Dova protiv uroka

Ovako de dova izgledati kada se uči lično sebi, međutim ukoliko učimo drugome ovu dovu, kao što je to Poslanik, a.s., radio svojim unucima, Hasanu i Husejnu, r.a., ona glasi:

„U'izuke bi kelimatillahi-ttammeti min kulli šejtanin ve hammetin ve min kulli 'ajnin lammetin.“ „Štitim te Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana, od ujeda (kakve životinje) i svih zlih očiju.“
Ako se dova uči muškom djetetu počinje sa „U'izuke“, međutim ako se uči ženskom ona počinje „U'izuki“. Ako bi se, pak, učila u dvojini dova bi počinjala sa „U'i zukuma“, a u množini „U'izukum“.

Napomena: Dovu bi, zbog samog sadržaja i značenja iste, trebalo praktikovati što češde, naročito kada je u pitanju zaštita djece. S obzirom da se radi o dovi Resula, s.a.v.s., a ne o kur'anskom ajetu nema zapreke da se uči u periodu kada smo, po šerijatskim propisima, nečisti.

Pripremio: hfz. Adnan Srebrenica