Zakonitosti distribucije ekosistema u biosferi

Distribucija klime
 Klima – prosječno stanje

atmosfere nad nekim područjem Zemlje za duži vremenski period.  Klimatski elementi – zračenje Zemlje i Sunca, temperatura, vlažnost, vjetar, oblačnost, padavine.  Klimatski faktori – geografska širina, nadmorska visina, reljef, vrsta zemljišta i biljni pokrivač.  Tipovi klime u odnosu na vegetaciju i oborine te

Tipovi klime

Tipovi klime
 polarna klima,
 umjerena klima,  tropska klima,

 kontinentalna,
 maritimna,  sredozemna (etezijska)

klima.

KLIMA .

. klimu i vegetaciju.  Matični supstrat – sterilna litosfera graĎena od vulkanskih stijena.Distribucija matičnog supstrata  Matični supstrat ima nepravilnu distribuciju na horizontalnom i vertikalnom profilu u odnosu na zemljište.

MATIČNI SUPSTRAT .

Prema mehaničkom sastavu: stjenovito. Sastav : mineralne i organske materije. interzonalna i azonalna. pepeljuša (podzol). površinski i rastresiti sloj     Zemljine kore.Zemljište  Zemljište (tlo) – plitki. pjeskovito. smonica i gajnjača. Tipovi plodnog tla: crnica. crvenica. šljunkovito. ilovasto i glinasto tlo. prožete vodom i zrakom. Klimatogeni kriterij: zonalna. .

.

.

Tipovi plodnog tla .

Distribucija životnih zajednica (biocenoza. drugačiji raspored kopna i mora kroz vrijeme. Fitogeografija – biljke. Zoogeografije – životinje. . ekosistema)  Biogeografija – zakonitosti distribucije živih      organizama na Zemlji. Današnji raspored ekosistema na planeti Zemlji – rezultat historijskog (evolucionog) procesa. Biomi – osnovni tipovi biocenoza. Distribucija biocenoza ovisna o distribuciji klime i tla. Smjena hladnih i toplih klimatskih perioda u vremenu.

stepa.  Za svaku klimatsku oblast karakterističan određeni tip biocenoze. fiziognosmke organizacione i druge karakteristike. pustinja. livada. šuma.  Primjeri osnovnih tipova biocenaza: tundra. .  Zonalan karakter – raspored biocenoza  Horizontalni profil  Vertikalni profil. Međusobna različitost biocenoza: posebne životne forme biljaka.

.

Vodeni biomi: Morski biomi: Kopneni biomi: • Tundra. slatka voda i kopno.Glavni ekosistemi planete Zemlje Životna sredina: voda i zrak – slana. • Umjerena listopadna šuma • Mediteranski čaparel. • Tropske kišne šume • Otvoreni okean • Priobalne vode Slatkovodne vode: • Stajaćice • Tekućice Ekosistemi vlažnog tla • Estuariji. ritovi . • Muljevita obala • Močvare. • Umjereni travnjaci • Tropski travnjaci • Pustinja. • Tajga.

.

Primjeri bioma na Zemlji .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopno kao okolina  Promjenjivi životni uvjeti  Raznolikost životnih formi  Izraženi ograničavajući faktori:  Vlažnost  Temperatura  Strujanje zraka. .

polinezijska. indomalajska) Zoogeografske oblasti Holarktička Etiopska Indomalajska Neotropska australijska Neotropska Južnoafrička Australijska Antarktička .Kopnena flora i fauna Botaničke oblasti Borealna Paleotropska (afrička.

.

.

.

Horizontalno i vertikalno rasprostranjenje kopnenih ekosistema .

.

.

a zimi vlada velika suša. često i godinama bez kiše. Biom savane – uvijek je toplo. toplo i vlažno. Tundre su kod nas samo na visokim planinama. . zime blage i vlažne.stalno je jedno godišnje doba. Biom stepe – velike oblasti pod travom. Nema drveća zbog ljetne suše i veoma oštre zime. Savane su oblasti trava sa razbacanim listopadnim drvećem Biom tropske kišne šume . Biljke su kao na našem primorju. Biom makije – ljeta su topla i suha. a sve vrvi od života Biom pustinja – pustinje su stalno tople.Biom tundre – zima traje jako dugo i veoma je hladna.

.

Planinski masivi Anda i Kordiljera .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful