P. 1
Cena Kostanja Kuce

Cena Kostanja Kuce

|Views: 311|Likes:
Published by Ibrahim Hajrić

More info:

Published by: Ibrahim Hajrić on Oct 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2014

pdf

text

original

četvrtak, 2.

decembar 2010

Investitor: Porodica Samardžić

Analiza cijene koštanja izgradnje porodičnog, stambenog objekta

1

decembar 2010 Investitor: Porodica Samardžić 2 . 2.četvrtak.

2.b 1 2 3 4 5 5 6 7 MATERIJAL šljunak cement armatura pijesak kreč daska grede blokovi Sprat i krov r.b 1 2 3 4 5 6 MATERIJAL šljunak cement armatura šljunak (muljika) daska grede Prizemlje i ploča r.5 520 1300 0.5 390 2400 0.5 390 Temeljni zidovi ploča na tlu ukupno UKUPNO 625 1250 1800 325 630 195 4825 3 .5 4 30 2 140 2.b 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 MATERIJAL šljunak cement armatura pijesak kreč daska grede 10x12x5 grede 12x14x5 letva 3x5 blokovi JM m3 t kg m3 m3 m3 m3 m3 m3 kom KOLIČINA CIJENA 3 25 1 250 150 1.5 420 2 450 1 450 0.95 Sprat i krov ukupno UKUPNO 75 250 225 120 280 1050 900 450 260 1235 4845 JM m3 t kg m3 m3 m3 m3 kom KOLIČINA CIJENA 15 25 5 250 1350 1.5 m3 25 13 m3 1.5 Temelj ukupno UKUPNO 625 1750 2400 4775 Temeljni zidovi i ploča na tlu (6. decembar 2010 Investitor: Porodica Samardžić Specifikacija materijala Temelj (21.6m3 betona) r.95 Prizemlje i ploča ukupno UKUPNO 375 1250 2025 150 280 420 195 2280 6975 JM KOLIČINA CIJENA m3 25 25 t 5 250 kg 1200 1.b 1 2 3 MATERIJAL šljunak cement armatura JM m3 t kg KOLIČINA CIJENA 25 25 7 250 1600 1.5 m3 betona) r.75 + 10.5 420 m3 0.četvrtak.5 5 30 2 140 1 420 0.

Dinamički plan ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 35 41 44 50 Task Name Stambeni objekat 100m2 Tehnička dokumentacija Arhitektonska faza Dispozicija ViK instalacije Šeme stolarije Uređenje lokacije Predmjer radova Konstruktivna faza Statički proračun Crtanje armature Elektroinstalacije Mašinske instalacije Administrativno-imovinsko-pravna Ugovor o kupoprodaji zemljišta Geodetsko parcelisanje Provođenje u katastru Provođenje u gruntovnici Urbanistička saglasnost Građevinska dozvola Ugovor o građenju Ugovor o nadzoru Zemljani radovi Betonski radovi Armirački radovi Zidarski radovi Tesarski radovi Limarski radovi Duration Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 74 days? 8 days? 6 days? 3 days 2 days 1 day? 1 day? 1 day? 2 days? 1 day? 1 day? 5 days 5 days 33 days? 1 day? 1 day? 5 days 5 days 5 days 5 days 10 days 1 day? 3 days? 29 days? 15 days? 20 days 35 days 4 days eek 10 ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE AKTIVNOSTI eek 11 eek 12 eek 13 eek 14 eek 15 1 .

Dinamički plan ID 1 2 15 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Task Name Stambeni objekat 100m2 Tehnička dokumentacija Administrativno-imovinsko-pravna Zemljani radovi Široki iskop Temeljne trake Nasipanje I zbijanje šljunka Betonski radovi Betoniranje temeljnih traka u zemlji Betoniranje temeljnih traka iznad zemlje Betoniranje ploče na tlu Betoniranje stubova Betoniranje ploče Betoniranje krovnih serklaža Betoniranje stepenica Armirački radovi Temeljne grede Temeljni zidovi Ploča na tlu Serklaži. stubovi Ploča na spratu Zidarski radovi Zidanje donji sprat Zidanje gornji sprat Tesarski radovi Šalovanje temelja Šalovanje ploče Šalovanje stepenica Krovna konstrukcija Daščanje Limarski radovi oluci Opšavi Pokrivački radovi Duration Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 74 days? 8 days? 33 days? 3 days? 1 day? 1 day? 1 day? 29 days? 1 day? 1 day 2 days 1 day? 5 days 1 day? 4 days 15 days? 1 day? 1 day? 1 day? 1 day? 2 days 20 days 5 days 4 days 35 days 3 days 4 days 3 days 5 days 2 days 4 days 2 days 2 days 1 day? eek 10 eek 11 eek 12 TEHNIČKE AKTIVNOSTI eek 13 eek 14 eek 15 1 .

1 Gra evinsko-zanatski radovi Pripremni radovi Izrada i priprema tehničke dokumentacije. 0.00 0. 4 1.00 Poz.00 0. 5 1. nakon završetka radova.881.00 Poz.Pripremni radovi 1.0 pauš. Dokumentovanje fotografijama.00 Poz.0 pauš. Obezbije enje privremenih objekata na lokaciji za vrijeme gradnje kao što su: privremeno elektrosnabdijevanje.0 m2 10. 1. 0.0 pauš. 2 99. 0. 99. Vraćanje u prvobitno stanje tla i vegetacije. prema važećim standardima i normama za RS i BiH.00 Poz.1 Ukupno . prema "Zakonu o Gra enju RS" Obračun po m2.00 Poz. ugovaranje i tehnički prijem objekta.0 m2 9.00 Strana 6 . Priprema i apliciranje imovinsko-pravne i administrativno-tehničke dokumentacije za gra evinsku dozvolu Obračun paušalan.00 891.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 1 1.1 Poz. privremeni toalet za radnike Dodatni radovi. Dokumentacija će se koristiti za gra evinsku dozvolu.00 990. Obračun po m2 Nadzor i rukovo enje gra enjem. nabavke i ure enje gradilišta i objekta koje Izvo ač smatra potrebnim . privremeno vodosnabdijevanje.0 Precizirati: pauš. pristupni put mora biti prohodan tokom trajanja izgradnje.00 0. 3 1. Dodatne kompenzacije neće biti razmatrane kasnije. Uspostavljanje i pravilno održavanje pristupnog puta do lokacije gradnje. 2 1.

Poz. Zbijanje mehaničkim sredstvima.Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehaničkom elaboratu. deponovanje zdrave zemlje iz iskopa na gradilištu kojom će se vršiti zatrpavanje oko temelja i podruma. Nasipanje iskopanog materijala oko temeljnih zidova i ispod podne ploče.2 Ukupno zemljani radovi 150 m2 1.Cijene sadrže troškove crpljenja atmosferske vode za vrijeme izvo enja radova. . . . Mašinski iskop temeljnih traka u zemlji II kategorije.00 1. Obračun po m3. 1. pri čemu će svi iskopi i odvoz biti obračunati po m3 samoniklog tla.6 m3 8. ploče. geodetsko snimanje terena prije i poslije izvršenja zemljanih radova na osnovu koga će se izvršiti konačni obračun stvarno izvedenih količina radova i sl. troškove praćenja i obezbje enja od sleganja susjednih objekata ili urušavanja iskopa i troškove eventualnog miniranja stena. tehnološki otpad i sl.Cijene sadrže nabavku.00 120 Poz.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. 5 25 m3 18. a svi nasipi po m3 zbijenog materijala. 2 Poz.Obračun količina stvarno izvršenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi radova u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 200". 4 30 m3 4.00 173 Poz. 3 Geodetsko obilježavanje karakterističnih tačaka objekta. Obračun po m2. utroške materijala. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. ukloni sa gradilišta. Nasipanje šljunka ispod temeljnih traka.00 240 21.80 450 Strana 7 . cijene sadrže sve radne operacije. u sloju ~20 cm. y i z pozicije referentnih tačaka. Fiksiranje repera i obilježavanje x. .6*0. (150*0. prevoz. skladištenje. 1 Poz. uključujući izradu privremenih sabirnih zemljanih kanala i šahtova za instalisanje muljnih pumpi.20) Obračun po m3. trotoara i iznad drenažnih cijevi u sloju debljine d=15 cm i zbijanje mehaničkim sredstvima.207. ivice iskopa su vertikalne (45*0. Obračun po m3. prenos.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.2 Zemljani radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE -Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . sva oštećenja vec izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.50 225 30 m3 8.8) Obračun po m3. pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 200". Skidanje humusa i rasčišćavanje terena.

Betoniranje AB temeljnih zidova b/d=30/50 i veznih greda betonom MB 30. 4 Poz. .00 2. Betoniranje AB ploče na tlu. ugra en njegovan i ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje propisuje važeći "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton".50 10. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.00 877. Obračun po m3.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvrčiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 400". prenos. Poz.432. u oplati. Obračun po m3.U sve elemente betonske konstrukcije do kojih može da dopre vlaga iz terena (temelji. Betoniranje armirano betonskih stepeništa kosih stepenišnih ploča debljine d=15 cm.75 m3 130.00 5. tehnološki otpad i sl. 1 Poz.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu.3 m3 260. sve u glatkoj oplati.) dodati aditive za vodonepropusnost betona.727. 3 Poz. transportovan. oplate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu "Visokogradnja GN 400". podrumski zidovi. Beton će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim standardima i čiste vode.7 m3 280. u oplati.3 Ukupno betonski radovi 18. na sloju zbijenog šljunka.00 6.0 m3 330. demontažu i čišćenje oplate sa potrebnim podupiračima i pomoćnim radnim skelama. sva ostećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.00 2.00 990. ploče livene na tlu i sl. statičkom proračunu i važećim pravilnicima. 2 Poz. cijene sadrže sve radne operacije. osama i kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbje uju sigurnost oplate i podupirača protiv deformisanja i rušenja.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. ukloni sa gradilišta.00 9. Obračun po m3.Cijene sadrže nabavku. vertikalnih i kosih serklaža. prodor instalacija kroz konstruktivne elemente) . Betoniranje će se izvršiti betonom kategorije B II. prevoz.00 1. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.Cijena sadrži izradu.4 m3 125. . pomoćni alat. 5 Poz. skladištenje.378. betonom MB30 u oplati Obračun po m3. Obračun po m3. betonom MB 30 sa istovremenim betoniranjem stepenika i podesta.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala.70 Strana 8 .Beton će biti spravljen.20 3. betonom MB30. . spoljašnja stepeništa.3 Betonski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE -Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . Betoniranje horizontalnih.300. sve prema projektovanim dimenzijama. . . Betoniranje me uspratne konstrukcije d=14cm.160. . 6 Betoniranje trakastih temelja b/d=50/80 i stepenišnog temelja betonom MB 30.0 m3 120.00 1.00 9.Cijena sadrži obavezu izvo ača betonskih radova da sara uje sa izvo acima instalacija (polaganje temeljnih uzemljivača. montažu. 1. utroške materijala. Obračun po m3. stubovi.

ukloni sa gradilišta.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. prenos. . prevoz. prema nacrtima.Armirački radovi biće ura eni u svemu prema statičkom proračunu.4 Armirački radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . . isjeći. Pos 1 Nabavka.3 8855 8855 1. skladištenje. i mreža MA 500/600.Armaturu očistiti od r e i prljavštine. .Jedinična cijena sadrži i postavljanje podmetača od čelika.Cijene sadrže nabavku. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. tehnološki otpad i sl. plastike ili betona za postizanje predvi enih zaštitnih slojeva i pravilnog položaja armature u konstrukciji. Obračun po kg 3850 kg 2.4 Ukupno armirački radovi Strana 9 . ispraviti. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. cijene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu"-Visokogradnja GN 400". . armaturnim nacrtima. čišćenje. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. . .Armaturu uraditi od svih kvaliteta čelika predvi enih u statičkom proračunu. savijanje. Sva podeona gvoz a i uzengije će biti čvrsto vezani za glavnu armaturu tako da ne može doći do promene položaja armature za vrijeme betoniranja konstrukcije. u svemu prema važećim pravilnicima i tehničkim normativima za beton i armirani beton (BAB-87) i za betonsko gvož e. -Obračun količina izvršiti prema tabličnim težinama armature i dužinama iz armaturnih nacrta. saviti i ugraditi po detaljima (aramaturnim nacrtima) i statičkom proračunu. montaža i ugra ivanje armature RA 400/500. Za kvalitet ugra ene armature odgovaraće izvo ač radova. siječenje.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.Stvarno ugra ena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kilogramu bez obzira na složenost i prečnike šipki armature.

50 Strana 10 . prevoz. U kreču neće biti grudvica i neugašenih komada. . bez mulja i organskih primjesa. Svi zidovi će se zidati opekom atestiranom na marku MO 2. a unutrašnji zidovi malterisati malterom razmjere 1:3:9.00 2. GN 301". zajedno sa izradom završne kape i ugradnjom revizija i štucni.00 110. Beton u serklazima MB 20 u običnoj oplati. 4 1.0 m2 7. tehnološki otpad i sl.0 MPa. čist.Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju u objekte (dimenzije. širine iste kao debljina zida i visine 20 cm. izbijanje salitre i ostalo).50 332. . Ukupno zidarski radovi 45.00 11.0 m3 145. 1 Poz. . prosijan. prenos.Cijena zidanja sadrži i izradu horizontalnih armirano betonskih serklaža u pregradnim zidovima debljine d=6.00 877. 2 Poz.5 i 12 cm.Cijena malterisanja opekarskih proizvoda sadrži i malterisanje betonskih površina u sastavu zida ili tavanice. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. . završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska. . . pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja. završni sloj fino isperdašiti. Izrada cementne košuljice.8 m1 130.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.320. .5 Zidanje zidova debljine d=25 cm konstruktivnim giter blokom u produžnom malteru.5 Zidarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: .0 m2 12. u mokrim čvorovima i na balkonima u padu 1%.046.Malter će se spravljati samo za neposrednu potrošnju.Zidovi će se zidati u produžnom malteru razmjere 1:2:6.00 6. čvrstoca na pritisak.525. cijene sadrže sve radne operacije.00 6. ugasiti najmanje 24 časa prije upotrebe. utroške materijala.324. Obračun po m3.Cijene sadrže nabavku.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. hidroskopnost.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi radova u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 301". sa ili bez otvora. vlažno bubrenje. skladištenje. Obračun po m2. Zidanje dimnjaka prefabrikovanim šljakoblokovima u cementnom malteru. Obračun po m1. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. stvrdnuti malter se neće koristiti. Prije zidanja opekarski proizvodi će biti nakvašeni vodom. . Malterisanje zidanih povrsina uz sve pripremne postupke.Pijesak će biti riječni.Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima. Obračun po m2.00 1. . 3 Poz. ukloni sa gradilišta. Poz.

Cijene sadrže nabavku.00 952. pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 601". 3 Poz.4 m2 6. Poz.00 3. . Obračun po m2. tehnološki otpad i sl.4 m2 25.543. ukloni sa gradilišta. 1 Poz.00 6.6 Izrada krovne konstrukcije.Cijena sadrži izradu veza drvenih nosećih elemenata krova prema pravilima zanata uz korišćenje eksera. 4 1.Jedinične cijene sadrže sve prethodne radove za izvo enje tesarskih radova (sortiranje.130.Za izradu krovnih konstrukcija i ostalih tesarskih radova upotrebiće se potpuno zdrava gra a. na razmaku 1-2 mm. utroške materijala. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. Pokrivanje krova falcovanim crepom ("mediteran"). Opšivanje krova čamovom daskom debljine d=24 mm.20 79.00 1.Izvo ač će fiksirati sve drvene konstrukcije za armirano betonsku konstrukciju zgrade i trajno ih obezbjediti protiv dejstva horizontalnih sila (vjetra i zemljotresa). . zajedno sa postavljanjem sljemenjaka u produžnom malteru na grbinama i sljemenima.4 m2 12. a za izradu konstruktivnih elemenata upotrebiće se klasa gra e propisana statičkim proračunom. krov je viševodni. Obračun po m2. statičkom proračunu i važećim standardima.985.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvrsiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 601". .40 79. krojenje i obrada gra e. cijene sadrže sve radne operacije. prema statičkom proračunu i detaljima.80 Strana 11 . Obračun po m2 kose površine. od rezane čamove gra e I klase. podužna letva preko daščane oplate tačno iznad rogova. prevoz.) predvi ene projektom i propisane pomenutim normativom.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. 2 Poz. zavrtnjeva i drugih čelicnih elemenata za ojačanje veza. prenos. Obračun po m2 osnove.6 m2 45. Ukupno tesarski i pokrivački radovi 69. skladištenje. . nagiba 220. Dvostruko letvisanje krova letvama 3x5 cm.Tesarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu. .00 476.20 79.6 Tesarski i pokrivački radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA TESARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . . . izrada crteža i sl. krovnu konstrukciju čini stolica oslonjena na armirano betonsku tavanicu.

Navedeni materijali se mogu smatrati referentnim. Ukupno hidroizolaterski radovi 168. . . skladištenje.22 Strana 12 . čišćenje i pripremu podloga i sl. .00 623.179.7 Hidroizolaterski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE . mokrih čvorova Kondorflexa V4 sa svim pripremnim slojevima i radnjama Obračun po m2. uklanjanje masnoća i štemovanje izbočenih neravnina. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.Jedinične cijene sadrže sve prethodne radove za izvo enje hidroizolaterskih radova (sortiranje materijala. 1 Poz. . utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 561". ukloni sa gradilišta.Podloge za izvo enje moraju biti čvrste i suve.7 Hidroizolacija podova. .00 1.) predvi ene projektom i propisane normativima. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. 2 1.0 m2 7.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se po uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvuVisokogradnja GN 561". . prenos. .Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima.Cijene sadrže nabavku. cijene sadrže šišćenje podloga od prašine. cijene sadrže sve radne operacije. tehnološki otpad i sl. Hidroizolacija krovnih ravni varenjem Kondorflexa V4 sa svim pripremnim slojevima i radnjama Obračun po m2.Obaveza izvo ača je da gradilište održava šistim i da sve viškove materijala. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. Poz.22 89.5 m2 7.802.Za izvo enje hidroizolaterskih radova koristiti samo prvoklasni materijal atestiran po važećim standardima.00 1.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. prevoz. mogu se ugraditi materijali drugih proizvo ača istih ili boljih karakteristika.

00 1.Stolarski radovi će biti ura eni u svemu po projektu.Siguronosna ulazna vrata sa sigurnosnom bravom i špijunkom. Obračun po komadu.00 6.8 Stolarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. krilo duplo šperovano. ram i krilo plastificirani 130/210cm . . 2 Unutrašnja vrata.440.Balkonska zastakljena vrata sa roletnom 180/210cm 4.0 3. sva bravarija sa termo-mostom. Poz.jednokrilna.0 kom kom 160. roletna aluminijumska. Obračun po komadu.00 450. puna 90/210cm . na mjestima koja se otvaraju.0 2.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. prenos.00 1. . tehnološki otpad i sl. štok čamov. ugradnja.00 640. brava obična. izradu. na vertikalnim prozorima otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose. .Cijena sadrži bojenje stolarije bojama na licu mesta.jednokrilna.Cijena svake stavke radova sadrži uzimanje mjera na objektu. ukloni sa gradilišta. šemama stolarije i važećim standardima. . vrata u boji i laku po izboru projektanta (date su zidarske dimenzije). kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. kvake i rozete od aluminijumske legure.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. cijene sadrže sve radne operacije. .jednokrilni prozori sa roletnom 60/60cm .00 450.0 5. kvaka i rozete od niklovanog čelika. skladištenje.00 2. . 1 Poz.00 540. okov standardni. po postupku i uz sve predradnje prema opisima iz "Normativa i standarda rada u gra evinarstvu GN-531-301" u svemu po izboru projektanta. zastakljivanje i finalno bojenje). prevoz.250.0 3. transport.Obračun stvarno izvedenih radova izvršiće se po komadu ugra enog stolarskog proizvoda za sve po opisu (izrada. puna 70/210cm PVC zastakljena bravarija.00 270.8 Ukupno stolarski radovi Strana 13 . krilo zastakliti termo-izolujućim staklom 4+12+4 mm. .00 650.00 480. šarke standardne.00 150. na vratima brava cilinder. montažu. utroške materijala i pomoćne alate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu Visokogradnja GN 550.dvokrilni prozori sa roletnom 120/140cm . zastakljivanje (kod stavki kod kojih je to predvi eno pojedinačnim opisima radova) i finalnu obradu svih stolarskih proizvoda.Cijene sadrže nabavku. u svemu po šemama bravarije.0 kom kom kom kom 650.420.00 1.

00 1. 1 Poz.00 6. Poz. kilogramu ili metru dužnom). prodore pokriti gvozdenom rozetom.0 m1 180. . . ogradu ugraditi bocno u konstrukciju.0 m1 180. prevoz. standardnih valjanih profila. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. na stubicima od cevi f30 mm. transport. a kod stavki gde je to pojedinačnim opisima radova predvi eno. Ograde na balkonima od INOX cevi f40 mm. .Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. Ukupno bravarski radovi 4. za sve po opštem opisu i opisima pojedinačnih stavki radova. tehnološki otpad i sl. montažu. izradu. prenos. Obračun po m1. Obračun po m1. prodore pokriti gvozdenom rozetom. na stubicima od cevi f30 mm.080. cijevi i drugih standardnih gvozdenih proizvoda.Izvo ač garantuje konstruktivnost i stabilnost proizvedenih elementa i kompletnih bravarskih proizvoda.00 720. . ogradu ugraditi odozgo u konstrukciju. sa ispunom od pleksiglasa (u ramu). cijene sadrže sve radne .Cijene sadrže uzimanje mjera na objektu.9 Bravarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BRAVARSKE RADOVE Izvo ač radova jeće biti ura eni u svemu prema projektu. cijena sadrži i zastakljivanje bravarije. . sa ispunom od pleksiglasa (u ramu).00 Strana 14 . pljošteg i okruglog gvoz a. 2 1. .Gvozdenu bravariju izraditi od INOX kutijastih profila.9 Ograda na stepenistu visine h=110 cm od INOX cevi f40 mm.00 1.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema jedinici mjere date uz opis pojedinačnih stavki radova (obračun po komadu.Bravarski radovi pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: operacije. crnih limova. skladištenje. šemama bravarije i važećim standardima.Cijene sadrže nabavku.800. ukloni sa gradilišta. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 701". antikorozionu zaštitu i finalno bojenje. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.

kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. detaljima i važećim standardima. sva oštećenja vec izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. Obračun po m1.0 m1 20.10 Limarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedece zajedničke uslove: . Postavljanje horizontalnih oluka polukružnog presjeka r=8 cm razvijene širine b=33 cm. a na betonske ili zidane podloge pomocu držača od pobakremog pljošteg gvoz a tiplovanog u konstrukciju tiplovima. .Cijenom obuhvatiti ugradnju eksera. Opšivanje ivica balkona limom razvijene širine b=20 cm. Obračun po m1.Cijene sadrže fiksiranje limova za daščane podloge standardnim držačima (hafterima).Cijene sadrže izvo enje svih limarskih radova od bakarnog lima debljine d=0. na nosačima od pobakrenog pljošteg gvoz a. zakovica i drugih veznih i spojnih elemenata od istog materijala kao lim.00 6. limom razvijene širine b=50 cm preko sloja bitumenske trake. Postavljanje snjegobrana na krovu od lima. Obračun po m1. cijene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 771". 4 16. .Cijene sadrže nabavku.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.0 m1 30.00 320. Obračun po m1. prenos. Obračun po m1.00 8. . Ukupno limarski radovi 30.0 m1 18. .00 Strana 15 . u tri reda.0 m2 60. Poz. 6 16. tehnološki otpad i sl. 1 Poz. Obračun po m2. ukloni sa gradilišta.10 480.00 2. dimnjaci i ventilacioni kanali) limom preko daščane oplate i sloja bitumenske trake.00 1. na nosačima od pobakrenog pljošteg gvož a.116. -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN-771".00 Poz. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. na potrebnim mestima falcovati sa olukom.00 Poz. 2 Poz.Limarski radovi ce biti ura eni u svemu prema projektu. .0 m1 12.00 540. skladištenje. Postavljanje odvodnih olučnih limenih cijevi f 100 mm. . razvijene širine b=33 cm. prevoz.55 mm.00 Poz. na potrebnim mestima falcovati sa pokrivačem. 5 16.Cijenom obuhvatiti i postavljanje sloja bitumenizirane trake preko svih podloga na koje se polaze lim.00 320. Opšivanje prodora (vertikale.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala.00 360. 3 Opšivanje krovnih ivica (uz oluke i zidove) i uvala.00 96.0 m1 20.

. dezen i dimenzije keramike u svemu po izboru projektanta. Visokogradnja GN 501".0 m2 60.500. podloge i sl. pločicama za prolaz instalacija bušiti i obraditi brušenjem.Cijene sadrže fugovanje pločica masom za fugovanje ili bijelim cementom.00 Strana 16 .00 122. Poz. -kuhinja. .00 1.00 297.00 1.Cijene sadrže nabavku.00 35.694. -ulazni hol -kuhinja -toaleti Oblaganje unutrašnjih zidova.0 8. . ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. skladištenje.12 Podopolagački radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 261". 2 1.Za izvo enje podopolagačkih radova upotrebiti prvoklasne materijale atestirane prema važećim standardima. dimenzija i dezena po izboru projektanta. 1 1. 1 Poz. . skladištenje.0 m2 m2 35.00 35. h=160cm -toaleti .00 224.00 35.50 6. Ukupno podopolagački radovi 25.00 910. oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. polaganje u Obračun po m2.11 Keramičarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 501".5 4.12 Oblaganje zidova suterena i sokla kamenim pločama d=4 cm I klase. . Obračun po m2.Slog.500. prevoz.Cijene sadrže nabavku.) predvi ene projektom i propisane normativima. boju pločica odrediće projektant.) predvi ene projektom i propisane normativima.5 m2 m2 m2 35. probna slaganja u suvo i sl. prenos. prevoz.11 Popločavanje podova protivkliznim keramičkim pločicama I klase. pripremu podloge.50 140. -Obračun stvarno izvedenih količina radova će se izvršiti prema uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogardnja GN 261". U prostorijama sa slivnikom podove izvesti u padu ka slivniku.00 1.00 1. prenos. h=200cm Ukupno keramičarski radovi 3. Obračun po m2. eksploatacije.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. polaganje u cementnom malteru ili keramičkom ljepku.4 26. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. polaganje u specijalnom ljepku. oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. Poz.

. .350. cijene sadrže sve radne operacije. debljine d=15 mm. sa urezanim žljebovima za preklapanje.Pri izvo enju "demit" fasade potrebno je ostvariti sinhronizaciju sa ostalim izvoćačima radova. prenos. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. . skladištenje. Obračun po m2. -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiti prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN-421". . pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja. prevoz.00 5. koristiti materijale za gletovanje koji odgovaraju pojedinim vrstama podloge (malterisane ili betonske površine i slično). .14 Fasaderski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA FASADERSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: .3x ljepak (za usvojeni sistem fasade). 1 Izrada termoizolacije i završnog maltera (proizvod tipa "Demit" ili sl.0 m2 35.2x plastični malter u dva sloja preko armature od staklene mrežice.50 1. utroške materijala.00 5.naročito sa izvo ačem limarskih radova. u obrazinama prozora d=3 cm. u sledećim slojevima gledano od nosećeg zida: . ukloni sa gradilišta. skladištenje. tehnološki otpad i sl. Obračun po m2.425.1x samogasivi stropor d=5 cm. -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 531". zidove prethodno izravnati gletovanjem. prenos. 1 Bojenje unutrašnjih zidova i plafona disperzionom bojom do postizanja ravnomjernog tona.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. ploče fiksirati za zid PVC tiplovima. Ukupno fasaderski radovi 155. . kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.Završni molersko farbarski premazi će biti izvedeni u tonu po izboru projektanta. cijene sadrže sve radne operacije. GN-421". Poz.00 1.Fasaderski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. sa kvalitetnim materijalima.Fasaderske radove na izvo enju "demit" fasade treba da izvodi specijalizovano preduzeće u svemu prema patentiranom i licenciraniom postupku.00 1. utroške materijala. Ukupno molersko-farbarski radovi 300.350. prevoz. Prije izrade završnih premaza podloga će biti pripremljena nanošenjem odgovarajućih prethodnih premaza koje propisuju gra evinske norme ili proizvo ač molersko-farbarskih materijala.425.14 Strana 17 . Poz.Cijene sadrže nabavku. .13 Molersko-farbarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: -Molersko-farbarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata.Cijene sadrže nabavku. Podloga za izvo enje molersko-farbarskih radova mora biti ravna i čvrsta. pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja.). kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.00 1.0 m2 4. oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.13 1. . GN 531".

Svaka vrsta radova izvešće se u skladu sa važećim normama i tehničkim propisima za tu vrstu radova. 2 Poz. Ukupno ostali radovi 85.518. -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se na osnovu važećih normi po jedinicama mjera datim uz opise radova. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. Izvo ač će uskla ivati dinamiku svojih radova i sara ivati sa ostalim izvo ačima u sinhronizovanju dinamike radova na objektu.15 Ostali radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedece zajedničke uslove: .00 85.00 1.Izvo ač će na osnovu polaznih detalja projektanta. materijal. prevoz.00 2. fino čišćenje objekta i gradilišta. pred tehnički prijem i predaju objekta investitoru Obračun po m2 objekta. alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi. skladištenje. uključujući paropropusnu-vodonepropusnu foliju. 1 Poz.80 Strana 18 .00 99. Obračun po m2. opisa radova iz predmjera i predračuna i na osnovu mjera uzetih na licu mjesta uraditi izvo ačke detalje i dostaviti ih projektantu na saglasnost. ispod krova.Cijene svake stavke radova sadrže rad.0 m2 28.20 1. .020.15 118. . ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. Poz. Obračun po m2.0 m2 1.Cijene sadrže nabavku.380. Završno. 3 Postavljanje termoizolacije od mineralne vune d=10 cm. fiksiranje na metalnoj podkonstrukciji u svemu prema uputstvima proizvo ača.0 m2 12.80 3. . prenos. Postavljanje rigips ploča na potkrovlju.

694.8 1.9 1.13 1.592. [Banjaluka] [066 628-335][sinimar@live.11 1.00 KM 1.82 KM 64. Br 1.3 1.046.4 1.50 KM 6.00 KM 1.855.432.14 1.881.420.518.com] .građ.00 KM 1.12.350.425.2010 Vrsta objekta: Investitor: Lokacija: Autor: Stambeni objekat na selu Porodica Samardžić Okolina Banjaluke Siniša Marjanac dipl.802.7 1.80 KM Ukupno Porez Total 64.116.REKAPITULACIJA Datum: 2.inž.592.10 1.500.00 KM 1.800.12 1.6 1.00 KM 5.70 KM 8.00 KM 11.207.2 1.82 KM [Karađorđeva 368].00 KM 3.80 KM 9.00 KM 2.5 1.543.1 1.22 KM 6.00 KM 1.15 Vrsta radova Pripremni radovi Zemljani radovi Betonski radovi Armirački radovi Zidarski radovi Tesarski i pokrivački radovi Hidroizolaterski radovi Stolarski radovi Bravarski radovi Limarski radovi Keramičarski radovi Podopolagački radovi Molersko-farbarski radovi Fasaderski radovi Ostali radovi Cijena 1.80 KM 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->