Korovi u strnim žitaricama i suzbijanje

Značaj korova u strnim žitaricama
Direktne štete: oduzimaju žitaricama hranjiva, vodu, svjetlo, prostor nad tlom i u tlu Indirektne štete: otežavaju žetvu, domaćini su raznih bolesti kulturnog bilja, izazivaju alergije itd,povećavaju vlagu u usjevu Strne žitarice – kulture gustog sklopa –lakše se nadmeću s korovima – iznimno moguć uzgoj žitarica i bez suzbijanja korova Kritično razdoblje zakorovljenosti strnih žitarica – početak do kraja busanja ili sredina busanja do početka vlatanja

Vrste korova u žitaricama
Osim zobi, većinu žitarica sijemo u jesen Korovi uvijek prilagoĎeni kulturi – ozima kultura – ozimi korovi, Većina korova u žitaricama niču u jesen iako mogu nicati i u proljeće Korove u žitaricama možemo podijeliti na:
– – – – Jednogodišnje širokolisne Jednogodišnje trave Višegodišnje širokolisne Višegodišnje trave

Jednogodišnji širokolisni korovi žitarica Čekinjasta broćika. broć. mačak Galium aparine .

Čekinjasta broćika. mačak Galium aparine Jedan od najštetnijih korova ozimina Penje se i omotava oko žitarice 20 – 30 biljaka po m2 prepolovi prinos pšenice Sjeme po masi i obliku slično sjemenu žitarice – teško se odvaja U vrijeme žetve Galium još zelen –povećava vlagu zrna i otežava žetvu Niče uglavnom u jesen .

Jednogodišnji širokolisni korovi žitarica Prava kamilica Matricaria chamomilla .

nešto više u jesen Jakog habitusa U vrijeme žetve zelena i u punoj cvatnji – otežava žetvu Sjeme zadržava klijavost u tlu cijeli niz godina .Prava kamilica Matricaria chamomilla Niče tijekom cijele godine.

Poljski jarmen Anthemis arvensis Sličan kamilici po habitusu i štetnosti. ali rjeĎi .

Jednogodišnji širokolisni korovi žitarica Srednja mišjakinja Stellaria media .

ali osjetljiva na sušu .Srednja mišjakinja Stellaria media Vrlo čest korov u strninama Veliki potrošač dušika Kratak period od nicanja do plodonošenja – ima više generacija god Veliki broj sjemenki po biljci – 2000 do 15000 Javlja se cijele godine.

Perzijska čestoslavica Veronica persica Bršljenasta čestoslavica Veronica hederifolia Obje vrste jaki kompetitori prema dušiku .

Jednogodišnji širokolisni korovi žitarica Grimizna (crvena) mrtva kopriva Lamium purpureum .

Jednogodišnji širokolisni korovi žitarica Pjegasti dvornik Polygonum persicaria Kiseličasti dvornik Polygonum lapathifolium .

Jednogodišnji širokolisni korovi žitarica Modri različak Centaurea cyanus .

Jednogodišnji širokolisni korovi žitarica Divlji mak Papaver rhoeas .

Jednogodišnji širokolisni korovi žitarica Poljska gorušica Sinapis arvensis Divlja repica Raphanus raphanistrum .

Jednogodišnji širokolisni korovi žitarica Pastirska torbica Capsella bursa pastoris .

– mišji repak (Alopecurus myosuroides). jer spadaju u istu porodicu Najvažnije: – slakoperka(Apera spica venti).Jednogodišnje trave GraĎom i izgledom sliče žitaricama. osim divlje zobi niču u jesen i rano konkuriraju žitaricama . – divlja (Avena fatua) i – ludovikova zob (Avena ludoviciana) Sve.

Jednogodišnje trave Obična slakoperka Apera spica venti – Najvažnija korovska trava u oziminama – Niče rano u jesen i dobro nabusava .

Jednogodišnje trave mišji repak Alopecurus myosuroides .

Jednogodišnje trave Divlja zob Avena fatua .

Jednogodišnje trave Ludovikova zob Avena ludoviciana .

Višegodišnji širokolisni korovi Niču kasnije u proljeće i najveću biljnu masu postižu u vrijeme žetve Značajni kompetitori ili otežavaju žetvu Najvažniji: – Osjak Cirsium arvense – Slak Convolvulus arvensis – Ladolež Convolvulus sepium – Svinjak Sonchus arvensis – Gavez Symphytum officinale .

Višegodišnji širokolisni korovi Poljski osjak Cirsium arvense Najvažniji višekodišnji širokolisni korov u žitaricama 30 biljaka po m2 prepolovi prinos .

Višegodišnji širokolisni korovi Poljski slak Convolvulus arvensis Uzrokuje polijeganje i otežava žetvu .

maksimum razvoja pred žetvu Znatno utječe na prirod.Višegodišnje trave Najvažnija pirika Agropyron repens Niče kasnije u proljeće. otežava rad kombajna .

Mogućnosti suzbijanja korova u žitaricama Indirektne mjere: Plodored Pravilna obrada i priprema tla Sjetva čistog i doraĎenog sjemena Direktne mjere: Mehaničke – neprikladne za usjeve gustog sklopa (drljače) Herbicidi .

Rokovi primjene herbicida u žitaricama Nakon sjetve a prije nicanja kulture (preemergence) Nakon nicanja kulture (post-emergence) u jesen Nakon nicanja kulture (post – emergence) u proljeće .

Primjene herbicida nakon sjetve a prije nicanja (pre-emergence) Rezidualni – perzistentni herbicidi širokog spektra djelovanja Prednosti roka: jednostavnost primjene Nedostaci: tretiranje napamet konkurencija korova još ne postoji. nije moguće suzbiti višegodišnje korove .

Primjena herbicida nakon nicanja kulture (post-emergence) u jesen Od faze tri lista do pojave mrazeva – kod kasnije sjetve rokovi vrlo kratki ili ih niti nema Herbicidi djeluju i preko lista korova – moguće koristiti manje doze .

većina herbicida do kraja busanja. manji broj herbicida i kasnije Ne tretirati kod niskih noćnih i jutarnjih temperatura-minimum 5C Većina herbicida registrirana za pšenicu.Primjena herbicida nakon nicanja kulture (post-emergence) u proljeće Primjena u kritičnom razdoblju zakorovljenosti – početak do kraj busanja Moguće suzbiti i višegodišnje korove Problemi: Važna faza razvoja žitarica . manje za ječam. najmanje za zob – najosjetljivija je na herbicide .