Zakonitosti distribucije ekosistema u biosferi

Distribucija klime
 Klima – prosječno stanje

atmosfere nad nekim područjem Zemlje za duži vremenski period.  Klimatski elementi – zračenje Zemlje i Sunca, temperatura, vlažnost, vjetar, oblačnost, padavine.  Klimatski faktori – geografska širina, nadmorska visina, reljef, vrsta zemljišta i biljni pokrivač.  Tipovi klime u odnosu na vegetaciju i oborine te

Tipovi klime

Tipovi klime
 polarna klima,
 umjerena klima,  tropska klima,

 kontinentalna,
 maritimna,  sredozemna (etezijska)

klima.

KLIMA .

Distribucija matičnog supstrata  Matični supstrat ima nepravilnu distribuciju na horizontalnom i vertikalnom profilu u odnosu na zemljište. .  Matični supstrat – sterilna litosfera graĎena od vulkanskih stijena. klimu i vegetaciju.

MATIČNI SUPSTRAT .

prožete vodom i zrakom. interzonalna i azonalna. Klimatogeni kriterij: zonalna. ilovasto i glinasto tlo. crvenica. Tipovi plodnog tla: crnica. smonica i gajnjača. šljunkovito.Zemljište  Zemljište (tlo) – plitki. pepeljuša (podzol). pjeskovito. Sastav : mineralne i organske materije. Prema mehaničkom sastavu: stjenovito. površinski i rastresiti sloj     Zemljine kore. .

.

.

Tipovi plodnog tla .

Distribucija životnih zajednica (biocenoza. drugačiji raspored kopna i mora kroz vrijeme. . Fitogeografija – biljke. ekosistema)  Biogeografija – zakonitosti distribucije živih      organizama na Zemlji. Biomi – osnovni tipovi biocenoza. Smjena hladnih i toplih klimatskih perioda u vremenu. Današnji raspored ekosistema na planeti Zemlji – rezultat historijskog (evolucionog) procesa. Distribucija biocenoza ovisna o distribuciji klime i tla. Zoogeografije – životinje.

 Zonalan karakter – raspored biocenoza  Horizontalni profil  Vertikalni profil. stepa. pustinja. Međusobna različitost biocenoza: posebne životne forme biljaka. šuma.  Za svaku klimatsku oblast karakterističan određeni tip biocenoze. livada. .  Primjeri osnovnih tipova biocenaza: tundra. fiziognosmke organizacione i druge karakteristike.

.

Glavni ekosistemi planete Zemlje Životna sredina: voda i zrak – slana. Vodeni biomi: Morski biomi: Kopneni biomi: • Tundra. • Umjerena listopadna šuma • Mediteranski čaparel. slatka voda i kopno. ritovi . • Umjereni travnjaci • Tropski travnjaci • Pustinja. • Muljevita obala • Močvare. • Tajga. • Tropske kišne šume • Otvoreni okean • Priobalne vode Slatkovodne vode: • Stajaćice • Tekućice Ekosistemi vlažnog tla • Estuariji.

.

Primjeri bioma na Zemlji .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopno kao okolina  Promjenjivi životni uvjeti  Raznolikost životnih formi  Izraženi ograničavajući faktori:  Vlažnost  Temperatura  Strujanje zraka. .

indomalajska) Zoogeografske oblasti Holarktička Etiopska Indomalajska Neotropska australijska Neotropska Južnoafrička Australijska Antarktička .Kopnena flora i fauna Botaničke oblasti Borealna Paleotropska (afrička. polinezijska.

.

.

.

Horizontalno i vertikalno rasprostranjenje kopnenih ekosistema .

.

.

Biom makije – ljeta su topla i suha. Nema drveća zbog ljetne suše i veoma oštre zime. Biljke su kao na našem primorju. zime blage i vlažne.stalno je jedno godišnje doba. Tundre su kod nas samo na visokim planinama. Savane su oblasti trava sa razbacanim listopadnim drvećem Biom tropske kišne šume . a sve vrvi od života Biom pustinja – pustinje su stalno tople. često i godinama bez kiše. toplo i vlažno. Biom stepe – velike oblasti pod travom.Biom tundre – zima traje jako dugo i veoma je hladna. a zimi vlada velika suša. . Biom savane – uvijek je toplo.

.

Planinski masivi Anda i Kordiljera .