Diskusije - Forumi

Traži

Порука о презименима-наставак
koPoB
27. februar 2009. u 19.42

+1

zahumski - 7. септембар 2005. у 05.10 (*.bankofamerica.com) ČITAV SVIJET NASELI, A SEBE NE RASELI Saradnik „Virtualne Hercegovine” iz Australije istoričar Nikola Laketa, inače Nevesinjac, veliki rodoljub i nostalgičar za rodnim krajem poslao nam je obimnu istorijsku građu o nevesinjskim porodicama,njihovom porijeklu i migracionim kretanjima. Smatramo da ovaj materijal zaslužuje da se nađe na ovom sajtu i još jednom se zahvaljujemo gospodinu Laketi u nadi da će njegov primjer slijediti i drugi naši zemljaci razasuti po svekolikom svijetu. Živeci daleko od rodnog kraja u tudjini, razmišljam o seobama i etnickim promjenama stanovnistva na prostoru Hercegovine i Crne Gore, koje se smatraju nepresusnim vrelom migracija. Naročito je na tome polju bila aktivna Hercegovina. Još od davnina postoji izreka:„Hercegovina, čitav svijet naseli a sebe ne raseli”! Od najstarijih vremena, vecina seoba kretala je sa ovih prostora u pravcu Srbije i Bosne. Na pojavu seoba uticu dva veoma bitna faktora : unutrasnji i vanjski. U unutrasnje faktore spadaju uglavnom ekonomski,ljudi se sele bez prinude u potrazi za boljim zivotnim uslovima. Oduvijek su se selili Vlasi, Srbi stocari u potrazi za boljom ispasom za stoku.Vremenom poslije velikih epidemijskih bolesti i ratova, Vlasi se spustaju sa planina u ravnice,napustaju stocarstvo i pocinju se baviti zemljoradnjom. Ratovi i bolesti, naročito kuga, regulisali su prirastaj stanovnistva u srednjem vijeku. Vanjski faktori bili su napadi sa vana. Poslije vojnickog poraza, čitave mase stanovnistva bjeze ispred osvajaca, nastojeci da sacuvaju glavu i goli zivot, prelazeci pri tome hiljade kilometara. Srbi su stari indoevropski selilacki narod.Od početka VII v.n.e,žive na Balkanskom poluostrvu na teritoriji Vizantije. Vizantija ih je tu naselila radi zastite svoje sjevero zapadne granice od novih varvarskih upada. Hecegovina je do kraja XII vijeka bila u sastavu Vizantije.Za vrijeme uspona srpske države u doba vladavine velikog zupana Stefana Nemanje (1169-1196) Hercegovina ulazi u sastav srpske države. Polovinom XIV vijeka podijeljena je imeđu feudalnih

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

država Srbije i Bosne.Neko krace vrijeme Humom, kako se tada zvala Hercegovina, upravljao je Nemanjin najmladji sin Rastko kasnije nazvan Sv.Sava.On je od njemackog koPoB 28. јул 2007. у 21.25 cara Fridria I Barbarose (1125-1290) dobio titulu hercega,vojvode kada je bio u jednoj diplomatskoj misiji. Prvi titularni herceg bio je herceg Stefan Vukcic Kosaca (1435-1466) nosio je titulu „herceg od Sv.Save”, pa je zemlja kojom je upravljo nazvana Hercegovina. Sjediste mu je bilo u utvrdjenom gradu Blagaju na izvoru rijeke Bune.On se 1448 godine, odvojio od vlasti bosanskog kralja i poceo je samostalno da vlada, ali ne zadugo,jer su Turci ubrzo zauzeli Hercegovinu. Među njegovim sinovima ubrzo je izbila nesloga i borba oko nasledja.Kada je zemlja bila na vrhuncu uspona prema svjedocenju dubrovackog hronicara Petra Lukarevica u sastav vojvodstva Sv.Save ili Hercegovine bili su : Konjic, Dabar, Imotski, Blagaj, Mostar,Pocitelj,Nevesinje,Svitava,Popovo,Trebinje,Herceg Novi,Risan,Cernica,Rogatica,Milesevo, Prijepolje, Pljevlja,Piva i Tara.Već 1465 godine,Turci su zauzeli dobro utvrdjeni grad Blagaj i sjeverni dio,a Mlecani su zauzeli Neretljansku krajinu na jugu. Napad turske vojske predvodio je Vlatko, Ahmed-beg Hercegovic, poturceni stariji Hercegov sin,koji je napustio oca, poturcio se, presao je na stranu Turaka a sve radi toga da bi uz pomoć Turaka dosao sto prije do ocevog nasledja. Njegova dva mladja brata presli su u katolicanstvo ocekujuci efikasniju pomoć i zastitu sa zapada.Kada je Vlatko napadao sa vojskom na grad Blagaj, naredio je svakom vojniku da zapali najmanje po dest vatri.Kada je zapaljene vatre sa grada ugledao stari herceg, rekao je „ako je za svakom vatrom po jedan vojnik meni nema spasa”.Naredio je da se nocu mazge potkuju naopako i sa blagom da bi zaturio trag stigao u Dubrovnik, trazeci spas i utociste od Turaka.Stari herceg je ubrzo umro 1466 godine sahranjen je u crkvi u Scepan polju gdje se sastaju rijeke Piva i Tara.Njegovi sinovi poveli su borbu oko nasledja,sto je Turcima olaksalo posao oko zauzimanja preostalog dijela Hercegovine. Zauzimanje Herceg Novog 1482 godine, Turci su u potpunosti zavladali Hercegovinom, koja će biti pod njihovom vlascu neprekidno od 1482 do 1878 godine. Odmah po zauzimanju, Turci su osnovali Hercegovacki sandzak sa sjedistem u Foci. Poslije turskih zauzimanja Hercegovine 1482 godine, srpsko plemstvo ostalo je bez feudalnih posjeda i privilegija. Jedan dio plemstva izginuo je u borbama sa Turcima, drugi dio je izbjegao na zapad, treci dio plemstva primio je islam da bi zadrzao svoje feudalne posjede i privilegije. Tako su na islam presle sledeće srpske porodice u Hercegovini : Kalimanici, ( iz Foce za njih ima podatak u Dubrovackom arhivu da su su prva srpska porodica koja je uzela islam ) Ljubovici,Sokolovici,Kurtovici,Pasici,Bijedici,Basici,Kapicici i Zvizdici. Pocetkom XIX vijeka dolazi do ustanaka srpskog stanovnistva u Hercegovini od kojih su najpoznatiji ustanci pod vodjstvom Luke Vukalovica 1852-1862 godine, i ustanak poznati pod imenom Nevesinjska puska 1875-1878 godine, s ciljem sto brzeg oslobodjenja od turske vlasti. Zivot, obicaje i navike srpskog naroda najbolje je opisao naucnik Jevto Dedijer u svome cuvenom djelu„Hercegovina”nastalo početkom XX vijeka, kao rezultat naucnog istrazivanja samog autora i njegovih saradnika. U tome djelu Dedijer i saradnici sakupili su veoma dragocjene etnicke i istorijske podatke o zivotu i radu ljudi njihovim etnickim seobama i promjenama tokom XVIII i XIX vijeka. Oni

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

su zapazili da na teritoriji Hercegovine žive veoma stare srpske porodice, još od XII vijeka od vremena vladavine Stefana Nemanje (1169-1196) godine. Iz ovih starih porodica kada su se razbratila stara bratstva, tokom vremena nastale su nove srpske koPoB 28. јул 2007. у 21.25 porodice u Hercegovini koje su krenule u rasejanje sirom svijeta. U geografskom i klimatskom pogledu Hercegovina se dijeli na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu, granica je njena rijeka Neretva, koja od Konjica tece u pravcu sjever-jug i tako dijeli Hercegovinu na Istocnu i Zapadnu Hercegovinu. Druga podjela je na gornju i donju Hercegovinu ili na humninu i rudinu (planinu). U humnini ne pada snijeg a u planini snijeg je redovna pojava. Od davnina stanovnistvo Hercegovine bavilo se stocarstvom, krecuci se sa stokom i pasom iz humnine na visoke planine, te su tako osnivana nova stalna naselja u gornjoj Hercegovini. Jevto Dedijer, rođen je 1879 godine u selu Cepelica kod Bilece. Bio je ucenik i saradnik velikog srpskog naucnika Jovana Cvijica koji se bavio proucavanjem Balkanskog poluostrva, kako se zove njegovo istoimeno djelo. Još kao mali djecak Dedijer je Cvijicu vodio konja kroz bespuca hercegovackog kamenjara na njegovim terenskim ispitivanjima. Cvijic je odmah zapazio bistrinu i neobičnu nadarenost hercegovackog djecaka.Pitao ga je :„Da li bi želio da nastavi dalje skolovanje”? Djecak je rekao, da bi rado nastavio skolovanje, ali otac nema para za njegovo dalje skolovanje. Cvijic je preko svojih veza i ljudi u Mostaru kod poznate srpske porodice Corovic obezbijedio mladom Jevtu Dedijeru da se skoluje u Mostaru, gdje je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju koja je pocela sa radom 1893 godine. Studije i doktorat zavrsio je kod Jovana Cvijica u Beogradu. Radio je kao kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, gdje je objavio mnoga naucna djela iz zivota srpskog naroda u BiH. Jedan je od rijetkih Srba intelektualaca koji je u znak protesta napustio državnu sluzbu jer se nije slagao sa okupatorskom politikom poslije aneksije 1908 godine, duboko saosjecajuci sa patnjama i teskom sudbinom srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Imao je čitavu mrezu saradnika na terenu Hercegovine i Nevesinja. Iz Nevesinja to su bili pop Tomo Bratic iz Fojnice i djaci Bogdan Zerajic iz Miljevca i Marko Perin iz Batkovica, obojica clanovi revolucinarnog drustva „Mlada Bosna”. Po Dedijeru u „starinske”porodice spadaju one koje su na prostoru Hercegovine zivjele odranije, prije turskih osvajanja srpskih srednjovjekovnih zemalja, a to su : 1.BUHA, vode porijeklo od Bjelokosica,žive u Domrkama i Ribarima kod Fojnice, Kolesku, Gacku, Nevesinju i rasijanju. 2.DJERIC, su starinom iz Niksica, žive u stolackoj, nevesinjskoj, konjickoj,focanskoj opstini.Za Djerice iz Ravni i Gacka, Dedijer veli da su Mucibabici,dosli su u Sipacno, odatle su dosli u druga mjesta:Biograd Slato,Dzinov Do Nevesinje i rasijanju. 3.MUCIBABIC,su starinska porodica u Ravnima u Povrsi,raselili su se na vise mjesta:Ljeskov Dub,Zijemlja,Fojnica, Gacko, Nevesinje i rasijanju. 4. BAJEVIC, su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece, rod su sa onim bratstvima koji vuku porijeklo od Predojevica, to su Leri, Jankovici i Boboti. 5. KOZJAK, su od plemena Predojevica kod Bilece. 6. LERO, vode porijeklo od Predojevica, žive u Bileci i rasijanju. 7. JOKANOVIC, su starinska porodica od Predojevica iz Bilece.Ima ih u Hercegovini,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

na Kosmetu u Bosni i rasijanju. 8. BOBOT, su starinci u Bileci, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od Predojevica. Žive u rasijanju. 9. MUSIC, su stara porodica iz Trebinja, ima ih oko manastira Savina u Boki. Žive na Zalomu u Nevesinju i rasijanju. 10. ANDJELIC, su stara porodica žive u selu Andjelici koje je po njima dobilo ime u trebinjskoj opstini. 11. PAPIC, su stara porodica. Papica ima u Bileci Dabru i Nevesinju. 12. BJELIC,su stara porodica iz Preraca kod Bilece, ima ih u Beogradu i rasijanju. 13. MANIGODA, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Konjicu i rasijanju. 14. ZIROJEVIC, su starinom od Predojevica iz Bilece, ima ih u Gacku, Nevesinju na Zalomu, Kifinu Selu i rasijanju. 15. KOMLENIC,su starinom od bratstva Pilatovaca kod Bilece u Oputnoj Rudini. Žive u Bileci i rasijanju, rod su sa svim porodicama koje vode porijeklo od plemena Pilatovaca. 16. GRUBACIC, vode porijeklo od Pilatovaca, ima ih u Baljcima,Gacku i Rastu kod Nevesinja i rasijanju. 17. CUPKOVIC, su starinom iz sela Biograda kod Nevesinja, porijeklom su od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. Žive u Biogradu,Udreznju, Rogacama,Nevesinju i rasijanju. 18. IVANIS, su starinom iz Slata kod Nevesinja. Porijeklom su iz sela Sipacna kod Niksica, žive u Nevesinju i rasijanju. 19. VUJADINOVIC, su starinom sa Bijele Rudine kod Bilece, žive u Nevesinju u Babjoj Glavi, Sumicima, Udreznju i raseijanju. 20. TOHOLJ,su porijeklom sa Bogdanusica kod Bilece, žive na vise mjesta u Hercegovini i rasijanju. 21. MRKALJ,su porijeklom iz istoimenog sela u gornjem Hrasnu imeđu Stoca i Ljubinja. 22. MILIDRAG,su stara srpska porodica sa Ljeskova Duba kod Fojnice u Gacku. Žive u Gacku, Nevesinju i rasijanu. koPoB 28. јул 2007. у 21.26

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.50

koPoB - 30. septembar 2006. u 16.01 (registrovani član) 23. VISNJEVAC, su iz sela Visnjeva u Gacku, žive u rasijanju.

0

24. DERETIC,su stara porodica iz Korjenica kod Trebinja,žive u Trebinju i rasijanju. 25. VUJOVIC, su stara porodica,jedna od najstarijih i najbrojnijih u Hercegovini. Vode porijeklo od nekog Vuja koji je još u XV vijeku presao sa Grahova u Hercegovinu. Žive sirom Hercegovine i rasijanju. 26. PODRUGOVIC, su porijeklom iz sela Kazanaca u Gacku. Iz ove porodice je poznati guslar i epski pjesnik Tesan Podrugovic. 27. RADOVANOVIC, su porijeklom iz Vranje Dubrave kod Bilece, odatle su se raselili i danas žive u Riocima, Davidovicima,Dabru,Lukavcu,Fatnici, Vranjskoj i rasijanju. IG0R - 24. mart 2006. u 20.47 (registrovani član) zahumski - 7. септембар 2005. у 05.11 (*.bankofamerica.com)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Turci su ih istjerali iz Korjenica. POPADIC. Rod su sa porodicama koje vode porijeklo od vlaha Malesevaca. Bratac.žive u Brckom. rod su sa Dakovicima koji su se ranije prezivali Perisici. Komor i Antelj. KOSUTIC. su porijeklom iz Korjenica kod Trebinja. 35. Rogacama i u selu Bratac i rasijanju. žive u Garevi kod Gacka u Beogradu i u rasijanju. KESELJ. su porijeklom iz Crne Gore. PILJEVIC. 34.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su istog porijekla kao Stevanovici i vuku porijeklo od Obrenovica. 40. Batkovicima.su stara porodica. 43. KRUNIC.Beogradu i rasijanju. TADIC.su istog porijekla kao Stevanovici i Cvijetici. su stara srpska porodica iz Hercegovine. žive u Nevesinju.su stara popovska porodica u Garevi u Gacku. su stara porodica iz sela Bjelojevica kod Stoca. 45. u Izgorima u Gacku .su porijeklom iz Ozrinica kod Niksica odakle su dosli prije 400 godina na Rogace u Nevesinje. Nevesinju i rasijanju. su porijeklom od Aleksica iz Oputne Rudine kod Bilece.html?157[1/26/2013 7:19:44] . 49.Kifino Selo.su su iz Stevanovica Torina kod Lukavca. Jugovicima. Žive u Ljubomiru kod Trebinja i rasijanju. PREDIC. 36. GUTIC . koji su se veoma rano odselili u Vojvodinu. a otale u Drezanj i druga mjesta. http://www1. PERISIC. SKENDER. (CUCAK) su starinom iz Risna u Boki. žive u Trebinju . su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina.Tadica ima u Beogradu i rasijanju. CUCKOVIC. su porijeklom iz Banjana. STEVANOVIC. Iz ove porodice porijeklom je poznati srpski slikar Uros Predic. SPREMO.Iz ove porodice vodi porijeklo sadasnji presjednik Srbije Boris Tadic. su starinom sa Stona. su porijeklom sa Banjana i odatle su dosli na Miholjace.ima ih u Bileci. Nevesinju i rasijanju. SIKIMIC. Zivjeli su u Grahovu. CVIJETIC. Ima ih u rasijanju. su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece. su starinom iz Drobnjaka od Cerovica.Trusini. Lisov.Forumi 28. te ih prozvase Salaticima. NADAZDIN. ATELJEVIC. su porijeklom iz Trebinja.Diskusije .su stara srpska porodica porijeklom iz sela Miruse kod Bilece. DAKOVIC. Ranikucama. 33. Nevesinju i rasijanju. Ranije su stanovali u nevesinjskoj Povrsi. ima ih u Krusevu. 30.veli dedijer za njih. 32. Sarajevu. porijeklom od plemena Pilatovaca. Sarajevu. 44.zivjeli su u Sopiljima. su porijeklom iz Ridjana u Niksickim Rudinama. Iz ove porodice je porijeklom prorok Vukelja Stevanovic i Ilija Stevanoc Kiko (1826-190) nevesinjski kapetan iz ustanka Nevesinjska puska 1875-1878 godine.žive u Nevesinju i rasijanju. 48. Luka. 41. SALATIC. Žive u Nevesinju. žive u Trebinju. Beogradu i rasijanju. ima ih u Bileci i rasijanju. Beogradu i rasejanju. su iz Kazanaca u Gacku. iz sela Maline na putu Trebinje-Bileca. Ima ih u Ljubomiru kod Trebinja. 46. 42. 42.Gacku i rasijanju. GUSIC. žive u Trebinju. Biogradu. Kujacic. 29. te su odselili u Dabar. 47. Beogradu i rasijanju. Beogradu i rasijanju. 37. 39. Dedijer veli da su porodicno ime dobili „ od nekog odbjeglog vojnika” koji je kupus zvao salatom.su stara srpska porodica iz Pive.Lukavcu. 50.serbiancafe. Ima ih u Nevesinju. od njihovog roda su ove porodice: Stijacic. GLOGOVAC. 31. Beogradu i rasijanju. Ima ih u Sarajevu. ZECEVIC. Prebilovcima i u Spiljanima kod Konjica i rasijanju. JANJUSEVIC. SUTONJA. 38. Vode porijeklo od Obrenovica iz Meduna u Srbiji.

ZERAJIC. su porijeklom iz Ridjana. 69. Iz Skorbutnih Rudina presli su na Miholjace u Gacku. Brckom. su starinom od Koprivice sa Banjana. ima ih u Bileci i Ljubinju i rasijanju.Diskusije . prema porodicnom predanju. 59. Blagaju. Zelenovica ima u Miholjacama.Beogradu.Dreznju. ustaše ih pobile i spalile u crkvi. MEDAN. BAJCETIC. 58. CERANIC. 74. zivjeli su u Mirusama. 61. Beogradu i rasijanju. Ima ih u Nevesinju. su stara porodica a ima ih u Davidovicima kod Fatnice.su potomci kneza Zdrijelovica iz Ljubomira. su stara srpska porodica iz sela Cepelice kod Bilece. su stara srpska porodica iz sela Lipe kod Duvna. Radicima (Rast) kod Nevesinja. DZELETOVIC.Nevesinju. su porijeklom iz Drobnjaka gdje su se prezivali Cerovici.Nevesinju. Zerajici žive u Miljevcu. 67.Beogradu i rasijanju. Nevesinju i rasijanju. VUJNOVICI.Miholjacama. Na Bozic. Nevesinju. 68. 73. jedna grana Bajcetica preselila se iz Mirilovica u Cernicu.Kifinu Selu. 63. GOLIJANIN. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. gdje su se prezivali Kasikovici a poticu od Ljubovica. gdje ih ima i danas.html?157[1/26/2013 7:19:44] . 60.Sumicima.Glamocu i rasijanju. su starinska porodica iz Popova polja. su starosjedioci u Batkovicima u Nevesinju.Kifinu Selu kod Nevesinja. 55. Gacku. Avtovcu. su porijeklom ispod planine Golije između Gacka i Niksica. Prije Kosova. BOVAN. Mostaru. Dzeletovici su dosli iz Petrovica i Banjana u Cepelicu. Nevesinju i rasijanju. Avtovcu.Glasincu.Bratacu. ZELEN.Novom Sadu i rasijanju.Žive u Bezdjedje. Ima ih u Stocu. Žive u Nevesinju.serbiancafe. Beogradu i rasijanju. DUTINA. GLIGORIC. CRNOGORAC.1942 godine. 76. Mostaru i rasijanju. Beogradu i rasijanju. su porijeklom iz Konavla.Nevesinju. 71. SKOKO. su porijeklom od Cerovica iz Drobnjaka. 62. SARENAC. Ima ih u Sarajevu.su porijeklom sa Bancica kod Ljubinja.su porijeklom od Kapora. 64.Nevesinju.ima ih u Beogradu i rasijanju. ULJAREVICI.Forumi 51. su porijeklom sa Bune kod Mostara. 72. DANGUBIC. VUKAJLOVIC. 57. 54. 66.Gacku. 53. to su cuveni kamenorezci i stogodisnjaci.Beogradu i rasijanju. Livnu.Sarajevu. Nevesinju i rasijanju.Mostaru. MIHIC.prezime su dobili po tome sto su zivjeli na Banjanima.Drobnjaku. odakle su se raselili. GOVEDARICA. su stara porodica sa „Bjelatka ispod Krsca”. 77. Ima ih u selu Krekavicama.1. Jezeru. u Bosni.poticu od Bijelica.Beogradu i rasijanju. 56. na Oblju kod Kalinovika i rasijanju.preko Hrasna i Stoca doselili se u Dabar a odatle na Trusinu. 70.Lukavcu.su iz Ljubomira. BANJAC. VLACIC. Krekovima. zivjeli su u selu Kovacima kod Bilece. 52.Mostaru.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Žive u Bileci. 75. SORAJIC. su porijeklom iz Ridjana kod Niksica. Beogradu i rasijanju.u Nevesinju i rasijanju. LECIC. ima ih u Jasenici kod http://www1.ima ih u Dreznju. a žive u Mirusama. SIMOVICI.Beogradu i rasijanju. 65. Ima ih u Bileci. su zivjeli u selu Bodezista u Gacku. u Jugovicima i Pridvorici u Borcu. TAMINDZIC. su stara srpska porodica iz sela Citluk kod Nevesinja. ZELENOVIC. Iz ove porodice poticu hajduk Vucic Zerajic i mladobosanac Bogdan Zerajic. SUSIC (SUSA) poticu iz sela Kljeuta kod Gacka. su stara srpska porodica. Ima ih u Stocu.su stara porodoica iz Humske. Ima ih u Gacku.su rod sa Vujovicima čak slave istu slavu. na Stepenu kod Gacka. su porijeklom iz Herceg Novog. Ima ih u Gacku. 6.

LAZETIC. su od Malesevaca iz Maline imeđu Trebinja i Bilece. септембар 2005.Trebinju i u rasijanju. 92.jedno su bratstvo i svi poticu iz Pilatovaca. 93. Beati. mart 2006.Mostaru i rasijanju.. Maddica ima u Duvnu. IG0R . su stara srpska porodica. 80. 79. su porijeklom od Pilatovica iz Pilatovaca kod Bilece. su starosjedioci iz Nevesinja.„Zenidba bega Ljubovica”. Potjecu iz Ridjana kod Niksica. 95.ima ih u Trebinju i rasijanju. Lici i rasijanju. 83. Sudzumi i Seslije jedno su pleme.Nevesinju i rasijanju. Blagaju. JANKOVIC.Sarajevu. su porijeklom iz Bilece. ima ih u Domasevu. 89. GRAHOVAC. Pokupio beg raju nevesinjsku zanju psenicu u Lugu. 82.bankofamerica. KOKOLJ. MANDIC. su Visnjici ispod planine Golije u Crnoj Gori. 81. odakle su prije 400. kasnije se pominju u Nevesinju. U Crnoj Gori se zovu Doderovici. Savica ima u Slatu. KUKIC. 87. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. Doderi.Lukavcu. Krekavicama. KULAS. 78.godina dosli u Hrasno. Ima ih u Sarajevu. su iz Lazarica kod Gacka. DODER. Beogradu i rasejanju. Porijeklom su sa Trebjese i žive u rasijanju.serbiancafe.Biogradu. POPARA. JEREMIC.Dalmaciji. u 20.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. su porijeklom iz Foce.47 (registrovani član) -. 88. su porijeklom od nekakva Ljuba koji je bio dvorjanin hercega Stefana. Ima ih u Objeseniku. Mostaru.Bratacu. TOMANOVIC.12 (*.pa se samo jedan ziv vratio i poslije pada Hercegovine pod Turke njegovi su potomci primili islam” Zivjeli su na Odzaku Lubovica kod Nevesinja.Kapavici.Forumi Ljubinja. Porijeklom su od Matosa sa Rovina u Crnoj Gori. KASIKOVIC. Sekare.7. Najpoznatiji clan ove porodice je Osman Ljubovic. su porijeklom sa Banjana. odakle su se raselili po Hercegovini.html?157[1/26/2013 7:19:44] . su porijeklm od Dubljevica u Gacku. na polasku beg pita raju :„Oce te li rucak s’ medom ili s’ http://www1.Ima ih u Zovom Dolu. Beogradu i rasijanju..porijeklom od stare porodice Mijac.24. Ljubinju i rasijanju. su starosjedioci u Domasevu.ranije su se zvali Pajevici. HRNJEZ. Ima ih u Fatnici. SAVIC.su porijeklom iz Fatnice.ima ih u Slivljima u Gacku i rasijanju.su porijeklom iz Mirilovica. MAKSIMOVIC. Predolju kod Stoca i rasijanju. BOKIC. su porijeklom sa Grahovca sa Grahova. su stara srpska porodica koji su se ranije prezivali Istinici. su od Malisevaca. 90. SOLAJA. u Vlahovicima kod Ljubinja.Klepcima. ima ih u Pobrdju. 94.opjevan je u narodnoj epskoj pjesmi. su starinom iz Ceva.Kokorini.Dedijer veli :„Devet ih je brata poslo na Kosovo. 85.Rujevu Dolu i Ubosku. LJUBOVIC. su iz Baljaka kod Bilece. a porijeklo vuku od Vrljesa.Ulogu. nekada najmocnija feudalna porodica u Bosni i Hercegovini. 91. su stara porodica iz Bilece. vodili su rat za prestiz sa krajiskim Filipovicima. Kokolji. Ima ih u Brckom. ZUTKOVIC. у 05. Krekovima i Nevesinju. U Kolesku i Nevesinju se prezivaju Djogovici.Vukovici u Nevesinju i Visnjici u Visnjica Dolu pod Golijom.Bacevici.Mijatovcima Nevesinju. S njima su rod Golijani.Gacku. Jedno vrijeme boravili su na Mirusama i Banjanima. 84.Plocnik.Diskusije . 97. Ovi iz Banjana presli su planinu Sominu i naselili se u Dulicima. 96. žive u Padjenima kod Bilece. potomci su Vladislavica iz Jasenika u Gacku.com) 86.Biogradu i Nevesinju i rasijanju. Od Kasikovica su Ljubovici u Odzaku kod Nevesinja. DJOGO. žive u Dobreljima u Gacku.

septembar 2006. oktobar 2009. Ima ih u Nevesinju. 113. 105. 108. Pominju se u Mostaru. BANDIC. su stara porodica iz Kazanaca. TOMOVIC. neki su otselili u Bosnu i žive u selu Provalama kod Travnika.Grabovicu i Nevesinje.Sarajevu. su iz Gacka iz sela Cadjara. po nalogu Kominterne i Josipa Broza Tita. SIPOVAC. 110.Forumi ljebom”? Raja graknu:„S’ medom”! Raja zanje. koPoB 11.eto ti bega jezdi poljem na alatu sav čistu zlatu. 104. 106. http://www1. SAROVIC. u 16.serbiancafe. KNEZEVIC. muslimani u Gacku i Avtovcu vode porijeklo od Papovica. ima ih u Gacku i Nevesinju.30. koji su se odatle raselili.su stara porodica porijeklom od Vlaisavljevica.Postoljanima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 98.Beogradu i rasijanju. SUKOVIC. SAMARDZIC. su stara srpska porodica iz Hercegovine. Pasici.Stepena i iz Cernice u Gacku. ali je od njih ostao toponim Ljeskovik. poslije Drobnjaka. 107. su stara srpska porodica porijeklom iz Drobnjaka. Od nevesinjskih Parovica. Trebinju i Nevesinju. su porijeklom sa Kosova a žive u Cadjaru u Gacku.Udreznje. su stara srpska porodica porijeklom iz Krivosija u Boki. PISCEVIC. raselili su se po Hercegovini i dalje.samo ljeba suva nose sluge. su iz Pisce na Pivskoj planini.Mostaru. Jovan Erdeljanovic veli da su 343 porodice pobjegle ispred Turaka iz Hercegovine i sklonile su se u Cuce. 99. Ima ih na Zlatiboru. Samardzica ima u Slatu.02 (registrovani član) 100. koji su se kasnije preselili u selo Biograd kod Nevesinja.Ovo je samo jedna anegdota iz zivota Ljubovica.Diskusije . su dosli iz Cadjara u selo Przine kod Gacka.rucka ni meda nema. su stara srpska porodica iz Lukovica kod Gacka.pijeve vodu. su stara srpska porodica sa Ljeskovika u nekoj od ranijih seoba otselili su iz Nevesinja. u 20. 112. su iz Kazanaca.Od Knezevica vode porijeklo Zimonjici. VUKOMANOVIC. Jedni Samardzici zivjeli su na Krstacama Vranjskim i u Ladjevicima kod Bilece. Još daljom starinom su iz sela Bajica u Crnoj Gori. su stara srpska porodica porijeklom sa Banjana. PAPOVIC. LESKOVAC. 111. s ruckom.Beogradu i rasijanju. Od bratackih Samardzica je rodom četnicki hercegovacki vojvoda Petar Samardzic (1895-1945). Selo Sipacno po njima je dobolo ime.Poticu od Predojevica iz Prijevora kod Bilece. 114. Poginuo u Spaniji u Spanskom gradjanskom ratu 1936-1939 godine. 0 101. Ispred Turaka su pobjegli iz Hercegovine u Cevo. Bratacu.žive u Jaseniku kod Gacka. su sa Banjana. Ima ih u Beogradu i rasijanju.MARIJANOVIC. KORDIC.boravili su u Sipacnu a zatim se doselili u Rast.negdje pred zalazak sunca. najpoznatiji je Blagoje Parovic (1903-1937) revolucionar i spanski borac. hitcima u ledja likvidirao ga Vlajko Begovic.Donjoj Trusini. su doselili u Gacko iz Grblja poslije 1433 godine. KOPRIVICA.51 koPoB . Starinom su sa Ridjana kod Niksica. TEPAVCEVIC. 102. odakle su se raselili u razne krajeve zemlje. 109. naselil se u selo Lazarice između Gacka i Avtovca.Batkovicima i Nevesinju. a prema svjedocenju istoricara Vladimira Dedijera. LAZAREVIC. su porijeklom iz Hercegovine a pominju se čak u Zumberku u prvoj polovini XVI vijeka. RADULOVIC. 103. Gladna raja pojede suv ljeb kao da je s’ medom namazan.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Predanje im kaže da su sa Kosova. su porijeklom iz Humske zemlje. Od Papovica vode porijeklo Parovici u selu Lazaricima kod Gacka.

Diskusije . u nekoj seobi doselili su u okolinu Zadra. LONCAR.kurdjel. PRAVICA. http://www1. BACEVIC. Loznic. su stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja.Askurddjel? Ovo bi bio kratak pregled porodica koje je obradio profesor Jevto Dedijer sa napomenom da je propao dio materijala koji se odnosio na gornji dio Nevesinjskog polja. Odatle pod pritiskom Turaka prelaz u selo Pluzine. su porijeklom iz Tvrdosa kod Trebinja. Geneaolosko stablo moje porodice bilo bi sledeće: 1. Djoko-cukundjeda > 6. Lako-kurlebalo > 7. u Crvenik selo Bratac kod Nevesinja. ELEZOVIC. Harambasa je znao stizati do Sarajeva. 117.BUBALO.godine.Forumi 115. TIHIC. Nešto podataka o ostalim nevesinjskim porodicama naslo se u izvorima dubrovackog arhiva i srednjovjekovnim poveljama srpskih vladara. primili islam i danas su aktivna muslimanska porodica. otselili se u selo Orah kod Trebinja. Usput mu javlja da je pridobio za borbu protiv Turaka : Kuce. Ilija-sukurdov > 8.Gacku. Sa druzinom od 200 ljudi. DANILOVIC. su iz sela Mijonici imeđu Popova i Trebinja. napao je i popalio Gacko i tom prilikom je ubio 12 Turaka. žive u Kolesku. otselili u Bosnu. su iz Banjana.html?157[1/26/2013 7:19:44] . su iz sela Bijelac kod Trebisnjice. Konjicu. 124. mostarski jeromonah.KLIKOVIC. Ima ih u Planoj. 9. 128. 129. su porijeklom iz Duzi u Trebinju. selo Objesenik u Borcu zvalo se Bacevic. Dzinovoj Mahali. te su izgubljeni podatci o mnogim porodicama.od kojih je jedan kaludjer. Beogradu i rasijanju. Slave slavu Svetog Jovana Krstitelja 20. DEDICI. Njihov prapredak harambasa Laketa pominje se u prepisci s mletackim providurom u Kotoru iz daleke 1686 i 1687 godine. Bjelopavlice. IGNJATIC.bore se za Republiku. PUTICA. 127. Nikola-otac > 3. VULESEVIC. pisana na Srpskom i Latinskom jeziku. 122. 119. su stara srpska porodica iz Vracanovica na Banjanima i iz Mirusa kod Bilece.Brdjane i kao nagradu dobio sest cekina i pet bala. Njegovih pet sinova . 130. PETAR.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. 121. L A K E T A. rodonacelnik porodice bio je neki Golub po kome su dobili prezime. poslije burnih vremena stize sredinom XVIII vijeka. Vlado-djeda > 4. To su : 1. 118. ima ih u Herceg Novom.Nevesinju. se pominju 1439 godine. ANDRIC. su iz Tihova u Gacku. Mostaru i rasijanju. prilikom njegova bjekstva iz Sarajeva u Beograd 1908. tako su prozvani po loncima koje su pravili i prodavali. COKORILO. Dubrovcanima je porucivao : ”Sva je Hecegovina moja„! Harambasin praunuk Petar. 123. 125. Sve Lakete poticu iz sela Pluzina. 126. ima ih u Srbiji u Beogradu. Iz ove porodice potice kaludjer Prokopije Cokorilo. danas se jedno selo kod Mostara zove Bacevici. ( ELEZ ) su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja. su porijeklom iz Pive od Branilovica. su iz Sume kod Trebinja po kojima je selo dobilo ime. su stara srpaka porodica iz Dedica u Popovu. Napisao „Ljetopis Hercegovine’ veoma značajno djelo za proucavanje hercegovacke istorije. porijeklom iz zaledja Boke Kotorske. su porijeklom iz Gacka. 116.Dubrovniku i Trebinju. Piragicima. pljackao je dvor bosanskog pase i vracao se nazad kuci. CELOVIC. Jovan-pradjeda > 5.Pipere.serbiancafe.Nebojsa-sin > 2. su stara srpska porodica. su stara porodica sa Taleze i Bobovista iz Trebinja.Bratacu i rasijanju.rođen u Planoj 1802 godine. Ima ih u : Nevesinju. Pisma se cuvaju u Istorijskom arhivu u Kotoru. U pismu harambasa Laketa obavjestava providura o svojim zaslugama za Mletacku Republiku. su iz sela Loncara u Borcu na Gornjoj Neretvi. GOLUBOVIC.januara. 120.

Nevesinju i rasijanju.13 (*. Iz ove porodice poticu poznati junaci.03 (registrovani član) IG0R . RATKOVIC. JONLIJA. Sarajevu. zatim u Decanskim poveljama 1335-1345 godine. sportista.su stara porodica. 3. ima ih u Bratacu. KOVACEVIC. BUKVIC. su stara porodica. Od Kovacevica iz Grabovice potice Aleksa Kovacevic. 16. Gacku.Ima ih u Trebinju.godine. Nevesinju.Forumi 2. žive u Kolesku. Žive u Kolesku.Diskusije . 19. 10. prvi put se pominju 1283 godine. u 16. ima ih u Nevesiju. 9. Nevesinju. BABIC. Emigrilali su u Rusiju. 7.. DRASKOVIC. se prvi put pominju u Popovu 1320 godine.7. 8. harambase Petko i Stojan Kovacevic iz sela Srdjevica kod Gacka. žive u Nevesinju. JAREDIC. Gacku. žive u Mostaru. ima ih na Zalomu i Nev. Biogradu. polovinom XIX vijeka brojali su 300 pusaka. Mostaru. Žive u Slivljima. žive u Krekovima. ILIC. žive u Kolesku.com) 20. Batkovicu. pominju se 1451 godine. žive u Dreznju. 5. Gradini. su stara porodica iz Trebinja. Beogradu i rasijanju. se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. 12. pukovnik Mihajlo Miloradovic je razgranicio dvije velike sile Rusiju i Kinu početkom XIX vijeka. 13.48 (registrovani član) -. porodicno predanje im kaže da poticu od Ljubovica. su humska vlastela. KOSTIC. Trusini.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.. Nevesinju i rasijanju.30.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Žive sirom Hercegovine i rasijanju. se pominju 1372 godine. Nevesinju i rasijanju. Veoma su brojna porodica u Hercegovini. 24. JAKSIC. Nevesinju. žive u Gacku. u 20. osnovali su manastir Zitomislic.1345 godine. mart 2006. se prvi put pomonju 1372 godine. Nevesinju i rasijanju. Prvi put se pominju 1319 godine. žive na Odzaku. pominju se 1281 godine. KAPOR. VUKOTIC se pominju1427godine. septembar 2006. pisac i pjesnik.24. Nevesinju i rasijanju. 22. AVDALOVIC. su Humska vlastela iz okoline Stoca sa Radimlje. 6. jedini nevesinjac ucesnik na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. ALEKSIC. 18. 17. Steci na Radimlji su njihovo porodicno groblje. Grabovici i Biogradu. balkanski rekorder u bacanju kugle 1934-1936godine. žive u Zovom Dolu. SANTIC. http://www1. BRATIC. i kasnije u Decanskim hrisovuljama 1335. STANKOVIC. Nevesinju itd. ima ih na Crgovu. veoma stara porodica. Žive na Udreznju. 15. koPoB . VUCINIC. U Nevesinju žive u Kolesku. Bileci i rasijanju. se pominju 1372 godine. 23. MILORADOVIC. VASILJEVIC. MILOSEVIC. žive u Nevesinju. a zatim u Decanskim poveljama 1335-1345. BRENJO. септембар 2005. у 05.bankofamerica. Beogradu i rasijanju. 14. Nevesinju i rasijanju. 4. 21. pominju se 1370 godine. 11. godine.serbiancafe. Nevesinju i rasija. ima ih u Kolesku. Porijeklom su sa Rudina.Beogradu i rasijanju. su stara porodica. žive u Krekovima. su veoma stara i brojna porodica u Hercegovini. DRAGOVIC. Nevesinju i rasijanju. (hrisovulje su kraljevske zlatnopecatne povelje). Grabovici. su stara porodica iz Humske zemlje. žive u Bratacu. prvi put se pominje u spisima dubrovackog arhiva knez Ivan Aleksic 1429 godine.

ozenjen Blagaja.serbiancafe. cuva se u Beogradu. Nevesinju i rasijanju. VILIC. su stara srpska porodica. MANJAK. Macari se pominju u Decanskim poveljama 1335-1345 godine. BESTIC. su iz Nevsinja. pominju se 1435 godine. MARIC. Nevesinju i rasijanju. unuk kneza Andrije. 26. IVKOVIC. su iz Nevesinja. Budisavlju. 42. Dedijer misli da su Vilici iz Gracanice u Gacku. STANISIC. su iz Huma. su iz Humske zemlje. u 20. ali se nezna da li su rod sa ovim Nikolicima. Nevesinju i rasijanju. pominju se u Decanskim poveljama. Ziljevu i Nevesinju. Nevesinju i rasejanju. 41.Forumi 25. Nevesinju i rasijanju. NIKOLIC. žive u Nevesinju. pominju se 1442 godine. IVANOVIC. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. pominju se 1380 godine. GLUSAC. pominju se 1333 godine. PREDOJEVICI. veoma stara porodica. ima ih na Pluzinama.žive u Nevesinju i rasijanju.Prvi put se pominju 1280 godine. oktobar 2009. Žive na Zalomu. pominju se u Decanskoj povelji 1335-1345 godine. pominju se 1322 godine. u izvorima se pominje Ratko Milanovic 1370 godine. rodonacelnik loze je Nikola zupan u Popovu Vojsavom.52 30. su iz Rudina i iz Nevesinja. pominju se 1419 godine. 37. pominju se 1374 godine. MIRKOVIC. 40.html?157[1/26/2013 7:19:44] . 28. PRODANOVIC. Iz ove porodice bio je Mato Glusac (1774-1870) cuveni prorok i gatar. Žive u Nevesinju. Glusci danas žive u Bileci i Gacku.Diskusije . Pridvorcima. BIJELIC. VUCETIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. MILANOVIC. RAJICIC. su iz Trebinja i iz Huma. žive u Odzaku. se pominju 1436 godine u Trebinju. pominju se 1373 godine. upravljao je Hercegovinom iz grada 0 polju. žive u Dreznju. 36. Miroslavovog sina. su potomci Vlaca Bijelica sa Vlahovica. Jedna grana Nikolica pominje se u Decanskoj hrisovulji 1335godine. RADIC. se pominju prvi put 1379 godine. Nevesinju i rasijanju. Nevesinju i rasijanju. i za njh se kaže da su sa Zagorja. Koji sepominje 1370 godine kao graditelj crkve. žive u Biogradu. se prvi put pominju 1389 godine. Ima ih u Bratacu. Zalomu. RATKOVIC. žive na Zalomu i Nevesinju. sestrom bosanskog Kulina-bana. gdje se pominju 1410 godine. Od njih mnoge srpske porodice vuku porijeklo. Nevesinju i rasijanju. su stara vlastela iz Konavala. 47. su feudalna vlastela iz Prijevora kod Bilece. ” koPoB 11. 44. 38. Za potrebe kneza Miroslava napisano je Miroslavovo Jevandjelje. u Decanskoj hrisovulji. http://www1. žive u Nevesinju. Nikolica ima u Nevesinju i rasijanju. 34. TRZIC. Krajem XIV vijeka. ima ih u Bratacu i rasijanju. zatim se javljaju u Decanskim hrisovuljama. 32. 46. žive u Bratacu. 33. 43. PETKOVICI. su iz Nevesinja. pominju se 1372 godine. su stara porodica iz Humske zemlje. su iz Biograda kod Nevesinja. žive u Biogradu. koje se sacuvalo do danas. 35. Nešto kasnije 1373 godine pominje u spisima dubrovackog arhiva neki Radovan Stanisic. su iz Trebinja. su iz Cernice kod Gacka. zivjeli su u selu Bodezista koje je nekada pripadalo Zagorju.Od vremena kralja Milutina žive u Nevesinju na Sehovini i Bojistima. pominju se prvi put 1335 godine. 27. Radica ima u Kninu. Žive na Zalomu. su Humska vlastela. 45. Miroslav je Nemanjin brat. kolonizirani na Kosovo. to je najstariji pisani spis kod Srba. MACAR. su stara srpska porodica. su iz humske Zemlje. 39. pominju se 1376 godine. ZUBAC. su iz Zubaca kod Trebinja. pominju se u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. 29. 31. NINCIC.

Kada se Borac turcio od petorice brace.serbiancafe. 50. mart 2006. Dok su ostali klanjali u dzamiji u Ulogu. Dosli u selo Bratac. MILOVIC. ima ih u Kokorini i Pridvorici u Borcu.04 (registrovani član) IG0R .31 (*.30. Postoji rimski put i rimska catrnja na Baljivcu . gdje i danas žive.18. koPoB .Mada ima i http://www1. Nikola Vladov Laketa Baljivac .Diskusije . jedan koji je bio kod stoke u planini ostao je pravoslavni i od njega poticu Okuke. su iz Konavla. у 12.24. Sarajevu. Prof. 57. su stara srpska porodica porijeklom iz Kuca. žive u Kolesku. porijeklom su od Jelica iz Oraha.DEDIJERA. u 16. Pominju se 1358 godine. SILJEGOVIC. Iz ove porodice potice vojvoda pop Petar Radovic (1832-1906). RADOJICIC. 49.49 (registrovani član) Kifino Selo .Vidim da su to prezimena koja su mahom dosla na podrucje Zahumlja posle 1521. pomonju se 1430 godine. Iz porodice Okuka iz Nevesinja potice fudbaler Dragan Okuka. PEJOVIC.ameritech. Nevesinju i rasijanju. Budisavlju. u 20. pominju se 1372 godine. te da će mladji istrazivaci nastaviti ovaj posao.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. RADOVIC. OKUKA. pominju se 1372 godine. Jedan od lokalnih vodja u ustanku Nevesinjska puska 1875-1878 godine. su porijeklom iz Pive. Gacku. Ima ih u Nevesinju i rasijanju. Momcilo Golijanin – GOLIJANI i Dr. у 16. Tu su pocinili nešto slično te su morali bjezati ponovo. 54. 52. prof.vidim da ima novih detalja i podataka u odnosu na knjigu pr. zbog ubistva i krvi dosli u Ridjane kod Niksica.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Aleksa Buha–BUHE. su iz Nevesinja. Bojistima. su iz Nevesinja. 51. 56. i glina je jedna najkvalitetnija . 53. septembar 2006. ima ih u Nevesinju i rasijanju. Batkovicima.52 (216. ima ih u Ulogu. Novak Laketa – LAKETE. Pominju se u dubrovackim izvorima u XIV vijeku.*) BATZUT samo da dodam komentar na jednu najstariju porodicu u Hercegovini Zato sto su bili prvi zanatlije . su iz Trebinja.Forumi 48. desno krilo Veleza iz Mostara i reprezentacije bivše SFRJ.7.7.A selo Baljivac . pominju se 1374 godine.To je rezultat njegovog istrazivanja iz ove oblasti. ADZIC.net) Hvala Gosrodinu Laketi . 55. Žive u Nevesinju i rasijanju. Ovo su samo neke srpske porodice iz Hercegovine za koje postoje istorijski podaci s napomenom da ovo nije konacan spisak. MILISIC.g. žive na Trusini i Nevesinju.Mesto se zove Lijeska A povrs Bobani . žive u Nevesinju. септембар 2005. Nevesinju i rasijanju. Koliko je meni poznato porodicno stablo svojih porodica uradili su Dr. ANDRIJASEVIC. su staro pivsko bratsvo. su stara srpska porodica iz Borca. Radojicica ima u Kifinu Selu. MISKOVIC. септембар 2005. su pivska porodica porijeklom od Branilovica. Nevesinju i rasijanju. Okuka je pred dzamijom na Obadica kamenu palio svijecu i molio se bogu. Spominju se u trecem veku za U rimskim zapisima jer su bili GRNCARI to jest pravili sude od gline zemlje i danas postoji mesto gde su glinu vadili . su iz Nevesinja. Nevesinju i rasijanju.

serbiancafe. a ovom prilikom pridodajem podatak da je zbog toga otrovan u okolici Mostara. Rulj-Kifino selo.trenutno Predsjednik skupstine opstine Visegrad musliman JELACIC. naivnosti i pretjerivanja.Beslema doselili u Nevesinje iz Hodbine kod Mostara bilo ih u gradu Nevesinje . Danilo Maric .Cuvaju još i danas Krstas barjak Pavla Orlovica.Sama riječ RULJ prevedena sa staro. znaci-dovidjenja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Pekez-iz grada-Nevesinja .g. dok je istrazivao i pisao o srpskim porodicama.Sve ukazuje da je SRBIJA. pa sam tako i ja nekoliko decenija tragao za podacima svojih predja.Rijeci.srpskog jezika znaci kormilar .Inače sama riječ prevedena sa nekih starih jezika.odredjivac pravca . Covilo iz grada Nevesinja.I najvjerovatnije da su to potomci starih Morlaka i Neretvljana.9.Ortijesu. Ovaj prilog je veoma zanimljiv i procitao sam ga sa paznjom.Na nadgrobnim spomenicima u Mostaru koji datiraju od prije 500.oni poticu OD DAMJANA.kada je pocela da se stvara Vojna Krajina.Saznavsi za to Kralj Aleksandar I Karadjordjevic poslao je cetu zandara da uzmu barjak za muzej u Beogradu.Ima ih još u Dubrovniku.01 (*.Sve ovo ukazuje da na prostoru Zahumlja i Neretvljanske oblasti još ima plemena starih Srba Morlaka.Nevesinja.Presli na katolicanstvo kad i ban Jelacic. tako da http://www1.Jablanici.Zatim prezime Zoran iz Krekova izumrlo i raselilo se bilo ih je u Beogradu.Brckom. Ovdje je dosta receno i o najvecem istrazivacu srpskih hercegovackih naselja i prezimena.Valjalo bi pomenuti da su ova plemena najstarijau Nevesinju. Vrljes -Grabovica. pa i svoje prezime.Dakle posle velike seobe. Kalinovika.Čak je za imperatora Nina od prije 4020. jer sam se uvjerio dosta puta da ima mnogo improvizacija.koje je austrijska vlast pisala pod Damjanac .Duka prezime rasprostranjeno po Hercegovini sa starog srpskog jezika prevedeno Vodja.a s a tim SHVATANJE SAVREMENIH SRPSKIH ISTORICARA da su Srbi na tim prostorima od prije Hrista postaje sve prihvatljivije.com) Svi ljudi povremeno pokazuju zanimanje za svoje korjene.Po austrijskim knjigama i podacima o njegovom skolovanju zapisano je da je da su mu oba roditelja Srbi.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Izdvojio bih još jednu porodicu Damjanovici.Zatim još neka prezimana nestala i izumrla kao Opuha. u Dracevu..Beogradu.bila od Jadrana do Baltika.Trtinama Sumicima. Dr Jefti Dedjeru.Na njhovo mjesto su se naselila plemena iz Crne Gore i Kosova.Ima ih sada u Kifinom Selu. iz čega je proistekla i knjiga MARICI U HRCEGOVINI.Bijenja.No Damjanci im potprasili iz pusaka i Barjaka nisu dali. g .Cuvaju zlatni pehar koji su donijeli sa Kosovske vecere jer su isli na boj na Kosovo sa Vlatkom Vukovicem.Kao katolika u Hrvatskoj.Rase.sreće se ovo prezime.OD TADA SE TAJ barjak cuva u tajnosti.Zapisano je da je katolicanstvo primio tek po zavrsenim vojnim skolama.Beogradu kao pravoslavni. септембар 2005.te Jelacica muslimana u Visegradu.Od njih su se izdvojili Rojovic u Kifinu Selu .Jelacic stara plemicka porodica iz BILECKIH RUDINA.Forumi prezimena i iz prednemanjickog perioda.Konjica.Nevesinje je to i krov SRPSTVA JE TO. ne spadam u ljude koji vjeruju u sve sto je napisano o porijeklima. у 18.Onjega.sto bi se moglo povezati sa poslom i da su nekad kao stari Neretvjani bili navigatori.Ozaku .aol.Gacka.ima 1 kuca još u Kifinu Selu.Tad su se Srbi naselili do Zumberka upravo sa podrucja.brata Pavla Orlovica. to bila vladarska titula.od njih nastali Dabarcici iz Kifinog Sela.Diskusije . Nazalost.Sve ukazuje na to dok ništa ne ukazuje da su doselili iza Karpata.

Ovo ne umanjuje pitanje šta hercegovci sada rade za svoju Hercegovinu (posebno mi vani).48 (регистровани члан) Opisane porodice.10. Nevesinju i rasijanju. drmogaca (seksolog) . jedino su starjenici Marici porijeklom iz Kosora (12 km od Mostara). sve tri vjere i nacije.serbiancafe. pominju se 1376 godine.ca) Sorjani(s kao skola)Dardani i Nadazdini (z kao zaba)su naj starija prezimena u 0 Hercegovini.52 koPoB .Postoje slična prezimena u Rusiji i Madjarskoj.9. veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)! Kretanja i pomeranja Srba su se desavala mnogo puta od dolaska turaka.Ovo mi je pricao pokojni djed. su iz Humske zemlje. mart 2006. a ne da živimo od slave predaka.Diskusije .kasnije se raselili u Burmaze.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Puno pozdrava mojim hercegovcima.html?157[1/26/2013 7:19:44] . KomentarI (inzenjer) . септембар 2005. у 01.U 12 stoljecu. su samo dio porodica na tom prostoru.26 (*. Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu. u 20. nepismenost itd). koji so to barem pokusavali vise puta)!!! Nije vajda da smo „masovnim opismenjavanjem” izgubili zelju za ujedinjenjem!!! koPoB 11.) Inače Marica ima u oko 80 sela u Hercegovini. a i Dedjerovim. sa asocijacijom na sadasnjeg predjednika Srbije). žive u Bratacu. u Dubrovackim knjigama postoje zapisi o trgovini sa Nadazdinima.Preselili su se u Rusiju i promjenili prezime.ova prva dva su potpuno nestala a i Nadazdina ima vrlo malo. u 20. u 16. i kao starosjedioci tih krajeva. a po mojim istrazivanjima. ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad.50 (registrovani član) kotur . у 16. gdje ništa ne radi.Za njih se nezna kako je nastalo prezime kao i od kuda su dosli. pripadalo nevesinjskoj nahiji.Forumi zamišljeni posao nije stigao da zavrzi sjeverno i zapadno od Mostara. (MARIC.04 (registrovani član) IG0R . i uzgrded da kažem da je ovo selo.11. септембар 2005.Od 6 stoljeca zivjeli su na Hutovu blatu. u jednom periodu srednjeg vijeka. у 22. oktobar 2009.oko Konjica i Pribilovce. септембар 2005. a okupator vrslja po nasoj djedovini (mislim na prijedlog da krenemo i ujedinimo Hercegovinu sa otadzbinom Srbijom i Crnom Gorom.44 (регистровани члан) http://www1.A o Miliradovicima kako neko ih spomenu gore. Sam autor pominje dosta porodica koji su u stvari doseljeni iz Pive i Zete. tako da su podaci nepotpuni (zapaljeni manastirski i crkveni arhivi.sympatico. Molim profesora za izvor podataka dat ovdje pod 44.to su bogumili i Radimlja kod Stoca je u stvari njihovo groblje.30. septembar 2006.24. ne mogu biti u isto vrijeme starosjedioci Hercegovine (najucljiviji je primjer Tadic.

48 (registrovani član) Opisane porodice. nije mi rekao mali Mujica da se nevesinjska oblast zvala NAHIJA. a nije spomenut drugi jedan važan istrazivac Hercegovine... Pa gledam i neke zakljucke u vezi sa kracim i dužim prezimenima (Elez. Cvijicevom uceniku i saradniku u istrazivanju srpskih zemalja. firaunPFC (arms dealer) . pozivajuci se na ovakve dokumente. септембар 2005.pa pojma nemam šta sam još htio reci?! Kifino Selo pomenu da su Dabarcici postali od Rulja. Koliko vidim prilično su tacna mjesta gdje te porodice sada žive i poticu. godine zapisano: „Maric iz Djenovica doselio prije 6 godina iz Kosor. Stajicima i još nekom porodicom koje se ne mogu sjetiti i da svi slave Lazarevu Subotu. sto je tačno. posto im je slava zajednicka . u nekakve kafanske rasprave o porijeklu i solidno se „provalio”. ni istrazivacko.. u 22. Djogovic. takođe je tačno da takva prezimena žive u selima koja su pomenuta.11.) Nisam siguran da se radi o istim porodicama.html?157[1/26/2013 7:19:44] . koji je zapisao.serbiancafe. rekao mi je najveci srpski istrazivac. kako mi to ti možeš prigovoriti.9. pa razbijam glavu takvim stvarima. već mi je to rekao srpski pop Nakicanovic. veoma diskutabilna (iako poticem od jednih od navedenih prezimena)!<< Koliko puta sam se zaletio. koja nemaju nikakvo ni naučno pokrice. Cvijic. Pa onda znam da Zirojevici iz Gacka i ovi sa Zaloma i Kifina Sela ne nalaze nešto puno rodjackog. Recimo. septembar 2005. sto je dosta logicno. Ovo su samo neka od mojih natukivanja. ali nisam ubijedjen da je to isto pleme. Dodje neko potkovaniji i dokaze mi skoro da ni sam nisam ono sto jesam. Ja sam čuo da su plemena mijenjala prezimena. već 'nako mi ponekad nadodje. у 16. da je u popisu Boke iz 1888. у 15. između ostalog.com) Odgovor FIRAUNU ODGOVOR CIGANINU Ovdje se mnogo govorilo o Dr Jefti Dedijeru.aol. http://www1. A i da nije sve tako pravo. Djogo.. da je govoreno da su Zerajici i Sarenci od iste loze. zajedno sa Djogovicima. sto je turska riječ za ciganina.. E to bi recimo i mogao uvaziti. nego da sam neki drugi. Gore piše o starosti porodica Zerajic.Diskusije .Forumi >>KomentarI (inzenjer) . Elezovic. Djogic.a ja se sjecam kao dijete.” Dakle.45 (*. pop Nakicanovic. ali su većinom podaci o porodicnim stablima nekoliko vijekova unazad. su samo dio porodica na tom prostoru.12. kada si se ti čak i potpisao turcizmom firaun. pa i da sam i pogresno upotrebio taj turcizam. Firaune. Znam da Djogici slave Sv.43 (регистровани члан) Pitanje za Danila Marica:ono za nahiju rece li mu mali Mujica?Za Krst casni i Slobodu zlatnu! Danilo Maric . u Nevesinju imate porodice Budalic i Nikolic. iz nevesinjske nahije. Ja vjerujem da je gospodin nasao ova prezimena u starim knjigama. ali su se slave drzali. Jovana. kada su Mleci konacno otrgli od Turaka Boku.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. септембар 2005. Sarenac.. pa. Braca rođena od istoga oca i majke.

Mucibabici.Veoma je rijetko. a ne Mavrakus kako si ti mislila.html?157[1/26/2013 7:19:44] .bili su to stocari. konkretno iz Zijemalja. Nevesinja.19.jsp i samo u Atini ako ukucas u rubriku „Surname” . септембар 2005.co..Po nekim. Christos...zatim.. септембар 2005. Dimitri Konstantinos.co.. у 10..ima pokrica u istorijskim cinjenicama.oteshop.Mavrakos dobijes 9 pretplatnika sa prezimenom Mavrakos.Da li u istoriji postoje neki podatci o ovakvoj vrsti migracija (sa Mediterana na kontinent)?Mada ne znam šta bi to covjeka natjeralo da ode sa mediterana i zašto. Imena su npr...gr/en/index..hvala najlepse cano . септембар 2005.Antelji. I zaista.Hvala! _RS .45 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.51 (*.Francuska ili Italija. kliring (filosofkinja) .yu) Da li neko može da mi kaže nešto o porijeklu prezimena Mavrak. i evo šta mi je rekao: this family name must be Mavrakos. Gacka.U Vojvodini su Mavraci Madjari katolici.kao i Calije. Athanasios.15.moje /Dracevo .zanima me poreklo. I don't know personally anybody with this name but there must exist. da su možda i Mavraci kao i ostali sa Zijemalja bili bogumili . септембар 2005. otisao sam na sledeći link za telefonski imenik Grcke http://whitepages. Jedan Grk iz regiona Kalamate sa juga Grcke mi je objasnio sledeće vezano za prezime Mavrak tj.gdje god da ste.Molim nekog ko bolje poznaje istoriju da mi kaže koliko je moguće da ovo moje „nepouzdano saznanje” .serbiancafe.babino /sa Obzira/.Moji prci su sa Zijemalja .Forumi cano .yu) Procitala sam ono sto je napisao gospodin „kotur” i vidim da i mavraci imaju par zajednickih stvari sa prezimenima koje je on naveo . means „little black” (mavros = black in Greek)..Npr.bantrel.do duse nepouzdanim izvorima . Mavrakos.16.com) cano Ja sam čuo za narodno predanje koje kaže da su nekad davno Grci po „povrsici” (ledena kora po kojoj se može hodati a da ne propadas u snijeg) odselili iz Hercegovine.obzirom da na sred Zijemaljske visoravni a i okolo ima dosta stecaka.a oni koji su katolici negdje sa Mediterana Spanija. Spyridon pozdrav _RS http://www1.03 (*. у 11. Pozdrav za sve iz Zeljuse. у 07.mi pravoslavni Mavraci poticemo od nekih grka Mavrakusa (danas to prezime pouzdano postoji u Grckoj).19.31 (регистровани члан) A prezimena Kosovic . у 17.možda neko do vas može da mi pomogne.u Popovu polju/ i Jahura . ima ih u Madjarskoj.Diskusije .

devojacko prezime moje majke je Vucenovic.ru) Vukosavljevici su iz Pive (sela Seljani i Zakamen) -----------------natasa_no (student) . Pozdrav svim Hercegovcima a posebno Ceranicima sa Oblja. Дедијер је записао да Мавраци тврде да су пореклом из Попова (Попово поље) а пре тога дошли из Црне Горе (или ондашње-садашње шире Црне Горе).serbiancafe. у 04. Mi smo iz Slavonije. Некропола у Радимљи (која служи као службена слика и прилика стећака и „босанске” културе) је гробље српске православне племићке породице Милорадовића-Храбрена који у своје заужбине убрајају бројне православне цркве Херцеговине и један манастир звани Житомислић.. у 05.55 (registrovani član) mure .45 (*. septembar 2006. Odakle potice prezime Vukosavljevic? Hvala unapred homosapiens (student) . „Из старих мартикула Подгорице и Зете”. A ja? .Forumi IG0R . северу ЦГ. ali mi se čini da mog prezimena nema. Далмацији.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.20.08 (регистровани члан) Lepa tema. Вујошевића Зећанина.30. септембар 2005.19. у 18.net. септембар 2005. Bosne i http://www1.56 (регистровани члан) Као прво богумили су бугарска секта а нема ниједног стећка у Бугарској. u 20.19. Kada je majka studirala u Beogradu jedan profesor joj je rekao da su nasi preci dosli negde sa „tromedje” Crne Gore. југозападној Србији. mart 2006. Могу ти само рећи да се Мавраци спомињу у књизи Н. септембар 2005.20..do) Nisam sve bas detaljno citao. Стећака има највише у Херцеговини.24.dlm. Босни. у 23. u 16. септембар 2005.05 (registrovani član) IG0R . Стећке су дизали православци.19. За остатак се мораш обратити Вукоти Миљанићу у Новом Саду. у 22. Вероватно си мислили на Босанску цркву и крстјане који се погрешно називају богумилима (посебно у уџбеницима СФРЈ). крстјани и чак неки католици. koPoB . Што се тиче Маврака.28 (*. септембар 2005. ja bar toliko znam.10 (регистровани члан) Vukosavljevica nema ali zato ih ima puno na Romaniji. stari su pricali da smo poreklom iz Crne Gore.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije .

септембар 2005.20.ameritech. mada sam imala neku rodbinu tamo.20. Snow White.32 (*..Navodno po Dedijeru preselili su u Kifino Selo jer je u Miljevcu bila epidemija kuge.aol. септембар 2005.koji se i danas zove Cabakov Gaj. септембар 2005. bila bi zahvalna. čula sam da je porijeklom iz Hercegovine.Diskusije ..28 (*.34 (регистровани члан) Evo i ja da se javim.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Sto potvrdjuje ovu Dedijerovu zabiljesku.20.55 (регистровани члан) Ne.net) Po Dedijeru.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 12. Ja sam iz Slavonske Orahovice.Znam da postoji lokalitet u Miljevcu.20. у 13.com) neko zna odakle potice prezime PRANJIC.30 (регистровани члан) Interesantna tema iako jako teska za proveravanje.53 Kifino Selo .serbiancafe. Pozdrav svima. Mi smo pravoslavci znam da ima Miletica puna Hercegovin ali su oni katolici????????? ---------------------dejan8 (student) . у 20. --------------------Pile_od_tri_kile (Student) . koPoB 11. у 11. у 15. у 12.doselio iz Miljevca kod Nevesinja. Pozdrav svim ljudima dobre volje! -------------------Da li . jako zanimljiva tema.CABAK je u Kifino Selo. Moja mama je djevojacki BEGIC oni su iz Listice. септембар 2005. септембар 2005. a ja se prezivam MILETIC jeli zna iko odakle su MILETICI. Znate li nešto o poreklu prezimena Vucenovic? Unapred hvala! ------------------Backa (Poslodavac) . oktobar 2009.20.20. u 20.Jedna kuca Cabaka potice iz Bosne i blizi su po krvi 0 http://www1. септембар 2005. Ineresuje me da li neko od Vas zna nešto o prezimenu SENIC.38 (регистровани члан) Da li iko zna vise o porijeklu Djerica ili Djukica? Navodno su iz Hercegovine/Crne Gore i po predanju Djukici pripadaju u Vasojevice? Hvala ---------------------natasa_no (student) . nisam iz Tenje:)..Forumi Hercegovine. mi smo iz Bosanske Krajine i jedini smo MILETICI u siroj i uzoj okolini:)) Ako bi mi iko mogao dati neku informaciju.

STEVANA.A ime porodicno se cuvalo isto kao i Krsno ime.DJuro je umro u izbjeglistvu u Crnoj Gori.TZ.Kuljani.Slično izvedena prezimena u Hercegovini su i slijedeca prezimena.Forumi ovima u okolini Sarajeva .Slavimo Sv.Uloska buna. Cavaljuge i Kovaci vode zajednicko porijeklo i slave Scepan dan. za Crnu Goru. Ne znam kako i na koji način je dosao ovaj moj rad na stranice„Serbian http://www1. у 08. Da li u hercegovacke Kovacevice spadaju i Kovacevici iz Crne Gore (kraj između Trebinja i Niksica? Taj kraj je i poznat kao stara Hercegovina.da se uzima prezime po imenu djeda ili oca.21. -----------------------pbojan .Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.No da još napomenem da među Samim Cabacima postoji i predanje da su porijeklom od Vukadinovica iz C.I ako su to radili uzimali su pravi Srbi ime oca kao srednje ime NPR. септембар 2005. у 16. vjeru . септембар 2005. Iz okoline Trebinja doselili na DZepe kod Konjica. LAKETA .Poticemo sa MANJACE kod BANJALUKE.kao i zjenica oka.To su vrlo stara plemena koja su tvrdokorno cuvala sve svoje.com.net) Magazini su porijeklom od Trebinja.Kuljanii po predanju doseli od Trebinja najprije na Kulu.Beribak. -----------------------Kifino Selo .net.bio je pripadnik hajducke ćete koju je predvodio poznati harambasa Pero Tunguz. Nikolu.g.Ovi iz Miljevca dali su im zemlju i primili ih kod sebe.21.Sa Kule se raselili po selima oko Konjica. Hvala ------------------------Prof. у 12.Slave Sv.au) Postovani citaoci.Petra.To opet ukazuje na to da su rodjaci sa njima i ovi iz Bosne.20.no) Pitanje za gospodina Laketu ili nekoga ko se razumije.dobili prezime.Sahranjen je na Grahovu.49 (*.online.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe.porijeklo pa i prezime.Gore.21.mjesto Rakovica.39 (*.kao i u operacijama kojima su ustanici sadejstvovali sa Crnogorskom vojskom. септембар 2005.au) Prezivam se BOJANIC.ameritech.Nisu podlijegali pomodarstvu koje se proširilo iz Bugarske.Kuribak.Telebak.DJuro se istakao u bojevima u Nevesinjskom Ustanku.06 (*.kod Borackog jezera po tome navodno.Po dolasku Austro-ugarske na te prostore ova junacka druzina nije polozila oruzje i ponovo su se istakli u pobuni koja se dogodila kod Uloga 1882.Janko Vucicev Tamindzija.23 (*.presluzuju Sv. у 22.Smatram da je ovo pleme starjenickog porijekla u Hercegovini što se može zakljuciti i iz prezimena.Ostupili su posle junackog otpora i ubistva Austrougarskih vojnika i zandarma na visoravni Morine. септембар 2005.Najpoznatiji od njih bio je DJuro Cabak. Znali iko ista o poreklu? hvala -----------------------aakk .

Diskusije - Forumi

cafea” ali vidim da je izazvao veliku paznju i zanimanje među Vasim citaocima sto mi je posebno drago. Mnogi Vasi citaoci traže svoje korjene i porijeklo,ali dobro neko rece:„stanite ljudi,covjek ne može sve”.Tu ste i Vi da Vasim radom i uz pomoć drugih ljudi saznate nešto vise o Vasem porijeklu o Vasoj porodici i porodicnom stablu.Vidio sam da ima veoma dobrih radova o pojedinim porodicama kao o porodici Cabak,pozdravljam moga druga i prijatelja Veljka Cabaka iz Kifina Sela. Gospodinu Maricu mogu reci za pitani podatak sledeće:„Maric(Marich)su iz Humske zemlje.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje izvjesni Radovan Maric,dana 7.5.1376godine, u zbirci dokumenata Diversa cancellarae XXIV,folia 141,od 7.5.1376 godine. Inače postoje dokumenta arhiva od 1278.kada se pominju izvjesne srpske porodice,jer su nasi ljudi održavali veoma žive trgovacke veza sa Dubrovnikom i sve je to uredno zabiljezeno i sacuvano do danas.Važan izvor su povelje srpskih srednjovjekovnih vladara manasririma i dubrovcanima o slobodi trgovine. Tu se nalazi obilje podataka o našim starim porodicama,kao u Decanskoj hrisovulji od 1335 godine,gdje su upisane mnoge porodice koje su doseljene iz Huma,Hercegovine u oblast Decana.Pozdrav svima. Prof.Nikola Vladov Laketa ----------------------------hitra (dotore) - 21. септембар 2005. у 16.33 (регистровани члан) Cao, po prvi put se javljam:) Super ste ljudi! Interesuje me porijeklo prezimena MADZAR! Čula sam da ih ima u okolini Trebinja, tacnije u Pridvorcima. Da li neko zna nešto više o porijeklu ovog prezimena i da li slave Svetog Nikolu? IG0R - 24. mart 2006. u 20.57 (registrovani član) cano (ing.) - 21. септембар 2005. у 17.39 (регистровани члан) Pozdravljam sve ucesnike ove diskusije! profesore Laketa da li mozete da mi kazete nešto više o porijeklu prezimena BANJANIN,koji za sebe tvrde da su licani,a ja ”da si ono sto ti je žena„,daklehercegovac.Uopste licani,da li se mogu nazvati prije hercegovcima,obzirom da je Lika naseljavana uglavnom hercegovcima.Nadam se da pitanje nije suvise glupo i unaprijed se zahvaljujem. ----------------------IG0R - 21. септембар 2005. у 20.34 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој, злочинац, несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе, Саво Ковачевић, је из Нудола. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани, славе св. Георгија, прислужују св. Матију.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Стојан Ковачевић је из Срђевића код Гацког. Његови Ковачевићи припадају племену Малешеваца (потомака Малеша), славе св. Игњатија Богоносца. Највероватније су се доселили из јужнијих крајева, потичу тако од Алексића (иначе најбројнијег малешевачког братства) као и добар део осталих малешевачких братстава (па и Дедијери). За непотпуно списак малешевачких породица (или тачније презимена која данас носе Малешевци) у Херцеговини и изван ње обратити се на http://www.malesevci.org.yu/index.php?str=6. Можете приметити Ћоровиће, а ко зна Херцеговину рећи ће да су они Угреновићи (славе св. Јоакима и Ану), макар они Владимирови и Светозареви. Тачно, ово је само огранак Алексића који се одвојио у скоријој историји, та чињеница (и ова о Ковачевићима или нека друга о Перишићима, Радовићима, Петровићима, Миловићима) може бити веома поучна. У проучавању породичног порекла није довољно гледати презиме (које се често мењало услед одвајања огранака, сеоба, бекства због крвне освете) већ крсну славу и прислужбу уколико постоји (обично старија слава, пре промене, осим када се односи на други датум истог свеца - Ђурђевдан + Ђурђиц, Св. Игњатије + пренос моштију св. Игњатија, Јовањдан + Ивањдан). Тако ни помен презимена, био он Марића или Ковачевића, у дубровачком архиву не мора значити да означава баш ту вашу ту породицу. Тако на пример дубровачки архив помиње следеће породице као изданке Малеша (односно малешевачког катуна): 1386. Перутиниће, 1393. Радославиће, 1408. Кребиљановиће, 1431. Пероничиће, 1435. Мораковиће и Клапчиће. 1436. Хераковиће, 1444. Радовиће, 1466. Новаковиће, 1525. Вукићијевиће и Јановиће. У которском архиву се спомињу 1405. Милошевићи и 1477. Добранчевићи. Данас ниједно малешевачко братство не носи ниједно од тих презимена, многа уопште не постоје више у Херцеговини а нека постоје али их носе несродне скупине (тојест немалешевачке породице хераковића, Радославића, Радовића, Новаковића, Милошевића). ”
0

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.54

Укратко, одговор је не, нису исти. koPoB - 30. septembar 2006. u 16.07 (registrovani član) Dusan Zdrale - 21. септембар 2005. у 21.07 (*.ameritech.net) Nigdje moga prezimena u ovom opisaniju.Zdrali su se raselili sa Baljaka iznad

Bilece.Danas ziva u opstinama:Kalinovik,Srpsko Sarajevo i u rasejanju.Može te li mi pomoći da saznam pravi korijen nasega prezimena. Ovo je moja molba za gospodina iz Australije. Srdacan pozdrav Dusan Zdrale IG0R - 24. mart 2006. u 20.58 (registrovani član) IG0R - 21. септембар 2005. у 22.47 (регистровани члан) Да не буде да теми ништа не доприносим, ево ужег и скромног списка класификације појединих породица по родословном племену (које се разликује од географског племена попут Бањана, Рудина, Гацког, Зубаца, Корјенића -

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

који окупљају географску регију, одређена села и скуп насељеника који се деле на више група различитих порекла): - Св. Лука (Никшићи, Ровчани): С обзиром на њихов масивни број (највећи од свих доле изложених групација) и распрострањеност не само у динарским крајевина већ широм српског национа уопште, немају никакво специфично име. Најчешће уз славу св. Луке иде народно предање да су некуд некада одавно дошли из Никшића или његове непосредне околине (или једноставно Херцеговине, Црне Горе ако је у питању повећи број километара и генерација). Народно предање на страну, Которски архив у Боки налази Никшиће пореклом из Зете (плодне равнице код ПГ у којој се налазе Плантаже АД од чијег грожђа се пуне боце Вранца). Народно предање Никшића спомиње Илијана, „бана” Грбља (географско племе кроз чије срце је скоро свако насумице прошао путујући од ТИ аеродрома до БД) и Кртоле, сужени део полуострва јужно од аеродрома. Детаљи нису битни, важно да су постојале својевремено три групе Никшића, једна у Зети (код ПГ) друга у Оногошту (област и град ће касније узети име по племену Никшином), трећа у Морачи. Од ове задње групе имамо племе Ровчана (Ровца) у коме већину и историјско језгро чине братства која деле исто порекло и славе св. апостола Луку а то су Булатовићи (и то сви и свуда), Влаховићи, Срезојевићи и Шћепановићи. Од оних око НикшићаОногошта смо добили само племе Никшића које је се поделило (који су остали на том подручју) или раселило (од Лике до Македоније). Само племе Никшића више не постоји, постоје географске племенске области Жупе, Горњег и Доњег Поља, Лукова, Бијеле Рудине, Трепча итд. у којима Никшићи чине одређени или знатни део становништва уз друге досељенике. Од оних око Подгорице су највероватније лучинштачка братства Зете. У западнијим крајевима Херцеговине је већина породица које славе св. Луку досељена било из Попова или Билећких Рудина. „Рудински” су даљим пореклом са Требјесе, док су „поповски” пореклом од Риђана (једног другог племена које је живело у тој регији града Оногошта) - Св. Петку Параскеву славе породице су пореклом из Брда, тачније племена Бјелопавлића, а ови даљим пореклом из Дукађина у северној Албанији на левој обали Дрима. Занимљиво је да се ова слава често налази у југоисточним српским етничким границама Српства - Врању, Лесковцу, Македонији. Могуће је да су сви заједничког порекла и насељени у исто доба (негде у 14. веку) по ширењу немањићке државе на југ, али то је само идеја која је мени пала на памет. У Бјелопавилића: Бобичићи, Богићевићи, Богетићи, Бошковићи (из Орје Луке), Брајовићи, Дамјановић, Драговићи, Ђуровићи, Јовановићи, Јововићи, Јочићи, Калезићи, Ковачевићи, Мијајловићи, Михаиловићи, Мишковићи, Павићевићи, Пелевићи, Прашчевићи, Радовићи (из Мартинића), Радоњићи, Савељићи, Станишићи, Стојовићи, Шарановићи, Шкеровићи, Шушковићи. Бубићи, Групковићи, Ераковићи итд. су секундарна или у овом случају заједничка презимена, то јест ова горе наведена презимена су настала разграничењем ових оригиналних презимена, поделом на огранке. - Лазареву Суботу или Врбицу славе породице у Херцеговини које доста ажурно бележе порекло од Кривокапића-Цуца и то из села Кобиљ Дола. Чини ми се да је и Емир ваљда на основу старе славе своје породице себи пронашао порекло (јер спомиње исте Кривокапиће). Српске породице које негују овај празник (који нема фиксног датума већ зависи од Васркса односно Цвети) у Босанској

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Крајини не бележе ништа друго сем да су из Херцеговине (одакле су највероватније). О осталим племенима и славама - св. Клименту, св. Игњатију (Малешевцима), Пилатовцима, св. Стевану Дечанском, Св. Сави, Предојевићима. IG0R - 24. mart 2006. u 21.01 (registrovani član) + - 21. септембар 2005. у 23.33 (*.cable.roger) Šta je sa NINKOVICIMA? ima nas na hiljade u Trebinju, samo me interesuje pravo poreklo.Neki kažu da dolazimo sa Zabljaka u trebinjsku opstinu-tacnije sela Vrbno(Donje i Gornje) i selo Necvijece neko zna možda pravu istinu ? hvala -------------------------Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.06 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne i Hercegovine.Kod Pirlitora u C.Gori ima staniste Ninkovica.U Kotorskom arhivu 1399 godine,pominje se Radonja Ninkovic,za koga se veli da je iz Niksica u Zeti. Istrazivac starina Dr.Andrija Luburic,veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima,Golijanima,Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju.Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic,dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine,živio u Zenici. BANJANIN, su dobili prezime po mjestu stanovanja,Banjanima kod Bilece, prvi put se pominju 1319 godine.Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. Ostalim citaocim srdacan pozdrav. Prof. Nikola Vladov Laketa

koPoB
11. oktobar 2009. u 20.55

Prof. Laketa - 22. септембар 2005. у 02.07 (*.com.au) Ovo stvarno prevazilazi moje mogućnosti,gospodine Igore pomazi,vidim da dobro vladas ovom materijomi pisi ljudima. Ja ću odgovarati onim citaocima za koje imam tacne i provjerene podatke.Ostalima se unaprijed izvinjavam da budnu strpljivi,valjda će se naći neko od naših citalaca da dane valjane odgovore za njih. NINKOVIC, su stara porodica,po njima su dva sela dobila ime:jedno u Trebinju a drugo u Vrataru kod rijeke Sutjeske,na granici između Bosne

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

U Kotorskom arhivu 1399 godine.30.Tako jednog dana dodju devet Turaka da je otmu I odvedu. у 09.pominje se Radonja Ninkovic. у 09.Za grupu istocnohercegovackih bratstava koji poticu iz Trebjese (zupa Niksicka) postoji po mišljenju dr.donesena iz starog mjesta stanovanja.živio u Zenici.Bobića (potomci Teša) iz Pješivaca neki se naselili u Trebijevo (Trebinje). Istrazivac starina Dr.Od porodice Savic iz sela Slata kod Nevesinja vodi porijeklo kosarkas Zoran Savic. u 16.veli da su Ninkovici rod sa Visnjicima. Prof.22.Banjanima kod Bilece. септембар 2005.Migracija Milobratovica isla je stihijski u vise pravaca.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Kod Pirlitora u C.stoje delimicno potvrdio I Tomo Seslija u knjizi „Tragom naših predaka”.07 (registrovani član) ----------------------------schetodes . su dobili prezime po mjestu stanovanja. Pivu.Golijanima. Mojkovca (u Lepenici evidentirani 1445.09 (регистровани члан) Tasovci iz sela Trebiova kod Trebinja.Kako je Hercegovina većinom brdovita I sumovita. septembar 2006. Od njih su u: Gacku (Hercegovina) jedan odatle se preseli u Pljevlja.za koga se veli da je iz Niksica u Zeti. u istinu može da bude jedan od relevantnih faktora za utvrdjivanje stepena srodnosti odredjenih grupa bratstava. Da li je poznato nekome gde su se iselili Jakicici (Jakice) iz Drobnjaka posto ih tamo vise nema.Regojima u Zagorju i Savicima u Nevesinju. kod Nikšića.Žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju. „Tasovac.Kada su Turci saznali za tu ljepoticu odluce da je otmu ili da joj učine kakav zulum.Gori ima staniste Ninkovica. ogranak Štekojevića .dugogodisnji reprezentativac do početka poslednjeg rata 1992 godine.Po tvrdjenju Seslije u jednoj kuci MILOBRATOVICA u Trebjesi bilo je dvadeset odraslih muskaraca I samo jedna lijepa djevojka.Diskusije . Ostalim citaocim srdacan pozdrav.Forumi i Hercegovine.Nakon toga morali su da se razidju I mijenjaju prezimena. BANJANIN.yu) Krsna slava.naročito kada su oni odvojeni od svoje maticne(plemenske) teritorije. Nikola Vladov Laketa -------------------------Sergej33 (ing) . prvi put se pominju 1319 godine. koPoB . da li je nekom poznato kada je do te seobe doslo.22. Jefta Dedijera osnovana pretpostavka da su u daljoj ili blizoj proslosti potekli iz bliskih ili ti istih rodova.Štekovića .co.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. god. S obzirom da su se neki preselili na Korculu i primili katolicanstvo . Ovo sam nasao na jednom crnogorskom sajtu.16 (*.vise bratstava se doselilo u istocnu Hercegovinu u krsne Banjane I http://www1.serbiancafe. njihova sestra. септембар 2005.Andrija Luburic.)” Da li mi neko može poreklo Tasovaca potvrditi i da li se pominju negde pre 1445.Docekaju ih njena braca I svih devet Turaka pobiju ispred svog ognjista.

ne znam. Aleksa Kovacevic se dopisivao sa mojom majkom 2o godina. Ja sam rođen u Pozarnici kod Tuzle. a ima ih i u Niksicu (Crna Gora).Forumi Oputne Rudine pa sve do Neretve. http://www1. Vojislava Seselja . u Bosnu.SILJEGOVICI u Gacku.ali je jedan broj presao u katolicanstvo. sa Dreznja. gdje i danas žive Ivkovici.I neke Kundacine tvrde da poticu iz ove grupe. у 11. Слава св. Moji su se doselili oko 1875. u 21. Зете и Херцеговине.22. ali znam sigurno da ih ima (ili ih je bilo) u Braicevicima. у 16.lidera SRS. IG0R .PAPICI na Vlahinji.Po nekim predanjima I SESELjI vode porijeklo od MILOBRATOVICA . u vrijeme oko Nevesinjske puske. u Dvorovima kod Bijeljine. ali saznajem da su prije Dreznja zivjeli na Bijeloj Rudini kod Bilece.SUDzUMI i KOKOLJI su isto pleme. neki Blazo Ivkovic drzao restoran pored puta Bileca-Gacko.09 (регистровани члан) Вукосављевића нема широм ЦГ. Брда. što se ovdje ne spominje. možda poslije. у селу Кути код Херцег-Новог памте да су се 1687.BOZOVICI I RULJI u Nevesinju I TOMASEVICI u Zupcima.Po nekim tvrdjenjima I Celebici su potekli iz ove trebjesanske grupe I odatle krenuli prema Cetinju I Stitarima. bar prije 3 godina. Илија. zašto? Nije mi poznato da ima ZIROJEVIC-a u Kifinom selu i Zalomu. (под великом сеобом из Херцеговине ) доселили са Грахова (племе у Старој Херц-сада југозап ЦГ).html?157[1/26/2013 7:19:44] . -----------------------------IG0R .Od njihovog su plemena:KRUNICI u Ljubinju.Jedan Seselj je po njima otisao u Popovo(Orahov Dol)da sluzi kod pravoslavnog popa te posto ovaj nije želio katolika za slugu.Jefto Dedijer u svojoj knjizi „Hercegovina”navodi sledeće:SESLIJE.24. Trojica su ostala u Pozarnici i susjednom selu Caklovicima. i gdje je.22.taj njegov sluga Seselj je presao u pravoslavlje I od njega vode porijeklo svi pravoslavni Seselji koji slave svetog Luku.BJELETICI u PRERACIMA(GOLOBRDJU I KOVACIMA). ----------------------------glorija (domaćica) .Seselji su dalji rodjaci sa Seslijama. септембар 2005.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe. Između legendi.59 (регистровани члан) Nigdje ne procitah prezime GUZINA.04 (registrovani član) Pozarnica (producent) .BIJELOVICI u Sumi trebinjskoj. у 17. mart 2006. koja manje-više ne postoji ili nije srpska poslije 1992. istina je da su bila 4 brata koja su krenula na sjever. Зато их има у Боки.Po tvrdjenju dr. možda prije. Od tih semberskih Ivkovica potice Branislav Ivkovic iz SPSa.Da su svi Milobratovici istog porijekla kazuje I to što svi do danasnjeg dana slave svetog LUKU. gdje ih takođe i danas ima. a jedan je zavrsio u Semberiji. септембар 2005.Diskusije . септембар 2005.Neki katolicki istoricari(među njima I Stjepan Seselj) tvrde da su Seselji katolicka familija.22.34 (регистровани члан) Nisam znao da se Ivkovici prvi put pominju 1435.

Ne znam odakle je Dusan Ivkovic.Što se tiče i samog mjesta FOJNICE.Bile su do ovog zadnjeg rata i dvije porodice u Lici. Nije bio u četnicima.serbiancafe.kad i ostalih još jedanaest Kifljana. Ivkovica ima u okolini Beograda. Danske.Diskusije .Prosao sam svu Ist. u Malom Mokrom Lugu čini mi se. ali i po čitavom svijetu. a muslimani nisu smjeli uci u selo pet dana. u junu i julu 1992. a Boga mi i Zagreba.Ravni. jer nisu vjerovali da je Pozarnica napustena. iako nijednog muslimana u selu nije bilo.Guzine su iz Fojnice kod Gacka.to mjesto je imalo status carsije još za vrijeme Austro-ugarske okupacije i Kralevine Jugoslavije prema njoj su gravitirala sela koja su danas mahom raseljena.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Hercegovini gdje su ova dva dzelata okrvarila ruke do lakata su još Braicevici i Dobrelja u Gacku.Inače Fojnica je sve do 1953. Njegov unuk Stojan je dugo godina igrao kosarku. Solunac. skraparske grupe komunista.Ljeskov Dub. iako je branjena.22.odakle poticu sve Buhe.Poznata stratista srba u Ist. Sidneja i Melburna.Gradina.a svi su porijeklom od Predojevica.Inače od njih su pokojni Ilija Guzina.Forumi Od mojih Ivkovica potice pukovnik Stojan Ivkovic.Ribari. ------------------------------- http://www1. ratu brojala 500 ljudi pod oruzjem.Inače Zirojevici sa Zaloma su porijeklom iz Gatacke povrsi.te sela Domrke. ubijen u Boki.Sela iz Borca.vode porijeklo od Zirojevica sa Zaloma.pripadala Nevesinjskom srezu.Slivlja.te nekadasnji gradonacelnik Sarajeva Nenad Guzina.Presjedovac Plocnik.Istakao se u bojevima koje su vodili ustanici sa Turcima. --------------------------Kifino Selo .Njihov predak Simo doselio je sa Zaloma u Kifino Selo.Ima ih svukud u rasijanju.ameritech.u mjestu Krekavice.g. koji je 1943. smatram. ali je bio bivši oficir Kraljevske vojske.NJega su ubili partizani 1942.g. Pozarnica je bila četnicko selo i kažu da je u Drugom svj. naređeno je povlacenje. osnovna skola se poslije rata zvala Dr Mustafa Mujbegovic.Kokorina.Pridvorica. pohapsio vinovnike.malte ne bio u svakom selu i zaseoku. je bio zapovjednik Tuzle i zatvorio je grad kad su muslimani i Hrvati javno slavili smrt kralja Aleksandra. od strane tzv. volio bih da procitam.koje su tamo starosjedici vjerovatno. lokalnih katolika.Ta porodica. od Beograda i Novog sada.g. Sad nas ima najviše u Bijeljini. Moji Ivkovici su otisli iz Pozarnice kad je pala.Hercegovini izvrsili su Vlado Segrt i Petar Ilic Drapsin. Svedske. Njujorka. 1934. i zbog toga bio premjesten čak u Stip. Ipak.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 18. ima najviše skolovanih ljudi u Hercegovini koji su razasuti sirom svijeta.ali bistrijih i obrazovanijih ljudi od Guzina nema.Taj pogrom nad srbima u Ist.net) Zirojevici iz Kifinog Sela. strateski. kako su se ti bataljoni tada zvali.Kruscica.poznat je u istoriji Bosko Guzina.Vratnik. U proslom ratu. centra za Spartak iz Subotice. Ako neko zna još nešto o Ivkovicima. септембар 2005.naseljeni.A to su.Jugovici.g.Dubljevici. Moskve.59 (*. Pozarnica se nije mogla dugo braniti i.posle 1520.i on se ovjencao slavom kao komandat jednog od Gornjenevesinjskih bataljona.Hercegovinu.Bio je komandat bataljona za vrijeme ustanka 1875.

Sarici se još pominju u selu Petrovici na Banjanima u Bileci. у 03. септембар 2005.au) Evo još nekih podataka. Kada sam porastao. Nekad ranije si „obecao” da ćeš napisati vise o „dvanaestorici” i ja od tada 0 navracam trazeci i željno iscekujuci taj tekst.30 (регистровани члан) Zemljaci. Prema pisanju Dr.23.istrazivaca starina. gdje su najranije zivjeli i neko vrijeme boravili. Čuo sam nešto o tome još davno. koPoB . oni koji su mi mogli objasniti nisu bili blizu.serbiancafe. ali sam „bio mali” da mi se to objasni. септембар 2005.4. Glavaticevo) prije nešto više od 120 godina. SARIC. (od brata i sestre smo djeca) koPoB 11.te se za izvjesnu Radoslavu Guzina.a prvi put se pominju 1421 godine. koji se interesujete za svoje porijeklo još jedan pokazatelj. moj prvi rodjaci su Mavraci iz Kljuna i Potoka. Vode porijeklo sa Cetinja (bar ovi moji) dosli u sjevernu Hercegovinu (Cesim. u 16.com) Ne vidjeh nigdje prezime Bjelica. trebao biti unuk ubijenog Sima.1388. septembar 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 02. септембар 2005. GUZINA.23. odatle su Srbi krenuli u boj na Kosovo.56 drmogaca (emigrant) .Andrije Luburica.43 (*.Ranije se Fojnica zvala Vojnica jer se tu skupljala vojska za vojne pohode iz nevesinjske i gatacke povrsi. септембар 2005. U izdanju SVETA KNJIGE Beograd izašla je 2005. Laketa .Diskusije . Ne znam za njihovo porijeklo.(Sarich)su porijeklom iz dubrovackog zaledja. Sada nas ima od Mostara.18 (регистровани члан) Kifino Selo. A pokojni Risto je sin valjda? Ako ti(nikada prijatelje ne persiram. BG pa do Amerike:) Cano.izvjesni Bogdan Saric.55 (*. u 20. Ima ih takođe kod Bilece (selo Vrbica na granici sa CG i u Berkovicima kod Stoca).Forumi Bjelica . jal' kod Sima.(Milich)su porijeklom iz Gacka.com.rr.kaže se da poznati hercegovacki prorok Mato Glusac (1774-1870) po zenskoj liniji vodi porijeklo od Guzina iz sela Korita.veli da je iz Nevesinja. MILIC. у 01. Ako Bog da. malo me uputi.08 (registrovani član) ban (slu enik) . možda i neku corbu i koje rebarce pojedemo skupa.gdje se prvi put pominje 28. godine knjiga Riste Milicevica Hercegovacka prezimena pa mozete i tu pronaći nešto o svojim korjenima.23.6.kasnije se Sarici pominju u Konjicu u selima Borci i Bradina a ima ih u Mostaru.30. SA. koja se unajmljuje u Dubrovniku 25.1414.(Guzen)su porijeklom iz Fojnice koja je nekada tetitorijalno pripadala Nevesinju. između Gacka i Bilece. у 02.23. Iz tvog teksta gore zakljucih da bi Simo. a nakon tekstova te takvim smatram) nije teško. jal' kod Ceda.html?157[1/26/2013 7:19:44] . oktobar 2009. vlasnik kafane.prema tvrdnji i pisanju Dedijera. http://www1.godine. Pozdrav za sve Hercegovce -----------------------Prof.

Hrvata i Bosnjaka).selo Kruscica.01 (*. Da li mi neko može pomoći da stupim u kontakt sa prof. MILETIC. Navela sam samo ona prezimena gdje sam i lično poznavala te osobe.serbiancafe. Poznavala sam mnogo Guzina i tačno je da su jako bistri i 'talentovani' za ucenje.Mrksa Zarkovic se pominje kao gospodar Valone.24.Avrama zatvornika 11 novembar ----------------Colakovic (Cholakovich) .i još mnogo.moji Milici slave sv.Zarkovica ima u Borcu..Laketa na vasem odgovoru u vezi prezimena Milic(milich).23. ne znam tačno) i tamo dozivio duboku starost.06 (registrovani član) glorija (domaćica) .08 (регистровани члан) za Radulovica: Ima mnogo prezimena koja nisu istog porijekla. nisam sigurna. ----------------bilancia . da se prezime pojavljuje i kod pravoslavaca i kod katolika i muslimana. Krivodo (Krivi Do.. у 11. Risto (Milovana) Zirojevic (iz Krivodola) je otisao u Ameriku 1920-23. alajbarjaktar iz Nevesinjske puske ili nekog drugog rata. Radovanovica npr. Obradovica.Diskusije . mnogo istih prezimena ima kod sva tri naroda iz bive YU (Srba. Umro je u 95-godini i sahranjen je u San Bernandinu (Kalifornija).html?157[1/26/2013 7:19:44] . pretpostavljam) je selo iz koga poticu neki Zirojevici koji žive kao kolonisti u Novoj Crvenki još od perioda između I i II Svjetskog rata. Popovica . септембар 2005. se pominju pominju 1369 godine. a da nisu ni u kakvoj vezi..22 (регистровани члан) Hvala prof.se pominju u Decanskoj hrisovulji 1335-1345 godine. септембар 2005. Kovacevica. септембар 2005. Tako bi rado da znam nešto više o tom prezimenu.Forumi ZARKOVIC.Prof. Možda me neko može uputiti. i u Bosni. niti im je slava ista. ima i u Hercegovini..58 (регистровани члан) Zarkovica ima i u selu Bodezista. i u Srbiji i Crnoj Gori.com) Sve sto znam je.Gacku i rasijanju.23..rr.23. mart 2006. kako pronaći ''svoje korijene''?! HVALA Veoma interesantna temna ! http://www1. Pozdrav svima.23. септембар 2005. Momcilom Golijaninom iz Nevesinja? IG0R .Laketa ----------------------glorija (domaćica) . у 07. у 15.. у 16.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 21. Najslavniji je Jovica Zirojevic.

to naglasavam jer ima i Dragovica u Kalinoviku. ali ovi moji su dakle ova hercegovacka linija.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Draganic. Moj praprapra. ali ne znam šta oni slave. godine!!! Eto pa da se zna!!! ZA Pozarnica (producent).deda Branoje je bio knez kod kraljeva Milutina i Dragutina Nemanjica.paleol. Kuljanin. у 18. Interesantno je da tvrde da se u groblju ne mogu naći tragovi stariji od 100 godina. i mi slavimo Svetog Djordja. i u tom se kontekstu i pominjemo one davne 1281. септембар 2005. ima vise verzija). On/a se rodio/la u Hercegovini.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Prica se da je Zivko (ili je to ipak bila Zivka) ili neki blizi rod ubio nekog agu a možda je to čak bio i neki beg pa su se zato preselili tamo odakle su (okolina Trebinja i Nevesinja.23. Biće da smo rod. Ima vise pisanih zabiljeski prezimena Zivkovic u Hercegovini a najranije za koje ja pouzdano znam je o izvjesnom Draganu Zivkovicu koji je zapisan u 1956 kao djak u osnovnoj skoli u Cobanovom Polju kraj Mostara.23. у 17. prilično su rasprostranjeno pleme i ima ih čak među muslimanima i katolicima.serbiancafe.Diskusije . у 17. Ti ljudi su stradali u proslom ratu i sada su uglavnom u Americi. ---------------Trkac (Architect) . On se takođe poslije pominje i kao poslovodja u Fabrici Duvana u istom.38 (регистровани члан) Znali neko odakle poreklo vode porodice Djordjic. njih ima i u Vojvodini.. mada niki spominju i Stolac i Berkovice). Veliki pozdrav. Strucnjak ------------------- http://www1.Inače ja sam jako puno ponosna na svoje porjeklo i prezime. Naveo sam ova prezimena ljudi koje sam imao prilike upoznati i svi dolaze iz jendog mesta u Hercegovini Bradina (na putu Sarajevo Konjic). dosta ih je otislo tamo tokom koloniyacije. moja baka je od IVKOVICA iz Dreynja..Forumi ----------------Bojana Dragovic .11 (регистровани члан) Sasa iz bnl. ja sam od Dragovica iz Udreznja. Mrkajic. Eto to bi mogli biti tvoji Zivkovici a možda i nisu.23. Prema njihovim kazivanjima su doselili iz Crne Gore ili Hercegovine. ima tu par verzija). септембар 2005. u Nevesinju ili u okolini Trebinja (narodno predanje je tu pomalo izblijedilo.net) Da malo pojasnim. Nekada davno živio je jedan Zivko and možda je to bila i Zivka (udovica i samohrana majka ali jako sposobna). A možda su se i doselili iz Crne Gore (sa Durmitora ili iz Rijeke Crnojevica. септембар 2005. ---------------_strucnjak_ (pa strucnjak) .33 (*. ja ti mogu reci o porijeklu tvoga prezimena Zivkovic. Ajde živio ti meni dugo i dobar bio i ne zamjeri stogod. Gligorevic. Uglavnom njihovi potomci se zovu Zivkovici.

Георгија. Novi Sad.Stanisic.com. славе св.Bratic.Stankovic. Koliko znam Simo Remeta je ubio posljednjeg bega Ljubovica.napisana povodom izgradnje velelepnog manastira Visoki Decani. Kralj je manastiru kao svojoj zaduzbini darovao čitava sela za izdržavanje.Miljkovic.Milosevic. септембар 2005.Forumi Prof. септембар 2005. у 21.kmetovi su placali porez manastiru.Maletic.Kostic.Lisica.23.Dragovica ima još oko Uzica gdje se naselio veliki broj hercegovackih porodica te zbog toga Uzicane popularno zovu „ere”. Laketa.Markusevic.Dra ganovic.Danovic.Ljubojevic.Domanovic.Trebinja-danasnje Hercegovine.Vasiljevic. To je zlatopecatna povelja kralja Stefana Decanskog. Матију.Zubac. Његови Ковачевићи су пореклом Граховљани. --------------------Rmetic .Ivanovic. Svi podatci se nalaze u objavljenoj istorijskoj gradji koju su objavili autori:Ivic Pavle i Grkovic Milica. Nikolic. Radovic.36 (регистровани члан) Ковачевићи од којих потиче ненародни (комунистички) херој.Kukic.Mirkovic. 1976 godine. Prof.35 (*.serbiancafe. је из Нудола.html?157[1/26/2013 7:19:44] .au) Evo mene opet da odgovorim na neka pitanja koja znam i koja su u mojoj moći.Perosevic. Kovacevic.Popovic.Vucinic.Predojevic.32 (*.Mili sic. oktobar 2009.Mihaljevic.Milesic.One su se kasnije pod pritiskom Turaka raslile na sjever i zapad.Ako sam u pravu javi se da potvrdis ili demantujes moje mišljenje ZA „PILE OD TRI KILE” Veliki broj srpskih porodica popisan je u „DECANSKOJ HRISOVULJI I II III 1335-1345.Srdanovic.Todorovic.Glusac.ch) Postovani profesore Laketa ne spominjete porodicu Remete ili Remetic iz Biograda.u Beogradu živi i radi jedan od vodecih naših lingvista ----------------” 0 koPoB 11. злочинац. Zahumlja.Draskovic. Pozdrav svima.bluewin.Dragovic.Pe icic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Prema lokaciji neta znam o kome se radi. u 20.Berak.Ducic. http://www1.Macar. ZIVKOVIC.Kovac. Glumac.sve ne mogu. у 21.23.jer je moja pokojna majka Nada rodom od porodice Dragovic sa Udreznja. у 20.Bogdanovic.Bulat. прислужују св.Kapor.Vukovic.Pavlovic. несој и инстигатор браотубилачког крвопролића Херцеговине и Црне Горе. Laketa .57 BXPC (majka) .Prodanovic.Radosevic. Саво Ковачевић. Tesanovic i Strbac. Sa prostora Huma. септембар 2005.tu su naseljene u oblast Decana neke srpske porodice.su iz dubrovackog zaledja a pomije se neki Novak Zivkovic u nekoj tuzbi u Dubrovniku 1412 godine.Od tih mnogobrojnih porodica koje su popisane u Decanskoj hrisovulji i danas su aktivne :Brankovic.23.Ratkovic.Diskusije . MILETIC. Decanske hrisovulje. Veliki pozdrav za moju rodicu Bojanu Dragovic.

septembar 2006. Ja poticem bas od ovih Kovacevica. Uvijek meni govorio da su svi pomalo hercegovci i eto ispadne da jesam.serbiancafe. hvala. у 10.24. Moj muž je hercegovac i ne vidjoh njegovo prezime ovde ali vidjoh moj.nije bas da ih ima malo. септембар 2005.Znajuci da su nasi preci odabirali onu parcelu. stvari.Diskusije . у 02. септембар 2005. у 13. u 21.Forumi Ovo mi nebi bas milo.NA PRIMJER OD TIH 99 NESRECNIH LJUDI SADA BI BILO VJEROVATNO OKO 1000 POTOMAKA.net) GOSPODINE LAKETA GDJE SU VAM DRAGICEVICI IZ PREBILOVACA.Ili pak Laniste. Kovacevici poslije Save su čestitih i dobri ljudi.09 (registrovani član) IG0R .koje voda spira u nize slojeve. mart 2006.Jedan od brace je prezivjeo i ja sam udata za unuka. koPoB .bica izbivanja.POSTOVANI PROFESORE AKO ZNATE Nešto više O PORIJEKLU DRAGICEVICA MOLIM VAS ZA Pomoć ---------------cano (ing. u 16.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.24.08 (registrovani član) gagiuskas .Radimo na proširenju tog ogranka.net) Normalno za sve pojave.dosli u Hercegovinu i Staru Hercegovinu i odakle? ---------------Kifino Selo .30.ameritech.to je mjesto gdje se uzgajao Lan.Prost primjer kad jedan agronom dodje na neku parcelu radi uzimanja zemljista za analizu prvo sto uradi .da to zemljiste propusta vodu.PA JE NA TAJ Način SKORO ZATRTO JEDNO VELIKO HERCEGOVACKO BRATSTVO.upise naziv parcele u obrazac koji popunjava i salje sa zemljistem koje uzme za analizu . Da li neko zna odakle su sva ta plemena i kad . sto je smijesno.U svim istrazivanjima polazi se prvo od imena i naziva.gdje lan najbolje uspijeva i koje potrebe i za kojim http://www1.crnagora.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Njih su poklale ustaše u II sv..24.Nekada naziv mesta (TOPONIMA)kao i prezimena može igrati presudjujucu ulogu o izucavanju dogadjaja i stvaranju slike o nečemu u proslosti i samomoj rekonstrukciji stvari i dogadjaja.Inače DRAGICEVICI SU PRETRPILI STRASAN UstašKI GENOCID KADA IH JE UBIJENO 99-ORO..Inače.r.krije+voda+do. i može bez toga 'krvoprolica'.53 (регистровани члан) Pozdrav za mali_panino! Nešto više o Banjaninima sam saznala na sajtu koji nam je dala bilecanka.) .koji su pomno pratili stvari i zbivanja i koliko su mogli u skromnim uslovima ostavili su poruke svojim naslijednicima a oko ne drugacije ono bar davanjem imena za mjesta i dogadjaje.24.da je siromasno calcijumom i drugim mikro elementima.Nasa bastina je zasnovana na porukama naših predaka.54 (*.17 (*.da je ime po vaznosti na prvom mjestu.Osim onih sto su otisli u Liku.njemu je odmah jasno iz rijeci koja je kovanica od rijeci .Ako se jedna njiva zove Krivodo. септембар 2005.

Këlmendi које се дели на Селца.predaka . свешеномученика Климента .Куделиновиће. Вукле.Pojuzine. Мрђиће и Милкусовиће (Миокусовиће) на основу три брата родоначелника . sto će reći da svaki od nas samo od tog vremena do danas ima po 16. DODJE SE U NEMANJICKI PERIOD . i OBLASTIMA KOJE JE NASTANJIVAO SRPSKI ZIVALJ.Govedarice.sto je i najveci predmet interesovanja i istorijskih proucavanja. Мрђе и Милкуса. славе летњег св. Никче и Боге и који су заједно са Арсенијем Чарнојевићем.То је слава Љубибратића и других старих травуњских породица.I oni nisu ništa u srostvu.000. Иначе Клименти славе св.Tele baci.Pravo na odredjene teritorije i sve povezano sa tim STVARIMA.i druga prava.Zorani.Glogovci.Besle me. Све српске породице све и свуда које славе Св. Николе 22/9. IG0R .Куделина.08 (registrovani član) Св.kao i nekih prava koje iz toga proisticu za srpski narod.потомци старог племена које се помиње у дубровачком архиву и осталим историјским документима из доба власти Павла Раденовића и његове http://www1.dakle do nekih unazad 780.pa kad to uporedimo sa sadasnjim projem Srba ispada da je svako od nas imao skoro duplo predaka nego sto nam je sveukupna sadasnja populacija.Lipovci.Mavraci i dr. није искључено да су пореклом из Херцеговине као племе Шкреља (Shkreli. Климент донекле митски везан за њих.ako se podje od jedine istine da smo mi postali od dva roditelja. Николу односно пренос моштију Св. mart 2006. Предојевићи .Forumi elementima ima ta biljka može se odmah na licu mjesta zakljuciti dobrim dijelom o vrsti i kvalitetu tog zemlista. Андреја првозваног наводи многе да њихово порекло погрешно везује за до пре који век словенско (српско) и православно племе Климената (Кељменди.MILIONA. веку похрваћени). Слава св.Rulji.Koprivice. Николу мада је св.No kopati po proslosti samo da bi doznali ili izveli neki polovican zakljucak ko je kome rodbina u nekoj dalekoj proslosti je čisto apsurd.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.24.Vidite.Guzine. то јест Петровиће који су у Врању (Зети код Подгорице) славили св. То такође важи за претке Карађорђевића.G.Cabaci.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Markovica i dr.Pistignjati.I vuk dlaku mijenja no cud nikako i to bi bio zaklucak o ovima koji su skloni pomodarstvu.koja su uslovljena sa tim. Оригинални Љубибратићи су се поделили на три огранка .stvaranje države na tim prostorima. Породице по Босни које славе тог свеца углавном имају предање о пореклу из Требиња.serbiancafe.Orozi.Jovanovica ima u Srbiji koji ne slave iste slave.Zato su po meni puno interesantnija srpska prezimena koja se ne zavrsavaju nastavkom „IC”.000.s tim sto ima jedna anomalija jer su neka prezimena nastala i iz pomodarstva i neke stvari ne mogu se dati izvesti iz naziva prezimena premda mogu druge sasvim dijametralne.tako i Petrovica. Климент пре него што су се доселили у Гурешиће у Васојевићима и одатле за Србију. Климента потичу од Љубибратића. u 21.I njihovim pracenjem kroz istoriju puno vise se može zakljuciti stvari.Krulji . забележеном као патријархом Рашана и Климената учествовали у великој сеоби Срба те се населили у Хртковцима и Никинцима у Срему где су у 20.Pekezi.Vrljesi.g.svi vode porijekla od zajednickih predaka i to vrlo daleko u proslosti.Diskusije . маја) каже да потиче из Босне.A a ovi od dva pa sve tako uvecavano za dva puta dodje se do 26 koljena i ako se uzme da je prosjecan razmak između kolena bio oko 30.Picete.Isto ili slično je i sa prezimenima.Grabovci.po gotovo o migratornim pojavama.i nevjerovatne cifre od samo nekih 16. Климента коју су касније одбацили прихвативши св.

Опутне. иако су му отац и мајка рођени Рудињани. који је општераширена слава у Грбаљској жупи. Грубачићи. Такође вреди напоменути да је Јован Дучић у својој књизи о Кнезу Владисављевићу записао да су у његово време дошли неки Личани.10 (registrovani član) Св.57 Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци „бана” Угрена из Никшића. Великомученика Георгија потомци Пилатоваца као што нису ни сви никољштаци Предојевићи. Св. http://www1. Боботи из Паника. због једне друге породице Тесала са Баније. Славе Ђурђевдан мада нису све породице које славе св. набројити неке породице изван Херцеговине које славе Св. Стевана Дечанског мада ће се многи сами препознати. Метохије.Билећке. koPoB . Стеван Дечански . Мириловићи славе св. Козјаци са Плане. по предању тврде да је Љубомир био њихов што је врло могуће ако су од Предојевића. али за сада само моје нагађање. Бијеле и Никшићке Рудине. septembar 2006. Медани и КОмади у Храсну такође. племенске области источно од Требиња која је делом расељена а другим делом потурчена да су у ратовима и устанцима за ослобођење Херцеговине и Црне Горе били чувени корјенићки Турци (Ластве на пример).30. Георгија (што ништа по себи не значи јер толико несродних породица слави исту славу али са друге стране не побија тврдњу). Бањани су блиско суседно племе. такође позната као Мратињдан. Никола) из Клепаца у Габели тврде да су потомци Предојевића.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Кукићи. Приметих корелацију између породица које славе св. У средњем веку пре настанка Бањана је све то била Рудина . како у Краљевини ЦГ тако СХС/Југославији. Сикимићи.serbiancafe. Игњатија Богоносца славе Малешевци.су потомци „бана” Пилата. Породице које потичу од те куће су Комненићи. који је са својим четницима држао фронт на Јеврејском гробљу). Буквићи из Побрђа. Шутоње. u 20. Прекорупља). Радовановићи. Опутнорудињани се често своде уз или под Бањане као мој деда у Београду који је говорио да је Бањанин иако је рођен. Пореклом кажу да су са Косова (односи се на шири појам Старе Србије) од неког кнеза Мирила. Тесле из Лике славе св. Остале породице које кажу да су од Предојевића су: Радмиловићи и Бајовићи са Баљака.Је крсна слава која је много чешћа у Боки. да потичу негде из Бањана унутар чије географске јурисдикције су живели и живе још увек дан данас живе Пилатовци.данашњи Бањани . oktobar 2009. Јована и предања о пореклу из Старе Србије (Косова. Такође неки тврде. Најбројнији су Алексићи по Херцеговини (од којих је и војвода Славко. који су се раније презивали Драганић.Forumi државице. или потомци Малеша за кога кажу да је био војвода. u 16. Лери. 0 koPoB 11. највероватније на оној другој теми. тачније Грбљу.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Касније ћу. Пилатовци . рођаци Николе Тесле да траже рођаке. Елезовићи Круљи у Поцрњу. Јокановићи из Плужина и Шабадина. Капори (Момови) су Мириловићи.Diskusije . Јована. Пухала (св. За те породице се каже да све потичу из Корјенића. Шекарићи. Натпросечно су ишли у колонизацију 1912-1941. муслимани Мургузи из Пријевора које се узима за оригинално село Предојевића одакле су се иселили по доласку Турака.

24. Скендери. Калеми. у 17. Стојића и Маркишића. -----------badu . Срне око Мостара (зна ли ико ишта о њима).php?str=6 Такође породице које славе св. Пантићи у Бијелом Пољу. Бјелопавлића и Дробњак док их нису Никшини потомци.45 (213. Заиста се 1411. Славе Св.Diskusije . Доста су страдали од ових покатоличених смрадова. Најинтересантнији су Ђапићи из Ливањског Поља.Forumi Алексићи се деле на огранке Мијовића. Перишићи). Новосели и Витомири на Гласинцу. Ђерићи. Борковићи. Најчувенија породица у Херцеговини од тог соја су љубињски Ћоровићи (од којих су писац и историчар Светозар и Владимир) као и све остале породице које славе тај дан: Миљановићи. Игњатија Богоносца било да су на овом списку или нису. септембар 2005.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Има више породица широм Херцеговине али и све до Лике. Иначе Угреновићи. Бердовићи. који су од Никшића и који славе Св. у Оногошту спомиње неки Угрин. Косова поља наравно. Крајини (од којих је и писац Петар). u 21.malesevci. Сјерани. IG0R . Дедијери. истисла и „асимиловала” (мада се нису радо узимали са њима) тако што су били прикључени племенској структури Никшића и Риђана. септембар 2005. Јоаћима и Ану. Марића. Они су дикретни потомци Угреновића.24.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.*) Zeljela bi zamoliti prof.21 (регистровани члан) Нека се не заборави и презиме Готовина. северне Босне (Озрена и Посавине) и чак Баната (и то „старинаца” односно досељеника од пре неколико векова) који славе ту славу. поделили су се на многе породице.149. Шипчићи у Пиви (од којих је Владо). Ћоровића. Кочићи из Змијања у Бос. Дробњаци и остала племена поразила. Мајдови. Ђокићи у Сарајевском пољу. Иванковићи. долине реке Ситнице од Митровице до Урошевца).Лужана који су живели на подручју Риђана/Бањана. koi sad http://www1. Мандићи и Ковачевићи наравно у Гацком (села Дулићи и Срђевићи). Бановићи.10 (registrovani član) Toma11 (student) . По народном предању су од старијег слоја становништва . Богдановићи. Југовићи (Невесињска околина). у 17. Никшића.Laketu da li ima informaciju o brastvu Tomasevica. Један од таквих јесте и онај несрећни Анто Ђапић. ђе чули и ђе не чули што рече Давид Штрбац: http://www. Алимпија Столпника (ретка слава ако уопште постоји у Херцеговини) потичу без изузетка са Косова (оног традиционалног. Ђукановића. потомци „бана” Угрена за кога кажу да је био у сукобу са Никшом (сином „бана” Илијана). Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи. Димитрија. Јарамази и све остале породице које славе св. Мирјанићи. Шупићи (и њихови огранци Лалићевићи. Они су старином звани Унковићи. Дубовине и Дракули у Фочи.24. Петковићи.serbiancafe. али их је било највише са тим презименом (Готовина) код Чапљине у селу Опличићи. Урошевићи у Никшићкој жупи. Чечури и Чери. Потичу од Невесиња. Дурићи (међу њима и тренутни владика захумско-херцеговачки) у Требињу. mart 2006.org.yu/cir/index.

BOKA KOTORSKA Neko od citalaca pomenuo jeSavu Nakicenovica i njegov rad na proucavanju seoba prema Boki Kotorskoj.40 (*. TOMASEVIC.IMALI STA ZA NAS KOJIH NAS JE SADA PO MUSKOJ LINIJI SAMO OSMORICA SLAVOLJUB..25.au) GRCIC.rr.1412.Grcici se javljaju u dubrovackim izvorima 1443 godine. Boki Kotorskoj i rasijanju.su iz Hercegovine.(među kojima se borio moj prapredak harambasa Laketa)..kada je optuzen neki Nikola Grcic.porazili Turke i sirili granice polumrtve Republike u Dalmaciji i Boki.su iz dubrovackog zaledja.24. pomonju se 1452.Al napismeno nemam ama bas nikakav podatak.u Decanskoj hrisovulji.Diskusije . у 02. септембар 2005.com.su stara porodica pominju se 1335. у 19. септембар 2005.serbiancafe.LUKA.dk) DRAGICEVICU JAVI SE STO SI SE USUTIO?IONAKO NAS IMA MALO A TI KAO DA SI U ZEMLJU PROPAO!!! PORIJEKLOM SMO IZ DABRA KOD BERKOVICA.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Grcici.On je bio prvi osnivacac manastira u Vlaskoj. Poslije Velikog beckog rata.PREZIVAMO SE SADA POLOGOSi a prije 0k0 100 godina bili smo MILICEVICI. DRAGICEVIC.broendbybredbaand.JOVAN.g.makarski i bokeljski hajduci. Srbi sa prostora Hercegovine.Pozdrav. sirili njene granice. Laketa .pratio starog monaha Isahiju na Sv.i mira http://www1.ZORAN.. ZIVKOVIC.su porijeklom iz Hercegovine(Huma)u istorijskim izvorima se javlja izvjesni Nikodim Grcic.MNOGO POZDRAVA OD STAROG HERCEGOVCA.Novi i Risan. a neposjeduju drvo zivota.da li su Hercegovci i od kog kraja poticu ako su? Jer imam neke nezvanicne podatke da poticu od tih krajeva.com) Dali neko ima prezime Grcic u Hercegovini i dali bi mogao podrobnije objasniti odaklen potice.Oni su branili mletacku teritoriju. ima ih u Gacku. у 05.ZORAN.Jako me zanima.Goru u Grcku i po tome je dobio prezime Grcic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .. Poslije ovoga rata mletacka je dobila H. -----------SLAVOLJUB POLOGOS . pominje se Novak Zivkovic.20 (*.godine.jer sam ja dio te familije i želim svom djetetu dati opsirniji podatak odakle potice starinom.g.(još jednom)SLOBODAN (još jednom)I STEFAN.koji je 1406 godine.Unaprijed zahvalna Licanka..25. Unaprijed hvala svin onima koji mi omoguće bilo kakvu informaciju o plemenu Grcica ----------Prof.01 (*.Forumi žive u Pljevljima. септембар 2005. ------------nemem ga . Ja sam Grcic ali sam živio u Krjini i svi mojo podatci koje imam o porjeklu prezimena i predaka vezani su za Hercegovinu.canas žive u Gack Nevesinju i rasijanju.SLOBODAN. U Ovim borbama su se naročito isticali kotarski uskoci.On je 1913 godine objavio knjigu „Boka”u kojoj je obradio seobe iz Hercegovine u Boku Kotorsku.Boke i Dalmacije aktivno su se borili na strani Mletacke Republike protiv Turske u Kandijskom ratu 1645-1669 godine.

21 (*.Radmilovic.I dijela Hrvatske. Der etic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .te se tada odselili u Cuce. Anteljevic.Gudelj. Prof.Mitrovic.Odzic. септембар 2005.Vucetic.Zarkovic.Magazinovic.com .K atic.cable.Zubac.58 koPoB . Pozdrav svima.Danilovic.Bogdanovic.po zenskoj lozi potomak Nemawica.Diskusije .dojavi koscima .Cupkovic. Po legendi porijeklo vodi od Orlovi}a.Celovic.Bulut.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Zivkovic.poznato nam je da je imao sina Zupana Nikolu I kcerku Milicu. u 20. Zivjeli su u Gacku sve do turskog osvajanja I utvrdjivanja u Niksicu.Međutim.Tamo su se zvali Bijelici po Bijelu Orlovicu.Jankovic. Malesevic.Pavlovic.Simic.Vujovic. u 16.Mirkovic.Milic.bag ugleda bratovo odijelo. septembar 2006.Kada se nimnozse . deder reci nešto sto znaš o Kruljima (Krulj). i uopste o prezimenima što se zavrsavaju na ulj.jedan dio se preseli u Krusevice kod Trebinja.Kulisic. Laketa koPoB 11.25.Potomci su Milije .Vukovic. Milosevic.Jedni su se pomakli na Mosko kod Trebiwa .baba mu skuva kafu. Lazarevic.25.Prnjat.Dragicevic.Ratkovic. Parijez.Obilic. Ognjenovic. Na oslobodjene zemlje naseljavali su Srbe.Bijelic.verat. у 07.Remetic.u narodu se prenosi jedna netacnost.Terzic. Mihajlović.Vidic.pa kad podje posecer sto ga je snaha od djece sakrila u ostavu.Radanovic.Mijatovic.Jaksic.serbiancafe.Neko od cobana vidjevsI šta se dogadja.Ozrinic.30.Kosijer. Zotovic.Sahranise ih pored kuce u zaru.Milanovic.Kad beg jednom dodje kod njih.Ceranic.Ovaj knez je u nasem narodu poznat pod imenom Jug Bogdan. септембар 2005.te ono osiono napadose njihove žene.Avramovic.Divljan.drugi pak odose u selo Trnovac kod Bilece. oktobar 2009. Kovacevic.Perisic.Stanic .Vuckovic.Ivankovic.Pavkovic.brata Orlovica Pavla. -------------mirkolucic@rogers.Ninkovic.12 (registrovani član) TOMA srpski zilot .godine na grobu Sv.1.Sikimic.Aleksic.Miskovic.Save u Milecevi krunisan za kraja Bosne.U primorju su se često borili sa zulumcarima. Vidakovic.Naime.Maric.BjelicI muskarci bijehu na kosidbi.36 (*.Laketic.Radovic.pa ono brzo dodjose I kosama pobise begova brata I dva pomoćnika zulumcara.Kovacic.koji se ozeni kcerkom kneza Vpatka u Gacku nepun mjesec nakin kosovske 0 bitke.1377.Koprivica.Djuranovic.Matijasevic.udatu za srpskog kneza Lazara.Nakicenovic.Kukavica.Tosic. Jedne godine kad dodje brat lokalnog bega da pokupi harac.Forumi koji je potpisan 26.Srbije.Gavrilovic.Bakoc.Vujad inovic.Tomasevic.jer je u to vrijeme bosanski ban Tvrtko .Popovic.Petrovic.Ne rece ništa ne ode kuli svojoj I za neko vrijeme kad skupi rtideset sejmena. po http://www1.Kujacic. U Boku su sa prostora Hercegovine dosle su sledeće porodice:Acimovic. Vidovic.roger) ROD GOVEDARICA. Manojlovic.Dangubic.Dubljevic.Andric.Stanisic.Rasovic.te su se tako I raseljavali na razne strane.Radulovic.Vukajlovic.net) Profesore Laketa. у 15.Lazar nije bio ni car ni kraqj.Pesik an.Narancic.Porobic.godine.Senic.nakon stotinjak godina. Radojcic.Vujicic. Tomanovic.Markovic.Milisic.Ivkovic.Lucic.Skero i Sarenac.Venecija je dobila srednju Dalmaciju i Boku Kotorsku.Matkovic.te dugo godina niko ne znade ko ih pobi.1699.

a moj otac i stricevi su iz Prebilovaca.Danas žive pod prezimenima Simoci . Beogradu .Sarajevu.24.Neko od susjeda javi posledwnjem Bijelicu da se ne vraca u primorje.Divljana.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. .html?157[1/26/2013 7:19:44] .zasluzili takav tretman da im se ni ime ne pomene?Uz svo postovanje Vama i pohvale vasem iscrpnom djelu. септембар 2005.Foci .koji se doseli 1718 godine iz Petnjice. .comhem. у 16.Sima I Milosa. god.Niksicu. mart 2006.Od oviga roda potice 14 solunaca-dobrovoljaca.znam da potice iz velikog plemena Dragicevica.i njihovi potomci danas. ako nešto blize znaju o ovom prezimenu.Na zemlji manastira Malinsko u Drobwnjaku od 1853. Tivtu. HercegNovom.molim vas za kratak istorijat ove hercegovacke porodice. Americi.a dje se denuse Gacine.Forumi noćizapalili sve tri kuce i pobili sve Bijelice koji se tu zatekose. u okolinu doboja u selo podnovlje.15 (registrovani član) Bilecanka .Raseljavali su se po drugim prezimenima.iliti Gacinovici među svim ovim starim hercegovackim porodicama?Nijesu valjda preci ideologa i vodje„Mlade Bosne” Vladimira Gacinovica.25. IG0R . Danas Govedarica ima u Mostaru .želi vam Danica. у 18.net) i ja sam jedan od mnogih ciji preci poticu iz hercegovine.16 (*.a i u rasejanju.potomci Koste . slava nam je http://www1. u 21. ---mali djetic .yubc.Ostade ziv samo jedan mladic koji je cuvao gaveda u katunu. Molila bih ucesnike diskusije.4 Vaskovica.uskoka iz Zukve u Pivi.Diskusije . 8 Govedarica .po kojima se danas zovu Vaskovici i Lucici. ta sela mislim da se zovu kovaci i jabuka.Laketa. у 16. септембар 2005.Doselili u Sarajvsko polje braca Vasko I Luka.U neposrednoj blizini je i grob vojvode Joka Karadjica.Ovamo su pobjegli od zuluma Focic Mehmedaginog kafedjije Loga koji se svetio Srbima posto je u Karadjordjevo doba pobjegao iz Beogdada u Gacko. moj pradeda je otisao u posavinu. Vojvodici kod Kalnovika. moj pradeda je pobegao iz sela Petrovici (sever crne gore.žive Govedarice. Mnogo Govedarica iz Gacka je stradalo u drugom svjetskom ratu. Od tada datira njihovo novo prezime— Govedarica(ONAJ STO DOSELI SA DOSTA GOVEDA)Do danasnjih vremena tu i živi matica wihovog roda i svi slave krsnu slavu Sv. Moje devojacko prezime je SUHIC.jedan od najvecih u BiH.unuka Nikole Govedarice-Bijelica. po prici koja se je prenosila od moga dede i oca.net) Veliki pozdrav svim Hercegovcima koji su ovde.da napisu.54 (*.25. .Svaku sreću i dobro zdravlje.03 (*. okolina niksica) sa tri brata.te on ozaloscen krenu prema Gacku i naseli se u selo Miholiace.triera. ta tri brata u tom begu ostala negde u okolini foce. Na najstarijem porodicnom groblju u Miholjacama nalazi se nadgrobni krst. 2 Lu~ci}ca. DragovicI. ----Zvezda Danica .25.serbiancafe. Kalnoviku.Nikolu.Iz Gacka su se 1812.Tu mu beg Tanovic dade sijena za prehranu najboljih goveda.koji je imao sinove Savu .god.koje kasnije uze za posjek.se) Prof. danas tamo živi oko 10 porodica. септембар 2005. .koji datira iz 1771godine I obiljezje je groba Paje Damjanovica.

Pero je bio germanist.Otrovan i preminuo u Svajcarskoj 1917.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Pored Bogdana Zerajica. Laketa .On je zapazio veliku razliku između zemljoradnje i stocarstva. Nešto kasnije osnovano je još jedno tajno drustvo „Sloboda” na cijem celu je bio djak Bogdan ZERAJIC iz sela Miljevac kod Nevesinja. септембар 2005.jer su oni gotovo svi bili siromasna seljacka djeca iz Hercegovine.pjesmu i pricu. SLIJEPCEVIC Pero i Djoko bili su poznati djaci mostarske gimnazije.gotovo čitava Hercegovina je takva.Forumi djurdjevdan.serbiancafe.rodom iz sela Poplat kod Stoca a ciji su roditelji radili kao ucitelji u Zovom Dolu kod Nevesinja.Kod njih je jako razvijena usmena tradicija i epsko pjesnistvo.Beogradu.Strogim mjerama i drakonskim kaznama okupatorske vlasti zabranjivale su svaki rad na nacionalnoj osnovi. razlog bega iz sela petrovici po toj prici koja se prenosi je da su ubili ili pokusali ubiti „skupljaca poreza” ili tako nešto. VLADIMIR GACINOVIC (1890-1917)rođen je u Bileci u svestenickoj porodici.Svrseni maturanti mostarske gimnazije posli su na univezitete sirom Evrope u Beograd.Bec. Gimnazija u Mostaru pocela je sa radom 1893 godine. hvala svima koji se budete javili.djak Dimitrije MITRINOVIC.Becu i Lozani.Ljubo MIJANOVIC i VLADIMIR GACINOVIC iz Bilece.Srpski djaci su pribjegli osnivanju tajnih drustava.U Prvom svjetskom ratu borio se neko vrijeme u francuskoj mornarici. sledećim rijecima:„Ako Austrija hoće da nas proguta.Te intelektualne sposobnosti naročito su dosle do izrazaja kada su pocele da se otvaraju i rade osnovne skole i gimnazija u Mostaru. Ovi mladi studenti zestoko su osudili aneksiju BiH 1908. mnogi će se iznenaditi odakle poticu i koji su ustvari njihovi koreni.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Putovao u Ameriku da prikuplja pomoć i dobrovoljce za borbu u Srbiji.skolovao se u Mostaru.U Prvom balkanskom ratu borio se kao dobrovoljac u crnogorskoj vojsci. ------Prof.Zenevu itd. Pored literalnih tema njihovu paznju zaokupljalo je agrarno pitanje.profesor u Skoplju i Beogradu.Ona je bila jedno od većih uporista srpske nacionalne misli u BiH. Nemaju oni samo tu sposobnos.com.48 (*.Tu karakteristiku veoma je rano zapazio naucnik Jovan Cvijic koji je uzduz i poprijeko proputovao i ispitao Balkansko Poluostrvo.Stocar radi laksi posao ne iscrpljuje se toliko kao zemljoradnik cuva stoku na čistom vazduhu.Pero i Djoko SLIJEPCEVIC iz Gacka. http://www1.g. da li je kome poznata ovakva ili slična prica odnosno istorija njegove porodice ? voleo bi saznati nešto više o tome.25.mi će moj progristi stomak.Prvo tajno drustvo osnovao je 1899 godine. Njegovi posmrtni ostaci 1934 preneseni u Sarajevo i sahranjenu u zajednicku grobnicu heroja ”Mlade Bosne„.gdje je umro od posledica trovanja. clanovi drustva bili su djaci: Spiro SOLDO iz Nevesinja.Zemljoradnik pada mrtav od umora i nema nikakve vece potrebe da uci i nešto više nauci. rodom iz Gacka. postavljacu teme: tema je vrlo zanimljiva i poucna.jede zdravu hranu i ima dosta slobodnog vremena za razmišljanje. у 22.Bozidar ZECEVIC iz Zovog Dola.godine.au) Intelektualne sposobnosti Neko od citalaca spomenu intelektualne sposobnosti porodice Guzina.Diskusije .

i naselili su se u Prebilovcima.PRADJED MIRO MILICEVIC U SVADJI PRILIKOM PODJELE LJETINE (POZNATE TRECINE .zatim se pominju u Trebinju i sire u Hercegovini.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 11.KMET.PRADJED NIJE NIKADA REKAO SVOJE PRAVO PREZIME http://www1.ODAKLE STE I MOZETE LI MI OBJASNITI KAKO POTICETE OD DRAGICEVICA.PA SU ZBOG UBISTVA JEDNOG TURCINA BILI PRIMORANI DA SPAS POTRAžE U HERCEGOVINI.” koPoB 11. u 20.nazalost. BRANKOVIC. RISTIC. u 16.26.se pominju 1254 godine.BEG KAZAZIC DODJELIO MU JE TZV.Danica. септембар 2005.TU JE ZIVIO JEDNO VRIJEME SAKRIVEN.zatim u izvorima dubrovackog arhiva 1375 godine. ----------.Ali. Ristici su se tako nazvali po Ristu.KAO UDOVAC ZAGLEDAO SE SA TOPALUSOM I OZENIO SE.26.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. oktobar 2009.U svim rodoslovima porodice Dragicevic nisam pronasla prezime Suhic.Diskusije .Ristici žive u selu Batkovicima u Nevesinju i rasijanju. se pominju 1335 u Decanskoj Hrisovulji.narodno predanje pravdalo je poraz na Kosovu izdajo Vuka Brankovica. ---------gagiuskas .OD GLAVATICEVA I NA JEDNO 6 KM.koji se naselio u Pivu.broendbybredbaand.serbiancafe.dk) GOSPODINE DRAGICEVIC.OD BORACKOG JEZERA.CUO SAM NEKO PREDANJE KOLJE KAžE DA SU DRAGICEVICI PRIJE JEDNO 500 DO 600 GODINA NASELJAVALI PODRUCJE ISPOD MANASTIRA OSTROG.prebegao u Hercegovinu.12 (registrovani član) Zvezda Danica .PA JE ONDA POCEO DA KRCI SUMU I OSVAJA ZEMLJU.napisite.molim Vas.43 (*.JA SAM DRAGICEVIC IZ HERCEG NOVOG.PREZIVALI SMO SE MILICEVICI. у 06.Koliko sam čula od starih. ---------slavoljub pologos .porodica Dragicevic potice iz niksicke zupe.RAVNICE.Sve najlepse.DržavA.gospodar Kosova i Skoplja koji je kod Srba postao sinonim izdaje.Forumi Djoko je napisao jenu od boljih istorija Srpske pravoslavne crkve.Istorijski izvori pominju Tesa Batakovica 1770 godine.58 koPoB .Ukoliko nešto blize znate.21 (*.AGA) UBIO JE AGU I POBJEGAO SA SINOM TODOROM MOJIM DJEDOM U PREDJELE GLAVATICEVA.A VI.MENI JE DJED IZ PREBILOVACA. ILIC.zbog krvne osvete.net) GOSPODINE POLOGOS.ZUPU UZ NERETVU NA JEDNO 3 KM.ne mogu vam precizno odgovoriti na Vase 0 pitanje.poticu od bratstva Batakovica iz okoline Niksica.nisam u ovo potpuno sigurna. септембар 2005. у 02.Iz ove porodice je Vuk Brankovic. септембар 2005.yubc.žive u Zovom Dolu.net) Gospodine Gagiuskas.U TZV. septembar 2006.Tesovom sinu koji se smatra rodonacelnikom porodice Ristic.crnagora.i ceo rod Dragicevica je.MI POTICEMO IZ DABRA KOD BERKOVICA.30.GOSPODINE LAKETA DA LI TO MOZETE DA MI ILI POTVRDITE ILI DEMANTUJETE.TOPALOVICI SU MOLILI BEGA KAZAZICA IZ MOSTARA DA MIRI DODJELI ZEMLJU KAO KMETU.Nevesinju i rasijanju.38 (*.26.

ON JE ODJEDNOM PRESTAO DA SE DOPIDUJE BEZ IKAKVOG RAZLOGA.u Pertu.36 (*.da su nasi po dolasku zatekli Grke koji su pobjegli zbog zime ''po kori'' snijega.net) Zao mi je što ne mogu da Vam posaljem rodoslove o plemenu Dragicevic.*) Odgovor za RS! I za Glasinacko Polje(Romanija) vazi isto predanje.SVADBI .html?157[1/26/2013 7:19:44] .svakako. у 16.TE ME INTERESUJE KOLIKO JE U STVARI VERODOSTOJNA OVA NJIHOVA PRICA.Forumi MILICEVIC.116.kada stigne! Srdacan pozdrav! -----------schetodes . у 12.To je sve! On je samo pomenuo tri loze.PA JA UOPSTE NA ZNAM STA JE SA NJIM BILO.ALI I NE MORA DA BUDE OSNOVA ZA ZAJEDNICKO POREKLO. koji je pokrenuo mladic koji živi u Australiji.JA TEBE KONKRETNO NE ZNAM. септембар 2005.co.OBE FAMILIJE SLAVE Sv.KOJI SU U MOM BILECKOM KRAJU JEDNA OD NAJBROJNIJIH FAMILIJA.26. ---------Zvezda Danica .Molila bih prof. LAKETA NE VIDJEH DA STE ISTA NAPISALI O FAMILIJI VUKOJA IZ PADjENA.yubc.Laketu.ukoliko zna nešto preciznije.MATICAR U KONJICU ZABILJEZIO GA JE UZ NJEGOV PRISTANAK.Diskusije .po njemu.ALI SAM SE JAVIO JEDNOM DRAGICEVICU KOJI ZIVI U SVEDSKOJ I SA KOJIM SAM SE DOPISIVAO.sajt je izbrisan.PA JE POSLIJE JEDNE KONJSKE TRKE NA „PIRU” .NEGO KAO POLOGOS STO JE VISE ODGOVARALO MADJARSKOJ VARIJANTI PREZIMENA I MI POTOMCI OSTALI SMO POLOGOS-i DO DANASNJIH DANA.ZA VRIJEME POPISA STANOVNISTVA 1910 GODINE MADJAR.NADAM SE Da će AUTORI ISPISIVANJA HERCEGOVACKIH PREZIMENA UPISATI I OVO NAšE POLOGOS.26. септембар 2005..DOBIO NADIMAK POLEGUS.na jednom sajtu.22 (*.NE KAO POLEGUS KAKO SU GA MJESTANI ZVALI.odnosno tri izvora iz kojih poticu Dragicevici.VOLIO BI KADA BI TI Nešto NAPISAO O SVOM RODOSLOVU.IMA NAS OSAM SADA ZIVIH TO SAM RANIJE NAPISAO PO IMENIMA.jer ih nemam u pisanoj formi.DRAGO MI JE DA SI SE JAVIO I PRIMI MNOGO BRATSKIH HERCEGOVACKIH POZDRAVA. септембар 2005.DA JA PROCITAM.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Mislila sam da sam konacno uspela da pronadjem svoje prave pretke. NIKOLU STO MOžE.26.JER SMO MI PRAVI HERCEGOVCI IAKO POLOVINA NE ZIVI U HERCEGOVINI..„PRVI JE STIGAO NA CILJ POLEGUS SA SVOJIM KONJEM”. da nam odgovori.a to je bilo oko http://www1.MISLIM DA JE BIO NOVINAR U JEDNOM SVEDSKOM LISTU.ON NIJE ODBIJAO NADIMAK I POD TIM NADIMKOM JE BIO POZNAT U OKOLINI. NEKE MOJE KOMSIJE I RODjACI IZ BRATSTVA VUJOVICA PRICALI SU MI DA SU VUKOJI STARINOM VUJOVICI.i koji trazi svoje korene.poreklom iz okoline Niksica.Prošle godine sam slučajno. у 17.PA KADA SU PITALI KO JE PRVI STIGAO GOVORILI SU „ONAJ STO SE POLEGUSIO PO KONJU” I TAKO JE OSTAO POLEGUS STO SE POLEGUSIO PO KONJU KADA JE JAHAO.POKUSAO SAM SADA DA GA ANIMIRAM DA SE JAVI. --------mzivan .procitala o prezimenu Dragicevic.i svi smo .yu) PROF.22 (87.JER ON JE VEOMA ZAINTERESIRAN ZA NASU HERCEGOVACKU PROSLOST.serbiancafe.i kada sam pokusala da ga kontaktiram.

serbiancafe. STRAHINJA MANOJLOVIC (1348.-1376. 69. mart 2006.) sin Novakov. izdanje 1974.08 (69.cuvar Kosova. Damjana. Nestali su nakon Kosovskog boja. Prezime MANOJLOVIC zadrzali su i njegovi sinovi STRAHINJA. uz oca se bavio trgovinom i zanatstvom u Lipnjanima.html?157[1/26/2013 7:19:44] .hrabro je poginuo 15.djogat bi prestao da ramlje i starac bi se uspravio i strahovito podviknuo izulumcara je stizala nemilosrdna kazna”. piše„Taj lukavi starac.Novak poginuo. Na posjedima Manojlovica. str.Diskusije . септембар 2005. i 235. hoće li izvuci zivu glavu i gdje će na vjecnost da piciva.26. Zbog toga je bilo teško prikupiti i ovoliko podataka i sloziti ih u rodoslov.god. --------Istrazivac korjena . braneci svoj narod. Ivana i Novaka.U antologiji narodnih junackih pjesama . http://www1.*) Za one koje interesuju korijeni Manojlovica. str.Manojlo je imao sedam sinova: Jovana.godine. izdanje 1977. MANOJLO KOSOVAC (1295-1375) bio je trgovac i vlasnik velikih posjeda na podrucju Lipljana. u 21. U poznatom Kosovskom boju na Gazimestanu. Poslije oceve smrti uzeo je ocevo ime za osnovu prezimena. Neki njegovi sinovi nalazili su se u sluzbi Vojinovica i Balsica. VUKASIN i PAVLE.Forumi Ilindana.156. u borbi sa Turcima. radi se o jednoj licnosti . Strahinjino ime se preplece i prezime kao BANOVIC STRAHINJA ili STRAHINJIC BANE. znao je da se prerusi u slabotinju. da se zguri kao kukavica.Kasnije sam saznao da na nekom dalmatinskom ostrvu postoji katolicka crkva ''Gospe od sniga'' u spomen na cudo kada je početkom avgusta pao snijeg. i u drugim knjigama i spisima.godine.maja 1389. 48. ali se ne zna gdje i pod kojim prezimenom su otisli.24. Korjen porodice Manojlovic nalazi se na Kosovu u porodici Kosovac. O Jovanu Kosovcu u Antologiji narodnih junackih pjesama.god. U tim ličnim i istorijskim vrtlozima.)sin Manojla. teska i raznovrsna iskusenja u borbi za obstanak i slobodu. IG0R .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Stevana.o Strahinji Manojlovicu. у 19. Manojlovici su prolazili kroz brojna. stocarstvo i zanatstvo.18 (registrovani član) NOVAK KOSOVAC-MANOJLOVIC (1319. i natjera djogata da ramlje i da na glavi nosi zlatno pero koje bi nasilniku padalo za oko da ga opljacka.Na posjedima se razvi_ jalo ratastvo.god. Tako je 1376. u kome se nalazi veliko Srpsko istorijsko i kulturno blago. ali u tom slučaju. Gracanice i Kosova Polja.na Romaniji je i pao i ''pokorio''. godine u Lipnjanu .Ako je usred Jadrana pao snijeg.garant. jedni za druge često nisu ni znali kuda se ko kreće. Ustvari. Manojlo Kosovac je poginuo u borbi sa Turcima kod Gnjilana. U toku petvjekovne vladavine Turaka. Boska.-1389. Djordja.kod Pristine.kralj Milutin je izgradio manastir Gracanicu l321.

sin Manojla.00 (*. Kasteli i Lastva (Tivat). Bukovice (Rožaje)..27.C.net) Punoo pozdrava za Cano. god. Familija Manojlovic najviše se selila unutar ili između podrucja Kosova.net) Pomaze Bog!!! Citiram gospodina Igora: „Свеце Јоакима и Ану славе Угреновићи (Раденовићи) односно потомци ”бана„ Угрена из Никшића. Koji je to sajt koji si dobilaod prijateljice. Unapred hvala ! Izgleda da jesmo srodstvo ako ne laže crnogorska web stranica iz Australije.. godine u Decanskoj http://www1.vijeku je sa porodicom napustio Caradju.netflash..Forumi Imao je sinove Boska i Urosa .54 (*.) iz Hercegovine.selo Vukovje.au) Postovani citaoci. i odselio u Hercegovinu. --------Ivankovic . ispod planine Somina. у 20. da li oni imaju kakve veze sa tim Ugrenovicima ? Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic. i odselio se u Bos. na Gatacki Kadiluk. Laketa . u 20.. oktobar 2009. ogranak Ugrenovića iz Riđana (Nikšić). u 18. Miro Manojlovic.su srpska porodica koja se pominje 1335. C.Gora. itd. Kotor. Ulcinj (1894. u selo Objesenik. у 07.Hercegovine. u selu odakle je moj otac svi su potekli iz jedne kuce i tom kraju nema vise nigdje Banjanina.šta (Zatri.Diskusije .40 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Njihovi potomci i danas tamo žive. sa porodicom je napustio Caradju.com. Opet ja o Banjanima. Evo još nekih novih podataka vezanih za neke porodice: MILJKOVIC. ” Pošto Ivankovici poreklom iz sela Brani Do kod Bilece slave Sv.58 0 Prof. Joakima i Anu. Savina i Srbina. iz Zubaca (Trebinje) u 16.. Kupres. opstine Niksic. Zabrđe. Drago Manojlovic. у 02. ------mali_panino .ač) ” koPoB 11. sin Scepana.U selu Caradja. Bar. Herceg-Novi.Sandzaka. sinovi Scepana. „Ivanković.serbiancafe. vijeku. Vrpolje (Trebinje).26. септембар 2005. na staroj pradjedovini ostali su Peso i Bojo Manojlovic. došli iz Tri.html?157[1/26/2013 7:19:44] .shawcable.27. v. септембар 2005. u 16.Gore i Srbije. sve do danasnjih dana... септембар 2005.

serbiancafe.Rod su sa svim porodicama koji svoje porijeklo izvode od Predojevica.možemo i to objaviti. --------**** . TERZIC.Prezime su dobili od rijeci „pudar”-cuvar vinograda. Nikola Vladov Laketa. http://www1.su porijeklom od plemena Pilatovaca iz Oputnih Rudina.su iz sela Sehovine kod Nevesinja.Nikolu.03 (*.27.januara 1942.Nadji tu knjigu i procitaj a mozez otic do Kotorskog arhiva i saznati nešto više o svojoj porodici Dragicevic. Uspela sam na osnovu nezvaničnih podataka da saznam da su možda poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore.zamolio bi sve citaoce da se ne vrijedjaju ni pokojoj osnovi.*) Prof. saznala sam da se u taj kraj(12km). Za „gagiuskasa”.za njih nemam ništa vise reci nego sto ste rekli Vi to stoji.su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica izBilece.42 (80.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Od starih ljudi u okolini Užica. септембар 2005.Forumi Hrisovulji.ima ih u Bileci i rasijanju. da mi odgovorite o poreklu prezimena SKOKIĆ. JOKANOVIC.Diskusije .93. Cinjenica je da se Tvoji predci pominju u 1335 godine i da su u Boku dosli u jednoj od seoba.meni su moje starine sa Oputnih Rudina pricale da je nekada u Hercegovini živio izvesni covjek po imenu Mato Glusac i koji je bio poznat sirom Hercegovine i Crne Gore.SUTONJA.Trenutno žive u Užicu i okolini. у 10. Pozdav svima.Na tebi je da to zabiljesis i sacuvas za potomst. Ja imam jedan interesantan rad o hercegovcima vidovnjacima. koPoB .Slave slavu SV.Ja mogu reći da iz ove porodice potice prorok Dako Vukoje koji je prorico narodu te su ga zvali i Dako Naopako.da su se ”razrodili„.13 (registrovani član) schetodes .Trebalo bi da slave Sv.ima ih na Pijescima i rasijanju. sve sto bi rekao naopako bi se ostvarilo.god.Za svoja mišljenja borite se snagom argumenta a ne nikako argumentom snage i uvreda. Molim Vas. i da su svi Skokići iz ”iste kuće„. Na kraju ovoga moga pisma. Prof.prilikom gradnje manastira Visoki Decani. u 16. Takođe na osnovu glasina saznala sam da vode poreklo iz okoline Nevesinja i da Skokića ima i katoličke i pravoslavne vere.treba da stoji:„na Bozic 7. Laketa.Ima ih veoma malo.izvinjavam se svim Terzicima zbog slovne greške u gornjem tekstu.Šta velite za to? SUTIC.nema potrebe da se potvrdi ili negira vasa prica i Vas Djeda.co.Takođe se izvinjavam za grešku u datumu kod porodice Skoko.yu) Što se tiče vidovnjaka.30. od grada doselila jedna porodica SKOKIĆ (NIKO NE ZNA ODAKLE).koje je obradio Sava Nakicenovic u knjizi „Boka”. септембар 2005.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ona se uzima kao takva kao dio porodicnog predanja i prenosi se s koljena na koljeno. Veoma su stara srpska porodica. septembar 2006.Ako ste voljni i ako Vas to interesuje. VUKOJA. Nikolu. у 11. PUDAR. ima ih na Kosovu i u Bosni i rasijanju.Za njih nemam ništa novo reci.27. o ljudima koji su vidjeli vise i dalje od običnih ljudi.

jesuli pravoslavni hercegovci na zapadnu stranu neretve(mostar. -------------- http://www1. Laketa .ali je moguće da Skokici vode porijeklo od stare porodice SKOKO iz sela Bodezista kod Gacka.net) SAMO DA VAS POZDRAVIM GOSPODINE POLOGOS.prof.27.KOJI I DAN DANAS ZIVI U HERCEG NOVOM. UNAPRED ZAHVALNA! ----------JOKANE (CRNA GORA) . септембар 2005.22 (*.24.ne znam. септембар 2005. znam obe te familije a korijene evo imaš eksperte:) -----------gagiuskas .DOBIO JE TRI SINA RISTA.koja se kasnije preselila da živi u selo Jugovice i Pridvoricu u Borcu u Nevesinju(Hercegovina).inače u Gacku postoji porodica Skokovic.Diskusije .PA NA SLUZBU U SPUZ.. у 14.VOLIO BIH DA SE PRIVATNO CUJEMO.COM IG0R .U HERCEG NOVI JE STIGAO 1937. Pozdrav svima. u 21.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.(SKOKO.33 (регистровани члан) znateli poreklo prezime zurovac i lojpur jesuli oni srbi.Laketa.N. ----------babin kuk . у 13.Forumi Što se fizičkih karakteristika tiče:imaju plavu ili svetlosmeđu kosu. šta je bilo sa ovin nastavkom -ov.38 (*.mindspring.au) SKOKIC.IMAO JE SINA ALEKSANDRA KOJI JE MOJ OTAC.plave oči.to stoji.com.27.PRADJED MI SE ZVAO TRIPKO.žive u Ljubinju i rasijanju. sitniju gradju tela.L.SKOKOVIC)to što ste saznali da su Skokic iz Hercegovine.A MOJE IME JE DANIJEL.A OTUD U HERCEG NOVI.Ljubinje i okolina.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ZIVIO JE U PREBILOVCIMA.21 (registrovani član) Prof.Nije iskljuceno da se jedna grana Skoka vremenom otselila u Srbiju i tu dobili uz svoje staro prezime Skoko nastavak -IC.crnagora.to se može prihvatiti jer je čitava oblast oko Uzica naseljena Hercegovcima te uzicane populatno zovu Ere.nisam jezicki strucnjak. у 13. za nešto više vidi knjigu od Ljuba Mihica.I UKRATKO DA VAM PREDSTAVIM SVOJE PORIJEKLO. srednjag rasta.CEDA I DANILA KOJI JE MOJ DJED. To isto vazi i za Corovice.IZ SPUZA JE OTISAO NA LEDENICE IZNAD RISNA. Ne tvrdim.te su tako nastali Skokic.KAO I JA .MOJ E-MAIL JE GAGIUSKAS@SERBIANCAFE.27. септембар 2005.com) Jokane naravno da jesu. mart 2006.14 (*. септембар 2005.GDJE JE RADIO KAO ZANDAR.konjic)srbi ili neki drugi sto su primili pravoslavnu vjeru.hvala unopredred.27.DANILO JE KAO MLADIC OTISAO U SREMSKU KAMENICU U POLICIJSKU SKOLU.serbiancafe. TURANJANIN. у 21.

ONI SLAVU DJURDJEVDAN. PUSARA.Ima ih u Objeseniku.1. Laketa . Slavimo slavu Djurdjevdan. Molio bi mladje citaoce da malo paziljivije čitaju tekst da se neke stvari nebi dva puta ponavljale.dk) Zdravo Prof. a otac iz Foce.au) Postovani citaci.Mostaru.PUSARE I SEKARE. NEVESINJA blizu Odzaka.serbiancafe.10 (регистровани члан) JOKANOVICI IZ TRSE(PIVE) SU SE SVALI KOJOVICI.evo mene opet da odgovorim na neka Vasa pitanja: FOCAK.Za Milice nemam ništa novo reci.BEATI.html?157[1/26/2013 7:19:44] .OD NAS JOKANOVICA(PREDOJEVICA)SU LOPUSINA BRATSVO. Imam i ja isto par pitanja o mom prezimu. Mama mi je iz Nevesinja. Ima nas i u Niksicu.Diskusije .43 (*. Otac mi se preziva MILIC a iz Foce je.Forumi JOKANE (CRNA GORA) . Nisam siguran ali mislim da je bilo Karadzic da bi se zametnao trag zbog turaka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.29. ----------Nevesinjac/Focak . jedno su bratstvo i vode porijeklo od http://www1.Gori.Nikolu. gdje se zovu DODEROVICI. Dali bi mogli mi reci dali nešto znate još o vezu prezima MILIC? I u majkinom prezimu RADAN sto je iz Nevesinja? Hvala u naprijed! Bas me zanima.. Laketa. Čak tog prezima ima i u Podgorici. a primjetio sam da je neko isto pitao za to prezime i rekli ste da poticu iz Gacka a oni slave drugu slavu.48 (*.Plocniku i C. Foca je nekada bila stara HERCEGOVINA. prezime Kovacevic i tačno je da su stara familija. у 08.JOKANOVICI IZ BILECA(PREDOJEVICI)IMA IH U NIKSIC TREBINJE GACKO DANILOVGRAD(BELOPAVLICI).com.Doder su stara porodica porijeklom od PILATOVICA iz Pilatovaca kod Bilece koji se pominju u XIV i XV vijeku.stofanet.Ulogu. ------------Prof. у 12. Kokorini. Majkino mi je prezime RADAN a oni su iz ZILJEVA. Foca je sastavni dio stare Hercegovine i tu nema ništa novo. септембар 2005.Radani su stara srpska porodica iz Hercegovine. Ne znam dali smo u rodu. Nekada davno je moj prandjed doselio se iz CG tacnije sa ”Pod Brijega„.slave Sv.selo Zalom i Ziljevo. у 05.MI SLAVIMO SVETI STEFAN PRVI MUCENI. октобар 2005. Kaže se isto da je moj prandjed Vukola pobjegao iz CG zbog turaka jer je bio ”hajduk„ i nije stio da se preda turcima.28.DOBRI LJUDI JUNACI.žive u Gacku. nedaleko iz Scepan Polja. Pitao sam striceve a i oca i neko kaže da smo se nekada prezivali KARADZIC ILI KARADJORDJEVIC.Gacku. септембар 2005. Nevesinju. DODERI. majcine majke. Nisam mogao da nađemnjihovo prezime i zanima me odakle poticu? Nasao sam od babe. Prvo da vam se zahvalim za vas uspjesni istorijski rad sto je veoma intersanto.

kao da neko zove iz groba. VUKOSAV.ustaše su ziva bacile u zloglasnu Koritsku jamu. Бојовиће.2. по породичном предању. Црничком и Топличком подручју Србије. јез. Георгија (као твоји Милићи) и прислужују Арханђеловдан .su stara srpska porodica iz sela Izgori u Gacku. slave Sv. Одатле су се неки одселили на Гласинац. размножавањем се шире у нека суседна села као што су Палеж и Малинско 1840.slave Sv. Дакле да одговорим господину пошто се као што видим потрудио.html?157[1/26/2013 7:19:44] .9%) да сте од породице која има више несродних огранака Милићи (нисте једини који имају потомка који се звао Мило). ти из Никшића и Подгорице 99.On je bio jedan od rijetki Srba koji je prezivio strahote ustaškog klanja i bacanja u Koritsku jamu. Милића има бар једно десетак огранака у Црној Гори и Брдима. Prof.Forumi Pilatovaca iz Bilece.Ima ih u K.Diskusije . мислим да сам то рекао већ неколико пута. SOKNIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Stefana Decanskog. иначе сам му написао већ подужи текст али ме зезнуо рачунар. у http://www1. Благојевићи (је ли Благоје ретко име). MASTILOVIC.Selu. Митар и Ристо преко Пјешиваца и Бањана упадају у Дробњак где су се данас утврдили и размножили. 12 година касније тројица браће се деле. Laketa. у Горњу Буковицу.su stara srpska porodica koja vodi porijeklo od porodice Rulj koja starinom potice od Milobratovica.Slave Djurdjic. У Босни су неки променили презиме у Дивљан. позатворио ми пар прозора па идем испочетка. 0 поновићу још. Nevesinju i rasijanju.34 (регистровани члан) Презиме Милић није тако ретко. Караџићи су пореклом из Лијеве Ријеке (сев-ист део ПГ општине).Petku. у Заовинама код Ужица су Ђурићи. Село Петњица (из ког је Радован) им је епицентар. посебно што Караџићи у Дробњаку славе св. oktobar 2009.Popa Novaka Mastilovica iz Gacka 1941 godine. а тек да не причам о Вуковићима. Srdacan pozdrav svima. DABARCIC. Вујчићима.slave Sv. И не. Вуковићима итд.slave Sv. Чукиће). Za mnoge gatacke Srbe nije bilo spasa skoncali su svoj zivot u Koritskoj jami. под Јахорину и код Вишеграда па је логично да су твоји доспели до Фоче (преко Шћепан Поља кажеш или Под Бријега) која је ту успут. ” koPoB 11. Ковачевић (колико има ковача на Балкану).Georgija-Djurdjev dan.žive na Udreznju. само зато што делите исто презиме не значи да сте сви сродни.žive u Trebinju.Sjutra dan cobani koji su cuvali stoku oko jame čuli su zapomaganje.Nikolu. у 00. Дакле за његове Милиће из Фоче лично нисам чуо.ima ih u Nevesinju i rasijanju. u 20.) негде око 1640.žive u Nevesinju.Luku. А прича да ти се предак презивао Караџић је могућа. slave Sv.serbiancafe. Има их и у Рашком. Петар иде за Стару Србију. прапостојбине племена Васојевића (одакле су и неки Милошевићи које бисмо ми можда радије заборавили и који су иначе даљи рођаци Караџића уз остале припаднике огранка Лопаћана у Васојевићима: Ђукиће. Поповиће. Пашину Воду. Одатле су сишли у Горњу Зету (поље између ПГ и Скад. октобар 2005.Oni si obavijestili mjestane okolnih sela koji su uz pomoć konopa spustili se u jamu i izvadili su nesretnog popa Novaka zivog.59 IG0R . Јована. ако вам је презиме настало по личном имену и суфиксу -(ов/ев)ић велика је вероватноћа (99. PEJANOVI.Nevesinju u selu Ziljevo.9% нису исти већ највероватније од Милића (из подловћенског племена Бјелица) који чини ми се славе Св. Вукићевиће.

у 19.Diskusije . septembar 2006. племе истиснуто) због крви и дошли сте у Подврш. mart 2006. У вези Црнчевића која слава.). u 21.24. 1739. елем. Доњем Селу код Коњица. Вилип Лакин. 1830. Тому су око 1820.56 (регистровани члан) Ne bi da kvarim ovo prebiranje i podsjecanje na slavne predake i njihovo porijeklo! Svi znamo Hercegovina. Симо Вилипов. Можда се мосли на Оџаке. Знам само да за моју породицу (и многе друге) бележи сасвим другачије родословно стабло. Арханђел Михаило? IG0R .52 (регистровани члан) Што се тиче Радана у Жиљеву и Миљевцу. a po mogunosti i popraviti i staro ognjiste po http://www1. koPoB .serbiancafe. Mostar 30 itd.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Svetog Save djedovina. Опет су због крви морали да иду у Залом. ти са овом информацијом чини како хоћеш. Sarajevo 150km. ili na neki način ne održimo vezu sa rodnim krajem (iduci i vodeci djecu. који славе св. Раније су становали на Мекој Груди (исто уз „границу” код Билеће) и на Шеховини. рађа извесни Вук Ст. октобар 2005. се досељавају у чувени Тршић где се 1787. у 00.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Трусину. Лука или св. 1790. Ћећеза је било у Херцеговини. се спомиње неки Саво Радан (р. ali ako se ne vratimo. у Прерацима. то остављам онима који боље познају тај део Херцеговине.23 (registrovani član) KomentarI (inzenjer) . селу између Билеће и РС-ЦГ границе) од неких Црногораца Закнића за које не знам ништа. u 16. Раселили су се из Риђана (старо племе западно од Никшића које је у међувремену „ликвидирано” то јест његова братства расцепкана између садашњих. То је све из збирке писама Андрије Лубурића који је прикупљао многа истраживања по Херцеговини али исто тако чувен и по неким да кажем неоснованим. nego na potomke Svetog Save Hercegovca! Lijepo je znati o djedovini i vaspitati potomke da se ponose tim Srpskom krvlju natopljenog krsem. Сава Радан је био Симов. ali mi smo van te pradjedovske zemlje (neki ni prije rata nisu dolazili u Srpsku Hercegovinu. mart 2006. св. u 21.Forumi Крушевици код Требиња као Петијевићи. Николу а прислужују св. Бакајићи се спомињу у Сегедину 1696.21 (registrovani član) IG0R . двосмисленим или једноставно нетачним (да не кажем измишљеним) верзијама.2. не знам. Подвележје. дошли из Враћеновића (Опутних Рудина) које је данас место уз гранични прелаз РС-ЦГ иза Билеће. a sada ovo mi vise lici na drustvo „mrtvih pjesnika”. октобар 2005.24. ni da obidju djedovinu. ni kad su zivjeli na npr.14 (registrovani član) IG0R . Сина му Видака поведе неки Васиљ из Прераца у Оџиће. Кнез Лека (који појма немам) је за Радане наводно рекао „Несретне сте крви но се раселите” и тако су учинили и распршили се. У Враћеновићима више нема Радана данас али сам нашао шта се каже за Радане из Подврши (Подврш је село одмах иза Враћеновића у Оптуним Рудинама одакле ми је деда).2. Столац и Оџиће.30.

или су се досељени Срби на „плодном тлу” брже размножавали? Као што је нпр.4.znateli jesuli ti jokanovici koji su u zvornik dosli oko 1870 crnogorci ili hercegovci. сјеверо-западни крајеви РС били релативно пусти (барем на основу научних публикација.30 (регистровани члан) Gospodine igor Ja sam rođen u americi. Крупа у Бос.Козарској регији је Петар Поповић (ајдук Пеција). Лика.Forumi svim ovdje ugasenim selima i varosima Srpske Hercegovine)..au) 0 http://www1.. a njih ima iz svih Srpskih zemalja (protjeranih i onih koji su se naselili prije rata).Доњи Крајеви. u 20.jedan njihov rodjak ostao ziv i posle pricao mome ocu da smo hercegovci.59 Prof.ja sam oko crnogoraca odrastao i oni su meni stalno rekli da su jokanovici crnogorci. октобар 2005. који су више држали до родословља и који су досељавањем (послије Косовске Битке). Laketa .majka mi je crnogorka(komane)a moj stari tipicni belgradanin nikad mu nije interesovalo porijeklo. који данас живе у Херцеговини? Поповићи из Бос. oktobar 2009.serbiancafe.com. октобар 2005. Да ли се ради о мађарској геополитичкој доминацији у то вријеме или о разлици у менталитету динарских (по Цвијићу) Срба.3.moj djed i njegov brat su za vreme drugi svetski rat poginuli u zvornik bosnu.mene ovo interesuje. Заиста овог презимена има на овој линији: Книн. домородци ових крајева били занемарљивији у односу на родословље.html?157[1/26/2013 7:19:44] . прије 50 година било са Личанима. ovo će sjecanje izumrijeti sa drugom generacijom! Zato su sada pravi Srbi Hercegovci. У том предању се помињу успутне станице: Подвелебит. крајине су по предању поријеклом из Старе Херцеговине. све се подудара са чињеничним стањем.Diskusije . Крајишницима. Крупа.57 (*.3. које сам читао) у периоду 11-ог и 12-ог вијека? Конкретно: Захумље . Иначе. у 15.oprostite moja gramatika i rukopis nisu dobro ----------HighSpeedCutter (МАШИНОСТРОИТЕЛЬ) . i cuvaju je zivom.59 (регистровани члан) Да ли имате података о Поповићима. Лапац. Д. а питомији (у смислу животних услова).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. oni koji žive tamo. рођен на територији општине Бос. у 06. Вођа устанка (1874/1875) у Грмечко . октобар 2005. Херцеговцима и Црногорцима насељеним у Војводину? koPoB 11. Да ли су евентуално Срби. i svih Srpskih prezimena!!! ---------JOKANE (CRNA GORA) . у 00. Крајини. „наметнули” свој родословски систем. Нови. Поред тога интересује ме још неколико ствари (као лаика у овој области): Како то да је кршна Херцеговина имала толику бројну популацију. Крупа.

Diskusije . октобар 2005. nemaju nikakve zajednicke veze sa ovima jer sam imala priliku da sa jednim Tesicem iz tog kraja razgovaram.seti metak ispalio je sebi u glavu.Dr.yu.4.zemljoradnik.ustanik i ugledni srpski domaćin.Laketa. 2.benkovac.Risra Zerajica.org ništa nisam pronasla osim jednog upitnika pored prezimena Tesic. meni ste uskratili odgovor za familije koje su se naselile u podmajevickom regionu: Tesic. Eh.dobrovoljce i ljekare u srpskoj vojsci u Balkanskim ratovima 1912 i 1913 i u Prvom svjetskom ratu 1914-1918 godine. http://www1. Ja sam jedino pronasla Tesice iz okoline Uzica. Na zatvorskoj limenoj porciji Gavrila Principa je noktima urezao sledeći stih: Pravo je rekao Zerajic.poticu iz sela Miljevac kod Nevesinja. Laketa ---------Tajga .Peko. da će oni ostvariti njegovo započeto djelo. taj srpski soko sivi: Ko hoće da živi nek mre. 4. Student Bogdan Zerajic izvrsio je neuspjeli atentat 15.njegov cin lične žrtve postao je simbol borbe za kasnije narastaje „Mlade Bosne” koji su visoko cijenili njegov rad.co.6.ali mislim da Tesici iz podmajevickog reg. zakleli se.ljekar cije je ime donedavno nosila bolnica u Urosevcu.Iako je izvrsio neuspio atentat.To je jedna od cuvenijih i vidjenijih srpskih porodica u Hercegovini.odvele u Mostar i ubile. Verovatno je da postoji i mogućnost da su oni pre doseljavanja pripadali „plemenu” koje je imalo sasvim drugo prezime.16 (*. Pored Bogdana i njegove brace treba spomenuti njegovu bracu od strica kasnije doktore.Forumi Porodica ZERAJIC.html?157[1/26/2013 7:19:44] .na grobu Bogdana Zerajica.bluewin. Čak su se i sarajevski atentatori noc u oci atentata.koja je dala čitav niz velikih naconalnih boraca na cijem celu stoji Bogdan Zerajic(1886-1910).ima ih u selu Luka.serbiancafe. ko hoće da mre nek živi! Od devetero brace i sestara Bogdana Zerajica bila su cuvena još četiri brata:1.prilikom otvatanja kvazi„ bosanskog sabora”.Milana Zerajica i Dr.Jeremija.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.slave Djurdjevdan(pretpostavlja se da su poreklom iz Gackog?).yu i na montenegro.ch) Prof. у 17. 3. U njihovoj porodicnoj zadruzi bio je gost Jovan Cvijic za vrijeme svojih naučnih ekspedicija u Hercegovini.sudija poginuo u srpskoj vojsci 1942 godine.Ispucao je pet metaka u pravcu Varesanina. Na prezimenik.Jefto.na zemaljskog poglavara BiH generala Marijana Varesanina. Prof.Jovo i sin Svetko koje su uhapsile ustaše.Knezevice i Jovanovice.gradu Nevesinju i rasijanju.org. Knezevice i Jovanovice sam pronasla ali nema podataka da su se oni naselili u podmajevickom prostoru.1910 godine.prava misterija.jer je dobro znao šta ga ceka ako ziv padne u sake zloglasnoj svabskoj policiji.slave Nikoljdan.

Jokanovici su stara srpska porodica porijeklom od Predojevica iz Bilece.com.30 (*. у 08.1995.Pošto si tražio odgovor od Igora. Можете доље погледати како сам ја урадио за моје племе Куче.god.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa .Bosni(oko Zvornika)i rasijanju.32 (*.52 (*.III 186. Za Citoplazmu. у 16.30.a ukoliko ne.cg.Jokanovic. u 16. Laketa.Kosovu. Poz.Nikolu. октобар 2005. Slave Djurdjevdan.yu/blogovi/rodoslovi/index.Lero.24.Zaomi je stvarno. Ја вјерујем да је једино исправно записати што си говорили стари. Za JOKANA u Americi.26 (registrovani član) Prof. Куч http://blogz.5.).Kozjak. октобар 2005.U istorijskim izvorima Predojevici se pominju u Decanskoj Hrisovulji 1335-1345 godine.Cupkovic Popovic. Srdacan pozdrav svima Vas Prof. hvala vam sto ipak nekome mozete izaci u susret.cz) Поздрављам браћу Херцеговце иѕ Куча.9.5.neki Radoslav Predojevic upisan je u ataru sela Cabic(D.evo pokusacu ja da ti dam odgovor na pitanje da nešto više saznaš o Jokanovicima. Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovica)Manigoda. ------------koPoB .cgocable.Imali su svoj Katun Predoje koji je dobio ime po rodonacelniku i osnivacu loze Predoju. Za Tajnu ništa novo ne mogu reci.H.net) Askrabe su iz Jelasaca kod Kalinovika.au) Za Jegdice mogu reci samo da ih Novak Studo Mandic pominje u svojoj knjizi„Zemlja zvana Gacko”Bgd.Zirojevic.jer znam da to trazi veliki trud i vreme. u 21. И ништа не додавати. Лијепо је да сте почели да се прикупљате граћу за родослове ваших братстава.php ------------Za Igora .Diskusije . IG0R . mart 2006. октобар 2005.Papovic i Parovic.U izvorima dubrovackog arhiva pominju se 1356 godine.za rodoslov porodice Zerajic morate stupiti u kontakt sa nekim od clanova ove porodice i oni će vam svakako nešto više reci.upc.Slave Sv.serbiancafe.Ima ih u Hercegovini.15 (registrovani član) Куч . Logicno bi bilo da http://www1.Forumi Ukoliko imate mogućnosti da mi pomognete u resavanju ove misterije bila bih vam zahvalna.html?157[1/26/2013 7:19:44] . но онако како они зборе. U Predojevice spadaju sledeće porodice:Bajevic. septembar 2006. у 09.

isto tako po obavljenoj kupovini kad stignu u Batkovice.9. ----------Mucibabic .Miric.selo je Mucibabic.Clan ove porodice Spiro Soldo bio je skolski drug i saborac Bogdana Zerajica. октобар 2005.Jaredic.tu opet prenoce i odmore se kod Perina i sutradan nastave put dalje.Vise podataka o Vasoj porodici mozete naći u knjigama:Nedjo Sipovac. Porodica PERIN. http://www1. у 15.11 (*.00 Kifino Selo .Porodica Perin. Hvala -----------Prof.Mitar Perin koji je lično bio ucesnik svega ovoga.Kravic.Sarajevo 1914.com.odakle se naselila u NEVESINJE.NEVESINJE SLAVNO i Vladimir Dedijer.Postojao je obicaj da se na nekoliko dana pred Arandjelov dan svi sakupe kod Perina u Batkovicima i odatle krenu u nabavku vina u Zapadnu Hercegovinu.Ovo mi je pricao pok. октобар 2005.slave Sv. koPoB 11.sympatico.sympatico.Slave Miholjdan. у 02.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.kao i muhamedanska porodica Prguda iz Ravni imaju zajednicke korjene i poticu od istog pretka.koji se naselio tu i zasnovao je porodicu Soldo.slave Arandjelov dan.10.serbiancafe.net) Porodica Soldo potice iz okoline Stoca.Staro prezime svih koje je pobrojao Kif. Ime su dobili po nekom odbjeglom vojniku soldatu.9.Nikolu.inače ovaj odbjegli austrijski vojnik po Dedijeru bio je Srbin iz Dalmacije.07 (*. Porodica SOLDO živi u Nevesinju. у 18.10.ca) Ovo za Perine je istina. I ove familije se ne žene niti udaju između sebe. Laketa . ------------Mucibabic .Laketa.ca) Polovina Kravica na Trtinama i danas u dokumentima ima prezime Mucibabic.Diskusije .DJeric. Pozdrav svima.43 (*. KUZMAN su iz Malog polja kod Mostara. u 21.Sehovini i Miljevcu.Perini su od Pera Mucibabica . октобар 2005.prof.Ovaj obicaj bio je sve do II svjetskog rata.Odbjegli 0 vojnik(SOLDAT)naselio se za vrijeme Turske i ozenio se mjestankom u Stocu.Forumi Askrabe imaju neke veze sa Askrabicima iz Avtovca ali nisam siguran.kao i još jeda njegov komsija Marko Perin.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Čak sam znao dva brata kod kojih je jedan bio Kravic a drugi Mucibabic u dokumentima.au) Za citaoca pod sifrom „mtl” i njenu porodicu Zerajic.dosla je iz Pive u selo Batkovice kod Nevesinja.Mucibabic. у 02.15 (*.svi osim Prgude naravno slave Arandjelov dan.Nadimak su dobili prije stotinjak godina nakon dolaska iz Gacka(Ljeskov dub). октобар 2005.ameritech. oktobar 2009.

Nikolu.slave Sv.108.Dugo su živeli na podrucju stare Hercegovine i Crne Gore(u plemenu Kuce) i nosili to prezime(Mrnjavcevic).10.11. у 04.Ovako(Vlastelinovic)se prezivao i rodonacelnik Milicevica-Milic Vlastelinovic. Inače nas rodonacelnik je poginuo u borbi sa Turcima na Tisovcu kod Bilece.Forumi ----------vladimir.*) Profesore Laketa! Zašto se nigde ne pominju Milicevici?U knjizi Jefta Dedijera se kaže da su Milicevici jedna od tri najbrojnije porodice u Bileci!Postoji i knjiga„Bratstvo Milicevica” koja svedoci o hercegovackom poreklu ove porodice kao i njenoj ulozi u istoriskim dogadjajima na podrucju naše Hercegovine!Kakve vi podatke imate o toj porodici? Molim vas odgovorite mi! ------------Prof.Ja ću u par recenica objasniti istoriju ove porodice a ako je neko zainteresovan za vise detalja može procitati ovu knjigu.co. октобар 2005.najlakse je kritikovat treba nešto konkretno uraditi. октобар 2005. у 04.vrlo mi je drago kada vidim da postoje ljudi kojima je stalo do svog porekla i koji idu još i dalje.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. октобар 2005.ima ih u Nevesinju u selu Lakat. pa iztrazuju poreklo svih hercegovackih porodica. Znam samo da ih ima dosta oko Bilece.Poslednji Mrnjavcevic je bio pop Jovan Mrnjavcevic ciji je sin Rade uzeo prezime Kraljanin. Milicevici vode poreklo od Mrnjavcevica. Što se Milicevica tiče.milicevic@bvk.Samo me je interesovalo da li i vi imate neke podatke o ovoj porodici s obzirom da se radi o jednom velikom bratstvu.Obojicu je ubio trebinjski aga Resulbegovic(mislim da sam dobro napisao)kao i bana Budacu.au) Gospodine Vladimire o Vasoj porodici Milicevic nemam bas mnogo podataka.on je http://www1.com.49 (62. -------------vladimir.11. Laketa .yu .Naprotiv.*) Dragi profesore Jako mi zao sto ste pomislili da vas kritikujem.Znaci Milicevi sinovi su nosli prezime Milicevic i od njih su svi hercegovacki Milicevici.108.Diskusije .Sva cetvorica su nosila prezime Milicevic i dvojica od njih Mico(najstariji) i Milun su bili bilecki knezovi.co.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Vladimire.ja sam vam već napisao da postoji kniga„Bratstvo Milicevica” u kojoj je nasa sestra Desanka Milicevic Vekovic detaljno iztražila geneologiju porodice Milicevic. Pozivam Vas i sve citaoce cije porodice nisam pomenuo da se jave sa jednim kracim prilogom i saopšte osnovne podatke o svojoj porodici.56 (*.Ovaj junak(opevan u pesmi zenidba Milic barjaktara)je ozenio cerku bana Budace(ceski plemic. Pudo pozdrava svima prof. у 06.Ovo prezime su kasnije njegovi potomci promenili u Vlastelinovic.bio je knez u Bileckom kraju)i sa njom je imao četiri sina.Laketa.milicevic@bvk.28 (62.yu .To je za svaku pohvalu i divljenje.tacnije namladjeg Mrnjavcevica-vojvode Gojka Mrnjavcevica.

Има их у Дубровнику. и Јокановићи иѕ Лос Анђелоса. Pozdrav za sve hercegovce gde god da su a vama profesore poseban pozdrav jer radite jednu vrlo korisnu i lepu stvar i nemojte mi zameriti na onom prvom pismu! IG0R . у 22. Milicevici slave sv. октобар 2005. Možda će vam koristiti.15. Laketi i ostalima koji su dobronamjerno raspoloženi da pomognu ljudima da pronadju podatke u vezi svog porijekla.Milicevic. vojvoda Cetko(ne mogu sada da se setim druge dvojice)i od njih poticu mnoge hercegovacke porodice. Кисе су из места Крушевица у близини Љубиња славе Светог Николу. mart 2006.Igora i g.oblast Bobani.15.Kifino selo: Ima li kakvih podataka o prezimenu Šošo iz Baljivca. октобар 2005. Сарајеву. Новом Зеланду али све мање и мање ---------grncar . Pre nekoliko dana sam U Beogradu video knjigu Hercegovacka prezimena(ili Hercegovacke porodice. октобар 2005.Nikolu ali ima ih i koji slave Sv. у 04.bigpond.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. славе славу Шћепандан (Светог Стефана) ------------dabiziv (student) .pozdravljam vas od srca ma gdje da ste!!!!! Sa velikim uzivanjem i paznjom sam citala naprijed napisano i želim da izrazim zahvalnost prof.Po predaji prvi Šošo naselio se odnekud prvo u Šcenicu-Bobani pa kasnije osniva svoj zaseok kraj Baljivca.nisam siguran)autora Rista Milicevica. u 21. Slavimo sv. Askrabici slave Djurdjev Dan.53 (151.com) Dragi moji Hercegovci.28 (registrovani član) gangalen .Neki preci su se.16.24 (*.vojvoda Gligor Milicevic i mnogi drugi.Laketu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .se) ЈОКАНОВИЋИ Јокановићи иѕ Малог Поља код Мостара. Београду.15.comhem.Djordja i Arandjelovdan. Unaprijed hvala! -----------Данило Марић .Nikolu.24. sklanjajuci se od Turaka naselili oko Trnova kod Sarajeva i zovu se Askrabe. Sve cinjenice koje su iznete u knjizi su potkrepljene arhivskom gradjom.*) Za prof.Od tamo jedan prelazi sa Bobana u http://www1. у 18.Danila Marica. Mene lično jako zanima porijeklo porodice ASKRABIC iz sela Dramesina kod Gacka.izdvojicu neke:Nikola Milicevic Lunjevica.Milan Dj.Forumi imao i cetvoricu brace među kojima su mali Radojica.Diskusije .28 (*. Od značajnih istoriskih licnosti koje su poreklom od Milicevica iz ponosite Hercegovine.g. у 00. октобар 2005.12 (регистровани члан) Заборавили сте презиме Киса.Hadzi Melentije Stevanovic(potomak Mice Milicevica).serbiancafe.96.

Rulj.Nekad je taj zanat bio veoma rasprostranjen.Vlaha i SHcipetara. октобар 2005. Крушевици . октобар 2005.vijeka)sa prezimenom Šošo i jedini se bave zanatom u Bobanima(grncari)koji je tada bio vrlo razvijen u staroj Raskoj i na Kosovu.Turci su ih kasnije zvali i Vlasima.koje su Arapi 1043.. Pozdrav i hvala! ---------dabiziv (student) . Бијелићима.ali nastanak prezimena kod svih vas.Još jedna mala potvrda da su Srbi na prostorima gdje i sada žive bar od vremena Rimske imperije.U istocnoj Hercegovini samo ŠošO-pravoslavni Srbi.30.Iz izlozenog ili bolje receno iz onog sto ste naveli može se nazrijeti pa možda i zakljuciti.Ima nas dakle na Baljivcu.Diskusije . у 17.Laketa navede na početku ove diskusije.Sto spomenu Albance i oni su od komponenti Mauro.Pošto je prezime nastalo po vrsti djelatnosti ili zanimanju ne mora da znači da su ti svi ovi Soso neki blizi ili daljni rodjaci.Šoški iz plemena Malisora ciji je zastitnik bio upravo sv.serbiancafe.. женили су се и удавали са Поповићима. Дедијер (~1400 лг) их како рекох спомиње да их има у Жабици. и порјеклом су из села Бојанићи у околини Рашке. у 11.to je riječ starih Srba ili Mauro-Vlaha. ----------Kifino Selo .se) http://www1.a na Siciliju sa Kavkaza.a ne kako su nam tumacili i naturali da smo dosli iza Karpata.a ne znajuci da su to bili gradjani Rimske imperije i bole je biti gradjanin Rimske države nego azijat ili varvarin. septembar 2006. и Јефто Дедијер их спомиње. Сулаверима.U nekim zapisima Marka Miljanova o Arbanasima spominje se fis (pod barjakom.30 (регистровани члан) Надаље што се Киса тиче.Primjer:Kovac.. po Trebinju i rasejanju. koPoB .doveli sa Sicilije na Helmsko poluostrvo.To nije albanska riječ u izvornom smislu. Прво презиме им је Бојанић.Normalno da su se prezimena obiljezavala i po zanimanjima.bratstvo)Šoši.Forumi Popovo polje u Dracevo i tamo se nastanjuje.koji se još zovu skraceno i Morlacima. Но право буди нијесам том селу ни трага нашао.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.comhem.Ja bih volio sve ove sto tako tvrde da mi dokumentuju ili potkrijepe bar jednom valjanom cinjenicom.ameritech. Колико знам.da je tvoje pleme odavno na ovim prostorima..57 (*.Varijanta ŠošE ima u zapadnoj Hercegovini katolika i muslimana a varijanta ŠošA katolika u Dubrovniku i Zadru.16.pa sto nebi i Soso.g.I vremenom u tom mixu postali su preovladujuca komponenta.Navodno na arbanaskom Šoše znaci rešeto.sto čak i pr.Bravo Soso. vuce nas daleko u proslost i daje potvrdu bar jednim malim dijelom o srpskim obicajima i duhu na ovim prostorima u prastarim vremenima.net) Za Soso. u 16. октобар 2005. у 18.15 (registrovani član) Данило Марић .16.Nikola.jenom rijecju staroj eri.kako bi uvrijedili Srbe.25 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Dolaze u Hercegovinu (moja procjena početak 18.16.Zdjelar. u Dracevu.Postoje li saznanja po cemu nastaje prezime Šošo i prijasnja naselja od Popova.Samardzic.Drvendzija.

prvo knezovi i njihove druzine pa onda ostali. u 21.au) Posovani citaoci. у 06.Prema svedocenju istog pisca Srbi su se prvo naselili oko grada Soluna koga su bezuspjesno pokusavali zauzeti.rijeka Odra na zapadu.srodnih po jeziku i kulturi nastali na prostoru istocne i srednje Evrope.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.e koji Slovene nazivaju Antima i konacno Slovenima. Ko su Sloveni? Sloveni su velika grupa indo-evropskih naroda. http://www1.n. Vlah je sada pogrdan naziv za hrišćanina u Turskom Carstvu.Ko su Vlasi? Vlasi su potomci poromanjenih 0 predslovenskih stanovnika Tracana Ilira i Kelta.Diskusije .com.Vlah je u početku kod Srba imao socijalnu kategoriju i odnosio se na srpskog seljaka stocara.Zahumla i kasnije Hercegovine. Laketa .Konavljana i Dukljana. Prema svjedocenju vizantijskog cara Manojla Komnena(913-959)u djelu „De administrando imperio” „O upravljanju državom”. Nisam ljut ni na koga pa ni na g.Doseljavanjem na Balkan početkom VI vijeka. Prvi ozbiljniji pisani izvjestaji koji poticu iz I i II . Od početka VII vijeka.p. Krajem stare i početkom nove ere dosli su na prostor cije su granice bile.01 Prof.e javljaju se kod rimskih istoricara Plinija i Ptolomeja. stapaju se i mijesaju se sa doseljenim Slovenima.termin vlah pored socijalne komponente dobija i vjersku kategoriju.Forumi Јокановића још има у Малом Пољу код Мостара. oznacavao je srpsko seljacko stanovnistvo koje se bavi stocarstvom na visokim planinama.18.U srpskoj srednjovjekovnoj državi od XII vijeka naziv vlah.koje se trajno sacuvalo i ustalilo.Travunjana. ------------- koPoB 11. Javljam se da razjasnim neke stvari a posto sam već i prozvan po nekim pitanjima.pa podjimo redom :1. U ravnicama imeđu mora i Dinarskih planina u kotlinama rijeka nastali su najstariji plemenski savezi.serbiancafe. oktobar 2009.U početku su se bavili lovom i ribolovom.Zahumljana.html?157[1/26/2013 7:19:44] .U domaćim pisanim izvorima srpsko ime pominje se prvi put 822. te su kasnije presli na zemljoradnju i stocarstvo i pocinju da krce sume.53 (*. koji Slovene nazivaju Venedima. Laketa. Prve nepouzdane vijesti o Slovenima imamo u V v. Pozdrav svima prof.prestali su biti varvari i usli su u civilizaciju. Dolaskom Turaka na Balkan.n. Primanjem hrišćanstva Sloveni su usli u red civilizovanih i kulturnih naroda.serdnji i gornji tok rijeke Volge na istoku.Paralelno sa formiranjem države islo je i pokrstavanje Slovena. godine.gdje se stvorio prostor za kasnije formiranje Huma.Milicevica. октобар 2005.uglavnom u Evropi. Obimnija istorijska gradja sacuvala se kod vizantijskih istoricara Pokopija i Mavrakija iz IV v. Sloveni su asimilirali mnoge grupe romanizovanog i neromanizovanog stanovnistva u slovensku vecinsku masu.obale Baltika na sjeveru i planina Karpati na jugu.car pisac veli da su Srbi sa ovim plemenskim imenom dosli na Balkan iz stare postojbine za vrijeme vladavne vizantijskog cara Iraklija(610-641)koji im je dao dozvolu da se stalno nasele na Balkanu radi zastite granica Vizantije od novih varvatskih upada i provala.Neretvljana.e kod grckog istoricara Herodota.n.

njegovim predcima u Grcko-Persiskim ratovima od 500 do 449.24.trazeci svuda saveznike za borbu protiv Srba.19.53 (*.n.Iskljucivo se sluzio Srbicom kao pismom.Sveti Jeronim cije je krsteno ime Sofronije.oko 160-te g.html?157[1/26/2013 7:19:44] . kasnije Avari su u Besarabiji i otpocinju rat protiv Srba.g.au) Za gospodina @@@.Samo navedoh kap podataka od mora podataka kojima barataju savremeni srpski istoricari. Nikako nije mogao biti FILIPOVIC.Bio je najveci hrišćanski teolog toga vremena.Tvrdjava Dalma koja se nalazi desno od izvora Neretve iznad Nevesinja koja je bila sjediste jednog saveza srpskih plemena u borbi protiv Rimljana. Savici iz Rastana.jer Srbi dobijaju svoja porodicna prezimena po ocinstvu tek početkom XIII vijeka. Prilikom polaska u rat protiv Persijanaca i njihovog kralja Darija III izjavio je da ide u rat protiv Pesijanaca. Nemam namjeru da to radim.Godine 558.to su bili http://www1.E. ali samo da kažem dvije stvari: nijedna veca rijeka na Balkanu nema slovensko ili ako hocete srpsko ime. октобар 2005.a zatim spatar Valentin posjetio avarskog hagana.s.Diskusije .Kad je to vladala dinastija Svevladovica. To nije i ne može biti istorijska istina o Srbima.kod Mostara.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.g.ameritech. Poznat mi je rad gospodina Radmila Janicijevica koji spada u sveru senzacionalizma poput Salinasa Prajsa i njegove Troje u Gabeli i teskog hipotetickog dokazivanja. -------------lupilo 123 .Grad SERBIA na rijeci Bistrici i dvije Srbice u Makedoniji.ca) Za prof.e.19.e.već je bio Grk. mart 2006. poticu od Vojinovica iz stare Hercegovine.Car Justinian je uspostavio prvi put veze sa Avarima.35 (*. у 03.rođen u Stridonu 347.Po nacionalnosti se izjasnjava i pominje jedino kao Srbin.Avarski izaslanik KONDIH je zatim posjetio Vizantiju. у 10.Ta plemena Rimljani su nazivali Dalmatima po tvrdjavi odakle je izvedeno i ime Dalmacija. koji se može sporiti i oboriti.umro u Vitlejemu 420.slave Sv.sympatico.pogotovo ovaj Kirov.Hvala.net) Samo da navedem neke neosporne cinjenice. октобар 2005.Skadar i Travunija.da ih kazni za sve one nedace koje su nanijeli Grcima.serbiancafe. -------------Prof.g.20.kad su obnovili Jadransku Srbiju. u 21.Arandjela.Serbino(Serbinum)-danasnji Zagreb.Deset g. Drugo Aleksandar Veliki (336-323)nije bio Srbin niti Makedonac.Pozdrav svima koji diskutovase na ovoj stranici.Cije prijestolnice bili gradovi Solin.Stari gradovi nastali za vrijeme Rimske imperije a cija su imena izvedena od SRPSKOG NACIONALNOG IMENA SU.grad Serbion(grcki) i Sirmium (RIMSKI) danasnja Sremska Mitrovica.Ono što ne znam i sto bi Vas pitao jeste odakle su ti Vojinovici . Laketu.32 (*.29 (registrovani član) Kifino Selo .Priko De Sent-Mari kaže da je Argon bio srpski kralj.Kad su to Srbi pokusali obnoviti Rimsku imperiju.com. Za „lupilo 123” Poznajem dobro Savice iz Rastana kod Mostara. у 22.ucitelj mu je bio najveci filozof Aristotel. октобар 2005.Forumi IG0R .p. Laketa .

. Ali kako koji odlazaše. Tad ih Mara ranit’ ne mogaše. No Miloša caru poklonila. U Turčina dosta mejdandžija.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa koPoB 11. Kad četvrto jutro osvanulo.02 Co .serbiancafe.22 (*. oktobar 2009.pominje se Vojislav Vojinovic kao gospodar Gacka i Rudina.godine. A’l mižu niko izać ne smijaše.20. u istorijskim izvorima prvi put pominje se vojvoda Vojno 1327. >>I pogubi mlada mejdandžiju? >>Čestita bi njega ostavio!<< To gledao sirotan Milošu. Vr’jeme prođe za devet godina. Zarati se care i ćesare. A’l udrile rđave godine: Oka vina po žut dukat bila. 0 http://www1.Kad je Mostar kuga pomorila. U Mostaru niko ne ostade. Oka brašna po dva groša zdrava. u cara turskoga.pttrs. Vojinovici su rodjaci cara Dusana i pominju se u narodnoj epskoj pjesmi „Zedidba cara Dusana”. U Turčina. I u Mare dva nejaka sina. Pa se dvije iskupiše vojske: Jedno carska. у 23.godine. Car telala u vojsku pustio: >>Nije’l majka rodila junaka. Ni jedan se natrag ne vraćaše.Diskusije . Pa on ode caru pod šatore.kao gospodar Gacka. Opet zove na mejdan junački. Hranila ih tugom i nevoljom..Nešto kasnije 1347. Pozdrav svima prof. Pa on sebi traži mejdandžiju. >>da izađe na mejdan junački. Sve nevoljom i preslicom tuđom. u 21.net) Ništa ni o MILIDRAGOVIĆIMA? Evo jedno narodno predanje: . Jedno Miloš. a drugo ćesarska. Pitate za Vujinovice? To je stara plemicka porodica u Hercegovini. >>Da se danas ovdje pridesio.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Dok iz vojske iziđe ćesarske Dobar junak na konju zelenku.U nekoj od seoba dosli su u Rastane. октобар 2005. Razma jedna udovica Mara. Za tri dana junačkog mejdana Devet caru zgubi mejdandžija.Forumi najvatreniji navijaci Crvene Zvezde u Mostaru. A Milinka od Beča ćesaru. >>Ja sestrica brata odgojila. a drugo Milinko.

html?157[1/26/2013 7:19:44] . Stadoše se njima udarati. A kada se oba umoriše. junak. Za dobre se sablje ufatiše. iz Mostara grada. Jedan drugom rane ne zadaše. Ščepaše se za prsi junačke. Pa on ode. Te ti zgubiš mlada mejdandžiju. Koliko se lako ufatiše. pravo da ti kažem. jesi l’ zapamtio.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Jedan drugom rane ne zadaše.serbiancafe. http://www1. Oba bojna koplja salomiše. >>A ne imam nikoga od roda. >>Oka brašna po dva groša zdrava. >>Ja sam junak. Obje britke sablje izlomiše. car Otmanoviću. Jedan drugom rane ne zadaše. >>Razma jedna sirotica Mara. Lome im se toke na prsima I bijele kovče na nogama. >>kad si tako zorli na mejdanu?<< A veli mu dijete Milinko:>>Kad me pitaš. >>I u Mare dva nejaka sina? >>Pa udriše rđave godine. Pa se njima udarat stadoše.Diskusije . od koga si grada.Forumi I ovako caru progovara:>>Poočime. >>Odakle si. Buzdovanim’ pera oblomiše. Pa sjedoše jedan spram drugoga. Potrgaše perne buzdovane. >>Jesi l’ čuo. >>Oka vina po žut dukat bila. A kad dođe junak na biljegu: Oba bojnim kopljem udariše. Tad baciše one odlomčine. boga ti. neznani junače. Čestita ću tebe ostaviti!<< Uzja Miloš đoga od mejdana. >>U Mostaru niko ne ostade. >>Do jednoga brata u svijetu. >>Ako tebi Bog i sreća dade. >>Ja ću ići na mejdan junački!<< A veli mu Otmanović care:>>Be aferim moje d’jete drago. >>kad je Mostar kuga pomorila. Kad oružje bujno polomiše. Odskočiše jedan od drugoga. Od dobrijeh konja odskočiše. na biljegu. Od velika zora junačkoga Nosiše se ljetni dan do podne Jedan drugom odoljet ne može. Dockan reče dijete Milošu:>>OJ. Oblomiše i prea prosuše. Obojicu pjene popanule. Đe ćesarski čeka mejdandžija.

>>Hajde caru. moj milosni care: >>Milinku ću dati đeneralstvo. septembar 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Laketa . Dok sastaše cara i ćesara Dok sastaše i dok pomiriše Pa govori Otmanović care:>>Sad šta ćemo. A sad. A Milinku Foču darivao. u lice se ljube I zajedno ispijaju vino.Forumi >>Tad nas majka ’ranit ne mogaše. >>No ja ću im zemlju pokloniti. >>A mog brata dijete Miloša >>Poklonila Otmanović caru<< Kad to čuo dijete Milošu Skoči junak na noge junačke:>>A ti li si. od Beča ćesare >>Greota je braću rastaviti. Pa odoše pohoditi majku Od njih dvije loze ostadoše. >>A ti ćeš im blago darivati!<< Pa Milošu Mostar poklonio. Što imaše. >>Nego mene pokloni ćesaru. Mostarac Miloše<< Ruke šire u lice se ljube. >>Moli cara.au) Mene je jako iznenadilo uklanjanje ove teme sa Diskusija : Hercegovina? http://www1.31 (*. >>Ti milošu šta je tebi drago!<< A govori Otmanović care:>>Nemoj tako. A ćesar im dosta blaga dade. u 16. eno. Pa sjedoše rujno piti vino.30.Diskusije . mart 2006. I odoše svak na svoju stranu. a ja ću ćesara >>Nek’ s’ pomire care i ćesare >>Da ne ginu na pravdi junaci >>I rođena braća na mejdanu!<< Tad se oni opet poljubiše.serbiancafe. >>A od ovo dvoje đece ludo?<<>>Bome dobro. to sve izlomiše. Dvije vojske stale pa gledaju Šta junaci po mejdanu rade: Što oružja kod sebe imaše.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com. moj brate Milinko? >>Ja sam glavom. u 21.16 (registrovani član) Prof. Od Miloša Milidragovići Od Milinka Vladisavljevići I danas se diče po svijetu I ponose rodom junačkijem! koPoB . Miloš moli Otmanović cara A Milinko od Beča ćesara.24. moj mio ćesare. a ja ću ćesaru. Tad govori dijete Milošu:>>Sad šta ćemo moj brate Milinko?<<>>Bogme dobro moj brate Milošu.

koliko je ova tema interesantna i zanimljiva.ameritech.net) Za Montreal. u 21.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Poslije 95 godina mi smo se vidjeli.Taj moj rodjak.Bog odlucuje”.Sve trepti od neke cudne svjetlosti koja se prelama po rubovima polja a onda ogleda u nebeskom plavetnilu.To je na 9-om kilometru puta Nevesinje-Gacko. mart 2006. IG0R .da naberu boju. Cijelo Nevesinjsko polje svom svojom povrsinom od 192 kvadratna kilometra podsjeca na ogromni cilim najljebsih boja i svih mogućih nijansi.O tome svjedoci i ova pjesma.Odgovor je da.” Radi se o boji koja se prije dobijala iz raznog bilja i kore drveca i njom se bojilo laneno platno isto kao i sukno od vune od kojih su se krojili i sili odijevni predmeti. O tome toliko idemo dalje.Za Montreal .Cuvsi za ovo pasa Rizvanbegovic je naredio da ga pozovu u Nevesinje i tu pogube.Vrijednost slika se i danas i dob iz kog perioda poticu procjenjuje po osnovu platna.serbiancafe. http://www1.Do nedavno se vidjela crvenkasta mrlja na jednoj kuci kod nevesinjske dzamije koja je ostala od Kifove krvi.sto su Rizvanbegovicevi momci i uradili.gdje„ kao” radi lakseg izgovora prelazi prilikom stapanja sa drugom rijeci u ki.Rođen sam u Kifinom Selu.jer plavijeg i čistijeg svoda nebeskog nisam još gledao.15 (*.„Poranile Tuchevke djevojke u Svinj Goru . ostavi mi tvoju adresu pa ti se mogu i prestaviti i pisati direktno na tvoj i-mejl.35 (registrovani član) Kifino Selo .ali dok je brata IGORA našeg „VELIKOG KNEZA I G O R A” mi se dusmana ne bojimo.A selo je na tako finom polozaju na rubu Nevesinjskog polja sa sjeverne i malo istocne strane a ispod njega se protezu livade i njive kao razastrti tepisi.Forumi Bez ove teme ovaj sajt djeluje jako tuzno i siromasno. Laketa.koje se nekad zvalo Tuchevo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Kaže legenda da je taj beg bio dobar covjek.sjetili se rodnog kraja i zavicaja.No moguće je da je naziv izveden iz rijeci kao+ fino + selo. у 01.možda se i poznajemo ako si sa tih prostora. октобар 2005.Nekada se u Nevesinjskom polju uzgajao lan i od njega se na rucnim razbojima tkalo platno toliko fino da su se na njemu slikale slike uljanim bojama.I desio se slučaj da su se neki putnici tu zaustavili posto je bilo veliko nevrijeme i snijezna mecava i preko visoravni Morine nisu smjeli da idu jer bi izginuli od nevremena.Potvrdila se ona narodna:„Cudni su putevi gospodnji” i „Covjek snuje. Pozdrav svima Vas prof. Naravno da su dusmani jedva docekali taj trenutak.U selu je bila dzamija ali nije bilo hana ni prenocista.2006 godine. Možda će se i Vama nešto slično dogoditi u buducnosti. sasvim slučajno smo imali susret u Sidneju 22.koji živi u USA Ilinois zove se Petar LAKETA. Evo šta se meni desilo ovih dana:jedan moj rodjak koji živi u Americi.Beg je naredio da se puste da prenoce u u dzamiji i da se dzamija pretvori u han.24.Njegov otac Trivko emigrirao je u Ameriku 1911 godine kao sesnaestogodisnjak.Sadasnje ime sela vezano je po narodnom predanju za ime bega Mehmeda Kife.kao sto je taj svod iznad Nevesinjskog polja.Da li je radjeno na rucnim razbojima ili industrijskim.U mjesecu maju sa brdasca Vardiste pruza se za oko ocaravajuci prizor i dozivljaj.koji je bio vlasnik zemlje koju su mjestani obradjivali.Po njemu mjestani odlucise da nazovu selo. koje oko može da registruje.Diskusije .A sad srdacan pozdrav.mogu da laju da pljuju do mile volje na kraju će im biti kao i onim koji su mokrili uz vjetar ostali su mokri i uprljani od svojih vlasitih izlucevina.nije to zbog mene već zbog naših mnogobrojnih citalaca koji su se javljali sa svih strana svijeta u potrazi za svojim korjenima i identitetom.3.21.

Jovana Krstitelja.21.to može samo da bude rijeka Buna(Bona)a iznad njenog izvora je brdo Hum na kome se nalaze dva grada:Bona i Hum.Forumi ----------Prof.cije rusevine i danas postoje. Citaoci se već sada interesuju za porijeklo nekih svojih porodica.ju ću Vi skinuti kapu i uputiti izvinjenje za „zablude”. Jedna grana Bajcetica iz Mirilovica.g.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Dalmati su dobili ime od rijeci Delme-ovca.a ztim dolaze u Banjane kod Bilece.Laketa.Tu su zivjela tri brata:Pero.Mene u to ne mozete ubijediti niti uvjeriti. To pismo je vremenom usavrseno i od Fenicana su ga preuzeli Grci.au) Za Kifino Selo par pitanja i par odgovora:1.Laketa.Do tada ostajte u zdravlju a mi da spustimo loptu na zemlju da se bavimo prakticnim i pametnijim stvarima kako smo i poceli ovo naše druzenje o postanku i porijeklu srpskih porodica u Hercegovini. To sto Vi tako cijenite rad g. koji je dosao od rijeke Visle i osnovao je zupu Viseva u gornjem toku rijeke Neretve (Borac).e. Tu je nekada vladao Mihajlo Visevic.klinasto pismo u Asiriji i fenicanski alfabet od 22 znaka. ima ih u Nevesinju u selu Drezanj. Laketa .serbiancafe.Diskusije .Serbica kao pimo postoji samo kod Vas i kod g.ovcarstvom. 2.cije su teze teško dokazive. Pozdrav svima prof.n. u 21. октобар 2005.cirilično. dosla je u Cernicu kod Gacka. dalmatiner sa tufnicama.n.21.Deretica.Deretic i njegov rad dozive naučnu afirmaciju i priznaje i kada on postane clan Srpske akademije nauka. oktobar 2009.Klasicni grcki alfabet ima 24 znaka iz koga su se razvila mnoga druga pisma:latinsko.Pero ode u Goricu kod Trebinja i od njega su postali PEROVICI. 0 koPoB 11.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Nekada davno zivjeli su na Njegusima i zvali su se Martinovici. Mirko ode na Baljke i od njega su Mirkovici.Što se tiče pisma ono se kao civilizaciska tekovina upotrebljava od kraja IV milenijuma.com. Kada g.au) Za „feju”. у 19.od Grka preuzeli su ga Rimljani. у 09.koja se nalazi desno od izvora rijeke Neretve iznad Nevesinja”? Prema situaciji na karti i na terenu.svakom znaku odgovara određeni glas. Tvoji Perovici starinom poticu od Bajcetica iz Mirililovica. Pozdrav svima prof.) imeđu planina Zelengore i Lebrcnika.gdje se nalaze rusevine grada Hercega Stefana Vukcica Kosace.p.Sa Njegusa su dosli u Ridjane kod Niksica. U nekoj od kasnujih seoba Perovici su dosli u selo Danice kod Gacka.Izvor je udaljen od Nevesinja oko 60 km i tu nema nikakvog grada i utvrdjenja Dalme. Bajo ode u Mirilovice i od njega su Bajcetici.02 Prof. Laketa .v. gdje ih ima i danas kao i u rasijanju.Mirko i Bajo koji su se razisli na tri strane.Rijeka Neretva dugacka je 218 km i izvire ispod padine Gredelj (1227 m. http://www1.Cirilicu su Srbi dobili iz Vizantije poslije pokrstavanja i rada svete brace.od 3200. DALMACIJA je dobila ime po ilirskom plemenu Dalmati ciji je plemenski centar bio u gradu Duvno.koptsko. октобар 2005.gotsko.postoje tri tipa starih pisama:hijeroglifi u Egiptu.to je Vasa privatna stvar.05 (*.16 (*. To je danasnji Blagaj.Tvrdjava Dalme?„Tvrdjava Dalme. Slave slavu Sv. jer su se bavili stocarstvom.com. a obojica smo sa tih prostora.Postoji posebna rasa pasa ovcara.Deretica.

GRUBACIC.56 (регистровани члан) zna li se još šta o tim grubacicima sem da su od pilatovaca. ------------podunac (bravar) .Forumi -------------jimmystanic (Organic Food Distribt. Pusara itd.6.com.Slave slavu Sv. октобар 2005.09 (регистровани члан) Evo još jedno prezime .Laketa . moji su iz rasta kod nevesinja.28. у 19.00 (регистровани члан) Gospodine Laketa dali bi mi pomogli oko prezimena Milinkovic Sv.Diskusije .Beat. у 21.su stara srpska porodica iz plemena Pilatovci sa Oputnih Rudina imeđu Bilece i Niksica. октобар 2005.Sutonja. Srdacan pozdrav svima Prof. октобар 2005.Doder.au) Za Grubacica.Radovanovic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.28.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] . hvala -----------Prof. VRBARAC Sv.31.Kukic.Gacku.Djordje Hvala ---------------Patlidzan .Georgija.44 (*. GRUBACIC.Sekara.lociran je kod Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci. у 23. октобар 2005.Nikola Žive na Romaniji a znaju da su rodom sa Zabljaka!!!! Dali mi mozete pomoći oko daljeg porekla! Unapred zahvalan -------------Podunac (bravar) .Sikimic.Katun Pilatovci javlja se u istorijskim izvorima 1405 godine. covek bi na svaki način pokusao naći poreklo starog prezimena! Živi na Romaniji.Ima ih na Baljcim. i ako ko može da mi razvodni pricu o (banu) pilatu. октобар 2005.) .u selu Rast.25. u Nevesinju i rasijanju. Kao vlasi Pilatovci pominju se : Komlenici.Milan Brajanovic i Vladoje Pilatovic i obavezuju se na pregon robe iz Dubrovnika u Focu.25 (регистровани члан) http://www1. у 05.1405: Vukac Pilatovic. Laketa. у 21.24.Vlasi iz katuna Pilatovci pominju se 21.

četvrti se rasele po Hercegovini. Laketa. septembar 2006. Laketa .Nije iskljuceno da su neki od njih u ovoj prisilnoj i nenadnoj sebi promijenili slavu.koji http://www1. у 06.Starinom slave Sv. новембар 2005.Jovana ovi koji su u selu Kolesku u Nevesinju.nemam nikakvih drugih podataka.Georgija.Domanovici (slave Sv.Damjana i Kozmu.porijeklom iz Huma (Hercegovina). DEJANOVIC.su stara srpska porodica. treci odu u Bosnu oko Visokog. BERAK.Diskusije .jako mi se svidja da ima ljudi koji su ulozili veliki rad u jedno istrazivanje kao vi.47 (*.Beg uze sablju i ne rece ništa već zabrinut ode kuci. za porodice Milinovic i Vrbarac ne mogu ništa vise reci.su stara srpska porodica.Ima ih u B.Valjda će se javiti neko od naših citalaca koji zna nešto više reci o doticnim porodicama.com. Da li bi mi mogli nešto reci o porodici Gacic iz Zitomislica (slave Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Osnivac ove porodice je vojvoda Dejan.prvi put u istorijskim izvorima pominje se neki Vlad Andric iz Trgovista kod Gacka 1439 godine.Forumi Postovani profesore.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.nego ste rekli Vi.u istorijskim izvorima se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. Srdacan poizdrav svima prof. Za Gacice znam da žive u Zitomislicu i da slave Sv. у 15.Neke godine na Bozic dodje im beg i bogato ih darova.drugi odu u Novi i Boku.kada su se doselili na Kosovo.Beogradu i rasijanju-Australija.su starosjedeoci u Grblju u Boki gdje se pominju prije XV vijeka.Lazarevici danas žive sirom bivše SFRJ i rasijanju. u 16.Oni na dar uzvrate uzdarjem i daruju bega jednom lijepom i srebrom ukrasenom sabljom.com.. odakle poticu? Kao i o porodici Andric sa Pijesaka. Zbog razaranja Grblja od srane Mlecana. U istorijskim izvorima Dejanovici se prvi put pominju u Decanskoj hrisovulji 1335 godine. Laketa .Andrici su dugo vremena zivjeli u selu Ljubomiru kod Trebinja i bili su velika i ugledna porodica.kada su mnogi Grbljani izbjegli u brdske krajeve.napadne Andrice i neke poubija. Njihova prva seoba bila je iz Hercegovine na Kosovo. su stara srpska porodica sa prostora Hercegovine iz Trebinja gdje su zivjeli od najstarijih vremena.Luci. новембар 2005.Slave slavu Sv.izbjegli Lazarevici su osnovali selo Lazarice.16 (registrovani član) Prof.9. ANDRIC.au) Prelistavajuci svoje papire evo još nekoliko interesantnih podataka o nekim porodficama koje nismo ranije pominjali a to su : LAZAREVIC.30.Sarajevu.odakle su dosli i sa kime su u srodstvu to ne znam.58 (*.au) Za „Bavara”i„Patlidzana”. Poslije dolaska Turaka i njuhovih osvajanja Beraci se sele na zapad u planinske i nepristupacne predjele Dinarskih planina. Lazarevici su dosli u Gacko poslije 1433 godine.imeđu Avtovca i Gacka.koga su neki Andrici ubili. Hvala unaprijed -------------Prof.2.Djordja). Djordja).Ostali se razbjeze:jedni odu na Cetinje.To je bila sablja njegovog sina koji nekoliko godina ranije netragom nestao. Žive u Knezevu i rasijanju. koPoB .U potaji beg spremi odmazdu.serbiancafe.

Nikolu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi je bio zet cara Dusana i muž njegove sestre Teodore. Poslije Kosovske bitke 28. ---------Dejan8 (student) . новембар 2005.serbiancafe. mart 2006. Laketa.Bosnu i dalje na zapad.Slave Lazarevu Subotu.Jovana)a doselili su se u Posavinu (navodno su Djerici iz Hercegovine a Djukici iz Crne Gore/Hercegovine. Žive u Nevesinju.23 (*.Kostantin Dejanovic je poginuo zajedno sa Markom Kraljevicem 1395 godine u bitci na Rovinama.po porodicnom predanju rodonacelnik je neki Djuko Panjas . u 21.braneci Carigrad od Turaka.11. Srdacan pozdrav svima prof.)? http://www1.30 (регистровани члан) 33. Jovan Dragas je umro 1378 god. Моја лоза је са Зубаца.11. Njihov sin Konstantin XI Dragas bio je poslednji vizantijski car. Pozdrav svima! ---------Još jedno pitanje . новембар 2005.43 (registrovani član) __Serbon__ (Četnicki Fanatik) .a nigdje prezimena ARSIC. RATKOVIC.6.Diskusije .Dejanovici se sele i povlace se na zapad u Hum.. у 01.1389 godine. se pominju 1436 godine u Trebinju. Vojvodini.Vladao je oblastima na jugu oko Kumanova.Dejanovi sinovi bili su JOVAN DRAGAS i KONSTANTIN DEJANOVIC.. у 11.cablespeed..Dejanivici žive sirom bivše SFRJ i u rasijanju.koji je junacki poginuo 1453 godine. у 00. BGD. Oni su bili turski vazali u vrijeme raspadanja Dusanovog carstva.9.com) Ima li ikakvih izvora koji se mogu koristiti za povezivanje originalnih prezimena sa onima koja su nastala tokom turskog zuluma? Jedno od tih je Bjelogrlic i da li imate podatak odakle originalno dolaze (sada su u okolini Gacka. у 19. Konstantinova kcer Jelena bila je udata za vizantijskog cara Manojla Paleologa. новембар 2005. новембар 2005. IG0R ..Navodno doselili iz Hercegovine ili Crne Gore u okolinu Doboja.10.24.46 (регистровани члан) Toliko pomenutih prezimena. Da li profesor Laketic može nešto više da napise.51 (регистровани члан) Dragi profesore Laketa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.slave Sv. interesuje me da li znate ista o familijama Djukic ili Djeric (slave Sv.ja lično nikad nisam čuo za ovakvo prezime)? Hvala vam mnogo i puno pozdrava! ---------apokalipsa05 (utjerivacica dugova) .

starinom su grana porodice Malesivaca iz sela Maline kod Bilece. u Konjicu.Cubrilo.pouzdano se ne zna. u selu Bojista kod Nevesinja.11. ARSIC.Nikolu.slave Lazarovu subotu. новембар 2005.Foci. Djerici poticu iz Gornjih Banjana kod Niksica.SIPCIC.Arsic i Kuzman.02 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa.Vama mogu reci nisam Laketic.bilo je to davno i ja se tih detalja više ne sjecam.Porodica LAKETIC. у 21. BJELOGRLIC. DJUKIC. Srdacan pozdrav svima prof.Stefana.žive u Stocu.Konjicu.dakle puno prije dolaska Turaka.u Gacku (Dobrelji) i selu Rogacama (Nevesinje) potomci su popa TODORA BULAJICA sa Grahova iz Crne Gore.)Dosli na Zabljak a odatle se sele u Srbiju (Jadar i Razanj) i BiH Posavina. -----------dianne (lektor) .dosli u okolinu Niksica i raselili se sirom bivše Jugoslavije.Nevesinju itd.Ima ih u rasijanju.su potomci Djurka Panjasa sa Crkvickog polja u Pivi(C.već LAKETA. у 22. živi u okolini Bijeljine i pretpostavlja se da vode porijeklo od porodice Laketa iz sela Pluzina kod Nevesinja.slave Sv. Nikolu)? Meni je receno da su se nekad prezivali Govedarica i da su u Kalinovik dosli iz Gacka.com.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.su starinom grana porodice Zlatnopojasovica. новембар 2005.Pred kraj XVII vijeka poceli su da sele i tako su dosli u gore navedena mjesta. Srdacan pozdrav svima prof.16. Laketa.Diskusije . Laketa . znate li ista o porijeklu prezimena Crnjak (slave Sv.slave slavu Sv. у 07.Iz ove porodice je glumac Dragan Bjelogrlic.Brakus.su starinom porijeklom iz Gacka.com.su porijeklom iz Knez Dola u Pivi.au) Postovani citaoci evo odgovora na neka od Vasih pitanja : DJERIC. Porodicna prezimena kod Srba formiraju se tokom XII vijeka. -----------Prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi ---------Prof.Srbac.mada nije iskljuceno da mnoga prezimena nijesu nastala i kasnije u doba Turaka i Austrije.G. Laketa. Teska srca i veoma nerado moram obavijestiti citaoce da nemam šta da kažem za sada za porodice:Turanjanin. Slave Arandjelovdan.Kod moga prijatelja Slobodona Bjelogrlica imao sam priliku da gledam porodicno stablo porodice Bjelogrlic.serbiancafe. SIPKA. новембар 2005.blizak rod su sa Mucibabicima.15.ima ih u Nevesinju. Laketa .treba traziti nekoga ko ima stablo ove porodice ako Vas interesuje.04 (*.su dosli iz Hercegovine ili Crne Gore.au) TODOROVIC.26 (*.Beogradu i koloniziranih u Vojvodini.slave Djurdjevdan. Svako dobro ------------ http://www1.

slave slavu Sv. http://www1.ima ih u Gacku.42 (*. Za ZUZE.. у 16. новембар 2005. oktobar 2009.Diskusije .nezna se iz kojih razloga? U kakvoj su vezi svi nabrojani Danicici? Pretpostavlja se da su starinom iz Hercegovine i da su se pod pritiskom Turaka raselili na razne strane.Forumi mimiiii . у 05.42 (*. Nikola.Laketa da li znate nešto o Daničićima i u kakvom su srodstvu Daničići iz Senja sa hercegovačkim i crnogorskim daničićima? Unapred hvala. Laketa .23 (*. Janjici su ogranak Popovica iz Donjih Banjana kod Bilece. у 11. новембар 2005.com.C ---------Prof. Danicica ima u C.20.dk) Postovani profesore Laketa da li možda znate nešto o porjeklu prezimena Cihoric. у 13.23..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. koPoB 11.au) Za „Danicu B” Danicic ili Dancic.Gori u Pastrovicima. u 21.nemam ništa pouzdano reci.godine.comhem.21 (*. Juraj Danicic se pominje kao jedan od vodja cuvenih senjskih uskoka.se) Poštovani prof.23.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Nas lingvista i filolog Djura Popovic promijenio je prezime u Danicic.16..Georgija. . новембар 2005.57 (регистровани члан) POZDRAV SVIMA!!! 0 Prezime mog supruga je Cvetic.se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1411.Njegovi su sa Kosova ali se prica da su se doselili iz Nevesinja Baka mu je iz familije Gacinovica.com. ja mislim porjeklo iz Popova polja unaprjed hvala ------------Danicic B. jedani su u Nisu a ima ih i u BanjojLuci mi živimo u Svetskoj i tu Smo upoznali jedne Cvijetice dali je moguće dasvi vucemo isto poreklo s obzirom na „mutaciju ” prezimena?? I kako se zove mesto oodakle su Cvijetici?? Hvala unapred T. Jaramaze ne daji takve iskaze. ---------svea (laborant) . Nevesinju i rasijanju.kada se pominje neki Bozicko Danicic iz sela Danica u Gacku.Sada vecina familije za koju mi znamo živi u Mladenovcu . Daničić B.serbiancafe. Laketa .03 Prof. новембар 2005.. у 15.cybercity. krsna slava Sv.22.au) Za Janice i Cvijetice. новембар 2005.

Znate li nešto više o tome? Krsna slava . a prema nekima vuku porijeklo iz Crne Gore (grad Nikšić.drugi Sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 05.poslije Kosovske bitke dosli su iz Meduna u Srbiji i naslili se u Nevesinje u selu Lukavc. у 05. Navodno su za vrijeme Turaka dosli tamo u 17-om.68.Dedijrra su pod pritiskom Turaka.hr Moji preci su porijeklom iz Like (Kompolje kod Otočca). у 07.niksic@hep.Nikolu.:zainteresovani:.24.45 (registrovani član) .mnogi Srbi krecu u seobe tokom 18 i 19 vijeka.Mihaila. новембар 2005.Dakovici i Stevanovici prema svjedocenju J.Ovi Cvijetici u Nevesinju slave Sv.odakle su.Laketa . Vjerujte mi ima vise porodica koji slave razlicite slave kao Radojicuci.potrudite se i Vi nešto da uradite za sebe i svoju porodicu.Nikolu itd. . IG0R .drugi Sv.25.odnosno nekadašnji Onogošt).25.au) Za „JANJICI”.Nikolu i treci Sv. новембар 2005. 18-om vijeku iz okoline Berana u CG.Diskusije .Jovana. ne znam da li sam to uradio ja ili kompjuter? Za Janjice imam podatak da jedni slave Sv.Sv. Srdacan pozdrav svima prof. Cvijetici iz Hercegovine dolaze u razna mjesta u Srbiji. u 21. Za svoju porodicu Janjic.*) Poštovani! Ako netko zna porijeklo prezimena Nikšić molim da mi javi na e-mail: miroslav.html?157[1/26/2013 7:19:44] . новембар 2005.40 (217. Laketa.serbiancafe. Jovan Srdacan pozdrav ----------- http://www1.25 (*.stara je srpska izreka:„Ko radi. interesuje me porijeklo porodice Nikolic iz okoline Sarajeva. -------------osram . Zahvaljujem.Georgija.Forumi Cvijetici. mart 2006.57 (*.com.gdje žive i koju slavu slave? Ne mora sve profesor dati servirano kao na tanjiru. -----------Prof.mogao si dati barem neke osnovne podatke.au) Profesore.trebalo je Janjic. Zbunjuje me to da isto prezime vezete za Popovo polje.jedni slave Sv. Prema nekim saznanjima navodno su bunjevačkog porijekla.24.taj i grijesi” jeste napravio sam stamparsku grešku i napisao Janic.Poslije turskog poraza pod Becom 1689.net.

sijecanj-veljaca 1938: „Dragicevici su potekli od Krstulovica iz plemena Krstica.25. Aga je naime htio spavati s nevjestom. 10. новембар 2005. Stjepan Toma i Stjepan Tomasevic) pripadala je ovom plemenu. 11. gospoda bosanska„ na Bracu gdje i danas žive u razlicitim mjestima toga otoka. br.koja je kao i Nemanjici srpska dinastija i oni su porijeklom iz Trebinja koje je jedno vrijeme u ranom sr. u 16. Poznat je bio biskup fra Pavo Dragicevic. Evo sto piše „Glas heraldike”. septembar 2006. у 08. у 12.com. 12. 8. Jercic. Pavlovic. 6.Diskusije . 5. iz Bobovca u Bosni. Lozic. новембар 2005.)) Od ovog plemena (Krstica) poznata su u glavnome 4 roda: Pavlovic. http://www1. 1-2. sina Simunovog. Od roda Krstulovica (naseljenog na zapadnom dijelu otoka Braca) potekle su ove obitelji: 1.serbiancafe. 4. Stjepan Ostojic. новембар 2005. у 06. kao i rod Krstulovic spominju se u poljickim statutima kao ”plemen. Dragicevic.Krstace i Dragace. Dragicevici poticu iz Hercegovine iz maticnog sela Dragicina.25. Po prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Sapunar ili Sapunaric i 13. Biskupovic. Cekalovic.Kod vas je to sve zamuceno i vrlo konfuzno pitanje. od Fojnice. 2. 3.ameritech.rodjaci Nemanjica i tu se prvi put javljaju u istorijskim izvorima.ODKUDA SAD POMINJETE RAZNE Krstulovice. Sad mene interesira odakle srpska verzija Dragicevica? Ako sto o tome mozete reci bio bih Vam zahvalan! ---------Kifino Selo .17 (registrovani član) dadragic . Laketa Molim Vas da mi odgonetnete zagonetku prezimena odnosno porijekla Dragicevica. a Simun je u pomoć pozvao tri sina koji su ubili agu.25. 9. a i iz srednje Bosne. ----------koPoB . 7.24 (*. Radi se o hrvatskom plemenu. Anticevic.au) Za Nikolice:nema šta da Vas zbunjuje. Simrakovic.net) Istorijska jedina istina je ta da svi bosanski vladari do pada BOSNE I HERCEGOVINE pod TURKE su izdanici stare DINASTIJE JABLANOVICA.Forumi Prof. Oni su se nakon toga razbjezali i promijenili prezimena da ih Turci ne bi ubili.t-com.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Dragicevic. Dragicevici žive i u Americi. Treca bosanska kraljevska dinastija (Stjepan Ostoja.42 (*. Od Dragicevica potekli su Biskupovici. Krstic i Krstulovic.Nikolica ima sirom bivše SFRJ i u rasijanju. Marcelic. dr. kao i knez Juraj Dragicevic.30. Barisic. Zaro. Kasnije pod raznim pritiscima poceli da se sele na razne strane i u raznim pravcima te su Vasi predci dosli u okolinu Sarajeva. ((Krstic je bosansko prapleme.vijeku bilo prijestolnica vaskolikog Srpstva. Juras.Nikolici su stara humska vlastela iz Popova polja. Poznata mi je i prica o ubistvu turskog age od strane jednog od Dragicevica. Bradasic. Andriji Nikicu. Zanimljivo je da su sve obitelji ovog plemena (Krstic) imale u svojim grbovima ljiljane. Laketa .hr) Prof.59 (*.

у 22.25. новембар 2005. Laketa Procitao sam Vas odgovor u vezi srpske verzije porijekla Dragicevica.pominju se u Decanskoj Hrisovulji (povelja) 1335 godine. Laketa . Je li i Popovo polje ima neke veze s crkvom (ali pravoslavnom)? Ako slučajno imate još koje saznanje.Znate i sami da se kaže da je u staro vrijeme se vjerovalo da je slava cuvar kuce pa čak i sela.serbiancafe. http://www1.hctra.56 (*.Laketa vi ste sampion u ovome hvala još jedanput -----------dadragic .kada je jedna grana Dragicevica doseljena na Kosovo.com) Postovani profesore laketa ja se izvinjavam na predjasnjem javljanju samo sam htio da utvrdim neke podatke koje imam i ja.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Vrlo interesantno! Zbunjujuće! Da mi je znati koja je prava istina?! Crnogorci.com.jena grana Dragicevica 1692 godine dolazi u H.t-com.Forumi -----------Prof. у 13.Dragicevica je bilo dosta u selu Prebilovci kod Capljine.ba) oj profesore molim vas.Slave poput Sv.26.net. новембар 2005.Nikola al poslje veliki srpskih seoba kako ste i sami rekli u 18i 19 veku a najveca seoba je bila poslje drugog svjetskog rata kada ih je veliki broj presao iz Hercegovine u Vojvodinu i uzu Srbiju.Diskusije .25.au) Za Dragicevice srpska verzija glasi:starinom poticu iz Popova polja. новембар 2005. Hercegovini ------------Janjici . molim Vas da mi javite (moj mail: dadragic@globalnet. oni su po vjeri izvorno pravoslavci? Ja samo znam da su neki od njih bili jako vezani za katolicku crkvu.hr) Prof. Nije iskljuceno da su se pod pritiskom Turaka selili na zapad na Jadranska ostrva ili čak do Italije sam da bi nasli spas za sebe i svoje porodice. Srbi ili Hrvati?! Po Vama dakle. porijeklo Buturovića živim u Konjicu.Mihaila i Sv Georgija su poceli da slave posto su dolazili u sela sa istoimenim slavama i tako se stapali sa tamosnjim domaćinima. Hvala vam mnogo ipak sam na pravom putu za ostale informacije koje su mi potrebne da popunim svoje male ”knjizice„ o ovom prezimenu.Janjicima je prava krsna slava sv.25. Ti koji su otisli na zapad morali su promijeniti vjeru.Poslije oslobodjenja Herceg Novog od Turaka. Prof.Novi i okolinu. ------------hah . новембар 2005.hr) Ja sam u posjedu grba ove familije koji ima u sebi zlatni ljiljan na crvenoj podlozi (mogu vam ga eventualno i poslati).koji su tragicno nasradali od ustaškog klanja 1941 godine.55 (*. у 11.html?157[1/26/2013 7:19:44] . preci sa prvoslavlja u katolicanstvo. у 14.08 (*.53 (*.

новембар 2005. Laketa Velika hvala na Vasim obavijestima! Ipak moram primijetiti da je po mojim 0 saznanjima ljiljan je simbol bosanskog kraljevstva! Žuti ljliljani na plavoj podlozi je grb dinastije Kotromanića.04 dadragic .26.15 (*.serbiancafe. у 04.hr) Dragi ”Samo ja„ Hvala Vam na dopisu.a što se tiče primanja drugih vjera to je isto kao i sa još nekim prezimenima koji imaju sve tri vjere.38 (*. ---------Prof. kao i od kojega vijeka? Na koju ste monarhiju mislili kad ste je povezali s ljiljanom? Hvala.Na poluostrvu Peljescu bilo sjediste Zahumske eparhije koju je osnovao Sv.po vasem pitanju za prezime Dragicevic oni su od prajstojbine Pravoslavci. navedite mi.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.26. Laketa . ako znate.Forumi Velika hvala! ----------samo ja .com.46 (*. Postovanje i pozdrav ---------dadragic . новембар 2005. izvor.22 (*. da su stara srpska porodica koja starinom potice iz Popova polja.27.au) Za ”dadragic„ nemate dileme. Taj grb koji imate.html?157[1/26/2013 7:19:44] .27. u 21. s tim sto su neki clanovi te porodice kasnije pod pritiskom presli u katolicanstvo.t-com. Kad kazete da su od Dragicevici davnine pravoslavci.Diskusije . у 05.kada je jedan dio porodice Dragic preseljen na Kosovo.hctra. новембар 2005. новембар 2005. ” koPoB 11.istina je ono sto sam ja napisao za Dragice.Ako ste imalo upoznati sa istorijom videcete da su Srbi u Hercegovini veoma teško zivjeli pa i radi toga su u 18 i 19 vjeku pa i za vrijeme drugog svjetskog rata uzimali druge vjere a posebno katolicku samo da bi opstali. molim Vas.prvi put se pominju u istorijskim izvorima 1335 u Decanskoj Hrisovulji koja je napisna povodom gradnje manastira Visoki Decani. у 19.To je što se tiče tvog grba koji posjedujes. oktobar 2009.ljiljan je simbol kraljevske vlasti a crvena boja je boja dinastije Nemanica koja je vladala Srbijom od 1168 da 1371 godine. у 18.Sava 1219 godine.t-com.com) Postovanje Dadragicu.Oni su izvorni pravoslavci.Ljiljan je u davna vremena bio simbol monarhije a crvena boja je bila boja Nemanjica u davno vrijeme pa se poslje prenosila.hr) Prof.kada osnovao autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu.Ako imaš neko pitanje na to da si katolik a ne pravoslavac pogledaj knjige stare iz familije i saznaces koja je vjera bila prva. bosanskog kralja Tvrtka i njegovih http://www1.znaci vise od dva vijeka.

te su ga mnoge dinastije stavljale na svoje grbove. Sve sto je ovde napisano istina je koja se može u svakom trenutku provjeriti i potkrijepiti valjanim i cvrstim istorijskim dokumentima. Šta Vi imate protiv srpskih popova?To su pametni i obrazovani ljudi koji pišu. Šta ćete Vi u Evropi? Sa cime idete tamo sa sibicom i eksplozivom? http://www1.ne dolazite tu kada nemate ništa pametno reci.jer sam unaprijed bio svjestan neprijatnosti koje bi mogle doći sa Vase strane i sa Vasim istomišljenicima.Da li ste procitali ikada ikakvo njihovo djelo?Niste.27. Preko dinastije Nemanjica i Srbije uzdigao je svoj licni rang i državni ugled u tadasnjoj Evropi.mrzi me da orgam po kuci jer mi celad spavaju dok ovo pišem).Forumi nasljednika. u 21.Mogu samo da pretpostavim i nasulcujem.na grobu pra roditelja svoga Sv.com.neki javno a neki tajno.Kruna. Dobro ste primijetili da je ovaj rad namijenjen iskljucivo srpskim porodicama u Hercegovini. septembar 2006.18 (registrovani član) Prof.Vi nemojte za to da se brinete i ne sekirajte se.posto je bio u krvnom srodstvu sa dinastijom Nemanjica.Save i krunisao se duplim vijencem.Ja Vi za početak preporucujem Ljetopis Popa Dukljanina.30. u manasitu Milesevo. odakle i kako se nasao ljiljan na državnim grbovima srednjovjekovnih država Srbije i Bosne.com.02 (*.(Nije potrebno da navodim imena. Zbog toga u njegovoj tituli stoji prvo„kralj Srbije”pa tek kasnije„kralj Bosne”. Mi ćemo nasu djecu vaspitavati kako mi hoćemo i kako znamo. Postoji li razlika između „katolickih” ljiljana na dvorovima Talijana i Francuza i bosanskog ljiljana? Tko stavi ljiljane kod Kotromanica i zašto? IG0R .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Vi nemojte sumnjati u moje akademsko obrazovanje za to se pobrinuo neko pametniji i sposobniji od Vas vjerujte mi. Ljliljan na grbu je kreiran po uzoru na ljiljan koji je specifičan za Bosnu „Lilium Bosniacum”.Mogao je uzeti samo titulu „kralj Bosne” ali ga niko ne bi priznavao.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.troje idu zajedno. Šta bi tek rekli i pricali da sam kojim slučajem obradio sve srpske porodice na prostoru bivše SFRJ.Čini mi se da to dvoje.Kada ova djela procitate onda možemo razgovarati.grb i zastava su spoljni vidljivi znaci države i plemstva. новембар 2005. koja kraljevsku titulu i krunu nosi od 1217 godine.Zato je bolje da ne unosite zlu krv na ovaj saj. у 16. Laketa .30. Laketa .(Porodica Kotromanić je vladala Bosnom od 13 vijeka pa do dolaska Turaka). Njegova baka bila je iz dinastije Nemanjica.a.Diskusije . do Memoara Prote Matije Nenadovica.Drugi.ljiljan kao heraldicki simbol(heraldika je pomoćna istorijska nauka koja proucava grbove)simbol je kraljevstva i moći.koje vlada državom i ima svoje grbove i zastave a na krunu su pretendovali svi. новембар 2005. Neki smatraju da je ljiljan simbol maca i rata(Alija ga nije za dzaba stavljao u BiH grb p. u 16. koPoB .serbiancafe.24. mart 2006.)i moći.au) Za „postenog covjeka”.Ja sam obradjivao samo srpske porodice.47 (registrovani član) Prof.au) Za„dadragic”. у 17. Bosanski ban Tvrtko proglasiose za kralja „Srbije i Bosne” 1377 god. pak smatraju da je ljiljan jak seksisticki simbol.To ne rade fini evropski ljudi za kakve se Vi izjasnjavate.ali nemojte da vrijedjate ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi bez ikakvog razloga i osnova to stvarno nije u redu. ja vas molim.to nam Vi necete odredjivati.niko Vama ne brani da čitate.11 (*. Mislim da ti je sada jasnije a i našim citaocima.

Turaka.2. Toliko ljudi je poginulo u ovom zadnjem besmislenom ratu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . --------------Cerovic .Forumi Ne hvala.koji su gonili stoku na planinu i tu Ulogu se naselili gdje ih i danas ima da žive kao i u rasijanju.roger) Profesore Laketa. Puno hvala.40 (регистровани члан) „Posteni covjece”.zar ne? I napokon.godine i pogibije još 75. ja mislim da je to dovoljan razlog da covjek pokusa da shvati šta nam se dogadja/lo i da nadje odgovore: Zašto.com..Cerovici se rasele na razne strane u Srbiju. zbog čega. Postoje li podaci o potomcima Cerovica iz Crne Gore.30.43 (*.takve će Evropa ekspresno vracati odakle su dosli. Dedaga Cengic(Smail-agin sin) će kasnije pogubiti 150 Crnogoraca.Bosnu i Hercegovinu. у 19. новембар 2005.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Zna li se koje prezime su Cerovici koji su prezivjeli uzeli i gdje su se naselili.9.serbiancafe. i šta znaci pripadati jednom narodu? Jedan pradjed mi je ubijen u Jasenovcu-zbog čega? Mislim da znaš odgovor. у 23.. ljudi se još i te kako iracionalno mrze.44 (*. zar je toliko teško shvatiti da nekog interesuju spostveni korjeni? Ako je 60% muske populacije u jednom narodu umrlo u samo jednom ratu koji nije htjelo i ako se toliko toga izdesavalo na ovim prostorima-dovoljno je uzeti u obzir samo XX vijek.Koliko je meni poznato od Cerovica vode porijeklo Zelenovici u Gacku i Nevesinju kao i Cerovine iz sela Vlahovici u Ljubinju kao njihovi rodjaci Cerovine u Ulogu kod tunela. Vukovari. у 20.16 (регистровани члан) Gdje se ti pronadje u cijeloj prici poturceni 'posteni covjece'? Šta te najviše zabrinulo?Je li to što si zakljucio da nemas ni istoriju.Diskusije . Poslije ubistva Smail-age Cengica 23. nazivati čitav narod „defektnim”. ----------Dejan8 (student) .Srba. Drobnjak je razoren i popaljen a mnoge porodice koje se nijesu spasile bjekstvom pobijene su i odvedene u robstvo.30.zar treba da opet vjerujemo u neko bratstvo i jedinstvo pa opet za 20ak godina neki novi Jasenovci. Srebrenice. Kazani? ----------apokalipsa05 . ----------Prof. Poslije smrti Smail-age Cengica neki Crnogorci iz tog kraja su se zbog straha od osvete preselili u Hercegovinu i promijenili prezime.cable.1840. у 21. децембар 2005.au) Za „Cerovica”.pa normalno je da ljudi pokusavaju da nadju neki smisao u svemu. децембар 2005. nazalost.ni grb ni zastavu a ni državu? http://www1. I budimo realni.organizovana je turska potjera u kojoj je ubijeno 150.1. Laketa .to sigurno ne pomaze nekom iskrenom pomirenju. новембар 2005.

Munisic. Pjanic. Bozic.bezvrijednog brata dok smo mi. децембар 2005. bio bih Vam zahvalan ukoliko biste „obradili” porijeklo porodica iz Popova Polja: Semiz. A ti si samo jedan u nizu kompleksasa bez identiteta. Laketa . ili negdje postoje neki zapisi. na zalost moju i njihovu ne mogu ništa pouzdano vise reci.potomci onog boljeg.Taj kompleks se proteze kroz generacije poturica i imaš ga i ti.jedini srpski DEFEKT si ti poturceni Srbine.46 (*. U nekakvom zbjegu i velikom nevremenu neki od njih su navodno čistili „prtili” snijeg pa ih tako prozvali i nastalo novo prezime.Venama ti tece krv kukavice koji se iz straha poturcio. децембар 2005. у 14. Laketa.. u 21.31 (*.com.Tito ti dao naciju 1974.3.a sami sebi proglasili bosnjacima prije par godina.24. -----------Gomiljani .serbiancafe. Biskup.Valjda će se naći neko od naših citalaca da kaže nešto i o tim porodicama. I samo da znaš. Vukojevic.ja sam ih još u početku molio kao ljude da ne smetaju jer se to ne tiče njih.jer o tim porodicama nemam nikakvih podataka.nigdje ni ne pominjes pa kako onda da ucis djecu o istoriji..shawcable.Forumi U istoriji se .vjero bez nacije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Jadne li istorije!Može stati na jednu stranicu sveske pisanke. Zastavu vam na brzinu nacrtale strane.koji vjeru nije dao ni za šta na svijetu. Unaprijed zahvalna IG0R .ti i tebi slični.3.on postepeno razara covjeka dok ga potpuno ne skrsi.A to je kompleks nize vrijednosti. у 14.43 (*. mart 2006.bijedo... mocne.au) Za citaoce koji su pitali da im kažem nešto o sledećim porodicama:MISITA PUACA i PRTILO.Svjestan si da si ti potomak onog slabijeg.. Svakako treba nasaviti dalje sa radom o porijeklu srpskih porodica u Hercegovini i sire na onim prostorima gdje su se nasi ljudi selili.html?157[1/26/2013 7:19:44] .49 (registrovani član) Popovac . Ove provokatore treba u svakom slučaju izbjegavati i igorisati.net) Pitanje za Profesora Znate li istoriju porodice PRTILO? Po predanju mojih djedova doselili su se nekada iz Oboda u blizini Cavtata i prezivali su se Babici. Slave krsnu slavu Svetog Klimentu 8.hrišćanske države u svojoj dokolici. у 07. http://www1. ne promjenise vjeru pravoslavnu uprkos svim zbivanjima.roger) Prof. decembra (posna slava vijekova). Hvala! ---------Prof.a 'državom'ti upravljaju strani namjesnici i u njoj ti zakon sprovodi strana policija i vojska u stranim uniformama. децембар 2005.3.cable.Diskusije .Srbi pravoslavni. Znate nešto konkretnije.

1374.SIMPRAGA. Umro je iznenada u pedeset drugoj godini zivota. se prvi put pominju 1335 godine u Decanskoj hrisovulji. BOZIC. Ja samo znam imena svog pradjede i svoga cukundede i to da su i oni živili u ovom selu.Njegova baka koju smo ranije pominjali zvala se Jelisaveta bila je kcerka srpskog kralja Dragutina (1276-1316)i na osnovu dinastickog i krvnog srodstva sa dinastijom Nemanjica.BISKUP.PRTILO. децембар 2005.38 (*.1.godine. Interesuje me porijeklo prezimena KNEZIC (Z kao zaba) mi smo kao i Pjanici iz Srpca ali znam da ih ima i oko Mrkonjic Grada i na Kupresu mi slavimo Svetog Stevana 9.07 (81.se pominju u istorijskim izvorima prvi put 1440 godine. децембар 2005.Forumi ---------prica .32 (регистровани члан) Za Janjica Janjica(nas)ima i u okolini Sarajeva. imao je sličnu sudbinu kao srpski car Dusan(1331-1355)koji je takođe umro mlad. U jesen na Mitrovdan 8.12.godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] .PUACA. --------Prof.8. Tvrtko je bio ozenjen Dorotejom kcerkom bugarskog kralja od 8.4. http://www1.93.Sjecam se da mi je rekao da su se između ostalih mjesta naseljavali i u juznu Srbiju u sto sam se uvjerio za vrijeme služenja vojnog roka u Vranju gdje sam sreo dosta ljudi sa prezimenom Janjic. Ako ima još Knezica ili Pjanica(porodica moje majke) neka mi se jave.*) PJANICA ima u okolini Banje Luke opstina Srbac a bogami sada ih najviše ima u Australiji jedno 20-ak.1377.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. godine. Prije 20-ak godina sam sreo covijeka u Zagrebu (hrvat po nacionalnosti) koji mi je rekao da je porijekolo Janjica opet iz Dubrovnika( da su bili srbi po nacionalosti) odakle su se raseljavali( ne sjecam se iz kojih razloga) svugdje po prostoru tadasnje Jugoslavije i da u dubrovackom muzeju ima i pecat porodice Janjic sto je nešto slično nasla i moja kcerka na internetu. VUKOJEVIC. децембар 2005.au) Za porodice:SEMIZ. tacnije na Nisickoj visoravni i to samo u jednom selu i pouzdano se ne zna kada su se tu naselili. у 18. oni nas najviše vole kada smo slabi i nejaki pa nam uvode red.on je polagao pravo na upraznjeni srpski presto poslije smrti cara Urosa I 1371.u manastiru Mileseva. у 05.7.PJANIC i KNEZIC ne mogu ništa pouzdano reci.Tvrtko se krunisao duplom krunom za kralja Srbije i Bosne.Slave Sv. у 14.serbiancafe.Diskusije . Laketa .BOROVIC. Da se malo vratimo na bosanskog bana Tvrtka I (1339-1392).com. Georgija kao i Janjici iz okoline Mostara sto mi je rekao (davno prije rata)pokojni Mile Janjic(pjevac) sto me je i zainteresovalo da bar nešto više saznam o porijeklu ovoga prezimena.I onda kao i danas zapad nas nije volio jake.MISITA.11. Pozdrav ---------beli orao turista .

Kao sto svi Ivanovici od Rusije do Jadrananisu istog porijekla već je prezime opceniti patronimik tako ni svi dragicevici ne mogu imati jednog zajednickog pretka. su stara srpska porodica iz Hercegovine iz sela Plocnik i Kruscica iz Borca.Ja sam iz Beograda a familija je iz okoline Uzicke Pozege. SOJIC.15.Dedijera Sojici se spominju u selima Plocnik i Kruscica ako sam dobro upamtio. децембар 2005. Laketa . у 15.net) Pozdrav svima!Interesuje me poreklo prezimena Sojic. у 03. http://www1.au) Za gospodina Sojica. septembar 2006.57 (*. Od raznih osoba koje su imale ime Drago/ Dragic ili slično nastaje potpuno nezavisno prezime.15. U knjizi J. Savjetujem.t-com. imeniku RS). Dakle po ovome proizlazi da oni iz Popova polja ne moraju biti isto pleme kao i oni iz Vrgorca.19 (registrovani član) Prof.Diskusije . ja pokusavam da nađemvezu između Hecegovackih i Uzickih Sojica pa ako neko nešto zna. Pozdrav svima i unapred hvala! ----------koPoB . naime moglo je na raznim mjestima nastati nezavisno jedno od drugog. Pravi i jedini tocan i pouzdan odgovor o porijeklu prezimena dat će maticne knjige zupe iz koje su preci potekli.05 dadragic .hr) Prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Forumi ----------hvala! koPoB 11.serbiancafe.56 (*. децембар 2005. Znam da mojih prezimenjaka ima dosta u Gackom(sudeci po tel.U knjigama o Pozegi piše da su Sojici dosli iz Osata(preko puta Drine) kao i mnoge porodice iz Uzickog kraja. da se najprije krene od tih podataka i samo onda istrazuje unatrag i ta istrazivanja daju pouzdane i uvijek tocne rezultate. odnosno iz Fojnice ili iz Citluka.30. javljajte.11. u 16. у 23.Prvi put se spominju oko 1820 godine. oktobar 2009. E sad. Sada ono najvaznije.bitsyu.41 (*.Kako je to opce slavensko ime naravno da je i prezime rašireno. itd. децембар 2005. Laketa Evo sto o porijeklu prezimena Dragicevic ali i drugih misli jedan sveucilisni profesor: 0 Porijeklo svake obitelji je specificno. Sto Vi o tome mislite? Lijepi pozdrav! ---------Bracafaca .com. u 21.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

borio se u ceti Stojana Cupica „zmaja od Nocaja”. ---------salarmantan (student) .Neki clanovi porodice Princip http://www1.Forumi Trazis vezu imeđu hercegovackih i uzickuh Sojica.24. Ja ću za sam kraj napisati nešto još o dvije srpske legendarne porodice MRNJAVCEVIC i PRINCIP a Vi dragi citaoci ako imate još sto interesantno Vi pišite.. Naselili su se na imanju bega Sijercica.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com. U Prvom i Drugom srpskom ustanku (1804-18150)ucestvovao je veliki broj Srba iz Hercegovine pod komadom Zeke Buljubase-Jovana Gligorijevica (1785-1813)iz sela Slivalja u Hercegovini. U cast cara Mrnjava je pripremio sjajnu gozbu.sr IG0R .znaci o Krsticima.Iz Livna Dusan je krenuo za Dubrovnik preko Blagaja (kod Mostara)i Trebinja stigao je u Dubrovnik. у 20.Diskusije .su dobili prezime po rodonacelniku MRNJAVI koji je bio zapovjedik tvrdjave u Livnu.seobama i etnickim promjenama polako se privodi svome kraju..poslije je bio buljubasa na Drini.tu u Livnu upoznao ga je srpski car Dusan (1331-1355) oko 1350 godine kada je progonio bosanskog bana Stjepana II Kotromanica zbog osvajanja u Humu posto je Dusan bio zauzet osvajanjima u Grckoj. Laketa .Principi starinom vode porijeklo iz plemena JOVICEVICA koji su dosli iz krsevitog Grahova u Crnoj Gori.na.. Dusan je volio gozbe da priredjuje i da se priredjuju u njegovu cast.Sa sobom je poveo Mrnjavu kao sposobnog covjeka jer su mu takvi ljudi bilo potrebni na jugu u Grckoj u novo osvojenim oblatima.au) Koliko vidim ova tema o porodicnom porijeklu. slobodno nasavite dalje.36 (*.36 (регистровани члан) . у 19. gdje se junacki borio sa svojim golim sinovima „golacima” i u toj bitci je i poginuo 1813 godine..Prvo su dosli s onu stranu planine Dinare u selu Polaci. јануар 2006.vode porijeklo od kmetske porodice koja je zivjela u jednom od najzabacenijih dijelova Bosne i Hercegovine.serbiancafe. PRINCIP.Njegovi...greška:). Proslavio se u bitci na Zasavici 1813 godine.. Vjerovatno su i tvoji predci krenuli iz Borca u Hercegovini preko Glasinca Sokoca Osta stigli u Srbiju.Mrnjavini potomci bili su Vukasin kasnije kralj i savladar maloljetnog srpskog cara Urosa I (1355-1371) Ugljesa i u narodnoj pjesmi samo poznat Gojko Mrnjavcevic. Vukasinovi sinovi bili su Andrija i Marko Kraljevic najevci srpski junak iz narodnih epskih pjesama koji je kao turski vazal poginuo 1395 godine u bitci na Rovinama protiv vlaskog kralja Mircea. naravno svaka stvar pa i ova ima svoj početak i kraj.. Pošto je ban imao brze noge.co.Odatle su presli u selo Obljaj u Grahovu.gdje su mu dubrovcani pripremili sjajan docek da se dodvore srpskom kralju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.8. www.na obroncima Grahova polja. mart 2006. MRNJAVCEVIC. Dusan je zaustavio progonjenje na granici carstva i prenocio je kod Mrnjave u Livnu..krstici.51 (registrovani član) Prof. Ja ću pokusati dati odgovor na tvoje pitanje. јануар 2006.Poslije zavrsetka II srpskog ustanka knez Milos Obrenovic je naselio veliki dio Srba iz Hercegovine u Zapadnu Srbiju pa se stanovnici toga dijela Srbije i danas popularno nazivaju ERE. u 21.3..

Rozaju. nosio se veoma lijepo.com. јануар 2006.trebali ste reci osnovne podatke o svojoj porodici.co.Forumi stupili su u pogranicnu sluzbu da cuvaju granicu. Jedan starjesina njihove porodicne zadruge zvao se Todor. Molio bih profesora da mi nešto kaže o Mucibabicima.Diskusije .politika.6.tiscali. у 20. Pozdrav -----------BIVOM . јануар 2006.selo Javor kod Niksica.Samo je mladom djaku Gavrilu Principu poslo za rukom da ponovi podvig mitskog pretka Milosa Obilica.Novom Pazaru i rasijanju.Sa dolaskom u Hercegovinu smo dobili to prezime .au) Za Halilovica.sto već nije napisao.za koga su tvrdili da je potomak tog Cerovica koji je ubio smail agu cengica. naoruzan. Najpoznatiji clan ove srpske porodice bio je djak GAVRILO PRINCIP koji je na srpski nacionalni praznik Vidov dan 28.12.a ne znam kako smo se zvali prije. у 19.11.1914. kada su promijenili prezime u PRINCIP. Zbog toga ga mlecani prozvase principe-princ i tako oni dobise svoje prezime Princip.yu/ilustro/2241/3.42 (*. у 13.html?157[1/26/2013 7:19:44] . у 15. gdje žive ? Ja ću pokusati dati neke osnovne vrlo oskudne podatke sto imam : Halilovic.dk) Odgovor za cerovica Poznavao sam Veljka Cerovica .„Milos ubi car Murata a Gavrilo Ferdinanta” kaže stih iz narodne epske pjesme.ba) Dali iko zna porijeklo prezimena halilović ------------Prof.Čuo sam pricu da smo dosli sa Mucibaba planine li brda . Ulcinju.net.12 (*.bio je visok snažan i naprasit covjek tipican dinarski tip. -------muci . јануар 2006.starinim poticu iz Kuca (CG)ima ih u Pljevljima. јануар 2006.Bili su veoma vjesti u postavljana zasjeda zvane ceke te ih prozvase CEKE i to im postade pododicno prezime koje su nosili sve do početka XX vijeka. Laketa .11.59 (регистровани члан) Mučibabići http://www1.Ako neko ima taj podatak . u Sarajevu ubio zakletog neprijatelja Srba Austrougarskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju (greškom).neka mi odgovori.13.Ovo je link koji će ti pomoći da nadjes nešto o tim Cerovicima http://www.htm . sav u srmi u srebru i zlatu.28 (*.serbiancafe.com . --------sadobreza@hotmail.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

. Za Rakocevice kažu da smo ista familija.sympatico.06 koPoB .au) Dosta toga je receno o porodici Mucibabic.Diskusije . a Zijemlja su došli iz Ljeskovog Duba.da li su dobili prezime po planini Mucibaba. O njima je zapisano i ovo: „Na kući su imali dvoja vrata.19 (registrovani član) Prof. i svi se razbjegnu na razne strane.Nekad su se skupljali u Batkovicima kod Perina.Fojnica i Zijemlja(Nevesinje).Forumi Ljeskov dub. у 11.Kravici(Trtine) . 0 koPoB 11. U Gacku su to Mirici i poturcenjaci Prgude.com.. I ima jedna zanimljivost. Nekada su živjeli u Ravnima(Gacko).a neki dosta daleko.46 (*. R. Mučibabići vode porijeklo od Mučibabića iz Skopske Crne Gore. u 21.Trusina.. Neki istraživači smatraju da su od Rakočevića iz crne Gore. Inače Mucibabici su brojno bratstvo u Hercegovini. Vele da su se razdjelili i pobjegli na oba vrata.slave sv Arhangela Mihaila. i ti se dijelovi nijesu više nikada sastali.Djeric ozenio djevojku Jaredic. u 16. odakle su najprije došli u Šumu trebinjsku..i to je sigurno.ili Mucibabic Perinusu itd.Jaredici(Bratac). у 18.(Nevesinje). Zanimljivo je da se svi rodjakaju.u zapadnu Hercegovinu.Snijeznici. Bili su starosjedioci.to već nije sigurno:))) Sretna Nova Godina. Sad .14.02 (*. Slave Aranđelovdan. oktobar 2009. a odatle Ravni.I naravno Mucibabici kojih ima na Ljeskovu Dubu. Laketa . Ima ih vise porodica koje su starinom Mucibabici.i isli da kupuju vino za slavu Sv Arhangela Mihaila.Mucibabici su prije dolaska u Gacko zivjeli u dolini rijeke Morace. U NevesinjuDjerici(Sipacno. Mucibabici žive još u nevesinjskim selima http://www1.ili po ugnjetavanju baba.i ne uzimaju među sobom.30.Biogradu. zatim u Ljeskov Dub i Fojnic.Fojnici(Gacko) .ca) Na Kosovu iznad Gnjilana ima planina Mucibaba. Neki su bliski(recimo Kravici-Mucibabici s Trtina i Mucibabici iz Fojnice koji su od dva brata Mica i Anta-dodju četvrti rodjaci).14.Perini(Batkovici). Jednom im dare muslimani. Sve familije (osim Prguda naravno) . јануар 2006. gdje je postojala velika zadruga Mučibabića. septembar 2006. Još nije zabiljezeno da je npr.serbiancafe. јануар 2006.Milićević -------Mucibabic . Svi se rodjakaju.Biograd.evo i ja koristim priliku da kažem nešto sto do sada nije receno o ovoj familiji.” Iz Ravni su odselili u Lijeskov Db i Fojnicu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] .to kažu i za Vlahovice. Ali nasi kažu da su Rakocevici od Raka Mucibabica. Polovina Kravica i danas se u dokumentima vode kao Mucibabici.)..

zatim se pominje i Vasilije Vasiljevic diplomata srpskog kalja Milutina.40 (*.hr) Poštovani prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.pisao je knjizevna djela sa tematikom iz zavicaja. -----------BIVOM .su veoma stara porodica sa prostora Hercegovine u istorijskim izvorima se prvi put pominje neki Marko Vasiljevic poslanik srpske kraljice Jelene.16.com.13 (*. Jovana. u 21.ozenili ga i podigli kucu u Rijeci blizi njihove stare porodicne kuce.Najpoznatiji clan porodice Mucibabic iz Pluzina je knjizevnik Milan Mucibabic koji je živio i radio u Sarajevu.koga su prhvatili ujaci Lakete doveli ga na Pluzine i odhranili ga u svojoj prodici i na kraju kada je doslo vrijeme za zenidbu.Bijeljina i Donje Pluzine (Rijeka).Ovi Mucibabici iz Pluzina blizak su rod sa porodicom Laketa iz Pluzina. Rajko i Dusan ostali da žive u Pluzinama. ali volio bih nešto detaljnije znati o tome. јануар 2006.20 (регистровани члан) U Miljevcu i Čitluku(Nevesinje).Nikolini sinovi Trivko i Spasoje otisli su na rad u Ameriku i tamo su ostali u Americi.17.Drugi su isli na istok u Podrinje i dalje u Srbiju. јануар 2006.Diskusije .Boskov sin Vidak radio je jedno vrijeme u Podgorici i Americi. VASILJEVIC.serbiancafe.Jednom kada je harala i morila kuga.Ja kada sam isao u skolu u Kifino Selo.Poslije turskih osvajanja selili su se na zapad. у 20. Ja sam iz obitelji koja je već oko 350 i više godina nastanjena u selu PEDALJ kod DVORA NA UNI. у 06.54 (registrovani član) va_ne . pO Predanju znam da su došli iz Hercegovine. Laketa! Sa zanimanjem sam pročitao ovaj sait i s obzirom da se prezivam VASILJEVIĆ vrlo me zanima njegovo porjeklo. mart 2006.dva rođena brata a dva razlicita prezimena. Većinom su prihvatili prezime Mucibabic samo su Trivko i Spasoje u Amarici zadrzali prezime Laketa. ----------Prof.xnet.pomorila je mnoge stanovnike Bijeljine među njima i Mucibabice.Konacno znam ja a znate i Vi dragi citaoci kako je to nastalo i kako je do toga doslo.Laketa .Izvinite molim Vas. saznao dosta o svojoj porodici i vratio joj staro prezime Mucibabic.Ovaj pomor samo je prezivio mali djecak Jovo Mucibabic.Forumi Zijemlja. Starinom su Krivokapići porijeklom iz Trešnjeva http://www1.donosio bi sarena amerikanska pisma koja su tada na mene djelovala pomalo zbunjujuce:adresa primaoca Jovo Mucibabic a adresa posiljaoca Trivko Laketa.Jovo i njegov sin Bosko i unuci Nikola i Vidak nosili su prezime Laketa dugo vremena.au) u Sarajevsko polje i isli su dolinom rijeke Bosne.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Zbilja ne znam šta je danas ovom kompjuteru.vratio se u rodni kraj. у 17.slave slavu Sv.24. јануар 2006. IG0R .njihova braca Jovo.gdje je opisao mnoge interesantne likove svojih drugova i komsija prateci to kroz burna vremena i dogadjaje. Kcerka nasga dalekog predka Ilije Lakete bila je udata za nekoga Mucibabica iz Bijeljine.18.

Beograd 1990 godine. MISMO IZ SLAVONIJE I NIKADA NISMO CULI ZA BILO KOGA mrmka ADA NIJE IZ SELA gorice zapadna slavonija.krsna slava namje SVETI ILIJA.. у 18..quickclic.. i u knjizi BUHE.. јануар 2006..21.pa je sa suzama u ocima drzao govor ljudima . јануар 2006. 55.html?157[1/26/2013 7:19:44] ..20. јануар 2006.JEDNA CINJENICA ZA UstašE>>>>>>>> covek nije posetio rodbinu i prijatelje u Hrvatskoj jer je godinama cekao da ga matica (SRBIJA) pozove za prijem (BGD) a u Beograd je dosao sa Srpskom zastavom u rukama u vozu.koja zabiljezena u dvije knjige kod Luke Bjelokosica u listu „Bosanska vila” Sarajevo 1888 str.TOLIKO O TOME DA TESLA NIJE SRBIN.ac. Jedan od prvih predstavnika nacionalrevolucionara bosanskohercegovačke omladine. O postanku porodice Buha ima jena legenda.Diskusije . nekadasnje istocne Hercegovine koja je obuhvatala i danasnju severnu C. postoji i knjiga o Milicevicima .srećan sto ga se matica setila. u Čitluk se naselio Vučić Žerajić iz Miljevaca i hajdukovao.19.yu) a što se Tesle tiče .grupa autora.ne znate za NAS .zove se BRATSTVO MILICEVICI izdaje se u Podgorici. AKO JE NEKI UstašA.Forumi Crnoj Gori. -----------srb.24 (*.20.Pošto ja nisam u mogućnosti da dam tekst iz bilo koje knjige ja ću dati tekst koji sam ja zapamtio koji se pricao veoma davno dok sam ja isao u osnovnu skolu. .Goru (Niksic Berane.onoliki junaci iz narodnih pesama (nisu bez razloga napisane.. ----------Milicevic member NISH ..serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ac. Nadam se da je ovaj moj tekst identican po ideji sa ova dva iz knjiga.već zato što smo Turke sekli) ..ali onu realnu ----------Prof..Sigurni smo da su se naselili tamo samo ne znamo odkuda. ILITI MUDZA PAMETNIJI.to je najveci Srbin .). у 13. U Miljevac su doselili odmah iza kuge.ili zna „nešto” ------>>>>>>> čitaj malo vise istoriju.18 (*. у 08. јануар 2006.59 (*. Laketa .au) Za „memiku” o porodicama Buha i Skoko nemam šta vise reci od onoga sto je napisano u gornjem tekstu na početku.com.. 3 Vojvode svi od Milicevica u Hercegovackim bunama i srpsko-turskim ratovima.CITAJ >>> Lunjevica u srpskim ustancima..yu) Prezime Milicevic potice iz Stare Hecegovine tj. Slave Lazarevdan..znaci ne znate za Srpstvo. Od Žerajića je Bogdan Žerajić koji je pokušao atentat na Austro-Ugarskog generala Varešanina u Sarajevu..36 (*.UNAPRED HVALA.net) Molim Vas dali je neko čuo za prezime MRMAK.MIN ----------Milicevic Member NISH ..Ako neko od citalaca posjeduje navedene knjige mogao bi nam ovdje na stranicama SC poslati originalni http://www1.pa makar i posle mnogo godina.A NAS NIGDE !!! . у 08..

jer se toga trenutka sjetila da je zamoravila gargasi u selu.primjedba autora). Svi su vecerali u slast i djeca odose na spavanje a gost i žena nastavise razgovor.Te veceri kada su imali gosta.Sava i djeca stigose u selo Domrke u kome je bila svadba gdje oni vecerase sa ostalim svadbarima.ova sirota žena nije mogla donijeti komad tijesta jer je gazdarica kod koje je sluzila naredila da opere ruke i da onda ide kuci.izujeda ženu i ona pade mrva na licu mjesta.Sava i djeca nastavise put dalje u pravcu istoka.a.Forumi tekst.samo njene gargasi plivaju po povrsini jezerske vode.cija su ovo ovdje djeca sitna kao buve”? Od tada njihove potomke prozvase BUVE i tako je nastalo prezime BUVA (BUHA) prema narodnom predanju.čitavo selo je potopila voda.Sava je ostavio djecu u Domtkam a on je nastavi put da ide dalje po narodu i zemlji Srbiji.odnekuda iznenada doleti roj divljih cela.koje su u svako doba godine teske preci i za jače putnike od naše nejaci.Dvojica djecaka uz pomoć seljana napravila su kolibu u Domrkama.Pošto tu ne bijase vode Sv. Nekoliko godina kasnije kada im Sv. koprive i da im tako na ognjistu pod sacem ispece ljeb koji bi gladna djeca u slast pojela.serbiancafe.Sava carnu stapom po zemlji i tu se ukaza maleni izvor vode iz koga djeca alapljivo malenim rucicama grabise vodu da sto prije utole zedj. BUHE (BUVE)vode porijeklo od Bjelokosica koje je Sv.Sava isao po zemlji Srbiji.Kada je dosla kuci nabrala je jestivih trava i to pomijesala sa hrastovom korom i vodim i to je stavila na ognjiste pod sac da se pece.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Sava rece ženi:„Tebi nema zivota u ovome selu sa ovako negostoljubivim ljudima. Sv. U neko doba djeca se uznemirise i pocese traziti od majke da im da jedu pogacu koja se pekla pod sacem na ognjistu. Od crne muke i bruke žena nije imala hrabrosti da podigne sac i da tako pokaze svu bijedu i siromastvo pogitovo sada pred gostom kuce. Sv.Sava ponovo dodje u goste.).Bas tada je pristigao i gost i poceli su pricu o svemu i svačemu.te ih http://www1. tu ga zatekne noc te u selu potrazi prenociste. dodje u selo Jezero.(Naro to mjesto i dan danas zove Bjelavina bukva. Sv.Kada se žena okrenula imala je šta vidjeti. U neko doba noćiizidje neka žena i kada vidje djecu uz plot upita:„Za ime miloga Boga.Putujuci preko Morina djeca zavapise:„Cica mi smo zedni”.kako kaže narodno predanje doveo iz sela Jezera u Borcu u selo Domrke (Gacko) i tu ih je naselio za vrijeme vladavine srpskog kralja Stefana Prvovjencanog (1196-1227)godine.Diskusije . preko suve i bezvodne visoravni Morine. Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Jednom prilikom kada je Sv.Sava i djeca sahranise ženu pod jednom bikvom koja posluzi kao nadgrobni spomenik.Prosao je čitavo selo niko mu ne dade da prenoci da ga primi na konak i pocinak.Sava.Pred sami mrak na samom kraju sela nepoznatog gosta primise u jednoj maloj sjeromaskoj kucici u kojoj je zivjela jedna udovica sa dvoje male djece.Sava je bio u razgovoru sa ljudima a umorna djeca zaspase uz jedan plot.Sava usta blagoslovi ognjiste i stapom prekrsti sac i rece ženi da vadi pogacu te da gladna djeca jedu.(Na razmaku od sat hoda i danas na Morinama postoje tri omanja izvora vode koji su dovoljni da putnik namjernik utoli zedj p.starca Save i nejake djecice.Na kraju price Sv. Pred vece Sv.Žena je radila kod nekog covjeka u selu u kuhinji i predvece kada bi posla kuci u sakama bi ponijela komad tijesta da djeci spremi neku oskudnu veceru ili da im u tijesto stavi nastrugane hrastove kore.Poslije izvjesnog vremena kada su izasli na brdo iznad sela žena se okrenu.Žena uze masu podize sac pod kojim se ukaza zlatno-zuta pogaca.Čim je ovaj prizor ugledala žena.nego se spremi uzmi sve svoje i djecije stvari pa ćemo u jutro rano poći dalje da trazimo bolje mjesto za zivot” Rano ujutru krenu omanja kolona putnika uz brdo sa Savinim savjetom da se niko ne okrece da gleda po selu.Sv.

Polic. јануар 2006. Prva porodica naseljena u Preocu je bila Djukici. pa smo bili kod Visegrada a onda promijenili prezime u Trtic i dosli u ove krajeve..sto navodi da su familije možda porijeklom i od Durmitora) . Postoji vise prica o nasem porijeklu. Srdacan pozdrav prof. u 22.com. druga da smo od Gacka. koja postoji i dan danasi u selu Domrke (Gacko).kako im je u novom naselju? On mu nevoljno priznase da im je dobro.a naspram nje na ovoj glavici gradite crkvu”! Na njegov prijedlog i uz pomoć srpskog ktalja Stefana Prvovencanog (1196-1227) BUHE u Domrkama sazidase i podigose crkvu Sv. Poznato je da je taj kraj naseljen 100 % Srbima (i po zvanicnim popisima i koliko je meni poznato).Porodica BUHA dala je nekoliko značajnih ljudi kao sto su vojvode Aleksa i Vaso Buha iz ustanka Nevesinjska puska(1875-1878) i bombasa Boska Buhu ciji je otac rođen u Domrkama i bio je Solunski dobrovoljac te je dobio dobrovaljacku zemlju u Virovitici a ostalo znate. Milicic . Simidzija.Sava udari stapom u zemlju i tu potece potok i rece im:„Ovdje gradite kucu.Bgd. ako mozete. Inače na mom selu su još prezimena: Djukic. a prva u tim krajevima bila je Strpci.nasi preci su Predaci krcili. Laketa molim da mi pomognete. Laketa . Molim ako nešto znate o ovome.au) Za „Vujovica” Kifino selo„ i ”srb„ Vujovicu o tvojoj porodici ne mogu ništa vise reci nego sto je receno. јануар 2006.06 koPoB .24.00 (registrovani član) Prof. Ajder. 0 Ako želi nešto više da saznaš o prodici Vujovic uzmi knjige:Nikola Vujovic.2005. Jedna porodica je odselila u Han Kola na Manjacu kod Banje Luke. Unaprijed zahvaljujem ------------- http://www1.Diskusije .30. --------marko1975 (inzenjer) . ili da me bar uputite u mom traganju. Nikola. u potrazi za porijeklom mog prezimena Trtic. Ima i prica da smo sa Kosova.samo pate i oni i stoka sto nemaju vode.Rodoslov porodice Vujovic i Risto Milicevic. Jedna je da smo iz Popova polja.serbiancafe. Glamoca i Grahova. Prica je i da smo starinom se prezivali Jagodic.Forumi upita. Tu smo se selili u Dalmaciju (oko Knina) i vracali se..22. Poznato mi je da smo doselili u te krajeve oko početka ili polovine 18 vijeka i ti krajevi su bili potpuno pusti (sto je i sada skoro slučaj nakon agresije HV i protjerivanja Srba sa tog podrucja). u 21. oktobar 2009. septembar 2006. Ilijasevic. у 06.Dimitrija.46 (регистровани члан) Postovani prof. Benic. mart 2006. Porijeklom sam iz sela Preodac ispod Sator planine (izvor rijeke Unac.Hercegovacka prezimena. u 16. pritoka Une) na tromedji Drvara.00 (*. Laketa. koPoB 11. Sv. у 18. Salic. Stanisic.html?157[1/26/2013 7:19:44] .21 (registrovani član) IG0R . po izvorima ljetopisa popa Radjevica ili tako nešto a rad se zvao Unac i pisan je između 2 svjetska rata. Čuo sam da ima Trtica muslimana oko Zenice. mada su bili ostaci nekadasnjih naselja koja su davno prije unistena (zapravo rjec je o utvdjenju koje narod zove Kula Momcilova po vojvodi Momcilu i njegovom krilatom atu Jabucilu .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ali moji kumovi i prijatelji hercegovci ne znaju za prezime Trtic niti su čuli. Tica. Moja porodicna krsna slava je sv.24.

BULUT poticu iz Korjenica kod Trebinja. a sada mi treba puno vremena. јануар 2006.Diskusije . Nas predak se zvao Acim i danas mi nosimo prezime Acimovic. Svi slavimo Sv. у 08.24.Nešto više podataka recu kasnije o porodici MIhajlović. Prvo su http://www1.Ja odgovaram na ona pitanja i za one porodice za koje imam bilo kakav odgovor.ch) Postovani prof.24. Nas predak se doselio iz Bilece negde krajem sedamnaestog i početkom osamnaestog veka. у 02.backbone.com. za nju nemam nikakvih podataka. Moki za tebe imam polovican odgovor.Nikolu 19 Dezembar. Krace vreme se zadrzao negde oko Nove Varosi i onda se naselio na Zlatiboru.31 (*. Pošto nisam pratio od početka. Dedici. јануар 2006.za Vucjak ne mogu ništa reci. pa bih vas Profesore zamolio da mi kazete u kom pravcu bi moje traganje za korenima trebao da nastavim. Ima nas po celoj zemaljskoj kugli.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 18. To nije telefonski imenik gdje su prezimena slozena po azbucnom redu pa izvolte osnovne podatke. Petronijevici. Puno hvala.najverovatnije zbog krvne osvete ili su ga progonili turci. Milovici. pa da bi zastitio svoje potomke. Molim citaoce da imaju strpljenja valjda će se neko naći ko ima podatke o trazenim porodicama.”moki 86„.serbiancafe. Dali je pisano o prezimenu Mihajlović slave Sv.25. Laketa i svi drugi koji vise znate o prezimenima.30 (82. јануар 2006.bilo ih je u Prebilovcim kod Capljine i u rasijanju.*) Što se tiče porodice Soldo.208. -------------Prof. ---------------Golovo (Zemljoradnik) .24. Laketa . Naravno zahvalan bi bio svima koji imaju neku informaciju.obrate se meni za pomoć a ja im ne mogu pomoći vjerujte mi to mi je najteze.trbalo bi naći i pogledat ljetopis popa Radjevica i tamo bi se naslo vise podataka.Luku.au) Za ”marko 1975„. Negde sam procitao da u Bileckim Rudinama postoje familije koje slave Sv. Ja sam iz selo Miladici opstina Lopare (prije srez Tuzla) Srpska Republika. у 22. Ovaj moj posao je jako tezak nekada treba preturiti stotine stranica da bi se doslo do nekog osnovnog i oskudnog istorijskog podatka.40 (*. јануар 2006.31 (регистровани члан) Postovani Profesore ja sam jedan od mnogih kome je poreklo iz Hercegovine. Zaomi je Marko za tebe i za tvoju porodicu TRTIC. Od Acima je nastalo nekoliko familija: Acimovici. poreklo im je iz Kuca u Crnoj Gori od Dragica.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Velanci.”cvijetin„i”majkin„ Ništa mi nema teze nego kada vidim ljude da su jako zainteresovani za svoje korjene.Luku. Nas predak nije hteo da kaže kako se prezivao. -------------VS .Forumi vijetin .

у 07.11 (регистровани члан) Dragi profesore. Interesuje me da li znate gdje bih mogao pronaći ovu knjigu i da li znate šta o tim tekstovima u Politici. pa zato istrazivanja i postoje. Ковачевићи који су се доселили у Зијемља нису пореклом из Пиве већ из Гацког (село Срђевићи). mart 2006. у 04. Od ljetopisa popa Radjevica citao sam samo drugi dio koji se odnosi na familije Donjeg Unca. у 03.07 (регистровани члан) За Банђуре кажу да су у село Убоску код Љубиња дошли из Чавша у Попову у 18. Што се тиче Аћимовића из Нове Вароши који слави Лучиндан. Izvorni Sjerani slave Svetog Jovana. Takođe mi je otac pricao da je tokom 70tih 80-tih postojao neki feljton u Politici koji je obradjivao ove teme.Diskusije . Miljevac). a sada nemam od koga da čujem i prikupim podatke. -----------marko1975 (inzenjer) . u 22.serbiancafe.. јануар 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Samo se sjecam pokoje price od djedova i probam sada neke stvari da rekonstruisem.25. јануар 2006. то је старо племе на подручју данашњег Грахова и Кривошија то је област Старе Херцеговине према Боки. даље порекло им је од Риђана. Moj otac i njegova generacija nisu bas bili zainteresovani da to prikupe i sacuvaju a kao neki su intekletualci.25.. јануар 2006.24. ali u selu Suzina. веку.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Прочитај моју поруку на овој теми од http://www1.26.. ali nisam pronasao onaj dio koji se odnosi na familije Gornjeg Unca. ------------sjeran . У Попову су се презивали Мијатовић (а туда дошли из села Грмљана). nemojte zaliti sto nemate podatke o mojoj familiji. doselili su se na imanje Sjerana i uzeli njihovo prezime.247. Jedan od tih Dragica je otisao u soldate i kasnije se naselio u Dabarsko polje (verovatno u selo Zasada).00 (registrovani član) IG0R . Odatle su se Solde dalje raselile po Hercegovini (Sehovina. Ima ih u Pijescima i Malom Polju. To je sve sto znam.22 (194. a jedni su ostali u Dabarskom polju. Sjerani koji slave Ignjatdan su poreklom Kovačevići i oni su doseljenici iz Pive. i slave Svetog Jovana. Nesreca je da su kod mene stari koji su znali dosta toga pomrli a da nisam uspio to zabiljeziti. Marko IG0R .Forumi se naselili u Goricu kod Trebinja..*) Za profesora Laketu Ono sto znam je da Sjerani poticu iz Žitomislića. Što se tiče porodice Kuzman oni poticu od spahijske porodice Miloradovica. barem mislim da je tako. Pozdrav.

нешто као Ковачевић. породица Јагодић (ипак није тако често презиме) су забележени као очинство у Великом Селу код Београда 1528.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ” koPoB 11. После се за време једне од многобројних епидемија куга вратио у Пребиловце. Чазме. Гацко http://www1. из Чапљине и Мостара или околине Славонске Пожеге? Тртићу можда ово може бити од помоћи. Прво. забележено је презиме у Сарајеву 1807.07 koPoB . u 16. Ево шта мене интересује: .40 (регистровани члан) У Љубушком је живела породица Мрмак.26.net) Помоз Бог. septembar 2006. јануар 2006. старинци у селу Дубока у Ресави. u 21.cavtel. код которских ускока 1731.serbiancafe. нека му Господ подари здравља и среће.презиме: Грковић . они су пак пореклом из уже Србије.слава: Свети Никола . Ко зна историју знаће да ти Срби нису прошли најбоље. Неки предак се доселио у Мостар и постао пекар отуд и презиме. Тртићи муслимани су беговска породица из села Дуге у Рами (западна Херцеговина) IG0R . у селу Зарошци у Соколској нахији. Бузета. Сиска и Велике Горице.30. 0 браћо херцеговци. као српска породица у Славонској војној граници 1651. mart 2006.26. u 22. Ђакова. Црногорац и Витковић) то је било пре Другог светског рата.06 (registrovani član) IG0R .21. старије презиме им је Драгићевић.Forumi IG0R .21 (registrovani član) Гатачка-површ . јануар 2006. која је то слава и одакле су. у Осијеку 1736. постоји породица Јагодић који тврди да је стариначка у Малој Иванчи (код Сопота). Јагодић се такође презивао један српски мајстор из Глине 1806. дошли су у Фочу када су Срби терали Турке из својих градова. рецимо можда околина Книна можда? Екмечићи су Пребиловчани. Самобора. Брате Вукобрате. која ти је крсна слава и дај оријентационо одакле су твоји. Иначе је презиме забележено више пута код Славонске Пожеге. Екмечића има и муслимана у Србињу. у 12. свака част на теми. Валпова.24. у Горјанима код Ђакова 1750.село: Врба (Хан Врба).11 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] . изузетно је занимљива. једна од четири православних (остале три су Ћук. oktobar 2009. твоји су највероватније из (Старе) Херцеговине мада није искључено ни брђанско порекло јер је једна група Никшића забележена у Морачи (од чега је касније настала племе Ровчана) и трећа код равнице Зете. у 07. дакле презиме је по занимању.Diskusije . од турског екмеџија. septembar 2005.47 (registrovani član) Наћићеш одговор на своје питање. u 22. сви комплименти професору Лакети. Наравно. За Вучијака. у селима Преодац и Тичево у Унцу који су пореклом ”са Дрине„ (то су ваљда твоји?).

a i ostali koje poznajem. Slave Đurđevdan.net) Balandžić.html?157[1/26/2013 7:19:44] .02 (*. Prema porodičnom predanju u Vrbu su došli iz Ljubomira. svaka cast braci Hercegovcima. Grkovići žive i u Vrbi kod Gacka. ti si mi prvi dao bar neke upute.Slijepčevića ---------Гатачка-површ . Odselili se u Trsteno kod Dubrovnika. у 08. јануар 2006. ili da li postoje neki izvori o tome? Inače. U Zalužje je došao Grković od Čpkovića s Udrežnja. Ако би ико био толико добар да напише пар речи.mnsi. у 13. Moji kumovi i prijatelji Vukovici i Draskovici o tome svojim djelima svjedoce. Orah (matično).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. oni najduže i upornije cuvaju svoju tradiciju.14 (*. ----------? . Piva i Stari Vlah (Višegrad).16 (регистровани члан) U Bodežištima (Gacko) i Zalužju(Nevesinje.cavtel.serbiancafe. ranije: Bulatović. Ako slavite Đurđevdan moguće da ste porijeklom od Drobnjaka. Grkovići su živjeli i u Orahovom dolu (Popovo).net) BIVOM http://www1. у 09. kad su primili islam.Pobjegli iz ovog sela u ono vrijeme kad su imanja manastira Papraća popaljena. nisam nikad čuo za Trtice muslimane do prije par godina kad su bili neki izbori pa je bila baza sa popisom 91. posto vidim da citiras neke izvore.27. Hercegovina=Srpska Sparta. у 06. Ercegova Strana (Plužine). а да смо старином од Дробњака. U Bodežišta došli iz Pržina. јануар 2006. Iz ovog je sela porijeklom i Ruđer Bošković čiji je otac Nikola također otišao u Dubrovnik. kako se to desilo itd. јануар 2006.Diskusije . Sjenice (Kuči).Rast). koji su to izvori i kako mogu doći do njih. Da li se zna ista o toj familiji. pogledam šta kaže za trtice i nadje ih osim ovih mojih za koje znam i kao muslimane u hercegovini. Takođe. zapravo vrlo vjerojatno.26. Poslije nisam čuo ništa o tim Trticima. био бих му захвалан.24 (регистровани члан) Hvala Igore. Хвала и свако добро. ----------marko1975 (inzenjer) .27.27. Ima ih u Mostaćima i Zasad kod Trebinja. ogranak Filipovića . Molim te da mi kažeš bar trag dalji. јануар 2006.Forumi Оно што ја знам (или мислим да знам) је да смо пре 350-400 година дошли из околине Требиња. a daljnjom su starinom iz Grkavaca kod Trebinja. ------------BIVOM .

Velimlje (Banjani) i kao: Šakotić. došli iz Hercegovine.net) Šakota. Упознао сам једног Грковића овде у Америци који слави управо Ђурђевдан.ali u tom kraju ne nadjoh nikakve tragove o Malinicima. фебруар 2006.43. jedino u slučaju da je neko od vas promijenio slavu.18 (87. Laketu. јануар 2006. --------Sakota„ . Jovana.Diskusije . у 19. дошао је у Америку са својом мајком) је емигрирао из Требиња негде око I светског рата. porijeklom od Čokorila (Mataruga) iz Cuca (Cetinje) u Zijemlju (Mostar). ako su vam različite slave 100% niste rod.Galavici su od Miljanica. U knjizi etnologa Filipovica ''Glasinac'' sam nasao da su se preci porodice Galavic doselili sa kraja između dolina Pive i Tare(stare Hercegovine) i da su od porodice Malinic.. Obje familije slave Sv. a prije ste slavili istu. у 10.roger) Molim Prof. Ali to bi valjda već neko upamtio. У сваком случају. Nisam nestrpljiv.27. li bi se slavila prislava.116. Nikšiću. Da li su ove familije vezane sa Milidragovicima iz Radimlje? Ili.*) Uvazeni prof. Laketa. Његов отац (био је још дете. фебруар 2006.cable.On je pišuci o uskocima. Dubravama i Kozici a u Crnićima i Tri.Forumi Хвала за коментар. у 15.html?157[1/26/2013 7:19:44] .*) Godine 1540 Palarius Fuskus Patavinus je posjetio Senj. јануар 2006. u Gornjim Breznama (Piva) došli od Nikšića --------Starina Novak .32 (*. --------BIVOM .ali koliko znam oni ne slave Nikoljdan kao Galavici.mnsi. јануар 2006. у 22. хвала још једном. koje su familije sa podrucja Stoca vezane sa Milidragovicima? --------evo . Међутим.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 12. Ujedno Vas molim da mi nešto kazete o familiji Milutinovica sa Osanica. -------Kifino Selo . kao i o Sotrama.bio bih Vam zahvalan da nešto o tome napisete ako saznate.1..42 (*.06 (регистровани члан) Grkoviću.serbiancafe.nji (Hercegovina) ranije Zlatanić iz Golije (Nikšić).1.29. http://www1. ми славимо Светог Николу.da mi malo podrobnije (ukoliko ste u mogućnosti) kazete o familijama Jokisic-a iz Poprati i Sakota iz Kozica.Po drugoj verziji.29. рекао бих да нисмо рођаци.56 (65.

obzirom da nemam puno podataka o poreklu zamolio bih profesora laketu ako može da mi kaže nešto više o mandicima iz bjelopavlica.zapravo bili u ogromnoj vecini.BAR OVE ZADNJE CETIRI HILJADE I DVADESET GODINA OTKAKO SE ZNA DA IH JE NINO BELOV POVEO U VELIKI POHOD NA BLISKI ISTOK I INDIJU.Diskusije .net) pozdrav svim ucesnicima diskusije i svako dobro. u 16.30.05 (*. фебруар 2006.mnogo bi mi znacilo kad bih znao nešto više odakle su mandici poreklom.4.cukundeda maksim. фебруар 2006. to isto su iz neznanja su cinili i Turci i od njih naslijedili poturceni Srbi i neznajuci jedni i drugi i treci da je bolje biti gradjanin Rimske Imperije nego varvarin. Vlasi ili Morlaci su dva naziva istog znacenja i najtacnije objašnjenje ovih naziva jeste -Rimski Srbi. у 10. kopob .Među njima nije postojala nikakva razlika iako su u srednjovjekovnoj Srbiji većinu cinili rimski Srbi. A ja bih sada postavio pitanje gospodinu ” Starini Novaku„.22 (registrovani član) IG0R .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe.5.prezivam se mandic a moji su iz bjelopavlica(lazine.Forumi napisao da uskoke zovu Morlacima.inače deda mi je kolonista iz crne gore. Srbi iz Dacke Sebije koji nisu bili pod vlascu Rimske Imperije nazivali su Srbe unutar Rimske Imperije Valasima ili Vlasima .U srednjem vijeku svi su Srbi nazivani od strane naroda koji su se doseljavali Vlasima ili Morlacima pogotovo što se nije znalo koji su Rimski Srbi a koje Dacki Srbi.. Има више речи у ускоцима које имају корен циц-.i njegov otac petar. septembar 2006. баш гледам у Ускочком речнику Милије Станића.slavimo svetu petku i uglavnom kad se prica o bjelopavlicima i prezimenima iz tog kraja nekako se uvek izostavi moje prezime a znam da mi je tamo rođen i pradeda nikola.gde su bili. ---------- http://www1.zato što su pored srpskog jezika govorili i latinski jezik koji je bio zvanicni jezik Imperije u kojoj su zivjeli.u istinu oni i danas to cine i upotrebljavaju to ime kao pogrdno a ne znaju da je to vise kompliment nego pogrda. živim i radim u novom sadu.Ostrivojevici..neobee. у 11.39 (регистровани члан) Не бих рекао да је Цицмил (презиме у Ускоцима) влашког основа. Cinjenica je da su i Hrvati koji su doseljenici nazivali Srbe koji su za njih bili starosjedioci nazivali Vlasima i Morlacima.Jablanovici i Nemanjici i ako se uzme u obzir da je u svojoj hiljadugodisnjoj istoriji ovaj dio Srba bio DržavOTVORNIJI pa mogli bi vi odgovoriti ili ako ništa nazrijeti iz svega ovoga gdje su Srbi a Srbi su tu gdje su i oduvijek bili . ----------dudica . Porijeklo imena Morlak objasnio je još u 11 vijeju pop Dukljanin. Мил је словенско мио. Morlak je skraceni oblik od Mauro Valah.html?157[1/26/2013 7:19:44] .šta su radili .kosovi lug).Svevladovici. Ako se zna da su ovi Srbi cinili Gro Srednjovijekovne Srbije i ako se zna odakle su i srpske dinastije Svetimirovici. azijata ili poturcenjak.

само језгро Бјелопавлића које потиче од Бијелог Павла.. старије презиме али је породица због величине разграната и Мандићи су настали по неком Манду Јовановићу).18 (*.57 (*.Pištignjati.Crkvice . starinom od Trebinja od Đurića IG0R .5. znam da je ovo diskusija o hercegovackim prezimenima ali kao sto igor rece posto smo svi srbi moramo se pomoć.MILOSA (Djordjo) OKUKA.08 Poziv !! .serbiancafe. бјелопавлићки говор је прелазни (мешавина) источнохерцеговачког и зетско-сјеничког дијалекта па можемо рећи да сте и ви донекле попримили херцеговачку нарав . http://www1. У Бјелопавлићима има две породице Мандића које обе славе Петковдан. фебруар 2006.da i on da svoj doprinos svojim ucescem na ovim hercegovackim forumima.net) pozdrav svima i svako dobro.moj deda je imao sestoricu brace i masu striceva. mart 2006. Петку.Diskusije . Постоји огранак Јовановића (дакле од њих потичу.6.davno sam bio tamo ali znam da još uvek postoji i kuca gde je rođen.net) Mandići .danas su spali na dva doma kako ti kažeš. Први су насељени у селу Мандићима које им је домаће село и добило име по њима. Уосталом.mnsi.html?157[1/26/2013 7:19:44] . bratstvo u Markovini Mandići u Bjelopavlićima (selo Jastreb) Mandići iz Župe Nikšićke Mandići iz Pive (G.pleme Drobnjaci Mandići (Vidnići). то вам је братство.koji sada živi negde u NJEMACKOJ. 1990.24. фебруар 2006.39 (*.roger) 0 POzvala bih PR. у 15.21 (регистровани члан) Бјелопавлићи нису Херцеговина већ Брда али с обзиром да смо сви Срби зашто да не.eto na primer sva sestorica brace su zavrsili u vojvodini i tu se i kopali što se kaže i niti koje su nas povezivale sa crnom gorom nisu prekinute ali su slabe i sporadicne. у 18.Forumi IG0R . у 17.cable. ” koPoB 11. у 12.Nikovići). u 22. 2 у Јастребу и 3 у Даниловграду. u 21.DR. ----------dudica .poseban pozdrav igoru koji mi je dao iscrpan odgovor na pitanje o mandicima iz bjelopavlica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. staro bratstvo u Bati Mandići u Dužima . фебруар 2006..5. је било 7 домова у Мандићима.voleo bih da znam odakle si ti i odakle ti ove informacije i da li postoji neka literatura koja bi mi pomogla da saznam nešto više o pretcima. слави св. oktobar 2009.neobee.12 (registrovani član) dudica . Дакле није ми од неке помоћи то што спомињеш славу.nazalost raselili smo se a bogami razrodili i podelili(sto je najgore). фебруар 2006.ovo kažem samo kao mali prikaz kolika je to familija bila.-) 75% братстава.inače igore ja pripadam mandicima iz jastreba i tamo mi je rođen djed.7.

-----------BIVOM .nazalost! Kanadski HErcegovac ---------Laketa (Profa) . Imali su ljetnikovac na Javorku. PS. Kako je do toga doslo.Forumi UGLEDNI SIN.trebao bi da se svakako oglasi. фебруар 2006. našeg podneblja i naše Hercegovina. Pozdrav svima prof.svi ljudi znaju sve”.poznajem sa fakulteta u SArajevu.Ceznja i nostalgija za rodnom grudom Hercegovinom u srcu. VIdim pominje se DRAGAN OKUKA(sportista)a ne pominje MILOS.au) Poziv za poziv. Meni kao inicijatoru i autoru ovih redova veoma je drago da ova tema još interesuje ljude dobre volje sirom dijaspore i da pobudjuje interesovanje kod naših ljudi koji žive daleko od rodnog kraja za svoje korjene i porijeklo.sa ljudima koji su kao i ti negde daleko od naše drage HERCEGOVINE. PR.a u dusi ste sve poneli sa sobom i zauvek osuđeni za PATNJu za tim istim.serbiancafe. Poznati član ove http://www1.30 (*. u ime mnoghih sa kojima sam razgovarala na ovu temu. у 19.Kao takav covek sigurno ima šta da kaže ovim mladjim generacijama. Ajde MIlose javi se vole te tvoji STUDENTI HERCEGOVCI. kojima je njen kamen dragulj i za kojim će vecno da pate. To je ujedno poziv svim ljudima da se jave i kažu sve sto znaju o svojoj porodici i o porodicama prijatelja i komsija da bi tako donekle upotpunili svoja saznanja o sebi i drugima. natjerala me da pišem ovo sto pišem.možda se covek i javljao. фебруар 2006.pogotovo ako ste daleko od svega toga fizicki. Koliko sam uspio reci će sami citaci i posjetioci ovih diskusija.Diskusije . Volele bih da i od njega saznamo nešto o njegovom prezimenu. Teško je ostati ravnodusan .html?157[1/26/2013 7:19:44] .7.nose je u najdubljim dubinama svoje duse.ja sam samo jedan sto ovo pišem.ili razmeni svoja saznanja sa sličnim njemu.Laketa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.pa eto pade mi na pamet kad procitah da eto i njega spomenem ovde. Ja se izvinjavam posto nisam sve pratila. у 16.10 (регистровани члан) KURT Stare porodice nekada nastanjene u Konjicu i okolini.DR KNJIZEVNOSTI i još šta već.BUhu.com.ali PROFESORA DR. Porodica ovog prezimena ima naseljenih u Mostaru.No nije sporno.9. Pozdrav tebi i svim našim hercegovcima sirom naše Hercegovine i onima koji i ako daleko.osim ovoga sto je ovde napisano. Davno su kazali nasi ljudi:„Jedan covjek ne zna sve.koji se eto javljaju svojoj rodnoj grudi.kao i PR.

Lukavcu (Nevesinje)Fatnici. -----------Prof.Diskusije .*) Svaka cast.(ELEZ)su stara porodica iz Hrasna kod Ljubinja. ali je tokom rata vecina bila prinudjena da napusti Hercegovinu(selo Tasovcici). pa je teško saznati nešto više o tom prezimenu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.au) RADOVANOVIC.kada se pominje neki Radonja Radovanovic iz Rudina i obavezuje se na placanje nekog duga u Dubrovniku. Iz ove porodice potice poznati srpski istoricar http://www1. фебруар 2006. Risto Miličević. posto malo nas koji smo ostali pravoslavc.Dubrovniku. nešto i o IJACICIMA i KISINIMA U navodu starih hercegovackih prezimena pominje se prezime Ateljevic.. Ako može nešto o Radovanovicima? Slava-Djurdjevdan Hvala i pozdrav mojim Hercegovcima. Takođe. Ima ih da žive u Grahovu.da ne nabrajam dalje. septembar 2006.) u Izgorima (Gacko) Zagorje(Kalinovik) Sokolac(Bosna)H.30. Bio je član predsjedništva AVNOJ-a. pleme se zvalo Anteljevic i oni su iz Korjenica otisli na prostore Dubrave gde se pleme i razdelilo. ELEZOVIC. фебруар 2006. Takođe.se prvi put pominju u istorijskim izvorima 1449 godine.10. koPoB .Gore.158.serbiancafe. у 17.Georgija.53 (регистровани члан) Može li mi neko rci nešto o prezimenu ELEZOVIC.23 (registrovani član) -----------elbojana (student) . Ljubinju i rasijanju. фебруар 2006. u 16.html?157[1/26/2013 7:19:44] .tokom vremena Radovanovici su se raselili i zivjeli su na Riocima u Davidovicima kod Divina. -----------sat445 .11. Ima ih po čitavoj bivšoj SFRJ i rasijanju. Ispravka. у 19.Dabru. у 23..Prema porodicnom predanju dosli su sa Kosova od Vucitrna pod pritiskom Turaka na prostor Hercegovine i C. od tog plemena je nastala i porodica Ijacica koja je brojna.slave Sv.Vranjskoj itd.Vilusima i Niksicu(C.14 (69. Laketa .Forumi porodice je i Husnija Kurt(1900-1959) profesor univerziteta i istaknuti aktivista NOP-a. Iz porodice Radovanovic iz Lukavca potice poznati kosarkaski reprezentativac Ratko Raso Radovanovic.Go.9.29 (*.Novom. Hercegovačka prezimena Evo to je ono što sam našao knjizi. Poslije.com. U knjizi Jevte Dedijera se pominje samo muslimansko selo Elezovic.

Kumbor (Marina) Ristelić.15 (registrovani član) tomotomo (O) .Laketa http://www1.03 (регистровани члан) Poštovani prof. god. v. god. фебруар 2006.21 (*. KISIN. Herceg -Novi. Anteljevic i Ateljevic.Diskusije .Nevesinju i rasijanju. у 12. у 17. potomci Nikšića (Trebješana) iz Bojovića (Župa Nikšićka). Kotor.) kasnije kao: Zloković.15.ima ih u rasijanju. Ristelicima i Zlokovicima? Pozdrav! --------evo choche .au) 0 Za Dabica:mogao si barem nešto više reci o svojoj porodic. ELEK.net) Balić. Od njih su Novaković u Paštrovićima 1590. Jošice (Risan).19 (*. u 21.neki su dosli u Borac i Nevesinje.48 (*.mnsi. oktobar 2009. Od njih su u Gajtanu (južna Srbija) i Baru.drugi u Srbiju (Tamnava) treci su se raselili po Hercegovini.. god.ima ioh u seli Lakat(Nevesinje). god. preselili u Bijelu. Struga (Žabljak). Bojkove Kamenice. фебруар 2006. Kuti. Balicima.Arandjela. u Baru i Bečićima (Budva). фебруар 2006. Trebjesa i Staro Selo (Nikšić9. od 1904. ogranak Dabkovića (18. Kolašin i područno Trebaljevo. doselili su se iz Sarajeva. Bar. Bijela.08 Prof.slave slavu Sv. Čelobrdo i Đenoše (Dapsovići). porijeklom su iz Klimenata (Albanija).Tomu. Od njih su kod Novog Pazara. u Paštroviće doselili iz Stare Crne Gore. a kasnije i kao: Kenter.com.Gora)pod pritiskom Turaka raselili su se na razne strane:jedni su otisli u Bosnu. Ima ih u rasijanju sirom svijeta. Laketa . Herceg -Novi kao: Zlokov (1695.serbiancafe. jedni odu na Sveti Stefan (Paštrovići) i potom u Carigrad.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. vidi: Valićević Zloković.24. Zaton (Bijelo Polje) i kao: Balija.mislim da se radi o jednoj te istoj porodici.12. у 15.Forumi Glisa Elezovic.poticu iz sela Tuli kod Trebinja. Ulcinj i Gusinje. Herceg -Novi (1718. Od njih su u Kaliforniji.poticu sa Banjana iz sela Strpci. Slave slavu Djurdjev dan.poticu iz sela Stitari u planini Goliji.net) Jel ima nešto o Zhelalicima.poticu starinom iz Drobnjaka(C. DABIC. mart 2006. u 22. Krivošijama i Baošići (Boka Kotorska) koPoB 11. фебруар 2006. у 04.gdje živite i koju slavu slavite. Kotor i područni Škaljari. KILIBARDA. Sutomore. IG0R . ------------Pozdrav iz CG! .15.slave Sv.crnagora.) doselili se iz Đenoša (Spič).žive u selu Luka..12.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Budva.) ogranak Boškovića. jedni su se preselili u Perast (Boka Kotorska).

veoma mi je drago kada se javi neko od naših citalaca kao gospodin Dabic te da mu barem nešto mogu pomoći.23 (67.Forumi Opet Vas molim da objavite ukoliko nešto znate o prezimenu Kržić (ČičevoTrebinje).Nikolu.Da li ih ima u još nekom mestu oko Nevesinja.com.26 (*.ti dalje nastavi istrazivati sam. фебруар 2006. Krupe.Žive u Nevesinju u selu Lakat.yu) Zanima me poreklo Gvozdenovića iz Pranjana kod Čačka. Bos.15. je da se moj pradjed iselio u ameriku početkom prošlog veka i da je iz Nevesinja ali mislim da nije selo Lakat. фебруар 2006.19 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa! Zanima me porijeklo mog prezimena Ćurguz.44 (*.71. Ja sam ti rekao ono sto sam znao.. Laketa . Dabica ima po cijeloj Hercegovini.i tada sam pokusavao da nešto saznam ali ne mnogo toga. Slavimo Sv. od kada se spominje i odakle vode poreklo ---------Danijel (Ekonomista) .najbolje bi ti bilo da stupis u kontakt sa svojim Za Dabica. Srdačan pozdrav ----------.Laketa hvala na odgovoru u vezi porodice Dabic.Zijemlja.Još jednom hvala i pozdrav sa postovanjem. predvodjeni starcem Savom.koliko znam o mojima. sa Sjeničke visoravni ili http://www1. --------Vladimir-1 .naknadno sam dosao do nekih podataka o Dabicima.pre 20-ak godina proveo sam dosta vremena u Srbiji i studirao nas jezik i otada se veoma dobro služim našim jezikom. koji se po predanju prezivao Dmitrović ili Mitrović. o mojoj porodici znam po prici da smo iz Like doselili u Hašane kod Bos.ptt. фебруар 2006. i da smo porijeklom negdje od Bijelog Polja. у 00.16.) Dubice i svi slavimo Sv. у 23.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 15. Tu pricu je i on čuo od svog djeda. . Za Dabica.a inače sam rođen u USA trenutno radim u Quebec-u i naisao sam na ovu veoma zanimljivu diskusiju.au) Za Krzic i Curguz nemam nikakvih podataka valjda će se naći neko od citalaca da da koji podatak i riječ vise o vasim porodicama.Biograd. Nikolu.Inače.i porodicna slava je Sv. у 13.Bijelo Polje kod Mostara i u gradu Mostaru.. U Pranjane su se doselili posle Sjeničke bitke 1809 godine..16.serbiancafe. ispod Suvobora.DJordje..Pozdravi sve u Kanadi. saznao sam da porodica sa tim prezimenom ima u predgradju Mostara ne znam tačno ime mesta.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije . ---------Prof.15. Znam da mojih prezimenjaka ima još u okolini Sanskog Mosta.*) Postovani gosp.(Koz. фебруар 2006. kao mali čuo sam pricu strica da smo se prezivali nekako na K.

-------Prof. Pozdrav i hvala za odličan topik. . ogranak Vujačića iz Grahova (Nikšić).Cvijetic kao i golijski Luburici i Perisici. Laketa .mnsi.su starosjedioci iz Vucijeg Dola iz Ceklica kod Cetinja.com. Nikšić i područni Banjani (Velimlje) doseljenici iz Hercegovine.).. ------------.poticu sa Banjana.G. Ima ih dosta rasljenih po Srbiji i Bosni.U jednoj od mnogobrojnih seoba i Deure su dosle na ovaj prostor. Laketa . prešli u Goransko i Plužine (Piva) ---------Prof.Gore.ima ih u Zlostupu(Golija C. у 05. Parizu.Bulajic. Od starih Vujacuca su Vujacici u Bileci i Konjicu.Bosko Deura koji živi u Wollongongu. Vecina stanovnika B.serbiancafe. фебруар 2006.žive sirom SFRJ i rasijanju Podatke o ovoj porodici dao mi je g. Moja porodica LAKETA ima krvnu vezu sa porodicom Luburic.Nikolu.Moracu i Grahovo.O porodici Luburic kao i drugim srpskim porodicama dosta je pisao Dr.Jaksic. ogranak Vujačića. Svi su zadrzali svoje staro prezime Vujacic. Nikšićko Prekovođe. Od Vujacica sa Grahova vode porijeklo sledeće porodice: Dakovic.nas pra predak Petar Laketa bio je ozenjen od Luburica sa Grahova koju su popularno zvali Crnogorka.nevesinjski Stevanovici i Radovici iz sela Bratac. Svi od starine slave krsnu slavu Sv. VUJICIC.16. у 18.17. GVOZDENOVIC.au) LUBURIC.16. Vucetic.ogranak su Vujicica sa Grahova.49 (*..15 (*.te banjanski Delibasici i Colakovici i gatacki Stevanovici.Andrija Luburic pa koga interesuje može pogledati njegova djela. Šapcu i Kalgariju.G. Grahova su porijeklom iz Grahova iz C.doselili su iz Hercegovine.)zatim su preselili na Goransko i Pluzine(Piva C. Slave slavu Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .obadvije države naseljavale su Srbe radi odbrane granice. Zlostup (Golija). Slavimo Svetog Jovana Krstitelja i ima nas u Pranjanima. Beogradu.Diskusije .Deura su starinom rodom iz sela Ugarci opstina Bosansko Grahovo.au) DEURA. Na granicnom prostoru između Ausrije i Turske u Krajini.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Čačku.evo jednog starog ne tipicnog srpskog prezimena.33 (*.starinom su porijeklom iz Kuca zatim dosli u Pipere tu su se podijelili i jedni su otisli u Ridjane kod Niksica.Forumi BIhora. Tokom vremena raselili su se na sve strane u Bosnu i Srbiju. у 19. фебруар 2006. Jedan deo porodice se preziva Gvozdenović a drugi Vujičić.mada su neki njihovi saplemenici tokom vremena mijenjali slavu. koji žive u Pranjanima. ------------ http://www1.net) Luburić (Lubira = Lubina). фебруар 2006. Nikšić.com.Nikolu.zatim otisli u Uskoke Trebjesu.

Stefan (9. у 17.Gore i Hercegovine u svim pravcima. septembar 2006. U 17 vijeku iz Banjana su se raselila četiri brata:jedan je otisao sa Banjana(Niksic)u Banjane(Kacer)Sumadija.to je važna stanica i raskrsnica svih etnickih seoba koje su se kretale iz C. фебруар 2006.24. у 18.com.57 (регистровани члан) Gospodine Prof. Odakle potice prezime Tisma.serbiancafe.32 (*.1372.Neretve i dalje na zapad do Knina Plitvickih jezera i Like.22. mart 2006. Srbija. у 16.Srpske) na prelazu iz humnine u rudine.23 (registrovani član) IG0R . у 06.Mostara.1597 godine itd.te na jug do Zete i Boke.Diskusije .drugi kao Kojic-Miljanic. Slava nam je Sv. Laketa . međutim ne znam odakle smo se tu doselili.1465.januar)Unaprijed sam Vam mnogo zahvalan.45 (*.želim sve o tome ako neko poznaje to poreklo ili stablo puno zahvalan petar prodanovic berlin -------Bukovac (astronom) . http://www1.30. Sa Banjana se kretalo na sjever u Bosnu i Srbiju.de) interesuje me poreklo brezimena prodanovic koi su se doselili u selo tupkovici riječ je od vida takozvanog vidovica koi je na to podrucje dosao iz zalukovika kod sarajeva pod tim brezimenom su se i saranjivali a kasnije kao prodanovici vid vidovic -prodanovic je dosao sa puno djece u tupkovic a kažu da su mu sinovi bili petar andrij jakov marko luka itd. фебруар 2006. u 22. Hvala mnogo i svako dobro Hercegovci! --------straser .treci brat je otisao kod Gradacca u Liku.24. u 16. U istorijskim izvorima Banjani kao pleme koje živi na Banjanima spominju se vise puta : 1319. Iseljavali su se 1664 godine u Bosnu kod Trnova i Kalinovika. Ima ih u Kninu i Kninskom polju kao BANJANIN.Nevesinja. фебруар 2006.Forumi Prof. ima ih da žive u Sivolju i Dobrom Polju kod Kalinovika. фебруар 2006.au) BANJANI ? BANJANIN ? BANJAC ? BANJANI.25 (регистровани члан) Profesore molim za pomoć. Jovan. Od BANJANA se razvilo 20 bratstava.alicedsl. Tada su dosli i u Nevesinje ima ih pod prezimenom Banjanin i Banjac.18 (registrovani član) petar prodanovic . moji su iz Sjeverne Dalmacije . koPoB .okolina Knina.na zapad preko Bilece Gacka.17.Laketa.html?157[1/26/2013 7:19:44] .otisao u Ljig kao Nikolic.četvrti otisao i naselio se kod Plitvickih jezera Lika. Kao Banjanin.Krsna slava je Sv.23. Molim Vas mozeteli reci nešto o Jeftic čuo sam da su dosla četiri brata iz Stoca i da su se dva brata nastanila u Tuzli.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Gora) i Bilece (R. Toliko od mene o mjestu Banjanima i prezimenima Banjanin i Banjac.su kraska oblast između Niksica (C.

27 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa možete li mi nešto reći o porjeklu prezimena PRSTOJEVIĆ iz Borča i TAUŠAN iz Kokorine http://www1. ja ne mogu vise ništa reci no sto ste Vi rekli. koPoB 11. februar 2006. у 04.ne mogu ništa reci nego ste Vi rekli a Vi nastavite da tragate.drugi dio ostao da živi u Krajini.koga su Turci priznali kao glavnog glavara na granici prema C.Bosanska Krupa. Arandjela.net) da li neko zna zašto su Bojovici promenili prezime u Tomovic kada su se selili iz Hercegovine u Vojvodinu? ----------torine (tesar) . у 18. U porodicnoj citulji koju su dugo Danilovici cuvali imaju nekoliko kaludjera i dvojicu vladika. s postovanjem Golijanin Nebojsa'' Nebojsa.panline.116.da Miseljica ima u Nevesinju i kod Bilece i da su porijeklom sa toga prostora do Niksica u C. фебруар 2006. DANILOVIC. Laketa .Ignjatija bogonosca.au) Nakupilo se dosta pitanja pa da pokusamo na neka dati odgovor : MISELJIC.Slave slavu Sv.serbiancafe. U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki Pribisav Kocic iz Gacka.pripadaju grupi Malesevskih plemena.Diskusije .Iz ove porodice potice poznati srpski pisac PETAR KOCIC.golijanin n .glavni zubacki glavar bio je Kuzman Danilovic.com.Nikolu.ako si iz Sarajeva.com -----------tarasan .Na početku 17 vijeka. JEFTIC.se prvi put pominju 1411 godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Poslije Drugog svjetskog rata jedan dio porodice otselio u Banat kao kolonisti.22.51 (87.25.poticu iz sela Hasani.Gori. u 21.Starinom su porijeklom iz Crne Gore iz okoline Pljevalja.Forumi -------Prof.žive u rasijanju.26.26. slave slavu Sv.*) .beocity.24 (*. CURGUZ.Gori.09 starina novak .08 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.te su mu dali agaluk i priznali pravo da naplacajuje carine od karavana koji prolaze kroz zubacki klanac i pod uslovom da cuva klanac i mirnu trgovinu od upada Crnogoraca.Da li se može naći nešto na saju ili je dostupna neka literatura. фебруар 2006.slave slavu Sv.05 (*. фебруар 2006. u 07. у 17.26.Iz ove porodice potice kosarkas Predrag Danilovic. Evo nekoliko srpskih krajiskih pirodica : KOCIC.net) 0 interesuje me gde mogu naći nešto o poreklu porodice Golijanin. U jednoj od kasnijih seoba Kocici su dosli u Bosansku Krajinu na Zmijanje i tu su se naselili.su veoma stara srpska porodica sa Zubaca kod Trebinja.javi se na tomogenije@yahoo. oktobar 2009. фебруар 2006. у 02.Raselili su se sirom svijeta..

po predanju mojih djedova. Provjereno je u rijecniku Madjarskog jezika kao i u telefonskom imeniku . BOSKOVIC.su starinska porodica u selu Dubljevicima u Gacku(BiH) porijeklom su od porodice PRSTOJEVIC.Dubljevici se pominju prvi put u istorijskim izvorima u XV vijeku.Postali brojno bratstvo i raselili se kao CICVARICI i NIKOLICI u Prokuplje.serbiancafe. у 20.Forumi unaprjed hvala! --------VRBICA(JASENICA) .dosli su iz Pive(C.poticu od porodice Rudic(Rudjic)koji su dosli iz Prizrena sa Kosova u Banjane.Jovana iz sela Bijenja Hajvaz se naselio u Postoljanima.03 (*.G)i potici od porodice Vracar.net) Prof.blic.39 (*.Bosni i dalje.43 (*. Vracari proticu starinom od porodice GAGOVIC. ---------TISMA . у 18.slave Djurdjic.Grblju i rasijanju. GAGOVIC. Prstojevici vode porijeklo od stare srpske porodice DUBLJEVIC iz sela Dubljevica u Gacku.Srbiji.drugi brat Petar ostane na Banjanima i od njega su Petrovici sa Banjana.Kod Uzica. TAUSAN. фебруар 2006. familija je dosla davno u Dalmaciju negdje krajem petnaestog vijeka gdje su radili na proširenju Manastira Krka (zaostavstina Jelenina .html?157[1/26/2013 7:19:44] . KRALJEVIC. Laketa .Mostaru.yu) Prof.Diskusije . фебруар 2006.27. фебруар 2006. Gagovica ima u Peci.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.26.raselili su se po C.ptt. ----------Prof.slavi Sv.koji žive u Nevesinju tamo su doselili poslije bune u Bjelopavlicima 1854 godine.na Glasincu na Majevici u Bosni i kod Pljevalja kao i rasijanju.28.koju slavu slave i znaju li neko porodicno predanje o svojoj porodici pa će i meni biti lakse u odgovoru? A sada podjimo redom. Treci brat Gavrilo (GAGO) ode u selo Krusevo kod Scepan polja na usce rijeka Pive i Tare u Drinu. у 04.koje je po njima dobilo ime. Svetri porodice žive u Gacku i rasijanju. Ove podatke su nasli na http://www1. Boskovici starinom poticu iz Popova polja.riječ kao sama ili kao prezime ne postoji. Mada fonetski prezime možda zvuci Madjarsko.žive u Kokorini u Gacku.Jedni kao Sokolovici otisli u Tursku.gdje žive. uvjeravam vas da nema ama bas nikakve veze sa Madjarima :).prvo je doselio neki Nikola i od njega poticu HAJVAZI.slava ? (H)RNJEZ.Gori. Laketa. Bili bismo vam iskreno zahvalni.com. Naime.au) Opet moram zamoliti citaoce kada mi se obracaju sa pitanjima na koje traže odgovor da barem saopšte osnovne podatke o svojoj porodici.ima ih u Hercegovini.tu je kupio njivu i livadu i ozenio se od Macara.osnovan krajem 14 vijeka ako se ne varam).Jedan njuihov brat Djuro ode u Gacko u selo Metohija i prozove se ZVIZDIC.Laketa molimo vas da nam prenesete vasa saznanja o Nikolicima poreklom iz Vrbice pokraj Jasenice.

.' pretpostavljam XVII vijek.22 (registrovani član) CTAHA1 (provokator) . у 08. март 2006. u jednoj junačkoj pjesmi '100 sinjskih vitezova' se spominje Jovan Gulić: '. Jovan Gulić imenom se zvaše.kada na Sinj udariše Turci. Međutim.. Gulića ima i dva ili 3 sela pokraj Sinja i tu su svi prešli u katolike. u gradu se momče nahodaše.24.Forumi stovljenoj jarecoj kozi u samom manastiru. Milići -Bjelice svi slave Jovana. koPoB .36 (регистровани члан) za profesora Laketu prezime MILIĆ. Tismi (ili kako mi kažemo Tisama) još ima u Lici. U benkovačkom kraju su svi pravoslvci i žive u 3 sela (pored mog kolarina i Jagodnja). u 22.) Eto .Prije toga nemam podataka. recimo kad ulaze u autobus pun putnika: „Ala je tisma!. Naši grobovi od starine su odmah uz crkvu sv.24 (регистровани члан) Poštovani profesore Laketa vidim da u svojim odgovorima često pominjete porodice i krajeve izvan Hercegovine pa me je to potaklo da i ja postavim pitanje porjekla svog prezimena. On na Turke često pogledaše. To je zadnji trag kojeg imam. dosao sam i do saznanja da ista riječ na Staroslavenskom znaci guzva. Što se tiče prezimena/rijeci Tisma.serbiancafe.” Znajuci da su se u tom dijelu Dalmacije porodicama često davala prezimena po odredjenim karakteristikama samog covjeka ili glave porodice. septembar 2006.1.30..pisac Aleksandar Tisma npr. mišljenja sam da smo i mi tako dobili ovo prezime. a ja pitam za slavu Srđevdan i mislim da to http://www1.Diskusije . u 16. tamo smo upisani kao pleme Pavlovica ili Pavlinovica po predaku Pavlu koji je zvan i Pavlina. Brane. ---------gule3 .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. docim. Kandijski rat Nadam se da sam vam pružio dovoljno podataka. U dijelu kninske i sinjske Krajine stariji svijet još uvijek zna reci. okolina Zvornika.28. mart 2006. Slavimo Jovanju.... u poljskom jeziku se prevodi kao „onaj koji nerazgovijetno prica”.25 (registrovani član) IG0R .) Prezime je GULIĆ iz Zapužani. (Nadam se da mi hercegovci neće zamjeriti na upadu u temu. у 18. Takodjer sam siguran da je ime plemena Pavlinovic (Pavlovic) dobijeno tek po djedu Pavlini. Arh. ili ti iz čiste sprdacine (izvinjavam se na izrazu). фебруар 2006. Hvala i svako dobro. Još jedan podatak.mislim da nije moglo iscrpnije :). Visokoj Krajini te u Vojvodini kolonizirali nakon II rata . Mihajila (1497).. slava Srđevdan da li ima veze sa Milićima bratstvo u Bjelicama (CG) Naime.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

Laketa. asimilaciji. Moji su pradjedovi i djedovi.benkovac. Nema potrebe da se ljutite na nas Dalmatince. Nemojte me pogresno shvatiti. Evo nekoliko sajtova za početak: http://www.tu ste u pravu.au) Gospodine Tisma. Srbi iz Dalmacije su u prosjeku tamo oko 4-5 vijekova i logicno je da ih nema u crnogorskim ili knjigama iz Srbije.3. neće nas asimilirati ni od sada. Ovo naravno po pitanju eventualne promjene vjere ili ne daj Boze nacije.eparhija-dalmatinska. Mislim.Forumi nisu isti Milići. Što se tiče cinjenice da nas nema mnogu u spisima i knjigama Crne Gore i Srbije koje de bave tematikom porijekla i rodoslovlja . Međutim. Laketa .hr/Frames-c.yu/obicaji/prez. у 05. Još uvijek smo tu dje smo i ne damo se. čini mi se da je to tako sa razlogom. Provokacije me ne zanimaju. Isto tako vas uvjeravam de se ne brinete o mogućoj. Što se tiče razmijenjivanja podataka o prezimenima Srbima iz Dalmacije.to je problem doticnog gospodina i bolje da ga ne spominjemo.3.Asimilacija i gubljenje nacionalnog identiteta je veliki i ogroman problem. ------------Prof. Ovih malo jadnika koji su kroz istoriju presli na Vatikan ne cine Srpski korpus iz Dalmacije niti su ga ikad cinili.Srbi smo jedan jedinstven narod sve podjele treba prevazilaziti. Koliko mogu. ako nas nisu do sada „asimilirali” (siguran sam da ste osjetili sarkazam pod ovim navodnicima).org. --------TISMA . Isto kao i vasi zamljaci koji su se odlucili da postanu Muhamedanci. o njihovim obicajima i kulturnom naslijedju. Ja sam pokusao da budem sto konkretniji i korektniji.32 (*.Diskusije . Na bilo cije provokacije ne treba nasjedati.serbiancafe. ovo sto je doticni gospodin napisao kako sam vam ja „odrzao lekciju” je njegovo vidjene stvari i u to ne ulazim.html?157[1/26/2013 7:19:44] . to je individualni izbor koji je covjek izabrao zbog ovog ili onog razloga. hvala sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 04. март 2006.ja se uopste ne ljutim na Vas Dalmatince.kistanje.htm www. ustrajali i ostajali.com.kako kazete. Jovanu. Brat bratu.često puta ljudi nisu ni svjesni http://www1. Vi i gospodin Gulic ste veoma lijepo opisali Vase porodice i ja to nisam shvatio kao „citanje lekcija” bilo kome a pogotovo meni. Ja se ovde družim sa Srbima iz Dalmacije i donekle sam upoznat sa njihovim problemima.blic.00 (*. com/ Puno pozdrava i svako dobro.htm http://www. tu sam uvijek da pomognem ili bar da uputim na pomoć.net) Prof. март 2006.

околина Зворника Унапријед хвала! ----------Kifino Selo .Lukol. Војин Мишељић је 2003.ameritech.17 (*.net) Za ovog „Starosidioca”. Лакети! Моја породица води поријекло из Херцеговине и занима ме нешто детаљњије о томе.slavimo SVETOG JOVANA KRSTITELJA. март 2006. ----------035 (sobracajni tehnicar) .ODKUD TO DA SU HRVATSKI I SRPSKI JEZIK SličNI AKO NE I ISTI. Šta znam možda bi vi vasi oci iz vatikana pomogli da rekonstruisete ili da kako http://www1. Muhol.html?157[1/26/2013 7:19:44] . написао књигу „Мируше село кога више нема”.5.5. У другој половини 19.Rijetki su pojedinci koji su se uspjeli oduprijeti ovoj posasti i kugi novog svjetskog poretka koja hara svijetom.Laketa.Pa zar je sve sto je katolicko automatski i hrvatsko. Слава је Ђурђевдан.58 (регистровани члан) Мишељићи су били комшије мојој породици у Мирушама.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Презиме је:ИЛИЋ Слава:Св.jer to je slovenski jezik a vi niste sloveni po genezi. u 21. Jedino sto znam o poreklu je to da je deda 1944 godine iz DjevrsakaDalmacija. Kosen.I svi vi imate svijest o tome ali vi ste najtvrdokorniji i ne priznate da se služite srpskim jezikom.4. у 22.27 (регистровани члан) Postovani profesore Laketa. I za žene bi bilo Tuga i Vuga. март 2006.10 IG0R .serbiancafe. у 13.Forumi stvarne opasnosti.Hazari koji su rastrkani po bijelom svijetu i sl .Diskusije . Јоаким и Ана Република Српска. јужно од Билеће.Lovel.Kao Tatari. Evo samo nekih hrvatskih izvornih imena za muskarce. века су из Паника прешли у Чепелицу мало северније од Мируша. Из Паника је највећи део отишао у Невесињ (одакле су ваши) али се један из Невесиња вратио у Мируше. село подно Паника. март 2006.5.N e može to biti vas izvorni jezik .Hrvati su jedan od mnogobrojnih naroda koji su svoj jezik zaboravili.ja se prezivam Mandic.Porga. To sto si gore napisao napisao si na srpskom jeziku.04 (регистровани члан) Поздрав проф. у 14.dosao u grad na Velikoj Moravi! Molim te ako možeš da mi kažeš nešto opsirnije o Mandicima! ------------ koPoB 11. oktobar 2009. Прво су дошли у Паник (на садашњој РС-СЦГ граници) почетком 18. века као трговци. --------DIAVOLO (student) . Пореклом су из 0 Херцег-Новог. Srdacan pozdrav prof. Horvat. март 2006. у 19.

zatim još nešto malo se naselilo na uscu Zrmanje u jedno mjesto koje se zvalo Mecoda.evo navescu vi neke rijeci iz hrvatskog jezika.Bribir.Guceka i Lica.23 (194.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. POSLE ZAVRSENIH RATOVA VATIKAN NASILNO PREVODI U KATOLICIZAM jedan dio Srba koji su kasnije svojatani od strane Hrvata isto se to i danas čini.Čak su i ubili svog zadnjeg kralja koji je poceo da uvodi katolicizam i tako je nestala hrvatska kraljevina koja je trajala samo nešto oko sto godina i hrvatski kraljevi su bili mahom Srbi. Cinjenica je i to da je EVROPA ODUVIJEK PA I DANAS TAMNICA NARODA I pravi Hrvati kako Zagorci te Gradiscanski i drugi razasuti po istocnoj i srednjeoj evropi su pod pritiskom i izlozeni stapanju sa drugim narodima a sve zbog sacice ovih pounijacenih Srba kojima se vatikan i druge sile sluzio kao oruzjem za borbu i dezorijentaciju i na kraju i koncipirani nestanak Srpskog naroda od strane ovih srbomrzaca.U Hercegovini su se naselili u malom broju u Mjesto Dreznica I ONI CE KASNIJE SVI DO JEDNOGA PRECI NA ISLAM. Evo i imena nekih hrvatskih gradova.Celebina kod LIVNA.Pleba. Na njhovo mjesto Turci naseljavaju Srbe i gubitkom teritorija koje su za racun Venecije i Austrije od Turske odkidali Srbi. u 22. у 05.106.Irvad. A HRVATI SU SE NASELILI U JEDANAEST MALIH ZUPA STO SE Tiče JUZNOG DIJELA HELMSKOG POLUOSTRVA i to većinom izmjesani sa Srbima od kojih su i primili jezik a svoj zaboravili.Irvit.6.Imotski.Celebina ispod pl. ISTO KAO STO VI NE VJERUJU NI PRAVI HRVATI I KOJI SU ZBOG VAS ROBOVI EVO VEC MILENIJUM I PO.Forumi povratite vas izvorni jezik.Skradin.Zupe u kojima su se naselili Hrvati su slijedece.Tezenta.tj ovi katolicki Srbi i koliko mi je poznato iako su rasijani ovaj narod dobro uvece zapretava vatru na svom ognjistu. I ti si srpski otpad kome nije mjesto na ovoj diskusiji možda bi ti Papa povjerovao.Tnen.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] .JER ON VOLI VASE NEBULOZE A SRBI TI IPAK NE VJERUJU.gdje nikad nije bilo uva hrvatskoga izuzev da je dosao neki skitnica ili neki za poslom.U Lici su se naselili u dva mala mjesta.i Sidraga.I ne vide se dobro njihovi problemi i potlacenost i koliko mi je poznato da su i ovi hrvati uvidjeli ko im je pravi neprijarelj.Nin.DZarvat. Pa kud se onda pruzas na Boku i Kotor.Diskusije . mart 2006. Okupacijom od strane Turaka svi Hrvati su pobijegli SA TIH PROSTORA I SKLANJALI SE U VENECIJU I PO SVIJETU.Paralasija.Hordad. март 2006. Svet malik-vladar vladara Drzvab-glavni grad(PRIJESTOLNICA) Subandz-zamjenik vladara.Isto po prijemu hrišćanstva svi su ili pravoslavni.Pesenta. IG0R .24 (registrovani član) Barisha .24.*) Pozdrav svima pitanje za Profesora jel znate nešto o poreklu prezimena BARISIC? Da li su svi sa ovim prezimenom rod ili ne? (gore je naveden rod sa familijom Krstulovica). Ove oko Imotskog unistila je kasnije u ranom srednjem vijeku kuga. Ovo prezime se pojavljuje od Dubrovnika do Sinja (nasevernije selo http://www1.

html?157[1/26/2013 7:19:44] .au) Za gospodina pod sifrom „BIVOM” Iako se lično ne znamo izuzev ovo sa diskusija..Слава је ријетка на овим крајевима па мислим да је то ипак прави пут.Dobro si zapazio ti a i mnogi nasi citaoci da ja ne vrijedjam ljude na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.hvala ti za rijeci koje si uputio u moju odbranu od zlonamjernih napada. Nemojte misliti da ja nemam prijatelja među drugim nacijama.31 (регистровани члан) Јесте ли приметили како нам католици никако не дају мира. ----------DIAVOLO (student) . Vi slobodno istrazujte Vase korjene i porijeklo Vasih porodica niko vam se neće mijesati u taj posao. Лакета и остали мало помоћи.Спасојевићи.Станојевићи.Gospodinu iz Zagreba porucujem da mi nije cilj da raspaljujem bilo cije nacionalne strasti već da nasi ljudi prvenstveno Srbi nešto više saznaju o sebi i svojoj istoriji.39 (*. март 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Угреновића и Раденовића. 0 koPoB 11. Radeci ovaj poso ja sam dosao do interesasntnih podataka o nesrpskim porodicama ali te podatke nisam htio da saopštavam jer sam bio duboko svjestan da bi dozivio čitavu kanonadu neopravdanih napada.10 koPoB .to mi je naročito drago cuti..Надам се да ће ми проф. Laketa . oktobar 2009. у 19.net. у 20. Па ми http://www1. majevica.Овдје постоји неколико породица са том крсном славом које су заједно поријеклом из Херцеговине. март 2006.30.али на и до његовог презимена.).6.Остојићи. Radi nekog svoga mira odlucio sam se da pišem samo o Srbima (ne o srbijancima)i evo vidite i sami dragi citaoci šta dozivljavam od ne dobronamjernih citalaca..Занимало ме само да ли сам на правом путу.Ја сам у мом породичном стаблу дошао до Илије од кога почиње моје презиме.Симићи.Они су вјероватно сви поријеклом од неке од тих наведених породица из Херцеговине. католици исписују њихове протеста.Стриц ми је неки дан показао племићки грб породице Илић из Херцеговине који су славили св.Занимало ме је да ли су Илићи носили то презиме и у Херцеговини или тек са доласком на ове крајеве.Sto to drugima smeta nije nas već njihov problem. Ово је SerbianCafe.Ђукановићи. u 21. у 11. Јоакима и Ану који је сликао у музеју у Бл. увреде и бљувотине на бар десет од њих. март 2006. septembar 2006. Nadam se da ću i pored svih problema i nedaca koje imam poslednjih dana naći vremena da odgovorim na neka pitanja u vezi porijekla porodica koja su postavili nasi dragi citaoci. u 16.53 (регистровани члан) Хвала Бивому!Читајући ове дискусије дошао сам и ја до бана Угрена у Никшићу и Ћоровића. о српским презименима и од задњих 15 порука.6.а то су Илићи. Ako tako mislite grdno se varate.6.26 (registrovani član) IG0R .Diskusije . тема Херцеговина.Forumi Bribir kod Sinja) pa sve do Save (manjaca. Nas ostavite na miru.serbiancafe. ----------Prof.

Гргуровићи у Шкаљарима славе св. веку. стари пацијент Јосо.6. http://www.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Луку као крсну славу и досељени су из (Старе) Црне Горе односно Његуша. Луку и кажу да су ту дошли из Цуца али с обзиром на славу сигурно бележе никшићко порекло.Diskusije . пошто си тражио. 1) Не постоје Хрвати староседеоци у Боки. Дабиновићи у Доброти су досељени из Куча (Брда) у 16. 4) У Боки има више братстава Петровића православне вере. Уопште нисмо искључиви по том питању. католичке има у Шкаљарима код Котора рецимо. ваљда си на њих мислио с обзиром да су шишићки били Равногорци и још увек православци. Луке из 12. али ја ћу. највероватније си онај болесник југошваба лопатар из Дортмунда који се потписује као Мате Матић и шта ти ја знам. века враћена православцима добротом Наполеонове антиклерикалне администрације која је дозволила православцима да врате тај свој храм. IG0R . Тамошњи славе св. у 20. током велике херцеговачке сеобе у Боку.serbiancafe. ако тебе занима порекло твоје породице и твојих суседа из Шкаљара лепо реци „ало Срби одговорите и мени иако сам католик”.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. најстарији слој католичког становништва у Боки нису Хрвати већ имају крсне славе и носе српску ношњу и српске капе (заврате) са четири оцила. уз Слаовиће и Францесковиће славе Малу Госпојину. Врачеве Кузму и Дамјана као и Дончићи које спомињеш. уз помоћ психотерапије и модерних чудеса фармацеутске индустрије. Све цркве су присвојили Латини (католици) за време млетачке власти. они славе св. славе Крстовдан. професор Лакета се бави херцеговачким. mart 2006. воља нам је да вам помогнемо. Једино је црква св.com/savindan/SrpskoMore/ 2) Културна баштина Котора говори за себе. u 22. живе у Србини (код Херцег-Новог) и славе Ђурђевдан. напротив. Василија Великог (Нову годину). дај своје презиме „староседеоцу” мада чисто сумњам да имаш везе са Боком. 3) Нико жив овде није спомињао бокељска презимена. Св. дако нас оставите мало на миру и бавите се собом. Пољаци-Петровичи су исто из Његуша али они славе св. не само нашем већ и некима http://www1. Дакле за све постоји одговор. март 2006.24.Forumi онда реците да хрватство није дијагноза! Ја то уопште не говорим као шовиниста већ као слухиста. Петровићи католици у Крашићима су досељени исто из околине Котора. Бргуљани су исто из Црне Горе и славе св.geocities. Трифун су изградили Војислављевићи за које византијски хроничари говоре да су Срби. ту су дошли из Мојдежа а у Боку из Херцеговине са владиком Саватијем Љубибратићем 1692.35 (регистровани члан) Иначе се на турском чекић не каже булат већ чекич (çekiç) то је једна од позајмица које су нам оставили у нашем језику. Бркановићи у Боки нису католици већ православци.24 (registrovani član) IG0R . довољно вас је прочитати шта пишете и како пишете (са све Caps Lock и сувишним Ј) да вас дијагнозирам иако нисам психијатар који вам је преко потребан. Врачеве. Пераштански Ђурановићи славе ЈОвањдан.

Poljskoj. ви самообрамбени домољуби.serbiancafe. дивљим и глупим Србима показао колико си ти бољи од њих? Ма немој! Ја што шта мислим о вама Хрватима али никада нисам осетио потребу да закуцам неком Хрвату на врата да бих му то рекао. Ми чак и Јасеновац саградити. да није можда југошваба.Ceskoj . у супротном ћути.šta je sa Hrvatima u Madjarskoj. Ви умрети од муке што се нас Срба тицати.jer jedan narod ima istoriju i bez obzira na postojanje ili ne postojanje države istog. ми од вас ништа не хтети чути. два различита света бити. не изигравај уображену стрину.pa to pada u ono vrijeme kad vi niste imali ama bas nikakve priznate države. Хрватски језик.) Дијаволо. у 20. српски језик.net) Stani malo „Starosjediocu”.kuda zuris .6.46 (*. Ми са вама ништа не хтети имати. Јоакиму и Ани и неким другим племенским скупинама које деле заједничке крсне славе.27 (registrovani član) IG0R .Diskusije . кат итд. март 2006.g.ameritech.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Професоре пургерски. која на цео брлог гледа са висине.a i nije istorija hrvatskog naroda pocela prije 700. septembar 2006.a ja bih ipak rekao da su to najprije Rimski Srbi ili Morlaci. да ли се на њој јавља. како вас беле Хрвате оцрнити.svjedok nam je sve visnji . No ja bih te pitao zašto zaobilazite one Hrvate koji nisu u hrvatskoj državi kao sto su Gradiscanski Hrvati . Iz toga je i smijesno kod vlastite vase istorije sto svojatate istoriju nekih tamo katolika ko zna koga i kakva porijekla.tih unazad 700. ви узвишена господа мителеуропска. ми живот по старом наставити.koji su pokatoliceni isto sto su i Hrvati POKALOTICENI JER SU PREVASHODNO SVI BILI PRAVOSLAVCI OVI NA HELMSKOM POLUOSTRVU. Ми геноцидисти. необразованим. ми ћирилица. u 16. онај шљакар Јосо који овде лечи комплексе које му натура швапски газда из Штутгарта који га назива циганином? Ако си ти дошао да пронађеш своје националне корене слободно изволи па питај.Bez obzira sto nisu imali vise od 100 g0dina državu priznatu od međunarodnog faktora i kad se doda ovih 15 godina zadnjih u kojoj je Hrvatska priznata od međunarodnog faktora i kako je do toga priznanja doslo. Mogao si mi bar predociti na one dvije ploce iz grada Tanaisa na uscu Dona u Azovsko more i na prvi pomen u 3-m vijeku ove ere odkad se bar prati ime Hrvat i istorija tog naroda je poznata od tada a ne od prije 700. убеђујући себе да је чист од турцизама што свакако није био случај (чекић. шта ваш отац ради на овој теми. ви латиница.g.Slovackoj i http://www1. вама титлови требати за српски филм Ране разумети. u 22. mart 2006.Forumi који су од нашег језика измислили нови.24. Ти си дошао у српску кафану да би примитивним. још при том префињену. скините нам се са оне ствари већ једном! Ми смо Срби. Да ли вама јасно бити? koPoB . ви сте Хрвати.30.Trebao si me bar upozoriti da hrvatski narod ima stariju istoriju i da je tom uopste nevezano sa državom. претражи претходне поруке ове огромне теме (сачувај је или користи Find функцију MIE или Netscape) и нађи где сам горе писао о Угреновићима (Раденовићима) и св.27 (registrovani član) Kifino Selo .godina . Једном за свагда.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ми дивљаци балкански.

Mislite li da to ne znaju ovi bjelosvjetski hohstapleri i da to ne imaju na umu u svojim planovima. Dalmacije i Bosanske krajine.kad ovo kažem ne mislim na ovu emigaciju u proslom stoljecu. ----------lovacluka (el. у 21. I zato okrenite se svojoj istoriji .Mi smo ih Srbi odbacili istog momenta ne znam zašto ste ih vi prihvatili.spominju se dvije skupine Hrvata. Kad ovo sve pogledam i ne vidim neku perspektivu za Hrvatsku državu. su nastale velike migracije naroda u pravcu sjevera i tada su mnoge porodice (neke su bježale ispred Turaka. a neke su Turci naseljavali na novoosvojenim krajevima da im budu radna snaga) se naselile na opustjela područja Like.html?157[1/26/2013 7:19:44] .G. представљате родословно племе (по пореклу) али не и у географском смислу. u 21. ispravke oko prezimena Ćurguz. I ne mislite da ste Srbima interesantni i da Srbima trebaju vase teritorije jer sto je djavolje od toga treba bjezati.samo su vi bacili u zasjenak hrvatski narod koji navedoh gore i koji je još bez svoje domovine i koji cami u rasijanju. март 2006. Ako možete da prokomentarišete Pozdrav Ćurguzi vode svoje porijeklo kao kao i skoro sve krajiške familije sa Hercegovine. доста је било скретања.ovako ćete biti u nedogled obavijeni maglom.) .Hrouati u Ceskoj i Hrovati u Poljskoj. Зато вас има од Зворника до Љубиња (Ћоровићи су најчувенији. Poštovani prifesore.teh. има вас свуда расељених. Значи Дијаволе да код Зворника има доста Угреновића. од којих су књижевници и историчари Владимир и Светозар) до Новог Пазара и шире.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.samo dok im se ukaze prilika. најмање у околини Никшића јер сте се разишли. Posle dolaska Turaka na današnje prostore Raške.Diskusije . март 2006.30 (регистровани члан) Да се вратимо на главну тему.11 IG0R . Hercegovine i Bosne.g arapski pisac Al-Masudi u djelu „Murgut at tanbit”piše '„narod koji se zove Horvatin nalazi se blizu države PRAGA iznad Madjara. ” 0 koPoB 11.Još 943.Forumi ko zna još kuda razasijanim po EVROPSKIM ZEMLJAMA. Zapamtite to . у 04.U listi Praske EPISKOPIJE 1086.6. ovih dana sam konacno nešto saznao o porijeklu prezimena Ćurguz. Svi ovi Hrvati zajedno sa Hrvatima u Hrvatskoj cine korpus ili tijelo hrvatskog naroda i kad se uzme u obzir to bi bila casna istorija da na nju LJAGU nisu bacili ovi koji su odpali od Srba i prisli vama NA KONTU NEKOG KATOLICANSTVA.Kao malo koji narod vi sijecete granu na kojoj stojite. oktobar 2009. Neke porodice su http://www1. што и није чудно.48 (регистровани члан) Za profesora Laketu. neke su išle uz Turke kao pomoćne jedinice i kao vojnici.7.kako su god jednom izdali svoj nacionalni korpus i opet će i ko zna koliko puta.serbiancafe.vise je imaju ove enklave razasute nešto sjevernije zajedno sa ZAGORCIMA I SLAVONCIMA koji su sad u okviru HRVATSKE.šta će onda biti sa vasom ”lipom„.Ovi vasi kako ih vi sad zovete ”crveni hrvati„svi do jednoga će preci Talijanima i onda šta?-ODE MAST U PROPAST.sto će vi srpska i bilo cija istorija jer samo tako mozete nešto nauciti .

u selu Vođenica u Bjelajskom Polju kod Bosanskog Petrovca postojala jedna hrišćanska kuća Ćurguza između sedam begvoskih i devet hrišćanskih koliko ih je tada to selo imalo.html?157[1/26/2013 7:19:44] . предање каже да су се презивали Васојевићи у Херцеговини и славите само Никољдан. IG0R . mart 2006.57 (регистровани члан) Поздрав за брата Србина Ћургуза. godine. odnosno prije 1878. 3. zatim je mnogo doselilo iza 1850 godine u vreme Omer paše te iza okupacije Bosne od Austrougarske 1878 godine. Sa Bjelajskog Polja su se Ćurguzi raseljavali dalje uglavnom u srednje Pounje i to: 1.i slave Nikoljdan. slave Nikoljdan.serbiancafe. у 23. Srednje Pounje se naročito naseljava iza Svištovskog mira 1791 godine kada je došlo mnogo porodica iz Like i Dalmacije u Bosansku Krajinu.Diskusije . Slave Nikoljdan. Doselili su se iz sjeverne Dalmacije od manastira Krke. selo Zalin gdje se 1925 godine nalazilo 4 kuće Ćurguza. svi Ćurguzi vuku porijeklo od jedne kuće i svi su rod. Posle poraza Turaka ovaj pravac se okreće tako da se naseljava stanovništvo u opustjela područja Like i Bosanske krajine odakle u protjerani muslimani. koji su živjeli kod manastira Krke u sjevernoj Dalmaciji. Дакле. Svi slave istu slavu i to Nikoljdan. oko 1800 godine. a neke su se kretale etapno tako da su se zadržavali usputno u nekim krajevima. najvjerovatnije iza Svištovsko mira 1791 godine. Kordun i Slavonija. a smatraju da im je porijeklo sa Hercegovine i tamo su se prezivali Vasojevići. Hercegovci. Isto tako je i u ostalim područjima kao što je Banija. Na ovom putu je im jedna od tranzitnih oblasti bilo Bjelajsko Polje. pa se i po njemu tako prozovu i njegovi potomci. Iz Zalina se naselila jedna porodica u Krupu i prezvala se Todorović i isto slavi Nikoljdan. Dakle. a prije 1800 godine doselilla jedna familija Ćurguza.Slave Nikoljdan. Tamo su se zvali Vladisavljevići. Također je odselio jedan ogranak Ćurguza iz Zalina u selo Pučenik i tamo ih je 1925 godine bila jedna kuća. 4. u selo Vrtoče se iz Bjelajskog Polja oko 1910 godine naseli jedna porodica. I upravo tamo su se.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Zapisano je da je tada.7. Sve do Bečkog rata 1683 godine i poraza Turaka od hriišćanske vojske taj pravac migracija se odvijao u jednom smjeru prema sjeveru i sjeverozapadu. i tamo su doselili iz Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne. Godine 1925 je tamo bilo sedam kuća Ćurguza u Gornjoj Vođenici i jedna na Jelića Glavici.24. u 22. slave Nikoljdan.28 (registrovani član) IG0R . март 2006. Taj što je doselio ovamo je bio pop i nosio je ćurak pa su ga Turci prozvali Ćurguz. 2.Forumi se naseljavali direktno u te krajeve. има ли преслужби/преслава? Отпоздрав за професора Лакету од овог Србина Херцеговца-Београђанина- http://www1. godine 1925 je u selu Hašanima bilo 4 kuće Ćurguza koji su se naselili sa Bjelajskog Polja prije okupacije Bosne 1878. Васојевић није тако често презиме. u selu Donji Bušević oko 1925 godine je bilo dve kuće Ćurguza.

je i to da pojedina plemena imaju i po dva prezimena.net) Da napomenem još jednu pojavu kod srpskih prezimena u Hercegovini.Radojicici Donji u K.8. Sarici na Borcima-Kalaba. Radulovici u Ziljevu i Seljanima imaju još prezime-Drljan.Colici.33 (регистровани члан) Slavimo samo sv.Primjera radi navesti ću neke slučajeve. u 22. 100% . Mucibabic na Trtinama -Kravic. Dragovic u Biogradu-Dodig. Buha na Presjedovcu-Cosovic. Selu-Puric. Kovacevici na Presjedovcu koji slave Sv.23 (регистровани члан) Овде се не бежи од чињеница већ од мутанта и њихових наклапања. Bratici na Plocniku-Kotlace.28 (*.kako ne bi bili otkriveni. март 2006. у 02. тема је о херцеговачким презименима. mart 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . март 2006. Najvjerovatnije da su ova prezimena sluzila u proslosti kako bi se zavarali tragovi prilikom turskih potjera. не видим нешто Енглезе. Ivkovici u Zunovini-Gluovic Ivanisevici na Bezdjedju-Teletina.serbiancafe.Jedno je zvanicno i upisano je u krstenim i maticnim knjigama a drugo upotrebljavaju mjestani i ono je tako reci nezvanicno ali desava se kad pitate za neko prezime da se mjestani zbune jer vise upotrebljavaju ovo tako reci nezvanicno prezime. Kalemi na Borcima-Maletic.Selu-Jokic. Sarici na B.comcast. Као што наслов сам гласи.jer opste poznato je da su mnoga plemena bila prinudjena posle sukoba sa Turcima da mijenjaju mjesto boravka i pri tome i indetiteta.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 22.27 (registrovani član) IG0R . Немце и Индусе да им то смета и да се утрпавају у дискусију али сваког момента нам упадају некакви ускоци из http://www1. Milinic u Zovom Dolu-Macak. у 20.Radojicici u BojistimaMirjanic.9.Jezeru. septembar 2006.24.Diskusije . Vujadinovic u K. Ivkovici jedni ne svi u Dreznju-Milakovic. Detaljan odgovor koji sam dobio o porijeklu mozete pogledati na ovom sajtu diskusije/krajina/prezimena.24.30 (registrovani član) lovacluka (el. подразумева српска презимена.Nikolu.30.IGNJATIJA-Patata. u 16. mart 2006. koPoB .Radulovici na BezdjedjuKec. -------IG0R .Forumi Сремца-Тимочанина који сав српски народ од Српских Моравица до Пехчева схвата као свој неотуђив део.teh.naročito ispoljenu na podrucju Nevesinja. Govedarice u Kalinoviku-Lucic.) . i to oduvijek(po predanju).

00 (регистровани члан) INTERESUJE ME PORIJEKLO FAMILIJE GLIGOREVIC. Франовићи и Склендери били католици. Склендери у Дробнићима су заједничког сродства са Радовићима и Ђедовићима.DO ZADNJEG RATA ZIVJELA JE JEDNA VELIKA FAMILIJA GLIGOREVIC U MJESTU BRADINA I JEDAN NJEN MALI DEO U MESTU BRDJANI KOD KONJICA.38 (*.Diskusije . u 21. март 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. мислим да знам који је. Франовићи се рођакају са Боснићима и Боговићима. чукун-чукун деда 1560. selo Gradina kod Gacka. ако су Млеци успели да покатоличе Будване. Selili su se vise puta u vise pravaca i dosta je rsprostranjena porodica. Кажанегре нису никада били католици. Uljarevica ima u Bosni na Glasincu i kod Brckog kao i u rasijanju.AKO NEKO IMA http://www1.com. Ако је он православац ја сам Марсовац. У ствари један део Медина је примио католичку веру у Италији па се уселио у Паштровиће. 1560.Forumi новотаријских соцреалистичких необалканских нација које су настале декретима ЦК.html?157[1/26/2013 7:19:44] . drugi su otisli u unutrasnjost Hercegovine :selo Trnovica kod Bilece.starinom potice sa Ridjana kod Niksica. мада ме ништа не би чудило када долази од безименог и шизофреног квазинарода). досељени су из Старе Србије. да су Црнојевићи истисли католике. досељени су из Брда (Бјелопавлића или Пипера) преко (Старе) Црне Горе. служе се најобичнијим лажима.serbiancafe.su stara srpska porodica.12 Prof. Склендер је од локализма за свађу (скленза) који се користи у Паштровићима.selo Bablja Glava. oktobar 2009. Ето вам најбољег примера зашто је са њима свака комуникација осуђена на пропаст. Један део Медина оде назад за Италију други се врати Цркви. као што ни Килибарде нису католици (а где би били католици у Бањанима. године нису владали никакви Црнојевићи православци у Црној Гори већ Турци Османлије (Зета је пала 1499. koPoB 11. у 05. Прчањоте (изем вам имена) и Тивћане свакако им ништа слично није пошло за руком у Паштровићима или Грбљу. Laketa . Готова прича. Могли су том приликом примити Ислам и ништа друго.). године! То је атак на здрав разум. у 16.10. Которане.Novi. Човек који пише те глупости је највероватније онај исти хрватски провокатор (а у Боки постоји само један такав.selo Bogdasici Bileca. Slave slavu Svetog Nikolu. март 2006. Пазите глупости које пише. само носе италијанску реч за презиме (црна кућа).10.au) 0 ULAREVIC. На то је пресудио збор паштровских стараца да иноверци морају носити једну белу а другу црвену доколеницу и да не могу узимати православно чељаде у браку. љига од нечовека).Nevesinje i na Banjane gdje se prezivaju Uljarevic-Susic (oba s sa kvacicom).Tokom 1687 godine jedni Uljarevici su dosli u Grbalj i H. У Паштровићима уопште нема католика. ---------glga (stranac) . та прича да су Кажанегре. Слава Мала Госпојина.SADA SE NALAZIMO SIROM SVIJETA A VJEROVATNO DA Ne znamO OD KOG BRASTVA POTICEMO I KAD SMO STIGLI NA GRANICNE DJELOVE HERCEGOVINE PREMA BOSNI (SJEVEROISTOCNA HERCEGOVINA).

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. март 2006. ako ga je uopste imao bilo Nikolic.Лучани.Forumi GRADJU NA OVU TEMU NEKA MI JAVI. март 2006. Po mojim saznanjima koja nisu utemeljena na pisanim dokazima nego na analogiji po prezimenima koje su koristili Lukini unuci.dosli iz Stoca Hercegovina u Pipere C.slva ? mogli ste reci koju slavu slavite vi sa Bradine ? Za Lukic Nenada iz Zeleznika. у 19.Diskusije .11.yubc.ptt.потичемо из Херцеговине.html?157[1/26/2013 7:19:44] . март 2006.serbiancafe. у 18. Lukic iz Zeleznika.Унапред захвалан Светозар Инђић. Hercegovinu su napustili zbog straha od krvne osvete. Ako neko ima neki podatak ili neko saznanje o ovim ljudima koji su navedeni neka mi pripomogne. Luka je u Srbiju dosao sa bratom „ Kovacem” od koga je kasnije postala familija Kovacevic iz Beograda u kojoj je bilo i nekih generala ili visih cinova iz ove familije. Za Indjica nemam nikakvih podataka osim za porodicu Vase bake Golijanin o toj porodici sam ja opsirno piso ne bih da ponavljam.net . ili mu se otac zvao Nikola.raseli se po svijetu.можете ли нешто да мо кажете о пореклу породице Инђић?Славимо Светог Арханђела Михаила.31 (*.26 (*. март 2006. Ukratko vodimo poreklo od Luke koji je iz Nevesinja dosao u Srbiju za vreme Karadjordja.Gora.JA BIH ZELEO JOS Nešto više INFORMACIJA O FAMILIJI GLIGOREVIC.su ogranak porodice LALICA.com.yu) Професоре.Према причи моје покојне бабе(дев. Zeleznik ---------PittBull(mornar) .Голијанин из Невесиња).sve sto ste rekli stoji kao dio porodicnog predanja ali trebaju valjani istorijski dokazi.slave slavu Rođenje presvete Bogorodice.au) Gligorovic.10. у 09.SRDACAN POZDRAV IZ ZAPADNE EVROPE -----------daca282yubc. dok svi nisu uzeli prezime Lukic. dosao sam do zakljucka da je njegovo tadasnje prezime.06 (*.KAO STO SAM PISAO ONA JE ZIVJELA U BRADINI A NJEN MANJI http://www1. ------------nederlander (prognanik) .11.zaim jedni pod prezimenom Gligorovic odlaze na Bradinu i na planinu Jastrebac u Srbiji.Luka je rođen oko 1745.из Мачве смо.00 (регистровани члан) POSTOVANI GOSPODINE LAKETICU. у 01.10.Србија. -----------Prof Laketa .Ukoliko vodite porijeklo od Nikolica to je jedna od najstarijih srpskih porodica sa podrucja Hercegovine koji su sa Oputnih Rudina dosli u Nevesinje.а има нас и у Босни. Lukic Nenad.net) Imam jedno pitanje za nekog ko misli da bi mogao da mi pomogne oko istorije moje familije. godine i imao je sina Jovana koji je isto rođen u Nevesinju.

населиле у Железник.POSTO NA OSNOVU NADGROBNIH SPOMENIKA NEmogućE DOCI DO TAKVIH PODATAKA A DRUGIH KAO NPR. причао је својим синовима и унуцима о пореклу Лукића које су они врло добро упамтили и преносили са колена на колено.serbiancafe. Запис о настанку фамилије Лукић из Железника изгледа овако. А сада нешто о мојој фамилији Лукић. све до 1847. У блиској прошлости тј. када узимају презиме Првуловић које и данас носе. нажалост није назначено које. http://www1. u 16.VI REKOSTE DA ONI POTICU OD LALICA OD STOCA KOJI SU OTISLI ZA PIPERE A ONDA JEDAN DEO TE FAMILIJE JA STIGAO U BRADNU.Forumi DEO JE PRESAO U SUSJEDNO MJESTO BRDJANI OKO 1820 GODINE. Ја сам посетио то село Босута.35 (registrovani član) daca28@yubc. 1971. Три генерације. године''Околина Београда'' у делу 0 о Железнику пише да су се Лукићи у Железник доселили из села Босута код планине Рудник. Предање је врло поуздано због следећих чињеница. По мојој процени и у недостатку писаних или јаких усмених предања (доказа) порекло било које фамилије у Србији је дискутабилно.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.net .SRDACAN POZDRAV koPoB .AKO IMATE JOS NEKE INFORMACIJE VISE MOLIO BIH VAS DA MI POSALJETE ILI DA ME UPUTITE GDE BIH TO MOGAO NACI POSTOJI LI NEKI SAJT ILI TOME SličNO.SLAVA NAM JE SVETI JOVAN A PRISLAVA VELIKA GOSPOJINA. март 2006.yubc. У Железник се око 1820. али нисам ништа могао да пронађем о Лукићима. mart 2006. из Железника. Податак да је Мијат живео до 1900. u 21. 1811. septembar 2006.30. CRKVENE KNJIGE I NEPOSTOJE.Diskusije .net) Поздрав професору Лакети и свим осталим учесницима у овој теми од Лукић Ненада. а његов унук Мијат 2. због убиства Турчина који је силовао Ковачеву ћерку.MOZETE LI MI POJASNITI TAJ PUT . као једно од места из кога су се неке фамилије. године у Србији су се узимала углавном презимена по оцу у већини случајева или по деди. године доселила вишечлана фамилија са презименом Минић. до 1970. три презимена.Оваквих примера има и у Железнику и у мојој фамилији па ћу навести само један.28 (registrovani član) IG0R . године.11. Под овим подразумевам да презиме и слава која се слави не мора да значи сродност са неком фамилијом или братством. '' Браћа Лука и Ковач(ово му вероватно није било име него вероватно занат којим овај бавио). а најређе по мајци или баби. koPoB 11. у опису села Железника.12 Риста Т. PIPERI BRADINA. Иван Минић је имао само једног сина Првула који се презивао по оцу Ивановић. Ово село се помиње и 1844.24. u 22. Један од тих Минића се звао Иван. oktobar 2009. Николић у својој студији из 1899.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Првул је имао два сина која су се презивали Ивановић све до 1870. Мијат Лукић рођ. године.DALI MOZDA ZNATE KADA SU ONI DOSLI NA TE PROSTORE. године. Али у фамилији је остало прилично поуздано предање које је поткрепљено неким писаним доказима тако да се могао сачинити тај најстарији почетни родослов. у 10. Многе данашње фамилије су током своје генезе промениле по неколико презимена док се нису одлучили за једно. године даје веру у тачност предања.27 (*.

корпулентан човек и најзанимљивији део из записа '' био је маљав по грудима. Moj otac je rođen u Presjeci kod Nevesinja 1927 godine. за време Карађорђа. Unapred zahvaljujem. неће изнети живе главе из Железника''. што је још једна потврда о херцеговачком пореклу.светског рата.com .Ово презиме Николић прави много проблема јер даје две нове могућности.Лука је имао и сина Николу кога нема у запису. вероватнија.Forumi напуштају Херцеговину и долазе у Драгачево.Лукино и Ковачево презиме је било Николић. а Радосав и Гаврило Николић. Ту остају једно време и онда Лукин син Јован одлази у Железник.24. Читајући књигу. Неки од Ковачевића су били и високи официри у војсци Краљевине Србије.com) Voleo bih da saznam vise o porodici Vujicic kao i o celoj istoriji Vujicica. а по причи Ковачевићи данас немају мушких потомака већ им се лоза наставља по женској линији. године у једном сачуваном попису. који су наведени у горњем тексту нек јави. века за Херцеговину. Марка. Лукићи су одржавали везе са Ковачевићима из Београда све до почетка 1. Радосава и Гаврила. године када се наш родоначелник Лука највероватније родио и мислим да смо по овом податку једна од ретких фамилија из Србије која има традицију дугу скоро 300 година. као и пола Србије. Лукин син Јован је био главни кмет у Железнику и кад год би Турци долазили у село он им је претио да ''ако буду дирали српске девојке и жене.Diskusije . После су котакти престали. по дедином имену. Образложење: Лукин син Јован имао је три сина. којој не могу да се сетим тачног имена. Друга. сви се презивају Лукић.o1. Најстарији Марко се презива по оцу Јовановић. mart 2006. Јован је био висок.37 (registrovani član) zvujicic@yahoo. али они нису пореклом из Београда.06 (*. сачувану и документовану и 200 година од кад смо у Србији и Железнику. Питање за професора. Ако неко има неки податак о Ковачевићима. Прва која је мање вероватна . у 13. Славимо Светог Николу.serbiancafe. дошао сам до закључка да су сви ови људи сигурно постојали. Zoran Vujicic http://www1. јер се нису изделили по презименима него су узели заједничко.html?157[1/26/2013 7:19:44] . март 2006. Да ли има неких сачуваних турских пописа или црквених књига из 18. Поздрав свима из '' лијепог села Железника'' како испева Филип Вишњић у ''Почетку буне на дахије'' IG0R . од кога постају Ковачевићи.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Уклапајући запис са првим пописима који су сачувани за Железник. о свим српским генералима и адмиралима наишао сам и на неколико Ковачевића. Otac mu se zvao Novica a majka Rosa. Да не дужим ми Лукић имамо тачан родослов који значи датира од око 1740.11.com. Међутим већ 1839. читаво руно''.а они су често долазили у Железник на сеоску славу Духове. Ako postoji način da se pronadje vise informacija molim da mi se javite na zvujicic@yahoo. u 22. а Ковачев син у Београд.

com) Pozdrav postovani profesore Laketa. u 16.html?157[1/26/2013 7:19:44] .04 (*. Pricala mi je da je to najstarija familija u tom kraju.18.28 (registrovani član) Evo ti Zadar . septembar 2006. у 08. .com .11.13 missrakazov@gmail. Mozete li mi malo vise reci? Hvala.*) Da dodam još hercegovackih prezimena : BOBANI Cickovic selo Scenica Barzut Pozarno Radulovic Senica Tripic Scenica Barzut selo Basici Basic selo Basici Miljak selo Copice Bokun Copice Misite selo Misite Mis selo Suse Barzuti selo Baljivac Vidak Baljivac Soso Selo Sose Vukanovici selo Dobromiri Porobici selo Gorogase Sirovine selo Gorogase Lambete selo Lambete Vujinovici . март 2006.serbiancafe. 0 koPoB 11.30.roger) http://www1. oktobar 2009.telekomsrpske. koPoB .12. у 16.Misite selo Kijev Do Andusici selo Pozarno Mis selo Podmeteris Vukanovici selo Slivnica Kovaci selo Lopoc Vujici . Baka mi je od Faladzica iz Kalinovika.13 (*.13. у 10.Forumi -----------Semberacccc .Bokuni Kardumi selo Ravti Barzuti Basici selo Podosoje Kiperas selo Kiper Zucalo selo Grepci Redo selo Grepci Miletici selo Vlaka Miletici selo Bukanje Stanici selo Zacula Dali iko poznaje svoje prezime i poreklo iz ovih sela ? pitam iz možda važnog razloga za sve ljude poreklom iz ovih najjuznijuh delova Hercegovine bilo gde se nalazili .45 (216. март 2006.Diskusije .cable. u 21.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. март 2006.

презимењака има у Далмацији и Босанској Крајини. март 2006.com . Hvala Igore. Prof. nikad nije bio partijac. оставио сам подуже поруке на ту тему. Како иде оно друго. Pozdav! P.cable. Uvek me je interesovalo poreklo mog prezimena RAKAZOV. Unapred hvala.Arhangel Mihailo a kad Erdeljanovic kaže da poreklo nije utvrdjeno znaci li to da mi nismo Srbi? Moj otac je umro veoma rano verujuci da je Srbin čak su ga tako prijatelji i oslovljavali. у том случају је порекло од Никшића (погледај горе пасус о томе.roger) IGORE. март 2006. U familiji moga oca se prenosilo veoma često ime Milinko i Milanko sa oceva ili dedova na sinove ili unuke. да ли је слава Лучиндан. --------IG0R .Ljubica Kandic (Pravni fax-Beograd) mi je još kao studentu rekla da moje prezime potice iz Belorusije a moj ujak koji se malo bavio istrazivanjem porekla prezimena je tvrdio da mi dolazimo iz doline reke Lim gde je nekad bilo rakova pa smo po tome dobili prezime sto meni nešto ne zvuci logicno a i ne znam koliko je to tačno.Diskusije . koliko ja znam ima nas samo u Banatu. неутврђено порекло код Ердељановића значи да није утврдио одакле су се доселили у Драгутиново (данашње Ново МИлошево). породице по крсним славама. из ког места.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe. Nasa slava je Sv. у 20. Moja prof.14. Isto tako prezime moje bake po ocu FRATUCIN (Fratuchin) je izumrlo.14 (регистровани члан) Билбија долази од турцизма. Inače uzivala sam citajuci o poreklu prezimena i mnoga od njih zvuce egzoticno. http://www1. hvala puno na info i da kažem Fratucin je ch kao Chedomir a ne c kao Cirilo.Forumi Interesantnih prezimena ali nijedno ni slično mome.S. Не знам од којих си ти.14. LAKETA znate li vi nešto više o poreklu moga prezimena -RAKAZOV ili moje bake -FRATUCIN (Fratuchin) ? Ima nas samo u Banatu-Kikinda i nasla sam u USA Census iz 1800 i neke ali ne znam odakle su ti dosli.15 (*. Фратућин или Фратучин. која слава? ---------missrakazov@gmail. у 15. Mozete li mi reci nešto više o poreklu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Нисам приметио да га има у Херцеговини нити је логично да се истоветно задржало чак од Херцеговине до Баната. Раказови су највероватније Срби. за славуја (bülbül).

Svi Radojicici na podrucju Nevesinja su doselili iz Pive i bilo bi interesantno ako bi profesor napisao o ovom plemenu i periodu prije doselena u NEVESINJE.Nikola. .it) najlepse vas molim za iformacije o prezimenu MIJAILOVIC.*) Postovani gospodine Laketa.Poznajem ti sve Radojicice iz Kifinog Sela. Tebe vjerovatno interesuje period prije dolaska Radojicica u Kifino Selo. Ovo prezime je zastupljeno u Uzickom kraju..html?157[1/26/2013 7:19:44] . doduse.comcast.24.gdje sada živis.interbusiness.12 (*.Diskusije . у 20. I dajte .15.16. BERBAKOV.krsna slava nam je sv. Laketa ili bilo ko drugi.) .net) Kifljanine. март 2006. у 00.hvala unapred! ---------100% . Slavu ne znam ona je umrla davno ja sam imala 6 godina.47 (69. muslimanske vere.. Volio bih da tačno saznam svoje porijeklo. Pustite ih pa će im dosaditi!!! Pozdrav -----------ivanmilos .15. март 2006.iz Sapca sam i na nasem groblju se nalazi spomenik mog predaka iz 1897 god.Za sada neka profesor napise o Radojicicima. Da li mi mozete da kazete nešto za Vasojevice? Preyivam se Curguz. a pretpostavljam da je poreklom iz Hercegovine. prof..teh.39 (registrovani član) lovacluka (el. zanima me poreklo prezimena CITIC (CJITICJ) čija je slava Djurdjevdan. IG0R . u 22.40 (регистровани члан) Igore.. a i njeni svi su pomrli.Forumi Inače moja baka se iz Kikinde udala u Novo Milosevo drugi put posto joj je prvi muž poginuo a i njegovo prezime je interesantno.. ljudi ne kacite se na provokatorekoji nas samo odvracaju sa prave teme. i kako sam saznao vodim porijeklo od Vasojevica iz Hercegovine.serbiancafe..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.. ---------Alpinista . I ja sam iz Kifinog Sela.156. март 2006.15.kao i ove iz Batkovica i Bojista. март 2006.51 (*..A sada pozdravljam i tebe i profesora.jesi li rođen u Kifinom Selu. Hvala ----------- http://www1. mart 2006. у 10. у 13. Tokom rata u Bosni čuo sam za jednu osobu sa istim prezimenom.

Najviše Gracana je u to vrijema naselilo selo Sjenica kod Kljuca i jedan dio je naselio Bosansku Krupu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .. Bos. Basare su od starina BASARICI.. у 04.Forumi podunac (bravar) .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ----------- http://www1. у 04.15 (*. unapred zahvalan dusan ---------Barisha .Kenjalo.Gacesa itd itd itd To su prezimena iz (moga kraja) Bos Krajina.Posavina. nastala su po dolasku Austrougarske . март 2006.. Jovan Krstitelj.22 (*.17. Bursaci su od starina Mrnjavcevici. bukvalno se sprdali sa njima a ostali tako upisani. Bilo ih je u selu Kijani kod Gracaca. Prezime Indjic je Licko. koje je prezime poteklo od koga Pozdrav svima(sem rvatima . у 14. u napred zahvalan Dusan ---------damjan555 .com) interesujeme moje poreklo :prezime Djokic Krsna slava Sv.Diskusije .naravno) a najviše mojim KRAJISNICIMA ----------compass .Tesla.. ----------damjan555 . март 2006. Glamoc. март 2006..08 (194.*) Profesore Jel znate nešto o poreklu prezimena Barisic??? Gde se sreće: Kupres. март 2006.17. Ovo me je deda naucio. март 2006.17.ali ih vise nema .Grubisa..Vjestica. у 09.01 (регистровани члан) Tisme su od starina TASICI. Dzakula. Kokot.aol.57 (регистровани члан) Za Indjica. Znam da je jedan dio plemena otisa za Bosansku Krajinu prije 100 i nešto godina kad se Bosanska Krajina naseljavala sa djelovima plemena iz Like..aol... Slavonija i Dalmacija. Ima ih u Donjem Lapcu..16.. ljudi kad su popisivani davali su pogrdna imena.106.16. Ovuke su od starina Cvjetici...com) interesuje me poreklo imena i familije Piplica .serbiancafe.dali su bili nekada pravoslavni . у 08.

okolini Danilovgrada.Kad bi naletjela ljetna kisa i to pravi pljusak. марта 2006.znaš to je bio stric tvoga pokojnog djeda. u 16.Ima još jedan Kifljanin u Tb-u znaš ti o kome je riječ on je dosao iz Sarajeva pozdravi i njega.A toliko pamtim likova iz našeg sela i svaki je bio posebna prica i legenda..ti ili tvoj tata. Pozdravljam te srdacno tebe i tvoju porodicu.Toliko su bili orginalni da se ja sad pomalo i razocaram sa ovim narastajima.30. u 22.On je ugostitelj na Jahorini.09 (*.Todor je neobično volio tu njivu i često je gore isao da sjedi i odmara se..Sve se ovo odvijalo kod Savke i Macka u kafani a poslije kod Zirojevica i u Zubcevom hanu a kasnije i kod Sarenca. septembar 2006.Pozdravi sve tvoje kao i strica i baku u Kifinom Selu isto i strica na Palama.Diskusije . у 18.37 (*.09 часова (GMT-5).17.serbiancafe.tako da su unisteni vrlo vazni istorijski spisi..To je ostalo od pok.Drago mi je kad tako mladi ljudi imaju postovanje prema mjestu iz kojeg poticu njihovi preci.html?157[1/26/2013 7:19:44] . mart 2006.interbusiness.Forumi -kifljanin.živimo kod okoline Sapca već http://www1.a Todor bi se pred njima glasno zapitao „Zaboga ljudi pada li u mojoj Calusi”. ivanmilos .comcast.25. mart 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. у 11.između ostalih i oni u kojima je pisalo o dolasku RADOJICICA na ove naše krajeve.Todora. март 2006.Ali obraduju me mladi ljudi koji kao ti drže do svoga porijekla i bastine svojih predaka.Ja se javljam iz Chicaga i tvoji znaju ko sam.Što se tiče Kifina.No globalizacija čini svoje i ljudi nisu ni svjesni.net Volio bi da mi kazete ukratko nešto o sebi i ako vi „100%” živite u Kifinu selu da mi provjerite „DA LI PADA KISA U MOJOJ CALUSI???” ----------100% . Ukoliko vi posjedujete neke podatke molim vas da ih objavite ili mi ih proslijedite na adresu drzela@teol. Iz nepouzdanih izvora saznao sam da svi Radojicici vode porijeklo iz sela Pjesivci. у 18.net) Srdacan pozdrav za„100%” Ja sam rođen u TB-u gdje i danas živim zajedno sa svojom porodicom. u 16.tamo imam baku i strica i meni vrlo drage rodjake.i njemu je bas fino gore.net) Znam ko je u pitanju. Ja ovako ponekad nešto napisem na ovom sajtu i drago bi mi bilo kad bi uspio da sve o ljudima i dogadjajima iz Kifinog Sela sastavim i stampam u jednoj knjizi.teol.ljudi su se radovali i procjenjivali kolika će korist biti od te kise.29 (registrovani član) IG0R .41 (registrovani član) Задња верзија коју је ухранио Гуглов архивски робот је од 17.prenesite mu pozdrav od mene. дакле ко је сачувао остатак нека дода. Ovo za Calusu ti je orginalno. koPoB . март 2006.25 (*.it) igore molim te nešto više o prazimenu MIJAILOVIC.24.17. Kao sto možda i znate za vrijeme fasistickog terora na KASABU i okolna sela zapaljena je crkva na Drenoviku.

Ako možeš pomozi mi bilo kako!HVALA TI UNAPRED! guzina .. mart 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] . A u jutro Vidov dan osvice. oktobar 2009..comcast.27.27.Do danasnjih dana nije prekinuto postovanje prema tom Bogu i Srbi su mu posvetili jedan dan u godini koji je ujedno zbog velikog postovanja prema Caru Lazaru .U prdhrišćanskom periodu kod Srba postojao Bog VID... Možeš li mi još samo reci porijeklo prezimena Vidovic? Neki ga vezu sa Banjanima.37 (*.krsna slava sv.49 (registrovani član) Prezime VIDOVIC Svojataju ga i Srbi i Hrvati! Molim ako može neko već da razjasni ovu enigmu.koji sebe smatraju većim Hrvatima i od Zagoraca ili Gradiscanskih Hrvata.. koPoB 11.26.28.13 100% .Forumi oko 150 god ali ne znam koje mi je prezime bilo pre ovog sadasnjeg. Dan veliki i krvoprolice.cable.55 (registrovani član) mozete li mi reci nešto o poreklu prezimena Macura? Unapred hvala puno! jago (ljubimac žena) . mart 2006. mart 2006.13 (*. u 04. mart 2006. Pozdrav.uzet da se toga dana proslavlja i ime ovog srpskog svetitelja koji je braneci svoju zemlu i narod na Vidovdan 1389.godine osvoio Carstvo Nebesko.. Hvala unaprijed. http://www1. u 03.roger) a ovo? pssst (Ucenik) .55 (registrovani član) Bravo. To sto oni smatraju to je istorijsko pamcenje ovih pokatolicenih Srba.25.da su Hrvati Sloveni..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.serbiancafe.izvedeno od srpskog imena Vid. u 21.. mart 2006.net) 0 Prezime Vidovic. u 12.. u 23. Na Kosovskoj veceri Milos OBILIC govori zvanicama. u 09.NIKOLA.Diskusije . jago (ljubimac žena) .i to je još jedan u nizu dokaza da je gro sadasnjih Hrvata nastao prevodjenjem Srba u hrvatski narod. Hrvati i ne spadaju u Slovenske narode to čak i Vatikan nije smatrao. Drugojacije se ne može objasniti da jedan neslovenski narod postuje I cuva uspomenu na slovenskog Boga..

Želio bi da saznam nešto više o prezimenima Cankovic i Sedlan. u 19.3.-5-koljeno od kada žive u okolini doboja.38 (registrovani član) Interesuje me porijeklo ovih prezimena: Dojcinovic Skrobonja Saula Ako me može ko pomoći.Forumi Pozdrav za Sve Srbe i druge dobre volje. gligorije (30. u 05. interesuje me porijeklo ocevog prezimena prezime:djermanovic (jelanjska. april 2006.okolina doboja.novembar) kao i porijeklo majcinog prezimena: prezime:mastilovic (grabovica. Unapred hvala BXPC (majka) .28.19 (registrovani član) Pozdrav Igoru i Prof. mart 2006. u 09.html?157[1/26/2013 7:19:44] .srpska) krsna slava:sv. april 2006. mart 2006.32 (registrovani član) Tesanovic donibrasko1 .čak je i ujak prije zadnjeg rata isao u nevesinje da ih upozna posto je majcin djed otprilike 3. mart 2006.29..de) Sva tri su hrvatska prezimena! dejica (dipl ing masinstva) . mart 2006..Diskusije .teh. u 15.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.. u 06. po predanju poticemo od Vasojevića iz Hercegovine.29..28. Pozdrav aleksandra_do (asistent na fakultetu) .05 (registrovani član) Uvazeni profesore.3. Nikolu i to oduvijek.) .serbiancafe.srpska) krsna slava:sv. rep.28.52 (registrovani član) Igore.t-ipconnect. u 12. mozeš li da mi pomogneš da dalje rasvijetlim moje porijeklo? Ćurguz se prezivam.Laketi. Krsna Slava za oba prezimena je Sveti Jovan. okolina doboja. Slavimo Sv. Oba prezimena su Licka.47 (*.rep. nikola čula sam da je majcino prezime iz okoline nevesinja. u 15.56 (registrovani član) http://www1. mart 2006. unaprijed se zahvaljujem. Unapred zahvalna i veliki pozdrav compass . Milosav_Vasiljevic . lovacluka (el.

2006.Oni svi poticu od istog plemena.4.5.06 (*.36 (*. (Michailouich)su stara srpska porodica iz Popova Polja kod Trebinja.HVALA! Prof.au) Evo da se javim i ja poslije svih ovih tumbanja sa nasom vjecito aktivnom temom o porijeklu srpskih porodica i etnickim seobama srpskog stanovnistva sirom svijeta. Razumijem tvoju upornost i ona se na kraju isplatila na tvoje opste zadovoljstvo.27 (*. Krsna Slava Vartolomej i Varnava.negdje oko sredine teksta za ovo javljanje natjerala me je upornost našeg citaoca pod sifrom„ivanmilos” on se uporno raspituje na sve strane za porodicu MIJAILOVIC. Vjerovatno tvoji Mijailovici poticu od ovih Mijailovica od Loznice ? Za vise informacija možeš izaci na:www.samo je tokom vremena nastala ova jezicka razlika.U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 30. Laketa . Tema izaziva ponovo zivo interesovanje citalaca. april 2006.au) ZA „ivanmilos” tvoja upornost se isplatila.40 (*. april 2006. april 2006.com. u 04. Meni je najveca nagrada Vase zadovoljstvo i radost i tradicionalne rijeci zahvalnosti : HVALA PROFESORE ! ivanmilos .interbusiness.najlepse hvala i ako postoji neka mogućnost da vam se odužim rad sam da pomognem.interbusiness. u 03.it) zna li neko nešto o poreklu Mijailovica iz Sapca ili ne?pozdrav! Prof.samo ponekad nezvani gosti koji ni pocemu ne zasluzuju da se nadju na stranicama SC svojim glupostima nerviraju redovne naše citaoce. MIHA(J)LOVIC. Evo šta sam ja saznao o toj porodici MIJAILOVIC i njima sličnim MIhajlović i MIAJLOVIC.Prema nekim podatcima zivjeli su u Srednjem vijeku u Nevesinju i u nekoj od mnogobrojnih seba preselil su u Podrinje oko Loznice u selo Rujanima.4. u 07.nikolu i koja mi je rekla da je čula od svojih da smo dosli iz bosne.5.4. Prezime je sa Banije.Nema potrebe za bilo kakvom vrstom pomoći. Toliko od mene. u 07. ivanmilos .it) Veoma se zahvaljujem prof.it) Profesore ne bih bio toliko uporan da mi se pre par dana nije javila žena iz runjana koji se prezivala mijailovic koja slavi sv. Laketa ivanmilos .54 (*.samo moras biti strpljiv.Odatle su se raselili po Srbiji i sijetu.com. u 06.5.Forumi Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Tubin. Laketa i nadam se da razumete zašto sam toliko uporan.html?157[1/26/2013 7:19:44] .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.trazimo.Valjda će i oni sami vidjeti da su ovdje suvisni i nezvani gosti ? Mada sam se i ranije javljao.neki Brajko Mihajlović. Srdacan pozdrav svima prof.sva ona prica o plemenu cuce mi je bila pomalo cudna http://www1. april 2006.interbusiness.Zahvaljujem izuzetnom radu i naporima brata IGORA te se ova tema ponovo nasla tamo gdje joj je mjesto na vrhu topika SC. april 2006.Diskusije .5.1373 godine.info (od 14.)te možeš stupiti u kontakt sa rodjacima i izmijeniti saznanja o vasoj porodici. Laketa .serbiancafe.

Diskusije - Forumi

tako da otuda moja upornost.najlepse HVALA I SVAKO DOBRO! dejica (dipl ing masinstva) - 5. april 2006. u 08.13 (registrovani član) Postovani g.din Laketa,nadam se da ste vidjeli moje pitanje u vezi familije Tesanovic(Nevesinje) A svim ostalim hercegovcima pozdrav iz Moskve pssst (Ucenik) - 5. april 2006. u 13.37 (registrovani član) PROFESORE,ZNAM DA NE MOZETE DA STIGNETE U KRATKOM ROKU SVIMA DA ODGOVORITE, RAZUMEM VAS, ALI MOLIM VAS SAMO MI RECITE DA LI ZNATE Nešto O POREKLU PREZIMENA MACURA! DA LI POTICE IZ HERCEGOVINE ILI NE, CULA SAM NEKE PRICE DA POTICE I HERCEGOVINE ALI MISLIM DA TO NIJE TačNO. Inače KRSNA SLAVA JE ARANDJELOVDAN. HVALA VAM PUNO! Prof. Laketa - 5. april 2006. u 16.37 (*.com.au) Za„ivanmilos”samo Vi nastavite da dalje tragate i istrazujete korjene Vase porodice i uspostavite kontakte na datoj adresi. Za porodici MACURA nemam nikakvih podataka,tragam možda će biti nešto ? TESANOVIC,su stara srpska porodica porijeklom od BANOVICA a ovi vode porijeklo od stare srpske iz plemena MALESEVACA iz sela Malina kod Bilece. TESANOVICI starinom poticu iz BANJANA oblast između Bilece i Niksica. Negdje oko 1840 doselili u selo Meka Gruda između Gacka i Bilece,odatle jedni otisli kod Trebinja,drugi dosli u Nevesinje,selo Lapcevine gdje i danas žive kao i u rasijanju. Slave slavu Sv.Arandjela Mihaila-Aradjelovdan.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.14

//// - 5. april 2006. u 17.01 (*.mnsi.net) http://www.montenegro.org.au/prezimena.html jago (ljubimac žena) - 6. april 2006. u 05.16 (registrovani član) Profesore pomozite mi molim vas u vezi porijekla prezimena Vidovic(krsna slava Vasilije Veliki)... Pozdrav... starinanovak - 7. april 2006. u 18.57 (*.co.yu) Ima li iko informacije o Malinicima iz stare Hercegovine (između dolina Pive i Tare)? Unaprijed hvala. Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.29 (*.com.au)

0

Za sifru„jago” i porodicu Vidovic; ja sam po svojim spisima mnogo toga pretražio nebili nešto nasao o ovoj porodici.Ali moji napori ostali su skoro bez rezultata,na smom kraju rada nađemsamo ovaj podatak o nekom Vasu Vidovicu,jednom od vodja u ustanku Srba u Bosanskoj Krajini 1875-1878 godine. On je u ime Srba ustanika bio upucen na Berlinski kongres da procita jedan

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Memorandum u kome su Srbi iz BiH tražili da se ujedini BiH sa Knezevinom Srbijom u jednu državu.Svoj plan nije ostvario na Berlinskom kongresu jer su Velike sile imale sasvim drugaciji plan za Bosnu i Hercegovinu. PS. Jago ti si mogao dati malo vise podataka o porodici Vidovic,gdje Vas najviše ima,kuda i kada ste se i gdje ste se selili ? koPoB - 30. septembar 2006. u 16.30 (registrovani član) Prof. Laketa - 7. april 2006. u 21.40 (*.com.au) METKOVIC,su starinom porijeklom iz Grblja. Kada su mlecani zauzeli Grbalj 1433 godine,oni su izbjegli u Trebinje. U istorijskim izvorima 1447 godine,pominju se Pribisav i Priboje METKOVIC iz Luga u Popovu Polju. Po ovoj srpskoj porodici gdje su nekada zivjeli u dolini Neretve dobilo je naselje ime i kasnije grad Metkovic. Jago (ljubimac žena) - 10. april 2006. u 06.21 (registrovani član) Naime po nekim saznanjima dosli smo u zapadnu Bosnu (bosansku krajinu)sa banjana kod Niksica..To je od prilike sve sto mogu da kažem..Čuo sam da ima dosta hrvata u Hercegovini sa tim prezimenom... Takođe slavimo Sv.Vasilija Velikoga... Pozdrav za Prof.Laketu Matko Metkovic - 10. april 2006. u 12.25 (*.t-ipconnect.de) A Metkovic se nalzi di tocno,u sumadiji ili Hrvatskoj? ++++++ cuj ovog „prfesora”,METKOVICI pa još „srbi”..e,budalo...srbi tek dobijaju prezimena u 19.stoljecu...a METKOVICI su uvik i stalno bili SAMO HRVATI..kao najvjerojatnije i vas pradid LAKETA...pravo „srpsko” prezime..nema šta,isto kao i SESELJ..GUBITNICI i LAZOVI..jadni ste a de matko - 10. april 2006. u 15.15 (*.cpr.ca) Pa matko, bre, samo Srbi znaju pravu istoriju sto znači da ste Vi...srbin! Ma gdje si, brate! KAMINJAČA - 11. april 2006. u 04.41 (*.ptt.yu) Ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj.

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Unapred zahvaljujem. marijabgd (student) - 11. april 2006. u 16.30 (registrovani član) Molim Prof.Laketu da mi kaže nešto o prezimenu Bjelica selo Blace opstina Berkovici,i o prezimenu Milosevic selo Vlahovici opstina Ljubinje unapred hvala donibrasko1 - 13. april 2006. u 16.32 (registrovani član) Pozdravljam Prof.Laketu i Igora. Zamoljava vas ako bi mi dali neki podatak o prezimenu Tubin. Prezime je sa Banije. Zahvalan unapred. MBoskovic - 16. april 2006. u 17.26 (registrovani član) Profesore Laketa, zeleo bih da mi pomognete da odgonetnem poreklo familije BOSKOVIC. Prema jednima, vodimo poreklo od gacka u Hercegovini, prema drugima iz okoline Niksica u CG i plemenu Vasojevica...po trećima opet iz okoline Mojkovca...priličan broj porodica Boskovic danas živi na podrucju opstine Ivanjica, selo Osonica...i svi slave Sv. Nikolu. Hvala unapred KAMINJACA - 17. april 2006. u 05.22 (*.ptt.yu) Uvazeni Profesore Laketa, ima li na području Hercegovine prezimena DRAŽIĆ? Gde su živeli (žive),koja im je Slava i šta je bilo sa njima? Ima li podataka o poreklu prezimena PULJIĆ (drugo prezime ILIĆ)iz sela Kamena-opština Blagaj. Moleci Vas za pomoć, unapred zahvaljujem. Barisha - 17. april 2006. u 08.41 (194.106.*) Za Boskovica Bošković, u Podgorici 1431. god.; Budva 1688. god.; Kuti i Bijela, Herceg-Novi 1695. god.; Kameno i Kruševice (Boka Kotorska) su iz Mostića (Hercegovina) kao: Palikuća; Herceg-Novi, po nahočetu; Ledenice (Risan) 1399. god.; Bijela Smokva (Kanjoš) u Buljarici (Paštrovići); Podgorica 1435. god.; Bogumilovići u Pješivcima, ranije: Breškovan. Od njih su u Budvi i Nikšiću; Bjeloši (Cetinje); Čevo, selo Pejovići i kao: Bošković - Pejović, u Cucama, srodni su Miljanovićima iz područnog Repca. Od njih su u Nikšiću, a u područnom Grahovu i kao: Bošković - Gradinjanin; Gradina u Ćeklićima (Cetinje); Bjelice (Cetinje), od njih su u Kotoru; Rijeka Crnojevića, i kao: Bošković - Kolašinac, porijeklom iz Polja (Kolašin); Vignjevići (Rijeka Crnojevića) i kao: Bošković - Ljubotinjanin, porijeklom iz Vučitrna, Kosovo; Građani (Rijeka Crnojevića), starinci, od njih u Mrkojevićima (Crnogorsko

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Primorje); Velje Selo (Bar), iz Donjih Mikulića uz Bojanu; Gluhi Do i Sotonići (Crmnica) i kao: Mirosalić. Oni su ogranak Vučetića; Golubovci (Zeta); Brčele i Limljani (Crmnica); u Cucama, povrh Melaca, ogranak Mijanovića, porijeklom iz Zete (Adžova Vrba), gdje ih više nema; Na Glavici (Bjelopavlići), ogranak Kaluđerovića; Slatina i Vučića - pod Zeletinom; Platoom (Bjelopavlići), jedni ranije: Ilić; Orja Luka (Danilovgrad) i Ostrog (Bjelopavlići), potomci Bijelog Pavla. Od njih su Tripunović u Matagužama (Zeta), Doboju (Bosna) i Senjak na Rudniku, jedni su odselili u Mačvu; u Pješivcima kao: Riđan, pa Kezunović i Mijajlović (Serdarević) preselili u Paštroviće; iz Pješivaca neki su preselili kod Valjeva i drugi u Peteljevac (Kruševac); Nikšić i susjedna Straševina; Paštrovići 1702. god.; Zagrad (Župa Nikšićka), ogranak su Milončića iz područnih Dučica; Liverovići (Župa Nikšićka), ogranak Pavlovića, potomka Nikšića. Od njih su u Rovcima (Podgorica), Kolašinsko i Mojkovačko područje; kod Mojkovca, kasnije Fuštić, porijeklom iz Grblja; Mojkovac, ogranak Šćepanovića, iz Borja lijeske (Rovca); u Trebaljevu (Mojkovac), jedni i kao: Kojinović; Morača (Kolašin), doselili iz Lješkopolja, porijeklom iz Grblja; Morača, potomci Bogdana Čevljanina, iz Vojinića (Cetinje); Kričak i Kolašin (Pljevlja) i kao: Bošković = Alilović, doselili iz Kozice preko Tare, kao: Macan; Brvenica, Kovač (Pljevlja) i Lijeska (Pljevlja); Bobovo (Pljevlja) pa su prešli u područni Gradac i Jelov Panj pa u Ritošiće i Kaluđeroviće (Pljevlja); Prenćani, Maoče i Bukovica (Pljevlja); Gotovuša (Pljevlja), pa u područne Kolušiše i okolna naselja; Rovca (Podgorica); iz Crne Gore u Pieru (Albanija); Tivat; Garaši (Kragujevac) kao: Bošković (Savić) pa Garašanin porijeklom iz Bjelopavlića; Kumbor (Boka Kotorska), iz Krivošija; Podgorica 1431. god.; kod Herceg-Novog, jedni su iz Popova (Hercegovina); Ledenice i Risan 1399. god.; Kumbor, Ubli i Smirna, HercegNovi; Muo i Prčanj (Kotor), Donji i Gornji Stoliv (Boka Kotorska), porijeklom su iz Ćeklića (Cetinje); u Podgorici 1435. god.; Zagora i Radovići (Tivat) 1594. god.; iz Bogmilovića (Pješivci) ima iseljenih u: Spuž, Bjelopavliće, Prizrenu, Međulužje (Šumadija); u Bogmilovićima (Pješivci) potomci Todora iz Velestova (Cetinje); Vignjevići (Rijeka Crnojevića), porijeklom su od Vučitrna (Kosovo); Građani (Rijeka Crnojevića), od njih su u Dobroj Vodi (Bar); Ceklin (Rijeka Crnojevića), od njih su u: Šekulare (Gornji Vasojevići), Ritošići (Sjenica); U Moraču iz Liješnja (Rovca) ovdje iz Vojinića (Čevo), Cetinje porijeklom iz Hercegovine; Kisjelice (Bratonožići) i kao: Mijajlović; Potkrš i Seoštica (Bratonožići); Šekulari (Gornji Vasojevići). Ogranak Maslovara. Ogranak Kaluđerovića u Velici i Donjoj Ržanici (Vasojevići) jesu iz Ćeklića (Cetinje); Jedni su u Vasojevićima ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Adrovića. Šekulari (Gornji Vasojevići), ogranak područnih Brakočevića porijeklom iz Cuca (Cetinje). Od njih su u: Beranama i kod Bijelog Polja; Gradina (Bjelopavlići), ranije: Bogumilović. Njihovi su srodnici u Golubovcima (Zeta); u Podgorici došli su ogranak Raičevića drugi ogranak Terzića; u Kučima: 1) Iz Meduna (Kuči) preselili se u Plav; 2) Iz Ubala preselili u Bar; U Loparima, jedni kao: Kostrović; Brestovik (Bijelo Polje), Plužine (Piva), doselili iz Sjenice (Raška), od njih su Mićić; U Reljevu (Sarajevo); grana Vojinovića u Pivi i odselili u Bosnu Bošković, grana bratstva Vučetića u Gluhom Dolu Boškovići, bratstvo u Bjelopavlićima Boškovići, bratstvo u Bjelošima Boškovići, bratstvo u Brčelima Boškovići, bratstvo u Limljanima Boškovići, bratstvo u Stolivu Boškovići (Breškovci), bratstvo u Bogmilovićima Boškovići (Gradinjani), bratstvo u Cucama

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

sin/unuk Jove je mali Jovic. I to bi bilo to. april 2006.Jovic dolazi od Jovo/Ivan. JOVIC..poticu iz okoline Niksica u procesu od nekih seoba kerenuli su u vise pravaca prema Boki...29.....Diskusije .26. bratstvo u Sotonićima Boškovići (Pejovići).19. Nadam se da nisam bio previse grub..Forumi Boškovići (Gradinjani). april 2006.com.niti su otisle negde. http://www1.prezime Boskovic 0 proizlazi iz imena Bosko. u 21. Prof.nikakve voodu-slave i ostale gluposti neigraju tu bilo kakvu ulogu.24 (registrovani član) Zamolila bih Igora da mi pomogne ako može da saznam nešto o svom poreklu.. u Nikšiću i u Grahovu Boškovići (Mijanovići).de) Jovici nisu dosli od nikud. Odakle su se doselili Jovici u Loznicu a slave Miholjdan? Stipe_Stipic ..html?157[1/26/2013 7:19:44] ..51 (registrovani član) Volela bih znati nešto više o poreklu Jovica koji žive u Loznici. Po nekim saznanjima Grbići potiču iz crnogorskog primorja odnosno Boke (gde je bio rasprostranjen kult Sv. Laketa . april 2006. U kojim mestima u Hercegovini su živeli (žive) Grbići? Unapred vam se zahvaljujem na svim informacijamа u vezi toga! Stipe_Stipic .serbiancafe..i najveci dio tih Boskovica nema nikakve srodne veze jedni s'drugima. Srđa i Vakhe) odakle su otišli za Liku i Krajinu..pradjed ti je imao ime Jovo.. mililili .tj.imaš ih među Hrvatima.Srbima.Crnogorcima.naslili se u Bosanskoj Krajini i u Srbiji oko Valjeva. bratstvo u Pejovićima koPoB 11.t-ipconnect.pa dokle će te uciti istoriju od svestenika sa srednjom strucnom spremom.. u 06. mililili ..Dalmaciji.30 (registrovani član) mirog (svastar) . april 2006. u 10.znaci.25..36 (registrovani član) Interesuje me poreklo Grbića iz Krajine čija je slava Srđevdan.Bosni i Srbiji(u Loznicu kao Vasi).tj. u 15.19... april 2006. april 2006..au) Dragi citaoci evo mene da se javim nakon duzeg vremena i pokusam dati odgovore na neka Vasa pitanja ranije postavljena pa onda krenimo redom.15 koPoB . u 12.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 16. u 16..35 (*.55 (*.. u 16.su porijeklom iz Hercegovine..33 (*.t-ipconnect.sin/unuka su Jovini.nije bila namera. bratstvo u Cucama Boškovići .22.boskovici onde boskovice ovdje. septembar 2006. GRBIC.... oktobar 2009.Mirosaljići.30.u najidealnijem smislu.Bozo..de) bog te hebo koji mitomani.

Diskusije - Forumi

BJELICA, starinom poticu od ORLOVICA koji su poslije poraza na Kosovu 1389 godine,dosli u selo Cadjare u Gacko.Pod pritiskom Turaka sele na Cetinje. Od njih su Bjelice u Hercegovini u Bogdasicima u Bileci,u Dabru u Stocu,(na vise mjesta)te kao Bjelice i Pejanovici u Nevesinju,i kao Sutic i Andric u Blacama.U Hadzicima poznati su pod prezimenom Krsmanovic i oko Visokog pod prezimenom Andric. Od Bjelica vodi porijeklo porodica BJELICIC na Zlatiboru,Uvac i Sirogojno u Srbiji. Bjelice slave slavu Sv. Jovana. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 07.31 (*.com.au) TOPONIMI - GEONIMI Evo nekoliko toponima iz doline Neretve za našeg starog i provjerenog „prijatelja” Matka Matkovica da malo uci istoriju i geografiju. Znatan broj naselja u danasnjoj Srpskoj Hercegovini dobio je imena i nazive prema starosjedelackim srpskim porodicama koje su nekada tu zivjele, a ciji potomci i danas žive u nekim od ovih naslja. 1. Bacevici, po porodici Bacevic. 2. Metkovici, po porodici Metkovic. 3. Tasovcici, po porodici Tasovcic. 4. Borojevici,po porodici Borojevic. 5. Aladinici, po porodici Aladinic. 6. Crnici, po porodici Crnic. 7. Domanovici,po porodici Domanovic. 8. Berkovici, po porodici Berkovic. 9. Visici, po porodici Visic. 10. Dabar, po porodici Dabrovic. 11. Boljuni, po porodici Boljunovic. 12. Osanici, po porodici Osanic. 13. Burmazi, po porodici Burmaz. 14. Bjelojevici, po porodici Bjelojevic. 15. Hatelji, po porodici Hatelj. 16. Oplicici, po porodici Oplicic. 17. Hodbina, po porodici Hodbina. 18. Kocela, po porodici Kocela. 19. Glusca, po porodici Glusac. 20. Vidovo polje, po porodici Vidovic. To su samo neki toponimi iz doline rijeke Neretve,ako bi nastavio sa toponimima iz Istocne Hercegovine spisak bio debeo kao „Politika”. Matko Metkovic - 29. april 2006. u 13.43 (*.t-ipconnect.de) Cuj „profesora”...Metkovici dolazi od „srbijanske” obitelji Metkovici...ha,ha,ha...je, a Petrovici dolazi od ruske obitelji Petrovici a ne od osobnog imena Petar...jeli „profesore”...ha,ha,ha Što se cudit sto je ist.Hercegovina tisucu godina iza zap.Hercegovine na svim drustvenim nivoima...kad pravoslavni sveStenici od strucne spreme imaju tek zavrsenu srednju skolu..dok njihove katolicke kolege imaju barem jedan fakultet pored teoloskog i govore barem 3 svijetska jezika uz latinski i grcki...a takvi kao ti

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

se zovu „profesorima” a cilo svoje znanje crpi iz epskih pisama..CIRKUS Laketa,vratite se svojoj pradidovskoj katolickoj viri i svojim Hrvatskim korjenima...posrbice.. Prof. Laketa - 29. april 2006. u 17.53 (*.com.au) Cuj Matko bre,nešto mi puno hvalis tu Vasu pismenost,naobrazbu i uljudbu a sam se ponasas suprotno od toga.Stani oladi malo,šta si zapjenio,dodji malo sebi.Kao prvo nauci se citati,nism nigdje napisao da...Metkovic dolazi od „srbijanske obitelji Metkovic”, u mome tekstu stoji,možeš vidjeti,„od srpske porodice Metkovic”itd.Valjda razlikujes ta dva pojma„srpski”i„srbijanski”koji se bitno razlikuju to svako iole obrazovan zna u cemu je razlika osim tebe i tebi sličnih koji to neće namjernoo da vide. MATKO,pusti fratre i popove i ne uplici ih u ovu pricu ni krive ni duzne,oni to nisu zasluzili,ostavi ljude neka rade,Bogu da se mole u miru bozijem. Sa nekima od njih i moja malenkost je zavrsila „barem jedan fakultet”i naucila nešto od nabrojanih jezika,sto klasicnih sto savremenih. Sreća je da i nasi popovi imaju nešto više skole nego sto ti mislis. I kod nas je stigla era kompjutera,interneta i ostale elektronske opreme. Matko, ne brini se puno za moju diplomu,može ti doći zlo od silne sekiracije,pa mi te zao ako ti sto bude ? Hvala lubazno na prijedlogu za katolicenje. Ako iko treba da razmišlja o povratku vjeri pradjedova,onda si to ti. U osmom vijeku n.e.kada je Vizantija osnovala provinciju Dalmaciju bila je pravoslavna. Toliko Matko od mene tebi, radi znanja i ravnanja! prognanik - 30. april 2006. u 04.17 (*.quicknet.nl) POSTOVANI GOSPODINE JA BIH VAS JOS JEDNOM ZAMOLIO DA MI NASTO VISE KAZETE O PORIJEKLU FAMILIJE GLIGOREVIC KOJA JE ZIVELA U KONJICU.TO JE BILA JEDNA OD BROJNIJI RAMILIJA KOJA JE ZIVELA U MESTU BRADINA I BRDJANI,SLAVILI SU SLAVU SV. JOVAN (20JAN.) TO PITANJE JE VEME ZNCAJNO POSTO PRIPADNICI Više ne ZIVE NA TIM PROSTORIMA NEGO SU SE ZBOG RATNI ZBIVANJA RASELILI SIROM SVETA.SA POSTVANJEM G.M dalmatinka 82 - 30. april 2006. u 14.02 (*.yubc.net) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Visekruna .nastanjeni su u Dalmaciji ,selo Oton kod Knina .Slava je sv.Jovan.Unapred hvala. Prof. Laketa - 30. april 2006. u 21.52 (*.com.au) Mnogi citaoci sa prostora Republike Srpske Krajine pitaju za porijeklo svojih porodica.Moram priznati da za njih ima veoma malo materijala ali nadje se ponesto i za njih.Tako sam kod istoricara Vladislava Skarica,koji je istrazivao seobe sa prostora Hercegovine u Zumberak i okolinu naisao na sledeće porodice za koje možemo reći da vode porijeklo iz Hercegovine a to su:Badovinac,Balaban,Ducic,Kokot,Kordic,Pilatovac, Simrak,Marsic,Sekulic,Stijic,Taras,Sobatovic,Bogdasic,Vignjevic,Vran jes, (Vranjesevic),Vrs,Vuksanovic,Grubac,(Grubacevic,Grubacic),Djurasevic,

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Djurmanovic,Zeravcic,Klisuric,Kosljanin,Koj cin,Lalatovic,Mikulic,Poloja, Oliverovic,Romanovic,Selakovic,Prelucanin,Selakovic,Siverovic,Skorojevic, Strujic,Tudor, Herak i Predojevic. kanlic - 30. april 2006. u 22.23 (*.untd.com) Molim profesora Laketu ako ima informaciju o prezimenu Kanlic. Živili smo u Malovanu opstina Kupres i slavili Djurdjevdan. uskok2 (buntovnik) - 5. maj 2006. u 03.36 (registrovani član) За Канлића: Овако је написао Боривоје Милојевић у своме раду о Купрешком, Вуковском , Равном и Гламочком пољу: 1925 године су у Горњем Маловану постојале 2 куће Канлића који су се раније презивали Петровићи. Живели су у Јању, у Врачети (сада Стројицама). Побили су неке буљубаше у Витороги и побегли у околину Врлике (у Далмацију) Кад су се отуда повратили, један је био у делилјама. У Доњи Малован дошли су крајем 18., а у Горњи средином 19 века. Славе Св. Ђурђа. И овом приликом им честитам славу.

koPoB
11. oktobar 2009. u 21.16

Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 07.03 (*.com.au) Svaka cast„uskok 2”čestitam na iscrpnoj kratkoj i efikasnoj informaciji za porodiu Kanlic. Ne mora sve da uradi prof.Laketa,mozete i Vi dragi citaoci da uradite nešto pametno i korisno za sve nas.Samo hrabro naprijed !Pitajte i odgovarajte i dajte nove informacije. malba - 5. maj 2006. u 14.42 (*.neobee.net) Postovani profesore Laketa da li znate nešto o prezimenu Malbaski? Ja sam lično iz Sremskih Karlovaca, ne znam nešto više o mom poreklu, tako da vam ne bih vam mogao mnogo pomoći. Ako znate nešto nadam se da ćete mi odgovoriti. Unapred vam se zahvaljujem. mililili - 5. maj 2006. u 15.26 (registrovani član) Postovani Laketa, moram ponovo da vas pitam o poreklu Jovica iz Loznice. Ne mogu da prihvatim da mi je poreklo crnogorsko. Molim vas, recite da je greška. Unapred hvala! gorun - 5. maj 2006. u 16.49 (*.sezampro.yu) Molim prof. Laketu i sve ostale koji nešto znaju za informaciju o poreklu Spire Kulisica. On je, naime, rođen u Perastu 1908. Svojevremeno sam proveravala taj

0

podatak na terenu: u Perastu sam srela prof. Salea, lokalnog hronicara i svestenika Srećka Majica, ali ni jedan nije mogao ništa da mi kaže o samom Kulisicu, niti njegovoj porodici. Uputili su me na crkvu u Risnu gde se cuvaju matice rođenih i

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

krstenih. Nisam uspela da pregledam crkvene knjige. Znam da je njegova porodica živela u Dobroti: otac mu je bio Djordje, majka Milena od nekih Jeftanovica. Jedan kazivac mi je naveo da je navodno Spirina baba po ocu od dubrovackih Bjeladinovica. Spiro Kulisic je umro 1989. u Beogradu, gde je živeo i njegov mladji brat Dejan. Za starijeg brata Mirka sam čula da je živeo i radio u Sarajevu, zaista ne znam ni da li je ziv. Spiro je bio komunista i ateista, ali pretpostavljam, nadam se sa dosta osnova, da je njegova porodica bila pravoslavna. Prof. Laketa - 5. maj 2006. u 22.29 (*.com.au) Da odgovorim na neka Vasa novija pitanja: za „malba” za Vasu porodicu Malbaski nemam nikakvih podataka na zalos i izvinjavam se. Za„mililili”,ko kaže da je Vase porijeklo crnogorsko ? Vi ste Srbi sa prostora Crne Gore.Oko 3/4 svih Srba su dinarskog porijekla (Crna Gora, Hercegovina,Dalmacija).Neće valjda zbog toga svijet propast. Za„gorun”,poslije oslobodjenja Herceg Novog i Boke od turske vlasti u Kandijskom ratu(1645-1669) veliki broj Srba iz Hercegovine naselio se u zaledju Boke Kotorske,među njima i Vasi KULISICI.Ovaj rat vodio se između Turske i Mletacke na podrucju Dalmacije i Boke Kotorske. U ovome ratu su se naročito istakli kotarski,makarski,i bokeljski hajduci i uskoci koji su branili mletacke posjede,upadali na tlo Turske i tamo se borili i sirili granice polumrtve Mletacke Republike.Ratom je pomaknuta granica u Dalmaciji u korist Mletaka.U ovome ratu Srbi su se ponasali dvojako:jedni su se borili za racun Turaka,drugi na racun Mletaka, obostrano na svoju stetu. U ovome ratu su se istakli hajducke harambase: Bajo Pivljanin(?-1685) i Lazar Lako LAKETA (p.a. moj daleki predak). To je sve sto znam o Vasoj porodici Kulisici a zasigurno su Srbi. Ako želite nešto više saznati o svemu ovome pogledajte knjigu : Sava Nakicenovic,BOKA Bgd.1923 godine. gorun - 6. maj 2006. u 19.06 (*.sezampro.yu) Hvala najlepše, profesore. Pre par godina sam imala priliku da sretnem peraškog sveštenika Rada Laketu u Orahovcu, pretpostavljam da je od vašeg bratstva, a znam i za priču o Baju Pivljaninu i njegovoj kuli u Dražin Vrtu. U jednom Igorovom postu naiđoh na podatak o izvesnim Dabinovićima u Boki. U Gornjem Orahovcu, koji je nažalost raseljen i zapusteo, ima tome blizu pola veka, živelo je bratstvo Dabižinovića. Njihovi potomci poseduju tradiciju da je bratstvo starinom iz Hercegovine, kao i neka druga gornjeorahovačka bratstva, npr. Dakovići i Vukasovići. Da li su Dabižinovići u nekoj vezi sa tim Dabinovićima? masic - 6. maj 2006. u 23.20 (*.untd.com) Vozdra! Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu Masic(živeli su u Cajnicu, Bosni i slavili su Svetog Savu). Unapred zahvalna, Anastasija 100% - 8. maj 2006. u 11.10 (*.comcast.net)

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

čas kada sam se zapitao: Zar moram baš sve znati o Napoleonu. gastronomije itd. Na ovaj bi način .it www. u 01. U stvarnosti. koji su prije rata zivjeli u Bugojnu. arheologije. Ono što je navika u životu pojedinca to je tradicija u životu porodice.Svetko Buha . metnuti zajedno dopuštaju da osjetimo konkretni miris proživljenog života svih onih osoba čija se imena tako hladno nalaze po raznim spiskovima. Mnogi posjetioci ovih WEB stranica postavljaju pitanje Prof. Ono od istraživača traži široki krug znanja iz oblasti istorije. medicine. Prije 35 godina. sociologije. Italija e-mail: svebu@libero. dubokog i površnog iskustva. stimulira fantaziju i volju da se istražuju vlastiti korjeni. Prof. Zbog toga traženje podataka o genealogiji porodice i prezimena može biti pasija.rodoslovbuha.pomenuti. maj 2006. Da bi se pratio razvoj odredjenog prezimena. Tada sam čvrsto odlučio istražiti svoj lični i porodični identitet.pozdrav za istoga ako je još ziv pozdrav svim ucesnicma diskusije a naročito Pr.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije . koji je spoj novog i starog .To me podsjetilo na moju mladost. etnografije.com Poètovani gospodine Igore. o njihovom prezimenu.9. o svojim precima. Ipak svaki novi dokaz.ovdje je prezime Veljko. sudskih i vojnih arhiva. Bio je to čas istorije koji nikada neću zaboraviti. Genealoško istraživanje o postanku prezimena vrlo je složeno .Bio je to vrlo dugačak spisak umrlih predaka koji sam sjutri dan. Time bi se znatno olakšalo genealoško istraživanje. mi koji se bavimo ovom problematikom.Laketi.poticu sa Malovana. svaki podatak.58 (*.poznavao sam neke sa tim prezimenom.Forumi Interesuje me porijeklo srpske porodice Veljko iz Malovana . na Zadušnice prilikom molitve za duše umrlih morao pročitati . http://www1. pregled matičnih knjiga rođenih. Imajući sve ovo u vidu. mogli u bazu podataka tog prezimena dostaviti bibliografske podatke o izvoru podataka. predlažem Prof. istorijski dokumenat. Imam dojam da se ne radi o prostoj razmjeni informacija o prezimenu već o prvim informacijama koje postavljač pitanja saznaje o svom prezimenu. geografije. arhivima i sjećanjima pojedinih predaka. identitet koji se stalno mijenja i razvija. Hitleru i drugim bjelosvjetskim protuvama a da baš ništa ne znam o sebi samome tj.sjecam se da je mnoge zbunjivalo koje je ime koje prezime. informacija. moj otac (nepismen) mi tutnu pod nos praznu čitulju i naredi da pišem imena umrlih predaka redom kako on diktira. saopćava jedan djelić istorije a svi ti djelići.Laketi .libero. religije.it) Prof. umrlih i vjenčanih itd.Laketi i autoru ovih WEB stranica da na internetu formiramo bazu podataka: a) o svim prezimenima na području Hercegovine bez obzira na vjeru (budući je bilo prelaska na drugu vjeru ). zabava a krajni rezultat (gledano izvana) neko može smatrati dosadnim sakupljanjem imena.Svetko Buha Via Europa 8 31040 Salgareda. kada naidjemo na neki podatak koji se odnosi na neko od prezimena sa spiska.serbiancafe. dok sam kao gimnazijalac učio istoriju. Ta tradicija snagom „prošlog” utiče na oblikovanje mišljenja i ponašanja pojedinca u sadašnjosti i budućnosti.Npr. pored znanja potrebno je i puno vremena za pregled raznih istorijskih.Milan Veljko. odgovor na pitanje ili uspostavljena rodbinska veza. književnosti.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.

U međuvremenu.11.Forumi b) O intelektualcima porijeklom iz Hercegovine koji su voljni suradjivati i davati stručna objašnjenja na mnogobrojna opća pitanja vezana za genealoška istraživanja. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim nasem hercegovcu bratu IGORU.kao sto je nekada uradio ucenik Jovana Cvijica.13.14. Po definiranju genetskog koda. u 16.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ne mojom voljom rad je dospio na stranice interneta i poput grudve snijega koja krene sa vrha planine zavaljao se i postao je lavina koja se valja na stranicama Serbian Cafea. koPoB 11.Jovana.ali posto imam dosta slobodnog vremena nekako izlazim sa svim problemima na kraj.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Slazem se sa Vasim mišljenjem da je trebalo pored srpskih porodica obraditi i sve ostale u prvom redu muslimanske i hrvatske porodice.au) Gospodine profesore Buha.30.16 koPoB . Laketa . maj 2006. eda .sto su oni sa odusevljem prihvatili. Meni u radu svojim pismima pomazu mnogi nasi citaoci koji se javljaju na ovim stranicama sa svojim radovima. Navodno http://www1. u najnovijim američkim istraživanjima tvrdi se da kod nas srba (za razliku od ostalih slavena) preovladava neolitski genotip isto kao i kod grka.31 (registrovani član) rof. Ali danas to nije moguće da ne nabrajam razloge. Ova tehnika mi bas ne lezi najbolje i stvara mi dodatne probleme u radu. maj 2006. u 17.Gledao sam Vas rad o porodici BUHA i dobro je uradjen nešto slično namjeravam i ja u raditi o porodici LAKETA. u 21.Moja prvobitna namjera bila je 0 kao što se vidi na početku samog rada da istražim i opisem nevesinjske porodice i još usput neke ali ne sve hercegovacke porodice.Jevto Dedijer.Diskusije .com.nadam se da se oni neće naljutiti. Laketa jovana888 (ucenica) . Ako mi vrijeme dozvoli ja ću uraditi jednu VEB stranicu svega ovoga sto je napisano do sada na ovu temu.nasem VELIKOM KNEZU IGORU i svima ostalim.Jedan od razloga moga pisanja su prvenstveno nasi ljudi koji su razasuti po bijelom svijetu daleko od zavicaja i rodnog kraja i njima želim pruziti neke informacije o njihovim porodicama. u 06. Da li su srbi grci (koji su nekada živjeli u Hercegovini) koji su poprimili slavensku kulturu ili slaveni koji su miješanjem sa grcima primili (ako je to moguće) njihov genetski kod? Uvjeren sam da bi ovakva baza podataka znatno doprinijela definiranju identiteta ne samo pojedinih hercegovačkih prezimena nego i Hercegovine u cijelosti. Koliko vidim Vi ija smo rasli u istim uslovim i vaspitavani smo na istim uzorima.naime ja u rukopisu imam sistematizovan materijal samo ga treba srediti za objavljivanje. maj 2006.Ja mislim da je to jedna od najposjecenih stranica na SC.50 (*.nadam se da će uskoro doći vrijeme da se to uradi i da se stvori konacna i potpuna etnicka slika Hercegovine.Hitno mi je!Hvala unapred.serbiancafe. Vase pismo me obradovalo i ohrabrilo da nastavim raditi dalje na istrazivanju porodicnih korjena srpskog naroda sirom svijeta. u 16. Srdacan pozdrav svima prof.02 (registrovani član) Moliim vas ako mozete da mi akzete nešto o poreklu prezimena Radivojčevic slave slavu sv. Npr.17 (registrovani član) Dobila sam informaciju da je prezime BEKVALAC poreklom iz Hercegovine. septembar 2006. oktobar 2009.

Turskoj.serbiancafe. u 07. u 16. maj 2006. Jandre (student) .a ne danasnje Poskovic. Da li možda vucemo porijeklo iz sela POSCENJE kod Zabljaka? Sada nas ima u Italiji.14.14. gumi007 . u 12. znam da je moj pradeda rodom iz konjica a tu se gubi i svaki trag.Austriji.doduse bez ikakvih dokaza.html?157[1/26/2013 7:19:44] . selo Ervenik kod Knina.30 (registrovani član) Osman Paša Kazanac vuče porijeklo od Papovića.Portugal. maj 2006.Jovan. Slava je sv. Nema nas na spisku protjeranih muslimanskih porodica iz Herceg-Novog i okoline..Belgija.ba) pozdrav svima volio bih saznat porijeklo svoje porodice-Mirjanic. Možda profesor ili Igor imaju više informacija. родови) из Херцеговине односно Црне Горе славе Срђевдан? http://www1. Bosnjak sam.Njemacka.ako ih imate..da zajedno sa Hasanbegovicima i Pasicima vucemo porijeklo od Osman-pase Kazanca-Bosnjaka koji navodno vuce porijeklo od pravoslavnih Papovica. BIVOM .USA.Hercegovina.što se nadam da neće uticati na uskracivanje informacija.Svedska . 1755 u popisu svrsenih kalfi(ucenika)terzijskog(krojackog)zanata u Mostaru spominje se Ahmed.57 (*. Iz ovog popisa se vidi da smo porijeklom iz Stoca(što se niko iz naše porodice ne sjeca da je čuo od starijih) i da smo se prezivali Posko.38 (registrovani član) Која племена (братства.14.01 (registrovani član) Mozete li mi nešto više reci o poreklu prezimena Travica.europronet. maj 2006.38 (registrovani član) Postovani gosp. Unaprijed hvala mirog (svastar) .niti iz Niksica. u 12.Diskusije . Nastanjeni su u Dalmaciji. U porodici je kruzila prica.POSKO(Poshko)iz Stoca krojac u Gacku. ali za Poškoviće samo znam da jesu hercegovačka familija. Prezivam se POSKOVIC(PoSHkoviCH) i zadnjih barem dvije stotine i pedeset godina smo živili u Gacku. u 17. Ako nemo može da mi pomogne bio bi mu zahvalan.islamske vjeroispovijesti.Laketa. Imate li kakvu informaciju o tome prof. Gackali (radnik) . maj 2006. Laketa? Bila bih Vam zahvalna. maj 2006.pa me zanima odakle je moje porijeklo.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Kanada.19.UK.15.sin Ismailov. interesuje me moje porijeklo i javljam vam se za pomoć.Danska.Forumi su tri brata Bekvalca pod Carnojevicem dosli na sever Srbije.Francuska.Australiji.i Bog dragi samo zna.

okt porodica Skrobonja slave Jovandan Unaprijed hvala. BXPC (majka) . pa bi Vas zamolila ako znate bilo šta. molim Vas napisite sam par recenica: porodica Dojcinovic: slave svetog Luku 31.koje se su razdvojene jednim manjim brdom da se ne vide jedna od druge. i porodica Saula. maj 2006. http://www1.24.Priznacete veoma mudro da se narod ne bi provocirao.18 (registrovani član) Da. Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic može biti tačno.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Da bi potvrdio svoj identitet.com.19 (*. u 18. maj 2006. Od Papovica vode porijeklo srpska porodica Parovic koja je iz sela Lazarica dosla u selo Biograd kod Nevesinja i muslimanska porodica PASIC iz Avtovca i Gacka. ne znam koja je slava.već da se svako u miru moli svome Bogu.ca) Šta je sa poreklom prezimena Pantic? Prof.prozvase se PAPOVIC. Nema uskracivanja informacija bilo kome.24. maj 2006. u 19. Drugo predanje veli da je neko Papovica cobance pobjeglo od kuce.sympatico.Prema porodicnom predanju neki njihov predak Nenoje pod pritiskom Turaka presao je u Cevo (C.Pasici vode porijeklo od porodice Papovic.samo je problem sto ja bas uvijek nemam trazene informacije.koji je sakrio u jedno obliznje suplje drvo i na taj način se legitimisao među svojim rodjacima.Gora)i prezivali su se Ozrinic. I ja sam pitala za porijeklo moje familije koji se inače nalaze u Republiku Srpskoj.poslao je po uze i kosijer. Znam da ste pretrpani našim molbama za informacije. maj 2006. komsijama i saplemenicama.serbiancafe.html?157[1/26/2013 7:19:44] .25.a kada su dosli u selo Kazance u Gacko. u 19.koja je zivjela u selu Prijevor kod Bilece.koja starinom potice od porodice PREDOJEVIC.02 (*. Zbog toga nije za odbaciti Vase porodicno predanje da vodite porijeklo od porodice Pasic. izucilo knjige i kao bogat covjek vratilo se u svoj stari kraj koga ovdje malo ko da ga je poznavao.otislo u Stambol.samo pogledajte ova pisma koja su pisana poslije Vas pa evo sve do danas. Konkretno o Vasoj porodici znam i čuo sam za nju jer sam ja živio i radio u Nevesinje a često sam dolazio u Gacko u hotel „Metohiju” i upoznao njenu legendu konobaricu „KOKU”.U znak sjecanja i zahvalnosti na stari kraj i svoje porijeklo podigao je crkvu i dzamiju u selu Kazanci.Forumi Хвала унапред и пуно поздрава! BXPC (majka) .Diskusije .16 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i Igoru. canada61 . Jako malo znam o istoriju njihovu.27. u 12. Laketa .au) Za „Gackali(radnik)” Postovani gospodine Poskovic.

com.Postoji porodica KOZIC kod Ljubinja i porodica Kozica u Drnisu kod Knina.su stara srpska porodica iz sela Cepelica(selo sada pod lezi pod vodama akumulacije Bileckog jezera)kod Bilece. Gackali (radnik) .ima ih sirom Hercegovine. da probam.29.Neko kaže da KOZICA ima i u okolini Mostara?Volio bih ako bi uveženi profesor Laketa mogao nešto više reći o porijeklu.28. bilo kakav detalj. maj 2006. Zahvalni M. maj 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. što govori i sam naziv.30.Pošto se ovaj lokalitet nalazi blizu rijeke Bune poznato je da se sa ovog 0 prostora kretalo u mnogobrojne seobe. u Hrvatskoj. Laketa .com. oktobar 2009.Prije svega želim da vas sve pohvalim na ovako aktivnoj i korisnoj diskusiji.24 (*. Laketa . u 13.Dosta toga može se nauciti ovdje.au) Za„muconi 78” što se tiče porodice KOZICA mogu reći da u blizini Stoca u Hercegovini situirano je selo Kozice dobilo ime po istoimenoj porodica koja je tu nekada zivjela. imate li kakve informacije o nastanku prezimena moje familije (Dzeletovic).20 (*. maj 2006.. kao i C obično). koPoB 11. u 21.Diskusije . zatim Busovači(BIH). Naime.Ne znam kako i odakle?Interesuje me bilo kakva korisna informacija o mom prezimenu.33 (registrovani član) Profesore Laketa.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..bivše YU i rasijanju od Amerike do http://www1.04 (*.Nije iskljuceno da su se Vasi predci ukljucili u neku od seoba.Najviše nas ima u Prijepolju. Sa Banjana dolaze u selo Cepelicu.Meni bi bila korisna bilo kakva informacija o porijeklu prezimena Kozica.Znam da sam negdje davno gledajući TV prošitao ime pop Pavle Kozica kod Knina negdje.18 Prof. kad i gdje ne znam.net) Svaka cast.verat. i ja sam Bosnjak i zanimam se porijeklom prezimena KOZICA (Z kao Zmija ne Ž.au) Za „9 devetki” DZELETOVIC. Prema porodicnom predanju Dzeletovici su dosli sa Kosova u selo Petrovice na Banjanima.Nisam siguran da će neko moći da mi pomogne ali eto. jedna je pretpostavka da smo došli iz Kozice kod Plevalja a druga negdje iz Hercegovine ili Dalmacije.Tokom vremena i seoba stanovnistvo se selilo na sve strane. u 20. u 05. maj 2006. koja je porijeklom iz potopljene Cepelice (Bileca)? hvala. ali su oni većina porijeklom sa ovih prostora. maj 2006..com) profesore Laketa. u 11. najljepse Vam se zahvaljujem na vasem odgovoru i ulozenom trudu. Prof.27 (*. Srdacan pozdrav za sve učesnike teme. vjerovatno smo primili Islam negdje davno.Forumi muconi78 .Do danas nas ima više od 7-8 generacija i vjerovatno smo ovdje još od prve polovine XIX vijeka.29.29.rr.Ima nas u Sarajevu.Poskovic 999999999 . u 05.

USA. a potom u B. ali vas molim da mi kazete nešto detaljnije o tom prezimenu ako znate. Deure su se naselile pre B. koje navodno spominje rimski istoricar Plinije. vrlo vrlo rijetko prezime. a ako nekog interesuje sve do sada prikupljene podatke o Deurama spreman sam ponuditi zainteresovanom prezimenjaku. Laketa . ako i vi neznate mozete li dati informaciju gdje bi se moglo obratiti.13 (213. u 04. Slava je Sv.ptt.. Njegov(njihov) sin.yu) Hoću da dam još nešto podataka o Deurama. U istorijskim izvorima se pominju 1374 godine. bajraktar Komnen. maj 2006.31 (registrovani član) malba . u 16.html?157[1/26/2013 7:19:44] . znam da sam vam već jednom postavljao pitanje ali niste imali informacije za mene. izgleda da je tu bilo pleme Deura. Prof.36 (*. maj 2006.Deura. Pakistanu.147. zecurica . Ignjatije. posebno B.a deo u okolini Mrkonjic Grada.Laketa da li negdje ima nešto o prezimenu Petruljevic.To je retko prezime.Tokom vremena razrodili se i raselili http://www1. je rodonačelnik Komnenovića(Komlenovića-Komnennića). To prezime se spominje i kod Vlaha. septembar 2006.50 (*.30.zivjeli u bosanskoj posavini. bio je oženjen sestrom Ive Crnojevića. a ne Sh kao Shabac). i živeli su u Mostaru i okolini Mostara.net) Profesore Laketa. pa vam se sad obracam još jednom. Japanu.31.31. Australija.. Novi Sad koPoB .au) Za „malba” SIMIC. Mostarski casopis takođe pominje Deure . Da li negdje postoji više podataka o tome? Hvala rddeura .. u Stankovcima (selo kod Sibenika). Po nekoj prici. Nemackoj. Gore u tekstu koji ste napisali vi i gospodin Igor videla sam da potice od porodice Malesevic. u 17.slava sv.31. Italiji.Kad je reč o istoriji Krajine. u 22. Tajvanu.53 (registrovani član) prof.22 (*. Nadam se da ćete sada moći da mi odgovorite i time mi pomoći da saznam nešto više o prezimenu Simic (S kao stolica. Toliko za sada. Hrvatskoj.nazalost vise ništa ne znam. maj 2006. a sada u Novom Sadu i svuda po svetu.*) Da li netko ima više podataka o banu Pilatu? Prema predaji.Zivjeli su na dosta velikom prostoru od sela Ljubomira do planine Volujaka u Hercegovini.umetnicki rad jednog starog stita.ali i u Australiji.Jovana Krstitelja.com.poticu od MALESEVACA (ne od Malesevica)iz sela Maline koje je dobilo ime po Males Vojvodi koji je bio rodonacelnik porodice.Forumi Australije.serbiancafe.31. Hvala vam unapred i iskreno se nadam da ćete mi odgovoriti. USA. u 17. Koreji. djordje..Slave slavu Sv. unaprijed zahvalan na bilo kakvoj informaciji. u 15. Grahova.neobee. ali ga ipak ima u Srbiji.Diskusije . komnenovic . Kanada.D. R.31. maj 2006. maj 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Bosni. Petrovca. Grahovu.

u 17. u 06.07 (*. koji su se u Staru Hercegovinu preselili poslije Kosovske bitke..1.A DRUGI. juni 2006. Komnen.JEDAN DEO PORODICE SE JOŠ RANIJE PRED II SVETSKI RAT ODSELIO NA KOSOVO. koji je opet potomak jednog od braće Pavla Orlovića.Ignjatija.ako znate nešto oprezimenu Tubin. Slave slavu Sv.Komnenovići potječu od Komnena Bajice.Laketa. JEDAN DEO FAMILIJE ŽIVI U OKOLINI GORNJEG MILANOVCA.Vares. Da li Vi imate više podataka o tome? Hvala SATRIANI (ekonomista) . Slave Durđic( vjerojanto su vremenom počeli slaviti preslavu umjesto slave Sv.Laketa. bio sin bana Pilata i sestre Iva Crnojevića. DOSELILA U VOJVODINU IZ TREBINJA. OD KOGA VODIMO POREKLO I DA LI SMO UVEK ŽIVELI U HERCEGOVINI. S druge strane .GOD. MOJA PORODICE SE 1946.5. donibrasko1 ..carnet. TAČNIJE IZ MESTA ŠČENICA U OPŠTINI LJUBOMIR. Inače prezime je sa Banije Krsna Slava Sv.hr) profesore molim vas da mi kažete nešto o prezimenu PECIKOZIĆ.TAKO DA TRENUTNO U HERCEGOVINI NEMA NIKOG SA NAŠIM PREZIMENOM. BUDUĆI DA SMO RELATIVNO MALA PORODICA( GOTOVO DA ZNAM SVE O SVAKOM ZEČARU KOJI ŽIVI OVDE ILI U SVETU).Bijeljina itd.26 (registrovani član) POŠTOVANI PROFESORE! PREZIVAM SE ZEČAR. . u 17.JA BIH VAS PITAO DA LI ZNATE Nešto O NAŠOJ PORODICI.3.IZ NAŠEG RODOSLOVA ZNAM DA POTIČEMO OD NEKOG OSTOJE ZAČARA.Kalinovik. Moja porodica se sve do kraja 19 vijeka prezivala Komnenović. u 04.hr) Prof.Prvi i najstariji podatak o porodici SIMIC. SRDAČAN POZDRAV! asdfghjkl (agronom) .1. i krajem 17/početkom 18 vijeka su se iz tadašnje Stare Hercegovine preselili u okolinu Kragujevca. slava im je vračevi Komnenović .ja sam naso kod Save Nakicenovica u knjizi „Boka” gdje se oni pominju među mnogim srpskim porodicama koje su dosle iz Hercegovone u Boku poslije oslobodjenja od Turaka.GOD.35 (registrovani član) ZA KOMNENOVIC! http://www1. da li mi možete pomoći sa par informacija. KOME PRIPADAM I JA.25 (registrovani član) Zamolio bi vas Prof.21 (*. u 20.Diskusije . .Forumi se na vise strana.Vartolome i Vardava. imam podatak da je rodonačelnik Komennovića . juni 2006.Đorđa) Da li imate više podataka o porodici Komnenović? Prema istoričaru Božidaru Kljajeviću.Simica kao sto ste rekli ima da žive na vise mjesta:Mostar. juni 2006.4. KOJI JE ŽIVEO NEGDE OKO 1700. juni 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juni 2006.serbiancafe.iskon. U ZRENJANINU .html?157[1/26/2013 7:19:44] .

Krajem 18 veka dollazi do velikog bekstva Komnenovica iz Banjana.napustise domove u koje se kasnije uselise Kilibarde i Erakovici.a živimo u Vojvoda Stepi. te je dosta Pilatovaca tada izginulo.dok je Ristina žena Milica iz Cvaljine od Gasica.po jednoj od prica.Forumi Pomaze Bog.a moja baba. pa spadaju u grupu bratstava plemena Pilatovci .Svi su pokojni.Grb je okviren ljiljanima a na vrhu je kruna kao znak visokog plemstva(po jednoj od legendi poreklo nam je od Balsica).Turci posalju odmazdu koju Komnenovici docekaju i „pokomadaju” ali u bitci i sami puno stradaju.sto zbog oskudnosti u istorijskoj gradji i nesredjenosti arhiva.svoje istrazivanje nije zaokruzio. Naravno da su se iz ovih bratstava razvile familije koje danas ne nose više ova prezimena.147.je da su Komnenovici napoli jedan turski karavan i pobili neke Turke.o cemu svedoci i porodicni grb na kome vitez oklopnik na ridjem konju u jednoj ruci drzi sokola za lov. juni 2006.Komnenovici su davali plemenske prvake i bili u posedu najboljih maceva u plemenu.Sto zbog starosti. pa evo jednog: ono potiče od Komnena barjaktara.Javljam se sa dalekog Novog Zelanda.Mijina žena Andjelija.i pod zastitom države je kao Istorijski spomenik(koja će ga država sada „stititi” i od koga ne znam). sina bana Pilata.U Vojvodu Stepu su se doselila dvojica Komnenovica .ali ono do čega je dosao je interesantno.html?157[1/26/2013 7:19:44] .5.je od Kudusa iz Poljica.10 (213. Porijeklom su od bana Pilata. http://www1.Diskusije .gde samo jedini Komnenovici.moja žena i dvoje dece(treće je na putu).ja.U tom kraju su podigli i crkvu Svetog Jovana Krstitelja koja je se i danas tamo nalazi..Bog da im dusu prosti. Jedan od banjanskih potomaka je i kapetan Mirko Komnenovic iz Herceg Novog koji je zavestao svoju kucu gradu i koja je sada mislim muzej grada Herceg Novog.serbiancafe.moj djed Mijo i rodjak Risto oba iz sela Galicici u Popovom Polju.Na svecanosti povodom obnavljanja hrama 15. Nadam se da sam ovm mojom pricom resio neke nedoumice. za Komennović . Ban Pilat inače je bio oženjen sestrom Iva Crnojevića.nas koji se znamo između sebe i zovemo rodjacima i koji slavimo Svetog Arhandjela Mihajla. i prica ide dalje. ja sam dobio neke podatke : Komnenići/Komnenovići je bratstvo u Oputnoj Rudini.10..a ako ima Komnenovica koji ovo čitaju a znaju po nešto .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Razlog. u 05.Beogradu.*) Što se tiče porodice Komenenović.neka se jave.kojima je novonastala kraljevina dodelila zemlju.Moj rodjak je kasnije uradio stablo potomaka Stanka Komnenovica.tj.sela u Banatu osnovanog posle Prvog Svetskog rata od strane Solunskih dobrovoljaca.Rodom sam iz Vojvode Stepe.Kikindi i još po negde. poreklo Komnenovica.Bezeci od vece turske odmazde. Postoji više predanja kako su se prozvali Komnenovići.1989 godine profesor Gojko M.sto zbog svega sto nam se desilo devedesetih godina prošlog veka. a navodno su se zbog nje zavadili Pilatovci i Crnojevići. i razasuti su svuda po ex YU.a drugom zateze dizgine konju koji se propinje i gazi zmiju(zmija je po heraldici tog vremena simbol neprijatelja Hrišćanstva). Kilibarda iz Niksica je odrzao govor u kome se pominje vise legendi o nastanku bratstva Komnenovic i za sve njih je zajednicko jedno plemicko poreklo dobijeno macem.jednog od tri brata koji dolaze u Hercegovinu u Velicane.jedan od naših Komnenovica uzeo je sebi u zadatak da ispita naše poreklo. Pre vise od 20 godina. Komnenovici su stara srpska plemicka porodica poreklom sa Gornjeg Tupana Banjani.Trebinju.

1913 godine i veli da su iz Hercegovine doselili u Boku poslije oslobodjenja od turske vlasti.Kukic itd.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Pusara. Slave slavu Djurdjic kao vecina Pilatovaca. Laketa .Nadam se da će nasi vrijedni i agilni citaoci priskociti i Vama i nama u pomoć.U Vasem javljanju mogli ste reci koju slavu slavite? Takvih rijetkih porodica kao sto je Vasa ima dosta i trebalo bi ih ispitati.Radovanovic. Međutim nejasno je da li su to Komnenovići od Pilata jer slave Jovanjdan. Za porodicu ZECAR da budem iskren prvi put čujem. u 05. u 15.neobee. koPoB 11.konkretno u ovom slučaju o porodici Komnenic (Komlenic. KOMNENICI.26 (*. Slave Đurđevdan.serbiancafe.iz Vaseg pisma vidim da je veoma rijetka i malobrojna.5. kneževog barjaktara koji je poginuo na Kosovu Za grb KOmnenovića.poticu iz bratstva PILATOVACA u Oputnoj Rudini kod Bilece. a to su„Grubacic.5. samo ne znam iz kojeg perioda potječe taj grb i da li se odnosi na cijelo bratstvo.44 (*. a potom ka Gruži. Zanimljivo je da se u službenim dokumentima iz Boke Kotorske s početka 19 vijeka. tako da su Tesle u stvari potomci braće Pavla Orlovića. a drugi u Liku i odatle u Bosansku krajinu -Bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih.au) 0 Za Komnenica:Evo vidite kako su nasi citaoci saradnici vrijedni u iznosenju svojih priloga o pojedinim porodicama.došao do slijedećih podataka: Citiram: . u 21. oktobar 2009.Sutonja. a potiču od Komnena Bajice. http://www1. Dobili su sufiks Maglajevići jer su iselili iz Rudina u Maglaj. naišao sam i ja na taj grb sa konjanikom. Također postoje i Komnenovići-Maglajevići.Sikimic. A sam Komnen je predak starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina. koji na ruci ima sokola i gazi zmiju. juni 2006.net) Poštovani profesore.Komnenovic)tako nešto da postignem to sam kod Vas oduvijek želio i to je jedan od razloga moga pisanja i javljanja na ovim stranicama. istražujući porijeklo N.Forumi Žive u selima Pilatovci i Miruše. Doder (Doderovic)Beat.istraziti i sacuvati od zaborava. Jedan deo porodice je otišao u Zetu. Komnenovice pominje Sava Nakicenovic u svome djelu”Boka„Bgd. uz Komnenoviće koriste i titula konte ( conte) koja se u doba Mletačke Republike u Veneciji davala starim plemićkim porodicama iz „kolonijalnih” dijelova mletačke republike. Seeker .ime dobili po banu Pilatu koji je rodonacelnik Pilatovaca.18 Prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Tesle vode poreklo od Hercegovačkog bratstva Komnenovića. Tesle.Diskusije .com.Rod sa svim porodicama koje poticu od Pilatovaca. koji su se iz sela Čarađa u Goliji vremenom raselili po Hercegovini.Sekara. juni 2006. Također je historičar Božidar Kljajević. Valja naglasiti da je iz bratstva Komnenovića potekao i najveći fizičar Nikola Tesla.

u 16. u 23. Milija i Martin.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.koliko sam uspela da saznam poticu iz Danilovgrada. na oko ratličitih. jedini knez Vratko na kojeg nailazim . juni 2006.1o. koPoB .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Moji su iz Nevesinja. drjelena (student) . Zanimalo bi me doći do točnijih podataka o Orlovićima.47 (*. Braća Pavla Orlovića. u 19. u 01.a ja slavim Svetog Jovana.au) Za ”Seeker„ CIHORIC. A Komnen je od starih Orlovića iz Ibarskog Kolašina. Bilo šta o poreklu prezimena bi mi značilo.au) Za ”drjelena„ ja sam o porodici Dragovic pisao na vrhu rada pod br. Krsna slava je Sv. zanimljivi su podaci do kojih je došao historičar Božidar Kljajević. Također objašnjava kao su Orlovići stigli do tih krajeva. mada postoji groblje u selu Veličanima gde su Čihorići sahranjivani negde do XVII-XVIII veka. http://www1. septembar 2006.6. na Milijin poziv. Ubrzo je postao knežev zet.Tesle: Po njemu.com.Nikola. juni 2006.Diskusije .su stara srpska humsko-trebinjska vlastela iz Popova polja iz sela Cvaljina. U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva prvi put se pominje 1380-1390 godine.6. posle kosovske bitke krenuli su sa majkom i nešto pokretne imovine put Dubrovnika.Forumi čini mi se da Vam je promaklo pitanje u vezi prezimena ČIHORIĆ. Laketa . hvala unapred Prof. također o knezu Vratku i Komnenu Bajici. Procitala sam jedan komentar kako DRAGOVICI slave Djurdjevdan. juni 2006. juni 2006.30.hr) Što se tiče porodice/bratskta Komnenović. ipak se tu radi samo o par kilometara razlike.serbiancafe.bratstvo Komnenovića je u Banjanima jedno od najstarijih. koji su vladali/upravljali Dukljom-dakle i Starom Hercegovinom. u 21.49 (*. Kroz neke povijesne knjige. ali su se.33 (registrovani član) za Komnenović . Tamo su živeli nekoliko godina.com. Na putu su se zaustavili u selu Vratkovići u Hercegovini i tu se Milija zagledao u kćerku kneza Vratka.neki Dabiziv Cihorc.08 (registrovani član) Zanima me nešto više o prezimenu DRAGOVIC.14 (*. vratili da žive kod njega u Čarađi Izgleda da se o porodici Komnenović može naći dosta podataka. a Martin i majka su nastavili za Dubrovnik. Unapred zahvalan Prof. U fojnickom grbovniku (14-16 vijek)gdje se nalaze grbovi mnogih srednjovjekovnih srpskih porodica nalazi se i grb porodice CIHORIC. je potomak pobočne linije Nemanjića.5. proučavajući porijeklo N. a potiču od Komnena Bajice.Stara Hercegovina.iskon.6.koji odgovara dubrovcanima da ne može da placa stetu koju od njega traže. Selo u Popovom Polju je Čvaljina. Stoga ga ponavljam. Laketa . Važan je podatak da se na kraju svi ti podaci odnose na bratstvo koje je zemljopisno smješteno na istom mjestu. i mada ima razlike u točnim imenima mjesta. ali ih samo treba smjestiti u pravilni vremenski slijed.

po kome su oni dobili prezime. Ti Dragovicio iz sela Udreznja slave Djurdjev dan i oni su najstarija porodica Dragovic na tlu Hercegovine.počev od Norveške. a Milan se priključio partizanskom odredu gdje je u borbi protiv Bugara. rata. Bogdanić .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.8. u 19. zatim jednim djelom u Gornjem Milanovcu.samo sto su tokom vremena promijenili krsnu slavu i mjesto stanovanja.Nikolu. Njujorka.god.hr) Da li netko zna nešto o prezimenu Bogdanić? ZA KOMNENOVIC . Posle II Sv. prilikom prelaska Bregalnice. pa http://www1. Nadam se da sam pomogao Komnenovićima u sređivanju njihovog rodoslovlja. Nije iskljuceno da Vasa porodica vodi porijeklo od njih. tačnije 1946 jedan deo porodice kolonizira u Banat. odakle su inače i čuveni sportisti braća Grbić i Dejan Bodiroga).kao i na Kosovu. otišli braća Milan i Todor Zečar.Poznato mi je da Dragovica ima u selu Biograd kod Nevesinja koji slave Sv. Srdačan pozdrav SATRIANI (ekonomista) ..serbiancafe..8. uoči rata.. a takođe i jedan broj ulica(jedna čak i u Beogradu).Jedan broj preduzeća na Kosovu i dalje nosi njegovo ime. i poginuo 1944. juni 2006. Moj otac i ja iz hobija smo dosta proučavali povijest Konavala. bio je vojvoda u Baru 1438-1440 . Za Komennoviće imam jedan interesantan podatak: Vojvoda Komnen.t-com. u 06. a zatim se spominje i u Zeti.kao i ljiljani koji ukazuju na vezu sa albanskom obitelji Thopija. sa kojima su Balšići bili vezani višestrukim ženidbenim vezama.moracete to istraziti Vi sami. O toj vezi Komennovića sa Balšama govori i deveterokraka kruna ( znak pripadnosti visokog grofovskog plemstva).Diskusije .28 (*.25 (registrovani član) POŠTOVANI PROF.(odnosno mjestu Klek naseljenom uglavnom Trebinjcima.Jovana a Vi vodite porijeklo od njih. Hercegovine i CG. Balšići su se vojničkim zaslugama podigli jako brzo u visoko srpsko plemstvo. juni 2006.11 (*. LAKETA Porodica ZEČAR je.. Prvi su iz Hercegovine.i naselila se jednim djelom u Zrenjaninu.Kada su oni i odakle su dosli u Biograd to ja ne mogu sigurno reci. a drugi deo odlazi da živi u Sarajevo.hr) Pratim ovaj forum i nailazim na dosta interesantnih podataka.t-com.kao što rekoh. Sahranjen je na groblju u Uroševcu gdje mu je postavljena bista.tačnije u selo Klek sa ostalim Trebinjcima.Sada nas trenutno ima širom svijeta. kod Trebinja).html?157[1/26/2013 7:19:44] .Dragovica ima u Dalmaciji oko Kistanja i oni slave Sv. u 06. Rodom je od Balšića . došla iz mjesta ŠĆENICA (opština Ljubomir.koji su opet porijeklom od slaveniziranih Vlaha sa brdskih predjela Gornje Zete ( oko tadašnjeg Onogošta)-odatle veze Komnenovića sa Pilatovcima. gdje su i osnovali porodice.Proglašen je za narodnog heroja Jugoslavije. a ima nas sa nekoliko familija i u Beogradu. koje i Jiriček spominje kao Wlachi Pilatusi (Vlasi Pilatovci ili iz Pilatovaca. odnosno Beograd. juni 2006.Todor se kasnije preselio u Gornji Milanovac. i naselili se u selo Retkoce kod Uroševca na Kosovu.Forumi drugi dio pa to pogledajte.8.

u Klek .19 Prof. Srdacan pozdrav svima prof.BUBALO.PIŠTINJAT. Skrecem paznju da se vodi racuna da se ne bi ponavljali.KIJAC.VICO.Porodica BODIROGA iz mjesta Bodiroge. oktobar 2009.LUGONJA.PAPIĆ. Porodica BOKIĆ iz Krtine.PIKULA. Porodica ŠIŠKOVIĆ iz mjesta Grbeši. Treba reći da su u selu Šćenica(koje broji inače nekoliko kuća)pored porodice Zečar živele još i porodice ĆUK.TICA. juni 2006.SPAJIĆ.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Inače naša porodica slavi Sv. ATELJEVIĆ.JANJIĆ. ŠEGRT.KISIĆ.VULEŠEVIĆ.MILOJEVIĆ.iz sela Domaševa porodice ZOTOVIĆ. Porodica VRTIKAPA iz sela Ivice(Ljubinje).ĆAPIN i LEČIĆ. http://www1.To su porodice: BAJAT.GRUBAČ. Porodica MILIĆEVIĆ iz mjesta Šobadine(Bileća).PROVIDŽALO.com.PRIBIŠIĆ.SA LA TIĆ.BAŠIĆ.su se doselile sa Zubaca porodice MIĆANOVIĆ. Nadam se da će vam ove informacije profesore biti od pomoći.na žalost.KUJA IĆ.SUŠIĆ. Ja još jednom pozivam sve citaoce i posjetioce SC da pišu o onim porodicama koje se još nisu pojavljivale na ovim stranicama. Porodica NINKOVIĆ iz Necvijeća.TARANA. VUKOTIĆ.POPOVAC i DŽOMBA koje su se takođe doselile u Klek.Kažem to zbog toga što se bojim da će taj deo familije u bliskoj budućnosti zaboraviti svoje pravoslavne korjene i primiti katoličanstvo. Laketa. koje takođe pripada opštini Ljubomir.Porodica KAPOR iz Milovića. u 21.serbiancafe. ĆURIĆ.BERDOVIĆ. Porodice ČEROVIĆ i AĆIMOVIĆ iz Brove.MURIŠIĆ. Porodica GRKAVAC iz mjesta Grkavci.POROBIĆ.ŽUŽA.GALEB.GRČE.takođe u Ljubomiru. Porodica TASOVAC iz Trebijova.Arhangela Mihaila ( ARANĐELOV DAN).KOJOVIĆ. u 21.DENDA.Iz sela Ugarci nedaleko od Šćenice doselila se porodica DURSUN.VUKOVIĆ.18 (*. porodice MILJANOVIĆ. Porodica SKULIĆ iz Čičeva.VUČETIĆ.8.SLIJEPČEVIĆ.SREDANOVIĆ.PETKOVIĆ.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.tako da u selu nije ostao gotovo niko. doselila se u Klek porodica VIDAČIĆ. MIJANOVIĆ. SRDAČAN POZDRAV VAMA I SVIM HERCEGOVCIMA .KLIMOVIĆ.au) Veloko hvala gospodine pod sifrom„Satriani(ekonomista)”!Odavno nismo dobili opsirnije i sadrzajnije pismo o porodicama iz Ljubomira kod Trebinja i okoline.ILIĆ.RUŽIĆ. ĐAJIĆ. Porodica ORO iz Veličana. Porodica MUMALO doselila se iz mjesta Vladušići.VLATKOVIĆ. Porodica ŠKORIĆ iz mjesta Bančići.MA GDJE BILI ! ” 0 koPoB 11. iz sela Pijavice.KNEŽEVIĆ.Iz mjesta Vrpolje. Takođe za jedan deo doseljenih porodica ne znam tačno ime sela.BERAK. Porodica PETROVIĆ(Deo familije čuvenog košarkaša Dražena Petrovića) iz Zagore.Forumi čak nas ima i u Varaždinu u Hrvatskoj.IVANKOVIĆ. Laketa . kod nas. ali znam pouzdano da su iz okoline Trebinja. Inače što se tiče drugih Trebinjskih sela koja ne pripadaju Ljubomiru.KOLAK. Porodica GOJŠINA iz mjesta Gojšine.BOBOT. Porodica ŠĆEPANOVIĆ iz sela Kovačini.MILINIĆ.RADIĆ.Nadam se da će prvenstveno koristiti našim citaocima koji žive sirom svijeta a i meni jer za neke porodice nisam znao da postoje ali zahvaljujuci Vama vrijednim citaocima mnogo toga interesantnog saznace se na na stranicama SC o pojedinim srpskim porodicama. pa bi tako bilo i Zečara katolika.RATKOVIĆ.VUKALOVIĆ.Diskusije .ČEČUR.TANASIJEVIĆ. kao i svim drugim posetiocima sajta.VUKO JE.ČUČAGA.VU KANOVIĆ.DELIĆ.VUČUREVIĆ.

juni 2006. u 06.Jovan i BULUT slava sv.34 (registrovani član) Postovani prof.objašnjenje nije bas koje ja hoću. juni 2006.. juni 2006.nazalost ne znam ništa vise. ali ti ipak hvala. ako imate informacije o porodicama:ZUROVAC slava sv.16. u 23.16.djordja iz bosanske posavine.pa pokusam da pronadjem nešto u crkvenim knjigama. juni 2006. juni 2006.serbiancafe.26 (*.15.59 (registrovani član) dragovic drjelena (student) .9.pozdrav svima i hvala na eventualnoj informaciji. u 12.mnogo vam hvala na odgovoru. u 06.. juni 2006.ali nisam sigurna ni da je moj deda krsten.Diskusije .34 (registrovani član) Zurovaci su poreklom iz okoline Niksica.15.10. u 15.comcast.iz kojih knjiga.10 (registrovani član) Profesore Laketa. Laketa Mozete li mi reci nešto više o poreklu porodice Stajic iz jugovica kod Gacka.38 (*.au) Postovani profesore Laketa. juni 2006. u 07.Forumi drjelena (student) . Srdacan pozdrav! JOKANE (junak) .22 (registrovani član) ja se izvinjavam sto dosadjujem hercegovcima. Kako da istražim svoje poreklo? Htela sam da odem u Nevesinje ili bilo gde drugo. JOKANE (junak) .html?157[1/26/2013 7:19:44] .9.16. u 06.14.? moji roditelji imaju dosta prijatelja iz Hercegovine sa vasim prezimenom :) hvala jelena zecurica ..net. Gde o tome mogu vise da saznam. Ja sam amater u ovome i nemojte mi zameriti na „glupim” pitanjima..zbog komunista koji su vladali u to vreme..slave slavu Vrbica odnosno Lazareva subota. u 21..Ja sam bila ZUROVAC. Minje jel si ti Zurovac? minja 85 .ali to radim po drugi samo sa nadom da će mi neko dati nekakvu informaciju o porodici petruljevic slavi sv.56 (registrovani član) Jel si od oni oko Mostar? domazet . juni 2006.Nikola s postovanjem magrop (ekonomista) .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juni 2006.32 (*. minja 85 .net) http://www1. u 00.au) Jokane.net.

Drenici.ima ih na sirem prostoru Hercegovine.Barajevu(Bgd)i Bijelom Polju kod Mostara. DOMAZET.Milovic.Od Njih su Domazeti na Glasincu. u 07.Vrbicu)kao i sve porodice u Hercegovini koje svoje porijklo izvode od Krivokapica:Djogovic.Zerajic. Petko i Ivan) Ugrenovici pre XIV veka su dosli iz Onogosta.Diskusije .Nevesinja.su doselili iz Konavla a odatle dosli u Korjenice i Prebilovce. To je sve sto znam. BULUT. juni 2006.Forumi Pomoz Bog.Jovana. I mi takođe slavimo Joakim i Anu.comcast.30. Navodno četiri brata (Borko. ludaja .Stajica ima u selima Jugovicima i Slivljima(Gacko)u selu Grabovica.18. u 00. u 06.34 (registrovani član) Prof.vode porijeklo od Kaludjerovica iz Bjelopavlica koji su presli na Padjene kod Bilece.pa u selo Omedjine kod Trebinja i u Fatnicko Polje i Vlahovice(Ljubinje).19.Istog su porijekla Domazeti u Foci. u 22. jer mastilovina i sokolovina su jedna pored druge na isgorima . juni 2006. Ima li iko informacija o Domazetima. u 16.59 (registrovani član) pozdrav.Predolju kod Stoca u Ulogu i Nedavicu(Borac.18.Stajic.Slava im je ???.Nikolu.net) http://www1.au) capljina imaš005 (worker) . juni 2006.com.Ima ih u rasejanju slave slavu Sv. su porijeklom iz Niksica. septembar 2006. juni 2006.Nevesinje).interesujeme samo ako znaš ista odakle je Mastilovic familija.serbiancafe.44 (registrovani član) >Meni je otac pricao da su 4 brata posle kosovske bitke ili kasnije naseli pustos iznad Bilece a po jednom od brace (Ivanko) su uzeli prezime Ivankovic. Ti sa Vlahovica sto pitas mogao si reci koja ti je slava za početak. jer znam tipa koji tvrdi da su poreklom od sokolovica.54 (*.html?157[1/26/2013 7:19:44] .17. Matovic.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.21.u Nevesinju i rasijanju. Moj deda je inače iz Trebinja.au) Evo nekih odgovora na Vas pitanja : ZUROVAC. koPoB . u 19.39 (*.starinom poticu od KRIVOKAPICA-CUCA iz Kobilj Dola. Dao mi je tata kopiju genealogije (muska strana) za Miljanovice. selo Vlahovici između Ljubinja i Stoca? sinisa minja 85 .Lazara (Lazarevu subotu. sinisa domazet . juni 2006. Miljan.net. STAJIC.Sarenac. Laketa . samo ocu da potvrdim dali ima tu nešto.Mostara i rasijanju.09 (*.kod Niksica slave slavu Sv.slave Sv.

Hvala na odgovoru ! Slava Domazeta iz Vlahovica je Sv. pa se kod nekih ne zna ko je kome roditelj a ko kome dijete.Petrovca i tu se nastanio sa porodicom.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Mile.6. mene konkretno zanimaju Kecmani iz Bos Petrovca.a i druge koji bi znali da mi napisu šta znaju o prezimenu askraba ili askrabic sa navodom nekih godina .preko danasnje Rumunije do Indije. askraba . a majka crna kosa/tamne oci/jako svijetla put.49 (*.7. Nikola. tad sam ih uspjela popamtiti .22.Da su srodnici morali bi se bar nekad pokazati u porodu neka mentalna bolest.Diskusije . u 08.u kojoj nije uspio da poreda pravilno žive potomke.Ja sam bila djete kad mi je to pricao u vise navrata.24 jun. čak mi je nabrajao imena po liniji koja ide do njega u kojoj je on sedmi. sto je vjerovatno od nje http://www1.3. Vartolomej i Varnava.Savan.4.Slave slavu Sv.Takođe. ali sad na zalost ne mogu da se sjetim svega. juni 2006.beobug.Karakteristicno je za vecunu njih . Inače moj stric je pominjao da nam je poreklo od Ozrinica ali dalje informacija nemam.Forumi Dragi Profesore Laketa..----.dok jedan manji dio je crne kose.David. Posle II sv.u istom selu ima druga linija Kecmana koja nije u srodstvu sa ovima navedenim.serbiancafe.Recimo moj djed je bio iz ove druge „tamne” skupine.Opet jedan drugi Kecman .Moj djedo mi je pricao kako je davno neki pop Savulj/Savan dosao u okolinu danasnjeg B. juni 2006. i jako bijele puti. u 14.Moj djed je znao imena svih njih . srdacan pozdrav a isvim askrabama /askrabicima/ velemir TYYY .Objavio je knjigu u BL..com) HTFH rajvoSa-ba (shupljiranje) .17 (*. rata su preseljeni u Ravni Topolovac kod Zrenjanina.Tako da mi on bas i ne djeluje nešto ubjedljivo sa svojim „pisanijem rodoslova”. u 05. ali njegov otac je bio plav/plave oci.Imao je 4 sina.02 (registrovani član) Da li neko zna nešto o porijeklu prezimena KECMAN? Ima ih jako puno u krajini (RS).jer se vjencavaju jedni sa drugima.com. istrazivao porijeklo i po njegovoj teoriji porijeklo vuce od „Luzickih Srba” sa podrucja danasnjeg Berna u Svajcarskoj.Savulj/Savan. je u istrazivanju dogurao u suprotnom smjeru.----. U rodu su sa Kovacima verovatno iz istog kraja (Vlahovici) dok smo sa familijom Colic (konkretno familija iz koje je i Zdravko Colic) u visevekovnim kumovskim vezama.22.Milorad(moj djed).24.kao i greške u godinama rođenja osoba koje su danas žive.2.au) molimgospodina laketu.Znam ovo:1. da su jako svijetle kose i nebo plavih ociju. tamnih ociju . juni 2006.licnosti ili istoriskihdokumenata. Takođe sam čula da je jedan od Kecmana koji je davno emigrirao u USA.5.

u 16.sjeti se samo one izreke na početku ovoga rada:„Hercegovina čitav svijet naseli.28.evo dok ja ovo pišem privodi se kraju prvo poluvrijeme utakmice Argentina Meksiko 1:1.teol. Ubrzo za dan dva slijedi opsirnija informacija o Vasoj porodici i time će biti dat odgovor na Vase pitanje i zadovoljena Vasa znatizelja i mnogih naših citalaca koji su i ranije pitali za ovu uglednu srpsku porodicu sa prostora RS i BiH koja kao i mnoge druge porodice živi u rasijanju sirom ovoga bijelog svijeta. juni 2006.Forumi naslijedio. u 11. i ako vidim da se uglavnom polemise o Hercegovcakim plemenima :))) Prof.36 (124.Svaka ti cast Srbine.*) Pozdrav za prof.26. Sarajlija.Laketu! Nikad Vas ne pitah da li znate nešto o prijeklu mog prezimena-PAZIN?Ako znate nešto. u 21.aol. u 07.Zelanda do Kanade. naj ljepse mu se zahvaljujem.27.napisite!Hvala unaprijed! Porijeklo .Laketa ? Poreklo Imena Piplica (okolina Imotskog)dali su ikada bili Pravoslavni.net) Prezime VUKALOVIC znali ko porijeklo pazin . Da sjetih se još i ovo.aol.26.com) poreklo Piplica .26.ca) Pozdrav profesoru Laketu. u 20. u 15.Ako neko nešto zna pa bio ljubazan da to i napise .30.sympatico.hvala na pitanju i informacijama o porodici KECMAN.smo Srbi tako rade i korjene svoje traže sade. ovaj prvi sto je istrazivao iz USA. Laketa . juni 2006.24. navodi da je izvorno prezime KEC a da je kasnije dodato MAN.44 (*. septembar 2006.19 koPoB .pozdrav i duboko postovanje Dusan !! dejovuk .128.30 (*. juni 2006. oktobar 2009. u 00. juni 2006.26 (*.com) prof. u 07.prerasla je lokalne okvire i njoj se polemise od N. Srdacan pozdav svim citaocima SC i uzivajte u fudbalu.a sebe ne raseli”. juni 2006.dali su ikad bili pravoslavni dolaze iz okoline Imotskog Hvala i u napred zahvalanb Dusan damjan555 .serbiancafe.45 (*. juni 2006. koPoB 11.34 (registrovani član) damjan555 . Nije loše znati.com. Ko si ? Šta si ? Ko su bili tvoji preci da sutramo mogo reci svojoj djeci.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Diskusije .57 (*. Sam Bog zna šta je tu istina.au) Za „rajvoSa-ba” Ovdje ne polemise samo Hercegovina već čitav svijet.Molim Vas. Ovo je po tome svjetska tema.html?157[1/26/2013 7:19:44] . 0 http://www1.

kao trofej svoje ratne sreće odnio na poklon vladici Petru II Petrovicu Njegosu.Turci su raselili Drobnjak.29. laketa .2. juli 2006. Srdacan pozdrav mililili .yu) http://www1.net) PITANJE ZA UVAZENOG PROFESORA LAKETU: DA LI ZNATE Nešto O PORIJEKLU PREZIMENA PAŽIN Prof..Diskusije .1840 godine. anovi (doktor) . su bratstvo iz plemena Zubaca.Ja Vama obecah da ću napisati nešto više o porodici Kecman ali nikako ne mogu da dodjem do knjige o toj porodici. u 04.serbiancafe. juni 2006. Zeljela bih da znam nešto više o prezimenu Ceranic. Ceranica ima da žive u Popovu polju..09 (*.hvala puno. Moj stric mr. Vukalovic.Forumi Pitam za porijeklo prezimena Trifunovic.55 (registrovani član) Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije. Vode poreklo iz Bosne i slave slavu Svetog Savu i dan danas. u 09.html?157[1/26/2013 7:19:44] . homosapiens (student) .Unapred hvala.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Risto Ceranic napisao je knjigu pod nazivom 'Genealogija Ceranica sa Oblja' ali nije precizirao odakle smo tačno dosli (Crna Gora naravno) i da li ima nekih porodica koje su možda promijenile prezime vremenom.39 (*. juli 2006. Hvala puno! ZUBACKI VOJVODA .46 (*. juli 2006.neobee. juni 2006. u 10.Masic i Mojsilovic nemam za sada nikakvih podataka. Ako znate bilo šta.30.Miholjacama (Gacko).eunet. Za porodicu PIPLICA nemam nikakvih podataka kao i za porodicu PAZIN. Niksic kao i Vasa porodica koja živi na Oblju i rasijanju.7.Prije toga su mnoge Srbe pobili i raselili u znak odmazde za Smail-aginu smrt. Ceranici poticu od CEROVICA od Novice Cerovica koji je ubio Smail-agu i njegovu otsjecenu glavu.05 (registrovani član) Mozete li mi reci nešto više o poreklu MOJSILOVICA iz okoline Uba. u 19. Moji su iz Kalinovika i slave Djurdjevdan.9.Cadjar (Piva).au) Poslije duzeg vremena i fudbala evo i mene da odgovorim na neka Vasa pitanja:„za rajvoSa-ba”najgora je olako obecana brzina. u 03. CERANIC. Vama su srodne porodice Zelenovic i Cerovina i svi slave Djurdjevdan.poslije ubistva Smail-age Cengica 23.8.25 (registrovani član) Vozdra! Molim gospodina Laketu da mi da ako ima ikakvu informaciju o prezimenu Masic (s kao solja i c kao celav). devica .valjda ću to odraditi do kraja ovog mjeseca.com. u 06. Za Trifunovic. juli 2006. Slave Nikoljdan.8.

com.com.уз коментар да је ово што радите заиста племенит и хуман посао.Славимо Светог Игњатија.hvala na pozdravu. devica .au) Za „devicu”. Oni su bili vlasnici sve zemlje od Konavla preko Rudina Gacka i Istocne Bosne do rijeke Drine. u 08. hvala za pozdave i komplimente.Nikolici i još neke su najbrojnije srpske porodice.kao knezovi i gospodari oblasti Konavala kod Dubrovnika. odakle su pobegli zbog krvarine. Zatim pominju se Radoslav i Petar Pavlovic.Znam da Dzakula ima u Mojkovcu u C.сурфујући по Интернету. Моји Павловићи су из Љубовије. juli 2006. Све најбоље и унапред хвала! Prof.00 (*.и јако ме је заинтересовала.ne radi mene nego radi Vas koji još tragate za svojim porijeklom i korjenima.Pavlovici kao Petrovici. С обзиром на то да је Павловић једно од најчешћих српских презимена.Jovanovici.yu) Случајно сам.или из Вишеграда.Markovivici.co.ако може.eunet.interesuje me još da mi kazete u vezi prezimena Jerosimic sa istih prostora koji slave SvArhangela Mihaila. juli 2006. juli 2006. do unazad 10 godinana Kordunu i Baniji slavimo Sv.odakle poticete i tome slično? Rekoste da slavite Sv.дајем и додатне податке.то заиста не знам. juli 2006. Iz Unca su se raseljavali na mnogo strana pa su se jako razmnožili i stvorili jako bratstvo u Bjelajskom i Bravskom Polju oko Petrovca.pozdrav tebi i svim citaocima SC od mene! O Vasoj porodici Dzakula mogli ste nešto više reci:gdje živite.додуше незванично.37 (registrovani član) Kecmani su se doselili oko 1620 godine iz Crne Gore u Unac.yu) Opet u vezi prezimena Dzakulaa .49 (*.zivjeli smo na teritoriji R Hrvatske.Gori i to je sve za sada od mene.Diskusije .serbiancafe.10.34 (*. Laketa .11.9.наишао на ову тему. u 19.8. Pozdrav Prof. Iz ove stare porodice poticu mnogi ali ne svi Pavlovici.Србија. jedan težak.8. uskok2 (buntovnik) . u 16.На подручје Љубовије Павловићи су дошли сигурно пре почетка 20. Велики поздрав. PAVLOVIC.au) Za„crno-belo”.tvoja porodica je veoma stara srpska poridica sa prostora Hecegovine. Оно што ја знам.а да су нам се преци презивали Јаблановић.Forumi Interesuje me porjeklo prezimena Dzakula koji slave krsnu slavu Sveti Nikola.09 (*. crno-belo . Predanje kaže da se tada doselio otac s tri sina: jedan je bio pop.је да водимо порекло из Херцеговине.Nikolu. Laketa . Od http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Замолио бих господина Лакету.U istorijskim izvorima prvi put se pominje neki PRIBIL PAVLOVIC iz Trebinja 1375 godine.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 11. juli 2006. a jedan čoban.да ми пружи нека сазнања о пореклу Павловића.века а можда и доста раније. u 17.Nikolu.село Доња Љубовиђа. Kaži prijateljima i poznanicima ako su u mogućnostima neka čitaju ovaj moj rad.dakle sa prostora smo Krajine.

yu) Dragi profesore. prof.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u naselju Trnovac.Bugara. Bukovača . u Kapljuv se iz Drinića naseli jedna kuća Kecmana oko 1820-1830. U Drinić se Kecmani naseliše iz Unca iza podizanja Petrovačkog grada. juli 2006. Oni su se odselili iz Unca oko 1820 godine na Kapljuv.Diskusije .ing.Slovaka. Tu ih je bilo oko 1920 godine 41 kuća. U Srednjoj Smoljani je Kecmana bilo oko 1920 godine 6 kuća..serbiancafe.dve kuće u Budžaku.Gagići spadaju u najstarije familije u Bukovači i tu su se doselili u vremenu od 1770 do 1780 godine.Forumi ove njihove loze su se odmetnule porodice s novim porodičnim imenima kao što su Prošić( u Smoljani i Palanci).kad je istina toliko bre jednostavna.11. Vartolomeja.30. Slave sv.ali sam nestrpljiv pa se zbog toga izvinjavam. Svi Kecmani i njihovi pomenuti ogranci slave Sv. tu su „odavno” i nezna se da li su se odcepili od onih Kecmana u Uncu ili u Driniću. Slave istu slavu kao i ostali Kecmani u okolini. juli 2006.. septembar 2006.Dakle u vezi prezimena Dzakula ponavljam do rata u Hrvatskoj zivjeli smo na prostoru Republike Srpske Krajine na Kordunu selo Slavsko polje slavimo http://www1. Ovi Kecmani . Ševo i Stupar.od Rusa preko Srba do Hrvata. Bartolomeja i „odavno su na tom mestu”.koriste ga svi hrišćani.Gagić. Iz Bukovače se odvoji jedna grana Kecmana oko 1830 godine i naseli se u Bjelajski Do gde ih je bilo oko 1925 godine 5 kuća dok ih je u Janjilu bilo 4 kuće.17 (*. godine.de) jeli „profesoere”.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Dragić (Gornja Vođenica i Pučenik). Tubin (Rašinovac).zašto bre lebetai pišete takve gluposti. U Krnjoj Jeli ih je bilo 5 kuća. a druga grana se naseli u Drinić. Pavlovici dolzi od PAVLE. Od ovih se naseli jedna kuća 1907 godine u Busijama.možda sam malo dosadan. a još dve kuće posle 1878.Vaso Vasojevic .. Jedino ako mozete lebati vasega da dokazeze da su hiljade i hiljade Pavlovica Rusa. Mozete li vi to „profesore” da potvrdite a da ne zacrvenite???? koPoB . U gradu Petrovcu ih je bilo dve kuće s istom slavom i doselili su se tu iz Drinića oko 1890 godine. Kecmani zvani Gagići su se naselili „davno” iz Unca. Bakrač (Kapljuv i Bravsko). a u Okruglici jedna.eunet.Hrvta.ini. Također. dok su drugi došli iz Drinića. pa se onda naseliše u Smoljani. Tada je u Bukovači bilo svega tri kuće i to Kecman . četiri u Podbukovači i jedna u Podđurinovači. Od njih se odvojila jedna grana koja se naseli u Palanku u sanskoj regiji. Kecmana je oko 1920 godine bilo u Suvaji.svi redom postali od nekog Pavlovica iz Gornje Mrdulje u ist. četiri na Avali. u 15. Cojić (Bravski Vaganac) i Nikić (Dževar i Bare) i oni već važe za posebne organke.dr. u 12. kod Bosanskog Petrovca četiri kuće.35 (registrovani član) devica .t-ipconnect. godine. ali svakako prije 1800-te godine.34 (*.11. tu se zadržaše 10 godina..hercegovackoj vuko. u 16.

28 (*. godine). :) 100% . U Krupi je bila tada jedna kuća Kecmana. Tubin se kaže da su većinom plavokosi i visoki. KoPoB 11. u 16. našao sam još nešto zapisano: da Kecmani nisu direktno došli iz Crne Gore na Unac pa posle se razgranali nego su išli etapno.45 (registrovani član) uskok2 (buntovnik) .naravno koristeci pisane dokumente. rajvoSa-ba (shupljiranje) . Jelača 12 kuća u 3 naselja.html?157[1/26/2013 7:19:44] .sto naravno nije bio u mogućnosti . U Banjanima 1 kuća. Vartolomej) . u Podvranu 5 kuća i Bijelom Brdu 3 kuće. u 19. u Mrazovcu 2 kuće i tamo su doselili s Bjelajskog Polja pre 1850 godine.:)) Da li si ti Kecman. u selu Veliki Badić je bila 1 kuća Kecmana. i ako jesi iz kog si mjesta? Možda smo i rodjaci:))) Prof. oktobar 2009. od roda su Kecmana i tu su se doselili od Rujiške gde je bilo 6 kuća Tubina.Forumi Svetog Nikolu Izvinjavam se i istovremeno zahvaljujem . Vartolomeja. u Podvranu 2 kuće.59 (registrovani član) Rajvo-sa-ba 0 Ne. a doselili su se iz Velikog Radića oko 1840 godine i zvali su se tamo Kecmani. juli 2006. Dragića 2 kuće. a žive u više sela.možda i da se to ostvarilo za tebe sabljo nebi bilo relevantno. Pounje Za rodove (rod podrazumeva kuće iste krvi i prezimena.Pozdrav.11. zatim su odatle se naselili u Zmijanje i tek su onda odatle otišli za Unac. Imalo ih je u oblasti Pounja (oko 1920 godine) 65 kuća sa 6 prezimena i to: Kecmana 17 kuća u 7 naselja. u 15. ili su ista krv. Dragića 3 kuće u 2 naselja i Prošića 12 kuća.koja vladase srpskim zemljama i dobro se zna sve o njoj ima puno pisanih stvari koje su ostale i koje svjedoce o ovoj porodici i profesor je dobro upratio kud se kretala i raseljavala ova porodica i koje su njeni potomci.Laketa. Ćirići(slava sv. Tubina je bilo u Dobroselu.Toliko precizno kao da se koristio metodom izotopa .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Tubina 8 kuća u 2 naselja. http://www1.11. u Pučeniku je bilo tada 2 kuće i oni su došli tamo iz Drinića pre 1878 (okupacije Bosne od Austrije).I ti bi i dalje stajao kod iste izrecene gluposti.serbiancafe. Ćirića 13 kuća u 6 naselja. nisam Kecman.comcast. u Ljusini 2 kuće.20 uskok2 (buntovnik) . hvala i Vama na zelji da pomognete u pronalsku info. U Matavažima 1 kuća. U Dobroselu 8 kuća.u Krupi je tada bila 1 kuća i tu su se doselili odmah iza okupacije Bosne (iza 1878. Svi oni slave slavu sv. Najpre su pali pod Travnik i tu su se zadržali jedno vreme. juli 2006.Diskusije .37 (registrovani član) **** Hvala naj ljepsa za ove informacije. juli 2006. u 08.11.11. a različitih prezimena) Kecman. juli 2006. Vartolomeja i Varnavu i svi su potekli s Petrovačkog i Bjelajskog Polja. Prošić. Međutim.net) Za ovu sablju od znanja. u 21. slave sv.jer i ne vidis da je svrha ove diskusije da utvrdi ko je ko i da razdvoji Pavlovice od Nepavlovica i Vasojevice od Nevasojevica.Vasa Vasojevica. pa čak nisam ni bio blizu njih. Pavlovici su stara plemicka porodica.

Medvidja. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола.yu) Замолио бих професора Лакету ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански. hvala još jednom. Miranje kod Benkovca i Stikada kod Gracaca.Moj djedo je iz Drinica i imamo kucu tamo. Nazalost. sigurno kao i svi ostali na ovom podrucju poticu s Juga.Diskusije .13. Унапред хвала rajvoSa-ba (shupljiranje) .Evo jedan link na kom se može vidjeti Drinic danas. http://www. а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером.html?157[1/26/2013 7:19:44] . juli 2006.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ba/ donibrasko1 . u 20.39 (registrovani član) Uskok .Nikola prezime je iz Dalmacije. Дољани и Доњи Лапац у Лици. Hercegovine ili stare Crne Gore i njihov dolazak na ove prostore nije bio direktan nego etapan. живе и има их још у местима Срб.rs. a odatle u Lohovo.02 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim informacijama. uskok2 (buntovnik) .12. sada je najveci deo njih.Moje je prezime Tubin. Кемија . Dobrenica 1 kuća i tu su došli od Petrovca nešto pre 1858 godine. juli 2006. Hvala unapred donibrasko1 .08 (registrovani član) Zamolio bi prof.12. Ja ono sto znam je da su Milanci najverovatnije naselili u Obrovacku opstinu iz Like u opstoj seobi Srba 1684 godine koju je predvodio Stojan Jankovic. donibrasko1 .Naime.56 (*. Milanci. ako ne i svi rasuti po belom svetu. u jesen 1683 godine Srbi s mletacke strane na celu s Stojanom Jankovicem i ostalim glavarima zauzese Obrovac i isterase Turke. Dugo sam tražio ove podatke. Samo nekoliko muslimanskih porodica http://www1.12. tj.12. за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697. Karin Gornji kod Obrovca.drinic.Djuradj prezime je sa Banije.Hvala unapred. а као раније презиме се помиње презиме Константиновић. Tada se povukose muslimani iz obrovackog kraja u Liku i dalje za Bosnu.53 (registrovani član) Prezime Milanko se nalazi u Dalmaciji u mestima Muskovci.serbiancafe.Forumi Jelače (slava sv. u 16.oni su se iselili nešto pre 1800 godine za Liku.a to je ako nešto znate o prezimenu Nenadic Krsna Slava Sv. juli 2006.Bijelo Brdo 7 kuća. juli 2006. juli 2006. U Lohovi je bilo 4 kuće Jelača . Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе. u 20.12. Vartolomej) . u 18. Iza njih ostade pusta zemlja. u 08.eunet. године.Laketu ako zna nešto o prezimenu Milanko Krsna Slava Sv. juli 2006.05 (registrovani član) Zamolio bi za još jednu informaciju. u 20.

Inače prezime Milanko je najverovatnije skracenica od prezimena Milankovic. u 23. a koji su se opet naselili iz Hercegovine. Crne Gore i Raske.serbiancafe. u 00. Najverovatnije da su tada naselili i Milanci. U istom selu srećemo i skraceno prezime Gak koje je pre bilo Gakovic. To je prvi put. Gornjeg Pounja je potekao iz Like i severne Dalmacije.Diskusije . Like i severne Dalmacije svatko bi nasao svoga rodjaka na drugoj strani. možda i do kraja godine ćete imati priliku da poblize saznate vise o prezimenu Milanko.Tada se naselise Muskovci. ali ću da vidim uskoro. ali slavu nisu menjali i slava je najznacajniji trag u istrazivanju.45 (registrovani član) Najverovatnije da ima.35 (registrovani član) http://www1. Karanovici u Karan. Jedan ogroman broj familija. pocevsi od Bravskog Polja pa preko Bjelajskog Polja. On će to da uradi na jedan veoma strucan način. Tako možemo pratiti da su oni s prezimenom Buljevic koji su odselili u Ravne Kotare skratili prezime u Bulj. Ili bi bilo bolje reći da su se vratili svojim korenima koje su napustili njihovi dedovi. Ja sada nemam nekih podataka o toj vezi. Ta selidba iz Like i Dalmacije je trajala od oslobodjenja Dalmacije i Like od Turaka pocevsi od oko 1700 godine pa do drugog svetskog rata.50 (registrovani član) donibrasko Uskoro. donibrasko1 .13. u 16. Zelengrad i Medvidja.13.47 (registrovani član) Zahvaljujem Uskoku2 na datim podacima za prezime Milanko. Hvala na svima dosad dobivenim podacima. srećemo u Baljcima kod Drnisa. gospodin Aleksandar Backo iz Beograda radi na jednoj knjizi gde će da obradi naseljavanje i poreklo stanovnistva obrovacke opstine i dakako u njoj prezime Milanko. koliko ja znam da će netko da obradi poreklo stanovnistva ovog kraja. juli 2006.Da bi se popunila praznina i naselio ovaj kraj izvrsi Stojan Jankovic upad u Liku i premami veliki broj srpskih porodica i naseli ih oko Obrovca. u 20. koPoB . uskok2 (buntovnik) .Forumi (kao sto su Berber i Mulin u Bilisanima)nije htelo da napusti svoja imanja te je ostalo i preslo u pravoslavnu veru. Nego iamam pitanje da li prezime Milanko u Bosanskom Novom ima kakve plemenske veze sa Milancima iz Obrovca. Naime. juli 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .30.24 (registrovani član) Zahvaljujem Uskok2 na dodatnim informacijama i nadam se da ću doći do knjige. isto pravoslavne vere. Ne znam tačno koju slavu slave. Bilisane. juli 2006. Ovakvo skracivanje prezimena je bilo dosta često u ovom kraju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.13. sanskog regiona. Mnogi su preseljenjem menjali prezimena da bi zavarali trag. Prezime Milankovic. uskok2 (buntovnik) . Isto tako su mnogi koji su iselili u Bosansku Krajinu iz Dalmacije i Like otisli dalje za svojom sudbinom i naselili se na Kordunu i Baniji ili se vracali nazad u Liku. Ja bih mogao da (kada imam vremena) da ubacujem neke rodove koji su se iselili na ove prostore iz Dalmacije. Kada bi se uzeo DNK rodova Bosanske krajine. donibrasko1 . septembar 2006. juli 2006.14. u 21.

A kako je sav narod ovog kraja naseljen od Hercegovine verovatno su i oni jedan ogranak koji se odvojio do svoje matice i naselio ovamo.Krsna Slava Sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .yu) Замолио бих УСКОКА ако може да ми каже нешто више о породицама Медић и Сенћански. Ova porodica je i danas aktivna.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Đurđa. године. u Drnišu i Kninu te u Dabru kod Vrlike. oktobar 2009.14.33 (registrovani član) Nenadića je do ovog srpskog zatiranja 1995 bilo u Štikovu između Drniša i Knina. Дољани и Доњи Лапац у Лици.Diskusije .Nikola prezime je iz Like. Kemija .1328 godine.au) NENADIC. poseban pozdrav za našeg vrijednog saradnika pod sifrom „uskok2” koji je proširio naše vidike na prostore Bosanske Krajine.ima ih u Hercegovini (Gacko)u Bosanskoj Krajini i rasijanju. u 04. juli 2006.5.14. juli 2006. Kudeljina i Marka podignuta u Dubrovniku tuzba zbog nekog prestupa.23 (*.Like i Dalmacije i obradjuje srpske porodice sa tih prostora za koje ja nijesam imao bas mnogo valjanih podataka.49 (registrovani član) Zaboravih da napomenem da je i Zmijanje bilo veliki rasadnik i nepresusni izvor iseljavanja i naseljavanja Like i Dalmacije.06 (*. Slavili su sv.serbiancafe. u 06.14. Крсна слава породице Медић је свети Ђорђе.com.često se u istorijskim izvorima pominju kao Popovljani. Laketu i Uskoka2 ako zna nešto o prezimenu Krickovic. Odavde su se iseljavali pa tako je polovicom 19 veka živelo trojica braće Nenadića u „okolici Drniša” (najverovatnije u Štikovu) pa kako im je zemlja bila „pritijesna” podeliše se i dva brata se odseliše za Bosansku Krajinu.(Nenadich)su stara srpska porodica iz Popova polja kod Trebinja gdje se pominju u istorijskim izvorima 12.C.eunet. Krajinu kada ona ostade pusta od Turcina. а као раније презиме се помиње презиме Константиновић. Ova hercegovacka vlastela NENADICI. Hvala unapred uskok2 (buntovnik) .vjerovatno pljacke dubrovackih trgovaca. kada je protiv brace NENADIC.Trebinjci i Dubrovcani.koja je bila česta pojava u Srednjem vijeku.Banije. P. Kažu da su decu doneli u sepetima prilikom selenja.20 compass . Унапред хвала Prof. tamo su se zakućili i stvorili zadrugu u http://www1.S. Najverovatnije da su se naselili u Grkovce u Livanjsko Polje. Крсна слава породице Сенћански је свети Никола. живе и има их још у местима Срб.14. а такође их има преко Уне у Босни под православном али и под исламском вером. a koji su se opet povracali i naseljavali B. Laketa .Zbog toga je zasjedao mjesoviti dubrovacko-srpski sud koji je sudio prestupnicima i obavezivao ih da nadoknade stetu opljackanim trgovcima.11 (registrovani član) 0 Zamolio bi prof. u 00. Pozdrav svim citaocima S.Forumi uskok2 (buntovnik) . juli 2006. за порекло презимена се везују Сента и Сенћанска битка 1697. juli 2006. u 13. koPoB 11.14. juli 2006. u 12. u 21.

14.comindico.16. juli 2006..bilo šta.za pogojnog Zlatana moga kolegu profesora„ stanite galije carske” iz Grkavaca i sina GAVRILA srdacan pozdrav !!!!!!!!!!!!!! Duff . juli 2006. (Ivkovic) bokiku (student) .Laketi i Uskoku2 na datim informacijama za prezime Nenadic. Toliko za sada. Unapred zahvalan Prof. juli 2006.14. u 06.na vasem iskrenom zalaganju. veka bilo 60 čeljadi. u 17. Nikolu.02 (*.net) Od mojih starih sam čuo da se moja porodica Puric. . juli 2006. a u Kovačevcima 3 kuće.pratim ova vasa objašnjenja. Hvala u napred.sympatico. donibrasko1 .beotel.hvala vam na vasem trudu i zalaganju. laketa . u 18. a to je jako moguće..Hvala vam puno.sympatico. u 18.za poreklo.serbiancafe.48 (*.ca) Molim Profesora LAKETU da mi da neku informaciju o prezimenu VUKELIC(slava Djurdjevdan).Forumi kojoj je polovinom 19.triera.html?157[1/26/2013 7:19:44] .koja slavi Arandjelovdan doselila iz Hercegovine u bajinobastanski kraj. juli 2006.15.com) Pitanje za uvazenog gospodina Laketu .07 (*.profesore Laketa. Trifunovic . dzoni.14.molio bih ukoliko profesor može da mi napise nešto o mom poreklu.molim vas. juli 2006.13 (*.com.15.36 (*.objavite ovde. Nenadića je bilo i u Dabru kod Peručkog jezera kod Vrlike i sada su u rasijanju.mnogih drugih familija i porodica.Dali mi mozete dati neki podatak o http://www1.ca) Hvala vam. u 08.15. Tamo se izdele i jedan od njih se odseli u Kovačevce u Glamočko Polje. juli 2006.50 (registrovani član) Zahvaljujem na iskrenom zalaganju i trudu Prof.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Nenad vujicic . pa odatle se jedan ogranak naseli oko 1860 godine u Rudiće u blizini.Diskusije .48 (registrovani član) Postovani gospodine Laketa vole bi da saznam informacije o porodici Kulusic is Dabarskog polja sa krsnom slavom Sveti Nikola.46 (*.dobijete.au) Za sve NENADICE.net) U svojim istrazivanjima prezimena hebrejskih porekla sam naisla i naisla na prezimena Ivekovitz. juli 2006.Ako nešto. puricbb .trenutno nemate podataka za poreklo moje familije. u 20. u 23. u 19. Slave sv. Nenadića je iza prvog rata u Rudićima bilo 5 kuća .15. Ja ću pokušati da vidim vezu ili bolje reći da li su se Nenadići odselili upravo preko Bosanske Krajine za Baniju.

juli 2006.17.Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] .Djuro. Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko.Nikola i ne secam se petog) iz sela Stanici kod Niksica odakle su krenuli u Srbiju.a ja sam naso sledeće :STANICI starinom poticu od porodice Drekalovic.stoji ta Vasa prica. Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko.32 (registrovani član) Vidim da ovde ima vrsnih znalaca porekla porodica i familija.17. sa 3 sina (Lazar. Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? canavms . u 20. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini. u 17. Odavde iz Visegrada presli su u Srbiju Liku i dalje sirom bivše YU i svijeta. Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine.18. Lazar. u 22.Dusan. Moj deda i tata su iz Zrenjanina. Puno pozdrava od Cane canavms . I ja sam svojevremeno hteo da otkrijem poreklo mojih predaka. Jedan dio Drekalovica otselio se i dosao je u selo Budimlje kod Visegrada i tu se prozvali Stanici.*) Poatovani Gospodine Laketa. Da li mozete da mi kazete odakle su STANICI? Ako sam dobro zapamtila dedino kazivanje poticemo od petorice brace (Ilija.serbiancafe.06 (194. ali nisam imao neki cvrsci trag.17. juli 2006. juli 2006. Andrija.com Pantic iz Jasene kod Nevesinja .tele.dk) http://www1. Laketa .au) Za „canavms” i porodicu STANIC. u 17. Bio bih zahvalan za informacije: 1. Jedan je ostao kod Uzica.Unaprijed zahvalan veran66 .16 (*.106. Volela bih da saznam nešto više i eventualno pronadjem neke svoje rodjake.23 (registrovani član) hey malba ! Poz rodice/rodjak iz Kanade! javi se na email: guero_loco2001@yahoo. u 01.38 (194. juli 2006.18. Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan.O tome nemam ama bas nikakav vjerodostojan podatak .com.a dvojica u Vojvodinu. u 20.106. odakle je najmladji otisao kod onog u Sabac.treci je otisao prema Sapcu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. juli 2006.17. novembar) Prof.Forumi porijeklu Vujicica koji trenutno žive na Romaniji selo Vukosavljevici . juli 2006. drugi kod Ivanjice.vjerovatno kao uspomena na svoje selo Stanici kod Niksica iz koga su posli u seobu.*) Stanici iz Zrenjanina slave Djurdjic (16. Stanica i njihovih srodnika Andjica ima još da žive u selu Fojnica kod Gacka u Hecegovini. Jakov? 2.45 (*. GueroLoco (Network Engineer) .

interesuje me da li imate neki podatak o prezimenu Manojlovic iz Visokog (BiH).U tim krajevima kažu i da prezimena kao sto su Crnkovic.yu Unaprijed zahvalan spona . Laketa . Prvi put u istorijskim izvorima dubrovackog arhiva pominje se 1296 http://www1.51 (registrovani član) Pomaze Bog braco moja Srbi Rodom sam iz mjesta Gornjih Babina na putu između Pljevalja i Prijepolja.ca) Postovani profesore Laketa.19. u 16.Forumi Pantic prezime iz Jasene kod Nevesinja u Hercegovini. Danilova jedina sestra udala se za jednog od Pantica iz Jasene. Prof.sto te porodicne istorijske podatke nisi dobro naucila ? Sad kada je prošlo mnogo burnih ratnih vremena teze se dolazi do valjanih i pravih podataka.au) Za„mane1982” TOMASEVICI. MANOJLOVIC.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Nešto malo postoji u knjizi Milenka Filipovica „Visocka Nahija”.Prezivam se T0MASEVIC .Crikovic i Svicevic poticu od tih Tomasevica. Molim ko kod ima neke informacije o prezimenu može da mi postom posalje na manet@eunet.serbiancafe. oni se pominju i u Babinskoj buni 1875.Zitnik i Kamena gora.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2006. koje uopste nije spomenuto u ovoj rubrici. tacnije Veljka Pantica. juli 2006.bell. Inače Tomasevici iz tog kraja slave sv.20. ali to sam citala kao srednjoskolka i nije me puno interesovalo.su stara srpska porodica iz dubrovackog zaledja iz HUMA iz HERCEGOVINE. Gospodin Danilo Maric vjerovatno poznaje odlično to prezime i porijeklo Pantica. juli 2006. „SPONA” bona kad si mala bila.jedan u Kosaticu.Babino.Pominje se u nekom predanju da je jedan od brace presao u islam pa posto se zvao Stevan uzeo je ime Selim pa danas u Pljevljima postoji prezime Selmanovic od Tomasevica.imeđu Gacka i Niksica Hercegovina.Diskusije . u 17. Canada61 je pitao šta sa prezimenom Pantic.36 (registrovani član) mane1982 (sef transporta) . ali nazalost bez odgovora.ali tu je „profa”koji ponesto zna ali ne sve pa će biti nadam se tebi od pomoći.a po nekom predanju Tomas se doselio iz Mojkovca u Prijepoljsko selo Zitin i imao je cetvoricu sinova. u 16.Od Tomasevica vode porijeklo porodice Crnkovic i Kolovic i još neke druge na podrucju Mataruga.Vasi su dosli u Pljevaljski kraj.slava Sv.jedan u Kozicu i jedan otisao u Gornje Babine.Nikola.44 (*. u 10.20.Stoji to što ste Vi rekli o Vasoj porodici.30. koPoB .se u istorijskim izvorima prvi put pominju 1452 godine.god i predstavljeni su kao HERCEGOVCI.Od kojih je jedan ostao u Zitinu. juli 2006. Tomasevica ima da žive sirom bivše YU i u rasijanju.com.NIKOLU. Sada kada sam daleko (i starija) svaki podatak mi je dragocjen.dosli su sa Kosova iz kosovske klisure u selo Cadjar na planini Goliji.Odatle su se raselili u vise pravaca.44 (*.

vijeka gdje i danas žive. juli 2006.Petku koPoB 11. Laketi. juli 2006. vujicic .Glavni razlog moga ne javljanja je iskljucivo nedostatak valjanih informacija i budite strpljivi.acc01-dryb-mel. oktobar 2009..valjda ću ja ili neko od naših citalaca dati odgovor na Vasa pitanja.com.22. http://www1.Vujicica ima na Romaniji i vode porijeklom sa prostora Hercegovine ili C. u 19. u 07. u 22.trgovac koji je opljackan u blizini Trebinja i ta njegova roba odnesena je na kraljicin dvor u Trebinje.Ja vam mogu reći da smo zivjeli u Trebinju.22.15 (registrovani član) Postovani profesore da li imate ikakve podatke o porijeklu porodice . slava je drugacija.Pozdrav i hvala .Gore ? U Nevesinju u gradu i selima Ziljevo i Prkovici živi porodica Vujicic i oni slave slavu Sv.Forumi godine izvjesni PANKRECIJE MANOJLOVIC.comindi) Oli odgovorit Vujicicu ili ne Prof.00 (*. Mrdak. Mrdaci su inače starinom od Kuca. londza (doktor) . a sličnost sama po sebi nije dovoljna.Ignjatija i žive u selu Vujicic kod Brckog gdje su dosli početkom 19.Topcibasic. u 21.html?157[1/26/2013 7:19:44] .georgetown. Za VUJICIC.21. ispratio sam poreklo Mrdalja do sredine 17 veka u zapadnoj Bosni kod Bihaca.Nadam se da će vam ove iformacije malo pomoći.au) Za „doktora” i Vujicica.slave slavu Casne verige. Hoću da dam valjane i istinite informacije onima koji to traže. Drugo.Veliki pozdrav vama profesore. juli 2006. Imate li kakvih ideja o prezimenu Mrdalj? Postoji slično u CG.18 (*. čini mi se Drekalovica. juli 2006. Laketa .mogu reći da vode porijeklo sa prostora Hercegovine po nekim podacima od Malesivaca. ali koliko mi je poznato. juli 2006.Divim se vasem radu i mogu vam reći da samo tako nastavite.edu) postovanje Igoru i prof.Volio bi da mi pomognete ako znate bilo šta u vezi ovoga prezimena.budite strpljivi g.Zao mi je stvarno.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 21.Jedan ogranak ove familije živi u Prijepolju .Vujicic nije to bas lagan posao raditi ovo sto ja radim.Ovde u Wollongongu kod Sidneja živi vise porodica Manojlovic.21 londza (doktor) .Diskusije .22.46 (registrovani član) 0 Da li postoji sansa da dodzete do podataka o familiji Topcibasic profesore.jer slave Sv. Tokom vremena Manojlovici su se raslili sirom bivše YU a ima ih dosta da žive u rasijanju.22. back2krayina . „Doktore”o Vasoj porodici nemam nikakvih podataka i informacija. u 21.serbiancafe.30 (*.

kao i selo Baljci (od prezimena Baljak). u 22. porijeklom iz Čeva (Cetinje). u 18.22.Forumi Znam da je u CG reč „Mrdelj” bila koriscena za osobu koja ima namrsteno lice. iseljenici iz Pive u Tuđinu (Šumadijska Kolubara). Od njih su se (1887.48 (*. Ninkovići (Žabljak). juli 2006.07 (*. okuka. veliki pozdrav zemljace! Vujicic . Rovca (Podgorica). treba nam neka baza podataka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.s.html?157[1/26/2013 7:19:44] . reka. p. Nikšić. u Dolove (Grahovo). kao i brdo Kom. ako me kapirate.24 (registrovani član) Za Vujičića. izvinjvam se. Igore. Od Maleševaca iz Stare Hercegovine. Glavat (Grbalj) u 17 v. u 05. god. JOVAN CVIJIC (njegovo ime se piše sa svim velikim slovima :-) rekao . da parafraziram. da li ste razmišljali koliko bi bilo od pomoći da se napravi sajt u koji bih ja mogao da upisem recimo podatak da u severnoj dalmaciji postoji selo Padjeni. Travice. Herceg-Novi. juli 2006. Ista novo? Hvala unapred! back2krayina .comindico. Ali ima Vujičića posvuda.) odselili u Dobrilovinu. povezivanje toponima može biti od ogromne pomoći. od raznije rodova i plemena. ja sam ti Vujičić prezimenjače. juli 2006. nego i nazive brda.23.com) Jedan vise podatak o Vujicicima Sa Romanije slave krsnu slavu Svetu Petku I ima indicija da poticu sa prostora Crne gore . Zašto? Zato sto će u tu istu bazu da neko iz Heregovine unese podatak o lokacijama istih imena u Hercegovini (ukljucujici i staru hercegovinu). Prenćane (Mojkovac). doselili se iz Kolašinskih Polja.serbiancafe. Stevanovac.georgetown. BIVOM . ljudi moji. ogranak Ćetkovića. kako je jovan cvijic. Vraneši (Bijelo Polje). itd. profesore Laketa.doseljenik ne dovodi sa sobom u novi kraj samo porodicu i stoku. ali nijedan živi covek ne može obici svaku cuku i lokvu od zumberka do skoplja i od komorana do severne albanije. odnosno lokalitet Velika Mrdakovica. ups.edu) sad na brzinu. Cetinje. uvala. Evo što ja imam zapisano: Vujičić.. Gojkoviće.Diskusije . prispjeo Vujica iz Zaslapa (Dobra http://www1.23.

Od njih su u Grnčarevu (Trebinje).georgetown. U Zupcima (Trebinje). pa ću poslije da pročitam. jedan od najboljih kosarkasa. juli 2006. u 02.23..a uzgred toga i do http://www1.45 (registrovani član) E to ne znam. a od brata Ilije: Ilić u Krivošijama. Vrgorac.30. ja sam lično naisa u beogradskoj patrijarsiji na podatak o naseljavanju gudelja kojih je bilo (ne znam da li ih ima još) kod niksica (sv.24.36 (registrovani član) BIVOM . juli 2006. Cuce. igra za hrvatsku reprezentaciju i pouzdano znam da je srbin. juli 2006.Forumi Bara). mislim da je još u makabiju.07 (*. Makarska. da bi u II SR najveci koljaci bili dva fratra gudelji. u 03. okolina niksica.24. u 16. u 05.edu) nema sumnje da je imotski i taj kraj naseljavan početkom 18 veka iz crne gore. kao što ne znam od kojeg su plemena. odnosno cijelo područje zapadne Hercegovine i Primorja bio je od strane Vatikana i Franjevaca konstantno po pritiskom pokrštavanja. u 03. pleme Bjelopavlići.24.serbiancafe. back2krayina .29 (registrovani član) Još bih dodao za Vujičića da je slava Sv. juli 2006. Piva. pozz! _nova_ . u 02.04 (registrovani član) Imotski. tamo ima Vujičića. Zabrđe (Brijeg). BIVOM .edu) odakle je nikola vujicic. Baba i deda žive u Gojakovićima kod Mojkovca.48 (registrovani član) Samo da se upišem ovdje.24. ako se secam dobro.Joakim i Ana. inače je iz splita.17 (*.Petka inače slava brdskog plemena Bjelopavlići. back2krayina . Čini mi se da su njegovi iz Vrgorca.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.24. juli 2006. juli 2006. a ondje iz Zagarača (Danilovgrad). a tamo iz Šobajića (Bjelopavlići).Diskusije . septembar 2006.Oni su Od Drobnjaka. od Miloša: Milošević u Dobroti i Riocu (Boka Kotorska). koPoB .. a od Vučura: Vučurović u Zupcima (Trebinje). došli iz Foče Vujičići od plemena Ugrenovića (Nikšić) slava Sv. Slava Sveti Stefan Dečanski. od njihovih srodnika i:Vodovar navodno u Krivošijama.html?157[1/26/2013 7:19:44] . To je dovelo do čisto katoličkog područja. Vujičići iz Čelinca(Bosna) slava Đurđevdan kao i Vujičići kod Gradiške. a gudelja je valjda bilo/ima srba oko trebinja. Djevojačko prezime mi je Fuštić. Da li su promijenili vjeru ne znam. jedan se zvao marko.Dakle Vujičići sa Romanije potiču od Brda. djordje slava) u imotski.georgetown. Ne znam koja je tvoja slava? BIVOM . drugi ja mislim martin. u 18.

juli 2006. Zato morate imati na umu da valja naći poveznicu između vašeg današnjeg prezimena.yu/rastko-cg/povijest/plemena/plemena.19 (66. juli 2006.. u 16.com) Veliko hvala i puno pozdrava za BIVOM ali dje je to Brdo dje su ti Bjelopavlici kome mjestu je to najblize . svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka. sa prezimenom http://www1. u 09. Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime.44 (66. u 08.*) ovo je već previse.14 (registrovani član) Nije to Brdo. dalmacija ima prezime Korlat! Odakle ovo dolazi? Moramo neku bazu podataka.24. ljudi moji.Forumi „Hrvata” na ovim područjima. Valja naglasiti. Evo ti karte na ovoj stranici: http://www.serbiancafe. u 12. očeva majka (Mojkovac). Svi današnji Vujičići i Vujčići dobili su prezime po svom pretku Vujici. vujicicu.*) nemoj se vredjati.20 (registrovani član) Moja baba. Drobnjak? odakle je starinom ANTE GOTOVINA? Video sam na ovoj diskusiji da ima Srba sa tim prezimenom u hercgeovini.24. BIVOM .org. a seobe su isle od istoka na zapad. ko bi to znao napraviti.!? Pa sigurno ima još milijun stvari povezanih. ne bi on bio prvi ni potonji crnogorski ustaša. a mi ne znamo! _nova_ . šta mislis odakle je starinom jedan od najvecih ustaških koljaca.html back2krayina . u 07. U zadarskom zaledju.html?157[1/26/2013 7:19:44] . U osnovi ovo prezime je patronimičkog porijekla.comindico. juli 2006.Pošto živim u inostranstvu i prvi put kad budem na holiday možda bih to i obisao Odgovor za Back2krajina taj Nikola nije mi rod u suprotnom nebih igrao za Hrvate BIVOM .208. saberi. ako momak uopste o tome i misli.Diskusije . je djevojački Vujičić. oduzmi. u 05.25.24. odakle Djilasi u severnoj dalmaciji? Miljanici? Crnogorci (prezime u selu Polaca)? Macure? Da ne nabrajam. juli 2006. maks LUBURIC? Ili bivši hrvatski vojni atase u briselu. Vujicic .rastko.. kuku nama. sad vidim da ima selo KORLAT kod ljubinja. juli 2006. U današnjoj Crnoj Gori njen sjeveroistočni dio.. sjev.24.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. back2krayina ..43 (*. nastalo od imena Vujica.208. već oblast Brda.48 (registrovani član) Da rezimiram u vezi Vujičića.25. juli 2006.

acc04-dryb-mel. jer je ocuvala mnogo arhivske gradje koja može pomoći. Maleševaca.ali je to raritet”. Paušalno donositi zaključke na osnovu današnjeg prezimena. Bjelopavlića i još kolikijeh srpskih plemena. Pive. Brda i Stare Hercegovine. ako patronimicko prezime samo po sebi ne govori o etnickom poreklu. i ovo par hrvata što se javilo su dobro zapazili da se ne može na osnovu 0 patronimickog prezimena izvoditi zakljucak o etnickoj pripadnosti prezimena. juli 2006. Drobnjaka. Vujičića ima od Kuča.15 (66.25. ona je uz predanje najvažnija poveznica sa porijeklom (ukoliko nije mijenjana).html?157[1/26/2013 7:19:44] . Zubaca. osim toga. a vi se nađite sami. Vujčići nisu svi od istog roda. ali ipak postoje određena imena karakteristicna za odredjenu regiju ili čak veru. Prof. http://www1. oktobar 2009. a tražiti korijene pod istim tim prezimenom unazad 300-400 godina je najblaže rečeno glupo.Diskusije . na primer da uzemmo sinjksu krajinu.co.a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost. i drugih relevantnih pokazatelja može doprineti relativno tacnom odredjenju porekla porodice.25 (*. ono u kombinaciji sa znanjem o migracijama. ali to je raritet. ne vuce isto poreklo. Ne zaboravite slavu.*) tako je.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.21 back2krayina . Ima ih po svim zemljama. Nikšićana.25.comindic) Nadao sam se malo konkretnijem odgovoru ali otprilike sve se to temelji na pretpostavkama donekle to irazumem .Forumi vašeg starog bratstva. teško je zamisliti da osoba koja se preziva ivanovic. Samo na taj način može se doći do saznanja o porijeklu. Grahova. Ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. a živi u istom selu na primer u dalmaciji sa karakteristicno hercegovackim prezimenima susednih porodica.com.serbiancafe. dalamcija je vrlo karakteristicna po tom pitanju. Zato velim da današnji Vujičići. u 11.43 (*. u 05.Ali se neslazem sa tim da je uopste bilo rijeci o promjeni prezimena Kao sto isam rece BIVOM da je SVETA PETKA krsna slava Vujicica sa Brda i Bjelopavlica a moji tu slavu slave jedini na Romanijskoj regiji i niko više odakle ta slučajnost.ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo.26.208. juli 2006. Laketa .yu) Da li neko zna odakle su poreklom Zurovci iz Grabovine kod Capljine?Unapred hvala! Vujicic . a u većini slučajeva su porijeklom iz Stare Crne Gore. sa nacinom govora. jovanovic.46 (*. gdje je i jako često ime Vujica.Z . juli 2006. Dejan. Ugrenovića. jovicevic i sl. u 05. tkao da je jako teško braniti nesrpsko poreklo prezimena jovic. juli 2006.au) Za gospodina pod sifrom„BIVOM” „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. rodjake i sve one koji znaju priče i predanja o vašem rodu. u 21. koPoB 11. Upitajte svoje đedove. u 18. narodne nosnje.26.A poznato je da je to rijetka slava uopste.

Santic(1451)56.Stankovi c(1372)27.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Pozdrav BIVOM . To su sledeće porodice hronoloski poredane prema godinama javljanja : 1.Vasiljevic( 1282)11. pa su po svom pretku Vujici dobili prezime Vujičić. Mislim da jasniji nisam mogao biti.serbiancafe. i tvoji su vjerovatno na Romaniju došli iz Bjelopavlića.Kocic(1411)44.Jovanovic(1421)47.26.Predojevic(1371) 25.Popovic(1329)18.Jugovic (1423)49.Aleksic(1429)51.26.30. koPoB .Mrdjenovic(1372)26.Dulic(1325)15.Novakovic(1386)36.Brlic(1402) 4o.Radi istinitog informisanja naših citalaca SC ja ću radi ilustracije navesti prezimena veoma starih visevijekovnih srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje su i dan danasnji ljeta 2006-og veoma aktivne i takve će otati ubuduce.Nenadic1328) 17.Niksic(1399)39.Stanjevic(1312) 12.Bogicevic(1422)48.Srdjevic(1403) 41.Dancic(Danicic(1411)43.već je plod ne znanja i ne obavijestenosti.Forumi Ne gospodine „BIVOM” to nije raritet niti je glupost kako Vi rekoste.47 (registrovani član) Za Vujičića.Ivanovic(1333)19.Brankovic(1375)32.Ratkovic(1372)30.Bratic(1335) 21.Rajacic(1419)46.Golemovic(1294)6. Brda i Crne Gore.Draskovic(1320)14. a za detaljnije podatke moraš pitati rodbinu.Cudi me da ti koji se javljas sa veoma kvalitetnim postovima dozvolis sebi ovakav previd da nekazem neku grublju riječ.Andric(1439)54.Vojinovic(1327)16.Grgurev ic(1432)52. Slava Sv.Jaksic(1441)55.Ljubibratic(1397)38.Petka je slava plemena Bjelopavlića.Radojevic(1280) 9.Lalovic(1470)60. Nitko ne može bolje od tebe znati porodično porijeklo! Mi ti eventualno možemo pomoći sa približnim lociranjem i na osnovu onoga što je već zapisano u knjigama. Kovacevic (1319)13. juli 2006. septembar 2006.Pavlovic(1375) 33 .Milatovic(1359)23. u 16.Markovic (1416)45.Gojkovic(1372)31.html?157[1/26/2013 7:19:44] . nije mi namjera ulaziti u debatu ali moram stati u obranu svoje teze.Vladislavic(1376)35.Stefanovic (1434)53. Vjerovatno su tada imalu drugačije prezime.Mrkonjic(1462) 57. u 05.09 (registrovani član) Profesore.37 (registrovani član) BIVOM .Bijelic(1370)24.Skalji c(1474)59.Nikolic(1342)22.Ducic(133 5)20. Tako su i tvoji Vujičići sa tih prostora doselili na Romaniju.Ljubomirovic(1194)3.Drugovic(1249) 5.Dragovic(1281)10. juli 2006. Valjda je neko nešto upamtio ili zapisao.Vidosevic(1186)2. Romanija je naseljena sa Srpskim elementom Hercegovine.Zarkovic(1396) 37.Baranin(1376)34.Vukovic (1219)4. u 06.Vlatkovic(1405)42.Miloradovic (1372)29. http://www1.LAKETA (1686)itd.Diskusije .Cemerovic(1465)58.Batal(1254)8.Milosevic(1372)28.Radosevic(1254)7.Vukotic(1427)50.

Ta ista nabrojana prezimena danas nosi uz ove nabrojane.Forumi Možda sam nesretno formulirao odlomak u tekstu. Laketa . Zato moj komentar u prepredhodnom postu glasi: „Valja naglasiti. a reći ću i zašto.com. ima ljudi kojima je izgleda stalo da saznaju svoju porodicnu istoriju za 15 min.au) Za Vujicica s Romanije:mi sto smo znali to smo i napisali.26. back2krayina . preko interneta.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. ili negirate ako nije točno.Gore sa Brda preko Nevesinja dosli na Romaniju i dalje u Srbiju i u rasijanje. pa da se sve maticne knjige cuvaju hiljadu godina po klanovima.44 (*. Pozdravljam Prof. Nadalje Vi ste me i citirali.a traziti korjene pod tim prezimenima unazad 300-400 godina je najblaze receno glupost. Tvoji Vujicici s Romanije slave Sv.ima slučajeva gdje se prezime nije mijenjalo. u 07.*) hteo bih samo ukratko nešto. Čvrsto stojim iza izrečenoga. dakle nisu predmet opste poznate http://www1.Diskusije . ali kada ljudi cija su prezimena nepoznata. svi vi koji istražujete porijeklo svog prezimena morate imati na umu da vaše današnje prezime (u većini slučajeva)nije isto kao i od vaših predaka. Nova bratstva pamte da su od Aleksića. Postoji niz drugih elemenata na osnovu kojih se može utvrditi porijeklo.06 (66. i veliki broj drugih familija i bratstava. nego su naše zemlje preoravane ratovima redovno.ti sam nastavi dalje istrazivati svoje korjene i porodicno stablo Vujicic. a radi istorijskih činjenica sam se ogradio sa riječju Raritet! Dakle moja teza stoji.26.. juli 2006. juli 2006. Nismo mi skotska. Ovdje ste nabrojali familije koje i danas nose isto prezime. ali ne uvijek.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ali je to raritet”.Nije iskljuceno da su iz C.Petku kao i Vujicici u Nevesinju. Aleksići su na primjer najveće Maleševačko bratstvo i od njih se izrodilo niz drugih Maleševačkih bratstava sa novim prezimenom.. u 12. jer njih i sam poznajem dosta) ne može se paušalno donesti zaključak da su od starog bratstva Nikolića iz Hercegovine. a prezime je samo jedno od njih. ali ostajem pri svojem mišljenju. pa ću i ja taj svoj odlomak ponovno citirati: „Pausalno donositi zakljucke na osnovu danasnjeg prezimena. a nisu istog porijekla.” Ja Vas molim profesore da ovo potvrdite.serbiancafe.208. Rijetko je kada odseljeno bratstvo zadržalo staro prezime. Kada netko istražuje svoje porijeklo (primjerice Nikolići. a narod raseljavan milion puta i pravo je cudo koliko se ljudi uopste i secaju i znaju.

pa tako redovno gledam google. ako ništa cvijiceva naselja).com pa ubacio svoje prezime (sreća da mi je ruzno i cudno prezime :-) pa poslao e-mail n asvaku adresu koju sam na google nasao. iz dobre namere govorim ( a malo iz frustracije sto je ovo lep i tezak posao. jer ako bi čuli od mene nešto. ali sam pre toga i vremena i truda ulozio da domaće zadatke uradim. A Marko Miljanov se razbesneo. ne mogu bas lako doći u dodir sa svojim starcima. jer su oni mikrofilmovali dosta u staroj jugoslaviji. ala mi je rkatak ovaj kratki prethodni post. eto tako. oktobar 2009. dok nisam stigao do kraja. nemojte se ljutiti. onda otisao kod drugih staraca pa nisam im hteo reci šta znam dok mi prvo ne kažu šta znaju. pa onda otisao na www.familysearch. koje godine.html?157[1/26/2013 7:19:44] . jer se momak ponosio bez razloga i osnova. pa u tim knjigama nasao fusnote. malo mi sugavo dodje. kada dakle takvi dodje ovde i kao „šta znate o mom prezimenu”. slovenije. ubacite u google elisisland ili ellisisland) gde se može naći imena ljudi sa istim prezimenom.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. jer je i sam bio svestan da mu otac nije bio poznat covek.25 (66.26. pa onda istog starca pitam isto pitanje na drugi način. 0 http://www1. odakle su usli u ameriku..org (ili net. koja starost i slično. genealogija)..22 back2krayina . šta ono bi. ima ona prica. eto bacim post da vidim možda nešto iskoci. da nađemprezimenjake.*) uh. čiji preci nisu zasluzili slavu i zapis od strane pismenih savremenika.Diskusije . pa onda odlazio kod staraca iz familije..s.serbiancafe. dok nisu poumirali i od svakog na parce papira napisao sve sto sam čuo. p. pa onda zvao telefonom. Blago njemu i blago Kucima.elisisland. pa onda odem na www. jer sam beogradsku patrijarsiju već prekopao (ima dobrih stvari. sad.. hrvatske. pa tražio onda te knjige. pa sam sad dosao dotle da ne znam kud ću. kad je MARKO MILJANOV upoznao nekog momka. pa odlazio prvi put kod ljudi koje niko moj ne poznaje.208. pa kad se radilo o mom kraju prepisao fusnote. Ja sam uzeo ovu novu srpsku istoriju. u 21. pa i nama svim Srbima! koPoB 11. juli 2006.org/ pa mozete naći mikrofilmove za vase selo. možda bi „korigovali” ono sto su mislili da znaju da bi se slagalo. jer para nemam da idem u veneciju/bec/zadar/kotor/cetinje da kopam po arhivima.Forumi istorije. pa onda tražio te knjige. koja država. svaratim ovde pomalo. pa se momak nasao uvredjen sto Marko trazi da mu momak objasni od koje je kuce. Poniznost i postenje (uz pismenost) su zato Marka Miljanova nacinili i poznatim i vecnim. dok Marko sam veli da nikad nije smatrao za ispod casti da objasni od kojih je.. koje mesto. u 12. ali posetite sajt http://www. pa onda otisao na sajtove telekoma srbije.google. ako imate sreće. bosne.. razumem naše ljude sto žive u inostranstvu. ili com. Jer je momak drzao da je njegova kuca poznata i da ne mora da objašnjava ko mu je otac i djed.

Armee. Austria.26.Svaka cast. Title Kirchenbuch.Church records Format Manuscript (On Film) Language German Publication Salt Lake City.22 (*. Text in German.Church records Austria. marriages and deaths of Austria military personnel in Trebinje.asp evo na primer za Trebinje.serbiancafe. Bosnien-Herzegovina.com. 1442862-1442866.Heiraten 1885-1913 -. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Note Location Film Fasz. Trebinje . 1878-1913 Authors Österreich. BosnienHerzegovina.Tote 1882-1892 VAULT INTL Film 2343876 Items 1 . also called Trebinje. For Indexes to the names of regimental captains and garrison place names see films no. 1176 Tote 1893-1913 VAULT INTL Film 2375853 Item 3 Prof. 2002. Vi ste ocit primjer upornosti i http://www1. 1986. mikrofilmovi Title Kirchenbuch. Garnisonsseelsorge Trebinje (Bosnien-Herzegovina) (Main Author) Notes Mikrofilm aufgenommen von Manuskripten im Kriegsarchiv Wien. juli 2006. 1175 Taufen 1905-1913 -.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. -------------------------------------------------------------------------------Film Numbers 2343875-2343876. no circulation to family history centers. http://www. 1172 Taufen 1879-1905 VAULT INTL Film 2343875 Item 3 Fasz.Church records Bosnia and Herzegovina..au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”. 35 mm. Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah.familysearch. Trebinje . -------------------------------------------------------------------------------Births. možda nađetenešto.Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Laketa . Yugoslavia.org/Eng/Library/FHLC/frameset_fhlc.. Bosna i Hercegovina. 2003 Physical auf 3 Mikrofilmrollen .3 Fasz.Forumi evo pregledajte ovaj pretrazivac mikrofilmovanih maticnih crkvenih knjiga. u 19. 1174 Tote 1878-1882 FHL INTL Film 1454038 Item 1 Fasz. 1878-1913 Authors Österreich. Subjects Austria . 1172-1173. Armee.

com. hvala.Stoje Vase rijeci „ne može se za pet minuta saznati sve” treba malo strpljenja i upornosti u ovome teskom radu.html?157[1/26/2013 7:19:44] . septembar 2006.26.Nisu svi nasi citaoci u prilici kao Vi da rade i da dolaze do svojih korjena.au) Za citaoca pod sifrom „back2krayina”.27.37 (registrovani član) back2krayina . Tosic .com. voleo bih cuti vase mišljenje! Pozdrav iz USA! Prof.slava ? Tosicu mogao si reci koju slavu slavite ? BIVOM .hispeed. u 16. u 12. koPoB .serbiancafe. u 20. Prof.ch) Prof.AUSTRALIA. svi citaoci SC da jedni drugima bratski pomognemo bez srdzbe i ljutnje na bilo koga. Ime je dobila po tome sto su mnogi nemirni i ratoborni elementi iz Hercegovine tamo uskakali u bjekstvu ispred Turaka.27. Tosici su starinom porijeklom od Miljanica sa Banjana. Laketa .*) pozdrav profesore.au) Za Tosica:tacna je Vasa porodicna legenda da poticete iz C.imate pozdrav od mene kao i svi citaoci SC. Hvala na pozdravu. Pratim i čitam Vase postove. u 17.predio između Bilece i Niksica.161.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ch) Pozdrav svim korisnicima ovog sajta i htio bi da pitam dali neko zna za porijekolo Tosica sada žive u RS opstina Lopare a navodno su iz crne gore doselili.44 (registrovani član) http://www1.27.Hvala Prof.Onda nasi citaoci treba da nastave rad sami dok ne dodju do konacnog cilja prave istine o svome prezimenu.27.Forumi istrajnosti u radu oko pronalazenja porodicnih korjena i nastanka prezimena.dobri su i kvalitetni a to sam rekao i u predhodnom postu a evo i sada želim da nastavis raditi uspjesno i dalje na korist i dobrobit naše srpske zajednice na SC.36 (*. u 12. LaketaDali bi mogli da obradite porijeklo famelije Tosic žive u RS opstina Lopare navodno su doselili iz Crne Gore.Laketa.04 (*. juli 2006. Molim vas pogledajte mojih par kratkih postova gore.hispeed.10 (*.Loparama u Srbiji i rasjanju. Laketa . juli 2006. hvala. juli 2006. Zato smo mi tu. u 02. juli 2006.30. Pozdrav svima. Tosic .Tokom vremena su se raslili na sve strane:Tosica ima u Bosni na Romaniji kod Sokoca.Gore i to iz nemirne i ratoborne oblasti Uskoci na Zabljaku. juli 2006.tamo nalazali utociste i spas a onda ponovo nastavljali borbu sa Turcima.Diskusije .26 (141. juli 2006. u 16.23 (*.27.

Laketu ali on nema nikakvih podataka o ovome prezimenu.t-ipconnect.eunet. ali ti mi reci jesu li tvoji preselili u Lopare iz ova dva sela.28. Slave Jovanjdan.. http://www1.de) Dzakule su Vlasi Arumuni. Njihovi bratstvenici su Ristići zvani Hajdarovići (slave Tomindan).28.Ako ima ko bilo kakvu iformaciju volio bi da saznam. Kako sami vele nisu sigurni.yu) Pozdrav za profesora. Ja ne znam.Diskusije . u 16. Tošići zvani i Hajdarovići i slave Đurđevdan. takodjer ako mi mozete nešto reci o prezimenu Jerosimic koje je sa istih prostora i slava im je Sveti Arandjel. a? e. nasa si dje ćeš. juli 2006.trazi svoje porijeklo negdje u Rumuniji! back2krayina . Selo Pirkovci na Majevici Tošići iz Pirkovaca vele da su iz Hercegovine. u 10. Ne znam ti točno reći odkuda su tvoji doseljeni na Majevicu.Forumi Za Tošića. blago tebi.html?157[1/26/2013 7:19:44] .57 (*. londza (doktor) .28. II. devica .55 (*. Riste i Toše.i pitanje već sam se javljao da mi kazete nešto o prezimenu Dzakula li bi mi mogli nešto više reci i porjeklu prezimena ponavljam mi smo sa prostora Krajine . Pozdrav. I. i Kojići (slave Đurđevdan. ali su sa 95% sigurnošću sa područja Brda.11 (*. nema te na krajiskim diskusijama njesta.Sve moguće sam pokusavao ali ništa :Na internet stranicama stalno se pojavljivaju muslimanska imena sa ovim prezimenom sto mi je dosta cudno.edu) opet ti ante. točno ne znaju odkuda. u 19. porijeklom iz Hercegovine od Livna. Još su srodni i s Prodanovićima (Đurđevdan slave). Uostalom kao i ostali narod sa Majevice.georgetown. Puno pozdrava! Ante_Antic .serbiancafe. Selo Lipovica na Majevici U Lipovici postoje dva roda Tošića. juli 2006. Tošići slave Nikoljdan. Hercegovine i Crne Gore. juli 2006. Onisu su od tri brata Koje. juli 2006.28. probaš zera odje malo. jadan'ci.sa Korduna i slavimo Svetog Nikolu.. ali pretpostavljaju da su odnekuda iz Crne Gore.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 20.50 (registrovani član) Ima li iko da zna ista o familiji Topcibasic?Pitao sam gospodina prof.Hvala svima .

u 18. Evo jednog kraceg spiska srpskih porodica sa prostora Hercegovine koje slave Miholjdan: Arnaut. u 20. juli 2006.28.Djuric. Lazar.Matic.roger) Da li bi neko znao da mi napise o porijeklu familije Lale i da li su oni u srodstvu sa familijom Lalovic? Hvala unaprijed.Gore u Srbiju naročito pred u toku i poslije Prvog srpskog ustanka kada su Srbi u Sumadiji izvojevali konacno dugo sanjanu i zeljenu slobodu. oktobar 2009. jer ti to može značajno pomoći. Pozdrav svim citaocima SC prof. u 20. ali izgleda da nema nikakvog komentara. pre izvesnog vremena sam poslao moja pitanja. u 09. Za citaoce pod siframa :„londza(dokto)”.Danicic. juli 2006.29. Što se tiče srpskih imena. Laketa.28 (*.prekucati i spremiti za objavljivanje i nadam se da ću to uskoro uraditi.11 (*. Po predanju je dosao iz sela Glusci u Hercegovini.eunet. Naše prezime je po njemu Ljubinkovic.edu) 0 mudro razmišljas verane. Jakov? 2.„devica” i „tamo daleko”. Bio bih zahvalan za informacije: 1. ili do arhiva sapca i slično. londza (doktor) . u 13. sa 3 sina (Lazar.yu) Gospodine Ante nisam tražio vas komentar u vezi mog prezimena jer vi izgleda ne znate puno o tome .Odmah da kažem tebi i citaocima SC. juli 2006.22 back2krayina . Nije sacuvana informacija o njegovom prezimenu a slava je Miholjdan.29. juli 2006. juli 2006.georgetown.au) Za citaoca pod sifrom „veran66” Vase porodicno predanje je tačno.10 (registrovani član) Postovani g. Na Vasa postavljena pitanja ja trenutno nemam odgovora i zao mi je stvarno.18 (*. Graovac.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Pavic itd. Da li u Gluscima u Herecegovini postoje (ili su postojale) porodice koje slave Miholjdan? koPoB 11.29.Laketa .html?157[1/26/2013 7:19:44] . device .cable. samo treba to malo srediditi. u 22.35 (registrovani član) http://www1.ne samo da ih je bilo u 18 vijeku već znatno ranije i trebalo bi otvoriti novu temu o srpskim starim imenima.serbiancafe.Crnogorac. u 21. Da li su u Hercegovini krajem 18 veka bila uobicajena imena Ljubinko.com.29. juli 2006. Nešto više i detaljnie ne mogu reci o seobi i dolasku Vasih predaka. samo još skokni do sabacke eprhije da vidis za maticne knjige.Djogo. Prof. Andrija.Forumi tamo daleko .bilo je vise seoba Srba iz Hercegovine i C. Izvesna cinjenica je da se moj predak Ljubinko.29.ja sam svoje pitanje uputio profesoru Laketi i molim vas da mi ne pišete veran66 .Laketa.00 (*.Diskusije . ja u rukopisu imam spisak nekih starih srpskih zenskih i muskih imena. Andrija i Jakov) naselio u Macvi između 1804 i 1820 godine.

Kuzmana i Damjana i međusobno se ne žene i udaju sto ukazuje na krvnu povezanost celog sela.29.31.Diskusije . u 17.Valjda će se naći neko da dadne valjan odgovor na Vasa pitanja.09 (*.S. Laketa.Laketa .2.Tu se radi o jednom običnom provokatoru koga treba izbjegavati i netreba imati nikakva posla sa njim.case”(c. u 22.com.au) Profesore laketa ili doktore Londzo. Interesuje me na koji način i kada su stigli u podrucje Bosanske Krajine i da li svi Beraci vode poreklo iz Trebinja.BiH).08 (*.kao cup) od njega nećeš dobiti ništa.au) Hvala „doktore” na Vasoj ljubaznoj ponudi.gdje su ostali do dolaska Turaka.Pod pritiskom Turaka kao i ostali Srbi povlace se na zapad i nalaze utociste i zastitu u planinama Dinarskog sistema kod Knezeva u BiH. a vama profesore ako treba bilo kakva informacija o Trebinju i okolini slobodno me pitajte.(R.com. Za „SerbOz”.net. juli 2006.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Kako doći do porodica koje slave Miholjdan a poticu odatle? To pitanje postavite na www.56 (*. http://www1.Laketa .30.net. Jedino ne znam kako da dodjem do informacije o porodicama iz sela Glusci u Hercegovini koje su slavile ili slave Miholjdan. Procitah u diskusijama da prezime (pleme) BERAK potice iz okoline Trebinja.„veran66”.. Hvala unapred na odgovorima.au) Dragi profesore Laketa. Ne znam šta trazus i ocekujes od „dr.da porodica Berak potice iz okoline Trebinja. u 22. Danas je to selo (zaseok) raseljeno. veran66 .30. juli 2006. Da li imate neki predlog? SerbOz . SerbOz .te da se 1335 godine pominju u Decanskoj Hrisovulji.00 (registrovani član) Hvala prof. informacije koje ste dali su jako korisne.Ja ću uglavnom nastaviti sa daljnim istrazivanjem o porijeklu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.kada se jedan dio porodice Berak preseljen na Kosovo. Pretpostavljam da su Vasi krenuli u seobu iz Glusaca iz Ljubinja.nikakav odgovor.serbiancafe.Nemojte se ustrucavat niposto jer cijenim puno vas rad i znanje. Prof.virtualnahercegovina/pisma posjetilaca. Prof. juli 2006. avgust 2006.Nadam se da će te doći do podataka o familiji Topcibasic i da će te me obavijestiti .Forumi Hvala lijepo pro.drugo se nalazi u ataru opstine Ljubinje. Inece svi slave Sv..09 (*. Međutim Beraci iz kojih ja dolazim su iz sela Golo Brdo na opstini Knezevo (bivši Skender Vakuf). Madjara. u 22. Šta prezime Berak simbolizuje? Takođe nasao sam da Beraka ima i kod Francuza.ni ti niti citaoci SC.postoje dva sela Glusci:jedno se nalazi u ataru opstine Metkovic(Hrvatska).Hvala lijepa i veliki pozdrav profi Laketi. Jevreja. Laketa .ranije sam rekao a to i sada potvrdjujem. u 07. juli 2006. jer ja taj kraj poznajem vrlo dobro.au) Za g.

u 16.11 (registrovani član) Za . Delic. u 11.3.I na kraju ako iko ima bilo kakvu informaciju o prezimenu TOPCIBASIC nek mi javi. avgust 2006.tj.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. No.samo su pravoslavci. prezime Kucuk je isto turska riječ i kad prevedes na srpski znaci mali . u 16.Forumi Hvala vam na odgovoru i za upozorenje na provokatora ali bih još samo zamolio da mi sugerisete gde bih mogao doći do tih pisanih dokumenata o prezimenu (ili plemenu) Berak. i to po prilično dosta.za Basic znam pouzdano.Diskusije . koPoB .prljav.Ovako. Ovdje u njemackoj. back2krayina .da nemislite da ste jedini. znam jednog turcina koji se preziva Topcik.Ima ih i muslimana takodjer. Šta zapravo znaci termin „berak” i da li je tačno.Hvala u naprijed. Yuge to ne znam.npr. negde sam procitao.SerbOZ.iako mi u Hercegovini koristimo turcizam samar za konja.i dzin=covjek Samardzic.To je sto sam ja pronasao. da prezimena Berak.e šta to zad znaci ne znam.30.Da li ih ima u drugim krajevima eks.dolazi od pasa. Laketa ovo može malo bolje objesniti.srbizirana iz turskog.208.dolazi od turcizma kara=crn.t-ipconnect. avgust 2006.Serb Oz.*) http://www1.dolazi od turcizma samar.mislim da svi znamo znacenje.navest ću još prezimena koja su hrvatiziran.3.Da li ima Beraka muslimana to ne znam.tako da vi gospodine londza imate sa svojim hrvatskim i bosnjackim prezimenjacima nešto zajednicko.no pitacu tog gospodina. Hvala vam još jednom na trudu koji ulazete da pomognete ljudima i posto vidim da živite u Australiji može li se znati gde? Ja sam inače u Melburnu.tocnije prezime Basic dolazi od turcizma „basa” sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci glava.sto na hrvatskom znaci junak.jasan.Možda pr. Karadzic.sto na hrvatskom ili vi srpskom znaci sedlo. Hteo bih to detaljnije da proucim.no turcizmi u hrvatskim kao i srpskim prezimenima na ovim prostorima je sasvim normalan.dolazi od turcizma DELIJA.38 (registrovani član) londza (doktor) .serbiancafe.di živim.Znam npr. Pasic. i profesoru Laketi. septembar 2006.3. Da se razumjemo.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Veliki pozdrav gospodinu .de) Topci-Basic je najvjerojatnije takodjer turcizam.srpski rijecnik pa sam tražio riječ Berak.10 (66. Nadam se da je nekom pomoglo.To je tačno da vode porijeklo iz Trebinja po mome saznanju.ne želim vam imputirati da je vas pradid bio turcin.Ta riječ postoji na Turskom jeziku i kad se prevede na Srpski znaci:bistar.prezime MIskin je isto turska riječ a kad se prevede na srpski znaci .kad svi znamo koliko dugo su turci prebivali ovdje.Ja kod sebe imam tursko.37 (*. Nadam se da sam vam nešto pomogao sa ovim mojim informacijama.proziran. Beraka ima i dan danas u Trebinju. u 17. avgust 2006. Ante_Antic . Erak i Bera imaju zajednicki koren.

u 19. londza (doktor) . avgust 2006.de/files/21122633/Jovo_Bajic_KAKO_JE_POKATOLICENA_ZAPADN A_HERCEGOVINA. osijecanin .5. u 09. u 22.4...Svak treba da prihvati stvarnost ma kakva ona bila.10 (registrovani član) G Bivom ja sam rekao da ne želim nikoga da povrijedim. avgust 2006. vaše observacije ne samo da su prosvjetlile ovu temu nego daju i novo svjetlo u njoj. Možda je vasa tvrdnja i tacna ali kad ste toliki „znalac” onda mi objasnite: otkud reč BERAK u Francuskoj.Ja nastojim da nikoga ne uvrijedim u svome pisanju jer smatram da prepucavanje nevodi ničemu. sva ova govna što izaserete na ovom topicu. a vi ako želite biti http://www1.”. sumar.Forumi ne seri da vi hrvati imate svoju „hrvatsku” reč za junaka. Taj termin se čak spominje i u Norveskoj a koliko je meni poznato Turci sa Francuzima i Norvezanima nikada nisu ratovali još manje imali dodirnih tacaka.4.net. avgust 2006. I još jedno vas molim. Ja sam u nekom leksikonu pronasao da reč BERAK na staro ugarskom znaci „suma. Radije prihvatam tvrdnju Londze i zahvaljujem mu na informacijama.4..16 (registrovani član) Hvala lijepo gospodine Londza i gospodine Antić. jer drugo vam ni ne priliči. londza (doktor) .4.Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] ..Svijestan sam ja toga da su Turci dosta vladali Balkanom i da su ostavili dosta Turcizama u jezicima sa prostora balkana.24 (*. avgust 2006. SerbOz . avgust 2006. avgust 2006. Beraka ima i Hrvata koji su pokrsteni to već znate kako i kada ali muslimana Beraka nema pa prema tome ne mogu imati uporista u Turskoj. tj.sympatico. samo ukratko: http://rapidshare.net. Ne morate biti sarkasticni. A evo i jedne observacije na vaše inzistiranje.au) Gospodine Anticu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak..ca) a prezime nikolic? BIVOM .Pozdrav svima. Izraelu. hrabrog coveka? eto novog epohalnog saznanja. SerbOz .05 (*..au) Još nešto za Antu Antica: Buduci da se Beraci spominju 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji kada Turska nije ni planirala pohod na Evropu (učinila je to tek 1371 bitkom na Marici) vasa teza je potpuno deplasirana i bez uporista. u 03.Drago mi je sto sam dosao do novog saznanja.17 (registrovani član) . u 19.. lijepo ih pokupite i pojedite.26 (*. Madjarskoj. u 18.Hvala lijepo na obavjestenju gospodine Ante..serbiancafe.4. Ovo je civilizovana diskusija i sluzi da ljudima pomogne da saznaju poreklo svog prezimena a time i korena a ne za provokatore.

Kako vidim da ima vrlo obavestenim ljudima bio bih veoma zahvalan kada bi neko znao i preneo mi svoja znanja o poreklu familije. avgust 2006. u 10. mislim back2krajina spominjao KORLATE. Ovo ja znam o mojoj porodici.net) A.28 (registrovani član) koPoB 11.8. zatim njegovi sinovi.21 (*. Juče sam tražila po internetu o njemu. Juče sam se vratila iz sela. tj.7. Možda kome pomogne ovaj podatak atros .hrvati plemici) ana86 (Student) . oktobar 2009. KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici. O njemu sam čula razne price. Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima . u 21. mojoj porodici.7. Unapred hvala atros .serbiancafe. avgust 2006.Diskusije . ali mene konkretno zanima samo jedan a to je Maksim Petkovic.Forumi provokator i tako se ponasati zaboravite ovu stranicu. Porodicno prezime je Petkovic. pa sam u putu između ostalog razmišljala malo o 0 poreklu moje porodice.55 (registrovani član) Neki moji podaci ukazuju na to da moja familija vodi poreklo iz Hercegovine. mojoj porodici uopste. Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi.cgocable.net) Netko je ovdje. Još moj pradeda (Vojin) je rođen u Lunjevici.41 (*.6.cgocable.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. krsna slava je Sveti Jovan (20. Unapred bi bila zahvalna svakom ko mi da neku informaciju. avgust 2006. ili me bar uputite na mesto gde mogu da saznam o mojoj porodici. pa ako bi bili ljubazni da mi kazete nešto više. http://www1. u 03.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 03. ali opet htela bih da procitam i nešto zvanicno o njemu.A to isto vazi za sve ostale koji žele se ponasati provokativno. Prezime je Salipur. Imamo selo KORLATE kod BEnkovca ( srpsko selo ).. ali nazalost kad god ukucam 'vojin petkovic lunjevica' pretrazivac mi izbaci uglavnom prezime 'petrovic'.POzdrav svima salipur (PVL) . da zaboravi reci. Možda sam malo 'glupo' srocila ovu moju zelju. Znam samo da je rođen 1902.januar)i veci deo ove familije je sada u Priboju na Limu (tromedja) mada deo ima i u srednjoj Bosni. avgust 2006. bilo o njemu ili o tome kako i gde mogu da nađeminformaciju o njemu. Moja porodica 'vuce' korene iz sela Lunjevica(mesto par km udaljeno od Gornjeg Milanovca). godine. ali ja stvarno ne znam kako da formulisem ili kako vise da tražim o nama.23 Pozdrav svima. u 11.

u 00.Gora)za vrijeme ustanka Nevesinjska puska 1875godine.com.30.co.Laketa Zamolila bih vas da mi odgovorite . u 20.ima ih u Bosni i oko Novog Pazara.21 (*. Laketa .serbiancafe. selo KORLAT je po popisu 1991 godine( 55 % hrvatsko 45 % srpsko ).13.Vase porodicno predanje je tačno da vodite porijeklo iz Hercegovine ili Crne Gore. avgust 2006.Diskusije .slava Sv.koja se tako zvala i prije najezde turskih hordi.13.Znam da je malo teze sa srpskim prezimenima iz Hrvatske ali po prici mojih starih licani su uglavnom porijeklom iz Hercegovine ili iz Crne Gore. Prof. avgust 2006. Laketa .45 (registrovani član) Postovani prof.8.cgocable.47 (*. avgust 2006.7. Inače se spominje porodica Korlatovici kao osnivaci sela KORLAT davno pred vise od 6 vjekova ( po hrvatskim izvorima . avgust 2006.cgocable.Nikola. avgust 2006. Prof.Uzica do Kosova.html?157[1/26/2013 7:19:44] .a slavili su slavu Sv. http://www1.su dosli u okolinu Priboja iz Pive (C. u 16.net) A.yu) Karadzici vuku porijeklo sa planine Karadzice u danasnjoj Makedoniji.39 (registrovani član) starinanovak . ellas (nastavnik) .com.Unaprijed hvala.Jovan.net) atros .slava Sv. KORLAT selo kod Benkovca je vjekovima pokrsteno i danas su to Hrvati katolici.tragamo za korjenima srpskih porodica. naravno ako nešto znate o porijeklu srpskog prezimena Serdar iz Like tacnije iz Siroke Kule. u 13.hrvati plemici) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Da dopunim.Forumi HVALA!!! koPoB .naime Vasa porodica Serdar potice starinom od porodice Vojinovic koja je vladala zemljom od Dubrovnika do Kotora i preko Gacka.Pod pritiskom Turaka Vasi su u nekoj od mnogobrojnih srpskih seoba dosli u Liku. da zaboravi reci. u 00.Nikola.8.Što se tiče Vase porodice SERDAR to je turcizam i oznacava starjesinu sela.09 (*.39 (*. Zanimljivo da prezime KORLAT kod ( Benkovca) su zadrzali djelom srbi. u 11.33 (*.10.au) SALIPUR. avgust 2006.au) Za „ellas” jeste teško je raditi ovo sto ja i Vi radimo. u 18.po Karanovicima atros .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. septembar 2006.

svako z kao zub. avgust 2006. Ispravno je Želina. Jovana Krstitelja zimskog.com.13. avgust 2006. Mislim da su Panići nekada živeli u selu Želina.00 (*. avgust 2006. odakle su dosli i odakle potice samo ime.au) http://www1. avgust 2006.Diskusije . Prof. hvala unapred nikola salatic vranje puricbb . posto znam da ih ima i hrvata i muslimana.znam neke Karišike koji nemaju veze sa BiH).net) Ponovo bih zamolio postovanog profesora Laketu da mi ukoliko je u mogućnosti pruzi bar neki podatak o poreklu porodice Puric.14. selo Hreša kod Sarajeva. iz sela Vranjaka.sa prevodom i komentarima. avgust 2006.yubc.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Gospodine Berak. nekada su se doselili iz Crne Gore .22 (*. koliko mi je poznato.Krsna slava je Arandjelovdan.14.serbiancafe. batun .48 (*.14.net) Eto.Ovo sto sam rekao o Vasoj porodici i godini pojavljivanja 1335 u Decanskoj Hrisovulji. Takođe me zanima značenje tih prezimena.yubc. sstriker (kurajber) .14 (*.To mi nije cilj. nisam mogao da čitam sve ove postove ali kao je već bilo o salaticima molim jedan copy/paste.objavili su nasi poznati lingvisti:Ivic Pavle i Grkovic Milica. u 01.13.Inače Decanske Hrisovulje. avgust 2006. okolina Modriče. interesuje me i da li oni poticu od srpskih salatica (sa bjele rudine).Laketa .dakle kao sto ste primijetili znatno prije pojave Turaka na Balkanu. Laketa .net) Greškom napisah da su Panići živeli u selu Želina.yubc. u 07.ja tačno ne znam šta znaci riječ berak po kome je Vasa porodica dobila prezime i nebih da nagadjam kao neki.net) Bio bih vam veom zahvalan ako biste mi mogli nešto reći o prezimenima Panić (slave sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 07.Kako sam već pisao od mojih starih sam slusao da smo poreklom iz Hercegovine ili Crne Gore a u Bajinoj Basti živi mo već oko 200 god. Unapred zahvalan batun .beotel. u 12.au) Za„SerbOz”. mislim da zadatak nije tezak:) ps. u 12.13. ovde se napiše kao ž.nedajte da Vas poturce sada u XXI vijeku. u 12. Ja se izvinjavam. batun .Forumi Prof.N.19 (*.com.47 (*.21 (registrovani član) servus profesore!:) molim vas (a i ostale naravno) da mi kazete nešto o mom prezimenu SALATIC npr. u 21. avgust 2006.već da ljudima pomognem ako ikako mogu da odgonetnu svoje porijeklo i da saznaju svoje porodicne korjene. BiH) i Karišik (Đurđevdan.Sad 1976. Želina sa Z kao zeleno.g.14.

u 01.Forumi Za Nikolu Petkovica. devica .bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula.BiH.32 (registrovani član) Šta je sa prezimenima Cecez i Zuza? Ja sam od Toholja i u rodu smo sa pomenutim familijama.Dedijer za njih veli da: „poticu od nekog odbjeglog vojnika”. avgust 2006. Волео бих кад бих добио још неку информацију о Панићима и Каришицима.28 (registrovani član) e to znam slava je sveti arandjel.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. u 14.Ima ih u bivšoj YU i rasijanju.17.16. u 10. што на турском језику значи мешавина.Diskusije .yubc.se nasli u Hrvatskoj.koji je kupus zvao„salata” te ih zbog toga prozvase Salatici. http://www1.08 (*. londza (doktor) .45 (*.17. u 06. avgust 2006.de) dzakule su porjeklom vlasi arumuni. u 10.serbiancafe.preci su ti najvjerujatnije stari rimljani koje su doselili u danasnju rumuniju.. mamadunja (Cvecar) . u 09.pa zbog prodora turaka.html?157[1/26/2013 7:19:44] .bell.S. u 18.imenjace moras od početka pazljivo procitati moj rad i sve postove koji su vezani za njega.16. batun .eunet.00 (*. u 21.slava ??? sstriker (kurajber) .ca) Postovani profesore Laketa.. avgust 2006.Nadao sam se puno da će te saznati vi prof.kao i drakuli.15.17.još jednom hvala Ante_Antic .većinom Dalmaciji.39 (registrovani član) Zna li neko porijeklo prezimena DRLJACA. budi ponosan.37 (registrovani član) E stvarno mi je toliko zao sto niko nema pravo obrazlozenje o porijeklu familije Topcibasic. Prema svjedocenju Jevta Dedijera u istrazivackom djelu „HERCEGOVINA”. Salatici su starinska porodica iz Bijele Rudine kod Bilece(R.).ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više. može se desiti da nešto i naucis! Evo šta ja mogu reci za tvoju porodicu SALATIC.Laketa nešto o o porijeklu ovoga prezimena. па су их преозвали Каришик.krstuli.net) Сазнао сам да су Каришици од Васојевића и да су то презиме добили јер је један од двојице браће примио ислам а други није.24 (*.17. vladika58 (profesor) .15. avgust 2006.. avgust 2006. Bakoc ..Srdacan pozdrav svima a posebno profi Laketi od doktora Miladina T. avgust 2006. avgust 2006. avgust 2006.t-ipconnect.yu) Pozdrprofesoru.

.45 (*. Siljegovici su iz mesta Kolesko kod Nevesinja. avgust 2006. u 08.54 (registrovani član) Profesore Laketa.ali mogu reci nešto sto će nadam se biti Vama od koristi.Odatle su dosli u gore navedena nevesinjska sela.Bijelovici.Rul itd.Kund acine. Mene jako zanima.18.net) Прегледао сам разне књиге са српским презименима и занимљиво је како ни у једној од њих нема ни помена о презимену Панић! А уопште није толико ретко нити је тако мало Панића. avgust 2006.Piljevic.35 (registrovani član) Ah. Tamo u Velikoj Rusiji osnovali doseljenicko naslje Mala Hercegovina da ih u dalekoj i pustoj tudjini podjeca na stari rodi topli kraj HERCEGOVINU u srcu ! batun .Luku: 0 Seslija.au) Za gospodju Siljegovic: ne znam tačno porodicno porijeklo i nastanak Vaseg prezimena SILJEGOVIC. Moja porodica živi u Beogradu.13 (*.Sudzumi..Bjeletici.Tomasevici.Petkovic.Krunici.Kokolji.Papici.Zajedno sa Petkovicima i još nekim hercegovacki porodicama oko sredine 18 vijeka otselili za Rusiju.47 (registrovani član) Postovani Prof.Pripadaju grupi vlaha MILOBRATOVICA kojih je po predanju bilo 12: Seselji. moje devojacko prezime je Siljegovic.Pojuzina. oktobar 2009..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Luku.com. Просто ћу помислити да сам ја то презиме измислио.Rul(Dabarcic)Celebici.u gradu Nevesinje.18. proveo vreme po Srpskim Manastirima do zavrsetka II svetskog rata. Slave Sv.Siljegovica ima u nevesinjskim selima Kolesko i Budisavlje.Forumi Mozete li mi reci šta znate o familiji Bakoc Alistair (stjuardesa) . Laketa i ostali posetioci diskusije o Hercegovini.Laketa . zahvaljujem na brzom odgovoru! Možda će Igor znati nešto više o Siljegovicima iz Koleska? Čini mi se Igore da ste iz tog kraja? Moj se otac tu rodio i kao ratno siroce. u 01.Dabarcic. А баш ме занима од чега је настало презиме Панић? Да ли је то од некаквог имена.18.u Bosanskoj Krajini.U srodstvu sa porodicama u Hercegovini koji slave Sv.18.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Po nekim predanjima Siljegovici poticu sa Ceva.yubc.Mrkovic..Siljegovici.23 Alistair (stjuardesa) .serbiancafe.? alistair (stjuardesa) . u 03. u 11.Diskusije .te su dosli na Cetinje a odatle 1687 dolaze u podnozje planine Trebjese kod Niksica.Remete itd.bivšoj YU i u rasijanju. Možda je samo jednom kao pitomac akademije JNA bio u poseti u Nevesinju. Bozovici. i da dopunim. Da li imate nekih podataka o poreklu prezimena? Hvala! koPoB 11.18. avgust 2006. или од речи пан (бан). u 10. avgust 2006. krsna slava nam je Sveti Luka Prof. a stricevi u Novom Sadu.. Kakvo je Kolesko? Koliko ima stanovnika? Da li neko od vas ima strpljenja da mi malo napise nešto o tom kraju? Kako iz Evrope ili Beograda najbrze stici do tamo? Htela bih da http://www1.. u 21.Pekez. avgust 2006.

virtualnahercegovina/pisma citalaca/raspitaj se za svoju rodbinu i upoznaj malo bolje Nevesinje.Pozdrav „vojvoda Kolesko”.ca) postovani profesore mene zanima nešto više o mome prezimenu SAJIN neki kažu da je to jevrejsko prezime.Diskusije .6.12 (*.Ribaljteg Morine i Vrtic. u 22.Siljegovic.Rilja.23.g. Rijetko je ko umirao u krevetu.1389.87.21.selo Kolesko drzi strazu na putu Nevesinje-Gacko i rijeci Zalomci poslije Trebisnjice najvecoj ponornici. http://www1.47 (*. K.39 (registrovani član) Prof.Kao uspomena na njih i njihova junacka djela ostala su imena sela Kolesko i Bratace koje razdvaja rijeka Zalomka.Samardzija.. u 11. Otidji na www..Balabani.*) Postovani gospodine profesore Laketa.kao sto je poginuo tvoj djed 1941 godine. Hvala svima! modra rijeka .30.Kostic.Drvendzija.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Molom vas da kazete nešto o prezimenu ASKRABIC mnogo hvala zahvalna . avgust 2006.Djogovic.10 (210.mjesto gdje se sastaje i okuplja vojska za borbu(danasnja Fojnica).Terzic.Zelenovic.Mucibabic.139.međutim ja sam srpske nacionalnosti.gdje su se hrabro borili a mnogi i poginuli. Vucinic. avgust 2006.com.O. Laketa.Masovno su ucestvovali u svim borbama pocevsi od ustanka Prva Nevesinjska puska 1875.tu su izdahnuli i sahranjeni.dali mi mozete podrobnije reci nešto o mome prezimenu???unapred zahvalna Prof.Buha.Treca Nevesinjska puska 1941 i u poslednjim borbama od 1992 do 1995 kada su hrabro stali u odbranu svoga naroda.*) Za Siljegovica i Kolesko.Forumi posetim.Andric. Srpska vojska iz nevesinjske povrsi sakupila se u Vojnivci.51 (144. Laketa . Druga Nevesinjska puska 1881/2. Laketa .serbiancafe.Tu žive sledeće porodice:Aleksic.Laketa.Gornje selo. u 22.au) VOJVODA KOLESKO .ginulo se mlado na bojnom polju.Pozdrav svima prof.Vujovic.koji je zajedno sa vojvodom Lazarom Bratacaninom i ostalim Srbima isao u boj na Kosovo 28.sympatico. u 16.Bratic.Sito i Sikalo(muslimani). avgust 2006.Kovacevic.Draganic.M ilanovic.19.Najvecim dijelom svoga toka rijeka Zalomka protice ispod sela Kolesko koje je dobilo ime po legendarnom junaku vojvodi Kolesku. u 03.boreci se:„Za krst casni i slobodu zlatnu” i u toj borbi mnogi su casno i slavno polozili svoje mlade zivote na oltar otacbine.Hercegovacka vojska se u crkvi u Trnovom Dolu pricestila i pod komandom vojvode Vlatka Vukovica posla u Kosovski boj.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. koPoB .Sasoroga i Solaja(Srbi)i Djumiman. septembar 2006.Kolescani kao potomci slavnih predaka od vremena vojvode Koleska nastojali su da opravdaju svoje slavne predtke i da nastave slavne tradicije borbre. avgust 2006. Kolesko cine sela:Pluzine.21.Gaj.Teško ranjeni vojvoda Kolesko i vojvoda Lazar Bratacanin dosli su do sela Neanovici u Slivljima.

29.Trebinje. u 17.net) Profesor Laketa Prezime Stanojcic ja nisam nigdije mogao naći odkud potijece moji stari po mom proracunu su dosli kod Vrgin mosta početkom sedamnaestog veka.kao i po Bosni . avgust 2006.52 (82.195.21 (*.ima ih na Cevu C.poticu iz zupe Arandjelovo kod Trebinja.20 (*.Igore i svi ostali koji ovdje pišete .45 (registrovani član) H V A L A P U N O!!!! Prkos .cgocable. u 07.com.Rioca i Gacko gdje i danas žive.Gora. teodosije .a slave slavu Sv. unaprijed zahvalan! Prof. u 22.31.18 (*.ili barem ako me uputite na literaturu gdje bih mogao da nađemnešto blize o svojim korjenima .serbiancafe. avgust 2006.poticu iz sela Korjenici u Popovu polju kod Trebinja.ima ih i kod Knina u selima Rastevic i Bilisan i slave Sv.Laketa . Moje pitanje je sledeće : da li znate nešto o prezimenu Cacic (ћаћић)?Gnjatovici . avgust 2006.Forumi alistair (stjuardesa) .30.oko 1695 godine preselili su na Rudine. avgust 2006. Vi sami morate nastaviti da istrazujete Vase korjene i porodicno stablo.Srodni su im Gnjato(vic) koji su iz Popova polja doselili na Miruse i Vracanovice kod Niksica.Laketa .konkretno u Rogatici i Sokocu ali i na sjeveru Crne Gore u Pljevljima.Nikolu.Nikolu ako mozete pomoći unapred hvala.26. u 12.slava ? TOHOLJ.au) Evo da odgovorim na neka Vasa pitanja.Odatle su se raselili sirom bivše YU a ima ih u rasijanju.Diskusije . http://www1. rudna . avgust 2006.Gnjato i Stojanovici su im izgleda rodjaci a mislim da je porjeklo negdje iz Popova Polja kod Trebinja? Krsna slava je Djurdjevdan i uspjeo sam da ih nađemjoš na Romaniji .31.Nudo.Bio bih vam veoma zahvalan ako mi odgovorite konkretnije .26.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.*) Uvazeni gopodine profesore Laketa . avgust 2006.ali morate shvatiti da su i moje mogućnosti ogranicene te mnogi citaoci ostaju uskraceni za odgovore koje su tražili u vezi svoga porijekla.com.34 (81.*) jeremici postoje u Srpskom Senmartonu iz Rumunije majka je poreklom Jeremic Prof.vidi gore u tekstu.Jedni su dosli kao Bakoc i Bakocevic u Ljubinje. O porodicama CECEZ i ZUZA pisano je ranije.Topik je još jednom da se ponovim izvanredan.au) Za gospodina „teodosija” Gospodine „teodosije” hvala na komplimentima koji su upuceni meni i topiku a ja cinim koliko mogu da pomognem našim citaocima.79. u 16.Vojvodini itd. CACICI.podjimo redom : BAKOC.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 20.najprije da pohvalim ovaj odličan topik i vasu nesebičnost i toplinu da izdvojite svoje slobodno vrijeme i pomognete našim ljudima u traganju za korjenima .(TOLJ)poticu sa Zubaca kod Trebinja.Grahovo.

sirom bivše YU i rasijanju.Diskusije .a. Slava ??? JAKSIC. u 11.).. septembar 2006.sympatico. BiH). u 01.(O tome sam pisao ranije. septembar 2006.neki kažu da je jevrejsko drugi kažu da je njemacko .3. Tada se pominje vojvoda Sefan Jaksic. 0 SrboPeuljanac (Sanjar) 12.yu) interesuje me porijeklo kuveljica. oktobar 2009.54 zahvalna .Miloradovica i Vladislavica i tamo su osnovali naselje „Malu Hercegovinu”.hvala.odatle su u jednoj od seoba preselili u Focu i u selo Slivlja u Gacku (R.Luku.ac.serbiancafe. Evo diskusije.su stara srpska vlasteoska porodica iz Hercegovine koji se pominju u izvorima dubrovackog arhiva 1441 godine.Vi ako ste u mogućnost uzmite neki od leksikona i pogledate znacenje rijeci sain i biće ti jasije. jer bi nas to daleko odvelo a potrosili bi puno vremena.14 (*.Takođe se pominju i u narodnoj epskoj pjesmi : „Dioba Jaksica”.Siljegovica.Jedan dio porodice Jaksic odselio je u Rusiju.dosli su odnekuda i slave slavu Sv.sirom bivše YU i rasijanju. Ima ih da žive u Gacku.com.ca) 0 još jedan pozdrav za profesora. oktobar 2009.3.Laketa .koja starinom potice iz sela Klobuk kod Trebinja. Momo Kuveljicu.Iz velikog nepotpunog spiska srpskih srednjovjekovnih feudalnih porodica sa prostora Hercegovine treba pomenuti porodicu Jaksic.S.09 (*.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.su starinska porodica u Foci a ima ih da žive u selu Slivlje u Gacku. u 04.dali mi mozete to odgonetnuti nekako inače sve sto znam moji su iz mrkonjic grada.za pohvalit je Vasa upornost u traganju za vasim porodicnim korjenima kao i još nekoliko naših citalaca da ih sada sve ne nabrajam.3.niste ni odgovorili za moje prezime SAJIN.Nevesinju.slavimo sv.Glavni razlog moga ne javljanja i ne davanja odgovora jeste nedostatak bilo kakvih valjanih informacija koje se odnose na Vase porodice.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Srbi kao veoma sposobni ljudi.meni se čini da je to turcizam ali nevolja je u tome sto kod sebe nemam nikakav rijecnik stranih rijeci da vidim šta znaci.Forumi Takođe pisano je i porodici Askraba(Askrabic)vidi gornji tekst.djordija Prof. zauzimali su veoma visoke polozaje u Carskoj Rusiji.Gori.a ja sam srpkinja.gdje živite i tome slično ? Znam samo http://www1. U Rusiji su selile mnoge srpske porodice poput Jaksica.U Nevesinju živi porodica SAINOVIC nisu starosjedioci.Nikolu. Iz srpske porodice JAKSIC koja je otselila u Rusiju vodi porijeklo prvi krunisani ruski car IVAN IV VASILJEVIC GROZNI (1530-1584). Ranije su se prezivali STUKELJE po lokalitetu Stukeljina Glavica pod planinom Golijom u C. momokuveljic . u 16.p.Petkovica.13 KoPoB 12. septembar 2006.Konkretno što se tiče Vase porodice SAIN riječ je stranog porijekla.59 (*.sto si tako skrt mogao si barem nešto više reci o svojoj porodici KUVELJIC:odakle poticete.gdje su najranije stanovali.Saina je bilo u Konjicu i izbjegli su u B. JEREMIC.au) Zahvalna. u 17.

Slava ??? basbru .ciji clanovi žive sirom svijeta daleko od rodnog kraja sela Kozica kod Stoca u Istocnoj Hercegovini.Luci živi porodica KUVELJA i možda su srodni sa Vama Kuveljicima. u 16. septembar 2006.Dali ime prezime Begović veze šta Begom ili obratno. I moj srpskohrvatski nije najbolji.57 (*.I sto vise o prezimu.Puno pozdrava od dr. u 16.da li me mozete pomoć gdje i kako mogu doći do bilo kakvih informacija o tom prezimenu.26 (*.amis. u 10. Dakle. tko su bili i koji narod je to bio.Tacnije.sezampro.kuce unistene opljackane i unistene kao i kuce mnogih porodica u ovome tragino ratu. ja se vam javljam iz Ljubljane. septembar 2006.30.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. septembar 2006.poznatih ljudi stvaralaca. su stara srpska porodica iz sela Kozice kod Stoca.yu) mozete li mi molim vas reci nešto više o poreklu porodice Vidic Unapred hvala londza (doktor) .com. od kud je doslo.Ne razumjem kako da povezem Beg sa Begović i kako je došlo do toga.html?157[1/26/2013 7:19:44] . da sam rođen u Sloveniji.3.6.ima ih sirom bivše Yu i rasijanju. intelektualaca među kojima su slikar Branko Sotra.? O sebi znam samo sljedece: Ime mi je Benjamin.40 (registrovani član) benjamin begović . Zanima me isto dosta o Turskim napadima itd. septembar 2006. u 20. Moji roditelji su se razišli nekoliko godina nazad. Ova porodica je dala nekoliko istaknutih.serbiancafe.Prije mjesec dana bio sam u manastiru Tvrdos i u manastiru na Ostroscu tražio podatke ali ništa nisam mogao pronaći. mene zanima dali mi mozete dati sto vise podataka o mom prezimu.02 (registrovani član) Postovani profesore Laketa ako nemate nikakve informacije o prezimenu TOPCIBASIC.au) SOTRA.Laketa .5. prezime je Begović Moj otac je iz Gornjeg Vakufa i kako ja znam tamu su već dugo kao porodica Begović.Forumi da u B. tako da se vam izvinjavam.net) Pozdravljeni ! Evo.Dragoljub Sotra koji je napisao knjigu:„Nije moglo sve u zavezanj stati” u kojoj je opisao ovu poznatu i interasantnu hercegovacku srpsku porodicu. Prvo da vam kažem. imam 25 godina i nekako me počela zanimati historija.Diskusije .Ima li šta turskog tu. http://www1.totalno je razruseno.3. odakle dolazi i ko su bili moji prednici. septembar 2006.reditelj Zdravko Sotra i dr. u 17. njihovo staro staniste u Kozicama u ovome poslednjem ratu u BiH 1992-1995 goine.I dalje tragam zato mi treba vasa pomoć.Londze koPoB . Prof.42 (*.

).. makar da me uputite do neke tacke gdje je to razvidno.) u Donju Sabatnu i Sipić (Lepenica) i Topolicu (južna Srbija) i jedni u Italiju.org. (od bega Tomaša Stankova) grana Bandića. Podgorica. vidi: Bauk ZA KUVELJICA Kuveljići. v. u 12. v.Forumi Morate znati da me to jako zanima i ako mozete pomoći rado bih vam vratio uslv kako god vi hocete.au Begović. Mahala (Zeta).html?157[1/26/2013 7:19:44] . u Ulcinju. tako da šta god . Ravni Šušlijec (Gacko) iz Nikšića.Ovuka.ali naravno nadam se da ćete uspjeti saznati i javiti mi nešto više. potomci su Jovan-bega. od njih Begović a drugi Agunović i Vranić. Kenjalo. Perast (Boka Kotorska). Curovo (Pljevlja) Pozdrav svima! podunac (bravar) .Bubalo itd itd itd http://www1. evo šta sam pronasla vezano za tvoje prezime.serbiancafe. Bijela i Đinovići. ogranak Brajovića u Kosiću i Kosovom Lugu (Danilovgrad). septembar 2006. Gacesa .Basera.00 (*. iz Hercegovine. v. doselili su se iz južne Hercegovine u 17. Lozna (Bijelo Polje). Od njih su u Andrijevici.još jednom hvala Device mani se antinih prica o vlasko /rumunskom poreklu Ma Srbi smo menjali prezimena u krajini ili lažno davali na popisu Austougarima. Rijeka Crnojevića. Danilovgrad. Vidi: Franović-Bosnić. po nahočetu. у 10. Herceg-Novi iz Trebinja. jedni kao: Ajdarkučević. август 2006. ) alistair (stjuardesa) .yu) Pozdrprofesoru. Rasova i Zaton (Bijelo Polje). Ogranak Vulovića (Novljana) u Bijeloj (Šavnik) i Nikšiću. Spuž. Od njih su odseljeni (17. ogranak Vukovića. septembar 2006. Radanovići i Kubasi Grbalj. jedni su iz Stare Srbije (još u 7. selo Pavino Polje Bijelo Polje porijeklom Kuči ZA VIDICA Vidić.bio sam odsutan neko vreme pa sam vidio da niste uspjeli da mi kazete nešto više o porjeklu mog prezimena Dzakula. god. Cetinje. u 17. ogranak Mijovića (Kolovića) u Kučima. Komani. Od njih su ubilježeni 1912. Budva. Od njih su u Turskoj i Novoj Varoši (Raška). koji su kod Tutina i u Rožaju. Paštrovići.eunet.Guzina.6. Donja i Gornja Granica (Bjelopavlići). Rod su Jaćimovićima kao i Dizdarevićima. iz grupe Radulovića „Nikodelci”.montenegro.16.Diskusije .44 (registrovani član) devica .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Boka Kotorska. Hvala i prijatno . Kotor. drugi kao: Bauk i treći kao: Renović. a drugi iz Stare Crne Gore. ranije: Ćuda. Vilac (Bratonožići).42 (registrovani član) Cao Benjamine. Sipić (Lepetane). po nahočetu. Znam da vam nije bas najlakse sad sve to pisati. ali se spominje na ovom web site-u: http://www. Nemam pojma da li je iz Crne Gore.8. Herceg-Novi. HercegNovi. Kokot. Podgorici i Nikšiću.

com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. zahvaljujem vam se na odgovoru 0 MrMuscolo 07. septembar 2006. http://www.g puna godina dana. 0 Laketa @ MrMuscolo. Meni je stvarno zao sto na neka Vasa pitanja nisam odgovor nikakav dao.54 (*. oktobar 2009. Pozdrav 0 zagorskivuk (student) 21.prošlo je 7. Po podacima Andrije Luburica.Laketa.8. Pozdrav svima prof.Forumi Znam za dosta tih prezimena kako su im od starina prezimena! Mom dedi je majka od Dzakula(sa Petrove Gore) .co.. 9. nadam se da neće niko ponovo obrisati postavljeni link jer mnogima može biti koristan. zanima me dali mi možda mozete reci ista o istoriji mog prezimena. u 13. u 10.htm 0 Srdjan001 (student) 17.au) Dragi citaoci i posjetioci ove stranice koja se bavi porijeklom srpskih porodica.13 Ne vidim nijedan razlog za brisanje linka ka sajtu na kome se može detaljno videti poreklo i porodicno stablo porodice Slijepcevic iz Samobora kod Gacka.Laketa .ajde već kad me pitas da ti dam odgovor http://www1. Slava Sv. u 13. moje prezime je Vlacina.com.07 Broj telefona Petra Aškrabe Zagorskog je 0 orao_sinisa (radim sve) 23. tj da li je Ban Pilatovic i Vlah Pilatovic jedna te ista licnost samo ga razlicito zovu.2006. novembar 2009.Tu je bilo veoma kvalitetnih radova i sa moje srane HVALA PUNO SVIMA! Ne bih sada nabrajao sve te autore da nekoga ne preskocim ili zaboravim. Oni treba uporno da nastave da tragaju za svojim korjenima i porodicnim prijeklom. oktobar 2009.Diskusije .pomogli meni u radu i nekim našim citaocima da nešto više saznaju o porijeklu svojih porodica. I druga stvar.. Mislim odakle su dosli tamo ili bilo šta. pitacu dedu nešto više o tome device ostavi mi tvoj e mail pozdrav Prof.cc/Index. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim dobronamjernim citaocima koji su mi pisali. oktobar 2009. jesu li od nekoga ko se zvao Vlaho Pilatovic ili od stocara Pilatovica. a ova stranica je još i danas aktivna zahvaljujuci Vama.html?157[1/26/2013 7:19:44] .15 Da li neko zna nešto o prezimenu Grubic.slijepcevic. Pitanje glasi.serbiancafe. oktobar 2009.kada se ovaj moj rad pojavio na stanicama SC. imaju li ovi Pilatovici kakve veze sa danasnjim selom PIlatovci u okolini Niksica? Unapred hvala. M_S 14. Pilatovici iz Popovog Polja su od Vlaha Pilatovica. Marka.41 Za Laketu. u 16. ili su od bana Pilatovica.48 Pozdrav. Iz Ervenika. u 10. slavimo svetog Djorda i sada trenutno živimo ispod Kozare 0 navodno je postojala neka prica da vucemo porjeklo od Vasojevica iz Crne Gore ali su kasnije iskljucili tu opciju. u 10. Tim citaocima se još jednom izvinjavam i puno zalim zbog toga. stariji kažu da smo se prije prezivali Cicvarici i da smo zivjeli negdje u Lici.seobama i etnickim promjenama na Balkanu.

Forumi (Profa) 11. Kasnije vlahe Pilatovce pominju u mnogim izvorima i istorijskoj literaturi.Postoje neke indicije da predci naucnika Nikole Tesle vode starinom porijeklo iz plemena Pilatovaca kod Bilece. novembar 2009.Njih pominje istoricar Konstantin Jiricek u knjizi o vlasima.1405 godine.početkom 15 vijeka.da krenemo sa lakseg kraja.gdje pominje i vlahe Pilatovce početkom 17 vijeka. sjeveroistocno od Bilece koje se danas nalazi u C.1616 godine gdje se među priloznicima i darodavcima manastira Piva pominje neki vlah Vukadin Pilatovac.1405 godine.6.Srbin).serbiancafe. Ponekad su se vlasi bavili i dopunskim zanimanjem pregonili su odnosno transportovali robu za potrebe dubrovackih trgovaca npr. Osim ovoga opisanog sela PILATOVCI.Možda je na celu nekog vlaskog katuna stajao neki „vlah Pilat” koji je imao titulu kneza http://www1.koji svake godine manastiru Pivi daruje po jednog vola za ulje.Milic Brajkovic i Vladoje Pilatovic.39 na ova tvoja dva pitanja.kada govorimo o VLASIMA misli se na socijalnu kategoriju i odnosi se na na seljake stocare koji su bili u daleko boljem materijalnom polozaju u odnosu na zavisne seljake kmetove.negdje u Lici ima lokalitet i neko manje selo Pilatovci.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Znaci u prvo vrijeme u Srednjem vijeku „VLAH” je socijalna kategorija.(Vlah-hrišćanin. bana.Za vrijeme turske vlasti poprima vjersku kategoriju i opet se odnosi na hrišćanskog seljaka stocara koji živi na planinama i bavi se stocarstvom. Ovaj katun je lociran sjeveroistocno od Bilece na mjestu danasnjeg sela Pilatovci.tj. u 15.Selo je dobilo ime po vlasima PILATOVCIMA.na pregon robe iz Dubrovnika u Focu.obavezuju se ugovorom u Dubrovniku 22.6. Vlasi iz katuna Pilatovci:Vukan Pilatovic.Diskusije . Katun Pilatovci javlja se u dubrovackim istorijskim izvorima 22.Gori.kneza ili primicura.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Idemo na drugi dio pitanja. srpskim srednjovjekovni seljacima stocarima koji su se bavili iskljucivo stocarstvom na planinama. Postoji selo Pilatovci u Hercegovackim Rudinama. iz Dubrovnika u Focu ili dalje u unutrasnjost Bosne i Srbije. Svaki stocarski vlaski KATUN imao je svoga starjesinu.sto je dokaz o seobama srpskog stanovnistva pod pritiskim Turaka sa prostora Hercegovine u Dalmaciju i Liku.

želimti puno uspjeha ! Prof. naprotiv veoma me raduje da pišes o starom srpskom plemenu PILATOVCI i svim onim porodicama koje vode porijeklo od Pilatovaca. novembar 2009. u 08.u selu Gorogose zaseok Dobromani. Laketa 0 MilliVuk 24. Pusara Komnenovica Zahvaljujemo ti na opsirnom odgovoru i želimo sve najbolje u daljem radu a ovaj tekst ćemo u celosti ako Bog da ubaciti u porodicni rodoslov sa tvojim potpisom . novembar 2009. U juznu granu Pilatovaca spadaju:Komlenici.sl. novembar 2009. u 07. Sekara.Postoji vise grana Pilatovaca.koji su naselili sjeverni dio Nevesinjske i Gatacke Povrsi od Kokorine do Uloga. selo Dobromiri. zamolila bih sve koji znaju nešto o poreklu prezimena VUKANOVIC da 0 napisu. Samo nastavi raditi.Pusare i Sekare. Do Austro-Ugarska okupacije 1878 godine.drugi Zotovici su odbili turcenje i pobjegli su u Hercegovinu u selo Domasevo u Ljubomiru.Sutonje. Stara srpska vlasteoska porodica ZOTOVIC.Oni koji su ostali u Podgorici primili su islam.slavi Sv.Djurdjevdan. Laketa (Profa) 14.09 VUKANOVIC.38 Postovani. MrMuscolo 12. Hvala najlepsa! Laketa (Profa) 24. Kukici. doselio je tu iz Ljubomira.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Među Srbima iz porodice Zotovica uvijek je bilo svestenika i jedan vladika Zotovic. ZOTOVICI su bili jedna od najuglednijih porodica među Srbima i Muslimanima.Za vrijeme turske vlasti Zotovici su imali velike zemljisne posjede oko Ljubinja i Trebinja.Ranije se prezivao ZOTOVIC. Vremenom su im poturceni muslimani potimali 0 http://www1.Diskusije . O banu ili knezu PILATU postoji samo narodno predanje i tu nemamo jasnih istorijskih podataka i izvora kao sto imamo za gore opisano i navedeno vlasko pleme PILATOVCI kod Bilece. i ). 0 nagadjanja potomaka Pilatovica (Beata. ako time nenasimo sstetu tebi i tvom istrazivackom radu. Doderovica.Forumi ili bana i on je postao i ostao rodonacelnika vlaskog plemena PILATOVACA kod Bilece. Inače. Turci su tjerali Zotovice da predju na islam.Beat(ovic). starinom potice iz Podgorice. ali su u vezi ovih pitanja postojala slobodna tumacenja .43 Tako sam i mislio.nemam ništa protiv.19 „MrMuscolo” moj sokole sivi. ti navede ovu sjevernu.svi slave Djurdjevdan staru slavu Pilatovaca. novembar 2009. u 18. moji Vukanovici su iz Popovog polja. u 09.Grubacici.Nikolu.uslovno recenu u koju spadaju: Doder(ovic).html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe.Sikimici i Radovanovici.

postoje još dvije porodice Vukanovic u Hercegovini u selu Zavala i Kremeni Do koji slave Jovanjdan. I pored svih nedaca i nevolja ZOTOVICI su uspjeli ocuvati svoje zemljisne posjede u Domasevu i Vidusi. Pozdrav! 0 Darko267 (Student) 09. u 18. profesore Laketa! Mi takođe slavimo sv.odakle je preselio prije 200 godina.Diskusije .S. iz Ervenika.clana porodice ZOTOVIC. da li znate nešto o prezimenu Grubic. VUKANOVICI.39 Hvala.Zašto se preziva ZDULA (Z kao zbun) nezna niko u selu ? 0 MilliVuk 25. u 18. a njegov deda Sreja.11 Postovani.serbiancafe. novembar 2009. novembar 2009. svi su iz Darosave (Arandjelovac).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.05 Profesore Laketa znate li odakle su Gavrilovići. novembar 2009.u Zavali doselili su se oko 1825 godine iz sela Slimnica u Sumi trebinjskoj. Zaboravih napisati da je krsna slava porodice ZOTOVIC bila Nikoljdan. krsna slava sveti Sava? Hvala unapred! storm_rider (majstor) 09.). Nikolu. u 06. Iz svega izlozenog vidi se da su ZOTOVICI bili neka stara srpska vlastela sto nam svjedoci i jedan stari kameni grobni krst na groblju u Domasevu gdje je upisano ime PETRA ZOTA. Laketa (Profa) 24.19 Osim ove tvoje porodice VUKANOVIC. u 20.slava Casne Verige Ap. :) 0 Laketa (Profa) 25.html?157[1/26/2013 7:19:44] . a ja trenutno nemam vremena sve da iscitam. čukun deda mi je Stepan njegov 0 otac Milorad.slavi Jovanjdan (23. Izvinjavam se ako ste već ranije to negde spomenuli. u 12. ZDULA u selu Kremeni Do porijeklom je od porodice VUKANOVIC iz Trebinjskog Polja. tema je obimna. decembar 2009. slave Sv.26 Hvala Vam još jednom! Nadam se da nije problem ako ovo prekopiram na Facebook u grupu Vukanović-Vukanovic-Vukanovich? Vidim da se bas razumete u tematiku hercegovackih prezimena. 0 http://www1. Jeste li možda napisali neku knjigu? P. decembar 2009. Ili bar gde mogu da tražim. Marka.S. decembar 2009. Koja je tvoja slava ? 0 MilliVuk 24. Da li znate nešto o prezimenu Vlaisavljevic. Petra? 0 Srdjan001 (student) 11.slave Jovanjdan.9. novembar 2009.36 Profesore Laketa.prisluzivali su Cvijei.13 P.Forumi zemlju i Zotovici su morali da se sele kao tvoji predci Vukanovici koji su dosli u u selo Dobromane. u 04. u 17.

Srbiji.Bozidar. 1923.Crnoj Gori. rimokatolike.Forumi Nasao sam na internetu da poticu iz Kotora.molim Vas ako mi mozete pomoći.zatim Marija. u 18.rodilo se prvo dete od desetoro-Ankica. u 16.Ова породица се поминје на више мјеста од Котора. dolazi u Srbiju. Одатле су раселили у више праваца у Херцеговини око Требиња.Neznanom junaku na Avali-dosao u Srbiju) u verovali ili ne. Oko 1900. ГАВРИЛОВИЋИ се први пут помињу у историјским изворима 1597 године у околини Никшића.Draginja.до Приједора.1941. U II sv. 0 Deda je po struci gradjevinski tehnicar-geodeta.da su mnogi Srbi-pravoslavci u XVIII I XIX veku pokatoliceni.sa Jelisavetom Zivkovic.. Hvala Laketa (Profa) 11.Milan.prelaze u Sibenik.html?157[1/26/2013 7:19:44] .46 Ево након дужег времена послије заузетости и недостатка слободног времена да покушам дати одговоре на давно постављена ваша питања..Dalmaciji.a naročito u XX veku.Војводине па све до Аустралије гдје након ових најновијих сеоба живе чланови породице Грубић.Ima ih kao pravoslavce.Tu ostaje da živi i radi do svoje smrti 1988.od oca Simeona.Од њих води поријекло више српских породица. decembar 2009.u pravoslavnoj crkvi.a drugog su ubile ustaše u Osjeku. Isto.u Pirotu..Санског Моста.Pan Gracije.Laketa.Vencava se ubrzo.tada AustroUgarska.akademskim vajarom –spom. 1926.na jugoistoku. http://www1. Čuo sam da se grana na tri grane.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Jovan.у Србији око Донјег Драгачева и широм бивше Јуославије.god. ВЛАИСАВЉЕВИЂИ.славе више слава.Sava. decembar 2009. bilo ih je sedmoro dece.napisati ili bilo stosta znate o poreklu prezimena GRUBISIC..katolike. ratu je izgubio mislim dva brata.jedan je streljan na Banjici.god.god.Mirko.serbiancafe. Лакета 0 grubbshadow 15.da ih ima i u Bosni i Hercegovini.12 Postovani prof. Moj deda Nikola Grubisic(peto dete po redu) rođen je 1897.што се тиче твоје породице немам никакав конкретан податак о њеном поријеклу.ali ništa vise. majke Marije (poreklom italijanke iz Cavtata). ПУНО ПОЗДРАВА СВИМ ЧИТАОЦИМА ! СРЕЋНИ НАСТУПАЈУЋИ ПРАЗНИЦИ ! Проф.u Dubrovniku.одатле су се током времена расели на више страна.Milena i Slavica. ГРУБИЂУ.Diskusije .(govorio je da je sa Ivanom Mestrovicem.су живјели у селу Јасенику близу Гацка у Херцеговини.

Diskusije - Forumi

Uvek je pisao i potpisivao se cirilicom. Slavio je slavu Sveti Nikola. To je danas i moja slava. Unapred sam Vam zahvalan

Laketa (Profa)
15. decembar 2009. u 21.54

За Грубишића, У историјским изворима и народном предању помиње се ''Грубљеша војвода'' и''Грубљеша харамбаша''. Истраживачи Херцеговине помињу породице Грубјеше, Грубљеше и Грубишиће,углавном као Србе и католике. ГРУБЉЕШЕ,у вароши Љубиње поријеклом су из села Грмјана и из Дврснице код Љубиња у Херцеговини, било их је прије 120 година 2 куће,слава Аранђеловдан. ГРУБЉЕШЕ у селу Седларима код Требиња старином су поријеклом из Дврснице код Љубиња гдје их има да живи више породица,слава Аранђеловдан.

0

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.24

Dobar dan profesore,

0

zeleo bih da znam poreklo prezimena Dmitrovic. Naime, moj cukun cukun deda sa majcine strane je dosao u Sumadiju ( selo Rajkovac kod Topole) oko 1750 zbog krvne osvete iz Sjenice ( Selo Budjevo). Pošto se zvao Novak, u Sumadiji je promenio prezime u Novakovic. Mene sada interesuje kojoj lozi Dmitrovici pripadaju, tj moj predak Novak Dmitrovic. Ps. Ako Vam mogu pomoći znam samo da su u Sandzaku bili serdari i da su imali mnogo zemlje u posedu , bas kao i danas u Sumadiji. Hvala

Vasojevic (Bankar)
16. decembar 2009. u 03.37

Umalo da zaboravim da je slava Sveti Jovan ...

0

hitron (Vaspitac)
30. decembar 2009. u 13.33

Već duže vreme me interesuje moje poreklo ali nisam nasla nacina da nešto Stojanovicima.

0

vise otkrijem o svojim precima, iskreno se nadam da mi nešto više mozete reci o Sve sto ja znam jete da mi se deda zvao Mico,njegov otac Pero Stojanovic,prvo su živeli u selu Perna opstina Bos.Krupa početkom 1920 i neke sisli su dolinu reke Une ,selo Drenova glavica ,gde smo bili nastanjeni sve do 1992 godi... molim za sto vise informacija...

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

UNAPRED JAKO ZAHVALNA

cocke021 (student)
07. januar 2010. u 19.44

Postovani, zanima me da li znate nešto o poreklu prezimena Cvejic. Krsna slava 0 je Djurdjevdan...Znam da dosta Cvejica ima u Vognju (srem) i da su svi u rodu, ali na zalost ne poznajem nikog, tako da Vas molim ukoliko znate odakle dolaze...za bilo kakvu informaciju biću veoma zahvalna.

cocke021 (student)
11. januar 2010. u 14.27

zelela bih da vas takođe pitam za poreklo prezimena Stevanovic. Krsna slava je 0 Sveti Nikola i znam da je unazad par kolena iz Posavine u Republici Srpskoj, konkretno iz sela Loncari opstina Donji Zabari , Republika Srpska

svetlanasvc (srednjoskolac)
23. januar 2010. u 12.36

Prezivam se Savic, a krsna slava mi je Alimpije. Živim u Nocaju, selu u Macvi. presla Drinu. Jedan je ostao u Zvorniku, dok su dva, otisla na Cer, a potom u

0

Moji preci vode poreklo iz Hercegovine. Naime, sredinom 19-og veka, tri brata su Nocaj. Imam veliku zelju da napravim porodicno stablo, i stoga Vas molim, da mi, ako ste u mogućnosti, pomognete. Unapred hvala!

gacanin (advokat)
07. februar 2010. u 09.44

za profesora Laketu,

0

prezivam se Pušara i poreklom sam iz Gacka, konkretno iz sela Ulinje ( nekadašnje Desivoje) Iz vaših izlaganja i komentara pročitao sam da su Pušare poreklom od Pilatovaca(Bileća), te da zajedno sa Doderima, Beatima, Sikimićima i dr. svi slave Sv. Đurđic Hoću da napomenem da je naša slava Sv. Jovan i da nema ni jednog Pušare koji slavi Sv. Đurđic, Što se tiče porekla koje ste naveli tu ne smem da protivrečim , moguće je da ste u pravu, (ima pomena da potičemo od Nikšića)ali za podatak o slavi koju slavimo ističem da je pogrešan te bismo bili zahvalni da izvršite korekciju

Laketa (Profa)
07. februar 2010. u 20.14

Postovani prijatelju „gacanine” ja se držim devize: „Ko radi,taj i grijesi”.Ja sam tako negdje davno na ovim stranicama napravio grešku o koj i Vi pišete. Radeci u brzini napravio sam gersku tu grešku. Treba ispravno da stoji:„Doderi,Beati,Pusare i Sekare svi su su jedno bratstvo,i svi poticu s Pilatovaca”, kako za njih piše J.Dedijer u knjizi Hercegovina. Prve dvije porodice doselile su u Kokorinu 1830 godine, ove druge dvije među njima i Pusare dosle su 1845.g. Za tri porodice Doderi,Beati i Sekare sam siguran da slave Djurdjevdan,za Pusare u Kokorini nijesam siguran koju slavu slave,ako ti znaš,reci nam svima sada. Slijedeci logiku da su isto brastvo sa gore navedenim porodica trebalo bi da slave Djurdjevdan. Nasao sam nešto podataka o tvojoj poridici Pusara iz

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Ulinja i Medulica u Gacku za koju velite da slavi Jovanjdan. Porodicu PUSARA u selu Medulicima naselio je Ali-pasa Rizvanbegovic(1761-1851)sa Ulinja u Medulice. Moglo se desiti da je tada porodica Pusara promijenila svoju slavu ? Jer stara slava Pilatovaca je Djurdjevdan a vi slavite Jovanjdan. Radi informacije treba reći da porodice Hrnjez i Prstojevic sa ovih prostora slave Djurdjic. Puno pozdrava prof.Laketa !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 05.08

Dvoje citalaca sa VH pitaju za porijeklo svojih porodica: 1. NOVICA iz Beograda pita za porijeklo porodice ELEK ? 2. MILENA iz Aleksandrovca pita za porijeklo porodice SAVIC ? ELEK,su porijeklom iz sela Velestova na Cetinju.Od njih su porijeklom DJURANOVICI u Goliji.Jedni Eleci su početom XX vijeka 1900 otselili su u Podgoricu. Drugi clanovi porodice ELEK su zbog ubistva i krvi iz Golije pobjegli početkom 19 vijeka za Gacko u selo Jugovice gdje ih

0

je naselio Smail aga Cengic.Iz Jugovica jedni Eleci otisli su za Bosnu,drugi su ostali u Jugovicima,treci su otisli u selo Kruscicu i tu se naselili da žive,slave Arandjelovdan. Danas Eleci žive sirom EX YU i u rasijanju sirom svijeta. SAVICI u Nevesinju u selima Slato i Krekovi porijeklom su od porodice VISNJIC iz Golije,slave Jovanjdan. Golijani,Bacevici, Vukovic,Visnjici i Savici svi su jedno bratstvo i svi slave istu slavu Jovanjdan.

gacanin (advokat)
12. februar 2010. u 14.39

za Profesora Laketu Želeo bih najpre da Vas pohvalim i izrazim divljenje za upornost i volju koju pokazujete u Vašem istraživačkom radu takođe bih istakao da se slažem sa vašim mišljenjem da je radi preciznijeg određivanja nečijeg porekla odnosno porekla prezimena neophodno i da se drugi učesnici potrude i ponude neki podatak ukoliko ga poseduju upravo to je bila moja namera i razlog zbog koga sam Vam sugerisao da je

0

napravljena greška kada je navedeno da porodica Pušara slavi Sv. Đurđic odnosno Sv. Đurđevdan U skladu sa tim se nadovezujem na prethodnu Vašu poruku te ističem da je tačno da u Kokorini postoji porodica Pušara i to samo dve porodice te da i one takođe slave Jovanjdan. Porodica Pušara je malobrojna i gro njenih članova potiče sa Ulinja dok su ostalo razbacane pojedinačne porodice kao u Kokorini, Sarajevu ili po drugim većim gradovima

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

Diskusije - Forumi

Što se tiče sela Medulići ili ako mislimo na isto Međulići, tamo su naseljene muslimanske porodice te i ne slave slavu, ali ne vidim razlog da Pušare sa Ulinja promene slavu zato što se neko poturčio u Međulićima U razgovoru sa starijima sa Ulinja nisam našao nikog ko bi potvdio priču o promeni slave, svi stoje u tvrdoj veri i ubeđenju da je Jovanjdan njihova slava od davnina te da sve Pušare slave Jovanjdan nalazili se na Ulinju, Kokorini i Sarajevu ili drugim mestima To je jedino što smem da tvrdim u vezi prezimena, ostale podatke o poreklu ne posedujem jer niko u porodici ne može da se složi o poreklu unazad do trećeg kolena a kamoli od prapostanku, stoga bih Vas najiskrenije molio ako imate još neke podatke o poreklu porodice Pušara sa Ulinja da ih podelite sa mnom. Unapred hvala !

Laketa (Profa)
12. februar 2010. u 19.51

Za „gacanina”(advokata), Hvala na pozdravima,saljem srdacan pozdrav tebi! Želi ti puno uspjeha u poslu oko sastavljanja i pisanja porodicnog stabla porodice PUSARA.Znam da je tezak posao ali valja biti uporan i istrajati u tome poslu. Evo za početak pogledaj porodicna stabla porodice Buha ili Slijepcevic.Želio bi da ti uradis nešto slično. Pravo da ti kažem nemam bas puno podataka o porijeklu porodice Pusara.Poznavao sam nekoliko clanova ove porodice:nastavnica matematike u osnovnoj skoli u Nevesinju bila mi je Milena Pusara iz Gacka.U Sarejevu sam upoznao zeljeznicara Vlada Pusaru koji mi je bio rod po „bane linije” po zenskoj strani,imao je dvoje djece:sina i kcerku,cijih se imena vise i ne sjecam. U knjizi Vladimira Dedijera,Sarajevo 1914 pominju se dvojica Pusara Simon i Mihajlo.Daleko je poznatiji Mihajlo Pusara koji je pomogao Gavrilu Principu kod samog cina ivodjenja atentata na Ferdinanda.Mihajlo je udarcem noge u koljeno oborio jednog policijskog agenta koji se spremao da sprijeci Principa u izvrsenju atentata. Simon je bio kafedzija u Sarajevu i kod njega se hranio Mihajlo Pusara. MIHAJLO PUSARA,bio je lijep visok mladic,pristalica „Mlade Bosne” po zanimanju bio je opstinski cinovik u Sarajevu.Bio je darovit pjevac i glumac u romanticarskim ulogama.Narodno pozoriste nudilo mu je angazman u Beogradu ali je Mihajlo vise volio da ostane u Sarajevu.Nije jasno rasvijetljena njegova uloga u dogadjajima oko Sarajevskog atentata od 28 juna 1914 godine. Mihajlo je bio neka vrsta rezervnog igrača;ako ne uspije atentat na Ferinanda u Sarajevu,njegov zadatak je bio da otputuje u Visoko i da tamo izvede atentat na njega. Vise podataka naći ćeš u navedenoj knjizi.

0

http://www1.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html?157[1/26/2013 7:19:44]

47 за проф.Лакету Професоре. Стефана (9. бићу захвалан на одговорима. одговорите и мени на пар питања. Архиђакон Стефан (9.су поријеклом из околине Требиња крајем 18 вијека дошли су послије епидемије куге у село Кути у Бијелом пољу код Мостара. mart 2010. mart 2010. u 17. Молим Вас да ми потврдите или негирате ову моју предпоставку.). 0 Ја сам пореклом од ПАНТЕЛИЋА из златиборског села Шљивовица.).35 Срдачан поздрав за „пантелијаса” и све читаоце! Љетос сам био на Златибору заиста је предиван. поштовање! Молим Вас да. ако је могуће. u 21. Са великим задовољством сам прочитао Ваше писмо и ево сада покушавам да помогнем око поријекла породице Пантелић.serbiancafe.Стефан и њихове везе са породицом Пејдо на Зијемљима у Херцеговини. извео сам могући закључак да водимо порекло од породице ПЕЈДО који.Forumi Puno pozdrava prof. Ту су се населили највише послије завршетка Другог српског устанак и владавине кнеза Милоша Обреновића (1817-1830).Ваши предци дошли су у томе периоду. такође славе Св.01. а живе у месту Зијемља (Зијемље) код Мостара.Laketa pantelijas (slikar) 08.Стефан.слава Св. Поздрав свима! Laketa (Profa) 09. Пошто Пантелиће у том крају још зову и Пејдићима (највероватније по неком Пејду који је у тај крај дошао иѕ Херцеговине).одатле из Кути дошли су на Зијемља.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. како сам сазнао. Да ли се то односи и на породицу Пејдо? Не знам.Презиме им није патронимичко већ је насатало по неком надимку од ријечи „пејдо”. Само ради илустрације да наведем презиме ПЕНДО настало је по надимку „пендаст”. Крсна слава нам је Св. као и да ми одговорите (уколико је ово горе наведено тачно) одакле су Пејде дошле у Зијемље. и ако ико има какву корисну информацију у вези са овим мојим питањима.слава Св. ПЕЈДО. којој не знам право значење и нећу да нагађам. јер их нема на списку старих херцеговачких породица. Познато је да су ужичани Ере поријеклом Ерцеговци.треба даље тражити значење ријечи „пејдо” ? Али ево за Вас нешто извјесније у склопу ове сеобе из околине Требиња у околину Мостара дошао је човјек непознатог презимена кога по мјесту поријекла прозвали 0 http://www1.и које је њихово порекло. Овом приликом поздрављам и све остале учеснике ове дискусије.што значи мали здепаст са јако кратким и дебелим удовима ногама и рукама.html?157[1/26/2013 7:19:44] .01.

дошао је из села Чваљина код Требиња.У каснијим бурним временима можда су потомци Чваљине и Пејдине дјевојке које су свакако прозвали ПЕЈДИЋИМА дошли у Србију?Од мајке рођене Пејдо добили су применак ПЕЈДИЋИ? У Србију кад су дошли уписани у званичне књиге и документацију као ПАНТЕЛИЋИ према претку који их је довео и доселио у Србију.био је „дунђер” зидар и тако је обављао разне зидарске послове по Херцеговини.Ту их је била једна кућа.. mart 2010. Po predanju poreklo Stojanovića je od hajduka Stojana Čupića koji je ubio nekog agu i morao je da pobegne iz Hercegovine (Nevesinje) kada je to bilo. Nikola. ни коју славу славе?. mart 2010. Bavili su se trgovinom i zanatima. али не знам колико је то презиме старо (не нађох га међу старијим херцеговачким презименима?). moj otac je rođen u Gračanici (BIH). Rastko. Branislav. dok čujem da ima Čupića koji slave i Sv. Такође не знам ни где живе. Велики поздрав за Вас! 0 nena49 (ekonomista) 11. 0 Sa velikim zadovoljstvom pratim ovaj forum i Vaše rezultate u . ЧВАЉИНА је поријеклом из села Чваљине из Попова поља код Требиња. Izneću vam podatke sa kojima raspolažem i najljubaznije molim za vašu pomoć u pronalaženju traga mojim korenima. професоре. Čupić vidi Čupković ogranak Predojevića. Kontaktirala sam potomka Stojana Čupića iz Noćaja. наилазио сам и на презиме ПЕЈДИЋ. Borivoje i Stojan i svi su rođeni u vremenu od 1896 do 1916. i njegova braća Djordje 1873 i Andrija . поред презимена ПЕЈДО.. takođe u Gračanici. Вама сам веома захвалан на овом одговору и понуђеном материјалу за даље истраживање.. svih muških potomaka. novih generacija potomaka Hercegovine.. Djordje. Miroslav. da li je baš http://www1. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nigde se ne spominju Čupići već sami Čupkovići za koje sam u CRNOGORSKIM PREZIMENIMA pronašla .html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. Imena njihove dece (pretpostavljam da i imena mogu ukazati na korene) su Ana. I ja sam na tom putu. Laketa. Leposava. Radoslav.05 за проф.. budjenju.. u 06. У сваком случају.Diskusije . Luku. Ankica. pantelijas (slikar) 10. Dragica. Miloš. Ja ne znam kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Hercegovine. oko 1765 i slava je Sv. ne znam..com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Po predanju prvo je došao na Ozren a zatim se spustio u Gračanicu (da li on i neko od potomaka) gde su rođenji moj deda Maksim 1872 god. u 06. Čupići si PIVLJANI ali ja nigde nisam pronašla da se spominju u Hercegovini i tu udaram u zid. Mara.ишао је од села до села послом..Forumi ЧВАЉИНА.. najmladji. Milena Djordje. Prezime Čupić promenjeno je u Stojanović a veza sa Čupić je ostala u nadimku . rodj.Лакету Да.. Moje devojačko prezime je Stojanović. ovaj poznati Zmaj od Noćaja je poreklom iz Pive.Послије неког времена овај Чваљина дошао је у „сулоштво” (нека врста ванбрачне заједице) ПЕЈДИНОЈ дјевојци у селу Хум и Лишани у сјеверном дијелу Бијелог поља код Мостара. Čupo. Slava je Sv. Milan (moj otac).48 Poštovanje Prof.

то обавезно прочитајте.Forumi on moj pradeda koji se takođe zvao Stojan (god. Zahvaljujem na tako brzom odgovoru koji sam sa velikom pažnjom pročitala. Ствари стоје овако. Moj predak.Данас све те области припадају Ц. mart 2010.serbiancafe.Луку.Можда су Ваши преци у част и славу таквоме јунаку а свакако у родбинским везама као успомену на њега прозваше се СТОЈАНОВИЋИ.Нено ови Добриловићи око БИЈЕЉИНЕ могли би бити Ваши преци и ту треба тражити ауторе и књиге које се баве поријеклом становништва на томе терену.поријеклом из Пиве има их у Босни:на Гласинцу и око Бијељине. Oprostite ako nešto ponovim od onoga već rečenog i ako time uzimam vaše dragoceno vreme.по једној легеди убили су га Турци јер им је био противник.24 0 Poštovanje Profesore Laketa.57 За „нену49”. koji je pobegao iz Hercegovine(Nevesinje) jer je ubio nekog agu.Као добар јунак и говорник увијек је могао повест народ за собом и зато су га уклонили и убили.Стојан Чупић(1765-1815)рођен је у Пиви.Пива је била у саставу Ц.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Po imenu Stojan dalje su se prezivali Stojanović. Oprostite na opširnosti.Ради твоје информације треба рећи да су Пива. u 05.има доста интересантног материјала.усвојио га је и посинио богати трговац Страхинња Чупић и одатле потиче његово презиме ЧУПИЋ. pokušala sam da dam što više podataka verujući da su bitni za pojašnjenje porekla moje porodice na kojem odgovoru i tumačenju vam unapred zahvaljuje. ДОБРИЛОВИЋА. a http://www1. Iskreni pozdravi Vama i svim ostalim učesnicima na ovom sajtu Laketa (Profa) 12. da bi zametnuli trag nakon bekstva. Рано је постао сироче. Kontaktirala sam Gračanicu čak sam i bila tamo ali ne mogu doći do nekog dokumenta od koga bih krenula dalje. bi bila negde oko 1840) ali nigde ne mogu da dodjem do pisanog traga jer su crkvene knjige u Gračanici spaljenu u II sv ratu pa ne znam da li je baš on taj Čupić ili je njegov potomak već sa prezimenom Stojanović.Има их у Србији око Тршића и Ваљева.Горе. rodj. po predanju bio je hajduk Stojan Čupić. 0 nena49 (ekonomista) 12. Када је имао седам година дошао је у Србију 1772 године. Немојте код Дедијера тражити Вашу породицу јер када је Дедијер вршио истраживања Херцеговине 1897 године.Diskusije . Стојан Чупић потиче из Пиве из породице ДОБРИЛОВИЋ који су славили Св.Дробњак и Никшић саставни дио старе Херцеговине и Ви сте по поријеклу Херцеговка.Гори.Зато Нено овде на интернету укуцајте:Стојан Томић Пива и Пивљани(латиницом).добићете веома интересантно штиво.по другој легенди убили су га Срби. Веома лијепо о Стојану Чупићу „Змају од Ноћаја”. Нено стани мало немој ударати главом у зид. односно Кнез Милош.html?157[1/26/2013 7:19:44] .говорио је КАРАЂОРЂЕ:„Ко ми надговори Чупића и натпише Молера. mart 2010. u 07.И једнима и другима сметало је његово јунаштво и говорништво. Стојан Чупић убијен је у Зворнику.даћу ћу му све што тражи”.

njegov sin već rođen u Gračanici 1872 god. Znam da je ovo istraživački posao ali spremna sam.03 Evo da malo pomognem. Beg posalje sluge i oni prihvate babu i da joj da stanuje u nekom ajatu.Neke pak porodice su produzile preko Romanije i dalje prema Sekovicima. Što se tiče moje familije u Hercegovini oni o seobi svojih rodjaka pricaju.Bio je kažu domaćin lenj i neradnik i nije skupio dovoljno drva za zimu.koji su čak presli Savu i zaustavili se u Zupanji.to su podigli malo vise iz pomodarstva na Cupkovic. Djordje. oko Tuzle. kažu da je razvalio staju i lozio gradju sa nje . Ako možete. Za Predojeviće. a i zima rano udarila.kao sundjer.zatim.kako bi prezimio i čim je doslo proleće. evo ovaj knjizevnik. meni ipak nisu. odnosno Čupkoviće baš u Vašim postovima sam našla da im je slava Sv. to bi značilo da je on rođen negde oko 1840 i da je pogegao negde oko 1860-1870 jer je moj deda Maksim. molim vas da mi pojasnite neslaganja u slavama kod Čupića i vezu sa Čupkovićima i predlog gde dalje da tražim. koje. To je mesto Drenovci. STA MI JE SA CELJADI?. Senberiji. i ostale potrebstine potovarili. Unapred hvala na odgovoru i molim Vas ne zamerite ako ponavljam toliko jasne stvari. a njima opet pricali ocevi .pre 7 dana.mi smo sa njima održavali vezu i oni su tako pricali.Keselji. Lično sam imao iz svoje familije .koja jadnica nije mogla da ide i oni ostave babu. Seslije. Znači. no imali su i babu. E jadna bako. Kapori. Prof. Jadna baba kukala i dozivala i cuju je cobani bega LJUBOVICA. to mi se jedino podudara i još više zbunjuje. s poštovanjem pavlimir_ratnik (Edukator) 14. Rajlovca.koji je imao pored kule. Slava Stojana Čupića iz Noćaja je Sv. Da li je to već period odlaska iz Nevesinja pre istraživanja Prof. njegovi su iz Mirilovica u tom talasu doselili. neki koji su okrenuli preko Sarajevskog Polja. pa celjad su ti otselila za Posavinu.Forumi naselili su se na Ozren i posle u Gračanicu (između Doboja i Tuzle). Vojislav Magazinovic. Ne razumem ni zašto se u rečniku crnogorskih prezimena Čupići stavljaju u znak jednakosti sa Čupkovićima kao ogranak Predojevića koji se inače spominju u Hercegovini.dolinu Drine. sto je umro neki dan. Te porodice su se svukuda rastrkale.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Rakovice. Tako ostade taj biljeg I GROB SEVER -JUG a i jedno svedocanstvo o plemenitosti http://www1.serbiancafe. Ubrzo je i umrla baba i beg naredi da je sahrane u srpsko groblje. mart 2010.Sarenci. Pusare. da su im ti rodjaci bili naseljeni na Trtinama. profesor na veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Imali su put . BABA IH PITA . Dr. Slava je Sv.posamario konje decu potrpali u sepete. Cabaci.koji su bili godiste oko 1870. Eto.jer deca se uvek vrzmaraju oko starijih koji pricaju dogodovstine i stvari prosto upijaju. Nikola. Uvece ovo ispricaju begu. No ovi koji su kopali grob . Posavini. 0 Ta seoba je postojala i ja sam slusao od starijih ljudi. Jevte Dedijera i zato Čupića tamo nema.ne obaziruci se puno i posto kao muslimani nisu znali kako se grob okrece. i okrenu ga u pravcu sever jug. Nikola.ZNATE LI ZA MILA BOGA. u 21.Prezime Cupic je postojalo u Nevesinju . oko Hadzica. pa tu neki i ostali u okolini Sarajeva. selo kod Nevesinja.Diskusije .html?157[1/26/2013 7:19:44] . Molim Vas ne zamerite mi na ovim pretpostavkama i sumnjama jer ja sam u ovome laik a svakako da je rodoslovlje nauka koju Vi izuzetno poznajete i zato sam Vam se i obratila za pomoć.ponajprije će biti dedovi za tu seobu iz Hercegovine. iz Hercegovine je i iz Nevesinja koje je van prostora Pive. Uz zahvalnost i iskrene pozdrave. kao prezimena. njegova majka je iz moje familije . a kasnije rektor Tuzlanskog univerziteta. Ime mog pradede je bilo Stojan ali ne znam da li je baš on bio taj Čupić.koje su opleli.

ima i među njima koji su dobro obavili posao . 0 Inače rođen sam kod Travnika u selu Kraljevice gdje nas ima dosta . Što se tiče pisanja Jevta Dedijera. kraljevskog grada kod Laketa (Profa) 16. u 19.jer čuo sam od onih . u 03..jer narod ih i sada u Nevesinju zove Cupicima . uocio sam mnoge nedostatke. No popisivaci . Kao i uspomena na seobu u Posavinu ovog dela moje familije. u 03.Diskusije .čak i forsiranje nekih porodica i skrpavanja drugih.živim i radim u Australiji.kojima su to dedovi pricali.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.kao Tomo Bratic.6..ne mogu se odazvati pozivu g..održavaju svoj porodicni sabor u Uzicu ! Mene je g. Bio bih Vam veoma zahvalan na odgovoru 0 spominje se u vezi nekog praplemena Krstulović i Bobovca . Pozdrav za Profesora. mart 2010.31 Pozdrav „neni49”. kao i u okolici http://www1. Tako da je verovatno u tom periodu i ta vasa familija otisla u Posavinu. Želim uspjeh saboru Vojinovica a Vama dragi citaoci SC da i Vi i Vase porodice održite jedan ovakav porodicni sabor uskoro.56 Da li bi mi netko mogao reći nesšto više o prezimenu Domić. recimo malo sam se pozabavio popisom ovog dela stanovnistva .koji su svojim prsima isli kroz celik i olovo.. mart 2010.konjicke opstine i posto dobro poznajem taj narod .2010 godine.Radomir Vojinovic iz Nice pozvao da prisustvujem saboru VOJINOVICA za neke usluge i informacije koju sam ja dao na ovim stranicama kao jedan vid priznanja za moj rad. Ako slavite Sv Nikolu. Inače ima nas dosta u Dalmaciji. sam on je bio sjajan naucnik.sto bi meni lično bilo najviše priznanje za rad.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ali ja zbog daljine. Poziv me je prijatno iznenadio i obradovao.Radomira Vojinovica.serbiancafe. obično ovi bogatiji su posle buna i ustanaka prigrabili slavu onih siromasnih junaka .15 Zamolio bih profesora Laketu ako može da mi da pojašnjenje o prezimenu Domić.bas kojima je dodelio taj deo posla i ne mogu se pohvaliti.„Pavlimiru” i svim citaocima SC! Posebno pozdravljav sve clanove porodice VOJINOVIC koji na Vidovdan 28. verovatno ste od Cupkovica. Sinyx (student) 16. No tako su ti pojedine familije gradile neki ugled.Forumi Ljubovica familije. mart 2010. Kaknja.da je narod masovno selio u tom periodu u Posavinu.Laketa ! 0 Sinyx (student) 17. Srdacan pozdrav vas prof. iako ja na osnovu mojih saznanja imam bas suprotne zakljucke.

Ima slučajeva u Hercegovini. u 07. zove Rulj. 0 S toga koliko razumih vi slavite Sv .33 Gospodine Domic. a prezime zadrže. Laketa (Profa) 17. 0 nena49 (ekonomista) 24. Avion rula po pisti. nego po mestu porekla te žene. Tako da moras dobro da se raspitas.žena koja je dovedena iz Dabra. mart 2010. Ja sam rekao da narod u svojoj upotrebi ima za te Nevesinjske Cupkovice. Interesantno mi je ovo zbog prezimana samog ovoga i istrazujuci poreklo i način davanja prezimena dosao sam u Hercegovini do ove price. I takođe u ruskom se volan ili sprava za upravljanje ili kormilo. Nemam nikakvih istorijski podataka o Vasoj porodici Domic.po majci i takođe prezime. Da li nešto postoji u nekim arhivama ili u literaturi. Ili reč rola. Unapred zahvaljujem i iskreno pozdravljam pavlimir_ratnik (Edukator) 24.tO JE VRACENO I POSLE U TOM OBLIKU U NAS JEZIK. u 04. koje ima samo u tom selu preko 40 familija.gde su deca prozvana po majci. a zadrzali prezime po ocu. ali kako pricaju.vratila se sa decom u to selo na imanje roditelja. pola plemena potice iz Bosne. kada su to Čupići napustili Nevesinje. kao i mnoge druge stvari Rosule.html?157[1/26/2013 7:19:44] . onaj deo uloge koju ima neki glumac i da je izvede . a povratkom nakon tragedije ili pogibije muza. ova su deca prihvatila slavu od dede.Nikolu. rulati znaci voziti. posle smrti njenog muza. jedno pleme u jednom selu. molim Vas javite mi.moras uzeti u obzir. i to ne po njenom imenu ili prezimenu.evo u engleskom.u nekoj prestavi.nakon smrti muza.To je vrlo tezak način da istrazite stvar i dovedete do kraja.za one cipele koje se voze na http://www1.u pleme Rulja. mart 2010. šta god znate. NPR.navigati. ili bar u kojoj literaturi to mogu pronaći. Dabarka. ali zapamti vrlo retko.po majci. naziv Cupici..58 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na Vašoj pripomoći sa informacijom da su Čupići u neko doba živeli i u Nevesinju.kretati . obadve linije i zensku i musku.serbiancafe.Diskusije . Jer se slava menjala iz raznih motiva. Bila bih Vam zahvalna ako biste mi dali malo više informacija.koje oni sasvim normalno prihvataju i odazivaju se bez ikakve ljutnje i prigovora. Ja znam u Hercegovini.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. međutim oni su zadrzali slavi Sv Luku od njihovog oca koji je nosio prezime Rulj.na starosrpskom znaci kormilar.narod je ovu decu prozvao Dabarcici po majci. da su deca prihvatila slavu od dede.Forumi Travnika. mart 2010. u 14.Moglo se desiti da prihvate samo slavu. Mogla je vasa prabaka.14 Cupkovici u Nevesinju slave Sv Djordja. u kojoj seobi.biti iz nekog plemena i udata za Cupica. jer Odiva iz te kuce koja se udala u Bosnu.dakle isto kao i oni Cupici cije si kažeš potomke ti kontaktirala. i ova dva plemena se smatraju rodjackim. Da su od Srba uzimali reci pogotovo preko latinskog u mnogim jezicima za voziti. Dakle Rulj.

Bobot (koji su jedan ogranak Jokanovića)Manigoda. kao i mnoga mesta i njihove istorijske i geografske znamenitosti. Nažalost. da su Čupići od Dobrilovića (što kaže i Prof. Eto..i koja dolazi iza Karpata. U knjizi HERCEGOVINA Jevte Dedijera nailazim na tekst str 224 (Biograd) . kada je moj predak Stojan Čupić pobegao iz Nevesinja zbog ubistva nekog age? Znam da je ovo istraživački posao.Eh da mi je tih provetravanja cesce. Zatim.. Pobjegli su zbog toga što su ubili Turčina. to je to gde stajem.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Kao što sam ranije navela u nekoj literaturi navodi se tumačenje za prezime Čupić .koliko se secam.Zirojevic.Slave Sv.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. dok ima Čupića koji slave Svetog Djordja i Svetog Luku.Papovic i Parovic..45 0 Za PAVLIMIRA Zahvaljujem na odgovoru. vidi Čupković (potomci Predojevića). naša slava je Sveti Nikola.nemam mogućnosti.. Au. pa se savija ili kolovrata. u ovoj knjizi Čupkovići se pominju i u mestima Rogače i Udrežanj (mesta oko Nevesinja)..jer sam ja daleko i od Hercegovine i od Srbije. A mene samo interesovao jezik i starine. i kao majka i baka želim da svojim potomcima ostavim pisanog traga o poreklu porodice iz koje potiču. koja nije lokalnog karaktera. i tako lepo provetravanje. pritisnutim krajevi i narodi..po raznim svetskim krajevima i smogom .Nije mi poznata hronologija pojavljivanja ovih plemena (porodica). da traži puno vremena i truda a da je za sastavljanje priče po porodičnom predanju svaka informacija i svaki detalj kao kockica iz mozaika.. Kozjak. sto iz tog pravca zna biti jaka i nezgodna... Laketa) koji se spominju i u Skadru (Vraka) oko 1700 god. jedan je bio Komandir stanice policije u Nevesinju. Eto pozdrav za sve diskutante. Laketa iznosi.Laketu. Porijeklom su od bratstva Predojevića iz Čukovića u Bileći..Cupkovici su u Nevesinju vrlo ponosni na Stojana Cupica. mart 2010.Ali u svakom slučaju donese toliko lep i svez vazduh. Svakako da mi je pomoć i informacija da u Nevesinju Čupkovići sebe nazivaju i Čupićima. a posto sam ja u ono vreme pre nekih 30-40...koji su otselili tamo . Čudnovato je što ova porodica slavi Djurdjev-dan a drugi potomci Predojevića Nikolj-dan. u 10. citiram.koji od te silne tame ne vide ništa. zbog poslovnih i porodičnih obaveza ovome se nisam mogla posvetiti ranije. hronologija migracija.serbiancafe.. poznavao sam čak neke od njih. nena49 (ekonomista) 25.Lero. .na drugom mestu. i bio sumnjicen da prekomerno povezujem neke stvari i da narod podize usi i bolje osluskuje kud ja prođem. bio sam sumnjicen za dobronamernost. da li su to neki povetarci ili kao Kosava.Cupkovic Popovic.Jedan me bas vozio prilikom mojih istrazivanja..maglom i tamom. http://www1.od pravoslavnih najstariji su Čupkovići.Forumi tockicima.u to te neću prevariti. U jednom svom postu Prof.kako narod kaže i u Srbiju upada dolinom Morave. Ja sam sada u penziji. koja se rola savija i otpusta i pokrece na određen način vozi.U Predojevice spadaju sledeće porodice: Bajević.kao i vetrovi koji duvaju i sa kojih strana.Diskusije . ali mogu ti jedno reci. pogotovo za Pr.Jokanovic..Nikolu. A da ja ispitam to da li Cupkovici u tim selima imaju secanje na svoje saplemenike. price i legende . Da. a ja ako sam šta pomogao bilo bi mi drago..godina svugde izazivao sumnju sa mojim raspitivanjima i insistiranjima na pricama iz proslosti. Imao sam sličnih problema i u Sumadiji i drugde gde me dotjecalo.Ili rolna. jedan bio taksista..Inače.

Причали су ми стари да су све биле високе. da li su i oni od Čupića iz Pive. а бака се с двоје мале деце упутила назад у Херцеговину код својих. Laketa zahvaljujem na odgovorima. Laketa. нашла је крв до колена. Ево „нено 49” нашао сам још неке податке који се односе на породицу ЧУПИЋ и надам се да ће ти бити од користи.. Јован и рекао јој да узме децу и бежи.54 Поздрав за„нену 49”. и ту изродили мог оца Димитрија и тетку Косовку. али бих волела да знам одакле су Јефтићи дошли и од кога смо потекли! 0 nena49 (ekonomista) 01. деда је био у заробљеништву у Немачкој.Чупићи су старином поријеклом из Попова поља у Херцеговини.serbiancafe.„Павлимира” и све читаоце С. što takođe želim i svim učesnicima ovoga sajta. Е па. Не знам да ли су имали још деце. села поред колеге и погледала му у шаке.Историјски извори дубровацког архива помињу извјесног СПАРАГУ ЧУПИЋА. а моја прабака Мара за Димитрија ЈЕФТИЋА званог Митар. лепе и могу скромно да закључим паметне. четврта за ТРИФУНОВИЋА. mart 2010.Ц. Тако је и било-бака је с децом побегла у неку пећину у којој је јадна пречучала целу ноћ над провалијом држећи у наручју мог оца који је био беба. Zrno po zrno pogača.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. некада давно у херцеговачком кршу је живело седам сестара ГОРДИЋ које су имале једног јединог брата чије име нисам успела да сазнам. друга за КУНДАЧИНУ. 0 ProAlek (рестауратор) 31. мој високи. Laketa (Profa) 26.Forumi Vama i Prof. Е.(од целе фамилије ми смо једини са Ф. Zahvaljujem na novom podatku o Čupićima.Diskusije . Усташе су поклале двадесетједног члана породице.Значи ЧУПИЋИ су веома стара породица која се током времена разможила и населила дијелове Херцеговине. Шта смо то знам. Једне ноћи је пробудио Св. јер ће бити крви до колена.остали су са В) Живели су у селу Опличићи и изродили Мару. odnosno Dobrilovića.. u 07. u 17. Бака и деда су се пред други светски рат преселили у Војводину. želeći vam pre svega puno zdravlja.К. Стевана и мога деду Васу. Када се ујутро вратила.. плавокоси деда Васо је узео за жену Стојанку АНДРИЋ из Пребиловаца (кажу да сам ја сва на Андриће) Од Андрића било их је још деце: Данило и Ђуро Андрић. mart 2010. снажне. Испоставило се да су нам прабаке 0 РОЂЕНЕ СЕСТРЕ и да ближег рода немам! Све што сам сазнала може се сажети у пар реченица и то сазнање досеже само до прадеде. а тетку на коленима. Кажу да је чак и црногорски кнез долазио да их види. а када је стасао. april 2010. Ako je poreklo ovih Čupića Popovo polje.као свједока у некој тужби која је водјена у јесен 1371 године у Дубровнику. трећа за МЕДАНА. u 04.Босне и Србије. За време рата. „Имаш исте руке као мој деда”-рекох.16 Велико интересовање о пореклу моје породице се јавило када сам на факултету. где је још прадеда заслужио имање као Солунац.. на предавању. Извињавам се што сам се овако расписала. .Da li bi geneza bila: http://www1.Наставивши разговор сазнала сам да његова фамилија живи у истом селу као и моја.Горе. uspeha u svakom poslu i srećne Uskršnje praznike.29 Poštovanje Prof. Једна се удала за ИВКОВИЋА.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

stvarno nijesam nasao ništa novo za Vas i Vasu porodicu.. u 17.U početku slavili su Nikoljdan a prisluzivali su Sv.Pod pritiskom Mletaka i Turaka KOVACI se sele dublje u unutrasnjost Hercegovine i dolaze u Ridjane kod Niksiva.Od njih poticu mnoge srpske porodice u Hercegovini i sire. u 20. Unapred hvala.Diskusije .Bileca i Piva nalaze se u Istocnoj Staroj Hercegovini cca 100 km vazdusne linije i na tom prostoru su zivjela i radila doticna plemena baveci se stocarstvom i kecuci se sa stokom iz Humnine(Popovo polje) na Planinu(Bileca i Piva).odatle jedni Kovaci dolaze na Glasinac i Pale..Stefana (Scepanjdan).Nemam nikakvih novih podataka za Vasu porodicu i veoma mi je zao zbog toga.kao i porodica CUPIC (1371) i CUPKOVIC. Zato sada idem na kratke forme da vidim hoće li ići. obi007 (courier) 01. http://www. KOVAC.itd. 0 TROFAZNI-3 (Penzioner) 27.Dalmaciju i Rusiju.umesto.starinom poticu iz Herceg Novog.Stefana.. Nedaj se Neno generacijo! 0 Stvari stoje ovako:pleme PREDOJEVICI kod Bilece u istorijskim izvorima prvi put se pominje 1335 godine u Decanskoj Hrisovulji. i oni poceli da istrazuju umesto Huse Jovan.serbiancafe.Druga grana Kovaca kreće prema Foci....Tu su pravili svoja nova naselja i sela.48 Za profesora Laketu pitanje a i podsjetnik da mi je obecao naći vise podataka za0 porodicu GLIGOREVIC iz Bradine kod Konjica??? Pozdarv.Danas neki Kovaci slave Nikoljdan a ovi Kovaci u Batkovicima i Stranama kao i njihovi potomci slave Sv. Laketa (Profa) 02.rodoslov. u 23. u 05. Ako možete. molim vas odgovorite mi.ba/pages/view_zavicaj_news/38 Ps Ja to samo onako da se zna .Kasnije su uslijedile seobe iz Hercegovine u Srbiju.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.45 Za „barabu1” i porodicu KOVAC.pozdrav svima ! Evo nešto za „nenu49” generaciju. u 04.Batkovice i u selo Strane kod Uloga.33 Imam nekih problema sa internetom.. april 2010.Forumi . 0 porijeklo svoje hahhahaaa koje može da dosegne do max 500g a nakon toga kvrccc http://www1. Laketa (Profa) 12..html?157[1/26/2013 7:19:44] . Čupići -ogranak Predojevića kao i Čupkovići koji su od Čupića.. 0 Laketa (Profa) 02.Bosnu.Za porodicu Dobrilovic nijesam siguran da poticu iz plemena PREDOJEVICA ? Lokaliteti Popovo polje. april 2010. april 2010.ne zamjerite Pozdrav braci i sestrama hercegovcima. Predojevići.Evo saljem kratak odgovor za porodicu GLIGOREVIC sa Bradine kod Konjica.Odatle jedni Kovaci dolaze u Nevesinje selo Piragici Zovi Do. april 2010.umesto Hasime Janja. april 2010.08 Pisma idu.SC ne prima moja pisma.49 POturice kradu od ovoga (cenjenoga)nasega izvora .

pita za porijeklo porodice BATINIC.26 Dragi profesore Laketa. U istorijskim izvorima 1718 godine pominju se trojica Batinica bez jasnog mjesta boravka i zivljenja.pandur)dosao je na neku slavu sa BATINOM te njegove potomke prozvase BATINICIMA i tako dobise to novo prezime. Dragana hvala na pozdravu.U selu Vrpolju kod Bilece. Odavde iz Popova polja jedni Batinici su otisli u selo Duzi kod Neum Kleka.vrijeme je da se budimo iz sna.evo nešto o porijeklu Batinica. Dragana Batinic iz Rume. u 17.55 Evo nakon duzeg vremena zavladalo je neko mrtvilo i tisina na svim rubrikama Hercegovine.Luka u selu Cvaljina u Popovu polju tu su dosli veoma davno iz Ridjana kod Niksica.serbiancafe.Danas u Nevesinju živi porodica Batinic kao i na prostorima EX Yu i rasijanju sirom svijeta. da na ovoj stranici bude kao nekada.Ranije su se prezivali Dragojevici.slava Sv. Dragana tvoji Batinici vode porijeklo od porodice BATINIC iz sela Cvaljine u Popovu polju.neko vrijeme živio u Crvenki.Golub i Batinic i cine jedno pleme u selu Dracevu u Popovu polju.Forumi Hvala Laketa (Profa) 03. Poslije zavrsetka Prvog svjetskog rata neki BATINICI su selili u Slavoniju. Na više mesta sam naišao kako za postobinu Kneževića navodite Lukovice kod 0 http://www1.sl. slave vise slava. jun 2010. slava Sv. Porodica BATINIC živi na vise mjesta u Hercegovini.Oni vele za sebe da su porijeklom od nekog najamnika koji je cuvao stoku kod stare srpske porodice UGRENOVICA. 0 vidknezevic 21.Deda Risto Batinic rođen je u Nevesinju 1892 godine.Diskusije . jul 2010.ali sada su dobili novo prezime BATINIC. Luka.možda je među tim Batinicima koji su otselili u Slavoniju bio i Vas deda Risto koji tvrdi da je rođen u Nevesinju 1892 godine. ozenio se i uzeo je njihovu slavu Jovanjdan.Luka.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.da bruji kao u kosnici. Srodne su porodice: Pendo. Dragana. Batinici.Sv. u 02.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Neki njihov predak po imenu Simo koji je bio levanta (neka vrsta policije.umro u Rumi 1958 godine. U selu Dracevo u Popovu polju zivjela je porodica BATINIC koja slavi Lucindan. živijela je prije 200 godina 1 kuca porodice Batinic.svi slave Sv.Luku.drugi Batinici su otisli u Borac u gornji izvorisni tok rijeke Neretve koji teritorijalno pripada opstini Nevesinje.

Navešeću šta sam dosada ja pronašao i genealogiju svoje porodice. Kneževića ima i pod izvedenim imenima: Kovačević. Cvjetnić pređu dva brata: Nikola kovač i Dmitar. Istog porijekla su Cvijetici.odakle su kolonizirani u Makedoniju u mesto Karaðorðevac (Josifovo). Markićevići. Otuda se nasele na Mali Cvjetnić. u 05. Molim vas da mi pomognete u istraživanju.Dakovici i Perisici. veka. Ti prešli iz Otona najprije u Kupirovo. ljeti na Cvjetniću”. Od ovih su Kovačevići i Aćići.52 Vise citalaca pita i interesuje se za porijeklo porodice SEVANOVIC iz Lukavca kod Nevesinja. Naprave kuću u Gaju i netjeraju na 60 čeljadi i na 1000 ovaca i koza. Razgranali su se u više ogranaka i dobili pridjevke po daljnjim precima.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.) s Malog Cvjetnića pričao je ovako: „Kneževići potekli najprije od Kruševa (ne zna gdje je to Kruševo). Pavlovići.Odatle su posle II sv. STEVANOVICI iz Stevanovica Torina u selu Lukavac kod Nevesinja.kada je pasa Busatlija porobio Cevo. Boltić. Moji Kneževići slave Nikoljdan.deda Vid . pa otuda na V.Poslije prolaska epidemije kuge nijesu se vratili u Zovi Do.Sve do pred veliku epidemiju kuge (1714 godine ?)zivjeli su u Zovom Dolu. Privedu otuda sa sobom i jednog Grbića da imaju komšiju”. Držali blago zimi na Hrnjadima. Netko od starih im bio nazvan Boltom. Tako se zovu: Peševići. pradeda Dmitar-radio u Americi .) pričao je isto tako o doseljavanju.html?157[1/26/2013 7:19:44] . rata naseljeni u Banat u selo Sutjeska a izgubljen je kontakt sa delom famije . Ispred kuge su pobjegli u zbjeg na Javic-Goru.prisluzuje Petrovdan. Ključni podatak je gde se nalazai Kruševo. Luka i Vučen Knežević su svoje navode izjavili 20-tih godina 20. Došlo ih svega sedmero čeljadi. Kod nekih porodica koje su pokatoličene zbog napredka u vojnoj službi je zabeleženo da im je staro prezime Krušević i da im je poreklo Broćno ili Brotje u Zapadnoj Hercegovini (plemstvo Kneževići od Svete Helene). pa im tako ostalo ime.već su otisli na novo seliste u Donje Polje.serbiancafe.Diskusije . Od Kneževića su Boltići.Forumi Gacka. Moj otac se zove Mitar (Dmitar). Luka Knežević (86 g.com Laketa (Profa) 02. Moji Knezevići su iz Malog Cvetnića pored Drvara (Bosanska Krajina) . avgust 2010. „Bio tada sav Cvjetnić pust. Bibići. Aćić. Slave Nikoljdan. Kneževići na Velikom Cvjetniću su od drugog ogranka. starinom su porijeklom od stare srpske porodice OBRADOVIC koja je zivjela u zaledju Dubrovnika (danasnja Hercegovina)koja se prvi put pominje u izvorima dubrovackog arhiva 1370 godine. trava puna cvijeta. a u pogledu vremena kaže da je taj koji je doselio bio šukunđed njegova đeda. zahvaljujem Vam unapred! Moj mejl je vid. Stevanovici su doselili u Lukavac iz Ridjana kod Niksica prije 400 godina. Takođe bi mi značilo koju literaturu mogu da iskoristim. Zavade se tako s Turcima pa pobjegnu u Oton.knezevic@gmail. 0 http://www1. Đukići. Vučen Knežević (80 g. cukundeda Jovo-Jovovi mlini u Cvetnicu.Prije 120 godina bilo ih je 10 kuca. Srdačan pozdrav.

serbiancafe.Николу. јер постоји електронско издање ове књиге.prisluzuju Petrovdan.Прегледао сам сву мени доступну литературу и само сам у књизи.Данас их нема да живе у горе поменутом мјесту Вареш.Далмацији.Славонији.која слави Св.нашао то Ваше презиме и то у мјесту Вареш.su dosli prije 200 godina sa Grahova.препоручујем да прочитате ову веома лијепу и корисну књигу и да нешто више сазнате о своме поријеклу. 0 moje djevojacko prezime je Skakavac i Slava koju slavimo je Sveti Arandjelovdan.могу рећи да је веома ријетко српско презиме.Има основа Ваше породично предање да потичете из Ц. која слави Св.Лики.Николу и породица СКАКО у Ливну. u 00.чији је аутор.која живи у Маховљанима код Бања Луке.g. bila bih vam vjecno zahvalna.Јована.срдачан поздрав теби и свим читаоцима „Сербијан кафеа” који се се друже са мном 5.Горе или Старе Херцеговине као што потичу многе српске породице у Босни. Проф. Nešto više on nezna pa ako biste mi Vi pomogli.html?157[1/26/2013 7:19:44] .ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ. Angestellte) 24.добиће те веома лијеп и интересантан материјал за читање. Хвала на поздравима.slave Nikoljdan.stanovali su najpro u selu Kazancima u Gacku gdje se zovu PERISICI. Што се тиче Вашег презимена СКАКАВАЦ. Moj djed Veljko Skakavac je robijao u Njem. Молим редакцију или модератора да ми дадне податке колико је било читања ове наше теме и колико је пута рушена ова наша страница.Diskusije . u 19.година.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Teacherlady (Kaufm.26 Поштована госпођо учитељице. Moj otac Nedjo Skakavac se rodio 1939 g.Никола Владов Лакета 0 Maleta ČESTITKA PROFESORU LAKETI ZA 5 GODINA RADA I TRUDA.Њима слична а можда и сродне су породице СКАКИЋ. opstina Ustikolina.ако је икако могуће урадите ми то.Forumi DAKOVICI. Laketa (Profa) 26.Сомбор 1993 године.довољно је на „гуглу” укуцати име аутора и књигу. u selu Jabuka. Теби и свим читаоцима који воде поријекло из Босне и Херцеговина. avgust 2010. 0 http://www1.Књига ће вас упути и на друге ауторе који обрађују ову тему. logoru i posle rata se vratio ziv ali ubrzo i umro.која слави Св.ЂОРЂЕ ЈАЊАТОВИЋ. Унарпијед се захваљујем и поздрављам све читаоци који су се дружили са нама у протеклих пет година. avgust 2010. Moj otac kaže da nam porijeklo potice iz Crne Gore.гдје се помиње да ту живи породица СКАКАВАЦ.bilo ih je 4 kuce prije 120.12 Postovani gospodine Laketa. Србији и у расијању широм свијета.

Po predanju su sa područja Foča .Čajniče. su smišljeno izmjenjena da bi se skrilo stvarno porijeklo ljudi koji ga nose.Tvoje priznanje i priznanja mnogih citalaca na ovim stranicama su mi najveca nagrada i priznanje.Uz svesrdnu pomoć Vas citalaca sa SC istrajavao sam punih petgodina.42 Svakoga dana donesi kotaricu zemlje na jedno mesto. da li danas na tom području ima Jeremića? http://www1.html?157[1/26/2013 7:19:44] . ja sam jedan od onih koji je pomno pratio i učio ono što je profesor predavao. E. koja ne mora biti tačna. Novaka Mandića. „Zemlja zvana Gacko” I i II deo? 0 SJeremic 28. u 14. decembar 2010. u 15. Da li znate da li danas na tom području ima Jeremića? Gde li mogu da se nadju knjige od prof. Djordja. Da li znate.to 5 godina radi profesor Nikola Laketa. i sagradićeš planinu. u 17. Veujem da je njegova „planina” dosegla visine za koje ni on sam u početku nije verovao.52 Veliki pozdrav za sve!!! Moji Jeremići su se doselili u selo Tripkova kod Užica krajem 18. septembar 2010. veka. Djordja. ali ni ne mora biti netačna. Slavimo Sv. Konfucije. Pet godina.Diskusije . veka. Neka vas sreća i zdravlje služi i sve čestitke za petogodišnji jubilej. Pet godina profesore.03 0 Prezimena tipa Pošković.09 GOSPODINE MIKI ! Hvala na čestitkama za naporan i uspjesan rad oko porijekla srpskih porodica. Pet godina. Slavimo Sv. Pet godina.42 Veliki pozdrav za sve! 0 Moji Jeremići su se doselili u Srbiju u selo Tripkova kod Užica krajem 19. decembar 2010. Milardović i sl. Ovo pravilo sam uočio kod katoličkih i muslimanskih porodica. TPACEP (Tpacep) 05.i neizmerno sam mu zahvalan na svemu. da ste samo jednom dnevno pritisnuli dugme na portalu „serbian cafe” zaslužuje svaku pohvalu i čestitku za taj petogodišnji jubilej i rad. podučavanja i odgovaranja na pitanja o prezimenima. upornosti profesore. Miloradović itd. koje su sigurno imale uticaja da se mnogi širom sveta zainteresuju za sopstvenu prošlost. Miki Maletić Laketa (Profa) 28. decembar 2010. u 15.verujući da tako obezbedjuju budućnost. Po predanju su sa područja Foča-Čajniče. pedagoškog strpljenja Pet godina.Forumi 28. i jasan je motiv promjene originalnog prezimena radi pravljenja distance od Srba. septembar 2010. U pitanju su prezimena Bošković.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Takvih ljudi imam od Australije do Amerike. Laketa 0 Ja ću ovde iznijeti svoju hipotezu.serbiancafe. Priznajem. Hvala svima ! Srdacan pozdrav sa kraja svijeta ! Vas Prof. u 05.Veoma je lijep osjecaj da si nekome pomogao u traganju za svojim korjenima. SJeremic 28.

Unapred zahvalna familija Raukovic 0 munja81 11. mart 2011.serbiancafe. decembar 2010. Sve čestitke od mene za vas rad i trud.56 -Mozete odgovoriti i diretno u grupu „RAUKOVIC-familija” na fejsu gde već imamo neke informacije link http://www.html?157[1/26/2013 7:19:44] .40 prezime Brkic Do Berkovici Stolac nešto o porijeklu 0 munja81 11. Ranije su se prezivali Stukelje„.Foci i u rasijanju„. Evo šta piše Novak Studo Mandic u knjizi:„Srpske porodice u vojvodtvu Sv.Stefana Decanskog(Martindan) Negde sam citao da imamo veze sa Crnom gorom ali ne bih da vas smaram i hteo bi da mi Vi kazete znate li nešto o tome.facebook. I i II deo? Laketa (Profa) 29.” 0 brko 06.gdje mozete nabaviti Mandiceve knjige pitajte nekoga u Gacku.Gacku. a naročito u razdoblju od Njegoša do kralja Nikole.mislim da ne treba da ga imenujem.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.familija Raukovica. u 20. kada je posebno oživio kult kosovskog junaka.Diskusije .48 -Pozdrav za uvazenog profesora. Porodične tradicije o njihovom porijeklu jako su izmijenjene u prošlom vijeku.Save:. mart 2011. 0 -Imam jedno pitanje. Gvozdenovići http://www1. „Zemlja zvana Gacko”.com/home. u 20.sa obzirom cime se bavite već godinama nadam se da ćete mi moći pomoći. Tako je nastala i legenda.20 Koliko su te price o poreklu hercegovackih i crnogorskih prezimena uopste istinite? Nedavno sam citao ovo: 0 Dr Đuro Batrićević u knjizi Dr Anto Gvozdenović – General u tri vojske.Ranije su se zvali STUKELJE i boravili su na Stukeljinoj Glavici pod Golijom u Crnoj Gori. Na Vase pitanje.Dedijer piše da su:”Jeremici u selu Slivljima porijeklom ispod Orline u Crnoj Gori.Treba vjerovati onome sto Mandic piše o porodici Jeremic. Moje prezime je RAUKOVIC. Krivokapići i Perovići iz Cuca. ni o porijeklu ovog ćeklićkog bratstva nema pouzdanih podataka.06 Gospodine Jeremicu. Međutim. Novaka Mandića. u 08.Pitajte njegovog sina Darka Mandica koji živi i radi u Gacku.php? sk=group_113514685382491&ap=1 Svi raukovici sirom sveta su dobro dosli. E sad poznato nam je da nas ima na svim kontinentima to je trenutno sto znamo ali bismo hteli od vas da saznamo ukratko sto je dublje moguće u proslost naše porijeklo. u 03. u doba romantizma.Forumi Gde mogu da nađemknjige od prof. u 01. panonskimornar (kapiten) 06. april 2011. ovako piše: „Zanimljiva je i burna istorijska prošlost bratstva Gvozdenovića. veli za porodicu JEREMIC:”Jeremici su starinska porodica u Foci i Slivljima u Gacku. po kojoj su Čengići iz Gacka. mart 2011.živimo trenutno u Jelanjsci(Doboj) ged postoji negde oko 30. koju na jednom mjestu navodi Tomo Orahovac. Slavimo slavu Sv.Jeremica ima u Slivljima.

pomogne nam u ovom našem pokušaju da pronađemo naše korijene.docekana je i pocascena prahom i olovom.Nije od Pavla. Unaprijed se zahvaljujem i njemu i administratorima ovog foruma.su potomci Orlovica.Zapamtio sam kao dete zbog neobičnog naziva letujuci kod babe i dede. kod mnogih bratstava danas živi kao istorijska istina.Pavle nije bio zenjen.no su se nadali.koji je ostao ziv i preuzeo barjak od Pavla.42 Poštovanje. u 08. 0 Slučajno zalutah i prelistah malo. Obadve ove porodice.već od njegovog brata Damjana Orlovica.jer su još po Srbe nesigurna vremena.rodoslovmarkovica.Diskusije . sone2703 19. porijeklom od Pavla.04 Pitanje za profesora Laketu: da li možda znate nešto o porodici Stipanović. tako i casa koja je zlatna. Tako je Tomo Oraovac izmislio pričicu po kojoj su mnoga crnogorska bratstva porijeklom od bajkovitog Pavla Orlovića.zlatni pehar sa Kosovske Vecere. u 15.net gdje smo prezentovali prikupljene podatke. jul 2011. maj 2011. no ceta 0 zandarma.koje su rod sa ovom koja cuva barjak.Sve porodice.Forumi iz Ćeklića.. tajka (trener) 13. tako da su pre okrenuli nazad.serbiancafe.Laketa da komentantar na prikupljene podatke i sam sajt. u 15. Martinovići iz Bajica.a ovi sa ovima sto cuvaju barjak.zxq. 0 Zainteresovali su me podatci koje u ovom forumu navodi prof. Naša saznanja možete pogledati na sajtu koji je u izradi www.58 Pa ima materijalni dokaz. u 23.57 Volio bih da prof. Taj isti barjak se cuva i dan danas.je istinita. Trenutno istražujemo porijeklo moje porodice Marković iz Meljaka kod Pljevalja koji su porijeklom od Gagovića iz Bezuja(Piva). ‘barjaktara čestitoga kneza’ ”. Hvala unapred 0 nekoliko izvora iz XV veka se spominju knez ili herceg Vladislav i Vlatko Hercegović http://www1. Ova bajka. Vecina narodnih prica. jul 2011. cuva se takođe u blizini u jednoj porodici.ciji ju je predak donio sa Kosova. 0 pavlimir_ratnik (Edukator) 28.„ ” sone2703 19.. Milići iz Bjelica i Osmanagići iz Podgorice.html?157[1/26/2013 7:19:44] . i ukoliko ima nekih vezanih podataka..da bi se sa Slovenstvom Srpstvo zatrlo. Laketa a vezano za prezimena Rudić i Gagović.15 Skakavaca ima na Kordunu.koju je poslao kralj. pozz Budapest 21.kasnije nepravedno datog imena. maj 2011.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Orlovića.žive u Istocnoj Hercegovini. ili mu brata Nikole. u 07.zemlji u kojoj je embrion celokupnog Srpstva i Slovenstva. Taj barjak je pokusao uzeti Kralj Aleksandar Karadjordjevic. u (Stipanović) . Mnoge dokaze nasi ljudi cuvaju u tajnosti. maj 2011. posto je on preko majcine strane rod sa Martinovicima.

avgust 2011. Nakon 1469 godine Vladislav će se trajno nasleti da živi u Ugarskoj gdje je od madjarskog kralja dobio feudalni posjed i grad KALNIK. imam pitanje za vas.59 Zahvaljujem na odgovoru.59 Pozdrav profesore.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.ubijen je 1517 godine.Diskusije .njihovi potomci prezivaju kao HERCEGOVICI i STIPANOVICI (STEFANOVICI). Kasnije su se izmirili ali Vladislav nije bio zadovoljan podjelom i nasledjem. VLADISLAV HERCEGOVIC bio je najstariji sin hercega Stefana Kosace i bio je u stalnom sukobu sa ocem oko nasledja zemlje i novca. u 16. Budapest 22. jul 2011.mogu reci sledeće:da se u istorijskim izvorima u Bosni polovinom XV vijeka 1446 0 godine. u 05. kraj Uzica pa zatim presla u mesto Vranjani u blizini Uzicke Pozege. Imao je sina BALSU koji je umro 1510 godine.Poznato je da je vecina prezimena patonimicnog i matronimicnog porijekla i da su nastala po imenima oceva i majki i logicno je ocekivati da se oni tj. Porodicno ime KOSACA ugasilo se 1466 g. Drugi hercegov sin VLATKO HERCEGOVIC aktivno se ukljucio u borbu protiv Turaka i turskih osvajanja Hercegovine.html?157[1/26/2013 7:19:44] .kada su Turci zauzeli Herceg Novi on se povukao na zapad na mletacke posjede u Dalmaciji gdje je i umro na Rabu 1489 godine. u 06.Poslije pada Hercegovine pod tursku vlast 1481 godine. da li možda znate preciznije podatke o grani te porodice koja je navedena u arhivu manastira Gomirje kao jedna od osnivačkih porodica i odakle su migrirali u te krajeve ? djoksa 01.Poslije turskih osvajanja u Ugarskoj porodica HERCEGOVIC je jako osiromasila i gubi joj se svaki trag i značaj u istoriji Ugarske. Drugi dio pitanja:da li su i u kakvoj su vezi porodice HERCEGOVIC i STIPANOVIC koje se pominju u Bosni i Hercegovini polovinom XV vijeka ? Na ovo pitanje pitanje malo je teze dati pravi odgovor zbog nedostatka valjanog istorijsko materijala.To je jedini pomen porodice Stipanovic za koju ste pitali i za koju se interesujete.pominje kao potpisnik na povelji bosanskog kralja imeđu ostalih velikasa i vojvoda i vojvoda TVRTKO STIPANOVIC bez tačnog mjesta boravka.serbiancafe. 0 U svetlu ovih činjenica.Jednom prilikom mu je sultan Mehmed II ustupio mu je tursku vojsku da se obracuna sa ocem 1453 godine. smrcu HERCEGA STEFANA KOSACE.U toj bitci on je ocu nanio tezak poraz.51 Za „Budapest” Na prvi dio Vaseg pitanja da nešto kažem o porodici STIPANOVIC. Slavimo 0 Da li možda nešto znate o porodici Djokic koja se doselila iz Drobnjaka u Cajetinu http://www1. jul 2011. zaista iscrpno i precizno i potkrepljeno postojećim istorijskim dokumentima.Forumi Laketa (Profa) 22.dok je najmladji sin STEFAN presao na islam (jer je bio uzet kao talac kod Turaka)i prezivao se AHMED PASA HERCEGOVIC i vise puta je bio presjednik turske vlade. Stefanovi sinovi VLADISLAV i VLATKO poslije smrti oca prezivali su se HERCEGOVICI.ali nije imao uspjeha u borbi sa daleko brojnijom i jacom turskom vojskom.

Tu mi je živeo pradeda Pero Novakovic. Bio je već star i oslepeo..selo pored Kikinde i tamo osniva svoju porodicu..10 0 Ja sam Nebojsa Novakovic.. „Grupi rodova Novaković-Praštalo starina je.tako da me buni dosta to moje poreklo.moj deda.region Pounje.pa me zanima da li ima veze sa mojim Novakovicima?Inače znam da ima mnogo Novakovica u Bosanskoj Krajini i da su svi dosli iz Like ili Hercegovine i da slave Svetog Arandjela.serbiancafe.Diskusije .Forumi Djurdjevdan . Imam rodoslov od pretka Djoka koji je rođen 1765. . zvonara pred hiLjadu ovaca. morao je da seli.dobija sina Dusana. Čoban je nudio 7 jalovica mesto zvonara i kako mu je tom zgodom praskalo iz usta kad je branio vilaša. ode u Primorje.Djuru.do svoje smrti.Dragana i Svetozara.a mogu možda da imaju veze sa poreklom porodice Novakovic.selo u Juznobanatskom okrugu i tu osniva porodicu. Toliko je bio bogat da je kupio od age čitluk. još dok je bio čoban. nadzornik u Sarajevu.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Zanima me odakle su moji sa slavom Sveti Nikola?Takođe sam procitao da su Srbi ranije menjali slavu Sv. htedne da ga ukmeti..Tacnije odakle su mi koreni.kada se kolonizacijom doseljavaju u Vojvodinu.U sledećem tekstu ću se truditi da vam dam sto vise korisnih podataka o svojoj porodici i poreklu. Mrata za Svetog Nikolu. avgust 2011..koji je imao tri sina. koji je imao dva sina. Moj prijateLj.a on mene.novakovicray@gm Postovanje profesore Laketa ail.Zeleo bih da saznam. Sin agin. kome neznaju ime. naseli u DoLjane..gde se govori o poreklu pravoslavnih porodica iz tog dela krajine.a ovaj sina Stevana.rođen 1985 godine u Beogradu. htednu da zakoLju ovna vilaša.U Bosanskoj krajini su živeli do kraja rata 1945. rekne jedan od Turaka: .Što si ti praštalo toliko zapraštao?. rekao mi 354 o poreklu njegove porodice ovo: Predak im je Starina Novak. starina g.Ne znam odakle su tu dosli. vele.Prica je malo vise bajkovita. godine „Pounje u Bosanskoj Krajini”. kad joj je pokazivala ruho. Jedan. Ovaj clanak sam izdvojio iz dela Milana Karanovica iz 1925. Naime. Krene sa 60 http://www1. Kako posle nije mogao da pokaže tapije.ako je moguće.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Još znam da je majka moga dede bila Ruza Stupar koja je isto iz Bosanske Krajine i slavila je slavu Lazareva Subota.ili sada Novog Grada. Hvala unapred! nebojsa.tacnije selo Krslje.dobija sina Milosa. Navescu još neke podatke do kojih sam dosao.a koje možda mogu da pomognu.moji poticu iz Bosanske Krajine.Porodicna slava nam je Sveti Nikola.okolina Bosanskog Novog.dolazi u Kacarevo.kao i o nekim pricama koje sam čuo. Prozovu im se potomci Novakovići. žena mladoga age ukrade tapije iz sanduka žene Praštalove..nešto više o svom poreklu. sa hercegovine iz nekih DoLjana i slave NikoLjdan. kad mu je otac umro.Dedin brat od strica odlazi u Kozarce. ali bih voleo takođe da znam nešto i o njegovim precima . Jedan među pretcima prozvan je Praštalo. Jednom Turci. a drugi Grujo.com 15. a umro 1824. NJemu su se u DoLjanima triput hiLjadile ovce.Svetozar jedini nije preziveo 2 svetski rat.Djuro. u 15. Zbog toga prozovu ga čobani Praštalo.Dragan odlazi u Uzdin i tamo živi sam. Ilija praštalo. kad je goru ostavio.

kad se odselio. slave vise razlicitih slava.saznao da su Bosansku Krajinu naseljavali uglavnom Srbi iz Starog Vlaha. gde ih ima 45 k.. zahtevao je taj slepi starešina da mu ukopaju zemLje i donesu trave.ja saljem pozdrave i priznanje za Vas uporan i uspjesan rad o porijeklu porodice NOVAKOVIC iz sela Krslje. НОВАКОВИЋ „Породично име Новаковић јавља се између XIV и XVI века на више места: у Босни. avgust 2011. Zatekli su starince Milinoviće.Crne Gore. 0 Laketa (Profa) 17.Shvatam da imate puno posla i strpljivo cekam vas odgovor.Unapred hvala. У Босни се јавља Нинослав Новаковић на повељи бана Стефана Котроманића из године 1353.. низ реке Врбас. u 22.R Srpska.Dacu vam takođe podatak i sliku iz Fojnickog Grbovnika iz kako kažu 14. stanu sa svojom porodicom i prozovu se Stanarevići. Kad su posle šest nedeLja hoda sa ovcama pali na jedan brežuLjak više Lužačkog PoLja . Ради рашке потковице у украсу овог грба. a travu trao među dlanovima i mirisao. Зети и Далмацији.32 Za Nebojsu Novakovica Hvala na pozdravima. Новаковићи из Далмације у XVI веку рођаци су Охмучевића...U istorijskim izvorima dubrovackog arhiva Novakovici se pominju prvi put 1386 godine. Jedan se . Сану и Уну. preseli preko planine.. Jedan ogranak Stanarevića uzme staro prezime Novakovići i naseli se u Petrovačkom PoLju.nisu svi istorodni.” Na sve ovo želim da dodam i podatak da sam citajuci o migracijama srpskog stanovnistva u Bosnu.Hajdemo djeco sutra daLje!. pa i u ovu oblast.Novi Grada. Gde su god padali na konak.. Заједно са њима је Станац Госпиловић с браћом. Tad bi govorio: .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.veoma su stara srpska porodica.Hercegovine i Raske. u 13 naseLja.serbiancafe.svoje bratstvo.neki http://www1.Diskusije .” Želim da vam naglasim da sam čuo da i Vasojevici imaju jedan ogranak Novakovica. као представник подручја званог Доњи Краj тј.Ova trava djeco mamuza ovde ćemo ostati. ZemLju je žvakao.puno bi mi znacilo....html?157[1/26/2013 7:19:44] . NOVAKOVICA ima vise porodica. Новаковићи из Зете имали су своје поседе у Зажабљу. U Bjelajskom PoLju preko Grmeč planine imali su stan sa blagom. pa mu donesu zemLje i trave rekao je: .u tim krajevima sam i sam pronasao mnogo naselja koje nose ime „Novakovici” Nadam se da vas nisam preopteretio podacima.Forumi čeLjadi i 1000 ovaca iz DoLjani u Bosnu. вероватно се овај грб односи на њих.Taj se brežuLjak od tada zove Mamuzovac.koje ne verujem da ima veze sa mojim u Bosanskoj Krajini.Odatle su se Novakovići raseLjavali po svoj Krajini. veka gde u opisu grba i po heraldickim oznakama na njemu stoji da ti Novakovici poticu iz Zete(Crne Gore) ili Raske.

koji su se na podrucje istocne Hercegovine i Bosne naselili u VII veku. avgust 2011.u potrazi za poreklom Novakovica.Po informacijama koje imam. za Vas nemam nikakvih konkretnih podataka.U Drobnjacima jedna grana uzima slavu Sv. septembar 2011.posto ste najupuceniji u poreklo Srba iz Hercegovine.Od Novaka nastaju Novakovici sa slavom Sv.I mene je sve navodilo na tu oblast.Nastavicu 0 ail.dosao sam do prezimena Balotic(Balotic-Tomic).koje Vi možda mozete da mi potvrdite ili znate nešto više s tim u vezi.danasnje Hercegovine. Djordje.com 18. Pozdrav za dvojicu predhodnih citalaca. Nikola.hvala puno.Po svemu sudeci oni starinom pripadaju plemenu Malesivaca iz sela Maline koje se nalazi na putu između Bilece i Trebinja i veoma su se rano ukljucili u trgovacke poslove sa dubrovackim trgovcima i za to sacuvani pisani podaci o njima i mnogim srpskim porodicama.iako je slava plemena Sv.dosao sam do zanimljivih informacija.za koje sam već naveo podatke u prethodnom tekstu.serbiancafe.Još jednom. Laketu ail.Trebali bi otici u selo Krslje i tamo se vise raspitati o porijeklu porodice Novakovic na tim prostorima. nebojsa.Da bi posle turskih osvajanja presli u Drobnjake.Nešto kasnije neki Vlatko Novakovic sklopio je ugovor sa dubrovcanima da pregoni so iz Dubrovnika u mjesto Podbreza u Bosni.A možda neki od podataka nisu tačni.novakovicray@gm Hvala puno na odgovrou profesore.html?157[1/26/2013 7:19:44] .jedna odlazi u Srbiju. u 05.Jedna u Dalmaciju-Liku i Bosnu. Pozdrav ! Prof.pa bi mi znacilo da to čujem od vas.među onima koji su uzeli Sv.Forumi RATKO NOVAKOVIC sklopio je ugovor sa dubrovcanima 1386 godine.i tu je njihova starina i porijeklo i odatle su se raseli i naselili na prostore koje ste opisali u svome pismu. Naime. 0 nikonn 11.Diskusije .S. Hvala i pozdrav. Nikolu kao slavu su i Tomici.Jedna grana ostaje u Drobnjacima.Novakovice biljeze istorijski izvori na prostoru Huma.novakovicray@gm Pitanje za prof.Jedan od Tomica dobija sina Matelju. avgust 2011.Poticu od srpskog plemena Novljana.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Danas znam da Novakovici žive u Gacku i na svim onim prostorima koje ste naveli u svome pismu. u 07.com 31. dali bi mi mogli šta reci o porodicama Nikic i Igumnovic http://www1.Laketa P. u 07. Zao mi je. Želim ti puno uspjeha u radu. Nikola(preslava Drobnjaka).00 0 U istrazivanju svog porekla. Laketa nebojsa.ovaj sinove Janka i Novaka(Mateljevici).37 da radim na tome.45 Postovani profesore.Balotici su još u 14. Pozdrav ! Prof. veku živeli na teritoriji Hercegovine u Banjanima(pleme). Zanima me koliko mogu biti tačni ovi podaci i imate li Vi nekih saznanja o svemu ovome.

Gracaca.negde u XVII veku.kao Vlasi Malesevci.bili su trgovci iz Pljevalja i http://www1. On veli da nekima smeta njegovo srpsko porijeklo..20 Za Nebojsu.Ako neko ima još neke informacije.serbiancafe.Znam da se vise o ovom prezimenu govori u „Zemlji zvanoj Gacko”.pa zatim i u Bosansku krajinu.mjesto porijekla. septembar 2011. Čuo sam da je bilo dve grane Dukica u Lici. Tačno znam svoje porijeklo.” 0 nebojsa.sa prostora Stare 0 Raske.Vignjevici.pitate me za podatke jesu li tačni.među kojima su Bukvici. Hvala unapred! bojsane85 01.sa velikim brojem drugih porodica. Ovi Novakovici su se kasnije u toku XVI i XVII veka selili u Liku.jedna koja je dosla iz Dalmacije..52 0 Zanima me da li neko zna poreklo prezimena Dukic?Poticu iz Like. septembar 2011.a jedna iz Bosasnkog Grahova.Tomingaj.itd. u 20.puno bi mi znacilo.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Takođe se pominju u XV veku i kao podanici Sandalja Hranica.Starog Vlaha i naselili su se na prazan prostor oko Gacka.nije lako biti Srbin. Ti Novakovici koji su sklapali poslove sa Dubrovcanima.Diskusije .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Kosova..a to je ustanovio moj otac Murat..mada nisam još procitao to delo. u 19.kraj Gacka.31 SRBIN OD BABICA IZ HERCEGOVINE Evo šta o svome srpskom porijeklu kaže poznati reziser Emir Kusturica.novakovicray@gm Pozdrav za sve na forumu ail. oktobar 2011. Vidjeli ste koja je literatura koristena.verovatno se misli na Gatacko Polje. 0 Laketa (Profa) 15. Za „nikonn” trebate poslati malo vise podataka o Vasim porodicama. mart 2012.Slava je Sveti Stevan.Takođe sam procitao u „Vojvodstvu Svetog Save” da se prezime pominje u Hercegovini u XV veku i da je reč o potkosovskoj porodici.Forumi Unaprijed zahvaljujem pozdrav iz Njemacke Laketa (Profa) 15.Novakovici su u XV veku živeli i u Cernici. u 19. u 16.a soceve strane od Babica iz Hercegovine.com 28. Pored toga sto su zabelezeni u Ljubomiru.ali i tvrdi da je to njegovo pravo.51 Podatak za Novakovice : Novakovici su u Hercegovinu stigli u XIV veku.kraj Trebinja još 1386. s majcine strane je od Krivokapica iz Cuca iz Crne Gore. Neki dan nasao sam podatak da je cuvena porodica DUNDJERSKI iz Vojvodine porijeklom iz Hercegovine. godine. Lakse bi bilo da sam izabrao da budem Francuz.krsna slava.„Uostalom.

Takođe treba reći da tih Novakovica u Hercegovini najverovatnije vise nema. Hvala Vam unapred. Milovic0982 10. Od Milovića sa Bazjova su nastali Milovići u Banjanima selo Dubocko. Sadasnji Novakovici u Hercegovini vode poreklo iz Bjelica(oni u okolini Dabra)i u Hercegovinu su stigli znatno kasnije. „Milovići na Bezjovu: Doselili su se u Kuče iz Bratonoića negdje krajem 15 ili početkom 16 vijeka.sklonili u Istocnu Hercegovnu(Gacko. Slave sv.29 Poruka za Milovica Postoje Milovici u Hercegovini. Premiće po Premu Vujovu. mart 2012. odakle su ih istisli Drekalovići i naseljeni su na Bezjovo.Nikolu (19.” Što se tiče Brcica iz Hercegovine. Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG).nisu slavili sv.Forumi iz Foce.zabelezeni sredinom XV veka. Po svemu ovome. 0 Nikolu. u 12.25 Pitanje za prof.pominju se u Trebinju u XIX veku. pa me interesuje i odakle su oni.tako da postoji mogućnost da su postali deo Malesevaca upravo samim dolaskom na te prostore. Novakovici Malesevci. Saljeviće po Salju Stamatovu i Nik Savićeviće po Niku Savićevu. i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv.dok nisu usledile dalje seobe na zapad.jedno su bratsvto sa Lecicima. Milovići se dijele na ogranke: Na Vuoviće po Vusu Vujovu. mozete li mi reci odakle su ti Milovici. mart 2012. Nikola karakteristicna za te predele.Milojevicima i Vlatkovicima.Cernica. Niksavićevići su bili prgavi i nesnosni. mart 2012.može se zakljuciti da su se Novakovici sa prostora Stare Raske. odakle su dosli tu.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. te su ih brastvenici prognali. Pogotovu ako se zna da je slava sv.Pljevlja)i tamo se bavili trgovinom i stocarstvom.Bosni i Srbiji. Laketu Ponavljam pitanje i za Vas profesore. mozete li mi reci odakle su ti Milovici. u 03.decembar). A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina). staro bratstvo u Bezjovu.zato što su se raselili po Lici.koji je plemenska slava. 0 Nikolu. Gacko. Milovića ima iseljenih u Zmajevu.Ignjatija. Zagradac. odakle su dosli tu. Milovic0982 10. 0 Laketa @ Milovic0982 dobar odgovor o porijeklu Vasih http://www1. bojsane85 10. Pre mislim da su Vasi Milovici srodniji sa ovima iz Kuca i Bratonozica. Oni su naselili Gusinje.Foca. Prvobitno su bili naseljeni na Gorenu u Ublima. Bar.ali oni slave Lazarevu Subotu. i ako znate nešto više o poreklu njihovom? Mi slavimo sv.html?157[1/26/2013 7:19:44] .serbiancafe. Velimlju. Prokuplju. u 03. A baba mi je bila Brcic iz Plane(Hercegovina). Milovićima su se pripojili Dokići. Od Milovića su Milovići iseljeni 0 na Murini. pa me interesuje i odakle su oni.18 Ja sam Milovic Iz Gornjih dubocki (CG). Hvala Vam unapred.Diskusije .

i kasnije. Naime. Takođe su 1488 godine. godine.za koje se navodi da su iz Huma?Pošto su Ljubomir i Cernica u neposrednoj blizini Banjana? http://www1. god. Bar 1424. godine.Liku i zapadnu Srbiju.posle pada Hercegovine. god.(verovatnija je pretpostavka Save Nakicenovica u 15. u Banjanima (Niksić) 1428.Metohije i Raske.Forumi (Profa) 12. u 18. god.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.pa od njih jedni u Srbiju. v. Iz Pastrovića odseljeni na ostrvo Krk. u 23. Kotor 1423.do Gorazda i srednje Drine. E sad. veku). u 19.dok se drugi migracioni talas smestao uz primorski pojas i od jadranskih ostrva uz Podrinje.11 Novakovici : 0 Od 1371.a pominju se i kao Malesevci.prvi put se pominju 1386.a to ste ranije i Vi konstatovali. porijeklom iz Pastrovića. Zadar i kao: Pastrović.detaljno sam istrazivao njihovo poreklo i kao sto sam već u prethodnim postovima napisao.19 Veliki pozdrav za prof. Novakovici se pominju i u drugim mestima u XIV i XV veku i bili su istaknuta porodica Travunije.pozdrav tebi i svima na ovoj tranici. Izvini zbog ne javljanja ranije. april 2012.Rudina i Gacka. Novakovici su iz Ljubomira(Hercegovina).što se vidi i iz njihovih pomena u izvorima. ” Kao sto vidimo..pa sve do Kosova 1389. godine u Ljubomiru(Trebinje).58 porodica dao ti je „bojsane 0982” i ja tu nemam šta dodati novo. Novakovici hercegovackog porekla zabelezeni su kasnije u Kninu.Bosanskoj Gradiski.Naravno.na prostore starih srpskih zemalja doselilo se dosta porodica sa Kosova.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Savremenici su Vlatka Vukovica. Sto znači da su se iz Hercegovine raseljavali u razdoblju od XV do XVIII veka i naseljavali Dalmaciju.. mart 2012.Izvori pominju Ratka Novakovica 1386.koje su naselile prostor od Dracevice i Popova Polja.Diskusije .zanima me Vase mišljenje u vezi Novakovica. bojsane85 08.ka Dalmaciji i Lici. bojsane85 29. mart 2012.u crnogorskim prezimenima pominju se Novakovici poreklom iz Pastrovica. Misići (u Spiču).Banjaluci.Sandalja Hranica i hercega Stefana. presli u Kninsko polje i Liku. god.tacnije do reke Trebisnjice.mene zanima da li postoji mogućnost da je reč upravo o onim Novakovicma koji su zabelezeni u Dubrovackim dokumentima. Laketu 0 Profesore.ukoliko budete u mogućnosti da odgovorite.Zadru.zapadne Makedonije.pa posto su se Banjani prostirali od Niksica do Trebinja i Bileckog jezera. Imam dosta svojih privtnih poslova i zauzet sam.citiram : „ Novaković : Vrijesno (Presjeka Patrovska) i Przno pastrovsko 1413. Preci dosli u Pastroviće od Nisa u 8.itd..ovde se napominje da su zabelezeni u Banjanima 1428. zabeleni u Cernici(Gacko). godine.Bosnu. na ostrvu Silba (kod Raba).

navodi i sledeće. dok džepni kalendar SPC-a lakonski sažima svetitelje samo na Sv..iz raznih srpskih krajeva? Za Novakovice se kaže i da su Malesevci. Pravoslavni crkveni kalendar spominje i Sv. http://www1. nije iskljuceno da su starosedeoci. Minu i Sv. Nikola. tada i još vekovima jedinstvene (nepodeljene) hrišćanske crkve. pravoslavna crkva više nije isticala njegov svetiteljski značaj. istočna.Liku. „Ističemo da se kao češća slava javlja Sv.recimo od kraja XIV do sredine XVI veka proveli u Hercegovini. u novije vreme. mnoge familije su ga zamenile drugim svetiteljem odnosno praznikom.ali oni opet slave sv.Forumi Za Novakovice iz Pastrovica.? Takođe i Novak Mandic navodi da su Novakovici stigli u Cernicu sa mnogo drugih porodica.svi su slavili sv. za ovaj datum se spominju. Mene konkretno zanima. iako će.posle najezde Turaka.I moji su između ostalog u Bos.serbiancafe.Diskusije . Krajinu. oktobra. koji je u četvrtom veku bio episkop u Turu. Kralj srpski i drugi. Ipak.da su se Novakovici iz Pastrovica selili u Liku i krajinu. Kasnijim raskolom. i Mratince. Stefana Decanskog(sv. Mrata. Dobro je poznato da skoro sav Srpski narod iz Dalmacije. Na sve ovo..ili je to reč o jednoj grani. knez srpski i Sv.a dalje poreklo je iz Hercegovine. ali je u narodu ostao omiljen. ali ne na crkveni datum nego 25. međutim.da li je tu možda reč o dve. mučenik Stefan Dečanski.koji o poreklu Novakovica.itd. i sam praznik i prva od ”vučjih slava„ (kao i Sv. kralja Stefana Dečanskog.a dalje poreklo im je Hercegovina. većina kršnjaka radije reći da im je slava Sveti Stevan Dečanski. pa je proglašen za svetitelja. veku. Mina Viktor i Vikentije đakon.koja je imala navedeni migracioni pravac. međutim.Ali i ti Novakovic su svakako morali živeti u blizini Trebinja. Ovo se takođe slaze i sa onim. stočarskih slava zimskog perioda. Dodaje. u Francuskoj.ili vise razlicitih grana Novakovica. Martina (narodski Mrata). posebno navodi da je tu i Sv. Mratu).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.iz Nisa u Pastrovice.pa se odatle selili dalje na zapad.” Ovo je bitno zbog toga sto su u Dalmaciji u velikom broju zabelezeni Novakovici bas sa slavom sv. Sv.Savo Nakicenovic tvrdi da su se naselili tu iz Nisa.starosedeocima u Humu i drugoj. U narodu se.između ostalog. pošto ima popularnu namenu. Sava). pa su je tako promenili i mnogi Novakovići. Nesporno je da su jedan duzi vremenski period.pa preko Hercegovine u Dalmaciju.zajedno sa Stanisicima i Djurasevicima u 15. Bio je poštovan kao čudotvorac koji je i mrtve vaskrsavao. Mrata. Mada sudeci po tome da se Ratko Novakovic pominje još 1386. Mina. Sv. prvenstveno od tzv.stigli iz Severne Dalmacije i slave Nikoljdan.prilazem i zapazanje etnologa Rakica.Like i krajine vodi poreklo upravo iz Hercegovine. U ”Žitijima svetih„.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Ignjatiju.

Unapred zahvalan.22 Interesuje me porijeklo prezimena Palangetic. 0 PaSlaw 10. Unaprijed hvala.serbiancafe.slave Djurdjevdan. svi su u rodu i vode porijeklo iz Radacica.google.html?157[1/26/2013 7:19:44] . Miloš Lukić https://docs. Republika Srpska. opština Šekovići (prije zadnjeg rata opština Kladanj). Mozete li mi nešto reci o porodici Ristic iz istocne Hercegovine?Hvala unapred. Sad više nisam siguran dali smo dobili naše prezime Lukić po Luki ili je on doselio kao Luka Lukić. molimo Vas da ako znate nešto više (a procitali ste koliko mi znamo) da napisete.Novembra i do kraja I svj.Аврама 11 новембра.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Milos_Lukic 22.rata su se 0 prezime je prilično „unikatno”. april 2012. Хвала. Ja sam došao do podatka da je Luka doselio u naše selo iz okolice Gacka oko 1817 god.BiH.09 Zdravo Milose.sve najbolje.Slave Sv. u 07. Prezime je nastalo po muskom pretku LUKI koji se prvi doselio u taj tvoj kraj. april 2012.20 Poštovani gospodine Laketa. 0 NPantelic http://www1.Avrama Zatvornika 11.Od čitave Hercegovine samo sam na jednom mjestu u Ljubinju nasao porodicu Lukic i to 4 kuce koje su zivjele prije 120 godina. kada smo dosli na prostore sire romanijske regije.com/drawings/d/1Ojkffj8F7jKbtDZLxfScJ8yAEic3TV7gJVk16JQfzY/edit Laketa (Profa) 23. Sobzirom da imamo „prekid istorije” pa ne možemo da znamo ni ko smo.To je sve sto mogu da napisem a da je sigurno i provjereno... 0 zovem se Miloš Lukić.Palangetic.да ли постоји „списак” 0 породица које су поријеклом из Херцеговине а да су при долазку у Подриње у Област Осат (Сребреничко-Власенички протопрезбитерат) примиле од бројног рода из Ливна славу: Св.javite ili bilo šta sto će nam koristiti. opstina prezivali Jovanovic (vjerovatno po začetniku loze u Radacicima) a Palangeta je bilo drugo prezime (vjerovatno pleme ili bratstvo).. Tu su dosli iz prije 300 godina iz sela Zulja.04 Ево и ја да се надовежем на предходни коментар. rodom iz sela Lukići (Jošje).Diskusije . odakle smo. u 03.oblast Lug kod Trebinja. Bio bih Vam mnogo zahvalan ako bi mi mogli pomoći u traženju mojih potomaka. Po mojim saznanjima ovo Olovo. maj 2012.hvala unapred.svg formatu zbog podataka koji su vam potrebni. Počeo sam da radim porodično stablo koje vam u nedovršenom stanju šaljem u . mladjo2891 22. Pogledao sam za porodicu Lukic u okolici Gacka nema ih uopste i nisu mogli doći pod tim porodicnim prezimenom.Forumi Izvinjavam se na opsirnosti. ostalo su price i predanja te ih ovdje neću ni spomenuti. u 19. u 09.. Pozdrav. maj 2012.

itd. u 11. jun 2012.prostor između Bilece i Niksica u Istocnoj Hercegovini.26 За „уморноганђела”. Jovana pa me interesuje koja od gore navedene dvije porodice Vujovića je dosla u XIV vijeku iz Grahova i kako su se prije prezivali. avgust 2012. За „ниницу”. Jako interesantno je i to što su moji preci uzeli baš prezime NInčič kada se zna ih već tada nije bilo u nevesinju.slave Nikoljdan. Moja porodica Ninčič vodi porijeklo od Vujovića iz Zasade kod Bileće.38 Cenjeni prof Laketa!Pomaze BOG ljudino! 0 Valjda ste čuli pre par dana o onom nacifasistbolesniku tj..Пажљиво прочитаје читав текст. Unapred zahvalan.html?157[1/26/2013 7:19:44] .на овим страницама негде на почетку текста писано је о 0 српским породицама са простора Коњица а међу њима било је риечи и о Вашој породици КУЉАНИН.47 Laketa (Profa) 05. Pročitao sam na internetu da u Bilići postoje i Vujovici koji slave Sv. umorniandjeo 30. u 07. http://www1. a slave Sv. prijeratno prebivaliste je selo Bradina kod Konjica.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.. 0 ninca 22. Такође било је доста ријечи о породици ВУЈОВИЋ и НИНЧИЋ из Херцеговине.. dogadajau na Cetinju u vezi onoga skota Milo Kadija..17 Srpsku porodicu RISTIC samo na jednom mjestu u Istocnoj Hercegovini pominje istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer i veli da oni žive u selu Batkovicima kod Nevesinja.tj. u 06. avgust 2012. jul 2012. KO je taj skot sto patoloski Srbe mrzi.49 Zanima me porijeklo prezimena KULJANIN. u 11.ODAKLE je to neobično prezime Kadija?? Neki vele da bi moralo biti original Tursko.Лакета ! TROFAZNI-3 (Penzioner) 02. 0 Volio bih kada bi mi neko rekao nešto više o porijeklu Vujovića iz Zasade i Vranjske kod Bileće. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.51 Pozdrav.. Nikolu. Unaprijed zahvalna! 0 Laketa (Profa) 01. Tu su dosli prije 200 godina iz Banjana.Forumi 14. Jako me interesira kao sto pretpostavljam interesira sve nas Srbe. jul 2012..serbiancafe. Takođe sam pročitao da se Ninčići spominju u Nevesinju još početkom XV pa me interesuje šta je bilo sa tom porodicom.. Ne zna se razlog promjene prezimena.Diskusije . jul 2012.. Dedijer veli da je njihovo ranije prezime bilo Ognjenovic. u 12. Поздрав свима Проф. u 04.

slava Nikoljdan.Diskusije .Dva Lakiceva sina i stric Milutin(Lakicev brat i njihov stric)presele se u selo Ljubomir kod Trebinja.Sada je potrebno vremenski ograniniciti. septembar 2012. u 18.html orados 31.Gore iz Cuca ili Ljesanske nahije? Ni sami nisu sigurni odakle su i kada su dosli ali trvrde da su dosli zbog nekog ubistva i da su morali pobjeci u Hercegovinu u selo Korjenice.nezavisne. Laketa (Profa) 01. Mijanovici u selu Ljubomir kod Trebinja doseli su po pricanju nekih njenih clanova iz C.55 Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer u svome djelu „Hercegovina” na vise mjesta pominje porodicu MIJANOVIC. Hvala na bilo kojoj informaciji koju mozete pruziti.slave Nikoljdan a prisluzuju Lazarevu Subotu.serbiancafe.56 Postovani.html?157[1/26/2013 7:19:44] .( 50 + 120= 170).Dedijer je prikupljao podatke otprilike prije 120 godina i plus ovih 70 godina od dolaska iz Ljubomira u Domasevo i tako dolazimo priblizno do cifre od 200 godina od seobe iz Ljubomira u Domasevo.com/novosti/ex-yu/Milo-Kadija-neće-odgovarati-krivicnoveć-prekrsajno-152606. 0 http://www1.Bosni i Srbiji(Zemun). avgust 2012.ali tako se kaže).com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Nasao sam podatak da neki Mijanovici (u Domasevu).Prema ovoj racunici tvoji preci Mijanovici dosli si iz Ljubomira na Mosko prije 170 godina. Ako sam ti bilo šta pomogao oko porijekla tvoje porodice Mijanovic biće mi drago.Goru u Cuce i tamo je kako piše Dedijer prije 120 godina bilo 30 kuca porodice Mijanovic.Jedan Boskov sin.U selu Domasevu za njih Dedijer veli:„Mijanovici su ovdje doselili iz ljubomirske jatve prije 70 godina”.Slave Nikoljdan. U selu Zarjecu Dedijer pominje da tu žive tri kuce porodice Mijanovic.Odatle iz Ljubomira Mijanovici se rasele po Hercegovini. Kažu da poticu od Cetinja od nekog 0 Scepana koga su zvali Italijan jer je imao crvenu kosu (malo nelogicno . u 10.Najmladji Lakic otselio je u Krivosije i od njega poticu tamosnji LAKICEVICI.Prema njihovoj prici a koju je zapisao Dedijer.unuk ovog gore pominjanog Militina vraca se u iz nepoznatih razloga u C.bila su ih trojica brace. Sada dolazi ono sto tebe najviše interesuje dolazak Mijanovica na Mosko ? Na Mosko su Mijanovici dosli isto iz Ljubomira prije 50 godina kako piše za nih Dedijer. nisam uspio ništa da nađemna ovoj stranici u vezi porodice MIJANOVIC sa sela Mosko kod Trebinja.Forumi http://www.

Mitra istocno od sela na brdu Ratoblatu ili Oblatu. u 05. Djelimicno su takvi ostali u Hercegovini (Bogodo i Zijemlja) i u Hrvatskoj dok nisu pounijaceni i pokatoliceni.to je muslimanska porodica Burina. u 17.Kada se vratio iz rata odmah se podijelio sa bratom jer kao dvije razlicite vjere nisu mogli da žive pod istim krovom. tj.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.35 Najljepsa hvala na odgovoru. Postavlja se pitanje da li su Matkovici u Hrvatskoj unijati. septembar 2012.Ovaj Burina ode iz Ravnog u Koteze i od njega poticu Muslimani Burine u Kotezima i Ljubinju. Nikkej 26.Sv. septembar 2012. 0 Nikkej 25. Pošto smo vidjeli da Matkovica ima Srba i Hrvata.porijeklom su od Matkovica iz Popova polja.Izvorno su u Crnoj Gori bili pravoslavni Srbi. selo Njegusi. Stara Crna Gora. Matkovici.bjezeci od pokatolicavanja da bi ostali u pravoslavlju. god. Možda su zbog toga dosli u Bogodo. otkuda onu u Popovom polju i da 0 li postoji neka veza sa Matkovicima iz Crne Gore? Laketa (Profa) 25.jer mu nisu vjerovola da će se kao hrišćanin boriti(„neće Vlah na Vlaha”).(pravoslavni Srbi)žive u selima Bogodo i Zijemlja kod Mostara.Svi katolici u Ravnom ( i Matkovici) slavili su Mitrovdan jer je u selu bila katolicka crkva Sv.serbiancafe. Bogodoljani kažu da su poreklom iz Popova polja.Diskusije . I to doseljenici iz Hercegovine. u 20.preslava. septembar 2012. u 10.koja potice od katolika Burica koga su Turci poturcili pod Beceom 1683 godine.Mitar bio je zastitnik svetac sela Ravno i slavio se kao kao seoska slava.Matkovici -Andrijasevici u selu Ravnom bili su veoma 0 poznat rod u Ravnom.Prvo su dosli u selo Bogodo a iz Bogodola su uz kugu 1813 dosli i naseli se u selo Zijemlja.34 Interesuje me nešto o porijeklu Matkovica.hercegovine do Hrvatske.Forumi Pozdrav ! Prof. U Hrvatskoj se pominju relativno kasno.koji su u Popovo polje u selo Ravno dosli veoma rano u 16 vijeku.52 Postoji veza između Matkovica u Crnoj Gori i ovih Matkovica u selu Ravnom u Popovu polju i Hercegovini. u 17. Pokatoliceni su u djelimicno u Hercegovini u Ravnom kada su pojedini dijelovi Hercegovine dosli pod vlast Mletacke Republike. sto možemo naći u knjizi Jovana Erdeljanovica.24 Turska osvajanja na Balkanu u 14 i 15 vijeku izazval su velika pomjeranja i seobu srpskog stanovnistva sa juga na sjever i sjevero-zapad Balkanskog poluostrva. U toj opstoj seobi krecu se i Matkovici od Crne Gore. odnosno da li postoji veza između ovih Matkovica iz Njegusa i ovih iz Popova polja.namece se pitanje da li ih ima Muslimana ? Ima. da li su Matkovici izvorno i istinski pravoslavci? Da li postoji neka literatura koja bi to mogla da potvrdi? 0 Laketa (Profa) 26. septembar 2012. tek krajem XVIII veka i kasnije u XIX i XX veku. Radio sam nešto ozbiljnije istrazivanje o ovoj porodici. septembar 2012. Laketa orados 02.. interesuje me kako su stigli u Popovo. 0 Prvi poznati pomen Matkovica vezuje se za 1530.09 Poznati su mi ti podaci. http://www1.starinom su porijeklom iz Bjelopavlica u Crnoj Gori.slave Jovanjdan.html?157[1/26/2013 7:19:44] .

живимо у мз. 4. Радомир М. да би се коначно после 1834 „стабилизовало” у Гајић. па се надам да ми Ви можете помоћи.serbiancafe.Forumi Poslije Reformacije u 16 i 17 vijeku osjeca se pojcan rad katolicke crkve i zavodjenja reda i discipline među vjernicima a to je nastavljeno u doba jozefinizma u Austriji kada se sprovodi unijacenje Srba u Hrvatskoj. u 21. Јован Ердељановић: Доње Драгачево.Diskusije .. oktobar 2012. Јасеница у општини Зворник.Антропогеографски проблеми Балканског Полуострва.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Vidim da dobro vladate i literaturom i materijom kojom se bavite. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић:Васојевићи у црногорској граници.наиме. http://www1. Ј. затим нешто мало млађе Видовић. покушавам открити одакле је Јосип дошао у Рудо и којој даљој грани припада.издање Српске академије наука (Етнографски зборник)под уредништвом академика Др. Хвала. 1. Да ли ми Ви можете нешто конкретније рећи.Јована Цбијића: Књига 1.„Млађа2891” и све оне који се интересују за поријекло својих породица. i ove su informacije od koristi. 0 mladjo2891 12. Što se tiče literature tu vam ne mogu puno pomoći. 2.46 За г. посао тешко иде да је дошао из Рудог. +1 Наиме ради се о пројетку:Насеља српских земаља. данас његови потомци славе Аврамијевдан 11 новембар.. познато ми је 0 већ двије године покушавам „открити” своје даље поријекло.Цвијић. Светозар Томић: Дробњак. septembar 2012. моје старије презиме за које сигурно знам јесте било Лазаревић. Pozdrav ! Prof.. Laketa Nikkej 26.Vi se tu morate snalaziti sami. Николић: Врањска Пчиња.на жалост Јосипово презиме ми није познато.Ево дајем списак литературе која би вам могла бити од користи. Интересује ме да ли постоји стручна литература везана за подручје општине Рудо и околина? Прикупљајући материјал који сам користио за лични родослов... млађо Laketa (Profa) 13. Петар Мркоњић: Средње Полимље и Потарје. Илић: О љубићким селима. oktobar 2012. Књига 2. један мој далеки предак по имену Јосип. 3. 3. Бушетић: Левач. 5. Љубомир Јовановић: Млава.45 Hvala puno. (садржина ) 1. Риста Т. 2. открио сам један занимљив али за мене веома важан податак. u 20. населио се негдје у подриње око 1720.. Др. Тодор М. 4.html?157[1/26/2013 7:19:44] . u 17.19 Поштовани Професоре.

oktobar 2012. 2. Књига 7. Љубомир Павловић: Тамнава.Вишеградски Стари Влах и можда нађеш неке податке о поријеклу своје породице. 7. Милоје Т. 8. Риста Т. Риста Т. Лакета Владов Никола http://www1. 6. Срдачан поздрав свим читаоцима „Серианкафеа” ! Проф.Forumi 6. Мијатовић: Темнић.Површ и Зупци у Херцеговини. Јевто Дедијер: Билећке Рудине. Ти „младјо2891” потражи и погледај књигу:Поп Стјепо Трифковић. 1. 2. 1. 2.племе у Црној Гори. Риста Т.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Треба напоменути још да је Др. Ракић: Качер.serbiancafe. 3. Јован Ердељановић:Братоножићи. Љубомир Павловић: Колубара и Подгорица. Николић: Пољаница и Клисура.26 Ово је списак Акедмијиног Етнографског зборника. Ристо Јеремић вршио испитивања и истраживања око Тузле у сјеверо источној Босни. 5.Diskusije . Тодор Радивојевић: Лепеница. 2. Др. Laketa (Profa) 13. Књига 6. Поп Стјепо и Владимир Трифковић: Сарајевско Поље. Књига 7. Јован Ердељановић: Кучи. 4. Николић:Крајиште и Власина. Илић: Ибар. 1. Кога интересује нека потражи наведена дјела и крај који је обрађен у овим наведеним дјелима. 1. 2. 2. Радомир М. Обрен Ђурић Козић: Шума. Др. Касније су све ове +1 књиге објављене самостално ка ауторка самостална издања. 1. Јевто Дедијер: Херцеговина. Поп Стјепо Трифковић: Вишеградски Стари Влах.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Николић: Околина Београда. Андрија Јовичевић: Ријечка нахија. Књига 5. Књига 3. Др. Светозар Томић:Скопска Црна Гора. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић: Васојевићи у турској граници. 9. Станоје М. u 22. Коста Јовановић: Горње Драгачево. Књига 4. 1.

i želim da vam se puno zahvalim na odgovoru.21 Pomaze Bog! Postovani Profesore Laketa.. Srdacan pozdrav ! SrećNI VAM NASTUPAJUCI PRAZNICI BOZIC I NOVA GODINA !!! Prof. Prezivam se Pusara. 'KVOSAROVIC' ili već tako nekako.. 0 Znate li ista o prezimenu PAROJCIC? Mi smo iz Crnog Luga sto je između Krajiskog Grahova i Lijevna. u 07. 0 http://www1. kažu. Laketa (Profa) 22. Pozdrav citaocu pod sifrom „Laganini” kome preporucuje da malo izlista pisma 0 citalaca i tamo će naći pismo od 12..Diskusije . Pozdrav! Laganini 22.31 Pozdrav svim citaocima SC i ove rubrike koja piše o porijeklu porodica.. decembar 2012. Želio bih da saznam istoriju o prezimenu? Hvala unaprijed. Vise izvora se svodi na naše staro prezime.Forumi mladjo2891 14. novembar 2012. u 11. decembar 2012.12.47 p0y dal bi mi mogli reci poreklo prezimena Bosančić? Oni su živeli u Gornjem Ratkovu(tačnije pored u selu Bosančići) opština Ključ. u 09. oktobar 2012. Odmah do toga pisma ima i jedno moje pismo. Imam rodoslov sa podacima i nekim prezimenima sa kojima smo povezani.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Jovan.serbiancafe.16 Pozdrav Profesoru i svim ucesnicima diskusije. Jedan stariji PAROJCIC (Nikola)koji mora da je rođen nedje 1900 godine od prilke je rekao da poticemo od Kneza Dragojle iz Crne Gore. Moj ti je savjet da nadjes ta dva pisma i da ih procitas i monoge stvari će ti biti jasnije koje se ticu tvoje porodice Pusara. u 17. Sve sto znam jeste da postoji selo Pusara u okoliki Gacka ali ni ime mu nzm. 0 deda mi se zvao Sretko a pradeda Vasa njegova žena je bila Kristina presilili su se u Sr. Laketa Laganini 22. u 16.04 Postovani Profesore Laketa. decembar 2012.57 Хвала пуно на одговору Професоре! 0 boskesm 11. decembar 2012. u 09. zivjeli smo u Hadzicima (okolina Sarajeva) prije rata. Slava 0 Sv.2010 godine pod sifrom „gacanin” ( advokat ) koji je opsirno pisao i napisao sve podatke o porodici PUSARA. sa mjestima i neke izjave od starih clanova Parojcica.. Slavimo Svetog Nikolu ako je to o pomoći. Crnoluzanin 10. Moje postovanje .com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Mitrovicu 80ih godina. Srdacan pozdrav i srećne praznike želim.. Procitao sam navedeno.

19 i 20 vijeka. u 17. Iz sela Ulinja u selo Međulice naslio je porodicu Pusara Ali-pasa Rizvanbegovic (1783-1851)koji je bio stolacki kapetan od 1813 do 1833 godine. u 14.On je ovu porodicu kao i mnoge druge srpske naselio poslije epidemije kuge 1813 godina koja je harala na prostorima Balkana. Laketa 0 http://www1.47 СВИМ ЧИТАОЦИМА ОВЕ СТРАНИЦЕ ЖЕЛИМ СРЕЋНУ И ЧЕСТИТУ НОВУ 2013 ГОДИНУ !!! Проф.Mjesto Obrovac-Bronzani Majdan(okolina Banjaluke).onda se proglasio za hercegovackog pasu (1833-1851).Gdje živite u kome kraju i koju slavu slavite ? Tako bi i mi imali barem neko informaciju o Vama i Vasoj porodici.Slava je Nikoljdan. januar 2013.10 Evo još par podataka o porodici PUSARA. Pozdrav ! Prof.Bolesti i ratovi znatno su uticali na seobe i etnicke promjene stanovnistva tokom 18. decembar 2012. u 15. januar 2013.Želio bi da saznam nešto više o prezimenu Dzanan.Kokorina i Međulici. u 18.Jako je rijetko. U selu Tarajin Do jedno krace vrijeme živio je neki Zeko Pusara.Hvala unaprijed 0 Laketa (Profa) 31. Inače ja o Vasoj porodici nemam nikakvih informacija.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak. Tu je dosao iz sela Ulinja pa se posvadjao sa agom i otselio se u selo Kokorinu u Gatackoj Povrsi.serbiancafe.slave Jovanjdan.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije .03 Pozdrav svima. Лакета 0 roglic9 14. decembar 2012. decembar 2012.57 cenjeni profesore interesuje me poreklo prezimena roglic 0 Laketa (Profa) 17.46 Gospodine Roglicu mogli ste reci i napisati nešto više o Vasoj porodici. 0 ljubisa_458 29.Forumi Laketa (Profa) 23. u 03. Istrazivac Hercegovine Jevto Dedijer spominje porodicu Pusara na tri mjesta u gatackim selima: Tarajin Do.

serbiancafe. ne.html?157[1/26/2013 7:19:44] .Diskusije .Marketing © 2009 Trend Builder Inc. Sva prava zadržana. i saradnici. Pogledajte i ostale sekcije: TESLIO Blogovi Grupe Profili Slike Moj Teslio DRUŠTVO Čat Čestitke Diskusije Imejl Oglasi INFORMACIJE Imenik Kalkulator kredita Kursna lista Rečnik Vesti Vreme ZABAVA Ankete Bioritam Dudin kutak Horoskop Kuvar Sudoku OSTALO Donacije Marketing Pretraživač Termin porođaja Australija Australija Latinica | Ћирилица | English Terms of use . To nije sve.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.Forumi Ne. http://www1.Privacy policy .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful