P. 1
Prirucnik Za Javne Nabavke

Prirucnik Za Javne Nabavke

|Views: 49|Likes:
Published by Nemanja Nikolic

More info:

Published by: Nemanja Nikolic on Jan 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI
 • 1.4. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA
 • 1.5. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI
 • 2.1. OTVORENI POSTUPAK
 • 2.2. RESTRIKTIVNI POSTUPAK
 • 2.3. PREGOVARAČKI POSTUPCI
 • 2.4. KONKURS ZA NACRTE
 • 2.5. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
 • 3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • 3.2. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
 • 3.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
 • 3.4. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
 • 3.5. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • 4.1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA
 • 5.2. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 • 5.3. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA
 • 5.4. MALO MATEMATIKE
 • 5.5. REALAN MODEL PONDER SISTEMA
 • 5.6. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA
 • 5.8. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA
 • 6.2. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA
 • 6.3. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
 • 6.4. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM
 • 7.1. NEGATIVNE REFERENCE
 • 7.2. PORTAL JAVNIH NABAVKI
 • 7.3. OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
 • 7.4. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE
 • Dodatni materijali
 • PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

JAVNE NABAVKE
PRIRUČNIK ZA NARUČIOCE

Drugo izdanje Beograd, februar 2009.

The Urban Institute poseduje ili kontroliše autorska prava nad ovim pisanim materijalima. Informacije date u ovim pisanim materijalima se mogu koristiti za potrebe sprovo_enje istraživanja, u akademske, regulatorne ili druge ne komercijalne svrhe. Neophodno je izvršiti odgovarajuce naznacenje imena. U slucaju da se na bilo koji nacin vrši izmena ovih pisanih materijala bez izricitog pisanog odobrenja _e Urban Institute, neophodno je dopisati sledeci tekst izjave o odricanju od odgovornosti: “Tekst izvornog dokumenta je promenjen, i zakljucci, preporuke i mišljenja data ovde automatski ne odražavaju zakljucke, preporuke i mišljenja izvornog autora” Program podsticaja ekonomskom razvoju opština je petogodišnji projekat u Srbiji koji _nansira Americka agencija za me_unarodni razvoj (USAID), a implementira Urban Institut (UI)

dobru obučenost i poštovanje standarda etičkog ponašanja od strane službenika zaduženih za poslove javnih nabavki. koja će dobiti jasne i. odgovarajuće organizaciono rešenje službe za javne nabavke u okviru opštinske uprave. pisane instrukcije o radu. normativno ureñenje postupaka. Ovaj priručnik ima za cilj da ukaže na osnovna sistemska rešenja u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji i pruži osnovna praktična uputstva za postupanje u najčešćim situacijama u kojima se subjekti javnih nabavki u lokalnoj samoupravi mogu naći.PREDGOVOR Namena priručnika Uspostavljanje efikasnog i zakonitog sistema javnih nabavki u lokalnoj samoupravi podrazumeva dobro poznavanje i poštovanje Zakona o javnim nabavkama i pratećih propisa. korektno i stručno. potrebno je jasno definisati aktivnosti. kad god je to moguće. obaveze i odgovornosti svih lica uključenih u postupak javne nabavke. u bilo kojoj meri i na bilo koji način. dužni su da što bolje upoznaju sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i da svoje obaveze ispunjavaju dosledno. utiču na postupak odlučivanja o izboru ponuñača. . Opštinski rukovodioci. službenici koji su direktno uključeni u proces javnih nabavki i sva ostala lica koja su u poziciji da. Da bi se to postiglo. nosioce. adekvatan izbor kadrova.

.

2. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 25 3. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE 25 3. POGLAVLJE: KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 31 33 34 35 37 5.5.3.1. POGLAVLJE: SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 1. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG 3 1.6. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA 44 .3.1.4. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 28 3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.4.2.2. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 28 4. POGLAVLJE: USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 9 11 13 16 20 20 23 3.1. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 4 1. KONKURS ZA NACRTE 2.3. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 40 5. REALAN MODEL PONDER SISTEMA 42 5.3. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 1. POGLAVLJE: OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 6 2.3.___________________________________________________________________ S A D R Ž A J: 1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA 4. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 26 3. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI 39 5. RESTRIKTIVNI POSTUPAK 2. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA 40 5. OTVORENI POSTUPAK 2. POGLAVLJE: POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.1.4.4. MALO MATEMATIKE 41 5. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 3.1.5.5.5.2.2. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 5. PREGOVARAČKI POSTUPCI 2. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA 5 1.

5: MODEL OBAVEŠTENJA O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 76 PRILOG BR.5. 10: MODEL REŠENJA O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I PONIŠTAVANJU 82 PRILOG BR. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM 56 6. 7.4. 13: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZBOG PROPUŠTANJA ROKA 86 PRILOG BR. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA 6. 3: KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 75 PRILOG BR. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA 52 6. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA 58 7. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 54 6. 7: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 79 PRILOG BR. 9: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 81 PRILOG BR. GLASNIK RS» 116/08) 87 .2.8. 7. 7.3.5.4. 6: POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 78 PRILOG BR. POGLAVLJE: NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U ISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 7.2.7.3. 2: OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA 74 PRILOG BR. 12: MODEL ZAKLJUČKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA ZAŠTITU PRAVA 85 PRILOG BR.1. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 5.1. NEGATIVNE REFERENCE PORTAL JAVNIH NABAVKI OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE 63 63 64 65 67 DODATNI MATERIJALI PRILOG 1: PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 68 PRILOG BR. 4: ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA 76 PRILOG BR. POGLAVLJE: ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 45 46 49 6. 14: INTEGRALNI TEKST ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA («SL. 8: MODEL POZIVA ZA DOPUNU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUðAČA NAKON 80 PRILOG BR. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 6. 11: MODEL REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 84 PRILOG BR.

Poglavlje SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1.SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 .

___________________________________________________________________ 2 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

pristup dokumentaciji. definisan je predmet materije koju obuhvata. i usvojen je 22. decembra 2008. god. čl. („Sl. rokove za podnošenje ponuda u pojedinim postupcima. i 2004. 83-92). način odreñivanja procenjene vrednosti. ureñena zaštita podataka. podzakonska akta doneta su tokom 2003. definisani jezik i valuta u postupcima javnih nabavki i pravilo za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti. bliže su definisani naručioci i posebni uslovi javnih nabavki u pet specifičnih infrastrukturnih oblasti. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Srbija je meñu poslednjim zemljama u regionu Jugoistočne Evrope normativno uredila i uspostavila sistem javnih nabavki. Neke izmene (iznos takse za pokretanje postupka zaštite prava i kaznene odredbe) izvršene su kroz druge zakone 2003. Prvi Zakon o javnim nabavkama donet je 05. postupak i način otvaranja ponuda i prijava ponuñača i postupak i način izbora najpovoljnije ponude. glasnik RS“ 55/04).___________________________________________________________________ 1. god. 20-82). uslove i način pokretanja postupka. energetike. godine („Službeni glasnik RS“ 39/02). Namera da se značajnijim izmenama i dopunama Zakona iz 2002/2004. posebno novoprimljenim članicama. Nakon petogodišnje primene Zakona. god. telekomunikacija i saobraćaja. glasniku RS“ 116/08 (str. čl. definisani izuzeci od primene Zakona. uslove za podizvoñače i podnosioce zajedničke ponude. pa se pristupilo pripremi novog zakona. radovi i usluge). uspostavi efikasniji i celishodniji sistem javnih nabavki brzo se pokazala neizvodivom. dokumentacija i evidentiranje. 52-73) i stupio je na snagu 06. čl. Drugi deo Zakona (Uslovi i način sprovoñenja postupka javne nabavke. Četvrti deo Zakona (Evidencija o javnim nabavkama. utvrñena četiri osnovna načela javnih nabavki. utvrñena tri osnovna predmeta javnih nabavki (dobra. 1. 1.1. ukazala se potreba daljeg podešavanja sistema javnih nabavki u Republici i približavanja praksi i rešenjima u zemljama Evropske unije. a izmene i dopune Zakona u maju 2004. („Sl. god. pravila za podnošenje ponude. vrste i način odreñivanja kriterijuma za ocenjivanje ponuda. čl. U trećem delu Zakona (Javne nabavke u oblastima vodoprivrede. pripremu i sadržinu konkursne dokumentacije. januara 2009. rudarstva. vrste i način objavljivanja oglasa. odreñeni osnovni pojmovi u njemu (ukupno 26 definicija). definiše vrste postupaka javnih nabavki (ukupno 6).god. U prvom delu Zakona (Osnovne odredbe. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 . Objavljen je u „Sl. god. Novi Zakon o javnim nabavkama stavljen je na dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. 1-19).2. jula 2002. glasnik RS“ 116/08) podeljen je u 11 osnovnih delova. glasnik RS“ 43/03 i 101/05). KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama („Sl. obavezne uslove za učešće u postupku i način dokazivanja ispunjenosti uslova. 93-96) ureñuje način voñenja evidencije o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki i pravila o dostavljanju izveštaja od strane naručilaca Upravi za javne nabavke i od strane Uprave Vladi Republike Srbije. pravila o odreñivanju tehničkih elemenata (tehničke specifikacije). i 2005.

97) sadrži samo jedan član. čl. jednostavnija procedura. ali prvi put normativno ureñuje stručne poslove u oblasti javnih nabavki. čl. čl. njegove osnovne odredbe uglavnom su poznate kako naručiocima. ali povećava odgovornost svih subjekata javnih nabavki – naručilaca. Deseti deo Zakona (Kaznene odredbe. čl. obuku i sertifikaciju službenika u ovoj oblasti. prihvatljivija kompozicija i logičnija sistematika materije obuhvaćene Zakonom. rokovi za donošenje novih podzakonskih akata. U šestom delu Zakona (Uprava za javne nabavke. U jedanaestom delu Zakona (Prelazne i završne odredbe. sastavni deo novog Zakona čine Aneks I A i Aneks I B. koji bliže utvrñuje vrste i pozicije radova čije se izvoñenje ustupa po odredbama ovog Zakona. Deveti deo Zakona (Ništavost ugovora. prava i obaveze učesnika i pravna sredstva u postupku zaštite prava.___________________________________________________________________ Peti deo Zakona (Poslovi javnih nabavki. uvodeći pojam „službenik za javne nabavke“ i načelno definišući sistematizovanje poslova javnih nabavki kod naručilaca. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Posle šestogodišnje primene Zakona o javnim nabavkama iz 2002/2004. Osmim delom Zakona (Nadzor. čl. obrazovanje. 1. status Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava do obrazovanja novih organa. . 120) utvrñuje nezakonite postupke naručioca koji za pravnu posledicu imaju ništavost ugovora o javnoj nabavci. 119) nadzor nad njegovim sprovoñenjem poveren je ministarstvu nadležnom za poslove finansija. 98-99) utvrñeni su oblik organizovanja. detaljniji sadržaj novog Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije je predstaviti kroz poreñenje sa prethodnim Zakonom. što doprinosi podizanju efikasnosti postupaka javnih nabavki. čl. povećana javnost i transparentnost postupaka. regulatornih i kontrolnih organa. smanjen broj odredbi sa 152 člana u prethodnom na 127 članova u novom Zakonu. Kao i u prethodnom Zakonu. tako i ponuñačima koji su učestvovali u postupcima javnih nabavki u periodu njegove primene. usklañivanje preferencijalnog tretmana domaćih ponuñača sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju izmeñu EU i Republike Srbije i rok za stupanje na snagu Zakona. 121-122) sankcioniše prekršaje naručilaca i ponuñača u oblasti javnih nabavki i utvrñuje visine propisanih kazni za prekršioce i odgovorna lica u njima. čime se podiže stepen društvene kontrole u oblasti javnih nabavki. koji definišu vrste usluga obuhvaćenih Zakonom i Aneks II. su: promena sadržaja oko 2/3 odredbi prethodnog Zakona. čl. pravni status i poslovi Uprave za javne nabavke. Najznačajnija obeležja koja karakterišu Zakon o javnim nabavkama iz 2008. 123-127) definisan je status postupaka javnih nabavki i postupaka zaštite prava pokrenutih do njegovog stupanja na snagu. 100-118) detaljno je ureñena oblast zaštite prava. ponuñača. Iz tog razloga.3. Sedmim delom Zakona (Zaštita prava ponuñača i javnog interesa. postupak zaštite prava. status i način rada Republičke komisije za zaštitu prava.

uslovi i način za pokretanje postupka. odluka. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama predvideo je ovlašćenje i obavezu ministarstva (ministra) nadležnog za poslove finansija za donošenje 10 podzakonskih akata (pravilnika. 3) profesionalniju i stručniju pripremu i sprovoñenje postupaka javnih nabavki. 2) ureñivanje postupka javne nabavke malih vrednosti (čl. predmet ugovora o javnim nabavkama. nadležnosti i ovlašćenja Uprave za javne nabavke.) kojima se bliže ureñuju pojedine odredbe Zakona i to: 1) spisak meñunarodnih organizacija čiji se posebni postupci mogu primenjivati umesto odredaba Zakona (čl. kao i slučajevi ništavosti zaključenih ugovora. navedene su u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. unošenje novih pojmova i pravnih instituta ili izmena njihovog sadržaja. osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 5 . sprovoñenje. 5) sistemsko ureñivanje nadzora nad zakonitošću u oblasti javnih nabavki i 6) jačanje kontrolnih institucija i instrumenata kontrole ponašanja subjekata u poslovima javnih nabavki. pojedinih pravnih instituta i odredbi i upotreba jasnijih i razumljivijih termina. a naročito: 1) doslednije ostvarivanje osnovnih načela (ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava. položaj i način izbora organa za rešavanje postupaka zaštite prava. 1. naglašenija uloga savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti javnih nabavki. kontrolu i sankcionisanje postupaka javnih nabavki. preciznije definisanje upotrebljenih pojmova. ureñivanje javnih nabavki malih vrednosti i definisanje nadzora nad sprovoñenjem Zakona. a posebno poboljšanje transparentnosti postupaka). 1). Sve navedene i dr. jasnije razgraničenje funkcije i odgovornosti subjekata uključenih u pripremu. podizanje konkurentnosti i jednakosti ponuñača. pravila čuvanja dokumentacije. 26). manje važne izmene imaju za cilj unapreñenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. 1. 28). pravila upotrebe jezika i valute i antikorupcijske zaštite.4. 3) kriterijumi za obrazovanje komisija za javne nabavke (čl. obrazaca i sl. 4) sužavanje prostora i podizanje odgovornosti za zloupotrebe u postupcima javnih nabavki. izbor i pravila za primenu pojedinih vrsta postupaka. Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. subjekti u postupcima javnih nabavki. 7). naziv.___________________________________________________________________ podizanje kapaciteta učesnika u postupcima javnih nabavki kroz profesionalizaciju i sistemsku pripremu kadrova. Uporednim posmatranjem prethodnog i novog Zakona o javnim nabavkama uočavaju se sledeća obeležja: 1) deo sadržaja nije ili nije suštinski izmenjen: ciljevi i koncept ureñivanja oblasti javnih nabavki. 2) na nov način ureñene su pojedine oblasti u sistemu javnih nabavki: kompozicija i sistematika teksta. vrste kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. 2) veći stepen nezavisnosti u postupcima zaštite prava.

osim onih odredbi koje su u suprotnosti sa novim Zakonom. kao i pravo učesnika u postupku javne nabavke da ostvari uvid u podatke iz ponuda koji se unose u zapisnik o otvaranju . 6) dokazi o ispunjenosti uslova za preferencijalni tretman domaćih ponuñača (čl. uslovi za predavače i uslovi sticanja sertifikata (čl. 8) postupak otvaranja ponuda/prijava i obrazac za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda/prijava (čl. osim podzakonskog akta o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i elektronskoj licitaciji. Iz tih razloga. 5) obavezni elementi konkursne dokumentacije (čl. odredbe o službenicima za javne nabavke imaće odloženu primenu od šest meseci od stupanja na snagu Zakona. 1. a prednost data domaćim ponuñačima (preferencijalni tretman) postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP izmeñu EU i Republike Srbije.___________________________________________________________________ 4) forma i sadržina kreditnog zahteva i forma i sadržina dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge (čl.5. Načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima onemogućava naručioce da neopravdanim korišćenjem pregovaračkog postupka ili diskriminatorskih uslova i kriterijuma ograničavaju slobodnu konkurenciju. u odnosu na verifikovana evropska rešenja. 97). kao i da javna sredstva koriste namenski. Takoñe. Posle donošenja novih podzakonskih akata i primene odredaba sa odloženom primenom u rokovima propisanim Zakonom i na taj način zaokruživanja inoviranog sistema javnih nabavki. deo Zakona o javnim nabavkama koji obrañuje načela javnih nabavki zaslužuje prethodnu pažnju. zasniva se na četiri osnovna načela i oslonjen je na njih kao na četiri noseća stuba. Četiri osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki su: 1) načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava. praksa će pokazati svrsishodnost učinjenih promena i stepen napretka u harmonizaciji pravnog sistema u Srbiji u oblasti javnih nabavki. Načelo transparentnosti postupka javne nabavke podrazumeva obavezu objavljivanja oglasa o javnim nabavkama u „Sl. program obuke. pa i čitav sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. 76). Načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava obavezuje naručioce da postupak javne nabavke sprovode u rokovima i sa što manje troškova. 52). NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Zakon o javnim nabavkama. poslovi službenika za javne nabavke. 9) način voñenja evidencije o javnim nabavkama i sadržina izveštaja o zaključenim ugovorima i postupcima javnih nabavki (čl. 10) postupak izdavanja sertifikata službenicima za javne nabavke. kao i subjekte uključene u pripremu konkursne dokumentacije da nastupaju kao ponuñači ili podizvoñači. 30). 30). sistematizovanje poslova. 7) način postupanja sa elektronskim ponudama i način sprovoñenja elektronske licitacije (čl. 54). glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. 2) načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima. 94). 3) načelo transparentnosti postupka javne nabavke i 4) načelo jednakosti ponuñača. Do njihovog donošenja u primeni su podzakonski akti doneti na osnovu prethodnog Zakona o javnim nabavkama. Prelaznim odredbama Zakona predviñeno je donošenje podzakonskih akata u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu novog Zakona.

1.___________________________________________________________________ i pravo da ostvari uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odgovarajućih odluka naručioca. obaveštenja i izveštaji o dodeljenim ugovorima i sprovedenim postupcima objavljuju se na Portalu javnih nabavki. kao i odluke Republičke komisije za zaštitu prava. Načela javnih nabavki definišu odgovornost lica koja su uključena u proces javnih nabavki. ličnu ili diskriminaciju proisteklu iz klasifikacije delatnosti ponuñača. prevashodno naručilaca. da ih jasno razumeju i dosledno poštuju u svom radu. pre svega u pogledu zaštite prava. Takoñe. predmetnu. a njima se odreñuju i prava ponuñača. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 7 . Načelo jednakosti ponuñača zabranjuje naručiocima teritorijalnu. Zato su naručioci dužni da dobro poznaju načela javnih nabavki. Uslovljavanje poreklom dobara ili usluga ograničeno je posebnim propisima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

___________________________________________________________________ .

POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 9 . Poglavlje POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.

___________________________________________________________________ 10 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

što direktno vodi do izbora najpovoljnije ponude i zaključenja ugovora. 5) konkurs za nacrte. 4) prijem. ovo je i najjasniji i najjednostavniji postupak predviñen Zakonom (osim postupka javne nabavke male vrednosti).___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI Po Zakonu o javnim nabavkama. i jedan postupak (prijem i ocena ponuda). 2. (za javne nabavke u infrastrukturnim oblastima 100. 2) pokretanje postupka (donošenje odluke o pokretanju i obrazovanje komisije za javnu nabavku). Otvoreni postupak predviña samo jednu najavu potencijalnim ponuñačima – javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS« i na Portalu javnih nabavki. kriterijum i elementi kriterijuma 2.000. javno otvaranje i ocenjivanje ponuda u cilju utvrñivanja kvalifikacije ponuñača i donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude i 5) obaveštavanje o izboru najpovoljnije ponude i zaključivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuñačem. 4) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Otvoreni postupak obuhvata pet osnovnih faza: 1) prethodno planiranje javne nabnavke. OTVORENI POSTUPAK Struktura i karakteristike Otvoreni postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci koji Zakon preporučuje kao pravilo. To je postupak koji u najvećem stepenu ispunjava sva načela javnih nabavki. Svi uslovi za učešće zainteresovanih ponuñača. u kom slučaju je propisano objavljivanje i prethodnog raspisa. ali je to i postupak koji je najmanje fleksibilan. moguće je primeniti jedan od šest postupaka javnih nabavki i to: 1) otvoreni postupak. zahtevi za dokazivanjem kvalifikacije. Ostali postupci mogu se primeniti ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi. jer sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima sadržanim u konkursnoj dokumentaciji. 2) restriktivni postupak. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 11 .000 din).000 din. Zakon generalno favorizuje i kao pravilo prepoznaje otvoreni postupak za većinu javnih nabavki. U otvorenom postupku može učestvovati neograničen broj ponuñača. 6) postupak javne nabavke male vrednosti.000. 3) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva.1. Iz više razloga. 3) priprema konkursne dokumentacije i objavljivanje javnog poziva za prikupljanje ponuda. osim za javne nabavke čija je okvirna vrednost iznad 50.

3) obrazac ponude. U suprotnom. Takoñe. odnosno. 6) uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. odmah i bez naknade. 7) tehničku dokumentaciju i planove (odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti). 6) tehničke specifikacije (vrstu. a može se desiti i da bude odabran ponuñač koji nije najbolje rešenje za ispunjenje predmeta javne nabavke. postupak javne nabavke može znatno da se produži kako bi se revidirala konkursna dokumetnacija. 8) obrazac strukture cene sa uputstvom za popunjavanje. Konkursna dokumentacija mora da sadrži propisane obavezne elemente i to: 1) poziv za podnošenje ponude. javne nabavke u otvorenom postupku zahtevaju pažljivu i stručnu pripremu tehničkih specifikacija. rok i mesto izvršenja i sl. Od dana objavljivanja javnog poziva. a odluka o produženju roka objavljuje se na identičan način na koji je oglašen javni poziv. U otvorenom postupku mora se uvek koristiti javni poziv za prikupljanje ponuda. 2) predmetu nabavke. kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i dr. 5) model ugovora (kod nabavke finansijske usluge kredita – kreditni zahtev). količinu. 4) kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. definisani su od strane naručioca pre objavljivanja javnog poziva i moraju biti obuhvaćeni javnim pozivom i bliže razrañeni konkursnom dokumentacijom.___________________________________________________________________ za izbor najpovoljnije ponude. uslova za kvalifikaciju ponuñača.). 8) vremenu i mestu otvaranja ponuda. opis. Konkursna dokumentacija može da sadrži i dr. koji obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće. tehničke karakteristike. naručilac je dužan da omogući zainteresovanim ponuñačima uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije. a može je objaviti i na Portalu javnih nabavki. elemente neophodne za pripremu ponude. 2) uputstvo ponuñačima za pripremu ponude. kvalitet. 10) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. 3) uslovima za učestvovanje u postupku. da u roku od dva dana od dana prijema zahteva. 7) vremenu i mestu podnošenja ponude. Naručilac pisanim putem obaveštava ponuñače koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda. dužan je da o tome. konkursnu dokumentaciju dostavi ponuñaču poštom. Podaci iz konkursne dokumentacije ne mogu se razlikovati od podataka objavljenih u javnom pozivu. a može da sadrži i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. može se iskomplikovati pokretanjem postupka zaštite prava. 5) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. a naručilac naročito može da navede vrstu finansijskih instrumenata za obezbeñenje ispunjenja obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i izvršenju zaključenog ugovora. dužan je da produži rok za podnošenja ponuda. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. 9) roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Ako naručilac iz nekih razloga izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. zainteresovano lice može zatražiti dodatne informacije ili 12 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Obzirom na potpuno otvorenu konkurenciju. elemenata konkursne dokumentacije. sa uputstvom kako se ispunjenost uslova dokazuje. obavesti sve ponuñače koji su do tog momenta preuzeli konkursnu dokumenatciju. telefaksom ili putem elektronske pošte.

donosi se odluka o izboru najpovoljnje ponude. 4) ponude koje nisu odbijene ocenjuju se primenom elemenata kriterijuma i rangiraju. Predmet javne nabavke u otvorenom postupku može se oblikovati u više partija (dobra. 6) ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude. odnosno izvesti samo ograničeni broj ponuñača. ali ne kraći od 22 dana. 3) neprihvatljive ponude mogu biti odbijene. 2. partija IV – sitan kancelarijski materijal i sl. pružiti.___________________________________________________________________ pojašnjenja u vezi pripremanja ponude. čime se u jednom predmetu javne nabavke otvara mogućnost dodele ugovora većem broju ponuñača. RESTRIKTIVNI POSTUPAK Restriktivni postupak je postupak u kome ponudu mogu podneti samo oni ponuñači koje je naručilac pozvao da dostave ponudu. 7) ukoliko su primljene sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. kadrovsku i finansijsku osposobljenost ili 2. partija III – toneri. 2) neispravne i neodgovarjuće ponude moraju biti odbijene. Primena restriktivnog postupka Restriktivni postupak naručilac može primeniti u dva specifična slučaja i to: 1) kada predmet javne nabavke može isporučiti. koji poseduju odgovarajuću tehničku.). odnosno koji imaju jedinstvenu klasifikaciju. Najkraći propisan rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS». pregleda i stručne ocene ponuda propisane su sledeća pravila za postupanje naručioca: 1) neblagovremene ponude se odbacuju i neotvorene vraćaju ponuñaču. 5) ukoliko je pribavljena najmanje jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. partija II – tipski obrasci. a naručilac je obavezan da pisanu informaciju u roku od dva dana dostavi svim licima koja su do tog momenta primila konkursnu dokumentaciju.2. i to najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. usluge ili radovi koji čine istovrsnu celinu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u otvorenom postupku je najniža ponuñena cena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. postupak se može nastaviti kao pregovarački bez objavljivanja javnog poziva. postupak se može nastaviti kao pregovarački sa objavljivanjem javnog poziva i 8) ukoliko nije dobijena nijedna ponuda ili su sve primljene ponude neodgovarajuće. nabavka kancelariskog materijala: partija I – papir. donosi se odluka o obustavljanju postupka. Rok može biti skraćen. pošto su prethodno ustanovljene njihove kvalifikacije (kandidati). (npr. namenu i svojstva). POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 13 . u slučaju da je objavljen prethodni raspis. U postupku prijema.

ali samo iz razloga zasnovanih na uslovima iz konkursne dokumentacije. priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava zainteresovanih podnosilaca. 4) obrazloženu odluku naručilac u propisanom roku (tri dana od njenog donošenja) dostavlja svim podnosiocima prijava. Rokovi za podnošenje prijava u I fazi restriktivnog postupka su i dalje alternativni i to: 1) opšti rok ne može biti kraći od 25 dana od objavljivanja javnog poziva. isporučuju ili izvode u skladu sa tržišnim uslovima. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave: 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu. odnosno povremene usluge ili radovi na održavanju koji se pružaju. a može sadržati i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. Faza I Tokom prve faze naručilac utvrñuje – priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava. na osnovu prethodno odreñenih uslova za priznavanje kvalifikacije. koja mora imati najmanje tri kandidata. 3) naručilac ocenjuje prijave u skladu sa obaveznim uslovima za učešće propisanim Zakonom i preciziranim u konkursnoj dokumentaciji i donosi obrazloženu odluku o utvrñivanju liste kandidata. Završni akt prve faze restriktivnog postupka je obrazložena odluka o listi podnosilaca prijava kojima je priznata kvalifikacija. 3) uslovima za priznavanje kvalifikacije. već samostalno procenjuje kada su ispunjeni zakonski uslovi za primenu restriktivnog postupka javne nabavke. Potrebno je istaći da naručilac više nije u obavezi da zatraži mišljenje Uprave za javne nabavke. 4) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. Javni poziv za prvu fazu restriktivnog postupka obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. naručilac može da odredi skraćeni rok. a odlukom se posebno obrazlažu odbijene prijave. ali ne kraći od 15 dana od objavljivanja javnog poziva. Restriktivni postupak je specifičan i sprovodi se u dve odvojene faze. Ova faza odvija se kroz četiri osnovna koraka: 1) naručilac utvrñuje uslove za kvalifikaciju. 14 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 3) obrazac prijave. 7) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. 5) vremenu i mestu podnošenja prijava. Važno je napomenuti da naručilac može sa liste kvalifikovanih kandidata da isključi pojedine kandidate i pre isteka roka važenja liste.___________________________________________________________________ 2) kada javnu nabavku nije moguće unapred isplanirati sa stanovišta obima i vremena. 6) roku za donošenje odluke o priznavanju kvalifikacije. o čemu obaveštava sve kandidate sa liste. sa periodom za koji važi – najduže dve godine. 2) predmetu nabavke. a predmet nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra. 2) zainteresovana lica preuzimaju konkursnu dokumentaciju i u roku utvrñenom konkursnom dokumentacijom podnose prijave za kvalifikaciju. 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije sa uputstvom kako se kvalifikacija dokazuje. 2) u uslovima hitnosti.

2) naručilac može ažurirati uslove za ocenjivanje kvalifikacija zainteresovanih lica. naručilac poziva sve kvalifikovane podnosioce prijava sa liste (kandidate). zaključivanje ugovora po pravosnažnosti odluke o dodeli i objavljivanje javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru. Kvalifikacioni postupak Za ugovore koji se dodeljuju u infrastrukturnim oblastima (vodoprivreda. Specifične karakteristike ovog postupka su sledeće : 1) postupak kvalifikacije ponuñača može se odvijati u više faza. koju dostavlja svim ponuñačima. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 15 . 4) za povremene sukcesivne nabavke – naručilac odreñuje „primeren“ rok. donošenje obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. stručna ocena i rangiranje ponuda od strane komisije za javnu nabavku. Način postupanja sa ponudama primljenim u drugoj fazi restriktivnog postupka i pravila o izboru najpovoljnijeg ponuñača ne razlikuju se u odnosu na otvoreni postupak: javno otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika.___________________________________________________________________ Faza II U drugoj fazi. obzirom da je ispunjenost uslova dokazana kroz kvalifikaciju ponuñača u prvoj fazi restriktivnog postupka. 3) naručilac organizuje javno otvaranje ponuda i sastavlja zapisnik koji u roku od tri dana dostavlja ponuñačima koji su podneli ponude. Sadržaj konkursne dokumentacije za drugu fazu restriktivnog postupka razlikuje se u odnosu na otvoreni postupak samo utoliko što ne sadrži obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće (sa uputstvom za dokazivanje ispunjenosti uslova). primenjuje se posebna vrsta restriktivnog postupka pod nazivom “kvalifikacioni postupak”. na osnovu unapred utvrñenih nediskriminatorskih uslova. 3) u slučaju hitnosti – ne kraći od 10 dana. može njihove nazive da dostavi za to zainteresovanim licima. 4) ukoliko naručilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih naručilaca. 2. koji ne može biti duži od četiri godine. rudarstvo. Propisani rok za dostavljanje ponuda definisan je u odnosu na dan kada je naručilac uputio pisani poziv kandidatima da dostave ponude i to na sledeća četiri načina: 1) opšti rok – ne kraći od 30 dana od dana kada je upućen pisani poziv. da podnošenjem ponude učestvuju u postupku javne nabavke kroz nekoliko sledećih koraka: 1) naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i upućuje samo kvalifikovanim ponuñačima (kandidatima) poziv za podnošenje ponude. 3) odlukom o priznavanju kvalifikacije kandidatima utvrñuje se period važenja liste kandidata. dostavljanje odluke ponuñačima. naručilac zaključuje ugovor sa izabranim ponuñačem i upućuje na objavljivanje javno obaveštenja o dodeli ugovora. 5) po pravosnažnosti odluke o izboru. energetika. 2) ako je objavljen prethodni raspis – ne kraći od 22 dana. Objavljivanjem javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru sa izabranim ponuñačem završava se restriktivni postupak javne nabavke. 4) komisija za javnu nabavku pregleda. telekomunikacije i saobraćaj). ocenjuje i rangira prikupljene ponude i sastavlja izveštaj o stručnoj oceni ponuda na osnovu koga naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude. 2) zainteresovani kvalifikovani ponuñači (kandidati) podnose svoje ponude u roku odreñenom u konkursnoj dokumentaciji za dostavljanje ponude.

pre svega u cilju preciziranja odreñenih rešenja. a da se zatim. Iako je način pregovaranja prepušten naručiocu da ga definiše konkursnom dokumentacijom. 16 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Pre nego što pristupi postupku pregovaranja. Osim terminološke promene u nazivu postup(a)ka. ali i pojednostavljenja procedure. u Zakon o javnim nabavkama iz 2008. on ih implicitno sadrži. pregovara do izbora najpovoljnije ponude. Vrste pregovaračkog postupka Postoje dva pregovaračka postupka sa svojim specifičnostima i uslovima korišćenja: 1) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. o čemu donosi pisanu obrazloženu odluku. Zakona. pa je logično da i dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti dokumenta predviñena čl.3. preporuka je da se najpre javno otvore preliminarne ponude svih ponuñača. naručilac prethodno utvrñuje kvalifikaciju ponuñača u pogledu: 1) pravnog statusa. Tok pregovaračkog postupka Iako pregovarački postupak formalno ne poznaje dve faze (kao što je slučaj u restriktivnom postupku). u odnosu na rešenja po prethodnom zakonu. 2) izuzimanje modela ugovora kao obaveznog elementa konkursne dokumentacije. koji važe i za ostale postupke. naručilac poziva izabrane kandidate da dostave svoje ponude i sprovodi postupak pregovaranja o uslovima pod kojima će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci. prema kriterijumu i elementima kriterijuma (ako se izbor vrši po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude) utvrñenim konkursnom dokumentacijom. 3) finansijskog i poslovnog potencijala i 4) kadrovskog i tehničkog kapaciteta. pojedinačno ili sa svim ponuñačima istovremeno. 2) delatnosti. Zajedničko za oba postupka je: 1) obaveza naručioca da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja. Jasno je da se radi o obaveznim uslovima za učešće u postupku javne nabavke. 3) voñenje zapisnika o pregovaranju. 4) obaveza naručioca da obezbedi da ugovorena cena ne bude viša od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta nabavke. unete su i značajne sadržinske novine. 2) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. PREGOVARAČKI POSTUPCI Pregovarački postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci u kome naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuñača o elementima ugovora o javnoj nabavci. U prvom koraku naručilac sastavlja listu potencijalnih ponuñača (kandidata) za koje ocenjuje da mogu da ispune predmet nabavke.___________________________________________________________________ 5) naručilac može da odluči da će koristiti listu kandidata drugog naručioca. U drugom koraku. Podrazumeva se da se postupak pregovaranja može sprovoditi samo sa ponuñačima koji su dokazali ispunjenost obaveznih uslova za učešće. 2. 45.

3) u slučaju javne nabavke radova isključivo za potrebe istraživanja. jedina specifičnost pregovaračkog postupka u odnosu na otvoreni postupak je izostavljanje modela ugovora kao obaveznog elementa. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka. Redosled aktivnosti Prvi slučaj koji predstavlja dovoljan uslov za primenu ovog postupka najčešći je u praksi i podrazumeva da naručilac prethodno odbije sve ponude primljene u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka kao neispravne (što je naručilac obavezan da učini) ili neprihvatljive (što naručilac može. Kada je u pitanju rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku. 2) u izuzetnim slučajevima kada zbog prirode radova. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. Nakon ispunjenja navedenih uslova i obaveza. dobara ili usluga. Zato su i uslovi za primenu ovog postupka ograničeni Zakonom. 1) PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja U ovom postupku naručilac objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki.___________________________________________________________________ U pogledu konkursne dokumentacije. ali ne mora da učini). Zakonom je eksplicitno propisan samo rok za pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva i to tako da rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva. koju u roku od tri dana dostavlja svim ponuñačima i u istom roku dostavlja obaveštenje o obustavljanju postupka za objavljivanje u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. kada god je to prihvatljivo. naručilac može da donese odluku o pokretanju pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju (očigledno izostavljen predmet javne nabavke). Shodnim tumačenjem. 2. može se zaključiti i da je preporučeni rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 25 dana od upućivanja poziva za podnošenje ponude. Iako objavljivanje javnog poziva ispunjava neke elemente osnovnih načela javne nabavke. Naručilac nije u obavezi da objavi javni poziv ukoliko odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuñače koji su u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dostavili neispravne i/ili neprihvatljive ponude da ih dopune i tako učine ispravnim i prihvatljivim. nije moguće unapred proceniti vrednost javne nabavke. pod uslovom da se prvobitno odreñeni uslovi za učešće u postupku. može se koristiti analogija roka propisanog u takvim okolnostima za II fazu restriktivnog postupka. razvoja ili eksperimenta. ipak se radi o postupku koji ograničava konkurenciju i slobodnu tržišnu utakmicu. U slučaju hitnosti. U slučaju odbijanja svih ponuda. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva naručilac može da koristi u tri osnovna slučaja: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. niti da bi se nadoknañivali troškovi istraživanja i razvoja. kao i rizika vezanih za njih. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 17 .

Svakako najznačajnija novina je to da za primenu ovog postupka naručilac više nije u obavezi da traži mišljenje Uprave za javne nabavke. uslovi za učešće. 18 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ne može biti viša od cene ponuñene u obustavljenom otvorenom ili u restriktivnom postupku. on podrazumeva i ograničenu konkurenciju. donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Osim ograničenja o uslovima u kojima se može koristiti ovaj pregovarački postupak. Iako minimalna efektivna konkurencija nije propisana Zakonom. logično je da naručilac obezbedi učešće što većeg broja ponuñača koji mogu da ispune predmet javne nabavke. dostavljanje odluke ponuñačima koji su učestvovali u postupku. jer će imati na raspolaganju više mogućnosti za izbor najpovoljnije ponude. naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki Javni poziv sadrži iste elemente kao i javni poziv u otvorenom postupku (podatke o naručiocu. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. kada se pokreće nakon neuspelog otvorenog ili restriktivnog postupka. 2) PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva naručilac samostalno sprovodi i nije u obavezi da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. 1).___________________________________________________________________ Ukoliko pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva primenjuje iz razloga navedenih u tačkama 2) ili 3) ili želi da obezbedi veću konkurenciju meñu ponuñačima koji su podneli neispravne/neprihvatljive ponude (tač. a može da sadrži i dodatne podatke). roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. pod uslovom da se bitni elementi konkursne dokumentacije i to: predmet javne nabavke. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ima ograničenu primenu i naručilac ga može koristiti samo u odreñenim strogo propisanim slučajevima: 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. vremenu i mestu podnošenja ponude. identičan je kao u otvorenom postupku. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. vremenu i mestu otvaranja ponuda. predmetu nabavke. Dalji tok aktivnosti vezan za prijem. ili su sve ponude neodgovarajuće. (u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu). imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. jer se sprovodi bez objavljivanja javnog poziva koji obezbeñuje otvorenu konkurenciju i to je osnovna razlika ovog postupka u odnosu na otvoreni postupak. već samostalno ocenjuje u kom slučaju su se stekli zakonski uslovi za korišćenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. otvaranje. zaključenje ugovora i objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru. uslovima za učestvovanje u postupku. Novi Zakon o javnim nabavkama uneo je i značajnu novinu u smislu da ponuñena cena u ovom pregovaračkom postupku. pregled i stručnu ocenu ponuda.

10) kod nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte ako naručilac u pregovarački postupak uključi svakog od nagrañenih učesnika. 9) kod nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponuñača koji je u likvidaciji. Upravi za javne nabavke dostavi izveštaj o dodeli ugovora zbog hitnosti u vanrednim okolnostima ili nepredviñenim dogañajima. odnosno izvoñačem i ako ukupna vrednost svih dodatnih usluga/radova ne prelazi 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora i ako: a) se dodatne usluge ili radovi ne mogu u tehničkom ili ekonomskom pogledu razdvojiti od glavne javne nabavke bez štetnih posledica po naručioca. ako se ugovor zaključi sa prvobitnim pružaocem. a koji sadrži sve podatke iz pisanog izveštaja komisije za stručnu ocenu ponuda. 8) kod usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova. ako se uklapaju u osnovni projekat za koji je po javnom pozivu bio zaključen ugovor. ako je mogućnost navedena u prvoj objavi javnog poziva i ako od zaključenja prvog ugovora nije proteklo više od tri godine. pri čemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka ne može preći 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. umetničkih ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava. ili (b) su dodatne usluge ili radovi neophodni za dalje faze izvršenja ugovora. 11) kod nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje. obaveštenje o izboru koje sadrži podatke o predmetu nabavke. pod uslovom da su nabavke neposredno povezane sa tom delatnošću i da kvalitet. 4) – hitnost postupka zbog vanrednih ili nepredviñenih okolnosti. u skladu sa propisima o likvidaciji. uz saglasnost ostalih poverilaca. uključujući i okolnosti za primenu pregovaračkog postupka. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 19 . nabavku može ispuniti samo odreñeni ponuñač. Posebne obaveze i prava naručioca Ukoliko naručilac primeni pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u obavezi je i da: 1) u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi “Službenom glasniku RS” i Portalu javnih nabavki. cena i rokovi izvršenja odgovaraju zahtevima naručioca. 2. razvoja ili eksperimenta. 4) ako zbog izuzetne hitnosti. izabranoj ponudi i osnovu za sprovoñenje pregovaračkog postupka – obaveza ne postoji u slučaju nabavki dobara na robnim berzama i 2) takoñe u roku od tri dana od izbora najpovoljnije ponude.___________________________________________________________________ 2) u slučaju javne nabavke dobara isključivo za potrebe istraživanja. a pruža ih odnosno izvodi prvobitni ponuñač sa kojim je zaključen ugovor po javnom pozivu. profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljača namenjenih za delimičnu zamenu ili proširenje obima. 6) u slučaju javne nabavke dobara ponuñenih i kupljenih na robnim berzama 7) u slučaju dodatnih usluga ili radova koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. 3) ako zbog tehničkih. naručilac nije mogao da postupi u rokovima predviñenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Specifično samo za ovaj postupak je i to što naručilac u slučaju iz tač. može da zaključi ugovor i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava i što eventualno podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke.

Treba potsetiti da se ugovor o javnoj nabavci usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte dodeljuje u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. 3) su u obavezi da pribave najmanje tri nezavisne ponude. najmanje trećina članova žirija mora imati takve kvalifikacije ili iskustvo. za naručioce to znači da: 1) postupke javnih nabavki male vrednosti sprovode po odredbama internih akata (pravilnika za javne nabavke malih vrednosti).5. relativno retko sreće. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Osnovne napomene Javnim nabavkama male vrednosti smatraju se nabavke istovrsnih dobara. planovi. 123-125). 2) nisu u obavezi da objavljuju javni poziv za prikupljanje ponuda (ali mogu. ugovor dodele ponuñaču sa najnižom ponuñenom cenom. planove ili dizajn. U osnovi.000. obrazovan od fizičkih lica koja nisu povezana sa učesnicima na konkursu. a žiri je samostalan u odlučivanju o dodeli nagrada. U najkraćem. 5) pogañanje (pregovaranje) oko elemenata ponude nije dozvoljeno. 2) umesto komisije za javnu nabavku. arhitekture.___________________________________________________________________ 2.g. Zakonom o javnim nabavkama predviñena je obaveza ministra finansija da posebnim podzakonskim aktom na jedinstven način uredi postupak javne nabavke male vrednosti. Iako se u praksi naručilaca. 20 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Prelazna rešenja do donošenja podzakonskog akta Da u praksi ne bi došlo do pravne praznine.900. dizajnerska rešenja) dostavljaju se pod šifrom. da u slučaju jednakih ostalih uslova. posebno na lokalnom nivou. na Portalu javnih nabavki). ali je novim Zakonom o javnim nabavkama definisan kao poseban postupak javne nabavke i saglasno tome ureñen posebnim članom u okviru drugog dela Zakona. usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od vrednosti utvrñene zakonom o republičkom bužetu za tekuću godinu (za 2009. dizajna i informatike.00 din).g. grañevinarstva. 6) su u obavezi. do donošenja posebnog podzakonkog akta. potrebno je ukazati na specifične odredbe vezane za ovaj postupak. one se svode na sledeće: 1) javne nabavke putem konkursa sprovode se u oblasti urbanističkog planiranja.4. KONKURS ZA NACRTE Postupak za dodelu ugovora putem konkursa bio je tretiran kao specifičan postupak javne nabavke usluga. – 2. 3) ukoliko se od učesnika na konkursu zahteva posebna stručnost ili iskustvo. najuspelije rešenje bira nezavisni žiri. prelaznim i završnim odredbama Zakona o javnim nabavkama iz 2008. 2. može se sprovoditi kao poseban postupak ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. zadržane su u primeni odredbe prethodnog Zakona koje se odnose na javne nabavke male vrednosti (čl. 5) konkurs za nacrte. 4) radovi (nacrti. inženjerstva. 4) ponuñači mogu podneti samo po jednu ponudu i istu ne mogu menjati. sa dodelom nagrada ili plaćanjem učesnicima.

pripremu konkursne dokumentacije. 5) način izvršenja ugovora i nadzor nad izvršenjem i 6) način korišćenja narudžbenica i drugih unapred pripremljenih tipskih dokumenata naručioci i dalje realizuju po odredbama postojećih internih pravilnika. zaključenje ugovora). a ostale uslove dokazuju overenom izjavom datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošču. Naručioci su interno odreñivali limit za primenu skraćenog postupka (uobičajeno do 10% gornje vrednosti predviñene kao limit za javne nabavke male vrednosti). javno otvaranje ponuda. Značajno je napomenuti da i u postupku javne nabavke male vrednosti ponuñači moraju ispuniti obavezne uslove za učešće u postupku. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 21 . 4) način rukovanja sa ponudama i čuvanje dokumentacije. a skraćeni postupak sprovodio se po pojednostavljenoj proceduri (korišćenjem narudžbenice i sprovoñenjem celokupnog postupka od strane zaduženog lica–realizatora). 8) Upravi za javne nabavke dostavljaju tromesečne izveštaje o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki male vrednosti. 3) lica ovlašćena za indirektno prikupljanje ponuda i proveru ponuñene cene. Suštinska razlika izmeñu dva pomenuta (pod)postupka bila je što je redovan postupak podrazumevao „punu“ proceduru (donošenje odluke o pokretanju postupka. izbor najpovoljnije ponude. kao što su: 1) javne nabavke male vrednosti moraju biti predviñene u planu nabavki za tekuću budžetsku godinu i za njih moraju biti obezbeñena finansijska sredstva. 2) način pripreme konkursne doklumentacije. i to zbirno (broj ugovora i ukupna vrednost) za svaki od tri predmeta javne nabavke. odnosno sprovedenim postupcima. obrazovanje komisije za javnu nabavku. U svakom slučaju. 2) gornji limit i procenjena vrednost javne nabavke utvrñuje se bez poreza na dodatu vrednost. Uobičajena praksa bila je da naručioci internim pravilnicima predvide dva postupka za dodelu ugovora o javnim nabavkama male vrednosti. 4) ugovor o javnoj nabavci može biti dodeljen ako je bar jedna ponuda ispravna i. 2. Zadržavanjem na snazi odredbi o javnim nabavkama male vrednosti iz prethodnog Zakona znači da: 1) način sprovoñenja javne nabavke u pogledu procenjene vrednosti. pozivanje ponuñača da dostave ponudu. 3) naručilac ne može zbog niže procenjene vrednosti koristiti postupak javne nabavke male vrednosti kako bi izbegao javno oglašavanje. odgovarajuća (poželjno i prihvatljiva). I za postupke javnih nabavki male vrednosti važe neke opšte odredbe koje se donose na sve postupke. tehničko-tehnoloških zahteva i finansijskih posledica. i to: 1) redovan postupak i 2) skraćeni postupak. donošenje propisanog akta od strane ministra zaduženog za poslove finansija ujednačiće ponašanja naručilaca u primeni postupka javnih nabavki male vrednosti i razrešiti neke nedoumice i raznolika rešenja prisutna u dosadašnjoj praksi. a naručilac odreñuje način dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova. Uobičajeno je da naručioci internim aktom propisuju minimum dokaza koje ponuñači moraju da podnesu uz ponudu.___________________________________________________________________ 7) su dužni da vode posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama malih vrednosti prema predmetu javne nabavke.

___________________________________________________________________ 22 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 23 . Poglavlje USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3.___________________________________________________________________ USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3.

___________________________________________________________________

24 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________

USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Zakon o javnim nabavkama propisao je uslove koje moraju da ispune ponuñači (domaća ili strana fizička ili pravna lica) ukoliko žele da učestvuju u postupku javne nabavke. Ti uslovi su obavezujući, moraju se u celosti ispuniti i istovetni su, bez obzira na postupak javne nabavke. U skladu sa odredbama Zakona, naručilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji definiše uslove koje ponuñači moraju da ispune u postupku javne nabavke. Ti uslovi ne smeju da diskriminišu pojedine ponuñače i moraju biti u logičkoj vezi sa konkretnim predmetom javne nabavke. U članu 44. Zakon propisuje sedam obaveznih uslova koje ponuñač mora da ispuni, što podrazumeva da: 1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke; 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke; 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; 5) ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviñena posebnim propisom; 6) raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom; 7) raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Osim propisivanja obaveznih uslova za učešće, naručiocu je data mogućnost da od ponuñača zahteva ispunjenje i dodatnih uslova, posebno ako se odnose na socijalna ili ekološka pitanja, ispunjenje važečih propisa o zapošljavanju, zaštiti na radu i uslovima rada, kao i u vezi ispunjenja obaveza prema podizvoñačima ili dobavljačima. U odnosu na prethodni Zakon, obavezni uslovi propisani su jedinstveno kako za pravna, tako i za fizička lica, uz dodatni uslov da je ponuñač osnovan i za delatnost koja je predmet nabavke. Istovremeno, tačke 6) i 7) – raspolaganje neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom i dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, ne odnose se na poslovne banke kao ponuñače u postupku javne nabavke finansijske usluge kredita, jer su one u obavezi da čuvaju tajnost podataka o svojim klijentima.

3.2. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
Naručilac, u skladu sa odredbama čl. 44. Zakona, propisuje uslove za učešće, a ponuñači pribavljaju i dostavljaju odgovarajuća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost tih uslova. Dokazi o ispunjenosti prvih pet obaveznih uslova za učešće propisani su čl. 45. Zakona, na taj način da je ponuñač obavezan da uz ponudu dostavi: 1) izvod iz registra nadležnog organa; 2) osnivački akt; 3) potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

25

___________________________________________________________________ 4) potvrdu nadležnog poreskog organa ili potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije; 5) važeću dozvolu za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdatu od strane nadležnog organa. Za dokazivanje ispunjenosti uslova u pogledu finansijskog/poslovnog, odnosno tehničkog/kadrovskog kapaciteta, predviñeno je više alternativnih dokaza, zavisno od predmeta i obima nabavke, a naručilac ih konkretizuje konkursnom dokumentacijom. Jedna od najčešćih grešaka naručilaca, prisutna u javnim pozivima i konkursnoj dokumentaciji, je navoñenje uslova da „pravo učešća u postupku javne nabavke imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz čl. 44. Zakona o javnim nabavkama, o čemu prilažu dokaze propisane čl. 45. Zakona“. Imajući u vidu da su za dokazivanje ispunjenosti pojedinih uslova za učešće, posebno u vezi raspolaganja neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom, odnosno dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, predviñeni alternativni dokazi, jasno je da naručilac u konkursnoj dokumentaciji mora nedvosmisleno da navede koje osnovne i dodatne uslove ponuñači moraju da ispune, na koji način i kojim dokumentima se ispunjenost zahtevanih uslova dokazuje.

3.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
Obavezni uslovi i dokumenta kojima se dokazuje njihova ispunjenost, uslovno se mogu podeliti na tri osnovne grupe: 1) pravni status; 2) finansijski i poslovni kapacitet i 3) tehnički i kadrovski kapacitet. Pravni status Ponudjač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Dokazuje se izvodom o registraciji privrednog subjekta koji je izdala Agencija za privredne registre. Isprava sadržati puno ime, pretežnu delatnost, datum osnivanja, podatke o osnivaču, matični (registracioni) broj, podatke o licima ovlašćenim za zastupanje i dr. Ponudjač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se osnivačkim aktom ponuñača (statut, ugovor o osnivanju i sl.) koji sadrži kompletan spisak delatnosti za koje je ponuñač osnovan, sa šiframa delatnosti. Ponudjaču u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se potvrdom ili uverenjem izdatim od strane nadležne institucije (Trgovinski sud). Fizičko lice (preduzetnik) prilaže odgovarajuću ispravu iz suda opšte nadležnosti, odnosno od strane organa nadležnog za voñenje prekršajnih postupaka. Ponudjač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke, a takva dozvola je predvidjena posebnim propisom Dokazuje se potvrdom nadležnog organa koji vodi evidenciju izdatih posebnih dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti (nadležna ministarstva ili agencije, za proizvodnju/promet opasnih ili štetnih materija, NBS za obavljanje bankarskih ili poslova osiguranja i sl.) Finansijski i poslovni kapacitet Ponudjač je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države u kojoj ima sedište 26 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

kojima će se potvrditi uskladjenost proizvoda/usluga sa tehničkom specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj dokumentaciji. komponenti. Naručilac može da zahteva da ponuñači kao dokaz prilože standardni Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (BON-JN). Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokazuje se bilansom stanja (poželjno i bilansom uspeha). Tehnički i kadrovski kapacitet Ponuñač poseduje prethodno iskustvo u oblasti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se izjavom o vrsti. situacije za izvedene radove. Izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora Dokazuje se izjavom o glavnom stručnom osoblju koje radi za ponuñača i koje je u celosti odgovorno za sprovoñenje ugovora.___________________________________________________________________ Dokazuje se potvrdom (uverenjem) izdatom od strane nadležnih poreskih organa (Poreska uprava pri Ministarstvu finansija RS i poresko odeljenje u lokalnoj samoupravi). kao što su: Raspoloživost sredstava za realizaciju ugovora Dokazuje se izjavom o uspešnoj organizaciji i raspoloživim sredstvima za realizaciju dva ugovora iste ili veće vrednosti istovremeno. ponuñač o tome prilaže potvrdu Agencije za privatizaciju. vrednostima. Naručilac može da odredi i druge uslove u skladu sa predmetom javne nabavke. razvijenosti servisne mreže sa podacima o geografskoj udaljenosti od sedišta naručioca.obrasci M2/M4. kao što su knjigovodstvene popisne liste. za poslednjih pet godina za radove. kopije saobraćajnih dozvola i sl.).) i lični sertifikati (npr. Prilog uz obrazac izjave iz konkursne dokumentacije treba da bude dokaz o stalno zaposlenom ključnom tehničkom osoblju (prijave osiguranja . sa mišljenjem ovlašćenog revizora. Izjava treba da bude dokazana potvrdama prethodnih naručilaca. Postprodajno servisiranje i tehnička pomoć Dokazuje se izjavom o izvorima za nabavku rezervnih delova. 2. a poželjno je da ponuñači prilože i kopije ugovora. obimu i periodu izvršenih ugovora (referenc lista) sa opisom. 3. Ponuñač raspolaže odgovarajućom tehničkom opremom i aparaturom Dokazuje se izjavom sa listom i kratkim opisom osnovnih sredstava. vodeći računa o načelu ravnopravnosti svih ponudjača. datumima i podacima o naručiocima. dat je u tabelarnom prilogu u poglavlju Dodatni materijali Prilog: br. odnosno tri godine za dobra i usluge. kao i osobama zaduženim za kotrolu kvaliteta. Izjava ponuñača na odgovarajućem obrascu iz konkursne dokumentacije treba da bude potkrepljena dokazima. Obrazac sa pregledom obaveznih uslova za učešće i dokumenata kojima se dokazuje njihova ispunjenost od strane ponuñača. Ukoliko je u postupku privatizacije. za poslednje tri poslovne godine. sa navedenim ličnim podacima. Licence Inženjerske komore Srbije i sl. Deklaracija o usaglašenosti ponude sa tehničkom specifikacijom ili standardima Dokazuje se potvrdom (sertifikatom) izdatom od strane ovlašćenog organa ili organizacije za kontrolu kvaliteta. Ponuñač sprovodi mere za obezbedjivanje kvaliteta Dokazuje se uverenjem (sertifikatom) izdatim od strane ovlašćene organizacije za kontrolu primene standarda kvaliteta u poslovanju JUS:ISO. koja su važna za realizaciju nabavke. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 27 . PPOD i sl. ili Potvrdu o likvidnosti (podaci o blokadi tekućeg računa za period od najmanje šest meseci pre isteka roka za podnošenje ponude) koje izdaje NBS – Direkcija za registre i prinudnu naplatu. overene račune i sl. Izjava mora pokazati da odgovorne osobe poseduju stručno znanje i iskustvo. opreme i drugih tehničkih sredstava ponuñača.

unete su značajne novine u pogledu vrste dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova i njihove validnosti. nisu uslovljeni rokom izdavanja. odnosno posle slanja poziva za dostavljanje ponuda. kao dokaz o izmirenim poreskim obavezama priznaje se i potvrda da se ponuñač nalazi u procesu privatizacije. Dalje. 2) i 5) – izvod iz registra. u obavezi je da u roku koji mu pisanim putem naloži naručilac (ne duže od tri dana) dostavi originalna dokumenta ili overene fotokopije.4. a najkasnije u roku od pet dana. kao i mesta i načina dostavljanja ponuda u javnom pozivu i konkursnoj dokumetaciji smanjuje mogućnost pojave neblagovremenih ponuda. 1). naručilac takvu ponudu ocenjuje neispravnom i kao takvu bezuslovno je odbija. zadržana je i u novom Zakonu o javnim nabavkama. Obaveza ponuñača da u slučaju promene bilo kog podatka koji se odnosi na dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova. Blagovremena ponuda Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku odreñenom u pozivu za podnošenje ponuda (čl.___________________________________________________________________ Obavezni uslovi treba da budu ispunjeni kumulativno na način zahtevan u konkursnoj dokumentaciji. stav 1. 3. pre svega. tač 16 Zakona).5. Ukoliko pozvani ponuñač to ne učini. pisanim putem obavesti naručioca. odnosno da bi realno konkurisao za dodelu ugovora. 3) – potvrde da ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti. Dokazi iz tač. o tome odmah. osnivački akt i dozvola za obavljanje delatnosti. njegova ponuda se odbija kao neispravna. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. Samo ponude koje naručilac tako oceni posle pregleda i stručne ocene. 3. da dostavi: blagovremenu. odgovarajuću i prihvatljivu ponudu. Svakako da i naručilac pripremom i načinom voñenja postupka javne nabavke značajno utiče na položaj ponuñača i stepen konkurencije. Svakako najznačajnija novina je da se dokazi uz ponudu dostavljaju kao neoverene fotokopije. Ako ponudjač ne priloži bilo koji traženi dokaz. ponuñač je obavezan da priloži sopstveni osnivački akt. pa je raniji opšti rok od šest meseci od objavljivanja javnog poziva/upućivanja poziva za dostavljanje ponude zadržan samo za potvrdu poreskog organa (odnosno potvrdu da je ponuñač u postupku privatizacije). ponuñač mora. ispravnu. U nastavku. sigurno ulaze u konkurenciju za dodelu ugovora. 3. Jasno i precizno odredjivanje datuma. kao dokaz da je osnovan i za predmet javne nabavke. što posledično utiče na ishod postupka i kvalitet prispelih ponuda. Navedeni dokaz mora biti izdat posle objavljivanja javnog poziva. sata i minuta. Ponuñač čija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija. Pre svega. Pre svega. 28 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Poseban zahtev postavljen je u vezi dokaza iz tač. Promenjene su i odredbe o roku važenja dokaza. naručilac je u obavezi da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuñači na osnovu nje bez većih problema i nejsnoća mogu da pripreme ispravnui ponudu. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Da bi ozbiljno učestvovao u postupku javne nabavke. daju se bliža odreñenja pojmova kojima se ponude kvalifikuju u postupku ocene.

Rok za podnošenje ponuda mora biti adekvatan vremenu koje je potrebno za pripremanje ispravne ponude. a na zahtev ponuñača i da mu izda potvrdu o prijemu. Karakteristično je da za povremene nabavke u restriktivnom postupku. • je neophodan neposredan obilazak lokacije izvodjenja radova ili isporuke dobara ili 3. zavisno od predmeta i kompleksnosti javne nabavke. koje nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima i vremena. Zapaža se da Zakonom nisu jasno propisani rokovi za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. Rokovi za podnošenje ponuda U zavisnosti od postupka javne nabavke. Poželjno je da naručilac kroz uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu preporuči ponuñačima ličnu predaju ponude. Ukoliko zakonom propisani rok za dostavljanje ponuda pada u neradni dan ili dan praznika. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 29 . ukoliko nije objavljen javni poziv). a ne od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki. odgovor i eventualne izmene dostavljaju se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. odnosno skraćeni rok. naručilac za podnošenje ponuda odreñuje „primeren rok“. a novi ponudjači preuzimaju izmenjenu verziju konkursne dokumentacije. Dodatno skraćeni rokovi u restriktivnom postupku su dozvoljeni samo ukoliko zbog hitnosti naručilac nije u mogućnosti da primeni opšti. naručilac može da predvidi i produženje roka. Izmene i dopune konkursne dokumentacije mogu uticati i na rok za podnošenje ponuda. zakonodavac je propisao sledeće rokove za podnošenje ponuda: Pregovarački Otvoreni Restriktivni postupak postupak sa postupak objavljivanjem I faza ≥ 25 dana Opšti rok ≥ 30 dana javnog poziva II faza ≥ 30 dana Skraćeni rok ≥22 dana II faza ≥ 22dana ≥25 dana Dodatno I faza ≥ 15 dana skraćenje II faza ≥ 10 dana Skraćeni rok u otvorenom i u II fazi restriktivnog postupka naručilac može predvideti uz uslov da je objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. Do produženja roka za podnošenje ponuda može doći ako: • su konkursna dokumentacija ili dopunski elementi preobimni.___________________________________________________________________ Rokovi se računaju od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS» (odnosno od dana kada je poslat poziv za podnošenje ponuda. utvrdi „primeren rok“. ponuñači ne mogu da povuku ili izmene svoju ponudu. U skladu sa načelom transparentnosti i jednakosti ponuñača. naručilac je dužan da naznači datum i sat njenog prijema. uz uzimanje potvrde o prijemu. Po isteku roka za podnošenje. rok se pomera na prvi sledeći radni dan. na web site (veb sajtu) naručioca ili nekim drugim medijima. uz naznaku neblagovremenosti. Po prijemu ponude. kao ni u postupku javne nabavke male vrednosti. Ponude prispele naručiocu posle roka utvrñenog javnim pozivom ili pozivom za dostavljanje ponuda. Preporuka je da u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva naručilac konkursnom dokumentacijom. smatraju se neblagovremenim i vraćaju se ponuñačima neotvorene po završenom postupku javnog otvaranja. U slučaju kompleksnih nabavki. jer će se na taj način izbeći nepotrebni nesporazumi u vezi ispunjenja uslova blagovremenosti. Logično je očekivati da podzakonskim aktom za ureñivanje postupka javne nabavke male vrednosti bude propisan najkraći rok za podnošenje ponuda. Izmene roka za podnošenje ponuda U roku predviñenom za podnošenje ponuda naručilac može da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju.

utvrñeno da potpuno ispunjava sve uslove iz Zakona i iz konkursne dokumentacije (čl. 3. 3. tač 18 Zakona). a odreñeni problem predstavlja što se na više mesta u Zakonu sreću i njihovi antipodi – negativne odrednice. a odluka o produženju roka objavljuje na isti način na koji je objavljen javni poziv. tač 19 Zakona). Jako je važno dobro razgraničiti za koje se bitne elemente vezuju pojedine definicije (blagovremena – rok. ispravna i odgovarajuća. stav 1.___________________________________________________________________ • je konkursna dokumentacija izmenjena ili dopunjena šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Od toga kako primljene ponude budu kvalifikovane nakon otvaranja i pregleda. koja ne ograničava. u situaciji kada otvoreni (ili restriktivni) postupak nije uspeo. stav 1. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude i u situaciji u kojoj je primio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. ispravna i za koju je utvrñeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije (čl. bitno zavisi ishod postupka javne nabavke. pre svega je na neopreznim ponuñačima. a posebno mogućnost prelaska iz otvorenog ili restriktivnog u pregovarački postupak sa ili bez objavljivanja javnog poziva. Pisano obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda dostavlja se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. koji trpe i najveću štetu zbog nesavesnog postupanja. Ispravna ponuda Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena. prihvatljiva – procenjena vrednost). naručilac je dužan da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. 3. Odgovarajuća ponuda Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena. tač 17 Zakona). za koju je posle otvaranja ponuda. 2) ukoliko nije dobio nijednu ponudu (prijavu) ili su sve ponude neodgovarajuće – prelazak u pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Posle otvaranja i pregleda ponuda. ali odgovornost za njihovo isključivanje iz faze ocene i izbora najpovoljnije ponude. odgovarajuća – tehničke specifikacije. a može da odbije i neprihvatljive ponude. Uslov je zahtev naručioca sadržan u konkursnoj dokumentaciji koji u ponudi mora biti u celini ispunjen na način utvrñen Zakonom i konkursnom dokumentacijom. Prihvatljiva ponuda Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena. U toj situaciji. a na osnovu pregleda. Razloge za odbijanje ponuda naručilac je obavezan da obrazloži. rangira ih i na osnovu rang liste bira najpovoljniju ponudu. stav 1. To je jako funkcionalna mogućnost okončanja javne nabavke bez ponavljanja postupka. Samo one ponude koje nije odbio kao neprihvatljive. Interpretirane definicije date su kao »pozitivne«. naručilac ocenjuje primenom kriterijuma i elemenata kriterijuma. Prema Zakonu iz 2008. 30 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ispravna – obavezni uslovi. naručiocu su na raspolaganju dve mogućnosti: 1) ukoliko je dobio sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude – prelazak u pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuñača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke (čl.

___________________________________________________________________ OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. Poglavlje OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 31 .

___________________________________________________________________ 32 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________

OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Sadržaj i kvalitet konkursne dokumentacije u značajnoj meri opredeljuje ishod postupka javne nabavke. Za sadržinu i pripremu konkursne dokumentacije odgovoran je naručilac, a za ispravnost ponude na osnovu konkursne dokumentacije odgovornost snosi ponuñač. I za jednu i za drugu stranu, jako je važno da dobro poznaju elemente i metodologiju pripreme konkursne dokumentacije. Za naručioca, to je zakonska obaveza, a za ponuñača preduslov da pripremi kvalitetnu ponudu, kojom realno konkuriše za dodelu ugovora. Polazeći od značaja konkursne dokumentacije za postupke javnih nabavki, zakonodavac je precizno propisao sadržinu konkursne dokumentacije i to osnovnim tekstom Zakona o javnim nabavkama (čl. 30.), a bliže i detaljnije uredio podzakonskim aktom - Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki. U primeni je još uvek Pravilnik donet po odredbama prethodnog Zakona ("Službeni glasnik RS", br. 98/2004 od 27.8.2004. godine), a u pripremi je nov koji će biti donet kroz set podzakonskih akata propisanih Zakonom iz 2008, ali čiji se sadržaj u nacrtu ne razlikuje bitno od dosadašnjeg.

4.1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA
Sadržaj konkursne dokumentacije uslovljen je prvenstveno vrstom postupka javne nabavke, a zatim i samim predmetom javne nabavke. Propisana su dva osnovna kompleta konkursne dokumetacije. Za otvoreni postupak, drugu fazu restriktivnog i pregovaračke postupke, konkursna dokumentacija sadrži: 1) poziv za podnošenje ponude; 2) uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu; 3) obrazac ponude; 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 44. i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova; 5) model ugovora (osim u pregovaračkom postupku i u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 6) vrstu i tehničke karakteristike (specifikacije) predmeta nabavke (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 7) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita; 8) obrazac strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni. Lako se uočava da je izostavljen raniji obavezan elemenat „obrazac izjave da ponuñač prihvata uslove iz javnog poziva i konkursne dokumentacije“. Logično, jer samim podnošenjem ponude, ponuñač je prihvatio uslove iz poziva i konkursne dokumentacije. Zatim, model ugovora ne priprema se za pregovarački i postupak za dodelu javne nabavke kredita kao finansijske usluge. (Za nabavku kredita, model ugovora dostavlja ponuñač, na osnovu kreditnog zahteva naručioca i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca). Formu i 33

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

___________________________________________________________________ sadržinu kreditnog zahteva i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti, podzakonskim aktom bliže propisuje ministar nadležan za poslove finansija). Na kraju, sredstva finansijskog obezbeñenja nisu više obavezan elemenat konkursne dokumentacije. Za prvu fazu restriktivnog i za kvalifikacioni postupak, konkursna dokumentacij sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave; 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu; 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. U širem smislu, obavezne elemente konkursne dokumentacije sačinjavaju i dodatna objašnjenja naručioca. Treba ukazati i na to da je Zakonom iz 2008. naručilac obavezan da rednim brojem označi svaku stranu konkursne dokumentacije i navede ukupan broj strana, tako da ponuñači lako mogu da provere da li su primili istovetnu i kompletnu konkursnu dokumentaciju.

4.2. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Propisi o javnim nabavkama (Zakon i Pravilnik o obaveznim elementima) posebnu pažnju posvećuju sredstvima koja naručilac može zahtevati kao instrument obezbeñenja za ispunjenje obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Sredstvo finansijskog obezbeñenja može biti: 1) bankarska garancija; 2) hipoteka; 3) jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom; 4) jedan od oblika ručne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari; 5) menica i 6) polisa osiguranja. Zakonom o javnim nabavkama iz 2008.g. navedeni instrumenti postaju fakultativan elemenat konkursne dokumentacije, odnosno naručilac ih može, ali i ne mora zahtevati. Iznad odreñene vrednosti javne nabavke, naručilac je obavezan da zahteva bankarsku garanciju (za 2009.g. – 590.000.000,00 din). Naručilac može da odredi i drugu vrstu finansijskog obezbeñenja, ali istu za sve ponuñače. Ukoliko se naručilac opredeli za bankarsku garanciju, ona mora biti neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Propisani su i uslovi boniteta u slučaju podnošenja garancije izdate od strane banke. Pravilnik o obaveznim elementima prepoznaje četiri vrste bankarskih garancija primenljivih u postupcima javnih nabavki: 1) bankarska garancija za ozbiljnost ponude; 2) bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja; 3) bankarska garancija za dobro izvršenje posla; 4) bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Sve vrste ovog sredstva obezbeñenja bliže su definisane, što olakšava posao, kako naručiocu prilikom pripreme konkursne dokumentacije, tako i ponuñačima prilikom pripreme ponuda.

34 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________ Bankarska garancija za ozbiljnost ponude izdaje se u visini od najviše 10% od procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno vrednosti partije za koju ponuñač podnosi ponudu, i traje najmanje tri dana duže od roka za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini traženog avansa i mora važiti sve do konačne isporuke ili izvršenja posla. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od najviše 10% od vrednosti ugovora, i mora važiti tri dana duže od konačnog roka za izvršenje posla. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku može se tražiti od ponuñača u slučajevima kada predmet ugovora zahteva i garanciju za ispravan rad. Idaje se do 10% vrednosti ugovora, a mora važiti tri dana duže od garantnog roka. Imajući u vidu da je neizvesno koji će ponuñač (i samo jedan od onih koji su podneli ponudu) biti izabran za zaključenje ugovora i da su troškovi izdavanja bankarskih garancija značajni, preporučuje se da naručioci konkursnom dokumentacijom zahtevaju samo bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, a za ostale instrumente izjavu (pismo o namerama) poslovne banke da će ponuñaču izdati zahtevane bankarske garancije, ako ponuda bude prihvaćena.

4.3. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Brojni su propusti i nesnalaženja naručilaca u pripremi konkursne dokumentacije, što za posledicu ima komplikovanje i produženje postupka, pa i zahteve za zaštitu prava, kao najviši stepen konflikta u postupku javne nabavke. U nastavku, ukazano je na neke karakteristične nedostake, posmatrano po elementima konkursne dokumentacije: 1. poziv za podnošenje ponude – nedovoljno jasno i precizno definisan rok (dan, čas i minut) i mesto za predaju ponuda, nejasno definisani uslovi za objašnjenja konkursne dokumentacije; 2. uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu – za ponudjače vrlo bitan deo konkursne dokumentacije, koji prezicira kako pripremiti ponudu da ona bude ispravna. U uputstvu treba da su jasno i precizno definisani kvalifikacioni zahtevi u pogledu ispunjenja uslova za učešće, kao i uslovi kada će ponuda biti odbijena. Posebno se to donosi na odreñivanje zahteva za neophodnim finansijskim/poslovnim i dovoljnim tehničkim/kadrovskim kapacitetom, kao i dokaze o ispunjenosti tih zateva. U ovom dokumentu najčešće su definisani kriterijumi i elementi kriterijuma i metodologija za izbor najpovoljnije ponude. 3. obrazac ponude – vrlo često nejasan, neprecizan i uprošćen, tako da ne daje kompletnu sliku o ponudi (npr. rok važenja ponude), što postupak javnog otvaranja čini neefikasnim, a stvara ozbiljne probleme komisiji za javnu nabavku u postupku vrednovanja ponuda; 4. obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova - često je neprecizno, odnosno naručilac se pozove na uslove iz čl. 44. i dokaze iz čl. 45. ZJN, a upravo je smisao uputstva da naručilac precizno navede dokumenta koja kao dokazna sredstav zahteva od ponuñača; 5. model ugovora – obzirom da je jako bitan elemenat, jer definiše i precizira uslove zaključenja ugovora, obaveze i prava ugovornih strana, mora biti tako detaljno

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

35

naročito kod nabavke radova. količina i opis dobara.nejasni ili diskriminacioni kriterijumi za ocenu i rangiranje ponuda. posebno ako nisu navedeni isti kriterijum i elementi kriterijuma u odnosu na navedene u javnom pozivu. sadržan neki zahtev koji nije bitan za konkretan predmet javne nabavke. obrazac strukture cene (ranije profakture). tehnička dokumentacija i planovi – bitno za jasno odreñivanje predmeta javne nabavke. sa uputstvom kako da se popuni – važno je navesti analitičke elemente cene. tehničke karakteristike (specifikacije). može se očekivati vrlo osnovan zahtev za zaštitu prava od strane ponudjača. uputstvo za pripremu ponuda . Ukoliko naručilac ne odgovori. precizni i jasno definisani. sredstva finansijskog obezbeñenja kojim ponuñači obezbeñuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke i ispunjenju ugovornih obaveza – treba da budu pažljivo odabrani. način obračuna poreza. 12-16 postojećeg Pravilnika). Nedovoljno jasne i neprecizne specifikacije su jedna od najčešćih grešaka koju čine naručioci. radova ili usluga .posebno ako je naručilac unapred favorizovao neku robnu marku ili ponuñača. 5. instrumenti koje izdaju poslovne banke. kvalitet. do te mere da ponuñači u nekim situacijama ne mogu da shvate stvarni predmet nabavke.___________________________________________________________________ pripremljen. količina i opis dobara. sredstva finansijskog obezbeñenja – naručilac je postavio zahteve oštrije nego što su propisani Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (npr. da se po završetku postupka javne nabavke dopuni samo nekim detaljima. kvalitet. prekoračen maksimalni % u odnosu na vrednost ponude za bankarske garancije – čl. 36 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . vrsta. 8. uputstvu za pripremu ponude. ili ne dostavi na istovetan način svim ponudjačima objašnjenja ili izmene konkursne dokumentacije. uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova za učešće – uslovi za učešće kontradiktorni u odnosu na uslove iz javnog poziva. sankcije za neblagovremeno plaćanje i sl. Logično je očekivati da će ponuñači na propisani način tražiti dodatna pojašnjenja nepropisnih ili nelogičnih delova konkursne dokumentacije. Zbog propusta u pripremi konkursne dokumentacije. 9. radova ili usluga – elemenat koji treba da omogući precizno odredjivanje vrednosti ponude. 7. poslovni račun za uplatu. ili ne može se pribaviti odgovarajući dokaz ili je unapred jasno da zahtev može ispuniti samo odreñeni ponuñač ili ograničen broj njih (a nije sproveden restriktivni ili pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva). 6. model ugovora – uslovi plaćanja ili način i rok izvršenja predmeta nabavke ne odgovaraju uslovima saopštenim u javnom pozivu ili ostalim dokumentima konkursne dokumentacije. obzirom da se ništa „ne podrazumeva“. 4. predmet zahteva za zaštitu prava može biti: 1. potpiše od strane naručioca i overi. tehničke karakteristike (specifikacije). 3. 2. posebno kada su u pitanju bankarske garancije i dr. npr.

___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 37 . Poglavlje KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5.

___________________________________________________________________ 38 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

pa i postupaka zaštite prava ponuñača. 8-11. To zahteva dosta iskustva i studiozan pristup. Zakona: a) »načelo ekonomičnosti i efikasnosti« . ali da sam postupak javne nabavke (a posebno faza vrednovanja i ocenjivanja ponuda) ne traje nepotrebno dugo (racionalna upotreba vremenskih. a da pri tom i nije najprihvatljivija za naručioca u celini posmatrano. kadrovskih i finansijskih resursa). S druge strane. posebno kvantifikacija elemenata kriterijuma (odreñivanje pondera i postavljanje matematičkih formula za vrednovanje ponuda). 5.najdirektnije dolazi do izražaja kroz zabranu korišćenja diskriminatorskih kriterijuma.___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Kriterijume za izbor najpovoljnije ponude definiše naručilac i to je jedna od najosetljivijih faza u pripremi konkursne dokumentacije. precizno kvantifikovani i postavljeni u takvom broju da realno uporede dostavljene ponude.1. c) »načelo transparetnosti« . naručilac mora dosledno i objektivno da primeni izabrani kriterijum. od koje u visokom stepenu zavisi i ishod samog postupka javne nabavke. sadržanih u čl. a sve u cilju da se otvorenom konkurencijom ostvari najbolji kvalitet za raspoloživi budžet ili standardan kvalitet predmeta nabavke dobije sa najmanje ulaganja. a način primene metodologije za ocenjivanje ponuda dostupan na uvid svakom licu koje je učestvovalo u postupku javne nabavke. uporeñivanje i ocenjivanje ponuda nevešto izaberu i postave. nastaje upravo oko toga da li je izabrana ponuda koju kriterijum i elementi kriterijuma objavljeni u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji opredeljuju kao najpovoljniju. lako se može desiti da najpovoljnijom ponudom bude kvalifikovana ponuda koja je to samo po nekom elementu (kome je konkursnom dokumentacijom dat prenaglašen značaj). meñusobno razgraničeni.kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najbolje ponude moraju biti unapred odreñeni. pravnu (procedura). ekonomsku (odreñivanje vrednosti).izbor kriterijuma i odreñivanje relativnog značaja elemenata kriterijuma ne sme favorizovati bilo kog pojedinačnog ponuñača ili samo mali broj njih. objavljeni u javnom pozivu. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 39 . dimenziju. jasno opisani i vrednovani u konkursnoj dokumentaciji. Veliki broj sporova izmeñu naručilaca i ponuñača oko izbora najpovoljnije ponude.kriterijum i elementi kriterijuma treba da budu jasno i nedvosmisleno navedeni. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI Pri izboru kriterijuma za ocenjivanje ponuda. Uz to. Ukoliko se kriterijum i elementi kriterijuma za vrednovanje. informatičku (automatska obrada) i dr. u fazi vrednovanja i ocenjivanja ponuda. može biti i dosta složena. najdirektnije dolazi do izražaja primena osnovnih načela javnih nabavki. b) »načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima« . 5. elemente kriterijuma i metodologoju za ocenjivanje. metodologija za odreñivanje i vrednovanje kriterijuma u Zakonu je nedovoljno razrañena. d) »načelo jednakosti« . jer ima svoju tehničku (poznavanje predmeta nabavke).

VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA Zakon o javnim nabavkama prepoznao je dva osnovna kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda: a) ekonomski najpovoljnija ponuda. g) u fazi ocene i vrednovanja ponuda budu primenjeni samo oni koji su sadržani u konkursnoj dokumentaciji. d) moraju biti objavljeni u javnom pozivu i moraju biti identični u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji. Lako se uočava novi i puno logičniji redosled elemenata kriterijuma. b) ne smeju biti diskriminatorski. Zakona. kao novi elemenat kriterijuma dodati su uslovi plaćanja. c) u konkursnoj dokumentaciji moraju biti unapred odreñeni. predstavljalo bi vrlo zahvalan osnov za podnošenje i gotovo izvesno usvajanje zahteva za zaštitu prava ponuñača. Treba istaći da je Zakon o javnim nabavkama iz 2008. U odnosu na prethodni. ustanovljen po primenljivosti i značaju. Nužno je da se raščlani na elemente kriterijuma (u Zakonu je navedeno 12 elemenata sa nezavršenim nabrajanjem). u Zakonu iz 2008.2. Suština je da kriterijum i izabrani elementi kriterijuma: a) moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. sadržani u čl. 51. Iako ne postoji zakonska obaveza da relativan značaj elemenata kriterijuma i metodologija za dodelu pondera budu navedeni u javnom pozivu.3. Bilo kakvo odstupanje od navedenih principa. da se svakom elementu odredi relativan značaj (ponder). 2) isključenje pokretanja postupka za zaštitu prava kroz osporavanje kriterijuma odreñenih u skladu sa zakonom. 5. opisani i vrednovani (»pravila igre – pre igre«). odnosno slanja pisanog poziva za podnošenje ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda je kompleksan kriterijum i neizbežna je kod složenijih postupaka nabavki. tako da ukupan zbir pondera iznosi 100.___________________________________________________________________ 5. i to na način kako su u njoj opisani i vrednovani. opozvao dva ograničenja vezana za kriterijum za izbor najpovoljnije ponude iz prethodnog Zakona: 1) nemogućnost izmene kriterijuma posle objavljivanja javnog poziva. f) u konkursnoj dokumentaciji mora da bude definisan način izbora najpovoljnje ponude u slučaju da više ponuda ostvare jednak broj pondera. b) najniža ponuñena cena. u visokom stepenu uslovljeni su osnovnim načelima javnih nabavki. 40 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . a izostavljena su dva: mogućnost tipizacije i unifikacije i obim anagažovanja podizvoñača. e) metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma mora omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Osnovni principi za odreñivanje kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. takva praksa nekih naručilaca naglašava načelo transparentnosti u postupcima javnih nabavki.

odnosno u suprotnosti sa odredbama zakona. tom elementu dodeli visok relativan značaj.) i b) ekonomsko-komercijalne (ponuñena cena. Logično je da. Naručilac je dužan da ponuñaču odgovori u roku od dva dana od dana prijema zahteva. Ukoliko je važno da se projekat (nrp. neka repetitivna usluga ili nabavke malih vrednosti). Neizbežno je da se metodologija za dodelu pondera prema elementima kriterijuma prezentuje na pregledan i egzaktan način – putem tabela ili matematičkih formula. Relativan značaj elemenata kriterijuma izražava se kao apsolutna (broj pondera) ili relativna vrednost (procenat) ili kombinovano. Ukoliko ponuñač oceni da je konkursna dokumentacija (kriterijumi i elementi kriterijuma za ocenjivanje i postupak za izbor najpovoljnije ponude) nejasna.). najkasnije pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. rok izvršenja. do izražaja dolazi strategija naručioca u vezi izbora najbolje ponude. može u pismenom obliku tražiti od naručioca dodatnu informaciju ili pojašnjenja. podesnije su apsolutne. poželjno je elemente kriterijuma razložiti na dve osnovne grane: a) tehničke (kvalitet. Ako se radi o složenom projektu za koji je važno izbeći rizik izvršenja ugovora. a ukoliko to ne učini. Za tehničke kriterijume (npr. favorizovaće što nižu ponuñenu cenu (npr. uslovi plaćanja. garantni period). izuzetno je važna dobra priprema konkursne dokumentacije . U suprotnom. visok relativan značaj treba dati uslovima plaćanja. a pre svega tehničkih specifikacija. Najniža ponuñena cena je egzaktan i vrlo jednostavan kriterijum za rangiranje ponuda. ali i veština i iskustvo lica koje priprema taj deo konkursne dokumentacije. post-prodajni servis. pri tom vodeći računa o načelima javnih nabavki i principima za odreñivanje kriterijuma.___________________________________________________________________ Veoma važna novina je isključivanje mogućnosti da se uslovi za učešće (izmeñu ostalih ii neophodan finansijski/poslovni i dovoljan tehnički/kadrovski kapacitet) odrede kao elementi kriterijuma. U cilju efikasnosti postupka i objektivnosti ocenjivanja ponuda. ukoliko je naručiocu najvažniji kvalitet izvršenja predmeta nabavke (npr. 5. postoji osnov za upućivanje zahteva za zaštitu prava. naručilac će doći u situaciju da poredi ponuñene cene neuporedivih stvari. estetske i funkcionalne karakteristike i sl. ali je stručna praksa izgradila neka pravila ponašanja i metodologiju koja postepeno postaje opšteprihvaćena u primeni. tehničke i tehnološke prednosti. izgradnja grañevinskog objekta) završi u što kraćem roku (a budžet nije limitirajući faktor).4. Da bi se uspešno primenio kriterijum najniže ponuñene cene. tekući troškovi i sl. Pri izboru elemenata kriterijuma i dodeli pondera. a za komercijalne (npr.kvalifikacionih uslova za učešće. značajno učešće u raspodeli pondera imaće rok izvršenja. 5. ali su mogućnosti primene ograničene na manje kompleksne predmete javnih nabavki. MALO MATEMATIKE Propisima o javnim nabavkama nigde nije eksplicitno propisan način prikazivanja elemenata kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 41 . cena) relativne vrednosti značaja. itd. Ono što je apsolutno nesporno je da što veći broj kriterijuma treba iskazati kao matematičke formule i na taj način maksimalno izbeći uticaj subjektivnog faktora u oceni ponuda. isporuka opreme). Ukoliko je dosta precizno postavio tehničke specifikacije i raspolaže ograničenim sredstvima.

42 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . vrednovane i ocenjivane. a ni razlog za nezadovoljstvo i pokretanje postupka zaštite prava ponuñača.334 ⋅  min + + ⋅ p 100 R max   Cp   Ukoliko se kroz konkursnu dokumentaciju na prikazani ili sličan egzaktan način (npr. ne postoji pravni osnov. 5. Cp rok plaćanja Bup = 100 − Ap 100 ⋅ pa . Bri = Rmin ⋅ pri Rp kombinovano avans .avans .rok placanja C 100 − A p Rp  B cup = 0 . a naručilac je u obavezi da metodologiju regularno primeni i omogući naknadnu objektivnu proveru. prema unapred poznatim merilima pripremaju svoje ponude. putem tabela) definiše metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma za vrednovanje i ocenjivanje ponuda i ukoliko se metodologija pravilno primeni.5.rok placanja Bup = R  1 100 − Ap + p  ⋅ pp  Rmax  2  100 kombinovano cena . REALAN MODEL PONDER SISTEMA Za prezentaciju realnog primera metodologije za dodelu pondera izabran je postupak izbora najpovoljnije ponude za izvoñenje radova po »sistemu inženjeringa«. jer je to jedan od najsloženijih postupaka za izbor najpovoljnije ponude. U ovom postupku zastupljene su sve faze i kriju se mnoge zamke odreñivanja elemenata kriterijuma. ocene i vrednovanja ponuda. Ponuñači jasno znaju kako će ponude biti uporeñivane.___________________________________________________________________ Evo nekih mogućih formula za karakteristične elemente kriterijuma za vrednovanje ponuda: ponudjena cena učešće avansnog plaćanja B pc = C min ⋅ pc . rok izvoñenja B pl = Rp Rmax ⋅ p rp .

___________________________________________________________________ Predmet javne nabavke je projektovanje i izvoñenje radova (»inženjering model«) na izgradnji sportske hale površine oko 1000m2 sa pratećim objektima i to: a)izrada tehničke dokumentacije: izrada idejnog projekta. gde je Bri: broj bodova po osnovu roka izvoñenja radova. gde je Bpc: broj bodova za ponuñenu cenu.x 10. grañevinsko-zanatskih i instalaterskih radova predviñenih tehničkom dokumentacijom (»ključ u ruke«). izrada glavnog projekta. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 43 . 3) rok izvoñenja radova – 20 pondera i 4) uslovi plaćanja – 10 pondera. RIp: ponuñeni rok zgradnje 4) Uslovi plaćanja Maksimalno predviñeni broj bodova – 10 dodeliće se ponudi za koju nije tražena uplata avansa i ukoliko je rok odloženog plaćanja najduži. komisija za javnu nabavku maksimalan broj bodova dodeljuje ponudi koja predviña najkvalitetnija konstrukciona.x 20.40 pondera. Dodela pondera po elementima kriterijuma vrši se po sledećoj metodologiji: 1) Ponuñena cena Ponuda sa najnižom ponuñenom cenom ostvariće maksimalno predviñeni broj pondera (bodova) – 40.x 40. Cp: ponuñena cena čiji se broj bodova utvrñuje. Ap: % traženog 100 avansa. izrada projekta izvedenog objekta. gde je Bup: broj bodova za uslove plaćanja. 2) tehnički nivo ponuñenog rešenja – 30 pondera. Uslovi plaćanja ostalih ponuñača vrednovaće se prema sledećoj formuli: 100-Ap Bup= ---------. b) izgradnja objekta: izvoñenje svih grañevinskih. polazeći od namene budućeg objekta i njegovog uklapanja u objekte na lokaciji sa kojima čini funkcionalnu celinu. RIp RImin: najkraći realan ponuñeni rok izgradnje.Ostale ponude vrednovaće se prema formuli: RImin Bri= ---------. dodeliće se ponudi sa rokom izvoñenja radova kraćim od 100 kalendarskih dana. Ostale ponude vrednuju se srazmerno kvalitetu ponuñenih projektnih rešenja. tehničkog opisa i opisa radova i materijala u predmeru i predračunu. funkcionalna i estetska rešenja. Cmin: najniža realno Cp ponuñena cena. Kriterijum je ekonomski najpovoljnija ponuda. a elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude su: 1) ponuñena cena . 5. 2) Tehnički nivo ponuñenog rešenja Maksimalno predviñeni broj bodova je 30. a ostale ponude vrednuju se prema formuli: Cmin Bpc= --------. 3) Rok izvoñenja radova Maksimalno predviñeni broj bodova – 20. Na osnovu priloženog idejnog rešenja.

glasnik RS« 9/03.6. zaštiti na radu i uslovima rada.ne sadrži odgovarajući dokaz o ispunjenju uslova iz javnog poziva ili konkursne dokumentacije. posebno poštovanja propisa o zapošljavanju. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda koje ponudjac predlaže. neophodno je da članovi komisije za javnu nabavku potpišu antikorupcijsku izjavu. za javno otvaranje. 44 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . do donošenja novog pravilnika). uz asistenciju službenika za javne nabavke. Zakona. Rok za dostavljenje obrazloženja zavisi od kompleksnosti predmeta nabavke i ne može biti duži od opšteg roka od 20 dana od dana uručivanja zahteva. proizvodnje ili izabranih tehnickih rešenja. naručilac je dužan da pisanim putem zatraži od ponudjača da dostavi obrazloženje svih onih sastavnih delova ponude koje smatra merodavnim. U cilju efikasnosti. i 58. komisija pisanom korespodencijom razrešava dileme eventualno ponuñene neuobičajeno niske cene i sprovodi postupak dodatnih objašnjenja. • zbog prethodno izgubljenih šansi ponudjač snižava cene do minimuma. Zakonodavac je precizirao elemente pisanog obrazloženja koje narucilac može zahtevati od ponudjaca i to u pogledu ekonomike načina gradnje. saglasno odredbama čl. pregledu i stručnoj oceni ponuda. vrši detaljan pregled prispelih ponuda. • potcenjivanje rizika u postupku realizacije ugovora. »Sl. odmah se isključuje iz daljeg postupka i vraća ponuñaču sa obrazloženjem razloga odbacivanja . Razlozi za neuobičajeno nisku cenu mogu biti sledeći: • neobuhvatanje svih elemenata iz ponude prilikom formiranja cene. ali samo posle sprovoñenja navedenog postupka provere. • namerna greška ponudjača. Pre pristupanja otvaranju. može se pojaviti ponuda sa izuzetno niskom cenom u odnosu na ostale ponude. da će dužnost ocenjivača obaviti savesno i nepristrasno i da će informacije o ponudama i ponuñačima čuvati kao poverljive. Blagovremene ponude otvaraju se u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskog akta (Pravilnika o postupku otvaranja i obrascu za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda. Neuobičajeno niska cena Tokom pregleda. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA Ocena ponuda faktički počinje još u fazi prijema ponuda.___________________________________________________________________ 5. 57. zapošljavanju i uslovima rada. Ponuda koja je prispela naručiocu nakon roka za prijem. ocenjuje se kao neispravna (zbog nepotpunosti) i isključuje iz daljeg postupka. Cilj detaljnog pregleda ponuda je da se one definitivno ocene u pogledu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće i dodatnih uslova postavljenih kroz konkursnu dokumentaciju. kojom potvrñuju da nisu u sukobu interesa sa predmetom javne nabavke ili nekim od ponuñača. stručne ocene i uporeñivanaj ponuda. Po završetku javnog otvaranja. • nepoštovanje propisa o zaštiti na radu. potrebno je pripremiti i tabelu za utvrñivanje formalne i materijalne ispravnosti ponuda. Ukoliko se u toku javnog otvaranja ustanovi da neka ponuda ne ispunjava bilo koji od obaveznih uslova . U pripremnoj fazi za ocenu ponuda. na zatvorenom sastanku komisija za javnu nabavku. po check ili da/ne modelu. Novi Zakon nedvosmisleno dopušta odbijanje ponude zbog neuobičajeno niske cene. Ukoliko postoji izražena sumnja da je u pitanju neki od ovih razloga. osim obrasca zapisnika. ili je njena tajnost povreñena.

naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnje ponude i ukoliko je pribavio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu.7. Zakon (čl. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 45 . može da izvrši ispravku evidentnih računskih grešaka. (ne)odgovarajuće i (ne)prihvatljive. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. Naručilac. Nakon razvrstavanja ponuda. koji sadrži: 1) naziv i adresu naručioca. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka javne nabavke. Ukoliko se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nije primljena ni jedna ispravna i odgovarajuća ponuda ili su sve ponude odbijene kao neprihvatljive). takoñe. Ukoliko izabrani ponuñač odbije da zaključi ugovor 5.___________________________________________________________________ Postupak dodatnih objašnjenja Kao što ponuñači u roku predviñenom uputstvom za pripremu ponude mogu tražiti dodatne informacije i objašnjenja. 4) način primene metodologije za dodelu pondera. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Nakon detaljnog pregleda. Na osnovu izveštaja komisije. Izveštaj o stručnoj oceni ponuda i zapisnici sa održanih sastanaka komisije za javnu nabavku su samo za službenu upotrebu i ne mogu biti dostupni ponudjačima ili nekom drugom licu izvan službe za poslove javnih nabavki. ponude koje nisu odbijene kao neprihvatljive komisija za javnu nabavku ocenjuje na osnovu elemenata kriterijuma iz ponder liste i rangira na osnovu broja dodeljenih pondera.) imperativno nameće obavezu naručiocu da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. komisija za javnu nabavku identifikuje ponude kao (ne)ispravne. 6) ako je sproveden pregovarački postupak – okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. U suprotnom. bez obzira na vrednost javne nabavke. 78. što je ponuñač obavezan pismeno da prihvati i potvrdi. ocene i uporeñivanja ponuda od ponuñača zahteva dodatna objašnjenja. On može i da ostvari neposredan uvid kod ponuñača i njegovih podizvoñača. 5) naziv ponuñača čija je ponuda najpovoljnija. nadležni organ ili ovlašćeno lice naručioca donosi obrazloženu odluku o izboru najpovoljnje ponude i u roku od tri dana dostavlja je svim ponuñačima. kao i da zahteva da mu ponuñači dostave podatke o svojim poslovnim vezama. 5. Prema odredbama Zakona iz 2008. 3) nazive ponuñača čije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. tako i naručilac ima zakonsko pravo da u fazi pregleda. a ako je ponuñač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvoñača i svaki deo ugovora koji će izvršiti podizvoñač. a ostavlja mogućnost da odbije i neprihvatljive. Komisija je dužna da sastavi pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda.. Ugovor sa ponuñačem čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zaključuje se tek nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. ponuda može biti odbijena.

Zakonom iz 2008. prednost je vezana za matično sedište ponuñača. naručilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuñačem. naručilac je u obavezi da „Službenom glasniku RS“ dostavi na objavljivanje obaveštenje o zaključenom ugovoru i da to obaveštenje objavi na Portalu javnih nabavki. preferencijalni tretman domaćih ponuñača ograničen je odredbama meñunarodnih trgovinskih sporazuma kojima je Republika Srbija pristupila. odnosno DP + 20 < SP → SP. Primena ovih odredbi je imperativna za naručioce („mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača“). a kada je predmet nabavke isporuka dobara.2 ≤ SP → DP. a u situaciji kada je primio ponude stranih i domaćih ponuñača (odnosno ponuñača koji nude dobra stranog i domaćeg porekla). biće izabran domaći ponuñač (odnosno ponuñač koji nudi dobra domaćeg porekla) sa najnižom ponuñenom cenom. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. Preferencijalni tretman (prednost) imaju domaći ponuñači sva tri predmeta javnih nabavki (izvoñači radova.8. pregleda. kao i da realizuje garanciju za ozbiljnost ponude na teret izabranog ponuñača. čime je postupak javne nabavke okončan.___________________________________________________________________ o javnoj nabavci.2 > SP → SP. Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) Sporazum obavezuje na progresivno i efikasno otvaranje tržišta javnih nabavki tako da najkasnije do 01. naručilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača. 46 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Ili izraženo matematičkim simbolima: DP x 1. Ukoliko je kriterijum najniža ponuñena cena. gde je DP: zbir pondera najpovoljnijeg domaćeg. prednost je vezana za poreklo dobara (o čemu ministar nadležan za poslove finansija donosi poseban pravilnik). pod uslovom da njegova ponuñena cena nije viša za 20% ili više od najniže ponuñene cene stranog ponuñača. Blok-dijagram ključnih koraka u postupku prijema. pružaoci usluga i isporučioci dobara). 3) 5. maja 2010. koji imaju značenje – DP: najniža ponuñena cena domaćeg ponuñača. pod uslovom da konačan zbir nije veći za 20 ili više pondera u korist najpovoljnijeg stranog ponuñača. Matematički izraženo to bi značilo: DP + 20 ≥ SP → DP. ocene i rangiranja ponuda. bude obezbeñen jednak tretman domaćih i stranih ponuñača u zemljama potpisnicama Sporazuma. Ukoliko je kriterijum za dodelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. i odnosi se na oba osnovna kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. a SP najniža ponuñena cena stranog ponuñača. U roku od tri dana po zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Kada je predmet javne nabavke izvoñenje radova ili pružanje usluga. dodele i izvršenja ugovora – prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. odnosno DP x 1. a SP: zbir pondera najpovoljnijeg stranog ponuñača. zadržane su odredbe o »pozitivnoj diskriminaciji« domaćih ponuñača u odnosu na strane.

prednost data domaćim ponuñačima pretvara se u procentualnu prednost izraženu cenom i postepeno će se smanjivati u periodu od pet godina. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 47 . Obzirom da je polazna cenovna prednost 20%. do kraja treće godine ne viša od 10%. 5. do kraja četvrte godine ne viša od 5%. a po isteku pete godine prednost domaćih ponuñača biće potpuno ukinuta. tako da krajem druge godine ne može biti viša od 15% u korist domaćih ponuñača. ona će se smanjivati za 5% sukcesivno.___________________________________________________________________ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) U skladu sa obavezama preuzetim SSP zaključenim izmeñu Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije.

___________________________________________________________________ 48 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6. Poglavlje ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 49 .

___________________________________________________________________ 50 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Republička komisija ima svojstvo pravnog lica i posebno obezbeñena sredstva u budžetu Republike.1. Drugo. a kandidati za članove moraju biti diplomirani pravnici sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina iskustva u struci. jer ima funkciju obezbeñivanja pravne sigurnosti svih učesnika u postupcima javnih nabavki. Prvo. mandat članova Republičke komisije je pet godina i ista lica mogu biti birana najviše dva puta. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. bira i razrešava Narodna skupština RS. Komisija je odgovorna Narodnoj skupštini. da ga adekvatno reši u prvom stepenu. Komisija ima i posebno obrazovanu stručnu službu za stručne.___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zaštita prava ponuñača i javnog interesa jedna je od najsuptilnijih i najosetljivijih oblasti javnih nabavki. a ukoliko doñe do pokretanja postupka za zaštitu prava. kako bi problem bio rešen na što nižoj instanci i sa što manjim utroškom vremena i drugih resursa. Republičku komisiju. nego nekada i rezultat previda ili nedovoljne obučenosti kadrova iz oblasti koja je predmet javne nabavke. 6. naručioci i ponuñači će imati mogućnost da njime bolje upravljaju. 6. Za svoj rad. da svaki od njih analiziraju krajnje savesno i ozbiljno. finansijske i administrativno-terhničke poslove. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zakon o javnim nabavkama iz 2008. da se kod naručilaca ustanovi navika da svim prigovorima ponuñača prilaze na isti način. takoñe. Svaki naručilac treba da uloži napore da eventualni prigovor ponuñača reši još u fazi pojašnjenja konkursne dokumentacije. Umesto ranije Komisije za zaštitu prava pri Upravi za javne nabavke. naručioci će moći da izbegnu situacije u kojima bi ponuñači tražili zaštitu svojih prava. a koji nisu uvek odraz loše namere naručilaca. na predlog Vlade. Ponuñači treba da steknu naviku da odmah reaguju na sve nepravilnosti i nedostatke koje uoče u postupcima javnih nabavki. U nastavku daje se kratak osvrt na ključne delove zakonskog okvira za zaštitu prava ponuñača i javnog interesa. Zato je dobro poznavanje pravnog mehanizma za zaštitu prava jednako značajno za sve učesnike u postupcima. Kandidat za predsednika Komisije mora da ispunjava uslove za sudiju opštinskog suda i da ima tri godine iskustva u oblasti javnih nabavki. uneo je značajnu novinu u vezi načina obrazovanja i položaja organa koji ima najveća ovlašćenja u postupcima zaštite prava u oblasti javnih nabavki. Važno je. obrazuje se Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 . jer najmanje je u interesu naručioca da se postupak iskomplikuje i prepusti rešavanju na višoj instanci. doslednim poštovanjem načela javnih nabavki i ispravnim postupanjem u svakoj fazi postupka javne nabavke. dobrim poznavanjem i razumevanjem celokupnog procesa zaštite prava. koji obezbeñuje zaštitu prava ponuñača i javnog interesa u postupcima javnih nabavki.

zahtev za zaštitu prava može se podneti u svakom momentu. odluka o obustavi postupka (npr. u postupcima javnih nabavki troše se javna sredstva. S jedne strane. zahtev je blagovremen ako je uručen naručiocu pre isteka roka za podnošenje ponuda. već i sva druga lica koja su zainteresovana za zaključenje ugovora u konkretnom postupku javne nabavke (npr. 2) ako se osporava odluka o listi kvalifikovanih ponuñača (npr. odbijen podnosilac prijave koji ispunjava zahtevane uslove) u prvoj fazi restriktivnog postupka. pa se zaštitom javnog interesa mora obezbediti njihova racionalna i efikasna upotreba. 3) ako se osporava odluka o izboru najpovoljnjeg ponuñača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva (npr.___________________________________________________________________ 6. previsoka naknada za preuzimanje konkursne dokumentacije ili diskriminatorski kriterijum i elementi kriterijuma) ili sadržina konkursne dokumentacije (npr. a nije mu omogućeno da u istom učestvuje. odnosno izazivanje štete. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od objavljivanja javnog obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuñača u „Službenom glasniku RS“.2. pod odreñenim uslovima. Precizno su propisani rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava tako da: 1) ukoliko se osporava javni poziv (npr. u odnosu na odredbe prethodnog Zakona kojim je to pravo bilo delegirano samo Upravi za javne nabavke. ne samo aktivan ponuñač. 52 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Direktno pravo da podnesu zahtev za zaštitu javnog interesa imaju Uprava za javne nabavke i javno pravobranilaštvo. Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava U principu. Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava Pravo da podnese zahtev za zaštitu prava ima svako lice koje ima interes da zaključi ugovor u konkretnom postupku javne nabavke. agencija za knjigovodstvene usluge da osporava odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova za koje nije registrovana. potencira se odgovornost svih učesnika u postupcima javnih nabavki.) mogu podneti zahtev za zaštitu prava. s obzirom da takve radnje mogu imati za posledicu povredu prava. Važno je samo da postoji evidentan ili lako dokaziv realan interes podnosioca zahteva da zaključi ugovor u spornom postupku (ne može npr. ponuñač mora biti zaštićen od eventualnih nepravilnosti odnosno nezakonitih radnji naručioca. Proširenjem liste ovlašćenih podnosilaca zahteva za zaštitu javnog interesa. lice koje je samo preuzelo konkursnu dokumentaciju i odmah uočilo odreñene nepravilnosti ili potencijalni ponuñač koji je na bilo koji način saznao za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. neopravdano poništenje postupka) ili odluka o izboru najpovoljnije ponude (npr. ali i svi državni organi i organizacije koji vrše kontrolno nadzornu funkciju nad poslovanjem naručilaca. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA Zaštitom prava u postupcima javnih nabavki štite se: 1) prava ponuñača i 2) javni interes. kao ni grañevinsko preduzeće izbor najpovoljnijeg ponuñača za isporuku računarske opreme). nije izabran podnosilac prvorangirane ponude) u svim konkurentskim postupcima. neosnovana primena pregovaračkog postupka). S druge strane. u svakoj fazi postupka javne nabavke i protiv svake radnje naručioca. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od prijema odluke. Citiranom odredbom Zakona omogućeno je da. itd. tehničke specifikacije prilagoñene odreñenom ponuñaču ili elementi kriterijuma različiti u odnosu na navedene u javnom pozivu).

Navedeni stavovi ukazuju na pravo naručioca. a kopija zahteva istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava. odnosno Republičke komisije. ali svakako bez odlaganja). ali će Republička komisija zahtev usvojiti samo ukoliko oceni da će zadržavanje aktivnosti naručioca u značajnoj meri ugroziti interes Republike Srbije. 5). Naručilac ima pravo da Republičkoj komisiji predloži da podneti zahtev ne proizvodi suspenzivno dejstvo. nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Česta pojava u dosadašnjoj praksi da ponuñači sačekaju odluku o izboru najpovoljnije ponude. a u izvesnom smislu i javni interes. jer se obezbeñuje efikasnost postupka javne nabavke. navedenim rešenjima je onemogućena. nego realna šansa naručioca. Takoñe. uskraćena je mogućnost da kod ovlašćenih organa inicira podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa. U slučaju da Republička komisija predlog naručioca ipak usvoji. bez taktiziranja i bez kalkulisanja da li će njegova ponuda biti izabrana ili ne. da odbiju zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. Nezadovoljni ponuñač obavezan je da reaguje odmah nakon što uoči nepravilnosti u postupanju naručioca. ili preporučenom poštom uz povratnicu. Ranija bezrazložna obaveza podnošenja zahteva naručiocu u tri primerka pojednostavljena je. a tim pre nakon ocene ponuda i donošenje odluke o izboru najpovoljnjije ponude. Dalje. uočio nepravilnosti uvidom u javni poziv ili konkursnu dokumentaciju i na osnovu uvida podneo zahtev za zaštitu prava. To je više teorijska mogućnost. Naručilac kome je podnet zahtev za zaštitu prava obavezan je da u roku od tri dana o tome obavesti sve učesnike u postupku javne nabavke. 4). Ograničenja u postupku zaštite prava Ponuñaču koji nije iskoristio mogućnost da podnese zahtev za zaštitu prava. naručilac je dužan da obustavi dalju distribuciju konkursne dokumentacije. ponuñači ne mogu posle roka za podnošenje ponuda/prijava da osporavaju radnje naručioca iz razloga koji su im bili poznati pre isticanja roka za podnošenje ponuda.___________________________________________________________________ Zahtev za zaštitu prava podnosi se neposredno naručiocu. naručilac je obavezan da o takvoj odluci Komisije obavesti sve učesnike u postupku (u nedefinisanom roku. Takvim rešenjem štite se i prava naručilaca u postupcima javnih nabavki. Šematski prikaz postupka za zaštitu prava prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. Suspenzivno dejstvo praktično znači da ukoliko je ponudjač npr. naručilac je obavezan da obustavi sve dalje aktivnosti u postupku javne nabavke do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. 6. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 53 . (Dodatni materijali: Prilog br. pa tek tada podnose zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. jedan isti podnosilac zahteva ne može u ponovljenom zahtevu za zaštitu prava u istom postupku javne nabavke da osporava propuste naručioca koji su mu bili poznati prilikom podnošenja prvog zahteva. prijem ponuda i sve dalje aktivnosti do donošenja pravosnažnog rešenja. Posledice podnetog zahteva (suspenzivno dejstvo) Ukoliko mu je podnet zahtev za zaštitu prava.

5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. 4) povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke. U konkretnom primeru. naručilac proverava dve činjenice: 1) da li je zahtev blagovremen (podnet u roku) i 2) da li izjavljen od strane ovlašćenog lica. naručilac ne može preduzimati dalje korake u postupku. odnosno o odluci naručioca. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA Obzirom da je postupak zaštite prava strogo formalan. obaveza naručioca je da (u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku) pozove podnosioca zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. uz dostavljanje kopije žalbe naručiocu. (Dodatni materijali: Prilog br. pa je u tom smislu precizno propisani sadržaj uredno podnetog zahteva za zaštitu prava. Sadržaj zahteva za zaštitu prava u potpunosti je identičan u odnosu na prethodni Zakon. 6. tek po konačnoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava. Sadržina zahteva za zaštitu prava Postupak za zaštitu prava je strogo formalan. 7) potpis podnosioca. u smislu tač. u suprotnom. to su i postupci i radnje naručioca u postupku precizno ureñeni. 2) naziv i adresu naručioca. ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. protiv kojeg podnosilac zahteva u roku od tri dana od dana prijema.3. naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom. 9) 54 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Ukoliko je zahtev za zaštitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju (nema niti je imalo interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci). koji obuhvata sedam elemenata: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. 6) potvrdu o uplati propisane administrativne takse. (Dodatni materijali: Prilog br. što znači ne samo povrede Zakona o javnim nabavkama. ili zahtev ne dopuni u skladu sa pozivom za dopunu. (Dodatni materijali: Prilog br. 4) treba da obuhvati povrede svih propisa kojima je ureñen sistem javnih nabavki. naručilac je ovlašćen da zahtev odbaci zaključkom. 8) Ukoliko podnosilac zahteva ne postupi u propisanom roku. 6) Prethodna provera zahteva za zaštitu prava Odmah po prijemu zahteva za zaštitu prava. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. (Dodatni materijali: Prilog br. Treba napomenuti da zahtev. već i svih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona.___________________________________________________________________ Ili ukoliko je ponuñač uočio nepravilnosti u postupku otvaranja ponuda i odmah podneo zahtev za zaštitu prava. Dalje aktivnosti naručilac može nastaviti ukoliko usvoji zahtev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuñača i ispravi nepravilnosti ili. 7) Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve elemente predviñene Zakonom. naručilac ne može vršiti ocenu i rangiranje pristiglih ponuda sve do konačne odluke po podnetom zahtevu za zaštitu prava.

odnosno to je prepušteno internim pravilima naručioca. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 55 . uz obavezu da o tome obavesti i naručioca. odnosno opštinsko/gradsko veće. kojim je postupak praktično i okončan. Obrazloženo rešenje naručilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zaštitu prava. uz obavezu iz novog Zakona da kopiju žalbe dostavi naručiocu. svakako uz oslanjanje na stručnu službu preduzeća/ustanove. pisanim izjašnjenjem. naručioci bi trebalo da odlučuju krajnje savesno i objektivno i da u tzv. Zakon ne definiše nadležnost za odlučivanje po podnetom zahtevu za zaštitu prava kod naručioca.___________________________________________________________________ Na zaključak naručioca. (Dodatni materijali: Prilog br. Ako podnosilac zahteva propusti navedenu mogućnost. U svakom slučaju. Da ponuñači ne bi izražavali sumnju u objektivnost naručioca i da ne bi razmišljali po onoj narodnoj: «kadija te tuži. podnosilac zahteva je zaštićen tako što može u roku od tri dana po isteku roka za donošenje prvostepenog rešenja naručioca. direktori kao odgovorna lica bi trebalo da donose odluku po podnetim zahtevima za zaštitu prava. 12) Dosadašnja praksa ponašanja naručilaca pokazala je da oni retko odlučuju da u celini ili delimično ponište postupak javne nabavke. (Dodatni materijali: Prilog br. Ukoliko iz bilo kojih razloga podnosilac zahteva dostavi naručiocu pisano izjašnjenje o povlačenju zahteva. 11) Ukoliko naručilac ne izvrši propisanu radnju. naručilac u prvom stepenu donosi rešenje kojim: 1) usvaja zahtev i u celini ili delimično poništava postupak javne nabavke. odnosno ovlašćenom licu. odnosno Prilog br. kako u vremenu. koja u nastaloj situaciji najčešće samo potvrñuje svoju prethodnu odluku. preporuka je da o podnetom zahtevu odlučujući uticaj ne treba da ima komisija za javnu nabavku koja je sprovodila sporni postupak javne nabavke. Naručilac nema nikakav objektivni interes da bude uzročnik komplikovanja postupka javne nabavke. U svakom slučaju to pravo pripada nadležnom organu. jer se tako postiže značajna ušteda. prvom stepenu donesu odluku koja neće uzrokovati nastavak postupka. 10. odnosno drugog stručnog lica. svakako uz stručnu asistenciju službe za javne nabavke. Osnovni razlog je verovatno u tome što podneti zahtev za zaštitu prava najčešće razmatra komisija za javne nabavke koja je vršila ocenjivanje ponuda i predložila izbor najpovoljnije ponude. da nastavi postupak direktno pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. naručilac će doneti zaključak o obustavljanju postupka. Odluka naručioca o zahtevu za zaštitu prava Ukoliko je prethodnom proverom utvrdio da je zahtev za zaštitu prava uredan. o eventualnom zahtevu za zaštitu prava. Za lokalnu samoupravu to bi moglo da znači da o podnetom zahtevu odlučuje načelnik opštinske/gradske uprave. 6. 2) odbija zahtev kao neosnovan. tako i u troškovima postupka. kadija ti sudi». smatra se da postupak zaštite prava nije ni započet. ukoliko oceni da je zahtev osnovan. podnosilac zahteva ima pravo žalbe Republičkoj komisiji u roku od tri dana. Ukoliko je reč o javnim preduzećima ili javnim ustanovama kao naručiocima.

Da bi donela pravilnu i zakonitu odluku. kao i upozorenje na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. 13) Izjašnjenje o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja naručiocu. 1) može se produžiti za još 20 dana u naročito opravdanim slučajevima. na koji podnosilac ima pravo žalbe Republičkoj komisiji.___________________________________________________________________ Nastavak postupka po donošenju odluke naručioca Ukoliko naručilac odbije zahtev za zaštitu prava kao neosnovan. Republička komisija izvodi sve relevantne dokaze. Još jedno ograničenje postavljemo je Republičkoj komisiji u cilju efikasnosti postupka – samo jednom može od naručioca ili podnosioca zahteva da zatraži dostavljanje ili dopunu dokumentacije. Ukoliko blagovremeno primi pisano izjašnjenje podnosioca zahteva o nastavku postupka. naručilac donosi zaključak o odbacivanju izjašnjenja. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM Nastavak postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postpucima javnih nabavki predstavlja tzv. 6. Ako podnosilac zahteva propusti rok za izjašnjenje. Za pojedine radnje Republičke komisije propisani su sledeći rokovi: 1) o zahtevu za zaštitu prava odlučuje rešenjem u roku od 15 dana. 56 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . rešenje mora da sadrži i poziv podnosiocu zahteva da se u roku od tri dana izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom. uz obaveštavanje naručioca i podnosioca. nakon čega pristupa odlučivanju na osnovu raspoloživih podataka. ali je značajna novina da je propisan rok u kome Republička komisija mora da dostavi rešenje odnosno odluku. ali i o nepravilnostima u postupanju naručioca za koje podnosilac nije znao i nije mogao da zna. Rokovi za postupanje Republičke komisije za zaštitu prava Rokovi za postupanje Republičke komisije počinju da teku od prijema kompletne dokumentacije o postupku javne nabavke u kome je podnet zahtev za zaštitu prava. (Dodatni materijali: Prilog br. 3) rok za donošenje rešenja iz tač. Komisija se aktivno uključuje u postupak po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka i odlučuje u granicama podnetog zahteva.4. 2) o žalbi protiv zaključka naručioca donosi odluku u roku od 8 dana. podnosiocu zahteva i izabranom ponuñaču (ako je doneta odluka o izboru najpovoljnije ponude) u roku od 10 dana od dana donošenja. naručilac je obavezan da u roku od tri dana kompletnu dokumentaciju o postupku javne nabavke dostavi na razmatranje Republičkoj komisiji. drugi stepen postupka za zaštitu prava. a kopiju izjašnjenja Republičkoj komisiji. 4) rešenje ili odluku dostavlja naručiocu. jer je dostavljanje odluka bilo jako usporeno. Zapaža se da je novim Zakonom produžni rok za odlučivanje Komisije sa 10 pomeren na 20 dana. To će sigurno podići efikasnost Republičke komisije.

na dugi rok posmatrano.___________________________________________________________________ Pribavljanje podataka i veštačenje Pre nego što pristupi odlučivanju. Republička komisija donosi zaključak ili rešenje. Odluka Republičke komisije za zaštitu prava U drugostepenom postupku za zaštitu prava. Osim od učesnika u postupku zaštite prava. poziva podnosioca da u roku od tri dana zahtev dopuni. Zaključkom Komisija: 1) odbacuje zahtev podnosioca ako je zahtev ili izjašnjenje o nastavku postupka podneto neblagovremeno. Aktivnosti po donošenju odluke Republičke komisije Nalozi Republičke komisije. u vezi sa prethodnom proverom zahteva ili u vezi izjašnjenja o nastavku postupka po donošenju odluke naručioca. tako što od njega može zahtevati da podnese izveštaj i dokumentaciju o istom ili o ponovljenom postupku. kao i mišljenja stručnjaka i veštaka. ako podnosilac zahteva nema aktivnu legitimaciju ili nije u zahtevanom roku dopunio neuredan zahtev. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 57 . 2) obustavlja postupak ukoliko dobije pisano izjašnjenje o odustajanju od zahteva za zaštitu prava. osim strankama u postupku. a sva lica kojima se Komisija obratila dužna su da se izjasne u roku zahtevanom od strane Komisije. a naručilac je dužan da sve učesnike u postupku obavesti o odluci Komisije. nisu poštovana njena uputstva. pre svega naručilaca. Zahtev Komisije za dobijanje podataka ili mišljenja mora biti oročen i obrazložen. 3) odbacuje žalbu kao nedopuštenu. Republička komisija ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja i od ostalih učesnika u postupku javne nabavke. neblagovremenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica. smanjivati broj postupaka koji će biti nastavljanji pred Republičkom komisijom. ali i ponuñača i. Na taj način značajno je podignuta javnost u postupcima zaštite prava i odgovornost svih učesnika u ovom procesu. ali on ne može biti duži od šest meseci od dana prijema odluke. Rok za dostavljanje ovakvog izveštaja i dokumentacije odreñuje Komisija. ili 6. U slučaju da na osnovu izveštaja i dokumentacije Republička komisija utvrdi da: nisu otklonjene nepravilnosti. i da prikupi druge podatke neophodne za donošenje odluke. u celini ili delimično. i Republička komisija još jednom proverava kompletnost zahteva podnosioca i ukoliko utvrdi nedostatke. Novim Zakonom Republička komisija obavezana je da. Svoju odluku Republička komisija mora da obrazloži i naručiocu naloži otklanjanje propusta i nezakonitosti u postupku javne nabavke. Komisija ima mogućnost da proveri postupanje naručioca. Sasvim je sigurno da će javno objavljivanje odluka Komisije imati sinergijsko dejstvo na edukaciju. obavezujući su za naručioca i on je dužan da postupi po njima u roku od 30 dana. poništava postupak. sadržani u odluci. Rešenjem Republička komisija: 1) usvaja zahtev i. 2) odbija zahtev kao neosnovan. svoju odluku dostavi i Upravi za javne nabavke u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. 3) potvrñuje ili poništava zaključak naručioca i nalaže mu dalje postupanje u vezi sa sadržinom zahteva za zaštitu prava.

čija odluka predstavlja izvršni naslov. ili u okviru posebnog zaključka. I dalje taksu uplaćuje podnosilac zahteva i to na račun budžeta Republike Srbije broj 840-74-222-18-43-57 (šifra plaćanja 153. ali i razlog više za efikasno i na društvenom interesu zasnovano postupanje u postupku zaštite prava.00 din ako je zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke male vrednosti. Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srbije. veštaci) priznaju se u okviru propisanih tarifa.000. Evidentno je proširena lista kontrolno-nadzornih organa i na taj način pooštrena odgovornost naručilaca. Pri odlučivanju. naručilac mora podnosiocu. pojačana je i odgovornost Republičke komisije. Indirektno. glasnik RS“ 85/04). i ugovori zaključeni pre isteka roka za zaštitu. Naknadu troškova moguće je tražiti do donošenja odluke naručioca. Stranke imaju obavezu da u zahtevu precizno navedu sve troškove za koje traže naknadu. i drugi put. odnosno Republičke komisije za zaštitu prava. odnosno 30. Troškovi u postupku za zaštitu prava Odredbe o troškovima postupka za zaštitu prava nisu sadržajno menjane u odnosu na ranije važeći Zakon. Upravni spor može se pokrenuti i kada Republička komisija nije donela.50-016). Ako se podneti zahtev za zaštitu prava pokaže osnovanim. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA Direktno ništavi su ugovori o javnim nabavkama zaključeni suprotno odluci Republičke komisije za zaštitu prava. Istu obavezu ima i podnosilac zahteva u slučaju da zahtev za zaštitu prava nije osnovan. 6.5. i po odredbama Zakona iz 2008. budžetsku inspekciju. Treba napomenuti da se ispunjenost te obaveze proverava dvaputa: prvi put kada naručilac proverava sadržinu zahteva za zaštitu prava. u smislu odredbi o zaštiti prava. O troškovima odlučuje Republička komisija. kada istu prethodnu proveru vrši Republička komisiju za zaštitu prava. osim što je administrativna taksa podignuta za 50% i iznosi 60. da nadoknadi troškove nastale po osnovu zaštite prava. Istovremeno. Naime. na njegov pisani zahtev. protiv odluke Republičke komisije isključeno je pravo na žalbu. važi i u postupku zaštite prava. a nagrade stručnih lica (advokati. ili nije u propisanom roku strankama u postupku dostavila donetu odluku.000. Komisija uzima u obzir samo troškove koji su bili neophodni za postupak zaštite prava.00 din. Opšte načelo da svaka strana u sporu snosi troškove koji su prouzrokovani njenim radnjama. ništavi su.___________________________________________________________________ naručilac nije u ostavljenom roku podneo izveštaj i dokumentaciju. Način odlučivanja o troškovima u postupku za zaštitu prava detaljnije je ureñen još uvek važećim Poslovnikom Komisije za zaštitu prava („Sl. Propisano je da se odluka o troškovima donosi kao sastavni deo odluke o zahtevu za zaštitu prava. ali može se pokrenuti upravni spor. Zakon više ne sadrži odredbu o pravu podnosioca zahteva da protiv nesavesnog naručioca pred nadležnim sudom podnese tužbu za naknadu štete Mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije je istovremeno i zaštitni instrument za stranke u postupku. jer su takvi ugovori suprotni odredbama Zakona o načinu i postupku javne 58 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . poziv na broj 97. Komisija ima obavezu da o takvom postupanju naručioca obavesti nadležne državne organe i to: Državnu revizorsku instituciju.

POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 59 . Kazne za naručioca u svim navedenim prekršajima su od 100.000 dinara.000 dinara. a za odgovorno lice narucioca od 20.000 do 1. Kaznenim odredbama Zakona o javnim nabavkama sankcionisani su prekršaji naručioca u vezi sa zaštitom prava i to: ako zaključi ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. 6.000.___________________________________________________________________ nabavke (osim ugovora zaključenih u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva u vanrednim i nepredvidljivim okolnostima).000 do 50. ako ne dostavi dokumentaciju Republičkoj komisiji po izjašnjenju podnosioca zahteva da nastavlja postupak pred Komisijom. ako u predvidenom roku ne postupi po nalozima Republičke komisije. ako postupi protivno odredbi o suspenzivnom dejstvu podnetog zahteva za zaštitu prava. ako sve učesnike u postupku ne obavesti o donetoj odluci Republičke komisije.

___________________________________________________________________ 60 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 .___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. Poglavlje NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7.

___________________________________________________________________ 62 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

2. 5) drugi relevantan dokaz . dovodili su naručioce u poziciju da više puta ponavljaju postupak javne nabavke.g.negativne reference. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 63 . a da sa druge strane naručioci nemaju pravni osnov da iz postupka javne nabavke eliminišu nesavesne i neodgovorne ponuñače. kao i u postupku u kome se odbija ponuda nesavesnog ponuñača. pa to mogu biti: 1) pravosnažna sudska presuda. Zakonom je propisano šta se smatra relevantnim dokazom za odbijanje ponude. NEGATIVNE REFERENCE Višegodišnji prigovori naručilaca da su u sistemu javnih nabavki u Srbiji više zaštićeni ponuñači.1. 7. Veliki broj neosnovanih zahteva za zaštitu prava ili neispunjenih obaveza po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama od strane ponuñača. uveden je nov pravni institut . data u skladu sa propisima o obligacionim odnosima. 2) da su se ugovori odnosili na isti predmet javne nabavke. ili čak i do nemogućnosti realizacije predmeta javne nabavke. relevantan dokaz najlakše je obezbediti kada je sam naručilac imao sporove sa takvim ponuñačem.___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. Institut negativne reference pruža naručiocu pravo da odbije ponudu rizičnog ponuñača. pod uslovom da: 1) poseduje dokaz da ponuñač nije izvršavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. Da bi se izbegli konflikti izmeñu naručilaca i ponuñača. ali ne postoje zakonska ograničenja da se koriste i dokazana loša iskustva drugih naručilaca sa istim ponuñačem. efikasnosti i racionalnosti postupaka javnih nabavki svakako najviše doprinosi formiranje i održavanje specijalizovanog web portala – Portala javnih nabavki. ukoliko je predmet ugovora izvoñenje radova. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza. razrešeni su u okviru poglavlja „Uslovi za učešće u postupku javne nabavke“ u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. a u skladu sa principom podizanja nivoa odgovornosti svih subjekata u sistemu javnih nabavki. Svakako. naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji precizira šta će smatrati relevantnim dokazom za odbijanje ponuda zbog neispunjenja obaveza. PORTAL JAVNIH NABAVKI Uz nagoveštaj uvoñenja elemenata e-commerca. odnosno više od tri godine za dobra i usluge. 3) izveštaj nadzornog organa. pribavljanje odgovarajućeg dokaza o nesavesnom ponašanju ponuñača po ranije zaključenim ugovorima. Iz tih razloga. Interpretirane odredbe Zakona jasno upućuju da je ključni uslov za primenu instituta o negativnim referencama. kroz prilično efikasan mehanizam zaštite prava ponuñača. i 7. 2) dokumenat o realizovanom sredstvu obezbeñenja ispunjenja ugovornih obaveza ponuñača. To je jedan od novih poslova Uprave za javne nabavke. Ukoliko želi da zadrži pravo da koristi „drugi relevantan dokaz“. 3) da od zaključenja spornih ugovora nije proteklo više od pet godina. osavremenjavanju. ukoliko su predmet navake radovi.

Naručioci su obavezni da na Portalu javnih nabavki objave sve vrste oglasa koji se odnose na javne nabavke „velikih vrednosti“. Uprava će na Portalu objavljivati i sve odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Naručilac je obavezan da postupak javne nabavke obustavi ukoliko se nisu stekli propisani uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nepostojanje najmanje jedne ispravne i odgovarajuće ponude). podiže javnost rada. 64 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . NVO. 4) obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci.ujn. uz odgovarajuće logovanje. veoma efikasana način.co. 3) obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. Vrlo često već u javnim pozivima naručioci su zadržavali pravo da odustanu od dodele ugovora u bilo kojoj fazi postupka i iz bilo kog razloga.___________________________________________________________________ ona ga je već izvršila. Uprava za javne nabavke obavezna je da na Portalu objavi pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama. ali i sva druga zainteresovana lica (mediji. što je za posledicu imalo odustajanje od podnošenja ponuda. a na osnovu redovnih tromesečnih izveštaja naručilaca. ali i utrošeno vreme naručilaca.rs. ali i odgovornost učesnika u postupcima javnih nabavki. državni organi). Za bliže upoznavanje i trening naručilaca raspoloživa je posebna demo verzija portala na adresi http://portal.g. 5) obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke. odnosno za sastavljanje liste kandidata (nepostojanje najmanje tri kandidata kojima je naručilac priznao kvalifikaciju). jer su. tako i ponuñači. naručioci su često i bez osnovanih razloga prekidali i poništavali postupke javnih nabavki. To je unosilo elemente pravne nesigurnosti ponuñača. to će predstavljati objektivne i dokazive razloge zbog kojih naručilac može obustaviti postupak. ali mogu da emituju i oglase za javne nabavke malih vrednosti.gov. organi kontrole i revizije i dr.javnenabavke. ili je u meñuvremenu prestala potreba naručioca za predmetnom javnom nabavkom. To značajno smanjuje troškove. Ta evidentna slabost prethodnog Zakona otklonjena je odredbama o uslovima i načinu obustave postupka javne nabavke. Obustava postupka javne nabavke dogaña se iz dva razloga: 1) kao Zakonom propisana obaveza naručioca. 2) javni poziv. OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE Pre donošenja Zakona o javnim nabavkama iz 2008.3. pod odreñenim uslovima. 2) kao pravo naručioca da postupak obustavi pod odreñenim uslovima. a samim tim i snižavanje nivoa konkurencije. čime se na još jedan.rs . 7. Na web adresi http://portal. Ako tokom postupka javne nabavke nastupe okolnosti koje naručilac nije mogao da predvidi u momentu pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se postupak okonča. dnevne novine kao medija za objavljivanje javnih poziva. Portalu mogu pristupati kako naručioci. Portal javnih nabavki zamenio je. Na Portalu naručioci objavljuju: 1) prethodni raspis. u prilici da direktno i trenutno unose javni poziv na Portal javnih nabavki. Takoñe. pre svega.

Dakle. u roku od tri meseca od zasnivanja radnog odnosa na poslovima javnih nabavki. a naručioci su u obavezi da u roku od tri meseca nakon toga omoguće službenicima koji su rasporeñeni na radna mesta u okviru kojih se obavljaju i poslovi javnih nabavki. Osim postupka izdavanja sertifikata.___________________________________________________________________ Ukoliko je razlog obustave postupka prestanak potrebe naručioca. Zakon prepoznaje lice stalno zaposleno kod naručioca. a i po donošenju novog Zakona. jula 2009). 7. izazvala najviše pažnje meñu zaposlenima u javnom sektoru koji se bave poslovima javnih nabavki je profesionalizacija poslova javnih nabavki. Kao službenika za javne nabavke. 2) koje poslove obavlja službenik za javne nabavke. Prema nekim. ne traži se odreñeni stepen stručne spreme. 4) uslove koje treba da ispune predavači za obuku. naručilac je dužan da novoprimljenim radnicima omogući sticanje sertifikata. 5) uslove za sticanje sertifikata. koje je obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat. 3) jedinstveni program obuke. Pre početka primene odredbi o službenicima za javne nabavke. Odredbe o poslovima javnih nabavki primenjivaće se nakon šest meseci od stupanja na snagu novog Zakona (od 06. ministar nadležan za finansije propisuje i: 1) koji su naručioci obavezni da odrede službenika. a provera stručne osposobljenosti vršiće se putem testiranja kandidata.4. Takoñe. Postupak izdavanja sertifikata propisuje ministar nadležan za poslove finansija. kao ni posebno radno iskustvo Sertifikate izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar. pri čemu će se test raditi pod šifrom. da steknu propisani sertifikat. odnosno uvoñenja instituta službenik za javne nabavke. kao i da je uputi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Upravi JN za objavljivanje na Portalu javnih nabavki. 7. obuka za sticanje sertifikata neće biti obavezna. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE Jedna od novina koja je tokom javne rasprave. naručilac je obavezan da donese obrazloženu odluku o obustavi postupka i da je u roku od tri dana dostavi svim ponuñačima. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 65 . Uprava za javne nabavke izdaće poseban priručnik za individualnu ili organizovanu obuku kandidata za polaganje stručnog ispita za sertifikaciju. još uvek nezvaničnim najavama. on postupak javne nabavke ne može ponoviti u toku iste budžetske godine. Bez obzira na razloge iz kojih je postupak obustavljen.

___________________________________________________________________ 66 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI Dodatni materijali DODATNI MATERIJALI 67 .

. preciznije ureñeno čuvanje podataka o javnim nabavkama (najmanje 8 godina od isteka roka za izvršenje ugovora).___________________________________________________________________ Prilog br. naručilac nije u obavezi da oglase objavljuje u dnevnim novinama. što će se bliže urediti podzakonskim aktom ministra finansija. preciznije ureñen restriktivni postupak (naručilac donosi obrazloženu odluku o priznavanju kvalifikacije najmanje trojici kandidata i to na rok ne duži od dve godine). pojednostavljena procedura u cilju podizanja efikasnosti postupaka i smanjivanja troškova (usluge iz Aneksa I B sprovode se po procedurama za javne nabavke malih vrednosti. pripremi konkursne dokumentacije ili članu komisije za javnu nabavku). preciznije ureñen pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva (kao nepromenljivi elementi konkursne dokumentacije neuspelog otvorenog/druge faze restriktivnog postupka utvrñeni uslovi za učešće.. sistematizovana i proširena lista nabavki izuzetih iz primene Zakona (dobra koja se nabavljaju od Republičke direkcije za robne rezerve. bez obzira na vrednost nabavke. naglašenije načelo transparentnosti postupka (objavljivanje oglasa na Portalu javnih nabavki. obustavljanju postupka ili izboru najpovoljnije ponude. precizirano antikorupcijsko pravilo (pokušaj podmićivanja ili pretnja licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke. vrednost za pripremu konkursne dokumentacije na stranom jeziku povećana na 150 miliona za dobra/usluge. su: u oblast javnih nabavki uvode se elementi elektronske trgovine (elektronska ponuda i elektronska licitacija). razvoja ili eksperimenta. grupa ponuñača koja podnosi zajedničku ponudu prilaže pravni akt o zajedničkom izvršenju ugovora tek po oceni njihove ponude kao najpovoljnije. nedovoljno jasni pojmovi zamenjeni su adekvatnijim (postupak sa pogañanjempregovarački postupak). kao i na nabavke radova za potrebe istraživanja. bez obzira na procenjenu vrednost. naručilac je obavezan da kroz konkursnu dokumentaciju utvrdi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja). izbegnuta brojna ponavljanja o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima. mogućnost izbora najpovoljnije ponude i ako je pribavljena samo jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. sistematizovani i na jednom mestu navedeni svi postupci javnih nabavki (ukupno 6). naručilac ne pribavlja mišljenje Uprave za javne nabavke za primenu restriktivnog postupka i pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. precizirana i proširena primena pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva (kao objektivni razlozi utvrñeni su tehnički ili umetnički razlozi koje ispunjava samo 68 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . isključena izjava o prihvatanju uslova kao obavezan elemenat konkursne dokumentacije i model ugovora u pregovaračkom postupku.). izuzimanje iz poverljivosti cene i ostalih elemenata ponude relevantnih za rangiranje ponuda). tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor. odnosno 300 miliona za radove. dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova ponuñači dostavljaju na neoverenim kopijama. nepokretnosti i prava u vezi sa njima). 1 PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. pravo ponuñača da ostvari uvid u podatke koji se unose u zapisnik o otvaranju i podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije. dopuštena dopuna neispravnih i/ili neprihvatljivih ponuda. ugovor se dodeljuje donošenjem obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. primenljiv i u slučaju specifičnih nabavki čiju vrednost nije moguće proceniti. uz uslov da se ponuñena cena ne može povećati. kao ni saglasnost za oblikovanje predmeta javne nabavke po celinama-partijama.

). referentni period za radove 5. sertifikati. razgraničene odredbe o ispunjenosti uslova kod zajedničkog nastupa grupe ponuñača (obavezne uslove za učešće ispunjava svaki ponaosob. moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i ne mogu biti diskriminatorski). definisani su instrumenti za dokazivanje tehničke usaglašenosti predmeta javne nabavke i tehničkih specifikacija (deklaracije. akreditacije. procenjena ugovorena vrednost utvrñuje se po metodologiji NBS. samo ponuñač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija u roku od 3 dana potvrñuje ispunjenost obaveznih uslova dostavljanjem originalnih dokaza ili overenih fotokopija – u suprotnom ponuda se odbija kao neispravna. a potvrda da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti mora biti pribavljena posle javnog poziva – ostali dokazi nisu oročeni). propise o zaštiti na radu. naglašena odgovornost ponuñača (negativne reference) za neizvršenje obaveza u istom predmetu javne nabavke (mogućnost odbijanja ponude od strane naručioca uz bar jedan od 5 predviñenih dokaza. ne utvrñuje se kapacitet ponuñača kao uslov). preciziran i dopunjen sadržaj odluke o pokretanju postupka (obuhvata i vrstu postupka javne nabavke. ne može se odbiti ponuda ponuñača koji dokaže da na suštinski ekvivalentan način zadovoljava traženi standard). za koje se dokazi ne izdaju u državi u kojoj ima sedište (uz proveru ispunjenosti tog uslova od strane naručioca). kao i obrazloženje ukoliko se primenjuje restriktivni ili pregovarački postupak) i jasno izdvojen poseban akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku. vrednuju i opisuju u konkursnoj dokumentaciji. razdvojen upis u odgovarajući registar i registracija za delatnost koja je predmet javne nabavke. uvažene specifičnosti nabavki kredita kao finansijske usluge (umesto modela ugovora u konkursnoj dokumentaciji se prema posebnom uputstvu ministra finansija sastavlja kreditni zahtev i dokumentacija o kreditnoj sposobnosti naručioca. uvažena su pravila o inkluziji (poštovanje tehničkih standarda kojima se omogućava pristup osobama sa invaliditetom). osim pozivanje na srpski standard. poreski dokaz je i potvrda o privatizaciji. preciznije ureñeni obavezni uslovi za učešće ponuñača u postupku javne nabavke (izjednačena pravna i fizička lica. zapošljavanju i uslovima rada. naručilac je obavezan da obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u roku od 3 dana dostavi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Portalu javnih nabavki).___________________________________________________________________ odreñeni-jedan ponuñač. precizirane odredbe o odreñivanju kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude (i elementi kriterijuma objavljuju se u javnom pozivu. proširena mogućnost dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova putem overene izjave za ponuñače sa sedištem u drugoj državi na sve uslove. a za dobra i usluge 3 godine). rezultati ocenjivanja i sl. predviñena mogućnost dodatnih uslova vezanih za socijalna i ekološka pitanja. standardizovan postupak javnih nabavki malih vrednosti (umesto šarenolikih internih akata naručilaca. kao i nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje i rehabilitaciju. poreska potvrda ne može biti starija od 6 meseci. precizirane odredbe o formi konkursne dokumentacije (obavezno straničenje i navoñenje ukupnog broja strana konkursne dokumentacije). primenjuje se kod nabavki dobara na robnim berzama i od ponuñača koji ide u likvidaciju. mora da sarži reči „ili ekvivalentno“. u svim oblastima javnih nabavki. naglašenija ravnopravnost ponuñača pri odreñivanju tehničkih specifikacija od strane naručioca (svako pozivanje na odreñeni tehnički standard. predviñeno donošenje jedinstvenog pravilnika za sve naručioce u Republici od strane ministra nadležnog za poslove finansija). za radove period referentnih nabavki je 5 godina. a uslove u pogledu kapaciteta ispunjavaju zajedno). precizirane odredbe u pogledu dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće ponuñača (dostavljanje osnivačkog akta. elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera navode se. naručilac u DODATNI MATERIJALI 69 . vrednost dodatnih radova/usluga izričito i bezuslovno ograničena na 25% vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

pregovaračkom i postupku putem konkursa. transparentnost izbora najpovoljnije ponude povećana i proširenim sadržajem izveštaja o stručnoj oceni ponuda (metodologija za dodelu pondera po elementima kriterijuma). uz uslov da se postupak ne pokreće ponovo u istoj budžetskoj godini. nešto bliže ureñena odredbe u vezi neuobičajeno niske cene (može se odbiti. obavezno objavljivanje javnog obaveštenja o obustavi postupka i dostavljanje istog ponuñačima u roku od 3 dana od donošenja odluke o obustavljanju). prethodi ocena i rangiranje primenom elemenata kriterijuma). zapošljavanju i uslovima rada).26 dana. definisane vrednosti za objavljivanje javnog poziva i na starnom jeziku . u odnosu na restriktivni i kvalifikacioni postupak. skraćen rok za dostavljanje „Sl.za dobra/usluge preko 150 miliona. precizirane odredbe u vezi odbijanja ponuda i izbora najpovoljnije ponude (naručilac obavezan da odbije ne samo neispravne. proširena lista elemenata iz ponuda koji se unose u zapisnik – elementi kriterijuma za izbor i nedostaci u ponudama). propisan poseban rok za objavljivanje obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku u slučaju hitnih nabavki zbog nepredvidljivih okolnosti – 5 dana. za prethodni raspis donji rok je 30 dana. obavezni uslovi za učešće ne mogu biti elementi kriterijuma). isključeno periodično informativno obaveštenje. izjednačeni uslovi za prethodni raspis za sve oblasti javnih nabavki i za sve vrste postupaka). javnost rada i transparentnost postupka unapreñena i u postupku otvaranja ponuda (javno se otvaraju i prijave u prvoj fazi restriktivnog postupka. a kod povremenih nabavki koje nije moguće planirati naručilac odreñuje „primeren“ rok). u restriktivnom postupku skraćeni rok uz objavljivanje prethodnog raspisa izjednačen sa rokom za otvoreni postupak . precizirane imperativne odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćih ponuñača (naručilac mora izabrati domaću ponudu ako ne zaostaje više od 20 pondera/procenata. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. mogućnost obustavljanja postupka iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u trenutku pokretanja postupka. poboljšana javnost postupaka kroz proširenje liste javnih oglasa (uključeno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku. smanjen je broj i utvrñeni su praktičniji rokovi za prijem ponuda u pojedinim postupcima (za otvoreni postupak brisan opšti rok od 40 dana. sa druge strane. 70 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . naglašena transparetnost postupaka kroz proširenje sadržaja javnih poziva (uključeni i elementi kriterijuma za izbor. a za radove preko 300 miliona). izmeñu onih koje nisu odbijene.___________________________________________________________________ konkursnoj dokumentaciji opredeljuje elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u slučaju jednakog broja pondera. kao i obaveštenje o obustavi postupka. sa jedne strane. već i neodgovarajuće ponude. a može odbiti i neprihvatljive. a zadržan rok od 30 dana kao najkraći. kao i uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije). prednost domaćih ponuñača ograničena samo odredbama CEFTA sporazuma). eksplicitno propisano da izboru najpovoljnije ponude. precizirane odredbe u pogledu važenja ponuda (samostalni ponuñač ne može se pojaviti kao podizvoñač ili učesnik u zajedničkoj ponudi. na jednom mestu sistematizovani svi javni pozivi (uključeni poziv za kvalifikaciju ponuñača i javni konkurs) i razgraničen sadržaj javnih poziva u otvorenom. glasniku RS“ obaveštenja o zaključenom ugovoru (3 dana) i propisana obaveza objavljivanja obaveštenja i na Portalu javnih nabavki (u istom roku). opcija ponude ne može biti kraća od 60 dana). funkcionalnije rešene doredbe o javnom oglašavanju (javni pozivi i obaveštenja objavljuju se u „Sl. naročito se proverava ispunjenost propisa o zaštiti na radu. na sasvim nov način ureñene odredbe o obustavljanju postupka i odbijanju svih ponuda (obavezno obustavljanje ako se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude.

kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. najduži rok u kvalifikacionom postupku za koji se može priznati kvalifikacija ponuñačima je 4 godine.g. Upravi za javne nabavke dostave podatke o postupcima javnih nabavki i ugovorima o javnim nabavkama zaključenim u prethodnom tromesečju.osim ukoliko on ne odbije da zaključi ugovor. podata o postupcima javnih nabavki.___________________________________________________________________ formalizovan postupak dodele ugovora – naručilac donosi obrazloženu odluku i dostavlja je svim ponuñačima (zamenjuje obaveštenje o dodeli ugovora i obrazloženo obaveštenje). izdavanje sertifikata službenicima za javne nabavke i voñenje registra. nosilac posebnih ili isključivih prava i ukoliko nije naručilac. cena se može izmeniti samo iz objektivnih razloga sadržanih u konkursnoj dokumentaciji ili na osnovu posebnih propisa). zadržan je položaj. ali je dobila niz novih značajnih zaduženja (obaveštavanje organa nadležnih za poslove revizije i budžetske inspekcije o nepravilnostima u postupcima i dostavljanju izveštaja u cilju pokretanja prekršajnih postupaka. nakon zaključenja ugovora. a pre svega položaj organa koji rešava zahteve za zaštitu prava – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Republička komisija). marta Vladi RS dostavi zbirni godišnji izveštaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. nepridržavanje standarda i tehničkih propisa pri izradi konkursne dokumentacije. odredbe poglavlja o poslovima javnih nabavki biće u primeni u roku od šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. odredbe o evidentiranju u oblasti javnih nabavki proširene su. sertifikat izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar). posebo javnih nabavki. kao i da licima koja ubuduće budu rasporeñena na poslove javnih nabavki omoguće sticanje sertifikata u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa. čvrsto ureñeni uslovi za zaključenje ugovora (zaključuje se sa najpovoljnijim ponuñačem . precizirana obaveza dostavljanja Vladi RS godišnjeg izveštaja o javnim nabavkama u prethodnoj godini sa predlogom mera najkasnije do 31. maja t. i na podatke o postupcima. obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat (na osnovu posebnog propisa ministra nadležnog za poslove finansija. i to u skladu sa najpovoljnijom ponudom. vrednost za obavezan prethodni raspis dvostruko je veća nego u drugim oblastima javnih nabavki – 100 miliona. internim aktom o sistematizaciji naručilac odreñuje radna mesta za poslove javnih nabavki. ali značajno su izmenjeni poslovi Uprave za javne nabavke: nema ovlašćenja za davanje mišljenja o bilo kom postupku ili radnji naručioca (restriktivni ili postupak sa pogañanjem bez prethodnog objavljivanja). kojim se utvrñuje: koji naručioci su obavezni da odrede službenika za javne nabavke. nabavka konsultantskih usluga). a naručioci su u obavezi da službenicima za javne nabavke omoguće sticanje sertifikata u roku od naredna tri meseca. zaključenim ugovorima i efikasnosti sistema u celini. kao i da do 31. sa svojstvom pravnog lica i posebnim DODATNI MATERIJALI 71 . jedinstveni program obuke službenika. naručioci su obavezni da po isteku svakog tromesečja. osim podataka o zaključenim ugovorima. dužan je da postupa kao naručilac. prikupljanje statističkih i dr. formiranje i održavanje portala javnih nabavki. promenjen je naziv. uz obavezno ažuriranje liste kvalifikovanih ponuñača na svakih 6 meseci). do 10-og u narednom mesecu. izbegnuta su ponavljanja i znatno je smanjen broj specifičnih odredbi o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima (uključena i oblast rudarstva. a Uprava je dužna da na Portalu javnih nabavki objavi pregled izveštaja o zaključenim ugovorima. poslovi službenika. uslovi za predavače i uslovi za sticanje sertifikata. a na osnovu propisa ministra nadležnog za poslove finansija. a posebno javnih nabavki malih vrednosti. uvedeno je potpuno novo poglavlje o poslovima javnih nabavki i novi pravni institut „službenik za javne nabavke“ – lice stalno zaposleno kod naručioca. odnosno za davanje saglasnosti na odluke naručioca (oblikovanje predmeta javne nabavke po partijama.).

proširena je lista sa 10 novih prekršaja ponuñača koji su sankcionisani kaznenim odredbama Zakona: onemogućavanje ponuñača da ostvari uvid u postupak javne nabavke. u naročito opravdanim slučajevima rok za donošenje rešenja Republičke komisije može se produžiti za još 20 (umesto 10) dana. postupak i uslovi za izbor i razrešenje predsednika i članova Republičke komisije. precizno su propisane nadležnosti (odlučivanje o zahtevima za zaštitu prava. Republička komisija za zaštitu prava biće izabrana u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona. kao i način rada Republičke komisije (koji se bliže ureñuje Poslovnikom o radu). prelaznim i završnim odredbama regulisani su rokovi donošenja podzakonskih akata i stupanja na snagu pojedinih odredbi Zakona: započeti postupci javnih nabavki i pokrenuti postupci zaštite prava nastavljaju se po odredbama prethodnog zakona. na javno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva – 8 dana od objavljivanja obaveštenja). neobjavljivanje propisanih oglasa na Portalu javnih nabavki. donetu odluku obavezna je da dostavi u roku od 10 dana. sve odluke dostavlja Upravi za JN u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. naručioca (obavezni da sve učesnike u postupku obaveste o odluci Republičke komisije).___________________________________________________________________ budžetskim sredstvima za finansiranje.). koju na predlog Vlade bira i razrešava Narodna skupština. nepotpuno popunjavanje zapisnika o otvaranju ponuda. preformulisana je odredba o aktivnoj legitimaciji u postupku zaštite prava ponuñača (svako lice koja ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci) i proširena lista organa ovlašćenih za podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa (Uprava za JN. mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije ili u slučaju njenog nepostupanja u propisanim rokovima). neodreñivanje radnog mesta za obavljanje poslova javnih nabavki. žalbama protiv zaključaka naručioca. ali i Republičke komisije (samo jednom može od učesnika u postupku da zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. naplaćivanje konkursne dokumentacije više od troškova umnožavanja i dostavljanja. troškovima postupka. za 50% povećane takse za podnošenje zahteva. a koja je za svoj rad i odgovorna Narodnoj skupštini. obavljanje stručnih poslova od strane posebno obrazovane stručne službe. neomogućavanje već zaposlenom ili novoprimljenom licu na poslovima javnih nabavki da u propisanom roku stekne sertifikat službenika za javne nabavke i propuštanje obaveze obaveštavanja učesnika u postupku o odluci Republičke komisije. jasno su razgraničene odredbe o blagovremenosti podnošenja zahteva za zaštitu prava. postupci javnih nabavki malih vrednosti sprovodiće se u skladu sa internim pravilnica naručioca do donošenja 72 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . na odluku o priznavanju kvalifikacije/obustavi postupka/dodeli ugovora – 8 dana od prijema odluke. započinjanje postupka pre donošenja odluke o pokretanju i akta o obrazovanju komisije za javnu nabavku. nepridržavanje propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i voñenju postupka. državni organi ovlašćeni za nadzor nad poslovanjem naručioca). zavisno od postupka javne nabavke i faze u kojoj se pokreće (na javni poziv i konkursnu dokumentaciju .do isteka roka za podnošenje ponuda. predlogu naručioca da zahtev za zaštitu prava ne odlaže dalje aktivnosti u postupku. obavezni su da i kopiju žalbe protiv zaključaka naručioca dostave naručiocu). konkretizovana je i povećana odgovornost svih učesnika u postupcima zaštite prava: ponuñača (ne mogu inicirati postupak za zaštitu javnog interesa ukoliko nisu iskoristili pravo za podnošenje zahteva za zaštitu prava. sastav. definisana je nadležnost za nadzor nad sprovoñenjem zakona (ministarstvo nadležno za poslove finansija). u ponovnom postupku zaštite prava u istom postupku javne nabavke ne mogu se pozivati na razloge za koje su znali u prvom postupku. javni pravobranilac i dr. praćenje sprovoñenja svojih odluka i sl. obaveze nekih učesnika u postupcima zaštite prava su pojednostavljene – podnosioci zahteva nisu u obavezi da zahteve podnose u tri primerka.

odredbe o službenicima za javne nabavke primenjivaće se šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. preferencijalni tretman (prednost) domaćih ponuñača postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP u periodu od pet godina.___________________________________________________________________ jedinstvenog pravilnika od strane ministra finansija. a do tada su na snazi podzakoska akta iz prethodnog zakona. podzakonska akta biće doneta u roku od šest meseci od stupanja na snagu novog zakona (osim odredbi o elektronskoj ponudi i elektronskoj licitaciji). DODATNI MATERIJALI 73 . a naručioci su obavezani da u roku od tri meseca nakon primene tih odredbi zaposlenim licima koja obavljaju poslove javnih nabavki omoguće sticanje propisanog sertifikata.

. iz konkursne dokumentacije Potpis odgovornog lica Dokument (popunjava ponuñač) Da Ne Ocena dokaza od Komisije naručioca 7 Ponuñač raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom 8 Ponuñač prilaže instrumente finansijskog obezbeñenja 9 Ostali uslovi iz konkursne dokumentacije 10 Tipski obrasci konkursne dokumentacije 74 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Ponuñač je izmirio dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine Ponuñač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti (uslovno) Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokument koji dokazuje ispunjenost uslova i organ koji ga izdaje Izvod o registraciji privrednog subjekta kod APR Osnivački akt ponuñača Potvrda nadležnog Trgovinskog suda Potvrda Poreske uprave / Potvrda Agencije za privatizaciju da je u postupku privatizacije Dozvola (rešenje. (opciono) Garancija za ozbiljnost ponude (ili menica i sl.) izdata od nadležnog organa (ako je propisana) Bilansi stanja za prethodne tri godine – NBS ili Izveštaj o bonitetu Bon JN . PPOD obrazac za prethodnu godinu – Fond PIO Licence IKS za odgovorne rukovodioce radova Potvrde referentnih naručilaca (reference) Ugovor o izgradnji / okončana situacija i sl.___________________________________________________________________ Prilog br. 1 2 3 4 5 6 Uslov za učešće u postupku javne nabavke Ponuñač je registrovan kod nadležnog organa / upisan u odgovarajući registar Ponuñač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke Ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet nab.NBS Popisna lista osnovnih sredstava za prethodnu god. uverenje o ispunjenosti uslova i sl. 2 O B R A Z A C ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA Red . Sertifikat kvaliteta. deklaracija i sl..) Pismo o namerama za avansnu garanciju Pismo o namerama za garanciju za dobro izvršenje Pismo o namerama za garanciju za garantni rok Dokumenta koja zahteva naručilac kao dokaz o ispunjenosti propisa koji se odnose na socijalna i ekološka pitanja ili ispunjenje obaveza prema podizvoñačima Popunjeni obrasci 1 – . br.NBS Podaci o blokadi za prethodnih 6 meseci .

glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki 7. Zaključenje ugovora – po pravosnažnosti odluke o izboru 6. Pregled i stručna ocena ponuda – uzveštaj komisije za javnu nabavku 4. Izvršenje ugovora – kontrola ispunjenja obaveza 1 30 2 3 3 5 4 3 5 120 6 3 7 DODATNI MATERIJALI 75 .___________________________________________________________________ Prilog br. Podnošenje i prijem ponuda – potvrda o prijemu ponude 2. Otvaranje ponuda – zapisnik o otvaranju ponuda 3. 3 KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 1. Izbor najpovoljnije ponude – obrazložena odluka 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – objavljivanje u „Sl.

odnosno odluke o priznavanju kvalifikacije.______________________________________________________________________ Prilog br. naručilac u roku od 3 dana Republičkoj komisiji dostavlja svu dokumentaciju Rok za žalbu protiv zaključka naručioca Republičkoj komisiji je 3 dana od prijema zaključka Rok za dopunu zahteva je 3 dana Naručilac dostavlja rešenje (odnosno zaključak) podnosiocu zahteva Podnosilac dostavlja naručiocu pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom (kopiju izjašnjenja dostavlja Komisiji) - Podnosilac zahteva propušta rok za izjašnjavanje Naručilac donosi zaključak o odbacivanju zahteva Protiv zaključka naručioca dopuštena je žalba Republičkoj komisiji Poziv podnosiocu da dopuni zahtev - - Mogućnost nastavka postupka pred Republičkom komisijom - Republička komisija odlučuje o zahtevu za Odlučivanje Republičke zaštitu prava u roku od 15 dana komisije (drugostepeni od dana prijema kompletne dokumentacije postupak) Rok za odlučivanje Republičke komisije može se u naročito opravdanim slučajevima produžiti za 20 dana.ako je neblagovremen .U toku celog postupka JN . 4 POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA Rokovi ponuñača .Najkasnije 8 dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnije ponude.ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju - Naručilac mora obrazloženo rešenje doneti i dostaviti podnosiocu zahteva u roku od 10 dana po prijemu zahteva Rešenje naručioca sadrži i poziv podnosiocu da se u roku od 3 dana po njegovom prijemu pisano izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom Po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva.ako ga podnosilac ne dopuni .Rok za dopunu zahteva je 3 dana Odlučivanje naručioca o zahtevu za zaštitu prava (prvostepeni postupak) Poziv podnosiocu da dopuni zahtev Naručilac rešenjem u celini ili delimično poništava postupak Naručilac rešenjem odbija zahtev Naručilac zaključkom odbacuje zahtev: . Komisija rešenjem Republička komisija odlučuje Komisija Komisija o žalbi protiv zaključka naručioca u celini ili delimično rešenjem zaključkom u roku od 8 dana od prijema žalbe poništava postupak odbija odbacuje zahtev Republička komisija rešenje ili zahtev zaključak dostavlja strankama u postupku u roku od 10 dana od donošenja Odluka Republičke komisije dostavlja se UJN radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki Komisija zaključkom obustavlja postupak DODATNI MATERIJALI 76 . odnosno objavljivanja obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku Tok postupka za zaštitu prava Podnošenje zahteva za zaštitu prava naručiocu Dostavljanje kopije zahteva Republičkoj komisiji .

_________________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 77 . ________ od ______________ godine.P. stav 10. O nastavku postupka bićete blagovremeno obavešteni. stav 10. ZJNa) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 107.___________________________________________________________________ Prilog br. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Zakona o javnim nabavkam. shodno članu 108. stav 1. u obavezi smo da obustavimo sve aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke. glasnik RS“ 116/08). Do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. _______________ za ________ godinu. na ovaj način vas OBAVEŠTAVAMO Da je dana ___________ ponuñač ____________ podneo zahtev za zaštitu prava. usluga ili radova) br. u postupku dodele javne nabavke (zaokružiti: dobara. 5 Model obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava učesnicima u postupku javne nabavke (u skladu sa članom 107. Naručilac M. br.

odnosno odluci o izboru najpovoljnije ponude ili o priznanju kvalifikacije navedene su povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke zahtev sadrži činjenice i dokaze kojima se dokazuju povrede propisa zahtev sadrži potvrdu o uplati takse iz člana 116.___________________________________________________________________ Prilog br. Zakona o javnim nabavkama potpis podnosica zahteva 78 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . stav 1. 6 POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA zahtev je blagovremen i podnet je od strane lica koje ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci zahtev sadrži naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt naveden je naziv i adresa naručioca navedeni su podaci o javnoj nabavci koja je predmet zahteva.

br. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. a) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. odnosno po protoku roka od 8 dana. (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 79 . zbog __________________ (neblagovremenosti/zato što nije podnet od lica koje ima aktivnu legitimaciju u postupku). utvrñeno je da je podnosilac zahteva odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije u predmetnoj javnoj nabavci primio dana _________. to je na osnovu odredbe člana 110. broj ______________ od _______________ godine. ovog zaključka. to je u na osnovu odredbe člana 110. Odbacije se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). _______________ za ________ godinu. glasniku RS“ br. stav 2.P. odnosno nije ovlašćeno za podnošenje zahteva. ___ od ____). ____ od ______________ godine. utvrñeno je da podnosilac zahteva nije lice koje ima interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci koja je poredmet postupka. ovog zaključka. glasnik RS“ 116/08). u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. 110. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 110. stav 1. Naručilac _______________ M. a da je zahtev za zaštitu prava dostavio naručiocu dana _________. 7 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog neblagovremenosti odnosno što ga je podnelo lice bez aktivne legitimacijom (u skladu sa čl. odlučeno kao pod tačkom 1. nema aktivnu legitimaciju. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. stav 2. stav 3. usluga ili radova) br. b) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. Kako je zahtev podnelo lice koje u smislu člana 106. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. stav 2 ZJN-a) ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 110. (obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva objavljeno u „Sl. stav 2. Kako je zahtev podnet neblagovremeno.

6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. 4. 3. Vaš zahtev biće odbačen u smislu odredaba člana 109. 7. ____________________ (potpis ovlašćenog lica) 80 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . glasnik RS“ 116/08). 2.___________________________________________________________________ Prilog br. a koji je kod naručioca zaveden pod br. stav 3. pozivamo Vas da u smislu člana 109. Navesti potpuni naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt Naziv i adresu naručioca Navesti podatke o javnoj nabavci koja se osporava. u postupku javne nabavke __________ koji ste dostavili dana_____________. stav 2 ZJN-a) _____________________ (naziv i sedište ponuñača) PREDMET: Poziv za dopunu zahteva za zaštitu prava U vezi sa podnetim zahtevom za zaštitu prava. odnosno odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije Navesti u čemu se sastoji povreda propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke Navesti činjenice i dokaze kojima se povrede propisa dokazuju Dostaviti dokaz o uplati takse iz člana 116. 8 ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Bro j___________________________ Datum _________________________ Model poziva za dopunu zahteva za zaštitu prava nakon izvršene prethodne provere (u skladu sa članom 109. u roku od tri dana od dana prijema ovog poziva. Zakona o javnim nabavkama Potpis podnosioca Ukoliko u zakonskom roku ne izvršite dopunu zahteva u skladu sa ovim pozivom. Zakona o javnim nabavkama. 5. stav 2. zahtev dopunite dostavljanjem sledećeg: 1._______________.P. stav 1. Naručilac M.

Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________(naziv i sedište ponuñača). _______________ za ________ godinu. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. stav 3 ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 109. _______ od ____________ godine. broj______________ od _______________godine. usluga ili radova) br. 9 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog nepotpunog zahteva (u skladu sa članom 109. Uz zahtev je podneo _________________________________________________________ Dopisom br. to je odlučeno kao pod tačkom 1.P. __________ od ___________ godine naručilac je pozvao ponuñača da dopuni zahtev u smislu dostavljanja __________________. u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. u smislu odredaba člana 109. a zahtev nije dopunio u zakonskom roku (odnosno nije dopunio zahtev u skladu sa pozivom za dopunu). Naručilac M. glasnik RS“ 116/08). Kako je ponuñač poziv za dopunu zahteva primio dana ________. br. Zakona o javnim nabavkama. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 81 .___________________________________________________________________ Prilog br. stav 3. stav 4. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. ovog zaključka.

________ od ________ kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. _______ od _____. stav 1. __________ od ____ godine. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. zaveden kod naručioca pod br. tačka 1) ZJN-an} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. Nakon dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude. _____ za________ godinu i PONIŠTAVA SE a) U CELINI b) DELIMIČNO postupak javne nabavke pokrenut Odlukom br. podnetog u postupku javne nabavke br. ____ od ________ godine.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. _____ za _____ godinu za nabavku (dobara. usluga ili radova) prikupljanjem ponuda u ______________ postupku. a ponuda podnosioca zahteva za zaštitu prava sa _______ pondera.___ sa uslovima za učešće. glasnik RS“ 116/08). 10 Model rešenja o usvajanju zahteva za zaštitu prava i poništavanju postupka u celini ili delimično {u skladu sa članom 111. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ naručilac ____________ doneo je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke br. U zahtevanom roku. ___ od _______ godine. _________. stav 1. podnet u postupku javne nabavke (dobara. usluga ili radova) br. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. _________. blagovremene ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. naručilac________________ donosi sledeće REŠENJE USVAJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. navodeći da 82 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br.

naručilac je primenom odredbe člana 111.___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ odnosno da Komisija za javne nabavke nije na pravilan način primenila metodologiju vrednovanja elemenata kriterijuma. U postupku odlučivanja po zahtevu. Zakona o javnim nabavkama. ____ pokrenut Odlukom naručioca br. odnosno b) PONIŠTI U DELU ocenjivanja ponuda i vrati Komisiji za javne nabavke na ponovno razmatranje. Shodno napred izloženom. odnosno da je to učinila protivno članu 51. usluga ili radova) br. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 83 . njegova ponuda trebalo da bude vrednovana sa ____ pondera i kao takva bude izabrana kao najpovoljnija u predmetnom postupku. stav 5. izvršila je uvid u kompletnu dokumetaciju i u svom izveštaju utvrdila da podnosilac zahteva osnovano ističe da je Komisija za javnu nabavku pogrešno primenila metodologiju za vrednovanje elemenata kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. pa podnosilac zahteva smatra da je pravilnom primenom metodologije vrednovanja. posebno obrazovana stručna Komisija za nadzor i reviziju postupaka javnih nabavki naručioca. tačka 1) odlučio da se postupak javne nabavke (dobara.P. stav 1. jer ________________________________________________. _______ od ____________ godine a) PONIŠTI U CELINI. Naručilac M.

ovog rešenja. stav 1. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. navodeći da elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera favorizuju izabranog ponuñača. _____ za godinu_______._____ od ________ u postupku javne nabavke (dobara. blagovremene. Zakona o javnim nabavkama. Pouka o pravnom leku: Pozivamo vas da se u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja. pismeno izjasnite da li nastavljate postupak pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1.P.___ sa uslovima za učešće.___________________________________________________________________ Prilog br. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. Kako su razlozi za podnošenje zahteva za zaštitu prava podnosiocu zahteva bili poznati i pre donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. usluga ili radova) br. što je suprotno članu 51. _____. tačka 2) i člana 112. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ 116/08). ____ od _____. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. stav 1. to je na osnovu člana 107. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. Nakon dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. stav 1. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ 84 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ODBIJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. usluga ili radova) br._________ od _________ godine. OBRAZLOŽENJE Dana_____ podnosilac zahteva je podneo zahtev za zaštitu prava br. a podnosilac zahteva to nije uradio pre donošenja pomenute odluke. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. U slučaju propuštanja navedenog roka donosilac ovog rešenja će zaključkom odbaciti vaš zahtev. stav 6. tačka 2) ZJN-a} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. 11 Model rešenja o odbijanju zahteva za zaštitu prava {u skladu sa članom 111. Naručilac _______________ (potpis ovlašćenog lica) M. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera i rangirana kao prva na rang listi. ____ od ________ godine. _________ naručilac ________________ donosi sledeće REŠENJE 1. _____ za________ godinu kao NEOSNOVAN . podnet u postupku javne nabavke (dobara. podnetog u postupku javne nabavke br. kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. U zahtevanom roku. ________ od ________. zaveden kod naručioca pod br.

Naručilac M. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. Obustavlja se postupak za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). usluga ili radova) br. stav 2. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.P. to je odlučeno kao pod tačkom 1. _____ od ________.12 Model zaključka o obustavljanju postupka za zaštitu prava (u skladu sa članom 111. Kako je podnosilac zahteva pismenim obaveštenjem br. br.___________________________________________________________________ Prilog br. ZJNa) _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. povukao zahtev za zaštitu prava. _____ od ______________ godine. ovog zaključka. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. broj ______________ od _______________ godine. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 85 . glasnik RS“ 116/08). _______________ za ________ godinu.

_______________ (potpis ovlašćenog lica) 86 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Naručilac M. Zakona o javnim nabavkama („Sl.P. stav 4. br.___________________________________________________________________ Prilog br. stav 5.13 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog propuštanja roka (u skladu sa članom 112. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. ________ od ______________ godine. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 112. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka može se podneti žalba Republičkoj komisiji za zaštitu prava u spotupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 112. usluga ili radova) br. _________ od __________ godine. naručilac je odbio zahtev kao neosnovan i pozvao podnosioca zahteva da se u zakonskom roku izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava i upozorio ga na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. _______________ za ________ godinu. broj ______________ od _______________ godine. a nije se pismeno izjasnio o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u zakonskom roku. stav 4. glasnik RS“ 116/08). ovog zaključka. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. to je odlučeno kao pod tačkom 1. Rešenjem br. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). Kako je podnosilac zahteva gore pomenuto rešenje primio dana ________.

______________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 87 .

___________________________________________________________________ 88 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 89 .

___________________________________________________________________ 90 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 91 .

___________________________________________________________________ 92 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 93 .

___________________________________________________________________ 94 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 95 .

___________________________________________________________________ 96 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 97 .

___________________________________________________________________ 98 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 99 .

___________________________________________________________________ 100 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 101 .

___________________________________________________________________ 102 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 103 .

___________________________________________________________________ 104 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 105 .

___________________________________________________________________ 106 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 107 .

___________________________________________________________________ 108 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 109 .

___________________________________________________________________ 110 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->