P. 1
36942034 Metodika Vaspitno Obrazovnog Rada

36942034 Metodika Vaspitno Obrazovnog Rada

|Views: 196|Likes:
Published by dreamer2604

More info:

Published by: dreamer2604 on Nov 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

METODIKA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
Ispitna pitanja i odgovori
Literatura: Osnovna: 1. Graorac I. Vaspitanje i komunikacija, Matica srpska, Novi Sad, 1995. 2. Ivić I. I sar. Vaspitanje dece ranog uzrasta, ZUNS, Beograd, 1989. 3. Kamenov E. , Metodika vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom, ZUNS, Beograd, 1985. i druga izdanja 4. Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3-7 godina, Prosvetni pregled, Beograd 1996, 2006. 5. Pavloski T. , Tematsko planiranje u dečijem vrtiću, IPA Filozofski fakultet, Beograd, 1992. Proširena: 1. Babić N. , Dečija pitanja, Školska knjiga, Zagreb, 1983. 2. Colić V. , Dečije jaslice – gledane iz antropološkog ugla, IPA filozofski fakultet, Beograd, 1997. 3. Časopis „ Predškolsko dete“, br. 1-4/87, izabrani radovi dr A.Marijanović 4. Časopis „ Predškolsko dete“, br. 2/89, o programu 5. Časopis „ Predškolsko dete“, br. 3/90, o akcionom istraživanju 6. Grupa autora, Govor u predškolskoj ustanovi, ZUNS, Beograd, 1987. 7. Ivić I. , Aktivno učenje i aktivna nastava, Institut za psihologiju, Beograd, 1997. 8. Medouz, S. I Kešdan a., Kako pomoći deci da uče, ZUNS, Beograd, 2000. 9. Pešić M., Aktivnosti i uloge dece i vaspitača, Predškolsko dete, Beograd, br. 3/82 ( 205-214) i br. 1-2/ 83 ( 67-81) 10. Pešić M. , Vrednovanje predškolskih vaspitnih programa, ZUNS, Beograd, 1987. 11. Pešić M. I saradnici, Modeli različitog oblika predškolskog vaspitanja, IPA Filozofski fakultet, Beograd, 1989.

1. Pojam, predmet i zadaci metodike vaspitno-obrazovnog

rada, predstavnici i dela(literatura)
Metodika vaspitno-obrazovnog rada je deo predškolske pedagogije i za razliku od nje predstavlja disciplinu koja se bavi tumačenjem teorijskih implikacija važnih i neophodnih za neposrednu praksu stručnjaka koji se bave ovom oblašću. Metodika vaspitno-obrazovnog rada daje sistem opštih preporuka, zahteva, uputstava, opisa postupaka i drugih oslonaca i orijentira za adekvatno programiranje, planiranje, obavljanje, praćenje i vrednovanje vaspitnoobrazovnog rada. Predstavnici i dela: Graorac I. Vaspitanje i komunikacija Ivić I. I sar. Vaspitanje dece ranog uzrasta, Kamenov E. , Metodika vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom, Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3-7 godina, Pavloski T. , Tematsko planiranje u dečijem vrtiću, Medouz, S. I Kešdan a., Kako pomoći deci da uče izabrani radovi dr A.Marijanović Časopis „ Predškolsko dete“,
2. Položaj metodike vaspitno-obrazovnog rada u sistemu pedagoških disciplina 3. Odnos vaspitno-obrazovnog rada prema posebnim metodikama 4. Metodika vaspitno-obrazovnog rada i druge (granične) nauke i naučne discipline

5. Predškolska ustanova kao institucija i elementi njene strukture
Elemanti strukture: 1. specifična struktura prostora- fizičko okruženje 2. struktura vremena 3. struktura socijalnih kontakata 4. sistem aktivnosti dece 5. uloga dece Predškolska ustanova: Shvatanje deteta i koncepcija njegovog razvoja. Dete je ljudsko biće. Vaspitanje kao partnerski odnos. Dete ima pravo: da bude ono što jeste, da se razvija i da postaje ono što nije. Partnerski odnos kao interakcija sa sredinom i sa drugim ljudima. Predškolska ustanova je specifično mesto za odrastanje male dece. Savremena predškolska ustanova ima zadatak da deci obezbedi povoljnu društvenu i materijalnu sredinu sa svim potrebama, uslovima i podsticajima za razvoj bogatih raznovrsnih i osmišljenih aktivnosti kojima ona mogu da se predano bave koristeći svoje ukupne potencijale za razvoj sposobnosti. 2

Ustanova treba da predstavlja sredinu u kojoj se svako dete oseća sigurno i prihvaćeno da bi moglo bezbedno i relativno samostalno da ispituje svet oko sebe. Način funkcionisanja predškolske ustanove treba da bude u skladu sa osnovnim funkcijama. Predškolska usatnova treba da bude bezbedna i podsticajna sredina gde se bogati dečija prirodna i socijalna interakcija. Nijedan kriterijum ne sme biti prenaglašen pa da osiromašuje sredinu. Pedagoški kriterijumi organizacije predškolske ustanove su na prvom mestu. Predškolska ustanova je faktor društvenog vaspitanja dece i dopuna porodičnom vaspitanju i obrazovanju. Predškolska ustanova obezbeđuje komunikaciju sa vršnjačkom grupom i dodir sa širom socijalnom okolinom. Osnovna vrednost predškolske ustanove je što omogućava da deca aktivno učestvuju u njima prilagođenom okruženju. 6. Funkcije predškolske ustanove 1. zadovoljavanje dečijih i društvenih potreba i zadovoljavanje dečijih prava 2. obezbeđivanje sigurne sredine u kojoj če dete moći da unapređuje svoje fizičko i mentalno zdravlje;da se obezbedi aktivno učestvovanje deteta u zajednici dece slične sebi ( društvo vršnjaka), kontakt sa drugačijim vaspitnim modelima. 3. priprema dece za školu 4. dopuna porodičnog vaspitanja i obrazovanja – roditelji sa svoje strane od predškolske ustanove dobijaju neposrednu pomoć ali i priliku da svoj roditeljski poziv ostvare na nov način i uz razmenu sa drugim ljudima. 5. da se pruži pomoć porodici- pedagoško-psihološka kultura Pružajući pomoć porodicama i deci, vaspitno-obrazovna institucija unapređuje ne samo sopstvene metode rada i oblike saradnje sa porodicom, nego i obogaćuje vaspitni repertoar roditelja razmenjujući sa njima modele uspešnijeg vaspitnog delovanja na decu kao i načine zaštite, nege, razrešavanja konflikata sa decom, uspešne načine obrazovanja male dece itd. 6. kompezatorska funkcija – deca iz porodica nižeg socijalnog statusa ( materijalnog i kulturnog)

7. Različiti modeli predškolskog vaspitanja ( osnovni/ celoviti,delimični)
1. OSNOVNI/CELOVITI ( celodnevni/ poludnevni boravak dece) 2. DELIMIČNI ( usmereni na neku oblast v.o. rada) U zavisnosti od područija kojim se bave: a) igra- igraonica, dramske igre b) fizička kultura – dečija igrališta, obuke plivanja c) kultura – ateljei, pozorište lutaka, dečiji bioskopi d) tehnike – radionice, saobraćajni poligoni e) društveni život – sezonske proslave, izložbe, rođendaonice Ovi različiti modeli su nastali kao rezultat različitih potreba roditelja i dece. DELIMIČNI MODELI: • PUTUJUĆI VRTIĆ-AUTOBUS 3

Vaspitno-obrazovni rad se organizuje u posebno organizovanom i uredjenom autobusu. Deca uzrasta od 5-7 god. Iz razlicitih sela, da bi se umanjle sociokulturne razlike i nedostatci. • PUTUJUCI VASPITAC Pruza pomoc i roditeljima gde ne postoje predskolske ustanove. U osnovnoj skoli, u mesnoj zajednici i sl. Odgovarajucem prostoru. Pri jednom odlasku vreme je 8-10 h ali ne neposrednog rada sa decom, 1-2 puta nedeljno. 2-3 h sa decom, ostalo vreme je putujuci vaspitac na raspolaganju roditeljima • BOLNICKE GRUPE Sa decom koja duze vreme provode na bolnickom lecenju. U zavisnosti od uslova i zdravstvenog stanja deteta. Ovaj rad sa decom je pokazao pozitivne rezultate na negativne efekte boravka dece u bolnici, odvojenost od porodice, roditelja. • IGRAONICE Mogu da ih organizuju radne organizacije, biblioteke. Roditelji ucestvuju u troskovima. 1-6 puta nedeljno, boravak je 2-3 h. Voditelji igraonice mogu biti psiholozi, pedagozi, vaspitaci. Program izradjuju sami roditelji i saradnici. • DRAMSKE RADIONICE Organizuju ih predskolske ustanove ali i deciji centri. 1-3 puta nedeljno, 1,5-2 h. Dramsko izrazavanje, pozoriste lutaka, izrada lutaka, izrada scenografije, scenarija. Finansijsko ucesce roditelja nije obavezno. • CITAONICA-PRICAONICA Stimulacija govornog i jezickog stavralastva. Predvidjena je neka clanarina. Zaposleni su uglavnom bibliotekari. • LIKOVNI ATELJEI • SPORTSKI CENTRI Za fizicko vaspitanje, 3-5 puta nedeljno, 1-2 h. Pedagozi fizicke kulture ili vaspitaci vode. • IGROTEKA Slicno kao biblioteka ali se pozajmljuju igracke. Pri bibloteci ili pri predskolskoj ustanovi. • PSIHOLOSKO-PEDAGOSKO SAVETOVALISTE

8. Predškolska ustanova kao faktor društvenog podizanja dece
Buduci da se predskolskim vaspitanjem i obrazovanjem postavljaju temelji citave buduce licnosti i da od njegovog kvaliteta znacajnim delom zavisi uspesnost i dometi potonjeg razvoja i ucenja za njega je pored porodice zainteresovana i citava drustvena zajednica. Ono ima drustveni karakter po dva osnova: jer je porodica osnovna celija drustva, kao i zbog toga sto je staranje o razvoju i ucenju mladih generacija od vitalnog znacaja za napredak pa i opstanak samog drustva ciji su clanovi i deca. 4

Pedagoska literatura o predskolskom vaspitanju . ako se cak zeli unaprediti sam razvoj licnosti. Njena osnovna vrednost je sto omogucava detetu da aktivno ucestvuje u zajednici dece. Boravak u ustanovi omogucuje detetu da dodje u dodir. Tako shvacena predskolska ustanova je odredjena kao prva vanporodicna socijalna sredina u koju se ukljucuje dete koja mu omogucava i pruza povoljne uslove za razvoj i ucenje.To je razlog da se. vec se ono proglasava neophodnim za dobar emocionalni. Prve 5 . kao dopuna porodicnom vaspitanju javljaju predskolske ustanove cije delovanje je ujedinjeno sa porodicnim predstavlja drustveno vaspitanje dece predskolskog uzrasta. Slabljenje vaspitne funkcije porodice bio je univerzalan proces. nacin i pravila zivljenja i ponasanja. cesto sadrzi ili otvoreno izlaze tezu po kojoj je institucionalizacija vaspitanja predskolske dece posledica napretka u saznanju o razvoju i vaspitanju ili stvar drustvenog progresa. Porodica najcesce nije u satnju da obezbedi ni sve neophodne uslove za razvoj saznajnih sposobnosti deteta. narocito kada za njegov mentalni razvoj postane neophodna veca kolicina probranih podsticaja. radu i ucenju i samom sebi kao drustvenom bicu i osobenoj licnosti. narocito ona ranija. Kao sastavni deo zivota malog deteta predskolska ustanova omogucava da ono dozivi bogato i pozitivno iskustvo o saradnji sa drugim ljudima . Poznato je da su prve ustanove za javnu zastitu i vaspitanje male dece. onda se ne moze reagovati jednostavno na posledice. Ako se hoce poboljsati uslovi za razvoj u ranom detinjstvu . komunicira i saradjuje sa odraslima i vrsnjacima sa kojima nije u srodstvu i postaje clan jedne drustvene ustanove u kojoj za sve postoje isti uslovi. o igri. 9. sa kojim treba da bude u saglasnosti. koje « preokret u relativnoj ulozi i potencijalnim uticajima «porodice i skole izaziva u razvoju. jer se htelo «neodgovarajuce» vaspitanje u porodice zameniti ili dopuniti novom formom vaspitanja za koju se unapred zna da ne sadrzi i ne ponavlja « mankavosti i greske porodicnog vaspitanja». interesovanjima i razvojnim potrebama. njegovim mogucnostima. iako se u razlicitim drustvenim slojevima ispoljavao razlicitom dramatikom. njen uticaj na razvoj i ucenje deteta je vrlo velik i dolazi odmah posle roditeljskog. Kritika institucionalnog podizanja predškolske dece Dok je ranije bilo rasprostranjeno shvatanje da je porodica jedino prirodno mesto i pogodna sredina za odrastanje male dece. a zatim i prve pedagoske ideje o institucionalnom predskolskom vaspitanju javile onda kada je gradjansko drustvo konacno ustanovljeno kao oblik civilizacije. U njoj se nastanak i sirenje institucionalizovanog vaspitanja male dece prikazuje kao da je posledica toboz slobodnog i promisljenog izbora izmedju dve forme vaspitanja. socijalni i intelektualni razvoj u ranom detinjstvu. u uslovima koji su njemu prilagodjeni. Buduci da ono u ustanovi provodi veliki deo svog vremena i to kada je najaktivnije. ne samo sto se u javnom vaspitanju male dece vise ne vidi nuzno zlo. danas.

Izdvajanje dece u posebnu drustvenu grupaciju imalo je mnogostruke posledice po razvoj licnosti u celini. Sve do pojave industrijsko-tehnoloskog drustva nikom nije izgledalo da roditelji ne znaju kako da vaspitavaju pa se smatralo prirodnim da je normalna. Samim tim sto deca nemaju vise prilike da ucestvuju u sonovnim formama zivljenja roditelja. Dekontekstualizacija vaspitanja pretvara roditeljski poziv u posebnu delatnost koja stoji naporedo sa svim ostalim poslovima. za nju. U savremenoj porodici vrlo su ograniceni uslovi za neposredno ucesce dece u zivotu odraslih ili. Vaspitanje i stavrni zivot se postepeno razdvajaju. porodica vise nije u satnju da dobro posreduje drustvene.predskolske ustanove-cuvalista. Time pocinje jedan novi proces : deca se postepeno izdvajaju kao posebna drustvena grupacija. koji mozemo da svrstamo i razumemo u sklopu opste problematike otudjenosti savremenog coveka. deciji vrtici. zrela osoba sposobna da odgaji decu. DEKONTEKSTULAIZACIJA VASPITANJA Ocigledno sa ukidanjem porodice kao proizvodne i ekonomske ustanove otpocinju proces dekontekstulaizacije vaspitanja. obrnuto. u drustveno marginalna zanimanja. specijalnost koju treba nauciti i savladati. Razvoj industrijsko-tehnoloskog drustva neumitno ukida porodicu kao proizvodnu i ekonomsku ustanovu.nastali su iz nuzde. a sve vise moraju da obradjuju decu. izmedju dece i odraslih stvara se sve vece rastojanje. njoj nedovoljno poznate zahteve. Time su stvoreni svi uslovi za proces otudjivanja roditelja od roditeljske funkcije. Ostvaljeno im je da u skladu sa temperamentom i zreloscu ali i sa drustvenim statusom i duhom vremena. Roditelji sve manje mogu da gaje. narocito sklonosti. odraslih u zivotu dece. Sledeci shvatanje o drustvenoj uslovljenosti psihickog razvoja mozemo pretpostaviti da je razlika u psiholoskom ustrojstvu izmedju dece i odraslih istorijska pojava. IZDVAJANJE DECE U POSEBNU DRUSTVENU GRUPACIJUSEGREGACIJA DECIJE JAVNOSTI Ukidanje porodice kao produktivne i ekonomske zajednice ne samo sto je dovelo do dekontekstualizacije vaspitanja vec je bitno uticalo i na to da se partnerstvo kao neminovan kvalitet polako gubi iz uzajamnog odnosa izmedju roditelja i dece. Kao privatna ustanova. Nedostatak psiholoskog i pedagoskog znanja u roditelja vec upravo ovaj proces otudjivanja je sustinski uzrok slabljenja vaspitne funkcije porodice. posledica 6 . usled toga roditeljski poziv je potisnut u domen ciste privatnosti. Odvajanje vaspitanja od produktivnog zivota roditelja pretvorilo je roditeljski poziv u delatnost bez ekonomskog znacaja. treba imati vremena i strpljenja. vestine i znanja – laizacija roditelja. kao odgovor na razlicite ucinke izmenenjih uslova za socijalizaciju u porodici. suoceni sa cinjenicom da je vasoitanje. tako bar izgleda. Danasnji roditelji nalaze se na distanci i prema detetu i prema osecanju zivota koje se tako brzo menja. kao metoda rukovodjenja decom. U ovako izdvojenu delatnost treba dodatno uloziti psihicku energiju. biraju izmedju disciplinovanja ili manipulisanja. Sa dekontekstualizacijom vaspitanja iscezao je ovaj konceptualni oslonac vaspitne delatnosti.

osoben govor. određeno shvatanje prirode deteta i čoveka 2. gde ce njihove potrebe i osobenosti biti tretirane i kultivisane na autentican nacin.Kako uticati na neporednu drustevnu sredinu u kojoj deciji vrtic deluje.segregacija . proverava sopstvene hipoteze. specifična koncepcija predškolske ustanove 3. nov nacin i smisao igranja. Dobar deo ukupne problematike predskolskog vaspitanja moze se formulisati u vezi sa nekoliko karakteristicnih pojava a to su : .Kako omoguciti da deca unesu svoje zivotno iskustvo u vaspitnu delatnost vrtica? . ucenje i rezonovanje.Kako stvoriti uslove da roditelji aktivno upraznjavaju roditeljski poziv kroz vaspitnu delatnost u decijem vrticu? . da razvije vise vaspitnih kvaliteta? . kombinuje.razdvajanje vaspitanja i zivota – dekontekstualizacija vaspitanja . U savremenom nacinu vaspitanja dece mozemo izdvojiti dvosmislenost kao markantni kvalitet. Kao podredjena grupa . Deca postaju tokom vremena drugacije organizovana na unutrasnjem planu. interesovanja . deca se jos uvek dozivljavaju i u porodici i u drustvu kao vlasnistvo sa kojim se moze raspolagati i postupati onako kako je to u interesu odraslih ne uzimajuci za ozbiljno interes same dece.Kako preobraziti deciji vrtic od ustanove za poducavanje u mesto zivljenja dece .izmenjenog polozaja dece u drustvu i novog tretmana koji odrasli primenjuju u socijalizaciji. Sigurno je da je izmenjen drustveni polozaj dece stvorio jedno novo polje odrastanja «svet deteta» U novom polju odrastanja uoblicio se osoben dozivljaj sveta. 10.izdvajanje dece u posebnu drustvenu grupu. novo osecanje samog sebe i dozivljavanje odraslih.Kako otvoriti predskolsku ustanovu prema drustvenoj sredini i zivotnim okolnostima u kojima deca rastu? . nacin komuniciranja. Odlike: 1. Dečiji vrtić kao otvoren sistem Prva polovina XX veka nastao sistem otvorene škole. konsultuje drugu decu 7 .otudjivanje roditelja od roditeljskog poziva – laizacija . težnja da se te specifičnosti ostvare i da zažive u praksi Učenje je logička konstrukcija koju dete mora samostalno da izgradi ali tako što stvari istražuje. S jedne strane u nacinu vaspitanja dejstvuje novo osecanje deteta i detinjstva . ugao vidjenja pojava.nacin kako se osobenosti dece i njihovog razvoja tretiraju unutar novog polja odrastanja Drustveno vaspitanje predskolske dece nalazi se pred sledecim pitanjima: . Na osnovu njega formira se shavatnje da treba podsticati deciju sposobnost u izrazu.

posete. Povezanost vaspitanja porodice. Nova saradnja sa roditeljima – roditelji su neposredni saradnici i učesnici u vaspitno-obrazovnom procesu. Ne može se tvrditi da je ustanova otvoren sistem ako: .deca i roditelji nemaju prava da dođu kada žele . 8 . centar lokalne zajednice. organizacija i način grupisanja ) dogovorne prirode. dobija informacije i saznanja kako iz organizovanih.roditelji ne mogu da utiču na ponudu oblika i načina zbrinjavanja decembar ako vaspitač nije drug u igri . više nestrukturirani.ustanova treba da bude Struktura i način korišćenja prostora i materijala . predškolska ustanova prevashodno postoji da zadovolji potrebe dece i roditelja a zatim ispunjava i sve ostale društvene potrebe i uslove 4.vaspitač kao partner. Čitav prostor vrtića bi trebao da bude namenjen deci. vrtića i lokalne zajednice. Mesto učenja nije samo vaspitna soba već cela okolna sredina. organizacija spoljnih kontakata. „Deca uče ono što žive“ . posmatrač i pratilac uspešnosti realizacije programa ( evaluacija) . Kutci bi trebali da budu zamenjeni centrima interesovanja. izrada i sprovođenje raznih projekata. ono u predškolskoj ustanovi predstavlja aktera sopstvenog napretka 3.i odrasle.ako se celokupni rad planira sa pozicije odraslog i unapred planiranog programa. socijalni sastav i pravila i norme koje regulišu socijalne odnose i ukupan život u predškolskoj ustanovi čine bitan deo „ skrivenog programa institucije“ Predškolska ustanova kao otvoren sistem vaspitanja polazi od nekoliko pretpostavki: ● OTVORENOST KA SPOLJA Integracija u realni život – predškolska ustanova kao mesto življenja dece. zavisi od toga kakav svet čini predškolska ustanova.onaj koji stavra prilike za učenje . predškolska ustanova jeste mesto življenja predškolskog deteta 2. vreme. Podrazumeva specifičnu ulogu vaspitača: .onaj koji promišlja i vrednije sopstveni rad ( samoevaluacija) . Zajedničko planiranje događaja. drugima i o svetu deca da izgrade u dečijem vrtiću. učešće u lokalnim dešavanjima. ●OTVORENOST KA UNUTRA Podrazumeva da je njena struktura( prostor. Kakvu će sliku o sebi.istraživač U zgradi vrtića bi trebalo da se ukinu tabuirani prostori. Otvorenost ka lokalnoj zajednici i roditeljima. KONCEPCIJA PREDŠKOLSKE USTANOVE 1. Materijali da su iz svakodnovnog života. Kvalitet interakcije odraslih i dece – ključno pitanje otvorenog sistema. da se prostorije višenamenski koriste. ne bi trebalo da bude zabranjenih prostorija. tako i iz spontanih situacija učenja.

zajednički ciljevi. deca vide roditelje u nekim drugim i novim ulogama . poruke . pisma. saradnjom dobija veće razumevanje i tehničku pomoć Načini saradnje sa roditeljima: . - 11. nepoznat prostor u kojem ga roditelj ostavlja nepoznatim ljudima.Ako ustanova nije mesto življenja. Adaptacija dece u vrtiću Za većinu dece vrtić predstavlja prvo odvajanje od roditelja.vreme koje dete provodi ne sme biti opterećeno „ čekanjem „ i zadovoljavanjem samo bazičnih potreba. Da bi se ustanova „ otvorila“ potrebne su temeljne izmene načina organizacije ustanova i podrška vaspitnom kadru: .poverljivost informacija o porodici – mogu se deliti samo sa ljudima koji su neposredno uključeni u rešavanje problema.Korist za vaspitače – boljim upoznavanjem roditelja vaspitač bolje upoznaje dete i uslove odrastanja.roditeljski sastanci.poseban efekat je za dete čiji je član porodice učestvovao u radu vrtića . Na toj 9 .uspeh je da bar 1 osoba iz svake porodice učestvuje . roditelja i lokalne zajednice.Ako se zaključavaju ulazna vrata . da omogućava interakciju.način saznavanja potreba dece od roditelja : anketni listić .zajdničko sticanje znanja – seminari . ali i individualizovani pristup svakom detetu .uređenje prostora treba da bude izborno i podsticajno.boravak u grupi .obostrano informisanje .razmena informacija . Saradnja sa porodicom: .Korist za roditelje – bolje upoznaju svoje dete i van konteksta porodice .Ako ustanova ne adaptira svoj rad prema potrebama dece. lakša adaptacija i bolje prihvatanje vrtića. savetovališta za roditelje .iniciranje saradnje mora poteći od vaspitača – ne treba očekivati da neće svi sve i da svi sve hoće .kontinuitet porodičnog i instutucionalnog vaspitanja.Korist za decu.kućne posete. uključivanje roditelja u rad predškolske ustanove Saradnja sa porodicom ima višestruke koristi: . već prostor za realizaciju programa . Svakodnevnim dolaskom u vrtić dete će naučiti slijed radnji (dolazak u vrtić odlazak roditelja .povratak roditelja i odlazak kući).raspored dnevnih aktivnosti mora postati fleksibilniji i više adaptiran potrebama dece i roditelja . povećava se krug socijalnih kontakata.

.osnovi dete gradi poverenje u roditelja. agresijom usmjerenom na drugu djecu. što ne može izmijeniti situaciju. flašicu.Redovno dovođenje deteta u vrtić. zadržati/poigrati na hodniku.) i uz koju se može umiriti (tzv. izražavat će vrištanjem.odbijati kontakt s vaspitačem.Doneti stvar za koju je dete emocionalno vezano (dudu.navesti vaspitača kao osobu koja će se brinuti o detetu ("teta će te čuvati dok se ja ne vratim"). na hodniku. . stvari itd. U protivnom roditelj ostavlja utisak nepoverljive i nesigurne osobe što nepovoljno utiče na dete.ljutnju.u terminima koje dete razume.oštro protestovati .). viriti kroz prozor u detetovu sobu i sl. idem na posao" i sl.kratko se opraštati s djetetom. Šta može otežati odvajanje? 10 . koji se manifestira kroz niz emocionalnih. za većinu dece polazak u vrtić predstavlja stres.odbijati hranu ili slabo jesti . definisati količinu vremena koju će dete provesti samo. Pri povratku po dete roditelji se ne zadržavaju dugo u sobi (kako ne bi predstavljali uznemiravajući faktor za ostalu djecu). gazu (prijelazni objekt) .kratko i nemirno ili uopšte neće spavati . gazu. .odlazak roditelja . Kod neke dece odvajanje od roditelja može biti u tolikoj mjeri uznemiravajuće da zadobiva oblik traume. omiljenu igračku i sl.svoju bespomoćnost izražavati nesretnim plačem i pasivnošću .). . zvanjem mame i tate. bez roditelja (npr. Svakodnevnim dolaskom dete uči sled radnji (dolazak u vrtić . .. "…idem kupiti novine. Sa svojim detetom mogu se. biti potpuno orijentirano na njega .povratak roditelja nakon određenog vremena) .Boravak s detetom u vrtiću tokom prvog dana . dekicu.boravak u vrtiću . Prvih dana boravka u vrtiću dete može: . vaspitače. telesnih i ponašajnih reakcija do kojih dolazi kod procene situacije kao opasne i/ili uznemiravajuće.definisati aktivnosti u koje se dete može uključiti za vrijeme boravka u vrtiću ("ti se igraj s kockama dok se ja ne vratim po tebe").naglasiti potpunu verovatnost svog povratka ("kad to obavim vratit ću se po tebe"). Dakle. bočicu.Aktivno uključivanje roditelja u igru i aktivnosti u vaspitnoj grupi.Pozitivan stav roditelja prema vrtiću . ili suprotno tome. Ponašanja roditelja koja će olakšati detetovu adaptaciju na vrtić : .čvrsto držati svoju dudu. Roditelji se iz istog razloga ne bi smeli zadržavati u vidokrugu deteta (npr. odnosno stiče sigurnost u roditelja koji će doći po njega i odvesti ga iz vrtića u sigurno okruženje doma.Poverenje u osobe koje će se u vrtiću brinuti za njegovo dete . prelazni objekt) Kada ostavlja dijete u vrtiću roditelj treba: . prema želji i potrebi.

mokrenju u krevet.) . zaplakan roditelj . naučite ga jesti samostalno kašikom te piti iz čaše. Jer ako i vi prolazite teškoće pri razdvajanju od deteta. ko će onda ostati pribran da pomogne detetu u nošenju s njegom emocijama straha. To što ostavljate svoje dijete u vrtiću da razvija nove veštine i znanja shvatite kao izazov.neka ostane kod bake ili kod neke druge osobe ne nekoliko sati. . 12. Dete koje osjeća roditeljevu nesigurnost i nepoverenje i samo je nesigurno i nepoverljivo. Što možete uraditi prije polaska u vrtić? . puzanju ako je već prohodalo). i da će sve teškoće prilagodbe proći.. sisanju palca.moguća je regresija u ponašanju (kada se dete vrati nekim starim navikama . Kod starije dece to je nešto kraći period.. dudanju dude. Dogovarajte se. na svoje povremene odlaske .ukoliko je dete manje. sugerišite kako pristupiti detetu kada je u nekom neraspoloženju. preneli svoje dužnosti na vaspitače. koje deca pohađaju u određenim vremenskim intervalima da bi učila niti se učenje vezuje isključivo za nju.pripremajte dete od kuće na vrtić . I uvijek imajte na umu da vrtić treba biti lepo mesto puno igre i zabave. Jer nijedan roditelj nije loš roditelj ako mora raditi. ali i sami spram sebe.Roditelj koji..vi se pripremite na situaciju da vaspitanje vašeg deteta prepuštate u određenoj mjeri profesionalcima.prošetajte se uz vrtić. tako da jedina osoba koja bude u stresu kod polaska u vrtić bude vaše dete.privikavate dete. plativši za boravak dece u ustanovi . pitajte što vas zanima. ne oprostivši se od deteta. ukoliko ste u mogućnosti. kod mlađe duži. .. izgubljenosti i bespomoćnosti? Adaptacija djece traje određeni period. Saradnja predškolske ustanove sa porodicom U savremenoj predškolskoj pedagogiji vaspitno-obrazovna institucija se ne shvata kao mesto potpuno odeljeno od porodičnog života.ali to zaista i mislite.Kod nekih roditelja treba menjati i stav da su .Nesiguran. Prilazite detetu s razumijevanjem. Očekivani efekti vaspitno11 . Jedino je važno zadržati pozitivan stav spram vrtića. ZAŠTO? Zato što deca u svojim ponašanjima pokazuju tendenciju kopiranja osjećaja roditelja.Roditelj koji od svog deteta traži dopuštenje za odlazak (“Mogu li sada otići?”. a ne kao kaznu. jer je njemu taj period jako težak. doslovno pobegne . uporno ga uveravajte da ga volite najviše na svijetu i da to što morate raditi ne znači da ga volite manje. “Reci mi kad mogu otići!” i sl..Roditelj koji se dugo zadržava na vratima sobe i/ili stalno viri kroz prozor i sl. pogledajte decu koja se tamo igraju. . kako bi shvatilo da to što vi odlazite ne znači da se nećete vratiti. Budite spremni i strpljivi s detetom taj period jer će dete biti ljuto na vas i kod kuće . govorite o vrtiću sa veseljem i iščekivanjem . . kako bi bilo što samostalnije u vrtiću i što manje zavisilo od drugih.

Zato je potrebno da se uslovi u ustanovi učine sličnijim porodičnim uslovima. Za ovo su naročito pogodne kućne posete i razgovori sa članovima porodice. zanimljivim idejama za saradnju i sl. Ustanova treba da postane centar za razmenu pedagoških. poredeći je sa vršnjacima i međusobno pomognu jedni drugima u rešavanju vaspitnih problema. sadržaje i načine rada u ustanovi.svakodnevne prigodne situacije u ustanovi – prilikom dovođenja dece. pridobiju njihovo poverenje i postignu uzajamno razumevanje. uz razmenu podataka o njegovom razvoju značajnih i za vaspitače i za roditelje. a u ustanovi – kutak za roditelje u kojem se može naći niz obaveštenja o tekućim aktivnostima. priredbama koje se pripremaju. potrebno je da se kod roditelja izgrade pozitivni stavovi i očekivanja u odnosu na rad koji obavljaju vaspitači i poverenje u ustanovu. Potrebno je da se poveća znanje roditelja o tome kako njihova deca uče i razvijaju se i oni shvate značaj svoje uloge u tim procesima kao i potrebu komplementarnog delovanja sa ustanovom. aktivno i da počiva na razumevanju uloge koja im se nudi u ustanovi. Takođe. Postupak vaspitača ne treba da se usmeri samo prema detetu već da teži najširem povezivanju predškolske ustanove sa porodicom i društvenom sredinom u kojoj ono odrasta. Na taj način im se može pomoći da smišljenije organizuju vaspitno-obrazovnu sredinu i podsticaje u roditeljskom domu kao i da se kod njih formira svest o sopstvenim mogućnostima da doprinesu pravilnom razvoju i uspešnom učenju svoje dece. Roditelji treba da upoznaju ciljeve. kao i svest da je kvalitet njihovih odnosa u interesu deteta o čijem se razvoju i učenju staraju. jelovniku. spontanih poseta roditelja i sl. dijetetskih i drugih iskustava između vaspitača i roditelja među sobom. čitavu njenu organizaciju i dr. odnosno sadržaji rada u predškolskoj ustanovi treba da se garde na onome što je urađeno u porodici.obrazovnog rada su mogući samo ako se njihovi napori ujedine i ako u njih ulože sve svoje sposobnosti.Planirane situacije – konsultacije. Uspeh saradnje sa roditeljima najviše zavisi od sposobnosti vaspitača da komuniciraju sa njima . prilika da roditelji upozaju bolje i objektivnije svoju decu u posebnim uslovima. Potrebno je da se između vaspitača i roditelja razvije poverenje i spremnost za saradnju. Potrebno je da se stvaraju prilike za zajedničko življenje i druženje međusobno upoznavanje i razmene: . . medicniskih. Njihovo uključivanje treba da bude dobrovoljno. a vaspitači porodične uslove u kojima dete odrasta. grupni i opšti roditeljski sastanci 12 . Treba koristiti raznovrsne oblike međusobnog povezivanja i informisanja o detetu u roditeljskom domu i ustanovi. a sama ustanova što više otvori za roditelje i ostale pripadnike i predstavnike lokalne društvene zajednice . vaspitne stavove roditelja i njihove mogućnosti da doprinesu ostvarivanju zadataka ustanove. međusobno uvažavanje i podržavanje. Treba da se razviju saradnički odnosi između osoblja koji se bavi vaspitnoobrazovnim radom i roditelja i oni za polaznu tačku u ovom radu uzmu iskustva koje deca donose sa sobom u ustanovu .

bolje planirati i organizovati rad . Neophodno je da u radu sa predškolskom decom bude anticipirano ono što ih očekuje kada pođu u školu koja. u priredbama i predstavama.upoznavanje svog deteta van porodičnog konteksta .Veća podrška . u šetnju) NAČINI SARADNJE SA RODITELJIMA 1. treba da prihvata i pojača efekte rada na predškolskom stupnju. akcije) KORIST SARADNJE SA PORODICOM: ZA DETE: . ZAJEDNIČKO STICANJE ZNANJA ( radionice. odlazak na koncert.usavršavanje roditeljskih veština ZA VASPITAČE : . Glavna osobina sistema vaspitanja i obrazovanja zasnovanog na ideji kontinuiteta je da svi njegovi stupnjevi brižljivo usklade sa razvojem deteta. koji mora postojati u svim njegovim etapama. sastanci.Tehnička pomoć – od ideja do pomoći u realizaciji 13. dobrotvorne akcije) Zejdnički izlasci ( posete pozorištu. panel diskusije. planiranje . saminari. panoi za obaveštavanje.sagledavanje roditelja u drugačijim ulogama ZA RODITELJE: . volontiranje. pisma i poruke.povećanje profesionalne kompetencije – boljim poznavanjem roditelja bolje će razumeti dete. sa svoje strane. Vaspitač u svom delovanju mora uzimati u obzir ono što će mu slediti. izletima.kontinuitet porodičnog i instutucionalnog . telefonski pozivi) 2. koju vespitavaju i obrazuju kao polaznu tačku kako za dugoročno planiranje tako i svakodnevni rad. 13 .- Prisustvo roditelja vaspitno-obrazovnom radu i neposredno uključivanje u njega Specijalne situacije ( u periodu adaptacija) Zajedničke aktivnosti za koje svi imaju interes ( sakupljačke. ZAJEDNIČKO ŽIVLJENJE ( učešće roditelja.lakša adaptacija i bolje prihvatanje vrtića . sadržaji i oblici Ukoliko se ne uskladi delovanje škole i predškolske ustanove. Oboje moraju poznavati karakteristike razvoja dece . razumevanje i uvažavanje od strane roditelja .kontakt sa većim brojem odraslih . Saradnja predškolske ustanove sa školom: zahtevi. može doći do zanemarivanja pa i porušavanja rezultata ostvarenih na predškolskom stupnju a bitno različita sredina i zahtevi stvoriti teškoće u adaptaciji kod dece koja su pohađala ustanovu. predavanja. OBLICI OBOSTRANOG INFORMISANJA ( razgovori. radne grupe) 3. kao što učitelj treba da bude svestan onoga što je prethodilo njegovom radu. Naglašavanjem specifičnosti predškolskog stupnja ne bi trebalo ugroziti kontinuitet procesa vaspitanja i obrazovanja. kućne posete. individualni razgovori. savetovalište za roditelje.

Oni treba da se upoznaju sa programima koje ostvaruju razgovaraju o sadržajima i metodama pripremanja dece za školu. radi međusobnog dogovora i upoznavanja roditelja sa organizacijom rada u školi. „ZRELOST“ – takav nivo fizičkog i psihičkog razvoja koji detetu omogućava da zadovolji zahteve koji će mu biti postavljeni u toku nastavnog procesa u školi. 14.) Saradnju sa školom potrebno je posebno planirati i predvideti vreme. izveštaji o razgovorima. Takođe je neophodno i aktivno uključivanje roditelja u ovu saradnju.razmena informacija o dečijem razvoju . kao i uspstavljanju kontinuiteta između načina života i rada na kakav su deca navikla u predškolskoj ustanovi i onoga što ih očekuje polaskom u školu.druženje između predškolske i školske dece.uzajamno prisustvovanje raznim oblicima rada . kao ključnih faktora bez koga nije moguć potpun uspeh ni u jednoj akciji koja se odvija u vaspitnoobrazovnim institucijama. vaspitače i roditelje dece koja polaze u školu.međusobno upoznavanje programa . posebni prijatelji deteta.obezbeđujući mu uslove za učenje i razvoj . neophodnom da se ublaži pa i izbegne šok koji mnoga deca doživljavaju prilikom prelaženja sa jednog stupnja na drugi. napomene. što je naročito pogodno kada se predškolska ustanova i škola nalaze u blizini. prilagodljivošću. ostvaruje se u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja. mesto i forme saradnje Oblici i načini sardnje predškolske ustanove sa školom: . „zrelost“.prihvati zadatke 14 . postepenim napredovanjem i što je najvažnije . Tokom godine boravka deteta u vrtiću vaspitač stiče sliku razvoja i detetovih mogućnosti praveći dosije o detetu. Neophodni su što češći i tešnji kontakti između učitelja i vaspitača. Bar jednom godišnje potrebno je okupiti učitelje.. školskim zahtevima. Dete mora da bude sposobno da : . koji se odlikuju doslednošću. Osnovni zahtevi za uspešnu saradnju je da ona mora biti obostrana i dvosmerna : škola treba da bude pripremljena da prihvati decu iz predškolske ustanove isto koliko i ustanova da ih priprema za školu. Priprema dece za polazak u školu: „gotovost“. Uključivanje sve dece u pripremne predškolske grupe ima kompezatorsku funkciju jer se na taj način svoj deci obezbeđuju uslovi za proširivanje i sređivanje socijalnog i saznajnog iskustva čime se ublažavaju socio-kulturne razlike i obezbeđuje donekle podjednak start za polazak u školu. „spremnost deteta za školu“ Pripremni predškolski program koji je deo obaveznog devetogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja. U njemu se mogu naći korisne beleške za budućeg učitelja ( beleške. Neposredni cilj pripremanja dece za školu je da se doprinese njihovoj zrelosti ili gotovosti za život i rad kakav ih očekuje u osnovnoj školi. dnevnim boravkom i sl. normativne liste razvoja.

pešačenja do škole i mirnog sedenja u školskoj klupi..pravilan raspored (smenjivanje) aktivnosti u toku dana. stajanje i sedenje bez teškoća. veština i navika poterbnih za snalaženje u novoj sredini. kao i izdržavanje novih napora poput nošenja školske torbe. vodeći računa o njihovim sadržajima (izboru. socijalnu i emocionalnu zrelost. Dete mora da bude sposobno da prihvati zadatke. govora. MOTIVACIONA GOTOVOST – zainteresovanost za učenje i pozitivan odnos prema školi Telesna zrelosti ili gotovosti za polazak u školu. Telesnu spremnost deteta ispituje doktor! Uslovi za dostizanje telesna zrelosti ili gotovosti za polazak u školu uvažavanje uzrasnih karakteristika dece. „GOTOVOST“ – spremnost deteta da stiče i razvija veštine. težinu i telesne proporcije. mašte 5. da razlikuje igru od rada. .Dete treba da bude zdravo i da zadovoljava standarde za visinu. intezitetu i 15 . ranije iskustvo i motivaciju za učenje.- razlikuje igru od rada bude motivisano za rad zadovolji zahteve škole bez ikakvih štetnih posledica po njegovo psihičko i fizičko zdravlje. pamćenja. Ta spremnost podrazumeva fizičku. kao i da bude zrelo za školu ako je postiglo takav stepen razvoja u fizičkom i psihičkom pogledu da može da zadovolji zahteve škole bez ikakvih štetnih posledica po svoje fizičko i psihičko zdravlje i razvoj.Vid i sluh moraju normalno funkcionisati. mišljenja. Školska zrelost predstavlja sposobnost deteta za usvajanje tradicionalnih kulturnih dobara planskim radom i u zajednici sa vršnjacima. OPŠTA GOTOVOST – postignuti nivo psiho-fizičkog razvoja. poverenja.Dete mora imati razvijene navike normalnog hranjenja i kontrole organa za izlučivanje. slušni aparatić).Telesna muskulatura mora biti dovoljno razvijena da detetu omogućava kretanje. VRSTE POSEBNIH GOTOVOSTI ZA ŠKOLU: 1. intelektualnu. sposobnosti i znanja koje su osnov za dalje školovanje. SOCIJALNA GOTOVOST – sticanje specifičnih oblika ponašanja potrebnih za uspostavljanje i održavanje društvenih veza 3. samopouzdanja 4. razvoj komunikacije i stvaralaštva. Složena karakteristika ličnosti deteta u kojoj dolaze do izražaja njegove mogućnosti. razvijanje samostalnosti. kognitivni razvoj. ako je potrebno uz korekciju (naočare. .socio-emocionalni razvoj. EMOCIONALNA GOTOVOST – podsticanje emocionalne stabilnosti. telesni razvoj. na koje će se nadovezati usvajanje nastavnih sadržaja.odgovarajuća motivacija za ove aktivnosti. INTELEKTUALNA GOTOVOST – razvoj intelektualnih funkcija : opažanja. postignuti nivo psihofizičkog razvoja od kojih zavisi aktivno prilagođavanje deteta novim uslovima života i reda . kakvi ga čekaju u školi 2. potrebe i motivi. posebno maternjeg jezika i matematike. POSEBNA ( SPECIJALNA) GOTOVOST – sastavni deo opšte gotovosti i predstavlja posedovanje specijalnih znanja. VRSTE GOTOVOSTI ZA ŠKOLU: 1. pažnje. FIZIČKA GOTOVOST – određen nivo telesnog razvoja i zdravlja 2.

posmatranje ljudi oko sebe i opisivanje: ponašanja. 16 .ima potrebu za stalnim kretanjem.. Priprema treba da se obavlja sistematski.u ovoj fazi dijete razvija inicijativu i nezavisnost. količinski) Jedna od osnovih funkcija pripremanja dece za školu je da učini što neprimetnijim i olakša im prelaz iz jedne institucije u drugu kao i da ubrza proces adaptacije novim uslovima života i rada. Osnovna znanja pred polazak u školu: . stvarima..interesuje se za slova i brojeve.pravilna ishrana.imitacija i identifikacija.ukoliko se dijete ne osjeća uspješnim u ovoj fazi može se razviti osjećaj krivnje i osude samoga sebe. ispoljavanje samopoštovanja.odmor i boravak na svežem vazduhu. interesovanje i motivaciju za učenje i sticanje novih znanja. . izgleda . . Intelektualni (spoznajni) razvoj . težnja za prijateljstvo.može da zadrži voljno pažnju na određenom predmetu.. ako je sadržaj djetetu zanimljiv.mišljenje. Za razvoj koncentracije važne su:društvene igre.neka zanimanja ljudi.pazle. za prirodne pojave.igre memorije. . najbolje je doba za učenje.razlike između živog i neživog. mesece.težnja za samousavršavanjem.interesuje se za odnose među ljudima. govor. alate koje koriste. vremenski. . emocije.osnovna znanja o biljnom svetu.ime i prezime .Socijalna zrelost je povezana s emocionalnom zrelošću ! Emocionalna zrelosti ili gotovosti za polazak u školu podrazumeva da dete:razvije svest o sebi i poverenje u sebe i svoju okolinu. veličini .adresa.traženje bespogovorne poslušnosti u djeteta izaziva strah. Pokazatelj intelektualne zrelosti za polazak u školu:može da razlikuje maštu od stvarnosti.važna je uloga roditelja! Moguće opasnosti:prezaštićivanje djeteta ima uticaj podrezivanja krila.samostalno rešava konfliktne situacije.neke domaće i divlje životinje. obliku.godišnja doba.od rođenja do 5.izražava se jasno i razumljivo..emocionalne reakcije primjerene situaciji..članove svoj porodice .osnovna znanja o saobraćaju. razvijenost samostalnosti i inicijative. država.može svojim rečima da prepriča priču.socijalnonormativna usmerenost.ume da uočava sličnosti i razlike među predmetima po boji.prepozna svoje i tuđe emocije. Imajući u vidu poslovicu da „ ne učimo za školu nego za život „ priprema ne treba da se svede na sticanje znanja i umenja potrebnih za savladavanje gradiva pojedinih nastavnih predmeta. . .pogodna mikroklima prostrije u kojoj deca borave.odsustvo buke. grad. nepovjerenje i nezadovoljstvo Pažnja – prije polaska u školu pažnja je nenamjerna i traje 15 – 20 minuta. težnja za komuniciranjem. .svojim govorom uporno nastoji komunicirati sa svojom okolinom.kontrolišu i kanališu svoje impulse. uvažavajući uzrasne specifičnosti i ograničenja. pamćenje.slagalice..osnovna znanja o čoveku. Socijalna zrelost aktivna težnja deteta da pođe u školu.. sebi pripisuje "prekršaje“. ..razvijenost elementarne samosvesti ( poznavanje sopstvenih mogućnosti).emocionalno-socijalna usmerenost.osnovne matematičke pojmove (prostorni.pravilan položaj deteta za vreme sedenja. Intelektualna zrelosti ili gotovosti za polazak u školu obuhvata: pažnju . njihove karakteristike i razlike.g.stekne samopouzdanje i sigurnost u sebe.sadržaju).razume potrebe i osećanja drugih. dane u nedelji. dete manipuliše predmetima i tako istražuje svijet oko sebe.potrebna mu je emocionalna potpora. sposobnost za samokontrolu svojeg ponašanja.pričanje priča i razgovor o njoj. ali i razvojne perspektive dece.

Posebno su korisni odlasci dece u šetnje i ekskurzije do izletišta. podrška saznajnom razvoju 5. biblioteke. jačanje socio-emocionalne kompetencije 4. izložbi dečijih radova i prigodom određenih praznika i svečanosti. dobro razviijeno i fizički izdržljivo dete. RADA U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU 1. školama i fakultetima koje školuju bazični stručni kadar koji radi u predškolskim ustanovama. Lokalna društvena zajednica ima posebnu ulogu u stavranju odgovarajućih uslova za uspešno ostavrivanje ciljeva institucionalnog vaspitanja i obrazovanja. Ukoliko dobije podršku lokalnih vlasti i roditelja dece sa teritorije društvene zajednice. Saradnja predškolske ustanove sa društvenom sredinom ( zajednicom) Predškolska ustanova i njeni programi imaju efekta na rayvoj dece samo onda kada se yajedno sa programom angažuju ne samo deca i roditelji nego i lokalno okruženje. muzičara. Otvorenost predškolske ustanove prema sredini u kojoj živi i radi. domovima zdravlja. priredi i uopštava ono što opaža u svojoj okolini i da na osnovu toga izvodi zaključke. koji omogućavaju zbližavanje sa svetom prirode i izgrađivanje njihove ekološke kulture. Zmajeve dečije igre. sveštenika. podrška fizičkom razvoju 3. pozorišta ya decu. poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti 15. relevantnim ministarstvima. Predškolske ustanove mogu da okupe decu iz svoje sredine prilikom svečanosti. zainteresovano i sposobno da uči sa izgrađenim motivima i voljno-karakternim osobinama potrebnim za uključivanje u školsku zajednicu i prevazilaženje teškoća koje sa sobom nosi promena sredine i novi zahtevi koji će mu biti postavljeni u školi. negovanje radoznalosti 6. značajno je njeno angažovanje u uređivanju dvorišta i igrališta. ustanova može da organizuje razne oblike rada sa decom koja nisu obuhvaćena njenim redovnim pohađanjem. sala za održavanje priredbi. ZADACI V. Značajno mesto u saradnji sa lokalnom pa i širom društvenom sredinom i osavremenjavanju vaspitno-obrazovnog rada ima saradnja sa odgovarajućim institucijama kao što su zavičajni muzeji..-O. ustanovama kulture. 17 . manifestacija. zološki vrtovi. pesnika. Na preimer. analizira. obezbeđivanju prostorija u stambenim zgradama u kojima će se povremeno okuplajti deca. savez planinara. glumaca. kao i razvoj sposobnosti da posmatra.. mladih gorana i sl. Priprema za školu podrazumeva pre svega zdravo i otporno prema bolestima . rekreativnim centrima i sl.Mnogo je važniji opšti razvoj njegovih intelektualnih sposobnosti i saznajnih interesovanja. centrima lokalne zajednice. ali je uglavnom neophodna saradnja sa roditeljima. Akteri sa kojima predškolska ustanova treba da sarađuje zavise od tipa okruženja. nacionalnog parka i prirodnih rezervata. galerije umetnosti. osnovnom školom. podsticanje osamostaljivanja 2. podrazumeva i dolazak u goste deci književnika.

sportista i drugih kulturnih i javnih radnika . da njenu vrednost treba procenjivati s obzirom na uspešnost ostavrivanja prakse kojom doprinosi formiranju slobodne.-o. v. interesima i razvojnim potrebama. sredstva i uzore za osmišljavanje i organizovanje sopstvene aktivnosti. Kada se govori o organizaciji života u ustanovi. u uslovima koji su prilagođeni detetu. Ukoliko se ne postigne i saradnja svih faktora koji su značajni za razvoj i učenje dece. moguće je da se ustanova doživljava kao «strano telo» nepovezano sa potrebama i interesima sredine. To znači da organizacija života u ustanovi ne sme da bude u sukobu ( koliziji) sa proklamovanim ciljem vaspitanja kod nas.izbor i strukturiranje vaspitno-obrazovnih procesa i sadržaja. Prilikom postavljanja zahteva za organizovanje života u ustanovi za celodnevni i poludnevni boravak dece polazi se od cilja vaspitanja uopšte i uloge vrtića u organizovanju zajedničkog života male dece. svestarno razvijene.objedinjeno i usklađeno funkcionisanje svih elemenata sistema kojim se ostvaruju vaspitno-obrazovni ciljevi i zadaci u predškolskoj ustanovi. već treba da ima 18 . Njegova osnovna vrednost je u tome što detetu obezbeđuje aktivno učešće u zajednici dece slične sebi. ona mora biti privlačna. treba istaći da ona deluje unutar šire organizacije svih faktora koji utiču na razvoj i učenje dece. niti ograničiti zadacima i sadržajima koje predviđa program. Ukoliko se nedovoljno uvažavaju specifičnosti pojedinih regiona. Pod pojmom organizacija se podrazumeva: plansko raspoređivanje prostora. njegovim mogućnostima. aktivnosti kojima se utiče na razvoj i učenje dece. vremena. materijala i vremena. pre svega roditelja a zatim i lokalne sredine ne može se računati na veći uspeh primene programa. Značaj organizacije i osnovna polazišta za uspešnu organizaciju života dece u vrtiću Jedno od najvažnijih pitanja opšte metodike vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom jest epitanje organizacije dečijeg vrtića kao značajnog faktora u formiranju ličnosti. zatim predstavnika raznih profesija i zanimljivih ličnosti uopšte. materijala. naročito porodični život i uža društvena sredina. 16. kvalitetu i raznovrsnosti stimulacije i u njoj svako dete treba da nailazi na najbolje podsticaje. Vaspitno-obrazovni proces se ne sme zatvoriti u zidove dečijih vrtića. stvaralačke ličnosti. odnosno . po čemu se razlikuje od škole i porodice. razumljiva i prilagođena određenim kategorijama dece po obimu. procesa i sadržaja i koliko se u njoj ogledaju najopštije postavke teorije predškolskog vaspitanja i vaspitno-obrazovnog sistema u kome vrtić funcioniše. Za neku organizaciju se može reći da je dobra ukoliko obezbeđuje uslove za ostavrivanje vaspitno-obrazovnih zadataka u pogledu prostora. Da bi sredina dečijeg vrtića postala aktivan faktor delovanja na dečiji razvoj. raznih uzrasta i životnog iskustva. odn.

zahteve i kriterijume za vrednovanje napretka tako da svako dete bude merilo samom sebi a treba težiti da svako dete bude aktivno na najvišem nivou za koji je sposobno kao i da mu se omogući primena . deca najveći deo vremena provode u skučenim ili pretrpanim stanovima koji su često ispod standarda za normalan ljudski život i koji im ne pružaju mogućnost za bezbedno kretanje. U pogledu organizacije vremena to znači obezbeđivanje prirodnog smenjivanja aktivnosti i odmora. Ako je sredina u kojoj se dete kreće prilagođena njegovim potrebama i mogućnostima. vaspitača uže ili šire okoline. Organizacijom prostora i materijala moguće je neposredno unapređivati dečiju samostalnost i odgovornost ukoliko se mogu jednostavno i brzo postavljati i pomerati. 17. Organizaciju dečijeg vrtića treba prilagođavati koliko je moguće svakom detetu.koren u totalnom iskustvu deteta ne odvajajući rad od igre. zbog urbanizacije koja koncentriše stanovništvo na mali prostor. Mogućnosti vrtića u selu i gradu da zadovolje dečije potrebe za aktivnošću i saznanjem U velikim gradskim naseljima . vežbanje i razvoj onih sposobnosti koje su kod njega najaktuelnije u određenom trenutku. Dobrom organizacijom prostora i opreme i odgovarajućim rasporedom vremena i aktivnosti postiže se da oni ne budu samo priprema za školu i budući život nego i mesto dečijeg življenja u kojima deca stiču bogato i raznovrsno iskustvo o svojoj društvenoj i prirodnoj sredini o objektima. kada najviše dolazi do prekršaja discipline i sukoba među decom. kao i o samima sebi. naročito kad je i majka zaposlena. zbog čega roditelji imaju ozbiljnih teškoća u vršenju svoje uloge vaspitača. o ukrašavanju prostorija o aktivnostima koje će se obavljati određenog dana i sl. ono će se osećati manje isfrustrirano i manje upućeno na pomoć odraslih. Nikada ne treba zaboraviti da se organizacija vrši upravo da bi čitav vaspitnoobrazovni postupak bio po meri deteta a ne nekih apstraktnih zahteva postavljenih pre njega. Čitava organizacija dečijeg vrtića treba da je pre svega prilagođena detetu i njegovim potrebama a tek onda potrebama roditelja. traganje i igru. okolnostima i modelima ponašanja u vezi sa njima. iznad njega i radi zadovoljavanja nečijih tuđih potreba. 19 . odnosno individualizovati postupak. dosadi koju stvara nemaštovit izbor sadržaja i uskraćivanja za samoizražavanje. ako su materijali klasifikovani prema određenim kriterijumima i deci poznatim oznakama koje ukazuju na mogućnost njihovog korišćenja ako se prilikom pojedinih aktivnosti stolovi i pod mogu zaštititi od prljanja i oštećenja kao i ako se deci pruže uslovi da učestvuju u održavanju reda i čistoće. kao i izbegavanje « praznog hoda» i « uskih grla» tokom aktivnosti i u pauzama između njih. Decu treba što više uključivati u odlučivanje o rasporedu sredstava i materijala. čin od misli i znanje od njegove konkretne primene. Nedisciplina je uvek izraz loše organizacije. Nagle društvene promene i migracije stanovništva dovele su do prekida sa tradicijom i dekontekstualizacije procesa vaspitanja. dečije nesamostalnosti i otpora represivnim merama vaspitača.

U svim prostorijama mora se obezbediti dobra ventilacija i grejanje a podovi treba da budu takvi da se svakog dana mogu brisati. pitkom vodom. Slike i ostale ukrase izložiti sa merom i ukusom. bioskopi ne postoje. 18. priključak na električnu mrežu kao i telefonski priključak. Takođe. odnosno tradicionlanim arhitektonskim rešenjima određenog kroja do nameštaja i opreme kako se sredina ne bi preterano razlikovala od dečijeg roditeljskog doma. U seoskoj sredini lišavanje kulturnih kontakata – muzeji. življenje u ređe naseljenim. provetrene . žardinjerama i specijalno uređenim kutcima prirode. posebno seoskim sredinama ima određenih prednosti – blisko poznavanje jednog malog ali relativno stabilnog sveta u kome se deca mogu kretati sa poverenjem u ljude koje poznaju . pozorišta. osećanje bliskosti i stalan konatkt sa prirodom. pre svega akademskog karaktera – knjigama.Njihova relativna izolacija može da oteža razvoj socijalnog i drugog iskustva. Prostorije treba da su prostrane. Naročito u urbanim sredinama važno je da u objektiva predškolskih ustanova ima zelenila u saksijama. trebalo bi uzimati u obzir specifičnosti ovih sredina i ne nametati im urbane vrednosti. U gradskoj sredini postoji potreba za fizičkim kretanjem. zbog skučenog prostora javlja se lišavanje fizičke aktivnosti. tekovinama nauke i tehnike. 20 .Otuda se javlja sve veća potreba za društvenom brigom o deci i institucionalnim vaspitavanjem koje. Koliko je moguće treba prilagoditi i sam objekat dečijeg vrtića lokalnim karakteristikama. kao i od saobraćajnica i pogona koji mogu zagaditi lokaciju. ali u selu postoji više kontakata sa tradicijom. pomažući deci da upoznaju ono što je u njoj najvrednije. Sredina ovih vrtića treba da bude ispunjena sadrđajima na koje deca ne nalaze u dovoljnoj meri kod kuće. Vaspitači koje rade sa ovom decom treba da budu upoznati sa karakteristikama lokalne kulture i da se prema njoj odnose sa poštovanjem . Istovremeno. savremene uređaje za odvod otpadnih voda. Osnovni zahtevi pri izgradnji objekta dečijeg vrtića Objekti dečijeg vrtića lociraju se blizu mesta stanovanja dece koja ih pohađaju. Prilikom odabiranja sadržaja i organizacije prostora za dečije vrtiće u ređe naseljenim posebno seoskim sredinama. teži da preraste u društveno vaspitanje. Svi objekti treba da imaju obezbeđeno snadbevanje zdravom . Treba videti specifičnosti bilo gradske ili seoske. u gradu postoji otuđenost od prirode. da deluju udobno i privlačno a nameštaj i zidovi da su obojeni otvorenijim živahnim ali ne drečavim tonovima koji čine prostor svetlijim bez blještanja. Problemi na koje nailaze deca u velikim gradovima najčešće nisu tipični i za decu koja rastu u ređe naseljenjim posebno seoskim sredinama . životnim zajednicama i radom u prirodi. na zdravom zemllištu udaljenom od objekata koji mogu na njih bacati senku. promenama godišnjih doba. povezano sa porodičnim. iskoristiti prednosti ali i kompezovati nedostatke. prati i da ne budu klizavi. svetle.

ostava za v.kabinet vaspitača ( sa stručnom bibliotekom) . U prostorije za decu spada: . Na pregradi treba da je ime deteta.o sredstva i materijale Prateće prostorije : . Sanitarna prostorija : za higijenske potrebe sastoji se iz dela za negu i higijenu sa umivaonicima i dela sa kabinama u kojima se nalaze klozetske šolje prema dečijem uzrastu. kino-predstave i sl. zdravstveno. posmatračke. Najbolje je blago. Prostorija za izolaciju: je manja prostorija sa 3-4 kreveta i namenjena je za privremeni smeštaj dece obolele tokom boravka . priredbe i proslave.garderoba . dok roditelji ne dođu po njih.prostorija za izolaciju Prostorije za vaspitno osoblje : . 21 .19. Višenamenska prostorija : sala. Prostorija za boravak : namenjena je za vaspitno –obrazovni rad sa decom i njihov odmor.za upravu .ekonomat . receptivne i društvene aktivnosti . vežbe . Garderobe : koje se predviđaju odvojeno za svaku grupu. kao i prostorom ispod sedišta za obuću. Ona treba da pogoduje za formiranje delimično izdvojenih prostora za skoro sve predviđene aktivnosti. smeštaju se na prilazima soba za boravak i predstavljaju sanitarni propusnik na izlazu u ostale prostorije. Prostorija treba da bude sa dovoljno svetla koje deci pada sa leve strane kada slikaju i bave se raznim aktivnostima za stolovima.Najvažnije je da prostorija za boravak bude što prostranija.sanitarne prostorije za osoblje Predvorje dečijeg vrtića : Treba da bude dovoljno prostrano da može primiti i decu i roditelje i da bude lepo uređeno kako bi već prvi utisak pri ulasku u zgradu bio povoljan.sanitarna prostorija . Prostorije dečijeg vrtića – prema Normativu Objekti se obično grade za četiri vaspitne grupe (stotinak dece) i svaka od njih treba da ima svoju prostoriju za boravak i prateće prostorije – garderobu i sanitarije.višenamenska prostorija . predviđena je za razne perseptivno – motorne. indirektno dnevno svetlo koje se može regulisati kao i više električnih svetiljki raspoređenih tako da ravnomerno osvetljavaju prostoriju.. Svako dete treba u njima da ima svoju pregradu sa kukama za kačenje krupnijih komada odeće i fijočicom za sitnice.ulaz sa tremom . a pre nego što nauči da ga raspoznaje može da posluži njihova fotografija ili neki simbol.prostorija za boravak ( vaspitna soba) .higijenske. ritmiku.

izdržljiv i lak.20 m toplim otpornim materijalom a oštri uglovi prekriveni zaobljenom oblogom. električni utikači i prekidači postavljeni najmanje 1. prevoznih sredstava. uz primenu sigurnosnih elemenata . da je po konstrukciji jednostavan. programskih sadržaja. dečijih radova i narodnih rukotvorina. tako i za pregraživanje kutaka. Čitav raspored prostorija i nameštaja treba da bude takav da omogući što veću raznovrsnost i promene u sadržajima aktivnosti bez zastoja i čekanja kao i nadgledanje dece. za igre mašte ili uloga 5. Vaspitač treba stalno da procenjuje bezbednost okoline u kojoj se deca kreću i na vreme otklanja sve potecijalne opasnosti. anatomski oblikovane. U vrtiću uvek treba da bude lepo aranžiranog cveća. Uređivanje enterijera dečijeg vrtića – opremljenost prostora s obzirom na potrebe i aktivnosti dece Osnovni zahtevi za izbor nameštaja su sledeći: da je primeren potrebama psihofizičkog rasta i razvoja dece . smeštaju se tako da budu dostupni svakome i da deca ne moraju da traže dopuštenje od vaspitača za njihovo korišćenje. Za sastavljanje su najpogodniji uglasti stolovi koji se mogu raspoređivati na razne načine. pored raznovrsnih oblika i metoda i kavlitetan izbor i dovoljan broj sredstava – igračaka i drugog didaktičkog materijala. prizori iz bajki i sl. terarijum i akvaterarijum sa životinjama i saksije sa biljkama koje se mogu uzgajati u zatvorenom prostoru.o rad zahteva. magnetofonom dija i kino projektorom ( cd player) Pravilno organizovan v. .kutak biblioteke 3. da je ekonomičan i funkcionalan i da pri pomeranju ne stvara buku. voda u umivaonicima koji koriste deca ne sme biti toplija od 35 C̊ .20. Polazeći od vaspitno-obrazovnih zadataka u dečijem vrtiću. Stolice treba da su odgovarajuće veličine. Prostorija za dnevni boravak oprema se stabilnim i čvrstim nameštajem koji vaspitač može da pokreće i koji može da služi kako za smeštaj igračaka i drugog materijala. postera i slika ( dečijih i umetničkih). Da bi se deci omogućilo posmatranje živih bića i razumevanje prirode u objektu treba da nađu mesto akvarijum. da po obradi i materijalu obezbeđuje sigurnost dece i sprečava povrede. mehanizam za otvaranje prozora ne treba da bude dostupan deci niti da im je pristupačan otvoren prozor. Igračke. podovi treba da budu čvrsti. Prema zahtevima normativa rebrasti radijatori moraju biti zaštićeni ogradom. za stvaralaštvo 4. unutrašnji zidovi u prostorijama za boravak dece zaštićeni do visine 1. Ali njih ipak ne treba da bude previše i treba ih s vremena na vreme menjati. čvrste da mogu izdržati težinu odrasle osobe i pogodne za slaganje jedna na drugu. predlaže se organizacija šest kutaka: 1. Tamo gde su objekti dečijeg vrtića na sprat. Vaspitač u vrtiću treba da raspolaže nekim od muzičkih instrumenata. Značajan elemenat nameštaja u prostoriji za dnevni boravak čine stolovi i stolice. društvene igre i didaktički materijal 6. za građenje 22 . sa naslonom.5 m iznad poda. Decu privlače slike životinja. knjige i ostali materijali koji se svakodnevno upotrebljavaju . da je pogodan za održavanje higijene. za istraživanje 2. maskom i sl. elastični ( ali ne klizavi=.

peščanici. trčanje. gađanja . igre mašte ili igre uloga 4. Važna je veličina tog prostora koja je određena Normativom. puzanje i provlačenje. zidovi. penjanje.. Određeni zatvoreni i otvoreni prostor bezbedan za decu . za igre sa loptom i obručem i staze za vožnju bicikla. silaženje i klizanje. brčkalište i prskalište 5. Nije beznačajno planiranje prostora u kome deca borave i bogatstva predmeta u tom okruđenju. klackalice. 3. Treba pomeriti duž yidova jer je prazna središna površina mnogo bezbednija bez fiksiranih metalnih sprava. sabraćajni poligon. zookutak i alat za rad u bašti 6. lestev i sl. park sa negovanom travom i drvećem koje pruža hlad. fizički dobro i skladno razvijene spretne i odvažne osobe. da obezbeđuje higijensko-zdravstvene uslove ali i da bude podsticajan. 22. dovoljno velik da ima odgovarajuću konfiguraciju ( najmanje 2 brežuljka) da raspolaže prostorima različitih namena sa raznovrsnim podlogama. oblik koji šalje niz skrivenih poruka koje ograničavaju ... vučenje. Uređenje eksterijera dečijeg vrtića Objekat dečijeg vrtića. koji može da nadoknadi skučenost života u njima.21. ritmičke vežbe. Korišćeje prostora i opreme u dečijem vrtiću Dimenzije prostora. Teoretičari isključuju prostor kao tehničko pitanje. kojim treba da se doprinese obezbeđivanju pogodnih uslova za normalan rast i razvoj predškolske dece su sledeće: . naročito u urbanim sredinama. guranje. hvatanja. Prostor treba da je podeljen na 6 manjih prostora koji imaju posebne namene: 1. Odgovarajućom organizacijom prostora . Značajno je i kako se prostor koristi i predmeti u tom prostoru. Sprave i uređaje kao što su ljuljaške. gradilište sa priborima i materijalim i uređajima za konstruktivne igre. Funkcije eksterijera dečijeg vrtića . Eksterijer vrtića treba da zadovoljava zdravstveno-higijenske uslove – da je sunčan. opreme. 23 . prostor sa spravama za ljuljanje. održavanje ravnoteže. prostor na kome se nalaze tereni za pokretne igre. 2. Da li su prostorije jasno razgraničene. skakanje. penjanja. nikako ne bi smeo da bude bez odgovarajućeg dvorišta.pribavljanje neposrednog iskustva i znanja o živoj prorodi i prirodnim pojavama . puna vrata.podsticanje na stavralačke igre u prostoru Otvoreni prostor vrtića treba da bude što veći a iz njega treba ukloniti sve što je suvišno. kutak žive prirode – bašta. da se zna gde se šta tačno radi.obavljanje složenih vežbi kretanja.maksimalno korišćenje sunca i čistog vazduha . da svojom opremom omogućava što bolje uslove za razne aktivnosti da ima dovoljno zelenila i da je povezan sa zgradom vrtića. betonskih peščanika i ružičnjaka koji sputavaju kretanje dece i ugrožavaju ih. slobodno hodanje. materijala i aktivnosti u eksterijeru može se doprineti formiranju zdrave.

Bazil Bernštajn – čvrsto klasifikovan prostor zahteva švrstu hijerarhiju.5 h Poludnevni boravak 4 h ( skoro isključivo posvećen v.o radu) Celodnevni boravak 5:30-7:30 – dolazak u vrtić 7:30-8:00 – doručak 8:00-11:00 – aktivnosti u grupi 11:00. blok samostalnih aktivnosti po dečijem izboru 2. Dužina boravka i raspored dnevnog života dece u vrtiću Režimi dana ustanova sa celodnovnim i poludnevnim boravkom dece imaju niz zajedničkih elemenata s obzirom da se radi po zajedničkoj programskoj osnovi. blok kombinovanih aktivnosti Vremenskim rasporedom – ređimom dana – određuje se struktura i ritam dnevnih aktivnosti dece i vaspitača On predstavlja elastičan okvir koji omogućava dobru organizaciju vremena i aktivnosti prema programu koji se ostvaruje u vrtiću. 20% opremljenosti zavisi od vaspitača u opremanju prostora Da li ćemo decu okružiti prirodnim ili veštačkim predmetima. blok usmerenih aktivnosti 3. izolovanost. odstupiti od ustaljenosti. sveprisutnost autoriteta.šalje poruku o vrednostima predmeta Ako su igračke i materijali manje strukturirani ostavljaju više mogućnosti da deca unose svoje strukture. Opšti zahtev za režim dana je da u njemu najviše vremena treba predvideti za sve vrste igara 24 . 23. kao i u pojedinim elementima režima dana. Razlike među njima javljaju se u pogledu dužine boravka. biti individua.Neophodno je da jedan deo strukture bude stalan da bi se deca osećala sigurno ali češće male neznatne izmene prostora su poželjne – poruka – dozvoljeno je izmneniti. nedostatak je strogo namensko korišćenje prostora. Labavije granice – vrata sa prozorima npr. Celodnevni boravak oko 10. Prilikom usklaživanja ritma življenja treba voditi računa o pravilnom smenjivanju raznih vrsta aktivnosti u prostorijama za boravak i na otvorenom vazduhu. Obzbeđuju bolju komunikaciju spoljaunutra Da li se prostor koristi namenski ili fleksibilno.11:30 – ručak 12:00-13:00 – spavanje 14:00-16:00 – odlazak Poludnevni boravak 8:00-12:00 13:00-17:00 (od obroka samo užina) U principu vreme od 8-12 deca i u celodnevnom i u poludnevnom boravku provode na sličan način 3 bloka: 1. čvrste mere kontrole.

Kontekst u kome deca odrastaju utiče na dečije ponašanje. jutarnje telesno vežbanje 5.U vrtiću ne treba da postoji strogo utvrđeni raspored unapred propisanih sadržaja i aktivnosti svrstanih u međusobno manje ili više nepovezane oblasti . Mogući načini planiranja vremena : 1. kombinovane aktivnosti 4. kulturi. Fleksibilno raspoređivanje vremena je pogodnije za saradnju. planiranje po blokovima ( 1 blok . Najčešći uzroci konflikata su igračke i prostor ( prostorna organizacija i opremljenost) Saradnja – sve ono kada jedno dete ima nameru da nešto radi i kada ima želju da to sa nekim radi. obroci 8. samostalne aktivnosti po dečijem izboru 2. rekreativne pauze 6. Postoji direktna veza između broja dece i konflikata ali kod saradnje se nije pokazala takva direktna veza.. već da se odvija kontinuirano u kojima se simultano smenjuju i nastavljaju jedne na druge razne vrste aktivnosti. Institucija pomaže detetu da shavti vladajuću koncepciju vremena u društvu. 25 . Organizacija vremena ima uticaja na pojavu konflikata i sardanje među decom. 24. Uticaj vremenske organizacije na socijalne odnose u dećijem vrtiću – odnosa između vaspitača i dece i dece međusobno Struktura vremena neprekidno ali neprimetno vrši uticaj. vremenskom organizacijom Kada u vrtiću postoje « prazni hodovi» kada naprimer čekaju doručak a ničim nisu animirani ni zauzeti. usmerene aktivnosti 3. Ako se u nekom delu dana češće javljaju konflikti to je pokazatelj da nešto ne valja u organizaciji toga dela dana. vreme za zadovoljavanje higijenskih i fiziolođkih potreba 7. tačno odn. on će ipak biti različit za svaku konkretnu grupu dece. Svoj odnos prema vremenu prenosimo deci. Prostorno – vremenska organizacija u vrtiću određuje ponašanje među decom. kod mlađe dece je to paralelna igra. brojem prisutne dece 2. fleksibilnije i opuštenije Dobra organizacija života u vrtiću je preduslov dobre atmosfere Fleksibilna organizacija vremena doprinosi pozitivnoj i opuštenoj atmosferi. do min. Broj konflikata su u direktnoj vezi sa : 1. – jasno podeljene aktivnosti 2. od min. ELEMENTI REŽIMA DANA 1. odmor-spavanje Iako se prilikom sastavljanja rasporeda vremena polazi od nekih opštih zahteva. 1-2 h) u većoj meri prilagođeno dečijim potrebama .

Kamenova) FIZIČKO SAZNANJE – DELOVANJE NA FIZIČKU STAVRNOST a) perceptivno-motorne aktivnosti b) otkrivačke aktivnosti SOCIJALNO SAZNANJE 1. okviri za saradničke odnose: 1. 26. igre predstavljanja – igre mašte. mala grupa dece ( 5-8) 2. Za interakciju su potrebni određeni kontekst. Pojam i vrste aktivnosti dece u dečijem vrtiću ( prema podeli E. naprimer kada vaspitač učestvuje u aktivnosti. aktivnosti komplementarne delovanju vaspitača a) posmatračke i receptivne aktivnosti b) zdravstveno-higijenske 2. aktivnosti za rano učenje( 2%) 7. rukovanje malostrukturiranim materijalima ( pesak. uviđanja i izumevanja b) aktivnosti predstavljanja. motorne i socijalne malo strukturirane aktivnosti ( 50%) 3. nestrukturiran materijal 3.o procesu koji se odvija u dečijem vrtiću u prvi plan su istaknuti procesi kao značajniji u dečijem razvoju i učešću od sadžaja. Bruner je krenuo od neposredne prakse AKTIVNOSTI 1. Kao najvažniji zadatak ne postavlja se usvajanje avih sadržaja nego sistematsko podsticanje aktivnosti. konstruisanje građevinskim materijalom 7% 4. prevazilaženje i distanciranje od pojavnog i datog a) aktivnosti rezonovanja. likovne i muzičke aktivnosti 4% 6. vreme aktivnosti se povećava. Jedanaest prepoznatljivih kategorija dečijih aktivnosti u vrtiću ( prema Bruneru) Kategorizacija aktivnosti dece u vrtiću. simboličke igre 8% 26 . glina. voda) 2% 5. učestvovanje u okolnom životu i društvenoj stvarnosti a) praktične životne i radne aktivnosti b) društvene aktivnosti LOGIČKO SAZNANJE – prerađivanje. Učešće odraslih. izražavanja i stvaranja Zahvaljujući naglasku na aktivnostima dece u v. partnersko učešće vaaspitača 25. rutinske aktivnosti 2.Stav odraslih prema dečijoj sardanji i konfliktima.

posmatračke aktivnosti 2% 11. IGRA JE: . Oblici u kojima se javljaju : a) oponašanje postupaka – u upotrebi predmeta vrše se zamene ( stolicakonj) b) simbolička imitacija c) simbolička igra uloga sa sižeom – dete podražava odrasle osobe ili drugu decu iz svakodnevnog života i prikazuje njihove međusobne odnose i ponašanje ( kuvanje ručka. spontana aktivnost koja je sama sebi cilj.fiktivna VRSTE IGARA 1. a vršenje pokreta nema neposrednu svrhu. IGRE MAŠTE.neizvesna – po toku i ishodu .izdvojena – prostorno i vremenski . nemaju određen cilj. neorganizovano čekanje i muvanje (15%) Ko odlučuje o tome šta će se raditi u nekom trenutku ? Pogledati koliko se mogućnosti deci nudi za određenu aktivnost. a) senzomotorne aktivnosti sopstvenim telom b) igre predmetima i materijalom c) pokretne igre uz korišćenje rekvizita d) igre glasovima. naročito rada je u tome što je igra slobodna.neproduktivna . Pojam i vrste igara i igrolike aktivnosti dece u vrtiću Igra je aktivnost od posebnog značaja u predškolskom uzrastu i u njoj se izražava napor malog deteta da prevaziđe raskorak između sopstvenih mogućnosti da utiče na zbivanja koja određuju njegovo življenje i obrazaca ponašanja koje mora da usvoji da bi se uspešno prilagodilo stvarnosti kojom postepeno ovladava. Da bi deca mogla sama da odlučuju moraju biti ponuđene bar dve mogućnosti 27. socijalna interakcija koja nije igra (5%) 9. usmerene grupne aktivnosti (7-8%) 10. Osnovna razlika između igre i drugih aktivnosti . SIMBOLIČKE IGRE – IGRE KOBAJAGI Za ove igre još se koriste nazivi – igre imitacije i podražavanja. dramske igre.8. FUNKCIONALNE IGRE Doprinose razvoju odeđenih funkcija Fizička aktivnost je u ovim igrama primarna. igre fikcije i dr.slobodna . odlazak lekaru) d) dramske igre uloga 27 .dobrovoljna . igre iluzije. ULOGA. slogovima i rečima 2.

menjati. „ čoveče ne ljuti se“ – igra sa gotovim pravilima – funkcija ovih igara i da dete uči i zapamti pravila – didaktičke igre spadaju u ovu grupu – perceptivno-motorne aktivnosti – razne otkrivačke aktivnosti – razne zdravstveno-higijenske igre i aktivnosti za aktiviranje čula. Da bi se identifikovala .koja se pretvara u igru ako je deca dobrovoljno prihvate i počnu je slobodno na svoju inicijativu izvoditi u obliku takmičenja ili podražavanjem neke životne situacije. organizaciji i izvođenju igre.. izvrašanje uloga i ostvarivanje zadataka koje je vaspitač postavio. Nije samo rukovanje. dolaženje do nekog cilja sopstvenim snagama. načinu organizacije i izvođenju . pravilima. sticanje higijenskih navika – društvene igre – takmičarske. 28 . saradničke 4.. S obzirom da predstavljaju podražavanje igre. ) b) oblikovanje – pronalaženje najpogodnijeg načina c) ređanje materijala d) grafičko predstavljanje e) građenje gotovim materijalom – lego kocke – u kombinaciji sa drugim predmetima f) rimovanje. već stvaranje. prilagođavati. Neka aktivnost može u početku da bude igrolika aktivnost – dok vaspitač određuje šta će se raditi. a) pronalaženje kombinacija nenamernim rukovanjem ( oko 2 god. KONSTRUKTIVNE IGRE Deca uobličavaju razne materijale . treba proceniti kakve su uloge dece i vaspitača u aktivnosti – ako dominira vaspitač to je igrolika aktivnost. da se postigne nekakav cilj. ako deca imaju glavnu reč u izboru sadržaja. stihotvorstvo – ove igre vid su dečijeg konstruisanja IGROLIKE AKTIVNOSTI Ovim aktivnostima. igrolike aktivnosti se mogu povezati sa svim vrstama igre kod kojih je moguća usmerena imitacija. takva aktivnost se može smatrati za igru.3. zbog dominacije vaspitača nedostaje u dovoljnoj meri spontanost i autonomni karakter.. One su ipak. sasvim slične igrama – po sadržajima. IGRE SA GOTOVIM PRAVILIMA Prvavila mogu biti unapred propisana a mogu se i dograđivati..

Dijagnostička i terapeutska vrednost igre Utvrđeno je da trenutna emocionalna napetost i relativno trajnija emocionlana stanja imaju direktnog odrza na igru deteta. kao i njihovo uvažavanje bez potčinjenosti i zavisnosti od njih. odnosno negativnu emocionalnu tenziju. gde mu je po pravilu obezbeđen privilegovan položaj. 29 . dete iam potrebu za širom interakcijom sa decom različitih uzrasta.28.žU nekim slučajevima i uslovima i spantana igra. U dodiru sa drugim članovima grupe dete ima prilike da mnogo bolje upozna svoje mogućnosti nego u porodici. sama po sebi dovoi do rasterećenja deteta. pod određenim uslovima. Mešanje dece različitih uzrasta u dečijem vrtiću ima mnogo prednosti. Koliko god su odrasli važni za određivanje granica dečijem ponašanju i stavranje povoljne atmosfere za razvoj socijalnih odnosa u vrtiću. motivisana pomenutim konfliktima odnosno tenzijama. U grupi vršnjaka dete je okruženo sebi sličnima sa kojima može da se upoređuje i identifikuje bez rizika da se oseća inferiorno. odnosno akumulirane neprijatne tenzije njima izazvane odgovarajućom igrom bivaju velikim delom razrešene. U toku tako izazvane igre. prisustvo vršnjaka omogućava da se praktično uvežba i usvoji pridržavanje ovih granica a socijalni odnosi obogate i razviju. navedene napetosti se redukuju. zbog čega nema odgovarajuću povratnu informaciju koja bi sledila kao reakcija na njegovo ponašanje. starijom i mlađom od sebe i ukoliko ne može da je zadovolji to ga lišava mogućnosti da nauči raznovrsne oblike saradnje i uzajamne brige karakteristične za spontano formirane grupe. Osim sa vršnjacima u svojoj vaspitnoj grupi. PREDNOSTI ŽIVOTA I RADA U GRUPI Osećanje pripadnosti grupi ima posebnu vrenost za povučenu i stidljivu decu. Neophodno je da se razvije niz interpersonalnih odnosa među decom i stvara zajednička fizionomija čitave vaspitne grupe. Igrom je moguće otkloniti ili bar ublažiti neke psihičke traumatske doživljaje. U grupi se najbolje uči samopoštovanje bez potcenjivanja drugih. Eventualne prepreke čak pomažu detetu da uviđa relativnost perspektive. Prednosti života i odrastanja dece u kolektivu – uzrasno čiste i uzrasno mešovite grupe Uspostavljanje odnosa sa drugim ljudima je jedna od osnovnih dečijih potreba koja prevazilazi ostale vitalne potrebe i ona se ne može zadovoljiti samo kontaktima sa vaspitačem. Nova deca se lakše uključuju u kolektiv ukoliko im pomažu u tome stariji drugovi. U dodiru sa odraslima dete je često prezaštićeno ili njihovim odnosima nedostaje spontanost. uzima u obzir tuđe želje i mišljenja i oslobađa se egocentričnosti što je jako važno kako za njegov afektivni tako i kognitivni razvoj. Potisnuti emocionalni konflikti . Taj terapeutski potrncijal igre zasniva se na činjenici da je igra prirodno sredstvo detetovog samoizražavanja. Play terapija – Melani Klajn 29.

Potrebno je : .urediti sredinu tako da zadovoljava dečije potrebe .Treba preduzeti sve mere da se dete među vršnjacima oseća dovoljno sigurno i prihvaćeno da poželi sa njima da razvija prijateljske odnose zahvaljujući kojima će se osloboditi odbrambenog stava. Starijima je potrebna prilika da se brinu o mlađima od sebe da bi postali osetljiviji na njihove probleme. izgrađivanje odgovornog i humanog odnosa prema drugima. kao i decentriranje.obezbediti dovoljnu količinu materijala i aktivnosti . što je neophodno za socijalizaciju. Obezbeđivanje uslova da se dete opusti. 31. Da bi se osećala kao ravnopravni članovi kolektiva deca treba da usvoje pravila ponašanja koja im omogućuju da žive u skladu sa svojom društvenom sredinom. . Takođe. Vidovi nepoštovanja ličnosti deteta 30 .da vaspitač shvata situacije u kojima se deca nalaze – shvatiti i razmotriti šta se stvarno dogodilo – razmotriti obe sukobljenje strane . Demokratski način saradnje s decom traži ostvarivanje pozitivne discipline. Disciplina u dečijem vrtiću ima prvenstveni cilj da osigura ostvarivanje prava svakog člana kolektiva i uskladi njihove međusobne odnose.pozitivna disciplina se bavi ponašanjem i razlozima zašto su se neka ponašanja desila. smenjivanje broja prepreka na koje dete nailazi u vrtiću na razumnu meru. stekne poverenje u svoju okolinu i oseća dobro u vrtiću.Dobro je koristiti jednostavna podsećanja kao « kocke su za građenje a ne za bacanje». Ona je povezana sa njihovim prihvatanjem pravila življenja u zajednici. Načini uspostavljanja dobrih odnosa i povoljne atmosfere u grupi Osnovni način za uspostavljanje dobrih odnosa i povoljne atmosfere u grupi je dobra organizacija. 30.Starija deca sa izgrađenim veštinama i sposobnostima predstavljaju dobar model za podražavanje i podsticaj mlađoj deci da svoje aktivnosti izvode na višem nivou. a ne osuđivanjem dece. i ohrabrivanja a ne « nemoj» i « prestani» .Da vaspitač traga za pozitivnim dečijim motivima i ponašanjem i da ih komentariše umesto da ističe negativne primere i kažnjava decu. .

različite prirode. „ izvoli“ i sl. u toku dana potrebno je ponuditi više grupnih aktivnosti različitog karaktera. Učenje oblika socijalizovanog ponašanja je od male koristi ako se dete oseća nesigurno i nije steklo poverenje u svoju društvenu sredinu. da kažu „ hvala“. Detetu je potrebno da već na početku uspostavi prijateljski odnos sa vaspitačem da bi moglo takve odnose da gradi i sa ostalom decom u grupi. Granice ponašanja treba da su jasne .32. Neće biti potrebno da se deca podsećaju na pozdravljanje . Da bi se zadovoljila različita interesovanja i osobenosti grupe. zbog čega su sklona da se vezuju za odrasle osobe. Treba pomoći detetu savetom kako da unapredi svoje socijalne odnose kada vidi da mu nešto predstavlja problem i isto tako treba mu ponekad tumačiti motive ponašanja druge dece. različite težine i različitih razvojnih mogućnosti. svedena na razumnu meru i opravdana u dečijim očima a posledice njihovog nepridržavanja predvidljive. Pre svega . izbeći pre nego što se pojave. Probleme u socijalnim odnosima među decom najbolje je preduprediti. Ako im vaspitač u tome posluži kao primer. različite tematike. Uloga vaspitača je da stvara uslove za konstruktivne razmene među decom. različito locirane. Treba da se stvara socijalni okvir koji će predstvaljati stabilan i sređen sistem vrednosti . što podrazumeva uvažavanje motiva. Učiti decu učtivom ponašanju i ljubaznosti nema svrhe ukoliko se i odrasli ne odnose na taj način prema njima. Prvih dana dolaženja u vrtić važno je obezbediti prijatne utiske i pozitivna iskustva. Da osnovna mera uticanja na dečije ponašanje bude podsticanje i usmeravanje. Uticaj vaspitača je naročito važan kod dece koja nisu preduzimljiva u socijalnim kontaktima sa vršnjacima usled nedostatka iskustva. različitog motornog statusa. 31 . pravila ponašanja jednostavna. organizacijom rada u malim grupama i sopstvenim partnerskim i neautoritarnim stavom. Takođe mu treba ponuditi aktivnosti koje poznaje i u kojima može lako da se samostalno snađe. što će uticati da se kod njega izgrade odgovarajući stavovi i želja da ponovo dođe. Uloga vaspitača u unapređivanju socijalnog ponašanja dece u vrtiću U procesu uključivanja u grupu dete prolazi kroz više faza. da poželi sa njima da razvija prijateljske odnose zahvaljujući kojima će se osloboditi odbrambenog stava. treba preduzeti sve mere da se dete među vršnjacima oseća dovoljno sigurno i prihvaćeno . interesovanja i potreba dece i ne sadrži zastrašivanje i postiđivanje kao oblike kažnjavanja i manipulacije.

ili ga prekine. već će se stalno obraćati starijem . Kada emocije nadvaldaju i sukom preti da se ne zaustavi na rečima vaspitač može da ukaže na mogućnost njegovog razrešenja koja će biti najpovoljnija za sve učesnike . međutim. prozivanje dežurnog krivca. U intervencijama ne treba preterivati već postepeno prepuštati deci da samostalno izglađuju svoje prepirke. iznuđivanje obećanja. Konflikti mogu da ukažu šta nam je važno u životu. naredbe. Osim toga. dovođenje do logičke posledice. što će kod njega samo izazvati osećanje da nije prihvaćeno a neće ga naučiti kako da se bolje u nju uključi. upiranje prstom. neslaganja i sukobe jer će tako učiti da ih razrešavaju i sticati značajno socijalno iskustvo.33. moralisanja. U trenutku konflikta uči se njihovo razrešenje – razvijaju se veštine izlaska iz konflikta. Ponekad je nužno razdvojiti sukobljenu decu i izgladiti nesporazum nastao različitim tumačenjima nekog pravila ponašanja. ovim se uskraćuje deci važno socijalno iskustvo zbog čega neće biti sposobna da svoje društvene odnose samostalno organizuju. kažnjavanje. raditi umesto deteta. nesporazumi tinjaju i nagomilavaju da bi izbili u najnepoželjnijem trenutku ili kad je vaspitač odsutan. tužakati ili se baspomoćno povlačiti u konfliktnim situacijama. opominjanje.autoritarnost. Te greške odrasli će dovesti do trenutnog rešavanja problema. šalje se poruka da sa detetom nešto nije u redu a ne ono što radi. Razrešavanje konflikata a da deca pri tome uče : 1. ucenjivanje. stavljanje u poziciju da odlučuje 2. izborom rešenja uz poštovanje zadatog uslova koji treba ispuniti 3. identifikovanje b) razvijanje mogućih alternativa c) odlučivanje za jednu alternativu ( koja je bila dobra po mišljenju deteta) 32 . Greške odraslih: . Najčešću uzroci dečijih sukoba i uloga vaspitača u njihovom rešavanju Dete koje ne ume da se ponaša u grupi izazvaće zlovolju kod svojih drugova. U spontanim situacijama tokom konflikata treba pustiti decu da sami razreše do određene granice – kada počnu da ugrožavaju svoje ili tuđe zdravlje ili kada uništavaju. vika. prozivanje pred grupom. analizom konflikata : a) definisanje . Obavezno se treba umešati kada deca pozovu vaspitača. treba imati na umu da su konflikti normalna pojava i da se stalnim uplitanjem vaspitača u njih i potiskivanjem stvara određena napetost u grupi.

ali kod njih je dovoljno postići da ne shavatju davanje kao trajan gubitak. ono što se želi sa onim što se poznaje. ne struturiran materijal 3. Jedan od najsloženijih zadataka je naučiti decu da dele.34. Jedno od osnovnih pravila mantalne higijene je da osećanja moraju da se izraze kako ne bi negativno delovala na duševno zdravlje deteta. 35. nepreciznost vremensko-prostornih pojmova i sklonost da se meša izmišljeno sa stvarnim. da ustupaju jedna drugoj igračke i druge predmete kao i da vode računa o željama i potrebama svojih drugova u grupi. bogateći i oplemenjujući tako dečiju ličnost u celini. što sve može biti uzrok takozvanih «belih laži». koja izazivaju kod njih duboka preživljavanja. Kultivisanje dečijih emocija Vaspitavanje emocija bi se sastojalo u razvoju sposobnosti kod dece da se uzdržavaju od impulsa izazvanih negativnim emocijama kao i oplemenjivanja. produbljivanja pozitivnih emocija. Zato je potrebno mnogo puta ponovljeno iskustvo dobijanja i davanja igračaka i drugih stvari. Onaj ko ostaje bez igračke ne treba da oseća da je time onaj koji gubi. Jedan od načina učenja dece da dele igračke je da se ograniči vreme igranja određenom popularnom igračkom. obično egoističnih ciljeva. Kada se procenjuju dečija iskrenost treba imati na umu nepouzdanost njihovog pamćenja. već da je onaj koji daje i da oseti zadovoljstvo zbog toga. mala grupa dece ( 5-8) 2. Najpogodniji način za njihovo kultivisanje je približavanje deci tehnika izraza i ostvarenja raznih umetnosti .odnosno neistina izgovorenih bez namere da se neko obmane. da se suoči sa njima i oslobađa ih se na odgovarajući način da se ne bi neurotoziralo nagomilanom agresijom koja može naneti veliku štetu razvoju njegove ličnosti. 33 . Mogućnosti i oblici saradnje među decom i uloga vaspitača u njenom podsticanju Za sardaničke odnose među decom potrebni su određeni kontekstni okviri : 1. Ovo je teško izgraditi već kod mlađe dece. koje će dovesti do intuitivnog shvatanja pravila koja važe za upotrebu zajedničke svojine. Najvažniji način učenja dece iskrenosti je pozitivna reakcija odraslih prema dečijoj otvorenosti i njihov primer. Koliko je moguće treba pri deljenju igračaka podstaći saradnju i pozitivne emocije. Dete treba da postane svesno svojih emocija. Neiskrenošću se ne može postići kod deteta više ljubavi i poštovanja već samo preneti ideja o manipulisanju emocijama kao sredstvu za postizanje svojih . partnersko učešće vaspitača Za povoljan razvoj socijalnih odnosa u grupi važno je negovanje iskrenosti i otvorenosti među njenim članovima.

Očekivanja u velikoj meri utiču na dečije ponašanje i razvoj pojmova o sebi i kod dece se zapaža da postupaju zavisno od uloge koje im je dodeljena. Naročito je značajno da se kod deteta koje se bavi samostalnim i stvaralačkim aktivnostima izgradi poverenje da je ono što radi na svoj način vredno i da ima smisla čak i kada se razlikluje od opšteg ukusa ili sadrži greške čije je javljanje normalno u procesu delovanja. Njega je takođe važno naučiti kako da se suoči sa neuspehom. Veoma je važna slika koje je dete izgradilo o sebi kao sposobnoj i snalažljivoj ličnosti koja je u stanju da prevlada teškoće ako uloži određeni napor. Jedan od ovih načina je prevođenje negativnih emocija u reči. Negativne emocije će se ređe javljati i izgubiće u ntenzitetu zahvaljujući negovanju pozitivnih emocija. Vaspitač treba da pokaže razumevanje prema detetu koje ispoljava negativne emocije i da utiče pre svega na način njihovog ispoljavanja. što je prvi korak u osposobljavanju dece da ih kontrolišu i oslobode ih se na konstruktivan način. igre peskom. 36. najbolje je ako deca svoje negativne emocije isprazne kroz fizičku aktivnost. Nikada ne treba uticati na ponašanje dece postupcima koja idu na štetu njihovog samopoštovanja kojima se izaziva osećaj krivice ili stida a ona kvalifikuju kao „nevaljala“. vodom i glinom.Deci treba pomoći da shvate svoja agresivna osećanja i naučiti ih kako da izađu na kraj sa njima. Na emocije se naročito utiče izgrađivanjem pozitivne slike o sebi i odgovarajućom sociokulturnom sredinom pod čijim uticajem detet bogati i prerađuje svoja emotivna iskustva koja su osnov dobrog razvoja. 34 . Svakako. svoje granice – osobine po kojima je slično i po kojima se razlikuje od ostalih. radi čega se moraju izbegavati svi postupci koji bi ga poružili. Crtanje i slikanje imaju takođe terapeutski učinak ukoliko dete ima mogućnosti da slobodno predstavlja zbivanja i odnose koji su izazvali smetnje u njegovom životu. svoje prednosti. odnosno. Da bi moglo da spozna i prihvati sebe detetu je potrebno da upozna svoje mogućnosti. da „ opravdaju poverenje“ ako su očekivanja pozitivna. kroz slušanje odgovarajuće muzike i sl. Zbog toga vaspitač treba da izbegava pretnje. „sebična“ i sl. da ih izraze na neki od načina koji je najmanje opasan po njih i okolinu. strunjače. pogrdne nazive i stalno dokazivanje svoje nadmoći kao odrasle osobe. obručeve i sl. „ lenja“. Naročito je važno da decu ne osuđuje i ne grdi zbog onoga što osećaju. Da bi poštovalo druge kod deteta treba da se razvija osećanje sopstvene vrednosti i važnosti. I nakon naprezanja se opuste i smire. koja im omogućava da agresiju prenesu na lopte. verovanje da će ako pokuša imati izgleda na uspeh. Takođe se deca oslobađaju napetosti kroz stvaralačke aktivnosti igre mašte ili uloga. odnosno. postiđivali i činili manje vrednim u sopstvenim očima. Uticaj vaspitača na izgrađivanje slike o sebi kod deteta predškolskog uzrasta Jedna od najznačajnijih karakteristika detinjstva je traganje za sopstvenim identitetom. Vaspitač treba da mu pomogne da stekne poverenje u sopstvene snage.

nemogućnosti i slično. koje se izražava kroz osećanje krivice. uputstva. prošla i sadašnja iskustva da sebe doživi kao osobu koja ima različita osećanja i misli u različitim situacijama. krivice i kajanja onda ih se ni dete neće plašiti u toj meri da postanu kočnica njegove aktivnosti i težnji za postepenim osamostaljivanjem. jer na taj način dete uči kako da poveže svoje ponašanje sa trajnim osobinama i kod sebe i kod drugih ( „ to si dobro uradio zato što si oštrouman“). lična iskustva odraslog. te stoga nije u stanju da integriše i zaokruži unutrašnja. Ukoliko često ili stalno sluša globalne vrednosne sudove o sebi.Vaspitač treba da pokaže detetu da ima poverenja u njegovu sposobnost da se ponaša zrelo i odgovorno. uspeh i napredak. ma kako bolno iskustvo bilo i ma kako pogrešilo u ponašanju. 35 . Ukoliko dete stalno doživljava zamerke i grdnje za većinu stvari koje preduzima jer ga interesuju. Bez obzira kakav je ko on je prihvaćen kao vredna i zanimljiva ličnost. što znači razvojni domet. razne tekuće aktivnosti. Predškolsko dete opisuje sebe kroz fizički izgled. Pojam o sebi dete gradi na bazi razlikovanja sebe od drugih. Ukoliko stalno sluša sudove tipa „ ti nisi dobar“ ili „ ti nisi poslušan“ dete će shvatiti da je ono takvo kako mu kažu ali neće znati šta treba da izmeni da bi bilo „ dobro“ i „poslušno“ dete. Umesto grdnji prekora i kazni detetu mnogo više pomaže kad čuje savete. U svojim očekivanjima vaspitač treba da se uvek okreće onome što dete može da postigne. neznanja. maštovitijim. On na taj način pokazuje razumevanje za detetove razvojne probleme. prema sopstvenim potrebama i očekivanjima i usklađivati sa ciljevima i postignućima koje želi da postigne. Važno je da dete shvati da se ponašanje može menjati svojom voljom. Ovo osećanje dete podređuje spoljašnjem autoritetu i ono predstavlja prepreku za razvoj samostalnosti i nezavisnog mišljenja. U razvoju pojma o sebi posebno je važno pomoći detetu da razvije osećanje samopouzdanja što se može postći jedino stalnom manifestacijom prihvaćenosti deteta bez uslova i rezervi. Takođe je važno razviti kod deteta osećaj da se sve može promeniti i popraviti. Na predškolskom uzrastu dete još nema razvijen pojam o sebi. Takođe je važno razviti kod dece tolerantnost ili čak pozitivan stav prema različitostima među ljudima i decom jer one čine život zanimljivijim. Korisno je uz pozitivne ocene o detetovom ponašanju vezati crte ili osobine koje ono poseduje a koj tom ponašanju doprinose. nespretnosti. Stav koji će dete imati prema sopstvenim greškama najviše će zavisiti od stava vaspitača prema njima. dete će izgraditi i globalnu sliku o sebi i težiće da uskladi svoje ponašanje sa njom. budući da najčešće ne razume dovoljno odrasle od kojih tako mnogo zavisi ono počinje osećati neizvesnost u pogledu svog ponašanja i nepoverenje u sebe. ovo razlikovanje u velikoj meri zavisi od vrednosnih sudova koje drugi saopštavaju o detetu. Ukoliko vaspitač ne pridaje pogreškama poseban značaj i ne izaziva kod njega osećanje straha. lične predmete i stvari. bez obzira što ga u jednom trenutku nije opravdalo.

čak «nevaljaloj» osobi koja uvek greši. a kao krajnju posledicu mogu imati potiskivanje svega što je autentično u ličnosti deteta. To će činiti tako šte će mu obezbediti najveću moguću slobodu unutar granica koje mu garantuju bezbednost i koje su mu poznate u sredini u kojoj može da se snađe i kreće sa izvesnošću kao i da izražava svoje autentične porebe bez straha od nerazumevanja osude i ugroženosti osećanjem krivice što nešto može da pokvari ili nekome zasmeta. dete izloženo preteranim očekivanjima i zahtevima koje se « na silu gura u kožu odrasle osobe» okruženo zabranama i ograničenjima. što će se neposredno odraziti i na njegovo napredovanje u razvoju i učenju. koja su pozitivna i povezana više sa osećanjem prihvaćenosti nego odbačenosti. Suprotno tome. Važno je da se dete dolazeći u vrtić oseća sigurno i prihvaćeno. Razvijanje sigurnosti kod dece Deca koja imaju pozitivnu sliku o sebi. gubi poverenje u svoje sposobnosti da deluje samostalno i ispravno gradeći o sebi sliku kao o nespretnoj. 38. počinje da se oseća nesigurno i neprihvaćeno. kao i određenu sigurnost u kontaktima sa drugima. stvaralaštvo više nego podražavanje. 36 . Deca treba da budu više vođena svojim ličnim namerama ( koje vaspitač kultiviše i usmerava) nego odlukama odraslog. Vaspitač mora da preuzme odgovornost za fizičku. koja su prihvatila svoju ulogu i stekla poverenje u sopstvene mogućnosti. slobode i inicijativnosti kod dece Dete nije isključivi proizvod nasleđa. niti se može razviti u slobodnu svestranu i stavralačku ličnost nezavisno od svoje aktivne i dobrovoljne uključenosti u vaspitno-obrazovni proces. Ako se deca okruže ljubaznošću . To znači da svako dete nosi u sebi potencijalno jednu ličnost kojoj je potrebna izvesna samostalnost da bi se svestrano razvijala i izgrađivala. Razvijanje samostalnosti. slaboj. neprijateljstvo prema okolini i samom sebi. nagone ga na neiskrenost. bolje se osećaju i uspešnije uspostavljaju socijalne odnose sa svojom okolinom. pretvaranje. čiji pokušaji nailaze na otpore i negativne reakcije odraslih. Podsticanje razvoja slobodnog i samostalnog dečijeg „ja“ ne podrazumeva prepuštanje deteta sebi. zahvaljujući iskustvima koja dete stiče u dodiru sa svojom okolinom.37. sredine u kojoj raste i vaspitnih uticaja. ako im se pruži razumevanje i podrška. bez obzira kako se trenutno odrazili na ponašanje deteta. tako da se preko njega može saznati šta misli i oseća o sebi kao i šta očekuje od drugih ljudi. Strah i osećanje nesigurnosti . bezbednosti nego ugroženosti. Osećanje sigurnosti se razvija postepeno. Ono je usko povezano sa poverenjem koje dete ima u sopstvene snage i svoju okolinu. Ono zahteva stalnu brigu i uticaj vaspitača kojima se podstiče više spontanosti i aktivnosti nego pasivnost i reprodukovanje. ona će se ponašati konstruktivno i prijateljski prema svojoj okolini a vaspitni postupak će se odvijati uspešno i bez težih problema. slikom koju ima o sebi i ulogom koju je prihvatilo. mentalnu i posebno emocionalnu sigurnost deteta. lično iskustvo više nego pamćenje.

Nezavisnost dece se izražava kroz sve vrste ponašanja kojima postižu ili zadržavaju inicijativu i kontrolu nad aktivnostima kojima ostvaruju sopstvene ciljeve. Nezavisnost se ogleda u mnoštvu aspekata kao što su : - lična nezavisnost u praktičnim stvarima ( oblačenje, hranjenje, pranje) - nezavisnost potrebna za snalaženje u okolini ( da se dete slobodno kreće, stupa u kontakt sa nepoznatim osobama, kupuje u prodavnici) - nezavisnost u odnosu na grupu dece kojoj pripada ( da se odupire pokušajima tiraniziranja, da se ne zadovoljava samo oponašanjem drugova) - emocionalna nezavisnost ( da je u stanju da se snađe i samostalno zabavi u određenim vremenskim periodima a ne uvek da traži prisustvo i pažnju odraslih) - intelektualna nezavisnost ( sposobnost da traži i pronalazi sopstvena rešenja za probleme, misli svojom glavom i ne veruje uvek na reč) - nezavisnost u stvaralačkom izražavanju ( originalnost, fleksibilnost i fluentnost u kreativnoj produkciji – crtanju, modelovanju, konstruisanju , igri i dr.) Treba imati u vidu da i najjednostavnije veštine koje dete savlada, kao što su vezivanje pertli za cipele, rukovanje priborom za jelo, sečenje makazama i dr. imaju značajnu ulogu u njegovom postepenom osamostaljivanju i sticanju poverenja u sopstvene mogućnosti. Nezavisnost dece negovaće se i povećavati ohrabrivanjem njihove inicijative, spontane aktivnosti i samostalnog delovanja sa jedne strane kao i postepenim smanjivanjem obima „ usluga koje im čine odrasli“. Vaspitač koji veruje u decu i njihove razvojne mogućnosti davaće im prilike da se ispolje, što se može postići samo ako čitav v.o rad zasnuje na slobodi i emancipaciji njihove ličnosti. Poznato je da anksioznost najčešće uzrokuju razni oblici pritisaka kaojima je dete izloženo, u obliku preteranih zabrana, stalnog prigovaranja, ispravljanja ponašanja i sl. Slobode koja vodi emancipaciji dečije ličnosti nikada ne može da bude previše. Ova sloboda ne znači anarhiju ili nepostojanje pravila u životu deteta, nego predstavlja mogućnost da dete bira unutar onoga što mu je ponuđeno u dečijem vrtiću i što se uklapa u opšti okvir ponašanja koji se stvara organizacijom života i rada u kolektivu. Sloboda uvek podrazumeva poštovanje prava i interesa drugih ćlanova kolektiva i određeno usklađivanje sa njima radi zajedničkog života i saradnje. Potrebno je da deca znaju granice svoga ponašanja u okviru kojih će s eosećati bezbedno i biti prihvaćena od svoje okoline. Zato im od njihovog dolaska u vrtić, treba ukazivati na pravila koja važe u njemu kao i na njihov smisao. Ovi zahtevi treba da budu izraženi u pozitivnim terminima, odnosno treba učiti decu kako da se igraju peskom ne rasipajući ga , pravilno stanu u red i sarađuju u igri. Ova pravila treba saopštiti već na početku i insistirati na njihovom poštovanju sve dok ih deca ne usvoje i počnu ih se pridržavati bez podsećanja. 37

Zadatak da se deci obezbedi najveća moguća sloboda, nezavisnost i inicijativa, podrazumeva i okvire koji će im garantovati ličnu bezbednost i čuvanje društvene imovine koja se nalazi u dečijem vrtiću. Vaspitač ima pravo da postavi granice u ponašanju, da spreči dete da čini nešto čime bi nanelo štetu sebi ili okolini, međutim, u okviru tih granica ono je slobodno da ispolji svoju inicijativu , da upravlja svojim postupcima. Uvek treba imati na umu da je svrha reda i organizacije u vrtiću pre svega da omogući detetu maksimum slobode u kretanju i izražavanju, bez ugrožavanja slobode i stavaralčkih težnji drugih. Dete ima potpunu slobodu samo dok se njeno korišćenje tiče isključivo njega, odnosno, ne ugrožava sloboda drugih i ne dovodi u pitanje njegova lična bezbednost. Ako se vaspitač pridržava ovog zahteva onda neće nikoga prisiljavati da sluša priču ili muziku koje su planirane, da uči pesmicu, slika prema zadatoj temi i na određen način, uključi se u igru i prihvati dodeljenu ulogu. Prisiljavanje nikada ne može pomoći detetu da uči i razvija se i bez obzira na namere onoga ko ga primenjuje, verovatnije je da će dati suprotan efekat. GLASANJE – ukoliko deca imaju više prilika da odlučuju, utoliko će se formirati kao slobodne, samostalne ličnosti. Program koji se ostvaruje u vrtiću, predstavlja obavezu za instituciju i vaspitače kao osoblje zaposleno u njoj, ali ne i za decu. Njihovo učešće u v.o procesu mora biti dobrovoljno i usklađeno sa onim što žele, čemu teže, što mogu da usavršavaju i postižu. Dok vaspitač priprema uslove i podsticaje za razvoj dečijih aktivnosti, ponašanje dece može biti raznovrsno u onoj meri u kojoj se javljaju individualne razlike među njima. Treba da se poštuje detetovo pravo da ne učestvuje u pojedinim aktivnostima koje je inicirao vaspitač pod uslovom da se u toku njihovog odvijanja ne bavi ničim što bi ometalo druge. Deci je naročito važno pružati mogućnosti da palniraju aktivnosti i učestvuju u određivanju pravca njihovog odvijanja, trajanja, procedure i organizacije.

39. Kvalitet emocionalne veze vaspitač-dete
Odlučujući faktor u uticaju dečijeg vrtića kao institucije na razvoj i učenje predškolskog deteta je osoba koja je posrednik između programskih sadržaja koji se ostavruju, utičući na njegov odnos prema ovoj sredini, potstičući ga na bogatu i raznovrsnu aktivnost ili ga ograničavajući. Ni najbolje odabrani sadržaji i materijalni uslovi za njihovo ostvarivanje ne mogu umanjiti ulogu vaspitača. Od ličnosti vaspitača najviše zavisi spontanost i prilagodljivost ritma življenja kao i čitava atmosfera u dečijem vrtiću. Ako je vaspitač krut i nervozan, to će se odraziti u obliku napetosti i otpora kod dece. Ako je ponašanje vaspitača nedosledno i hirovito takvo će biti i ponašanje dece. Ako se on ponaša veselo i neusiljeno deca će to prihvatiti kao sastavni deo opšte atmosfere u vrtiću. Od prvog dana boravka dece u ustanovi vaspitač radi na uspostavljanju bogatog i sadržajnog emocionalnog odnosa sa njima, koji je obostrano prijateljski , saradnički i zasniva se na međusobnom uvažavanju, poverenju i brizi. 38

Detetu je potrebno da se oseti da je vaspitač zainteresovan za njega lično a ne samo za ono čime se dete bavi. Bliskost sa vaspitanikom omogućava mu da postigne mnogo više u delovanju na dečiji razvoj i učenje i to na načine koje se verovatno ne bi pokazali efikasni kada bi ih primenila detetu nepoznata osoba. Osim toga, dete nikada neće biti drsko i bezobrazno sa osobom koja mu čitavim svojim ponašanjem iskazuje poštovanje, koja je srdačna i blaga u ophođenju, koja ga ne gleda sa visine i ne insistira na pokornosti.

40. Osobine dobrog vaspitača
Dobar vaspitač prepoznaje se po tome što mu njegov posao predstavlja zadovoljstvo. On voli decu i dobro se oseća u njihovom društvu. Iako ima sasvim određen stav prema određenim oblicima ponašanja, on prihvata svako dete i ima razumevanja za njegove postupke. Svoja osećanja prema deci dobar vaspitač izražava tonom kojim im se obraća , izrazom lica i rečima. Dete mora osećati da je vaspitač „ na njegovoj strani“ da mu ono nešto znači, da ga uvažava, ceni, raduje se njegovim uspesima i ne osuđuje ga za neuspehe jer veruje u njegov pozitivan razvoj kao i svoje mogućnosti da mu doprinese. Takav vaspitač takođe je svestan i svojih ograničenja i nedostataka i ne pokušava da obmanjuje decu mitom o sopstvenom savršenstvu, već je u stanju da prizna svoje greške i uči iz njih. U njemu dete nalazi osobu spremnu da mu uzvrati pozitivne emocije, da mu na osmeh odgovori osmehom, pomiluje ga , zagrli, uteši, uzme u naručje... Dobar vaspitač je blizak detetu, prihvata ga kao ličnost i osetljiv je na njegove potrebe. Određen otpor zahtevima vaspitača je normalna pojava jer se ne može očekivati od deteta da se pasivno prilagođava svemu što se od njega zatraži. Sasvim je prirodno da dođe do protivljenja , prepirke pa čak i ljutnje u njegovim reakcijama na zahteve vaspitača, koji treba da poštuje njegovo pravo da ima različite želje i mišljenja ali i da , kada je potrebno, sprovede zahtev do kraja. Međutim, dete ne treba da se oseća da je manje prihvaćeno cenjeno i voljeno zbog toga što je ispoljilo pomenute razlike. Prirodnost je najvažnija osobina pravilnog odnosa vaspitača prema deci. Svaka usiljenost, izveštačenost, prenemaganje sladunjavo korišćenje deminutiva i drugih posebnih načina obraćanja deci suštinski onemogućava izgrađivanje iskrenog otvorenog, prirodnog odnosa kakav treba da se uspostavlja između mlađih i starijih. Deca sasvim dobro osećaju kada se pokušava manipulisati njima što ih u početku zbunjuje a zatim navodi da i sama počnu razvijati mehanizme manipulacije sa odraslima. Ako je odrasli odlučan i tolerantan, ako se od njega očekuje pozitivno ponašanje, uspeh u aktivnostima, zalaganje i iskrenost, dete će sve učiniti da opravda ovakva očekivanja i odnosiće se na isti način prema samome sebi. On treba da služi daci za primer kao osoba koja obavlja svoj posao istrajno i vešto, koja rešava probleme sistematski i strpljivo i zahvaljujući svome trudu postiže uspehe. Osobine vaspitača: 39

-

obrazovana, iskusna osoba koja se posvećuje svom razvoju dosledna, sigurna u sebe, s jasnim ciljevima, svesna i strpljiva, energična i odgovorna poštuje i prihvata kulturne razlike decembar intuitivna i izvorna, kreativna u bavljenju programom, usmerena na razvoj dece, da raspolaže odgovarajućim metodama rada topla, sa smislom za negovanje, optimistična sa smislom za humor.

41. Spontano i naučeno u ponašanju vaspitača

42. Vrste autoriteta
Svoj autoritet u grupi vaspitači postižu na razne načine. Njihova tipologija načinjena je polazeći od toga kako su raspoređena prava i dužnosti između njega i dece. 1. AUTORITARNI TP 2. ANARHIČNI TIP 3. DEMOKRATSKI TIP AUTORITARNI TIP Može se lako prepoznati po tome što je on gospodar u svakoj situaciji. Deca ga slušaju bez pogovora. Kada se uđe u sobu, čak i za vreme „ slobodnih aktivnosti“ deca sede u tišini i prema uputstvima vaspitača obavljaju ono što im je odobrio da rade. Iza čitavog njegovog ponašanja stoji duboko uverenje da su deca sposobna samo za ono što su ih naučili odrasli, odnosno da će njihovo ponašanje biti ispravno samo dok se odvija prema instrukcijama i pod kontrolom starijih od njih, isto kao što veruje da je poslušnost osnova vaspitanja i da mu se deca moraju povinovati bez pogovora. Kontroliše sve što se zbiva u grupi a deca se potčinjavaju njegovoj čvrstoj ruci i povišenom glasu, plašeći se da ga ne izazovu. U takvoj atmosferi deca se osećaju nerazumna i slaba, što doprinosi stvaranju slike o sebi kao inferiornoj, bespomoćnoj osobi koja greši uvek kada je aktivna i pokuša da pokrene neku inicijativu. Autoritarni vaspitač naročitu pažnju i napore posvećuje tačnom pridržavanju „ režimu dana“ i svako odstupanje od njega tretira kao prekršaj discipline. Autoritarno rukovođenje decom ne zahteva od vaspitača mnogo maštovitosti u radu niti prilagođavanje individualnim karakteristikama i potrebama dece. Nagradama i kaznama on se služi kao ucenama. Kada naiđe na tvrdoglavo dete ili dete koje u bilo kom pogledu odstupa od njegovih merila i zahteva on sa još većom upornošću koristi sve mere spoljašnjeg uticaja da ga prilagodi i savlada. U nedostatku elemenata samodiscipline, održavanje reda i mira postaje jedan od njegovih glavnih zadataka, a ukoliko mu budnost propusti ma i za trenutak u grupi dece nastaje haos, čije smirivanje zahteva još krupnije represivne mere. Autoritarni način vaspitanja na prvi pogled ima za rezultat red, poslušnost i disciplinu, međutim, konflikti i otpr dece samo su potisnuti i čekaju trenutak kada nekontrolisano izbijaju kao erupcija. 40

Organizaciju unosi u korišćenje materijala njihovim brižljivim izborom u skladu sa mogućnostima . Demokratski vaspitač ohrabruje dete da ima i da iznosi sopstvena mišljenja i predloge kao i da uvažava tuđa. On najčešće nema sposobnosti da deci ukaže na granice koje njihovom ponašanju osiguravaju slobodu. on se koristi njihovim preusmeravanjem u pozitivnom pravcu kao i oslanjanjem na ono što je kod dece pozitivno . Igračke. uz postavljanje što širih granica ovom korišćenju. Graja skoro u svakom trenutku nadjačava pokušaje vaspitača de se obrati deci i on ima problema da ih zaštiti od međusobnih povreda. nacrtaju ili razgovaraju bivaju namerni ili nenamerno ometani os ostalih. U svome radu on polazi od dece sa kojom usklađuje svoje uticaje i zahteve. interesovanjima i potrebama dece. Čak i ona deca koja uspeju da se bave nekom aktivnošću ne mogu da se udube u nju. kada se opredeljuje prilikom glasanja i njegov glas vredi kao i svaki dečiji. Ovakav vaspitač prihvata razlike među decom kao njihove osobene vrednosti čije ispoljavanje i razvoj treba podsticati.ANARHIČNI TIP Perdstavlja suprotnost autoritarnom i kod njega je sve dozvoljeno. zahvaljujući srdačnim. bavi se istim aktivnostima kao ona i sl. kada ih pita za mišljenje i postupa prema njihovom predlogu. jer je teško održati interes duže vremena u takvoj gužvi i galami. kojima se isključuje samo njihova zloupotreba. npr nije vratio bojice tamo odakle ih je uzeo. već aktivno uključujući vaspitanike u njihovo održavanje. Prvo što se zapazi pri ulasku u prostoriju za boravak je zaglušujuća galama. U ekstremnim slučajevima dolazi do prave anarhije koja može da ugrozi dečiju sigurnost. Utiče na dečije stavove i mišljenja bez mnogo pričanja i moralisanja ličnim primerom i naglašavanjem onih situacija u kojima se ogledaju tolerancija i saradnički socijalni odnosi. stalno se dokazuje u praktičnim životnim situacijama i na načine koji mogu da im posluže kao model za sopstveno ponašanje. Ravnopravnost koja karakteriše njegov odnos prema deci. kada sedi sa njima u krugu. niti pravila koaj obezbeđuju normalno odvijanje zajedničkog života u grupi. DEMOKRATSKI TIP Demokratski vaspitač je onaj koji uspeva da stvori dobru organizaciju i radnu atmosferu ne namećući ih deci . U slučajevima neprihvatljivog ponašanja dece. prepušteno slučaju i improvizovano. kada se pridržava pravila kućnog reda koji važi za sve u vrtiću. konstruktivno i otvoreno za saradnju. kao i međusobnom uvažavanju i poverenju. saradničkim odnosima koje je uspostavio sa njima. da je ušao u sobu u cipelama. Najbolji dokaz vaspitaču da je takav odnos uspostavljen je kada deca počnu da mu spontano zameraju što je zanemario neko pravilo uspostavljeno u grupi. Deci mnogo znači kada vasoitač sedne među njih i jede istu hranu. 41 . da niej oprao ruke pre jela i sl. sredstva i materijal su razbacani svuda po sobi a pokušaji pojedine dece da nešto sagrade.

upućivanjem dece da u što većoj meri koriste svoje snage u delovanju. Da bi uticao na dečije aktivnosti i pojačao razvojne i saznajne efekte. pre nego što se odluče da samostalno nastave ono što su započela zajedno sa vaspitačem. Ovu svoju ulogu vaspitač obavlja . rečima i izrazom lica ohrabruje dete da pređe preko oborenog stabla . Podržavajući dete u svemu što je kod njega pozitvno i što ima razvojnu perspektivu. izborom i rasporedom materijala koji im obezbeđuje. neku decu treba podstaći i usmeriti u procesu aktivnosti a neku zainteresovati nečim novim kada je očigledno da su iscrpela sve mogućnosti onoga čime se trenutno bave. Deci ne treba nametati aktivnost niti insistirati da nešto naprave isključivo po želji vaspitača. Ponekad je njegovo prisustvo nužno da bi se izbegao ili izgladio konflikt. ukazivanjem na moguće puteve kojima se dolazi do rešenja pojedinih problema. Vaspitač ima važnu savetodavnu ulogu u organizaciji dečijih aktivnosti jer se ne može osloniti na to da će deca uvek imati inicijativu u korišćenju svih mogućnosti koje su im ponuđene. On takođe doprinosi psiho-socijalnom razvoju dece uređujući sredinu vrtića tako da predstavlja za njih svet koji poznaju .43. U prvom slučaju vaspitač doprinosi razvoju dečijeg samopouzdanja i osposobljava ga da deluje oslanjajući se na sopstvene snage. Vaspitač usmerava decu u procesu njihovih aktivnosti i čini ga efikasnijim na više načina : organizacijom sredine koja ih okružuje. usmeravanju i bogaćenju dečije aktivnosti. Njegov osnovni zadatak je da obazbedi mesto vreme i opremu za dečiju aktivnost pre nego što započne a zatim joj omoguči da se što intenzivnije i sadržajnije razvija.. vaspitač može da postavlja pitanja. govoru i mišljenju. Sigurno je da se razlikuje pomoć vaspitača koji je na odstojanju. vaspitač ga podstiče da istraje u aktivnostima za koje se opredelilo. Ima dece koju je potrebno usmeriti i uvesti u aktivnost. Deci treba ponuditi da izaberu aktivnost koji žele. pomaže mu da dođe do odgovora na pitanja koja ga interesuju.. Postoje razne vrste pomoći. Najveća pomoć vaspitača detetu ogleda se u zadovoljavanju njegovih potreba i pomaganju da se sve više oslanja na sopstvene snage. odnosno stiče nezavisnost od pomoći odraslih. pridružuje im se u isprobavanju igračaka i drugih stvari oko njih i demonstrira im korišćenje pojedinih uređaja u kutićtima pre nego što počnu deci služiti za proveravanje i utvrđivanje stečenog iskustva. podsticanju. razumeju i mogu u njemu dobro da se snalaze. On ih uvodi u korišćenje opreme pokazivanjem kao i pričanjem. dok ga u drugom slučaju čini zavisnim od sebe. kao i da pomaže deci u obavljanju pojedinih postupaka prilikom ispitivanja. pre svega. da opisuje rečima ono što se događa. od neposredne pomoći koja se sastoji u njegovom držanju za ruku. 42 . Učešće vaspitača u aktivnostima dece Za razvoj dečije ličnosti potrebni su stalna briga i uticanje vaspitača posvećeni izazivanju. da daje objašnjenja i odgovara na pitanja.

imitacija. sklonosti i potrebe za stvaralaštvom. sposobnost intuicije i veština ophođenja sa grupom dece. navika i sl. međutim razlikuju u stepenu i vrsti kreativnosti koje pokazuju. 44. Čime vaspitač najviše vaspitava Oduvek se primer posmatrao kao najuspešnije sredstvo vaspitanja. Vaspitač treba da bude stvaralac. Nigde više nego kod vaspitanja nije toiko potrebno da se reči slažu sa delima. Deca imaju urođen nagon za podražavanjem – učenje po modelu. razvijena empatija. 43 . ljubav prema deci i pozivu. Da li je u čoveku snažnije razvijena želja i potreba za spontanošću i kreatinošću ili potreba da njegovo ponašanje bude spolja determinisano? Kod istraživača je rasprostranjeno uverenje da je kreativnost kvalitet koji je svako ljudsko biće u stanju da ispolji u svom životu. Vaspitač prilikom svojih intervencija više ukazuje na razne mogućnosti razvijanja i bogaćenja dečije aktivnosti da bi podstakao dečiju maštu i dosetljivost. Primer sačinjava ličnost vaspitača i njegovo ponašanje. nego što određuje pravac kojim bi se one morale kretati. 45. vrednosti.. Vaspitanje s eodvija posredovanjem znanja. te je zadatak vaspitača da na odgovarajući način takve osobine ličnosti malog deteta podstiče.U toku igre deca treba da su što samostalnija i imaju najšire mogućnosti za samoorganizaciju. Kod predškolske dece postoje potencijali. Osobeni vaspitačevi stavovi. Implicitna pedagogoija Primer u vaspitanju – faktor pedagoškog delovanja na ličnost deteta i ljude uopšte koji se zasniva na detetovoj težnji za podražavanjem i podložnost uticaju. Primer može da bude neposredan ( ličnost s kojima detet dolazi u kontakt) i posredan ( ličnost iz istorije i književnosti). Vaspitač ima samo jedno jedino autentično vaspitno sredstvo a to je njegova ličnost. Primer. veština. da se ponaša u skladu sa određenim zahtevima.Ograničavanje spontanog ponašanja i pritisak na pojedinca. Da bi vaspitači bili stavraovi u svom pozivu nije dovoljno da su profesionalci. jer tek tako doprinosi ostvarivanju cilja vaspitanja – podsticanju stvaralačkih ličnosti. još više pravim reagovanjem omogući njihovo iskazivanje. Svaki oblik organizovanog života nužno ograničava spontano ponašanje pojedinca. identifikacija. kultivisanje i razmah. autoritet vaspitača. Da bi delovao svojim ponašanjem na dete vaspitač mora da usaglasi svoje ponašanje sa moralnim načelima koja propagira. njegovo ponašanje je najubedljivije sredstvo uticaja na dete. Biti vaspitač svakako zahteva znanje ali umeti vaspitavati znači od vaspitanja napraviti stvaralački čin. što međutim ne znači da su prepuštena sebi i da vaspitač ne prati njihovu aktivnost. U čemu se sastoji kreativnost vaspitača Kreativnost se smatra osnivnim obeležjem kvalitetnih odnosa sa decom. osečanja. utoliko su izraženiji ukoliko je struktura formalne organizacije razvijenija. Pojedinci se..

to je osoba koja poseduje primarni model koji vodi njegovo mišljenje i delanje 2. ideje i događaje 4. u procesu detetovog traganja za vlastitom idejom kad pokušava nešto da učini po svome. mnoštvo ideja.. veći deo bez inspiracije pa je čak i u oblasti svoje specijalnosti spreman na ponavljanje 3. Kreativnost se ne može kopirati. istraživač. Svako ima stvaralački potencijal. Kreativnost počinje tamo gde prestaje saznanje o tome kako postupati. originalnost. Nastavnik mora biti sposoban da razume decu kao decu. osetljiva prema njima i reaguje na ljude . Uslov za kreativno bavljenje decom je odanost svom pozivu. Njegova učionica i njegovo ponašanje prema deci nisu ni ortodoksni ni konformistički a odanost koja mu se iskazuje podrazumeva njegovu odanost poslu. pokazuje stvaralačke kvalitete koje se sasvim razlikuju od ovih. ali je drugi. vaspitač treba da bude isključivo dobar posmatrač njegovih napora tipovi kreativnih vaspitača: 1. izbegava ponavljanje vlastitog ponašanja ili ponašanja drugih. Stvaralački vaspitač . kontrolu nad mnogim nevidljivim delovima znanja i veština koje su mu potrebni ima i viziju celokupnog posla koji treba obaviti . osoba koja je učenik 46.ne možemo postati kreativni time što ćemo kopirati kreativnog vaspitača Kreativni vaspitač ima. poseduje osećaj sigurnosti i sklonost da toleriše dvosmislenosti 5. osoba koja je svesna drugih ljudi. u jedan deo svoje nastave unosi originalnost. tačno realistički i teži da iskoristi svoj puni potencijal 3. osetljivost prema građi i prilikama i odanost na svom poslu 2. pored toga što neprestano ima pred sobom cilj svoje delatnosti. ili teži da izgradi sledeće osobine : 1. praktičar i kritičar sopstvene prakse 44 . da vidi svrhu i lepotu u njihovoj buci i pokretu da shvati kako su široko otvorena njihova čula za primanje značenja iz svega.Karakteristike stava i ponašanja vaspitača: 1. koji jako utiče na njegov izbor metoda i materijala. maštovitost i spontanost. samu sebe prihvata čvrsto. Većina nastavnika koji su priznati kao «dobri» svesna je određenog stepena zadovoljstva koje im pruža njihov rad. flesibilnost. Stručni profil vaspitača Profesionalni profil vaspitača Vaspitač je : kreator. da otvori svoje Ja za nova iskustva 2.

sopstvene mogućnosti i samo dete.vodi male projekte u svojoj ustanovi . Aktivnosti i uloge vaspitača u predškolskoj ustanovi 48.Verovatno mnogi problemi loše socijalne adaptacije i socijalne patologije 45 . kritičko mišljenje. samostalnost. Vaspitač treba da bude promišljeni posmatrač i kritički realizator programskih ideja i sadržaja koji potiču od same dece. PROFESIONALNOST – jačanje uloge profesije vaspitača 47. doživljavanje kontinuiranog učenja kao dela profesionalnog identiteta. Onaj koji samostalno odlučuje o svojoj praksi i svom razvoju Saradnik. - 1. PROFESIONALIZACIJA KROZ TIMSKI RAD – dijalog među članovima tima 3. PROFESIONALNI RAZVOJ TOKOM CELOG RADNOG VEKA – pravo i obaveza. vaspitač mora dobro da poznaje mogućnosti programa. veštine.poznaje prednosti akcionih istraživanja . razvija svoju profesionlanu grupu-poštovanje timskog rada i uvažavanje profesionalne zajednice Celovita ličnost. spremnost na angažman i inicijativu . LIČNI INTEGRITET VASPITAČA –radoznalost. Potrebe vaspitača za istraživanjem povezane su za svaki momenat njegove prakse. ali radi praćenja svog profesionalnog razvoja vaspitač mora biti osposobljen da : . programa – što znači da poseduje odgovarajuće stavove otvorenosti. te celokupan kontekst odrastanja. 5.poznaje tehnike i načeine sakupljanja i analize podataka Vaspitač je : istraživač sopstvene prakse akter i kreator sopstvenog razvoja. Postupci aktiviranja dece i „merdevine participacije“ Odvojeni od sveta odraslih dec i mladi su lišeni mogućnosti socijalnog učenja.Da bi postao kreator. Proces istraživanja se u različite svrhe obavlja na različite načine.identitet i integritet Onaj koji opaža i definiše. timski rad 4. profesionlana kompetencija : znanja. PROFESIONALNA AUTONOMIJA – samostalnost i odgovornost u donošenju odluka. Međusobna povezanost aktivnosti i uloga vaspitača i dece 49. smisao za komunikaciju 2. moralni integritet. a ne samo rešava probleme vaspitno-obrazovne prakse.

ODRASLI INICIRA AKTIVNOST. ali im nije objašnjeno u čemu učestvuju. ALI ZAJEDNO SA ODRASLIMA DONOSE ODLUKU 7. ( 4-8)RAZNI OBLICI PARTICIPACIJE MERDEVINE PARTICIPACIJE 8. DECA INICIRAJU I SAMA IZVODE AKTIVNOST 6. Kada se deca pojavljuju u zajedničkim manifestacijama I aktivnostima dece I odraslih.SIMBOLIČKA UPOTREBA DECE 2. zašto učestvuju.ODRASLI KONSULTUJE DECU OKO ZADATE AKTIVNOSTI I DAJE OBJAŠNJENJA 4. I u ovom slučaju deca nisu obaveštena o onome u čemu učestvuju. Ono što posebno izostaje iz života dece i maldih u modernim društvima jesu zajedničke osmišljene aktivnosti dece i odraslih u kojima deca stvarno participiraju.DECA INICIRAJU AKTIVNOST . SIMBOLIČKA UPOTREBA DECE Nešto je manje manipulativna I dekorativna. naprave se lepe fotografije. Naime.mladih ( pa i dece) u modernom društvu mogu biti objašnjeni upravo tom uzrasnom segregacijom ( izolacijom) u formativnim godinama Druga ozbiljna posledica oslabljenog učešća ( participacije) dece i mladih u životu i aktivnostima socijalne grupe jeste lišavanje biča u razvoju stvarnih.DEKORACIJA 1. nešto kažu ili urade. smislenih aktivnosti. obično odevena na simpatičan način. deca i maldi se na taj način prisiljavaju na psseudoaktivnosti ili na aktivnosti vakum tj. ALI ZAJEDNO SA DECOM DONOSI ODLUKU 5. Ali deca se pojave u nekim kratkim ulogama. MANIPULACIJA MANIPULACIJA Oblik prividog učešća dece. onda se deca mehanički sklone kao što su ih I doveli a odrasli nastave svoje zamišljene aktivnosti. Odrasli yloupotrebljavaju decu za neke svoje ciljeve ( upotrebljavaju u komercijalne ili političke svrhe. Životnu prazninu. koji su efekti tih aktivnosti. Reč je najčešće o učešću dece u aktivnostima odraslih koje se odnose na decu ili koje mogu iamti posledice po decu. ne razumeju dobro ( 1-3) ODSUSTVO PARTICIPACIJE 46 . DECA IZVODE ZADATU AKTIVNOST ALI UZ OBJAŠNJENJE ODRASLOG 3. ne razumeju smisao onoga u čemu učestvuju. uvlače ih u mukotrpne pripreme neke predstave koja deci ne znači mnogo) DEKORACIJA – DEKORATIVNA UPOTREBA DECE Deca ne odlučuju o svom učešću.

podsticanje mašte 9. Načini rada vaspitača sa decom 47 . povezivanje gradiva – korelacija 6. Da li deca stvarno učestvuju ( participiraju) zaključuje se na osnovu nekoliko važnih merila : a) obaveštenost dece b) da li deca učestvuju u donošenju odluka o pokretanju I učešću u aktivnosti c) da li deca imaju mogućnost da odluče da dobrovoljno učestvuju u određenim aktivnostima d) da li se deca obaveštavaju o toku I ishodu aktivnosti I o posledicama po njih same e) da li postoji mogućnost da I sama deca pokrenu inicijativu za neke aktivnosti f) da li postoji mogućnost da deca upravljaju tokom aktivnosti ili delom toka aktivnosti. detaljno poznavanje rezultata učenja 5. pojmovi I terminologija koju deca već poseduju 3. često ponavljanje naučenog 2. korišćenje humora III NAČIN UTVRĐIVANJA GRADIVA I PROVERAVANJA UČENIČKIH ZNANJA 1. povećanje praktične kompetencije deteta za snalaženje u životnim situacijama 8. Kombinacijom navedenih merila dobijaju se različiti vidovi I različiti nivoi participaciej dece. korišćenje pitanja I zadataka u izlaganju gradiva 3. povećanje kompetencije za samoučenje 50. postupno izgrađivanje znanja 7. pokazivati kako su nastajala znanja 5. analiza pogrešnih odgovora 4. primena naučenog 3. utvrđivanje dečijih predznanja prilika je da se. igranje uloga 6. slobodno biranje aktivnosti 7. ponove I utvrde činjenice.smisao zbivanja I samo učešće za njih nema mnogo smisla. povezivanje postojećih znanja I iskustava sa novim gradivom II NAČIN PREZENTIRANJA NOVOG GRADIVA 1. izlaganje gradiva na što više različitih načina 4. POSTUPCI. utvrđivanje prethodnih znanja I iskustava potrebnih kao osnova za sticanje novih 2. Ali prisustvo dece služi kao podsetnik odraslima dam isle na decu. PROCEDURE KOJI PODSTIČU I RAZVIJAJU AKTIVNOST I DIJAGNOZA POČETNOG STANJA : UTVRĐIVANJE DEČIJIH PREDZNANJA 1. problemsko izlaganje gradiva 2. objašnjavanje novih reči 8.

prilikom ovog povezivanja igre sa načelima drugih aktivnosti. slike i dr. POSREDNI – delovanje putem specijalno pripremljene sredine u vrtiću . POSREDOVANI – prikazani uz pomoć sredstava masovne komunikacije. Treba razlikovati načine na koje deca uče i razvijaju se ( aktivnost dece) od vaspitno-obrazovnih metoda ( aktivnosti vaspitača). estetski . dijafilma. organizovani odlasci u prirodu ili neku drugu društvenu sredinu. Najbolji primer indirektnog delovanja su autokorektivne igračke i mašine za učenje koje pružaju deci povratne informacije o tačnosti izvršenih opracija i datih odgovora. kulturni. radija. ciljevi i pored toga što način na koji se obavljaju može biti isti. posebno načela fleksibilnosti i slobode. podstakne ih. sadržaji i organizacija. univerzalno tačnih rešenja koja su predvideli odrasli. Ni u njima deca nisu lišena indirektnog uticaja vaspitača. televizije. životno i iskustveno osmišljeni. centralno mesto je namenjeno aktivnostima dece a delatnost vaspitača se procenjuje prvenstveno po tome koliko je u stanju da obezbedi uslove za njihovo neometano odvijanje. Delovanje specijalno pripremljenom sredinom predviđa indirektan uticaj vaspitača na dečiju aktivnost izborom i rasporedom materijala i opštom organizacijom sredine.pričanjem 3. obogati i pokrene ka višim razvojnim nivoima. koji polazi od činjenice da se svako razvija i uči kroz sopstvenu aktivnost. što znači da se u prvi plan stavlja delatnost vaspitača. anprimer. Još značajnije su stvaralačke aktivnosti kod kojih se ne teži davanju jedinstvenih. Ovi načini mogu biti: 1. odnosno načina na koji vaspitač podstiče.Tradicionalno se na vaspitno –obrazovni rad gleda kao na sistem postupaka vaspitača kojima se utiče na dečije učenje i razvoj. 51. u kojoj će dete biti okruženo produktima ljudskog rada i stvaralaštva i objektima iz prirode. kultiviše i čini efikasnijim aktivnosti putem kojih se deca razvijaju i uče. Treba razlikovati aktivnosti vaspitača od aktivnosti dece jer su im različiti motivi. filma. organizuje. kvalitetno probrani. Svakako. 2. NEPOSREDNI – informacije koje prenosi vaspitač . Zahvaljujući tome će se deca u skladu sa svojim mogućnostima i interesovanjima. pojava. usmeri. uticanje na decu pokazivanjem predmeta. Delovanje specijalno pripremljenom sredinom Treba postići da dečiji vrtić predstavlja obogaćenu sredinu kreiranu prema posebnom programu. etički i informativni. bogati. sređeni. procesa i ponašanja . ODLASCI U PRIRODU I NOVU DRUŠTVENU SREDINU 48 . zgusnuti i naglašeni. usmerava. relativno samostalno baviti raznovrsnim delatnostima. raspoređenim sa ukusom i osećanjem za meru. deca s eu igri dovode u dodir sa tekovinama kulture čime se najuniverzalnijoj dečijoj aktivnosti sugerira izvesna usmerenost. od koje se očekuje da dovede do željenih rezultata samim tim što je primenjena na decu Prema jednom savremenijem pristupu. Oni treba da su razvojno-podsticajni. vodi se računa da se ne naruše njena suštinska svojstva.

kao što su oštri zvuci u fabrici.Izleti. Pružaju mogućnosti za sve aktivnosti dostupne predđkolskoj deci što znači da se u njima kombinuju razni načini posrednog i neposrednog uticaja vaspitača. Prvo treba pobuditi interesovanje dece za objekat posmatranja. zbog čega je potrebno usmeriti dečije posmatranje i sistematizovati pojedinačne utiske u celovitu sliku o predmetu. ne pričati više nego što je potrebno. kako bi u prvi plan došlo delovanje sredine sa kojom deca stupaju u kontakt. po pravilu se ne postiže da deca zapaze bitne karakteristike na koje je vaspitač hteo da im skrene pažnju. postoje li kakve potencijalne opasnosti i kako ih izbeći. Posredno : -prikazuje nešto što je već neko drugi predstavio uz korišćenje odgovarajućih audio-vizuelnih sredstava. kao i šta eventualno treba poneti od pribora i opreme. Takođe treba pripremiti i decu za ono što ih očekuje. postavljaju pitanja i po mogućnosti . Neposredno : . pojavi. vaspitač prvo treba sam da poseti i upozna mesto da utvrdi šta deca mogu saznati. odnosno. u pogledu oznaka koje ne ulaze u sadržaj tog pojma. organizuje i usmerava posmatračke i receptivne aktivnosti dece. šetnje. pokazivanjem i prikazivanjem.da ima jasno određen cilj . pojavno da bi se prelazilo na tumačenje u svetlu šireg individualnog i socijalnog iskustva i težilo uopštenjima. Svaki pojam koje se želi izgraditi treba ilustrovati sa više primera koji treba da budu što raznovrsniji. bliže ih upoznaju kroz sopstvenu aktivnost. Treba im skrenuti pažnju i na ono što može da ih neugodno iznenadi ili uplaši. velika goveda na pašnjaku i sl. 49 . Pre odlaska u šetnju ili na izlet. povezati ono što se vidi sa dečijim prethodnim iskustvom. Njih treba pokazati u odabranom trenutku i ukloniti kada izvrše svoju funkciju. reći im šta će videti i na šta treba posebno da obrate pažnju. zatim ih usmeriti na ono što je u njemu vidljivo. 52. pružiti im priliku da iznesu svoje utiske. zimovanja i sl.da bude plansko i svastrano . upoznaje ih sa sadržajima koje je didaktički obradio. a deca će tražiti ono što je u njima zajedničko. procesa i ponašanja može se vršiti neposredno i posredno. dati dovoljno vremena da deca samostalno posmatraju . posete. letovanja. Običnim pokazivanjem nečega. Pokazivanje koje obavlja vaaspitač treba da zadovolji određene metodičke zahteve : . pojava .da privuče dečije interesoanje Objekti posmatranja trebaju da budu dobro vidljivi svoj deci. ekskurzije. procesu ili ljudskom procesu. Tokom posmatranja decu treba usmeriti na ono što je bitno u konkretnoj pojavi. uz naglasak na posredni uticaj.postupak vaspitača kojim pokreće. Pokazivanje i prikazivanje u radu s decom predškolskog uzrasta Prezentovanje predmeta.

koji odmah ukazuje ako odstupe od modela. načina obavljanja određenih delatnosti. od toga koliko aktivnu ulogu obezbeđuju deci i sl. Osim toga što ih bira. priprema decu na ono što će im biti prikazano. zdravstveno-higijenskih i društvenih aktivnosti. zavisno od njene složenosti i dečije mogućnosti da zapamte redosled pojedinačnih operacija.auditivne . Vaspitačevo pričanje deci :oblici. on povezuje činjenice koje se prezentiraju sa dečijim aktuelnim iskustvom. Oni se dele : . Deca treba da budu motivisana za usvajanje određenog znanja i veštine.vizuelne .audio-vizuelne Za njihovo korišćenje potrebni su odgovarajući aparati odnosno tehnička sredstva.Pokazivanje postupaka i tehnika. komentariše i objašnjava. od mogućnosti da se kombinuju sa ostalim sredstvima i postupcima. rečnik vaspitača. Operacije koje se vrše treba da budu objašnjene s obzirom na njihovu svrhu i da se obavljaju prema određenom planu koji je poznat deci. radnji. Pokazivanje radnje ili operacije može biti celovito ili po sekvencama. integrišući ih u svoje iskustvo ili koliko će se njihova uloga svesti na puko gledanje – koliko će kritički prilaziti onome što vide a koliko će ga pasivno usvajati. Posle posmatranja deca izvršavaju radnju. 50 . Od njega najviše zavisi kolio će deca biti suštinski aktivni . kako i kada govori Ovaj vaspitno-obrazovni postupak može se razmatrati kao neposredno pričanje vaspitača i razgovor sa decom u okviru šire komunikacije sa njima. Upotreba audio-vizuelnih tehnika za posredovano prenođenje informacija ne umanjuje ulogu vaspitača. procesa. u dodiru sa ovim činjenicama. Ova sredstva koriste se zavisno od toga koliko uspešno predstavljaju sadržaje koje treba da se pomoću njih obrade. gestova sa značenjem i načina ljudskog ponašanja primenjuje se prvenstveno za sticanje znanja i razvoj veština u oblasti praktičnih životnih i radnih. Vaspitač treba da ima na umu i snagu delovanja sopstvenim primerom i u svim ostalim situacijama koda je se decom. od strukture čitavog postupka koji je organizovao vaspitač. uvežbavaju je pod nadzorom vaspitača. Prikazivanje :-podrazumeva primenu određenih audio-vizuelnih tehnika koje se koriste prenošenjem slike i ( ili) zvuka. 53. odnosno materijala. pre svega upoznavši njihov smisao i vrednost za sopstvenu akciju.

licem u lice. opisanim u literaturi ili onim koji su se odigrali u neposrednoj stvarnosti. slikoviti. recitovanja i pevanja. sistematično i logično. Zbog toga opisivanje ima znatno veću ulogu povezano sa ostalim načinima. poštovanje vremenskog redosleda izlaganja i naglašavanje osnovne misli koju deca treba da zapaze.objašnjavanje PRIPOVEDANJE Ovim postupkom deca se upozanju sa određenim događajima i zbivanjima iz istorije . Njegova primena u vrtiću je ograničena jer deci na tom uzrastu nije dovoljno dostupan takav način prenošenja informacija. Oblici: . OBJAŠNJAVANJE Objašnjavanjem se aktivira i usmerava dečija pažnja na ono što je bitno. bez obzira koje će on reči upotrebiti zbog čega treba da im se obraća prirodno. Bolje je približiti se detetu. neposredan i umeren. Pričanje vaspitača treba da bude živo. nesigurnost ili neljubaznost u glasu vaspitača. 51 .pripovedanje . Vaspitač što je glasniji i deca su bučnija a od preterane galame atmosfera u sobi za dnevni boravak postaje napetija i nervoznija. naročito pokazivanjem. Deci treba postaviti pitanja koja ih podstiču na razmišljanje ali na koja mogu da odgovore. o intonaciji. OPISIVANJE Ili «slikanje rečima» sastoji se u prikazivanju predmeta. odnosno da vodi računa o kvalitetu svoje artikulacije. Svojim pitanjima vaspiatč usmerava dete u procesu otkrivanja stavri i zakonitosti koje vladaju u svetu. bez povišenog glasa i nervoze. Čak i na otvorenom prostoru treba izbegavati dovikivanje koje uvek neprijatno deluje na decu. Ljudski glas ima nezamenjivu ulogu u razvoju dečije ličnosti. odnosno utišavanje je efikasnije nego glasnost.opisivanje . kao i tehnici disanja prilikom pričanja. Deca veoma dobro osećaju strah. što treba da ima na umu svaki vaspitač zbog čega treba da neguje svoju govornu kulturu. Umeren i blag ton deluje umirujuće na decu. onda se lako gubi nit i prestaje da služi vaspitno-obrazovnoj svrsi. kojem se želi nešto reći i obratiti mu se spokojno . Najbolja komunikacija se postiže govorom koji je jednostavan. Ako pričanje nema do izvesne mere planirani tok i sadržaj. Način na koji će on postaviti ta pitanja u velikoj meri određuje kakve će odgovore dobiti na njih. Vaspitač treba da vodi računa ne samo o rečima koje će upotrebiti već i o tonu jer se njime prenose na decu emocije. emocionalno. unutrašnja svojstva i značenja premeta i pojava. pojava i procesa rečima. Karakteriše ga neposrednost .Pričanje vaspitača naročito se može koristiti u radu sa starijom predškolskom decom čije su verbalne i simboličke sposobnosti razvijenije. Pitanja koja vaspitači upućuju deci treba da budu tako formulisana da im omogućavaju da izraze svoje mišljenje i odluče se između alternativa. pomaže im da se otkrivaju suštinske karakteristike.

Deca mogu učiti govor samo kroz njegovu upotrebu.treba izbegavati argumente. Verbalna dominacija vaspitača. Adaptacija govora – prilagođavanje govora sagovorniku i u gramatičkom smislu. umesto ti i vi) . redosled.govor treba da je jasan i oslonjen na činjenice . posle igrolike aktivnosti.Pitanja vaspitača treba da budu jednostavna. OSOBINE GOVORA VASPITAČA REČNIK : . SPECIFIČNOST GOVORA VASPITAČA Odnos jedne odrasle osobe na grupu dece.. samo tebe čekamo. polni stereotipi Ono što govorimo treba da bude u skladu sa tekućom aktivnosti. jesna. količina i broj reči i rečenica. Ta verbalna dominacija je nekad toliko izražena da deca nemaju priliku da govore.izostavljanje pomoćnog glagola jesam. Ta verbalna dominacija može biti indikator položaja deteta u ustanovi.može se posmatrati i sa spekta prilagođenosti .jer je to atak na ličnost. Za neformalne razgovore u svemu što decu interesuje moguće je koristiti razne prilike – kada zastanu u igri.vaspitač treba da neguje književni govor . ( mi. Razgovore sa decom je potrebno planirati ali ne kruto nego tematski. Osobine govora vaspitača : izbor reči. a želja je da se ponašanje kritikuje Reči kolektivističke usmerenosti : svi zajedno.« to što si uradio nije dobro» a ne « nisi dobar» .usporavanje govora . dogmatske iskaze . Reči polnih uloga : polno tipiziranje. funkcija je da se prenese poruka. organizovana priča onog što se radi Kolektivistički izrazi s ene koriste da bi se svi stavili u kalup ( štrčiš danas.pedagoške fraze : «lepo se ponašaj za stolom!» . OBLICI ADAPTACIJE : . je .izbegavanje ličnih zamenica i ličnih glagolskih nastavaka . stilski i gramatički pravilna. Deca nemaju taj osećaj i naviku da kada se vaspitač obraća grupi dece da se to odnosi na svu decu. kada zažele da komentarišu svoje doživljaje i sl..deminutivi .dužina govorenja – da ne bi zasuli decu velikim brojem informacija 52 .korišćenje jednostavnih reči ili pak metafora koje deca razumeju .česta ponavljanja .upotreba 1l Pl umesto 1 i 2 l Sing.) Adaptacija govora – truditi se da deca razumeju. da podstiču decu na razmišljanje i usmeravaju na ono što je suštinsko u određenoj situaciji ali i da ih ne bude previše.adaptirane lekseme univerzalnog tipa . paralingvistički znakovi su važni..

autorka razlikuje: a) zatvorene oblike regulisanja ponašanja. Funkcije govora vaspitača Značaj jezičkog komuniciranja za dečji razvoj je odavno vansporna. mila.zabrane. Takođe.obaveštenje."Govor odraslog je u funkciji poučavanja kada ga koristi namerno (planirano) kao sredstvo učenja.poziv. autorka izdvaja pojedinačne oblike. govor.naredbe (zapovesti).uputstvo. . kao i načina .sugestija. u koje je svrstala: .traženje informacije. b) otvorene oblike regulisanja ponašanja."strategija" upoznavanja svijeta u kome živi. privatnu ili individualnu funkciju. . Najopštije gledano. . kao jedno od sredstava posredovanja stvarnosti i kao jedan od vidova čovekove aktivnosti koja se ostvaruje zahvaljujući postojanju izgrađenog sistema znakova (jeziku) i postojanju specifične ljudske sposobnosti da se njime služi. .Jako je važno kod male dece oslovljavanje – najčešće ličnim imenom – pozitivan razvoj slike o sebi. Kao takvo specifično okruženje.pitanje .opomene (upozorenja)."To su svi oblici govora ( govornog obraćanja) usmjereni na regulaciju neposrednog ponašanja (aktivnosti) djeteta (djece). .sugestija. i to: 53 . .najava ." Zavisno od stepena slobode u vođenju i regulisanju dečje aktivnosti. . Nada Babić je izdvojila tri osnovne funkcije govora vaspitača u različitim komunikativnim situacijama.pretnje.pitanje . 2) funkcija poučavanja . . dušo srce 54. Ima dve osnovne funkcije: 1. .pohvala. . . gde spadaju: . i to: 1) funkcija regulisanja ponašanja .objašnjenje. odnosno razvoja viših psihičkih funkcija. Oslovljavanje nadimkom – prisnost Oslovljavanje prezimenom – broj prisutne dece u grupi Dogovor ko će koga zvati imenom a koga nadimkom ako imaju deca ista imena Neiskrena komunikacija – ljubavi. komunikativnu ili socijalnu funkciju. gotovo niko više ne poriče značaj predškolske ustanove kao specifičnog mesta življenja i odrastanja savremenog deteta. predškolska ustanova svojom strukturom i organizacijom uslovljava i odrasle i decu da se ponašaju i komuniciraju na određen način." Prema načinu i svrsi poučavanja. gde je govor sredstvo koordinacije socijalnog ponašanja 2.odobravanje i neodobravanje. podsticanje.

gde su. b) vođenje do zamišljenog cilja (rešenja) . Govor sestre najređe je imao socioemocionalnu funkciju. 3) socijalno-emocionalna funkcija . 55. "Šta misliš zašto?".". pri čemu su tačno određene uloge poučavatelja i poučavanog. funkc. gde vaspitač misaono provocira dete i time mu omogućava da. održava i obogaćuje individualne socio-emocionalne odnose s djetetom. ostvarne emoc. stiče znanja (prepoznatljiv po govornim formulacijama kao npr. Oblici i karakteristike verbalnog i neverbalnog opštenja u vrtiću Funkcije govora sestre 58. tačno određene uloge vaspitača i dece. i to skoro četiri puta češće zatvorenim nego otvorenim oblicima. Održ. Dečija pitanja 56. Činioci i pokazatelji kvaliteta odnosa vaspitač-dete 57. f-je oblici oblici inform. "Proveri!"."To je govor kojim odrasli uspostavlja. do cilja izaziv kont. u skladu sa svojim mogućnostima i ličnim angažovanjem. Kada koriste govor u svrhu poučavanja. otkrivanju i saznavanju sveta oko sebe i samih sebe. a tada je to češće bilo za održavanje kontakta. ona u stvari "tapkaju" za vaspitačevim namerama.a) davanje gotovih informacija. takođe. Na osnovu podataka o zastupljenosti pojedinih funkcija govora. c) misaono "izazivanje". "Pokušaj. što čine relativno retko. može se zaključiti da su sestre u jaslicama češće kontrolisale i korigovale dečje ponašanje i aktivnosti nego što su ih hrabrile. dok deca imaju prividnu slobodu. koje podrazumeva manje emocionalno ulaganje. govora N 1673 454 330 119 32 147 189 % 57% 15% 11% 4% 1% 5% 6% N 2127 481 336 % 72% 16% 11% N 2944 275 % 91% 9% Svega 3219 =100% Sestre u jaslicama koriste govor u komunikaciji s decom prvenstveno u svrhu regulisanja i kontrole dečjeg ponašanja i aktivnosti. "Kako si to saznao?" i sl. Funk cija podučavanja kojma ponašanja funkcija nisu Soc. to je najčešće davanje gotovih informacija deci. jer. Metode i karakteristike interaktivnog učenja 54 .Zatvoreni Otvoreni Davanje Vođenje Misaon.). podsticale i pomagale im u vlastitim naporima." Istraživanje u jaslicama Epizode u Regulisanje Socio-emoc. kada se deci prenose gotova znanja u obliku informacija.

jedna od glavnih pretpostavki 55 . 2. uvažavanje drugačijeg stava. za razliku od časa. Razmena Za sve radionice. znači da se u dobro smišljenom scenariju skoro sve metode učenja (sem “bubanja”. To saznajno iskustvo u radioničarskom procesu prerasta u znanje. 4. tačnije. Istovremeno. To jasno proističe iz činjenice da interaktivni oblici učenja imaju dominantnu ulogu. mogu pojaviti kao metode koje misaono angažuju učenika. a samim tim i za edukativne. timska nastava. 5. metakognicije i sl. su: 1. tehniku. vežbu. pre svega. Iz edukativne radionice nije isključeno ni smisleno receptivno verbalno učenje . ali joj je.učenik. kooperativno učenje u grupama učenika. već vrstu metodološkog pristupa. Radionica je pojam koji se odnosi upravo na tu složenu celinu omeđenu vremenom i prostorom. zadataka u jednoj vremenskoj sekvenci i u jednom prostoru. S druge strane. pre svega. aktivno učešće učenika. učenje rešavanjem problema. dvorište ili priroda.). karakteristično je obezbeđivanje razmene među učesnicima. Jedino je važno da budu odabrane metode koje će obezbediti odgovarajuće saznajno iskustvo. svi interaktivni oblici učenja: 1. sada možemo preciznije reći. rešavanja problema. veština dijaloga itd. 3. učenje po modelu. 1. Pored kontekstualnosti (prostorne i vremenske). Dok traje. On ne predstavlja konkretan postupak. prirodniji vremenski okvir sat i po do tri sata. Po svojoj vremenskoj ograničenosti radionica je slična školskom času. pa sve do podsticanja i razvijanja viših intelektualnih procesa (suđenja. bilo da je to školska učionica. Aktivno učešće učenika Saznajni proces (učenje) u terminima metoda učenja / nastave Edukativna radionica nije orijentisana na jedan metod nastave/učenja. odnosi se na oblik grupnog rada. Radionica se realizuje u jednom prostoru (“nastavnoj sceni”). Osim toga. prevashodno oni vezani za socijalizaciju (saradnja u timu. radionica je vezana za taj prostor i ne možemo zamisliti varijantu da se ambijent u toku radionice menja. U odgovarajućim nastavnim situacijama mogu se pojaviti skoro sve metode učenja. odnosno definišuće odrednice edukativne radionice. ono može biti važan metod u nekoj od aktivnosti. izbor niza unapred osmišljenih postupaka. ali ne može ostati kao jedini oblik učenja. odnosno u realizovan obrazovni cilj. edukativne su . njima se ostvaruju i brojni vaspitni ciljevi.). To su. izražavanje svoga stava. Pošto je osnovni postulat radionica da počiva na aktivnosti učenika. i 2.jer su osmišljene sa ciljem podsticanja saznajnog razvoja (učenja u najširem smislu reči) i to od sticanja i usvajanja činjeničkog znanja. 2. ili pojedinačni metod učenja/nastave. tehnika. razmena. zaključivanja.Šta su to edukativne radionice i po čemu se one izdvajaju? Pojam edukativna radionica. kooperativno učenje nastavnik . ključne reči. naravno). oblik interaktivnog rada sa grupom.

uopštava (slušajući kako su drugi rešili istu situaciju). kada stvara scenario za radionicu i prikuplja materijal potreban za njeno izvođenje. kada treba i koliko treba. ciljem usmerene aktivnosti. Za uspešnost ovog segmenta. Eksplicitno i implicitno u vaspitanju dece 60. zadatak je pretežak ili prelak. nastavnik je sve vreme svestan toga da svojim verbalnim i neverbalnim ponašanjem daje model intelektualnog rada i model saradničkog odnosa.iz koraka u korak. Uloga nastavnika / uloga učenika Težište aktivnosti nastavnika se pomera pre početka samog časa. pobuđuju pažnju. uvide). a da se pri tom ne izađe iz okvira. a glavnu ulogu i dominantnu akivnost izvode deca. Razmenom sa drugima naše vlastito iskustvo i saznanje najpre se utvrđuje i osvešćuje (kada mi drugima saopštavamo naša rečenja. a zatim i obogaćuje. 59. proverava da li je instrukcija bila svima jasna. nastavnik ili voditelj radionice (kako se to obično kaže). Na kraju. detektuje potencijalne probleme (npr. glavne aktivnosti (koje predstavljaju centralni i ključni deo) 3.vodi učenike iz jedne aktivnosti u drugu. da se osećaju slobodni da iznesu svoje mišljenje. Nastavnik osmišljava nastavne situacije koje bi trebalo da pokrenu učenike na misaonu aktivnost koja će voditi ka realizaciji obrazovnog cilja Poznavanje učenika je važan činilac koji treba imati u vidu prilikom osmišljavanja scenarija. partnera u pedagoškoj interakciji. da on sam bude model dobrog komuniciranja i sl. formativni element našeg saznavanja. onoga koji motiviše. odnosno učenja. u koji ugrađuje odgovarajuće načine motivisanja dece. trudeći se da održi visok nivo motivacije. smislene. nastavnik posebnu pažnju posvećuje motivisanju učenika. veliku odgovornost ima nastavnik koji bi trebalo da obezbedi uslove da se svi čuju. Na času. Ali. Najčešće se scenario grubo može podeliti na tri velika dela: 1. iz zadatka u zadatak. zagrevaju ih za glavnu aktivnost). O motivaciji učenika misli na početku. i u samom interaktivnom procesu u toku radionice. 2. Zatim. koji diskretno podstiče tamo gde treba. proširuje.radioničarskog pristupa jeste da je socijalna interakcija neophodni. zavšne aktivnosti (koje zaokružuju celinu radionice). Izbor i kombinacija vaspitno-obrazovnih postupaka u radu sa predškolskom decom 56 . organizuje rad učenika. kada je nastavnik neprekidno usmeren na reakcije samih učenika. čini upravo to . dakle. iz aktivnosti u aktivnost. on je u ulozi organizatora. obezbeđuje uslove da se svi osećaju slobodno da iznesu svoje mišljenje i pomaže samo kada učenici to od njega zatraže i samo toliko koliko je potrebno da sami nastave dalji rad. U samoj radionici. misli. počinju sa dizajniranjem radionice od idejne skice do brižljivo isplaniranog scenarija . uvodne aktivnosti (koje uvode učenike u duh radionice. prilikom pisanja scenarija. nije blizak interesovanjima ili trenutnim preokupacijama dece) i reaguje na to već u sledećem koraku. Aktivnosti nastavnika.

Nedostatak mu čini rasplinute. vaspitač deluje na organizaciju. zapostavljajući angažovanje motorike i emocija koje je važno isto koliko i unapreživanje umnih snaga deteta. naročito za rešavanje problema i prevazilaženje naučenog. Isto tako treba odbaciti ukorenjenu predrasudu prema kojoj se učenje ograničava samo na intelektualnu sferu ličnosti. Prednost ovog oblika rada je njegova racionalnost i ekonomičnost jer obuhvata odjednom svu decu i zahteva manje sredstava i materijala nego ostali oblici. pamćenju informacija i pasivnom uvežbavanju navika. 61. izvesno pasiviziranje dece koje je teško izbeći i opasnost njihovog utapanja u kolektivni prosek. kao i materijalne uslove za njihovu primenu. Ne treba insistirati na verbalnim znanjima. dinamici razvoja i učenja kojoj doprinose stavljajući dete u aktivan položaj i upoređujući njegovu samostalnost. tok. INDIVIDUALNI-POJEDINAČNI FRONTALNI-KOLEKTIVNI Sva deca iz vaspitne grupe se simultano bave određenom aktivnošću. Oblici vaspitno-obrazovnog rada. već učiti decu načinima korišćenja onoga što su saznala. mogućnosti za njihovo povezano korišćenje su neiscrpne i velikim delom zavise od metodičke spreme vaspitača i njihove inventivnosti. pridobili decu da učestvuju u vaspitno-obrazovnom procesu što je moguće samo ako im je bilo omogućeno da deluju shodno svojim interesovanjima. prema socijalnom obuhvatu dece .Prilikom izbora i kombinovanja vaspitno-obrazovnih postupaka treba uzimati u obzir ciljeve i zadatke koji se njima ostvaruju. potrebama i razvojnim mogućnostima. površna komunikacija. Vrednost metoda je u duhu koji pokreću. Naprimer – povezivanje pričanja i pokazivanja Prilikom opredeljivanja za neke od vaspitno-obrazovnih metoda treba imati u vidu specifične prednosti i ograničenja svakog od njih pod određenim uslovima i povećavati njihovu efikasnost kombinovanom primenom u sistemu. ličnih sklonosti i izgrađenog stila rada. uzrasne karakteristike i individualne mogućnosti dece. Najvažnije je koliko su odabrani postupci i načini njihovog povazivanja podstakli. FRONTALNI – KOLEKTIVNI 2. samostalno uz neposredno usmeravanje vaspitača ili kombinaovano. Oblici vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom Osim odabranim načinima ( metodama) rada. radoznalost i stavralaštvo. sadržaj. 57 . smer i intenzitet aktivnosti dece i oblicima vaspitno-obrazovnog rada. dele se na : 1. S obzirom da će u vaspitno-obrazovnom radu veoma retko biti primenjen samo jedan metod. GRUPNI-TIMSKI 3. odabrane sadržaje i tematiku vaspitno-obrazovnog rada.

izboru sredstava i materijala kao i rukovanju njima. Dele se i poslovi i svaki član unutar grupe ima poseban zadatak kojim doprinosi zajedničkom cilju. kolektivne igre i sl. Motivacija predškolske dece za učenje Osnovni pokretač dečijeg učenja i razvoja se ogleda u prirodnom interesovanju za aktuelne događaje i stvari. formiranje osećanja odgovornosti ped grupom. muzike. kolektivni cilj. dok se vaspitač uključuje i interveniše samo po potrebi. Ovom prilikom naročito dolazi do izražaja dečija samostalnost. koji se na kraju mogu integrisati u jedan opštiji. INDIVIDUALNI-POJEDINAČNI Svako dete se posebno bavi određenom aktivnošću. sklonost za najraznovrsnije aktivnosti težnju za usavršavanjem svih svojih . želju dece da otkrivaju svet oko sebe. njihova sposobnost da učestvuju u grupnom radu je skromnija. GRUPNI-TIMSKI Deca iu vaspitne grupe se dele na više manjih grupa koje se bave relativno samostalno određenim kativnostima. Dobra snadbevenost raznovrsnim materijalima je jedan od preduslova za uspešnu primenu ovog oblika a povezivanje i upotpunjavanje sa frontalnim i grupnim oblikom rada omogućava da se nedostatci svedu na najmanju meru. koja može biti ista ili različita za svu decu u grupi. gledanje dijafilma. Ovaj oblik rada je primenljiv u onoj meri u kojoj se deca u vrtiću osamostaljuju i osposobljavaju da deluju prema sopstvenoj odluci i inicijativi. Nedostatak je što je za njega potrebno znatno više prostora i odgovarajućih sredstava i materijala kao i suštinski demokratsko ponašanje vaspitača. što sve nije uvek moguće obezbediti u postojećim uslovima. 62. 58 . za koji je odgovoran ped grupom. planiranju. što traži veću pomoć vaspitača i grupe sa manje članova ( u početku 2-3) Grupni oblik rada omogućava znatno veću samostalnost dece u odlučivanju kojom će se aktivnošću baviti. Dobar primer grupnog oblika rada su grupni likovni radovi u kojima se članovi svake grupe dogovaraju o podeli poslova – šta će ko crtati.Frontalni –kolektivni oblik rada naročito nije primeren mlađoj deci zbog čega ih treba postepeno uvoditi u njega i koristiti ga samo u onim slučajevima kada za to ima najviše opravdanja: uajedničko slušanje priča. Isto tako njima se postiže mnogo veći uticaj na proces socijalizacije dece i razvoj saradničkih odnosa. naročito psihomotornih veština i sposobnosti. jer se planiranje i izvođenje aktivnosti obavlja bez neposrednog usmeravanja vaspitača ili pomoći i saradnje grupe. Ukoliko su deca mlađa. i međusobno se kontrolišu u radu. usklađujući pri tome svoje postupke sa opštim pravilim aživota i rada u grupi. lutkarske predstave. Grupe mogu imati iste ili različite ciljeve.

isti takav kao što je savladavanje neke prepreke u fizičkom vaspitanju ili rešenje zadatka koji je postavljen u igri. Zadaci. Svakako. za traganje . to treba da bude motivisano korišću koju će ona imati od objašnjenja. one aktivnosti kojih su se prihvatila za postizanje scojih ciljeva imaće tendenciju da obave do kraja i to na najvišem mogućem nivou za koji su sposobni. Slično tome. ako hoćemo da deca objasne nešto. 63. Obično rad sa jednim detetom traje oko 10-tak minuta. Svaka činjenica koje treba da usvoje može da bude predstavljena na zanimljiv. treba da budu takvi da im ona vide smisao. Saznanje treba da bude izazov za dete. Dok će se deca na razne načine protiviti aktivnostima na koje su pristali iz puke poslušnosti prema vaspitaču i brzo od njih odustati. izazovan neuobičajen način. Međutim. Dijaloški pristup : usmeravajuće poučavanje Glavni razlog zbog kojeg deca idu u školu jeste učenje a glavni razlog što to čine učitelji jeste da im pomognu u tome. svako dete može da 59 . za eksperimentisanje i stalno širenje saznajnih interesa. Vaspitač može ili specijalno da ga planira ili da proistekne iz dečije slobodno izabrane aktivnosti ali glavni princip postupka je da se interakcija sa detetom organizuje u normalnom okruženju. Nedostatak istrajnosti u nekoj aktivnosti kod deteta je pre uzrokovan nedostatkom autentičnog interesovanja nego lenjošću ili nedostatkom volje. Jezik je izuzetno važno sredstvo. Međutim nema smisla razvijati dečiji govor sam za sebe. kojima želimo da angažujemo decu. U sadržajima sa kojima se deca upoznaju potrebno je stalno isticati ono što je zanimljivo ukazivati na njihovu primenjivost i značaj za snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama. kao uobičajeni deo svakodnevne rutine. kao i uviđanjem te koristi. ali ovaj program nije „jezički“. ova pomoć je često indirektna i sastoji se u obezbeđivanju odgovarajućih materijala i podsticajne sredine. sve dok ima izgleda na uspeh. U ovakvom pristupu važan je jezik. Dakle. Najvažnije je da deca osete zadovoljstvo u aktivnostima kojima oprobavaju sopstvene snage naročito kada su potpuno zaokupljena nekim problemima. posle čega ostaje vaspitaču da obezbedi uslove za učenje putem otkrića. kao i davanju korisne sugestije. On može biti delotvoran bez obzira na složenost problema i veličinu teškoća na koju dete tokom njegovoga rešavanja nailazi. kada se vaspitač bavi jednim detetom. Najbolji podsticaj za aktivnost i razvojni motiv uopšte je doživljavanje zadovoljstva zbog uspeha nakon savladavanja neke prepreke prevazilaženje nesklada između onoga čemu dete teži i za šta je u određenom trenutku sposobno. Aktivnosti treba tako orgaizovati da učestvaovanjem u njima samo po sebi i uspeh na kraju predstavljaju nagradu za dete a ne da glavni motiv za njega bude odobravanje ili neodobravanje koje zapaža na licu vaspitača. Ovaj model poučavanja posebno je namenjen individualnom radu. ima trenutaka kada je deci potrebno direktno poučavanje.Obrazovanje deteta ima smisla i može da bude uspešno samo pod uslovom da sačuva elemente spontanosti i predstavčlja ua dete intelektualnu avanturu. zbog čega treba vodtit računa da nesklad ne bude suviše velik što bi obeshrabrilo dete ali ni mali jer ne bi bio stimulativan.

. spavanjem i sl. koju je onda moguće razrađivati i raspravljati.Za usmeravanje misli ništa nije bolje od zajedničke teme koja se odnosi na nešto što se odigrava pred očima dece i vaspitača. može se smatrati da je aktivnost bila neuspešna skoro isto toliko kao da je sve reklo pogrešno. treba da bude flrksibilna i da se može razvijati. 5. odmeravanje tempa aktivnosti Ako dete tačno odgovori na svako pitanje koje mu se postavi. Vaspitač treba da zna koji zahtevi odgovaraju kojem detetu i prema tome da odabere pravo od čitavog niza pitanja koja može da postavi. Sporazum treba postići na dva nivoa.očekuje da će vaspitač izvestan kraći period provesti samo sa njim rešavajući neki problem. 4. Poučavati u skladu sa kognitivnim zahtevima postavljenim na odgovarajućem nivou Štogod pitali dete. 8.. izazivanje odgovarajućeg odgovora 3. razvijanje teme Da bi razmena mišljenja bila uspešna. proveravanje onoga što kaže dete Da bi razgovor između vaspitača i deteta omogućio pravo sporazumevanje. Ako dete kaže da je lopta tvrđa od jabuke oni mogu zajedno da provere. to predstavlja „zahtev“ za njega. biranje odgovarajućih sadržaja Najzgodnije teme mogu se pronaći među stvarnim životnim potrebama. stvaranje krajnjeg proizvoda putem fizičke aktivnosti 7. ono neće proširivati svoja saznanja. U tom slučaju će dete osećati da je nešto uspelo i postiglo. šetanjem. 2. održavanjem higijene. od kojih se jedan odnosi na ono što treba uraditi a drugi na ono što treba saznati „hoćemo da isečemo jabuku i pronađemo kako da svako dobije po parče?“ „Hoćemo li ovo rastaviti i otkriti kako radi?“ 60 . Osim toga. 6. koji će za to vreme biti samo njihov. stalne greške dovešće do frustracije. održavanje dečije aktivnosti Mala deca uče baveći se nečim. potrebno im je da budu aktivna kao i da posmatraju.Aktivnost treba da započne teškim pitanjima da bi kako se bliži kraj ona postajala sve lakša tako da se uz njihovu pomoć naučeno rezimiralo i zaokružilo. To može biti prilično lak nivo (šta je to?) ili vrlo težak ( šta te je navelo da kažeš da se devojčica obradovala?). Nasuprot tome. sečenjem jabuke . Prema tome. ako su pitanja uvek na visokom nivou. Ako su pitanja vaspitača uvek na nivou kojem je dete doraslo. ona treba da traje dovoljno dugo kako bi angažovala i dete i vaspitača. Otuda najviše smisla ima ako se tema poveže sa kupanjem lutke. Zato se naglasak stavlja na pravljenje nečega. Teme su obično povezane sa svakodnevnim životom – hranjenjem. Učenju mora da prethodi svest da se nešto ne zna. organizovanje toka aktivnosti Interakcija između vaspitača i deteta verovatno će se razvijati kako treba ako se započne razjašnjenjem šta se njome hoće. vaspitač prvo treba da podstakne decu na učenje pitanjima na koja ne znaju odgovore a zatim da im pomogne da ih pronađu. najbolje je da se kreće u granicama onoga što je prisutno i što se može proveriti ili bar da se ograniči na događaje kojih se zajednički sećaju. Postoje 8 glavnih načela koja se koriste u ovakvom radu: 1.

koju može i unapred da planira i ostvari sa jednim detetom ili više njih. Pripremljen plan treba da se koristi fleksibilno i da se prilagođava dečijem tempu i rekacijama. Postoji više razloga zbog kojih se treba prilagođavati dečijem razvoju. prilikom koje se tema razrađuje.Ovaj postupak stvara kod njih 61 .o radu sa decom ranih uzrasta ali i najteže ostvarljivo.vaspitač postavlja određeni niz pitanja i zahteva. To omogućava deci da konsoliduju pojmove. ne postoji potreba da uloži napor a zbog toga i neće naučiti ništa novo. razmatranje protekle aktivnosti – kada se aktivnost prirodno završi ili kada vaspitač proceni da je dovoljno postignuto njome. ako je nepodudarnost između onoga što dete može i onoga što se od njega traži prevelika. ako je dete već u stanju da bez napora izvrši zadatak. usvoje nove reči i srede stečeno iskstvo. Aktivnost je bila uspešna ako kod oboje postoji osećanje da su postigli ono što su hteli. ali vrlo važno ponavljanje. Poučavanje Vaspitači svojim redovnim aktivnostima dodaju još neke kada im se učini da bi to bilo korisno. obezbeđujući kako deci tako i vaspitačima smisao i uspeh u radu. Planiranje U prvim fazama pripremanja dijaloga vaspitač bira dete sa kojim će ga voditi i razrađuje opšti plan aktivnosti. To je posebno značajno u v. otkriva i shvata sa zadovoljstvom. Vigotski je to nazvao „zonom najbližeg razvoja – linija narednog razvoja“. odgovarajući izbor zadataka 2. Aktivnost kojom hoćemo da poučimo decu nečemu će biti mnogo uspešnija. koristeći pojednostavljena ili druge prigodne postupke. U tom slučaju će njena struktura sadržati četiri glavna elementa : 1.Sledi glavna etapa u razvoju aktivnosti. ako je uobličena kako treba. pa zbog toga neće ni pokušati. postavljanje zadatka – aktivnost i nešto što će se naučiti unutar nje 3. U najboljem slučaju dete će imati mogućnost da uvežbava veštinu koju je već steklo a u najgorem – dosađivaće se jer od njega je zatraženo da učini nešto što je suviše lako.ostvarivanje planirane aktivnosti. Na kraju se ukratko rezimira i povezuje najvažnije što je rečeno. To zahteva naizgled neformalno. razgovara se o njoj. Nasuprot tome. Do najboljeg učenja dolazi kada razlika između onoga zašta dete je već sposobno i onoga što se od njega zahteva da učini ili nauči nije prevelika. Zašto prilagođavati obrazovni postupak nivou kognitivnog razvoja Jedan od najvažnijih zahteva u obrazovanju jeste precizno prilagođavanje obrazovnog postupka svakom detetu. što je povezano i sa učenjem. izazov će biti obashrabrujući jer dete zna da ne može uspeti. Najopštiji cilj je da se dete podstakne da uči. onda tu za njega nema izazova. zavisno od dobijenih odgovora. Ako je pomenuta razlika mala. usmeravajući aktivnost sigurnom rukom ali sa punpo takta 4. posebno kada zapaze da je jedno dete angažovano nekom aktivnošću pogodnom za to. od kojih zavise brzina i redosled njegove realizacije. vodeći računa o odgovarajućim sadržajima i pojmovima. Vaspitač i dete se prisećaju toka aktivnosti podsećajući jedno drugo na glavna zbivanja i otkrića. koji su usko povezani sa glavnim ciljevima predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

sa jedne strane stavlja u potčinjeni odnos prema odraslom. Najčešći uzrok svih « disciplinskih prekršaja» i nesporazuma između dece i odraslih je dečije nepoznavanje okvira ponašanja u kolektivu. što se podržavanje uglavnom oslanja na unutrašnje motive i vrenosti koje su izvan ili «iznad» deteta koje mu se vaštački usađuju potiskujući ono što je kod njega autentično. Cilj kočenja je suprotan podržavanju . potrebno je vremena i strpljenja. koji se javlja kao reakcija na mešanje odraslog i osujećenje.u kome vladaju određeni red i pravila ustanovljeni. pre svega. U preusmeravanju njegovog ponašanja uvek treba polaziti od njegovih sopstvenih motiva i težnji i na njima zasnivati delovanje ( npr deca trče po sebi nakon pasivnog sedenja. Mehanizmi kojima se koči nepoželjno ponašanje dece nisu dovoljni sami po sebi. Ako se dete preterano ograničava i usmerava.uvaranje da je ono čime su se bavila vredno i ima smisla kako za vaspitače teko i za decu. jer oni samo prekidaju tok takvog ponašanja dok je detetu potrebno da se ukaže i na smer koji je poželjan. omogućiti im da se istrče – napolje ili sala). odnosno. Podržavanje deteta u onome što je kod njeg apozitivno podrazumeva kočenje negativnih tendencija koje se ispolje. 62 . 64. Razlika između podržavanja i nagrađivanja je . time se. Da bi vaspitač mogao efikasno da deluje na dečije ponašanje naročito ako se ispoljava na negativan način. odn koji će mu omogućiti da se optimalno razvija i uči u kolektivu vrtića. tako i granice koje su postavljene njihovom ponašanju. on mora prvo da upozna i shvati njegove uzroke. odn u njihovoj svesti nije dovoljno ograničeno dozvoljeno od nedozvoljenog. ali ako se na njih ukazuje redovno i dosledno onda će se život i rad u kolektivu odvijati prirodno i glatko. odnosno. kao i na čitav razvoj i učenje je podržavanje deteta u onome što je kod njega pozitivno. Delovanje na dečije ponašanje : oblici spoljašnje i unutrašnje kontrole Najvažniji način delovanja na dečije ponašanje . Prilikom podržavanja ili kočenja polazi se od pretpostavke da dete ima potrebu da sazna granice svog ponašanja i nauči one oblike ispoljavanja svojih težnji komunikacije i saradnja sa drugima. konstruktivno i prihvačeno. spoljašnje motive i uzimanju u obzir potreba i težnji deteta umesto disciplinskih razloga. Da bi se postiglo da deca uvide smisao ovih okvira i prihvate ih dobrovoljno. Prednost se međutim daje podržavanju jer će ređe nego kočenje izazivati neslaganje i otpor kod deteta. I ovde postoji razlika između kočenja i kažnjavanja i analogijom oslanjanja na unutrašnje . koji će činiti da bude bezbedno. kod njega vaspitač teži da zaustavi proces formiranja nekih negativnih osobina pre nego što se ukorene u detetu. Sasvim je prirodna pojava da deca na sve načine isprobavaju kako fizički svet oko sebe. a sa druge strane skračuje mu se sticanje dragocenog iskustva o posledicama pogrešnog ponašanja na uzrastu kada su njegove posledica mnogo manje i bezbolnije. navede ga da se uzdrži od ispoljavanja određenih oblika negativnih ponašanja.

Ukoliko je vaspitač uveren da je osnovni razlog dečijih ogrešenja o pravila ponašanja njihovo nepoznavanje i uopšte. odn kukavičluka. koje se kod deteta javlja usled kazni. odmereno vođeno razumom koliko i emocijama i ima određenu svrhu. trenutne promene u dečijem ponašanju. neizvesnosti i straha od mogućih grešaka. Ukoliko je šire polje mogućnosti delovanj za decu a manje pritisaka i zabrana. one teško mogu poslužiti tako shvaćenom disciplinovanju jer zanemaruju unutrašnje motive ponašanja i zasnivaju se na strahu od neprijatnosti koje donosi. Preterana kontrola sprečava razvoj samokontrole kod dece kao što preterano naglašavanje «navika» kulturnog ponašanja. Da bi ostvarila ovo pravo njima je potrebna određena tolerancija odraslih. često besciljno i nekontrolisano ponašanje preobrati u ponašanje koje je svesno. Najvažnije granice dozvoljenom ponašanju postavljaju se u vezi sa dečijom bezbednošću. ne garantuju uspeh niti se mogu propisivati. to je prilika da se uvede pojam «čekanja na red» koji deca brzo shvate. Ispravno ponašanje. ukoliko mu se ukazuje više poverenja a ona prihavataju kakva jesu. učtivosti i čistoće. naročito u slučaju kada su i sama učestvovala u njihovom formulisanju i proglašavanju. verovatnije je da će iskustvo stečeno tom prilikom po analogiji primeniti u sličnim 63 . Ako su ova ograničenja izvršena sa razumevanjem za potrebe deteta i ako se njihovo sprovođenje obavlja bez podmićivanja i zastrašivanja. OBLICI SPOLJAŠNJE KONTROLE – KAZNE I NAGRADE Disciplinovanje deteta je postepen proces u kome mu se pomaže da svoje ipulsivno . Vaspitač mora. koje je pod njegovom kontrolom. Kada dete uoči da određeno pravilo ponašanja ima svoju opravdanu primenu u konkretnoj životnoj situaciji. UTICAJ VASPITAČA NA DEČIJE PONAŠANJE U VRTIĆU Metodi koji se primenjuju u delovanju na dečije ponašanje. Nova igračka obično izazove prepirku. najčešće u svojoj pozadini nema osnovni cilj da se socijalizuje dečije ponašanje. poslušnosti. osećaće se bezbedno i prihvaćeno i razvijaće se u spontanu. stvaraće se i uslovi za samoregulaciju njihovog ponašanja. koja neće suviše krutim stavovima kod njih izazivati anksioznost i potiskivanje. sukob interesa pojedinaca koji bi je hteli za sebe. Deca veoma brzo uviđaju značaj određenih pravila ponašanja u konkretnim situacijama i umeju da ih se pridržavaju kada ih prihvate. kao i zahtevom da se ne ugrožavaju drugi i neoštećuje inventar dečijeg vrtića. Ukoliko je detetu jasno određen prostor u kome može bezbedno da se kreće i istražuje. detetu ostaje trajno usađeno shvatanje da neko može imati prava da ponižava druge i nanosi im razne neprijatnosti da bi održao svoj autoritet. kočenje ili preusmeravanje sami po sebi kao tehnika. konstruktivnu i stvaralačku ličnost. Iako se kaznama mogu postići određene. bez obzira da li je u pitanju podržavanje . onda ga neće okrivljavati za greške. Pored svih poremećaja do kojih dovodi strah i gubitak sigurnosti i poverenja u vaspitača. pre svega da prihvati da deca kao ličnosti u razvoju imaju prava na neka ponašanja koja nisu svojstvena zrelim osobama i da pod određenim uslovima i ovi oblici ponašanja mogu postepeno voditi ka zrelosti. ono će sticati poverenje u sebe i svoju okolinu . već da odrasle što više oslobodi brige o njima. manira. imajući u vidu interese odraslih. međutim. nije posledica nekog poboljšanja u njegovoj ličnosti već pogoršanja. socijalno neiskustvo. ono će to činiti bez kolebanja.

što će ono osetiti kako po rečima kojima mu se obraća tako i po tonu. da se ljuti. Isto tako treba voditi računa i o tome da u održavanju granica ponašanja . moralisanja i raspravljanja o ličnosti samog deteta. težnje i prava drugih ljudi i objektivnih granica ponašanja koje se moraju uvažavati sa druge strane. U situacijama kada mora da sprečava dete u nečemu . Pri tome dete može da se složi sa njime . nego kada bi trebalo da deduktivno sprovede opšti princip koji mu je bio saopšten izvan konteksta svakodnevnog života i rada. potrebno ih je podsticati da procenjuju svoje postupke. odstupanja od pravila. mališani ih teže prihvataju i odbacuju čim im se ukaže prilika za to da bi se izjednačila sa starijima. vaspitač to treba da učini brzo i bez oklevanja. da protestvuje na šta ima pravo koje mu se neosporava. pravila ponašanja u kolektivu. Da bi se kod dece razvijala odgovornost i bolje razumevanje . da sadrži informaciju šta i kako treba nešto raditi nego zabranjivati ( «ređaj domine na stolu « . Deci je potrebno dati vremena za prihvatanje granica koje se postavljaju njihovom ponašanju. to nikako ne bi trebalo da zvuči kao osuda ili pretnja. bio doživljaj vlastite 64 .situacijama. uvek treba reagovati konkretno i neposredno . Sa detetom se ne treba upuštati u prepirku ukoliko protestvuje zbog nekakvog zahteva vaspitača već ga treba obrazložiti ali i ispoljiti čvrstinu pri sprovođenju. Oduzeće mu oštar predmet kojim ugrožava drugove. Ukoliko jedna pravila važe za decu a ne primenjuju se na odrasle. postupke svojih drugova i odraslih oko sebe. do odbacivanja deteta kao ličnosti. shodno tome. Polni identitet bi. na određeni čin. Doživljaj vlastitog pola uslovljen je i zavisi od društvenih očekivanja u pogledu ponašanja osoba različitog pola. 65. U slučajevima prekršaja discipline. Vaspitač treba jasno da saopšti detetu kada neodobrava njegovo ponašanje. propust. Jedan od načina uticaja na dečije ponašanje je informisanje koliko je ispravno i skretanje pažnje na njegove moguće posledice. odnosno njenog etiketiranja. koje zahtevaju pravila zajedničkog života i rad au dečijem vrtiću treba da učestvuju i deca i odrasli. uhvatiće ga za ruku i zaustaviti da ne istrči na ulicu. kao i likova iz literature. to ne sme dovoditi u pitanje suštinu njegovog odnosa prema detetu. Bolje je deci davati uputstva u pozitivnom obliku. odlučno će mu reći da se ne treba prskati vodom. Negativna reakcija vaspitača i ostalih drugova vezuje se za njegov postupak.umesto « ne bacaj domine na pod» ). oblik ponašanja a ne za njegovu ličnost. međutim. Na taj način ono će naučiti značajnu razliku između unutrašnjeg sveta svojih osećanja i subjektivnih težnji sa jedne strane i spoljašnjeg sveta u kome postoje osećanje. onda kada se to dogodilo ali bez uopštavanja. Mehanizmi i postupci u formiranju polnih uloga kod dece Polni identitet nastaje u međudejstvu sa ostalim aspektima identiteta. međutim.

porodica. igra rata. učenja po modelu) Sekusalna orijentacija može da bude usmerena na vlastiti ili suprotan pol. najčešće sa onim kojem i biološki pripada. Bezrezervno prihvatanje socijalne polne uloge dovodi do mnogih psihičkih tenzija. naziva se polno tipiziranje. Socijalnu ulogu pola čine dakle očekivanja vezana za ponašanje. kruta socijalizacija u pogledu polne uloge može da ometa razvoj. Uloge se i opisuju ali i vrednuju. Polni identitet nije homogena struktura. a matrica ponašanja. dete se identifikuje sa jednim od dva pola. igračke koje se detetu nude i dr. a odnosi se na fizičku i emocionalnu preferenciju osoba različitog ili istog pola. Tako se npr normalnim smatra u našoj kulturi da se dečak penje po drveću. patrijarhalna tj tradicionalna kultura podstiče mušku decu na agilnost prema spoljnjem svetu. Od devojčica se očekuje skromnost. Kod adolescenata. U pogledu roda.socijalne uloge i statusa kao bića datog pola. način odevanja. Proces prihvatanja socijalne uloge pola počinje u ranom detinjstvu. ona je krše putem diferencijacije uloga na razne načine : putem literature. već se sastoji iz više komponenti. Takože održavaju se razni stereotipi. oblik frizure. stavove. ULOGA PREDŠKOLSKE USTANOVE U FORMIRANJU POLNOG IDENTITETA Polni identitet ima prvobitno poreklo u kulturno-istorijskim društvenim vrednostima. seksualna orijentacija Ove komponente mogu ali ne moraju biti usaglašene. S obzirom na to da su igre uloga izraženije i 65 . submisivnost. Iako se mnoga «demokratska» društva zalažu za ravnopravnost polova. Kao simboli te identifikacije su ime deteta. Devojčica navodno treba da se igra lutkama. kada ga je generalizovalo i na ostale osobe. U pogledu gajenja dece. ono je usvojilo idenititet svog roda. roditelji. prlja kolena. biloški pol b. a zavisno od toga šta o polu deteta i mlade osobe misli socijalna okolina ( vršnjaci. Pojam roda je sadržan u njegovoj kognitivnoj osnovi. Kada je dete shvatilo da je njegov rod nepromenjiv. Obično se navode četiri takve komponente: a. nastavnici i šire društvo). Biološki pol je fiziološko-anatomska ( genetski određena struktura i funkcija Identitet roda je usvojena indentifikacija osobe sa muškim ili ženskim rodom Socijalna uloga se uči tj usvaja u društvu po principima socijalnog učenja ( učenja uloga. Polna uloga u velikoj meri određuje socijalno ponašanje osobe. vrenosti. vezana za pol. Tu se njena uloga majke idealizuje a uloga supruge satanizuje. TV. « školice». da voli plavu boju i dr. U socijalnim interakcijama dece u igri uloga ona otkrivaju ulogu kao obrazac očekivanog ponašanja. motive osoba određenog pola. Ako dete pogreši u svom rodu. da voli roze boju. identitet roda c. muzike i dr. obeshrabruje njihovu eventualnu osećajnost i dr. Jezik posreduje usvajanje identiteta roda. ljupkost i sl. znajući mu naziv. odrasli ga ispravljaju. socijalna uloga d. osećanja . preskače konopac. Dete već krajem druge a pogotovo u trećoj godini nauči da izraz « ti si devojčica» označava nešto specifično i to ne samo u biološkom smislu. u govoru. kao što je slika žene u patrijarhalnoj kulturi.

. roditelje. kao i za planiranje individualizovanih vaspitnih metoda. način na koji pristupaju novim informacijama. Mogu se posmatrati ponašanje dece. Posmatranje je osnova za evidenciju o napretku dece i neophodno davanje povratnih informacija roditeljima o tome kako njihova deca napreduju i kako su im razvijene ( ne) mogućnosti. suprotan pol. Jedan od načina adekvatnog seksualnog vaspitanja u uslovima dečijeg vrtića ( a i uopšte) u smislu ravnopravne afirmacije polnih uloga bi bio da vaspitači upućuju decu baš na igranje polno atipičnih uloga. dete počinje bolje da shvata. uspešnije uticao na njihov razvoj i učenje . preko ozbiljnih i više sistematskih metoda posmatranja sa pažljivim odabirom uzorka ponašanja i dinamike posmatranja do izrade studije slušaja za pojedinačno dete ili grupu dece. kontakti sa drugima.. vaspitača. Pojam i način posmatranja i praćenja dečijeg ponašanja i razvoja Posmatranje i praćenje ima suštinsku ulogu u procesu planiranja. Da bi uspostavio sa decom odgovarajući odnos. Posle formiranja relativno konstantnog polnog identiteta. Takva igra može da posluži i kao sredstvo adekvatnog usvajanja prihvatljive polne uloge. emocije koje deca ispoljavaju.učestalije od mnogih drugih igara. Dete se tada identifikuje sa pripadnicima svog pola. Igra uloga je kao i svaka igra spontana aktivnost koja ima za cilj postizanje neposrednog zadovoljstva ali je ona i odraz shvatanja deteta o realnosti u njegovoj okolini. Ono se događa stalno jer je osnova za buduće korake u realizaciji i rezultati opažanja se uključuju i plan i proces evaluacije kako dece. Metode posmatranja variraće od sasvim kratkih anegdotskih beležaka. a zavisno od njegovog pola. Da bismo to saznali potrebno je da posmatramo decu u odnosu na njihovu neposrednu okolinu. između 3-4 godine. vršnjake. Cilj pojedinačnog posmatranja zavisiće od svrhe. vremena i metoda kojim nam stoje na raspolaganju. Kroz simbolizaciju u okviru socijalne interakcije u igrama polno atipičnih uloga. oponašajući njihov stil ponašanja. prihvata i uvažava drugi.. organizovao njihove aktivnosti. saradnja sa ostalom decom i odraslima . učestvovao u životu i radu grupe. Posmatranje je takođe osnova za identifikovanje dece sa specifičnim razvojnim ili obrazovnim potrebama. pod uticajem drugih osoba ( a i sistematskog vaspitanja) dete postaje svesno ne samo svog pola već i očekivanja okoline u pogledu njegovog ponašanja. način na koji rešavaju probleme. detetovu pažnju sve više privlače modeli pripadnika tog pola u smislu njihovog ponašanja. vaspitač treba da ih bolje upozna . motorna spretnost. interesovanja i dr. Sem obavljanja posmatraj aradi planiranja. vaspitače. koje doživljava kao ipresivne uzore. važno je znati kako deca vide samu sebe i kako se osećaju. tako i samog programa. 66. Vaspitač treba da nauči da analizira dečije ponašanje takvo kakvo jeste a ne kako bi on želeo da bude. 66 . odnosno da se oslobađa mnogih predrasuda koje vladaju u društvu u pogledu odnosa među polovima.

o rada. Od deteta bi trebalo tražiti saradnju prilikom odabira radova. Roditelji imaju pravo izbora ustanova. što mu pomaže pri planiranju i odmeravanju sadržaja aktivnosti koje namerava da ostvaruje kako sa grupom. tako i sa svakim detetom pojedinačno. kako bi se razlike koje se utvrde u dva različita vremenska perioda kod istog deteta. ostavlja se mogućnost uvažavanja tradicije i kulture sredine. Shvatanje funkcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja : 67 .razvoj govora i mišljenja Da bi podaci . Dosijei bi trebali da stoje na javnom mestu u vaspitnoj sobi i da svima budu dostupni. mogle pripisivati promenama nastalim zahvaljujući procesu razvoja i učenja. Vaspitač polazeći od osnova programa u izradi izrađuje program na nivou svoje vaspitne grupe. Vaspitač u dosije stavlja informacije koje je sakupio i radove koje smatra relevantnim i tipičnim pokazateljima nekog ponašanja. Najbolej je sve beleške držati u posebno registrartoru da bi imali uvid i deca i roditelji. naime. prostora.Da bi se deca upoznala treba ih posmatrati kako se vladaju o određenim situacijama. broja dece. Predškolsko vaspitanje obuhvata vaspitanje i obrazovanje dece 3-7 god. 67. Razvojne specifičnosti dece predškolskog uzrasta naglašavaju potrebu da vaspitači imaju veći stepen autonomije u planiranju i vrenovanju v. da zajedno sa roditeljima povremeno razgleda svoj dosije ( portfolio) i komentariše svoje postignuće.opšte zdravstveno stanje .o ciljeve koje ostavruje i polazeći od svakog konkretnog dedeta kao kriterijuma. koje prikupi vaspitač. Ta dokumentacija imaće razlišitu homogenost jer se nekad posmatranje lako i brzo obavlja a neke se pojave moraju posmatrati dugoročnije i temeljnije. Vaspitač može imati određeni sistem beleženja značajnih podataka o detetu do kojih dolazi u razgovoru sa roditeljima i posmatranjem samog deteta. Vaspitač procenjuje deliji razvoj u odnosno v. Predškolsko vaspitanje i obrauovanje je deo celovitog sistema vaspitanja i obrazovanja. bili pouzdaniji potrebno je karakteristike koje se prate ispitivati i opisivati na sličan način. Osnove programa su polazište za izradu specijalizovanih programa. odnosno dosegnutim razvojnim nivoima . Uslovi za primenu osnova programa – normativi kadrova. Isto tako on beleži promene u postignućima .socio-emocionalni razvoj .o rada. Za svako dete je ipak važno da vaspitač poseduje odgovarajuću dokumentaciju u kojoj će sabrati sve svoje napore u vezi sa posmatranjem pojedinačnog deteta. dete ima pravo da odabere rad koji se njemu najviše sviđa da stavi ako želi i veći broj radova. uključivanja u proces v. bez pokušaja da se njihovo ponašanje menja pre nego što mu se shvate uzroci. Osnove programa predškolskog vaspitanaj i obrazovanja dece uzrasta 3-7 godina: Model A i Model B Osnove programa propisuje ministar i one predstavljaju smernicu za rad svih vrtića i vaspitača. Prati se: .

načela. 68 . afektivnog. slika sveta.za celu grupu . otkriva interesovanja. utkrivanje i upoznavanje drugih oko sebe ( na osnovu sigurnosti i poverenja u sebe gradi odnose prema drugima.individualno Planira se na osnovu uočenih interesovanja. problema Procena ostavrenog – vrednovanje – na osnovu toga planira se sledeće. prepoznaje. Postoje dva modela vaspitanja i obrazovanja u osnovama programa : MODEL A I MODEL B MODEL A: otvoren sistem vaspitanja.za manju grupu . intelektualna samostalnost. coljeci.o proces i radu prilagođavanjem sadržaja i uklanjanjem prepreka u aktivnostima.izražavanje govora. U modelu A nisu ponuđeni sadržaji Preporuka : sadržaji ne čine samo ona znanja o sebi. pomagačka – da prati. tuđa osećanja. tuđe mogućnosti i granice. saznavanje o svetu oko sebe i načinima delovanja na nju. uči da sluša i uvažava tuđe ideje ali i da suprotstavi svoje stavove) 3. socijlanog bića koje je aktivan činilac svog razvoja. teškoća. nema programske sadržaje Ciljevi : 1. U izboru sadržaja vaspitač se vodi načelima programa. otkrivanje i upoznavanje samog sebe ( delovi tela. da na kreativan način koristi predmete) Uloga vaspitača: Da stvara uslove i da direktno podstiče razvoj dece i učenje Planiranje i evaluacija: Na 3 nivoa : . umeća Konstruktivistička teorija učenja – učenje ima unutrašnju motivaciju Uloga vaspitača je posrednička.( odlike predmeta i pojava. drugima i okolini. istražuje i prihvata svoje mogućnosti i granice) 2. porodice i društva nastavak i doprinos porodičnog vaspitanja priprema za školu kompezatorska funkcija ( ublažavanje socio-kulturnih razlika) da se darovitoj deci obazbedi mogućnost negovanja i razvoja Dete je aktivan činilac svog razvoja. misli. Osnove programa polaze od deteta kao fizičkog.- obezbeđivanje prava i potreba dece. uloga vaspitača. sposobnosti. već znanja obuhvataju veštine.. Osnove programa pružaju pomoć v. ono je aktivno.. interaktivno i kreativno biće koje iskazuje inicijativnost i spontano ponašanje za koje predškolska ustanova treba da mu obezbedi uslove. logičko mišljenje. osećanja i sl.

Transformacija ustanove u mesto življenja dece i odraslih. NAČELO POŠTOVANJA SEBE I DRUGIH Pre svega ličnost deteta .plan se ističe dete. kognitivno-razvojni e. 2. prate se stupnjevi razvoja ( model A). kognitivno-akademski 3. implicitna pedagogija Ono što se zaista zbiva u neposrednoj komunikaciji i interakciji. f. sve iz dečijeg interesovanja – nije uvek lako prepoznati ta interesovanja MODEL B Detaljniji. ciljevi su dati po aspektima razvoja : -fizički .kognitivni .oni podrazumevaju traganje za ličnim zančenjem. saradnja sa školom i lokalnom zajednicom Ciljevi su više konkretizovani ali postoji dodatna obaveza da se to sve integriše u celinu. u 1. Angažovanost i posvećenost znači više od «spoljašnje zaposlenosti» i površne «sentimentalnosti» . poštovanje kolega i roditelja Poštovanje ovog načela je osnov demokratskih odnosa u vaspitanju. težište na razvoj unutrašnjih sposobnosti. tradicionalni. NAČELO ŽIVOTNOSTI Uvažavanje životnog iskustva deteta i otvaranje ustanove prema porodici i društvenoj sredini. NAČELO REALISTIČNOSTI 69 . 1. u preškolskom. deca mogu da uče ali na specifičan način. 68.negovanje komunikacije i stavralaštva Organizacija prostora i vremena. težište nije na sadržajima. NAČELO ANGAŽOVANOSTI Ukupan odnos vaspitača i dece . Opšta pravila – načela – da bi se obezbedilo usaglašenost vaspitnog delovanja. samopoštovanje. relani uslovi u kojima se nešto zbiva. maturacijsko –socijalizacijski 2. prate se interesovanja. sa više načela. odgovorom na sopstvena pitanja i dileme. najvažniji za decu. 4. 3 osnovna tipa programa: 1. 3. Kurikulum – realni program. njihove interakcije i komunikacije moraju biti smisaoni i za decu i za vaspitače. Vaspitač najviše vaspitava onim što jeste kao ličnost i onim što ume da radi. programi liče na školske ( model B) g.socionalno-emocionalni . Načela za ostvarivanje programa Nije dobro postavljati suviše specifična i kruta pravila. dete se posmatra u celini. Dete je u centru a ciljevi i zadaci prate i osobenosti i interesovanja pojedine dece.Izvori sadržaja: realni kontekst dečijeg života. Socijalni aspekt važniji nego učenje – kognitivni razvoj.

70 . NAČELO SOCIJALNE INTERACIJE Predškolska ustanova i njen program imaju efekta na razvoj dece samo onda kada se zajedno sa programom angažuju ne samo deca i roditelji. iznosi svoje mišljenje i osećanja i da se razvija na svoj način i sopstvenim tempom. NAČELO ORIJENTACIJE KA KOMPLEKSNOSTI PRISTUPA Sadržaji koji potiču od interesovanja deteta a koji se odnose na opštije ciljeve. dosledan dnevni raspored. bira.Razumevanje deteta i njegovog razvoja i sopstvene uloge vaspitača. Da bi institucionalno vaspitanje i obrazovanje predškolske dece preraslo u društveno vaspitanje neophodno je da se predškolska ustanova poveže sa društvenom sredinom. organizacija za učejne .proverava sopstveno iskustvo izmišlja nove obrasce ponašanja. 5. Dosledna ponuda sadržaja. Sistem pokušaja – pogrešaka-kreiranje sopstvenog mišljenja. 9. NAČELO DOSLEDNOSTI Kontinuitet. Neprestano preispitivanje i istraživanje. a ukazuje se na njihovu povezanost i uzročnost. Dete kroz igru istražuje stvarnost .o rada uslovljeno je brojnim faktorima koji utiču na proces planiranja. Da bi se nešto spoznalo potrebno je da predmetima i pojavama manipulišu. Vrste programiranja i planiranja rada u predškolskoj ustanovi Planiranje v. Realan u zahtevima i očekivanjima prema deci i sebi. 7. Predškolsko dete inače stvarnost doživlajva globalno te mu kopleksne metode i sadržaji. 8. koji su logički povezani u procesu saznavanja ( tematski u vidu projekta) koji vremenski i prostorno slede. pristupi više odgovaraju. nego i lokalno okruženje. povezanost i smislenost. Treba biti oprezan sa didaktičkim aspektima igre u predškolskom periodu. Svaka ustanova na specifičan način planira i realizuje svoje planove . NAČELO ORGANIZACIJE UČENJA KROZ IGRU I OTKRIĆE Igra je jedinstveni čin u kome se aktiviraju svi psihički domeni i potencijali malog deteta. sredinom i kroz interakciju. 6. i da se šire otvore za uticaje koje društvena sredina nudi. Delovanje ka harmonizaciji ciljeva i zadataka. zavisno od realne dece i uslovima u kojima ona žive. Razvojno adekvatni sadržaju koji su za jedan korak ispred iskustav deteta. 69. Uvažavanje i podsticaje prava da samostalno dela . NAČELO AKTIVNOSTI Deca moraju učiti kroz aktivnost sa materijalima. da ih dovode u interakciju izazivaju logičke posledice.

Na nivou manje grupe dece 4. 70. Tematsko planiranje u dečijem vrtiću Tematsko plainiranje v. Ovakav pristup programiranju. Na rad ustanove u celini 2. smatra da se obrazovanje ne može na jedan veštački način izdvojiti od procesa vaspitanja. Oni se ne mogu odrediti unapred. nego njegovo veštačko cepkanje na razgraničene.o delatnosti koja se obavlja u vrtiću jer stavlja naglasak na povezanost koja postoji čak i između naizgled sasvim udaljenih aspekata stavrnosti. Na nivou pojedinačnog deteta U prosecu planiranja uključena su i sama deca – njihova interesovanja. 71 . Program ne može posedovati idealnu zbirku sadržaja i tema za rad.O oblastima : rad po oblastima Umesto jednog školarizovanog pristupa usmerenog prvenstveno uniformnim. Na nivou vaspitne grupe 3. problemski pristup. V. Obrazovanje nije prenošenje gotovih sadržaja programa i ovaj pristup ne poseduje « obavezan» i logički uređen deo programa. To je jedan način rada iza koga stoji specifična koncepcija obrazovanja i uloge predškolske ustanove. mogućnosti.o situacije integrisane u šire teme. unapred propisane sadržaje pojedninih oblasti među kojima se zatim uspostavlja tzv « korelacija» ali nikad sa potpunim uspehom. Planiranje po V. Tradicionalni pristup – vremensko rasporođivanje « gradiva». želje. Tematsko programiranje i planiranje je psihološki opravdanije od planiranja po oblastima jer je bliže dečijem intuitivnom emocionalnom i globalnom doživljavanju stvarnosti kao neraskidive celine . Tematsko programiranje i planiranje se usklađuje sa osnovnom koncepcijom programskih osnova kao i funkcijom v.O plan se pravi na osnovu uočenih interesovanja dece. kao ni u posebne programske oblasti koji slede logiku naučnih disciplina. jer se konstruišu zavisno od interesovanja i potreba dece i oraslih koji se nalaze u obrazovnoj situaciji. Programiranje : stalno kreiranje programa u zavisnosti od aktuelne prakse Tematsko planiranje – rad po projektima ili centrima interesovanja.o rada je vrsta programa koga često nazivaju integralni. težeći zahvatanju svih aspekata dečijeg razvoja prilikom razrađivanja mreže pojmova koji ulaze u okvir svake od tema.o – delovanje se okreće detetu i njegovim specifičnim razvojnim potrebama i mogućnostima. interdisciplinarni. Proces planiranja u tom smislu nije puko raspoređivanje gradiva već se satoji u veštini registrovanja tih interesovanja i poterba i njihovom prevođenju u obrazovnu aktivnost. problema ili uočenih teškoća.Planiranje postoji na više nivoa : 1. detaljno razrađenim programskim sadržajima v. Predškolskoj deci je bliže aktivno sticanje iskustva kroz v.

Osnovne dimenzije ovog načina planiranja su : . Da bi se pomenute ideje ostvarile.Ona pak za krajnji ishod nema znanje kao skup informacija. tip zaštite – zaštita svih pojedinaca grupe. pažnja vaspitača mora biti usmerena na dobijanje što večeg broja predloga. štiti grupu od destruktivnih predloga i ponašanja. sadržaje.interesovanja dece grupisana u tzv « životne teme» . dobijaju se koncenzusom svih zainteresovanih odraslih koji dolaze u kontakt sa programom. svi su podjednako kreatori za ono što se u vrtiću događa. fizički PSIHOLOŠKI USLOVI Demokratičnost stila u ophođenju među učesnicima Atmosfera vrtića u kojoj vlada duh poštovanja i ravnopravnosti Demokratičnu atmosferu čine indikatori : 1. ne uošavaju smisao pravila koje postavljaju odrasli. DEMOKRATSKA ATMOSFERA U GRUP ZNAČI DA : . pedagoški 3. važno je stvoriti fizičke i interakcijske uslove. 3. nego veštinu dolaženja do informacija i način konstruisanja znanja. Kratkoročni ciljevi: odraz tekućih interesovanja i potreba dece i vaspitača Uslovi pod kojima s eprogram tematskog planiranja može realizovati su: 1.potrebe dece . ciljeve biraju svi učesnici obrazovne situacje.postoji jedna neusiljena komunikacija . biti stavljeni na diskusiju. psihološki 2.imaju kontakte sa drugim osobama van vrtića . Mogućnost saznavanja kroz interakciju sa osobama i materijalom koji se nalaze ne samo u organizovanoj obrazovnoj situaciji. Dok se deca ne suoče sa posledicama sopstvenih akcija . način komunikacije – vaspitač mora organizovati takvu atmosferu u kojoj će različiti interesi smeti da se ispolje. koordiniraju i realizuju svoje akcije. postoje podeljena mišljenja . način odlučivanja – teme.postoji slobodno izražavanje mišljenja. vaspitač insistira na tome da svi učestvuju. 2. isprobavani.o ciljevi dugoročni ciljevi : generalne potrebe dece p. zajedničku selekciju. Deca sa vaspitačima i roditeljima zajednički planiraju.ne slušaju slepo predloge odraslih 72 . on štiti slabije pojedince od povlačenja.dugoročni i kratkoročni v.u. aktiviranje sve dece i obezbeđivanje povratne informacije šta se sa tim u realizaciji dešavalo. nego u celokupnom načinu življenja jedne predškolske ustanove.

da govori o svom rodnom mestu. šta će se tek desiti.vaspitač mora zainteresovane pojedince i grupe kontaktirati međusobno . šta je planirano. ume nešto da uradi. Da bi se to ostvarilo potrebno je zadovoljiti bar nekoliko zahteva : . Deca trebaju da koriste sve prostorije vrtića. pa makar samo i da posmatra. 71. da ne postoji stroga podela grupa po uzrastima.- poštuju se interesi svih deca bar u 50% slučajeva biraju aktivnosti kojima će se baviti deca u dogovoru s avaspitačem organizuju aktivnosti i uvek postoji veći broj pedloga PEDAGOŠKI USLOVI Potrebno je i samu ustanovu organizovati na određen način Ova vrsta programa deo je šire koncepcije « otvoren sistem vaspitanja» Vrtić je društveno organizovano mesto življenja. treba da bude otvoren prema spolja i prema unutra Življenje pedškolske dece ne treba ograničiti samo na prostor vrtića.svaka osoba nosi sa sobom puno potencijala . 73 . lagani i laki za održavanje. da je u potpunosti dostupno deci. Takođe i forma saradnje sa roditeljima ne bi trebalo da budu krute. kutići treba da su višenamenski i prilagoženi veličini dece. Predškolska ustanova mora stvoriti takvu psihološku i pedagošku atmosferu. ukoliko ne zna da sa vaspitačem i decom zajedno planira. FIZIČKI USLOVI Cela sredina da ne bude previše strukturirana Oprema.. Grupe vrtića treba da budu mešovite po uzrastu i neveće od 25-toro dece. Od čega se polazi u tematskom planiranju U vezi sa obrazovanjem i vaspitanjem male dece Ovaj pristum smatra da se obrazovanje ne može na jedan veštački način izdvojiti od procesa vaspitanja. nameštaj. da priča priče ili da čita. Sobe trebaju da budu međusobno komunikativne. . da se igra sa decom.. Sadržaj kutaka oprema se zajedno sa roditeljima.puno vremena mora se posvetiti obaveštavanju « svih o svemu» i pripremanju dugoročnije saradnje . Unutrašnji enterijer soba mora sadržati puno polustrukuriranog materijala za igru. tako ni život u vrtiću na treba da zatvara vrata ljudima zainteresovanim za dobrobit odrastanja dece.mora postojati stalna povratna informacija o tome šta je bilo. Celokupna organizacija ustanove mora biti fleksibilnija – fleksibilna organizacija vremena. koja će omogućiti da se svi unutar nje osećaju pozvani i odgovorni da razmišljaju o kvalitetu te sardanje i aktuelnom programu rada. a pogotovo roditeljima.

ali koje se ne smeju nametati .Da zna načine praćenja i vođenja demokratske interakcije . Nemoguće je predvideti sve njene delove i unapred odrediti obim i redosled sadržaja koji će se pojavljivati. oni se ne mogu odrediti unapred jer zavise od interesovanja. SAMOSTALNOST – INDIVIDUALNOST 74 . Osnovni delovi programa u tematskom planiranju Postoje dve vrste ciljeva : kratkoročni i dugoročni. «životne teme» kao i ciljevi v.Da osvesti sopstvene stavove. upotpunjuje znanja i razvija nove sposobnosti. koja za krajnji ishod neće imati znanja kao skup informacija. potrebno je da vaspitač u toku njegove primene i sam menja svoje stavove. Ciljeve treba definisati sa aspekta prakse. . nego u celokupnom načinu življenja jedne predškolske ustanove Program ne može posedovati idealnu zbirku sadržaja i tema za rad.osvesti svoje i potrebe drugih ( dece i roditelja) .da dozira svoje učešće i angažovanje u izboru i razvijanju teme razvijajući i računajući na samostalnost dece. U vezi sa procesom planiranja v. Potrebno je ciljeve konkretizovati i videti šta oni zapravo u stvarnosti znače. DUGOROČNI CILJEVI – OPŠTI CILJEVI: 1. Dugoročne ciljeve treba tretirati u kompletu. Vaspitač mora da : .odnose se na sve uzraste vrtića i na filozofiju programa u celini. potreba dece i odraslih koji se ne nalaze u obrazovnoj situaciji.to su takođe ciljevi iza kojih stoje osnovne ljudske potrebe vezane za vaspitanje i obrazovanje. Glavne dimenzije ovog načina planiranja su potrebe i interesovanja učesnika. Njegova suština je veština registrovanja interesovanja i potreba učesnika i njihovo prevođenje u obrazovnu aktivnost.o rada Ne može se isključivo i prevashodno svesti na raspoređivanje sadržaja.Oni jedan drugog ne isključuju već se u praktičnom radu više njih istovremeno kombinuje i realizuje. . a ne kao deklarativnu listu. prepoznavanje i razumevanje potreba i tekućih interesovanja dece .o rada.Da ume da proceni efekte sopstevnog delovanja 72. Uloga vrtića – mesto življenja i partnerskog druženja dece i odraslih.oni su opšti ciljevi . U vezi sa sposobnostima potrebnim za realizaciju ove vrste programa Da bi se kvalitetno realizovao tematski program.stalno razvija osetljivost za uočavanje. Ovaj način rada insistira na mogućnosti saznavanja kroz interakciju sa materijalima i osobama koje se nalaze ne samo u organizovanoj obrazovnoj situaciji. .Stvarnost je jedna nedeljiva celina koja postoji kako u svetu dece tako i u svetu odraslih.to su vrednosti i osobine koje su poželjne. nego veštinu dolaženja do informacija i konstruisanja znanja. vrednosti i ličnu filozofiju vaspitanja kao i da bude spreman na njihovo menjanje.poseduje aktuelna psihološka i pedagoška znanja . Dugoročni : .

Obezbeđivanje uslova u kojima će svako dete moći nesmetano da ispolji. dramski i muzički medij. prepozna i razvija svoje prirodne. poštovanje drugih.o situacija je jedan dogovor i pokušaj uključivanja što većeg broja ljudi u proces vaspitanja i obrazovanja. negovanje doživljaja sebe kao jedinstvene i neponovljive ličnosti. ispoljavanje i razumevanje svih vrsta emocija. rešavanje konflikata.KREATIVNOST Stvaralačko izražavanje i podsticanje ekspresije kroz: pokret. Interesovanja su različita.DRUŠTVENOST Razvijanje osećanja pripadnosti grupi. Negovanje originalnog pristupa problemima i pronalaženje različitih načina i strategija za njihovo rešavanje 4. Neka su površna i kratkotrajna a neka duža i temeljnija i u tematskom planiranju su od posebne važnosti. 3... interesovanja i „životnih tema“ INTERESOVANJA I POTREBE Ne samo „snimiti“ šta decu zanima nego i od toga poći.STICANJE ZNANJA Podražavanje prirodne motivacije i radoznalosti. Kulturno-higijenske navike. autentične sposobnosti i sklonosti. ukoliko je sadržaj rada u funkciji njegovog razvoja. Interesovanja i pitanja predškolske dece su varijabilna. govor. sticanje osnovnih pojmova o svetu koji dete okružuje. odmorom. negovanje saradničkih odnosa i ponašanja. osećanja i ponašanje. korišćenje stvari i predmeta iz neposredne okoline. „ŽIVOTNA TEMA“ – skup dugotrajnih interesovanja za određeni sadržaj koja su oddraz želje ili potrebe za razrešavanjem bazičnih životnih i razvojnih problema što ujedno obezbeđuje visok motivacioni nivo prilikom bavljenja sadržajima takve vrste. negovanje slobodne komunikacije 5. Oni pokrivaju period trajanja jedne teme i dnevno planiranje. dobijaju se analizom neposredno ispoljenih potreba i interesovanja dece . Dete kao i odrasli u stanju je da dugo drži visok nivo motivacije i napora . POJEDINAČNI CILJEVI Kratkoročni ciljevi koje se koriste u svakodnevnom radu. likovni. Ti su ciljevi raznovrsni. radne navike.. primena stečenih znanja o novim situacijama. boravkom na svežem vazduhu.EMOCIONALNA STABILNOST I SVEST O SEBI Upoznavanje sa mogućnostima i granicama sopstvenog tela i ličnosti. preventivna zdravstvena zaštita. Da bismo dobili takvu vrstu ciljeva treba poći od potreba. razvijanje samopouzdanja. vaspitača i roditelja. podsticanje razvoja motorike i oblika kretanja. snom. odlaganje potreba i prihvatanje neuspeha 6. otkrivanje različitih načina sticanja znanja kroz aktivno samostalno dolaženje do odgovora. 75 . iz različitog domena i različitog karaktera. prevencija deformiteta. 2. Svaka realizovana v. poverenja u sopstveno mišljenje.Osnovni cilj. OČUVANJE ZDRAVLJA I PODSTICANJE TELESNOG RAZVOJA DETETA Zadovoljavanje osnovnih potreba za hranom.

korišćenjem posmatranja i beležaka vaspitača .Nije ni trenutno ispoljeno interesovanje. audiovizuelni produkti) Treba takođe obratiti pažnju na „nepostojeće teme“ tj onu materiju koju deca svesno ili nesvesno izbegavaju.. Biranje osnovne teme i strukturiranje tematskih sadržaja Srodne sadržaje koje možemo grupisati u jednu zajedničku smisaonu celinu nazivamo temom. roditeljski sastanci) .sadržaja programskih celina . veština i uloga. kadrovskih i drugih mogućnosti dečijeg vrtića .razvojnih potreba i mogućnosti dece .uz pomoć same dece ( razgovorima sa decom o tome šta ih zanima. na različitim uzrastima u različitom društveno-istorijskom trenutku.o ciljeva i zadataka . Potrebe dece i odraslih koje se direktno suprotstavljaju: Potrebe dece Za kretanjem Promenom i slobodnim izborom aktivnosti Za galamom i bukom Za povremenim destruktivnim ponašanjem Za negiranjem pravila koja definiše vaspitač Za stalnim odgovorima na postavljena pitanja Za izlaskom u druge sredine i za posetama Da se igraju aktivnih igara Potrebe odraslih Za mirovanjem Da deca drže pažnju na planiranoj aktivnosti Za tišinom Za čuvanjem igračaka i materijala Da deca poštuju pravila Za ćutanjem Da se rad odvija u vaspitnoj sobi Da se pasiviziraju 73. Tematsko planiranje nije sistem rada u kome se radi „ono što deca hoće“ . znanja. Učenje u ovom slučaju treba definisati kao proces uzajamne razmene ideja.v. POTREBE DECE I ODRASLIH Potrebe jesu temeljnije i sporije se manjaju od interesovanja ali su ipak podložne promenama. različite su u različitim grupama ljudi.mogućnosti za integraciju porodice i društvene sredine 76 .varijacija unutar razvojnih potreba . listići za beleženje tema.Životna tema nije koju vaspitač sam bira na osnovu unapred odabranih ciljeva. sex..analizom širih društvenih događaja ( mas-mediji.materijalnih. boje se da ih prikažu odraslima. već se radi o tome da se pedagoški momenat pomera na teren i sadržaj koji je deci blizak.) Teme se biraju i strukturiraju u tematske celine polazeći od: . dogovaranjem) .karakteristika regiona . Teme se mogu dobiti na nekoliko načina: . nije jednostavan skup sadržaja i aktivnosti za rad.( smrt. is l. ne umeju da ih artikulišu iako ih zanimaju. nemaju dovoljno sposobnosti da se sa njima suoče.uz pomoć roditelja ( intervju. jer se takvih tema boje.

o zadataka koje treba ostvarivati..) Tematska celina obuhvata opis i strukturu sadržaja osnovne teme koji će se radi ostvarivanja odabranih opštih v. muzičkih. Mesečno programiranje zahteva od vaspitača: . likovnih. po mogućstvu. mogućnosti razrade i realizacije i specifičnih v.o procesa. On nije najdominatnija figura već je njegova uloga posrednička i patnerska. treba međusobno povezati i uklapati ( u šire teme) Sadržaji koje se predviđaju tematskim celinama treba da potiču iz svih domena i obuhvataju što više aspekata programskih celina ( fizičkih. 74. zavisno od potreba i intervenisanja dece. Uloga vaspitača u tematskom načinu planiranja Budući da v. zaposleni su i dolaze do saznanja sledeći sopstveno iskustvo.Tematske celine se mogu poklapati sa programskim celinama. u odnosu na decu 3.određivanje naslova osnovne teme.o situacije. Npr. okoline. strukturiran na v. u procesu saradnje sa roditeljima u odnosu na v. u odnosu na v. On treba da kreira takvu sredinu u kojoj se svi osećaju dobro. Pojedine teme se mogu obrađivati duže ili kraće. Voda – bez vode nema života – voda isceliteljica – voda u domaćinstvu Opštijim temama treba dati prednost nad užim. Tema može da obuhvati šire ili uže aspekte stvarnosti i može biti formulisana u različitim vidovima.razvoja govora. matematičkih. parcijalnim koje. predstavljati deo ili kombinaciju delova dveju ili više programskih celina. kao i događaja i iskustava doživljenih prethodnog dana u vaspitnoj grupi.o materijal i sadržaje rada Posmatra igru dece. predstavljen u dnevnoj skici. Dnavna skica proističe iz tematske celine.. kao i fleksibilnu organizaciju v. izbor programskih celina i njihovo strukturiranje u tematsku celinu . Mesečno planiranje je najpovoljnije jer omogućava razrađen obuhvat jedne tematske celine. u odnosu na proces planiranja 4. iz nje nabavlja materijal za zajednički rad Sadržaji kao ni teme nisu unapred propisani 77 .o sadržaji nisu unapred dati vaspitač ima višestruko kreativnu ulogu.o materijal i sadržaje rada 2.izbor najvažnijih objekata i sredstava koji će poslužiti za obradu tematske celine Dnevna tema obuhvata sadržajno zaokružen deo jedne tematske celine.o zadataka obrađivati u određenom vremenskom periodu.vršenje izbora i određivanje prioriteta u opštim razvojnim zadacima . ULOGE VASPITAČA 1.

mas-medija itd. folklora i kulturne baštine. Kada su stvari i pojave jednoznačne ili na zahtev same dece. On takođe mora štititi slabije delove grupe od agrisivijeg koji obično zauzima više prostora i pažnje u odnosu na proces planiranja U okviru planiranja mora se pozabaviti sa nekoliko linija koje se istovremeno ili sukcesivno dešavaju Jedna od njih je – uže obrazovna – šta je to što deca mogu da nauče iz određenog iskustva. Uloga vaspitača je da decu nauči samostalnom izboru i istrajavanju na određenom zadatku Posmatračka i prpcenjivačka uloga On ide od grupe do grupe i posmatra kako deca reaguju. šta im je problem i kako dalje može da se organizuje aktivnost. Mogu poticati iz sveta dece i odraslih . Ne treba da im nameće svoje zaključke. Procena svih ciljeva koji se u određenoj temi mogu pojaviti – globalna linija planiranja. iz naučnih disciplina. Katalizatorska uloga – vaspitač je samo vrsta posrednika da saznanja Deca se direktno mogu podučavati samo onda kada treba objasniti kako se rukuje nekim predmetom ili instrumentom. Ono što organizuje rad sa takvim sadržajima su ciljevi. Mogućnost saradnje sa roditeljima. koje učesnici obrazovanja zajednički postavljaju posmatrajući šta decu zanima i u čemu je njihov problem u spoznaji i doživljavanju sveta. u odnosu na decu Vaspitač u grupi ima nekoliko uloga. dužan je da se sa tim upozna Dozvoljeno je da u zajedničko življenje sa decom unosi i deo svog sveta Sardžaji i materijali za rad mogu biti najraznovrsniji. Dnevna realizacija Proces planiranja se oslanja i na gro-plan i na mikro plan u procesu saradnje sa roditeljima 78 . On mora stalno da razmišlja višeznačno Mora posedovati bar 4 strategije u svakom momentu : a) šta ću da radim ako deca odbiju neku aktivnost b) šta ću da radim ako se jedna aktivnost svidi svoj deci c) šta ću raditi sa aktivnošću ako se desi neki nepredviđen slučaj d) kako da izbalansiram aktivnosti tako da sva deca budu zaposlena psihološka uloga vaspitač mora procenjivati da li neko od dece ili roditelja ima problema sa uključivanjem u rad grupe ili u kontaktu sa materijalom. tradicije. iz domena umetnosti i sporta.Ukoliko date sadržaje ( koje dec adonose) ne poznaje. da bi sva deca našla svoje mesto i bila aktivna U toku procesa obrazovanja najmanje od svega treba da koristi verbalnu metodu i metodu demonstriranja. Atmosfera ne sme biti zasićena „ njegovim pitanjima i njegovim objašnjenjima“ Sve aktivnosti treba planirati tako da deca imaju i sama dovoljno materijala za razmišljanje. Mora da se pozabavi organizovanjem grupe Broj aktivnosti mora biti veliki.

Odnos samostalno organizovanih aktivnosti i onih organizovanih na predlog vaspitača treba da bude pola-pola. neobavezni. ponekad i galame. 79 . Obavezno treba upoznati roditelje međusobno . neki umeju sami da smisle šte će deca da rade. načini dobijanja povratne informacije 75. nego od njega napraviti ravnopravnog učesnika v. Odlike metoda rada u tematskom planiranju Opšta atmosfera u grupi je neusiljena. jer će samo prijatna iskustva sa vrtićem roditelja motivisati da opet dođe Treba se potruditi da roditelji shvate da ta pomoć nije za vaspitače već za decu Prvi boravci da budu manje formalni. Deca u takvoj atmosferi slobodno pričaju. On treba sve sa decom zajedno da radi i da se igra.o rad . ne bi smeo da stoji sa strane i da samo verbalnim sredstvima utiče na rad grupe.Roditelje ne samo da treba obaveštavati o tome šta se u vrtiću radi i uključiti u rad. nekima je potrebna pomoć. uključuju se u neku od ponuđenih aktivnosti. Bitno što treba da postoji u svim varijantama je da se u planu tačno vidi šta je bio čiji interes i ideja i iz kojih razloga su odabrane baš takve aktivnosti. vaspitača Vaspitač mora biti osposobljen za nekoliko važnih uloga : . Aktivnost sve dece je veoma važna. komentarišu. Takođe iz planova treba da se vidi raznovrsnost i veliki broj sadržaja koji će biti alternativno daeci ponuđeni Procena neposredne realizacije Uže obrazovni aspekt – na koji način deca stiču znanja i kakvog su ona kvaliteta i prirode Način ostvarivanja demokratičnosti u grupi Da li se u samoj grupi oseti da je tema koja decu zanima zaista „životna tema“ Socijalno-emocionalni aspekt Procena kvaliteta sardanje sa roditeljima Sadržaj i broj roditeljskih sastanaka individualnih razgovora. Svaki poziv roditelja mora biti dobro osmišljen. podjednako odgovornog za ono što se u vrtiću događa. KRITERIJUMI ZA PROCENJIVANJE KVALITETA RADA Procena tematskog plana Plan može da se piše u nekoliko varijanti. Mogu da odbiju da učestvuju u organizovanim aktivnostima. od individualnog do frontalnog oblika rada ali se najpoželjnijim smatra rad u manjim grupama dece.o situacije. Grupisanje dece je veoma raznoliko. sličnija porodičnom okupljanju nego visoko strukturiranim akademskim zahtevima. elastičnost i adekvatnost ponuđenih formi saradnje. učestvovanje roditelja u aktivnostima.veština uključivanja roditelja u neposredan v. Vaspitač je uvek u jednoj grupi dece.veština uspostavljanja komunikacije sa roditeljima . Inicijativa za saradnju mora da potiče od vrtića. Ona će se spontano opredeliti za neku od ponuđenih grupa. a ostale posmatra. izražavaju svoje mišljenje.veština rada sa različitim grupama ljudi i različitim tipovima vrednosti. diskusije o igračkama i sl.

bez obzira u koju oblast stvarnosti ta interesovanja zadiru. Korišćenje kutka samostalno od strane dece. kada je smisao sadržaja izrazito kolektivan.) SADRŽAJI RADA Sadržaji potiči iz svih domena stvarnosti. Taj procenat mora biti manji od onih poteklih od dece i roditelja. da bi znala da izaber. Ono što vaspitač radi u situaciji ponavljanja jeste variranje postojećeg iskustva uz pomoć dece.. enciklopedija i naučne literature. kada se radi o kolektivnoj igri ili fizičkim vežbama i sl. aktivnosti u kutku biblioteke. Stručne pedagoške. Sadržaji koji zahtevaju logičku organizaciju ne smeju se deci „ ispredavati“. proširuje temu na nove domene i sl. Stvari uvek treba postaviti problemski i dočekati da ih deca sama otkriju. kutak biblioteke da bi se ovaj način rada mogao ostvariti.o rada. psihološke. stvara nova rešenja i strategije. Ako se nešto ponavlja. Ne treba zaboraviti da deca smisao redosleda i hijerarhiju stvari moraju sama da uoče. U jutarnjim časovima zajedno sa decom priprema se materijal za igru i deca se upoznaju sa onim što će se u toku dana raditi. Pošto stručna i dečija literatura ne mogu nikad do kraja pratiti sve ono što decu zanima. To se naročito odnosi na sadržaje iz logičko-matematičkog domena. Posebno pitanje je snadbevenost predškolske ustanove knjigama. mas-medija.Vaspitač će biti na onom mestu koje je najkritičnije ( opasno po decu ili u grupi kojoj treba najviše pomoći i objašnjenja ili uz pojedince koji se teško uklapaju u rad ili grupu) Na kraju određenog broja sadržaja koji čine jednu celinu vaspitač zajedno sa decom rezimira sve što su radili. već postojećih programa. nalazi adekvatno stručno i vaspitno opravdanje. 76. 80 . prisutvo odraslog u kutku biblioteke uticalo je da deca duže borave u toj aktivnosti. Ukoliko vaspitač za određenu vrstu tema i sadržaja koje se kod dece nisu pojavili. Treba dočekati da se oni pojave u interesovanju dece i u okviru relanih problema koji ih muče. To se takođe prezentuje i roditeljima. za to sigurno ima razloga! Deca ponavljaju stvari koje ih zanimaju. Frontalni rad rezervisan je za aktivnost koje se drugačije ne mogu realizovati ( kada je sadržaj aktivnosti bučan pa bi smetao radu ostalih grupa. mora postojati spremnost da se od same dece prihvati to što ih interesuje. dečije literature i časopisa. npr-muzičko. ima prava da u dogovoru sa roditeljima sam bira takve sadržaje i realizuje ih u grupi. unosi nove sadržaje unutar iste teme. koje im se sviđaju i kojih se plaše. Vaspitači sami seli u kutak – odnosno. Ukoliko vaspitač trenutno ne raspolaže znanjem ili informacijama koje odgovaraju dečijem interesu dužan je da se o tome raspita i da prati ono što je deci aktuelno. Programi zasnovani na književnosti Programi zasnovani na književnosti su jedan od mogućih načina planiranja i programiranja v.

kao i za početke pismenosti. pošto njihov izbor nije bio suviše usmeravan niti sputavan. Ista vrste interesovanja i razvojnih postignuća zapažena je i prilikom slušanja drugih priča. Dopadala im se povezanost između onoga što 81 . aktivnosti imaju zajedničku temu. zatim za govorni razvoj. Deca su imala aktivnu ulogu u svemu tome i bila zainteresovanija za delo ( knjigu) Ova rešenja su bila veoma privlačna za decu pa su mnoga od njih provodila veći deo svog vremena prepričavajući i preživljavajući priču. Književna tema je prožimala sve aktivnosti ponuđene deci. tako da aktivnost postane sasvim laka.Akciono istraživanje kanadske vaspitačice – roman za decu – čitala deci u nastavcima tokom 4 nedelje – malo čitala. tako da je za svako dete mogao da se napravi pregled čime se i kako ono bavilo. a bar jedna aktivnost bila mu je ostavljena da bude po slobodnom izboru. Aktivnosti i materijali upotrebljavani u aktivnostima vezanim za temu dela korišćeni su kreativnije i o njima se više razgovaralo nego što je to uobičajeno prilikom ostvarivanja standardnog programa. Razgovori o priči i igranje uloga prema njenom sižeu. glumeći omiljene epizode i tražeći od roditelja da im čitaju knjigu i kod kuće i uopšte pokazujući veliku zainteresovanost kako za predškolsku ustanovu tako i za knjige. već im je olakšano da izaberu da rade ono što im prija. Umesto da program koji se ostvaruje sa decom bude proizvoljan a sadržaji u njemu međusobno nepovezani. Prilikom ostvarivanja običnog programa događa se da deluju bespomoćno i ne postižu bogznašta. Opisanim postupkom skraćeno je vreme utrošeno na tumaranje dece unaokolo. što je deci pomagalo da lakše shvate čime se bave. kao i nužne intervencije vaspitača u vezi sa ponašanjem dece. ne predstavljajući više za njega izazov niti mu pričinjavajući zadovoljstvo. neke od njih su bile specijalno pripremljene za svako dete. a proširila se na čitanje uopšte. malo prepričavala – sve ostale aktivnosti su bile povezane sa temom i motivima romana. razloga za korišćenje veština koje neko poseduje a takođe veću integraciju različitih veština i aktivnosti nego što je to slučaj sa običnim programom zasnovanim na slobodnoj igri. predviđanje šta će se desiti u narednoj epizodi i sećanje na prethodne događaje – aktivnosti su koje su se brzo razvile i bile izuzetno bogate i unapređujuće za socijlani razvoj dece. Može se desiti da deca koriste materijale na samo jedan način. načina za organizaciju aktivnosti. ne znajući šta da rade. Kontekst koji se stvara obradom književne teme obezbeđuje ponudu mogućih ciljeva za igre. koriste i ponovo sklone kad god to zažele. Deci je prijala ova povećana izvesnost o aktivnostima koje ih očekuju. Aktivnosti su bile tako koncipirane da obezbede maksimum dečije samostalnosti a materijali pristupačni tako da su deca mogla da ih odaberu. zato što sve ove aktivnosti mogu da posluže istoj temi.Zahvaljujući ovom preliminarnom dogovoru i vaspitač i deca su znali čime će se baviti a deci je bilo lakše da planiraju svoje aktivnosti i naprave njihov raspored u toku tog dana. Svakodnevno su vaspitač i deca razgovarali o aktivnostima predviđenim za taj dan. Za svaku aktivnost postojao je karton u koji je osoblje beležilo šta je koje dete radilo. Celu vaspitnu sobu je uredila kao ambijent iz romana.

beleženje i prikazivanje na pregledan način svih podataka karakterističnih i značajnih za planiranje i evidenciju v. uslove. moglo je da se priča i sa roditeljima a kada je zatrebalo – stvorena je i sigurnija osnova za procenjivanje dečijeg razvoja.Odslikava problematiku rada u predškolskim ustanovama. bilo je znatno više prilika za osmišljen razgovor nego što je bilo površnih primedbi u stilu: 2Oh.su radili i onoga što mogu da čine sutra. 77.pomaže vaspitaču u organizovanju i regulisanju v.o procesa jer sadrži podatke o planiranju. .Postojale su ogromne mogućnosti za pravu. prosvetnopedagoška služba i druge stručne institucije. lepe li slike“. neke opise prepričati koji su predugački i dosadni ali tako da se ne narušava osnovni smisao dela. kao i naučnoistraživački timovi. Vaspitač mora dobro da poznaje delo i decu sa kojom radi ( da se rečnik. bogatu konverzaciju koja je doprinosila dečijem razvoju govora a vaspitaču davala prilike da proceni sposobnosti deteta da proširi njegova znanja i mogućnosti da formira pojmove kao i da ga motiviše za saradnju sa njime i za korišćenje literature. . Štaviše. Značajan korak – sam izbor knjige – većeg obima sa puno akcije da se sviđa vaspitačici – jer lakše može da se uživi u delo. Čemu služi pedagoška dokumentacija O svome radu vaspitač vodi pedagošku dokumentaciju koja se odnosi na prikupljanje. Funkcija pedagoške dokumentacije je da : . Treća strukturna razlika između programa zasnovanog na obradi teme iz književnosti i standardnog programa zasnovanog na slobodnoj igri jeste zajednička tema za razgovor vaspitača i dece s obzirom da su poznavali sadržaj priče. primeri. sadržaje. a i deca će to primetiti. koja se uspostavljala zahvaljujući razgovoru sa vaspitačem S obzirom da su u dečije aktivnosti bili upućeni i vaspitač i deca. realizaciji i kontroli rezultata što omogućava celovitije sagledavanje i uočavanje onoga što je u njemu bitno i tako doprinosi njegovom stalnom usavršavanju i racionalizaciji. Razgovor o knjizi u ovom načinu rada je veoma važan Promene u sardanji sa roditeljima – primećene pri ovakvom radu – uključivanje roditelja u ceo proces Posle ovakvog programa deca su mnogo više odlazila u kutak biblioteke i bila zainteresovanija za knjigu.o rada i njegovih rezultata.Omogućava upoznavanje i procenjivanje rada svakog pojedinog vaspitača i dečijeg vrtića u celini na osnovu čega se može vršiti njegovo kontinuirano praćenje i vrednovanje koje obavljaju stručna tela u samom vrtiću. „ to si lepo uradila – a šta ćeš sada da radiš?“ i sl. organizaciju i dr što omogućava bolje 82 .) Mesto prekida treba da bude da decu ostavi malo u neizvesnosti.

kod koga dete živi. Evaluacija i samoevaluacija rada vaspitača Evaluacija je sastavni deo svakog učenja.podatke o programiranju i planiranju vaspitno-obrazovnog rada . obuhvatanje ostale dece iz mesne zajednice u „slobodnim subotama. što je jedan od uslova za egzaktnije sagledavanje puteva njegovog daljeg razvijanja. panel-diskusije.Planiranje i evidencija saradnje sa društvenom sredinom ( posete predstavnika iz raznih struktura društvene sredine i njihovo učešće u realizaciji programa. takmičenja i sl.. stručnu spremu. ime. priredbe. broj dece u porodici. posete dece radnim organizacijama. njihovom uzrastu kao i stručnoj spremi roditelja. Osnovnu pedagošku dokumentaciju vaspitača čini Knjiga rada vaspitača 78. kako u radu vaspitača tako i kod same dece. Predstavlja pouzdan izvor podataka na osnovu kojih se može upoznavati sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja u prošlosti i sadašnjosti kod nas. adresu stana i broj telefona. odlasci u dečije pozorište. zoo vrt. 79. sopstveni rad i sama deca. Sadržaj Knjige rada vaspitača Knjigu rada vaspitača vodi svaki vaspitač i ona se čuva kao službeni dokumenat u arhivi dečijeg vrtića. pre svega porodice. . pa i učenja predškolskog deteta. učešće u aktivnostima. Konstantno se evaluira rad cele ustanove.podatke o deci ( datum i mesto rođenja.- povezivanje sa ostalim faktorima koji utiču na razvoj i učenje dece. škole i društvene sredine. saradnju sa školom i drugim specijalizovanim organizacijama koje mogu da obogate rad sa decom. kulturnim i javnim manifestacijama i kacijama koje se organizuju u društvenoj sredini vrtića.Planiranje i evidencija saradnje sa roditeljima ( grupni i individualni oblici rada:opšti i grupni sastanci.Na kraju su sumirani i tabelarno dati podaci o plnoj strukturi i broju dece u grupi. predavanja. . učešće vaspitne grupe u aktivnostima i proslavama. broj članova porodice. Knjiga sadrži : . To je aspekt učenja koji vodi osvešćivanju znanja. datum upisa i ispisivanja iz vrtića. 83 ..Prozivnik služi za evidenciju pohađanja dece u toku svakog dana po mesecima i na pregledan način pokazuje broj prisutne dece u vaspitnoj grupi . zanimanje i radnu organizaciju i telefon na radnom mestu roditelja) .

а нису и комплетиране. али и поступке и начине рада детета. управо су у функцији планирања васпитног рада и процене његове адекватности. како код себе. 84 . образлаже и процењује сопствене поступке. достизање свести да се нешто зна урадити на одређен начин. који је неопходан за даље планирање. Тек заједничким процењивањем (процена више људи) реализованог програма евалуација ће постићи објективнији карактер. Евалуација би требало да истакне ствари на којима је васпитач мање радио. Евалуација је срж педагошког ангажмана и посвећивања. то је управо процес самокритичне оцене урађеног. вештине код деце које су планиране. То је аспект учења који води освешћивању знања. њиховог понашања. У програму Модела А посебно се наглашава самоевалуација. Са своје стране васпитач подстиче дечје самоувиде. Оно што «боји» приступ планирању Модела А. Евалуација је и потенцијални саставни део учења како васпитача. те освешћења нашег васпитног деловања. као и са својим колегом васпитачем. Подстицање смисаоног учења код деце води развоју интегрисане и зреле личности. деца су била задовољна. њихову свест о сопственом знању. Тиме се желело истаћи да се наш професионални рад не завршава реализацијом. Зато је неопходно је да сами васпитачи буду укључени у процес спољашњег вредновања рада установе као целине. Праћење и процена развоја деце. Евалуација има педагошку сврху и оправдање само ако помаже самоевалуацији (освешћивању) онога који се вреднује и онога који процењује. поготово не апологетским реализацијама: све је било у реду. повремено прави резиме заједничких договора и неку врсту самоевалуације заједничких акција. тако и деце.. нашег деловања и постигнутих ефеката. Конструктивне размене и интеракције међу децом у малим групама. Самоевалуација је процена односа између намера.Vaspitno-obrazovni plan se pravi na osnovu uočenih interesovanja dece . напредовања у развоју. Подржавање и стимулисање свести о сопственом знању.. Једна од главнијих улога васпитача у овом програму је свакако евалуаторска: он са децом и родитељима. сви су циљеви реализовани. али и тешкоћа које имају. тако и код деце. један је од битних задатака васпитача. problema ili uočenih teškoća Васпитачи отворених програма васпитања велики део процеса планирања посвећују евалуацији и самоевалуацији сопственог рада. васпитно-образовна подручја која су у одређеном периоду била мање заступљена. процене разлога одступања од плана и реализације итд. заједничко решавање проблема и партнерске интервенције васпитача помажу такве интеракције. потреба. сопственим примером – тако што описује.

sadržaji i oblici Da bi vaspitač bio u toku savremenih dostignuća pedagoških disciplina. podela vaspitnih grupa. Radne grupe vaspitača formiraju se po potrebi da bi se proučili i rešavali neki konkretni problemi. Osim samostalnog usavršavanja ili samoobrazovanja. potrebno je da bude uključen u sistem permanentnog stručnog usavršavanja.sednice u određenim vremenski intervalima .razmena mišljenja i diskusije o problematici v. Oblik rada koji se posebno neguje u sekcijama je organizovanje aktivnosti značajnih za pojedine programske oblasti ( radionice) Na inicijativu stručnih tela organizuju se posete i razmene iskustava unutar radne prganizacije ili šire. postoje i oblici koji se sistematski organizuju u predškolskoj ustanovi o kojima se staraju pedagoške akademije i fakulteti. Uspešnost stručnog usavršavanja u okviru radne organizacije uslovljena je povezivanjem ovog oblika sa samostalnim stručnim usavršavanjem vaspitača i uklapanjem u širi sistem stručnog usavršavanja koji se organizuje u pojedinim regionima. pojedine metodike ili područija. Aktivi vaspitača uzrasnih grupa formiraju se od svih vaspitača pojedinih uzrasnih grupa i u njima se obrađuju uži stručni problemi. Stručno usavršavanje vaspitača : zadaci. zatim psihologije i drugih pomoćnih nauka i stalno dopunjavao i kvalitativno unapređivao znanja stečena u kadrovskoj školi. Oblici rada koji koristi su najčešće : . posebno predškolske pedagogije. seminare.o rada. zdravstvenog i ostalog osoblja koje je u kontaktu sa decom.o prakse uz saradnju sa srodnim ustanovama .. 81. programima. predlaganje i utvrđivanje programa stručnih ekskurzija. susrete prosvetnih radnika itd.izložbe Neki od poslova koji ulaze u domen rada ovog veća su pitanja koja se neposredno odnose na unapređivanje v-o rada. praktične vežbe. stručno usavršavanje vaspitnog. 85 . prosvetno-pedagoški zavodi. davanje mišljenja i predloga u vezi sa planovima. udžbenicima . diskusije. savetovanja. Sekcije – stalne grupe vaspitača formiraju se na osnovu afiniteta vaspitača i cilj im je unapređivanje određenih oblika i sadržaja v. odnosno naše zemlje.o rada. vezani za uzrast dece. U njihov sastav ulaze vaspitači koji imaju posebnog interesa za određeni problem ili zadatak.. stručne ekskurzije. udruženja i dr kroz predavanja. vezanih za specifičnu problematiku. opšte i posebnih metodika v.o procesa. raspored poslova i zaduženja vaspitača. kao i na nivou čitave Republike. kurseve. priručnicima. Stručna tela u predškolskoj ustanovi – njihova funkcija i uloga i mesto vaspitača u njima Pedagoško veće ( Stručno veće vaspitača) bavi se razradom planiranih tema i aktuelne stručne problematike od najšireg značaja. kao i kraći seminari po potrebi.80.predavanja i interni seminari . predlaganje mera za poboljšanje materijalnih uslova za unapređivanje v.

U većini pedagoških istraživanja koja su se bavila prosecom učenja i / ili podučavanja. „Praktičar“ je tako stavljen u ulogu tehničara. da ih primenjuju. Stav da su pratktičari u obrazovanju ( učitelji. vaspitnu grupu. da oni treba da „primenjuju“ naučne teorije u svom praktičnom radu ali da sami nisu ni tvorci teorijskih znanja niti istraživači. U kritičkoj ili konstruktivističkoj perspektivi. Izrazi „istraživanja u obrazovanju“ i „istraživanja za obrazovanje“ opisuju upravo ovu. naučnog istraživanja i posebno odnosa između teorije i prakse. kako u svetu tako i kod nas. učitelji i njihov rad su bili a i danas su predmet istraživanja. stavovi i osobine ličnosti nastavnika.organizovanje stručne razmene iskustava sa vaspitačima drugih radnih organizacija u gradu i republici . Iako predmet ispitivanja može biti proces učenja kod dece ili uticaj fizičkog i institucionalnog konteksta na procese učenja i podučavanja. na osnovu istraživanja i kritičkog promišljanja svoje prakse mogu da formulišu pedagoške teorije i da istovremeno menjaju tu praksu i uslove u kojima se ona odvija. Akciona istraživanja u dečijem vrtiću. socijalna interakcija.upoznavanje vaspitača sa seminarima organizovanim izvan radne organizacije . odnosno menjanja/usavršavanja te prakse.organizovanje i razradu pojedinih tema na nivou Pedagoškog veća. Ispitivani su različiti tipovi ponašanja u razredu. nastavnici) samo „konzumenti“ pedagoških naučnih saznanja i rezultata istraživanja . osnovnu odliku istraživanja praktičara. namerna i kritička (pre)ispitivanja sopstvene prakse“. ima svoje utemeljenje u pozitivističkom shvatanju nauke.Radna organizacija donosi svake godine program stručnog usavršavanja vaspitača koji obuhvata : a) organizaciju stručnog usavršavanja i informisanja vaspitača kroz kontinuiranu razradu određene problematike u samoj ustanovi b) organizovanje i praćenje stručnog usavršavanje van nje Stručno usavršavanje u radnoj organizaciji obuhvata : . Od „praktičara“ u obrazovanju se pak očekivalo i očekuje da tako dobijena. Istraživanja u obrazovanju Većina autora definiše istraživanja učitelja kao „sistemska. za njihovu sopstvenu praksu. „proverena“ saznanja primene u svojoj praksi. probleme i dileme v. istraživanja praktičara su uvek vezana za njihov razred. vaspitači. naknadno. Bazična znanja generišu se izvan konteksta prakse ili u kontrolisanim eksperimentalnim uslovima i nezavisno od praktičara koji treba.vođenje dokumentacije o stručnom usavršavanju 82. oblici učenja i obrazovne metode.upoznavanje sa savremenim dostignućima pedagogije i psihologije kroz stručnu literaturu .o prakse i predstavljaju pokušaje neporednog rešavanja tih problema. mišljenja. Ona nastaju kao odgovor na konkretna pitanja. učitelji su ti koji. odnosno Aktiva vaspitača . 86 .

) Kvanitativne i interpretativne studije.studije razreda/grupe/škole 87 . U njiam praktičari iznose svoje interpretacije pojedinih pedagoških pitanja. na osnovu sopstvenog iskustva. teorijska – teorijske ili filozofske analize. Lepeza ovih istraživanja je međutim šira i obuhvata kako empirijske tako i teorijske studije.soc iološke. Predložena tipologija razlikuje dve vrste istraživanja praktičara : 1. izdvojenost i objektivnost istraživača. jeste pitanje reprezentativnosti takvog istraživanja i mogućnosti uopštavanja njegovih rezultata. samostalno ili u saradnji sa profesionalnim istraživačima Izvedena iz problema neposredne prakse Profesionalna znanja ( „teorije o akciji“ tj implicitna pedagogija) Pretežno kvalitativne studije .dnevnici ( žurnali) 2. usmena ispitivanja i studije razreda/škole Teorijska istraživanja.pedagoške. rasprave ili razmatranja užih ili globalnih pitanja v. kvalitativna obrada podataka Primena prvenstveno u kontekstu u kome je istraživanje obavljeno. uključenost istraživača. Takođe. Praktičari. postavlja se pitanje metoda i tehnika za prikupljanje i analizu podataka i nivoa obučenosti praktičara za izradu i primenu tih metoda. kako da smanjim učestalost sukoba među decom u datim uslovima velike grupe i malo materijala) Tipično pitanje – primedba na istraživanja učitelja.grupna usmena ispitivanja 3.. međutim rade u konkretnim. Empirijska istraživanja praktičara. interpretativne i kritičke paradigme. standardni postupci prikupljanja i obrade podataka Uopštavanje na teorijskom nivou i primena u praksi izvan konteksta istraživanja Primena rezultata Izbor istraživačkih problema je jedan od razloga što rezultati istraživanja o obrazovanju teško nalaze primenu u praksi. realnim kontekstima i ono što njih interesuje jesu konkretni problemi u konkretnim uslovima ( npr kako da ja pomognem svoj deci da postignu uspeh u školskom učenju.o prakse i njenih polazišta i ishodišta ili pitanja istraživanja praktičara 2.. koje se najčešće ograničavaju na jedan razred ( grupu) ili školu. emirijska – dnevnici. literature i pisane dokumentacije. drugih istraživanja. autori ove tipologije nazivaju esejima.Istraživanja o obrazovanju Ko izvodi Istraživačka pitanja/teme Teorijski okvir Metodologija Istraživanja praktičara Praktičari. Profesionalni istraživači Izvedena iz teorijskih postavki i/ili prethodnih istraživanja Naučne disciplie(psihološke. autorke ove tipologije dele u 3 grupe: 1. Tipologija istraživanja praktičara Postoji tendencija da se istraživanja praktičara vezuju samo za akciona istraživanja koje praktičari obavljaju bilo samostalno ili u saradnji sa profesionalnim istraživačima.

izgrađivanja zajedničkog polja značenja. 88 . analiziraju neki deo sopstvene prakse. Ona pružaju mogućnost poređenja i kritičkog preispitivanja različitih perspektiva. intervjua. Usmena ispitivanja. interpretacija i tumačenja. ispituju i analiziraju radove učenika.to su oni slučajevi kada dva ili više praktičara. Usmen aispitivanja slede određenu proceduru i brižljivo su pripremljena i po pravilu su zabeležena. ona takođe pružaju priliku za evaluaciju i samoevaluaciju praktičara u saradničkoj atmosferi uzajamnog razumevanja Studija rezreda-škole – individualna ili kolektivna istraživanja nekih aspekata školske/razredne prakse uz pomoć posmatranja.Dnevnici – predstavljaju prikaze v. dolaženja do koncenzusa. planirano i sistematski u formi diskusije istražuju neki problem:preispituju značenje nekog stručnog pojma. analiziraju svoja iskustva i preispituju i tumače svoju praksu tokom dužeg vremenskog perioda. prikupljanja podataka ali i u formi opita ili eksperimenta.o prakse odnosno života u grupi(razredu) u kojima praktičari beleže svoja posmatranja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->