Zakonitosti distribucije ekosistema u biosferi

Distribucija klime
 Klima – prosječno stanje

atmosfere nad nekim područjem Zemlje za duži vremenski period.  Klimatski elementi – zračenje Zemlje i Sunca, temperatura, vlažnost, vjetar, oblačnost, padavine.  Klimatski faktori – geografska širina, nadmorska visina, reljef, vrsta zemljišta i biljni pokrivač.  Tipovi klime u odnosu na vegetaciju i oborine te

Tipovi klime

Tipovi klime
 polarna klima,
 umjerena klima,  tropska klima,

 kontinentalna,
 maritimna,  sredozemna (etezijska)

klima.

KLIMA .

.  Matični supstrat – sterilna litosfera graĎena od vulkanskih stijena.Distribucija matičnog supstrata  Matični supstrat ima nepravilnu distribuciju na horizontalnom i vertikalnom profilu u odnosu na zemljište. klimu i vegetaciju.

MATIČNI SUPSTRAT .

Prema mehaničkom sastavu: stjenovito. crvenica. Sastav : mineralne i organske materije. šljunkovito. interzonalna i azonalna. . prožete vodom i zrakom. Tipovi plodnog tla: crnica. ilovasto i glinasto tlo.Zemljište  Zemljište (tlo) – plitki. površinski i rastresiti sloj     Zemljine kore. Klimatogeni kriterij: zonalna. pjeskovito. smonica i gajnjača. pepeljuša (podzol).

.

.

Tipovi plodnog tla .

Fitogeografija – biljke. Smjena hladnih i toplih klimatskih perioda u vremenu. Biomi – osnovni tipovi biocenoza. Zoogeografije – životinje.Distribucija životnih zajednica (biocenoza. Distribucija biocenoza ovisna o distribuciji klime i tla. Današnji raspored ekosistema na planeti Zemlji – rezultat historijskog (evolucionog) procesa. drugačiji raspored kopna i mora kroz vrijeme. . ekosistema)  Biogeografija – zakonitosti distribucije živih      organizama na Zemlji.

pustinja. .  Primjeri osnovnih tipova biocenaza: tundra. stepa.  Zonalan karakter – raspored biocenoza  Horizontalni profil  Vertikalni profil. Međusobna različitost biocenoza: posebne životne forme biljaka.  Za svaku klimatsku oblast karakterističan određeni tip biocenoze. fiziognosmke organizacione i druge karakteristike. šuma. livada.

.

• Tropske kišne šume • Otvoreni okean • Priobalne vode Slatkovodne vode: • Stajaćice • Tekućice Ekosistemi vlažnog tla • Estuariji. slatka voda i kopno. • Umjerena listopadna šuma • Mediteranski čaparel. Vodeni biomi: Morski biomi: Kopneni biomi: • Tundra. • Umjereni travnjaci • Tropski travnjaci • Pustinja. • Tajga. • Muljevita obala • Močvare.Glavni ekosistemi planete Zemlje Životna sredina: voda i zrak – slana. ritovi .

.

Primjeri bioma na Zemlji .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopno kao okolina  Promjenjivi životni uvjeti  Raznolikost životnih formi  Izraženi ograničavajući faktori:  Vlažnost  Temperatura  Strujanje zraka. .

Kopnena flora i fauna Botaničke oblasti Borealna Paleotropska (afrička. indomalajska) Zoogeografske oblasti Holarktička Etiopska Indomalajska Neotropska australijska Neotropska Južnoafrička Australijska Antarktička . polinezijska.

.

.

.

Horizontalno i vertikalno rasprostranjenje kopnenih ekosistema .

.

.

Biom makije – ljeta su topla i suha.Biom tundre – zima traje jako dugo i veoma je hladna.stalno je jedno godišnje doba. toplo i vlažno. često i godinama bez kiše. Biom savane – uvijek je toplo. a zimi vlada velika suša. Nema drveća zbog ljetne suše i veoma oštre zime. Biom stepe – velike oblasti pod travom. Savane su oblasti trava sa razbacanim listopadnim drvećem Biom tropske kišne šume . Tundre su kod nas samo na visokim planinama. a sve vrvi od života Biom pustinja – pustinje su stalno tople. . zime blage i vlažne. Biljke su kao na našem primorju.

.

Planinski masivi Anda i Kordiljera .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful