P. 1
gradj.mat

gradj.mat

|Views: 33|Likes:
Published by nebra1
seminarski
seminarski

More info:

Published by: nebra1 on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2

1.UVOD:
Građevinski objekti tokom svoje eksploatacije izloženi su uticaju sredine u kojoj se nalaze.U zavisnosti od sredine u kojoj se nalaze kao i od vrste upotrebljenog materijala,ta sredina može ponašati destruktivno na naš objekat u uticati na vek njegovog trajanja,to jest sredina se ponaša agresivno prema našim objektima i dovodi do njihovog oštećenja pa čak i do kompletnog razaranja.Sve te pojave, bez obzira na način njihog nastanka nazivamo jednim imenom, KOROZIJA. Korozija predstavlja razaranje materijala koje nastaje složenim fizičko-hemijskim dejstvom okolne sredine.Korozija je proces dezintegracije metalnih i drugih kontrukcija u atome odnosno hemijska jedinjenja zbog hemijske reakcije sa materijala konstrukcije sa okolinom. Pitanjima korozije prvi se znanstveno bavio Mihail Vasiljevič Lomonosov (od 1756. godine). Naziv korozija potiče od latinske reči corrodere = izglodati, izgristi. Kada se pomene reč korozija obično se misli na metale(gvoždje i čelik) , međutim korozija napada idruge materijale,pa tako imamo koroziju keramičkih materijala,polimera,betona,plastike,stakla.Razgradnja ovih materijala je znatno sporija od razgradnje metala,zbog manje podložnosti tih materijala oksidaciji. Danas se u građevinarstvu koriste mnogobrojni materijali,ali su pre svega savremene konstrukcije sagrađene od betona i čelika,takozvane armirano betonske konstrukcije.Takođe smo danas svedoci ogromnih metalnih mostova za čije se održavanje izdvoje ogromne svote novca.Zbog velikog sadržaja metala u sebi, sve su one izložene koroziji, a to je još više izraženo danas gde imamo takozvane kisele kiše koje još pojačavaju procese korozije. Ustanovljeno je da godišnji troškovi zbog korozije metala, uključujući i mjere za zaštitu od korozije, iznose u visokoindustrijaliziranim zemljama do 1000 dolara po stanovniku. Poslednja opsežna istraživanja provedena u SAD u vremenu od 1999. do 2001. godine pokazala su da godišnji troškovi zbog korozije iznose oko 275 milijardi dolara što je oko 3% njihovog nacionalnog dohotka. Ovi podaci nisu potpuni jer ne obuhvaćaju sekundarne štete nastale zbog korozije, npr. nesreće, ugroženost zdravlja ljudi, gubici u proizvodnji, teške ekološke katastrofe, propadanje spomeničke baštine i dr. Iz navedenog proizlazi veliki značaj pravovremene i kvalitetne zaštite od korozije. Da bi se smanjili gubici usled pojave korozije danas su se razvili mnogi antikorozini materijali i zaštite koje nam pomažu da naši objekti budu otporniji i trajniji a cene njihovog održavanja i saniranja oštećenja usled korozije manje.

ljudi nastoje da smanje količinu otpadnih gasova koje industrijske zemlje ispuštaju u vazduh. Kisele kiše su uzrok povećanom intenzitetu atmosferske korozije. -Podzemna korozija.koja deluje na konstrukcije ukopane u zemlju kao što su cevovodi. Kad se to desi. Sva kiša je vrlo blago kisela. aerosolima i hemijskim zagadjivačima vazduha. na kiši i insolaciji. kisela kiša polako zatruje jezera i vodotokove. automobili i fabrike. baza ili soli. noseći stubovi i sl.Posebno je jaka u industrijskim zonama i primorskim predjelima. Iz tog razloga. cisterne. ali ako je tle bogato vodom može nastati i mikrobiološka korozija (anaerobne bakterije nalaze pogodne uslove za razvoj. Kisele kiše obično izazivaju štete daleko od svojih stvarnih izvora. na primer delovanje vode na armirano-betonske stubove koji se nalaze u vodi.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 1. Kad je u pitanju samo zemlja reč je o elektrohemijskoj koroziji.Rezultat delovanja kiseonika .5. ugrožavajući biljnii životinjski svet u tim krajevima. Slaba kiselina u kišnici može da nagrize krečnjak u građevinama i statuama. -Korozija u tečnosti. Obuhvata procese u vlažnom vazduhu. pada u vidu slabe sumporne ili azotne kiseline i naziva se kiselom kišom. Glavni uzročnici kiselih kiša su termoelektrane. Dok je uobičajena pH vrednost kiše oko 5. To znači da ona sadrži otprilike 40 puta više kiseline od običnih padavina. pH vrednost kisele kiše je između 4 i 4.1 PODELA KOROZIJE PREMA MESTU NASTANKA Prema mestu nastanka korozija može da bude: -Atmosferska korozija –Najraširenija vrsta korozije. razaraju zaštitni sloj vodonika i izazivaju jaku lokalnu koroziju čeličnih delova) . jer je krečnjak baznog sastava. azotnim oksidima i drugimhemijskim jedinjenjima. Kisela kiša je kiša ili bilo koja druga padavina zagađena sumpor dioksidom. Posle nekog vremena. rastvorima kiselina.Takvo je. Kiša može i da reaguje s otpadnim gasovima koje ispuštajuelektrane.koja obuhvata pojavu razaranja materijala u direktnoj reakciji sa okolnom sredinom: vodom.5.vlage I ostalih gasova u vazduhu. dim kao posledica grejanja i izduvni gasovi koji se stvaraju u saobraćaju.

koja se dobija primenom materijala niskog viskoziteta.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 1. One treba da su: .Organske zaštitne premaze .2 OSNOVNA SVOJSTVA ANTIKOROZIONIH MATERIJALA: Osnovna svosjtva antikorozionih materijala koja su značajna za njihovu primenu su: -gustina -poroznost i upijanje vode -vodonepropustljivost -otpornost na difuziju gasova -mehaničke otpornosti-čvrstoće pri pritisku.međutim to nije uvek slučaj. da se pod premazom podrazumeva antikoroziona zaštita debljine do 1 mm.kiseline.zatezanju i udaru -stabilnost skupljanja i bubrenja -postojanost na niskim i visokim temperaturama -termički dilatiranje -duktilnost -otpornost na habanje -prionjljivost za različite podloge -koroziona otpornost prema agresivnim medijumima(gasovi.Zbog toga se često u okviru antikorozionih sistema zaštite koriste bitumenske ili polimerne hidroizolacije .tzv.baze.Ostale antikorozione materijale organskog i neorganskog sastava Napominjemo.dok se pojmom namaz .soli) Kao što vidimo za antikorozine materijale se traži da budu i vodonepropustljivi.savijanju.3 PODELA ANIKOROZIONIH MATERIJALA Sve antikorozione materijale o kojima ćemo govoriti podelićemo na dve osnovne grupe: . vodonepropustljive membrane.potpuno nepropustljive za tečnosti pod pritiskom -hemijski otporne i da pružaju otpor difuziji agresivnim medijumima .termički otporne -dobro prionljive za podlogu -sposobne da podnesu elastične i plastične deformacije usled dilatiranja podloge 1.

Osnovni zadatak premaza je razdvajanje metalne podloge od okoline. Najčešći oblik njihove zaštite je zaštita organskim premazima. Premazi se nanose u zaštitne. Zaštitno delovanje premaza je višestruko: premaz povećava. 1. dekorativne ili obe svrhe. SL.1-Šematski prikaz sastava premaznih sredstava .Materijali na bazi prirodnih polimera . Delimo ih na: . od kojih svaki ima svoju ulogu.Materijali na bazi sintetičkih polimera .Lakovi i emajli .4 ORGANSKI ZAŠTITNI PREMAZI Najveći dio metalnih konstrukcija (80 %) izložen je atmosferskom korozijskom delovanju.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 označavaju materijali sa većom debljinom sloja od 1 mm i većeg viskoziteta koji odgovara viskozitetu paste. povećava otpor difuziji kiseonika prema površini metala i time se usporava proces korozije.Firnisi i uljane(masne) boje Zaštitna sredstva o kojima govorimo su najčešće predstavljaju višekomponentne sisteme pri čemu su u opštem slučaju prisutne gradivne komponente date sledećom šemom. Sistem zaštite se obično sastoji od temeljnog sloja i jednog ili više pokrivnih slojeva.

u premaznim sredstvima prisutni su i različiti rastvarači i razređivači. hlorkaučuka .i dr. Bitan uslov koji ovi materijali moraju zadovoljiti jeste njihova hemijska otpornost na delovanje određenih agresivnih sredina. poliestera . Agresivni medijumi EP HC UP VE PU FU + + + + + + + + + + + + + PF + + + + + + + + + + + + Neorganske kiseline + + + Oksidacione kiseline (+) Kiseline sa flourom (+) (+) + Voda + + + Rastvori soli + + + Alkalije + + + Oksidacione alkalije + Alifatski rastvarači + (+) + Aromatski rastvarači Hlorirani rastvarači Alkoholi (+) (+) (+) Ketoni Estri Organske kiseline (+) + Ulja.estri.što je od velikog značaja pri nanošenju premaza na . akrila.U sledećoj tabeli je dat prikaz nekih od najčešće primenjivanih polimera i njihova hemijska otpornost na određene agresivne supstance. MATERIJALI NA BAZI SINTETIČKIH POLIMERA Kao što vidimo na slici 1. poliuretana .To su obično alifatični ugljovodonici.vinilkaučuka.Rastvarači se primenjuju radi podešavanja koncetracije osnovne supstance. veziva su u principu kombinacije nekoliko supstanci pri čemu u njima osnovne supstance .masti + + “+”-otporan (+)-ograničeno otporan EP-epoksidna smola HC-hlorkaučuk VE-vinilestar + + (+) + + + + + + + (+) + (+) + + (+) (+) (+) (+) + + (+) “-“ neotporan PU-poliuretanska smola FU-furanska smola PF-fenolna smola Sl. epoksida.kada govorimo o materijalima na bazi sintetičkih polimera. 2 –Hemijske otpornosti nekih sintetičkih polimera Pored osnovnih supstanci. mogu biti polimeri tipa: alkida.silikona i dr.dok razređivači imaju ulogu regulisanja viskoziteta materijala.alkoholi.ketoni.fenolformaldehida.5.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 1.

Obični pigmenti su stvari koje premazu daju izgled i boju.već je u pitanju aktivna zaštita koja se ogleda u onemogućavanju pjave hemijskih ili elektrohemijskih procesa koji dovode do korozionih razaranja. Oni u nekom smislu povećavaju trajnost premaza jer usporavaju proces starenja uzrokovan UV zračenjem i atmosferskim uticajima. imaju ulogu pigmenta-boje i ulogu pigmenta-inhibitora korozije. ihibitori ( pasivizatori) korozije.Tada. .Takvi polimeri su na primer –polivinilacetat.titandioksid (bijele boje). Najpoznatiji pigmenti.Oni se primenjuju radi : -regulisanja vremena sušenja polimerne formulacije.gvozdeni minij (crvene boje).pa mesto delovanja premaza u takvim slučajevima je na graničnoj površini između metala i premaza.Ovo je vrlo izraženo kod antikorozione zaštite metala . Aktivni pigmenti su supstance koje svojim prisustvo utiču na smanjenje brzina korozionih procesa . .butadienstiroli dr. Postoje i pigmenti koji su aktivni i estetski tj.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 određene površine. . ujedno i inhibitori korozije.radi omogućavanja nanošenja zaštitnog sredstva u vidu tankog filma i dr. su: .akril. .a često i na njihovo potpuno zaustavljanje. .Kao razređivač može da se tretira i voda prisutna u polimernim emulzijama-mešavina vode i nekih polimera rastvorljivih u vodi. . .pa stoga oni u pojedinim slučajevima predstavljaju osnovne faktore antikorozione zaštite.radi povećanja savitljivosti(duktilnosti) osušenog premaza.gde zaštitni premazi nemaju samo funkciju pasivne fizičke brane koja se suprostavlja delovanju agresivnih agenasa. Aditivi su supstance koje u premaznom sredstvu imaju različite uloge. .radi sprečavanja sedimentacije pigmenta.radi obezbeđenja tiksotropije materijala(sprečavanja slivanja premaza nanetog na vertikalne površine).olovni minij (crvene boje). Drugim rečima ovakvi pigmenti su tzv.cinkhromat (žute boje): . .premazi sa aktivnim pigmentima treba da budu prvi premazi u okviru sistema za zaštitu metalnih površina.cinkoksid (bijele boje).hromoksid (zelene boje).

Kiseonik (O) 0.Mogu biti prirodni ili veštački.alkalija. 1.slobodnih ugljenika i manjih količina fenola .čelik i druge materijale. Katran je mrkocrna viskozna tečnost specifičnog mirisa. MATERIJALI NA BAZI PRIRODNIH POLIMERA U ovu grupu antikorozijskih materijala pripadaju zaštitna sredstva na bazi bitumena i katrana.Ugljenik (C) 70-80 % . Bitumen se definiše kao crna. kada se dobijaju tzv. Bitumen nije otporan na naftu.opeku.sastavljena od mešavine različitih uljnih frakcija.pošto ga karakteriše vodonepropustljivost i hemijska otpornost na skoro sve rastvore soli. Katran se u antikorozione svrhe .pesak.pa se danas koriste veštački bitumeni dobijeni iz nafte.bitumena i sintetičkih polimera. naftalina i drugih organskih jedinjenja. biljnog i životinjskog porijekla.na normalnoj temperaturi polukruta ili kruta lepljiva masa.Vodonik (H) 10-15 % Sumpor Azot (S) (N) 2-9 % 1 -5 % . ulja mineralnog.gde su prirodni vrlo deficitarni. kao i materijali u kombinaciji katrana . Spomenute mase imaju takav viskozitet da izgledaju kao paste pa se koriste za izravnavanje površina ili kao kitovi za popravak lokalnih oštećenja.Primenjuje se u kombinaciji sa epoksidnim smolama. Elementarni sastav bitumena : . hidroizolaciji i antikorozionoj zaštiti.kao samostalan materijal primenjuje dosta retko. kaolina i slično.Bitumeni i katrani imaju dobru prionljivost za kamen. Bitumeni i katrani se mogu svrstati u materijale koji se vrlo široko koriste u putogradnji.Bitumeni i katrani su smeše visokomolekularnih ugljovodonika kao i drugih organskih jedinjenja na bazi sumpora kiseonika i azota.2 % Bitumen ima znatno širu primenu od katrana.U vezi sa ovim katran i epoksi-katranske formulacije se često koriste za antikorozionu zaštitu konstrukcija u tlu.6. ketone. Bituepoksi se koristi kao premaz ili pasta u kombinaciji s . krečnjačkog brašna (filer). benzin. antracena.katranske smole.neorganske kiseline i alkalije nižih koncetracija.beton.rastvora soli.kao i otpornošću na delovanje većine organskih kiselina. epoksikatranski premazi.Ovakvi premazi se odlikuju otpornošću na delovanje vode. alkohole. estere.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 Za modifikaciju viskoziteta premaza i smanjenje skupljanja koriste se razna punila poput mljevene krede.

a služi kao zaštita čeličnih vodovodnih cijevi ukopanih u tlo. malter. orahovog i suncokretovog ulja.s ilikonski i dr. ukopanih čeličnih ili AB rezervoara i slično. firnajs) je jedan od sjajnih načina zaštite drveta od vlage.a da pri tome ostane vidljiva struktura i prirodna boja. konopljinog.alkidnih i drugih sintetičkih smola. Laneno ulje. FIRNISI I ULJANE MASNE BOJE Kao premazna zaštitna sredstva mogu se koristiti razna ulja biljnog porekla poput lanenog. koji suši brže od ulja u izvornom obliku. kamen. (firnajz.U praksi se najčešće sreću lakovi na bazi ureaformaldehidnih. Firnajs. Kao što ime kaže. opeka i drvo. valjkom ili špricanjem se premaže površina koja se zaštićuje. No.8. Kuvano ulje će se višetruko brže sušiti od nekuvanog ulja.s različitom vrstom sjaja. snegu. vetru. Sačeka se 24 sata da se osuši firnajz i tako onoliko puta koliko je potrebno. s obzirom da se prirodna ulja sporo suše.transparentni . Uveliko se koristi prilikom zaštite drveta koje će biti na suncu. kuvano ulje je upravo tako – kuvano. . LAKOVI I EMAJLI Lakovi su bezbojne formulacije koje se dobiju miješanjem jedne ili više sintetičkih smola s lakoisparljivim organskim rastvaračima. Navedeni materijali se koriste za zaštitu poroznih podloga kao što je beton.epoksidnih.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 kvarcnim punilom.Kao i lakovi. Kada shvatite da drvo više neće da upija firnajz. Emajl je mešavina laka i pigmenta. 1.kuvano i antikuvano. jednostavno ćete prebrisati višak pamučnom krpom. Viskozitet penetracijskog sredstva je vrlo nizak da bi se postigla čim veća dubina penetracije impregnacijskog sredstva. Impregnacije su posebni bezbojni lakovi koji lako penetriraju u poroznu površinu. kiši.silikonskih. epoksidni.četkom.Sami se koriste za obradu drveta . Postoje dve vrste firnajza . ona se stoga prerađuju u tzv. S obzirom da lakovi ne sadrže punila.7.poliestarskih. Kako se radi sa firnajzom? Jednostavno . oni su prozirni . Osim navedenih komponenti u lakove se dodaju plastifikatori. Površine premazane emajlom karakteriše povećan sjaj u odnosu na druge zaštitne premaze. očvrščivaći i drugi dodaci za poboljšanje kvaliteta premaza. 1.perhlorvinilnih.Imamo i takozvane nitrolakove-jesu ratsvori nitroceluloze u određenim organskim rastvaračima. 'Firnajs' je baza za proizvodnju uljanih boja.mogu biti perhlorvinilni.kada se želi zaštiti drvo.

Nanesite pokrivnu boju posle propisanog međupremaznog intervala (osnovnu boju možete prethodno blago prebrusiti šmirglom). Uklonite prašinu i masnoću sa metala – krpom natopljenom razređivačem. Koroziji su podložni svi neplemeniti metali i njihove legure. smesa firnajsa i određenih pigmenata te predstavljaju aktivnu zaštitu premazanih površina. Kojom brzinom će korozija napredovati zavisi od mnogih faktora. Nanesite osnovnu boju četkom. vrste i dužine dejstva korozionih agenasa. Razređivač za odmašćivanje). valjkom ili špricanjem (po potrebi razredite originalnim razređivačem). . Uljani razređivač. a najčešće koncentracije. korozije i prašine – obrišite površinu metala suvom krpom ili krpom natopljenom razređivačem. dakle. METAL KAO PODLOGA ZA BOJENJE Metalne površine koje nisu zaštićene. Obavezno uklonite tragove korozije – mehanički (šmirgla. Dejstvom korozije metalni predmeti se oštećuju površinski ili u celosti. 5. relativne vlažnosti vazduha. Uklonite stari premaz – natopite površinu nekim od razređivača (Nitro razređivač. a zatim mehanički odstranite stari premaz (šmirgla. temperature. 3. Metalni predmeti se uvek zaštićuju osnovnom bojom koja ima antikorozivno dejstvo i završnim premazom koji ima zaštitnu dekorativnu ulogu. izložene su dejstvu vlage i vazduha koji izazivaju pojavu korozije. 1. Proces korozije se ubrzava prisustvom kiselina. čelična četka). Dovoljno je da se pridržavate sledećeg redosleda: 1. 2. baza. 6.9. Uklonite ostatke premaza. Nove površine ćete zaštititi daleko lakše i brže. fizičko-hemijskim putem. čelična četka). itd. OSNOVNI PRINCIPI PRIPREME METALNIH POVRŠINA ZA BOJENJE Stare površine obnovite poštujući ove korake 1. Neravnine i oštećenja na površini metala zapunite odgovarajućim kitom i posle sušenja obrusite.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 Uljane boje su. kiselih oksida i drugih hemikalija. 4.

Ukoliko je u pitanju transparentni sistem. već premazane drvene površine 1. . DRVO KAO PODLOGA ZA BOJENJE I LAKIRANJE Drvo je prirodni. Dejstvom spoljašnjih uticaja drvo se razgrađuje fizički i hemijski. 4. truli i gubi estetsku i upotrebnu vrednost. zajedno sa činjenicom da ono „živi“ i „diše“. Nanesite pokrivnu boju posle propisanog međupremaznog intervala (osnovnu boju možete prethodno blago prebrusiti šmirglom). da bi se izbegle velike promene dimenzija. Ukloniti brusnu prašinu i nečistoće četkom ili krpom. Kod površinske obrade drveta bilo kojom vrstom laka. organski materijal. a zatim očistite krpom natopljenom razređivačem. brušenjem. veoma je važno da se rad obavlja pod normalnim uslovima koji podrazumevaju temperaturu od 20 ±2 oC i vlažnost vazduha od 50-65%. Ovo je veoma značajno. stari premaz se mora potpuno ukloniti do čistog drveta. sunčevog zračenja i mikroorganizama. Raznovrsnost tipova drveta i njegove primene. puca. Ovi zahtevi su specifičniji i rigorozniji za premaze u eksterijeru nego za one vrste proizvoda namenjenih unutrašnjoj aplikaciji. usled variranja sadržaja vode u njemu. odnosno boje. nezaštićeno drvo se suši. imaju različite koeficijente zatezanja. većinom izrađen od celuloze. Za reparaciju pokrivnim premazima dovoljno je dobro brušenje brusnim papirima (prvo krupnija granulacija od 120-180. vodi ka velikom broju specijalnih zahteva koje mora da ispuni zaštitni premaz za drvo. 3. Nanesite osnovnu boju četkom. Osnovni principi pripreme drvenih površina za bojenje i lakiranje Stare. Suvu u čistu površinu lagano prebrusite šmirglom. Pod dejstvom vlage.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 2. jer drvo i film laka. a zatim finija 320). temperature. 2. zato je pravilan izbor premaznog sredstva od bitnog značaja. Drvo pre lakiranja treba osušiti na vlažnost od 8-12 %. valjkom ili špricanjem ( po potrebi razredite originalnim razređivačem). 2.

je prikazan opšti slučaj sistema antikorozione zaštite primenom organskih premaza . Nanošenje sledećih slojeva laka vrši se nakon potpunog sušenja prethodnog sloja. 5. prema navedenim uputstvima za svaku vrstu laka. Nove drvene površine 1. pri čemu u tom sistemu uvek figuriše nekoliko slojeva-premaza. poravnati i nakon sušenja brusiti. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice.Ovi slojevi se nanose preko različitih površina tako da možemo govoriti o sistemima zaštite metala . Dalja obrada je jednostavna. 2.drveta i dr.betona . koji treba naneti špahtlom. odnosno broja upotrebljenih slojeva -ukupne debljine slojeva -pripreme površine Priprema površine je jedan od bitnijih uslova za ostvarivanje visokog kvaliteta zaštite. Transparentna obrada zahteva osnovni lak. prema navedenim uputstvima za transparentne. pripremiti kit za drvo.1 SISTEMI ANTIKOROZIONE ZAŠTITE ORGANSKIM PREMAZNIM MATERIJALIMA Gore opisani materijali se koriste u okviru određenih sistema zaštite. Efikasnost zaštite zavisi od mnog faktora kao što su: -odabranih materijala. koji se posle sušenja brusi brusnim papirom granulacije 320. odnosno pokrivne sisteme. Na slici 3. pukotine). . 4.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 3. Kod pokrivnih sistema moguće je posle brušenja starog premaza odmah naneti završni emajl. Suvu drvenu površinu dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine.

aluminijuma i drugih metala drugi osnovni primer je najčešće tzv. masa za izravnavanje .hlorkaučukovoj. ) Pokrivni premazi se takodje najčešće nanose u debljinama od 30-50 μm. (Wash primer je osnovni reaktivni jednokomponentni premaz koji se nanosi direktno na površinu metala.osnovni premaz.GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 Sl. Betonske konstrukcijeKorozija betona. (6).završni premaz-stavlja se iz razloga dobijanja estetskih osobina.sloj za ravnanje-koji se koristi pri zaštiti neravnih površina.“Wash Primer“. koji nastaju kao posljedica hemijskih reakcija agresivnih stvari iz okoline i sastojaka cementnog kamena.Ukoliko funkciju prvog osnovnog premaza imaju prevlake od cinka.U pojedinim slučajevima se koriste i premazna sredstva sa bitumenom.najčešće su to lakovi i emajli.Ovim pojmom obično označavamo skupinu procesa propadanja betona.pokrivni premaz-koji se može nanositi u nekoliko slojeva pri čemu ovi slojevi predstavljaju samo fizičku zaštitu kako za materijal koji se štiti od korozije .Osnovni premazi sadrže obavezno inhibitore korozije i nanose se se u debljnama 30-50 μm. 3.takoi za osnovne premaze-(Ovde su po pravilu prisutni pigmenti za dobijanje određene boje).dok kod ostalih zaštite ostalih materijala ovaj sloj predstavlja penetracioni sloj).uljanoj.-Komponente sistema antikorozione zaštite Preko određene podloge (1) se nanosi : (2).U zavisnosti od agresivnosti sredine osnovni premazi mogu da budu na različitim osnovama. koji se nanose u jednom ili dva sloja direktno na pripremljenu površinu i putem koga se uspostavlja veza izmedju materijala koji se štiti i primenjenog sistema antikorozione zaštite( u slučaju metalnih površina u okviru ovog sloja su prisutni aktivni pigmenti. . Čelične konstrukcijeSe od korozije najčešće štite sistemima koji se sastoje od dva osnovna i dva pokrivna premaza.epoksidnoj i dr.(5).polivinilbutiralna kiselina koja se nanosi u debljini od 5-10 μm. omogućava odlično prijanjanje osnovnih i završnih premaza i štiti metal od korozije. Za zaštitu površina od lakih i obojenih metala koriste se takođe sistemi od dva osnovna i dva pokrivna premaza .pocinkovani limovi tada se kao univerzalni premaz koristi „wash primer“i neki drugi tip osnovnog premaza.Dobija se nanošenjem tzv. (3). (4).pri čemu njihov izbor zavisi od uslova sredine .koje moraju biti na bazi istih osnovnih supstanci kao i ostali slojevi sistema .Ako se radi o elementima koji su izloženi dejstvu nromalnih atmosferskih uticaja .alkidnoj.građevinske konstrukcije od aluminijuma.

Ovakvi sistemi mogu .GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 se uvek štite sistemima koji se sastoje od jednogg penetracionog sloja i 2-3 pokrivna premaza.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->