Diskusije - Forumi

Traži

Порука о презименима-наставак
koPoB
27. februar 2009. u 19.42

+1

zahumski - 7. септембар 2005. у 05.10 (*.bankofamerica.com) ČITAV SVIJET NASELI, A SEBE NE RASELI Saradnik „Virtualne Hercegovine” iz Australije istoričar Nikola Laketa, inače Nevesinjac, veliki rodoljub i nostalgičar za rodnim krajem poslao nam je obimnu istorijsku građu o nevesinjskim porodicama,njihovom porijeklu i migracionim kretanjima. Smatramo da ovaj materijal zaslužuje da se nađe na ovom sajtu i još jednom se zahvaljujemo gospodinu Laketi u nadi da će njegov primjer slijediti i drugi naši zemljaci razasuti po svekolikom svijetu. Živeci daleko od rodnog kraja u tudjini, razmišljam o seobama i etnickim promjenama stanovnistva na prostoru Hercegovine i Crne Gore, koje se smatraju nepresusnim vrelom migracija. Naročito je na tome polju bila aktivna Hercegovina. Još od davnina postoji izreka:„Hercegovina, čitav svijet naseli a sebe ne raseli”! Od najstarijih vremena, vecina seoba kretala je sa ovih prostora u pravcu Srbije i Bosne. Na pojavu seoba uticu dva veoma bitna faktora : unutrasnji i vanjski. U unutrasnje faktore spadaju uglavnom ekonomski,ljudi se sele bez prinude u potrazi za boljim zivotnim uslovima. Oduvijek su se selili Vlasi, Srbi stocari u potrazi za boljom ispasom za stoku.Vremenom poslije velikih epidemijskih bolesti i ratova, Vlasi se spustaju sa planina u ravnice,napustaju stocarstvo i pocinju se baviti zemljoradnjom. Ratovi i bolesti, naročito kuga, regulisali su prirastaj stanovnistva u srednjem vijeku. Vanjski faktori bili su napadi sa vana. Poslije vojnickog poraza, čitave mase stanovnistva bjeze ispred osvajaca, nastojeci da sacuvaju glavu i goli zivot, prelazeci pri tome hiljade kilometara. Srbi su stari indoevropski selilacki narod.Od početka VII v.n.e,žive na Balkanskom poluostrvu na teritoriji Vizantije. Vizantija ih je tu naselila radi zastite svoje sjevero zapadne granice od novih varvarskih upada. Hecegovina je do kraja XII vijeka bila u sastavu Vizantije.Za vrijeme uspona srpske države u doba vladavine velikog zupana Stefana Nemanje (1169-1196) Hercegovina ulazi u sastav srpske države. Polovinom XIV vijeka podijeljena je imeđu feudalnih

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

država Srbije i Bosne.Neko krace vrijeme Humom, kako se tada zvala Hercegovina, upravljao je Nemanjin najmladji sin Rastko kasnije nazvan Sv.Sava.On je od njemackog koPoB 28. јул 2007. у 21.25 cara Fridria I Barbarose (1125-1290) dobio titulu hercega,vojvode kada je bio u jednoj diplomatskoj misiji. Prvi titularni herceg bio je herceg Stefan Vukcic Kosaca (1435-1466) nosio je titulu „herceg od Sv.Save”, pa je zemlja kojom je upravljo nazvana Hercegovina. Sjediste mu je bilo u utvrdjenom gradu Blagaju na izvoru rijeke Bune.On se 1448 godine, odvojio od vlasti bosanskog kralja i poceo je samostalno da vlada, ali ne zadugo,jer su Turci ubrzo zauzeli Hercegovinu. Među njegovim sinovima ubrzo je izbila nesloga i borba oko nasledja.Kada je zemlja bila na vrhuncu uspona prema svjedocenju dubrovackog hronicara Petra Lukarevica u sastav vojvodstva Sv.Save ili Hercegovine bili su : Konjic, Dabar, Imotski, Blagaj, Mostar,Pocitelj,Nevesinje,Svitava,Popovo,Trebinje,Herceg Novi,Risan,Cernica,Rogatica,Milesevo, Prijepolje, Pljevlja,Piva i Tara.Već 1465 godine,Turci su zauzeli dobro utvrdjeni grad Blagaj i sjeverni dio,a Mlecani su zauzeli Neretljansku krajinu na jugu. Napad turske vojske predvodio je Vlatko, Ahmed-beg Hercegovic, poturceni stariji Hercegov sin,koji je napustio oca, poturcio se, presao je na stranu Turaka a sve radi toga da bi uz pomoć Turaka dosao sto prije do ocevog nasledja. Njegova dva mladja brata presli su u katolicanstvo ocekujuci efikasniju pomoć i zastitu sa zapada.Kada je Vlatko napadao sa vojskom na grad Blagaj, naredio je svakom vojniku da zapali najmanje po dest vatri.Kada je zapaljene vatre sa grada ugledao stari herceg, rekao je „ako je za svakom vatrom po jedan vojnik meni nema spasa”.Naredio je da se nocu mazge potkuju naopako i sa blagom da bi zaturio trag stigao u Dubrovnik, trazeci spas i utociste od Turaka.Stari herceg je ubrzo umro 1466 godine sahranjen je u crkvi u Scepan polju gdje se sastaju rijeke Piva i Tara.Njegovi sinovi poveli su borbu oko nasledja,sto je Turcima olaksalo posao oko zauzimanja preostalog dijela Hercegovine. Zauzimanje Herceg Novog 1482 godine, Turci su u potpunosti zavladali Hercegovinom, koja će biti pod njihovom vlascu neprekidno od 1482 do 1878 godine. Odmah po zauzimanju, Turci su osnovali Hercegovacki sandzak sa sjedistem u Foci. Poslije turskih zauzimanja Hercegovine 1482 godine, srpsko plemstvo ostalo je bez feudalnih posjeda i privilegija. Jedan dio plemstva izginuo je u borbama sa Turcima, drugi dio je izbjegao na zapad, treci dio plemstva primio je islam da bi zadrzao svoje feudalne posjede i privilegije. Tako su na islam presle sledeće srpske porodice u Hercegovini : Kalimanici, ( iz Foce za njih ima podatak u Dubrovackom arhivu da su su prva srpska porodica koja je uzela islam ) Ljubovici,Sokolovici,Kurtovici,Pasici,Bijedici,Basici,Kapicici i Zvizdici. Pocetkom XIX vijeka dolazi do ustanaka srpskog stanovnistva u Hercegovini od kojih su najpoznatiji ustanci pod vodjstvom Luke Vukalovica 1852-1862 godine, i ustanak poznati pod imenom Nevesinjska puska 1875-1878 godine, s ciljem sto brzeg oslobodjenja od turske vlasti. Zivot, obicaje i navike srpskog naroda najbolje je opisao naucnik Jevto Dedijer u svome cuvenom djelu„Hercegovina”nastalo početkom XX vijeka, kao rezultat naucnog istrazivanja samog autora i njegovih saradnika. U tome djelu Dedijer i saradnici sakupili su veoma dragocjene etnicke i istorijske podatke o zivotu i radu ljudi njihovim etnickim seobama i promjenama tokom XVIII i XIX vijeka. Oni

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

su zapazili da na teritoriji Hercegovine žive veoma stare srpske porodice, još od XII vijeka od vremena vladavine Stefana Nemanje (1169-1196) godine. Iz ovih starih porodica kada su se razbratila stara bratstva, tokom vremena nastale su nove srpske koPoB 28. јул 2007. у 21.25 porodice u Hercegovini koje su krenule u rasejanje sirom svijeta. U geografskom i klimatskom pogledu Hercegovina se dijeli na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu, granica je njena rijeka Neretva, koja od Konjica tece u pravcu sjever-jug i tako dijeli Hercegovinu na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu. Druga podjela je na gornju i donju Hercegovinu ili na humninu i rudinu (planinu). U humnini ne pada snijeg a u planini snijeg je redovna pojava. Od davnina stanovnistvo Hercegovine bavilo se stocarstvom, krecuci se sa stokom i pasom iz humnine na visoke planine, te su tako osnivana nova stalna naselja u gornjoj Hercegovini. Jevto Dedijer, rođen je 1879 godine u selu Cepelica kod Bilece. Bio je ucenik i saradnik velikog srpskog naucnika Jovana Cvijica koji se bavio proucavanjem Balkanskog poluostrva, kako se zove njegovo istoimeno djelo. Još kao mali djecak Dedijer je Cvijicu vodio konja kroz bespuca hercegovackog kamenjara na njegovim terenskim ispitivanjima. Cvijic je odmah zapazio bistrinu i neobičnu nadarenost hercegovackog djecaka.Pitao ga je :„Da li bi želio da nastavi dalje skolovanje”? Djecak je rekao, da bi rado nastavio skolovanje, ali otac nema para za njegovo dalje skolovanje. Cvijic je preko svojih veza i ljudi u Mostaru kod poznate srpske porodice Corovic obezbijedio mladom Jevtu Dedijeru da se skoluje u Mostaru, gdje je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju koja je pocela sa radom 1893 godine. Studije i doktorat zavrsio je kod Jovana Cvijica u Beogradu. Radio je kao kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, gdje je objavio mnoga naucna djela iz zivota srpskog naroda u BiH. Jedan je od rijetkih Srba intelektualaca koji je u znak protesta napustio državnu sluzbu jer se nije slagao sa okupatorskom politikom poslije aneksije 1908 godine, duboko saosjecajuci sa patnjama i teskom sudbinom srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Imao je čitavu mrezu saradnika na terenu Hercegovine i Nevesinja. Iz Nevesinja to su bili pop Tomo Bratic iz Fojnice i djaci Bogdan Zerajic iz Miljevca i Marko Perin iz Batkovica, obojica clanovi revolucinarnog drustva „Mlada Bosna”. Po Dedijeru u „starinske”porodice spadaju one koje su na prostoru Hercegovine zivjele odranije, prije turskih osvajanja srpskih srednjovjekovnih zemalja, a to su : 1.BUHA, vode porijeklo od Bjelokosica,žive u Domrkama i Ribarima kod Fojnice, Kolesku, Gacku, Nevesinju i rasijanju. 2.DJERIC, su starinom iz Niksica, žive u stolackoj, nevesinjskoj, konjickoj,focanskoj opstini.Za Djerice iz Ravni i Gacka, Dedijer veli da su Mucibabici,dosli su u Sipacno, odatle su dosli u druga mjesta:Biograd Slato,Dzinov Do Nevesinje i rasijanju. 3.MUCIBABIC,su starinska porodica u Ravnima u Povrsi,raselili su se na vise mjesta:Ljeskov Dub,Zijemlja,Fojnica, Gacko, Nevesinje i rasijanju. 4. BAJEVIC, su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece, rod su sa onim bratstvima koji vuku porijeklo od Predojevica, to su Leri, Jankovici i Boboti. 5. KOZJAK, su od plemena Predojevica kod Bilece. 6. LERO, vode porijeklo od Predojevica, žive u Bileci i rasijanju. 7. JOKANOVIC, su starinska porodica od Predojevica iz Bilece.Ima ih u Hercegovini,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

na Kosmetu u Bosni i rasijanju. 8. BOBOT, su starinci u Bileci, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od Predojevica. Žive u rasijanju. 9. MUSIC, su stara porodica iz Trebinja, ima ih oko manastira Savina u Boki. Žive na Zalomu u Nevesinju i rasijanju. 10. ANDJELIC, su stara porodica žive u selu Andjelici koje je po njima dobilo ime u trebinjskoj opstini. 11. PAPIC, su stara porodica. Papica ima u Bileci Dabru i Nevesinju. 12. BJELIC,su stara porodica iz Preraca kod Bilece, ima ih u Beogradu i rasijanju. 13. MANIGODA, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Konjicu i rasijanju. 14. ZIROJEVIC, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Gacku, Nevesinju na Zalomu, Kifinu Selu i rasijanju. 15. KOMLENIC,su starinom od bratstva Pilatovaca kod Bilece u Oputnoj Rudini. Žive u Bileci i rasijanju, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od plemena Pilatovaca. 16. GRUBACIC, vode porijeklo od Pilatovaca, ima ih u Baljcima,Gacku i Rastu kod Nevesinja i rasijanju. 17. CUPKOVIC, su starinom iz sela Biograda kod Nevesinja, porijeklom su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. Žive u Biogradu,Udreznju, Rogacama,Nevesinju i rasijanju. 18. IVANIS, su starinom iz Slata kod Nevesinja. Porijeklom su iz sela Sipacna kod Niksica, žive u Nevesinju i rasijanju. 19. VUJADINOVIC, su starinom sa Bijele Rudine kod Bilece, žive u Nevesinju u Babjoj Glavi, Sumicima, Udreznju i raseijanju. 20. TOHOLJ,su porijeklom sa Bogdanusica kod Bilece, žive na vise mjesta u Hercegovini i rasijanju. 21. MRKALJ,su porijeklom iz istoimenog sela u gornjem Hrasnu imeđu Stoca i Ljubinja. 22. MILIDRAG,su stara srpska porodica sa Ljeskova Duba kod Fojnice u Gacku. Žive u Gacku, Nevesinju i rasijanu. koPoB 28. јул 2007. у 21.26

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.50

koPoB - 30. septembar 2006. u 16.01 (registrovani član) 23. VISNJEVAC, su iz sela Visnjeva u Gacku, žive u rasijanju.

0

24. DERETIC,su stara porodica iz Korjenica kod Trebinja,žive u Trebinju i rasijanju. 25. VUJOVIC, su stara porodica,jedna od najstarijih i najbrojnijih u Hercegovini. Vode porijeklo od nekog Vuja koji je još u XV vijeku presao sa Grahova u Hercegovinu. Žive sirom Hercegovine i rasijanju. 26. PODRUGOVIC, su porijeklom iz sela Kazanaca u Gacku. Iz ove porodice je poznati guslar i epski pjesnik Tesan Podrugovic. 27. RADOVANOVIC, su porijeklom iz Vranje Dubrave kod Bilece, odatle su se raselili i danas žive u Riocima, Davidovicima,Dabru,Lukavcu,Fatnici, Vranjskoj i rasijanju. IG0R - 24. mart 2006. u 20.47 (registrovani član) zahumski - 7. септембар 2005. у 05.11 (*.bankofamerica.com)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

35. Sarajevu. GUTIC .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 49. 36. Komor i Antelj. 33. JANJUSEVIC. GUSIC.serbiancafe. su porijeklom iz Banjana. 43. iz sela Maline na putu Trebinje-Bileca.Beogradu i rasijanju. a otale u Drezanj i druga mjesta. CUCKOVIC. Nevesinju i rasijanju.su su iz Stevanovica Torina kod Lukavca. KESELJ. 45. Bratac. su porijeklom iz Trebinja. Ima ih u rasijanju. su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina. te ih prozvase Salaticima. su starinom iz Drobnjaka od Cerovica. 32. 41. Ranije su stanovali u nevesinjskoj Povrsi.su istog porijekla kao Stevanovici i Cvijetici.html?157[1/26/2013 7:19:44] . STEVANOVIC. ZECEVIC. ATELJEVIC. 37.žive u Brckom. Iz ove porodice je porijeklom prorok Vukelja Stevanovic i Ilija Stevanoc Kiko (1826-190) nevesinjski kapetan iz ustanka Nevesinjska puska 1875-1878 godine.Lukavcu. ima ih u Krusevu. Žive u Nevesinju. ima ih u Bileci i rasijanju.zivjeli su u Sopiljima.su stara srpska porodica iz Pive. žive u Trebinju. Prebilovcima i u Spiljanima kod Konjica i rasijanju. Rod su sa porodicama koje vode porijeklo od vlaha Malesevaca. DAKOVIC. Biogradu. žive u Trebinju.Gacku i rasijanju. žive u Nevesinju. Beogradu i rasejanju. 30.žive u Nevesinju i rasijanju. Žive u Ljubomiru kod Trebinja i rasijanju. žive u Garevi kod Gacka u Beogradu i u rasijanju.su stara srpska porodica porijeklom iz sela Miruse kod Bilece. Ranikucama. KRUNIC. su stara porodica iz sela Bjelojevica kod Stoca. Turci su ih istjerali iz Korjenica. SUTONJA. su porijeklom od Aleksica iz Oputne Rudine kod Bilece. su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece. 42.Tadica ima u Beogradu i rasijanju. Jugovicima. 48. SIKIMIC.Diskusije . (CUCAK) su starinom iz Risna u Boki.ima ih u Bileci. Lisov. 29. GLOGOVAC. su starinom sa Stona.su porijeklom iz Ozrinica kod Niksica odakle su dosli prije 400 godina na Rogace u Nevesinje. koji su se veoma rano odselili u Vojvodinu. su stara srpska porodica iz Hercegovine. 44. Nevesinju i rasijanju. žive u Trebinju . su istog porijekla kao Stevanovici i vuku porijeklo od Obrenovica. u Izgorima u Gacku . od njihovog roda su ove porodice: Stijacic. te su odselili u Dabar. SKENDER.Kifino Selo. 39. su porijeklom iz Crne Gore. http://www1. PERISIC. Beogradu i rasijanju. Luka. 42. Ima ih u Nevesinju. Dedijer veli da su porodicno ime dobili „ od nekog odbjeglog vojnika” koji je kupus zvao salatom. porijeklom od plemena Pilatovaca. Beogradu i rasijanju. 50. Batkovicima. rod su sa Dakovicima koji su se ranije prezivali Perisici. NADAZDIN. TADIC. Zivjeli su u Grahovu. Nevesinju i rasijanju. Vode porijeklo od Obrenovica iz Meduna u Srbiji. Ima ih u Sarajevu. SALATIC. Sarajevu. 46. 34. Kujacic. su porijeklom iz Korjenica kod Trebinja. POPADIC. Ima ih u Ljubomiru kod Trebinja.veli dedijer za njih. KOSUTIC. Beogradu i rasijanju. 40. Iz ove porodice porijeklom je poznati srpski slikar Uros Predic. su iz Kazanaca u Gacku. SPREMO. PILJEVIC.su stara popovska porodica u Garevi u Gacku. Beogradu i rasijanju.Forumi 28.su stara porodica. 38. 47.Trusini. su porijeklom sa Banjana i odatle su dosli na Miholjace. su porijeklom iz Ridjana u Niksickim Rudinama. Rogacama i u selu Bratac i rasijanju. 31. PREDIC. CVIJETIC.Iz ove porodice vodi porijeklo sadasnji presjednik Srbije Boris Tadic.

ima ih u Bileci i Ljubinju i rasijanju.Drobnjaku. na Stepenu kod Gacka. ULJAREVICI. u Jugovicima i Pridvorici u Borcu. su porijeklom iz Herceg Novog. su stara srpska porodica iz sela Lipe kod Duvna. ZELENOVIC. ima ih u Jasenici kod http://www1. CERANIC. su stara srpska porodica.prezime su dobili po tome sto su zivjeli na Banjanima. Beogradu i rasijanju. ZELEN. gdje ih ima i danas. Ima ih u selu Krekavicama. Ima ih u Nevesinju. Ima ih u Gacku. Dzeletovici su dosli iz Petrovica i Banjana u Cepelicu.Miholjacama.Beogradu. to su cuveni kamenorezci i stogodisnjaci. Brckom. DANGUBIC. su zivjeli u selu Bodezista u Gacku.Glamocu i rasijanju. 70. 57.Beogradu i rasijanju.Mostaru. Žive u Nevesinju.Nevesinju.Glasincu. 64. Livnu. 75. 72.su potomci kneza Zdrijelovica iz Ljubomira. 53.ima ih u Beogradu i rasijanju.1942 godine. Avtovcu. DUTINA.Gacku. ustaše ih pobile i spalile u crkvi.serbiancafe. BOVAN.Bratacu. MEDAN. GOVEDARICA.su porijeklom od Kapora. 67. Nevesinju. VUKAJLOVIC.Beogradu i rasijanju. su stara srpska porodica iz sela Citluk kod Nevesinja.Beogradu i rasijanju. Jezeru. Iz Skorbutnih Rudina presli su na Miholjace u Gacku. su starinom od Koprivice sa Banjana. ZERAJIC.Mostaru. Žive u Bileci. Na Bozic. DZELETOVIC.1. 73. BANJAC. Gacku.Novom Sadu i rasijanju. 69. Mostaru. VUJNOVICI. 66. su stara porodica a ima ih u Davidovicima kod Fatnice.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Beogradu i rasijanju. Ima ih u Bileci. 62.Nevesinju. u Bosni. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. Beogradu i rasijanju.Forumi 51.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Prije Kosova. 54. Nevesinju i rasijanju. 58. SUSIC (SUSA) poticu iz sela Kljeuta kod Gacka. Krekovima. Mostaru i rasijanju. TAMINDZIC. su porijeklom ispod planine Golije između Gacka i Niksica. VLACIC. Ima ih u Gacku. na Oblju kod Kalinovika i rasijanju. su stara porodica sa „Bjelatka ispod Krsca”. 77. BAJCETIC. Blagaju. SKOKO. su porijeklom od Cerovica iz Drobnjaka.Beogradu i rasijanju. 74. su starosjedioci u Batkovicima u Nevesinju. 68. Nevesinju i rasijanju. su porijeklom sa Bune kod Mostara. Avtovcu. su porijeklom iz Ridjana.Diskusije . GLIGORIC.Kifinu Selu.Žive u Bezdjedje.su rod sa Vujovicima čak slave istu slavu. Radicima (Rast) kod Nevesinja.su porijeklom sa Bancica kod Ljubinja. a žive u Mirusama. gdje su se prezivali Kasikovici a poticu od Ljubovica. SARENAC. Ima ih u Sarajevu. 60.poticu od Bijelica. 71.su stara porodoica iz Humske. 55. su porijeklom iz Konavla. 63. Beogradu i rasijanju.u Nevesinju i rasijanju. GOLIJANIN. Iz ove porodice poticu hajduk Vucic Zerajic i mladobosanac Bogdan Zerajic. Ima ih u Stocu. LECIC.Kifinu Selu kod Nevesinja.Dreznju. SORAJIC. MIHIC.su iz Ljubomira. 6. 65.preko Hrasna i Stoca doselili se u Dabar a odatle na Trusinu. su starinska porodica iz Popova polja.Nevesinju. jedna grana Bajcetica preselila se iz Mirilovica u Cernicu. 76.Sumicima.ima ih u Dreznju. odakle su se raselili. CRNOGORAC. Zelenovica ima u Miholjacama. zivjeli su u selu Kovacima kod Bilece. Zerajici žive u Miljevcu. su stara srpska porodica iz sela Cepelice kod Bilece. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. 56. zivjeli su u Mirusama. 59. prema porodicnom predanju. su porijeklom iz Drobnjaka gdje su se prezivali Cerovici. 61.Nevesinju. Nevesinju i rasijanju.Sarajevu.Lukavcu. 52. SIMOVICI. Ima ih u Stocu.

opjevan je u narodnoj epskoj pjesmi. Sudzumi i Seslije jedno su pleme. potomci su Vladislavica iz Jasenika u Gacku. su iz Lazarica kod Gacka. S njima su rod Golijani.Ima ih u Zovom Dolu. Pokupio beg raju nevesinjsku zanju psenicu u Lugu. su stara porodica iz Bilece.ima ih u Trebinju i rasijanju.Plocnik. Sekare.24. 90. POPARA. 96. KUKIC.„Zenidba bega Ljubovica”. септембар 2005.ranije su se zvali Pajevici.porijeklom od stare porodice Mijac. su porijeklom od Pilatovica iz Pilatovaca kod Bilece. JEREMIC.7.Sarajevu.12 (*. JANKOVIC. su od Malesevaca iz Maline imeđu Trebinja i Bilece..godina dosli u Hrasno. Ima ih u Brckom. mart 2006. Maddica ima u Duvnu. U Crnoj Gori se zovu Doderovici.pa se samo jedan ziv vratio i poslije pada Hercegovine pod Turke njegovi su potomci primili islam” Zivjeli su na Odzaku Lubovica kod Nevesinja. LJUBOVIC.serbiancafe. 91. Predolju kod Stoca i rasijanju. 87. 92.. ima ih u Domasevu. DJOGO.su porijeklom iz Mirilovica. KASIKOVIC. 81.Klepcima. žive u Padjenima kod Bilece. 80. TOMANOVIC.bankofamerica.com) 86. su starosjedioci u Domasevu.Bacevici. 85. 82. Ima ih u Objeseniku.47 (registrovani član) -. DODER. U Kolesku i Nevesinju se prezivaju Djogovici.Forumi Ljubinja.Kapavici. 94. na polasku beg pita raju :„Oce te li rucak s’ medom ili s’ http://www1. u 20.Mostaru i rasijanju.html?157[1/26/2013 7:19:44] . odakle su se raselili po Hercegovini. Beati.Dalmaciji. su porijeklm od Dubljevica u Gacku. LAZETIC. Ljubinju i rasijanju. MANDIC. MAKSIMOVIC. su porijeklom sa Banjana. Ima ih u Sarajevu. Porijeklom su od Matosa sa Rovina u Crnoj Gori. Potjecu iz Ridjana kod Niksica. ima ih u Pobrdju. Porijeklom su sa Trebjese i žive u rasijanju.Bratacu. su stara srpska porodica koji su se ranije prezivali Istinici. 93. su od Malisevaca. Doderi. Beogradu i rasijanju. BOKIC. žive u Dobreljima u Gacku.Kokorini. su Visnjici ispod planine Golije u Crnoj Gori.Gacku. u Vlahovicima kod Ljubinja. Ima ih u Nevesinju i rasijanju.jedno su bratstvo i svi poticu iz Pilatovaca.su porijeklom iz Fatnice. SAVIC. odakle su prije 400. vodili su rat za prestiz sa krajiskim Filipovicima.Dedijer veli :„Devet ih je brata poslo na Kosovo. IG0R . 95.Mijatovcima Nevesinju. Savica ima u Slatu.ima ih u Slivljima u Gacku i rasijanju.Lukavcu. su starosjedioci iz Nevesinja. SOLAJA. su iz Baljaka kod Bilece. ZUTKOVIC. Ovi iz Banjana presli su planinu Sominu i naselili se u Dulicima. su stara srpska porodica. Krekovima i Nevesinju. Najpoznatiji clan ove porodice je Osman Ljubovic.Diskusije . Jedno vrijeme boravili su na Mirusama i Banjanima.Nevesinju i rasijanju. 88. Ima ih u Fatnici. kasnije se pominju u Nevesinju.Vukovici u Nevesinju i Visnjici u Visnjica Dolu pod Golijom. 89. su porijeklom iz Foce. GRAHOVAC. 84. 79.Ulogu. KOKOLJ. 97. HRNJEZ. su porijeklom sa Grahovca sa Grahova. Kokolji. Beogradu i rasejanju. Od Kasikovica su Ljubovici u Odzaku kod Nevesinja.Trebinju i u rasijanju. su starinom iz Ceva. 78. Lici i rasijanju. su porijeklom od nekakva Ljuba koji je bio dvorjanin hercega Stefana. a porijeklo vuku od Vrljesa.Biogradu. Blagaju. Mostaru.Rujevu Dolu i Ubosku. KULAS.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su porijeklom iz Bilece.Biogradu i Nevesinju i rasijanju. nekada najmocnija feudalna porodica u Bosni i Hercegovini. Krekavicama. 83. у 05.

Pasici. 114. Ima ih u Beogradu i rasijanju. SAROVIC. Od Papovica vode porijeklo Parovici u selu Lazaricima kod Gacka. Selo Sipacno po njima je dobolo ime. 107. 109. 111.serbiancafe. su iz Gacka iz sela Cadjara. najpoznatiji je Blagoje Parovic (1903-1937) revolucionar i spanski borac. Trebinju i Nevesinju. LESKOVAC.30. oktobar 2009.51 koPoB .boravili su u Sipacnu a zatim se doselili u Rast. poslije Drobnjaka. septembar 2006. muslimani u Gacku i Avtovcu vode porijeklo od Papovica. KOPRIVICA. su iz Pisce na Pivskoj planini. 108. Još daljom starinom su iz sela Bajica u Crnoj Gori. naselil se u selo Lazarice između Gacka i Avtovca.Poticu od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. neki su otselili u Bosnu i žive u selu Provalama kod Travnika.Grabovicu i Nevesinje. 104. po nalogu Kominterne i Josipa Broza Tita. TOMOVIC.Predanje im kaže da su sa Kosova.eto ti bega jezdi poljem na alatu sav čistu zlatu. SIPOVAC.Od Knezevica vode porijeklo Zimonjici.Beogradu i rasijanju. KNEZEVIC. raselili su se po Hercegovini i dalje. u 16. 112. Poginuo u Spaniji u Spanskom gradjanskom ratu 1936-1939 godine. TEPAVCEVIC. 103. 113. LAZAREVIC. Starinom su sa Ridjana kod Niksica.Udreznje.Donjoj Trusini. koji su se odatle raselili. VUKOMANOVIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su sa Banjana. 0 101. 105. KORDIC.Diskusije . a prema svjedocenju istoricara Vladimira Dedijera.Ovo je samo jedna anegdota iz zivota Ljubovica. su porijeklom sa Kosova a žive u Cadjaru u Gacku. Samardzica ima u Slatu. Ima ih na Zlatiboru.Sarajevu. BANDIC. su stara srpska porodica porijeklom sa Banjana. hitcima u ledja likvidirao ga Vlajko Begovic. s ruckom. 102. su stara srpska porodica iz Lukovica kod Gacka. su dosli iz Cadjara u selo Przine kod Gacka.rucka ni meda nema.negdje pred zalazak sunca. su stara srpska porodica sa Ljeskovika u nekoj od ranijih seoba otselili su iz Nevesinja. su stara srpska porodica porijeklom iz Krivosija u Boki.Batkovicima i Nevesinju.su stara porodica porijeklom od Vlaisavljevica. Bratacu. koji su se kasnije preselili u selo Biograd kod Nevesinja.samo ljeba suva nose sluge. SUKOVIC. http://www1. koPoB 11.Forumi ljebom”? Raja graknu:„S’ medom”! Raja zanje. su iz Kazanaca. Gladna raja pojede suv ljeb kao da je s’ medom namazan. RADULOVIC. Ispred Turaka su pobjegli iz Hercegovine u Cevo. su porijeklom iz Hercegovine a pominju se čak u Zumberku u prvoj polovini XVI vijeka. 99. su porijeklom iz Humske zemlje. su stara porodica iz Kazanaca.Mostaru. odakle su se raselili u razne krajeve zemlje.žive u Jaseniku kod Gacka. su stara srpska porodica iz Hercegovine. Jovan Erdeljanovic veli da su 343 porodice pobjegle ispred Turaka iz Hercegovine i sklonile su se u Cuce. Ima ih u Nevesinju. PAPOVIC. Jedni Samardzici zivjeli su na Krstacama Vranjskim i u Ladjevicima kod Bilece.pijeve vodu. 110.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 20.MARIJANOVIC. ima ih u Gacku i Nevesinju. Pominju se u Mostaru.Beogradu i rasijanju. PISCEVIC. 106.Postoljanima. 98. su stara srpska porodica porijeklom iz Drobnjaka. su doselili u Gacko iz Grblja poslije 1433 godine. ali je od njih ostao toponim Ljeskovik. SAMARDZIC.Stepena i iz Cernice u Gacku. Od bratackih Samardzica je rodom četnicki hercegovacki vojvoda Petar Samardzic (1895-1945).02 (registrovani član) 100. Od nevesinjskih Parovica.

121. su iz Sume kod Trebinja po kojima je selo dobilo ime. su porijeklom iz Gacka. u nekoj seobi doselili su u okolinu Zadra. PRAVICA. su stara srpaka porodica iz Dedica u Popovu. Piragicima. primili islam i danas su aktivna muslimanska porodica. 129.godine. 120. ima ih u Srbiji u Beogradu. CELOVIC. DEDICI. su iz Tihova u Gacku. Usput mu javlja da je pridobio za borbu protiv Turaka : Kuce. ( ELEZ ) su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Jovan-pradjeda > 5. Napisao „Ljetopis Hercegovine’ veoma značajno djelo za proucavanje hercegovacke istorije. 124.Diskusije .Forumi 115. 130. Ilija-sukurdov > 8. su stara porodica sa Taleze i Bobovista iz Trebinja. To su : 1. 117. Njihov prapredak harambasa Laketa pominje se u prepisci s mletackim providurom u Kotoru iz daleke 1686 i 1687 godine.rođen u Planoj 1802 godine.bore se za Republiku. 128. DANILOVIC. Ima ih u Planoj. Nešto podataka o ostalim nevesinjskim porodicama naslo se u izvorima dubrovackog arhiva i srednjovjekovnim poveljama srpskih vladara.Nevesinju. COKORILO. Loznic. 126.BUBALO. Odatle pod pritiskom Turaka prelaz u selo Pluzine. TIHIC. Sve Lakete poticu iz sela Pluzina. Lako-kurlebalo > 7. 125. 122. VULESEVIC. porijeklom iz zaledja Boke Kotorske. U pismu harambasa Laketa obavjestava providura o svojim zaslugama za Mletacku Republiku.kurdjel. LONCAR. ima ih u Herceg Novom. ANDRIC. 127. Konjicu. Dzinovoj Mahali. Dubrovcanima je porucivao : ”Sva je Hecegovina moja„! Harambasin praunuk Petar. su porijeklom iz Tvrdosa kod Trebinja. pisana na Srpskom i Latinskom jeziku. selo Objesenik u Borcu zvalo se Bacevic. su stara srpska porodica iz Vracanovica na Banjanima i iz Mirusa kod Bilece. Mostaru i rasijanju. pljackao je dvor bosanskog pase i vracao se nazad kuci.Pipere. Pisma se cuvaju u Istorijskom arhivu u Kotoru. Njegovih pet sinova . prilikom njegova bjekstva iz Sarajeva u Beograd 1908.Brdjane i kao nagradu dobio sest cekina i pet bala. IGNJATIC. su iz sela Mijonici imeđu Popova i Trebinja. su stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja. otselili u Bosnu. rodonacelnik porodice bio je neki Golub po kome su dobili prezime. 119. otselili se u selo Orah kod Trebinja. danas se jedno selo kod Mostara zove Bacevici.januara. te su izgubljeni podatci o mnogim porodicama. mostarski jeromonah. Beogradu i rasijanju.serbiancafe. 116. žive u Kolesku. poslije burnih vremena stize sredinom XVIII vijeka. Iz ove porodice potice kaludjer Prokopije Cokorilo. 9. GOLUBOVIC. Sa druzinom od 200 ljudi. tako su prozvani po loncima koje su pravili i prodavali. su porijeklom iz Duzi u Trebinju. 118. Djoko-cukundjeda > 6.KLIKOVIC.Dubrovniku i Trebinju.Askurddjel? Ovo bi bio kratak pregled porodica koje je obradio profesor Jevto Dedijer sa napomenom da je propao dio materijala koji se odnosio na gornji dio Nevesinjskog polja.Bratacu i rasijanju. Harambasa je znao stizati do Sarajeva. su iz sela Loncara u Borcu na Gornjoj Neretvi. PETAR. ELEZOVIC. PUTICA.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su iz sela Bijelac kod Trebisnjice. Nikola-otac > 3.Nebojsa-sin > 2. Slave slavu Svetog Jovana Krstitelja 20. BACEVIC. Vlado-djeda > 4.od kojih je jedan kaludjer. napao je i popalio Gacko i tom prilikom je ubio 12 Turaka. su stara srpska porodica. se pominju 1439 godine. su iz Banjana. u Crvenik selo Bratac kod Nevesinja. Geneaolosko stablo moje porodice bilo bi sledeće: 1. http://www1. Bjelopavlice. 123. su porijeklom iz Pive od Branilovica. L A K E T A. Ima ih u : Nevesinju.Gacku.

ima ih na Crgovu. ima ih u Bratacu.48 (registrovani član) -. Žive sirom Hercegovine i rasijanju.su stara porodica. pominju se 1370 godine. Žive u Slivljima. Nevesinju. harambase Petko i Stojan Kovacevic iz sela Srdjevica kod Gacka. osnovali su manastir Zitomislic. U Nevesinju žive u Kolesku. Batkovicu.. 16. Porijeklom su sa Rudina. 9. jedini nevesinjac ucesnik na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. JONLIJA. pisac i pjesnik. u 20. se prvi put pomonju 1372 godine. Biogradu. balkanski rekorder u bacanju kugle 1934-1936godine. Beogradu i rasijanju.03 (registrovani član) IG0R . MILOSEVIC. 12. Steci na Radimlji su njihovo porodicno groblje. http://www1. a zatim u Decanskim poveljama 1335-1345. pominju se 1451 godine. žive u Dreznju. Nevesinju i rasija. Nevesinju. žive u Nevesinju. Nevesinju itd. BRENJO. BABIC. Beogradu i rasijanju. KAPOR. AVDALOVIC. Nevesinju i rasijanju. Mostaru. ALEKSIC. su veoma stara i brojna porodica u Hercegovini. 14. Žive na Udreznju. (hrisovulje su kraljevske zlatnopecatne povelje). žive u Gacku. DRASKOVIC. RATKOVIC. Nevesinju i rasijanju.7. žive na Odzaku. 11. KOVACEVIC. MILORADOVIC.Beogradu i rasijanju. pukovnik Mihajlo Miloradovic je razgranicio dvije velike sile Rusiju i Kinu početkom XIX vijeka. polovinom XIX vijeka brojali su 300 pusaka. su stara porodica. su humska vlastela. mart 2006. ima ih u Nevesiju. 13. 10. VUKOTIC se pominju1427godine. Gacku.godine. VASILJEVIC. Nevesinju i rasijanju. se pominju 1372 godine.Ima ih u Trebinju. ima ih na Zalomu i Nev. 7. Bileci i rasijanju. Grabovici.24. su Humska vlastela iz okoline Stoca sa Radimlje. 17. žive u Zovom Dolu. sportista.. Sarajevu. JAREDIC. su stara porodica. porodicno predanje im kaže da poticu od Ljubovica. 5.Diskusije . Nevesinju i rasijanju. Gacku. 8. Nevesinju i rasijanju. BRATIC. 19. žive u Krekovima. Trusini.com) 20. Emigrilali su u Rusiju. KOSTIC. žive u Bratacu. se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. 22. 6. koPoB .bankofamerica. žive u Krekovima. септембар 2005. 4. žive u Kolesku. 15. VUCINIC. i kasnije u Decanskim hrisovuljama 1335. Nevesinju i rasijanju. Prvi put se pominju 1319 godine. Veoma su brojna porodica u Hercegovini.1345 godine. Gradini. se pominju 1372 godine. 24.Forumi 2. veoma stara porodica.13 (*. 23. Žive u Kolesku. Iz ove porodice poticu poznati junaci. u 16. SANTIC. septembar 2006.30. DRAGOVIC. se prvi put pominju u Popovu 1320 godine.serbiancafe. Nevesinju. BUKVIC. zatim u Decanskim poveljama 1335-1345 godine. у 05. ima ih u Kolesku. su stara porodica iz Humske zemlje. pominju se 1281 godine. prvi put se pominje u spisima dubrovackog arhiva knez Ivan Aleksic 1429 godine. JAKSIC. ILIC. su stara porodica iz Trebinja. 21.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 3. Nevesinju i rasijanju. Grabovici i Biogradu. STANKOVIC. godine. žive u Nevesinju. prvi put se pominju 1283 godine. 18. Od Kovacevica iz Grabovice potice Aleksa Kovacevic. žive u Mostaru. žive u Kolesku.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

su potomci Vlaca Bijelica sa Vlahovica. PRODANOVIC. pominju se 1435 godine. su Humska vlastela. pominju se 1380 godine. Žive u Nevesinju. MIRKOVIC. žive u Nevesinju. RAJICIC. se prvi put pominju 1389 godine. upravljao je Hercegovinom iz grada 0 polju. u Decanskoj hrisovulji. su stara porodica iz Humske zemlje. 43. su stara srpska porodica. cuva se u Beogradu. su iz Huma. Glusci danas žive u Bileci i Gacku. Budisavlju. pominju se prvi put 1335 godine. se pominju 1436 godine u Trebinju. su feudalna vlastela iz Prijevora kod Bilece. MACAR. Radica ima u Kninu. Iz ove porodice bio je Mato Glusac (1774-1870) cuveni prorok i gatar. zivjeli su u selu Bodezista koje je nekada pripadalo Zagorju. VUCETIC. Nevesinju i rasejanju. 47. 38. PETKOVICI. 41. IVKOVIC. ima ih na Pluzinama. ozenjen Blagaja. sestrom bosanskog Kulina-bana. Žive na Zalomu. žive u Bratacu. MILANOVIC. žive u Dreznju. Ziljevu i Nevesinju.Prvi put se pominju 1280 godine. ali se nezna da li su rod sa ovim Nikolicima. ima ih u Bratacu i rasijanju. zatim se javljaju u Decanskim hrisovuljama. NIKOLIC. 44. pominju se 1333 godine. TRZIC. 40. rodonacelnik loze je Nikola zupan u Popovu Vojsavom. Nevesinju i rasijanju. IVANOVIC. http://www1. 46. pominju se 1373 godine. 42. su iz Rudina i iz Nevesinja. pominju se 1442 godine. Zalomu. Nevesinju i rasijanju. koje se sacuvalo do danas. Macari se pominju u Decanskim poveljama 1335-1345 godine. i za njh se kaže da su sa Zagorja. GLUSAC. pominju se 1372 godine. Ima ih u Bratacu. RADIC.Forumi 25. gdje se pominju 1410 godine. BESTIC. 33. su iz Trebinja i iz Huma. pominju se u Decanskim poveljama. MARIC. Dedijer misli da su Vilici iz Gracanice u Gacku.52 30. STANISIC. Nevesinju i rasijanju. Nevesinju i rasijanju. 36. su iz Biograda kod Nevesinja. Jedna grana Nikolica pominje se u Decanskoj hrisovulji 1335godine. Žive na Zalomu. 35.Od vremena kralja Milutina žive u Nevesinju na Sehovini i Bojistima. ” koPoB 11. pominju se 1419 godine. to je najstariji pisani spis kod Srba. Nevesinju i rasijanju. Od njih mnoge srpske porodice vuku porijeklo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su stara vlastela iz Konavala. Nešto kasnije 1373 godine pominje u spisima dubrovackog arhiva neki Radovan Stanisic. pominju se u Decanskoj povelji 1335-1345 godine. 39. Miroslavovog sina. Nevesinju i rasijanju. pominju se u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. Koji sepominje 1370 godine kao graditelj crkve. su iz Nevsinja. Krajem XIV vijeka. VILIC. 29. 34. Nevesinju i rasijanju. Za potrebe kneza Miroslava napisano je Miroslavovo Jevandjelje. 28. Miroslav je Nemanjin brat. su iz Nevesinja. su iz Zubaca kod Trebinja. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. su iz Nevesinja. PREDOJEVICI. su iz humske Zemlje. u izvorima se pominje Ratko Milanovic 1370 godine. žive u Odzaku. pominju se 1322 godine. žive u Biogradu. oktobar 2009. 32. pominju se 1376 godine. su iz Trebinja. NINCIC. su iz Cernice kod Gacka. 27. 37. MANJAK. u 20. BIJELIC. kolonizirani na Kosovo. veoma stara porodica. su iz Humske zemlje. RATKOVIC. žive na Zalomu i Nevesinju.serbiancafe. 26. ZUBAC. unuk kneza Andrije. Nikolica ima u Nevesinju i rasijanju. 31. su stara srpska porodica. pominju se 1374 godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] . se pominju prvi put 1379 godine. 45.žive u Nevesinju i rasijanju. Pridvorcima.Diskusije . žive u Nevesinju. žive u Biogradu.

pominju se 1374 godine. PEJOVIC. 51.04 (registrovani član) IG0R . su iz Konavla.DEDIJERA. Nevesinju i rasijanju. 56.Mada ima i http://www1. 53. porijeklom su od Jelica iz Oraha. Koliko je meni poznato porodicno stablo svojih porodica uradili su Dr. žive u Kolesku. Prof. 57. Kada se Borac turcio od petorice brace. pomonju se 1430 godine.49 (registrovani član) Kifino Selo .30.ameritech. Dok su ostali klanjali u dzamiji u Ulogu. Okuka je pred dzamijom na Obadica kamenu palio svijecu i molio se bogu. ima ih u Kokorini i Pridvorici u Borcu.vidim da ima novih detalja i podataka u odnosu na knjigu pr. ANDRIJASEVIC. Ima ih u Nevesinju i rasijanju.g.Forumi 48. 55. žive u Nevesinju. Bojistima.Diskusije . su iz Nevesinja. Iz ove porodice potice vojvoda pop Petar Radovic (1832-1906). у 12. koPoB . MISKOVIC. su stara srpska porodica porijeklom iz Kuca. Radojicica ima u Kifinu Selu. OKUKA. Ovo su samo neke srpske porodice iz Hercegovine za koje postoje istorijski podaci s napomenom da ovo nije konacan spisak.A selo Baljivac . zbog ubistva i krvi dosli u Ridjane kod Niksica. Iz porodice Okuka iz Nevesinja potice fudbaler Dragan Okuka.52 (216.To je rezultat njegovog istrazivanja iz ove oblasti. pominju se 1372 godine. MILOVIC. pominju se 1372 godine.net) Hvala Gosrodinu Laketi . su iz Nevesinja. septembar 2006.7. Pominju se u dubrovackim izvorima u XIV vijeku. gdje i danas žive. su iz Trebinja. ima ih u Ulogu. Nevesinju i rasijanju.18. žive na Trusini i Nevesinju. su iz Nevesinja.7. септембар 2005. su staro pivsko bratsvo. 50. Nikola Vladov Laketa Baljivac . desno krilo Veleza iz Mostara i reprezentacije bivše SFRJ. Spominju se u trecem veku za U rimskim zapisima jer su bili GRNCARI to jest pravili sude od gline zemlje i danas postoji mesto gde su glinu vadili . i glina je jedna najkvalitetnija .Vidim da su to prezimena koja su mahom dosla na podrucje Zahumlja posle 1521. Nevesinju i rasijanju. SILJEGOVIC. RADOJICIC. MILISIC.*) BATZUT samo da dodam komentar na jednu najstariju porodicu u Hercegovini Zato sto su bili prvi zanatlije . Sarajevu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .24. su porijeklom iz Pive. Momcilo Golijanin – GOLIJANI i Dr. Tu su pocinili nešto slično te su morali bjezati ponovo.Mesto se zove Lijeska A povrs Bobani . u 20.serbiancafe. Postoji rimski put i rimska catrnja na Baljivcu . Batkovicima. Gacku. mart 2006. ADZIC. Dosli u selo Bratac. jedan koji je bio kod stoke u planini ostao je pravoslavni i od njega poticu Okuke. Jedan od lokalnih vodja u ustanku Nevesinjska puska 1875-1878 godine. Pominju se 1358 godine. Budisavlju. prof. su stara srpska porodica iz Borca. ima ih u Nevesinju i rasijanju. RADOVIC. Žive u Nevesinju i rasijanju.Aleksa Buha–BUHE. su pivska porodica porijeklom od Branilovica. Novak Laketa – LAKETE. септембар 2005. Nevesinju i rasijanju.31 (*. 49. 54. u 16.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 52. te da će mladji istrazivaci nastaviti ovaj posao. у 16.

tako da http://www1.te Jelacica muslimana u Visegradu.Inače sama riječ prevedena sa nekih starih jezika.Od njih su se izdvojili Rojovic u Kifinu Selu .aol.brata Pavla Orlovica.Rase.Beogradu.Beogradu kao pravoslavni.com) Svi ljudi povremeno pokazuju zanimanje za svoje korjene.Trtinama Sumicima.sreće se ovo prezime.ima 1 kuca još u Kifinu Selu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.kada je pocela da se stvara Vojna Krajina.Po austrijskim knjigama i podacima o njegovom skolovanju zapisano je da je da su mu oba roditelja Srbi. iz čega je proistekla i knjiga MARICI U HRCEGOVINI.Duka prezime rasprostranjeno po Hercegovini sa starog srpskog jezika prevedeno Vodja.01 (*.Kao katolika u Hrvatskoj.Onjega.Dakle posle velike seobe. u Dracevu. dok je istrazivao i pisao o srpskim porodicama.a s a tim SHVATANJE SAVREMENIH SRPSKIH ISTORICARA da su Srbi na tim prostorima od prije Hrista postaje sve prihvatljivije.Rijeci. jer sam se uvjerio dosta puta da ima mnogo improvizacija. Rulj-Kifino selo.srpskog jezika znaci kormilar . Nazalost.Sve ukazuje da je SRBIJA.Zapisano je da je katolicanstvo primio tek po zavrsenim vojnim skolama.Nevesinja. Dr Jefti Dedjeru. Danilo Maric .Valjalo bi pomenuti da su ova plemena najstarijau Nevesinju.9. pa sam tako i ja nekoliko decenija tragao za podacima svojih predja. to bila vladarska titula.Jablanici.Gacka. ne spadam u ljude koji vjeruju u sve sto je napisano o porijeklima. naivnosti i pretjerivanja.oni poticu OD DAMJANA.od njih nastali Dabarcici iz Kifinog Sela. pa i svoje prezime.OD TADA SE TAJ barjak cuva u tajnosti.Zatim prezime Zoran iz Krekova izumrlo i raselilo se bilo ih je u Beogradu.Cuvaju još i danas Krstas barjak Pavla Orlovica.g.Ozaku .Ima ih još u Dubrovniku.Diskusije .Brckom. Kalinovika.Beslema doselili u Nevesinje iz Hodbine kod Mostara bilo ih u gradu Nevesinje .Sve ukazuje na to dok ništa ne ukazuje da su doselili iza Karpata.sto bi se moglo povezati sa poslom i da su nekad kao stari Neretvjani bili navigatori. g . Pekez-iz grada-Nevesinja . Vrljes -Grabovica.Nevesinje je to i krov SRPSTVA JE TO. Ovaj prilog je veoma zanimljiv i procitao sam ga sa paznjom.Ima ih sada u Kifinom Selu.Bijenja.Ortijesu.Cuvaju zlatni pehar koji su donijeli sa Kosovske vecere jer su isli na boj na Kosovo sa Vlatkom Vukovicem. Ovdje je dosta receno i o najvecem istrazivacu srpskih hercegovackih naselja i prezimena.Konjica.Na njhovo mjesto su se naselila plemena iz Crne Gore i Kosova.Saznavsi za to Kralj Aleksandar I Karadjordjevic poslao je cetu zandara da uzmu barjak za muzej u Beogradu..Tad su se Srbi naselili do Zumberka upravo sa podrucja.I najvjerovatnije da su to potomci starih Morlaka i Neretvljana.koje je austrijska vlast pisala pod Damjanac . znaci-dovidjenja. Covilo iz grada Nevesinja.Forumi prezimena i iz prednemanjickog perioda.serbiancafe.Čak je za imperatora Nina od prije 4020.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Sama riječ RULJ prevedena sa staro.bila od Jadrana do Baltika.Jelacic stara plemicka porodica iz BILECKIH RUDINA.Zatim još neka prezimana nestala i izumrla kao Opuha.Na nadgrobnim spomenicima u Mostaru koji datiraju od prije 500.Sve ovo ukazuje da na prostoru Zahumlja i Neretvljanske oblasti još ima plemena starih Srba Morlaka.odredjivac pravca .No Damjanci im potprasili iz pusaka i Barjaka nisu dali.Presli na katolicanstvo kad i ban Jelacic. a ovom prilikom pridodajem podatak da je zbog toga otrovan u okolici Mostara. у 18.Izdvojio bih još jednu porodicu Damjanovici.trenutno Predsjednik skupstine opstine Visegrad musliman JELACIC. септембар 2005.

Od 6 stoljeca zivjeli su na Hutovu blatu.U 12 stoljecu.ova prva dva su potpuno nestala a i Nadazdina ima vrlo malo.Za njih se nezna kako je nastalo prezime kao i od kuda su dosli. koji so to barem pokusavali vise puta)!!! Nije vajda da smo „masovnim opismenjavanjem” izgubili zelju za ujedinjenjem!!! koPoB 11. i uzgrded da kažem da je ovo selo.ca) Sorjani(s kao skola)Dardani i Nadazdini (z kao zaba)su naj starija prezimena u 0 Hercegovini.to su bogumili i Radimlja kod Stoca je u stvari njihovo groblje.11.serbiancafe.Puno pozdrava mojim hercegovcima.kasnije se raselili u Burmaze. a po mojim istrazivanjima. у 22. žive u Bratacu. (MARIC. pripadalo nevesinjskoj nahiji.04 (registrovani član) IG0R . ne mogu biti u isto vrijeme starosjedioci Hercegovine (najucljiviji je primjer Tadic.sympatico.44 (регистровани члан) http://www1. veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)! Kretanja i pomeranja Srba su se desavala mnogo puta od dolaska turaka.html?157[1/26/2013 7:19:44] . oktobar 2009.24. u 20.52 koPoB .50 (registrovani član) kotur . Sam autor pominje dosta porodica koji su u stvari doseljeni iz Pive i Zete.A o Miliradovicima kako neko ih spomenu gore.10. nepismenost itd). a i Dedjerovim.oko Konjica i Pribilovce.Preselili su se u Rusiju i promjenili prezime. Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu. у 16. KomentarI (inzenjer) .Postoje slična prezimena u Rusiji i Madjarskoj.Ovo mi je pricao pokojni djed. su samo dio porodica na tom prostoru. sve tri vjere i nacije. Nevesinju i rasijanju. pominju se 1376 godine. u 20. sa asocijacijom na sadasnjeg predjednika Srbije). u Dubrovackim knjigama postoje zapisi o trgovini sa Nadazdinima. tako da su podaci nepotpuni (zapaljeni manastirski i crkveni arhivi. септембар 2005. a okupator vrslja po nasoj djedovini (mislim na prijedlog da krenemo i ujedinimo Hercegovinu sa otadzbinom Srbijom i Crnom Gorom.30. septembar 2006. drmogaca (seksolog) . mart 2006. ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad. i kao starosjedioci tih krajeva. gdje ništa ne radi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.9. у 01. jedino su starjenici Marici porijeklom iz Kosora (12 km od Mostara). Ovo ne umanjuje pitanje šta hercegovci sada rade za svoju Hercegovinu (posebno mi vani). a ne da živimo od slave predaka. su iz Humske zemlje.Forumi zamišljeni posao nije stigao da zavrzi sjeverno i zapadno od Mostara. септембар 2005.26 (*.Diskusije .) Inače Marica ima u oko 80 sela u Hercegovini. Molim profesora za izvor podataka dat ovdje pod 44. септембар 2005. u 16. u jednom periodu srednjeg vijeka.48 (регистровани члан) Opisane porodice.

koji je zapisao. pop Nakicanovic.html?157[1/26/2013 7:19:44] . iz nevesinjske nahije.43 (регистровани члан) Pitanje za Danila Marica:ono za nahiju rece li mu mali Mujica?Za Krst casni i Slobodu zlatnu! Danilo Maric . su samo dio porodica na tom prostoru. sto je dosta logicno.. ali su se slave drzali. Dodje neko potkovaniji i dokaze mi skoro da ni sam nisam ono sto jesam. a nije spomenut drugi jedan važan istrazivac Hercegovine.Diskusije . koja nemaju nikakvo ni naučno pokrice.12. Djogic. između ostalog.. kada si se ti čak i potpisao turcizmom firaun.9. pa. септембар 2005.serbiancafe. zajedno sa Djogovicima. септембар 2005. nije mi rekao mali Mujica da se nevesinjska oblast zvala NAHIJA. godine zapisano: „Maric iz Djenovica doselio prije 6 godina iz Kosor. da je u popisu Boke iz 1888. Braca rođena od istoga oca i majke. Jovana. veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)!<< Koliko puta sam se zaletio. takođe je tačno da takva prezimena žive u selima koja su pomenuta. pa razbijam glavu takvim stvarima.. Ja sam čuo da su plemena mijenjala prezimena. posto im je slava zajednicka . Cvijic. nego da sam neki drugi. Sarenac. već 'nako mi ponekad nadodje. Ja vjerujem da je gospodin nasao ova prezimena u starim knjigama.11. у 15.” Dakle.45 (*. Firaune.48 (registrovani član) Opisane porodice. u 22. Gore piše o starosti porodica Zerajic. http://www1.Forumi >>KomentarI (inzenjer) . septembar 2005. ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad. rekao mi je najveci srpski istrazivac. u nekakve kafanske rasprave o porijeklu i solidno se „provalio”. Ovo su samo neka od mojih natukivanja. već mi je to rekao srpski pop Nakicanovic. u Nevesinju imate porodice Budalic i Nikolic. Djogo.aol. Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu. pozivajuci se na ovakve dokumente.pa pojma nemam šta sam još htio reci?! Kifino Selo pomenu da su Dabarcici postali od Rulja. sto je tačno.com) Odgovor FIRAUNU ODGOVOR CIGANINU Ovdje se mnogo govorilo o Dr Jefti Dedijeru.. Cvijicevom uceniku i saradniku u istrazivanju srpskih zemalja. Elezovic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. da je govoreno da su Zerajici i Sarenci od iste loze. Pa gledam i neke zakljucke u vezi sa kracim i dužim prezimenima (Elez. E to bi recimo i mogao uvaziti. Stajicima i još nekom porodicom koje se ne mogu sjetiti i da svi slave Lazarevu Subotu. у 16. sto je turska riječ za ciganina. kako mi to ti možeš prigovoriti. Znam da Djogici slave Sv. Recimo. Djogovic. ali nisam ubijedjen da je to isto pleme.) Nisam siguran da se radi o istim porodicama.. firaunPFC (arms dealer) . A i da nije sve tako pravo.a ja se sjecam kao dijete. kada su Mleci konacno otrgli od Turaka Boku. ni istrazivacko. Pa onda znam da Zirojevici iz Gacka i ovi sa Zaloma i Kifina Sela ne nalaze nešto puno rodjackog. pa i da sam i pogresno upotrebio taj turcizam..

serbiancafe..co. kliring (filosofkinja) .mi pravoslavni Mavraci poticemo od nekih grka Mavrakusa (danas to prezime pouzdano postoji u Grckoj)..gdje god da ste.15.Da li u istoriji postoje neki podatci o ovakvoj vrsti migracija (sa Mediterana na kontinent)?Mada ne znam šta bi to covjeka natjeralo da ode sa mediterana i zašto.a oni koji su katolici negdje sa Mediterana Spanija. konkretno iz Zijemalja.com) cano Ja sam čuo za narodno predanje koje kaže da su nekad davno Grci po „povrsici” (ledena kora po kojoj se može hodati a da ne propadas u snijeg) odselili iz Hercegovine. Imena su npr.03 (*.Veoma je rijetko.bili su to stocari.hvala najlepse cano . у 10.Diskusije .19. септембар 2005.zanima me poreklo.Mucibabici.ima pokrica u istorijskim cinjenicama.obzirom da na sred Zijemaljske visoravni a i okolo ima dosta stecaka.45 (*.Po nekim. Gacka. ima ih u Madjarskoj.Mavrakos dobijes 9 pretplatnika sa prezimenom Mavrakos. a ne Mavrakus kako si ti mislila.html?157[1/26/2013 7:19:44] .oteshop.51 (*. I don't know personally anybody with this name but there must exist.Antelji. i evo šta mi je rekao: this family name must be Mavrakos. otisao sam na sledeći link za telefonski imenik Grcke http://whitepages.jsp i samo u Atini ako ukucas u rubriku „Surname” .yu) Procitala sam ono sto je napisao gospodin „kotur” i vidim da i mavraci imaju par zajednickih stvari sa prezimenima koje je on naveo .. I zaista.Npr.kao i Calije.u Popovu polju/ i Jahura .U Vojvodini su Mavraci Madjari katolici..gr/en/index. Pozdrav za sve iz Zeljuse. Mavrakos.. септембар 2005.co. Nevesinja.Molim nekog ko bolje poznaje istoriju da mi kaže koliko je moguće da ovo moje „nepouzdano saznanje” .19. da su možda i Mavraci kao i ostali sa Zijemalja bili bogumili .babino /sa Obzira/.Francuska ili Italija.Forumi cano .moje /Dracevo .16. у 11. у 07. септембар 2005.. Athanasios.Moji prci su sa Zijemalja .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..yu) Da li neko može da mi kaže nešto o porijeklu prezimena Mavrak. means „little black” (mavros = black in Greek). септембар 2005. Dimitri Konstantinos.31 (регистровани члан) A prezimena Kosovic .Hvala! _RS .zatim..bantrel. у 17. Jedan Grk iz regiona Kalamate sa juga Grcke mi je objasnio sledeće vezano za prezime Mavrak tj..do duse nepouzdanim izvorima .možda neko do vas može da mi pomogne. Spyridon pozdrav _RS http://www1. Christos..

Дедијер је записао да Мавраци тврде да су пореклом из Попова (Попово поље) а пре тога дошли из Црне Горе (или ондашње-садашње шире Црне Горе).28 (*.30. mart 2006. југозападној Србији. Стећака има највише у Херцеговини. у 18. u 16. септембар 2005.10 (регистровани члан) Vukosavljevica nema ali zato ih ima puno na Romaniji.do) Nisam sve bas detaljno citao. Mi smo iz Slavonije. Bosne i http://www1. koPoB . ali mi se čini da mog prezimena nema.html?157[1/26/2013 7:19:44] . devojacko prezime moje majke je Vucenovic.45 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.20.20. у 04. у 05.Diskusije . септембар 2005. у 23..19. Некропола у Радимљи (која служи као службена слика и прилика стећака и „босанске” културе) је гробље српске православне племићке породице Милорадовића-Храбрена који у своје заужбине убрајају бројне православне цркве Херцеговине и један манастир звани Житомислић. северу ЦГ. септембар 2005.net.08 (регистровани члан) Lepa tema. Pozdrav svim Hercegovcima a posebno Ceranicima sa Oblja. septembar 2006. Kada je majka studirala u Beogradu jedan profesor joj je rekao da su nasi preci dosli negde sa „tromedje” Crne Gore.ru) Vukosavljevici su iz Pive (sela Seljani i Zakamen) -----------------natasa_no (student) . септембар 2005.serbiancafe. u 20. Далмацији. Вујошевића Зећанина. stari su pricali da smo poreklom iz Crne Gore. Стећке су дизали православци.. Могу ти само рећи да се Мавраци спомињу у књизи Н.19. Што се тиче Маврака.24. Odakle potice prezime Vukosavljevic? Hvala unapred homosapiens (student) . Босни.56 (регистровани члан) Као прво богумили су бугарска секта а нема ниједног стећка у Бугарској.55 (registrovani član) mure .19.Forumi IG0R . ja bar toliko znam. „Из старих мартикула Подгорице и Зете”. крстјани и чак неки католици. у 22. септембар 2005. Вероватно си мислили на Босанску цркву и крстјане који се погрешно називају богумилима (посебно у уџбеницима СФРЈ).05 (registrovani član) IG0R . A ja? . За остатак се мораш обратити Вукоти Миљанићу у Новом Саду.dlm.

у 12.30 (регистровани члан) Interesantna tema iako jako teska za proveravanje.koji se i danas zove Cabakov Gaj. септембар 2005.doselio iz Miljevca kod Nevesinja. u 20.CABAK je u Kifino Selo..53 Kifino Selo . Pozdrav svima. mi smo iz Bosanske Krajine i jedini smo MILETICI u siroj i uzoj okolini:)) Ako bi mi iko mogao dati neku informaciju.20.com) neko zna odakle potice prezime PRANJIC.20. bila bi zahvalna.aol.Jedna kuca Cabaka potice iz Bosne i blizi su po krvi 0 http://www1. у 12.. koPoB 11.serbiancafe. --------------------Pile_od_tri_kile (Student) . mada sam imala neku rodbinu tamo. у 15.55 (регистровани члан) Ne.38 (регистровани члан) Da li iko zna vise o porijeklu Djerica ili Djukica? Navodno su iz Hercegovine/Crne Gore i po predanju Djukici pripadaju u Vasojevice? Hvala ---------------------natasa_no (student) . Pozdrav svim ljudima dobre volje! -------------------Da li . nisam iz Tenje:).Znam da postoji lokalitet u Miljevcu. септембар 2005. септембар 2005.28 (*.ameritech. a ja se prezivam MILETIC jeli zna iko odakle su MILETICI.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 13. септембар 2005.Forumi Hercegovine. септембар 2005.32 (*. jako zanimljiva tema.Diskusije . у 11.20.20. čula sam da je porijeklom iz Hercegovine. Moja mama je djevojacki BEGIC oni su iz Listice. септембар 2005.Navodno po Dedijeru preselili su u Kifino Selo jer je u Miljevcu bila epidemija kuge. Snow White. Ja sam iz Slavonske Orahovice.20.net) Po Dedijeru.34 (регистровани члан) Evo i ja da se javim. у 20.html?157[1/26/2013 7:19:44] .20. oktobar 2009. Ineresuje me da li neko od Vas zna nešto o prezimenu SENIC.Sto potvrdjuje ovu Dedijerovu zabiljesku. Mi smo pravoslavci znam da ima Miletica puna Hercegovin ali su oni katolici????????? ---------------------dejan8 (student) .. Znate li nešto o poreklu prezimena Vucenovic? Unapred hvala! ------------------Backa (Poslodavac) .

Diskusije .DJuro se istakao u bojevima u Nevesinjskom Ustanku.I ako su to radili uzimali su pravi Srbi ime oca kao srednje ime NPR.No da još napomenem da među Samim Cabacima postoji i predanje da su porijeklom od Vukadinovica iz C. септембар 2005.presluzuju Sv.Nisu podlijegali pomodarstvu koje se proširilo iz Bugarske.au) Postovani citaoci.Ovi iz Miljevca dali su im zemlju i primili ih kod sebe.kao i zjenica oka.21.Sa Kule se raselili po selima oko Konjica. Cavaljuge i Kovaci vode zajednicko porijeklo i slave Scepan dan.net) Magazini su porijeklom od Trebinja. LAKETA . септембар 2005.Beribak.porijeklo pa i prezime.Kuljani.kao i u operacijama kojima su ustanici sadejstvovali sa Crnogorskom vojskom.Janko Vucicev Tamindzija.mjesto Rakovica. -----------------------Kifino Selo .Slično izvedena prezimena u Hercegovini su i slijedeca prezimena.Slavimo Sv.21.Uloska buna.da se uzima prezime po imenu djeda ili oca.online. Nikolu.A ime porodicno se cuvalo isto kao i Krsno ime.49 (*.au) Prezivam se BOJANIC.To su vrlo stara plemena koja su tvrdokorno cuvala sve svoje. у 16.Telebak.Forumi ovima u okolini Sarajeva .g.DJuro je umro u izbjeglistvu u Crnoj Gori. Ne znam kako i na koji način je dosao ovaj moj rad na stranice„Serbian http://www1.Po dolasku Austro-ugarske na te prostore ova junacka druzina nije polozila oruzje i ponovo su se istakli u pobuni koja se dogodila kod Uloga 1882. у 12.kod Borackog jezera po tome navodno. септембар 2005.Slave Sv. za Crnu Goru.TZ.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.bio je pripadnik hajducke ćete koju je predvodio poznati harambasa Pero Tunguz.net.com. -----------------------pbojan .Smatram da je ovo pleme starjenickog porijekla u Hercegovini što se može zakljuciti i iz prezimena.Kuljanii po predanju doseli od Trebinja najprije na Kulu.06 (*.23 (*.no) Pitanje za gospodina Laketu ili nekoga ko se razumije.Sahranjen je na Grahovu.Poticemo sa MANJACE kod BANJALUKE.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 08.To opet ukazuje na to da su rodjaci sa njima i ovi iz Bosne. STEVANA.Ostupili su posle junackog otpora i ubistva Austrougarskih vojnika i zandarma na visoravni Morine.20.dobili prezime. септембар 2005.39 (*. Hvala ------------------------Prof.Kuribak.Najpoznatiji od njih bio je DJuro Cabak. Znali iko ista o poreklu? hvala -----------------------aakk .21. vjeru . Iz okoline Trebinja doselili na DZepe kod Konjica.Gore. у 22.Petra. Da li u hercegovacke Kovacevice spadaju i Kovacevici iz Crne Gore (kraj između Trebinja i Niksica? Taj kraj je i poznat kao stara Hercegovina.ameritech.

Diskusije - Forumi

cafea” ali vidim da je izazvao veliku paznju i zanimanje među Vasim citaocima sto mi je posebno drago. Mnogi Vasi citaoci traže svoje korjene i porijeklo,ali dobro neko rece:„stanite ljudi,covjek ne može sve”.Tu ste i Vi da Vasim radom i uz pomoć drugih ljudi saznate nešto vise o Vasem porijeklu o Vasoj porodici i porodicnom stablu.Vidio sam da ima veoma dobrih radova o pojedinim porodicama kao o porodici Cabak,pozdravljam moga druga i prijatelja Veljka Cabaka iz Kifina Sela. Gospodinu Maricu mogu reci za pitani podatak sledeće:„Maric(Marich)su iz Humske zemlje.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje izvjesni Radovan Maric,dana 7.5.1376godine, u zbirci dokumenata Diversa cancellarae XXIV,folia 141,od 7.5.1376 godine. Inače postoje dokumenta arhiva od 1278.kada se pominju izvjesne srpske porodice,jer su nasi ljudi održavali veoma žive trgovacke veza sa Dubrovnikom i sve je to uredno zabiljezeno i sacuvano do danas.Važan izvor su povelje srpskih srednjovjekovnih vladara manasririma i dubrovcanima o slobodi trgovine. Tu se nalazi obilje podataka o našim starim porodicama,kao u Decanskoj hrisovulji od 1335 godine,gdje su upisane mnoge porodice koje su doseljene iz Huma,Hercegovine u oblast Decana.Pozdrav svima. Prof.Nikola Vladov Laketa ----------------------------hitra (dotore) - 21. септембар 2005. у 16.33 (регистровани члан) Cao, po prvi put se javljam:) Super ste ljudi! Interesuje me porijeklo prezimena MADZAR! Čula sam da ih ima u okolini Trebinja, tacnije u Pridvorcima. Da li neko zna nešto više o porijeklu ovog prezimena i da li slave Svetog Nikolu? IG0R - 24. mart 2006. u 20.57 (registrovani član) cano (ing.) - 21. септембар 2005. у 17.39 (регистровани члан) Pozdravljam sve ucesnike ove diskusije! profesore Laketa da li mozete da mi kazete nešto više o porijeklu prezimena BANJANIN,koji za sebe tvrde da su licani,a ja ”da si ono sto ti je žena„,daklehercegovac.Uopste licani,da li se mogu nazvati prije hercegovcima,obzirom da je Lika naseljavana uglavnom hercegovcima.Nadam se da pitanje nije suvise glupo i unaprijed se zahvaljujem. ----------------------IG0R - 21. септембар 2005. у 20.34 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој, злочинац, несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе, Саво Ковачевић, је из Нудола. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани, славе св. Георгија, прислужују св. Матију.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Стојан Ковачевић је из Срђевића код Гацког. Његови Ковачевићи припадају племену Малешеваца (потомака Малеша), славе св. Игњатија Богоносца. Највероватније су се доселили из јужнијих крајева, потичу тако од Алексића (иначе најбројнијег малешевачког братства) као и добар део осталих малешевачких братстава (па и Дедијери). За непотпуно списак малешевачких породица (или тачније презимена која данас носе Малешевци) у Херцеговини и изван ње обратити се на http://www.malesevci.org.yu/index.php?str=6. Можете приметити Ћоровиће, а ко зна Херцеговину рећи ће да су они Угреновићи (славе св. Јоакима и Ану), макар они Владимирови и Светозареви. Тачно, ово је само огранак Алексића који се одвојио у скоријој историји, та чињеница (и ова о Ковачевићима или нека друга о Перишићима, Радовићима, Петровићима, Миловићима) може бити веома поучна. У проучавању породичног порекла није довољно гледати презиме (које се често мењало услед одвајања огранака, сеоба, бекства због крвне освете) већ крсну славу и прислужбу уколико постоји (обично старија слава, пре промене, осим када се односи на други датум истог свеца - Ђурђевдан + Ђурђиц, Св. Игњатије + пренос моштију св. Игњатија, Јовањдан + Ивањдан). Тако ни помен презимена, био он Марића или Ковачевића, у дубровачком архиву не мора значити да означава баш ту вашу ту породицу. Тако на пример дубровачки архив помиње следеће породице као изданке Малеша (односно малешевачког катуна): 1386. Перутиниће, 1393. Радославиће, 1408. Кребиљановиће, 1431. Пероничиће, 1435. Мораковиће и Клапчиће. 1436. Хераковиће, 1444. Радовиће, 1466. Новаковиће, 1525. Вукићијевиће и Јановиће. У которском архиву се спомињу 1405. Милошевићи и 1477. Добранчевићи. Данас ниједно малешевачко братство не носи ниједно од тих презимена, многа уопште не постоје више у Херцеговини а нека постоје али их носе несродне скупине (тојест немалешевачке породице хераковића, Радославића, Радовића, Новаковића, Милошевића). ”
0

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.54

Укратко, одговор је не, нису исти. koPoB - 30. septembar 2006. u 16.07 (registrovani član) Dusan Zdrale - 21. септембар 2005. у 21.07 (*.ameritech.net) Nigdje moga prezimena u ovom opisaniju.Zdrali su se raselili sa Baljaka iznad

Bilece.Danas ziva u opstinama:Kalinovik,Srpsko Sarajevo i u rasejanju.Može te li mi pomoći da saznam pravi korijen nasega prezimena. Ovo je moja molba za gospodina iz Australije. Srdacan pozdrav Dusan Zdrale IG0R - 24. mart 2006. u 20.58 (registrovani član) IG0R - 21. септембар 2005. у 22.47 (регистровани члан) Да не буде да теми ништа не доприносим, ево ужег и скромног списка класификације појединих породица по родословном племену (које се разликује од географског племена попут Бањана, Рудина, Гацког, Зубаца, Корјенића -

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

који окупљају географску регију, одређена села и скуп насељеника који се деле на више група различитих порекла): - Св. Лука (Никшићи, Ровчани): С обзиром на њихов масивни број (највећи од свих доле изложених групација) и распрострањеност не само у динарским крајевина већ широм српског национа уопште, немају никакво специфично име. Најчешће уз славу св. Луке иде народно предање да су некуд некада одавно дошли из Никшића или његове непосредне околине (или једноставно Херцеговине, Црне Горе ако је у питању повећи број километара и генерација). Народно предање на страну, Которски архив у Боки налази Никшиће пореклом из Зете (плодне равнице код ПГ у којој се налазе Плантаже АД од чијег грожђа се пуне боце Вранца). Народно предање Никшића спомиње Илијана, „бана” Грбља (географско племе кроз чије срце је скоро свако насумице прошао путујући од ТИ аеродрома до БД) и Кртоле, сужени део полуострва јужно од аеродрома. Детаљи нису битни, важно да су постојале својевремено три групе Никшића, једна у Зети (код ПГ) друга у Оногошту (област и град ће касније узети име по племену Никшином), трећа у Морачи. Од ове задње групе имамо племе Ровчана (Ровца) у коме већину и историјско језгро чине братства која деле исто порекло и славе св. апостола Луку а то су Булатовићи (и то сви и свуда), Влаховићи, Срезојевићи и Шћепановићи. Од оних око НикшићаОногошта смо добили само племе Никшића које је се поделило (који су остали на том подручју) или раселило (од Лике до Македоније). Само племе Никшића више не постоји, постоје географске племенске области Жупе, Горњег и Доњег Поља, Лукова, Бијеле Рудине, Трепча итд. у којима Никшићи чине одређени или знатни део становништва уз друге досељенике. Од оних око Подгорице су највероватније лучинштачка братства Зете. У западнијим крајевима Херцеговине је већина породица које славе св. Луку досељена било из Попова или Билећких Рудина. „Рудински” су даљим пореклом са Требјесе, док су „поповски” пореклом од Риђана (једног другог племена које је живело у тој регији града Оногошта) - Св. Петку Параскеву славе породице су пореклом из Брда, тачније племена Бјелопавлића, а ови даљим пореклом из Дукађина у северној Албанији на левој обали Дрима. Занимљиво је да се ова слава често налази у југоисточним српским етничким границама Српства - Врању, Лесковцу, Македонији. Могуће је да су сви заједничког порекла и насељени у исто доба (негде у 14. веку) по ширењу немањићке државе на југ, али то је само идеја која је мени пала на памет. У Бјелопавилића: Бобичићи, Богићевићи, Богетићи, Бошковићи (из Орје Луке), Брајовићи, Дамјановић, Драговићи, Ђуровићи, Јовановићи, Јововићи, Јочићи, Калезићи, Ковачевићи, Мијајловићи, Михаиловићи, Мишковићи, Павићевићи, Пелевићи, Прашчевићи, Радовићи (из Мартинића), Радоњићи, Савељићи, Станишићи, Стојовићи, Шарановићи, Шкеровићи, Шушковићи. Бубићи, Групковићи, Ераковићи итд. су секундарна или у овом случају заједничка презимена, то јест ова горе наведена презимена су настала разграничењем ових оригиналних презимена, поделом на огранке. - Лазареву Суботу или Врбицу славе породице у Херцеговини које доста ажурно бележе порекло од Кривокапића-Цуца и то из села Кобиљ Дола. Чини ми се да је и Емир ваљда на основу старе славе своје породице себи пронашао порекло (јер спомиње исте Кривокапиће). Српске породице које негују овај празник (који нема фиксног датума већ зависи од Васркса односно Цвети) у Босанској

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Крајини не бележе ништа друго сем да су из Херцеговине (одакле су највероватније). О осталим племенима и славама - св. Клименту, св. Игњатију (Малешевцима), Пилатовцима, св. Стевану Дечанском, Св. Сави, Предојевићима. IG0R - 24. mart 2006. u 21.01 (registrovani član) + - 21. септембар 2005. у 23.33 (*.cable.roger) Šta je sa NINKOVICIMA? ima nas na hiljade u Trebinju, samo me interesuje pravo poreklo.Neki kažu da dolazimo sa Zabljaka u trebinjsku opstinu-tacnije sela Vrbno(Donje i Gornje) i selo Necvijece neko zna možda pravu istinu ? hvala -------------------------Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.06 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne i Hercegovine.Kod Pirlitora u C.Gori ima staniste Ninkovica.U Kotorskom arhivu 1399 godine,pominje se Radonja Ninkovic,za koga se veli da je iz Niksica u Zeti. Istrazivac starina Dr.Andrija Luburic,veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima,Golijanima,Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju.Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic,dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine,živio u Zenici. BANJANIN, su dobili prezime po mjestu stanovanja,Banjanima kod Bilece, prvi put se pominju 1319 godine.Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. Ostalim citaocim srdacan pozdrav. Prof. Nikola Vladov Laketa

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.55

Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.07 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Tako jednog dana dodju devet Turaka da je otmu I odvedu.dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine.)” Da li mi neko može poreklo Tasovaca potvrditi i da li se pominju negde pre 1445. da li je nekom poznato kada je do te seobe doslo. Prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] . prvi put se pominju 1319 godine.22.Gori ima staniste Ninkovica.U Kotorskom arhivu 1399 godine.naročito kada su oni odvojeni od svoje maticne(plemenske) teritorije.co.Nakon toga morali su da se razidju I mijenjaju prezimena. септембар 2005.07 (registrovani član) ----------------------------schetodes . koPoB . Ovo sam nasao na jednom crnogorskom sajtu. Pivu.Bobića (potomci Teša) iz Pješivaca neki se naselili u Trebijevo (Trebinje). septembar 2006.Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. S obzirom da su se neki preselili na Korculu i primili katolicanstvo . Od njih su u: Gacku (Hercegovina) jedan odatle se preseli u Pljevlja. Mojkovca (u Lepenici evidentirani 1445. Jefta Dedijera osnovana pretpostavka da su u daljoj ili blizoj proslosti potekli iz bliskih ili ti istih rodova.Kada su Turci saznali za tu ljepoticu odluce da je otmu ili da joj učine kakav zulum.stoje delimicno potvrdio I Tomo Seslija u knjizi „Tragom naših predaka”.veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Docekaju ih njena braca I svih devet Turaka pobiju ispred svog ognjista. ogranak Štekojevića .Banjanima kod Bilece. септембар 2005.22. „Tasovac.Diskusije . kod Nikšića.Za grupu istocnohercegovackih bratstava koji poticu iz Trebjese (zupa Niksicka) postoji po mišljenju dr.živio u Zenici.Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju. у 09. njihova sestra.Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic.Golijanima.Forumi i Hercegovine.serbiancafe. Da li je poznato nekome gde su se iselili Jakicici (Jakice) iz Drobnjaka posto ih tamo vise nema. u 16.vise bratstava se doselilo u istocnu Hercegovinu u krsne Banjane I http://www1.Andrija Luburic.Kod Pirlitora u C.pominje se Radonja Ninkovic. Ostalim citaocim srdacan pozdrav. god.Migracija Milobratovica isla je stihijski u vise pravaca. Nikola Vladov Laketa -------------------------Sergej33 (ing) . у 09.Štekovića .Po tvrdjenju Seslije u jednoj kuci MILOBRATOVICA u Trebjesi bilo je dvadeset odraslih muskaraca I samo jedna lijepa djevojka. Istrazivac starina Dr.30.za koga se veli da je iz Niksica u Zeti. BANJANIN. su dobili prezime po mjestu stanovanja.Kako je Hercegovina većinom brdovita I sumovita.09 (регистровани члан) Tasovci iz sela Trebiova kod Trebinja.yu) Krsna slava. u istinu može da bude jedan od relevantnih faktora za utvrdjivanje stepena srodnosti odredjenih grupa bratstava.16 (*.donesena iz starog mjesta stanovanja.

24.lidera SRS. gdje ih takođe i danas ima.BJELETICI u PRERACIMA(GOLOBRDJU I KOVACIMA). ne znam. Брда. u vrijeme oko Nevesinjske puske.34 (регистровани члан) Nisam znao da se Ivkovici prvi put pominju 1435. bar prije 3 godina. a jedan je zavrsio u Semberiji.22. Od tih semberskih Ivkovica potice Branislav Ivkovic iz SPSa.Jedan Seselj je po njima otisao u Popovo(Orahov Dol)da sluzi kod pravoslavnog popa te posto ovaj nije želio katolika za slugu. zašto? Nije mi poznato da ima ZIROJEVIC-a u Kifinom selu i Zalomu. Vojislava Seselja . koja manje-više ne postoji ili nije srpska poslije 1992.Neki katolicki istoricari(među njima I Stjepan Seselj) tvrde da su Seselji katolicka familija. http://www1. Između legendi. Moji su se doselili oko 1875. mart 2006.22. možda prije.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Зете и Херцеговине.Od njihovog su plemena:KRUNICI u Ljubinju. možda poslije.PAPICI na Vlahinji. ali saznajem da su prije Dreznja zivjeli na Bijeloj Rudini kod Bilece. Ja sam rođen u Pozarnici kod Tuzle.I neke Kundacine tvrde da poticu iz ove grupe. (под великом сеобом из Херцеговине ) доселили са Грахова (племе у Старој Херц-сада југозап ЦГ). Trojica su ostala u Pozarnici i susjednom selu Caklovicima. септембар 2005.SILJEGOVICI u Gacku. u Bosnu. i gdje je. септембар 2005.59 (регистровани члан) Nigdje ne procitah prezime GUZINA.Diskusije .ali je jedan broj presao u katolicanstvo. у селу Кути код Херцег-Новог памте да су се 1687. istina je da su bila 4 brata koja su krenula na sjever.04 (registrovani član) Pozarnica (producent) . -----------------------------IG0R .Po tvrdjenju dr. Слава св.SUDzUMI i KOKOLJI su isto pleme. IG0R . Илија.serbiancafe. Зато их има у Боки. Aleksa Kovacevic se dopisivao sa mojom majkom 2o godina. što se ovdje ne spominje. у 16. sa Dreznja. neki Blazo Ivkovic drzao restoran pored puta Bileca-Gacko.09 (регистровани члан) Вукосављевића нема широм ЦГ.taj njegov sluga Seselj je presao u pravoslavlje I od njega vode porijeklo svi pravoslavni Seselji koji slave svetog Luku. ----------------------------glorija (domaćica) .Forumi Oputne Rudine pa sve do Neretve. септембар 2005. у 17. ali znam sigurno da ih ima (ili ih je bilo) u Braicevicima. u Dvorovima kod Bijeljine.Jefto Dedijer u svojoj knjizi „Hercegovina”navodi sledeće:SESLIJE.BOZOVICI I RULJI u Nevesinju I TOMASEVICI u Zupcima. u 21.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.22.Po nekim predanjima I SESELjI vode porijeklo od MILOBRATOVICA . gdje i danas žive Ivkovici. a ima ih i u Niksicu (Crna Gora).Seselji su dalji rodjaci sa Seslijama.Da su svi Milobratovici istog porijekla kazuje I to što svi do danasnjeg dana slave svetog LUKU. у 11.BIJELOVICI u Sumi trebinjskoj.Po nekim tvrdjenjima I Celebici su potekli iz ove trebjesanske grupe I odatle krenuli prema Cetinju I Stitarima.

Sela iz Borca.a svi su porijeklom od Predojevica.te sela Domrke.g. pohapsio vinovnike.Poznata stratista srba u Ist. ubijen u Boki.Diskusije .kad i ostalih još jedanaest Kifljana.Pridvorica.posle 1520. --------------------------Kifino Selo . volio bih da procitam.Kokorina. smatram. lokalnih katolika.22.NJega su ubili partizani 1942.Ima ih svukud u rasijanju.Inače Zirojevici sa Zaloma su porijeklom iz Gatacke povrsi.Ravni. ali i po čitavom svijetu.Njihov predak Simo doselio je sa Zaloma u Kifino Selo. септембар 2005.html?157[1/26/2013 7:19:44] .to mjesto je imalo status carsije još za vrijeme Austro-ugarske okupacije i Kralevine Jugoslavije prema njoj su gravitirala sela koja su danas mahom raseljena.Inače Fojnica je sve do 1953.ameritech. iako nijednog muslimana u selu nije bilo. ima najviše skolovanih ljudi u Hercegovini koji su razasuti sirom svijeta.i on se ovjencao slavom kao komandat jednog od Gornjenevesinjskih bataljona.Što se tiče i samog mjesta FOJNICE.Jugovici.A to su. kako su se ti bataljoni tada zvali. Sad nas ima najviše u Bijeljini.Bile su do ovog zadnjeg rata i dvije porodice u Lici. naređeno je povlacenje. Njegov unuk Stojan je dugo godina igrao kosarku.Hercegovinu. ------------------------------- http://www1.ali bistrijih i obrazovanijih ljudi od Guzina nema.Kruscica.Inače od njih su pokojni Ilija Guzina.naseljeni. Pozarnica je bila četnicko selo i kažu da je u Drugom svj. Nije bio u četnicima.Hercegovini gdje su ova dva dzelata okrvarila ruke do lakata su još Braicevici i Dobrelja u Gacku. a muslimani nisu smjeli uci u selo pet dana.pripadala Nevesinjskom srezu. u Malom Mokrom Lugu čini mi se.koje su tamo starosjedici vjerovatno. Njujorka.Hercegovini izvrsili su Vlado Segrt i Petar Ilic Drapsin. Pozarnica se nije mogla dugo braniti i.te nekadasnji gradonacelnik Sarajeva Nenad Guzina. у 18. Sidneja i Melburna. od strane tzv.u mjestu Krekavice. strateski.Ribari. jer nisu vjerovali da je Pozarnica napustena. Ipak.Ta porodica. ali je bio bivši oficir Kraljevske vojske. iako je branjena.malte ne bio u svakom selu i zaseoku. osnovna skola se poslije rata zvala Dr Mustafa Mujbegovic. Ako neko zna još nešto o Ivkovicima. Solunac.g. u junu i julu 1992.Slivlja. koji je 1943.Forumi Od mojih Ivkovica potice pukovnik Stojan Ivkovic. od Beograda i Novog sada. ratu brojala 500 ljudi pod oruzjem.Istakao se u bojevima koje su vodili ustanici sa Turcima. Ivkovica ima u okolini Beograda. Svedske.59 (*. a Boga mi i Zagreba. Ne znam odakle je Dusan Ivkovic. centra za Spartak iz Subotice.Guzine su iz Fojnice kod Gacka.Presjedovac Plocnik. 1934.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. U proslom ratu.Prosao sam svu Ist. Moskve.Dubljevici.Taj pogrom nad srbima u Ist.poznat je u istoriji Bosko Guzina.g.odakle poticu sve Buhe.Bio je komandat bataljona za vrijeme ustanka 1875.Gradina.Vratnik. je bio zapovjednik Tuzle i zatvorio je grad kad su muslimani i Hrvati javno slavili smrt kralja Aleksandra.net) Zirojevici iz Kifinog Sela. Moji Ivkovici su otisli iz Pozarnice kad je pala. Danske.Ljeskov Dub. i zbog toga bio premjesten čak u Stip.vode porijeklo od Zirojevica sa Zaloma.g.serbiancafe. skraparske grupe komunista.

у 02.Diskusije . malo me uputi. MILIC.23.istrazivaca starina.18 (регистровани члан) Kifino Selo. oni koji su mi mogli objasniti nisu bili blizu. gdje su najranije zivjeli i neko vrijeme boravili. U izdanju SVETA KNJIGE Beograd izašla je 2005. koji se interesujete za svoje porijeklo još jedan pokazatelj.30. a nakon tekstova te takvim smatram) nije teško. koPoB . A pokojni Risto je sin valjda? Ako ti(nikada prijatelje ne persiram.com. oktobar 2009.1414. koja se unajmljuje u Dubrovniku 25. vlasnik kafane.Andrije Luburica. trebao biti unuk ubijenog Sima.te se za izvjesnu Radoslavu Guzina.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. http://www1. Čuo sam nešto o tome još davno.gdje se prvi put pominje 28.html?157[1/26/2013 7:19:44] .(Guzen)su porijeklom iz Fojnice koja je nekada tetitorijalno pripadala Nevesinju. у 03.4.23.(Milich)su porijeklom iz Gacka. септембар 2005. (od brata i sestre smo djeca) koPoB 11. Sarici se još pominju u selu Petrovici na Banjanima u Bileci.43 (*. moj prvi rodjaci su Mavraci iz Kljuna i Potoka.55 (*.rr. септембар 2005.kaže se da poznati hercegovacki prorok Mato Glusac (1774-1870) po zenskoj liniji vodi porijeklo od Guzina iz sela Korita. Prema pisanju Dr.Forumi Bjelica . u 20.1388. između Gacka i Bilece. Iz tvog teksta gore zakljucih da bi Simo. godine knjiga Riste Milicevica Hercegovacka prezimena pa mozete i tu pronaći nešto o svojim korjenima. Pozdrav za sve Hercegovce -----------------------Prof. Kada sam porastao. Laketa . у 02.a prvi put se pominju 1421 godine. odatle su Srbi krenuli u boj na Kosovo. у 01. jal' kod Sima. септембар 2005.30 (регистровани члан) Zemljaci. септембар 2005. Ne znam za njihovo porijeklo. SARIC.kasnije se Sarici pominju u Konjicu u selima Borci i Bradina a ima ih u Mostaru. možda i neku corbu i koje rebarce pojedemo skupa.veli da je iz Nevesinja. ali sam „bio mali” da mi se to objasni.(Sarich)su porijeklom iz dubrovackog zaledja. Vode porijeklo sa Cetinja (bar ovi moji) dosli u sjevernu Hercegovinu (Cesim.56 drmogaca (emigrant) .au) Evo još nekih podataka.serbiancafe. Glavaticevo) prije nešto više od 120 godina.08 (registrovani član) ban (slu enik) .Ranije se Fojnica zvala Vojnica jer se tu skupljala vojska za vojne pohode iz nevesinjske i gatacke povrsi.prema tvrdnji i pisanju Dedijera. Nekad ranije si „obecao” da ćeš napisati vise o „dvanaestorici” i ja od tada 0 navracam trazeci i željno iscekujuci taj tekst. Ako Bog da. septembar 2006. SA. Ima ih takođe kod Bilece (selo Vrbica na granici sa CG i u Berkovicima kod Stoca). GUZINA.godine.izvjesni Bogdan Saric.23.com) Ne vidjeh nigdje prezime Bjelica. BG pa do Amerike:) Cano.6. Sada nas ima od Mostara. jal' kod Ceda. u 16.23.

alajbarjaktar iz Nevesinjske puske ili nekog drugog rata. nisam sigurna.23.com) Sve sto znam je.Forumi ZARKOVIC.se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335-1345 godine. у 15.Diskusije . у 11. Obradovica. Možda me neko može uputiti.Laketa na vasem odgovoru u vezi prezimena Milic(milich). Risto (Milovana) Zirojevic (iz Krivodola) je otisao u Ameriku 1920-23. da se prezime pojavljuje i kod pravoslavaca i kod katolika i muslimana. kako pronaći ''svoje korijene''?! HVALA Veoma interesantna temna ! http://www1. a da nisu ni u kakvoj vezi.24. ne znam tačno) i tamo dozivio duboku starost.Gacku i rasijanju.23. Krivodo (Krivi Do. Popovica . Tako bi rado da znam nešto više o tom prezimenu.08 (регистровани члан) za Radulovica: Ima mnogo prezimena koja nisu istog porijekla. i u Bosni.Avrama zatvornika 11 novembar ----------------Colakovic (Cholakovich) . у 16. ----------------bilancia .01 (*. у 07.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Poznavala sam mnogo Guzina i tačno je da su jako bistri i 'talentovani' za ucenje. септембар 2005..23. i u Srbiji i Crnoj Gori.22 (регистровани члан) Hvala prof. септембар 2005. Najslavniji je Jovica Zirojevic. Hrvata i Bosnjaka). Radovanovica npr. септембар 2005.06 (registrovani član) glorija (domaćica) . Umro je u 95-godini i sahranjen je u San Bernandinu (Kalifornija). se pominju pominju 1369 godine.Laketa ----------------------glorija (domaćica) . u 21. mart 2006. Pozdrav svima. Da li mi neko može pomoći da stupim u kontakt sa prof.. Kovacevica.Prof.rr..moji Milici slave sv.Mrksa Zarkovic se pominje kao gospodar Valone. pretpostavljam) je selo iz koga poticu neki Zirojevici koji žive kao kolonisti u Novoj Crvenki još od perioda između I i II Svjetskog rata. mnogo istih prezimena ima kod sva tri naroda iz bive YU (Srba.serbiancafe. niti im je slava ista. MILETIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Zarkovica ima u Borcu.58 (регистровани члан) Zarkovica ima i u selu Bodezista..i još mnogo..selo Kruscica.23. Navela sam samo ona prezimena gdje sam i lično poznavala te osobe.. ima i u Hercegovini. Momcilom Golijaninom iz Nevesinja? IG0R . септембар 2005.

23. септембар 2005. Strucnjak ------------------- http://www1.23. Gligorevic. Ima vise pisanih zabiljeski prezimena Zivkovic u Hercegovini a najranije za koje ja pouzdano znam je o izvjesnom Draganu Zivkovicu koji je zapisan u 1956 kao djak u osnovnoj skoli u Cobanovom Polju kraj Mostara. Prica se da je Zivko (ili je to ipak bila Zivka) ili neki blizi rod ubio nekog agu a možda je to čak bio i neki beg pa su se zato preselili tamo odakle su (okolina Trebinja i Nevesinja. Eto to bi mogli biti tvoji Zivkovici a možda i nisu.. Veliki pozdrav. Prema njihovim kazivanjima su doselili iz Crne Gore ili Hercegovine. njih ima i u Vojvodini. Nekada davno živio je jedan Zivko and možda je to bila i Zivka (udovica i samohrana majka ali jako sposobna). у 17. септембар 2005.. Moj praprapra. Naveo sam ova prezimena ljudi koje sam imao prilike upoznati i svi dolaze iz jendog mesta u Hercegovini Bradina (na putu Sarajevo Konjic). у 17.paleol. Uglavnom njihovi potomci se zovu Zivkovici. Kuljanin.Inače ja sam jako puno ponosna na svoje porjeklo i prezime. mada niki spominju i Stolac i Berkovice). ali ne znam šta oni slave. ---------------Trkac (Architect) . Ti ljudi su stradali u proslom ratu i sada su uglavnom u Americi.deda Branoje je bio knez kod kraljeva Milutina i Dragutina Nemanjica.Diskusije .33 (*.Forumi ----------------Bojana Dragovic . i u tom se kontekstu i pominjemo one davne 1281. Draganic. prilično su rasprostranjeno pleme i ima ih čak među muslimanima i katolicima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.11 (регистровани члан) Sasa iz bnl.net) Da malo pojasnim.serbiancafe. godine!!! Eto pa da se zna!!! ZA Pozarnica (producent).23. ali ovi moji su dakle ova hercegovacka linija. ---------------_strucnjak_ (pa strucnjak) .html?157[1/26/2013 7:19:44] . to naglasavam jer ima i Dragovica u Kalinoviku. dosta ih je otislo tamo tokom koloniyacije. Ajde živio ti meni dugo i dobar bio i ne zamjeri stogod. moja baka je od IVKOVICA iz Dreynja. у 18. Mrkajic. On/a se rodio/la u Hercegovini. ja sam od Dragovica iz Udreznja. A možda su se i doselili iz Crne Gore (sa Durmitora ili iz Rijeke Crnojevica. u Nevesinju ili u okolini Trebinja (narodno predanje je tu pomalo izblijedilo.38 (регистровани члан) Znali neko odakle poreklo vode porodice Djordjic. ja ti mogu reci o porijeklu tvoga prezimena Zivkovic. септембар 2005. i mi slavimo Svetog Djordja. Biće da smo rod. Interesantno je da tvrde da se u groblju ne mogu naći tragovi stariji od 100 godina. ima vise verzija). ima tu par verzija). On se takođe poslije pominje i kao poslovodja u Fabrici Duvana u istom.

несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе.Predojevic.su iz dubrovackog zaledja a pomije se neki Novak Zivkovic u nekoj tuzbi u Dubrovniku 1412 godine. Zahumlja. Glumac.u Beogradu živi i radi jedan od vodecih naših lingvista ----------------” 0 koPoB 11. Svi podatci se nalaze u objavljenoj istorijskoj gradji koju su objavili autori:Ivic Pavle i Grkovic Milica.kmetovi su placali porez manastiru. Sa prostora Huma. Koliko znam Simo Remeta je ubio posljednjeg bega Ljubovica.au) Evo mene opet da odgovorim na neka pitanja koja znam i koja su u mojoj moći. злочинац.Milosevic.57 BXPC (majka) .napisana povodom izgradnje velelepnog manastira Visoki Decani.Trebinja-danasnje Hercegovine. Laketa.sve ne mogu. у 20. прислужују св.Dra ganovic. Laketa .Dragovica ima još oko Uzica gdje se naselio veliki broj hercegovackih porodica te zbog toga Uzicane popularno zovu „ere”.32 (*. славе св.Dragovic. Decanske hrisovulje.Pe icic. oktobar 2009.Srdanovic.Mihaljevic.Ljubojevic. u 20. Veliki pozdrav za moju rodicu Bojanu Dragovic.Stanisic.Lisica. септембар 2005.Berak.Maletic.Ratkovic.23. Матију. Tesanovic i Strbac.Macar.Zubac.Radosevic.Diskusije .Prodanovic.Kukic.com.Milesic.One su se kasnije pod pritiskom Turaka raslile na sjever i zapad.Kovac.Mili sic. је из Нудола. Prof. 1976 godine.Markusevic.Ako sam u pravu javi se da potvrdis ili demantujes moje mišljenje ZA „PILE OD TRI KILE” Veliki broj srpskih porodica popisan je u „DECANSKOJ HRISOVULJI I II III 1335-1345.Bratic.Danovic. Radovic.ch) Postovani profesore Laketa ne spominjete porodicu Remete ili Remetic iz Biograda.Miljkovic.Od tih mnogobrojnih porodica koje su popisane u Decanskoj hrisovulji i danas su aktivne :Brankovic. Саво Ковачевић. Pozdrav svima.Vucinic.Bulat.Bogdanovic.Vukovic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Popovic. септембар 2005.Kapor. To je zlatopecatna povelja kralja Stefana Decanskog.35 (*. Kovacevic.Domanovic.Draskovic. Kralj je manastiru kao svojoj zaduzbini darovao čitava sela za izdržavanje. MILETIC. Novi Sad. ZIVKOVIC.Glusac.Perosevic.23.Vasiljevic.Ivanovic.Forumi Prof.tu su naseljene u oblast Decana neke srpske porodice. у 21.jer je moja pokojna majka Nada rodom od porodice Dragovic sa Udreznja. http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ducic.36 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој.Kostic.Stankovic. Nikolic.serbiancafe.Pavlovic.Mirkovic. Георгија.Prema lokaciji neta znam o kome se radi.Todorovic.23. у 21. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани. септембар 2005. --------------------Rmetic .bluewin.

.Njih su poklale ustaše u II sv.24. у 02.net) GOSPODINE LAKETA GDJE SU VAM DRAGICEVICI IZ PREBILOVACA.Diskusije . септембар 2005.Ili pak Laniste.Inače DRAGICEVICI SU PRETRPILI STRASAN UstašKI GENOCID KADA IH JE UBIJENO 99-ORO.bica izbivanja.Osim onih sto su otisli u Liku. i može bez toga 'krvoprolica'. septembar 2006.da je siromasno calcijumom i drugim mikro elementima.24. септембар 2005.08 (registrovani član) gagiuskas . hvala.17 (*. Uvijek meni govorio da su svi pomalo hercegovci i eto ispadne da jesam.Forumi Ovo mi nebi bas milo.r.nije bas da ih ima malo. у 13. септембар 2005. у 10.Prost primjer kad jedan agronom dodje na neku parcelu radi uzimanja zemljista za analizu prvo sto uradi . Da li neko zna odakle su sva ta plemena i kad .dosli u Hercegovinu i Staru Hercegovinu i odakle? ---------------Kifino Selo .njemu je odmah jasno iz rijeci koja je kovanica od rijeci .U svim istrazivanjima polazi se prvo od imena i naziva. mart 2006.Znajuci da su nasi preci odabirali onu parcelu.net) Normalno za sve pojave.53 (регистровани члан) Pozdrav za mali_panino! Nešto više o Banjaninima sam saznala na sajtu koji nam je dala bilecanka.Inače.POSTOVANI PROFESORE AKO ZNATE Nešto više O PORIJEKLU DRAGICEVICA MOLIM VAS ZA Pomoć ---------------cano (ing.Nasa bastina je zasnovana na porukama naših predaka.da je ime po vaznosti na prvom mjestu.09 (registrovani član) IG0R .Ako se jedna njiva zove Krivodo. Ja poticem bas od ovih Kovacevica.PA JE NA TAJ Način SKORO ZATRTO JEDNO VELIKO HERCEGOVACKO BRATSTVO.krije+voda+do.gdje lan najbolje uspijeva i koje potrebe i za kojim http://www1.24.serbiancafe.Jedan od brace je prezivjeo i ja sam udata za unuka. stvari.da to zemljiste propusta vodu. sto je smijesno.crnagora.. u 21.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.30.) . koPoB .24.upise naziv parcele u obrazac koji popunjava i salje sa zemljistem koje uzme za analizu . Moj muž je hercegovac i ne vidjoh njegovo prezime ovde ali vidjoh moj.Radimo na proširenju tog ogranka.koji su pomno pratili stvari i zbivanja i koliko su mogli u skromnim uslovima ostavili su poruke svojim naslijednicima a oko ne drugacije ono bar davanjem imena za mjesta i dogadjaje.Nekada naziv mesta (TOPONIMA)kao i prezimena može igrati presudjujucu ulogu o izucavanju dogadjaja i stvaranju slike o nečemu u proslosti i samomoj rekonstrukciji stvari i dogadjaja.ameritech.54 (*.koje voda spira u nize slojeve.to je mjesto gdje se uzgajao Lan. Kovacevici poslije Save su čestitih i dobri ljudi. u 16.html?157[1/26/2013 7:19:44] .NA PRIMJER OD TIH 99 NESRECNIH LJUDI SADA BI BILO VJEROVATNO OKO 1000 POTOMAKA.

забележеном као патријархом Рашана и Климената учествовали у великој сеоби Срба те се населили у Хртковцима и Никинцима у Срему где су у 20. IG0R . маја) каже да потиче из Босне. DODJE SE U NEMANJICKI PERIOD . mart 2006. Климента коју су касније одбацили прихвативши св. Këlmendi које се дели на Селца. Оригинални Љубибратићи су се поделили на три огранка .24. Мрђиће и Милкусовиће (Миокусовиће) на основу три брата родоначелника .Picete.tako i Petrovica.Pekezi.No kopati po proslosti samo da bi doznali ili izveli neki polovican zakljucak ko je kome rodbina u nekoj dalekoj proslosti je čisto apsurd.Pravo na odredjene teritorije i sve povezano sa tim STVARIMA.i druga prava. Николу односно пренос моштију Св.Forumi elementima ima ta biljka može se odmah na licu mjesta zakljuciti dobrim dijelom o vrsti i kvalitetu tog zemlista.Куделиновиће.То је слава Љубибратића и других старих травуњских породица.Rulji.Govedarice.pa kad to uporedimo sa sadasnjim projem Srba ispada da je svako od nas imao skoro duplo predaka nego sto nam je sveukupna sadasnja populacija.Tele baci.Orozi. Породице по Босни које славе тог свеца углавном имају предање о пореклу из Требиња. Николу мада је св.Куделина.s tim sto ima jedna anomalija jer su neka prezimena nastala i iz pomodarstva i neke stvari ne mogu se dati izvesti iz naziva prezimena premda mogu druge sasvim dijametralne.Grabovci.A a ovi od dva pa sve tako uvecavano za dva puta dodje se do 26 koljena i ako se uzme da je prosjecan razmak između kolena bio oko 30. Мрђе и Милкуса. Иначе Клименти славе св.Isto ili slično je i sa prezimenima.I njihovim pracenjem kroz istoriju puno vise se može zakljuciti stvari. Климента потичу од Љубибратића.dakle do nekih unazad 780.Lipovci.I vuk dlaku mijenja no cud nikako i to bi bio zaklucak o ovima koji su skloni pomodarstvu.koja su uslovljena sa tim.Guzine.Koprivice. u 21.serbiancafe. свешеномученика Климента . i OBLASTIMA KOJE JE NASTANJIVAO SRPSKI ZIVALJ. То такође важи за претке Карађорђевића.000.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Markovica i dr.po gotovo o migratornim pojavama.Krulji . то јест Петровиће који су у Врању (Зети код Подгорице) славили св. славе летњег св.Zorani.000.Vrljesi.sto je i najveci predmet interesovanja i istorijskih proucavanja.MILIONA.08 (registrovani član) Св. Климент пре него што су се доселили у Гурешиће у Васојевићима и одатле за Србију.g. Предојевићи . Слава св.Jovanovica ima u Srbiji koji ne slave iste slave. није искључено да су пореклом из Херцеговине као племе Шкреља (Shkreli.svi vode porijekla od zajednickih predaka i to vrlo daleko u proslosti. Вукле. Андреја првозваног наводи многе да њихово порекло погрешно везује за до пре који век словенско (српско) и православно племе Климената (Кељменди.Cabaci.G.i nevjerovatne cifre od samo nekih 16.Pistignjati.Besle me.I oni nisu ništa u srostvu. sto će reći da svaki od nas samo od tog vremena do danas ima po 16.kao i nekih prava koje iz toga proisticu za srpski narod.Mavraci i dr.Zato su po meni puno interesantnija srpska prezimena koja se ne zavrsavaju nastavkom „IC”. Никче и Боге и који су заједно са Арсенијем Чарнојевићем.html?157[1/26/2013 7:19:44] .потомци старог племена које се помиње у дубровачком архиву и осталим историјским документима из доба власти Павла Раденовића и његове http://www1.Pojuzine.stvaranje države na tim prostorima.ako se podje od jedine istine da smo mi postali od dva roditelja.Glogovci. веку похрваћени).Diskusije .predaka . Николе 22/9.Vidite. Климент донекле митски везан за њих. Све српске породице све и свуда које славе Св.

Тесле из Лике славе св. Боботи из Паника. највероватније на оној другој теми. Најбројнији су Алексићи по Херцеговини (од којих је и војвода Славко.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Такође вреди напоменути да је Јован Дучић у својој књизи о Кнезу Владисављевићу записао да су у његово време дошли неки Личани. Пореклом кажу да су са Косова (односи се на шири појам Старе Србије) од неког кнеза Мирила. који је општераширена слава у Грбаљској жупи. Шутоње. Капори (Момови) су Мириловићи.serbiancafe. да потичу негде из Бањана унутар чије географске јурисдикције су живели и живе још увек дан данас живе Пилатовци.30. Никола) из Клепаца у Габели тврде да су потомци Предојевића. 0 koPoB 11. За те породице се каже да све потичу из Корјенића. u 20. Великомученика Георгија потомци Пилатоваца као што нису ни сви никољштаци Предојевићи. Бијеле и Никшићке Рудине. У средњем веку пре настанка Бањана је све то била Рудина . или потомци Малеша за кога кажу да је био војвода.10 (registrovani član) Св. Пилатовци . Св. Стеван Дечански . Лери. Игњатија Богоносца славе Малешевци. Грубачићи.Билећке.данашњи Бањани . Приметих корелацију између породица које славе св. Буквићи из Побрђа. u 16. Опутнорудињани се често своде уз или под Бањане као мој деда у Београду који је говорио да је Бањанин иако је рођен. због једне друге породице Тесала са Баније. septembar 2006.Forumi државице. Бањани су блиско суседно племе. oktobar 2009. Козјаци са Плане. иако су му отац и мајка рођени Рудињани. али за сада само моје нагађање. набројити неке породице изван Херцеговине које славе Св.57 Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци „бана” Угрена из Никшића. Остале породице које кажу да су од Предојевића су: Радмиловићи и Бајовићи са Баљака. Касније ћу. http://www1. тачније Грбљу. Метохије. по предању тврде да је Љубомир био њихов што је врло могуће ако су од Предојевића. Медани и КОмади у Храсну такође. који је са својим четницима држао фронт на Јеврејском гробљу). Георгија (што ништа по себи не значи јер толико несродних породица слави исту славу али са друге стране не побија тврдњу). рођаци Николе Тесле да траже рођаке. племенске области источно од Требиња која је делом расељена а другим делом потурчена да су у ратовима и устанцима за ослобођење Херцеговине и Црне Горе били чувени корјенићки Турци (Ластве на пример). Јована. Опутне. Радовановићи. Пухала (св. Славе Ђурђевдан мада нису све породице које славе св. Јована и предања о пореклу из Старе Србије (Косова. Шекарићи. Елезовићи Круљи у Поцрњу.Diskusije . Сикимићи. такође позната као Мратињдан. Натпросечно су ишли у колонизацију 1912-1941. муслимани Мургузи из Пријевора које се узима за оригинално село Предојевића одакле су се иселили по доласку Турака. Породице које потичу од те куће су Комненићи.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Јокановићи из Плужина и Шабадина.су потомци „бана” Пилата. који су се раније презивали Драганић. како у Краљевини ЦГ тако СХС/Југославији. Такође неки тврде. Прекорупља). Кукићи. koPoB .Је крсна слава која је много чешћа у Боки. Стевана Дечанског мада ће се многи сами препознати. Мириловићи славе св.

Мандићи и Ковачевићи наравно у Гацком (села Дулићи и Срђевићи).*) Zeljela bi zamoliti prof. Шупићи (и њихови огранци Лалићевићи. Они су дикретни потомци Угреновића.10 (registrovani član) Toma11 (student) . koi sad http://www1. Ђерићи. Шипчићи у Пиви (од којих је Владо). у 17. Славе Св. Чечури и Чери. По народном предању су од старијег слоја становништва . Дубовине и Дракули у Фочи.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Стојића и Маркишића. Потичу од Невесиња. Јоаћима и Ану. септембар 2005. потомци „бана” Угрена за кога кажу да је био у сукобу са Никшом (сином „бана” Илијана). Марића.24. Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи.Forumi Алексићи се деле на огранке Мијовића.org. Богдановићи.yu/cir/index. Ђокићи у Сарајевском пољу. Иванковићи.Diskusije . северне Босне (Озрена и Посавине) и чак Баната (и то „старинаца” односно досељеника од пре неколико векова) који славе ту славу. Алимпија Столпника (ретка слава ако уопште постоји у Херцеговини) потичу без изузетка са Косова (оног традиционалног. који су од Никшића и који славе Св. Југовићи (Невесињска околина). Дедијери. Косова поља наравно. али их је било највише са тим презименом (Готовина) код Чапљине у селу Опличићи. Ђукановића. IG0R . -----------badu . mart 2006. Урошевићи у Никшићкој жупи. Кочићи из Змијања у Бос. Има више породица широм Херцеговине али и све до Лике. Борковићи. долине реке Ситнице од Митровице до Урошевца). Скендери. Један од таквих јесте и онај несрећни Анто Ђапић. септембар 2005. Петковићи. Они су старином звани Унковићи.45 (213. Најинтересантнији су Ђапићи из Ливањског Поља. у 17. u 21. Пантићи у Бијелом Пољу.malesevci. Сјерани.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Калеми.21 (регистровани члан) Нека се не заборави и презиме Готовина. Јарамази и све остале породице које славе св. Дробњаци и остала племена поразила. у Оногошту спомиње неки Угрин. Срне око Мостара (зна ли ико ишта о њима). Дурићи (међу њима и тренутни владика захумско-херцеговачки) у Требињу. Никшића. истисла и „асимиловала” (мада се нису радо узимали са њима) тако што су били прикључени племенској структури Никшића и Риђана. Мајдови. Најчувенија породица у Херцеговини од тог соја су љубињски Ћоровићи (од којих су писац и историчар Светозар и Владимир) као и све остале породице које славе тај дан: Миљановићи. Перишићи). Заиста се 1411. ђе чули и ђе не чули што рече Давид Штрбац: http://www. поделили су се на многе породице. Доста су страдали од ових покатоличених смрадова.Лужана који су живели на подручју Риђана/Бањана.Laketu da li ima informaciju o brastvu Tomasevica. Бановићи.php?str=6 Такође породице које славе св. Крајини (од којих је и писац Петар).24.149. Мирјанићи.serbiancafe. Игњатија Богоносца било да су на овом списку или нису. Бјелопавлића и Дробњак док их нису Никшини потомци. Новосели и Витомири на Гласинцу. Иначе Угреновићи. Ћоровића. Димитрија.24. Бердовићи.

(među kojima se borio moj prapredak harambasa Laketa).su iz Hercegovine.com.. a neposjeduju drvo zivota.Unaprijed zahvalna Licanka. TOMASEVIC.jer sam ja dio te familije i želim svom djetetu dati opsirniji podatak odakle potice starinom.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.au) GRCIC. у 05.IMALI STA ZA NAS KOJIH NAS JE SADA PO MUSKOJ LINIJI SAMO OSMORICA SLAVOLJUB.ZORAN.dk) DRAGICEVICU JAVI SE STO SI SE USUTIO?IONAKO NAS IMA MALO A TI KAO DA SI U ZEMLJU PROPAO!!! PORIJEKLOM SMO IZ DABRA KOD BERKOVICA.01 (*..25. у 19. Laketa . у 02. Grcici.canas žive u Gack Nevesinju i rasijanju.20 (*.1412. -----------SLAVOLJUB POLOGOS ..su stara porodica pominju se 1335.24. Poslije Velikog beckog rata. ------------nemem ga .da li su Hercegovci i od kog kraja poticu ako su? Jer imam neke nezvanicne podatke da poticu od tih krajeva.Novi i Risan.html?157[1/26/2013 7:19:44] .40 (*.su iz dubrovackog zaledja.ZORAN. BOKA KOTORSKA Neko od citalaca pomenuo jeSavu Nakicenovica i njegov rad na proucavanju seoba prema Boki Kotorskoj.(još jednom)SLOBODAN (još jednom)I STEFAN.makarski i bokeljski hajduci.Jako me zanima. Boki Kotorskoj i rasijanju.Pozdrav.porazili Turke i sirili granice polumrtve Republike u Dalmaciji i Boki.MNOGO POZDRAVA OD STAROG HERCEGOVCA.Oni su branili mletacku teritoriju.On je 1913 godine objavio knjigu „Boka”u kojoj je obradio seobe iz Hercegovine u Boku Kotorsku.Forumi žive u Pljevljima.broendbybredbaand. U Ovim borbama su se naročito isticali kotarski uskoci.g. pomonju se 1452.On je bio prvi osnivacac manastira u Vlaskoj.Goru u Grcku i po tome je dobio prezime Grcic.i mira http://www1.. Unaprijed hvala svin onima koji mi omoguće bilo kakvu informaciju o plemenu Grcica ----------Prof. септембар 2005.g. Ja sam Grcic ali sam živio u Krjini i svi mojo podatci koje imam o porjeklu prezimena i predaka vezani su za Hercegovinu.serbiancafe.PREZIVAMO SE SADA POLOGOSi a prije 0k0 100 godina bili smo MILICEVICI.LUKA. септембар 2005. DRAGICEVIC. Poslije ovoga rata mletacka je dobila H.JOVAN. ZIVKOVIC.pratio starog monaha Isahiju na Sv..rr. Srbi sa prostora Hercegovine.SLOBODAN.godine.Boke i Dalmacije aktivno su se borili na strani Mletacke Republike protiv Turske u Kandijskom ratu 1645-1669 godine.u Decanskoj hrisovulji.Al napismeno nemam ama bas nikakav podatak.kada je optuzen neki Nikola Grcic.su porijeklom iz Hercegovine(Huma)u istorijskim izvorima se javlja izvjesni Nikodim Grcic.Grcici se javljaju u dubrovackim izvorima 1443 godine.com) Dali neko ima prezime Grcic u Hercegovini i dali bi mogao podrobnije objasniti odaklen potice. септембар 2005.koji je 1406 godine. ima ih u Gacku. pominje se Novak Zivkovic. sirili njene granice.Diskusije .25.

Tamo su se zvali Bijelici po Bijelu Orlovicu.Zivkovic.Skero i Sarenac.Radulovic.Kujacic.Sikimic. septembar 2006. u 20.58 koPoB . септембар 2005.Save u Milecevi krunisan za kraja Bosne.36 (*.25.Radovic.po zenskoj lozi potomak Nemawica.Simic.Jankovic.Kulisic.Bijelic.Naime.baba mu skuva kafu.Matkovic. Po legendi porijeklo vodi od Orlovi}a. U Boku su sa prostora Hercegovine dosle su sledeće porodice:Acimovic. Kovacevic.nakon stotinjak godina.Neko od cobana vidjevsI šta se dogadja.Mirkovic. Lazarevic.Vucetic. po http://www1.dojavi koscima .Nakicenovic.Aleksic.Ninkovic. Der etic. Ognjenovic.Magazinovic.Celovic. у 07. Radojcic. Na oslobodjene zemlje naseljavali su Srbe.Pavlovic.Bulut. Manojlovic.Radmilovic. Milosevic.Vuckovic.Odzic. септембар 2005. i uopste o prezimenima što se zavrsavaju na ulj.Bakoc.Danilovic.Koprivica.Milanovic.serbiancafe.Zarkovic.bag ugleda bratovo odijelo.Lazar nije bio ni car ni kraqj.pa kad podje posecer sto ga je snaha od djece sakrila u ostavu.Bogdanovic.Markovic.1377. deder reci nešto sto znaš o Kruljima (Krulj). u 16.I dijela Hrvatske.Senic.Remetic.Terzic.12 (registrovani član) TOMA srpski zilot .Kovacic. Jedne godine kad dodje brat lokalnog bega da pokupi harac. у 15. Malesevic. Tomanovic.Pavkovic.Miskovic.Ne rece ništa ne ode kuli svojoj I za neko vrijeme kad skupi rtideset sejmena. Mihajlović.30.cable.Porobic. Vidakovic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ivkovic.Sahranise ih pored kuce u zaru.Vujicic.Kukavica.te su se tako I raseljavali na razne strane.Mitrovic.poznato nam je da je imao sina Zupana Nikolu I kcerku Milicu.Ceranic.te dugo godina niko ne znade ko ih pobi.Vidic.Matijasevic.Mijatovic.Djuranovic.Tosic.Dubljevic. Zivjeli su u Gacku sve do turskog osvajanja I utvrdjivanja u Niksicu. -------------mirkolucic@rogers.godine.Srbije.net) Profesore Laketa.verat.Radanovic.Cupkovic.Petrovic.Jedni su se pomakli na Mosko kod Trebiwa .Potomci su Milije .Vujovic.Milic.Milisic. Parijez.Gudelj.godine na grobu Sv.te se tada odselili u Cuce.Obilic.Ivankovic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.koji se ozeni kcerkom kneza Vpatka u Gacku nepun mjesec nakin kosovske 0 bitke. Prof.Vujad inovic.Lucic.25. Zotovic.Popovic. oktobar 2009.Avramovic.1. Anteljevic.Tomasevic.Jaksic.Ozrinic.Kada se nimnozse .u narodu se prenosi jedna netacnost.com .Divljan.K atic.Stanic .Andric.Forumi koji je potpisan 26.1699.Maric.Narancic.jer je u to vrijeme bosanski ban Tvrtko .Zubac.Dangubic.21 (*.roger) ROD GOVEDARICA.udatu za srpskog kneza Lazara.brata Orlovica Pavla.Prnjat.drugi pak odose u selo Trnovac kod Bilece.pa ono brzo dodjose I kosama pobise begova brata I dva pomoćnika zulumcara.Vukovic.U primorju su se često borili sa zulumcarima. Laketa koPoB 11. Vidovic.jedan dio se preseli u Krusevice kod Trebinja.Pesik an.Venecija je dobila srednju Dalmaciju i Boku Kotorsku.te ono osiono napadose njihove žene.Ovaj knez je u nasem narodu poznat pod imenom Jug Bogdan.Dragicevic.Vukajlovic.Gavrilovic.Rasovic.Perisic. Pozdrav svima.Međutim.BjelicI muskarci bijehu na kosidbi.Diskusije .Ratkovic.Kosijer.Laketic.Stanisic.Kad beg jednom dodje kod njih.

. moj pradeda je pobegao iz sela Petrovici (sever crne gore.Nikolu.Divljana.net) Veliki pozdrav svim Hercegovcima koji su ovde.Forumi noćizapalili sve tri kuce i pobili sve Bijelice koji se tu zatekose.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 16.16 (*.Raseljavali su se po drugim prezimenima. . ---mali djetic .15 (registrovani član) Bilecanka .25.U neposrednoj blizini je i grob vojvode Joka Karadjica.Laketa. Mnogo Govedarica iz Gacka je stradalo u drugom svjetskom ratu.uskoka iz Zukve u Pivi.Tu mu beg Tanovic dade sijena za prehranu najboljih goveda.Na zemlji manastira Malinsko u Drobwnjaku od 1853.Niksicu. danas tamo živi oko 10 porodica. Beogradu .a dje se denuse Gacine.Sarajevu.triera.25.koji datira iz 1771godine I obiljezje je groba Paje Damjanovica. Kalnoviku. po prici koja se je prenosila od moga dede i oca.Od oviga roda potice 14 solunaca-dobrovoljaca. DragovicI. okolina niksica) sa tri brata. ta tri brata u tom begu ostala negde u okolini foce. u okolinu doboja u selo podnovlje.jedan od najvecih u BiH.Ovamo su pobjegli od zuluma Focic Mehmedaginog kafedjije Loga koji se svetio Srbima posto je u Karadjordjevo doba pobjegao iz Beogdada u Gacko.Doselili u Sarajvsko polje braca Vasko I Luka.molim vas za kratak istorijat ove hercegovacke porodice.yubc.Svaku sreću i dobro zdravlje.03 (*. .24.Sima I Milosa.a i u rasejanju. Molila bih ucesnike diskusije.po kojima se danas zovu Vaskovici i Lucici. ----Zvezda Danica . Vojvodici kod Kalnovika. ako nešto blize znaju o ovom prezimenu. Tivtu. Od tada datira njihovo novo prezime— Govedarica(ONAJ STO DOSELI SA DOSTA GOVEDA)Do danasnjih vremena tu i živi matica wihovog roda i svi slave krsnu slavu Sv.potomci Koste . 8 Govedarica .žive Govedarice. moj pradeda je otisao u posavinu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.god.Iz Gacka su se 1812.te on ozaloscen krenu prema Gacku i naseli se u selo Miholiace.se) Prof. септембар 2005.Ostade ziv samo jedan mladic koji je cuvao gaveda u katunu. .Danas žive pod prezimenima Simoci .25.a moj otac i stricevi su iz Prebilovaca.da napisu. u 21. slava nam je http://www1. HercegNovom. god. септембар 2005.želi vam Danica. Moje devojacko prezime je SUHIC. у 16.i njihovi potomci danas. Na najstarijem porodicnom groblju u Miholjacama nalazi se nadgrobni krst. mart 2006.znam da potice iz velikog plemena Dragicevica.koji je imao sinove Savu . ta sela mislim da se zovu kovaci i jabuka.serbiancafe.net) i ja sam jedan od mnogih ciji preci poticu iz hercegovine.Diskusije .unuka Nikole Govedarice-Bijelica.Foci . Danas Govedarica ima u Mostaru . 2 Lu~ci}ca.koje kasnije uze za posjek.Neko od susjeda javi posledwnjem Bijelicu da se ne vraca u primorje. у 18.4 Vaskovica.54 (*.zasluzili takav tretman da im se ni ime ne pomene?Uz svo postovanje Vama i pohvale vasem iscrpnom djelu. септембар 2005.iliti Gacinovici među svim ovim starim hercegovackim porodicama?Nijesu valjda preci ideologa i vodje„Mlade Bosne” Vladimira Gacinovica.comhem. Americi. IG0R .koji se doseli 1718 godine iz Petnjice.

Stocar radi laksi posao ne iscrpljuje se toliko kao zemljoradnik cuva stoku na čistom vazduhu.Te intelektualne sposobnosti naročito su dosle do izrazaja kada su pocele da se otvaraju i rade osnovne skole i gimnazija u Mostaru.U Prvom balkanskom ratu borio se kao dobrovoljac u crnogorskoj vojsci. ------Prof. Nemaju oni samo tu sposobnos.com. SLIJEPCEVIC Pero i Djoko bili su poznati djaci mostarske gimnazije.Pero je bio germanist.Pored Bogdana Zerajica. da li je kome poznata ovakva ili slična prica odnosno istorija njegove porodice ? voleo bi saznati nešto više o tome. postavljacu teme: tema je vrlo zanimljiva i poucna.Bozidar ZECEVIC iz Zovog Dola.Forumi djurdjevdan.Becu i Lozani.godine. Pored literalnih tema njihovu paznju zaokupljalo je agrarno pitanje.Srpski djaci su pribjegli osnivanju tajnih drustava.Beogradu.pjesmu i pricu. септембар 2005.Strogim mjerama i drakonskim kaznama okupatorske vlasti zabranjivale su svaki rad na nacionalnoj osnovi. rodom iz Gacka. Gimnazija u Mostaru pocela je sa radom 1893 godine. Ovi mladi studenti zestoko su osudili aneksiju BiH 1908.Svrseni maturanti mostarske gimnazije posli su na univezitete sirom Evrope u Beograd.25. Laketa .Tu karakteristiku veoma je rano zapazio naucnik Jovan Cvijic koji je uzduz i poprijeko proputovao i ispitao Balkansko Poluostrvo.mi će moj progristi stomak.Prvo tajno drustvo osnovao je 1899 godine.profesor u Skoplju i Beogradu. mnogi će se iznenaditi odakle poticu i koji su ustvari njihovi koreni.Kod njih je jako razvijena usmena tradicija i epsko pjesnistvo.On je zapazio veliku razliku između zemljoradnje i stocarstva.Bec.48 (*.U Prvom svjetskom ratu borio se neko vrijeme u francuskoj mornarici. у 22. Nešto kasnije osnovano je još jedno tajno drustvo „Sloboda” na cijem celu je bio djak Bogdan ZERAJIC iz sela Miljevac kod Nevesinja. clanovi drustva bili su djaci: Spiro SOLDO iz Nevesinja.Putovao u Ameriku da prikuplja pomoć i dobrovoljce za borbu u Srbiji. http://www1.Otrovan i preminuo u Svajcarskoj 1917.serbiancafe.au) Intelektualne sposobnosti Neko od citalaca spomenu intelektualne sposobnosti porodice Guzina.djak Dimitrije MITRINOVIC. VLADIMIR GACINOVIC (1890-1917)rođen je u Bileci u svestenickoj porodici.gotovo čitava Hercegovina je takva. sledećim rijecima:„Ako Austrija hoće da nas proguta.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.skolovao se u Mostaru.Ona je bila jedno od većih uporista srpske nacionalne misli u BiH.Ljubo MIJANOVIC i VLADIMIR GACINOVIC iz Bilece.Diskusije .Zemljoradnik pada mrtav od umora i nema nikakve vece potrebe da uci i nešto više nauci.jer su oni gotovo svi bili siromasna seljacka djeca iz Hercegovine.rodom iz sela Poplat kod Stoca a ciji su roditelji radili kao ucitelji u Zovom Dolu kod Nevesinja.html?157[1/26/2013 7:19:44] .jede zdravu hranu i ima dosta slobodnog vremena za razmišljanje.gdje je umro od posledica trovanja. Njegovi posmrtni ostaci 1934 preneseni u Sarajevo i sahranjenu u zajednicku grobnicu heroja ”Mlade Bosne„. hvala svima koji se budete javili.g.Zenevu itd. razlog bega iz sela petrovici po toj prici koja se prenosi je da su ubili ili pokusali ubiti „skupljaca poreza” ili tako nešto.Pero i Djoko SLIJEPCEVIC iz Gacka.

----------.dk) GOSPODINE DRAGICEVIC.serbiancafe.net) Gospodine Gagiuskas. Ristici su se tako nazvali po Ristu.Sve najlepse.Forumi Djoko je napisao jenu od boljih istorija Srpske pravoslavne crkve.crnagora.RAVNICE.ne mogu vam precizno odgovoriti na Vase 0 pitanje.se pominju 1254 godine.Ristici žive u selu Batkovicima u Nevesinju i rasijanju.12 (registrovani član) Zvezda Danica .JA SAM DRAGICEVIC IZ HERCEG NOVOG. у 11.Tesovom sinu koji se smatra rodonacelnikom porodice Ristic.Ali.ZUPU UZ NERETVU NA JEDNO 3 KM.narodno predanje pravdalo je poraz na Kosovu izdajo Vuka Brankovica.nisam u ovo potpuno sigurna.nazalost.Diskusije .MENI JE DJED IZ PREBILOVACA. септембар 2005. септембар 2005.DržavA. септембар 2005.GOSPODINE LAKETA DA LI TO MOZETE DA MI ILI POTVRDITE ILI DEMANTUJETE.Istorijski izvori pominju Tesa Batakovica 1770 godine.ODAKLE STE I MOZETE LI MI OBJASNITI KAKO POTICETE OD DRAGICEVICA.58 koPoB . у 02.zbog krvne osvete. ---------slavoljub pologos . u 16.KAO UDOVAC ZAGLEDAO SE SA TOPALUSOM I OZENIO SE.” koPoB 11.Ukoliko nešto blize znate.BEG KAZAZIC DODJELIO MU JE TZV.Koliko sam čula od starih.26.yubc.26.21 (*.PREZIVALI SMO SE MILICEVICI.30.žive u Zovom Dolu.prebegao u Hercegovinu.PRADJED MIRO MILICEVIC U SVADJI PRILIKOM PODJELE LJETINE (POZNATE TRECINE .poticu od bratstva Batakovica iz okoline Niksica.net) GOSPODINE POLOGOS.Danica. se pominju 1335 u Decanskoj Hrisovulji.i naselili su se u Prebilovcima.Iz ove porodice je Vuk Brankovic. ---------gagiuskas .PRADJED NIJE NIKADA REKAO SVOJE PRAVO PREZIME http://www1. ILIC.Nevesinju i rasijanju. oktobar 2009.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 06.MI POTICEMO IZ DABRA KOD BERKOVICA.OD BORACKOG JEZERA.PA SU ZBOG UBISTVA JEDNOG TURCINA BILI PRIMORANI DA SPAS POTRAžE U HERCEGOVINI.zatim u izvorima dubrovackog arhiva 1375 godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] .zatim se pominju u Trebinju i sire u Hercegovini.TOPALOVICI SU MOLILI BEGA KAZAZICA IZ MOSTARA DA MIRI DODJELI ZEMLJU KAO KMETU.A VI. RISTIC.TU JE ZIVIO JEDNO VRIJEME SAKRIVEN. u 20. septembar 2006.26.AGA) UBIO JE AGU I POBJEGAO SA SINOM TODOROM MOJIM DJEDOM U PREDJELE GLAVATICEVA.napisite.U svim rodoslovima porodice Dragicevic nisam pronasla prezime Suhic.porodica Dragicevic potice iz niksicke zupe.molim Vas. BRANKOVIC.OD GLAVATICEVA I NA JEDNO 6 KM.43 (*.38 (*.gospodar Kosova i Skoplja koji je kod Srba postao sinonim izdaje.CUO SAM NEKO PREDANJE KOLJE KAžE DA SU DRAGICEVICI PRIJE JEDNO 500 DO 600 GODINA NASELJAVALI PODRUCJE ISPOD MANASTIRA OSTROG.i ceo rod Dragicevica je.KMET.koji se naselio u Pivu.PA JE ONDA POCEO DA KRCI SUMU I OSVAJA ZEMLJU.broendbybredbaand.U TZV.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. LAKETA NE VIDJEH DA STE ISTA NAPISALI O FAMILIJI VUKOJA IZ PADjENA.JER ON JE VEOMA ZAINTERESIRAN ZA NASU HERCEGOVACKU PROSLOST.JER SMO MI PRAVI HERCEGOVCI IAKO POLOVINA NE ZIVI U HERCEGOVINI.MATICAR U KONJICU ZABILJEZIO GA JE UZ NJEGOV PRISTANAK.co.ON JE ODJEDNOM PRESTAO DA SE DOPIDUJE BEZ IKAKVOG RAZLOGA.DOBIO NADIMAK POLEGUS. da nam odgovori. ---------Zvezda Danica .ALI I NE MORA DA BUDE OSNOVA ZA ZAJEDNICKO POREKLO.„PRVI JE STIGAO NA CILJ POLEGUS SA SVOJIM KONJEM”.IMA NAS OSAM SADA ZIVIH TO SAM RANIJE NAPISAO PO IMENIMA..NE KAO POLEGUS KAKO SU GA MJESTANI ZVALI.Diskusije . NEKE MOJE KOMSIJE I RODjACI IZ BRATSTVA VUJOVICA PRICALI SU MI DA SU VUKOJI STARINOM VUJOVICI..TE ME INTERESUJE KOLIKO JE U STVARI VERODOSTOJNA OVA NJIHOVA PRICA.jer ih nemam u pisanoj formi.ALI SAM SE JAVIO JEDNOM DRAGICEVICU KOJI ZIVI U SVEDSKOJ I SA KOJIM SAM SE DOPISIVAO.DRAGO MI JE DA SI SE JAVIO I PRIMI MNOGO BRATSKIH HERCEGOVACKIH POZDRAVA.VOLIO BI KADA BI TI Nešto NAPISAO O SVOM RODOSLOVU.Laketu.36 (*. NIKOLU STO MOžE.22 (87. koji je pokrenuo mladic koji živi u Australiji. у 17.po njemu. у 12.kada stigne! Srdacan pozdrav! -----------schetodes .html?157[1/26/2013 7:19:44] .procitala o prezimenu Dragicevic.26.Mislila sam da sam konacno uspela da pronadjem svoje prave pretke.odnosno tri izvora iz kojih poticu Dragicevici.116.na jednom sajtu.Forumi MILICEVIC.JA TEBE KONKRETNO NE ZNAM.da su nasi po dolasku zatekli Grke koji su pobjegli zbog zime ''po kori'' snijega.sajt je izbrisan.SVADBI . у 16. --------mzivan . септембар 2005.i kada sam pokusala da ga kontaktiram.OBE FAMILIJE SLAVE Sv.Molila bih prof.PA KADA SU PITALI KO JE PRVI STIGAO GOVORILI SU „ONAJ STO SE POLEGUSIO PO KONJU” I TAKO JE OSTAO POLEGUS STO SE POLEGUSIO PO KONJU KADA JE JAHAO.ukoliko zna nešto preciznije.PA JA UOPSTE NA ZNAM STA JE SA NJIM BILO.serbiancafe.ZA VRIJEME POPISA STANOVNISTVA 1910 GODINE MADJAR. септембар 2005.Prošle godine sam slučajno.net) Zao mi je što ne mogu da Vam posaljem rodoslove o plemenu Dragicevic.*) Odgovor za RS! I za Glasinacko Polje(Romanija) vazi isto predanje.22 (*.MISLIM DA JE BIO NOVINAR U JEDNOM SVEDSKOM LISTU.26.i svi smo .a to je bilo oko http://www1.poreklom iz okoline Niksica.NADAM SE Da će AUTORI ISPISIVANJA HERCEGOVACKIH PREZIMENA UPISATI I OVO NAšE POLOGOS.NEGO KAO POLOGOS STO JE VISE ODGOVARALO MADJARSKOJ VARIJANTI PREZIMENA I MI POTOMCI OSTALI SMO POLOGOS-i DO DANASNJIH DANA.DA JA PROCITAM.u Pertu.POKUSAO SAM SADA DA GA ANIMIRAM DA SE JAVI.yubc.To je sve! On je samo pomenuo tri loze.svakako.ON NIJE ODBIJAO NADIMAK I POD TIM NADIMKOM JE BIO POZNAT U OKOLINI.i koji trazi svoje korene.KOJI SU U MOM BILECKOM KRAJU JEDNA OD NAJBROJNIJIH FAMILIJA.26.PA JE POSLIJE JEDNE KONJSKE TRKE NA „PIRU” . септембар 2005.yu) PROF.

*) Za one koje interesuju korijeni Manojlovica. Manojlovici su prolazili kroz brojna. ali se ne zna gdje i pod kojim prezimenom su otisli.-1376. 69. u kome se nalazi veliko Srpsko istorijsko i kulturno blago.god. piše„Taj lukavi starac.26. Ustvari. Stevana.08 (69.god. znao je da se prerusi u slabotinju. mart 2006. Korjen porodice Manojlovic nalazi se na Kosovu u porodici Kosovac.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe. Prezime MANOJLOVIC zadrzali su i njegovi sinovi STRAHINJA.kod Pristine. godine u Lipnjanu . Nestali su nakon Kosovskog boja.)sin Manojla. izdanje 1974. IG0R . u borbi sa Turcima.U antologiji narodnih junackih pjesama . jedni za druge često nisu ni znali kuda se ko kreće. VUKASIN i PAVLE. Poslije oceve smrti uzeo je ocevo ime za osnovu prezimena. i 235. hoće li izvuci zivu glavu i gdje će na vjecnost da piciva. http://www1.na Romaniji je i pao i ''pokorio''. Manojlo Kosovac je poginuo u borbi sa Turcima kod Gnjilana.hrabro je poginuo 15. O Jovanu Kosovcu u Antologiji narodnih junackih pjesama. Zbog toga je bilo teško prikupiti i ovoliko podataka i sloziti ih u rodoslov. Tako je 1376. Ivana i Novaka.156. i natjera djogata da ramlje i da na glavi nosi zlatno pero koje bi nasilniku padalo za oko da ga opljacka. --------Istrazivac korjena .) sin Novakov. U poznatom Kosovskom boju na Gazimestanu. str. STRAHINJA MANOJLOVIC (1348.o Strahinji Manojlovicu. izdanje 1977.Diskusije . Damjana.24. MANOJLO KOSOVAC (1295-1375) bio je trgovac i vlasnik velikih posjeda na podrucju Lipljana. braneci svoj narod. Strahinjino ime se preplece i prezime kao BANOVIC STRAHINJA ili STRAHINJIC BANE. у 19. 48.kralj Milutin je izgradio manastir Gracanicu l321. radi se o jednoj licnosti .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Kasnije sam saznao da na nekom dalmatinskom ostrvu postoji katolicka crkva ''Gospe od sniga'' u spomen na cudo kada je početkom avgusta pao snijeg. Gracanice i Kosova Polja. U tim ličnim i istorijskim vrtlozima. ali u tom slučaju.Novak poginuo. Djordja. stocarstvo i zanatstvo.Forumi Ilindana.Na posjedima se razvi_ jalo ratastvo. Boska.garant.djogat bi prestao da ramlje i starac bi se uspravio i strahovito podviknuo izulumcara je stizala nemilosrdna kazna”.-1389.18 (registrovani član) NOVAK KOSOVAC-MANOJLOVIC (1319. Neki njegovi sinovi nalazili su se u sluzbi Vojinovica i Balsica. U toku petvjekovne vladavine Turaka.god.Ako je usred Jadrana pao snijeg.cuvar Kosova.godine. u 21. uz oca se bavio trgovinom i zanatstvom u Lipnjanima. Na posjedima Manojlovica.Manojlo je imao sedam sinova: Jovana. септембар 2005. teska i raznovrsna iskusenja u borbi za obstanak i slobodu.maja 1389. str. da se zguri kao kukavica. i u drugim knjigama i spisima.godine.

. Herceg-Novi. у 20. Unapred hvala ! Izgleda da jesmo srodstvo ako ne laže crnogorska web stranica iz Australije. Savina i Srbina. sin Scepana. Bar. ispod planine Somina..54 (*.selo Vukovje. sinovi Scepana. vijeku.) iz Hercegovine. Kasteli i Lastva (Tivat)..ač) ” koPoB 11. у 07. sa porodicom je napustio Caradju. Laketa . sve do danasnjih dana.27.Sandzaka.šta (Zatri. došli iz Tri.U selu Caradja.Hercegovine. Opet ja o Banjanima. na Gatacki Kadiluk. u 18. opstine Niksic.serbiancafe. Drago Manojlovic.net) Pomaze Bog!!! Citiram gospodina Igora: „Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци ”бана„ Угрена из Никшића. u 16. Miro Manojlovic.Diskusije . ” Pošto Ivankovici poreklom iz sela Brani Do kod Bilece slave Sv. u selu odakle je moj otac svi su potekli iz jedne kuce i tom kraju nema vise nigdje Banjanina.Gore i Srbije.27. --------Ivankovic . god.netflash. Kupres. у 02. i odselio u Hercegovinu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..Forumi Imao je sinove Boska i Urosa .C. септембар 2005. itd. u 20. ------mali_panino . Vrpolje (Trebinje). Koji je to sajt koji si dobilaod prijateljice. i odselio se u Bos. v. u selo Objesenik.net) Punoo pozdrava za Cano. Bukovice (Rožaje). Familija Manojlovic najviše se selila unutar ili između podrucja Kosova. Zabrđe.su srpska porodica koja se pominje 1335. септембар 2005. Kotor.au) Postovani citaoci. da li oni imaju kakve veze sa tim Ugrenovicima ? Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic.. iz Zubaca (Trebinje) u 16. Ulcinj (1894.58 0 Prof. „Ivanković. ogranak Ugrenovića iz Riđana (Nikšić).00 (*. Joakima i Anu. godine u Decanskoj http://www1.vijeku je sa porodicom napustio Caradju. септембар 2005. sin Manojla.html?157[1/26/2013 7:19:44] . na staroj pradjedovini ostali su Peso i Bojo Manojlovic.Gora.40 (*.26.Njihovi potomci i danas tamo žive.. C..shawcable. oktobar 2009. Evo još nekih novih podataka vezanih za neke porodice: MILJKOVIC.com.

Diskusije . Laketa.Za svoja mišljenja borite se snagom argumenta a ne nikako argumentom snage i uvreda.Ima ih veoma malo.ima ih u Bileci i rasijanju. PUDAR.Forumi Hrisovulji.možemo i to objaviti.su iz sela Sehovine kod Nevesinja. da mi odgovorite o poreklu prezimena SKOKIĆ. Uspela sam na osnovu nezvaničnih podataka da saznam da su možda poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore.SUTONJA.co.za njih nemam ništa vise reci nego sto ste rekli Vi to stoji.treba da stoji:„na Bozic 7.izvinjavam se svim Terzicima zbog slovne greške u gornjem tekstu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.93. Takođe na osnovu glasina saznala sam da vode poreklo iz okoline Nevesinja i da Skokića ima i katoličke i pravoslavne vere.Ako ste voljni i ako Vas to interesuje. Cinjenica je da se Tvoji predci pominju u 1335 godine i da su u Boku dosli u jednoj od seoba. septembar 2006. септембар 2005.Trebalo bi da slave Sv. Prof.da su se ”razrodili„. септембар 2005.Za njih nemam ništa novo reci. Za „gagiuskasa”.serbiancafe.prilikom gradnje manastira Visoki Decani. koPoB .Šta velite za to? SUTIC.*) Prof.koje je obradio Sava Nakicenovic u knjizi „Boka”.Ja mogu reći da iz ove porodice potice prorok Dako Vukoje koji je prorico narodu te su ga zvali i Dako Naopako.27.Prezime su dobili od rijeci „pudar”-cuvar vinograda. i da su svi Skokići iz ”iste kuće„.yu) Što se tiče vidovnjaka.03 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .13 (registrovani član) schetodes .27.meni su moje starine sa Oputnih Rudina pricale da je nekada u Hercegovini živio izvesni covjek po imenu Mato Glusac i koji je bio poznat sirom Hercegovine i Crne Gore.Slave slavu SV.Trenutno žive u Užicu i okolini. od grada doselila jedna porodica SKOKIĆ (NIKO NE ZNA ODAKLE).su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica izBilece. http://www1. Nikolu.nema potrebe da se potvrdi ili negira vasa prica i Vas Djeda. o ljudima koji su vidjeli vise i dalje od običnih ljudi. sve sto bi rekao naopako bi se ostvarilo. VUKOJA.42 (80.ima ih na Pijescima i rasijanju. Nikola Vladov Laketa. ima ih na Kosovu i u Bosni i rasijanju. --------**** . у 10.su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina. Molim Vas.Takođe se izvinjavam za grešku u datumu kod porodice Skoko. у 11.Rod su sa svim porodicama koji svoje porijeklo izvode od Predojevica.30.Nikolu. saznala sam da se u taj kraj(12km). Od starih ljudi u okolini Užica.ona se uzima kao takva kao dio porodicnog predanja i prenosi se s koljena na koljeno. Ja imam jedan interesantan rad o hercegovcima vidovnjacima. Veoma su stara srpska porodica.zamolio bi sve citaoce da se ne vrijedjaju ni pokojoj osnovi. u 16.Na tebi je da to zabiljesis i sacuvas za potomst. JOKANOVIC.god. TERZIC.januara 1942. Na kraju ovoga moga pisma.Nadji tu knjigu i procitaj a mozez otic do Kotorskog arhiva i saznati nešto više o svojoj porodici Dragicevic. Pozdav svima.

html?157[1/26/2013 7:19:44] . ----------babin kuk .22 (*.nisam jezicki strucnjak.27.L.com) Jokane naravno da jesu. септембар 2005. септембар 2005.hvala unopredred.plave oči. у 21.to stoji.crnagora.38 (*.Diskusije .IMAO JE SINA ALEKSANDRA KOJI JE MOJ OTAC.DOBIO JE TRI SINA RISTA.Laketa. Pozdrav svima.GDJE JE RADIO KAO ZANDAR.A MOJE IME JE DANIJEL.MOJ E-MAIL JE GAGIUSKAS@SERBIANCAFE. TURANJANIN.konjic)srbi ili neki drugi sto su primili pravoslavnu vjeru.CEDA I DANILA KOJI JE MOJ DJED. септембар 2005.33 (регистровани члан) znateli poreklo prezime zurovac i lojpur jesuli oni srbi.U HERCEG NOVI JE STIGAO 1937.27. у 14. UNAPRED ZAHVALNA! ----------JOKANE (CRNA GORA) .COM IG0R . za nešto više vidi knjigu od Ljuba Mihica.com.koja se kasnije preselila da živi u selo Jugovice i Pridvoricu u Borcu u Nevesinju(Hercegovina). у 13.te su tako nastali Skokic.Forumi Što se fizičkih karakteristika tiče:imaju plavu ili svetlosmeđu kosu.14 (*. To isto vazi i za Corovice.27.prof. Ne tvrdim. znam obe te familije a korijene evo imaš eksperte:) -----------gagiuskas .A OTUD U HERCEG NOVI.I UKRATKO DA VAM PREDSTAVIM SVOJE PORIJEKLO.ne znam. sitniju gradju tela.27.VOLIO BIH DA SE PRIVATNO CUJEMO. у 13..net) SAMO DA VAS POZDRAVIM GOSPODINE POLOGOS. -------------- http://www1.Ljubinje i okolina.KAO I JA .au) SKOKIC.24.PRADJED MI SE ZVAO TRIPKO.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ali je moguće da Skokici vode porijeklo od stare porodice SKOKO iz sela Bodezista kod Gacka.mindspring.inače u Gacku postoji porodica Skokovic. септембар 2005. u 21.serbiancafe.SKOKOVIC)to što ste saznali da su Skokic iz Hercegovine.žive u Ljubinju i rasijanju.PA NA SLUZBU U SPUZ. mart 2006. jesuli pravoslavni hercegovci na zapadnu stranu neretve(mostar.to se može prihvatiti jer je čitava oblast oko Uzica naseljena Hercegovcima te uzicane populatno zovu Ere. šta je bilo sa ovin nastavkom -ov.Nije iskljuceno da se jedna grana Skoka vremenom otselila u Srbiju i tu dobili uz svoje staro prezime Skoko nastavak -IC.(SKOKO. Laketa .IZ SPUZA JE OTISAO NA LEDENICE IZNAD RISNA.21 (registrovani član) Prof.DANILO JE KAO MLADIC OTISAO U SREMSKU KAMENICU U POLICIJSKU SKOLU. srednjag rasta.KOJI I DAN DANAS ZIVI U HERCEG NOVOM.N.ZIVIO JE U PREBILOVCIMA.

Nekada davno je moj prandjed doselio se iz CG tacnije sa ”Pod Brijega„. Otac mi se preziva MILIC a iz Foce je. Kaže se isto da je moj prandjed Vukola pobjegao iz CG zbog turaka jer je bio ”hajduk„ i nije stio da se preda turcima.10 (регистровани члан) JOKANOVICI IZ TRSE(PIVE) SU SE SVALI KOJOVICI.dk) Zdravo Prof. Imam i ja isto par pitanja o mom prezimu. Foca je sastavni dio stare Hercegovine i tu nema ništa novo.ONI SLAVU DJURDJEVDAN.Radani su stara srpska porodica iz Hercegovine. a otac iz Foce.stofanet. Nisam mogao da nađemnjihovo prezime i zanima me odakle poticu? Nasao sam od babe. Laketa .html?157[1/26/2013 7:19:44] .evo mene opet da odgovorim na neka Vasa pitanja: FOCAK.com.OD NAS JOKANOVICA(PREDOJEVICA)SU LOPUSINA BRATSVO.Forumi JOKANE (CRNA GORA) .BEATI.Ulogu.selo Zalom i Ziljevo. у 05.Ima ih u Objeseniku. gdje se zovu DODEROVICI. Foca je nekada bila stara HERCEGOVINA. ------------Prof.žive u Gacku. Dali bi mogli mi reci dali nešto znate još o vezu prezima MILIC? I u majkinom prezimu RADAN sto je iz Nevesinja? Hvala u naprijed! Bas me zanima. DODERI. Kokorini. Majkino mi je prezime RADAN a oni su iz ZILJEVA. Nevesinju. септембар 2005. Molio bi mladje citaoce da malo paziljivije čitaju tekst da se neke stvari nebi dva puta ponavljale. a primjetio sam da je neko isto pitao za to prezime i rekli ste da poticu iz Gacka a oni slave drugu slavu. Čak tog prezima ima i u Podgorici. Slavimo slavu Djurdjevdan. NEVESINJA blizu Odzaka.48 (*.MI SLAVIMO SVETI STEFAN PRVI MUCENI.Gacku.JOKANOVICI IZ BILECA(PREDOJEVICI)IMA IH U NIKSIC TREBINJE GACKO DANILOVGRAD(BELOPAVLICI). Prvo da vam se zahvalim za vas uspjesni istorijski rad sto je veoma intersanto.43 (*. PUSARA. Ima nas i u Niksicu.serbiancafe.Gori.1.Nikolu.au) Postovani citaci. ----------Nevesinjac/Focak . majcine majke.29. nedaleko iz Scepan Polja. prezime Kovacevic i tačno je da su stara familija.. Nisam siguran ali mislim da je bilo Karadzic da bi se zametnao trag zbog turaka.Doder su stara porodica porijeklom od PILATOVICA iz Pilatovaca kod Bilece koji se pominju u XIV i XV vijeku. у 08. октобар 2005.28. Laketa.DOBRI LJUDI JUNACI.slave Sv. Ne znam dali smo u rodu.Plocniku i C.Diskusije .Mostaru.Za Milice nemam ništa novo reci. Mama mi je iz Nevesinja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 12.PUSARE I SEKARE. jedno su bratstvo i vode porijeklo od http://www1. септембар 2005. Pitao sam striceve a i oca i neko kaže da smo se nekada prezivali KARADZIC ILI KARADJORDJEVIC.

Diskusije . slave Sv.Forumi Pilatovaca iz Bilece. Одатле су сишли у Горњу Зету (поље између ПГ и Скад. Поповиће. а тек да не причам о Вуковићима. И не. Петар иде за Стару Србију. А прича да ти се предак презивао Караџић је могућа.Sjutra dan cobani koji su cuvali stoku oko jame čuli su zapomaganje. посебно што Караџићи у Дробњаку славе св. иначе сам му написао већ подужи текст али ме зезнуо рачунар. У Босни су неки променили презиме у Дивљан. SOKNIC. Георгија (као твоји Милићи) и прислужују Арханђеловдан . Јована. ти из Никшића и Подгорице 99. Пашину Воду.kao da neko zove iz groba. slave Sv. Laketa.serbiancafe. PEJANOVI. Za mnoge gatacke Srbe nije bilo spasa skoncali su svoj zivot u Koritskoj jami. октобар 2005. јез. Бојовиће.Luku.59 IG0R . Благојевићи (је ли Благоје ретко име).slave Sv. само зато што делите исто презиме не значи да сте сви сродни. VUKOSAV.ima ih u Nevesinju i rasijanju.slave Sv. Митар и Ристо преко Пјешиваца и Бањана упадају у Дробњак где су се данас утврдили и размножили. oktobar 2009. прапостојбине племена Васојевића (одакле су и неки Милошевићи које бисмо ми можда радије заборавили и који су иначе даљи рођаци Караџића уз остале припаднике огранка Лопаћана у Васојевићима: Ђукиће. Prof. Дакле за његове Милиће из Фоче лично нисам чуо. ” koPoB 11.Nevesinju u selu Ziljevo.Nikolu. у Горњу Буковицу. Вуковићима итд.ustaše su ziva bacile u zloglasnu Koritsku jamu.34 (регистровани члан) Презиме Милић није тако ретко. Ковачевић (колико има ковача на Балкану). у Заовинама код Ужица су Ђурићи.9% нису исти већ највероватније од Милића (из подловћенског племена Бјелица) који чини ми се славе Св.On je bio jedan od rijetki Srba koji je prezivio strahote ustaškog klanja i bacanja u Koritsku jamu.žive u Trebinju.su stara srpska porodica koja vodi porijeklo od porodice Rulj koja starinom potice od Milobratovica. Караџићи су пореклом из Лијеве Ријеке (сев-ист део ПГ општине). u 20.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Милића има бар једно десетак огранака у Црној Гори и Брдима. 12 година касније тројица браће се деле. 0 поновићу још. мислим да сам то рекао већ неколико пута.Petku.Popa Novaka Mastilovica iz Gacka 1941 godine.su stara srpska porodica iz sela Izgori u Gacku. Вујчићима. под Јахорину и код Вишеграда па је логично да су твоји доспели до Фоче (преко Шћепан Поља кажеш или Под Бријега) која је ту успут.9%) да сте од породице која има више несродних огранака Милићи (нисте једини који имају потомка који се звао Мило).Georgija-Djurdjev dan. по породичном предању. Nevesinju i rasijanju.) негде око 1640. у http://www1.Ima ih u K. размножавањем се шире у нека суседна села као што су Палеж и Малинско 1840. MASTILOVIC.Stefana Decanskog.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Srdacan pozdrav svima.žive na Udreznju.Slave Djurdjic.žive u Nevesinju. у 00.Oni si obavijestili mjestane okolnih sela koji su uz pomoć konopa spustili se u jamu i izvadili su nesretnog popa Novaka zivog. Одатле су се неки одселили на Гласинац. Чукиће). позатворио ми пар прозора па идем испочетка. ако вам је презиме настало по личном имену и суфиксу -(ов/ев)ић велика је вероватноћа (99.slave Sv. Село Петњица (из ког је Радован) им је епицентар. Вукићевиће. Црничком и Топличком подручју Србије.2. Има их и у Рашком. DABARCIC. Дакле да одговорим господину пошто се као што видим потрудио.Selu.

23 (registrovani član) KomentarI (inzenjer) . Бакајићи се спомињу у Сегедину 1696.2. Sarajevo 150km.21 (registrovani član) IG0R . Раселили су се из Риђана (старо племе западно од Никшића које је у међувремену „ликвидирано” то јест његова братства расцепкана између садашњих. То је све из збирке писама Андрије Лубурића који је прикупљао многа истраживања по Херцеговини али исто тако чувен и по неким да кажем неоснованим. u 21. Николу а прислужују св. октобар 2005. ni da obidju djedovinu. ni kad su zivjeli na npr.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.). Лука или св. Трусину. октобар 2005. племе истиснуто) због крви и дошли сте у Подврш. који славе св. двосмисленим или једноставно нетачним (да не кажем измишљеним) верзијама. Симо Вилипов.Diskusije .24. septembar 2006. Сава Радан је био Симов. у 00.serbiancafe. селу између Билеће и РС-ЦГ границе) од неких Црногораца Закнића за које не знам ништа. не знам. се спомиње неки Саво Радан (р. koPoB . то остављам онима који боље познају тај део Херцеговине. Доњем Селу код Коњица. Svetog Save djedovina. рађа извесни Вук Ст. Тому су око 1820. Столац и Оџиће.24.56 (регистровани члан) Ne bi da kvarim ovo prebiranje i podsjecanje na slavne predake i njihovo porijeklo! Svi znamo Hercegovina. Раније су становали на Мекој Груди (исто уз „границу” код Билеће) и на Шеховини. Подвележје.html?157[1/26/2013 7:19:44] .14 (registrovani član) IG0R . ти са овом информацијом чини како хоћеш. u 21. Сина му Видака поведе неки Васиљ из Прераца у Оџиће. у 19. 1830. у Прерацима. Знам само да за моју породицу (и многе друге) бележи сасвим другачије родословно стабло.Forumi Крушевици код Требиња као Петијевићи. св. mart 2006. mart 2006. се досељавају у чувени Тршић где се 1787.52 (регистровани члан) Што се тиче Радана у Жиљеву и Миљевцу. 1790. дошли из Враћеновића (Опутних Рудина) које је данас место уз гранични прелаз РС-ЦГ иза Билеће. елем. ali ako se ne vratimo. nego na potomke Svetog Save Hercegovca! Lijepo je znati o djedovini i vaspitati potomke da se ponose tim Srpskom krvlju natopljenog krsem. Кнез Лека (који појма немам) је за Радане наводно рекао „Несретне сте крви но се раселите” и тако су учинили и распршили се. a sada ovo mi vise lici na drustvo „mrtvih pjesnika”. Опет су због крви морали да иду у Залом. u 16. Mostar 30 itd. У вези Црнчевића која слава. a po mogunosti i popraviti i staro ognjiste po http://www1.30.2. ali mi smo van te pradjedovske zemlje (neki ni prije rata nisu dolazili u Srpsku Hercegovinu. ili na neki način ne održimo vezu sa rodnim krajem (iduci i vodeci djecu. Вилип Лакин. Можда се мосли на Оџаке. Ћећеза је било у Херцеговини. 1739. Арханђел Михаило? IG0R . У Враћеновићима више нема Радана данас али сам нашао шта се каже за Радане из Подврши (Подврш је село одмах иза Враћеновића у Оптуним Рудинама одакле ми је деда).

у 15.moj djed i njegov brat su za vreme drugi svetski rat poginuli u zvornik bosnu. Laketa . који су више држали до родословља и који су досељавањем (послије Косовске Битке).html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 00. Лика. Лапац.mene ovo interesuje.jedan njihov rodjak ostao ziv i posle pricao mome ocu da smo hercegovci. октобар 2005. Крајишницима. Да ли се ради о мађарској геополитичкој доминацији у то вријеме или о разлици у менталитету динарских (по Цвијићу) Срба. Вођа устанка (1874/1875) у Грмечко . Поред тога интересује ме још неколико ствари (као лаика у овој области): Како то да је кршна Херцеговина имала толику бројну популацију. све се подудара са чињеничним стањем...Forumi svim ovdje ugasenim selima i varosima Srpske Hercegovine). домородци ових крајева били занемарљивији у односу на родословље. Крупа. oni koji žive tamo. a njih ima iz svih Srpskih zemalja (protjeranih i onih koji su se naselili prije rata). Херцеговцима и Црногорцима насељеним у Војводину? koPoB 11. У том предању се помињу успутне станице: Подвелебит.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ovo će sjecanje izumrijeti sa drugom generacijom! Zato su sada pravi Srbi Hercegovci.com.Доњи Крајеви.3. Крајини. oktobar 2009.3. Крупа. u 20. које сам читао) у периоду 11-ог и 12-ог вијека? Конкретно: Захумље . сјеверо-западни крајеви РС били релативно пусти (барем на основу научних публикација.oprostite moja gramatika i rukopis nisu dobro ----------HighSpeedCutter (МАШИНОСТРОИТЕЛЬ) . „наметнули” свој родословски систем.serbiancafe.majka mi je crnogorka(komane)a moj stari tipicni belgradanin nikad mu nije interesovalo porijeklo.Diskusije . а питомији (у смислу животних услова). Крупа у Бос.4. Нови.57 (*. Да ли су евентуално Срби. крајине су по предању поријеклом из Старе Херцеговине.Козарској регији је Петар Поповић (ајдук Пеција).59 (регистровани члан) Да ли имате података о Поповићима. који данас живе у Херцеговини? Поповићи из Бос.au) 0 http://www1. или су се досељени Срби на „плодном тлу” брже размножавали? Као што је нпр. октобар 2005. i svih Srpskih prezimena!!! ---------JOKANE (CRNA GORA) . i cuvaju je zivom.znateli jesuli ti jokanovici koji su u zvornik dosli oko 1870 crnogorci ili hercegovci.59 Prof. рођен на територији општине Бос. Иначе.ja sam oko crnogoraca odrastao i oni su meni stalno rekli da su jokanovici crnogorci. прије 50 година било са Личанима.30 (регистровани члан) Gospodine igor Ja sam rođen u americi. Д. октобар 2005. Заиста овог презимена има на овој линији: Книн. у 06.

odvele u Mostar i ubile. Verovatno je da postoji i mogućnost da su oni pre doseljavanja pripadali „plemenu” koje je imalo sasvim drugo prezime.slave Djurdjevdan(pretpostavlja se da su poreklom iz Gackog?). Na zatvorskoj limenoj porciji Gavrila Principa je noktima urezao sledeći stih: Pravo je rekao Zerajic. Ja sam jedino pronasla Tesice iz okoline Uzica.dobrovoljce i ljekare u srpskoj vojsci u Balkanskim ratovima 1912 i 1913 i u Prvom svjetskom ratu 1914-1918 godine.jer je dobro znao šta ga ceka ako ziv padne u sake zloglasnoj svabskoj policiji.Jefto.Laketa.1910 godine. Student Bogdan Zerajic izvrsio je neuspjeli atentat 15. zakleli se.Diskusije .na grobu Bogdana Zerajica. nemaju nikakve zajednicke veze sa ovima jer sam imala priliku da sa jednim Tesicem iz tog kraja razgovaram.ch) Prof.ljekar cije je ime donedavno nosila bolnica u Urosevcu. da će oni ostvariti njegovo započeto djelo.Forumi Porodica ZERAJIC.gradu Nevesinju i rasijanju.zemljoradnik.Jovo i sin Svetko koje su uhapsile ustaše. meni ste uskratili odgovor za familije koje su se naselile u podmajevickom regionu: Tesic. Na prezimenik. октобар 2005.Dr.Knezevice i Jovanovice. U njihovoj porodicnoj zadruzi bio je gost Jovan Cvijic za vrijeme svojih naučnih ekspedicija u Hercegovini.benkovac.16 (*.njegov cin lične žrtve postao je simbol borbe za kasnije narastaje „Mlade Bosne” koji su visoko cijenili njegov rad.ima ih u selu Luka.org ništa nisam pronasla osim jednog upitnika pored prezimena Tesic. Laketa ---------Tajga . у 17.ali mislim da Tesici iz podmajevickog reg. 4.org.Milana Zerajica i Dr.Iako je izvrsio neuspio atentat.prava misterija.slave Nikoljdan.co.ustanik i ugledni srpski domaćin.poticu iz sela Miljevac kod Nevesinja. ko hoće da mre nek živi! Od devetero brace i sestara Bogdana Zerajica bila su cuvena još četiri brata:1.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Jeremija.na zemaljskog poglavara BiH generala Marijana Varesanina.6.4. 3.koja je dala čitav niz velikih naconalnih boraca na cijem celu stoji Bogdan Zerajic(1886-1910).prilikom otvatanja kvazi„ bosanskog sabora”.yu. Prof.bluewin. Knezevice i Jovanovice sam pronasla ali nema podataka da su se oni naselili u podmajevickom prostoru. 2.sudija poginuo u srpskoj vojsci 1942 godine.Peko.Ispucao je pet metaka u pravcu Varesanina.To je jedna od cuvenijih i vidjenijih srpskih porodica u Hercegovini. taj srpski soko sivi: Ko hoće da živi nek mre.serbiancafe.Risra Zerajica. Eh.seti metak ispalio je sebi u glavu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.yu i na montenegro. Pored Bogdana i njegove brace treba spomenuti njegovu bracu od strica kasnije doktore. Čak su se i sarajevski atentatori noc u oci atentata. http://www1.

Bosni(oko Zvornika)i rasijanju.32 (*.U istorijskim izvorima Predojevici se pominju u Decanskoj Hrisovulji 1335-1345 godine. u 21. Slave Djurdjevdan. но онако како они зборе. у 08.Jokanovic.Zaomi je stvarno.Nikolu.30.cgocable. Лијепо је да сте почели да се прикупљате граћу за родослове ваших братстава.Papovic i Parovic.evo pokusacu ja da ti dam odgovor na pitanje da nešto više saznaš o Jokanovicima. у 09.Ima ih u Hercegovini.god. IG0R .Kosovu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 16. u 16. октобар 2005.neki Radoslav Predojevic upisan je u ataru sela Cabic(D.Kozjak.5. Laketa.a ukoliko ne. Za Citoplazmu. Ја вјерујем да је једино исправно записати што си говорили стари.30 (*. U Predojevice spadaju sledeće porodice:Bajevic. septembar 2006.net) Askrabe su iz Jelasaca kod Kalinovika.Zirojevic.1995.Pošto si tražio odgovor od Igora.php ------------Za Igora .5.Cupkovic Popovic. ------------koPoB .15 (registrovani član) Куч .). Za Tajnu ništa novo ne mogu reci. hvala vam sto ipak nekome mozete izaci u susret.upc.Diskusije . Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovica)Manigoda. Poz.au) Za Jegdice mogu reci samo da ih Novak Studo Mandic pominje u svojoj knjizi„Zemlja zvana Gacko”Bgd.jer znam da to trazi veliki trud i vreme.Forumi Ukoliko imate mogućnosti da mi pomognete u resavanju ove misterije bila bih vam zahvalna.Imali su svoj Katun Predoje koji je dobio ime po rodonacelniku i osnivacu loze Predoju.Jokanovici su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica iz Bilece.za rodoslov porodice Zerajic morate stupiti u kontakt sa nekim od clanova ove porodice i oni će vam svakako nešto više reci. октобар 2005.H. Куч http://blogz.26 (registrovani član) Prof. Za JOKANA u Americi.yu/blogovi/rodoslovi/index.52 (*.cg.Slave Sv. И ништа не додавати.com.9.24. mart 2006. Srdacan pozdrav svima Vas Prof. Можете доље погледати како сам ја урадио за моје племе Куче. Logicno bi bilo da http://www1.III 186. октобар 2005.html?157[1/26/2013 7:19:44] .cz) Поздрављам браћу Херцеговце иѕ Куча.U izvorima dubrovackog arhiva pominju se 1356 godine.serbiancafe.Lero. Laketa .

9.Miric.Nikolu. октобар 2005.11 (*.07 (*.Sehovini i Miljevcu.Jaredic. октобар 2005. http://www1.prof. I ove familije se ne žene niti udaju između sebe.Mitar Perin koji je lično bio ucesnik svega ovoga.00 Kifino Selo . ----------Mucibabic .kao i muhamedanska porodica Prguda iz Ravni imaju zajednicke korjene i poticu od istog pretka.dosla je iz Pive u selo Batkovice kod Nevesinja. koPoB 11. у 02. Laketa .selo je Mucibabic.Vise podataka o Vasoj porodici mozete naći u knjigama:Nedjo Sipovac.ameritech. Porodica SOLDO živi u Nevesinju.serbiancafe. KUZMAN su iz Malog polja kod Mostara.Mucibabic.au) Za citaoca pod sifrom „mtl” i njenu porodicu Zerajic.isto tako po obavljenoj kupovini kad stignu u Batkovice. октобар 2005. Hvala -----------Prof.Sarajevo 1914. у 18.Perini su od Pera Mucibabica .sympatico.koji se naselio tu i zasnovao je porodicu Soldo.10.Forumi Askrabe imaju neke veze sa Askrabicima iz Avtovca ali nisam siguran.Kravic.43 (*. октобар 2005.Odbjegli 0 vojnik(SOLDAT)naselio se za vrijeme Turske i ozenio se mjestankom u Stocu. у 15.Slave Miholjdan.Clan ove porodice Spiro Soldo bio je skolski drug i saborac Bogdana Zerajica.net) Porodica Soldo potice iz okoline Stoca. Pozdrav svima. у 02.inače ovaj odbjegli austrijski vojnik po Dedijeru bio je Srbin iz Dalmacije.kao i još jeda njegov komsija Marko Perin. Čak sam znao dva brata kod kojih je jedan bio Kravic a drugi Mucibabic u dokumentima.Diskusije .com.Ovaj obicaj bio je sve do II svjetskog rata.Nadimak su dobili prije stotinjak godina nakon dolaska iz Gacka(Ljeskov dub).Ovo mi je pricao pok.slave Arandjelov dan.Staro prezime svih koje je pobrojao Kif.15 (*.Porodica Perin.NEVESINJE SLAVNO i Vladimir Dedijer.9.tu opet prenoce i odmore se kod Perina i sutradan nastave put dalje. Porodica PERIN.Postojao je obicaj da se na nekoliko dana pred Arandjelov dan svi sakupe kod Perina u Batkovicima i odatle krenu u nabavku vina u Zapadnu Hercegovinu.ca) Polovina Kravica na Trtinama i danas u dokumentima ima prezime Mucibabic. ------------Mucibabic . Ime su dobili po nekom odbjeglom vojniku soldatu. oktobar 2009.sympatico.ca) Ovo za Perine je istina. u 21.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Laketa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.svi osim Prgude naravno slave Arandjelov dan.DJeric.slave Sv.odakle se naselila u NEVESINJE.10.

у 04.Znaci Milicevi sinovi su nosli prezime Milicevic i od njih su svi hercegovacki Milicevici. Inače nas rodonacelnik je poginuo u borbi sa Turcima na Tisovcu kod Bilece.on je http://www1.Ovaj junak(opevan u pesmi zenidba Milic barjaktara)je ozenio cerku bana Budace(ceski plemic. у 04.11. Pozivam Vas i sve citaoce cije porodice nisam pomenuo da se jave sa jednim kracim prilogom i saopšte osnovne podatke o svojoj porodici.108.Obojicu je ubio trebinjski aga Resulbegovic(mislim da sam dobro napisao)kao i bana Budacu.Ovako(Vlastelinovic)se prezivao i rodonacelnik Milicevica-Milic Vlastelinovic. pa iztrazuju poreklo svih hercegovackih porodica.tacnije namladjeg Mrnjavcevica-vojvode Gojka Mrnjavcevica.Naprotiv.Samo me je interesovalo da li i vi imate neke podatke o ovoj porodici s obzirom da se radi o jednom velikom bratstvu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .56 (*.Dugo su živeli na podrucju stare Hercegovine i Crne Gore(u plemenu Kuce) i nosili to prezime(Mrnjavcevic).milicevic@bvk.serbiancafe.Sva cetvorica su nosila prezime Milicevic i dvojica od njih Mico(najstariji) i Milun su bili bilecki knezovi.Forumi ----------vladimir. октобар 2005.Diskusije .Laketa.10. Pudo pozdrava svima prof.*) Profesore Laketa! Zašto se nigde ne pominju Milicevici?U knjizi Jefta Dedijera se kaže da su Milicevici jedna od tri najbrojnije porodice u Bileci!Postoji i knjiga„Bratstvo Milicevica” koja svedoci o hercegovackom poreklu ove porodice kao i njenoj ulozi u istoriskim dogadjajima na podrucju naše Hercegovine!Kakve vi podatke imate o toj porodici? Molim vas odgovorite mi! ------------Prof.najlakse je kritikovat treba nešto konkretno uraditi.28 (62. Milicevici vode poreklo od Mrnjavcevica.ima ih u Nevesinju u selu Lakat. у 06.To je za svaku pohvalu i divljenje. октобар 2005. Vladimire.co. октобар 2005.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Što se Milicevica tiče.vrlo mi je drago kada vidim da postoje ljudi kojima je stalo do svog porekla i koji idu još i dalje.com.49 (62.ja sam vam već napisao da postoji kniga„Bratstvo Milicevica” u kojoj je nasa sestra Desanka Milicevic Vekovic detaljno iztražila geneologiju porodice Milicevic.*) Dragi profesore Jako mi zao sto ste pomislili da vas kritikujem.bio je knez u Bileckom kraju)i sa njom je imao četiri sina.milicevic@bvk.yu .au) Gospodine Vladimire o Vasoj porodici Milicevic nemam bas mnogo podataka.Poslednji Mrnjavcevic je bio pop Jovan Mrnjavcevic ciji je sin Rade uzeo prezime Kraljanin.11. Laketa .Nikolu. Znam samo da ih ima dosta oko Bilece.co.108.Ja ću u par recenica objasniti istoriju ove porodice a ako je neko zainteresovan za vise detalja može procitati ovu knjigu.Ovo prezime su kasnije njegovi potomci promenili u Vlastelinovic. -------------vladimir.slave Sv.yu .

g.Igora i g.Neki preci su se.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Laketu.vojvoda Gligor Milicevic i mnogi drugi. у 04. vojvoda Cetko(ne mogu sada da se setim druge dvojice)i od njih poticu mnoge hercegovacke porodice. октобар 2005.pozdravljam vas od srca ma gdje da ste!!!!! Sa velikim uzivanjem i paznjom sam citala naprijed napisano i želim da izrazim zahvalnost prof.Hadzi Melentije Stevanovic(potomak Mice Milicevica). октобар 2005. Unaprijed hvala! -----------Данило Марић . октобар 2005.53 (151.Danila Marica. и Јокановићи иѕ Лос Анђелоса.96. Београду.oblast Bobani. Има их у Дубровнику.Milan Dj.Milicevic.Djordja i Arandjelovdan.15.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Новом Зеланду али све мање и мање ---------grncar .izdvojicu neke:Nikola Milicevic Lunjevica. у 18. Mene lično jako zanima porijeklo porodice ASKRABIC iz sela Dramesina kod Gacka.15.se) ЈОКАНОВИЋИ Јокановићи иѕ Малог Поља код Мостара. Pre nekoliko dana sam U Beogradu video knjigu Hercegovacka prezimena(ili Hercegovacke porodice.28 (*. Slavimo sv.16. октобар 2005.12 (регистровани члан) Заборавили сте презиме Киса. Sve cinjenice koje su iznete u knjizi su potkrepljene arhivskom gradjom. mart 2006. u 21.comhem.15.Od tamo jedan prelazi sa Bobana u http://www1. Сарајеву.nisam siguran)autora Rista Milicevica.Kifino selo: Ima li kakvih podataka o prezimenu Šošo iz Baljivca. sklanjajuci se od Turaka naselili oko Trnova kod Sarajeva i zovu se Askrabe. славе славу Шћепандан (Светог Стефана) ------------dabiziv (student) .24 (*. Milicevici slave sv.24. Možda će vam koristiti.Nikolu. Laketi i ostalima koji su dobronamjerno raspoloženi da pomognu ljudima da pronadju podatke u vezi svog porijekla. Pozdrav za sve hercegovce gde god da su a vama profesore poseban pozdrav jer radite jednu vrlo korisnu i lepu stvar i nemojte mi zameriti na onom prvom pismu! IG0R . у 22. Кисе су из места Крушевица у близини Љубиња славе Светог Николу.Nikolu ali ima ih i koji slave Sv. у 00.28 (registrovani član) gangalen .com) Dragi moji Hercegovci. Askrabici slave Djurdjev Dan.Po predaji prvi Šošo naselio se odnekud prvo u Šcenicu-Bobani pa kasnije osniva svoj zaseok kraj Baljivca. Od značajnih istoriskih licnosti koje su poreklom od Milicevica iz ponosite Hercegovine.serbiancafe.Forumi imao i cetvoricu brace među kojima su mali Radojica.bigpond.*) Za prof.

po Trebinju i rasejanju.Primjer:Kovac. у 11. Колико знам. у 18.16.U istocnoj Hercegovini samo ŠošO-pravoslavni Srbi.koje su Arapi 1043.To nije albanska riječ u izvornom smislu.bratstvo)Šoši.koji se još zovu skraceno i Morlacima. u 16.30 (регистровани члан) Надаље што се Киса тиче.to je riječ starih Srba ili Mauro-Vlaha.Još jedna mala potvrda da su Srbi na prostorima gdje i sada žive bar od vremena Rimske imperije.Forumi Popovo polje u Dracevo i tamo se nastanjuje.comhem. ----------Kifino Selo ..kako bi uvrijedili Srbe.Ima nas dakle na Baljivcu. Дедијер (~1400 лг) их како рекох спомиње да их има у Жабици. Бијелићима. женили су се и удавали са Поповићима.g.Iz izlozenog ili bolje receno iz onog sto ste naveli može se nazrijeti pa možda i zakljuciti.jenom rijecju staroj eri.pa sto nebi i Soso.Zdjelar. septembar 2006.doveli sa Sicilije na Helmsko poluostrvo.a ne znajuci da su to bili gradjani Rimske imperije i bole je biti gradjanin Rimske države nego azijat ili varvarin.Normalno da su se prezimena obiljezavala i po zanimanjima.net) Za Soso..Sto spomenu Albance i oni su od komponenti Mauro.Postoje li saznanja po cemu nastaje prezime Šošo i prijasnja naselja od Popova. и порјеклом су из села Бојанићи у околини Рашке.Rulj. koPoB . Pozdrav i hvala! ---------dabiziv (student) .30.a na Siciliju sa Kavkaza. Прво презиме им је Бојанић. u Dracevu.Nikola.I vremenom u tom mixu postali su preovladujuca komponenta.da je tvoje pleme odavno na ovim prostorima.57 (*. Но право буди нијесам том селу ни трага нашао. октобар 2005. и Јефто Дедијер их спомиње.Dolaze u Hercegovinu (moja procjena početak 18.Diskusije .25 (*.U nekim zapisima Marka Miljanova o Arbanasima spominje se fis (pod barjakom..ali nastanak prezimena kod svih vas.serbiancafe.vijeka)sa prezimenom Šošo i jedini se bave zanatom u Bobanima(grncari)koji je tada bio vrlo razvijen u staroj Raskoj i na Kosovu.15 (registrovani član) Данило Марић .ameritech. vuce nas daleko u proslost i daje potvrdu bar jednim malim dijelom o srpskim obicajima i duhu na ovim prostorima u prastarim vremenima.Laketa navede na početku ove diskusije.Navodno na arbanaskom Šoše znaci rešeto.Turci su ih kasnije zvali i Vlasima.sto čak i pr.Nekad je taj zanat bio veoma rasprostranjen.16. Крушевици .html?157[1/26/2013 7:19:44] ..Varijanta ŠošE ima u zapadnoj Hercegovini katolika i muslimana a varijanta ŠošA katolika u Dubrovniku i Zadru. октобар 2005.16.se) http://www1.Samardzic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Сулаверима.Ja bih volio sve ove sto tako tvrde da mi dokumentuju ili potkrijepe bar jednom valjanom cinjenicom.Bravo Soso.Pošto je prezime nastalo po vrsti djelatnosti ili zanimanju ne mora da znači da su ti svi ovi Soso neki blizi ili daljni rodjaci.Drvendzija. у 17.a ne kako su nam tumacili i naturali da smo dosli iza Karpata. октобар 2005.Vlaha i SHcipetara.Šoški iz plemena Malisora ciji je zastitnik bio upravo sv.

au) Posovani citaoci. koji Slovene nazivaju Venedima.obale Baltika na sjeveru i planina Karpati na jugu. Nisam ljut ni na koga pa ni na g. ------------- koPoB 11. http://www1.termin vlah pored socijalne komponente dobija i vjersku kategoriju.e javljaju se kod rimskih istoricara Plinija i Ptolomeja. Ko su Sloveni? Sloveni su velika grupa indo-evropskih naroda. Prema svjedocenju vizantijskog cara Manojla Komnena(913-959)u djelu „De administrando imperio” „O upravljanju državom”.Vlah je u početku kod Srba imao socijalnu kategoriju i odnosio se na srpskog seljaka stocara. godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Prvi ozbiljniji pisani izvjestaji koji poticu iz I i II .U početku su se bavili lovom i ribolovom.Travunjana.Doseljavanjem na Balkan početkom VI vijeka.srodnih po jeziku i kulturi nastali na prostoru istocne i srednje Evrope.pa podjimo redom :1.com.koje se trajno sacuvalo i ustalilo. Sloveni su asimilirali mnoge grupe romanizovanog i neromanizovanog stanovnistva u slovensku vecinsku masu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Zahumljana. u 21. Obimnija istorijska gradja sacuvala se kod vizantijskih istoricara Pokopija i Mavrakija iz IV v.Neretvljana. oktobar 2009.Milicevica.uglavnom u Evropi. Krajem stare i početkom nove ere dosli su na prostor cije su granice bile. Vlah je sada pogrdan naziv za hrišćanina u Turskom Carstvu. Dolaskom Turaka na Balkan.Diskusije .n.Forumi Јокановића још има у Малом Пољу код Мостара. U ravnicama imeđu mora i Dinarskih planina u kotlinama rijeka nastali su najstariji plemenski savezi.e kod grckog istoricara Herodota. Od početka VII vijeka.Prema svedocenju istog pisca Srbi su se prvo naselili oko grada Soluna koga su bezuspjesno pokusavali zauzeti.e koji Slovene nazivaju Antima i konacno Slovenima.18. октобар 2005. Laketa.gdje se stvorio prostor za kasnije formiranje Huma. Pozdrav svima prof.p. Javljam se da razjasnim neke stvari a posto sam već i prozvan po nekim pitanjima. Laketa .car pisac veli da su Srbi sa ovim plemenskim imenom dosli na Balkan iz stare postojbine za vrijeme vladavne vizantijskog cara Iraklija(610-641)koji im je dao dozvolu da se stalno nasele na Balkanu radi zastite granica Vizantije od novih varvatskih upada i provala. у 06.53 (*.U srpskoj srednjovjekovnoj državi od XII vijeka naziv vlah.U domaćim pisanim izvorima srpsko ime pominje se prvi put 822.Konavljana i Dukljana. stapaju se i mijesaju se sa doseljenim Slovenima.Paralelno sa formiranjem države islo je i pokrstavanje Slovena.Ko su Vlasi? Vlasi su potomci poromanjenih 0 predslovenskih stanovnika Tracana Ilira i Kelta.serbiancafe.01 Prof. te su kasnije presli na zemljoradnju i stocarstvo i pocinju da krce sume. Primanjem hrišćanstva Sloveni su usli u red civilizovanih i kulturnih naroda. Prve nepouzdane vijesti o Slovenima imamo u V v.Zahumla i kasnije Hercegovine.prestali su biti varvari i usli su u civilizaciju.prvo knezovi i njihove druzine pa onda ostali.n. oznacavao je srpsko seljacko stanovnistvo koje se bavi stocarstvom na visokim planinama.n.rijeka Odra na zapadu.serdnji i gornji tok rijeke Volge na istoku.

n.Samo navedoh kap podataka od mora podataka kojima barataju savremeni srpski istoricari.Deset g.p.net) Samo da navedem neke neosporne cinjenice. mart 2006.trazeci svuda saveznike za borbu protiv Srba.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.g.Stari gradovi nastali za vrijeme Rimske imperije a cija su imena izvedena od SRPSKOG NACIONALNOG IMENA SU. koji se može sporiti i oboriti. kasnije Avari su u Besarabiji i otpocinju rat protiv Srba.Avarski izaslanik KONDIH je zatim posjetio Vizantiju.Ono što ne znam i sto bi Vas pitao jeste odakle su ti Vojinovici .Forumi IG0R .ucitelj mu je bio najveci filozof Aristotel. Laketu. у 22. у 10.Kad su to Srbi pokusali obnoviti Rimsku imperiju. u 21.njegovim predcima u Grcko-Persiskim ratovima od 500 do 449. Nemam namjeru da to radim.E.grad Serbion(grcki) i Sirmium (RIMSKI) danasnja Sremska Mitrovica.19.već je bio Grk. Za „lupilo 123” Poznajem dobro Savice iz Rastana kod Mostara.jer Srbi dobijaju svoja porodicna prezimena po ocinstvu tek početkom XIII vijeka. октобар 2005.Grad SERBIA na rijeci Bistrici i dvije Srbice u Makedoniji. Prilikom polaska u rat protiv Persijanaca i njihovog kralja Darija III izjavio je da ide u rat protiv Pesijanaca.s.Arandjela.Pozdrav svima koji diskutovase na ovoj stranici.Hvala. октобар 2005.32 (*.20.com.to su bili http://www1.oko 160-te g.ca) Za prof.Sveti Jeronim cije je krsteno ime Sofronije.Po nacionalnosti se izjasnjava i pominje jedino kao Srbin.kad su obnovili Jadransku Srbiju. Drugo Aleksandar Veliki (336-323)nije bio Srbin niti Makedonac.19. Laketa . октобар 2005.Skadar i Travunija.g.umro u Vitlejemu 420.pogotovo ovaj Kirov.Car Justinian je uspostavio prvi put veze sa Avarima.35 (*.slave Sv.serbiancafe. у 03. Savici iz Rastana. poticu od Vojinovica iz stare Hercegovine. Nikako nije mogao biti FILIPOVIC. To nije i ne može biti istorijska istina o Srbima.24.Priko De Sent-Mari kaže da je Argon bio srpski kralj.Bio je najveci hrišćanski teolog toga vremena.e.g.rođen u Stridonu 347.Cije prijestolnice bili gradovi Solin.a zatim spatar Valentin posjetio avarskog hagana.Serbino(Serbinum)-danasnji Zagreb.Godine 558.e.au) Za gospodina @@@.sympatico.Diskusije . Poznat mi je rad gospodina Radmila Janicijevica koji spada u sveru senzacionalizma poput Salinasa Prajsa i njegove Troje u Gabeli i teskog hipotetickog dokazivanja.kod Mostara.Ta plemena Rimljani su nazivali Dalmatima po tvrdjavi odakle je izvedeno i ime Dalmacija.html?157[1/26/2013 7:19:44] .29 (registrovani član) Kifino Selo . -------------Prof.Iskljucivo se sluzio Srbicom kao pismom.ameritech. ali samo da kažem dvije stvari: nijedna veca rijeka na Balkanu nema slovensko ili ako hocete srpsko ime.Tvrdjava Dalma koja se nalazi desno od izvora Neretve iznad Nevesinja koja je bila sjediste jednog saveza srpskih plemena u borbi protiv Rimljana.Kad je to vladala dinastija Svevladovica. -------------lupilo 123 .53 (*.da ih kazni za sve one nedace koje su nanijeli Grcima.

No Miloša caru poklonila. Tad ih Mara ranit’ ne mogaše. Hranila ih tugom i nevoljom. >>da izađe na mejdan junački. oktobar 2009. Za tri dana junačkog mejdana Devet caru zgubi mejdandžija. U Mostaru niko ne ostade. A’l udrile rđave godine: Oka vina po žut dukat bila.kao gospodar Gacka. a drugo Milinko. Pa se dvije iskupiše vojske: Jedno carska..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi najvatreniji navijaci Crvene Zvezde u Mostaru. Pitate za Vujinovice? To je stara plemicka porodica u Hercegovini. Vojinovici su rodjaci cara Dusana i pominju se u narodnoj epskoj pjesmi „Zedidba cara Dusana”. октобар 2005.pttrs.godine.pominje se Vojislav Vojinovic kao gospodar Gacka i Rudina.Kad je Mostar kuga pomorila. Ni jedan se natrag ne vraćaše. Pa on sebi traži mejdandžiju.Diskusije . Pa on ode caru pod šatore. у 23. 0 http://www1. A’l mižu niko izać ne smijaše. Razma jedna udovica Mara. >>I pogubi mlada mejdandžiju? >>Čestita bi njega ostavio!<< To gledao sirotan Milošu. Ali kako koji odlazaše. u 21. Kad četvrto jutro osvanulo. Car telala u vojsku pustio: >>Nije’l majka rodila junaka. Zarati se care i ćesare.serbiancafe. >>Da se danas ovdje pridesio.Nešto kasnije 1347. U Turčina. Sve nevoljom i preslicom tuđom. Laketa koPoB 11. U Turčina dosta mejdandžija.20.22 (*. Vr’jeme prođe za devet godina. Oka brašna po dva groša zdrava.html?157[1/26/2013 7:19:44] . a drugo ćesarska. Pozdrav svima prof. u cara turskoga. A Milinka od Beča ćesaru.godine. Dok iz vojske iziđe ćesarske Dobar junak na konju zelenku. I u Mare dva nejaka sina. u istorijskim izvorima prvi put pominje se vojvoda Vojno 1327. >>Ja sestrica brata odgojila.net) Ništa ni o MILIDRAGOVIĆIMA? Evo jedno narodno predanje: .02 Co .. Jedno Miloš. Opet zove na mejdan junački.U nekoj od seoba dosli su u Rastane.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Koliko se lako ufatiše. >>Do jednoga brata u svijetu.serbiancafe. Pa sjedoše jedan spram drugoga. boga ti. A kad dođe junak na biljegu: Oba bojnim kopljem udariše. Dockan reče dijete Milošu:>>OJ. Pa se njima udarat stadoše. Te ti zgubiš mlada mejdandžiju. >>kad si tako zorli na mejdanu?<< A veli mu dijete Milinko:>>Kad me pitaš. >>Ja sam junak. >>Odakle si. jesi l’ zapamtio. junak. Za dobre se sablje ufatiše. >>Ako tebi Bog i sreća dade. Tad baciše one odlomčine. Čestita ću tebe ostaviti!<< Uzja Miloš đoga od mejdana. Obojicu pjene popanule. Oba bojna koplja salomiše. >>I u Mare dva nejaka sina? >>Pa udriše rđave godine. od koga si grada. Buzdovanim’ pera oblomiše. Ščepaše se za prsi junačke. >>Oka brašna po dva groša zdrava.Diskusije . >>Jesi l’ čuo. Obje britke sablje izlomiše. http://www1. >>Ja ću ići na mejdan junački!<< A veli mu Otmanović care:>>Be aferim moje d’jete drago.Forumi I ovako caru progovara:>>Poočime. Stadoše se njima udarati. Od velika zora junačkoga Nosiše se ljetni dan do podne Jedan drugom odoljet ne može. Potrgaše perne buzdovane. Pa on ode. Od dobrijeh konja odskočiše. Lome im se toke na prsima I bijele kovče na nogama. Odskočiše jedan od drugoga. Jedan drugom rane ne zadaše. A kada se oba umoriše. Jedan drugom rane ne zadaše. neznani junače. Kad oružje bujno polomiše. Jedan drugom rane ne zadaše. >>Oka vina po žut dukat bila. iz Mostara grada. >>Razma jedna sirotica Mara. pravo da ti kažem. >>A ne imam nikoga od roda. na biljegu. >>kad je Mostar kuga pomorila. car Otmanoviću.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Oblomiše i prea prosuše. >>U Mostaru niko ne ostade. Đe ćesarski čeka mejdandžija.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] . I odoše svak na svoju stranu. a ja ću ćesara >>Nek’ s’ pomire care i ćesare >>Da ne ginu na pravdi junaci >>I rođena braća na mejdanu!<< Tad se oni opet poljubiše. moj brate Milinko? >>Ja sam glavom. eno.serbiancafe. Dok sastaše cara i ćesara Dok sastaše i dok pomiriše Pa govori Otmanović care:>>Sad šta ćemo.16 (registrovani član) Prof. Mostarac Miloše<< Ruke šire u lice se ljube. Miloš moli Otmanović cara A Milinko od Beča ćesara.com. a ja ću ćesaru. A ćesar im dosta blaga dade. Što imaše. >>Hajde caru. moj mio ćesare. septembar 2006. >>No ja ću im zemlju pokloniti.24.Forumi >>Tad nas majka ’ranit ne mogaše.30. Tad govori dijete Milošu:>>Sad šta ćemo moj brate Milinko?<<>>Bogme dobro moj brate Milošu. Pa sjedoše rujno piti vino. u 21. >>Moli cara.31 (*. u lice se ljube I zajedno ispijaju vino. u 16.au) Mene je jako iznenadilo uklanjanje ove teme sa Diskusija : Hercegovina? http://www1. >>A ti ćeš im blago darivati!<< Pa Milošu Mostar poklonio. to sve izlomiše. Od Miloša Milidragovići Od Milinka Vladisavljevići I danas se diče po svijetu I ponose rodom junačkijem! koPoB . moj milosni care: >>Milinku ću dati đeneralstvo.Diskusije . >>Nego mene pokloni ćesaru. od Beča ćesare >>Greota je braću rastaviti. Laketa . >>Ti milošu šta je tebi drago!<< A govori Otmanović care:>>Nemoj tako. Dvije vojske stale pa gledaju Šta junaci po mejdanu rade: Što oružja kod sebe imaše. >>A mog brata dijete Miloša >>Poklonila Otmanović caru<< Kad to čuo dijete Milošu Skoči junak na noge junačke:>>A ti li si. mart 2006. >>A od ovo dvoje đece ludo?<<>>Bome dobro. Pa odoše pohoditi majku Od njih dvije loze ostadoše. A Milinku Foču darivao. A sad.

ostavi mi tvoju adresu pa ti se mogu i prestaviti i pisati direktno na tvoj i-mejl. sasvim slučajno smo imali susret u Sidneju 22.net) Za Montreal.jer plavijeg i čistijeg svoda nebeskog nisam još gledao.Nekada se u Nevesinjskom polju uzgajao lan i od njega se na rucnim razbojima tkalo platno toliko fino da su se na njemu slikale slike uljanim bojama.gdje„ kao” radi lakseg izgovora prelazi prilikom stapanja sa drugom rijeci u ki.O tome svjedoci i ova pjesma.kao sto je taj svod iznad Nevesinjskog polja.I desio se slučaj da su se neki putnici tu zaustavili posto je bilo veliko nevrijeme i snijezna mecava i preko visoravni Morine nisu smjeli da idu jer bi izginuli od nevremena.No moguće je da je naziv izveden iz rijeci kao+ fino + selo.Taj moj rodjak.24.sjetili se rodnog kraja i zavicaja.koje se nekad zvalo Tuchevo.Odgovor je da. IG0R .Rođen sam u Kifinom Selu.Da li je radjeno na rucnim razbojima ili industrijskim. Laketa.To je na 9-om kilometru puta Nevesinje-Gacko.U selu je bila dzamija ali nije bilo hana ni prenocista.Sve trepti od neke cudne svjetlosti koja se prelama po rubovima polja a onda ogleda u nebeskom plavetnilu.koji živi u USA Ilinois zove se Petar LAKETA.nije to zbog mene već zbog naših mnogobrojnih citalaca koji su se javljali sa svih strana svijeta u potrazi za svojim korjenima i identitetom. Evo šta se meni desilo ovih dana:jedan moj rodjak koji živi u Americi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Njegov otac Trivko emigrirao je u Ameriku 1911 godine kao sesnaestogodisnjak.A selo je na tako finom polozaju na rubu Nevesinjskog polja sa sjeverne i malo istocne strane a ispod njega se protezu livade i njive kao razastrti tepisi. Cijelo Nevesinjsko polje svom svojom povrsinom od 192 kvadratna kilometra podsjeca na ogromni cilim najljebsih boja i svih mogućih nijansi.Vrijednost slika se i danas i dob iz kog perioda poticu procjenjuje po osnovu platna.„Poranile Tuchevke djevojke u Svinj Goru .Bog odlucuje”.koliko je ova tema interesantna i zanimljiva.U mjesecu maju sa brdasca Vardiste pruza se za oko ocaravajuci prizor i dozivljaj.15 (*.ameritech.3.mogu da laju da pljuju do mile volje na kraju će im biti kao i onim koji su mokrili uz vjetar ostali su mokri i uprljani od svojih vlasitih izlucevina.Diskusije .Sadasnje ime sela vezano je po narodnom predanju za ime bega Mehmeda Kife.koji je bio vlasnik zemlje koju su mjestani obradjivali. Možda će se i Vama nešto slično dogoditi u buducnosti.Forumi Bez ove teme ovaj sajt djeluje jako tuzno i siromasno. mart 2006.serbiancafe.možda se i poznajemo ako si sa tih prostora.ali dok je brata IGORA našeg „VELIKOG KNEZA I G O R A” mi se dusmana ne bojimo.” Radi se o boji koja se prije dobijala iz raznog bilja i kore drveca i njom se bojilo laneno platno isto kao i sukno od vune od kojih su se krojili i sili odijevni predmeti.sto su Rizvanbegovicevi momci i uradili. октобар 2005.Po njemu mjestani odlucise da nazovu selo.Potvrdila se ona narodna:„Cudni su putevi gospodnji” i „Covjek snuje. u 21.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Pozdrav svima Vas prof.Kaže legenda da je taj beg bio dobar covjek.Cuvsi za ovo pasa Rizvanbegovic je naredio da ga pozovu u Nevesinje i tu pogube.Do nedavno se vidjela crvenkasta mrlja na jednoj kuci kod nevesinjske dzamije koja je ostala od Kifove krvi. O tome toliko idemo dalje.35 (registrovani član) Kifino Selo .21. koje oko može da registruje.Beg je naredio da se puste da prenoce u u dzamiji i da se dzamija pretvori u han. у 01.2006 godine.A sad srdacan pozdrav.Poslije 95 godina mi smo se vidjeli.da naberu boju.Za Montreal . http://www1. Naravno da su dusmani jedva docekali taj trenutak.

Laketa . Tvoji Perovici starinom poticu od Bajcetica iz Mirililovica. Citaoci se već sada interesuju za porijeklo nekih svojih porodica.od 3200.gotsko.cije su teze teško dokazive. Pozdrav svima prof.Deretica.to može samo da bude rijeka Buna(Bona)a iznad njenog izvora je brdo Hum na kome se nalaze dva grada:Bona i Hum.21.au) Za Kifino Selo par pitanja i par odgovora:1.klinasto pismo u Asiriji i fenicanski alfabet od 22 znaka.cirilično. oktobar 2009. http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Postoji posebna rasa pasa ovcara.Rijeka Neretva dugacka je 218 km i izvire ispod padine Gredelj (1227 m.Sa Njegusa su dosli u Ridjane kod Niksica.Laketa.05 (*.p.Mene u to ne mozete ubijediti niti uvjeriti.koptsko. a obojica smo sa tih prostora. Mirko ode na Baljke i od njega su Mirkovici. Bajo ode u Mirilovice i od njega su Bajcetici.au) Za „feju”.16 (*.Pero ode u Goricu kod Trebinja i od njega su postali PEROVICI. Pozdrav svima prof.cije rusevine i danas postoje.v. 0 koPoB 11.Deretica.Serbica kao pimo postoji samo kod Vas i kod g.Što se tiče pisma ono se kao civilizaciska tekovina upotrebljava od kraja IV milenijuma.koja se nalazi desno od izvora rijeke Neretve iznad Nevesinja”? Prema situaciji na karti i na terenu.Mirko i Bajo koji su se razisli na tri strane. dosla je u Cernicu kod Gacka. koji je dosao od rijeke Visle i osnovao je zupu Viseva u gornjem toku rijeke Neretve (Borac).Laketa. октобар 2005.svakom znaku odgovara određeni glas.Do tada ostajte u zdravlju a mi da spustimo loptu na zemlju da se bavimo prakticnim i pametnijim stvarima kako smo i poceli ovo naše druzenje o postanku i porijeklu srpskih porodica u Hercegovini.Nekada davno zivjeli su na Njegusima i zvali su se Martinovici.Deretic i njegov rad dozive naučnu afirmaciju i priznaje i kada on postane clan Srpske akademije nauka.Diskusije .Izvor je udaljen od Nevesinja oko 60 km i tu nema nikakvog grada i utvrdjenja Dalme.ju ću Vi skinuti kapu i uputiti izvinjenje za „zablude”.gdje se nalaze rusevine grada Hercega Stefana Vukcica Kosace. 2. Jedna grana Bajcetica iz Mirilovica.ovcarstvom. To sto Vi tako cijenite rad g.postoje tri tipa starih pisama:hijeroglifi u Egiptu.to je Vasa privatna stvar.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Kada g.com.Tu su zivjela tri brata:Pero.g. Tu je nekada vladao Mihajlo Visevic. jer su se bavili stocarstvom. u 21.n.e. у 19. Slave slavu Sv.com. у 09.02 Prof.21.Forumi ----------Prof.) imeđu planina Zelengore i Lebrcnika.serbiancafe.Jovana Krstitelja. dalmatiner sa tufnicama. To je danasnji Blagaj. gdje ih ima i danas kao i u rasijanju.Tvrdjava Dalme?„Tvrdjava Dalme.Klasicni grcki alfabet ima 24 znaka iz koga su se razvila mnoga druga pisma:latinsko. U nekoj od kasnujih seoba Perovici su dosli u selo Danice kod Gacka. Laketa . DALMACIJA je dobila ime po ilirskom plemenu Dalmati ciji je plemenski centar bio u gradu Duvno.Cirilicu su Srbi dobili iz Vizantije poslije pokrstavanja i rada svete brace.a ztim dolaze u Banjane kod Bilece. To pismo je vremenom usavrseno i od Fenicana su ga preuzeli Grci. ima ih u Nevesinju u selu Drezanj.Dalmati su dobili ime od rijeci Delme-ovca.od Grka preuzeli su ga Rimljani. октобар 2005.n.

i ako ko može da mi razvodni pricu o (banu) pilatu. октобар 2005.25 (регистровани члан) http://www1. Pusara itd.Forumi -------------jimmystanic (Organic Food Distribt.com.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Radovanovic.GRUBACIC. VRBARAC Sv. октобар 2005. у 21.) .28.Ima ih na Baljcim.09 (регистровани члан) Evo još jedno prezime . октобар 2005. Srdacan pozdrav svima Prof.Gacku. hvala -----------Prof.Beat. октобар 2005. covek bi na svaki način pokusao naći poreklo starog prezimena! Živi na Romaniji.Laketa .html?157[1/26/2013 7:19:44] . u Nevesinju i rasijanju.6.u selu Rast. Kao vlasi Pilatovci pominju se : Komlenici.Slave slavu Sv.Sikimic.44 (*.00 (регистровани члан) Gospodine Laketa dali bi mi pomogli oko prezimena Milinkovic Sv.Djordje Hvala ---------------Patlidzan . у 19. GRUBACIC.Sekara. у 23. Laketa.24.Vlasi iz katuna Pilatovci pominju se 21. moji su iz rasta kod nevesinja. ------------podunac (bravar) .31.25.au) Za Grubacica.Nikola Žive na Romaniji a znaju da su rodom sa Zabljaka!!!! Dali mi mozete pomoći oko daljeg porekla! Unapred zahvalan -------------Podunac (bravar) .su stara srpska porodica iz plemena Pilatovci sa Oputnih Rudina imeđu Bilece i Niksica. у 21.28.Sutonja.Georgija.Kukic.56 (регистровани члан) zna li se još šta o tim grubacicima sem da su od pilatovaca.Diskusije .serbiancafe.1405: Vukac Pilatovic.Doder.lociran je kod Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci. октобар 2005. у 05.Milan Brajanovic i Vladoje Pilatovic i obavezuju se na pregon robe iz Dubrovnika u Focu.Katun Pilatovci javlja se u istorijskim izvorima 1405 godine.

Srdacan poizdrav svima prof.Jovana ovi koji su u selu Kolesku u Nevesinju.serbiancafe.Beogradu i rasijanju-Australija.Damjana i Kozmu.su starosjedeoci u Grblju u Boki gdje se pominju prije XV vijeka. odakle poticu? Kao i o porodici Andric sa Pijesaka.napadne Andrice i neke poubija.Neke godine na Bozic dodje im beg i bogato ih darova.com. Laketa.odakle su dosli i sa kime su u srodstvu to ne znam.Djordja). новембар 2005.koga su neki Andrici ubili. u 16.Sarajevu.2. DEJANOVIC.9.izbjegli Lazarevici su osnovali selo Lazarice.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Andrici su dugo vremena zivjeli u selu Ljubomiru kod Trebinja i bili su velika i ugledna porodica.16 (registrovani član) Prof.Ima ih u B.Ostali se razbjeze:jedni odu na Cetinje.četvrti se rasele po Hercegovini.Nije iskljuceno da su neki od njih u ovoj prisilnoj i nenadnoj sebi promijenili slavu. Osnivac ove porodice je vojvoda Dejan. Za Gacice znam da žive u Zitomislicu i da slave Sv.drugi odu u Novi i Boku.Lazarevici danas žive sirom bivše SFRJ i rasijanju.Beg uze sablju i ne rece ništa već zabrinut ode kuci. Zbog razaranja Grblja od srane Mlecana.au) Prelistavajuci svoje papire evo još nekoliko interesantnih podataka o nekim porodficama koje nismo ranije pominjali a to su : LAZAREVIC. новембар 2005.com. U istorijskim izvorima Dejanovici se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine.Forumi Postovani profesore.47 (*. Hvala unaprijed -------------Prof. Da li bi mi mogli nešto reci o porodici Gacic iz Zitomislica (slave Sv. septembar 2006. su stara srpska porodica sa prostora Hercegovine iz Trebinja gdje su zivjeli od najstarijih vremena. у 15.Starinom slave Sv. BERAK.prvi put u istorijskim izvorima pominje se neki Vlad Andric iz Trgovista kod Gacka 1439 godine.su stara srpska porodica.Domanovici (slave Sv.Valjda će se javiti neko od naših citalaca koji zna nešto više reci o doticnim porodicama.To je bila sablja njegovog sina koji nekoliko godina ranije netragom nestao. Lazarevici su dosli u Gacko poslije 1433 godine.jako mi se svidja da ima ljudi koji su ulozili veliki rad u jedno istrazivanje kao vi.nemam nikakvih drugih podataka. koPoB .kada su se doselili na Kosovo. Njihova prva seoba bila je iz Hercegovine na Kosovo. Žive u Knezevu i rasijanju.u istorijskim izvorima se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. у 06.58 (*. za porodice Milinovic i Vrbarac ne mogu ništa vise reci.nego ste rekli Vi. Djordja). Laketa . Poslije dolaska Turaka i njuhovih osvajanja Beraci se sele na zapad u planinske i nepristupacne predjele Dinarskih planina.U potaji beg spremi odmazdu..30.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ANDRIC.su stara srpska porodica.Diskusije .au) Za „Bavara”i„Patlidzana”.Luci.porijeklom iz Huma (Hercegovina).Oni na dar uzvrate uzdarjem i daruju bega jednom lijepom i srebrom ukrasenom sabljom. Laketa .Georgija.imeđu Avtovca i Gacka.kada su mnogi Grbljani izbjegli u brdske krajeve.Slave slavu Sv.koji http://www1. treci odu u Bosnu oko Visokog.

Njihov sin Konstantin XI Dragas bio je poslednji vizantijski car.Dejanivici žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju.)? http://www1. у 00..10. Da li profesor Laketic može nešto više da napise. Laketa.slave Sv. новембар 2005. новембар 2005.24.Navodno doselili iz Hercegovine ili Crne Gore u okolinu Doboja. Моја лоза је са Зубаца. Žive u Nevesinju.1389 godine..23 (*.9.Bosnu i dalje na zapad.11.30 (регистровани члан) 33.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 19. Jovan Dragas je umro 1378 god. у 11.Diskusije ..com) Ima li ikakvih izvora koji se mogu koristiti za povezivanje originalnih prezimena sa onima koja su nastala tokom turskog zuluma? Jedno od tih je Bjelogrlic i da li imate podatak odakle originalno dolaze (sada su u okolini Gacka.43 (registrovani član) __Serbon__ (Četnicki Fanatik) . новембар 2005. у 01.Nikolu. новембар 2005. RATKOVIC.serbiancafe. Poslije Kosovske bitke 28.braneci Carigrad od Turaka. mart 2006.Slave Lazarevu Subotu.Dejanovi sinovi bili su JOVAN DRAGAS i KONSTANTIN DEJANOVIC.koji je junacki poginuo 1453 godine. Konstantinova kcer Jelena bila je udata za vizantijskog cara Manojla Paleologa. Vojvodini. IG0R .Dejanovici se sele i povlace se na zapad u Hum.46 (регистровани члан) Toliko pomenutih prezimena.a nigdje prezimena ARSIC. BGD. ---------Dejan8 (student) .po porodicnom predanju rodonacelnik je neki Djuko Panjas .51 (регистровани члан) Dragi profesore Laketa.11.ja lično nikad nisam čuo za ovakvo prezime)? Hvala vam mnogo i puno pozdrava! ---------apokalipsa05 (utjerivacica dugova) .Jovana)a doselili su se u Posavinu (navodno su Djerici iz Hercegovine a Djukici iz Crne Gore/Hercegovine.Vladao je oblastima na jugu oko Kumanova. u 21..Forumi je bio zet cara Dusana i muž njegove sestre Teodore.Kostantin Dejanovic je poginuo zajedno sa Markom Kraljevicem 1395 godine u bitci na Rovinama. Srdacan pozdrav svima prof. se pominju 1436 godine u Trebinju.html?157[1/26/2013 7:19:44] .cablespeed. Oni su bili turski vazali u vrijeme raspadanja Dusanovog carstva. Pozdrav svima! ---------Još jedno pitanje .6. interesuje me da li znate ista o familijama Djukic ili Djeric (slave Sv.

au) TODOROVIC. SIPKA.Arsic i Kuzman.11. Svako dobro ------------ http://www1.26 (*.02 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa.Brakus. starinom su grana porodice Malesivaca iz sela Maline kod Bilece.html?157[1/26/2013 7:19:44] .su porijeklom iz Knez Dola u Pivi.Nikolu.slave slavu Sv.su dosli iz Hercegovine ili Crne Gore.Forumi ---------Prof.treba traziti nekoga ko ima stablo ove porodice ako Vas interesuje. у 22.blizak rod su sa Mucibabicima. znate li ista o porijeklu prezimena Crnjak (slave Sv.slave Lazarovu subotu.Vama mogu reci nisam Laketic.au) Postovani citaoci evo odgovora na neka od Vasih pitanja : DJERIC.su potomci Djurka Panjasa sa Crkvickog polja u Pivi(C. новембар 2005.žive u Stocu.com. Srdacan pozdrav svima prof. Nikolu)? Meni je receno da su se nekad prezivali Govedarica i da su u Kalinovik dosli iz Gacka.dosli u okolinu Niksica i raselili se sirom bivše Jugoslavije.)Dosli na Zabljak a odatle se sele u Srbiju (Jadar i Razanj) i BiH Posavina. новембар 2005.Konjicu. u selu Bojista kod Nevesinja.04 (*.G. у 07.Nevesinju itd. Teska srca i veoma nerado moram obavijestiti citaoce da nemam šta da kažem za sada za porodice:Turanjanin. новембар 2005.16.Ima ih u rasijanju. živi u okolini Bijeljine i pretpostavlja se da vode porijeklo od porodice Laketa iz sela Pluzina kod Nevesinja.Cubrilo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.su starinom porijeklom iz Gacka. DJUKIC.mada nije iskljuceno da mnoga prezimena nijesu nastala i kasnije u doba Turaka i Austrije.15. Slave Arandjelovdan.Diskusije . ARSIC.Foci. -----------Prof. Djerici poticu iz Gornjih Banjana kod Niksica.dakle puno prije dolaska Turaka.serbiancafe.SIPCIC.com. Porodicna prezimena kod Srba formiraju se tokom XII vijeka.Porodica LAKETIC. Srdacan pozdrav svima prof. у 21.slave Djurdjevdan. -----------dianne (lektor) . Laketa . u Konjicu.bilo je to davno i ja se tih detalja više ne sjecam.Kod moga prijatelja Slobodona Bjelogrlica imao sam priliku da gledam porodicno stablo porodice Bjelogrlic.pouzdano se ne zna.slave Sv.su starinom grana porodice Zlatnopojasovica.Stefana.Iz ove porodice je glumac Dragan Bjelogrlic.Pred kraj XVII vijeka poceli su da sele i tako su dosli u gore navedena mjesta.već LAKETA. BJELOGRLIC.u Gacku (Dobrelji) i selu Rogacama (Nevesinje) potomci su popa TODORA BULAJICA sa Grahova iz Crne Gore.Srbac.Beogradu i koloniziranih u Vojvodini. Laketa.ima ih u Nevesinju. Laketa. Laketa .

---------svea (laborant) . у 16. новембар 2005.03 Prof. koPoB 11.dk) Postovani profesore Laketa da li možda znate nešto o porjeklu prezimena Cihoric.23.ima ih u Gacku. Daničić B. новембар 2005.Georgija. Laketa . Nikola.se) Poštovani prof.42 (*.kada se pominje neki Bozicko Danicic iz sela Danica u Gacku.com.au) Za Janice i Cvijetice.slave slavu Sv.21 (*. http://www1.23 (*.serbiancafe.57 (регистровани члан) POZDRAV SVIMA!!! 0 Prezime mog supruga je Cvetic.godine.C ---------Prof.cybercity.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 11.Diskusije .42 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com. Nas lingvista i filolog Djura Popovic promijenio je prezime u Danicic.. у 13.22.au) Za „Danicu B” Danicic ili Dancic.nezna se iz kojih razloga? U kakvoj su vezi svi nabrojani Danicici? Pretpostavlja se da su starinom iz Hercegovine i da su se pod pritiskom Turaka raselili na razne strane.Forumi mimiiii . Danicica ima u C... .nemam ništa pouzdano reci. Janjici su ogranak Popovica iz Donjih Banjana kod Bilece. Laketa .16. ja mislim porjeklo iz Popova polja unaprjed hvala ------------Danicic B.Gori u Pastrovicima.se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1411..Laketa da li znate nešto o Daničićima i u kakvom su srodstvu Daničići iz Senja sa hercegovačkim i crnogorskim daničićima? Unapred hvala. Jaramaze ne daji takve iskaze. новембар 2005.20. Juraj Danicic se pominje kao jedan od vodja cuvenih senjskih uskoka. новембар 2005. u 21.Sada vecina familije za koju mi znamo živi u Mladenovcu . новембар 2005. Za ZUZE.23. krsna slava Sv.comhem. Nevesinju i rasijanju. jedani su u Nisu a ima ih i u BanjojLuci mi živimo u Svetskoj i tu Smo upoznali jedne Cvijetice dali je moguće dasvi vucemo isto poreklo s obzirom na „mutaciju ” prezimena?? I kako se zove mesto oodakle su Cvijetici?? Hvala unapred T. oktobar 2009. у 05.Njegovi su sa Kosova ali se prica da su se doselili iz Nevesinja Baka mu je iz familije Gacinovica. у 15.

net. Srdacan pozdrav svima prof.au) Za „JANJICI”. новембар 2005.24. новембар 2005. a prema nekima vuku porijeklo iz Crne Gore (grad Nikšić.:zainteresovani:.Nikolu itd.Dakovici i Stevanovici prema svjedocenju J. -------------osram .mnogi Srbi krecu u seobe tokom 18 i 19 vijeka. ne znam da li sam to uradio ja ili kompjuter? Za Janjice imam podatak da jedni slave Sv.57 (*.Sv.Georgija.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa.potrudite se i Vi nešto da uradite za sebe i svoju porodicu.45 (registrovani član) .40 (217.25.25. interesuje me porijeklo porodice Nikolic iz okoline Sarajeva.odnosno nekadašnji Onogošt). Vjerujte mi ima vise porodica koji slave razlicite slave kao Radojicuci.drugi Sv. новембар 2005.Diskusije .Ovi Cvijetici u Nevesinju slave Sv. Za svoju porodicu Janjic.trebalo je Janjic.*) Poštovani! Ako netko zna porijeklo prezimena Nikšić molim da mi javi na e-mail: miroslav. Cvijetici iz Hercegovine dolaze u razna mjesta u Srbiji.hr Moji preci su porijeklom iz Like (Kompolje kod Otočca).mogao si dati barem neke osnovne podatke. Zbunjuje me to da isto prezime vezete za Popovo polje.odakle su.au) Profesore. Zahvaljujem.gdje žive i koju slavu slave? Ne mora sve profesor dati servirano kao na tanjiru.Laketa . .Nikolu.niksic@hep. 18-om vijeku iz okoline Berana u CG.stara je srpska izreka:„Ko radi. Navodno su za vrijeme Turaka dosli tamo u 17-om.24.drugi Sv.Dedijrra su pod pritiskom Turaka. Jovan Srdacan pozdrav ----------- http://www1.Poslije turskog poraza pod Becom 1689.25 (*.serbiancafe. mart 2006. у 07. -----------Prof.Jovana.com. Prema nekim saznanjima navodno su bunjevačkog porijekla.poslije Kosovske bitke dosli su iz Meduna u Srbiji i naslili se u Nevesinje u selu Lukavc.jedni slave Sv. у 05. у 05.taj i grijesi” jeste napravio sam stamparsku grešku i napisao Janic.68.Mihaila. Znate li nešto više o tome? Krsna slava . u 21.Nikolu i treci Sv.Forumi Cvijetici. IG0R .

Krstace i Dragace.vijeku bilo prijestolnica vaskolikog Srpstva. у 06. 12. Cekalovic. Treca bosanska kraljevska dinastija (Stjepan Ostoja. Evo sto piše „Glas heraldike”.ODKUDA SAD POMINJETE RAZNE Krstulovice.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Sad mene interesira odakle srpska verzija Dragicevica? Ako sto o tome mozete reci bio bih Vam zahvalan! ---------Kifino Selo . Oni su se nakon toga razbjezali i promijenili prezimena da ih Turci ne bi ubili.koja je kao i Nemanjici srpska dinastija i oni su porijeklom iz Trebinja koje je jedno vrijeme u ranom sr. Simrakovic. Zaro. Laketa .30. Zanimljivo je da su sve obitelji ovog plemena (Krstic) imale u svojim grbovima ljiljane. 10.ameritech. 1-2. 9. Krstic i Krstulovic.59 (*. ----------koPoB . gospoda bosanska„ na Bracu gdje i danas žive u razlicitim mjestima toga otoka. Dragicevici žive i u Americi. Lozic. a i iz srednje Bosne. iz Bobovca u Bosni. Jercic. dr. sina Simunovog. a Simun je u pomoć pozvao tri sina koji su ubili agu. Poznata mi je i prica o ubistvu turskog age od strane jednog od Dragicevica.hr) Prof.net) Istorijska jedina istina je ta da svi bosanski vladari do pada BOSNE I HERCEGOVINE pod TURKE su izdanici stare DINASTIJE JABLANOVICA. kao i rod Krstulovic spominju se u poljickim statutima kao ”plemen.24 (*. Marcelic.Forumi Prof.au) Za Nikolice:nema šta da Vas zbunjuje.25. Juras. sijecanj-veljaca 1938: „Dragicevici su potekli od Krstulovica iz plemena Krstica.rodjaci Nemanjica i tu se prvi put javljaju u istorijskim izvorima.42 (*. Anticevic.serbiancafe. Aga je naime htio spavati s nevjestom. у 12.Nikolica ima sirom bivše SFRJ i u rasijanju. новембар 2005. ((Krstic je bosansko prapleme. 4. kao i knez Juraj Dragicevic.25.Nikolici su stara humska vlastela iz Popova polja. br.)) Od ovog plemena (Krstica) poznata su u glavnome 4 roda: Pavlovic. Poznat je bio biskup fra Pavo Dragicevic. Dragicevic.Kod vas je to sve zamuceno i vrlo konfuzno pitanje. Radi se o hrvatskom plemenu. Po prof. 8. septembar 2006. Stjepan Ostojic.t-com. 2. 11. Dragicevic.17 (registrovani član) dadragic . у 08. Kasnije pod raznim pritiscima poceli da se sele na razne strane i u raznim pravcima te su Vasi predci dosli u okolinu Sarajeva.Diskusije . новембар 2005. Laketa Molim Vas da mi odgonetnete zagonetku prezimena odnosno porijekla Dragicevica. 3. od Fojnice. u 16. новембар 2005. Dragicevici poticu iz Hercegovine iz maticnog sela Dragicina. Sapunar ili Sapunaric i 13. Biskupovic. Barisic. Od Dragicevica potekli su Biskupovici.html?157[1/26/2013 7:19:44] .25. 7. Andriji Nikicu. http://www1. Od roda Krstulovica (naseljenog na zapadnom dijelu otoka Braca) potekle su ove obitelji: 1. Pavlovic. Bradasic. 5.com. Stjepan Toma i Stjepan Tomasevic) pripadala je ovom plemenu. 6.

kada je jedna grana Dragicevica doseljena na Kosovo. новембар 2005.Forumi -----------Prof.com) Postovani profesore laketa ja se izvinjavam na predjasnjem javljanju samo sam htio da utvrdim neke podatke koje imam i ja.Dragicevica je bilo dosta u selu Prebilovci kod Capljine.53 (*.Poslije oslobodjenja Herceg Novog od Turaka. Hercegovini ------------Janjici . Hvala vam mnogo ipak sam na pravom putu za ostale informacije koje su mi potrebne da popunim svoje male ”knjizice„ o ovom prezimenu. у 13. Je li i Popovo polje ima neke veze s crkvom (ali pravoslavnom)? Ako slučajno imate još koje saznanje.25.Laketa vi ste sampion u ovome hvala još jedanput -----------dadragic . preci sa prvoslavlja u katolicanstvo.Novi i okolinu.t-com.serbiancafe.hctra. новембар 2005.hr) Prof. Nije iskljuceno da su se pod pritiskom Turaka selili na zapad na Jadranska ostrva ili čak do Italije sam da bi nasli spas za sebe i svoje porodice.Diskusije . новембар 2005.Nikola al poslje veliki srpskih seoba kako ste i sami rekli u 18i 19 veku a najveca seoba je bila poslje drugog svjetskog rata kada ih je veliki broj presao iz Hercegovine u Vojvodinu i uzu Srbiju.25. ------------hah .55 (*. новембар 2005. у 14. porijeklo Buturovića živim u Konjicu.au) Za Dragicevice srpska verzija glasi:starinom poticu iz Popova polja. Laketa .ba) oj profesore molim vas.Znate i sami da se kaže da je u staro vrijeme se vjerovalo da je slava cuvar kuce pa čak i sela.com.Mihaila i Sv Georgija su poceli da slave posto su dolazili u sela sa istoimenim slavama i tako se stapali sa tamosnjim domaćinima.net. Srbi ili Hrvati?! Po Vama dakle.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ti koji su otisli na zapad morali su promijeniti vjeru. oni su po vjeri izvorno pravoslavci? Ja samo znam da su neki od njih bili jako vezani za katolicku crkvu.pominju se u Decanskoj Hrisovulji (povelja) 1335 godine.56 (*. molim Vas da mi javite (moj mail: dadragic@globalnet. http://www1.jena grana Dragicevica 1692 godine dolazi u H. Laketa Procitao sam Vas odgovor u vezi srpske verzije porijekla Dragicevica. Vrlo interesantno! Zbunjujuće! Da mi je znati koja je prava istina?! Crnogorci. Prof.Slave poput Sv.hr) Ja sam u posjedu grba ove familije koji ima u sebi zlatni ljiljan na crvenoj podlozi (mogu vam ga eventualno i poslati).25.08 (*.26.koji su tragicno nasradali od ustaškog klanja 1941 godine. у 22. у 11.Janjicima je prava krsna slava sv.

22 (*.au) Za ”dadragic„ nemate dileme.27. molim Vas.27.a što se tiče primanja drugih vjera to je isto kao i sa još nekim prezimenima koji imaju sve tri vjere.04 dadragic . navedite mi.ljiljan je simbol kraljevske vlasti a crvena boja je boja dinastije Nemanica koja je vladala Srbijom od 1168 da 1371 godine. новембар 2005. Laketa . kao i od kojega vijeka? Na koju ste monarhiju mislili kad ste je povezali s ljiljanom? Hvala. ---------Prof. Taj grb koji imate. s tim sto su neki clanovi te porodice kasnije pod pritiskom presli u katolicanstvo.t-com.prvi put se pominju u istorijskim izvorima 1335 u Decanskoj Hrisovulji koja je napisna povodom gradnje manastira Visoki Decani.Oni su izvorni pravoslavci.po vasem pitanju za prezime Dragicevic oni su od prajstojbine Pravoslavci. bosanskog kralja Tvrtka i njegovih http://www1.com) Postovanje Dadragicu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.26. da su stara srpska porodica koja starinom potice iz Popova polja.hctra. новембар 2005.Diskusije . oktobar 2009. новембар 2005.Ako ste imalo upoznati sa istorijom videcete da su Srbi u Hercegovini veoma teško zivjeli pa i radi toga su u 18 i 19 vjeku pa i za vrijeme drugog svjetskog rata uzimali druge vjere a posebno katolicku samo da bi opstali.15 (*. новембар 2005. Postovanje i pozdrav ---------dadragic .hr) Dragi ”Samo ja„ Hvala Vam na dopisu.Forumi Velika hvala! ----------samo ja .serbiancafe. ” koPoB 11.t-com. у 05.kada je jedan dio porodice Dragic preseljen na Kosovo. у 18.com.html?157[1/26/2013 7:19:44] .38 (*.hr) Prof.kada osnovao autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu. у 19.znaci vise od dva vijeka. ako znate.46 (*. Kad kazete da su od Dragicevici davnine pravoslavci. Laketa Velika hvala na Vasim obavijestima! Ipak moram primijetiti da je po mojim 0 saznanjima ljiljan je simbol bosanskog kraljevstva! Žuti ljliljani na plavoj podlozi je grb dinastije Kotromanića. izvor.Ako imaš neko pitanje na to da si katolik a ne pravoslavac pogledaj knjige stare iz familije i saznaces koja je vjera bila prva. у 04.Na poluostrvu Peljescu bilo sjediste Zahumske eparhije koju je osnovao Sv.Sava 1219 godine. u 21.26.istina je ono sto sam ja napisao za Dragice.Ljiljan je u davna vremena bio simbol monarhije a crvena boja je bila boja Nemanjica u davno vrijeme pa se poslje prenosila.To je što se tiče tvog grba koji posjedujes.

24.niko Vama ne brani da čitate.te su ga mnoge dinastije stavljale na svoje grbove.jer sam unaprijed bio svjestan neprijatnosti koje bi mogle doći sa Vase strane i sa Vasim istomišljenicima.(Porodica Kotromanić je vladala Bosnom od 13 vijeka pa do dolaska Turaka).koje vlada državom i ima svoje grbove i zastave a na krunu su pretendovali svi.ne dolazite tu kada nemate ništa pametno reci. Mislim da ti je sada jasnije a i našim citaocima.au) Za „postenog covjeka”.02 (*. ja vas molim. mart 2006.mrzi me da orgam po kuci jer mi celad spavaju dok ovo pišem).ali nemojte da vrijedjate ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi bez ikakvog razloga i osnova to stvarno nije u redu. у 17. do Memoara Prote Matije Nenadovica. Ljliljan na grbu je kreiran po uzoru na ljiljan koji je specifičan za Bosnu „Lilium Bosniacum”. новембар 2005.30.47 (registrovani član) Prof.11 (*. septembar 2006.serbiancafe.30.grb i zastava su spoljni vidljivi znaci države i plemstva.na grobu pra roditelja svoga Sv. koPoB . новембар 2005.Čini mi se da to dvoje.18 (registrovani član) Prof. u manasitu Milesevo. Zbog toga u njegovoj tituli stoji prvo„kralj Srbije”pa tek kasnije„kralj Bosne”. Postoji li razlika između „katolickih” ljiljana na dvorovima Talijana i Francuza i bosanskog ljiljana? Tko stavi ljiljane kod Kotromanica i zašto? IG0R .)i moći. у 16.to nam Vi necete odredjivati.Zato je bolje da ne unosite zlu krv na ovaj saj.Ja Vi za početak preporucujem Ljetopis Popa Dukljanina.Forumi nasljednika.Ja sam obradjivao samo srpske porodice. Laketa .Save i krunisao se duplim vijencem.(Nije potrebno da navodim imena.Da li ste procitali ikada ikakvo njihovo djelo?Niste.com. Šta ćete Vi u Evropi? Sa cime idete tamo sa sibicom i eksplozivom? http://www1.a.Mogao je uzeti samo titulu „kralj Bosne” ali ga niko ne bi priznavao. Neki smatraju da je ljiljan simbol maca i rata(Alija ga nije za dzaba stavljao u BiH grb p. Mi ćemo nasu djecu vaspitavati kako mi hoćemo i kako znamo.27. Njegova baka bila je iz dinastije Nemanjica.Kada ova djela procitate onda možemo razgovarati.Kruna.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Mogu samo da pretpostavim i nasulcujem. Bosanski ban Tvrtko proglasiose za kralja „Srbije i Bosne” 1377 god. Dobro ste primijetili da je ovaj rad namijenjen iskljucivo srpskim porodicama u Hercegovini.Vi nemojte za to da se brinete i ne sekirajte se.To ne rade fini evropski ljudi za kakve se Vi izjasnjavate. u 16.Drugi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.posto je bio u krvnom srodstvu sa dinastijom Nemanjica. Vi nemojte sumnjati u moje akademsko obrazovanje za to se pobrinuo neko pametniji i sposobniji od Vas vjerujte mi.ljiljan kao heraldicki simbol(heraldika je pomoćna istorijska nauka koja proucava grbove)simbol je kraljevstva i moći. Preko dinastije Nemanjica i Srbije uzdigao je svoj licni rang i državni ugled u tadasnjoj Evropi. u 21. Laketa . odakle i kako se nasao ljiljan na državnim grbovima srednjovjekovnih država Srbije i Bosne.com. koja kraljevsku titulu i krunu nosi od 1217 godine. pak smatraju da je ljiljan jak seksisticki simbol.neki javno a neki tajno. Šta bi tek rekli i pricali da sam kojim slučajem obradio sve srpske porodice na prostoru bivše SFRJ. Sve sto je ovde napisano istina je koja se može u svakom trenutku provjeriti i potkrijepiti valjanim i cvrstim istorijskim dokumentima.Diskusije . Šta Vi imate protiv srpskih popova?To su pametni i obrazovani ljudi koji pišu.troje idu zajedno.au) Za„dadragic”.

у 23.16 (регистровани члан) Gdje se ti pronadje u cijeloj prici poturceni 'posteni covjece'? Šta te najviše zabrinulo?Je li to što si zakljucio da nemas ni istoriju..pa normalno je da ljudi pokusavaju da nadju neki smisao u svemu.roger) Profesore Laketa.Diskusije .. Srebrenice.to sigurno ne pomaze nekom iskrenom pomirenju.Koliko je meni poznato od Cerovica vode porijeklo Zelenovici u Gacku i Nevesinju kao i Cerovine iz sela Vlahovici u Ljubinju kao njihovi rodjaci Cerovine u Ulogu kod tunela. новембар 2005.Cerovici se rasele na razne strane u Srbiju.godine i pogibije još 75.1.serbiancafe.organizovana je turska potjera u kojoj je ubijeno 150. децембар 2005. ljudi se još i te kako iracionalno mrze.zar ne? I napokon.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.com. Kazani? ----------apokalipsa05 . Poslije ubistva Smail-age Cengica 23. zbog čega. Zna li se koje prezime su Cerovici koji su prezivjeli uzeli i gdje su se naselili. новембар 2005.1840.zar treba da opet vjerujemo u neko bratstvo i jedinstvo pa opet za 20ak godina neki novi Jasenovci. zar je toliko teško shvatiti da nekog interesuju spostveni korjeni? Ako je 60% muske populacije u jednom narodu umrlo u samo jednom ratu koji nije htjelo i ako se toliko toga izdesavalo na ovim prostorima-dovoljno je uzeti u obzir samo XX vijek. Laketa . ----------Dejan8 (student) . Dedaga Cengic(Smail-agin sin) će kasnije pogubiti 150 Crnogoraca. nazivati čitav narod „defektnim”.koji su gonili stoku na planinu i tu Ulogu se naselili gdje ih i danas ima da žive kao i u rasijanju.43 (*.44 (*.30. Postoje li podaci o potomcima Cerovica iz Crne Gore. nazalost. --------------Cerovic . у 19.2. i šta znaci pripadati jednom narodu? Jedan pradjed mi je ubijen u Jasenovcu-zbog čega? Mislim da znaš odgovor. децембар 2005. Puno hvala. у 20.au) Za „Cerovica”.Bosnu i Hercegovinu. Toliko ljudi je poginulo u ovom zadnjem besmislenom ratu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .40 (регистровани члан) „Posteni covjece”.ni grb ni zastavu a ni državu? http://www1.30.takve će Evropa ekspresno vracati odakle su dosli. Poslije smrti Smail-age Cengica neki Crnogorci iz tog kraja su se zbog straha od osvete preselili u Hercegovinu i promijenili prezime. Vukovari. ja mislim da je to dovoljan razlog da covjek pokusa da shvati šta nam se dogadja/lo i da nadje odgovore: Zašto. I budimo realni. у 21. ----------Prof.cable. Drobnjak je razoren i popaljen a mnoge porodice koje se nijesu spasile bjekstvom pobijene su i odvedene u robstvo.9.Srba.Turaka.Forumi Ne hvala.

on postepeno razara covjeka dok ga potpuno ne skrsi. ili negdje postoje neki zapisi.au) Za citaoce koji su pitali da im kažem nešto o sledećim porodicama:MISITA PUACA i PRTILO.a 'državom'ti upravljaju strani namjesnici i u njoj ti zakon sprovodi strana policija i vojska u stranim uniformama.net) Pitanje za Profesora Znate li istoriju porodice PRTILO? Po predanju mojih djedova doselili su se nekada iz Oboda u blizini Cavtata i prezivali su se Babici.jedini srpski DEFEKT si ti poturceni Srbine. Pjanic...Srbi pravoslavni.46 (*.serbiancafe. U nekakvom zbjegu i velikom nevremenu neki od njih su navodno čistili „prtili” snijeg pa ih tako prozvali i nastalo novo prezime.24. mart 2006.koji vjeru nije dao ni za šta na svijetu. I samo da znaš.Valjda će se naći neko od naših citalaca da kaže nešto i o tim porodicama.A to je kompleks nize vrijednosti. u 21. децембар 2005.ja sam ih još u početku molio kao ljude da ne smetaju jer se to ne tiče njih.hrišćanske države u svojoj dokolici.potomci onog boljeg.3.Diskusije ..a sami sebi proglasili bosnjacima prije par godina. у 14.vjero bez nacije . у 14.Tito ti dao naciju 1974. Ove provokatore treba u svakom slučaju izbjegavati i igorisati.3. Unaprijed zahvalna IG0R . децембар 2005. A ti si samo jedan u nizu kompleksasa bez identiteta.Forumi U istoriji se . bio bih Vam zahvalan ukoliko biste „obradili” porijeklo porodica iz Popova Polja: Semiz.ti i tebi slični.Svjestan si da si ti potomak onog slabijeg. Hvala! ---------Prof. Laketa . Slave krsnu slavu Svetog Klimentu 8.cable. у 07.roger) Prof.Jadne li istorije!Može stati na jednu stranicu sveske pisanke. na zalost moju i njihovu ne mogu ništa pouzdano vise reci. decembra (posna slava vijekova). ne promjenise vjeru pravoslavnu uprkos svim zbivanjima.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.31 (*.bijedo.3.49 (registrovani član) Popovac . Biskup. Svakako treba nasaviti dalje sa radom o porijeklu srpskih porodica u Hercegovini i sire na onim prostorima gdje su se nasi ljudi selili.shawcable. -----------Gomiljani .Venama ti tece krv kukavice koji se iz straha poturcio. mocne.. Vukojevic. Znate nešto konkretnije.nigdje ni ne pominjes pa kako onda da ucis djecu o istoriji.43 (*. Zastavu vam na brzinu nacrtale strane.Taj kompleks se proteze kroz generacije poturica i imaš ga i ti.com. http://www1.. Munisic. Bozic. децембар 2005.bezvrijednog brata dok smo mi. Laketa.jer o tim porodicama nemam nikakvih podataka.

on je polagao pravo na upraznjeni srpski presto poslije smrti cara Urosa I 1371.Njegova baka koju smo ranije pominjali zvala se Jelisaveta bila je kcerka srpskog kralja Dragutina (1276-1316)i na osnovu dinastickog i krvnog srodstva sa dinastijom Nemanjica.godine. Pozdrav ---------beli orao turista .MISITA. Ja samo znam imena svog pradjede i svoga cukundede i to da su i oni živili u ovom selu. децембар 2005. Interesuje me porijeklo prezimena KNEZIC (Z kao zaba) mi smo kao i Pjanici iz Srpca ali znam da ih ima i oko Mrkonjic Grada i na Kupresu mi slavimo Svetog Stevana 9. Tvrtko je bio ozenjen Dorotejom kcerkom bugarskog kralja od 8.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Slave Sv.1374.serbiancafe. tacnije na Nisickoj visoravni i to samo u jednom selu i pouzdano se ne zna kada su se tu naselili. Georgija kao i Janjici iz okoline Mostara sto mi je rekao (davno prije rata)pokojni Mile Janjic(pjevac) sto me je i zainteresovalo da bar nešto više saznam o porijeklu ovoga prezimena. децембар 2005. Da se malo vratimo na bosanskog bana Tvrtka I (1339-1392).1377.*) PJANICA ima u okolini Banje Luke opstina Srbac a bogami sada ih najviše ima u Australiji jedno 20-ak. у 05.SIMPRAGA. Prije 20-ak godina sam sreo covijeka u Zagrebu (hrvat po nacionalnosti) koji mi je rekao da je porijekolo Janjica opet iz Dubrovnika( da su bili srbi po nacionalosti) odakle su se raseljavali( ne sjecam se iz kojih razloga) svugdje po prostoru tadasnje Jugoslavije i da u dubrovackom muzeju ima i pecat porodice Janjic sto je nešto slično nasla i moja kcerka na internetu.93.I onda kao i danas zapad nas nije volio jake.07 (81.11. http://www1. --------Prof.se pominju u istorijskim izvorima prvi put 1440 godine. imao je sličnu sudbinu kao srpski car Dusan(1331-1355)koji je takođe umro mlad. у 18. se prvi put pominju 1335 godine u Decanskoj hrisovulji. godine.38 (*.BISKUP. U jesen na Mitrovdan 8.u manastiru Mileseva.8.Forumi ---------prica . децембар 2005.PRTILO.32 (регистровани члан) Za Janjica Janjica(nas)ima i u okolini Sarajeva. VUKOJEVIC. Ako ima još Knezica ili Pjanica(porodica moje majke) neka mi se jave.1.7.Diskusije .Tvrtko se krunisao duplom krunom za kralja Srbije i Bosne.4.au) Za porodice:SEMIZ.12. oni nas najviše vole kada smo slabi i nejaki pa nam uvode red.PUACA. у 14.godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.BOROVIC. Laketa .com. Umro je iznenada u pedeset drugoj godini zivota.Sjecam se da mi je rekao da su se između ostalih mjesta naseljavali i u juznu Srbiju u sto sam se uvjerio za vrijeme služenja vojnog roka u Vranju gdje sam sreo dosta ljudi sa prezimenom Janjic. BOZIC.PJANIC i KNEZIC ne mogu ništa pouzdano reci.

Laketa .19 (registrovani član) Prof.Kako je to opce slavensko ime naravno da je i prezime rašireno.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.hr) Prof.Forumi ----------hvala! koPoB 11. javljajte. децембар 2005. Savjetujem. Pravi i jedini tocan i pouzdan odgovor o porijeklu prezimena dat će maticne knjige zupe iz koje su preci potekli.Prvi put se spominju oko 1820 godine.net) Pozdrav svima!Interesuje me poreklo prezimena Sojic. da se najprije krene od tih podataka i samo onda istrazuje unatrag i ta istrazivanja daju pouzdane i uvijek tocne rezultate.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Sto Vi o tome mislite? Lijepi pozdrav! ---------Bracafaca .Diskusije .41 (*. itd.t-com. SOJIC. Pozdrav svima i unapred hvala! ----------koPoB .bitsyu. su stara srpska porodica iz Hercegovine iz sela Plocnik i Kruscica iz Borca.05 dadragic . Kao sto svi Ivanovici od Rusije do Jadrananisu istog porijekla već je prezime opceniti patronimik tako ni svi dragicevici ne mogu imati jednog zajednickog pretka.au) Za gospodina Sojica.15. http://www1. imeniku RS). E sad.56 (*. у 15. Znam da mojih prezimenjaka ima dosta u Gackom(sudeci po tel.Dedijera Sojici se spominju u selima Plocnik i Kruscica ako sam dobro upamtio.Ja sam iz Beograda a familija je iz okoline Uzicke Pozege.11. u 16. U knjizi J. odnosno iz Fojnice ili iz Citluka. ja pokusavam da nađemvezu između Hecegovackih i Uzickih Sojica pa ako neko nešto zna.57 (*. Laketa Evo sto o porijeklu prezimena Dragicevic ali i drugih misli jedan sveucilisni profesor: 0 Porijeklo svake obitelji je specificno.30. у 03.serbiancafe. oktobar 2009. naime moglo je na raznim mjestima nastati nezavisno jedno od drugog. децембар 2005.com.U knjigama o Pozegi piše da su Sojici dosli iz Osata(preko puta Drine) kao i mnoge porodice iz Uzickog kraja. Sada ono najvaznije. децембар 2005. у 23. Od raznih osoba koje su imale ime Drago/ Dragic ili slično nastaje potpuno nezavisno prezime. septembar 2006.15. Dakle po ovome proizlazi da oni iz Popova polja ne moraju biti isto pleme kao i oni iz Vrgorca. u 21.

Dusan je zaustavio progonjenje na granici carstva i prenocio je kod Mrnjave u Livnu. ---------salarmantan (student) .Principi starinom vode porijeklo iz plemena JOVICEVICA koji su dosli iz krsevitog Grahova u Crnoj Gori.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..Odatle su presli u selo Obljaj u Grahovu.Poslije zavrsetka II srpskog ustanka knez Milos Obrenovic je naselio veliki dio Srba iz Hercegovine u Zapadnu Srbiju pa se stanovnici toga dijela Srbije i danas popularno nazivaju ERE.serbiancafe.24.Njegovi.sr IG0R .Mrnjavini potomci bili su Vukasin kasnije kralj i savladar maloljetnog srpskog cara Urosa I (1355-1371) Ugljesa i u narodnoj pjesmi samo poznat Gojko Mrnjavcevic. Vjerovatno su i tvoji predci krenuli iz Borca u Hercegovini preko Glasinca Sokoca Osta stigli u Srbiju. Pošto je ban imao brze noge.. Proslavio se u bitci na Zasavici 1813 godine.com.znaci o Krsticima. Naselili su se na imanju bega Sijercica.Prvo su dosli s onu stranu planine Dinare u selu Polaci.na obroncima Grahova polja.. Dusan je volio gozbe da priredjuje i da se priredjuju u njegovu cast. јануар 2006.tu u Livnu upoznao ga je srpski car Dusan (1331-1355) oko 1350 godine kada je progonio bosanskog bana Stjepana II Kotromanica zbog osvajanja u Humu posto je Dusan bio zauzet osvajanjima u Grckoj. у 20.Iz Livna Dusan je krenuo za Dubrovnik preko Blagaja (kod Mostara)i Trebinja stigao je u Dubrovnik.36 (регистровани члан) . Ja ću pokusati dati odgovor na tvoje pitanje..Diskusije . gdje se junacki borio sa svojim golim sinovima „golacima” i u toj bitci je i poginuo 1813 godine. U Prvom i Drugom srpskom ustanku (1804-18150)ucestvovao je veliki broj Srba iz Hercegovine pod komadom Zeke Buljubase-Jovana Gligorijevica (1785-1813)iz sela Slivalja u Hercegovini.na.su dobili prezime po rodonacelniku MRNJAVI koji je bio zapovjedik tvrdjave u Livnu. Ja ću za sam kraj napisati nešto još o dvije srpske legendarne porodice MRNJAVCEVIC i PRINCIP a Vi dragi citaoci ako imate još sto interesantno Vi pišite. PRINCIP. www. slobodno nasavite dalje..51 (registrovani član) Prof. у 19.36 (*.au) Koliko vidim ova tema o porodicnom porijeklu.Forumi Trazis vezu imeđu hercegovackih i uzickuh Sojica. Laketa .vode porijeklo od kmetske porodice koja je zivjela u jednom od najzabacenijih dijelova Bosne i Hercegovine. MRNJAVCEVIC. u 21..borio se u ceti Stojana Cupica „zmaja od Nocaja”. јануар 2006.8..gdje su mu dubrovcani pripremili sjajan docek da se dodvore srpskom kralju.krstici.Neki clanovi porodice Princip http://www1. U cast cara Mrnjava je pripremio sjajnu gozbu. Vukasinovi sinovi bili su Andrija i Marko Kraljevic najevci srpski junak iz narodnih epskih pjesama koji je kao turski vazal poginuo 1395 godine u bitci na Rovinama protiv vlaskog kralja Mircea...Sa sobom je poveo Mrnjavu kao sposobnog covjeka jer su mu takvi ljudi bilo potrebni na jugu u Grckoj u novo osvojenim oblatima.seobama i etnickim promjenama polako se privodi svome kraju.co.html?157[1/26/2013 7:19:44] . mart 2006..3.greška:).poslije je bio buljubasa na Drini. naravno svaka stvar pa i ova ima svoj početak i kraj.

dk) Odgovor za cerovica Poznavao sam Veljka Cerovica . kada su promijenili prezime u PRINCIP.11.bio je visok snažan i naprasit covjek tipican dinarski tip. јануар 2006.12. sav u srmi u srebru i zlatu.net.Rozaju.13.sto već nije napisao.6.trebali ste reci osnovne podatke o svojoj porodici. Ulcinju. -------muci .starinim poticu iz Kuca (CG)ima ih u Pljevljima.a ne znam kako smo se zvali prije.za koga su tvrdili da je potomak tog Cerovica koji je ubio smail agu cengica. nosio se veoma lijepo.yu/ilustro/2241/3. у 20.neka mi odgovori.12 (*. naoruzan.Ako neko ima taj podatak . јануар 2006.42 (*.Sa dolaskom u Hercegovinu smo dobili to prezime .tiscali. Jedan starjesina njihove porodicne zadruge zvao se Todor.html?157[1/26/2013 7:19:44] .11. у 13.com .ba) Dali iko zna porijeklo prezimena halilović ------------Prof. Najpoznatiji clan ove srpske porodice bio je djak GAVRILO PRINCIP koji je na srpski nacionalni praznik Vidov dan 28.au) Za Halilovica.Novom Pazaru i rasijanju.politika.Samo je mladom djaku Gavrilu Principu poslo za rukom da ponovi podvig mitskog pretka Milosa Obilica.Diskusije .Čuo sam pricu da smo dosli sa Mucibaba planine li brda . јануар 2006.serbiancafe. јануар 2006. u Sarajevu ubio zakletog neprijatelja Srba Austrougarskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju (greškom). Molio bih profesora da mi nešto kaže o Mucibabicima.htm .co. --------sadobreza@hotmail.Ovo je link koji će ti pomoći da nadjes nešto o tim Cerovicima http://www. у 19. Laketa . Pozdrav -----------BIVOM .Bili su veoma vjesti u postavljana zasjeda zvane ceke te ih prozvase CEKE i to im postade pododicno prezime koje su nosili sve do početka XX vijeka. gdje žive ? Ja ću pokusati dati neke osnovne vrlo oskudne podatke sto imam : Halilovic.59 (регистровани члан) Mučibabići http://www1. Zbog toga ga mlecani prozvase principe-princ i tako oni dobise svoje prezime Princip.28 (*. у 15.Forumi stupili su u pogranicnu sluzbu da cuvaju granicu.„Milos ubi car Murata a Gavrilo Ferdinanta” kaže stih iz narodne epske pjesme.com.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.selo Javor kod Niksica.1914.

(Nevesinje).u zapadnu Hercegovinu. odakle su najprije došli u Šumu trebinjsku.30.46 (*. јануар 2006.. Ima ih vise porodica koje su starinom Mucibabici.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Biograd. Još nije zabiljezeno da je npr. Ali nasi kažu da su Rakocevici od Raka Mucibabica.Trusina.Mucibabici su prije dolaska u Gacko zivjeli u dolini rijeke Morace. Vele da su se razdjelili i pobjegli na oba vrata.Forumi Ljeskov dub.Perini(Batkovici).Jaredici(Bratac).Djeric ozenio djevojku Jaredic. Svi se rodjakaju.19 (registrovani član) Prof. a odatle Ravni.14.sympatico..i ne uzimaju među sobom.to već nije sigurno:))) Sretna Nova Godina.ca) Na Kosovu iznad Gnjilana ima planina Mucibaba.06 koPoB . septembar 2006.Snijeznici. u 16. у 18. Laketa .Fojnica i Zijemlja(Nevesinje). Mucibabici žive još u nevesinjskim selima http://www1. Neki su bliski(recimo Kravici-Mucibabici s Trtina i Mucibabici iz Fojnice koji su od dva brata Mica i Anta-dodju četvrti rodjaci).au) Dosta toga je receno o porodici Mucibabic.i to je sigurno. Sve familije (osim Prguda naravno) . u 21. zatim u Ljeskov Dub i Fojnic. Sad .slave sv Arhangela Mihaila. у 11. Zanimljivo je da se svi rodjakaju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Nekada su živjeli u Ravnima(Gacko). a Zijemlja su došli iz Ljeskovog Duba. јануар 2006. Inače Mucibabici su brojno bratstvo u Hercegovini. i svi se razbjegnu na razne strane.to kažu i za Vlahovice. oktobar 2009.Nekad su se skupljali u Batkovicima kod Perina. I ima jedna zanimljivost.serbiancafe.” Iz Ravni su odselili u Lijeskov Db i Fojnicu.i isli da kupuju vino za slavu Sv Arhangela Mihaila. U Gacku su to Mirici i poturcenjaci Prgude.a neki dosta daleko. Mučibabići vode porijeklo od Mučibabića iz Skopske Crne Gore.evo i ja koristim priliku da kažem nešto sto do sada nije receno o ovoj familiji.)..com. 0 koPoB 11. Bili su starosjedioci. i ti se dijelovi nijesu više nikada sastali. Polovina Kravica i danas se u dokumentima vode kao Mucibabici.ili Mucibabic Perinusu itd.Diskusije . Za Rakocevice kažu da smo ista familija.Kravici(Trtine) .da li su dobili prezime po planini Mucibaba.Biogradu.Fojnici(Gacko) .ili po ugnjetavanju baba.14. U NevesinjuDjerici(Sipacno. O njima je zapisano i ovo: „Na kući su imali dvoja vrata.. R.Milićević -------Mucibabic .02 (*.. Neki istraživači smatraju da su od Rakočevića iz crne Gore.I naravno Mucibabici kojih ima na Ljeskovu Dubu. gdje je postojala velika zadruga Mučibabića. Jednom im dare muslimani. Slave Aranđelovdan.

----------Prof.Najpoznatiji clan porodice Mucibabic iz Pluzina je knjizevnik Milan Mucibabic koji je živio i radio u Sarajevu. у 06.Laketa . mart 2006.Poslije turskih osvajanja selili su se na zapad.dva rođena brata a dva razlicita prezimena.16.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. saznao dosta o svojoj porodici i vratio joj staro prezime Mucibabic.Bijeljina i Donje Pluzine (Rijeka).au) u Sarajevsko polje i isli su dolinom rijeke Bosne. ali volio bih nešto detaljnije znati o tome.Drugi su isli na istok u Podrinje i dalje u Srbiju. Jovana.com.xnet. Rajko i Dusan ostali da žive u Pluzinama.koga su prhvatili ujaci Lakete doveli ga na Pluzine i odhranili ga u svojoj prodici i na kraju kada je doslo vrijeme za zenidbu.13 (*.slave slavu Sv.hr) Poštovani prof.Ja kada sam isao u skolu u Kifino Selo. -----------BIVOM . VASILJEVIC.donosio bi sarena amerikanska pisma koja su tada na mene djelovala pomalo zbunjujuce:adresa primaoca Jovo Mucibabic a adresa posiljaoca Trivko Laketa.Nikolini sinovi Trivko i Spasoje otisli su na rad u Ameriku i tamo su ostali u Americi.zatim se pominje i Vasilije Vasiljevic diplomata srpskog kalja Milutina.Boskov sin Vidak radio je jedno vrijeme u Podgorici i Americi.gdje je opisao mnoge interesantne likove svojih drugova i komsija prateci to kroz burna vremena i dogadjaje.Diskusije .17.20 (регистровани члан) U Miljevcu i Čitluku(Nevesinje).Forumi Zijemlja.40 (*.54 (registrovani član) va_ne . IG0R .Ovaj pomor samo je prezivio mali djecak Jovo Mucibabic.njihova braca Jovo. Kcerka nasga dalekog predka Ilije Lakete bila je udata za nekoga Mucibabica iz Bijeljine. Starinom su Krivokapići porijeklom iz Trešnjeva http://www1. Zbilja ne znam šta je danas ovom kompjuteru.Ovi Mucibabici iz Pluzina blizak su rod sa porodicom Laketa iz Pluzina.24. јануар 2006. Laketa! Sa zanimanjem sam pročitao ovaj sait i s obzirom da se prezivam VASILJEVIĆ vrlo me zanima njegovo porjeklo.pomorila je mnoge stanovnike Bijeljine među njima i Mucibabice.su veoma stara porodica sa prostora Hercegovine u istorijskim izvorima se prvi put pominje neki Marko Vasiljevic poslanik srpske kraljice Jelene. јануар 2006.Konacno znam ja a znate i Vi dragi citaoci kako je to nastalo i kako je do toga doslo.pisao je knjizevna djela sa tematikom iz zavicaja. у 20.ozenili ga i podigli kucu u Rijeci blizi njihove stare porodicne kuce. Ja sam iz obitelji koja je već oko 350 i više godina nastanjena u selu PEDALJ kod DVORA NA UNI. јануар 2006. pO Predanju znam da su došli iz Hercegovine. u 21.serbiancafe. Većinom su prihvatili prezime Mucibabic samo su Trivko i Spasoje u Amarici zadrzali prezime Laketa.Jovo i njegov sin Bosko i unuci Nikola i Vidak nosili su prezime Laketa dugo vremena.vratio se u rodni kraj. у 17.Izvinite molim Vas.18.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Jednom kada je harala i morila kuga.

Od Žerajića je Bogdan Žerajić koji je pokušao atentat na Austro-Ugarskog generala Varešanina u Sarajevu.yu) Prezime Milicevic potice iz Stare Hecegovine tj. у 08. Slave Lazarevdan.krsna slava namje SVETI ILIJA.srećan sto ga se matica setila.JEDNA CINJENICA ZA UstašE>>>>>>>> covek nije posetio rodbinu i prijatelje u Hrvatskoj jer je godinama cekao da ga matica (SRBIJA) pozove za prijem (BGD) a u Beograd je dosao sa Srpskom zastavom u rukama u vozu.com.19.Pošto ja nisam u mogućnosti da dam tekst iz bilo koje knjige ja ću dati tekst koji sam ja zapamtio koji se pricao veoma davno dok sam ja isao u osnovnu skolu.Ako neko od citalaca posjeduje navedene knjige mogao bi nam ovdje na stranicama SC poslati originalni http://www1.TOLIKO O TOME DA TESLA NIJE SRBIN.zove se BRATSTVO MILICEVICI izdaje se u Podgorici.A NAS NIGDE !!! .ac.. u Čitluk se naselio Vučić Žerajić iz Miljevaca i hajdukovao. у 08..UNAPRED HVALA.grupa autora..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. јануар 2006. јануар 2006. у 13.Diskusije .serbiancafe. 3 Vojvode svi od Milicevica u Hercegovackim bunama i srpsko-turskim ratovima.Sigurni smo da su se naselili tamo samo ne znamo odkuda.. ILITI MUDZA PAMETNIJI. MISMO IZ SLAVONIJE I NIKADA NISMO CULI ZA BILO KOGA mrmka ADA NIJE IZ SELA gorice zapadna slavonija.pa makar i posle mnogo godina. ....18 (*. i u knjizi BUHE.MIN ----------Milicevic Member NISH . postoji i knjiga o Milicevicima . U Miljevac su doselili odmah iza kuge.to je najveci Srbin .20.pa je sa suzama u ocima drzao govor ljudima . 55...net) Molim Vas dali je neko čuo za prezime MRMAK.CITAJ >>> Lunjevica u srpskim ustancima. у 18.20.ili zna „nešto” ------>>>>>>> čitaj malo vise istoriju.ali onu realnu ----------Prof. Nadam se da je ovaj moj tekst identican po ideji sa ova dva iz knjiga.au) Za „memiku” o porodicama Buha i Skoko nemam šta vise reci od onoga sto je napisano u gornjem tekstu na početku..znaci ne znate za Srpstvo.Goru (Niksic Berane.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ----------Milicevic member NISH .24 (*.ne znate za NAS . AKO JE NEKI UstašA. јануар 2006. -----------srb. nekadasnje istocne Hercegovine koja je obuhvatala i danasnju severnu C.ac.36 (*. јануар 2006.yu) a što se Tesle tiče .21..Beograd 1990 godine.onoliki junaci iz narodnih pesama (nisu bez razloga napisane.quickclic.. Jedan od prvih predstavnika nacionalrevolucionara bosanskohercegovačke omladine.koja zabiljezena u dvije knjige kod Luke Bjelokosica u listu „Bosanska vila” Sarajevo 1888 str.....). Laketa .Forumi Crnoj Gori.već zato što smo Turke sekli) .59 (*. O postanku porodice Buha ima jena legenda.

Sava ponovo dodje u goste.Sava.serbiancafe.Pošto tu ne bijase vode Sv. Sv.nego se spremi uzmi sve svoje i djecije stvari pa ćemo u jutro rano poći dalje da trazimo bolje mjesto za zivot” Rano ujutru krenu omanja kolona putnika uz brdo sa Savinim savjetom da se niko ne okrece da gleda po selu.Putujuci preko Morina djeca zavapise:„Cica mi smo zedni”.Te veceri kada su imali gosta.Sava i djeca sahranise ženu pod jednom bikvom koja posluzi kao nadgrobni spomenik.(Na razmaku od sat hoda i danas na Morinama postoje tri omanja izvora vode koji su dovoljni da putnik namjernik utoli zedj p.Sava rece ženi:„Tebi nema zivota u ovome selu sa ovako negostoljubivim ljudima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. dodje u selo Jezero.Pred sami mrak na samom kraju sela nepoznatog gosta primise u jednoj maloj sjeromaskoj kucici u kojoj je zivjela jedna udovica sa dvoje male djece.Čim je ovaj prizor ugledala žena.jer se toga trenutka sjetila da je zamoravila gargasi u selu.Sv.Sava i djeca stigose u selo Domrke u kome je bila svadba gdje oni vecerase sa ostalim svadbarima.Poslije izvjesnog vremena kada su izasli na brdo iznad sela žena se okrenu.ova sirota žena nije mogla donijeti komad tijesta jer je gazdarica kod koje je sluzila naredila da opere ruke i da onda ide kuci. koprive i da im tako na ognjistu pod sacem ispece ljeb koji bi gladna djeca u slast pojela.samo njene gargasi plivaju po povrsini jezerske vode. Svi su vecerali u slast i djeca odose na spavanje a gost i žena nastavise razgovor.Kada je dosla kuci nabrala je jestivih trava i to pomijesala sa hrastovom korom i vodim i to je stavila na ognjiste pod sac da se pece.izujeda ženu i ona pade mrva na licu mjesta.Bas tada je pristigao i gost i poceli su pricu o svemu i svačemu. preko suve i bezvodne visoravni Morine.Sava je bio u razgovoru sa ljudima a umorna djeca zaspase uz jedan plot.odnekuda iznenada doleti roj divljih cela.Na kraju price Sv. Pred vece Sv.Kada se žena okrenula imala je šta vidjeti.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi tekst.te ih http://www1.Diskusije .koje su u svako doba godine teske preci i za jače putnike od naše nejaci.(Naro to mjesto i dan danas zove Bjelavina bukva.čitavo selo je potopila voda. Sv.Prosao je čitavo selo niko mu ne dade da prenoci da ga primi na konak i pocinak. Sv.Žena uze masu podize sac pod kojim se ukaza zlatno-zuta pogaca. U neko doba noćiizidje neka žena i kada vidje djecu uz plot upita:„Za ime miloga Boga.Sava i djeca nastavise put dalje u pravcu istoka.). Nekoliko godina kasnije kada im Sv. U neko doba djeca se uznemirise i pocese traziti od majke da im da jedu pogacu koja se pekla pod sacem na ognjistu.kako kaže narodno predanje doveo iz sela Jezera u Borcu u selo Domrke (Gacko) i tu ih je naselio za vrijeme vladavine srpskog kralja Stefana Prvovjencanog (1196-1227)godine.a.cija su ovo ovdje djeca sitna kao buve”? Od tada njihove potomke prozvase BUVE i tako je nastalo prezime BUVA (BUHA) prema narodnom predanju.Sava isao po zemlji Srbiji.Dvojica djecaka uz pomoć seljana napravila su kolibu u Domrkama.primjedba autora).Sava je ostavio djecu u Domtkam a on je nastavi put da ide dalje po narodu i zemlji Srbiji. Jednom prilikom kada je Sv.Sava carnu stapom po zemlji i tu se ukaza maleni izvor vode iz koga djeca alapljivo malenim rucicama grabise vodu da sto prije utole zedj.starca Save i nejake djecice. BUHE (BUVE)vode porijeklo od Bjelokosica koje je Sv. Sv. Od crne muke i bruke žena nije imala hrabrosti da podigne sac i da tako pokaze svu bijedu i siromastvo pogitovo sada pred gostom kuce.Sava usta blagoslovi ognjiste i stapom prekrsti sac i rece ženi da vadi pogacu te da gladna djeca jedu. tu ga zatekne noc te u selu potrazi prenociste.Žena je radila kod nekog covjeka u selu u kuhinji i predvece kada bi posla kuci u sakama bi ponijela komad tijesta da djeci spremi neku oskudnu veceru ili da im u tijesto stavi nastrugane hrastove kore.

Inače na mom selu su još prezimena: Djukic. pa smo bili kod Visegrada a onda promijenili prezime u Trtic i dosli u ove krajeve.. druga da smo od Gacka.00 (registrovani član) Prof. Molim ako nešto znate o ovome.Diskusije . Polic. Ima i prica da smo sa Kosova.au) Za „Vujovica” Kifino selo„ i ”srb„ Vujovicu o tvojoj porodici ne mogu ništa vise reci nego sto je receno. pritoka Une) na tromedji Drvara.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Stanisic. Moja porodicna krsna slava je sv. oktobar 2009. Nikola. у 06.a naspram nje na ovoj glavici gradite crkvu”! Na njegov prijedlog i uz pomoć srpskog ktalja Stefana Prvovencanog (1196-1227) BUHE u Domrkama sazidase i podigose crkvu Sv.06 koPoB . septembar 2006. Laketa .Sava udari stapom u zemlju i tu potece potok i rece im:„Ovdje gradite kucu. Srdacan pozdrav prof.24. u 22.Bgd. mada su bili ostaci nekadasnjih naselja koja su davno prije unistena (zapravo rjec je o utvdjenju koje narod zove Kula Momcilova po vojvodi Momcilu i njegovom krilatom atu Jabucilu . Poznato je da je taj kraj naseljen 100 % Srbima (i po zvanicnim popisima i koliko je meni poznato). Ilijasevic. Prva porodica naseljena u Preocu je bila Djukici.Hercegovacka prezimena. Ajder.sto navodi da su familije možda porijeklom i od Durmitora) . u 21. Tica.46 (регистровани члан) Postovani prof. ali moji kumovi i prijatelji hercegovci ne znaju za prezime Trtic niti su čuli. Jedna je da smo iz Popova polja. Simidzija. Salic. koPoB 11. u potrazi za porijeklom mog prezimena Trtic. Unaprijed zahvaljujem ------------- http://www1.nasi preci su Predaci krcili. Milicic . Prica je i da smo starinom se prezivali Jagodic. Tu smo se selili u Dalmaciju (oko Knina) i vracali se. јануар 2006. koja postoji i dan danasi u selu Domrke (Gacko).kako im je u novom naselju? On mu nevoljno priznase da im je dobro.00 (*. u 16. --------marko1975 (inzenjer) . јануар 2006. Postoji vise prica o nasem porijeklu. Čuo sam da ima Trtica muslimana oko Zenice. Jedna porodica je odselila u Han Kola na Manjacu kod Banje Luke. Sv.Porodica BUHA dala je nekoliko značajnih ljudi kao sto su vojvode Aleksa i Vaso Buha iz ustanka Nevesinjska puska(1875-1878) i bombasa Boska Buhu ciji je otac rođen u Domrkama i bio je Solunski dobrovoljac te je dobio dobrovaljacku zemlju u Virovitici a ostalo znate. Glamoca i Grahova.21 (registrovani član) IG0R .30.Dimitrija.Forumi upita.22.samo pate i oni i stoka sto nemaju vode.com.2005. mart 2006.serbiancafe. Porijeklom sam iz sela Preodac ispod Sator planine (izvor rijeke Unac.24.. ili da me bar uputite u mom traganju. 0 Ako želi nešto više da saznaš o prodici Vujovic uzmi knjige:Nikola Vujovic. у 18. Poznato mi je da smo doselili u te krajeve oko početka ili polovine 18 vijeka i ti krajevi su bili potpuno pusti (sto je i sada skoro slučaj nakon agresije HV i protjerivanja Srba sa tog podrucja).html?157[1/26/2013 7:19:44] . ako mozete. a prva u tim krajevima bila je Strpci. Laketa molim da mi pomognete. po izvorima ljetopisa popa Radjevica ili tako nešto a rad se zvao Unac i pisan je između 2 svjetska rata.Rodoslov porodice Vujovic i Risto Milicevic. Benic. Laketa.

Od Acima je nastalo nekoliko familija: Acimovici. Milovici. ---------------Golovo (Zemljoradnik) . Svi slavimo Sv. Petronijevici. -------------VS .ch) Postovani prof. za nju nemam nikakvih podataka.Forumi vijetin . Nas predak nije hteo da kaže kako se prezivao.24.za Vucjak ne mogu ništa reci. Nas predak se doselio iz Bilece negde krajem sedamnaestog i početkom osamnaestog veka. у 22.31 (регистровани члан) Postovani Profesore ja sam jedan od mnogih kome je poreklo iz Hercegovine.serbiancafe. Krace vreme se zadrzao negde oko Nove Varosi i onda se naselio na Zlatiboru. јануар 2006. Puno hvala.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. -------------Prof. BULUT poticu iz Korjenica kod Trebinja.html?157[1/26/2013 7:19:44] .najverovatnije zbog krvne osvete ili su ga progonili turci. a sada mi treba puno vremena. Dedici.au) Za ”marko 1975„. у 08. Naravno zahvalan bi bio svima koji imaju neku informaciju. Nas predak se zvao Acim i danas mi nosimo prezime Acimovic. poreklo im je iz Kuca u Crnoj Gori od Dragica.Luku.”cvijetin„i”majkin„ Ništa mi nema teze nego kada vidim ljude da su jako zainteresovani za svoje korjene.obrate se meni za pomoć a ja im ne mogu pomoći vjerujte mi to mi je najteze.bilo ih je u Prebilovcim kod Capljine i u rasijanju. у 02. Ja sam iz selo Miladici opstina Lopare (prije srez Tuzla) Srpska Republika. Moki za tebe imam polovican odgovor.Nikolu 19 Dezembar.trbalo bi naći i pogledat ljetopis popa Radjevica i tamo bi se naslo vise podataka. јануар 2006. pa da bi zastitio svoje potomke.com. Velanci.Ja odgovaram na ona pitanja i za one porodice za koje imam bilo kakav odgovor. у 18.Luku. Ovaj moj posao je jako tezak nekada treba preturiti stotine stranica da bi se doslo do nekog osnovnog i oskudnog istorijskog podatka. јануар 2006.”moki 86„.24. Zaomi je Marko za tebe i za tvoju porodicu TRTIC.Diskusije .backbone. Prvo su http://www1. Molim citaoce da imaju strpljenja valjda će se neko naći ko ima podatke o trazenim porodicama.40 (*. јануар 2006.30 (82.208. Ima nas po celoj zemaljskoj kugli.25.Nešto više podataka recu kasnije o porodici MIhajlović.31 (*.24. Laketa . Dali je pisano o prezimenu Mihajlović slave Sv. Negde sam procitao da u Bileckim Rudinama postoje familije koje slave Sv. Pošto nisam pratio od početka. pa bih vas Profesore zamolio da mi kazete u kom pravcu bi moje traganje za korenima trebao da nastavim. To nije telefonski imenik gdje su prezimena slozena po azbucnom redu pa izvolte osnovne podatke.*) Što se tiče porodice Soldo. Laketa i svi drugi koji vise znate o prezimenima.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. У Попову су се презивали Мијатовић (а туда дошли из села Грмљана). Ковачевићи који су се доселили у Зијемља нису пореклом из Пиве већ из Гацког (село Срђевићи). Moj otac i njegova generacija nisu bas bili zainteresovani da to prikupe i sacuvaju a kao neki su intekletualci. у 04. јануар 2006. Ima ih u Pijescima i Malom Polju. u 22. a jedni su ostali u Dabarskom polju.22 (194. barem mislim da je tako. Прочитај моју поруку на овој теми од http://www1. Samo se sjecam pokoje price od djedova i probam sada neke stvari da rekonstruisem. Što se tiče porodice Kuzman oni poticu od spahijske porodice Miloradovica. Miljevac).. ali u selu Suzina. Takođe mi je otac pricao da je tokom 70tih 80-tih postojao neki feljton u Politici koji je obradjivao ove teme. ------------sjeran . у 03.00 (registrovani član) IG0R .25. Pozdrav. nemojte zaliti sto nemate podatke o mojoj familiji.247. ali nisam pronasao onaj dio koji se odnosi na familije Gornjeg Unca. Odatle su se Solde dalje raselile po Hercegovini (Sehovina. веку. a sada nemam od koga da čujem i prikupim podatke. у 07. Marko IG0R . даље порекло им је од Риђана.07 (регистровани члан) За Банђуре кажу да су у село Убоску код Љубиња дошли из Чавша у Попову у 18. -----------marko1975 (inzenjer) . Izvorni Sjerani slave Svetog Jovana. mart 2006.serbiancafe. pa zato istrazivanja i postoje. јануар 2006. Nesreca je da su kod mene stari koji su znali dosta toga pomrli a da nisam uspio to zabiljeziti.Forumi se naselili u Goricu kod Trebinja.. doselili su se na imanje Sjerana i uzeli njihovo prezime.11 (регистровани члан) Dragi profesore.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Sjerani koji slave Ignjatdan su poreklom Kovačevići i oni su doseljenici iz Pive.*) Za profesora Laketu Ono sto znam je da Sjerani poticu iz Žitomislića.25. Jedan od tih Dragica je otisao u soldate i kasnije se naselio u Dabarsko polje (verovatno u selo Zasada).Diskusije .26. Што се тиче Аћимовића из Нове Вароши који слави Лучиндан.. i slave Svetog Jovana. Od ljetopisa popa Radjevica citao sam samo drugi dio koji se odnosi na familije Donjeg Unca. To je sve sto znam.24.. јануар 2006. то је старо племе на подручју данашњег Грахова и Кривошија то је област Старе Херцеговине према Боки. Interesuje me da li znate gdje bih mogao pronaći ovu knjigu i da li znate šta o tim tekstovima u Politici.

Тртићи муслимани су беговска породица из села Дуге у Рами (западна Херцеговина) IG0R . Ко зна историју знаће да ти Срби нису прошли најбоље. u 22. дакле презиме је по занимању. septembar 2006. они су пак пореклом из уже Србије. Бузета. нека му Господ подари здравља и среће. Гацко http://www1. која је то слава и одакле су. Иначе је презиме забележено више пута код Славонске Пожеге. Ђакова. За Вучијака.презиме: Грковић .net) Помоз Бог. из Чапљине и Мостара или околине Славонске Пожеге? Тртићу можда ово може бити од помоћи. Самобора. Наравно. која ти је крсна слава и дај оријентационо одакле су твоји.слава: Свети Никола .cavtel.21.Forumi IG0R .47 (registrovani član) Наћићеш одговор на своје питање. mart 2006. забележено је презиме у Сарајеву 1807.40 (регистровани члан) У Љубушком је живела породица Мрмак.06 (registrovani član) IG0R . 0 браћо херцеговци. код которских ускока 1731. постоји породица Јагодић који тврди да је стариначка у Малој Иванчи (код Сопота). старије презиме им је Драгићевић. Брате Вукобрате. Чазме.30.serbiancafe. septembar 2005. рецимо можда околина Книна можда? Екмечићи су Пребиловчани. Валпова. нешто као Ковачевић. јануар 2006. у селима Преодац и Тичево у Унцу који су пореклом ”са Дрине„ (то су ваљда твоји?). породица Јагодић (ипак није тако често презиме) су забележени као очинство у Великом Селу код Београда 1528.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.село: Врба (Хан Врба). као српска породица у Славонској војној граници 1651. oktobar 2009. Прво. у селу Зарошци у Соколској нахији. Ево шта мене интересује: . u 21. u 16. Јагодић се такође презивао један српски мајстор из Глине 1806. Сиска и Велике Горице. Неки предак се доселио у Мостар и постао пекар отуд и презиме. ” koPoB 11. у 12.24.Diskusije . од турског екмеџија. твоји су највероватније из (Старе) Херцеговине мада није искључено ни брђанско порекло јер је једна група Никшића забележена у Морачи (од чега је касније настала племе Ровчана) и трећа код равнице Зете. сви комплименти професору Лакети.26. свака част на теми. старинци у селу Дубока у Ресави. јануар 2006.21 (registrovani član) Гатачка-површ . дошли су у Фочу када су Срби терали Турке из својих градова. u 22. у Горјанима код Ђакова 1750. Екмечића има и муслимана у Србињу.11 (*. Црногорац и Витковић) то је било пре Другог светског рата.07 koPoB . изузетно је занимљива.html?157[1/26/2013 7:19:44] . једна од четири православних (остале три су Ћук.26. у 07. После се за време једне од многобројних епидемија куга вратио у Пребиловце. у Осијеку 1736.

----------marko1975 (inzenjer) .16 (регистровани члан) U Bodežištima (Gacko) i Zalužju(Nevesinje. Grkovići žive i u Vrbi kod Gacka. био бих му захвалан.html?157[1/26/2013 7:19:44] .02 (*. Moji kumovi i prijatelji Vukovici i Draskovici o tome svojim djelima svjedoce.27. ti si mi prvi dao bar neke upute. у 09. Da li se zna ista o toj familiji. а да смо старином од Дробњака. у 13.Rast). Ima ih u Mostaćima i Zasad kod Trebinja.26. у 08.24 (регистровани члан) Hvala Igore. Sjenice (Kuči). Ако би ико био толико добар да напише пар речи.Pobjegli iz ovog sela u ono vrijeme kad su imanja manastira Papraća popaljena.cavtel. Hercegovina=Srpska Sparta. Orah (matično).Diskusije . U Bodežišta došli iz Pržina. Slave Đurđevdan. ranije: Bulatović. posto vidim da citiras neke izvore. kad su primili islam.net) BIVOM http://www1. Хвала и свако добро. јануар 2006.14 (*. јануар 2006.net) Balandžić. Grkovići su živjeli i u Orahovom dolu (Popovo). јануар 2006. Poslije nisam čuo ništa o tim Trticima.27. ------------BIVOM . ogranak Filipovića . Iz ovog je sela porijeklom i Ruđer Bošković čiji je otac Nikola također otišao u Dubrovnik. a i ostali koje poznajem.mnsi. јануар 2006. pogledam šta kaže za trtice i nadje ih osim ovih mojih za koje znam i kao muslimane u hercegovini. a daljnjom su starinom iz Grkavaca kod Trebinja. nisam nikad čuo za Trtice muslimane do prije par godina kad su bili neki izbori pa je bila baza sa popisom 91.Forumi Оно што ја знам (или мислим да знам) је да смо пре 350-400 година дошли из околине Требиња. Prema porodičnom predanju u Vrbu su došli iz Ljubomira. ili da li postoje neki izvori o tome? Inače. svaka cast braci Hercegovcima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 06. ----------? . Ako slavite Đurđevdan moguće da ste porijeklom od Drobnjaka.Slijepčevića ---------Гатачка-површ . Takođe. oni najduže i upornije cuvaju svoju tradiciju. Odselili se u Trsteno kod Dubrovnika. Piva i Stari Vlah (Višegrad). Ercegova Strana (Plužine). kako se to desilo itd. zapravo vrlo vjerojatno. koji su to izvori i kako mogu doći do njih. Molim te da mi kažeš bar trag dalji.serbiancafe.27. U Zalužje je došao Grković od Čpkovića s Udrežnja.

27. јануар 2006. фебруар 2006.ali koliko znam oni ne slave Nikoljdan kao Galavici. ми славимо Светог Николу.serbiancafe.Po drugoj verziji. у 22. u Gornjim Breznama (Piva) došli od Nikšića --------Starina Novak . у 15. Da li su ove familije vezane sa Milidragovicima iz Radimlje? Ili.1. фебруар 2006. jedino u slučaju da je neko od vas promijenio slavu.1. Његов отац (био је још дете. хвала још једном.. у 19. Velimlje (Banjani) i kao: Šakotić.56 (65. јануар 2006.cable.Forumi Хвала за коментар. У сваком случају. Ali to bi valjda već neko upamtio.*) Godine 1540 Palarius Fuskus Patavinus je posjetio Senj. Nisam nestrpljiv.roger) Molim Prof. Laketa.nji (Hercegovina) ranije Zlatanić iz Golije (Nikšić). Nikšiću. у 10.. јануар 2006.net) Šakota.da mi malo podrobnije (ukoliko ste u mogućnosti) kazete o familijama Jokisic-a iz Poprati i Sakota iz Kozica.32 (*.On je pišuci o uskocima.bio bih Vam zahvalan da nešto o tome napisete ako saznate.29. Dubravama i Kozici a u Crnićima i Tri.116.29.43. Међутим.42 (*. у 12. --------BIVOM . kao i o Sotrama.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.*) Uvazeni prof.06 (регистровани члан) Grkoviću.html?157[1/26/2013 7:19:44] . koje su familije sa podrucja Stoca vezane sa Milidragovicima? --------evo . U knjizi etnologa Filipovica ''Glasinac'' sam nasao da su se preci porodice Galavic doselili sa kraja između dolina Pive i Tare(stare Hercegovine) i da su od porodice Malinic.18 (87. Laketu. -------Kifino Selo . došli iz Hercegovine. Ujedno Vas molim da mi nešto kazete o familiji Milutinovica sa Osanica. дошао је у Америку са својом мајком) је емигрирао из Требиња негде око I светског рата. http://www1. porijeklom od Čokorila (Mataruga) iz Cuca (Cetinje) u Zijemlju (Mostar). Obje familije slave Sv. a prije ste slavili istu. li bi se slavila prislava.Galavici su od Miljanica. рекао бих да нисмо рођаци. Упознао сам једног Грковића овде у Америци који слави управо Ђурђевдан. Jovana.Diskusije . --------Sakota„ . ako su vam različite slave 100% niste rod.ali u tom kraju ne nadjoh nikakve tragove o Malinicima.mnsi.

to isto su iz neznanja su cinili i Turci i od njih naslijedili poturceni Srbi i neznajuci jedni i drugi i treci da je bolje biti gradjanin Rimske Imperije nego varvarin.. баш гледам у Ускочком речнику Милије Станића. u 16. фебруар 2006. Porijeklo imena Morlak objasnio je još u 11 vijeju pop Dukljanin. Ako se zna da su ovi Srbi cinili Gro Srednjovijekovne Srbije i ako se zna odakle su i srpske dinastije Svetimirovici. у 11..šta su radili .kosovi lug).mnogo bi mi znacilo kad bih znao nešto više odakle su mandici poreklom.html?157[1/26/2013 7:19:44] .i njegov otac petar. kopob .gde su bili.serbiancafe.prezivam se mandic a moji su iz bjelopavlica(lazine.obzirom da nemam puno podataka o poreklu zamolio bih profesora laketu ako može da mi kaže nešto više o mandicima iz bjelopavlica. Има више речи у ускоцима које имају корен циц-.Forumi napisao da uskoke zovu Morlacima. azijata ili poturcenjak. Vlasi ili Morlaci su dva naziva istog znacenja i najtacnije objašnjenje ovih naziva jeste -Rimski Srbi. Morlak je skraceni oblik od Mauro Valah.05 (*.BAR OVE ZADNJE CETIRI HILJADE I DVADESET GODINA OTKAKO SE ZNA DA IH JE NINO BELOV POVEO U VELIKI POHOD NA BLISKI ISTOK I INDIJU.Svevladovici.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. živim i radim u novom sadu.slavimo svetu petku i uglavnom kad se prica o bjelopavlicima i prezimenima iz tog kraja nekako se uvek izostavi moje prezime a znam da mi je tamo rođen i pradeda nikola.inače deda mi je kolonista iz crne gore.u istinu oni i danas to cine i upotrebljavaju to ime kao pogrdno a ne znaju da je to vise kompliment nego pogrda. septembar 2006.Među njima nije postojala nikakva razlika iako su u srednjovjekovnoj Srbiji većinu cinili rimski Srbi.30.zapravo bili u ogromnoj vecini.neobee. Srbi iz Dacke Sebije koji nisu bili pod vlascu Rimske Imperije nazivali su Srbe unutar Rimske Imperije Valasima ili Vlasima . у 10. A ja bih sada postavio pitanje gospodinu ” Starini Novaku„.Diskusije .net) pozdrav svim ucesnicima diskusije i svako dobro.Ostrivojevici. ---------- http://www1. Мил је словенско мио. фебруар 2006.U srednjem vijeku svi su Srbi nazivani od strane naroda koji su se doseljavali Vlasima ili Morlacima pogotovo što se nije znalo koji su Rimski Srbi a koje Dacki Srbi.5. Cinjenica je da su i Hrvati koji su doseljenici nazivali Srbe koji su za njih bili starosjedioci nazivali Vlasima i Morlacima.39 (регистровани члан) Не бих рекао да је Цицмил (презиме у Ускоцима) влашког основа. ----------dudica .4.Jablanovici i Nemanjici i ako se uzme u obzir da je u svojoj hiljadugodisnjoj istoriji ovaj dio Srba bio DržavOTVORNIJI pa mogli bi vi odgovoriti ili ako ništa nazrijeti iz svega ovoga gdje su Srbi a Srbi su tu gdje su i oduvijek bili .cukundeda maksim.22 (registrovani član) IG0R .zato što su pored srpskog jezika govorili i latinski jezik koji je bio zvanicni jezik Imperije u kojoj su zivjeli.

u 22.danas su spali na dva doma kako ti kažeš.DR.. Дакле није ми од неке помоћи то што спомињеш славу.pleme Drobnjaci Mandići (Vidnići).cable.-) 75% братстава.Crkvice .net) pozdrav svima i svako dobro.08 Poziv !! .voleo bih da znam odakle si ti i odakle ti ove informacije i da li postoji neka literatura koja bi mi pomogla da saznam nešto više o pretcima.da i on da svoj doprinos svojim ucescem na ovim hercegovackim forumima.ovo kažem samo kao mali prikaz kolika je to familija bila. у 15. Петку. фебруар 2006.24. у 18. је било 7 домова у Мандићима. У Бјелопавлићима има две породице Мандића које обе славе Петковдан. http://www1. Постоји огранак Јовановића (дакле од њих потичу. у 17. у 12.MILOSA (Djordjo) OKUKA.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. staro bratstvo u Bati Mandići u Dužima . фебруар 2006. ----------dudica .html?157[1/26/2013 7:19:44] .moj deda je imao sestoricu brace i masu striceva.net) Mandići .eto na primer sva sestorica brace su zavrsili u vojvodini i tu se i kopali što se kaže i niti koje su nas povezivale sa crnom gorom nisu prekinute ali su slabe i sporadicne.Diskusije . то вам је братство. znam da je ovo diskusija o hercegovackim prezimenima ali kao sto igor rece posto smo svi srbi moramo se pomoć. u 21. 1990.5. bratstvo u Markovini Mandići u Bjelopavlićima (selo Jastreb) Mandići iz Župe Nikšićke Mandići iz Pive (G. старије презиме али је породица због величине разграната и Мандићи су настали по неком Манду Јовановићу). Уосталом. фебруар 2006..Nikovići).nazalost raselili smo se a bogami razrodili i podelili(sto je najgore).12 (registrovani član) dudica .18 (*. mart 2006.Pištignjati.39 (*.serbiancafe.57 (*. бјелопавлићки говор је прелазни (мешавина) источнохерцеговачког и зетско-сјеничког дијалекта па можемо рећи да сте и ви донекле попримили херцеговачку нарав . слави св.koji sada živi negde u NJEMACKOJ. само језгро Бјелопавлића које потиче од Бијелог Павла.mnsi.neobee.inače igore ja pripadam mandicima iz jastreba i tamo mi je rođen djed. ” koPoB 11.6.poseban pozdrav igoru koji mi je dao iscrpan odgovor na pitanje o mandicima iz bjelopavlica. oktobar 2009. Први су насељени у селу Мандићима које им је домаће село и добило име по њима.21 (регистровани члан) Бјелопавлићи нису Херцеговина већ Брда али с обзиром да смо сви Срби зашто да не.Forumi IG0R . 2 у Јастребу и 3 у Даниловграду. фебруар 2006.5.roger) 0 POzvala bih PR.davno sam bio tamo ali znam da još uvek postoji i kuca gde je rođen. starinom od Trebinja od Đurića IG0R .7.

pa eto pade mi na pamet kad procitah da eto i njega spomenem ovde.Ceznja i nostalgija za rodnom grudom Hercegovinom u srcu.koji se eto javljaju svojoj rodnoj grudi.au) Poziv za poziv. PS. Teško je ostati ravnodusan . Kako je do toga doslo. VIdim pominje se DRAGAN OKUKA(sportista)a ne pominje MILOS. Davno su kazali nasi ljudi:„Jedan covjek ne zna sve.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Pozdrav tebi i svim našim hercegovcima sirom naše Hercegovine i onima koji i ako daleko.osim ovoga sto je ovde napisano.a u dusi ste sve poneli sa sobom i zauvek osuđeni za PATNJu za tim istim. natjerala me da pišem ovo sto pišem. Imali su ljetnikovac na Javorku. Ja se izvinjavam posto nisam sve pratila.Laketa.BUhu. našeg podneblja i naše Hercegovina.Diskusije .možda se covek i javljao.7.nose je u najdubljim dubinama svoje duse. у 16.10 (регистровани члан) KURT Stare porodice nekada nastanjene u Konjicu i okolini. Porodica ovog prezimena ima naseljenih u Mostaru.Kao takav covek sigurno ima šta da kaže ovim mladjim generacijama. Poznati član ove http://www1. Volele bih da i od njega saznamo nešto o njegovom prezimenu.sa ljudima koji su kao i ti negde daleko od naše drage HERCEGOVINE.svi ljudi znaju sve”. фебруар 2006.9.30 (*.pogotovo ako ste daleko od svega toga fizicki.poznajem sa fakulteta u SArajevu. PR.kao i PR.serbiancafe.ali PROFESORA DR.com. у 19. -----------BIVOM . фебруар 2006. Koliko sam uspio reci će sami citaci i posjetioci ovih diskusija. kojima je njen kamen dragulj i za kojim će vecno da pate. u ime mnoghih sa kojima sam razgovarala na ovu temu.nazalost! Kanadski HErcegovac ---------Laketa (Profa) . To je ujedno poziv svim ljudima da se jave i kažu sve sto znaju o svojoj porodici i o porodicama prijatelja i komsija da bi tako donekle upotpunili svoja saznanja o sebi i drugima. Meni kao inicijatoru i autoru ovih redova veoma je drago da ova tema još interesuje ljude dobre volje sirom dijaspore i da pobudjuje interesovanje kod naših ljudi koji žive daleko od rodnog kraja za svoje korjene i porijeklo.Forumi UGLEDNI SIN.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ajde MIlose javi se vole te tvoji STUDENTI HERCEGOVCI.No nije sporno.ili razmeni svoja saznanja sa sličnim njemu. Pozdrav svima prof.trebao bi da se svakako oglasi.ja sam samo jedan sto ovo pišem.DR KNJIZEVNOSTI i još šta već.

53 (регистровани члан) Može li mi neko rci nešto o prezimenu ELEZOVIC. ali je tokom rata vecina bila prinudjena da napusti Hercegovinu(selo Tasovcici).Vilusima i Niksicu(C. pleme se zvalo Anteljevic i oni su iz Korjenica otisli na prostore Dubrave gde se pleme i razdelilo.slave Sv. Risto Miličević. Poslije. фебруар 2006.Gore. -----------Prof.*) Svaka cast.29 (*.Forumi porodice je i Husnija Kurt(1900-1959) profesor univerziteta i istaknuti aktivista NOP-a. Iz porodice Radovanovic iz Lukavca potice poznati kosarkaski reprezentativac Ratko Raso Radovanovic. Ima ih da žive u Grahovu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. фебруар 2006.9. фебруар 2006. ELEZOVIC. u 16..Vranjskoj itd. Takođe.Diskusije .23 (registrovani član) -----------elbojana (student) . pa je teško saznati nešto više o tom prezimenu.14 (69.Dabru. U knjizi Jevte Dedijera se pominje samo muslimansko selo Elezovic. Takođe.11.158.Dubrovniku. у 19. у 17.da ne nabrajam dalje.tokom vremena Radovanovici su se raselili i zivjeli su na Riocima u Davidovicima kod Divina. Bio je član predsjedništva AVNOJ-a.Go. у 23.com.Novom.(ELEZ)su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja.Prema porodicnom predanju dosli su sa Kosova od Vucitrna pod pritiskom Turaka na prostor Hercegovine i C.Lukavcu (Nevesinje)Fatnici. Ljubinju i rasijanju. Ispravka.) u Izgorima (Gacko) Zagorje(Kalinovik) Sokolac(Bosna)H. nešto i o IJACICIMA i KISINIMA U navodu starih hercegovackih prezimena pominje se prezime Ateljevic. Hercegovačka prezimena Evo to je ono što sam našao knjizi. -----------sat445 . koPoB .se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1449 godine. Laketa .30. Ako može nešto o Radovanovicima? Slava-Djurdjevdan Hvala i pozdrav mojim Hercegovcima. od tog plemena je nastala i porodica Ijacica koja je brojna.10.Georgija. septembar 2006..html?157[1/26/2013 7:19:44] .au) RADOVANOVIC. Iz ove porodice potice poznati srpski istoricar http://www1. posto malo nas koji smo ostali pravoslavc. Ima ih po čitavoj bivšoj SFRJ i rasijanju.kada se pominje neki Radonja Radovanovic iz Rudina i obavezuje se na placanje nekog duga u Dubrovniku.serbiancafe.

crnagora.gdje živite i koju slavu slavite. Struga (Žabljak). Od njih su Novaković u Paštrovićima 1590. KILIBARDA. u Baru i Bečićima (Budva). DABIC. ------------Pozdrav iz CG! . u 21. jedni su se preselili u Perast (Boka Kotorska). у 15. oktobar 2009.au) 0 Za Dabica:mogao si barem nešto više reci o svojoj porodic.ima ioh u seli Lakat(Nevesinje). Od njih su kod Novog Pazara. Bijela.Nevesinju i rasijanju.žive u selu Luka. Čelobrdo i Đenoše (Dapsovići). Ulcinj i Gusinje.24. Krivošijama i Baošići (Boka Kotorska) koPoB 11. Ima ih u rasijanju sirom svijeta. doselili su se iz Sarajeva.poticu iz sela Stitari u planini Goliji.08 Prof. Ristelicima i Zlokovicima? Pozdrav! --------evo choche .) kasnije kao: Zloković. Od njih su u Gajtanu (južna Srbija) i Baru. od 1904. Jošice (Risan).ima ih u rasijanju.neki su dosli u Borac i Nevesinje.slave Sv. ogranak Dabkovića (18. у 12. Trebjesa i Staro Selo (Nikšić9. фебруар 2006.mislim da se radi o jednoj te istoj porodici.03 (регистровани члан) Poštovani prof. Herceg -Novi (1718. Kotor.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Balicima.15. Bar. god. god.net) Jel ima nešto o Zhelalicima. Kuti.) doselili se iz Đenoša (Spič).21 (*.Diskusije . ELEK. фебруар 2006. Herceg -Novi kao: Zlokov (1695. god.serbiancafe.poticu starinom iz Drobnjaka(C.48 (*. potomci Nikšića (Trebješana) iz Bojovića (Župa Nikšićka). mart 2006. Zaton (Bijelo Polje) i kao: Balija. jedni odu na Sveti Stefan (Paštrovići) i potom u Carigrad.. Kotor i područni Škaljari. god.12. Anteljevic i Ateljevic. Slave slavu Djurdjev dan. preselili u Bijelu.Forumi Glisa Elezovic.net) Balić.Laketa http://www1. Laketa .. vidi: Valićević Zloković.Tomu.poticu iz sela Tuli kod Trebinja. Sutomore.12.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Herceg -Novi.15.) ogranak Boškovića. porijeklom su iz Klimenata (Albanija).slave slavu Sv.Arandjela.drugi u Srbiju (Tamnava) treci su se raselili po Hercegovini. у 17. Kumbor (Marina) Ristelić.com. у 04. KISIN. фебруар 2006. a kasnije i kao: Kenter.poticu sa Banjana iz sela Strpci.19 (*.mnsi.15 (registrovani član) tomotomo (O) . IG0R . Kolašin i područno Trebaljevo. u Paštroviće doselili iz Stare Crne Gore. Od njih su u Kaliforniji. фебруар 2006.Gora)pod pritiskom Turaka raselili su se na razne strane:jedni su otisli u Bosnu. Bojkove Kamenice. Budva. u 22. v.

i porodicna slava je Sv. je da se moj pradjed iselio u ameriku početkom prošlog veka i da je iz Nevesinja ali mislim da nije selo Lakat.koliko znam o mojima. Tu pricu je i on čuo od svog djeda.*) Postovani gosp. --------Vladimir-1 . saznao sam da porodica sa tim prezimenom ima u predgradju Mostara ne znam tačno ime mesta.ti dalje nastavi istrazivati sam. у 15. sa Sjeničke visoravni ili http://www1. od kada se spominje i odakle vode poreklo ---------Danijel (Ekonomista) . Ja sam ti rekao ono sto sam znao.Diskusije . ispod Suvobora.au) Za Krzic i Curguz nemam nikakvih podataka valjda će se naći neko od citalaca da da koji podatak i riječ vise o vasim porodicama.16.Žive u Nevesinju u selu Lakat..(Koz.71. o mojoj porodici znam po prici da smo iz Like doselili u Hašane kod Bos.DJordje.a inače sam rođen u USA trenutno radim u Quebec-u i naisao sam na ovu veoma zanimljivu diskusiju.Da li ih ima u još nekom mestu oko Nevesinja.26 (*.najbolje bi ti bilo da stupis u kontakt sa svojim Za Dabica. predvodjeni starcem Savom.ptt.veoma mi je drago kada se javi neko od naših citalaca kao gospodin Dabic te da mu barem nešto mogu pomoći.serbiancafe. Nikolu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. фебруар 2006.Pozdravi sve u Kanadi. фебруар 2006. у 23. Bos.15.15.. kao mali čuo sam pricu strica da smo se prezivali nekako na K. у 13.Biograd. i da smo porijeklom negdje od Bijelog Polja.. Znam da mojih prezimenjaka ima još u okolini Sanskog Mosta. ---------Prof. Srdačan pozdrav ----------. у 00.Bijelo Polje kod Mostara i u gradu Mostaru.23 (67.Još jednom hvala i pozdrav sa postovanjem.19 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa! Zanima me porijeklo mog prezimena Ćurguz.Inače.Nikolu.Laketa hvala na odgovoru u vezi porodice Dabic.Zijemlja. U Pranjane su se doselili posle Sjeničke bitke 1809 godine.16. фебруар 2006. Laketa .com. Krupe.naknadno sam dosao do nekih podataka o Dabicima.44 (*. Dabica ima po cijeloj Hercegovini.i tada sam pokusavao da nešto saznam ali ne mnogo toga. фебруар 2006.Forumi Opet Vas molim da objavite ukoliko nešto znate o prezimenu Kržić (ČičevoTrebinje). .yu) Zanima me poreklo Gvozdenovića iz Pranjana kod Čačka. Slavimo Sv.) Dubice i svi slavimo Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .. koji se po predanju prezivao Dmitrović ili Mitrović. Za Dabica.pre 20-ak godina proveo sam dosta vremena u Srbiji i studirao nas jezik i otada se veoma dobro služim našim jezikom.

------------. GVOZDENOVIC. Laketa . Zlostup (Golija). -------Prof.ogranak su Vujicica sa Grahova. Laketa .Nikolu. Na granicnom prostoru između Ausrije i Turske u Krajini.Deura su starinom rodom iz sela Ugarci opstina Bosansko Grahovo.G.com. Nikšićko Prekovođe. фебруар 2006. фебруар 2006.doselili su iz Hercegovine.U jednoj od mnogobrojnih seoba i Deure su dosle na ovaj prostor.poticu sa Banjana.Jaksic.Bosko Deura koji živi u Wollongongu.Cvijetic kao i golijski Luburici i Perisici.au) LUBURIC.Diskusije .33 (*. у 19. фебруар 2006.obadvije države naseljavale su Srbe radi odbrane granice. ogranak Vujačića iz Grahova (Nikšić). prešli u Goransko i Plužine (Piva) ---------Prof.17. Moja porodica LAKETA ima krvnu vezu sa porodicom Luburic.G. Od starih Vujacuca su Vujacici u Bileci i Konjicu. ------------ http://www1. у 18. Svi od starine slave krsnu slavu Sv. Nikšić i područni Banjani (Velimlje) doseljenici iz Hercegovine.Gore. у 05. Nikšić.ima ih u Zlostupu(Golija C..nas pra predak Petar Laketa bio je ozenjen od Luburica sa Grahova koju su popularno zvali Crnogorka. Šapcu i Kalgariju. Ima ih dosta rasljenih po Srbiji i Bosni.nevesinjski Stevanovici i Radovici iz sela Bratac.16. Slave slavu Sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe.su starosjedioci iz Vucijeg Dola iz Ceklica kod Cetinja. Beogradu.mnsi. Jedan deo porodice se preziva Gvozdenović a drugi Vujičić.16.html?157[1/26/2013 7:19:44] .)zatim su preselili na Goransko i Pluzine(Piva C.Bulajic. VUJICIC. Svi su zadrzali svoje staro prezime Vujacic.evo jednog starog ne tipicnog srpskog prezimena.žive sirom SFRJ i rasijanju Podatke o ovoj porodici dao mi je g.com. Od Vujacica sa Grahova vode porijeklo sledeće porodice: Dakovic.te banjanski Delibasici i Colakovici i gatacki Stevanovici.Moracu i Grahovo. Pozdrav i hvala za odličan topik. Grahova su porijeklom iz Grahova iz C.Forumi BIhora.).Andrija Luburic pa koga interesuje može pogledati njegova djela. koji žive u Pranjanima.zatim otisli u Uskoke Trebjesu. Parizu.net) Luburić (Lubira = Lubina).mada su neki njihovi saplemenici tokom vremena mijenjali slavu. ogranak Vujačića.au) DEURA. Vucetic.O porodici Luburic kao i drugim srpskim porodicama dosta je pisao Dr.. .Nikolu.49 (*. Vecina stanovnika B.starinom su porijeklom iz Kuca zatim dosli u Pipere tu su se podijelili i jedni su otisli u Ridjane kod Niksica. Čačku.15 (*. Slavimo Svetog Jovana Krstitelja i ima nas u Pranjanima. Tokom vremena raselili su se na sve strane u Bosnu i Srbiju.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.de) interesuje me poreklo brezimena prodanovic koi su se doselili u selo tupkovici riječ je od vida takozvanog vidovica koi je na to podrucje dosao iz zalukovika kod sarajeva pod tim brezimenom su se i saranjivali a kasnije kao prodanovici vid vidovic -prodanovic je dosao sa puno djece u tupkovic a kažu da su mu sinovi bili petar andrij jakov marko luka itd.23 (registrovani član) IG0R . Kao Banjanin. Molim Vas mozeteli reci nešto o Jeftic čuo sam da su dosla četiri brata iz Stoca i da su se dva brata nastanila u Tuzli.Diskusije . у 17.22. Jovan.57 (регистровани члан) Gospodine Prof.Stefan (9.24.1372.1597 godine itd.Krsna slava je Sv.Srpske) na prelazu iz humnine u rudine.serbiancafe. Sa Banjana se kretalo na sjever u Bosnu i Srbiju.drugi kao Kojic-Miljanic. septembar 2006.otisao u Ljig kao Nikolic.na zapad preko Bilece Gacka. Odakle potice prezime Tisma.25 (регистровани члан) Profesore molim za pomoć. фебруар 2006.okolina Knina. moji su iz Sjeverne Dalmacije . koPoB .januar)Unaprijed sam Vam mnogo zahvalan. фебруар 2006. Ima ih u Kninu i Kninskom polju kao BANJANIN.17.au) BANJANI ? BANJANIN ? BANJAC ? BANJANI.1465.Mostara.te na jug do Zete i Boke. U 17 vijeku iz Banjana su se raselila četiri brata:jedan je otisao sa Banjana(Niksic)u Banjane(Kacer)Sumadija.želim sve o tome ako neko poznaje to poreklo ili stablo puno zahvalan petar prodanovic berlin -------Bukovac (astronom) . U istorijskim izvorima Banjani kao pleme koje živi na Banjanima spominju se vise puta : 1319.Nevesinja.Forumi Prof. http://www1.30.to je važna stanica i raskrsnica svih etnickih seoba koje su se kretale iz C. фебруар 2006. у 06. у 16. u 16.32 (*. mart 2006.Gore i Hercegovine u svim pravcima.23. Toliko od mene o mjestu Banjanima i prezimenima Banjanin i Banjac.alicedsl. Hvala mnogo i svako dobro Hercegovci! --------straser . međutim ne znam odakle smo se tu doselili.45 (*.su kraska oblast između Niksica (C.Neretve i dalje na zapad do Knina Plitvickih jezera i Like. фебруар 2006. ima ih da žive u Sivolju i Dobrom Polju kod Kalinovika.Gora) i Bilece (R.četvrti otisao i naselio se kod Plitvickih jezera Lika. Iseljavali su se 1664 godine u Bosnu kod Trnova i Kalinovika. Slava nam je Sv.18 (registrovani član) petar prodanovic .com. Tada su dosli i u Nevesinje ima ih pod prezimenom Banjanin i Banjac. u 22. Od BANJANA se razvilo 20 bratstava.Laketa. Srbija. Laketa .treci brat je otisao kod Gradacca u Liku.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 18.24.

Iz ove porodice potice poznati srpski pisac PETAR KOCIC. фебруар 2006.Slave slavu Sv. ja ne mogu vise ništa reci no sto ste Vi rekli.pripadaju grupi Malesevskih plemena.. U porodicnoj citulji koju su dugo Danilovici cuvali imaju nekoliko kaludjera i dvojicu vladika.com.Iz ove porodice potice kosarkas Predrag Danilovic.09 starina novak .22. у 02.26. Evo nekoliko srpskih krajiskih pirodica : KOCIC. у 17.Raselili su se sirom svijeta.net) da li neko zna zašto su Bojovici promenili prezime u Tomovic kada su se selili iz Hercegovine u Vojvodinu? ----------torine (tesar) . u 21.net) 0 interesuje me gde mogu naći nešto o poreklu porodice Golijanin. Arandjela.27 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa možete li mi nešto reći o porjeklu prezimena PRSTOJEVIĆ iz Borča i TAUŠAN iz Kokorine http://www1. у 18.Na početku 17 vijeka.poticu iz sela Hasani. Laketa . februar 2006.116. U jednoj od kasnijih seoba Kocici su dosli u Bosansku Krajinu na Zmijanje i tu su se naselili.panline.24 (*.beocity.Nikolu.26. oktobar 2009.Gori.*) .Ignjatija bogonosca.ne mogu ništa reci nego ste Vi rekli a Vi nastavite da tragate.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.au) Nakupilo se dosta pitanja pa da pokusamo na neka dati odgovor : MISELJIC. koPoB 11. s postovanjem Golijanin Nebojsa'' Nebojsa. U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki Pribisav Kocic iz Gacka.Starinom su porijeklom iz Crne Gore iz okoline Pljevalja.koga su Turci priznali kao glavnog glavara na granici prema C.da Miseljica ima u Nevesinju i kod Bilece i da su porijeklom sa toga prostora do Niksica u C.slave slavu Sv. DANILOVIC.golijanin n .Da li se može naći nešto na saju ili je dostupna neka literatura.serbiancafe.se prvi put pominju 1411 godine.Bosanska Krupa.glavni zubacki glavar bio je Kuzman Danilovic.Forumi -------Prof.javi se na tomogenije@yahoo.51 (87.žive u rasijanju.su veoma stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja. фебруар 2006.com -----------tarasan . slave slavu Sv.26. JEFTIC. CURGUZ.25.drugi dio ostao da živi u Krajini. у 04. фебруар 2006. Poslije Drugog svjetskog rata jedan dio porodice otselio u Banat kao kolonisti.08 (*.05 (*.Gori.te su mu dali agaluk i priznali pravo da naplacajuje carine od karavana koji prolaze kroz zubacki klanac i pod uslovom da cuva klanac i mirnu trgovinu od upada Crnogoraca.Diskusije .ako si iz Sarajeva.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 07. фебруар 2006.

com.27.na Glasincu na Majevici u Bosni i kod Pljevalja kao i rasijanju.au) Opet moram zamoliti citaoce kada mi se obracaju sa pitanjima na koje traže odgovor da barem saopšte osnovne podatke o svojoj porodici.prvo je doselio neki Nikola i od njega poticu HAJVAZI. BOSKOVIC. KRALJEVIC. Mada fonetski prezime možda zvuci Madjarsko. ---------TISMA . Svetri porodice žive u Gacku i rasijanju.26.dosli su iz Pive(C. Provjereno je u rijecniku Madjarskog jezika kao i u telefonskom imeniku .poticu od porodice Rudic(Rudjic)koji su dosli iz Prizrena sa Kosova u Banjane.tu je kupio njivu i livadu i ozenio se od Macara.28.koju slavu slave i znaju li neko porodicno predanje o svojoj porodici pa će i meni biti lakse u odgovoru? A sada podjimo redom.su starinska porodica u selu Dubljevicima u Gacku(BiH) porijeklom su od porodice PRSTOJEVIC. Gagovica ima u Peci. familija je dosla davno u Dalmaciju negdje krajem petnaestog vijeka gdje su radili na proširenju Manastira Krka (zaostavstina Jelenina .Srbiji.Gori.Laketa molimo vas da nam prenesete vasa saznanja o Nikolicima poreklom iz Vrbice pokraj Jasenice.43 (*. у 18. у 20. uvjeravam vas da nema ama bas nikakve veze sa Madjarima :). Laketa. TAUSAN. Boskovici starinom poticu iz Popova polja.Jovana iz sela Bijenja Hajvaz se naselio u Postoljanima.Jedan njuihov brat Djuro ode u Gacko u selo Metohija i prozove se ZVIZDIC. Laketa . GAGOVIC.slava ? (H)RNJEZ. Prstojevici vode porijeklo od stare srpske porodice DUBLJEVIC iz sela Dubljevica u Gacku.Forumi unaprjed hvala! --------VRBICA(JASENICA) .koji žive u Nevesinju tamo su doselili poslije bune u Bjelopavlicima 1854 godine.slavi Sv.Mostaru.ima ih u Hercegovini.slave Djurdjic. Bili bismo vam iskreno zahvalni. ----------Prof.ptt.Diskusije . Naime.blic.net) Prof.serbiancafe.39 (*. фебруар 2006.žive u Kokorini u Gacku. Vracari proticu starinom od porodice GAGOVIC.03 (*. у 04.riječ kao sama ili kao prezime ne postoji.Grblju i rasijanju.drugi brat Petar ostane na Banjanima i od njega su Petrovici sa Banjana.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ove podatke su nasli na http://www1.Dubljevici se pominju prvi put u istorijskim izvorima u XV vijeku. фебруар 2006. Treci brat Gavrilo (GAGO) ode u selo Krusevo kod Scepan polja na usce rijeka Pive i Tare u Drinu.Bosni i dalje. фебруар 2006.Postali brojno bratstvo i raselili se kao CICVARICI i NIKOLICI u Prokuplje.gdje žive.Jedni kao Sokolovici otisli u Tursku.G)i potici od porodice Vracar.Kod Uzica.osnovan krajem 14 vijeka ako se ne varam).raselili su se po C.koje je po njima dobilo ime.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. po predanju mojih djedova.yu) Prof.

28. Visokoj Krajini te u Vojvodini kolonizirali nakon II rata .serbiancafe..mislim da nije moglo iscrpnije :).24 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa vidim da u svojim odgovorima često pominjete porodice i krajeve izvan Hercegovine pa me je to potaklo da i ja postavim pitanje porjekla svog prezimena. Milići -Bjelice svi slave Jovana. u gradu se momče nahodaše. март 2006.25 (registrovani član) IG0R . Tismi (ili kako mi kažemo Tisama) još ima u Lici. Mihajila (1497).pisac Aleksandar Tisma npr. Što se tiče prezimena/rijeci Tisma.22 (registrovani član) CTAHA1 (provokator) . Hvala i svako dobro. Slavimo Jovanju. фебруар 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ---------gule3 . okolina Zvornika. Jovan Gulić imenom se zvaše. mart 2006. On na Turke često pogledaše.) Prezime je GULIĆ iz Zapužani.Forumi stovljenoj jarecoj kozi u samom manastiru.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Takodjer sam siguran da je ime plemena Pavlinovic (Pavlovic) dobijeno tek po djedu Pavlini.) Eto . dosao sam i do saznanja da ista riječ na Staroslavenskom znaci guzva. у 18. Još jedan podatak. docim. u jednoj junačkoj pjesmi '100 sinjskih vitezova' se spominje Jovan Gulić: '. recimo kad ulaze u autobus pun putnika: „Ala je tisma!. koPoB .. mišljenja sam da smo i mi tako dobili ovo prezime. To je zadnji trag kojeg imam. ili ti iz čiste sprdacine (izvinjavam se na izrazu). у 08. Arh.30. Brane.Prije toga nemam podataka. u 22. U dijelu kninske i sinjske Krajine stariji svijet još uvijek zna reci... (Nadam se da mi hercegovci neće zamjeriti na upadu u temu.1.Diskusije .. Gulića ima i dva ili 3 sela pokraj Sinja i tu su svi prešli u katolike. Međutim..kada na Sinj udariše Turci. U benkovačkom kraju su svi pravoslvci i žive u 3 sela (pored mog kolarina i Jagodnja). Kandijski rat Nadam se da sam vam pružio dovoljno podataka.36 (регистровани члан) za profesora Laketu prezime MILIĆ.' pretpostavljam XVII vijek. septembar 2006. u 16.24. slava Srđevdan da li ima veze sa Milićima bratstvo u Bjelicama (CG) Naime. u poljskom jeziku se prevodi kao „onaj koji nerazgovijetno prica”. a ja pitam za slavu Srđevdan i mislim da to http://www1. tamo smo upisani kao pleme Pavlovica ili Pavlinovica po predaku Pavlu koji je zvan i Pavlina.” Znajuci da su se u tom dijelu Dalmacije porodicama često davala prezimena po odredjenim karakteristikama samog covjeka ili glave porodice. Naši grobovi od starine su odmah uz crkvu sv..

Ja se ovde družim sa Srbima iz Dalmacije i donekle sam upoznat sa njihovim problemima.Srbi smo jedan jedinstven narod sve podjele treba prevazilaziti. у 04. Mislim. Isto kao i vasi zamljaci koji su se odlucili da postanu Muhamedanci. март 2006. o njihovim obicajima i kulturnom naslijedju. Ja sam pokusao da budem sto konkretniji i korektniji.eparhija-dalmatinska. Srbi iz Dalmacije su u prosjeku tamo oko 4-5 vijekova i logicno je da ih nema u crnogorskim ili knjigama iz Srbije. Brat bratu. to je individualni izbor koji je covjek izabrao zbog ovog ili onog razloga.htm http://www.često puta ljudi nisu ni svjesni http://www1. Provokacije me ne zanimaju.com. Moji su pradjedovi i djedovi.kistanje. Vi i gospodin Gulic ste veoma lijepo opisali Vase porodice i ja to nisam shvatio kao „citanje lekcija” bilo kome a pogotovo meni. neće nas asimilirati ni od sada.Diskusije .3.org.to je problem doticnog gospodina i bolje da ga ne spominjemo. Jovanu. Nemojte me pogresno shvatiti. Laketa .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Što se tiče cinjenice da nas nema mnogu u spisima i knjigama Crne Gore i Srbije koje de bave tematikom porijekla i rodoslovlja . Nema potrebe da se ljutite na nas Dalmatince.hr/Frames-c. hvala sv. ------------Prof. Na bilo cije provokacije ne treba nasjedati. --------TISMA .blic. Koliko mogu.Asimilacija i gubljenje nacionalnog identiteta je veliki i ogroman problem. Međutim. Još uvijek smo tu dje smo i ne damo se.kako kazete. tu sam uvijek da pomognem ili bar da uputim na pomoć.yu/obicaji/prez.00 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ako nas nisu do sada „asimilirali” (siguran sam da ste osjetili sarkazam pod ovim navodnicima). ovo sto je doticni gospodin napisao kako sam vam ja „odrzao lekciju” je njegovo vidjene stvari i u to ne ulazim.net) Prof. ustrajali i ostajali.htm www. Ovih malo jadnika koji su kroz istoriju presli na Vatikan ne cine Srpski korpus iz Dalmacije niti su ga ikad cinili. Što se tiče razmijenjivanja podataka o prezimenima Srbima iz Dalmacije. у 05. Laketa. asimilaciji.au) Gospodine Tisma. Evo nekoliko sajtova za početak: http://www.tu ste u pravu. com/ Puno pozdrava i svako dobro. Ovo naravno po pitanju eventualne promjene vjere ili ne daj Boze nacije. март 2006.benkovac. Isto tako vas uvjeravam de se ne brinete o mogućoj.3.ja se uopste ne ljutim na Vas Dalmatince. čini mi se da je to tako sa razlogom.32 (*.Forumi nisu isti Milići.serbiancafe.

04 (регистровани члан) Поздрав проф. У другој половини 19. Muhol. у 19. Слава је Ђурђевдан.Hrvati su jedan od mnogobrojnih naroda koji su svoj jezik zaboravili.Porga. Прво су дошли у Паник (на садашњој РС-СЦГ граници) почетком 18.5. Šta znam možda bi vi vasi oci iz vatikana pomogli da rekonstruisete ili da kako http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Из Паника је највећи део отишао у Невесињ (одакле су ваши) али се један из Невесиња вратио у Мируше.Kao Tatari. To sto si gore napisao napisao si na srpskom jeziku.27 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa.Lovel.5.ODKUD TO DA SU HRVATSKI I SRPSKI JEZIK SličNI AKO NE I ISTI.околина Зворника Унапријед хвала! ----------Kifino Selo .N e može to biti vas izvorni jezik .10 IG0R .Forumi stvarne opasnosti. I za žene bi bilo Tuga i Vuga.net) Za ovog „Starosidioca”. Презиме је:ИЛИЋ Слава:Св. јужно од Билеће. Srdacan pozdrav prof.serbiancafe. у 22. века као трговци.slavimo SVETOG JOVANA KRSTITELJA.I svi vi imate svijest o tome ali vi ste najtvrdokorniji i ne priznate da se služite srpskim jezikom.58 (регистровани члан) Мишељићи су били комшије мојој породици у Мирушама. oktobar 2009.4. Horvat. Војин Мишељић је 2003. написао књигу „Мируше село кога више нема”. u 21. у 13.5. село подно Паника. века су из Паника прешли у Чепелицу мало северније од Мируша.Diskusije . у 14.Rijetki su pojedinci koji su se uspjeli oduprijeti ovoj posasti i kugi novog svjetskog poretka koja hara svijetom.Lukol. --------DIAVOLO (student) . Јоаким и Ана Република Српска. март 2006. Пореклом су из 0 Херцег-Новог.ja se prezivam Mandic.jer to je slovenski jezik a vi niste sloveni po genezi. Evo samo nekih hrvatskih izvornih imena za muskarce. ----------035 (sobracajni tehnicar) .html?157[1/26/2013 7:19:44] . март 2006. Лакети! Моја породица води поријекло из Херцеговине и занима ме нешто детаљњије о томе.ameritech.17 (*. март 2006.dosao u grad na Velikoj Moravi! Molim te ako možeš da mi kažeš nešto opsirnije o Mandicima! ------------ koPoB 11.Hazari koji su rastrkani po bijelom svijetu i sl . Jedino sto znam o poreklu je to da je deda 1944 godine iz DjevrsakaDalmacija. Kosen.Pa zar je sve sto je katolicko automatski i hrvatsko. март 2006.Laketa.

POSLE ZAVRSENIH RATOVA VATIKAN NASILNO PREVODI U KATOLICIZAM jedan dio Srba koji su kasnije svojatani od strane Hrvata isto se to i danas čini.6. I ti si srpski otpad kome nije mjesto na ovoj diskusiji možda bi ti Papa povjerovao.Celebina kod LIVNA. март 2006.Skradin.Isto po prijemu hrišćanstva svi su ili pravoslavni.Imotski.Zupe u kojima su se naselili Hrvati su slijedece.Paralasija.Guceka i Lica. Ovo prezime se pojavljuje od Dubrovnika do Sinja (nasevernije selo http://www1.Forumi povratite vas izvorni jezik.Čak su i ubili svog zadnjeg kralja koji je poceo da uvodi katolicizam i tako je nestala hrvatska kraljevina koja je trajala samo nešto oko sto godina i hrvatski kraljevi su bili mahom Srbi.Tnen.Pleba.tj ovi katolicki Srbi i koliko mi je poznato iako su rasijani ovaj narod dobro uvece zapretava vatru na svom ognjistu.24.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. A HRVATI SU SE NASELILI U JEDANAEST MALIH ZUPA STO SE Tiče JUZNOG DIJELA HELMSKOG POLUOSTRVA i to većinom izmjesani sa Srbima od kojih su i primili jezik a svoj zaboravili.Diskusije .JER ON VOLI VASE NEBULOZE A SRBI TI IPAK NE VJERUJU.U Hercegovini su se naselili u malom broju u Mjesto Dreznica I ONI CE KASNIJE SVI DO JEDNOGA PRECI NA ISLAM.Bribir.106.Tezenta.Pesenta.evo navescu vi neke rijeci iz hrvatskog jezika. Evo i imena nekih hrvatskih gradova.Nin. Na njhovo mjesto Turci naseljavaju Srbe i gubitkom teritorija koje su za racun Venecije i Austrije od Turske odkidali Srbi.Celebina ispod pl.zatim još nešto malo se naselilo na uscu Zrmanje u jedno mjesto koje se zvalo Mecoda. Svet malik-vladar vladara Drzvab-glavni grad(PRIJESTOLNICA) Subandz-zamjenik vladara. Ove oko Imotskog unistila je kasnije u ranom srednjem vijeku kuga.DZarvat. u 22. Okupacijom od strane Turaka svi Hrvati su pobijegli SA TIH PROSTORA I SKLANJALI SE U VENECIJU I PO SVIJETU.24 (registrovani član) Barisha .i Sidraga. Pa kud se onda pruzas na Boku i Kotor.*) Pozdrav svima pitanje za Profesora jel znate nešto o poreklu prezimena BARISIC? Da li su svi sa ovim prezimenom rod ili ne? (gore je naveden rod sa familijom Krstulovica).I ne vide se dobro njihovi problemi i potlacenost i koliko mi je poznato da su i ovi hrvati uvidjeli ko im je pravi neprijarelj.Irvit. у 05.23 (194.Hordad.gdje nikad nije bilo uva hrvatskoga izuzev da je dosao neki skitnica ili neki za poslom.Irvad. IG0R . mart 2006. Cinjenica je i to da je EVROPA ODUVIJEK PA I DANAS TAMNICA NARODA I pravi Hrvati kako Zagorci te Gradiscanski i drugi razasuti po istocnoj i srednjeoj evropi su pod pritiskom i izlozeni stapanju sa drugim narodima a sve zbog sacice ovih pounijacenih Srba kojima se vatikan i druge sile sluzio kao oruzjem za borbu i dezorijentaciju i na kraju i koncipirani nestanak Srpskog naroda od strane ovih srbomrzaca. ISTO KAO STO VI NE VJERUJU NI PRAVI HRVATI I KOJI SU ZBOG VAS ROBOVI EVO VEC MILENIJUM I PO.U Lici su se naselili u dva mala mjesta.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

увреде и бљувотине на бар десет од њих.Надам се да ће ми проф.Dobro si zapazio ti a i mnogi nasi citaoci da ja ne vrijedjam ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.Sto to drugima smeta nije nas već njihov problem.. ----------Prof. oktobar 2009.Спасојевићи.а то су Илићи.Угреновића и Раденовића. septembar 2006. у 20.Симићи.. март 2006. март 2006. u 21. Јоакима и Ану који је сликао у музеју у Бл.30.Они су вјероватно сви поријеклом од неке од тих наведених породица из Херцеговине. у 19. Nemojte misliti da ja nemam prijatelja među drugim nacijama.39 (*..Forumi Bribir kod Sinja) pa sve do Save (manjaca.али на и до његовог презимена. тема Херцеговина.html?157[1/26/2013 7:19:44] .31 (регистровани члан) Јесте ли приметили како нам католици никако не дају мира.Ја сам у мом породичном стаблу дошао до Илије од кога почиње моје презиме. март 2006. о српским презименима и од задњих 15 порука. Nas ostavite na miru.Остојићи. Radi nekog svoga mira odlucio sam se da pišem samo o Srbima (ne o srbijancima)i evo vidite i sami dragi citaoci šta dozivljavam od ne dobronamjernih citalaca.Gospodinu iz Zagreba porucujem da mi nije cilj da raspaljujem bilo cije nacionalne strasti već da nasi ljudi prvenstveno Srbi nešto više saznaju o sebi i svojoj istoriji. Ово је SerbianCafe.Занимало ме је да ли су Илићи носили то презиме и у Херцеговини или тек са доласком на ове крајеве.). Ako tako mislite grdno se varate. ----------DIAVOLO (student) .Занимало ме само да ли сам на правом путу.Слава је ријетка на овим крајевима па мислим да је то ипак прави пут. u 16.6.Овдје постоји неколико породица са том крсном славом које су заједно поријеклом из Херцеговине. Vi slobodno istrazujte Vase korjene i porijeklo Vasih porodica niko vam se neće mijesati u taj posao. у 11.hvala ti za rijeci koje si uputio u moju odbranu od zlonamjernih napada.serbiancafe.10 koPoB . majevica.net.53 (регистровани члан) Хвала Бивому!Читајући ове дискусије дошао сам и ја до бана Угрена у Никшићу и Ћоровића. католици исписују њихове протеста.Станојевићи.Diskusije .26 (registrovani član) IG0R .to mi je naročito drago cuti. Radeci ovaj poso ja sam dosao do interesasntnih podataka o nesrpskim porodicama ali te podatke nisam htio da saopštavam jer sam bio duboko svjestan da bi dozivio čitavu kanonadu neopravdanih napada.Стриц ми је неки дан показао племићки грб породице Илић из Херцеговине који су славили св.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Лакета и остали мало помоћи.Ђукановићи. Nadam se da ću i pored svih problema i nedaca koje imam poslednjih dana naći vremena da odgovorim na neka pitanja u vezi porijekla porodica koja su postavili nasi dragi citaoci. Па ми http://www1. 0 koPoB 11. Laketa .6.6.au) Za gospodina pod sifrom „BIVOM” Iako se lično ne znamo izuzev ovo sa diskusija.

уз Слаовиће и Францесковиће славе Малу Госпојину. професор Лакета се бави херцеговачким.6. Све цркве су присвојили Латини (католици) за време млетачке власти. 1) Не постоје Хрвати староседеоци у Боки.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. напротив. Дакле за све постоји одговор. Бргуљани су исто из Црне Горе и славе св.geocities. Врачеве Кузму и Дамјана као и Дончићи које спомињеш. ваљда си на њих мислио с обзиром да су шишићки били Равногорци и још увек православци. Луку и кажу да су ту дошли из Цуца али с обзиром на славу сигурно бележе никшићко порекло. највероватније си онај болесник југошваба лопатар из Дортмунда који се потписује као Мате Матић и шта ти ја знам. 4) У Боки има више братстава Петровића православне вере.24 (registrovani član) IG0R . они славе св.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/savindan/SrpskoMore/ 2) Културна баштина Котора говори за себе. католичке има у Шкаљарима код Котора рецимо. ако тебе занима порекло твоје породице и твојих суседа из Шкаљара лепо реци „ало Срби одговорите и мени иако сам католик”.Forumi онда реците да хрватство није дијагноза! Ја то уопште не говорим као шовиниста већ као слухиста. Уопште нисмо искључиви по том питању. дај своје презиме „староседеоцу” мада чисто сумњам да имаш везе са Боком. најстарији слој католичког становништва у Боки нису Хрвати већ имају крсне славе и носе српску ношњу и српске капе (заврате) са четири оцила. не само нашем већ и некима http://www1. уз помоћ психотерапије и модерних чудеса фармацеутске индустрије. mart 2006. дако нас оставите мало на миру и бавите се собом. током велике херцеговачке сеобе у Боку. Гргуровићи у Шкаљарима славе св. века враћена православцима добротом Наполеонове антиклерикалне администрације која је дозволила православцима да врате тај свој храм. Једино је црква св. стари пацијент Јосо. u 22. Тамошњи славе св. 3) Нико жив овде није спомињао бокељска презимена.24. Луку као крсну славу и досељени су из (Старе) Црне Горе односно Његуша. довољно вас је прочитати шта пишете и како пишете (са све Caps Lock и сувишним Ј) да вас дијагнозирам иако нисам психијатар који вам је преко потребан. Врачеве.35 (регистровани члан) Иначе се на турском чекић не каже булат већ чекич (çekiç) то је једна од позајмица које су нам оставили у нашем језику. веку. у 20. пошто си тражио. славе Крстовдан. Св. ту су дошли из Мојдежа а у Боку из Херцеговине са владиком Саватијем Љубибратићем 1692.serbiancafe. Пољаци-Петровичи су исто из Његуша али они славе св. Трифун су изградили Војислављевићи за које византијски хроничари говоре да су Срби. воља нам је да вам помогнемо. Петровићи католици у Крашићима су досељени исто из околине Котора. живе у Србини (код Херцег-Новог) и славе Ђурђевдан. Бркановићи у Боки нису католици већ православци. Луке из 12. IG0R . Дабиновићи у Доброти су досељени из Куча (Брда) у 16. Василија Великог (Нову годину). Пераштански Ђурановићи славе ЈОвањдан. али ја ћу. http://www.Diskusije . март 2006.

не изигравај уображену стрину. Ми чак и Јасеновац саградити. кат итд. претражи претходне поруке ове огромне теме (сачувај је или користи Find функцију MIE или Netscape) и нађи где сам горе писао о Угреновићима (Раденовићима) и св. Професоре пургерски. онај шљакар Јосо који овде лечи комплексе које му натура швапски газда из Штутгарта који га назива циганином? Ако си ти дошао да пронађеш своје националне корене слободно изволи па питај.a ja bih ipak rekao da su to najprije Rimski Srbi ili Morlaci. ви сте Хрвати. ви узвишена господа мителеуропска. Ми геноцидисти. да није можда југошваба. Iz toga je i smijesno kod vlastite vase istorije sto svojatate istoriju nekih tamo katolika ko zna koga i kakva porijekla.27 (registrovani član) IG0R . Mogao si mi bar predociti na one dvije ploce iz grada Tanaisa na uscu Dona u Azovsko more i na prvi pomen u 3-m vijeku ove ere odkad se bar prati ime Hrvat i istorija tog naroda je poznata od tada a ne od prije 700. март 2006. два различита света бити. mart 2006. да ли се на њој јавља. Ти си дошао у српску кафану да би примитивним.a i nije istorija hrvatskog naroda pocela prije 700. вама титлови требати за српски филм Ране разумети.godina .šta je sa Hrvatima u Madjarskoj.Ceskoj .46 (*.kuda zuris . Ми са вама ништа не хтети имати.jer jedan narod ima istoriju i bez obzira na postojanje ili ne postojanje države istog. No ja bih te pitao zašto zaobilazite one Hrvate koji nisu u hrvatskoj državi kao sto su Gradiscanski Hrvati . шта ваш отац ради на овој теми. Хрватски језик.tih unazad 700. у 20.serbiancafe. ми од вас ништа не хтети чути.Bez obzira sto nisu imali vise od 100 g0dina državu priznatu od međunarodnog faktora i kad se doda ovih 15 godina zadnjih u kojoj je Hrvatska priznata od međunarodnog faktora i kako je do toga priznanja doslo. ми живот по старом наставити.6. u 16. Јоакиму и Ани и неким другим племенским скупинама које деле заједничке крсне славе. Ви умрети од муке што се нас Срба тицати.g.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Једном за свагда.Diskusije .27 (registrovani član) Kifino Selo .html?157[1/26/2013 7:19:44] .pa to pada u ono vrijeme kad vi niste imali ama bas nikakve priznate države.Forumi који су од нашег језика измислили нови.net) Stani malo „Starosjediocu”. још при том префињену. septembar 2006. ви самообрамбени домољуби. Да ли вама јасно бити? koPoB . скините нам се са оне ствари већ једном! Ми смо Срби. која на цео брлог гледа са висине. u 22. дивљим и глупим Србима показао колико си ти бољи од њих? Ма немој! Ја што шта мислим о вама Хрватима али никада нисам осетио потребу да закуцам неком Хрвату на врата да бих му то рекао.30. у супротном ћути.g. ми дивљаци балкански.Slovackoj i http://www1. необразованим. српски језик.24.ameritech.) Дијаволо. ми ћирилица.Poljskoj.svjedok nam je sve visnji .koji su pokatoliceni isto sto su i Hrvati POKALOTICENI JER SU PREVASHODNO SVI BILI PRAVOSLAVCI OVI NA HELMSKOM POLUOSTRVU. убеђујући себе да је чист од турцизама што свакако није био случај (чекић.Trebao si me bar upozoriti da hrvatski narod ima stariju istoriju i da je tom uopste nevezano sa državom. ви латиница. како вас беле Хрвате оцрнити.

G.samo dok im se ukaze prilika. Poštovani prifesore. oktobar 2009.sto će vi srpska i bilo cija istorija jer samo tako mozete nešto nauciti .kako su god jednom izdali svoj nacionalni korpus i opet će i ko zna koliko puta. Posle dolaska Turaka na današnje prostore Raške. I ne mislite da ste Srbima interesantni i da Srbima trebaju vase teritorije jer sto je djavolje od toga treba bjezati. Svi ovi Hrvati zajedno sa Hrvatima u Hrvatskoj cine korpus ili tijelo hrvatskog naroda i kad se uzme u obzir to bi bila casna istorija da na nju LJAGU nisu bacili ovi koji su odpali od Srba i prisli vama NA KONTU NEKOG KATOLICANSTVA.g arapski pisac Al-Masudi u djelu „Murgut at tanbit”piše '„narod koji se zove Horvatin nalazi se blizu države PRAGA iznad Madjara.ovako ćete biti u nedogled obavijeni maglom. март 2006. Зато вас има од Зворника до Љубиња (Ћоровићи су најчувенији. од којих су књижевници и историчари Владимир и Светозар) до Новог Пазара и шире.Kao malo koji narod vi sijecete granu na kojoj stojite. има вас свуда расељених. Ako možete da prokomentarišete Pozdrav Ćurguzi vode svoje porijeklo kao kao i skoro sve krajiške familije sa Hercegovine.teh. u 21.kad ovo kažem ne mislim na ovu emigaciju u proslom stoljecu.) . у 21.Hrouati u Ceskoj i Hrovati u Poljskoj. ” 0 koPoB 11.Ovi vasi kako ih vi sad zovete ”crveni hrvati„svi do jednoga će preci Talijanima i onda šta?-ODE MAST U PROPAST.Diskusije . Dalmacije i Bosanske krajine.Forumi ko zna još kuda razasijanim po EVROPSKIM ZEMLJAMA. neke su išle uz Turke kao pomoćne jedinice i kao vojnici. I zato okrenite se svojoj istoriji .6. март 2006.U listi Praske EPISKOPIJE 1086. најмање у околини Никшића јер сте се разишли. што и није чудно. Значи Дијаволе да код Зворника има доста Угреновића. Mislite li da to ne znaju ovi bjelosvjetski hohstapleri i da to ne imaju na umu u svojim planovima.samo su vi bacili u zasjenak hrvatski narod koji navedoh gore i koji je još bez svoje domovine i koji cami u rasijanju.48 (регистровани члан) Za profesora Laketu.šta će onda biti sa vasom ”lipom„.30 (регистровани члан) Да се вратимо на главну тему.7. ovih dana sam konacno nešto saznao o porijeklu prezimena Ćurguz. представљате родословно племе (по пореклу) али не и у географском смислу.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ----------lovacluka (el.spominju se dvije skupine Hrvata.serbiancafe.vise je imaju ove enklave razasute nešto sjevernije zajedno sa ZAGORCIMA I SLAVONCIMA koji su sad u okviru HRVATSKE. ispravke oko prezimena Ćurguz.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Još 943. у 04.11 IG0R . Hercegovine i Bosne. Neke porodice su http://www1. su nastale velike migracije naroda u pravcu sjevera i tada su mnoge porodice (neke su bježale ispred Turaka. Zapamtite to . Kad ovo sve pogledam i ne vidim neku perspektivu za Hrvatsku državu. a neke su Turci naseljavali na novoosvojenim krajevima da im budu radna snaga) se naselile na opustjela područja Like.Mi smo ih Srbi odbacili istog momenta ne znam zašto ste ih vi prihvatili. доста је било скретања.

slave Nikoljdan. 2. i tamo su doselili iz Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne. a neke su se kretale etapno tako da su se zadržavali usputno u nekim krajevima.7. Kordun i Slavonija. slave Nikoljdan. zatim je mnogo doselilo iza 1850 godine u vreme Omer paše te iza okupacije Bosne od Austrougarske 1878 godine. Svi slave istu slavu i to Nikoljdan. март 2006. najvjerovatnije iza Svištovsko mira 1791 godine. koji su živjeli kod manastira Krke u sjevernoj Dalmaciji. u selu Donji Bušević oko 1925 godine je bilo dve kuće Ćurguza. Srednje Pounje se naročito naseljava iza Svištovskog mira 1791 godine kada je došlo mnogo porodica iz Like i Dalmacije u Bosansku Krajinu. Taj što je doselio ovamo je bio pop i nosio je ćurak pa su ga Turci prozvali Ćurguz. има ли преслужби/преслава? Отпоздрав за професора Лакету од овог Србина Херцеговца-Београђанина- http://www1. Na ovom putu je im jedna od tranzitnih oblasti bilo Bjelajsko Polje. selo Zalin gdje se 1925 godine nalazilo 4 kuće Ćurguza. u 22.Diskusije . 3. mart 2006. oko 1800 godine. svi Ćurguzi vuku porijeklo od jedne kuće i svi su rod. у 23. Васојевић није тако често презиме. pa se i po njemu tako prozovu i njegovi potomci. a smatraju da im je porijeklo sa Hercegovine i tamo su se prezivali Vasojevići. Godine 1925 je tamo bilo sedam kuća Ćurguza u Gornjoj Vođenici i jedna na Jelića Glavici. a prije 1800 godine doselilla jedna familija Ćurguza. IG0R . 4. Дакле.57 (регистровани члан) Поздрав за брата Србина Ћургуза.28 (registrovani član) IG0R . Posle poraza Turaka ovaj pravac se okreće tako da se naseljava stanovništvo u opustjela područja Like i Bosanske krajine odakle u protjerani muslimani. godine. Tamo su se zvali Vladisavljevići. Sa Bjelajskog Polja su se Ćurguzi raseljavali dalje uglavnom u srednje Pounje i to: 1. Sve do Bečkog rata 1683 godine i poraza Turaka od hriišćanske vojske taj pravac migracija se odvijao u jednom smjeru prema sjeveru i sjeverozapadu.i slave Nikoljdan.Forumi se naseljavali direktno u te krajeve.24. Dakle. Isto tako je i u ostalim područjima kao što je Banija. Doselili su se iz sjeverne Dalmacije od manastira Krke. u selu Vođenica u Bjelajskom Polju kod Bosanskog Petrovca postojala jedna hrišćanska kuća Ćurguza između sedam begvoskih i devet hrišćanskih koliko ih je tada to selo imalo. Iz Zalina se naselila jedna porodica u Krupu i prezvala se Todorović i isto slavi Nikoljdan. odnosno prije 1878.Slave Nikoljdan. Hercegovci.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe. godine 1925 je u selu Hašanima bilo 4 kuće Ćurguza koji su se naselili sa Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne 1878. Slave Nikoljdan. I upravo tamo su se. Zapisano je da je tada. предање каже да су се презивали Васојевићи у Херцеговини и славите само Никољдан. Također je odselio jedan ogranak Ćurguza iz Zalina u selo Pučenik i tamo ih je 1925 godine bila jedna kuća. u selo Vrtoče se iz Bjelajskog Polja oko 1910 godine naseli jedna porodica.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

u 22.8. Radulovici u Ziljevu i Seljanima imaju još prezime-Drljan. Vujadinovic u K.23 (регистровани члан) Овде се не бежи од чињеница већ од мутанта и њихових наклапања. Ivkovici u Zunovini-Gluovic Ivanisevici na Bezdjedju-Teletina. март 2006.9. Govedarice u Kalinoviku-Lucic.Jedno je zvanicno i upisano je u krstenim i maticnim knjigama a drugo upotrebljavaju mjestani i ono je tako reci nezvanicno ali desava se kad pitate za neko prezime da se mjestani zbune jer vise upotrebljavaju ovo tako reci nezvanicno prezime. septembar 2006. 100% .Radulovici na BezdjedjuKec. у 20. Detaljan odgovor koji sam dobio o porijeklu mozete pogledati na ovom sajtu diskusije/krajina/prezimena.Radojicici Donji u K.comcast.teh. подразумева српска презимена. Najvjerovatnije da su ova prezimena sluzila u proslosti kako bi se zavarali tragovi prilikom turskih potjera. u 16. mart 2006. i to oduvijek(po predanju). Selu-Puric.Forumi Сремца-Тимочанина који сав српски народ од Српских Моравица до Пехчева схвата као свој неотуђив део. Dragovic u Biogradu-Dodig.naročito ispoljenu na podrucju Nevesinja. mart 2006.Colici. тема је о херцеговачким презименима.24. koPoB .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Sarici na Borcima-Kalaba. Bratici na Plocniku-Kotlace. у 02. не видим нешто Енглезе.24.Selu-Jokic. Mucibabic na Trtinama -Kravic. Као што наслов сам гласи.Diskusije .28 (*. Kalemi na Borcima-Maletic.30 (registrovani član) lovacluka (el.27 (registrovani član) IG0R .kako ne bi bili otkriveni.Nikolu.je i to da pojedina plemena imaju i po dva prezimena. март 2006. u 22.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.net) Da napomenem još jednu pojavu kod srpskih prezimena u Hercegovini. Buha na Presjedovcu-Cosovic. Milinic u Zovom Dolu-Macak.Radojicici u BojistimaMirjanic.) . Kovacevici na Presjedovcu koji slave Sv. Ivkovici jedni ne svi u Dreznju-Milakovic.Jezeru.serbiancafe.IGNJATIJA-Patata. Sarici na B.33 (регистровани члан) Slavimo samo sv.jer opste poznato je da su mnoga plemena bila prinudjena posle sukoba sa Turcima da mijenjaju mjesto boravka i pri tome i indetiteta. Немце и Индусе да им то смета и да се утрпавају у дискусију али сваког момента нам упадају некакви ускоци из http://www1.30.Primjera radi navesti ću neke slučajeve. -------IG0R .

au) 0 ULAREVIC. Могли су том приликом примити Ислам и ништа друго. 1560. чукун-чукун деда 1560. Пазите глупости које пише.12 Prof. та прича да су Кажанегре. Selili su se vise puta u vise pravaca i dosta je rsprostranjena porodica. u 21.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Човек који пише те глупости је највероватније онај исти хрватски провокатор (а у Боки постоји само један такав. досељени су из Старе Србије. drugi su otisli u unutrasnjost Hercegovine :selo Trnovica kod Bilece. као што ни Килибарде нису католици (а где би били католици у Бањанима. ако су Млеци успели да покатоличе Будване. Uljarevica ima u Bosni na Glasincu i kod Brckog kao i u rasijanju. Ако је он православац ја сам Марсовац. у 05.38 (*. март 2006.starinom potice sa Ridjana kod Niksica. Прчањоте (изем вам имена) и Тивћане свакако им ништа слично није пошло за руком у Паштровићима или Грбљу. Готова прича.Forumi новотаријских соцреалистичких необалканских нација које су настале декретима ЦК. Ето вам најбољег примера зашто је са њима свака комуникација осуђена на пропаст.DO ZADNJEG RATA ZIVJELA JE JEDNA VELIKA FAMILIJA GLIGOREVIC U MJESTU BRADINA I JEDAN NJEN MALI DEO U MESTU BRDJANI KOD KONJICA. досељени су из Брда (Бјелопавлића или Пипера) преко (Старе) Црне Горе. служе се најобичнијим лажима. март 2006. љига од нечовека). Кажанегре нису никада били католици. Франовићи и Склендери били католици. Склендер је од локализма за свађу (скленза) који се користи у Паштровићима. у 16.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Склендери у Дробнићима су заједничког сродства са Радовићима и Ђедовићима. У Паштровићима уопште нема католика.com. koPoB 11. године! То је атак на здрав разум.00 (регистровани члан) INTERESUJE ME PORIJEKLO FAMILIJE GLIGOREVIC.selo Bablja Glava. само носе италијанску реч за презиме (црна кућа).selo Bogdasici Bileca. Један део Медина оде назад за Италију други се врати Цркви.Novi. ---------glga (stranac) .Nevesinje i na Banjane gdje se prezivaju Uljarevic-Susic (oba s sa kvacicom). У ствари један део Медина је примио католичку веру у Италији па се уселио у Паштровиће.Tokom 1687 godine jedni Uljarevici su dosli u Grbalj i H.AKO NEKO IMA http://www1.10. Которане. На то је пресудио збор паштровских стараца да иноверци морају носити једну белу а другу црвену доколеницу и да не могу узимати православно чељаде у браку. Slave slavu Svetog Nikolu. Слава Мала Госпојина.10.Diskusije . мислим да знам који је.). Франовићи се рођакају са Боснићима и Боговићима.su stara srpska porodica.serbiancafe. године нису владали никакви Црнојевићи православци у Црној Гори већ Турци Османлије (Зета је пала 1499. Laketa . мада ме ништа не би чудило када долази од безименог и шизофреног квазинарода). selo Gradina kod Gacka. да су Црнојевићи истисли католике. oktobar 2009.SADA SE NALAZIMO SIROM SVIJETA A VJEROVATNO DA Ne znamO OD KOG BRASTVA POTICEMO I KAD SMO STIGLI NA GRANICNE DJELOVE HERCEGOVINE PREMA BOSNI (SJEVEROISTOCNA HERCEGOVINA).

ili mu se otac zvao Nikola. у 18.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.dosli iz Stoca Hercegovina u Pipere C.из Мачве смо.slave slavu Rođenje presvete Bogorodice. Luka je u Srbiju dosao sa bratom „ Kovacem” od koga je kasnije postala familija Kovacevic iz Beograda u kojoj je bilo i nekih generala ili visih cinova iz ove familije.06 (*.com.KAO STO SAM PISAO ONA JE ZIVJELA U BRADINI A NJEN MANJI http://www1. Po mojim saznanjima koja nisu utemeljena na pisanim dokazima nego na analogiji po prezimenima koje su koristili Lukini unuci.JA BIH ZELEO JOS Nešto više INFORMACIJA O FAMILIJI GLIGOREVIC. dosao sam do zakljucka da je njegovo tadasnje prezime.SRDACAN POZDRAV IZ ZAPADNE EVROPE -----------daca282yubc. Ukratko vodimo poreklo od Luke koji je iz Nevesinja dosao u Srbiju za vreme Karadjordja. godine i imao je sina Jovana koji je isto rođen u Nevesinju.su ogranak porodice LALICA.yubc.Лучани. dok svi nisu uzeli prezime Lukic.Унапред захвалан Светозар Инђић.raseli se po svijetu.Gora.а има нас и у Босни.slva ? mogli ste reci koju slavu slavite vi sa Bradine ? Za Lukic Nenada iz Zeleznika.au) Gligorovic. ako ga je uopste imao bilo Nikolic.11.26 (*.net) Imam jedno pitanje za nekog ko misli da bi mogao da mi pomogne oko istorije moje familije. март 2006. Za Indjica nemam nikakvih podataka osim za porodicu Vase bake Golijanin o toj porodici sam ja opsirno piso ne bih da ponavljam.Forumi GRADJU NA OVU TEMU NEKA MI JAVI. Zeleznik ---------PittBull(mornar) .Ukoliko vodite porijeklo od Nikolica to je jedna od najstarijih srpskih porodica sa podrucja Hercegovine koji su sa Oputnih Rudina dosli u Nevesinje. март 2006. Lukic iz Zeleznika.sve sto ste rekli stoji kao dio porodicnog predanja ali trebaju valjani istorijski dokazi.Голијанин из Невесиња). у 09.00 (регистровани члан) POSTOVANI GOSPODINE LAKETICU. Ako neko ima neki podatak ili neko saznanje o ovim ljudima koji su navedeni neka mi pripomogne.zaim jedni pod prezimenom Gligorovic odlaze na Bradinu i na planinu Jastrebac u Srbiji.html?157[1/26/2013 7:19:44] .31 (*.yu) Професоре. Hercegovinu su napustili zbog straha od krvne osvete.ptt. март 2006. Lukic Nenad.10. март 2006. у 19.net .можете ли нешто да мо кажете о пореклу породице Инђић?Славимо Светог Арханђела Михаила.serbiancafe.потичемо из Херцеговине. -----------Prof Laketa .Diskusije .Према причи моје покојне бабе(дев.10. у 01.Luka je rođen oko 1745.11.Србија. ------------nederlander (prognanik) .

године даје веру у тачност предања. Ја сам посетио то село Босута.MOZETE LI MI POJASNITI TAJ PUT .27 (*. све до 1847. године.Оваквих примера има и у Железнику и у мојој фамилији па ћу навести само један. mart 2006. 1971. У Железник се око 1820. А сада нешто о мојој фамилији Лукић. Ово село се помиње и 1844. март 2006. Првул је имао два сина која су се презивали Ивановић све до 1870. населиле у Железник.net . а његов унук Мијат 2.12 Риста Т. године у Србији су се узимала углавном презимена по оцу у већини случајева или по деди. u 22.serbiancafe.Diskusije .yubc.AKO IMATE JOS NEKE INFORMACIJE VISE MOLIO BIH VAS DA MI POSALJETE ILI DA ME UPUTITE GDE BIH TO MOGAO NACI POSTOJI LI NEKI SAJT ILI TOME SličNO. Три генерације.html?157[1/26/2013 7:19:44] .VI REKOSTE DA ONI POTICU OD LALICA OD STOCA KOJI SU OTISLI ZA PIPERE A ONDA JEDAN DEO TE FAMILIJE JA STIGAO U BRADNU. Под овим подразумевам да презиме и слава која се слави не мора да значи сродност са неком фамилијом или братством. septembar 2006.30. Податак да је Мијат живео до 1900. причао је својим синовима и унуцима о пореклу Лукића које су они врло добро упамтили и преносили са колена на колено. Иван Минић је имао само једног сина Првула који се презивао по оцу Ивановић. Предање је врло поуздано због следећих чињеница. Николић у својој студији из 1899. три презимена. http://www1.SLAVA NAM JE SVETI JOVAN A PRISLAVA VELIKA GOSPOJINA. као једно од места из кога су се неке фамилије. 1811. године.net) Поздрав професору Лакети и свим осталим учесницима у овој теми од Лукић Ненада. По мојој процени и у недостатку писаних или јаких усмених предања (доказа) порекло било које фамилије у Србији је дискутабилно. али нисам ништа могао да пронађем о Лукићима. године''Околина Београда'' у делу 0 о Железнику пише да су се Лукићи у Железник доселили из села Босута код планине Рудник. У блиској прошлости тј. године.Forumi DEO JE PRESAO U SUSJEDNO MJESTO BRDJANI OKO 1820 GODINE. CRKVENE KNJIGE I NEPOSTOJE.SRDACAN POZDRAV koPoB . '' Браћа Лука и Ковач(ово му вероватно није било име него вероватно занат којим овај бавио). када узимају презиме Првуловић које и данас носе.24. Многе данашње фамилије су током своје генезе промениле по неколико презимена док се нису одлучили за једно. у опису села Железника. Запис о настанку фамилије Лукић из Железника изгледа овако.11. oktobar 2009. koPoB 11.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. године доселила вишечлана фамилија са презименом Минић.POSTO NA OSNOVU NADGROBNIH SPOMENIKA NEmogućE DOCI DO TAKVIH PODATAKA A DRUGIH KAO NPR. у 10.35 (registrovani član) daca28@yubc. до 1970. Један од тих Минића се звао Иван. Мијат Лукић рођ. PIPERI BRADINA. из Железника. нажалост није назначено које. због убиства Турчина који је силовао Ковачеву ћерку. u 16. u 21. а најређе по мајци или баби.DALI MOZDA ZNATE KADA SU ONI DOSLI NA TE PROSTORE. Али у фамилији је остало прилично поуздано предање које је поткрепљено неким писаним доказима тако да се могао сачинити тај најстарији почетни родослов.28 (registrovani član) IG0R .

века за Херцеговину. године када се наш родоначелник Лука највероватније родио и мислим да смо по овом податку једна од ретких фамилија из Србије која има традицију дугу скоро 300 година. Питање за професора. Unapred zahvaljujem. Прва која је мање вероватна .11. за време Карађорђа. Лукин син Јован је био главни кмет у Железнику и кад год би Турци долазили у село он им је претио да ''ако буду дирали српске девојке и жене. После су котакти престали. Лукићи су одржавали везе са Ковачевићима из Београда све до почетка 1. Ту остају једно време и онда Лукин син Јован одлази у Железник. као и пола Србије. Поздрав свима из '' лијепог села Железника'' како испева Филип Вишњић у ''Почетку буне на дахије'' IG0R . у 13. а по причи Ковачевићи данас немају мушких потомака већ им се лоза наставља по женској линији. којој не могу да се сетим тачног имена. Марка.Лукино и Ковачево презиме је било Николић. дошао сам до закључка да су сви ови људи сигурно постојали. сачувану и документовану и 200 година од кад смо у Србији и Железнику. Славимо Светог Николу. који су наведени у горњем тексту нек јави. сви се презивају Лукић.светског рата. по дедином имену.Diskusije . Јован је био висок. Друга. неће изнети живе главе из Железника''. године у једном сачуваном попису. Најстарији Марко се презива по оцу Јовановић. корпулентан човек и најзанимљивији део из записа '' био је маљав по грудима. а Радосав и Гаврило Николић.com . вероватнија. Образложење: Лукин син Јован имао је три сина.а они су често долазили у Железник на сеоску славу Духове.com) Voleo bih da saznam vise o porodici Vujicic kao i o celoj istoriji Vujicica.serbiancafe. што је још једна потврда о херцеговачком пореклу.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. о свим српским генералима и адмиралима наишао сам и на неколико Ковачевића. mart 2006. Неки од Ковачевића су били и високи официри у војсци Краљевине Србије. Ako postoji način da se pronadje vise informacija molim da mi se javite na zvujicic@yahoo. читаво руно''.06 (*. јер се нису изделили по презименима него су узели заједничко.com. Уклапајући запис са првим пописима који су сачувани за Железник. март 2006.Лука је имао и сина Николу кога нема у запису. Да не дужим ми Лукић имамо тачан родослов који значи датира од око 1740.24. Да ли има неких сачуваних турских пописа или црквених књига из 18. Читајући књигу. u 22. али они нису пореклом из Београда.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Moj otac je rođen u Presjeci kod Nevesinja 1927 godine. од кога постају Ковачевићи.Ово презиме Николић прави много проблема јер даје две нове могућности. Ако неко има неки податак о Ковачевићима.o1.37 (registrovani član) zvujicic@yahoo. Otac mu se zvao Novica a majka Rosa.Forumi напуштају Херцеговину и долазе у Драгачево. а Ковачев син у Београд. Радосава и Гаврила. Zoran Vujicic http://www1. Међутим већ 1839.

у 08. oktobar 2009.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. .Bokuni Kardumi selo Ravti Barzuti Basici selo Podosoje Kiperas selo Kiper Zucalo selo Grepci Redo selo Grepci Miletici selo Vlaka Miletici selo Bukanje Stanici selo Zacula Dali iko poznaje svoje prezime i poreklo iz ovih sela ? pitam iz možda važnog razloga za sve ljude poreklom iz ovih najjuznijuh delova Hercegovine bilo gde se nalazili .*) Da dodam još hercegovackih prezimena : BOBANI Cickovic selo Scenica Barzut Pozarno Radulovic Senica Tripic Scenica Barzut selo Basici Basic selo Basici Miljak selo Copice Bokun Copice Misite selo Misite Mis selo Suse Barzuti selo Baljivac Vidak Baljivac Soso Selo Sose Vukanovici selo Dobromiri Porobici selo Gorogase Sirovine selo Gorogase Lambete selo Lambete Vujinovici .cable.html?157[1/26/2013 7:19:44] .18. у 10.com .serbiancafe. март 2006. koPoB .roger) http://www1.Diskusije . u 16. март 2006.13 (*.30. 0 koPoB 11. Baka mi je od Faladzica iz Kalinovika.13.com) Pozdrav postovani profesore Laketa. septembar 2006. Mozete li mi malo vise reci? Hvala.13 missrakazov@gmail.28 (registrovani član) Evo ti Zadar .telekomsrpske.Misite selo Kijev Do Andusici selo Pozarno Mis selo Podmeteris Vukanovici selo Slivnica Kovaci selo Lopoc Vujici .04 (*.12.Forumi -----------Semberacccc .45 (216. Pricala mi je da je to najstarija familija u tom kraju.11. u 21. у 16. март 2006.

roger) IGORE. LAKETA znate li vi nešto više o poreklu moga prezimena -RAKAZOV ili moje bake -FRATUCIN (Fratuchin) ? Ima nas samo u Banatu-Kikinda i nasla sam u USA Census iz 1800 i neke ali ne znam odakle su ti dosli. Фратућин или Фратучин. Pozdav! P.S. Како иде оно друго.Diskusije . презимењака има у Далмацији и Босанској Крајини. Prof. nikad nije bio partijac. Uvek me je interesovalo poreklo mog prezimena RAKAZOV. Unapred hvala.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Нисам приметио да га има у Херцеговини нити је логично да се истоветно задржало чак од Херцеговине до Баната. Mozete li mi reci nešto više o poreklu. оставио сам подуже поруке на ту тему. у 15. да ли је слава Лучиндан. Inače uzivala sam citajuci o poreklu prezimena i mnoga od njih zvuce egzoticno. hvala puno na info i da kažem Fratucin je ch kao Chedomir a ne c kao Cirilo.Ljubica Kandic (Pravni fax-Beograd) mi je još kao studentu rekla da moje prezime potice iz Belorusije a moj ujak koji se malo bavio istrazivanjem porekla prezimena je tvrdio da mi dolazimo iz doline reke Lim gde je nekad bilo rakova pa smo po tome dobili prezime sto meni nešto ne zvuci logicno a i ne znam koliko je to tačno. --------IG0R . породице по крсним славама. за славуја (bülbül). март 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.cable.14.serbiancafe. из ког места.14. U familiji moga oca se prenosilo veoma često ime Milinko i Milanko sa oceva ili dedova na sinove ili unuke. Не знам од којих си ти.Forumi Interesantnih prezimena ali nijedno ni slično mome.Arhangel Mihailo a kad Erdeljanovic kaže da poreklo nije utvrdjeno znaci li to da mi nismo Srbi? Moj otac je umro veoma rano verujuci da je Srbin čak su ga tako prijatelji i oslovljavali.15 (*. неутврђено порекло код Ердељановића значи да није утврдио одакле су се доселили у Драгутиново (данашње Ново МИлошево). koliko ja znam ima nas samo u Banatu. Раказови су највероватније Срби.14 (регистровани члан) Билбија долази од турцизма. која слава? ---------missrakazov@gmail. у том случају је порекло од Никшића (погледај горе пасус о томе.com . Isto tako prezime moje bake po ocu FRATUCIN (Fratuchin) je izumrlo. Nasa slava je Sv. Moja prof. март 2006. Hvala Igore. http://www1. у 20.

39 (registrovani član) lovacluka (el.comcast. .) . a pretpostavljam da je poreklom iz Hercegovine. I dajte ... Tokom rata u Bosni čuo sam za jednu osobu sa istim prezimenom..40 (регистровани члан) Igore.Za sada neka profesor napise o Radojicicima.krsna slava nam je sv. Da li mi mozete da kazete nešto za Vasojevice? Preyivam se Curguz. mart 2006.serbiancafe.16. март 2006. Laketa ili bilo ko drugi.Svi Radojicici na podrucju Nevesinja su doselili iz Pive i bilo bi interesantno ako bi profesor napisao o ovom plemenu i periodu prije doselena u NEVESINJE.teh.iz Sapca sam i na nasem groblju se nalazi spomenik mog predaka iz 1897 god. у 13. u 22. март 2006. Ovo prezime je zastupljeno u Uzickom kraju. a i njeni svi su pomrli.*) Postovani gospodine Laketa.51 (*. ljudi ne kacite se na provokatorekoji nas samo odvracaju sa prave teme.. у 10. muslimanske vere.Poznajem ti sve Radojicice iz Kifinog Sela.15.net) Kifljanine.interbusiness.Nikola. BERBAKOV. zanima me poreklo prezimena CITIC (CJITICJ) čija je slava Djurdjevdan.. Slavu ne znam ona je umrla davno ja sam imala 6 godina.html?157[1/26/2013 7:19:44] . I ja sam iz Kifinog Sela.gdje sada živis. prof.Diskusije . Hvala ----------- http://www1.hvala unapred! ---------100% . Pustite ih pa će im dosaditi!!! Pozdrav -----------ivanmilos .12 (*. у 20.kao i ove iz Batkovica i Bojista. IG0R . март 2006. doduse. i kako sam saznao vodim porijeklo od Vasojevica iz Hercegovine. Tebe vjerovatno interesuje period prije dolaska Radojicica u Kifino Selo..47 (69.A sada pozdravljam i tebe i profesora.15.Forumi Inače moja baka se iz Kikinde udala u Novo Milosevo drugi put posto joj je prvi muž poginuo a i njegovo prezime je interesantno. март 2006.it) najlepse vas molim za iformacije o prezimenu MIJAILOVIC.jesi li rođen u Kifinom Selu.15. у 00..24. Volio bih da tačno saznam svoje porijeklo.156.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ---------Alpinista ..

.17. Bilo ih je u selu Kijani kod Gracaca.Vjestica. у 04.Forumi podunac (bravar) .17.Kenjalo. u napred zahvalan Dusan ---------damjan555 .com) interesujeme moje poreklo :prezime Djokic Krsna slava Sv. ----------damjan555 . ----------- http://www1..16. у 14. Najviše Gracana je u to vrijema naselilo selo Sjenica kod Kljuca i jedan dio je naselio Bosansku Krupu.. Basare su od starina BASARICI. Jovan Krstitelj.. Glamoc.08 (194.. Ovo me je deda naucio. у 09.. unapred zahvalan dusan ---------Barisha . март 2006.Diskusije .com) interesuje me poreklo imena i familije Piplica .. ljudi kad su popisivani davali su pogrdna imena.*) Profesore Jel znate nešto o poreklu prezimena Barisic??? Gde se sreće: Kupres..57 (регистровани члан) Za Indjica.Grubisa.ali ih vise nema .Posavina.Tesla. Kokot. Ovuke su od starina Cvjetici. bukvalno se sprdali sa njima a ostali tako upisani.22 (*.15 (*. Znam da je jedan dio plemena otisa za Bosansku Krajinu prije 100 i nešto godina kad se Bosanska Krajina naseljavala sa djelovima plemena iz Like.. март 2006.aol. Slavonija i Dalmacija.aol. Bos.106. Ima ih u Donjem Lapcu.17.Gacesa itd itd itd To su prezimena iz (moga kraja) Bos Krajina.01 (регистровани члан) Tisme su od starina TASICI.dali su bili nekada pravoslavni .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe...html?157[1/26/2013 7:19:44] . март 2006. Prezime Indjic je Licko. Dzakula. Bursaci su od starina Mrnjavcevici.naravno) a najviše mojim KRAJISNICIMA ----------compass .. март 2006. nastala su po dolasku Austrougarske . март 2006.16. у 04. у 08. koje je prezime poteklo od koga Pozdrav svima(sem rvatima ..

у 18. u 16.Ja se javljam iz Chicaga i tvoji znaju ko sam. март 2006.41 (registrovani član) Задња верзија коју је ухранио Гуглов архивски робот је од 17..ti ili tvoj tata. у 11.25.17..Ima još jedan Kifljanin u Tb-u znaš ti o kome je riječ on je dosao iz Sarajeva pozdravi i njega. mart 2006. Ovo za Calusu ti je orginalno.a Todor bi se pred njima glasno zapitao „Zaboga ljudi pada li u mojoj Calusi”.Diskusije .29 (registrovani član) IG0R . u 22.net Volio bi da mi kazete ukratko nešto o sebi i ako vi „100%” živite u Kifinu selu da mi provjerite „DA LI PADA KISA U MOJOJ CALUSI???” ----------100% . Iz nepouzdanih izvora saznao sam da svi Radojicici vode porijeklo iz sela Pjesivci.To je ostalo od pok. март 2006.između ostalih i oni u kojima je pisalo o dolasku RADOJICICA na ove naše krajeve.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. septembar 2006.Sve se ovo odvijalo kod Savke i Macka u kafani a poslije kod Zirojevica i u Zubcevom hanu a kasnije i kod Sarenca.Ali obraduju me mladi ljudi koji kao ti drže do svoga porijekla i bastine svojih predaka.tako da su unisteni vrlo vazni istorijski spisi. mart 2006.On je ugostitelj na Jahorini.30.09 (*.živimo kod okoline Sapca već http://www1.Forumi -kifljanin.Todor je neobično volio tu njivu i često je gore isao da sjedi i odmara se. Pozdravljam te srdacno tebe i tvoju porodicu. Ukoliko vi posjedujete neke podatke molim vas da ih objavite ili mi ih proslijedite na adresu drzela@teol.teol.Toliko su bili orginalni da se ja sad pomalo i razocaram sa ovim narastajima.okolini Danilovgrada.37 (*.ljudi su se radovali i procjenjivali kolika će korist biti od te kise. koPoB . у 18. марта 2006.i njemu je bas fino gore.net) Znam ko je u pitanju.09 часова (GMT-5).Todora.Što se tiče Kifina.Drago mi je kad tako mladi ljudi imaju postovanje prema mjestu iz kojeg poticu njihovi preci.interbusiness.Kad bi naletjela ljetna kisa i to pravi pljusak.serbiancafe.znaš to je bio stric tvoga pokojnog djeda.Pozdravi sve tvoje kao i strica i baku u Kifinom Selu isto i strica na Palama.25 (*.it) igore molim te nešto više o prazimenu MIJAILOVIC.prenesite mu pozdrav od mene. дакле ко је сачувао остатак нека дода..comcast.html?157[1/26/2013 7:19:44] .17.No globalizacija čini svoje i ljudi nisu ni svjesni. u 16.A toliko pamtim likova iz našeg sela i svaki je bio posebna prica i legenda. Ja ovako ponekad nešto napisem na ovom sajtu i drago bi mi bilo kad bi uspio da sve o ljudima i dogadjajima iz Kifinog Sela sastavim i stampam u jednoj knjizi.net) Srdacan pozdrav za„100%” Ja sam rođen u TB-u gdje i danas živim zajedno sa svojom porodicom. ivanmilos . Kao sto možda i znate za vrijeme fasistickog terora na KASABU i okolna sela zapaljena je crkva na Drenoviku.tamo imam baku i strica i meni vrlo drage rodjake.24.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.55 (registrovani član) mozete li mi reci nešto o poreklu prezimena Macura? Unapred hvala puno! jago (ljubimac žena) .koji sebe smatraju većim Hrvatima i od Zagoraca ili Gradiscanskih Hrvata...cable.uzet da se toga dana proslavlja i ime ovog srpskog svetitelja koji je braneci svoju zemlu i narod na Vidovdan 1389. oktobar 2009. http://www1. Hrvati i ne spadaju u Slovenske narode to čak i Vatikan nije smatrao..NIKOLA. u 09. A u jutro Vidov dan osvice.krsna slava sv...49 (registrovani član) Prezime VIDOVIC Svojataju ga i Srbi i Hrvati! Molim ako može neko već da razjasni ovu enigmu.U prdhrišćanskom periodu kod Srba postojao Bog VID. u 03. u 21..i to je još jedan u nizu dokaza da je gro sadasnjih Hrvata nastao prevodjenjem Srba u hrvatski narod. mart 2006.serbiancafe.13 100% .37 (*.Do danasnjih dana nije prekinuto postovanje prema tom Bogu i Srbi su mu posvetili jedan dan u godini koji je ujedno zbog velikog postovanja prema Caru Lazaru . mart 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . mart 2006. koPoB 11.Forumi oko 150 god ali ne znam koje mi je prezime bilo pre ovog sadasnjeg..comcast. jago (ljubimac žena) . Drugojacije se ne može objasniti da jedan neslovenski narod postuje I cuva uspomenu na slovenskog Boga.27. Dan veliki i krvoprolice. Na Kosovskoj veceri Milos OBILIC govori zvanicama. u 23.13 (*.roger) a ovo? pssst (Ucenik) ..godine osvoio Carstvo Nebesko. Hvala unaprijed. Pozdrav. u 12. mart 2006.izvedeno od srpskog imena Vid.27.da su Hrvati Sloveni.. Možeš li mi još samo reci porijeklo prezimena Vidovic? Neki ga vezu sa Banjanima.Ako možeš pomozi mi bilo kako!HVALA TI UNAPRED! guzina .Diskusije .. To sto oni smatraju to je istorijsko pamcenje ovih pokatolicenih Srba.55 (registrovani član) Bravo.28.25.net) 0 Prezime Vidovic. mart 2006.26. u 04.

3. u 12. mart 2006.28. nikola čula sam da je majcino prezime iz okoline nevesinja. mart 2006.Forumi Pozdrav za Sve Srbe i druge dobre volje.29. u 05. Milosav_Vasiljevic .28.rep. lovacluka (el..28.de) Sva tri su hrvatska prezimena! dejica (dipl ing masinstva) .Diskusije .05 (registrovani član) Uvazeni profesore.Laketi.-5-koljeno od kada žive u okolini doboja.) . gligorije (30.teh. Slavimo Sv. interesuje me porijeklo ocevog prezimena prezime:djermanovic (jelanjska. Krsna Slava za oba prezimena je Sveti Jovan.t-ipconnect. Oba prezimena su Licka.29.52 (registrovani član) Igore.47 (*.56 (registrovani član) http://www1. Pozdrav aleksandra_do (asistent na fakultetu) .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 09.32 (registrovani član) Tesanovic donibrasko1 . april 2006.okolina doboja. Unapred zahvalna i veliki pozdrav compass . mart 2006. po predanju poticemo od Vasojevića iz Hercegovine. april 2006.38 (registrovani član) Interesuje me porijeklo ovih prezimena: Dojcinovic Skrobonja Saula Ako me može ko pomoći. u 15. u 19. mart 2006. u 15.serbiancafe. Unapred hvala BXPC (majka) .19 (registrovani član) Pozdrav Igoru i Prof.. unaprijed se zahvaljujem. rep. Želio bi da saznam nešto više o prezimenima Cankovic i Sedlan.srpska) krsna slava:sv.srpska) krsna slava:sv. mart 2006.. okolina doboja.3.čak je i ujak prije zadnjeg rata isao u nevesinje da ih upozna posto je majcin djed otprilike 3. mozeš li da mi pomogneš da dalje rasvijetlim moje porijeklo? Ćurguz se prezivam.. Nikolu i to oduvijek.novembar) kao i porijeklo majcinog prezimena: prezime:mastilovic (grabovica. u 06.

sva ona prica o plemenu cuce mi je bila pomalo cudna http://www1. Tema izaziva ponovo zivo interesovanje citalaca.samo ponekad nezvani gosti koji ni pocemu ne zasluzuju da se nadju na stranicama SC svojim glupostima nerviraju redovne naše citaoce.Valjda će i oni sami vidjeti da su ovdje suvisni i nezvani gosti ? Mada sam se i ranije javljao.it) Veoma se zahvaljujem prof. u 04. Prezime je sa Banije.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 30.interbusiness.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 06.54 (*. u 07.negdje oko sredine teksta za ovo javljanje natjerala me je upornost našeg citaoca pod sifrom„ivanmilos” on se uporno raspituje na sve strane za porodicu MIJAILOVIC.interbusiness. april 2006.Oni svi poticu od istog plemena.trazimo. april 2006.Diskusije .2006.au) ZA „ivanmilos” tvoja upornost se isplatila.Nema potrebe za bilo kakvom vrstom pomoći. Evo šta sam ja saznao o toj porodici MIJAILOVIC i njima sličnim MIhajlović i MIAJLOVIC. Srdacan pozdrav svima prof.5. april 2006.Forumi Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Tubin.5.neki Brajko Mihajlović. Razumijem tvoju upornost i ona se na kraju isplatila na tvoje opste zadovoljstvo. u 07.HVALA! Prof. Vjerovatno tvoji Mijailovici poticu od ovih Mijailovica od Loznice ? Za vise informacija možeš izaci na:www.samo je tokom vremena nastala ova jezicka razlika. Meni je najveca nagrada Vase zadovoljstvo i radost i tradicionalne rijeci zahvalnosti : HVALA PROFESORE ! ivanmilos .Odatle su se raselili po Srbiji i sijetu.4.4.nikolu i koja mi je rekla da je čula od svojih da smo dosli iz bosne.5.4.Prema nekim podatcima zivjeli su u Srednjem vijeku u Nevesinju i u nekoj od mnogobrojnih seba preselil su u Podrinje oko Loznice u selo Rujanima. Laketa ivanmilos . ivanmilos . april 2006.samo moras biti strpljiv.40 (*.au) Evo da se javim i ja poslije svih ovih tumbanja sa nasom vjecito aktivnom temom o porijeklu srpskih porodica i etnickim seobama srpskog stanovnistva sirom svijeta.it) Profesore ne bih bio toliko uporan da mi se pre par dana nije javila žena iz runjana koji se prezivala mijailovic koja slavi sv. Toliko od mene. Laketa .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.it) zna li neko nešto o poreklu Mijailovica iz Sapca ili ne?pozdrav! Prof. april 2006.serbiancafe.info (od 14.06 (*. MIHA(J)LOVIC.com.1373 godine.Zahvaljujem izuzetnom radu i naporima brata IGORA te se ova tema ponovo nasla tamo gdje joj je mjesto na vrhu topika SC. Laketa .interbusiness.36 (*.com.27 (*.5.)te možeš stupiti u kontakt sa rodjacima i izmijeniti saznanja o vasoj porodici. Krsna Slava Vartolomej i Varnava.najlepse hvala i ako postoji neka mogućnost da vam se odužim rad sam da pomognem. Laketa i nadam se da razumete zašto sam toliko uporan. u 03. (Michailouich)su stara srpska porodica iz Popova Polja kod Trebinja.

Diskusije - Forumi

tako da otuda moja upornost.najlepse HVALA I SVAKO DOBRO! dejica (dipl ing masinstva) - 5. april 2006. u 08.13 (registrovani član) Postovani g.din Laketa,nadam se da ste vidjeli moje pitanje u vezi familije Tesanovic(Nevesinje) A svim ostalim hercegovcima pozdrav iz Moskve pssst (Ucenik) - 5. april 2006. u 13.37 (registrovani član) PROFESORE,ZNAM DA NE MOZETE DA STIGNETE U KRATKOM ROKU SVIMA DA ODGOVORITE, RAZUMEM VAS, ALI MOLIM VAS SAMO MI RECITE DA LI ZNATE Nešto O POREKLU PREZIMENA MACURA! DA LI POTICE IZ HERCEGOVINE ILI NE, CULA SAM NEKE PRICE DA POTICE I HERCEGOVINE ALI MISLIM DA TO NIJE TačNO. Inače KRSNA SLAVA JE ARANDJELOVDAN. HVALA VAM PUNO! Prof. Laketa - 5. april 2006. u 16.37 (*.com.au) Za„ivanmilos”samo Vi nastavite da dalje tragate i istrazujete korjene Vase porodice i uspostavite kontakte na datoj adresi. Za porodici MACURA nemam nikakvih podataka,tragam možda će biti nešto ? TESANOVIC,su stara srpska porodica porijeklom od BANOVICA a ovi vode porijeklo od stare srpske iz plemena MALESEVACA iz sela Malina kod Bilece. TESANOVICI starinom poticu iz BANJANA oblast između Bilece i Niksica. Negdje oko 1840 doselili u selo Meka Gruda između Gacka i Bilece,odatle jedni otisli kod Trebinja,drugi dosli u Nevesinje,selo Lapcevine gdje i danas žive kao i u rasijanju. Slave slavu Sv.Arandjela Mihaila-Aradjelovdan.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.14

//// - 5. april 2006. u 17.01 (*.mnsi.net) http://www.montenegro.org.au/prezimena.html jago (ljubimac žena) - 6. april 2006. u 05.16 (registrovani član) Profesore pomozite mi molim vas u vezi porijekla prezimena Vidovic(krsna slava Vasilije Veliki)... Pozdrav... starinanovak - 7. april 2006. u 18.57 (*.co.yu) Ima li iko informacije o Malinicima iz stare Hercegovine (između dolina Pive i Tare)? Unaprijed hvala. Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.29 (*.com.au)

0

Za sifru„jago” i porodicu Vidovic; ja sam po svojim spisima mnogo toga pretražio nebili nešto nasao o ovoj porodici.Ali moji napori ostali su skoro bez rezultata,na smom kraju rada nađemsamo ovaj podatak o nekom Vasu Vidovicu,jednom od vodja u ustanku Srba u Bosanskoj Krajini 1875-1878 godine. On je u ime Srba ustanika bio upucen na Berlinski kongres da procita jedan

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Memorandum u kome su Srbi iz BiH tražili da se ujedini BiH sa Knezevinom Srbijom u jednu državu.Svoj plan nije ostvario na Berlinskom kongresu jer su Velike sile imale sasvim drugaciji plan za Bosnu i Hercegovinu. PS. Jago ti si mogao dati malo vise podataka o porodici Vidovic,gdje Vas najviše ima,kuda i kada ste se i gdje ste se selili ? koPoB - 30. septembar 2006. u 16.30 (registrovani član) Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.40 (*.com.au) METKOVIC,su starinom porijeklom iz Grblja. Kada su mlecani zauzeli Grbalj 1433 godine,oni su izbjegli u Trebinje. U istorijskim izvorima 1447 godine,pominju se Pribisav i Priboje METKOVIC iz Luga u Popovu Polju. Po ovoj srpskoj porodici gdje su nekada zivjeli u dolini Neretve dobilo je naselje ime i kasnije grad Metkovic. Jago (ljubimac žena) - 10. april 2006. u 06.21 (registrovani član) Naime po nekim saznanjima dosli smo u zapadnu Bosnu (bosansku krajinu)sa banjana kod Niksica..To je od prilike sve sto mogu da kažem..Čuo sam da ima dosta hrvata u Hercegovini sa tim prezimenom... Takođe slavimo Sv.Vasilija Velikoga... Pozdrav za Prof.Laketu Matko Metkovic - 10. april 2006. u 12.25 (*.t-ipconnect.de) A Metkovic se nalzi di tocno,u sumadiji ili Hrvatskoj? ++++++ cuj ovog „prfesora”,METKOVICI pa još „srbi”..e,budalo...srbi tek dobijaju prezimena u 19.stoljecu...a METKOVICI su uvik i stalno bili SAMO HRVATI..kao najvjerojatnije i vas pradid LAKETA...pravo „srpsko” prezime..nema šta,isto kao i SESELJ..GUBITNICI i LAZOVI..jadni ste a de matko - 10. april 2006. u 15.15 (*.cpr.ca) Pa matko, bre, samo Srbi znaju pravu istoriju sto znači da ste Vi...srbin! Ma gdje si, brate! KAMINJAČA - 11. april 2006. u 04.41 (*.ptt.yu) Ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Unapred zahvaljujem. marijabgd (student) - 11. april 2006. u 16.30 (registrovani član) Molim Prof.Laketu da mi kaže nešto o prezimenu Bjelica selo Blace opstina Berkovici,i o prezimenu Milosevic selo Vlahovici opstina Ljubinje unapred hvala donibrasko1 - 13. april 2006. u 16.32 (registrovani član) Pozdravljam Prof.Laketu i Igora. Zamoljava vas ako bi mi dali neki podatak o prezimenu Tubin. Prezime je sa Banije. Zahvalan unapred. MBoskovic - 16. april 2006. u 17.26 (registrovani član) Profesore Laketa, zeleo bih da mi pomognete da odgonetnem poreklo familije BOSKOVIC. Prema jednima, vodimo poreklo od gacka u Hercegovini, prema drugima iz okoline Niksica u CG i plemenu Vasojevica...po trećima opet iz okoline Mojkovca...priličan broj porodica Boskovic danas živi na podrucju opstine Ivanjica, selo Osonica...i svi slave Sv. Nikolu. Hvala unapred KAMINJACA - 17. april 2006. u 05.22 (*.ptt.yu) Uvazeni Profesore Laketa, ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj. Moleci Vas za pomoć, unapred zahvaljujem. Barisha - 17. april 2006. u 08.41 (194.106.*) Za Boskovica Bošković, u Podgorici 1431. god.; Budva 1688. god.; Kuti i Bijela, Herceg-Novi 1695. god.; Kameno i Kruševice (Boka Kotorska) su iz Mostića (Hercegovina) kao: Palikuća; Herceg-Novi, po nahočetu; Ledenice (Risan) 1399. god.; Bijela Smokva (Kanjoš) u Buljarici (Paštrovići); Podgorica 1435. god.; Bogumilovići u Pješivcima, ranije: Breškovan. Od njih su u Budvi i Nikšiću; Bjeloši (Cetinje); Čevo, selo Pejovići i kao: Bošković - Pejović, u Cucama, srodni su Miljanovićima iz područnog Repca. Od njih su u Nikšiću, a u područnom Grahovu i kao: Bošković - Gradinjanin; Gradina u Ćeklićima (Cetinje); Bjelice (Cetinje), od njih su u Kotoru; Rijeka Crnojevića, i kao: Bošković - Kolašinac, porijeklom iz Polja (Kolašin); Vignjevići (Rijeka Crnojevića) i kao: Bošković - Ljubotinjanin, porijeklom iz Vučitrna, Kosovo; Građani (Rijeka Crnojevića), starinci, od njih u Mrkojevićima (Crnogorsko

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Primorje); Velje Selo (Bar), iz Donjih Mikulića uz Bojanu; Gluhi Do i Sotonići (Crmnica) i kao: Mirosalić. Oni su ogranak Vučetića; Golubovci (Zeta); Brčele i Limljani (Crmnica); u Cucama, povrh Melaca, ogranak Mijanovića, porijeklom iz Zete (Adžova Vrba), gdje ih više nema; Na Glavici (Bjelopavlići), ogranak Kaluđerovića; Slatina i Vučića - pod Zeletinom; Platoom (Bjelopavlići), jedni ranije: Ilić; Orja Luka (Danilovgrad) i Ostrog (Bjelopavlići), potomci Bijelog Pavla. Od njih su Tripunović u Matagužama (Zeta), Doboju (Bosna) i Senjak na Rudniku, jedni su odselili u Mačvu; u Pješivcima kao: Riđan, pa Kezunović i Mijajlović (Serdarević) preselili u Paštroviće; iz Pješivaca neki su preselili kod Valjeva i drugi u Peteljevac (Kruševac); Nikšić i susjedna Straševina; Paštrovići 1702. god.; Zagrad (Župa Nikšićka), ogranak su Milončića iz područnih Dučica; Liverovići (Župa Nikšićka), ogranak Pavlovića, potomka Nikšića. Od njih su u Rovcima (Podgorica), Kolašinsko i Mojkovačko područje; kod Mojkovca, kasnije Fuštić, porijeklom iz Grblja; Mojkovac, ogranak Šćepanovića, iz Borja lijeske (Rovca); u Trebaljevu (Mojkovac), jedni i kao: Kojinović; Morača (Kolašin), doselili iz Lješkopolja, porijeklom iz Grblja; Morača, potomci Bogdana Čevljanina, iz Vojinića (Cetinje); Kričak i Kolašin (Pljevlja) i kao: Bošković = Alilović, doselili iz Kozice preko Tare, kao: Macan; Brvenica, Kovač (Pljevlja) i Lijeska (Pljevlja); Bobovo (Pljevlja) pa su prešli u područni Gradac i Jelov Panj pa u Ritošiće i Kaluđeroviće (Pljevlja); Prenćani, Maoče i Bukovica (Pljevlja); Gotovuša (Pljevlja), pa u područne Kolušiše i okolna naselja; Rovca (Podgorica); iz Crne Gore u Pieru (Albanija); Tivat; Garaši (Kragujevac) kao: Bošković (Savić) pa Garašanin porijeklom iz Bjelopavlića; Kumbor (Boka Kotorska), iz Krivošija; Podgorica 1431. god.; kod Herceg-Novog, jedni su iz Popova (Hercegovina); Ledenice i Risan 1399. god.; Kumbor, Ubli i Smirna, HercegNovi; Muo i Prčanj (Kotor), Donji i Gornji Stoliv (Boka Kotorska), porijeklom su iz Ćeklića (Cetinje); u Podgorici 1435. god.; Zagora i Radovići (Tivat) 1594. god.; iz Bogmilovića (Pješivci) ima iseljenih u: Spuž, Bjelopavliće, Prizrenu, Međulužje (Šumadija); u Bogmilovićima (Pješivci) potomci Todora iz Velestova (Cetinje); Vignjevići (Rijeka Crnojevića), porijeklom su od Vučitrna (Kosovo); Građani (Rijeka Crnojevića), od njih su u Dobroj Vodi (Bar); Ceklin (Rijeka Crnojevića), od njih su u: Šekulare (Gornji Vasojevići), Ritošići (Sjenica); U Moraču iz Liješnja (Rovca) ovdje iz Vojinića (Čevo), Cetinje porijeklom iz Hercegovine; Kisjelice (Bratonožići) i kao: Mijajlović; Potkrš i Seoštica (Bratonožići); Šekulari (Gornji Vasojevići). Ogranak Maslovara. Ogranak Kaluđerovića u Velici i Donjoj Ržanici (Vasojevići) jesu iz Ćeklića (Cetinje); Jedni su u Vasojevićima ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Brakočevića porijeklom iz Cuca (Cetinje). Od njih su u: Beranama i kod Bijelog Polja; Gradina (Bjelopavlići), ranije: Bogumilović. Njihovi su srodnici u Golubovcima (Zeta); u Podgorici došli su ogranak Raičevića drugi ogranak Terzića; u Kučima: 1) Iz Meduna (Kuči) preselili se u Plav; 2) Iz Ubala preselili u Bar; U Loparima, jedni kao: Kostrović; Brestovik (Bijelo Polje), Plužine (Piva), doselili iz Sjenice (Raška), od njih su Mićić; U Reljevu (Sarajevo); grana Vojinovića u Pivi i odselili u Bosnu Bošković, grana bratstva Vučetića u Gluhom Dolu Boškovići, bratstvo u Bjelopavlićima Boškovići, bratstvo u Bjelošima Boškovići, bratstvo u Brčelima Boškovići, bratstvo u Limljanima Boškovići, bratstvo u Stolivu Boškovići (Breškovci), bratstvo u Bogmilovićima Boškovići (Gradinjani), bratstvo u Cucama

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

.serbiancafe. april 2006.t-ipconnect. bratstvo u Sotonićima Boškovići (Pejovići).znaci.29.35 (*.de) Jovici nisu dosli od nikud. u 21..nije bila namera. JOVIC..19..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.su porijeklom iz Hercegovine. u 16.pa dokle će te uciti istoriju od svestenika sa srednjom strucnom spremom.sin/unuka su Jovini.. u 16. bratstvo u Pejovićima koPoB 11. april 2006. U kojim mestima u Hercegovini su živeli (žive) Grbići? Unapred vam se zahvaljujem na svim informacijamа u vezi toga! Stipe_Stipic .pradjed ti je imao ime Jovo.poticu iz okoline Niksica u procesu od nekih seoba kerenuli su u vise pravaca prema Boki.tj..niti su otisle negde.26..30 (registrovani član) mirog (svastar) .19.. http://www1...sin/unuk Jove je mali Jovic. septembar 2006.33 (*. u 12.Diskusije ..Bosni i Srbiji(u Loznicu kao Vasi).Forumi Boškovići (Gradinjani).... u 16.... oktobar 2009. u 15.boskovici onde boskovice ovdje...25.naslili se u Bosanskoj Krajini i u Srbiji oko Valjeva.Bozo.i najveci dio tih Boskovica nema nikakve srodne veze jedni s'drugima.36 (registrovani član) Interesuje me poreklo Grbića iz Krajine čija je slava Srđevdan. Odakle su se doselili Jovici u Loznicu a slave Miholjdan? Stipe_Stipic . april 2006.imaš ih među Hrvatima.. bratstvo u Cucama Boškovići . Po nekim saznanjima Grbići potiču iz crnogorskog primorja odnosno Boke (gde je bio rasprostranjen kult Sv. u 10.. GRBIC..de) bog te hebo koji mitomani.t-ipconnect.com.. april 2006.15 koPoB .Dalmaciji. Prof.Mirosaljići. april 2006. Nadam se da nisam bio previse grub. april 2006.22..tj..au) Dragi citaoci evo mene da se javim nakon duzeg vremena i pokusam dati odgovore na neka Vasa pitanja ranije postavljena pa onda krenimo redom.Jovic dolazi od Jovo/Ivan.html?157[1/26/2013 7:19:44] . mililili . Srđa i Vakhe) odakle su otišli za Liku i Krajinu.prezime Boskovic 0 proizlazi iz imena Bosko.51 (registrovani član) Volela bih znati nešto više o poreklu Jovica koji žive u Loznici... u Nikšiću i u Grahovu Boškovići (Mijanovići).Srbima.nikakve voodu-slave i ostale gluposti neigraju tu bilo kakvu ulogu. u 06. Laketa . mililili .24 (registrovani član) Zamolila bih Igora da mi pomogne ako može da saznam nešto o svom poreklu.30.Crnogorcima. I to bi bilo to.u najidealnijem smislu.55 (*.

Diskusije - Forumi

BJELICA, starinom poticu od ORLOVICA koji su poslije poraza na Kosovu 1389 godine,dosli u selo Cadjare u Gacko.Pod pritiskom Turaka sele na Cetinje. Od njih su Bjelice u Hercegovini u Bogdasicima u Bileci,u Dabru u Stocu,(na vise mjesta)te kao Bjelice i Pejanovici u Nevesinju,i kao Sutic i Andric u Blacama.U Hadzicima poznati su pod prezimenom Krsmanovic i oko Visokog pod prezimenom Andric. Od Bjelica vodi porijeklo porodica BJELICIC na Zlatiboru,Uvac i Sirogojno u Srbiji. Bjelice slave slavu Sv. Jovana. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 07.31 (*.com.au) TOPONIMI - GEONIMI Evo nekoliko toponima iz doline Neretve za našeg starog i provjerenog „prijatelja” Matka Matkovica da malo uci istoriju i geografiju. Znatan broj naselja u danasnjoj Srpskoj Hercegovini dobio je imena i nazive prema starosjedelackim srpskim porodicama koje su nekada tu zivjele, a ciji potomci i danas žive u nekim od ovih naslja. 1. Bacevici, po porodici Bacevic. 2. Metkovici, po porodici Metkovic. 3. Tasovcici, po porodici Tasovcic. 4. Borojevici,po porodici Borojevic. 5. Aladinici, po porodici Aladinic. 6. Crnici, po porodici Crnic. 7. Domanovici,po porodici Domanovic. 8. Berkovici, po porodici Berkovic. 9. Visici, po porodici Visic. 10. Dabar, po porodici Dabrovic. 11. Boljuni, po porodici Boljunovic. 12. Osanici, po porodici Osanic. 13. Burmazi, po porodici Burmaz. 14. Bjelojevici, po porodici Bjelojevic. 15. Hatelji, po porodici Hatelj. 16. Oplicici, po porodici Oplicic. 17. Hodbina, po porodici Hodbina. 18. Kocela, po porodici Kocela. 19. Glusca, po porodici Glusac. 20. Vidovo polje, po porodici Vidovic. To su samo neki toponimi iz doline rijeke Neretve,ako bi nastavio sa toponimima iz Istocne Hercegovine spisak bio debeo kao „Politika”. Matko Metkovic - 29. april 2006. u 13.43 (*.t-ipconnect.de) Cuj „profesora”...Metkovici dolazi od „srbijanske” obitelji Metkovici...ha,ha,ha...je, a Petrovici dolazi od ruske obitelji Petrovici a ne od osobnog imena Petar...jeli „profesore”...ha,ha,ha Što se cudit sto je ist.Hercegovina tisucu godina iza zap.Hercegovine na svim drustvenim nivoima...kad pravoslavni sveStenici od strucne spreme imaju tek zavrsenu srednju skolu..dok njihove katolicke kolege imaju barem jedan fakultet pored teoloskog i govore barem 3 svijetska jezika uz latinski i grcki...a takvi kao ti

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

se zovu „profesorima” a cilo svoje znanje crpi iz epskih pisama..CIRKUS Laketa,vratite se svojoj pradidovskoj katolickoj viri i svojim Hrvatskim korjenima...posrbice.. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 17.53 (*.com.au) Cuj Matko bre,nešto mi puno hvalis tu Vasu pismenost,naobrazbu i uljudbu a sam se ponasas suprotno od toga.Stani oladi malo,šta si zapjenio,dodji malo sebi.Kao prvo nauci se citati,nism nigdje napisao da...Metkovic dolazi od „srbijanske obitelji Metkovic”, u mome tekstu stoji,možeš vidjeti,„od srpske porodice Metkovic”itd.Valjda razlikujes ta dva pojma„srpski”i„srbijanski”koji se bitno razlikuju to svako iole obrazovan zna u cemu je razlika osim tebe i tebi sličnih koji to neće namjernoo da vide. MATKO,pusti fratre i popove i ne uplici ih u ovu pricu ni krive ni duzne,oni to nisu zasluzili,ostavi ljude neka rade,Bogu da se mole u miru bozijem. Sa nekima od njih i moja malenkost je zavrsila „barem jedan fakultet”i naucila nešto od nabrojanih jezika,sto klasicnih sto savremenih. Sreća je da i nasi popovi imaju nešto više skole nego sto ti mislis. I kod nas je stigla era kompjutera,interneta i ostale elektronske opreme. Matko, ne brini se puno za moju diplomu,može ti doći zlo od silne sekiracije,pa mi te zao ako ti sto bude ? Hvala lubazno na prijedlogu za katolicenje. Ako iko treba da razmišlja o povratku vjeri pradjedova,onda si to ti. U osmom vijeku n.e.kada je Vizantija osnovala provinciju Dalmaciju bila je pravoslavna. Toliko Matko od mene tebi, radi znanja i ravnanja! prognanik - 30. april 2006. u 04.17 (*.quicknet.nl) POSTOVANI GOSPODINE JA BIH VAS JOS JEDNOM ZAMOLIO DA MI NASTO VISE KAZETE O PORIJEKLU FAMILIJE GLIGOREVIC KOJA JE ZIVELA U KONJICU.TO JE BILA JEDNA OD BROJNIJI RAMILIJA KOJA JE ZIVELA U MESTU BRADINA I BRDJANI,SLAVILI SU SLAVU SV. JOVAN (20JAN.) TO PITANJE JE VEME ZNCAJNO POSTO PRIPADNICI Više ne ZIVE NA TIM PROSTORIMA NEGO SU SE ZBOG RATNI ZBIVANJA RASELILI SIROM SVETA.SA POSTVANJEM G.M dalmatinka 82 - 30. april 2006. u 14.02 (*.yubc.net) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Visekruna .nastanjeni su u Dalmaciji ,selo Oton kod Knina .Slava je sv.Jovan.Unapred hvala. Prof. Laketa - 30. april 2006. u 21.52 (*.com.au) Mnogi citaoci sa prostora Republike Srpske Krajine pitaju za porijeklo svojih porodica.Moram priznati da za njih ima veoma malo materijala ali nadje se ponesto i za njih.Tako sam kod istoricara Vladislava Skarica,koji je istrazivao seobe sa prostora Hercegovine u Zumberak i okolinu naisao na sledeće porodice za koje možemo reći da vode porijeklo iz Hercegovine a to su:Badovinac,Balaban,Ducic,Kokot,Kordic,Pilatovac, Simrak,Marsic,Sekulic,Stijic,Taras,Sobatovic,Bogdasic,Vignjevic,Vran jes, (Vranjesevic),Vrs,Vuksanovic,Grubac,(Grubacevic,Grubacic),Djurasevic,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Djurmanovic,Zeravcic,Klisuric,Kosljanin,Koj cin,Lalatovic,Mikulic,Poloja, Oliverovic,Romanovic,Selakovic,Prelucanin,Selakovic,Siverovic,Skorojevic, Strujic,Tudor, Herak i Predojevic. kanlic - 30. april 2006. u 22.23 (*.untd.com) Molim profesora Laketu ako ima informaciju o prezimenu Kanlic. Živili smo u Malovanu opstina Kupres i slavili Djurdjevdan. uskok2 (buntovnik) - 5. maj 2006. u 03.36 (registrovani član) За Канлића: Овако је написао Боривоје Милојевић у своме раду о Купрешком, Вуковском , Равном и Гламочком пољу: 1925 године су у Горњем Маловану постојале 2 куће Канлића који су се раније презивали Петровићи. Живели су у Јању, у Врачети (сада Стројицама). Побили су неке буљубаше у Витороги и побегли у околину Врлике (у Далмацију) Кад су се отуда повратили, један је био у делилјама. У Доњи Малован дошли су крајем 18., а у Горњи средином 19 века. Славе Св. Ђурђа. И овом приликом им честитам славу.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.16

Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 07.03 (*.com.au) Svaka cast„uskok 2”čestitam na iscrpnoj kratkoj i efikasnoj informaciji za porodiu Kanlic. Ne mora sve da uradi prof.Laketa,mozete i Vi dragi citaoci da uradite nešto pametno i korisno za sve nas.Samo hrabro naprijed !Pitajte i odgovarajte i dajte nove informacije. malba - 5. maj 2006. u 14.42 (*.neobee.net) Postovani profesore Laketa da li znate nešto o prezimenu Malbaski? Ja sam lično iz Sremskih Karlovaca, ne znam nešto više o mom poreklu, tako da vam ne bih vam mogao mnogo pomoći. Ako znate nešto nadam se da ćete mi odgovoriti. Unapred vam se zahvaljujem. mililili - 5. maj 2006. u 15.26 (registrovani član) Postovani Laketa, moram ponovo da vas pitam o poreklu Jovica iz Loznice. Ne mogu da prihvatim da mi je poreklo crnogorsko. Molim vas, recite da je greška. Unapred hvala! gorun - 5. maj 2006. u 16.49 (*.sezampro.yu) Molim prof. Laketu i sve ostale koji nešto znaju za informaciju o poreklu Spire Kulisica. On je, naime, rođen u Perastu 1908. Svojevremeno sam proveravala taj

0

podatak na terenu: u Perastu sam srela prof. Salea, lokalnog hronicara i svestenika Srećka Majica, ali ni jedan nije mogao ništa da mi kaže o samom Kulisicu, niti njegovoj porodici. Uputili su me na crkvu u Risnu gde se cuvaju matice rođenih i

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

krstenih. Nisam uspela da pregledam crkvene knjige. Znam da je njegova porodica živela u Dobroti: otac mu je bio Djordje, majka Milena od nekih Jeftanovica. Jedan kazivac mi je naveo da je navodno Spirina baba po ocu od dubrovackih Bjeladinovica. Spiro Kulisic je umro 1989. u Beogradu, gde je živeo i njegov mladji brat Dejan. Za starijeg brata Mirka sam čula da je živeo i radio u Sarajevu, zaista ne znam ni da li je ziv. Spiro je bio komunista i ateista, ali pretpostavljam, nadam se sa dosta osnova, da je njegova porodica bila pravoslavna. Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 22.29 (*.com.au) Da odgovorim na neka Vasa novija pitanja: za „malba” za Vasu porodicu Malbaski nemam nikakvih podataka na zalos i izvinjavam se. Za„mililili”,ko kaže da je Vase porijeklo crnogorsko ? Vi ste Srbi sa prostora Crne Gore.Oko 3/4 svih Srba su dinarskog porijekla (Crna Gora, Hercegovina,Dalmacija).Neće valjda zbog toga svijet propast. Za„gorun”,poslije oslobodjenja Herceg Novog i Boke od turske vlasti u Kandijskom ratu(1645-1669) veliki broj Srba iz Hercegovine naselio se u zaledju Boke Kotorske,među njima i Vasi KULISICI.Ovaj rat vodio se između Turske i Mletacke na podrucju Dalmacije i Boke Kotorske. U ovome ratu su se naročito istakli kotarski,makarski,i bokeljski hajduci i uskoci koji su branili mletacke posjede,upadali na tlo Turske i tamo se borili i sirili granice polumrtve Mletacke Republike.Ratom je pomaknuta granica u Dalmaciji u korist Mletaka.U ovome ratu Srbi su se ponasali dvojako:jedni su se borili za racun Turaka,drugi na racun Mletaka, obostrano na svoju stetu. U ovome ratu su se istakli hajducke harambase: Bajo Pivljanin(?-1685) i Lazar Lako LAKETA (p.a. moj daleki predak). To je sve sto znam o Vasoj porodici Kulisici a zasigurno su Srbi. Ako želite nešto više saznati o svemu ovome pogledajte knjigu : Sava Nakicenovic,BOKA Bgd.1923 godine. gorun - 6. maj 2006. u 19.06 (*.sezampro.yu) Hvala najlepše, profesore. Pre par godina sam imala priliku da sretnem peraškog sveštenika Rada Laketu u Orahovcu, pretpostavljam da je od vašeg bratstva, a znam i za priču o Baju Pivljaninu i njegovoj kuli u Dražin Vrtu. U jednom Igorovom postu naiđoh na podatak o izvesnim Dabinovićima u Boki. U Gornjem Orahovcu, koji je nažalost raseljen i zapusteo, ima tome blizu pola veka, živelo je bratstvo Dabižinovića. Njihovi potomci poseduju tradiciju da je bratstvo starinom iz Hercegovine, kao i neka druga gornjeorahovačka bratstva, npr. Dakovići i Vukasovići. Da li su Dabižinovići u nekoj vezi sa tim Dabinovićima? masic - 6. maj 2006. u 23.20 (*.untd.com) Vozdra! Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu Masic(živeli su u Cajnicu, Bosni i slavili su Svetog Savu). Unapred zahvalna, Anastasija 100% - 8. maj 2006. u 11.10 (*.comcast.net)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

književnosti. Imam dojam da se ne radi o prostoj razmjeni informacija o prezimenu već o prvim informacijama koje postavljač pitanja saznaje o svom prezimenu. dok sam kao gimnazijalac učio istoriju. Hitleru i drugim bjelosvjetskim protuvama a da baš ništa ne znam o sebi samome tj. medicine. sociologije. identitet koji se stalno mijenja i razvija.libero. geografije. etnografije. stimulira fantaziju i volju da se istražuju vlastiti korjeni. pregled matičnih knjiga rođenih. Na ovaj bi način .pozdrav za istoga ako je još ziv pozdrav svim ucesnicma diskusije a naročito Pr. arheologije. Prije 35 godina. sudskih i vojnih arhiva. http://www1. Bio je to čas istorije koji nikada neću zaboraviti.it www. dubokog i površnog iskustva. na Zadušnice prilikom molitve za duše umrlih morao pročitati .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] . koji su prije rata zivjeli u Bugojnu. religije. Time bi se znatno olakšalo genealoško istraživanje. umrlih i vjenčanih itd. U stvarnosti.Laketi . moj otac (nepismen) mi tutnu pod nos praznu čitulju i naredi da pišem imena umrlih predaka redom kako on diktira. maj 2006. Tada sam čvrsto odlučio istražiti svoj lični i porodični identitet.poznavao sam neke sa tim prezimenom. Genealoško istraživanje o postanku prezimena vrlo je složeno . zabava a krajni rezultat (gledano izvana) neko može smatrati dosadnim sakupljanjem imena. Italija e-mail: svebu@libero.Laketi i autoru ovih WEB stranica da na internetu formiramo bazu podataka: a) o svim prezimenima na području Hercegovine bez obzira na vjeru (budući je bilo prelaska na drugu vjeru ).Bio je to vrlo dugačak spisak umrlih predaka koji sam sjutri dan. metnuti zajedno dopuštaju da osjetimo konkretni miris proživljenog života svih onih osoba čija se imena tako hladno nalaze po raznim spiskovima. svaki podatak. Imajući sve ovo u vidu.To me podsjetilo na moju mladost.9. informacija.Forumi Interesuje me porijeklo srpske porodice Veljko iz Malovana . kada naidjemo na neki podatak koji se odnosi na neko od prezimena sa spiska. pored znanja potrebno je i puno vremena za pregled raznih istorijskih.pomenuti.Milan Veljko.sjecam se da je mnoge zbunjivalo koje je ime koje prezime.it) Prof.Npr.Svetko Buha Via Europa 8 31040 Salgareda. odgovor na pitanje ili uspostavljena rodbinska veza. gastronomije itd.Svetko Buha . o svojim precima. Prof.58 (*. Ono što je navika u životu pojedinca to je tradicija u životu porodice. saopćava jedan djelić istorije a svi ti djelići. o njihovom prezimenu.serbiancafe. mogli u bazu podataka tog prezimena dostaviti bibliografske podatke o izvoru podataka.rodoslovbuha. koji je spoj novog i starog .com Poètovani gospodine Igore.Laketi. arhivima i sjećanjima pojedinih predaka. Ta tradicija snagom „prošlog” utiče na oblikovanje mišljenja i ponašanja pojedinca u sadašnjosti i budućnosti. predlažem Prof. u 01. Da bi se pratio razvoj odredjenog prezimena.ovdje je prezime Veljko. Mnogi posjetioci ovih WEB stranica postavljaju pitanje Prof. istorijski dokumenat. čas kada sam se zapitao: Zar moram baš sve znati o Napoleonu. mi koji se bavimo ovom problematikom. Zbog toga traženje podataka o genealogiji porodice i prezimena može biti pasija.poticu sa Malovana. Ipak svaki novi dokaz.Diskusije . Ono od istraživača traži široki krug znanja iz oblasti istorije.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.naime ja u rukopisu imam sistematizovan materijal samo ga treba srediti za objavljivanje.Ja mislim da je to jedna od najposjecenih stranica na SC.ne mojom voljom rad je dospio na stranice interneta i poput grudve snijega koja krene sa vrha planine zavaljao se i postao je lavina koja se valja na stranicama Serbian Cafea.com. u 06. Koliko vidim Vi ija smo rasli u istim uslovim i vaspitavani smo na istim uzorima.Forumi b) O intelektualcima porijeklom iz Hercegovine koji su voljni suradjivati i davati stručna objašnjenja na mnogobrojna opća pitanja vezana za genealoška istraživanja.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ali posto imam dosta slobodnog vremena nekako izlazim sa svim problemima na kraj. Po definiranju genetskog koda.nadam se da će uskoro doći vrijeme da se to uradi i da se stvori konacna i potpuna etnicka slika Hercegovine.Hitno mi je!Hvala unapred.nadam se da se oni neće naljutiti. Vase pismo me obradovalo i ohrabrilo da nastavim raditi dalje na istrazivanju porodicnih korjena srpskog naroda sirom svijeta.16 koPoB . u 21. Navodno http://www1. u najnovijim američkim istraživanjima tvrdi se da kod nas srba (za razliku od ostalih slavena) preovladava neolitski genotip isto kao i kod grka.Diskusije . maj 2006. Slazem se sa Vasim mišljenjem da je trebalo pored srpskih porodica obraditi i sve ostale u prvom redu muslimanske i hrvatske porodice. u 17. maj 2006. Laketa jovana888 (ucenica) . septembar 2006. Npr.11.50 (*.kao sto je nekada uradio ucenik Jovana Cvijica. u 16.au) Gospodine profesore Buha. Da li su srbi grci (koji su nekada živjeli u Hercegovini) koji su poprimili slavensku kulturu ili slaveni koji su miješanjem sa grcima primili (ako je to moguće) njihov genetski kod? Uvjeren sam da bi ovakva baza podataka znatno doprinijela definiranju identiteta ne samo pojedinih hercegovačkih prezimena nego i Hercegovine u cijelosti.Jedan od razloga moga pisanja su prvenstveno nasi ljudi koji su razasuti po bijelom svijetu daleko od zavicaja i rodnog kraja i njima želim pruziti neke informacije o njihovim porodicama.nasem VELIKOM KNEZU IGORU i svima ostalim.13. Srdacan pozdrav svima prof.30.17 (registrovani član) Dobila sam informaciju da je prezime BEKVALAC poreklom iz Hercegovine. u 16. Ako mi vrijeme dozvoli ja ću uraditi jednu VEB stranicu svega ovoga sto je napisano do sada na ovu temu. eda . Ova tehnika mi bas ne lezi najbolje i stvara mi dodatne probleme u radu. maj 2006.Jevto Dedijer. koPoB 11.Jovana.14. Laketa .Moja prvobitna namjera bila je 0 kao što se vidi na početku samog rada da istražim i opisem nevesinjske porodice i još usput neke ali ne sve hercegovacke porodice. oktobar 2009.serbiancafe.Gledao sam Vas rad o porodici BUHA i dobro je uradjen nešto slično namjeravam i ja u raditi o porodici LAKETA. U međuvremenu. Meni u radu svojim pismima pomazu mnogi nasi citaoci koji se javljaju na ovim stranicama sa svojim radovima.31 (registrovani član) rof.sto su oni sa odusevljem prihvatili. Ali danas to nije moguće da ne nabrajam razloge. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim nasem hercegovcu bratu IGORU.02 (registrovani član) Moliim vas ako mozete da mi akzete nešto o poreklu prezimena Radivojčevic slave slavu sv.

selo Ervenik kod Knina.ako ih imate.38 (registrovani član) Postovani gosp. Laketa? Bila bih Vam zahvalna. u 17.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ako nemo može da mi pomogne bio bi mu zahvalan.Laketa.POSKO(Poshko)iz Stoca krojac u Gacku. u 12.Hercegovina. Bosnjak sam. U porodici je kruzila prica. maj 2006.. Nema nas na spisku protjeranih muslimanskih porodica iz Herceg-Novog i okoline. ali za Poškoviće samo znam da jesu hercegovačka familija.da zajedno sa Hasanbegovicima i Pasicima vucemo porijeklo od Osman-pase Kazanca-Bosnjaka koji navodno vuce porijeklo od pravoslavnih Papovica.Svedska .niti iz Niksica.i Bog dragi samo zna.doduse bez ikakvih dokaza. interesuje me moje porijeklo i javljam vam se za pomoć. maj 2006.Kanada..Jovan. BIVOM . Nastanjeni su u Dalmaciji. Unaprijed hvala mirog (svastar) .19.Diskusije . родови) из Херцеговине односно Црне Горе славе Срђевдан? http://www1.pa me zanima odakle je moje porijeklo. Da li možda vucemo porijeklo iz sela POSCENJE kod Zabljaka? Sada nas ima u Italiji.Forumi su tri brata Bekvalca pod Carnojevicem dosli na sever Srbije.15.01 (registrovani član) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Travica.Danska. Prezivam se POSKOVIC(PoSHkoviCH) i zadnjih barem dvije stotine i pedeset godina smo živili u Gacku. u 07. u 16. 1755 u popisu svrsenih kalfi(ucenika)terzijskog(krojackog)zanata u Mostaru spominje se Ahmed.Belgija.USA.islamske vjeroispovijesti.14.14.UK. Možda profesor ili Igor imaju više informacija.serbiancafe. maj 2006.a ne danasnje Poskovic. u 12. Iz ovog popisa se vidi da smo porijeklom iz Stoca(što se niko iz naše porodice ne sjeca da je čuo od starijih) i da smo se prezivali Posko.Turskoj.Portugal.57 (*.što se nadam da neće uticati na uskracivanje informacija.sin Ismailov.30 (registrovani član) Osman Paša Kazanac vuče porijeklo od Papovića.ba) pozdrav svima volio bih saznat porijeklo svoje porodice-Mirjanic.Francuska.Njemacka. maj 2006. Jandre (student) . Gackali (radnik) .Australiji.38 (registrovani član) Која племена (братства.europronet. Imate li kakvu informaciju o tome prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] . maj 2006.Austriji. Slava je sv. gumi007 .14. znam da je moj pradeda rodom iz konjica a tu se gubi i svaki trag.

u 18. maj 2006. i porodica Saula.sympatico.poslao je po uze i kosijer. Zbog toga nije za odbaciti Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic.koja starinom potice od porodice PREDOJEVIC. Znam da ste pretrpani našim molbama za informacije.16 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i Igoru. maj 2006.27. canada61 . Konkretno o Vasoj porodici znam i čuo sam za nju jer sam ja živio i radio u Nevesinje a često sam dolazio u Gacko u hotel „Metohiju” i upoznao njenu legendu konobaricu „KOKU”.Prema porodicnom predanju neki njihov predak Nenoje pod pritiskom Turaka presao je u Cevo (C.com.koje se su razdvojene jednim manjim brdom da se ne vide jedna od druge. Laketa .samo je problem sto ja bas uvijek nemam trazene informacije.19 (*.Forumi Хвала унапред и пуно поздрава! BXPC (majka) . molim Vas napisite sam par recenica: porodica Dojcinovic: slave svetog Luku 31. u 19.02 (*.Pasici vode porijeklo od porodice Papovic. I ja sam pitala za porijeklo moje familije koji se inače nalaze u Republiku Srpskoj.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Drugo predanje veli da je neko Papovica cobance pobjeglo od kuce. Jako malo znam o istoriju njihovu. BXPC (majka) . maj 2006.Diskusije . u 19. izucilo knjige i kao bogat covjek vratilo se u svoj stari kraj koga ovdje malo ko da ga je poznavao. maj 2006. ne znam koja je slava.a kada su dosli u selo Kazance u Gacko.već da se svako u miru moli svome Bogu.serbiancafe.24.koja je zivjela u selu Prijevor kod Bilece.Da bi potvrdio svoj identitet.okt porodica Skrobonja slave Jovandan Unaprijed hvala.Priznacete veoma mudro da se narod ne bi provocirao.otislo u Stambol.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ca) Šta je sa poreklom prezimena Pantic? Prof.samo pogledajte ova pisma koja su pisana poslije Vas pa evo sve do danas.Gora)i prezivali su se Ozrinic. Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic može biti tačno. komsijama i saplemenicama. Nema uskracivanja informacija bilo kome.au) Za „Gackali(radnik)” Postovani gospodine Poskovic.25. http://www1.18 (registrovani član) Da.koji je sakrio u jedno obliznje suplje drvo i na taj način se legitimisao među svojim rodjacima.U znak sjecanja i zahvalnosti na stari kraj i svoje porijeklo podigao je crkvu i dzamiju u selu Kazanci. Od Papovica vode porijeklo srpska porodica Parovic koja je iz sela Lazarica dosla u selo Biograd kod Nevesinja i muslimanska porodica PASIC iz Avtovca i Gacka.24.prozvase se PAPOVIC. pa bi Vas zamolila ako znate bilo šta. u 12.

maj 2006.. Prema porodicnom predanju Dzeletovici su dosli sa Kosova u selo Petrovice na Banjanima.30.net) Svaka cast.Najviše nas ima u Prijepolju.Pošto se ovaj lokalitet nalazi blizu rijeke Bune poznato je da se sa ovog 0 prostora kretalo u mnogobrojne seobe.Meni bi bila korisna bilo kakva informacija o porijeklu prezimena Kozica.au) Za„muconi 78” što se tiče porodice KOZICA mogu reći da u blizini Stoca u Hercegovini situirano je selo Kozice dobilo ime po istoimenoj porodica koja je tu nekada zivjela. koPoB 11.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 13.20 (*.com.Prije svega želim da vas sve pohvalim na ovako aktivnoj i korisnoj diskusiji. u 05.28.. kao i C obično). bilo kakav detalj. Sa Banjana dolaze u selo Cepelicu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa . maj 2006. jedna je pretpostavka da smo došli iz Kozice kod Plevalja a druga negdje iz Hercegovine ili Dalmacije. u 20. što govori i sam naziv.com. i ja sam Bosnjak i zanimam se porijeklom prezimena KOZICA (Z kao Zmija ne Ž. u 21. Srdacan pozdrav za sve učesnike teme.Nisam siguran da će neko moći da mi pomogne ali eto. oktobar 2009.Ne znam kako i odakle?Interesuje me bilo kakva korisna informacija o mom prezimenu.29. najljepse Vam se zahvaljujem na vasem odgovoru i ulozenom trudu.Znam da sam negdje davno gledajući TV prošitao ime pop Pavle Kozica kod Knina negdje.18 Prof.Do danas nas ima više od 7-8 generacija i vjerovatno smo ovdje još od prve polovine XIX vijeka.Diskusije .Postoji porodica KOZIC kod Ljubinja i porodica Kozica u Drnisu kod Knina.Forumi muconi78 .serbiancafe. maj 2006.au) Za „9 devetki” DZELETOVIC.Neko kaže da KOZICA ima i u okolini Mostara?Volio bih ako bi uveženi profesor Laketa mogao nešto više reći o porijeklu.verat.29. maj 2006. ali su oni većina porijeklom sa ovih prostora.Tokom vremena i seoba stanovnistvo se selilo na sve strane.com) profesore Laketa.24 (*. vjerovatno smo primili Islam negdje davno. u Hrvatskoj. Gackali (radnik) .29.27 (*.Poskovic 999999999 .. kad i gdje ne znam.Ima nas u Sarajevu.su stara srpska porodica iz sela Cepelica(selo sada pod lezi pod vodama akumulacije Bileckog jezera)kod Bilece. Naime. maj 2006.bivše YU i rasijanju od Amerike do http://www1. Laketa .04 (*. Prof.rr. Zahvalni M. da probam.33 (registrovani član) Profesore Laketa.Nije iskljuceno da su se Vasi predci ukljucili u neku od seoba. imate li kakve informacije o nastanku prezimena moje familije (Dzeletovic). u 11. u 05.ima ih sirom Hercegovine. zatim Busovači(BIH). koja je porijeklom iz potopljene Cepelice (Bileca)? hvala.Dosta toga može se nauciti ovdje.

Mostarski casopis takođe pominje Deure . koje navodno spominje rimski istoricar Plinije. Hrvatskoj. Njegov(njihov) sin. maj 2006. Tajvanu. Japanu.au) Za „malba” SIMIC. a potom u B. Grahovu. Bosni.Deura. bio je oženjen sestrom Ive Crnojevića.Jovana Krstitelja..53 (registrovani član) prof. izgleda da je tu bilo pleme Deura.serbiancafe.Diskusije . posebno B.nazalost vise ništa ne znam.31.a deo u okolini Mrkonjic Grada. u 17.com. u Stankovcima (selo kod Sibenika). Grahova. u 22.50 (*. komnenovic . Deure su se naselile pre B.36 (*. U istorijskim izvorima se pominju 1374 godine.umetnicki rad jednog starog stita. maj 2006.. Slava je Sv.Forumi Australije. i živeli su u Mostaru i okolini Mostara..31. a sada u Novom Sadu i svuda po svetu. Nadam se da ćete sada moći da mi odgovorite i time mi pomoći da saznam nešto više o prezimenu Simic (S kao stolica.31.D. djordje.ptt. Po nekoj prici. ali vas molim da mi kazete nešto detaljnije o tom prezimenu ako znate. Toliko za sada.31. Kanada. Prof.poticu od MALESEVACA (ne od Malesevica)iz sela Maline koje je dobilo ime po Males Vojvodi koji je bio rodonacelnik porodice. pa vam se sad obracam još jednom. maj 2006. zecurica . bajraktar Komnen.31 (registrovani član) malba . septembar 2006. USA.net) Profesore Laketa. u 17. To prezime se spominje i kod Vlaha.147. Hvala vam unapred i iskreno se nadam da ćete mi odgovoriti. a ne Sh kao Shabac).zivjeli u bosanskoj posavini. znam da sam vam već jednom postavljao pitanje ali niste imali informacije za mene. u 15. u 04.13 (213.22 (*. Ignjatije. u 16. vrlo vrlo rijetko prezime. je rodonačelnik Komnenovića(Komlenovića-Komnennića).Kad je reč o istoriji Krajine. Australija.Slave slavu Sv.*) Da li netko ima više podataka o banu Pilatu? Prema predaji..slava sv.31. R. Laketa .Tokom vremena razrodili se i raselili http://www1. Nemackoj. Koreji. Gore u tekstu koji ste napisali vi i gospodin Igor videla sam da potice od porodice Malesevic. ali ga ipak ima u Srbiji.To je retko prezime. unaprijed zahvalan na bilo kakvoj informaciji. maj 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ako i vi neznate mozete li dati informaciju gdje bi se moglo obratiti. USA.Zivjeli su na dosta velikom prostoru od sela Ljubomira do planine Volujaka u Hercegovini.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Italiji. Pakistanu. Petrovca. Novi Sad koPoB . a ako nekog interesuje sve do sada prikupljene podatke o Deurama spreman sam ponuditi zainteresovanom prezimenjaku.Laketa da li negdje ima nešto o prezimenu Petruljevic.30. maj 2006. Da li negdje postoji više podataka o tome? Hvala rddeura .neobee.yu) Hoću da dam još nešto podataka o Deurama.ali i u Australiji.

u 17.Prvi i najstariji podatak o porodici SIMIC.ako znate nešto oprezimenu Tubin.4.Laketa. KOJI JE ŽIVEO NEGDE OKO 1700.Komnenovići potječu od Komnena Bajice. Moja porodica se sve do kraja 19 vijeka prezivala Komnenović.A DRUGI. Slave slavu Sv. Da li Vi imate više podataka o tome? Hvala SATRIANI (ekonomista) . u 20. Inače prezime je sa Banije Krsna Slava Sv. da li mi možete pomoći sa par informacija.Diskusije .1.GOD. .Vares. bio sin bana Pilata i sestre Iva Crnojevića. u 17. SRDAČAN POZDRAV! asdfghjkl (agronom) . juni 2006. juni 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.25 (registrovani član) Zamolio bi vas Prof.35 (registrovani član) ZA KOMNENOVIC! http://www1. i krajem 17/početkom 18 vijeka su se iz tadašnje Stare Hercegovine preselili u okolinu Kragujevca.Ignjatija.Forumi se na vise strana. BUDUĆI DA SMO RELATIVNO MALA PORODICA( GOTOVO DA ZNAM SVE O SVAKOM ZEČARU KOJI ŽIVI OVDE ILI U SVETU).07 (*. juni 2006.JEDAN DEO PORODICE SE JOŠ RANIJE PRED II SVETSKI RAT ODSELIO NA KOSOVO.carnet. .hr) Prof.21 (*.serbiancafe.iskon.GOD.5. koji je opet potomak jednog od braće Pavla Orlovića.html?157[1/26/2013 7:19:44] .26 (registrovani član) POŠTOVANI PROFESORE! PREZIVAM SE ZEČAR.hr) profesore molim vas da mi kažete nešto o prezimenu PECIKOZIĆ. DOSELILA U VOJVODINU IZ TREBINJA.Đorđa) Da li imate više podataka o porodici Komnenović? Prema istoričaru Božidaru Kljajeviću.JA BIH VAS PITAO DA LI ZNATE Nešto O NAŠOJ PORODICI. juni 2006.Kalinovik.. imam podatak da je rodonačelnik Komennovića .Laketa. u 06. U ZRENJANINU . juni 2006.TAKO DA TRENUTNO U HERCEGOVINI NEMA NIKOG SA NAŠIM PREZIMENOM. koji su se u Staru Hercegovinu preselili poslije Kosovske bitke. KOME PRIPADAM I JA.Vartolome i Vardava.ja sam naso kod Save Nakicenovica u knjizi „Boka” gdje se oni pominju među mnogim srpskim porodicama koje su dosle iz Hercegovone u Boku poslije oslobodjenja od Turaka. MOJA PORODICE SE 1946..IZ NAŠEG RODOSLOVA ZNAM DA POTIČEMO OD NEKOG OSTOJE ZAČARA. Komnen. OD KOGA VODIMO POREKLO I DA LI SMO UVEK ŽIVELI U HERCEGOVINI.3.Simica kao sto ste rekli ima da žive na vise mjesta:Mostar. S druge strane .1. TAČNIJE IZ MESTA ŠČENICA U OPŠTINI LJUBOMIR. u 04. slava im je vračevi Komnenović . Slave Durđic( vjerojanto su vremenom počeli slaviti preslavu umjesto slave Sv. JEDAN DEO FAMILIJE ŽIVI U OKOLINI GORNJEG MILANOVCA.Bijeljina itd. donibrasko1 .

o cemu svedoci i porodicni grb na kome vitez oklopnik na ridjem konju u jednoj ruci drzi sokola za lov.moja žena i dvoje dece(treće je na putu).Grb je okviren ljiljanima a na vrhu je kruna kao znak visokog plemstva(po jednoj od legendi poreklo nam je od Balsica).jednog od tri brata koji dolaze u Hercegovinu u Velicane.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ja. Nadam se da sam ovm mojom pricom resio neke nedoumice..Turci posalju odmazdu koju Komnenovici docekaju i „pokomadaju” ali u bitci i sami puno stradaju.sto zbog svega sto nam se desilo devedesetih godina prošlog veka.Moj rodjak je kasnije uradio stablo potomaka Stanka Komnenovica.ali ono do čega je dosao je interesantno. pa evo jednog: ono potiče od Komnena barjaktara. a navodno su se zbog nje zavadili Pilatovci i Crnojevići. Krajem 18 veka dollazi do velikog bekstva Komnenovica iz Banjana.Sto zbog starosti.sela u Banatu osnovanog posle Prvog Svetskog rata od strane Solunskih dobrovoljaca. sina bana Pilata.U tom kraju su podigli i crkvu Svetog Jovana Krstitelja koja je se i danas tamo nalazi.Forumi Pomaze Bog.Bog da im dusu prosti.Diskusije .Kikindi i još po negde.10 (213..tj. pa spadaju u grupu bratstava plemena Pilatovci .Rodom sam iz Vojvode Stepe.i pod zastitom države je kao Istorijski spomenik(koja će ga država sada „stititi” i od koga ne znam).svoje istrazivanje nije zaokruzio.sto zbog oskudnosti u istorijskoj gradji i nesredjenosti arhiva. Kilibarda iz Niksica je odrzao govor u kome se pominje vise legendi o nastanku bratstva Komnenovic i za sve njih je zajednicko jedno plemicko poreklo dobijeno macem.Mijina žena Andjelija. ja sam dobio neke podatke : Komnenići/Komnenovići je bratstvo u Oputnoj Rudini.je od Kudusa iz Poljica. juni 2006.napustise domove u koje se kasnije uselise Kilibarde i Erakovici.kojima je novonastala kraljevina dodelila zemlju.5. i razasuti su svuda po ex YU.gde samo jedini Komnenovici.1989 godine profesor Gojko M.Na svecanosti povodom obnavljanja hrama 15.U Vojvodu Stepu su se doselila dvojica Komnenovica .Beogradu. Komnenovici su stara srpska plemicka porodica poreklom sa Gornjeg Tupana Banjani.a ako ima Komnenovica koji ovo čitaju a znaju po nešto .a živimo u Vojvoda Stepi.neka se jave.*) Što se tiče porodice Komenenović. Pre vise od 20 godina.Razlog. i prica ide dalje.147.po jednoj od prica. Naravno da su se iz ovih bratstava razvile familije koje danas ne nose više ova prezimena.Trebinju.serbiancafe. Porijeklom su od bana Pilata. Postoji više predanja kako su se prozvali Komnenovići. poreklo Komnenovica.Svi su pokojni. http://www1. Ban Pilat inače je bio oženjen sestrom Iva Crnojevića. te je dosta Pilatovaca tada izginulo.nas koji se znamo između sebe i zovemo rodjacima i koji slavimo Svetog Arhandjela Mihajla. u 05. Jedan od banjanskih potomaka je i kapetan Mirko Komnenovic iz Herceg Novog koji je zavestao svoju kucu gradu i koja je sada mislim muzej grada Herceg Novog.a drugom zateze dizgine konju koji se propinje i gazi zmiju(zmija je po heraldici tog vremena simbol neprijatelja Hrišćanstva).a moja baba. za Komennović .jedan od naših Komnenovica uzeo je sebi u zadatak da ispita naše poreklo.Komnenovici su davali plemenske prvake i bili u posedu najboljih maceva u plemenu.je da su Komnenovici napoli jedan turski karavan i pobili neke Turke.dok je Ristina žena Milica iz Cvaljine od Gasica.10.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Bezeci od vece turske odmazde.moj djed Mijo i rodjak Risto oba iz sela Galicici u Popovom Polju.Javljam se sa dalekog Novog Zelanda.

44 (*. Laketa .Sekara. Dobili su sufiks Maglajevići jer su iselili iz Rudina u Maglaj.Radovanovic. Doder (Doderovic)Beat.konkretno u ovom slučaju o porodici Komnenic (Komlenic. koji na ruci ima sokola i gazi zmiju. uz Komnenoviće koriste i titula konte ( conte) koja se u doba Mletačke Republike u Veneciji davala starim plemićkim porodicama iz „kolonijalnih” dijelova mletačke republike.došao do slijedećih podataka: Citiram: . juni 2006. Također postoje i Komnenovići-Maglajevići.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.1913 godine i veli da su iz Hercegovine doselili u Boku poslije oslobodjenja od turske vlasti.ime dobili po banu Pilatu koji je rodonacelnik Pilatovaca.26 (*.U Vasem javljanju mogli ste reci koju slavu slavite? Takvih rijetkih porodica kao sto je Vasa ima dosta i trebalo bi ih ispitati. a potom ka Gruži. A sam Komnen je predak starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina. juni 2006.com.serbiancafe.Kukic itd. tako da su Tesle u stvari potomci braće Pavla Orlovića. u 15.18 Prof. u 05.Forumi Žive u selima Pilatovci i Miruše. naišao sam i ja na taj grb sa konjanikom.poticu iz bratstva PILATOVACA u Oputnoj Rudini kod Bilece.istraziti i sacuvati od zaborava.au) 0 Za Komnenica:Evo vidite kako su nasi citaoci saradnici vrijedni u iznosenju svojih priloga o pojedinim porodicama. samo ne znam iz kojeg perioda potječe taj grb i da li se odnosi na cijelo bratstvo. oktobar 2009. Slave slavu Djurdjic kao vecina Pilatovaca. a to su„Grubacic. a drugi u Liku i odatle u Bosansku krajinu -Bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih. Zanimljivo je da se u službenim dokumentima iz Boke Kotorske s početka 19 vijeka. Međutim nejasno je da li su to Komnenovići od Pilata jer slave Jovanjdan. kneževog barjaktara koji je poginuo na Kosovu Za grb KOmnenovića. Također je historičar Božidar Kljajević.html?157[1/26/2013 7:19:44] . KOMNENICI.Nadam se da će nasi vrijedni i agilni citaoci priskociti i Vama i nama u pomoć. Slave Đurđevdan. koji su se iz sela Čarađa u Goliji vremenom raselili po Hercegovini. u 21.Sikimic. Valja naglasiti da je iz bratstva Komnenovića potekao i najveći fizičar Nikola Tesla.5. istražujući porijeklo N.Rod sa svim porodicama koje poticu od Pilatovaca.neobee.Tesle vode poreklo od Hercegovačkog bratstva Komnenovića.net) Poštovani profesore. Tesle.5.Pusara. a potiču od Komnena Bajice.iz Vaseg pisma vidim da je veoma rijetka i malobrojna.Sutonja. Komnenovice pominje Sava Nakicenovic u svome djelu”Boka„Bgd. Za porodicu ZECAR da budem iskren prvi put čujem. http://www1. koPoB 11. Jedan deo porodice je otišao u Zetu.Komnenovic)tako nešto da postignem to sam kod Vas oduvijek želio i to je jedan od razloga moga pisanja i javljanja na ovim stranicama. Seeker .Diskusije .

neki Dabiziv Cihorc. koPoB . Kroz neke povijesne knjige. ali ih samo treba smjestiti u pravilni vremenski slijed.bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih. posle kosovske bitke krenuli su sa majkom i nešto pokretne imovine put Dubrovnika. Zanimalo bi me doći do točnijih podataka o Orlovićima.6. ipak se tu radi samo o par kilometara razlike.com.47 (*. mada postoji groblje u selu Veličanima gde su Čihorići sahranjivani negde do XVII-XVIII veka. Na putu su se zaustavili u selu Vratkovići u Hercegovini i tu se Milija zagledao u kćerku kneza Vratka. u 19. Laketa . u 16. koji su vladali/upravljali Dukljom-dakle i Starom Hercegovinom. i mada ima razlike u točnim imenima mjesta.com. Selo u Popovom Polju je Čvaljina.6. U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 1380-1390 godine.a ja slavim Svetog Jovana. Milija i Martin. juni 2006. juni 2006.su stara srpska humsko-trebinjska vlastela iz Popova polja iz sela Cvaljina.Stara Hercegovina. juni 2006.koliko sam uspela da saznam poticu iz Danilovgrada. u 21.au) Za ”Seeker„ CIHORIC.Nikola. Bilo šta o poreklu prezimena bi mi značilo.30. također o knezu Vratku i Komnenu Bajici.au) Za ”drjelena„ ja sam o porodici Dragovic pisao na vrhu rada pod br.iskon.koji odgovara dubrovcanima da ne može da placa stetu koju od njega traže. U fojnickom grbovniku (14-16 vijek)gdje se nalaze grbovi mnogih srednjovjekovnih srpskih porodica nalazi se i grb porodice CIHORIC.6. drjelena (student) . je potomak pobočne linije Nemanjića. A Komnen je od starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina.Forumi čini mi se da Vam je promaklo pitanje u vezi prezimena ČIHORIĆ. Procitala sam jedan komentar kako DRAGOVICI slave Djurdjevdan. na Milijin poziv. ali su se. u 01. u 23. a Martin i majka su nastavili za Dubrovnik.49 (*. Moji su iz Nevesinja.Tesle: Po njemu.5. Stoga ga ponavljam.serbiancafe. vratili da žive kod njega u Čarađi Izgleda da se o porodici Komnenović može naći dosta podataka. Braća Pavla Orlovića. na oko ratličitih. jedini knez Vratko na kojeg nailazim . Važan je podatak da se na kraju svi ti podaci odnose na bratstvo koje je zemljopisno smješteno na istom mjestu. septembar 2006. zanimljivi su podaci do kojih je došao historičar Božidar Kljajević. Također objašnjava kao su Orlovići stigli do tih krajeva. proučavajući porijeklo N. http://www1.1o. Krsna slava je Sv. Ubrzo je postao knežev zet.14 (*.33 (registrovani član) za Komnenović . hvala unapred Prof. Unapred zahvalan Prof. juni 2006. Tamo su živeli nekoliko godina.hr) Što se tiče porodice/bratskta Komnenović. a potiču od Komnena Bajice.08 (registrovani član) Zanima me nešto više o prezimenu DRAGOVIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa .

tačnije u selo Klek sa ostalim Trebinjcima. pa http://www1. LAKETA Porodica ZEČAR je.. gdje su i osnovali porodice.Proglašen je za narodnog heroja Jugoslavije. koje i Jiriček spominje kao Wlachi Pilatusi (Vlasi Pilatovci ili iz Pilatovaca. odnosno Beograd.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. otišli braća Milan i Todor Zečar. juni 2006. tačnije 1946 jedan deo porodice kolonizira u Banat. Njujorka.Jovana a Vi vodite porijeklo od njih.god. a zatim se spominje i u Zeti. i poginuo 1944. Rodom je od Balšića . a Milan se priključio partizanskom odredu gdje je u borbi protiv Bugara.serbiancafe. O toj vezi Komennovića sa Balšama govori i deveterokraka kruna ( znak pripadnosti visokog grofovskog plemstva). Ti Dragovicio iz sela Udreznja slave Djurdjev dan i oni su najstarija porodica Dragovic na tlu Hercegovine.koji su opet porijeklom od slaveniziranih Vlaha sa brdskih predjela Gornje Zete ( oko tadašnjeg Onogošta)-odatle veze Komnenovića sa Pilatovcima.Kada su oni i odakle su dosli u Biograd to ja ne mogu sigurno reci. Hercegovine i CG. a ima nas sa nekoliko familija i u Beogradu. a takođe i jedan broj ulica(jedna čak i u Beogradu).(odnosno mjestu Klek naseljenom uglavnom Trebinjcima.hr) Da li netko zna nešto o prezimenu Bogdanić? ZA KOMNENOVIC .Poznato mi je da Dragovica ima u selu Biograd kod Nevesinja koji slave Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .moracete to istraziti Vi sami.hr) Pratim ovaj forum i nailazim na dosta interesantnih podataka. Bogdanić . sa kojima su Balšići bili vezani višestrukim ženidbenim vezama.kao i na Kosovu.počev od Norveške.. i naselili se u selo Retkoce kod Uroševca na Kosovu.8..25 (registrovani član) POŠTOVANI PROF. prilikom prelaska Bregalnice.samo sto su tokom vremena promijenili krsnu slavu i mjesto stanovanja. zatim jednim djelom u Gornjem Milanovcu.Sada nas trenutno ima širom svijeta. Nije iskljuceno da Vasa porodica vodi porijeklo od njih. rata. Posle II Sv.8. po kome su oni dobili prezime. a drugi deo odlazi da živi u Sarajevo.t-com. u 06. u 06.Todor se kasnije preselio u Gornji Milanovac.Jedan broj preduzeća na Kosovu i dalje nosi njegovo ime.28 (*. Nadam se da sam pomogao Komnenovićima u sređivanju njihovog rodoslovlja.t-com.. došla iz mjesta ŠĆENICA (opština Ljubomir.Diskusije .Nikolu. Balšići su se vojničkim zaslugama podigli jako brzo u visoko srpsko plemstvo. bio je vojvoda u Baru 1438-1440 . Moj otac i ja iz hobija smo dosta proučavali povijest Konavala. kod Trebinja).8. juni 2006.Dragovica ima u Dalmaciji oko Kistanja i oni slave Sv.i naselila se jednim djelom u Zrenjaninu. Prvi su iz Hercegovine.Forumi drugi dio pa to pogledajte. juni 2006. Za Komennoviće imam jedan interesantan podatak: Vojvoda Komnen. uoči rata.kao i ljiljani koji ukazuju na vezu sa albanskom obitelji Thopija.11 (*.kao što rekoh. Sahranjen je na groblju u Uroševcu gdje mu je postavljena bista. u 19. Srdačan pozdrav SATRIANI (ekonomista) . odakle su inače i čuveni sportisti braća Grbić i Dejan Bodiroga).

Porodica PETROVIĆ(Deo familije čuvenog košarkaša Dražena Petrovića) iz Zagore. Treba reći da su u selu Šćenica(koje broji inače nekoliko kuća)pored porodice Zečar živele još i porodice ĆUK.BUBALO.KNEŽEVIĆ. Porodica BOKIĆ iz Krtine. pa bi tako bilo i Zečara katolika. Porodica TASOVAC iz Trebijova.KOLAK.BOBOT.DELIĆ.TARANA.Forumi čak nas ima i u Varaždinu u Hrvatskoj.serbiancafe.VUČUREVIĆ. juni 2006.PAPIĆ. Porodica GOJŠINA iz mjesta Gojšine. doselila se u Klek porodica VIDAČIĆ. Porodica GRKAVAC iz mjesta Grkavci. u Klek . u 21.VUKO JE.KISIĆ. kao i svim drugim posetiocima sajta.BERDOVIĆ. Takođe za jedan deo doseljenih porodica ne znam tačno ime sela. VUKOTIĆ. u 21.ČEČUR.PIŠTINJAT. Inače naša porodica slavi Sv. Laketa .Diskusije .SPAJIĆ.SLIJEPČEVIĆ.tako da u selu nije ostao gotovo niko.KOJOVIĆ.GRČE.TICA.KIJAC.BAŠIĆ.au) Veloko hvala gospodine pod sifrom„Satriani(ekonomista)”!Odavno nismo dobili opsirnije i sadrzajnije pismo o porodicama iz Ljubomira kod Trebinja i okoline.VUKOVIĆ. Inače što se tiče drugih Trebinjskih sela koja ne pripadaju Ljubomiru.RUŽIĆ. ŠEGRT. ali znam pouzdano da su iz okoline Trebinja.GALEB.na žalost. Porodica ŠĆEPANOVIĆ iz sela Kovačini. Nadam se da će vam ove informacije profesore biti od pomoći.KUJA IĆ. http://www1. Srdacan pozdrav svima prof.iz sela Domaševa porodice ZOTOVIĆ.Arhangela Mihaila ( ARANĐELOV DAN).ŽUŽA. Skrecem paznju da se vodi racuna da se ne bi ponavljali.DENDA.MILOJEVIĆ.RADIĆ. ĐAJIĆ.MURIŠIĆ. Porodica NINKOVIĆ iz Necvijeća. Porodica ORO iz Veličana.Kažem to zbog toga što se bojim da će taj deo familije u bliskoj budućnosti zaboraviti svoje pravoslavne korjene i primiti katoličanstvo. oktobar 2009.Iz mjesta Vrpolje. Porodice ČEROVIĆ i AĆIMOVIĆ iz Brove.VU KANOVIĆ.MA GDJE BILI ! ” 0 koPoB 11.VUČETIĆ.VICO.ČUČAGA.18 (*.PIKULA.SUŠIĆ.Porodica KAPOR iz Milovića. kod nas.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ĆURIĆ.PETKOVIĆ.takođe u Ljubomiru.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ja još jednom pozivam sve citaoce i posjetioce SC da pišu o onim porodicama koje se još nisu pojavljivale na ovim stranicama. koje takođe pripada opštini Ljubomir.VLATKOVIĆ. Porodica MILIĆEVIĆ iz mjesta Šobadine(Bileća).ĆAPIN i LEČIĆ.LUGONJA.IVANKOVIĆ. Porodica VRTIKAPA iz sela Ivice(Ljubinje). Porodica SKULIĆ iz Čičeva. MIJANOVIĆ.KLIMOVIĆ. porodice MILJANOVIĆ.com.TANASIJEVIĆ.su se doselile sa Zubaca porodice MIĆANOVIĆ.Iz sela Ugarci nedaleko od Šćenice doselila se porodica DURSUN.VULEŠEVIĆ.ILIĆ. ATELJEVIĆ.PROVIDŽALO.Porodica BODIROGA iz mjesta Bodiroge.MILINIĆ. Porodica ŠKORIĆ iz mjesta Bančići.POPOVAC i DŽOMBA koje su se takođe doselile u Klek.SREDANOVIĆ.SA LA TIĆ. iz sela Pijavice. Porodica MUMALO doselila se iz mjesta Vladušići.8.PRIBIŠIĆ.JANJIĆ.RATKOVIĆ.POROBIĆ.BERAK. Porodica ŠIŠKOVIĆ iz mjesta Grbeši.To su porodice: BAJAT.VUKALOVIĆ. SRDAČAN POZDRAV VAMA I SVIM HERCEGOVCIMA .19 Prof. Laketa.GRUBAČ.Nadam se da će prvenstveno koristiti našim citaocima koji žive sirom svijeta a i meni jer za neke porodice nisam znao da postoje ali zahvaljujuci Vama vrijednim citaocima mnogo toga interesantnog saznace se na na stranicama SC o pojedinim srpskim porodicama.

Ja sam amater u ovome i nemojte mi zameriti na „glupim” pitanjima.net. ali ti ipak hvala.26 (*.au) Jokane.34 (registrovani član) Zurovaci su poreklom iz okoline Niksica.38 (*.Ja sam bila ZUROVAC.serbiancafe.16. u 12..10 (registrovani član) Profesore Laketa.Nikola s postovanjem magrop (ekonomista) .slave slavu Vrbica odnosno Lazareva subota. juni 2006.32 (*.? moji roditelji imaju dosta prijatelja iz Hercegovine sa vasim prezimenom :) hvala jelena zecurica .34 (registrovani član) Postovani prof. juni 2006. Kako da istražim svoje poreklo? Htela sam da odem u Nevesinje ili bilo gde drugo. juni 2006.15.comcast.au) Postovani profesore Laketa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.iz kojih knjiga. u 07. minja 85 . u 06.Forumi drjelena (student) . Laketa Mozete li mi reci nešto više o poreklu porodice Stajic iz jugovica kod Gacka..objašnjenje nije bas koje ja hoću. u 06.zbog komunista koji su vladali u to vreme.9. u 21.ali to radim po drugi samo sa nadom da će mi neko dati nekakvu informaciju o porodici petruljevic slavi sv. juni 2006... u 15.56 (registrovani član) Jel si od oni oko Mostar? domazet .. juni 2006.22 (registrovani član) ja se izvinjavam sto dosadjujem hercegovcima.15.html?157[1/26/2013 7:19:44] .16.pozdrav svima i hvala na eventualnoj informaciji.Diskusije . u 06. juni 2006. ako imate informacije o porodicama:ZUROVAC slava sv. u 23.14. Srdacan pozdrav! JOKANE (junak) .16.net.Jovan i BULUT slava sv.59 (registrovani član) dragovic drjelena (student) . Minje jel si ti Zurovac? minja 85 .ali nisam sigurna ni da je moj deda krsten.pa pokusam da pronadjem nešto u crkvenim knjigama. juni 2006.. juni 2006.net) http://www1. Gde o tome mogu vise da saznam. JOKANE (junak) .djordja iz bosanske posavine.9.10. u 00. juni 2006.nazalost ne znam ništa vise.mnogo vam hvala na odgovoru.

21.com. BULUT. juni 2006.su doselili iz Konavla a odatle dosli u Korjenice i Prebilovce.interesujeme samo ako znaš ista odakle je Mastilovic familija.34 (registrovani član) Prof.Sarenac.17.18. juni 2006.Nevesinje).44 (registrovani član) >Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic. juni 2006. Moj deda je inače iz Trebinja. koPoB .Lazara (Lazarevu subotu. jer znam tipa koji tvrdi da su poreklom od sokolovica.19.39 (*.vode porijeklo od Kaludjerovica iz Bjelopavlica koji su presli na Padjene kod Bilece. u 00.Stajica ima u selima Jugovicima i Slivljima(Gacko)u selu Grabovica.net. ludaja . STAJIC.net) http://www1.au) Evo nekih odgovora na Vas pitanja : ZUROVAC. selo Vlahovici između Ljubinja i Stoca? sinisa minja 85 .Ima ih u rasejanju slave slavu Sv.ima ih na sirem prostoru Hercegovine.Predolju kod Stoca u Ulogu i Nedavicu(Borac. jer mastilovina i sokolovina su jedna pored druge na isgorima .Forumi Pomoz Bog.59 (registrovani član) pozdrav. I mi takođe slavimo Joakim i Anu.comcast.30.Milovic. To je sve sto znam. u 22.Slava im je ???.slave Sv.Jovana. Matovic.Mostara i rasijanju.54 (*. Petko i Ivan) Ugrenovici pre XIV veka su dosli iz Onogosta. Ima li iko informacija o Domazetima.09 (*. juni 2006. septembar 2006.u Nevesinju i rasijanju.au) capljina imaš005 (worker) . Ti sa Vlahovica sto pitas mogao si reci koja ti je slava za početak. sinisa domazet .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Barajevu(Bgd)i Bijelom Polju kod Mostara. Dao mi je tata kopiju genealogije (muska strana) za Miljanovice. u 16. samo ocu da potvrdim dali ima tu nešto. Miljan. juni 2006.Zerajic.Nikolu.Istog su porijekla Domazeti u Foci.Nevesinja. u 19.serbiancafe. u 07.18.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. DOMAZET. u 06.Vrbicu)kao i sve porodice u Hercegovini koje svoje porijklo izvode od Krivokapica:Djogovic.starinom poticu od KRIVOKAPICA-CUCA iz Kobilj Dola.Od Njih su Domazeti na Glasincu. Laketa .Diskusije .pa u selo Omedjine kod Trebinja i u Fatnicko Polje i Vlahovice(Ljubinje). su porijeklom iz Niksica.Stajic. Navodno četiri brata (Borko. Drenici.kod Niksica slave slavu Sv.

licnosti ili istoriskihdokumenata.Moj djedo mi je pricao kako je davno neki pop Savulj/Savan dosao u okolinu danasnjeg B. je u istrazivanju dogurao u suprotnom smjeru.3.jer se vjencavaju jedni sa drugima.Milorad(moj djed).Opet jedan drugi Kecman .. juni 2006.kao i greške u godinama rođenja osoba koje su danas žive. a majka crna kosa/tamne oci/jako svijetla put.Znam ovo:1.Objavio je knjigu u BL. U rodu su sa Kovacima verovatno iz istog kraja (Vlahovici) dok smo sa familijom Colic (konkretno familija iz koje je i Zdravko Colic) u visevekovnim kumovskim vezama. u 14. Hvala na odgovoru ! Slava Domazeta iz Vlahovica je Sv.24.preko danasnje Rumunije do Indije.7. juni 2006. Posle II sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] . askraba . pa se kod nekih ne zna ko je kome roditelj a ko kome dijete.02 (registrovani član) Da li neko zna nešto o porijeklu prezimena KECMAN? Ima ih jako puno u krajini (RS).com) HTFH rajvoSa-ba (shupljiranje) .Savan. Inače moj stric je pominjao da nam je poreklo od Ozrinica ali dalje informacija nemam.Recimo moj djed je bio iz ove druge „tamne” skupine.Slave slavu Sv.a i druge koji bi znali da mi napisu šta znaju o prezimenu askraba ili askrabic sa navodom nekih godina . ali njegov otac je bio plav/plave oci.2.24 jun.6.Moj djed je znao imena svih njih .----.Da su srodnici morali bi se bar nekad pokazati u porodu neka mentalna bolest.u kojoj nije uspio da poreda pravilno žive potomke. i jako bijele puti.Petrovca i tu se nastanio sa porodicom.beobug. u 05.Diskusije .Forumi Dragi Profesore Laketa.serbiancafe. tamnih ociju . čak mi je nabrajao imena po liniji koja ide do njega u kojoj je on sedmi.22.Savulj/Savan.Tako da mi on bas i ne djeluje nešto ubjedljivo sa svojim „pisanijem rodoslova”.----.Ja sam bila djete kad mi je to pricao u vise navrata. tad sam ih uspjela popamtiti . Nikola.dok jedan manji dio je crne kose.17 (*.5.Mile.u istom selu ima druga linija Kecmana koja nije u srodstvu sa ovima navedenim. u 08.Karakteristicno je za vecunu njih . sto je vjerovatno od nje http://www1.David.4. Takođe sam čula da je jedan od Kecmana koji je davno emigrirao u USA. Vartolomej i Varnava.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. rata su preseljeni u Ravni Topolovac kod Zrenjanina.22. istrazivao porijeklo i po njegovoj teoriji porijeklo vuce od „Luzickih Srba” sa podrucja danasnjeg Berna u Svajcarskoj..49 (*. mene konkretno zanimaju Kecmani iz Bos Petrovca.com. juni 2006.Takođe. ali sad na zalost ne mogu da se sjetim svega.au) molimgospodina laketu. da su jako svijetle kose i nebo plavih ociju.Imao je 4 sina. srdacan pozdrav a isvim askrabama /askrabicima/ velemir TYYY .

34 (registrovani član) damjan555 .dali su ikad bili pravoslavni dolaze iz okoline Imotskog Hvala i u napred zahvalanb Dusan damjan555 .26. juni 2006.44 (*. u 11. u 00. juni 2006. juni 2006.ca) Pozdrav profesoru Laketu.sjeti se samo one izreke na početku ovoga rada:„Hercegovina čitav svijet naseli.prerasla je lokalne okvire i njoj se polemise od N.a sebe ne raseli”.Forumi naslijedio. juni 2006.net) Prezime VUKALOVIC znali ko porijeklo pazin .26. u 20.aol.36 (124.pozdrav i duboko postovanje Dusan !! dejovuk .19 koPoB .Diskusije .Laketa ? Poreklo Imena Piplica (okolina Imotskog)dali su ikada bili Pravoslavni.evo dok ja ovo pišem privodi se kraju prvo poluvrijeme utakmice Argentina Meksiko 1:1.hvala na pitanju i informacijama o porodici KECMAN. koPoB 11.Ako neko nešto zna pa bio ljubazan da to i napise .Laketu! Nikad Vas ne pitah da li znate nešto o prijeklu mog prezimena-PAZIN?Ako znate nešto.Molim Vas. juni 2006. Ubrzo za dan dva slijedi opsirnija informacija o Vasoj porodici i time će biti dat odgovor na Vase pitanje i zadovoljena Vasa znatizelja i mnogih naših citalaca koji su i ranije pitali za ovu uglednu srpsku porodicu sa prostora RS i BiH koja kao i mnoge druge porodice živi u rasijanju sirom ovoga bijelog svijeta.au) Za „rajvoSa-ba” Ovdje ne polemise samo Hercegovina već čitav svijet.Zelanda do Kanade. Ovo je po tome svjetska tema.24.sympatico. ovaj prvi sto je istrazivao iz USA. u 07. navodi da je izvorno prezime KEC a da je kasnije dodato MAN. i ako vidim da se uglavnom polemise o Hercegovcakim plemenima :))) Prof.com) poreklo Piplica . Sarajlija.com.serbiancafe. u 21.26 (*.aol.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa . Ko si ? Šta si ? Ko su bili tvoji preci da sutramo mogo reci svojoj djeci.57 (*.napisite!Hvala unaprijed! Porijeklo .26. 0 http://www1.smo Srbi tako rade i korjene svoje traže sade. naj ljepse mu se zahvaljujem.128.*) Pozdrav za prof.30 (*. u 15.Svaka ti cast Srbine. septembar 2006.45 (*. oktobar 2009.28. Nije loše znati. Srdacan pozdav svim citaocima SC i uzivajte u fudbalu. u 16. u 07.27.html?157[1/26/2013 7:19:44] . juni 2006. Da sjetih se još i ovo. Sam Bog zna šta je tu istina.com) prof.30.teol.

Cadjar (Piva).eunet. u 06. su bratstvo iz plemena Zubaca. Ceranici poticu od CEROVICA od Novice Cerovica koji je ubio Smail-agu i njegovu otsjecenu glavu.2.30.kao trofej svoje ratne sreće odnio na poklon vladici Petru II Petrovicu Njegosu.poslije ubistva Smail-age Cengica 23.Masic i Mojsilovic nemam za sada nikakvih podataka. devica .29.Ja Vama obecah da ću napisati nešto više o porodici Kecman ali nikako ne mogu da dodjem do knjige o toj porodici. u 09.05 (registrovani član) Mozete li mi reci nešto više o poreklu MOJSILOVICA iz okoline Uba. Vama su srodne porodice Zelenovic i Cerovina i svi slave Djurdjevdan. Ako znate bilo šta.html?157[1/26/2013 7:19:44] .. Zeljela bih da znam nešto više o prezimenu Ceranic.valjda ću to odraditi do kraja ovog mjeseca. Vukalovic. Vode poreklo iz Bosne i slave slavu Svetog Savu i dan danas. juni 2006.1840 godine.09 (*. Slave Nikoljdan. Za Trifunovic.net) PITANJE ZA UVAZENOG PROFESORA LAKETU: DA LI ZNATE Nešto O PORIJEKLU PREZIMENA PAŽIN Prof.25 (registrovani član) Vozdra! Molim gospodina Laketu da mi da ako ima ikakvu informaciju o prezimenu Masic (s kao solja i c kao celav).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.hvala puno.neobee.9. CERANIC. juli 2006.46 (*. u 19.Forumi Pitam za porijeklo prezimena Trifunovic.com.39 (*. homosapiens (student) .Prije toga su mnoge Srbe pobili i raselili u znak odmazde za Smail-aginu smrt. Niksic kao i Vasa porodica koja živi na Oblju i rasijanju. juli 2006. Hvala puno! ZUBACKI VOJVODA .Risto Ceranic napisao je knjigu pod nazivom 'Genealogija Ceranica sa Oblja' ali nije precizirao odakle smo tačno dosli (Crna Gora naravno) i da li ima nekih porodica koje su možda promijenile prezime vremenom.7. laketa .. Ceranica ima da žive u Popovu polju.Unapred hvala. Za porodicu PIPLICA nemam nikakvih podataka kao i za porodicu PAZIN.serbiancafe. juli 2006. u 03. juli 2006. Moji su iz Kalinovika i slave Djurdjevdan.Turci su raselili Drobnjak. u 10.Diskusije . anovi (doktor) .55 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije.8.yu) http://www1. Moj stric mr. u 04. Srdacan pozdrav mililili . juni 2006.Miholjacama (Gacko).8.au) Poslije duzeg vremena i fudbala evo i mene da odgovorim na neka Vasa pitanja:„za rajvoSa-ba”najgora je olako obecana brzina.

Моји Павловићи су из Љубовије. Kaži prijateljima i poznanicima ako su u mogućnostima neka čitaju ovaj moj rad.је да водимо порекло из Херцеговине.а да су нам се преци презивали Јаблановић.interesuje me još da mi kazete u vezi prezimena Jerosimic sa istih prostora koji slave SvArhangela Mihaila.Znam da Dzakula ima u Mojkovcu u C. Oni su bili vlasnici sve zemlje od Konavla preko Rudina Gacka i Istocne Bosne do rijeke Drine.или из Вишеграда.pozdrav tebi i svim citaocima SC od mene! O Vasoj porodici Dzakula mogli ste nešto više reci:gdje živite.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa .8. juli 2006.au) Za„crno-belo”. a jedan čoban.html?157[1/26/2013 7:19:44] .На подручје Љубовије Павловићи су дошли сигурно пре почетка 20. u 16. do unazad 10 godinana Kordunu i Baniji slavimo Sv.eunet.com.Markovivici. Iz ove stare porodice poticu mnogi ali ne svi Pavlovici.дајем и додатне податке.9. Zatim pominju se Radoslav i Petar Pavlovic. u 08. С обзиром на то да је Павловић једно од најчешћих српских презимена.Nikolu. odakle su pobegli zbog krvarine.Jovanovici.odakle poticete i tome slično? Rekoste da slavite Sv. Све најбоље и унапред хвала! Prof.Nikolici i još neke su najbrojnije srpske porodice. Iz Unca su se raseljavali na mnogo strana pa su se jako razmnožili i stvorili jako bratstvo u Bjelajskom i Bravskom Polju oko Petrovca.то заиста не знам.00 (*. u 11. juli 2006.Србија. uskok2 (buntovnik) .да ми пружи нека сазнања о пореклу Павловића.село Доња Љубовиђа. hvala za pozdave i komplimente.ne radi mene nego radi Vas koji još tragate za svojim porijeklom i korjenima.kao knezovi i gospodari oblasti Konavala kod Dubrovnika.tvoja porodica je veoma stara srpska poridica sa prostora Hecegovine.Nikolu. juli 2006.и јако ме је заинтересовала.ако може.додуше незванично. Pozdrav Prof.Славимо Светог Игњатија.37 (registrovani član) Kecmani su se doselili oko 1620 godine iz Crne Gore u Unac.U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki PRIBIL PAVLOVIC iz Trebinja 1375 godine. Od http://www1.zivjeli smo na teritoriji R Hrvatske. Замолио бих господина Лакету.Forumi Interesuje me porjeklo prezimena Dzakula koji slave krsnu slavu Sveti Nikola. Велики поздрав.au) Za „devicu”.8.yu) Opet u vezi prezimena Dzakulaa .Pavlovici kao Petrovici.serbiancafe.наишао на ову тему. Predanje kaže da se tada doselio otac s tri sina: jedan je bio pop. u 17.co.10.com. crno-belo . Оно што ја знам.34 (*.49 (*.уз коментар да је ово што радите заиста племенит и хуман посао. PAVLOVIC.hvala na pozdravu.Gori i to je sve za sada od mene.сурфујући по Интернету. Laketa .09 (*.dakle sa prostora smo Krajine.11. u 19.yu) Случајно сам. juli 2006. devica . jedan težak. juli 2006.века а можда и доста раније.Diskusije .

Slave istu slavu kao i ostali Kecmani u okolini.dr.de) jeli „profesoere”.. godine. Oni su se odselili iz Unca oko 1820 godine na Kapljuv. tu se zadržaše 10 godina. godine. a još dve kuće posle 1878.od Rusa preko Srba do Hrvata. U Drinić se Kecmani naseliše iz Unca iza podizanja Petrovačkog grada.Dakle u vezi prezimena Dzakula ponavljam do rata u Hrvatskoj zivjeli smo na prostoru Republike Srpske Krajine na Kordunu selo Slavsko polje slavimo http://www1. u 15.eunet. Kecmani zvani Gagići su se naselili „davno” iz Unca. juli 2006. Tu ih je bilo oko 1920 godine 41 kuća. u 12.ali sam nestrpljiv pa se zbog toga izvinjavam. septembar 2006. Kecmana je oko 1920 godine bilo u Suvaji. Ševo i Stupar.35 (registrovani član) devica .. Od ovih se naseli jedna kuća 1907 godine u Busijama. Mozete li vi to „profesore” da potvrdite a da ne zacrvenite???? koPoB .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. prof. U gradu Petrovcu ih je bilo dve kuće s istom slavom i doselili su se tu iz Drinića oko 1890 godine. U Krnjoj Jeli ih je bilo 5 kuća. Svi Kecmani i njihovi pomenuti ogranci slave Sv.kad je istina toliko bre jednostavna. Cojić (Bravski Vaganac) i Nikić (Dževar i Bare) i oni već važe za posebne organke.Forumi ove njihove loze su se odmetnule porodice s novim porodičnim imenima kao što su Prošić( u Smoljani i Palanci). Jedino ako mozete lebati vasega da dokazeze da su hiljade i hiljade Pavlovica Rusa.serbiancafe. Ovi Kecmani . pa se onda naseliše u Smoljani. Također.t-ipconnect. Tada je u Bukovači bilo svega tri kuće i to Kecman . Slave sv.11.koriste ga svi hrišćani. četiri u Podbukovači i jedna u Podđurinovači. Bartolomeja i „odavno su na tom mestu”.Diskusije .. Iz Bukovače se odvoji jedna grana Kecmana oko 1830 godine i naseli se u Bjelajski Do gde ih je bilo oko 1925 godine 5 kuća dok ih je u Janjilu bilo 4 kuće.Gagići spadaju u najstarije familije u Bukovači i tu su se doselili u vremenu od 1770 do 1780 godine. u 16. dok su drugi došli iz Drinića. U Srednjoj Smoljani je Kecmana bilo oko 1920 godine 6 kuća.17 (*. tu su „odavno” i nezna se da li su se odcepili od onih Kecmana u Uncu ili u Driniću.Hrvta.html?157[1/26/2013 7:19:44] . a druga grana se naseli u Drinić.11.Vaso Vasojevic . a u Okruglici jedna.možda sam malo dosadan. u naselju Trnovac. Tubin (Rašinovac).ing. u Kapljuv se iz Drinića naseli jedna kuća Kecmana oko 1820-1830. juli 2006..ini. Dragić (Gornja Vođenica i Pučenik).zašto bre lebetai pišete takve gluposti. četiri na Avali. Bakrač (Kapljuv i Bravsko). ali svakako prije 1800-te godine. Pavlovici dolzi od PAVLE.Gagić.hercegovackoj vuko. Bukovača . Vartolomeja.30. Od njih se odvojila jedna grana koja se naseli u Palanku u sanskoj regiji.Bugara. kod Bosanskog Petrovca četiri kuće.svi redom postali od nekog Pavlovica iz Gornje Mrdulje u ist.dve kuće u Budžaku.Slovaka.34 (*.yu) Dragi profesore.

Tubin se kaže da su većinom plavokosi i visoki. Najpre su pali pod Travnik i tu su se zadržali jedno vreme. Vartolomeja i Varnavu i svi su potekli s Petrovačkog i Bjelajskog Polja.html?157[1/26/2013 7:19:44] .I ti bi i dalje stajao kod iste izrecene gluposti. Vartolomeja. Jelača 12 kuća u 3 naselja.45 (registrovani član) uskok2 (buntovnik) . http://www1. u selu Veliki Badić je bila 1 kuća Kecmana. nisam Kecman. u 15. juli 2006.naravno koristeci pisane dokumente.Vasa Vasojevica. Ćirića 13 kuća u 6 naselja. U Banjanima 1 kuća. oktobar 2009. a doselili su se iz Velikog Radića oko 1840 godine i zvali su se tamo Kecmani. Ćirići(slava sv. Svi oni slave slavu sv. Imalo ih je u oblasti Pounja (oko 1920 godine) 65 kuća sa 6 prezimena i to: Kecmana 17 kuća u 7 naselja.serbiancafe.Laketa.11. pa čak nisam ni bio blizu njih.59 (registrovani član) Rajvo-sa-ba 0 Ne. U Matavažima 1 kuća. slave sv. juli 2006. u Podvranu 2 kuće. u Pučeniku je bilo tada 2 kuće i oni su došli tamo iz Drinića pre 1878 (okupacije Bosne od Austrije). u Mrazovcu 2 kuće i tamo su doselili s Bjelajskog Polja pre 1850 godine. Pounje Za rodove (rod podrazumeva kuće iste krvi i prezimena. u 21. Vartolomej) . Tubina je bilo u Dobroselu.jer i ne vidis da je svrha ove diskusije da utvrdi ko je ko i da razdvoji Pavlovice od Nepavlovica i Vasojevice od Nevasojevica. Prošić. našao sam još nešto zapisano: da Kecmani nisu direktno došli iz Crne Gore na Unac pa posle se razgranali nego su išli etapno.:)) Da li si ti Kecman. u 19.20 uskok2 (buntovnik) . :) 100% .možda i da se to ostvarilo za tebe sabljo nebi bilo relevantno.u Krupi je tada bila 1 kuća i tu su se doselili odmah iza okupacije Bosne (iza 1878. Dragića 3 kuće u 2 naselja i Prošića 12 kuća. ili su ista krv.Toliko precizno kao da se koristio metodom izotopa .koja vladase srpskim zemljama i dobro se zna sve o njoj ima puno pisanih stvari koje su ostale i koje svjedoce o ovoj porodici i profesor je dobro upratio kud se kretala i raseljavala ova porodica i koje su njeni potomci.Pozdrav. u 08. u 16. od roda su Kecmana i tu su se doselili od Rujiške gde je bilo 6 kuća Tubina. Tubina 8 kuća u 2 naselja. godine).net) Za ovu sablju od znanja. juli 2006. rajvoSa-ba (shupljiranje) .comcast.11. u Ljusini 2 kuće. KoPoB 11.11.11. Međutim.Forumi Svetog Nikolu Izvinjavam se i istovremeno zahvaljujem .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juli 2006. hvala i Vama na zelji da pomognete u pronalsku info.sto naravno nije bio u mogućnosti . a žive u više sela. Pavlovici su stara plemicka porodica. u Podvranu 5 kuća i Bijelom Brdu 3 kuće.Diskusije . U Dobroselu 8 kuća. U Krupi je bila tada jedna kuća Kecmana. a različitih prezimena) Kecman.28 (*. i ako jesi iz kog si mjesta? Možda smo i rodjaci:))) Prof.37 (registrovani član) **** Hvala naj ljepsa za ove informacije. Dragića 2 kuće. zatim su odatle se naselili u Zmijanje i tek su onda odatle otišli za Unac.

Diskusije . Hercegovine ili stare Crne Gore i njihov dolazak na ove prostore nije bio direktan nego etapan.05 (registrovani član) Zamolio bi za još jednu informaciju. Miranje kod Benkovca i Stikada kod Gracaca. tj. Medvidja. Ja ono sto znam je da su Milanci najverovatnije naselili u Obrovacku opstinu iz Like u opstoj seobi Srba 1684 godine koju je predvodio Stojan Jankovic. за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697. juli 2006.rs. Dobrenica 1 kuća i tu su došli od Petrovca nešto pre 1858 godine. sada je najveci deo njih.13. a odatle u Lohovo.ba/ donibrasko1 . u 20. Унапред хвала rajvoSa-ba (shupljiranje) . Hvala unapred donibrasko1 .Laketu ako zna nešto o prezimenu Milanko Krsna Slava Sv.12.12.39 (registrovani član) Uskok .12.yu) Замолио бих професора Лакету ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански.08 (registrovani član) Zamolio bi prof. http://www. године. u jesen 1683 godine Srbi s mletacke strane na celu s Stojanom Jankovicem i ostalim glavarima zauzese Obrovac i isterase Turke.drinic.Forumi Jelače (slava sv. Dugo sam tražio ove podatke. juli 2006. Tada se povukose muslimani iz obrovackog kraja u Liku i dalje za Bosnu. sigurno kao i svi ostali na ovom podrucju poticu s Juga.oni su se iselili nešto pre 1800 godine za Liku. Samo nekoliko muslimanskih porodica http://www1. а као раније презиме се помиње презиме Константиновић.Evo jedan link na kom se može vidjeti Drinic danas. u 18.12.html?157[1/26/2013 7:19:44] .56 (*. juli 2006. ako ne i svi rasuti po belom svetu. Vartolomej) . juli 2006. donibrasko1 . u 16.Hvala unapred. U Lohovi je bilo 4 kuće Jelača .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. живе и има их још у местима Срб.Naime. u 08. u 20.02 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim informacijama. Karin Gornji kod Obrovca.Moj djedo je iz Drinica i imamo kucu tamo. u 20. hvala još jednom.Bijelo Brdo 7 kuća.Nikola prezime je iz Dalmacije. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола. Кемија . а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером. Milanci.53 (registrovani član) Prezime Milanko se nalazi u Dalmaciji u mestima Muskovci.Moje je prezime Tubin.Djuradj prezime je sa Banije.serbiancafe.eunet. Дољани и Доњи Лапац у Лици. Iza njih ostade pusta zemlja.12. uskok2 (buntovnik) . juli 2006. juli 2006.a to je ako nešto znate o prezimenu Nenadic Krsna Slava Sv. Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе. Nazalost.

u 23. sanskog regiona.24 (registrovani član) Zahvaljujem Uskok2 na dodatnim informacijama i nadam se da ću doći do knjige. Ili bi bilo bolje reći da su se vratili svojim korenima koje su napustili njihovi dedovi. Nego iamam pitanje da li prezime Milanko u Bosanskom Novom ima kakve plemenske veze sa Milancima iz Obrovca. koPoB . To je prvi put.serbiancafe.14. srećemo u Baljcima kod Drnisa. U istom selu srećemo i skraceno prezime Gak koje je pre bilo Gakovic. juli 2006. Ovakvo skracivanje prezimena je bilo dosta često u ovom kraju. Zelengrad i Medvidja.50 (registrovani član) donibrasko Uskoro.Diskusije .13. Prezime Milankovic. u 21. u 16. uskok2 (buntovnik) . u 20. ali ću da vidim uskoro.30.Tada se naselise Muskovci. Jedan ogroman broj familija. Naime.35 (registrovani član) http://www1. a koji su se opet naselili iz Hercegovine. donibrasko1 . pocevsi od Bravskog Polja pa preko Bjelajskog Polja.html?157[1/26/2013 7:19:44] . uskok2 (buntovnik) .13. gospodin Aleksandar Backo iz Beograda radi na jednoj knjizi gde će da obradi naseljavanje i poreklo stanovnistva obrovacke opstine i dakako u njoj prezime Milanko. juli 2006. Najverovatnije da su tada naselili i Milanci. Ja sada nemam nekih podataka o toj vezi. Like i severne Dalmacije svatko bi nasao svoga rodjaka na drugoj strani. u 00. Isto tako su mnogi koji su iselili u Bosansku Krajinu iz Dalmacije i Like otisli dalje za svojom sudbinom i naselili se na Kordunu i Baniji ili se vracali nazad u Liku. juli 2006. Tako možemo pratiti da su oni s prezimenom Buljevic koji su odselili u Ravne Kotare skratili prezime u Bulj. ali slavu nisu menjali i slava je najznacajniji trag u istrazivanju. septembar 2006.Forumi (kao sto su Berber i Mulin u Bilisanima)nije htelo da napusti svoja imanja te je ostalo i preslo u pravoslavnu veru. Kada bi se uzeo DNK rodova Bosanske krajine. Hvala na svima dosad dobivenim podacima.Da bi se popunila praznina i naselio ovaj kraj izvrsi Stojan Jankovic upad u Liku i premami veliki broj srpskih porodica i naseli ih oko Obrovca. juli 2006. Mnogi su preseljenjem menjali prezimena da bi zavarali trag.13.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Gornjeg Pounja je potekao iz Like i severne Dalmacije. Crne Gore i Raske.47 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim podacima za prezime Milanko. koliko ja znam da će netko da obradi poreklo stanovnistva ovog kraja. Karanovici u Karan. Bilisane. Ne znam tačno koju slavu slave. Ta selidba iz Like i Dalmacije je trajala od oslobodjenja Dalmacije i Like od Turaka pocevsi od oko 1700 godine pa do drugog svetskog rata. Inače prezime Milanko je najverovatnije skracenica od prezimena Milankovic. On će to da uradi na jedan veoma strucan način. Ja bih mogao da (kada imam vremena) da ubacujem neke rodove koji su se iselili na ove prostore iz Dalmacije.45 (registrovani član) Najverovatnije da ima. isto pravoslavne vere. možda i do kraja godine ćete imati priliku da poblize saznate vise o prezimenu Milanko. donibrasko1 .

49 (registrovani član) Zaboravih da napomenem da je i Zmijanje bilo veliki rasadnik i nepresusni izvor iseljavanja i naseljavanja Like i Dalmacije. Krajinu kada ona ostade pusta od Turcina. Ova hercegovacka vlastela NENADICI. oktobar 2009.Zbog toga je zasjedao mjesoviti dubrovacko-srpski sud koji je sudio prestupnicima i obavezivao ih da nadoknade stetu opljackanim trgovcima. Hvala unapred uskok2 (buntovnik) . Najverovatnije da su se naselili u Grkovce u Livanjsko Polje. juli 2006. године. Slavili su sv.C.11 (registrovani član) 0 Zamolio bi prof.20 compass . Унапред хвала Prof. u 00.eunet. живе и има их још у местима Срб. Ova porodica je i danas aktivna.au) NENADIC.koja je bila česta pojava u Srednjem vijeku. Kažu da su decu doneli u sepetima prilikom selenja.Krsna Slava Sv.14.ima ih u Hercegovini (Gacko)u Bosanskoj Krajini i rasijanju.vjerovatno pljacke dubrovackih trgovaca. koPoB 11. a koji su se opet povracali i naseljavali B. а као раније презиме се помиње презиме Константиновић.14. за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697.često se u istorijskim izvorima pominju kao Popovljani. juli 2006.com.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.(Nenadich)su stara srpska porodica iz Popova polja kod Trebinja gdje se pominju u istorijskim izvorima 12. Laketa . u 06. P.33 (registrovani član) Nenadića je do ovog srpskog zatiranja 1995 bilo u Štikovu između Drniša i Knina. u 13.S. u 04. Дољани и Доњи Лапац у Лици. Pozdrav svim citaocima S.Diskusije . Odavde su se iseljavali pa tako je polovicom 19 veka živelo trojica braće Nenadića u „okolici Drniša” (najverovatnije u Štikovu) pa kako im je zemlja bila „pritijesna” podeliše se i dva brata se odseliše za Bosansku Krajinu. Laketu i Uskoka2 ako zna nešto o prezimenu Krickovic.14.html?157[1/26/2013 7:19:44] .1328 godine. A kako je sav narod ovog kraja naseljen od Hercegovine verovatno su i oni jedan ogranak koji se odvojio do svoje matice i naselio ovamo. u 21. Đurđa.serbiancafe. juli 2006. tamo su se zakućili i stvorili zadrugu u http://www1. u Drnišu i Kninu te u Dabru kod Vrlike.5.Like i Dalmacije i obradjuje srpske porodice sa tih prostora za koje ja nijesam imao bas mnogo valjanih podataka.Banije.14. juli 2006. poseban pozdrav za našeg vrijednog saradnika pod sifrom „uskok2” koji je proširio naše vidike na prostore Bosanske Krajine. Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе. kada je protiv brace NENADIC.yu) Замолио бих УСКОКА ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански. Kemija . u 12. а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола.06 (*.Nikola prezime je iz Like. Kudeljina i Marka podignuta u Dubrovniku tuzba zbog nekog prestupa. juli 2006.14.Forumi uskok2 (buntovnik) .23 (*.Trebinjci i Dubrovcani.

koja slavi Arandjelovdan doselila iz Hercegovine u bajinobastanski kraj.html?157[1/26/2013 7:19:44] . juli 2006. juli 2006.Ako nešto.comindico. u 18.ca) Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu VUKELIC(slava Djurdjevdan). .serbiancafe.dobijete.Laketi i Uskoku2 na datim informacijama za prezime Nenadic.mnogih drugih familija i porodica.molim vas.14.za pogojnog Zlatana moga kolegu profesora„ stanite galije carske” iz Grkavaca i sina GAVRILA srdacan pozdrav !!!!!!!!!!!!!! Duff . Toliko za sada. dzoni.15.triera. u 17. Nenad vujicic . puricbb . u 08.Dali mi mozete dati neki podatak o http://www1. juli 2006.ca) Hvala vam.com) Pitanje za uvazenog gospodina Laketu . a to je jako moguće.trenutno nemate podataka za poreklo moje familije. (Ivkovic) bokiku (student) ..sympatico. u 23.46 (*.48 (*. juli 2006.02 (*.za poreklo. u 20.na vasem iskrenom zalaganju.48 (registrovani član) Postovani gospodine Laketa vole bi da saznam informacije o porodici Kulusic is Dabarskog polja sa krsnom slavom Sveti Nikola. Trifunovic .com.beotel.net) Od mojih starih sam čuo da se moja porodica Puric. u 19. Slave sv.bilo šta.objavite ovde. Tamo se izdele i jedan od njih se odseli u Kovačevce u Glamočko Polje. Nenadića je bilo i u Dabru kod Peručkog jezera kod Vrlike i sada su u rasijanju.pratim ova vasa objašnjenja.14.15. juli 2006. donibrasko1 .Diskusije . Hvala u napred. juli 2006.36 (*.15.Hvala vam puno.14.Forumi kojoj je polovinom 19.16. u 06.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.07 (*..au) Za sve NENADICE. veka bilo 60 čeljadi. a u Kovačevcima 3 kuće. Nikolu. u 18.profesore Laketa.hvala vam na vasem trudu i zalaganju.molio bih ukoliko profesor može da mi napise nešto o mom poreklu. juli 2006. laketa .15.13 (*.net) U svojim istrazivanjima prezimena hebrejskih porekla sam naisla i naisla na prezimena Ivekovitz. juli 2006. Unapred zahvalan Prof. pa odatle se jedan ogranak naseli oko 1860 godine u Rudiće u blizini.50 (registrovani član) Zahvaljujem na iskrenom zalaganju i trudu Prof.sympatico. Ja ću pokušati da vidim vezu ili bolje reći da li su se Nenadići odselili upravo preko Bosanske Krajine za Baniju. Nenadića je iza prvog rata u Rudićima bilo 5 kuća .

106. Puno pozdrava od Cane canavms . GueroLoco (Network Engineer) .23 (registrovani član) hey malba ! Poz rodice/rodjak iz Kanade! javi se na email: guero_loco2001@yahoo. sa 3 sina (Lazar. drugi kod Ivanjice. Jakov? 2.*) Poatovani Gospodine Laketa.Djuro. u 20. I ja sam svojevremeno hteo da otkrijem poreklo mojih predaka.18.Unaprijed zahvalan veran66 . u 17. Stanica i njihovih srodnika Andjica ima još da žive u selu Fojnica kod Gacka u Hecegovini. juli 2006. novembar) Prof.com Pantic iz Jasene kod Nevesinja . Jedan je ostao kod Uzica. Lazar. Moj deda i tata su iz Zrenjanina.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 22. u 17.dk) http://www1.Forumi porijeklu Vujicica koji trenutno žive na Romaniji selo Vukosavljevici . Andrija.a ja sam naso sledeće :STANICI starinom poticu od porodice Drekalovic.serbiancafe. juli 2006. Odavde iz Visegrada presli su u Srbiju Liku i dalje sirom bivše YU i svijeta.com. juli 2006.O tome nemam ama bas nikakav vjerodostojan podatak . juli 2006.17.a dvojica u Vojvodinu. Da li mozete da mi kazete odakle su STANICI? Ako sam dobro zapamtila dedino kazivanje poticemo od petorice brace (Ilija.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? canavms .treci je otisao prema Sapcu. juli 2006. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini. Volela bih da saznam nešto više i eventualno pronadjem neke svoje rodjake. Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan. Bio bih zahvalan za informacije: 1.Diskusije .18. juli 2006.Dusan. odakle je najmladji otisao kod onog u Sabac.06 (194. Laketa . ali nisam imao neki cvrsci trag.au) Za „canavms” i porodicu STANIC. Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine. u 20. Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko.45 (*.vjerovatno kao uspomena na svoje selo Stanici kod Niksica iz koga su posli u seobu.17.Nikola i ne secam se petog) iz sela Stanici kod Niksica odakle su krenuli u Srbiju. u 01. Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko.16 (*.17. Jedan dio Drekalovica otselio se i dosao je u selo Budimlje kod Visegrada i tu se prozvali Stanici.38 (194.stoji ta Vasa prica.106.tele.17.*) Stanici iz Zrenjanina slave Djurdjic (16.32 (registrovani član) Vidim da ovde ima vrsnih znalaca porekla porodica i familija.

dosli su sa Kosova iz kosovske klisure u selo Cadjar na planini Goliji.U tim krajevima kažu i da prezimena kao sto su Crnkovic.20.44 (*. Danilova jedina sestra udala se za jednog od Pantica iz Jasene.30. ali to sam citala kao srednjoskolka i nije me puno interesovalo.Odatle su se raselili u vise pravaca.Prezivam se T0MASEVIC .NIKOLU. interesuje me da li imate neki podatak o prezimenu Manojlovic iz Visokog (BiH).serbiancafe.bell. u 16.44 (*. ali nazalost bez odgovora. koPoB . Prof.Crikovic i Svicevic poticu od tih Tomasevica.51 (registrovani član) Pomaze Bog braco moja Srbi Rodom sam iz mjesta Gornjih Babina na putu između Pljevalja i Prijepolja. Prvi put u istorijskim izvorima dubrovackog arhiva pominje se 1296 http://www1.a po nekom predanju Tomas se doselio iz Mojkovca u Prijepoljsko selo Zitin i imao je cetvoricu sinova. „SPONA” bona kad si mala bila. MANOJLOVIC. u 16.20.Nikola. oni se pominju i u Babinskoj buni 1875.Vasi su dosli u Pljevaljski kraj.19. juli 2006.Diskusije .slava Sv.ali tu je „profa”koji ponesto zna ali ne sve pa će biti nadam se tebi od pomoći. Laketa . u 10.god i predstavljeni su kao HERCEGOVCI.su stara srpska porodica iz dubrovackog zaledja iz HUMA iz HERCEGOVINE. septembar 2006.au) Za„mane1982” TOMASEVICI. Gospodin Danilo Maric vjerovatno poznaje odlično to prezime i porijeklo Pantica. u 17.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juli 2006. Tomasevica ima da žive sirom bivše YU i u rasijanju.Babino.com.imeđu Gacka i Niksica Hercegovina.Pominje se u nekom predanju da je jedan od brace presao u islam pa posto se zvao Stevan uzeo je ime Selim pa danas u Pljevljima postoji prezime Selmanovic od Tomasevica. koje uopste nije spomenuto u ovoj rubrici. Inače Tomasevici iz tog kraja slave sv.36 (registrovani član) mane1982 (sef transporta) . Canada61 je pitao šta sa prezimenom Pantic. Sada kada sam daleko (i starija) svaki podatak mi je dragocjen.Zitnik i Kamena gora.Stoji to što ste Vi rekli o Vasoj porodici.Od Tomasevica vode porijeklo porodice Crnkovic i Kolovic i još neke druge na podrucju Mataruga.jedan u Kozicu i jedan otisao u Gornje Babine.Nešto malo postoji u knjizi Milenka Filipovica „Visocka Nahija”. Molim ko kod ima neke informacije o prezimenu može da mi postom posalje na manet@eunet.Forumi Pantic prezime iz Jasene kod Nevesinja u Hercegovini.jedan u Kosaticu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .yu Unaprijed zahvalan spona . juli 2006.ca) Postovani profesore Laketa.se u istorijskim izvorima prvi put pominju 1452 godine.Od kojih je jedan ostao u Zitinu.sto te porodicne istorijske podatke nisi dobro naucila ? Sad kada je prošlo mnogo burnih ratnih vremena teze se dolazi do valjanih i pravih podataka. tacnije Veljka Pantica.

Glavni razlog moga ne javljanja je iskljucivo nedostatak valjanih informacija i budite strpljivi.21 londza (doktor) . vujicic . http://www1.22. Imate li kakvih ideja o prezimenu Mrdalj? Postoji slično u CG.Divim se vasem radu i mogu vam reći da samo tako nastavite.Veliki pozdrav vama profesore. Laketi. londza (doktor) . Mrdak.au) Za „doktora” i Vujicica.vijeka gdje i danas žive.Vujicica ima na Romaniji i vode porijeklom sa prostora Hercegovine ili C.00 (*. ali koliko mi je poznato.22.. ispratio sam poreklo Mrdalja do sredine 17 veka u zapadnoj Bosni kod Bihaca.22. u 21. u 21. a sličnost sama po sebi nije dovoljna.Diskusije . slava je drugacija.15 (registrovani član) Postovani profesore da li imate ikakve podatke o porijeklu porodice .21.georgetown.Ignjatija i žive u selu Vujicic kod Brckog gdje su dosli početkom 19. Za VUJICIC.budite strpljivi g.edu) postovanje Igoru i prof.valjda ću ja ili neko od naših citalaca dati odgovor na Vasa pitanja. Drugo.Pozdrav i hvala . oktobar 2009.Zao mi je stvarno.slave slavu Casne verige. u 07.Gore ? U Nevesinju u gradu i selima Ziljevo i Prkovici živi porodica Vujicic i oni slave slavu Sv. juli 2006.18 (*.22. back2krayina .html?157[1/26/2013 7:19:44] .acc01-dryb-mel.Jedan ogranak ove familije živi u Prijepolju . juli 2006.Topcibasic. Mrdaci su inače starinom od Kuca.Ovde u Wollongongu kod Sidneja živi vise porodica Manojlovic.Volio bi da mi pomognete ako znate bilo šta u vezi ovoga prezimena.jer slave Sv. u 19. Tokom vremena Manojlovici su se raslili sirom bivše YU a ima ih dosta da žive u rasijanju.Vujicic nije to bas lagan posao raditi ovo sto ja radim.Ja vam mogu reći da smo zivjeli u Trebinju.46 (registrovani član) 0 Da li postoji sansa da dodzete do podataka o familiji Topcibasic profesore. juli 2006.Forumi godine izvjesni PANKRECIJE MANOJLOVIC. čini mi se Drekalovica. u 21. juli 2006.Nadam se da će vam ove iformacije malo pomoći.30 (*. juli 2006.trgovac koji je opljackan u blizini Trebinja i ta njegova roba odnesena je na kraljicin dvor u Trebinje.com. u 22. Laketa .Petku koPoB 11.mogu reći da vode porijeklo sa prostora Hercegovine po nekim podacima od Malesivaca.serbiancafe. „Doktore”o Vasoj porodici nemam nikakvih podataka i informacija.comindi) Oli odgovorit Vujicicu ili ne Prof. Hoću da dam valjane i istinite informacije onima koji to traže.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

07 (*. da li ste razmišljali koliko bi bilo od pomoći da se napravi sajt u koji bih ja mogao da upisem recimo podatak da u severnoj dalmaciji postoji selo Padjeni. treba nam neka baza podataka. Rovca (Podgorica). profesore Laketa. ali nijedan živi covek ne može obici svaku cuku i lokvu od zumberka do skoplja i od komorana do severne albanije. Ista novo? Hvala unapred! back2krayina . Nikšić. od raznije rodova i plemena.edu) sad na brzinu.24 (registrovani član) Za Vujičića.48 (*. okuka. prispjeo Vujica iz Zaslapa (Dobra http://www1. Evo što ja imam zapisano: Vujičić.) odselili u Dobrilovinu. kao i selo Baljci (od prezimena Baljak). ljudi moji. porijeklom iz Čeva (Cetinje). Herceg-Novi. ako me kapirate.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Travice. izvinjvam se. itd. veliki pozdrav zemljace! Vujicic . god..23. juli 2006. da parafraziram. povezivanje toponima može biti od ogromne pomoći. ogranak Ćetkovića.doseljenik ne dovodi sa sobom u novi kraj samo porodicu i stoku.com) Jedan vise podatak o Vujicicima Sa Romanije slave krsnu slavu Svetu Petku I ima indicija da poticu sa prostora Crne gore . juli 2006. reka. ja sam ti Vujičić prezimenjače. Zašto? Zato sto će u tu istu bazu da neko iz Heregovine unese podatak o lokacijama istih imena u Hercegovini (ukljucujici i staru hercegovinu). Stevanovac.23. Vraneši (Bijelo Polje). BIVOM . juli 2006. Od Maleševaca iz Stare Hercegovine. Cetinje. Od njih su se (1887.22. u 22.comindico. Glavat (Grbalj) u 17 v. p. nego i nazive brda. odnosno lokalitet Velika Mrdakovica.Forumi Znam da je u CG reč „Mrdelj” bila koriscena za osobu koja ima namrsteno lice.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u Dolove (Grahovo).s.georgetown. Ali ima Vujičića posvuda. Gojkoviće. JOVAN CVIJIC (njegovo ime se piše sa svim velikim slovima :-) rekao . uvala. ups. Igore. doselili se iz Kolašinskih Polja. kao i brdo Kom.Diskusije . u 05. u 18. Prenćane (Mojkovac).serbiancafe. kako je jovan cvijic. Ninkovići (Žabljak). iseljenici iz Pive u Tuđinu (Šumadijska Kolubara).

u 03. inače je iz splita.edu) odakle je nikola vujicic. septembar 2006. okolina niksica.Dakle Vujičići sa Romanije potiču od Brda.24. juli 2006. jedan od najboljih kosarkasa. To je dovelo do čisto katoličkog područja. a od brata Ilije: Ilić u Krivošijama.. Zabrđe (Brijeg). back2krayina . Vujičići iz Čelinca(Bosna) slava Đurđevdan kao i Vujičići kod Gradiške. djordje slava) u imotski.Petka inače slava brdskog plemena Bjelopavlići. došli iz Foče Vujičići od plemena Ugrenovića (Nikšić) slava Sv. pozz! _nova_ . juli 2006. drugi ja mislim martin. a gudelja je valjda bilo/ima srba oko trebinja.georgetown. juli 2006.georgetown.36 (registrovani član) BIVOM . a ondje iz Zagarača (Danilovgrad).24. od njihovih srodnika i:Vodovar navodno u Krivošijama.Forumi Bara). Čini mi se da su njegovi iz Vrgorca.30. pa ću poslije da pročitam. Djevojačko prezime mi je Fuštić. mislim da je još u makabiju.45 (registrovani član) E to ne znam. koPoB . tamo ima Vujičića. pleme Bjelopavlići.48 (registrovani član) Samo da se upišem ovdje.a uzgred toga i do http://www1. back2krayina . juli 2006. Vrgorac..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 05. od Miloša: Milošević u Dobroti i Riocu (Boka Kotorska).24.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ako se secam dobro. a tamo iz Šobajića (Bjelopavlići). juli 2006. Slava Sveti Stefan Dečanski. jedan se zvao marko.29 (registrovani član) Još bih dodao za Vujičića da je slava Sv. juli 2006.24. U Zupcima (Trebinje). Baba i deda žive u Gojakovićima kod Mojkovca. u 02. igra za hrvatsku reprezentaciju i pouzdano znam da je srbin. u 18. da bi u II SR najveci koljaci bili dva fratra gudelji.17 (*.Oni su Od Drobnjaka. Ne znam koja je tvoja slava? BIVOM .23. kao što ne znam od kojeg su plemena. BIVOM . Cuce. u 02.07 (*. Makarska. ja sam lično naisa u beogradskoj patrijarsiji na podatak o naseljavanju gudelja kojih je bilo (ne znam da li ih ima još) kod niksica (sv.Joakim i Ana.24.04 (registrovani član) Imotski.Diskusije . Da li su promijenili vjeru ne znam. u 16.edu) nema sumnje da je imotski i taj kraj naseljavan početkom 18 veka iz crne gore. Piva.serbiancafe. a od Vučura: Vučurović u Zupcima (Trebinje). Od njih su u Grnčarevu (Trebinje). u 03. odnosno cijelo područje zapadne Hercegovine i Primorja bio je od strane Vatikana i Franjevaca konstantno po pritiskom pokrštavanja.

*) nemoj se vredjati. U zadarskom zaledju. sa prezimenom http://www1. juli 2006.comindico. saberi. ne bi on bio prvi ni potonji crnogorski ustaša. Evo ti karte na ovoj stranici: http://www.Diskusije .rastko. Valja naglasiti. oduzmi.20 (registrovani član) Moja baba. sjev. juli 2006. a mi ne znamo! _nova_ . u 08. U osnovi ovo prezime je patronimičkog porijekla.html?157[1/26/2013 7:19:44] .yu/rastko-cg/povijest/plemena/plemena.com) Veliko hvala i puno pozdrava za BIVOM ali dje je to Brdo dje su ti Bjelopavlici kome mjestu je to najblize .44 (66..*) ovo je već previse.24. u 05. šta mislis odakle je starinom jedan od najvecih ustaških koljaca. BIVOM . u 12. back2krayina . je djevojački Vujičić. dalmacija ima prezime Korlat! Odakle ovo dolazi? Moramo neku bazu podataka.html back2krayina . Drobnjak? odakle je starinom ANTE GOTOVINA? Video sam na ovoj diskusiji da ima Srba sa tim prezimenom u hercgeovini.43 (*.!? Pa sigurno ima još milijun stvari povezanih. ako momak uopste o tome i misli.24. juli 2006. juli 2006.24.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.25.48 (registrovani član) Da rezimiram u vezi Vujičića. ko bi to znao napraviti. Svi današnji Vujičići i Vujčići dobili su prezime po svom pretku Vujici. Zato morate imati na umu da valja naći poveznicu između vašeg današnjeg prezimena.Forumi „Hrvata” na ovim područjima. maks LUBURIC? Ili bivši hrvatski vojni atase u briselu.25. već oblast Brda. svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka. U današnjoj Crnoj Gori njen sjeveroistočni dio.org.serbiancafe.14 (registrovani član) Nije to Brdo. Vujicic .. juli 2006.24. u 09.. kuku nama. Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime. vujicicu. u 16. a seobe su isle od istoka na zapad. nastalo od imena Vujica. sad vidim da ima selo KORLAT kod ljubinja. odakle Djilasi u severnoj dalmaciji? Miljanici? Crnogorci (prezime u selu Polaca)? Macure? Da ne nabrajam.208.208.. ljudi moji.Pošto živim u inostranstvu i prvi put kad budem na holiday možda bih to i obisao Odgovor za Back2krajina taj Nikola nije mi rod u suprotnom nebih igrao za Hrvate BIVOM . očeva majka (Mojkovac).19 (66. juli 2006. u 07.

jer je ocuvala mnogo arhivske gradje koja može pomoći.25.26. i ovo par hrvata što se javilo su dobro zapazili da se ne može na osnovu 0 patronimickog prezimena izvoditi zakljucak o etnickoj pripadnosti prezimena. Ima ih po svim zemljama. Drobnjaka. juli 2006. ali ipak postoje određena imena karakteristicna za odredjenu regiju ili čak veru. gdje je i jako često ime Vujica. Vujičića ima od Kuča. osim toga.serbiancafe. ono u kombinaciji sa znanjem o migracijama. narodne nosnje.46 (*.ali je to raritet”. rodjake i sve one koji znaju priče i predanja o vašem rodu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .au) Za gospodina pod sifrom„BIVOM” „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. i drugih relevantnih pokazatelja može doprineti relativno tacnom odredjenju porekla porodice. Laketa . http://www1.co.yu) Da li neko zna odakle su poreklom Zurovci iz Grabovine kod Capljine?Unapred hvala! Vujicic . Prof.a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost. Samo na taj način može se doći do saznanja o porijeklu. ako patronimicko prezime samo po sebi ne govori o etnickom poreklu.ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. u 11.acc04-dryb-mel. Nikšićana. u 18.15 (66. ne vuce isto poreklo.A poznato je da je to rijetka slava uopste. Brda i Stare Hercegovine. Zato velim da današnji Vujičići. juli 2006. a tražiti korijene pod istim tim prezimenom unazad 300-400 godina je najblaže rečeno glupo. ali to je raritet. u 05.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. jovicevic i sl. Maleševaca.43 (*. koPoB 11. a živi u istom selu na primer u dalmaciji sa karakteristicno hercegovackim prezimenima susednih porodica. sa nacinom govora. ona je uz predanje najvažnija poveznica sa porijeklom (ukoliko nije mijenjana). Ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. Bjelopavlića i još kolikijeh srpskih plemena. Dejan. Grahova.Forumi vašeg starog bratstva.Diskusije . teško je zamisliti da osoba koja se preziva ivanovic. Ugrenovića.Z . juli 2006. u 05.comindic) Nadao sam se malo konkretnijem odgovoru ali otprilike sve se to temelji na pretpostavkama donekle to irazumem . dalamcija je vrlo karakteristicna po tom pitanju. Ne zaboravite slavu.Ali se neslazem sa tim da je uopste bilo rijeci o promjeni prezimena Kao sto isam rece BIVOM da je SVETA PETKA krsna slava Vujicica sa Brda i Bjelopavlica a moji tu slavu slave jedini na Romanijskoj regiji i niko više odakle ta slučajnost. oktobar 2009.21 back2krayina . u 21. a u većini slučajeva su porijeklom iz Stare Crne Gore. jovanovic. Zubaca.com.26. a vi se nađite sami.*) tako je.208.25. Paušalno donositi zaključke na osnovu današnjeg prezimena. juli 2006.25 (*. Pive. tkao da je jako teško braniti nesrpsko poreklo prezimena jovic. na primer da uzemmo sinjksu krajinu. Upitajte svoje đedove. Vujčići nisu svi od istog roda.

Grgurev ic(1432)52.Diskusije . juli 2006. Vjerovatno su tada imalu drugačije prezime.26.Batal(1254)8. septembar 2006. koPoB .Ivanovic(1333)19.26.Bratic(1335) 21. http://www1.Stefanovic (1434)53.Vlatkovic(1405)42. nije mi namjera ulaziti u debatu ali moram stati u obranu svoje teze. Mislim da jasniji nisam mogao biti.Gojkovic(1372)31.Vidosevic(1186)2.Srdjevic(1403) 41.Vukovic (1219)4.Vladislavic(1376)35.Skalji c(1474)59.Mrdjenovic(1372)26.Ducic(133 5)20.Aleksic(1429)51.Petka je slava plemena Bjelopavlića. Valjda je neko nešto upamtio ili zapisao.30.Mrkonjic(1462) 57. u 06. a za detaljnije podatke moraš pitati rodbinu.Jugovic (1423)49. u 05. u 16.Dancic(Danicic(1411)43.Popovic(1329)18.već je plod ne znanja i ne obavijestenosti.Cudi me da ti koji se javljas sa veoma kvalitetnim postovima dozvolis sebi ovakav previd da nekazem neku grublju riječ. pa su po svom pretku Vujici dobili prezime Vujičić.47 (registrovani član) Za Vujičića.Dulic(1325)15.Radojevic(1280) 9.Drugovic(1249) 5.Brlic(1402) 4o.Rajacic(1419)46.Jovanovic(1421)47. Nitko ne može bolje od tebe znati porodično porijeklo! Mi ti eventualno možemo pomoći sa približnim lociranjem i na osnovu onoga što je već zapisano u knjigama.Predojevic(1371) 25.Golemovic(1294)6. i tvoji su vjerovatno na Romaniju došli iz Bjelopavlića. Kovacevic (1319)13.Radosevic(1254)7.Stankovi c(1372)27.09 (registrovani član) Profesore.Milosevic(1372)28.serbiancafe.Cemerovic(1465)58.Draskovic(1320)14.37 (registrovani član) BIVOM .Vukotic(1427)50.Radi istinitog informisanja naših citalaca SC ja ću radi ilustracije navesti prezimena veoma starih visevijekovnih srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje su i dan danasnji ljeta 2006-og veoma aktivne i takve će otati ubuduce.Ratkovic(1372)30. Romanija je naseljena sa Srpskim elementom Hercegovine.Pavlovic(1375) 33 . To su sledeće porodice hronoloski poredane prema godinama javljanja : 1.Vasiljevic( 1282)11.Zarkovic(1396) 37.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Nikolic(1342)22.Forumi Ne gospodine „BIVOM” to nije raritet niti je glupost kako Vi rekoste. juli 2006.Brankovic(1375)32.LAKETA (1686)itd.Novakovic(1386)36. Tako su i tvoji Vujičići sa tih prostora doselili na Romaniju.Andric(1439)54.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Pozdrav BIVOM .Kocic(1411)44.Santic(1451)56. Brda i Crne Gore.Vojinovic(1327)16.Milatovic(1359)23.Stanjevic(1312) 12.Lalovic(1470)60.Markovic (1416)45.Bijelic(1370)24. Slava Sv.Ljubomirovic(1194)3.Bogicevic(1422)48.Nenadic1328) 17.Baranin(1376)34.Niksic(1399)39.Dragovic(1281)10.Miloradovic (1372)29.Ljubibratic(1397)38.Jaksic(1441)55.

Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime. Tvoji Vujicici s Romanije slave Sv. Postoji niz drugih elemenata na osnovu kojih se može utvrditi porijeklo. Zato moj komentar u prepredhodnom postu glasi: „Valja naglasiti. pa da se sve maticne knjige cuvaju hiljadu godina po klanovima. dakle nisu predmet opste poznate http://www1.” Ja Vas molim profesore da ovo potvrdite.ti sam nastavi dalje istrazivati svoje korjene i porodicno stablo Vujicic. Nova bratstva pamte da su od Aleksića.serbiancafe. Ta ista nabrojana prezimena danas nosi uz ove nabrojane. ali kada ljudi cija su prezimena nepoznata. Čvrsto stojim iza izrečenoga. back2krayina .au) Za Vujicica s Romanije:mi sto smo znali to smo i napisali. u 12.*) hteo bih samo ukratko nešto. Kada netko istražuje svoje porijeklo (primjerice Nikolići.com. Laketa . a radi istorijskih činjenica sam se ogradio sa riječju Raritet! Dakle moja teza stoji.. a reći ću i zašto. u 07. Nadalje Vi ste me i citirali.Diskusije .Gore sa Brda preko Nevesinja dosli na Romaniju i dalje u Srbiju i u rasijanje.26.44 (*. ima ljudi kojima je izgleda stalo da saznaju svoju porodicnu istoriju za 15 min.. svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka.Nije iskljuceno da su iz C. a nisu istog porijekla.06 (66. pa ću i ja taj svoj odlomak ponovno citirati: „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. nego su naše zemlje preoravane ratovima redovno. preko interneta.html?157[1/26/2013 7:19:44] . i veliki broj drugih familija i bratstava.ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. ali ostajem pri svojem mišljenju. jer njih i sam poznajem dosta) ne može se paušalno donesti zaključak da su od starog bratstva Nikolića iz Hercegovine. juli 2006. juli 2006. ili negirate ako nije točno.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi Možda sam nesretno formulirao odlomak u tekstu. a narod raseljavan milion puta i pravo je cudo koliko se ljudi uopste i secaju i znaju. Ovdje ste nabrojali familije koje i danas nose isto prezime.26.208. Pozdravljam Prof.a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost.Petku kao i Vujicici u Nevesinju. ali ne uvijek. Aleksići su na primjer najveće Maleševačko bratstvo i od njih se izrodilo niz drugih Maleševačkih bratstava sa novim prezimenom. a prezime je samo jedno od njih.ali je to raritet”. Nismo mi skotska.

google. pa u tim knjigama nasao fusnote.. pa onda istog starca pitam isto pitanje na drugi način.html?157[1/26/2013 7:19:44] . pa onda odem na www.serbiancafe..208. jer su oni mikrofilmovali dosta u staroj jugoslaviji. slovenije. u 21.26. pa i nama svim Srbima! koPoB 11. jer se momak ponosio bez razloga i osnova. nemojte se ljutiti. pa kad se radilo o mom kraju prepisao fusnote. hrvatske.elisisland.22 back2krayina . genealogija).. Blago njemu i blago Kucima.s. sad. kada dakle takvi dodje ovde i kao „šta znate o mom prezimenu”. ili com. dok Marko sam veli da nikad nije smatrao za ispod casti da objasni od kojih je. ako imate sreće. ubacite u google elisisland ili ellisisland) gde se može naći imena ljudi sa istim prezimenom. iz dobre namere govorim ( a malo iz frustracije sto je ovo lep i tezak posao.org/ pa mozete naći mikrofilmove za vase selo. pa se momak nasao uvredjen sto Marko trazi da mu momak objasni od koje je kuce.org (ili net. 0 http://www1. pa onda otisao na sajtove telekoma srbije.*) uh. pa odlazio prvi put kod ljudi koje niko moj ne poznaje. dok nisu poumirali i od svakog na parce papira napisao sve sto sam čuo. ne mogu bas lako doći u dodir sa svojim starcima. ala mi je rkatak ovaj kratki prethodni post. koje mesto. eto tako. u 12.. juli 2006. jer para nemam da idem u veneciju/bec/zadar/kotor/cetinje da kopam po arhivima. dok nisam stigao do kraja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.familysearch. pa tražio onda te knjige.25 (66. p. pa onda odlazio kod staraca iz familije. onda otisao kod drugih staraca pa nisam im hteo reci šta znam dok mi prvo ne kažu šta znaju. čiji preci nisu zasluzili slavu i zapis od strane pismenih savremenika. A Marko Miljanov se razbesneo. kad je MARKO MILJANOV upoznao nekog momka. jer ako bi čuli od mene nešto. ali posetite sajt http://www. Poniznost i postenje (uz pismenost) su zato Marka Miljanova nacinili i poznatim i vecnim. koja država. koje godine. pa onda tražio te knjige. svaratim ovde pomalo. malo mi sugavo dodje. jer sam beogradsku patrijarsiju već prekopao (ima dobrih stvari. oktobar 2009. da nađemprezimenjake. ako ništa cvijiceva naselja). pa onda otisao na www. Ja sam uzeo ovu novu srpsku istoriju.Forumi istorije. pa tako redovno gledam google.Diskusije . šta ono bi. koja starost i slično. eto bacim post da vidim možda nešto iskoci. odakle su usli u ameriku..com pa ubacio svoje prezime (sreća da mi je ruzno i cudno prezime :-) pa poslao e-mail n asvaku adresu koju sam na google nasao. ali sam pre toga i vremena i truda ulozio da domaće zadatke uradim. bosne. Jer je momak drzao da je njegova kuca poznata i da ne mora da objašnjava ko mu je otac i djed. jer je i sam bio svestan da mu otac nije bio poznat covek. možda bi „korigovali” ono sto su mislili da znaju da bi se slagalo. ima ona prica.. pa sam sad dosao dotle da ne znam kud ću. pa onda zvao telefonom. razumem naše ljude sto žive u inostranstvu.

1878-1913 Authors Österreich.html?157[1/26/2013 7:19:44] . marriages and deaths of Austria military personnel in Trebinje.Church records Bosnia and Herzegovina.au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”.Diskusije .22 (*. 1878-1913 Authors Österreich.org/Eng/Library/FHLC/frameset_fhlc. juli 2006.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 2002. 2003 Physical auf 3 Mikrofilmrollen . 1172-1173. Armee.Church records Format Manuscript (On Film) Language German Publication Salt Lake City. Title Kirchenbuch. Trebinje . Laketa .Heiraten 1885-1913 -.26. 1442862-1442866. Trebinje . u 19. mikrofilmovi Title Kirchenbuch. Bosnien-Herzegovina. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Note Location Film Fasz. BosnienHerzegovina.Svaka cast. 1172 Taufen 1879-1905 VAULT INTL Film 2343875 Item 3 Fasz. Austria. For Indexes to the names of regimental captains and garrison place names see films no. Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah. Bosna i Hercegovina.familysearch. 1174 Tote 1878-1882 FHL INTL Film 1454038 Item 1 Fasz.3 Fasz. 1176 Tote 1893-1913 VAULT INTL Film 2375853 Item 3 Prof. možda nađetenešto.com. -------------------------------------------------------------------------------Film Numbers 2343875-2343876.Church records Austria. Subjects Austria .asp evo na primer za Trebinje. Yugoslavia.Tote 1882-1892 VAULT INTL Film 2343876 Items 1 .. Vi ste ocit primjer upornosti i http://www1. 1175 Taufen 1905-1913 -. 1986.Forumi evo pregledajte ovaj pretrazivac mikrofilmovanih maticnih crkvenih knjiga.. also called Trebinje. -------------------------------------------------------------------------------Births. Armee. http://www. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Notes Mikrofilm aufgenommen von Manuskripten im Kriegsarchiv Wien. Text in German. no circulation to family history centers. 35 mm.

Laketa.au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”.ch) Prof.Forumi istrajnosti u radu oko pronalazenja porodicnih korjena i nastanka prezimena. juli 2006. Laketa . juli 2006.Loparama u Srbiji i rasjanju. Laketa .Diskusije .AUSTRALIA. Zato smo mi tu.23 (*. u 20. Pratim i čitam Vase postove.30. svi citaoci SC da jedni drugima bratski pomognemo bez srdzbe i ljutnje na bilo koga.36 (*.Nisu svi nasi citaoci u prilici kao Vi da rade i da dolaze do svojih korjena.html?157[1/26/2013 7:19:44] .27.ch) Pozdrav svim korisnicima ovog sajta i htio bi da pitam dali neko zna za porijekolo Tosica sada žive u RS opstina Lopare a navodno su iz crne gore doselili.Hvala Prof.Gore i to iz nemirne i ratoborne oblasti Uskoci na Zabljaku.04 (*.hispeed.37 (registrovani član) back2krayina . Tosici su starinom porijeklom od Miljanica sa Banjana.161. juli 2006. u 02. Pozdrav svima.*) pozdrav profesore. u 16.44 (registrovani član) http://www1. u 12.27. septembar 2006. Molim vas pogledajte mojih par kratkih postova gore.Stoje Vase rijeci „ne može se za pet minuta saznati sve” treba malo strpljenja i upornosti u ovome teskom radu. u 12.serbiancafe. Tosic . hvala.27.27.com. koPoB .predio između Bilece i Niksica.tamo nalazali utociste i spas a onda ponovo nastavljali borbu sa Turcima.Onda nasi citaoci treba da nastave rad sami dok ne dodju do konacnog cilja prave istine o svome prezimenu. juli 2006.27.au) Za Tosica:tacna je Vasa porodicna legenda da poticete iz C. Prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.26 (141. Hvala na pozdravu. juli 2006. voleo bih cuti vase mišljenje! Pozdrav iz USA! Prof.10 (*.dobri su i kvalitetni a to sam rekao i u predhodnom postu a evo i sada želim da nastavis raditi uspjesno i dalje na korist i dobrobit naše srpske zajednice na SC.hispeed.Tokom vremena su se raslili na sve strane:Tosica ima u Bosni na Romaniji kod Sokoca.26. LaketaDali bi mogli da obradite porijeklo famelije Tosic žive u RS opstina Lopare navodno su doselili iz Crne Gore. juli 2006. hvala.com.slava ? Tosicu mogao si reci koju slavu slavite ? BIVOM . u 17. Tosic .imate pozdrav od mene kao i svi citaoci SC. u 16. Ime je dobila po tome sto su mnogi nemirni i ratoborni elementi iz Hercegovine tamo uskakali u bjekstvu ispred Turaka.

eunet.trazi svoje porijeklo negdje u Rumuniji! back2krayina .Sve moguće sam pokusavao ali ništa :Na internet stranicama stalno se pojavljivaju muslimanska imena sa ovim prezimenom sto mi je dosta cudno. Kako sami vele nisu sigurni. Tošići zvani i Hajdarovići i slave Đurđevdan. Riste i Toše. Tošići slave Nikoljdan.28.georgetown. Selo Lipovica na Majevici U Lipovici postoje dva roda Tošića. nema te na krajiskim diskusijama njesta.t-ipconnect. II. Pozdrav. probaš zera odje malo. a? e. točno ne znaju odkuda. devica . Još su srodni i s Prodanovićima (Đurđevdan slave). Laketu ali on nema nikakvih podataka o ovome prezimenu. i Kojići (slave Đurđevdan. nasa si dje ćeš.Ako ima ko bilo kakvu iformaciju volio bi da saznam. u 10. u 20.Hvala svima . Puno pozdrava! Ante_Antic . ali pretpostavljaju da su odnekuda iz Crne Gore.edu) opet ti ante.50 (registrovani član) Ima li iko da zna ista o familiji Topcibasic?Pitao sam gospodina prof. Selo Pirkovci na Majevici Tošići iz Pirkovaca vele da su iz Hercegovine.28. jadan'ci. porijeklom iz Hercegovine od Livna.55 (*. blago tebi.28. Slave Jovanjdan. Ne znam ti točno reći odkuda su tvoji doseljeni na Majevicu. Hercegovine i Crne Gore. ali su sa 95% sigurnošću sa područja Brda. juli 2006.57 (*. takodjer ako mi mozete nešto reci o prezimenu Jerosimic koje je sa istih prostora i slava im je Sveti Arandjel.sa Korduna i slavimo Svetog Nikolu..28. juli 2006. I.yu) Pozdrav za profesora. Njihovi bratstvenici su Ristići zvani Hajdarovići (slave Tomindan).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ja ne znam. u 19. ali ti mi reci jesu li tvoji preselili u Lopare iz ova dva sela.Diskusije .i pitanje već sam se javljao da mi kazete nešto o prezimenu Dzakula li bi mi mogli nešto više reci i porjeklu prezimena ponavljam mi smo sa prostora Krajine .. juli 2006.de) Dzakule su Vlasi Arumuni.Forumi Za Tošića.11 (*. juli 2006.serbiancafe. londza (doktor) . Onisu su od tri brata Koje. u 16.html?157[1/26/2013 7:19:44] . http://www1. Uostalom kao i ostali narod sa Majevice.

juli 2006.cable. Za citaoce pod siframa :„londza(dokto)”. Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine.Diskusije . Graovac. Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko. Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko. juli 2006.yu) Gospodine Ante nisam tražio vas komentar u vezi mog prezimena jer vi izgleda ne znate puno o tome .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Na Vasa postavljena pitanja ja trenutno nemam odgovora i zao mi je stvarno.29.ja sam svoje pitanje uputio profesoru Laketi i molim vas da mi ne pišete veran66 .ne samo da ih je bilo u 18 vijeku već znatno ranije i trebalo bi otvoriti novu temu o srpskim starim imenima.00 (*. londza (doktor) .com.Crnogorac. u 20. u 21.Djogo.edu) 0 mudro razmišljas verane.29.Laketa. Lazar.Gore u Srbiju naročito pred u toku i poslije Prvog srpskog ustanka kada su Srbi u Sumadiji izvojevali konacno dugo sanjanu i zeljenu slobodu. ali izgleda da nema nikakvog komentara. samo treba to malo srediditi.18 (*.Odmah da kažem tebi i citaocima SC. oktobar 2009.serbiancafe. jer ti to može značajno pomoći. Jakov? 2. Evo jednog kraceg spiska srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje slave Miholjdan: Arnaut.22 back2krayina .Djuric.29.bilo je vise seoba Srba iz Hercegovine i C. Prof. device .prekucati i spremiti za objavljivanje i nadam se da ću to uskoro uraditi. ili do arhiva sapca i slično.Matic. Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? koPoB 11.Pavic itd. juli 2006.eunet. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini.35 (registrovani član) http://www1.28 (*. Nešto više i detaljnie ne mogu reci o seobi i dolasku Vasih predaka. ja u rukopisu imam spisak nekih starih srpskih zenskih i muskih imena.29. Naše prezime je po njemu Ljubinkovic.georgetown. Pozdrav svim citaocima SC prof. Andrija. u 09. juli 2006.28. Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan. samo još skokni do sabacke eprhije da vidis za maticne knjige. juli 2006.Danicic.Laketa .11 (*. u 22. u 20.29. u 18. pre izvesnog vremena sam poslao moja pitanja. sa 3 sina (Lazar.„devica” i „tamo daleko”. Bio bih zahvalan za informacije: 1. juli 2006.Forumi tamo daleko . Što se tiče srpskih imena.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.au) Za citaoca pod sifrom „veran66” Vase porodicno predanje je tačno.10 (registrovani član) Postovani g.roger) Da li bi neko znao da mi napise o porijeklu familije Lale i da li su oni u srodstvu sa familijom Lalovic? Hvala unaprijed. Laketa. u 13.

au) Za g.09 (*.„veran66”. u 17.Forumi Hvala lijepo pro.case”(c.net. jer ja taj kraj poznajem vrlo dobro.postoje dva sela Glusci:jedno se nalazi u ataru opstine Metkovic(Hrvatska).30.ni ti niti citaoci SC.09 (*. Prof.00 (registrovani član) Hvala prof. Laketa. veran66 .2.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Valjda će se naći neko da dadne valjan odgovor na Vasa pitanja. Za „SerbOz”. informacije koje ste dali su jako korisne.au) Hvala „doktore” na Vasoj ljubaznoj ponudi..Diskusije .kada se jedan dio porodice Berak preseljen na Kosovo.au) Dragi profesore Laketa.08 (*.56 (*. Madjara. Jedino ne znam kako da dodjem do informacije o porodicama iz sela Glusci u Hercegovini koje su slavile ili slave Miholjdan. u 22. a vama profesore ako treba bilo kakva informacija o Trebinju i okolini slobodno me pitajte.kao cup) od njega nećeš dobiti ništa. u 22. juli 2006. Da li imate neki predlog? SerbOz . juli 2006. Hvala unapred na odgovorima.Ja ću uglavnom nastaviti sa daljnim istrazivanjem o porijeklu. Inece svi slave Sv.Nemojte se ustrucavat niposto jer cijenim puno vas rad i znanje.gdje su ostali do dolaska Turaka.com. Pretpostavljam da su Vasi krenuli u seobu iz Glusaca iz Ljubinja.nikakav odgovor. Međutim Beraci iz kojih ja dolazim su iz sela Golo Brdo na opstini Knezevo (bivši Skender Vakuf).Kako doći do porodica koje slave Miholjdan a poticu odatle? To pitanje postavite na www.Laketa . Laketa . Danas je to selo (zaseok) raseljeno. avgust 2006.com.Pod pritiskom Turaka kao i ostali Srbi povlace se na zapad i nalaze utociste i zastitu u planinama Dinarskog sistema kod Knezeva u BiH.net.. Jevreja.Hvala lijepa i veliki pozdrav profi Laketi. Kuzmana i Damjana i međusobno se ne žene i udaju sto ukazuje na krvnu povezanost celog sela.31.ranije sam rekao a to i sada potvrdjujem.S.au) Profesore laketa ili doktore Londzo. Interesuje me na koji način i kada su stigli u podrucje Bosanske Krajine i da li svi Beraci vode poreklo iz Trebinja. u 22.Laketa .29.te da se 1335 godine pominju u Decanskoj Hrisovulji.da porodica Berak potice iz okoline Trebinja. juli 2006.virtualnahercegovina/pisma posjetilaca. SerbOz . u 07.Tu se radi o jednom običnom provokatoru koga treba izbjegavati i netreba imati nikakva posla sa njim.serbiancafe.30. juli 2006.drugo se nalazi u ataru opstine Ljubinje. Procitah u diskusijama da prezime (pleme) BERAK potice iz okoline Trebinja.(R.Nadam se da će te doći do podataka o familiji Topcibasic i da će te me obavijestiti . Šta prezime Berak simbolizuje? Takođe nasao sam da Beraka ima i kod Francuza.BiH). http://www1. Ne znam šta trazus i ocekujes od „dr. Prof.

septembar 2006. Da se razumjemo. Delic.To je sto sam ja pronasao. Beraka ima i dan danas u Trebinju.di živim.t-ipconnect.Ovako.Možda pr.mislim da svi znamo znacenje.dolazi od pasa. koPoB .prljav.da nemislite da ste jedini.37 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ta riječ postoji na Turskom jeziku i kad se prevede na Srpski znaci:bistar. Ovdje u njemackoj.sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci sedlo. back2krayina .srpski rijecnik pa sam tražio riječ Berak.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.proziran. Erak i Bera imaju zajednicki koren.de) Topci-Basic je najvjerojatnije takodjer turcizam.srbizirana iz turskog. da prezimena Berak.To je tačno da vode porijeklo iz Trebinja po mome saznanju.Ja kod sebe imam tursko. No.tako da vi gospodine londza imate sa svojim hrvatskim i bosnjackim prezimenjacima nešto zajednicko. Nadam se da sam vam nešto pomogao sa ovim mojim informacijama.e šta to zad znaci ne znam. Yuge to ne znam.kad svi znamo koliko dugo su turci prebivali ovdje.i dzin=covjek Samardzic.Da li ih ima u drugim krajevima eks.I na kraju ako iko ima bilo kakvu informaciju o prezimenu TOPCIBASIC nek mi javi. i profesoru Laketi.*) http://www1. u 16.3.no turcizmi u hrvatskim kao i srpskim prezimenima na ovim prostorima je sasvim normalan.208.jasan. znam jednog turcina koji se preziva Topcik. prezime Kucuk je isto turska riječ i kad prevedes na srpski znaci mali .10 (66. avgust 2006.Ima ih i muslimana takodjer.dolazi od turcizma samar.38 (registrovani član) londza (doktor) . u 16.sto na hrvatskom znaci junak.dolazi od turcizma DELIJA. avgust 2006.Znam npr. Nadam se da je nekom pomoglo.za Basic znam pouzdano.30. Hteo bih to detaljnije da proucim. Laketa ovo može malo bolje objesniti. Pasic.npr.iako mi u Hercegovini koristimo turcizam samar za konja. u 17.Veliki pozdrav gospodinu .SerbOZ.prezime MIskin je isto turska riječ a kad se prevede na srpski znaci .Da li ima Beraka muslimana to ne znam. Ante_Antic .no pitacu tog gospodina.Forumi Hvala vam na odgovoru i za upozorenje na provokatora ali bih još samo zamolio da mi sugerisete gde bih mogao doći do tih pisanih dokumenata o prezimenu (ili plemenu) Berak. u 11.11 (registrovani član) Za .Serb Oz. Šta zapravo znaci termin „berak” i da li je tačno.Hvala u naprijed.serbiancafe. avgust 2006.dolazi od turcizma kara=crn. i to po prilično dosta.navest ću još prezimena koja su hrvatiziran.3.tocnije prezime Basic dolazi od turcizma „basa” sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci glava. negde sam procitao.tj.samo su pravoslavci.3. Hvala vam još jednom na trudu koji ulazete da pomognete ljudima i posto vidim da živite u Australiji može li se znati gde? Ja sam inače u Melburnu. Karadzic.Diskusije .ne želim vam imputirati da je vas pradid bio turcin.

A evo i jedne observacije na vaše inzistiranje.. sumar.5. tj. u 18. londza (doktor) .html?157[1/26/2013 7:19:44] .de/files/21122633/Jovo_Bajic_KAKO_JE_POKATOLICENA_ZAPADN A_HERCEGOVINA. Izraelu. sva ova govna što izaserete na ovom topicu. Taj termin se čak spominje i u Norveskoj a koliko je meni poznato Turci sa Francuzima i Norvezanima nikada nisu ratovali još manje imali dodirnih tacaka.. avgust 2006.Ja nastojim da nikoga ne uvrijedim u svome pisanju jer smatram da prepucavanje nevodi ničemu.. avgust 2006. u 09.Svijestan sam ja toga da su Turci dosta vladali Balkanom i da su ostavili dosta Turcizama u jezicima sa prostora balkana.Drago mi je sto sam dosao do novog saznanja.net. londza (doktor) .16 (registrovani član) Hvala lijepo gospodine Londza i gospodine Antić.au) Još nešto za Antu Antica: Buduci da se Beraci spominju 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji kada Turska nije ni planirala pohod na Evropu (učinila je to tek 1371 bitkom na Marici) vasa teza je potpuno deplasirana i bez uporista. avgust 2006.26 (*.4. Beraka ima i Hrvata koji su pokrsteni to već znate kako i kada ali muslimana Beraka nema pa prema tome ne mogu imati uporista u Turskoj. vaše observacije ne samo da su prosvjetlile ovu temu nego daju i novo svjetlo u njoj. avgust 2006.4. I još jedno vas molim.Hvala lijepo na obavjestenju gospodine Ante.Svak treba da prihvati stvarnost ma kakva ona bila.au) Gospodine Anticu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. hrabrog coveka? eto novog epohalnog saznanja. jer drugo vam ni ne priliči. u 19.4.”.sympatico. SerbOz .net.17 (registrovani član) ..10 (registrovani član) G Bivom ja sam rekao da ne želim nikoga da povrijedim. u 22... osijecanin .4.ca) a prezime nikolic? BIVOM . Možda je vasa tvrdnja i tacna ali kad ste toliki „znalac” onda mi objasnite: otkud reč BERAK u Francuskoj. Ja sam u nekom leksikonu pronasao da reč BERAK na staro ugarskom znaci „suma. Ne morate biti sarkasticni. avgust 2006.serbiancafe. samo ukratko: http://rapidshare.24 (*.. Ovo je civilizovana diskusija i sluzi da ljudima pomogne da saznaju poreklo svog prezimena a time i korena a ne za provokatore.05 (*.Forumi ne seri da vi hrvati imate svoju „hrvatsku” reč za junaka. a vi ako želite biti http://www1. avgust 2006.4.Pozdrav svima..Diskusije . Radije prihvatam tvrdnju Londze i zahvaljujem mu na informacijama. u 03. u 19. SerbOz . lijepo ih pokupite i pojedite. Madjarskoj.

net) Netko je ovdje. Juče sam tražila po internetu o njemu. ali ja stvarno ne znam kako da formulisem ili kako vise da tražim o nama.Diskusije .A to isto vazi za sve ostale koji žele se ponasati provokativno.POzdrav svima salipur (PVL) . Kako vidim da ima vrlo obavestenim ljudima bio bih veoma zahvalan kada bi neko znao i preneo mi svoja znanja o poreklu familije. Porodicno prezime je Petkovic.serbiancafe.7. oktobar 2009.41 (*. u 10.cgocable. u 21. Unapred hvala atros .januar)i veci deo ove familije je sada u Priboju na Limu (tromedja) mada deo ima i u srednjoj Bosni. zatim njegovi sinovi.html?157[1/26/2013 7:19:44] . krsna slava je Sveti Jovan (20. ali nazalost kad god ukucam 'vojin petkovic lunjevica' pretrazivac mi izbaci uglavnom prezime 'petrovic'. Ovo ja znam o mojoj porodici.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ili me bar uputite na mesto gde mogu da saznam o mojoj porodici. Moja porodica 'vuce' korene iz sela Lunjevica(mesto par km udaljeno od Gornjeg Milanovca). Juče sam se vratila iz sela. avgust 2006. Znam samo da je rođen 1902. avgust 2006. O njemu sam čula razne price. mislim back2krajina spominjao KORLATE. pa sam u putu između ostalog razmišljala malo o 0 poreklu moje porodice. u 03. da zaboravi reci.7. tj.28 (registrovani član) koPoB 11. mojoj porodici uopste.6. Prezime je Salipur. ali mene konkretno zanima samo jedan a to je Maksim Petkovic. Još moj pradeda (Vojin) je rođen u Lunjevici.21 (*. bilo o njemu ili o tome kako i gde mogu da nađeminformaciju o njemu. Možda sam malo 'glupo' srocila ovu moju zelju. pa ako bi bili ljubazni da mi kazete nešto više. mojoj porodici.Forumi provokator i tako se ponasati zaboravite ovu stranicu. avgust 2006. u 11. Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi. avgust 2006. KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici.55 (registrovani član) Neki moji podaci ukazuju na to da moja familija vodi poreklo iz Hercegovine..23 Pozdrav svima. http://www1.net) A. ali opet htela bih da procitam i nešto zvanicno o njemu. u 03. Unapred bi bila zahvalna svakom ko mi da neku informaciju. godine. Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima . Imamo selo KORLATE kod BEnkovca ( srpsko selo ).cgocable.8.hrvati plemici) ana86 (Student) . Možda kome pomogne ovaj podatak atros .

Pod pritiskom Turaka Vasi su u nekoj od mnogobrojnih srpskih seoba dosli u Liku.47 (*. u 00.Vase porodicno predanje je tačno da vodite porijeklo iz Hercegovine ili Crne Gore. u 13.co. ellas (nastavnik) .Nikola. naravno ako nešto znate o porijeklu srpskog prezimena Serdar iz Like tacnije iz Siroke Kule.Što se tiče Vase porodice SERDAR to je turcizam i oznacava starjesinu sela. avgust 2006.21 (*.au) Za „ellas” jeste teško je raditi ovo sto ja i Vi radimo.net) atros .slava Sv.Laketa Zamolila bih vas da mi odgovorite .13.09 (*. septembar 2006.45 (registrovani član) Postovani prof.net) A. avgust 2006.au) SALIPUR.naime Vasa porodica Serdar potice starinom od porodice Vojinovic koja je vladala zemljom od Dubrovnika do Kotora i preko Gacka.Uzica do Kosova. avgust 2006.Diskusije . Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima .ima ih u Bosni i oko Novog Pazara. KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici.cgocable. da zaboravi reci.hrvati plemici) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Da dopunim.po Karanovicima atros . avgust 2006.Forumi HVALA!!! koPoB . Prof.Nikola.10.7.html?157[1/26/2013 7:19:44] .13. u 00.a slavili su slavu Sv.Znam da je malo teze sa srpskim prezimenima iz Hrvatske ali po prici mojih starih licani su uglavnom porijeklom iz Hercegovine ili iz Crne Gore. u 18.cgocable.com. u 11. avgust 2006.Jovan. Laketa .com.39 (registrovani član) starinanovak .serbiancafe. http://www1.33 (*.slava Sv. selo KORLAT je po popisu 1991 godine( 55 % hrvatsko 45 % srpsko ). avgust 2006.tragamo za korjenima srpskih porodica.su dosli u okolinu Priboja iz Pive (C.yu) Karadzici vuku porijeklo sa planine Karadzice u danasnjoj Makedoniji.39 (*.Gora)za vrijeme ustanka Nevesinjska puska 1875godine. u 20.Unaprijed hvala.koja se tako zvala i prije najezde turskih hordi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.8.30.8. Prof. u 16. Laketa . Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi.

19 (*.au) http://www1. iz sela Vranjaka.13.14 (*. avgust 2006.g.net) Eto.14. sstriker (kurajber) .sa prevodom i komentarima. posto znam da ih ima i hrvata i muslimana.html?157[1/26/2013 7:19:44] . avgust 2006.au) Za„SerbOz”. batun .48 (*.serbiancafe.22 (*. u 21.00 (*.13. BiH) i Karišik (Đurđevdan. Prof. nisam mogao da čitam sve ove postove ali kao je već bilo o salaticima molim jedan copy/paste. avgust 2006.14.13.Ovo sto sam rekao o Vasoj porodici i godini pojavljivanja 1335 u Decanskoj Hrisovulji. Takođe me zanima značenje tih prezimena.Kako sam već pisao od mojih starih sam slusao da smo poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore a u Bajinoj Basti živi mo već oko 200 god. Jovana Krstitelja zimskog.već da ljudima pomognem ako ikako mogu da odgonetnu svoje porijeklo i da saznaju svoje porodicne korjene. Ja se izvinjavam.net) Greškom napisah da su Panići živeli u selu Želina.47 (*. u 07.Krsna slava je Arandjelovdan. hvala unapred nikola salatic vranje puricbb . Ispravno je Želina.yubc.21 (registrovani član) servus profesore!:) molim vas (a i ostale naravno) da mi kazete nešto o mom prezimenu SALATIC npr. Unapred zahvalan batun .znam neke Karišike koji nemaju veze sa BiH). nekada su se doselili iz Crne Gore . svako z kao zub.objavili su nasi poznati lingvisti:Ivic Pavle i Grkovic Milica. Želina sa Z kao zeleno.com.ja tačno ne znam šta znaci riječ berak po kome je Vasa porodica dobila prezime i nebih da nagadjam kao neki.14. avgust 2006. Laketa .Laketa .N.beotel. avgust 2006.Forumi Prof.com.yubc. Mislim da su Panići nekada živeli u selu Želina. u 12. odakle su dosli i odakle potice samo ime.net) Bio bih vam veom zahvalan ako biste mi mogli nešto reći o prezimenima Panić (slave sv. okolina Modriče.14. u 07. koliko mi je poznato.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. batun . ovde se napiše kao ž.nedajte da Vas poturce sada u XXI vijeku.Inače Decanske Hrisovulje. mislim da zadatak nije tezak:) ps. u 12. u 01. avgust 2006.net) Ponovo bih zamolio postovanog profesora Laketu da mi ukoliko je u mogućnosti pruzi bar neki podatak o poreklu porodice Puric. avgust 2006. selo Hreša kod Sarajeva.To mi nije cilj.Diskusije .Gospodine Berak. interesuje me i da li oni poticu od srpskih salatica (sa bjele rudine). u 12.dakle kao sto ste primijetili znatno prije pojave Turaka na Balkanu.yubc.Sad 1976.

avgust 2006. Salatici su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece(R.15.Srdacan pozdrav svima a posebno profi Laketi od doktora Miladina T. avgust 2006.većinom Dalmaciji. u 06.ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više.yu) Pozdrprofesoru.krstuli.37 (registrovani član) E stvarno mi je toliko zao sto niko nema pravo obrazlozenje o porijeklu familije Topcibasic.24 (*.yubc. avgust 2006.net) Сазнао сам да су Каришици од Васојевића и да су то презиме добили јер је један од двојице браће примио ислам а други није.15. batun .eunet.16. u 01. u 21.). avgust 2006.bell.imenjace moras od početka pazljivo procitati moj rad i sve postove koji su vezani za njega. http://www1. па су их преозвали Каришик. Волео бих кад бих добио још неку информацију о Панићима и Каришицима. што на турском језику значи мешавина. devica ..html?157[1/26/2013 7:19:44] . avgust 2006.Forumi Za Nikolu Petkovica.45 (*.pa zbog prodora turaka.t-ipconnect.17. u 09.17.. avgust 2006.se nasli u Hrvatskoj.16. avgust 2006...ca) Postovani profesore Laketa.17.Laketa nešto o o porijeklu ovoga prezimena. avgust 2006. mamadunja (Cvecar) . u 18.BiH.kao i drakuli.serbiancafe.28 (registrovani član) e to znam slava je sveti arandjel. može se desiti da nešto i naucis! Evo šta ja mogu reci za tvoju porodicu SALATIC.32 (registrovani član) Šta je sa prezimenima Cecez i Zuza? Ja sam od Toholja i u rodu smo sa pomenutim familijama.Dedijer za njih veli da: „poticu od nekog odbjeglog vojnika”.Diskusije .koji je kupus zvao„salata” te ih zbog toga prozvase Salatici. budi ponosan.39 (registrovani član) Zna li neko porijeklo prezimena DRLJACA.još jednom hvala Ante_Antic . Prema svjedocenju Jevta Dedijera u istrazivackom djelu „HERCEGOVINA”.preci su ti najvjerujatnije stari rimljani koje su doselili u danasnju rumuniju. londza (doktor) .17. u 10.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Ima ih u bivšoj YU i rasijanju.S. u 14. u 10.bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula.Nadao sam se puno da će te saznati vi prof.de) dzakule su porjeklom vlasi arumuni.slava ??? sstriker (kurajber) .08 (*.00 (*. vladika58 (profesor) . Bakoc .

i da dopunim.Kund acine.Luku: 0 Seslija. Možda je samo jednom kao pitomac akademije JNA bio u poseti u Nevesinju.ali mogu reci nešto sto će nadam se biti Vama od koristi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 03.23 Alistair (stjuardesa) .Zajedno sa Petkovicima i još nekim hercegovacki porodicama oko sredine 18 vijeka otselili za Rusiju.Piljevic.u Bosanskoj Krajini.Diskusije .u gradu Nevesinje.Petkovic. a stricevi u Novom Sadu. Po nekim predanjima Siljegovici poticu sa Ceva. Da li imate nekih podataka o poreklu prezimena? Hvala! koPoB 11.13 (*.U srodstvu sa porodicama u Hercegovini koji slave Sv. Просто ћу помислити да сам ја то презиме измислио.18.? alistair (stjuardesa) .18.yubc. Siljegovici su iz mesta Kolesko kod Nevesinja. u 08.Bijelovici. Slave Sv. Bozovici.Pekez. Tamo u Velikoj Rusiji osnovali doseljenicko naslje Mala Hercegovina da ih u dalekoj i pustoj tudjini podjeca na stari rodi topli kraj HERCEGOVINU u srcu ! batun ..Pripadaju grupi vlaha MILOBRATOVICA kojih je po predanju bilo 12: Seselji.Pojuzina.net) Прегледао сам разне књиге са српским презименима и занимљиво је како ни у једној од њих нема ни помена о презимену Панић! А уопште није толико ретко нити је тако мало Панића. avgust 2006. u 10.Odatle su dosli u gore navedena nevesinjska sela..te su dosli na Cetinje a odatle 1687 dolaze u podnozje planine Trebjese kod Niksica.18. А баш ме занима од чега је настало презиме Панић? Да ли је то од некаквог имена. avgust 2006.Remete itd.Bjeletici. или од речи пан (бан).18.47 (registrovani član) Postovani Prof.Rul itd. Kakvo je Kolesko? Koliko ima stanovnika? Da li neko od vas ima strpljenja da mi malo napise nešto o tom kraju? Kako iz Evrope ili Beograda najbrze stici do tamo? Htela bih da http://www1. avgust 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .au) Za gospodju Siljegovic: ne znam tačno porodicno porijeklo i nastanak Vaseg prezimena SILJEGOVIC.45 (*.com.Mrkovic.Rul(Dabarcic)Celebici. krsna slava nam je Sveti Luka Prof. Laketa i ostali posetioci diskusije o Hercegovini.. Mene jako zanima. Moja porodica živi u Beogradu.Luku. u 21. proveo vreme po Srpskim Manastirima do zavrsetka II svetskog rata. u 11.Siljegovica ima u nevesinjskim selima Kolesko i Budisavlje.Papici. avgust 2006... zahvaljujem na brzom odgovoru! Možda će Igor znati nešto više o Siljegovicima iz Koleska? Čini mi se Igore da ste iz tog kraja? Moj se otac tu rodio i kao ratno siroce.bivšoj YU i u rasijanju.Sudzumi. moje devojacko prezime je Siljegovic.Laketa .18.serbiancafe. avgust 2006. u 01.Forumi Mozete li mi reci šta znate o familiji Bakoc Alistair (stjuardesa) .54 (registrovani član) Profesore Laketa.Krunici.35 (registrovani član) Ah.. oktobar 2009.Siljegovici.Kokolji.Tomasevici.Dabarcic.

koPoB .Pozdrav „vojvoda Kolesko”.boreci se:„Za krst casni i slobodu zlatnu” i u toj borbi mnogi su casno i slavno polozili svoje mlade zivote na oltar otacbine.M ilanovic.gdje su se hrabro borili a mnogi i poginuli.12 (*.Forumi posetim.1389.87.Buha. http://www1.10 (210.Treca Nevesinjska puska 1941 i u poslednjim borbama od 1992 do 1995 kada su hrabro stali u odbranu svoga naroda.Ribaljteg Morine i Vrtic. Vucinic.. Otidji na www.30. u 03.23.21. u 22.Gornje selo.mjesto gdje se sastaje i okuplja vojska za borbu(danasnja Fojnica). Druga Nevesinjska puska 1881/2.Diskusije .kao sto je poginuo tvoj djed 1941 godine.19.sympatico.virtualnahercegovina/pisma citalaca/raspitaj se za svoju rodbinu i upoznaj malo bolje Nevesinje. Laketa .Drvendzija.Kovacevic.međutim ja sam srpske nacionalnosti.koji je zajedno sa vojvodom Lazarom Bratacaninom i ostalim Srbima isao u boj na Kosovo 28. u 11.Kostic.. avgust 2006.Kao uspomena na njih i njihova junacka djela ostala su imena sela Kolesko i Bratace koje razdvaja rijeka Zalomka.Sito i Sikalo(muslimani).Bratic. K.Sasoroga i Solaja(Srbi)i Djumiman.Rilja. Laketa. Kolesko cine sela:Pluzine.Gaj.Najvecim dijelom svoga toka rijeka Zalomka protice ispod sela Kolesko koje je dobilo ime po legendarnom junaku vojvodi Kolesku.6. Srpska vojska iz nevesinjske povrsi sakupila se u Vojnivci. Rijetko je ko umirao u krevetu.21.Zelenovic.ginulo se mlado na bojnom polju.Tu žive sledeće porodice:Aleksic. Laketa . avgust 2006.Vujovic.au) VOJVODA KOLESKO .Balabani. Molom vas da kazete nešto o prezimenu ASKRABIC mnogo hvala zahvalna .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Djogovic.tu su izdahnuli i sahranjeni.Masovno su ucestvovali u svim borbama pocevsi od ustanka Prva Nevesinjska puska 1875.Andric.*) Za Siljegovica i Kolesko. septembar 2006.selo Kolesko drzi strazu na putu Nevesinje-Gacko i rijeci Zalomci poslije Trebisnjice najvecoj ponornici.39 (registrovani član) Prof.dali mi mozete podrobnije reci nešto o mome prezimenu???unapred zahvalna Prof.ca) postovani profesore mene zanima nešto više o mome prezimenu SAJIN neki kažu da je to jevrejsko prezime. avgust 2006.serbiancafe. u 16.Kolescani kao potomci slavnih predaka od vremena vojvode Koleska nastojali su da opravdaju svoje slavne predtke i da nastave slavne tradicije borbre.com.Siljegovic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Hercegovacka vojska se u crkvi u Trnovom Dolu pricestila i pod komandom vojvode Vlatka Vukovica posla u Kosovski boj.O.Laketa.Terzic. Hvala svima! modra rijeka .g.Mucibabic.Draganic. avgust 2006.Samardzija.51 (144.139.Teško ranjeni vojvoda Kolesko i vojvoda Lazar Bratacanin dosli su do sela Neanovici u Slivljima.47 (*.*) Postovani gospodine profesore Laketa.Pozdrav svima prof. u 22.

u 12.cgocable.195.serbiancafe.a slave slavu Sv.Jedni su dosli kao Bakoc i Bakocevic u Ljubinje.ali morate shvatiti da su i moje mogućnosti ogranicene te mnogi citaoci ostaju uskraceni za odgovore koje su tražili u vezi svoga porijekla.konkretno u Rogatici i Sokocu ali i na sjeveru Crne Gore u Pljevljima.21 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Srodni su im Gnjato(vic) koji su iz Popova polja doselili na Miruse i Vracanovice kod Niksica. Moje pitanje je sledeće : da li znate nešto o prezimenu Cacic (ћаћић)?Gnjatovici .au) Evo da odgovorim na neka Vasa pitanja.najprije da pohvalim ovaj odličan topik i vasu nesebičnost i toplinu da izdvojite svoje slobodno vrijeme i pomognete našim ljudima u traganju za korjenima .30. unaprijed zahvalan! Prof.26.Bio bih vam veoma zahvalan ako mi odgovorite konkretnije . u 16.ima ih na Cevu C.26. O porodicama CECEZ i ZUZA pisano je ranije.Nikolu. u 17.31.Diskusije .Vojvodini itd.com.45 (registrovani član) H V A L A P U N O!!!! Prkos .Igore i svi ostali koji ovdje pišete .79.52 (82. u 22. avgust 2006.vidi gore u tekstu.Gnjato i Stojanovici su im izgleda rodjaci a mislim da je porjeklo negdje iz Popova Polja kod Trebinja? Krsna slava je Djurdjevdan i uspjeo sam da ih nađemjoš na Romaniji .Nikolu ako mozete pomoći unapred hvala.29. avgust 2006.(TOLJ)poticu sa Zubaca kod Trebinja.Forumi alistair (stjuardesa) .Odatle su se raselili sirom bivše YU a ima ih u rasijanju. CACICI.com.poticu iz zupe Arandjelovo kod Trebinja.Laketa .Gora.31. u 07.Nudo.kao i po Bosni .*) jeremici postoje u Srpskom Senmartonu iz Rumunije majka je poreklom Jeremic Prof.podjimo redom : BAKOC.slava ? TOHOLJ.34 (81.*) Uvazeni gopodine profesore Laketa .oko 1695 godine preselili su na Rudine.20 (*.ili barem ako me uputite na literaturu gdje bih mogao da nađemnešto blize o svojim korjenima .html?157[1/26/2013 7:19:44] .net) Profesor Laketa Prezime Stanojcic ja nisam nigdije mogao naći odkud potijece moji stari po mom proracunu su dosli kod Vrgin mosta početkom sedamnaestog veka. u 20.Laketa .Grahovo.Topik je još jednom da se ponovim izvanredan. http://www1.Trebinje. Vi sami morate nastaviti da istrazujete Vase korjene i porodicno stablo. avgust 2006.18 (*. teodosije . avgust 2006.poticu iz sela Korjenici u Popovu polju kod Trebinja.au) Za gospodina „teodosija” Gospodine „teodosije” hvala na komplimentima koji su upuceni meni i topiku a ja cinim koliko mogu da pomognem našim citaocima. avgust 2006.Rioca i Gacko gdje i danas žive.ima ih i kod Knina u selima Rastevic i Bilisan i slave Sv. rudna . avgust 2006.

S.a ja sam srpkinja.sto si tako skrt mogao si barem nešto više reci o svojoj porodici KUVELJIC:odakle poticete.Glavni razlog moga ne javljanja i ne davanja odgovora jeste nedostatak bilo kakvih valjanih informacija koje se odnose na Vase porodice.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.13 KoPoB 12.54 zahvalna . septembar 2006. u 01.sirom bivše YU i rasijanju. U Rusiji su selile mnoge srpske porodice poput Jaksica..(O tome sam pisao ranije.U Nevesinju živi porodica SAINOVIC nisu starosjedioci. Slava ??? JAKSIC.14 (*. BiH).meni se čini da je to turcizam ali nevolja je u tome sto kod sebe nemam nikakav rijecnik stranih rijeci da vidim šta znaci.sympatico.niste ni odgovorili za moje prezime SAJIN.su stara srpska vlasteoska porodica iz Hercegovine koji se pominju u izvorima dubrovackog arhiva 1441 godine. zauzimali su veoma visoke polozaje u Carskoj Rusiji.Forumi Takođe pisano je i porodici Askraba(Askrabic)vidi gornji tekst. oktobar 2009.Takođe se pominju i u narodnoj epskoj pjesmi : „Dioba Jaksica”.Srbi kao veoma sposobni ljudi.au) Zahvalna. momokuveljic .a.3.Nikolu.za pohvalit je Vasa upornost u traganju za vasim porodicnim korjenima kao i još nekoliko naših citalaca da ih sada sve ne nabrajam.Saina je bilo u Konjicu i izbjegli su u B. Momo Kuveljicu.Konkretno što se tiče Vase porodice SAIN riječ je stranog porijekla. u 16.Jedan dio porodice Jaksic odselio je u Rusiju. Ranije su se prezivali STUKELJE po lokalitetu Stukeljina Glavica pod planinom Golijom u C.koja starinom potice iz sela Klobuk kod Trebinja. septembar 2006.gdje živite i tome slično ? Znam samo http://www1. u 11. septembar 2006. u 04.slavimo sv.Diskusije .Nevesinju.).hvala. jer bi nas to daleko odvelo a potrosili bi puno vremena.su starinska porodica u Foci a ima ih da žive u selu Slivlje u Gacku.59 (*. JEREMIC.djordija Prof.Gori.dali mi mozete to odgonetnuti nekako inače sve sto znam moji su iz mrkonjic grada.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Vi ako ste u mogućnost uzmite neki od leksikona i pogledate znacenje rijeci sain i biće ti jasije.p.gdje su najranije stanovali.neki kažu da je jevrejsko drugi kažu da je njemacko .sirom bivše YU i rasijanju. Tada se pominje vojvoda Sefan Jaksic.Petkovica.Iz velikog nepotpunog spiska srpskih srednjovjekovnih feudalnih porodica sa prostora Hercegovine treba pomenuti porodicu Jaksic. Ima ih da žive u Gacku.09 (*.Laketa .yu) interesuje me porijeklo kuveljica.3.com.dosli su odnekuda i slave slavu Sv.ca) 0 još jedan pozdrav za profesora. 0 SrboPeuljanac (Sanjar) 12. u 17.serbiancafe.Miloradovica i Vladislavica i tamo su osnovali naselje „Malu Hercegovinu”. oktobar 2009.ac.odatle su u jednoj od seoba preselili u Focu i u selo Slivlja u Gacku (R. Evo diskusije.Siljegovica.3. Iz srpske porodice JAKSIC koja je otselila u Rusiju vodi porijeklo prvi krunisani ruski car IVAN IV VASILJEVIC GROZNI (1530-1584).Luku.

totalno je razruseno.ima ih sirom bivše Yu i rasijanju. Moji roditelji su se razišli nekoliko godina nazad.poznatih ljudi stvaralaca.sezampro.da li me mozete pomoć gdje i kako mogu doći do bilo kakvih informacija o tom prezimenu.42 (*.Londze koPoB . ja se vam javljam iz Ljubljane.Ima li šta turskog tu.Diskusije . I moj srpskohrvatski nije najbolji. http://www1.Dragoljub Sotra koji je napisao knjigu:„Nije moglo sve u zavezanj stati” u kojoj je opisao ovu poznatu i interasantnu hercegovacku srpsku porodicu.26 (*.Ne razumjem kako da povezem Beg sa Begović i kako je došlo do toga. Dakle.net) Pozdravljeni ! Evo.kuce unistene opljackane i unistene kao i kuce mnogih porodica u ovome tragino ratu.3.serbiancafe.au) SOTRA. Ova porodica je dala nekoliko istaknutih.I sto vise o prezimu.reditelj Zdravko Sotra i dr.40 (registrovani član) benjamin begović . u 10. odakle dolazi i ko su bili moji prednici.3.Luci živi porodica KUVELJA i možda su srodni sa Vama Kuveljicima. mene zanima dali mi mozete dati sto vise podataka o mom prezimu.Dali ime prezime Begović veze šta Begom ili obratno. tko su bili i koji narod je to bio.Forumi da u B. tako da se vam izvinjavam.02 (registrovani član) Postovani profesore Laketa ako nemate nikakve informacije o prezimenu TOPCIBASIC.Puno pozdrava od dr. u 20. njihovo staro staniste u Kozicama u ovome poslednjem ratu u BiH 1992-1995 goine.I dalje tragam zato mi treba vasa pomoć.com.? O sebi znam samo sljedece: Ime mi je Benjamin.30. Prvo da vam kažem.ciji clanovi žive sirom svijeta daleko od rodnog kraja sela Kozica kod Stoca u Istocnoj Hercegovini. Prof. prezime je Begović Moj otac je iz Gornjeg Vakufa i kako ja znam tamu su već dugo kao porodica Begović. septembar 2006.Prije mjesec dana bio sam u manastiru Tvrdos i u manastiru na Ostroscu tražio podatke ali ništa nisam mogao pronaći. intelektualaca među kojima su slikar Branko Sotra.5.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Slava ??? basbru .Laketa . imam 25 godina i nekako me počela zanimati historija. u 16. septembar 2006. Zanima me isto dosta o Turskim napadima itd. u 16. od kud je doslo.amis. su stara srpska porodica iz sela Kozice kod Stoca.6. septembar 2006.Tacnije. da sam rođen u Sloveniji. septembar 2006.yu) mozete li mi molim vas reci nešto više o poreklu porodice Vidic Unapred hvala londza (doktor) .57 (*. u 17. septembar 2006.

Mahala (Zeta). u Ulcinju.još jednom hvala Device mani se antinih prica o vlasko /rumunskom poreklu Ma Srbi smo menjali prezimena u krajini ili lažno davali na popisu Austougarima. Od njih su ubilježeni 1912. август 2006.org.eunet.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Paštrovići.bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula. Perast (Boka Kotorska). Gacesa .Basera.Guzina. u 17. Podgorica.ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više.16. Kenjalo. Rod su Jaćimovićima kao i Dizdarevićima. Ravni Šušlijec (Gacko) iz Nikšića. Lozna (Bijelo Polje). god. po nahočetu. Radanovići i Kubasi Grbalj. drugi kao: Bauk i treći kao: Renović.Diskusije .44 (registrovani član) devica . vidi: Bauk ZA KUVELJICA Kuveljići.) u Donju Sabatnu i Sipić (Lepenica) i Topolicu (južna Srbija) i jedni u Italiju. Znam da vam nije bas najlakse sad sve to pisati. ogranak Vukovića. Hvala i prijatno . ogranak Mijovića (Kolovića) u Kučima.au Begović. iz Hercegovine. Kokot.42 (registrovani član) Cao Benjamine. septembar 2006. doselili su se iz južne Hercegovine u 17. po nahočetu. Rasova i Zaton (Bijelo Polje). ali se spominje na ovom web site-u: http://www.8. v. makar da me uputite do neke tacke gdje je to razvidno.00 (*. Donja i Gornja Granica (Bjelopavlići). a drugi iz Stare Crne Gore. evo šta sam pronasla vezano za tvoje prezime. Herceg-Novi. koji su kod Tutina i u Rožaju. jedni su iz Stare Srbije (još u 7. potomci su Jovan-bega. Sipić (Lepetane). Spuž. iz grupe Radulovića „Nikodelci”. Podgorici i Nikšiću. Kotor. Od njih su u Andrijevici. od njih Begović a drugi Agunović i Vranić.yu) Pozdrprofesoru. Budva.montenegro.).6. у 10.Bubalo itd itd itd http://www1. tako da šta god . ranije: Ćuda.Ovuka. Bijela i Đinovići. ogranak Brajovića u Kosiću i Kosovom Lugu (Danilovgrad).Forumi Morate znati da me to jako zanima i ako mozete pomoći rado bih vam vratio uslv kako god vi hocete. Herceg-Novi iz Trebinja. ) alistair (stjuardesa) . Danilovgrad. Cetinje. Ogranak Vulovića (Novljana) u Bijeloj (Šavnik) i Nikšiću. Nemam pojma da li je iz Crne Gore. Vidi: Franović-Bosnić. selo Pavino Polje Bijelo Polje porijeklom Kuči ZA VIDICA Vidić. Vilac (Bratonožići). septembar 2006. v. v. Od njih su odseljeni (17. (od bega Tomaša Stankova) grana Bandića. Od njih su u Turskoj i Novoj Varoši (Raška).html?157[1/26/2013 7:19:44] . Boka Kotorska. jedni kao: Ajdarkučević. Rijeka Crnojevića..serbiancafe. HercegNovi. u 12. Komani. Curovo (Pljevlja) Pozdrav svima! podunac (bravar) .

u 10. u 16.Laketa .g puna godina dana.Forumi Znam za dosta tih prezimena kako su im od starina prezimena! Mom dedi je majka od Dzakula(sa Petrove Gore) . Koristim ovu priliku da se zahvalim svim dobronamjernim citaocima koji su mi pisali.co. oktobar 2009.seobama i etnickim promjenama na Balkanu. 9.8.. tj da li je Ban Pilatovic i Vlah Pilatovic jedna te ista licnost samo ga razlicito zovu. Po podacima Andrije Luburica. ili su od bana Pilatovica. u 10.htm 0 Srdjan001 (student) 17.prošlo je 7. Oni treba uporno da nastave da tragaju za svojim korjenima i porodicnim prijeklom.ajde već kad me pitas da ti dam odgovor http://www1. http://www.com. novembar 2009.cc/Index. oktobar 2009.48 Pozdrav. nadam se da neće niko ponovo obrisati postavljeni link jer mnogima može biti koristan.Tu je bilo veoma kvalitetnih radova i sa moje srane HVALA PUNO SVIMA! Ne bih sada nabrajao sve te autore da nekoga ne preskocim ili zaboravim.54 (*.2006. zanima me dali mi možda mozete reci ista o istoriji mog prezimena. jesu li od nekoga ko se zvao Vlaho Pilatovic ili od stocara Pilatovica. stariji kažu da smo se prije prezivali Cicvarici i da smo zivjeli negdje u Lici. slavimo svetog Djorda i sada trenutno živimo ispod Kozare 0 navodno je postojala neka prica da vucemo porjeklo od Vasojevica iz Crne Gore ali su kasnije iskljucili tu opciju. pitacu dedu nešto više o tome device ostavi mi tvoj e mail pozdrav Prof. Tim citaocima se još jednom izvinjavam i puno zalim zbog toga.41 Za Laketu. u 13.slijepcevic. moje prezime je Vlacina. a ova stranica je još i danas aktivna zahvaljujuci Vama..15 Da li neko zna nešto o prezimenu Grubic.13 Ne vidim nijedan razlog za brisanje linka ka sajtu na kome se može detaljno videti poreklo i porodicno stablo porodice Slijepcevic iz Samobora kod Gacka. Mislim odakle su dosli tamo ili bilo šta. I druga stvar.kada se ovaj moj rad pojavio na stanicama SC. Pitanje glasi. Iz Ervenika.pomogli meni u radu i nekim našim citaocima da nešto više saznaju o porijeklu svojih porodica.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2006. oktobar 2009. Marka. Pilatovici iz Popovog Polja su od Vlaha Pilatovica.au) Dragi citaoci i posjetioci ove stranice koja se bavi porijeklom srpskih porodica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe. u 13. u 10. Pozdrav 0 zagorskivuk (student) 21. M_S 14. Meni je stvarno zao sto na neka Vasa pitanja nisam odgovor nikakav dao. Slava Sv.Diskusije . 0 Laketa @ MrMuscolo.07 Broj telefona Petra Aškrabe Zagorskog je 0 orao_sinisa (radim sve) 23. imaju li ovi Pilatovici kakve veze sa danasnjim selom PIlatovci u okolini Niksica? Unapred hvala. Pozdrav svima prof. zahvaljujem vam se na odgovoru 0 MrMuscolo 07. oktobar 2009.Laketa.

Postoje neke indicije da predci naucnika Nikole Tesle vode starinom porijeklo iz plemena Pilatovaca kod Bilece.1616 godine gdje se među priloznicima i darodavcima manastira Piva pominje neki vlah Vukadin Pilatovac.Njih pominje istoricar Konstantin Jiricek u knjizi o vlasima.da krenemo sa lakseg kraja.gdje pominje i vlahe Pilatovce početkom 17 vijeka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Osim ovoga opisanog sela PILATOVCI.1405 godine. u 15.koji svake godine manastiru Pivi daruje po jednog vola za ulje.(Vlah-hrišćanin.Milic Brajkovic i Vladoje Pilatovic.kneza ili primicura.Gori. Idemo na drugi dio pitanja. Ovaj katun je lociran sjeveroistocno od Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci. sjeveroistocno od Bilece koje se danas nalazi u C. iz Dubrovnika u Focu ili dalje u unutrasnjost Bosne i Srbije.html?157[1/26/2013 7:19:44] . srpskim srednjovjekovni seljacima stocarima koji su se bavili iskljucivo stocarstvom na planinama.Možda je na celu nekog vlaskog katuna stajao neki „vlah Pilat” koji je imao titulu kneza http://www1. Katun Pilatovci javlja se u dubrovackim istorijskim izvorima 22.1405 godine.na pregon robe iz Dubrovnika u Focu.6. Ponekad su se vlasi bavili i dopunskim zanimanjem pregonili su odnosno transportovali robu za potrebe dubrovackih trgovaca npr.Selo je dobilo ime po vlasima PILATOVCIMA. Postoji selo Pilatovci u Hercegovackim Rudinama.Za vrijeme turske vlasti poprima vjersku kategoriju i opet se odnosi na hrišćanskog seljaka stocara koji živi na planinama i bavi se stocarstvom.kada govorimo o VLASIMA misli se na socijalnu kategoriju i odnosi se na na seljake stocare koji su bili u daleko boljem materijalnom polozaju u odnosu na zavisne seljake kmetove. Vlasi iz katuna Pilatovci:Vukan Pilatovic. bana.39 na ova tvoja dva pitanja. Kasnije vlahe Pilatovce pominju u mnogim izvorima i istorijskoj literaturi. novembar 2009.negdje u Lici ima lokalitet i neko manje selo Pilatovci. Svaki stocarski vlaski KATUN imao je svoga starjesinu.Diskusije .6.sto je dokaz o seobama srpskog stanovnistva pod pritiskim Turaka sa prostora Hercegovine u Dalmaciju i Liku.Forumi (Profa) 11.Znaci u prvo vrijeme u Srednjem vijeku „VLAH” je socijalna kategorija.tj.Srbin).serbiancafe.početkom 15 vijeka.obavezuju se ugovorom u Dubrovniku 22.

38 Postovani.uslovno recenu u koju spadaju: Doder(ovic).Nikolu. Laketa (Profa) 14.Za vrijeme turske vlasti Zotovici su imali velike zemljisne posjede oko Ljubinja i Trebinja. i ). Inače. zamolila bih sve koji znaju nešto o poreklu prezimena VUKANOVIC da 0 napisu.drugi Zotovici su odbili turcenje i pobjegli su u Hercegovinu u selo Domasevo u Ljubomiru. Kukici. ti navede ovu sjevernu. Stara srpska vlasteoska porodica ZOTOVIC. O banu ili knezu PILATU postoji samo narodno predanje i tu nemamo jasnih istorijskih podataka i izvora kao sto imamo za gore opisano i navedeno vlasko pleme PILATOVCI kod Bilece. Do Austro-Ugarska okupacije 1878 godine. Sekara. Vremenom su im poturceni muslimani potimali 0 http://www1. ali su u vezi ovih pitanja postojala slobodna tumacenja .09 VUKANOVIC.Forumi ili bana i on je postao i ostao rodonacelnika vlaskog plemena PILATOVACA kod Bilece. Doderovica.Pusare i Sekare.sl.želimti puno uspjeha ! Prof. novembar 2009. moji Vukanovici su iz Popovog polja. starinom potice iz Podgorice.Oni koji su ostali u Podgorici primili su islam. Turci su tjerali Zotovice da predju na islam.Beat(ovic). naprotiv veoma me raduje da pišes o starom srpskom plemenu PILATOVCI i svim onim porodicama koje vode porijeklo od Pilatovaca. Hvala najlepsa! Laketa (Profa) 24.Sutonje. Samo nastavi raditi.nemam ništa protiv. u 08. 0 nagadjanja potomaka Pilatovica (Beata. Pusara Komnenovica Zahvaljujemo ti na opsirnom odgovoru i želimo sve najbolje u daljem radu a ovaj tekst ćemo u celosti ako Bog da ubaciti u porodicni rodoslov sa tvojim potpisom . ZOTOVICI su bili jedna od najuglednijih porodica među Srbima i Muslimanima. Laketa 0 MilliVuk 24.svi slave Djurdjevdan staru slavu Pilatovaca. novembar 2009.Djurdjevdan.Grubacici. u 07. ako time nenasimo sstetu tebi i tvom istrazivackom radu. Među Srbima iz porodice Zotovica uvijek je bilo svestenika i jedan vladika Zotovic. u 09.Postoji vise grana Pilatovaca. U juznu granu Pilatovaca spadaju:Komlenici.19 „MrMuscolo” moj sokole sivi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.slavi Sv.serbiancafe.Diskusije .Sikimici i Radovanovici.Ranije se prezivao ZOTOVIC. doselio je tu iz Ljubomira. novembar 2009. selo Dobromiri.koji su naselili sjeverni dio Nevesinjske i Gatacke Povrsi od Kokorine do Uloga. MrMuscolo 12. novembar 2009.u selu Gorogose zaseok Dobromani.43 Tako sam i mislio.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 18.

u 04. :) 0 Laketa (Profa) 25.u Zavali doselili su se oko 1825 godine iz sela Slimnica u Sumi trebinjskoj. iz Ervenika. Zaboravih napisati da je krsna slava porodice ZOTOVIC bila Nikoljdan.9.S.11 Postovani. Laketa (Profa) 24. Jeste li možda napisali neku knjigu? P.postoje još dvije porodice Vukanovic u Hercegovini u selu Zavala i Kremeni Do koji slave Jovanjdan.Zašto se preziva ZDULA (Z kao zbun) nezna niko u selu ? 0 MilliVuk 25.odakle je preselio prije 200 godina. VUKANOVICI.slava Casne Verige Ap.19 Osim ove tvoje porodice VUKANOVIC. decembar 2009. Izvinjavam se ako ste već ranije to negde spomenuli. Nikolu. Koja je tvoja slava ? 0 MilliVuk 24. slave Sv. Petra? 0 Srdjan001 (student) 11. da li znate nešto o prezimenu Grubic. decembar 2009. čukun deda mi je Stepan njegov 0 otac Milorad.39 Hvala.clana porodice ZOTOVIC. Ili bar gde mogu da tražim. Da li znate nešto o prezimenu Vlaisavljevic. krsna slava sveti Sava? Hvala unapred! storm_rider (majstor) 09. ZDULA u selu Kremeni Do porijeklom je od porodice VUKANOVIC iz Trebinjskog Polja. Marka.). u 18. svi su iz Darosave (Arandjelovac). novembar 2009.36 Profesore Laketa.html?157[1/26/2013 7:19:44] . profesore Laketa! Mi takođe slavimo sv. decembar 2009. u 17.26 Hvala Vam još jednom! Nadam se da nije problem ako ovo prekopiram na Facebook u grupu Vukanović-Vukanovic-Vukanovich? Vidim da se bas razumete u tematiku hercegovackih prezimena. u 06. tema je obimna.serbiancafe. novembar 2009.S. u 12. a njegov deda Sreja.Diskusije . 0 http://www1.slavi Jovanjdan (23. Iz svega izlozenog vidi se da su ZOTOVICI bili neka stara srpska vlastela sto nam svjedoci i jedan stari kameni grobni krst na groblju u Domasevu gdje je upisano ime PETRA ZOTA. Pozdrav! 0 Darko267 (Student) 09.slave Jovanjdan.prisluzivali su Cvijei. novembar 2009. u 18. I pored svih nedaca i nevolja ZOTOVICI su uspjeli ocuvati svoje zemljisne posjede u Domasevu i Vidusi. novembar 2009.13 P. u 20.05 Profesore Laketa znate li odakle su Gavrilovići.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. a ja trenutno nemam vremena sve da iscitam.Forumi zemlju i Zotovici su morali da se sele kao tvoji predci Vukanovici koji su dosli u u selo Dobromane.

U II sv.Pan Gracije.Laketa.sa Jelisavetom Zivkovic. decembar 2009. decembar 2009.што се тиче твоје породице немам никакав конкретан податак о њеном поријеклу.12 Postovani prof.molim Vas ako mi mozete pomoći.до Приједора.u Pirotu.Tu ostaje da živi i radi do svoje smrti 1988.akademskim vajarom –spom. ГРУБИЂУ. Одатле су раселили у више праваца у Херцеговини око Требиња.Jovan. ratu je izgubio mislim dva brata. 1923.prelaze u Sibenik.Diskusije .serbiancafe.. dolazi u Srbiju.napisati ili bilo stosta znate o poreklu prezimena GRUBISIC.одатле су се током времена расели на више страна.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Srbiji. ПУНО ПОЗДРАВА СВИМ ЧИТАОЦИМА ! СРЕЋНИ НАСТУПАЈУЋИ ПРАЗНИЦИ ! Проф.Draginja.(govorio je da je sa Ivanom Mestrovicem.zatim Marija.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ВЛАИСАВЉЕВИЂИ. majke Marije (poreklom italijanke iz Cavtata). u 18. Moj deda Nikola Grubisic(peto dete po redu) rođen je 1897.Neznanom junaku na Avali-dosao u Srbiju) u verovali ili ne.tada AustroUgarska.Dalmaciji.Bozidar.Forumi Nasao sam na internetu da poticu iz Kotora.u Dubrovniku.god.Ова породица се поминје на више мјеста од Котора.Sava. rimokatolike.rodilo se prvo dete od desetoro-Ankica. 1926.Санског Моста..god.od oca Simeona.Milan.Од њих води поријекло више српских породица.da ih ima i u Bosni i Hercegovini.46 Ево након дужег времена послије заузетости и недостатка слободног времена да покушам дати одговоре на давно постављена ваша питања.Mirko.a drugog su ubile ustaše u Osjeku.jedan je streljan na Banjici..Crnoj Gori.су живјели у селу Јасенику близу Гацка у Херцеговини. Čuo sam da se grana na tri grane. Hvala Laketa (Profa) 11.katolike.ali ništa vise.Vencava se ubrzo. Лакета 0 grubbshadow 15.славе више слава. http://www1.da su mnogi Srbi-pravoslavci u XVIII I XIX veku pokatoliceni. bilo ih je sedmoro dece. Isto.у Србији око Донјег Драгачева и широм бивше Јуославије. 0 Deda je po struci gradjevinski tehnicar-geodeta.1941.Milena i Slavica..Ima ih kao pravoslavce. ГАВРИЛОВИЋИ се први пут помињу у историјским изворима 1597 године у околини Никшића.Војводине па све до Аустралије гдје након ових најновијих сеоба живе чланови породице Грубић.u pravoslavnoj crkvi. u 16.god.na jugoistoku.a naročito u XX veku. Oko 1900.

Diskusije - Forumi

Uvek je pisao i potpisivao se cirilicom. Slavio je slavu Sveti Nikola. To je danas i moja slava. Unapred sam Vam zahvalan

Laketa (Profa)
15. decembar 2009. u 21.54

За Грубишића, У историјским изворима и народном предању помиње се ''Грубљеша војвода'' и''Грубљеша харамбаша''. Истраживачи Херцеговине помињу породице Грубјеше, Грубљеше и Грубишиће,углавном као Србе и католике. ГРУБЉЕШЕ,у вароши Љубиње поријеклом су из села Грмјана и из Дврснице код Љубиња у Херцеговини, било их је прије 120 година 2 куће,слава Аранђеловдан. ГРУБЉЕШЕ у селу Седларима код Требиња старином су поријеклом из Дврснице код Љубиња гдје их има да живи више породица,слава Аранђеловдан.

0

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.24

Dobar dan profesore,

0

zeleo bih da znam poreklo prezimena Dmitrovic. Naime, moj cukun cukun deda sa majcine strane je dosao u Sumadiju ( selo Rajkovac kod Topole) oko 1750 zbog krvne osvete iz Sjenice ( Selo Budjevo). Pošto se zvao Novak, u Sumadiji je promenio prezime u Novakovic. Mene sada interesuje kojoj lozi Dmitrovici pripadaju, tj moj predak Novak Dmitrovic. Ps. Ako Vam mogu pomoći znam samo da su u Sandzaku bili serdari i da su imali mnogo zemlje u posedu , bas kao i danas u Sumadiji. Hvala

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.37

Umalo da zaboravim da je slava Sveti Jovan ...

0

hitron (Vaspitac)
30. decembar 2009. u 13.33

Već duže vreme me interesuje moje poreklo ali nisam nasla nacina da nešto Stojanovicima.

0

vise otkrijem o svojim precima, iskreno se nadam da mi nešto više mozete reci o Sve sto ja znam jete da mi se deda zvao Mico,njegov otac Pero Stojanovic,prvo su živeli u selu Perna opstina Bos.Krupa početkom 1920 i neke sisli su dolinu reke Une ,selo Drenova glavica ,gde smo bili nastanjeni sve do 1992 godi... molim za sto vise informacija...

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

UNAPRED JAKO ZAHVALNA

cocke021 (student)
07. januar 2010. u 19.44

Postovani, zanima me da li znate nešto o poreklu prezimena Cvejic. Krsna slava 0 je Djurdjevdan...Znam da dosta Cvejica ima u Vognju (srem) i da su svi u rodu, ali na zalost ne poznajem nikog, tako da Vas molim ukoliko znate odakle dolaze...za bilo kakvu informaciju biću veoma zahvalna.

cocke021 (student)
11. januar 2010. u 14.27

zelela bih da vas takođe pitam za poreklo prezimena Stevanovic. Krsna slava je 0 Sveti Nikola i znam da je unazad par kolena iz Posavine u Republici Srpskoj, konkretno iz sela Loncari opstina Donji Zabari , Republika Srpska

svetlanasvc (srednjoskolac)
23. januar 2010. u 12.36

Prezivam se Savic, a krsna slava mi je Alimpije. Živim u Nocaju, selu u Macvi. presla Drinu. Jedan je ostao u Zvorniku, dok su dva, otisla na Cer, a potom u

0

Moji preci vode poreklo iz Hercegovine. Naime, sredinom 19-og veka, tri brata su Nocaj. Imam veliku zelju da napravim porodicno stablo, i stoga Vas molim, da mi, ako ste u mogućnosti, pomognete. Unapred hvala!

gacanin (advokat)
07. februar 2010. u 09.44

za profesora Laketu,

0

prezivam se Pušara i poreklom sam iz Gacka, konkretno iz sela Ulinje ( nekadašnje Desivoje) Iz vaših izlaganja i komentara pročitao sam da su Pušare poreklom od Pilatovaca(Bileća), te da zajedno sa Doderima, Beatima, Sikimićima i dr. svi slave Sv. Đurđic Hoću da napomenem da je naša slava Sv. Jovan i da nema ni jednog Pušare koji slavi Sv. Đurđic, Što se tiče porekla koje ste naveli tu ne smem da protivrečim , moguće je da ste u pravu, (ima pomena da potičemo od Nikšića)ali za podatak o slavi koju slavimo ističem da je pogrešan te bismo bili zahvalni da izvršite korekciju

Laketa (Profa)
07. februar 2010. u 20.14

Postovani prijatelju „gacanine” ja se držim devize: „Ko radi,taj i grijesi”.Ja sam tako negdje davno na ovim stranicama napravio grešku o koj i Vi pišete. Radeci u brzini napravio sam gersku tu grešku. Treba ispravno da stoji:„Doderi,Beati,Pusare i Sekare svi su su jedno bratstvo,i svi poticu s Pilatovaca”, kako za njih piše J.Dedijer u knjizi Hercegovina. Prve dvije porodice doselile su u Kokorinu 1830 godine, ove druge dvije među njima i Pusare dosle su 1845.g. Za tri porodice Doderi,Beati i Sekare sam siguran da slave Djurdjevdan,za Pusare u Kokorini nijesam siguran koju slavu slave,ako ti znaš,reci nam svima sada. Slijedeci logiku da su isto brastvo sa gore navedenim porodica trebalo bi da slave Djurdjevdan. Nasao sam nešto podataka o tvojoj poridici Pusara iz

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Ulinja i Medulica u Gacku za koju velite da slavi Jovanjdan. Porodicu PUSARA u selu Medulicima naselio je Ali-pasa Rizvanbegovic(1761-1851)sa Ulinja u Medulice. Moglo se desiti da je tada porodica Pusara promijenila svoju slavu ? Jer stara slava Pilatovaca je Djurdjevdan a vi slavite Jovanjdan. Radi informacije treba reći da porodice Hrnjez i Prstojevic sa ovih prostora slave Djurdjic. Puno pozdrava prof.Laketa !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 05.08

Dvoje citalaca sa VH pitaju za porijeklo svojih porodica: 1. NOVICA iz Beograda pita za porijeklo porodice ELEK ? 2. MILENA iz Aleksandrovca pita za porijeklo porodice SAVIC ? ELEK,su porijeklom iz sela Velestova na Cetinju.Od njih su porijeklom DJURANOVICI u Goliji.Jedni Eleci su početom XX vijeka 1900 otselili su u Podgoricu. Drugi clanovi porodice ELEK su zbog ubistva i krvi iz Golije pobjegli početkom 19 vijeka za Gacko u selo Jugovice gdje ih

0

je naselio Smail aga Cengic.Iz Jugovica jedni Eleci otisli su za Bosnu,drugi su ostali u Jugovicima,treci su otisli u selo Kruscicu i tu se naselili da žive,slave Arandjelovdan. Danas Eleci žive sirom EX YU i u rasijanju sirom svijeta. SAVICI u Nevesinju u selima Slato i Krekovi porijeklom su od porodice VISNJIC iz Golije,slave Jovanjdan. Golijani,Bacevici, Vukovic,Visnjici i Savici svi su jedno bratstvo i svi slave istu slavu Jovanjdan.

gacanin (advokat)
12. februar 2010. u 14.39

za Profesora Laketu Želeo bih najpre da Vas pohvalim i izrazim divljenje za upornost i volju koju pokazujete u Vašem istraživačkom radu takođe bih istakao da se slažem sa vašim mišljenjem da je radi preciznijeg određivanja nečijeg porekla odnosno porekla prezimena neophodno i da se drugi učesnici potrude i ponude neki podatak ukoliko ga poseduju upravo to je bila moja namera i razlog zbog koga sam Vam sugerisao da je

0

napravljena greška kada je navedeno da porodica Pušara slavi Sv. Đurđic odnosno Sv. Đurđevdan U skladu sa tim se nadovezujem na prethodnu Vašu poruku te ističem da je tačno da u Kokorini postoji porodica Pušara i to samo dve porodice te da i one takođe slave Jovanjdan. Porodica Pušara je malobrojna i gro njenih članova potiče sa Ulinja dok su ostalo razbacane pojedinačne porodice kao u Kokorini, Sarajevu ili po drugim većim gradovima

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Što se tiče sela Medulići ili ako mislimo na isto Međulići, tamo su naseljene muslimanske porodice te i ne slave slavu, ali ne vidim razlog da Pušare sa Ulinja promene slavu zato što se neko poturčio u Međulićima U razgovoru sa starijima sa Ulinja nisam našao nikog ko bi potvdio priču o promeni slave, svi stoje u tvrdoj veri i ubeđenju da je Jovanjdan njihova slava od davnina te da sve Pušare slave Jovanjdan nalazili se na Ulinju, Kokorini i Sarajevu ili drugim mestima To je jedino što smem da tvrdim u vezi prezimena, ostale podatke o poreklu ne posedujem jer niko u porodici ne može da se složi o poreklu unazad do trećeg kolena a kamoli od prapostanku, stoga bih Vas najiskrenije molio ako imate još neke podatke o poreklu porodice Pušara sa Ulinja da ih podelite sa mnom. Unapred hvala !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 19.51

Za „gacanina”(advokata), Hvala na pozdravima,saljem srdacan pozdrav tebi! Želi ti puno uspjeha u poslu oko sastavljanja i pisanja porodicnog stabla porodice PUSARA.Znam da je tezak posao ali valja biti uporan i istrajati u tome poslu. Evo za početak pogledaj porodicna stabla porodice Buha ili Slijepcevic.Želio bi da ti uradis nešto slično. Pravo da ti kažem nemam bas puno podataka o porijeklu porodice Pusara.Poznavao sam nekoliko clanova ove porodice:nastavnica matematike u osnovnoj skoli u Nevesinju bila mi je Milena Pusara iz Gacka.U Sarejevu sam upoznao zeljeznicara Vlada Pusaru koji mi je bio rod po „bane linije” po zenskoj strani,imao je dvoje djece:sina i kcerku,cijih se imena vise i ne sjecam. U knjizi Vladimira Dedijera,Sarajevo 1914 pominju se dvojica Pusara Simon i Mihajlo.Daleko je poznatiji Mihajlo Pusara koji je pomogao Gavrilu Principu kod samog cina ivodjenja atentata na Ferdinanda.Mihajlo je udarcem noge u koljeno oborio jednog policijskog agenta koji se spremao da sprijeci Principa u izvrsenju atentata. Simon je bio kafedzija u Sarajevu i kod njega se hranio Mihajlo Pusara. MIHAJLO PUSARA,bio je lijep visok mladic,pristalica „Mlade Bosne” po zanimanju bio je opstinski cinovik u Sarajevu.Bio je darovit pjevac i glumac u romanticarskim ulogama.Narodno pozoriste nudilo mu je angazman u Beogradu ali je Mihajlo vise volio da ostane u Sarajevu.Nije jasno rasvijetljena njegova uloga u dogadjajima oko Sarajevskog atentata od 28 juna 1914 godine. Mihajlo je bio neka vrsta rezervnog igrača;ako ne uspije atentat na Ferinanda u Sarajevu,njegov zadatak je bio da otputuje u Visoko i da tamo izvede atentat na njega. Vise podataka naći ćeš u navedenoj knjizi.

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Laketa pantelijas (slikar) 08.Презиме им није патронимичко већ је насатало по неком надимку од ријечи „пејдо”. а живе у месту Зијемља (Зијемље) код Мостара. одговорите и мени на пар питања. ако је могуће. Стефана (9. Пошто Пантелиће у том крају још зову и Пејдићима (највероватније по неком Пејду који је у тај крај дошао иѕ Херцеговине).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.).47 за проф.слава Св. Познато је да су ужичани Ере поријеклом Ерцеговци. Са великим задовољством сам прочитао Ваше писмо и ево сада покушавам да помогнем око поријекла породице Пантелић. извео сам могући закључак да водимо порекло од породице ПЕЈДО који. Крсна слава нам је Св. Овом приликом поздрављам и све остале учеснике ове дискусије.35 Срдачан поздрав за „пантелијаса” и све читаоце! Љетос сам био на Златибору заиста је предиван.Forumi Puno pozdrava prof. mart 2010. поштовање! Молим Вас да.01. како сам сазнао.01.Diskusije . 0 Ја сам пореклом од ПАНТЕЛИЋА из златиборског села Шљивовица. и ако ико има какву корисну информацију у вези са овим мојим питањима.су поријеклом из околине Требиња крајем 18 вијека дошли су послије епидемије куге у село Кути у Бијелом пољу код Мостара.Ваши предци дошли су у томе периоду. такође славе Св.Лакету Професоре.Стефан. Ту су се населили највише послије завршетка Другог српског устанак и владавине кнеза Милоша Обреновића (1817-1830). u 17. као и да ми одговорите (уколико је ово горе наведено тачно) одакле су Пејде дошле у Зијемље.и које је њихово порекло.).треба даље тражити значење ријечи „пејдо” ? Али ево за Вас нешто извјесније у склопу ове сеобе из околине Требиња у околину Мостара дошао је човјек непознатог презимена кога по мјесту поријекла прозвали 0 http://www1. ПЕЈДО.Стефан и њихове везе са породицом Пејдо на Зијемљима у Херцеговини. јер их нема на списку старих херцеговачких породица.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 21. Само ради илустрације да наведем презиме ПЕНДО настало је по надимку „пендаст”. бићу захвалан на одговорима. Поздрав свима! Laketa (Profa) 09. Молим Вас да ми потврдите или негирате ову моју предпоставку. mart 2010. којој не знам право значење и нећу да нагађам. Архиђакон Стефан (9.одатле из Кути дошли су на Зијемља. Да ли се то односи и на породицу Пејдо? Не знам.што значи мали здепаст са јако кратким и дебелим удовима ногама и рукама.serbiancafe.слава Св.

Вама сам веома захвалан на овом одговору и понуђеном материјалу за даље истраживање. ne znam.serbiancafe. I ja sam na tom putu. Čupići si PIVLJANI ali ja nigde nisam pronašla da se spominju u Hercegovini i tu udaram u zid.48 Poštovanje Prof. Djordje.. oko 1765 i slava je Sv.. Leposava. Moje devojačko prezime je Stojanović. Luku. Imena njihove dece (pretpostavljam da i imena mogu ukazati na korene) su Ana. поред презимена ПЕЈДО. Bavili su se trgovinom i zanatima. Čupo. takođe u Gračanici. Kontaktirala sam potomka Stojana Čupića iz Noćaja. u 06. Такође не знам ни где живе. Ankica. Mara. Borivoje i Stojan i svi su rođeni u vremenu od 1896 do 1916. Велики поздрав за Вас! 0 nena49 (ekonomista) 11.. 0 Sa velikim zadovoljstvom pratim ovaj forum i Vaše rezultate u . Milena Djordje.. da li je baš http://www1. У сваком случају. ovaj poznati Zmaj od Noćaja je poreklom iz Pive. Radoslav. Prezime Čupić promenjeno je u Stojanović a veza sa Čupić je ostala u nadimku . budjenju. Miloš.Послије неког времена овај Чваљина дошао је у „сулоштво” (нека врста ванбрачне заједице) ПЕЈДИНОЈ дјевојци у селу Хум и Лишани у сјеверном дијелу Бијелог поља код Мостара. али не знам колико је то презиме старо (не нађох га међу старијим херцеговачким презименима?).. Laketa.. rodj.У каснијим бурним временима можда су потомци Чваљине и Пејдине дјевојке које су свакако прозвали ПЕЈДИЋИМА дошли у Србију?Од мајке рођене Пејдо добили су применак ПЕЈДИЋИ? У Србију кад су дошли уписани у званичне књиге и документацију као ПАНТЕЛИЋИ према претку који их је довео и доселио у Србију. u 06. професоре. moj otac je rođen u Gračanici (BIH).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.05 за проф. наилазио сам и на презиме ПЕЈДИЋ. ни коју славу славе?.. Čupić vidi Čupković ogranak Predojevića.. novih generacija potomaka Hercegovine. svih muških potomaka. Branislav. Rastko. Slava je Sv.дошао је из села Чваљина код Требиња. mart 2010. najmladji. dok čujem da ima Čupića koji slave i Sv. Miroslav.Лакету Да..ишао је од села до села послом.био је „дунђер” зидар и тако је обављао разне зидарске послове по Херцеговини.Ту их је била једна кућа. Izneću vam podatke sa kojima raspolažem i najljubaznije molim za vašu pomoć u pronalaženju traga mojim korenima. ЧВАЉИНА је поријеклом из села Чваљине из Попова поља код Требиња. i njegova braća Djordje 1873 i Andrija . Po predanju prvo je došao na Ozren a zatim se spustio u Gračanicu (da li on i neko od potomaka) gde su rođenji moj deda Maksim 1872 god. Milan (moj otac). pantelijas (slikar) 10. Ja ne znam kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Hercegovine.Forumi ЧВАЉИНА.Diskusije . Po predanju poreklo Stojanovića je od hajduka Stojana Čupića koji je ubio nekog agu i morao je da pobegne iz Hercegovine (Nevesinje) kada je to bilo.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Nikola. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nigde se ne spominju Čupići već sami Čupkovići za koje sam u CRNOGORSKIM PREZIMENIMA pronašla .. mart 2010. Dragica.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 05.то обавезно прочитајте.Diskusije .Зато Нено овде на интернету укуцајте:Стојан Томић Пива и Пивљани(латиницом).Ради твоје информације треба рећи да су Пива. Стојан Чупић убијен је у Зворнику.57 За „нену49”. Iskreni pozdravi Vama i svim ostalim učesnicima na ovom sajtu Laketa (Profa) 12. da bi zametnuli trag nakon bekstva.Можда су Ваши преци у част и славу таквоме јунаку а свакако у родбинским везама као успомену на њега прозваше се СТОЈАНОВИЋИ.Стојан Чупић(1765-1815)рођен је у Пиви.Горе. Веома лијепо о Стојану Чупићу „Змају од Ноћаја”.serbiancafe. 0 nena49 (ekonomista) 12.Луку. u 07.по другој легенди убили су га Срби.Дробњак и Никшић саставни дио старе Херцеговине и Ви сте по поријеклу Херцеговка.даћу ћу му све што тражи”.Forumi on moj pradeda koji se takođe zvao Stojan (god. Ствари стоје овако. bi bila negde oko 1840) ali nigde ne mogu da dodjem do pisanog traga jer su crkvene knjige u Gračanici spaljenu u II sv ratu pa ne znam da li je baš on taj Čupić ili je njegov potomak već sa prezimenom Stojanović. a http://www1. Стојан Чупић потиче из Пиве из породице ДОБРИЛОВИЋ који су славили Св.Данас све те области припадају Ц.поријеклом из Пиве има их у Босни:на Гласинцу и око Бијељине. Zahvaljujem na tako brzom odgovoru koji sam sa velikom pažnjom pročitala.Као добар јунак и говорник увијек је могао повест народ за собом и зато су га уклонили и убили. pokušala sam da dam što više podataka verujući da su bitni za pojašnjenje porekla moje porodice na kojem odgovoru i tumačenju vam unapred zahvaljuje. Oprostite ako nešto ponovim od onoga već rečenog i ako time uzimam vaše dragoceno vreme. ДОБРИЛОВИЋА. Kontaktirala sam Gračanicu čak sam i bila tamo ali ne mogu doći do nekog dokumenta od koga bih krenula dalje.html?157[1/26/2013 7:19:44] .по једној легеди убили су га Турци јер им је био противник.усвојио га је и посинио богати трговац Страхинња Чупић и одатле потиче његово презиме ЧУПИЋ. mart 2010. Oprostite na opširnosti. Po imenu Stojan dalje su se prezivali Stojanović.има доста интересантног материјала.И једнима и другима сметало је његово јунаштво и говорништво. Рано је постао сироче. Moj predak.Пива је била у саставу Ц.добићете веома интересантно штиво. koji je pobegao iz Hercegovine(Nevesinje) jer je ubio nekog agu. po predanju bio je hajduk Stojan Čupić. Нено стани мало немој ударати главом у зид. rodj. односно Кнез Милош.Нено ови Добриловићи око БИЈЕЉИНЕ могли би бити Ваши преци и ту треба тражити ауторе и књиге које се баве поријеклом становништва на томе терену.говорио је КАРАЂОРЂЕ:„Ко ми надговори Чупића и натпише Молера.Гори. Када је имао седам година дошао је у Србију 1772 године. Немојте код Дедијера тражити Вашу породицу јер када је Дедијер вршио истраживања Херцеговине 1897 године. mart 2010.Има их у Србији око Тршића и Ваљева.24 0 Poštovanje Profesore Laketa.

selo kod Nevesinja. u 21. Ubrzo je i umrla baba i beg naredi da je sahrane u srpsko groblje. Slava Stojana Čupića iz Noćaja je Sv. mart 2010.Neke pak porodice su produzile preko Romanije i dalje prema Sekovicima. to mi se jedino podudara i još više zbunjuje. Eto. i okrenu ga u pravcu sever jug. s poštovanjem pavlimir_ratnik (Edukator) 14. Uz zahvalnost i iskrene pozdrave.Bio je kažu domaćin lenj i neradnik i nije skupio dovoljno drva za zimu.ZNATE LI ZA MILA BOGA. njegova majka je iz moje familije . Unapred hvala na odgovoru i molim Vas ne zamerite ako ponavljam toliko jasne stvari. Znači. evo ovaj knjizevnik. njegov sin već rođen u Gračanici 1872 god.kako bi prezimio i čim je doslo proleće. STA MI JE SA CELJADI?. molim vas da mi pojasnite neslaganja u slavama kod Čupića i vezu sa Čupkovićima i predlog gde dalje da tražim. oko Hadzica. Tako ostade taj biljeg I GROB SEVER -JUG a i jedno svedocanstvo o plemenitosti http://www1. i ostale potrebstine potovarili.dolinu Drine. meni ipak nisu. njegovi su iz Mirilovica u tom talasu doselili.03 Evo da malo pomognem. Za Predojeviće. koje.zatim.kao sundjer. Cabaci. E jadna bako. Što se tiče moje familije u Hercegovini oni o seobi svojih rodjaka pricaju. Beg posalje sluge i oni prihvate babu i da joj da stanuje u nekom ajatu. Nikola.Keselji. Kapori.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. oko Tuzle. a i zima rano udarila. Da li je to već period odlaska iz Nevesinja pre istraživanja Prof.serbiancafe. To je mesto Drenovci.mi smo sa njima održavali vezu i oni su tako pricali. sto je umro neki dan.posamario konje decu potrpali u sepete. da su im ti rodjaci bili naseljeni na Trtinama. odnosno Čupkoviće baš u Vašim postovima sam našla da im je slava Sv. a kasnije rektor Tuzlanskog univerziteta.koji su čak presli Savu i zaustavili se u Zupanji. Senberiji.koji su bili godiste oko 1870. Rakovice. Rajlovca. Vojislav Magazinovic. Uvece ovo ispricaju begu. a njima opet pricali ocevi . Nikola. Lično sam imao iz svoje familije . Prof. kažu da je razvalio staju i lozio gradju sa nje . Ne razumem ni zašto se u rečniku crnogorskih prezimena Čupići stavljaju u znak jednakosti sa Čupkovićima kao ogranak Predojevića koji se inače spominju u Hercegovini. Ako možete.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Znam da je ovo istraživački posao ali spremna sam. Imali su put . Posavini. No ovi koji su kopali grob .Sarenci.Diskusije . Dr.pre 7 dana. Jadna baba kukala i dozivala i cuju je cobani bega LJUBOVICA. profesor na veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Molim Vas ne zamerite mi na ovim pretpostavkama i sumnjama jer ja sam u ovome laik a svakako da je rodoslovlje nauka koju Vi izuzetno poznajete i zato sam Vam se i obratila za pomoć.Prezime Cupic je postojalo u Nevesinju . neki koji su okrenuli preko Sarajevskog Polja. pa tu neki i ostali u okolini Sarajeva.to su podigli malo vise iz pomodarstva na Cupkovic. pa celjad su ti otselila za Posavinu. Jevte Dedijera i zato Čupića tamo nema.Forumi naselili su se na Ozren i posle u Gračanicu (između Doboja i Tuzle).koja jadnica nije mogla da ide i oni ostave babu. Te porodice su se svukuda rastrkale. no imali su i babu. Djordje. kao prezimena.ponajprije će biti dedovi za tu seobu iz Hercegovine. iz Hercegovine je i iz Nevesinja koje je van prostora Pive. BABA IH PITA .jer deca se uvek vrzmaraju oko starijih koji pricaju dogodovstine i stvari prosto upijaju. Seslije.koji je imao pored kule.koje su opleli. Pusare. Slava je Sv.ne obaziruci se puno i posto kao muslimani nisu znali kako se grob okrece. to bi značilo da je on rođen negde oko 1840 i da je pogegao negde oko 1860-1870 jer je moj deda Maksim. 0 Ta seoba je postojala i ja sam slusao od starijih ljudi. Ime mog pradede je bilo Stojan ali ne znam da li je baš on bio taj Čupić.

Srdacan pozdrav vas prof. uocio sam mnoge nedostatke.„Pavlimiru” i svim citaocima SC! Posebno pozdravljav sve clanove porodice VOJINOVIC koji na Vidovdan 28. No tako su ti pojedine familije gradile neki ugled. Ako slavite Sv Nikolu.Forumi Ljubovica familije.Laketa ! 0 Sinyx (student) 17. obično ovi bogatiji su posle buna i ustanaka prigrabili slavu onih siromasnih junaka . mart 2010.jer čuo sam od onih . iako ja na osnovu mojih saznanja imam bas suprotne zakljucke.15 Zamolio bih profesora Laketu ako može da mi da pojašnjenje o prezimenu Domić.kao Tomo Bratic.održavaju svoj porodicni sabor u Uzicu ! Mene je g.čak i forsiranje nekih porodica i skrpavanja drugih. recimo malo sam se pozabavio popisom ovog dela stanovnistva ..ne mogu se odazvati pozivu g. Poziv me je prijatno iznenadio i obradovao.da je narod masovno selio u tom periodu u Posavinu.. Kaknja.31 Pozdrav „neni49”. Što se tiče pisanja Jevta Dedijera. 0 Inače rođen sam kod Travnika u selu Kraljevice gdje nas ima dosta . u 03.jer narod ih i sada u Nevesinju zove Cupicima . ali ja zbog daljine. Želim uspjeh saboru Vojinovica a Vama dragi citaoci SC da i Vi i Vase porodice održite jedan ovakav porodicni sabor uskoro. kao i u okolici http://www1..koji su svojim prsima isli kroz celik i olovo.2010 godine. Tako da je verovatno u tom periodu i ta vasa familija otisla u Posavinu. u 03.kojima su to dedovi pricali.bas kojima je dodelio taj deo posla i ne mogu se pohvaliti. Bio bih Vam veoma zahvalan na odgovoru 0 spominje se u vezi nekog praplemena Krstulović i Bobovca . kraljevskog grada kod Laketa (Profa) 16. Kao i uspomena na seobu u Posavinu ovog dela moje familije.6.Radomir Vojinovic iz Nice pozvao da prisustvujem saboru VOJINOVICA za neke usluge i informacije koju sam ja dao na ovim stranicama kao jedan vid priznanja za moj rad. Sinyx (student) 16.serbiancafe.konjicke opstine i posto dobro poznajem taj narod . ima i među njima koji su dobro obavili posao .živim i radim u Australiji. Inače ima nas dosta u Dalmaciji. verovatno ste od Cupkovica. mart 2010.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije .56 Da li bi mi netko mogao reći nesšto više o prezimenu Domić.. No popisivaci .Radomira Vojinovica. sam on je bio sjajan naucnik. Pozdrav za Profesora.sto bi meni lično bilo najviše priznanje za rad. u 19. mart 2010.

biti iz nekog plemena i udata za Cupica.dakle isto kao i oni Cupici cije si kažeš potomke ti kontaktirala. i to ne po njenom imenu ili prezimenu. naziv Cupici. pola plemena potice iz Bosne.To je vrlo tezak način da istrazite stvar i dovedete do kraja.58 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na Vašoj pripomoći sa informacijom da su Čupići u neko doba živeli i u Nevesinju.Diskusije .Moglo se desiti da prihvate samo slavu. rulati znaci voziti.žena koja je dovedena iz Dabra.. Da su od Srba uzimali reci pogotovo preko latinskog u mnogim jezicima za voziti.serbiancafe. kao i mnoge druge stvari Rosule. mart 2010. u 07. obadve linije i zensku i musku.po majci. Dabarka. Dakle Rulj.tO JE VRACENO I POSLE U TOM OBLIKU U NAS JEZIK.moras uzeti u obzir. 0 S toga koliko razumih vi slavite Sv . mart 2010.33 Gospodine Domic.14 Cupkovici u Nevesinju slave Sv Djordja. jedno pleme u jednom selu. ova su deca prihvatila slavu od dede. zove Rulj. u kojoj seobi. a zadrzali prezime po ocu. molim Vas javite mi. Da li nešto postoji u nekim arhivama ili u literaturi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Tako da moras dobro da se raspitas. Mogla je vasa prabaka. i ova dva plemena se smatraju rodjackim. Avion rula po pisti.po majci i takođe prezime.u nekoj prestavi. NPR. 0 nena49 (ekonomista) 24. ili bar u kojoj literaturi to mogu pronaći. Ili reč rola.nakon smrti muza. ali zapamti vrlo retko. I takođe u ruskom se volan ili sprava za upravljanje ili kormilo.Forumi Travnika. jer Odiva iz te kuce koja se udala u Bosnu. a povratkom nakon tragedije ili pogibije muza. onaj deo uloge koju ima neki glumac i da je izvede . Unapred zahvaljujem i iskreno pozdravljam pavlimir_ratnik (Edukator) 24.vratila se sa decom u to selo na imanje roditelja. nego po mestu porekla te žene.gde su deca prozvana po majci. Bila bih Vam zahvalna ako biste mi dali malo više informacija.koje oni sasvim normalno prihvataju i odazivaju se bez ikakve ljutnje i prigovora. posle smrti njenog muza.evo u engleskom. mart 2010. u 04. u 14.u pleme Rulja. Ima slučajeva u Hercegovini. da su deca prihvatila slavu od dede. a prezime zadrže. koje ima samo u tom selu preko 40 familija. ali kako pricaju.Nikolu. Ja sam rekao da narod u svojoj upotrebi ima za te Nevesinjske Cupkovice.na starosrpskom znaci kormilar.html?157[1/26/2013 7:19:44] .za one cipele koje se voze na http://www1.kretati . šta god znate. međutim oni su zadrzali slavi Sv Luku od njihovog oca koji je nosio prezime Rulj. Ja znam u Hercegovini. kada su to Čupići napustili Nevesinje. Laketa (Profa) 17. Interesantno mi je ovo zbog prezimana samog ovoga i istrazujuci poreklo i način davanja prezimena dosao sam u Hercegovini do ove price. Nemam nikakvih istorijski podataka o Vasoj porodici Domic.navigati. Jer se slava menjala iz raznih motiva.narod je ovu decu prozvao Dabarcici po majci.

jedan je bio Komandir stanice policije u Nevesinju.Diskusije .Inače. a ja ako sam šta pomogao bilo bi mi drago. u 10..koliko se secam. to je to gde stajem. Nažalost.. i tako lepo provetravanje. Eto pozdrav za sve diskutante.kao i vetrovi koji duvaju i sa kojih strana.Cupkovici su u Nevesinju vrlo ponosni na Stojana Cupica.maglom i tamom. Ja sam sada u penziji.kako narod kaže i u Srbiju upada dolinom Morave. dok ima Čupića koji slave Svetog Djordja i Svetog Luku.koji su otselili tamo . poznavao sam čak neke od njih. da traži puno vremena i truda a da je za sastavljanje priče po porodičnom predanju svaka informacija i svaki detalj kao kockica iz mozaika. Imao sam sličnih problema i u Sumadiji i drugde gde me dotjecalo.Ali u svakom slučaju donese toliko lep i svez vazduh.45 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na odgovoru. Porijeklom su od bratstva Predojevića iz Čukovića u Bileći. A da ja ispitam to da li Cupkovici u tim selima imaju secanje na svoje saplemenike. . Kozjak. pa se savija ili kolovrata. i kao majka i baka želim da svojim potomcima ostavim pisanog traga o poreklu porodice iz koje potiču..od pravoslavnih najstariji su Čupkovići. da su Čupići od Dobrilovića (što kaže i Prof.. i bio sumnjicen da prekomerno povezujem neke stvari i da narod podize usi i bolje osluskuje kud ja prođem.Papovic i Parovic. price i legende . Au..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Svakako da mi je pomoć i informacija da u Nevesinju Čupkovići sebe nazivaju i Čupićima. http://www1. A mene samo interesovao jezik i starine.. sto iz tog pravca zna biti jaka i nezgodna.Jedan me bas vozio prilikom mojih istrazivanja.po raznim svetskim krajevima i smogom . kao i mnoga mesta i njihove istorijske i geografske znamenitosti. pogotovo za Pr.. a posto sam ja u ono vreme pre nekih 30-40. Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovića)Manigoda. ali mogu ti jedno reci.. Kao što sam ranije navela u nekoj literaturi navodi se tumačenje za prezime Čupić .Nije mi poznata hronologija pojavljivanja ovih plemena (porodica).Zirojevic.serbiancafe. mart 2010.godina svugde izazivao sumnju sa mojim raspitivanjima i insistiranjima na pricama iz proslosti.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Nikolu.jer sam ja daleko i od Hercegovine i od Srbije. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nailazim na tekst str 224 (Biograd) . koja nije lokalnog karaktera..U Predojevice spadaju sledeće porodice: Bajević.Laketu.Jokanovic. naša slava je Sveti Nikola.. Laketa) koji se spominju i u Skadru (Vraka) oko 1700 god. nena49 (ekonomista) 25. Zatim... hronologija migracija.u to te neću prevariti. koja se rola savija i otpusta i pokrece na određen način vozi. vidi Čupković (potomci Predojevića).Eh da mi je tih provetravanja cesce...Forumi tockicima..Slave Sv.. Laketa iznosi. U jednom svom postu Prof. citiram.na drugom mestu. Čudnovato je što ova porodica slavi Djurdjev-dan a drugi potomci Predojevića Nikolj-dan..nemam mogućnosti.i koja dolazi iza Karpata. da li su to neki povetarci ili kao Kosava. Eto. Pobjegli su zbog toga što su ubili Turčina.Ili rolna.Lero. jedan bio taksista. pritisnutim krajevi i narodi. u ovoj knjizi Čupkovići se pominju i u mestima Rogače i Udrežanj (mesta oko Nevesinja). Da. zbog poslovnih i porodičnih obaveza ovome se nisam mogla posvetiti ranije.Cupkovic Popovic.koji od te silne tame ne vide ništa. kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Nevesinja zbog ubistva nekog age? Znam da je ovo istraživački posao. bio sam sumnjicen za dobronamernost.

29 Poštovanje Prof.54 Поздрав за„нену 49”... Извињавам се што сам се овако расписала.Горе. на предавању. трећа за МЕДАНА.. Кажу да је чак и црногорски кнез долазио да их види. 0 ProAlek (рестауратор) 31. . лепе и могу скромно да закључим паметне. плавокоси деда Васо је узео за жену Стојанку АНДРИЋ из Пребиловаца (кажу да сам ја сва на Андриће) Од Андрића било их је још деце: Данило и Ђуро Андрић.Diskusije . Laketa (Profa) 26. u 04.Чупићи су старином поријеклом из Попова поља у Херцеговини.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Босне и Србије. mart 2010. Једна се удала за ИВКОВИЋА. мој високи. odnosno Dobrilovića. Ako je poreklo ovih Čupića Popovo polje. da li su i oni od Čupića iz Pive.Историјски извори дубровацког архива помињу извјесног СПАРАГУ ЧУПИЋА. Не знам да ли су имали још деце. некада давно у херцеговачком кршу је живело седам сестара ГОРДИЋ које су имале једног јединог брата чије име нисам успела да сазнам. али бих волела да знам одакле су Јефтићи дошли и од кога смо потекли! 0 nena49 (ekonomista) 01. и ту изродили мог оца Димитрија и тетку Косовку.16 Велико интересовање о пореклу моје породице се јавило када сам на факултету. Тако је и било-бака је с децом побегла у неку пећину у којој је јадна пречучала целу ноћ над провалијом држећи у наручју мог оца који је био беба. За време рата.. села поред колеге и погледала му у шаке. а бака се с двоје мале деце упутила назад у Херцеговину код својих. деда је био у заробљеништву у Немачкој. što takođe želim i svim učesnicima ovoga sajta. снажне. јер ће бити крви до колена. а када је стасао. Zahvaljujem na novom podatku o Čupićima.Da li bi geneza bila: http://www1.остали су са В) Живели су у селу Опличићи и изродили Мару. Laketa. Стевана и мога деду Васу. Усташе су поклале двадесетједног члана породице. Причали су ми стари да су све биле високе. Ево „нено 49” нашао сам још неке податке који се односе на породицу ЧУПИЋ и надам се да ће ти бити од користи. Када се ујутро вратила.(од целе фамилије ми смо једини са Ф. april 2010. mart 2010.serbiancafe. Е па. Laketa zahvaljujem na odgovorima. Бака и деда су се пред други светски рат преселили у Војводину.Ц. želeći vam pre svega puno zdravlja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Zrno po zrno pogača. где је још прадеда заслужио имање као Солунац. Једне ноћи је пробудио Св. u 07. Испоставило се да су нам прабаке 0 РОЂЕНЕ СЕСТРЕ и да ближег рода немам! Све што сам сазнала може се сажети у пар реченица и то сазнање досеже само до прадеде. Јован и рекао јој да узме децу и бежи.Значи ЧУПИЋИ су веома стара породица која се током времена разможила и населила дијелове Херцеговине. Е. Шта смо то знам.Наставивши разговор сазнала сам да његова фамилија живи у истом селу као и моја. а тетку на коленима. u 17.као свједока у некој тужби која је водјена у јесен 1371 године у Дубровнику. друга за КУНДАЧИНУ. а моја прабака Мара за Димитрија ЈЕФТИЋА званог Митар. нашла је крв до колена.„Павлимира” и све читаоце С. четврта за ТРИФУНОВИЋА.Forumi Vama i Prof. uspeha u svakom poslu i srećne Uskršnje praznike.К. „Имаш исте руке као мој деда”-рекох.

. 0 porijeklo svoje hahhahaaa koje može da dosegne do max 500g a nakon toga kvrccc http://www1.Bileca i Piva nalaze se u Istocnoj Staroj Hercegovini cca 100 km vazdusne linije i na tom prostoru su zivjela i radila doticna plemena baveci se stocarstvom i kecuci se sa stokom iz Humnine(Popovo polje) na Planinu(Bileca i Piva). april 2010.Bosnu. u 20.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ba/pages/view_zavicaj_news/38 Ps Ja to samo onako da se zna .pozdrav svima ! Evo nešto za „nenu49” generaciju.Tu su pravili svoja nova naselja i sela. u 23. i oni poceli da istrazuju umesto Huse Jovan.Evo saljem kratak odgovor za porodicu GLIGOREVIC sa Bradine kod Konjica. Predojevići..Batkovice i u selo Strane kod Uloga... KOVAC.Dalmaciju i Rusiju. april 2010. u 05. molim vas odgovorite mi.stvarno nijesam nasao ništa novo za Vas i Vasu porodicu.umesto Hasime Janja.kao i porodica CUPIC (1371) i CUPKOVIC.49 POturice kradu od ovoga (cenjenoga)nasega izvora . april 2010.starinom poticu iz Herceg Novog. Laketa (Profa) 02. u 17.Stefana. april 2010.Od njih poticu mnoge srpske porodice u Hercegovini i sire.48 Za profesora Laketu pitanje a i podsjetnik da mi je obecao naći vise podataka za0 porodicu GLIGOREVIC iz Bradine kod Konjica??? Pozdarv. Zato sada idem na kratke forme da vidim hoće li ići..Pod pritiskom Mletaka i Turaka KOVACI se sele dublje u unutrasnjost Hercegovine i dolaze u Ridjane kod Niksiva. Nedaj se Neno generacijo! 0 Stvari stoje ovako:pleme PREDOJEVICI kod Bilece u istorijskim izvorima prvi put se pominje 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji.itd.Stefana (Scepanjdan).08 Pisma idu.Forumi .. Unapred hvala. 0 TROFAZNI-3 (Penzioner) 27.html?157[1/26/2013 7:19:44] ..rodoslov.umesto.Druga grana Kovaca kreće prema Foci. Laketa (Profa) 12. 0 Laketa (Profa) 02. Ako možete..ne zamjerite Pozdrav braci i sestrama hercegovcima.Diskusije .odatle jedni Kovaci dolaze na Glasinac i Pale. obi007 (courier) 01.Nemam nikakvih novih podataka za Vasu porodicu i veoma mi je zao zbog toga. u 04. april 2010.SC ne prima moja pisma.33 Imam nekih problema sa internetom. http://www.Za porodicu Dobrilovic nijesam siguran da poticu iz plemena PREDOJEVICA ? Lokaliteti Popovo polje.Kasnije su uslijedile seobe iz Hercegovine u Srbiju.serbiancafe.Danas neki Kovaci slave Nikoljdan a ovi Kovaci u Batkovicima i Stranama kao i njihovi potomci slave Sv..Odatle jedni Kovaci dolaze u Nevesinje selo Piragici Zovi Do.U početku slavili su Nikoljdan a prisluzivali su Sv.45 Za „barabu1” i porodicu KOVAC. Čupići -ogranak Predojevića kao i Čupkovići koji su od Čupića.

Luku.Luka. da na ovoj stranici bude kao nekada. Neki njihov predak po imenu Simo koji je bio levanta (neka vrsta policije. 0 vidknezevic 21. Dragana.Sv.svi slave Sv. Dragana tvoji Batinici vode porijeklo od porodice BATINIC iz sela Cvaljine u Popovu polju.umro u Rumi 1958 godine. Srodne su porodice: Pendo.pita za porijeklo porodice BATINIC. Luka. ozenio se i uzeo je njihovu slavu Jovanjdan. u 17. Batinici.Deda Risto Batinic rođen je u Nevesinju 1892 godine.pandur)dosao je na neku slavu sa BATINOM te njegove potomke prozvase BATINICIMA i tako dobise to novo prezime.vrijeme je da se budimo iz sna.drugi Batinici su otisli u Borac u gornji izvorisni tok rijeke Neretve koji teritorijalno pripada opstini Nevesinje.Golub i Batinic i cine jedno pleme u selu Dracevu u Popovu polju. slave vise slava. u 02.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi Hvala Laketa (Profa) 03. Poslije zavrsetka Prvog svjetskog rata neki BATINICI su selili u Slavoniju. slava Sv. U istorijskim izvorima 1718 godine pominju se trojica Batinica bez jasnog mjesta boravka i zivljenja. živijela je prije 200 godina 1 kuca porodice Batinic.slava Sv.Oni vele za sebe da su porijeklom od nekog najamnika koji je cuvao stoku kod stare srpske porodice UGRENOVICA.evo nešto o porijeklu Batinica. Porodica BATINIC živi na vise mjesta u Hercegovini.ali sada su dobili novo prezime BATINIC. Dragana Batinic iz Rume. jul 2010.Luka u selu Cvaljina u Popovu polju tu su dosli veoma davno iz Ridjana kod Niksica.Diskusije . U selu Dracevo u Popovu polju zivjela je porodica BATINIC koja slavi Lucindan. Dragana hvala na pozdravu.serbiancafe.sl.Danas u Nevesinju živi porodica Batinic kao i na prostorima EX Yu i rasijanju sirom svijeta. Odavde iz Popova polja jedni Batinici su otisli u selo Duzi kod Neum Kleka.55 Evo nakon duzeg vremena zavladalo je neko mrtvilo i tisina na svim rubrikama Hercegovine.možda je među tim Batinicima koji su otselili u Slavoniju bio i Vas deda Risto koji tvrdi da je rođen u Nevesinju 1892 godine. Na više mesta sam naišao kako za postobinu Kneževića navodite Lukovice kod 0 http://www1.26 Dragi profesore Laketa. jun 2010.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.neko vrijeme živio u Crvenki.da bruji kao u kosnici.Ranije su se prezivali Dragojevici.U selu Vrpolju kod Bilece.

Luka Knežević (86 g. Boltić. Od ovih su Kovačevići i Aćići. Ti prešli iz Otona najprije u Kupirovo. Naprave kuću u Gaju i netjeraju na 60 čeljadi i na 1000 ovaca i koza.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Moji Kneževići slave Nikoljdan.Dakovici i Perisici. Takođe bi mi značilo koju literaturu mogu da iskoristim.Diskusije .) pričao je isto tako o doseljavanju. Kod nekih porodica koje su pokatoličene zbog napredka u vojnoj službi je zabeleženo da im je staro prezime Krušević i da im je poreklo Broćno ili Brotje u Zapadnoj Hercegovini (plemstvo Kneževići od Svete Helene).već su otisli na novo seliste u Donje Polje. Moji Knezevići su iz Malog Cvetnića pored Drvara (Bosanska Krajina) . avgust 2010.) s Malog Cvjetnića pričao je ovako: „Kneževići potekli najprije od Kruševa (ne zna gdje je to Kruševo). Slave Nikoljdan. Markićevići. Luka i Vučen Knežević su svoje navode izjavili 20-tih godina 20. rata naseljeni u Banat u selo Sutjeska a izgubljen je kontakt sa delom famije . Držali blago zimi na Hrnjadima. Tako se zovu: Peševići.52 Vise citalaca pita i interesuje se za porijeklo porodice SEVANOVIC iz Lukavca kod Nevesinja.Forumi Gacka. Đukići. starinom su porijeklom od stare srpske porodice OBRADOVIC koja je zivjela u zaledju Dubrovnika (danasnja Hercegovina)koja se prvi put pominje u izvorima dubrovackog arhiva 1370 godine.odakle su kolonizirani u Makedoniju u mesto Karaðorðevac (Josifovo). Srdačan pozdrav. Od Kneževića su Boltići. Istog porijekla su Cvijetici. Netko od starih im bio nazvan Boltom.Sve do pred veliku epidemiju kuge (1714 godine ?)zivjeli su u Zovom Dolu. Ispred kuge su pobjegli u zbjeg na Javic-Goru. Cvjetnić pređu dva brata: Nikola kovač i Dmitar. pa otuda na V.Odatle su posle II sv. 0 http://www1.knezevic@gmail.prisluzuje Petrovdan. Bibići.kada je pasa Busatlija porobio Cevo. cukundeda Jovo-Jovovi mlini u Cvetnicu. Razgranali su se u više ogranaka i dobili pridjevke po daljnjim precima. „Bio tada sav Cvjetnić pust. pradeda Dmitar-radio u Americi . u 05. Kneževići na Velikom Cvjetniću su od drugog ogranka. STEVANOVICI iz Stevanovica Torina u selu Lukavac kod Nevesinja.com Laketa (Profa) 02. a u pogledu vremena kaže da je taj koji je doselio bio šukunđed njegova đeda. Zavade se tako s Turcima pa pobjegnu u Oton. ljeti na Cvjetniću”. trava puna cvijeta. Stevanovici su doselili u Lukavac iz Ridjana kod Niksica prije 400 godina. Došlo ih svega sedmero čeljadi. veka. Otuda se nasele na Mali Cvjetnić. Moj otac se zove Mitar (Dmitar). Privedu otuda sa sobom i jednog Grbića da imaju komšiju”. Kneževića ima i pod izvedenim imenima: Kovačević. Aćić. Molim vas da mi pomognete u istraživanju.Poslije prolaska epidemije kuge nijesu se vratili u Zovi Do. Pavlovići.deda Vid . zahvaljujem Vam unapred! Moj mejl je vid.Prije 120 godina bilo ih je 10 kuca. Ključni podatak je gde se nalazai Kruševo. pa im tako ostalo ime.serbiancafe. Vučen Knežević (80 g. Navešeću šta sam dosada ja pronašao i genealogiju svoje porodice.

logoru i posle rata se vratio ziv ali ubrzo i umro. Теби и свим читаоцима који воде поријекло из Босне и Херцеговина.Далмацији.html?157[1/26/2013 7:19:44] .препоручујем да прочитате ову веома лијепу и корисну књигу и да нешто више сазнате о своме поријеклу. 0 http://www1.Има основа Ваше породично предање да потичете из Ц.довољно је на „гуглу” укуцати име аутора и књигу.срдачан поздрав теби и свим читаоцима „Сербијан кафеа” који се се друже са мном 5. opstina Ustikolina.која слави Св.Јована.g.ако је икако могуће урадите ми то.гдје се помиње да ту живи породица СКАКАВАЦ.нашао то Ваше презиме и то у мјесту Вареш.slave Nikoljdan.Forumi DAKOVICI.prisluzuju Petrovdan.stanovali su najpro u selu Kazancima u Gacku gdje se zovu PERISICI.која слави Св. која слави Св.Данас их нема да живе у горе поменутом мјесту Вареш. Проф. bila bih vam vjecno zahvalna. Nešto više on nezna pa ako biste mi Vi pomogli. 0 moje djevojacko prezime je Skakavac i Slava koju slavimo je Sveti Arandjelovdan. Moj djed Veljko Skakavac je robijao u Njem. u 00.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. avgust 2010. u selu Jabuka. Teacherlady (Kaufm.su dosli prije 200 godina sa Grahova.serbiancafe.26 Поштована госпођо учитељице.Сомбор 1993 године.Књига ће вас упути и на друге ауторе који обрађују ову тему.12 Postovani gospodine Laketa.Лики. Србији и у расијању широм свијета.Горе или Старе Херцеговине као што потичу многе српске породице у Босни.Николу и породица СКАКО у Ливну.Никола Владов Лакета 0 Maleta ČESTITKA PROFESORU LAKETI ZA 5 GODINA RADA I TRUDA.година. Laketa (Profa) 26. јер постоји електронско издање ове књиге.ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ. Што се тиче Вашег презимена СКАКАВАЦ.bilo ih je 4 kuce prije 120. Хвала на поздравима.Њима слична а можда и сродне су породице СКАКИЋ.Николу.Diskusije .добиће те веома лијеп и интересантан материјал за читање.Прегледао сам сву мени доступну литературу и само сам у књизи.Славонији. Moj otac Nedjo Skakavac se rodio 1939 g. Унарпијед се захваљујем и поздрављам све читаоци који су се дружили са нама у протеклих пет година. avgust 2010.која живи у Маховљанима код Бања Луке. u 19. Angestellte) 24.чији је аутор.могу рећи да је веома ријетко српско презиме. Молим редакцију или модератора да ми дадне податке колико је било читања ове наше теме и колико је пута рушена ова наша страница.ЂОРЂЕ ЈАЊАТОВИЋ. Moj otac kaže da nam porijeklo potice iz Crne Gore.

Tvoje priznanje i priznanja mnogih citalaca na ovim stranicama su mi najveca nagrada i priznanje. E. u 15.i neizmerno sam mu zahvalan na svemu.to 5 godina radi profesor Nikola Laketa. i jasan je motiv promjene originalnog prezimena radi pravljenja distance od Srba.Diskusije . decembar 2010. u 15. da ste samo jednom dnevno pritisnuli dugme na portalu „serbian cafe” zaslužuje svaku pohvalu i čestitku za taj petogodišnji jubilej i rad. Slavimo Sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Da li znate da li danas na tom području ima Jeremića? Gde li mogu da se nadju knjige od prof. su smišljeno izmjenjena da bi se skrilo stvarno porijeklo ljudi koji ga nose.Forumi 28. Hvala svima ! Srdacan pozdrav sa kraja svijeta ! Vas Prof. i sagradićeš planinu. Pet godina. veka. Priznajem.Veoma je lijep osjecaj da si nekome pomogao u traganju za svojim korjenima. u 05. Konfucije. Djordja. Po predanju su sa područja Foča .Takvih ljudi imam od Australije do Amerike.Čajniče. „Zemlja zvana Gacko” I i II deo? 0 SJeremic 28. koje su sigurno imale uticaja da se mnogi širom sveta zainteresuju za sopstvenu prošlost. upornosti profesore. TPACEP (Tpacep) 05.52 Veliki pozdrav za sve!!! Moji Jeremići su se doselili u selo Tripkova kod Užica krajem 18. decembar 2010. Po predanju su sa područja Foča-Čajniče. decembar 2010.03 0 Prezimena tipa Pošković.09 GOSPODINE MIKI ! Hvala na čestitkama za naporan i uspjesan rad oko porijekla srpskih porodica. Da li znate. Miki Maletić Laketa (Profa) 28. Veujem da je njegova „planina” dosegla visine za koje ni on sam u početku nije verovao. Laketa 0 Ja ću ovde iznijeti svoju hipotezu. ali ni ne mora biti netačna. Pet godina. septembar 2010.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 14. SJeremic 28. Miloradović itd. Pet godina. u 17. pedagoškog strpljenja Pet godina. koja ne mora biti tačna. U pitanju su prezimena Bošković. Pet godina profesore.Uz svesrdnu pomoć Vas citalaca sa SC istrajavao sam punih petgodina. septembar 2010.serbiancafe. Slavimo Sv. veka.42 Svakoga dana donesi kotaricu zemlje na jedno mesto.verujući da tako obezbedjuju budućnost. Neka vas sreća i zdravlje služi i sve čestitke za petogodišnji jubilej. Milardović i sl. da li danas na tom području ima Jeremića? http://www1. Ovo pravilo sam uočio kod katoličkih i muslimanskih porodica. Novaka Mandića. podučavanja i odgovaranja na pitanja o prezimenima. ja sam jedan od onih koji je pomno pratio i učio ono što je profesor predavao. Djordja.42 Veliki pozdrav za sve! 0 Moji Jeremići su se doselili u Srbiju u selo Tripkova kod Užica krajem 19.

ni o porijeklu ovog ćeklićkog bratstva nema pouzdanih podataka. Porodične tradicije o njihovom porijeklu jako su izmijenjene u prošlom vijeku. E sad poznato nam je da nas ima na svim kontinentima to je trenutno sto znamo ali bismo hteli od vas da saznamo ukratko sto je dublje moguće u proslost naše porijeklo. u 03. u 20.Treba vjerovati onome sto Mandic piše o porodici Jeremic. 0 -Imam jedno pitanje. Novaka Mandića.Ranije su se zvali STUKELJE i boravili su na Stukeljinoj Glavici pod Golijom u Crnoj Gori. Gvozdenovići http://www1.php? sk=group_113514685382491&ap=1 Svi raukovici sirom sveta su dobro dosli. Ranije su se prezivali Stukelje„.56 -Mozete odgovoriti i diretno u grupu „RAUKOVIC-familija” na fejsu gde već imamo neke informacije link http://www. april 2011.Forumi Gde mogu da nađemknjige od prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Evo šta piše Novak Studo Mandic u knjizi:„Srpske porodice u vojvodtvu Sv. u 08. Međutim.mislim da ne treba da ga imenujem.gdje mozete nabaviti Mandiceve knjige pitajte nekoga u Gacku.Foci i u rasijanju„. u doba romantizma. u 01. Tako je nastala i legenda.com/home. Moje prezime je RAUKOVIC. kada je posebno oživio kult kosovskog junaka. panonskimornar (kapiten) 06.Save:.Dedijer piše da su:”Jeremici u selu Slivljima porijeklom ispod Orline u Crnoj Gori. Krivokapići i Perovići iz Cuca. u 20. Na Vase pitanje.” 0 brko 06. ovako piše: „Zanimljiva je i burna istorijska prošlost bratstva Gvozdenovića. veli za porodicu JEREMIC:”Jeremici su starinska porodica u Foci i Slivljima u Gacku.Gacku.familija Raukovica.facebook. decembar 2010.Stefana Decanskog(Martindan) Negde sam citao da imamo veze sa Crnom gorom ali ne bih da vas smaram i hteo bi da mi Vi kazete znate li nešto o tome.48 -Pozdrav za uvazenog profesora. Unapred zahvalna familija Raukovic 0 munja81 11.živimo trenutno u Jelanjsci(Doboj) ged postoji negde oko 30. mart 2011. a naročito u razdoblju od Njegoša do kralja Nikole. Slavimo slavu Sv.serbiancafe.06 Gospodine Jeremicu.Jeremica ima u Slivljima.Diskusije .40 prezime Brkic Do Berkovici Stolac nešto o porijeklu 0 munja81 11. „Zemlja zvana Gacko”.Pitajte njegovog sina Darka Mandica koji živi i radi u Gacku. mart 2011. Sve čestitke od mene za vas rad i trud. I i II deo? Laketa (Profa) 29. mart 2011.20 Koliko su te price o poreklu hercegovackih i crnogorskih prezimena uopste istinite? Nedavno sam citao ovo: 0 Dr Đuro Batrićević u knjizi Dr Anto Gvozdenović – General u tri vojske.sa obzirom cime se bavite već godinama nadam se da ćete mi moći pomoći.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. koju na jednom mjestu navodi Tomo Orahovac. po kojoj su Čengići iz Gacka.

cuva se takođe u blizini u jednoj porodici. 0 pavlimir_ratnik (Edukator) 28. kod mnogih bratstava danas živi kao istorijska istina. Obadve ove porodice.koje su rod sa ovom koja cuva barjak.Forumi iz Ćeklića.žive u Istocnoj Hercegovini. Milići iz Bjelica i Osmanagići iz Podgorice.html?157[1/26/2013 7:19:44] .zemlji u kojoj je embrion celokupnog Srpstva i Slovenstva.04 Pitanje za profesora Laketu: da li možda znate nešto o porodici Stipanović.. jul 2011.kasnije nepravedno datog imena. Hvala unapred 0 nekoliko izvora iz XV veka se spominju knez ili herceg Vladislav i Vlatko Hercegović http://www1. i ukoliko ima nekih vezanih podataka. Vecina narodnih prica. u 08.Zapamtio sam kao dete zbog neobičnog naziva letujuci kod babe i dede. sone2703 19.Diskusije .15 Skakavaca ima na Kordunu.a ovi sa ovima sto cuvaju barjak.docekana je i pocascena prahom i olovom.net gdje smo prezentovali prikupljene podatke. maj 2011.rodoslovmarkovica. Martinovići iz Bajica. u 15.jer su još po Srbe nesigurna vremena.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Trenutno istražujemo porijeklo moje porodice Marković iz Meljaka kod Pljevalja koji su porijeklom od Gagovića iz Bezuja(Piva).„ ” sone2703 19.42 Poštovanje.Pavle nije bio zenjen.58 Pa ima materijalni dokaz. u 15. 0 Slučajno zalutah i prelistah malo. pomogne nam u ovom našem pokušaju da pronađemo naše korijene.Nije od Pavla. Taj barjak je pokusao uzeti Kralj Aleksandar Karadjordjevic.koji je ostao ziv i preuzeo barjak od Pavla.Sve porodice. tajka (trener) 13.no su se nadali. maj 2011. Orlovića. tako i casa koja je zlatna. no ceta 0 zandarma..zxq. posto je on preko majcine strane rod sa Martinovicima. Naša saznanja možete pogledati na sajtu koji je u izradi www.ciji ju je predak donio sa Kosova. pozz Budapest 21.da bi se sa Slovenstvom Srpstvo zatrlo. jul 2011. Taj isti barjak se cuva i dan danas. Tako je Tomo Oraovac izmislio pričicu po kojoj su mnoga crnogorska bratstva porijeklom od bajkovitog Pavla Orlovića. ‘barjaktara čestitoga kneza’ ”. tako da su pre okrenuli nazad. porijeklom od Pavla. Laketa a vezano za prezimena Rudić i Gagović.već od njegovog brata Damjana Orlovica. Unaprijed se zahvaljujem i njemu i administratorima ovog foruma. Ova bajka.serbiancafe.57 Volio bih da prof. maj 2011.koju je poslao kralj.. ili mu brata Nikole. u 23. u (Stipanović) . 0 Zainteresovali su me podatci koje u ovom forumu navodi prof. u 07.su potomci Orlovica. Mnoge dokaze nasi ljudi cuvaju u tajnosti.zlatni pehar sa Kosovske Vecere.Laketa da komentantar na prikupljene podatke i sam sajt.je istinita.

jul 2011. VLADISLAV HERCEGOVIC bio je najstariji sin hercega Stefana Kosace i bio je u stalnom sukobu sa ocem oko nasledja zemlje i novca.Poslije pada Hercegovine pod tursku vlast 1481 godine. jul 2011. da li možda znate preciznije podatke o grani te porodice koja je navedena u arhivu manastira Gomirje kao jedna od osnivačkih porodica i odakle su migrirali u te krajeve ? djoksa 01.Poslije turskih osvajanja u Ugarskoj porodica HERCEGOVIC je jako osiromasila i gubi joj se svaki trag i značaj u istoriji Ugarske.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.njihovi potomci prezivaju kao HERCEGOVICI i STIPANOVICI (STEFANOVICI).59 Zahvaljujem na odgovoru.Jednom prilikom mu je sultan Mehmed II ustupio mu je tursku vojsku da se obracuna sa ocem 1453 godine.Diskusije . Stefanovi sinovi VLADISLAV i VLATKO poslije smrti oca prezivali su se HERCEGOVICI.pominje kao potpisnik na povelji bosanskog kralja imeđu ostalih velikasa i vojvoda i vojvoda TVRTKO STIPANOVIC bez tačnog mjesta boravka.To je jedini pomen porodice Stipanovic za koju ste pitali i za koju se interesujete. Nakon 1469 godine Vladislav će se trajno nasleti da živi u Ugarskoj gdje je od madjarskog kralja dobio feudalni posjed i grad KALNIK. u 05. smrcu HERCEGA STEFANA KOSACE.U toj bitci on je ocu nanio tezak poraz. 0 U svetlu ovih činjenica. kraj Uzica pa zatim presla u mesto Vranjani u blizini Uzicke Pozege. Imao je sina BALSU koji je umro 1510 godine. Kasnije su se izmirili ali Vladislav nije bio zadovoljan podjelom i nasledjem.ubijen je 1517 godine.Forumi Laketa (Profa) 22.Poznato je da je vecina prezimena patonimicnog i matronimicnog porijekla i da su nastala po imenima oceva i majki i logicno je ocekivati da se oni tj. u 16.kada su Turci zauzeli Herceg Novi on se povukao na zapad na mletacke posjede u Dalmaciji gdje je i umro na Rabu 1489 godine.dok je najmladji sin STEFAN presao na islam (jer je bio uzet kao talac kod Turaka)i prezivao se AHMED PASA HERCEGOVIC i vise puta je bio presjednik turske vlade. avgust 2011. Drugi dio pitanja:da li su i u kakvoj su vezi porodice HERCEGOVIC i STIPANOVIC koje se pominju u Bosni i Hercegovini polovinom XV vijeka ? Na ovo pitanje pitanje malo je teze dati pravi odgovor zbog nedostatka valjanog istorijsko materijala. Slavimo 0 Da li možda nešto znate o porodici Djokic koja se doselila iz Drobnjaka u Cajetinu http://www1.mogu reci sledeće:da se u istorijskim izvorima u Bosni polovinom XV vijeka 1446 0 godine.ali nije imao uspjeha u borbi sa daleko brojnijom i jacom turskom vojskom.51 Za „Budapest” Na prvi dio Vaseg pitanja da nešto kažem o porodici STIPANOVIC. imam pitanje za vas. Drugi hercegov sin VLATKO HERCEGOVIC aktivno se ukljucio u borbu protiv Turaka i turskih osvajanja Hercegovine. Budapest 22. u 06.59 Pozdrav profesore. zaista iscrpno i precizno i potkrepljeno postojećim istorijskim dokumentima.serbiancafe. Porodicno ime KOSACA ugasilo se 1466 g.

Zanima me odakle su moji sa slavom Sveti Nikola?Takođe sam procitao da su Srbi ranije menjali slavu Sv..ili sada Novog Grada. Toliko je bio bogat da je kupio od age čitluk.region Pounje.Svetozar jedini nije preziveo 2 svetski rat.U sledećem tekstu ću se truditi da vam dam sto vise korisnih podataka o svojoj porodici i poreklu. Imam rodoslov od pretka Djoka koji je rođen 1765.dobija sina Dusana. .koji je imao tri sina.Prica je malo vise bajkovita.moj deda.. a drugi Grujo. starina g. još dok je bio čoban.Djuru.Dragan odlazi u Uzdin i tamo živi sam.selo u Juznobanatskom okrugu i tu osniva porodicu.Ne znam odakle su tu dosli.nešto više o svom poreklu. Bio je već star i oslepeo.a ovaj sina Stevana. Ovaj clanak sam izdvojio iz dela Milana Karanovica iz 1925.tako da me buni dosta to moje poreklo.gde se govori o poreklu pravoslavnih porodica iz tog dela krajine. ode u Primorje. Krene sa 60 http://www1.moji poticu iz Bosanske Krajine. NJemu su se u DoLjanima triput hiLjadile ovce. Jedan.Djuro.Porodicna slava nam je Sveti Nikola.pa me zanima da li ima veze sa mojim Novakovicima?Inače znam da ima mnogo Novakovica u Bosanskoj Krajini i da su svi dosli iz Like ili Hercegovine i da slave Svetog Arandjela. Navescu još neke podatke do kojih sam dosao. Zbog toga prozovu ga čobani Praštalo.a koje možda mogu da pomognu. Moj prijateLj.10 0 Ja sam Nebojsa Novakovic. Jedan među pretcima prozvan je Praštalo. nadzornik u Sarajevu. zvonara pred hiLjadu ovaca. Jednom Turci. ali bih voleo takođe da znam nešto i o njegovim precima .Zeleo bih da saznam. Ilija praštalo.okolina Bosanskog Novog. u 15.dolazi u Kacarevo.Tu mi je živeo pradeda Pero Novakovic.a mogu možda da imaju veze sa poreklom porodice Novakovic.. koji je imao dva sina. Naime. Hvala unapred! nebojsa. Čoban je nudio 7 jalovica mesto zvonara i kako mu je tom zgodom praskalo iz usta kad je branio vilaša.Dedin brat od strica odlazi u Kozarce.do svoje smrti.kao i o nekim pricama koje sam čuo.a on mene.ako je moguće.Diskusije . htednu da zakoLju ovna vilaša. kad je goru ostavio.kada se kolonizacijom doseljavaju u Vojvodinu.novakovicray@gm Postovanje profesore Laketa ail. Kako posle nije mogao da pokaže tapije... avgust 2011. sa hercegovine iz nekih DoLjana i slave NikoLjdan.Forumi Djurdjevdan . Prozovu im se potomci Novakovići.rođen 1985 godine u Beogradu.U Bosanskoj krajini su živeli do kraja rata 1945. kad joj je pokazivala ruho. kome neznaju ime. Mrata za Svetog Nikolu. morao je da seli.. rekne jedan od Turaka: .dobija sina Milosa. „Grupi rodova Novaković-Praštalo starina je.Što si ti praštalo toliko zapraštao?.selo pored Kikinde i tamo osniva svoju porodicu.Još znam da je majka moga dede bila Ruza Stupar koja je isto iz Bosanske Krajine i slavila je slavu Lazareva Subota.com 15. kad mu je otac umro.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Dragana i Svetozara. a umro 1824. vele. htedne da ga ukmeti.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Tacnije odakle su mi koreni.serbiancafe. godine „Pounje u Bosanskoj Krajini”. žena mladoga age ukrade tapije iz sanduka žene Praštalove. Sin agin. rekao mi 354 o poreklu njegove porodice ovo: Predak im je Starina Novak.. naseli u DoLjane.tacnije selo Krslje.

Forumi čeLjadi i 1000 ovaca iz DoLjani u Bosnu. Gde su god padali na konak. veka gde u opisu grba i po heraldickim oznakama na njemu stoji da ti Novakovici poticu iz Zete(Crne Gore) ili Raske. stanu sa svojom porodicom i prozovu se Stanarevići. Зети и Далмацији.. НОВАКОВИЋ „Породично име Новаковић јавља се између XIV и XVI века на више места: у Босни.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Jedan ogranak Stanarevića uzme staro prezime Novakovići i naseli se u Petrovačkom PoLju.Taj se brežuLjak od tada zove Mamuzovac.Diskusije ..Hercegovine i Raske. NOVAKOVICA ima vise porodica. kad se odselio.. Tad bi govorio: . Jedan se .Odatle su se Novakovići raseLjavali po svoj Krajini. Новаковићи из Зете имали су своје поседе у Зажабљу.” Na sve ovo želim da dodam i podatak da sam citajuci o migracijama srpskog stanovnistva u Bosnu.. slave vise razlicitih slava.neki http://www1.Hajdemo djeco sutra daLje!.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva Novakovici se pominju prvi put 1386 godine.Novi Grada..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. a travu trao među dlanovima i mirisao.Ova trava djeco mamuza ovde ćemo ostati.Shvatam da imate puno posla i strpljivo cekam vas odgovor.u tim krajevima sam i sam pronasao mnogo naselja koje nose ime „Novakovici” Nadam se da vas nisam preopteretio podacima. u 22. Ради рашке потковице у украсу овог грба.ja saljem pozdrave i priznanje za Vas uporan i uspjesan rad o porijeklu porodice NOVAKOVIC iz sela Krslje. Zatekli su starince Milinoviće. Сану и Уну.serbiancafe.nisu svi istorodni. вероватно се овај грб односи на њих. zahtevao je taj slepi starešina da mu ukopaju zemLje i donesu trave..Crne Gore.koje ne verujem da ima veze sa mojim u Bosanskoj Krajini. У Босни се јавља Нинослав Новаковић на повељи бана Стефана Котроманића из године 1353. U Bjelajskom PoLju preko Grmeč planine imali su stan sa blagom. preseli preko planine.Dacu vam takođe podatak i sliku iz Fojnickog Grbovnika iz kako kažu 14. ZemLju je žvakao.puno bi mi znacilo. u 13 naseLja.svoje bratstvo. низ реке Врбас.32 Za Nebojsu Novakovica Hvala na pozdravima. pa mu donesu zemLje i trave rekao je: . Заједно са њима је Станац Госпиловић с браћом.saznao da su Bosansku Krajinu naseljavali uglavnom Srbi iz Starog Vlaha. Kad su posle šest nedeLja hoda sa ovcama pali na jedan brežuLjak više Lužačkog PoLja ..veoma su stara srpska porodica.Unapred hvala. Новаковићи из Далмације у XVI веку рођаци су Охмучевића. 0 Laketa (Profa) 17.R Srpska. gde ih ima 45 k.” Želim da vam naglasim da sam čuo da i Vasojevici imaju jedan ogranak Novakovica. pa i u ovu oblast.. avgust 2011.. као представник подручја званог Доњи Краj тј.

Želim ti puno uspjeha u radu.com 31.novakovicray@gm Pitanje za prof.U Drobnjacima jedna grana uzima slavu Sv. Djordje.Laketa P.koji su se na podrucje istocne Hercegovine i Bosne naselili u VII veku.I mene je sve navodilo na tu oblast.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2011.i tu je njihova starina i porijeklo i odatle su se raseli i naselili na prostore koje ste opisali u svome pismu.Nešto kasnije neki Vlatko Novakovic sklopio je ugovor sa dubrovcanima da pregoni so iz Dubrovnika u mjesto Podbreza u Bosni.posto ste najupuceniji u poreklo Srba iz Hercegovine.Diskusije .novakovicray@gm Hvala puno na odgovrou profesore. u 07.iako je slava plemena Sv.45 Postovani profesore. Zanima me koliko mogu biti tačni ovi podaci i imate li Vi nekih saznanja o svemu ovome. Laketa nebojsa.Jedan od Tomica dobija sina Matelju. veku živeli na teritoriji Hercegovine u Banjanima(pleme).danasnje Hercegovine. avgust 2011. nebojsa. Nikola.A možda neki od podataka nisu tačni. avgust 2011. u 07. dali bi mi mogli šta reci o porodicama Nikic i Igumnovic http://www1.Trebali bi otici u selo Krslje i tamo se vise raspitati o porijeklu porodice Novakovic na tim prostorima. Pozdrav za dvojicu predhodnih citalaca. Nikolu kao slavu su i Tomici.00 0 U istrazivanju svog porekla.dosao sam do zanimljivih informacija.hvala puno.37 da radim na tome.Jedna grana ostaje u Drobnjacima.među onima koji su uzeli Sv.Od Novaka nastaju Novakovici sa slavom Sv.Jedna u Dalmaciju-Liku i Bosnu. 0 nikonn 11.Poticu od srpskog plemena Novljana.ovaj sinove Janka i Novaka(Mateljevici).Balotici su još u 14.dosao sam do prezimena Balotic(Balotic-Tomic).S.Po svemu sudeci oni starinom pripadaju plemenu Malesivaca iz sela Maline koje se nalazi na putu između Bilece i Trebinja i veoma su se rano ukljucili u trgovacke poslove sa dubrovackim trgovcima i za to sacuvani pisani podaci o njima i mnogim srpskim porodicama.Da bi posle turskih osvajanja presli u Drobnjake.za koje sam već naveo podatke u prethodnom tekstu. Pozdrav ! Prof.Nastavicu 0 ail. Pozdrav ! Prof. u 05.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketu ail.koje Vi možda mozete da mi potvrdite ili znate nešto više s tim u vezi. Hvala i pozdrav. Danas znam da Novakovici žive u Gacku i na svim onim prostorima koje ste naveli u svome pismu. Nikola(preslava Drobnjaka).com 18.pa bi mi znacilo da to čujem od vas.jedna odlazi u Srbiju.Po informacijama koje imam.serbiancafe.Forumi RATKO NOVAKOVIC sklopio je ugovor sa dubrovcanima 1386 godine. za Vas nemam nikakvih konkretnih podataka.Još jednom.u potrazi za poreklom Novakovica. Zao mi je. Naime.Novakovice biljeze istorijski izvori na prostoru Huma.

oktobar 2011. Čuo sam da je bilo dve grane Dukica u Lici.Starog Vlaha i naselili su se na prazan prostor oko Gacka. mart 2012. Za „nikonn” trebate poslati malo vise podataka o Vasim porodicama. Ovi Novakovici su se kasnije u toku XVI i XVII veka selili u Liku.sa velikim brojem drugih porodica. Tačno znam svoje porijeklo.kraj Gacka.sa prostora Stare 0 Raske.Forumi Unaprijed zahvaljujem pozdrav iz Njemacke Laketa (Profa) 15.a to je ustanovio moj otac Murat.bili su trgovci iz Pljevalja i http://www1. u 16.mjesto porijekla.Ako neko ima još neke informacije.. Lakse bi bilo da sam izabrao da budem Francuz. Ti Novakovici koji su sklapali poslove sa Dubrovcanima.Tomingaj.„Uostalom. 0 Laketa (Profa) 15.serbiancafe.” 0 nebojsa..krsna slava.a jedna iz Bosasnkog Grahova. godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. On veli da nekima smeta njegovo srpsko porijeklo.kao Vlasi Malesevci.pitate me za podatke jesu li tačni.Takođe sam procitao u „Vojvodstvu Svetog Save” da se prezime pominje u Hercegovini u XV veku i da je reč o potkosovskoj porodici. Hvala unapred! bojsane85 01.mada nisam još procitao to delo.51 Podatak za Novakovice : Novakovici su u Hercegovinu stigli u XIV veku.među kojima su Bukvici.52 0 Zanima me da li neko zna poreklo prezimena Dukic?Poticu iz Like. Takođe se pominju u XV veku i kao podanici Sandalja Hranica.Kosova.jedna koja je dosla iz Dalmacije.Vignjevici. u 20.kraj Trebinja još 1386.itd. septembar 2011.31 SRBIN OD BABICA IZ HERCEGOVINE Evo šta o svome srpskom porijeklu kaže poznati reziser Emir Kusturica.Novakovici su u XV veku živeli i u Cernici..negde u XVII veku.Znam da se vise o ovom prezimenu govori u „Zemlji zvanoj Gacko”.ali i tvrdi da je to njegovo pravo.Gracaca. Pored toga sto su zabelezeni u Ljubomiru.novakovicray@gm Pozdrav za sve na forumu ail.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Vidjeli ste koja je literatura koristena.Diskusije . Neki dan nasao sam podatak da je cuvena porodica DUNDJERSKI iz Vojvodine porijeklom iz Hercegovine.20 Za Nebojsu.verovatno se misli na Gatacko Polje. u 19.Slava je Sveti Stevan. u 19.a soceve strane od Babica iz Hercegovine.com 28.puno bi mi znacilo..nije lako biti Srbin. s majcine strane je od Krivokapica iz Cuca iz Crne Gore. septembar 2011.pa zatim i u Bosansku krajinu.

decembar). „Milovići na Bezjovu: Doselili su se u Kuče iz Bratonoića negdje krajem 15 ili početkom 16 vijeka. 0 Nikolu. Prvobitno su bili naseljeni na Gorenu u Ublima.zato što su se raselili po Lici.ali oni slave Lazarevu Subotu. Od Milovića sa Bazjova su nastali Milovići u Banjanima selo Dubocko. Od Milovića su Milovići iseljeni 0 na Murini. u 12.Pljevlja)i tamo se bavili trgovinom i stocarstvom.” Što se tiče Brcica iz Hercegovine. Milovic0982 10.dok nisu usledile dalje seobe na zapad.Cernica. i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv. Velimlju. u 03. A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina). pa me interesuje i odakle su oni.29 Poruka za Milovica Postoje Milovici u Hercegovini.zabelezeni sredinom XV veka. Novakovici Malesevci. Hvala Vam unapred.18 Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG).Nikolu (19. mozete li mi reci odakle su ti Milovici.nisu slavili sv.tako da postoji mogućnost da su postali deo Malesevaca upravo samim dolaskom na te prostore. mart 2012. 0 Laketa @ Milovic0982 dobar odgovor o porijeklu Vasih http://www1. Milovića ima iseljenih u Zmajevu.koji je plemenska slava. Milovićima su se pripojili Dokići. Pogotovu ako se zna da je slava sv.pominju se u Trebinju u XIX veku.Milojevicima i Vlatkovicima.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Sadasnji Novakovici u Hercegovini vode poreklo iz Bjelica(oni u okolini Dabra)i u Hercegovinu su stigli znatno kasnije. odakle su dosli tu.25 Pitanje za prof. Nikola karakteristicna za te predele. mozete li mi reci odakle su ti Milovici. Slave sv. Po svemu ovome.Foca.Diskusije . Milovic0982 10. Saljeviće po Salju Stamatovu i Nik Savićeviće po Niku Savićevu. mart 2012. u 03.Forumi iz Foce. 0 Nikolu.Ignjatija. Niksavićevići su bili prgavi i nesnosni.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Bosni i Srbiji. i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv. odakle su ih istisli Drekalovići i naseljeni su na Bezjovo. staro bratstvo u Bezjovu. Zagradac. A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina). Takođe treba reći da tih Novakovica u Hercegovini najverovatnije vise nema. pa me interesuje i odakle su oni.jedno su bratsvto sa Lecicima. mart 2012.sklonili u Istocnu Hercegovnu(Gacko. Pre mislim da su Vasi Milovici srodniji sa ovima iz Kuca i Bratonozica. Bar. Prokuplju. Premiće po Premu Vujovu.može se zakljuciti da su se Novakovici sa prostora Stare Raske. Milovići se dijele na ogranke: Na Vuoviće po Vusu Vujovu. bojsane85 10. Gacko.serbiancafe. Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG). Hvala Vam unapred. odakle su dosli tu. Laketu Ponavljam pitanje i za Vas profesore. te su ih brastvenici prognali. Oni su naselili Gusinje.

i kasnije.pa od njih jedni u Srbiju. Izvini zbog ne javljanja ranije. u Banjanima (Niksić) 1428. god.Zadru. bojsane85 29. godine.58 porodica dao ti je „bojsane 0982” i ja tu nemam šta dodati novo.ka Dalmaciji i Lici. u 19.serbiancafe.Diskusije . Imam dosta svojih privtnih poslova i zauzet sam.posle pada Hercegovine. bojsane85 08.pa sve do Kosova 1389.Izvori pominju Ratka Novakovica 1386.zanima me Vase mišljenje u vezi Novakovica. Takođe su 1488 godine.citiram : „ Novaković : Vrijesno (Presjeka Patrovska) i Przno pastrovsko 1413.Sandalja Hranica i hercega Stefana.na prostore starih srpskih zemalja doselilo se dosta porodica sa Kosova. Preci dosli u Pastroviće od Nisa u 8.zapadne Makedonije.19 Veliki pozdrav za prof. v.Bosanskoj Gradiski. godine u Ljubomiru(Trebinje).dok se drugi migracioni talas smestao uz primorski pojas i od jadranskih ostrva uz Podrinje.a pominju se i kao Malesevci.itd. veku).Liku i zapadnu Srbiju. god. Sto znači da su se iz Hercegovine raseljavali u razdoblju od XV do XVIII veka i naseljavali Dalmaciju. na ostrvu Silba (kod Raba). E sad.koje su naselile prostor od Dracevice i Popova Polja. Zadar i kao: Pastrović. Naime.Rudina i Gacka. april 2012. mart 2012.detaljno sam istrazivao njihovo poreklo i kao sto sam već u prethodnim postovima napisao.Metohije i Raske.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Bosnu. u 18. ” Kao sto vidimo.Forumi (Profa) 12. god.Naravno. Novakovici su iz Ljubomira(Hercegovina). Novakovici se pominju i u drugim mestima u XIV i XV veku i bili su istaknuta porodica Travunije.mene zanima da li postoji mogućnost da je reč upravo o onim Novakovicma koji su zabelezeni u Dubrovackim dokumentima.ukoliko budete u mogućnosti da odgovorite.pozdrav tebi i svima na ovoj tranici. zabeleni u Cernici(Gacko).. mart 2012.pa posto su se Banjani prostirali od Niksica do Trebinja i Bileckog jezera.prvi put se pominju 1386. Novakovici hercegovackog porekla zabelezeni su kasnije u Kninu..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Bar 1424. u 23.za koje se navodi da su iz Huma?Pošto su Ljubomir i Cernica u neposrednoj blizini Banjana? http://www1. porijeklom iz Pastrovića. godine.Savremenici su Vlatka Vukovica. godine. god. Kotor 1423..do Gorazda i srednje Drine.u crnogorskim prezimenima pominju se Novakovici poreklom iz Pastrovica.a to ste ranije i Vi konstatovali.Banjaluci.11 Novakovici : 0 Od 1371. Misići (u Spiču). presli u Kninsko polje i Liku.tacnije do reke Trebisnjice. Laketu 0 Profesore.(verovatnija je pretpostavka Save Nakicenovica u 15. Iz Pastrovića odseljeni na ostrvo Krk.ovde se napominje da su zabelezeni u Banjanima 1428.što se vidi i iz njihovih pomena u izvorima.

i Mratince. Mina. U ”Žitijima svetih„. u Francuskoj. u novije vreme. za ovaj datum se spominju.između ostalog.iz Nisa u Pastrovice.Diskusije . pa su je tako promenili i mnogi Novakovići. Dobro je poznato da skoro sav Srpski narod iz Dalmacije..koja je imala navedeni migracioni pravac. ali ne na crkveni datum nego 25. Mratu). Stefana Decanskog(sv. Sv. veku. pošto ima popularnu namenu. međutim. Na sve ovo.I moji su između ostalog u Bos. Minu i Sv.navodi i sledeće. knez srpski i Sv. prvenstveno od tzv.a dalje poreklo je iz Hercegovine. međutim.stigli iz Severne Dalmacije i slave Nikoljdan.ali oni opet slave sv. tada i još vekovima jedinstvene (nepodeljene) hrišćanske crkve. pa je proglašen za svetitelja. nije iskljuceno da su starosedeoci.iz raznih srpskih krajeva? Za Novakovice se kaže i da su Malesevci.da su se Novakovici iz Pastrovica selili u Liku i krajinu. oktobra.a dalje poreklo im je Hercegovina.itd. Sava). Kasnijim raskolom. posebno navodi da je tu i Sv.Like i krajine vodi poreklo upravo iz Hercegovine.” Ovo je bitno zbog toga sto su u Dalmaciji u velikom broju zabelezeni Novakovici bas sa slavom sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] . mnoge familije su ga zamenile drugim svetiteljem odnosno praznikom. Sv.koji o poreklu Novakovica. stočarskih slava zimskog perioda.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Mrata.pa preko Hercegovine u Dalmaciju. Pravoslavni crkveni kalendar spominje i Sv.Liku.recimo od kraja XIV do sredine XVI veka proveli u Hercegovini. dok džepni kalendar SPC-a lakonski sažima svetitelje samo na Sv. iako će.da li je tu možda reč o dve. http://www1. mučenik Stefan Dečanski. Ipak. Krajinu. Nesporno je da su jedan duzi vremenski period.Forumi Za Novakovice iz Pastrovica..svi su slavili sv.Ali i ti Novakovic su svakako morali živeti u blizini Trebinja.ili vise razlicitih grana Novakovica. većina kršnjaka radije reći da im je slava Sveti Stevan Dečanski. Mene konkretno zanima. Martina (narodski Mrata). pravoslavna crkva više nije isticala njegov svetiteljski značaj.starosedeocima u Humu i drugoj. Nikola.posle najezde Turaka.pa se odatle selili dalje na zapad. Mina Viktor i Vikentije đakon. kralja Stefana Dečanskog. Mada sudeci po tome da se Ratko Novakovic pominje još 1386. Dodaje. Ovo se takođe slaze i sa onim. i sam praznik i prva od ”vučjih slava„ (kao i Sv.serbiancafe.? Takođe i Novak Mandic navodi da su Novakovici stigli u Cernicu sa mnogo drugih porodica. koji je u četvrtom veku bio episkop u Turu. Ignjatiju. „Ističemo da se kao češća slava javlja Sv.prilazem i zapazanje etnologa Rakica. Bio je poštovan kao čudotvorac koji je i mrtve vaskrsavao. U narodu se. Mrata.Savo Nakicenovic tvrdi da su se naselili tu iz Nisa.ili je to reč o jednoj grani.zajedno sa Stanisicima i Djurasevicima u 15. ali je u narodu ostao omiljen. Kralj srpski i drugi. istočna.

0 NPantelic http://www1. maj 2012. Mozete li mi nešto reci o porodici Ristic iz istocne Hercegovine?Hvala unapred. Unaprijed hvala. Sobzirom da imamo „prekid istorije” pa ne možemo da znamo ni ko smo. u 03. Pozdrav.Od čitave Hercegovine samo sam na jednom mjestu u Ljubinju nasao porodicu Lukic i to 4 kuce koje su zivjele prije 120 godina. molimo Vas da ako znate nešto više (a procitali ste koliko mi znamo) da napisete. svi su u rodu i vode porijeklo iz Radacica. opstina prezivali Jovanovic (vjerovatno po začetniku loze u Radacicima) a Palangeta je bilo drugo prezime (vjerovatno pleme ili bratstvo). Miloš Lukić https://docs.Аврама 11 новембра.hvala unapred. april 2012..BiH. Ja sam došao do podatka da je Luka doselio u naše selo iz okolice Gacka oko 1817 god. 0 PaSlaw 10. ostalo su price i predanja te ih ovdje neću ni spomenuti.09 Zdravo Milose. mladjo2891 22.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 19.Forumi Izvinjavam se na opsirnosti. kada smo dosli na prostore sire romanijske regije.да ли постоји „списак” 0 породица које су поријеклом из Херцеговине а да су при долазку у Подриње у Област Осат (Сребреничко-Власенички протопрезбитерат) примиле од бројног рода из Ливна славу: Св.To je sve sto mogu da napisem a da je sigurno i provjereno.serbiancafe.Palangetic. Bio bih Vam mnogo zahvalan ako bi mi mogli pomoći u traženju mojih potomaka..Diskusije . rodom iz sela Lukići (Jošje)..Novembra i do kraja I svj. u 09. Republika Srpska. Pogledao sam za porodicu Lukic u okolici Gacka nema ih uopste i nisu mogli doći pod tim porodicnim prezimenom. maj 2012.20 Poštovani gospodine Laketa.oblast Lug kod Trebinja.javite ili bilo šta sto će nam koristiti. Prezime je nastalo po muskom pretku LUKI koji se prvi doselio u taj tvoj kraj.Slave Sv.22 Interesuje me porijeklo prezimena Palangetic.svg formatu zbog podataka koji su vam potrebni.com/drawings/d/1Ojkffj8F7jKbtDZLxfScJ8yAEic3TV7gJVk16JQfzY/edit Laketa (Profa) 23.. Unapred zahvalan.google. Хвала. Milos_Lukic 22. 0 zovem se Miloš Lukić.04 Ево и ја да се надовежем на предходни коментар. Po mojim saznanjima ovo Olovo.sve najbolje. Sad više nisam siguran dali smo dobili naše prezime Lukić po Luki ili je on doselio kao Luka Lukić. u 07. Počeo sam da radim porodično stablo koje vam u nedovršenom stanju šaljem u . Tu su dosli iz prije 300 godina iz sela Zulja. april 2012.slave Djurdjevdan.Avrama Zatvornika 11.html?157[1/26/2013 7:19:44] . odakle smo.rata su se 0 prezime je prilično „unikatno”. opština Šekovići (prije zadnjeg rata opština Kladanj).

KO je taj skot sto patoloski Srbe mrzi..ODAKLE je to neobično prezime Kadija?? Neki vele da bi moralo biti original Tursko. Ne zna se razlog promjene prezimena. jul 2012.17 Srpsku porodicu RISTIC samo na jednom mjestu u Istocnoj Hercegovini pominje istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer i veli da oni žive u selu Batkovicima kod Nevesinja. За „ниницу”.51 Pozdrav.prostor između Bilece i Niksica u Istocnoj Hercegovini.. http://www1.Пажљиво прочитаје читав текст.Forumi 14.Diskusije .47 Laketa (Profa) 05. 0 Volio bih kada bi mi neko rekao nešto više o porijeklu Vujovića iz Zasade i Vranjske kod Bileće.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Такође било је доста ријечи о породици ВУЈОВИЋ и НИНЧИЋ из Херцеговине. avgust 2012. u 11. Pročitao sam na internetu da u Bilići postoje i Vujovici koji slave Sv. Nikolu. Moja porodica Ninčič vodi porijeklo od Vujovića iz Zasade kod Bileće. Jako me interesira kao sto pretpostavljam interesira sve nas Srbe. 0 ninca 22. a slave Sv.. Dedijer veli da je njihovo ranije prezime bilo Ognjenovic. u 11.26 За „уморноганђела”.38 Cenjeni prof Laketa!Pomaze BOG ljudino! 0 Valjda ste čuli pre par dana o onom nacifasistbolesniku tj..49 Zanima me porijeklo prezimena KULJANIN. Unaprijed zahvalna! 0 Laketa (Profa) 01. u 12.slave Nikoljdan. u 07. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.на овим страницама негде на почетку текста писано је о 0 српским породицама са простора Коњица а међу њима било је риечи и о Вашој породици КУЉАНИН.. Поздрав свима Проф. u 06. prijeratno prebivaliste je selo Bradina kod Konjica.serbiancafe. jul 2012.itd. Tu su dosli prije 200 godina iz Banjana.. jul 2012.tj. Jovana pa me interesuje koja od gore navedene dvije porodice Vujovića je dosla u XIV vijeku iz Grahova i kako su se prije prezivali. dogadajau na Cetinju u vezi onoga skota Milo Kadija. u 04. avgust 2012. Jako interesantno je i to što su moji preci uzeli baš prezime NInčič kada se zna ih već tada nije bilo u nevesinju.Лакета ! TROFAZNI-3 (Penzioner) 02. jun 2012.. Takođe sam pročitao da se Ninčići spominju u Nevesinju još početkom XV pa me interesuje šta je bilo sa tom porodicom.. Unapred zahvalan.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. umorniandjeo 30.

Hvala na bilo kojoj informaciji koju mozete pruziti. 0 http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi http://www. septembar 2012.ali tako se kaže).Prema ovoj racunici tvoji preci Mijanovici dosli si iz Ljubomira na Mosko prije 170 godina.bila su ih trojica brace. U selu Zarjecu Dedijer pominje da tu žive tri kuce porodice Mijanovic.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Kažu da poticu od Cetinja od nekog 0 Scepana koga su zvali Italijan jer je imao crvenu kosu (malo nelogicno .Slave Nikoljdan.Dva Lakiceva sina i stric Milutin(Lakicev brat i njihov stric)presele se u selo Ljubomir kod Trebinja.slave Nikoljdan a prisluzuju Lazarevu Subotu.Najmladji Lakic otselio je u Krivosije i od njega poticu tamosnji LAKICEVICI.Nasao sam podatak da neki Mijanovici (u Domasevu).Dedijer je prikupljao podatke otprilike prije 120 godina i plus ovih 70 godina od dolaska iz Ljubomira u Domasevo i tako dolazimo priblizno do cifre od 200 godina od seobe iz Ljubomira u Domasevo. Ako sam ti bilo šta pomogao oko porijekla tvoje porodice Mijanovic biće mi drago. u 18.Diskusije . Mijanovici u selu Ljubomir kod Trebinja doseli su po pricanju nekih njenih clanova iz C.nezavisne.slava Nikoljdan.com/novosti/ex-yu/Milo-Kadija-neće-odgovarati-krivicnoveć-prekrsajno-152606. nisam uspio ništa da nađemna ovoj stranici u vezi porodice MIJANOVIC sa sela Mosko kod Trebinja. Sada dolazi ono sto tebe najviše interesuje dolazak Mijanovica na Mosko ? Na Mosko su Mijanovici dosli isto iz Ljubomira prije 50 godina kako piše za nih Dedijer.Goru u Cuce i tamo je kako piše Dedijer prije 120 godina bilo 30 kuca porodice Mijanovic. Laketa (Profa) 01.( 50 + 120= 170).55 Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer u svome djelu „Hercegovina” na vise mjesta pominje porodicu MIJANOVIC.Odatle iz Ljubomira Mijanovici se rasele po Hercegovini.Prema njihovoj prici a koju je zapisao Dedijer. u 10.unuk ovog gore pominjanog Militina vraca se u iz nepoznatih razloga u C.html orados 31.Jedan Boskov sin.Sada je potrebno vremenski ograniniciti. avgust 2012.Bosni i Srbiji(Zemun).U selu Domasevu za njih Dedijer veli:„Mijanovici su ovdje doselili iz ljubomirske jatve prije 70 godina”.Gore iz Cuca ili Ljesanske nahije? Ni sami nisu sigurni odakle su i kada su dosli ali trvrde da su dosli zbog nekog ubistva i da su morali pobjeci u Hercegovinu u selo Korjenice.56 Postovani.

serbiancafe.Izvorno su u Crnoj Gori bili pravoslavni Srbi. sto možemo naći u knjizi Jovana Erdeljanovica. Postavlja se pitanje da li su Matkovici u Hrvatskoj unijati. Možda su zbog toga dosli u Bogodo.koji su u Popovo polje u selo Ravno dosli veoma rano u 16 vijeku.Forumi Pozdrav ! Prof.35 Najljepsa hvala na odgovoru. u 10. interesuje me kako su stigli u Popovo.Prvo su dosli u selo Bogodo a iz Bogodola su uz kugu 1813 dosli i naseli se u selo Zijemlja.Matkovici -Andrijasevici u selu Ravnom bili su veoma 0 poznat rod u Ravnom. da li su Matkovici izvorno i istinski pravoslavci? Da li postoji neka literatura koja bi to mogla da potvrdi? 0 Laketa (Profa) 26.html?157[1/26/2013 7:19:44] . tj. u 05.porijeklom su od Matkovica iz Popova polja. god.. u 17.preslava.starinom su porijeklom iz Bjelopavlica u Crnoj Gori. septembar 2012. 0 Prvi poznati pomen Matkovica vezuje se za 1530. septembar 2012.slave Jovanjdan. Stara Crna Gora.Kada se vratio iz rata odmah se podijelio sa bratom jer kao dvije razlicite vjere nisu mogli da žive pod istim krovom. Radio sam nešto ozbiljnije istrazivanje o ovoj porodici. u 17.52 Postoji veza između Matkovica u Crnoj Gori i ovih Matkovica u selu Ravnom u Popovu polju i Hercegovini. septembar 2012. u 20. septembar 2012. Matkovici. tek krajem XVIII veka i kasnije u XIX i XX veku. U Hrvatskoj se pominju relativno kasno.to je muslimanska porodica Burina.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Pošto smo vidjeli da Matkovica ima Srba i Hrvata.(pravoslavni Srbi)žive u selima Bogodo i Zijemlja kod Mostara.09 Poznati su mi ti podaci. Pokatoliceni su u djelimicno u Hercegovini u Ravnom kada su pojedini dijelovi Hercegovine dosli pod vlast Mletacke Republike. Djelimicno su takvi ostali u Hercegovini (Bogodo i Zijemlja) i u Hrvatskoj dok nisu pounijaceni i pokatoliceni.34 Interesuje me nešto o porijeklu Matkovica.koja potice od katolika Burica koga su Turci poturcili pod Beceom 1683 godine.Mitar bio je zastitnik svetac sela Ravno i slavio se kao kao seoska slava. Nikkej 26.jer mu nisu vjerovola da će se kao hrišćanin boriti(„neće Vlah na Vlaha”).Diskusije .Ovaj Burina ode iz Ravnog u Koteze i od njega poticu Muslimani Burine u Kotezima i Ljubinju. otkuda onu u Popovom polju i da 0 li postoji neka veza sa Matkovicima iz Crne Gore? Laketa (Profa) 25.Sv. I to doseljenici iz Hercegovine.bjezeci od pokatolicavanja da bi ostali u pravoslavlju. Bogodoljani kažu da su poreklom iz Popova polja.Svi katolici u Ravnom ( i Matkovici) slavili su Mitrovdan jer je u selu bila katolicka crkva Sv. http://www1. U toj opstoj seobi krecu se i Matkovici od Crne Gore. 0 Nikkej 25. Laketa orados 02. odnosno da li postoji veza između ovih Matkovica iz Njegusa i ovih iz Popova polja.namece se pitanje da li ih ima Muslimana ? Ima. septembar 2012.24 Turska osvajanja na Balkanu u 14 i 15 vijeku izazval su velika pomjeranja i seobu srpskog stanovnistva sa juga na sjever i sjevero-zapad Balkanskog poluostrva. Mitra istocno od sela na brdu Ratoblatu ili Oblatu.hercegovine do Hrvatske. selo Njegusi.

па се надам да ми Ви можете помоћи. 1. да би се коначно после 1834 „стабилизовало” у Гајић. oktobar 2012. Хвала. Петар Мркоњић: Средње Полимље и Потарје. 4..Јована Цбијића: Књига 1. 3. Др. открио сам један занимљив али за мене веома важан податак. Интересује ме да ли постоји стручна литература везана за подручје општине Рудо и околина? Прикупљајући материјал који сам користио за лични родослов. u 17. данас његови потомци славе Аврамијевдан 11 новембар.Vi se tu morate snalaziti sami.html?157[1/26/2013 7:19:44] .46 За г. Vidim da dobro vladate i literaturom i materijom kojom se bavite.Цвијић...serbiancafe. oktobar 2012.издање Српске академије наука (Етнографски зборник)под уредништвом академика Др. septembar 2012.Ево дајем списак литературе која би вам могла бити од користи. Илић: О љубићким селима. Što se tiče literature tu vam ne mogu puno pomoći. (садржина ) 1. Да ли ми Ви можете нешто конкретније рећи. Laketa Nikkej 26. Светозар Томић: Дробњак. млађо Laketa (Profa) 13.Антропогеографски проблеми Балканског Полуострва. 2. +1 Наиме ради се о пројетку:Насеља српских земаља. посао тешко иде да је дошао из Рудог. Љубомир Јовановић: Млава.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. моје старије презиме за које сигурно знам јесте било Лазаревић. Радомир М.наиме. покушавам открити одакле је Јосип дошао у Рудо и којој даљој грани припада. Књига 2.„Млађа2891” и све оне који се интересују за поријекло својих породица.45 Hvala puno. 2. Јован Ердељановић: Доње Драгачево. i ove su informacije od koristi. u 21.. Тодор М.19 Поштовани Професоре.на жалост Јосипово презиме ми није познато. један мој далеки предак по имену Јосип. 4.Diskusije . Pozdrav ! Prof.. http://www1. Риста Т. 3. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић:Васојевићи у црногорској граници. 5. Ј. 0 mladjo2891 12. живимо у мз.Forumi Poslije Reformacije u 16 i 17 vijeku osjeca se pojcan rad katolicke crkve i zavodjenja reda i discipline među vjernicima a to je nastavljeno u doba jozefinizma u Austriji kada se sprovodi unijacenje Srba u Hrvatskoj. Николић: Врањска Пчиња. u 20. Јасеница у општини Зворник. затим нешто мало млађе Видовић. населио се негдје у подриње око 1720. Бушетић: Левач. познато ми је 0 већ двије године покушавам „открити” своје даље поријекло..

Др. oktobar 2012. 4. 2. Љубомир Павловић: Колубара и Подгорица. Ти „младјо2891” потражи и погледај књигу:Поп Стјепо Трифковић. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић: Васојевићи у турској граници.Треба напоменути још да је Др. 2. Тодор Радивојевић: Лепеница. 1. Књига 7. 1. Др. 3. Јован Ердељановић: Кучи. Риста Т. Николић:Крајиште и Власина. 2. Јевто Дедијер: Билећке Рудине. Кога интересује нека потражи наведена дјела и крај који је обрађен у овим наведеним дјелима.serbiancafe. 1. Риста Т. 8. 6. 1. Обрен Ђурић Козић: Шума. Светозар Томић:Скопска Црна Гора. Књига 7. 1. Николић: Пољаница и Клисура. 2. Риста Т. Књига 5. Laketa (Profa) 13. Станоје М. Јован Ердељановић:Братоножићи. Радомир М. Коста Јовановић: Горње Драгачево. Андрија Јовичевић: Ријечка нахија. Ристо Јеремић вршио испитивања и истраживања око Тузле у сјеверо источној Босни. Јевто Дедијер: Херцеговина. Николић: Околина Београда.Површ и Зупци у Херцеговини.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Љубомир Павловић: Тамнава.26 Ово је списак Акедмијиног Етнографског зборника. Др. 2. Поп Стјепо и Владимир Трифковић: Сарајевско Поље. Књига 3. 9.Вишеградски Стари Влах и можда нађеш неке податке о поријеклу своје породице.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Књига 6. Поп Стјепо Трифковић: Вишеградски Стари Влах.Forumi 6. Милоје Т.Diskusije . Мијатовић: Темнић. 2. Илић: Ибар. Ракић: Качер.племе у Црној Гори. Лакета Владов Никола http://www1. Књига 4. 5. u 22. 1. Срдачан поздрав свим читаоцима „Серианкафеа” ! Проф. 7. Касније су све ове +1 књиге објављене самостално ка ауторка самостална издања.

Forumi mladjo2891 14. 0 Znate li ista o prezimenu PAROJCIC? Mi smo iz Crnog Luga sto je između Krajiskog Grahova i Lijevna. oktobar 2012.serbiancafe. u 09. Pozdrav! Laganini 22. Želio bih da saznam istoriju o prezimenu? Hvala unaprijed..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.04 Postovani Profesore Laketa. u 17. i želim da vam se puno zahvalim na odgovoru.Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] .21 Pomaze Bog! Postovani Profesore Laketa. Slavimo Svetog Nikolu ako je to o pomoći.. Crnoluzanin 10. 0 deda mi se zvao Sretko a pradeda Vasa njegova žena je bila Kristina presilili su se u Sr. Slava 0 Sv.. decembar 2012. decembar 2012. Odmah do toga pisma ima i jedno moje pismo.31 Pozdrav svim citaocima SC i ove rubrike koja piše o porijeklu porodica. Pozdrav citaocu pod sifrom „Laganini” kome preporucuje da malo izlista pisma 0 citalaca i tamo će naći pismo od 12.57 Хвала пуно на одговору Професоре! 0 boskesm 11. zivjeli smo u Hadzicima (okolina Sarajeva) prije rata. decembar 2012. Imam rodoslov sa podacima i nekim prezimenima sa kojima smo povezani. kažu. novembar 2012.2010 godine pod sifrom „gacanin” ( advokat ) koji je opsirno pisao i napisao sve podatke o porodici PUSARA. decembar 2012. Laketa (Profa) 22.. u 07. Procitao sam navedeno. 0 http://www1.. Moj ti je savjet da nadjes ta dva pisma i da ih procitas i monoge stvari će ti biti jasnije koje se ticu tvoje porodice Pusara. Vise izvora se svodi na naše staro prezime.16 Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije. Sve sto znam jeste da postoji selo Pusara u okoliki Gacka ali ni ime mu nzm.47 p0y dal bi mi mogli reci poreklo prezimena Bosančić? Oni su živeli u Gornjem Ratkovu(tačnije pored u selu Bosančići) opština Ključ. Prezivam se Pusara. sa mjestima i neke izjave od starih clanova Parojcica.. Mitrovicu 80ih godina. Laketa Laganini 22. Jedan stariji PAROJCIC (Nikola)koji mora da je rođen nedje 1900 godine od prilke je rekao da poticemo od Kneza Dragojle iz Crne Gore.Jovan. 'KVOSAROVIC' ili već tako nekako. Srdacan pozdrav ! SrećNI VAM NASTUPAJUCI PRAZNICI BOZIC I NOVA GODINA !!! Prof. u 09. Moje postovanje .12. Srdacan pozdrav i srećne praznike želim. u 16. u 11.

slave Jovanjdan.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 03. decembar 2012. Pozdrav ! Prof. decembar 2012. u 15.47 СВИМ ЧИТАОЦИМА ОВЕ СТРАНИЦЕ ЖЕЛИМ СРЕЋНУ И ЧЕСТИТУ НОВУ 2013 ГОДИНУ !!! Проф.57 cenjeni profesore interesuje me poreklo prezimena roglic 0 Laketa (Profa) 17. januar 2013.10 Evo još par podataka o porodici PUSARA.03 Pozdrav svima.Slava je Nikoljdan. u 17.19 i 20 vijeka. decembar 2012. Laketa 0 http://www1. Iz sela Ulinja u selo Međulice naslio je porodicu Pusara Ali-pasa Rizvanbegovic (1783-1851)koji je bio stolacki kapetan od 1813 do 1833 godine. Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer spominje porodicu Pusara na tri mjesta u gatackim selima: Tarajin Do.46 Gospodine Roglicu mogli ste reci i napisati nešto više o Vasoj porodici.html?157[1/26/2013 7:19:44] . januar 2013. Inače ja o Vasoj porodici nemam nikakvih informacija.Gdje živite u kome kraju i koju slavu slavite ? Tako bi i mi imali barem neko informaciju o Vama i Vasoj porodici.Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Dzanan.Mjesto Obrovac-Bronzani Majdan(okolina Banjaluke).Diskusije . Лакета 0 roglic9 14.Jako je rijetko. u 14.Kokorina i Međulici. Tu je dosao iz sela Ulinja pa se posvadjao sa agom i otselio se u selo Kokorinu u Gatackoj Povrsi.serbiancafe.onda se proglasio za hercegovackog pasu (1833-1851).On je ovu porodicu kao i mnoge druge srpske naselio poslije epidemije kuge 1813 godina koja je harala na prostorima Balkana.Bolesti i ratovi znatno su uticali na seobe i etnicke promjene stanovnistva tokom 18. 0 ljubisa_458 29.Forumi Laketa (Profa) 23. u 18. U selu Tarajin Do jedno krace vrijeme živio je neki Zeko Pusara.Hvala unaprijed 0 Laketa (Profa) 31.

serbiancafe. Sva prava zadržana. i saradnici. ne. http://www1.Marketing © 2009 Trend Builder Inc. Pogledajte i ostale sekcije: TESLIO Blogovi Grupe Profili Slike Moj Teslio DRUŠTVO Čat Čestitke Diskusije Imejl Oglasi INFORMACIJE Imenik Kalkulator kredita Kursna lista Rečnik Vesti Vreme ZABAVA Ankete Bioritam Dudin kutak Horoskop Kuvar Sudoku OSTALO Donacije Marketing Pretraživač Termin porođaja Australija Australija Latinica | Ћирилица | English Terms of use .Forumi Ne. To nije sve.Privacy policy .html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful