/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

Te celije. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. Analizirajuci pojavu raka.beriberi itd. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. Krebs. Kada se. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. Sve ove bolesti nastaju iznenada. nikakvo upozorenje. On je ove celije nazvao trofoblastima. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. ali ne mogu da se zaustave. bez ikakvih prethodnih znakova. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. Za oporavak od "skorbuta". Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. na primer duvanskom dimu. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. avitaminoza B1 . Covek je danas zdrav. potrebno je nekoliko dana. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. na primer. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. one postaju strano telo. Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu.

nakon što je stvorio coveka i ţenu. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". pocinju da pate od svih ovih bolesti. rasutim po citavoj planeti. trešnje. Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. Ali. Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). Prosto. Ali nije tako. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. drugi biljojedi. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. šljive. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. Jedni su upravo mesojedi. ništa se nije bacalo.

indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. Amigdalin. Što je najzanimljivije. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. Laetril. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. Na ţalost. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. sadrţi samo tragove nitrilosida. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. Ipak.godine. To je najcešce meso jelena. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. a koji su izvor vitamina B17. vecina zapadnih civilizovanih kultura. primaju jedva 2 miligrama dnevno. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. koji takodje ne pate od ovih bolesti. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. odavno je prešla na hleb od pšenice. . Vrsta jelena koja im je u jelovniku. Imala bi ih moţda više. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac.

a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu. tropske kasave. ne treba ni govoriti.. citostatici. hirurške tretmane. citavu imovinu ovoj organizaciji. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka. itd. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata..? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. zracenja. breskve.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka.. jabuke. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog .. i dalje to cine. limuna. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek.. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. zracenja.

a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. istraţivanja se ne bi ni vršila. nema leka. Dr. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. veruju svojoj vladi i medijima. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. poznato je. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. kako je Krebs nazvao izolovani B17. A Amerikanci. Nije se isplatilo. u slucaju "Laetrila". Ricard Krout iz FDA još 1982. U tom smislu. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. koštice kajsije na primer? Sve ovo. medjutim. Nije. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. Ako se to ne moţe ostvariti. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. Tako. multinacionalne farmaceutske kompanije su. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. jer ga ima svuda u prirodi. nema istraţivanja. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. i to jeftino. preko americke vlade. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. još sedamdesetih godina prošlog veka. . krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem.

odnosno "Laetrilom". u devedesetoj godini. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). . a laboratorije i klinike zatvorene. stvari su zataškane.Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. Ipak. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. koji je borbu protiv raka (1971. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". Ali. bila je najviše osporavana. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. napravljena genska karta coveka. klonirane su mnoge ţivotinje. ali lek protiv raka nije pronadjen." Štaviše. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. Umro je 1996. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi.) proglasio za strateški cilj SAD. baš kao i jedenje koštica od kajsija. poslali letilice na Mars. šezdesetih godina pred brojnim novinarima. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". do Jupitera i Saturna. Terapija vitaminom B17. a broj obolelih se alarmantno povecava. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. ucinjene ogromne tehnološke inovacije.

Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). Društvo za borbu protiv raka (ACS). Mos je to odbio. Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . Na primer: Pol A. Nacionalni institut za rak (NCI).Mejersa. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. Danas. . Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji.Keteringa i direktor Bristol . prodaja koštica od kasjije je zabranjena. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene.Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. mocnih hemijskih kompanija i drugi. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. U Australiji su primenili slicnu tehniku. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. koliko je znacajan profit. Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. Bristol .Ketering bolnica. Morgana. mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . ali ako neko baš ţeli da ga koristi. Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka. Americka medicinska asocijacija (AMA). a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita.). Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". poput Rokfelera.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. predstavnici General Motorsa.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. a Ralf Mos. Americke komisije za atomska istraţivanja. i dobio je otkaz. koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. Sve to je razlog zašto su Sloan . Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno.

izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). kako mu je navodno. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. Bog sugerisao porukom u Bibliji.amandula. i putem Interneta. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. Vejl se. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. godine. prodavao koštice od kajsije. Krebs. Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. Ipak. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. Tako je Vejl odlucio da svoje. kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). Koristio je samo prirodne lekove. Veoma brzo. mladji. Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. Krebsa. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. Ernsta. Engleski naziv za badem je almond. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". fransuski . kako on tvrdi. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. Zaradio je oko 500 000 dolara. propagirajuci teoriju dr. godine ucinio Ernst T. . Firma se zvala "Hrišcanska Braca". pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. T . Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). i to posebno koštice od kajsije. B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka.

KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. Jedan je cijanid. I to do sto puta veca. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". . ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. verovali ili ne. a to ima za posledicu razaranje ovih celija. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. u malignom tumoru. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. koje ih puštaju da deluju otrovno. kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. nego u zdravim celijama. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. molekul se mora "otkljucati". a drugi benzaldehid. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN).

Edvarda Grifina napisana 1974. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. pred brojnim novinarima i naucnicima. Onaj ko ovu dozvolu dobije. tamo pojavila. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. uveravao je Krebs. po protokolima koji uz ovaj lek idu. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. Umesto toga. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. Niko.Najzanimljivije je što. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. bogatu nitrilosidima. medjutim. u njima uopšte ne nalazi. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. Kada se knjiga "Svet bez raka". doktor Kontreras. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek.Therapeutic Goods Administration). ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. koje su neke ovce slucajno zahvatile. Doktor Ernst T. rodenaza. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. jer se drugi enzim. Ipak. Konacno. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. Sada više nije. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. g. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. . Ipak. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. Njen vlasnik.

Vitamin B17 se nalazi u prosu. Bromelain (150mg). nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. Krebsa. Posebno je vaţan cink. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. po teoriji dr. salati. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). breksve. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. Rutin (100mg). Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. Trypsin (125mg). tropskoj kasavi. Papain (150mg). bademu. Vitamin B17. Amylase (50mg). on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. sirov . šljive. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. kukuruzu. cijim se unošenjem. a posebno vitamin B15. a zatim se širi na citav organizam. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. Ipak. kompatibilan i prirodno definisan. vec zato što je pojava kancera. Tako. kao i emulzionisani vitamini A i E. SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. Takav lek za rak ne postoji. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. semenju jabuke. koji se takodje moraju uneti u organizam. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. nezasicene masne kisline i razlicite minerale. Lipase (50mg). Ceo ovaj sistem je kompleksan. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. semenkama limuna trešnje. slatkom kropmiru. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). rak ne povlaci automatski. a-chymotrypsin (45mg). U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. lanu. kruške. ne zato što je rak neizleciv.

U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. svi klasicni lekovi. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. još bolje ce napredovati. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. Badem koji nije gorak nema cijanida.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. izuzetno su otrovni. Catalase (200 jedinica). Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. . "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. Rak voli šecer. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. takodje. preventivno ili kao dodatak terapiji. reumatizma i oseteoartritisa. koristi se i hrskavica ajkule. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. što znaci da nema vitamina B17 u sebi.koncentrat teleceg timusa (55mg). Rak jede šecer i truje se cijanidom. ali se nece trovati. Naprotiv. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. Sa druge strane. L-Glutathione (10mg). Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. Super oxide dismutase (50mcg). To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. Zinc gluconate (10mg). treba napomenuti. minerali i enzimi. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. Ne gutati ceo. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. koji se koriste u terapiji raka. Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom.

zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. Velike farmacije jednostavno bi nestale. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. . Ako u ovom ima istine. prema realnim procjenama.Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17.

Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. . nakon toga ih tučete isto kao i bademe. sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu.

biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. spremaju i suše kajsije. Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. Taj spoj je amagdylin. kao što smo rekli nalikuje na bademe. ništa se ne baca.Osušena mesnata jezgra kajsija. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. Pripadnici plemena Hunza. . sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. meso kajsije i sjemenke se suše. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. iz San Franciska . Jesti ih možete koliko hoćete. Što je zapravo leatril ili B17? 1952. I žive dugo i zdravo. pročišćen i koncentriran.

Kao i nitrilosid. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. nije otrovan. U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. Ovaj enzim. Drugim riječima. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. benzaldyhid i cijanid. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . nalaze se u hrani. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice.ali je ta hrana sigurna. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. ali ne i nemoguće. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. Krebb nazvao B17. U svakom slučaju. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. karakterističan samo za stanice raka. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. Leatril je teško. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. I naravno. a nije proizveden kemijski u laboratoriju. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. proizvesti. nemoguće ga je patentirati. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe.Amagdylin je nitrilosid. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. godine.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . Usput. a sami po sebi nisu hrana. Ali stanice raka nisu normalne stanice. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. čineći ih bezopasnima. FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. dostupne su i nisu skupe.nevezane u druge molekularne formacije. Sjemenke su zapravo mekane.

Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav. Za nekog tko ima rak. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. O čemu smo mi već pisali. truj – mainstream postupku liječenja. je 85%. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. Amagdylin i leatril. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. zrači.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. zračenja i kemoterapiju.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. . Osim slabih efekata koje ima. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak.

dr.) Više pogledajte ovdje. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. uznemirivani.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. postotak izliječenih je samo 15%. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. godine. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. iskusni liječnik. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom.1977. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. Tako je dr. zatvarani pa čak i ubijani. Kratko nakon zabrane 1971.prev. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100%! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. marginalizirani su. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. Mladić iz Brooklyna. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . godine. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . Od tog vremena. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu.

neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. . U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. pisaca. Uzgred. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. Tu se radi o onovcu i karijerama. liječnika. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. zabrinutih zbog zataškavanja istine. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. poznavaoca biljaka. tretirani su poput kriminalaca. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka.tisuća dolara godišnje. To je tragično.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. ludih čudaka. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom.

Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. nakon terapije. Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . ta kombinacija se ne preporučuje. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. pogotovo ako ste prepušteni sami . ali svejedno umiru. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. na kraju napušta kemoterapiju. u svakom slučaju.5 kg tjelesne težine. Za održavanje. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije.Jezgra sjemenke kajsije. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno.

prže.sebi i provodite liječenje kod kuće. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. semenke grožĎa. njihovo ulje se koristi za kuvanje. Na primjer . proso. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana.koštice od kajsije.Edward Griffin. pasulja i žitarica.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . Gersonova terapija liječenja raka sokovima. gorki bademi. koštice od kajsije su vrlo hranjive. te upotreba klistira s kavom. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). čini se kao dobar pristup liječenju. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. zaista je dobra vest.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. U proseku. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. ( G.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. dio je svake postojane terapije u liječenju raka. Tom zdravom kombinacijom. kao preliv i losion za lice. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. Koštice se vade. da se suše odmah. Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. semenke jabuka. koji oslobadja jetru od otrova. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju. Temeljna promjena načina življenja. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. Kao i većina oraha i semenja. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. s pravim sokovnikom. Uobičajeno je da naĎete živahne.!!! . melj. a pojava raka je ekstremno retka. teško da možete pogriješiti.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. na alfa toksin. prirodnu hranu. odgajane bez upotrebe hemikalija. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. mogu se pridodati terapiji leatrilom. većinom ne oboljevaju od raka. Hunzi. Osim toga .

1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. „ Dr. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. Dr. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr.od Vilhjalmur Stephansson-a. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. Banik. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. . Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča. Citiramo Dr. Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. U časopisu American Heart Journal . 1964god. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. nemaštoviti. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. iako nemaju pristup košticama od kajsija. neobavešteni. Paul D. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). Allen E. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. Toomey. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. i Edwarda G. Oftamolog Dr..Eskimi su još jedan zanimljiv primer.

upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije.. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. bademima. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. manje toksičan od soli ili šećera. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. Naučna realnost ili jeste ili nije. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu.. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan. jagodama . Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. poznat je kao Laetril. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. anti-kancer vitamin. Amigdalin je.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. trešnjama. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost. zdrave ćelije imaju . Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim.). maniokama. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. Normalne. u njegovoj koncentrovanoj formi. Kad je u pitanju so.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. u stvari.

niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. povodom zakona o slobodi informisanja. Dr. Po završetku ispitivanja 1977 godine. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. a izdata je sledeća izjava. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera.Suigara je odgovorio:“ Ne znam. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. Dr. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. ističući da od njega nema koristi. Ernest T Krebs Jr. 2.drugačije enzime. Kanematsu Sugiura. . Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. 5. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. predstavnika Michigen Kuće. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. Za prevenciju.“ Dr. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. 4. 3. neće oboleti od kancera.

Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati. sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med. . Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija. Potom možete te koštice dodavati voću.“ To je uglavnom slučaj. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera.. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. ujutro u podne i uveče. Koštice od kajsije se trebaju žvakati. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid).jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful