/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. Krebs. a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17.beriberi itd. Sve ove bolesti nastaju iznenada. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. Covek je danas zdrav. potrebno je nekoliko dana. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. Te celije. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . bez ikakvih prethodnih znakova. na primer. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. na primer duvanskom dimu. one postaju strano telo. avitaminoza B1 . Kada se. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. nikakvo upozorenje. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. Analizirajuci pojavu raka. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. Za oporavak od "skorbuta". koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. ali ne mogu da se zaustave. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. On je ove celije nazvao trofoblastima. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti.

šljive. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. drugi biljojedi. Ali nije tako. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). ništa se nije bacalo. Prosto. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana".Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. Ali. trešnje. Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. rasutim po citavoj planeti. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. Jedni su upravo mesojedi. pocinju da pate od svih ovih bolesti. Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. nakon što je stvorio coveka i ţenu. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa.

Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. .Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. koji takodje ne pate od ovih bolesti. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. vecina zapadnih civilizovanih kultura. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. Što je najzanimljivije. Ipak. Na ţalost. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. sadrţi samo tragove nitrilosida. Imala bi ih moţda više. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost.godine. odavno je prešla na hleb od pšenice. Laetril. primaju jedva 2 miligrama dnevno. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. Amigdalin. a koji su izvor vitamina B17. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. To je najcešce meso jelena.

tropske kasave. breskve. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. citostatici. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire.. ne treba ni govoriti.. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su.? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. zracenja. citavu imovinu ovoj organizaciji. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. i dalje to cine. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek. jabuke. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. limuna. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi.. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. itd. hirurške tretmane. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. zracenja. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog . Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega...

Nije. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. Nije se isplatilo. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. Dr. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. kako je Krebs nazvao izolovani B17. u slucaju "Laetrila". . korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. istraţivanja se ne bi ni vršila. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. nema istraţivanja. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. Tako. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. U tom smislu. Ako se to ne moţe ostvariti. nema leka. poznato je. jer ga ima svuda u prirodi. medjutim. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. Ricard Krout iz FDA još 1982. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. još sedamdesetih godina prošlog veka. multinacionalne farmaceutske kompanije su. A Amerikanci. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. veruju svojoj vladi i medijima. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. preko americke vlade. koštice kajsije na primer? Sve ovo. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. i to jeftino. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama.

ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. Ipak. koji je borbu protiv raka (1971. Umro je 1996. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. ali lek protiv raka nije pronadjen. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. stvari su zataškane. klonirane su mnoge ţivotinje. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. baš kao i jedenje koštica od kajsija. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija." Štaviše. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. a broj obolelih se alarmantno povecava. bila je najviše osporavana. odnosno "Laetrilom". u devedesetoj godini. . ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent.) proglasio za strateški cilj SAD. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. napravljena genska karta coveka. šezdesetih godina pred brojnim novinarima. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. Ali. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa).Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. do Jupitera i Saturna. Terapija vitaminom B17. ucinjene ogromne tehnološke inovacije. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. a laboratorije i klinike zatvorene. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. poslali letilice na Mars. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan".

mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). a Ralf Mos. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima.). Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". Nacionalni institut za rak (NCI).Keteringa i direktor Bristol . bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. Danas. odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka. ali ako neko baš ţeli da ga koristi. mocnih hemijskih kompanija i drugi. koliko je znacajan profit. Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). predstavnici General Motorsa. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. i dobio je otkaz. Americka medicinska asocijacija (AMA). a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita. Americke komisije za atomska istraţivanja. poput Rokfelera. . Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji.Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju.Mejersa. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. U Australiji su primenili slicnu tehniku. Mos je to odbio. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. Bristol . najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan .Ketering bolnica. prodaja koštica od kasjije je zabranjena. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. Morgana. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene. Sve to je razlog zašto su Sloan . Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). Društvo za borbu protiv raka (ACS). Na primer: Pol A.

Ipak. i to posebno koštice od kajsije. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". prodavao koštice od kajsije. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. .amandula. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". mladji. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. Krebs. Veoma brzo. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. Vejl se. kako mu je navodno. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". Zaradio je oko 500 000 dolara. kako on tvrdi. i putem Interneta. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. Krebsa. B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. Bog sugerisao porukom u Bibliji. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. T . dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. Ernsta. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. fransuski . propagirajuci teoriju dr. godine. a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. Tako je Vejl odlucio da svoje. godine ucinio Ernst T. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. Engleski naziv za badem je almond. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. Koristio je samo prirodne lekove. kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka.

ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. koje ih puštaju da deluju otrovno. a drugi benzaldehid. I to do sto puta veca. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. nego u zdravim celijama. a to ima za posledicu razaranje ovih celija. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. verovali ili ne. molekul se mora "otkljucati". . Jedan je cijanid. U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. u malignom tumoru.

Kada se knjiga "Svet bez raka". Ipak. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa.Najzanimljivije je što. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. u njima uopšte ne nalazi. . Ipak. medjutim. rodenaza. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. uveravao je Krebs. Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. Konacno. Njen vlasnik. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine.Therapeutic Goods Administration). Niko. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. bogatu nitrilosidima. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. jer se drugi enzim. koje su neke ovce slucajno zahvatile. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. g. Edvarda Grifina napisana 1974. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. tamo pojavila. pred brojnim novinarima i naucnicima. po protokolima koji uz ovaj lek idu. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. Doktor Ernst T. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. Umesto toga. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. Sada više nije. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. Onaj ko ovu dozvolu dobije. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. doktor Kontreras.

vec zato što je pojava kancera. Krebsa. semenju jabuke. Takav lek za rak ne postoji. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. cijim se unošenjem. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. a-chymotrypsin (45mg). on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. Lipase (50mg). SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. šljive. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. Trypsin (125mg). Bromelain (150mg). posledica ukupnog poremecaja metabolizma. Vitamin B17. Rutin (100mg). Papain (150mg). a posebno vitamin B15. sirov . AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. ne zato što je rak neizleciv. Ipak. salati. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. semenkama limuna trešnje. nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). Amylase (50mg). kompatibilan i prirodno definisan. Tako. tropskoj kasavi. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). nezasicene masne kisline i razlicite minerale. slatkom kropmiru. Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. kruške. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. rak ne povlaci automatski. po teoriji dr. kao i emulzionisani vitamini A i E. kukuruzu. bademu. Posebno je vaţan cink. Ceo ovaj sistem je kompleksan.Vitamin B17 se nalazi u prosu. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. a zatim se širi na citav organizam. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. lanu. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. koji se takodje moraju uneti u organizam. breksve. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju.

neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". što znaci da nema vitamina B17 u sebi. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. Sa druge strane. svi klasicni lekovi. Naprotiv. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. minerali i enzimi. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. preventivno ili kao dodatak terapiji. Rak voli šecer. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. takodje. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. još bolje ce napredovati. Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. ali se nece trovati. koristi se i hrskavica ajkule. Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. treba napomenuti. reumatizma i oseteoartritisa. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. L-Glutathione (10mg). U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. izuzetno su otrovni. Ne gutati ceo. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. Super oxide dismutase (50mcg). To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. Zinc gluconate (10mg). Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. Catalase (200 jedinica). Badem koji nije gorak nema cijanida. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. koji se koriste u terapiji raka. Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. . Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa.koncentrat teleceg timusa (55mg). a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. Rak jede šecer i truje se cijanidom.

. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani.Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. prema realnim procjenama. Ako u ovom ima istine. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. Velike farmacije jednostavno bi nestale. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji.

Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. . u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu. nakon toga ih tučete isto kao i bademe. sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu.

Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. spremaju i suše kajsije. Pripadnici plemena Hunza. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). Što je zapravo leatril ili B17? 1952. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. Jesti ih možete koliko hoćete. I žive dugo i zdravo. ništa se ne baca. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. . pročišćen i koncentriran. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. meso kajsije i sjemenke se suše. kao što smo rekli nalikuje na bademe.Osušena mesnata jezgra kajsija. Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. Taj spoj je amagdylin. iz San Franciska .

Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. nalaze se u hrani.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . godine. U svakom slučaju. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50.ali je ta hrana sigurna. proizvesti. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. Ali stanice raka nisu normalne stanice. ali ne i nemoguće. dostupne su i nisu skupe. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. benzaldyhid i cijanid. nemoguće ga je patentirati. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze .Amagdylin je nitrilosid. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. a nije proizveden kemijski u laboratoriju. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. Drugim riječima. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. čineći ih bezopasnima. Ovaj enzim. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. a sami po sebi nisu hrana. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. Krebb nazvao B17. Kao i nitrilosid.nevezane u druge molekularne formacije. karakterističan samo za stanice raka. nije otrovan. Leatril je teško. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. I naravno. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. Usput. Sjemenke su zapravo mekane.

uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. je 85%. zrači. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. Za nekog tko ima rak. zračenja i kemoterapiju. O čemu smo mi već pisali. truj – mainstream postupku liječenja.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. Osim slabih efekata koje ima. . Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. Amagdylin i leatril. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina .

Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan.1977. Kratko nakon zabrane 1971. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka.prev. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. Mladić iz Brooklyna. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. Tako je dr. uznemirivani. postotak izliječenih je samo 15%. zatvarani pa čak i ubijani.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100%! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. marginalizirani su. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu.) Više pogledajte ovdje. Od tog vremena. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . iskusni liječnik. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. godine. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. dr. godine. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu.

Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. poznavaoca biljaka. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. pisaca. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. zabrinutih zbog zataškavanja istine.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži. tretirani su poput kriminalaca. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. ludih čudaka. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade.tisuća dolara godišnje. Uzgred. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. Tu se radi o onovcu i karijerama. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“. . Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. liječnika. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. To je tragično. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni.

Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4.5 kg tjelesne težine. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. nakon terapije. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. ta kombinacija se ne preporučuje. pogotovo ako ste prepušteni sami . vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. Za održavanje. u svakom slučaju. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. na kraju napušta kemoterapiju. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije.Jezgra sjemenke kajsije. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. ali svejedno umiru.

zaista je dobra vest. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. kao preliv i losion za lice. Kao i većina oraha i semenja. prirodnu hranu. Uobičajeno je da naĎete živahne.Edward Griffin. ( G. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. mogu se pridodati terapiji leatrilom. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. većinom ne oboljevaju od raka.koštice od kajsije. proso. njihovo ulje se koristi za kuvanje. semenke jabuka. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. s pravim sokovnikom. U proseku. te upotreba klistira s kavom. teško da možete pogriješiti. Koštice se vade. Na primjer . odgajane bez upotrebe hemikalija. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive.!!! . Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. Osim toga . Gersonova terapija liječenja raka sokovima. a pojava raka je ekstremno retka. gorki bademi.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . dio je svake postojane terapije u liječenju raka. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki.sebi i provodite liječenje kod kuće. čini se kao dobar pristup liječenju. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. Temeljna promjena načina življenja.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. koji oslobadja jetru od otrova.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. da se suše odmah. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. prže. na alfa toksin. semenke grožĎa. melj. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. Tom zdravom kombinacijom. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. Hunzi. koštice od kajsije su vrlo hranjive. pasulja i žitarica.

Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. Paul D. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. Citiramo Dr. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. i Edwarda G.Eskimi su još jedan zanimljiv primer. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija.od Vilhjalmur Stephansson-a. . Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. U časopisu American Heart Journal . noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr. Oftamolog Dr. 1964god. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. „ Dr. Allen E. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti.. Banik. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine. Dr. neobavešteni. iako nemaju pristup košticama od kajsija. Toomey. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). nemaštoviti.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen.

upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. Amigdalin je. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. jagodama . Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost. zdrave ćelije imaju . maniokama. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan. Kad je u pitanju so. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. trešnjama.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. Normalne.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. u njegovoj koncentrovanoj formi. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. manje toksičan od soli ili šećera. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima.. anti-kancer vitamin. bademima. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu.). Naučna realnost ili jeste ili nije. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. poznat je kao Laetril. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu.. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. u stvari.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno.

Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera.Suigara je odgovorio:“ Ne znam. Dr. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. ističući da od njega nema koristi. a izdata je sledeća izjava. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca.“ Dr. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. . „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. predstavnika Michigen Kuće.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. Kanematsu Sugiura. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. 4. neće oboleti od kancera. 3. Po završetku ispitivanja 1977 godine.drugačije enzime. povodom zakona o slobodi informisanja. 2. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. Ernest T Krebs Jr. Dr. 5. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. Za prevenciju.

zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative.“ To je uglavnom slučaj. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati.jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama.. . Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera. Potom možete te koštice dodavati voću. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid). Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan. ujutro u podne i uveče. Koštice od kajsije se trebaju žvakati.