Diskusije - Forumi

Traži

Порука о презименима-наставак
koPoB
27. februar 2009. u 19.42

+1

zahumski - 7. септембар 2005. у 05.10 (*.bankofamerica.com) ČITAV SVIJET NASELI, A SEBE NE RASELI Saradnik „Virtualne Hercegovine” iz Australije istoričar Nikola Laketa, inače Nevesinjac, veliki rodoljub i nostalgičar za rodnim krajem poslao nam je obimnu istorijsku građu o nevesinjskim porodicama,njihovom porijeklu i migracionim kretanjima. Smatramo da ovaj materijal zaslužuje da se nađe na ovom sajtu i još jednom se zahvaljujemo gospodinu Laketi u nadi da će njegov primjer slijediti i drugi naši zemljaci razasuti po svekolikom svijetu. Živeci daleko od rodnog kraja u tudjini, razmišljam o seobama i etnickim promjenama stanovnistva na prostoru Hercegovine i Crne Gore, koje se smatraju nepresusnim vrelom migracija. Naročito je na tome polju bila aktivna Hercegovina. Još od davnina postoji izreka:„Hercegovina, čitav svijet naseli a sebe ne raseli”! Od najstarijih vremena, vecina seoba kretala je sa ovih prostora u pravcu Srbije i Bosne. Na pojavu seoba uticu dva veoma bitna faktora : unutrasnji i vanjski. U unutrasnje faktore spadaju uglavnom ekonomski,ljudi se sele bez prinude u potrazi za boljim zivotnim uslovima. Oduvijek su se selili Vlasi, Srbi stocari u potrazi za boljom ispasom za stoku.Vremenom poslije velikih epidemijskih bolesti i ratova, Vlasi se spustaju sa planina u ravnice,napustaju stocarstvo i pocinju se baviti zemljoradnjom. Ratovi i bolesti, naročito kuga, regulisali su prirastaj stanovnistva u srednjem vijeku. Vanjski faktori bili su napadi sa vana. Poslije vojnickog poraza, čitave mase stanovnistva bjeze ispred osvajaca, nastojeci da sacuvaju glavu i goli zivot, prelazeci pri tome hiljade kilometara. Srbi su stari indoevropski selilacki narod.Od početka VII v.n.e,žive na Balkanskom poluostrvu na teritoriji Vizantije. Vizantija ih je tu naselila radi zastite svoje sjevero zapadne granice od novih varvarskih upada. Hecegovina je do kraja XII vijeka bila u sastavu Vizantije.Za vrijeme uspona srpske države u doba vladavine velikog zupana Stefana Nemanje (1169-1196) Hercegovina ulazi u sastav srpske države. Polovinom XIV vijeka podijeljena je imeđu feudalnih

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

država Srbije i Bosne.Neko krace vrijeme Humom, kako se tada zvala Hercegovina, upravljao je Nemanjin najmladji sin Rastko kasnije nazvan Sv.Sava.On je od njemackog koPoB 28. јул 2007. у 21.25 cara Fridria I Barbarose (1125-1290) dobio titulu hercega,vojvode kada je bio u jednoj diplomatskoj misiji. Prvi titularni herceg bio je herceg Stefan Vukcic Kosaca (1435-1466) nosio je titulu „herceg od Sv.Save”, pa je zemlja kojom je upravljo nazvana Hercegovina. Sjediste mu je bilo u utvrdjenom gradu Blagaju na izvoru rijeke Bune.On se 1448 godine, odvojio od vlasti bosanskog kralja i poceo je samostalno da vlada, ali ne zadugo,jer su Turci ubrzo zauzeli Hercegovinu. Među njegovim sinovima ubrzo je izbila nesloga i borba oko nasledja.Kada je zemlja bila na vrhuncu uspona prema svjedocenju dubrovackog hronicara Petra Lukarevica u sastav vojvodstva Sv.Save ili Hercegovine bili su : Konjic, Dabar, Imotski, Blagaj, Mostar,Pocitelj,Nevesinje,Svitava,Popovo,Trebinje,Herceg Novi,Risan,Cernica,Rogatica,Milesevo, Prijepolje, Pljevlja,Piva i Tara.Već 1465 godine,Turci su zauzeli dobro utvrdjeni grad Blagaj i sjeverni dio,a Mlecani su zauzeli Neretljansku krajinu na jugu. Napad turske vojske predvodio je Vlatko, Ahmed-beg Hercegovic, poturceni stariji Hercegov sin,koji je napustio oca, poturcio se, presao je na stranu Turaka a sve radi toga da bi uz pomoć Turaka dosao sto prije do ocevog nasledja. Njegova dva mladja brata presli su u katolicanstvo ocekujuci efikasniju pomoć i zastitu sa zapada.Kada je Vlatko napadao sa vojskom na grad Blagaj, naredio je svakom vojniku da zapali najmanje po dest vatri.Kada je zapaljene vatre sa grada ugledao stari herceg, rekao je „ako je za svakom vatrom po jedan vojnik meni nema spasa”.Naredio je da se nocu mazge potkuju naopako i sa blagom da bi zaturio trag stigao u Dubrovnik, trazeci spas i utociste od Turaka.Stari herceg je ubrzo umro 1466 godine sahranjen je u crkvi u Scepan polju gdje se sastaju rijeke Piva i Tara.Njegovi sinovi poveli su borbu oko nasledja,sto je Turcima olaksalo posao oko zauzimanja preostalog dijela Hercegovine. Zauzimanje Herceg Novog 1482 godine, Turci su u potpunosti zavladali Hercegovinom, koja će biti pod njihovom vlascu neprekidno od 1482 do 1878 godine. Odmah po zauzimanju, Turci su osnovali Hercegovacki sandzak sa sjedistem u Foci. Poslije turskih zauzimanja Hercegovine 1482 godine, srpsko plemstvo ostalo je bez feudalnih posjeda i privilegija. Jedan dio plemstva izginuo je u borbama sa Turcima, drugi dio je izbjegao na zapad, treci dio plemstva primio je islam da bi zadrzao svoje feudalne posjede i privilegije. Tako su na islam presle sledeće srpske porodice u Hercegovini : Kalimanici, ( iz Foce za njih ima podatak u Dubrovackom arhivu da su su prva srpska porodica koja je uzela islam ) Ljubovici,Sokolovici,Kurtovici,Pasici,Bijedici,Basici,Kapicici i Zvizdici. Pocetkom XIX vijeka dolazi do ustanaka srpskog stanovnistva u Hercegovini od kojih su najpoznatiji ustanci pod vodjstvom Luke Vukalovica 1852-1862 godine, i ustanak poznati pod imenom Nevesinjska puska 1875-1878 godine, s ciljem sto brzeg oslobodjenja od turske vlasti. Zivot, obicaje i navike srpskog naroda najbolje je opisao naucnik Jevto Dedijer u svome cuvenom djelu„Hercegovina”nastalo početkom XX vijeka, kao rezultat naucnog istrazivanja samog autora i njegovih saradnika. U tome djelu Dedijer i saradnici sakupili su veoma dragocjene etnicke i istorijske podatke o zivotu i radu ljudi njihovim etnickim seobama i promjenama tokom XVIII i XIX vijeka. Oni

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

su zapazili da na teritoriji Hercegovine žive veoma stare srpske porodice, još od XII vijeka od vremena vladavine Stefana Nemanje (1169-1196) godine. Iz ovih starih porodica kada su se razbratila stara bratstva, tokom vremena nastale su nove srpske koPoB 28. јул 2007. у 21.25 porodice u Hercegovini koje su krenule u rasejanje sirom svijeta. U geografskom i klimatskom pogledu Hercegovina se dijeli na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu, granica je njena rijeka Neretva, koja od Konjica tece u pravcu sjever-jug i tako dijeli Hercegovinu na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu. Druga podjela je na gornju i donju Hercegovinu ili na humninu i rudinu (planinu). U humnini ne pada snijeg a u planini snijeg je redovna pojava. Od davnina stanovnistvo Hercegovine bavilo se stocarstvom, krecuci se sa stokom i pasom iz humnine na visoke planine, te su tako osnivana nova stalna naselja u gornjoj Hercegovini. Jevto Dedijer, rođen je 1879 godine u selu Cepelica kod Bilece. Bio je ucenik i saradnik velikog srpskog naucnika Jovana Cvijica koji se bavio proucavanjem Balkanskog poluostrva, kako se zove njegovo istoimeno djelo. Još kao mali djecak Dedijer je Cvijicu vodio konja kroz bespuca hercegovackog kamenjara na njegovim terenskim ispitivanjima. Cvijic je odmah zapazio bistrinu i neobičnu nadarenost hercegovackog djecaka.Pitao ga je :„Da li bi želio da nastavi dalje skolovanje”? Djecak je rekao, da bi rado nastavio skolovanje, ali otac nema para za njegovo dalje skolovanje. Cvijic je preko svojih veza i ljudi u Mostaru kod poznate srpske porodice Corovic obezbijedio mladom Jevtu Dedijeru da se skoluje u Mostaru, gdje je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju koja je pocela sa radom 1893 godine. Studije i doktorat zavrsio je kod Jovana Cvijica u Beogradu. Radio je kao kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, gdje je objavio mnoga naucna djela iz zivota srpskog naroda u BiH. Jedan je od rijetkih Srba intelektualaca koji je u znak protesta napustio državnu sluzbu jer se nije slagao sa okupatorskom politikom poslije aneksije 1908 godine, duboko saosjecajuci sa patnjama i teskom sudbinom srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Imao je čitavu mrezu saradnika na terenu Hercegovine i Nevesinja. Iz Nevesinja to su bili pop Tomo Bratic iz Fojnice i djaci Bogdan Zerajic iz Miljevca i Marko Perin iz Batkovica, obojica clanovi revolucinarnog drustva „Mlada Bosna”. Po Dedijeru u „starinske”porodice spadaju one koje su na prostoru Hercegovine zivjele odranije, prije turskih osvajanja srpskih srednjovjekovnih zemalja, a to su : 1.BUHA, vode porijeklo od Bjelokosica,žive u Domrkama i Ribarima kod Fojnice, Kolesku, Gacku, Nevesinju i rasijanju. 2.DJERIC, su starinom iz Niksica, žive u stolackoj, nevesinjskoj, konjickoj,focanskoj opstini.Za Djerice iz Ravni i Gacka, Dedijer veli da su Mucibabici,dosli su u Sipacno, odatle su dosli u druga mjesta:Biograd Slato,Dzinov Do Nevesinje i rasijanju. 3.MUCIBABIC,su starinska porodica u Ravnima u Povrsi,raselili su se na vise mjesta:Ljeskov Dub,Zijemlja,Fojnica, Gacko, Nevesinje i rasijanju. 4. BAJEVIC, su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece, rod su sa onim bratstvima koji vuku porijeklo od Predojevica, to su Leri, Jankovici i Boboti. 5. KOZJAK, su od plemena Predojevica kod Bilece. 6. LERO, vode porijeklo od Predojevica, žive u Bileci i rasijanju. 7. JOKANOVIC, su starinska porodica od Predojevica iz Bilece.Ima ih u Hercegovini,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

na Kosmetu u Bosni i rasijanju. 8. BOBOT, su starinci u Bileci, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od Predojevica. Žive u rasijanju. 9. MUSIC, su stara porodica iz Trebinja, ima ih oko manastira Savina u Boki. Žive na Zalomu u Nevesinju i rasijanju. 10. ANDJELIC, su stara porodica žive u selu Andjelici koje je po njima dobilo ime u trebinjskoj opstini. 11. PAPIC, su stara porodica. Papica ima u Bileci Dabru i Nevesinju. 12. BJELIC,su stara porodica iz Preraca kod Bilece, ima ih u Beogradu i rasijanju. 13. MANIGODA, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Konjicu i rasijanju. 14. ZIROJEVIC, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Gacku, Nevesinju na Zalomu, Kifinu Selu i rasijanju. 15. KOMLENIC,su starinom od bratstva Pilatovaca kod Bilece u Oputnoj Rudini. Žive u Bileci i rasijanju, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od plemena Pilatovaca. 16. GRUBACIC, vode porijeklo od Pilatovaca, ima ih u Baljcima,Gacku i Rastu kod Nevesinja i rasijanju. 17. CUPKOVIC, su starinom iz sela Biograda kod Nevesinja, porijeklom su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. Žive u Biogradu,Udreznju, Rogacama,Nevesinju i rasijanju. 18. IVANIS, su starinom iz Slata kod Nevesinja. Porijeklom su iz sela Sipacna kod Niksica, žive u Nevesinju i rasijanju. 19. VUJADINOVIC, su starinom sa Bijele Rudine kod Bilece, žive u Nevesinju u Babjoj Glavi, Sumicima, Udreznju i raseijanju. 20. TOHOLJ,su porijeklom sa Bogdanusica kod Bilece, žive na vise mjesta u Hercegovini i rasijanju. 21. MRKALJ,su porijeklom iz istoimenog sela u gornjem Hrasnu imeđu Stoca i Ljubinja. 22. MILIDRAG,su stara srpska porodica sa Ljeskova Duba kod Fojnice u Gacku. Žive u Gacku, Nevesinju i rasijanu. koPoB 28. јул 2007. у 21.26

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.50

koPoB - 30. septembar 2006. u 16.01 (registrovani član) 23. VISNJEVAC, su iz sela Visnjeva u Gacku, žive u rasijanju.

0

24. DERETIC,su stara porodica iz Korjenica kod Trebinja,žive u Trebinju i rasijanju. 25. VUJOVIC, su stara porodica,jedna od najstarijih i najbrojnijih u Hercegovini. Vode porijeklo od nekog Vuja koji je još u XV vijeku presao sa Grahova u Hercegovinu. Žive sirom Hercegovine i rasijanju. 26. PODRUGOVIC, su porijeklom iz sela Kazanaca u Gacku. Iz ove porodice je poznati guslar i epski pjesnik Tesan Podrugovic. 27. RADOVANOVIC, su porijeklom iz Vranje Dubrave kod Bilece, odatle su se raselili i danas žive u Riocima, Davidovicima,Dabru,Lukavcu,Fatnici, Vranjskoj i rasijanju. IG0R - 24. mart 2006. u 20.47 (registrovani član) zahumski - 7. септембар 2005. у 05.11 (*.bankofamerica.com)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Luka. PERISIC. 47. 42. GLOGOVAC. Iz ove porodice porijeklom je poznati srpski slikar Uros Predic. su porijeklom iz Ridjana u Niksickim Rudinama. 37. PILJEVIC. od njihovog roda su ove porodice: Stijacic. ima ih u Bileci i rasijanju. su porijeklom iz Korjenica kod Trebinja. CUCKOVIC. Ranije su stanovali u nevesinjskoj Povrsi. 33. 42. Turci su ih istjerali iz Korjenica. Vode porijeklo od Obrenovica iz Meduna u Srbiji.su stara popovska porodica u Garevi u Gacku.Lukavcu.su stara srpska porodica iz Pive. Beogradu i rasejanju. Žive u Nevesinju. 32.su istog porijekla kao Stevanovici i Cvijetici. 35. su porijeklom iz Crne Gore. su istog porijekla kao Stevanovici i vuku porijeklo od Obrenovica.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Kifino Selo.Trusini. 48. Zivjeli su u Grahovu. 39.Forumi 28. Ima ih u Ljubomiru kod Trebinja. PREDIC. 29. ima ih u Krusevu.su stara porodica. KRUNIC. iz sela Maline na putu Trebinje-Bileca. http://www1. te su odselili u Dabar. Dedijer veli da su porodicno ime dobili „ od nekog odbjeglog vojnika” koji je kupus zvao salatom. GUSIC. su porijeklom od Aleksica iz Oputne Rudine kod Bilece. su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece. Iz ove porodice je porijeklom prorok Vukelja Stevanovic i Ilija Stevanoc Kiko (1826-190) nevesinjski kapetan iz ustanka Nevesinjska puska 1875-1878 godine.Gacku i rasijanju. u Izgorima u Gacku . (CUCAK) su starinom iz Risna u Boki.Beogradu i rasijanju. Ima ih u Nevesinju. su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina. 50. Nevesinju i rasijanju. su starinom sa Stona. Kujacic. KOSUTIC. POPADIC. a otale u Drezanj i druga mjesta. su starinom iz Drobnjaka od Cerovica. SALATIC. koji su se veoma rano odselili u Vojvodinu. Rogacama i u selu Bratac i rasijanju.su su iz Stevanovica Torina kod Lukavca. žive u Trebinju . su porijeklom iz Trebinja.ima ih u Bileci. Bratac. žive u Trebinju. 43. NADAZDIN. Biogradu. rod su sa Dakovicima koji su se ranije prezivali Perisici. Beogradu i rasijanju. Beogradu i rasijanju. SPREMO. ZECEVIC. DAKOVIC. Ranikucama. Jugovicima. žive u Trebinju. Ima ih u Sarajevu. 46. Prebilovcima i u Spiljanima kod Konjica i rasijanju.Tadica ima u Beogradu i rasijanju. 49. Komor i Antelj.žive u Brckom. Ima ih u rasijanju. Sarajevu. su stara porodica iz sela Bjelojevica kod Stoca. su stara srpska porodica iz Hercegovine. 36. Sarajevu. porijeklom od plemena Pilatovaca. Žive u Ljubomiru kod Trebinja i rasijanju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. KESELJ.Iz ove porodice vodi porijeklo sadasnji presjednik Srbije Boris Tadic. su porijeklom sa Banjana i odatle su dosli na Miholjace.Diskusije . su iz Kazanaca u Gacku. 41. žive u Nevesinju. ATELJEVIC. Nevesinju i rasijanju. Nevesinju i rasijanju. Beogradu i rasijanju.su porijeklom iz Ozrinica kod Niksica odakle su dosli prije 400 godina na Rogace u Nevesinje.veli dedijer za njih. su porijeklom iz Banjana. 38. žive u Garevi kod Gacka u Beogradu i u rasijanju. 34. TADIC. JANJUSEVIC. STEVANOVIC. Lisov. 40. te ih prozvase Salaticima. 45.zivjeli su u Sopiljima. 30. 44. CVIJETIC. Batkovicima.su stara srpska porodica porijeklom iz sela Miruse kod Bilece. Beogradu i rasijanju. Rod su sa porodicama koje vode porijeklo od vlaha Malesevaca. 31. GUTIC . SUTONJA. SKENDER.žive u Nevesinju i rasijanju.serbiancafe. SIKIMIC.

ZELEN. Beogradu i rasijanju. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. Mostaru. BOVAN. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. 58. GOLIJANIN. su stara srpska porodica. GLIGORIC. zivjeli su u Mirusama. VUJNOVICI. Beogradu i rasijanju. Livnu. Ima ih u Gacku. ZERAJIC. 53. Beogradu i rasijanju. zivjeli su u selu Kovacima kod Bilece.su iz Ljubomira. Na Bozic.1942 godine. SORAJIC. Ima ih u Stocu. Zelenovica ima u Miholjacama.Mostaru.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Prije Kosova. TAMINDZIC. Iz Skorbutnih Rudina presli su na Miholjace u Gacku.Beogradu i rasijanju. CERANIC.su rod sa Vujovicima čak slave istu slavu. Krekovima. 70. su starinom od Koprivice sa Banjana.Forumi 51. su porijeklom ispod planine Golije između Gacka i Niksica. Gacku. ustaše ih pobile i spalile u crkvi. Ima ih u Bileci. SIMOVICI. 65. MEDAN. DUTINA. su porijeklom iz Ridjana. 66.prezime su dobili po tome sto su zivjeli na Banjanima.poticu od Bijelica. 69. 76. su stara srpska porodica iz sela Lipe kod Duvna.Mostaru. CRNOGORAC.Diskusije . 72. Ima ih u Nevesinju. Jezeru. ima ih u Jasenici kod http://www1. DANGUBIC. MIHIC.Beogradu i rasijanju.su stara porodoica iz Humske. 74. 55. su stara srpska porodica iz sela Cepelice kod Bilece. SARENAC. Avtovcu.serbiancafe. 60. a žive u Mirusama. na Stepenu kod Gacka. Ima ih u Stocu. su porijeklom iz Konavla.1. ima ih u Bileci i Ljubinju i rasijanju. su stara porodica sa „Bjelatka ispod Krsca”. su porijeklom sa Bune kod Mostara.ima ih u Dreznju. Ima ih u Gacku. LECIC. Nevesinju i rasijanju. 75. 68.Gacku. SKOKO. Dzeletovici su dosli iz Petrovica i Banjana u Cepelicu. su starinska porodica iz Popova polja.preko Hrasna i Stoca doselili se u Dabar a odatle na Trusinu.Novom Sadu i rasijanju. 52. 61.Dreznju. Žive u Nevesinju. 6. 67. VLACIC.Glamocu i rasijanju. Nevesinju i rasijanju. 63. su porijeklom iz Herceg Novog. Zerajici žive u Miljevcu. SUSIC (SUSA) poticu iz sela Kljeuta kod Gacka. 62. 54.Sumicima. 64. Beogradu i rasijanju. Ima ih u Sarajevu. u Bosni. ZELENOVIC.Bratacu. 71. prema porodicnom predanju. su stara porodica a ima ih u Davidovicima kod Fatnice.ima ih u Beogradu i rasijanju. Nevesinju i rasijanju.Sarajevu.su potomci kneza Zdrijelovica iz Ljubomira. BANJAC.Kifinu Selu kod Nevesinja. Blagaju.Beogradu i rasijanju.Beogradu.Nevesinju. Žive u Bileci. u Jugovicima i Pridvorici u Borcu.Kifinu Selu.Lukavcu. 73.su porijeklom sa Bancica kod Ljubinja. VUKAJLOVIC. 77. Avtovcu. odakle su se raselili. Radicima (Rast) kod Nevesinja. Iz ove porodice poticu hajduk Vucic Zerajic i mladobosanac Bogdan Zerajic. 59. su stara srpska porodica iz sela Citluk kod Nevesinja. gdje ih ima i danas.Glasincu. Nevesinju. su starosjedioci u Batkovicima u Nevesinju.Nevesinju. 57. BAJCETIC. su porijeklom od Cerovica iz Drobnjaka. Mostaru i rasijanju. gdje su se prezivali Kasikovici a poticu od Ljubovica.Nevesinju.u Nevesinju i rasijanju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ima ih u selu Krekavicama. ULJAREVICI.su porijeklom od Kapora.Beogradu i rasijanju. su porijeklom iz Drobnjaka gdje su se prezivali Cerovici.Drobnjaku. to su cuveni kamenorezci i stogodisnjaci. 56. na Oblju kod Kalinovika i rasijanju. DZELETOVIC. jedna grana Bajcetica preselila se iz Mirilovica u Cernicu.Nevesinju. Brckom. GOVEDARICA. su zivjeli u selu Bodezista u Gacku.Miholjacama.Žive u Bezdjedje.

95. su od Malisevaca. LAZETIC.godina dosli u Hrasno. TOMANOVIC.Kokorini. 94.su porijeklom iz Fatnice. Porijeklom su od Matosa sa Rovina u Crnoj Gori. HRNJEZ. GRAHOVAC. Doderi. su starinom iz Ceva. DJOGO. JEREMIC. 97. 85. IG0R . S njima su rod Golijani. su starosjedioci iz Nevesinja. su od Malesevaca iz Maline imeđu Trebinja i Bilece.opjevan je u narodnoj epskoj pjesmi. su porijeklom sa Banjana. ima ih u Pobrdju.7. nekada najmocnija feudalna porodica u Bosni i Hercegovini. u 20.porijeklom od stare porodice Mijac. KOKOLJ. Beogradu i rasejanju. 93. ima ih u Domasevu. na polasku beg pita raju :„Oce te li rucak s’ medom ili s’ http://www1.Klepcima. su porijeklom od nekakva Ljuba koji je bio dvorjanin hercega Stefana. Beati. 81.Ima ih u Zovom Dolu. vodili su rat za prestiz sa krajiskim Filipovicima.Kapavici.pa se samo jedan ziv vratio i poslije pada Hercegovine pod Turke njegovi su potomci primili islam” Zivjeli su na Odzaku Lubovica kod Nevesinja.Biogradu i Nevesinju i rasijanju. Sekare. SOLAJA. KUKIC. BOKIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Najpoznatiji clan ove porodice je Osman Ljubovic..47 (registrovani član) -.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su porijeklom iz Foce. Porijeklom su sa Trebjese i žive u rasijanju. su porijeklom sa Grahovca sa Grahova. Blagaju.ima ih u Trebinju i rasijanju.Mostaru i rasijanju. SAVIC.Dalmaciji. Lici i rasijanju. Kokolji. 96.Lukavcu. odakle su se raselili po Hercegovini. Predolju kod Stoca i rasijanju. Ovi iz Banjana presli su planinu Sominu i naselili se u Dulicima.com) 86.Diskusije . u Vlahovicima kod Ljubinja..Bacevici. 80.Plocnik. Sudzumi i Seslije jedno su pleme. Mostaru. Krekavicama.Rujevu Dolu i Ubosku. MANDIC. Ima ih u Brckom. ZUTKOVIC. U Crnoj Gori se zovu Doderovici. a porijeklo vuku od Vrljesa. KULAS. 92. Beogradu i rasijanju.Mijatovcima Nevesinju.su porijeklom iz Mirilovica. U Kolesku i Nevesinju se prezivaju Djogovici.bankofamerica.„Zenidba bega Ljubovica”.Dedijer veli :„Devet ih je brata poslo na Kosovo. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. Ima ih u Sarajevu. Krekovima i Nevesinju. su porijeklom iz Bilece. DODER. Jedno vrijeme boravili su na Mirusama i Banjanima. 79. žive u Padjenima kod Bilece. POPARA.Biogradu. su starosjedioci u Domasevu.serbiancafe.Gacku.24.Trebinju i u rasijanju. JANKOVIC.jedno su bratstvo i svi poticu iz Pilatovaca. su porijeklom od Pilatovica iz Pilatovaca kod Bilece. su porijeklm od Dubljevica u Gacku. Pokupio beg raju nevesinjsku zanju psenicu u Lugu. KASIKOVIC. MAKSIMOVIC. LJUBOVIC. žive u Dobreljima u Gacku.Sarajevu.ima ih u Slivljima u Gacku i rasijanju. su iz Lazarica kod Gacka. септембар 2005. su stara porodica iz Bilece. 89. mart 2006. 84. у 05. Savica ima u Slatu. 87.Bratacu.Forumi Ljubinja. 78. su stara srpska porodica koji su se ranije prezivali Istinici. Potjecu iz Ridjana kod Niksica. su Visnjici ispod planine Golije u Crnoj Gori. su iz Baljaka kod Bilece. kasnije se pominju u Nevesinju. Ima ih u Objeseniku. 88.Nevesinju i rasijanju.ranije su se zvali Pajevici. potomci su Vladislavica iz Jasenika u Gacku. 91. 82. Maddica ima u Duvnu. 90.12 (*. Ima ih u Fatnici. Ljubinju i rasijanju.Ulogu.Vukovici u Nevesinju i Visnjici u Visnjica Dolu pod Golijom. su stara srpska porodica. Od Kasikovica su Ljubovici u Odzaku kod Nevesinja. 83. odakle su prije 400.

Od bratackih Samardzica je rodom četnicki hercegovacki vojvoda Petar Samardzic (1895-1945). koji su se odatle raselili. su doselili u Gacko iz Grblja poslije 1433 godine. RADULOVIC. http://www1. su porijeklom sa Kosova a žive u Cadjaru u Gacku. SIPOVAC. a prema svjedocenju istoricara Vladimira Dedijera.Forumi ljebom”? Raja graknu:„S’ medom”! Raja zanje.51 koPoB . Selo Sipacno po njima je dobolo ime. 0 101.Diskusije . TEPAVCEVIC.Stepena i iz Cernice u Gacku. 108. su dosli iz Cadjara u selo Przine kod Gacka. Ima ih na Zlatiboru.negdje pred zalazak sunca. muslimani u Gacku i Avtovcu vode porijeklo od Papovica. su stara srpska porodica porijeklom sa Banjana. Jedni Samardzici zivjeli su na Krstacama Vranjskim i u Ladjevicima kod Bilece. odakle su se raselili u razne krajeve zemlje. Od nevesinjskih Parovica. 103. 105. ali je od njih ostao toponim Ljeskovik. su porijeklom iz Humske zemlje. Ima ih u Nevesinju.Postoljanima. PAPOVIC. su iz Gacka iz sela Cadjara.serbiancafe. SAROVIC. Ima ih u Beogradu i rasijanju.rucka ni meda nema.Beogradu i rasijanju.Poticu od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. su stara srpska porodica iz Hercegovine. LESKOVAC. su porijeklom iz Hercegovine a pominju se čak u Zumberku u prvoj polovini XVI vijeka. hitcima u ledja likvidirao ga Vlajko Begovic.Mostaru.samo ljeba suva nose sluge. oktobar 2009. 111.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. naselil se u selo Lazarice između Gacka i Avtovca. su iz Pisce na Pivskoj planini. 109. Starinom su sa Ridjana kod Niksica. najpoznatiji je Blagoje Parovic (1903-1937) revolucionar i spanski borac. su stara srpska porodica iz Lukovica kod Gacka. TOMOVIC. Gladna raja pojede suv ljeb kao da je s’ medom namazan. Trebinju i Nevesinju.Od Knezevica vode porijeklo Zimonjici. Pominju se u Mostaru.eto ti bega jezdi poljem na alatu sav čistu zlatu. koPoB 11. 107. u 20. septembar 2006.Grabovicu i Nevesinje. ima ih u Gacku i Nevesinju. SUKOVIC. po nalogu Kominterne i Josipa Broza Tita. su iz Kazanaca.html?157[1/26/2013 7:19:44] . koji su se kasnije preselili u selo Biograd kod Nevesinja. KNEZEVIC.žive u Jaseniku kod Gacka.Beogradu i rasijanju.Batkovicima i Nevesinju. PISCEVIC. 98.02 (registrovani član) 100.boravili su u Sipacnu a zatim se doselili u Rast. 112. su stara srpska porodica sa Ljeskovika u nekoj od ranijih seoba otselili su iz Nevesinja.Udreznje. BANDIC.Sarajevu. KORDIC. LAZAREVIC. Ispred Turaka su pobjegli iz Hercegovine u Cevo.30. su sa Banjana. raselili su se po Hercegovini i dalje. u 16. SAMARDZIC.su stara porodica porijeklom od Vlaisavljevica. su stara srpska porodica porijeklom iz Krivosija u Boki.Predanje im kaže da su sa Kosova. Bratacu. s ruckom. neki su otselili u Bosnu i žive u selu Provalama kod Travnika. 104.MARIJANOVIC. 106. 102. Pasici. su stara porodica iz Kazanaca. Poginuo u Spaniji u Spanskom gradjanskom ratu 1936-1939 godine. Jovan Erdeljanovic veli da su 343 porodice pobjegle ispred Turaka iz Hercegovine i sklonile su se u Cuce. VUKOMANOVIC. 110. 114.pijeve vodu. poslije Drobnjaka. Od Papovica vode porijeklo Parovici u selu Lazaricima kod Gacka. 113. KOPRIVICA. 99. Još daljom starinom su iz sela Bajica u Crnoj Gori.Donjoj Trusini. su stara srpska porodica porijeklom iz Drobnjaka.Ovo je samo jedna anegdota iz zivota Ljubovica. Samardzica ima u Slatu.

Nevesinju. 119.od kojih je jedan kaludjer. mostarski jeromonah. 129. Njegovih pet sinova . BACEVIC. PETAR. PUTICA. otselili u Bosnu. su porijeklom iz Duzi u Trebinju.html?157[1/26/2013 7:19:44] . su iz Tihova u Gacku. su iz Sume kod Trebinja po kojima je selo dobilo ime. su iz sela Loncara u Borcu na Gornjoj Neretvi. Sve Lakete poticu iz sela Pluzina. te su izgubljeni podatci o mnogim porodicama. VULESEVIC. Pisma se cuvaju u Istorijskom arhivu u Kotoru. 123. GOLUBOVIC. 120. Dubrovcanima je porucivao : ”Sva je Hecegovina moja„! Harambasin praunuk Petar.Pipere. su iz sela Bijelac kod Trebisnjice. su stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja. COKORILO. primili islam i danas su aktivna muslimanska porodica.BUBALO. Sa druzinom od 200 ljudi. Odatle pod pritiskom Turaka prelaz u selo Pluzine. IGNJATIC.Bratacu i rasijanju. Loznic. su porijeklom iz Pive od Branilovica. ELEZOVIC. 9. pisana na Srpskom i Latinskom jeziku. 127. Napisao „Ljetopis Hercegovine’ veoma značajno djelo za proucavanje hercegovacke istorije.Dubrovniku i Trebinju. Usput mu javlja da je pridobio za borbu protiv Turaka : Kuce. su porijeklom iz Tvrdosa kod Trebinja. Ilija-sukurdov > 8. ima ih u Herceg Novom. Jovan-pradjeda > 5. porijeklom iz zaledja Boke Kotorske. su iz Banjana. U pismu harambasa Laketa obavjestava providura o svojim zaslugama za Mletacku Republiku.Nebojsa-sin > 2. Lako-kurlebalo > 7. su stara srpska porodica. su porijeklom iz Gacka. u Crvenik selo Bratac kod Nevesinja. LONCAR. TIHIC. ( ELEZ ) su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja. pljackao je dvor bosanskog pase i vracao se nazad kuci. napao je i popalio Gacko i tom prilikom je ubio 12 Turaka. CELOVIC.Forumi 115. To su : 1. Nešto podataka o ostalim nevesinjskim porodicama naslo se u izvorima dubrovackog arhiva i srednjovjekovnim poveljama srpskih vladara. Bjelopavlice. Harambasa je znao stizati do Sarajeva. L A K E T A.bore se za Republiku.KLIKOVIC. 126. Konjicu. u nekoj seobi doselili su u okolinu Zadra.Gacku. Vlado-djeda > 4. žive u Kolesku. DANILOVIC. Piragicima. Slave slavu Svetog Jovana Krstitelja 20. Ima ih u Planoj. 130. su stara srpska porodica iz Vracanovica na Banjanima i iz Mirusa kod Bilece.Askurddjel? Ovo bi bio kratak pregled porodica koje je obradio profesor Jevto Dedijer sa napomenom da je propao dio materijala koji se odnosio na gornji dio Nevesinjskog polja.januara. tako su prozvani po loncima koje su pravili i prodavali.godine. ANDRIC.serbiancafe.rođen u Planoj 1802 godine. DEDICI.kurdjel. Dzinovoj Mahali. su iz sela Mijonici imeđu Popova i Trebinja. 128. Iz ove porodice potice kaludjer Prokopije Cokorilo. http://www1. 125. su stara srpaka porodica iz Dedica u Popovu. poslije burnih vremena stize sredinom XVIII vijeka. Djoko-cukundjeda > 6. otselili se u selo Orah kod Trebinja. su stara porodica sa Taleze i Bobovista iz Trebinja. Geneaolosko stablo moje porodice bilo bi sledeće: 1. Nikola-otac > 3. 117. Njihov prapredak harambasa Laketa pominje se u prepisci s mletackim providurom u Kotoru iz daleke 1686 i 1687 godine. 124. selo Objesenik u Borcu zvalo se Bacevic. 121. Beogradu i rasijanju. danas se jedno selo kod Mostara zove Bacevici. PRAVICA. 118. 116.Diskusije .Brdjane i kao nagradu dobio sest cekina i pet bala. rodonacelnik porodice bio je neki Golub po kome su dobili prezime. Mostaru i rasijanju. Ima ih u : Nevesinju. 122. prilikom njegova bjekstva iz Sarajeva u Beograd 1908. se pominju 1439 godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ima ih u Srbiji u Beogradu.

pisac i pjesnik. su veoma stara i brojna porodica u Hercegovini.30. Žive na Udreznju. zatim u Decanskim poveljama 1335-1345 godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] . BRENJO. mart 2006. Emigrilali su u Rusiju. Gradini. KOSTIC. ima ih na Crgovu. Sarajevu. žive u Krekovima. Biogradu. 9.Forumi 2..03 (registrovani član) IG0R . VUCINIC. pukovnik Mihajlo Miloradovic je razgranicio dvije velike sile Rusiju i Kinu početkom XIX vijeka. 16.Diskusije . Prvi put se pominju 1319 godine. 19. септембар 2005. ima ih na Zalomu i Nev. 6. KAPOR. Nevesinju i rasijanju. 11. 7. Nevesinju i rasijanju. JONLIJA. Nevesinju. prvi put se pominju 1283 godine. žive u Zovom Dolu. osnovali su manastir Zitomislic. Nevesinju itd. STANKOVIC. Bileci i rasijanju. Veoma su brojna porodica u Hercegovini. septembar 2006. Iz ove porodice poticu poznati junaci. Nevesinju i rasijanju. ima ih u Bratacu. žive u Bratacu. 22. BUKVIC. 13. 15. žive u Kolesku. se prvi put pomonju 1372 godine. Trusini.48 (registrovani član) -.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 12. (hrisovulje su kraljevske zlatnopecatne povelje). su stara porodica. su stara porodica iz Trebinja. žive u Kolesku. Nevesinju. Grabovici i Biogradu. žive u Mostaru. Beogradu i rasijanju. ILIC. 18. JAREDIC. JAKSIC. 23. Grabovici. žive u Nevesinju. pominju se 1451 godine. se pominju 1372 godine. BABIC. MILORADOVIC. Žive sirom Hercegovine i rasijanju. Porijeklom su sa Rudina. 4. 24.. i kasnije u Decanskim hrisovuljama 1335. su stara porodica.Ima ih u Trebinju. Nevesinju i rasijanju. se pominju 1372 godine.24. RATKOVIC. žive u Nevesinju. Nevesinju i rasijanju. u 16. godine. su humska vlastela. DRASKOVIC. balkanski rekorder u bacanju kugle 1934-1936godine. ima ih u Kolesku. veoma stara porodica. se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. Gacku. su stara porodica iz Humske zemlje.7. ima ih u Nevesiju. BRATIC. VUKOTIC se pominju1427godine.com) 20. Mostaru.Beogradu i rasijanju.godine. AVDALOVIC. Od Kovacevica iz Grabovice potice Aleksa Kovacevic. KOVACEVIC. Steci na Radimlji su njihovo porodicno groblje. 8. VASILJEVIC. Beogradu i rasijanju.1345 godine. pominju se 1281 godine. 5. Nevesinju i rasija. U Nevesinju žive u Kolesku. porodicno predanje im kaže da poticu od Ljubovica. MILOSEVIC. žive u Gacku. http://www1. žive u Dreznju. se prvi put pominju u Popovu 1320 godine. у 05. Nevesinju. Žive u Slivljima. Nevesinju i rasijanju. prvi put se pominje u spisima dubrovackog arhiva knez Ivan Aleksic 1429 godine. a zatim u Decanskim poveljama 1335-1345. sportista. Gacku. 21.13 (*. pominju se 1370 godine. SANTIC. žive u Krekovima. Nevesinju i rasijanju. 17. Batkovicu. polovinom XIX vijeka brojali su 300 pusaka. DRAGOVIC.bankofamerica. su Humska vlastela iz okoline Stoca sa Radimlje. Žive u Kolesku.serbiancafe.su stara porodica. ALEKSIC. 3. 10. koPoB . harambase Petko i Stojan Kovacevic iz sela Srdjevica kod Gacka. u 20. jedini nevesinjac ucesnik na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. 14. žive na Odzaku.

Nevesinju i rasijanju. PRODANOVIC. STANISIC. žive u Odzaku. pominju se 1322 godine. PREDOJEVICI. pominju se 1374 godine. su stara vlastela iz Konavala. gdje se pominju 1410 godine. 33. 38. TRZIC. Ziljevu i Nevesinju. Žive na Zalomu. Nikolica ima u Nevesinju i rasijanju. ima ih u Bratacu i rasijanju. to je najstariji pisani spis kod Srba. su stara porodica iz Humske zemlje. IVANOVIC. 40. pominju se u Decanskoj povelji 1335-1345 godine. su iz Biograda kod Nevesinja.html?157[1/26/2013 7:19:44] . kolonizirani na Kosovo. 37. Nevesinju i rasijanju.52 30. unuk kneza Andrije.serbiancafe. su iz Trebinja i iz Huma. Nevesinju i rasijanju. Ima ih u Bratacu. su Humska vlastela. 45. Nevesinju i rasijanju. sestrom bosanskog Kulina-bana. 42. Nešto kasnije 1373 godine pominje u spisima dubrovackog arhiva neki Radovan Stanisic. Koji sepominje 1370 godine kao graditelj crkve. su iz Humske zemlje. pominju se 1376 godine. VILIC. BIJELIC. PETKOVICI.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Nevesinju i rasijanju. Nevesinju i rasijanju. u 20. pominju se 1373 godine. IVKOVIC. 43. 36. su iz Zubaca kod Trebinja. su iz Cernice kod Gacka. u Decanskoj hrisovulji. su stara srpska porodica. pominju se 1380 godine. MARIC. MILANOVIC. Nevesinju i rasejanju. 27. žive u Biogradu. pominju se prvi put 1335 godine. Žive u Nevesinju. 34. Nevesinju i rasijanju. 35. pominju se 1372 godine. MANJAK. NIKOLIC. Žive na Zalomu. upravljao je Hercegovinom iz grada 0 polju. Za potrebe kneza Miroslava napisano je Miroslavovo Jevandjelje. ozenjen Blagaja. Pridvorcima. se pominju prvi put 1379 godine. žive u Biogradu. 46. Macari se pominju u Decanskim poveljama 1335-1345 godine. žive u Dreznju. su iz Trebinja. Od njih mnoge srpske porodice vuku porijeklo. 31. 47. 26. 28. žive na Zalomu i Nevesinju. su iz Huma.Forumi 25. Zalomu.žive u Nevesinju i rasijanju. pominju se 1333 godine. ali se nezna da li su rod sa ovim Nikolicima. Budisavlju. pominju se 1442 godine. Jedna grana Nikolica pominje se u Decanskoj hrisovulji 1335godine. pominju se 1435 godine. ” koPoB 11. i za njh se kaže da su sa Zagorja. 39. RAJICIC. Miroslavovog sina. NINCIC. u izvorima se pominje Ratko Milanovic 1370 godine. rodonacelnik loze je Nikola zupan u Popovu Vojsavom. 32. cuva se u Beogradu. žive u Nevesinju. 41. ima ih na Pluzinama. Radica ima u Kninu. pominju se 1419 godine. ZUBAC. su iz Nevsinja. su iz humske Zemlje. MIRKOVIC. Glusci danas žive u Bileci i Gacku. RATKOVIC. veoma stara porodica. MACAR. su stara srpska porodica. 44. GLUSAC. BESTIC. http://www1. VUCETIC. žive u Nevesinju. pominju se u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. Dedijer misli da su Vilici iz Gracanice u Gacku.Od vremena kralja Milutina žive u Nevesinju na Sehovini i Bojistima. Iz ove porodice bio je Mato Glusac (1774-1870) cuveni prorok i gatar. su iz Rudina i iz Nevesinja. su potomci Vlaca Bijelica sa Vlahovica. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. 29. su iz Nevesinja. RADIC. koje se sacuvalo do danas. žive u Bratacu. se pominju 1436 godine u Trebinju. zatim se javljaju u Decanskim hrisovuljama. se prvi put pominju 1389 godine. Krajem XIV vijeka.Diskusije . su feudalna vlastela iz Prijevora kod Bilece. pominju se u Decanskim poveljama. oktobar 2009.Prvi put se pominju 1280 godine. zivjeli su u selu Bodezista koje je nekada pripadalo Zagorju. Miroslav je Nemanjin brat. su iz Nevesinja.

*) BATZUT samo da dodam komentar na jednu najstariju porodicu u Hercegovini Zato sto su bili prvi zanatlije . 53. 49. Gacku. su iz Nevesinja. Pominju se 1358 godine. su stara srpska porodica porijeklom iz Kuca. Nevesinju i rasijanju. Ovo su samo neke srpske porodice iz Hercegovine za koje postoje istorijski podaci s napomenom da ovo nije konacan spisak. Kada se Borac turcio od petorice brace.7. ima ih u Ulogu. Bojistima. i glina je jedna najkvalitetnija . su stara srpska porodica iz Borca. Jedan od lokalnih vodja u ustanku Nevesinjska puska 1875-1878 godine.A selo Baljivac . Okuka je pred dzamijom na Obadica kamenu palio svijecu i molio se bogu.Mesto se zove Lijeska A povrs Bobani . su iz Nevesinja. u 16.To je rezultat njegovog istrazivanja iz ove oblasti. ima ih u Kokorini i Pridvorici u Borcu.04 (registrovani član) IG0R . Žive u Nevesinju i rasijanju. RADOVIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] .24.7.g. Iz ove porodice potice vojvoda pop Petar Radovic (1832-1906).Vidim da su to prezimena koja su mahom dosla na podrucje Zahumlja posle 1521. Novak Laketa – LAKETE. 56.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Tu su pocinili nešto slično te su morali bjezati ponovo.31 (*. Nikola Vladov Laketa Baljivac . žive u Kolesku.52 (216.Forumi 48.49 (registrovani član) Kifino Selo .DEDIJERA. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. pominju se 1372 godine. Dosli u selo Bratac. koPoB .ameritech. Nevesinju i rasijanju. MILISIC. Nevesinju i rasijanju. te da će mladji istrazivaci nastaviti ovaj posao. у 16. 51. Postoji rimski put i rimska catrnja na Baljivcu . jedan koji je bio kod stoke u planini ostao je pravoslavni i od njega poticu Okuke.serbiancafe. Prof. ADZIC. 50. 52. 55. septembar 2006. su staro pivsko bratsvo. pominju se 1372 godine. SILJEGOVIC. su iz Konavla. pomonju se 1430 godine. MISKOVIC. PEJOVIC. септембар 2005. Radojicica ima u Kifinu Selu. у 12. Budisavlju. OKUKA. септембар 2005.Mada ima i http://www1. Koliko je meni poznato porodicno stablo svojih porodica uradili su Dr. ima ih u Nevesinju i rasijanju.30.18. Nevesinju i rasijanju. Dok su ostali klanjali u dzamiji u Ulogu. Iz porodice Okuka iz Nevesinja potice fudbaler Dragan Okuka. gdje i danas žive. 54. Batkovicima.Diskusije . RADOJICIC. mart 2006. zbog ubistva i krvi dosli u Ridjane kod Niksica. porijeklom su od Jelica iz Oraha. su porijeklom iz Pive. ANDRIJASEVIC. Spominju se u trecem veku za U rimskim zapisima jer su bili GRNCARI to jest pravili sude od gline zemlje i danas postoji mesto gde su glinu vadili . desno krilo Veleza iz Mostara i reprezentacije bivše SFRJ. su iz Nevesinja. pominju se 1374 godine. MILOVIC. žive u Nevesinju.vidim da ima novih detalja i podataka u odnosu na knjigu pr. žive na Trusini i Nevesinju. su iz Trebinja.Aleksa Buha–BUHE. su pivska porodica porijeklom od Branilovica. 57. prof. Momcilo Golijanin – GOLIJANI i Dr. Pominju se u dubrovackim izvorima u XIV vijeku.net) Hvala Gosrodinu Laketi . u 20. Sarajevu.

Dakle posle velike seobe. Ovdje je dosta receno i o najvecem istrazivacu srpskih hercegovackih naselja i prezimena.Konjica.Saznavsi za to Kralj Aleksandar I Karadjordjevic poslao je cetu zandara da uzmu barjak za muzej u Beogradu.aol.01 (*. ne spadam u ljude koji vjeruju u sve sto je napisano o porijeklima. Ovaj prilog je veoma zanimljiv i procitao sam ga sa paznjom.Ortijesu.Izdvojio bih još jednu porodicu Damjanovici.koje je austrijska vlast pisala pod Damjanac .Zatim prezime Zoran iz Krekova izumrlo i raselilo se bilo ih je u Beogradu. Danilo Maric .trenutno Predsjednik skupstine opstine Visegrad musliman JELACIC. Rulj-Kifino selo. jer sam se uvjerio dosta puta da ima mnogo improvizacija. у 18.Čak je za imperatora Nina od prije 4020.Onjega.serbiancafe.Trtinama Sumicima.Ozaku .Jablanici.Zatim još neka prezimana nestala i izumrla kao Opuha.Cuvaju još i danas Krstas barjak Pavla Orlovica. a ovom prilikom pridodajem podatak da je zbog toga otrovan u okolici Mostara.Zapisano je da je katolicanstvo primio tek po zavrsenim vojnim skolama. септембар 2005.Ima ih sada u Kifinom Selu.Beogradu.sto bi se moglo povezati sa poslom i da su nekad kao stari Neretvjani bili navigatori.te Jelacica muslimana u Visegradu.Kao katolika u Hrvatskoj. Kalinovika.Tad su se Srbi naselili do Zumberka upravo sa podrucja.Ima ih još u Dubrovniku.a s a tim SHVATANJE SAVREMENIH SRPSKIH ISTORICARA da su Srbi na tim prostorima od prije Hrista postaje sve prihvatljivije. Nazalost.Valjalo bi pomenuti da su ova plemena najstarijau Nevesinju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] .9. Vrljes -Grabovica. dok je istrazivao i pisao o srpskim porodicama.Po austrijskim knjigama i podacima o njegovom skolovanju zapisano je da je da su mu oba roditelja Srbi.Od njih su se izdvojili Rojovic u Kifinu Selu . tako da http://www1. iz čega je proistekla i knjiga MARICI U HRCEGOVINI.bila od Jadrana do Baltika.OD TADA SE TAJ barjak cuva u tajnosti.kada je pocela da se stvara Vojna Krajina.Diskusije .Sve ovo ukazuje da na prostoru Zahumlja i Neretvljanske oblasti još ima plemena starih Srba Morlaka.Na nadgrobnim spomenicima u Mostaru koji datiraju od prije 500. naivnosti i pretjerivanja.Inače sama riječ prevedena sa nekih starih jezika. znaci-dovidjenja. u Dracevu. g .Bijenja.brata Pavla Orlovica.I najvjerovatnije da su to potomci starih Morlaka i Neretvljana.Beogradu kao pravoslavni.Nevesinje je to i krov SRPSTVA JE TO.od njih nastali Dabarcici iz Kifinog Sela.Rase.Cuvaju zlatni pehar koji su donijeli sa Kosovske vecere jer su isli na boj na Kosovo sa Vlatkom Vukovicem.Gacka.oni poticu OD DAMJANA.odredjivac pravca .Brckom. pa i svoje prezime.g. Covilo iz grada Nevesinja.Sama riječ RULJ prevedena sa staro.sreće se ovo prezime. Dr Jefti Dedjeru.Beslema doselili u Nevesinje iz Hodbine kod Mostara bilo ih u gradu Nevesinje .Duka prezime rasprostranjeno po Hercegovini sa starog srpskog jezika prevedeno Vodja.Na njhovo mjesto su se naselila plemena iz Crne Gore i Kosova. pa sam tako i ja nekoliko decenija tragao za podacima svojih predja.Forumi prezimena i iz prednemanjickog perioda.Nevesinja.Jelacic stara plemicka porodica iz BILECKIH RUDINA.com) Svi ljudi povremeno pokazuju zanimanje za svoje korjene.Presli na katolicanstvo kad i ban Jelacic.Sve ukazuje da je SRBIJA.Sve ukazuje na to dok ništa ne ukazuje da su doselili iza Karpata.No Damjanci im potprasili iz pusaka i Barjaka nisu dali.srpskog jezika znaci kormilar . to bila vladarska titula. Pekez-iz grada-Nevesinja ..Rijeci.ima 1 kuca još u Kifinu Selu.

nepismenost itd).Puno pozdrava mojim hercegovcima.11.48 (регистровани члан) Opisane porodice.26 (*.Za njih se nezna kako je nastalo prezime kao i od kuda su dosli.10. sa asocijacijom na sadasnjeg predjednika Srbije). pominju se 1376 godine. у 01. su samo dio porodica na tom prostoru. tako da su podaci nepotpuni (zapaljeni manastirski i crkveni arhivi. у 16. sve tri vjere i nacije.30.24. septembar 2006. i uzgrded da kažem da je ovo selo.serbiancafe.Ovo mi je pricao pokojni djed. Sam autor pominje dosta porodica koji su u stvari doseljeni iz Pive i Zete. gdje ništa ne radi.44 (регистровани члан) http://www1. у 22.sympatico. Ovo ne umanjuje pitanje šta hercegovci sada rade za svoju Hercegovinu (posebno mi vani). a i Dedjerovim. KomentarI (inzenjer) .Od 6 stoljeca zivjeli su na Hutovu blatu.Preselili su se u Rusiju i promjenili prezime. u Dubrovackim knjigama postoje zapisi o trgovini sa Nadazdinima. jedino su starjenici Marici porijeklom iz Kosora (12 km od Mostara).kasnije se raselili u Burmaze.A o Miliradovicima kako neko ih spomenu gore. mart 2006.50 (registrovani član) kotur . koji so to barem pokusavali vise puta)!!! Nije vajda da smo „masovnim opismenjavanjem” izgubili zelju za ujedinjenjem!!! koPoB 11. žive u Bratacu.) Inače Marica ima u oko 80 sela u Hercegovini.html?157[1/26/2013 7:19:44] .to su bogumili i Radimlja kod Stoca je u stvari njihovo groblje.oko Konjica i Pribilovce.9. i kao starosjedioci tih krajeva. Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu.52 koPoB . veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)! Kretanja i pomeranja Srba su se desavala mnogo puta od dolaska turaka. a ne da živimo od slave predaka. u 16.Postoje slična prezimena u Rusiji i Madjarskoj. u 20.Diskusije . септембар 2005.Forumi zamišljeni posao nije stigao da zavrzi sjeverno i zapadno od Mostara. oktobar 2009.U 12 stoljecu.ca) Sorjani(s kao skola)Dardani i Nadazdini (z kao zaba)su naj starija prezimena u 0 Hercegovini. pripadalo nevesinjskoj nahiji. Nevesinju i rasijanju. септембар 2005. a po mojim istrazivanjima. su iz Humske zemlje. drmogaca (seksolog) . u jednom periodu srednjeg vijeka. ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad. Molim profesora za izvor podataka dat ovdje pod 44. септембар 2005. ne mogu biti u isto vrijeme starosjedioci Hercegovine (najucljiviji je primjer Tadic. (MARIC.04 (registrovani član) IG0R .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 20.ova prva dva su potpuno nestala a i Nadazdina ima vrlo malo. a okupator vrslja po nasoj djedovini (mislim na prijedlog da krenemo i ujedinimo Hercegovinu sa otadzbinom Srbijom i Crnom Gorom.

Elezovic.aol. Pa onda znam da Zirojevici iz Gacka i ovi sa Zaloma i Kifina Sela ne nalaze nešto puno rodjackog. Znam da Djogici slave Sv. rekao mi je najveci srpski istrazivac. već mi je to rekao srpski pop Nakicanovic..48 (registrovani član) Opisane porodice. kada su Mleci konacno otrgli od Turaka Boku. Cvijic. Djogo. E to bi recimo i mogao uvaziti. posto im je slava zajednicka . u 22. Pa gledam i neke zakljucke u vezi sa kracim i dužim prezimenima (Elez. Ovo su samo neka od mojih natukivanja.” Dakle. Djogovic. pa i da sam i pogresno upotrebio taj turcizam.12. su samo dio porodica na tom prostoru.43 (регистровани члан) Pitanje za Danila Marica:ono za nahiju rece li mu mali Mujica?Za Krst casni i Slobodu zlatnu! Danilo Maric . pop Nakicanovic.com) Odgovor FIRAUNU ODGOVOR CIGANINU Ovdje se mnogo govorilo o Dr Jefti Dedijeru.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. kako mi to ti možeš prigovoriti. Firaune. ali su se slave drzali. nego da sam neki drugi. Djogic.. у 16. u Nevesinju imate porodice Budalic i Nikolic. септембар 2005. septembar 2005.. sto je dosta logicno. Ja sam čuo da su plemena mijenjala prezimena. već 'nako mi ponekad nadodje. veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)!<< Koliko puta sam se zaletio. http://www1. u nekakve kafanske rasprave o porijeklu i solidno se „provalio”.45 (*. Jovana.. takođe je tačno da takva prezimena žive u selima koja su pomenuta.9. Dodje neko potkovaniji i dokaze mi skoro da ni sam nisam ono sto jesam.pa pojma nemam šta sam još htio reci?! Kifino Selo pomenu da su Dabarcici postali od Rulja. sto je turska riječ za ciganina. Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu. firaunPFC (arms dealer) . ni istrazivacko. у 15.Forumi >>KomentarI (inzenjer) . između ostalog.serbiancafe.. Ja vjerujem da je gospodin nasao ova prezimena u starim knjigama. Recimo. Braca rođena od istoga oca i majke. a nije spomenut drugi jedan važan istrazivac Hercegovine. sto je tačno. Cvijicevom uceniku i saradniku u istrazivanju srpskih zemalja. pa razbijam glavu takvim stvarima.11. zajedno sa Djogovicima. Sarenac. pozivajuci se na ovakve dokumente. koji je zapisao. iz nevesinjske nahije. koja nemaju nikakvo ni naučno pokrice. pa. da je govoreno da su Zerajici i Sarenci od iste loze. da je u popisu Boke iz 1888. Gore piše o starosti porodica Zerajic. nije mi rekao mali Mujica da se nevesinjska oblast zvala NAHIJA.Diskusije . ali nisam ubijedjen da je to isto pleme. godine zapisano: „Maric iz Djenovica doselio prije 6 godina iz Kosor. A i da nije sve tako pravo.) Nisam siguran da se radi o istim porodicama. ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad. kada si se ti čak i potpisao turcizmom firaun.. Stajicima i još nekom porodicom koje se ne mogu sjetiti i da svi slave Lazarevu Subotu. септембар 2005.a ja se sjecam kao dijete.

moje /Dracevo .obzirom da na sred Zijemaljske visoravni a i okolo ima dosta stecaka. ima ih u Madjarskoj.babino /sa Obzira/. i evo šta mi je rekao: this family name must be Mavrakos..Hvala! _RS .16. Mavrakos.Forumi cano . Nevesinja. otisao sam na sledeći link za telefonski imenik Grcke http://whitepages. a ne Mavrakus kako si ti mislila.19.com) cano Ja sam čuo za narodno predanje koje kaže da su nekad davno Grci po „povrsici” (ledena kora po kojoj se može hodati a da ne propadas u snijeg) odselili iz Hercegovine. Imena su npr. Athanasios. у 07.Mavrakos dobijes 9 pretplatnika sa prezimenom Mavrakos. Spyridon pozdrav _RS http://www1. у 10.45 (*.U Vojvodini su Mavraci Madjari katolici.kao i Calije.ima pokrica u istorijskim cinjenicama..51 (*..hvala najlepse cano . септембар 2005.Francuska ili Italija.zanima me poreklo.Veoma je rijetko.bili su to stocari.Moji prci su sa Zijemalja .Po nekim.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 11. means „little black” (mavros = black in Greek). konkretno iz Zijemalja.co. Gacka. у 17.Molim nekog ko bolje poznaje istoriju da mi kaže koliko je moguće da ovo moje „nepouzdano saznanje” .serbiancafe. Jedan Grk iz regiona Kalamate sa juga Grcke mi je objasnio sledeće vezano za prezime Mavrak tj. септембар 2005.bantrel.oteshop..u Popovu polju/ i Jahura ..Mucibabici.yu) Da li neko može da mi kaže nešto o porijeklu prezimena Mavrak.jsp i samo u Atini ako ukucas u rubriku „Surname” .a oni koji su katolici negdje sa Mediterana Spanija. септембар 2005.03 (*.mi pravoslavni Mavraci poticemo od nekih grka Mavrakusa (danas to prezime pouzdano postoji u Grckoj). I don't know personally anybody with this name but there must exist.co. септембар 2005.gdje god da ste.yu) Procitala sam ono sto je napisao gospodin „kotur” i vidim da i mavraci imaju par zajednickih stvari sa prezimenima koje je on naveo .15..31 (регистровани члан) A prezimena Kosovic . Christos..zatim.Diskusije .do duse nepouzdanim izvorima . Pozdrav za sve iz Zeljuse. da su možda i Mavraci kao i ostali sa Zijemalja bili bogumili ..Antelji. kliring (filosofkinja) .gr/en/index.. Dimitri Konstantinos.19..Da li u istoriji postoje neki podatci o ovakvoj vrsti migracija (sa Mediterana na kontinent)?Mada ne znam šta bi to covjeka natjeralo da ode sa mediterana i zašto. I zaista.možda neko do vas može da mi pomogne.Npr.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

20. Што се тиче Маврака. Дедијер је записао да Мавраци тврде да су пореклом из Попова (Попово поље) а пре тога дошли из Црне Горе (или ондашње-садашње шире Црне Горе).dlm.19. mart 2006. Босни. југозападној Србији. stari su pricali da smo poreklom iz Crne Gore.Forumi IG0R .20.. Kada je majka studirala u Beogradu jedan profesor joj je rekao da su nasi preci dosli negde sa „tromedje” Crne Gore.45 (*.28 (*. A ja? . Mi smo iz Slavonije.do) Nisam sve bas detaljno citao. септембар 2005.net. devojacko prezime moje majke je Vucenovic. koPoB .10 (регистровани члан) Vukosavljevica nema ali zato ih ima puno na Romaniji. За остатак се мораш обратити Вукоти Миљанићу у Новом Саду.24. септембар 2005. у 05.Diskusije . у 18. Odakle potice prezime Vukosavljevic? Hvala unapred homosapiens (student) .ru) Vukosavljevici su iz Pive (sela Seljani i Zakamen) -----------------natasa_no (student) .19. Некропола у Радимљи (која служи као службена слика и прилика стећака и „босанске” културе) је гробље српске православне племићке породице Милорадовића-Храбрена који у своје заужбине убрајају бројне православне цркве Херцеговине и један манастир звани Житомислић. Стећака има највише у Херцеговини. септембар 2005. у 23. у 22. крстјани и чак неки католици.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 16. ali mi se čini da mog prezimena nema.08 (регистровани члан) Lepa tema.19. Далмацији. северу ЦГ. ja bar toliko znam. Стећке су дизали православци. у 04.05 (registrovani član) IG0R .55 (registrovani član) mure . Вероватно си мислили на Босанску цркву и крстјане који се погрешно називају богумилима (посебно у уџбеницима СФРЈ). Могу ти само рећи да се Мавраци спомињу у књизи Н. u 20. Pozdrav svim Hercegovcima a posebno Ceranicima sa Oblja.30.html?157[1/26/2013 7:19:44] .. Вујошевића Зећанина. септембар 2005. „Из старих мартикула Подгорице и Зете”. Bosne i http://www1.56 (регистровани члан) Као прво богумили су бугарска секта а нема ниједног стећка у Бугарској.serbiancafe. septembar 2006. септембар 2005.

53 Kifino Selo .30 (регистровани члан) Interesantna tema iako jako teska za proveravanje. септембар 2005. mi smo iz Bosanske Krajine i jedini smo MILETICI u siroj i uzoj okolini:)) Ako bi mi iko mogao dati neku informaciju.20.20. Ja sam iz Slavonske Orahovice. септембар 2005.aol.com) neko zna odakle potice prezime PRANJIC.20.Forumi Hercegovine.28 (*. oktobar 2009. bila bi zahvalna. Moja mama je djevojacki BEGIC oni su iz Listice.32 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.20. Snow White. септембар 2005. септембар 2005.Jedna kuca Cabaka potice iz Bosne i blizi su po krvi 0 http://www1. nisam iz Tenje:).html?157[1/26/2013 7:19:44] . jako zanimljiva tema.20.38 (регистровани члан) Da li iko zna vise o porijeklu Djerica ili Djukica? Navodno su iz Hercegovine/Crne Gore i po predanju Djukici pripadaju u Vasojevice? Hvala ---------------------natasa_no (student) . Pozdrav svim ljudima dobre volje! -------------------Da li . у 12. у 20.20. --------------------Pile_od_tri_kile (Student) .Diskusije . Ineresuje me da li neko od Vas zna nešto o prezimenu SENIC. Mi smo pravoslavci znam da ima Miletica puna Hercegovin ali su oni katolici????????? ---------------------dejan8 (student) ...doselio iz Miljevca kod Nevesinja. Znate li nešto o poreklu prezimena Vucenovic? Unapred hvala! ------------------Backa (Poslodavac) .net) Po Dedijeru.34 (регистровани члан) Evo i ja da se javim.. koPoB 11. у 11. у 13. Pozdrav svima. a ja se prezivam MILETIC jeli zna iko odakle su MILETICI.ameritech.CABAK je u Kifino Selo. у 12. у 15.serbiancafe.55 (регистровани члан) Ne. u 20. септембар 2005.Sto potvrdjuje ovu Dedijerovu zabiljesku. септембар 2005. čula sam da je porijeklom iz Hercegovine.Navodno po Dedijeru preselili su u Kifino Selo jer je u Miljevcu bila epidemija kuge. mada sam imala neku rodbinu tamo.Znam da postoji lokalitet u Miljevcu.koji se i danas zove Cabakov Gaj.

Ne znam kako i na koji način je dosao ovaj moj rad na stranice„Serbian http://www1. септембар 2005.online.23 (*.A ime porodicno se cuvalo isto kao i Krsno ime.21.Petra.dobili prezime.Kuljani.Uloska buna.Ostupili su posle junackog otpora i ubistva Austrougarskih vojnika i zandarma na visoravni Morine.Slave Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] . септембар 2005. LAKETA .Janko Vucicev Tamindzija.Po dolasku Austro-ugarske na te prostore ova junacka druzina nije polozila oruzje i ponovo su se istakli u pobuni koja se dogodila kod Uloga 1882.net.39 (*.Kuljanii po predanju doseli od Trebinja najprije na Kulu.49 (*.Slavimo Sv.Telebak.Slično izvedena prezimena u Hercegovini su i slijedeca prezimena.presluzuju Sv.20.ameritech.kao i zjenica oka.21.Kuribak.com.Sa Kule se raselili po selima oko Konjica. Znali iko ista o poreklu? hvala -----------------------aakk . za Crnu Goru.DJuro je umro u izbjeglistvu u Crnoj Gori.Diskusije . у 08.To opet ukazuje na to da su rodjaci sa njima i ovi iz Bosne. у 16.au) Postovani citaoci.Nisu podlijegali pomodarstvu koje se proširilo iz Bugarske.Beribak.I ako su to radili uzimali su pravi Srbi ime oca kao srednje ime NPR. Da li u hercegovacke Kovacevice spadaju i Kovacevici iz Crne Gore (kraj između Trebinja i Niksica? Taj kraj je i poznat kao stara Hercegovina.da se uzima prezime po imenu djeda ili oca. Nikolu.To su vrlo stara plemena koja su tvrdokorno cuvala sve svoje. -----------------------Kifino Selo .g.Sahranjen je na Grahovu. Iz okoline Trebinja doselili na DZepe kod Konjica.kod Borackog jezera po tome navodno. STEVANA. Hvala ------------------------Prof.DJuro se istakao u bojevima u Nevesinjskom Ustanku. Cavaljuge i Kovaci vode zajednicko porijeklo i slave Scepan dan.Ovi iz Miljevca dali su im zemlju i primili ih kod sebe.Gore.kao i u operacijama kojima su ustanici sadejstvovali sa Crnogorskom vojskom.06 (*.No da još napomenem da među Samim Cabacima postoji i predanje da su porijeklom od Vukadinovica iz C.Forumi ovima u okolini Sarajeva . -----------------------pbojan .no) Pitanje za gospodina Laketu ili nekoga ko se razumije.Najpoznatiji od njih bio je DJuro Cabak.Smatram da je ovo pleme starjenickog porijekla u Hercegovini što se može zakljuciti i iz prezimena.Poticemo sa MANJACE kod BANJALUKE. vjeru . у 22.TZ. у 12.mjesto Rakovica.au) Prezivam se BOJANIC.bio je pripadnik hajducke ćete koju je predvodio poznati harambasa Pero Tunguz.21. септембар 2005.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe. септембар 2005.porijeklo pa i prezime.net) Magazini su porijeklom od Trebinja.

Diskusije - Forumi

cafea” ali vidim da je izazvao veliku paznju i zanimanje među Vasim citaocima sto mi je posebno drago. Mnogi Vasi citaoci traže svoje korjene i porijeklo,ali dobro neko rece:„stanite ljudi,covjek ne može sve”.Tu ste i Vi da Vasim radom i uz pomoć drugih ljudi saznate nešto vise o Vasem porijeklu o Vasoj porodici i porodicnom stablu.Vidio sam da ima veoma dobrih radova o pojedinim porodicama kao o porodici Cabak,pozdravljam moga druga i prijatelja Veljka Cabaka iz Kifina Sela. Gospodinu Maricu mogu reci za pitani podatak sledeće:„Maric(Marich)su iz Humske zemlje.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje izvjesni Radovan Maric,dana 7.5.1376godine, u zbirci dokumenata Diversa cancellarae XXIV,folia 141,od 7.5.1376 godine. Inače postoje dokumenta arhiva od 1278.kada se pominju izvjesne srpske porodice,jer su nasi ljudi održavali veoma žive trgovacke veza sa Dubrovnikom i sve je to uredno zabiljezeno i sacuvano do danas.Važan izvor su povelje srpskih srednjovjekovnih vladara manasririma i dubrovcanima o slobodi trgovine. Tu se nalazi obilje podataka o našim starim porodicama,kao u Decanskoj hrisovulji od 1335 godine,gdje su upisane mnoge porodice koje su doseljene iz Huma,Hercegovine u oblast Decana.Pozdrav svima. Prof.Nikola Vladov Laketa ----------------------------hitra (dotore) - 21. септембар 2005. у 16.33 (регистровани члан) Cao, po prvi put se javljam:) Super ste ljudi! Interesuje me porijeklo prezimena MADZAR! Čula sam da ih ima u okolini Trebinja, tacnije u Pridvorcima. Da li neko zna nešto više o porijeklu ovog prezimena i da li slave Svetog Nikolu? IG0R - 24. mart 2006. u 20.57 (registrovani član) cano (ing.) - 21. септембар 2005. у 17.39 (регистровани члан) Pozdravljam sve ucesnike ove diskusije! profesore Laketa da li mozete da mi kazete nešto više o porijeklu prezimena BANJANIN,koji za sebe tvrde da su licani,a ja ”da si ono sto ti je žena„,daklehercegovac.Uopste licani,da li se mogu nazvati prije hercegovcima,obzirom da je Lika naseljavana uglavnom hercegovcima.Nadam se da pitanje nije suvise glupo i unaprijed se zahvaljujem. ----------------------IG0R - 21. септембар 2005. у 20.34 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој, злочинац, несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе, Саво Ковачевић, је из Нудола. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани, славе св. Георгија, прислужују св. Матију.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Стојан Ковачевић је из Срђевића код Гацког. Његови Ковачевићи припадају племену Малешеваца (потомака Малеша), славе св. Игњатија Богоносца. Највероватније су се доселили из јужнијих крајева, потичу тако од Алексића (иначе најбројнијег малешевачког братства) као и добар део осталих малешевачких братстава (па и Дедијери). За непотпуно списак малешевачких породица (или тачније презимена која данас носе Малешевци) у Херцеговини и изван ње обратити се на http://www.malesevci.org.yu/index.php?str=6. Можете приметити Ћоровиће, а ко зна Херцеговину рећи ће да су они Угреновићи (славе св. Јоакима и Ану), макар они Владимирови и Светозареви. Тачно, ово је само огранак Алексића који се одвојио у скоријој историји, та чињеница (и ова о Ковачевићима или нека друга о Перишићима, Радовићима, Петровићима, Миловићима) може бити веома поучна. У проучавању породичног порекла није довољно гледати презиме (које се често мењало услед одвајања огранака, сеоба, бекства због крвне освете) већ крсну славу и прислужбу уколико постоји (обично старија слава, пре промене, осим када се односи на други датум истог свеца - Ђурђевдан + Ђурђиц, Св. Игњатије + пренос моштију св. Игњатија, Јовањдан + Ивањдан). Тако ни помен презимена, био он Марића или Ковачевића, у дубровачком архиву не мора значити да означава баш ту вашу ту породицу. Тако на пример дубровачки архив помиње следеће породице као изданке Малеша (односно малешевачког катуна): 1386. Перутиниће, 1393. Радославиће, 1408. Кребиљановиће, 1431. Пероничиће, 1435. Мораковиће и Клапчиће. 1436. Хераковиће, 1444. Радовиће, 1466. Новаковиће, 1525. Вукићијевиће и Јановиће. У которском архиву се спомињу 1405. Милошевићи и 1477. Добранчевићи. Данас ниједно малешевачко братство не носи ниједно од тих презимена, многа уопште не постоје више у Херцеговини а нека постоје али их носе несродне скупине (тојест немалешевачке породице хераковића, Радославића, Радовића, Новаковића, Милошевића). ”
0

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.54

Укратко, одговор је не, нису исти. koPoB - 30. septembar 2006. u 16.07 (registrovani član) Dusan Zdrale - 21. септембар 2005. у 21.07 (*.ameritech.net) Nigdje moga prezimena u ovom opisaniju.Zdrali su se raselili sa Baljaka iznad

Bilece.Danas ziva u opstinama:Kalinovik,Srpsko Sarajevo i u rasejanju.Može te li mi pomoći da saznam pravi korijen nasega prezimena. Ovo je moja molba za gospodina iz Australije. Srdacan pozdrav Dusan Zdrale IG0R - 24. mart 2006. u 20.58 (registrovani član) IG0R - 21. септембар 2005. у 22.47 (регистровани члан) Да не буде да теми ништа не доприносим, ево ужег и скромног списка класификације појединих породица по родословном племену (које се разликује од географског племена попут Бањана, Рудина, Гацког, Зубаца, Корјенића -

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

који окупљају географску регију, одређена села и скуп насељеника који се деле на више група различитих порекла): - Св. Лука (Никшићи, Ровчани): С обзиром на њихов масивни број (највећи од свих доле изложених групација) и распрострањеност не само у динарским крајевина већ широм српског национа уопште, немају никакво специфично име. Најчешће уз славу св. Луке иде народно предање да су некуд некада одавно дошли из Никшића или његове непосредне околине (или једноставно Херцеговине, Црне Горе ако је у питању повећи број километара и генерација). Народно предање на страну, Которски архив у Боки налази Никшиће пореклом из Зете (плодне равнице код ПГ у којој се налазе Плантаже АД од чијег грожђа се пуне боце Вранца). Народно предање Никшића спомиње Илијана, „бана” Грбља (географско племе кроз чије срце је скоро свако насумице прошао путујући од ТИ аеродрома до БД) и Кртоле, сужени део полуострва јужно од аеродрома. Детаљи нису битни, важно да су постојале својевремено три групе Никшића, једна у Зети (код ПГ) друга у Оногошту (област и град ће касније узети име по племену Никшином), трећа у Морачи. Од ове задње групе имамо племе Ровчана (Ровца) у коме већину и историјско језгро чине братства која деле исто порекло и славе св. апостола Луку а то су Булатовићи (и то сви и свуда), Влаховићи, Срезојевићи и Шћепановићи. Од оних око НикшићаОногошта смо добили само племе Никшића које је се поделило (који су остали на том подручју) или раселило (од Лике до Македоније). Само племе Никшића више не постоји, постоје географске племенске области Жупе, Горњег и Доњег Поља, Лукова, Бијеле Рудине, Трепча итд. у којима Никшићи чине одређени или знатни део становништва уз друге досељенике. Од оних око Подгорице су највероватније лучинштачка братства Зете. У западнијим крајевима Херцеговине је већина породица које славе св. Луку досељена било из Попова или Билећких Рудина. „Рудински” су даљим пореклом са Требјесе, док су „поповски” пореклом од Риђана (једног другог племена које је живело у тој регији града Оногошта) - Св. Петку Параскеву славе породице су пореклом из Брда, тачније племена Бјелопавлића, а ови даљим пореклом из Дукађина у северној Албанији на левој обали Дрима. Занимљиво је да се ова слава често налази у југоисточним српским етничким границама Српства - Врању, Лесковцу, Македонији. Могуће је да су сви заједничког порекла и насељени у исто доба (негде у 14. веку) по ширењу немањићке државе на југ, али то је само идеја која је мени пала на памет. У Бјелопавилића: Бобичићи, Богићевићи, Богетићи, Бошковићи (из Орје Луке), Брајовићи, Дамјановић, Драговићи, Ђуровићи, Јовановићи, Јововићи, Јочићи, Калезићи, Ковачевићи, Мијајловићи, Михаиловићи, Мишковићи, Павићевићи, Пелевићи, Прашчевићи, Радовићи (из Мартинића), Радоњићи, Савељићи, Станишићи, Стојовићи, Шарановићи, Шкеровићи, Шушковићи. Бубићи, Групковићи, Ераковићи итд. су секундарна или у овом случају заједничка презимена, то јест ова горе наведена презимена су настала разграничењем ових оригиналних презимена, поделом на огранке. - Лазареву Суботу или Врбицу славе породице у Херцеговини које доста ажурно бележе порекло од Кривокапића-Цуца и то из села Кобиљ Дола. Чини ми се да је и Емир ваљда на основу старе славе своје породице себи пронашао порекло (јер спомиње исте Кривокапиће). Српске породице које негују овај празник (који нема фиксног датума већ зависи од Васркса односно Цвети) у Босанској

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Крајини не бележе ништа друго сем да су из Херцеговине (одакле су највероватније). О осталим племенима и славама - св. Клименту, св. Игњатију (Малешевцима), Пилатовцима, св. Стевану Дечанском, Св. Сави, Предојевићима. IG0R - 24. mart 2006. u 21.01 (registrovani član) + - 21. септембар 2005. у 23.33 (*.cable.roger) Šta je sa NINKOVICIMA? ima nas na hiljade u Trebinju, samo me interesuje pravo poreklo.Neki kažu da dolazimo sa Zabljaka u trebinjsku opstinu-tacnije sela Vrbno(Donje i Gornje) i selo Necvijece neko zna možda pravu istinu ? hvala -------------------------Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.06 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne i Hercegovine.Kod Pirlitora u C.Gori ima staniste Ninkovica.U Kotorskom arhivu 1399 godine,pominje se Radonja Ninkovic,za koga se veli da je iz Niksica u Zeti. Istrazivac starina Dr.Andrija Luburic,veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima,Golijanima,Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju.Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic,dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine,živio u Zenici. BANJANIN, su dobili prezime po mjestu stanovanja,Banjanima kod Bilece, prvi put se pominju 1319 godine.Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. Ostalim citaocim srdacan pozdrav. Prof. Nikola Vladov Laketa

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.55

Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.07 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

naročito kada su oni odvojeni od svoje maticne(plemenske) teritorije.22.stoje delimicno potvrdio I Tomo Seslija u knjizi „Tragom naših predaka”.donesena iz starog mjesta stanovanja.Golijanima.22.Diskusije .Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic. koPoB . септембар 2005. Od njih su u: Gacku (Hercegovina) jedan odatle se preseli u Pljevlja.30.Docekaju ih njena braca I svih devet Turaka pobiju ispred svog ognjista.Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. BANJANIN. septembar 2006.Kada su Turci saznali za tu ljepoticu odluce da je otmu ili da joj učine kakav zulum. Nikola Vladov Laketa -------------------------Sergej33 (ing) .Bobića (potomci Teša) iz Pješivaca neki se naselili u Trebijevo (Trebinje). prvi put se pominju 1319 godine. su dobili prezime po mjestu stanovanja.co.pominje se Radonja Ninkovic.Banjanima kod Bilece.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 16.Nakon toga morali su da se razidju I mijenjaju prezimena. ogranak Štekojevića . Da li je poznato nekome gde su se iselili Jakicici (Jakice) iz Drobnjaka posto ih tamo vise nema. u istinu može da bude jedan od relevantnih faktora za utvrdjivanje stepena srodnosti odredjenih grupa bratstava.16 (*. Pivu. „Tasovac.za koga se veli da je iz Niksica u Zeti.dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine. у 09.serbiancafe.Kod Pirlitora u C.Forumi i Hercegovine. da li je nekom poznato kada je do te seobe doslo. Ostalim citaocim srdacan pozdrav.Kako je Hercegovina većinom brdovita I sumovita. Prof.Za grupu istocnohercegovackih bratstava koji poticu iz Trebjese (zupa Niksicka) postoji po mišljenju dr. S obzirom da su se neki preselili na Korculu i primili katolicanstvo .Gori ima staniste Ninkovica.vise bratstava se doselilo u istocnu Hercegovinu u krsne Banjane I http://www1.07 (registrovani član) ----------------------------schetodes . септембар 2005. у 09.html?157[1/26/2013 7:19:44] . kod Nikšića. Mojkovca (u Lepenici evidentirani 1445. god.yu) Krsna slava.Migracija Milobratovica isla je stihijski u vise pravaca. Ovo sam nasao na jednom crnogorskom sajtu. Istrazivac starina Dr.)” Da li mi neko može poreklo Tasovaca potvrditi i da li se pominju negde pre 1445.U Kotorskom arhivu 1399 godine.Andrija Luburic. Jefta Dedijera osnovana pretpostavka da su u daljoj ili blizoj proslosti potekli iz bliskih ili ti istih rodova.Po tvrdjenju Seslije u jednoj kuci MILOBRATOVICA u Trebjesi bilo je dvadeset odraslih muskaraca I samo jedna lijepa djevojka.Tako jednog dana dodju devet Turaka da je otmu I odvedu.Štekovića .Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju.09 (регистровани члан) Tasovci iz sela Trebiova kod Trebinja. njihova sestra.živio u Zenici.veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima.

u Bosnu. у 16.Jefto Dedijer u svojoj knjizi „Hercegovina”navodi sledeće:SESLIJE. bar prije 3 godina. ali znam sigurno da ih ima (ili ih je bilo) u Braicevicima.Da su svi Milobratovici istog porijekla kazuje I to što svi do danasnjeg dana slave svetog LUKU. Trojica su ostala u Pozarnici i susjednom selu Caklovicima. u 21.ali je jedan broj presao u katolicanstvo.Forumi Oputne Rudine pa sve do Neretve.04 (registrovani član) Pozarnica (producent) . у селу Кути код Херцег-Новог памте да су се 1687.PAPICI na Vlahinji. -----------------------------IG0R . u Dvorovima kod Bijeljine.BOZOVICI I RULJI u Nevesinju I TOMASEVICI u Zupcima. Između legendi.taj njegov sluga Seselj je presao u pravoslavlje I od njega vode porijeklo svi pravoslavni Seselji koji slave svetog Luku.Po nekim tvrdjenjima I Celebici su potekli iz ove trebjesanske grupe I odatle krenuli prema Cetinju I Stitarima.Po tvrdjenju dr. što se ovdje ne spominje. у 11. gdje ih takođe i danas ima. Слава св. Od tih semberskih Ivkovica potice Branislav Ivkovic iz SPSa. IG0R .html?157[1/26/2013 7:19:44] .BIJELOVICI u Sumi trebinjskoj.Po nekim predanjima I SESELjI vode porijeklo od MILOBRATOVICA .I neke Kundacine tvrde da poticu iz ove grupe.59 (регистровани члан) Nigdje ne procitah prezime GUZINA.SILJEGOVICI u Gacku. koja manje-više ne postoji ili nije srpska poslije 1992. ali saznajem da su prije Dreznja zivjeli na Bijeloj Rudini kod Bilece.22. http://www1. a ima ih i u Niksicu (Crna Gora). mart 2006. (под великом сеобом из Херцеговине ) доселили са Грахова (племе у Старој Херц-сада југозап ЦГ).BJELETICI u PRERACIMA(GOLOBRDJU I KOVACIMA). i gdje je. Moji su se doselili oko 1875. Зете и Херцеговине.Seselji su dalji rodjaci sa Seslijama. Илија.09 (регистровани члан) Вукосављевића нема широм ЦГ. a jedan je zavrsio u Semberiji. септембар 2005. септембар 2005. neki Blazo Ivkovic drzao restoran pored puta Bileca-Gacko.lidera SRS.22. možda poslije. ----------------------------glorija (domaćica) . у 17. Брда. zašto? Nije mi poznato da ima ZIROJEVIC-a u Kifinom selu i Zalomu. Ja sam rođen u Pozarnici kod Tuzle. Зато их има у Боки. gdje i danas žive Ivkovici.Jedan Seselj je po njima otisao u Popovo(Orahov Dol)da sluzi kod pravoslavnog popa te posto ovaj nije želio katolika za slugu. Aleksa Kovacevic se dopisivao sa mojom majkom 2o godina. možda prije.Od njihovog su plemena:KRUNICI u Ljubinju.22.24. Vojislava Seselja .serbiancafe. u vrijeme oko Nevesinjske puske. sa Dreznja.Diskusije . istina je da su bila 4 brata koja su krenula na sjever.Neki katolicki istoricari(među njima I Stjepan Seselj) tvrde da su Seselji katolicka familija.SUDzUMI i KOKOLJI su isto pleme.34 (регистровани члан) Nisam znao da se Ivkovici prvi put pominju 1435. ne znam. септембар 2005.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

Gradina. od Beograda i Novog sada.Taj pogrom nad srbima u Ist. Pozarnica se nije mogla dugo braniti i. ali i po čitavom svijetu. Sidneja i Melburna. u junu i julu 1992.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ------------------------------- http://www1. od strane tzv. септембар 2005.Poznata stratista srba u Ist.te sela Domrke. --------------------------Kifino Selo . a Boga mi i Zagreba.Kokorina.A to su.22. Ako neko zna još nešto o Ivkovicima.te nekadasnji gradonacelnik Sarajeva Nenad Guzina.i on se ovjencao slavom kao komandat jednog od Gornjenevesinjskih bataljona. i zbog toga bio premjesten čak u Stip. ratu brojala 500 ljudi pod oruzjem.Hercegovini gdje su ova dva dzelata okrvarila ruke do lakata su još Braicevici i Dobrelja u Gacku. strateski.Hercegovini izvrsili su Vlado Segrt i Petar Ilic Drapsin. Moskve.kad i ostalih još jedanaest Kifljana.Forumi Od mojih Ivkovica potice pukovnik Stojan Ivkovic. Moji Ivkovici su otisli iz Pozarnice kad je pala. volio bih da procitam. Njegov unuk Stojan je dugo godina igrao kosarku.g. Danske.g.Sela iz Borca. Pozarnica je bila četnicko selo i kažu da je u Drugom svj.g.Bile su do ovog zadnjeg rata i dvije porodice u Lici.serbiancafe. centra za Spartak iz Subotice.Ta porodica. koji je 1943.poznat je u istoriji Bosko Guzina.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Njujorka.Slivlja.ameritech. Nije bio u četnicima. у 18. naređeno je povlacenje. Svedske.koje su tamo starosjedici vjerovatno.Inače od njih su pokojni Ilija Guzina.pripadala Nevesinjskom srezu. ubijen u Boki.Ribari.Istakao se u bojevima koje su vodili ustanici sa Turcima. ali je bio bivši oficir Kraljevske vojske. lokalnih katolika. osnovna skola se poslije rata zvala Dr Mustafa Mujbegovic.naseljeni.Ima ih svukud u rasijanju.Prosao sam svu Ist.to mjesto je imalo status carsije još za vrijeme Austro-ugarske okupacije i Kralevine Jugoslavije prema njoj su gravitirala sela koja su danas mahom raseljena. pohapsio vinovnike. U proslom ratu.Ravni. skraparske grupe komunista.odakle poticu sve Buhe.Diskusije . je bio zapovjednik Tuzle i zatvorio je grad kad su muslimani i Hrvati javno slavili smrt kralja Aleksandra.ali bistrijih i obrazovanijih ljudi od Guzina nema.Inače Fojnica je sve do 1953. a muslimani nisu smjeli uci u selo pet dana.Dubljevici. smatram. 1934.Njihov predak Simo doselio je sa Zaloma u Kifino Selo. iako je branjena.posle 1520.net) Zirojevici iz Kifinog Sela.Što se tiče i samog mjesta FOJNICE. jer nisu vjerovali da je Pozarnica napustena.Guzine su iz Fojnice kod Gacka.Presjedovac Plocnik. ima najviše skolovanih ljudi u Hercegovini koji su razasuti sirom svijeta.Vratnik. u Malom Mokrom Lugu čini mi se.Pridvorica.Hercegovinu.Kruscica.Inače Zirojevici sa Zaloma su porijeklom iz Gatacke povrsi.malte ne bio u svakom selu i zaseoku.vode porijeklo od Zirojevica sa Zaloma.Jugovici. kako su se ti bataljoni tada zvali.a svi su porijeklom od Predojevica. Solunac. Sad nas ima najviše u Bijeljini. Ne znam odakle je Dusan Ivkovic.59 (*. Ipak.g.NJega su ubili partizani 1942. Ivkovica ima u okolini Beograda.Ljeskov Dub.Bio je komandat bataljona za vrijeme ustanka 1875. iako nijednog muslimana u selu nije bilo.u mjestu Krekavice.

6.rr.veli da je iz Nevesinja.godine. septembar 2006.1388. Sada nas ima od Mostara.com) Ne vidjeh nigdje prezime Bjelica.30. MILIC.43 (*.55 (*. vlasnik kafane. malo me uputi. koja se unajmljuje u Dubrovniku 25. BG pa do Amerike:) Cano. možda i neku corbu i koje rebarce pojedemo skupa. oktobar 2009.08 (registrovani član) ban (slu enik) .4.gdje se prvi put pominje 28.Andrije Luburica. A pokojni Risto je sin valjda? Ako ti(nikada prijatelje ne persiram. odatle su Srbi krenuli u boj na Kosovo. Vode porijeklo sa Cetinja (bar ovi moji) dosli u sjevernu Hercegovinu (Cesim.Ranije se Fojnica zvala Vojnica jer se tu skupljala vojska za vojne pohode iz nevesinjske i gatacke povrsi.au) Evo još nekih podataka. trebao biti unuk ubijenog Sima.23.izvjesni Bogdan Saric. gdje su najranije zivjeli i neko vrijeme boravili.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 03.te se za izvjesnu Radoslavu Guzina. септембар 2005.30 (регистровани члан) Zemljaci.(Sarich)su porijeklom iz dubrovackog zaledja. септембар 2005. jal' kod Sima. oni koji su mi mogli objasniti nisu bili blizu. Ako Bog da.56 drmogaca (emigrant) .23.com. Čuo sam nešto o tome još davno. ali sam „bio mali” da mi se to objasni. između Gacka i Bilece. (od brata i sestre smo djeca) koPoB 11. http://www1. септембар 2005.Forumi Bjelica . godine knjiga Riste Milicevica Hercegovacka prezimena pa mozete i tu pronaći nešto o svojim korjenima.(Guzen)su porijeklom iz Fojnice koja je nekada tetitorijalno pripadala Nevesinju. a nakon tekstova te takvim smatram) nije teško.prema tvrdnji i pisanju Dedijera. SA. Sarici se još pominju u selu Petrovici na Banjanima u Bileci.kasnije se Sarici pominju u Konjicu u selima Borci i Bradina a ima ih u Mostaru. Kada sam porastao. jal' kod Ceda.23.18 (регистровани члан) Kifino Selo. у 02.istrazivaca starina.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ima ih takođe kod Bilece (selo Vrbica na granici sa CG i u Berkovicima kod Stoca). Prema pisanju Dr.serbiancafe.(Milich)su porijeklom iz Gacka.23.kaže se da poznati hercegovacki prorok Mato Glusac (1774-1870) po zenskoj liniji vodi porijeklo od Guzina iz sela Korita. Nekad ranije si „obecao” da ćeš napisati vise o „dvanaestorici” i ja od tada 0 navracam trazeci i željno iscekujuci taj tekst. у 01. Laketa .Diskusije .1414. u 20. koPoB . u 16. Pozdrav za sve Hercegovce -----------------------Prof. Glavaticevo) prije nešto više od 120 godina. Ne znam za njihovo porijeklo. септембар 2005. koji se interesujete za svoje porijeklo još jedan pokazatelj. SARIC. у 02. GUZINA. Iz tvog teksta gore zakljucih da bi Simo.a prvi put se pominju 1421 godine. moj prvi rodjaci su Mavraci iz Kljuna i Potoka. U izdanju SVETA KNJIGE Beograd izašla je 2005.

Da li mi neko može pomoći da stupim u kontakt sa prof. i u Bosni. у 11.rr. Risto (Milovana) Zirojevic (iz Krivodola) je otisao u Ameriku 1920-23. Umro je u 95-godini i sahranjen je u San Bernandinu (Kalifornija). Tako bi rado da znam nešto više o tom prezimenu. Momcilom Golijaninom iz Nevesinja? IG0R .selo Kruscica. у 15.. Kovacevica. Popovica .se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335-1345 godine. Pozdrav svima. pretpostavljam) je selo iz koga poticu neki Zirojevici koji žive kao kolonisti u Novoj Crvenki još od perioda između I i II Svjetskog rata.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. a da nisu ni u kakvoj vezi.Zarkovica ima u Borcu. септембар 2005. MILETIC. niti im je slava ista. Hrvata i Bosnjaka). Možda me neko može uputiti. nisam sigurna.58 (регистровани члан) Zarkovica ima i u selu Bodezista. kako pronaći ''svoje korijene''?! HVALA Veoma interesantna temna ! http://www1. da se prezime pojavljuje i kod pravoslavaca i kod katolika i muslimana.Forumi ZARKOVIC.Laketa na vasem odgovoru u vezi prezimena Milic(milich)..Gacku i rasijanju.08 (регистровани члан) za Radulovica: Ima mnogo prezimena koja nisu istog porijekla. Krivodo (Krivi Do.23. u 21. у 16. Najslavniji je Jovica Zirojevic. Obradovica. ne znam tačno) i tamo dozivio duboku starost.Diskusije .22 (регистровани члан) Hvala prof.23. i u Srbiji i Crnoj Gori.23. септембар 2005. alajbarjaktar iz Nevesinjske puske ili nekog drugog rata.Mrksa Zarkovic se pominje kao gospodar Valone. Poznavala sam mnogo Guzina i tačno je da su jako bistri i 'talentovani' za ucenje.Prof. септембар 2005.serbiancafe..com) Sve sto znam je.01 (*. ----------------bilancia . mart 2006.23. у 07. Navela sam samo ona prezimena gdje sam i lično poznavala te osobe.. mnogo istih prezimena ima kod sva tri naroda iz bive YU (Srba. se pominju pominju 1369 godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Laketa ----------------------glorija (domaćica) .24.06 (registrovani član) glorija (domaćica) . Radovanovica npr. ima i u Hercegovini...Avrama zatvornika 11 novembar ----------------Colakovic (Cholakovich) .i još mnogo.moji Milici slave sv. септембар 2005.

Inače ja sam jako puno ponosna na svoje porjeklo i prezime. godine!!! Eto pa da se zna!!! ZA Pozarnica (producent). Prica se da je Zivko (ili je to ipak bila Zivka) ili neki blizi rod ubio nekog agu a možda je to čak bio i neki beg pa su se zato preselili tamo odakle su (okolina Trebinja i Nevesinja. у 17.38 (регистровани члан) Znali neko odakle poreklo vode porodice Djordjic. Strucnjak ------------------- http://www1. Ima vise pisanih zabiljeski prezimena Zivkovic u Hercegovini a najranije za koje ja pouzdano znam je o izvjesnom Draganu Zivkovicu koji je zapisan u 1956 kao djak u osnovnoj skoli u Cobanovom Polju kraj Mostara. On/a se rodio/la u Hercegovini. ali ne znam šta oni slave. to naglasavam jer ima i Dragovica u Kalinoviku. Kuljanin.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. moja baka je od IVKOVICA iz Dreynja.deda Branoje je bio knez kod kraljeva Milutina i Dragutina Nemanjica. ali ovi moji su dakle ova hercegovacka linija.23.. ima tu par verzija). A možda su se i doselili iz Crne Gore (sa Durmitora ili iz Rijeke Crnojevica.net) Da malo pojasnim. септембар 2005. Interesantno je da tvrde da se u groblju ne mogu naći tragovi stariji od 100 godina. mada niki spominju i Stolac i Berkovice). Moj praprapra. Ajde živio ti meni dugo i dobar bio i ne zamjeri stogod. Naveo sam ova prezimena ljudi koje sam imao prilike upoznati i svi dolaze iz jendog mesta u Hercegovini Bradina (na putu Sarajevo Konjic). Prema njihovim kazivanjima su doselili iz Crne Gore ili Hercegovine. ja sam od Dragovica iz Udreznja. Eto to bi mogli biti tvoji Zivkovici a možda i nisu..paleol. i mi slavimo Svetog Djordja. септембар 2005. On se takođe poslije pominje i kao poslovodja u Fabrici Duvana u istom. prilično su rasprostranjeno pleme i ima ih čak među muslimanima i katolicima. ---------------Trkac (Architect) . ---------------_strucnjak_ (pa strucnjak) . Draganic. Veliki pozdrav. Uglavnom njihovi potomci se zovu Zivkovici.33 (*. септембар 2005.Forumi ----------------Bojana Dragovic . dosta ih je otislo tamo tokom koloniyacije. Mrkajic. у 18. Ti ljudi su stradali u proslom ratu i sada su uglavnom u Americi. Gligorevic. i u tom se kontekstu i pominjemo one davne 1281.Diskusije . u Nevesinju ili u okolini Trebinja (narodno predanje je tu pomalo izblijedilo.23. у 17. Biće da smo rod. njih ima i u Vojvodini. ima vise verzija).11 (регистровани члан) Sasa iz bnl. ja ti mogu reci o porijeklu tvoga prezimena Zivkovic.23. Nekada davno živio je jedan Zivko and možda je to bila i Zivka (udovica i samohrana majka ali jako sposobna).

Ako sam u pravu javi se da potvrdis ili demantujes moje mišljenje ZA „PILE OD TRI KILE” Veliki broj srpskih porodica popisan je u „DECANSKOJ HRISOVULJI I II III 1335-1345. је из Нудола.Dragovic.napisana povodom izgradnje velelepnog manastira Visoki Decani.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Kapor.Ducic.Mirkovic.Srdanovic.Vasiljevic. Radovic. Kralj je manastiru kao svojoj zaduzbini darovao čitava sela za izdržavanje.Milesic. несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе.Prodanovic. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани.Bogdanovic.com. Zahumlja.57 BXPC (majka) .Perosevic.Berak. Glumac. септембар 2005. --------------------Rmetic .35 (*. у 20.Radosevic.32 (*.Predojevic. ZIVKOVIC.Domanovic.Dra ganovic. To je zlatopecatna povelja kralja Stefana Decanskog.Lisica. злочинац.Kukic.Milosevic.Forumi Prof.Stankovic.Macar. Pozdrav svima. Novi Sad. Tesanovic i Strbac.Pavlovic.su iz dubrovackog zaledja a pomije se neki Novak Zivkovic u nekoj tuzbi u Dubrovniku 1412 godine.Bulat. Nikolic. септембар 2005.jer je moja pokojna majka Nada rodom od porodice Dragovic sa Udreznja.Draskovic.Kostic.Miljkovic. Георгија. oktobar 2009.Trebinja-danasnje Hercegovine.Markusevic.Vukovic.Todorovic.23.u Beogradu živi i radi jedan od vodecih naših lingvista ----------------” 0 koPoB 11.Mihaljevic.Ivanovic. Decanske hrisovulje. http://www1. Prof.bluewin.ch) Postovani profesore Laketa ne spominjete porodicu Remete ili Remetic iz Biograda. u 20.Pe icic.kmetovi su placali porez manastiru. MILETIC.Kovac. у 21.One su se kasnije pod pritiskom Turaka raslile na sjever i zapad.23.serbiancafe. Laketa.Od tih mnogobrojnih porodica koje su popisane u Decanskoj hrisovulji i danas su aktivne :Brankovic.tu su naseljene u oblast Decana neke srpske porodice.Diskusije .23. септембар 2005. Veliki pozdrav za moju rodicu Bojanu Dragovic. Sa prostora Huma.Prema lokaciji neta znam o kome se radi.Maletic.Zubac.Popovic. Koliko znam Simo Remeta je ubio posljednjeg bega Ljubovica.36 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој.sve ne mogu.Danovic.Bratic.au) Evo mene opet da odgovorim na neka pitanja koja znam i koja su u mojoj moći.Ratkovic.Ljubojevic. Матију. у 21. прислужују св.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Kovacevic.Stanisic.Vucinic.Dragovica ima još oko Uzica gdje se naselio veliki broj hercegovackih porodica te zbog toga Uzicane popularno zovu „ere”. 1976 godine. Laketa .Mili sic. Svi podatci se nalaze u objavljenoj istorijskoj gradji koju su objavili autori:Ivic Pavle i Grkovic Milica. Саво Ковачевић. славе св.Glusac.

i može bez toga 'krvoprolica'. септембар 2005. у 02.U svim istrazivanjima polazi se prvo od imena i naziva.30.Ako se jedna njiva zove Krivodo.Osim onih sto su otisli u Liku. mart 2006. u 16.17 (*.to je mjesto gdje se uzgajao Lan.r.Diskusije .dosli u Hercegovinu i Staru Hercegovinu i odakle? ---------------Kifino Selo .24.serbiancafe. септембар 2005.upise naziv parcele u obrazac koji popunjava i salje sa zemljistem koje uzme za analizu .da je siromasno calcijumom i drugim mikro elementima.Njih su poklale ustaše u II sv.Forumi Ovo mi nebi bas milo.Ili pak Laniste.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.) .Nekada naziv mesta (TOPONIMA)kao i prezimena može igrati presudjujucu ulogu o izucavanju dogadjaja i stvaranju slike o nečemu u proslosti i samomoj rekonstrukciji stvari i dogadjaja.da je ime po vaznosti na prvom mjestu.Nasa bastina je zasnovana na porukama naših predaka. Ja poticem bas od ovih Kovacevica. у 13. stvari. у 10.Radimo na proširenju tog ogranka. Da li neko zna odakle su sva ta plemena i kad ..53 (регистровани члан) Pozdrav za mali_panino! Nešto više o Banjaninima sam saznala na sajtu koji nam je dala bilecanka.njemu je odmah jasno iz rijeci koja je kovanica od rijeci .Inače. septembar 2006.net) GOSPODINE LAKETA GDJE SU VAM DRAGICEVICI IZ PREBILOVACA. koPoB .crnagora.Inače DRAGICEVICI SU PRETRPILI STRASAN UstašKI GENOCID KADA IH JE UBIJENO 99-ORO.koje voda spira u nize slojeve. Moj muž je hercegovac i ne vidjoh njegovo prezime ovde ali vidjoh moj.net) Normalno za sve pojave. Kovacevici poslije Save su čestitih i dobri ljudi.Prost primjer kad jedan agronom dodje na neku parcelu radi uzimanja zemljista za analizu prvo sto uradi .krije+voda+do.09 (registrovani član) IG0R .POSTOVANI PROFESORE AKO ZNATE Nešto više O PORIJEKLU DRAGICEVICA MOLIM VAS ZA Pomoć ---------------cano (ing.nije bas da ih ima malo.da to zemljiste propusta vodu..24.PA JE NA TAJ Način SKORO ZATRTO JEDNO VELIKO HERCEGOVACKO BRATSTVO.NA PRIMJER OD TIH 99 NESRECNIH LJUDI SADA BI BILO VJEROVATNO OKO 1000 POTOMAKA.08 (registrovani član) gagiuskas .24.html?157[1/26/2013 7:19:44] .bica izbivanja. септембар 2005.gdje lan najbolje uspijeva i koje potrebe i za kojim http://www1.24.koji su pomno pratili stvari i zbivanja i koliko su mogli u skromnim uslovima ostavili su poruke svojim naslijednicima a oko ne drugacije ono bar davanjem imena za mjesta i dogadjaje. Uvijek meni govorio da su svi pomalo hercegovci i eto ispadne da jesam.Jedan od brace je prezivjeo i ja sam udata za unuka.Znajuci da su nasi preci odabirali onu parcelu.ameritech.54 (*. sto je smijesno. u 21. hvala.

Mavraci i dr.predaka .потомци старог племена које се помиње у дубровачком архиву и осталим историјским документима из доба власти Павла Раденовића и његове http://www1. Николу односно пренос моштију Св. Климент пре него што су се доселили у Гурешиће у Васојевићима и одатле за Србију.s tim sto ima jedna anomalija jer su neka prezimena nastala i iz pomodarstva i neke stvari ne mogu se dati izvesti iz naziva prezimena premda mogu druge sasvim dijametralne. Николе 22/9. Иначе Клименти славе св. Николу мада је св.svi vode porijekla od zajednickih predaka i to vrlo daleko u proslosti. Оригинални Љубибратићи су се поделили на три огранка .Markovica i dr.sto je i najveci predmet interesovanja i istorijskih proucavanja. Këlmendi које се дели на Селца.i druga prava.Pravo na odredjene teritorije i sve povezano sa tim STVARIMA.Pojuzine.Rulji.I vuk dlaku mijenja no cud nikako i to bi bio zaklucak o ovima koji su skloni pomodarstvu.Guzine.kao i nekih prava koje iz toga proisticu za srpski narod.serbiancafe.Zorani. није искључено да су пореклом из Херцеговине као племе Шкреља (Shkreli.Govedarice.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ako se podje od jedine istine da smo mi postali od dva roditelja. Климент донекле митски везан за њих. свешеномученика Климента . забележеном као патријархом Рашана и Климената учествовали у великој сеоби Срба те се населили у Хртковцима и Никинцима у Срему где су у 20. то јест Петровиће који су у Врању (Зети код Подгорице) славили св. веку похрваћени).08 (registrovani član) Св. Слава св.24.G.Cabaci.i nevjerovatne cifre od samo nekih 16.Pistignjati. Вукле. DODJE SE U NEMANJICKI PERIOD . Предојевићи . Породице по Босни које славе тог свеца углавном имају предање о пореклу из Требиња.Vidite.tako i Petrovica.Diskusije .Krulji .Tele baci.g.I njihovim pracenjem kroz istoriju puno vise se može zakljuciti stvari.Pekezi. Никче и Боге и који су заједно са Арсенијем Чарнојевићем. Климента потичу од Љубибратића.A a ovi od dva pa sve tako uvecavano za dva puta dodje se do 26 koljena i ako se uzme da je prosjecan razmak između kolena bio oko 30.Grabovci.Picete. маја) каже да потиче из Босне.Glogovci. IG0R .Forumi elementima ima ta biljka može se odmah na licu mjesta zakljuciti dobrim dijelom o vrsti i kvalitetu tog zemlista. Климента коју су касније одбацили прихвативши св. sto će reći da svaki od nas samo od tog vremena do danas ima po 16. Андреја првозваног наводи многе да њихово порекло погрешно везује за до пре који век словенско (српско) и православно племе Климената (Кељменди.MILIONA.koja su uslovljena sa tim.Zato su po meni puno interesantnija srpska prezimena koja se ne zavrsavaju nastavkom „IC”.po gotovo o migratornim pojavama.Besle me.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Jovanovica ima u Srbiji koji ne slave iste slave. Мрђе и Милкуса.stvaranje države na tim prostorima.dakle do nekih unazad 780.Orozi.Isto ili slično je i sa prezimenima.No kopati po proslosti samo da bi doznali ili izveli neki polovican zakljucak ko je kome rodbina u nekoj dalekoj proslosti je čisto apsurd. Мрђиће и Милкусовиће (Миокусовиће) на основу три брата родоначелника . i OBLASTIMA KOJE JE NASTANJIVAO SRPSKI ZIVALJ.То је слава Љубибратића и других старих травуњских породица. славе летњег св.000.000.Куделина. u 21. То такође важи за претке Карађорђевића.Куделиновиће.I oni nisu ništa u srostvu.Koprivice.Lipovci.pa kad to uporedimo sa sadasnjim projem Srba ispada da je svako od nas imao skoro duplo predaka nego sto nam je sveukupna sadasnja populacija.Vrljesi. mart 2006. Све српске породице све и свуда које славе Св.

Тесле из Лике славе св. Кукићи. Медани и КОмади у Храсну такође. Пореклом кажу да су са Косова (односи се на шири појам Старе Србије) од неког кнеза Мирила. који је са својим четницима држао фронт на Јеврејском гробљу). да потичу негде из Бањана унутар чије географске јурисдикције су живели и живе још увек дан данас живе Пилатовци.57 Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци „бана” Угрена из Никшића. Пилатовци .Forumi државице.Билећке. Јована. Стевана Дечанског мада ће се многи сами препознати. 0 koPoB 11. Остале породице које кажу да су од Предојевића су: Радмиловићи и Бајовићи са Баљака. Буквићи из Побрђа. Шекарићи.30. Најбројнији су Алексићи по Херцеговини (од којих је и војвода Славко. Бијеле и Никшићке Рудине. Такође вреди напоменути да је Јован Дучић у својој књизи о Кнезу Владисављевићу записао да су у његово време дошли неки Личани. рођаци Николе Тесле да траже рођаке. како у Краљевини ЦГ тако СХС/Југославији. septembar 2006. Пухала (св.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Игњатија Богоносца славе Малешевци.Diskusije . Приметих корелацију између породица које славе св. Боботи из Паника. Шутоње. oktobar 2009. који су се раније презивали Драганић. племенске области источно од Требиња која је делом расељена а другим делом потурчена да су у ратовима и устанцима за ослобођење Херцеговине и Црне Горе били чувени корјенићки Турци (Ластве на пример). Такође неки тврде. Прекорупља). Породице које потичу од те куће су Комненићи. муслимани Мургузи из Пријевора које се узима за оригинално село Предојевића одакле су се иселили по доласку Турака.serbiancafe. или потомци Малеша за кога кажу да је био војвода. Никола) из Клепаца у Габели тврде да су потомци Предојевића. koPoB .су потомци „бана” Пилата.Је крсна слава која је много чешћа у Боки. Опутне. тачније Грбљу. Касније ћу.данашњи Бањани . Стеван Дечански . Грубачићи. Капори (Момови) су Мириловићи. Великомученика Георгија потомци Пилатоваца као што нису ни сви никољштаци Предојевићи. Радовановићи. Георгија (што ништа по себи не значи јер толико несродних породица слави исту славу али са друге стране не побија тврдњу). по предању тврде да је Љубомир био њихов што је врло могуће ако су од Предојевића. u 20. Јована и предања о пореклу из Старе Србије (Косова. набројити неке породице изван Херцеговине које славе Св.10 (registrovani član) Св. али за сада само моје нагађање. Натпросечно су ишли у колонизацију 1912-1941. Метохије. Лери. иако су му отац и мајка рођени Рудињани. Сикимићи. Јокановићи из Плужина и Шабадина. u 16. Св. Бањани су блиско суседно племе. За те породице се каже да све потичу из Корјенића. такође позната као Мратињдан. Козјаци са Плане. највероватније на оној другој теми. Елезовићи Круљи у Поцрњу. У средњем веку пре настанка Бањана је све то била Рудина . због једне друге породице Тесала са Баније. Мириловићи славе св. Славе Ђурђевдан мада нису све породице које славе св. Опутнорудињани се често своде уз или под Бањане као мој деда у Београду који је говорио да је Бањанин иако је рођен. http://www1. који је општераширена слава у Грбаљској жупи.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

mart 2006.malesevci. Петковићи. потомци „бана” Угрена за кога кажу да је био у сукобу са Никшом (сином „бана” Илијана).24. Дурићи (међу њима и тренутни владика захумско-херцеговачки) у Требињу. Алимпија Столпника (ретка слава ако уопште постоји у Херцеговини) потичу без изузетка са Косова (оног традиционалног.24. Бердовићи. истисла и „асимиловала” (мада се нису радо узимали са њима) тако што су били прикључени племенској структури Никшића и Риђана.24. Бјелопавлића и Дробњак док их нису Никшини потомци. Најчувенија породица у Херцеговини од тог соја су љубињски Ћоровићи (од којих су писац и историчар Светозар и Владимир) као и све остале породице које славе тај дан: Миљановићи.Diskusije . IG0R . Крајини (од којих је и писац Петар).Лужана који су живели на подручју Риђана/Бањана. Мирјанићи. септембар 2005. долине реке Ситнице од Митровице до Урошевца). Скендери. Ђокићи у Сарајевском пољу. Доста су страдали од ових покатоличених смрадова.serbiancafe. -----------badu .Laketu da li ima informaciju o brastvu Tomasevica. Богдановићи. Кочићи из Змијања у Бос. Најинтересантнији су Ђапићи из Ливањског Поља. који су од Никшића и који славе Св. Никшића. Калеми. Ћоровића. Шипчићи у Пиви (од којих је Владо). Стојића и Маркишића. Перишићи). Димитрија. септембар 2005. у 17.10 (registrovani član) Toma11 (student) . Косова поља наравно.php?str=6 Такође породице које славе св. Сјерани. Заиста се 1411. Шупићи (и њихови огранци Лалићевићи. Чечури и Чери.*) Zeljela bi zamoliti prof. Срне око Мостара (зна ли ико ишта о њима). Они су дикретни потомци Угреновића.Forumi Алексићи се деле на огранке Мијовића.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Дубовине и Дракули у Фочи. u 21. Славе Св. Иванковићи. Иначе Угреновићи. Потичу од Невесиња. Мајдови.yu/cir/index. Игњатија Богоносца било да су на овом списку или нису. Јарамази и све остале породице које славе св. Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи. Ђерићи. северне Босне (Озрена и Посавине) и чак Баната (и то „старинаца” односно досељеника од пре неколико векова) који славе ту славу. Јоаћима и Ану. По народном предању су од старијег слоја становништва . Дробњаци и остала племена поразила. али их је било највише са тим презименом (Готовина) код Чапљине у селу Опличићи.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ђукановића. Један од таквих јесте и онај несрећни Анто Ђапић. Марића. у 17. Дедијери. Они су старином звани Унковићи.21 (регистровани члан) Нека се не заборави и презиме Готовина. Новосели и Витомири на Гласинцу. Борковићи. Југовићи (Невесињска околина).149. Има више породица широм Херцеговине али и све до Лике. koi sad http://www1.org.45 (213. ђе чули и ђе не чули што рече Давид Штрбац: http://www. Бановићи. Урошевићи у Никшићкој жупи. Пантићи у Бијелом Пољу. Мандићи и Ковачевићи наравно у Гацком (села Дулићи и Срђевићи). у Оногошту спомиње неки Угрин. поделили су се на многе породице.

MNOGO POZDRAVA OD STAROG HERCEGOVCA.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi žive u Pljevljima. U Ovim borbama su se naročito isticali kotarski uskoci.da li su Hercegovci i od kog kraja poticu ako su? Jer imam neke nezvanicne podatke da poticu od tih krajeva.Boke i Dalmacije aktivno su se borili na strani Mletacke Republike protiv Turske u Kandijskom ratu 1645-1669 godine.(još jednom)SLOBODAN (još jednom)I STEFAN.Novi i Risan.40 (*.On je bio prvi osnivacac manastira u Vlaskoj.ZORAN. Ja sam Grcic ali sam živio u Krjini i svi mojo podatci koje imam o porjeklu prezimena i predaka vezani su za Hercegovinu. Laketa .i mira http://www1. ------------nemem ga .On je 1913 godine objavio knjigu „Boka”u kojoj je obradio seobe iz Hercegovine u Boku Kotorsku. у 05.24.Al napismeno nemam ama bas nikakav podatak.canas žive u Gack Nevesinju i rasijanju. -----------SLAVOLJUB POLOGOS .Jako me zanima.IMALI STA ZA NAS KOJIH NAS JE SADA PO MUSKOJ LINIJI SAMO OSMORICA SLAVOLJUB.20 (*.Unaprijed zahvalna Licanka.godine.... Poslije ovoga rata mletacka je dobila H.SLOBODAN.1412. DRAGICEVIC. у 02.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.porazili Turke i sirili granice polumrtve Republike u Dalmaciji i Boki.su stara porodica pominju se 1335. ZIVKOVIC.g.koji je 1406 godine.jer sam ja dio te familije i želim svom djetetu dati opsirniji podatak odakle potice starinom.serbiancafe.makarski i bokeljski hajduci.01 (*.kada je optuzen neki Nikola Grcic.(među kojima se borio moj prapredak harambasa Laketa).su iz dubrovackog zaledja.Grcici se javljaju u dubrovackim izvorima 1443 godine.Diskusije . pominje se Novak Zivkovic.LUKA.su iz Hercegovine.u Decanskoj hrisovulji.Goru u Grcku i po tome je dobio prezime Grcic.PREZIVAMO SE SADA POLOGOSi a prije 0k0 100 godina bili smo MILICEVICI. Unaprijed hvala svin onima koji mi omoguće bilo kakvu informaciju o plemenu Grcica ----------Prof.pratio starog monaha Isahiju na Sv.com. септембар 2005.g. Grcici.. a neposjeduju drvo zivota.rr. TOMASEVIC. BOKA KOTORSKA Neko od citalaca pomenuo jeSavu Nakicenovica i njegov rad na proucavanju seoba prema Boki Kotorskoj.com) Dali neko ima prezime Grcic u Hercegovini i dali bi mogao podrobnije objasniti odaklen potice. Boki Kotorskoj i rasijanju.ZORAN. септембар 2005.su porijeklom iz Hercegovine(Huma)u istorijskim izvorima se javlja izvjesni Nikodim Grcic.broendbybredbaand. септембар 2005.25.Pozdrav.JOVAN.. pomonju se 1452. Srbi sa prostora Hercegovine. ima ih u Gacku.Oni su branili mletacku teritoriju.au) GRCIC. у 19.25. Poslije Velikog beckog rata.dk) DRAGICEVICU JAVI SE STO SI SE USUTIO?IONAKO NAS IMA MALO A TI KAO DA SI U ZEMLJU PROPAO!!! PORIJEKLOM SMO IZ DABRA KOD BERKOVICA. sirili njene granice.

-------------mirkolucic@rogers.Lazar nije bio ni car ni kraqj.godine.Dangubic. септембар 2005.jer je u to vrijeme bosanski ban Tvrtko .Srbije. deder reci nešto sto znaš o Kruljima (Krulj).Kosijer. у 15. Radojcic.nakon stotinjak godina.Kad beg jednom dodje kod njih.Sahranise ih pored kuce u zaru.Ceranic.Skero i Sarenac.I dijela Hrvatske.Vujad inovic.Vucetic. Zotovic.Bulut. Na oslobodjene zemlje naseljavali su Srbe.roger) ROD GOVEDARICA.Bogdanovic.Milanovic.Radanovic.Dragicevic.Tosic.Sikimic. Milosevic.Aleksic.bag ugleda bratovo odijelo.te ono osiono napadose njihove žene. Manojlovic.Simic.58 koPoB . Mihajlović.Jaksic.Ratkovic.Radulovic. U Boku su sa prostora Hercegovine dosle su sledeće porodice:Acimovic.Bijelic.Neko od cobana vidjevsI šta se dogadja.25. Parijez. Lazarevic.Diskusije .Ninkovic. Anteljevic.Miskovic.Kovacic.Prnjat.te su se tako I raseljavali na razne strane.Mijatovic.Vidic.verat. септембар 2005.Popovic.Kujacic. Kovacevic.Mirkovic.Vujovic.Rasovic.Zubac.te dugo godina niko ne znade ko ih pobi. Vidakovic.Bakoc.Ivankovic. septembar 2006. Prof.U primorju su se često borili sa zulumcarima. Laketa koPoB 11.Koprivica.Ozrinic.Divljan. Po legendi porijeklo vodi od Orlovi}a. Malesevic. Ognjenovic.Danilovic.Jedni su se pomakli na Mosko kod Trebiwa .Matijasevic.Pavkovic. u 16. Zivjeli su u Gacku sve do turskog osvajanja I utvrdjivanja u Niksicu.koji se ozeni kcerkom kneza Vpatka u Gacku nepun mjesec nakin kosovske 0 bitke.30.1699.Odzic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.pa kad podje posecer sto ga je snaha od djece sakrila u ostavu. po http://www1.Ne rece ništa ne ode kuli svojoj I za neko vrijeme kad skupi rtideset sejmena.Narancic.Kada se nimnozse . Tomanovic.poznato nam je da je imao sina Zupana Nikolu I kcerku Milicu.drugi pak odose u selo Trnovac kod Bilece.Matkovic.cable.Obilic.Djuranovic.Save u Milecevi krunisan za kraja Bosne.K atic.Forumi koji je potpisan 26.Gudelj.com . Der etic.Remetic.Tomasevic.Lucic.Dubljevic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .brata Orlovica Pavla.Pavlovic.Vuckovic.godine na grobu Sv.Milisic.pa ono brzo dodjose I kosama pobise begova brata I dva pomoćnika zulumcara.Venecija je dobila srednju Dalmaciju i Boku Kotorsku.baba mu skuva kafu.Kulisic. Vidovic.Laketic.Magazinovic. i uopste o prezimenima što se zavrsavaju na ulj.BjelicI muskarci bijehu na kosidbi.Petrovic.dojavi koscima .Senic.te se tada odselili u Cuce.Međutim.Vukovic.Naime. Jedne godine kad dodje brat lokalnog bega da pokupi harac.1377.Pesik an.1.Terzic.Avramovic.Stanisic.36 (*.Jankovic.Zarkovic.25.Vukajlovic. u 20.Radmilovic.Nakicenovic.Milic.Radovic.Ivkovic.Gavrilovic.Perisic.net) Profesore Laketa.jedan dio se preseli u Krusevice kod Trebinja. Pozdrav svima. oktobar 2009.Kukavica.serbiancafe.Celovic.Ovaj knez je u nasem narodu poznat pod imenom Jug Bogdan.Porobic.Vujicic.po zenskoj lozi potomak Nemawica.12 (registrovani član) TOMA srpski zilot .Maric.Markovic.Potomci su Milije .21 (*.Andric.Cupkovic.Zivkovic.Stanic .Tamo su se zvali Bijelici po Bijelu Orlovicu.Mitrovic. у 07.u narodu se prenosi jedna netacnost.udatu za srpskog kneza Lazara.

. mart 2006. 8 Govedarica .Svaku sreću i dobro zdravlje.i njihovi potomci danas.triera. Od tada datira njihovo novo prezime— Govedarica(ONAJ STO DOSELI SA DOSTA GOVEDA)Do danasnjih vremena tu i živi matica wihovog roda i svi slave krsnu slavu Sv.Danas žive pod prezimenima Simoci . септембар 2005. IG0R .15 (registrovani član) Bilecanka . ta tri brata u tom begu ostala negde u okolini foce. ----Zvezda Danica .Forumi noćizapalili sve tri kuce i pobili sve Bijelice koji se tu zatekose.Raseljavali su se po drugim prezimenima.Sarajevu.Foci . Molila bih ucesnike diskusije.net) Veliki pozdrav svim Hercegovcima koji su ovde.U neposrednoj blizini je i grob vojvode Joka Karadjica.a i u rasejanju. Kalnoviku. ako nešto blize znaju o ovom prezimenu.24. Vojvodici kod Kalnovika.16 (*.koji datira iz 1771godine I obiljezje je groba Paje Damjanovica. Beogradu .Na zemlji manastira Malinsko u Drobwnjaku od 1853. okolina niksica) sa tri brata. .se) Prof. slava nam je http://www1.potomci Koste . септембар 2005.da napisu.te on ozaloscen krenu prema Gacku i naseli se u selo Miholiace.serbiancafe. ta sela mislim da se zovu kovaci i jabuka.po kojima se danas zovu Vaskovici i Lucici. Tivtu.25.Iz Gacka su se 1812. Americi.zasluzili takav tretman da im se ni ime ne pomene?Uz svo postovanje Vama i pohvale vasem iscrpnom djelu.Ostade ziv samo jedan mladic koji je cuvao gaveda u katunu. септембар 2005.unuka Nikole Govedarice-Bijelica. moj pradeda je otisao u posavinu. DragovicI. Moje devojacko prezime je SUHIC.Od oviga roda potice 14 solunaca-dobrovoljaca.molim vas za kratak istorijat ove hercegovacke porodice.Tu mu beg Tanovic dade sijena za prehranu najboljih goveda. Mnogo Govedarica iz Gacka je stradalo u drugom svjetskom ratu.Doselili u Sarajvsko polje braca Vasko I Luka.Divljana.25.koji se doseli 1718 godine iz Petnjice.jedan od najvecih u BiH.Sima I Milosa. у 16.god.a moj otac i stricevi su iz Prebilovaca.žive Govedarice.a dje se denuse Gacine.03 (*. danas tamo živi oko 10 porodica. .koji je imao sinove Savu . ---mali djetic .Diskusije .koje kasnije uze za posjek. 2 Lu~ci}ca. u 21.uskoka iz Zukve u Pivi. moj pradeda je pobegao iz sela Petrovici (sever crne gore. god. у 16. Danas Govedarica ima u Mostaru . Na najstarijem porodicnom groblju u Miholjacama nalazi se nadgrobni krst.Neko od susjeda javi posledwnjem Bijelicu da se ne vraca u primorje. u okolinu doboja u selo podnovlje.Ovamo su pobjegli od zuluma Focic Mehmedaginog kafedjije Loga koji se svetio Srbima posto je u Karadjordjevo doba pobjegao iz Beogdada u Gacko.Laketa.znam da potice iz velikog plemena Dragicevica. .net) i ja sam jedan od mnogih ciji preci poticu iz hercegovine. HercegNovom.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] .iliti Gacinovici među svim ovim starim hercegovackim porodicama?Nijesu valjda preci ideologa i vodje„Mlade Bosne” Vladimira Gacinovica. po prici koja se je prenosila od moga dede i oca.25.4 Vaskovica. у 18.Niksicu.comhem.želi vam Danica.Nikolu.yubc.54 (*.

Kod njih je jako razvijena usmena tradicija i epsko pjesnistvo. у 22. postavljacu teme: tema je vrlo zanimljiva i poucna.Putovao u Ameriku da prikuplja pomoć i dobrovoljce za borbu u Srbiji.48 (*. rodom iz Gacka.Te intelektualne sposobnosti naročito su dosle do izrazaja kada su pocele da se otvaraju i rade osnovne skole i gimnazija u Mostaru.pjesmu i pricu.Pero je bio germanist.Bozidar ZECEVIC iz Zovog Dola. Nešto kasnije osnovano je još jedno tajno drustvo „Sloboda” na cijem celu je bio djak Bogdan ZERAJIC iz sela Miljevac kod Nevesinja.U Prvom svjetskom ratu borio se neko vrijeme u francuskoj mornarici.On je zapazio veliku razliku između zemljoradnje i stocarstva. Laketa .serbiancafe.djak Dimitrije MITRINOVIC. hvala svima koji se budete javili.Diskusije .Otrovan i preminuo u Svajcarskoj 1917.Pero i Djoko SLIJEPCEVIC iz Gacka. SLIJEPCEVIC Pero i Djoko bili su poznati djaci mostarske gimnazije. razlog bega iz sela petrovici po toj prici koja se prenosi je da su ubili ili pokusali ubiti „skupljaca poreza” ili tako nešto.Tu karakteristiku veoma je rano zapazio naucnik Jovan Cvijic koji je uzduz i poprijeko proputovao i ispitao Balkansko Poluostrvo. Njegovi posmrtni ostaci 1934 preneseni u Sarajevo i sahranjenu u zajednicku grobnicu heroja ”Mlade Bosne„.Bec.Forumi djurdjevdan. Nemaju oni samo tu sposobnos.skolovao se u Mostaru.Zenevu itd.au) Intelektualne sposobnosti Neko od citalaca spomenu intelektualne sposobnosti porodice Guzina.Ona je bila jedno od većih uporista srpske nacionalne misli u BiH. da li je kome poznata ovakva ili slična prica odnosno istorija njegove porodice ? voleo bi saznati nešto više o tome.Svrseni maturanti mostarske gimnazije posli su na univezitete sirom Evrope u Beograd. clanovi drustva bili su djaci: Spiro SOLDO iz Nevesinja.rodom iz sela Poplat kod Stoca a ciji su roditelji radili kao ucitelji u Zovom Dolu kod Nevesinja.profesor u Skoplju i Beogradu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Prvo tajno drustvo osnovao je 1899 godine.jede zdravu hranu i ima dosta slobodnog vremena za razmišljanje.Pored Bogdana Zerajica. sledećim rijecima:„Ako Austrija hoće da nas proguta.gdje je umro od posledica trovanja. Gimnazija u Mostaru pocela je sa radom 1893 godine. ------Prof.Beogradu.Strogim mjerama i drakonskim kaznama okupatorske vlasti zabranjivale su svaki rad na nacionalnoj osnovi. септембар 2005.com.Stocar radi laksi posao ne iscrpljuje se toliko kao zemljoradnik cuva stoku na čistom vazduhu. Ovi mladi studenti zestoko su osudili aneksiju BiH 1908. VLADIMIR GACINOVIC (1890-1917)rođen je u Bileci u svestenickoj porodici.g. http://www1. mnogi će se iznenaditi odakle poticu i koji su ustvari njihovi koreni.godine.Srpski djaci su pribjegli osnivanju tajnih drustava.mi će moj progristi stomak.jer su oni gotovo svi bili siromasna seljacka djeca iz Hercegovine.25.Zemljoradnik pada mrtav od umora i nema nikakve vece potrebe da uci i nešto više nauci.html?157[1/26/2013 7:19:44] .gotovo čitava Hercegovina je takva.Becu i Lozani.Ljubo MIJANOVIC i VLADIMIR GACINOVIC iz Bilece.U Prvom balkanskom ratu borio se kao dobrovoljac u crnogorskoj vojsci. Pored literalnih tema njihovu paznju zaokupljalo je agrarno pitanje.

se pominju 1254 godine.zatim se pominju u Trebinju i sire u Hercegovini. BRANKOVIC.Koliko sam čula od starih.26. у 11.OD BORACKOG JEZERA.Istorijski izvori pominju Tesa Batakovica 1770 godine. septembar 2006.GOSPODINE LAKETA DA LI TO MOZETE DA MI ILI POTVRDITE ILI DEMANTUJETE. септембар 2005.dk) GOSPODINE DRAGICEVIC.OD GLAVATICEVA I NA JEDNO 6 KM.PA SU ZBOG UBISTVA JEDNOG TURCINA BILI PRIMORANI DA SPAS POTRAžE U HERCEGOVINI.TU JE ZIVIO JEDNO VRIJEME SAKRIVEN.zbog krvne osvete.ne mogu vam precizno odgovoriti na Vase 0 pitanje. ---------gagiuskas .” koPoB 11.net) GOSPODINE POLOGOS.KMET.nazalost. Ristici su se tako nazvali po Ristu.TOPALOVICI SU MOLILI BEGA KAZAZICA IZ MOSTARA DA MIRI DODJELI ZEMLJU KAO KMETU.koji se naselio u Pivu.KAO UDOVAC ZAGLEDAO SE SA TOPALUSOM I OZENIO SE.A VI.prebegao u Hercegovinu.Ristici žive u selu Batkovicima u Nevesinju i rasijanju.AGA) UBIO JE AGU I POBJEGAO SA SINOM TODOROM MOJIM DJEDOM U PREDJELE GLAVATICEVA.napisite.nisam u ovo potpuno sigurna.PA JE ONDA POCEO DA KRCI SUMU I OSVAJA ZEMLJU.PRADJED MIRO MILICEVIC U SVADJI PRILIKOM PODJELE LJETINE (POZNATE TRECINE .i ceo rod Dragicevica je.Tesovom sinu koji se smatra rodonacelnikom porodice Ristic.broendbybredbaand.CUO SAM NEKO PREDANJE KOLJE KAžE DA SU DRAGICEVICI PRIJE JEDNO 500 DO 600 GODINA NASELJAVALI PODRUCJE ISPOD MANASTIRA OSTROG.38 (*. у 06.net) Gospodine Gagiuskas. ILIC.crnagora.Ali. ---------slavoljub pologos .BEG KAZAZIC DODJELIO MU JE TZV.U TZV. септембар 2005.Diskusije .Forumi Djoko je napisao jenu od boljih istorija Srpske pravoslavne crkve.zatim u izvorima dubrovackog arhiva 1375 godine.narodno predanje pravdalo je poraz na Kosovu izdajo Vuka Brankovica.RAVNICE.porodica Dragicevic potice iz niksicke zupe.PREZIVALI SMO SE MILICEVICI.26.ZUPU UZ NERETVU NA JEDNO 3 KM.PRADJED NIJE NIKADA REKAO SVOJE PRAVO PREZIME http://www1.molim Vas.12 (registrovani član) Zvezda Danica .Ukoliko nešto blize znate.Danica.i naselili su se u Prebilovcima.U svim rodoslovima porodice Dragicevic nisam pronasla prezime Suhic.poticu od bratstva Batakovica iz okoline Niksica.30.Nevesinju i rasijanju. oktobar 2009.MENI JE DJED IZ PREBILOVACA.21 (*.43 (*.Sve najlepse. септембар 2005. у 02.ODAKLE STE I MOZETE LI MI OBJASNITI KAKO POTICETE OD DRAGICEVICA.yubc. RISTIC.gospodar Kosova i Skoplja koji je kod Srba postao sinonim izdaje.MI POTICEMO IZ DABRA KOD BERKOVICA.26.html?157[1/26/2013 7:19:44] .DržavA.58 koPoB .Iz ove porodice je Vuk Brankovic.serbiancafe. se pominju 1335 u Decanskoj Hrisovulji.žive u Zovom Dolu. u 16. u 20.JA SAM DRAGICEVIC IZ HERCEG NOVOG.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ----------.

procitala o prezimenu Dragicevic.SVADBI .net) Zao mi je što ne mogu da Vam posaljem rodoslove o plemenu Dragicevic.Prošle godine sam slučajno. у 16.22 (*. koji je pokrenuo mladic koji živi u Australiji.ukoliko zna nešto preciznije.POKUSAO SAM SADA DA GA ANIMIRAM DA SE JAVI.ON JE ODJEDNOM PRESTAO DA SE DOPIDUJE BEZ IKAKVOG RAZLOGA.26.JER ON JE VEOMA ZAINTERESIRAN ZA NASU HERCEGOVACKU PROSLOST.VOLIO BI KADA BI TI Nešto NAPISAO O SVOM RODOSLOVU.DA JA PROCITAM. септембар 2005.MISLIM DA JE BIO NOVINAR U JEDNOM SVEDSKOM LISTU. у 17.a to je bilo oko http://www1. NEKE MOJE KOMSIJE I RODjACI IZ BRATSTVA VUJOVICA PRICALI SU MI DA SU VUKOJI STARINOM VUJOVICI.NE KAO POLEGUS KAKO SU GA MJESTANI ZVALI.po njemu.NADAM SE Da će AUTORI ISPISIVANJA HERCEGOVACKIH PREZIMENA UPISATI I OVO NAšE POLOGOS.NEGO KAO POLOGOS STO JE VISE ODGOVARALO MADJARSKOJ VARIJANTI PREZIMENA I MI POTOMCI OSTALI SMO POLOGOS-i DO DANASNJIH DANA.sajt je izbrisan.i svi smo .na jednom sajtu..DRAGO MI JE DA SI SE JAVIO I PRIMI MNOGO BRATSKIH HERCEGOVACKIH POZDRAVA.Laketu.26.svakako.ALI I NE MORA DA BUDE OSNOVA ZA ZAJEDNICKO POREKLO.Diskusije . септембар 2005..i kada sam pokusala da ga kontaktiram.KOJI SU U MOM BILECKOM KRAJU JEDNA OD NAJBROJNIJIH FAMILIJA.kada stigne! Srdacan pozdrav! -----------schetodes .„PRVI JE STIGAO NA CILJ POLEGUS SA SVOJIM KONJEM”.serbiancafe. --------mzivan .i koji trazi svoje korene.26. da nam odgovori.PA JE POSLIJE JEDNE KONJSKE TRKE NA „PIRU” .To je sve! On je samo pomenuo tri loze.Molila bih prof.DOBIO NADIMAK POLEGUS.jer ih nemam u pisanoj formi.ON NIJE ODBIJAO NADIMAK I POD TIM NADIMKOM JE BIO POZNAT U OKOLINI. ---------Zvezda Danica .116.ZA VRIJEME POPISA STANOVNISTVA 1910 GODINE MADJAR.JA TEBE KONKRETNO NE ZNAM.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 12.36 (*.co.Mislila sam da sam konacno uspela da pronadjem svoje prave pretke.MATICAR U KONJICU ZABILJEZIO GA JE UZ NJEGOV PRISTANAK.yubc.TE ME INTERESUJE KOLIKO JE U STVARI VERODOSTOJNA OVA NJIHOVA PRICA.PA JA UOPSTE NA ZNAM STA JE SA NJIM BILO.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.odnosno tri izvora iz kojih poticu Dragicevici.Forumi MILICEVIC.u Pertu. NIKOLU STO MOžE.poreklom iz okoline Niksica.22 (87.*) Odgovor za RS! I za Glasinacko Polje(Romanija) vazi isto predanje. LAKETA NE VIDJEH DA STE ISTA NAPISALI O FAMILIJI VUKOJA IZ PADjENA.PA KADA SU PITALI KO JE PRVI STIGAO GOVORILI SU „ONAJ STO SE POLEGUSIO PO KONJU” I TAKO JE OSTAO POLEGUS STO SE POLEGUSIO PO KONJU KADA JE JAHAO.JER SMO MI PRAVI HERCEGOVCI IAKO POLOVINA NE ZIVI U HERCEGOVINI.OBE FAMILIJE SLAVE Sv.ALI SAM SE JAVIO JEDNOM DRAGICEVICU KOJI ZIVI U SVEDSKOJ I SA KOJIM SAM SE DOPISIVAO. септембар 2005.yu) PROF.IMA NAS OSAM SADA ZIVIH TO SAM RANIJE NAPISAO PO IMENIMA.da su nasi po dolasku zatekli Grke koji su pobjegli zbog zime ''po kori'' snijega.

izdanje 1977. Strahinjino ime se preplece i prezime kao BANOVIC STRAHINJA ili STRAHINJIC BANE.Diskusije . str.08 (69. Damjana. Ivana i Novaka. jedni za druge često nisu ni znali kuda se ko kreće. 48. ali se ne zna gdje i pod kojim prezimenom su otisli. braneci svoj narod. stocarstvo i zanatstvo. Manojlovici su prolazili kroz brojna. U poznatom Kosovskom boju na Gazimestanu. Boska. u 21. U tim ličnim i istorijskim vrtlozima. i u drugim knjigama i spisima. Manojlo Kosovac je poginuo u borbi sa Turcima kod Gnjilana. hoće li izvuci zivu glavu i gdje će na vjecnost da piciva.26. radi se o jednoj licnosti . O Jovanu Kosovcu u Antologiji narodnih junackih pjesama.Kasnije sam saznao da na nekom dalmatinskom ostrvu postoji katolicka crkva ''Gospe od sniga'' u spomen na cudo kada je početkom avgusta pao snijeg.serbiancafe. U toku petvjekovne vladavine Turaka. znao je da se prerusi u slabotinju.maja 1389.) sin Novakov. VUKASIN i PAVLE.156. uz oca se bavio trgovinom i zanatstvom u Lipnjanima. STRAHINJA MANOJLOVIC (1348.U antologiji narodnih junackih pjesama . str.cuvar Kosova. Ustvari.-1389.god.god. piše„Taj lukavi starac.Forumi Ilindana.kralj Milutin je izgradio manastir Gracanicu l321. Poslije oceve smrti uzeo je ocevo ime za osnovu prezimena.24.o Strahinji Manojlovicu. MANOJLO KOSOVAC (1295-1375) bio je trgovac i vlasnik velikih posjeda na podrucju Lipljana. Na posjedima Manojlovica. 69. da se zguri kao kukavica. godine u Lipnjanu . i 235.Ako je usred Jadrana pao snijeg.kod Pristine.garant. izdanje 1974. Korjen porodice Manojlovic nalazi se na Kosovu u porodici Kosovac. mart 2006. teska i raznovrsna iskusenja u borbi za obstanak i slobodu. Djordja. ali u tom slučaju.godine.djogat bi prestao da ramlje i starac bi se uspravio i strahovito podviknuo izulumcara je stizala nemilosrdna kazna”. http://www1. IG0R .godine. Gracanice i Kosova Polja.-1376.*) Za one koje interesuju korijeni Manojlovica.Novak poginuo.hrabro je poginuo 15.Manojlo je imao sedam sinova: Jovana. Prezime MANOJLOVIC zadrzali su i njegovi sinovi STRAHINJA. u kome se nalazi veliko Srpsko istorijsko i kulturno blago. Nestali su nakon Kosovskog boja.na Romaniji je i pao i ''pokorio''. септембар 2005.)sin Manojla. у 19. i natjera djogata da ramlje i da na glavi nosi zlatno pero koje bi nasilniku padalo za oko da ga opljacka.god. Tako je 1376.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u borbi sa Turcima. Stevana. --------Istrazivac korjena . Neki njegovi sinovi nalazili su se u sluzbi Vojinovica i Balsica.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Zbog toga je bilo teško prikupiti i ovoliko podataka i sloziti ih u rodoslov.18 (registrovani član) NOVAK KOSOVAC-MANOJLOVIC (1319.Na posjedima se razvi_ jalo ratastvo.

u 16. u selu odakle je moj otac svi su potekli iz jedne kuce i tom kraju nema vise nigdje Banjanina. Koji je to sajt koji si dobilaod prijateljice.serbiancafe.. --------Ivankovic . Kotor. v. Unapred hvala ! Izgleda da jesmo srodstvo ako ne laže crnogorska web stranica iz Australije. sin Manojla. sin Scepana. Vrpolje (Trebinje). ogranak Ugrenovića iz Riđana (Nikšić). септембар 2005. Zabrđe. Joakima i Anu. opstine Niksic. sve do danasnjih dana.selo Vukovje. Savina i Srbina. C.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 02. ” Pošto Ivankovici poreklom iz sela Brani Do kod Bilece slave Sv.com..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ulcinj (1894. u 18.00 (*.Hercegovine.net) Punoo pozdrava za Cano. Bar. na Gatacki Kadiluk.Gore i Srbije.. godine u Decanskoj http://www1. iz Zubaca (Trebinje) u 16.. септембар 2005.C. i odselio u Hercegovinu.šta (Zatri.58 0 Prof.au) Postovani citaoci.Forumi Imao je sinove Boska i Urosa .Njihovi potomci i danas tamo žive. Miro Manojlovic. Bukovice (Rožaje). Herceg-Novi.netflash.) iz Hercegovine. u 20. sinovi Scepana. Laketa . oktobar 2009. Kasteli i Lastva (Tivat). sa porodicom je napustio Caradju.27. Drago Manojlovic..Sandzaka. „Ivanković. ispod planine Somina. септембар 2005.26.net) Pomaze Bog!!! Citiram gospodina Igora: „Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци ”бана„ Угрена из Никшића. у 20.su srpska porodica koja se pominje 1335.Diskusije ..Gora. da li oni imaju kakve veze sa tim Ugrenovicima ? Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic. itd.shawcable. ------mali_panino .U selu Caradja.27. Evo još nekih novih podataka vezanih za neke porodice: MILJKOVIC. u selo Objesenik..54 (*. i odselio se u Bos. Kupres.40 (*.vijeku je sa porodicom napustio Caradju. god. Opet ja o Banjanima.ač) ” koPoB 11. na staroj pradjedovini ostali su Peso i Bojo Manojlovic. došli iz Tri. Familija Manojlovic najviše se selila unutar ili između podrucja Kosova. у 07. vijeku.

Ja mogu reći da iz ove porodice potice prorok Dako Vukoje koji je prorico narodu te su ga zvali i Dako Naopako. o ljudima koji su vidjeli vise i dalje od običnih ljudi. TERZIC. Nikola Vladov Laketa.Ako ste voljni i ako Vas to interesuje. --------**** .meni su moje starine sa Oputnih Rudina pricale da je nekada u Hercegovini živio izvesni covjek po imenu Mato Glusac i koji je bio poznat sirom Hercegovine i Crne Gore.03 (*.Za svoja mišljenja borite se snagom argumenta a ne nikako argumentom snage i uvreda.Rod su sa svim porodicama koji svoje porijeklo izvode od Predojevica.treba da stoji:„na Bozic 7. Veoma su stara srpska porodica. Pozdav svima.nema potrebe da se potvrdi ili negira vasa prica i Vas Djeda.su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica izBilece.Na tebi je da to zabiljesis i sacuvas za potomst.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Za njih nemam ništa novo reci.izvinjavam se svim Terzicima zbog slovne greške u gornjem tekstu. септембар 2005. Prof.30. sve sto bi rekao naopako bi se ostvarilo.su iz sela Sehovine kod Nevesinja.13 (registrovani član) schetodes .ima ih u Bileci i rasijanju.Nadji tu knjigu i procitaj a mozez otic do Kotorskog arhiva i saznati nešto više o svojoj porodici Dragicevic. saznala sam da se u taj kraj(12km). Uspela sam na osnovu nezvaničnih podataka da saznam da su možda poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore.*) Prof. Cinjenica je da se Tvoji predci pominju u 1335 godine i da su u Boku dosli u jednoj od seoba. Za „gagiuskasa”. PUDAR.93.Diskusije .koje je obradio Sava Nakicenovic u knjizi „Boka”.ima ih na Pijescima i rasijanju.Trebalo bi da slave Sv. Molim Vas.za njih nemam ništa vise reci nego sto ste rekli Vi to stoji. Na kraju ovoga moga pisma.prilikom gradnje manastira Visoki Decani. i da su svi Skokići iz ”iste kuće„.god.Ima ih veoma malo. у 11.27. koPoB . od grada doselila jedna porodica SKOKIĆ (NIKO NE ZNA ODAKLE). ima ih na Kosovu i u Bosni i rasijanju.SUTONJA. Laketa. Ja imam jedan interesantan rad o hercegovcima vidovnjacima.27. Od starih ljudi u okolini Užica.co.yu) Što se tiče vidovnjaka.zamolio bi sve citaoce da se ne vrijedjaju ni pokojoj osnovi.Šta velite za to? SUTIC. da mi odgovorite o poreklu prezimena SKOKIĆ. Takođe na osnovu glasina saznala sam da vode poreklo iz okoline Nevesinja i da Skokića ima i katoličke i pravoslavne vere.html?157[1/26/2013 7:19:44] . JOKANOVIC.da su se ”razrodili„.Slave slavu SV. septembar 2006. VUKOJA.Takođe se izvinjavam za grešku u datumu kod porodice Skoko.ona se uzima kao takva kao dio porodicnog predanja i prenosi se s koljena na koljeno.Trenutno žive u Užicu i okolini.Forumi Hrisovulji.Nikolu.serbiancafe.Prezime su dobili od rijeci „pudar”-cuvar vinograda.možemo i to objaviti. Nikolu. септембар 2005. http://www1. у 10.su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina.januara 1942. u 16.42 (80.

net) SAMO DA VAS POZDRAVIM GOSPODINE POLOGOS. UNAPRED ZAHVALNA! ----------JOKANE (CRNA GORA) .COM IG0R . у 13.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ----------babin kuk . септембар 2005.Diskusije . To isto vazi i za Corovice.27.SKOKOVIC)to što ste saznali da su Skokic iz Hercegovine. у 14.plave oči.A OTUD U HERCEG NOVI. Pozdrav svima.DANILO JE KAO MLADIC OTISAO U SREMSKU KAMENICU U POLICIJSKU SKOLU. za nešto više vidi knjigu od Ljuba Mihica. у 13.I UKRATKO DA VAM PREDSTAVIM SVOJE PORIJEKLO.33 (регистровани члан) znateli poreklo prezime zurovac i lojpur jesuli oni srbi.Nije iskljuceno da se jedna grana Skoka vremenom otselila u Srbiju i tu dobili uz svoje staro prezime Skoko nastavak -IC. jesuli pravoslavni hercegovci na zapadnu stranu neretve(mostar.27.(SKOKO.Forumi Što se fizičkih karakteristika tiče:imaju plavu ili svetlosmeđu kosu.serbiancafe.crnagora.PA NA SLUZBU U SPUZ. септембар 2005. септембар 2005.MOJ E-MAIL JE GAGIUSKAS@SERBIANCAFE.N.IZ SPUZA JE OTISAO NA LEDENICE IZNAD RISNA.ne znam. Ne tvrdim.DOBIO JE TRI SINA RISTA.com. у 21. znam obe te familije a korijene evo imaš eksperte:) -----------gagiuskas .žive u Ljubinju i rasijanju.A MOJE IME JE DANIJEL.27.koja se kasnije preselila da živi u selo Jugovice i Pridvoricu u Borcu u Nevesinju(Hercegovina).PRADJED MI SE ZVAO TRIPKO.inače u Gacku postoji porodica Skokovic. sitniju gradju tela.to stoji.Ljubinje i okolina.VOLIO BIH DA SE PRIVATNO CUJEMO.CEDA I DANILA KOJI JE MOJ DJED.au) SKOKIC.com) Jokane naravno da jesu.KAO I JA .L.te su tako nastali Skokic.38 (*. -------------- http://www1. mart 2006.14 (*. TURANJANIN. srednjag rasta.nisam jezicki strucnjak.U HERCEG NOVI JE STIGAO 1937.IMAO JE SINA ALEKSANDRA KOJI JE MOJ OTAC.prof. u 21.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. септембар 2005.ZIVIO JE U PREBILOVCIMA..27. šta je bilo sa ovin nastavkom -ov.24.mindspring.hvala unopredred.konjic)srbi ili neki drugi sto su primili pravoslavnu vjeru.21 (registrovani član) Prof.ali je moguće da Skokici vode porijeklo od stare porodice SKOKO iz sela Bodezista kod Gacka.to se može prihvatiti jer je čitava oblast oko Uzica naseljena Hercegovcima te uzicane populatno zovu Ere.KOJI I DAN DANAS ZIVI U HERCEG NOVOM.Laketa.22 (*.GDJE JE RADIO KAO ZANDAR. Laketa .

------------Prof.Ima ih u Objeseniku.stofanet.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Gacku. Nevesinju.1.OD NAS JOKANOVICA(PREDOJEVICA)SU LOPUSINA BRATSVO.48 (*.slave Sv. PUSARA.žive u Gacku. ----------Nevesinjac/Focak . majcine majke. у 05.29.serbiancafe. Foca je nekada bila stara HERCEGOVINA.JOKANOVICI IZ BILECA(PREDOJEVICI)IMA IH U NIKSIC TREBINJE GACKO DANILOVGRAD(BELOPAVLICI).43 (*. септембар 2005.Doder su stara porodica porijeklom od PILATOVICA iz Pilatovaca kod Bilece koji se pominju u XIV i XV vijeku. у 08. prezime Kovacevic i tačno je da su stara familija.ONI SLAVU DJURDJEVDAN. jedno su bratstvo i vode porijeklo od http://www1.PUSARE I SEKARE. Nisam mogao da nađemnjihovo prezime i zanima me odakle poticu? Nasao sam od babe. NEVESINJA blizu Odzaka.Radani su stara srpska porodica iz Hercegovine.au) Postovani citaci. Foca je sastavni dio stare Hercegovine i tu nema ništa novo. gdje se zovu DODEROVICI.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. nedaleko iz Scepan Polja. Imam i ja isto par pitanja o mom prezimu. Otac mi se preziva MILIC a iz Foce je.. Laketa.Mostaru. Mama mi je iz Nevesinja. Majkino mi je prezime RADAN a oni su iz ZILJEVA. Prvo da vam se zahvalim za vas uspjesni istorijski rad sto je veoma intersanto. Ima nas i u Niksicu.Nikolu.Gori. Pitao sam striceve a i oca i neko kaže da smo se nekada prezivali KARADZIC ILI KARADJORDJEVIC.Forumi JOKANE (CRNA GORA) .28.selo Zalom i Ziljevo. Nekada davno je moj prandjed doselio se iz CG tacnije sa ”Pod Brijega„.Za Milice nemam ništa novo reci. Nisam siguran ali mislim da je bilo Karadzic da bi se zametnao trag zbog turaka. DODERI. Kaže se isto da je moj prandjed Vukola pobjegao iz CG zbog turaka jer je bio ”hajduk„ i nije stio da se preda turcima.10 (регистровани члан) JOKANOVICI IZ TRSE(PIVE) SU SE SVALI KOJOVICI.MI SLAVIMO SVETI STEFAN PRVI MUCENI. Čak tog prezima ima i u Podgorici. Ne znam dali smo u rodu.dk) Zdravo Prof. Dali bi mogli mi reci dali nešto znate još o vezu prezima MILIC? I u majkinom prezimu RADAN sto je iz Nevesinja? Hvala u naprijed! Bas me zanima.BEATI. Molio bi mladje citaoce da malo paziljivije čitaju tekst da se neke stvari nebi dva puta ponavljale.Ulogu.Plocniku i C. Kokorini. a primjetio sam da je neko isto pitao za to prezime i rekli ste da poticu iz Gacka a oni slave drugu slavu. a otac iz Foce.DOBRI LJUDI JUNACI. у 12.com. октобар 2005.evo mene opet da odgovorim na neka Vasa pitanja: FOCAK. Laketa . септембар 2005.Diskusije . Slavimo slavu Djurdjevdan.

Nikolu.ustaše su ziva bacile u zloglasnu Koritsku jamu.Selu. по породичном предању.serbiancafe.Petku.Stefana Decanskog. oktobar 2009.Luku.2. Георгија (као твоји Милићи) и прислужују Арханђеловдан .Oni si obavijestili mjestane okolnih sela koji su uz pomoć konopa spustili se u jamu i izvadili su nesretnog popa Novaka zivog. позатворио ми пар прозора па идем испочетка. slave Sv. Вукићевиће. мислим да сам то рекао већ неколико пута.Ima ih u K. Дакле за његове Милиће из Фоче лично нисам чуо. А прича да ти се предак презивао Караџић је могућа.59 IG0R . Благојевићи (је ли Благоје ретко име). у Заовинама код Ужица су Ђурићи.Georgija-Djurdjev dan. а тек да не причам о Вуковићима. DABARCIC. у http://www1. И не.) негде око 1640.su stara srpska porodica koja vodi porijeklo od porodice Rulj koja starinom potice od Milobratovica. Nevesinju i rasijanju.34 (регистровани члан) Презиме Милић није тако ретко. Дакле да одговорим господину пошто се као што видим потрудио.žive na Udreznju. Пашину Воду. slave Sv. Ковачевић (колико има ковача на Балкану). u 20. Милића има бар једно десетак огранака у Црној Гори и Брдима. MASTILOVIC. Laketa.9%) да сте од породице која има више несродних огранака Милићи (нисте једини који имају потомка који се звао Мило). Митар и Ристо преко Пјешиваца и Бањана упадају у Дробњак где су се данас утврдили и размножили. прапостојбине племена Васојевића (одакле су и неки Милошевићи које бисмо ми можда радије заборавили и који су иначе даљи рођаци Караџића уз остале припаднике огранка Лопаћана у Васојевићима: Ђукиће. Караџићи су пореклом из Лијеве Ријеке (сев-ист део ПГ општине). Одатле су сишли у Горњу Зету (поље између ПГ и Скад.kao da neko zove iz groba. Има их и у Рашком.žive u Nevesinju.9% нису исти већ највероватније од Милића (из подловћенског племена Бјелица) који чини ми се славе Св.žive u Trebinju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Slave Djurdjic. Петар иде за Стару Србију. размножавањем се шире у нека суседна села као што су Палеж и Малинско 1840. У Босни су неки променили презиме у Дивљан.ima ih u Nevesinju i rasijanju.Diskusije . Бојовиће.Forumi Pilatovaca iz Bilece. 12 година касније тројица браће се деле. Одатле су се неки одселили на Гласинац. Црничком и Топличком подручју Србије. посебно што Караџићи у Дробњаку славе св. у 00. PEJANOVI. ако вам је презиме настало по личном имену и суфиксу -(ов/ев)ић велика је вероватноћа (99. SOKNIC.slave Sv. Поповиће.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Чукиће). јез.Sjutra dan cobani koji su cuvali stoku oko jame čuli su zapomaganje. 0 поновићу још. VUKOSAV.su stara srpska porodica iz sela Izgori u Gacku.slave Sv. октобар 2005. иначе сам му написао већ подужи текст али ме зезнуо рачунар. Prof. Село Петњица (из ког је Радован) им је епицентар. ” koPoB 11. Srdacan pozdrav svima.On je bio jedan od rijetki Srba koji je prezivio strahote ustaškog klanja i bacanja u Koritsku jamu.Nevesinju u selu Ziljevo. ти из Никшића и Подгорице 99. само зато што делите исто презиме не значи да сте сви сродни.slave Sv.Popa Novaka Mastilovica iz Gacka 1941 godine. Вујчићима. Za mnoge gatacke Srbe nije bilo spasa skoncali su svoj zivot u Koritskoj jami. Јована. Вуковићима итд. у Горњу Буковицу. под Јахорину и код Вишеграда па је логично да су твоји доспели до Фоче (преко Шћепан Поља кажеш или Под Бријега) која је ту успут.

septembar 2006. у 19. у Прерацима. октобар 2005. У Враћеновићима више нема Радана данас али сам нашао шта се каже за Радане из Подврши (Подврш је село одмах иза Враћеновића у Оптуним Рудинама одакле ми је деда). ali mi smo van te pradjedovske zemlje (neki ni prije rata nisu dolazili u Srpsku Hercegovinu. Знам само да за моју породицу (и многе друге) бележи сасвим другачије родословно стабло.Forumi Крушевици код Требиња као Петијевићи. дошли из Враћеновића (Опутних Рудина) које је данас место уз гранични прелаз РС-ЦГ иза Билеће. св.24. Ћећеза је било у Херцеговини. a po mogunosti i popraviti i staro ognjiste po http://www1.Diskusije .24. Тому су око 1820. то остављам онима који боље познају тај део Херцеговине.html?157[1/26/2013 7:19:44] . То је све из збирке писама Андрије Лубурића који је прикупљао многа истраживања по Херцеговини али исто тако чувен и по неким да кажем неоснованим.14 (registrovani član) IG0R . Подвележје. Опет су због крви морали да иду у Залом. ni kad su zivjeli na npr.21 (registrovani član) IG0R . се досељавају у чувени Тршић где се 1787.56 (регистровани члан) Ne bi da kvarim ovo prebiranje i podsjecanje na slavne predake i njihovo porijeklo! Svi znamo Hercegovina. Sarajevo 150km. 1830. Лука или св.23 (registrovani član) KomentarI (inzenjer) . Николу а прислужују св. Вилип Лакин. не знам. Трусину. ni da obidju djedovinu. a sada ovo mi vise lici na drustvo „mrtvih pjesnika”. октобар 2005. двосмисленим или једноставно нетачним (да не кажем измишљеним) верзијама. рађа извесни Вук Ст. селу између Билеће и РС-ЦГ границе) од неких Црногораца Закнића за које не знам ништа.2. u 21. Раселили су се из Риђана (старо племе западно од Никшића које је у међувремену „ликвидирано” то јест његова братства расцепкана између садашњих. Сава Радан је био Симов. Симо Вилипов. ali ako se ne vratimo. Svetog Save djedovina. Раније су становали на Мекој Груди (исто уз „границу” код Билеће) и на Шеховини. ти са овом информацијом чини како хоћеш.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. mart 2006. у 00. 1739. u 21. u 16. Столац и Оџиће. mart 2006.30. који славе св. Доњем Селу код Коњица. Арханђел Михаило? IG0R .2. Можда се мосли на Оџаке. се спомиње неки Саво Радан (р. елем. nego na potomke Svetog Save Hercegovca! Lijepo je znati o djedovini i vaspitati potomke da se ponose tim Srpskom krvlju natopljenog krsem. Бакајићи се спомињу у Сегедину 1696. племе истиснуто) због крви и дошли сте у Подврш.). Сина му Видака поведе неки Васиљ из Прераца у Оџиће.serbiancafe. 1790. Mostar 30 itd. У вези Црнчевића која слава. koPoB . ili na neki način ne održimo vezu sa rodnim krajem (iduci i vodeci djecu.52 (регистровани члан) Што се тиче Радана у Жиљеву и Миљевцу. Кнез Лека (који појма немам) је за Радане наводно рекао „Несретне сте крви но се раселите” и тако су учинили и распршили се.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Вођа устанка (1874/1875) у Грмечко . или су се досељени Срби на „плодном тлу” брже размножавали? Као што је нпр. сјеверо-западни крајеви РС били релативно пусти (барем на основу научних публикација. oktobar 2009.ja sam oko crnogoraca odrastao i oni su meni stalno rekli da su jokanovici crnogorci.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Д.. у 06. Крупа. Поред тога интересује ме још неколико ствари (као лаика у овој области): Како то да је кршна Херцеговина имала толику бројну популацију.moj djed i njegov brat su za vreme drugi svetski rat poginuli u zvornik bosnu. i cuvaju je zivom. Крупа.59 (регистровани члан) Да ли имате података о Поповићима.57 (*.majka mi je crnogorka(komane)a moj stari tipicni belgradanin nikad mu nije interesovalo porijeklo. Да ли се ради о мађарској геополитичкој доминацији у то вријеме или о разлици у менталитету динарских (по Цвијићу) Срба. октобар 2005. октобар 2005.au) 0 http://www1. у 15. У том предању се помињу успутне станице: Подвелебит. oni koji žive tamo. u 20.4. Крајишницима. Нови. Laketa . у 00.59 Prof. који данас живе у Херцеговини? Поповићи из Бос. прије 50 година било са Личанима. ovo će sjecanje izumrijeti sa drugom generacijom! Zato su sada pravi Srbi Hercegovci. a njih ima iz svih Srpskih zemalja (protjeranih i onih koji su se naselili prije rata). Херцеговцима и Црногорцима насељеним у Војводину? koPoB 11. октобар 2005. Лика.serbiancafe. које сам читао) у периоду 11-ог и 12-ог вијека? Конкретно: Захумље . Заиста овог презимена има на овој линији: Книн.Forumi svim ovdje ugasenim selima i varosima Srpske Hercegovine). домородци ових крајева били занемарљивији у односу на родословље.3. Иначе.Diskusije .znateli jesuli ti jokanovici koji su u zvornik dosli oko 1870 crnogorci ili hercegovci.Доњи Крајеви. „наметнули” свој родословски систем. i svih Srpskih prezimena!!! ---------JOKANE (CRNA GORA) .30 (регистровани члан) Gospodine igor Ja sam rođen u americi. Лапац.Козарској регији је Петар Поповић (ајдук Пеција).com. све се подудара са чињеничним стањем. Крупа у Бос. рођен на територији општине Бос. Да ли су евентуално Срби.jedan njihov rodjak ostao ziv i posle pricao mome ocu da smo hercegovci. крајине су по предању поријеклом из Старе Херцеговине.. Крајини.mene ovo interesuje.oprostite moja gramatika i rukopis nisu dobro ----------HighSpeedCutter (МАШИНОСТРОИТЕЛЬ) . који су више држали до родословља и који су досељавањем (послије Косовске Битке). а питомији (у смислу животних услова).3.

prilikom otvatanja kvazi„ bosanskog sabora”.Milana Zerajica i Dr. Prof. http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ch) Prof.Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Pored Bogdana i njegove brace treba spomenuti njegovu bracu od strica kasnije doktore.odvele u Mostar i ubile. nemaju nikakve zajednicke veze sa ovima jer sam imala priliku da sa jednim Tesicem iz tog kraja razgovaram.Jovo i sin Svetko koje su uhapsile ustaše.1910 godine. 2. ko hoće da mre nek živi! Od devetero brace i sestara Bogdana Zerajica bila su cuvena još četiri brata:1.16 (*.Iako je izvrsio neuspio atentat.ima ih u selu Luka.co.Peko.gradu Nevesinju i rasijanju. Na prezimenik.ali mislim da Tesici iz podmajevickog reg.na grobu Bogdana Zerajica.yu. 3.na zemaljskog poglavara BiH generala Marijana Varesanina. Verovatno je da postoji i mogućnost da su oni pre doseljavanja pripadali „plemenu” koje je imalo sasvim drugo prezime.zemljoradnik.sudija poginuo u srpskoj vojsci 1942 godine. Čak su se i sarajevski atentatori noc u oci atentata.Jeremija.Knezevice i Jovanovice.4.koja je dala čitav niz velikih naconalnih boraca na cijem celu stoji Bogdan Zerajic(1886-1910).serbiancafe.org ništa nisam pronasla osim jednog upitnika pored prezimena Tesic.poticu iz sela Miljevac kod Nevesinja.org.Ispucao je pet metaka u pravcu Varesanina.Dr. октобар 2005. Ja sam jedino pronasla Tesice iz okoline Uzica.yu i na montenegro. zakleli se.njegov cin lične žrtve postao je simbol borbe za kasnije narastaje „Mlade Bosne” koji su visoko cijenili njegov rad.Forumi Porodica ZERAJIC.slave Nikoljdan. 4.prava misterija. Na zatvorskoj limenoj porciji Gavrila Principa je noktima urezao sledeći stih: Pravo je rekao Zerajic. U njihovoj porodicnoj zadruzi bio je gost Jovan Cvijic za vrijeme svojih naučnih ekspedicija u Hercegovini.ljekar cije je ime donedavno nosila bolnica u Urosevcu.benkovac. Student Bogdan Zerajic izvrsio je neuspjeli atentat 15.Laketa.Jefto. Laketa ---------Tajga . meni ste uskratili odgovor za familije koje su se naselile u podmajevickom regionu: Tesic.To je jedna od cuvenijih i vidjenijih srpskih porodica u Hercegovini.ustanik i ugledni srpski domaćin. у 17. taj srpski soko sivi: Ko hoće da živi nek mre.seti metak ispalio je sebi u glavu. da će oni ostvariti njegovo započeto djelo.6.slave Djurdjevdan(pretpostavlja se da su poreklom iz Gackog?). Eh.bluewin. Knezevice i Jovanovice sam pronasla ali nema podataka da su se oni naselili u podmajevickom prostoru.jer je dobro znao šta ga ceka ako ziv padne u sake zloglasnoj svabskoj policiji.dobrovoljce i ljekare u srpskoj vojsci u Balkanskim ratovima 1912 i 1913 i u Prvom svjetskom ratu 1914-1918 godine.Risra Zerajica.

). октобар 2005.5.jer znam da to trazi veliki trud i vreme. Za JOKANA u Americi.U istorijskim izvorima Predojevici se pominju u Decanskoj Hrisovulji 1335-1345 godine.Jokanovic.26 (registrovani član) Prof.cg. ------------koPoB .Zaomi je stvarno.III 186. Можете доље погледати како сам ја урадио за моје племе Куче. октобар 2005.30. Куч http://blogz. mart 2006.com.yu/blogovi/rodoslovi/index. u 16.Ima ih u Hercegovini. hvala vam sto ipak nekome mozete izaci u susret.neki Radoslav Predojevic upisan je u ataru sela Cabic(D.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 08.Papovic i Parovic.Kosovu.H.5.24.Bosni(oko Zvornika)i rasijanju. IG0R . Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovica)Manigoda.Zirojevic.Nikolu.au) Za Jegdice mogu reci samo da ih Novak Studo Mandic pominje u svojoj knjizi„Zemlja zvana Gacko”Bgd. И ништа не додавати.net) Askrabe su iz Jelasaca kod Kalinovika.serbiancafe. Srdacan pozdrav svima Vas Prof.Kozjak.52 (*.Lero. Ја вјерујем да је једино исправно записати што си говорили стари. октобар 2005. Laketa .Imali su svoj Katun Predoje koji je dobio ime po rodonacelniku i osnivacu loze Predoju.15 (registrovani član) Куч .Diskusije . Za Tajnu ništa novo ne mogu reci. septembar 2006. у 09.30 (*.Cupkovic Popovic. Лијепо је да сте почели да се прикупљате граћу за родослове ваших братстава. Slave Djurdjevdan.upc.a ukoliko ne.php ------------Za Igora .evo pokusacu ja da ti dam odgovor na pitanje da nešto više saznaš o Jokanovicima. но онако како они зборе.Forumi Ukoliko imate mogućnosti da mi pomognete u resavanju ove misterije bila bih vam zahvalna.9.god. Za Citoplazmu. у 16.Jokanovici su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica iz Bilece. u 21.cz) Поздрављам браћу Херцеговце иѕ Куча. U Predojevice spadaju sledeće porodice:Bajevic.32 (*.cgocable. Poz. Laketa.Pošto si tražio odgovor od Igora.za rodoslov porodice Zerajic morate stupiti u kontakt sa nekim od clanova ove porodice i oni će vam svakako nešto više reci.U izvorima dubrovackog arhiva pominju se 1356 godine. Logicno bi bilo da http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Slave Sv.1995.

Ovo mi je pricao pok.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Hvala -----------Prof.07 (*.Perini su od Pera Mucibabica .9.Miric. Laketa .Slave Miholjdan.Forumi Askrabe imaju neke veze sa Askrabicima iz Avtovca ali nisam siguran.sympatico. октобар 2005.Vise podataka o Vasoj porodici mozete naći u knjigama:Nedjo Sipovac.Ovaj obicaj bio je sve do II svjetskog rata.Laketa.10.com.selo je Mucibabic. oktobar 2009.Sehovini i Miljevcu.inače ovaj odbjegli austrijski vojnik po Dedijeru bio je Srbin iz Dalmacije.serbiancafe.sympatico.DJeric. октобар 2005.Nikolu. KUZMAN su iz Malog polja kod Mostara.koji se naselio tu i zasnovao je porodicu Soldo.tu opet prenoce i odmore se kod Perina i sutradan nastave put dalje.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.kao i muhamedanska porodica Prguda iz Ravni imaju zajednicke korjene i poticu od istog pretka.ca) Ovo za Perine je istina.43 (*.9. koPoB 11.Nadimak su dobili prije stotinjak godina nakon dolaska iz Gacka(Ljeskov dub). у 15.Jaredic. I ove familije se ne žene niti udaju između sebe.slave Sv. ------------Mucibabic .Postojao je obicaj da se na nekoliko dana pred Arandjelov dan svi sakupe kod Perina u Batkovicima i odatle krenu u nabavku vina u Zapadnu Hercegovinu.isto tako po obavljenoj kupovini kad stignu u Batkovice.10.Sarajevo 1914. у 18.ameritech.NEVESINJE SLAVNO i Vladimir Dedijer.prof. октобар 2005. Porodica SOLDO živi u Nevesinju.Odbjegli 0 vojnik(SOLDAT)naselio se za vrijeme Turske i ozenio se mjestankom u Stocu.Kravic.odakle se naselila u NEVESINJE. Porodica PERIN. Čak sam znao dva brata kod kojih je jedan bio Kravic a drugi Mucibabic u dokumentima.ca) Polovina Kravica na Trtinama i danas u dokumentima ima prezime Mucibabic. u 21.Porodica Perin.au) Za citaoca pod sifrom „mtl” i njenu porodicu Zerajic. у 02.Staro prezime svih koje je pobrojao Kif. октобар 2005. ----------Mucibabic . у 02.Diskusije .kao i još jeda njegov komsija Marko Perin.slave Arandjelov dan.Mucibabic.11 (*.dosla je iz Pive u selo Batkovice kod Nevesinja.net) Porodica Soldo potice iz okoline Stoca.svi osim Prgude naravno slave Arandjelov dan. http://www1. Pozdrav svima.15 (*.Mitar Perin koji je lično bio ucesnik svega ovoga.Clan ove porodice Spiro Soldo bio je skolski drug i saborac Bogdana Zerajica.00 Kifino Selo . Ime su dobili po nekom odbjeglom vojniku soldatu.

*) Profesore Laketa! Zašto se nigde ne pominju Milicevici?U knjizi Jefta Dedijera se kaže da su Milicevici jedna od tri najbrojnije porodice u Bileci!Postoji i knjiga„Bratstvo Milicevica” koja svedoci o hercegovackom poreklu ove porodice kao i njenoj ulozi u istoriskim dogadjajima na podrucju naše Hercegovine!Kakve vi podatke imate o toj porodici? Molim vas odgovorite mi! ------------Prof.tacnije namladjeg Mrnjavcevica-vojvode Gojka Mrnjavcevica.Nikolu. у 04. Znam samo da ih ima dosta oko Bilece. Laketa .Forumi ----------vladimir. -------------vladimir.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe.10. у 06.108.Poslednji Mrnjavcevic je bio pop Jovan Mrnjavcevic ciji je sin Rade uzeo prezime Kraljanin.Diskusije .najlakse je kritikovat treba nešto konkretno uraditi.ja sam vam već napisao da postoji kniga„Bratstvo Milicevica” u kojoj je nasa sestra Desanka Milicevic Vekovic detaljno iztražila geneologiju porodice Milicevic.11.28 (62.Ovako(Vlastelinovic)se prezivao i rodonacelnik Milicevica-Milic Vlastelinovic.Ja ću u par recenica objasniti istoriju ove porodice a ako je neko zainteresovan za vise detalja može procitati ovu knjigu.Naprotiv.yu .Obojicu je ubio trebinjski aga Resulbegovic(mislim da sam dobro napisao)kao i bana Budacu.slave Sv.com. октобар 2005.Sva cetvorica su nosila prezime Milicevic i dvojica od njih Mico(najstariji) i Milun su bili bilecki knezovi. Pozivam Vas i sve citaoce cije porodice nisam pomenuo da se jave sa jednim kracim prilogom i saopšte osnovne podatke o svojoj porodici. у 04. Pudo pozdrava svima prof. pa iztrazuju poreklo svih hercegovackih porodica.Samo me je interesovalo da li i vi imate neke podatke o ovoj porodici s obzirom da se radi o jednom velikom bratstvu.milicevic@bvk. Milicevici vode poreklo od Mrnjavcevica.Ovaj junak(opevan u pesmi zenidba Milic barjaktara)je ozenio cerku bana Budace(ceski plemic.bio je knez u Bileckom kraju)i sa njom je imao četiri sina. октобар 2005.Znaci Milicevi sinovi su nosli prezime Milicevic i od njih su svi hercegovacki Milicevici.co.*) Dragi profesore Jako mi zao sto ste pomislili da vas kritikujem.vrlo mi je drago kada vidim da postoje ljudi kojima je stalo do svog porekla i koji idu još i dalje.Laketa.milicevic@bvk.yu . Što se Milicevica tiče. Inače nas rodonacelnik je poginuo u borbi sa Turcima na Tisovcu kod Bilece.ima ih u Nevesinju u selu Lakat.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.56 (*.Dugo su živeli na podrucju stare Hercegovine i Crne Gore(u plemenu Kuce) i nosili to prezime(Mrnjavcevic).49 (62.Ovo prezime su kasnije njegovi potomci promenili u Vlastelinovic.au) Gospodine Vladimire o Vasoj porodici Milicevic nemam bas mnogo podataka. октобар 2005. Vladimire.co.11.on je http://www1.108.To je za svaku pohvalu i divljenje.

Mene lično jako zanima porijeklo porodice ASKRABIC iz sela Dramesina kod Gacka.16.Od tamo jedan prelazi sa Bobana u http://www1.15. Od značajnih istoriskih licnosti koje su poreklom od Milicevica iz ponosite Hercegovine.oblast Bobani.g. u 21.Hadzi Melentije Stevanovic(potomak Mice Milicevica). октобар 2005.28 (registrovani član) gangalen . Кисе су из места Крушевица у близини Љубиња славе Светог Николу.izdvojicu neke:Nikola Milicevic Lunjevica. октобар 2005. Možda će vam koristiti. у 04. у 00.Po predaji prvi Šošo naselio se odnekud prvo u Šcenicu-Bobani pa kasnije osniva svoj zaseok kraj Baljivca. Unaprijed hvala! -----------Данило Марић . у 18.nisam siguran)autora Rista Milicevica. Сарајеву.Neki preci su se.Milan Dj.Diskusije .15.com) Dragi moji Hercegovci.Djordja i Arandjelovdan. октобар 2005. у 22.se) ЈОКАНОВИЋИ Јокановићи иѕ Малог Поља код Мостара.*) Za prof.96. Новом Зеланду али све мање и мање ---------grncar . Има их у Дубровнику.Nikolu ali ima ih i koji slave Sv.24 (*.Kifino selo: Ima li kakvih podataka o prezimenu Šošo iz Baljivca. Slavimo sv. Pre nekoliko dana sam U Beogradu video knjigu Hercegovacka prezimena(ili Hercegovacke porodice.15. Askrabici slave Djurdjev Dan.28 (*.bigpond.pozdravljam vas od srca ma gdje da ste!!!!! Sa velikim uzivanjem i paznjom sam citala naprijed napisano i želim da izrazim zahvalnost prof. октобар 2005. славе славу Шћепандан (Светог Стефана) ------------dabiziv (student) .53 (151.comhem. Laketi i ostalima koji su dobronamjerno raspoloženi da pomognu ljudima da pronadju podatke u vezi svog porijekla.Danila Marica.Igora i g.Forumi imao i cetvoricu brace među kojima su mali Radojica.24. vojvoda Cetko(ne mogu sada da se setim druge dvojice)i od njih poticu mnoge hercegovacke porodice. Pozdrav za sve hercegovce gde god da su a vama profesore poseban pozdrav jer radite jednu vrlo korisnu i lepu stvar i nemojte mi zameriti na onom prvom pismu! IG0R .serbiancafe.Milicevic.12 (регистровани члан) Заборавили сте презиме Киса. Milicevici slave sv.Nikolu. sklanjajuci se od Turaka naselili oko Trnova kod Sarajeva i zovu se Askrabe.html?157[1/26/2013 7:19:44] . mart 2006.Laketu. Београду. Sve cinjenice koje su iznete u knjizi su potkrepljene arhivskom gradjom.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.vojvoda Gligor Milicevic i mnogi drugi. и Јокановићи иѕ Лос Анђелоса.

Forumi Popovo polje u Dracevo i tamo se nastanjuje.57 (*.Vlaha i SHcipetara.30.Diskusije . Сулаверима.Navodno na arbanaskom Šoše znaci rešeto.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u Dracevu.ameritech.doveli sa Sicilije na Helmsko poluostrvo.U nekim zapisima Marka Miljanova o Arbanasima spominje se fis (pod barjakom. у 11. ----------Kifino Selo .Zdjelar.a na Siciliju sa Kavkaza.Pošto je prezime nastalo po vrsti djelatnosti ili zanimanju ne mora da znači da su ti svi ovi Soso neki blizi ili daljni rodjaci.Nikola.kako bi uvrijedili Srbe.to je riječ starih Srba ili Mauro-Vlaha. septembar 2006.Rulj.Samardzic.15 (registrovani član) Данило Марић .da je tvoje pleme odavno na ovim prostorima. Pozdrav i hvala! ---------dabiziv (student) .Ima nas dakle na Baljivcu.sto čak i pr.vijeka)sa prezimenom Šošo i jedini se bave zanatom u Bobanima(grncari)koji je tada bio vrlo razvijen u staroj Raskoj i na Kosovu. и порјеклом су из села Бојанићи у околини Рашке.koji se još zovu skraceno i Morlacima.30 (регистровани члан) Надаље што се Киса тиче. октобар 2005.16. u 16. Крушевици .Nekad je taj zanat bio veoma rasprostranjen. Бијелићима... Но право буди нијесам том селу ни трага нашао. у 18.To nije albanska riječ u izvornom smislu.se) http://www1.Drvendzija. po Trebinju i rasejanju. Колико знам.Sto spomenu Albance i oni su od komponenti Mauro.. октобар 2005.net) Za Soso.Laketa navede na početku ove diskusije.bratstvo)Šoši. у 17.jenom rijecju staroj eri.I vremenom u tom mixu postali su preovladujuca komponenta. женили су се и удавали са Поповићима..pa sto nebi i Soso. Прво презиме им је Бојанић.a ne znajuci da su to bili gradjani Rimske imperije i bole je biti gradjanin Rimske države nego azijat ili varvarin.Iz izlozenog ili bolje receno iz onog sto ste naveli može se nazrijeti pa možda i zakljuciti.comhem.Dolaze u Hercegovinu (moja procjena početak 18.25 (*.Primjer:Kovac.Ja bih volio sve ove sto tako tvrde da mi dokumentuju ili potkrijepe bar jednom valjanom cinjenicom.Normalno da su se prezimena obiljezavala i po zanimanjima.ali nastanak prezimena kod svih vas.Varijanta ŠošE ima u zapadnoj Hercegovini katolika i muslimana a varijanta ŠošA katolika u Dubrovniku i Zadru.a ne kako su nam tumacili i naturali da smo dosli iza Karpata. Дедијер (~1400 лг) их како рекох спомиње да их има у Жабици.Šoški iz plemena Malisora ciji je zastitnik bio upravo sv.Još jedna mala potvrda da su Srbi na prostorima gdje i sada žive bar od vremena Rimske imperije.Bravo Soso. и Јефто Дедијер их спомиње.16. koPoB . vuce nas daleko u proslost i daje potvrdu bar jednim malim dijelom o srpskim obicajima i duhu na ovim prostorima u prastarim vremenima.serbiancafe. октобар 2005.16.Turci su ih kasnije zvali i Vlasima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.koje su Arapi 1043.g.U istocnoj Hercegovini samo ŠošO-pravoslavni Srbi.Postoje li saznanja po cemu nastaje prezime Šošo i prijasnja naselja od Popova.

stapaju se i mijesaju se sa doseljenim Slovenima.Doseljavanjem na Balkan početkom VI vijeka. koji Slovene nazivaju Venedima.au) Posovani citaoci. октобар 2005. Vlah je sada pogrdan naziv za hrišćanina u Turskom Carstvu.n.Konavljana i Dukljana. у 06. Sloveni su asimilirali mnoge grupe romanizovanog i neromanizovanog stanovnistva u slovensku vecinsku masu. Laketa . Krajem stare i početkom nove ere dosli su na prostor cije su granice bile.com.Milicevica. Laketa.e koji Slovene nazivaju Antima i konacno Slovenima. http://www1. Pozdrav svima prof.pa podjimo redom :1. oktobar 2009.n.serbiancafe.p.car pisac veli da su Srbi sa ovim plemenskim imenom dosli na Balkan iz stare postojbine za vrijeme vladavne vizantijskog cara Iraklija(610-641)koji im je dao dozvolu da se stalno nasele na Balkanu radi zastite granica Vizantije od novih varvatskih upada i provala.Paralelno sa formiranjem države islo je i pokrstavanje Slovena.01 Prof. ------------- koPoB 11. Ko su Sloveni? Sloveni su velika grupa indo-evropskih naroda.prvo knezovi i njihove druzine pa onda ostali.prestali su biti varvari i usli su u civilizaciju.obale Baltika na sjeveru i planina Karpati na jugu.koje se trajno sacuvalo i ustalilo.Zahumla i kasnije Hercegovine.serdnji i gornji tok rijeke Volge na istoku. Nisam ljut ni na koga pa ni na g.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Prema svedocenju istog pisca Srbi su se prvo naselili oko grada Soluna koga su bezuspjesno pokusavali zauzeti.Forumi Јокановића још има у Малом Пољу код Мостара.e kod grckog istoricara Herodota.html?157[1/26/2013 7:19:44] . te su kasnije presli na zemljoradnju i stocarstvo i pocinju da krce sume.18.Neretvljana.Ko su Vlasi? Vlasi su potomci poromanjenih 0 predslovenskih stanovnika Tracana Ilira i Kelta.Zahumljana.53 (*. Javljam se da razjasnim neke stvari a posto sam već i prozvan po nekim pitanjima.rijeka Odra na zapadu. U ravnicama imeđu mora i Dinarskih planina u kotlinama rijeka nastali su najstariji plemenski savezi.e javljaju se kod rimskih istoricara Plinija i Ptolomeja. Primanjem hrišćanstva Sloveni su usli u red civilizovanih i kulturnih naroda. Dolaskom Turaka na Balkan.U početku su se bavili lovom i ribolovom.n.Diskusije .U srpskoj srednjovjekovnoj državi od XII vijeka naziv vlah. Obimnija istorijska gradja sacuvala se kod vizantijskih istoricara Pokopija i Mavrakija iz IV v.termin vlah pored socijalne komponente dobija i vjersku kategoriju. oznacavao je srpsko seljacko stanovnistvo koje se bavi stocarstvom na visokim planinama.srodnih po jeziku i kulturi nastali na prostoru istocne i srednje Evrope. Od početka VII vijeka. Prvi ozbiljniji pisani izvjestaji koji poticu iz I i II .Vlah je u početku kod Srba imao socijalnu kategoriju i odnosio se na srpskog seljaka stocara.gdje se stvorio prostor za kasnije formiranje Huma.Travunjana. u 21.U domaćim pisanim izvorima srpsko ime pominje se prvi put 822. Prve nepouzdane vijesti o Slovenima imamo u V v.uglavnom u Evropi. Prema svjedocenju vizantijskog cara Manojla Komnena(913-959)u djelu „De administrando imperio” „O upravljanju državom”. godine.

p.a zatim spatar Valentin posjetio avarskog hagana.Skadar i Travunija. -------------lupilo 123 .Iskljucivo se sluzio Srbicom kao pismom.Samo navedoh kap podataka od mora podataka kojima barataju savremeni srpski istoricari.umro u Vitlejemu 420.Arandjela.oko 160-te g.ucitelj mu je bio najveci filozof Aristotel. октобар 2005.rođen u Stridonu 347.kad su obnovili Jadransku Srbiju. Drugo Aleksandar Veliki (336-323)nije bio Srbin niti Makedonac. Prilikom polaska u rat protiv Persijanaca i njihovog kralja Darija III izjavio je da ide u rat protiv Pesijanaca.Bio je najveci hrišćanski teolog toga vremena.Serbino(Serbinum)-danasnji Zagreb.Hvala.slave Sv.32 (*.e.au) Za gospodina @@@. To nije i ne može biti istorijska istina o Srbima.Priko De Sent-Mari kaže da je Argon bio srpski kralj.Avarski izaslanik KONDIH je zatim posjetio Vizantiju.Kad su to Srbi pokusali obnoviti Rimsku imperiju.html?157[1/26/2013 7:19:44] . koji se može sporiti i oboriti.Kad je to vladala dinastija Svevladovica. Poznat mi je rad gospodina Radmila Janicijevica koji spada u sveru senzacionalizma poput Salinasa Prajsa i njegove Troje u Gabeli i teskog hipotetickog dokazivanja.net) Samo da navedem neke neosporne cinjenice.Diskusije .Ta plemena Rimljani su nazivali Dalmatima po tvrdjavi odakle je izvedeno i ime Dalmacija.Car Justinian je uspostavio prvi put veze sa Avarima.već je bio Grk.da ih kazni za sve one nedace koje su nanijeli Grcima.20.n.Po nacionalnosti se izjasnjava i pominje jedino kao Srbin.Godine 558.pogotovo ovaj Kirov.29 (registrovani član) Kifino Selo .e.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Nikako nije mogao biti FILIPOVIC.E.24. poticu od Vojinovica iz stare Hercegovine. у 10.jer Srbi dobijaju svoja porodicna prezimena po ocinstvu tek početkom XIII vijeka. Nemam namjeru da to radim. -------------Prof. u 21. у 03.ameritech.53 (*.19.com. Savici iz Rastana.Ono što ne znam i sto bi Vas pitao jeste odakle su ti Vojinovici .Deset g.sympatico. у 22.g. Laketu.serbiancafe.35 (*.Cije prijestolnice bili gradovi Solin.grad Serbion(grcki) i Sirmium (RIMSKI) danasnja Sremska Mitrovica.kod Mostara.Stari gradovi nastali za vrijeme Rimske imperije a cija su imena izvedena od SRPSKOG NACIONALNOG IMENA SU.Grad SERBIA na rijeci Bistrici i dvije Srbice u Makedoniji.to su bili http://www1.Sveti Jeronim cije je krsteno ime Sofronije.njegovim predcima u Grcko-Persiskim ratovima od 500 do 449. октобар 2005.Tvrdjava Dalma koja se nalazi desno od izvora Neretve iznad Nevesinja koja je bila sjediste jednog saveza srpskih plemena u borbi protiv Rimljana.g. kasnije Avari su u Besarabiji i otpocinju rat protiv Srba.s.g. mart 2006.Forumi IG0R .ca) Za prof. Za „lupilo 123” Poznajem dobro Savice iz Rastana kod Mostara. Laketa . ali samo da kažem dvije stvari: nijedna veca rijeka na Balkanu nema slovensko ili ako hocete srpsko ime.Pozdrav svima koji diskutovase na ovoj stranici. октобар 2005.trazeci svuda saveznike za borbu protiv Srba.19.

Pozdrav svima prof. I u Mare dva nejaka sina.kao gospodar Gacka. A’l udrile rđave godine: Oka vina po žut dukat bila. Oka brašna po dva groša zdrava. a drugo ćesarska.pominje se Vojislav Vojinovic kao gospodar Gacka i Rudina. U Mostaru niko ne ostade.20. u 21. >>da izađe na mejdan junački. >>Da se danas ovdje pridesio. у 23. Car telala u vojsku pustio: >>Nije’l majka rodila junaka.serbiancafe. Vojinovici su rodjaci cara Dusana i pominju se u narodnoj epskoj pjesmi „Zedidba cara Dusana”.22 (*. Dok iz vojske iziđe ćesarske Dobar junak na konju zelenku. Opet zove na mejdan junački. No Miloša caru poklonila. Ni jedan se natrag ne vraćaše. oktobar 2009. >>Ja sestrica brata odgojila.Forumi najvatreniji navijaci Crvene Zvezde u Mostaru. 0 http://www1.net) Ništa ni o MILIDRAGOVIĆIMA? Evo jedno narodno predanje: . Razma jedna udovica Mara. Pitate za Vujinovice? To je stara plemicka porodica u Hercegovini. Vr’jeme prođe za devet godina.. Hranila ih tugom i nevoljom.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Za tri dana junačkog mejdana Devet caru zgubi mejdandžija.02 Co . U Turčina dosta mejdandžija.pttrs.Kad je Mostar kuga pomorila. октобар 2005. Laketa koPoB 11. Ali kako koji odlazaše.Nešto kasnije 1347. >>I pogubi mlada mejdandžiju? >>Čestita bi njega ostavio!<< To gledao sirotan Milošu. Tad ih Mara ranit’ ne mogaše. u istorijskim izvorima prvi put pominje se vojvoda Vojno 1327.. Pa on sebi traži mejdandžiju. Kad četvrto jutro osvanulo.godine. Pa on ode caru pod šatore. A’l mižu niko izać ne smijaše. u cara turskoga. U Turčina. Zarati se care i ćesare.godine. Jedno Miloš. A Milinka od Beča ćesaru.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije . Pa se dvije iskupiše vojske: Jedno carska. a drugo Milinko. Sve nevoljom i preslicom tuđom.U nekoj od seoba dosli su u Rastane.

A kada se oba umoriše. iz Mostara grada. >>Ako tebi Bog i sreća dade. junak. Koliko se lako ufatiše. Obje britke sablje izlomiše. >>Do jednoga brata u svijetu. http://www1. na biljegu. >>Ja ću ići na mejdan junački!<< A veli mu Otmanović care:>>Be aferim moje d’jete drago. Tad baciše one odlomčine. Jedan drugom rane ne zadaše. >>Razma jedna sirotica Mara.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Jedan drugom rane ne zadaše. Od dobrijeh konja odskočiše. Pa sjedoše jedan spram drugoga. >>Ja sam junak. Čestita ću tebe ostaviti!<< Uzja Miloš đoga od mejdana. Od velika zora junačkoga Nosiše se ljetni dan do podne Jedan drugom odoljet ne može. od koga si grada. Obojicu pjene popanule. >>A ne imam nikoga od roda. >>kad si tako zorli na mejdanu?<< A veli mu dijete Milinko:>>Kad me pitaš. Pa on ode. >>kad je Mostar kuga pomorila. Oba bojna koplja salomiše. Odskočiše jedan od drugoga. >>U Mostaru niko ne ostade. Đe ćesarski čeka mejdandžija. >>Jesi l’ čuo.Diskusije .serbiancafe. Dockan reče dijete Milošu:>>OJ. Ščepaše se za prsi junačke. Pa se njima udarat stadoše. car Otmanoviću. Za dobre se sablje ufatiše. neznani junače. Te ti zgubiš mlada mejdandžiju. pravo da ti kažem. >>I u Mare dva nejaka sina? >>Pa udriše rđave godine. Oblomiše i prea prosuše. jesi l’ zapamtio.Forumi I ovako caru progovara:>>Poočime. Buzdovanim’ pera oblomiše. Lome im se toke na prsima I bijele kovče na nogama. >>Odakle si. Kad oružje bujno polomiše.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Potrgaše perne buzdovane. Stadoše se njima udarati. >>Oka vina po žut dukat bila. boga ti. >>Oka brašna po dva groša zdrava. A kad dođe junak na biljegu: Oba bojnim kopljem udariše. Jedan drugom rane ne zadaše.

Dok sastaše cara i ćesara Dok sastaše i dok pomiriše Pa govori Otmanović care:>>Sad šta ćemo.16 (registrovani član) Prof. Miloš moli Otmanović cara A Milinko od Beča ćesara. >>A mog brata dijete Miloša >>Poklonila Otmanović caru<< Kad to čuo dijete Milošu Skoči junak na noge junačke:>>A ti li si. a ja ću ćesara >>Nek’ s’ pomire care i ćesare >>Da ne ginu na pravdi junaci >>I rođena braća na mejdanu!<< Tad se oni opet poljubiše.24. u 16. A sad.Diskusije . Dvije vojske stale pa gledaju Šta junaci po mejdanu rade: Što oružja kod sebe imaše.Forumi >>Tad nas majka ’ranit ne mogaše. >>Hajde caru. Pa sjedoše rujno piti vino. mart 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com. to sve izlomiše. u lice se ljube I zajedno ispijaju vino. od Beča ćesare >>Greota je braću rastaviti. >>Moli cara. u 21. Što imaše. I odoše svak na svoju stranu.au) Mene je jako iznenadilo uklanjanje ove teme sa Diskusija : Hercegovina? http://www1.30.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. eno. Mostarac Miloše<< Ruke šire u lice se ljube. >>Ti milošu šta je tebi drago!<< A govori Otmanović care:>>Nemoj tako. Laketa . a ja ću ćesaru. moj milosni care: >>Milinku ću dati đeneralstvo. >>A od ovo dvoje đece ludo?<<>>Bome dobro. >>A ti ćeš im blago darivati!<< Pa Milošu Mostar poklonio. >>No ja ću im zemlju pokloniti.31 (*. Od Miloša Milidragovići Od Milinka Vladisavljevići I danas se diče po svijetu I ponose rodom junačkijem! koPoB . A ćesar im dosta blaga dade. moj brate Milinko? >>Ja sam glavom. A Milinku Foču darivao. moj mio ćesare. septembar 2006. >>Nego mene pokloni ćesaru. Pa odoše pohoditi majku Od njih dvije loze ostadoše.serbiancafe. Tad govori dijete Milošu:>>Sad šta ćemo moj brate Milinko?<<>>Bogme dobro moj brate Milošu.

Bog odlucuje”.3.A sad srdacan pozdrav.35 (registrovani član) Kifino Selo .15 (*. sasvim slučajno smo imali susret u Sidneju 22.24.koji je bio vlasnik zemlje koju su mjestani obradjivali.O tome svjedoci i ova pjesma.I desio se slučaj da su se neki putnici tu zaustavili posto je bilo veliko nevrijeme i snijezna mecava i preko visoravni Morine nisu smjeli da idu jer bi izginuli od nevremena. O tome toliko idemo dalje. IG0R .kao sto je taj svod iznad Nevesinjskog polja. Cijelo Nevesinjsko polje svom svojom povrsinom od 192 kvadratna kilometra podsjeca na ogromni cilim najljebsih boja i svih mogućih nijansi.21.Forumi Bez ove teme ovaj sajt djeluje jako tuzno i siromasno.Taj moj rodjak.sjetili se rodnog kraja i zavicaja.Rođen sam u Kifinom Selu.ameritech. http://www1. ostavi mi tvoju adresu pa ti se mogu i prestaviti i pisati direktno na tvoj i-mejl.koliko je ova tema interesantna i zanimljiva. Naravno da su dusmani jedva docekali taj trenutak.html?157[1/26/2013 7:19:44] .mogu da laju da pljuju do mile volje na kraju će im biti kao i onim koji su mokrili uz vjetar ostali su mokri i uprljani od svojih vlasitih izlucevina. Možda će se i Vama nešto slično dogoditi u buducnosti.koji živi u USA Ilinois zove se Petar LAKETA. Laketa.U selu je bila dzamija ali nije bilo hana ni prenocista. Evo šta se meni desilo ovih dana:jedan moj rodjak koji živi u Americi.Njegov otac Trivko emigrirao je u Ameriku 1911 godine kao sesnaestogodisnjak. mart 2006.Za Montreal .ali dok je brata IGORA našeg „VELIKOG KNEZA I G O R A” mi se dusmana ne bojimo.Kaže legenda da je taj beg bio dobar covjek.Sve trepti od neke cudne svjetlosti koja se prelama po rubovima polja a onda ogleda u nebeskom plavetnilu.koje se nekad zvalo Tuchevo.A selo je na tako finom polozaju na rubu Nevesinjskog polja sa sjeverne i malo istocne strane a ispod njega se protezu livade i njive kao razastrti tepisi.Da li je radjeno na rucnim razbojima ili industrijskim.” Radi se o boji koja se prije dobijala iz raznog bilja i kore drveca i njom se bojilo laneno platno isto kao i sukno od vune od kojih su se krojili i sili odijevni predmeti.nije to zbog mene već zbog naših mnogobrojnih citalaca koji su se javljali sa svih strana svijeta u potrazi za svojim korjenima i identitetom. koje oko može da registruje.No moguće je da je naziv izveden iz rijeci kao+ fino + selo.možda se i poznajemo ako si sa tih prostora.U mjesecu maju sa brdasca Vardiste pruza se za oko ocaravajuci prizor i dozivljaj.Potvrdila se ona narodna:„Cudni su putevi gospodnji” i „Covjek snuje.To je na 9-om kilometru puta Nevesinje-Gacko.gdje„ kao” radi lakseg izgovora prelazi prilikom stapanja sa drugom rijeci u ki.Do nedavno se vidjela crvenkasta mrlja na jednoj kuci kod nevesinjske dzamije koja je ostala od Kifove krvi.Sadasnje ime sela vezano je po narodnom predanju za ime bega Mehmeda Kife.Vrijednost slika se i danas i dob iz kog perioda poticu procjenjuje po osnovu platna.Beg je naredio da se puste da prenoce u u dzamiji i da se dzamija pretvori u han.da naberu boju. Pozdrav svima Vas prof.sto su Rizvanbegovicevi momci i uradili. у 01.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 21.Cuvsi za ovo pasa Rizvanbegovic je naredio da ga pozovu u Nevesinje i tu pogube.jer plavijeg i čistijeg svoda nebeskog nisam još gledao.„Poranile Tuchevke djevojke u Svinj Goru .Nekada se u Nevesinjskom polju uzgajao lan i od njega se na rucnim razbojima tkalo platno toliko fino da su se na njemu slikale slike uljanim bojama.Diskusije .Po njemu mjestani odlucise da nazovu selo.2006 godine. октобар 2005.Poslije 95 godina mi smo se vidjeli.serbiancafe.Odgovor je da.net) Za Montreal.

jer su se bavili stocarstvom.Laketa.gotsko.Do tada ostajte u zdravlju a mi da spustimo loptu na zemlju da se bavimo prakticnim i pametnijim stvarima kako smo i poceli ovo naše druzenje o postanku i porijeklu srpskih porodica u Hercegovini. Jedna grana Bajcetica iz Mirilovica.svakom znaku odgovara određeni glas.Tvrdjava Dalme?„Tvrdjava Dalme.Forumi ----------Prof.cije su teze teško dokazive. To je danasnji Blagaj.au) Za „feju”. Laketa . To pismo je vremenom usavrseno i od Fenicana su ga preuzeli Grci. koji je dosao od rijeke Visle i osnovao je zupu Viseva u gornjem toku rijeke Neretve (Borac).koja se nalazi desno od izvora rijeke Neretve iznad Nevesinja”? Prema situaciji na karti i na terenu.au) Za Kifino Selo par pitanja i par odgovora:1.Mirko i Bajo koji su se razisli na tri strane.g.cirilično. у 09. Pozdrav svima prof.ovcarstvom.Sa Njegusa su dosli u Ridjane kod Niksica.to može samo da bude rijeka Buna(Bona)a iznad njenog izvora je brdo Hum na kome se nalaze dva grada:Bona i Hum. 0 koPoB 11.koptsko.n.od 3200. Tvoji Perovici starinom poticu od Bajcetica iz Mirililovica.serbiancafe. ima ih u Nevesinju u selu Drezanj.Dalmati su dobili ime od rijeci Delme-ovca. 2. Pozdrav svima prof. Mirko ode na Baljke i od njega su Mirkovici.Laketa. Slave slavu Sv. U nekoj od kasnujih seoba Perovici su dosli u selo Danice kod Gacka. dosla je u Cernicu kod Gacka.Serbica kao pimo postoji samo kod Vas i kod g.Diskusije .) imeđu planina Zelengore i Lebrcnika.Što se tiče pisma ono se kao civilizaciska tekovina upotrebljava od kraja IV milenijuma.21. dalmatiner sa tufnicama.gdje se nalaze rusevine grada Hercega Stefana Vukcica Kosace.ju ću Vi skinuti kapu i uputiti izvinjenje za „zablude”.klinasto pismo u Asiriji i fenicanski alfabet od 22 znaka.v. oktobar 2009. a obojica smo sa tih prostora. Laketa .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.e.a ztim dolaze u Banjane kod Bilece.Mene u to ne mozete ubijediti niti uvjeriti. Kada g.02 Prof.Cirilicu su Srbi dobili iz Vizantije poslije pokrstavanja i rada svete brace. Citaoci se već sada interesuju za porijeklo nekih svojih porodica.Deretic i njegov rad dozive naučnu afirmaciju i priznaje i kada on postane clan Srpske akademije nauka.com.Jovana Krstitelja.Deretica.Postoji posebna rasa pasa ovcara.16 (*.05 (*.com. Tu je nekada vladao Mihajlo Visevic. октобар 2005. To sto Vi tako cijenite rad g.cije rusevine i danas postoje.21.to je Vasa privatna stvar. DALMACIJA je dobila ime po ilirskom plemenu Dalmati ciji je plemenski centar bio u gradu Duvno.Pero ode u Goricu kod Trebinja i od njega su postali PEROVICI.od Grka preuzeli su ga Rimljani. Bajo ode u Mirilovice i od njega su Bajcetici.Rijeka Neretva dugacka je 218 km i izvire ispod padine Gredelj (1227 m.n. октобар 2005.Tu su zivjela tri brata:Pero.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Klasicni grcki alfabet ima 24 znaka iz koga su se razvila mnoga druga pisma:latinsko. http://www1. gdje ih ima i danas kao i u rasijanju.p.Deretica.Izvor je udaljen od Nevesinja oko 60 km i tu nema nikakvog grada i utvrdjenja Dalme.postoje tri tipa starih pisama:hijeroglifi u Egiptu. u 21. у 19.Nekada davno zivjeli su na Njegusima i zvali su se Martinovici.

у 23.Radovanovic.) .28. hvala -----------Prof. Srdacan pozdrav svima Prof.09 (регистровани члан) Evo još jedno prezime .serbiancafe.25. VRBARAC Sv.Sutonja.56 (регистровани члан) zna li se još šta o tim grubacicima sem da su od pilatovaca. октобар 2005. covek bi na svaki način pokusao naći poreklo starog prezimena! Živi na Romaniji.Nikola Žive na Romaniji a znaju da su rodom sa Zabljaka!!!! Dali mi mozete pomoći oko daljeg porekla! Unapred zahvalan -------------Podunac (bravar) .Gacku.Katun Pilatovci javlja se u istorijskim izvorima 1405 godine.Vlasi iz katuna Pilatovci pominju se 21.Laketa . Kao vlasi Pilatovci pominju se : Komlenici.31. у 21.6.lociran je kod Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci. октобар 2005. октобар 2005. i ako ko može da mi razvodni pricu o (banu) pilatu.au) Za Grubacica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Pusara itd. октобар 2005.Kukic.28.su stara srpska porodica iz plemena Pilatovci sa Oputnih Rudina imeđu Bilece i Niksica.Ima ih na Baljcim.Doder.Sekara. u Nevesinju i rasijanju.html?157[1/26/2013 7:19:44] .25 (регистровани члан) http://www1. Laketa.1405: Vukac Pilatovic. октобар 2005. у 05.u selu Rast. у 21.Georgija.24.Diskusije .Sikimic. moji su iz rasta kod nevesinja.00 (регистровани члан) Gospodine Laketa dali bi mi pomogli oko prezimena Milinkovic Sv.Djordje Hvala ---------------Patlidzan .Beat.com.Milan Brajanovic i Vladoje Pilatovic i obavezuju se na pregon robe iz Dubrovnika u Focu.GRUBACIC.Slave slavu Sv.44 (*. GRUBACIC.Forumi -------------jimmystanic (Organic Food Distribt. у 19. ------------podunac (bravar) .

Sarajevu. Žive u Knezevu i rasijanju.com. Laketa.drugi odu u Novi i Boku. odakle poticu? Kao i o porodici Andric sa Pijesaka..Oni na dar uzvrate uzdarjem i daruju bega jednom lijepom i srebrom ukrasenom sabljom. новембар 2005.Forumi Postovani profesore.nego ste rekli Vi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. BERAK. у 06.napadne Andrice i neke poubija.četvrti se rasele po Hercegovini.prvi put u istorijskim izvorima pominje se neki Vlad Andric iz Trgovista kod Gacka 1439 godine. Djordja). Laketa .koji http://www1.u istorijskim izvorima se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. у 15.2.To je bila sablja njegovog sina koji nekoliko godina ranije netragom nestao. Da li bi mi mogli nešto reci o porodici Gacic iz Zitomislica (slave Sv. Osnivac ove porodice je vojvoda Dejan. treci odu u Bosnu oko Visokog. za porodice Milinovic i Vrbarac ne mogu ništa vise reci.Domanovici (slave Sv.U potaji beg spremi odmazdu. Srdacan poizdrav svima prof.Ostali se razbjeze:jedni odu na Cetinje.su starosjedeoci u Grblju u Boki gdje se pominju prije XV vijeka. Laketa .su stara srpska porodica.Valjda će se javiti neko od naših citalaca koji zna nešto više reci o doticnim porodicama. новембар 2005.9.Jovana ovi koji su u selu Kolesku u Nevesinju.nemam nikakvih drugih podataka.serbiancafe.su stara srpska porodica. septembar 2006.izbjegli Lazarevici su osnovali selo Lazarice.Slave slavu Sv.Damjana i Kozmu.Luci.Beg uze sablju i ne rece ništa već zabrinut ode kuci. su stara srpska porodica sa prostora Hercegovine iz Trebinja gdje su zivjeli od najstarijih vremena. Zbog razaranja Grblja od srane Mlecana. u 16. Hvala unaprijed -------------Prof.imeđu Avtovca i Gacka.koga su neki Andrici ubili.jako mi se svidja da ima ljudi koji su ulozili veliki rad u jedno istrazivanje kao vi. Njihova prva seoba bila je iz Hercegovine na Kosovo.au) Prelistavajuci svoje papire evo još nekoliko interesantnih podataka o nekim porodficama koje nismo ranije pominjali a to su : LAZAREVIC.kada su se doselili na Kosovo.30.Starinom slave Sv.Andrici su dugo vremena zivjeli u selu Ljubomiru kod Trebinja i bili su velika i ugledna porodica. DEJANOVIC. koPoB .Lazarevici danas žive sirom bivše SFRJ i rasijanju.Georgija. ANDRIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Neke godine na Bozic dodje im beg i bogato ih darova.Beogradu i rasijanju-Australija.kada su mnogi Grbljani izbjegli u brdske krajeve.Nije iskljuceno da su neki od njih u ovoj prisilnoj i nenadnoj sebi promijenili slavu.16 (registrovani član) Prof.58 (*.Djordja).47 (*.com.porijeklom iz Huma (Hercegovina). Poslije dolaska Turaka i njuhovih osvajanja Beraci se sele na zapad u planinske i nepristupacne predjele Dinarskih planina.Ima ih u B. Za Gacice znam da žive u Zitomislicu i da slave Sv. U istorijskim izvorima Dejanovici se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine.Diskusije . Lazarevici su dosli u Gacko poslije 1433 godine.au) Za „Bavara”i„Patlidzana”.odakle su dosli i sa kime su u srodstvu to ne znam.

Poslije Kosovske bitke 28.. у 11. u 21.Navodno doselili iz Hercegovine ili Crne Gore u okolinu Doboja. Njihov sin Konstantin XI Dragas bio je poslednji vizantijski car.Bosnu i dalje na zapad. новембар 2005.30 (регистровани члан) 33. новембар 2005.Nikolu.11. Konstantinova kcer Jelena bila je udata za vizantijskog cara Manojla Paleologa.23 (*.Forumi je bio zet cara Dusana i muž njegove sestre Teodore.serbiancafe. RATKOVIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.po porodicnom predanju rodonacelnik je neki Djuko Panjas . Da li profesor Laketic može nešto više da napise.Dejanovici se sele i povlace se na zapad u Hum. Laketa.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Oni su bili turski vazali u vrijeme raspadanja Dusanovog carstva. у 19.Slave Lazarevu Subotu. Jovan Dragas je umro 1378 god.Dejanivici žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. BGD.51 (регистровани члан) Dragi profesore Laketa.Diskusije .. у 00. Моја лоза је са Зубаца.46 (регистровани члан) Toliko pomenutih prezimena..a nigdje prezimena ARSIC.com) Ima li ikakvih izvora koji se mogu koristiti za povezivanje originalnih prezimena sa onima koja su nastala tokom turskog zuluma? Jedno od tih je Bjelogrlic i da li imate podatak odakle originalno dolaze (sada su u okolini Gacka.6. новембар 2005. mart 2006.braneci Carigrad od Turaka. interesuje me da li znate ista o familijama Djukic ili Djeric (slave Sv. ---------Dejan8 (student) . Srdacan pozdrav svima prof.slave Sv.Vladao je oblastima na jugu oko Kumanova.1389 godine. IG0R .9.cablespeed.)? http://www1.11. у 01.24. новембар 2005.Jovana)a doselili su se u Posavinu (navodno su Djerici iz Hercegovine a Djukici iz Crne Gore/Hercegovine. Žive u Nevesinju.10.. Pozdrav svima! ---------Još jedno pitanje .ja lično nikad nisam čuo za ovakvo prezime)? Hvala vam mnogo i puno pozdrava! ---------apokalipsa05 (utjerivacica dugova) .43 (registrovani član) __Serbon__ (Četnicki Fanatik) . se pominju 1436 godine u Trebinju.koji je junacki poginuo 1453 godine. Vojvodini.Dejanovi sinovi bili su JOVAN DRAGAS i KONSTANTIN DEJANOVIC.Kostantin Dejanovic je poginuo zajedno sa Markom Kraljevicem 1395 godine u bitci na Rovinama.

Kod moga prijatelja Slobodona Bjelogrlica imao sam priliku da gledam porodicno stablo porodice Bjelogrlic. u Konjicu.bilo je to davno i ja se tih detalja više ne sjecam.26 (*.pouzdano se ne zna.Porodica LAKETIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.dakle puno prije dolaska Turaka.su starinom grana porodice Zlatnopojasovica.Cubrilo. новембар 2005.Stefana. ARSIC. Porodicna prezimena kod Srba formiraju se tokom XII vijeka.04 (*.16. Slave Arandjelovdan.blizak rod su sa Mucibabicima.treba traziti nekoga ko ima stablo ove porodice ako Vas interesuje.html?157[1/26/2013 7:19:44] .15.Beogradu i koloniziranih u Vojvodini. Laketa .Pred kraj XVII vijeka poceli su da sele i tako su dosli u gore navedena mjesta.com. новембар 2005. у 07.Vama mogu reci nisam Laketic.su starinom porijeklom iz Gacka.)Dosli na Zabljak a odatle se sele u Srbiju (Jadar i Razanj) i BiH Posavina.Foci.Nevesinju itd. Laketa. новембар 2005. у 21.Ima ih u rasijanju.slave Sv.mada nije iskljuceno da mnoga prezimena nijesu nastala i kasnije u doba Turaka i Austrije.Nikolu. znate li ista o porijeklu prezimena Crnjak (slave Sv.11. Djerici poticu iz Gornjih Banjana kod Niksica.com. SIPKA.su dosli iz Hercegovine ili Crne Gore.su potomci Djurka Panjasa sa Crkvickog polja u Pivi(C.Iz ove porodice je glumac Dragan Bjelogrlic.slave Lazarovu subotu. Teska srca i veoma nerado moram obavijestiti citaoce da nemam šta da kažem za sada za porodice:Turanjanin. Laketa . BJELOGRLIC. Svako dobro ------------ http://www1. živi u okolini Bijeljine i pretpostavlja se da vode porijeklo od porodice Laketa iz sela Pluzina kod Nevesinja.Arsic i Kuzman.dosli u okolinu Niksica i raselili se sirom bivše Jugoslavije. Nikolu)? Meni je receno da su se nekad prezivali Govedarica i da su u Kalinovik dosli iz Gacka.žive u Stocu.Srbac. у 22.au) TODOROVIC.ima ih u Nevesinju. -----------dianne (lektor) . starinom su grana porodice Malesivaca iz sela Maline kod Bilece.Forumi ---------Prof.Konjicu.G.Diskusije . -----------Prof.u Gacku (Dobrelji) i selu Rogacama (Nevesinje) potomci su popa TODORA BULAJICA sa Grahova iz Crne Gore.već LAKETA.slave Djurdjevdan. u selu Bojista kod Nevesinja.serbiancafe. DJUKIC.au) Postovani citaoci evo odgovora na neka od Vasih pitanja : DJERIC.SIPCIC.slave slavu Sv.Brakus.02 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa. Srdacan pozdrav svima prof.su porijeklom iz Knez Dola u Pivi. Laketa. Srdacan pozdrav svima prof.

. krsna slava Sv. Daničić B..com.cybercity.23 (*. http://www1.godine. jedani su u Nisu a ima ih i u BanjojLuci mi živimo u Svetskoj i tu Smo upoznali jedne Cvijetice dali je moguće dasvi vucemo isto poreklo s obzirom na „mutaciju ” prezimena?? I kako se zove mesto oodakle su Cvijetici?? Hvala unapred T. Danicica ima u C. у 15.com. koPoB 11. Janjici su ogranak Popovica iz Donjih Banjana kod Bilece.C ---------Prof. .comhem. у 11.serbiancafe.42 (*.16.Diskusije .03 Prof.22.dk) Postovani profesore Laketa da li možda znate nešto o porjeklu prezimena Cihoric.se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1411.kada se pominje neki Bozicko Danicic iz sela Danica u Gacku. Juraj Danicic se pominje kao jedan od vodja cuvenih senjskih uskoka.Georgija. у 16.20.42 (*. Laketa .ima ih u Gacku.se) Poštovani prof. u 21. у 13. Jaramaze ne daji takve iskaze. новембар 2005.au) Za „Danicu B” Danicic ili Dancic.. новембар 2005.23. Za ZUZE. ---------svea (laborant) . новембар 2005.21 (*.Gori u Pastrovicima. новембар 2005. oktobar 2009.Sada vecina familije za koju mi znamo živi u Mladenovcu .au) Za Janice i Cvijetice.html?157[1/26/2013 7:19:44] .57 (регистровани члан) POZDRAV SVIMA!!! 0 Prezime mog supruga je Cvetic.Laketa da li znate nešto o Daničićima i u kakvom su srodstvu Daničići iz Senja sa hercegovačkim i crnogorskim daničićima? Unapred hvala. Nikola.Njegovi su sa Kosova ali se prica da su se doselili iz Nevesinja Baka mu je iz familije Gacinovica.slave slavu Sv.Forumi mimiiii . ja mislim porjeklo iz Popova polja unaprjed hvala ------------Danicic B.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.nezna se iz kojih razloga? U kakvoj su vezi svi nabrojani Danicici? Pretpostavlja se da su starinom iz Hercegovine i da su se pod pritiskom Turaka raselili na razne strane..23.nemam ništa pouzdano reci. новембар 2005. Nas lingvista i filolog Djura Popovic promijenio je prezime u Danicic. Laketa . у 05. Nevesinju i rasijanju.

-----------Prof.Sv. Vjerujte mi ima vise porodica koji slave razlicite slave kao Radojicuci. a prema nekima vuku porijeklo iz Crne Gore (grad Nikšić. Zahvaljujem. Za svoju porodicu Janjic. новембар 2005.Nikolu i treci Sv.gdje žive i koju slavu slave? Ne mora sve profesor dati servirano kao na tanjiru.html?157[1/26/2013 7:19:44] .24.Diskusije .mogao si dati barem neke osnovne podatke. Znate li nešto više o tome? Krsna slava .niksic@hep. Zbunjuje me to da isto prezime vezete za Popovo polje. Prema nekim saznanjima navodno su bunjevačkog porijekla.hr Moji preci su porijeklom iz Like (Kompolje kod Otočca).odnosno nekadašnji Onogošt). Cvijetici iz Hercegovine dolaze u razna mjesta u Srbiji. interesuje me porijeklo porodice Nikolic iz okoline Sarajeva.25.drugi Sv.Forumi Cvijetici. новембар 2005.57 (*.Dedijrra su pod pritiskom Turaka. 18-om vijeku iz okoline Berana u CG.odakle su. Srdacan pozdrav svima prof.serbiancafe. Jovan Srdacan pozdrav ----------- http://www1.Nikolu itd.Nikolu.24. новембар 2005.jedni slave Sv. у 05.au) Profesore.Mihaila.Poslije turskog poraza pod Becom 1689. u 21.:zainteresovani:.potrudite se i Vi nešto da uradite za sebe i svoju porodicu.25. ne znam da li sam to uradio ja ili kompjuter? Za Janjice imam podatak da jedni slave Sv.*) Poštovani! Ako netko zna porijeklo prezimena Nikšić molim da mi javi na e-mail: miroslav. -------------osram .45 (registrovani član) .drugi Sv.Jovana.poslije Kosovske bitke dosli su iz Meduna u Srbiji i naslili se u Nevesinje u selu Lukavc.Dakovici i Stevanovici prema svjedocenju J.com.68.Georgija. у 05.Ovi Cvijetici u Nevesinju slave Sv.stara je srpska izreka:„Ko radi. Navodno su za vrijeme Turaka dosli tamo u 17-om.au) Za „JANJICI”. Laketa. у 07. mart 2006. .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. IG0R .Laketa .40 (217.net.mnogi Srbi krecu u seobe tokom 18 i 19 vijeka.taj i grijesi” jeste napravio sam stamparsku grešku i napisao Janic.25 (*.trebalo je Janjic.

5.t-com. Dragicevici žive i u Americi. kao i rod Krstulovic spominju se u poljickim statutima kao ”plemen. Dragicevici poticu iz Hercegovine iz maticnog sela Dragicina.html?157[1/26/2013 7:19:44] . 6. Lozic. Poznat je bio biskup fra Pavo Dragicevic.hr) Prof. ((Krstic je bosansko prapleme. Juras. Sad mene interesira odakle srpska verzija Dragicevica? Ako sto o tome mozete reci bio bih Vam zahvalan! ---------Kifino Selo . у 06. у 08.ODKUDA SAD POMINJETE RAZNE Krstulovice.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. sijecanj-veljaca 1938: „Dragicevici su potekli od Krstulovica iz plemena Krstica. 8. 10.25. Pavlovic. Evo sto piše „Glas heraldike”.rodjaci Nemanjica i tu se prvi put javljaju u istorijskim izvorima.)) Od ovog plemena (Krstica) poznata su u glavnome 4 roda: Pavlovic. Dragicevic.42 (*. Andriji Nikicu.Kod vas je to sve zamuceno i vrlo konfuzno pitanje. новембар 2005. a i iz srednje Bosne. Kasnije pod raznim pritiscima poceli da se sele na razne strane i u raznim pravcima te su Vasi predci dosli u okolinu Sarajeva.net) Istorijska jedina istina je ta da svi bosanski vladari do pada BOSNE I HERCEGOVINE pod TURKE su izdanici stare DINASTIJE JABLANOVICA.au) Za Nikolice:nema šta da Vas zbunjuje. ----------koPoB . Poznata mi je i prica o ubistvu turskog age od strane jednog od Dragicevica.koja je kao i Nemanjici srpska dinastija i oni su porijeklom iz Trebinja koje je jedno vrijeme u ranom sr. od Fojnice. Bradasic. Stjepan Toma i Stjepan Tomasevic) pripadala je ovom plemenu. Aga je naime htio spavati s nevjestom. 9. Marcelic. kao i knez Juraj Dragicevic.24 (*. новембар 2005.ameritech. 7. br.Nikolica ima sirom bivše SFRJ i u rasijanju. 2. Oni su se nakon toga razbjezali i promijenili prezimena da ih Turci ne bi ubili. Od roda Krstulovica (naseljenog na zapadnom dijelu otoka Braca) potekle su ove obitelji: 1. septembar 2006.com. Po prof. dr. новембар 2005. gospoda bosanska„ na Bracu gdje i danas žive u razlicitim mjestima toga otoka.17 (registrovani član) dadragic . 4. Stjepan Ostojic.Krstace i Dragace. http://www1. Zanimljivo je da su sve obitelji ovog plemena (Krstic) imale u svojim grbovima ljiljane. Cekalovic. 1-2. 11. Laketa . iz Bobovca u Bosni.59 (*.Diskusije . Sapunar ili Sapunaric i 13.Forumi Prof.Nikolici su stara humska vlastela iz Popova polja. Treca bosanska kraljevska dinastija (Stjepan Ostoja. Barisic.serbiancafe. Simrakovic. Anticevic. Biskupovic. Krstic i Krstulovic. 12.25. Radi se o hrvatskom plemenu. Laketa Molim Vas da mi odgonetnete zagonetku prezimena odnosno porijekla Dragicevica. u 16. a Simun je u pomoć pozvao tri sina koji su ubili agu. Jercic.vijeku bilo prijestolnica vaskolikog Srpstva. Od Dragicevica potekli su Biskupovici. Dragicevic.25. Zaro. у 12. 3.30. sina Simunovog.

net. Nije iskljuceno da su se pod pritiskom Turaka selili na zapad na Jadranska ostrva ili čak do Italije sam da bi nasli spas za sebe i svoje porodice.Diskusije .56 (*. Hercegovini ------------Janjici . у 14.koji su tragicno nasradali od ustaškog klanja 1941 godine. molim Vas da mi javite (moj mail: dadragic@globalnet.Novi i okolinu.25. preci sa prvoslavlja u katolicanstvo.kada je jedna grana Dragicevica doseljena na Kosovo.25. у 22.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.hctra. у 11. ------------hah .Slave poput Sv.t-com. Je li i Popovo polje ima neke veze s crkvom (ali pravoslavnom)? Ako slučajno imate još koje saznanje. новембар 2005. Laketa Procitao sam Vas odgovor u vezi srpske verzije porijekla Dragicevica.com) Postovani profesore laketa ja se izvinjavam na predjasnjem javljanju samo sam htio da utvrdim neke podatke koje imam i ja. Vrlo interesantno! Zbunjujuće! Da mi je znati koja je prava istina?! Crnogorci.Forumi -----------Prof. новембар 2005.Laketa vi ste sampion u ovome hvala još jedanput -----------dadragic . новембар 2005.Janjicima je prava krsna slava sv.Nikola al poslje veliki srpskih seoba kako ste i sami rekli u 18i 19 veku a najveca seoba je bila poslje drugog svjetskog rata kada ih je veliki broj presao iz Hercegovine u Vojvodinu i uzu Srbiju.53 (*. porijeklo Buturovića živim u Konjicu.08 (*. новембар 2005.55 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .hr) Ja sam u posjedu grba ove familije koji ima u sebi zlatni ljiljan na crvenoj podlozi (mogu vam ga eventualno i poslati).au) Za Dragicevice srpska verzija glasi:starinom poticu iz Popova polja. Laketa .Poslije oslobodjenja Herceg Novog od Turaka.pominju se u Decanskoj Hrisovulji (povelja) 1335 godine. oni su po vjeri izvorno pravoslavci? Ja samo znam da su neki od njih bili jako vezani za katolicku crkvu.Dragicevica je bilo dosta u selu Prebilovci kod Capljine. http://www1. у 13.jena grana Dragicevica 1692 godine dolazi u H.25.com.serbiancafe. Hvala vam mnogo ipak sam na pravom putu za ostale informacije koje su mi potrebne da popunim svoje male ”knjizice„ o ovom prezimenu.ba) oj profesore molim vas. Srbi ili Hrvati?! Po Vama dakle. Prof.Znate i sami da se kaže da je u staro vrijeme se vjerovalo da je slava cuvar kuce pa čak i sela. Ti koji su otisli na zapad morali su promijeniti vjeru.Mihaila i Sv Georgija su poceli da slave posto su dolazili u sela sa istoimenim slavama i tako se stapali sa tamosnjim domaćinima.hr) Prof.26.

” koPoB 11.Diskusije . Kad kazete da su od Dragicevici davnine pravoslavci.27.prvi put se pominju u istorijskim izvorima 1335 u Decanskoj Hrisovulji koja je napisna povodom gradnje manastira Visoki Decani.Ako imaš neko pitanje na to da si katolik a ne pravoslavac pogledaj knjige stare iz familije i saznaces koja je vjera bila prva.To je što se tiče tvog grba koji posjedujes. у 18.hr) Dragi ”Samo ja„ Hvala Vam na dopisu. у 05.26.Ljiljan je u davna vremena bio simbol monarhije a crvena boja je bila boja Nemanjica u davno vrijeme pa se poslje prenosila.serbiancafe. новембар 2005.t-com. molim Vas.com.Forumi Velika hvala! ----------samo ja .istina je ono sto sam ja napisao za Dragice.znaci vise od dva vijeka. ---------Prof.46 (*. у 19.hctra. у 04.kada je jedan dio porodice Dragic preseljen na Kosovo. новембар 2005. новембар 2005.a što se tiče primanja drugih vjera to je isto kao i sa još nekim prezimenima koji imaju sve tri vjere. kao i od kojega vijeka? Na koju ste monarhiju mislili kad ste je povezali s ljiljanom? Hvala. bosanskog kralja Tvrtka i njegovih http://www1.Na poluostrvu Peljescu bilo sjediste Zahumske eparhije koju je osnovao Sv. Taj grb koji imate.Sava 1219 godine.Ako ste imalo upoznati sa istorijom videcete da su Srbi u Hercegovini veoma teško zivjeli pa i radi toga su u 18 i 19 vjeku pa i za vrijeme drugog svjetskog rata uzimali druge vjere a posebno katolicku samo da bi opstali. navedite mi. ako znate.au) Za ”dadragic„ nemate dileme. izvor.com) Postovanje Dadragicu. s tim sto su neki clanovi te porodice kasnije pod pritiskom presli u katolicanstvo.27.22 (*.ljiljan je simbol kraljevske vlasti a crvena boja je boja dinastije Nemanica koja je vladala Srbijom od 1168 da 1371 godine. Laketa Velika hvala na Vasim obavijestima! Ipak moram primijetiti da je po mojim 0 saznanjima ljiljan je simbol bosanskog kraljevstva! Žuti ljliljani na plavoj podlozi je grb dinastije Kotromanića.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.15 (*. Laketa .kada osnovao autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu. u 21.38 (*. новембар 2005.26.po vasem pitanju za prezime Dragicevic oni su od prajstojbine Pravoslavci.Oni su izvorni pravoslavci.hr) Prof.t-com.04 dadragic . Postovanje i pozdrav ---------dadragic .html?157[1/26/2013 7:19:44] . da su stara srpska porodica koja starinom potice iz Popova polja. oktobar 2009.

новембар 2005. u manasitu Milesevo. Ljliljan na grbu je kreiran po uzoru na ljiljan koji je specifičan za Bosnu „Lilium Bosniacum”. do Memoara Prote Matije Nenadovica.troje idu zajedno.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Njegova baka bila je iz dinastije Nemanjica.ljiljan kao heraldicki simbol(heraldika je pomoćna istorijska nauka koja proucava grbove)simbol je kraljevstva i moći.grb i zastava su spoljni vidljivi znaci države i plemstva.02 (*. septembar 2006.to nam Vi necete odredjivati.jer sam unaprijed bio svjestan neprijatnosti koje bi mogle doći sa Vase strane i sa Vasim istomišljenicima.)i moći.ne dolazite tu kada nemate ništa pametno reci.24. Šta bi tek rekli i pricali da sam kojim slučajem obradio sve srpske porodice na prostoru bivše SFRJ. u 21.com. Mislim da ti je sada jasnije a i našim citaocima. Laketa .au) Za„dadragic”. pak smatraju da je ljiljan jak seksisticki simbol. Laketa .30.27.com.serbiancafe. Mi ćemo nasu djecu vaspitavati kako mi hoćemo i kako znamo.a.Zato je bolje da ne unosite zlu krv na ovaj saj. Vi nemojte sumnjati u moje akademsko obrazovanje za to se pobrinuo neko pametniji i sposobniji od Vas vjerujte mi.18 (registrovani član) Prof. koPoB . odakle i kako se nasao ljiljan na državnim grbovima srednjovjekovnih država Srbije i Bosne.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Mogu samo da pretpostavim i nasulcujem. u 16.(Porodica Kotromanić je vladala Bosnom od 13 vijeka pa do dolaska Turaka).te su ga mnoge dinastije stavljale na svoje grbove. Sve sto je ovde napisano istina je koja se može u svakom trenutku provjeriti i potkrijepiti valjanim i cvrstim istorijskim dokumentima.niko Vama ne brani da čitate.47 (registrovani član) Prof.mrzi me da orgam po kuci jer mi celad spavaju dok ovo pišem).posto je bio u krvnom srodstvu sa dinastijom Nemanjica.To ne rade fini evropski ljudi za kakve se Vi izjasnjavate.Mogao je uzeti samo titulu „kralj Bosne” ali ga niko ne bi priznavao.Ja sam obradjivao samo srpske porodice.Kruna. Šta ćete Vi u Evropi? Sa cime idete tamo sa sibicom i eksplozivom? http://www1. у 16.Kada ova djela procitate onda možemo razgovarati.koje vlada državom i ima svoje grbove i zastave a na krunu su pretendovali svi.Vi nemojte za to da se brinete i ne sekirajte se. Šta Vi imate protiv srpskih popova?To su pametni i obrazovani ljudi koji pišu. koja kraljevsku titulu i krunu nosi od 1217 godine.Forumi nasljednika.na grobu pra roditelja svoga Sv. Dobro ste primijetili da je ovaj rad namijenjen iskljucivo srpskim porodicama u Hercegovini.Save i krunisao se duplim vijencem.Diskusije . новембар 2005.11 (*.Da li ste procitali ikada ikakvo njihovo djelo?Niste.au) Za „postenog covjeka”.Drugi. Zbog toga u njegovoj tituli stoji prvo„kralj Srbije”pa tek kasnije„kralj Bosne”. mart 2006. Bosanski ban Tvrtko proglasiose za kralja „Srbije i Bosne” 1377 god. ja vas molim. Postoji li razlika između „katolickih” ljiljana na dvorovima Talijana i Francuza i bosanskog ljiljana? Tko stavi ljiljane kod Kotromanica i zašto? IG0R . Neki smatraju da je ljiljan simbol maca i rata(Alija ga nije za dzaba stavljao u BiH grb p.ali nemojte da vrijedjate ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi bez ikakvog razloga i osnova to stvarno nije u redu. у 17. Preko dinastije Nemanjica i Srbije uzdigao je svoj licni rang i državni ugled u tadasnjoj Evropi.(Nije potrebno da navodim imena.Ja Vi za početak preporucujem Ljetopis Popa Dukljanina.neki javno a neki tajno.Čini mi se da to dvoje.30.

au) Za „Cerovica”. у 21.Koliko je meni poznato od Cerovica vode porijeklo Zelenovici u Gacku i Nevesinju kao i Cerovine iz sela Vlahovici u Ljubinju kao njihovi rodjaci Cerovine u Ulogu kod tunela..takve će Evropa ekspresno vracati odakle su dosli. nazivati čitav narod „defektnim”.serbiancafe. I budimo realni. --------------Cerovic .Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.cable. Poslije ubistva Smail-age Cengica 23.pa normalno je da ljudi pokusavaju da nadju neki smisao u svemu. Laketa . Drobnjak je razoren i popaljen a mnoge porodice koje se nijesu spasile bjekstvom pobijene su i odvedene u robstvo.to sigurno ne pomaze nekom iskrenom pomirenju.1.Forumi Ne hvala.. Dedaga Cengic(Smail-agin sin) će kasnije pogubiti 150 Crnogoraca.roger) Profesore Laketa. децембар 2005.30.16 (регистровани члан) Gdje se ti pronadje u cijeloj prici poturceni 'posteni covjece'? Šta te najviše zabrinulo?Je li to što si zakljucio da nemas ni istoriju.html?157[1/26/2013 7:19:44] .koji su gonili stoku na planinu i tu Ulogu se naselili gdje ih i danas ima da žive kao i u rasijanju. nazalost. Vukovari.Srba.godine i pogibije još 75.com. децембар 2005. ljudi se još i te kako iracionalno mrze.30. i šta znaci pripadati jednom narodu? Jedan pradjed mi je ubijen u Jasenovcu-zbog čega? Mislim da znaš odgovor.ni grb ni zastavu a ni državu? http://www1. новембар 2005. у 19. у 23.organizovana je turska potjera u kojoj je ubijeno 150.Turaka.Bosnu i Hercegovinu. новембар 2005. Puno hvala. Srebrenice. zbog čega.zar ne? I napokon.40 (регистровани члан) „Posteni covjece”.1840. Kazani? ----------apokalipsa05 .9.44 (*. Postoje li podaci o potomcima Cerovica iz Crne Gore.43 (*. ja mislim da je to dovoljan razlog da covjek pokusa da shvati šta nam se dogadja/lo i da nadje odgovore: Zašto. zar je toliko teško shvatiti da nekog interesuju spostveni korjeni? Ako je 60% muske populacije u jednom narodu umrlo u samo jednom ratu koji nije htjelo i ako se toliko toga izdesavalo na ovim prostorima-dovoljno je uzeti u obzir samo XX vijek. ----------Prof. Toliko ljudi je poginulo u ovom zadnjem besmislenom ratu.zar treba da opet vjerujemo u neko bratstvo i jedinstvo pa opet za 20ak godina neki novi Jasenovci.Cerovici se rasele na razne strane u Srbiju.2. ----------Dejan8 (student) . Poslije smrti Smail-age Cengica neki Crnogorci iz tog kraja su se zbog straha od osvete preselili u Hercegovinu i promijenili prezime. Zna li se koje prezime su Cerovici koji su prezivjeli uzeli i gdje su se naselili. у 20.

Venama ti tece krv kukavice koji se iz straha poturcio.jer o tim porodicama nemam nikakvih podataka.a 'državom'ti upravljaju strani namjesnici i u njoj ti zakon sprovodi strana policija i vojska u stranim uniformama..koji vjeru nije dao ni za šta na svijetu.. mart 2006.jedini srpski DEFEKT si ti poturceni Srbine. децембар 2005. у 07.serbiancafe.43 (*. A ti si samo jedan u nizu kompleksasa bez identiteta.hrišćanske države u svojoj dokolici. bio bih Vam zahvalan ukoliko biste „obradili” porijeklo porodica iz Popova Polja: Semiz. Svakako treba nasaviti dalje sa radom o porijeklu srpskih porodica u Hercegovini i sire na onim prostorima gdje su se nasi ljudi selili.nigdje ni ne pominjes pa kako onda da ucis djecu o istoriji.Tito ti dao naciju 1974.24. -----------Gomiljani .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. na zalost moju i njihovu ne mogu ništa pouzdano vise reci.ti i tebi slični. Slave krsnu slavu Svetog Klimentu 8.Valjda će se naći neko od naših citalaca da kaže nešto i o tim porodicama. Bozic..3.. Ove provokatore treba u svakom slučaju izbjegavati i igorisati. Biskup.cable. ne promjenise vjeru pravoslavnu uprkos svim zbivanjima.net) Pitanje za Profesora Znate li istoriju porodice PRTILO? Po predanju mojih djedova doselili su se nekada iz Oboda u blizini Cavtata i prezivali su se Babici.. Laketa. http://www1. Laketa .vjero bez nacije .A to je kompleks nize vrijednosti.3.Taj kompleks se proteze kroz generacije poturica i imaš ga i ti. Vukojevic.Forumi U istoriji se .Srbi pravoslavni.roger) Prof.3. decembra (posna slava vijekova). u 21. Zastavu vam na brzinu nacrtale strane.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 14.au) Za citaoce koji su pitali da im kažem nešto o sledećim porodicama:MISITA PUACA i PRTILO. U nekakvom zbjegu i velikom nevremenu neki od njih su navodno čistili „prtili” snijeg pa ih tako prozvali i nastalo novo prezime. у 14. Hvala! ---------Prof.shawcable.Jadne li istorije!Može stati na jednu stranicu sveske pisanke. ili negdje postoje neki zapisi. Unaprijed zahvalna IG0R . mocne.on postepeno razara covjeka dok ga potpuno ne skrsi.potomci onog boljeg.Diskusije . децембар 2005.com.ja sam ih još u početku molio kao ljude da ne smetaju jer se to ne tiče njih.bijedo.46 (*. Znate nešto konkretnije.31 (*. Munisic. децембар 2005.Svjestan si da si ti potomak onog slabijeg.49 (registrovani član) Popovac . I samo da znaš.bezvrijednog brata dok smo mi.a sami sebi proglasili bosnjacima prije par godina. Pjanic.

Interesuje me porijeklo prezimena KNEZIC (Z kao zaba) mi smo kao i Pjanici iz Srpca ali znam da ih ima i oko Mrkonjic Grada i na Kupresu mi slavimo Svetog Stevana 9. децембар 2005.8.godine. se prvi put pominju 1335 godine u Decanskoj hrisovulji. у 05.1374. imao je sličnu sudbinu kao srpski car Dusan(1331-1355)koji je takođe umro mlad.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa . Umro je iznenada u pedeset drugoj godini zivota.SIMPRAGA.I onda kao i danas zapad nas nije volio jake.*) PJANICA ima u okolini Banje Luke opstina Srbac a bogami sada ih najviše ima u Australiji jedno 20-ak.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.u manastiru Mileseva.serbiancafe. BOZIC. tacnije na Nisickoj visoravni i to samo u jednom selu i pouzdano se ne zna kada su se tu naselili. Ako ima još Knezica ili Pjanica(porodica moje majke) neka mi se jave. у 18. VUKOJEVIC.PUACA.com. Tvrtko je bio ozenjen Dorotejom kcerkom bugarskog kralja od 8.se pominju u istorijskim izvorima prvi put 1440 godine.PRTILO.7. Ja samo znam imena svog pradjede i svoga cukundede i to da su i oni živili u ovom selu. godine.PJANIC i KNEZIC ne mogu ništa pouzdano reci.1.Tvrtko se krunisao duplom krunom za kralja Srbije i Bosne. --------Prof.Slave Sv.12.on je polagao pravo na upraznjeni srpski presto poslije smrti cara Urosa I 1371.Njegova baka koju smo ranije pominjali zvala se Jelisaveta bila je kcerka srpskog kralja Dragutina (1276-1316)i na osnovu dinastickog i krvnog srodstva sa dinastijom Nemanjica.au) Za porodice:SEMIZ. Georgija kao i Janjici iz okoline Mostara sto mi je rekao (davno prije rata)pokojni Mile Janjic(pjevac) sto me je i zainteresovalo da bar nešto više saznam o porijeklu ovoga prezimena.11.Forumi ---------prica . децембар 2005.07 (81. у 14. Da se malo vratimo na bosanskog bana Tvrtka I (1339-1392).Sjecam se da mi je rekao da su se između ostalih mjesta naseljavali i u juznu Srbiju u sto sam se uvjerio za vrijeme služenja vojnog roka u Vranju gdje sam sreo dosta ljudi sa prezimenom Janjic.BISKUP.4. Pozdrav ---------beli orao turista .32 (регистровани члан) Za Janjica Janjica(nas)ima i u okolini Sarajeva. U jesen na Mitrovdan 8.93. Prije 20-ak godina sam sreo covijeka u Zagrebu (hrvat po nacionalnosti) koji mi je rekao da je porijekolo Janjica opet iz Dubrovnika( da su bili srbi po nacionalosti) odakle su se raseljavali( ne sjecam se iz kojih razloga) svugdje po prostoru tadasnje Jugoslavije i da u dubrovackom muzeju ima i pecat porodice Janjic sto je nešto slično nasla i moja kcerka na internetu.BOROVIC. децембар 2005.38 (*.MISITA.godine. http://www1.Diskusije .1377. oni nas najviše vole kada smo slabi i nejaki pa nam uvode red.

u 16. децембар 2005. javljajte. oktobar 2009. Pozdrav svima i unapred hvala! ----------koPoB .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 23. Pravi i jedini tocan i pouzdan odgovor o porijeklu prezimena dat će maticne knjige zupe iz koje su preci potekli. http://www1.net) Pozdrav svima!Interesuje me poreklo prezimena Sojic. itd.t-com.hr) Prof. SOJIC. Kao sto svi Ivanovici od Rusije do Jadrananisu istog porijekla već je prezime opceniti patronimik tako ni svi dragicevici ne mogu imati jednog zajednickog pretka.Kako je to opce slavensko ime naravno da je i prezime rašireno.15.05 dadragic .html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 15. Laketa .Prvi put se spominju oko 1820 godine.19 (registrovani član) Prof.bitsyu. Sto Vi o tome mislite? Lijepi pozdrav! ---------Bracafaca .57 (*. Znam da mojih prezimenjaka ima dosta u Gackom(sudeci po tel.56 (*. septembar 2006. у 03. imeniku RS). E sad. Sada ono najvaznije.com.U knjigama o Pozegi piše da su Sojici dosli iz Osata(preko puta Drine) kao i mnoge porodice iz Uzickog kraja.41 (*. U knjizi J.au) Za gospodina Sojica. da se najprije krene od tih podataka i samo onda istrazuje unatrag i ta istrazivanja daju pouzdane i uvijek tocne rezultate.15. Savjetujem. odnosno iz Fojnice ili iz Citluka. u 21. децембар 2005.Forumi ----------hvala! koPoB 11.Dedijera Sojici se spominju u selima Plocnik i Kruscica ako sam dobro upamtio. Od raznih osoba koje su imale ime Drago/ Dragic ili slično nastaje potpuno nezavisno prezime. ja pokusavam da nađemvezu između Hecegovackih i Uzickih Sojica pa ako neko nešto zna. su stara srpska porodica iz Hercegovine iz sela Plocnik i Kruscica iz Borca. Dakle po ovome proizlazi da oni iz Popova polja ne moraju biti isto pleme kao i oni iz Vrgorca.Ja sam iz Beograda a familija je iz okoline Uzicke Pozege.30. naime moglo je na raznim mjestima nastati nezavisno jedno od drugog. децембар 2005.serbiancafe.Diskusije .11. Laketa Evo sto o porijeklu prezimena Dragicevic ali i drugih misli jedan sveucilisni profesor: 0 Porijeklo svake obitelji je specificno.

co. Proslavio se u bitci na Zasavici 1813 godine. mart 2006.Principi starinom vode porijeklo iz plemena JOVICEVICA koji su dosli iz krsevitog Grahova u Crnoj Gori..seobama i etnickim promjenama polako se privodi svome kraju.sr IG0R . Laketa ..24.tu u Livnu upoznao ga je srpski car Dusan (1331-1355) oko 1350 godine kada je progonio bosanskog bana Stjepana II Kotromanica zbog osvajanja u Humu posto je Dusan bio zauzet osvajanjima u Grckoj..serbiancafe. slobodno nasavite dalje. u 21.Njegovi. Pošto je ban imao brze noge.. Ja ću pokusati dati odgovor na tvoje pitanje.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Poslije zavrsetka II srpskog ustanka knez Milos Obrenovic je naselio veliki dio Srba iz Hercegovine u Zapadnu Srbiju pa se stanovnici toga dijela Srbije i danas popularno nazivaju ERE. PRINCIP.znaci o Krsticima. јануар 2006.51 (registrovani član) Prof.krstici. www. Vukasinovi sinovi bili su Andrija i Marko Kraljevic najevci srpski junak iz narodnih epskih pjesama koji je kao turski vazal poginuo 1395 godine u bitci na Rovinama protiv vlaskog kralja Mircea.na. у 20. Dusan je volio gozbe da priredjuje i da se priredjuju u njegovu cast. naravno svaka stvar pa i ova ima svoj početak i kraj. U Prvom i Drugom srpskom ustanku (1804-18150)ucestvovao je veliki broj Srba iz Hercegovine pod komadom Zeke Buljubase-Jovana Gligorijevica (1785-1813)iz sela Slivalja u Hercegovini. gdje se junacki borio sa svojim golim sinovima „golacima” i u toj bitci je i poginuo 1813 godine.36 (регистровани члан) .. Ja ću za sam kraj napisati nešto još o dvije srpske legendarne porodice MRNJAVCEVIC i PRINCIP a Vi dragi citaoci ako imate još sto interesantno Vi pišite.su dobili prezime po rodonacelniku MRNJAVI koji je bio zapovjedik tvrdjave u Livnu.au) Koliko vidim ova tema o porodicnom porijeklu... Vjerovatno su i tvoji predci krenuli iz Borca u Hercegovini preko Glasinca Sokoca Osta stigli u Srbiju..na obroncima Grahova polja.3.Neki clanovi porodice Princip http://www1. MRNJAVCEVIC.Forumi Trazis vezu imeđu hercegovackih i uzickuh Sojica.36 (*.Mrnjavini potomci bili su Vukasin kasnije kralj i savladar maloljetnog srpskog cara Urosa I (1355-1371) Ugljesa i u narodnoj pjesmi samo poznat Gojko Mrnjavcevic.borio se u ceti Stojana Cupica „zmaja od Nocaja”..gdje su mu dubrovcani pripremili sjajan docek da se dodvore srpskom kralju.greška:).Diskusije .Odatle su presli u selo Obljaj u Grahovu. јануар 2006. ---------salarmantan (student) . U cast cara Mrnjava je pripremio sjajnu gozbu.8.vode porijeklo od kmetske porodice koja je zivjela u jednom od najzabacenijih dijelova Bosne i Hercegovine. у 19.poslije je bio buljubasa na Drini. Dusan je zaustavio progonjenje na granici carstva i prenocio je kod Mrnjave u Livnu. Naselili su se na imanju bega Sijercica.Prvo su dosli s onu stranu planine Dinare u selu Polaci.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..com.Iz Livna Dusan je krenuo za Dubrovnik preko Blagaja (kod Mostara)i Trebinja stigao je u Dubrovnik.Sa sobom je poveo Mrnjavu kao sposobnog covjeka jer su mu takvi ljudi bilo potrebni na jugu u Grckoj u novo osvojenim oblatima.

com. Jedan starjesina njihove porodicne zadruge zvao se Todor.13.Čuo sam pricu da smo dosli sa Mucibaba planine li brda .Ako neko ima taj podatak .com .tiscali.Forumi stupili su u pogranicnu sluzbu da cuvaju granicu. јануар 2006.htm .ba) Dali iko zna porijeklo prezimena halilović ------------Prof. Molio bih profesora da mi nešto kaže o Mucibabicima. јануар 2006. u Sarajevu ubio zakletog neprijatelja Srba Austrougarskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju (greškom). Zbog toga ga mlecani prozvase principe-princ i tako oni dobise svoje prezime Princip.11.za koga su tvrdili da je potomak tog Cerovica koji je ubio smail agu cengica. Ulcinju.28 (*. Najpoznatiji clan ove srpske porodice bio je djak GAVRILO PRINCIP koji je na srpski nacionalni praznik Vidov dan 28.serbiancafe.Diskusije . --------sadobreza@hotmail.sto već nije napisao.„Milos ubi car Murata a Gavrilo Ferdinanta” kaže stih iz narodne epske pjesme. Laketa . јануар 2006.Sa dolaskom u Hercegovinu smo dobili to prezime .1914. gdje žive ? Ja ću pokusati dati neke osnovne vrlo oskudne podatke sto imam : Halilovic.Bili su veoma vjesti u postavljana zasjeda zvane ceke te ih prozvase CEKE i to im postade pododicno prezime koje su nosili sve do početka XX vijeka. -------muci .Rozaju.Novom Pazaru i rasijanju.6.dk) Odgovor za cerovica Poznavao sam Veljka Cerovica .bio je visok snažan i naprasit covjek tipican dinarski tip.co.Ovo je link koji će ti pomoći da nadjes nešto o tim Cerovicima http://www. kada su promijenili prezime u PRINCIP.a ne znam kako smo se zvali prije.trebali ste reci osnovne podatke o svojoj porodici.42 (*.12.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.11. у 13.html?157[1/26/2013 7:19:44] .selo Javor kod Niksica. nosio se veoma lijepo.starinim poticu iz Kuca (CG)ima ih u Pljevljima. Pozdrav -----------BIVOM .59 (регистровани члан) Mučibabići http://www1.au) Za Halilovica.net. у 15. у 20. sav u srmi u srebru i zlatu.yu/ilustro/2241/3.Samo je mladom djaku Gavrilu Principu poslo za rukom da ponovi podvig mitskog pretka Milosa Obilica. у 19.neka mi odgovori. јануар 2006. naoruzan.politika.12 (*.

Jednom im dare muslimani.Snijeznici. gdje je postojala velika zadruga Mučibabića.to kažu i za Vlahovice.ili po ugnjetavanju baba. I ima jedna zanimljivost.02 (*.Milićević -------Mucibabic .da li su dobili prezime po planini Mucibaba.. Bili su starosjedioci. Vele da su se razdjelili i pobjegli na oba vrata.Diskusije .i to je sigurno. u 21.Biograd.Nekad su se skupljali u Batkovicima kod Perina. Neki su bliski(recimo Kravici-Mucibabici s Trtina i Mucibabici iz Fojnice koji su od dva brata Mica i Anta-dodju četvrti rodjaci).slave sv Arhangela Mihaila. Inače Mucibabici su brojno bratstvo u Hercegovini. Svi se rodjakaju. у 11.ca) Na Kosovu iznad Gnjilana ima planina Mucibaba.com.I naravno Mucibabici kojih ima na Ljeskovu Dubu.30.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.i ne uzimaju među sobom.. Laketa . oktobar 2009. U Gacku su to Mirici i poturcenjaci Prgude. a odatle Ravni.au) Dosta toga je receno o porodici Mucibabic.). u 16. zatim u Ljeskov Dub i Fojnic.i isli da kupuju vino za slavu Sv Arhangela Mihaila..Trusina. Sad . Za Rakocevice kažu da smo ista familija.Djeric ozenio djevojku Jaredic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Mucibabici su prije dolaska u Gacko zivjeli u dolini rijeke Morace. Zanimljivo je da se svi rodjakaju.Biogradu.” Iz Ravni su odselili u Lijeskov Db i Fojnicu. Ali nasi kažu da su Rakocevici od Raka Mucibabica. 0 koPoB 11. Još nije zabiljezeno da je npr. O njima je zapisano i ovo: „Na kući su imali dvoja vrata.46 (*.Perini(Batkovici). Mučibabići vode porijeklo od Mučibabića iz Skopske Crne Gore. septembar 2006.14.19 (registrovani član) Prof. у 18..14. i svi se razbjegnu na razne strane.serbiancafe. odakle su najprije došli u Šumu trebinjsku.to već nije sigurno:))) Sretna Nova Godina. U NevesinjuDjerici(Sipacno.06 koPoB . R. Polovina Kravica i danas se u dokumentima vode kao Mucibabici.Kravici(Trtine) .Forumi Ljeskov dub.u zapadnu Hercegovinu.Fojnica i Zijemlja(Nevesinje). јануар 2006.Fojnici(Gacko) . i ti se dijelovi nijesu više nikada sastali. Ima ih vise porodica koje su starinom Mucibabici.evo i ja koristim priliku da kažem nešto sto do sada nije receno o ovoj familiji. Nekada su živjeli u Ravnima(Gacko).Jaredici(Bratac). Slave Aranđelovdan. Sve familije (osim Prguda naravno) . Mucibabici žive još u nevesinjskim selima http://www1.ili Mucibabic Perinusu itd. јануар 2006.(Nevesinje). Neki istraživači smatraju da su od Rakočevića iz crne Gore.a neki dosta daleko..sympatico. a Zijemlja su došli iz Ljeskovog Duba.

