P. 1
Sjemenke kajsije

Sjemenke kajsije

|Views: 253|Likes:
Published by Boris Kovačević

More info:

Published by: Boris Kovačević on Oct 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2014

pdf

text

original

/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. nikakvo upozorenje. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . Kada se.beriberi itd. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. Te celije. Covek je danas zdrav. Krebs. one postaju strano telo. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. potrebno je nekoliko dana. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. avitaminoza B1 . DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. na primer duvanskom dimu. ali ne mogu da se zaustave. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. na primer. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. Za oporavak od "skorbuta". omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. Analizirajuci pojavu raka. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. bez ikakvih prethodnih znakova. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. On je ove celije nazvao trofoblastima. Sve ove bolesti nastaju iznenada. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane.

Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. trešnje. Ali. Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. nakon što je stvorio coveka i ţenu. drugi biljojedi. Jedni su upravo mesojedi. šljive. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". Ali nije tako. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. rasutim po citavoj planeti. Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. pocinju da pate od svih ovih bolesti. ništa se nije bacalo. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. Prosto.

da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. a koji su izvor vitamina B17. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. . vecina zapadnih civilizovanih kultura. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. primaju jedva 2 miligrama dnevno. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika.godine. To je najcešce meso jelena. Imala bi ih moţda više. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. Što je najzanimljivije. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. odavno je prešla na hleb od pšenice. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. koji takodje ne pate od ovih bolesti. sadrţi samo tragove nitrilosida. Amigdalin. Ipak. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Laetril.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. Na ţalost. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj.

O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti.. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. jabuke. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. zracenja. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. breskve... i dalje to cine.? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. citostatici. tropske kasave. ne treba ni govoriti. zracenja.. limuna.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog . Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. citavu imovinu ovoj organizaciji.. itd. hirurške tretmane. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek.

Ricard Krout iz FDA još 1982. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. i to jeftino. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. U tom smislu. nema istraţivanja. jer ga ima svuda u prirodi. preko americke vlade. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. Tako. nema leka. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. A Amerikanci. istraţivanja se ne bi ni vršila.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. Nije. poznato je. koštice kajsije na primer? Sve ovo. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). . isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. Ako se to ne moţe ostvariti. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. u slucaju "Laetrila". Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. Nije se isplatilo. veruju svojoj vladi i medijima. Dr. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. multinacionalne farmaceutske kompanije su. kako je Krebs nazvao izolovani B17. medjutim. još sedamdesetih godina prošlog veka.

" Štaviše. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. ali lek protiv raka nije pronadjen. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. koji je borbu protiv raka (1971. odnosno "Laetrilom". Ipak. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". Ali. stvari su zataškane. napravljena genska karta coveka. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. bila je najviše osporavana. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. šezdesetih godina pred brojnim novinarima.Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. poslali letilice na Mars. klonirane su mnoge ţivotinje. a laboratorije i klinike zatvorene.) proglasio za strateški cilj SAD. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. baš kao i jedenje koštica od kajsija. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". a broj obolelih se alarmantno povecava. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. . *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. ucinjene ogromne tehnološke inovacije. zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. Terapija vitaminom B17. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. Umro je 1996. do Jupitera i Saturna. u devedesetoj godini.

prodaja koštica od kasjije je zabranjena. Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ.). Americka medicinska asocijacija (AMA). ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti.Keteringa i direktor Bristol . i dobio je otkaz. U Australiji su primenili slicnu tehniku. koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. mocnih hemijskih kompanija i drugi. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. predstavnici General Motorsa. Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). a Ralf Mos. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene. .Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. Nacionalni institut za rak (NCI).Mejersa. ali ako neko baš ţeli da ga koristi. Bristol .Ketering bolnica. Danas. Americke komisije za atomska istraţivanja. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. koliko je znacajan profit. poput Rokfelera. Sve to je razlog zašto su Sloan . Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. Morgana. Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". Na primer: Pol A. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. Društvo za borbu protiv raka (ACS). Mos je to odbio. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita.

mladji. godine ucinio Ernst T. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. kako mu je navodno. Ipak. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". i putem Interneta. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). Tako je Vejl odlucio da svoje. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. Engleski naziv za badem je almond.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. propagirajuci teoriju dr. kako on tvrdi. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. i to posebno koštice od kajsije. T . Krebsa. Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). Vejl se. kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". Koristio je samo prirodne lekove. U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka. . fransuski . a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. Veoma brzo. prodavao koštice od kajsije. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. Zaradio je oko 500 000 dolara. Krebs. godine. Bog sugerisao porukom u Bibliji. Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843.amandula. Ernsta.

ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. koje ih puštaju da deluju otrovno. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. a to ima za posledicu razaranje ovih celija. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). molekul se mora "otkljucati". Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. . nego u zdravim celijama. Jedan je cijanid. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. I to do sto puta veca. u malignom tumoru. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. a drugi benzaldehid. verovali ili ne.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. Sve ovo je u molekulu "zakljucano".

doktor Kontreras. medjutim. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. Doktor Ernst T. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. pred brojnim novinarima i naucnicima. po protokolima koji uz ovaj lek idu. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. Sada više nije. Kada se knjiga "Svet bez raka". Lateril je bio u slobodnoj prodaji.Therapeutic Goods Administration). Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. . jer se drugi enzim. Njen vlasnik. Edvarda Grifina napisana 1974. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. Konacno.Najzanimljivije je što. u njima uopšte ne nalazi. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. bogatu nitrilosidima. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. Ipak. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. Onaj ko ovu dozvolu dobije. Umesto toga. g. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. koje su neke ovce slucajno zahvatile. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. Ipak. rodenaza. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. uveravao je Krebs. Niko. tamo pojavila. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane.

Amylase (50mg). lanu. kompatibilan i prirodno definisan. kao i emulzionisani vitamini A i E. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. Rutin (100mg). najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. sirov . Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. koji se takodje moraju uneti u organizam. po teoriji dr. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS.Vitamin B17 se nalazi u prosu. tropskoj kasavi. nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. breksve. Ceo ovaj sistem je kompleksan. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). Vitamin B17. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. ne zato što je rak neizleciv. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. cijim se unošenjem. Krebsa. SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. nezasicene masne kisline i razlicite minerale. rak ne povlaci automatski. kukuruzu. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. slatkom kropmiru. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. a zatim se širi na citav organizam. salati. kruške. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. Lipase (50mg). vec zato što je pojava kancera. a-chymotrypsin (45mg). Ipak. Trypsin (125mg). Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). Tako. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. semenkama limuna trešnje. Posebno je vaţan cink. a posebno vitamin B15. Takav lek za rak ne postoji. Bromelain (150mg). semenju jabuke. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. bademu. šljive. Papain (150mg). U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C.

Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. L-Glutathione (10mg). Badem koji nije gorak nema cijanida. što znaci da nema vitamina B17 u sebi. . U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. ali se nece trovati. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. Sa druge strane. Rak voli šecer. Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. treba napomenuti. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. Naprotiv. takodje. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. Super oxide dismutase (50mcg). reumatizma i oseteoartritisa. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. još bolje ce napredovati. Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. minerali i enzimi. svi klasicni lekovi. To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. izuzetno su otrovni.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. koji se koriste u terapiji raka. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. Catalase (200 jedinica). Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. Ne gutati ceo. Zinc gluconate (10mg). U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. koristi se i hrskavica ajkule. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše.koncentrat teleceg timusa (55mg). preventivno ili kao dodatak terapiji. Rak jede šecer i truje se cijanidom.

zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. prema realnim procjenama. Velike farmacije jednostavno bi nestale. Ako u ovom ima istine. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. .Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji.

sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. nakon toga ih tučete isto kao i bademe.Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu. .

pročišćen i koncentriran. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). spremaju i suše kajsije. Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. kao što smo rekli nalikuje na bademe. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre.Osušena mesnata jezgra kajsija. Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. I žive dugo i zdravo. Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. . Što je zapravo leatril ili B17? 1952. ništa se ne baca. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. Taj spoj je amagdylin. Jesti ih možete koliko hoćete. Pripadnici plemena Hunza. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. iz San Franciska . Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. meso kajsije i sjemenke se suše.

s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. Sjemenke su zapravo mekane. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. ali ne i nemoguće. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . čineći ih bezopasnima. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). nije otrovan. Usput. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. nemoguće ga je patentirati. a sami po sebi nisu hrana. I naravno. godine. U svakom slučaju. proizvesti. Krebb nazvao B17. karakterističan samo za stanice raka.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. a nije proizveden kemijski u laboratoriju. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . Drugim riječima. Leatril je teško. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju.Amagdylin je nitrilosid. dostupne su i nisu skupe. nalaze se u hrani. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. Kao i nitrilosid. Ovaj enzim.ali je ta hrana sigurna. U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. Ali stanice raka nisu normalne stanice. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. benzaldyhid i cijanid.nevezane u druge molekularne formacije.

uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav. . Amagdylin i leatril. truj – mainstream postupku liječenja. je 85%. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. zračenja i kemoterapiju. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu. Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. O čemu smo mi već pisali. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. Osim slabih efekata koje ima. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. Za nekog tko ima rak. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. zrači. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži.

) Više pogledajte ovdje. marginalizirani su.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . godine. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. dr. Kratko nakon zabrane 1971.prev. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. zatvarani pa čak i ubijani. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100%! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. iskusni liječnik. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. godine. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi.1977. postotak izliječenih je samo 15%. Mladić iz Brooklyna. uznemirivani. Od tog vremena. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. Tako je dr.

Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. tretirani su poput kriminalaca.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. Tu se radi o onovcu i karijerama. . a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži.tisuća dolara godišnje. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. To je tragično. zabrinutih zbog zataškavanja istine. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. liječnika. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. pisaca. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. Uzgred. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. poznavaoca biljaka. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. ludih čudaka. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno.

Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. na kraju napušta kemoterapiju. ta kombinacija se ne preporučuje. Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. nakon terapije.Jezgra sjemenke kajsije. prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. Za održavanje.5 kg tjelesne težine. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. u svakom slučaju. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . pogotovo ako ste prepušteni sami . ali svejedno umiru.

Edward Griffin. koji oslobadja jetru od otrova. Tom zdravom kombinacijom. odgajane bez upotrebe hemikalija. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. Kao i većina oraha i semenja. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime.sebi i provodite liječenje kod kuće. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. ( G. Gersonova terapija liječenja raka sokovima. Uobičajeno je da naĎete živahne. Koštice se vade. Hunzi. čini se kao dobar pristup liječenju. a pojava raka je ekstremno retka. Na primjer .) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. kao preliv i losion za lice. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. semenke jabuka. semenke grožĎa. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. njihovo ulje se koristi za kuvanje.koštice od kajsije. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. Osim toga . teško da možete pogriješiti. pasulja i žitarica.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . prirodnu hranu. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju. zaista je dobra vest.!!! . mogu se pridodati terapiji leatrilom. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. Temeljna promjena načina življenja. proso. s pravim sokovnikom. te upotreba klistira s kavom. melj. da se suše odmah. prže. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). gorki bademi. U proseku. na alfa toksin. koštice od kajsije su vrlo hranjive. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. dio je svake postojane terapije u liječenju raka. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. većinom ne oboljevaju od raka.

Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. Oftamolog Dr. i Edwarda G. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. Toomey. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. Citiramo Dr. „ Dr. Banik.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. . noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije.. iako nemaju pristup košticama od kajsija. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). Paul D. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. Allen E. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. neobavešteni.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. U časopisu American Heart Journal . takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. nemaštoviti. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. Dr.Eskimi su još jedan zanimljiv primer. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta.od Vilhjalmur Stephansson-a. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine. 1964god. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija.

Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija.. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. manje toksičan od soli ili šećera. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. Normalne. Amigdalin je. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. anti-kancer vitamin. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. jagodama .“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. trešnjama. u njegovoj koncentrovanoj formi. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost.. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. u stvari. poznat je kao Laetril. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. bademima. Naučna realnost ili jeste ili nije.). Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. zdrave ćelije imaju . Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno. maniokama.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. Kad je u pitanju so.

povodom zakona o slobodi informisanja. Dr. Dr. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine.drugačije enzime. Ernest T Krebs Jr. Za prevenciju. . Kanematsu Sugiura. Po završetku ispitivanja 1977 godine. 5.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. predstavnika Michigen Kuće. a izdata je sledeća izjava. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. 3.“ Dr. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. 2. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. 4. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. neće oboleti od kancera. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu.Suigara je odgovorio:“ Ne znam. ističući da od njega nema koristi.

Potom možete te koštice dodavati voću.“ To je uglavnom slučaj. sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr.jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med.. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan. Koštice od kajsije se trebaju žvakati. ujutro u podne i uveče. . ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->