna svakom ko mi da neku informaciju. krsna slava je Sveti Jovan (20.6. Imamo selo KORLATE kod BEnkovca ( srpsko selo ). u 03. da zaboravi reci. Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi.41 (*. ali nazalost kad god ukucam 'vojin petkovic lunjevica' pretrazivac mi izbaci uglavnom prezime 'petrovic'.januar)i veci deo ove familije je sada u Priboju na Limu (tromedja) mada deo ima i u srednjoj Bosni.28 (registrovani član) koPoB 11.serbiancafe.7. bilo o njemu ili o tome kako i gde mogu da nađeminformaciju o njemu.

Prof. u 13.a slavili su slavu Sv.Gora)za vrijeme ustanka Nevesinjska puska 1875godine.47 (*. Prof. u 11.cgocable.8.au) SALIPUR.09 (*. u 00.13.Znam da je malo teze sa srpskim prezimenima iz Hrvatske ali po prici mojih starih licani su uglavnom porijeklom iz Hercegovine ili iz Crne Gore. http://www1.8.naime Vasa porodica Serdar potice starinom od porodice Vojinovic koja je vladala zemljom od Dubrovnika do Kotora i preko Gacka.html?157[1/26/2013 7:19:44] .45 (registrovani član) Postovani prof.Jovan.Pod pritiskom Turaka Vasi su u nekoj od mnogobrojnih srpskih seoba dosli u Liku. avgust 2006. da zaboravi reci.Diskusije . avgust 2006.13. avgust 2006. ellas (nastavnik) .tragamo za korjenima srpskih porodica.net) A.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.39 (*.slava Sv. u 20. avgust 2006. selo KORLAT je po popisu 1991 godine( 55 % hrvatsko 45 % srpsko ). u 16. avgust 2006.co.koja se tako zvala i prije najezde turskih hordi.yu) Karadzici vuku porijeklo sa planine Karadzice u danasnjoj Makedoniji. Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi.21 (*. KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici.hrvati plemici) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Da dopunim. avgust 2006. Laketa .net) atros .Nikola.po Karanovicima atros .Uzica do Kosova.7.au) Za „ellas” jeste teško je raditi ovo sto ja i Vi radimo.com. u 00.cgocable. Laketa .30. Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima .ima ih u Bosni i oko Novog Pazara.10.slava Sv.serbiancafe.Što se tiče Vase porodice SERDAR to je turcizam i oznacava starjesinu sela.Laketa Zamolila bih vas da mi odgovorite .39 (registrovani član) starinanovak .Unaprijed hvala. septembar 2006.33 (*.Nikola. u 18.su dosli u okolinu Priboja iz Pive (C.Vase porodicno predanje je tačno da vodite porijeklo iz Hercegovine ili Crne Gore.Forumi HVALA!!! koPoB .com. naravno ako nešto znate o porijeklu srpskog prezimena Serdar iz Like tacnije iz Siroke Kule.

mislim da zadatak nije tezak:) ps. Želina sa Z kao zeleno.19 (*. Takođe me zanima značenje tih prezimena.beotel.Laketa .yubc.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Gospodine Berak.Kako sam već pisao od mojih starih sam slusao da smo poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore a u Bajinoj Basti živi mo već oko 200 god.yubc. u 12. u 01. hvala unapred nikola salatic vranje puricbb .com. avgust 2006.ja tačno ne znam šta znaci riječ berak po kome je Vasa porodica dobila prezime i nebih da nagadjam kao neki.N.21 (registrovani član) servus profesore!:) molim vas (a i ostale naravno) da mi kazete nešto o mom prezimenu SALATIC npr.48 (*.Ovo sto sam rekao o Vasoj porodici i godini pojavljivanja 1335 u Decanskoj Hrisovulji.Krsna slava je Arandjelovdan. okolina Modriče. Ja se izvinjavam.22 (*.47 (*.g. u 07. sstriker (kurajber) . Laketa . u 07.14.14. iz sela Vranjaka.Forumi Prof.Diskusije . avgust 2006. ovde se napiše kao ž. koliko mi je poznato. odakle su dosli i odakle potice samo ime.yubc. u 12.net) Eto. Ispravno je Želina. avgust 2006.00 (*.To mi nije cilj. Mislim da su Panići nekada živeli u selu Želina.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. batun . interesuje me i da li oni poticu od srpskih salatica (sa bjele rudine).13. avgust 2006.au) Za„SerbOz”.14. nekada su se doselili iz Crne Gore .Inače Decanske Hrisovulje. u 12. selo Hreša kod Sarajeva.14 (*. avgust 2006.već da ljudima pomognem ako ikako mogu da odgonetnu svoje porijeklo i da saznaju svoje porodicne korjene. Unapred zahvalan batun .sa prevodom i komentarima.net) Ponovo bih zamolio postovanog profesora Laketu da mi ukoliko je u mogućnosti pruzi bar neki podatak o poreklu porodice Puric. avgust 2006.13.14.net) Greškom napisah da su Panići živeli u selu Želina. avgust 2006. Jovana Krstitelja zimskog.dakle kao sto ste primijetili znatno prije pojave Turaka na Balkanu. nisam mogao da čitam sve ove postove ali kao je već bilo o salaticima molim jedan copy/paste. posto znam da ih ima i hrvata i muslimana. u 21.nedajte da Vas poturce sada u XXI vijeku.objavili su nasi poznati lingvisti:Ivic Pavle i Grkovic Milica. svako z kao zub. batun .au) http://www1.13.com. BiH) i Karišik (Đurđevdan.serbiancafe. Prof.net) Bio bih vam veom zahvalan ako biste mi mogli nešto reći o prezimenima Panić (slave sv.Sad 1976.znam neke Karišike koji nemaju veze sa BiH).

Волео бих кад бих добио још неку информацију о Панићима и Каришицима. што на турском језику значи мешавина.Dedijer za njih veli da: „poticu od nekog odbjeglog vojnika”.de) dzakule su porjeklom vlasi arumuni.. budi ponosan. па су их преозвали Каришик.ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više. avgust 2006. Bakoc . u 10.15. u 21.28 (registrovani član) e to znam slava je sveti arandjel.yubc. avgust 2006. može se desiti da nešto i naucis! Evo šta ja mogu reci za tvoju porodicu SALATIC. avgust 2006. u 18.većinom Dalmaciji.39 (registrovani član) Zna li neko porijeklo prezimena DRLJACA. avgust 2006.eunet.preci su ti najvjerujatnije stari rimljani koje su doselili u danasnju rumuniju.slava ??? sstriker (kurajber) .17.t-ipconnect.krstuli. londza (doktor) .BiH. u 10.45 (*.pa zbog prodora turaka.yu) Pozdrprofesoru. Salatici su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece(R.16.37 (registrovani član) E stvarno mi je toliko zao sto niko nema pravo obrazlozenje o porijeklu familije Topcibasic.Srdacan pozdrav svima a posebno profi Laketi od doktora Miladina T.24 (*..17.00 (*.32 (registrovani član) Šta je sa prezimenima Cecez i Zuza? Ja sam od Toholja i u rodu smo sa pomenutim familijama.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Nadao sam se puno da će te saznati vi prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi Za Nikolu Petkovica. avgust 2006.net) Сазнао сам да су Каришици од Васојевића и да су то презиме добили јер је један од двојице браће примио ислам а други није.Diskusije .08 (*.).se nasli u Hrvatskoj. avgust 2006.Ima ih u bivšoj YU i rasijanju. http://www1.bell.kao i drakuli.15.17.. u 09. avgust 2006. batun . u 01. u 06. u 14.još jednom hvala Ante_Antic . avgust 2006.koji je kupus zvao„salata” te ih zbog toga prozvase Salatici. mamadunja (Cvecar) .. vladika58 (profesor) . Prema svjedocenju Jevta Dedijera u istrazivackom djelu „HERCEGOVINA”.S.imenjace moras od početka pazljivo procitati moj rad i sve postove koji su vezani za njega. devica .Laketa nešto o o porijeklu ovoga prezimena.17.bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula.16.ca) Postovani profesore Laketa.

U srodstvu sa porodicama u Hercegovini koji slave Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] ..Tomasevici.Rul itd.Pripadaju grupi vlaha MILOBRATOVICA kojih je po predanju bilo 12: Seselji.Remete itd.u gradu Nevesinje.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. i da dopunim.Pojuzina.18. a stricevi u Novom Sadu.Bjeletici..Kund acine. proveo vreme po Srpskim Manastirima do zavrsetka II svetskog rata.Odatle su dosli u gore navedena nevesinjska sela. Siljegovici su iz mesta Kolesko kod Nevesinja.serbiancafe.Zajedno sa Petkovicima i još nekim hercegovacki porodicama oko sredine 18 vijeka otselili za Rusiju.Krunici. Moja porodica živi u Beogradu.Kokolji. u 11.u Bosanskoj Krajini. Bozovici.Dabarcic.Sudzumi. krsna slava nam je Sveti Luka Prof. Da li imate nekih podataka o poreklu prezimena? Hvala! koPoB 11. Laketa i ostali posetioci diskusije o Hercegovini.Papici.Luku: 0 Seslija. А баш ме занима од чега је настало презиме Панић? Да ли је то од некаквог имена. avgust 2006.47 (registrovani član) Postovani Prof.Bijelovici.Piljevic. Tamo u Velikoj Rusiji osnovali doseljenicko naslje Mala Hercegovina da ih u dalekoj i pustoj tudjini podjeca na stari rodi topli kraj HERCEGOVINU u srcu ! batun . Kakvo je Kolesko? Koliko ima stanovnika? Da li neko od vas ima strpljenja da mi malo napise nešto o tom kraju? Kako iz Evrope ili Beograda najbrze stici do tamo? Htela bih da http://www1.Forumi Mozete li mi reci šta znate o familiji Bakoc Alistair (stjuardesa) .. u 21. Mene jako zanima.? alistair (stjuardesa) . u 10.Laketa .yubc.Siljegovica ima u nevesinjskim selima Kolesko i Budisavlje. Možda je samo jednom kao pitomac akademije JNA bio u poseti u Nevesinju.18.Mrkovic.. или од речи пан (бан). zahvaljujem na brzom odgovoru! Možda će Igor znati nešto više o Siljegovicima iz Koleska? Čini mi se Igore da ste iz tog kraja? Moj se otac tu rodio i kao ratno siroce.18.Pekez. u 08.18.. u 03.35 (registrovani član) Ah. Po nekim predanjima Siljegovici poticu sa Ceva. Просто ћу помислити да сам ја то презиме измислио.Rul(Dabarcic)Celebici.net) Прегледао сам разне књиге са српским презименима и занимљиво је како ни у једној од њих нема ни помена о презимену Панић! А уопште није толико ретко нити је тако мало Панића. u 01.13 (*. avgust 2006.45 (*..te su dosli na Cetinje a odatle 1687 dolaze u podnozje planine Trebjese kod Niksica. moje devojacko prezime je Siljegovic.Petkovic. Slave Sv.bivšoj YU i u rasijanju.au) Za gospodju Siljegovic: ne znam tačno porodicno porijeklo i nastanak Vaseg prezimena SILJEGOVIC.23 Alistair (stjuardesa) . avgust 2006. avgust 2006. oktobar 2009.com.18.ali mogu reci nešto sto će nadam se biti Vama od koristi.Siljegovici.Luku.54 (registrovani član) Profesore Laketa.Diskusije . avgust 2006.

ca) postovani profesore mene zanima nešto više o mome prezimenu SAJIN neki kažu da je to jevrejsko prezime.Terzic.Pozdrav „vojvoda Kolesko”.Kostic.Forumi posetim.47 (*. Laketa. Molom vas da kazete nešto o prezimenu ASKRABIC mnogo hvala zahvalna . u 22.12 (*.Siljegovic. Vucinic.Sito i Sikalo(muslimani).Vujovic. Srpska vojska iz nevesinjske povrsi sakupila se u Vojnivci.sympatico. Hvala svima! modra rijeka .kao sto je poginuo tvoj djed 1941 godine.1389.Najvecim dijelom svoga toka rijeka Zalomka protice ispod sela Kolesko koje je dobilo ime po legendarnom junaku vojvodi Kolesku. avgust 2006.Buha.23..dali mi mozete podrobnije reci nešto o mome prezimenu???unapred zahvalna Prof.Teško ranjeni vojvoda Kolesko i vojvoda Lazar Bratacanin dosli su do sela Neanovici u Slivljima.Sasoroga i Solaja(Srbi)i Djumiman.30.M ilanovic. http://www1.koji je zajedno sa vojvodom Lazarom Bratacaninom i ostalim Srbima isao u boj na Kosovo 28.Kao uspomena na njih i njihova junacka djela ostala su imena sela Kolesko i Bratace koje razdvaja rijeka Zalomka. u 03.O.Gaj.139.51 (144. Druga Nevesinjska puska 1881/2.Bratic.međutim ja sam srpske nacionalnosti.*) Za Siljegovica i Kolesko.Laketa. Rijetko je ko umirao u krevetu.ginulo se mlado na bojnom polju. u 16.21.virtualnahercegovina/pisma citalaca/raspitaj se za svoju rodbinu i upoznaj malo bolje Nevesinje.au) VOJVODA KOLESKO .Draganic. K.*) Postovani gospodine profesore Laketa. septembar 2006.Ribaljteg Morine i Vrtic. avgust 2006.tu su izdahnuli i sahranjeni.Rilja.serbiancafe.Balabani.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Treca Nevesinjska puska 1941 i u poslednjim borbama od 1992 do 1995 kada su hrabro stali u odbranu svoga naroda.mjesto gdje se sastaje i okuplja vojska za borbu(danasnja Fojnica).39 (registrovani član) Prof. u 22. Kolesko cine sela:Pluzine.Masovno su ucestvovali u svim borbama pocevsi od ustanka Prva Nevesinjska puska 1875.Drvendzija.6.Kolescani kao potomci slavnih predaka od vremena vojvode Koleska nastojali su da opravdaju svoje slavne predtke i da nastave slavne tradicije borbre. Laketa .Gornje selo. koPoB .selo Kolesko drzi strazu na putu Nevesinje-Gacko i rijeci Zalomci poslije Trebisnjice najvecoj ponornici.Zelenovic.Kovacevic.boreci se:„Za krst casni i slobodu zlatnu” i u toj borbi mnogi su casno i slavno polozili svoje mlade zivote na oltar otacbine.Pozdrav svima prof. u 11.19.Djogovic.g..21. Otidji na www.Diskusije .Tu žive sledeće porodice:Aleksic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. avgust 2006.87.Samardzija.com.Hercegovacka vojska se u crkvi u Trnovom Dolu pricestila i pod komandom vojvode Vlatka Vukovica posla u Kosovski boj. Laketa .gdje su se hrabro borili a mnogi i poginuli. avgust 2006.10 (210.Andric.Mucibabic.

poticu iz zupe Arandjelovo kod Trebinja. u 22.ili barem ako me uputite na literaturu gdje bih mogao da nađemnešto blize o svojim korjenima .79.serbiancafe. rudna .kao i po Bosni .(TOLJ)poticu sa Zubaca kod Trebinja.52 (82.34 (81.*) Uvazeni gopodine profesore Laketa .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Gora.Trebinje. avgust 2006.29.au) Evo da odgovorim na neka Vasa pitanja.najprije da pohvalim ovaj odličan topik i vasu nesebičnost i toplinu da izdvojite svoje slobodno vrijeme i pomognete našim ljudima u traganju za korjenima .ima ih i kod Knina u selima Rastevic i Bilisan i slave Sv. u 16.18 (*.Nikolu.Nikolu ako mozete pomoći unapred hvala.au) Za gospodina „teodosija” Gospodine „teodosije” hvala na komplimentima koji su upuceni meni i topiku a ja cinim koliko mogu da pomognem našim citaocima.Vojvodini itd. unaprijed zahvalan! Prof. avgust 2006.Srodni su im Gnjato(vic) koji su iz Popova polja doselili na Miruse i Vracanovice kod Niksica.Igore i svi ostali koji ovdje pišete . O porodicama CECEZ i ZUZA pisano je ranije.Forumi alistair (stjuardesa) .net) Profesor Laketa Prezime Stanojcic ja nisam nigdije mogao naći odkud potijece moji stari po mom proracunu su dosli kod Vrgin mosta početkom sedamnaestog veka.21 (*.oko 1695 godine preselili su na Rudine.45 (registrovani član) H V A L A P U N O!!!! Prkos .a slave slavu Sv. Vi sami morate nastaviti da istrazujete Vase korjene i porodicno stablo.vidi gore u tekstu.Laketa .cgocable. Moje pitanje je sledeće : da li znate nešto o prezimenu Cacic (ћаћић)?Gnjatovici .konkretno u Rogatici i Sokocu ali i na sjeveru Crne Gore u Pljevljima.com. avgust 2006.31.Rioca i Gacko gdje i danas žive.com.Nudo.26.195.Gnjato i Stojanovici su im izgleda rodjaci a mislim da je porjeklo negdje iz Popova Polja kod Trebinja? Krsna slava je Djurdjevdan i uspjeo sam da ih nađemjoš na Romaniji .Topik je još jednom da se ponovim izvanredan.podjimo redom : BAKOC.30. avgust 2006.Bio bih vam veoma zahvalan ako mi odgovorite konkretnije .poticu iz sela Korjenici u Popovu polju kod Trebinja.ima ih na Cevu C.Jedni su dosli kao Bakoc i Bakocevic u Ljubinje. http://www1.Odatle su se raselili sirom bivše YU a ima ih u rasijanju. avgust 2006. avgust 2006. u 20.20 (*.Grahovo.ali morate shvatiti da su i moje mogućnosti ogranicene te mnogi citaoci ostaju uskraceni za odgovore koje su tražili u vezi svoga porijekla.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. CACICI. u 12. teodosije . u 17.Diskusije .slava ? TOHOLJ.31.Laketa .26. u 07.*) jeremici postoje u Srpskom Senmartonu iz Rumunije majka je poreklom Jeremic Prof.

S.sympatico. u 04.13 KoPoB 12.3.Srbi kao veoma sposobni ljudi.yu) interesuje me porijeklo kuveljica. JEREMIC.Miloradovica i Vladislavica i tamo su osnovali naselje „Malu Hercegovinu”.U Nevesinju živi porodica SAINOVIC nisu starosjedioci.Laketa .Iz velikog nepotpunog spiska srpskih srednjovjekovnih feudalnih porodica sa prostora Hercegovine treba pomenuti porodicu Jaksic.a ja sam srpkinja.14 (*.Gori.gdje živite i tome slično ? Znam samo http://www1..Petkovica. BiH). Tada se pominje vojvoda Sefan Jaksic.Nikolu. septembar 2006.su starinska porodica u Foci a ima ih da žive u selu Slivlje u Gacku.Jedan dio porodice Jaksic odselio je u Rusiju. Slava ??? JAKSIC. septembar 2006.djordija Prof.54 zahvalna .(O tome sam pisao ranije.html?157[1/26/2013 7:19:44] .sto si tako skrt mogao si barem nešto više reci o svojoj porodici KUVELJIC:odakle poticete.su stara srpska vlasteoska porodica iz Hercegovine koji se pominju u izvorima dubrovackog arhiva 1441 godine. Ima ih da žive u Gacku. u 17.com.serbiancafe.niste ni odgovorili za moje prezime SAJIN.3.Luku.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.dali mi mozete to odgonetnuti nekako inače sve sto znam moji su iz mrkonjic grada.au) Zahvalna. 0 SrboPeuljanac (Sanjar) 12.Nevesinju. u 01.09 (*. momokuveljic .odatle su u jednoj od seoba preselili u Focu i u selo Slivlja u Gacku (R.59 (*.a.slavimo sv.meni se čini da je to turcizam ali nevolja je u tome sto kod sebe nemam nikakav rijecnik stranih rijeci da vidim šta znaci.sirom bivše YU i rasijanju.). Momo Kuveljicu. U Rusiji su selile mnoge srpske porodice poput Jaksica.Siljegovica. u 11.p. oktobar 2009. Iz srpske porodice JAKSIC koja je otselila u Rusiju vodi porijeklo prvi krunisani ruski car IVAN IV VASILJEVIC GROZNI (1530-1584). Ranije su se prezivali STUKELJE po lokalitetu Stukeljina Glavica pod planinom Golijom u C.Glavni razlog moga ne javljanja i ne davanja odgovora jeste nedostatak bilo kakvih valjanih informacija koje se odnose na Vase porodice.3.Diskusije .koja starinom potice iz sela Klobuk kod Trebinja. Evo diskusije.ac. oktobar 2009.neki kažu da je jevrejsko drugi kažu da je njemacko . u 16.sirom bivše YU i rasijanju.ca) 0 još jedan pozdrav za profesora.dosli su odnekuda i slave slavu Sv. jer bi nas to daleko odvelo a potrosili bi puno vremena.Konkretno što se tiče Vase porodice SAIN riječ je stranog porijekla. septembar 2006.gdje su najranije stanovali.Forumi Takođe pisano je i porodici Askraba(Askrabic)vidi gornji tekst.Takođe se pominju i u narodnoj epskoj pjesmi : „Dioba Jaksica”.hvala.za pohvalit je Vasa upornost u traganju za vasim porodicnim korjenima kao i još nekoliko naših citalaca da ih sada sve ne nabrajam. zauzimali su veoma visoke polozaje u Carskoj Rusiji.Vi ako ste u mogućnost uzmite neki od leksikona i pogledate znacenje rijeci sain i biće ti jasije.Saina je bilo u Konjicu i izbjegli su u B.

3. septembar 2006. Dakle.5. od kud je doslo.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Puno pozdrava od dr. tko su bili i koji narod je to bio.yu) mozete li mi molim vas reci nešto više o poreklu porodice Vidic Unapred hvala londza (doktor) . njihovo staro staniste u Kozicama u ovome poslednjem ratu u BiH 1992-1995 goine. Ova porodica je dala nekoliko istaknutih.Tacnije.6.Ne razumjem kako da povezem Beg sa Begović i kako je došlo do toga. mene zanima dali mi mozete dati sto vise podataka o mom prezimu. septembar 2006.Prije mjesec dana bio sam u manastiru Tvrdos i u manastiru na Ostroscu tražio podatke ali ništa nisam mogao pronaći.reditelj Zdravko Sotra i dr. u 20.amis.au) SOTRA. I moj srpskohrvatski nije najbolji.Londze koPoB . da sam rođen u Sloveniji.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.02 (registrovani član) Postovani profesore Laketa ako nemate nikakve informacije o prezimenu TOPCIBASIC.ima ih sirom bivše Yu i rasijanju. septembar 2006.Diskusije .Dragoljub Sotra koji je napisao knjigu:„Nije moglo sve u zavezanj stati” u kojoj je opisao ovu poznatu i interasantnu hercegovacku srpsku porodicu.Forumi da u B. Prvo da vam kažem. Prof.Dali ime prezime Begović veze šta Begom ili obratno. su stara srpska porodica iz sela Kozice kod Stoca.net) Pozdravljeni ! Evo.da li me mozete pomoć gdje i kako mogu doći do bilo kakvih informacija o tom prezimenu.kuce unistene opljackane i unistene kao i kuce mnogih porodica u ovome tragino ratu. tako da se vam izvinjavam.I sto vise o prezimu.totalno je razruseno. u 16. http://www1.serbiancafe. u 16.poznatih ljudi stvaralaca.com. Moji roditelji su se razišli nekoliko godina nazad. Zanima me isto dosta o Turskim napadima itd. intelektualaca među kojima su slikar Branko Sotra. ja se vam javljam iz Ljubljane. odakle dolazi i ko su bili moji prednici.sezampro.40 (registrovani član) benjamin begović . prezime je Begović Moj otac je iz Gornjeg Vakufa i kako ja znam tamu su već dugo kao porodica Begović.ciji clanovi žive sirom svijeta daleko od rodnog kraja sela Kozica kod Stoca u Istocnoj Hercegovini. septembar 2006. u 17. u 10. Slava ??? basbru .Laketa . septembar 2006.57 (*.3.30.? O sebi znam samo sljedece: Ime mi je Benjamin.I dalje tragam zato mi treba vasa pomoć.Ima li šta turskog tu. imam 25 godina i nekako me počela zanimati historija.42 (*.Luci živi porodica KUVELJA i možda su srodni sa Vama Kuveljicima.26 (*.

vidi: Bauk ZA KUVELJICA Kuveljići. Spuž. ogranak Vukovića. Curovo (Pljevlja) Pozdrav svima! podunac (bravar) .Forumi Morate znati da me to jako zanima i ako mozete pomoći rado bih vam vratio uslv kako god vi hocete. ogranak Mijovića (Kolovića) u Kučima. selo Pavino Polje Bijelo Polje porijeklom Kuči ZA VIDICA Vidić. god. v.eunet. v.Ovuka. Herceg-Novi iz Trebinja. Budva. tako da šta god . Od njih su u Turskoj i Novoj Varoši (Raška). Rasova i Zaton (Bijelo Polje).). Sipić (Lepetane). jedni su iz Stare Srbije (još u 7. Bijela i Đinovići. Od njih su odseljeni (17. ali se spominje na ovom web site-u: http://www. Nemam pojma da li je iz Crne Gore.) u Donju Sabatnu i Sipić (Lepenica) i Topolicu (južna Srbija) i jedni u Italiju. v.6.ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više.44 (registrovani član) devica . Kokot. a drugi iz Stare Crne Gore.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Komani.Diskusije . Gacesa .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Bubalo itd itd itd http://www1. evo šta sam pronasla vezano za tvoje prezime. Ogranak Vulovića (Novljana) u Bijeloj (Šavnik) i Nikšiću. HercegNovi. Kotor.8.serbiancafe. Ravni Šušlijec (Gacko) iz Nikšića.42 (registrovani član) Cao Benjamine. Kenjalo. Donja i Gornja Granica (Bjelopavlići). Rod su Jaćimovićima kao i Dizdarevićima. doselili su se iz južne Hercegovine u 17. Od njih su ubilježeni 1912.Basera.16. Radanovići i Kubasi Grbalj. ogranak Brajovića u Kosiću i Kosovom Lugu (Danilovgrad).montenegro. septembar 2006.bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula. septembar 2006. Podgorici i Nikšiću. Hvala i prijatno . po nahočetu. Znam da vam nije bas najlakse sad sve to pisati. Perast (Boka Kotorska).00 (*. makar da me uputite do neke tacke gdje je to razvidno. Podgorica. koji su kod Tutina i u Rožaju. Vidi: Franović-Bosnić.još jednom hvala Device mani se antinih prica o vlasko /rumunskom poreklu Ma Srbi smo menjali prezimena u krajini ili lažno davali na popisu Austougarima. u 17. Lozna (Bijelo Polje). iz Hercegovine. ranije: Ćuda.. u Ulcinju. Vilac (Bratonožići). Herceg-Novi. Boka Kotorska. drugi kao: Bauk i treći kao: Renović. Od njih su u Andrijevici. август 2006.au Begović. Danilovgrad. Rijeka Crnojevića. Paštrovići. Mahala (Zeta). iz grupe Radulovića „Nikodelci”.yu) Pozdrprofesoru. jedni kao: Ajdarkučević. ) alistair (stjuardesa) . potomci su Jovan-bega. od njih Begović a drugi Agunović i Vranić.org.Guzina. po nahočetu. (od bega Tomaša Stankova) grana Bandića. у 10. Cetinje. u 12.

u 10. u 13. Mislim odakle su dosli tamo ili bilo šta.. I druga stvar. moje prezime je Vlacina. Pozdrav 0 zagorskivuk (student) 21. Iz Ervenika.htm 0 Srdjan001 (student) 17. oktobar 2009.48 Pozdrav. jesu li od nekoga ko se zvao Vlaho Pilatovic ili od stocara Pilatovica.co. u 10. Slava Sv. http://www.41 Za Laketu. ili su od bana Pilatovica.com.8. oktobar 2009.15 Da li neko zna nešto o prezimenu Grubic. 0 Laketa @ MrMuscolo.pomogli meni u radu i nekim našim citaocima da nešto više saznaju o porijeklu svojih porodica.au) Dragi citaoci i posjetioci ove stranice koja se bavi porijeklom srpskih porodica. Pozdrav svima prof. Pilatovici iz Popovog Polja su od Vlaha Pilatovica.serbiancafe.Forumi Znam za dosta tih prezimena kako su im od starina prezimena! Mom dedi je majka od Dzakula(sa Petrove Gore) . septembar 2006. oktobar 2009. Marka. u 13.Laketa.seobama i etnickim promjenama na Balkanu. zanima me dali mi možda mozete reci ista o istoriji mog prezimena. nadam se da neće niko ponovo obrisati postavljeni link jer mnogima može biti koristan.2006. zahvaljujem vam se na odgovoru 0 MrMuscolo 07.g puna godina dana.54 (*.Diskusije . Koristim ovu priliku da se zahvalim svim dobronamjernim citaocima koji su mi pisali. Pitanje glasi.ajde već kad me pitas da ti dam odgovor http://www1. u 16. a ova stranica je još i danas aktivna zahvaljujuci Vama. Oni treba uporno da nastave da tragaju za svojim korjenima i porodicnim prijeklom.Laketa . stariji kažu da smo se prije prezivali Cicvarici i da smo zivjeli negdje u Lici. M_S 14.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.13 Ne vidim nijedan razlog za brisanje linka ka sajtu na kome se može detaljno videti poreklo i porodicno stablo porodice Slijepcevic iz Samobora kod Gacka. pitacu dedu nešto više o tome device ostavi mi tvoj e mail pozdrav Prof. 9. Meni je stvarno zao sto na neka Vasa pitanja nisam odgovor nikakav dao.Tu je bilo veoma kvalitetnih radova i sa moje srane HVALA PUNO SVIMA! Ne bih sada nabrajao sve te autore da nekoga ne preskocim ili zaboravim. Tim citaocima se još jednom izvinjavam i puno zalim zbog toga.cc/Index.prošlo je 7. novembar 2009. Po podacima Andrije Luburica. tj da li je Ban Pilatovic i Vlah Pilatovic jedna te ista licnost samo ga razlicito zovu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . oktobar 2009.kada se ovaj moj rad pojavio na stanicama SC. u 10.07 Broj telefona Petra Aškrabe Zagorskog je 0 orao_sinisa (radim sve) 23.slijepcevic. slavimo svetog Djorda i sada trenutno živimo ispod Kozare 0 navodno je postojala neka prica da vucemo porjeklo od Vasojevica iz Crne Gore ali su kasnije iskljucili tu opciju. imaju li ovi Pilatovici kakve veze sa danasnjim selom PIlatovci u okolini Niksica? Unapred hvala..

serbiancafe.Diskusije .početkom 15 vijeka. iz Dubrovnika u Focu ili dalje u unutrasnjost Bosne i Srbije. bana. Postoji selo Pilatovci u Hercegovackim Rudinama.Za vrijeme turske vlasti poprima vjersku kategoriju i opet se odnosi na hrišćanskog seljaka stocara koji živi na planinama i bavi se stocarstvom. novembar 2009.Gori.sto je dokaz o seobama srpskog stanovnistva pod pritiskim Turaka sa prostora Hercegovine u Dalmaciju i Liku.Njih pominje istoricar Konstantin Jiricek u knjizi o vlasima.1405 godine.koji svake godine manastiru Pivi daruje po jednog vola za ulje. sjeveroistocno od Bilece koje se danas nalazi u C.1616 godine gdje se među priloznicima i darodavcima manastira Piva pominje neki vlah Vukadin Pilatovac. Katun Pilatovci javlja se u dubrovackim istorijskim izvorima 22.Možda je na celu nekog vlaskog katuna stajao neki „vlah Pilat” koji je imao titulu kneza http://www1.negdje u Lici ima lokalitet i neko manje selo Pilatovci.kada govorimo o VLASIMA misli se na socijalnu kategoriju i odnosi se na na seljake stocare koji su bili u daleko boljem materijalnom polozaju u odnosu na zavisne seljake kmetove. Svaki stocarski vlaski KATUN imao je svoga starjesinu.Postoje neke indicije da predci naucnika Nikole Tesle vode starinom porijeklo iz plemena Pilatovaca kod Bilece.Srbin). Vlasi iz katuna Pilatovci:Vukan Pilatovic.obavezuju se ugovorom u Dubrovniku 22. Ponekad su se vlasi bavili i dopunskim zanimanjem pregonili su odnosno transportovali robu za potrebe dubrovackih trgovaca npr. Idemo na drugi dio pitanja. Ovaj katun je lociran sjeveroistocno od Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci.kneza ili primicura. Kasnije vlahe Pilatovce pominju u mnogim izvorima i istorijskoj literaturi. u 15.Selo je dobilo ime po vlasima PILATOVCIMA.39 na ova tvoja dva pitanja.6.html?157[1/26/2013 7:19:44] .tj. Osim ovoga opisanog sela PILATOVCI.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.6.na pregon robe iz Dubrovnika u Focu.Milic Brajkovic i Vladoje Pilatovic.da krenemo sa lakseg kraja.Znaci u prvo vrijeme u Srednjem vijeku „VLAH” je socijalna kategorija.1405 godine.(Vlah-hrišćanin. srpskim srednjovjekovni seljacima stocarima koji su se bavili iskljucivo stocarstvom na planinama.gdje pominje i vlahe Pilatovce početkom 17 vijeka.Forumi (Profa) 11.

nemam ništa protiv.Postoji vise grana Pilatovaca. Laketa (Profa) 14.Nikolu. O banu ili knezu PILATU postoji samo narodno predanje i tu nemamo jasnih istorijskih podataka i izvora kao sto imamo za gore opisano i navedeno vlasko pleme PILATOVCI kod Bilece.Ranije se prezivao ZOTOVIC.Grubacici. moji Vukanovici su iz Popovog polja. Vremenom su im poturceni muslimani potimali 0 http://www1. MrMuscolo 12. novembar 2009. Doderovica. u 07. Do Austro-Ugarska okupacije 1878 godine. ali su u vezi ovih pitanja postojala slobodna tumacenja .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Beat(ovic).želimti puno uspjeha ! Prof. u 09.svi slave Djurdjevdan staru slavu Pilatovaca.09 VUKANOVIC. ZOTOVICI su bili jedna od najuglednijih porodica među Srbima i Muslimanima.koji su naselili sjeverni dio Nevesinjske i Gatacke Povrsi od Kokorine do Uloga.Sutonje. Hvala najlepsa! Laketa (Profa) 24. Inače. Samo nastavi raditi.Diskusije . U juznu granu Pilatovaca spadaju:Komlenici. novembar 2009. ako time nenasimo sstetu tebi i tvom istrazivackom radu. selo Dobromiri. Među Srbima iz porodice Zotovica uvijek je bilo svestenika i jedan vladika Zotovic.Djurdjevdan. novembar 2009.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 0 nagadjanja potomaka Pilatovica (Beata.Oni koji su ostali u Podgorici primili su islam.sl.19 „MrMuscolo” moj sokole sivi.Sikimici i Radovanovici.u selu Gorogose zaseok Dobromani. Stara srpska vlasteoska porodica ZOTOVIC. Pusara Komnenovica Zahvaljujemo ti na opsirnom odgovoru i želimo sve najbolje u daljem radu a ovaj tekst ćemo u celosti ako Bog da ubaciti u porodicni rodoslov sa tvojim potpisom . starinom potice iz Podgorice.Pusare i Sekare. novembar 2009. Laketa 0 MilliVuk 24.43 Tako sam i mislio.uslovno recenu u koju spadaju: Doder(ovic).Za vrijeme turske vlasti Zotovici su imali velike zemljisne posjede oko Ljubinja i Trebinja. naprotiv veoma me raduje da pišes o starom srpskom plemenu PILATOVCI i svim onim porodicama koje vode porijeklo od Pilatovaca.38 Postovani. Turci su tjerali Zotovice da predju na islam. i ). Sekara. u 08.slavi Sv. u 18.drugi Zotovici su odbili turcenje i pobjegli su u Hercegovinu u selo Domasevo u Ljubomiru. Kukici. zamolila bih sve koji znaju nešto o poreklu prezimena VUKANOVIC da 0 napisu. ti navede ovu sjevernu. doselio je tu iz Ljubomira.Forumi ili bana i on je postao i ostao rodonacelnika vlaskog plemena PILATOVACA kod Bilece.serbiancafe.

u 12. 0 http://www1. a ja trenutno nemam vremena sve da iscitam. Ili bar gde mogu da tražim.S. da li znate nešto o prezimenu Grubic.39 Hvala.19 Osim ove tvoje porodice VUKANOVIC. VUKANOVICI.05 Profesore Laketa znate li odakle su Gavrilovići. Nikolu. ZDULA u selu Kremeni Do porijeklom je od porodice VUKANOVIC iz Trebinjskog Polja.postoje još dvije porodice Vukanovic u Hercegovini u selu Zavala i Kremeni Do koji slave Jovanjdan.slave Jovanjdan. a njegov deda Sreja.clana porodice ZOTOVIC.S. Iz svega izlozenog vidi se da su ZOTOVICI bili neka stara srpska vlastela sto nam svjedoci i jedan stari kameni grobni krst na groblju u Domasevu gdje je upisano ime PETRA ZOTA.Forumi zemlju i Zotovici su morali da se sele kao tvoji predci Vukanovici koji su dosli u u selo Dobromane. u 18.26 Hvala Vam još jednom! Nadam se da nije problem ako ovo prekopiram na Facebook u grupu Vukanović-Vukanovic-Vukanovich? Vidim da se bas razumete u tematiku hercegovackih prezimena. slave Sv. novembar 2009. decembar 2009.Zašto se preziva ZDULA (Z kao zbun) nezna niko u selu ? 0 MilliVuk 25. čukun deda mi je Stepan njegov 0 otac Milorad. novembar 2009. :) 0 Laketa (Profa) 25. Marka.odakle je preselio prije 200 godina.9. Zaboravih napisati da je krsna slava porodice ZOTOVIC bila Nikoljdan. Koja je tvoja slava ? 0 MilliVuk 24. Laketa (Profa) 24.prisluzivali su Cvijei. novembar 2009.36 Profesore Laketa.serbiancafe. u 04. decembar 2009.slava Casne Verige Ap. I pored svih nedaca i nevolja ZOTOVICI su uspjeli ocuvati svoje zemljisne posjede u Domasevu i Vidusi. novembar 2009. tema je obimna. profesore Laketa! Mi takođe slavimo sv.).11 Postovani. u 06. svi su iz Darosave (Arandjelovac). decembar 2009.slavi Jovanjdan (23. u 20. Pozdrav! 0 Darko267 (Student) 09.13 P. iz Ervenika. u 17. Izvinjavam se ako ste već ranije to negde spomenuli. Da li znate nešto o prezimenu Vlaisavljevic.u Zavali doselili su se oko 1825 godine iz sela Slimnica u Sumi trebinjskoj. Jeste li možda napisali neku knjigu? P.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 18. Petra? 0 Srdjan001 (student) 11.Diskusije . krsna slava sveti Sava? Hvala unapred! storm_rider (majstor) 09.

Војводине па све до Аустралије гдје након ових најновијих сеоба живе чланови породице Грубић.serbiancafe.molim Vas ako mi mozete pomoći.. 1923. 0 Deda je po struci gradjevinski tehnicar-geodeta.napisati ili bilo stosta znate o poreklu prezimena GRUBISIC.od oca Simeona. ПУНО ПОЗДРАВА СВИМ ЧИТАОЦИМА ! СРЕЋНИ НАСТУПАЈУЋИ ПРАЗНИЦИ ! Проф. Hvala Laketa (Profa) 11. u 18. decembar 2009.god. Лакета 0 grubbshadow 15.. U II sv.Jovan. u 16.Ова породица се поминје на више мјеста од Котора.Vencava se ubrzo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ВЛАИСАВЉЕВИЂИ.god.u Pirotu. rimokatolike. Одатле су раселили у више праваца у Херцеговини око Требиња. ratu je izgubio mislim dva brata. Moj deda Nikola Grubisic(peto dete po redu) rođen je 1897.god.Tu ostaje da živi i radi do svoje smrti 1988.Sava. dolazi u Srbiju.Milena i Slavica.u Dubrovniku.Srbiji.Ima ih kao pravoslavce. majke Marije (poreklom italijanke iz Cavtata). Oko 1900.су живјели у селу Јасенику близу Гацка у Херцеговини.Milan.Санског Моста.(govorio je da je sa Ivanom Mestrovicem.Draginja. 1926. Čuo sam da se grana na tri grane.na jugoistoku.html?157[1/26/2013 7:19:44] .sa Jelisavetom Zivkovic.ali ništa vise. bilo ih je sedmoro dece.zatim Marija.Од њих води поријекло више српских породица.Forumi Nasao sam na internetu da poticu iz Kotora..da ih ima i u Bosni i Hercegovini.Pan Gracije.a naročito u XX veku. decembar 2009.Neznanom junaku na Avali-dosao u Srbiju) u verovali ili ne.prelaze u Sibenik.. Isto.Diskusije .jedan je streljan na Banjici.akademskim vajarom –spom.12 Postovani prof.1941. ГАВРИЛОВИЋИ се први пут помињу у историјским изворима 1597 године у околини Никшића.Mirko.a drugog su ubile ustaše u Osjeku.da su mnogi Srbi-pravoslavci u XVIII I XIX veku pokatoliceni.славе више слава.Bozidar.до Приједора.што се тиче твоје породице немам никакав конкретан податак о њеном поријеклу. ГРУБИЂУ.tada AustroUgarska.у Србији око Донјег Драгачева и широм бивше Јуославије.Laketa.46 Ево након дужег времена послије заузетости и недостатка слободног времена да покушам дати одговоре на давно постављена ваша питања.Dalmaciji.rodilo se prvo dete od desetoro-Ankica.u pravoslavnoj crkvi. http://www1.одатле су се током времена расели на више страна.Crnoj Gori.katolike.

Diskusije - Forumi

Uvek je pisao i potpisivao se cirilicom. Slavio je slavu Sveti Nikola. To je danas i moja slava. Unapred sam Vam zahvalan

Laketa (Profa)
15. decembar 2009. u 21.54

За Грубишића, У историјским изворима и народном предању помиње се ''Грубљеша војвода'' и''Грубљеша харамбаша''. Истраживачи Херцеговине помињу породице Грубјеше, Грубљеше и Грубишиће,углавном као Србе и католике. ГРУБЉЕШЕ,у вароши Љубиње поријеклом су из села Грмјана и из Дврснице код Љубиња у Херцеговини, било их је прије 120 година 2 куће,слава Аранђеловдан. ГРУБЉЕШЕ у селу Седларима код Требиња старином су поријеклом из Дврснице код Љубиња гдје их има да живи више породица,слава Аранђеловдан.

0

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.24

Dobar dan profesore,

0

zeleo bih da znam poreklo prezimena Dmitrovic. Naime, moj cukun cukun deda sa majcine strane je dosao u Sumadiju ( selo Rajkovac kod Topole) oko 1750 zbog krvne osvete iz Sjenice ( Selo Budjevo). Pošto se zvao Novak, u Sumadiji je promenio prezime u Novakovic. Mene sada interesuje kojoj lozi Dmitrovici pripadaju, tj moj predak Novak Dmitrovic. Ps. Ako Vam mogu pomoći znam samo da su u Sandzaku bili serdari i da su imali mnogo zemlje u posedu , bas kao i danas u Sumadiji. Hvala

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.37

Umalo da zaboravim da je slava Sveti Jovan ...

0

hitron (Vaspitac)
30. decembar 2009. u 13.33

Već duže vreme me interesuje moje poreklo ali nisam nasla nacina da nešto Stojanovicima.

0

vise otkrijem o svojim precima, iskreno se nadam da mi nešto više mozete reci o Sve sto ja znam jete da mi se deda zvao Mico,njegov otac Pero Stojanovic,prvo su živeli u selu Perna opstina Bos.Krupa početkom 1920 i neke sisli su dolinu reke Une ,selo Drenova glavica ,gde smo bili nastanjeni sve do 1992 godi... molim za sto vise informacija...

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

UNAPRED JAKO ZAHVALNA

cocke021 (student)
07. januar 2010. u 19.44

Postovani, zanima me da li znate nešto o poreklu prezimena Cvejic. Krsna slava 0 je Djurdjevdan...Znam da dosta Cvejica ima u Vognju (srem) i da su svi u rodu, ali na zalost ne poznajem nikog, tako da Vas molim ukoliko znate odakle dolaze...za bilo kakvu informaciju biću veoma zahvalna.

cocke021 (student)
11. januar 2010. u 14.27

zelela bih da vas takođe pitam za poreklo prezimena Stevanovic. Krsna slava je 0 Sveti Nikola i znam da je unazad par kolena iz Posavine u Republici Srpskoj, konkretno iz sela Loncari opstina Donji Zabari , Republika Srpska

svetlanasvc (srednjoskolac)
23. januar 2010. u 12.36

Prezivam se Savic, a krsna slava mi je Alimpije. Živim u Nocaju, selu u Macvi. presla Drinu. Jedan je ostao u Zvorniku, dok su dva, otisla na Cer, a potom u

0

Moji preci vode poreklo iz Hercegovine. Naime, sredinom 19-og veka, tri brata su Nocaj. Imam veliku zelju da napravim porodicno stablo, i stoga Vas molim, da mi, ako ste u mogućnosti, pomognete. Unapred hvala!

gacanin (advokat)
07. februar 2010. u 09.44

za profesora Laketu,

0

prezivam se Pušara i poreklom sam iz Gacka, konkretno iz sela Ulinje ( nekadašnje Desivoje) Iz vaših izlaganja i komentara pročitao sam da su Pušare poreklom od Pilatovaca(Bileća), te da zajedno sa Doderima, Beatima, Sikimićima i dr. svi slave Sv. Đurđic Hoću da napomenem da je naša slava Sv. Jovan i da nema ni jednog Pušare koji slavi Sv. Đurđic, Što se tiče porekla koje ste naveli tu ne smem da protivrečim , moguće je da ste u pravu, (ima pomena da potičemo od Nikšića)ali za podatak o slavi koju slavimo ističem da je pogrešan te bismo bili zahvalni da izvršite korekciju

Laketa (Profa)
07. februar 2010. u 20.14

Postovani prijatelju „gacanine” ja se držim devize: „Ko radi,taj i grijesi”.Ja sam tako negdje davno na ovim stranicama napravio grešku o koj i Vi pišete. Radeci u brzini napravio sam gersku tu grešku. Treba ispravno da stoji:„Doderi,Beati,Pusare i Sekare svi su su jedno bratstvo,i svi poticu s Pilatovaca”, kako za njih piše J.Dedijer u knjizi Hercegovina. Prve dvije porodice doselile su u Kokorinu 1830 godine, ove druge dvije među njima i Pusare dosle su 1845.g. Za tri porodice Doderi,Beati i Sekare sam siguran da slave Djurdjevdan,za Pusare u Kokorini nijesam siguran koju slavu slave,ako ti znaš,reci nam svima sada. Slijedeci logiku da su isto brastvo sa gore navedenim porodica trebalo bi da slave Djurdjevdan. Nasao sam nešto podataka o tvojoj poridici Pusara iz

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Ulinja i Medulica u Gacku za koju velite da slavi Jovanjdan. Porodicu PUSARA u selu Medulicima naselio je Ali-pasa Rizvanbegovic(1761-1851)sa Ulinja u Medulice. Moglo se desiti da je tada porodica Pusara promijenila svoju slavu ? Jer stara slava Pilatovaca je Djurdjevdan a vi slavite Jovanjdan. Radi informacije treba reći da porodice Hrnjez i Prstojevic sa ovih prostora slave Djurdjic. Puno pozdrava prof.Laketa !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 05.08

Dvoje citalaca sa VH pitaju za porijeklo svojih porodica: 1. NOVICA iz Beograda pita za porijeklo porodice ELEK ? 2. MILENA iz Aleksandrovca pita za porijeklo porodice SAVIC ? ELEK,su porijeklom iz sela Velestova na Cetinju.Od njih su porijeklom DJURANOVICI u Goliji.Jedni Eleci su početom XX vijeka 1900 otselili su u Podgoricu. Drugi clanovi porodice ELEK su zbog ubistva i krvi iz Golije pobjegli početkom 19 vijeka za Gacko u selo Jugovice gdje ih

0

je naselio Smail aga Cengic.Iz Jugovica jedni Eleci otisli su za Bosnu,drugi su ostali u Jugovicima,treci su otisli u selo Kruscicu i tu se naselili da žive,slave Arandjelovdan. Danas Eleci žive sirom EX YU i u rasijanju sirom svijeta. SAVICI u Nevesinju u selima Slato i Krekovi porijeklom su od porodice VISNJIC iz Golije,slave Jovanjdan. Golijani,Bacevici, Vukovic,Visnjici i Savici svi su jedno bratstvo i svi slave istu slavu Jovanjdan.

gacanin (advokat)
12. februar 2010. u 14.39

za Profesora Laketu Želeo bih najpre da Vas pohvalim i izrazim divljenje za upornost i volju koju pokazujete u Vašem istraživačkom radu takođe bih istakao da se slažem sa vašim mišljenjem da je radi preciznijeg određivanja nečijeg porekla odnosno porekla prezimena neophodno i da se drugi učesnici potrude i ponude neki podatak ukoliko ga poseduju upravo to je bila moja namera i razlog zbog koga sam Vam sugerisao da je

0

napravljena greška kada je navedeno da porodica Pušara slavi Sv. Đurđic odnosno Sv. Đurđevdan U skladu sa tim se nadovezujem na prethodnu Vašu poruku te ističem da je tačno da u Kokorini postoji porodica Pušara i to samo dve porodice te da i one takođe slave Jovanjdan. Porodica Pušara je malobrojna i gro njenih članova potiče sa Ulinja dok su ostalo razbacane pojedinačne porodice kao u Kokorini, Sarajevu ili po drugim većim gradovima

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Što se tiče sela Medulići ili ako mislimo na isto Međulići, tamo su naseljene muslimanske porodice te i ne slave slavu, ali ne vidim razlog da Pušare sa Ulinja promene slavu zato što se neko poturčio u Međulićima U razgovoru sa starijima sa Ulinja nisam našao nikog ko bi potvdio priču o promeni slave, svi stoje u tvrdoj veri i ubeđenju da je Jovanjdan njihova slava od davnina te da sve Pušare slave Jovanjdan nalazili se na Ulinju, Kokorini i Sarajevu ili drugim mestima To je jedino što smem da tvrdim u vezi prezimena, ostale podatke o poreklu ne posedujem jer niko u porodici ne može da se složi o poreklu unazad do trećeg kolena a kamoli od prapostanku, stoga bih Vas najiskrenije molio ako imate još neke podatke o poreklu porodice Pušara sa Ulinja da ih podelite sa mnom. Unapred hvala !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 19.51

Za „gacanina”(advokata), Hvala na pozdravima,saljem srdacan pozdrav tebi! Želi ti puno uspjeha u poslu oko sastavljanja i pisanja porodicnog stabla porodice PUSARA.Znam da je tezak posao ali valja biti uporan i istrajati u tome poslu. Evo za početak pogledaj porodicna stabla porodice Buha ili Slijepcevic.Želio bi da ti uradis nešto slično. Pravo da ti kažem nemam bas puno podataka o porijeklu porodice Pusara.Poznavao sam nekoliko clanova ove porodice:nastavnica matematike u osnovnoj skoli u Nevesinju bila mi je Milena Pusara iz Gacka.U Sarejevu sam upoznao zeljeznicara Vlada Pusaru koji mi je bio rod po „bane linije” po zenskoj strani,imao je dvoje djece:sina i kcerku,cijih se imena vise i ne sjecam. U knjizi Vladimira Dedijera,Sarajevo 1914 pominju se dvojica Pusara Simon i Mihajlo.Daleko je poznatiji Mihajlo Pusara koji je pomogao Gavrilu Principu kod samog cina ivodjenja atentata na Ferdinanda.Mihajlo je udarcem noge u koljeno oborio jednog policijskog agenta koji se spremao da sprijeci Principa u izvrsenju atentata. Simon je bio kafedzija u Sarajevu i kod njega se hranio Mihajlo Pusara. MIHAJLO PUSARA,bio je lijep visok mladic,pristalica „Mlade Bosne” po zanimanju bio je opstinski cinovik u Sarajevu.Bio je darovit pjevac i glumac u romanticarskim ulogama.Narodno pozoriste nudilo mu je angazman u Beogradu ali je Mihajlo vise volio da ostane u Sarajevu.Nije jasno rasvijetljena njegova uloga u dogadjajima oko Sarajevskog atentata od 28 juna 1914 godine. Mihajlo je bio neka vrsta rezervnog igrača;ako ne uspije atentat na Ferinanda u Sarajevu,njegov zadatak je bio da otputuje u Visoko i da tamo izvede atentat na njega. Vise podataka naći ćeš u navedenoj knjizi.

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

). 0 Ја сам пореклом од ПАНТЕЛИЋА из златиборског села Шљивовица. Поздрав свима! Laketa (Profa) 09. бићу захвалан на одговорима.Презиме им није патронимичко већ је насатало по неком надимку од ријечи „пејдо”. Крсна слава нам је Св.Diskusije . Архиђакон Стефан (9. mart 2010.35 Срдачан поздрав за „пантелијаса” и све читаоце! Љетос сам био на Златибору заиста је предиван.треба даље тражити значење ријечи „пејдо” ? Али ево за Вас нешто извјесније у склопу ове сеобе из околине Требиња у околину Мостара дошао је човјек непознатог презимена кога по мјесту поријекла прозвали 0 http://www1. Ту су се населили највише послије завршетка Другог српског устанак и владавине кнеза Милоша Обреновића (1817-1830). Овом приликом поздрављам и све остале учеснике ове дискусије.01. извео сам могући закључак да водимо порекло од породице ПЕЈДО који. Молим Вас да ми потврдите или негирате ову моју предпоставку.Ваши предци дошли су у томе периоду. Познато је да су ужичани Ере поријеклом Ерцеговци. како сам сазнао.47 за проф. u 17.слава Св. којој не знам право значење и нећу да нагађам. Да ли се то односи и на породицу Пејдо? Не знам. Стефана (9. Пошто Пантелиће у том крају још зову и Пејдићима (највероватније по неком Пејду који је у тај крај дошао иѕ Херцеговине). као и да ми одговорите (уколико је ово горе наведено тачно) одакле су Пејде дошле у Зијемље.Стефан. ПЕЈДО. u 21.слава Св.су поријеклом из околине Требиња крајем 18 вијека дошли су послије епидемије куге у село Кути у Бијелом пољу код Мостара.Стефан и њихове везе са породицом Пејдо на Зијемљима у Херцеговини.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ако је могуће. и ако ико има какву корисну информацију у вези са овим мојим питањима. а живе у месту Зијемља (Зијемље) код Мостара.). Само ради илустрације да наведем презиме ПЕНДО настало је по надимку „пендаст”.Лакету Професоре.Laketa pantelijas (slikar) 08. Са великим задовољством сам прочитао Ваше писмо и ево сада покушавам да помогнем око поријекла породице Пантелић.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.01.Forumi Puno pozdrava prof. одговорите и мени на пар питања. јер их нема на списку старих херцеговачких породица.и које је њихово порекло.одатле из Кути дошли су на Зијемља.serbiancafe.што значи мали здепаст са јако кратким и дебелим удовима ногама и рукама. такође славе Св. поштовање! Молим Вас да. mart 2010.

Branislav. Izneću vam podatke sa kojima raspolažem i najljubaznije molim za vašu pomoć u pronalaženju traga mojim korenima. Djordje. Čupići si PIVLJANI ali ja nigde nisam pronašla da se spominju u Hercegovini i tu udaram u zid. najmladji. Po predanju prvo je došao na Ozren a zatim se spustio u Gračanicu (da li on i neko od potomaka) gde su rođenji moj deda Maksim 1872 god.био је „дунђер” зидар и тако је обављао разне зидарске послове по Херцеговини. mart 2010. Luku. Slava je Sv.У каснијим бурним временима можда су потомци Чваљине и Пејдине дјевојке које су свакако прозвали ПЕЈДИЋИМА дошли у Србију?Од мајке рођене Пејдо добили су применак ПЕЈДИЋИ? У Србију кад су дошли уписани у званичне књиге и документацију као ПАНТЕЛИЋИ према претку који их је довео и доселио у Србију. Po predanju poreklo Stojanovića je od hajduka Stojana Čupića koji je ubio nekog agu i morao je da pobegne iz Hercegovine (Nevesinje) kada je to bilo.ишао је од села до села послом. Čupić vidi Čupković ogranak Predojevića.html?157[1/26/2013 7:19:44] . svih muških potomaka.05 за проф. У сваком случају. Bavili su se trgovinom i zanatima. Rastko.. Čupo.serbiancafe. ne znam. I ja sam na tom putu. takođe u Gračanici. pantelijas (slikar) 10.. Laketa. Leposava. moj otac je rođen u Gračanici (BIH). rodj.. Ja ne znam kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Hercegovine. ЧВАЉИНА је поријеклом из села Чваљине из Попова поља код Требиња. Radoslav... i njegova braća Djordje 1873 i Andrija . Kontaktirala sam potomka Stojana Čupića iz Noćaja. наилазио сам и на презиме ПЕЈДИЋ.. 0 Sa velikim zadovoljstvom pratim ovaj forum i Vaše rezultate u .Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Ту их је била једна кућа.48 Poštovanje Prof. Nikola.. dok čujem da ima Čupića koji slave i Sv. u 06.Лакету Да.Forumi ЧВАЉИНА.дошао је из села Чваљина код Требиња. Вама сам веома захвалан на овом одговору и понуђеном материјалу за даље истраживање. novih generacija potomaka Hercegovine. Borivoje i Stojan i svi su rođeni u vremenu od 1896 do 1916.. Такође не знам ни где живе.. oko 1765 i slava je Sv. поред презимена ПЕЈДО. али не знам колико је то презиме старо (не нађох га међу старијим херцеговачким презименима?). Miroslav. ни коју славу славе?. mart 2010.. Moje devojačko prezime je Stojanović. Imena njihove dece (pretpostavljam da i imena mogu ukazati na korene) su Ana. Milan (moj otac). ovaj poznati Zmaj od Noćaja je poreklom iz Pive. Milena Djordje. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nigde se ne spominju Čupići već sami Čupkovići za koje sam u CRNOGORSKIM PREZIMENIMA pronašla . u 06. da li je baš http://www1. budjenju. Dragica.Послије неког времена овај Чваљина дошао је у „сулоштво” (нека врста ванбрачне заједице) ПЕЈДИНОЈ дјевојци у селу Хум и Лишани у сјеверном дијелу Бијелог поља код Мостара. професоре. Велики поздрав за Вас! 0 nena49 (ekonomista) 11. Prezime Čupić promenjeno je u Stojanović a veza sa Čupić je ostala u nadimku . Miloš. Ankica. Mara.

Стојан Чупић убијен је у Зворнику. mart 2010.24 0 Poštovanje Profesore Laketa.Има их у Србији око Тршића и Ваљева. Oprostite na opširnosti. Нено стани мало немој ударати главом у зид.поријеклом из Пиве има их у Босни:на Гласинцу и око Бијељине. pokušala sam da dam što više podataka verujući da su bitni za pojašnjenje porekla moje porodice na kojem odgovoru i tumačenju vam unapred zahvaljuje. Iskreni pozdravi Vama i svim ostalim učesnicima na ovom sajtu Laketa (Profa) 12. Po imenu Stojan dalje su se prezivali Stojanović.Луку.добићете веома интересантно штиво. Zahvaljujem na tako brzom odgovoru koji sam sa velikom pažnjom pročitala.Пива је била у саставу Ц.И једнима и другима сметало је његово јунаштво и говорништво. Веома лијепо о Стојану Чупићу „Змају од Ноћаја”. Oprostite ako nešto ponovim od onoga već rečenog i ako time uzimam vaše dragoceno vreme. односно Кнез Милош.има доста интересантног материјала.Дробњак и Никшић саставни дио старе Херцеговине и Ви сте по поријеклу Херцеговка.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Горе. bi bila negde oko 1840) ali nigde ne mogu da dodjem do pisanog traga jer su crkvene knjige u Gračanici spaljenu u II sv ratu pa ne znam da li je baš on taj Čupić ili je njegov potomak već sa prezimenom Stojanović.Forumi on moj pradeda koji se takođe zvao Stojan (god.Стојан Чупић(1765-1815)рођен је у Пиви.даћу ћу му све што тражи”. ДОБРИЛОВИЋА.то обавезно прочитајте. da bi zametnuli trag nakon bekstva.Ради твоје информације треба рећи да су Пива.Гори. po predanju bio je hajduk Stojan Čupić. koji je pobegao iz Hercegovine(Nevesinje) jer je ubio nekog agu. Kontaktirala sam Gračanicu čak sam i bila tamo ali ne mogu doći do nekog dokumenta od koga bih krenula dalje.говорио је КАРАЂОРЂЕ:„Ко ми надговори Чупића и натпише Молера.Као добар јунак и говорник увијек је могао повест народ за собом и зато су га уклонили и убили. Стојан Чупић потиче из Пиве из породице ДОБРИЛОВИЋ који су славили Св. Moj predak. Рано је постао сироче. Немојте код Дедијера тражити Вашу породицу јер када је Дедијер вршио истраживања Херцеговине 1897 године. mart 2010.по другој легенди убили су га Срби.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Када је имао седам година дошао је у Србију 1772 године. Ствари стоје овако.Diskusije .по једној легеди убили су га Турци јер им је био противник. 0 nena49 (ekonomista) 12.Зато Нено овде на интернету укуцајте:Стојан Томић Пива и Пивљани(латиницом). rodj.усвојио га је и посинио богати трговац Страхинња Чупић и одатле потиче његово презиме ЧУПИЋ.Данас све те области припадају Ц. a http://www1. u 05. u 07.Нено ови Добриловићи око БИЈЕЉИНЕ могли би бити Ваши преци и ту треба тражити ауторе и књиге које се баве поријеклом становништва на томе терену.57 За „нену49”.serbiancafe.Можда су Ваши преци у част и славу таквоме јунаку а свакако у родбинским везама као успомену на њега прозваше се СТОЈАНОВИЋИ.

koja jadnica nije mogla da ide i oni ostave babu. koje. a kasnije rektor Tuzlanskog univerziteta. Ako možete.kao sundjer. i ostale potrebstine potovarili.Forumi naselili su se na Ozren i posle u Gračanicu (između Doboja i Tuzle). a njima opet pricali ocevi . Znam da je ovo istraživački posao ali spremna sam. oko Tuzle. da su im ti rodjaci bili naseljeni na Trtinama. neki koji su okrenuli preko Sarajevskog Polja. Da li je to već period odlaska iz Nevesinja pre istraživanja Prof. a i zima rano udarila. Unapred hvala na odgovoru i molim Vas ne zamerite ako ponavljam toliko jasne stvari.mi smo sa njima održavali vezu i oni su tako pricali.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Što se tiče moje familije u Hercegovini oni o seobi svojih rodjaka pricaju. Kapori. Posavini. Jadna baba kukala i dozivala i cuju je cobani bega LJUBOVICA. Uz zahvalnost i iskrene pozdrave. Slava je Sv. Rajlovca. Tako ostade taj biljeg I GROB SEVER -JUG a i jedno svedocanstvo o plemenitosti http://www1. profesor na veterinarskom fakultetu u Sarajevu. No ovi koji su kopali grob . Molim Vas ne zamerite mi na ovim pretpostavkama i sumnjama jer ja sam u ovome laik a svakako da je rodoslovlje nauka koju Vi izuzetno poznajete i zato sam Vam se i obratila za pomoć. mart 2010. njegovi su iz Mirilovica u tom talasu doselili. Pusare.posamario konje decu potrpali u sepete. molim vas da mi pojasnite neslaganja u slavama kod Čupića i vezu sa Čupkovićima i predlog gde dalje da tražim. Nikola. to bi značilo da je on rođen negde oko 1840 i da je pogegao negde oko 1860-1870 jer je moj deda Maksim.jer deca se uvek vrzmaraju oko starijih koji pricaju dogodovstine i stvari prosto upijaju. pa tu neki i ostali u okolini Sarajeva.zatim. Znači.ZNATE LI ZA MILA BOGA. E jadna bako. Te porodice su se svukuda rastrkale.koji su čak presli Savu i zaustavili se u Zupanji. pa celjad su ti otselila za Posavinu. Ime mog pradede je bilo Stojan ali ne znam da li je baš on bio taj Čupić.to su podigli malo vise iz pomodarstva na Cupkovic.koji je imao pored kule. kao prezimena. to mi se jedino podudara i još više zbunjuje. Prof. evo ovaj knjizevnik.html?157[1/26/2013 7:19:44] . sto je umro neki dan.koji su bili godiste oko 1870. Beg posalje sluge i oni prihvate babu i da joj da stanuje u nekom ajatu. Za Predojeviće. no imali su i babu. Rakovice.03 Evo da malo pomognem.Bio je kažu domaćin lenj i neradnik i nije skupio dovoljno drva za zimu. Dr. njegova majka je iz moje familije . kažu da je razvalio staju i lozio gradju sa nje . Jevte Dedijera i zato Čupića tamo nema. Cabaci. To je mesto Drenovci.Prezime Cupic je postojalo u Nevesinju . iz Hercegovine je i iz Nevesinja koje je van prostora Pive. STA MI JE SA CELJADI?. Slava Stojana Čupića iz Noćaja je Sv. Nikola. Eto. odnosno Čupkoviće baš u Vašim postovima sam našla da im je slava Sv. Ubrzo je i umrla baba i beg naredi da je sahrane u srpsko groblje.kako bi prezimio i čim je doslo proleće.Neke pak porodice su produzile preko Romanije i dalje prema Sekovicima. Djordje. s poštovanjem pavlimir_ratnik (Edukator) 14. u 21.Sarenci. 0 Ta seoba je postojala i ja sam slusao od starijih ljudi.ne obaziruci se puno i posto kao muslimani nisu znali kako se grob okrece. oko Hadzica. Senberiji. njegov sin već rođen u Gračanici 1872 god. meni ipak nisu. i okrenu ga u pravcu sever jug.koje su opleli. selo kod Nevesinja. Seslije. Lično sam imao iz svoje familije . Vojislav Magazinovic. Imali su put . Uvece ovo ispricaju begu.serbiancafe. BABA IH PITA .Diskusije .dolinu Drine.pre 7 dana. Ne razumem ni zašto se u rečniku crnogorskih prezimena Čupići stavljaju u znak jednakosti sa Čupkovićima kao ogranak Predojevića koji se inače spominju u Hercegovini.ponajprije će biti dedovi za tu seobu iz Hercegovine.Keselji.

serbiancafe.„Pavlimiru” i svim citaocima SC! Posebno pozdravljav sve clanove porodice VOJINOVIC koji na Vidovdan 28.čak i forsiranje nekih porodica i skrpavanja drugih. mart 2010.Laketa ! 0 Sinyx (student) 17. sam on je bio sjajan naucnik.56 Da li bi mi netko mogao reći nesšto više o prezimenu Domić. 0 Inače rođen sam kod Travnika u selu Kraljevice gdje nas ima dosta .koji su svojim prsima isli kroz celik i olovo. Što se tiče pisanja Jevta Dedijera. Pozdrav za Profesora. ima i među njima koji su dobro obavili posao .. No tako su ti pojedine familije gradile neki ugled. Kao i uspomena na seobu u Posavinu ovog dela moje familije.jer čuo sam od onih .Diskusije . Ako slavite Sv Nikolu. obično ovi bogatiji su posle buna i ustanaka prigrabili slavu onih siromasnih junaka .jer narod ih i sada u Nevesinju zove Cupicima .živim i radim u Australiji.sto bi meni lično bilo najviše priznanje za rad.održavaju svoj porodicni sabor u Uzicu ! Mene je g.31 Pozdrav „neni49”. iako ja na osnovu mojih saznanja imam bas suprotne zakljucke.Forumi Ljubovica familije.6.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. No popisivaci . recimo malo sam se pozabavio popisom ovog dela stanovnistva .kao Tomo Bratic.. ali ja zbog daljine. u 03. Sinyx (student) 16. Bio bih Vam veoma zahvalan na odgovoru 0 spominje se u vezi nekog praplemena Krstulović i Bobovca . Želim uspjeh saboru Vojinovica a Vama dragi citaoci SC da i Vi i Vase porodice održite jedan ovakav porodicni sabor uskoro.da je narod masovno selio u tom periodu u Posavinu. Poziv me je prijatno iznenadio i obradovao. kao i u okolici http://www1.2010 godine. mart 2010. u 19.. u 03. Inače ima nas dosta u Dalmaciji. verovatno ste od Cupkovica. Kaknja.15 Zamolio bih profesora Laketu ako može da mi da pojašnjenje o prezimenu Domić.bas kojima je dodelio taj deo posla i ne mogu se pohvaliti.kojima su to dedovi pricali. uocio sam mnoge nedostatke. mart 2010.ne mogu se odazvati pozivu g.konjicke opstine i posto dobro poznajem taj narod . Tako da je verovatno u tom periodu i ta vasa familija otisla u Posavinu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . kraljevskog grada kod Laketa (Profa) 16..Radomira Vojinovica. Srdacan pozdrav vas prof.Radomir Vojinovic iz Nice pozvao da prisustvujem saboru VOJINOVICA za neke usluge i informacije koju sam ja dao na ovim stranicama kao jedan vid priznanja za moj rad.

Moglo se desiti da prihvate samo slavu. u 04. jedno pleme u jednom selu. onaj deo uloge koju ima neki glumac i da je izvede . zove Rulj. a prezime zadrže. Dabarka. u 07. Ili reč rola. ali kako pricaju. kada su to Čupići napustili Nevesinje.kretati . Bila bih Vam zahvalna ako biste mi dali malo više informacija.58 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na Vašoj pripomoći sa informacijom da su Čupići u neko doba živeli i u Nevesinju. naziv Cupici.Forumi Travnika. jer Odiva iz te kuce koja se udala u Bosnu. molim Vas javite mi. rulati znaci voziti.po majci i takođe prezime.navigati. Unapred zahvaljujem i iskreno pozdravljam pavlimir_ratnik (Edukator) 24. Da su od Srba uzimali reci pogotovo preko latinskog u mnogim jezicima za voziti. i ova dva plemena se smatraju rodjackim.vratila se sa decom u to selo na imanje roditelja. kao i mnoge druge stvari Rosule.narod je ovu decu prozvao Dabarcici po majci. a povratkom nakon tragedije ili pogibije muza.14 Cupkovici u Nevesinju slave Sv Djordja. međutim oni su zadrzali slavi Sv Luku od njihovog oca koji je nosio prezime Rulj.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ima slučajeva u Hercegovini. Interesantno mi je ovo zbog prezimana samog ovoga i istrazujuci poreklo i način davanja prezimena dosao sam u Hercegovini do ove price. Ja sam rekao da narod u svojoj upotrebi ima za te Nevesinjske Cupkovice. ili bar u kojoj literaturi to mogu pronaći. 0 nena49 (ekonomista) 24.serbiancafe.biti iz nekog plemena i udata za Cupica.u pleme Rulja. Mogla je vasa prabaka. obadve linije i zensku i musku.moras uzeti u obzir. šta god znate. da su deca prihvatila slavu od dede. nego po mestu porekla te žene. i to ne po njenom imenu ili prezimenu.za one cipele koje se voze na http://www1. 0 S toga koliko razumih vi slavite Sv .po majci. NPR. Avion rula po pisti.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. koje ima samo u tom selu preko 40 familija.dakle isto kao i oni Cupici cije si kažeš potomke ti kontaktirala. mart 2010.na starosrpskom znaci kormilar. pola plemena potice iz Bosne. mart 2010. Nemam nikakvih istorijski podataka o Vasoj porodici Domic. u 14. Tako da moras dobro da se raspitas.koje oni sasvim normalno prihvataju i odazivaju se bez ikakve ljutnje i prigovora.gde su deca prozvana po majci.nakon smrti muza. Laketa (Profa) 17.evo u engleskom.Diskusije .To je vrlo tezak način da istrazite stvar i dovedete do kraja. Jer se slava menjala iz raznih motiva. a zadrzali prezime po ocu. Dakle Rulj.33 Gospodine Domic.Nikolu. ova su deca prihvatila slavu od dede. posle smrti njenog muza. mart 2010. Da li nešto postoji u nekim arhivama ili u literaturi. ali zapamti vrlo retko. I takođe u ruskom se volan ili sprava za upravljanje ili kormilo.žena koja je dovedena iz Dabra.tO JE VRACENO I POSLE U TOM OBLIKU U NAS JEZIK.u nekoj prestavi. u kojoj seobi.. Ja znam u Hercegovini.

hronologija migracija. i tako lepo provetravanje. da su Čupići od Dobrilovića (što kaže i Prof. pogotovo za Pr.45 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na odgovoru.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. http://www1.Inače.. ali mogu ti jedno reci.Eh da mi je tih provetravanja cesce. jedan je bio Komandir stanice policije u Nevesinju.Zirojevic.Papovic i Parovic. vidi Čupković (potomci Predojevića).. to je to gde stajem. da traži puno vremena i truda a da je za sastavljanje priče po porodičnom predanju svaka informacija i svaki detalj kao kockica iz mozaika.kao i vetrovi koji duvaju i sa kojih strana. Porijeklom su od bratstva Predojevića iz Čukovića u Bileći.serbiancafe.po raznim svetskim krajevima i smogom .od pravoslavnih najstariji su Čupkovići. citiram. sto iz tog pravca zna biti jaka i nezgodna.. u ovoj knjizi Čupkovići se pominju i u mestima Rogače i Udrežanj (mesta oko Nevesinja).. poznavao sam čak neke od njih.Nikolu. pritisnutim krajevi i narodi. zbog poslovnih i porodičnih obaveza ovome se nisam mogla posvetiti ranije. .Nije mi poznata hronologija pojavljivanja ovih plemena (porodica).jer sam ja daleko i od Hercegovine i od Srbije.Lero. Da..Diskusije .Cupkovici su u Nevesinju vrlo ponosni na Stojana Cupica..Jokanovic. A mene samo interesovao jezik i starine. koja nije lokalnog karaktera. Kozjak. kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Nevesinja zbog ubistva nekog age? Znam da je ovo istraživački posao...nemam mogućnosti. price i legende . i bio sumnjicen da prekomerno povezujem neke stvari i da narod podize usi i bolje osluskuje kud ja prođem.. a ja ako sam šta pomogao bilo bi mi drago.Laketu.. Laketa) koji se spominju i u Skadru (Vraka) oko 1700 god.u to te neću prevariti. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nailazim na tekst str 224 (Biograd) .i koja dolazi iza Karpata.Ali u svakom slučaju donese toliko lep i svez vazduh. nena49 (ekonomista) 25. dok ima Čupića koji slave Svetog Djordja i Svetog Luku.Slave Sv.. Au.. Imao sam sličnih problema i u Sumadiji i drugde gde me dotjecalo.maglom i tamom.Forumi tockicima. Ja sam sada u penziji.kako narod kaže i u Srbiju upada dolinom Morave.. Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovića)Manigoda. Kao što sam ranije navela u nekoj literaturi navodi se tumačenje za prezime Čupić . Čudnovato je što ova porodica slavi Djurdjev-dan a drugi potomci Predojevića Nikolj-dan. mart 2010.na drugom mestu. Pobjegli su zbog toga što su ubili Turčina. pa se savija ili kolovrata.Jedan me bas vozio prilikom mojih istrazivanja.. Eto.koji od te silne tame ne vide ništa. a posto sam ja u ono vreme pre nekih 30-40.U Predojevice spadaju sledeće porodice: Bajević.Cupkovic Popovic. Eto pozdrav za sve diskutante. naša slava je Sveti Nikola. jedan bio taksista. da li su to neki povetarci ili kao Kosava.koliko se secam. A da ja ispitam to da li Cupkovici u tim selima imaju secanje na svoje saplemenike..html?157[1/26/2013 7:19:44] .koji su otselili tamo . koja se rola savija i otpusta i pokrece na određen način vozi. kao i mnoga mesta i njihove istorijske i geografske znamenitosti. u 10. i kao majka i baka želim da svojim potomcima ostavim pisanog traga o poreklu porodice iz koje potiču. bio sam sumnjicen za dobronamernost. Nažalost.godina svugde izazivao sumnju sa mojim raspitivanjima i insistiranjima na pricama iz proslosti. Laketa iznosi. U jednom svom postu Prof. Svakako da mi je pomoć i informacija da u Nevesinju Čupkovići sebe nazivaju i Čupićima. Zatim...Ili rolna.

(од целе фамилије ми смо једини са Ф. а тетку на коленима. а бака се с двоје мале деце упутила назад у Херцеговину код својих. Једна се удала за ИВКОВИЋА. Извињавам се што сам се овако расписала. четврта за ТРИФУНОВИЋА. некада давно у херцеговачком кршу је живело седам сестара ГОРДИЋ које су имале једног јединог брата чије име нисам успела да сазнам.К.. села поред колеге и погледала му у шаке.Историјски извори дубровацког архива помињу извјесног СПАРАГУ ЧУПИЋА. на предавању.29 Poštovanje Prof. u 07. Причали су ми стари да су све биле високе. друга за КУНДАЧИНУ.„Павлимира” и све читаоце С.. mart 2010. трећа за МЕДАНА. За време рата.serbiancafe. što takođe želim i svim učesnicima ovoga sajta.. Кажу да је чак и црногорски кнез долазио да их види. Стевана и мога деду Васу.остали су са В) Живели су у селу Опличићи и изродили Мару..html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa. Laketa zahvaljujem na odgovorima. Усташе су поклале двадесетједног члана породице. и ту изродили мог оца Димитрија и тетку Косовку.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Горе.као свједока у некој тужби која је водјена у јесен 1371 године у Дубровнику. da li su i oni od Čupića iz Pive. мој високи. лепе и могу скромно да закључим паметне.Forumi Vama i Prof.Босне и Србије. Јован и рекао јој да узме децу и бежи.Ц. Laketa (Profa) 26. mart 2010. деда је био у заробљеништву у Немачкој. где је још прадеда заслужио имање као Солунац.Da li bi geneza bila: http://www1.54 Поздрав за„нену 49”.Diskusije .16 Велико интересовање о пореклу моје породице се јавило када сам на факултету. Zrno po zrno pogača. плавокоси деда Васо је узео за жену Стојанку АНДРИЋ из Пребиловаца (кажу да сам ја сва на Андриће) Од Андрића било их је још деце: Данило и Ђуро Андрић. 0 ProAlek (рестауратор) 31. Када се ујутро вратила. u 17. Ako je poreklo ovih Čupića Popovo polje. Е па. нашла је крв до колена. Испоставило се да су нам прабаке 0 РОЂЕНЕ СЕСТРЕ и да ближег рода немам! Све што сам сазнала може се сажети у пар реченица и то сазнање досеже само до прадеде. Е. јер ће бити крви до колена. Једне ноћи је пробудио Св. а моја прабака Мара за Димитрија ЈЕФТИЋА званог Митар. Бака и деда су се пред други светски рат преселили у Војводину. april 2010.Наставивши разговор сазнала сам да његова фамилија живи у истом селу као и моја. . odnosno Dobrilovića. „Имаш исте руке као мој деда”-рекох. Не знам да ли су имали још деце. а када је стасао. u 04.Значи ЧУПИЋИ су веома стара породица која се током времена разможила и населила дијелове Херцеговине. снажне. želeći vam pre svega puno zdravlja. Тако је и било-бака је с децом побегла у неку пећину у којој је јадна пречучала целу ноћ над провалијом држећи у наручју мог оца који је био беба. uspeha u svakom poslu i srećne Uskršnje praznike. Шта смо то знам. Ево „нено 49” нашао сам још неке податке који се односе на породицу ЧУПИЋ и надам се да ће ти бити од користи. али бих волела да знам одакле су Јефтићи дошли и од кога смо потекли! 0 nena49 (ekonomista) 01. Zahvaljujem na novom podatku o Čupićima.Чупићи су старином поријеклом из Попова поља у Херцеговини.

.Bosnu. april 2010. 0 Laketa (Profa) 02. april 2010.Batkovice i u selo Strane kod Uloga.. http://www.Druga grana Kovaca kreće prema Foci.Danas neki Kovaci slave Nikoljdan a ovi Kovaci u Batkovicima i Stranama kao i njihovi potomci slave Sv.Diskusije . u 23. 0 TROFAZNI-3 (Penzioner) 27.Nemam nikakvih novih podataka za Vasu porodicu i veoma mi je zao zbog toga. april 2010.html?157[1/26/2013 7:19:44] ... u 04. Zato sada idem na kratke forme da vidim hoće li ići.pozdrav svima ! Evo nešto za „nenu49” generaciju. obi007 (courier) 01. Predojevići.starinom poticu iz Herceg Novog.umesto Hasime Janja. Unapred hvala..umesto.Bileca i Piva nalaze se u Istocnoj Staroj Hercegovini cca 100 km vazdusne linije i na tom prostoru su zivjela i radila doticna plemena baveci se stocarstvom i kecuci se sa stokom iz Humnine(Popovo polje) na Planinu(Bileca i Piva). Laketa (Profa) 02. Nedaj se Neno generacijo! 0 Stvari stoje ovako:pleme PREDOJEVICI kod Bilece u istorijskim izvorima prvi put se pominje 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji.kao i porodica CUPIC (1371) i CUPKOVIC.Stefana.Forumi .Kasnije su uslijedile seobe iz Hercegovine u Srbiju. 0 porijeklo svoje hahhahaaa koje može da dosegne do max 500g a nakon toga kvrccc http://www1..Od njih poticu mnoge srpske porodice u Hercegovini i sire.U početku slavili su Nikoljdan a prisluzivali su Sv. Čupići -ogranak Predojevića kao i Čupkovići koji su od Čupića. april 2010. u 05.Evo saljem kratak odgovor za porodicu GLIGOREVIC sa Bradine kod Konjica. u 20.48 Za profesora Laketu pitanje a i podsjetnik da mi je obecao naći vise podataka za0 porodicu GLIGOREVIC iz Bradine kod Konjica??? Pozdarv.45 Za „barabu1” i porodicu KOVAC.Za porodicu Dobrilovic nijesam siguran da poticu iz plemena PREDOJEVICA ? Lokaliteti Popovo polje.33 Imam nekih problema sa internetom.. i oni poceli da istrazuju umesto Huse Jovan.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Tu su pravili svoja nova naselja i sela.stvarno nijesam nasao ništa novo za Vas i Vasu porodicu.ba/pages/view_zavicaj_news/38 Ps Ja to samo onako da se zna .ne zamjerite Pozdrav braci i sestrama hercegovcima.49 POturice kradu od ovoga (cenjenoga)nasega izvora . molim vas odgovorite mi. Ako možete.SC ne prima moja pisma.Pod pritiskom Mletaka i Turaka KOVACI se sele dublje u unutrasnjost Hercegovine i dolaze u Ridjane kod Niksiva. KOVAC. Laketa (Profa) 12.. u 17. april 2010.Stefana (Scepanjdan).rodoslov.Odatle jedni Kovaci dolaze u Nevesinje selo Piragici Zovi Do.serbiancafe..itd.08 Pisma idu.odatle jedni Kovaci dolaze na Glasinac i Pale.Dalmaciju i Rusiju.

Dragana hvala na pozdravu.Danas u Nevesinju živi porodica Batinic kao i na prostorima EX Yu i rasijanju sirom svijeta.html?157[1/26/2013 7:19:44] . U istorijskim izvorima 1718 godine pominju se trojica Batinica bez jasnog mjesta boravka i zivljenja. 0 vidknezevic 21. da na ovoj stranici bude kao nekada.umro u Rumi 1958 godine. jun 2010.neko vrijeme živio u Crvenki.Sv.Luka. Batinici. ozenio se i uzeo je njihovu slavu Jovanjdan. Srodne su porodice: Pendo.da bruji kao u kosnici.Deda Risto Batinic rođen je u Nevesinju 1892 godine.Luku. Odavde iz Popova polja jedni Batinici su otisli u selo Duzi kod Neum Kleka. u 02.serbiancafe.sl. u 17. slava Sv. slave vise slava.pandur)dosao je na neku slavu sa BATINOM te njegove potomke prozvase BATINICIMA i tako dobise to novo prezime. Dragana. Na više mesta sam naišao kako za postobinu Kneževića navodite Lukovice kod 0 http://www1. Dragana Batinic iz Rume.možda je među tim Batinicima koji su otselili u Slavoniju bio i Vas deda Risto koji tvrdi da je rođen u Nevesinju 1892 godine. Porodica BATINIC živi na vise mjesta u Hercegovini.evo nešto o porijeklu Batinica.Ranije su se prezivali Dragojevici. Neki njihov predak po imenu Simo koji je bio levanta (neka vrsta policije.vrijeme je da se budimo iz sna.slava Sv.Diskusije .Forumi Hvala Laketa (Profa) 03.Oni vele za sebe da su porijeklom od nekog najamnika koji je cuvao stoku kod stare srpske porodice UGRENOVICA.26 Dragi profesore Laketa.drugi Batinici su otisli u Borac u gornji izvorisni tok rijeke Neretve koji teritorijalno pripada opstini Nevesinje. U selu Dracevo u Popovu polju zivjela je porodica BATINIC koja slavi Lucindan. Dragana tvoji Batinici vode porijeklo od porodice BATINIC iz sela Cvaljine u Popovu polju.Luka u selu Cvaljina u Popovu polju tu su dosli veoma davno iz Ridjana kod Niksica.U selu Vrpolju kod Bilece.pita za porijeklo porodice BATINIC.ali sada su dobili novo prezime BATINIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.55 Evo nakon duzeg vremena zavladalo je neko mrtvilo i tisina na svim rubrikama Hercegovine.Golub i Batinic i cine jedno pleme u selu Dracevu u Popovu polju. Poslije zavrsetka Prvog svjetskog rata neki BATINICI su selili u Slavoniju. jul 2010. Luka.svi slave Sv. živijela je prije 200 godina 1 kuca porodice Batinic.

Držali blago zimi na Hrnjadima. STEVANOVICI iz Stevanovica Torina u selu Lukavac kod Nevesinja.) s Malog Cvjetnića pričao je ovako: „Kneževići potekli najprije od Kruševa (ne zna gdje je to Kruševo). Istog porijekla su Cvijetici.html?157[1/26/2013 7:19:44] . avgust 2010. 0 http://www1.Odatle su posle II sv. Bibići. „Bio tada sav Cvjetnić pust. Moji Knezevići su iz Malog Cvetnića pored Drvara (Bosanska Krajina) . Molim vas da mi pomognete u istraživanju.Diskusije .kada je pasa Busatlija porobio Cevo. Takođe bi mi značilo koju literaturu mogu da iskoristim. rata naseljeni u Banat u selo Sutjeska a izgubljen je kontakt sa delom famije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Srdačan pozdrav.odakle su kolonizirani u Makedoniju u mesto Karaðorðevac (Josifovo). Moji Kneževići slave Nikoljdan. Boltić.52 Vise citalaca pita i interesuje se za porijeklo porodice SEVANOVIC iz Lukavca kod Nevesinja. Kod nekih porodica koje su pokatoličene zbog napredka u vojnoj službi je zabeleženo da im je staro prezime Krušević i da im je poreklo Broćno ili Brotje u Zapadnoj Hercegovini (plemstvo Kneževići od Svete Helene). veka. Navešeću šta sam dosada ja pronašao i genealogiju svoje porodice. Ključni podatak je gde se nalazai Kruševo. Đukići. Tako se zovu: Peševići.Prije 120 godina bilo ih je 10 kuca.deda Vid . Ti prešli iz Otona najprije u Kupirovo. Stevanovici su doselili u Lukavac iz Ridjana kod Niksica prije 400 godina. u 05. Luka i Vučen Knežević su svoje navode izjavili 20-tih godina 20. Zavade se tako s Turcima pa pobjegnu u Oton.Forumi Gacka. zahvaljujem Vam unapred! Moj mejl je vid.knezevic@gmail. Od ovih su Kovačevići i Aćići. cukundeda Jovo-Jovovi mlini u Cvetnicu. Došlo ih svega sedmero čeljadi. ljeti na Cvjetniću”. Otuda se nasele na Mali Cvjetnić.Poslije prolaska epidemije kuge nijesu se vratili u Zovi Do. Slave Nikoljdan. pradeda Dmitar-radio u Americi .com Laketa (Profa) 02.prisluzuje Petrovdan. starinom su porijeklom od stare srpske porodice OBRADOVIC koja je zivjela u zaledju Dubrovnika (danasnja Hercegovina)koja se prvi put pominje u izvorima dubrovackog arhiva 1370 godine. Moj otac se zove Mitar (Dmitar). Naprave kuću u Gaju i netjeraju na 60 čeljadi i na 1000 ovaca i koza. Markićevići. Kneževića ima i pod izvedenim imenima: Kovačević. pa otuda na V. Ispred kuge su pobjegli u zbjeg na Javic-Goru. Pavlovići. Od Kneževića su Boltići. Kneževići na Velikom Cvjetniću su od drugog ogranka.Sve do pred veliku epidemiju kuge (1714 godine ?)zivjeli su u Zovom Dolu. Cvjetnić pređu dva brata: Nikola kovač i Dmitar. Razgranali su se u više ogranaka i dobili pridjevke po daljnjim precima.Dakovici i Perisici. Aćić. Netko od starih im bio nazvan Boltom. Luka Knežević (86 g.već su otisli na novo seliste u Donje Polje. Vučen Knežević (80 g. pa im tako ostalo ime. Privedu otuda sa sobom i jednog Grbića da imaju komšiju”.serbiancafe. trava puna cvijeta. a u pogledu vremena kaže da je taj koji je doselio bio šukunđed njegova đeda.) pričao je isto tako o doseljavanju.

g.година.срдачан поздрав теби и свим читаоцима „Сербијан кафеа” који се се друже са мном 5.добиће те веома лијеп и интересантан материјал за читање.Прегледао сам сву мени доступну литературу и само сам у књизи. Teacherlady (Kaufm.Славонији. u 00. Србији и у расијању широм свијета.која живи у Маховљанима код Бања Луке.Њима слична а можда и сродне су породице СКАКИЋ. Теби и свим читаоцима који воде поријекло из Босне и Херцеговина.Diskusije . Moj otac Nedjo Skakavac se rodio 1939 g.Горе или Старе Херцеговине као што потичу многе српске породице у Босни. Angestellte) 24. 0 http://www1. Што се тиче Вашег презимена СКАКАВАЦ. Laketa (Profa) 26. opstina Ustikolina.Никола Владов Лакета 0 Maleta ČESTITKA PROFESORU LAKETI ZA 5 GODINA RADA I TRUDA.serbiancafe. Moj djed Veljko Skakavac je robijao u Njem.Николу. Проф.чији је аутор. Nešto više on nezna pa ako biste mi Vi pomogli.ако је икако могуће урадите ми то.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 19.26 Поштована госпођо учитељице.Данас их нема да живе у горе поменутом мјесту Вареш.могу рећи да је веома ријетко српско презиме.довољно је на „гуглу” укуцати име аутора и књигу.slave Nikoljdan.12 Postovani gospodine Laketa.Има основа Ваше породично предање да потичете из Ц.Далмацији.Николу и породица СКАКО у Ливну.bilo ih je 4 kuce prije 120.ЂОРЂЕ ЈАЊАТОВИЋ. Хвала на поздравима. Молим редакцију или модератора да ми дадне податке колико је било читања ове наше теме и колико је пута рушена ова наша страница. Унарпијед се захваљујем и поздрављам све читаоци који су се дружили са нама у протеклих пет година.Јована.која слави Св. bila bih vam vjecno zahvalna. u selu Jabuka.html?157[1/26/2013 7:19:44] . logoru i posle rata se vratio ziv ali ubrzo i umro.ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ.stanovali su najpro u selu Kazancima u Gacku gdje se zovu PERISICI.Forumi DAKOVICI.препоручујем да прочитате ову веома лијепу и корисну књигу и да нешто више сазнате о своме поријеклу.која слави Св. која слави Св. јер постоји електронско издање ове књиге.нашао то Ваше презиме и то у мјесту Вареш.гдје се помиње да ту живи породица СКАКАВАЦ.Лики.Књига ће вас упути и на друге ауторе који обрађују ову тему. Moj otac kaže da nam porijeklo potice iz Crne Gore.prisluzuju Petrovdan. avgust 2010. avgust 2010. 0 moje djevojacko prezime je Skakavac i Slava koju slavimo je Sveti Arandjelovdan.Сомбор 1993 године.su dosli prije 200 godina sa Grahova.

html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 05. Pet godina profesore. Po predanju su sa područja Foča-Čajniče. Konfucije.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. koje su sigurno imale uticaja da se mnogi širom sveta zainteresuju za sopstvenu prošlost. Da li znate. Slavimo Sv. da ste samo jednom dnevno pritisnuli dugme na portalu „serbian cafe” zaslužuje svaku pohvalu i čestitku za taj petogodišnji jubilej i rad. veka. Neka vas sreća i zdravlje služi i sve čestitke za petogodišnji jubilej. u 17. Pet godina. Priznajem. Pet godina. Slavimo Sv. Miki Maletić Laketa (Profa) 28.Takvih ljudi imam od Australije do Amerike. ja sam jedan od onih koji je pomno pratio i učio ono što je profesor predavao.to 5 godina radi profesor Nikola Laketa. septembar 2010.Diskusije .42 Veliki pozdrav za sve! 0 Moji Jeremići su se doselili u Srbiju u selo Tripkova kod Užica krajem 19.52 Veliki pozdrav za sve!!! Moji Jeremići su se doselili u selo Tripkova kod Užica krajem 18. „Zemlja zvana Gacko” I i II deo? 0 SJeremic 28. decembar 2010. Milardović i sl.09 GOSPODINE MIKI ! Hvala na čestitkama za naporan i uspjesan rad oko porijekla srpskih porodica. Pet godina. su smišljeno izmjenjena da bi se skrilo stvarno porijeklo ljudi koji ga nose. u 15. u 14. decembar 2010.serbiancafe. Ovo pravilo sam uočio kod katoličkih i muslimanskih porodica.42 Svakoga dana donesi kotaricu zemlje na jedno mesto. Djordja. Veujem da je njegova „planina” dosegla visine za koje ni on sam u početku nije verovao. Djordja. da li danas na tom području ima Jeremića? http://www1.Veoma je lijep osjecaj da si nekome pomogao u traganju za svojim korjenima.Uz svesrdnu pomoć Vas citalaca sa SC istrajavao sam punih petgodina. E. Da li znate da li danas na tom području ima Jeremića? Gde li mogu da se nadju knjige od prof. u 15. U pitanju su prezimena Bošković. Novaka Mandića.i neizmerno sam mu zahvalan na svemu. ali ni ne mora biti netačna.Tvoje priznanje i priznanja mnogih citalaca na ovim stranicama su mi najveca nagrada i priznanje. i sagradićeš planinu.03 0 Prezimena tipa Pošković. pedagoškog strpljenja Pet godina. Miloradović itd. SJeremic 28. upornosti profesore. koja ne mora biti tačna. decembar 2010. podučavanja i odgovaranja na pitanja o prezimenima. Laketa 0 Ja ću ovde iznijeti svoju hipotezu. Po predanju su sa područja Foča . veka.Forumi 28. i jasan je motiv promjene originalnog prezimena radi pravljenja distance od Srba.verujući da tako obezbedjuju budućnost. Hvala svima ! Srdacan pozdrav sa kraja svijeta ! Vas Prof. septembar 2010. TPACEP (Tpacep) 05.Čajniče.

Ranije su se zvali STUKELJE i boravili su na Stukeljinoj Glavici pod Golijom u Crnoj Gori. po kojoj su Čengići iz Gacka. Unapred zahvalna familija Raukovic 0 munja81 11.facebook. panonskimornar (kapiten) 06.mislim da ne treba da ga imenujem.Forumi Gde mogu da nađemknjige od prof. u 03. u 20. mart 2011.48 -Pozdrav za uvazenog profesora. mart 2011. Porodične tradicije o njihovom porijeklu jako su izmijenjene u prošlom vijeku. Evo šta piše Novak Studo Mandic u knjizi:„Srpske porodice u vojvodtvu Sv. mart 2011. decembar 2010.” 0 brko 06.Save:. I i II deo? Laketa (Profa) 29. u doba romantizma. E sad poznato nam je da nas ima na svim kontinentima to je trenutno sto znamo ali bismo hteli od vas da saznamo ukratko sto je dublje moguće u proslost naše porijeklo.06 Gospodine Jeremicu. Novaka Mandića.Gacku. kada je posebno oživio kult kosovskog junaka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.com/home. april 2011.živimo trenutno u Jelanjsci(Doboj) ged postoji negde oko 30.Diskusije . a naročito u razdoblju od Njegoša do kralja Nikole. Slavimo slavu Sv. Moje prezime je RAUKOVIC.20 Koliko su te price o poreklu hercegovackih i crnogorskih prezimena uopste istinite? Nedavno sam citao ovo: 0 Dr Đuro Batrićević u knjizi Dr Anto Gvozdenović – General u tri vojske.familija Raukovica.php? sk=group_113514685382491&ap=1 Svi raukovici sirom sveta su dobro dosli.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Dedijer piše da su:”Jeremici u selu Slivljima porijeklom ispod Orline u Crnoj Gori. u 08. koju na jednom mjestu navodi Tomo Orahovac. Na Vase pitanje. ovako piše: „Zanimljiva je i burna istorijska prošlost bratstva Gvozdenovića. u 01.sa obzirom cime se bavite već godinama nadam se da ćete mi moći pomoći. Tako je nastala i legenda. „Zemlja zvana Gacko”.Jeremica ima u Slivljima.Foci i u rasijanju„. Sve čestitke od mene za vas rad i trud.40 prezime Brkic Do Berkovici Stolac nešto o porijeklu 0 munja81 11.Treba vjerovati onome sto Mandic piše o porodici Jeremic. Gvozdenovići http://www1.56 -Mozete odgovoriti i diretno u grupu „RAUKOVIC-familija” na fejsu gde već imamo neke informacije link http://www.Pitajte njegovog sina Darka Mandica koji živi i radi u Gacku. u 20. 0 -Imam jedno pitanje. veli za porodicu JEREMIC:”Jeremici su starinska porodica u Foci i Slivljima u Gacku. ni o porijeklu ovog ćeklićkog bratstva nema pouzdanih podataka. Krivokapići i Perovići iz Cuca.gdje mozete nabaviti Mandiceve knjige pitajte nekoga u Gacku.Stefana Decanskog(Martindan) Negde sam citao da imamo veze sa Crnom gorom ali ne bih da vas smaram i hteo bi da mi Vi kazete znate li nešto o tome. Međutim. Ranije su se prezivali Stukelje„.

net gdje smo prezentovali prikupljene podatke. jul 2011. maj 2011. u 15. Ova bajka.kasnije nepravedno datog imena. cuva se takođe u blizini u jednoj porodici.žive u Istocnoj Hercegovini.koju je poslao kralj.15 Skakavaca ima na Kordunu.su potomci Orlovica. Trenutno istražujemo porijeklo moje porodice Marković iz Meljaka kod Pljevalja koji su porijeklom od Gagovića iz Bezuja(Piva).već od njegovog brata Damjana Orlovica. Taj barjak je pokusao uzeti Kralj Aleksandar Karadjordjevic. 0 pavlimir_ratnik (Edukator) 28.42 Poštovanje. ili mu brata Nikole. maj 2011.no su se nadali.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.„ ” sone2703 19.Pavle nije bio zenjen. tajka (trener) 13. u 15. Orlovića.zemlji u kojoj je embrion celokupnog Srpstva i Slovenstva.04 Pitanje za profesora Laketu: da li možda znate nešto o porodici Stipanović.ciji ju je predak donio sa Kosova. tako da su pre okrenuli nazad. u 08..Laketa da komentantar na prikupljene podatke i sam sajt.Zapamtio sam kao dete zbog neobičnog naziva letujuci kod babe i dede.Sve porodice. ‘barjaktara čestitoga kneza’ ”. Milići iz Bjelica i Osmanagići iz Podgorice.je istinita.da bi se sa Slovenstvom Srpstvo zatrlo. no ceta 0 zandarma.zxq. 0 Slučajno zalutah i prelistah malo. Vecina narodnih prica.jer su još po Srbe nesigurna vremena. porijeklom od Pavla. Taj isti barjak se cuva i dan danas. u 23. Obadve ove porodice.koje su rod sa ovom koja cuva barjak. sone2703 19.Nije od Pavla.docekana je i pocascena prahom i olovom. u (Stipanović) .Forumi iz Ćeklića.57 Volio bih da prof. Martinovići iz Bajica. u 07... jul 2011.rodoslovmarkovica. Hvala unapred 0 nekoliko izvora iz XV veka se spominju knez ili herceg Vladislav i Vlatko Hercegović http://www1. pomogne nam u ovom našem pokušaju da pronađemo naše korijene. maj 2011.zlatni pehar sa Kosovske Vecere.koji je ostao ziv i preuzeo barjak od Pavla. i ukoliko ima nekih vezanih podataka. Unaprijed se zahvaljujem i njemu i administratorima ovog foruma. posto je on preko majcine strane rod sa Martinovicima. 0 Zainteresovali su me podatci koje u ovom forumu navodi prof. tako i casa koja je zlatna. Naša saznanja možete pogledati na sajtu koji je u izradi www. kod mnogih bratstava danas živi kao istorijska istina.a ovi sa ovima sto cuvaju barjak.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Mnoge dokaze nasi ljudi cuvaju u tajnosti.serbiancafe. Tako je Tomo Oraovac izmislio pričicu po kojoj su mnoga crnogorska bratstva porijeklom od bajkovitog Pavla Orlovića. pozz Budapest 21.58 Pa ima materijalni dokaz.Diskusije . Laketa a vezano za prezimena Rudić i Gagović.

Poslije turskih osvajanja u Ugarskoj porodica HERCEGOVIC je jako osiromasila i gubi joj se svaki trag i značaj u istoriji Ugarske. jul 2011.dok je najmladji sin STEFAN presao na islam (jer je bio uzet kao talac kod Turaka)i prezivao se AHMED PASA HERCEGOVIC i vise puta je bio presjednik turske vlade.59 Pozdrav profesore. VLADISLAV HERCEGOVIC bio je najstariji sin hercega Stefana Kosace i bio je u stalnom sukobu sa ocem oko nasledja zemlje i novca. Stefanovi sinovi VLADISLAV i VLATKO poslije smrti oca prezivali su se HERCEGOVICI.Poslije pada Hercegovine pod tursku vlast 1481 godine.ali nije imao uspjeha u borbi sa daleko brojnijom i jacom turskom vojskom. u 05. imam pitanje za vas.serbiancafe.U toj bitci on je ocu nanio tezak poraz.ubijen je 1517 godine. u 16. kraj Uzica pa zatim presla u mesto Vranjani u blizini Uzicke Pozege.59 Zahvaljujem na odgovoru.Forumi Laketa (Profa) 22. Porodicno ime KOSACA ugasilo se 1466 g. jul 2011. Kasnije su se izmirili ali Vladislav nije bio zadovoljan podjelom i nasledjem.51 Za „Budapest” Na prvi dio Vaseg pitanja da nešto kažem o porodici STIPANOVIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.kada su Turci zauzeli Herceg Novi on se povukao na zapad na mletacke posjede u Dalmaciji gdje je i umro na Rabu 1489 godine. Drugi hercegov sin VLATKO HERCEGOVIC aktivno se ukljucio u borbu protiv Turaka i turskih osvajanja Hercegovine. u 06. avgust 2011.njihovi potomci prezivaju kao HERCEGOVICI i STIPANOVICI (STEFANOVICI). da li možda znate preciznije podatke o grani te porodice koja je navedena u arhivu manastira Gomirje kao jedna od osnivačkih porodica i odakle su migrirali u te krajeve ? djoksa 01.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Imao je sina BALSU koji je umro 1510 godine. 0 U svetlu ovih činjenica.pominje kao potpisnik na povelji bosanskog kralja imeđu ostalih velikasa i vojvoda i vojvoda TVRTKO STIPANOVIC bez tačnog mjesta boravka.Poznato je da je vecina prezimena patonimicnog i matronimicnog porijekla i da su nastala po imenima oceva i majki i logicno je ocekivati da se oni tj. smrcu HERCEGA STEFANA KOSACE.Jednom prilikom mu je sultan Mehmed II ustupio mu je tursku vojsku da se obracuna sa ocem 1453 godine.To je jedini pomen porodice Stipanovic za koju ste pitali i za koju se interesujete.Diskusije . Drugi dio pitanja:da li su i u kakvoj su vezi porodice HERCEGOVIC i STIPANOVIC koje se pominju u Bosni i Hercegovini polovinom XV vijeka ? Na ovo pitanje pitanje malo je teze dati pravi odgovor zbog nedostatka valjanog istorijsko materijala. Slavimo 0 Da li možda nešto znate o porodici Djokic koja se doselila iz Drobnjaka u Cajetinu http://www1.mogu reci sledeće:da se u istorijskim izvorima u Bosni polovinom XV vijeka 1446 0 godine. Nakon 1469 godine Vladislav će se trajno nasleti da živi u Ugarskoj gdje je od madjarskog kralja dobio feudalni posjed i grad KALNIK. zaista iscrpno i precizno i potkrepljeno postojećim istorijskim dokumentima. Budapest 22.

morao je da seli.U Bosanskoj krajini su živeli do kraja rata 1945. nadzornik u Sarajevu.selo pored Kikinde i tamo osniva svoju porodicu... koji je imao dva sina.Dragan odlazi u Uzdin i tamo živi sam. još dok je bio čoban. NJemu su se u DoLjanima triput hiLjadile ovce..koji je imao tri sina.okolina Bosanskog Novog.nešto više o svom poreklu.a mogu možda da imaju veze sa poreklom porodice Novakovic.serbiancafe.region Pounje.a on mene.Svetozar jedini nije preziveo 2 svetski rat. . a drugi Grujo.kada se kolonizacijom doseljavaju u Vojvodinu.Dedin brat od strica odlazi u Kozarce.html?157[1/26/2013 7:19:44] .pa me zanima da li ima veze sa mojim Novakovicima?Inače znam da ima mnogo Novakovica u Bosanskoj Krajini i da su svi dosli iz Like ili Hercegovine i da slave Svetog Arandjela.dobija sina Milosa.Tu mi je živeo pradeda Pero Novakovic.Diskusije . Imam rodoslov od pretka Djoka koji je rođen 1765.do svoje smrti. u 15.Zanima me odakle su moji sa slavom Sveti Nikola?Takođe sam procitao da su Srbi ranije menjali slavu Sv. kad joj je pokazivala ruho.tacnije selo Krslje. Hvala unapred! nebojsa. Zbog toga prozovu ga čobani Praštalo. Sin agin.Ne znam odakle su tu dosli.dobija sina Dusana.10 0 Ja sam Nebojsa Novakovic.Dragana i Svetozara.dolazi u Kacarevo. Mrata za Svetog Nikolu.a koje možda mogu da pomognu. ode u Primorje. vele.tako da me buni dosta to moje poreklo..a ovaj sina Stevana. Čoban je nudio 7 jalovica mesto zvonara i kako mu je tom zgodom praskalo iz usta kad je branio vilaša.. Jednom Turci.rođen 1985 godine u Beogradu. zvonara pred hiLjadu ovaca.Zeleo bih da saznam. Jedan.Djuru. Prozovu im se potomci Novakovići. kome neznaju ime. rekao mi 354 o poreklu njegove porodice ovo: Predak im je Starina Novak. Toliko je bio bogat da je kupio od age čitluk. godine „Pounje u Bosanskoj Krajini”. kad je goru ostavio. Navescu još neke podatke do kojih sam dosao. Naime. žena mladoga age ukrade tapije iz sanduka žene Praštalove. „Grupi rodova Novaković-Praštalo starina je.Porodicna slava nam je Sveti Nikola.novakovicray@gm Postovanje profesore Laketa ail.moj deda... kad mu je otac umro. Bio je već star i oslepeo.selo u Juznobanatskom okrugu i tu osniva porodicu. naseli u DoLjane. htednu da zakoLju ovna vilaša. ali bih voleo takođe da znam nešto i o njegovim precima .kao i o nekim pricama koje sam čuo. Kako posle nije mogao da pokaže tapije. htedne da ga ukmeti.Što si ti praštalo toliko zapraštao?.gde se govori o poreklu pravoslavnih porodica iz tog dela krajine.ili sada Novog Grada. Moj prijateLj.Prica je malo vise bajkovita.ako je moguće. Krene sa 60 http://www1.com 15. rekne jedan od Turaka: .Još znam da je majka moga dede bila Ruza Stupar koja je isto iz Bosanske Krajine i slavila je slavu Lazareva Subota.Forumi Djurdjevdan . sa hercegovine iz nekih DoLjana i slave NikoLjdan. Ovaj clanak sam izdvojio iz dela Milana Karanovica iz 1925. starina g. a umro 1824.U sledećem tekstu ću se truditi da vam dam sto vise korisnih podataka o svojoj porodici i poreklu. avgust 2011. Ilija praštalo.Djuro.Tacnije odakle su mi koreni. Jedan među pretcima prozvan je Praštalo.moji poticu iz Bosanske Krajine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

” Na sve ovo želim da dodam i podatak da sam citajuci o migracijama srpskog stanovnistva u Bosnu. pa i u ovu oblast.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.nisu svi istorodni.Dacu vam takođe podatak i sliku iz Fojnickog Grbovnika iz kako kažu 14... u 22. Ради рашке потковице у украсу овог грба..Shvatam da imate puno posla i strpljivo cekam vas odgovor.Crne Gore. kad se odselio.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva Novakovici se pominju prvi put 1386 godine.neki http://www1.. Tad bi govorio: .koje ne verujem da ima veze sa mojim u Bosanskoj Krajini. Зети и Далмацији.puno bi mi znacilo. NOVAKOVICA ima vise porodica. као представник подручја званог Доњи Краj тј. Новаковићи из Зете имали су своје поседе у Зажабљу.saznao da su Bosansku Krajinu naseljavali uglavnom Srbi iz Starog Vlaha. a travu trao među dlanovima i mirisao.Taj se brežuLjak od tada zove Mamuzovac... ZemLju je žvakao. Kad su posle šest nedeLja hoda sa ovcama pali na jedan brežuLjak više Lužačkog PoLja .. Jedan se .veoma su stara srpska porodica. Заједно са њима је Станац Госпиловић с браћом. preseli preko planine. Zatekli su starince Milinoviće. pa mu donesu zemLje i trave rekao je: . Jedan ogranak Stanarevića uzme staro prezime Novakovići i naseli se u Petrovačkom PoLju.32 Za Nebojsu Novakovica Hvala na pozdravima. u 13 naseLja.Hercegovine i Raske.ja saljem pozdrave i priznanje za Vas uporan i uspjesan rad o porijeklu porodice NOVAKOVIC iz sela Krslje. zahtevao je taj slepi starešina da mu ukopaju zemLje i donesu trave. вероватно се овај грб односи на њих. slave vise razlicitih slava. U Bjelajskom PoLju preko Grmeč planine imali su stan sa blagom.R Srpska. gde ih ima 45 k. Сану и Уну..Ova trava djeco mamuza ovde ćemo ostati.html?157[1/26/2013 7:19:44] . avgust 2011.Forumi čeLjadi i 1000 ovaca iz DoLjani u Bosnu. У Босни се јавља Нинослав Новаковић на повељи бана Стефана Котроманића из године 1353.Hajdemo djeco sutra daLje!. stanu sa svojom porodicom i prozovu se Stanarevići.Odatle su se Novakovići raseLjavali po svoj Krajini.Diskusije . 0 Laketa (Profa) 17.u tim krajevima sam i sam pronasao mnogo naselja koje nose ime „Novakovici” Nadam se da vas nisam preopteretio podacima.svoje bratstvo.Unapred hvala. низ реке Врбас. Новаковићи из Далмације у XVI веку рођаци су Охмучевића.Novi Grada.serbiancafe.. НОВАКОВИЋ „Породично име Новаковић јавља се између XIV и XVI века на више места: у Босни.” Želim da vam naglasim da sam čuo da i Vasojevici imaju jedan ogranak Novakovica. veka gde u opisu grba i po heraldickim oznakama na njemu stoji da ti Novakovici poticu iz Zete(Crne Gore) ili Raske. Gde su god padali na konak.

hvala puno.Po svemu sudeci oni starinom pripadaju plemenu Malesivaca iz sela Maline koje se nalazi na putu između Bilece i Trebinja i veoma su se rano ukljucili u trgovacke poslove sa dubrovackim trgovcima i za to sacuvani pisani podaci o njima i mnogim srpskim porodicama.com 18.novakovicray@gm Hvala puno na odgovrou profesore.com 31.Novakovice biljeze istorijski izvori na prostoru Huma. u 05.ovaj sinove Janka i Novaka(Mateljevici).koji su se na podrucje istocne Hercegovine i Bosne naselili u VII veku. Laketa nebojsa.Forumi RATKO NOVAKOVIC sklopio je ugovor sa dubrovcanima 1386 godine.Laketa P.među onima koji su uzeli Sv.Balotici su još u 14. septembar 2011.Nastavicu 0 ail. za Vas nemam nikakvih konkretnih podataka.Od Novaka nastaju Novakovici sa slavom Sv. Nikolu kao slavu su i Tomici.Nešto kasnije neki Vlatko Novakovic sklopio je ugovor sa dubrovcanima da pregoni so iz Dubrovnika u mjesto Podbreza u Bosni. Pozdrav za dvojicu predhodnih citalaca. Laketu ail.U Drobnjacima jedna grana uzima slavu Sv.Jedna grana ostaje u Drobnjacima.pa bi mi znacilo da to čujem od vas.A možda neki od podataka nisu tačni.i tu je njihova starina i porijeklo i odatle su se raseli i naselili na prostore koje ste opisali u svome pismu.00 0 U istrazivanju svog porekla. Zao mi je. Danas znam da Novakovici žive u Gacku i na svim onim prostorima koje ste naveli u svome pismu.I mene je sve navodilo na tu oblast. u 07.u potrazi za poreklom Novakovica.37 da radim na tome. Nikola(preslava Drobnjaka).Trebali bi otici u selo Krslje i tamo se vise raspitati o porijeklu porodice Novakovic na tim prostorima. 0 nikonn 11.Još jednom.koje Vi možda mozete da mi potvrdite ili znate nešto više s tim u vezi.Jedna u Dalmaciju-Liku i Bosnu.Diskusije . Pozdrav ! Prof.dosao sam do zanimljivih informacija.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Po informacijama koje imam. avgust 2011.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Da bi posle turskih osvajanja presli u Drobnjake. Pozdrav ! Prof. Naime.serbiancafe. veku živeli na teritoriji Hercegovine u Banjanima(pleme).Poticu od srpskog plemena Novljana.za koje sam već naveo podatke u prethodnom tekstu.Jedan od Tomica dobija sina Matelju. Djordje. dali bi mi mogli šta reci o porodicama Nikic i Igumnovic http://www1. u 07. avgust 2011.45 Postovani profesore.jedna odlazi u Srbiju. Želim ti puno uspjeha u radu. nebojsa.S.posto ste najupuceniji u poreklo Srba iz Hercegovine. Zanima me koliko mogu biti tačni ovi podaci i imate li Vi nekih saznanja o svemu ovome.novakovicray@gm Pitanje za prof.iako je slava plemena Sv. Nikola. Hvala i pozdrav.dosao sam do prezimena Balotic(Balotic-Tomic).danasnje Hercegovine.

52 0 Zanima me da li neko zna poreklo prezimena Dukic?Poticu iz Like.verovatno se misli na Gatacko Polje. u 16. Hvala unapred! bojsane85 01. Takođe se pominju u XV veku i kao podanici Sandalja Hranica.Novakovici su u XV veku živeli i u Cernici.serbiancafe. Čuo sam da je bilo dve grane Dukica u Lici.sa velikim brojem drugih porodica. u 20.među kojima su Bukvici. On veli da nekima smeta njegovo srpsko porijeklo.Gracaca.Forumi Unaprijed zahvaljujem pozdrav iz Njemacke Laketa (Profa) 15. 0 Laketa (Profa) 15.Takođe sam procitao u „Vojvodstvu Svetog Save” da se prezime pominje u Hercegovini u XV veku i da je reč o potkosovskoj porodici.pa zatim i u Bosansku krajinu.Znam da se vise o ovom prezimenu govori u „Zemlji zvanoj Gacko”.51 Podatak za Novakovice : Novakovici su u Hercegovinu stigli u XIV veku..Ako neko ima još neke informacije.a soceve strane od Babica iz Hercegovine. Ovi Novakovici su se kasnije u toku XVI i XVII veka selili u Liku.krsna slava. Tačno znam svoje porijeklo..mjesto porijekla.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ti Novakovici koji su sklapali poslove sa Dubrovcanima.31 SRBIN OD BABICA IZ HERCEGOVINE Evo šta o svome srpskom porijeklu kaže poznati reziser Emir Kusturica.a to je ustanovio moj otac Murat.bili su trgovci iz Pljevalja i http://www1. Pored toga sto su zabelezeni u Ljubomiru. s majcine strane je od Krivokapica iz Cuca iz Crne Gore.mada nisam još procitao to delo. Za „nikonn” trebate poslati malo vise podataka o Vasim porodicama. godine.pitate me za podatke jesu li tačni. oktobar 2011.Slava je Sveti Stevan.kraj Gacka. Vidjeli ste koja je literatura koristena.Diskusije .Tomingaj.Kosova. Neki dan nasao sam podatak da je cuvena porodica DUNDJERSKI iz Vojvodine porijeklom iz Hercegovine.nije lako biti Srbin.„Uostalom.20 Za Nebojsu. u 19..ali i tvrdi da je to njegovo pravo.itd.novakovicray@gm Pozdrav za sve na forumu ail. u 19.puno bi mi znacilo. septembar 2011. septembar 2011.a jedna iz Bosasnkog Grahova. mart 2012.sa prostora Stare 0 Raske.Vignjevici.Starog Vlaha i naselili su se na prazan prostor oko Gacka.negde u XVII veku.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Lakse bi bilo da sam izabrao da budem Francuz..com 28.jedna koja je dosla iz Dalmacije.” 0 nebojsa.kao Vlasi Malesevci.kraj Trebinja još 1386.

0 Nikolu.sklonili u Istocnu Hercegovnu(Gacko. Hvala Vam unapred.29 Poruka za Milovica Postoje Milovici u Hercegovini.Bosni i Srbiji. Oni su naselili Gusinje.nisu slavili sv. Niksavićevići su bili prgavi i nesnosni. mozete li mi reci odakle su ti Milovici. 0 Laketa @ Milovic0982 dobar odgovor o porijeklu Vasih http://www1. Gacko.ali oni slave Lazarevu Subotu. Od Milovića sa Bazjova su nastali Milovići u Banjanima selo Dubocko. te su ih brastvenici prognali. Pre mislim da su Vasi Milovici srodniji sa ovima iz Kuca i Bratonozica. Sadasnji Novakovici u Hercegovini vode poreklo iz Bjelica(oni u okolini Dabra)i u Hercegovinu su stigli znatno kasnije.html?157[1/26/2013 7:19:44] .” Što se tiče Brcica iz Hercegovine. odakle su dosli tu. mart 2012. mart 2012.zabelezeni sredinom XV veka. pa me interesuje i odakle su oni. Milovic0982 10.Foca. Pogotovu ako se zna da je slava sv.dok nisu usledile dalje seobe na zapad. 0 Nikolu. u 12. Premiće po Premu Vujovu. u 03.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG).Forumi iz Foce. pa me interesuje i odakle su oni.tako da postoji mogućnost da su postali deo Malesevaca upravo samim dolaskom na te prostore. Milovic0982 10. Nikola karakteristicna za te predele. Velimlju. Novakovici Malesevci. A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina).decembar). Slave sv. Laketu Ponavljam pitanje i za Vas profesore. odakle su dosli tu.koji je plemenska slava. Milovićima su se pripojili Dokići. mozete li mi reci odakle su ti Milovici. Takođe treba reći da tih Novakovica u Hercegovini najverovatnije vise nema. mart 2012.jedno su bratsvto sa Lecicima. i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv.Nikolu (19. u 03.Pljevlja)i tamo se bavili trgovinom i stocarstvom.Diskusije . bojsane85 10. Hvala Vam unapred. Prvobitno su bili naseljeni na Gorenu u Ublima.pominju se u Trebinju u XIX veku. Prokuplju.može se zakljuciti da su se Novakovici sa prostora Stare Raske. A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina). Saljeviće po Salju Stamatovu i Nik Savićeviće po Niku Savićevu. Po svemu ovome. Zagradac.Ignjatija.Cernica. Od Milovića su Milovići iseljeni 0 na Murini. staro bratstvo u Bezjovu.Milojevicima i Vlatkovicima. odakle su ih istisli Drekalovići i naseljeni su na Bezjovo.serbiancafe.zato što su se raselili po Lici. i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv. Milovića ima iseljenih u Zmajevu.25 Pitanje za prof. Milovići se dijele na ogranke: Na Vuoviće po Vusu Vujovu. „Milovići na Bezjovu: Doselili su se u Kuče iz Bratonoića negdje krajem 15 ili početkom 16 vijeka. Bar.18 Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG).

god.Liku i zapadnu Srbiju. mart 2012.detaljno sam istrazivao njihovo poreklo i kao sto sam već u prethodnim postovima napisao. godine. ” Kao sto vidimo.Diskusije .zanima me Vase mišljenje u vezi Novakovica. Laketu 0 Profesore.dok se drugi migracioni talas smestao uz primorski pojas i od jadranskih ostrva uz Podrinje.citiram : „ Novaković : Vrijesno (Presjeka Patrovska) i Przno pastrovsko 1413. Novakovici su iz Ljubomira(Hercegovina). bojsane85 08.prvi put se pominju 1386.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ka Dalmaciji i Lici.(verovatnija je pretpostavka Save Nakicenovica u 15. Izvini zbog ne javljanja ranije.html?157[1/26/2013 7:19:44] .do Gorazda i srednje Drine.Bosanskoj Gradiski. veku). Naime. Sto znači da su se iz Hercegovine raseljavali u razdoblju od XV do XVIII veka i naseljavali Dalmaciju.itd.tacnije do reke Trebisnjice. i kasnije. godine. Zadar i kao: Pastrović.19 Veliki pozdrav za prof.za koje se navodi da su iz Huma?Pošto su Ljubomir i Cernica u neposrednoj blizini Banjana? http://www1. u 18.Bosnu.pa od njih jedni u Srbiju.pa sve do Kosova 1389..a pominju se i kao Malesevci..zapadne Makedonije. E sad. Imam dosta svojih privtnih poslova i zauzet sam.pa posto su se Banjani prostirali od Niksica do Trebinja i Bileckog jezera.Izvori pominju Ratka Novakovica 1386.posle pada Hercegovine. Misići (u Spiču). presli u Kninsko polje i Liku.serbiancafe. godine u Ljubomiru(Trebinje). godine. Preci dosli u Pastroviće od Nisa u 8.a to ste ranije i Vi konstatovali. na ostrvu Silba (kod Raba).pozdrav tebi i svima na ovoj tranici. zabeleni u Cernici(Gacko). u 23.Savremenici su Vlatka Vukovica.što se vidi i iz njihovih pomena u izvorima.Sandalja Hranica i hercega Stefana.na prostore starih srpskih zemalja doselilo se dosta porodica sa Kosova. god. mart 2012. Iz Pastrovića odseljeni na ostrvo Krk.Forumi (Profa) 12.Zadru. Takođe su 1488 godine. god.Banjaluci. april 2012.mene zanima da li postoji mogućnost da je reč upravo o onim Novakovicma koji su zabelezeni u Dubrovackim dokumentima.Naravno.ovde se napominje da su zabelezeni u Banjanima 1428.koje su naselile prostor od Dracevice i Popova Polja. Bar 1424.. u 19. u Banjanima (Niksić) 1428.Rudina i Gacka. porijeklom iz Pastrovića.u crnogorskim prezimenima pominju se Novakovici poreklom iz Pastrovica. Kotor 1423.11 Novakovici : 0 Od 1371. Novakovici hercegovackog porekla zabelezeni su kasnije u Kninu.Metohije i Raske. v.58 porodica dao ti je „bojsane 0982” i ja tu nemam šta dodati novo.ukoliko budete u mogućnosti da odgovorite. bojsane85 29. god. Novakovici se pominju i u drugim mestima u XIV i XV veku i bili su istaknuta porodica Travunije.

u novije vreme.I moji su između ostalog u Bos.a dalje poreklo im je Hercegovina.Liku.serbiancafe. Kralj srpski i drugi. Kasnijim raskolom. Ipak. mnoge familije su ga zamenile drugim svetiteljem odnosno praznikom. ali je u narodu ostao omiljen.html?157[1/26/2013 7:19:44] .itd. dok džepni kalendar SPC-a lakonski sažima svetitelje samo na Sv.? Takođe i Novak Mandic navodi da su Novakovici stigli u Cernicu sa mnogo drugih porodica. istočna. Dodaje.prilazem i zapazanje etnologa Rakica. Nesporno je da su jedan duzi vremenski period.. za ovaj datum se spominju. pa su je tako promenili i mnogi Novakovići. Nikola. Mada sudeci po tome da se Ratko Novakovic pominje još 1386. u Francuskoj.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.koja je imala navedeni migracioni pravac. Sv.Ali i ti Novakovic su svakako morali živeti u blizini Trebinja. knez srpski i Sv. Mrata. pa je proglašen za svetitelja. oktobra. Ignjatiju. Bio je poštovan kao čudotvorac koji je i mrtve vaskrsavao. Mratu). Sv.navodi i sledeće. Krajinu.Forumi Za Novakovice iz Pastrovica.ili vise razlicitih grana Novakovica.Savo Nakicenovic tvrdi da su se naselili tu iz Nisa. ali ne na crkveni datum nego 25. pravoslavna crkva više nije isticala njegov svetiteljski značaj. i Mratince. mučenik Stefan Dečanski.da li je tu možda reč o dve. pošto ima popularnu namenu.stigli iz Severne Dalmacije i slave Nikoljdan. http://www1.posle najezde Turaka. iako će. Ovo se takođe slaze i sa onim.ali oni opet slave sv. Stefana Decanskog(sv. Mrata.. kralja Stefana Dečanskog. međutim. U narodu se. Mina. međutim.pa se odatle selili dalje na zapad. Pravoslavni crkveni kalendar spominje i Sv.iz raznih srpskih krajeva? Za Novakovice se kaže i da su Malesevci.starosedeocima u Humu i drugoj.recimo od kraja XIV do sredine XVI veka proveli u Hercegovini.ili je to reč o jednoj grani. Sava). veku.iz Nisa u Pastrovice. i sam praznik i prva od ”vučjih slava„ (kao i Sv.zajedno sa Stanisicima i Djurasevicima u 15.svi su slavili sv. „Ističemo da se kao češća slava javlja Sv. Dobro je poznato da skoro sav Srpski narod iz Dalmacije.” Ovo je bitno zbog toga sto su u Dalmaciji u velikom broju zabelezeni Novakovici bas sa slavom sv.Like i krajine vodi poreklo upravo iz Hercegovine.a dalje poreklo je iz Hercegovine.koji o poreklu Novakovica. većina kršnjaka radije reći da im je slava Sveti Stevan Dečanski. posebno navodi da je tu i Sv. koji je u četvrtom veku bio episkop u Turu.Diskusije . Na sve ovo. stočarskih slava zimskog perioda.između ostalog. Minu i Sv. Mina Viktor i Vikentije đakon. prvenstveno od tzv. Martina (narodski Mrata). Mene konkretno zanima. tada i još vekovima jedinstvene (nepodeljene) hrišćanske crkve. nije iskljuceno da su starosedeoci. U ”Žitijima svetih„.da su se Novakovici iz Pastrovica selili u Liku i krajinu.pa preko Hercegovine u Dalmaciju.

slave Djurdjevdan. 0 zovem se Miloš Lukić.To je sve sto mogu da napisem a da je sigurno i provjereno.com/drawings/d/1Ojkffj8F7jKbtDZLxfScJ8yAEic3TV7gJVk16JQfzY/edit Laketa (Profa) 23. u 19. Po mojim saznanjima ovo Olovo. ostalo su price i predanja te ih ovdje neću ni spomenuti. u 09. april 2012. opstina prezivali Jovanovic (vjerovatno po začetniku loze u Radacicima) a Palangeta je bilo drugo prezime (vjerovatno pleme ili bratstvo). odakle smo.Od čitave Hercegovine samo sam na jednom mjestu u Ljubinju nasao porodicu Lukic i to 4 kuce koje su zivjele prije 120 godina. kada smo dosli na prostore sire romanijske regije. 0 NPantelic http://www1. Sad više nisam siguran dali smo dobili naše prezime Lukić po Luki ili je on doselio kao Luka Lukić.serbiancafe. Tu su dosli iz prije 300 godina iz sela Zulja.hvala unapred.04 Ево и ја да се надовежем на предходни коментар. u 03. Sobzirom da imamo „prekid istorije” pa ne možemo da znamo ni ko smo. Mozete li mi nešto reci o porodici Ristic iz istocne Hercegovine?Hvala unapred.Palangetic. april 2012.Diskusije .Аврама 11 новембра. Pogledao sam za porodicu Lukic u okolici Gacka nema ih uopste i nisu mogli doći pod tim porodicnim prezimenom. rodom iz sela Lukići (Jošje).20 Poštovani gospodine Laketa.BiH. Republika Srpska.22 Interesuje me porijeklo prezimena Palangetic. maj 2012. opština Šekovići (prije zadnjeg rata opština Kladanj).oblast Lug kod Trebinja... Bio bih Vam mnogo zahvalan ako bi mi mogli pomoći u traženju mojih potomaka.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Avrama Zatvornika 11.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.да ли постоји „списак” 0 породица које су поријеклом из Херцеговине а да су при долазку у Подриње у Област Осат (Сребреничко-Власенички протопрезбитерат) примиле од бројног рода из Ливна славу: Св.javite ili bilo šta sto će nam koristiti. Unapred zahvalan.. u 07.sve najbolje.Forumi Izvinjavam se na opsirnosti. Prezime je nastalo po muskom pretku LUKI koji se prvi doselio u taj tvoj kraj.svg formatu zbog podataka koji su vam potrebni.Slave Sv.09 Zdravo Milose. Milos_Lukic 22. Ja sam došao do podatka da je Luka doselio u naše selo iz okolice Gacka oko 1817 god.. 0 PaSlaw 10. svi su u rodu i vode porijeklo iz Radacica.google. Хвала. Počeo sam da radim porodično stablo koje vam u nedovršenom stanju šaljem u . mladjo2891 22.rata su se 0 prezime je prilično „unikatno”. Unaprijed hvala.Novembra i do kraja I svj. maj 2012. Pozdrav. Miloš Lukić https://docs. molimo Vas da ako znate nešto više (a procitali ste koliko mi znamo) da napisete.

serbiancafe. a slave Sv. Takođe sam pročitao da se Ninčići spominju u Nevesinju još početkom XV pa me interesuje šta je bilo sa tom porodicom.prostor između Bilece i Niksica u Istocnoj Hercegovini. 0 Volio bih kada bi mi neko rekao nešto više o porijeklu Vujovića iz Zasade i Vranjske kod Bileće. jun 2012. jul 2012. Unaprijed zahvalna! 0 Laketa (Profa) 01. avgust 2012. Поздрав свима Проф. prijeratno prebivaliste je selo Bradina kod Konjica.Пажљиво прочитаје читав текст.tj. Jako interesantno je i to što su moji preci uzeli baš prezime NInčič kada se zna ih već tada nije bilo u nevesinju. Jako me interesira kao sto pretpostavljam interesira sve nas Srbe. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.Лакета ! TROFAZNI-3 (Penzioner) 02.51 Pozdrav. Nikolu.17 Srpsku porodicu RISTIC samo na jednom mjestu u Istocnoj Hercegovini pominje istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer i veli da oni žive u selu Batkovicima kod Nevesinja.ODAKLE je to neobično prezime Kadija?? Neki vele da bi moralo biti original Tursko.на овим страницама негде на почетку текста писано је о 0 српским породицама са простора Коњица а међу њима било је риечи и о Вашој породици КУЉАНИН. u 11. dogadajau na Cetinju u vezi onoga skota Milo Kadija. http://www1. Pročitao sam na internetu da u Bilići postoje i Vujovici koji slave Sv. u 12.47 Laketa (Profa) 05.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Jovana pa me interesuje koja od gore navedene dvije porodice Vujovića je dosla u XIV vijeku iz Grahova i kako su se prije prezivali. Такође било је доста ријечи о породици ВУЈОВИЋ и НИНЧИЋ из Херцеговине.slave Nikoljdan.itd.49 Zanima me porijeklo prezimena KULJANIN.26 За „уморноганђела”.. umorniandjeo 30. Moja porodica Ninčič vodi porijeklo od Vujovića iz Zasade kod Bileće. u 04.. За „ниницу”.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Dedijer veli da je njihovo ranije prezime bilo Ognjenovic.Forumi 14. 0 ninca 22. u 07. jul 2012. Unapred zahvalan. Ne zna se razlog promjene prezimena. u 06..... Tu su dosli prije 200 godina iz Banjana. u 11. jul 2012. KO je taj skot sto patoloski Srbe mrzi.38 Cenjeni prof Laketa!Pomaze BOG ljudino! 0 Valjda ste čuli pre par dana o onom nacifasistbolesniku tj.. avgust 2012.Diskusije ..

com/novosti/ex-yu/Milo-Kadija-neće-odgovarati-krivicnoveć-prekrsajno-152606.56 Postovani.Dedijer je prikupljao podatke otprilike prije 120 godina i plus ovih 70 godina od dolaska iz Ljubomira u Domasevo i tako dolazimo priblizno do cifre od 200 godina od seobe iz Ljubomira u Domasevo.ali tako se kaže).nezavisne.serbiancafe. septembar 2012.U selu Domasevu za njih Dedijer veli:„Mijanovici su ovdje doselili iz ljubomirske jatve prije 70 godina”. Ako sam ti bilo šta pomogao oko porijekla tvoje porodice Mijanovic biće mi drago. U selu Zarjecu Dedijer pominje da tu žive tri kuce porodice Mijanovic.55 Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer u svome djelu „Hercegovina” na vise mjesta pominje porodicu MIJANOVIC. nisam uspio ništa da nađemna ovoj stranici u vezi porodice MIJANOVIC sa sela Mosko kod Trebinja. avgust 2012. Laketa (Profa) 01.Najmladji Lakic otselio je u Krivosije i od njega poticu tamosnji LAKICEVICI.Jedan Boskov sin.bila su ih trojica brace. Mijanovici u selu Ljubomir kod Trebinja doseli su po pricanju nekih njenih clanova iz C.Goru u Cuce i tamo je kako piše Dedijer prije 120 godina bilo 30 kuca porodice Mijanovic.( 50 + 120= 170).Odatle iz Ljubomira Mijanovici se rasele po Hercegovini.Nasao sam podatak da neki Mijanovici (u Domasevu). Kažu da poticu od Cetinja od nekog 0 Scepana koga su zvali Italijan jer je imao crvenu kosu (malo nelogicno . u 18.Prema ovoj racunici tvoji preci Mijanovici dosli si iz Ljubomira na Mosko prije 170 godina. u 10.Prema njihovoj prici a koju je zapisao Dedijer.slave Nikoljdan a prisluzuju Lazarevu Subotu.Sada je potrebno vremenski ograniniciti.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Slave Nikoljdan.slava Nikoljdan.Dva Lakiceva sina i stric Milutin(Lakicev brat i njihov stric)presele se u selo Ljubomir kod Trebinja.unuk ovog gore pominjanog Militina vraca se u iz nepoznatih razloga u C.Bosni i Srbiji(Zemun). 0 http://www1.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html orados 31.Forumi http://www. Sada dolazi ono sto tebe najviše interesuje dolazak Mijanovica na Mosko ? Na Mosko su Mijanovici dosli isto iz Ljubomira prije 50 godina kako piše za nih Dedijer. Hvala na bilo kojoj informaciji koju mozete pruziti.Gore iz Cuca ili Ljesanske nahije? Ni sami nisu sigurni odakle su i kada su dosli ali trvrde da su dosli zbog nekog ubistva i da su morali pobjeci u Hercegovinu u selo Korjenice.

Djelimicno su takvi ostali u Hercegovini (Bogodo i Zijemlja) i u Hrvatskoj dok nisu pounijaceni i pokatoliceni. 0 Nikkej 25. Nikkej 26.koja potice od katolika Burica koga su Turci poturcili pod Beceom 1683 godine. da li su Matkovici izvorno i istinski pravoslavci? Da li postoji neka literatura koja bi to mogla da potvrdi? 0 Laketa (Profa) 26.Ovaj Burina ode iz Ravnog u Koteze i od njega poticu Muslimani Burine u Kotezima i Ljubinju. u 17.koji su u Popovo polje u selo Ravno dosli veoma rano u 16 vijeku.bjezeci od pokatolicavanja da bi ostali u pravoslavlju.Svi katolici u Ravnom ( i Matkovici) slavili su Mitrovdan jer je u selu bila katolicka crkva Sv.Prvo su dosli u selo Bogodo a iz Bogodola su uz kugu 1813 dosli i naseli se u selo Zijemlja.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.to je muslimanska porodica Burina. U toj opstoj seobi krecu se i Matkovici od Crne Gore. 0 Prvi poznati pomen Matkovica vezuje se za 1530.Kada se vratio iz rata odmah se podijelio sa bratom jer kao dvije razlicite vjere nisu mogli da žive pod istim krovom. I to doseljenici iz Hercegovine. U Hrvatskoj se pominju relativno kasno.Forumi Pozdrav ! Prof.(pravoslavni Srbi)žive u selima Bogodo i Zijemlja kod Mostara. Postavlja se pitanje da li su Matkovici u Hrvatskoj unijati. god. septembar 2012. u 05.Sv. septembar 2012. Pokatoliceni su u djelimicno u Hercegovini u Ravnom kada su pojedini dijelovi Hercegovine dosli pod vlast Mletacke Republike.hercegovine do Hrvatske. sto možemo naći u knjizi Jovana Erdeljanovica. tek krajem XVIII veka i kasnije u XIX i XX veku. septembar 2012. tj.09 Poznati su mi ti podaci.Izvorno su u Crnoj Gori bili pravoslavni Srbi. Bogodoljani kažu da su poreklom iz Popova polja.jer mu nisu vjerovola da će se kao hrišćanin boriti(„neće Vlah na Vlaha”).. selo Njegusi. interesuje me kako su stigli u Popovo.porijeklom su od Matkovica iz Popova polja. u 10. http://www1. Laketa orados 02.namece se pitanje da li ih ima Muslimana ? Ima.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2012.starinom su porijeklom iz Bjelopavlica u Crnoj Gori. septembar 2012. odnosno da li postoji veza između ovih Matkovica iz Njegusa i ovih iz Popova polja. u 20. Matkovici.Diskusije . Radio sam nešto ozbiljnije istrazivanje o ovoj porodici. Možda su zbog toga dosli u Bogodo. u 17. otkuda onu u Popovom polju i da 0 li postoji neka veza sa Matkovicima iz Crne Gore? Laketa (Profa) 25. Mitra istocno od sela na brdu Ratoblatu ili Oblatu.Mitar bio je zastitnik svetac sela Ravno i slavio se kao kao seoska slava. Pošto smo vidjeli da Matkovica ima Srba i Hrvata.Matkovici -Andrijasevici u selu Ravnom bili su veoma 0 poznat rod u Ravnom.24 Turska osvajanja na Balkanu u 14 i 15 vijeku izazval su velika pomjeranja i seobu srpskog stanovnistva sa juga na sjever i sjevero-zapad Balkanskog poluostrva.preslava.52 Postoji veza između Matkovica u Crnoj Gori i ovih Matkovica u selu Ravnom u Popovu polju i Hercegovini.34 Interesuje me nešto o porijeklu Matkovica.35 Najljepsa hvala na odgovoru. Stara Crna Gora.slave Jovanjdan.

Илић: О љубићким селима. u 20. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић:Васојевићи у црногорској граници. затим нешто мало млађе Видовић.. познато ми је 0 већ двије године покушавам „открити” своје даље поријекло.. Vidim da dobro vladate i literaturom i materijom kojom se bavite.46 За г. Јован Ердељановић: Доње Драгачево. млађо Laketa (Profa) 13. Књига 2. населио се негдје у подриње око 1720. посао тешко иде да је дошао из Рудог. 1. u 21. да би се коначно после 1834 „стабилизовало” у Гајић..Diskusije . Љубомир Јовановић: Млава. 4. 2.наиме.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi Poslije Reformacije u 16 i 17 vijeku osjeca se pojcan rad katolicke crkve i zavodjenja reda i discipline među vjernicima a to je nastavljeno u doba jozefinizma u Austriji kada se sprovodi unijacenje Srba u Hrvatskoj.Антропогеографски проблеми Балканског Полуострва.Ево дајем списак литературе која би вам могла бити од користи.19 Поштовани Професоре. Јасеница у општини Зворник. па се надам да ми Ви можете помоћи. Да ли ми Ви можете нешто конкретније рећи.на жалост Јосипово презиме ми није познато. живимо у мз. septembar 2012. 3. открио сам један занимљив али за мене веома важан податак.Цвијић. данас његови потомци славе Аврамијевдан 11 новембар. 5. Бушетић: Левач.. Радомир М.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Петар Мркоњић: Средње Полимље и Потарје.45 Hvala puno. Što se tiče literature tu vam ne mogu puno pomoći.издање Српске академије наука (Етнографски зборник)под уредништвом академика Др. Pozdrav ! Prof. (садржина ) 1. 4. један мој далеки предак по имену Јосип. oktobar 2012.serbiancafe. +1 Наиме ради се о пројетку:Насеља српских земаља. Хвала. Риста Т. 2.Vi se tu morate snalaziti sami. Ј.. моје старије презиме за које сигурно знам јесте било Лазаревић. http://www1. u 17. 0 mladjo2891 12. Др.. Интересује ме да ли постоји стручна литература везана за подручје општине Рудо и околина? Прикупљајући материјал који сам користио за лични родослов. i ove su informacije od koristi. Laketa Nikkej 26.„Млађа2891” и све оне који се интересују за поријекло својих породица. 3. oktobar 2012. Тодор М. покушавам открити одакле је Јосип дошао у Рудо и којој даљој грани припада.Јована Цбијића: Књига 1. Николић: Врањска Пчиња. Светозар Томић: Дробњак.

Књига 5. Риста Т. 1.serbiancafe. 2.Површ и Зупци у Херцеговини.26 Ово је списак Акедмијиног Етнографског зборника.Треба напоменути још да је Др. Књига 7. Књига 6. Кога интересује нека потражи наведена дјела и крај који је обрађен у овим наведеним дјелима. Риста Т. u 22. Др. 2. Љубомир Павловић: Тамнава. Књига 7. Николић:Крајиште и Власина. Николић: Пољаница и Клисура. 8. 4. 2. Јован Ердељановић: Кучи. Касније су све ове +1 књиге објављене самостално ка ауторка самостална издања. oktobar 2012. Мијатовић: Темнић. 2. Др. Николић: Околина Београда. Laketa (Profa) 13. Др. 7. Обрен Ђурић Козић: Шума. 6.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Јевто Дедијер: Билећке Рудине. Љубомир Павловић: Колубара и Подгорица.племе у Црној Гори. 9. 1. 2.Diskusije . Тодор Радивојевић: Лепеница. Коста Јовановић: Горње Драгачево. Лакета Владов Никола http://www1. 3. Ракић: Качер. Илић: Ибар. 1. Станоје М.Вишеградски Стари Влах и можда нађеш неке податке о поријеклу своје породице. 2. Андрија Јовичевић: Ријечка нахија. Ристо Јеремић вршио испитивања и истраживања око Тузле у сјеверо источној Босни. Књига 3. 5. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић: Васојевићи у турској граници. Радомир М.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Поп Стјепо и Владимир Трифковић: Сарајевско Поље. Књига 4. 1. Поп Стјепо Трифковић: Вишеградски Стари Влах. Јован Ердељановић:Братоножићи. Милоје Т.Forumi 6. Риста Т. Срдачан поздрав свим читаоцима „Серианкафеа” ! Проф. Светозар Томић:Скопска Црна Гора. Јевто Дедијер: Херцеговина. 1. 1. Ти „младјо2891” потражи и погледај књигу:Поп Стјепо Трифковић.

u 07.. Prezivam se Pusara. u 16.Jovan. zivjeli smo u Hadzicima (okolina Sarajeva) prije rata. 0 deda mi se zvao Sretko a pradeda Vasa njegova žena je bila Kristina presilili su se u Sr.04 Postovani Profesore Laketa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 0 Znate li ista o prezimenu PAROJCIC? Mi smo iz Crnog Luga sto je između Krajiskog Grahova i Lijevna. kažu. 'KVOSAROVIC' ili već tako nekako. Moj ti je savjet da nadjes ta dva pisma i da ih procitas i monoge stvari će ti biti jasnije koje se ticu tvoje porodice Pusara. Crnoluzanin 10. Sve sto znam jeste da postoji selo Pusara u okoliki Gacka ali ni ime mu nzm.. decembar 2012. Slavimo Svetog Nikolu ako je to o pomoći. u 11. Pozdrav! Laganini 22. u 09.31 Pozdrav svim citaocima SC i ove rubrike koja piše o porijeklu porodica.47 p0y dal bi mi mogli reci poreklo prezimena Bosančić? Oni su živeli u Gornjem Ratkovu(tačnije pored u selu Bosančići) opština Ključ. Odmah do toga pisma ima i jedno moje pismo. Srdacan pozdrav i srećne praznike želim. Pozdrav citaocu pod sifrom „Laganini” kome preporucuje da malo izlista pisma 0 citalaca i tamo će naći pismo od 12. Srdacan pozdrav ! SrećNI VAM NASTUPAJUCI PRAZNICI BOZIC I NOVA GODINA !!! Prof. Jedan stariji PAROJCIC (Nikola)koji mora da je rođen nedje 1900 godine od prilke je rekao da poticemo od Kneza Dragojle iz Crne Gore...Diskusije . decembar 2012.57 Хвала пуно на одговору Професоре! 0 boskesm 11. Imam rodoslov sa podacima i nekim prezimenima sa kojima smo povezani. decembar 2012. Moje postovanje . Želio bih da saznam istoriju o prezimenu? Hvala unaprijed. sa mjestima i neke izjave od starih clanova Parojcica. decembar 2012. i želim da vam se puno zahvalim na odgovoru.Forumi mladjo2891 14.html?157[1/26/2013 7:19:44] .2010 godine pod sifrom „gacanin” ( advokat ) koji je opsirno pisao i napisao sve podatke o porodici PUSARA. u 09... 0 http://www1.16 Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije. Slava 0 Sv. Procitao sam navedeno.serbiancafe. Laketa (Profa) 22. novembar 2012. Mitrovicu 80ih godina. u 17. Vise izvora se svodi na naše staro prezime. oktobar 2012.12. Laketa Laganini 22.21 Pomaze Bog! Postovani Profesore Laketa.

Hvala unaprijed 0 Laketa (Profa) 31.On je ovu porodicu kao i mnoge druge srpske naselio poslije epidemije kuge 1813 godina koja je harala na prostorima Balkana.serbiancafe. decembar 2012. Pozdrav ! Prof. Tu je dosao iz sela Ulinja pa se posvadjao sa agom i otselio se u selo Kokorinu u Gatackoj Povrsi.Mjesto Obrovac-Bronzani Majdan(okolina Banjaluke).onda se proglasio za hercegovackog pasu (1833-1851). januar 2013.Slava je Nikoljdan. Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer spominje porodicu Pusara na tri mjesta u gatackim selima: Tarajin Do. Inače ja o Vasoj porodici nemam nikakvih informacija.Bolesti i ratovi znatno su uticali na seobe i etnicke promjene stanovnistva tokom 18.10 Evo još par podataka o porodici PUSARA.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa 0 http://www1.46 Gospodine Roglicu mogli ste reci i napisati nešto više o Vasoj porodici.Forumi Laketa (Profa) 23.Diskusije .03 Pozdrav svima. u 14.Jako je rijetko.Gdje živite u kome kraju i koju slavu slavite ? Tako bi i mi imali barem neko informaciju o Vama i Vasoj porodici. u 17.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Dzanan. u 18. 0 ljubisa_458 29.47 СВИМ ЧИТАОЦИМА ОВЕ СТРАНИЦЕ ЖЕЛИМ СРЕЋНУ И ЧЕСТИТУ НОВУ 2013 ГОДИНУ !!! Проф. Iz sela Ulinja u selo Međulice naslio je porodicu Pusara Ali-pasa Rizvanbegovic (1783-1851)koji je bio stolacki kapetan od 1813 do 1833 godine.57 cenjeni profesore interesuje me poreklo prezimena roglic 0 Laketa (Profa) 17. Лакета 0 roglic9 14. decembar 2012. januar 2013. U selu Tarajin Do jedno krace vrijeme živio je neki Zeko Pusara. u 03. decembar 2012.slave Jovanjdan.19 i 20 vijeka. u 15.Kokorina i Međulici.

Privacy policy . Pogledajte i ostale sekcije: TESLIO Blogovi Grupe Profili Slike Moj Teslio DRUŠTVO Čat Čestitke Diskusije Imejl Oglasi INFORMACIJE Imenik Kalkulator kredita Kursna lista Rečnik Vesti Vreme ZABAVA Ankete Bioritam Dudin kutak Horoskop Kuvar Sudoku OSTALO Donacije Marketing Pretraživač Termin porođaja Australija Australija Latinica | Ћирилица | English Terms of use .Forumi Ne. Sva prava zadržana.Marketing © 2009 Trend Builder Inc.Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] . To nije sve. i saradnici. http://www1. ne.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful