P. 1
Seminarski-Otpori Pri Kretanju

Seminarski-Otpori Pri Kretanju

|Views: 378|Likes:
Published by Dalibor Stanojkovic

More info:

Published by: Dalibor Stanojkovic on Nov 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2015

pdf

text

original

2. 090/2011 Nenad Radosavljević 3.

091/2011 Marko Lazić

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

4. 092/2011 STRUKOVNIH STUDIJA Marko KonatarKRAGUJEVAC 5. 093/2011 Bojan Stanisavljević

Studijski program: Drumski saobraćaj Predmet: Motorna vozila I

OTPORI PRI KRETANJU VOZILA - seminarski rad -

Autori:

Predmetni nastavnik: dr Milosav Đorđević, prof.

SADRŽAJ .26.2012.11.

[3] Kretanju vozila ustaljenom brzinom suprotstavljaju se sledeće sile: sile otpora pri kotrljanju Rf sile otpora vazduha Rv sile otpora pri usponu Rα sila otpora vuče prikolice Rp     Slika 1 – Sile otpora koje deluju na vozilo u kretanju [4] 4 .  sile otpora pri stacionarnom i nestacionarnom kretanju. a potiču od plastičnih i elastičnih deformacija podloge. U principu ove sile se ne uzimaju pri proračunu ukupnih sila kao otpori kretanju. Sile i momenti otpora pokretanju vozila iz mesta su posebno važni kod proračuna spojnice. Pod unutrašnjim silama otpora podrazumavaju se sve sile koje dejstvuju pri prenosu snage od motora do točka. elastičnih deformacija točkova i inercionih sila kao sile otpora ubrzanju. ona koja se dobija na pogonskim točkovima vozila. s obzirom da su one znatne samo na polasku vozila iz mesta. pogotovu kod teretnih i vučnih vozila. ostale sile. Stoga se ove sile otpora i zovu unutrašnjim silama. dok su na većim brzinama. [2] Spoljašnje sile otpora se mogu podeliti na:  sile otpora pri kretanju vozila iz mesta. Sile otpora pri kretanju vozila iz stanja mirovanja (pokretanje vozila iz mesta) zavise od stanja kolovoza. pneumatika i mase vozila. kako inercione tako i sile trenja elemenata transmisije. kao na primer sile otpora vetra. uvek daleko više. Njihovo dejstvo se može sa dovoljnom tačnošću aproksimirati stepenom korisnosti transmisije.UVOD U najopštijem slučaju sile otpora koje dejstvuju na vozilo u kretanju mogu se podeliti na unutrašnje i spoljašnje sile otpora. tako da će se u daljem razmatranju uzimati kao efektivna sila vuče.

Jasno je da se tangencijalna sila Xt može nalaziti u granicama: 0 ≤ Xt ≤ Zt ·µ pri čemu je μ .koeficijent prianjanja točka o kolovoz. • klizanja elemenata gume po površini kotrljanja. koji se sa dovoljnom tačnošću može uzeti da je jednak koeficijentu klizanja. SILA OTPORA KOTRLJANJU – Rf Kotrljanju elastičnog točka po tvrdoj podlozi suprotstavlja se sila otpora kotrljanju koja je rezultat pojedinačno angažovanih sila na savlađivanju otpora usled: • unutrašnjeg trenja u gumi. Koeficijent otpora kotrljanju je jednak: f =erd Ukupna sila otpora kotrljanju je: Rf = f · ΣZt = f · G U slučaju kretanja vozila na nagibu ukupna sila otpora kotrljanju je: Rf = f · Gcosα 4 .1. Slika 2 – Otpor kretanju elastičnog točka po tvrdom tlu [3] Reakcije tla od težine Gt za slučaj prikazan na slici 2 su Xt (horizontalna) i Zt (vertikalna). • lepljenja gume o površinu kotrljanja itd. Razlika između sile otpora kotrljanju na pogonskim i gonjenim točkovima se zanemaruje.

04.04 do 0. itd.02. koja iznosi oko (4÷5)10-5 v [km/h] Brzina kretanja vozila Prosečne vrednosti koeficijenta otpora kotrljanju mogu da se usvoje u sledećim relacijama: • za kvalitetan asfaltni kolovoz f0 = 0. radni uslovi (stanje površine pologe. • makadamski kolovoz f0 = 0. Faktori koji utiču na otpor kotrljanju točka sa pneumatikom su: struktura pneumatika (materijal i konstrukcija). kvalitet pneumatika i slično). odnosno Gt težna koja pada na jedan točak e [m] Ekscentričnost sile otpora rd [m] Dinamički poluprečnik točka f [. pritisak u pneumatiku.2.01 do 0. Gt [N] Težina vozila.] Koeficijent otpora kotrljanju točka α [0] Nagib uspona [3] Merenja otpora kotrljanja su pokazala velika rasipanja rezultata zbog velikog broja uticajnih faktora (opterećenje točka. kvalitet kolovoza.) • • 5 . • zemljani kolovoz f0 = 0.015 do 0.Pri tome su članovi jednačina: G. tako da se za tačnija izračunavanja koeficijenta otpora kotrljanju koristi izraz: f=f0+f1∙v+f2∙v2+…+ fn∙vn Za praktična izračunavanja dovoljno je uzeti samo prva tri člana. temperatura. tako da je konačni izraz za koeficijent otpora kotrljanju: f=f0∙1+a∙v2 pri čemu su: f0 [-] Koeficijent otpora kotrljanju za brzine do 60 km/h a [-] Konstanta. brzina kretanja.

Slika 3 – Uticaj podloge na otpor kotrljanja [4] 4 .

odnosno vetra zauzimaju značajno mesto. već u metacentru iste. . koji iznosi oko 10% od ukupnog otpora vazduha i Otpor diskontinuiteta površine vozila (prekidne zone površine vozila). Otpor prostrujavanja. Ukoliko vetar duva u "čelo".v [m/s]. odnosno 2700. kada je vetar u "leđa" τ =1800. [2] Pravac sile otpora vazduha zavisi takođe i od pravca prirodnog strujanja vazduha odnosno pravca vetra.τ [ 0 ] . to jest τ = 00. dosta zavisi kakva će biti stabilnost vozila na bočni vetar. kao jednom od značajnih faktora koji utiču na potrošnju goriva i dinamičko ponašanje vozila na putu.2. [km/h] brzina vetra. tako da od međusobnog položaja težišta vozila i metacentra bočne površine. kao komponenta otpora usled prolaska vazduha kroz unutrašnjost vozila (sistem za provetravanje. koji iznosi oko 15% od ukupnog otpora vazduha. u procesu konstruisanja vozila se velika važnost pridaje obliku.ugao koga zaklapa smer vetra sa smerom kretanja vozila. [km/h] brzina kretanja vozila. s obzirom da sila bočnog vetra ne dejstvuje u težištu površine. rezultujuća brzina je vv = v + w. koji čini oko 10% od ukupnog otpora vazduha. v=  ± w v  • • • • U opštem slučaju ukupan otpor vazduha može da se podeli na: Čeonu silu otpora vazduha koja iznosi oko 65% od ukupne sile otpora vazduha. [2] Upravo iz ovih razloga. za bočni vetar τ = 900. tako da se u današnje vreme obliku vozila. . Otpor površinskog trenja (tangencijalni otpor). Posebna pažnja se takođe posvećuje i konstrukciji oblika bočnih površina. Rezultujuća brzina vazdušne struje iznosi: vv=v2+w2+2v∙w∙cosτ gde su . bolje rečeno aerodinamičnosti posvećuje posebna pažnja. koji nastaju usled trenja čestica vazduha o bočne površine vozila. odnosno aerodinamičnosti vozila.w [m/s]. 6 . rezultujuća brzina vetra je v . SILA OTPORA VAZDUHA – Rv Otpori vazduha. rezultujuća brzina vetra je vv = v −w. prolazak kroz hladnjak motora i slično).

rezultujuća brzina vozila odnosno vetra n [-] .] . koeficijentom otpora vazduha: K=Cx∙ρ2 . m2 ili A=0.Slika 4 – Laminarno (idealizirano) opstrujavanje profila vozila [1] Matematički izraz kojim se izračunava otpor vazduha pri kretanju vozila ima sledeći izraz: Rv=Cx∙ρ2∙A∙v±   wn gde su: cx [ .visina vozila. m2 .za putnička vozila A=0. odnosno. Sp . m2 gde su: b .faktor aerodinamičnosti ρ [ kg/m3] .1)∙h∙Sp . ili se izračunavaju iz približnog obrasca: . Rv=K∙A∙v±w213 kada se brzina vozila i vetra izražava u km/h.gustina vazduha A [ m2] .96-1. Najčešće veličine čeonih površina vozila se imaju prema tabeli 1. Tabela 1 – Čeona površina vozila i koeficijent otpora vazduha [3] 7 .9∙h∙b .eksponent.širina vozila.78∙b∙h .za teretna vozila i autobuse A=(0. koji zavisi od brzine (za dozvučne brzine n = 2) Smenom "konstantnih" koeficijenata u prethodnom izrazu.čeona površina vozila (površina projekcije čeone površine na upravnu ravan) v.prednji trag vozila. w [m/s]. h . N∙s2m4 dobija se najčešće korišćen izraz: Rv=K∙A∙v±w2 kada se brzina vozila i vetra izražava u m/s. [km/h] .

25 do 0.Slika 5 – Krovni spojleri kamiona. kao retrovizori. odnosno ekonomičnosti vozila. počev od globalnog oblika karoserija. Uticajne veličine na istu su mnogobrojne. potrošnja goriva povećava za 15 do 20%. S obzirom da je koeficijent aerodinamičnosti jedan od direktnih uticajnih parametara na veličinu sile otpora vazduha. koja može tačno da se odredi samo ispitivanjem u aerodinamičnom tunelu. [2] Upravo to je i razlog sve češćoj primeni specijalnih krovnih nosača i lepo oblikovanih krovnih "sanduka". Praktični primeri provere su na primer pokazali da se stavljanjem klasičnih krovnih nosača prtljaga. radi sniženja otpora vazduha (sniženje faktora aerodinamičnosti) [3] Koeficijent aerodinamičnosti vozila (Cx) je takođe veoma uticajna veličina. Kod savremenih putničkih vozila koeficijent aerodinamičnosti se kreće u granicama Cx = 0.5. Ispitivanja su pokazala da i pojedini spoljni elementi. pa do uticaja raznih promena oblika i prekidnih zona strujanja.4 pri čemu niže vrednosti važe za sportska i lepo oblikovana vozila. time isti uzima i direktnog učešća u ukupnoj potrošnji goriva vozila. a kod kamiona i putničkih automobila koji vuku kamp prikolicu i upotreba krovnih spojlera. Za kamione ovaj faktor se kreće u dosta širokim granicama i obično je ne manji od 0. otvora za prostrujavanje vazduha i sličnog. ali obično niži nego za kamione. brisači stakala čak i antene radio prijemnika imaju znatnog uticaja na ukupan koeficijent aerodinamičnosti i pojavu buke i šumova kod vozila. 8 . Za autobuse ovaj koeficijent je takođe dosta visok.

0 Smanjivanje otpora puta je stalni trend proizvođača vozila. (za uglove do 10 ) greške praktično nema. razložiti na komponente . na primer smanjivanjem mase vozila upotrebom lakih metala. koja dejstvuje u težištu. prosecanjem ili gradnjom tunela. plastike i kompozitnih struktura. Sledi da je ukupan otpor puta jednak: Ru=Rf+Rα=G∙f+p=G∙u gde se zbir koeficijenata (f + p) izrazi koeficijentom “u”. može da se postavi jednakost ukupnih sila otpora puta kao: Ru=Rf+Rα=G∙f∙cosα+G∙sinα Prema već rečenom.jedna u pravcu upravnom na podlogu i drugu paralelnoj sa podlogom. ukupan otpor usled kretanja na usponu jednak je zbiru otpora za vučno vozilo i za prikolicu. da je za male uglove cos α =1 i da je sinα ≈ tgα ≈ p. [1] 9 . Za vozila sa prikolicom. Isto tako i napori putogradnje se ogledaju u stalnoj težnji da se pri izgradnji puteva usponi smanje gradnjom mostova. Upravo ta sila. Rα≈G∙p odnosno. koja je paralelna sa podlogom predstavlja otpor vozila na usponu. SILA OTPORA NAGIBA PUTA – Rα Prilikom izračunavanja sile otpora vozilu usled uspona. potrebno je silu težine vozila. s obzirom da se za male uglove može uzeti da je sinα ≈ tgα: [2] Rα=G∙sinα≈G∙tgα Slika 7 – Razlaganje sile težine na usponu [3] Uzimajući da je tgα=hl=p sledi: pri čemu je uspon izražen u procentima.Slika 6 – Opstrujavanje karoserije pri ispitivanju oblika u aerodinamičnom tunelu [4] 3. odnosno. Rα≈G∙p%100 . Kako otpor uspona i otpor kotrljanja zavise od težine vozila i karakteristika puta (koeficijenta otpora kotrljanju i ugla uspona).

8 .

odnosno specijalnih vučnih vozila koji vuku posebne terete.sile otpora ubrzanju obrtnih masa. čime se dobija: Ri=RiT+RiO=Gg∙a∙1+gG∙Jz∙im2∙io2∙ηTrd2+gG∙JT∙zrd2 10 . javlja se sila otpora ubrzanju. Naravno. čije je dejstvo u težištu vozila. [1] 5. Izuzetno u slučajevima kretanja tegljača.sile otpora ubrzanju translatornih masa. dok je za putnička vozila. ukupan otpor vozila se povećava za oko 25 do 30% u odnosu na otpor samog vozila (kao za teretno vozilo). zavisno od veličine prikolice i oblika poklopca iste. Ovo proizilazi uz činjenice da u obrascima. kojim se definiše masa. član „m”. uvođenjem smena v=ωT∙rd ⇒ dωTdt=1rd∙dvdt=1rd∙a . za slučajeve vuče kamp prikolice putničkim automobilom. treba uzeti kao zbir masa vučnog vozila i prikolice. Usled toga ukupna inerciona sila se dobija kao zbir sila nastalih od ovih dveju masa: [3] Ri=RiT+RiO gde su: RiT=m∙a=Gg∙a N .4. OTPOR INERCIONIH SILA – Ri Prilikom ubrzanog ili usporenog kretanja vozila. kao posledica drugog Njutnovog zakona. otpor vazduha znatno manji i ne prelazi 10 do 15 %. češće zvana inerciona sila. [1] Ukupan otpor vazduha teretnih vozila sa prikolicom povećava se za oko 25 do 30%. otpori kretanju vučenog vozila se posebno računaju i dodaju se vučnom vozilu kao sila na poteznici. RiO=Jz∙dωdt∙im∙io∙ηTrd+JT∙zrd∙dωTdt N . U procesu ubrzanja/usporenja potrebno je ubrzati/usporiti kako translatorne tako i rotacione mase. odnosno usporenju. a masa prikolice čak i bliska masi vozila. sledi: RiO=Jz∙a∙im2∙io2∙ηTrd2+JT∙zrd2∙a . odnosno inercionim silama. član G treba zameniti zbirom težine vučnog vozila i težine prikolice. koji važe za otpore kotrljanju i otpore na usponu. koja vuku lake prikolice. gde je čeona površina prikolice veća od čeone površine vozila. dok kod otpora ubrzanju. Ova sila ima smer uvek suprotan od smera kretanja vozila. SILA OTPORA VUČE PRIKOLICE – Rp Uobičajeno je u proračunu otpora da se otpor kretanju priključnog vozila smatra otporom kretanju celog vozila.

ugaono ubrzanje zamajca. dω/dt .prenosni odnos u pogonskom mostu.ubrzanje translatornih masa. član u zagradi.moment inercije zamajca. σ2=gG∙JT∙zrd2 . 11 .koeficijent učešća zamajca. i0 .moment inercije točka. u principu predstavlja uticaj obrtnih masa. koji se izražava kao: δ=1+σ1∙im2+σ2 gde su: σ1=gG∙Jz∙io2rd2∙ηT .broj točkova na vozilu. JT . ηT . im .stepen korisnosti transmisije. U prethodnom izrazu.prenosni odnos u menjaču. dv/dt = a .koeficijent učešća obrtnih masa transmisije. z . te se radi lakše računice može zameniti koeficijentom δ (koeficijent učešća obrtnih masa).gde su: Jz .

na primer smanjivanjem mase vozila upotrebom lakih metala.6. odnosno vetra zauzimaju značajno mesto. kao jednom od značajnih faktora koji utiču na potrošnju goriva i dinamičko ponašanje vozila na putu. ZAKLJUČAK Otpori vazduha. tako da se u današnje vreme obliku vozila. Isto tako i napori putogradnje se ogledaju u stalnoj težnji da se pri izgradnji puteva usponi smanje gradnjom mostova. plastike i kompozitnih struktura. Tako da na narednoj slici mozemo videti udeo pojedinih otpora na potrošnju goriva pri kretanju vozila. Smanjivanje otpora puta i svih ostalih opora pri kretanju vozila je stalni trend proizvođača vozila. prosecanjem ili gradnjom tunela. Slika 8 – Udeo pojedinih otpora na potrošnju goriva pri kretanju [3] 12 . bolje rečeno aerodinamičnosti posvećuje posebna pažnja.

.7. 1988 Đorđević M. Naučna kniga.ni..ac. Kragujevac.rs/uploads/articles/www2_drumska_vozila. Motorna vozila – treće izdanje. LITERATURA [1] [2] [3] [4] Simić D.masfak.pdf 13 .. Niš. 2010 www. Drumska vozila – osnovi konstrukcije. 2011 Stefanović A. Radna verzija. Beograd. Drumska motorna vozila.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->