P. 1
masine jednosmerne struje

masine jednosmerne struje

|Views: 117|Likes:
Published by joni222466
masine jednosmerne struje
masine jednosmerne struje

More info:

Published by: joni222466 on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE

SADRŽAJ
1 MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE ........................................................................... 3 1.1 Osnovni delovi............................................................................................................ 3 1.2 Princip rada................................................................................................................. 4 1.3 Namotaji indukta ........................................................................................................ 5 1.4 Namotaji pobude ........................................................................................................ 7 1.5 Elektromotorna sila indukta ....................................................................................... 8 1.6 Obrtni momenat.......................................................................................................... 9 1.7 Brzina obrtnja ........................................................................................................... 10 1.8 Reakcija indukta ....................................................................................................... 10 1.9 Komutacija ............................................................................................................... 12 1.10 Generatori jednosmerne struje .............................................................................. 15 1.11 Karakteristike momenta motora............................................................................ 17 1.12 1.13 1.14 1.16 Pokretanje mašina jednosmerne struje.................................................................. 18 Regulisanje brzine nezavisno pobuđenog motora jednosmerne struje ................. 18 Kratak osvrt na prelazne pojave i raspobuđivanje ................................................ 20 Literatura............................................................................................................... 21

1.15 Univerzalni motor ................................................................................................. 20

2

Paket limova rotora čvrsto je spojen sa vratilom mašine. Međutim. složenijeg i skupljeg održavanja. 1. Komutator (kolektor) je sastavljen od bakarnih segmenata (kriški) koji su izolovani međusobno i u odnosu na masu. Postavljen je sa jedne strane rotora i obrće se zajedno sa njim. jednostavnih i robustnih električnih motora za naizmeničnu struju upravljanih mikroprocesorima i napajanih energetskom elektronikom. danas se motor jednosmerne struje sve više potiskuje od strane jeftinijih. Na polovima statora je smešten koncentrisan pobudni namotaj (induktor). Zbog veće cene. spojene na dva priključna kraja na statoru. smešten u žlebovima i zatvoren sam sa sobom. na čijoj su unutrašnjoj periferiji pričvršćena 2p istaknuta pola složenih od feromagnetskih limova. Slika 1-1 Motor jednosmerne struje Generatori jednosmerne struje su praktično potisnuti poluprovodničkim ispravljačima. Namotaj na rotoru (indukt. 3 .1 Osnovni delovi Osnovni elementi mašine su mirujući deo (stator) i obrtni deo (rotor). koje su smeštene na simetrali među polovima. zazor). manje pouzdanosti i kraćeg veka trajanja.1 MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE Mašine jednosmerne struje (jednosmerne mašine) su zbog svojih veoma dobrih funkcionalnih karakteristika nekada predstavljale često rešenje u električnim postrojenjima i pogonima. Na površinu komutatora naleže izvestan broj dirki (četkica). Stator je načinjen od jarma u obliku šupljeg valjka od masivnog gvožđa. Segmenti komutatora su u električnoj vezi sa namotajem indukta. Magnetsko kolo ima rotacionu simetriju. Rotor je cilindričnog oblika i sastavljen od tankih feromagnetskih limova i ravnomerno je ožljebljen po svom obimu. svaki segment indukta spojen je sa istim tolikim brojem tačaka namotaja indukta. u "neutralnoj zoni" i nepomične (mehanički učvršćene za stator). zbog svojih veoma dobrih karakteristika se često koristi kao kočnica u laboratorijama za ispitivanje električnih mašina. generator jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom. povezan između polova na određeni način i izveden na dva priključna kraja. Između mirujućeg i obrtnog dela nalazi se međugvožđe (vazdušni procep. armatura) je raspodeljen.

neće se menjati jer.2 Princip rada Princip rada mašine za jednosmernu struju pojednostavljeno ćemo objasniti na primeru generatora (Slika 1-2). ems će biti suprotne i sabiraće se. U pojedinim provodnicima koji sačinjavaju navojak. pomoću kolektora se naizmenične struje u provodnicima "ispravljaju". Budući da je u prethodnoj jednačini samo magnetska indukcija promenljiva. dirke su uvek istog polariteta jer su preko kolektora povezane sa provodnicima koji prolaze ispod istog magnetnog pola. što ima za posledicu jednosmernu struju u spoljnjem električnom kolu. oblik ems će biti isti kao i oblik magnetskog polja (indukcije B). uz nepromenjeni smisao obrtanja. Kada je navojak u položaju da je kroz njega fluks maksimalan.indukt.pobudni namotaj. pošto su oni vezani na red.četkice. odgovarajućeg polariteta. n. ona će stvoriti stalno magnetsko polje pobude. u njegovim provodnicima će se usled presecanja magnetnog fluksa indukovati odgovarajuća elektromotorna sila. S i N glavni polovi.neutralna zona (osa). prema jednačini: e = – dΨ / dt.S J 1 NZ A P N PN Č + K − K 2 Slika 1-2 Šematski presek pojednostavljene dvopolne mašine jednosmerne struje (oznake odgovaraju generatorskom režimu rada) – J jaram. Č.polni nastavci . polaritet ems. sa periodom jednakom dužini dvostrukog polnog koraka.komutator (kolektor). i taj položaj nazivamo neutralnom zonom (horizontalni položaj navojka na slici). po zakonu e=Blv. Φ. u njemu će indukovana ems biti jednaka nuli. 4 . NZ. pa prema tome i struje. Ovo polje je periodično. Kada se pomoću neke pogonske mašine rotor obrće konstantnom brzinom. PN. vezanog za smer struje. A. P. Prema tome. K. 1 i 2 pojednostavljeni namotaj rotora 1. Kada se kroz provodnike namotaja statora pusti jednosmerna struja. u odnosu na spoljašnje kolo. i funkcija je samo prostorne koordinate (položaja na obimu mašine). Međutim. zahvaljujući delovanju kolektora.

i to u gornjem sloju jednog žleba i donjem sloju drugog žleba. U zavisnosti od toga. Ukršteni omčasti namotaji se obično ne prave. Sada izlazni provodnik vezujemo sa prednje strane (strane komutatora) preko lamele za sledeći ulazni. te namotaj ima oblik omče. a po tipu je obično valjkasti (dobošasti. tako da navojak obuhvata sav fluks po polu. Ovo povezivanje svih sličnih navojaka pod svim polovima vršimo tako da pri završetku jednog obilaženja dođemo do susedne lamele na komutatoru. a i potrošnja bakra je bila veća jer provodnici na unutrašnjem delu prstena nisu aktivni i ne učestvuju u stvaranju ems. Dva provodnika treba spojiti u navojak tako da indukovana ems u navojku bude maksimalna. Ako je y 2 < y1 onda dobijamo neukršteni namotaj. Zadnji i prednji navojni koraci su delimični navojni koraci. Ovde će biti date samo osnove izvođenja namota ilustrovane na prostom omčastom i prostom valovitom namotaju. tj. bubnjasti. pošto ih vežemo sa zadnje strane (sa strane suprotne komutatoru) naziva se zadnji navojni korak ( y1 ). To rastojanje se naziva prednji navojni korak ( y 2 ). y1 y y2 y y2 y1 a) neukršteni b) ukršteni Slika 1-3 Prosti omčasti namotaj Kod valovitog namotaja kada obrazujemo navojak nastavljamo sa vezivanjem na red po položaju sličnih navojaka pod svim polovima mašine. Kod izvođenja omčastih namotaja prvo povezujemo sve navojke ili navojne delove koji se nalaze pod jednim parom polova. a ako je y 2 > y1 onda dobijamo ukršten omčasti namotaj. cilindrični).3 Namotaji indukta Namotaj indukta nalazi se na rotoru. prost valoviti namotaj i složen valoviti namotaj. Nekada se namotaj izvodio u obliku prstena. Osnovni princip izvođenja namotaja je da se vezuju dva provodnika koji se nalaze u istom ili približno istom položaju pod dva različita pola. Rastojanje između ulaznog i izlaznog provodnika. Prema načinu vezivanja provodnika u navojne delove možemo valjkasti namotaj da podelimo uglavnom na četiri vrste: prost omčasti namotaj. Navojni deo (sekciju) čini više navojaka vezanih na red postavljenih u dva žleba. po čemu je i dobio ime. razlikujemo neukrštene namotaje (slika 1-4a) i 5 . ali ovo rešenje je napušteno jer je zbog potrebe za ručnim motanjem vreme izrade bilo veliko. da li smo idući u smeru namotavanja došli do lamele ispred ili iza početne. složeni omčasti namotaj.1. Ukupni navojni korak ( y ) kod omčastog namotaja je: y = y1 − y 2 .

uz a pari paralelnih grana. Budući da je otpor svake od 2a paralelnih grana jednak ( a je oznaka za broj pari paralelnih grana).ukrštene namotaje (slika 1-4b). pripada N 2a provodnika. Ukupni navojni korak kod valovitih namotaja je: y = y1 + y 2 . I kod prostih valovitih namotaja ukrštanje se izbegava. y1 y y2 Slika 1-4 Neukršteni i ukršteni prost valovit namotaj Između "pozitivnih" i "negativnih" četkica nalazi se celi namotaj indukta. onda jednoj strujnoj grani. Za 6 . struja u provodniku ili grani je: Ip = Ia . 2a gde je I a ukupna struja indukta. Ip Ia + 2a U Slika 1-5 Šema otpora namotaja indukta _ Ako je ukupan broj provodnika u namotaju N . Na slici 1-5 je prikazan namotaj kao šema otpora. koja aktivno učestvuje u stvaranju napona. zbog ipak nešto veće potrošnje bakra.

B2 C1. • • • U upotrebi su sledeće oznake za krajeve pojedinih namotaja: Tabela 1-1 Oznake krajeva namotaja mašina jednosmerne struje namotaj indukt pomoćni polovi kompenzacija redna pobuda paralelna pobuda nezavisna pobuda nova oznaka A1. pošto je struja velika. A2 B1. zahtevana zavisnost napona na priključcima od struje opterećenja za generator. B G. razlikujemo sledeće osnovne vrste pobude: • nezavisna pobuda. Pobudna struja kreće se u granicama 1 do 5% struje indukta. imamo: Ra = 1 N  1  Rp = N   Rp . D2 E1. a jednosmerni pobudni napon se dobija iz naizmenične trofazne mreže. 2a 2a  2a  2 gde je R p otpor jednog provodnika. ako u strujnom kolu pobude postoji promenljivi otpornik. odnosno brzine obrtanja o razvijenom momentu (za motore). redna (serijska) pobuda. H G. složena pobuda. kod koje je pobudni namotaj spojen paralelno na namotaj indukta. otočna (paralelna) pobuda. kod koje je pobudni namotaj spojen na red sa namotajem indukta. kod koje je namotaj pobude spojen na poseban spoljnji izvor napona. nezavisno od mašine. postoji i pomoćni. H E. nezavisnog ili paralelnog. 1. pri čemu se manja vrednost odnosi na mašine većih snaga. redni pobudni namotaj. koji je potpuno nezavisan od prilika u mašini. Učešće pojedine pobude u ukupnoj mps uslovljavljava spoljnja karakteristika mašine. broj navojaka namotaja redne pobude ne mora biti velik. razlikujemo aditivnu. U zavisnosti od toga da li su glavni i pomoćni pobudni namotaj izvedeni tako da im se fluksevi potpomažu ili suprotstavljaju. Teži se da otpor rednog namotaja bude što manji. E2 F1.4 Namotaji pobude Prema načinu spajanja namotaja pobude u odnosu na namotaj indukta. Za dimenzionisanje namotaja merodavna je struja indukta. Za postizanje odgovarajuće magnetopobudne sile. odnosno diferencijalnu. Pobudni namotaj je dimenzionisan prema tom spoljnjem naponu. gde pored glavnog. uvažavajući da je ukupni otpor 1 2a puta manji od otpora jedne grane.ukupni otpor indukta. C2 D1. Za postizavanje potrebne magnetopobudne sile. Ra . D I. pošto je struja magnećenja mala. kako bi pad napona na njemu bio što manji. tj. K . F2 7 stara oznaka A. složenu pobudu. F C. Ovo je danas najčešće rešenje. Otpor paralelnog namota je velik. potrebno je da paralelni namotaj ima veliki broj navojaka. Vrednost pobudne struje može se podešavati. preko ispravljača.

Jednačina naponske ravnoteže. navešćemo primer za generator: Analizirajmo sada detaljnije napon usled rotacije. u režimu generatora daje napon: E = U + Ra I a . Trenutna vrednost ems jednog provodnika na rotoru je: e pr = l s v b gde je ls svedena (aktivna) dužina provodnika (onaj deo dužine provodnika koji preseca magnetsko polje).L+ L− E1 E2 A2 A1 M Slika 1-6 Motor sa otočnom pobudom 1. gde je Ra ukupni otpor indukta u koji su uključeni galvanski otpori svih namotaja u kolu indukta Rn . Ukupni otpor indukta možemo prikazati na sledeći način: Ra = Rn + ∆U č . Ia gde je ∆U č pad napona na četkicama. i prelazni otpor na četkicama. E 230V = U 220V + Rn I a 8V + ∆U č 2V . uz posebno navođenje pada napona na četkicama ima sledeći oblik: E = U ± (Rn I a + ∆U č ) gde se predznak "+" odnosi na generatore a "-" na motore. Da bi se stekao osećaj za veličine.5 Elektromotorna sila indukta Elektromotrna sila indukta (napon rotacije). dok u režimu motora drži ravnotežu naponu napajanja: U = E + Ra I a . 8 . koji je funkcija gustine struje. Pri naznačenoj struji pad napona na četkicama približno iznosi 2V . E . E .

uz postojanje fluksa. M . u režimu motora obezbeđuje pogon radnog mehanizma. napon između četkica je proporcionalan sa brzinom obrtanja i srednjom vrednosti fluksa. gde je τ polni korak. 2 2 60 60 60 30 gde je ω m mehanička ugaona brzina rotora. možemo da pišemo: E Ia = M ωm = M nπ . postoji samo kada se rotor obrće ( n ≠ 0 ). Srednja vrednost ems jednog provodnika je: E pr = l s v Bδsr = l s pτ n Φ p n = Φ. N Φ Ia = M a 60 30 iz čega za obrtni momenat sledi: M= p N Φ I a = kM Φ I a . zavisi od konstrukcionih podataka (broja pari polova i paralelnih grana. dok u režimu generatora drži ravnotežu (deluje protiv) momenta pogonske mašine. Ovaj napon nazivamo naponom rotacije. 30 l s τ 30 Za ems između četkica imamo: E= N N pn p n E pr = Φ= N Φ = kE n Φ . Mehaničku snagu na vratilu za pogon radnog mehanizma i pokrivanje gubitaka usled trenja i ventilacije obezbedjuje odgovarajući električni ekvivalent E I a . Konstantna propocionalnosti. a Bδsr srednja vrednost indukcije. 2p Za obodnu brzinu imamo: n pτ n d d n n v = ω m = 2π =dπ = 2 pτ = . 1. Dakle. Za polni korak imamo: τ= dπ . k E . imamo: nπ p n .6 Obrtni momenat Obrtni momenat. Izraz za obrtni momenat možemo najlakše da dobijemo ako posmatramo režim motora. a 2π 9 . te broja provodnika). jer. 30 Koristeći prethodno izveden izraz za napon rotacije.Ems se obično izražava preko srednje vrednosti fluksa po polu Φ: Φ = S p Bδsr = l s τ Bδsr . 2a 2a 30 a 60 Dakle.

Zbog zasićenja. Reakcija indukta utiče kako na prostornu raspodelu fluksa u vazdušnom zazoru tako i na veličinu rezultantog fluksa po polu."odnosi na motore. strujni obuhvat. usled struje indukta ("reakcije indukta"). U posmatranoj tački vrednost mps indukta je F = A ⋅ 2 x . pri čemu uzmimo da je u osi glavnih polova x = 0 . Mps indukta je poprečno postavljena u odnosu na mps induktora. Definišimo sada još jedan značajan pojam. tako da se rezultatni fluks zbog reakcije indukta ipak smanjuje. 1. dok je talas mps linearna funkcija obima indukta i ima oblik trougla. Talas mps pobude ima oblik pravougaonika. 2a π Da gde je Da prečnik indukta.8 Reakcija indukta U praznom hodu u mašini postoji samo magnetsko polje pobude. ovo povećanje fluksa je manje od smanjenja. kE Φ kE Φ Izraz za brzinu obrtanja sledi iz prethodnih naponskih jednačina: n= gde se predznak ". Označimo sa x rastojanje po obimu. dok pri opterećenju. Rezultanta raspodela fluksa je karakterisana povećanjem fluksa pod jednim krajem polnog nastavka i smanjenjem pod drugim krajem. zavisi od konstrukcionih podataka (broja pari polova i paralelnih grana.Dakle. a predznak "+" na generatore. Slika 1-7 Reakcija indukta a) polje pobude b) reakcija indukta c) rezultantno polje 10 . koji predstavlja podužnu gustinu ampernavojaka po obimu mašine: A= N Ip π Da = N Ia . obrtni momenat je proporcionalan sa srednjom vrednosti fluksa i strujom indukta. k M . te broja provodnika). A . Konstantna propocionalnosti.7 Brzina obrtnja U ± Ra I a E = . javlja se i magnetsko polje indukta. 1.

svi navojni delovi dolaze u položaj najveće indukcije. i od kvadrata maksimalne indukcije (B2). pa se mali lukovi između susednih lamela pretvaraju u veliki luk po čitavom obimu (tzv. Pošto se mašina obrće. Indukovana ems između dve susedne lamele je linearno proporcionalna sa maksimalnom indukcijom. pored ostalog. U provodnicima indukta su naizmenične struje. što za posledicu ima lošu komutaciju (varničenje). deformisanog. može doći između dve susedne lamele do preskoka varnice. nosači četkica suprotnog polariteta dolaze u kratak spoj. a u gvožđu indukta se prostire naizmenično magnetsko polje. lošija komutacija (funkcionisanje komutatora) usled pomeraja neutralne ose (zone). povećanje maksimalne indukcije izaziva veće gubitke u gvožđu i povećanje napona među susednim lamelama komutatora. Pošto je otpor luka neznatan.Nepovoljne posledice koje prate reakciju indukta. a vezane su za izobličenje rezultantnog fluksa su: • • gubitak na elektromotornoj sili usled smanjenja rezultantnog fluksa. kružna vatra). odnosno uspostavljanja malog luka zbog gorenja ugljene prašine. • N • • • • x x x x x x x x x x x S • • • • • • • • • • • x x x x M mps induktora G mps indukta širina pola polni korak τ induktor indukcija u međugvožđu indukt rezultanta indukcija ne uzimajući u obzir zasićenje uzimajući u obzir zasićenje Slika 1-8 Reakcija indukta – oblik rezultantnog magnetskog polja 11 . Navojni deo se prilikom komutacije još uvek nalazi u položaju u kojem ga zahvata jedan deo rezultantnog. Ako vrednost ems pređe dozvoljenu maksimalnu vrednost. Do promene smera struje dolazi u nepovoljnom naponskom stanju navojnog dela. magnetskog polja. Gubici u gvožđu zavise. Dozvoljena maksimalna vrednost ove ems zavisi od otpora navojnog dela i kod mašina srednjih snaga iznosi oko 35V.

Tk. Ovo je najstarija i praktično napuštena metoda. Sastoji se od nekoliko navojaka žice velikog preseka namotanih oko glavnih magnetskih polova. koji je fizički smešten na simetrali između glavnih polova.Mere koje su preduzimaju u cilju suzbijanja ovih nepovoljnih posledica su: • • pomeranje dirki u stvarnu neutralnu zonu. odnosno struje prilikom prolaska navojka ili navojnog dela kroz neutralnu osu. Vreme za koje je struja konstantna označimo 12 . uvođenje dadatnih namotaja čija mps ima zadatak da poništi delovanje reakcije indukta. ali tako da je smer struja supotan. kroz provodnike se pušta struja indukta. Za vreme trajanja komutacije.9 Komutacija Pod komutacijom podrazumevamo proces promene smera ems. Kroz taj namotaj puštamo struju indukta u istom smeru kao i struju pobudnog namotaja. Pomoću posebne poluge se celi nosač dirki stavlja u stvarni položaj neutralne zone. Mps kompenzacionog namotaja mora biti jednaka i suprotna mps indukta. Kompenzacioni namotaj je najbolje. dirke kratko spajaju navojak ili navojni deo. a zatim da stvori jedno suprotno polje radi poboljšanja komutacije. Za poništenje reakcije indukta u prostoru ispod glavnog pola se upotrebljavaju kompaundni i kompenzacioni namotaj. KN mps indukta kompenzacioni namotaj (KN) namotaj indukta (armatura) Slika 1-9 Namotaji mašine jednosmerne struje 1. ali koje deluje samo na izbegavanje gubitaka u indukovanoj ems. Za poništenje reakcije indukta u prostoru između glavnih polova upotrebljava se namotaj pomoćnih polova. Smešten je u žlebove na polnim nastavcima statora. Kompaundni namotaj je najjednostavnije i najjeftinije rešenje. dok kod namotaja pomoćnih polova mps mora biti takva da prvo poništi mps indukta. kompaundni namotaj pobudni namotaj namotaj pomoćnih polova (PP) mps PP. ali najskuplje rešenje. Glavna funkcija namotaja pomoćnih polova je poboljšanje komutacije.

već ćemo definisati uticajne veličine prilikom komutacije i navesti mere koje se preduzimaju u cilju poboljšanja komutacije. neispavan pritisak ili smer pritiska na četkice itd. Budući da je ostvarenje dobre komutacije više rezultat iskustva nego naučne analize. na komutaciju najviše utiče otpor četkica. Ip i Ip lamela četkica Ia Slika 1-10 Navojni deo u komutaciji v + Ip i − Ip Tk Ti i + Ip Tk Slika 1-11 Vremenska promena struje u navojnom delu Promenu struje prilikom komutacije i(t) označili smo. loše vođenje četkica u držačima. može se doći do analitičkih izraza koji približno opisuju promenu struje prilikom komutacije. koje se manifestuju u pojavama varničenja između komutatora i dirki. Struja provodnika (grane) sa vrednosti + I p prvo pada na vrednost nula. crtkanom linijom. Komutacija bez varničenja je neophodan uslov sigurnog i dugog rada mašine jednosmerne struje. U električnom pogledu. pravom. površinsko oštećenje dirki i komutatora. vibracije komutatora. Kvalitet komutacije ocenjuje se prema njenim posledicama. Loša komutacija se ogleda u znatnom iskrenju kod naznačenog opterećenja ili kod manjih preopterećenja. Veličine koje utiču na oblik krive komutacije su sledeće: a) otpori 13 .) i električki (uticaj otpora i ems usled samoinduktivnosti i međuinduktivnosti). Uzroci loše komutacije mogu biti mehanički (neokruglost i istrošenost komutatora. a zatim raste u suprotnom smeru do vrednosti − I p . Uz određena pojednostavljenja i pretpostavke. za početak. ovde se nećemo baviti kvantitativnom analizom.sa Ti. položaj četkica u odnosu na neutralnu osu i delovanje pomoćnih polova.

zavisno u kakvom se polju po polaritetu. pa deluje u smislu usporavanja komutacije. nalazi navojni deo koji komutira. koji se u navojnom delu indukuje kada četkica ne stoji strogo u liniji neutralne ose. eM. dok ems spoljneg kola. je slična po svojoj prirodi eL. usled samoinduktivnosti navojnog dela eL i usled međuinduktivnosti. ek. tj. otpor spojnih vodova (veza) između navojnog dela i lamele komutatora. puna linija – komutacija kod koje su uzeti u obzir i ems usled samoinduktivnosti eL. • • • Slika 1-12 prikazuje oblike krivih komutacije za sledeće slučajeve: • • • + Ip id 3 i 1 2 −Ip Tk Slika 1-12 Krive komutacije uz određene vrednosti uticajnih veličina Ems usled samoinduktivnosti eL sprečava promene struje u kolu (u analogiji mehaničkih i električnih kola induktivnost predstavlja inerciju). Sa id je označena dodatna struja komutacije usled ems. dok su ostale uticajne veličine zanemarene. što može da izazove cepanje opne i varničenje u toj tački. eM. kod usporene komutacije. tačka-tačka otporna komutacija kod koje su uzeti u obzir svi otpori.prelazni otpor četkica. koja se javlja ako širina četkice premašuje širinu komutatorske lamele bč>bl i ako se komutacija dešava u više navojnih delova. severnom ili južnom. koja se superponira na struju idealne otporne komutacije. eK. može da deluje u jednom ili drugom smeru. Nepovoljni slučaj. koje je ipak manje opasno jer sama četkica predstavlja prepreku za prenošenje varnica po obimu komutatora. značajno pogoršava komutaciju. Pogotovo je opasna velika gustina struje na zadnjim (izlaznim) krajevima četkica. te bi kod mašina malo većih snaga čak i onemogućila rad. Ems usled samoinduktivnosti. uzet je u obzir samo prelazni otpor četkica. kada je ne bismo suzbili. 14 . otpor kratkospojenog navojnog dela koji komutira. b) ems • • • spoljnjeg kola. koji se izbegava. Ems usled međuinduktivnosti. a zanemaren uticaj ems. može da ima različite predznake. jeste pojava preterano velike gustine struje na jednom delu površine četkice. za razliku od varničenja na prednjim krajevima četkica kod ubrzane komutacije. jer varničenje na njima može da dovede do pojave kružne vatre. crtkano – idealna otporna komutacija. eL.

u odnosu na otpor veza (dovoda) i navojnih delova. Φ . mogli bismo biti uglavnom zadovoljni. 1. To opadanje napona izazvano je: • • smanjenjem rezultantnog fluksa. 1 + Ip 2 4 3 − Ip 5 Slika 1-13 Krive komutacije Prvi uslov za dobru komutaciju je relativno veliki prelazni otpor četkica. kod koje se kontaktna površina ravnomerno koristi za prolaz struje. što se postiže upotrebom četkica od ugljena odnosno grafita. Pomoćni polovi moraju da budu pravilno dimenzinisani kako bi se dobila odgovarajuća komutacija. do 1kW. ali ih još uvek ima u upotrebi kada se traži jako gladak napon. Slika 1-13. odnosno postojanje sistema komutatora i dirki. kriva 5 prikazuje komutaciju uz prejako delovanje pomoćnih polova. koji služi za opterećivanje ispitivanih mašina. Jedna od mera za poboljšanje komutacije je i pomeranje dirki u stvarnu neutralnu osu. a time i indukovane ems E = k E n Φ . pre svega pomoćni polovi. Magnetsko polje pomoćnih polova izaziva u navojnom delu suprotnu ems u odnosu na eL. povećenjem pada napona na otporu indukta usled povećanja struje indukta. U laboratorijama za ispitivanje električnih mašina često se upotrebljava generator jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom. karakteristika 2). usložnjava održavanje mašina za jednosmernu struju i isključuje ih u područjima primene sa zapaljivom i eksplozivnom okolinom. usled reakcije indukta.10 Generatori jednosmerne struje Savremeni razvoj ide u pravcu eliminisanja elektične mašine jednosmerne struje kao generatora.Sa "linearnom" komutacijom. (Slika 1-13. Pomoćni polova imaju zadatak da suzbiju ems usled samoinduktivnosti eL. Nezavisno pobuđen generator ima “tvrdu” karakteristiku (sa porastom struje napon relativno malo opada). Za mašine većih snaga se primenjuju dodatna sredstva. odnosno kod koje je gustina struje po površini četkice konstantna tokom celog procesa komutacije. što se ne može postići sinhronim alternatorom sa diodama ili mrežnim ispravljačem. Problem vezan za komutaciju. Poboljšanje komutacije na ovaj način je moguće samo kod mašina malih snaga. pa je na taj način neutrališe. 15 . Idealna bi bila ona komutacija kod koje je na izlaznoj ivici četkice gustina struje što manja (karakteristika 3 i 4).

odnosno napon E rem . pri n = const. Nije primenjen u praksi. Da bi se osiguralo samopobuđivanje. pa zasićenje nastupa već kod vrlo malog fluksa. Pošto bi gradnja generatora sa takvom karakteristikom bila neekonomična. ali pod uslovom da je iz prethodnog rada preostao izvesni remanentni magnetizam. odnosno stabilnost napona. na glavnim polovima se postave prorezi na kojima je presek magnetskog kola jako smanjen (tzv. pa kriva napona naglo pada i ide po donjoj grani karakteristike. a zatim opada sa porastom struje indukta.Paralelno pobuđen generator ima samopobuđivanje (sam vrši svoju pobudu). ukupni radni otpor kola paralelne pobude Rm ne sme da bude previsok. Time karakteristika magnećenja dobija dva kolena. istmusi). bez obzira na veličinu struje indukta (apsolutno tvrda karakteristika). Kod određene vrednosti struje linearni deo krive U = f (i p ) poklopi se sa pravcem samopobuđivanja. od kojih je prvo usled istmusa. sa većim nagibom. Redno pobuđen generator nije pogodan za upotrebu jer mu se napon prvo povećava. Složeno pobuđeni (kompaundovan) generatori imaju nezavisnu (ili paralelnu) i rednu pobudu. U delu do 1. što fizički predstavlja razbuđivanje mašine. Uobičajen zahtev je da se napon na krajevima (priključcima) održava na stalnoj vrednosti. U a b c d e f I kd I kf Ia Slika 1-14 Spoljnje karakteristike generatora jednosmerne struje 16 . Da bi došlo do samopobudjivanja. Na slici 1-14 prikazane su spoljnje karakteristike generatora U = f ( I a ) . ali se ovde pominje zbog toga što se ovaj način pobuđivanja primenjuje u složeno pobuđenim (kompaundiranim) generatorima. odnosno pravac Rm i p mora da seče karakteristiku magnećenja E = f (i p ) . za razne vrste pobude generatora. obično se delovanja pojedinih pobuda podese tako da se pri naznačenoj struji indukta dobije naznačena vrednost napona na priključcima. čime se osigurava da pravac Rm i p sigurno preseca karakteristiku E = f (i p ) .5 I n karakteristika ovog generatora je slična karakteristici nezavisno pobuđenog generatora. ali je nešto “mekša” .

1. Kod motora jednosmerne struje njih prvenstveno određuje sistem pobude. M OP AP RP n0 n Slika 1-15 Karakteristike momenta motora jednosmerne struje Nezavisno pobuđen motor se najčešće primenjuje u elektromotornim pogonima. celo područje između ove dve karakteristike može da se ostvari primenom jednosmernih motora sa složenom aditivnom pobudom. oznaka na slici AP. a redni motori jednosmerne struje u točkovima pokreću lokomotivu. koju srećemo kod otočno (paralelno) pobuđenih motora. 17 . b) kompaundovan (karakteristika seče crtkanu liniju u tačci ( I n . Odgovarajuće struje kratkog spoja su označene indeksom k . Kod jako velikih snaga nemoguće je napraviti tako veliki menjač. "meke" kod kojih se značajno menja brzina obrtanja sa promenom momenta opterećenja. n → ∞ ). M=f(n). pa se tada se mora pristupiti električnom rešenju prenosa snage. kod dizel električnih lokomotiva dizel motor pogoni protivkompaundovani generator. oznaka na slici OP. U mehanici se to postiže sklopovima zupčanika. jer tada može doći do eksplozije rotora. U 0 ) c) nezavisno pobuđen d) paralelno pobuđen e) protivkompaundovan f) redno pobuđen. koju srećemo kod redno pobuđenih motora. Redno pobuđen motor se u praksi najčešće primenjuje u električnoj vuči. oznaka na slici RP. Iz mehaničke karakteristike se vidi da je veoma opasno ostaviti redni motor neopterećen ( M → 0 .11 Karakteristike momenta motora Karakteristike momenta motora (mehaničke karakteristike) predstavljaju zavisnost momenta od brzine obrtanja.Legenda slike 1-14: a) nadkompaundovan. Ovaj motor predstavlja veoma fini menjač brzine (bez skupih sklopova zupčanika). Tako npr. i one mogu biti: • • • "tvrde" kod kojih se brzina obrtanja vrlo malo menja sa promenom momenta opterećenja.

npr. Iz naponske jednačine motora U = E + Ra I a sledi I a = I k = U Ra >> I n . ali tada moraju da trajno izdrže punu struju opterećenja motora.1. dizalice. od naznačene. tako da nije potrebno koristiti otpornike za puštanje u rad jer je struja puštanja neznatno veća od naznačene. promenom magnetnog fluksa pobude. Prilikom puštanja u rad u motoru se mogu javiti veoma velike struje. struje pobude i promenom otpora u kolu indukta. praktično se primenjuju prva dva načina. Prema ranije navedenom izrazu. Dakle. tek kod potpuno pobuđenog motora indukt se priključuje na napon izvora (mreže). kako se ne bi pojavila mogućnost pobega (velikog povećanja brzine) motora usled slabog fluksa. 1. U trenutku puštanja u rad imamo: n = 0 ⇒ E = 0 . kE Φ kE Φ • • • promenom napona napajanja. kao i tamo gde je potrebno jako veliko preoterećenje motora ( 3M n ). Puštanje motora jednosmerne struje iz stanja mirovanja je složeniji problem. brzinu obrtanja motora jednosmerne struje možemo vršiti na tri osnovna načina: Od ova tri navedena načina.12 Pokretanje mašina jednosmerne struje Za režim generatora nema naročitih problema prilikom puštanja u rad. Ako služe samo za pokretanje. npr. Oni su tako odabrani da struja u puštanju u rad ne bude mnogo veća. Generatori sa nezavisnom pobudom se priključuju na pobudu pre ili posle zaleta. ako im otpor pobudnog kola nije prevelik. Generatori sa paralelnom pobudom se sami pobude. Ako se radi o nezavisno pobuđenom motoru onda je pre priključka strujnog kola indukta motor potrebno pobuditi punim fluksom Φ . najviše dva puta.13 Regulisanje brzine nezavisno pobuđenog motora jednosmerne struje Motor jednosmerne struje je mogućnost kontinualnog regulisanja brzine obrtanja u širokim granicama održala u konkurenciji sa naizmeničnim motorima kod pogona sa promenljivom brzinom obrtanja. Sa pogonskom mašinom generator se dovede na naznačenu brzinu obrtanja. Redni motori su pogodniji u odnosu na otočne kada se puštanje u rad vrši pri teškim uslovima. uz neku konstantnu. onda se pobuda podešava tako da u mreži jednosmerne struje vlada željeni napon. Kod motora manjih snaga relativne vrednosti otpora indukta su veće. Za ograničenje struje prilikom puštanja motora u rad koriste se specijalni otpori priključeni na red sa namotajem indukta. što se može videti iz jednostavne analize koja sledi. pa do brzine koja odgovara naznačenom naponu motora. onda su dimenzionisani za kratkotrajni rad i kao takvi su znatno jeftiniji. tj. Dozvoljena polazna struja ograničena je vrednošću koju motor može da komutuje bez varničenja ili dozvoljenim opterećenjem mreže odnosno priključaka za napajanje motora. električna vozila). Sa regulacionim otpornikom pobuda se podesi tako da odgovara onom naponu koji se zahteva u radu. n= U − Ra I a E = . To 18 . Otpornici za puštanje u rad mogu ponekad i da služe za regulisanje brzine obrtanja. Kada se generator optereti. obično naznačenu pobudu. Regulacija naponom je efikasna počevši od brzine obrtanja jednakoj nuli. kada je potrebno da motor razvije veće polazne momente pri istoj struji (kranovi.

dok se menjanjem pobude motora sprovodi regulacija poljem. Grupu mašina sačinjavaju asinhroni motor. u odnosu na brzinu obrtanja. jer se smanjuje vreme komutacije Tk. napaja motor jednosmerne struje čijom brzinom obrtanja upravljamo. pak. odnosno konstantnim momentom (uz konstantnu pobudu).je veliki opseg regulacije. da ne bi došlo do pregrevanja. koji pokreće generator jednosmerne struje koji. jer bi rad motora mogao da postane nestabilan. sa regulacijom brzine se može ići do dvostruke vrednosti u odnosu na brzinu kod punog magnetnog fluksa. odnosno momenat. Konstantnu vrednost struje Ia možemo da obezbedimo samo nezavisnom ventilacijom. poljem n Slika 1-16 Princip regulacije brzine obrtanja Vard-Leonardova grupa predstavlja klasičan način upravljanja motorom jednosmerne struje (Slika 1-17). motor se u celom ovom opsegu može opteretiti konstantnom strujom. tj. naponom reg.Leonardova grupa uglavnom potisnuta pogonom sa tiristorskim konvertorom umesto generatora sa asinhronim motorom. dok se konstantna snaga postiže regulacijom poljem. te može lako da pobegne (eksplozija kolektora). Daljnje smanjenje fluksa se ne praktikuje. a magnetsko polje se smanjuje smanjenjem struje pobude. i kod mašina sa nezavisnim hlađenjem. tako da je snaga motora proporcionalna brzini obrtanja. 19 . M Φ P U Ia reg. Danas je Vard. Regulacija poljem se sprovodi tako da se priključeni napon drži na konstantnoj vrednosti. Pobudom generatora reguliše se napon motora. kod manjih brzina se mora smanjiti struja. Opseg regulacije je otprilike 2:1 za motore normalne izvedbe. Kod motora hlađenih ventilatorom. nastupaju poteškoće kod komutacije. odnosno približno proporcionalna sa naponom. a mora se voditi računa i o mehaničkim naprezanjima usled cetrifugalnih sila koja rastu sa kvadratom brzine obrtanja Za regulaciju brzine motora jednosmerne struje prirodno je da se konstantni momenat postiže regulacijom napona.

Pod raspobuđivanjem (demagnetisanjem) podrazumevamo proces smanjivanja pobudne struje. mogli dt pojaviti visoki (pre)naponi koji bi mogli da probiju izolaciju pobudnog namotaja ili da di izazovu luk. tako da je lakše upravljati prelaznim pojavama u električnom kolu indukta.14 Kratak osvrt na prelazne pojave i raspobuđivanje Pri prelaznim pojavama dolazi do izražaja uticaj induktiviteta. i p . vrednost još uvek dt može da bude opasna.15 Univerzalni motor Univerzalni motor je kolektorski motor koji se može priključiti i na jednosmerni i na naizmenični izvor napajanja. Taj proces ne sme da se odvija prebrzo. a pogotovo ne di trenutno. posebno u aparatima u domaćinstvima. Koliko god bile male struje u trenutku isključenja. Dakle. 1. Kolo nezavisne (otočne) pobude ima veliki induktivitet (mnogo navojaka tanke žice) i veliku vremensku konstantu.Ia AM G Ug Ua Uf M Slika 1-17 Vard-Leonardova grupa Ako je za napajanje motora za jednosmernu struju na raspolaganju izvor jednosmerne struje (akomulatorska baterija ili neregulisani ispravljač) kontinualno podešavanje napona može se vršiti pretvaračem jednosmernog napona u jednosmerni (čoper). Ovde se koristi činjenica da se sa promenom polariteta priključenog napona (i na pobudnom namotaju i na četkicama) ne menja se smer obrtanja motora jednosmerne struje. tako da se u trenutku konačnog isključenja pobudni namotaj kratko spaja. zbog jer bi se zbog velikog induktiviteta. približno je T pobude Tindukta = 5 ÷ 20 . Zbog male cene. dok se pobudno kolo ne prekine. do vrednosti jednake nuli. Rotor sa radnim mehanizmom unosi određenu mehaničku inerciju u prelazni proces. 1. Kod paralelno pobuđenog generatora to se vrši uključivanjem sve većeg otpora u strujno kolo pobude. Značajno manja je vremenska konstanta indukta (armature). nalazi se u primeni u stotinama sitnih elektromotornih pogona. dok se ono potpuno ne otvori. dobrih pogonskih karakteristika i jednostavnog održavanja. tj. prema jednačini e = − L . u principu se motor jednosmerne struje može priključiti na naizmeničnu 20 . nego u kolu pobude.

Zagreb. [3] B.16 Literatura [1] B. te oko 30000 ob/min za mlinove za kafu. 1. koje se ograničavaju dogradnjom kondenzatora ili prigušnica. po pravilu dvopolni. Školska knjiga. Beograd. Smolčić. Na svakom polu imaju po jednu četkicu. Jurković. Beograd. Z. Petrović. univerzalni motori izazivaju radio i televizijske smetnje. potrebno je da celo magnetsko kolo (statora i rotora) bude napravljeno od tankih feromagnetskih limova. Zbog varničenja i široke opšte upotrebe. Električne mašine i postrojenja. koje u radu varniče plavičasto. list SFRJ. Važno je primeniti da su brzine obrtanja sa napajanjem jednosmernom strujom nešto veće nego sa napajanjem naizmeničnom. Da bi tehnički iskoristili ovu mogućnost. Naučna knjiga. [2] M. Sl. Karakteristika momenta im je ograničeno meka. 1988. Za sasvim male snage (ispod 0. Kolektorski strojevi. redni motori bez pomoćnih polova (i bez kompenzacionog namotaja) za brzine obrtanja preko 10000 ob/min za ručne alate i druge ručne elektromotorne uređaje. Mitraković: Mašine za jednosmernu struju. 1981. 1986. oko 15000 ob/min i više za usisivače i miksere. tako da obično mogu da izdrže prazni hod. 21 .(jednofaznu) mrežu i on će imati iste fizičke osobine kao i da je priključen na jednosmernu mrežu.5kW) izrađuju se.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->