P. 1
Cena Kostanja Kuce

Cena Kostanja Kuce

|Views: 311|Likes:
Published by Ibrahim Hajrić

More info:

Published by: Ibrahim Hajrić on Oct 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2014

pdf

text

original

četvrtak, 2.

decembar 2010

Investitor: Porodica Samardžić

Analiza cijene koštanja izgradnje porodičnog, stambenog objekta

1

decembar 2010 Investitor: Porodica Samardžić 2 .četvrtak. 2.

b 1 2 3 4 5 5 6 7 MATERIJAL šljunak cement armatura pijesak kreč daska grede blokovi Sprat i krov r.četvrtak.5 420 2 450 1 450 0.95 Sprat i krov ukupno UKUPNO 75 250 225 120 280 1050 900 450 260 1235 4845 JM m3 t kg m3 m3 m3 m3 kom KOLIČINA CIJENA 15 25 5 250 1350 1.5 420 m3 0.5 m3 betona) r. 2.b 1 2 3 4 5 6 MATERIJAL šljunak cement armatura šljunak (muljika) daska grede Prizemlje i ploča r.5 5 30 2 140 1 420 0.5 4 30 2 140 2.b 1 2 3 MATERIJAL šljunak cement armatura JM m3 t kg KOLIČINA CIJENA 25 25 7 250 1600 1.95 Prizemlje i ploča ukupno UKUPNO 375 1250 2025 150 280 420 195 2280 6975 JM KOLIČINA CIJENA m3 25 25 t 5 250 kg 1200 1.5 390 Temeljni zidovi ploča na tlu ukupno UKUPNO 625 1250 1800 325 630 195 4825 3 .b 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 MATERIJAL šljunak cement armatura pijesak kreč daska grede 10x12x5 grede 12x14x5 letva 3x5 blokovi JM m3 t kg m3 m3 m3 m3 m3 m3 kom KOLIČINA CIJENA 3 25 1 250 150 1. decembar 2010 Investitor: Porodica Samardžić Specifikacija materijala Temelj (21.6m3 betona) r.75 + 10.5 Temelj ukupno UKUPNO 625 1750 2400 4775 Temeljni zidovi i ploča na tlu (6.5 390 2400 0.5 520 1300 0.5 m3 25 13 m3 1.

Dinamički plan ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 35 41 44 50 Task Name Stambeni objekat 100m2 Tehnička dokumentacija Arhitektonska faza Dispozicija ViK instalacije Šeme stolarije Uređenje lokacije Predmjer radova Konstruktivna faza Statički proračun Crtanje armature Elektroinstalacije Mašinske instalacije Administrativno-imovinsko-pravna Ugovor o kupoprodaji zemljišta Geodetsko parcelisanje Provođenje u katastru Provođenje u gruntovnici Urbanistička saglasnost Građevinska dozvola Ugovor o građenju Ugovor o nadzoru Zemljani radovi Betonski radovi Armirački radovi Zidarski radovi Tesarski radovi Limarski radovi Duration Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 74 days? 8 days? 6 days? 3 days 2 days 1 day? 1 day? 1 day? 2 days? 1 day? 1 day? 5 days 5 days 33 days? 1 day? 1 day? 5 days 5 days 5 days 5 days 10 days 1 day? 3 days? 29 days? 15 days? 20 days 35 days 4 days eek 10 ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE AKTIVNOSTI eek 11 eek 12 eek 13 eek 14 eek 15 1 .

Dinamički plan ID 1 2 15 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Task Name Stambeni objekat 100m2 Tehnička dokumentacija Administrativno-imovinsko-pravna Zemljani radovi Široki iskop Temeljne trake Nasipanje I zbijanje šljunka Betonski radovi Betoniranje temeljnih traka u zemlji Betoniranje temeljnih traka iznad zemlje Betoniranje ploče na tlu Betoniranje stubova Betoniranje ploče Betoniranje krovnih serklaža Betoniranje stepenica Armirački radovi Temeljne grede Temeljni zidovi Ploča na tlu Serklaži. stubovi Ploča na spratu Zidarski radovi Zidanje donji sprat Zidanje gornji sprat Tesarski radovi Šalovanje temelja Šalovanje ploče Šalovanje stepenica Krovna konstrukcija Daščanje Limarski radovi oluci Opšavi Pokrivački radovi Duration Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 74 days? 8 days? 33 days? 3 days? 1 day? 1 day? 1 day? 29 days? 1 day? 1 day 2 days 1 day? 5 days 1 day? 4 days 15 days? 1 day? 1 day? 1 day? 1 day? 2 days 20 days 5 days 4 days 35 days 3 days 4 days 3 days 5 days 2 days 4 days 2 days 2 days 1 day? eek 10 eek 11 eek 12 TEHNIČKE AKTIVNOSTI eek 13 eek 14 eek 15 1 .

4 1.1 Poz.00 Poz.0 pauš. privremeno vodosnabdijevanje.00 Strana 6 .0 pauš.00 Poz. 2 1. 0.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 1 1.00 0. 2 99. nakon završetka radova. 3 1. 5 1.1 Ukupno . 99.00 990.0 Precizirati: pauš. 1 Gra evinsko-zanatski radovi Pripremni radovi Izrada i priprema tehničke dokumentacije. Dodatne kompenzacije neće biti razmatrane kasnije.00 Poz. Uspostavljanje i pravilno održavanje pristupnog puta do lokacije gradnje. pristupni put mora biti prohodan tokom trajanja izgradnje.00 891. 1. Dokumentovanje fotografijama.00 Poz.0 pauš. ugovaranje i tehnički prijem objekta. prema važećim standardima i normama za RS i BiH.00 0. Obračun po m2 Nadzor i rukovo enje gra enjem. 0.0 m2 10. privremeni toalet za radnike Dodatni radovi. Priprema i apliciranje imovinsko-pravne i administrativno-tehničke dokumentacije za gra evinsku dozvolu Obračun paušalan. Obezbije enje privremenih objekata na lokaciji za vrijeme gradnje kao što su: privremeno elektrosnabdijevanje. Vraćanje u prvobitno stanje tla i vegetacije. prema "Zakonu o Gra enju RS" Obračun po m2.881. Dokumentacija će se koristiti za gra evinsku dozvolu.0 m2 9.Pripremni radovi 1.00 0. nabavke i ure enje gradilišta i objekta koje Izvo ač smatra potrebnim . 0.00 Poz.

uključujući izradu privremenih sabirnih zemljanih kanala i šahtova za instalisanje muljnih pumpi.Cijene sadrže troškove crpljenja atmosferske vode za vrijeme izvo enja radova. Obračun po m2. . u sloju ~20 cm. ivice iskopa su vertikalne (45*0. . Obračun po m3. ploče. Nasipanje iskopanog materijala oko temeljnih zidova i ispod podne ploče.00 240 21. deponovanje zdrave zemlje iz iskopa na gradilištu kojom će se vršiti zatrpavanje oko temelja i podruma. 1.8) Obračun po m3. utroške materijala.80 450 Strana 7 . pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 200".00 173 Poz.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. prenos. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.00 120 Poz.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. pri čemu će svi iskopi i odvoz biti obračunati po m3 samoniklog tla.2 Ukupno zemljani radovi 150 m2 1. cijene sadrže sve radne operacije. Zbijanje mehaničkim sredstvima.Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehaničkom elaboratu.Obračun količina stvarno izvršenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi radova u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 200". Obračun po m3. prevoz. Nasipanje šljunka ispod temeljnih traka. Poz. Skidanje humusa i rasčišćavanje terena. y i z pozicije referentnih tačaka.2 Zemljani radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE -Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . Fiksiranje repera i obilježavanje x. 4 30 m3 4. trotoara i iznad drenažnih cijevi u sloju debljine d=15 cm i zbijanje mehaničkim sredstvima. tehnološki otpad i sl. 5 25 m3 18.6*0.50 225 30 m3 8. skladištenje.20) Obračun po m3. Mašinski iskop temeljnih traka u zemlji II kategorije. geodetsko snimanje terena prije i poslije izvršenja zemljanih radova na osnovu koga će se izvršiti konačni obračun stvarno izvedenih količina radova i sl.00 1. 1 Poz.Cijene sadrže nabavku. a svi nasipi po m3 zbijenog materijala. . sva oštećenja vec izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.6 m3 8. . 3 Geodetsko obilježavanje karakterističnih tačaka objekta. ukloni sa gradilišta. (150*0. troškove praćenja i obezbje enja od sleganja susjednih objekata ili urušavanja iskopa i troškove eventualnog miniranja stena.207. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. 2 Poz.

osama i kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbje uju sigurnost oplate i podupirača protiv deformisanja i rušenja. Obračun po m3. oplate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu "Visokogradnja GN 400".Cijene sadrže nabavku.) dodati aditive za vodonepropusnost betona. stubovi. u oplati. demontažu i čišćenje oplate sa potrebnim podupiračima i pomoćnim radnim skelama.7 m3 280.Cijena sadrži obavezu izvo ača betonskih radova da sara uje sa izvo acima instalacija (polaganje temeljnih uzemljivača. 5 Poz.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvrčiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 400".00 9.00 6. Obračun po m3.00 2. montažu. cijene sadrže sve radne operacije. Betoniranje AB ploče na tlu.00 877. prevoz.75 m3 130.00 1. . skladištenje.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu.160. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Obračun po m3. 4 Poz.3 m3 260. na sloju zbijenog šljunka. . 3 Poz. sve prema projektovanim dimenzijama.Cijena sadrži izradu.00 5.3 Ukupno betonski radovi 18. ugra en njegovan i ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje propisuje važeći "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton".0 m3 330. 1.70 Strana 8 .00 990.432. sva ostećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.300. betonom MB 30 sa istovremenim betoniranjem stepenika i podesta.U sve elemente betonske konstrukcije do kojih može da dopre vlaga iz terena (temelji. . transportovan.00 2. betonom MB30 u oplati Obračun po m3. sve u glatkoj oplati. prodor instalacija kroz konstruktivne elemente) . betonom MB30. spoljašnja stepeništa.4 m3 125. vertikalnih i kosih serklaža.00 9.727.378. Betoniranje AB temeljnih zidova b/d=30/50 i veznih greda betonom MB 30. 2 Poz. .3 Betonski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE -Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . Betoniranje će se izvršiti betonom kategorije B II. Betoniranje me uspratne konstrukcije d=14cm. podrumski zidovi. utroške materijala.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.00 1. prenos. Obračun po m3. ploče livene na tlu i sl. 6 Betoniranje trakastih temelja b/d=50/80 i stepenišnog temelja betonom MB 30. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.Beton će biti spravljen. . tehnološki otpad i sl.50 10. Betoniranje horizontalnih. u oplati. 1 Poz. Betoniranje armirano betonskih stepeništa kosih stepenišnih ploča debljine d=15 cm. ukloni sa gradilišta. . Poz. Beton će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim standardima i čiste vode.20 3. statičkom proračunu i važećim pravilnicima. Obračun po m3.0 m3 120.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. pomoćni alat.

Cijene sadrže nabavku. armaturnim nacrtima.3 8855 8855 1. . Pos 1 Nabavka. ispraviti. skladištenje. montaža i ugra ivanje armature RA 400/500. Za kvalitet ugra ene armature odgovaraće izvo ač radova. .4 Ukupno armirački radovi Strana 9 .Armaturu očistiti od r e i prljavštine. i mreža MA 500/600. Obračun po kg 3850 kg 2. siječenje.Stvarno ugra ena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kilogramu bez obzira na složenost i prečnike šipki armature.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. savijanje.Armaturu uraditi od svih kvaliteta čelika predvi enih u statičkom proračunu.Armirački radovi biće ura eni u svemu prema statičkom proračunu.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. . isjeći. čišćenje. . sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. prevoz. -Obračun količina izvršiti prema tabličnim težinama armature i dužinama iz armaturnih nacrta. u svemu prema važećim pravilnicima i tehničkim normativima za beton i armirani beton (BAB-87) i za betonsko gvož e. prema nacrtima. tehnološki otpad i sl. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. . ukloni sa gradilišta. cijene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu"-Visokogradnja GN 400".4 Armirački radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . prenos. Sva podeona gvoz a i uzengije će biti čvrsto vezani za glavnu armaturu tako da ne može doći do promene položaja armature za vrijeme betoniranja konstrukcije. plastike ili betona za postizanje predvi enih zaštitnih slojeva i pravilnog položaja armature u konstrukciji.Jedinična cijena sadrži i postavljanje podmetača od čelika. . saviti i ugraditi po detaljima (aramaturnim nacrtima) i statičkom proračunu.

ukloni sa gradilišta. čvrstoca na pritisak. hidroskopnost. Prije zidanja opekarski proizvodi će biti nakvašeni vodom.Cijene sadrže nabavku. u mokrim čvorovima i na balkonima u padu 1%.0 m2 7. Svi zidovi će se zidati opekom atestiranom na marku MO 2. cijene sadrže sve radne operacije. 1 Poz.5 Zidarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: .324.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi radova u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 301". . ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.Cijena zidanja sadrži i izradu horizontalnih armirano betonskih serklaža u pregradnim zidovima debljine d=6. .00 11.Malter će se spravljati samo za neposrednu potrošnju. Beton u serklazima MB 20 u običnoj oplati.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. stvrdnuti malter se neće koristiti. Obračun po m2. skladištenje.525.00 6.0 MPa. 2 Poz.8 m1 130. sa ili bez otvora. U kreču neće biti grudvica i neugašenih komada. Ukupno zidarski radovi 45. širine iste kao debljina zida i visine 20 cm. Obračun po m2. bez mulja i organskih primjesa.5 Zidanje zidova debljine d=25 cm konstruktivnim giter blokom u produžnom malteru.50 332. . kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.00 877. izbijanje salitre i ostalo). tehnološki otpad i sl. vlažno bubrenje. ugasiti najmanje 24 časa prije upotrebe. a unutrašnji zidovi malterisati malterom razmjere 1:3:9. pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja. Obračun po m1.00 6. . . Poz.50 Strana 10 . zajedno sa izradom završne kape i ugradnjom revizija i štucni.5 i 12 cm.320. utroške materijala. 4 1. .Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala.Pijesak će biti riječni. prevoz.00 1. završni sloj fino isperdašiti. . Malterisanje zidanih povrsina uz sve pripremne postupke.Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju u objekte (dimenzije.00 2.00 110. prenos. prosijan. . . sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.046.Cijena malterisanja opekarskih proizvoda sadrži i malterisanje betonskih površina u sastavu zida ili tavanice.0 m2 12.Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima.Zidovi će se zidati u produžnom malteru razmjere 1:2:6. GN 301". 3 Poz.0 m3 145. Izrada cementne košuljice. završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska. Zidanje dimnjaka prefabrikovanim šljakoblokovima u cementnom malteru. Obračun po m3. čist.

. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. Poz. na razmaku 1-2 mm. .Izvo ač će fiksirati sve drvene konstrukcije za armirano betonsku konstrukciju zgrade i trajno ih obezbjediti protiv dejstva horizontalnih sila (vjetra i zemljotresa). 4 1. cijene sadrže sve radne operacije.4 m2 6. zajedno sa postavljanjem sljemenjaka u produžnom malteru na grbinama i sljemenima. . a za izradu konstruktivnih elemenata upotrebiće se klasa gra e propisana statičkim proračunom. Obračun po m2 osnove.20 79. prenos. izrada crteža i sl.80 Strana 11 . pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 601".6 Tesarski i pokrivački radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA TESARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . Obračun po m2.4 m2 12. .Cijene sadrže nabavku.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. krovnu konstrukciju čini stolica oslonjena na armirano betonsku tavanicu. prevoz.6 m2 45.) predvi ene projektom i propisane pomenutim normativom. 3 Poz. od rezane čamove gra e I klase.4 m2 25.Jedinične cijene sadrže sve prethodne radove za izvo enje tesarskih radova (sortiranje. zavrtnjeva i drugih čelicnih elemenata za ojačanje veza.40 79.00 3. Pokrivanje krova falcovanim crepom ("mediteran"). podužna letva preko daščane oplate tačno iznad rogova.985.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.Cijena sadrži izradu veza drvenih nosećih elemenata krova prema pravilima zanata uz korišćenje eksera. . krov je viševodni. nagiba 220.00 952.00 476.20 79. . Obračun po m2 kose površine.Za izradu krovnih konstrukcija i ostalih tesarskih radova upotrebiće se potpuno zdrava gra a. ukloni sa gradilišta.Tesarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu. . prema statičkom proračunu i detaljima. krojenje i obrada gra e.543.00 6. utroške materijala. skladištenje. 1 Poz.130.00 1. Ukupno tesarski i pokrivački radovi 69. Dvostruko letvisanje krova letvama 3x5 cm.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvrsiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 601". tehnološki otpad i sl. statičkom proračunu i važećim standardima.6 Izrada krovne konstrukcije. Opšivanje krova čamovom daskom debljine d=24 mm. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. 2 Poz. Obračun po m2.

Podloge za izvo enje moraju biti čvrste i suve. tehnološki otpad i sl. čišćenje i pripremu podloga i sl. ukloni sa gradilišta.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se po uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvuVisokogradnja GN 561".7 Hidroizolaterski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE . skladištenje. .Jedinične cijene sadrže sve prethodne radove za izvo enje hidroizolaterskih radova (sortiranje materijala.5 m2 7. prenos. prevoz.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. .00 1.Obaveza izvo ača je da gradilište održava šistim i da sve viškove materijala. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. cijene sadrže sve radne operacije.) predvi ene projektom i propisane normativima.22 Strana 12 .179. . . 1 Poz.Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima. mogu se ugraditi materijali drugih proizvo ača istih ili boljih karakteristika. Ukupno hidroizolaterski radovi 168.Navedeni materijali se mogu smatrati referentnim.00 623. . mokrih čvorova Kondorflexa V4 sa svim pripremnim slojevima i radnjama Obračun po m2. 2 1. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. uklanjanje masnoća i štemovanje izbočenih neravnina. utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 561". Poz.7 Hidroizolacija podova.Cijene sadrže nabavku. cijene sadrže šišćenje podloga od prašine.Za izvo enje hidroizolaterskih radova koristiti samo prvoklasni materijal atestiran po važećim standardima. . Hidroizolacija krovnih ravni varenjem Kondorflexa V4 sa svim pripremnim slojevima i radnjama Obračun po m2.22 89. .802. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.0 m2 7.00 1.

na vertikalnim prozorima otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose.Obračun stvarno izvedenih radova izvršiće se po komadu ugra enog stolarskog proizvoda za sve po opisu (izrada. zastakljivanje i finalno bojenje). zastakljivanje (kod stavki kod kojih je to predvi eno pojedinačnim opisima radova) i finalnu obradu svih stolarskih proizvoda.Cijene sadrže nabavku. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. izradu.00 450.0 5. krilo duplo šperovano. skladištenje.00 1.420. . šemama stolarije i važećim standardima.0 3.440.dvokrilni prozori sa roletnom 120/140cm .jednokrilni prozori sa roletnom 60/60cm .0 3. . 2 Unutrašnja vrata.00 1.0 kom kom 160. ukloni sa gradilišta. . Poz. cijene sadrže sve radne operacije. u svemu po šemama bravarije.Siguronosna ulazna vrata sa sigurnosnom bravom i špijunkom. . štok čamov. prenos.Cijena sadrži bojenje stolarije bojama na licu mesta. po postupku i uz sve predradnje prema opisima iz "Normativa i standarda rada u gra evinarstvu GN-531-301" u svemu po izboru projektanta.00 270. na vratima brava cilinder. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.00 540.8 Ukupno stolarski radovi Strana 13 .00 6. 1 Poz.0 kom kom kom kom 650. ram i krilo plastificirani 130/210cm . montažu.jednokrilna.Stolarski radovi će biti ura eni u svemu po projektu. šarke standardne. utroške materijala i pomoćne alate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu Visokogradnja GN 550.jednokrilna. prevoz. . vrata u boji i laku po izboru projektanta (date su zidarske dimenzije).Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.00 640. na mjestima koja se otvaraju.250. . puna 90/210cm . roletna aluminijumska.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. transport. Obračun po komadu. Obračun po komadu.8 Stolarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: .Cijena svake stavke radova sadrži uzimanje mjera na objektu.Balkonska zastakljena vrata sa roletnom 180/210cm 4.00 480. ugradnja.0 2. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. brava obična. puna 70/210cm PVC zastakljena bravarija. kvaka i rozete od niklovanog čelika. krilo zastakliti termo-izolujućim staklom 4+12+4 mm.00 150.00 650.00 2.00 1. . tehnološki otpad i sl. kvake i rozete od aluminijumske legure. okov standardni. sva bravarija sa termo-mostom.00 450.

Bravarski radovi pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: operacije. sa ispunom od pleksiglasa (u ramu). cijene sadrže sve radne . sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. 1 Poz. kilogramu ili metru dužnom).Cijene sadrže uzimanje mjera na objektu. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. tehnološki otpad i sl. cijena sadrži i zastakljivanje bravarije. montažu.00 1. transport. Ograde na balkonima od INOX cevi f40 mm. prodore pokriti gvozdenom rozetom. .00 1. na stubicima od cevi f30 mm.0 m1 180.Cijene sadrže nabavku.9 Bravarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BRAVARSKE RADOVE Izvo ač radova jeće biti ura eni u svemu prema projektu. na stubicima od cevi f30 mm. Ukupno bravarski radovi 4. ukloni sa gradilišta. izradu. a kod stavki gde je to pojedinačnim opisima radova predvi eno. .00 Strana 14 . utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 701". 2 1. prodore pokriti gvozdenom rozetom. sa ispunom od pleksiglasa (u ramu). Poz.080. . pljošteg i okruglog gvoz a. skladištenje.Izvo ač garantuje konstruktivnost i stabilnost proizvedenih elementa i kompletnih bravarskih proizvoda.00 6. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.0 m1 180.Gvozdenu bravariju izraditi od INOX kutijastih profila. šemama bravarije i važećim standardima. prenos. ogradu ugraditi odozgo u konstrukciju.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. . Obračun po m1. crnih limova. ogradu ugraditi bocno u konstrukciju. Obračun po m1.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. antikorozionu zaštitu i finalno bojenje.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema jedinici mjere date uz opis pojedinačnih stavki radova (obračun po komadu. prevoz. . .9 Ograda na stepenistu visine h=110 cm od INOX cevi f40 mm.00 720. cijevi i drugih standardnih gvozdenih proizvoda. za sve po opštem opisu i opisima pojedinačnih stavki radova.800. standardnih valjanih profila.

Limarski radovi ce biti ura eni u svemu prema projektu. 4 16.55 mm. 3 Opšivanje krovnih ivica (uz oluke i zidove) i uvala. Obračun po m1.0 m1 20.10 Limarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedece zajedničke uslove: .0 m1 20. sva oštećenja vec izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. Obračun po m1.Cijene sadrže nabavku.116.00 1. . Obračun po m1. detaljima i važećim standardima.00 540.00 320. u tri reda. na potrebnim mestima falcovati sa pokrivačem.0 m1 12. prenos. Obračun po m1. prevoz.00 320. ukloni sa gradilišta. -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN-771".Cijene sadrže izvo enje svih limarskih radova od bakarnog lima debljine d=0. .00 Poz.Cijene sadrže fiksiranje limova za daščane podloge standardnim držačima (hafterima).Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. Ukupno limarski radovi 30. dimnjaci i ventilacioni kanali) limom preko daščane oplate i sloja bitumenske trake. Opšivanje ivica balkona limom razvijene širine b=20 cm.00 96. Postavljanje odvodnih olučnih limenih cijevi f 100 mm.0 m2 60. na potrebnim mestima falcovati sa olukom.0 m1 18. Postavljanje snjegobrana na krovu od lima. 2 Poz.Cijenom obuhvatiti i postavljanje sloja bitumenizirane trake preko svih podloga na koje se polaze lim. 1 Poz. .00 360.00 Poz. tehnološki otpad i sl. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. 5 16. 6 16. zakovica i drugih veznih i spojnih elemenata od istog materijala kao lim.00 8. Obračun po m1. . kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. a na betonske ili zidane podloge pomocu držača od pobakremog pljošteg gvoz a tiplovanog u konstrukciju tiplovima. na nosačima od pobakrenog pljošteg gvoz a. .Cijenom obuhvatiti ugradnju eksera.00 2. skladištenje. Postavljanje horizontalnih oluka polukružnog presjeka r=8 cm razvijene širine b=33 cm.00 Poz. Poz. limom razvijene širine b=50 cm preko sloja bitumenske trake. na nosačima od pobakrenog pljošteg gvož a. Obračun po m2.0 m1 30. .10 480. Opšivanje prodora (vertikale.00 Strana 15 .00 6. razvijene širine b=33 cm. cijene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 771".

00 35.Cijene sadrže fugovanje pločica masom za fugovanje ili bijelim cementom.00 224.0 m2 60. polaganje u specijalnom ljepku. -Obračun stvarno izvedenih količina radova će se izvršiti prema uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogardnja GN 261".50 140.00 1.0 8. .00 910. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. prevoz. .00 Strana 16 .00 35. prevoz.00 1. pločicama za prolaz instalacija bušiti i obraditi brušenjem. h=160cm -toaleti . h=200cm Ukupno keramičarski radovi 3.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. prenos. boju pločica odrediće projektant. probna slaganja u suvo i sl. 1 1. 1 Poz. Obračun po m2.500. -ulazni hol -kuhinja -toaleti Oblaganje unutrašnjih zidova. skladištenje. Obračun po m2.4 26.12 Podopolagački radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 261".) predvi ene projektom i propisane normativima. skladištenje. . Poz. dezen i dimenzije keramike u svemu po izboru projektanta. .Cijene sadrže nabavku. podloge i sl.00 297.) predvi ene projektom i propisane normativima. oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.50 6.5 4. polaganje u cementnom malteru ili keramičkom ljepku.12 Oblaganje zidova suterena i sokla kamenim pločama d=4 cm I klase. -kuhinja. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.500.5 m2 m2 m2 35. U prostorijama sa slivnikom podove izvesti u padu ka slivniku.00 1.00 35.Slog. oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. Ukupno podopolagački radovi 25.11 Keramičarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 501". . Visokogradnja GN 501".0 m2 m2 35. prenos.11 Popločavanje podova protivkliznim keramičkim pločicama I klase.Cijene sadrže nabavku. pripremu podloge. Poz. 2 1. polaganje u Obračun po m2. dimenzija i dezena po izboru projektanta.Za izvo enje podopolagačkih radova upotrebiti prvoklasne materijale atestirane prema važećim standardima. eksploatacije.694.00 122.00 1.

koristiti materijale za gletovanje koji odgovaraju pojedinim vrstama podloge (malterisane ili betonske površine i slično).00 1. oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.Pri izvo enju "demit" fasade potrebno je ostvariti sinhronizaciju sa ostalim izvoćačima radova.00 1.13 1.425.Završni molersko farbarski premazi će biti izvedeni u tonu po izboru projektanta. Poz.14 Strana 17 . u obrazinama prozora d=3 cm. debljine d=15 mm.0 m2 4.1x samogasivi stropor d=5 cm. Obračun po m2.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. u sledećim slojevima gledano od nosećeg zida: . Ukupno fasaderski radovi 155.2x plastični malter u dva sloja preko armature od staklene mrežice. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. sa urezanim žljebovima za preklapanje.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. skladištenje. prevoz.Fasaderski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima. . cijene sadrže sve radne operacije.).Cijene sadrže nabavku. ukloni sa gradilišta.350.13 Molersko-farbarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: -Molersko-farbarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata. 1 Izrada termoizolacije i završnog maltera (proizvod tipa "Demit" ili sl. Podloga za izvo enje molersko-farbarskih radova mora biti ravna i čvrsta.0 m2 35. 1 Bojenje unutrašnjih zidova i plafona disperzionom bojom do postizanja ravnomjernog tona. utroške materijala. . -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 531". ploče fiksirati za zid PVC tiplovima. . Ukupno molersko-farbarski radovi 300.00 5.14 Fasaderski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA FASADERSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: .00 5. prevoz.00 1. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.3x ljepak (za usvojeni sistem fasade). GN 531".50 1. . Poz. pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja.425. GN-421". .350. . prenos. . tehnološki otpad i sl. utroške materijala.Cijene sadrže nabavku. . Prije izrade završnih premaza podloga će biti pripremljena nanošenjem odgovarajućih prethodnih premaza koje propisuju gra evinske norme ili proizvo ač molersko-farbarskih materijala.Fasaderske radove na izvo enju "demit" fasade treba da izvodi specijalizovano preduzeće u svemu prema patentiranom i licenciraniom postupku. zidove prethodno izravnati gletovanjem. cijene sadrže sve radne operacije. -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiti prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN-421".naročito sa izvo ačem limarskih radova. skladištenje. sa kvalitetnim materijalima. Obračun po m2. prenos.

Obračun po m2. materijal.380. .020. Poz.00 1.Cijene svake stavke radova sadrže rad. Izvo ač će uskla ivati dinamiku svojih radova i sara ivati sa ostalim izvo ačima u sinhronizovanju dinamike radova na objektu.00 99. pred tehnički prijem i predaju objekta investitoru Obračun po m2 objekta. Ukupno ostali radovi 85.80 3. Postavljanje rigips ploča na potkrovlju.Cijene sadrže nabavku.0 m2 12. 1 Poz.00 85. alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi.Svaka vrsta radova izvešće se u skladu sa važećim normama i tehničkim propisima za tu vrstu radova. . Završno. skladištenje. ispod krova. opisa radova iz predmjera i predračuna i na osnovu mjera uzetih na licu mjesta uraditi izvo ačke detalje i dostaviti ih projektantu na saglasnost.20 1.15 118. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.00 2. 2 Poz. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.0 m2 28. .518.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. uključujući paropropusnu-vodonepropusnu foliju. prevoz.15 Ostali radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedece zajedničke uslove: . fino čišćenje objekta i gradilišta. fiksiranje na metalnoj podkonstrukciji u svemu prema uputstvima proizvo ača.Izvo ač će na osnovu polaznih detalja projektanta.0 m2 1. Obračun po m2. prenos.80 Strana 18 . -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se na osnovu važećih normi po jedinicama mjera datim uz opise radova. 3 Postavljanje termoizolacije od mineralne vune d=10 cm.

REKAPITULACIJA Datum: 2.420.2 1.4 1.00 KM 11.00 KM 1.82 KM 64.14 1.350.13 1.70 KM 8.82 KM [Karađorđeva 368].9 1.com] .3 1.00 KM 1.80 KM 9.inž.00 KM 2.10 1.6 1.543. [Banjaluka] [066 628-335][sinimar@live.855.592.8 1.12.00 KM 1.592.881.694.7 1. Br 1.50 KM 6.5 1.207.425.80 KM 1.802.00 KM 5.00 KM 1.800.432.15 Vrsta radova Pripremni radovi Zemljani radovi Betonski radovi Armirački radovi Zidarski radovi Tesarski i pokrivački radovi Hidroizolaterski radovi Stolarski radovi Bravarski radovi Limarski radovi Keramičarski radovi Podopolagački radovi Molersko-farbarski radovi Fasaderski radovi Ostali radovi Cijena 1.11 1.116.00 KM 3.00 KM 1.građ.2010 Vrsta objekta: Investitor: Lokacija: Autor: Stambeni objekat na selu Porodica Samardžić Okolina Banjaluke Siniša Marjanac dipl.1 1.22 KM 6.12 1.80 KM Ukupno Porez Total 64.046.518.500.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->