GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2

1.UVOD:
Građevinski objekti tokom svoje eksploatacije izloženi su uticaju sredine u kojoj se nalaze.U zavisnosti od sredine u kojoj se nalaze kao i od vrste upotrebljenog materijala,ta sredina može ponašati destruktivno na naš objekat u uticati na vek njegovog trajanja,to jest sredina se ponaša agresivno prema našim objektima i dovodi do njihovog oštećenja pa čak i do kompletnog razaranja.Sve te pojave, bez obzira na način njihog nastanka nazivamo jednim imenom, KOROZIJA. Korozija predstavlja razaranje materijala koje nastaje složenim fizičko-hemijskim dejstvom okolne sredine.Korozija je proces dezintegracije metalnih i drugih kontrukcija u atome odnosno hemijska jedinjenja zbog hemijske reakcije sa materijala konstrukcije sa okolinom. Pitanjima korozije prvi se znanstveno bavio Mihail Vasiljevič Lomonosov (od 1756. godine). Naziv korozija potiče od latinske reči corrodere = izglodati, izgristi. Kada se pomene reč korozija obično se misli na metale(gvoždje i čelik) , međutim korozija napada idruge materijale,pa tako imamo koroziju keramičkih materijala,polimera,betona,plastike,stakla.Razgradnja ovih materijala je znatno sporija od razgradnje metala,zbog manje podložnosti tih materijala oksidaciji. Danas se u građevinarstvu koriste mnogobrojni materijali,ali su pre svega savremene konstrukcije sagrađene od betona i čelika,takozvane armirano betonske konstrukcije.Takođe smo danas svedoci ogromnih metalnih mostova za čije se održavanje izdvoje ogromne svote novca.Zbog velikog sadržaja metala u sebi, sve su one izložene koroziji, a to je još više izraženo danas gde imamo takozvane kisele kiše koje još pojačavaju procese korozije. Ustanovljeno je da godišnji troškovi zbog korozije metala, uključujući i mjere za zaštitu od korozije, iznose u visokoindustrijaliziranim zemljama do 1000 dolara po stanovniku. Poslednja opsežna istraživanja provedena u SAD u vremenu od 1999. do 2001. godine pokazala su da godišnji troškovi zbog korozije iznose oko 275 milijardi dolara što je oko 3% njihovog nacionalnog dohotka. Ovi podaci nisu potpuni jer ne obuhvaćaju sekundarne štete nastale zbog korozije, npr. nesreće, ugroženost zdravlja ljudi, gubici u proizvodnji, teške ekološke katastrofe, propadanje spomeničke baštine i dr. Iz navedenog proizlazi veliki značaj pravovremene i kvalitetne zaštite od korozije. Da bi se smanjili gubici usled pojave korozije danas su se razvili mnogi antikorozini materijali i zaštite koje nam pomažu da naši objekti budu otporniji i trajniji a cene njihovog održavanja i saniranja oštećenja usled korozije manje.

Iz tog razloga. azotnim oksidima i drugimhemijskim jedinjenjima. Obuhvata procese u vlažnom vazduhu.Rezultat delovanja kiseonika . na primer delovanje vode na armirano-betonske stubove koji se nalaze u vodi. -Podzemna korozija. Kad se to desi. ljudi nastoje da smanje količinu otpadnih gasova koje industrijske zemlje ispuštaju u vazduh. Kad je u pitanju samo zemlja reč je o elektrohemijskoj koroziji. Kiša može i da reaguje s otpadnim gasovima koje ispuštajuelektrane. cisterne. ugrožavajući biljnii životinjski svet u tim krajevima.1 PODELA KOROZIJE PREMA MESTU NASTANKA Prema mestu nastanka korozija može da bude: -Atmosferska korozija –Najraširenija vrsta korozije.koja deluje na konstrukcije ukopane u zemlju kao što su cevovodi. Dok je uobičajena pH vrednost kiše oko 5. To znači da ona sadrži otprilike 40 puta više kiseline od običnih padavina. noseći stubovi i sl. Slaba kiselina u kišnici može da nagrize krečnjak u građevinama i statuama. Glavni uzročnici kiselih kiša su termoelektrane. Posle nekog vremena. baza ili soli. dim kao posledica grejanja i izduvni gasovi koji se stvaraju u saobraćaju. -Korozija u tečnosti. Kisele kiše obično izazivaju štete daleko od svojih stvarnih izvora.koja obuhvata pojavu razaranja materijala u direktnoj reakciji sa okolnom sredinom: vodom. rastvorima kiselina. automobili i fabrike.5. pH vrednost kisele kiše je između 4 i 4. na kiši i insolaciji.Takvo je. aerosolima i hemijskim zagadjivačima vazduha. jer je krečnjak baznog sastava.5. ali ako je tle bogato vodom može nastati i mikrobiološka korozija (anaerobne bakterije nalaze pogodne uslove za razvoj. Kisele kiše su uzrok povećanom intenzitetu atmosferske korozije. kisela kiša polako zatruje jezera i vodotokove. Kisela kiša je kiša ili bilo koja druga padavina zagađena sumpor dioksidom. Sva kiša je vrlo blago kisela. pada u vidu slabe sumporne ili azotne kiseline i naziva se kiselom kišom.vlage I ostalih gasova u vazduhu.Posebno je jaka u industrijskim zonama i primorskim predjelima. razaraju zaštitni sloj vodonika i izazivaju jaku lokalnu koroziju čeličnih delova) .GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 1.

2 OSNOVNA SVOJSTVA ANTIKOROZIONIH MATERIJALA: Osnovna svosjtva antikorozionih materijala koja su značajna za njihovu primenu su: -gustina -poroznost i upijanje vode -vodonepropustljivost -otpornost na difuziju gasova -mehaničke otpornosti-čvrstoće pri pritisku.savijanju.kiseline.termički otporne -dobro prionljive za podlogu -sposobne da podnesu elastične i plastične deformacije usled dilatiranja podloge 1.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 1.potpuno nepropustljive za tečnosti pod pritiskom -hemijski otporne i da pružaju otpor difuziji agresivnim medijumima .soli) Kao što vidimo za antikorozine materijale se traži da budu i vodonepropustljivi. da se pod premazom podrazumeva antikoroziona zaštita debljine do 1 mm.zatezanju i udaru -stabilnost skupljanja i bubrenja -postojanost na niskim i visokim temperaturama -termički dilatiranje -duktilnost -otpornost na habanje -prionjljivost za različite podloge -koroziona otpornost prema agresivnim medijumima(gasovi.međutim to nije uvek slučaj.Organske zaštitne premaze .3 PODELA ANIKOROZIONIH MATERIJALA Sve antikorozione materijale o kojima ćemo govoriti podelićemo na dve osnovne grupe: .tzv. vodonepropustljive membrane.baze.koja se dobija primenom materijala niskog viskoziteta. One treba da su: .Zbog toga se često u okviru antikorozionih sistema zaštite koriste bitumenske ili polimerne hidroizolacije .Ostale antikorozione materijale organskog i neorganskog sastava Napominjemo.dok se pojmom namaz .

dekorativne ili obe svrhe.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 označavaju materijali sa većom debljinom sloja od 1 mm i većeg viskoziteta koji odgovara viskozitetu paste.4 ORGANSKI ZAŠTITNI PREMAZI Najveći dio metalnih konstrukcija (80 %) izložen je atmosferskom korozijskom delovanju.1-Šematski prikaz sastava premaznih sredstava . Sistem zaštite se obično sastoji od temeljnog sloja i jednog ili više pokrivnih slojeva. povećava otpor difuziji kiseonika prema površini metala i time se usporava proces korozije.Firnisi i uljane(masne) boje Zaštitna sredstva o kojima govorimo su najčešće predstavljaju višekomponentne sisteme pri čemu su u opštem slučaju prisutne gradivne komponente date sledećom šemom.Lakovi i emajli . SL.Materijali na bazi sintetičkih polimera . od kojih svaki ima svoju ulogu. Premazi se nanose u zaštitne. Delimo ih na: . Zaštitno delovanje premaza je višestruko: premaz povećava. Najčešći oblik njihove zaštite je zaštita organskim premazima. Osnovni zadatak premaza je razdvajanje metalne podloge od okoline.Materijali na bazi prirodnih polimera . 1.

MATERIJALI NA BAZI SINTETIČKIH POLIMERA Kao što vidimo na slici 1.To su obično alifatični ugljovodonici.estri. poliuretana . Bitan uslov koji ovi materijali moraju zadovoljiti jeste njihova hemijska otpornost na delovanje određenih agresivnih sredina.kada govorimo o materijalima na bazi sintetičkih polimera. akrila. mogu biti polimeri tipa: alkida.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 1.silikona i dr. hlorkaučuka .i dr. veziva su u principu kombinacije nekoliko supstanci pri čemu u njima osnovne supstance .fenolformaldehida.U sledećoj tabeli je dat prikaz nekih od najčešće primenjivanih polimera i njihova hemijska otpornost na određene agresivne supstance.Rastvarači se primenjuju radi podešavanja koncetracije osnovne supstance. 2 –Hemijske otpornosti nekih sintetičkih polimera Pored osnovnih supstanci.5. Agresivni medijumi EP HC UP VE PU FU + + + + + + + + + + + + + PF + + + + + + + + + + + + Neorganske kiseline + + + Oksidacione kiseline (+) Kiseline sa flourom (+) (+) + Voda + + + Rastvori soli + + + Alkalije + + + Oksidacione alkalije + Alifatski rastvarači + (+) + Aromatski rastvarači Hlorirani rastvarači Alkoholi (+) (+) (+) Ketoni Estri Organske kiseline (+) + Ulja.što je od velikog značaja pri nanošenju premaza na .ketoni.dok razređivači imaju ulogu regulisanja viskoziteta materijala. epoksida.alkoholi. poliestera .vinilkaučuka. u premaznim sredstvima prisutni su i različiti rastvarači i razređivači.masti + + “+”-otporan (+)-ograničeno otporan EP-epoksidna smola HC-hlorkaučuk VE-vinilestar + + (+) + + + + + + + (+) + (+) + + (+) (+) (+) (+) + + (+) “-“ neotporan PU-poliuretanska smola FU-furanska smola PF-fenolna smola Sl.

Drugim rečima ovakvi pigmenti su tzv.već je u pitanju aktivna zaštita koja se ogleda u onemogućavanju pjave hemijskih ili elektrohemijskih procesa koji dovode do korozionih razaranja.radi obezbeđenja tiksotropije materijala(sprečavanja slivanja premaza nanetog na vertikalne površine).Kao razređivač može da se tretira i voda prisutna u polimernim emulzijama-mešavina vode i nekih polimera rastvorljivih u vodi. ihibitori ( pasivizatori) korozije.pa stoga oni u pojedinim slučajevima predstavljaju osnovne faktore antikorozione zaštite. .olovni minij (crvene boje).Ovo je vrlo izraženo kod antikorozione zaštite metala .GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 određene površine. Postoje i pigmenti koji su aktivni i estetski tj. . . .cinkoksid (bijele boje).gde zaštitni premazi nemaju samo funkciju pasivne fizičke brane koja se suprostavlja delovanju agresivnih agenasa. Oni u nekom smislu povećavaju trajnost premaza jer usporavaju proces starenja uzrokovan UV zračenjem i atmosferskim uticajima.butadienstiroli dr.hromoksid (zelene boje).premazi sa aktivnim pigmentima treba da budu prvi premazi u okviru sistema za zaštitu metalnih površina.radi sprečavanja sedimentacije pigmenta. . ujedno i inhibitori korozije.a često i na njihovo potpuno zaustavljanje.pa mesto delovanja premaza u takvim slučajevima je na graničnoj površini između metala i premaza.radi povećanja savitljivosti(duktilnosti) osušenog premaza.titandioksid (bijele boje). .Tada.Oni se primenjuju radi : -regulisanja vremena sušenja polimerne formulacije. su: . Aktivni pigmenti su supstance koje svojim prisustvo utiču na smanjenje brzina korozionih procesa .gvozdeni minij (crvene boje).Takvi polimeri su na primer –polivinilacetat.radi omogućavanja nanošenja zaštitnog sredstva u vidu tankog filma i dr. imaju ulogu pigmenta-boje i ulogu pigmenta-inhibitora korozije.cinkhromat (žute boje): . .akril. . Najpoznatiji pigmenti. Obični pigmenti su stvari koje premazu daju izgled i boju. Aditivi su supstance koje u premaznom sredstvu imaju različite uloge. .

pesak.neorganske kiseline i alkalije nižih koncetracija.Primenjuje se u kombinaciji sa epoksidnim smolama.2 % Bitumen ima znatno širu primenu od katrana.6. benzin. Bituepoksi se koristi kao premaz ili pasta u kombinaciji s . hidroizolaciji i antikorozionoj zaštiti. krečnjačkog brašna (filer). Elementarni sastav bitumena : . Katran je mrkocrna viskozna tečnost specifičnog mirisa.Mogu biti prirodni ili veštački. Katran se u antikorozione svrhe . kada se dobijaju tzv.Bitumeni i katrani imaju dobru prionljivost za kamen.slobodnih ugljenika i manjih količina fenola .kao i otpornošću na delovanje većine organskih kiselina. epoksikatranski premazi.Ovakvi premazi se odlikuju otpornošću na delovanje vode. Bitumen se definiše kao crna. ulja mineralnog.gde su prirodni vrlo deficitarni.pa se danas koriste veštački bitumeni dobijeni iz nafte. antracena. kao i materijali u kombinaciji katrana .pošto ga karakteriše vodonepropustljivost i hemijska otpornost na skoro sve rastvore soli. kaolina i slično. Bitumeni i katrani se mogu svrstati u materijale koji se vrlo široko koriste u putogradnji. Spomenute mase imaju takav viskozitet da izgledaju kao paste pa se koriste za izravnavanje površina ili kao kitovi za popravak lokalnih oštećenja. estere.Bitumeni i katrani su smeše visokomolekularnih ugljovodonika kao i drugih organskih jedinjenja na bazi sumpora kiseonika i azota. 1.Kiseonik (O) 0.alkalija.kao samostalan materijal primenjuje dosta retko.U vezi sa ovim katran i epoksi-katranske formulacije se često koriste za antikorozionu zaštitu konstrukcija u tlu.Ugljenik (C) 70-80 % .opeku.bitumena i sintetičkih polimera. alkohole.Vodonik (H) 10-15 % Sumpor Azot (S) (N) 2-9 % 1 -5 % .beton. biljnog i životinjskog porijekla. MATERIJALI NA BAZI PRIRODNIH POLIMERA U ovu grupu antikorozijskih materijala pripadaju zaštitna sredstva na bazi bitumena i katrana.na normalnoj temperaturi polukruta ili kruta lepljiva masa.sastavljena od mešavine različitih uljnih frakcija.rastvora soli. ketone.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 Za modifikaciju viskoziteta premaza i smanjenje skupljanja koriste se razna punila poput mljevene krede.katranske smole. Bitumen nije otporan na naftu. naftalina i drugih organskih jedinjenja.čelik i druge materijale.

alkidnih i drugih sintetičkih smola.U praksi se najčešće sreću lakovi na bazi ureaformaldehidnih. kamen.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 kvarcnim punilom.transparentni .poliestarskih. 'Firnajs' je baza za proizvodnju uljanih boja. Viskozitet penetracijskog sredstva je vrlo nizak da bi se postigla čim veća dubina penetracije impregnacijskog sredstva. Kao što ime kaže. Navedeni materijali se koriste za zaštitu poroznih podloga kao što je beton. valjkom ili špricanjem se premaže površina koja se zaštićuje. firnajs) je jedan od sjajnih načina zaštite drveta od vlage. Kuvano ulje će se višetruko brže sušiti od nekuvanog ulja. Laneno ulje. Uveliko se koristi prilikom zaštite drveta koje će biti na suncu. Kada shvatite da drvo više neće da upija firnajz. LAKOVI I EMAJLI Lakovi su bezbojne formulacije koje se dobiju miješanjem jedne ili više sintetičkih smola s lakoisparljivim organskim rastvaračima. kiši.a da pri tome ostane vidljiva struktura i prirodna boja.četkom. oni su prozirni . (firnajz.perhlorvinilnih. orahovog i suncokretovog ulja. .Kao i lakovi. ona se stoga prerađuju u tzv. Firnajs.s različitom vrstom sjaja. Impregnacije su posebni bezbojni lakovi koji lako penetriraju u poroznu površinu. Postoje dve vrste firnajza . S obzirom da lakovi ne sadrže punila. snegu. očvrščivaći i drugi dodaci za poboljšanje kvaliteta premaza. Kako se radi sa firnajzom? Jednostavno . jednostavno ćete prebrisati višak pamučnom krpom. 1. a služi kao zaštita čeličnih vodovodnih cijevi ukopanih u tlo. Sačeka se 24 sata da se osuši firnajz i tako onoliko puta koliko je potrebno. ukopanih čeličnih ili AB rezervoara i slično.mogu biti perhlorvinilni. malter. Emajl je mešavina laka i pigmenta.Sami se koriste za obradu drveta . vetru. s obzirom da se prirodna ulja sporo suše.silikonskih.epoksidnih.kuvano i antikuvano. opeka i drvo.Imamo i takozvane nitrolakove-jesu ratsvori nitroceluloze u određenim organskim rastvaračima.8.s ilikonski i dr. koji suši brže od ulja u izvornom obliku. kuvano ulje je upravo tako – kuvano.kada se želi zaštiti drvo.7. 1. No. epoksidni. FIRNISI I ULJANE MASNE BOJE Kao premazna zaštitna sredstva mogu se koristiti razna ulja biljnog porekla poput lanenog. Površine premazane emajlom karakteriše povećan sjaj u odnosu na druge zaštitne premaze. Osim navedenih komponenti u lakove se dodaju plastifikatori. konopljinog.

dakle.9. a zatim mehanički odstranite stari premaz (šmirgla. Proces korozije se ubrzava prisustvom kiselina. Kojom brzinom će korozija napredovati zavisi od mnogih faktora. korozije i prašine – obrišite površinu metala suvom krpom ili krpom natopljenom razređivačem. Dovoljno je da se pridržavate sledećeg redosleda: 1. Koroziji su podložni svi neplemeniti metali i njihove legure. Uljani razređivač. vrste i dužine dejstva korozionih agenasa. 1. . Dejstvom korozije metalni predmeti se oštećuju površinski ili u celosti. 6. fizičko-hemijskim putem. Nove površine ćete zaštititi daleko lakše i brže. Uklonite stari premaz – natopite površinu nekim od razređivača (Nitro razređivač. OSNOVNI PRINCIPI PRIPREME METALNIH POVRŠINA ZA BOJENJE Stare površine obnovite poštujući ove korake 1. smesa firnajsa i određenih pigmenata te predstavljaju aktivnu zaštitu premazanih površina. Uklonite ostatke premaza. čelična četka). Nanesite pokrivnu boju posle propisanog međupremaznog intervala (osnovnu boju možete prethodno blago prebrusiti šmirglom). Uklonite prašinu i masnoću sa metala – krpom natopljenom razređivačem. relativne vlažnosti vazduha. 3. Metalni predmeti se uvek zaštićuju osnovnom bojom koja ima antikorozivno dejstvo i završnim premazom koji ima zaštitnu dekorativnu ulogu. itd. čelična četka). 4. a najčešće koncentracije. kiselih oksida i drugih hemikalija. Nanesite osnovnu boju četkom.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 Uljane boje su. 2. Neravnine i oštećenja na površini metala zapunite odgovarajućim kitom i posle sušenja obrusite. izložene su dejstvu vlage i vazduha koji izazivaju pojavu korozije. METAL KAO PODLOGA ZA BOJENJE Metalne površine koje nisu zaštićene. Obavezno uklonite tragove korozije – mehanički (šmirgla. baza. Razređivač za odmašćivanje). 5. valjkom ili špricanjem (po potrebi razredite originalnim razređivačem). temperature.

zato je pravilan izbor premaznog sredstva od bitnog značaja. Ukloniti brusnu prašinu i nečistoće četkom ili krpom. sunčevog zračenja i mikroorganizama. Za reparaciju pokrivnim premazima dovoljno je dobro brušenje brusnim papirima (prvo krupnija granulacija od 120-180. imaju različite koeficijente zatezanja. Pod dejstvom vlage. 2. a zatim očistite krpom natopljenom razređivačem. Ukoliko je u pitanju transparentni sistem. većinom izrađen od celuloze. 3. veoma je važno da se rad obavlja pod normalnim uslovima koji podrazumevaju temperaturu od 20 ±2 oC i vlažnost vazduha od 50-65%. temperature. Drvo pre lakiranja treba osušiti na vlažnost od 8-12 %. Osnovni principi pripreme drvenih površina za bojenje i lakiranje Stare. 2. Suvu u čistu površinu lagano prebrusite šmirglom. Nanesite osnovnu boju četkom. Raznovrsnost tipova drveta i njegove primene. Nanesite pokrivnu boju posle propisanog međupremaznog intervala (osnovnu boju možete prethodno blago prebrusiti šmirglom). Ovi zahtevi su specifičniji i rigorozniji za premaze u eksterijeru nego za one vrste proizvoda namenjenih unutrašnjoj aplikaciji. Ovo je veoma značajno.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 2. usled variranja sadržaja vode u njemu. a zatim finija 320). da bi se izbegle velike promene dimenzija. odnosno boje. . brušenjem. DRVO KAO PODLOGA ZA BOJENJE I LAKIRANJE Drvo je prirodni. Kod površinske obrade drveta bilo kojom vrstom laka. zajedno sa činjenicom da ono „živi“ i „diše“. Dejstvom spoljašnjih uticaja drvo se razgrađuje fizički i hemijski. već premazane drvene površine 1. stari premaz se mora potpuno ukloniti do čistog drveta. nezaštićeno drvo se suši. valjkom ili špricanjem ( po potrebi razredite originalnim razređivačem). jer drvo i film laka. truli i gubi estetsku i upotrebnu vrednost. vodi ka velikom broju specijalnih zahteva koje mora da ispuni zaštitni premaz za drvo. puca. 4. organski materijal.