Jovana.com.Nikolini sinovi Trivko i Spasoje otisli su na rad u Ameriku i tamo su ostali u Americi. u 21.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.24.18. Većinom su prihvatili prezime Mucibabic samo su Trivko i Spasoje u Amarici zadrzali prezime Laketa.slave slavu Sv.40 (*.16.Forumi Zijemlja.ozenili ga i podigli kucu u Rijeci blizi njihove stare porodicne kuce.xnet.Jovo i njegov sin Bosko i unuci Nikola i Vidak nosili su prezime Laketa dugo vremena. јануар 2006.Najpoznatiji clan porodice Mucibabic iz Pluzina je knjizevnik Milan Mucibabic koji je živio i radio u Sarajevu.Ovaj pomor samo je prezivio mali djecak Jovo Mucibabic.dva rođena brata a dva razlicita prezimena.au) u Sarajevsko polje i isli su dolinom rijeke Bosne.Poslije turskih osvajanja selili su se na zapad. pO Predanju znam da su došli iz Hercegovine. Kcerka nasga dalekog predka Ilije Lakete bila je udata za nekoga Mucibabica iz Bijeljine.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Boskov sin Vidak radio je jedno vrijeme u Podgorici i Americi.Jednom kada je harala i morila kuga.Izvinite molim Vas.serbiancafe. ali volio bih nešto detaljnije znati o tome.Laketa . у 17. у 06.Bijeljina i Donje Pluzine (Rijeka). Ja sam iz obitelji koja je već oko 350 i više godina nastanjena u selu PEDALJ kod DVORA NA UNI.13 (*. IG0R .zatim se pominje i Vasilije Vasiljevic diplomata srpskog kalja Milutina. Zbilja ne znam šta je danas ovom kompjuteru. -----------BIVOM . Rajko i Dusan ostali da žive u Pluzinama. Starinom su Krivokapići porijeklom iz Trešnjeva http://www1.20 (регистровани члан) U Miljevcu i Čitluku(Nevesinje).vratio se u rodni kraj. јануар 2006.pisao je knjizevna djela sa tematikom iz zavicaja. у 20.su veoma stara porodica sa prostora Hercegovine u istorijskim izvorima se prvi put pominje neki Marko Vasiljevic poslanik srpske kraljice Jelene.donosio bi sarena amerikanska pisma koja su tada na mene djelovala pomalo zbunjujuce:adresa primaoca Jovo Mucibabic a adresa posiljaoca Trivko Laketa.pomorila je mnoge stanovnike Bijeljine među njima i Mucibabice.koga su prhvatili ujaci Lakete doveli ga na Pluzine i odhranili ga u svojoj prodici i na kraju kada je doslo vrijeme za zenidbu.17.54 (registrovani član) va_ne .gdje je opisao mnoge interesantne likove svojih drugova i komsija prateci to kroz burna vremena i dogadjaje.Diskusije . Laketa! Sa zanimanjem sam pročitao ovaj sait i s obzirom da se prezivam VASILJEVIĆ vrlo me zanima njegovo porjeklo.hr) Poštovani prof. јануар 2006.Konacno znam ja a znate i Vi dragi citaoci kako je to nastalo i kako je do toga doslo.Ja kada sam isao u skolu u Kifino Selo.Drugi su isli na istok u Podrinje i dalje u Srbiju. saznao dosta o svojoj porodici i vratio joj staro prezime Mucibabic.Ovi Mucibabici iz Pluzina blizak su rod sa porodicom Laketa iz Pluzina.njihova braca Jovo. VASILJEVIC. mart 2006. ----------Prof.

postoji i knjiga o Milicevicima .serbiancafe. AKO JE NEKI UstašA. MISMO IZ SLAVONIJE I NIKADA NISMO CULI ZA BILO KOGA mrmka ADA NIJE IZ SELA gorice zapadna slavonija.ac.ne znate za NAS .18 (*. јануар 2006.24 (*.quickclic. u Čitluk se naselio Vučić Žerajić iz Miljevaca i hajdukovao.yu) Prezime Milicevic potice iz Stare Hecegovine tj.. nekadasnje istocne Hercegovine koja je obuhvatala i danasnju severnu C..Diskusije .. -----------srb..TOLIKO O TOME DA TESLA NIJE SRBIN.krsna slava namje SVETI ILIJA...36 (*.. у 13.au) Za „memiku” o porodicama Buha i Skoko nemam šta vise reci od onoga sto je napisano u gornjem tekstu na početku.UNAPRED HVALA.CITAJ >>> Lunjevica u srpskim ustancima. јануар 2006.već zato što smo Turke sekli) . у 08.yu) a što se Tesle tiče . Nadam se da je ovaj moj tekst identican po ideji sa ova dva iz knjiga. Laketa .html?157[1/26/2013 7:19:44] .20.onoliki junaci iz narodnih pesama (nisu bez razloga napisane.ali onu realnu ----------Prof.19..59 (*.srećan sto ga se matica setila. Od Žerajića je Bogdan Žerajić koji je pokušao atentat na Austro-Ugarskog generala Varešanina u Sarajevu. . 55.. Jedan od prvih predstavnika nacionalrevolucionara bosanskohercegovačke omladine.koja zabiljezena u dvije knjige kod Luke Bjelokosica u listu „Bosanska vila” Sarajevo 1888 str.Sigurni smo da su se naselili tamo samo ne znamo odkuda. јануар 2006.20. O postanku porodice Buha ima jena legenda.JEDNA CINJENICA ZA UstašE>>>>>>>> covek nije posetio rodbinu i prijatelje u Hrvatskoj jer je godinama cekao da ga matica (SRBIJA) pozove za prijem (BGD) a u Beograd je dosao sa Srpskom zastavom u rukama u vozu.ac.ili zna „nešto” ------>>>>>>> čitaj malo vise istoriju..net) Molim Vas dali je neko čuo za prezime MRMAK. Slave Lazarevdan.Beograd 1990 godine.. U Miljevac su doselili odmah iza kuge.A NAS NIGDE !!! ..Goru (Niksic Berane..pa je sa suzama u ocima drzao govor ljudima . ILITI MUDZA PAMETNIJI.Forumi Crnoj Gori.Ako neko od citalaca posjeduje navedene knjige mogao bi nam ovdje na stranicama SC poslati originalni http://www1.MIN ----------Milicevic Member NISH . јануар 2006.pa makar i posle mnogo godina.grupa autora.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ----------Milicevic member NISH .com.to je najveci Srbin . у 08.21.)..Pošto ja nisam u mogućnosti da dam tekst iz bilo koje knjige ja ću dati tekst koji sam ja zapamtio koji se pricao veoma davno dok sam ja isao u osnovnu skolu. i u knjizi BUHE.. 3 Vojvode svi od Milicevica u Hercegovackim bunama i srpsko-turskim ratovima. у 18.znaci ne znate za Srpstvo.zove se BRATSTVO MILICEVICI izdaje se u Podgorici..

Sv.Sava je ostavio djecu u Domtkam a on je nastavi put da ide dalje po narodu i zemlji Srbiji.Kada se žena okrenula imala je šta vidjeti. koprive i da im tako na ognjistu pod sacem ispece ljeb koji bi gladna djeca u slast pojela. U neko doba djeca se uznemirise i pocese traziti od majke da im da jedu pogacu koja se pekla pod sacem na ognjistu.Sava i djeca nastavise put dalje u pravcu istoka. Sv. Svi su vecerali u slast i djeca odose na spavanje a gost i žena nastavise razgovor.Sava isao po zemlji Srbiji. Sv.Žena uze masu podize sac pod kojim se ukaza zlatno-zuta pogaca.izujeda ženu i ona pade mrva na licu mjesta.Sava i djeca sahranise ženu pod jednom bikvom koja posluzi kao nadgrobni spomenik. dodje u selo Jezero.Forumi tekst.kako kaže narodno predanje doveo iz sela Jezera u Borcu u selo Domrke (Gacko) i tu ih je naselio za vrijeme vladavine srpskog kralja Stefana Prvovjencanog (1196-1227)godine.Na kraju price Sv.te ih http://www1.Pred sami mrak na samom kraju sela nepoznatog gosta primise u jednoj maloj sjeromaskoj kucici u kojoj je zivjela jedna udovica sa dvoje male djece.čitavo selo je potopila voda.Sava usta blagoslovi ognjiste i stapom prekrsti sac i rece ženi da vadi pogacu te da gladna djeca jedu.).samo njene gargasi plivaju po povrsini jezerske vode.(Na razmaku od sat hoda i danas na Morinama postoje tri omanja izvora vode koji su dovoljni da putnik namjernik utoli zedj p.Sv. Jednom prilikom kada je Sv.Sava.nego se spremi uzmi sve svoje i djecije stvari pa ćemo u jutro rano poći dalje da trazimo bolje mjesto za zivot” Rano ujutru krenu omanja kolona putnika uz brdo sa Savinim savjetom da se niko ne okrece da gleda po selu.primjedba autora). preko suve i bezvodne visoravni Morine.Sava rece ženi:„Tebi nema zivota u ovome selu sa ovako negostoljubivim ljudima. Od crne muke i bruke žena nije imala hrabrosti da podigne sac i da tako pokaze svu bijedu i siromastvo pogitovo sada pred gostom kuce. U neko doba noćiizidje neka žena i kada vidje djecu uz plot upita:„Za ime miloga Boga.Prosao je čitavo selo niko mu ne dade da prenoci da ga primi na konak i pocinak.cija su ovo ovdje djeca sitna kao buve”? Od tada njihove potomke prozvase BUVE i tako je nastalo prezime BUVA (BUHA) prema narodnom predanju.Žena je radila kod nekog covjeka u selu u kuhinji i predvece kada bi posla kuci u sakama bi ponijela komad tijesta da djeci spremi neku oskudnu veceru ili da im u tijesto stavi nastrugane hrastove kore.starca Save i nejake djecice.Poslije izvjesnog vremena kada su izasli na brdo iznad sela žena se okrenu.Sava i djeca stigose u selo Domrke u kome je bila svadba gdje oni vecerase sa ostalim svadbarima.Putujuci preko Morina djeca zavapise:„Cica mi smo zedni”.(Naro to mjesto i dan danas zove Bjelavina bukva.Kada je dosla kuci nabrala je jestivih trava i to pomijesala sa hrastovom korom i vodim i to je stavila na ognjiste pod sac da se pece.ova sirota žena nije mogla donijeti komad tijesta jer je gazdarica kod koje je sluzila naredila da opere ruke i da onda ide kuci.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Sava ponovo dodje u goste.Sava je bio u razgovoru sa ljudima a umorna djeca zaspase uz jedan plot.serbiancafe.Bas tada je pristigao i gost i poceli su pricu o svemu i svačemu.a.jer se toga trenutka sjetila da je zamoravila gargasi u selu.Sava carnu stapom po zemlji i tu se ukaza maleni izvor vode iz koga djeca alapljivo malenim rucicama grabise vodu da sto prije utole zedj.koje su u svako doba godine teske preci i za jače putnike od naše nejaci.odnekuda iznenada doleti roj divljih cela.Diskusije .Te veceri kada su imali gosta. tu ga zatekne noc te u selu potrazi prenociste. Nekoliko godina kasnije kada im Sv. BUHE (BUVE)vode porijeklo od Bjelokosica koje je Sv.Dvojica djecaka uz pomoć seljana napravila su kolibu u Domrkama.Pošto tu ne bijase vode Sv. Pred vece Sv.Čim je ovaj prizor ugledala žena.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Sv.

Ima i prica da smo sa Kosova. a prva u tim krajevima bila je Strpci. Poznato mi je da smo doselili u te krajeve oko početka ili polovine 18 vijeka i ti krajevi su bili potpuno pusti (sto je i sada skoro slučaj nakon agresije HV i protjerivanja Srba sa tog podrucja).kako im je u novom naselju? On mu nevoljno priznase da im je dobro. Čuo sam da ima Trtica muslimana oko Zenice. Inače na mom selu su još prezimena: Djukic.00 (registrovani član) Prof. Nikola.html?157[1/26/2013 7:19:44] .00 (*. Unaprijed zahvaljujem ------------- http://www1. јануар 2006. mada su bili ostaci nekadasnjih naselja koja su davno prije unistena (zapravo rjec je o utvdjenju koje narod zove Kula Momcilova po vojvodi Momcilu i njegovom krilatom atu Jabucilu .30. septembar 2006. Jedna je da smo iz Popova polja. у 18. Jedna porodica je odselila u Han Kola na Manjacu kod Banje Luke. pritoka Une) na tromedji Drvara. u 21. Prica je i da smo starinom se prezivali Jagodic. koja postoji i dan danasi u selu Domrke (Gacko).. 0 Ako želi nešto više da saznaš o prodici Vujovic uzmi knjige:Nikola Vujovic. Prva porodica naseljena u Preocu je bila Djukici.Bgd. Glamoca i Grahova. ali moji kumovi i prijatelji hercegovci ne znaju za prezime Trtic niti su čuli. Molim ako nešto znate o ovome.a naspram nje na ovoj glavici gradite crkvu”! Na njegov prijedlog i uz pomoć srpskog ktalja Stefana Prvovencanog (1196-1227) BUHE u Domrkama sazidase i podigose crkvu Sv. Laketa. mart 2006. Ilijasevic.nasi preci su Predaci krcili. koPoB 11.06 koPoB . Porijeklom sam iz sela Preodac ispod Sator planine (izvor rijeke Unac.Hercegovacka prezimena.Diskusije . Salic. Tica. ili da me bar uputite u mom traganju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Stanisic. Simidzija. Polic.serbiancafe. Postoji vise prica o nasem porijeklu.Rodoslov porodice Vujovic i Risto Milicevic. Benic.2005.sto navodi da su familije možda porijeklom i od Durmitora) . --------marko1975 (inzenjer) .Sava udari stapom u zemlju i tu potece potok i rece im:„Ovdje gradite kucu. Srdacan pozdrav prof.22. у 06.com.au) Za „Vujovica” Kifino selo„ i ”srb„ Vujovicu o tvojoj porodici ne mogu ništa vise reci nego sto je receno. pa smo bili kod Visegrada a onda promijenili prezime u Trtic i dosli u ove krajeve.Forumi upita.24.Porodica BUHA dala je nekoliko značajnih ljudi kao sto su vojvode Aleksa i Vaso Buha iz ustanka Nevesinjska puska(1875-1878) i bombasa Boska Buhu ciji je otac rođen u Domrkama i bio je Solunski dobrovoljac te je dobio dobrovaljacku zemlju u Virovitici a ostalo znate. po izvorima ljetopisa popa Radjevica ili tako nešto a rad se zvao Unac i pisan je između 2 svjetska rata. Milicic ..21 (registrovani član) IG0R .46 (регистровани члан) Postovani prof.24. Poznato je da je taj kraj naseljen 100 % Srbima (i po zvanicnim popisima i koliko je meni poznato). Sv. јануар 2006. oktobar 2009. druga da smo od Gacka. u 22. Laketa molim da mi pomognete.samo pate i oni i stoka sto nemaju vode. ako mozete. Laketa . Ajder. u potrazi za porijeklom mog prezimena Trtic.Dimitrija. Moja porodicna krsna slava je sv. u 16. Tu smo se selili u Dalmaciju (oko Knina) i vracali se.

31 (*.*) Što se tiče porodice Soldo. јануар 2006.com.Ja odgovaram na ona pitanja i za one porodice za koje imam bilo kakav odgovor.24. pa bih vas Profesore zamolio da mi kazete u kom pravcu bi moje traganje za korenima trebao da nastavim.html?157[1/26/2013 7:19:44] .za Vucjak ne mogu ništa reci. Ima nas po celoj zemaljskoj kugli. Svi slavimo Sv. Laketa i svi drugi koji vise znate o prezimenima.Nešto više podataka recu kasnije o porodici MIhajlović. Krace vreme se zadrzao negde oko Nove Varosi i onda se naselio na Zlatiboru. Prvo su http://www1. у 08. Nas predak se zvao Acim i danas mi nosimo prezime Acimovic. јануар 2006.najverovatnije zbog krvne osvete ili su ga progonili turci. Puno hvala.trbalo bi naći i pogledat ljetopis popa Radjevica i tamo bi se naslo vise podataka.24.backbone.ch) Postovani prof. у 18. Nas predak nije hteo da kaže kako se prezivao. Moki za tebe imam polovican odgovor.30 (82.208. у 02. Dali je pisano o prezimenu Mihajlović slave Sv.31 (регистровани члан) Postovani Profesore ja sam jedan od mnogih kome je poreklo iz Hercegovine. Od Acima je nastalo nekoliko familija: Acimovici. Pošto nisam pratio od početka. BULUT poticu iz Korjenica kod Trebinja. Dedici.Nikolu 19 Dezembar.serbiancafe. јануар 2006. јануар 2006. Ja sam iz selo Miladici opstina Lopare (prije srez Tuzla) Srpska Republika.”cvijetin„i”majkin„ Ništa mi nema teze nego kada vidim ljude da su jako zainteresovani za svoje korjene.Luku.obrate se meni za pomoć a ja im ne mogu pomoći vjerujte mi to mi je najteze.25. у 22. -------------Prof. Velanci. Molim citaoce da imaju strpljenja valjda će se neko naći ko ima podatke o trazenim porodicama.”moki 86„.Luku.bilo ih je u Prebilovcim kod Capljine i u rasijanju. To nije telefonski imenik gdje su prezimena slozena po azbucnom redu pa izvolte osnovne podatke. Ovaj moj posao je jako tezak nekada treba preturiti stotine stranica da bi se doslo do nekog osnovnog i oskudnog istorijskog podatka.40 (*. a sada mi treba puno vremena. Zaomi je Marko za tebe i za tvoju porodicu TRTIC. Nas predak se doselio iz Bilece negde krajem sedamnaestog i početkom osamnaestog veka.au) Za ”marko 1975„. Petronijevici. poreklo im je iz Kuca u Crnoj Gori od Dragica. -------------VS . Milovici. za nju nemam nikakvih podataka.Diskusije .Forumi vijetin . pa da bi zastitio svoje potomke. Laketa .24. ---------------Golovo (Zemljoradnik) . Naravno zahvalan bi bio svima koji imaju neku informaciju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Negde sam procitao da u Bileckim Rudinama postoje familije koje slave Sv.

то је старо племе на подручју данашњег Грахова и Кривошија то је област Старе Херцеговине према Боки. Takođe mi je otac pricao da je tokom 70tih 80-tih postojao neki feljton u Politici koji je obradjivao ove teme.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.247. Interesuje me da li znate gdje bih mogao pronaći ovu knjigu i da li znate šta o tim tekstovima u Politici.11 (регистровани члан) Dragi profesore. веку. barem mislim da je tako. ------------sjeran . Pozdrav. Miljevac). Што се тиче Аћимовића из Нове Вароши који слави Лучиндан. Izvorni Sjerani slave Svetog Jovana. јануар 2006. Sjerani koji slave Ignjatdan su poreklom Kovačevići i oni su doseljenici iz Pive. ali u selu Suzina. Nesreca je da su kod mene stari koji su znali dosta toga pomrli a da nisam uspio to zabiljeziti. Što se tiče porodice Kuzman oni poticu od spahijske porodice Miloradovica. у 04. у 07.25.07 (регистровани члан) За Банђуре кажу да су у село Убоску код Љубиња дошли из Чавша у Попову у 18.serbiancafe. Ima ih u Pijescima i Malom Polju. a sada nemam od koga da čujem i prikupim podatke.. Ковачевићи који су се доселили у Зијемља нису пореклом из Пиве већ из Гацког (село Срђевићи). u 22. Samo se sjecam pokoje price od djedova i probam sada neke stvari da rekonstruisem. i slave Svetog Jovana.Forumi se naselili u Goricu kod Trebinja. To je sve sto znam. doselili su se na imanje Sjerana i uzeli njihovo prezime.*) Za profesora Laketu Ono sto znam je da Sjerani poticu iz Žitomislića. Moj otac i njegova generacija nisu bas bili zainteresovani da to prikupe i sacuvaju a kao neki su intekletualci.25. a jedni su ostali u Dabarskom polju. ali nisam pronasao onaj dio koji se odnosi na familije Gornjeg Unca. јануар 2006. Odatle su se Solde dalje raselile po Hercegovini (Sehovina.. pa zato istrazivanja i postoje. Jedan od tih Dragica je otisao u soldate i kasnije se naselio u Dabarsko polje (verovatno u selo Zasada). У Попову су се презивали Мијатовић (а туда дошли из села Грмљана). nemojte zaliti sto nemate podatke o mojoj familiji. даље порекло им је од Риђана.Diskusije . у 03. јануар 2006. -----------marko1975 (inzenjer) .22 (194. Прочитај моју поруку на овој теми од http://www1... mart 2006.00 (registrovani član) IG0R . Od ljetopisa popa Radjevica citao sam samo drugi dio koji se odnosi na familije Donjeg Unca.24.26.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Marko IG0R .

Наравно. у 12.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. старије презиме им је Драгићевић.село: Врба (Хан Врба).слава: Свети Никола . из Чапљине и Мостара или околине Славонске Пожеге? Тртићу можда ово може бити од помоћи.26. Иначе је презиме забележено више пута код Славонске Пожеге. u 16. која је то слава и одакле су. сви комплименти професору Лакети.07 koPoB . Тртићи муслимани су беговска породица из села Дуге у Рами (западна Херцеговина) IG0R . Неки предак се доселио у Мостар и постао пекар отуд и презиме.21. која ти је крсна слава и дај оријентационо одакле су твоји. јануар 2006. нека му Господ подари здравља и среће. изузетно је занимљива. За Вучијака.21 (registrovani član) Гатачка-површ . дошли су у Фочу када су Срби терали Турке из својих градова. јануар 2006. старинци у селу Дубока у Ресави. они су пак пореклом из уже Србије. septembar 2006.06 (registrovani član) IG0R .26. Јагодић се такође презивао један српски мајстор из Глине 1806. Самобора.30. од турског екмеџија. u 21. После се за време једне од многобројних епидемија куга вратио у Пребиловце. mart 2006. забележено је презиме у Сарајеву 1807.cavtel. septembar 2005. Валпова. породица Јагодић (ипак није тако често презиме) су забележени као очинство у Великом Селу код Београда 1528. дакле презиме је по занимању. у 07. као српска породица у Славонској војној граници 1651. Бузета. Брате Вукобрате. Ђакова. нешто као Ковачевић.net) Помоз Бог. код которских ускока 1731. u 22.24. свака част на теми. Црногорац и Витковић) то је било пре Другог светског рата.11 (*. у Горјанима код Ђакова 1750. 0 браћо херцеговци. ” koPoB 11.47 (registrovani član) Наћићеш одговор на своје питање. Гацко http://www1. рецимо можда околина Книна можда? Екмечићи су Пребиловчани.Diskusije . Сиска и Велике Горице. у Осијеку 1736. једна од четири православних (остале три су Ћук.serbiancafe. Ево шта мене интересује: .html?157[1/26/2013 7:19:44] . постоји породица Јагодић који тврди да је стариначка у Малој Иванчи (код Сопота). твоји су највероватније из (Старе) Херцеговине мада није искључено ни брђанско порекло јер је једна група Никшића забележена у Морачи (од чега је касније настала племе Ровчана) и трећа код равнице Зете. Прво. oktobar 2009.Forumi IG0R . u 22. Екмечића има и муслимана у Србињу. у селу Зарошци у Соколској нахији.40 (регистровани члан) У Љубушком је живела породица Мрмак. Чазме.презиме: Грковић . у селима Преодац и Тичево у Унцу који су пореклом ”са Дрине„ (то су ваљда твоји?). Ко зна историју знаће да ти Срби нису прошли најбоље.

у 13.Forumi Оно што ја знам (или мислим да знам) је да смо пре 350-400 година дошли из околине Требиња. oni najduže i upornije cuvaju svoju tradiciju. у 09. јануар 2006. ranije: Bulatović. kad su primili islam. Ако би ико био толико добар да напише пар речи.27. zapravo vrlo vjerojatno.27.26. ogranak Filipovića .net) BIVOM http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ----------? . a daljnjom su starinom iz Grkavaca kod Trebinja.serbiancafe. kako se to desilo itd. Moji kumovi i prijatelji Vukovici i Draskovici o tome svojim djelima svjedoce. Hercegovina=Srpska Sparta. Sjenice (Kuči). Da li se zna ista o toj familiji. јануар 2006. koji su to izvori i kako mogu doći do njih. Iz ovog je sela porijeklom i Ruđer Bošković čiji je otac Nikola također otišao u Dubrovnik. svaka cast braci Hercegovcima. ------------BIVOM . a i ostali koje poznajem. ----------marko1975 (inzenjer) .Rast).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ili da li postoje neki izvori o tome? Inače. у 06.02 (*.cavtel. Хвала и свако добро. Ima ih u Mostaćima i Zasad kod Trebinja.net) Balandžić. Poslije nisam čuo ništa o tim Trticima. Ercegova Strana (Plužine).27. јануар 2006. а да смо старином од Дробњака. Odselili se u Trsteno kod Dubrovnika. nisam nikad čuo za Trtice muslimane do prije par godina kad su bili neki izbori pa je bila baza sa popisom 91. Grkovići žive i u Vrbi kod Gacka.Pobjegli iz ovog sela u ono vrijeme kad su imanja manastira Papraća popaljena. Ako slavite Đurđevdan moguće da ste porijeklom od Drobnjaka. posto vidim da citiras neke izvore. Slave Đurđevdan. pogledam šta kaže za trtice i nadje ih osim ovih mojih za koje znam i kao muslimane u hercegovini. Prema porodičnom predanju u Vrbu su došli iz Ljubomira. у 08. ti si mi prvi dao bar neke upute.Slijepčevića ---------Гатачка-површ .14 (*.24 (регистровани члан) Hvala Igore.16 (регистровани члан) U Bodežištima (Gacko) i Zalužju(Nevesinje.mnsi. Takođe. Grkovići su živjeli i u Orahovom dolu (Popovo). Molim te da mi kažeš bar trag dalji. јануар 2006. Piva i Stari Vlah (Višegrad). U Zalužje je došao Grković od Čpkovića s Udrežnja.Diskusije . Orah (matično). био бих му захвалан. U Bodežišta došli iz Pržina.

net) Šakota. došli iz Hercegovine.116. ми славимо Светог Николу.mnsi. јануар 2006. Obje familije slave Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] . li bi se slavila prislava.42 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. фебруар 2006.Po drugoj verziji.43. јануар 2006. ako su vam različite slave 100% niste rod. фебруар 2006.bio bih Vam zahvalan da nešto o tome napisete ako saznate. у 15.18 (87.. --------Sakota„ . у 22.Forumi Хвала за коментар.06 (регистровани члан) Grkoviću. u Gornjim Breznama (Piva) došli od Nikšića --------Starina Novak . Његов отац (био је још дете. дошао је у Америку са својом мајком) је емигрирао из Требиња негде око I светског рата. У сваком случају. у 19. Jovana.Diskusije .. a prije ste slavili istu. Упознао сам једног Грковића овде у Америци који слави управо Ђурђевдан.nji (Hercegovina) ranije Zlatanić iz Golije (Nikšić). kao i o Sotrama.27. http://www1.1.serbiancafe.56 (65. рекао бих да нисмо рођаци.29.*) Uvazeni prof. -------Kifino Selo . Nisam nestrpljiv. Da li su ove familije vezane sa Milidragovicima iz Radimlje? Ili.da mi malo podrobnije (ukoliko ste u mogućnosti) kazete o familijama Jokisic-a iz Poprati i Sakota iz Kozica. U knjizi etnologa Filipovica ''Glasinac'' sam nasao da su se preci porodice Galavic doselili sa kraja između dolina Pive i Tare(stare Hercegovine) i da su od porodice Malinic. у 10.roger) Molim Prof.32 (*.On je pišuci o uskocima.29. Ali to bi valjda već neko upamtio.ali u tom kraju ne nadjoh nikakve tragove o Malinicima. Nikšiću. --------BIVOM . jedino u slučaju da je neko od vas promijenio slavu. Ujedno Vas molim da mi nešto kazete o familiji Milutinovica sa Osanica. koje su familije sa podrucja Stoca vezane sa Milidragovicima? --------evo . Dubravama i Kozici a u Crnićima i Tri. јануар 2006. Laketu.ali koliko znam oni ne slave Nikoljdan kao Galavici. porijeklom od Čokorila (Mataruga) iz Cuca (Cetinje) u Zijemlju (Mostar). Међутим. Laketa.Galavici su od Miljanica.1. у 12.*) Godine 1540 Palarius Fuskus Patavinus je posjetio Senj.cable. хвала још једном. Velimlje (Banjani) i kao: Šakotić.

05 (*.Jablanovici i Nemanjici i ako se uzme u obzir da je u svojoj hiljadugodisnjoj istoriji ovaj dio Srba bio DržavOTVORNIJI pa mogli bi vi odgovoriti ili ako ništa nazrijeti iz svega ovoga gdje su Srbi a Srbi su tu gdje su i oduvijek bili . фебруар 2006.Među njima nije postojala nikakva razlika iako su u srednjovjekovnoj Srbiji većinu cinili rimski Srbi. баш гледам у Ускочком речнику Милије Станића.U srednjem vijeku svi su Srbi nazivani od strane naroda koji su se doseljavali Vlasima ili Morlacima pogotovo što se nije znalo koji su Rimski Srbi a koje Dacki Srbi.39 (регистровани члан) Не бих рекао да је Цицмил (презиме у Ускоцима) влашког основа.kosovi lug). Cinjenica je da su i Hrvati koji su doseljenici nazivali Srbe koji su za njih bili starosjedioci nazivali Vlasima i Morlacima. kopob .serbiancafe. у 10.4.net) pozdrav svim ucesnicima diskusije i svako dobro. Vlasi ili Morlaci su dva naziva istog znacenja i najtacnije objašnjenje ovih naziva jeste -Rimski Srbi.22 (registrovani član) IG0R .neobee. у 11.Svevladovici.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 16.u istinu oni i danas to cine i upotrebljavaju to ime kao pogrdno a ne znaju da je to vise kompliment nego pogrda. фебруар 2006.zato što su pored srpskog jezika govorili i latinski jezik koji je bio zvanicni jezik Imperije u kojoj su zivjeli.prezivam se mandic a moji su iz bjelopavlica(lazine. ---------- http://www1. azijata ili poturcenjak. Srbi iz Dacke Sebije koji nisu bili pod vlascu Rimske Imperije nazivali su Srbe unutar Rimske Imperije Valasima ili Vlasima .html?157[1/26/2013 7:19:44] .BAR OVE ZADNJE CETIRI HILJADE I DVADESET GODINA OTKAKO SE ZNA DA IH JE NINO BELOV POVEO U VELIKI POHOD NA BLISKI ISTOK I INDIJU. živim i radim u novom sadu.Ostrivojevici.Forumi napisao da uskoke zovu Morlacima.Diskusije .30.. A ja bih sada postavio pitanje gospodinu ” Starini Novaku„.zapravo bili u ogromnoj vecini.. Morlak je skraceni oblik od Mauro Valah. to isto su iz neznanja su cinili i Turci i od njih naslijedili poturceni Srbi i neznajuci jedni i drugi i treci da je bolje biti gradjanin Rimske Imperije nego varvarin. Има више речи у ускоцима које имају корен циц-.mnogo bi mi znacilo kad bih znao nešto više odakle su mandici poreklom. Porijeklo imena Morlak objasnio je još u 11 vijeju pop Dukljanin.cukundeda maksim. septembar 2006. Ako se zna da su ovi Srbi cinili Gro Srednjovijekovne Srbije i ako se zna odakle su i srpske dinastije Svetimirovici.inače deda mi je kolonista iz crne gore.i njegov otac petar.slavimo svetu petku i uglavnom kad se prica o bjelopavlicima i prezimenima iz tog kraja nekako se uvek izostavi moje prezime a znam da mi je tamo rođen i pradeda nikola.šta su radili .obzirom da nemam puno podataka o poreklu zamolio bih profesora laketu ako može da mi kaže nešto više o mandicima iz bjelopavlica.5.gde su bili. Мил је словенско мио. ----------dudica .

фебруар 2006. у 18.DR. у 12. mart 2006.eto na primer sva sestorica brace su zavrsili u vojvodini i tu se i kopali što se kaže i niti koje su nas povezivale sa crnom gorom nisu prekinute ali su slabe i sporadicne. oktobar 2009.7. то вам је братство. 1990. starinom od Trebinja od Đurića IG0R .-) 75% братстава.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ” koPoB 11. само језгро Бјелопавлића које потиче од Бијелог Павла. u 22.mnsi. бјелопавлићки говор је прелазни (мешавина) источнохерцеговачког и зетско-сјеничког дијалекта па можемо рећи да сте и ви донекле попримили херцеговачку нарав . Дакле није ми од неке помоћи то што спомињеш славу. u 21.inače igore ja pripadam mandicima iz jastreba i tamo mi je rođen djed. слави св.6. Први су насељени у селу Мандићима које им је домаће село и добило име по њима.5.12 (registrovani član) dudica .Crkvice . старије презиме али је породица због величине разграната и Мандићи су настали по неком Манду Јовановићу).cable. http://www1.neobee. фебруар 2006.18 (*.net) pozdrav svima i svako dobro. Постоји огранак Јовановића (дакле од њих потичу.serbiancafe.pleme Drobnjaci Mandići (Vidnići). znam da je ovo diskusija o hercegovackim prezimenima ali kao sto igor rece posto smo svi srbi moramo se pomoć.Forumi IG0R .net) Mandići . у 15. bratstvo u Markovini Mandići u Bjelopavlićima (selo Jastreb) Mandići iz Župe Nikšićke Mandići iz Pive (G.moj deda je imao sestoricu brace i masu striceva. у 17. је било 7 домова у Мандићима.roger) 0 POzvala bih PR.Nikovići). фебруар 2006.da i on da svoj doprinos svojim ucescem na ovim hercegovackim forumima.nazalost raselili smo se a bogami razrodili i podelili(sto je najgore).danas su spali na dva doma kako ti kažeš.39 (*.MILOSA (Djordjo) OKUKA. staro bratstvo u Bati Mandići u Dužima ..57 (*.davno sam bio tamo ali znam da još uvek postoji i kuca gde je rođen. Уосталом.08 Poziv !! . Петку.poseban pozdrav igoru koji mi je dao iscrpan odgovor na pitanje o mandicima iz bjelopavlica. фебруар 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.koji sada živi negde u NJEMACKOJ..voleo bih da znam odakle si ti i odakle ti ove informacije i da li postoji neka literatura koja bi mi pomogla da saznam nešto više o pretcima.24. ----------dudica .Pištignjati. 2 у Јастребу и 3 у Даниловграду.Diskusije .21 (регистровани члан) Бјелопавлићи нису Херцеговина већ Брда али с обзиром да смо сви Срби зашто да не.ovo kažem samo kao mali prikaz kolika je to familija bila. У Бјелопавлићима има две породице Мандића које обе славе Петковдан.5.

u ime mnoghih sa kojima sam razgovarala na ovu temu.možda se covek i javljao. -----------BIVOM .nazalost! Kanadski HErcegovac ---------Laketa (Profa) .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.sa ljudima koji su kao i ti negde daleko od naše drage HERCEGOVINE.30 (*. Porodica ovog prezimena ima naseljenih u Mostaru.BUhu. kojima je njen kamen dragulj i za kojim će vecno da pate. Volele bih da i od njega saznamo nešto o njegovom prezimenu.trebao bi da se svakako oglasi.nose je u najdubljim dubinama svoje duse.Ceznja i nostalgija za rodnom grudom Hercegovinom u srcu.osim ovoga sto je ovde napisano. Meni kao inicijatoru i autoru ovih redova veoma je drago da ova tema još interesuje ljude dobre volje sirom dijaspore i da pobudjuje interesovanje kod naših ljudi koji žive daleko od rodnog kraja za svoje korjene i porijeklo. PS.Laketa.Forumi UGLEDNI SIN.7. PR. VIdim pominje se DRAGAN OKUKA(sportista)a ne pominje MILOS.Kao takav covek sigurno ima šta da kaže ovim mladjim generacijama.au) Poziv za poziv. Teško je ostati ravnodusan . Pozdrav tebi i svim našim hercegovcima sirom naše Hercegovine i onima koji i ako daleko. Koliko sam uspio reci će sami citaci i posjetioci ovih diskusija.9.pa eto pade mi na pamet kad procitah da eto i njega spomenem ovde. Ja se izvinjavam posto nisam sve pratila.ali PROFESORA DR.svi ljudi znaju sve”.DR KNJIZEVNOSTI i još šta već.10 (регистровани члан) KURT Stare porodice nekada nastanjene u Konjicu i okolini. natjerala me da pišem ovo sto pišem.com.ja sam samo jedan sto ovo pišem. To je ujedno poziv svim ljudima da se jave i kažu sve sto znaju o svojoj porodici i o porodicama prijatelja i komsija da bi tako donekle upotpunili svoja saznanja o sebi i drugima. у 16.poznajem sa fakulteta u SArajevu. našeg podneblja i naše Hercegovina.Diskusije .a u dusi ste sve poneli sa sobom i zauvek osuđeni za PATNJu za tim istim. фебруар 2006.ili razmeni svoja saznanja sa sličnim njemu. фебруар 2006. Pozdrav svima prof. у 19.pogotovo ako ste daleko od svega toga fizicki. Ajde MIlose javi se vole te tvoji STUDENTI HERCEGOVCI.koji se eto javljaju svojoj rodnoj grudi. Davno su kazali nasi ljudi:„Jedan covjek ne zna sve. Imali su ljetnikovac na Javorku.serbiancafe. Kako je do toga doslo.No nije sporno. Poznati član ove http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] .kao i PR.

29 (*.Lukavcu (Nevesinje)Fatnici.se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1449 godine. у 23.Dabru.com.Diskusije .. у 19.kada se pominje neki Radonja Radovanovic iz Rudina i obavezuje se na placanje nekog duga u Dubrovniku.Go.11.. фебруар 2006.(ELEZ)su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja. Bio je član predsjedništva AVNOJ-a.30.Forumi porodice je i Husnija Kurt(1900-1959) profesor univerziteta i istaknuti aktivista NOP-a.*) Svaka cast.9. U knjizi Jevte Dedijera se pominje samo muslimansko selo Elezovic. ali je tokom rata vecina bila prinudjena da napusti Hercegovinu(selo Tasovcici). Ljubinju i rasijanju.Dubrovniku. nešto i o IJACICIMA i KISINIMA U navodu starih hercegovackih prezimena pominje se prezime Ateljevic.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.23 (registrovani član) -----------elbojana (student) . фебруар 2006.au) RADOVANOVIC. Hercegovačka prezimena Evo to je ono što sam našao knjizi. Ima ih da žive u Grahovu.Prema porodicnom predanju dosli su sa Kosova od Vucitrna pod pritiskom Turaka na prostor Hercegovine i C. septembar 2006. Poslije. Iz ove porodice potice poznati srpski istoricar http://www1.Georgija. posto malo nas koji smo ostali pravoslavc.da ne nabrajam dalje.slave Sv.) u Izgorima (Gacko) Zagorje(Kalinovik) Sokolac(Bosna)H. -----------sat445 .10. koPoB . od tog plemena je nastala i porodica Ijacica koja je brojna. Iz porodice Radovanovic iz Lukavca potice poznati kosarkaski reprezentativac Ratko Raso Radovanovic. Laketa . Ima ih po čitavoj bivšoj SFRJ i rasijanju. pa je teško saznati nešto više o tom prezimenu. Takođe. у 17.Gore.Vranjskoj itd.Novom. Risto Miličević. u 16.tokom vremena Radovanovici su se raselili i zivjeli su na Riocima u Davidovicima kod Divina.53 (регистровани члан) Može li mi neko rci nešto o prezimenu ELEZOVIC. Ispravka.Vilusima i Niksicu(C. -----------Prof. фебруар 2006. ELEZOVIC.158. Takođe.14 (69. Ako može nešto o Radovanovicima? Slava-Djurdjevdan Hvala i pozdrav mojim Hercegovcima.html?157[1/26/2013 7:19:44] . pleme se zvalo Anteljevic i oni su iz Korjenica otisli na prostore Dubrave gde se pleme i razdelilo.

poticu starinom iz Drobnjaka(C.19 (*.) doselili se iz Đenoša (Spič). Trebjesa i Staro Selo (Nikšić9. Ima ih u rasijanju sirom svijeta. Bijela.neki su dosli u Borac i Nevesinje.ima ioh u seli Lakat(Nevesinje). oktobar 2009. preselili u Bijelu. potomci Nikšića (Trebješana) iz Bojovića (Župa Nikšićka). DABIC. jedni odu na Sveti Stefan (Paštrovići) i potom u Carigrad.ima ih u rasijanju. Herceg -Novi kao: Zlokov (1695.Gora)pod pritiskom Turaka raselili su se na razne strane:jedni su otisli u Bosnu. IG0R . фебруар 2006. u 22. v. Bojkove Kamenice.Arandjela.com.serbiancafe. Ristelicima i Zlokovicima? Pozdrav! --------evo choche .. porijeklom su iz Klimenata (Albanija). Anteljevic i Ateljevic. Od njih su u Gajtanu (južna Srbija) i Baru.12. vidi: Valićević Zloković. Jošice (Risan). у 17. фебруар 2006.) ogranak Boškovića. Kolašin i područno Trebaljevo. Slave slavu Djurdjev dan.žive u selu Luka. у 04. Budva. god. у 15. Kotor i područni Škaljari. у 12. Čelobrdo i Đenoše (Dapsovići).crnagora. doselili su se iz Sarajeva. ------------Pozdrav iz CG! .21 (*.) kasnije kao: Zloković. u 21.slave Sv. ELEK. Bar. u Paštroviće doselili iz Stare Crne Gore.mnsi.Diskusije . a kasnije i kao: Kenter. Zaton (Bijelo Polje) i kao: Balija. Od njih su u Kaliforniji.Laketa http://www1. KILIBARDA.24.html?157[1/26/2013 7:19:44] .poticu sa Banjana iz sela Strpci. Herceg -Novi (1718. god.Forumi Glisa Elezovic.15. Laketa . Krivošijama i Baošići (Boka Kotorska) koPoB 11.poticu iz sela Stitari u planini Goliji. Sutomore. KISIN. фебруар 2006.mislim da se radi o jednoj te istoj porodici.au) 0 Za Dabica:mogao si barem nešto više reci o svojoj porodic..03 (регистровани члан) Poštovani prof.12.net) Jel ima nešto o Zhelalicima.48 (*.drugi u Srbiju (Tamnava) treci su se raselili po Hercegovini. jedni su se preselili u Perast (Boka Kotorska). Kotor.15 (registrovani član) tomotomo (O) . od 1904.poticu iz sela Tuli kod Trebinja.08 Prof.gdje živite i koju slavu slavite.Nevesinju i rasijanju. Kuti. god. фебруар 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Struga (Žabljak). Od njih su kod Novog Pazara.Tomu. Ulcinj i Gusinje. u Baru i Bečićima (Budva). ogranak Dabkovića (18. Od njih su Novaković u Paštrovićima 1590. god. Herceg -Novi.net) Balić. mart 2006. Kumbor (Marina) Ristelić.15.slave slavu Sv. Balicima.

.veoma mi je drago kada se javi neko od naših citalaca kao gospodin Dabic te da mu barem nešto mogu pomoći. Ja sam ti rekao ono sto sam znao. Znam da mojih prezimenjaka ima još u okolini Sanskog Mosta.. фебруар 2006. у 13.au) Za Krzic i Curguz nemam nikakvih podataka valjda će se naći neko od citalaca da da koji podatak i riječ vise o vasim porodicama.i tada sam pokusavao da nešto saznam ali ne mnogo toga. фебруар 2006.19 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa! Zanima me porijeklo mog prezimena Ćurguz.i porodicna slava je Sv.Diskusije . Srdačan pozdrav ----------. фебруар 2006. predvodjeni starcem Savom. Tu pricu je i on čuo od svog djeda.yu) Zanima me poreklo Gvozdenovića iz Pranjana kod Čačka. i da smo porijeklom negdje od Bijelog Polja.serbiancafe. Nikolu. у 00. Krupe.Biograd. Za Dabica.44 (*. Slavimo Sv.16. Bos.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. sa Sjeničke visoravni ili http://www1.Još jednom hvala i pozdrav sa postovanjem. U Pranjane su se doselili posle Sjeničke bitke 1809 godine.15..23 (67. Dabica ima po cijeloj Hercegovini.15.a inače sam rođen u USA trenutno radim u Quebec-u i naisao sam na ovu veoma zanimljivu diskusiju..com. kao mali čuo sam pricu strica da smo se prezivali nekako na K.Žive u Nevesinju u selu Lakat.naknadno sam dosao do nekih podataka o Dabicima.Bijelo Polje kod Mostara i u gradu Mostaru.pre 20-ak godina proveo sam dosta vremena u Srbiji i studirao nas jezik i otada se veoma dobro služim našim jezikom. --------Vladimir-1 .Inače.Nikolu.*) Postovani gosp. фебруар 2006. je da se moj pradjed iselio u ameriku početkom prošlog veka i da je iz Nevesinja ali mislim da nije selo Lakat. .html?157[1/26/2013 7:19:44] .(Koz. ispod Suvobora.Laketa hvala na odgovoru u vezi porodice Dabic. od kada se spominje i odakle vode poreklo ---------Danijel (Ekonomista) .DJordje.ti dalje nastavi istrazivati sam. koji se po predanju prezivao Dmitrović ili Mitrović.Forumi Opet Vas molim da objavite ukoliko nešto znate o prezimenu Kržić (ČičevoTrebinje). o mojoj porodici znam po prici da smo iz Like doselili u Hašane kod Bos.16.) Dubice i svi slavimo Sv.najbolje bi ti bilo da stupis u kontakt sa svojim Za Dabica.koliko znam o mojima.Pozdravi sve u Kanadi. ---------Prof.Zijemlja. saznao sam da porodica sa tim prezimenom ima u predgradju Mostara ne znam tačno ime mesta.26 (*.Da li ih ima u još nekom mestu oko Nevesinja. у 23. у 15. Laketa .71.ptt.

prešli u Goransko i Plužine (Piva) ---------Prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa . Laketa . фебруар 2006.Cvijetic kao i golijski Luburici i Perisici.mnsi.Nikolu. Čačku. Parizu.mada su neki njihovi saplemenici tokom vremena mijenjali slavu. Od starih Vujacuca su Vujacici u Bileci i Konjicu.te banjanski Delibasici i Colakovici i gatacki Stevanovici.O porodici Luburic kao i drugim srpskim porodicama dosta je pisao Dr. у 05. Slave slavu Sv.. koji žive u Pranjanima.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ogranak su Vujicica sa Grahova. Pozdrav i hvala za odličan topik.serbiancafe. Beogradu.Andrija Luburic pa koga interesuje može pogledati njegova djela.nas pra predak Petar Laketa bio je ozenjen od Luburica sa Grahova koju su popularno zvali Crnogorka. Ima ih dosta rasljenih po Srbiji i Bosni.Forumi BIhora.)zatim su preselili na Goransko i Pluzine(Piva C.Gore.). Od Vujacica sa Grahova vode porijeklo sledeće porodice: Dakovic. у 18. Nikšić i područni Banjani (Velimlje) doseljenici iz Hercegovine.Diskusije . ogranak Vujačića.16. . Šapcu i Kalgariju.. ------------ http://www1. Tokom vremena raselili su se na sve strane u Bosnu i Srbiju. Na granicnom prostoru između Ausrije i Turske u Krajini. ogranak Vujačića iz Grahova (Nikšić). Nikšićko Prekovođe.com. Svi su zadrzali svoje staro prezime Vujacic.G.Bosko Deura koji živi u Wollongongu.net) Luburić (Lubira = Lubina). фебруар 2006. -------Prof. ------------.au) DEURA.15 (*.ima ih u Zlostupu(Golija C. Grahova su porijeklom iz Grahova iz C. Nikšić. Svi od starine slave krsnu slavu Sv.Nikolu.Moracu i Grahovo. Jedan deo porodice se preziva Gvozdenović a drugi Vujičić.doselili su iz Hercegovine. у 19. GVOZDENOVIC.su starosjedioci iz Vucijeg Dola iz Ceklica kod Cetinja.poticu sa Banjana.Jaksic. Vecina stanovnika B. Vucetic.G. VUJICIC.33 (*.49 (*.evo jednog starog ne tipicnog srpskog prezimena.com.obadvije države naseljavale su Srbe radi odbrane granice.nevesinjski Stevanovici i Radovici iz sela Bratac.au) LUBURIC.žive sirom SFRJ i rasijanju Podatke o ovoj porodici dao mi je g.zatim otisli u Uskoke Trebjesu.Deura su starinom rodom iz sela Ugarci opstina Bosansko Grahovo.Bulajic. Moja porodica LAKETA ima krvnu vezu sa porodicom Luburic.starinom su porijeklom iz Kuca zatim dosli u Pipere tu su se podijelili i jedni su otisli u Ridjane kod Niksica. Slavimo Svetog Jovana Krstitelja i ima nas u Pranjanima.17.U jednoj od mnogobrojnih seoba i Deure su dosle na ovaj prostor. фебруар 2006. Zlostup (Golija).16.

Krsna slava je Sv.1372. Molim Vas mozeteli reci nešto o Jeftic čuo sam da su dosla četiri brata iz Stoca i da su se dva brata nastanila u Tuzli. Jovan. međutim ne znam odakle smo se tu doselili.45 (*. mart 2006.su kraska oblast između Niksica (C.Neretve i dalje na zapad do Knina Plitvickih jezera i Like.Mostara.Laketa. Iseljavali su se 1664 godine u Bosnu kod Trnova i Kalinovika.otisao u Ljig kao Nikolic.to je važna stanica i raskrsnica svih etnickih seoba koje su se kretale iz C. Odakle potice prezime Tisma. moji su iz Sjeverne Dalmacije . фебруар 2006.serbiancafe. фебруар 2006. Hvala mnogo i svako dobro Hercegovci! --------straser . ima ih da žive u Sivolju i Dobrom Polju kod Kalinovika.23. U istorijskim izvorima Banjani kao pleme koje živi na Banjanima spominju se vise puta : 1319.24.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.želim sve o tome ako neko poznaje to poreklo ili stablo puno zahvalan petar prodanovic berlin -------Bukovac (astronom) . Srbija. septembar 2006.57 (регистровани члан) Gospodine Prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] .de) interesuje me poreklo brezimena prodanovic koi su se doselili u selo tupkovici riječ je od vida takozvanog vidovica koi je na to podrucje dosao iz zalukovika kod sarajeva pod tim brezimenom su se i saranjivali a kasnije kao prodanovici vid vidovic -prodanovic je dosao sa puno djece u tupkovic a kažu da su mu sinovi bili petar andrij jakov marko luka itd. u 16.22.23 (registrovani član) IG0R .24. у 06.te na jug do Zete i Boke.32 (*. у 16.au) BANJANI ? BANJANIN ? BANJAC ? BANJANI.okolina Knina.1465.Gore i Hercegovine u svim pravcima. Toliko od mene o mjestu Banjanima i prezimenima Banjanin i Banjac. Laketa .18 (registrovani član) petar prodanovic . Sa Banjana se kretalo na sjever u Bosnu i Srbiju. u 22. у 17. http://www1.25 (регистровани члан) Profesore molim za pomoć.Forumi Prof. у 18.Srpske) na prelazu iz humnine u rudine. koPoB . Tada su dosli i u Nevesinje ima ih pod prezimenom Banjanin i Banjac.30.četvrti otisao i naselio se kod Plitvickih jezera Lika. U 17 vijeku iz Banjana su se raselila četiri brata:jedan je otisao sa Banjana(Niksic)u Banjane(Kacer)Sumadija.17.com. Ima ih u Kninu i Kninskom polju kao BANJANIN.treci brat je otisao kod Gradacca u Liku. фебруар 2006.Diskusije . Od BANJANA se razvilo 20 bratstava.1597 godine itd. Slava nam je Sv.Gora) i Bilece (R.januar)Unaprijed sam Vam mnogo zahvalan.Nevesinja.na zapad preko Bilece Gacka.alicedsl.Stefan (9.drugi kao Kojic-Miljanic. фебруар 2006. Kao Banjanin.

s postovanjem Golijanin Nebojsa'' Nebojsa. ja ne mogu vise ništa reci no sto ste Vi rekli. DANILOVIC. U jednoj od kasnijih seoba Kocici su dosli u Bosansku Krajinu na Zmijanje i tu su se naselili.. CURGUZ.Nikolu.24 (*. Poslije Drugog svjetskog rata jedan dio porodice otselio u Banat kao kolonisti.panline.Slave slavu Sv.*) .žive u rasijanju.05 (*.golijanin n . фебруар 2006.Diskusije .26.Starinom su porijeklom iz Crne Gore iz okoline Pljevalja. Evo nekoliko srpskih krajiskih pirodica : KOCIC.Iz ove porodice potice poznati srpski pisac PETAR KOCIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] . фебруар 2006.26.drugi dio ostao da živi u Krajini. фебруар 2006.serbiancafe.116.Na početku 17 vijeka. у 18. u 07.Raselili su se sirom svijeta. slave slavu Sv.Da li se može naći nešto na saju ili je dostupna neka literatura. koPoB 11.pripadaju grupi Malesevskih plemena. Arandjela.se prvi put pominju 1411 godine. фебруар 2006.25. Laketa .com.51 (87. у 02.08 (*. oktobar 2009.Gori.com -----------tarasan . у 04.27 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa možete li mi nešto reći o porjeklu prezimena PRSTOJEVIĆ iz Borča i TAUŠAN iz Kokorine http://www1.Iz ove porodice potice kosarkas Predrag Danilovic.te su mu dali agaluk i priznali pravo da naplacajuje carine od karavana koji prolaze kroz zubacki klanac i pod uslovom da cuva klanac i mirnu trgovinu od upada Crnogoraca. JEFTIC.22.Ignjatija bogonosca.koga su Turci priznali kao glavnog glavara na granici prema C.net) 0 interesuje me gde mogu naći nešto o poreklu porodice Golijanin.beocity.Forumi -------Prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Gori.ako si iz Sarajeva.javi se na tomogenije@yahoo.su veoma stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja. U porodicnoj citulji koju su dugo Danilovici cuvali imaju nekoliko kaludjera i dvojicu vladika.poticu iz sela Hasani.26.slave slavu Sv.au) Nakupilo se dosta pitanja pa da pokusamo na neka dati odgovor : MISELJIC. у 17.net) da li neko zna zašto su Bojovici promenili prezime u Tomovic kada su se selili iz Hercegovine u Vojvodinu? ----------torine (tesar) .da Miseljica ima u Nevesinju i kod Bilece i da su porijeklom sa toga prostora do Niksica u C.Bosanska Krupa.09 starina novak . februar 2006. u 21.ne mogu ništa reci nego ste Vi rekli a Vi nastavite da tragate. U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki Pribisav Kocic iz Gacka.glavni zubacki glavar bio je Kuzman Danilovic.

G)i potici od porodice Vracar.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Bili bismo vam iskreno zahvalni. Gagovica ima u Peci.koje je po njima dobilo ime.26.03 (*. po predanju mojih djedova.Srbiji.au) Opet moram zamoliti citaoce kada mi se obracaju sa pitanjima na koje traže odgovor da barem saopšte osnovne podatke o svojoj porodici.Jovana iz sela Bijenja Hajvaz se naselio u Postoljanima. KRALJEVIC.Mostaru.yu) Prof.28.ima ih u Hercegovini.Gori.net) Prof.ptt.slavi Sv.blic. Boskovici starinom poticu iz Popova polja. Mada fonetski prezime možda zvuci Madjarsko. фебруар 2006. ---------TISMA .na Glasincu na Majevici u Bosni i kod Pljevalja kao i rasijanju.Postali brojno bratstvo i raselili se kao CICVARICI i NIKOLICI u Prokuplje.Diskusije .osnovan krajem 14 vijeka ako se ne varam). у 04.39 (*. Prstojevici vode porijeklo od stare srpske porodice DUBLJEVIC iz sela Dubljevica u Gacku. Naime. BOSKOVIC. Provjereno je u rijecniku Madjarskog jezika kao i u telefonskom imeniku .html?157[1/26/2013 7:19:44] . GAGOVIC.gdje žive.27.riječ kao sama ili kao prezime ne postoji.Jedan njuihov brat Djuro ode u Gacko u selo Metohija i prozove se ZVIZDIC.slava ? (H)RNJEZ.tu je kupio njivu i livadu i ozenio se od Macara. ----------Prof.Grblju i rasijanju. Vracari proticu starinom od porodice GAGOVIC.raselili su se po C.poticu od porodice Rudic(Rudjic)koji su dosli iz Prizrena sa Kosova u Banjane.Kod Uzica.su starinska porodica u selu Dubljevicima u Gacku(BiH) porijeklom su od porodice PRSTOJEVIC. Svetri porodice žive u Gacku i rasijanju. Treci brat Gavrilo (GAGO) ode u selo Krusevo kod Scepan polja na usce rijeka Pive i Tare u Drinu. у 18. Laketa . familija je dosla davno u Dalmaciju negdje krajem petnaestog vijeka gdje su radili na proširenju Manastira Krka (zaostavstina Jelenina .serbiancafe.koji žive u Nevesinju tamo su doselili poslije bune u Bjelopavlicima 1854 godine.Dubljevici se pominju prvi put u istorijskim izvorima u XV vijeku.slave Djurdjic. фебруар 2006.Forumi unaprjed hvala! --------VRBICA(JASENICA) .drugi brat Petar ostane na Banjanima i od njega su Petrovici sa Banjana.Laketa molimo vas da nam prenesete vasa saznanja o Nikolicima poreklom iz Vrbice pokraj Jasenice.com.prvo je doselio neki Nikola i od njega poticu HAJVAZI.Bosni i dalje.Jedni kao Sokolovici otisli u Tursku.žive u Kokorini u Gacku. фебруар 2006. uvjeravam vas da nema ama bas nikakve veze sa Madjarima :). Ove podatke su nasli na http://www1.dosli su iz Pive(C. у 20. TAUSAN.43 (*. Laketa.koju slavu slave i znaju li neko porodicno predanje o svojoj porodici pa će i meni biti lakse u odgovoru? A sada podjimo redom.

Gulića ima i dva ili 3 sela pokraj Sinja i tu su svi prešli u katolike. okolina Zvornika.kada na Sinj udariše Turci. slava Srđevdan da li ima veze sa Milićima bratstvo u Bjelicama (CG) Naime. recimo kad ulaze u autobus pun putnika: „Ala je tisma!.24 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa vidim da u svojim odgovorima često pominjete porodice i krajeve izvan Hercegovine pa me je to potaklo da i ja postavim pitanje porjekla svog prezimena. Još jedan podatak. Visokoj Krajini te u Vojvodini kolonizirali nakon II rata . у 08.28.) Eto . ili ti iz čiste sprdacine (izvinjavam se na izrazu).24. (Nadam se da mi hercegovci neće zamjeriti na upadu u temu. mart 2006. On na Turke često pogledaše. a ja pitam za slavu Srđevdan i mislim da to http://www1. Jovan Gulić imenom se zvaše.. Kandijski rat Nadam se da sam vam pružio dovoljno podataka. koPoB .36 (регистровани члан) za profesora Laketu prezime MILIĆ.. To je zadnji trag kojeg imam.22 (registrovani član) CTAHA1 (provokator) .. u gradu se momče nahodaše.1.) Prezime je GULIĆ iz Zapužani. docim. Hvala i svako dobro. tamo smo upisani kao pleme Pavlovica ili Pavlinovica po predaku Pavlu koji je zvan i Pavlina. Arh.Diskusije .pisac Aleksandar Tisma npr. U benkovačkom kraju su svi pravoslvci i žive u 3 sela (pored mog kolarina i Jagodnja). Što se tiče prezimena/rijeci Tisma. U dijelu kninske i sinjske Krajine stariji svijet još uvijek zna reci. Naši grobovi od starine su odmah uz crkvu sv. u 16.30. Slavimo Jovanju.25 (registrovani član) IG0R . Mihajila (1497). u 22. septembar 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.' pretpostavljam XVII vijek. u poljskom jeziku se prevodi kao „onaj koji nerazgovijetno prica”. dosao sam i do saznanja da ista riječ na Staroslavenskom znaci guzva..serbiancafe. ---------gule3 . у 18.. фебруар 2006.. Takodjer sam siguran da je ime plemena Pavlinovic (Pavlovic) dobijeno tek po djedu Pavlini.Prije toga nemam podataka.” Znajuci da su se u tom dijelu Dalmacije porodicama često davala prezimena po odredjenim karakteristikama samog covjeka ili glave porodice.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Međutim.mislim da nije moglo iscrpnije :). март 2006. u jednoj junačkoj pjesmi '100 sinjskih vitezova' se spominje Jovan Gulić: '. Milići -Bjelice svi slave Jovana. Brane.Forumi stovljenoj jarecoj kozi u samom manastiru.. Tismi (ili kako mi kažemo Tisama) još ima u Lici. mišljenja sam da smo i mi tako dobili ovo prezime.

com/ Puno pozdrava i svako dobro.3. март 2006.Diskusije .au) Gospodine Tisma. tu sam uvijek da pomognem ili bar da uputim na pomoć.blic. у 05. Međutim. Laketa. asimilaciji.Srbi smo jedan jedinstven narod sve podjele treba prevazilaziti.eparhija-dalmatinska. čini mi se da je to tako sa razlogom. у 04. ------------Prof. Laketa . ako nas nisu do sada „asimilirali” (siguran sam da ste osjetili sarkazam pod ovim navodnicima).Forumi nisu isti Milići.kistanje. Nema potrebe da se ljutite na nas Dalmatince.org.htm www. Još uvijek smo tu dje smo i ne damo se. o njihovim obicajima i kulturnom naslijedju. Moji su pradjedovi i djedovi.ja se uopste ne ljutim na Vas Dalmatince.hr/Frames-c. to je individualni izbor koji je covjek izabrao zbog ovog ili onog razloga. Što se tiče cinjenice da nas nema mnogu u spisima i knjigama Crne Gore i Srbije koje de bave tematikom porijekla i rodoslovlja . ustrajali i ostajali. --------TISMA .tu ste u pravu. Isto tako vas uvjeravam de se ne brinete o mogućoj.serbiancafe.com. Brat bratu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.yu/obicaji/prez. Mislim. Ja se ovde družim sa Srbima iz Dalmacije i donekle sam upoznat sa njihovim problemima. ovo sto je doticni gospodin napisao kako sam vam ja „odrzao lekciju” je njegovo vidjene stvari i u to ne ulazim.benkovac. Ovih malo jadnika koji su kroz istoriju presli na Vatikan ne cine Srpski korpus iz Dalmacije niti su ga ikad cinili. Ja sam pokusao da budem sto konkretniji i korektniji.3. Isto kao i vasi zamljaci koji su se odlucili da postanu Muhamedanci.Asimilacija i gubljenje nacionalnog identiteta je veliki i ogroman problem. Nemojte me pogresno shvatiti. Na bilo cije provokacije ne treba nasjedati.00 (*. Što se tiče razmijenjivanja podataka o prezimenima Srbima iz Dalmacije.html?157[1/26/2013 7:19:44] .često puta ljudi nisu ni svjesni http://www1. март 2006. Evo nekoliko sajtova za početak: http://www. neće nas asimilirati ni od sada. Srbi iz Dalmacije su u prosjeku tamo oko 4-5 vijekova i logicno je da ih nema u crnogorskim ili knjigama iz Srbije. Ovo naravno po pitanju eventualne promjene vjere ili ne daj Boze nacije.kako kazete.htm http://www.32 (*. hvala sv.to je problem doticnog gospodina i bolje da ga ne spominjemo. Jovanu.net) Prof. Vi i gospodin Gulic ste veoma lijepo opisali Vase porodice i ja to nisam shvatio kao „citanje lekcija” bilo kome a pogotovo meni. Koliko mogu. Provokacije me ne zanimaju.

околина Зворника Унапријед хвала! ----------Kifino Selo .Forumi stvarne opasnosti. у 19.Kao Tatari. I za žene bi bilo Tuga i Vuga. Јоаким и Ана Република Српска.58 (регистровани члан) Мишељићи су били комшије мојој породици у Мирушама. у 14. у 13. март 2006. у 22.N e može to biti vas izvorni jezik . --------DIAVOLO (student) .Pa zar je sve sto je katolicko automatski i hrvatsko. Muhol.Laketa. март 2006.10 IG0R . написао књигу „Мируше село кога више нема”. Слава је Ђурђевдан. oktobar 2009.Lovel.net) Za ovog „Starosidioca”.ja se prezivam Mandic. У другој половини 19.Lukol. u 21.serbiancafe.5. март 2006.ameritech.Hrvati su jedan od mnogobrojnih naroda koji su svoj jezik zaboravili. Evo samo nekih hrvatskih izvornih imena za muskarce.html?157[1/26/2013 7:19:44] .5. Пореклом су из 0 Херцег-Новог. март 2006.slavimo SVETOG JOVANA KRSTITELJA.4. века као трговци. Srdacan pozdrav prof.Hazari koji su rastrkani po bijelom svijetu i sl .Rijetki su pojedinci koji su se uspjeli oduprijeti ovoj posasti i kugi novog svjetskog poretka koja hara svijetom.5. Лакети! Моја породица води поријекло из Херцеговине и занима ме нешто детаљњије о томе. Из Паника је највећи део отишао у Невесињ (одакле су ваши) али се један из Невесиња вратио у Мируше.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.04 (регистровани члан) Поздрав проф. Kosen. Презиме је:ИЛИЋ Слава:Св.17 (*. Šta znam možda bi vi vasi oci iz vatikana pomogli da rekonstruisete ili da kako http://www1.Diskusije . Војин Мишељић је 2003. село подно Паника.jer to je slovenski jezik a vi niste sloveni po genezi. ----------035 (sobracajni tehnicar) .27 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa.Porga. Horvat. Jedino sto znam o poreklu je to da je deda 1944 godine iz DjevrsakaDalmacija.I svi vi imate svijest o tome ali vi ste najtvrdokorniji i ne priznate da se služite srpskim jezikom. Прво су дошли у Паник (на садашњој РС-СЦГ граници) почетком 18. века су из Паника прешли у Чепелицу мало северније од Мируша.dosao u grad na Velikoj Moravi! Molim te ako možeš da mi kažeš nešto opsirnije o Mandicima! ------------ koPoB 11. јужно од Билеће.ODKUD TO DA SU HRVATSKI I SRPSKI JEZIK SličNI AKO NE I ISTI. To sto si gore napisao napisao si na srpskom jeziku.

Isto po prijemu hrišćanstva svi su ili pravoslavni. Cinjenica je i to da je EVROPA ODUVIJEK PA I DANAS TAMNICA NARODA I pravi Hrvati kako Zagorci te Gradiscanski i drugi razasuti po istocnoj i srednjeoj evropi su pod pritiskom i izlozeni stapanju sa drugim narodima a sve zbog sacice ovih pounijacenih Srba kojima se vatikan i druge sile sluzio kao oruzjem za borbu i dezorijentaciju i na kraju i koncipirani nestanak Srpskog naroda od strane ovih srbomrzaca.24 (registrovani član) Barisha . Pa kud se onda pruzas na Boku i Kotor.Irvit.24.6.Irvad.I ne vide se dobro njihovi problemi i potlacenost i koliko mi je poznato da su i ovi hrvati uvidjeli ko im je pravi neprijarelj. март 2006.Skradin.U Lici su se naselili u dva mala mjesta. I ti si srpski otpad kome nije mjesto na ovoj diskusiji možda bi ti Papa povjerovao. Na njhovo mjesto Turci naseljavaju Srbe i gubitkom teritorija koje su za racun Venecije i Austrije od Turske odkidali Srbi.Forumi povratite vas izvorni jezik. Evo i imena nekih hrvatskih gradova.106.serbiancafe.Čak su i ubili svog zadnjeg kralja koji je poceo da uvodi katolicizam i tako je nestala hrvatska kraljevina koja je trajala samo nešto oko sto godina i hrvatski kraljevi su bili mahom Srbi.U Hercegovini su se naselili u malom broju u Mjesto Dreznica I ONI CE KASNIJE SVI DO JEDNOGA PRECI NA ISLAM.Imotski.JER ON VOLI VASE NEBULOZE A SRBI TI IPAK NE VJERUJU.Pesenta.Hordad.tj ovi katolicki Srbi i koliko mi je poznato iako su rasijani ovaj narod dobro uvece zapretava vatru na svom ognjistu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 22. Svet malik-vladar vladara Drzvab-glavni grad(PRIJESTOLNICA) Subandz-zamjenik vladara.Guceka i Lica. POSLE ZAVRSENIH RATOVA VATIKAN NASILNO PREVODI U KATOLICIZAM jedan dio Srba koji su kasnije svojatani od strane Hrvata isto se to i danas čini.Tnen. ISTO KAO STO VI NE VJERUJU NI PRAVI HRVATI I KOJI SU ZBOG VAS ROBOVI EVO VEC MILENIJUM I PO.Bribir.Tezenta.Celebina kod LIVNA. Ovo prezime se pojavljuje od Dubrovnika do Sinja (nasevernije selo http://www1.Pleba.gdje nikad nije bilo uva hrvatskoga izuzev da je dosao neki skitnica ili neki za poslom. Okupacijom od strane Turaka svi Hrvati su pobijegli SA TIH PROSTORA I SKLANJALI SE U VENECIJU I PO SVIJETU. Ove oko Imotskog unistila je kasnije u ranom srednjem vijeku kuga.*) Pozdrav svima pitanje za Profesora jel znate nešto o poreklu prezimena BARISIC? Da li su svi sa ovim prezimenom rod ili ne? (gore je naveden rod sa familijom Krstulovica).Paralasija. у 05.DZarvat.Zupe u kojima su se naselili Hrvati su slijedece. A HRVATI SU SE NASELILI U JEDANAEST MALIH ZUPA STO SE Tiče JUZNOG DIJELA HELMSKOG POLUOSTRVA i to većinom izmjesani sa Srbima od kojih su i primili jezik a svoj zaboravili.zatim još nešto malo se naselilo na uscu Zrmanje u jedno mjesto koje se zvalo Mecoda.evo navescu vi neke rijeci iz hrvatskog jezika.23 (194.Celebina ispod pl. IG0R .i Sidraga.Nin.Diskusije . mart 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

али на и до његовог презимена. католици исписују њихове протеста.hvala ti za rijeci koje si uputio u moju odbranu od zlonamjernih napada.6. март 2006.Занимало ме само да ли сам на правом путу. Nemojte misliti da ja nemam prijatelja među drugim nacijama. Ово је SerbianCafe. у 19.Надам се да ће ми проф.10 koPoB . Ako tako mislite grdno se varate.Слава је ријетка на овим крајевима па мислим да је то ипак прави пут.Они су вјероватно сви поријеклом од неке од тих наведених породица из Херцеговине.Спасојевићи. Laketa .Ја сам у мом породичном стаблу дошао до Илије од кога почиње моје презиме. ----------Prof. Па ми http://www1.Forumi Bribir kod Sinja) pa sve do Save (manjaca..Станојевићи.Стриц ми је неки дан показао племићки грб породице Илић из Херцеговине који су славили св. u 21. septembar 2006. тема Херцеговина.39 (*.31 (регистровани члан) Јесте ли приметили како нам католици никако не дају мира.Diskusije .30. у 20. Vi slobodno istrazujte Vase korjene i porijeklo Vasih porodica niko vam se neće mijesati u taj posao.au) Za gospodina pod sifrom „BIVOM” Iako se lično ne znamo izuzev ovo sa diskusija. 0 koPoB 11. ----------DIAVOLO (student) . увреде и бљувотине на бар десет од њих.html?157[1/26/2013 7:19:44] .6.26 (registrovani član) IG0R ..а то су Илићи.Sto to drugima smeta nije nas već njihov problem.to mi je naročito drago cuti.Симићи.Занимало ме је да ли су Илићи носили то презиме и у Херцеговини или тек са доласком на ове крајеве.. Лакета и остали мало помоћи. Radeci ovaj poso ja sam dosao do interesasntnih podataka o nesrpskim porodicama ali te podatke nisam htio da saopštavam jer sam bio duboko svjestan da bi dozivio čitavu kanonadu neopravdanih napada. о српским презименима и од задњих 15 порука.Gospodinu iz Zagreba porucujem da mi nije cilj da raspaljujem bilo cije nacionalne strasti već da nasi ljudi prvenstveno Srbi nešto više saznaju o sebi i svojoj istoriji.6. Radi nekog svoga mira odlucio sam se da pišem samo o Srbima (ne o srbijancima)i evo vidite i sami dragi citaoci šta dozivljavam od ne dobronamjernih citalaca. Nas ostavite na miru. у 11. u 16.Dobro si zapazio ti a i mnogi nasi citaoci da ja ne vrijedjam ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.).Остојићи. март 2006. oktobar 2009.53 (регистровани члан) Хвала Бивому!Читајући ове дискусије дошао сам и ја до бана Угрена у Никшићу и Ћоровића.serbiancafe. Јоакима и Ану који је сликао у музеју у Бл.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Nadam se da ću i pored svih problema i nedaca koje imam poslednjih dana naći vremena da odgovorim na neka pitanja u vezi porijekla porodica koja su postavili nasi dragi citaoci. majevica.Овдје постоји неколико породица са том крсном славом које су заједно поријеклом из Херцеговине.net. март 2006.Угреновића и Раденовића.Ђукановићи.

Дакле за све постоји одговор. Пераштански Ђурановићи славе ЈОвањдан.Diskusije . 3) Нико жив овде није спомињао бокељска презимена. професор Лакета се бави херцеговачким. дај своје презиме „староседеоцу” мада чисто сумњам да имаш везе са Боком. веку.35 (регистровани члан) Иначе се на турском чекић не каже булат већ чекич (çekiç) то је једна од позајмица које су нам оставили у нашем језику. mart 2006. Луке из 12. Луку као крсну славу и досељени су из (Старе) Црне Горе односно Његуша. Бркановићи у Боки нису католици већ православци.24 (registrovani član) IG0R .6. IG0R .24. напротив. Дабиновићи у Доброти су досељени из Куча (Брда) у 16. Петровићи католици у Крашићима су досељени исто из околине Котора.Forumi онда реците да хрватство није дијагноза! Ја то уопште не говорим као шовиниста већ као слухиста.geocities. Бргуљани су исто из Црне Горе и славе св. католичке има у Шкаљарима код Котора рецимо. не само нашем већ и некима http://www1. 4) У Боки има више братстава Петровића православне вере. Тамошњи славе св. ваљда си на њих мислио с обзиром да су шишићки били Равногорци и још увек православци. довољно вас је прочитати шта пишете и како пишете (са све Caps Lock и сувишним Ј) да вас дијагнозирам иако нисам психијатар који вам је преко потребан. током велике херцеговачке сеобе у Боку. уз помоћ психотерапије и модерних чудеса фармацеутске индустрије. стари пацијент Јосо. најстарији слој католичког становништва у Боки нису Хрвати већ имају крсне славе и носе српску ношњу и српске капе (заврате) са четири оцила. ако тебе занима порекло твоје породице и твојих суседа из Шкаљара лепо реци „ало Срби одговорите и мени иако сам католик”. 1) Не постоје Хрвати староседеоци у Боки. највероватније си онај болесник југошваба лопатар из Дортмунда који се потписује као Мате Матић и шта ти ја знам. Уопште нисмо искључиви по том питању.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. у 20. март 2006. Луку и кажу да су ту дошли из Цуца али с обзиром на славу сигурно бележе никшићко порекло. Гргуровићи у Шкаљарима славе св. Једино је црква св. Василија Великог (Нову годину). Све цркве су присвојили Латини (католици) за време млетачке власти. уз Слаовиће и Францесковиће славе Малу Госпојину. Пољаци-Петровичи су исто из Његуша али они славе св. дако нас оставите мало на миру и бавите се собом. http://www. Св. Врачеве Кузму и Дамјана као и Дончићи које спомињеш. живе у Србини (код Херцег-Новог) и славе Ђурђевдан. Трифун су изградили Војислављевићи за које византијски хроничари говоре да су Срби.com/savindan/SrpskoMore/ 2) Културна баштина Котора говори за себе. века враћена православцима добротом Наполеонове антиклерикалне администрације која је дозволила православцима да врате тај свој храм. ту су дошли из Мојдежа а у Боку из Херцеговине са владиком Саватијем Љубибратићем 1692. али ја ћу. славе Крстовдан. u 22.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Врачеве. пошто си тражио. воља нам је да вам помогнемо. они славе св.

ameritech. No ja bih te pitao zašto zaobilazite one Hrvate koji nisu u hrvatskoj državi kao sto su Gradiscanski Hrvati .Poljskoj.30. да ли се на њој јавља. да није можда југошваба.pa to pada u ono vrijeme kad vi niste imali ama bas nikakve priznate države. не изигравај уображену стрину.net) Stani malo „Starosjediocu”. шта ваш отац ради на овој теми. необразованим. mart 2006. ми од вас ништа не хтети чути.svjedok nam je sve visnji . Ми са вама ништа не хтети имати. у супротном ћути. вама титлови требати за српски филм Ране разумети. Ми геноцидисти.kuda zuris .godina . Ми чак и Јасеновац саградити.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Iz toga je i smijesno kod vlastite vase istorije sto svojatate istoriju nekih tamo katolika ko zna koga i kakva porijekla. како вас беле Хрвате оцрнити.) Дијаволо. српски језик.Slovackoj i http://www1.27 (registrovani član) Kifino Selo . два различита света бити.Bez obzira sto nisu imali vise od 100 g0dina državu priznatu od međunarodnog faktora i kad se doda ovih 15 godina zadnjih u kojoj je Hrvatska priznata od međunarodnog faktora i kako je do toga priznanja doslo. u 16. Ви умрети од муке што се нас Срба тицати. Хрватски језик. кат итд.a ja bih ipak rekao da su to najprije Rimski Srbi ili Morlaci. скините нам се са оне ствари већ једном! Ми смо Срби. ви узвишена господа мителеуропска. Mogao si mi bar predociti na one dvije ploce iz grada Tanaisa na uscu Dona u Azovsko more i na prvi pomen u 3-m vijeku ove ere odkad se bar prati ime Hrvat i istorija tog naroda je poznata od tada a ne od prije 700. ми живот по старом наставити. март 2006.g.koji su pokatoliceni isto sto su i Hrvati POKALOTICENI JER SU PREVASHODNO SVI BILI PRAVOSLAVCI OVI NA HELMSKOM POLUOSTRVU.jer jedan narod ima istoriju i bez obzira na postojanje ili ne postojanje države istog.tih unazad 700. ви латиница. Ти си дошао у српску кафану да би примитивним. претражи претходне поруке ове огромне теме (сачувај је или користи Find функцију MIE или Netscape) и нађи где сам горе писао о Угреновићима (Раденовићима) и св. још при том префињену.27 (registrovani član) IG0R . ви самообрамбени домољуби. ви сте Хрвати. u 22.6. Јоакиму и Ани и неким другим племенским скупинама које деле заједничке крсне славе.Trebao si me bar upozoriti da hrvatski narod ima stariju istoriju i da je tom uopste nevezano sa državom. Једном за свагда. онај шљакар Јосо који овде лечи комплексе које му натура швапски газда из Штутгарта који га назива циганином? Ако си ти дошао да пронађеш своје националне корене слободно изволи па питај.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ми ћирилица.24. Да ли вама јасно бити? koPoB .serbiancafe. ми дивљаци балкански.Forumi који су од нашег језика измислили нови. убеђујући себе да је чист од турцизама што свакако није био случај (чекић. која на цео брлог гледа са висине.a i nije istorija hrvatskog naroda pocela prije 700.g. у 20.šta je sa Hrvatima u Madjarskoj. дивљим и глупим Србима показао колико си ти бољи од њих? Ма немој! Ја што шта мислим о вама Хрватима али никада нисам осетио потребу да закуцам неком Хрвату на врата да бих му то рекао.Diskusije . septembar 2006. Професоре пургерски.Ceskoj .46 (*.

Зато вас има од Зворника до Љубиња (Ћоровићи су најчувенији. ovih dana sam konacno nešto saznao o porijeklu prezimena Ćurguz.teh. најмање у околини Никшића јер сте се разишли.Hrouati u Ceskoj i Hrovati u Poljskoj. neke su išle uz Turke kao pomoćne jedinice i kao vojnici. Значи Дијаволе да код Зворника има доста Угреновића.30 (регистровани члан) Да се вратимо на главну тему.Diskusije .kad ovo kažem ne mislim na ovu emigaciju u proslom stoljecu. I zato okrenite se svojoj istoriji .sto će vi srpska i bilo cija istorija jer samo tako mozete nešto nauciti . Kad ovo sve pogledam i ne vidim neku perspektivu za Hrvatsku državu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Još 943. доста је било скретања. у 04. ----------lovacluka (el. Poštovani prifesore.Ovi vasi kako ih vi sad zovete ”crveni hrvati„svi do jednoga će preci Talijanima i onda šta?-ODE MAST U PROPAST. Svi ovi Hrvati zajedno sa Hrvatima u Hrvatskoj cine korpus ili tijelo hrvatskog naroda i kad se uzme u obzir to bi bila casna istorija da na nju LJAGU nisu bacili ovi koji su odpali od Srba i prisli vama NA KONTU NEKOG KATOLICANSTVA.Mi smo ih Srbi odbacili istog momenta ne znam zašto ste ih vi prihvatili. su nastale velike migracije naroda u pravcu sjevera i tada su mnoge porodice (neke su bježale ispred Turaka.samo su vi bacili u zasjenak hrvatski narod koji navedoh gore i koji je još bez svoje domovine i koji cami u rasijanju.6. Zapamtite to .spominju se dvije skupine Hrvata.kako su god jednom izdali svoj nacionalni korpus i opet će i ko zna koliko puta. Ako možete da prokomentarišete Pozdrav Ćurguzi vode svoje porijeklo kao kao i skoro sve krajiške familije sa Hercegovine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe.samo dok im se ukaze prilika.7.G. a neke su Turci naseljavali na novoosvojenim krajevima da im budu radna snaga) se naselile na opustjela područja Like. у 21. март 2006. ispravke oko prezimena Ćurguz.ovako ćete biti u nedogled obavijeni maglom. Posle dolaska Turaka na današnje prostore Raške. представљате родословно племе (по пореклу) али не и у географском смислу. од којих су књижевници и историчари Владимир и Светозар) до Новог Пазара и шире. Mislite li da to ne znaju ovi bjelosvjetski hohstapleri i da to ne imaju na umu u svojim planovima. Hercegovine i Bosne.11 IG0R .Kao malo koji narod vi sijecete granu na kojoj stojite.48 (регистровани члан) Za profesora Laketu. I ne mislite da ste Srbima interesantni i da Srbima trebaju vase teritorije jer sto je djavolje od toga treba bjezati. oktobar 2009. Neke porodice su http://www1.vise je imaju ove enklave razasute nešto sjevernije zajedno sa ZAGORCIMA I SLAVONCIMA koji su sad u okviru HRVATSKE.g arapski pisac Al-Masudi u djelu „Murgut at tanbit”piše '„narod koji se zove Horvatin nalazi se blizu države PRAGA iznad Madjara.) . што и није чудно.šta će onda biti sa vasom ”lipom„. u 21.Forumi ko zna još kuda razasijanim po EVROPSKIM ZEMLJAMA. ” 0 koPoB 11. Dalmacije i Bosanske krajine. има вас свуда расељених.U listi Praske EPISKOPIJE 1086. март 2006.

svi Ćurguzi vuku porijeklo od jedne kuće i svi su rod.28 (registrovani član) IG0R .Slave Nikoljdan. slave Nikoljdan. Svi slave istu slavu i to Nikoljdan. u selo Vrtoče se iz Bjelajskog Polja oko 1910 godine naseli jedna porodica. Isto tako je i u ostalim područjima kao što je Banija. Posle poraza Turaka ovaj pravac se okreće tako da se naseljava stanovništvo u opustjela područja Like i Bosanske krajine odakle u protjerani muslimani. a neke su se kretale etapno tako da su se zadržavali usputno u nekim krajevima. i tamo su doselili iz Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne. selo Zalin gdje se 1925 godine nalazilo 4 kuće Ćurguza. има ли преслужби/преслава? Отпоздрав за професора Лакету од овог Србина Херцеговца-Београђанина- http://www1. Doselili su se iz sjeverne Dalmacije od manastira Krke. u selu Vođenica u Bjelajskom Polju kod Bosanskog Petrovca postojala jedna hrišćanska kuća Ćurguza između sedam begvoskih i devet hrišćanskih koliko ih je tada to selo imalo.24.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Iz Zalina se naselila jedna porodica u Krupu i prezvala se Todorović i isto slavi Nikoljdan. Taj što je doselio ovamo je bio pop i nosio je ćurak pa su ga Turci prozvali Ćurguz. предање каже да су се презивали Васојевићи у Херцеговини и славите само Никољдан. Na ovom putu je im jedna od tranzitnih oblasti bilo Bjelajsko Polje. koji su živjeli kod manastira Krke u sjevernoj Dalmaciji.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Дакле.serbiancafe. a prije 1800 godine doselilla jedna familija Ćurguza.i slave Nikoljdan.57 (регистровани члан) Поздрав за брата Србина Ћургуза. u 22. slave Nikoljdan. pa se i po njemu tako prozovu i njegovi potomci. najvjerovatnije iza Svištovsko mira 1791 godine. IG0R .Forumi se naseljavali direktno u te krajeve. у 23. zatim je mnogo doselilo iza 1850 godine u vreme Omer paše te iza okupacije Bosne od Austrougarske 1878 godine. Dakle. Hercegovci.7. I upravo tamo su se. Također je odselio jedan ogranak Ćurguza iz Zalina u selo Pučenik i tamo ih je 1925 godine bila jedna kuća. Srednje Pounje se naročito naseljava iza Svištovskog mira 1791 godine kada je došlo mnogo porodica iz Like i Dalmacije u Bosansku Krajinu. mart 2006. Slave Nikoljdan. godine 1925 je u selu Hašanima bilo 4 kuće Ćurguza koji su se naselili sa Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne 1878. u selu Donji Bušević oko 1925 godine je bilo dve kuće Ćurguza. Kordun i Slavonija.Diskusije . a smatraju da im je porijeklo sa Hercegovine i tamo su se prezivali Vasojevići. март 2006. 2. Tamo su se zvali Vladisavljevići. 4. 3. Zapisano je da je tada. godine. oko 1800 godine. Sa Bjelajskog Polja su se Ćurguzi raseljavali dalje uglavnom u srednje Pounje i to: 1. Васојевић није тако често презиме. Godine 1925 je tamo bilo sedam kuća Ćurguza u Gornjoj Vođenici i jedna na Jelića Glavici. Sve do Bečkog rata 1683 godine i poraza Turaka od hriišćanske vojske taj pravac migracija se odvijao u jednom smjeru prema sjeveru i sjeverozapadu. odnosno prije 1878.

Radulovici na BezdjedjuKec.Primjera radi navesti ću neke slučajeve. 100% .jer opste poznato je da su mnoga plemena bila prinudjena posle sukoba sa Turcima da mijenjaju mjesto boravka i pri tome i indetiteta.comcast.Jezeru. тема је о херцеговачким презименима.) . Немце и Индусе да им то смета и да се утрпавају у дискусију али сваког момента нам упадају некакви ускоци из http://www1.Colici. Mucibabic na Trtinama -Kravic. mart 2006.30 (registrovani član) lovacluka (el. Kovacevici na Presjedovcu koji slave Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .24.8.Forumi Сремца-Тимочанина који сав српски народ од Српских Моравица до Пехчева схвата као свој неотуђив део.Diskusije .24.28 (*.23 (регистровани члан) Овде се не бежи од чињеница већ од мутанта и њихових наклапања.naročito ispoljenu na podrucju Nevesinja.30.27 (registrovani član) IG0R .Nikolu. не видим нешто Енглезе. у 20. u 22. septembar 2006. Dragovic u Biogradu-Dodig.Jedno je zvanicno i upisano je u krstenim i maticnim knjigama a drugo upotrebljavaju mjestani i ono je tako reci nezvanicno ali desava se kad pitate za neko prezime da se mjestani zbune jer vise upotrebljavaju ovo tako reci nezvanicno prezime.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Radulovici u Ziljevu i Seljanima imaju još prezime-Drljan. Ivkovici jedni ne svi u Dreznju-Milakovic.je i to da pojedina plemena imaju i po dva prezimena.Radojicici u BojistimaMirjanic. Ivkovici u Zunovini-Gluovic Ivanisevici na Bezdjedju-Teletina.Selu-Jokic. -------IG0R . Detaljan odgovor koji sam dobio o porijeklu mozete pogledati na ovom sajtu diskusije/krajina/prezimena. Sarici na Borcima-Kalaba. Najvjerovatnije da su ova prezimena sluzila u proslosti kako bi se zavarali tragovi prilikom turskih potjera. Govedarice u Kalinoviku-Lucic. Vujadinovic u K. koPoB . mart 2006. март 2006.33 (регистровани члан) Slavimo samo sv.serbiancafe. i to oduvijek(po predanju). u 22.9. март 2006. Као што наслов сам гласи. у 02. Milinic u Zovom Dolu-Macak.kako ne bi bili otkriveni. Bratici na Plocniku-Kotlace.net) Da napomenem još jednu pojavu kod srpskih prezimena u Hercegovini. Kalemi na Borcima-Maletic.Radojicici Donji u K. Selu-Puric.teh. Buha na Presjedovcu-Cosovic.IGNJATIJA-Patata. u 16. Sarici na B. подразумева српска презимена.

мислим да знам који је.SADA SE NALAZIMO SIROM SVIJETA A VJEROVATNO DA Ne znamO OD KOG BRASTVA POTICEMO I KAD SMO STIGLI NA GRANICNE DJELOVE HERCEGOVINE PREMA BOSNI (SJEVEROISTOCNA HERCEGOVINA). само носе италијанску реч за презиме (црна кућа). Slave slavu Svetog Nikolu. та прича да су Кажанегре. служе се најобичнијим лажима.00 (регистровани члан) INTERESUJE ME PORIJEKLO FAMILIJE GLIGOREVIC. март 2006.selo Bogdasici Bileca.com.12 Prof. 1560.su stara srpska porodica. Слава Мала Госпојина.Diskusije .10. На то је пресудио збор паштровских стараца да иноверци морају носити једну белу а другу црвену доколеницу и да не могу узимати православно чељаде у браку. Прчањоте (изем вам имена) и Тивћане свакако им ништа слично није пошло за руком у Паштровићима или Грбљу. koPoB 11. у 05. Човек који пише те глупости је највероватније онај исти хрватски провокатор (а у Боки постоји само један такав. Склендер је од локализма за свађу (скленза) који се користи у Паштровићима. године нису владали никакви Црнојевићи православци у Црној Гори већ Турци Османлије (Зета је пала 1499. Франовићи се рођакају са Боснићима и Боговићима.Novi.38 (*.selo Bablja Glava. Ето вам најбољег примера зашто је са њима свака комуникација осуђена на пропаст. У Паштровићима уопште нема католика.Tokom 1687 godine jedni Uljarevici su dosli u Grbalj i H. мада ме ништа не би чудило када долази од безименог и шизофреног квазинарода). Laketa .starinom potice sa Ridjana kod Niksica. досељени су из Старе Србије. у 16. чукун-чукун деда 1560. Ако је он православац ја сам Марсовац. ---------glga (stranac) . ако су Млеци успели да покатоличе Будване.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.AKO NEKO IMA http://www1. март 2006. године! То је атак на здрав разум.serbiancafe. Пазите глупости које пише. u 21. Uljarevica ima u Bosni na Glasincu i kod Brckog kao i u rasijanju. љига од нечовека).au) 0 ULAREVIC.DO ZADNJEG RATA ZIVJELA JE JEDNA VELIKA FAMILIJA GLIGOREVIC U MJESTU BRADINA I JEDAN NJEN MALI DEO U MESTU BRDJANI KOD KONJICA. Могли су том приликом примити Ислам и ништа друго. Један део Медина оде назад за Италију други се врати Цркви. Франовићи и Склендери били католици. као што ни Килибарде нису католици (а где би били католици у Бањанима. oktobar 2009.Nevesinje i na Banjane gdje se prezivaju Uljarevic-Susic (oba s sa kvacicom).html?157[1/26/2013 7:19:44] . selo Gradina kod Gacka. Склендери у Дробнићима су заједничког сродства са Радовићима и Ђедовићима. Готова прича. drugi su otisli u unutrasnjost Hercegovine :selo Trnovica kod Bilece. досељени су из Брда (Бјелопавлића или Пипера) преко (Старе) Црне Горе. Selili su se vise puta u vise pravaca i dosta je rsprostranjena porodica.10. Кажанегре нису никада били католици. Которане.Forumi новотаријских соцреалистичких необалканских нација које су настале декретима ЦК.). да су Црнојевићи истисли католике. У ствари један део Медина је примио католичку веру у Италији па се уселио у Паштровиће.

slva ? mogli ste reci koju slavu slavite vi sa Bradine ? Za Lukic Nenada iz Zeleznika.Голијанин из Невесиња).06 (*. март 2006.Србија.Лучани.com.su ogranak porodice LALICA.10.ptt.из Мачве смо.26 (*. Za Indjica nemam nikakvih podataka osim za porodicu Vase bake Golijanin o toj porodici sam ja opsirno piso ne bih da ponavljam.а има нас и у Босни. Luka je u Srbiju dosao sa bratom „ Kovacem” od koga je kasnije postala familija Kovacevic iz Beograda u kojoj je bilo i nekih generala ili visih cinova iz ove familije. dok svi nisu uzeli prezime Lukic. Lukic Nenad.au) Gligorovic.31 (*.JA BIH ZELEO JOS Nešto više INFORMACIJA O FAMILIJI GLIGOREVIC.Ukoliko vodite porijeklo od Nikolica to je jedna od najstarijih srpskih porodica sa podrucja Hercegovine koji su sa Oputnih Rudina dosli u Nevesinje.10.slave slavu Rođenje presvete Bogorodice.11. у 09.11. март 2006. у 01. Ukratko vodimo poreklo od Luke koji je iz Nevesinja dosao u Srbiju za vreme Karadjordja. Po mojim saznanjima koja nisu utemeljena na pisanim dokazima nego na analogiji po prezimenima koje su koristili Lukini unuci. у 18.Diskusije .потичемо из Херцеговине.Према причи моје покојне бабе(дев. godine i imao je sina Jovana koji je isto rođen u Nevesinju. Zeleznik ---------PittBull(mornar) .yu) Професоре.serbiancafe. март 2006.Унапред захвалан Светозар Инђић.sve sto ste rekli stoji kao dio porodicnog predanja ali trebaju valjani istorijski dokazi. Hercegovinu su napustili zbog straha od krvne osvete. Lukic iz Zeleznika.00 (регистровани члан) POSTOVANI GOSPODINE LAKETICU. у 19.можете ли нешто да мо кажете о пореклу породице Инђић?Славимо Светог Арханђела Михаила. ako ga je uopste imao bilo Nikolic.SRDACAN POZDRAV IZ ZAPADNE EVROPE -----------daca282yubc.yubc. -----------Prof Laketa .html?157[1/26/2013 7:19:44] .net) Imam jedno pitanje za nekog ko misli da bi mogao da mi pomogne oko istorije moje familije. ------------nederlander (prognanik) . dosao sam do zakljucka da je njegovo tadasnje prezime. март 2006.Gora.KAO STO SAM PISAO ONA JE ZIVJELA U BRADINI A NJEN MANJI http://www1.net .Forumi GRADJU NA OVU TEMU NEKA MI JAVI.zaim jedni pod prezimenom Gligorovic odlaze na Bradinu i na planinu Jastrebac u Srbiji.Luka je rođen oko 1745.raseli se po svijetu. Ako neko ima neki podatak ili neko saznanje o ovim ljudima koji su navedeni neka mi pripomogne. ili mu se otac zvao Nikola.dosli iz Stoca Hercegovina u Pipere C.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

AKO IMATE JOS NEKE INFORMACIJE VISE MOLIO BIH VAS DA MI POSALJETE ILI DA ME UPUTITE GDE BIH TO MOGAO NACI POSTOJI LI NEKI SAJT ILI TOME SličNO. када узимају презиме Првуловић које и данас носе. причао је својим синовима и унуцима о пореклу Лукића које су они врло добро упамтили и преносили са колена на колено. '' Браћа Лука и Ковач(ово му вероватно није било име него вероватно занат којим овај бавио). koPoB 11. из Железника.35 (registrovani član) daca28@yubc.Diskusije . Један од тих Минића се звао Иван. године доселила вишечлана фамилија са презименом Минић. Николић у својој студији из 1899. PIPERI BRADINA. март 2006. због убиства Турчина који је силовао Ковачеву ћерку.28 (registrovani član) IG0R . нажалост није назначено које.SRDACAN POZDRAV koPoB . 1811. а најређе по мајци или баби.DALI MOZDA ZNATE KADA SU ONI DOSLI NA TE PROSTORE. Податак да је Мијат живео до 1900.html?157[1/26/2013 7:19:44] .11. као једно од места из кога су се неке фамилије. а његов унук Мијат 2. до 1970.yubc. Под овим подразумевам да презиме и слава која се слави не мора да значи сродност са неком фамилијом или братством. У Железник се око 1820. А сада нешто о мојој фамилији Лукић. Запис о настанку фамилије Лукић из Железника изгледа овако. Иван Минић је имао само једног сина Првула који се презивао по оцу Ивановић. u 22. septembar 2006.serbiancafe.12 Риста Т. године. Предање је врло поуздано због следећих чињеница. У блиској прошлости тј.Forumi DEO JE PRESAO U SUSJEDNO MJESTO BRDJANI OKO 1820 GODINE. u 16. све до 1847.Оваквих примера има и у Железнику и у мојој фамилији па ћу навести само један. Али у фамилији је остало прилично поуздано предање које је поткрепљено неким писаним доказима тако да се могао сачинити тај најстарији почетни родослов.net . али нисам ништа могао да пронађем о Лукићима. CRKVENE KNJIGE I NEPOSTOJE. године. 1971. три презимена. Многе данашње фамилије су током своје генезе промениле по неколико презимена док се нису одлучили за једно.net) Поздрав професору Лакети и свим осталим учесницима у овој теми од Лукић Ненада. По мојој процени и у недостатку писаних или јаких усмених предања (доказа) порекло било које фамилије у Србији је дискутабилно. населиле у Железник. Ово село се помиње и 1844. године даје веру у тачност предања.30.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. године''Околина Београда'' у делу 0 о Железнику пише да су се Лукићи у Железник доселили из села Босута код планине Рудник. у 10.VI REKOSTE DA ONI POTICU OD LALICA OD STOCA KOJI SU OTISLI ZA PIPERE A ONDA JEDAN DEO TE FAMILIJE JA STIGAO U BRADNU. u 21. у опису села Железника. године у Србији су се узимала углавном презимена по оцу у већини случајева или по деди. oktobar 2009. Три генерације.27 (*. Мијат Лукић рођ.SLAVA NAM JE SVETI JOVAN A PRISLAVA VELIKA GOSPOJINA. Првул је имао два сина која су се презивали Ивановић све до 1870. http://www1.MOZETE LI MI POJASNITI TAJ PUT .24. mart 2006. године. Ја сам посетио то село Босута.POSTO NA OSNOVU NADGROBNIH SPOMENIKA NEmogućE DOCI DO TAKVIH PODATAKA A DRUGIH KAO NPR.

Ту остају једно време и онда Лукин син Јован одлази у Железник.11. за време Карађорђа.06 (*.37 (registrovani član) zvujicic@yahoo.html?157[1/26/2013 7:19:44] . века за Херцеговину. од кога постају Ковачевићи.serbiancafe. а Ковачев син у Београд. Најстарији Марко се презива по оцу Јовановић. вероватнија. Zoran Vujicic http://www1.Лука је имао и сина Николу кога нема у запису. Ако неко има неки податак о Ковачевићима. Образложење: Лукин син Јован имао је три сина. Поздрав свима из '' лијепог села Железника'' како испева Филип Вишњић у ''Почетку буне на дахије'' IG0R .24. Питање за професора. неће изнети живе главе из Железника''. Ako postoji način da se pronadje vise informacija molim da mi se javite na zvujicic@yahoo. Да не дужим ми Лукић имамо тачан родослов који значи датира од око 1740. што је још једна потврда о херцеговачком пореклу. mart 2006. Да ли има неких сачуваних турских пописа или црквених књига из 18. Друга. читаво руно''. а по причи Ковачевићи данас немају мушких потомака већ им се лоза наставља по женској линији. као и пола Србије. Прва која је мање вероватна .светског рата. који су наведени у горњем тексту нек јави. а Радосав и Гаврило Николић. u 22. али они нису пореклом из Београда.а они су често долазили у Железник на сеоску славу Духове. Otac mu se zvao Novica a majka Rosa. Славимо Светог Николу. јер се нису изделили по презименима него су узели заједничко. март 2006. године у једном сачуваном попису. Moj otac je rođen u Presjeci kod Nevesinja 1927 godine.com . Радосава и Гаврила. у 13. о свим српским генералима и адмиралима наишао сам и на неколико Ковачевића. Лукићи су одржавали везе са Ковачевићима из Београда све до почетка 1. сви се презивају Лукић. корпулентан човек и најзанимљивији део из записа '' био је маљав по грудима.Diskusije . Јован је био висок.Forumi напуштају Херцеговину и долазе у Драгачево. сачувану и документовану и 200 година од кад смо у Србији и Железнику. којој не могу да се сетим тачног имена. Читајући књигу. Међутим већ 1839.com. дошао сам до закључка да су сви ови људи сигурно постојали. После су котакти престали.com) Voleo bih da saznam vise o porodici Vujicic kao i o celoj istoriji Vujicica. године када се наш родоначелник Лука највероватније родио и мислим да смо по овом податку једна од ретких фамилија из Србије која има традицију дугу скоро 300 година.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.o1. Неки од Ковачевића су били и високи официри у војсци Краљевине Србије. по дедином имену. Unapred zahvaljujem. Уклапајући запис са првим пописима који су сачувани за Железник.Лукино и Ковачево презиме је било Николић. Марка.Ово презиме Николић прави много проблема јер даје две нове могућности. Лукин син Јован је био главни кмет у Железнику и кад год би Турци долазили у село он им је претио да ''ако буду дирали српске девојке и жене.

Diskusije .serbiancafe. Pricala mi je da je to najstarija familija u tom kraju.cable.telekomsrpske. 0 koPoB 11. koPoB . u 21.12.13 missrakazov@gmail. Mozete li mi malo vise reci? Hvala.*) Da dodam još hercegovackih prezimena : BOBANI Cickovic selo Scenica Barzut Pozarno Radulovic Senica Tripic Scenica Barzut selo Basici Basic selo Basici Miljak selo Copice Bokun Copice Misite selo Misite Mis selo Suse Barzuti selo Baljivac Vidak Baljivac Soso Selo Sose Vukanovici selo Dobromiri Porobici selo Gorogase Sirovine selo Gorogase Lambete selo Lambete Vujinovici . Baka mi je od Faladzica iz Kalinovika. septembar 2006. . март 2006. oktobar 2009.com) Pozdrav postovani profesore Laketa. март 2006.04 (*.Forumi -----------Semberacccc .Misite selo Kijev Do Andusici selo Pozarno Mis selo Podmeteris Vukanovici selo Slivnica Kovaci selo Lopoc Vujici .13.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.45 (216. u 16.30.com .13 (*. у 16. март 2006. у 08.11.roger) http://www1.Bokuni Kardumi selo Ravti Barzuti Basici selo Podosoje Kiperas selo Kiper Zucalo selo Grepci Redo selo Grepci Miletici selo Vlaka Miletici selo Bukanje Stanici selo Zacula Dali iko poznaje svoje prezime i poreklo iz ovih sela ? pitam iz možda važnog razloga za sve ljude poreklom iz ovih najjuznijuh delova Hercegovine bilo gde se nalazili .html?157[1/26/2013 7:19:44] .28 (registrovani član) Evo ti Zadar .18. у 10.

Inače uzivala sam citajuci o poreklu prezimena i mnoga od njih zvuce egzoticno. да ли је слава Лучиндан. оставио сам подуже поруке на ту тему. Pozdav! P.cable.14 (регистровани члан) Билбија долази од турцизма.15 (*. Moja prof. презимењака има у Далмацији и Босанској Крајини.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 15. Nasa slava je Sv. Prof. http://www1. Нисам приметио да га има у Херцеговини нити је логично да се истоветно задржало чак од Херцеговине до Баната.roger) IGORE. hvala puno na info i da kažem Fratucin je ch kao Chedomir a ne c kao Cirilo. Unapred hvala.Arhangel Mihailo a kad Erdeljanovic kaže da poreklo nije utvrdjeno znaci li to da mi nismo Srbi? Moj otac je umro veoma rano verujuci da je Srbin čak su ga tako prijatelji i oslovljavali.S. --------IG0R . неутврђено порекло код Ердељановића значи да није утврдио одакле су се доселили у Драгутиново (данашње Ново МИлошево). за славуја (bülbül). Како иде оно друго. у 20. март 2006.serbiancafe. Isto tako prezime moje bake po ocu FRATUCIN (Fratuchin) je izumrlo. која слава? ---------missrakazov@gmail. Uvek me je interesovalo poreklo mog prezimena RAKAZOV. nikad nije bio partijac.14.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у том случају је порекло од Никшића (погледај горе пасус о томе. koliko ja znam ima nas samo u Banatu. породице по крсним славама. Не знам од којих си ти. Hvala Igore. Фратућин или Фратучин. март 2006. Раказови су највероватније Срби.14. Mozete li mi reci nešto više o poreklu. U familiji moga oca se prenosilo veoma često ime Milinko i Milanko sa oceva ili dedova na sinove ili unuke.Forumi Interesantnih prezimena ali nijedno ni slično mome. из ког места.com .Ljubica Kandic (Pravni fax-Beograd) mi je još kao studentu rekla da moje prezime potice iz Belorusije a moj ujak koji se malo bavio istrazivanjem porekla prezimena je tvrdio da mi dolazimo iz doline reke Lim gde je nekad bilo rakova pa smo po tome dobili prezime sto meni nešto ne zvuci logicno a i ne znam koliko je to tačno. LAKETA znate li vi nešto više o poreklu moga prezimena -RAKAZOV ili moje bake -FRATUCIN (Fratuchin) ? Ima nas samo u Banatu-Kikinda i nasla sam u USA Census iz 1800 i neke ali ne znam odakle su ti dosli.

Ovo prezime je zastupljeno u Uzickom kraju. I ja sam iz Kifinog Sela.) .. Pustite ih pa će im dosaditi!!! Pozdrav -----------ivanmilos .39 (registrovani član) lovacluka (el. Hvala ----------- http://www1. ljudi ne kacite se na provokatorekoji nas samo odvracaju sa prave teme.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 10. Tebe vjerovatno interesuje period prije dolaska Radojicica u Kifino Selo. у 00..hvala unapred! ---------100% .. у 13.15. Da li mi mozete da kazete nešto za Vasojevice? Preyivam se Curguz.40 (регистровани члан) Igore. a pretpostavljam da je poreklom iz Hercegovine.47 (69. I dajte .24. ---------Alpinista .156.it) najlepse vas molim za iformacije o prezimenu MIJAILOVIC.Svi Radojicici na podrucju Nevesinja su doselili iz Pive i bilo bi interesantno ako bi profesor napisao o ovom plemenu i periodu prije doselena u NEVESINJE. prof.Poznajem ti sve Radojicice iz Kifinog Sela.15.Nikola.comcast.net) Kifljanine.interbusiness. i kako sam saznao vodim porijeklo od Vasojevica iz Hercegovine.kao i ove iz Batkovica i Bojista. март 2006. у 20. Laketa ili bilo ko drugi.gdje sada živis.Forumi Inače moja baka se iz Kikinde udala u Novo Milosevo drugi put posto joj je prvi muž poginuo a i njegovo prezime je interesantno. март 2006. a i njeni svi su pomrli. Tokom rata u Bosni čuo sam za jednu osobu sa istim prezimenom. u 22.51 (*.. zanima me poreklo prezimena CITIC (CJITICJ) čija je slava Djurdjevdan.12 (*.A sada pozdravljam i tebe i profesora. doduse. март 2006. март 2006..teh. BERBAKOV. muslimanske vere.16.Za sada neka profesor napise o Radojicicima. . Volio bih da tačno saznam svoje porijeklo..serbiancafe..*) Postovani gospodine Laketa.15. IG0R . mart 2006.krsna slava nam je sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.iz Sapca sam i na nasem groblju se nalazi spomenik mog predaka iz 1897 god. Slavu ne znam ona je umrla davno ja sam imala 6 godina.jesi li rođen u Kifinom Selu.Diskusije ..

Bursaci su od starina Mrnjavcevici. март 2006.Kenjalo. март 2006.naravno) a najviše mojim KRAJISNICIMA ----------compass . ----------- http://www1.. у 04.17.Grubisa.dali su bili nekada pravoslavni .aol.. unapred zahvalan dusan ---------Barisha .15 (*..Tesla. март 2006.. у 04. Znam da je jedan dio plemena otisa za Bosansku Krajinu prije 100 i nešto godina kad se Bosanska Krajina naseljavala sa djelovima plemena iz Like. Basare su od starina BASARICI.Gacesa itd itd itd To su prezimena iz (moga kraja) Bos Krajina.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.57 (регистровани члан) Za Indjica.. Bos. Slavonija i Dalmacija.com) interesujeme moje poreklo :prezime Djokic Krsna slava Sv..*) Profesore Jel znate nešto o poreklu prezimena Barisic??? Gde se sreće: Kupres.22 (*. март 2006.serbiancafe.aol. Ima ih u Donjem Lapcu. u napred zahvalan Dusan ---------damjan555 .17.01 (регистровани члан) Tisme su od starina TASICI. у 08.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Posavina. Bilo ih je u selu Kijani kod Gracaca.Diskusije . Ovo me je deda naucio.. Kokot.106. Prezime Indjic je Licko..16. bukvalno se sprdali sa njima a ostali tako upisani. у 14.16.Forumi podunac (bravar) . Jovan Krstitelj. Glamoc.ali ih vise nema .. ljudi kad su popisivani davali su pogrdna imena. nastala su po dolasku Austrougarske . koje je prezime poteklo od koga Pozdrav svima(sem rvatima ..com) interesuje me poreklo imena i familije Piplica . у 09..Vjestica. март 2006.08 (194. Dzakula..17. ----------damjan555 . Ovuke su od starina Cvjetici.. Najviše Gracana je u to vrijema naselilo selo Sjenica kod Kljuca i jedan dio je naselio Bosansku Krupu.

it) igore molim te nešto više o prazimenu MIJAILOVIC.tako da su unisteni vrlo vazni istorijski spisi. Ja ovako ponekad nešto napisem na ovom sajtu i drago bi mi bilo kad bi uspio da sve o ljudima i dogadjajima iz Kifinog Sela sastavim i stampam u jednoj knjizi.. u 22. u 16.25 (*.41 (registrovani član) Задња верзија коју је ухранио Гуглов архивски робот је од 17.comcast.ti ili tvoj tata.Sve se ovo odvijalo kod Savke i Macka u kafani a poslije kod Zirojevica i u Zubcevom hanu a kasnije i kod Sarenca.između ostalih i oni u kojima je pisalo o dolasku RADOJICICA na ove naše krajeve. septembar 2006. u 16.A toliko pamtim likova iz našeg sela i svaki je bio posebna prica i legenda. март 2006.znaš to je bio stric tvoga pokojnog djeda.html?157[1/26/2013 7:19:44] .tamo imam baku i strica i meni vrlo drage rodjake.Što se tiče Kifina.No globalizacija čini svoje i ljudi nisu ni svjesni.a Todor bi se pred njima glasno zapitao „Zaboga ljudi pada li u mojoj Calusi”.On je ugostitelj na Jahorini.net Volio bi da mi kazete ukratko nešto o sebi i ako vi „100%” živite u Kifinu selu da mi provjerite „DA LI PADA KISA U MOJOJ CALUSI???” ----------100% . дакле ко је сачувао остатак нека дода. Ukoliko vi posjedujete neke podatke molim vas da ih objavite ili mi ih proslijedite na adresu drzela@teol. март 2006.Pozdravi sve tvoje kao i strica i baku u Kifinom Selu isto i strica na Palama.Forumi -kifljanin. mart 2006. Pozdravljam te srdacno tebe i tvoju porodicu.i njemu je bas fino gore.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.17.37 (*. ivanmilos .Toliko su bili orginalni da se ja sad pomalo i razocaram sa ovim narastajima.25. Kao sto možda i znate za vrijeme fasistickog terora na KASABU i okolna sela zapaljena je crkva na Drenoviku. koPoB .17.net) Srdacan pozdrav za„100%” Ja sam rođen u TB-u gdje i danas živim zajedno sa svojom porodicom.prenesite mu pozdrav od mene. у 18.teol. у 11.Todora.živimo kod okoline Sapca već http://www1.serbiancafe. Ovo za Calusu ti je orginalno.30..Diskusije .Ja se javljam iz Chicaga i tvoji znaju ko sam.Todor je neobično volio tu njivu i često je gore isao da sjedi i odmara se.interbusiness.09 (*.Ali obraduju me mladi ljudi koji kao ti drže do svoga porijekla i bastine svojih predaka..Drago mi je kad tako mladi ljudi imaju postovanje prema mjestu iz kojeg poticu njihovi preci.okolini Danilovgrada.To je ostalo od pok.net) Znam ko je u pitanju.09 часова (GMT-5). mart 2006.24.ljudi su se radovali i procjenjivali kolika će korist biti od te kise.Ima još jedan Kifljanin u Tb-u znaš ti o kome je riječ on je dosao iz Sarajeva pozdravi i njega.29 (registrovani član) IG0R . марта 2006. Iz nepouzdanih izvora saznao sam da svi Radojicici vode porijeklo iz sela Pjesivci. у 18.Kad bi naletjela ljetna kisa i to pravi pljusak.

.i to je još jedan u nizu dokaza da je gro sadasnjih Hrvata nastao prevodjenjem Srba u hrvatski narod.serbiancafe.. mart 2006. Hvala unaprijed..U prdhrišćanskom periodu kod Srba postojao Bog VID.27.koji sebe smatraju većim Hrvatima i od Zagoraca ili Gradiscanskih Hrvata.55 (registrovani član) Bravo.roger) a ovo? pssst (Ucenik) .Ako možeš pomozi mi bilo kako!HVALA TI UNAPRED! guzina .55 (registrovani član) mozete li mi reci nešto o poreklu prezimena Macura? Unapred hvala puno! jago (ljubimac žena) .49 (registrovani član) Prezime VIDOVIC Svojataju ga i Srbi i Hrvati! Molim ako može neko već da razjasni ovu enigmu.godine osvoio Carstvo Nebesko.27. mart 2006. u 09. u 12.Do danasnjih dana nije prekinuto postovanje prema tom Bogu i Srbi su mu posvetili jedan dan u godini koji je ujedno zbog velikog postovanja prema Caru Lazaru .. mart 2006.izvedeno od srpskog imena Vid. u 21. mart 2006.13 (*. u 04.da su Hrvati Sloveni. jago (ljubimac žena) .. Drugojacije se ne može objasniti da jedan neslovenski narod postuje I cuva uspomenu na slovenskog Boga.Diskusije . Možeš li mi još samo reci porijeklo prezimena Vidovic? Neki ga vezu sa Banjanima.. A u jutro Vidov dan osvice.Forumi oko 150 god ali ne znam koje mi je prezime bilo pre ovog sadasnjeg.krsna slava sv.37 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . oktobar 2009. koPoB 11. Dan veliki i krvoprolice.uzet da se toga dana proslavlja i ime ovog srpskog svetitelja koji je braneci svoju zemlu i narod na Vidovdan 1389..28.net) 0 Prezime Vidovic.13 100% . u 03.cable.26.NIKOLA. To sto oni smatraju to je istorijsko pamcenje ovih pokatolicenih Srba. Pozdrav.25. u 23.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. http://www1. Hrvati i ne spadaju u Slovenske narode to čak i Vatikan nije smatrao.... mart 2006. Na Kosovskoj veceri Milos OBILIC govori zvanicama.comcast.

47 (*.38 (registrovani član) Interesuje me porijeklo ovih prezimena: Dojcinovic Skrobonja Saula Ako me može ko pomoći. u 19. mart 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] ..52 (registrovani član) Igore.19 (registrovani član) Pozdrav Igoru i Prof. Krsna Slava za oba prezimena je Sveti Jovan. u 06. Milosav_Vasiljevic .3.serbiancafe..28.rep. Unapred hvala BXPC (majka) .okolina doboja.3. Pozdrav aleksandra_do (asistent na fakultetu) .28. gligorije (30. Unapred zahvalna i veliki pozdrav compass . rep. mart 2006.Diskusije . nikola čula sam da je majcino prezime iz okoline nevesinja.32 (registrovani član) Tesanovic donibrasko1 . u 15. u 09. Želio bi da saznam nešto više o prezimenima Cankovic i Sedlan.. mozeš li da mi pomogneš da dalje rasvijetlim moje porijeklo? Ćurguz se prezivam.29.de) Sva tri su hrvatska prezimena! dejica (dipl ing masinstva) .čak je i ujak prije zadnjeg rata isao u nevesinje da ih upozna posto je majcin djed otprilike 3. lovacluka (el. u 05. april 2006.05 (registrovani član) Uvazeni profesore.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi Pozdrav za Sve Srbe i druge dobre volje. Nikolu i to oduvijek. mart 2006. april 2006.srpska) krsna slava:sv. okolina doboja.Laketi. po predanju poticemo od Vasojevića iz Hercegovine.novembar) kao i porijeklo majcinog prezimena: prezime:mastilovic (grabovica.) .. mart 2006. unaprijed se zahvaljujem.teh.56 (registrovani član) http://www1. interesuje me porijeklo ocevog prezimena prezime:djermanovic (jelanjska. u 15. u 12.29. mart 2006.srpska) krsna slava:sv.-5-koljeno od kada žive u okolini doboja. Slavimo Sv. Oba prezimena su Licka.28.t-ipconnect.

html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe.2006.au) Evo da se javim i ja poslije svih ovih tumbanja sa nasom vjecito aktivnom temom o porijeklu srpskih porodica i etnickim seobama srpskog stanovnistva sirom svijeta.40 (*. Prezime je sa Banije. Krsna Slava Vartolomej i Varnava. Laketa ivanmilos . MIHA(J)LOVIC.1373 godine.com. Srdacan pozdrav svima prof.4. april 2006. april 2006.interbusiness. u 07.com. Meni je najveca nagrada Vase zadovoljstvo i radost i tradicionalne rijeci zahvalnosti : HVALA PROFESORE ! ivanmilos .4.Forumi Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Tubin. Tema izaziva ponovo zivo interesovanje citalaca.HVALA! Prof.36 (*.Oni svi poticu od istog plemena.interbusiness.sva ona prica o plemenu cuce mi je bila pomalo cudna http://www1.5.it) Veoma se zahvaljujem prof. april 2006.samo moras biti strpljiv. april 2006. Laketa . Evo šta sam ja saznao o toj porodici MIJAILOVIC i njima sličnim MIhajlović i MIAJLOVIC. Laketa i nadam se da razumete zašto sam toliko uporan.trazimo.Zahvaljujem izuzetnom radu i naporima brata IGORA te se ova tema ponovo nasla tamo gdje joj je mjesto na vrhu topika SC. (Michailouich)su stara srpska porodica iz Popova Polja kod Trebinja.Prema nekim podatcima zivjeli su u Srednjem vijeku u Nevesinju i u nekoj od mnogobrojnih seba preselil su u Podrinje oko Loznice u selo Rujanima.5.5. Laketa . Razumijem tvoju upornost i ona se na kraju isplatila na tvoje opste zadovoljstvo.nikolu i koja mi je rekla da je čula od svojih da smo dosli iz bosne.samo ponekad nezvani gosti koji ni pocemu ne zasluzuju da se nadju na stranicama SC svojim glupostima nerviraju redovne naše citaoce.Diskusije .najlepse hvala i ako postoji neka mogućnost da vam se odužim rad sam da pomognem.27 (*.info (od 14. u 06.negdje oko sredine teksta za ovo javljanje natjerala me je upornost našeg citaoca pod sifrom„ivanmilos” on se uporno raspituje na sve strane za porodicu MIJAILOVIC.Valjda će i oni sami vidjeti da su ovdje suvisni i nezvani gosti ? Mada sam se i ranije javljao. u 03.Odatle su se raselili po Srbiji i sijetu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ivanmilos .5.Nema potrebe za bilo kakvom vrstom pomoći.it) Profesore ne bih bio toliko uporan da mi se pre par dana nije javila žena iz runjana koji se prezivala mijailovic koja slavi sv.au) ZA „ivanmilos” tvoja upornost se isplatila.4.interbusiness. Toliko od mene.)te možeš stupiti u kontakt sa rodjacima i izmijeniti saznanja o vasoj porodici. Vjerovatno tvoji Mijailovici poticu od ovih Mijailovica od Loznice ? Za vise informacija možeš izaci na:www.06 (*.54 (*. u 04.samo je tokom vremena nastala ova jezicka razlika.neki Brajko Mihajlović. april 2006.it) zna li neko nešto o poreklu Mijailovica iz Sapca ili ne?pozdrav! Prof. u 07.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 30.

Diskusije - Forumi

tako da otuda moja upornost.najlepse HVALA I SVAKO DOBRO! dejica (dipl ing masinstva) - 5. april 2006. u 08.13 (registrovani član) Postovani g.din Laketa,nadam se da ste vidjeli moje pitanje u vezi familije Tesanovic(Nevesinje) A svim ostalim hercegovcima pozdrav iz Moskve pssst (Ucenik) - 5. april 2006. u 13.37 (registrovani član) PROFESORE,ZNAM DA NE MOZETE DA STIGNETE U KRATKOM ROKU SVIMA DA ODGOVORITE, RAZUMEM VAS, ALI MOLIM VAS SAMO MI RECITE DA LI ZNATE Nešto O POREKLU PREZIMENA MACURA! DA LI POTICE IZ HERCEGOVINE ILI NE, CULA SAM NEKE PRICE DA POTICE I HERCEGOVINE ALI MISLIM DA TO NIJE TačNO. Inače KRSNA SLAVA JE ARANDJELOVDAN. HVALA VAM PUNO! Prof. Laketa - 5. april 2006. u 16.37 (*.com.au) Za„ivanmilos”samo Vi nastavite da dalje tragate i istrazujete korjene Vase porodice i uspostavite kontakte na datoj adresi. Za porodici MACURA nemam nikakvih podataka,tragam možda će biti nešto ? TESANOVIC,su stara srpska porodica porijeklom od BANOVICA a ovi vode porijeklo od stare srpske iz plemena MALESEVACA iz sela Malina kod Bilece. TESANOVICI starinom poticu iz BANJANA oblast između Bilece i Niksica. Negdje oko 1840 doselili u selo Meka Gruda između Gacka i Bilece,odatle jedni otisli kod Trebinja,drugi dosli u Nevesinje,selo Lapcevine gdje i danas žive kao i u rasijanju. Slave slavu Sv.Arandjela Mihaila-Aradjelovdan.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.14

//// - 5. april 2006. u 17.01 (*.mnsi.net) http://www.montenegro.org.au/prezimena.html jago (ljubimac žena) - 6. april 2006. u 05.16 (registrovani član) Profesore pomozite mi molim vas u vezi porijekla prezimena Vidovic(krsna slava Vasilije Veliki)... Pozdrav... starinanovak - 7. april 2006. u 18.57 (*.co.yu) Ima li iko informacije o Malinicima iz stare Hercegovine (između dolina Pive i Tare)? Unaprijed hvala. Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.29 (*.com.au)

0

Za sifru„jago” i porodicu Vidovic; ja sam po svojim spisima mnogo toga pretražio nebili nešto nasao o ovoj porodici.Ali moji napori ostali su skoro bez rezultata,na smom kraju rada nađemsamo ovaj podatak o nekom Vasu Vidovicu,jednom od vodja u ustanku Srba u Bosanskoj Krajini 1875-1878 godine. On je u ime Srba ustanika bio upucen na Berlinski kongres da procita jedan

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Memorandum u kome su Srbi iz BiH tražili da se ujedini BiH sa Knezevinom Srbijom u jednu državu.Svoj plan nije ostvario na Berlinskom kongresu jer su Velike sile imale sasvim drugaciji plan za Bosnu i Hercegovinu. PS. Jago ti si mogao dati malo vise podataka o porodici Vidovic,gdje Vas najviše ima,kuda i kada ste se i gdje ste se selili ? koPoB - 30. septembar 2006. u 16.30 (registrovani član) Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.40 (*.com.au) METKOVIC,su starinom porijeklom iz Grblja. Kada su mlecani zauzeli Grbalj 1433 godine,oni su izbjegli u Trebinje. U istorijskim izvorima 1447 godine,pominju se Pribisav i Priboje METKOVIC iz Luga u Popovu Polju. Po ovoj srpskoj porodici gdje su nekada zivjeli u dolini Neretve dobilo je naselje ime i kasnije grad Metkovic. Jago (ljubimac žena) - 10. april 2006. u 06.21 (registrovani član) Naime po nekim saznanjima dosli smo u zapadnu Bosnu (bosansku krajinu)sa banjana kod Niksica..To je od prilike sve sto mogu da kažem..Čuo sam da ima dosta hrvata u Hercegovini sa tim prezimenom... Takođe slavimo Sv.Vasilija Velikoga... Pozdrav za Prof.Laketu Matko Metkovic - 10. april 2006. u 12.25 (*.t-ipconnect.de) A Metkovic se nalzi di tocno,u sumadiji ili Hrvatskoj? ++++++ cuj ovog „prfesora”,METKOVICI pa još „srbi”..e,budalo...srbi tek dobijaju prezimena u 19.stoljecu...a METKOVICI su uvik i stalno bili SAMO HRVATI..kao najvjerojatnije i vas pradid LAKETA...pravo „srpsko” prezime..nema šta,isto kao i SESELJ..GUBITNICI i LAZOVI..jadni ste a de matko - 10. april 2006. u 15.15 (*.cpr.ca) Pa matko, bre, samo Srbi znaju pravu istoriju sto znači da ste Vi...srbin! Ma gdje si, brate! KAMINJAČA - 11. april 2006. u 04.41 (*.ptt.yu) Ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Unapred zahvaljujem. marijabgd (student) - 11. april 2006. u 16.30 (registrovani član) Molim Prof.Laketu da mi kaže nešto o prezimenu Bjelica selo Blace opstina Berkovici,i o prezimenu Milosevic selo Vlahovici opstina Ljubinje unapred hvala donibrasko1 - 13. april 2006. u 16.32 (registrovani član) Pozdravljam Prof.Laketu i Igora. Zamoljava vas ako bi mi dali neki podatak o prezimenu Tubin. Prezime je sa Banije. Zahvalan unapred. MBoskovic - 16. april 2006. u 17.26 (registrovani član) Profesore Laketa, zeleo bih da mi pomognete da odgonetnem poreklo familije BOSKOVIC. Prema jednima, vodimo poreklo od gacka u Hercegovini, prema drugima iz okoline Niksica u CG i plemenu Vasojevica...po trećima opet iz okoline Mojkovca...priličan broj porodica Boskovic danas živi na podrucju opstine Ivanjica, selo Osonica...i svi slave Sv. Nikolu. Hvala unapred KAMINJACA - 17. april 2006. u 05.22 (*.ptt.yu) Uvazeni Profesore Laketa, ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj. Moleci Vas za pomoć, unapred zahvaljujem. Barisha - 17. april 2006. u 08.41 (194.106.*) Za Boskovica Bošković, u Podgorici 1431. god.; Budva 1688. god.; Kuti i Bijela, Herceg-Novi 1695. god.; Kameno i Kruševice (Boka Kotorska) su iz Mostića (Hercegovina) kao: Palikuća; Herceg-Novi, po nahočetu; Ledenice (Risan) 1399. god.; Bijela Smokva (Kanjoš) u Buljarici (Paštrovići); Podgorica 1435. god.; Bogumilovići u Pješivcima, ranije: Breškovan. Od njih su u Budvi i Nikšiću; Bjeloši (Cetinje); Čevo, selo Pejovići i kao: Bošković - Pejović, u Cucama, srodni su Miljanovićima iz područnog Repca. Od njih su u Nikšiću, a u područnom Grahovu i kao: Bošković - Gradinjanin; Gradina u Ćeklićima (Cetinje); Bjelice (Cetinje), od njih su u Kotoru; Rijeka Crnojevića, i kao: Bošković - Kolašinac, porijeklom iz Polja (Kolašin); Vignjevići (Rijeka Crnojevića) i kao: Bošković - Ljubotinjanin, porijeklom iz Vučitrna, Kosovo; Građani (Rijeka Crnojevića), starinci, od njih u Mrkojevićima (Crnogorsko

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Primorje); Velje Selo (Bar), iz Donjih Mikulića uz Bojanu; Gluhi Do i Sotonići (Crmnica) i kao: Mirosalić. Oni su ogranak Vučetića; Golubovci (Zeta); Brčele i Limljani (Crmnica); u Cucama, povrh Melaca, ogranak Mijanovića, porijeklom iz Zete (Adžova Vrba), gdje ih više nema; Na Glavici (Bjelopavlići), ogranak Kaluđerovića; Slatina i Vučića - pod Zeletinom; Platoom (Bjelopavlići), jedni ranije: Ilić; Orja Luka (Danilovgrad) i Ostrog (Bjelopavlići), potomci Bijelog Pavla. Od njih su Tripunović u Matagužama (Zeta), Doboju (Bosna) i Senjak na Rudniku, jedni su odselili u Mačvu; u Pješivcima kao: Riđan, pa Kezunović i Mijajlović (Serdarević) preselili u Paštroviće; iz Pješivaca neki su preselili kod Valjeva i drugi u Peteljevac (Kruševac); Nikšić i susjedna Straševina; Paštrovići 1702. god.; Zagrad (Župa Nikšićka), ogranak su Milončića iz područnih Dučica; Liverovići (Župa Nikšićka), ogranak Pavlovića, potomka Nikšića. Od njih su u Rovcima (Podgorica), Kolašinsko i Mojkovačko područje; kod Mojkovca, kasnije Fuštić, porijeklom iz Grblja; Mojkovac, ogranak Šćepanovića, iz Borja lijeske (Rovca); u Trebaljevu (Mojkovac), jedni i kao: Kojinović; Morača (Kolašin), doselili iz Lješkopolja, porijeklom iz Grblja; Morača, potomci Bogdana Čevljanina, iz Vojinića (Cetinje); Kričak i Kolašin (Pljevlja) i kao: Bošković = Alilović, doselili iz Kozice preko Tare, kao: Macan; Brvenica, Kovač (Pljevlja) i Lijeska (Pljevlja); Bobovo (Pljevlja) pa su prešli u područni Gradac i Jelov Panj pa u Ritošiće i Kaluđeroviće (Pljevlja); Prenćani, Maoče i Bukovica (Pljevlja); Gotovuša (Pljevlja), pa u područne Kolušiše i okolna naselja; Rovca (Podgorica); iz Crne Gore u Pieru (Albanija); Tivat; Garaši (Kragujevac) kao: Bošković (Savić) pa Garašanin porijeklom iz Bjelopavlića; Kumbor (Boka Kotorska), iz Krivošija; Podgorica 1431. god.; kod Herceg-Novog, jedni su iz Popova (Hercegovina); Ledenice i Risan 1399. god.; Kumbor, Ubli i Smirna, HercegNovi; Muo i Prčanj (Kotor), Donji i Gornji Stoliv (Boka Kotorska), porijeklom su iz Ćeklića (Cetinje); u Podgorici 1435. god.; Zagora i Radovići (Tivat) 1594. god.; iz Bogmilovića (Pješivci) ima iseljenih u: Spuž, Bjelopavliće, Prizrenu, Međulužje (Šumadija); u Bogmilovićima (Pješivci) potomci Todora iz Velestova (Cetinje); Vignjevići (Rijeka Crnojevića), porijeklom su od Vučitrna (Kosovo); Građani (Rijeka Crnojevića), od njih su u Dobroj Vodi (Bar); Ceklin (Rijeka Crnojevića), od njih su u: Šekulare (Gornji Vasojevići), Ritošići (Sjenica); U Moraču iz Liješnja (Rovca) ovdje iz Vojinića (Čevo), Cetinje porijeklom iz Hercegovine; Kisjelice (Bratonožići) i kao: Mijajlović; Potkrš i Seoštica (Bratonožići); Šekulari (Gornji Vasojevići). Ogranak Maslovara. Ogranak Kaluđerovića u Velici i Donjoj Ržanici (Vasojevići) jesu iz Ćeklića (Cetinje); Jedni su u Vasojevićima ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Brakočevića porijeklom iz Cuca (Cetinje). Od njih su u: Beranama i kod Bijelog Polja; Gradina (Bjelopavlići), ranije: Bogumilović. Njihovi su srodnici u Golubovcima (Zeta); u Podgorici došli su ogranak Raičevića drugi ogranak Terzića; u Kučima: 1) Iz Meduna (Kuči) preselili se u Plav; 2) Iz Ubala preselili u Bar; U Loparima, jedni kao: Kostrović; Brestovik (Bijelo Polje), Plužine (Piva), doselili iz Sjenice (Raška), od njih su Mićić; U Reljevu (Sarajevo); grana Vojinovića u Pivi i odselili u Bosnu Bošković, grana bratstva Vučetića u Gluhom Dolu Boškovići, bratstvo u Bjelopavlićima Boškovići, bratstvo u Bjelošima Boškovići, bratstvo u Brčelima Boškovići, bratstvo u Limljanima Boškovići, bratstvo u Stolivu Boškovići (Breškovci), bratstvo u Bogmilovićima Boškovići (Gradinjani), bratstvo u Cucama

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

sin/unuka su Jovini. septembar 2006. Laketa . Prof. JOVIC.de) Jovici nisu dosli od nikud.33 (*. u 10...25. april 2006... mililili ..tj.Dalmaciji. u 16... april 2006.55 (*. u 15..znaci. u 16.29.i najveci dio tih Boskovica nema nikakve srodne veze jedni s'drugima.pa dokle će te uciti istoriju od svestenika sa srednjom strucnom spremom.35 (*... http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. bratstvo u Sotonićima Boškovići (Pejovići). bratstvo u Cucama Boškovići .51 (registrovani član) Volela bih znati nešto više o poreklu Jovica koji žive u Loznici.Forumi Boškovići (Gradinjani).. april 2006.Bosni i Srbiji(u Loznicu kao Vasi).. I to bi bilo to.serbiancafe..pradjed ti je imao ime Jovo.naslili se u Bosanskoj Krajini i u Srbiji oko Valjeva... u Nikšiću i u Grahovu Boškovići (Mijanovići).prezime Boskovic 0 proizlazi iz imena Bosko..t-ipconnect.poticu iz okoline Niksica u procesu od nekih seoba kerenuli su u vise pravaca prema Boki.19..Srbima. april 2006.19.u najidealnijem smislu.su porijeklom iz Hercegovine..36 (registrovani član) Interesuje me poreklo Grbića iz Krajine čija je slava Srđevdan.html?157[1/26/2013 7:19:44] . april 2006. U kojim mestima u Hercegovini su živeli (žive) Grbići? Unapred vam se zahvaljujem na svim informacijamа u vezi toga! Stipe_Stipic . u 16...niti su otisle negde.tj. Srđa i Vakhe) odakle su otišli za Liku i Krajinu.Diskusije .26. u 06. u 21.30 (registrovani član) mirog (svastar) .imaš ih među Hrvatima. oktobar 2009. u 12.boskovici onde boskovice ovdje.. Odakle su se doselili Jovici u Loznicu a slave Miholjdan? Stipe_Stipic .Crnogorcima.sin/unuk Jove je mali Jovic..15 koPoB . mililili .Jovic dolazi od Jovo/Ivan..nikakve voodu-slave i ostale gluposti neigraju tu bilo kakvu ulogu. GRBIC.Mirosaljići.au) Dragi citaoci evo mene da se javim nakon duzeg vremena i pokusam dati odgovore na neka Vasa pitanja ranije postavljena pa onda krenimo redom.nije bila namera..de) bog te hebo koji mitomani.Bozo. Nadam se da nisam bio previse grub..com. Po nekim saznanjima Grbići potiču iz crnogorskog primorja odnosno Boke (gde je bio rasprostranjen kult Sv.22..t-ipconnect..24 (registrovani član) Zamolila bih Igora da mi pomogne ako može da saznam nešto o svom poreklu. bratstvo u Pejovićima koPoB 11.30. april 2006.

Diskusije - Forumi

BJELICA, starinom poticu od ORLOVICA koji su poslije poraza na Kosovu 1389 godine,dosli u selo Cadjare u Gacko.Pod pritiskom Turaka sele na Cetinje. Od njih su Bjelice u Hercegovini u Bogdasicima u Bileci,u Dabru u Stocu,(na vise mjesta)te kao Bjelice i Pejanovici u Nevesinju,i kao Sutic i Andric u Blacama.U Hadzicima poznati su pod prezimenom Krsmanovic i oko Visokog pod prezimenom Andric. Od Bjelica vodi porijeklo porodica BJELICIC na Zlatiboru,Uvac i Sirogojno u Srbiji. Bjelice slave slavu Sv. Jovana. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 07.31 (*.com.au) TOPONIMI - GEONIMI Evo nekoliko toponima iz doline Neretve za našeg starog i provjerenog „prijatelja” Matka Matkovica da malo uci istoriju i geografiju. Znatan broj naselja u danasnjoj Srpskoj Hercegovini dobio je imena i nazive prema starosjedelackim srpskim porodicama koje su nekada tu zivjele, a ciji potomci i danas žive u nekim od ovih naslja. 1. Bacevici, po porodici Bacevic. 2. Metkovici, po porodici Metkovic. 3. Tasovcici, po porodici Tasovcic. 4. Borojevici,po porodici Borojevic. 5. Aladinici, po porodici Aladinic. 6. Crnici, po porodici Crnic. 7. Domanovici,po porodici Domanovic. 8. Berkovici, po porodici Berkovic. 9. Visici, po porodici Visic. 10. Dabar, po porodici Dabrovic. 11. Boljuni, po porodici Boljunovic. 12. Osanici, po porodici Osanic. 13. Burmazi, po porodici Burmaz. 14. Bjelojevici, po porodici Bjelojevic. 15. Hatelji, po porodici Hatelj. 16. Oplicici, po porodici Oplicic. 17. Hodbina, po porodici Hodbina. 18. Kocela, po porodici Kocela. 19. Glusca, po porodici Glusac. 20. Vidovo polje, po porodici Vidovic. To su samo neki toponimi iz doline rijeke Neretve,ako bi nastavio sa toponimima iz Istocne Hercegovine spisak bio debeo kao „Politika”. Matko Metkovic - 29. april 2006. u 13.43 (*.t-ipconnect.de) Cuj „profesora”...Metkovici dolazi od „srbijanske” obitelji Metkovici...ha,ha,ha...je, a Petrovici dolazi od ruske obitelji Petrovici a ne od osobnog imena Petar...jeli „profesore”...ha,ha,ha Što se cudit sto je ist.Hercegovina tisucu godina iza zap.Hercegovine na svim drustvenim nivoima...kad pravoslavni sveStenici od strucne spreme imaju tek zavrsenu srednju skolu..dok njihove katolicke kolege imaju barem jedan fakultet pored teoloskog i govore barem 3 svijetska jezika uz latinski i grcki...a takvi kao ti

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

se zovu „profesorima” a cilo svoje znanje crpi iz epskih pisama..CIRKUS Laketa,vratite se svojoj pradidovskoj katolickoj viri i svojim Hrvatskim korjenima...posrbice.. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 17.53 (*.com.au) Cuj Matko bre,nešto mi puno hvalis tu Vasu pismenost,naobrazbu i uljudbu a sam se ponasas suprotno od toga.Stani oladi malo,šta si zapjenio,dodji malo sebi.Kao prvo nauci se citati,nism nigdje napisao da...Metkovic dolazi od „srbijanske obitelji Metkovic”, u mome tekstu stoji,možeš vidjeti,„od srpske porodice Metkovic”itd.Valjda razlikujes ta dva pojma„srpski”i„srbijanski”koji se bitno razlikuju to svako iole obrazovan zna u cemu je razlika osim tebe i tebi sličnih koji to neće namjernoo da vide. MATKO,pusti fratre i popove i ne uplici ih u ovu pricu ni krive ni duzne,oni to nisu zasluzili,ostavi ljude neka rade,Bogu da se mole u miru bozijem. Sa nekima od njih i moja malenkost je zavrsila „barem jedan fakultet”i naucila nešto od nabrojanih jezika,sto klasicnih sto savremenih. Sreća je da i nasi popovi imaju nešto više skole nego sto ti mislis. I kod nas je stigla era kompjutera,interneta i ostale elektronske opreme. Matko, ne brini se puno za moju diplomu,može ti doći zlo od silne sekiracije,pa mi te zao ako ti sto bude ? Hvala lubazno na prijedlogu za katolicenje. Ako iko treba da razmišlja o povratku vjeri pradjedova,onda si to ti. U osmom vijeku n.e.kada je Vizantija osnovala provinciju Dalmaciju bila je pravoslavna. Toliko Matko od mene tebi, radi znanja i ravnanja! prognanik - 30. april 2006. u 04.17 (*.quicknet.nl) POSTOVANI GOSPODINE JA BIH VAS JOS JEDNOM ZAMOLIO DA MI NASTO VISE KAZETE O PORIJEKLU FAMILIJE GLIGOREVIC KOJA JE ZIVELA U KONJICU.TO JE BILA JEDNA OD BROJNIJI RAMILIJA KOJA JE ZIVELA U MESTU BRADINA I BRDJANI,SLAVILI SU SLAVU SV. JOVAN (20JAN.) TO PITANJE JE VEME ZNCAJNO POSTO PRIPADNICI Više ne ZIVE NA TIM PROSTORIMA NEGO SU SE ZBOG RATNI ZBIVANJA RASELILI SIROM SVETA.SA POSTVANJEM G.M dalmatinka 82 - 30. april 2006. u 14.02 (*.yubc.net) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Visekruna .nastanjeni su u Dalmaciji ,selo Oton kod Knina .Slava je sv.Jovan.Unapred hvala. Prof. Laketa - 30. april 2006. u 21.52 (*.com.au) Mnogi citaoci sa prostora Republike Srpske Krajine pitaju za porijeklo svojih porodica.Moram priznati da za njih ima veoma malo materijala ali nadje se ponesto i za njih.Tako sam kod istoricara Vladislava Skarica,koji je istrazivao seobe sa prostora Hercegovine u Zumberak i okolinu naisao na sledeće porodice za koje možemo reći da vode porijeklo iz Hercegovine a to su:Badovinac,Balaban,Ducic,Kokot,Kordic,Pilatovac, Simrak,Marsic,Sekulic,Stijic,Taras,Sobatovic,Bogdasic,Vignjevic,Vran jes, (Vranjesevic),Vrs,Vuksanovic,Grubac,(Grubacevic,Grubacic),Djurasevic,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Djurmanovic,Zeravcic,Klisuric,Kosljanin,Koj cin,Lalatovic,Mikulic,Poloja, Oliverovic,Romanovic,Selakovic,Prelucanin,Selakovic,Siverovic,Skorojevic, Strujic,Tudor, Herak i Predojevic. kanlic - 30. april 2006. u 22.23 (*.untd.com) Molim profesora Laketu ako ima informaciju o prezimenu Kanlic. Živili smo u Malovanu opstina Kupres i slavili Djurdjevdan. uskok2 (buntovnik) - 5. maj 2006. u 03.36 (registrovani član) За Канлића: Овако је написао Боривоје Милојевић у своме раду о Купрешком, Вуковском , Равном и Гламочком пољу: 1925 године су у Горњем Маловану постојале 2 куће Канлића који су се раније презивали Петровићи. Живели су у Јању, у Врачети (сада Стројицама). Побили су неке буљубаше у Витороги и побегли у околину Врлике (у Далмацију) Кад су се отуда повратили, један је био у делилјама. У Доњи Малован дошли су крајем 18., а у Горњи средином 19 века. Славе Св. Ђурђа. И овом приликом им честитам славу.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.16

Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 07.03 (*.com.au) Svaka cast„uskok 2”čestitam na iscrpnoj kratkoj i efikasnoj informaciji za porodiu Kanlic. Ne mora sve da uradi prof.Laketa,mozete i Vi dragi citaoci da uradite nešto pametno i korisno za sve nas.Samo hrabro naprijed !Pitajte i odgovarajte i dajte nove informacije. malba - 5. maj 2006. u 14.42 (*.neobee.net) Postovani profesore Laketa da li znate nešto o prezimenu Malbaski? Ja sam lično iz Sremskih Karlovaca, ne znam nešto više o mom poreklu, tako da vam ne bih vam mogao mnogo pomoći. Ako znate nešto nadam se da ćete mi odgovoriti. Unapred vam se zahvaljujem. mililili - 5. maj 2006. u 15.26 (registrovani član) Postovani Laketa, moram ponovo da vas pitam o poreklu Jovica iz Loznice. Ne mogu da prihvatim da mi je poreklo crnogorsko. Molim vas, recite da je greška. Unapred hvala! gorun - 5. maj 2006. u 16.49 (*.sezampro.yu) Molim prof. Laketu i sve ostale koji nešto znaju za informaciju o poreklu Spire Kulisica. On je, naime, rođen u Perastu 1908. Svojevremeno sam proveravala taj

0

podatak na terenu: u Perastu sam srela prof. Salea, lokalnog hronicara i svestenika Srećka Majica, ali ni jedan nije mogao ništa da mi kaže o samom Kulisicu, niti njegovoj porodici. Uputili su me na crkvu u Risnu gde se cuvaju matice rođenih i

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

krstenih. Nisam uspela da pregledam crkvene knjige. Znam da je njegova porodica živela u Dobroti: otac mu je bio Djordje, majka Milena od nekih Jeftanovica. Jedan kazivac mi je naveo da je navodno Spirina baba po ocu od dubrovackih Bjeladinovica. Spiro Kulisic je umro 1989. u Beogradu, gde je živeo i njegov mladji brat Dejan. Za starijeg brata Mirka sam čula da je živeo i radio u Sarajevu, zaista ne znam ni da li je ziv. Spiro je bio komunista i ateista, ali pretpostavljam, nadam se sa dosta osnova, da je njegova porodica bila pravoslavna. Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 22.29 (*.com.au) Da odgovorim na neka Vasa novija pitanja: za „malba” za Vasu porodicu Malbaski nemam nikakvih podataka na zalos i izvinjavam se. Za„mililili”,ko kaže da je Vase porijeklo crnogorsko ? Vi ste Srbi sa prostora Crne Gore.Oko 3/4 svih Srba su dinarskog porijekla (Crna Gora, Hercegovina,Dalmacija).Neće valjda zbog toga svijet propast. Za„gorun”,poslije oslobodjenja Herceg Novog i Boke od turske vlasti u Kandijskom ratu(1645-1669) veliki broj Srba iz Hercegovine naselio se u zaledju Boke Kotorske,među njima i Vasi KULISICI.Ovaj rat vodio se između Turske i Mletacke na podrucju Dalmacije i Boke Kotorske. U ovome ratu su se naročito istakli kotarski,makarski,i bokeljski hajduci i uskoci koji su branili mletacke posjede,upadali na tlo Turske i tamo se borili i sirili granice polumrtve Mletacke Republike.Ratom je pomaknuta granica u Dalmaciji u korist Mletaka.U ovome ratu Srbi su se ponasali dvojako:jedni su se borili za racun Turaka,drugi na racun Mletaka, obostrano na svoju stetu. U ovome ratu su se istakli hajducke harambase: Bajo Pivljanin(?-1685) i Lazar Lako LAKETA (p.a. moj daleki predak). To je sve sto znam o Vasoj porodici Kulisici a zasigurno su Srbi. Ako želite nešto više saznati o svemu ovome pogledajte knjigu : Sava Nakicenovic,BOKA Bgd.1923 godine. gorun - 6. maj 2006. u 19.06 (*.sezampro.yu) Hvala najlepše, profesore. Pre par godina sam imala priliku da sretnem peraškog sveštenika Rada Laketu u Orahovcu, pretpostavljam da je od vašeg bratstva, a znam i za priču o Baju Pivljaninu i njegovoj kuli u Dražin Vrtu. U jednom Igorovom postu naiđoh na podatak o izvesnim Dabinovićima u Boki. U Gornjem Orahovcu, koji je nažalost raseljen i zapusteo, ima tome blizu pola veka, živelo je bratstvo Dabižinovića. Njihovi potomci poseduju tradiciju da je bratstvo starinom iz Hercegovine, kao i neka druga gornjeorahovačka bratstva, npr. Dakovići i Vukasovići. Da li su Dabižinovići u nekoj vezi sa tim Dabinovićima? masic - 6. maj 2006. u 23.20 (*.untd.com) Vozdra! Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu Masic(živeli su u Cajnicu, Bosni i slavili su Svetog Savu). Unapred zahvalna, Anastasija 100% - 8. maj 2006. u 11.10 (*.comcast.net)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Mnogi posjetioci ovih WEB stranica postavljaju pitanje Prof. umrlih i vjenčanih itd. Imajući sve ovo u vidu. gastronomije itd.pozdrav za istoga ako je još ziv pozdrav svim ucesnicma diskusije a naročito Pr. o svojim precima. pregled matičnih knjiga rođenih. Da bi se pratio razvoj odredjenog prezimena. stimulira fantaziju i volju da se istražuju vlastiti korjeni. maj 2006.Laketi . sociologije.58 (*.Laketi i autoru ovih WEB stranica da na internetu formiramo bazu podataka: a) o svim prezimenima na području Hercegovine bez obzira na vjeru (budući je bilo prelaska na drugu vjeru ). identitet koji se stalno mijenja i razvija.Svetko Buha .Laketi.poticu sa Malovana.9. čas kada sam se zapitao: Zar moram baš sve znati o Napoleonu. Time bi se znatno olakšalo genealoško istraživanje. geografije.html?157[1/26/2013 7:19:44] . odgovor na pitanje ili uspostavljena rodbinska veza. Prije 35 godina. mogli u bazu podataka tog prezimena dostaviti bibliografske podatke o izvoru podataka. Imam dojam da se ne radi o prostoj razmjeni informacija o prezimenu već o prvim informacijama koje postavljač pitanja saznaje o svom prezimenu. o njihovom prezimenu. U stvarnosti.rodoslovbuha. saopćava jedan djelić istorije a svi ti djelići. Genealoško istraživanje o postanku prezimena vrlo je složeno . sudskih i vojnih arhiva. dubokog i površnog iskustva. Na ovaj bi način . koji su prije rata zivjeli u Bugojnu. Zbog toga traženje podataka o genealogiji porodice i prezimena može biti pasija. arhivima i sjećanjima pojedinih predaka.ovdje je prezime Veljko.Forumi Interesuje me porijeklo srpske porodice Veljko iz Malovana .com Poètovani gospodine Igore. Ta tradicija snagom „prošlog” utiče na oblikovanje mišljenja i ponašanja pojedinca u sadašnjosti i budućnosti.Bio je to vrlo dugačak spisak umrlih predaka koji sam sjutri dan.it) Prof. religije.Milan Veljko. zabava a krajni rezultat (gledano izvana) neko može smatrati dosadnim sakupljanjem imena.To me podsjetilo na moju mladost.Diskusije .Npr. etnografije. Prof. metnuti zajedno dopuštaju da osjetimo konkretni miris proživljenog života svih onih osoba čija se imena tako hladno nalaze po raznim spiskovima. mi koji se bavimo ovom problematikom. predlažem Prof. Italija e-mail: svebu@libero. u 01.libero. kada naidjemo na neki podatak koji se odnosi na neko od prezimena sa spiska.sjecam se da je mnoge zbunjivalo koje je ime koje prezime. medicine. koji je spoj novog i starog .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Bio je to čas istorije koji nikada neću zaboraviti. arheologije. istorijski dokumenat.poznavao sam neke sa tim prezimenom.it www. Tada sam čvrsto odlučio istražiti svoj lični i porodični identitet. Ono od istraživača traži široki krug znanja iz oblasti istorije.pomenuti. pored znanja potrebno je i puno vremena za pregled raznih istorijskih. na Zadušnice prilikom molitve za duše umrlih morao pročitati . moj otac (nepismen) mi tutnu pod nos praznu čitulju i naredi da pišem imena umrlih predaka redom kako on diktira. književnosti. http://www1. Ipak svaki novi dokaz.Svetko Buha Via Europa 8 31040 Salgareda.serbiancafe. Hitleru i drugim bjelosvjetskim protuvama a da baš ništa ne znam o sebi samome tj. informacija. svaki podatak. dok sam kao gimnazijalac učio istoriju. Ono što je navika u životu pojedinca to je tradicija u životu porodice.

serbiancafe. u najnovijim američkim istraživanjima tvrdi se da kod nas srba (za razliku od ostalih slavena) preovladava neolitski genotip isto kao i kod grka.11.30.nadam se da se oni neće naljutiti. Meni u radu svojim pismima pomazu mnogi nasi citaoci koji se javljaju na ovim stranicama sa svojim radovima.ne mojom voljom rad je dospio na stranice interneta i poput grudve snijega koja krene sa vrha planine zavaljao se i postao je lavina koja se valja na stranicama Serbian Cafea.31 (registrovani član) rof. koPoB 11.14.Moja prvobitna namjera bila je 0 kao što se vidi na početku samog rada da istražim i opisem nevesinjske porodice i još usput neke ali ne sve hercegovacke porodice.50 (*.Gledao sam Vas rad o porodici BUHA i dobro je uradjen nešto slično namjeravam i ja u raditi o porodici LAKETA. Navodno http://www1. U međuvremenu. maj 2006. Da li su srbi grci (koji su nekada živjeli u Hercegovini) koji su poprimili slavensku kulturu ili slaveni koji su miješanjem sa grcima primili (ako je to moguće) njihov genetski kod? Uvjeren sam da bi ovakva baza podataka znatno doprinijela definiranju identiteta ne samo pojedinih hercegovačkih prezimena nego i Hercegovine u cijelosti. u 21.au) Gospodine profesore Buha. Ali danas to nije moguće da ne nabrajam razloge.Diskusije . Vase pismo me obradovalo i ohrabrilo da nastavim raditi dalje na istrazivanju porodicnih korjena srpskog naroda sirom svijeta.16 koPoB . Npr. u 16.Forumi b) O intelektualcima porijeklom iz Hercegovine koji su voljni suradjivati i davati stručna objašnjenja na mnogobrojna opća pitanja vezana za genealoška istraživanja. Ako mi vrijeme dozvoli ja ću uraditi jednu VEB stranicu svega ovoga sto je napisano do sada na ovu temu.kao sto je nekada uradio ucenik Jovana Cvijica.html?157[1/26/2013 7:19:44] . eda .Jedan od razloga moga pisanja su prvenstveno nasi ljudi koji su razasuti po bijelom svijetu daleko od zavicaja i rodnog kraja i njima želim pruziti neke informacije o njihovim porodicama. u 06. maj 2006. u 17.com.02 (registrovani član) Moliim vas ako mozete da mi akzete nešto o poreklu prezimena Radivojčevic slave slavu sv.sto su oni sa odusevljem prihvatili. Koliko vidim Vi ija smo rasli u istim uslovim i vaspitavani smo na istim uzorima.nasem VELIKOM KNEZU IGORU i svima ostalim.17 (registrovani član) Dobila sam informaciju da je prezime BEKVALAC poreklom iz Hercegovine.Jovana.13. Laketa jovana888 (ucenica) . septembar 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Jevto Dedijer. maj 2006. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim nasem hercegovcu bratu IGORU. Slazem se sa Vasim mišljenjem da je trebalo pored srpskih porodica obraditi i sve ostale u prvom redu muslimanske i hrvatske porodice. Po definiranju genetskog koda.naime ja u rukopisu imam sistematizovan materijal samo ga treba srediti za objavljivanje.Hitno mi je!Hvala unapred.nadam se da će uskoro doći vrijeme da se to uradi i da se stvori konacna i potpuna etnicka slika Hercegovine. Ova tehnika mi bas ne lezi najbolje i stvara mi dodatne probleme u radu. u 16.Ja mislim da je to jedna od najposjecenih stranica na SC. Srdacan pozdrav svima prof.ali posto imam dosta slobodnog vremena nekako izlazim sa svim problemima na kraj. oktobar 2009. Laketa .

Belgija.Turskoj.14. Prezivam se POSKOVIC(PoSHkoviCH) i zadnjih barem dvije stotine i pedeset godina smo živili u Gacku. Jandre (student) . Iz ovog popisa se vidi da smo porijeklom iz Stoca(što se niko iz naše porodice ne sjeca da je čuo od starijih) i da smo se prezivali Posko.doduse bez ikakvih dokaza.sin Ismailov. ali za Poškoviće samo znam da jesu hercegovačka familija. maj 2006. Nema nas na spisku protjeranih muslimanskih porodica iz Herceg-Novog i okoline. maj 2006.i Bog dragi samo zna. interesuje me moje porijeklo i javljam vam se za pomoć. Možda profesor ili Igor imaju više informacija. Slava je sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. znam da je moj pradeda rodom iz konjica a tu se gubi i svaki trag..30 (registrovani član) Osman Paša Kazanac vuče porijeklo od Papovića. selo Ervenik kod Knina.Njemacka. Bosnjak sam.USA..što se nadam da neće uticati na uskracivanje informacija.Laketa.01 (registrovani član) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Travica. maj 2006. u 16. Laketa? Bila bih Vam zahvalna.Francuska. maj 2006.serbiancafe.niti iz Niksica. u 12.ako ih imate. 1755 u popisu svrsenih kalfi(ucenika)terzijskog(krojackog)zanata u Mostaru spominje se Ahmed.UK.Diskusije . maj 2006.38 (registrovani član) Postovani gosp.pa me zanima odakle je moje porijeklo. u 12. Ako nemo može da mi pomogne bio bi mu zahvalan.da zajedno sa Hasanbegovicima i Pasicima vucemo porijeklo od Osman-pase Kazanca-Bosnjaka koji navodno vuce porijeklo od pravoslavnih Papovica. Da li možda vucemo porijeklo iz sela POSCENJE kod Zabljaka? Sada nas ima u Italiji. U porodici je kruzila prica. BIVOM .14.POSKO(Poshko)iz Stoca krojac u Gacku. u 17. u 07. Unaprijed hvala mirog (svastar) . Nastanjeni su u Dalmaciji.Svedska .Australiji.islamske vjeroispovijesti. Gackali (radnik) . Imate li kakvu informaciju o tome prof.38 (registrovani član) Која племена (братства.57 (*.Hercegovina.Kanada.15.19.europronet.ba) pozdrav svima volio bih saznat porijeklo svoje porodice-Mirjanic.Jovan. gumi007 .Portugal. родови) из Херцеговине односно Црне Горе славе Срђевдан? http://www1.Danska.Forumi su tri brata Bekvalca pod Carnojevicem dosli na sever Srbije.html?157[1/26/2013 7:19:44] .14.a ne danasnje Poskovic.Austriji.

16 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i Igoru. ne znam koja je slava.ca) Šta je sa poreklom prezimena Pantic? Prof. BXPC (majka) . Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic može biti tačno.Diskusije . canada61 . maj 2006.okt porodica Skrobonja slave Jovandan Unaprijed hvala.Prema porodicnom predanju neki njihov predak Nenoje pod pritiskom Turaka presao je u Cevo (C. Znam da ste pretrpani našim molbama za informacije. maj 2006. u 18. http://www1.a kada su dosli u selo Kazance u Gacko.samo je problem sto ja bas uvijek nemam trazene informacije. Laketa . komsijama i saplemenicama.otislo u Stambol. maj 2006.25. Konkretno o Vasoj porodici znam i čuo sam za nju jer sam ja živio i radio u Nevesinje a često sam dolazio u Gacko u hotel „Metohiju” i upoznao njenu legendu konobaricu „KOKU”.već da se svako u miru moli svome Bogu. Drugo predanje veli da je neko Papovica cobance pobjeglo od kuce. izucilo knjige i kao bogat covjek vratilo se u svoj stari kraj koga ovdje malo ko da ga je poznavao.serbiancafe.koja starinom potice od porodice PREDOJEVIC.Gora)i prezivali su se Ozrinic. molim Vas napisite sam par recenica: porodica Dojcinovic: slave svetog Luku 31.Forumi Хвала унапред и пуно поздрава! BXPC (majka) .prozvase se PAPOVIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Od Papovica vode porijeklo srpska porodica Parovic koja je iz sela Lazarica dosla u selo Biograd kod Nevesinja i muslimanska porodica PASIC iz Avtovca i Gacka. Zbog toga nije za odbaciti Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic. u 19. Jako malo znam o istoriju njihovu.19 (*.24.koji je sakrio u jedno obliznje suplje drvo i na taj način se legitimisao među svojim rodjacima.Pasici vode porijeklo od porodice Papovic. i porodica Saula.koja je zivjela u selu Prijevor kod Bilece.18 (registrovani član) Da.koje se su razdvojene jednim manjim brdom da se ne vide jedna od druge.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. I ja sam pitala za porijeklo moje familije koji se inače nalaze u Republiku Srpskoj.sympatico.02 (*. maj 2006.27.Da bi potvrdio svoj identitet.poslao je po uze i kosijer.samo pogledajte ova pisma koja su pisana poslije Vas pa evo sve do danas. u 19.com.au) Za „Gackali(radnik)” Postovani gospodine Poskovic. u 12. pa bi Vas zamolila ako znate bilo šta.Priznacete veoma mudro da se narod ne bi provocirao. Nema uskracivanja informacija bilo kome.24.U znak sjecanja i zahvalnosti na stari kraj i svoje porijeklo podigao je crkvu i dzamiju u selu Kazanci.

. koPoB 11.33 (registrovani član) Profesore Laketa.net) Svaka cast.au) Za „9 devetki” DZELETOVIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Ima nas u Sarajevu. da probam.30.29... Prema porodicnom predanju Dzeletovici su dosli sa Kosova u selo Petrovice na Banjanima. u 05. kao i C obično).au) Za„muconi 78” što se tiče porodice KOZICA mogu reći da u blizini Stoca u Hercegovini situirano je selo Kozice dobilo ime po istoimenoj porodica koja je tu nekada zivjela.27 (*. Naime. kad i gdje ne znam.Diskusije .Poskovic 999999999 . maj 2006. u 20.Prije svega želim da vas sve pohvalim na ovako aktivnoj i korisnoj diskusiji.Forumi muconi78 . u 05. Laketa .com) profesore Laketa.28.ima ih sirom Hercegovine. vjerovatno smo primili Islam negdje davno. i ja sam Bosnjak i zanimam se porijeklom prezimena KOZICA (Z kao Zmija ne Ž. ali su oni većina porijeklom sa ovih prostora.verat.24 (*.Dosta toga može se nauciti ovdje.20 (*.29. u 21. oktobar 2009. maj 2006. koja je porijeklom iz potopljene Cepelice (Bileca)? hvala.Pošto se ovaj lokalitet nalazi blizu rijeke Bune poznato je da se sa ovog 0 prostora kretalo u mnogobrojne seobe.Nije iskljuceno da su se Vasi predci ukljucili u neku od seoba. maj 2006.com. Laketa .29.Do danas nas ima više od 7-8 generacija i vjerovatno smo ovdje još od prve polovine XIX vijeka. u Hrvatskoj. bilo kakav detalj.bivše YU i rasijanju od Amerike do http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] .rr.Tokom vremena i seoba stanovnistvo se selilo na sve strane. Prof.Nisam siguran da će neko moći da mi pomogne ali eto.Neko kaže da KOZICA ima i u okolini Mostara?Volio bih ako bi uveženi profesor Laketa mogao nešto više reći o porijeklu.Ne znam kako i odakle?Interesuje me bilo kakva korisna informacija o mom prezimenu.serbiancafe. najljepse Vam se zahvaljujem na vasem odgovoru i ulozenom trudu.com. maj 2006. maj 2006. Srdacan pozdrav za sve učesnike teme.su stara srpska porodica iz sela Cepelica(selo sada pod lezi pod vodama akumulacije Bileckog jezera)kod Bilece.Postoji porodica KOZIC kod Ljubinja i porodica Kozica u Drnisu kod Knina. jedna je pretpostavka da smo došli iz Kozice kod Plevalja a druga negdje iz Hercegovine ili Dalmacije. što govori i sam naziv.Meni bi bila korisna bilo kakva informacija o porijeklu prezimena Kozica.04 (*. zatim Busovači(BIH). u 11. u 13. Sa Banjana dolaze u selo Cepelicu.Znam da sam negdje davno gledajući TV prošitao ime pop Pavle Kozica kod Knina negdje. Gackali (radnik) . imate li kakve informacije o nastanku prezimena moje familije (Dzeletovic). Zahvalni M.Najviše nas ima u Prijepolju.18 Prof.

djordje.Kad je reč o istoriji Krajine. Nadam se da ćete sada moći da mi odgovorite i time mi pomoći da saznam nešto više o prezimenu Simic (S kao stolica. unaprijed zahvalan na bilo kakvoj informaciji. znam da sam vam već jednom postavljao pitanje ali niste imali informacije za mene. komnenovic .Forumi Australije.31.yu) Hoću da dam još nešto podataka o Deurama. Koreji. a sada u Novom Sadu i svuda po svetu. septembar 2006. Italiji. U istorijskim izvorima se pominju 1374 godine.To je retko prezime.net) Profesore Laketa.Laketa da li negdje ima nešto o prezimenu Petruljevic.31 (registrovani član) malba . u 16. Ignjatije. maj 2006.Tokom vremena razrodili se i raselili http://www1.13 (213..50 (*. Pakistanu. To prezime se spominje i kod Vlaha.22 (*. posebno B.ptt.36 (*.neobee. Japanu.Slave slavu Sv.serbiancafe. u 17. bio je oženjen sestrom Ive Crnojevića. bajraktar Komnen. ako i vi neznate mozete li dati informaciju gdje bi se moglo obratiti. u 17.nazalost vise ništa ne znam. a ako nekog interesuje sve do sada prikupljene podatke o Deurama spreman sam ponuditi zainteresovanom prezimenjaku. Petrovca. Laketa . Deure su se naselile pre B.poticu od MALESEVACA (ne od Malesevica)iz sela Maline koje je dobilo ime po Males Vojvodi koji je bio rodonacelnik porodice. Toliko za sada.ali i u Australiji. u Stankovcima (selo kod Sibenika).com. Tajvanu.31. i živeli su u Mostaru i okolini Mostara. Bosni.zivjeli u bosanskoj posavini. Hrvatskoj. Grahova.31. R. a ne Sh kao Shabac).Jovana Krstitelja.Diskusije . maj 2006. ali ga ipak ima u Srbiji. u 15.. Po nekoj prici.53 (registrovani član) prof.a deo u okolini Mrkonjic Grada. Da li negdje postoji više podataka o tome? Hvala rddeura . Grahovu.. maj 2006. koje navodno spominje rimski istoricar Plinije.31. USA. USA. Njegov(njihov) sin.147.Deura. Hvala vam unapred i iskreno se nadam da ćete mi odgovoriti. maj 2006. Gore u tekstu koji ste napisali vi i gospodin Igor videla sam da potice od porodice Malesevic. maj 2006.*) Da li netko ima više podataka o banu Pilatu? Prema predaji. a potom u B. Novi Sad koPoB . je rodonačelnik Komnenovića(Komlenovića-Komnennića).slava sv. u 04.31. Mostarski casopis takođe pominje Deure . u 22. ali vas molim da mi kazete nešto detaljnije o tom prezimenu ako znate..30. Australija. izgleda da je tu bilo pleme Deura.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. vrlo vrlo rijetko prezime.html?157[1/26/2013 7:19:44] .umetnicki rad jednog starog stita. Nemackoj. Prof. zecurica .Zivjeli su na dosta velikom prostoru od sela Ljubomira do planine Volujaka u Hercegovini.au) Za „malba” SIMIC.D. Kanada. Slava je Sv. pa vam se sad obracam još jednom.

Vartolome i Vardava. imam podatak da je rodonačelnik Komennovića . Moja porodica se sve do kraja 19 vijeka prezivala Komnenović. i krajem 17/početkom 18 vijeka su se iz tadašnje Stare Hercegovine preselili u okolinu Kragujevca.26 (registrovani član) POŠTOVANI PROFESORE! PREZIVAM SE ZEČAR. KOJI JE ŽIVEO NEGDE OKO 1700. Inače prezime je sa Banije Krsna Slava Sv.iskon. donibrasko1 . slava im je vračevi Komnenović . Slave slavu Sv.serbiancafe.21 (*.Đorđa) Da li imate više podataka o porodici Komnenović? Prema istoričaru Božidaru Kljajeviću.4. BUDUĆI DA SMO RELATIVNO MALA PORODICA( GOTOVO DA ZNAM SVE O SVAKOM ZEČARU KOJI ŽIVI OVDE ILI U SVETU). u 17.TAKO DA TRENUTNO U HERCEGOVINI NEMA NIKOG SA NAŠIM PREZIMENOM. . . TAČNIJE IZ MESTA ŠČENICA U OPŠTINI LJUBOMIR.1. MOJA PORODICE SE 1946..Vares.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Bijeljina itd.25 (registrovani član) Zamolio bi vas Prof.GOD.Diskusije .35 (registrovani član) ZA KOMNENOVIC! http://www1. U ZRENJANINU . da li mi možete pomoći sa par informacija.ja sam naso kod Save Nakicenovica u knjizi „Boka” gdje se oni pominju među mnogim srpskim porodicama koje su dosle iz Hercegovone u Boku poslije oslobodjenja od Turaka.GOD. S druge strane .07 (*. juni 2006.Laketa.Prvi i najstariji podatak o porodici SIMIC. bio sin bana Pilata i sestre Iva Crnojevića. DOSELILA U VOJVODINU IZ TREBINJA. Komnen.ako znate nešto oprezimenu Tubin. juni 2006.A DRUGI.Simica kao sto ste rekli ima da žive na vise mjesta:Mostar. u 17.3.1.hr) profesore molim vas da mi kažete nešto o prezimenu PECIKOZIĆ. JEDAN DEO FAMILIJE ŽIVI U OKOLINI GORNJEG MILANOVCA.Laketa.carnet.Komnenovići potječu od Komnena Bajice.JEDAN DEO PORODICE SE JOŠ RANIJE PRED II SVETSKI RAT ODSELIO NA KOSOVO. juni 2006.JA BIH VAS PITAO DA LI ZNATE Nešto O NAŠOJ PORODICI. Da li Vi imate više podataka o tome? Hvala SATRIANI (ekonomista) . u 04. koji je opet potomak jednog od braće Pavla Orlovića.html?157[1/26/2013 7:19:44] .hr) Prof. KOME PRIPADAM I JA. OD KOGA VODIMO POREKLO I DA LI SMO UVEK ŽIVELI U HERCEGOVINI.Forumi se na vise strana.. juni 2006.5. koji su se u Staru Hercegovinu preselili poslije Kosovske bitke.IZ NAŠEG RODOSLOVA ZNAM DA POTIČEMO OD NEKOG OSTOJE ZAČARA.Kalinovik. u 20. SRDAČAN POZDRAV! asdfghjkl (agronom) . u 06.Ignjatija. Slave Durđic( vjerojanto su vremenom počeli slaviti preslavu umjesto slave Sv. juni 2006.

serbiancafe.kojima je novonastala kraljevina dodelila zemlju.U tom kraju su podigli i crkvu Svetog Jovana Krstitelja koja je se i danas tamo nalazi.Grb je okviren ljiljanima a na vrhu je kruna kao znak visokog plemstva(po jednoj od legendi poreklo nam je od Balsica).svoje istrazivanje nije zaokruzio.ja.. pa evo jednog: ono potiče od Komnena barjaktara.Bog da im dusu prosti.po jednoj od prica.10. juni 2006.Turci posalju odmazdu koju Komnenovici docekaju i „pokomadaju” ali u bitci i sami puno stradaju. http://www1.a ako ima Komnenovica koji ovo čitaju a znaju po nešto . poreklo Komnenovica.a moja baba..ali ono do čega je dosao je interesantno. Naravno da su se iz ovih bratstava razvile familije koje danas ne nose više ova prezimena.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. te je dosta Pilatovaca tada izginulo. a navodno su se zbog nje zavadili Pilatovci i Crnojevići. Nadam se da sam ovm mojom pricom resio neke nedoumice.moj djed Mijo i rodjak Risto oba iz sela Galicici u Popovom Polju.napustise domove u koje se kasnije uselise Kilibarde i Erakovici.i pod zastitom države je kao Istorijski spomenik(koja će ga država sada „stititi” i od koga ne znam).10 (213.a drugom zateze dizgine konju koji se propinje i gazi zmiju(zmija je po heraldici tog vremena simbol neprijatelja Hrišćanstva).Kikindi i još po negde. za Komennović .a živimo u Vojvoda Stepi.dok je Ristina žena Milica iz Cvaljine od Gasica.sela u Banatu osnovanog posle Prvog Svetskog rata od strane Solunskih dobrovoljaca.sto zbog svega sto nam se desilo devedesetih godina prošlog veka.Diskusije . Kilibarda iz Niksica je odrzao govor u kome se pominje vise legendi o nastanku bratstva Komnenovic i za sve njih je zajednicko jedno plemicko poreklo dobijeno macem.Razlog. Jedan od banjanskih potomaka je i kapetan Mirko Komnenovic iz Herceg Novog koji je zavestao svoju kucu gradu i koja je sada mislim muzej grada Herceg Novog.Javljam se sa dalekog Novog Zelanda. i prica ide dalje.Moj rodjak je kasnije uradio stablo potomaka Stanka Komnenovica. sina bana Pilata.Rodom sam iz Vojvode Stepe.gde samo jedini Komnenovici.tj.Bezeci od vece turske odmazde.*) Što se tiče porodice Komenenović. Postoji više predanja kako su se prozvali Komnenovići. Krajem 18 veka dollazi do velikog bekstva Komnenovica iz Banjana.je od Kudusa iz Poljica. i razasuti su svuda po ex YU. Porijeklom su od bana Pilata.1989 godine profesor Gojko M.jedan od naših Komnenovica uzeo je sebi u zadatak da ispita naše poreklo.Forumi Pomaze Bog.Mijina žena Andjelija.o cemu svedoci i porodicni grb na kome vitez oklopnik na ridjem konju u jednoj ruci drzi sokola za lov.jednog od tri brata koji dolaze u Hercegovinu u Velicane.Komnenovici su davali plemenske prvake i bili u posedu najboljih maceva u plemenu.Trebinju.nas koji se znamo između sebe i zovemo rodjacima i koji slavimo Svetog Arhandjela Mihajla.Sto zbog starosti. Pre vise od 20 godina. ja sam dobio neke podatke : Komnenići/Komnenovići je bratstvo u Oputnoj Rudini.5.U Vojvodu Stepu su se doselila dvojica Komnenovica .html?157[1/26/2013 7:19:44] . pa spadaju u grupu bratstava plemena Pilatovci .Beogradu.Na svecanosti povodom obnavljanja hrama 15.moja žena i dvoje dece(treće je na putu). u 05. Komnenovici su stara srpska plemicka porodica poreklom sa Gornjeg Tupana Banjani.je da su Komnenovici napoli jedan turski karavan i pobili neke Turke.Svi su pokojni. Ban Pilat inače je bio oženjen sestrom Iva Crnojevića.sto zbog oskudnosti u istorijskoj gradji i nesredjenosti arhiva.neka se jave.147.

html?157[1/26/2013 7:19:44] . Također postoje i Komnenovići-Maglajevići. Dobili su sufiks Maglajevići jer su iselili iz Rudina u Maglaj. Komnenovice pominje Sava Nakicenovic u svome djelu”Boka„Bgd.5. Međutim nejasno je da li su to Komnenovići od Pilata jer slave Jovanjdan.18 Prof.serbiancafe.Diskusije . samo ne znam iz kojeg perioda potječe taj grb i da li se odnosi na cijelo bratstvo. oktobar 2009. istražujući porijeklo N. a potiču od Komnena Bajice. koPoB 11.iz Vaseg pisma vidim da je veoma rijetka i malobrojna.net) Poštovani profesore. kneževog barjaktara koji je poginuo na Kosovu Za grb KOmnenovića. koji su se iz sela Čarađa u Goliji vremenom raselili po Hercegovini.Forumi Žive u selima Pilatovci i Miruše.26 (*.Sutonja.au) 0 Za Komnenica:Evo vidite kako su nasi citaoci saradnici vrijedni u iznosenju svojih priloga o pojedinim porodicama. Doder (Doderovic)Beat. Zanimljivo je da se u službenim dokumentima iz Boke Kotorske s početka 19 vijeka. Za porodicu ZECAR da budem iskren prvi put čujem. Laketa . http://www1. Valja naglasiti da je iz bratstva Komnenovića potekao i najveći fizičar Nikola Tesla. u 05.5.com. Seeker . Tesle.Radovanovic. KOMNENICI.Kukic itd.Tesle vode poreklo od Hercegovačkog bratstva Komnenovića.Rod sa svim porodicama koje poticu od Pilatovaca. juni 2006.istraziti i sacuvati od zaborava.došao do slijedećih podataka: Citiram: .44 (*.Pusara. Jedan deo porodice je otišao u Zetu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. a drugi u Liku i odatle u Bosansku krajinu -Bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih.U Vasem javljanju mogli ste reci koju slavu slavite? Takvih rijetkih porodica kao sto je Vasa ima dosta i trebalo bi ih ispitati. uz Komnenoviće koriste i titula konte ( conte) koja se u doba Mletačke Republike u Veneciji davala starim plemićkim porodicama iz „kolonijalnih” dijelova mletačke republike. Slave Đurđevdan.Sikimic. A sam Komnen je predak starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina.neobee.konkretno u ovom slučaju o porodici Komnenic (Komlenic. koji na ruci ima sokola i gazi zmiju. Slave slavu Djurdjic kao vecina Pilatovaca. juni 2006. a to su„Grubacic.poticu iz bratstva PILATOVACA u Oputnoj Rudini kod Bilece.ime dobili po banu Pilatu koji je rodonacelnik Pilatovaca. u 21. Također je historičar Božidar Kljajević. a potom ka Gruži.Komnenovic)tako nešto da postignem to sam kod Vas oduvijek želio i to je jedan od razloga moga pisanja i javljanja na ovim stranicama. tako da su Tesle u stvari potomci braće Pavla Orlovića. u 15.1913 godine i veli da su iz Hercegovine doselili u Boku poslije oslobodjenja od turske vlasti.Nadam se da će nasi vrijedni i agilni citaoci priskociti i Vama i nama u pomoć.Sekara. naišao sam i ja na taj grb sa konjanikom.

Kroz neke povijesne knjige.Forumi čini mi se da Vam je promaklo pitanje u vezi prezimena ČIHORIĆ. juni 2006.koji odgovara dubrovcanima da ne može da placa stetu koju od njega traže.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.30. septembar 2006.hr) Što se tiče porodice/bratskta Komnenović.14 (*. http://www1. juni 2006.47 (*. juni 2006. vratili da žive kod njega u Čarađi Izgleda da se o porodici Komnenović može naći dosta podataka.6. u 23. u 01.Stara Hercegovina.08 (registrovani član) Zanima me nešto više o prezimenu DRAGOVIC. ipak se tu radi samo o par kilometara razlike.su stara srpska humsko-trebinjska vlastela iz Popova polja iz sela Cvaljina. koPoB .1o. Ubrzo je postao knežev zet. mada postoji groblje u selu Veličanima gde su Čihorići sahranjivani negde do XVII-XVIII veka. koji su vladali/upravljali Dukljom-dakle i Starom Hercegovinom.neki Dabiziv Cihorc. ali ih samo treba smjestiti u pravilni vremenski slijed. drjelena (student) . Na putu su se zaustavili u selu Vratkovići u Hercegovini i tu se Milija zagledao u kćerku kneza Vratka. također o knezu Vratku i Komnenu Bajici.bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih. Moji su iz Nevesinja.49 (*. U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 1380-1390 godine.Diskusije . Tamo su živeli nekoliko godina. Krsna slava je Sv. Također objašnjava kao su Orlovići stigli do tih krajeva.6.com. zanimljivi su podaci do kojih je došao historičar Božidar Kljajević. Unapred zahvalan Prof.koliko sam uspela da saznam poticu iz Danilovgrada. U fojnickom grbovniku (14-16 vijek)gdje se nalaze grbovi mnogih srednjovjekovnih srpskih porodica nalazi se i grb porodice CIHORIC.a ja slavim Svetog Jovana.serbiancafe. ali su se. i mada ima razlike u točnim imenima mjesta. jedini knez Vratko na kojeg nailazim .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa . u 21. Zanimalo bi me doći do točnijih podataka o Orlovićima. Važan je podatak da se na kraju svi ti podaci odnose na bratstvo koje je zemljopisno smješteno na istom mjestu. Laketa . Stoga ga ponavljam.5. A Komnen je od starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina. na oko ratličitih.au) Za ”drjelena„ ja sam o porodici Dragovic pisao na vrhu rada pod br.Nikola. hvala unapred Prof. u 19. Milija i Martin.com.6. a Martin i majka su nastavili za Dubrovnik. na Milijin poziv. Procitala sam jedan komentar kako DRAGOVICI slave Djurdjevdan. Bilo šta o poreklu prezimena bi mi značilo. Braća Pavla Orlovića. proučavajući porijeklo N.au) Za ”Seeker„ CIHORIC. Selo u Popovom Polju je Čvaljina. a potiču od Komnena Bajice. juni 2006.33 (registrovani član) za Komnenović .Tesle: Po njemu. u 16.iskon. je potomak pobočne linije Nemanjića. posle kosovske bitke krenuli su sa majkom i nešto pokretne imovine put Dubrovnika.

juni 2006..Kada su oni i odakle su dosli u Biograd to ja ne mogu sigurno reci.Jedan broj preduzeća na Kosovu i dalje nosi njegovo ime.Poznato mi je da Dragovica ima u selu Biograd kod Nevesinja koji slave Sv.. a Milan se priključio partizanskom odredu gdje je u borbi protiv Bugara.Jovana a Vi vodite porijeklo od njih. rata. a zatim se spominje i u Zeti.i naselila se jednim djelom u Zrenjaninu. Ti Dragovicio iz sela Udreznja slave Djurdjev dan i oni su najstarija porodica Dragovic na tlu Hercegovine.t-com.8. Prvi su iz Hercegovine. zatim jednim djelom u Gornjem Milanovcu. a ima nas sa nekoliko familija i u Beogradu..samo sto su tokom vremena promijenili krsnu slavu i mjesto stanovanja.tačnije u selo Klek sa ostalim Trebinjcima.moracete to istraziti Vi sami. po kome su oni dobili prezime. sa kojima su Balšići bili vezani višestrukim ženidbenim vezama. Moj otac i ja iz hobija smo dosta proučavali povijest Konavala.kao i ljiljani koji ukazuju na vezu sa albanskom obitelji Thopija.Forumi drugi dio pa to pogledajte. kod Trebinja).8. u 06. juni 2006. Sahranjen je na groblju u Uroševcu gdje mu je postavljena bista. prilikom prelaska Bregalnice. Hercegovine i CG.kao i na Kosovu.god.8.t-com. Nije iskljuceno da Vasa porodica vodi porijeklo od njih. gdje su i osnovali porodice.html?157[1/26/2013 7:19:44] . a takođe i jedan broj ulica(jedna čak i u Beogradu). Posle II Sv.Sada nas trenutno ima širom svijeta.serbiancafe.kao što rekoh. tačnije 1946 jedan deo porodice kolonizira u Banat. odakle su inače i čuveni sportisti braća Grbić i Dejan Bodiroga). koje i Jiriček spominje kao Wlachi Pilatusi (Vlasi Pilatovci ili iz Pilatovaca.počev od Norveške. došla iz mjesta ŠĆENICA (opština Ljubomir.(odnosno mjestu Klek naseljenom uglavnom Trebinjcima. uoči rata. Srdačan pozdrav SATRIANI (ekonomista) . Za Komennoviće imam jedan interesantan podatak: Vojvoda Komnen. Bogdanić .28 (*.hr) Pratim ovaj forum i nailazim na dosta interesantnih podataka. i naselili se u selo Retkoce kod Uroševca na Kosovu. Njujorka. juni 2006..Todor se kasnije preselio u Gornji Milanovac. odnosno Beograd. bio je vojvoda u Baru 1438-1440 . i poginuo 1944. pa http://www1.Proglašen je za narodnog heroja Jugoslavije. u 06. u 19. otišli braća Milan i Todor Zečar.Diskusije .11 (*. O toj vezi Komennovića sa Balšama govori i deveterokraka kruna ( znak pripadnosti visokog grofovskog plemstva).25 (registrovani član) POŠTOVANI PROF. Balšići su se vojničkim zaslugama podigli jako brzo u visoko srpsko plemstvo.Nikolu. Rodom je od Balšića . Nadam se da sam pomogao Komnenovićima u sređivanju njihovog rodoslovlja.koji su opet porijeklom od slaveniziranih Vlaha sa brdskih predjela Gornje Zete ( oko tadašnjeg Onogošta)-odatle veze Komnenovića sa Pilatovcima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. a drugi deo odlazi da živi u Sarajevo.hr) Da li netko zna nešto o prezimenu Bogdanić? ZA KOMNENOVIC .Dragovica ima u Dalmaciji oko Kistanja i oni slave Sv. LAKETA Porodica ZEČAR je.

pa bi tako bilo i Zečara katolika.VLATKOVIĆ.BOBOT. Laketa. Porodica GOJŠINA iz mjesta Gojšine.DENDA.Porodica KAPOR iz Milovića. kao i svim drugim posetiocima sajta. Porodica SKULIĆ iz Čičeva. Porodica ŠIŠKOVIĆ iz mjesta Grbeši. Porodica MUMALO doselila se iz mjesta Vladušići. Porodica BOKIĆ iz Krtine.BERDOVIĆ. ali znam pouzdano da su iz okoline Trebinja.VUČETIĆ.Iz mjesta Vrpolje.su se doselile sa Zubaca porodice MIĆANOVIĆ.PIŠTINJAT.18 (*.KOLAK.VUKALOVIĆ.JANJIĆ.SA LA TIĆ.MILOJEVIĆ.Porodica BODIROGA iz mjesta Bodiroge.KLIMOVIĆ.KUJA IĆ. juni 2006. Porodica MILIĆEVIĆ iz mjesta Šobadine(Bileća). u 21. ĆURIĆ. ŠEGRT.IVANKOVIĆ. Laketa . koje takođe pripada opštini Ljubomir.BUBALO. VUKOTIĆ.ŽUŽA.RATKOVIĆ.GRUBAČ.RADIĆ.SPAJIĆ. Skrecem paznju da se vodi racuna da se ne bi ponavljali. Porodica TASOVAC iz Trebijova.PIKULA.19 Prof.iz sela Domaševa porodice ZOTOVIĆ.html?157[1/26/2013 7:19:44] .GRČE.RUŽIĆ.VU KANOVIĆ. u Klek . SRDAČAN POZDRAV VAMA I SVIM HERCEGOVCIMA . Porodica ŠKORIĆ iz mjesta Bančići. http://www1.VUČUREVIĆ.PAPIĆ.MA GDJE BILI ! ” 0 koPoB 11.takođe u Ljubomiru.KNEŽEVIĆ.SREDANOVIĆ.TICA. ATELJEVIĆ. Takođe za jedan deo doseljenih porodica ne znam tačno ime sela.serbiancafe. MIJANOVIĆ.na žalost.PRIBIŠIĆ.8.SUŠIĆ.tako da u selu nije ostao gotovo niko.au) Veloko hvala gospodine pod sifrom„Satriani(ekonomista)”!Odavno nismo dobili opsirnije i sadrzajnije pismo o porodicama iz Ljubomira kod Trebinja i okoline.POPOVAC i DŽOMBA koje su se takođe doselile u Klek. Nadam se da će vam ove informacije profesore biti od pomoći.MURIŠIĆ.ĆAPIN i LEČIĆ.Nadam se da će prvenstveno koristiti našim citaocima koji žive sirom svijeta a i meni jer za neke porodice nisam znao da postoje ali zahvaljujuci Vama vrijednim citaocima mnogo toga interesantnog saznace se na na stranicama SC o pojedinim srpskim porodicama. Porodica ORO iz Veličana. Porodice ČEROVIĆ i AĆIMOVIĆ iz Brove.POROBIĆ.ČUČAGA.Iz sela Ugarci nedaleko od Šćenice doselila se porodica DURSUN. kod nas. Inače naša porodica slavi Sv.VICO.KIJAC.DELIĆ. Porodica NINKOVIĆ iz Necvijeća.TARANA. iz sela Pijavice. Treba reći da su u selu Šćenica(koje broji inače nekoliko kuća)pored porodice Zečar živele još i porodice ĆUK.ČEČUR. Porodica PETROVIĆ(Deo familije čuvenog košarkaša Dražena Petrovića) iz Zagore. doselila se u Klek porodica VIDAČIĆ.MILINIĆ.GALEB. porodice MILJANOVIĆ. u 21. Srdacan pozdrav svima prof.Forumi čak nas ima i u Varaždinu u Hrvatskoj.KOJOVIĆ. ĐAJIĆ.KISIĆ. Porodica GRKAVAC iz mjesta Grkavci.LUGONJA.TANASIJEVIĆ.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.BAŠIĆ.BERAK.VUKO JE.Arhangela Mihaila ( ARANĐELOV DAN).To su porodice: BAJAT. oktobar 2009.ILIĆ.PROVIDŽALO.Kažem to zbog toga što se bojim da će taj deo familije u bliskoj budućnosti zaboraviti svoje pravoslavne korjene i primiti katoličanstvo.SLIJEPČEVIĆ. Porodica VRTIKAPA iz sela Ivice(Ljubinje).VUKOVIĆ.com. Ja još jednom pozivam sve citaoce i posjetioce SC da pišu o onim porodicama koje se još nisu pojavljivale na ovim stranicama. Inače što se tiče drugih Trebinjskih sela koja ne pripadaju Ljubomiru.VULEŠEVIĆ.Diskusije .PETKOVIĆ. Porodica ŠĆEPANOVIĆ iz sela Kovačini.

Minje jel si ti Zurovac? minja 85 .10.16.slave slavu Vrbica odnosno Lazareva subota.Nikola s postovanjem magrop (ekonomista) . juni 2006. u 06... juni 2006.mnogo vam hvala na odgovoru. juni 2006. u 15.Ja sam bila ZUROVAC.nazalost ne znam ništa vise.14.? moji roditelji imaju dosta prijatelja iz Hercegovine sa vasim prezimenom :) hvala jelena zecurica .au) Jokane.. Kako da istražim svoje poreklo? Htela sam da odem u Nevesinje ili bilo gde drugo. u 21.html?157[1/26/2013 7:19:44] .. ako imate informacije o porodicama:ZUROVAC slava sv.34 (registrovani član) Zurovaci su poreklom iz okoline Niksica. u 00. juni 2006. u 07.16.9..34 (registrovani član) Postovani prof.15.net.15.Forumi drjelena (student) . juni 2006. JOKANE (junak) . u 12.9. Laketa Mozete li mi reci nešto više o poreklu porodice Stajic iz jugovica kod Gacka. Gde o tome mogu vise da saznam. Srdacan pozdrav! JOKANE (junak) . ali ti ipak hvala.16.. u 23.objašnjenje nije bas koje ja hoću.iz kojih knjiga.ali nisam sigurna ni da je moj deda krsten.26 (*.pa pokusam da pronadjem nešto u crkvenim knjigama.38 (*.32 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Ja sam amater u ovome i nemojte mi zameriti na „glupim” pitanjima.56 (registrovani član) Jel si od oni oko Mostar? domazet .22 (registrovani član) ja se izvinjavam sto dosadjujem hercegovcima.ali to radim po drugi samo sa nadom da će mi neko dati nekakvu informaciju o porodici petruljevic slavi sv.10 (registrovani član) Profesore Laketa. juni 2006. juni 2006.net) http://www1.net.Diskusije .comcast.Jovan i BULUT slava sv.pozdrav svima i hvala na eventualnoj informaciji. minja 85 .serbiancafe. u 06.59 (registrovani član) dragovic drjelena (student) .djordja iz bosanske posavine. juni 2006.zbog komunista koji su vladali u to vreme. juni 2006. u 06.au) Postovani profesore Laketa.

Drenici.com. samo ocu da potvrdim dali ima tu nešto.Barajevu(Bgd)i Bijelom Polju kod Mostara.kod Niksica slave slavu Sv. Ima li iko informacija o Domazetima.Nevesinje). Matovic.Zerajic. su porijeklom iz Niksica. koPoB .net.Slava im je ???. septembar 2006. ludaja . sinisa domazet .Predolju kod Stoca u Ulogu i Nedavicu(Borac. u 22. Dao mi je tata kopiju genealogije (muska strana) za Miljanovice.Diskusije .vode porijeklo od Kaludjerovica iz Bjelopavlica koji su presli na Padjene kod Bilece. selo Vlahovici između Ljubinja i Stoca? sinisa minja 85 .Mostara i rasijanju. Navodno četiri brata (Borko. Miljan.Sarenac.17.30. Moj deda je inače iz Trebinja. To je sve sto znam.Istog su porijekla Domazeti u Foci.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Nikolu.19.18.starinom poticu od KRIVOKAPICA-CUCA iz Kobilj Dola. juni 2006. DOMAZET.su doselili iz Konavla a odatle dosli u Korjenice i Prebilovce.Nevesinja.Od Njih su Domazeti na Glasincu. I mi takođe slavimo Joakim i Anu.Stajica ima u selima Jugovicima i Slivljima(Gacko)u selu Grabovica.u Nevesinju i rasijanju. jer znam tipa koji tvrdi da su poreklom od sokolovica.44 (registrovani član) >Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic. Laketa .interesujeme samo ako znaš ista odakle je Mastilovic familija. juni 2006.Stajic. Petko i Ivan) Ugrenovici pre XIV veka su dosli iz Onogosta.09 (*. BULUT.39 (*.18.comcast.pa u selo Omedjine kod Trebinja i u Fatnicko Polje i Vlahovice(Ljubinje). u 07.34 (registrovani član) Prof.au) Evo nekih odgovora na Vas pitanja : ZUROVAC.Forumi Pomoz Bog.Milovic.au) capljina imaš005 (worker) .59 (registrovani član) pozdrav.serbiancafe.Jovana.Lazara (Lazarevu subotu. juni 2006.Ima ih u rasejanju slave slavu Sv.Vrbicu)kao i sve porodice u Hercegovini koje svoje porijklo izvode od Krivokapica:Djogovic.net) http://www1.ima ih na sirem prostoru Hercegovine. STAJIC.54 (*. juni 2006. u 06.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. jer mastilovina i sokolovina su jedna pored druge na isgorima . juni 2006. u 00. u 19. Ti sa Vlahovica sto pitas mogao si reci koja ti je slava za početak.slave Sv. u 16.21.

tad sam ih uspjela popamtiti .----.Takođe.jer se vjencavaju jedni sa drugima.Petrovca i tu se nastanio sa porodicom. Nikola.u istom selu ima druga linija Kecmana koja nije u srodstvu sa ovima navedenim.Recimo moj djed je bio iz ove druge „tamne” skupine. rata su preseljeni u Ravni Topolovac kod Zrenjanina. tamnih ociju .Opet jedan drugi Kecman .2.Ja sam bila djete kad mi je to pricao u vise navrata.Moj djedo mi je pricao kako je davno neki pop Savulj/Savan dosao u okolinu danasnjeg B.Znam ovo:1.Objavio je knjigu u BL.kao i greške u godinama rođenja osoba koje su danas žive.Forumi Dragi Profesore Laketa. U rodu su sa Kovacima verovatno iz istog kraja (Vlahovici) dok smo sa familijom Colic (konkretno familija iz koje je i Zdravko Colic) u visevekovnim kumovskim vezama. Inače moj stric je pominjao da nam je poreklo od Ozrinica ali dalje informacija nemam. istrazivao porijeklo i po njegovoj teoriji porijeklo vuce od „Luzickih Srba” sa podrucja danasnjeg Berna u Svajcarskoj.4.au) molimgospodina laketu.7. Takođe sam čula da je jedan od Kecmana koji je davno emigrirao u USA.5. a majka crna kosa/tamne oci/jako svijetla put.24.22.dok jedan manji dio je crne kose. juni 2006. srdacan pozdrav a isvim askrabama /askrabicima/ velemir TYYY .Slave slavu Sv. Vartolomej i Varnava. ali sad na zalost ne mogu da se sjetim svega.com.----.u kojoj nije uspio da poreda pravilno žive potomke. sto je vjerovatno od nje http://www1.Da su srodnici morali bi se bar nekad pokazati u porodu neka mentalna bolest..Tako da mi on bas i ne djeluje nešto ubjedljivo sa svojim „pisanijem rodoslova”.a i druge koji bi znali da mi napisu šta znaju o prezimenu askraba ili askrabic sa navodom nekih godina .Imao je 4 sina.Savan. juni 2006.Moj djed je znao imena svih njih . u 14.49 (*.David.02 (registrovani član) Da li neko zna nešto o porijeklu prezimena KECMAN? Ima ih jako puno u krajini (RS).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Posle II sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Karakteristicno je za vecunu njih . u 08.preko danasnje Rumunije do Indije. pa se kod nekih ne zna ko je kome roditelj a ko kome dijete.licnosti ili istoriskihdokumenata.22. ali njegov otac je bio plav/plave oci.Mile. u 05.17 (*.serbiancafe. da su jako svijetle kose i nebo plavih ociju.24 jun. i jako bijele puti.Savulj/Savan. juni 2006.6. mene konkretno zanimaju Kecmani iz Bos Petrovca. askraba .beobug. Hvala na odgovoru ! Slava Domazeta iz Vlahovica je Sv.Milorad(moj djed). je u istrazivanju dogurao u suprotnom smjeru.3.Diskusije .com) HTFH rajvoSa-ba (shupljiranje) . čak mi je nabrajao imena po liniji koja ide do njega u kojoj je on sedmi..

27. Laketa .prerasla je lokalne okvire i njoj se polemise od N.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Sam Bog zna šta je tu istina.*) Pozdrav za prof.Molim Vas.36 (124.Forumi naslijedio.128. u 07.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije .Laketu! Nikad Vas ne pitah da li znate nešto o prijeklu mog prezimena-PAZIN?Ako znate nešto.44 (*. juni 2006.dali su ikad bili pravoslavni dolaze iz okoline Imotskog Hvala i u napred zahvalanb Dusan damjan555 .napisite!Hvala unaprijed! Porijeklo .sympatico. septembar 2006. u 00. Da sjetih se još i ovo. u 16. u 21. Srdacan pozdav svim citaocima SC i uzivajte u fudbalu. Sarajlija.hvala na pitanju i informacijama o porodici KECMAN. ovaj prvi sto je istrazivao iz USA.aol.au) Za „rajvoSa-ba” Ovdje ne polemise samo Hercegovina već čitav svijet.net) Prezime VUKALOVIC znali ko porijeklo pazin .com) prof.a sebe ne raseli”. i ako vidim da se uglavnom polemise o Hercegovcakim plemenima :))) Prof. Ko si ? Šta si ? Ko su bili tvoji preci da sutramo mogo reci svojoj djeci. koPoB 11.28.34 (registrovani član) damjan555 . 0 http://www1. u 11.26. u 15. Nije loše znati.26. u 07.Laketa ? Poreklo Imena Piplica (okolina Imotskog)dali su ikada bili Pravoslavni. u 20.com) poreklo Piplica .sjeti se samo one izreke na početku ovoga rada:„Hercegovina čitav svijet naseli. oktobar 2009. juni 2006.serbiancafe.30.pozdrav i duboko postovanje Dusan !! dejovuk . juni 2006.57 (*.aol.30 (*.Zelanda do Kanade. Ubrzo za dan dva slijedi opsirnija informacija o Vasoj porodici i time će biti dat odgovor na Vase pitanje i zadovoljena Vasa znatizelja i mnogih naših citalaca koji su i ranije pitali za ovu uglednu srpsku porodicu sa prostora RS i BiH koja kao i mnoge druge porodice živi u rasijanju sirom ovoga bijelog svijeta.Svaka ti cast Srbine.26.24. navodi da je izvorno prezime KEC a da je kasnije dodato MAN.com.smo Srbi tako rade i korjene svoje traže sade. juni 2006.teol. naj ljepse mu se zahvaljujem. Ovo je po tome svjetska tema.evo dok ja ovo pišem privodi se kraju prvo poluvrijeme utakmice Argentina Meksiko 1:1. juni 2006.Ako neko nešto zna pa bio ljubazan da to i napise .45 (*.ca) Pozdrav profesoru Laketu.26 (*.19 koPoB . juni 2006.

Risto Ceranic napisao je knjigu pod nazivom 'Genealogija Ceranica sa Oblja' ali nije precizirao odakle smo tačno dosli (Crna Gora naravno) i da li ima nekih porodica koje su možda promijenile prezime vremenom. Vama su srodne porodice Zelenovic i Cerovina i svi slave Djurdjevdan.Forumi Pitam za porijeklo prezimena Trifunovic. juni 2006. Vode poreklo iz Bosne i slave slavu Svetog Savu i dan danas.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Niksic kao i Vasa porodica koja živi na Oblju i rasijanju. Ako znate bilo šta.au) Poslije duzeg vremena i fudbala evo i mene da odgovorim na neka Vasa pitanja:„za rajvoSa-ba”najgora je olako obecana brzina. Za porodicu PIPLICA nemam nikakvih podataka kao i za porodicu PAZIN.Unapred hvala.valjda ću to odraditi do kraja ovog mjeseca. Srdacan pozdrav mililili .39 (*.Prije toga su mnoge Srbe pobili i raselili u znak odmazde za Smail-aginu smrt. u 09. Zeljela bih da znam nešto više o prezimenu Ceranic. CERANIC.Masic i Mojsilovic nemam za sada nikakvih podataka.25 (registrovani član) Vozdra! Molim gospodina Laketu da mi da ako ima ikakvu informaciju o prezimenu Masic (s kao solja i c kao celav)..2. juli 2006.yu) http://www1.09 (*.Turci su raselili Drobnjak.neobee. Slave Nikoljdan.kao trofej svoje ratne sreće odnio na poklon vladici Petru II Petrovicu Njegosu. homosapiens (student) . u 04. juli 2006.55 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije.eunet. laketa .poslije ubistva Smail-age Cengica 23.Diskusije . u 10. Ceranici poticu od CEROVICA od Novice Cerovica koji je ubio Smail-agu i njegovu otsjecenu glavu. juli 2006. su bratstvo iz plemena Zubaca. juni 2006.Miholjacama (Gacko)..Ja Vama obecah da ću napisati nešto više o porodici Kecman ali nikako ne mogu da dodjem do knjige o toj porodici. Hvala puno! ZUBACKI VOJVODA .8. devica . Ceranica ima da žive u Popovu polju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.46 (*. Vukalovic. u 19.7. juli 2006.net) PITANJE ZA UVAZENOG PROFESORA LAKETU: DA LI ZNATE Nešto O PORIJEKLU PREZIMENA PAŽIN Prof.29. Moji su iz Kalinovika i slave Djurdjevdan. Za Trifunovic.1840 godine.30. Moj stric mr. anovi (doktor) .8. u 03.9.serbiancafe. u 06.com.Cadjar (Piva).hvala puno.05 (registrovani član) Mozete li mi reci nešto više o poreklu MOJSILOVICA iz okoline Uba.

На подручје Љубовије Павловићи су дошли сигурно пре почетка 20. Od http://www1.49 (*. u 17. do unazad 10 godinana Kordunu i Baniji slavimo Sv. Zatim pominju se Radoslav i Petar Pavlovic.00 (*.Gori i to je sve za sada od mene. Pozdrav Prof. juli 2006.Славимо Светог Игњатија.pozdrav tebi i svim citaocima SC od mene! O Vasoj porodici Dzakula mogli ste nešto više reci:gdje živite. Laketa . Laketa .сурфујући по Интернету.au) Za„crno-belo”.Forumi Interesuje me porjeklo prezimena Dzakula koji slave krsnu slavu Sveti Nikola. Замолио бих господина Лакету.com.то заиста не знам. Све најбоље и унапред хвала! Prof.tvoja porodica je veoma stara srpska poridica sa prostora Hecegovine.дајем и додатне податке. juli 2006. Predanje kaže da se tada doselio otac s tri sina: jedan je bio pop. odakle su pobegli zbog krvarine.Nikolici i još neke su najbrojnije srpske porodice.Markovivici.Jovanovici.serbiancafe. Iz ove stare porodice poticu mnogi ali ne svi Pavlovici.ако може. juli 2006.au) Za „devicu”. devica .co.8.yu) Случајно сам.U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki PRIBIL PAVLOVIC iz Trebinja 1375 godine.37 (registrovani član) Kecmani su se doselili oko 1620 godine iz Crne Gore u Unac. a jedan čoban. u 08.hvala na pozdravu.века а можда и доста раније.село Доња Љубовиђа. jedan težak.наишао на ову тему.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ne radi mene nego radi Vas koji još tragate za svojim porijeklom i korjenima.dakle sa prostora smo Krajine. juli 2006. crno-belo .Nikolu. u 16.10. Oni su bili vlasnici sve zemlje od Konavla preko Rudina Gacka i Istocne Bosne do rijeke Drine. uskok2 (buntovnik) . u 11. PAVLOVIC. Оно што ја знам.Znam da Dzakula ima u Mojkovcu u C.interesuje me još da mi kazete u vezi prezimena Jerosimic sa istih prostora koji slave SvArhangela Mihaila. Моји Павловићи су из Љубовије.11.Nikolu. Велики поздрав. hvala za pozdave i komplimente.09 (*. juli 2006.kao knezovi i gospodari oblasti Konavala kod Dubrovnika.odakle poticete i tome slično? Rekoste da slavite Sv.Pavlovici kao Petrovici.или из Вишеграда. С обзиром на то да је Павловић једно од најчешћих српских презимена.уз коментар да је ово што радите заиста племенит и хуман посао.Србија.yu) Opet u vezi prezimena Dzakulaa .34 (*.је да водимо порекло из Херцеговине.8.zivjeli smo na teritoriji R Hrvatske.а да су нам се преци презивали Јаблановић.и јако ме је заинтересовала.додуше незванично.eunet. u 19.Diskusije .да ми пружи нека сазнања о пореклу Павловића.com.9. Kaži prijateljima i poznanicima ako su u mogućnostima neka čitaju ovaj moj rad. Iz Unca su se raseljavali na mnogo strana pa su se jako razmnožili i stvorili jako bratstvo u Bjelajskom i Bravskom Polju oko Petrovca.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

a još dve kuće posle 1878.Forumi ove njihove loze su se odmetnule porodice s novim porodičnim imenima kao što su Prošić( u Smoljani i Palanci). Iz Bukovače se odvoji jedna grana Kecmana oko 1830 godine i naseli se u Bjelajski Do gde ih je bilo oko 1925 godine 5 kuća dok ih je u Janjilu bilo 4 kuće. u 12..ini. Tada je u Bukovači bilo svega tri kuće i to Kecman . Od ovih se naseli jedna kuća 1907 godine u Busijama. Ovi Kecmani .Vaso Vasojevic . juli 2006. Dragić (Gornja Vođenica i Pučenik). u 15. godine. juli 2006.yu) Dragi profesore. četiri u Podbukovači i jedna u Podđurinovači. Mozete li vi to „profesore” da potvrdite a da ne zacrvenite???? koPoB .. Slave istu slavu kao i ostali Kecmani u okolini.ali sam nestrpljiv pa se zbog toga izvinjavam. Kecmana je oko 1920 godine bilo u Suvaji. Tu ih je bilo oko 1920 godine 41 kuća. U Drinić se Kecmani naseliše iz Unca iza podizanja Petrovačkog grada.html?157[1/26/2013 7:19:44] .zašto bre lebetai pišete takve gluposti.kad je istina toliko bre jednostavna. U gradu Petrovcu ih je bilo dve kuće s istom slavom i doselili su se tu iz Drinića oko 1890 godine. Bakrač (Kapljuv i Bravsko).17 (*. četiri na Avali. Pavlovici dolzi od PAVLE. pa se onda naseliše u Smoljani.ing. Od njih se odvojila jedna grana koja se naseli u Palanku u sanskoj regiji.de) jeli „profesoere”.svi redom postali od nekog Pavlovica iz Gornje Mrdulje u ist.eunet.Hrvta..t-ipconnect.11.35 (registrovani član) devica .. kod Bosanskog Petrovca četiri kuće. u naselju Trnovac.Diskusije . tu su „odavno” i nezna se da li su se odcepili od onih Kecmana u Uncu ili u Driniću.34 (*. Bartolomeja i „odavno su na tom mestu”.od Rusa preko Srba do Hrvata. dok su drugi došli iz Drinića.možda sam malo dosadan. Bukovača . septembar 2006.Slovaka. Vartolomeja. Ševo i Stupar. u Kapljuv se iz Drinića naseli jedna kuća Kecmana oko 1820-1830.hercegovackoj vuko. Također. Slave sv.Dakle u vezi prezimena Dzakula ponavljam do rata u Hrvatskoj zivjeli smo na prostoru Republike Srpske Krajine na Kordunu selo Slavsko polje slavimo http://www1.30. tu se zadržaše 10 godina.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Kecmani zvani Gagići su se naselili „davno” iz Unca.11. U Krnjoj Jeli ih je bilo 5 kuća. Tubin (Rašinovac).dve kuće u Budžaku.Bugara. godine. Svi Kecmani i njihovi pomenuti ogranci slave Sv. prof.koriste ga svi hrišćani. Jedino ako mozete lebati vasega da dokazeze da su hiljade i hiljade Pavlovica Rusa. U Srednjoj Smoljani je Kecmana bilo oko 1920 godine 6 kuća.dr. u 16. a druga grana se naseli u Drinić.Gagići spadaju u najstarije familije u Bukovači i tu su se doselili u vremenu od 1770 do 1780 godine. a u Okruglici jedna. ali svakako prije 1800-te godine. Oni su se odselili iz Unca oko 1820 godine na Kapljuv. Cojić (Bravski Vaganac) i Nikić (Dževar i Bare) i oni već važe za posebne organke.serbiancafe.Gagić.

od roda su Kecmana i tu su se doselili od Rujiške gde je bilo 6 kuća Tubina. Ćirića 13 kuća u 6 naselja. Tubina je bilo u Dobroselu. Vartolomeja i Varnavu i svi su potekli s Petrovačkog i Bjelajskog Polja. U Banjanima 1 kuća. a različitih prezimena) Kecman.sto naravno nije bio u mogućnosti . hvala i Vama na zelji da pomognete u pronalsku info.jer i ne vidis da je svrha ove diskusije da utvrdi ko je ko i da razdvoji Pavlovice od Nepavlovica i Vasojevice od Nevasojevica. :) 100% .45 (registrovani član) uskok2 (buntovnik) . oktobar 2009. a žive u više sela.možda i da se to ostvarilo za tebe sabljo nebi bilo relevantno. Dragića 2 kuće.I ti bi i dalje stajao kod iste izrecene gluposti. U Krupi je bila tada jedna kuća Kecmana.59 (registrovani član) Rajvo-sa-ba 0 Ne. u Pučeniku je bilo tada 2 kuće i oni su došli tamo iz Drinića pre 1878 (okupacije Bosne od Austrije).html?157[1/26/2013 7:19:44] .u Krupi je tada bila 1 kuća i tu su se doselili odmah iza okupacije Bosne (iza 1878. Tubin se kaže da su većinom plavokosi i visoki. u 08. ili su ista krv. Vartolomej) . pa čak nisam ni bio blizu njih. U Matavažima 1 kuća. Prošić. U Dobroselu 8 kuća. nisam Kecman.Toliko precizno kao da se koristio metodom izotopa .serbiancafe. i ako jesi iz kog si mjesta? Možda smo i rodjaci:))) Prof. u 19. u 16. Jelača 12 kuća u 3 naselja. zatim su odatle se naselili u Zmijanje i tek su onda odatle otišli za Unac.20 uskok2 (buntovnik) . Vartolomeja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.11.Vasa Vasojevica. u Podvranu 2 kuće. u 15. Pavlovici su stara plemicka porodica. KoPoB 11.11.37 (registrovani član) **** Hvala naj ljepsa za ove informacije. u Podvranu 5 kuća i Bijelom Brdu 3 kuće. a doselili su se iz Velikog Radića oko 1840 godine i zvali su se tamo Kecmani. juli 2006. Tubina 8 kuća u 2 naselja. juli 2006.11. rajvoSa-ba (shupljiranje) . Dragića 3 kuće u 2 naselja i Prošića 12 kuća. slave sv.Pozdrav. Međutim. http://www1.naravno koristeci pisane dokumente. Najpre su pali pod Travnik i tu su se zadržali jedno vreme. Svi oni slave slavu sv. u Mrazovcu 2 kuće i tamo su doselili s Bjelajskog Polja pre 1850 godine.28 (*. našao sam još nešto zapisano: da Kecmani nisu direktno došli iz Crne Gore na Unac pa posle se razgranali nego su išli etapno. godine). Imalo ih je u oblasti Pounja (oko 1920 godine) 65 kuća sa 6 prezimena i to: Kecmana 17 kuća u 7 naselja.Laketa. juli 2006.Forumi Svetog Nikolu Izvinjavam se i istovremeno zahvaljujem . juli 2006.net) Za ovu sablju od znanja. u selu Veliki Badić je bila 1 kuća Kecmana.11.koja vladase srpskim zemljama i dobro se zna sve o njoj ima puno pisanih stvari koje su ostale i koje svjedoce o ovoj porodici i profesor je dobro upratio kud se kretala i raseljavala ova porodica i koje su njeni potomci.Diskusije .comcast. u 21. u Ljusini 2 kuće. Pounje Za rodove (rod podrazumeva kuće iste krvi i prezimena. Ćirići(slava sv.:)) Da li si ti Kecman.

yu) Замолио бих професора Лакету ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански.12. Karin Gornji kod Obrovca.Naime.drinic. Milanci. u 16.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Hercegovine ili stare Crne Gore i njihov dolazak na ove prostore nije bio direktan nego etapan. Ja ono sto znam je da su Milanci najverovatnije naselili u Obrovacku opstinu iz Like u opstoj seobi Srba 1684 godine koju je predvodio Stojan Jankovic. ako ne i svi rasuti po belom svetu. Tada se povukose muslimani iz obrovackog kraja u Liku i dalje za Bosnu.05 (registrovani član) Zamolio bi za još jednu informaciju.Moj djedo je iz Drinica i imamo kucu tamo.Diskusije .Nikola prezime je iz Dalmacije. Дољани и Доњи Лапац у Лици. Nazalost. juli 2006. u 20. u 20. juli 2006. Hvala unapred donibrasko1 . donibrasko1 . Кемија .Forumi Jelače (slava sv. sigurno kao i svi ostali na ovom podrucju poticu s Juga. а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером. за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697.08 (registrovani član) Zamolio bi prof.Evo jedan link na kom se može vidjeti Drinic danas.12. а као раније презиме се помиње презиме Константиновић.53 (registrovani član) Prezime Milanko se nalazi u Dalmaciji u mestima Muskovci.rs. Унапред хвала rajvoSa-ba (shupljiranje) . Vartolomej) . U Lohovi je bilo 4 kuće Jelača .a to je ako nešto znate o prezimenu Nenadic Krsna Slava Sv.39 (registrovani član) Uskok . uskok2 (buntovnik) .eunet.56 (*.Djuradj prezime je sa Banije. Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе. u 18. hvala još jednom. juli 2006. u 20. Miranje kod Benkovca i Stikada kod Gracaca.Bijelo Brdo 7 kuća. u 08. године.html?157[1/26/2013 7:19:44] .12.serbiancafe. Samo nekoliko muslimanskih porodica http://www1.02 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim informacijama.Moje je prezime Tubin. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола.ba/ donibrasko1 . juli 2006. Medvidja.Hvala unapred.Laketu ako zna nešto o prezimenu Milanko Krsna Slava Sv. Iza njih ostade pusta zemlja. http://www. Dugo sam tražio ove podatke.12. a odatle u Lohovo.oni su se iselili nešto pre 1800 godine za Liku. juli 2006. u jesen 1683 godine Srbi s mletacke strane na celu s Stojanom Jankovicem i ostalim glavarima zauzese Obrovac i isterase Turke.12. sada je najveci deo njih. tj.13. живе и има их још у местима Срб. Dobrenica 1 kuća i tu su došli od Petrovca nešto pre 1858 godine. juli 2006.

možda i do kraja godine ćete imati priliku da poblize saznate vise o prezimenu Milanko. u 16. u 00. Naime. Ta selidba iz Like i Dalmacije je trajala od oslobodjenja Dalmacije i Like od Turaka pocevsi od oko 1700 godine pa do drugog svetskog rata. juli 2006. u 20. donibrasko1 .Da bi se popunila praznina i naselio ovaj kraj izvrsi Stojan Jankovic upad u Liku i premami veliki broj srpskih porodica i naseli ih oko Obrovca. Mnogi su preseljenjem menjali prezimena da bi zavarali trag. u 23. Hvala na svima dosad dobivenim podacima. U istom selu srećemo i skraceno prezime Gak koje je pre bilo Gakovic. Bilisane. Gornjeg Pounja je potekao iz Like i severne Dalmacije.24 (registrovani član) Zahvaljujem Uskok2 na dodatnim informacijama i nadam se da ću doći do knjige. ali slavu nisu menjali i slava je najznacajniji trag u istrazivanju. Ne znam tačno koju slavu slave.14. ali ću da vidim uskoro. gospodin Aleksandar Backo iz Beograda radi na jednoj knjizi gde će da obradi naseljavanje i poreklo stanovnistva obrovacke opstine i dakako u njoj prezime Milanko. koliko ja znam da će netko da obradi poreklo stanovnistva ovog kraja. Prezime Milankovic. isto pravoslavne vere. To je prvi put. Ili bi bilo bolje reći da su se vratili svojim korenima koje su napustili njihovi dedovi.45 (registrovani član) Najverovatnije da ima.Forumi (kao sto su Berber i Mulin u Bilisanima)nije htelo da napusti svoja imanja te je ostalo i preslo u pravoslavnu veru. juli 2006. Inače prezime Milanko je najverovatnije skracenica od prezimena Milankovic. Zelengrad i Medvidja. Jedan ogroman broj familija. Like i severne Dalmacije svatko bi nasao svoga rodjaka na drugoj strani.Diskusije . srećemo u Baljcima kod Drnisa.30.13. Karanovici u Karan. uskok2 (buntovnik) . Tako možemo pratiti da su oni s prezimenom Buljevic koji su odselili u Ravne Kotare skratili prezime u Bulj. Kada bi se uzeo DNK rodova Bosanske krajine. Najverovatnije da su tada naselili i Milanci.47 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim podacima za prezime Milanko. On će to da uradi na jedan veoma strucan način. Ja sada nemam nekih podataka o toj vezi.Tada se naselise Muskovci.35 (registrovani član) http://www1. uskok2 (buntovnik) . juli 2006. koPoB .13.50 (registrovani član) donibrasko Uskoro. donibrasko1 . Ja bih mogao da (kada imam vremena) da ubacujem neke rodove koji su se iselili na ove prostore iz Dalmacije. pocevsi od Bravskog Polja pa preko Bjelajskog Polja.serbiancafe. Nego iamam pitanje da li prezime Milanko u Bosanskom Novom ima kakve plemenske veze sa Milancima iz Obrovca. Crne Gore i Raske. a koji su se opet naselili iz Hercegovine. juli 2006. septembar 2006. Isto tako su mnogi koji su iselili u Bosansku Krajinu iz Dalmacije i Like otisli dalje za svojom sudbinom i naselili se na Kordunu i Baniji ili se vracali nazad u Liku.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. sanskog regiona.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ovakvo skracivanje prezimena je bilo dosta često u ovom kraju. u 21.13.

Nikola prezime je iz Like.11 (registrovani član) 0 Zamolio bi prof. а као раније презиме се помиње презиме Константиновић. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола. Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе. juli 2006.49 (registrovani član) Zaboravih da napomenem da je i Zmijanje bilo veliki rasadnik i nepresusni izvor iseljavanja i naseljavanja Like i Dalmacije.33 (registrovani član) Nenadića je do ovog srpskog zatiranja 1995 bilo u Štikovu između Drniša i Knina. oktobar 2009.06 (*.Banije. Kažu da su decu doneli u sepetima prilikom selenja.5.serbiancafe. Kemija .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Krsna Slava Sv. Ova porodica je i danas aktivna.au) NENADIC. juli 2006.koja je bila česta pojava u Srednjem vijeku. Krajinu kada ona ostade pusta od Turcina. koPoB 11.14. Odavde su se iseljavali pa tako je polovicom 19 veka živelo trojica braće Nenadića u „okolici Drniša” (najverovatnije u Štikovu) pa kako im je zemlja bila „pritijesna” podeliše se i dva brata se odseliše za Bosansku Krajinu.Diskusije .C.14. Pozdrav svim citaocima S. a koji su se opet povracali i naseljavali B. Laketu i Uskoka2 ako zna nešto o prezimenu Krickovic. а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером. године.ima ih u Hercegovini (Gacko)u Bosanskoj Krajini i rasijanju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.eunet.(Nenadich)su stara srpska porodica iz Popova polja kod Trebinja gdje se pominju u istorijskim izvorima 12. tamo su se zakućili i stvorili zadrugu u http://www1.14. poseban pozdrav za našeg vrijednog saradnika pod sifrom „uskok2” koji je proširio naše vidike na prostore Bosanske Krajine. живе и има их још у местима Срб. Дољани и Доњи Лапац у Лици. A kako je sav narod ovog kraja naseljen od Hercegovine verovatno su i oni jedan ogranak koji se odvojio do svoje matice i naselio ovamo.20 compass . Hvala unapred uskok2 (buntovnik) .yu) Замолио бих УСКОКА ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански. P. Slavili su sv. Kudeljina i Marka podignuta u Dubrovniku tuzba zbog nekog prestupa. u 21. u Drnišu i Kninu te u Dabru kod Vrlike. Унапред хвала Prof. Laketa .vjerovatno pljacke dubrovackih trgovaca. kada je protiv brace NENADIC. u 06.14.com. u 13.23 (*. juli 2006. u 00. u 04. за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697.1328 godine.Zbog toga je zasjedao mjesoviti dubrovacko-srpski sud koji je sudio prestupnicima i obavezivao ih da nadoknade stetu opljackanim trgovcima. juli 2006.Like i Dalmacije i obradjuje srpske porodice sa tih prostora za koje ja nijesam imao bas mnogo valjanih podataka. juli 2006.Trebinjci i Dubrovcani.14. Ova hercegovacka vlastela NENADICI. Najverovatnije da su se naselili u Grkovce u Livanjsko Polje.S. u 12. Đurđa.Forumi uskok2 (buntovnik) .često se u istorijskim izvorima pominju kao Popovljani.

u 20.ca) Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu VUKELIC(slava Djurdjevdan).13 (*. a u Kovačevcima 3 kuće. veka bilo 60 čeljadi. u 06. Nenad vujicic . juli 2006. donibrasko1 .triera. juli 2006.Diskusije .au) Za sve NENADICE.za poreklo. u 23.14. Unapred zahvalan Prof.14.02 (*.14. a to je jako moguće.serbiancafe.dobijete. Nenadića je bilo i u Dabru kod Peručkog jezera kod Vrlike i sada su u rasijanju.15.koja slavi Arandjelovdan doselila iz Hercegovine u bajinobastanski kraj.Hvala vam puno.net) Od mojih starih sam čuo da se moja porodica Puric. Ja ću pokušati da vidim vezu ili bolje reći da li su se Nenadići odselili upravo preko Bosanske Krajine za Baniju.07 (*. u 18. . laketa .Laketi i Uskoku2 na datim informacijama za prezime Nenadic.bilo šta. puricbb .net) U svojim istrazivanjima prezimena hebrejskih porekla sam naisla i naisla na prezimena Ivekovitz.molim vas. (Ivkovic) bokiku (student) . u 17.com) Pitanje za uvazenog gospodina Laketu . Trifunovic .hvala vam na vasem trudu i zalaganju.15..html?157[1/26/2013 7:19:44] .com.48 (*.molio bih ukoliko profesor može da mi napise nešto o mom poreklu. juli 2006. u 08.Forumi kojoj je polovinom 19. Tamo se izdele i jedan od njih se odseli u Kovačevce u Glamočko Polje.Ako nešto.Dali mi mozete dati neki podatak o http://www1. juli 2006. juli 2006.48 (registrovani član) Postovani gospodine Laketa vole bi da saznam informacije o porodici Kulusic is Dabarskog polja sa krsnom slavom Sveti Nikola. juli 2006.16.beotel.sympatico. pa odatle se jedan ogranak naseli oko 1860 godine u Rudiće u blizini.sympatico. Nenadića je iza prvog rata u Rudićima bilo 5 kuća . Toliko za sada.comindico.15.36 (*. dzoni. u 19.pratim ova vasa objašnjenja. Slave sv. Nikolu.ca) Hvala vam..46 (*. juli 2006. Hvala u napred.objavite ovde. u 18.za pogojnog Zlatana moga kolegu profesora„ stanite galije carske” iz Grkavaca i sina GAVRILA srdacan pozdrav !!!!!!!!!!!!!! Duff .na vasem iskrenom zalaganju.trenutno nemate podataka za poreklo moje familije. juli 2006.profesore Laketa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.15.mnogih drugih familija i porodica.50 (registrovani član) Zahvaljujem na iskrenom zalaganju i trudu Prof.

06 (194. Jakov? 2. u 17. u 22. Odavde iz Visegrada presli su u Srbiju Liku i dalje sirom bivše YU i svijeta. Lazar.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe.18.treci je otisao prema Sapcu.106.au) Za „canavms” i porodicu STANIC. Jedan je ostao kod Uzica. juli 2006. drugi kod Ivanjice.18.html?157[1/26/2013 7:19:44] . juli 2006. I ja sam svojevremeno hteo da otkrijem poreklo mojih predaka. novembar) Prof.stoji ta Vasa prica. Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko.com Pantic iz Jasene kod Nevesinja . odakle je najmladji otisao kod onog u Sabac. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini.com. sa 3 sina (Lazar.tele.a ja sam naso sledeće :STANICI starinom poticu od porodice Drekalovic. Laketa . Jedan dio Drekalovica otselio se i dosao je u selo Budimlje kod Visegrada i tu se prozvali Stanici. Da li mozete da mi kazete odakle su STANICI? Ako sam dobro zapamtila dedino kazivanje poticemo od petorice brace (Ilija. Puno pozdrava od Cane canavms .45 (*. u 20.Djuro.38 (194.dk) http://www1.17. Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan. u 17.17.16 (*. juli 2006. u 01. juli 2006. u 20. ali nisam imao neki cvrsci trag. Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? canavms .*) Poatovani Gospodine Laketa.Diskusije . GueroLoco (Network Engineer) .Nikola i ne secam se petog) iz sela Stanici kod Niksica odakle su krenuli u Srbiju. Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko.Dusan.*) Stanici iz Zrenjanina slave Djurdjic (16.23 (registrovani član) hey malba ! Poz rodice/rodjak iz Kanade! javi se na email: guero_loco2001@yahoo. Moj deda i tata su iz Zrenjanina.O tome nemam ama bas nikakav vjerodostojan podatak .17. Volela bih da saznam nešto više i eventualno pronadjem neke svoje rodjake. juli 2006.106.17. Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine. Stanica i njihovih srodnika Andjica ima još da žive u selu Fojnica kod Gacka u Hecegovini. Andrija. Bio bih zahvalan za informacije: 1.vjerovatno kao uspomena na svoje selo Stanici kod Niksica iz koga su posli u seobu.Forumi porijeklu Vujicica koji trenutno žive na Romaniji selo Vukosavljevici .Unaprijed zahvalan veran66 .a dvojica u Vojvodinu.32 (registrovani član) Vidim da ovde ima vrsnih znalaca porekla porodica i familija. juli 2006.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ali tu je „profa”koji ponesto zna ali ne sve pa će biti nadam se tebi od pomoći. interesuje me da li imate neki podatak o prezimenu Manojlovic iz Visokog (BiH).51 (registrovani član) Pomaze Bog braco moja Srbi Rodom sam iz mjesta Gornjih Babina na putu između Pljevalja i Prijepolja.44 (*. juli 2006.Od Tomasevica vode porijeklo porodice Crnkovic i Kolovic i još neke druge na podrucju Mataruga.Nešto malo postoji u knjizi Milenka Filipovica „Visocka Nahija”.Diskusije .jedan u Kozicu i jedan otisao u Gornje Babine.Prezivam se T0MASEVIC .Zitnik i Kamena gora. Danilova jedina sestra udala se za jednog od Pantica iz Jasene.Crikovic i Svicevic poticu od tih Tomasevica. oni se pominju i u Babinskoj buni 1875.Pominje se u nekom predanju da je jedan od brace presao u islam pa posto se zvao Stevan uzeo je ime Selim pa danas u Pljevljima postoji prezime Selmanovic od Tomasevica.Vasi su dosli u Pljevaljski kraj.Odatle su se raselili u vise pravaca.com.sto te porodicne istorijske podatke nisi dobro naucila ? Sad kada je prošlo mnogo burnih ratnih vremena teze se dolazi do valjanih i pravih podataka. u 10.30. u 17. Gospodin Danilo Maric vjerovatno poznaje odlično to prezime i porijeklo Pantica. MANOJLOVIC. juli 2006. ali to sam citala kao srednjoskolka i nije me puno interesovalo. ali nazalost bez odgovora.au) Za„mane1982” TOMASEVICI.19. u 16.serbiancafe.imeđu Gacka i Niksica Hercegovina. tacnije Veljka Pantica. Prof.bell.su stara srpska porodica iz dubrovackog zaledja iz HUMA iz HERCEGOVINE.jedan u Kosaticu. koje uopste nije spomenuto u ovoj rubrici.slava Sv. u 16.20. Canada61 je pitao šta sa prezimenom Pantic.NIKOLU.god i predstavljeni su kao HERCEGOVCI.Babino.U tim krajevima kažu i da prezimena kao sto su Crnkovic. Inače Tomasevici iz tog kraja slave sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .yu Unaprijed zahvalan spona . Laketa .Nikola.dosli su sa Kosova iz kosovske klisure u selo Cadjar na planini Goliji.44 (*. koPoB . Molim ko kod ima neke informacije o prezimenu može da mi postom posalje na manet@eunet.36 (registrovani član) mane1982 (sef transporta) . „SPONA” bona kad si mala bila.20. Prvi put u istorijskim izvorima dubrovackog arhiva pominje se 1296 http://www1. septembar 2006.se u istorijskim izvorima prvi put pominju 1452 godine. juli 2006.ca) Postovani profesore Laketa.a po nekom predanju Tomas se doselio iz Mojkovca u Prijepoljsko selo Zitin i imao je cetvoricu sinova. Tomasevica ima da žive sirom bivše YU i u rasijanju.Stoji to što ste Vi rekli o Vasoj porodici. Sada kada sam daleko (i starija) svaki podatak mi je dragocjen.Od kojih je jedan ostao u Zitinu.Forumi Pantic prezime iz Jasene kod Nevesinja u Hercegovini.

22.trgovac koji je opljackan u blizini Trebinja i ta njegova roba odnesena je na kraljicin dvor u Trebinje.com.au) Za „doktora” i Vujicica. ispratio sam poreklo Mrdalja do sredine 17 veka u zapadnoj Bosni kod Bihaca.46 (registrovani član) 0 Da li postoji sansa da dodzete do podataka o familiji Topcibasic profesore.Nadam se da će vam ove iformacije malo pomoći. u 19.22..vijeka gdje i danas žive.slave slavu Casne verige.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Veliki pozdrav vama profesore.Ignjatija i žive u selu Vujicic kod Brckog gdje su dosli početkom 19.00 (*.Topcibasic. Za VUJICIC.Gore ? U Nevesinju u gradu i selima Ziljevo i Prkovici živi porodica Vujicic i oni slave slavu Sv.Vujicica ima na Romaniji i vode porijeklom sa prostora Hercegovine ili C.Ovde u Wollongongu kod Sidneja živi vise porodica Manojlovic. back2krayina . Tokom vremena Manojlovici su se raslili sirom bivše YU a ima ih dosta da žive u rasijanju.Diskusije . u 07.18 (*.Pozdrav i hvala . Laketa .22.comindi) Oli odgovorit Vujicicu ili ne Prof. londza (doktor) .15 (registrovani član) Postovani profesore da li imate ikakve podatke o porijeklu porodice . Imate li kakvih ideja o prezimenu Mrdalj? Postoji slično u CG.22.Glavni razlog moga ne javljanja je iskljucivo nedostatak valjanih informacija i budite strpljivi. u 22. juli 2006. juli 2006. čini mi se Drekalovica.Vujicic nije to bas lagan posao raditi ovo sto ja radim. u 21. juli 2006.21 londza (doktor) .mogu reći da vode porijeklo sa prostora Hercegovine po nekim podacima od Malesivaca. http://www1.Ja vam mogu reći da smo zivjeli u Trebinju. „Doktore”o Vasoj porodici nemam nikakvih podataka i informacija. Laketi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.budite strpljivi g. u 21. Drugo.30 (*.Forumi godine izvjesni PANKRECIJE MANOJLOVIC. juli 2006.Zao mi je stvarno. Mrdak.jer slave Sv.edu) postovanje Igoru i prof.Jedan ogranak ove familije živi u Prijepolju .serbiancafe. ali koliko mi je poznato. slava je drugacija.Petku koPoB 11. oktobar 2009.Volio bi da mi pomognete ako znate bilo šta u vezi ovoga prezimena.21.georgetown. Hoću da dam valjane i istinite informacije onima koji to traže.Divim se vasem radu i mogu vam reći da samo tako nastavite. vujicic . a sličnost sama po sebi nije dovoljna. Mrdaci su inače starinom od Kuca.acc01-dryb-mel. u 21. juli 2006.valjda ću ja ili neko od naših citalaca dati odgovor na Vasa pitanja.

uvala. juli 2006. odnosno lokalitet Velika Mrdakovica. prispjeo Vujica iz Zaslapa (Dobra http://www1. Gojkoviće. Ista novo? Hvala unapred! back2krayina . u 18.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Prenćane (Mojkovac).07 (*. Cetinje. kako je jovan cvijic. Travice. u 22.georgetown. Igore. Vraneši (Bijelo Polje).23.com) Jedan vise podatak o Vujicicima Sa Romanije slave krsnu slavu Svetu Petku I ima indicija da poticu sa prostora Crne gore . da li ste razmišljali koliko bi bilo od pomoći da se napravi sajt u koji bih ja mogao da upisem recimo podatak da u severnoj dalmaciji postoji selo Padjeni. iseljenici iz Pive u Tuđinu (Šumadijska Kolubara). profesore Laketa. ako me kapirate. kao i selo Baljci (od prezimena Baljak). god. u Dolove (Grahovo). povezivanje toponima može biti od ogromne pomoći. ja sam ti Vujičić prezimenjače.edu) sad na brzinu. Rovca (Podgorica). od raznije rodova i plemena. Herceg-Novi. veliki pozdrav zemljace! Vujicic . ups. BIVOM . Zašto? Zato sto će u tu istu bazu da neko iz Heregovine unese podatak o lokacijama istih imena u Hercegovini (ukljucujici i staru hercegovinu). kao i brdo Kom.48 (*. Od Maleševaca iz Stare Hercegovine. Nikšić. Stevanovac.comindico. Od njih su se (1887.. JOVAN CVIJIC (njegovo ime se piše sa svim velikim slovima :-) rekao .html?157[1/26/2013 7:19:44] . itd.serbiancafe. porijeklom iz Čeva (Cetinje). izvinjvam se. u 05. juli 2006.Forumi Znam da je u CG reč „Mrdelj” bila koriscena za osobu koja ima namrsteno lice. Glavat (Grbalj) u 17 v.Diskusije . ogranak Ćetkovića. ljudi moji.23. nego i nazive brda. da parafraziram. okuka. ali nijedan živi covek ne može obici svaku cuku i lokvu od zumberka do skoplja i od komorana do severne albanije. treba nam neka baza podataka.22. p. juli 2006.doseljenik ne dovodi sa sobom u novi kraj samo porodicu i stoku. reka.) odselili u Dobrilovinu.24 (registrovani član) Za Vujičića. Ninkovići (Žabljak). Ali ima Vujičića posvuda. doselili se iz Kolašinskih Polja. Evo što ja imam zapisano: Vujičić.s.

23.24. juli 2006. juli 2006. Cuce.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. kao što ne znam od kojeg su plemena.04 (registrovani član) Imotski.html?157[1/26/2013 7:19:44] . od Miloša: Milošević u Dobroti i Riocu (Boka Kotorska). koPoB .edu) nema sumnje da je imotski i taj kraj naseljavan početkom 18 veka iz crne gore. igra za hrvatsku reprezentaciju i pouzdano znam da je srbin. a od brata Ilije: Ilić u Krivošijama.georgetown. ako se secam dobro. Djevojačko prezime mi je Fuštić.Petka inače slava brdskog plemena Bjelopavlići.29 (registrovani član) Još bih dodao za Vujičića da je slava Sv.45 (registrovani član) E to ne znam.Diskusije .48 (registrovani član) Samo da se upišem ovdje. u 05. došli iz Foče Vujičići od plemena Ugrenovića (Nikšić) slava Sv.edu) odakle je nikola vujicic. Ne znam koja je tvoja slava? BIVOM .24. inače je iz splita. tamo ima Vujičića.. a od Vučura: Vučurović u Zupcima (Trebinje). od njihovih srodnika i:Vodovar navodno u Krivošijama.Forumi Bara). u 02.a uzgred toga i do http://www1. juli 2006. Baba i deda žive u Gojakovićima kod Mojkovca. U Zupcima (Trebinje). djordje slava) u imotski.07 (*.. Zabrđe (Brijeg). drugi ja mislim martin. jedan od najboljih kosarkasa.17 (*. juli 2006. Vujičići iz Čelinca(Bosna) slava Đurđevdan kao i Vujičići kod Gradiške. Vrgorac. juli 2006. back2krayina . a gudelja je valjda bilo/ima srba oko trebinja.Oni su Od Drobnjaka. okolina niksica.24. mislim da je još u makabiju.30. u 03. pa ću poslije da pročitam. juli 2006.georgetown. Da li su promijenili vjeru ne znam. Čini mi se da su njegovi iz Vrgorca.24. a ondje iz Zagarača (Danilovgrad). pozz! _nova_ .36 (registrovani član) BIVOM . jedan se zvao marko. septembar 2006. ja sam lično naisa u beogradskoj patrijarsiji na podatak o naseljavanju gudelja kojih je bilo (ne znam da li ih ima još) kod niksica (sv. u 03.Dakle Vujičići sa Romanije potiču od Brda. Slava Sveti Stefan Dečanski. u 02. u 16. pleme Bjelopavlići. To je dovelo do čisto katoličkog područja. Makarska. odnosno cijelo područje zapadne Hercegovine i Primorja bio je od strane Vatikana i Franjevaca konstantno po pritiskom pokrštavanja. u 18. a tamo iz Šobajića (Bjelopavlići).serbiancafe. da bi u II SR najveci koljaci bili dva fratra gudelji. BIVOM .24.Joakim i Ana. Piva. back2krayina . Od njih su u Grnčarevu (Trebinje).

U zadarskom zaledju. juli 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Vujicic .44 (66.Pošto živim u inostranstvu i prvi put kad budem na holiday možda bih to i obisao Odgovor za Back2krajina taj Nikola nije mi rod u suprotnom nebih igrao za Hrvate BIVOM . back2krayina . ne bi on bio prvi ni potonji crnogorski ustaša. BIVOM .org..48 (registrovani član) Da rezimiram u vezi Vujičića. maks LUBURIC? Ili bivši hrvatski vojni atase u briselu. saberi.html back2krayina . U današnjoj Crnoj Gori njen sjeveroistočni dio. kuku nama.24.Diskusije . juli 2006. ko bi to znao napraviti.!? Pa sigurno ima još milijun stvari povezanih. oduzmi.43 (*. Drobnjak? odakle je starinom ANTE GOTOVINA? Video sam na ovoj diskusiji da ima Srba sa tim prezimenom u hercgeovini. Evo ti karte na ovoj stranici: http://www.24. juli 2006.. u 09. Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime.24. u 05.*) nemoj se vredjati.25.208.. nastalo od imena Vujica. ljudi moji. sjev.Forumi „Hrvata” na ovim područjima. dalmacija ima prezime Korlat! Odakle ovo dolazi? Moramo neku bazu podataka. ako momak uopste o tome i misli. šta mislis odakle je starinom jedan od najvecih ustaških koljaca. u 12. Svi današnji Vujičići i Vujčići dobili su prezime po svom pretku Vujici.24.25. a seobe su isle od istoka na zapad. a mi ne znamo! _nova_ .. vujicicu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.yu/rastko-cg/povijest/plemena/plemena. u 08. juli 2006.serbiancafe. svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka.19 (66. već oblast Brda.com) Veliko hvala i puno pozdrava za BIVOM ali dje je to Brdo dje su ti Bjelopavlici kome mjestu je to najblize . Valja naglasiti. je djevojački Vujičić. sa prezimenom http://www1.20 (registrovani član) Moja baba. sad vidim da ima selo KORLAT kod ljubinja.*) ovo je već previse. Zato morate imati na umu da valja naći poveznicu između vašeg današnjeg prezimena. U osnovi ovo prezime je patronimičkog porijekla. juli 2006.rastko.208. u 16. očeva majka (Mojkovac). juli 2006. odakle Djilasi u severnoj dalmaciji? Miljanici? Crnogorci (prezime u selu Polaca)? Macure? Da ne nabrajam.comindico. u 07.14 (registrovani član) Nije to Brdo.

a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost. Bjelopavlića i još kolikijeh srpskih plemena. Prof. a živi u istom selu na primer u dalmaciji sa karakteristicno hercegovackim prezimenima susednih porodica.21 back2krayina . Vujčići nisu svi od istog roda. u 05. Paušalno donositi zaključke na osnovu današnjeg prezimena.26. na primer da uzemmo sinjksu krajinu. Ima ih po svim zemljama.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Vujičića ima od Kuča. Upitajte svoje đedove. u 05. ono u kombinaciji sa znanjem o migracijama.A poznato je da je to rijetka slava uopste.46 (*. ako patronimicko prezime samo po sebi ne govori o etnickom poreklu.comindic) Nadao sam se malo konkretnijem odgovoru ali otprilike sve se to temelji na pretpostavkama donekle to irazumem .com.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. rodjake i sve one koji znaju priče i predanja o vašem rodu. a u većini slučajeva su porijeklom iz Stare Crne Gore. ali to je raritet. Pive.43 (*. ali ipak postoje određena imena karakteristicna za odredjenu regiju ili čak veru. Laketa . i drugih relevantnih pokazatelja može doprineti relativno tacnom odredjenju porekla porodice.yu) Da li neko zna odakle su poreklom Zurovci iz Grabovine kod Capljine?Unapred hvala! Vujicic .Z . a vi se nađite sami.Diskusije . sa nacinom govora.acc04-dryb-mel. Zato velim da današnji Vujičići. u 18. teško je zamisliti da osoba koja se preziva ivanovic.ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo.serbiancafe. juli 2006. Ne zaboravite slavu.15 (66. koPoB 11. Grahova. oktobar 2009. Maleševaca. jer je ocuvala mnogo arhivske gradje koja može pomoći. juli 2006.25. Drobnjaka. juli 2006. a tražiti korijene pod istim tim prezimenom unazad 300-400 godina je najblaže rečeno glupo.26.25. tkao da je jako teško braniti nesrpsko poreklo prezimena jovic. http://www1. jovanovic. Zubaca. Nikšićana. Dejan. Brda i Stare Hercegovine. dalamcija je vrlo karakteristicna po tom pitanju. Ugrenovića. u 21. ona je uz predanje najvažnija poveznica sa porijeklom (ukoliko nije mijenjana). osim toga.Forumi vašeg starog bratstva. u 11.208.co. juli 2006.*) tako je. narodne nosnje.au) Za gospodina pod sifrom„BIVOM” „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. jovicevic i sl. Samo na taj način može se doći do saznanja o porijeklu. gdje je i jako često ime Vujica.Ali se neslazem sa tim da je uopste bilo rijeci o promjeni prezimena Kao sto isam rece BIVOM da je SVETA PETKA krsna slava Vujicica sa Brda i Bjelopavlica a moji tu slavu slave jedini na Romanijskoj regiji i niko više odakle ta slučajnost. i ovo par hrvata što se javilo su dobro zapazili da se ne može na osnovu 0 patronimickog prezimena izvoditi zakljucak o etnickoj pripadnosti prezimena.25 (*.ali je to raritet”. Ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. ne vuce isto poreklo.

Brankovic(1375)32.Miloradovic (1372)29.37 (registrovani član) BIVOM .Brlic(1402) 4o.Ivanovic(1333)19.Drugovic(1249) 5.Nikolic(1342)22.Bogicevic(1422)48.Vladislavic(1376)35.Golemovic(1294)6.Dancic(Danicic(1411)43.LAKETA (1686)itd. Valjda je neko nešto upamtio ili zapisao.26. Nitko ne može bolje od tebe znati porodično porijeklo! Mi ti eventualno možemo pomoći sa približnim lociranjem i na osnovu onoga što je već zapisano u knjigama.Santic(1451)56.Vukotic(1427)50.Jovanovic(1421)47.Baranin(1376)34.Radosevic(1254)7. http://www1.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Nenadic1328) 17.Diskusije .Radi istinitog informisanja naših citalaca SC ja ću radi ilustracije navesti prezimena veoma starih visevijekovnih srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje su i dan danasnji ljeta 2006-og veoma aktivne i takve će otati ubuduce.Kocic(1411)44.Ljubibratic(1397)38. u 06. Slava Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ratkovic(1372)30.Radojevic(1280) 9.Milosevic(1372)28.Pavlovic(1375) 33 .već je plod ne znanja i ne obavijestenosti.Ljubomirovic(1194)3.Ducic(133 5)20.Vlatkovic(1405)42.Andric(1439)54.Grgurev ic(1432)52.Dulic(1325)15.Mrdjenovic(1372)26.Petka je slava plemena Bjelopavlića. juli 2006.47 (registrovani član) Za Vujičića.26.Vidosevic(1186)2.Cudi me da ti koji se javljas sa veoma kvalitetnim postovima dozvolis sebi ovakav previd da nekazem neku grublju riječ.Zarkovic(1396) 37.Stefanovic (1434)53. nije mi namjera ulaziti u debatu ali moram stati u obranu svoje teze. Brda i Crne Gore.Vukovic (1219)4.Stankovi c(1372)27.Bijelic(1370)24. u 16.09 (registrovani član) Profesore.Vojinovic(1327)16.Gojkovic(1372)31. To su sledeće porodice hronoloski poredane prema godinama javljanja : 1. i tvoji su vjerovatno na Romaniju došli iz Bjelopavlića.Cemerovic(1465)58.Jugovic (1423)49.Forumi Ne gospodine „BIVOM” to nije raritet niti je glupost kako Vi rekoste.Vasiljevic( 1282)11.Batal(1254)8.Markovic (1416)45.Dragovic(1281)10.serbiancafe. septembar 2006.Niksic(1399)39.Mrkonjic(1462) 57.Rajacic(1419)46. Romanija je naseljena sa Srpskim elementom Hercegovine.Bratic(1335) 21.Draskovic(1320)14.Srdjevic(1403) 41. Pozdrav BIVOM .Predojevic(1371) 25.Jaksic(1441)55. koPoB . u 05. pa su po svom pretku Vujici dobili prezime Vujičić.Skalji c(1474)59. Tako su i tvoji Vujičići sa tih prostora doselili na Romaniju. Mislim da jasniji nisam mogao biti.Novakovic(1386)36. Vjerovatno su tada imalu drugačije prezime.Stanjevic(1312) 12. a za detaljnije podatke moraš pitati rodbinu.Milatovic(1359)23.Lalovic(1470)60. juli 2006.Popovic(1329)18.30. Kovacevic (1319)13.Aleksic(1429)51.

Laketa . Pozdravljam Prof. jer njih i sam poznajem dosta) ne može se paušalno donesti zaključak da su od starog bratstva Nikolića iz Hercegovine. back2krayina . Nismo mi skotska.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juli 2006.a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost. ali ostajem pri svojem mišljenju.26. Nova bratstva pamte da su od Aleksića. Nadalje Vi ste me i citirali..” Ja Vas molim profesore da ovo potvrdite..Diskusije .ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo.au) Za Vujicica s Romanije:mi sto smo znali to smo i napisali.ali je to raritet”.serbiancafe. a radi istorijskih činjenica sam se ogradio sa riječju Raritet! Dakle moja teza stoji.*) hteo bih samo ukratko nešto. nego su naše zemlje preoravane ratovima redovno. Postoji niz drugih elemenata na osnovu kojih se može utvrditi porijeklo. ali kada ljudi cija su prezimena nepoznata. Ta ista nabrojana prezimena danas nosi uz ove nabrojane. juli 2006.Petku kao i Vujicici u Nevesinju. ili negirate ako nije točno.Gore sa Brda preko Nevesinja dosli na Romaniju i dalje u Srbiju i u rasijanje. pa da se sve maticne knjige cuvaju hiljadu godina po klanovima. Zato moj komentar u prepredhodnom postu glasi: „Valja naglasiti. Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime. svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka. Kada netko istražuje svoje porijeklo (primjerice Nikolići.Forumi Možda sam nesretno formulirao odlomak u tekstu. i veliki broj drugih familija i bratstava.06 (66. pa ću i ja taj svoj odlomak ponovno citirati: „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. Čvrsto stojim iza izrečenoga. Ovdje ste nabrojali familije koje i danas nose isto prezime. u 12.ti sam nastavi dalje istrazivati svoje korjene i porodicno stablo Vujicic. preko interneta. ima ljudi kojima je izgleda stalo da saznaju svoju porodicnu istoriju za 15 min. a narod raseljavan milion puta i pravo je cudo koliko se ljudi uopste i secaju i znaju. Aleksići su na primjer najveće Maleševačko bratstvo i od njih se izrodilo niz drugih Maleševačkih bratstava sa novim prezimenom. a reći ću i zašto.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ali ne uvijek.com. u 07.44 (*. a nisu istog porijekla. dakle nisu predmet opste poznate http://www1.Nije iskljuceno da su iz C.208.26. a prezime je samo jedno od njih. Tvoji Vujicici s Romanije slave Sv.

juli 2006. razumem naše ljude sto žive u inostranstvu. sad.. dok nisam stigao do kraja. kada dakle takvi dodje ovde i kao „šta znate o mom prezimenu”. jer para nemam da idem u veneciju/bec/zadar/kotor/cetinje da kopam po arhivima. oktobar 2009. pa odlazio prvi put kod ljudi koje niko moj ne poznaje. p. jer ako bi čuli od mene nešto. pa tako redovno gledam google. pa tražio onda te knjige.html?157[1/26/2013 7:19:44] . jer sam beogradsku patrijarsiju već prekopao (ima dobrih stvari. bosne.208. jer su oni mikrofilmovali dosta u staroj jugoslaviji.*) uh. u 21..org/ pa mozete naći mikrofilmove za vase selo. pa onda odlazio kod staraca iz familije. pa kad se radilo o mom kraju prepisao fusnote. ili com. pa onda otisao na www. pa i nama svim Srbima! koPoB 11. jer je i sam bio svestan da mu otac nije bio poznat covek. malo mi sugavo dodje. dok Marko sam veli da nikad nije smatrao za ispod casti da objasni od kojih je. pa onda istog starca pitam isto pitanje na drugi način.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi istorije. koja država. ala mi je rkatak ovaj kratki prethodni post.. eto bacim post da vidim možda nešto iskoci. šta ono bi. Ja sam uzeo ovu novu srpsku istoriju. 0 http://www1. Blago njemu i blago Kucima.25 (66. Poniznost i postenje (uz pismenost) su zato Marka Miljanova nacinili i poznatim i vecnim.familysearch. onda otisao kod drugih staraca pa nisam im hteo reci šta znam dok mi prvo ne kažu šta znaju. jer se momak ponosio bez razloga i osnova.google. da nađemprezimenjake.Diskusije . ubacite u google elisisland ili ellisisland) gde se može naći imena ljudi sa istim prezimenom. čiji preci nisu zasluzili slavu i zapis od strane pismenih savremenika.serbiancafe. pa onda otisao na sajtove telekoma srbije. hrvatske. nemojte se ljutiti. u 12. ali sam pre toga i vremena i truda ulozio da domaće zadatke uradim. ako imate sreće.s. ali posetite sajt http://www. pa onda tražio te knjige. pa se momak nasao uvredjen sto Marko trazi da mu momak objasni od koje je kuce. dok nisu poumirali i od svakog na parce papira napisao sve sto sam čuo. pa onda zvao telefonom. slovenije.22 back2krayina .. možda bi „korigovali” ono sto su mislili da znaju da bi se slagalo.elisisland.com pa ubacio svoje prezime (sreća da mi je ruzno i cudno prezime :-) pa poslao e-mail n asvaku adresu koju sam na google nasao.org (ili net. svaratim ovde pomalo. koje mesto. A Marko Miljanov se razbesneo. koja starost i slično. ne mogu bas lako doći u dodir sa svojim starcima. Jer je momak drzao da je njegova kuca poznata i da ne mora da objašnjava ko mu je otac i djed.. pa sam sad dosao dotle da ne znam kud ću. iz dobre namere govorim ( a malo iz frustracije sto je ovo lep i tezak posao.. ako ništa cvijiceva naselja). koje godine. pa u tim knjigama nasao fusnote. odakle su usli u ameriku. kad je MARKO MILJANOV upoznao nekog momka. ima ona prica. pa onda odem na www. eto tako.26. genealogija).

html?157[1/26/2013 7:19:44] . marriages and deaths of Austria military personnel in Trebinje..org/Eng/Library/FHLC/frameset_fhlc.26. -------------------------------------------------------------------------------Film Numbers 2343875-2343876.Forumi evo pregledajte ovaj pretrazivac mikrofilmovanih maticnih crkvenih knjiga. 1172 Taufen 1879-1905 VAULT INTL Film 2343875 Item 3 Fasz. Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah. juli 2006. Armee. For Indexes to the names of regimental captains and garrison place names see films no.Tote 1882-1892 VAULT INTL Film 2343876 Items 1 . 35 mm.Church records Format Manuscript (On Film) Language German Publication Salt Lake City.au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”. 2002. Bosnien-Herzegovina. also called Trebinje. Bosna i Hercegovina. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Notes Mikrofilm aufgenommen von Manuskripten im Kriegsarchiv Wien.asp evo na primer za Trebinje.Church records Bosnia and Herzegovina.22 (*. http://www.serbiancafe.Heiraten 1885-1913 -.Church records Austria.Svaka cast.Diskusije . mikrofilmovi Title Kirchenbuch.. Armee. 1878-1913 Authors Österreich.com. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Note Location Film Fasz. 1174 Tote 1878-1882 FHL INTL Film 1454038 Item 1 Fasz. 1986. Trebinje . Austria. Trebinje . Subjects Austria . Laketa . 1172-1173. Text in German. 2003 Physical auf 3 Mikrofilmrollen . Vi ste ocit primjer upornosti i http://www1. Title Kirchenbuch. -------------------------------------------------------------------------------Births. BosnienHerzegovina. 1442862-1442866. Yugoslavia. no circulation to family history centers. 1176 Tote 1893-1913 VAULT INTL Film 2375853 Item 3 Prof. 1878-1913 Authors Österreich.3 Fasz.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.familysearch. 1175 Taufen 1905-1913 -. možda nađetenešto. u 19.

44 (registrovani član) http://www1.161.Stoje Vase rijeci „ne može se za pet minuta saznati sve” treba malo strpljenja i upornosti u ovome teskom radu. hvala. Ime je dobila po tome sto su mnogi nemirni i ratoborni elementi iz Hercegovine tamo uskakali u bjekstvu ispred Turaka.37 (registrovani član) back2krayina . u 17. Molim vas pogledajte mojih par kratkih postova gore.Nisu svi nasi citaoci u prilici kao Vi da rade i da dolaze do svojih korjena.27.Laketa. juli 2006.*) pozdrav profesore.27.slava ? Tosicu mogao si reci koju slavu slavite ? BIVOM .imate pozdrav od mene kao i svi citaoci SC. juli 2006. svi citaoci SC da jedni drugima bratski pomognemo bez srdzbe i ljutnje na bilo koga.27. Prof.10 (*. juli 2006.Tokom vremena su se raslili na sve strane:Tosica ima u Bosni na Romaniji kod Sokoca.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Gore i to iz nemirne i ratoborne oblasti Uskoci na Zabljaku. u 16.tamo nalazali utociste i spas a onda ponovo nastavljali borbu sa Turcima.predio između Bilece i Niksica.36 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2006.Onda nasi citaoci treba da nastave rad sami dok ne dodju do konacnog cilja prave istine o svome prezimenu. juli 2006. Tosic . Laketa .dobri su i kvalitetni a to sam rekao i u predhodnom postu a evo i sada želim da nastavis raditi uspjesno i dalje na korist i dobrobit naše srpske zajednice na SC.26 (141.27.au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”.serbiancafe.30. voleo bih cuti vase mišljenje! Pozdrav iz USA! Prof. u 12.Diskusije . LaketaDali bi mogli da obradite porijeklo famelije Tosic žive u RS opstina Lopare navodno su doselili iz Crne Gore.ch) Pozdrav svim korisnicima ovog sajta i htio bi da pitam dali neko zna za porijekolo Tosica sada žive u RS opstina Lopare a navodno su iz crne gore doselili. u 16. juli 2006.27. u 02.hispeed.26. Laketa .Hvala Prof. hvala.23 (*.ch) Prof. u 12. koPoB . Tosici su starinom porijeklom od Miljanica sa Banjana. Hvala na pozdravu.com.hispeed. Tosic . u 20.AUSTRALIA.au) Za Tosica:tacna je Vasa porodicna legenda da poticete iz C.04 (*. Pratim i čitam Vase postove.Forumi istrajnosti u radu oko pronalazenja porodicnih korjena i nastanka prezimena. juli 2006.com. Pozdrav svima.Loparama u Srbiji i rasjanju. Zato smo mi tu.

Pozdrav.. nema te na krajiskim diskusijama njesta.de) Dzakule su Vlasi Arumuni. ali su sa 95% sigurnošću sa područja Brda. juli 2006. ali ti mi reci jesu li tvoji preselili u Lopare iz ova dva sela. londza (doktor) .Sve moguće sam pokusavao ali ništa :Na internet stranicama stalno se pojavljivaju muslimanska imena sa ovim prezimenom sto mi je dosta cudno.. Slave Jovanjdan. Ne znam ti točno reći odkuda su tvoji doseljeni na Majevicu. Selo Pirkovci na Majevici Tošići iz Pirkovaca vele da su iz Hercegovine.t-ipconnect.sa Korduna i slavimo Svetog Nikolu.eunet. http://www1. u 16. Kako sami vele nisu sigurni.serbiancafe. u 19. Tošići zvani i Hajdarovići i slave Đurđevdan.55 (*.28. a? e.28.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketu ali on nema nikakvih podataka o ovome prezimenu. juli 2006. u 10. juli 2006.Ako ima ko bilo kakvu iformaciju volio bi da saznam.i pitanje već sam se javljao da mi kazete nešto o prezimenu Dzakula li bi mi mogli nešto više reci i porjeklu prezimena ponavljam mi smo sa prostora Krajine .trazi svoje porijeklo negdje u Rumuniji! back2krayina . Uostalom kao i ostali narod sa Majevice. Ja ne znam.yu) Pozdrav za profesora. porijeklom iz Hercegovine od Livna. ali pretpostavljaju da su odnekuda iz Crne Gore.Forumi Za Tošića. Njihovi bratstvenici su Ristići zvani Hajdarovići (slave Tomindan). Riste i Toše. I. Puno pozdrava! Ante_Antic . u 20. Hercegovine i Crne Gore.50 (registrovani član) Ima li iko da zna ista o familiji Topcibasic?Pitao sam gospodina prof. jadan'ci.57 (*.georgetown.28. točno ne znaju odkuda. i Kojići (slave Đurđevdan. probaš zera odje malo. Onisu su od tri brata Koje.11 (*. nasa si dje ćeš. Selo Lipovica na Majevici U Lipovici postoje dva roda Tošića. II.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.edu) opet ti ante.Diskusije .Hvala svima . juli 2006. Tošići slave Nikoljdan. devica . blago tebi. takodjer ako mi mozete nešto reci o prezimenu Jerosimic koje je sa istih prostora i slava im je Sveti Arandjel. Još su srodni i s Prodanovićima (Đurđevdan slave).28.

Gore u Srbiju naročito pred u toku i poslije Prvog srpskog ustanka kada su Srbi u Sumadiji izvojevali konacno dugo sanjanu i zeljenu slobodu.Odmah da kažem tebi i citaocima SC.Crnogorac. juli 2006. Graovac. Pozdrav svim citaocima SC prof. ja u rukopisu imam spisak nekih starih srpskih zenskih i muskih imena.10 (registrovani član) Postovani g. u 21.Danicic. Na Vasa postavljena pitanja ja trenutno nemam odgovora i zao mi je stvarno. Laketa. londza (doktor) . u 13. Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? koPoB 11. Prof. Naše prezime je po njemu Ljubinkovic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.cable.ja sam svoje pitanje uputio profesoru Laketi i molim vas da mi ne pišete veran66 . Za citaoce pod siframa :„londza(dokto)”. Andrija.Laketa .28.29. ali izgleda da nema nikakvog komentara.georgetown. juli 2006. Što se tiče srpskih imena. jer ti to može značajno pomoći.ne samo da ih je bilo u 18 vijeku već znatno ranije i trebalo bi otvoriti novu temu o srpskim starim imenima. Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine.29.Diskusije . juli 2006. pre izvesnog vremena sam poslao moja pitanja. Bio bih zahvalan za informacije: 1. juli 2006. u 20.29. Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko.yu) Gospodine Ante nisam tražio vas komentar u vezi mog prezimena jer vi izgleda ne znate puno o tome .22 back2krayina .au) Za citaoca pod sifrom „veran66” Vase porodicno predanje je tačno.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Djuric. oktobar 2009.serbiancafe. Evo jednog kraceg spiska srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje slave Miholjdan: Arnaut. Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan. juli 2006.„devica” i „tamo daleko”.Pavic itd.Djogo. u 18.28 (*. samo još skokni do sabacke eprhije da vidis za maticne knjige.18 (*.29. ili do arhiva sapca i slično.roger) Da li bi neko znao da mi napise o porijeklu familije Lale i da li su oni u srodstvu sa familijom Lalovic? Hvala unaprijed.35 (registrovani član) http://www1.edu) 0 mudro razmišljas verane. u 09.Laketa.com.prekucati i spremiti za objavljivanje i nadam se da ću to uskoro uraditi. Jakov? 2. samo treba to malo srediditi. Nešto više i detaljnie ne mogu reci o seobi i dolasku Vasih predaka.bilo je vise seoba Srba iz Hercegovine i C. device .eunet. sa 3 sina (Lazar.Forumi tamo daleko . u 20.Matic.11 (*. u 22.29.00 (*. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini. Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko. Lazar. juli 2006.

SerbOz . veran66 . juli 2006.drugo se nalazi u ataru opstine Ljubinje.BiH).kada se jedan dio porodice Berak preseljen na Kosovo.Forumi Hvala lijepo pro.serbiancafe.ni ti niti citaoci SC. a vama profesore ako treba bilo kakva informacija o Trebinju i okolini slobodno me pitajte.au) Za g. Jedino ne znam kako da dodjem do informacije o porodicama iz sela Glusci u Hercegovini koje su slavile ili slave Miholjdan.case”(c.Pod pritiskom Turaka kao i ostali Srbi povlace se na zapad i nalaze utociste i zastitu u planinama Dinarskog sistema kod Knezeva u BiH.com..ranije sam rekao a to i sada potvrdjujem. Interesuje me na koji način i kada su stigli u podrucje Bosanske Krajine i da li svi Beraci vode poreklo iz Trebinja.Ja ću uglavnom nastaviti sa daljnim istrazivanjem o porijeklu.29. Šta prezime Berak simbolizuje? Takođe nasao sam da Beraka ima i kod Francuza.„veran66”.Kako doći do porodica koje slave Miholjdan a poticu odatle? To pitanje postavite na www.09 (*. Kuzmana i Damjana i međusobno se ne žene i udaju sto ukazuje na krvnu povezanost celog sela. Ne znam šta trazus i ocekujes od „dr.Hvala lijepa i veliki pozdrav profi Laketi.S.30.te da se 1335 godine pominju u Decanskoj Hrisovulji. Da li imate neki predlog? SerbOz . informacije koje ste dali su jako korisne.gdje su ostali do dolaska Turaka. juli 2006. Za „SerbOz”.com. Madjara.kao cup) od njega nećeš dobiti ništa. Laketa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Laketa .Tu se radi o jednom običnom provokatoru koga treba izbjegavati i netreba imati nikakva posla sa njim.Nadam se da će te doći do podataka o familiji Topcibasic i da će te me obavijestiti .au) Hvala „doktore” na Vasoj ljubaznoj ponudi. http://www1. Jevreja. u 22. Međutim Beraci iz kojih ja dolazim su iz sela Golo Brdo na opstini Knezevo (bivši Skender Vakuf).Laketa . u 17. avgust 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Danas je to selo (zaseok) raseljeno.31.Diskusije .Valjda će se naći neko da dadne valjan odgovor na Vasa pitanja. jer ja taj kraj poznajem vrlo dobro..09 (*.08 (*. Laketa .2.net. Prof.(R. Procitah u diskusijama da prezime (pleme) BERAK potice iz okoline Trebinja. u 22.au) Profesore laketa ili doktore Londzo. Prof.net.virtualnahercegovina/pisma posjetilaca.Nemojte se ustrucavat niposto jer cijenim puno vas rad i znanje.56 (*. u 22.30.nikakav odgovor. juli 2006.postoje dva sela Glusci:jedno se nalazi u ataru opstine Metkovic(Hrvatska). Pretpostavljam da su Vasi krenuli u seobu iz Glusaca iz Ljubinja.au) Dragi profesore Laketa.da porodica Berak potice iz okoline Trebinja. u 07. juli 2006. Inece svi slave Sv.00 (registrovani član) Hvala prof. Hvala unapred na odgovorima.

iako mi u Hercegovini koristimo turcizam samar za konja.de) Topci-Basic je najvjerojatnije takodjer turcizam.no turcizmi u hrvatskim kao i srpskim prezimenima na ovim prostorima je sasvim normalan. i profesoru Laketi. Nadam se da je nekom pomoglo. No.kad svi znamo koliko dugo su turci prebivali ovdje. znam jednog turcina koji se preziva Topcik.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. negde sam procitao. septembar 2006.38 (registrovani član) londza (doktor) .37 (*.no pitacu tog gospodina.dolazi od turcizma kara=crn.prljav.e šta to zad znaci ne znam.3.dolazi od turcizma samar.sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci sedlo. Ante_Antic .*) http://www1. Hvala vam još jednom na trudu koji ulazete da pomognete ljudima i posto vidim da živite u Australiji može li se znati gde? Ja sam inače u Melburnu. Šta zapravo znaci termin „berak” i da li je tačno.za Basic znam pouzdano. Yuge to ne znam.Znam npr.npr.I na kraju ako iko ima bilo kakvu informaciju o prezimenu TOPCIBASIC nek mi javi. Laketa ovo može malo bolje objesniti.Možda pr.tocnije prezime Basic dolazi od turcizma „basa” sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci glava.dolazi od turcizma DELIJA. back2krayina . Hteo bih to detaljnije da proucim.serbiancafe. avgust 2006.To je sto sam ja pronasao.jasan.srbizirana iz turskog. u 17.Hvala u naprijed.3.Da li ih ima u drugim krajevima eks.Forumi Hvala vam na odgovoru i za upozorenje na provokatora ali bih još samo zamolio da mi sugerisete gde bih mogao doći do tih pisanih dokumenata o prezimenu (ili plemenu) Berak.navest ću još prezimena koja su hrvatiziran.30.SerbOZ.Ovako.proziran.di živim.Diskusije . Nadam se da sam vam nešto pomogao sa ovim mojim informacijama.ne želim vam imputirati da je vas pradid bio turcin.Da li ima Beraka muslimana to ne znam.t-ipconnect. Pasic. Delic.Veliki pozdrav gospodinu . Karadzic. u 16.sto na hrvatskom znaci junak. Ovdje u njemackoj.srpski rijecnik pa sam tražio riječ Berak. avgust 2006.Ima ih i muslimana takodjer.tako da vi gospodine londza imate sa svojim hrvatskim i bosnjackim prezimenjacima nešto zajednicko.i dzin=covjek Samardzic. koPoB .tj. Beraka ima i dan danas u Trebinju.11 (registrovani član) Za . prezime Kucuk je isto turska riječ i kad prevedes na srpski znaci mali . i to po prilično dosta.Ta riječ postoji na Turskom jeziku i kad se prevede na Srpski znaci:bistar.10 (66.dolazi od pasa.samo su pravoslavci.mislim da svi znamo znacenje.da nemislite da ste jedini. da prezimena Berak. Da se razumjemo. avgust 2006.208.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ja kod sebe imam tursko. Erak i Bera imaju zajednicki koren. u 16.3. u 11.Serb Oz.To je tačno da vode porijeklo iz Trebinja po mome saznanju.prezime MIskin je isto turska riječ a kad se prevede na srpski znaci .

ca) a prezime nikolic? BIVOM . SerbOz . jer drugo vam ni ne priliči. avgust 2006. avgust 2006. londza (doktor) .Forumi ne seri da vi hrvati imate svoju „hrvatsku” reč za junaka.html?157[1/26/2013 7:19:44] . samo ukratko: http://rapidshare.4. lijepo ih pokupite i pojedite. Ja sam u nekom leksikonu pronasao da reč BERAK na staro ugarskom znaci „suma. u 18. Ne morate biti sarkasticni. Radije prihvatam tvrdnju Londze i zahvaljujem mu na informacijama. sva ova govna što izaserete na ovom topicu..de/files/21122633/Jovo_Bajic_KAKO_JE_POKATOLICENA_ZAPADN A_HERCEGOVINA. SerbOz .4.serbiancafe.5.Svijestan sam ja toga da su Turci dosta vladali Balkanom i da su ostavili dosta Turcizama u jezicima sa prostora balkana..05 (*.4.4. vaše observacije ne samo da su prosvjetlile ovu temu nego daju i novo svjetlo u njoj. u 03. tj. sumar. u 09. A evo i jedne observacije na vaše inzistiranje. avgust 2006.Pozdrav svima.Diskusije . I još jedno vas molim.Svak treba da prihvati stvarnost ma kakva ona bila...net.4. Ovo je civilizovana diskusija i sluzi da ljudima pomogne da saznaju poreklo svog prezimena a time i korena a ne za provokatore.. u 19.10 (registrovani član) G Bivom ja sam rekao da ne želim nikoga da povrijedim. avgust 2006. Možda je vasa tvrdnja i tacna ali kad ste toliki „znalac” onda mi objasnite: otkud reč BERAK u Francuskoj.17 (registrovani član) .24 (*.Ja nastojim da nikoga ne uvrijedim u svome pisanju jer smatram da prepucavanje nevodi ničemu.sympatico. a vi ako želite biti http://www1. avgust 2006. Madjarskoj. u 22.au) Gospodine Anticu. osijecanin ...26 (*.. avgust 2006.Drago mi je sto sam dosao do novog saznanja. Izraelu.16 (registrovani član) Hvala lijepo gospodine Londza i gospodine Antić.Hvala lijepo na obavjestenju gospodine Ante.net. Beraka ima i Hrvata koji su pokrsteni to već znate kako i kada ali muslimana Beraka nema pa prema tome ne mogu imati uporista u Turskoj.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. hrabrog coveka? eto novog epohalnog saznanja.”. u 19. Taj termin se čak spominje i u Norveskoj a koliko je meni poznato Turci sa Francuzima i Norvezanima nikada nisu ratovali još manje imali dodirnih tacaka.au) Još nešto za Antu Antica: Buduci da se Beraci spominju 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji kada Turska nije ni planirala pohod na Evropu (učinila je to tek 1371 bitkom na Marici) vasa teza je potpuno deplasirana i bez uporista. londza (doktor) .

O njemu sam čula razne price. Porodicno prezime je Petkovic.Diskusije .januar)i veci deo ove familije je sada u Priboju na Limu (tromedja) mada deo ima i u srednjoj Bosni. da zaboravi reci. ili me bar uputite na mesto gde mogu da saznam o mojoj porodici.28 (registrovani član) koPoB 11. mislim back2krajina spominjao KORLATE. u 21. Imamo selo KORLATE kod BEnkovca ( srpsko selo ). Možda kome pomogne ovaj podatak atros . Moja porodica 'vuce' korene iz sela Lunjevica(mesto par km udaljeno od Gornjeg Milanovca).cgocable.serbiancafe. u 03. KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici. Unapred bi bila zahvalna svakom ko mi da neku informaciju.8. ali nazalost kad god ukucam 'vojin petkovic lunjevica' pretrazivac mi izbaci uglavnom prezime 'petrovic'. Unapred hvala atros .A to isto vazi za sve ostale koji žele se ponasati provokativno. Kako vidim da ima vrlo obavestenim ljudima bio bih veoma zahvalan kada bi neko znao i preneo mi svoja znanja o poreklu familije. Juče sam tražila po internetu o njemu. godine.6. Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi. http://www1. avgust 2006.55 (registrovani član) Neki moji podaci ukazuju na to da moja familija vodi poreklo iz Hercegovine..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Možda sam malo 'glupo' srocila ovu moju zelju. Još moj pradeda (Vojin) je rođen u Lunjevici.7. krsna slava je Sveti Jovan (20.cgocable. ali ja stvarno ne znam kako da formulisem ili kako vise da tražim o nama. ali mene konkretno zanima samo jedan a to je Maksim Petkovic. Juče sam se vratila iz sela.21 (*.hrvati plemici) ana86 (Student) . avgust 2006.23 Pozdrav svima. zatim njegovi sinovi. pa sam u putu između ostalog razmišljala malo o 0 poreklu moje porodice.41 (*.Forumi provokator i tako se ponasati zaboravite ovu stranicu.net) A. oktobar 2009. mojoj porodici uopste. u 11. ali opet htela bih da procitam i nešto zvanicno o njemu. bilo o njemu ili o tome kako i gde mogu da nađeminformaciju o njemu. u 03. avgust 2006. u 10.html?157[1/26/2013 7:19:44] .POzdrav svima salipur (PVL) . tj. mojoj porodici. Ovo ja znam o mojoj porodici. pa ako bi bili ljubazni da mi kazete nešto više. Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima .net) Netko je ovdje. Znam samo da je rođen 1902. Prezime je Salipur. avgust 2006.7.

hrvati plemici) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Da dopunim. ellas (nastavnik) .33 (*.a slavili su slavu Sv.Znam da je malo teze sa srpskim prezimenima iz Hrvatske ali po prici mojih starih licani su uglavnom porijeklom iz Hercegovine ili iz Crne Gore.net) atros . selo KORLAT je po popisu 1991 godine( 55 % hrvatsko 45 % srpsko ).30.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 16. KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici. avgust 2006.Što se tiče Vase porodice SERDAR to je turcizam i oznacava starjesinu sela. avgust 2006.Unaprijed hvala.au) Za „ellas” jeste teško je raditi ovo sto ja i Vi radimo.su dosli u okolinu Priboja iz Pive (C.09 (*.koja se tako zvala i prije najezde turskih hordi.co. Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima .serbiancafe. septembar 2006.13.Uzica do Kosova.naime Vasa porodica Serdar potice starinom od porodice Vojinovic koja je vladala zemljom od Dubrovnika do Kotora i preko Gacka. Prof. avgust 2006.Vase porodicno predanje je tačno da vodite porijeklo iz Hercegovine ili Crne Gore.slava Sv. Laketa .7.slava Sv.21 (*.po Karanovicima atros .45 (registrovani član) Postovani prof.cgocable. Prof. u 20. u 11.8.Pod pritiskom Turaka Vasi su u nekoj od mnogobrojnih srpskih seoba dosli u Liku.net) A. avgust 2006.yu) Karadzici vuku porijeklo sa planine Karadzice u danasnjoj Makedoniji.10. u 13. u 00.au) SALIPUR. Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi.Diskusije . avgust 2006. u 18.Nikola.47 (*.39 (registrovani član) starinanovak .com.8.Laketa Zamolila bih vas da mi odgovorite .39 (*.13. avgust 2006.Jovan.tragamo za korjenima srpskih porodica.ima ih u Bosni i oko Novog Pazara.com.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 00. http://www1.cgocable. Laketa .Nikola.Gora)za vrijeme ustanka Nevesinjska puska 1875godine. da zaboravi reci.Forumi HVALA!!! koPoB . naravno ako nešto znate o porijeklu srpskog prezimena Serdar iz Like tacnije iz Siroke Kule.

avgust 2006. avgust 2006.Krsna slava je Arandjelovdan. u 12.nedajte da Vas poturce sada u XXI vijeku.net) Bio bih vam veom zahvalan ako biste mi mogli nešto reći o prezimenima Panić (slave sv.net) Greškom napisah da su Panići živeli u selu Želina. odakle su dosli i odakle potice samo ime. Ja se izvinjavam.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 07.14.21 (registrovani član) servus profesore!:) molim vas (a i ostale naravno) da mi kazete nešto o mom prezimenu SALATIC npr. avgust 2006.22 (*. Laketa .net) Ponovo bih zamolio postovanog profesora Laketu da mi ukoliko je u mogućnosti pruzi bar neki podatak o poreklu porodice Puric. nisam mogao da čitam sve ove postove ali kao je već bilo o salaticima molim jedan copy/paste.Inače Decanske Hrisovulje.već da ljudima pomognem ako ikako mogu da odgonetnu svoje porijeklo i da saznaju svoje porodicne korjene.dakle kao sto ste primijetili znatno prije pojave Turaka na Balkanu.com. u 01. u 07. u 12.14.yubc.net) Eto. u 12.serbiancafe. Takođe me zanima značenje tih prezimena.14.com. batun .yubc. Ispravno je Želina.Diskusije .Kako sam već pisao od mojih starih sam slusao da smo poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore a u Bajinoj Basti živi mo već oko 200 god.Sad 1976.48 (*. mislim da zadatak nije tezak:) ps. BiH) i Karišik (Đurđevdan.Forumi Prof. avgust 2006.13. Unapred zahvalan batun .html?157[1/26/2013 7:19:44] . selo Hreša kod Sarajeva.ja tačno ne znam šta znaci riječ berak po kome je Vasa porodica dobila prezime i nebih da nagadjam kao neki.Laketa .14 (*. koliko mi je poznato. posto znam da ih ima i hrvata i muslimana.Ovo sto sam rekao o Vasoj porodici i godini pojavljivanja 1335 u Decanskoj Hrisovulji. nekada su se doselili iz Crne Gore .N.14. okolina Modriče.19 (*. iz sela Vranjaka. u 21.00 (*. Prof.13.To mi nije cilj. ovde se napiše kao ž.sa prevodom i komentarima. Želina sa Z kao zeleno.au) Za„SerbOz”. avgust 2006. Mislim da su Panići nekada živeli u selu Želina.objavili su nasi poznati lingvisti:Ivic Pavle i Grkovic Milica.13.47 (*.g. avgust 2006. Jovana Krstitelja zimskog.znam neke Karišike koji nemaju veze sa BiH).Gospodine Berak.beotel. sstriker (kurajber) . hvala unapred nikola salatic vranje puricbb . svako z kao zub. interesuje me i da li oni poticu od srpskih salatica (sa bjele rudine). batun .au) http://www1.yubc. avgust 2006.

slava ??? sstriker (kurajber) .24 (*. budi ponosan.krstuli.još jednom hvala Ante_Antic .17. devica .39 (registrovani član) Zna li neko porijeklo prezimena DRLJACA. avgust 2006.15.kao i drakuli.eunet. može se desiti da nešto i naucis! Evo šta ja mogu reci za tvoju porodicu SALATIC.ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više.preci su ti najvjerujatnije stari rimljani koje su doselili u danasnju rumuniju.32 (registrovani član) Šta je sa prezimenima Cecez i Zuza? Ja sam od Toholja i u rodu smo sa pomenutim familijama.Dedijer za njih veli da: „poticu od nekog odbjeglog vojnika”. batun .de) dzakule su porjeklom vlasi arumuni. u 06. па су их преозвали Каришик.se nasli u Hrvatskoj. u 01. londza (doktor) .17.bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula.17.Forumi Za Nikolu Petkovica.koji je kupus zvao„salata” te ih zbog toga prozvase Salatici..00 (*. u 18. vladika58 (profesor) . што на турском језику значи мешавина.17. mamadunja (Cvecar) .37 (registrovani član) E stvarno mi je toliko zao sto niko nema pravo obrazlozenje o porijeklu familije Topcibasic. u 10. Salatici su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece(R.yubc.Srdacan pozdrav svima a posebno profi Laketi od doktora Miladina T.45 (*.Ima ih u bivšoj YU i rasijanju. Bakoc .net) Сазнао сам да су Каришици од Васојевића и да су то презиме добили јер је један од двојице браће примио ислам а други није. avgust 2006. Prema svjedocenju Jevta Dedijera u istrazivackom djelu „HERCEGOVINA”. u 21.S. Волео бих кад бих добио још неку информацију о Панићима и Каришицима.Nadao sam se puno da će te saznati vi prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.većinom Dalmaciji.15.28 (registrovani član) e to znam slava je sveti arandjel.. avgust 2006.ca) Postovani profesore Laketa. avgust 2006.imenjace moras od početka pazljivo procitati moj rad i sve postove koji su vezani za njega.).. avgust 2006.serbiancafe.08 (*.Laketa nešto o o porijeklu ovoga prezimena.16. u 14. avgust 2006..pa zbog prodora turaka. avgust 2006. u 10.html?157[1/26/2013 7:19:44] .t-ipconnect.yu) Pozdrprofesoru. avgust 2006.Diskusije .BiH. http://www1.16. u 09.bell.

a stricevi u Novom Sadu.ali mogu reci nešto sto će nadam se biti Vama od koristi.18.18. Moja porodica živi u Beogradu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Remete itd. Kakvo je Kolesko? Koliko ima stanovnika? Da li neko od vas ima strpljenja da mi malo napise nešto o tom kraju? Kako iz Evrope ili Beograda najbrze stici do tamo? Htela bih da http://www1.Diskusije .net) Прегледао сам разне књиге са српским презименима и занимљиво је како ни у једној од њих нема ни помена о презимену Панић! А уопште није толико ретко нити је тако мало Панића.18. А баш ме занима од чега је настало презиме Панић? Да ли је то од некаквог имена.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 11. avgust 2006.Rul itd. Možda je samo jednom kao pitomac akademije JNA bio u poseti u Nevesinju.u Bosanskoj Krajini.23 Alistair (stjuardesa) .Luku: 0 Seslija. u 01.Pojuzina.au) Za gospodju Siljegovic: ne znam tačno porodicno porijeklo i nastanak Vaseg prezimena SILJEGOVIC.35 (registrovani član) Ah.Papici..com.Kund acine.Bjeletici.Siljegovici..? alistair (stjuardesa) .serbiancafe. oktobar 2009.Zajedno sa Petkovicima i još nekim hercegovacki porodicama oko sredine 18 vijeka otselili za Rusiju. Mene jako zanima. u 03.. Laketa i ostali posetioci diskusije o Hercegovini.Odatle su dosli u gore navedena nevesinjska sela.Bijelovici. Po nekim predanjima Siljegovici poticu sa Ceva.54 (registrovani član) Profesore Laketa. u 10. zahvaljujem na brzom odgovoru! Možda će Igor znati nešto više o Siljegovicima iz Koleska? Čini mi se Igore da ste iz tog kraja? Moj se otac tu rodio i kao ratno siroce.Tomasevici.Sudzumi.bivšoj YU i u rasijanju.Luku.18. u 21.Laketa .te su dosli na Cetinje a odatle 1687 dolaze u podnozje planine Trebjese kod Niksica.45 (*.Siljegovica ima u nevesinjskim selima Kolesko i Budisavlje.Petkovic. avgust 2006.Piljevic. proveo vreme po Srpskim Manastirima do zavrsetka II svetskog rata..yubc. Slave Sv.Krunici.u gradu Nevesinje.Pripadaju grupi vlaha MILOBRATOVICA kojih je po predanju bilo 12: Seselji. avgust 2006.. i da dopunim.Rul(Dabarcic)Celebici. Bozovici. moje devojacko prezime je Siljegovic. Tamo u Velikoj Rusiji osnovali doseljenicko naslje Mala Hercegovina da ih u dalekoj i pustoj tudjini podjeca na stari rodi topli kraj HERCEGOVINU u srcu ! batun . u 08. avgust 2006. или од речи пан (бан). krsna slava nam je Sveti Luka Prof. Просто ћу помислити да сам ја то презиме измислио. Da li imate nekih podataka o poreklu prezimena? Hvala! koPoB 11.Mrkovic.Pekez. avgust 2006..U srodstvu sa porodicama u Hercegovini koji slave Sv.47 (registrovani član) Postovani Prof.18. Siljegovici su iz mesta Kolesko kod Nevesinja.Kokolji.Forumi Mozete li mi reci šta znate o familiji Bakoc Alistair (stjuardesa) .Dabarcic.13 (*.

u 16.Ribaljteg Morine i Vrtic.23.Andric.O.Najvecim dijelom svoga toka rijeka Zalomka protice ispod sela Kolesko koje je dobilo ime po legendarnom junaku vojvodi Kolesku.dali mi mozete podrobnije reci nešto o mome prezimenu???unapred zahvalna Prof. Laketa.au) VOJVODA KOLESKO .međutim ja sam srpske nacionalnosti.kao sto je poginuo tvoj djed 1941 godine. K.51 (144.selo Kolesko drzi strazu na putu Nevesinje-Gacko i rijeci Zalomci poslije Trebisnjice najvecoj ponornici.Kostic.ca) postovani profesore mene zanima nešto više o mome prezimenu SAJIN neki kažu da je to jevrejsko prezime. Vucinic.Rilja. Srpska vojska iz nevesinjske povrsi sakupila se u Vojnivci.Buha. u 22. Laketa .Djogovic.Pozdrav „vojvoda Kolesko”.ginulo se mlado na bojnom polju.g. u 22.Pozdrav svima prof. koPoB .serbiancafe.Siljegovic. Kolesko cine sela:Pluzine.Terzic..Forumi posetim..Draganic.30.Sasoroga i Solaja(Srbi)i Djumiman.Mucibabic. u 11.Kolescani kao potomci slavnih predaka od vremena vojvode Koleska nastojali su da opravdaju svoje slavne predtke i da nastave slavne tradicije borbre. http://www1.Zelenovic. avgust 2006. Druga Nevesinjska puska 1881/2. Otidji na www.gdje su se hrabro borili a mnogi i poginuli. avgust 2006.19.6.Tu žive sledeće porodice:Aleksic.M ilanovic.Balabani.tu su izdahnuli i sahranjeni.Gaj.Hercegovacka vojska se u crkvi u Trnovom Dolu pricestila i pod komandom vojvode Vlatka Vukovica posla u Kosovski boj.Samardzija.koji je zajedno sa vojvodom Lazarom Bratacaninom i ostalim Srbima isao u boj na Kosovo 28.47 (*. Rijetko je ko umirao u krevetu.*) Za Siljegovica i Kolesko.html?157[1/26/2013 7:19:44] .1389.Laketa.Teško ranjeni vojvoda Kolesko i vojvoda Lazar Bratacanin dosli su do sela Neanovici u Slivljima.Masovno su ucestvovali u svim borbama pocevsi od ustanka Prva Nevesinjska puska 1875.Sito i Sikalo(muslimani). u 03.21.sympatico.10 (210.139.Vujovic.*) Postovani gospodine profesore Laketa.Treca Nevesinjska puska 1941 i u poslednjim borbama od 1992 do 1995 kada su hrabro stali u odbranu svoga naroda. septembar 2006. avgust 2006.mjesto gdje se sastaje i okuplja vojska za borbu(danasnja Fojnica).Bratic.virtualnahercegovina/pisma citalaca/raspitaj se za svoju rodbinu i upoznaj malo bolje Nevesinje. Hvala svima! modra rijeka .Drvendzija.Kao uspomena na njih i njihova junacka djela ostala su imena sela Kolesko i Bratace koje razdvaja rijeka Zalomka.39 (registrovani član) Prof.21.boreci se:„Za krst casni i slobodu zlatnu” i u toj borbi mnogi su casno i slavno polozili svoje mlade zivote na oltar otacbine.com. Molom vas da kazete nešto o prezimenu ASKRABIC mnogo hvala zahvalna .Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. avgust 2006.12 (*.87. Laketa .Gornje selo.Kovacevic.

teodosije . rudna .21 (*.18 (*. u 17.Diskusije .Bio bih vam veoma zahvalan ako mi odgovorite konkretnije .45 (registrovani član) H V A L A P U N O!!!! Prkos .serbiancafe.Grahovo.najprije da pohvalim ovaj odličan topik i vasu nesebičnost i toplinu da izdvojite svoje slobodno vrijeme i pomognete našim ljudima u traganju za korjenima .Laketa .Gora. avgust 2006.ima ih i kod Knina u selima Rastevic i Bilisan i slave Sv.26.Odatle su se raselili sirom bivše YU a ima ih u rasijanju. O porodicama CECEZ i ZUZA pisano je ranije.Trebinje. http://www1.vidi gore u tekstu.Vojvodini itd.*) jeremici postoje u Srpskom Senmartonu iz Rumunije majka je poreklom Jeremic Prof.(TOLJ)poticu sa Zubaca kod Trebinja.30.poticu iz sela Korjenici u Popovu polju kod Trebinja.au) Evo da odgovorim na neka Vasa pitanja. CACICI.konkretno u Rogatici i Sokocu ali i na sjeveru Crne Gore u Pljevljima.ima ih na Cevu C. u 22. avgust 2006.*) Uvazeni gopodine profesore Laketa .slava ? TOHOLJ. u 07.31.au) Za gospodina „teodosija” Gospodine „teodosije” hvala na komplimentima koji su upuceni meni i topiku a ja cinim koliko mogu da pomognem našim citaocima. unaprijed zahvalan! Prof.29.podjimo redom : BAKOC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Rioca i Gacko gdje i danas žive.31.Laketa .Nudo. avgust 2006.cgocable. avgust 2006.Topik je još jednom da se ponovim izvanredan.oko 1695 godine preselili su na Rudine.79.poticu iz zupe Arandjelovo kod Trebinja. Vi sami morate nastaviti da istrazujete Vase korjene i porodicno stablo.26.ili barem ako me uputite na literaturu gdje bih mogao da nađemnešto blize o svojim korjenima . Moje pitanje je sledeće : da li znate nešto o prezimenu Cacic (ћаћић)?Gnjatovici .Jedni su dosli kao Bakoc i Bakocevic u Ljubinje.52 (82.Igore i svi ostali koji ovdje pišete .Forumi alistair (stjuardesa) .a slave slavu Sv.com. u 20. avgust 2006.ali morate shvatiti da su i moje mogućnosti ogranicene te mnogi citaoci ostaju uskraceni za odgovore koje su tražili u vezi svoga porijekla.195.Nikolu ako mozete pomoći unapred hvala.Gnjato i Stojanovici su im izgleda rodjaci a mislim da je porjeklo negdje iz Popova Polja kod Trebinja? Krsna slava je Djurdjevdan i uspjeo sam da ih nađemjoš na Romaniji . avgust 2006.Nikolu.34 (81.kao i po Bosni . u 16. u 12.net) Profesor Laketa Prezime Stanojcic ja nisam nigdije mogao naći odkud potijece moji stari po mom proracunu su dosli kod Vrgin mosta početkom sedamnaestog veka.Srodni su im Gnjato(vic) koji su iz Popova polja doselili na Miruse i Vracanovice kod Niksica.20 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com.

hvala.09 (*.Petkovica. Evo diskusije.Forumi Takođe pisano je i porodici Askraba(Askrabic)vidi gornji tekst. Ranije su se prezivali STUKELJE po lokalitetu Stukeljina Glavica pod planinom Golijom u C.3. u 17.sto si tako skrt mogao si barem nešto više reci o svojoj porodici KUVELJIC:odakle poticete.gdje živite i tome slično ? Znam samo http://www1.com.slavimo sv.ac.djordija Prof.Saina je bilo u Konjicu i izbjegli su u B.Konkretno što se tiče Vase porodice SAIN riječ je stranog porijekla. Slava ??? JAKSIC.54 zahvalna .serbiancafe.sirom bivše YU i rasijanju.p.html?157[1/26/2013 7:19:44] .dosli su odnekuda i slave slavu Sv.3.sympatico.meni se čini da je to turcizam ali nevolja je u tome sto kod sebe nemam nikakav rijecnik stranih rijeci da vidim šta znaci. Tada se pominje vojvoda Sefan Jaksic.ca) 0 još jedan pozdrav za profesora. u 16.yu) interesuje me porijeklo kuveljica.Iz velikog nepotpunog spiska srpskih srednjovjekovnih feudalnih porodica sa prostora Hercegovine treba pomenuti porodicu Jaksic.13 KoPoB 12.Diskusije . Iz srpske porodice JAKSIC koja je otselila u Rusiju vodi porijeklo prvi krunisani ruski car IVAN IV VASILJEVIC GROZNI (1530-1584).Srbi kao veoma sposobni ljudi. oktobar 2009.su starinska porodica u Foci a ima ih da žive u selu Slivlje u Gacku. jer bi nas to daleko odvelo a potrosili bi puno vremena.3.gdje su najranije stanovali. U Rusiji su selile mnoge srpske porodice poput Jaksica.sirom bivše YU i rasijanju.Laketa .Nikolu. Momo Kuveljicu. zauzimali su veoma visoke polozaje u Carskoj Rusiji.Gori.neki kažu da je jevrejsko drugi kažu da je njemacko .Luku. septembar 2006. oktobar 2009. u 01.Takođe se pominju i u narodnoj epskoj pjesmi : „Dioba Jaksica”.U Nevesinju živi porodica SAINOVIC nisu starosjedioci.Vi ako ste u mogućnost uzmite neki od leksikona i pogledate znacenje rijeci sain i biće ti jasije.a.su stara srpska vlasteoska porodica iz Hercegovine koji se pominju u izvorima dubrovackog arhiva 1441 godine.S.koja starinom potice iz sela Klobuk kod Trebinja.Jedan dio porodice Jaksic odselio je u Rusiju.dali mi mozete to odgonetnuti nekako inače sve sto znam moji su iz mrkonjic grada. septembar 2006. Ima ih da žive u Gacku.au) Zahvalna..za pohvalit je Vasa upornost u traganju za vasim porodicnim korjenima kao i još nekoliko naših citalaca da ih sada sve ne nabrajam. u 11.14 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Nevesinju. BiH).).Miloradovica i Vladislavica i tamo su osnovali naselje „Malu Hercegovinu”. JEREMIC.(O tome sam pisao ranije.Glavni razlog moga ne javljanja i ne davanja odgovora jeste nedostatak bilo kakvih valjanih informacija koje se odnose na Vase porodice. septembar 2006.Siljegovica.59 (*. 0 SrboPeuljanac (Sanjar) 12. momokuveljic .a ja sam srpkinja. u 04.odatle su u jednoj od seoba preselili u Focu i u selo Slivlja u Gacku (R.niste ni odgovorili za moje prezime SAJIN.

tko su bili i koji narod je to bio.com. su stara srpska porodica iz sela Kozice kod Stoca. I moj srpskohrvatski nije najbolji.net) Pozdravljeni ! Evo.serbiancafe.Forumi da u B.? O sebi znam samo sljedece: Ime mi je Benjamin. septembar 2006. u 10. imam 25 godina i nekako me počela zanimati historija. Moji roditelji su se razišli nekoliko godina nazad.Dali ime prezime Begović veze šta Begom ili obratno.ciji clanovi žive sirom svijeta daleko od rodnog kraja sela Kozica kod Stoca u Istocnoj Hercegovini. septembar 2006.reditelj Zdravko Sotra i dr.totalno je razruseno. intelektualaca među kojima su slikar Branko Sotra.kuce unistene opljackane i unistene kao i kuce mnogih porodica u ovome tragino ratu.I sto vise o prezimu.5. septembar 2006.3. tako da se vam izvinjavam.26 (*. od kud je doslo. prezime je Begović Moj otac je iz Gornjeg Vakufa i kako ja znam tamu su već dugo kao porodica Begović.30.42 (*.3.Luci živi porodica KUVELJA i možda su srodni sa Vama Kuveljicima. septembar 2006.Prije mjesec dana bio sam u manastiru Tvrdos i u manastiru na Ostroscu tražio podatke ali ništa nisam mogao pronaći.57 (*. njihovo staro staniste u Kozicama u ovome poslednjem ratu u BiH 1992-1995 goine. Slava ??? basbru . u 16.ima ih sirom bivše Yu i rasijanju.Dragoljub Sotra koji je napisao knjigu:„Nije moglo sve u zavezanj stati” u kojoj je opisao ovu poznatu i interasantnu hercegovacku srpsku porodicu. septembar 2006. Ova porodica je dala nekoliko istaknutih.Tacnije.6.Ima li šta turskog tu. Zanima me isto dosta o Turskim napadima itd.Diskusije . u 16. http://www1. Dakle.au) SOTRA.sezampro.02 (registrovani član) Postovani profesore Laketa ako nemate nikakve informacije o prezimenu TOPCIBASIC.yu) mozete li mi molim vas reci nešto više o poreklu porodice Vidic Unapred hvala londza (doktor) . u 17.Londze koPoB . ja se vam javljam iz Ljubljane. da sam rođen u Sloveniji.40 (registrovani član) benjamin begović .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Prof. mene zanima dali mi mozete dati sto vise podataka o mom prezimu.amis.Laketa .poznatih ljudi stvaralaca. Prvo da vam kažem. odakle dolazi i ko su bili moji prednici. u 20.I dalje tragam zato mi treba vasa pomoć.Puno pozdrava od dr.da li me mozete pomoć gdje i kako mogu doći do bilo kakvih informacija o tom prezimenu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ne razumjem kako da povezem Beg sa Begović i kako je došlo do toga.

org.16. Paštrovići. jedni kao: Ajdarkučević.8. makar da me uputite do neke tacke gdje je to razvidno. Bijela i Đinovići. ali se spominje na ovom web site-u: http://www. Herceg-Novi iz Trebinja. v. Kokot. Vilac (Bratonožići).eunet.Basera. u 17.Ovuka. u Ulcinju. Boka Kotorska. Danilovgrad. Cetinje.42 (registrovani član) Cao Benjamine.bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula. август 2006. Rod su Jaćimovićima kao i Dizdarevićima. Rasova i Zaton (Bijelo Polje).). Podgorici i Nikšiću. god. Curovo (Pljevlja) Pozdrav svima! podunac (bravar) . Radanovići i Kubasi Grbalj.ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više. Mahala (Zeta). Spuž.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Nemam pojma da li je iz Crne Gore. Perast (Boka Kotorska). ogranak Mijovića (Kolovića) u Kučima. Znam da vam nije bas najlakse sad sve to pisati.) u Donju Sabatnu i Sipić (Lepenica) i Topolicu (južna Srbija) i jedni u Italiju. Podgorica. Kotor.Diskusije . jedni su iz Stare Srbije (još u 7. doselili su se iz južne Hercegovine u 17.Guzina. koji su kod Tutina i u Rožaju. vidi: Bauk ZA KUVELJICA Kuveljići. tako da šta god . u 12. v.yu) Pozdrprofesoru. Budva. Od njih su odseljeni (17. evo šta sam pronasla vezano za tvoje prezime.montenegro.00 (*. Rijeka Crnojevića. ranije: Ćuda.6. a drugi iz Stare Crne Gore. Kenjalo.Bubalo itd itd itd http://www1. po nahočetu. Herceg-Novi. selo Pavino Polje Bijelo Polje porijeklom Kuči ZA VIDICA Vidić. Od njih su u Turskoj i Novoj Varoši (Raška).još jednom hvala Device mani se antinih prica o vlasko /rumunskom poreklu Ma Srbi smo menjali prezimena u krajini ili lažno davali na popisu Austougarima. Od njih su u Andrijevici. po nahočetu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ogranak Brajovića u Kosiću i Kosovom Lugu (Danilovgrad). drugi kao: Bauk i treći kao: Renović. Lozna (Bijelo Polje). Komani.44 (registrovani član) devica .Forumi Morate znati da me to jako zanima i ako mozete pomoći rado bih vam vratio uslv kako god vi hocete. у 10. ) alistair (stjuardesa) . Od njih su ubilježeni 1912. Vidi: Franović-Bosnić. ogranak Vukovića. Donja i Gornja Granica (Bjelopavlići). Hvala i prijatno . Ogranak Vulovića (Novljana) u Bijeloj (Šavnik) i Nikšiću. Ravni Šušlijec (Gacko) iz Nikšića. Gacesa . iz Hercegovine. potomci su Jovan-bega. septembar 2006.. (od bega Tomaša Stankova) grana Bandića.serbiancafe. od njih Begović a drugi Agunović i Vranić. Sipić (Lepetane).au Begović. v. iz grupe Radulovića „Nikodelci”. septembar 2006. HercegNovi.

zahvaljujem vam se na odgovoru 0 MrMuscolo 07. ili su od bana Pilatovica. M_S 14.54 (*. 0 Laketa @ MrMuscolo.ajde već kad me pitas da ti dam odgovor http://www1. u 13.Forumi Znam za dosta tih prezimena kako su im od starina prezimena! Mom dedi je majka od Dzakula(sa Petrove Gore) .Laketa.cc/Index. oktobar 2009. imaju li ovi Pilatovici kakve veze sa danasnjim selom PIlatovci u okolini Niksica? Unapred hvala.serbiancafe.. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim dobronamjernim citaocima koji su mi pisali. u 13. Slava Sv. oktobar 2009.pomogli meni u radu i nekim našim citaocima da nešto više saznaju o porijeklu svojih porodica.41 Za Laketu. jesu li od nekoga ko se zvao Vlaho Pilatovic ili od stocara Pilatovica.html?157[1/26/2013 7:19:44] .slijepcevic.48 Pozdrav. stariji kažu da smo se prije prezivali Cicvarici i da smo zivjeli negdje u Lici.co. Pozdrav 0 zagorskivuk (student) 21. a ova stranica je još i danas aktivna zahvaljujuci Vama.seobama i etnickim promjenama na Balkanu.15 Da li neko zna nešto o prezimenu Grubic.. I druga stvar.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.g puna godina dana. pitacu dedu nešto više o tome device ostavi mi tvoj e mail pozdrav Prof.com. 9. Meni je stvarno zao sto na neka Vasa pitanja nisam odgovor nikakav dao. u 16. slavimo svetog Djorda i sada trenutno živimo ispod Kozare 0 navodno je postojala neka prica da vucemo porjeklo od Vasojevica iz Crne Gore ali su kasnije iskljucili tu opciju. moje prezime je Vlacina. Pozdrav svima prof.Laketa . http://www. Po podacima Andrije Luburica. Pilatovici iz Popovog Polja su od Vlaha Pilatovica. Tim citaocima se još jednom izvinjavam i puno zalim zbog toga.8. zanima me dali mi možda mozete reci ista o istoriji mog prezimena. septembar 2006. oktobar 2009. u 10. oktobar 2009.Tu je bilo veoma kvalitetnih radova i sa moje srane HVALA PUNO SVIMA! Ne bih sada nabrajao sve te autore da nekoga ne preskocim ili zaboravim. Mislim odakle su dosli tamo ili bilo šta.kada se ovaj moj rad pojavio na stanicama SC. nadam se da neće niko ponovo obrisati postavljeni link jer mnogima može biti koristan. Marka. novembar 2009. u 10.htm 0 Srdjan001 (student) 17. Iz Ervenika. Oni treba uporno da nastave da tragaju za svojim korjenima i porodicnim prijeklom. Pitanje glasi.Diskusije . u 10.au) Dragi citaoci i posjetioci ove stranice koja se bavi porijeklom srpskih porodica.2006. tj da li je Ban Pilatovic i Vlah Pilatovic jedna te ista licnost samo ga razlicito zovu.prošlo je 7.07 Broj telefona Petra Aškrabe Zagorskog je 0 orao_sinisa (radim sve) 23.13 Ne vidim nijedan razlog za brisanje linka ka sajtu na kome se može detaljno videti poreklo i porodicno stablo porodice Slijepcevic iz Samobora kod Gacka.

Možda je na celu nekog vlaskog katuna stajao neki „vlah Pilat” koji je imao titulu kneza http://www1.negdje u Lici ima lokalitet i neko manje selo Pilatovci. novembar 2009.na pregon robe iz Dubrovnika u Focu. Ponekad su se vlasi bavili i dopunskim zanimanjem pregonili su odnosno transportovali robu za potrebe dubrovackih trgovaca npr.Gori. Idemo na drugi dio pitanja.html?157[1/26/2013 7:19:44] .koji svake godine manastiru Pivi daruje po jednog vola za ulje.1405 godine.Znaci u prvo vrijeme u Srednjem vijeku „VLAH” je socijalna kategorija.tj.Postoje neke indicije da predci naucnika Nikole Tesle vode starinom porijeklo iz plemena Pilatovaca kod Bilece.obavezuju se ugovorom u Dubrovniku 22. sjeveroistocno od Bilece koje se danas nalazi u C.1616 godine gdje se među priloznicima i darodavcima manastira Piva pominje neki vlah Vukadin Pilatovac.6.(Vlah-hrišćanin. Ovaj katun je lociran sjeveroistocno od Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci.Diskusije . Svaki stocarski vlaski KATUN imao je svoga starjesinu.Forumi (Profa) 11.kada govorimo o VLASIMA misli se na socijalnu kategoriju i odnosi se na na seljake stocare koji su bili u daleko boljem materijalnom polozaju u odnosu na zavisne seljake kmetove.Njih pominje istoricar Konstantin Jiricek u knjizi o vlasima.1405 godine. bana.serbiancafe. Vlasi iz katuna Pilatovci:Vukan Pilatovic.kneza ili primicura.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. srpskim srednjovjekovni seljacima stocarima koji su se bavili iskljucivo stocarstvom na planinama.Za vrijeme turske vlasti poprima vjersku kategoriju i opet se odnosi na hrišćanskog seljaka stocara koji živi na planinama i bavi se stocarstvom.39 na ova tvoja dva pitanja.6. Osim ovoga opisanog sela PILATOVCI.početkom 15 vijeka. Katun Pilatovci javlja se u dubrovackim istorijskim izvorima 22.sto je dokaz o seobama srpskog stanovnistva pod pritiskim Turaka sa prostora Hercegovine u Dalmaciju i Liku. Postoji selo Pilatovci u Hercegovackim Rudinama.Selo je dobilo ime po vlasima PILATOVCIMA. iz Dubrovnika u Focu ili dalje u unutrasnjost Bosne i Srbije.Srbin). u 15.Milic Brajkovic i Vladoje Pilatovic. Kasnije vlahe Pilatovce pominju u mnogim izvorima i istorijskoj literaturi.gdje pominje i vlahe Pilatovce početkom 17 vijeka.da krenemo sa lakseg kraja.

Turci su tjerali Zotovice da predju na islam.koji su naselili sjeverni dio Nevesinjske i Gatacke Povrsi od Kokorine do Uloga.19 „MrMuscolo” moj sokole sivi.sl. novembar 2009.Postoji vise grana Pilatovaca.Oni koji su ostali u Podgorici primili su islam.Za vrijeme turske vlasti Zotovici su imali velike zemljisne posjede oko Ljubinja i Trebinja. Samo nastavi raditi.drugi Zotovici su odbili turcenje i pobjegli su u Hercegovinu u selo Domasevo u Ljubomiru.Forumi ili bana i on je postao i ostao rodonacelnika vlaskog plemena PILATOVACA kod Bilece.uslovno recenu u koju spadaju: Doder(ovic).serbiancafe. u 08. novembar 2009. Hvala najlepsa! Laketa (Profa) 24. Među Srbima iz porodice Zotovica uvijek je bilo svestenika i jedan vladika Zotovic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Doderovica.38 Postovani. ali su u vezi ovih pitanja postojala slobodna tumacenja . Vremenom su im poturceni muslimani potimali 0 http://www1.Sikimici i Radovanovici. Laketa (Profa) 14. O banu ili knezu PILATU postoji samo narodno predanje i tu nemamo jasnih istorijskih podataka i izvora kao sto imamo za gore opisano i navedeno vlasko pleme PILATOVCI kod Bilece. starinom potice iz Podgorice.nemam ništa protiv.Grubacici.html?157[1/26/2013 7:19:44] . novembar 2009.Djurdjevdan. Stara srpska vlasteoska porodica ZOTOVIC.Sutonje. u 07.Nikolu. zamolila bih sve koji znaju nešto o poreklu prezimena VUKANOVIC da 0 napisu. u 18.slavi Sv. Do Austro-Ugarska okupacije 1878 godine. Pusara Komnenovica Zahvaljujemo ti na opsirnom odgovoru i želimo sve najbolje u daljem radu a ovaj tekst ćemo u celosti ako Bog da ubaciti u porodicni rodoslov sa tvojim potpisom . 0 nagadjanja potomaka Pilatovica (Beata. MrMuscolo 12. doselio je tu iz Ljubomira.09 VUKANOVIC. selo Dobromiri. Laketa 0 MilliVuk 24. ti navede ovu sjevernu. i ). ako time nenasimo sstetu tebi i tvom istrazivackom radu. moji Vukanovici su iz Popovog polja.svi slave Djurdjevdan staru slavu Pilatovaca.Beat(ovic).želimti puno uspjeha ! Prof.u selu Gorogose zaseok Dobromani.Diskusije .Ranije se prezivao ZOTOVIC. Inače. Kukici. u 09.Pusare i Sekare. naprotiv veoma me raduje da pišes o starom srpskom plemenu PILATOVCI i svim onim porodicama koje vode porijeklo od Pilatovaca. ZOTOVICI su bili jedna od najuglednijih porodica među Srbima i Muslimanima. U juznu granu Pilatovaca spadaju:Komlenici. novembar 2009.43 Tako sam i mislio. Sekara.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. novembar 2009.odakle je preselio prije 200 godina.slave Jovanjdan. novembar 2009. u 06. Ili bar gde mogu da tražim.9.Diskusije . svi su iz Darosave (Arandjelovac). a ja trenutno nemam vremena sve da iscitam.slavi Jovanjdan (23. 0 http://www1.Forumi zemlju i Zotovici su morali da se sele kao tvoji predci Vukanovici koji su dosli u u selo Dobromane.36 Profesore Laketa. profesore Laketa! Mi takođe slavimo sv.S. iz Ervenika.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Koja je tvoja slava ? 0 MilliVuk 24. u 18.clana porodice ZOTOVIC. u 20. decembar 2009. u 17. tema je obimna.prisluzivali su Cvijei. I pored svih nedaca i nevolja ZOTOVICI su uspjeli ocuvati svoje zemljisne posjede u Domasevu i Vidusi. novembar 2009.S.u Zavali doselili su se oko 1825 godine iz sela Slimnica u Sumi trebinjskoj.26 Hvala Vam još jednom! Nadam se da nije problem ako ovo prekopiram na Facebook u grupu Vukanović-Vukanovic-Vukanovich? Vidim da se bas razumete u tematiku hercegovackih prezimena. VUKANOVICI. novembar 2009. čukun deda mi je Stepan njegov 0 otac Milorad. u 12. Marka. Nikolu.postoje još dvije porodice Vukanovic u Hercegovini u selu Zavala i Kremeni Do koji slave Jovanjdan. decembar 2009.05 Profesore Laketa znate li odakle su Gavrilovići. krsna slava sveti Sava? Hvala unapred! storm_rider (majstor) 09.11 Postovani. Izvinjavam se ako ste već ranije to negde spomenuli. decembar 2009. Laketa (Profa) 24. a njegov deda Sreja. Petra? 0 Srdjan001 (student) 11.Zašto se preziva ZDULA (Z kao zbun) nezna niko u selu ? 0 MilliVuk 25.19 Osim ove tvoje porodice VUKANOVIC. Iz svega izlozenog vidi se da su ZOTOVICI bili neka stara srpska vlastela sto nam svjedoci i jedan stari kameni grobni krst na groblju u Domasevu gdje je upisano ime PETRA ZOTA. da li znate nešto o prezimenu Grubic. Pozdrav! 0 Darko267 (Student) 09.slava Casne Verige Ap. Zaboravih napisati da je krsna slava porodice ZOTOVIC bila Nikoljdan.). Da li znate nešto o prezimenu Vlaisavljevic. Jeste li možda napisali neku knjigu? P. :) 0 Laketa (Profa) 25. u 18. ZDULA u selu Kremeni Do porijeklom je od porodice VUKANOVIC iz Trebinjskog Polja.serbiancafe. slave Sv.13 P. u 04.39 Hvala.

a naročito u XX veku. Hvala Laketa (Profa) 11. ГАВРИЛОВИЋИ се први пут помињу у историјским изворима 1597 године у околини Никшића. 1923.славе више слава. Moj deda Nikola Grubisic(peto dete po redu) rođen je 1897. majke Marije (poreklom italijanke iz Cavtata).одатле су се током времена расели на више страна.Bozidar.Mirko. 1926. ГРУБИЂУ.Dalmaciji.da ih ima i u Bosni i Hercegovini.Draginja.Laketa.Crnoj Gori.god.Sava.. Isto.Санског Моста.jedan je streljan na Banjici.до Приједора.Neznanom junaku na Avali-dosao u Srbiju) u verovali ili ne.Vencava se ubrzo.Ова породица се поминје на више мјеста од Котора. ПУНО ПОЗДРАВА СВИМ ЧИТАОЦИМА ! СРЕЋНИ НАСТУПАЈУЋИ ПРАЗНИЦИ ! Проф.Од њих води поријекло више српских породица. 0 Deda je po struci gradjevinski tehnicar-geodeta. decembar 2009. ВЛАИСАВЉЕВИЂИ.Jovan. Oko 1900.od oca Simeona..sa Jelisavetom Zivkovic. dolazi u Srbiju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.у Србији око Донјег Драгачева и широм бивше Јуославије.zatim Marija. Одатле су раселили у више праваца у Херцеговини око Требиња.(govorio je da je sa Ivanom Mestrovicem.Diskusije . Лакета 0 grubbshadow 15.tada AustroUgarska. Čuo sam da se grana na tri grane. ratu je izgubio mislim dva brata. bilo ih je sedmoro dece. U II sv.da su mnogi Srbi-pravoslavci u XVIII I XIX veku pokatoliceni. u 16..katolike.ali ništa vise.u Dubrovniku.a drugog su ubile ustaše u Osjeku. rimokatolike.serbiancafe.u pravoslavnoj crkvi. u 18.u Pirotu.. decembar 2009.1941.Tu ostaje da živi i radi do svoje smrti 1988.prelaze u Sibenik.Srbiji.Milan.na jugoistoku.napisati ili bilo stosta znate o poreklu prezimena GRUBISIC.46 Ево након дужег времена послије заузетости и недостатка слободног времена да покушам дати одговоре на давно постављена ваша питања.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi Nasao sam na internetu da poticu iz Kotora.Milena i Slavica.су живјели у селу Јасенику близу Гацка у Херцеговини.Војводине па све до Аустралије гдје након ових најновијих сеоба живе чланови породице Грубић.што се тиче твоје породице немам никакав конкретан податак о њеном поријеклу.rodilo se prvo dete od desetoro-Ankica.Pan Gracije. http://www1.akademskim vajarom –spom.god.molim Vas ako mi mozete pomoći.god.Ima ih kao pravoslavce.12 Postovani prof.

Diskusije - Forumi

Uvek je pisao i potpisivao se cirilicom. Slavio je slavu Sveti Nikola. To je danas i moja slava. Unapred sam Vam zahvalan

Laketa (Profa)
15. decembar 2009. u 21.54

За Грубишића, У историјским изворима и народном предању помиње се ''Грубљеша војвода'' и''Грубљеша харамбаша''. Истраживачи Херцеговине помињу породице Грубјеше, Грубљеше и Грубишиће,углавном као Србе и католике. ГРУБЉЕШЕ,у вароши Љубиње поријеклом су из села Грмјана и из Дврснице код Љубиња у Херцеговини, било их је прије 120 година 2 куће,слава Аранђеловдан. ГРУБЉЕШЕ у селу Седларима код Требиња старином су поријеклом из Дврснице код Љубиња гдје их има да живи више породица,слава Аранђеловдан.

0

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.24

Dobar dan profesore,

0

zeleo bih da znam poreklo prezimena Dmitrovic. Naime, moj cukun cukun deda sa majcine strane je dosao u Sumadiju ( selo Rajkovac kod Topole) oko 1750 zbog krvne osvete iz Sjenice ( Selo Budjevo). Pošto se zvao Novak, u Sumadiji je promenio prezime u Novakovic. Mene sada interesuje kojoj lozi Dmitrovici pripadaju, tj moj predak Novak Dmitrovic. Ps. Ako Vam mogu pomoći znam samo da su u Sandzaku bili serdari i da su imali mnogo zemlje u posedu , bas kao i danas u Sumadiji. Hvala

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.37

Umalo da zaboravim da je slava Sveti Jovan ...

0

hitron (Vaspitac)
30. decembar 2009. u 13.33

Već duže vreme me interesuje moje poreklo ali nisam nasla nacina da nešto Stojanovicima.

0

vise otkrijem o svojim precima, iskreno se nadam da mi nešto više mozete reci o Sve sto ja znam jete da mi se deda zvao Mico,njegov otac Pero Stojanovic,prvo su živeli u selu Perna opstina Bos.Krupa početkom 1920 i neke sisli su dolinu reke Une ,selo Drenova glavica ,gde smo bili nastanjeni sve do 1992 godi... molim za sto vise informacija...

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

UNAPRED JAKO ZAHVALNA

cocke021 (student)
07. januar 2010. u 19.44

Postovani, zanima me da li znate nešto o poreklu prezimena Cvejic. Krsna slava 0 je Djurdjevdan...Znam da dosta Cvejica ima u Vognju (srem) i da su svi u rodu, ali na zalost ne poznajem nikog, tako da Vas molim ukoliko znate odakle dolaze...za bilo kakvu informaciju biću veoma zahvalna.

cocke021 (student)
11. januar 2010. u 14.27

zelela bih da vas takođe pitam za poreklo prezimena Stevanovic. Krsna slava je 0 Sveti Nikola i znam da je unazad par kolena iz Posavine u Republici Srpskoj, konkretno iz sela Loncari opstina Donji Zabari , Republika Srpska

svetlanasvc (srednjoskolac)
23. januar 2010. u 12.36

Prezivam se Savic, a krsna slava mi je Alimpije. Živim u Nocaju, selu u Macvi. presla Drinu. Jedan je ostao u Zvorniku, dok su dva, otisla na Cer, a potom u

0

Moji preci vode poreklo iz Hercegovine. Naime, sredinom 19-og veka, tri brata su Nocaj. Imam veliku zelju da napravim porodicno stablo, i stoga Vas molim, da mi, ako ste u mogućnosti, pomognete. Unapred hvala!

gacanin (advokat)
07. februar 2010. u 09.44

za profesora Laketu,

0

prezivam se Pušara i poreklom sam iz Gacka, konkretno iz sela Ulinje ( nekadašnje Desivoje) Iz vaših izlaganja i komentara pročitao sam da su Pušare poreklom od Pilatovaca(Bileća), te da zajedno sa Doderima, Beatima, Sikimićima i dr. svi slave Sv. Đurđic Hoću da napomenem da je naša slava Sv. Jovan i da nema ni jednog Pušare koji slavi Sv. Đurđic, Što se tiče porekla koje ste naveli tu ne smem da protivrečim , moguće je da ste u pravu, (ima pomena da potičemo od Nikšića)ali za podatak o slavi koju slavimo ističem da je pogrešan te bismo bili zahvalni da izvršite korekciju

Laketa (Profa)
07. februar 2010. u 20.14

Postovani prijatelju „gacanine” ja se držim devize: „Ko radi,taj i grijesi”.Ja sam tako negdje davno na ovim stranicama napravio grešku o koj i Vi pišete. Radeci u brzini napravio sam gersku tu grešku. Treba ispravno da stoji:„Doderi,Beati,Pusare i Sekare svi su su jedno bratstvo,i svi poticu s Pilatovaca”, kako za njih piše J.Dedijer u knjizi Hercegovina. Prve dvije porodice doselile su u Kokorinu 1830 godine, ove druge dvije među njima i Pusare dosle su 1845.g. Za tri porodice Doderi,Beati i Sekare sam siguran da slave Djurdjevdan,za Pusare u Kokorini nijesam siguran koju slavu slave,ako ti znaš,reci nam svima sada. Slijedeci logiku da su isto brastvo sa gore navedenim porodica trebalo bi da slave Djurdjevdan. Nasao sam nešto podataka o tvojoj poridici Pusara iz

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Ulinja i Medulica u Gacku za koju velite da slavi Jovanjdan. Porodicu PUSARA u selu Medulicima naselio je Ali-pasa Rizvanbegovic(1761-1851)sa Ulinja u Medulice. Moglo se desiti da je tada porodica Pusara promijenila svoju slavu ? Jer stara slava Pilatovaca je Djurdjevdan a vi slavite Jovanjdan. Radi informacije treba reći da porodice Hrnjez i Prstojevic sa ovih prostora slave Djurdjic. Puno pozdrava prof.Laketa !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 05.08

Dvoje citalaca sa VH pitaju za porijeklo svojih porodica: 1. NOVICA iz Beograda pita za porijeklo porodice ELEK ? 2. MILENA iz Aleksandrovca pita za porijeklo porodice SAVIC ? ELEK,su porijeklom iz sela Velestova na Cetinju.Od njih su porijeklom DJURANOVICI u Goliji.Jedni Eleci su početom XX vijeka 1900 otselili su u Podgoricu. Drugi clanovi porodice ELEK su zbog ubistva i krvi iz Golije pobjegli početkom 19 vijeka za Gacko u selo Jugovice gdje ih

0

je naselio Smail aga Cengic.Iz Jugovica jedni Eleci otisli su za Bosnu,drugi su ostali u Jugovicima,treci su otisli u selo Kruscicu i tu se naselili da žive,slave Arandjelovdan. Danas Eleci žive sirom EX YU i u rasijanju sirom svijeta. SAVICI u Nevesinju u selima Slato i Krekovi porijeklom su od porodice VISNJIC iz Golije,slave Jovanjdan. Golijani,Bacevici, Vukovic,Visnjici i Savici svi su jedno bratstvo i svi slave istu slavu Jovanjdan.

gacanin (advokat)
12. februar 2010. u 14.39

za Profesora Laketu Želeo bih najpre da Vas pohvalim i izrazim divljenje za upornost i volju koju pokazujete u Vašem istraživačkom radu takođe bih istakao da se slažem sa vašim mišljenjem da je radi preciznijeg određivanja nečijeg porekla odnosno porekla prezimena neophodno i da se drugi učesnici potrude i ponude neki podatak ukoliko ga poseduju upravo to je bila moja namera i razlog zbog koga sam Vam sugerisao da je

0

napravljena greška kada je navedeno da porodica Pušara slavi Sv. Đurđic odnosno Sv. Đurđevdan U skladu sa tim se nadovezujem na prethodnu Vašu poruku te ističem da je tačno da u Kokorini postoji porodica Pušara i to samo dve porodice te da i one takođe slave Jovanjdan. Porodica Pušara je malobrojna i gro njenih članova potiče sa Ulinja dok su ostalo razbacane pojedinačne porodice kao u Kokorini, Sarajevu ili po drugim većim gradovima

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Što se tiče sela Medulići ili ako mislimo na isto Međulići, tamo su naseljene muslimanske porodice te i ne slave slavu, ali ne vidim razlog da Pušare sa Ulinja promene slavu zato što se neko poturčio u Međulićima U razgovoru sa starijima sa Ulinja nisam našao nikog ko bi potvdio priču o promeni slave, svi stoje u tvrdoj veri i ubeđenju da je Jovanjdan njihova slava od davnina te da sve Pušare slave Jovanjdan nalazili se na Ulinju, Kokorini i Sarajevu ili drugim mestima To je jedino što smem da tvrdim u vezi prezimena, ostale podatke o poreklu ne posedujem jer niko u porodici ne može da se složi o poreklu unazad do trećeg kolena a kamoli od prapostanku, stoga bih Vas najiskrenije molio ako imate još neke podatke o poreklu porodice Pušara sa Ulinja da ih podelite sa mnom. Unapred hvala !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 19.51

Za „gacanina”(advokata), Hvala na pozdravima,saljem srdacan pozdrav tebi! Želi ti puno uspjeha u poslu oko sastavljanja i pisanja porodicnog stabla porodice PUSARA.Znam da je tezak posao ali valja biti uporan i istrajati u tome poslu. Evo za početak pogledaj porodicna stabla porodice Buha ili Slijepcevic.Želio bi da ti uradis nešto slično. Pravo da ti kažem nemam bas puno podataka o porijeklu porodice Pusara.Poznavao sam nekoliko clanova ove porodice:nastavnica matematike u osnovnoj skoli u Nevesinju bila mi je Milena Pusara iz Gacka.U Sarejevu sam upoznao zeljeznicara Vlada Pusaru koji mi je bio rod po „bane linije” po zenskoj strani,imao je dvoje djece:sina i kcerku,cijih se imena vise i ne sjecam. U knjizi Vladimira Dedijera,Sarajevo 1914 pominju se dvojica Pusara Simon i Mihajlo.Daleko je poznatiji Mihajlo Pusara koji je pomogao Gavrilu Principu kod samog cina ivodjenja atentata na Ferdinanda.Mihajlo je udarcem noge u koljeno oborio jednog policijskog agenta koji se spremao da sprijeci Principa u izvrsenju atentata. Simon je bio kafedzija u Sarajevu i kod njega se hranio Mihajlo Pusara. MIHAJLO PUSARA,bio je lijep visok mladic,pristalica „Mlade Bosne” po zanimanju bio je opstinski cinovik u Sarajevu.Bio je darovit pjevac i glumac u romanticarskim ulogama.Narodno pozoriste nudilo mu je angazman u Beogradu ali je Mihajlo vise volio da ostane u Sarajevu.Nije jasno rasvijetljena njegova uloga u dogadjajima oko Sarajevskog atentata od 28 juna 1914 godine. Mihajlo je bio neka vrsta rezervnog igrača;ako ne uspije atentat na Ferinanda u Sarajevu,njegov zadatak je bio da otputuje u Visoko i da tamo izvede atentat na njega. Vise podataka naći ćeš u navedenoj knjizi.

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Овом приликом поздрављам и све остале учеснике ове дискусије.01.Diskusije .и које је њихово порекло. одговорите и мени на пар питања. јер их нема на списку старих херцеговачких породица.).html?157[1/26/2013 7:19:44] .Презиме им није патронимичко већ је насатало по неком надимку од ријечи „пејдо”. u 21.Лакету Професоре. Пошто Пантелиће у том крају још зову и Пејдићима (највероватније по неком Пејду који је у тај крај дошао иѕ Херцеговине).треба даље тражити значење ријечи „пејдо” ? Али ево за Вас нешто извјесније у склопу ове сеобе из околине Требиња у околину Мостара дошао је човјек непознатог презимена кога по мјесту поријекла прозвали 0 http://www1.слава Св.су поријеклом из околине Требиња крајем 18 вијека дошли су послије епидемије куге у село Кути у Бијелом пољу код Мостара.). mart 2010. такође славе Св. као и да ми одговорите (уколико је ово горе наведено тачно) одакле су Пејде дошле у Зијемље. извео сам могући закључак да водимо порекло од породице ПЕЈДО који.Ваши предци дошли су у томе периоду. како сам сазнао. а живе у месту Зијемља (Зијемље) код Мостара. бићу захвалан на одговорима.Стефан.што значи мали здепаст са јако кратким и дебелим удовима ногама и рукама. Познато је да су ужичани Ере поријеклом Ерцеговци. којој не знам право значење и нећу да нагађам.serbiancafe.47 за проф.01. ПЕЈДО. поштовање! Молим Вас да. Поздрав свима! Laketa (Profa) 09. mart 2010. Молим Вас да ми потврдите или негирате ову моју предпоставку.35 Срдачан поздрав за „пантелијаса” и све читаоце! Љетос сам био на Златибору заиста је предиван.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Са великим задовољством сам прочитао Ваше писмо и ево сада покушавам да помогнем око поријекла породице Пантелић.Стефан и њихове везе са породицом Пејдо на Зијемљима у Херцеговини.слава Св.Forumi Puno pozdrava prof. ако је могуће. 0 Ја сам пореклом од ПАНТЕЛИЋА из златиборског села Шљивовица. Архиђакон Стефан (9. Да ли се то односи и на породицу Пејдо? Не знам.одатле из Кути дошли су на Зијемља. u 17. и ако ико има какву корисну информацију у вези са овим мојим питањима. Крсна слава нам је Св. Ту су се населили највише послије завршетка Другог српског устанак и владавине кнеза Милоша Обреновића (1817-1830).Laketa pantelijas (slikar) 08. Стефана (9. Само ради илустрације да наведем презиме ПЕНДО настало је по надимку „пендаст”.

Nikola.Лакету Да.. У сваком случају. Leposava.05 за проф. Po predanju prvo je došao na Ozren a zatim se spustio u Gračanicu (da li on i neko od potomaka) gde su rođenji moj deda Maksim 1872 god. Bavili su se trgovinom i zanatima. 0 Sa velikim zadovoljstvom pratim ovaj forum i Vaše rezultate u . поред презимена ПЕЈДО. Laketa. dok čujem da ima Čupića koji slave i Sv. Djordje. Milan (moj otac). Велики поздрав за Вас! 0 nena49 (ekonomista) 11. u 06. I ja sam na tom putu. Slava je Sv. Ja ne znam kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Hercegovine. moj otac je rođen u Gračanici (BIH). Miroslav. ни коју славу славе?. Rastko. Ankica. професоре. Prezime Čupić promenjeno je u Stojanović a veza sa Čupić je ostala u nadimku . mart 2010.. Такође не знам ни где живе.. Po predanju poreklo Stojanovića je od hajduka Stojana Čupića koji je ubio nekog agu i morao je da pobegne iz Hercegovine (Nevesinje) kada je to bilo. da li je baš http://www1.. Miloš. Imena njihove dece (pretpostavljam da i imena mogu ukazati na korene) su Ana. ovaj poznati Zmaj od Noćaja je poreklom iz Pive. Izneću vam podatke sa kojima raspolažem i najljubaznije molim za vašu pomoć u pronalaženju traga mojim korenima. ЧВАЉИНА је поријеклом из села Чваљине из Попова поља код Требиња. najmladji. Borivoje i Stojan i svi su rođeni u vremenu od 1896 do 1916. ne znam. Moje devojačko prezime je Stojanović.. Luku. Milena Djordje. pantelijas (slikar) 10.. u 06.дошао је из села Чваљина код Требиња.У каснијим бурним временима можда су потомци Чваљине и Пејдине дјевојке које су свакако прозвали ПЕЈДИЋИМА дошли у Србију?Од мајке рођене Пејдо добили су применак ПЕЈДИЋИ? У Србију кад су дошли уписани у званичне књиге и документацију као ПАНТЕЛИЋИ према претку који их је довео и доселио у Србију.Diskusije .. Dragica. Čupo. Kontaktirala sam potomka Stojana Čupića iz Noćaja..био је „дунђер” зидар и тако је обављао разне зидарске послове по Херцеговини. svih muških potomaka.Ту их је била једна кућа. novih generacija potomaka Hercegovine. Čupići si PIVLJANI ali ja nigde nisam pronašla da se spominju u Hercegovini i tu udaram u zid. i njegova braća Djordje 1873 i Andrija .Послије неког времена овај Чваљина дошао је у „сулоштво” (нека врста ванбрачне заједице) ПЕЈДИНОЈ дјевојци у селу Хум и Лишани у сјеверном дијелу Бијелог поља код Мостара. rodj.ишао је од села до села послом.. budjenju.Forumi ЧВАЉИНА.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nigde se ne spominju Čupići već sami Čupkovići za koje sam u CRNOGORSKIM PREZIMENIMA pronašla . oko 1765 i slava je Sv. mart 2010. Radoslav.48 Poštovanje Prof. takođe u Gračanici. али не знам колико је то презиме старо (не нађох га међу старијим херцеговачким презименима?). наилазио сам и на презиме ПЕЈДИЋ.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. Branislav. Mara. Čupić vidi Čupković ogranak Predojevića.. Вама сам веома захвалан на овом одговору и понуђеном материјалу за даље истраживање.

Стојан Чупић потиче из Пиве из породице ДОБРИЛОВИЋ који су славили Св. Moj predak. rodj.Горе.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 05.добићете веома интересантно штиво.Diskusije . Рано је постао сироче. Zahvaljujem na tako brzom odgovoru koji sam sa velikom pažnjom pročitala. Веома лијепо о Стојану Чупићу „Змају од Ноћаја”. a http://www1. koji je pobegao iz Hercegovine(Nevesinje) jer je ubio nekog agu. Стојан Чупић убијен је у Зворнику.усвојио га је и посинио богати трговац Страхинња Чупић и одатле потиче његово презиме ЧУПИЋ.говорио је КАРАЂОРЂЕ:„Ко ми надговори Чупића и натпише Молера.по једној легеди убили су га Турци јер им је био противник. односно Кнез Милош. pokušala sam da dam što više podataka verujući da su bitni za pojašnjenje porekla moje porodice na kojem odgovoru i tumačenju vam unapred zahvaljuje.serbiancafe.Нено ови Добриловићи око БИЈЕЉИНЕ могли би бити Ваши преци и ту треба тражити ауторе и књиге које се баве поријеклом становништва на томе терену. Iskreni pozdravi Vama i svim ostalim učesnicima na ovom sajtu Laketa (Profa) 12.Гори. Немојте код Дедијера тражити Вашу породицу јер када је Дедијер вршио истраживања Херцеговине 1897 године.Forumi on moj pradeda koji se takođe zvao Stojan (god. Ствари стоје овако.Као добар јунак и говорник увијек је могао повест народ за собом и зато су га уклонили и убили.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Kontaktirala sam Gračanicu čak sam i bila tamo ali ne mogu doći do nekog dokumenta od koga bih krenula dalje. mart 2010. ДОБРИЛОВИЋА.Луку. bi bila negde oko 1840) ali nigde ne mogu da dodjem do pisanog traga jer su crkvene knjige u Gračanici spaljenu u II sv ratu pa ne znam da li je baš on taj Čupić ili je njegov potomak već sa prezimenom Stojanović. Нено стани мало немој ударати главом у зид. u 07.има доста интересантног материјала. Када је имао седам година дошао је у Србију 1772 године.Дробњак и Никшић саставни дио старе Херцеговине и Ви сте по поријеклу Херцеговка. Oprostite ako nešto ponovim od onoga već rečenog i ako time uzimam vaše dragoceno vreme.по другој легенди убили су га Срби.57 За „нену49”.Пива је била у саставу Ц.Ради твоје информације треба рећи да су Пива. Oprostite na opširnosti.Данас све те области припадају Ц.Има их у Србији око Тршића и Ваљева.И једнима и другима сметало је његово јунаштво и говорништво.то обавезно прочитајте. po predanju bio je hajduk Stojan Čupić. mart 2010.24 0 Poštovanje Profesore Laketa.поријеклом из Пиве има их у Босни:на Гласинцу и око Бијељине. da bi zametnuli trag nakon bekstva.даћу ћу му све што тражи”.Стојан Чупић(1765-1815)рођен је у Пиви.Зато Нено овде на интернету укуцајте:Стојан Томић Пива и Пивљани(латиницом). Po imenu Stojan dalje su se prezivali Stojanović.Можда су Ваши преци у част и славу таквоме јунаку а свакако у родбинским везама као успомену на њега прозваше се СТОЈАНОВИЋИ. 0 nena49 (ekonomista) 12.

Dr.jer deca se uvek vrzmaraju oko starijih koji pricaju dogodovstine i stvari prosto upijaju.Neke pak porodice su produzile preko Romanije i dalje prema Sekovicima. Što se tiče moje familije u Hercegovini oni o seobi svojih rodjaka pricaju. Cabaci. oko Tuzle. no imali su i babu. STA MI JE SA CELJADI?.ponajprije će biti dedovi za tu seobu iz Hercegovine. s poštovanjem pavlimir_ratnik (Edukator) 14. To je mesto Drenovci. kažu da je razvalio staju i lozio gradju sa nje . selo kod Nevesinja.dolinu Drine. Nikola. Prof. profesor na veterinarskom fakultetu u Sarajevu. 0 Ta seoba je postojala i ja sam slusao od starijih ljudi. Nikola.koji je imao pored kule. kao prezimena.kako bi prezimio i čim je doslo proleće. Seslije. No ovi koji su kopali grob .koji su čak presli Savu i zaustavili se u Zupanji. Rakovice. Lično sam imao iz svoje familije .koja jadnica nije mogla da ide i oni ostave babu.Keselji.html?157[1/26/2013 7:19:44] . pa tu neki i ostali u okolini Sarajeva. Molim Vas ne zamerite mi na ovim pretpostavkama i sumnjama jer ja sam u ovome laik a svakako da je rodoslovlje nauka koju Vi izuzetno poznajete i zato sam Vam se i obratila za pomoć. evo ovaj knjizevnik. BABA IH PITA . i ostale potrebstine potovarili. i okrenu ga u pravcu sever jug. Jevte Dedijera i zato Čupića tamo nema.Bio je kažu domaćin lenj i neradnik i nije skupio dovoljno drva za zimu. Imali su put . Unapred hvala na odgovoru i molim Vas ne zamerite ako ponavljam toliko jasne stvari.ne obaziruci se puno i posto kao muslimani nisu znali kako se grob okrece. a kasnije rektor Tuzlanskog univerziteta. Jadna baba kukala i dozivala i cuju je cobani bega LJUBOVICA. Djordje.03 Evo da malo pomognem. Te porodice su se svukuda rastrkale. a njima opet pricali ocevi . Znači. Pusare.mi smo sa njima održavali vezu i oni su tako pricali.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Da li je to već period odlaska iz Nevesinja pre istraživanja Prof. oko Hadzica.ZNATE LI ZA MILA BOGA. sto je umro neki dan. u 21. to mi se jedino podudara i još više zbunjuje.zatim. E jadna bako. njegov sin već rođen u Gračanici 1872 god. a i zima rano udarila.posamario konje decu potrpali u sepete. iz Hercegovine je i iz Nevesinja koje je van prostora Pive. Kapori. Znam da je ovo istraživački posao ali spremna sam. njegovi su iz Mirilovica u tom talasu doselili.pre 7 dana. Slava je Sv.serbiancafe. Ubrzo je i umrla baba i beg naredi da je sahrane u srpsko groblje.kao sundjer.koje su opleli. Ako možete. da su im ti rodjaci bili naseljeni na Trtinama. to bi značilo da je on rođen negde oko 1840 i da je pogegao negde oko 1860-1870 jer je moj deda Maksim.Sarenci. Eto. Vojislav Magazinovic. njegova majka je iz moje familije . mart 2010. Tako ostade taj biljeg I GROB SEVER -JUG a i jedno svedocanstvo o plemenitosti http://www1. Beg posalje sluge i oni prihvate babu i da joj da stanuje u nekom ajatu.Forumi naselili su se na Ozren i posle u Gračanicu (između Doboja i Tuzle). Uvece ovo ispricaju begu.Diskusije . Senberiji.Prezime Cupic je postojalo u Nevesinju . Rajlovca.koji su bili godiste oko 1870. Uz zahvalnost i iskrene pozdrave. neki koji su okrenuli preko Sarajevskog Polja. odnosno Čupkoviće baš u Vašim postovima sam našla da im je slava Sv. meni ipak nisu. koje. molim vas da mi pojasnite neslaganja u slavama kod Čupića i vezu sa Čupkovićima i predlog gde dalje da tražim. Za Predojeviće. Slava Stojana Čupića iz Noćaja je Sv.to su podigli malo vise iz pomodarstva na Cupkovic. Ne razumem ni zašto se u rečniku crnogorskih prezimena Čupići stavljaju u znak jednakosti sa Čupkovićima kao ogranak Predojevića koji se inače spominju u Hercegovini. pa celjad su ti otselila za Posavinu. Posavini. Ime mog pradede je bilo Stojan ali ne znam da li je baš on bio taj Čupić.

0 Inače rođen sam kod Travnika u selu Kraljevice gdje nas ima dosta .konjicke opstine i posto dobro poznajem taj narod . kao i u okolici http://www1.da je narod masovno selio u tom periodu u Posavinu.sto bi meni lično bilo najviše priznanje za rad. mart 2010.. Srdacan pozdrav vas prof. mart 2010. Tako da je verovatno u tom periodu i ta vasa familija otisla u Posavinu.Radomir Vojinovic iz Nice pozvao da prisustvujem saboru VOJINOVICA za neke usluge i informacije koju sam ja dao na ovim stranicama kao jedan vid priznanja za moj rad.kojima su to dedovi pricali. Bio bih Vam veoma zahvalan na odgovoru 0 spominje se u vezi nekog praplemena Krstulović i Bobovca . Kaknja. u 03.živim i radim u Australiji.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Što se tiče pisanja Jevta Dedijera.„Pavlimiru” i svim citaocima SC! Posebno pozdravljav sve clanove porodice VOJINOVIC koji na Vidovdan 28.Radomira Vojinovica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.čak i forsiranje nekih porodica i skrpavanja drugih. Ako slavite Sv Nikolu.koji su svojim prsima isli kroz celik i olovo. recimo malo sam se pozabavio popisom ovog dela stanovnistva .56 Da li bi mi netko mogao reći nesšto više o prezimenu Domić. verovatno ste od Cupkovica.ne mogu se odazvati pozivu g.Forumi Ljubovica familije.6. mart 2010. Pozdrav za Profesora. kraljevskog grada kod Laketa (Profa) 16. Želim uspjeh saboru Vojinovica a Vama dragi citaoci SC da i Vi i Vase porodice održite jedan ovakav porodicni sabor uskoro. sam on je bio sjajan naucnik. ali ja zbog daljine.jer čuo sam od onih ..serbiancafe.Laketa ! 0 Sinyx (student) 17.. uocio sam mnoge nedostatke.31 Pozdrav „neni49”. u 03. Sinyx (student) 16.kao Tomo Bratic.održavaju svoj porodicni sabor u Uzicu ! Mene je g. obično ovi bogatiji su posle buna i ustanaka prigrabili slavu onih siromasnih junaka .2010 godine. Kao i uspomena na seobu u Posavinu ovog dela moje familije. No popisivaci .jer narod ih i sada u Nevesinju zove Cupicima . u 19. ima i među njima koji su dobro obavili posao ..15 Zamolio bih profesora Laketu ako može da mi da pojašnjenje o prezimenu Domić.Diskusije . Inače ima nas dosta u Dalmaciji.bas kojima je dodelio taj deo posla i ne mogu se pohvaliti. iako ja na osnovu mojih saznanja imam bas suprotne zakljucke. No tako su ti pojedine familije gradile neki ugled. Poziv me je prijatno iznenadio i obradovao.

a zadrzali prezime po ocu.Forumi Travnika.biti iz nekog plemena i udata za Cupica. zove Rulj. Tako da moras dobro da se raspitas. kao i mnoge druge stvari Rosule. šta god znate. Unapred zahvaljujem i iskreno pozdravljam pavlimir_ratnik (Edukator) 24. mart 2010.u nekoj prestavi.gde su deca prozvana po majci.tO JE VRACENO I POSLE U TOM OBLIKU U NAS JEZIK.moras uzeti u obzir. ali zapamti vrlo retko. jer Odiva iz te kuce koja se udala u Bosnu. Laketa (Profa) 17. pola plemena potice iz Bosne.narod je ovu decu prozvao Dabarcici po majci.po majci i takođe prezime. Dabarka.nakon smrti muza. a povratkom nakon tragedije ili pogibije muza.serbiancafe.koje oni sasvim normalno prihvataju i odazivaju se bez ikakve ljutnje i prigovora. obadve linije i zensku i musku. NPR. 0 S toga koliko razumih vi slavite Sv . posle smrti njenog muza. Da li nešto postoji u nekim arhivama ili u literaturi. Interesantno mi je ovo zbog prezimana samog ovoga i istrazujuci poreklo i način davanja prezimena dosao sam u Hercegovini do ove price.Moglo se desiti da prihvate samo slavu. nego po mestu porekla te žene.14 Cupkovici u Nevesinju slave Sv Djordja. Ja sam rekao da narod u svojoj upotrebi ima za te Nevesinjske Cupkovice.u pleme Rulja. naziv Cupici. onaj deo uloge koju ima neki glumac i da je izvede . međutim oni su zadrzali slavi Sv Luku od njihovog oca koji je nosio prezime Rulj. da su deca prihvatila slavu od dede. Ili reč rola. i to ne po njenom imenu ili prezimenu. Da su od Srba uzimali reci pogotovo preko latinskog u mnogim jezicima za voziti.po majci. a prezime zadrže. u kojoj seobi..žena koja je dovedena iz Dabra.33 Gospodine Domic. I takođe u ruskom se volan ili sprava za upravljanje ili kormilo. ili bar u kojoj literaturi to mogu pronaći.navigati. Ima slučajeva u Hercegovini. koje ima samo u tom selu preko 40 familija. ali kako pricaju. kada su to Čupići napustili Nevesinje. mart 2010. rulati znaci voziti.Diskusije . 0 nena49 (ekonomista) 24.za one cipele koje se voze na http://www1.dakle isto kao i oni Cupici cije si kažeš potomke ti kontaktirala.Nikolu. Nemam nikakvih istorijski podataka o Vasoj porodici Domic. Avion rula po pisti. i ova dva plemena se smatraju rodjackim. u 14.58 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na Vašoj pripomoći sa informacijom da su Čupići u neko doba živeli i u Nevesinju.na starosrpskom znaci kormilar. Mogla je vasa prabaka. u 04.vratila se sa decom u to selo na imanje roditelja.To je vrlo tezak način da istrazite stvar i dovedete do kraja.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ova su deca prihvatila slavu od dede.evo u engleskom. molim Vas javite mi. Dakle Rulj. Bila bih Vam zahvalna ako biste mi dali malo više informacija. Jer se slava menjala iz raznih motiva. Ja znam u Hercegovini. jedno pleme u jednom selu. mart 2010.kretati . u 07.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

nemam mogućnosti... i bio sumnjicen da prekomerno povezujem neke stvari i da narod podize usi i bolje osluskuje kud ja prođem. da su Čupići od Dobrilovića (što kaže i Prof.. Ja sam sada u penziji. mart 2010. u 10.Ili rolna.Laketu.Papovic i Parovic. Nažalost. hronologija migracija. Pobjegli su zbog toga što su ubili Turčina. pa se savija ili kolovrata.. da traži puno vremena i truda a da je za sastavljanje priče po porodičnom predanju svaka informacija i svaki detalj kao kockica iz mozaika.. i tako lepo provetravanje..Nikolu. price i legende .jer sam ja daleko i od Hercegovine i od Srbije.od pravoslavnih najstariji su Čupkovići. Kozjak. Zatim. Porijeklom su od bratstva Predojevića iz Čukovića u Bileći.. Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovića)Manigoda. .. naša slava je Sveti Nikola. koja nije lokalnog karaktera.. A da ja ispitam to da li Cupkovici u tim selima imaju secanje na svoje saplemenike. ali mogu ti jedno reci. poznavao sam čak neke od njih. bio sam sumnjicen za dobronamernost. jedan je bio Komandir stanice policije u Nevesinju.. Imao sam sličnih problema i u Sumadiji i drugde gde me dotjecalo. Da.koliko se secam. jedan bio taksista.Ali u svakom slučaju donese toliko lep i svez vazduh.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.U Predojevice spadaju sledeće porodice: Bajević.Eh da mi je tih provetravanja cesce. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nailazim na tekst str 224 (Biograd) . Eto.45 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na odgovoru.kao i vetrovi koji duvaju i sa kojih strana. sto iz tog pravca zna biti jaka i nezgodna. to je to gde stajem. a ja ako sam šta pomogao bilo bi mi drago. U jednom svom postu Prof. pritisnutim krajevi i narodi. i kao majka i baka želim da svojim potomcima ostavim pisanog traga o poreklu porodice iz koje potiču.Nije mi poznata hronologija pojavljivanja ovih plemena (porodica).. a posto sam ja u ono vreme pre nekih 30-40. Eto pozdrav za sve diskutante..Zirojevic.html?157[1/26/2013 7:19:44] . http://www1.. Kao što sam ranije navela u nekoj literaturi navodi se tumačenje za prezime Čupić .Forumi tockicima. dok ima Čupića koji slave Svetog Djordja i Svetog Luku.Diskusije .kako narod kaže i u Srbiju upada dolinom Morave. zbog poslovnih i porodičnih obaveza ovome se nisam mogla posvetiti ranije.u to te neću prevariti. Svakako da mi je pomoć i informacija da u Nevesinju Čupkovići sebe nazivaju i Čupićima.na drugom mestu. citiram. u ovoj knjizi Čupkovići se pominju i u mestima Rogače i Udrežanj (mesta oko Nevesinja).godina svugde izazivao sumnju sa mojim raspitivanjima i insistiranjima na pricama iz proslosti. da li su to neki povetarci ili kao Kosava.koji su otselili tamo . vidi Čupković (potomci Predojevića).Inače.i koja dolazi iza Karpata..Cupkovic Popovic. Laketa) koji se spominju i u Skadru (Vraka) oko 1700 god... nena49 (ekonomista) 25. Laketa iznosi. A mene samo interesovao jezik i starine.Jokanovic.Jedan me bas vozio prilikom mojih istrazivanja.po raznim svetskim krajevima i smogom . Au.Slave Sv.Cupkovici su u Nevesinju vrlo ponosni na Stojana Cupica. koja se rola savija i otpusta i pokrece na određen način vozi. Čudnovato je što ova porodica slavi Djurdjev-dan a drugi potomci Predojevića Nikolj-dan.maglom i tamom.Lero. kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Nevesinja zbog ubistva nekog age? Znam da je ovo istraživački posao. kao i mnoga mesta i njihove istorijske i geografske znamenitosti.serbiancafe. pogotovo za Pr..koji od te silne tame ne vide ništa.

„Имаш исте руке као мој деда”-рекох.Ц. što takođe želim i svim učesnicima ovoga sajta.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.29 Poštovanje Prof. лепе и могу скромно да закључим паметне.Значи ЧУПИЋИ су веома стара породица која се током времена разможила и населила дијелове Херцеговине. Ево „нено 49” нашао сам још неке податке који се односе на породицу ЧУПИЋ и надам се да ће ти бити од користи. odnosno Dobrilovića. Једне ноћи је пробудио Св. и ту изродили мог оца Димитрија и тетку Косовку. Zrno po zrno pogača. u 17.Наставивши разговор сазнала сам да његова фамилија живи у истом селу као и моја.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Једна се удала за ИВКОВИЋА.Da li bi geneza bila: http://www1. Шта смо то знам.„Павлимира” и све читаоце С. Laketa zahvaljujem na odgovorima.. . Усташе су поклале двадесетједног члана породице.Босне и Србије. а тетку на коленима.16 Велико интересовање о пореклу моје породице се јавило када сам на факултету. mart 2010. а моја прабака Мара за Димитрија ЈЕФТИЋА званог Митар. Тако је и било-бака је с децом побегла у неку пећину у којој је јадна пречучала целу ноћ над провалијом држећи у наручју мог оца који је био беба. нашла је крв до колена.Горе.остали су са В) Живели су у селу Опличићи и изродили Мару. Извињавам се што сам се овако расписала.Forumi Vama i Prof.Историјски извори дубровацког архива помињу извјесног СПАРАГУ ЧУПИЋА. u 07. трећа за МЕДАНА. мој високи. Причали су ми стари да су све биле високе..као свједока у некој тужби која је водјена у јесен 1371 године у Дубровнику.. mart 2010. Када се ујутро вратила.Чупићи су старином поријеклом из Попова поља у Херцеговини.(од целе фамилије ми смо једини са Ф. da li su i oni od Čupića iz Pive.54 Поздрав за„нену 49”. 0 ProAlek (рестауратор) 31..serbiancafe. четврта за ТРИФУНОВИЋА. друга за КУНДАЧИНУ. Ako je poreklo ovih Čupića Popovo polje. села поред колеге и погледала му у шаке. Е. Laketa. uspeha u svakom poslu i srećne Uskršnje praznike. али бих волела да знам одакле су Јефтићи дошли и од кога смо потекли! 0 nena49 (ekonomista) 01. а када је стасао. želeći vam pre svega puno zdravlja. u 04. Испоставило се да су нам прабаке 0 РОЂЕНЕ СЕСТРЕ и да ближег рода немам! Све што сам сазнала може се сажети у пар реченица и то сазнање досеже само до прадеде. Бака и деда су се пред други светски рат преселили у Војводину. снажне. на предавању. april 2010. деда је био у заробљеништву у Немачкој. Стевана и мога деду Васу. За време рата. где је још прадеда заслужио имање као Солунац. Laketa (Profa) 26.Diskusije . Јован и рекао јој да узме децу и бежи.К. а бака се с двоје мале деце упутила назад у Херцеговину код својих. некада давно у херцеговачком кршу је живело седам сестара ГОРДИЋ које су имале једног јединог брата чије име нисам успела да сазнам. Е па. Zahvaljujem na novom podatku o Čupićima. плавокоси деда Васо је узео за жену Стојанку АНДРИЋ из Пребиловаца (кажу да сам ја сва на Андриће) Од Андрића било их је још деце: Данило и Ђуро Андрић. Кажу да је чак и црногорски кнез долазио да их види. Не знам да ли су имали још деце. јер ће бити крви до колена.

u 05.. u 23.Bosnu. april 2010.Dalmaciju i Rusiju.Pod pritiskom Mletaka i Turaka KOVACI se sele dublje u unutrasnjost Hercegovine i dolaze u Ridjane kod Niksiva.. molim vas odgovorite mi.Odatle jedni Kovaci dolaze u Nevesinje selo Piragici Zovi Do. Laketa (Profa) 02.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Bileca i Piva nalaze se u Istocnoj Staroj Hercegovini cca 100 km vazdusne linije i na tom prostoru su zivjela i radila doticna plemena baveci se stocarstvom i kecuci se sa stokom iz Humnine(Popovo polje) na Planinu(Bileca i Piva).serbiancafe.Diskusije .starinom poticu iz Herceg Novog. april 2010.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..ba/pages/view_zavicaj_news/38 Ps Ja to samo onako da se zna .Forumi .Od njih poticu mnoge srpske porodice u Hercegovini i sire. u 17. KOVAC.umesto Hasime Janja.Stefana.odatle jedni Kovaci dolaze na Glasinac i Pale.Kasnije su uslijedile seobe iz Hercegovine u Srbiju.pozdrav svima ! Evo nešto za „nenu49” generaciju.rodoslov.Batkovice i u selo Strane kod Uloga. Nedaj se Neno generacijo! 0 Stvari stoje ovako:pleme PREDOJEVICI kod Bilece u istorijskim izvorima prvi put se pominje 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji. 0 porijeklo svoje hahhahaaa koje može da dosegne do max 500g a nakon toga kvrccc http://www1. april 2010. Čupići -ogranak Predojevića kao i Čupkovići koji su od Čupića.SC ne prima moja pisma..umesto. u 04. i oni poceli da istrazuju umesto Huse Jovan.kao i porodica CUPIC (1371) i CUPKOVIC. http://www..stvarno nijesam nasao ništa novo za Vas i Vasu porodicu..Za porodicu Dobrilovic nijesam siguran da poticu iz plemena PREDOJEVICA ? Lokaliteti Popovo polje..Tu su pravili svoja nova naselja i sela. Laketa (Profa) 12. Zato sada idem na kratke forme da vidim hoće li ići. april 2010. Ako možete..33 Imam nekih problema sa internetom.Danas neki Kovaci slave Nikoljdan a ovi Kovaci u Batkovicima i Stranama kao i njihovi potomci slave Sv. u 20.Stefana (Scepanjdan). obi007 (courier) 01. 0 TROFAZNI-3 (Penzioner) 27.Evo saljem kratak odgovor za porodicu GLIGOREVIC sa Bradine kod Konjica.08 Pisma idu. Unapred hvala.U početku slavili su Nikoljdan a prisluzivali su Sv. 0 Laketa (Profa) 02.Nemam nikakvih novih podataka za Vasu porodicu i veoma mi je zao zbog toga. Predojevići.itd.49 POturice kradu od ovoga (cenjenoga)nasega izvora . april 2010..45 Za „barabu1” i porodicu KOVAC.Druga grana Kovaca kreće prema Foci.48 Za profesora Laketu pitanje a i podsjetnik da mi je obecao naći vise podataka za0 porodicu GLIGOREVIC iz Bradine kod Konjica??? Pozdarv.ne zamjerite Pozdrav braci i sestrama hercegovcima.

Forumi Hvala Laketa (Profa) 03. u 02. da na ovoj stranici bude kao nekada. 0 vidknezevic 21.neko vrijeme živio u Crvenki. Poslije zavrsetka Prvog svjetskog rata neki BATINICI su selili u Slavoniju. živijela je prije 200 godina 1 kuca porodice Batinic.26 Dragi profesore Laketa.evo nešto o porijeklu Batinica. ozenio se i uzeo je njihovu slavu Jovanjdan.sl.ali sada su dobili novo prezime BATINIC.Sv. slave vise slava.umro u Rumi 1958 godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.slava Sv. Dragana.drugi Batinici su otisli u Borac u gornji izvorisni tok rijeke Neretve koji teritorijalno pripada opstini Nevesinje.Deda Risto Batinic rođen je u Nevesinju 1892 godine.Luka. Na više mesta sam naišao kako za postobinu Kneževića navodite Lukovice kod 0 http://www1. jun 2010. Porodica BATINIC živi na vise mjesta u Hercegovini.Luku. U selu Dracevo u Popovu polju zivjela je porodica BATINIC koja slavi Lucindan. Dragana hvala na pozdravu.da bruji kao u kosnici.Diskusije .vrijeme je da se budimo iz sna. Dragana tvoji Batinici vode porijeklo od porodice BATINIC iz sela Cvaljine u Popovu polju.Golub i Batinic i cine jedno pleme u selu Dracevu u Popovu polju.U selu Vrpolju kod Bilece. u 17. Luka. U istorijskim izvorima 1718 godine pominju se trojica Batinica bez jasnog mjesta boravka i zivljenja.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Ranije su se prezivali Dragojevici.Luka u selu Cvaljina u Popovu polju tu su dosli veoma davno iz Ridjana kod Niksica.pita za porijeklo porodice BATINIC. Dragana Batinic iz Rume.Danas u Nevesinju živi porodica Batinic kao i na prostorima EX Yu i rasijanju sirom svijeta.svi slave Sv.pandur)dosao je na neku slavu sa BATINOM te njegove potomke prozvase BATINICIMA i tako dobise to novo prezime.55 Evo nakon duzeg vremena zavladalo je neko mrtvilo i tisina na svim rubrikama Hercegovine. Neki njihov predak po imenu Simo koji je bio levanta (neka vrsta policije.možda je među tim Batinicima koji su otselili u Slavoniju bio i Vas deda Risto koji tvrdi da je rođen u Nevesinju 1892 godine. Batinici. jul 2010. Odavde iz Popova polja jedni Batinici su otisli u selo Duzi kod Neum Kleka. Srodne su porodice: Pendo.serbiancafe.Oni vele za sebe da su porijeklom od nekog najamnika koji je cuvao stoku kod stare srpske porodice UGRENOVICA. slava Sv.

STEVANOVICI iz Stevanovica Torina u selu Lukavac kod Nevesinja.) pričao je isto tako o doseljavanju. Ti prešli iz Otona najprije u Kupirovo. Tako se zovu: Peševići.Poslije prolaska epidemije kuge nijesu se vratili u Zovi Do. Aćić. veka.Dakovici i Perisici. Vučen Knežević (80 g. pa otuda na V. Kneževići na Velikom Cvjetniću su od drugog ogranka. Istog porijekla su Cvijetici. Stevanovici su doselili u Lukavac iz Ridjana kod Niksica prije 400 godina.deda Vid . avgust 2010. Markićevići.serbiancafe. a u pogledu vremena kaže da je taj koji je doselio bio šukunđed njegova đeda. Molim vas da mi pomognete u istraživanju. Luka i Vučen Knežević su svoje navode izjavili 20-tih godina 20. Boltić. trava puna cvijeta.već su otisli na novo seliste u Donje Polje. Đukići.prisluzuje Petrovdan. Držali blago zimi na Hrnjadima. u 05. Kneževića ima i pod izvedenim imenima: Kovačević. Cvjetnić pređu dva brata: Nikola kovač i Dmitar. Luka Knežević (86 g. Pavlovići.Diskusije . Netko od starih im bio nazvan Boltom. Bibići. zahvaljujem Vam unapred! Moj mejl je vid. cukundeda Jovo-Jovovi mlini u Cvetnicu. Od Kneževića su Boltići.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Srdačan pozdrav.odakle su kolonizirani u Makedoniju u mesto Karaðorðevac (Josifovo).kada je pasa Busatlija porobio Cevo. Ključni podatak je gde se nalazai Kruševo. Takođe bi mi značilo koju literaturu mogu da iskoristim.Odatle su posle II sv. Razgranali su se u više ogranaka i dobili pridjevke po daljnjim precima.com Laketa (Profa) 02. pradeda Dmitar-radio u Americi . Od ovih su Kovačevići i Aćići. Slave Nikoljdan. Moj otac se zove Mitar (Dmitar).Sve do pred veliku epidemiju kuge (1714 godine ?)zivjeli su u Zovom Dolu. Ispred kuge su pobjegli u zbjeg na Javic-Goru. Otuda se nasele na Mali Cvjetnić. „Bio tada sav Cvjetnić pust.52 Vise citalaca pita i interesuje se za porijeklo porodice SEVANOVIC iz Lukavca kod Nevesinja. starinom su porijeklom od stare srpske porodice OBRADOVIC koja je zivjela u zaledju Dubrovnika (danasnja Hercegovina)koja se prvi put pominje u izvorima dubrovackog arhiva 1370 godine. ljeti na Cvjetniću”. pa im tako ostalo ime.Forumi Gacka. Moji Knezevići su iz Malog Cvetnića pored Drvara (Bosanska Krajina) . Kod nekih porodica koje su pokatoličene zbog napredka u vojnoj službi je zabeleženo da im je staro prezime Krušević i da im je poreklo Broćno ili Brotje u Zapadnoj Hercegovini (plemstvo Kneževići od Svete Helene). Došlo ih svega sedmero čeljadi. Moji Kneževići slave Nikoljdan. rata naseljeni u Banat u selo Sutjeska a izgubljen je kontakt sa delom famije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Zavade se tako s Turcima pa pobjegnu u Oton.) s Malog Cvjetnića pričao je ovako: „Kneževići potekli najprije od Kruševa (ne zna gdje je to Kruševo).knezevic@gmail. Naprave kuću u Gaju i netjeraju na 60 čeljadi i na 1000 ovaca i koza.Prije 120 godina bilo ih je 10 kuca. Privedu otuda sa sobom i jednog Grbića da imaju komšiju”. 0 http://www1. Navešeću šta sam dosada ja pronašao i genealogiju svoje porodice.

Angestellte) 24.Николу и породица СКАКО у Ливну.26 Поштована госпођо учитељице.slave Nikoljdan. logoru i posle rata se vratio ziv ali ubrzo i umro.ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ.која слави Св. 0 http://www1.година. јер постоји електронско издање ове књиге. avgust 2010. Унарпијед се захваљујем и поздрављам све читаоци који су се дружили са нама у протеклих пет година.ако је икако могуће урадите ми то. Хвала на поздравима. Србији и у расијању широм свијета.Diskusije .Славонији.гдје се помиње да ту живи породица СКАКАВАЦ.Горе или Старе Херцеговине као што потичу многе српске породице у Босни. Молим редакцију или модератора да ми дадне податке колико је било читања ове наше теме и колико је пута рушена ова наша страница.Јована.serbiancafe.ЂОРЂЕ ЈАЊАТОВИЋ.препоручујем да прочитате ову веома лијепу и корисну књигу и да нешто више сазнате о своме поријеклу.срдачан поздрав теби и свим читаоцима „Сербијан кафеа” који се се друже са мном 5.12 Postovani gospodine Laketa. Nešto više on nezna pa ako biste mi Vi pomogli.Прегледао сам сву мени доступну литературу и само сам у књизи. Што се тиче Вашег презимена СКАКАВАЦ.Данас их нема да живе у горе поменутом мјесту Вареш. Moj otac Nedjo Skakavac se rodio 1939 g.Сомбор 1993 године. bila bih vam vjecno zahvalna. opstina Ustikolina.bilo ih je 4 kuce prije 120.html?157[1/26/2013 7:19:44] .чији је аутор. Teacherlady (Kaufm. Теби и свим читаоцима који воде поријекло из Босне и Херцеговина.Лики. Moj otac kaže da nam porijeklo potice iz Crne Gore.Далмацији.која слави Св.Никола Владов Лакета 0 Maleta ČESTITKA PROFESORU LAKETI ZA 5 GODINA RADA I TRUDA. avgust 2010. Laketa (Profa) 26.Њима слична а можда и сродне су породице СКАКИЋ. Moj djed Veljko Skakavac je robijao u Njem.која живи у Маховљанима код Бања Луке.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Књига ће вас упути и на друге ауторе који обрађују ову тему. u 00.stanovali su najpro u selu Kazancima u Gacku gdje se zovu PERISICI.могу рећи да је веома ријетко српско презиме. која слави Св.Николу.g. u 19.добиће те веома лијеп и интересантан материјал за читање.Forumi DAKOVICI.Има основа Ваше породично предање да потичете из Ц. 0 moje djevojacko prezime je Skakavac i Slava koju slavimo je Sveti Arandjelovdan.нашао то Ваше презиме и то у мјесту Вареш.su dosli prije 200 godina sa Grahova.довољно је на „гуглу” укуцати име аутора и књигу. Проф.prisluzuju Petrovdan. u selu Jabuka.

Čajniče.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.to 5 godina radi profesor Nikola Laketa. upornosti profesore.serbiancafe. Pet godina. pedagoškog strpljenja Pet godina. i jasan je motiv promjene originalnog prezimena radi pravljenja distance od Srba. veka. Ovo pravilo sam uočio kod katoličkih i muslimanskih porodica. decembar 2010.42 Svakoga dana donesi kotaricu zemlje na jedno mesto. decembar 2010. u 17. Da li znate. veka. Pet godina. Konfucije. septembar 2010.Diskusije . Slavimo Sv. Slavimo Sv. U pitanju su prezimena Bošković. TPACEP (Tpacep) 05. decembar 2010. Novaka Mandića. Veujem da je njegova „planina” dosegla visine za koje ni on sam u početku nije verovao. u 05. SJeremic 28. u 15. Hvala svima ! Srdacan pozdrav sa kraja svijeta ! Vas Prof.Tvoje priznanje i priznanja mnogih citalaca na ovim stranicama su mi najveca nagrada i priznanje. Priznajem.52 Veliki pozdrav za sve!!! Moji Jeremići su se doselili u selo Tripkova kod Užica krajem 18.42 Veliki pozdrav za sve! 0 Moji Jeremići su se doselili u Srbiju u selo Tripkova kod Užica krajem 19. su smišljeno izmjenjena da bi se skrilo stvarno porijeklo ljudi koji ga nose. da ste samo jednom dnevno pritisnuli dugme na portalu „serbian cafe” zaslužuje svaku pohvalu i čestitku za taj petogodišnji jubilej i rad. koja ne mora biti tačna.Veoma je lijep osjecaj da si nekome pomogao u traganju za svojim korjenima. E. ja sam jedan od onih koji je pomno pratio i učio ono što je profesor predavao. Neka vas sreća i zdravlje služi i sve čestitke za petogodišnji jubilej. Djordja.i neizmerno sam mu zahvalan na svemu. Miki Maletić Laketa (Profa) 28.verujući da tako obezbedjuju budućnost. Laketa 0 Ja ću ovde iznijeti svoju hipotezu. Pet godina profesore.03 0 Prezimena tipa Pošković.Takvih ljudi imam od Australije do Amerike.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Da li znate da li danas na tom području ima Jeremića? Gde li mogu da se nadju knjige od prof. u 15.Forumi 28. i sagradićeš planinu.09 GOSPODINE MIKI ! Hvala na čestitkama za naporan i uspjesan rad oko porijekla srpskih porodica. Miloradović itd. „Zemlja zvana Gacko” I i II deo? 0 SJeremic 28. septembar 2010. podučavanja i odgovaranja na pitanja o prezimenima. Djordja. Pet godina. Po predanju su sa područja Foča . Po predanju su sa područja Foča-Čajniče.Uz svesrdnu pomoć Vas citalaca sa SC istrajavao sam punih petgodina. da li danas na tom području ima Jeremića? http://www1. Milardović i sl. koje su sigurno imale uticaja da se mnogi širom sveta zainteresuju za sopstvenu prošlost. u 14. ali ni ne mora biti netačna.

Porodične tradicije o njihovom porijeklu jako su izmijenjene u prošlom vijeku.facebook. Evo šta piše Novak Studo Mandic u knjizi:„Srpske porodice u vojvodtvu Sv.familija Raukovica. u doba romantizma. Ranije su se prezivali Stukelje„.Pitajte njegovog sina Darka Mandica koji živi i radi u Gacku. Unapred zahvalna familija Raukovic 0 munja81 11.com/home. Moje prezime je RAUKOVIC.40 prezime Brkic Do Berkovici Stolac nešto o porijeklu 0 munja81 11. u 01.mislim da ne treba da ga imenujem. Na Vase pitanje.56 -Mozete odgovoriti i diretno u grupu „RAUKOVIC-familija” na fejsu gde već imamo neke informacije link http://www. mart 2011.Forumi Gde mogu da nađemknjige od prof.Dedijer piše da su:”Jeremici u selu Slivljima porijeklom ispod Orline u Crnoj Gori. Gvozdenovići http://www1. Krivokapići i Perovići iz Cuca. veli za porodicu JEREMIC:”Jeremici su starinska porodica u Foci i Slivljima u Gacku. a naročito u razdoblju od Njegoša do kralja Nikole. I i II deo? Laketa (Profa) 29. Međutim. E sad poznato nam je da nas ima na svim kontinentima to je trenutno sto znamo ali bismo hteli od vas da saznamo ukratko sto je dublje moguće u proslost naše porijeklo. „Zemlja zvana Gacko”. mart 2011.Gacku.06 Gospodine Jeremicu. panonskimornar (kapiten) 06. u 20.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Stefana Decanskog(Martindan) Negde sam citao da imamo veze sa Crnom gorom ali ne bih da vas smaram i hteo bi da mi Vi kazete znate li nešto o tome. mart 2011.48 -Pozdrav za uvazenog profesora.živimo trenutno u Jelanjsci(Doboj) ged postoji negde oko 30.20 Koliko su te price o poreklu hercegovackih i crnogorskih prezimena uopste istinite? Nedavno sam citao ovo: 0 Dr Đuro Batrićević u knjizi Dr Anto Gvozdenović – General u tri vojske.Ranije su se zvali STUKELJE i boravili su na Stukeljinoj Glavici pod Golijom u Crnoj Gori. ovako piše: „Zanimljiva je i burna istorijska prošlost bratstva Gvozdenovića. kada je posebno oživio kult kosovskog junaka. Tako je nastala i legenda. Sve čestitke od mene za vas rad i trud. u 20.sa obzirom cime se bavite već godinama nadam se da ćete mi moći pomoći. 0 -Imam jedno pitanje. u 08. Novaka Mandića. april 2011.Diskusije .gdje mozete nabaviti Mandiceve knjige pitajte nekoga u Gacku.php? sk=group_113514685382491&ap=1 Svi raukovici sirom sveta su dobro dosli.Foci i u rasijanju„. decembar 2010. Slavimo slavu Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. ni o porijeklu ovog ćeklićkog bratstva nema pouzdanih podataka.” 0 brko 06. koju na jednom mjestu navodi Tomo Orahovac.Jeremica ima u Slivljima. po kojoj su Čengići iz Gacka. u 03.Treba vjerovati onome sto Mandic piše o porodici Jeremic.Save:.

Nije od Pavla. ili mu brata Nikole. Ova bajka.57 Volio bih da prof.Laketa da komentantar na prikupljene podatke i sam sajt. jul 2011. 0 pavlimir_ratnik (Edukator) 28. pozz Budapest 21.Sve porodice.. Hvala unapred 0 nekoliko izvora iz XV veka se spominju knez ili herceg Vladislav i Vlatko Hercegović http://www1.da bi se sa Slovenstvom Srpstvo zatrlo.„ ” sone2703 19.a ovi sa ovima sto cuvaju barjak. 0 Slučajno zalutah i prelistah malo. tako da su pre okrenuli nazad. Tako je Tomo Oraovac izmislio pričicu po kojoj su mnoga crnogorska bratstva porijeklom od bajkovitog Pavla Orlovića.su potomci Orlovica.zemlji u kojoj je embrion celokupnog Srpstva i Slovenstva. maj 2011. u 23. Orlovića.04 Pitanje za profesora Laketu: da li možda znate nešto o porodici Stipanović.Forumi iz Ćeklića.je istinita. Vecina narodnih prica.kasnije nepravedno datog imena. u 15.žive u Istocnoj Hercegovini. posto je on preko majcine strane rod sa Martinovicima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. sone2703 19.Pavle nije bio zenjen. u (Stipanović) . pomogne nam u ovom našem pokušaju da pronađemo naše korijene. cuva se takođe u blizini u jednoj porodici. kod mnogih bratstava danas živi kao istorijska istina. Milići iz Bjelica i Osmanagići iz Podgorice.serbiancafe. Naša saznanja možete pogledati na sajtu koji je u izradi www. i ukoliko ima nekih vezanih podataka.rodoslovmarkovica. Trenutno istražujemo porijeklo moje porodice Marković iz Meljaka kod Pljevalja koji su porijeklom od Gagovića iz Bezuja(Piva). ‘barjaktara čestitoga kneza’ ”. tajka (trener) 13. maj 2011.koji je ostao ziv i preuzeo barjak od Pavla.Zapamtio sam kao dete zbog neobičnog naziva letujuci kod babe i dede.Diskusije .jer su još po Srbe nesigurna vremena. u 15. u 07.42 Poštovanje.ciji ju je predak donio sa Kosova.koju je poslao kralj.zxq.15 Skakavaca ima na Kordunu. Martinovići iz Bajica. Taj barjak je pokusao uzeti Kralj Aleksandar Karadjordjevic. Mnoge dokaze nasi ljudi cuvaju u tajnosti.već od njegovog brata Damjana Orlovica. porijeklom od Pavla. Taj isti barjak se cuva i dan danas..html?157[1/26/2013 7:19:44] .zlatni pehar sa Kosovske Vecere. tako i casa koja je zlatna. Laketa a vezano za prezimena Rudić i Gagović. u 08.net gdje smo prezentovali prikupljene podatke.koje su rod sa ovom koja cuva barjak. Unaprijed se zahvaljujem i njemu i administratorima ovog foruma. no ceta 0 zandarma. jul 2011.no su se nadali. maj 2011.docekana je i pocascena prahom i olovom. Obadve ove porodice.. 0 Zainteresovali su me podatci koje u ovom forumu navodi prof.58 Pa ima materijalni dokaz.

51 Za „Budapest” Na prvi dio Vaseg pitanja da nešto kažem o porodici STIPANOVIC.To je jedini pomen porodice Stipanovic za koju ste pitali i za koju se interesujete.mogu reci sledeće:da se u istorijskim izvorima u Bosni polovinom XV vijeka 1446 0 godine.U toj bitci on je ocu nanio tezak poraz. VLADISLAV HERCEGOVIC bio je najstariji sin hercega Stefana Kosace i bio je u stalnom sukobu sa ocem oko nasledja zemlje i novca.kada su Turci zauzeli Herceg Novi on se povukao na zapad na mletacke posjede u Dalmaciji gdje je i umro na Rabu 1489 godine. jul 2011. 0 U svetlu ovih činjenica.Jednom prilikom mu je sultan Mehmed II ustupio mu je tursku vojsku da se obracuna sa ocem 1453 godine. Budapest 22.ali nije imao uspjeha u borbi sa daleko brojnijom i jacom turskom vojskom. Slavimo 0 Da li možda nešto znate o porodici Djokic koja se doselila iz Drobnjaka u Cajetinu http://www1. Stefanovi sinovi VLADISLAV i VLATKO poslije smrti oca prezivali su se HERCEGOVICI.ubijen je 1517 godine.serbiancafe.59 Zahvaljujem na odgovoru.njihovi potomci prezivaju kao HERCEGOVICI i STIPANOVICI (STEFANOVICI).pominje kao potpisnik na povelji bosanskog kralja imeđu ostalih velikasa i vojvoda i vojvoda TVRTKO STIPANOVIC bez tačnog mjesta boravka. u 05.59 Pozdrav profesore. u 06. Porodicno ime KOSACA ugasilo se 1466 g. da li možda znate preciznije podatke o grani te porodice koja je navedena u arhivu manastira Gomirje kao jedna od osnivačkih porodica i odakle su migrirali u te krajeve ? djoksa 01.Forumi Laketa (Profa) 22.Poslije pada Hercegovine pod tursku vlast 1481 godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Poznato je da je vecina prezimena patonimicnog i matronimicnog porijekla i da su nastala po imenima oceva i majki i logicno je ocekivati da se oni tj.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.dok je najmladji sin STEFAN presao na islam (jer je bio uzet kao talac kod Turaka)i prezivao se AHMED PASA HERCEGOVIC i vise puta je bio presjednik turske vlade. Nakon 1469 godine Vladislav će se trajno nasleti da živi u Ugarskoj gdje je od madjarskog kralja dobio feudalni posjed i grad KALNIK.Diskusije .Poslije turskih osvajanja u Ugarskoj porodica HERCEGOVIC je jako osiromasila i gubi joj se svaki trag i značaj u istoriji Ugarske. Drugi hercegov sin VLATKO HERCEGOVIC aktivno se ukljucio u borbu protiv Turaka i turskih osvajanja Hercegovine. Kasnije su se izmirili ali Vladislav nije bio zadovoljan podjelom i nasledjem. kraj Uzica pa zatim presla u mesto Vranjani u blizini Uzicke Pozege. imam pitanje za vas. Drugi dio pitanja:da li su i u kakvoj su vezi porodice HERCEGOVIC i STIPANOVIC koje se pominju u Bosni i Hercegovini polovinom XV vijeka ? Na ovo pitanje pitanje malo je teze dati pravi odgovor zbog nedostatka valjanog istorijsko materijala. Imao je sina BALSU koji je umro 1510 godine. smrcu HERCEGA STEFANA KOSACE. u 16. zaista iscrpno i precizno i potkrepljeno postojećim istorijskim dokumentima. jul 2011. avgust 2011.

Dedin brat od strica odlazi u Kozarce.a ovaj sina Stevana.Djuru.tako da me buni dosta to moje poreklo. koji je imao dva sina.rođen 1985 godine u Beogradu.Zeleo bih da saznam.. kad je goru ostavio. Bio je već star i oslepeo. .kada se kolonizacijom doseljavaju u Vojvodinu.selo u Juznobanatskom okrugu i tu osniva porodicu. u 15.a on mene. naseli u DoLjane.nešto više o svom poreklu. Navescu još neke podatke do kojih sam dosao. Toliko je bio bogat da je kupio od age čitluk.dobija sina Milosa.novakovicray@gm Postovanje profesore Laketa ail. zvonara pred hiLjadu ovaca.a mogu možda da imaju veze sa poreklom porodice Novakovic.Djuro.U Bosanskoj krajini su živeli do kraja rata 1945.Dragana i Svetozara. Naime.com 15..do svoje smrti.Svetozar jedini nije preziveo 2 svetski rat. još dok je bio čoban.ili sada Novog Grada.moj deda. Sin agin.selo pored Kikinde i tamo osniva svoju porodicu.Prica je malo vise bajkovita. Jednom Turci.Diskusije . Krene sa 60 http://www1. „Grupi rodova Novaković-Praštalo starina je.Ne znam odakle su tu dosli.Još znam da je majka moga dede bila Ruza Stupar koja je isto iz Bosanske Krajine i slavila je slavu Lazareva Subota.dolazi u Kacarevo. Moj prijateLj. Ilija praštalo. godine „Pounje u Bosanskoj Krajini”.Što si ti praštalo toliko zapraštao?.Forumi Djurdjevdan .a koje možda mogu da pomognu.ako je moguće. ode u Primorje. Prozovu im se potomci Novakovići. kad joj je pokazivala ruho.10 0 Ja sam Nebojsa Novakovic.koji je imao tri sina.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe.pa me zanima da li ima veze sa mojim Novakovicima?Inače znam da ima mnogo Novakovica u Bosanskoj Krajini i da su svi dosli iz Like ili Hercegovine i da slave Svetog Arandjela. sa hercegovine iz nekih DoLjana i slave NikoLjdan.U sledećem tekstu ću se truditi da vam dam sto vise korisnih podataka o svojoj porodici i poreklu. vele. Kako posle nije mogao da pokaže tapije.moji poticu iz Bosanske Krajine.kao i o nekim pricama koje sam čuo. Zbog toga prozovu ga čobani Praštalo.tacnije selo Krslje. NJemu su se u DoLjanima triput hiLjadile ovce.. kad mu je otac umro. a umro 1824. morao je da seli.. htedne da ga ukmeti. kome neznaju ime. Ovaj clanak sam izdvojio iz dela Milana Karanovica iz 1925.. Imam rodoslov od pretka Djoka koji je rođen 1765.Dragan odlazi u Uzdin i tamo živi sam.dobija sina Dusana. Jedan među pretcima prozvan je Praštalo. htednu da zakoLju ovna vilaša. Jedan. Hvala unapred! nebojsa. a drugi Grujo. žena mladoga age ukrade tapije iz sanduka žene Praštalove. Čoban je nudio 7 jalovica mesto zvonara i kako mu je tom zgodom praskalo iz usta kad je branio vilaša.Tu mi je živeo pradeda Pero Novakovic.Porodicna slava nam je Sveti Nikola.okolina Bosanskog Novog. ali bih voleo takođe da znam nešto i o njegovim precima . Mrata za Svetog Nikolu. nadzornik u Sarajevu.Zanima me odakle su moji sa slavom Sveti Nikola?Takođe sam procitao da su Srbi ranije menjali slavu Sv.. rekao mi 354 o poreklu njegove porodice ovo: Predak im je Starina Novak..Tacnije odakle su mi koreni. rekne jedan od Turaka: . starina g.html?157[1/26/2013 7:19:44] . avgust 2011.region Pounje.gde se govori o poreklu pravoslavnih porodica iz tog dela krajine.

Hercegovine i Raske. Zatekli su starince Milinoviće.. avgust 2011.ja saljem pozdrave i priznanje za Vas uporan i uspjesan rad o porijeklu porodice NOVAKOVIC iz sela Krslje. Зети и Далмацији. ZemLju je žvakao.. Заједно са њима је Станац Госпиловић с браћом..Taj se brežuLjak od tada zove Mamuzovac.Diskusije . Ради рашке потковице у украсу овог грба. Jedan ogranak Stanarevića uzme staro prezime Novakovići i naseli se u Petrovačkom PoLju. НОВАКОВИЋ „Породично име Новаковић јавља се између XIV и XVI века на више места: у Босни. u 22. u 13 naseLja. a travu trao među dlanovima i mirisao.Ova trava djeco mamuza ovde ćemo ostati. NOVAKOVICA ima vise porodica. gde ih ima 45 k. Kad su posle šest nedeLja hoda sa ovcama pali na jedan brežuLjak više Lužačkog PoLja .Hajdemo djeco sutra daLje!. Tad bi govorio: . низ реке Врбас. У Босни се јавља Нинослав Новаковић на повељи бана Стефана Котроманића из године 1353.Dacu vam takođe podatak i sliku iz Fojnickog Grbovnika iz kako kažu 14.. Новаковићи из Зете имали су своје поседе у Зажабљу.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Gde su god padali na konak. U Bjelajskom PoLju preko Grmeč planine imali su stan sa blagom.. Новаковићи из Далмације у XVI веку рођаци су Охмучевића.Novi Grada.Crne Gore. Сану и Уну.u tim krajevima sam i sam pronasao mnogo naselja koje nose ime „Novakovici” Nadam se da vas nisam preopteretio podacima.” Na sve ovo želim da dodam i podatak da sam citajuci o migracijama srpskog stanovnistva u Bosnu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . као представник подручја званог Доњи Краj тј.Odatle su se Novakovići raseLjavali po svoj Krajini.koje ne verujem da ima veze sa mojim u Bosanskoj Krajini.R Srpska... zahtevao je taj slepi starešina da mu ukopaju zemLje i donesu trave.Shvatam da imate puno posla i strpljivo cekam vas odgovor. Jedan se . вероватно се овај грб односи на њих.Forumi čeLjadi i 1000 ovaca iz DoLjani u Bosnu.puno bi mi znacilo.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva Novakovici se pominju prvi put 1386 godine. stanu sa svojom porodicom i prozovu se Stanarevići.saznao da su Bosansku Krajinu naseljavali uglavnom Srbi iz Starog Vlaha. slave vise razlicitih slava.serbiancafe.. kad se odselio.nisu svi istorodni.. 0 Laketa (Profa) 17. veka gde u opisu grba i po heraldickim oznakama na njemu stoji da ti Novakovici poticu iz Zete(Crne Gore) ili Raske.veoma su stara srpska porodica.32 Za Nebojsu Novakovica Hvala na pozdravima. pa mu donesu zemLje i trave rekao je: .neki http://www1.svoje bratstvo. pa i u ovu oblast.Unapred hvala.” Želim da vam naglasim da sam čuo da i Vasojevici imaju jedan ogranak Novakovica. preseli preko planine.

u 07. Zanima me koliko mogu biti tačni ovi podaci i imate li Vi nekih saznanja o svemu ovome.Po svemu sudeci oni starinom pripadaju plemenu Malesivaca iz sela Maline koje se nalazi na putu između Bilece i Trebinja i veoma su se rano ukljucili u trgovacke poslove sa dubrovackim trgovcima i za to sacuvani pisani podaci o njima i mnogim srpskim porodicama.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Nastavicu 0 ail.među onima koji su uzeli Sv. Pozdrav za dvojicu predhodnih citalaca.posto ste najupuceniji u poreklo Srba iz Hercegovine. Želim ti puno uspjeha u radu. Djordje.45 Postovani profesore. Nikola. u 05. za Vas nemam nikakvih konkretnih podataka.novakovicray@gm Hvala puno na odgovrou profesore.za koje sam već naveo podatke u prethodnom tekstu. Laketa nebojsa.koje Vi možda mozete da mi potvrdite ili znate nešto više s tim u vezi.Poticu od srpskog plemena Novljana.Forumi RATKO NOVAKOVIC sklopio je ugovor sa dubrovcanima 1386 godine.serbiancafe.Od Novaka nastaju Novakovici sa slavom Sv.Jedna grana ostaje u Drobnjacima.00 0 U istrazivanju svog porekla.U Drobnjacima jedna grana uzima slavu Sv.Da bi posle turskih osvajanja presli u Drobnjake. Nikolu kao slavu su i Tomici. Laketu ail. avgust 2011.pa bi mi znacilo da to čujem od vas. Danas znam da Novakovici žive u Gacku i na svim onim prostorima koje ste naveli u svome pismu. avgust 2011.A možda neki od podataka nisu tačni. Hvala i pozdrav.com 18.Balotici su još u 14.Novakovice biljeze istorijski izvori na prostoru Huma.hvala puno.jedna odlazi u Srbiju.37 da radim na tome. septembar 2011.dosao sam do prezimena Balotic(Balotic-Tomic).I mene je sve navodilo na tu oblast. Pozdrav ! Prof.com 31. u 07.Po informacijama koje imam. 0 nikonn 11. Zao mi je.Nešto kasnije neki Vlatko Novakovic sklopio je ugovor sa dubrovcanima da pregoni so iz Dubrovnika u mjesto Podbreza u Bosni.Laketa P.Trebali bi otici u selo Krslje i tamo se vise raspitati o porijeklu porodice Novakovic na tim prostorima. veku živeli na teritoriji Hercegovine u Banjanima(pleme).dosao sam do zanimljivih informacija. Nikola(preslava Drobnjaka). dali bi mi mogli šta reci o porodicama Nikic i Igumnovic http://www1.danasnje Hercegovine. Naime.Jedan od Tomica dobija sina Matelju.i tu je njihova starina i porijeklo i odatle su se raseli i naselili na prostore koje ste opisali u svome pismu.iako je slava plemena Sv.u potrazi za poreklom Novakovica.novakovicray@gm Pitanje za prof.ovaj sinove Janka i Novaka(Mateljevici). Pozdrav ! Prof.Još jednom.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Jedna u Dalmaciju-Liku i Bosnu.Diskusije .S. nebojsa.koji su se na podrucje istocne Hercegovine i Bosne naselili u VII veku.

mart 2012.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Vignjevici.serbiancafe.Starog Vlaha i naselili su se na prazan prostor oko Gacka.Diskusije . Hvala unapred! bojsane85 01.verovatno se misli na Gatacko Polje..sa velikim brojem drugih porodica. u 16.sa prostora Stare 0 Raske.jedna koja je dosla iz Dalmacije. Tačno znam svoje porijeklo.. On veli da nekima smeta njegovo srpsko porijeklo.kraj Gacka. s majcine strane je od Krivokapica iz Cuca iz Crne Gore. Čuo sam da je bilo dve grane Dukica u Lici. Neki dan nasao sam podatak da je cuvena porodica DUNDJERSKI iz Vojvodine porijeklom iz Hercegovine.pitate me za podatke jesu li tačni. godine.Kosova.„Uostalom. Za „nikonn” trebate poslati malo vise podataka o Vasim porodicama.kraj Trebinja još 1386.20 Za Nebojsu.bili su trgovci iz Pljevalja i http://www1..negde u XVII veku.Novakovici su u XV veku živeli i u Cernici.a jedna iz Bosasnkog Grahova. u 19. septembar 2011.novakovicray@gm Pozdrav za sve na forumu ail. Lakse bi bilo da sam izabrao da budem Francuz. Pored toga sto su zabelezeni u Ljubomiru.html?157[1/26/2013 7:19:44] .pa zatim i u Bosansku krajinu.Tomingaj.51 Podatak za Novakovice : Novakovici su u Hercegovinu stigli u XIV veku. Takođe se pominju u XV veku i kao podanici Sandalja Hranica. u 20.krsna slava.Znam da se vise o ovom prezimenu govori u „Zemlji zvanoj Gacko”.Ako neko ima još neke informacije.a soceve strane od Babica iz Hercegovine.puno bi mi znacilo.31 SRBIN OD BABICA IZ HERCEGOVINE Evo šta o svome srpskom porijeklu kaže poznati reziser Emir Kusturica.nije lako biti Srbin.mjesto porijekla.” 0 nebojsa. Ti Novakovici koji su sklapali poslove sa Dubrovcanima.Takođe sam procitao u „Vojvodstvu Svetog Save” da se prezime pominje u Hercegovini u XV veku i da je reč o potkosovskoj porodici.Forumi Unaprijed zahvaljujem pozdrav iz Njemacke Laketa (Profa) 15.kao Vlasi Malesevci.mada nisam još procitao to delo. septembar 2011. Ovi Novakovici su se kasnije u toku XVI i XVII veka selili u Liku. u 19.Gracaca.ali i tvrdi da je to njegovo pravo.itd. 0 Laketa (Profa) 15. Vidjeli ste koja je literatura koristena.com 28.među kojima su Bukvici.Slava je Sveti Stevan.a to je ustanovio moj otac Murat.52 0 Zanima me da li neko zna poreklo prezimena Dukic?Poticu iz Like.. oktobar 2011.

sklonili u Istocnu Hercegovnu(Gacko. Zagradac. Laketu Ponavljam pitanje i za Vas profesore.nisu slavili sv. Pre mislim da su Vasi Milovici srodniji sa ovima iz Kuca i Bratonozica. i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv. u 03. pa me interesuje i odakle su oni. „Milovići na Bezjovu: Doselili su se u Kuče iz Bratonoića negdje krajem 15 ili početkom 16 vijeka.može se zakljuciti da su se Novakovici sa prostora Stare Raske. Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG).pominju se u Trebinju u XIX veku. Niksavićevići su bili prgavi i nesnosni. odakle su dosli tu.Cernica. staro bratstvo u Bezjovu. u 12.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Velimlju. 0 Nikolu. Premiće po Premu Vujovu. mart 2012.Diskusije . Novakovici Malesevci. Oni su naselili Gusinje.zato što su se raselili po Lici. Od Milovića sa Bazjova su nastali Milovići u Banjanima selo Dubocko. Slave sv. odakle su ih istisli Drekalovići i naseljeni su na Bezjovo. i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv.Milojevicima i Vlatkovicima.ali oni slave Lazarevu Subotu.koji je plemenska slava.Foca.jedno su bratsvto sa Lecicima.Ignjatija. Od Milovića su Milovići iseljeni 0 na Murini.29 Poruka za Milovica Postoje Milovici u Hercegovini. 0 Laketa @ Milovic0982 dobar odgovor o porijeklu Vasih http://www1. mart 2012. Milovićima su se pripojili Dokići. pa me interesuje i odakle su oni.Forumi iz Foce. te su ih brastvenici prognali. mart 2012.serbiancafe. mozete li mi reci odakle su ti Milovici. mozete li mi reci odakle su ti Milovici. Prvobitno su bili naseljeni na Gorenu u Ublima. Prokuplju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Milovića ima iseljenih u Zmajevu.18 Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG).Bosni i Srbiji.25 Pitanje za prof. u 03. bojsane85 10. Nikola karakteristicna za te predele.” Što se tiče Brcica iz Hercegovine.zabelezeni sredinom XV veka. Hvala Vam unapred.Pljevlja)i tamo se bavili trgovinom i stocarstvom. 0 Nikolu. Gacko. Pogotovu ako se zna da je slava sv. A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina).dok nisu usledile dalje seobe na zapad.Nikolu (19. Saljeviće po Salju Stamatovu i Nik Savićeviće po Niku Savićevu. Sadasnji Novakovici u Hercegovini vode poreklo iz Bjelica(oni u okolini Dabra)i u Hercegovinu su stigli znatno kasnije. Takođe treba reći da tih Novakovica u Hercegovini najverovatnije vise nema. Hvala Vam unapred. Milovic0982 10. A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina).decembar). Milovići se dijele na ogranke: Na Vuoviće po Vusu Vujovu. Po svemu ovome. Bar.tako da postoji mogućnost da su postali deo Malesevaca upravo samim dolaskom na te prostore. odakle su dosli tu. Milovic0982 10.

v. april 2012. Laketu 0 Profesore. godine.Savremenici su Vlatka Vukovica.detaljno sam istrazivao njihovo poreklo i kao sto sam već u prethodnim postovima napisao. god.Liku i zapadnu Srbiju.itd. Imam dosta svojih privtnih poslova i zauzet sam.mene zanima da li postoji mogućnost da je reč upravo o onim Novakovicma koji su zabelezeni u Dubrovackim dokumentima.u crnogorskim prezimenima pominju se Novakovici poreklom iz Pastrovica.Forumi (Profa) 12.ka Dalmaciji i Lici.pa posto su se Banjani prostirali od Niksica do Trebinja i Bileckog jezera. Iz Pastrovića odseljeni na ostrvo Krk. u 18.pozdrav tebi i svima na ovoj tranici. Bar 1424. bojsane85 29.58 porodica dao ti je „bojsane 0982” i ja tu nemam šta dodati novo.što se vidi i iz njihovih pomena u izvorima. i kasnije.a pominju se i kao Malesevci.Banjaluci.a to ste ranije i Vi konstatovali.za koje se navodi da su iz Huma?Pošto su Ljubomir i Cernica u neposrednoj blizini Banjana? http://www1.Bosanskoj Gradiski.prvi put se pominju 1386.Naravno.koje su naselile prostor od Dracevice i Popova Polja.pa od njih jedni u Srbiju.html?157[1/26/2013 7:19:44] . godine u Ljubomiru(Trebinje). Misići (u Spiču). Preci dosli u Pastroviće od Nisa u 8. godine.. Takođe su 1488 godine. Naime.Rudina i Gacka. porijeklom iz Pastrovića. u 19.zanima me Vase mišljenje u vezi Novakovica. Sto znači da su se iz Hercegovine raseljavali u razdoblju od XV do XVIII veka i naseljavali Dalmaciju.Metohije i Raske. godine. Novakovici se pominju i u drugim mestima u XIV i XV veku i bili su istaknuta porodica Travunije.pa sve do Kosova 1389.dok se drugi migracioni talas smestao uz primorski pojas i od jadranskih ostrva uz Podrinje. veku).posle pada Hercegovine. Zadar i kao: Pastrović.serbiancafe. zabeleni u Cernici(Gacko).ovde se napominje da su zabelezeni u Banjanima 1428.19 Veliki pozdrav za prof.citiram : „ Novaković : Vrijesno (Presjeka Patrovska) i Przno pastrovsko 1413. Novakovici hercegovackog porekla zabelezeni su kasnije u Kninu. god.(verovatnija je pretpostavka Save Nakicenovica u 15.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.do Gorazda i srednje Drine.Diskusije .. god. u 23.tacnije do reke Trebisnjice.Bosnu.na prostore starih srpskih zemalja doselilo se dosta porodica sa Kosova. mart 2012. bojsane85 08. E sad.Izvori pominju Ratka Novakovica 1386.Zadru. mart 2012. na ostrvu Silba (kod Raba).zapadne Makedonije. presli u Kninsko polje i Liku. Kotor 1423. god.11 Novakovici : 0 Od 1371. ” Kao sto vidimo. Novakovici su iz Ljubomira(Hercegovina)..Sandalja Hranica i hercega Stefana. Izvini zbog ne javljanja ranije. u Banjanima (Niksić) 1428.ukoliko budete u mogućnosti da odgovorite.

Pravoslavni crkveni kalendar spominje i Sv.a dalje poreklo je iz Hercegovine. pošto ima popularnu namenu..Liku. mnoge familije su ga zamenile drugim svetiteljem odnosno praznikom.iz Nisa u Pastrovice. „Ističemo da se kao češća slava javlja Sv. mučenik Stefan Dečanski.ili vise razlicitih grana Novakovica. Sv.koji o poreklu Novakovica.itd. tada i još vekovima jedinstvene (nepodeljene) hrišćanske crkve. Na sve ovo..I moji su između ostalog u Bos.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.recimo od kraja XIV do sredine XVI veka proveli u Hercegovini.starosedeocima u Humu i drugoj. u Francuskoj. za ovaj datum se spominju. Mina Viktor i Vikentije đakon. oktobra.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Nesporno je da su jedan duzi vremenski period.pa preko Hercegovine u Dalmaciju.a dalje poreklo im je Hercegovina. knez srpski i Sv. Kralj srpski i drugi.prilazem i zapazanje etnologa Rakica.zajedno sa Stanisicima i Djurasevicima u 15. pa je proglašen za svetitelja.Ali i ti Novakovic su svakako morali živeti u blizini Trebinja. Dobro je poznato da skoro sav Srpski narod iz Dalmacije.posle najezde Turaka. Mrata. koji je u četvrtom veku bio episkop u Turu.iz raznih srpskih krajeva? Za Novakovice se kaže i da su Malesevci. posebno navodi da je tu i Sv.? Takođe i Novak Mandic navodi da su Novakovici stigli u Cernicu sa mnogo drugih porodica.stigli iz Severne Dalmacije i slave Nikoljdan.ali oni opet slave sv. pravoslavna crkva više nije isticala njegov svetiteljski značaj.koja je imala navedeni migracioni pravac. Stefana Decanskog(sv. Sava). veku.Like i krajine vodi poreklo upravo iz Hercegovine. Mratu). Ovo se takođe slaze i sa onim. Mene konkretno zanima. istočna. Mrata. Krajinu. i Mratince.da li je tu možda reč o dve.navodi i sledeće.svi su slavili sv. međutim. Sv.Savo Nakicenovic tvrdi da su se naselili tu iz Nisa.da su se Novakovici iz Pastrovica selili u Liku i krajinu. U ”Žitijima svetih„. većina kršnjaka radije reći da im je slava Sveti Stevan Dečanski. iako će. Mina.ili je to reč o jednoj grani.” Ovo je bitno zbog toga sto su u Dalmaciji u velikom broju zabelezeni Novakovici bas sa slavom sv. ali je u narodu ostao omiljen. nije iskljuceno da su starosedeoci. Mada sudeci po tome da se Ratko Novakovic pominje još 1386. stočarskih slava zimskog perioda.pa se odatle selili dalje na zapad.između ostalog. Ipak. Nikola. Bio je poštovan kao čudotvorac koji je i mrtve vaskrsavao.Diskusije .serbiancafe. http://www1. Ignjatiju. Dodaje. dok džepni kalendar SPC-a lakonski sažima svetitelje samo na Sv. međutim. u novije vreme. i sam praznik i prva od ”vučjih slava„ (kao i Sv. ali ne na crkveni datum nego 25. kralja Stefana Dečanskog. Kasnijim raskolom.Forumi Za Novakovice iz Pastrovica. prvenstveno od tzv. U narodu se. Martina (narodski Mrata). Minu i Sv. pa su je tako promenili i mnogi Novakovići.

0 NPantelic http://www1.09 Zdravo Milose.rata su se 0 prezime je prilično „unikatno”..Forumi Izvinjavam se na opsirnosti.Od čitave Hercegovine samo sam na jednom mjestu u Ljubinju nasao porodicu Lukic i to 4 kuce koje su zivjele prije 120 godina.svg formatu zbog podataka koji su vam potrebni.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 0 zovem se Miloš Lukić. Bio bih Vam mnogo zahvalan ako bi mi mogli pomoći u traženju mojih potomaka. molimo Vas da ako znate nešto više (a procitali ste koliko mi znamo) da napisete.Novembra i do kraja I svj. Prezime je nastalo po muskom pretku LUKI koji se prvi doselio u taj tvoj kraj. Milos_Lukic 22. Pozdrav.20 Poštovani gospodine Laketa.Slave Sv. Miloš Lukić https://docs. u 09.slave Djurdjevdan. 0 PaSlaw 10.да ли постоји „списак” 0 породица које су поријеклом из Херцеговине а да су при долазку у Подриње у Област Осат (Сребреничко-Власенички протопрезбитерат) примиле од бројног рода из Ливна славу: Св.javite ili bilo šta sto će nam koristiti.com/drawings/d/1Ojkffj8F7jKbtDZLxfScJ8yAEic3TV7gJVk16JQfzY/edit Laketa (Profa) 23.html?157[1/26/2013 7:19:44] .22 Interesuje me porijeklo prezimena Palangetic. Republika Srpska.Avrama Zatvornika 11.google. opština Šekovići (prije zadnjeg rata opština Kladanj). mladjo2891 22..serbiancafe. kada smo dosli na prostore sire romanijske regije. Mozete li mi nešto reci o porodici Ristic iz istocne Hercegovine?Hvala unapred. maj 2012. ostalo su price i predanja te ih ovdje neću ni spomenuti. maj 2012. opstina prezivali Jovanovic (vjerovatno po začetniku loze u Radacicima) a Palangeta je bilo drugo prezime (vjerovatno pleme ili bratstvo). april 2012. Sobzirom da imamo „prekid istorije” pa ne možemo da znamo ni ko smo. Хвала.Diskusije . Unapred zahvalan. svi su u rodu i vode porijeklo iz Radacica.Аврама 11 новембра.. Počeo sam da radim porodično stablo koje vam u nedovršenom stanju šaljem u .Palangetic.sve najbolje. u 07. april 2012. u 19.BiH. rodom iz sela Lukići (Jošje). Ja sam došao do podatka da je Luka doselio u naše selo iz okolice Gacka oko 1817 god. Tu su dosli iz prije 300 godina iz sela Zulja..oblast Lug kod Trebinja.To je sve sto mogu da napisem a da je sigurno i provjereno. u 03. Pogledao sam za porodicu Lukic u okolici Gacka nema ih uopste i nisu mogli doći pod tim porodicnim prezimenom. Unaprijed hvala.04 Ево и ја да се надовежем на предходни коментар.hvala unapred. Sad više nisam siguran dali smo dobili naše prezime Lukić po Luki ili je on doselio kao Luka Lukić. odakle smo. Po mojim saznanjima ovo Olovo.

Moja porodica Ninčič vodi porijeklo od Vujovića iz Zasade kod Bileće. Jako me interesira kao sto pretpostavljam interesira sve nas Srbe.Forumi 14..47 Laketa (Profa) 05. Jovana pa me interesuje koja od gore navedene dvije porodice Vujovića je dosla u XIV vijeku iz Grahova i kako su se prije prezivali. http://www1.slave Nikoljdan.Лакета ! TROFAZNI-3 (Penzioner) 02. Поздрав свима Проф. Takođe sam pročitao da se Ninčići spominju u Nevesinju još početkom XV pa me interesuje šta je bilo sa tom porodicom.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Pročitao sam na internetu da u Bilići postoje i Vujovici koji slave Sv. Ne zna se razlog promjene prezimena. prijeratno prebivaliste je selo Bradina kod Konjica. umorniandjeo 30.prostor između Bilece i Niksica u Istocnoj Hercegovini..ODAKLE je to neobično prezime Kadija?? Neki vele da bi moralo biti original Tursko. Jako interesantno je i to što su moji preci uzeli baš prezime NInčič kada se zna ih već tada nije bilo u nevesinju. KO je taj skot sto patoloski Srbe mrzi. Unapred zahvalan. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. u 11. jun 2012.Пажљиво прочитаје читав текст. dogadajau na Cetinju u vezi onoga skota Milo Kadija.. avgust 2012. Nikolu. u 06..26 За „уморноганђела”. Такође било је доста ријечи о породици ВУЈОВИЋ и НИНЧИЋ из Херцеговине.serbiancafe.на овим страницама негде на почетку текста писано је о 0 српским породицама са простора Коњица а међу њима било је риечи и о Вашој породици КУЉАНИН. Unaprijed zahvalna! 0 Laketa (Profa) 01. a slave Sv.38 Cenjeni prof Laketa!Pomaze BOG ljudino! 0 Valjda ste čuli pre par dana o onom nacifasistbolesniku tj.49 Zanima me porijeklo prezimena KULJANIN. 0 ninca 22.html?157[1/26/2013 7:19:44] . avgust 2012. 0 Volio bih kada bi mi neko rekao nešto više o porijeklu Vujovića iz Zasade i Vranjske kod Bileće. jul 2012. Tu su dosli prije 200 godina iz Banjana. u 11. u 12. u 04...itd.17 Srpsku porodicu RISTIC samo na jednom mjestu u Istocnoj Hercegovini pominje istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer i veli da oni žive u selu Batkovicima kod Nevesinja.. Dedijer veli da je njihovo ranije prezime bilo Ognjenovic.tj. За „ниницу”.. u 07.51 Pozdrav. jul 2012. jul 2012.

com/novosti/ex-yu/Milo-Kadija-neće-odgovarati-krivicnoveć-prekrsajno-152606.Nasao sam podatak da neki Mijanovici (u Domasevu). u 18.Bosni i Srbiji(Zemun).Prema njihovoj prici a koju je zapisao Dedijer.Odatle iz Ljubomira Mijanovici se rasele po Hercegovini.Dva Lakiceva sina i stric Milutin(Lakicev brat i njihov stric)presele se u selo Ljubomir kod Trebinja.Najmladji Lakic otselio je u Krivosije i od njega poticu tamosnji LAKICEVICI.ali tako se kaže).Sada je potrebno vremenski ograniniciti.U selu Domasevu za njih Dedijer veli:„Mijanovici su ovdje doselili iz ljubomirske jatve prije 70 godina”.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Mijanovici u selu Ljubomir kod Trebinja doseli su po pricanju nekih njenih clanova iz C.Prema ovoj racunici tvoji preci Mijanovici dosli si iz Ljubomira na Mosko prije 170 godina.Dedijer je prikupljao podatke otprilike prije 120 godina i plus ovih 70 godina od dolaska iz Ljubomira u Domasevo i tako dolazimo priblizno do cifre od 200 godina od seobe iz Ljubomira u Domasevo. Hvala na bilo kojoj informaciji koju mozete pruziti.Diskusije . Laketa (Profa) 01.( 50 + 120= 170). nisam uspio ništa da nađemna ovoj stranici u vezi porodice MIJANOVIC sa sela Mosko kod Trebinja. 0 http://www1.unuk ovog gore pominjanog Militina vraca se u iz nepoznatih razloga u C.Goru u Cuce i tamo je kako piše Dedijer prije 120 godina bilo 30 kuca porodice Mijanovic. septembar 2012.55 Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer u svome djelu „Hercegovina” na vise mjesta pominje porodicu MIJANOVIC. avgust 2012.html orados 31. Ako sam ti bilo šta pomogao oko porijekla tvoje porodice Mijanovic biće mi drago.bila su ih trojica brace.Jedan Boskov sin. u 10.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Gore iz Cuca ili Ljesanske nahije? Ni sami nisu sigurni odakle su i kada su dosli ali trvrde da su dosli zbog nekog ubistva i da su morali pobjeci u Hercegovinu u selo Korjenice.slava Nikoljdan.nezavisne.slave Nikoljdan a prisluzuju Lazarevu Subotu. U selu Zarjecu Dedijer pominje da tu žive tri kuce porodice Mijanovic.56 Postovani.Forumi http://www. Kažu da poticu od Cetinja od nekog 0 Scepana koga su zvali Italijan jer je imao crvenu kosu (malo nelogicno .Slave Nikoljdan.serbiancafe. Sada dolazi ono sto tebe najviše interesuje dolazak Mijanovica na Mosko ? Na Mosko su Mijanovici dosli isto iz Ljubomira prije 50 godina kako piše za nih Dedijer.

Možda su zbog toga dosli u Bogodo. 0 Nikkej 25. Bogodoljani kažu da su poreklom iz Popova polja.52 Postoji veza između Matkovica u Crnoj Gori i ovih Matkovica u selu Ravnom u Popovu polju i Hercegovini.hercegovine do Hrvatske. septembar 2012.porijeklom su od Matkovica iz Popova polja.to je muslimanska porodica Burina.Diskusije .slave Jovanjdan. septembar 2012.24 Turska osvajanja na Balkanu u 14 i 15 vijeku izazval su velika pomjeranja i seobu srpskog stanovnistva sa juga na sjever i sjevero-zapad Balkanskog poluostrva.Svi katolici u Ravnom ( i Matkovici) slavili su Mitrovdan jer je u selu bila katolicka crkva Sv. odnosno da li postoji veza između ovih Matkovica iz Njegusa i ovih iz Popova polja.Mitar bio je zastitnik svetac sela Ravno i slavio se kao kao seoska slava. tj.koja potice od katolika Burica koga su Turci poturcili pod Beceom 1683 godine. Postavlja se pitanje da li su Matkovici u Hrvatskoj unijati. U toj opstoj seobi krecu se i Matkovici od Crne Gore. septembar 2012.jer mu nisu vjerovola da će se kao hrišćanin boriti(„neće Vlah na Vlaha”).34 Interesuje me nešto o porijeklu Matkovica. sto možemo naći u knjizi Jovana Erdeljanovica.koji su u Popovo polje u selo Ravno dosli veoma rano u 16 vijeku. 0 Prvi poznati pomen Matkovica vezuje se za 1530. Radio sam nešto ozbiljnije istrazivanje o ovoj porodici.bjezeci od pokatolicavanja da bi ostali u pravoslavlju. Pokatoliceni su u djelimicno u Hercegovini u Ravnom kada su pojedini dijelovi Hercegovine dosli pod vlast Mletacke Republike. Pošto smo vidjeli da Matkovica ima Srba i Hrvata.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 20. interesuje me kako su stigli u Popovo.35 Najljepsa hvala na odgovoru.namece se pitanje da li ih ima Muslimana ? Ima. septembar 2012. Mitra istocno od sela na brdu Ratoblatu ili Oblatu.Forumi Pozdrav ! Prof. I to doseljenici iz Hercegovine. septembar 2012. selo Njegusi.Sv. U Hrvatskoj se pominju relativno kasno.09 Poznati su mi ti podaci.Izvorno su u Crnoj Gori bili pravoslavni Srbi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe.Kada se vratio iz rata odmah se podijelio sa bratom jer kao dvije razlicite vjere nisu mogli da žive pod istim krovom. u 10. tek krajem XVIII veka i kasnije u XIX i XX veku.Ovaj Burina ode iz Ravnog u Koteze i od njega poticu Muslimani Burine u Kotezima i Ljubinju. u 05. Djelimicno su takvi ostali u Hercegovini (Bogodo i Zijemlja) i u Hrvatskoj dok nisu pounijaceni i pokatoliceni.starinom su porijeklom iz Bjelopavlica u Crnoj Gori.Matkovici -Andrijasevici u selu Ravnom bili su veoma 0 poznat rod u Ravnom. http://www1. u 17.preslava.(pravoslavni Srbi)žive u selima Bogodo i Zijemlja kod Mostara.. u 17. otkuda onu u Popovom polju i da 0 li postoji neka veza sa Matkovicima iz Crne Gore? Laketa (Profa) 25. Matkovici. Laketa orados 02. Nikkej 26. god. da li su Matkovici izvorno i istinski pravoslavci? Da li postoji neka literatura koja bi to mogla da potvrdi? 0 Laketa (Profa) 26.Prvo su dosli u selo Bogodo a iz Bogodola su uz kugu 1813 dosli i naseli se u selo Zijemlja. Stara Crna Gora.

Светозар Томић: Дробњак. i ove su informacije od koristi. Књига 2. 3. u 21. да би се коначно после 1834 „стабилизовало” у Гајић. Интересује ме да ли постоји стручна литература везана за подручје општине Рудо и околина? Прикупљајући материјал који сам користио за лични родослов. 1.Vi se tu morate snalaziti sami.45 Hvala puno. (садржина ) 1.наиме. живимо у мз.Јована Цбијића: Књига 1. Što se tiče literature tu vam ne mogu puno pomoći..Diskusije .на жалост Јосипово презиме ми није познато.. млађо Laketa (Profa) 13. населио се негдје у подриње око 1720. познато ми је 0 већ двије године покушавам „открити” своје даље поријекло.издање Српске академије наука (Етнографски зборник)под уредништвом академика Др.. Др.. Laketa Nikkej 26. па се надам да ми Ви можете помоћи. Хвала. u 17. Љубомир Јовановић: Млава. 4. 5. затим нешто мало млађе Видовић.. открио сам један занимљив али за мене веома важан податак.46 За г. Vidim da dobro vladate i literaturom i materijom kojom se bavite. данас његови потомци славе Аврамијевдан 11 новембар. један мој далеки предак по имену Јосип. Ј. Илић: О љубићким селима.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Јован Ердељановић: Доње Драгачево. 2. Радомир М.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић:Васојевићи у црногорској граници.Forumi Poslije Reformacije u 16 i 17 vijeku osjeca se pojcan rad katolicke crkve i zavodjenja reda i discipline među vjernicima a to je nastavljeno u doba jozefinizma u Austriji kada se sprovodi unijacenje Srba u Hrvatskoj. Риста Т.„Млађа2891” и све оне који се интересују за поријекло својих породица. 2. 0 mladjo2891 12.Антропогеографски проблеми Балканског Полуострва. Бушетић: Левач. 4. Pozdrav ! Prof. Да ли ми Ви можете нешто конкретније рећи. Јасеница у општини Зворник. +1 Наиме ради се о пројетку:Насеља српских земаља. покушавам открити одакле је Јосип дошао у Рудо и којој даљој грани припада. моје старије презиме за које сигурно знам јесте било Лазаревић. http://www1. Петар Мркоњић: Средње Полимље и Потарје.Цвијић..serbiancafe. посао тешко иде да је дошао из Рудог. u 20. oktobar 2012.19 Поштовани Професоре. Тодор М. septembar 2012.Ево дајем списак литературе која би вам могла бити од користи. 3. oktobar 2012. Николић: Врањска Пчиња.

Кога интересује нека потражи наведена дјела и крај који је обрађен у овим наведеним дјелима. Касније су све ове +1 књиге објављене самостално ка ауторка самостална издања. 1. 1. 7.26 Ово је списак Акедмијиног Етнографског зборника. 1. Ракић: Качер. oktobar 2012. 1. Ристо Јеремић вршио испитивања и истраживања око Тузле у сјеверо источној Босни. Николић: Пољаница и Клисура. Николић: Околина Београда. Станоје М.Вишеградски Стари Влах и можда нађеш неке податке о поријеклу своје породице. u 22. Радомир М. Јован Ердељановић:Братоножићи. 4. Др. 1. Андрија Јовичевић: Ријечка нахија. 9. Милоје Т. Љубомир Павловић: Тамнава.serbiancafe. Књига 7. 3. Лакета Владов Никола http://www1. Светозар Томић:Скопска Црна Гора. Тодор Радивојевић: Лепеница.Diskusije . Јевто Дедијер: Херцеговина. Поп Стјепо Трифковић: Вишеградски Стари Влах. Књига 6. 2. Књига 7. Николић:Крајиште и Власина. Јевто Дедијер: Билећке Рудине. 5. Илић: Ибар. Др. Поп Стјепо и Владимир Трифковић: Сарајевско Поље. Љубомир Павловић: Колубара и Подгорица.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Др. Риста Т. Књига 3. Срдачан поздрав свим читаоцима „Серианкафеа” ! Проф.Треба напоменути још да је Др. 8. Мијатовић: Темнић. Јован Ердељановић: Кучи. Ти „младјо2891” потражи и погледај књигу:Поп Стјепо Трифковић. 1. Laketa (Profa) 13. Коста Јовановић: Горње Драгачево. 2. Књига 5.племе у Црној Гори. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић: Васојевићи у турској граници. Обрен Ђурић Козић: Шума. 2. Риста Т.Forumi 6. 2.Површ и Зупци у Херцеговини. 2.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 2. Књига 4. 6. Риста Т.

Jovan. Jedan stariji PAROJCIC (Nikola)koji mora da je rođen nedje 1900 godine od prilke je rekao da poticemo od Kneza Dragojle iz Crne Gore. Sve sto znam jeste da postoji selo Pusara u okoliki Gacka ali ni ime mu nzm.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Crnoluzanin 10.2010 godine pod sifrom „gacanin” ( advokat ) koji je opsirno pisao i napisao sve podatke o porodici PUSARA. novembar 2012. Srdacan pozdrav i srećne praznike želim. kažu. Vise izvora se svodi na naše staro prezime. Prezivam se Pusara.04 Postovani Profesore Laketa. Imam rodoslov sa podacima i nekim prezimenima sa kojima smo povezani..31 Pozdrav svim citaocima SC i ove rubrike koja piše o porijeklu porodica. Pozdrav citaocu pod sifrom „Laganini” kome preporucuje da malo izlista pisma 0 citalaca i tamo će naći pismo od 12. Laketa (Profa) 22.47 p0y dal bi mi mogli reci poreklo prezimena Bosančić? Oni su živeli u Gornjem Ratkovu(tačnije pored u selu Bosančići) opština Ključ. decembar 2012. Moje postovanje . u 11.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] .21 Pomaze Bog! Postovani Profesore Laketa. Moj ti je savjet da nadjes ta dva pisma i da ih procitas i monoge stvari će ti biti jasnije koje se ticu tvoje porodice Pusara. Laketa Laganini 22. zivjeli smo u Hadzicima (okolina Sarajeva) prije rata..12. u 09. u 17.Diskusije . 'KVOSAROVIC' ili već tako nekako. Želio bih da saznam istoriju o prezimenu? Hvala unaprijed. u 07. i želim da vam se puno zahvalim na odgovoru.16 Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije.. 0 Znate li ista o prezimenu PAROJCIC? Mi smo iz Crnog Luga sto je između Krajiskog Grahova i Lijevna. oktobar 2012. 0 deda mi se zvao Sretko a pradeda Vasa njegova žena je bila Kristina presilili su se u Sr. decembar 2012. 0 http://www1.57 Хвала пуно на одговору Професоре! 0 boskesm 11. u 09. Slava 0 Sv. decembar 2012. Srdacan pozdrav ! SrećNI VAM NASTUPAJUCI PRAZNICI BOZIC I NOVA GODINA !!! Prof.Forumi mladjo2891 14. Procitao sam navedeno. decembar 2012. Odmah do toga pisma ima i jedno moje pismo. sa mjestima i neke izjave od starih clanova Parojcica.... Slavimo Svetog Nikolu ako je to o pomoći. u 16. Pozdrav! Laganini 22. Mitrovicu 80ih godina.

Inače ja o Vasoj porodici nemam nikakvih informacija.Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Dzanan.Diskusije .10 Evo još par podataka o porodici PUSARA.Gdje živite u kome kraju i koju slavu slavite ? Tako bi i mi imali barem neko informaciju o Vama i Vasoj porodici. Laketa 0 http://www1. U selu Tarajin Do jedno krace vrijeme živio je neki Zeko Pusara.Forumi Laketa (Profa) 23. u 18. Лакета 0 roglic9 14. 0 ljubisa_458 29. Iz sela Ulinja u selo Međulice naslio je porodicu Pusara Ali-pasa Rizvanbegovic (1783-1851)koji je bio stolacki kapetan od 1813 do 1833 godine.onda se proglasio za hercegovackog pasu (1833-1851). decembar 2012. Tu je dosao iz sela Ulinja pa se posvadjao sa agom i otselio se u selo Kokorinu u Gatackoj Povrsi. u 03.slave Jovanjdan. januar 2013.19 i 20 vijeka.47 СВИМ ЧИТАОЦИМА ОВЕ СТРАНИЦЕ ЖЕЛИМ СРЕЋНУ И ЧЕСТИТУ НОВУ 2013 ГОДИНУ !!! Проф.Hvala unaprijed 0 Laketa (Profa) 31. Pozdrav ! Prof. januar 2013. decembar 2012.serbiancafe.On je ovu porodicu kao i mnoge druge srpske naselio poslije epidemije kuge 1813 godina koja je harala na prostorima Balkana.Slava je Nikoljdan.Bolesti i ratovi znatno su uticali na seobe i etnicke promjene stanovnistva tokom 18. u 14.46 Gospodine Roglicu mogli ste reci i napisati nešto više o Vasoj porodici. Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer spominje porodicu Pusara na tri mjesta u gatackim selima: Tarajin Do.Kokorina i Međulici.html?157[1/26/2013 7:19:44] .03 Pozdrav svima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.57 cenjeni profesore interesuje me poreklo prezimena roglic 0 Laketa (Profa) 17. decembar 2012. u 15.Mjesto Obrovac-Bronzani Majdan(okolina Banjaluke).Jako je rijetko. u 17.

Sva prava zadržana.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Marketing © 2009 Trend Builder Inc.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] . i saradnici.Privacy policy . ne. http://www1.Diskusije . Pogledajte i ostale sekcije: TESLIO Blogovi Grupe Profili Slike Moj Teslio DRUŠTVO Čat Čestitke Diskusije Imejl Oglasi INFORMACIJE Imenik Kalkulator kredita Kursna lista Rečnik Vesti Vreme ZABAVA Ankete Bioritam Dudin kutak Horoskop Kuvar Sudoku OSTALO Donacije Marketing Pretraživač Termin porođaja Australija Australija Latinica | Ћирилица | English Terms of use .Forumi Ne. To nije sve.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful