P. 1
Zastita Voda u BiH

Zastita Voda u BiH

|Views: 48|Likes:
Published by siranzika

More info:

Published by: siranzika on Oct 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

PROBLEMATIKA VODE I ZAŠTITA VODA U BOSNI I HERCEGOVINI

Vodni resursi - jedan od temeljnih uslova za održivi razvoj odnosno trajan društveni i privredni razvoj na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Sveobuhvatnim upravljanjem tj. gazdovanjem vodama treba omogućiti racionalno korištenje i razvoj svih vodnih resursa i njihovu zaštitu Zaštita voda – zaštita od svih oblika neodrživog korištenja i zagađivanja.

• • •

Prof. Dr. Hajrudin Simicic Universitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici

•Snabdjevanje vodom i zaštita voda su glavni problem okoliša / životne sredine u većini urbanih područja u BiH što može biti kočnica budućeg održivog razvoja • • Problem vodosnabdjevanja je stavljen na prvo mjesto i u jedinstvenom dokumentu za okoliš NEAP BiH (Nacionalni akcioni plan za okoliš BiH) • Prioritetno je potrebno obezbjediti dovoljno kvalitetne vode za snabdjevanje stanovništva i industrije kao i provoditi mjere zaštite voda •Upravljanje vodama - na bazi riječnog sliva a prema direktivama Evropske direktive za vode

Bosna i Hercegovina • površina 51.129 km2 • 3,700,000 stanovnika
Stanovništvo u Bosni and Hercegovini (2000) FBiH Stanovništvo Opštine Površina, km2 2,250.000 80 26.070 RS 1.450.000 61 25.050 BiH 3.700.000 141 51.120

1

Vodni resursi u BiH : -riječni slivovi -prirodna jezera -vještačke akumulacije -podzemne vode

Oborine u BiH: •Prosječne godišnje oko 1250 mm ( zapreminski oko 62 mlrd m3 )

Sliv rijeke Bosne • 20,4 % teritorije BiH na kome živi 40,l2 % od ukupnog broja stanovnika • otiče svega 14,1 % od ukupne količine vode Sliv rijeke Neretve i Trebišnjice • 19,8 % teritorije BiH sa 9,6 % stanovnika, • otiče 34,8 % od ukupne količine vode.

•Sve akumulacije u BiH imaju zapreminu 3,84 mlrd m3, što iznosi samo 6,2 % od srednjeg godišnjeg oborinskog prihoda. Neujednačenost oborina: u slivu Jadranskog mora (1500-1800 mm) a u slivu Save (Dunava odnosno Crnog mora) je prosjek ispod 1100 mm godišnje.

2

problem u gotovo svim područjima BiH Evidentirani problemi u sektoru voda : •Neadekvatno snabdjevanje vodom stanovništva i industrije •Loš kvalitet vode.Vodosnabdjevanje .neregulisani vodeni tokovi. poplave i havarije •Erozija površinskog zemljišta i klizišta Uzroci : • nepostojanje integralnog upravljanja vodama • nepostojanje strategije u upravljanju vodama • nedostatak razvojnih planova i koordinacije kod vodoprivrede • uništena ili oštećena infrastruktura (vodovod i kanalizacija) • veliki gubici vode u sistemu vodosnabdjevanja • neusaglašena zakonska regulativa sa EU kao i na nivou BiH • nepoštivanje postojeće zakonske regulative • otpadne vode naselja i industrije se ne prečišćavaju • vode se zagađuju poljoprivrednom aktivnošću i nekontrolisanim odlaganjem otpada • neracionalna potrošnja na svim nivoima • nedostatak programa prevencije i zamjene prljavih tehnologija • neadekvatna cijena vode i slaba naplata • nedostatak monitoringa i informacionog sistema (baza podataka) •nedostatak finansijskih sredstava 3 .Zagađena podzemne i površinske vode su izvorišta. •Sve su češća incidentna zagađivanja izvorišta i pojava epidemija •Nedovoljna zaštita od voda .

Najgora situacija je bila u seoskim naseljima gdje je porivenost stanovništva odvodnjom otpadnih voda iznosila jedva oko 10 %. Gotovo svi kanalizacioni sistemi su gravitacionog tipa bez pumpnih stanica. u preko 65 % općina je prisutan problem izlivanja kanalizacije u toku poplava.ZAŠTITA VODA Stanje u zaštiti voda U periodu do prije rata otpadne vode gotovo ukupnog stanovništva BiH ( preko 90 %) su se ispuštale u najbliže vodotoke ili u zemljište bez bilo kakvog prečišćavanja. Pokrivenost stanovništva sa sistemom kanalizacije je iznosila oko 56 % dok je u urbanim naseljima sistemom kanalizacije bilo obuhvaćeno oko 72 % stanovništva. • Više od 80 km kanalizacije oštećeno i traži hitnu zamjenu • • Oko 850 km cjevovoda zahtijeva desalinaciju i čišćenje 4 . Takođe.

633 20.Uzroci problema : • Nedostatak finansijskih sredstava.539 594. kg/d Municipal wastewater 6.770 888.231 293.5 miliona).924** 6.059 144.sprovođenje • Nedostatak sredstava i povoljnih mehanizama finansiranja Zbog ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda stanovništva i industrije : Većina riječnih tokova u BiH je bila zagađena a neki vodotoci su bili i izvan IV klase Posebno zagađeni Bosna i Vrbas Nivo zagađenja (1991) je dostigao 9. planova i programa • Neprovođenje mjera zaštite voda-nedostatak postrojenja za prečišćavanje • Neusaglašena zakonska regulativa i njeno ne.534 9.003*** 8. kg/d Total P.392 Industrial wastewater 23.4 miliona ekvivalentnih stanovnika dok je broj stanovnika bio dva puta manji ( 4.707.795 674. kg/d Equivalent inhabitatnts Total N. Glavni zagađivači voda sa svojim otpadnim vodama : • stanovništvo • termoenergetska postrojenja Components Flow m3/s Suspended matter.458* 2. kadrova i opreme kod javnih komunalnih organizacija • Nedostatak strategije. kg/d BOD5.008 8.873.854 818.642*** • rudarstvo • prehrambena industrija • zanatstvo i manji industrijski pogoni • neuslovne deponije i divlja smetljišta komunalnog i industrijskog otpada • nekontrolisano odlaganje opasnog (toksičnog) otpada • erozija zemljišta 5 .813** 274.721* 162.580.995*** 250*** Total wastewater 29.733 29. kg/d COD.100 2.

0 00 (I) 50. 2. 5. 2. 3. •Grude.000 5.000 (Fin) 2. TOTA L 3. •Trnovo. 3. 611.000 ( I ) 10. • bilo je 122 postrojenja za obradu industrijskih voda. 6.hemijski komplex u Lukavacu.000 1. mada je svega oko 40 % radilo zadovoljavajuće. 4.000 ( Fin) 5. • Rudnici i termoelektrane i drugi veći industrijski sistemi.500 600. • Koksno .000 12.000 5. . H ydraulic Load m 3 /d 3500-4500 3000 1500 750 2500-3000 2000 - System of treatm ent A ctivated sludge SBR-reactor A ct.650 Trenutno stanje prečišćavanja otpadnih voda u BiH Svega nekoliko postrojenja u radu: • 5 u Federaciji BiH • samo 1 u Republici Srpskoj • gotovo da ne postoji u pogonu niti jedno postrojenje za obradu industrijskih otpadnih voda 1.650 721. •Trebinje. 1.Postrojenja za obradu otpadnih voda naselja Takođe: U BiH je od gradova sa preko 5000 stanovnika svega 7 gradova imalo izgrađene sisteme za prečišćavanje otpadnih voda : • Sarajevo. • trenutno nijedno od njih nije u radu zbog prekida industrijske proizvodnje ili nedostatka opreme i sredstava. •Ljubuški. • Industrija papira Natron u Maglaju.000 109. 4.500 30.150 6 .000 (I) 18.000 ES. Sarajevo Trnovo Siroki Brijeg Bosansko G rahovo Capacity PE 30. • Veća biološka postrojenja su imali : • Petrohemijska industrija u Bosanskom Brodu.sludge A ctivated sludge A ctivated sludge A ctivated sludge O nly m echanical A ctivated sludge A ctivated sludge A ctivated sludge A ctivated Sludge Extended aeration System of aeration Surface m echanical aeration D iffused A eration Surface M echanical A eration Ejectors Surface M echanical aeration Surface M echanical A eration M am ut Rotors Brushes Ejectors D iffused A eration TOTA L 2. No Treatm ent Plant Gradacac Srebrenik Ljubuski Grude Trebinje Neum TOTA L 1. •Čelinac i •Gradačac •Instalirani kapacitet ovih postrojenja je iznosio ukupno oko 700.000 (Fin) 30.

morati biti praćena i rekonstrukcijom i izgradnjom postrojenja za industrijske otpadne vode.000 ES). Banja Luka (400. • To znači: •Više od 100 novih postrojenja samo za komunalne otpadne vode • Rekonstrukcija industrijskih kapaciteta će takođe.000). • Prema Okvirnoj Direktivi za vode EU svako naselje preko 2.95 % stanovništva BiH pokriveno obradom otpadnih voda ( oko 100.000 ES).000 ). 7 . • Za očekivati je da ukupan teret zagađenja otpadnih voda u bliskoj budućnosti može dostići nivo iz 1992.000 stanovnika će morati biti priključeno na postrojenje za obradu otpadnih voda. godine. Mostar (300. Brcko District (80.000 ES) • Rekonstrukcijom oštećenih postrojenja moglo bi biti uključeno oko 19 % ukupnog stanovništva.000).ZAKLJUČCI • Snabdjevanje vodom i zaštita voda su glavni problem okoliša / životne sredine u većini urbanih područja u BiH što može postati kočnica proklamovanog održivog razvoja • Prioritetno je potrebno obezbjediti dovoljno kvalitetne vode za snabdjevanje stanovništva i industrije kao i provoditi mjere zaštite voda •Trenutno u BiH radi svega 6 postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda čime je obuhvaćeno manje od 3 % stanovništva • U toku je rekonstrukcija još 5 devastiranih postrojenja • Trenutno : • svega 2. Bijeljina (80.000). Bihac (180. •Planirana je izgradnja novih postrojenja za veće gradove u BiH: Tuzla (300.

000 ES ) Trenutno su u radu postrojenja u : • Gradačcu • Srebreniku • Trebinju • Ljubuškom • Grudama i • Neumu ( samo mehanička obrada ) 8 .PRIKAZ POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U BiH 5 u Federaciji BiH 1 u Republici Srpskoj G R A D A Č A C ( 30.

9 .

10 .

11 .

S R E B R E N I K (12.000 ES ) 12 .

13 .

14 .Odsjek BIOLOGIJA 2002/2003. Juni 2003.

T R E B I N J E (30.000 ES) 15 .

16 .

17 .

18 .

Water basin “Modrac” 19 .

Neka vode budu čiste ! 20 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->