Efikasnost zaštite zavisi od mnog faktora kao što su: -odabranih materijala. Transparentna obrada zahteva osnovni lak. Na slici 3.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 3. odnosno pokrivne sisteme. Kod pokrivnih sistema moguće je posle brušenja starog premaza odmah naneti završni emajl.Ovi slojevi se nanose preko različitih površina tako da možemo govoriti o sistemima zaštite metala . koji treba naneti špahtlom. poravnati i nakon sušenja brusiti. pri čemu u tom sistemu uvek figuriše nekoliko slojeva-premaza. odnosno broja upotrebljenih slojeva -ukupne debljine slojeva -pripreme površine Priprema površine je jedan od bitnijih uslova za ostvarivanje visokog kvaliteta zaštite. Nanošenje sledećih slojeva laka vrši se nakon potpunog sušenja prethodnog sloja. pukotine). Suvu drvenu površinu dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine. . prema navedenim uputstvima za svaku vrstu laka.1 SISTEMI ANTIKOROZIONE ZAŠTITE ORGANSKIM PREMAZNIM MATERIJALIMA Gore opisani materijali se koriste u okviru određenih sistema zaštite. koji se posle sušenja brusi brusnim papirom granulacije 320. 5. Nove drvene površine 1. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice. je prikazan opšti slučaj sistema antikorozione zaštite primenom organskih premaza . 4. pripremiti kit za drvo. prema navedenim uputstvima za transparentne. Dalja obrada je jednostavna.drveta i dr.betona . 2.

(4).hlorkaučukovoj.epoksidnoj i dr.Dobija se nanošenjem tzv. Čelične konstrukcijeSe od korozije najčešće štite sistemima koji se sastoje od dva osnovna i dva pokrivna premaza. Betonske konstrukcijeKorozija betona.koje moraju biti na bazi istih osnovnih supstanci kao i ostali slojevi sistema . (6).GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 Sl. 3.završni premaz-stavlja se iz razloga dobijanja estetskih osobina.takoi za osnovne premaze-(Ovde su po pravilu prisutni pigmenti za dobijanje određene boje).pokrivni premaz-koji se može nanositi u nekoliko slojeva pri čemu ovi slojevi predstavljaju samo fizičku zaštitu kako za materijal koji se štiti od korozije .građevinske konstrukcije od aluminijuma. . (3).pocinkovani limovi tada se kao univerzalni premaz koristi „wash primer“i neki drugi tip osnovnog premaza.“Wash Primer“. masa za izravnavanje .Osnovni premazi sadrže obavezno inhibitore korozije i nanose se se u debljnama 30-50 μm.sloj za ravnanje-koji se koristi pri zaštiti neravnih površina. koji se nanose u jednom ili dva sloja direktno na pripremljenu površinu i putem koga se uspostavlja veza izmedju materijala koji se štiti i primenjenog sistema antikorozione zaštite( u slučaju metalnih površina u okviru ovog sloja su prisutni aktivni pigmenti.najčešće su to lakovi i emajli.aluminijuma i drugih metala drugi osnovni primer je najčešće tzv.U zavisnosti od agresivnosti sredine osnovni premazi mogu da budu na različitim osnovama. (Wash primer je osnovni reaktivni jednokomponentni premaz koji se nanosi direktno na površinu metala.Ako se radi o elementima koji su izloženi dejstvu nromalnih atmosferskih uticaja .Ukoliko funkciju prvog osnovnog premaza imaju prevlake od cinka.pri čemu njihov izbor zavisi od uslova sredine .alkidnoj.-Komponente sistema antikorozione zaštite Preko određene podloge (1) se nanosi : (2).dok kod ostalih zaštite ostalih materijala ovaj sloj predstavlja penetracioni sloj). omogućava odlično prijanjanje osnovnih i završnih premaza i štiti metal od korozije. koji nastaju kao posljedica hemijskih reakcija agresivnih stvari iz okoline i sastojaka cementnog kamena.uljanoj.Ovim pojmom obično označavamo skupinu procesa propadanja betona.U pojedinim slučajevima se koriste i premazna sredstva sa bitumenom. ) Pokrivni premazi se takodje najčešće nanose u debljinama od 30-50 μm.osnovni premaz.(5). Za zaštitu površina od lakih i obojenih metala koriste se takođe sistemi od dva osnovna i dva pokrivna premaza .polivinilbutiralna kiselina koja se nanosi u debljini od 5-10 μm.

GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 se uvek štite sistemima koji se sastoje od jednogg penetracionog sloja i 2-3 pokrivna premaza.Ovakvi sistemi mogu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful