P. 1
Prirucnik Za Javne Nabavke

Prirucnik Za Javne Nabavke

|Views: 49|Likes:
Published by Nemanja Nikolic

More info:

Published by: Nemanja Nikolic on Jan 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI
 • 1.4. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA
 • 1.5. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI
 • 2.1. OTVORENI POSTUPAK
 • 2.2. RESTRIKTIVNI POSTUPAK
 • 2.3. PREGOVARAČKI POSTUPCI
 • 2.4. KONKURS ZA NACRTE
 • 2.5. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
 • 3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • 3.2. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
 • 3.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
 • 3.4. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
 • 3.5. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • 4.1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA
 • 5.2. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 • 5.3. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA
 • 5.4. MALO MATEMATIKE
 • 5.5. REALAN MODEL PONDER SISTEMA
 • 5.6. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA
 • 5.8. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA
 • 6.2. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA
 • 6.3. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
 • 6.4. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM
 • 7.1. NEGATIVNE REFERENCE
 • 7.2. PORTAL JAVNIH NABAVKI
 • 7.3. OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
 • 7.4. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE
 • Dodatni materijali
 • PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

JAVNE NABAVKE
PRIRUČNIK ZA NARUČIOCE

Drugo izdanje Beograd, februar 2009.

The Urban Institute poseduje ili kontroliše autorska prava nad ovim pisanim materijalima. Informacije date u ovim pisanim materijalima se mogu koristiti za potrebe sprovo_enje istraživanja, u akademske, regulatorne ili druge ne komercijalne svrhe. Neophodno je izvršiti odgovarajuce naznacenje imena. U slucaju da se na bilo koji nacin vrši izmena ovih pisanih materijala bez izricitog pisanog odobrenja _e Urban Institute, neophodno je dopisati sledeci tekst izjave o odricanju od odgovornosti: “Tekst izvornog dokumenta je promenjen, i zakljucci, preporuke i mišljenja data ovde automatski ne odražavaju zakljucke, preporuke i mišljenja izvornog autora” Program podsticaja ekonomskom razvoju opština je petogodišnji projekat u Srbiji koji _nansira Americka agencija za me_unarodni razvoj (USAID), a implementira Urban Institut (UI)

Ovaj priručnik ima za cilj da ukaže na osnovna sistemska rešenja u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji i pruži osnovna praktična uputstva za postupanje u najčešćim situacijama u kojima se subjekti javnih nabavki u lokalnoj samoupravi mogu naći. Da bi se to postiglo. korektno i stručno. koja će dobiti jasne i. u bilo kojoj meri i na bilo koji način. potrebno je jasno definisati aktivnosti. obaveze i odgovornosti svih lica uključenih u postupak javne nabavke.PREDGOVOR Namena priručnika Uspostavljanje efikasnog i zakonitog sistema javnih nabavki u lokalnoj samoupravi podrazumeva dobro poznavanje i poštovanje Zakona o javnim nabavkama i pratećih propisa. adekvatan izbor kadrova. dobru obučenost i poštovanje standarda etičkog ponašanja od strane službenika zaduženih za poslove javnih nabavki. dužni su da što bolje upoznaju sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i da svoje obaveze ispunjavaju dosledno. odgovarajuće organizaciono rešenje službe za javne nabavke u okviru opštinske uprave. kad god je to moguće. pisane instrukcije o radu. utiču na postupak odlučivanja o izboru ponuñača. nosioce. Opštinski rukovodioci. službenici koji su direktno uključeni u proces javnih nabavki i sva ostala lica koja su u poziciji da. . normativno ureñenje postupaka.

.

OTVORENI POSTUPAK 2.2. REALAN MODEL PONDER SISTEMA 42 5.1.1.5.4. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA 4. PREGOVARAČKI POSTUPCI 2. KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 1.2. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4. POGLAVLJE: OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.1. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA 44 .5. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 28 4.4. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA 5 1. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 5. KONKURS ZA NACRTE 2.4. MALO MATEMATIKE 41 5.5. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 28 3. POGLAVLJE: SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 1. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA 26 3. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 25 3.2.3.3. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 3. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 6 2. POGLAVLJE: KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 31 33 34 35 37 5.1. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI 39 5.3. POGLAVLJE: POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.6. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG 3 1.3. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 40 5.3. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA 40 5.5. POGLAVLJE: USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 9 11 13 16 20 20 23 3.2.2. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 4 1.___________________________________________________________________ S A D R Ž A J: 1.4. RESTRIKTIVNI POSTUPAK 2. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE 25 3.1.

PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA 6. 7.8.2.5.4.3.4. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 6. 9: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 81 PRILOG BR. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 5. 14: INTEGRALNI TEKST ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA («SL.1. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM 56 6.5. 10: MODEL REŠENJA O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I PONIŠTAVANJU 82 PRILOG BR. 7: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA ZBOG 79 PRILOG BR. 3: KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 75 PRILOG BR. NEGATIVNE REFERENCE PORTAL JAVNIH NABAVKI OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE 63 63 64 65 67 DODATNI MATERIJALI PRILOG 1: PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA 68 PRILOG BR. POGLAVLJE: ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 45 46 49 6. 4: ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA 76 PRILOG BR. 11: MODEL REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 84 PRILOG BR.1. 8: MODEL POZIVA ZA DOPUNU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUðAČA NAKON 80 PRILOG BR. GLASNIK RS» 116/08) 87 .7. 12: MODEL ZAKLJUČKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA ZA ZAŠTITU PRAVA 85 PRILOG BR. 7. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 54 6.2. 5: MODEL OBAVEŠTENJA O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 76 PRILOG BR. 2: OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA 74 PRILOG BR. 6: POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 78 PRILOG BR. 7. 13: MODEL ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZBOG PROPUŠTANJA ROKA 86 PRILOG BR. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA 52 6. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA 58 7. POGLAVLJE: NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U ISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 7.3.

Poglavlje SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1.SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 1 .

___________________________________________________________________ 2 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

20-82). decembra 2008. jula 2002. U prvom delu Zakona (Osnovne odredbe. čl. 1-19). KRATAK PREGLED RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Srbija je meñu poslednjim zemljama u regionu Jugoistočne Evrope normativno uredila i uspostavila sistem javnih nabavki. čl. glasniku RS“ 116/08 (str. telekomunikacija i saobraćaja. podzakonska akta doneta su tokom 2003.god.1. ureñena zaštita podataka. glasnik RS“ 55/04). rokove za podnošenje ponuda u pojedinim postupcima. 93-96) ureñuje način voñenja evidencije o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki i pravila o dostavljanju izveštaja od strane naručilaca Upravi za javne nabavke i od strane Uprave Vladi Republike Srbije. i 2004. posebno novoprimljenim članicama. definisani jezik i valuta u postupcima javnih nabavki i pravilo za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti. („Sl. i usvojen je 22. 83-92). uspostavi efikasniji i celishodniji sistem javnih nabavki brzo se pokazala neizvodivom. KRATAK PREGLED STRUKTURE I SADRŽAJA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama („Sl. čl. Četvrti deo Zakona (Evidencija o javnim nabavkama. Namera da se značajnijim izmenama i dopunama Zakona iz 2002/2004. čl. uslove i način pokretanja postupka. način odreñivanja procenjene vrednosti. god. odreñeni osnovni pojmovi u njemu (ukupno 26 definicija).___________________________________________________________________ 1. god. pristup dokumentaciji. pravila o odreñivanju tehničkih elemenata (tehničke specifikacije). dokumentacija i evidentiranje. 52-73) i stupio je na snagu 06. Novi Zakon o javnim nabavkama stavljen je na dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. god. postupak i način otvaranja ponuda i prijava ponuñača i postupak i način izbora najpovoljnije ponude. energetike. definisan je predmet materije koju obuhvata. glasnik RS“ 116/08) podeljen je u 11 osnovnih delova. god. glasnik RS“ 43/03 i 101/05). Neke izmene (iznos takse za pokretanje postupka zaštite prava i kaznene odredbe) izvršene su kroz druge zakone 2003. 1. ukazala se potreba daljeg podešavanja sistema javnih nabavki u Republici i približavanja praksi i rešenjima u zemljama Evropske unije.2. pa se pristupilo pripremi novog zakona. obavezne uslove za učešće u postupku i način dokazivanja ispunjenosti uslova. Drugi deo Zakona (Uslovi i način sprovoñenja postupka javne nabavke. utvrñena tri osnovna predmeta javnih nabavki (dobra. („Sl. radovi i usluge). godine („Službeni glasnik RS“ 39/02). uslove za podizvoñače i podnosioce zajedničke ponude. pravila za podnošenje ponude. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 3 . januara 2009. 1. Objavljen je u „Sl. bliže su definisani naručioci i posebni uslovi javnih nabavki u pet specifičnih infrastrukturnih oblasti. Nakon petogodišnje primene Zakona. definiše vrste postupaka javnih nabavki (ukupno 6). a izmene i dopune Zakona u maju 2004. definisani izuzeci od primene Zakona. vrste i način objavljivanja oglasa. rudarstva. Prvi Zakon o javnim nabavkama donet je 05. vrste i način odreñivanja kriterijuma za ocenjivanje ponuda. god. i 2005. utvrñena četiri osnovna načela javnih nabavki. pripremu i sadržinu konkursne dokumentacije. U trećem delu Zakona (Javne nabavke u oblastima vodoprivrede.

Deseti deo Zakona (Kaznene odredbe. koji bliže utvrñuje vrste i pozicije radova čije se izvoñenje ustupa po odredbama ovog Zakona. obrazovanje. 100-118) detaljno je ureñena oblast zaštite prava. smanjen broj odredbi sa 152 člana u prethodnom na 127 članova u novom Zakonu. povećana javnost i transparentnost postupaka. ali prvi put normativno ureñuje stručne poslove u oblasti javnih nabavki. što doprinosi podizanju efikasnosti postupaka javnih nabavki. čl. Iz tog razloga. ponuñača. rokovi za donošenje novih podzakonskih akata. čl. čl. čime se podiže stepen društvene kontrole u oblasti javnih nabavki. 120) utvrñuje nezakonite postupke naručioca koji za pravnu posledicu imaju ništavost ugovora o javnoj nabavci. ali povećava odgovornost svih subjekata javnih nabavki – naručilaca. obuku i sertifikaciju službenika u ovoj oblasti. prava i obaveze učesnika i pravna sredstva u postupku zaštite prava. jednostavnija procedura. U šestom delu Zakona (Uprava za javne nabavke. pravni status i poslovi Uprave za javne nabavke. postupak zaštite prava. prihvatljivija kompozicija i logičnija sistematika materije obuhvaćene Zakonom. Deveti deo Zakona (Ništavost ugovora. su: promena sadržaja oko 2/3 odredbi prethodnog Zakona. U jedanaestom delu Zakona (Prelazne i završne odredbe. uvodeći pojam „službenik za javne nabavke“ i načelno definišući sistematizovanje poslova javnih nabavki kod naručilaca. 123-127) definisan je status postupaka javnih nabavki i postupaka zaštite prava pokrenutih do njegovog stupanja na snagu. .3. status Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava do obrazovanja novih organa. čl. koji definišu vrste usluga obuhvaćenih Zakonom i Aneks II. tako i ponuñačima koji su učestvovali u postupcima javnih nabavki u periodu njegove primene. NAJVAŽNIJE PROMENE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Posle šestogodišnje primene Zakona o javnim nabavkama iz 2002/2004. Najznačajnija obeležja koja karakterišu Zakon o javnim nabavkama iz 2008. 119) nadzor nad njegovim sprovoñenjem poveren je ministarstvu nadležnom za poslove finansija. čl. čl. 97) sadrži samo jedan član.___________________________________________________________________ Peti deo Zakona (Poslovi javnih nabavki. regulatornih i kontrolnih organa. 121-122) sankcioniše prekršaje naručilaca i ponuñača u oblasti javnih nabavki i utvrñuje visine propisanih kazni za prekršioce i odgovorna lica u njima. 98-99) utvrñeni su oblik organizovanja. Osmim delom Zakona (Nadzor. čl. sastavni deo novog Zakona čine Aneks I A i Aneks I B. 1. njegove osnovne odredbe uglavnom su poznate kako naručiocima. Kao i u prethodnom Zakonu. Sedmim delom Zakona (Zaštita prava ponuñača i javnog interesa. status i način rada Republičke komisije za zaštitu prava. detaljniji sadržaj novog Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije je predstaviti kroz poreñenje sa prethodnim Zakonom. usklañivanje preferencijalnog tretmana domaćih ponuñača sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju izmeñu EU i Republike Srbije i rok za stupanje na snagu Zakona.

28). odluka.) kojima se bliže ureñuju pojedine odredbe Zakona i to: 1) spisak meñunarodnih organizacija čiji se posebni postupci mogu primenjivati umesto odredaba Zakona (čl. 2) veći stepen nezavisnosti u postupcima zaštite prava. predmet ugovora o javnim nabavkama. osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki. 2) ureñivanje postupka javne nabavke malih vrednosti (čl. Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. naziv. 3) kriterijumi za obrazovanje komisija za javne nabavke (čl. subjekti u postupcima javnih nabavki. kontrolu i sankcionisanje postupaka javnih nabavki. manje važne izmene imaju za cilj unapreñenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. 7). a naročito: 1) doslednije ostvarivanje osnovnih načela (ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava. pojedinih pravnih instituta i odredbi i upotreba jasnijih i razumljivijih termina. izbor i pravila za primenu pojedinih vrsta postupaka. unošenje novih pojmova i pravnih instituta ili izmena njihovog sadržaja. Sve navedene i dr. preciznije definisanje upotrebljenih pojmova.___________________________________________________________________ podizanje kapaciteta učesnika u postupcima javnih nabavki kroz profesionalizaciju i sistemsku pripremu kadrova. 1. sprovoñenje. ureñivanje javnih nabavki malih vrednosti i definisanje nadzora nad sprovoñenjem Zakona. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 5 . vrste kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. a posebno poboljšanje transparentnosti postupaka). 26). 1. 1). jasnije razgraničenje funkcije i odgovornosti subjekata uključenih u pripremu. uslovi i način za pokretanje postupka. 4) sužavanje prostora i podizanje odgovornosti za zloupotrebe u postupcima javnih nabavki. Uporednim posmatranjem prethodnog i novog Zakona o javnim nabavkama uočavaju se sledeća obeležja: 1) deo sadržaja nije ili nije suštinski izmenjen: ciljevi i koncept ureñivanja oblasti javnih nabavki. obrazaca i sl. položaj i način izbora organa za rešavanje postupaka zaštite prava. 5) sistemsko ureñivanje nadzora nad zakonitošću u oblasti javnih nabavki i 6) jačanje kontrolnih institucija i instrumenata kontrole ponašanja subjekata u poslovima javnih nabavki. pravila čuvanja dokumentacije. PODZAKONSKI AKTI PREDVIðENI NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA Novi Zakon o javnim nabavkama predvideo je ovlašćenje i obavezu ministarstva (ministra) nadležnog za poslove finansija za donošenje 10 podzakonskih akata (pravilnika. 2) na nov način ureñene su pojedine oblasti u sistemu javnih nabavki: kompozicija i sistematika teksta. kao i slučajevi ništavosti zaključenih ugovora. 3) profesionalniju i stručniju pripremu i sprovoñenje postupaka javnih nabavki. pravila upotrebe jezika i valute i antikorupcijske zaštite. naglašenija uloga savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti javnih nabavki. nadležnosti i ovlašćenja Uprave za javne nabavke. navedene su u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. podizanje konkurentnosti i jednakosti ponuñača.4.

6) dokazi o ispunjenosti uslova za preferencijalni tretman domaćih ponuñača (čl. sistematizovanje poslova. NAČELA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI Zakon o javnim nabavkama. 3) načelo transparentnosti postupka javne nabavke i 4) načelo jednakosti ponuñača. Iz tih razloga. Do njihovog donošenja u primeni su podzakonski akti doneti na osnovu prethodnog Zakona o javnim nabavkama. a prednost data domaćim ponuñačima (preferencijalni tretman) postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP izmeñu EU i Republike Srbije.5. Četiri osnovna načela na kojima je zasnovan sistem javnih nabavki su: 1) načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava. 7) način postupanja sa elektronskim ponudama i način sprovoñenja elektronske licitacije (čl. pa i čitav sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. kao i subjekte uključene u pripremu konkursne dokumentacije da nastupaju kao ponuñači ili podizvoñači. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. kao i pravo učesnika u postupku javne nabavke da ostvari uvid u podatke iz ponuda koji se unose u zapisnik o otvaranju . Načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava obavezuje naručioce da postupak javne nabavke sprovode u rokovima i sa što manje troškova. 94). Prelaznim odredbama Zakona predviñeno je donošenje podzakonskih akata u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu novog Zakona. 2) načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima. Posle donošenja novih podzakonskih akata i primene odredaba sa odloženom primenom u rokovima propisanim Zakonom i na taj način zaokruživanja inoviranog sistema javnih nabavki. 54). zasniva se na četiri osnovna načela i oslonjen je na njih kao na četiri noseća stuba. 76). 52). osim podzakonskog akta o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i elektronskoj licitaciji. 97). 9) način voñenja evidencije o javnim nabavkama i sadržina izveštaja o zaključenim ugovorima i postupcima javnih nabavki (čl. odredbe o službenicima za javne nabavke imaće odloženu primenu od šest meseci od stupanja na snagu Zakona. poslovi službenika za javne nabavke. Načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima onemogućava naručioce da neopravdanim korišćenjem pregovaračkog postupka ili diskriminatorskih uslova i kriterijuma ograničavaju slobodnu konkurenciju.___________________________________________________________________ 4) forma i sadržina kreditnog zahteva i forma i sadržina dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge (čl. Načelo transparentnosti postupka javne nabavke podrazumeva obavezu objavljivanja oglasa o javnim nabavkama u „Sl. kao i da javna sredstva koriste namenski. program obuke. 10) postupak izdavanja sertifikata službenicima za javne nabavke. 30). u odnosu na verifikovana evropska rešenja. osim onih odredbi koje su u suprotnosti sa novim Zakonom. praksa će pokazati svrsishodnost učinjenih promena i stepen napretka u harmonizaciji pravnog sistema u Srbiji u oblasti javnih nabavki. deo Zakona o javnim nabavkama koji obrañuje načela javnih nabavki zaslužuje prethodnu pažnju. 1. 5) obavezni elementi konkursne dokumentacije (čl. uslovi za predavače i uslovi sticanja sertifikata (čl. 8) postupak otvaranja ponuda/prijava i obrazac za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda/prijava (čl. 30). Takoñe.

Načelo jednakosti ponuñača zabranjuje naručiocima teritorijalnu. ličnu ili diskriminaciju proisteklu iz klasifikacije delatnosti ponuñača. kao i odluke Republičke komisije za zaštitu prava. POGLAVLJE – SISTEM JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI 7 . da ih jasno razumeju i dosledno poštuju u svom radu. prevashodno naručilaca. Uslovljavanje poreklom dobara ili usluga ograničeno je posebnim propisima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.___________________________________________________________________ i pravo da ostvari uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odgovarajućih odluka naručioca. predmetnu. Zato su naručioci dužni da dobro poznaju načela javnih nabavki. pre svega u pogledu zaštite prava. 1. Načela javnih nabavki definišu odgovornost lica koja su uključena u proces javnih nabavki. Takoñe. obaveštenja i izveštaji o dodeljenim ugovorima i sprovedenim postupcima objavljuju se na Portalu javnih nabavki. a njima se odreñuju i prava ponuñača.

___________________________________________________________________ .

___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 9 . Poglavlje POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 2.

___________________________________________________________________ 10 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

000. zahtevi za dokazivanjem kvalifikacije.000 din. ovo je i najjasniji i najjednostavniji postupak predviñen Zakonom (osim postupka javne nabavke male vrednosti). osim za javne nabavke čija je okvirna vrednost iznad 50.1.___________________________________________________________________ POSTUPCI JAVNIH NABAVKI Po Zakonu o javnim nabavkama. što direktno vodi do izbora najpovoljnije ponude i zaključenja ugovora. Iz više razloga. javno otvaranje i ocenjivanje ponuda u cilju utvrñivanja kvalifikacije ponuñača i donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude i 5) obaveštavanje o izboru najpovoljnije ponude i zaključivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuñačem. u kom slučaju je propisano objavljivanje i prethodnog raspisa. jer sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima sadržanim u konkursnoj dokumentaciji. To je postupak koji u najvećem stepenu ispunjava sva načela javnih nabavki. 3) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. kriterijum i elementi kriterijuma 2. 5) konkurs za nacrte. Otvoreni postupak predviña samo jednu najavu potencijalnim ponuñačima – javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS« i na Portalu javnih nabavki. 3) priprema konkursne dokumentacije i objavljivanje javnog poziva za prikupljanje ponuda. moguće je primeniti jedan od šest postupaka javnih nabavki i to: 1) otvoreni postupak. (za javne nabavke u infrastrukturnim oblastima 100. Ostali postupci mogu se primeniti ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi. 2) pokretanje postupka (donošenje odluke o pokretanju i obrazovanje komisije za javnu nabavku). 4) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva.000. Svi uslovi za učešće zainteresovanih ponuñača. Zakon generalno favorizuje i kao pravilo prepoznaje otvoreni postupak za većinu javnih nabavki. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 11 . 4) prijem. 2) restriktivni postupak. Otvoreni postupak obuhvata pet osnovnih faza: 1) prethodno planiranje javne nabnavke. ali je to i postupak koji je najmanje fleksibilan. 2. OTVORENI POSTUPAK Struktura i karakteristike Otvoreni postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci koji Zakon preporučuje kao pravilo. U otvorenom postupku može učestvovati neograničen broj ponuñača.000 din). i jedan postupak (prijem i ocena ponuda). 6) postupak javne nabavke male vrednosti.

9) roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. 6) uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. elemenata konkursne dokumentacije. postupak javne nabavke može znatno da se produži kako bi se revidirala konkursna dokumetnacija.___________________________________________________________________ za izbor najpovoljnije ponude. može se iskomplikovati pokretanjem postupka zaštite prava. Ako naručilac iz nekih razloga izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. Konkursna dokumentacija mora da sadrži propisane obavezne elemente i to: 1) poziv za podnošenje ponude. a može je objaviti i na Portalu javnih nabavki. 2) predmetu nabavke. 4) kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće. 7) vremenu i mestu podnošenja ponude. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. a može se desiti i da bude odabran ponuñač koji nije najbolje rešenje za ispunjenje predmeta javne nabavke. a može da sadrži i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. dužan je da produži rok za podnošenja ponuda. 3) uslovima za učestvovanje u postupku. a naručilac naročito može da navede vrstu finansijskih instrumenata za obezbeñenje ispunjenja obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i izvršenju zaključenog ugovora. Takoñe. 5) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i dr. tehničke karakteristike. definisani su od strane naručioca pre objavljivanja javnog poziva i moraju biti obuhvaćeni javnim pozivom i bliže razrañeni konkursnom dokumentacijom. 7) tehničku dokumentaciju i planove (odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti). 3) obrazac ponude. 5) model ugovora (kod nabavke finansijske usluge kredita – kreditni zahtev). obavesti sve ponuñače koji su do tog momenta preuzeli konkursnu dokumenatciju.). koji obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. količinu. telefaksom ili putem elektronske pošte. 8) obrazac strukture cene sa uputstvom za popunjavanje. kvalitet. Podaci iz konkursne dokumentacije ne mogu se razlikovati od podataka objavljenih u javnom pozivu. naručilac je dužan da omogući zainteresovanim ponuñačima uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije. Od dana objavljivanja javnog poziva. sa uputstvom kako se ispunjenost uslova dokazuje. U otvorenom postupku mora se uvek koristiti javni poziv za prikupljanje ponuda. opis. konkursnu dokumentaciju dostavi ponuñaču poštom. Naručilac pisanim putem obaveštava ponuñače koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda. odnosno. 8) vremenu i mestu otvaranja ponuda. 2) uputstvo ponuñačima za pripremu ponude. 10) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. zainteresovano lice može zatražiti dodatne informacije ili 12 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . uslova za kvalifikaciju ponuñača. dužan je da o tome. Obzirom na potpuno otvorenu konkurenciju. odmah i bez naknade. U suprotnom. Konkursna dokumentacija može da sadrži i dr. a odluka o produženju roka objavljuje se na identičan način na koji je oglašen javni poziv. da u roku od dva dana od dana prijema zahteva. elemente neophodne za pripremu ponude. rok i mesto izvršenja i sl. javne nabavke u otvorenom postupku zahtevaju pažljivu i stručnu pripremu tehničkih specifikacija. 6) tehničke specifikacije (vrstu.

donosi se odluka o izboru najpovoljnje ponude. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 13 . postupak se može nastaviti kao pregovarački bez objavljivanja javnog poziva. odnosno izvesti samo ograničeni broj ponuñača. 7) ukoliko su primljene sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. partija III – toneri. pružiti.___________________________________________________________________ pojašnjenja u vezi pripremanja ponude. (npr. postupak se može nastaviti kao pregovarački sa objavljivanjem javnog poziva i 8) ukoliko nije dobijena nijedna ponuda ili su sve primljene ponude neodgovarajuće. donosi se odluka o obustavljanju postupka. namenu i svojstva). U postupku prijema. 4) ponude koje nisu odbijene ocenjuju se primenom elemenata kriterijuma i rangiraju.). 6) ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude. Predmet javne nabavke u otvorenom postupku može se oblikovati u više partija (dobra. RESTRIKTIVNI POSTUPAK Restriktivni postupak je postupak u kome ponudu mogu podneti samo oni ponuñači koje je naručilac pozvao da dostave ponudu. Najkraći propisan rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS». partija II – tipski obrasci. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u otvorenom postupku je najniža ponuñena cena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Primena restriktivnog postupka Restriktivni postupak naručilac može primeniti u dva specifična slučaja i to: 1) kada predmet javne nabavke može isporučiti. pošto su prethodno ustanovljene njihove kvalifikacije (kandidati).2. kadrovsku i finansijsku osposobljenost ili 2. i to najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. a naručilac je obavezan da pisanu informaciju u roku od dva dana dostavi svim licima koja su do tog momenta primila konkursnu dokumentaciju. partija IV – sitan kancelarijski materijal i sl. 5) ukoliko je pribavljena najmanje jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. pregleda i stručne ocene ponuda propisane su sledeća pravila za postupanje naručioca: 1) neblagovremene ponude se odbacuju i neotvorene vraćaju ponuñaču. u slučaju da je objavljen prethodni raspis. 2. 2) neispravne i neodgovarjuće ponude moraju biti odbijene. odnosno koji imaju jedinstvenu klasifikaciju. čime se u jednom predmetu javne nabavke otvara mogućnost dodele ugovora većem broju ponuñača. Rok može biti skraćen. koji poseduju odgovarajuću tehničku. 3) neprihvatljive ponude mogu biti odbijene. usluge ili radovi koji čine istovrsnu celinu. nabavka kancelariskog materijala: partija I – papir. ali ne kraći od 22 dana.

7) imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. Faza I Tokom prve faze naručilac utvrñuje – priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava. 3) obrazac prijave. a odlukom se posebno obrazlažu odbijene prijave. Rokovi za podnošenje prijava u I fazi restriktivnog postupka su i dalje alternativni i to: 1) opšti rok ne može biti kraći od 25 dana od objavljivanja javnog poziva. ali ne kraći od 15 dana od objavljivanja javnog poziva. Potrebno je istaći da naručilac više nije u obavezi da zatraži mišljenje Uprave za javne nabavke. na osnovu prethodno odreñenih uslova za priznavanje kvalifikacije. 5) vremenu i mestu podnošenja prijava. isporučuju ili izvode u skladu sa tržišnim uslovima. 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije sa uputstvom kako se kvalifikacija dokazuje. Ova faza odvija se kroz četiri osnovna koraka: 1) naručilac utvrñuje uslove za kvalifikaciju. 3) naručilac ocenjuje prijave u skladu sa obaveznim uslovima za učešće propisanim Zakonom i preciziranim u konkursnoj dokumentaciji i donosi obrazloženu odluku o utvrñivanju liste kandidata. Restriktivni postupak je specifičan i sprovodi se u dve odvojene faze. priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava zainteresovanih podnosilaca. 2) u uslovima hitnosti. o čemu obaveštava sve kandidate sa liste. već samostalno procenjuje kada su ispunjeni zakonski uslovi za primenu restriktivnog postupka javne nabavke. koja mora imati najmanje tri kandidata. Javni poziv za prvu fazu restriktivnog postupka obavezno sadrži: 1) podatke o naručiocu. Završni akt prve faze restriktivnog postupka je obrazložena odluka o listi podnosilaca prijava kojima je priznata kvalifikacija. Važno je napomenuti da naručilac može sa liste kvalifikovanih kandidata da isključi pojedine kandidate i pre isteka roka važenja liste. naručilac može da odredi skraćeni rok. ali samo iz razloga zasnovanih na uslovima iz konkursne dokumentacije. 4) obrazloženu odluku naručilac u propisanom roku (tri dana od njenog donošenja) dostavlja svim podnosiocima prijava. 3) uslovima za priznavanje kvalifikacije. a predmet nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra. a može sadržati i druge podatke neophodne za obaveštavanje ponuñača. 2) zainteresovana lica preuzimaju konkursnu dokumentaciju i u roku utvrñenom konkursnom dokumentacijom podnose prijave za kvalifikaciju. 2) predmetu nabavke. sa periodom za koji važi – najduže dve godine. 4) vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 14 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . odnosno povremene usluge ili radovi na održavanju koji se pružaju. 6) roku za donošenje odluke o priznavanju kvalifikacije. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave: 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu.___________________________________________________________________ 2) kada javnu nabavku nije moguće unapred isplanirati sa stanovišta obima i vremena.

Objavljivanjem javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru sa izabranim ponuñačem završava se restriktivni postupak javne nabavke. naručilac poziva sve kvalifikovane podnosioce prijava sa liste (kandidate). 5) po pravosnažnosti odluke o izboru. naručilac zaključuje ugovor sa izabranim ponuñačem i upućuje na objavljivanje javno obaveštenja o dodeli ugovora. primenjuje se posebna vrsta restriktivnog postupka pod nazivom “kvalifikacioni postupak”. zaključivanje ugovora po pravosnažnosti odluke o dodeli i objavljivanje javnog obaveštenja o zaključenom ugovoru.___________________________________________________________________ Faza II U drugoj fazi. Način postupanja sa ponudama primljenim u drugoj fazi restriktivnog postupka i pravila o izboru najpovoljnijeg ponuñača ne razlikuju se u odnosu na otvoreni postupak: javno otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika. 3) naručilac organizuje javno otvaranje ponuda i sastavlja zapisnik koji u roku od tri dana dostavlja ponuñačima koji su podneli ponude. obzirom da je ispunjenost uslova dokazana kroz kvalifikaciju ponuñača u prvoj fazi restriktivnog postupka. 2) naručilac može ažurirati uslove za ocenjivanje kvalifikacija zainteresovanih lica. koju dostavlja svim ponuñačima. 2. može njihove nazive da dostavi za to zainteresovanim licima. 4) komisija za javnu nabavku pregleda. da podnošenjem ponude učestvuju u postupku javne nabavke kroz nekoliko sledećih koraka: 1) naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i upućuje samo kvalifikovanim ponuñačima (kandidatima) poziv za podnošenje ponude. Sadržaj konkursne dokumentacije za drugu fazu restriktivnog postupka razlikuje se u odnosu na otvoreni postupak samo utoliko što ne sadrži obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće (sa uputstvom za dokazivanje ispunjenosti uslova). 4) ukoliko naručilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih naručilaca. 3) odlukom o priznavanju kvalifikacije kandidatima utvrñuje se period važenja liste kandidata. 2) zainteresovani kvalifikovani ponuñači (kandidati) podnose svoje ponude u roku odreñenom u konkursnoj dokumentaciji za dostavljanje ponude. dostavljanje odluke ponuñačima. Propisani rok za dostavljanje ponuda definisan je u odnosu na dan kada je naručilac uputio pisani poziv kandidatima da dostave ponude i to na sledeća četiri načina: 1) opšti rok – ne kraći od 30 dana od dana kada je upućen pisani poziv. 3) u slučaju hitnosti – ne kraći od 10 dana. na osnovu unapred utvrñenih nediskriminatorskih uslova. Kvalifikacioni postupak Za ugovore koji se dodeljuju u infrastrukturnim oblastima (vodoprivreda. energetika. koji ne može biti duži od četiri godine. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 15 . ocenjuje i rangira prikupljene ponude i sastavlja izveštaj o stručnoj oceni ponuda na osnovu koga naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude. donošenje obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. 4) za povremene sukcesivne nabavke – naručilac odreñuje „primeren“ rok. rudarstvo. telekomunikacije i saobraćaj). Specifične karakteristike ovog postupka su sledeće : 1) postupak kvalifikacije ponuñača može se odvijati u više faza. 2) ako je objavljen prethodni raspis – ne kraći od 22 dana. stručna ocena i rangiranje ponuda od strane komisije za javnu nabavku.

a da se zatim. on ih implicitno sadrži. pojedinačno ili sa svim ponuñačima istovremeno. naručilac poziva izabrane kandidate da dostave svoje ponude i sprovodi postupak pregovaranja o uslovima pod kojima će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci. Vrste pregovaračkog postupka Postoje dva pregovaračka postupka sa svojim specifičnostima i uslovima korišćenja: 1) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. 3) finansijskog i poslovnog potencijala i 4) kadrovskog i tehničkog kapaciteta. pregovara do izbora najpovoljnije ponude. u Zakon o javnim nabavkama iz 2008. Zakona. Osim terminološke promene u nazivu postup(a)ka. Zajedničko za oba postupka je: 1) obaveza naručioca da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja. 2) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. 2) delatnosti. 4) obaveza naručioca da obezbedi da ugovorena cena ne bude viša od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta nabavke. ali i pojednostavljenja procedure.___________________________________________________________________ 5) naručilac može da odluči da će koristiti listu kandidata drugog naručioca. preporuka je da se najpre javno otvore preliminarne ponude svih ponuñača. PREGOVARAČKI POSTUPCI Pregovarački postupak je način dodele ugovora o javnoj nabavci u kome naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuñača o elementima ugovora o javnoj nabavci. U prvom koraku naručilac sastavlja listu potencijalnih ponuñača (kandidata) za koje ocenjuje da mogu da ispune predmet nabavke. unete su i značajne sadržinske novine. Iako je način pregovaranja prepušten naručiocu da ga definiše konkursnom dokumentacijom. pa je logično da i dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti dokumenta predviñena čl. 3) voñenje zapisnika o pregovaranju. prema kriterijumu i elementima kriterijuma (ako se izbor vrši po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude) utvrñenim konkursnom dokumentacijom. u odnosu na rešenja po prethodnom zakonu. 16 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Tok pregovaračkog postupka Iako pregovarački postupak formalno ne poznaje dve faze (kao što je slučaj u restriktivnom postupku). Pre nego što pristupi postupku pregovaranja. 2) izuzimanje modela ugovora kao obaveznog elementa konkursne dokumentacije. koji važe i za ostale postupke. naručilac prethodno utvrñuje kvalifikaciju ponuñača u pogledu: 1) pravnog statusa. o čemu donosi pisanu obrazloženu odluku. 45.3. 2. Jasno je da se radi o obaveznim uslovima za učešće u postupku javne nabavke. Podrazumeva se da se postupak pregovaranja može sprovoditi samo sa ponuñačima koji su dokazali ispunjenost obaveznih uslova za učešće. pre svega u cilju preciziranja odreñenih rešenja. U drugom koraku.

tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju (očigledno izostavljen predmet javne nabavke). ali ne mora da učini). 3) u slučaju javne nabavke radova isključivo za potrebe istraživanja. 2) u izuzetnim slučajevima kada zbog prirode radova. kao i rizika vezanih za njih. Iako objavljivanje javnog poziva ispunjava neke elemente osnovnih načela javne nabavke. Redosled aktivnosti Prvi slučaj koji predstavlja dovoljan uslov za primenu ovog postupka najčešći je u praksi i podrazumeva da naručilac prethodno odbije sve ponude primljene u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka kao neispravne (što je naručilac obavezan da učini) ili neprihvatljive (što naručilac može. niti da bi se nadoknañivali troškovi istraživanja i razvoja. 2. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka. jedina specifičnost pregovaračkog postupka u odnosu na otvoreni postupak je izostavljanje modela ugovora kao obaveznog elementa. kada god je to prihvatljivo.___________________________________________________________________ U pogledu konkursne dokumentacije. 1) PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja U ovom postupku naručilac objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki. pod uslovom da se prvobitno odreñeni uslovi za učešće u postupku. U slučaju hitnosti. naručilac može da donese odluku o pokretanju pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva. Shodnim tumačenjem. Nakon ispunjenja navedenih uslova i obaveza. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva naručilac može da koristi u tri osnovna slučaja: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude. U slučaju odbijanja svih ponuda. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 17 . dobara ili usluga. Zakonom je eksplicitno propisan samo rok za pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva i to tako da rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva. može se zaključiti i da je preporučeni rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva 25 dana od upućivanja poziva za podnošenje ponude. Naručilac nije u obavezi da objavi javni poziv ukoliko odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuñače koji su u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dostavili neispravne i/ili neprihvatljive ponude da ih dopune i tako učine ispravnim i prihvatljivim. Zato su i uslovi za primenu ovog postupka ograničeni Zakonom. nije moguće unapred proceniti vrednost javne nabavke. ipak se radi o postupku koji ograničava konkurenciju i slobodnu tržišnu utakmicu. Kada je u pitanju rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku. može se koristiti analogija roka propisanog u takvim okolnostima za II fazu restriktivnog postupka. razvoja ili eksperimenta. koju u roku od tri dana dostavlja svim ponuñačima i u istom roku dostavlja obaveštenje o obustavljanju postupka za objavljivanje u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki.

vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. a može da sadrži i dodatne podatke). zaključenje ugovora i objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru. kada se pokreće nakon neuspelog otvorenog ili restriktivnog postupka. vremenu i mestu otvaranja ponuda. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda u “Službenom glasniku RS” i na Portalu javnih nabavki Javni poziv sadrži iste elemente kao i javni poziv u otvorenom postupku (podatke o naručiocu. donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Uslovi za primenu postupka Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ima ograničenu primenu i naručilac ga može koristiti samo u odreñenim strogo propisanim slučajevima: 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. Osim ograničenja o uslovima u kojima se može koristiti ovaj pregovarački postupak. uslovi za učešće. roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. uslovima za učestvovanje u postupku. već samostalno ocenjuje u kom slučaju su se stekli zakonski uslovi za korišćenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva.___________________________________________________________________ Ukoliko pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva primenjuje iz razloga navedenih u tačkama 2) ili 3) ili želi da obezbedi veću konkurenciju meñu ponuñačima koji su podneli neispravne/neprihvatljive ponude (tač. dostavljanje odluke ponuñačima koji su učestvovali u postupku. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. 1). ili su sve ponude neodgovarajuće. predmetu nabavke. on podrazumeva i ograničenu konkurenciju. 18 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . jer se sprovodi bez objavljivanja javnog poziva koji obezbeñuje otvorenu konkurenciju i to je osnovna razlika ovog postupka u odnosu na otvoreni postupak. Novi Zakon o javnim nabavkama uneo je i značajnu novinu u smislu da ponuñena cena u ovom pregovaračkom postupku. identičan je kao u otvorenom postupku. vremenu i mestu podnošenja ponude. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. pod uslovom da se bitni elementi konkursne dokumentacije i to: predmet javne nabavke. Iako minimalna efektivna konkurencija nije propisana Zakonom. 2) PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA Osnovna obeležja Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva naručilac samostalno sprovodi i nije u obavezi da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. Svakako najznačajnija novina je to da za primenu ovog postupka naručilac više nije u obavezi da traži mišljenje Uprave za javne nabavke. imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije. ne može biti viša od cene ponuñene u obustavljenom otvorenom ili u restriktivnom postupku. jer će imati na raspolaganju više mogućnosti za izbor najpovoljnije ponude. otvaranje. Dalji tok aktivnosti vezan za prijem. pregled i stručnu ocenu ponuda. (u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu). logično je da naručilac obezbedi učešće što većeg broja ponuñača koji mogu da ispune predmet javne nabavke.

Posebne obaveze i prava naručioca Ukoliko naručilac primeni pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u obavezi je i da: 1) u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi “Službenom glasniku RS” i Portalu javnih nabavki. 6) u slučaju javne nabavke dobara ponuñenih i kupljenih na robnim berzama 7) u slučaju dodatnih usluga ili radova koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. 8) kod usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova. pod uslovom da su nabavke neposredno povezane sa tom delatnošću i da kvalitet. umetničkih ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava. 4) ako zbog izuzetne hitnosti. u skladu sa propisima o likvidaciji. ako se uklapaju u osnovni projekat za koji je po javnom pozivu bio zaključen ugovor. 11) kod nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje.___________________________________________________________________ 2) u slučaju javne nabavke dobara isključivo za potrebe istraživanja. 10) kod nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte ako naručilac u pregovarački postupak uključi svakog od nagrañenih učesnika. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 19 . a koji sadrži sve podatke iz pisanog izveštaja komisije za stručnu ocenu ponuda. 2. pri čemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka ne može preći 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. 3) ako zbog tehničkih. ako se ugovor zaključi sa prvobitnim pružaocem. 4) – hitnost postupka zbog vanrednih ili nepredviñenih okolnosti. a pruža ih odnosno izvodi prvobitni ponuñač sa kojim je zaključen ugovor po javnom pozivu. Upravi za javne nabavke dostavi izveštaj o dodeli ugovora zbog hitnosti u vanrednim okolnostima ili nepredviñenim dogañajima. ili (b) su dodatne usluge ili radovi neophodni za dalje faze izvršenja ugovora. može da zaključi ugovor i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava i što eventualno podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke. uz saglasnost ostalih poverilaca. naručilac nije mogao da postupi u rokovima predviñenim za otvoreni ili restriktivni postupak. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljača namenjenih za delimičnu zamenu ili proširenje obima. 9) kod nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponuñača koji je u likvidaciji. ako je mogućnost navedena u prvoj objavi javnog poziva i ako od zaključenja prvog ugovora nije proteklo više od tri godine. cena i rokovi izvršenja odgovaraju zahtevima naručioca. profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica. obaveštenje o izboru koje sadrži podatke o predmetu nabavke. uključujući i okolnosti za primenu pregovaračkog postupka. Specifično samo za ovaj postupak je i to što naručilac u slučaju iz tač. razvoja ili eksperimenta. izabranoj ponudi i osnovu za sprovoñenje pregovaračkog postupka – obaveza ne postoji u slučaju nabavki dobara na robnim berzama i 2) takoñe u roku od tri dana od izbora najpovoljnije ponude. odnosno izvoñačem i ako ukupna vrednost svih dodatnih usluga/radova ne prelazi 25% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora i ako: a) se dodatne usluge ili radovi ne mogu u tehničkom ili ekonomskom pogledu razdvojiti od glavne javne nabavke bez štetnih posledica po naručioca. nabavku može ispuniti samo odreñeni ponuñač.

inženjerstva.900. zadržane su u primeni odredbe prethodnog Zakona koje se odnose na javne nabavke male vrednosti (čl. 2) umesto komisije za javnu nabavku. do donošenja posebnog podzakonkog akta. Iako se u praksi naručilaca. a žiri je samostalan u odlučivanju o dodeli nagrada. 4) ponuñači mogu podneti samo po jednu ponudu i istu ne mogu menjati. na Portalu javnih nabavki). 2) nisu u obavezi da objavljuju javni poziv za prikupljanje ponuda (ali mogu. Treba potsetiti da se ugovor o javnoj nabavci usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte dodeljuje u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. sa dodelom nagrada ili plaćanjem učesnicima. planove ili dizajn.g. 5) pogañanje (pregovaranje) oko elemenata ponude nije dozvoljeno.___________________________________________________________________ 2. U najkraćem. 3) ukoliko se od učesnika na konkursu zahteva posebna stručnost ili iskustvo. Prelazna rešenja do donošenja podzakonskog akta Da u praksi ne bi došlo do pravne praznine. 20 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . KONKURS ZA NACRTE Postupak za dodelu ugovora putem konkursa bio je tretiran kao specifičan postupak javne nabavke usluga. one se svode na sledeće: 1) javne nabavke putem konkursa sprovode se u oblasti urbanističkog planiranja. najuspelije rešenje bira nezavisni žiri. potrebno je ukazati na specifične odredbe vezane za ovaj postupak. najmanje trećina članova žirija mora imati takve kvalifikacije ili iskustvo. – 2. Zakonom o javnim nabavkama predviñena je obaveza ministra finansija da posebnim podzakonskim aktom na jedinstven način uredi postupak javne nabavke male vrednosti. 4) radovi (nacrti. 5) konkurs za nacrte.4. arhitekture. može se sprovoditi kao poseban postupak ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. prelaznim i završnim odredbama Zakona o javnim nabavkama iz 2008. ugovor dodele ponuñaču sa najnižom ponuñenom cenom. ali je novim Zakonom o javnim nabavkama definisan kao poseban postupak javne nabavke i saglasno tome ureñen posebnim članom u okviru drugog dela Zakona. usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od vrednosti utvrñene zakonom o republičkom bužetu za tekuću godinu (za 2009. dizajna i informatike. 6) su u obavezi. U osnovi. da u slučaju jednakih ostalih uslova.000. 2. 3) su u obavezi da pribave najmanje tri nezavisne ponude. grañevinarstva. planovi. relativno retko sreće.g. posebno na lokalnom nivou. dizajnerska rešenja) dostavljaju se pod šifrom. za naručioce to znači da: 1) postupke javnih nabavki male vrednosti sprovode po odredbama internih akata (pravilnika za javne nabavke malih vrednosti). obrazovan od fizičkih lica koja nisu povezana sa učesnicima na konkursu. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Osnovne napomene Javnim nabavkama male vrednosti smatraju se nabavke istovrsnih dobara. 123-125).00 din).5.

i to zbirno (broj ugovora i ukupna vrednost) za svaki od tri predmeta javne nabavke. U svakom slučaju. a skraćeni postupak sprovodio se po pojednostavljenoj proceduri (korišćenjem narudžbenice i sprovoñenjem celokupnog postupka od strane zaduženog lica–realizatora). Uobičajena praksa bila je da naručioci internim pravilnicima predvide dva postupka za dodelu ugovora o javnim nabavkama male vrednosti. 4) način rukovanja sa ponudama i čuvanje dokumentacije. 3) naručilac ne može zbog niže procenjene vrednosti koristiti postupak javne nabavke male vrednosti kako bi izbegao javno oglašavanje. Zadržavanjem na snazi odredbi o javnim nabavkama male vrednosti iz prethodnog Zakona znači da: 1) način sprovoñenja javne nabavke u pogledu procenjene vrednosti. 2) način pripreme konkursne doklumentacije. i to: 1) redovan postupak i 2) skraćeni postupak. I za postupke javnih nabavki male vrednosti važe neke opšte odredbe koje se donose na sve postupke. izbor najpovoljnije ponude. 8) Upravi za javne nabavke dostavljaju tromesečne izveštaje o ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki male vrednosti. 2) gornji limit i procenjena vrednost javne nabavke utvrñuje se bez poreza na dodatu vrednost. javno otvaranje ponuda. a naručilac odreñuje način dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova. 2. tehničko-tehnoloških zahteva i finansijskih posledica. POGLAVLJE – POSTUPCI JAVNIH NABAVKI 21 . odgovarajuća (poželjno i prihvatljiva). donošenje propisanog akta od strane ministra zaduženog za poslove finansija ujednačiće ponašanja naručilaca u primeni postupka javnih nabavki male vrednosti i razrešiti neke nedoumice i raznolika rešenja prisutna u dosadašnjoj praksi.___________________________________________________________________ 7) su dužni da vode posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama malih vrednosti prema predmetu javne nabavke. 3) lica ovlašćena za indirektno prikupljanje ponuda i proveru ponuñene cene. odnosno sprovedenim postupcima. a ostale uslove dokazuju overenom izjavom datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošču. pripremu konkursne dokumentacije. 5) način izvršenja ugovora i nadzor nad izvršenjem i 6) način korišćenja narudžbenica i drugih unapred pripremljenih tipskih dokumenata naručioci i dalje realizuju po odredbama postojećih internih pravilnika. Naručioci su interno odreñivali limit za primenu skraćenog postupka (uobičajeno do 10% gornje vrednosti predviñene kao limit za javne nabavke male vrednosti). obrazovanje komisije za javnu nabavku. Značajno je napomenuti da i u postupku javne nabavke male vrednosti ponuñači moraju ispuniti obavezne uslove za učešće u postupku. 4) ugovor o javnoj nabavci može biti dodeljen ako je bar jedna ponuda ispravna i. Suštinska razlika izmeñu dva pomenuta (pod)postupka bila je što je redovan postupak podrazumevao „punu“ proceduru (donošenje odluke o pokretanju postupka. zaključenje ugovora). pozivanje ponuñača da dostave ponudu. kao što su: 1) javne nabavke male vrednosti moraju biti predviñene u planu nabavki za tekuću budžetsku godinu i za njih moraju biti obezbeñena finansijska sredstva. Uobičajeno je da naručioci internim aktom propisuju minimum dokaza koje ponuñači moraju da podnesu uz ponudu.

___________________________________________________________________ 22 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 23 .___________________________________________________________________ USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3. Poglavlje USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3.

___________________________________________________________________

24 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________

USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
3.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Zakon o javnim nabavkama propisao je uslove koje moraju da ispune ponuñači (domaća ili strana fizička ili pravna lica) ukoliko žele da učestvuju u postupku javne nabavke. Ti uslovi su obavezujući, moraju se u celosti ispuniti i istovetni su, bez obzira na postupak javne nabavke. U skladu sa odredbama Zakona, naručilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji definiše uslove koje ponuñači moraju da ispune u postupku javne nabavke. Ti uslovi ne smeju da diskriminišu pojedine ponuñače i moraju biti u logičkoj vezi sa konkretnim predmetom javne nabavke. U članu 44. Zakon propisuje sedam obaveznih uslova koje ponuñač mora da ispuni, što podrazumeva da: 1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke; 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke; 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; 5) ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviñena posebnim propisom; 6) raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom; 7) raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Osim propisivanja obaveznih uslova za učešće, naručiocu je data mogućnost da od ponuñača zahteva ispunjenje i dodatnih uslova, posebno ako se odnose na socijalna ili ekološka pitanja, ispunjenje važečih propisa o zapošljavanju, zaštiti na radu i uslovima rada, kao i u vezi ispunjenja obaveza prema podizvoñačima ili dobavljačima. U odnosu na prethodni Zakon, obavezni uslovi propisani su jedinstveno kako za pravna, tako i za fizička lica, uz dodatni uslov da je ponuñač osnovan i za delatnost koja je predmet nabavke. Istovremeno, tačke 6) i 7) – raspolaganje neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom i dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, ne odnose se na poslovne banke kao ponuñače u postupku javne nabavke finansijske usluge kredita, jer su one u obavezi da čuvaju tajnost podataka o svojim klijentima.

3.2. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
Naručilac, u skladu sa odredbama čl. 44. Zakona, propisuje uslove za učešće, a ponuñači pribavljaju i dostavljaju odgovarajuća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost tih uslova. Dokazi o ispunjenosti prvih pet obaveznih uslova za učešće propisani su čl. 45. Zakona, na taj način da je ponuñač obavezan da uz ponudu dostavi: 1) izvod iz registra nadležnog organa; 2) osnivački akt; 3) potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
3. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

25

___________________________________________________________________ 4) potvrdu nadležnog poreskog organa ili potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije; 5) važeću dozvolu za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdatu od strane nadležnog organa. Za dokazivanje ispunjenosti uslova u pogledu finansijskog/poslovnog, odnosno tehničkog/kadrovskog kapaciteta, predviñeno je više alternativnih dokaza, zavisno od predmeta i obima nabavke, a naručilac ih konkretizuje konkursnom dokumentacijom. Jedna od najčešćih grešaka naručilaca, prisutna u javnim pozivima i konkursnoj dokumentaciji, je navoñenje uslova da „pravo učešća u postupku javne nabavke imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz čl. 44. Zakona o javnim nabavkama, o čemu prilažu dokaze propisane čl. 45. Zakona“. Imajući u vidu da su za dokazivanje ispunjenosti pojedinih uslova za učešće, posebno u vezi raspolaganja neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom, odnosno dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, predviñeni alternativni dokazi, jasno je da naručilac u konkursnoj dokumentaciji mora nedvosmisleno da navede koje osnovne i dodatne uslove ponuñači moraju da ispune, na koji način i kojim dokumentima se ispunjenost zahtevanih uslova dokazuje.

3.3. NAČIN DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA
Obavezni uslovi i dokumenta kojima se dokazuje njihova ispunjenost, uslovno se mogu podeliti na tri osnovne grupe: 1) pravni status; 2) finansijski i poslovni kapacitet i 3) tehnički i kadrovski kapacitet. Pravni status Ponudjač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar Dokazuje se izvodom o registraciji privrednog subjekta koji je izdala Agencija za privredne registre. Isprava sadržati puno ime, pretežnu delatnost, datum osnivanja, podatke o osnivaču, matični (registracioni) broj, podatke o licima ovlašćenim za zastupanje i dr. Ponudjač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se osnivačkim aktom ponuñača (statut, ugovor o osnivanju i sl.) koji sadrži kompletan spisak delatnosti za koje je ponuñač osnovan, sa šiframa delatnosti. Ponudjaču u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se potvrdom ili uverenjem izdatim od strane nadležne institucije (Trgovinski sud). Fizičko lice (preduzetnik) prilaže odgovarajuću ispravu iz suda opšte nadležnosti, odnosno od strane organa nadležnog za voñenje prekršajnih postupaka. Ponudjač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke, a takva dozvola je predvidjena posebnim propisom Dokazuje se potvrdom nadležnog organa koji vodi evidenciju izdatih posebnih dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti (nadležna ministarstva ili agencije, za proizvodnju/promet opasnih ili štetnih materija, NBS za obavljanje bankarskih ili poslova osiguranja i sl.) Finansijski i poslovni kapacitet Ponudjač je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države u kojoj ima sedište 26 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

Postprodajno servisiranje i tehnička pomoć Dokazuje se izjavom o izvorima za nabavku rezervnih delova. Obrazac sa pregledom obaveznih uslova za učešće i dokumenata kojima se dokazuje njihova ispunjenost od strane ponuñača. ponuñač o tome prilaže potvrdu Agencije za privatizaciju. vodeći računa o načelu ravnopravnosti svih ponudjača. Licence Inženjerske komore Srbije i sl. Izjava ponuñača na odgovarajućem obrascu iz konkursne dokumentacije treba da bude potkrepljena dokazima. Ponuñač sprovodi mere za obezbedjivanje kvaliteta Dokazuje se uverenjem (sertifikatom) izdatim od strane ovlašćene organizacije za kontrolu primene standarda kvaliteta u poslovanju JUS:ISO. sa navedenim ličnim podacima. opreme i drugih tehničkih sredstava ponuñača. Prilog uz obrazac izjave iz konkursne dokumentacije treba da bude dokaz o stalno zaposlenom ključnom tehničkom osoblju (prijave osiguranja .___________________________________________________________________ Dokazuje se potvrdom (uverenjem) izdatom od strane nadležnih poreskih organa (Poreska uprava pri Ministarstvu finansija RS i poresko odeljenje u lokalnoj samoupravi). komponenti. Izjava treba da bude dokazana potvrdama prethodnih naručilaca. za poslednjih pet godina za radove. kao što su knjigovodstvene popisne liste.obrasci M2/M4.). POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 27 . 3. datumima i podacima o naručiocima. a poželjno je da ponuñači prilože i kopije ugovora. dat je u tabelarnom prilogu u poglavlju Dodatni materijali Prilog: br. Ponuñač raspolaže odgovarajućom tehničkom opremom i aparaturom Dokazuje se izjavom sa listom i kratkim opisom osnovnih sredstava. kojima će se potvrditi uskladjenost proizvoda/usluga sa tehničkom specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj dokumentaciji. sa mišljenjem ovlašćenog revizora. kao što su: Raspoloživost sredstava za realizaciju ugovora Dokazuje se izjavom o uspešnoj organizaciji i raspoloživim sredstvima za realizaciju dva ugovora iste ili veće vrednosti istovremeno. Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokazuje se bilansom stanja (poželjno i bilansom uspeha). overene račune i sl. 2. odnosno tri godine za dobra i usluge. obimu i periodu izvršenih ugovora (referenc lista) sa opisom. Izjava mora pokazati da odgovorne osobe poseduju stručno znanje i iskustvo. Izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora Dokazuje se izjavom o glavnom stručnom osoblju koje radi za ponuñača i koje je u celosti odgovorno za sprovoñenje ugovora. vrednostima. ili Potvrdu o likvidnosti (podaci o blokadi tekućeg računa za period od najmanje šest meseci pre isteka roka za podnošenje ponude) koje izdaje NBS – Direkcija za registre i prinudnu naplatu. Naručilac može da zahteva da ponuñači kao dokaz prilože standardni Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (BON-JN). Ukoliko je u postupku privatizacije. Naručilac može da odredi i druge uslove u skladu sa predmetom javne nabavke. PPOD i sl. razvijenosti servisne mreže sa podacima o geografskoj udaljenosti od sedišta naručioca. Deklaracija o usaglašenosti ponude sa tehničkom specifikacijom ili standardima Dokazuje se potvrdom (sertifikatom) izdatom od strane ovlašćenog organa ili organizacije za kontrolu kvaliteta. situacije za izvedene radove. za poslednje tri poslovne godine. kao i osobama zaduženim za kotrolu kvaliteta. koja su važna za realizaciju nabavke. Tehnički i kadrovski kapacitet Ponuñač poseduje prethodno iskustvo u oblasti koja je predmet javne nabavke Dokazuje se izjavom o vrsti. kopije saobraćajnih dozvola i sl.) i lični sertifikati (npr.

3) – potvrde da ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti. tač 16 Zakona). zadržana je i u novom Zakonu o javnim nabavkama. sata i minuta. NOVA REŠENJA U VEZI DOKAZIVANJA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. Svakako da i naručilac pripremom i načinom voñenja postupka javne nabavke značajno utiče na položaj ponuñača i stepen konkurencije. Samo ponude koje naručilac tako oceni posle pregleda i stručne ocene. njegova ponuda se odbija kao neispravna. kao dokaz da je osnovan i za predmet javne nabavke. Dokazi iz tač. a najkasnije u roku od pet dana. kao dokaz o izmirenim poreskim obavezama priznaje se i potvrda da se ponuñač nalazi u procesu privatizacije. Dalje. u obavezi je da u roku koji mu pisanim putem naloži naručilac (ne duže od tri dana) dostavi originalna dokumenta ili overene fotokopije. Promenjene su i odredbe o roku važenja dokaza. pisanim putem obavesti naručioca. 3. Obaveza ponuñača da u slučaju promene bilo kog podatka koji se odnosi na dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova. što posledično utiče na ishod postupka i kvalitet prispelih ponuda. daju se bliža odreñenja pojmova kojima se ponude kvalifikuju u postupku ocene. 1). da dostavi: blagovremenu. 2) i 5) – izvod iz registra. stav 1. Jasno i precizno odredjivanje datuma. odnosno da bi realno konkurisao za dodelu ugovora. ispravnu. 3. pa je raniji opšti rok od šest meseci od objavljivanja javnog poziva/upućivanja poziva za dostavljanje ponude zadržan samo za potvrdu poreskog organa (odnosno potvrdu da je ponuñač u postupku privatizacije). Ponuñač čija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija. osnivački akt i dozvola za obavljanje delatnosti. 28 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . kao i mesta i načina dostavljanja ponuda u javnom pozivu i konkursnoj dokumetaciji smanjuje mogućnost pojave neblagovremenih ponuda. Blagovremena ponuda Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku odreñenom u pozivu za podnošenje ponuda (čl. nisu uslovljeni rokom izdavanja. 3.4. Pre svega. Ako ponudjač ne priloži bilo koji traženi dokaz. Pre svega. U nastavku.5. Ukoliko pozvani ponuñač to ne učini. Poseban zahtev postavljen je u vezi dokaza iz tač. naručilac takvu ponudu ocenjuje neispravnom i kao takvu bezuslovno je odbija.___________________________________________________________________ Obavezni uslovi treba da budu ispunjeni kumulativno na način zahtevan u konkursnoj dokumentaciji. odnosno posle slanja poziva za dostavljanje ponuda. ponuñač je obavezan da priloži sopstveni osnivački akt. unete su značajne novine u pogledu vrste dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova i njihove validnosti. sigurno ulaze u konkurenciju za dodelu ugovora. naručilac je u obavezi da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuñači na osnovu nje bez većih problema i nejsnoća mogu da pripreme ispravnui ponudu. pre svega. o tome odmah. odgovarajuću i prihvatljivu ponudu. Navedeni dokaz mora biti izdat posle objavljivanja javnog poziva. Svakako najznačajnija novina je da se dokazi uz ponudu dostavljaju kao neoverene fotokopije. KVALIFIKACIJA PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Da bi ozbiljno učestvovao u postupku javne nabavke. ponuñač mora.

kao ni u postupku javne nabavke male vrednosti. a ne od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki. Po isteku roka za podnošenje. Preporuka je da u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva naručilac konkursnom dokumentacijom. Poželjno je da naručilac kroz uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu preporuči ponuñačima ličnu predaju ponude. smatraju se neblagovremenim i vraćaju se ponuñačima neotvorene po završenom postupku javnog otvaranja. naručilac za podnošenje ponuda odreñuje „primeren rok“. POGLAVLJE – USLOVI ZA UČEŠĆE I KVALIFIKACIJU PONUðAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 29 . odnosno skraćeni rok. odgovor i eventualne izmene dostavljaju se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. Ukoliko zakonom propisani rok za dostavljanje ponuda pada u neradni dan ili dan praznika. Karakteristično je da za povremene nabavke u restriktivnom postupku. ponuñači ne mogu da povuku ili izmene svoju ponudu. utvrdi „primeren rok“. Po prijemu ponude. jer će se na taj način izbeći nepotrebni nesporazumi u vezi ispunjenja uslova blagovremenosti. naručilac može da predvidi i produženje roka. koje nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima i vremena. uz naznaku neblagovremenosti. a na zahtev ponuñača i da mu izda potvrdu o prijemu. rok se pomera na prvi sledeći radni dan. • je neophodan neposredan obilazak lokacije izvodjenja radova ili isporuke dobara ili 3. Do produženja roka za podnošenje ponuda može doći ako: • su konkursna dokumentacija ili dopunski elementi preobimni. Dodatno skraćeni rokovi u restriktivnom postupku su dozvoljeni samo ukoliko zbog hitnosti naručilac nije u mogućnosti da primeni opšti. na web site (veb sajtu) naručioca ili nekim drugim medijima. zakonodavac je propisao sledeće rokove za podnošenje ponuda: Pregovarački Otvoreni Restriktivni postupak postupak sa postupak objavljivanjem I faza ≥ 25 dana Opšti rok ≥ 30 dana javnog poziva II faza ≥ 30 dana Skraćeni rok ≥22 dana II faza ≥ 22dana ≥25 dana Dodatno I faza ≥ 15 dana skraćenje II faza ≥ 10 dana Skraćeni rok u otvorenom i u II fazi restriktivnog postupka naručilac može predvideti uz uslov da je objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. a novi ponudjači preuzimaju izmenjenu verziju konkursne dokumentacije. Rokovi za podnošenje ponuda U zavisnosti od postupka javne nabavke. uz uzimanje potvrde o prijemu. U slučaju kompleksnih nabavki. Izmene roka za podnošenje ponuda U roku predviñenom za podnošenje ponuda naručilac može da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. naručilac je dužan da naznači datum i sat njenog prijema. Zapaža se da Zakonom nisu jasno propisani rokovi za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. Ponude prispele naručiocu posle roka utvrñenog javnim pozivom ili pozivom za dostavljanje ponuda. Rok za podnošenje ponuda mora biti adekvatan vremenu koje je potrebno za pripremanje ispravne ponude. ukoliko nije objavljen javni poziv). Logično je očekivati da podzakonskim aktom za ureñivanje postupka javne nabavke male vrednosti bude propisan najkraći rok za podnošenje ponuda. zavisno od predmeta i kompleksnosti javne nabavke.___________________________________________________________________ Rokovi se računaju od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS» (odnosno od dana kada je poslat poziv za podnošenje ponuda. Izmene i dopune konkursne dokumentacije mogu uticati i na rok za podnošenje ponuda. U skladu sa načelom transparentnosti i jednakosti ponuñača.

Samo one ponude koje nije odbio kao neprihvatljive. koji trpe i najveću štetu zbog nesavesnog postupanja. Uslov je zahtev naručioca sadržan u konkursnoj dokumentaciji koji u ponudi mora biti u celini ispunjen na način utvrñen Zakonom i konkursnom dokumentacijom. stav 1. tač 19 Zakona). To je jako funkcionalna mogućnost okončanja javne nabavke bez ponavljanja postupka. ali odgovornost za njihovo isključivanje iz faze ocene i izbora najpovoljnije ponude. Pisano obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda dostavlja se svim ponudjačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude i u situaciji u kojoj je primio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. bitno zavisi ishod postupka javne nabavke. niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuñača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke (čl. za koju je posle otvaranja ponuda. a posebno mogućnost prelaska iz otvorenog ili restriktivnog u pregovarački postupak sa ili bez objavljivanja javnog poziva. Od toga kako primljene ponude budu kvalifikovane nakon otvaranja i pregleda. stav 1. Ispravna ponuda Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena. naručiocu su na raspolaganju dve mogućnosti: 1) ukoliko je dobio sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude – prelazak u pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva. Prema Zakonu iz 2008. Interpretirane definicije date su kao »pozitivne«. naručilac je dužan da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude. rangira ih i na osnovu rang liste bira najpovoljniju ponudu. ispravna i odgovarajuća. naručilac ocenjuje primenom kriterijuma i elemenata kriterijuma. Posle otvaranja i pregleda ponuda. Prihvatljiva ponuda Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena. prihvatljiva – procenjena vrednost). Odgovarajuća ponuda Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena. tač 17 Zakona). a može da odbije i neprihvatljive ponude. ispravna – obavezni uslovi.___________________________________________________________________ • je konkursna dokumentacija izmenjena ili dopunjena šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. tač 18 Zakona). ispravna i za koju je utvrñeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije (čl. Jako je važno dobro razgraničiti za koje se bitne elemente vezuju pojedine definicije (blagovremena – rok. 3. 30 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 3. pre svega je na neopreznim ponuñačima. a na osnovu pregleda. U toj situaciji. a odreñeni problem predstavlja što se na više mesta u Zakonu sreću i njihovi antipodi – negativne odrednice. a odluka o produženju roka objavljuje na isti način na koji je objavljen javni poziv. odgovarajuća – tehničke specifikacije. utvrñeno da potpuno ispunjava sve uslove iz Zakona i iz konkursne dokumentacije (čl. 2) ukoliko nije dobio nijednu ponudu (prijavu) ili su sve ponude neodgovarajuće – prelazak u pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. u situaciji kada otvoreni (ili restriktivni) postupak nije uspeo. 3. stav 1. koja ne ograničava. Razloge za odbijanje ponuda naručilac je obavezan da obrazloži.

POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 31 . Poglavlje OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.___________________________________________________________________ OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4.

___________________________________________________________________ 32 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________

OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Sadržaj i kvalitet konkursne dokumentacije u značajnoj meri opredeljuje ishod postupka javne nabavke. Za sadržinu i pripremu konkursne dokumentacije odgovoran je naručilac, a za ispravnost ponude na osnovu konkursne dokumentacije odgovornost snosi ponuñač. I za jednu i za drugu stranu, jako je važno da dobro poznaju elemente i metodologiju pripreme konkursne dokumentacije. Za naručioca, to je zakonska obaveza, a za ponuñača preduslov da pripremi kvalitetnu ponudu, kojom realno konkuriše za dodelu ugovora. Polazeći od značaja konkursne dokumentacije za postupke javnih nabavki, zakonodavac je precizno propisao sadržinu konkursne dokumentacije i to osnovnim tekstom Zakona o javnim nabavkama (čl. 30.), a bliže i detaljnije uredio podzakonskim aktom - Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki. U primeni je još uvek Pravilnik donet po odredbama prethodnog Zakona ("Službeni glasnik RS", br. 98/2004 od 27.8.2004. godine), a u pripremi je nov koji će biti donet kroz set podzakonskih akata propisanih Zakonom iz 2008, ali čiji se sadržaj u nacrtu ne razlikuje bitno od dosadašnjeg.

4.1. ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE PREMA VRSTI POSTUPKA
Sadržaj konkursne dokumentacije uslovljen je prvenstveno vrstom postupka javne nabavke, a zatim i samim predmetom javne nabavke. Propisana su dva osnovna kompleta konkursne dokumetacije. Za otvoreni postupak, drugu fazu restriktivnog i pregovaračke postupke, konkursna dokumentacija sadrži: 1) poziv za podnošenje ponude; 2) uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu; 3) obrazac ponude; 4) obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 44. i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova; 5) model ugovora (osim u pregovaračkom postupku i u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 6) vrstu i tehničke karakteristike (specifikacije) predmeta nabavke (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge); 7) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita; 8) obrazac strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni. Lako se uočava da je izostavljen raniji obavezan elemenat „obrazac izjave da ponuñač prihvata uslove iz javnog poziva i konkursne dokumentacije“. Logično, jer samim podnošenjem ponude, ponuñač je prihvatio uslove iz poziva i konkursne dokumentacije. Zatim, model ugovora ne priprema se za pregovarački i postupak za dodelu javne nabavke kredita kao finansijske usluge. (Za nabavku kredita, model ugovora dostavlja ponuñač, na osnovu kreditnog zahteva naručioca i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca). Formu i 33

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

___________________________________________________________________ sadržinu kreditnog zahteva i dokumentacije o kreditnoj sposobnosti, podzakonskim aktom bliže propisuje ministar nadležan za poslove finansija). Na kraju, sredstva finansijskog obezbeñenja nisu više obavezan elemenat konkursne dokumentacije. Za prvu fazu restriktivnog i za kvalifikacioni postupak, konkursna dokumentacij sadrži: 1) poziv za podnošenje prijave; 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu; 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. U širem smislu, obavezne elemente konkursne dokumentacije sačinjavaju i dodatna objašnjenja naručioca. Treba ukazati i na to da je Zakonom iz 2008. naručilac obavezan da rednim brojem označi svaku stranu konkursne dokumentacije i navede ukupan broj strana, tako da ponuñači lako mogu da provere da li su primili istovetnu i kompletnu konkursnu dokumentaciju.

4.2. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEðENJA KAO ELEMENAT KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Propisi o javnim nabavkama (Zakon i Pravilnik o obaveznim elementima) posebnu pažnju posvećuju sredstvima koja naručilac može zahtevati kao instrument obezbeñenja za ispunjenje obaveza ponuñača u postupku javne nabavke i za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Sredstvo finansijskog obezbeñenja može biti: 1) bankarska garancija; 2) hipoteka; 3) jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom; 4) jedan od oblika ručne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari; 5) menica i 6) polisa osiguranja. Zakonom o javnim nabavkama iz 2008.g. navedeni instrumenti postaju fakultativan elemenat konkursne dokumentacije, odnosno naručilac ih može, ali i ne mora zahtevati. Iznad odreñene vrednosti javne nabavke, naručilac je obavezan da zahteva bankarsku garanciju (za 2009.g. – 590.000.000,00 din). Naručilac može da odredi i drugu vrstu finansijskog obezbeñenja, ali istu za sve ponuñače. Ukoliko se naručilac opredeli za bankarsku garanciju, ona mora biti neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Propisani su i uslovi boniteta u slučaju podnošenja garancije izdate od strane banke. Pravilnik o obaveznim elementima prepoznaje četiri vrste bankarskih garancija primenljivih u postupcima javnih nabavki: 1) bankarska garancija za ozbiljnost ponude; 2) bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja; 3) bankarska garancija za dobro izvršenje posla; 4) bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Sve vrste ovog sredstva obezbeñenja bliže su definisane, što olakšava posao, kako naručiocu prilikom pripreme konkursne dokumentacije, tako i ponuñačima prilikom pripreme ponuda.

34 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE

___________________________________________________________________ Bankarska garancija za ozbiljnost ponude izdaje se u visini od najviše 10% od procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno vrednosti partije za koju ponuñač podnosi ponudu, i traje najmanje tri dana duže od roka za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini traženog avansa i mora važiti sve do konačne isporuke ili izvršenja posla. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od najviše 10% od vrednosti ugovora, i mora važiti tri dana duže od konačnog roka za izvršenje posla. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku može se tražiti od ponuñača u slučajevima kada predmet ugovora zahteva i garanciju za ispravan rad. Idaje se do 10% vrednosti ugovora, a mora važiti tri dana duže od garantnog roka. Imajući u vidu da je neizvesno koji će ponuñač (i samo jedan od onih koji su podneli ponudu) biti izabran za zaključenje ugovora i da su troškovi izdavanja bankarskih garancija značajni, preporučuje se da naručioci konkursnom dokumentacijom zahtevaju samo bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, a za ostale instrumente izjavu (pismo o namerama) poslovne banke da će ponuñaču izdati zahtevane bankarske garancije, ako ponuda bude prihvaćena.

4.3. NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČILACA U PRIPREMI KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Brojni su propusti i nesnalaženja naručilaca u pripremi konkursne dokumentacije, što za posledicu ima komplikovanje i produženje postupka, pa i zahteve za zaštitu prava, kao najviši stepen konflikta u postupku javne nabavke. U nastavku, ukazano je na neke karakteristične nedostake, posmatrano po elementima konkursne dokumentacije: 1. poziv za podnošenje ponude – nedovoljno jasno i precizno definisan rok (dan, čas i minut) i mesto za predaju ponuda, nejasno definisani uslovi za objašnjenja konkursne dokumentacije; 2. uputstvo ponuñačima kako da sačine ponudu – za ponudjače vrlo bitan deo konkursne dokumentacije, koji prezicira kako pripremiti ponudu da ona bude ispravna. U uputstvu treba da su jasno i precizno definisani kvalifikacioni zahtevi u pogledu ispunjenja uslova za učešće, kao i uslovi kada će ponuda biti odbijena. Posebno se to donosi na odreñivanje zahteva za neophodnim finansijskim/poslovnim i dovoljnim tehničkim/kadrovskim kapacitetom, kao i dokaze o ispunjenosti tih zateva. U ovom dokumentu najčešće su definisani kriterijumi i elementi kriterijuma i metodologija za izbor najpovoljnije ponude. 3. obrazac ponude – vrlo često nejasan, neprecizan i uprošćen, tako da ne daje kompletnu sliku o ponudi (npr. rok važenja ponude), što postupak javnog otvaranja čini neefikasnim, a stvara ozbiljne probleme komisiji za javnu nabavku u postupku vrednovanja ponuda; 4. obrazac za ocenu ispunjenosti uslova za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova - često je neprecizno, odnosno naručilac se pozove na uslove iz čl. 44. i dokaze iz čl. 45. ZJN, a upravo je smisao uputstva da naručilac precizno navede dokumenta koja kao dokazna sredstav zahteva od ponuñača; 5. model ugovora – obzirom da je jako bitan elemenat, jer definiše i precizira uslove zaključenja ugovora, obaveze i prava ugovornih strana, mora biti tako detaljno

4. POGLAVLJE – OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

35

12-16 postojećeg Pravilnika). 4. ili ne može se pribaviti odgovarajući dokaz ili je unapred jasno da zahtev može ispuniti samo odreñeni ponuñač ili ograničen broj njih (a nije sproveden restriktivni ili pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva). Logično je očekivati da će ponuñači na propisani način tražiti dodatna pojašnjenja nepropisnih ili nelogičnih delova konkursne dokumentacije.posebno ako je naručilac unapred favorizovao neku robnu marku ili ponuñača. 6. do te mere da ponuñači u nekim situacijama ne mogu da shvate stvarni predmet nabavke. kvalitet. kvalitet. radova ili usluga . 8. način obračuna poreza. uputstvo za pripremu ponuda . količina i opis dobara. precizni i jasno definisani. uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova za učešće – uslovi za učešće kontradiktorni u odnosu na uslove iz javnog poziva. radova ili usluga – elemenat koji treba da omogući precizno odredjivanje vrednosti ponude. 5. sankcije za neblagovremeno plaćanje i sl. instrumenti koje izdaju poslovne banke. Nedovoljno jasne i neprecizne specifikacije su jedna od najčešćih grešaka koju čine naručioci. posebno ako nisu navedeni isti kriterijum i elementi kriterijuma u odnosu na navedene u javnom pozivu. potpiše od strane naručioca i overi. obrazac strukture cene (ranije profakture). uputstvu za pripremu ponude. 2. poslovni račun za uplatu. tehničke karakteristike (specifikacije). obzirom da se ništa „ne podrazumeva“. naročito kod nabavke radova. sadržan neki zahtev koji nije bitan za konkretan predmet javne nabavke. sa uputstvom kako da se popuni – važno je navesti analitičke elemente cene. može se očekivati vrlo osnovan zahtev za zaštitu prava od strane ponudjača.___________________________________________________________________ pripremljen. model ugovora – uslovi plaćanja ili način i rok izvršenja predmeta nabavke ne odgovaraju uslovima saopštenim u javnom pozivu ili ostalim dokumentima konkursne dokumentacije. 36 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ili ne dostavi na istovetan način svim ponudjačima objašnjenja ili izmene konkursne dokumentacije. tehničke karakteristike (specifikacije). prekoračen maksimalni % u odnosu na vrednost ponude za bankarske garancije – čl. vrsta. 9. tehnička dokumentacija i planovi – bitno za jasno odreñivanje predmeta javne nabavke. količina i opis dobara.nejasni ili diskriminacioni kriterijumi za ocenu i rangiranje ponuda. npr. da se po završetku postupka javne nabavke dopuni samo nekim detaljima. Ukoliko naručilac ne odgovori. posebno kada su u pitanju bankarske garancije i dr. 3. predmet zahteva za zaštitu prava može biti: 1. 7. sredstva finansijskog obezbeñenja – naručilac je postavio zahteve oštrije nego što su propisani Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije (npr. Zbog propusta u pripremi konkursne dokumentacije. sredstva finansijskog obezbeñenja kojim ponuñači obezbeñuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke i ispunjenju ugovornih obaveza – treba da budu pažljivo odabrani.

POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 37 . Poglavlje KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5.___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 5.

___________________________________________________________________ 38 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Kriterijume za izbor najpovoljnije ponude definiše naručilac i to je jedna od najosetljivijih faza u pripremi konkursne dokumentacije. b) »načelo obezbeñivanja konkurencije meñu ponuñačima« . d) »načelo jednakosti« . kadrovskih i finansijskih resursa). metodologija za odreñivanje i vrednovanje kriterijuma u Zakonu je nedovoljno razrañena. To zahteva dosta iskustva i studiozan pristup.kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najbolje ponude moraju biti unapred odreñeni. najdirektnije dolazi do izražaja primena osnovnih načela javnih nabavki. 5. naručilac mora dosledno i objektivno da primeni izabrani kriterijum. od koje u visokom stepenu zavisi i ishod samog postupka javne nabavke. posebno kvantifikacija elemenata kriterijuma (odreñivanje pondera i postavljanje matematičkih formula za vrednovanje ponuda). a sve u cilju da se otvorenom konkurencijom ostvari najbolji kvalitet za raspoloživi budžet ili standardan kvalitet predmeta nabavke dobije sa najmanje ulaganja.izbor kriterijuma i odreñivanje relativnog značaja elemenata kriterijuma ne sme favorizovati bilo kog pojedinačnog ponuñača ili samo mali broj njih. Uz to. precizno kvantifikovani i postavljeni u takvom broju da realno uporede dostavljene ponude. Veliki broj sporova izmeñu naručilaca i ponuñača oko izbora najpovoljnije ponude. S druge strane. 5.najdirektnije dolazi do izražaja kroz zabranu korišćenja diskriminatorskih kriterijuma. jasno opisani i vrednovani u konkursnoj dokumentaciji. sadržanih u čl. elemente kriterijuma i metodologoju za ocenjivanje. c) »načelo transparetnosti« . lako se može desiti da najpovoljnijom ponudom bude kvalifikovana ponuda koja je to samo po nekom elementu (kome je konkursnom dokumentacijom dat prenaglašen značaj). POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 39 .1. uporeñivanje i ocenjivanje ponuda nevešto izaberu i postave. informatičku (automatska obrada) i dr. ali da sam postupak javne nabavke (a posebno faza vrednovanja i ocenjivanja ponuda) ne traje nepotrebno dugo (racionalna upotreba vremenskih. pravnu (procedura). može biti i dosta složena. a način primene metodologije za ocenjivanje ponuda dostupan na uvid svakom licu koje je učestvovalo u postupku javne nabavke. pa i postupaka zaštite prava ponuñača. u fazi vrednovanja i ocenjivanja ponuda. Zakona: a) »načelo ekonomičnosti i efikasnosti« . a da pri tom i nije najprihvatljivija za naručioca u celini posmatrano. dimenziju. nastaje upravo oko toga da li je izabrana ponuda koju kriterijum i elementi kriterijuma objavljeni u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji opredeljuju kao najpovoljniju. meñusobno razgraničeni. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NAČELA JAVNIH NABAVKI Pri izboru kriterijuma za ocenjivanje ponuda. 8-11. Ukoliko se kriterijum i elementi kriterijuma za vrednovanje.kriterijum i elementi kriterijuma treba da budu jasno i nedvosmisleno navedeni. objavljeni u javnom pozivu. ekonomsku (odreñivanje vrednosti). jer ima svoju tehničku (poznavanje predmeta nabavke).

2) isključenje pokretanja postupka za zaštitu prava kroz osporavanje kriterijuma odreñenih u skladu sa zakonom. sadržani u čl. Bilo kakvo odstupanje od navedenih principa. c) u konkursnoj dokumentaciji moraju biti unapred odreñeni. da se svakom elementu odredi relativan značaj (ponder). opozvao dva ograničenja vezana za kriterijum za izbor najpovoljnije ponude iz prethodnog Zakona: 1) nemogućnost izmene kriterijuma posle objavljivanja javnog poziva. 40 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . opisani i vrednovani (»pravila igre – pre igre«). 5. Treba istaći da je Zakon o javnim nabavkama iz 2008. ustanovljen po primenljivosti i značaju.2. VRSTE I ELEMENTI KRITERIJUMA Zakon o javnim nabavkama prepoznao je dva osnovna kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda: a) ekonomski najpovoljnija ponuda.3. 51. Ekonomski najpovoljnija ponuda je kompleksan kriterijum i neizbežna je kod složenijih postupaka nabavki. tako da ukupan zbir pondera iznosi 100. u Zakonu iz 2008. u visokom stepenu uslovljeni su osnovnim načelima javnih nabavki. Lako se uočava novi i puno logičniji redosled elemenata kriterijuma. b) najniža ponuñena cena. Iako ne postoji zakonska obaveza da relativan značaj elemenata kriterijuma i metodologija za dodelu pondera budu navedeni u javnom pozivu. d) moraju biti objavljeni u javnom pozivu i moraju biti identični u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji. Nužno je da se raščlani na elemente kriterijuma (u Zakonu je navedeno 12 elemenata sa nezavršenim nabrajanjem). a izostavljena su dva: mogućnost tipizacije i unifikacije i obim anagažovanja podizvoñača. e) metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma mora omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. odnosno slanja pisanog poziva za podnošenje ponuda. PRINCIPI ODREðIVANJA KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Osnovni principi za odreñivanje kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. b) ne smeju biti diskriminatorski. Zakona. Suština je da kriterijum i izabrani elementi kriterijuma: a) moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. U odnosu na prethodni. takva praksa nekih naručilaca naglašava načelo transparentnosti u postupcima javnih nabavki. g) u fazi ocene i vrednovanja ponuda budu primenjeni samo oni koji su sadržani u konkursnoj dokumentaciji. predstavljalo bi vrlo zahvalan osnov za podnošenje i gotovo izvesno usvajanje zahteva za zaštitu prava ponuñača. f) u konkursnoj dokumentaciji mora da bude definisan način izbora najpovoljnje ponude u slučaju da više ponuda ostvare jednak broj pondera. i to na način kako su u njoj opisani i vrednovani.___________________________________________________________________ 5. kao novi elemenat kriterijuma dodati su uslovi plaćanja.

ukoliko je naručiocu najvažniji kvalitet izvršenja predmeta nabavke (npr. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 41 . poželjno je elemente kriterijuma razložiti na dve osnovne grane: a) tehničke (kvalitet. Ukoliko je dosta precizno postavio tehničke specifikacije i raspolaže ograničenim sredstvima. U suprotnom. MALO MATEMATIKE Propisima o javnim nabavkama nigde nije eksplicitno propisan način prikazivanja elemenata kriterijuma za ocenjivanje i vrednovanje ponuda. itd. do izražaja dolazi strategija naručioca u vezi izbora najbolje ponude. najkasnije pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. Ono što je apsolutno nesporno je da što veći broj kriterijuma treba iskazati kao matematičke formule i na taj način maksimalno izbeći uticaj subjektivnog faktora u oceni ponuda. uslovi plaćanja. Naručilac je dužan da ponuñaču odgovori u roku od dva dana od dana prijema zahteva.).4. a ukoliko to ne učini. ali i veština i iskustvo lica koje priprema taj deo konkursne dokumentacije. tehničke i tehnološke prednosti. podesnije su apsolutne. Logično je da. Ako se radi o složenom projektu za koji je važno izbeći rizik izvršenja ugovora. Neizbežno je da se metodologija za dodelu pondera prema elementima kriterijuma prezentuje na pregledan i egzaktan način – putem tabela ili matematičkih formula. ali je stručna praksa izgradila neka pravila ponašanja i metodologiju koja postepeno postaje opšteprihvaćena u primeni. Ukoliko je važno da se projekat (nrp. značajno učešće u raspodeli pondera imaće rok izvršenja. Ukoliko ponuñač oceni da je konkursna dokumentacija (kriterijumi i elementi kriterijuma za ocenjivanje i postupak za izbor najpovoljnije ponude) nejasna. visok relativan značaj treba dati uslovima plaćanja. odnosno u suprotnosti sa odredbama zakona. tom elementu dodeli visok relativan značaj. ali su mogućnosti primene ograničene na manje kompleksne predmete javnih nabavki. garantni period). U cilju efikasnosti postupka i objektivnosti ocenjivanja ponuda. cena) relativne vrednosti značaja. naručilac će doći u situaciju da poredi ponuñene cene neuporedivih stvari. izuzetno je važna dobra priprema konkursne dokumentacije . a za komercijalne (npr.___________________________________________________________________ Veoma važna novina je isključivanje mogućnosti da se uslovi za učešće (izmeñu ostalih ii neophodan finansijski/poslovni i dovoljan tehnički/kadrovski kapacitet) odrede kao elementi kriterijuma. estetske i funkcionalne karakteristike i sl. 5. Da bi se uspešno primenio kriterijum najniže ponuñene cene. postoji osnov za upućivanje zahteva za zaštitu prava. pri tom vodeći računa o načelima javnih nabavki i principima za odreñivanje kriterijuma. Za tehničke kriterijume (npr. može u pismenom obliku tražiti od naručioca dodatnu informaciju ili pojašnjenja. post-prodajni servis.) i b) ekonomsko-komercijalne (ponuñena cena. Relativan značaj elemenata kriterijuma izražava se kao apsolutna (broj pondera) ili relativna vrednost (procenat) ili kombinovano. isporuka opreme). a pre svega tehničkih specifikacija. rok izvršenja. tekući troškovi i sl. izgradnja grañevinskog objekta) završi u što kraćem roku (a budžet nije limitirajući faktor). 5. neka repetitivna usluga ili nabavke malih vrednosti). Pri izboru elemenata kriterijuma i dodeli pondera. Najniža ponuñena cena je egzaktan i vrlo jednostavan kriterijum za rangiranje ponuda. favorizovaće što nižu ponuñenu cenu (npr.kvalifikacionih uslova za učešće.

rok placanja C 100 − A p Rp  B cup = 0 . ocene i vrednovanja ponuda. Ponuñači jasno znaju kako će ponude biti uporeñivane.rok placanja Bup = R  1 100 − Ap + p  ⋅ pp  Rmax  2  100 kombinovano cena .5. putem tabela) definiše metodologija za dodelu pondera po svakom elementu kriterijuma za vrednovanje i ocenjivanje ponuda i ukoliko se metodologija pravilno primeni.___________________________________________________________________ Evo nekih mogućih formula za karakteristične elemente kriterijuma za vrednovanje ponuda: ponudjena cena učešće avansnog plaćanja B pc = C min ⋅ pc . Cp rok plaćanja Bup = 100 − Ap 100 ⋅ pa . a ni razlog za nezadovoljstvo i pokretanje postupka zaštite prava ponuñača. jer je to jedan od najsloženijih postupaka za izbor najpovoljnije ponude. ne postoji pravni osnov. rok izvoñenja B pl = Rp Rmax ⋅ p rp . 42 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 5.avans . U ovom postupku zastupljene su sve faze i kriju se mnoge zamke odreñivanja elemenata kriterijuma. Bri = Rmin ⋅ pri Rp kombinovano avans . REALAN MODEL PONDER SISTEMA Za prezentaciju realnog primera metodologije za dodelu pondera izabran je postupak izbora najpovoljnije ponude za izvoñenje radova po »sistemu inženjeringa«. prema unapred poznatim merilima pripremaju svoje ponude.334 ⋅  min + + ⋅ p 100 R max   Cp   Ukoliko se kroz konkursnu dokumentaciju na prikazani ili sličan egzaktan način (npr. a naručilac je u obavezi da metodologiju regularno primeni i omogući naknadnu objektivnu proveru. vrednovane i ocenjivane.

POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 43 . izrada projekta izvedenog objekta.x 10. Uslovi plaćanja ostalih ponuñača vrednovaće se prema sledećoj formuli: 100-Ap Bup= ---------. dodeliće se ponudi sa rokom izvoñenja radova kraćim od 100 kalendarskih dana. gde je Bup: broj bodova za uslove plaćanja. gde je Bpc: broj bodova za ponuñenu cenu. gde je Bri: broj bodova po osnovu roka izvoñenja radova. RIp: ponuñeni rok zgradnje 4) Uslovi plaćanja Maksimalno predviñeni broj bodova – 10 dodeliće se ponudi za koju nije tražena uplata avansa i ukoliko je rok odloženog plaćanja najduži. a ostale ponude vrednuju se prema formuli: Cmin Bpc= --------. Ap: % traženog 100 avansa.___________________________________________________________________ Predmet javne nabavke je projektovanje i izvoñenje radova (»inženjering model«) na izgradnji sportske hale površine oko 1000m2 sa pratećim objektima i to: a)izrada tehničke dokumentacije: izrada idejnog projekta. 3) Rok izvoñenja radova Maksimalno predviñeni broj bodova – 20.Ostale ponude vrednovaće se prema formuli: RImin Bri= ---------. Dodela pondera po elementima kriterijuma vrši se po sledećoj metodologiji: 1) Ponuñena cena Ponuda sa najnižom ponuñenom cenom ostvariće maksimalno predviñeni broj pondera (bodova) – 40.x 40. izrada glavnog projekta. Kriterijum je ekonomski najpovoljnija ponuda. 5.40 pondera. polazeći od namene budućeg objekta i njegovog uklapanja u objekte na lokaciji sa kojima čini funkcionalnu celinu. Cmin: najniža realno Cp ponuñena cena. 3) rok izvoñenja radova – 20 pondera i 4) uslovi plaćanja – 10 pondera. tehničkog opisa i opisa radova i materijala u predmeru i predračunu. a elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude su: 1) ponuñena cena . RIp RImin: najkraći realan ponuñeni rok izgradnje. Na osnovu priloženog idejnog rešenja. b) izgradnja objekta: izvoñenje svih grañevinskih. Cp: ponuñena cena čiji se broj bodova utvrñuje. komisija za javnu nabavku maksimalan broj bodova dodeljuje ponudi koja predviña najkvalitetnija konstrukciona. funkcionalna i estetska rešenja.x 20. 2) Tehnički nivo ponuñenog rešenja Maksimalno predviñeni broj bodova je 30. 2) tehnički nivo ponuñenog rešenja – 30 pondera. grañevinsko-zanatskih i instalaterskih radova predviñenih tehničkom dokumentacijom (»ključ u ruke«). Ostale ponude vrednuju se srazmerno kvalitetu ponuñenih projektnih rešenja.

stručne ocene i uporeñivanaj ponuda. Ukoliko postoji izražena sumnja da je u pitanju neki od ovih razloga. zapošljavanju i uslovima rada. uz asistenciju službenika za javne nabavke. do donošenja novog pravilnika). 57. naručilac je dužan da pisanim putem zatraži od ponudjača da dostavi obrazloženje svih onih sastavnih delova ponude koje smatra merodavnim. vrši detaljan pregled prispelih ponuda. na zatvorenom sastanku komisija za javnu nabavku. Novi Zakon nedvosmisleno dopušta odbijanje ponude zbog neuobičajeno niske cene. »Sl.___________________________________________________________________ 5. kojom potvrñuju da nisu u sukobu interesa sa predmetom javne nabavke ili nekim od ponuñača. 44 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Zakona. ili je njena tajnost povreñena. može se pojaviti ponuda sa izuzetno niskom cenom u odnosu na ostale ponude. proizvodnje ili izabranih tehnickih rešenja. U cilju efikasnosti. zaštiti na radu i uslovima rada. odmah se isključuje iz daljeg postupka i vraća ponuñaču sa obrazloženjem razloga odbacivanja . ali samo posle sprovoñenja navedenog postupka provere. Rok za dostavljenje obrazloženja zavisi od kompleksnosti predmeta nabavke i ne može biti duži od opšteg roka od 20 dana od dana uručivanja zahteva.ne sadrži odgovarajući dokaz o ispunjenju uslova iz javnog poziva ili konkursne dokumentacije. da će dužnost ocenjivača obaviti savesno i nepristrasno i da će informacije o ponudama i ponuñačima čuvati kao poverljive. neophodno je da članovi komisije za javnu nabavku potpišu antikorupcijsku izjavu. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda koje ponudjac predlaže. U pripremnoj fazi za ocenu ponuda.6. Neuobičajeno niska cena Tokom pregleda. Razlozi za neuobičajeno nisku cenu mogu biti sledeći: • neobuhvatanje svih elemenata iz ponude prilikom formiranja cene. posebno poštovanja propisa o zapošljavanju. pregledu i stručnoj oceni ponuda. Cilj detaljnog pregleda ponuda je da se one definitivno ocene u pogledu ispunjenosti obaveznih uslova za učešće i dodatnih uslova postavljenih kroz konkursnu dokumentaciju. potrebno je pripremiti i tabelu za utvrñivanje formalne i materijalne ispravnosti ponuda. osim obrasca zapisnika. saglasno odredbama čl. OSNOVNE FAZE OCENE I VREDNOVANJA PONUDA Ocena ponuda faktički počinje još u fazi prijema ponuda. Ponuda koja je prispela naručiocu nakon roka za prijem. za javno otvaranje. ocenjuje se kao neispravna (zbog nepotpunosti) i isključuje iz daljeg postupka. po check ili da/ne modelu. komisija pisanom korespodencijom razrešava dileme eventualno ponuñene neuobičajeno niske cene i sprovodi postupak dodatnih objašnjenja. • zbog prethodno izgubljenih šansi ponudjač snižava cene do minimuma. Po završetku javnog otvaranja. Zakonodavac je precizirao elemente pisanog obrazloženja koje narucilac može zahtevati od ponudjaca i to u pogledu ekonomike načina gradnje. Blagovremene ponude otvaraju se u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskog akta (Pravilnika o postupku otvaranja i obrascu za voñenje zapisnika o otvaranju ponuda. i 58. • nepoštovanje propisa o zaštiti na radu. Ukoliko se u toku javnog otvaranja ustanovi da neka ponuda ne ispunjava bilo koji od obaveznih uslova . glasnik RS« 9/03. • namerna greška ponudjača. Pre pristupanja otvaranju. • potcenjivanje rizika u postupku realizacije ugovora.

6) ako je sproveden pregovarački postupak – okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. On može i da ostvari neposredan uvid kod ponuñača i njegovih podizvoñača. Zakon (čl. 3) nazive ponuñača čije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. može da izvrši ispravku evidentnih računskih grešaka. Nakon razvrstavanja ponuda. Ukoliko se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nije primljena ni jedna ispravna i odgovarajuća ponuda ili su sve ponude odbijene kao neprihvatljive). Ukoliko izabrani ponuñač odbije da zaključi ugovor 5. 5) naziv ponuñača čija je ponuda najpovoljnija. kao i da zahteva da mu ponuñači dostave podatke o svojim poslovnim vezama. ponuda može biti odbijena.) imperativno nameće obavezu naručiocu da odbije sve neispravne i neodgovarajuće ponude.7. 5. tako i naručilac ima zakonsko pravo da u fazi pregleda. ponude koje nisu odbijene kao neprihvatljive komisija za javnu nabavku ocenjuje na osnovu elemenata kriterijuma iz ponder liste i rangira na osnovu broja dodeljenih pondera. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 45 . Prema odredbama Zakona iz 2008. bez obzira na vrednost javne nabavke. Naručilac. takoñe. 4) način primene metodologije za dodelu pondera.___________________________________________________________________ Postupak dodatnih objašnjenja Kao što ponuñači u roku predviñenom uputstvom za pripremu ponude mogu tražiti dodatne informacije i objašnjenja. (ne)odgovarajuće i (ne)prihvatljive. Na osnovu izveštaja komisije. a ako je ponuñač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvoñača i svaki deo ugovora koji će izvršiti podizvoñač. a ostavlja mogućnost da odbije i neprihvatljive. Komisija je dužna da sastavi pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda. naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnje ponude i ukoliko je pribavio samo jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. komisija za javnu nabavku identifikuje ponude kao (ne)ispravne. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Nakon detaljnog pregleda.. U suprotnom. Izveštaj o stručnoj oceni ponuda i zapisnici sa održanih sastanaka komisije za javnu nabavku su samo za službenu upotrebu i ne mogu biti dostupni ponudjačima ili nekom drugom licu izvan službe za poslove javnih nabavki. 78. Ugovor sa ponuñačem čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zaključuje se tek nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. nadležni organ ili ovlašćeno lice naručioca donosi obrazloženu odluku o izboru najpovoljnje ponude i u roku od tri dana dostavlja je svim ponuñačima. ocene i uporeñivanja ponuda od ponuñača zahteva dodatna objašnjenja. naručilac je dužan da donese obrazloženu odluku o obustavljanju postupka javne nabavke. koji sadrži: 1) naziv i adresu naručioca. što je ponuñač obavezan pismeno da prihvati i potvrdi. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci.

bude obezbeñen jednak tretman domaćih i stranih ponuñača u zemljama potpisnicama Sporazuma. Matematički izraženo to bi značilo: DP + 20 ≥ SP → DP. 46 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . a u situaciji kada je primio ponude stranih i domaćih ponuñača (odnosno ponuñača koji nude dobra stranog i domaćeg porekla). U roku od tri dana po zaključenja ugovora o javnoj nabavci. i odnosi se na oba osnovna kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. naručilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuñačem. maja 2010. naručilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača. Blok-dijagram ključnih koraka u postupku prijema. pod uslovom da konačan zbir nije veći za 20 ili više pondera u korist najpovoljnijeg stranog ponuñača. a SP najniža ponuñena cena stranog ponuñača. 3) 5. Preferencijalni tretman (prednost) imaju domaći ponuñači sva tri predmeta javnih nabavki (izvoñači radova. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUðAČA Zakonom o javnim nabavkama iz 2008.2 ≤ SP → DP. pružaoci usluga i isporučioci dobara). prednost je vezana za matično sedište ponuñača. kao i da realizuje garanciju za ozbiljnost ponude na teret izabranog ponuñača.2 > SP → SP. čime je postupak javne nabavke okončan. a SP: zbir pondera najpovoljnijeg stranog ponuñača. odnosno DP x 1. odnosno DP + 20 < SP → SP. prednost je vezana za poreklo dobara (o čemu ministar nadležan za poslove finansija donosi poseban pravilnik). preferencijalni tretman domaćih ponuñača ograničen je odredbama meñunarodnih trgovinskih sporazuma kojima je Republika Srbija pristupila. a kada je predmet nabavke isporuka dobara. Primena ovih odredbi je imperativna za naručioce („mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuñača“). Ukoliko je kriterijum za dodelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) Sporazum obavezuje na progresivno i efikasno otvaranje tržišta javnih nabavki tako da najkasnije do 01. gde je DP: zbir pondera najpovoljnijeg domaćeg. naručilac je u obavezi da „Službenom glasniku RS“ dostavi na objavljivanje obaveštenje o zaključenom ugovoru i da to obaveštenje objavi na Portalu javnih nabavki. pregleda. Ili izraženo matematičkim simbolima: DP x 1. dodele i izvršenja ugovora – prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. pod uslovom da njegova ponuñena cena nije viša za 20% ili više od najniže ponuñene cene stranog ponuñača.___________________________________________________________________ o javnoj nabavci. koji imaju značenje – DP: najniža ponuñena cena domaćeg ponuñača.8. biće izabran domaći ponuñač (odnosno ponuñač koji nudi dobra domaćeg porekla) sa najnižom ponuñenom cenom. Kada je predmet javne nabavke izvoñenje radova ili pružanje usluga. ocene i rangiranja ponuda. Zakonom iz 2008. zadržane su odredbe o »pozitivnoj diskriminaciji« domaćih ponuñača u odnosu na strane. Ukoliko je kriterijum najniža ponuñena cena.

5.___________________________________________________________________ Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) U skladu sa obavezama preuzetim SSP zaključenim izmeñu Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije. a po isteku pete godine prednost domaćih ponuñača biće potpuno ukinuta. Obzirom da je polazna cenovna prednost 20%. do kraja četvrte godine ne viša od 5%. POGLAVLJE – KRITERIJUMI I POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 47 . ona će se smanjivati za 5% sukcesivno. tako da krajem druge godine ne može biti viša od 15% u korist domaćih ponuñača. do kraja treće godine ne viša od 10%. prednost data domaćim ponuñačima pretvara se u procentualnu prednost izraženu cenom i postepeno će se smanjivati u periodu od pet godina.

___________________________________________________________________ 48 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 49 .___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6. Poglavlje ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 6.

___________________________________________________________________ 50 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

Kandidat za predsednika Komisije mora da ispunjava uslove za sudiju opštinskog suda i da ima tri godine iskustva u oblasti javnih nabavki. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. Komisija je odgovorna Narodnoj skupštini. Za svoj rad. 6. Svaki naručilac treba da uloži napore da eventualni prigovor ponuñača reši još u fazi pojašnjenja konkursne dokumentacije. kako bi problem bio rešen na što nižoj instanci i sa što manjim utroškom vremena i drugih resursa. 6. da ga adekvatno reši u prvom stepenu. finansijske i administrativno-terhničke poslove. dobrim poznavanjem i razumevanjem celokupnog procesa zaštite prava. Republičku komisiju. na predlog Vlade. doslednim poštovanjem načela javnih nabavki i ispravnim postupanjem u svakoj fazi postupka javne nabavke. uneo je značajnu novinu u vezi načina obrazovanja i položaja organa koji ima najveća ovlašćenja u postupcima zaštite prava u oblasti javnih nabavki. a kandidati za članove moraju biti diplomirani pravnici sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina iskustva u struci. U nastavku daje se kratak osvrt na ključne delove zakonskog okvira za zaštitu prava ponuñača i javnog interesa. Komisija ima i posebno obrazovanu stručnu službu za stručne. naručioci i ponuñači će imati mogućnost da njime bolje upravljaju. Umesto ranije Komisije za zaštitu prava pri Upravi za javne nabavke. nego nekada i rezultat previda ili nedovoljne obučenosti kadrova iz oblasti koja je predmet javne nabavke. Ponuñači treba da steknu naviku da odmah reaguju na sve nepravilnosti i nedostatke koje uoče u postupcima javnih nabavki. a koji nisu uvek odraz loše namere naručilaca.___________________________________________________________________ ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zaštita prava ponuñača i javnog interesa jedna je od najsuptilnijih i najosetljivijih oblasti javnih nabavki. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 51 . mandat članova Republičke komisije je pet godina i ista lica mogu biti birana najviše dva puta. da se kod naručilaca ustanovi navika da svim prigovorima ponuñača prilaze na isti način. naručioci će moći da izbegnu situacije u kojima bi ponuñači tražili zaštitu svojih prava. takoñe. Drugo.1. koji obezbeñuje zaštitu prava ponuñača i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. Važno je. Prvo. a ukoliko doñe do pokretanja postupka za zaštitu prava. Republička komisija ima svojstvo pravnog lica i posebno obezbeñena sredstva u budžetu Republike. jer najmanje je u interesu naručioca da se postupak iskomplikuje i prepusti rešavanju na višoj instanci. da svaki od njih analiziraju krajnje savesno i ozbiljno. obrazuje se Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Zato je dobro poznavanje pravnog mehanizma za zaštitu prava jednako značajno za sve učesnike u postupcima. NOVI POLOŽAJ ORGANA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Zakon o javnim nabavkama iz 2008. bira i razrešava Narodna skupština RS. jer ima funkciju obezbeñivanja pravne sigurnosti svih učesnika u postupcima javnih nabavki.

kao ni grañevinsko preduzeće izbor najpovoljnijeg ponuñača za isporuku računarske opreme). itd. tehničke specifikacije prilagoñene odreñenom ponuñaču ili elementi kriterijuma različiti u odnosu na navedene u javnom pozivu).___________________________________________________________________ 6. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA Zaštitom prava u postupcima javnih nabavki štite se: 1) prava ponuñača i 2) javni interes. 52 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . u svakoj fazi postupka javne nabavke i protiv svake radnje naručioca. zahtev je blagovremen ako je uručen naručiocu pre isteka roka za podnošenje ponuda. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od objavljivanja javnog obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuñača u „Službenom glasniku RS“. agencija za knjigovodstvene usluge da osporava odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova za koje nije registrovana. Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava Pravo da podnese zahtev za zaštitu prava ima svako lice koje ima interes da zaključi ugovor u konkretnom postupku javne nabavke.) mogu podneti zahtev za zaštitu prava. ne samo aktivan ponuñač. već i sva druga lica koja su zainteresovana za zaključenje ugovora u konkretnom postupku javne nabavke (npr. Precizno su propisani rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava tako da: 1) ukoliko se osporava javni poziv (npr. Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava U principu. Važno je samo da postoji evidentan ili lako dokaziv realan interes podnosioca zahteva da zaključi ugovor u spornom postupku (ne može npr. previsoka naknada za preuzimanje konkursne dokumentacije ili diskriminatorski kriterijum i elementi kriterijuma) ili sadržina konkursne dokumentacije (npr. 2) ako se osporava odluka o listi kvalifikovanih ponuñača (npr. S jedne strane. S druge strane. u odnosu na odredbe prethodnog Zakona kojim je to pravo bilo delegirano samo Upravi za javne nabavke. neopravdano poništenje postupka) ili odluka o izboru najpovoljnije ponude (npr. odluka o obustavi postupka (npr. odbijen podnosilac prijave koji ispunjava zahtevane uslove) u prvoj fazi restriktivnog postupka. pa se zaštitom javnog interesa mora obezbediti njihova racionalna i efikasna upotreba. potencira se odgovornost svih učesnika u postupcima javnih nabavki. lice koje je samo preuzelo konkursnu dokumentaciju i odmah uočilo odreñene nepravilnosti ili potencijalni ponuñač koji je na bilo koji način saznao za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. ali i svi državni organi i organizacije koji vrše kontrolno nadzornu funkciju nad poslovanjem naručilaca. a nije mu omogućeno da u istom učestvuje.2. zahtev mora biti podnet u roku od osam dana od prijema odluke. Proširenjem liste ovlašćenih podnosilaca zahteva za zaštitu javnog interesa. zahtev za zaštitu prava može se podneti u svakom momentu. Citiranom odredbom Zakona omogućeno je da. u postupcima javnih nabavki troše se javna sredstva. ponuñač mora biti zaštićen od eventualnih nepravilnosti odnosno nezakonitih radnji naručioca. 3) ako se osporava odluka o izboru najpovoljnjeg ponuñača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva (npr. neosnovana primena pregovaračkog postupka). pod odreñenim uslovima. odnosno izazivanje štete. Direktno pravo da podnesu zahtev za zaštitu javnog interesa imaju Uprava za javne nabavke i javno pravobranilaštvo. s obzirom da takve radnje mogu imati za posledicu povredu prava. nije izabran podnosilac prvorangirane ponude) u svim konkurentskim postupcima.

4). Takoñe. nego realna šansa naručioca. Posledice podnetog zahteva (suspenzivno dejstvo) Ukoliko mu je podnet zahtev za zaštitu prava. ali svakako bez odlaganja). POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 53 . ili preporučenom poštom uz povratnicu. naručilac je dužan da obustavi dalju distribuciju konkursne dokumentacije. Ograničenja u postupku zaštite prava Ponuñaču koji nije iskoristio mogućnost da podnese zahtev za zaštitu prava. Česta pojava u dosadašnjoj praksi da ponuñači sačekaju odluku o izboru najpovoljnije ponude. Takvim rešenjem štite se i prava naručilaca u postupcima javnih nabavki.___________________________________________________________________ Zahtev za zaštitu prava podnosi se neposredno naručiocu. Naručilac kome je podnet zahtev za zaštitu prava obavezan je da u roku od tri dana o tome obavesti sve učesnike u postupku javne nabavke. ali će Republička komisija zahtev usvojiti samo ukoliko oceni da će zadržavanje aktivnosti naručioca u značajnoj meri ugroziti interes Republike Srbije. Šematski prikaz postupka za zaštitu prava prikazan je u poglavlju Dodatni materijali (Prilog br. a kopija zahteva istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava. naručilac je obavezan da o takvoj odluci Komisije obavesti sve učesnike u postupku (u nedefinisanom roku. naručilac je obavezan da obustavi sve dalje aktivnosti u postupku javne nabavke do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. Navedeni stavovi ukazuju na pravo naručioca. nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Dalje. pa tek tada podnose zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. prijem ponuda i sve dalje aktivnosti do donošenja pravosnažnog rešenja. navedenim rešenjima je onemogućena. ponuñači ne mogu posle roka za podnošenje ponuda/prijava da osporavaju radnje naručioca iz razloga koji su im bili poznati pre isticanja roka za podnošenje ponuda. a u izvesnom smislu i javni interes. odnosno Republičke komisije. Suspenzivno dejstvo praktično znači da ukoliko je ponudjač npr. bez taktiziranja i bez kalkulisanja da li će njegova ponuda biti izabrana ili ne. uočio nepravilnosti uvidom u javni poziv ili konkursnu dokumentaciju i na osnovu uvida podneo zahtev za zaštitu prava. da odbiju zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. Nezadovoljni ponuñač obavezan je da reaguje odmah nakon što uoči nepravilnosti u postupanju naručioca. 5). uskraćena je mogućnost da kod ovlašćenih organa inicira podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa. Naručilac ima pravo da Republičkoj komisiji predloži da podneti zahtev ne proizvodi suspenzivno dejstvo. jedan isti podnosilac zahteva ne može u ponovljenom zahtevu za zaštitu prava u istom postupku javne nabavke da osporava propuste naručioca koji su mu bili poznati prilikom podnošenja prvog zahteva. Ranija bezrazložna obaveza podnošenja zahteva naručiocu u tri primerka pojednostavljena je. U slučaju da Republička komisija predlog naručioca ipak usvoji. 6. jer se obezbeñuje efikasnost postupka javne nabavke. a tim pre nakon ocene ponuda i donošenje odluke o izboru najpovoljnjije ponude. (Dodatni materijali: Prilog br. To je više teorijska mogućnost.

7) Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve elemente predviñene Zakonom. 8) Ukoliko podnosilac zahteva ne postupi u propisanom roku. Ukoliko je zahtev za zaštitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju (nema niti je imalo interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci). 2) naziv i adresu naručioca. U konkretnom primeru. 7) potpis podnosioca. POSTUPANJE NARUČIOCA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA Obzirom da je postupak zaštite prava strogo formalan. 6) Prethodna provera zahteva za zaštitu prava Odmah po prijemu zahteva za zaštitu prava. naručilac ne može vršiti ocenu i rangiranje pristiglih ponuda sve do konačne odluke po podnetom zahtevu za zaštitu prava. pa je u tom smislu precizno propisani sadržaj uredno podnetog zahteva za zaštitu prava. (Dodatni materijali: Prilog br. tek po konačnoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava. 9) 54 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . 6.___________________________________________________________________ Ili ukoliko je ponuñač uočio nepravilnosti u postupku otvaranja ponuda i odmah podneo zahtev za zaštitu prava. protiv kojeg podnosilac zahteva u roku od tri dana od dana prijema. naručilac ne može preduzimati dalje korake u postupku. u smislu tač. naručilac je ovlašćen da zahtev odbaci zaključkom. ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. 4) treba da obuhvati povrede svih propisa kojima je ureñen sistem javnih nabavki. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva.3. to su i postupci i radnje naručioca u postupku precizno ureñeni. uz dostavljanje kopije žalbe naručiocu. (Dodatni materijali: Prilog br. već i svih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona. 4) povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke. Treba napomenuti da zahtev. koji obuhvata sedam elemenata: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. (Dodatni materijali: Prilog br. u suprotnom. (Dodatni materijali: Prilog br. Dalje aktivnosti naručilac može nastaviti ukoliko usvoji zahtev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuñača i ispravi nepravilnosti ili. 6) potvrdu o uplati propisane administrativne takse. naručilac proverava dve činjenice: 1) da li je zahtev blagovremen (podnet u roku) i 2) da li izjavljen od strane ovlašćenog lica. odnosno o odluci naručioca. Sadržaj zahteva za zaštitu prava u potpunosti je identičan u odnosu na prethodni Zakon. ili zahtev ne dopuni u skladu sa pozivom za dopunu. Sadržina zahteva za zaštitu prava Postupak za zaštitu prava je strogo formalan. što znači ne samo povrede Zakona o javnim nabavkama. obaveza naručioca je da (u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku) pozove podnosioca zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom.

podnosilac zahteva je zaštićen tako što može u roku od tri dana po isteku roka za donošenje prvostepenog rešenja naručioca. Ukoliko iz bilo kojih razloga podnosilac zahteva dostavi naručiocu pisano izjašnjenje o povlačenju zahteva. smatra se da postupak zaštite prava nije ni započet.___________________________________________________________________ Na zaključak naručioca. Naručilac nema nikakav objektivni interes da bude uzročnik komplikovanja postupka javne nabavke. Odluka naručioca o zahtevu za zaštitu prava Ukoliko je prethodnom proverom utvrdio da je zahtev za zaštitu prava uredan. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 55 . odnosno to je prepušteno internim pravilima naručioca. Da ponuñači ne bi izražavali sumnju u objektivnost naručioca i da ne bi razmišljali po onoj narodnoj: «kadija te tuži. kako u vremenu. (Dodatni materijali: Prilog br. da nastavi postupak direktno pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. preporuka je da o podnetom zahtevu odlučujući uticaj ne treba da ima komisija za javnu nabavku koja je sprovodila sporni postupak javne nabavke. svakako uz oslanjanje na stručnu službu preduzeća/ustanove. 6. naručilac u prvom stepenu donosi rešenje kojim: 1) usvaja zahtev i u celini ili delimično poništava postupak javne nabavke. Za lokalnu samoupravu to bi moglo da znači da o podnetom zahtevu odlučuje načelnik opštinske/gradske uprave. odnosno drugog stručnog lica. kadija ti sudi». 11) Ukoliko naručilac ne izvrši propisanu radnju. Obrazloženo rešenje naručilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zaštitu prava. naručioci bi trebalo da odlučuju krajnje savesno i objektivno i da u tzv. o eventualnom zahtevu za zaštitu prava. U svakom slučaju. (Dodatni materijali: Prilog br. naručilac će doneti zaključak o obustavljanju postupka. odnosno ovlašćenom licu. tako i u troškovima postupka. podnosilac zahteva ima pravo žalbe Republičkoj komisiji u roku od tri dana. kojim je postupak praktično i okončan. Ako podnosilac zahteva propusti navedenu mogućnost. odnosno Prilog br. 2) odbija zahtev kao neosnovan. uz obavezu iz novog Zakona da kopiju žalbe dostavi naručiocu. 12) Dosadašnja praksa ponašanja naručilaca pokazala je da oni retko odlučuju da u celini ili delimično ponište postupak javne nabavke. jer se tako postiže značajna ušteda. Ukoliko je reč o javnim preduzećima ili javnim ustanovama kao naručiocima. pisanim izjašnjenjem. svakako uz stručnu asistenciju službe za javne nabavke. 10. prvom stepenu donesu odluku koja neće uzrokovati nastavak postupka. Zakon ne definiše nadležnost za odlučivanje po podnetom zahtevu za zaštitu prava kod naručioca. odnosno opštinsko/gradsko veće. Osnovni razlog je verovatno u tome što podneti zahtev za zaštitu prava najčešće razmatra komisija za javne nabavke koja je vršila ocenjivanje ponuda i predložila izbor najpovoljnije ponude. U svakom slučaju to pravo pripada nadležnom organu. ukoliko oceni da je zahtev osnovan. koja u nastaloj situaciji najčešće samo potvrñuje svoju prethodnu odluku. uz obavezu da o tome obavesti i naručioca. direktori kao odgovorna lica bi trebalo da donose odluku po podnetim zahtevima za zaštitu prava.

Za pojedine radnje Republičke komisije propisani su sledeći rokovi: 1) o zahtevu za zaštitu prava odlučuje rešenjem u roku od 15 dana. Zapaža se da je novim Zakonom produžni rok za odlučivanje Komisije sa 10 pomeren na 20 dana. 1) može se produžiti za još 20 dana u naročito opravdanim slučajevima. Rokovi za postupanje Republičke komisije za zaštitu prava Rokovi za postupanje Republičke komisije počinju da teku od prijema kompletne dokumentacije o postupku javne nabavke u kome je podnet zahtev za zaštitu prava. drugi stepen postupka za zaštitu prava. jer je dostavljanje odluka bilo jako usporeno. ali i o nepravilnostima u postupanju naručioca za koje podnosilac nije znao i nije mogao da zna. Republička komisija izvodi sve relevantne dokaze. 4) rešenje ili odluku dostavlja naručiocu. a kopiju izjašnjenja Republičkoj komisiji. Ukoliko blagovremeno primi pisano izjašnjenje podnosioca zahteva o nastavku postupka. To će sigurno podići efikasnost Republičke komisije. 3) rok za donošenje rešenja iz tač.4. naručilac donosi zaključak o odbacivanju izjašnjenja. 2) o žalbi protiv zaključka naručioca donosi odluku u roku od 8 dana. (Dodatni materijali: Prilog br. uz obaveštavanje naručioca i podnosioca. ali je značajna novina da je propisan rok u kome Republička komisija mora da dostavi rešenje odnosno odluku. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM Nastavak postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postpucima javnih nabavki predstavlja tzv. 13) Izjašnjenje o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja naručiocu. nakon čega pristupa odlučivanju na osnovu raspoloživih podataka. 6. rešenje mora da sadrži i poziv podnosiocu zahteva da se u roku od tri dana izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom. Još jedno ograničenje postavljemo je Republičkoj komisiji u cilju efikasnosti postupka – samo jednom može od naručioca ili podnosioca zahteva da zatraži dostavljanje ili dopunu dokumentacije. Da bi donela pravilnu i zakonitu odluku. na koji podnosilac ima pravo žalbe Republičkoj komisiji. kao i upozorenje na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. Komisija se aktivno uključuje u postupak po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka i odlučuje u granicama podnetog zahteva. podnosiocu zahteva i izabranom ponuñaču (ako je doneta odluka o izboru najpovoljnije ponude) u roku od 10 dana od dana donošenja. naručilac je obavezan da u roku od tri dana kompletnu dokumentaciju o postupku javne nabavke dostavi na razmatranje Republičkoj komisiji. 56 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Ako podnosilac zahteva propusti rok za izjašnjenje.___________________________________________________________________ Nastavak postupka po donošenju odluke naručioca Ukoliko naručilac odbije zahtev za zaštitu prava kao neosnovan.

neblagovremenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica. u vezi sa prethodnom proverom zahteva ili u vezi izjašnjenja o nastavku postupka po donošenju odluke naručioca. kao i mišljenja stručnjaka i veštaka. Novim Zakonom Republička komisija obavezana je da. Svoju odluku Republička komisija mora da obrazloži i naručiocu naloži otklanjanje propusta i nezakonitosti u postupku javne nabavke. sadržani u odluci. Zaključkom Komisija: 1) odbacuje zahtev podnosioca ako je zahtev ili izjašnjenje o nastavku postupka podneto neblagovremeno. 2) obustavlja postupak ukoliko dobije pisano izjašnjenje o odustajanju od zahteva za zaštitu prava. svoju odluku dostavi i Upravi za javne nabavke u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. 2) odbija zahtev kao neosnovan. ili 6. pre svega naručilaca. Na taj način značajno je podignuta javnost u postupcima zaštite prava i odgovornost svih učesnika u ovom procesu. Komisija ima mogućnost da proveri postupanje naručioca. Sasvim je sigurno da će javno objavljivanje odluka Komisije imati sinergijsko dejstvo na edukaciju. na dugi rok posmatrano. osim strankama u postupku. tako što od njega može zahtevati da podnese izveštaj i dokumentaciju o istom ili o ponovljenom postupku. Republička komisija donosi zaključak ili rešenje. ako podnosilac zahteva nema aktivnu legitimaciju ili nije u zahtevanom roku dopunio neuredan zahtev. U slučaju da na osnovu izveštaja i dokumentacije Republička komisija utvrdi da: nisu otklonjene nepravilnosti. u celini ili delimično. Odluka Republičke komisije za zaštitu prava U drugostepenom postupku za zaštitu prava. Aktivnosti po donošenju odluke Republičke komisije Nalozi Republičke komisije. obavezujući su za naručioca i on je dužan da postupi po njima u roku od 30 dana. a naručilac je dužan da sve učesnike u postupku obavesti o odluci Komisije. i da prikupi druge podatke neophodne za donošenje odluke. 3) potvrñuje ili poništava zaključak naručioca i nalaže mu dalje postupanje u vezi sa sadržinom zahteva za zaštitu prava. i Republička komisija još jednom proverava kompletnost zahteva podnosioca i ukoliko utvrdi nedostatke. ali i ponuñača i. ali on ne može biti duži od šest meseci od dana prijema odluke. smanjivati broj postupaka koji će biti nastavljanji pred Republičkom komisijom. nisu poštovana njena uputstva. a sva lica kojima se Komisija obratila dužna su da se izjasne u roku zahtevanom od strane Komisije. Osim od učesnika u postupku zaštite prava. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 57 . Republička komisija ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja i od ostalih učesnika u postupku javne nabavke. poziva podnosioca da u roku od tri dana zahtev dopuni. Rok za dostavljanje ovakvog izveštaja i dokumentacije odreñuje Komisija. poništava postupak. Zahtev Komisije za dobijanje podataka ili mišljenja mora biti oročen i obrazložen. Rešenjem Republička komisija: 1) usvaja zahtev i.___________________________________________________________________ Pribavljanje podataka i veštačenje Pre nego što pristupi odlučivanju. 3) odbacuje žalbu kao nedopuštenu.

jer su takvi ugovori suprotni odredbama Zakona o načinu i postupku javne 58 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . budžetsku inspekciju. Istovremeno. poziv na broj 97. I dalje taksu uplaćuje podnosilac zahteva i to na račun budžeta Republike Srbije broj 840-74-222-18-43-57 (šifra plaćanja 153.00 din ako je zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke male vrednosti. glasnik RS“ 85/04). Komisija uzima u obzir samo troškove koji su bili neophodni za postupak zaštite prava. Naime. da nadoknadi troškove nastale po osnovu zaštite prava. protiv odluke Republičke komisije isključeno je pravo na žalbu. pojačana je i odgovornost Republičke komisije. 6. veštaci) priznaju se u okviru propisanih tarifa.00 din. a nagrade stručnih lica (advokati. Komisija ima obavezu da o takvom postupanju naručioca obavesti nadležne državne organe i to: Državnu revizorsku instituciju. ali i razlog više za efikasno i na društvenom interesu zasnovano postupanje u postupku zaštite prava. Propisano je da se odluka o troškovima donosi kao sastavni deo odluke o zahtevu za zaštitu prava. i ugovori zaključeni pre isteka roka za zaštitu. čija odluka predstavlja izvršni naslov. i po odredbama Zakona iz 2008.50-016). Pri odlučivanju.___________________________________________________________________ naručilac nije u ostavljenom roku podneo izveštaj i dokumentaciju. Naknadu troškova moguće je tražiti do donošenja odluke naručioca. osim što je administrativna taksa podignuta za 50% i iznosi 60. Istu obavezu ima i podnosilac zahteva u slučaju da zahtev za zaštitu prava nije osnovan. Način odlučivanja o troškovima u postupku za zaštitu prava detaljnije je ureñen još uvek važećim Poslovnikom Komisije za zaštitu prava („Sl.000. na njegov pisani zahtev. O troškovima odlučuje Republička komisija. odnosno 30. Evidentno je proširena lista kontrolno-nadzornih organa i na taj način pooštrena odgovornost naručilaca. i drugi put. ili nije u propisanom roku strankama u postupku dostavila donetu odluku. odnosno Republičke komisije za zaštitu prava. Troškovi u postupku za zaštitu prava Odredbe o troškovima postupka za zaštitu prava nisu sadržajno menjane u odnosu na ranije važeći Zakon.5. kada istu prethodnu proveru vrši Republička komisiju za zaštitu prava. ili u okviru posebnog zaključka. Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srbije. u smislu odredbi o zaštiti prava.000. Opšte načelo da svaka strana u sporu snosi troškove koji su prouzrokovani njenim radnjama. ali može se pokrenuti upravni spor. naručilac mora podnosiocu. važi i u postupku zaštite prava. Upravni spor može se pokrenuti i kada Republička komisija nije donela. Stranke imaju obavezu da u zahtevu precizno navedu sve troškove za koje traže naknadu. NIŠTAVOST UGOVORA I KAZNENE ODREDBE KAO POSLEDICA ZAŠTITE PRAVA Direktno ništavi su ugovori o javnim nabavkama zaključeni suprotno odluci Republičke komisije za zaštitu prava. Ako se podneti zahtev za zaštitu prava pokaže osnovanim. ništavi su. Zakon više ne sadrži odredbu o pravu podnosioca zahteva da protiv nesavesnog naručioca pred nadležnim sudom podnese tužbu za naknadu štete Mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije je istovremeno i zaštitni instrument za stranke u postupku. Treba napomenuti da se ispunjenost te obaveze proverava dvaputa: prvi put kada naručilac proverava sadržinu zahteva za zaštitu prava. Indirektno.

000 do 50.___________________________________________________________________ nabavke (osim ugovora zaključenih u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva u vanrednim i nepredvidljivim okolnostima).000.000 do 1. ako postupi protivno odredbi o suspenzivnom dejstvu podnetog zahteva za zaštitu prava.000 dinara. ako ne dostavi dokumentaciju Republičkoj komisiji po izjašnjenju podnosioca zahteva da nastavlja postupak pred Komisijom. a za odgovorno lice narucioca od 20. POGLAVLJE – ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 59 . Kazne za naručioca u svim navedenim prekršajima su od 100. ako u predvidenom roku ne postupi po nalozima Republičke komisije. Kaznenim odredbama Zakona o javnim nabavkama sankcionisani su prekršaji naručioca u vezi sa zaštitom prava i to: ako zaključi ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. 6. ako sve učesnike u postupku ne obavesti o donetoj odluci Republičke komisije.000 dinara.

___________________________________________________________________ 60 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 61 .___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. Poglavlje NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7.

___________________________________________________________________ 62 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

3) izveštaj nadzornog organa. pa to mogu biti: 1) pravosnažna sudska presuda. Zakonom je propisano šta se smatra relevantnim dokazom za odbijanje ponude. 3) da od zaključenja spornih ugovora nije proteklo više od pet godina. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 63 . osavremenjavanju. 2) dokumenat o realizovanom sredstvu obezbeñenja ispunjenja ugovornih obaveza ponuñača. To je jedan od novih poslova Uprave za javne nabavke. naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji precizira šta će smatrati relevantnim dokazom za odbijanje ponuda zbog neispunjenja obaveza.g. Veliki broj neosnovanih zahteva za zaštitu prava ili neispunjenih obaveza po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama od strane ponuñača. pod uslovom da: 1) poseduje dokaz da ponuñač nije izvršavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.___________________________________________________________________ NEKI OD NOVIH PRAVNIH INSTITUTA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 7. ali ne postoje zakonska ograničenja da se koriste i dokazana loša iskustva drugih naručilaca sa istim ponuñačem. dovodili su naručioce u poziciju da više puta ponavljaju postupak javne nabavke. Institut negativne reference pruža naručiocu pravo da odbije ponudu rizičnog ponuñača. relevantan dokaz najlakše je obezbediti kada je sam naručilac imao sporove sa takvim ponuñačem. data u skladu sa propisima o obligacionim odnosima. odnosno više od tri godine za dobra i usluge. 7. 2) da su se ugovori odnosili na isti predmet javne nabavke. Interpretirane odredbe Zakona jasno upućuju da je ključni uslov za primenu instituta o negativnim referencama. razrešeni su u okviru poglavlja „Uslovi za učešće u postupku javne nabavke“ u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. 5) drugi relevantan dokaz . a da sa druge strane naručioci nemaju pravni osnov da iz postupka javne nabavke eliminišu nesavesne i neodgovorne ponuñače.1. Iz tih razloga. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza. uveden je nov pravni institut . Da bi se izbegli konflikti izmeñu naručilaca i ponuñača. pribavljanje odgovarajućeg dokaza o nesavesnom ponašanju ponuñača po ranije zaključenim ugovorima. PORTAL JAVNIH NABAVKI Uz nagoveštaj uvoñenja elemenata e-commerca. a u skladu sa principom podizanja nivoa odgovornosti svih subjekata u sistemu javnih nabavki. kao i u postupku u kome se odbija ponuda nesavesnog ponuñača. Ukoliko želi da zadrži pravo da koristi „drugi relevantan dokaz“. NEGATIVNE REFERENCE Višegodišnji prigovori naručilaca da su u sistemu javnih nabavki u Srbiji više zaštićeni ponuñači. ukoliko je predmet ugovora izvoñenje radova. ili čak i do nemogućnosti realizacije predmeta javne nabavke. i 7. Svakako. kroz prilično efikasan mehanizam zaštite prava ponuñača. efikasnosti i racionalnosti postupaka javnih nabavki svakako najviše doprinosi formiranje i održavanje specijalizovanog web portala – Portala javnih nabavki.negativne reference. ukoliko su predmet navake radovi.2.

što je za posledicu imalo odustajanje od podnošenja ponuda. u prilici da direktno i trenutno unose javni poziv na Portal javnih nabavki. a na osnovu redovnih tromesečnih izveštaja naručilaca.ujn.gov. podiže javnost rada. ali mogu da emituju i oglase za javne nabavke malih vrednosti.rs. Takoñe. a samim tim i snižavanje nivoa konkurencije. NVO. tako i ponuñači. Uprava za javne nabavke obavezna je da na Portalu objavi pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama. 64 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .co. 4) obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci. Obustava postupka javne nabavke dogaña se iz dva razloga: 1) kao Zakonom propisana obaveza naručioca. Na web adresi http://portal. To je unosilo elemente pravne nesigurnosti ponuñača. Portal javnih nabavki zamenio je. OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE Pre donošenja Zakona o javnim nabavkama iz 2008. 3) obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva. jer su. državni organi). 7. Na Portalu naručioci objavljuju: 1) prethodni raspis. pre svega. Ta evidentna slabost prethodnog Zakona otklonjena je odredbama o uslovima i načinu obustave postupka javne nabavke.3. 2) javni poziv. veoma efikasana način. pod odreñenim uslovima. ili je u meñuvremenu prestala potreba naručioca za predmetnom javnom nabavkom. To značajno smanjuje troškove. Naručioci su obavezni da na Portalu javnih nabavki objave sve vrste oglasa koji se odnose na javne nabavke „velikih vrednosti“. uz odgovarajuće logovanje. Ako tokom postupka javne nabavke nastupe okolnosti koje naručilac nije mogao da predvidi u momentu pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se postupak okonča. 5) obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke. dnevne novine kao medija za objavljivanje javnih poziva. organi kontrole i revizije i dr.___________________________________________________________________ ona ga je već izvršila. naručioci su često i bez osnovanih razloga prekidali i poništavali postupke javnih nabavki. ali i sva druga zainteresovana lica (mediji.rs . ali i odgovornost učesnika u postupcima javnih nabavki. odnosno za sastavljanje liste kandidata (nepostojanje najmanje tri kandidata kojima je naručilac priznao kvalifikaciju). Naručilac je obavezan da postupak javne nabavke obustavi ukoliko se nisu stekli propisani uslovi za izbor najpovoljnije ponude (nepostojanje najmanje jedne ispravne i odgovarajuće ponude). 2) kao pravo naručioca da postupak obustavi pod odreñenim uslovima.javnenabavke. Portalu mogu pristupati kako naručioci. ali i utrošeno vreme naručilaca. Vrlo često već u javnim pozivima naručioci su zadržavali pravo da odustanu od dodele ugovora u bilo kojoj fazi postupka i iz bilo kog razloga. to će predstavljati objektivne i dokazive razloge zbog kojih naručilac može obustaviti postupak.g. Uprava će na Portalu objavljivati i sve odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. čime se na još jedan. Za bliže upoznavanje i trening naručilaca raspoloživa je posebna demo verzija portala na adresi http://portal.

Pre početka primene odredbi o službenicima za javne nabavke. kao i da je uputi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Upravi JN za objavljivanje na Portalu javnih nabavki. u roku od tri meseca od zasnivanja radnog odnosa na poslovima javnih nabavki. a provera stručne osposobljenosti vršiće se putem testiranja kandidata. 2) koje poslove obavlja službenik za javne nabavke. naručilac je obavezan da donese obrazloženu odluku o obustavi postupka i da je u roku od tri dana dostavi svim ponuñačima. 5) uslove za sticanje sertifikata. koje je obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat. da steknu propisani sertifikat. Zakon prepoznaje lice stalno zaposleno kod naručioca. Prema nekim. a naručioci su u obavezi da u roku od tri meseca nakon toga omoguće službenicima koji su rasporeñeni na radna mesta u okviru kojih se obavljaju i poslovi javnih nabavki. a i po donošenju novog Zakona. Kao službenika za javne nabavke. Dakle.4. 4) uslove koje treba da ispune predavači za obuku. 7. POGLAVLJE – NOVI PRAVNI INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI 65 . Osim postupka izdavanja sertifikata. još uvek nezvaničnim najavama.___________________________________________________________________ Ukoliko je razlog obustave postupka prestanak potrebe naručioca. ne traži se odreñeni stepen stručne spreme. kao ni posebno radno iskustvo Sertifikate izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar. Postupak izdavanja sertifikata propisuje ministar nadležan za poslove finansija. obuka za sticanje sertifikata neće biti obavezna. Odredbe o poslovima javnih nabavki primenjivaće se nakon šest meseci od stupanja na snagu novog Zakona (od 06. 7. Uprava za javne nabavke izdaće poseban priručnik za individualnu ili organizovanu obuku kandidata za polaganje stručnog ispita za sertifikaciju. jula 2009). Bez obzira na razloge iz kojih je postupak obustavljen. pri čemu će se test raditi pod šifrom. odnosno uvoñenja instituta službenik za javne nabavke. izazvala najviše pažnje meñu zaposlenima u javnom sektoru koji se bave poslovima javnih nabavki je profesionalizacija poslova javnih nabavki. 3) jedinstveni program obuke. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE Jedna od novina koja je tokom javne rasprave. on postupak javne nabavke ne može ponoviti u toku iste budžetske godine. Takoñe. naručilac je dužan da novoprimljenim radnicima omogući sticanje sertifikata. ministar nadležan za finansije propisuje i: 1) koji su naručioci obavezni da odrede službenika.

___________________________________________________________________ 66 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI Dodatni materijali DODATNI MATERIJALI 67 .

naručilac je obavezan da kroz konkursnu dokumentaciju utvrdi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja). preciznije ureñeno čuvanje podataka o javnim nabavkama (najmanje 8 godina od isteka roka za izvršenje ugovora). nepokretnosti i prava u vezi sa njima). sistematizovana i proširena lista nabavki izuzetih iz primene Zakona (dobra koja se nabavljaju od Republičke direkcije za robne rezerve. naručilac nije u obavezi da oglase objavljuje u dnevnim novinama. sistematizovani i na jednom mestu navedeni svi postupci javnih nabavki (ukupno 6). pripremi konkursne dokumentacije ili članu komisije za javnu nabavku).___________________________________________________________________ Prilog br. bez obzira na vrednost nabavke. dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova ponuñači dostavljaju na neoverenim kopijama. grupa ponuñača koja podnosi zajedničku ponudu prilaže pravni akt o zajedničkom izvršenju ugovora tek po oceni njihove ponude kao najpovoljnije. 1 PREGLED NOVIH REŠENJA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Konkretne novine sadržane u Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. dopuštena dopuna neispravnih i/ili neprihvatljivih ponuda. odnosno 300 miliona za radove. pojednostavljena procedura u cilju podizanja efikasnosti postupaka i smanjivanja troškova (usluge iz Aneksa I B sprovode se po procedurama za javne nabavke malih vrednosti. preciznije ureñen restriktivni postupak (naručilac donosi obrazloženu odluku o priznavanju kvalifikacije najmanje trojici kandidata i to na rok ne duži od dve godine). vrednost za pripremu konkursne dokumentacije na stranom jeziku povećana na 150 miliona za dobra/usluge.). nedovoljno jasni pojmovi zamenjeni su adekvatnijim (postupak sa pogañanjempregovarački postupak). uz uslov da se ponuñena cena ne može povećati. primenljiv i u slučaju specifičnih nabavki čiju vrednost nije moguće proceniti. naručilac ne pribavlja mišljenje Uprave za javne nabavke za primenu restriktivnog postupka i pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. ugovor se dodeljuje donošenjem obrazložene odluke o izboru najpovoljnije ponude. što će se bliže urediti podzakonskim aktom ministra finansija. precizirana i proširena primena pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva (kao objektivni razlozi utvrñeni su tehnički ili umetnički razlozi koje ispunjava samo 68 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .. kao ni saglasnost za oblikovanje predmeta javne nabavke po celinama-partijama. kao i na nabavke radova za potrebe istraživanja. bez obzira na procenjenu vrednost. tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor. naglašenije načelo transparentnosti postupka (objavljivanje oglasa na Portalu javnih nabavki. su: u oblast javnih nabavki uvode se elementi elektronske trgovine (elektronska ponuda i elektronska licitacija). mogućnost izbora najpovoljnije ponude i ako je pribavljena samo jedna ispravna i odgovarajuća ponuda. precizirano antikorupcijsko pravilo (pokušaj podmićivanja ili pretnja licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke. preciznije ureñen pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva (kao nepromenljivi elementi konkursne dokumentacije neuspelog otvorenog/druge faze restriktivnog postupka utvrñeni uslovi za učešće. izbegnuta brojna ponavljanja o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima. obustavljanju postupka ili izboru najpovoljnije ponude. isključena izjava o prihvatanju uslova kao obavezan elemenat konkursne dokumentacije i model ugovora u pregovaračkom postupku.. pravo ponuñača da ostvari uvid u podatke koji se unose u zapisnik o otvaranju i podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije. razvoja ili eksperimenta. izuzimanje iz poverljivosti cene i ostalih elemenata ponude relevantnih za rangiranje ponuda).

vrednost dodatnih radova/usluga izričito i bezuslovno ograničena na 25% vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. poreska potvrda ne može biti starija od 6 meseci. uvažene specifičnosti nabavki kredita kao finansijske usluge (umesto modela ugovora u konkursnoj dokumentaciji se prema posebnom uputstvu ministra finansija sastavlja kreditni zahtev i dokumentacija o kreditnoj sposobnosti naručioca. definisani su instrumenti za dokazivanje tehničke usaglašenosti predmeta javne nabavke i tehničkih specifikacija (deklaracije. a za dobra i usluge 3 godine). procenjena ugovorena vrednost utvrñuje se po metodologiji NBS. naglašenija ravnopravnost ponuñača pri odreñivanju tehničkih specifikacija od strane naručioca (svako pozivanje na odreñeni tehnički standard. a uslove u pogledu kapaciteta ispunjavaju zajedno). a potvrda da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti mora biti pribavljena posle javnog poziva – ostali dokazi nisu oročeni). kao i obrazloženje ukoliko se primenjuje restriktivni ili pregovarački postupak) i jasno izdvojen poseban akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku. naručilac je obavezan da obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u roku od 3 dana dostavi na objavljivanje „Službenom glasniku RS“ i Portalu javnih nabavki). razdvojen upis u odgovarajući registar i registracija za delatnost koja je predmet javne nabavke. zapošljavanju i uslovima rada. rezultati ocenjivanja i sl. mora da sarži reči „ili ekvivalentno“. propise o zaštiti na radu. osim pozivanje na srpski standard. za koje se dokazi ne izdaju u državi u kojoj ima sedište (uz proveru ispunjenosti tog uslova od strane naručioca). razgraničene odredbe o ispunjenosti uslova kod zajedničkog nastupa grupe ponuñača (obavezne uslove za učešće ispunjava svaki ponaosob. predviñena mogućnost dodatnih uslova vezanih za socijalna i ekološka pitanja. precizirane odredbe o formi konkursne dokumentacije (obavezno straničenje i navoñenje ukupnog broja strana konkursne dokumentacije). sertifikati. samo ponuñač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija u roku od 3 dana potvrñuje ispunjenost obaveznih uslova dostavljanjem originalnih dokaza ili overenih fotokopija – u suprotnom ponuda se odbija kao neispravna. moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i ne mogu biti diskriminatorski). precizirane odredbe u pogledu dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće ponuñača (dostavljanje osnivačkog akta. naglašena odgovornost ponuñača (negativne reference) za neizvršenje obaveza u istom predmetu javne nabavke (mogućnost odbijanja ponude od strane naručioca uz bar jedan od 5 predviñenih dokaza. akreditacije. preciznije ureñeni obavezni uslovi za učešće ponuñača u postupku javne nabavke (izjednačena pravna i fizička lica. proširena mogućnost dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova putem overene izjave za ponuñače sa sedištem u drugoj državi na sve uslove. kao i nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje i rehabilitaciju. preciziran i dopunjen sadržaj odluke o pokretanju postupka (obuhvata i vrstu postupka javne nabavke. ne utvrñuje se kapacitet ponuñača kao uslov). referentni period za radove 5.). elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera navode se. poreski dokaz je i potvrda o privatizaciji. uvažena su pravila o inkluziji (poštovanje tehničkih standarda kojima se omogućava pristup osobama sa invaliditetom). vrednuju i opisuju u konkursnoj dokumentaciji.___________________________________________________________________ odreñeni-jedan ponuñač. ne može se odbiti ponuda ponuñača koji dokaže da na suštinski ekvivalentan način zadovoljava traženi standard). u svim oblastima javnih nabavki. naručilac u DODATNI MATERIJALI 69 . standardizovan postupak javnih nabavki malih vrednosti (umesto šarenolikih internih akata naručilaca. predviñeno donošenje jedinstvenog pravilnika za sve naručioce u Republici od strane ministra nadležnog za poslove finansija). za radove period referentnih nabavki je 5 godina. precizirane odredbe o odreñivanju kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude (i elementi kriterijuma objavljuju se u javnom pozivu. primenjuje se kod nabavki dobara na robnim berzama i od ponuñača koji ide u likvidaciju.

prethodi ocena i rangiranje primenom elemenata kriterijuma). definisane vrednosti za objavljivanje javnog poziva i na starnom jeziku . naročito se proverava ispunjenost propisa o zaštiti na radu. na sasvim nov način ureñene odredbe o obustavljanju postupka i odbijanju svih ponuda (obavezno obustavljanje ako se nisu stekli uslovi za izbor najpovoljnije ponude. isključeno periodično informativno obaveštenje. prednost domaćih ponuñača ograničena samo odredbama CEFTA sporazuma). smanjen je broj i utvrñeni su praktičniji rokovi za prijem ponuda u pojedinim postupcima (za otvoreni postupak brisan opšti rok od 40 dana. a zadržan rok od 30 dana kao najkraći. glasniku RS“ obaveštenja o zaključenom ugovoru (3 dana) i propisana obaveza objavljivanja obaveštenja i na Portalu javnih nabavki (u istom roku). precizirane imperativne odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćih ponuñača (naručilac mora izabrati domaću ponudu ako ne zaostaje više od 20 pondera/procenata. sa druge strane. precizirane odredbe u vezi odbijanja ponuda i izbora najpovoljnije ponude (naručilac obavezan da odbije ne samo neispravne.26 dana. poboljšana javnost postupaka kroz proširenje liste javnih oglasa (uključeno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku. u odnosu na restriktivni i kvalifikacioni postupak. transparentnost izbora najpovoljnije ponude povećana i proširenim sadržajem izveštaja o stručnoj oceni ponuda (metodologija za dodelu pondera po elementima kriterijuma). nešto bliže ureñena odredbe u vezi neuobičajeno niske cene (može se odbiti. izmeñu onih koje nisu odbijene. naglašena transparetnost postupaka kroz proširenje sadržaja javnih poziva (uključeni i elementi kriterijuma za izbor. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. obavezno objavljivanje javnog obaveštenja o obustavi postupka i dostavljanje istog ponuñačima u roku od 3 dana od donošenja odluke o obustavljanju). sa jedne strane.___________________________________________________________________ konkursnoj dokumentaciji opredeljuje elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u slučaju jednakog broja pondera. uz uslov da se postupak ne pokreće ponovo u istoj budžetskoj godini. 70 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . opcija ponude ne može biti kraća od 60 dana). mogućnost obustavljanja postupka iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u trenutku pokretanja postupka. izjednačeni uslovi za prethodni raspis za sve oblasti javnih nabavki i za sve vrste postupaka). propisan poseban rok za objavljivanje obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku u slučaju hitnih nabavki zbog nepredvidljivih okolnosti – 5 dana. već i neodgovarajuće ponude. precizirane odredbe u pogledu važenja ponuda (samostalni ponuñač ne može se pojaviti kao podizvoñač ili učesnik u zajedničkoj ponudi. zapošljavanju i uslovima rada). kao i obaveštenje o obustavi postupka. obavezni uslovi za učešće ne mogu biti elementi kriterijuma). kao i uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije). funkcionalnije rešene doredbe o javnom oglašavanju (javni pozivi i obaveštenja objavljuju se u „Sl. na jednom mestu sistematizovani svi javni pozivi (uključeni poziv za kvalifikaciju ponuñača i javni konkurs) i razgraničen sadržaj javnih poziva u otvorenom. javnost rada i transparentnost postupka unapreñena i u postupku otvaranja ponuda (javno se otvaraju i prijave u prvoj fazi restriktivnog postupka. proširena lista elemenata iz ponuda koji se unose u zapisnik – elementi kriterijuma za izbor i nedostaci u ponudama). skraćen rok za dostavljanje „Sl. a kod povremenih nabavki koje nije moguće planirati naručilac odreñuje „primeren“ rok). a za radove preko 300 miliona). za prethodni raspis donji rok je 30 dana. a može odbiti i neprihvatljive. u restriktivnom postupku skraćeni rok uz objavljivanje prethodnog raspisa izjednačen sa rokom za otvoreni postupak . pregovaračkom i postupku putem konkursa.za dobra/usluge preko 150 miliona. eksplicitno propisano da izboru najpovoljnije ponude.

posebo javnih nabavki. sertifikat izdaje Uprava za javne nabavke i o tome vodi odgovarajući registar). prikupljanje statističkih i dr. a naručioci su u obavezi da službenicima za javne nabavke omoguće sticanje sertifikata u roku od naredna tri meseca. Upravi za javne nabavke dostave podatke o postupcima javnih nabavki i ugovorima o javnim nabavkama zaključenim u prethodnom tromesečju. zaključenim ugovorima i efikasnosti sistema u celini. izbegnuta su ponavljanja i znatno je smanjen broj specifičnih odredbi o javnim nabavkama u infrastrukturnim oblastima (uključena i oblast rudarstva. kao i da licima koja ubuduće budu rasporeñena na poslove javnih nabavki omoguće sticanje sertifikata u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa. marta Vladi RS dostavi zbirni godišnji izveštaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. odredbe poglavlja o poslovima javnih nabavki biće u primeni u roku od šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona. nosilac posebnih ili isključivih prava i ukoliko nije naručilac.g. a posebno javnih nabavki malih vrednosti. promenjen je naziv. maja t. zadržan je položaj. formiranje i održavanje portala javnih nabavki. vrednost za obavezan prethodni raspis dvostruko je veća nego u drugim oblastima javnih nabavki – 100 miliona. poslovi službenika.). uslovi za predavače i uslovi za sticanje sertifikata. obučeno za poslove javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajući sertifikat (na osnovu posebnog propisa ministra nadležnog za poslove finansija. a Uprava je dužna da na Portalu javnih nabavki objavi pregled izveštaja o zaključenim ugovorima.osim ukoliko on ne odbije da zaključi ugovor. internim aktom o sistematizaciji naručilac odreñuje radna mesta za poslove javnih nabavki. naručioci su obavezni da po isteku svakog tromesečja. jedinstveni program obuke službenika. kao i da do 31. dužan je da postupa kao naručilac. i na podatke o postupcima. izdavanje sertifikata službenicima za javne nabavke i voñenje registra. nepridržavanje standarda i tehničkih propisa pri izradi konkursne dokumentacije. uz obavezno ažuriranje liste kvalifikovanih ponuñača na svakih 6 meseci). do 10-og u narednom mesecu. a pre svega položaj organa koji rešava zahteve za zaštitu prava – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Republička komisija). sa svojstvom pravnog lica i posebnim DODATNI MATERIJALI 71 . čvrsto ureñeni uslovi za zaključenje ugovora (zaključuje se sa najpovoljnijim ponuñačem . najduži rok u kvalifikacionom postupku za koji se može priznati kvalifikacija ponuñačima je 4 godine. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. uvedeno je potpuno novo poglavlje o poslovima javnih nabavki i novi pravni institut „službenik za javne nabavke“ – lice stalno zaposleno kod naručioca. ali značajno su izmenjeni poslovi Uprave za javne nabavke: nema ovlašćenja za davanje mišljenja o bilo kom postupku ili radnji naručioca (restriktivni ili postupak sa pogañanjem bez prethodnog objavljivanja). precizirana obaveza dostavljanja Vladi RS godišnjeg izveštaja o javnim nabavkama u prethodnoj godini sa predlogom mera najkasnije do 31. ali je dobila niz novih značajnih zaduženja (obaveštavanje organa nadležnih za poslove revizije i budžetske inspekcije o nepravilnostima u postupcima i dostavljanju izveštaja u cilju pokretanja prekršajnih postupaka. odnosno za davanje saglasnosti na odluke naručioca (oblikovanje predmeta javne nabavke po partijama. kojim se utvrñuje: koji naručioci su obavezni da odrede službenika za javne nabavke. a na osnovu propisa ministra nadležnog za poslove finansija. cena se može izmeniti samo iz objektivnih razloga sadržanih u konkursnoj dokumentaciji ili na osnovu posebnih propisa). podata o postupcima javnih nabavki. nabavka konsultantskih usluga).___________________________________________________________________ formalizovan postupak dodele ugovora – naručilac donosi obrazloženu odluku i dostavlja je svim ponuñačima (zamenjuje obaveštenje o dodeli ugovora i obrazloženo obaveštenje). odredbe o evidentiranju u oblasti javnih nabavki proširene su. osim podataka o zaključenim ugovorima. i to u skladu sa najpovoljnijom ponudom. nakon zaključenja ugovora.

neobjavljivanje propisanih oglasa na Portalu javnih nabavki.___________________________________________________________________ budžetskim sredstvima za finansiranje. javni pravobranilac i dr. nepotpuno popunjavanje zapisnika o otvaranju ponuda. zavisno od postupka javne nabavke i faze u kojoj se pokreće (na javni poziv i konkursnu dokumentaciju . jasno su razgraničene odredbe o blagovremenosti podnošenja zahteva za zaštitu prava. ali i Republičke komisije (samo jednom može od učesnika u postupku da zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. neomogućavanje već zaposlenom ili novoprimljenom licu na poslovima javnih nabavki da u propisanom roku stekne sertifikat službenika za javne nabavke i propuštanje obaveze obaveštavanja učesnika u postupku o odluci Republičke komisije. sastav. preformulisana je odredba o aktivnoj legitimaciji u postupku zaštite prava ponuñača (svako lice koja ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci) i proširena lista organa ovlašćenih za podnošenje zahteva za zaštitu javnog interesa (Uprava za JN. na odluku o priznavanju kvalifikacije/obustavi postupka/dodeli ugovora – 8 dana od prijema odluke. mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Republičke komisije ili u slučaju njenog nepostupanja u propisanim rokovima). Republička komisija za zaštitu prava biće izabrana u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona. državni organi ovlašćeni za nadzor nad poslovanjem naručioca). nepridržavanje propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i voñenju postupka. žalbama protiv zaključaka naručioca. u ponovnom postupku zaštite prava u istom postupku javne nabavke ne mogu se pozivati na razloge za koje su znali u prvom postupku. proširena je lista sa 10 novih prekršaja ponuñača koji su sankcionisani kaznenim odredbama Zakona: onemogućavanje ponuñača da ostvari uvid u postupak javne nabavke. za 50% povećane takse za podnošenje zahteva. definisana je nadležnost za nadzor nad sprovoñenjem zakona (ministarstvo nadležno za poslove finansija). naplaćivanje konkursne dokumentacije više od troškova umnožavanja i dostavljanja. troškovima postupka. a koja je za svoj rad i odgovorna Narodnoj skupštini.do isteka roka za podnošenje ponuda. praćenje sprovoñenja svojih odluka i sl. postupak i uslovi za izbor i razrešenje predsednika i članova Republičke komisije. sve odluke dostavlja Upravi za JN u cilju objavljivanja na Portalu javnih nabavki. na javno obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva – 8 dana od objavljivanja obaveštenja). kao i način rada Republičke komisije (koji se bliže ureñuje Poslovnikom o radu). neodreñivanje radnog mesta za obavljanje poslova javnih nabavki. u naročito opravdanim slučajevima rok za donošenje rešenja Republičke komisije može se produžiti za još 20 (umesto 10) dana. obavezni su da i kopiju žalbe protiv zaključaka naručioca dostave naručiocu). postupci javnih nabavki malih vrednosti sprovodiće se u skladu sa internim pravilnica naručioca do donošenja 72 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . obaveze nekih učesnika u postupcima zaštite prava su pojednostavljene – podnosioci zahteva nisu u obavezi da zahteve podnose u tri primerka. precizno su propisane nadležnosti (odlučivanje o zahtevima za zaštitu prava. donetu odluku obavezna je da dostavi u roku od 10 dana. prelaznim i završnim odredbama regulisani su rokovi donošenja podzakonskih akata i stupanja na snagu pojedinih odredbi Zakona: započeti postupci javnih nabavki i pokrenuti postupci zaštite prava nastavljaju se po odredbama prethodnog zakona. konkretizovana je i povećana odgovornost svih učesnika u postupcima zaštite prava: ponuñača (ne mogu inicirati postupak za zaštitu javnog interesa ukoliko nisu iskoristili pravo za podnošenje zahteva za zaštitu prava.). obavljanje stručnih poslova od strane posebno obrazovane stručne službe. naručioca (obavezni da sve učesnike u postupku obaveste o odluci Republičke komisije). predlogu naručioca da zahtev za zaštitu prava ne odlaže dalje aktivnosti u postupku. koju na predlog Vlade bira i razrešava Narodna skupština. započinjanje postupka pre donošenja odluke o pokretanju i akta o obrazovanju komisije za javnu nabavku.

DODATNI MATERIJALI 73 . a naručioci su obavezani da u roku od tri meseca nakon primene tih odredbi zaposlenim licima koja obavljaju poslove javnih nabavki omoguće sticanje propisanog sertifikata. preferencijalni tretman (prednost) domaćih ponuñača postepeno će se smanjivati u skladu sa odredbama SSP u periodu od pet godina.___________________________________________________________________ jedinstvenog pravilnika od strane ministra finansija. a do tada su na snazi podzakoska akta iz prethodnog zakona. podzakonska akta biće doneta u roku od šest meseci od stupanja na snagu novog zakona (osim odredbi o elektronskoj ponudi i elektronskoj licitaciji). odredbe o službenicima za javne nabavke primenjivaće se šest meseci nakon stupanja na snagu Zakona.

. PPOD obrazac za prethodnu godinu – Fond PIO Licence IKS za odgovorne rukovodioce radova Potvrde referentnih naručilaca (reference) Ugovor o izgradnji / okončana situacija i sl.. Sertifikat kvaliteta.) izdata od nadležnog organa (ako je propisana) Bilansi stanja za prethodne tri godine – NBS ili Izveštaj o bonitetu Bon JN .) Pismo o namerama za avansnu garanciju Pismo o namerama za garanciju za dobro izvršenje Pismo o namerama za garanciju za garantni rok Dokumenta koja zahteva naručilac kao dokaz o ispunjenosti propisa koji se odnose na socijalna i ekološka pitanja ili ispunjenje obaveza prema podizvoñačima Popunjeni obrasci 1 – . deklaracija i sl.NBS Podaci o blokadi za prethodnih 6 meseci . iz konkursne dokumentacije Potpis odgovornog lica Dokument (popunjava ponuñač) Da Ne Ocena dokaza od Komisije naručioca 7 Ponuñač raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom 8 Ponuñač prilaže instrumente finansijskog obezbeñenja 9 Ostali uslovi iz konkursne dokumentacije 10 Tipski obrasci konkursne dokumentacije 74 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . Ponuñač je izmirio dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine Ponuñač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti (uslovno) Ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom Dokument koji dokazuje ispunjenost uslova i organ koji ga izdaje Izvod o registraciji privrednog subjekta kod APR Osnivački akt ponuñača Potvrda nadležnog Trgovinskog suda Potvrda Poreske uprave / Potvrda Agencije za privatizaciju da je u postupku privatizacije Dozvola (rešenje. (opciono) Garancija za ozbiljnost ponude (ili menica i sl. 1 2 3 4 5 6 Uslov za učešće u postupku javne nabavke Ponuñač je registrovan kod nadležnog organa / upisan u odgovarajući registar Ponuñač je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke Ponuñaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet nab.___________________________________________________________________ Prilog br. 2 O B R A Z A C ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE PONUðAČA Red . uverenje o ispunjenosti uslova i sl. br.NBS Popisna lista osnovnih sredstava za prethodnu god.

___________________________________________________________________ Prilog br. Izbor najpovoljnije ponude – obrazložena odluka 5. 3 KLJUČNI KORACI U RUKOVANJU PONUDAMA 1. Pregled i stručna ocena ponuda – uzveštaj komisije za javnu nabavku 4. Izvršenje ugovora – kontrola ispunjenja obaveza 1 30 2 3 3 5 4 3 5 120 6 3 7 DODATNI MATERIJALI 75 . Zaključenje ugovora – po pravosnažnosti odluke o izboru 6. Otvaranje ponuda – zapisnik o otvaranju ponuda 3. Podnošenje i prijem ponuda – potvrda o prijemu ponude 2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – objavljivanje u „Sl. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki 7.

U toku celog postupka JN . 4 POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PONUðAČA Rokovi ponuñača . naručilac u roku od 3 dana Republičkoj komisiji dostavlja svu dokumentaciju Rok za žalbu protiv zaključka naručioca Republičkoj komisiji je 3 dana od prijema zaključka Rok za dopunu zahteva je 3 dana Naručilac dostavlja rešenje (odnosno zaključak) podnosiocu zahteva Podnosilac dostavlja naručiocu pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom (kopiju izjašnjenja dostavlja Komisiji) - Podnosilac zahteva propušta rok za izjašnjavanje Naručilac donosi zaključak o odbacivanju zahteva Protiv zaključka naručioca dopuštena je žalba Republičkoj komisiji Poziv podnosiocu da dopuni zahtev - - Mogućnost nastavka postupka pred Republičkom komisijom - Republička komisija odlučuje o zahtevu za Odlučivanje Republičke zaštitu prava u roku od 15 dana komisije (drugostepeni od dana prijema kompletne dokumentacije postupak) Rok za odlučivanje Republičke komisije može se u naročito opravdanim slučajevima produžiti za 20 dana.ako ga podnosilac ne dopuni .ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju - Naručilac mora obrazloženo rešenje doneti i dostaviti podnosiocu zahteva u roku od 10 dana po prijemu zahteva Rešenje naručioca sadrži i poziv podnosiocu da se u roku od 3 dana po njegovom prijemu pisano izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom Po prijemu pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva. Komisija rešenjem Republička komisija odlučuje Komisija Komisija o žalbi protiv zaključka naručioca u celini ili delimično rešenjem zaključkom u roku od 8 dana od prijema žalbe poništava postupak odbija odbacuje zahtev Republička komisija rešenje ili zahtev zaključak dostavlja strankama u postupku u roku od 10 dana od donošenja Odluka Republičke komisije dostavlja se UJN radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki Komisija zaključkom obustavlja postupak DODATNI MATERIJALI 76 . odnosno odluke o priznavanju kvalifikacije.Najkasnije 8 dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnije ponude.______________________________________________________________________ Prilog br.Rok za dopunu zahteva je 3 dana Odlučivanje naručioca o zahtevu za zaštitu prava (prvostepeni postupak) Poziv podnosiocu da dopuni zahtev Naručilac rešenjem u celini ili delimično poništava postupak Naručilac rešenjem odbija zahtev Naručilac zaključkom odbacuje zahtev: . odnosno objavljivanja obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku Tok postupka za zaštitu prava Podnošenje zahteva za zaštitu prava naručiocu Dostavljanje kopije zahteva Republičkoj komisiji .ako je neblagovremen .

stav 1. stav 10. Naručilac M. 5 Model obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava učesnicima u postupku javne nabavke (u skladu sa članom 107.___________________________________________________________________ Prilog br. _______________ za ________ godinu. u obavezi smo da obustavimo sve aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke. glasnik RS“ 116/08). ________ od ______________ godine. na ovaj način vas OBAVEŠTAVAMO Da je dana ___________ ponuñač ____________ podneo zahtev za zaštitu prava. stav 10. Do donošenja konačne odluke o podnetom zahtevu. u postupku dodele javne nabavke (zaokružiti: dobara. Zakona o javnim nabavkama („Sl. shodno članu 108. usluga ili radova) br. Zakona o javnim nabavkam. br. O nastavku postupka bićete blagovremeno obavešteni. ZJNa) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 107. _________________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 77 .P.

___________________________________________________________________ Prilog br. 6 POTSETNIK ZA PRETHODNU PROVERU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA zahtev je blagovremen i podnet je od strane lica koje ima interes da zaključi ugovor o konkretnoj javnoj nabavci zahtev sadrži naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt naveden je naziv i adresa naručioca navedeni su podaci o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. stav 1. odnosno odluci o izboru najpovoljnije ponude ili o priznanju kvalifikacije navedene su povrede propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke zahtev sadrži činjenice i dokaze kojima se dokazuju povrede propisa zahtev sadrži potvrdu o uplati takse iz člana 116. Zakona o javnim nabavkama potpis podnosica zahteva 78 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

a da je zahtev za zaštitu prava dostavio naručiocu dana _________.P. stav 2 ZJN-a) ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 110. (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 79 . ___ od ____). odnosno nije ovlašćeno za podnošenje zahteva. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. ____ od ______________ godine. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. b) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. usluga ili radova) br. glasnik RS“ 116/08). stav 2. _______________ za ________ godinu. ovog zaključka. utvrñeno je da je podnosilac zahteva odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije u predmetnoj javnoj nabavci primio dana _________. stav 1.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. 7 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog neblagovremenosti odnosno što ga je podnelo lice bez aktivne legitimacijom (u skladu sa čl. Zakona o javnim nabavkama („Sl. nema aktivnu legitimaciju. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. utvrñeno je da podnosilac zahteva nije lice koje ima interes da zaključi ugovor o javnoj nabavci koja je poredmet postupka. zbog __________________ (neblagovremenosti/zato što nije podnet od lica koje ima aktivnu legitimaciju u postupku). to je u na osnovu odredbe člana 110. 110. a) Uvidom u spise koja se odnose na postupak javne nabavke. stav 2. stav 3. (obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva objavljeno u „Sl. Kako je zahtev podnet neblagovremeno. ovog zaključka. Odbacije se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). Naručilac _______________ M. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. stav 2. Kako je zahtev podnelo lice koje u smislu člana 106. br. to je na osnovu odredbe člana 110. odnosno po protoku roka od 8 dana. broj ______________ od _______________ godine. glasniku RS“ br. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 110. odlučeno kao pod tačkom 1.

___________________________________________________________________ Prilog br. 2. odnosno odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije Navesti u čemu se sastoji povreda propisa kojima se ureñuje postupak javne nabavke Navesti činjenice i dokaze kojima se povrede propisa dokazuju Dostaviti dokaz o uplati takse iz člana 116. pozivamo Vas da u smislu člana 109. ____________________ (potpis ovlašćenog lica) 80 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . u roku od tri dana od dana prijema ovog poziva. Naručilac M. Zakona o javnim nabavkama. 5. Navesti potpuni naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt Naziv i adresu naručioca Navesti podatke o javnoj nabavci koja se osporava.P. zahtev dopunite dostavljanjem sledećeg: 1. Vaš zahtev biće odbačen u smislu odredaba člana 109. Zakona o javnim nabavkama („Sl. 4. a koji je kod naručioca zaveden pod br. stav 2 ZJN-a) _____________________ (naziv i sedište ponuñača) PREDMET: Poziv za dopunu zahteva za zaštitu prava U vezi sa podnetim zahtevom za zaštitu prava. 8 ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Bro j___________________________ Datum _________________________ Model poziva za dopunu zahteva za zaštitu prava nakon izvršene prethodne provere (u skladu sa članom 109. 3. 7. stav 2. glasnik RS“ 116/08)._______________. Zakona o javnim nabavkama Potpis podnosioca Ukoliko u zakonskom roku ne izvršite dopunu zahteva u skladu sa ovim pozivom. stav 1. u postupku javne nabavke __________ koji ste dostavili dana_____________. stav 3. 6.

a zahtev nije dopunio u zakonskom roku (odnosno nije dopunio zahtev u skladu sa pozivom za dopunu). _______ od ____________ godine.P.___________________________________________________________________ Prilog br. to je odlučeno kao pod tačkom 1. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________(naziv i sedište ponuñača). stav 3 ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 109. Kako je ponuñač poziv za dopunu zahteva primio dana ________. stav 3. u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. Uz zahtev je podneo _________________________________________________________ Dopisom br. ovog zaključka. __________ od ___________ godine naručilac je pozvao ponuñača da dopuni zahtev u smislu dostavljanja __________________. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 81 . usluga ili radova) br. Zakona o javnim nabavkama. stav 4. u smislu odredaba člana 109. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. 9 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog nepotpunog zahteva (u skladu sa članom 109. broj______________ od _______________godine. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka možete podneti žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ 116/08). br. Naručilac M. _______________ za ________ godinu.

U zahtevanom roku. a ponuda podnosioca zahteva za zaštitu prava sa _______ pondera. podnet u postupku javne nabavke (dobara. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br.___ sa uslovima za učešće. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. Nakon dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude. _________. ________ od ________ kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. blagovremene ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. naručilac________________ donosi sledeće REŠENJE USVAJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. navodeći da 82 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ___ od _______ godine. _________. usluga ili radova) prikupljanjem ponuda u ______________ postupku. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ naručilac ____________ doneo je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke br. 10 Model rešenja o usvajanju zahteva za zaštitu prava i poništavanju postupka u celini ili delimično {u skladu sa članom 111. _______ od _____. tačka 1) ZJN-an} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. zaveden kod naručioca pod br. stav 1.___________________________________________________________________ ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ Prilog br. _____ za________ godinu i PONIŠTAVA SE a) U CELINI b) DELIMIČNO postupak javne nabavke pokrenut Odlukom br. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera. podnetog u postupku javne nabavke br. ____ od ________ godine. stav 1. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. __________ od ____ godine. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. usluga ili radova) br. glasnik RS“ 116/08). tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. _____ za _____ godinu za nabavku (dobara.

____ pokrenut Odlukom naručioca br.___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ odnosno da Komisija za javne nabavke nije na pravilan način primenila metodologiju vrednovanja elemenata kriterijuma. _______ od ____________ godine a) PONIŠTI U CELINI. Naručilac M. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 83 . Shodno napred izloženom. naručilac je primenom odredbe člana 111. pa podnosilac zahteva smatra da je pravilnom primenom metodologije vrednovanja. njegova ponuda trebalo da bude vrednovana sa ____ pondera i kao takva bude izabrana kao najpovoljnija u predmetnom postupku.P. usluga ili radova) br. odnosno da je to učinila protivno članu 51. Zakona o javnim nabavkama. izvršila je uvid u kompletnu dokumetaciju i u svom izveštaju utvrdila da podnosilac zahteva osnovano ističe da je Komisija za javnu nabavku pogrešno primenila metodologiju za vrednovanje elemenata kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. stav 1. stav 5. U postupku odlučivanja po zahtevu. tačka 1) odlučio da se postupak javne nabavke (dobara. jer ________________________________________________. odnosno b) PONIŠTI U DELU ocenjivanja ponuda i vrati Komisiji za javne nabavke na ponovno razmatranje. posebno obrazovana stručna Komisija za nadzor i reviziju postupaka javnih nabavki naručioca.

što je suprotno članu 51. a naručilac je na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude/priznavanju kvalifikacije br. Javni poziv za prikupljanje ponuda u ____________ postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. ____ od _____. navodeći da elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera favorizuju izabranog ponuñača. _____. blagovremene. _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ 84 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .___________________________________________________________________ Prilog br._____ od ________ u postupku javne nabavke (dobara. pismeno izjasnite da li nastavljate postupak pred Republičkom komisijom za zaštitu prava. Kako su razlozi za podnošenje zahteva za zaštitu prava podnosiocu zahteva bili poznati i pre donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao pod tačkom 1. glasnik RS“ 116/08). _________ naručilac ________________ donosi sledeće REŠENJE 1. podnosilac zahteva je blagovremeno podneo Zahtev za zaštitu prava br. U zahtevanom roku. Naručilac _______________ (potpis ovlašćenog lica) M. _____ za________ godinu kao NEOSNOVAN . _____ za godinu_______. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rokom za podnošenje ponuda. podnet u postupku javne nabavke (dobara. zaveden kod naručioca pod br. stav 1. tačka 2) ZJN-a} ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. ____ od ________ godine. ODBIJA SE zahtev za zaštitu prava ponuñača ____________ br. U slučaju propuštanja navedenog roka donosilac ovog rešenja će zaključkom odbaciti vaš zahtev. Zakona o javnim nabavkama („Sl._________ od _________ godine. Nakon dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. OBRAZLOŽENJE Dana_____ podnosilac zahteva je podneo zahtev za zaštitu prava br.P. jer je primenom elemenata kriterijuma i metodologije za dodelu pondera ponuda tog ponuñača vrednovana sa _____ pondera i rangirana kao prva na rang listi. Pouka o pravnom leku: Pozivamo vas da se u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja. kojom je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponudjača ______________. usluga ili radova) br. a podnosilac zahteva to nije uradio pre donošenja pomenute odluke.___ sa uslovima za učešće. a po zahtevu za zaštitu prava ponuñača _______________ br. stav 1. Metodologija vrednovanja elemenata kriterijuma je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku. ovog rešenja. podnetog u postupku javne nabavke br. Zakona o javnim nabavkama. stav 6. 11 Model rešenja o odbijanju zahteva za zaštitu prava {u skladu sa članom 111. tačka 2) i člana 112. ispravne i odgovarajuće ponude su podneli sledeći ponuñači ___________________. to je na osnovu člana 107. usluga ili radova) br. ________ od ________. stav 1.

_____ od ________.___________________________________________________________________ Prilog br. glasnik RS“ 116/08). broj ______________ od _______________ godine. Kako je podnosilac zahteva pismenim obaveštenjem br.P. br. ovog zaključka. Naručilac M. _____ od ______________ godine. ZJNa) _____________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 111. stav 2. _______________ za ________ godinu. to je odlučeno kao pod tačkom 1.12 Model zaključka o obustavljanju postupka za zaštitu prava (u skladu sa članom 111. usluga ili radova) br. Obustavlja se postupak za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). stav 2. _______________ (potpis ovlašćenog lica) DODATNI MATERIJALI 85 . u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara. Zakona o javnim nabavkama („Sl. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. povukao zahtev za zaštitu prava.

stav 5.13 Model zaključka o odbacivanju zahteva za zaštitu prava zbog propuštanja roka (u skladu sa članom 112. _________ od __________ godine. Odbacuje se zahtev za zaštitu prava ponuñača _________________ (naziv i sedište ponuñača). naručilac je odbio zahtev kao neosnovan i pozvao podnosioca zahteva da se u zakonskom roku izjasni o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava i upozorio ga na posledice propuštanja roka za izjašnjenje. ________ od ______________ godine. u postupku javne nabavke (zaokružiti: dobara.___________________________________________________________________ Prilog br. to je odlučeno kao pod tačkom 1. donosim sledeći ZAKLJUČAK 1. Kako je podnosilac zahteva gore pomenuto rešenje primio dana ________.P. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka. usluga ili radova) br. Naručilac M. Rešenjem br. a nije se pismeno izjasnio o nastavku postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u zakonskom roku. broj ______________ od _______________ godine. glasnik RS“ 116/08). br. Zakona o javnim nabavkama („Sl. stav 4. OBRAZLOŽENJE Dana ___________ ponuñač ____________ podneo je zahtev za zaštitu prava. _______________ (potpis ovlašćenog lica) 86 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE . ZJN-a) ______________________________ (naziv i sedište naručioca) Broj ___________________________ Datum _________________________ ______________________ (naziv i sedište ponuñača) Na osnovu člana 112. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog zaključka može se podneti žalba Republičkoj komisiji za zaštitu prava u spotupcima javnih nabavki u smislu odredaba člana 112. _______________ za ________ godinu. stav 4. ovog zaključka.

______________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 87 .

___________________________________________________________________ 88 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 89 .

___________________________________________________________________ 90 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 91 .

___________________________________________________________________ 92 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 93 .

___________________________________________________________________ 94 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 95 .

___________________________________________________________________ 96 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 97 .

___________________________________________________________________ 98 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 99 .

___________________________________________________________________ 100 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 101 .

___________________________________________________________________ 102 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 103 .

___________________________________________________________________ 104 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 105 .

___________________________________________________________________ 106 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 107 .

___________________________________________________________________ 108 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

___________________________________________________________________ DODATNI MATERIJALI 109 .

___________________________________________________________________ 110 PRIRUČNIK ZA JAVNE NABAVKE .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->