/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. one postaju strano telo. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. nikakvo upozorenje. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane.beriberi itd. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. bez ikakvih prethodnih znakova. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. ali ne mogu da se zaustave. On je ove celije nazvao trofoblastima. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. potrebno je nekoliko dana. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. Za oporavak od "skorbuta". DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. Krebs. Te celije. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . Sve ove bolesti nastaju iznenada. Covek je danas zdrav. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. Kada se. avitaminoza B1 . odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. na primer. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. na primer duvanskom dimu. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. Analizirajuci pojavu raka. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma.

Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . ništa se nije bacalo. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. trešnje.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. šljive. Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. Prosto. drugi biljojedi. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". nakon što je stvorio coveka i ţenu. rasutim po citavoj planeti. pocinju da pate od svih ovih bolesti. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. Jedni su upravo mesojedi. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. Ali. Ali nije tako. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe).

primaju jedva 2 miligrama dnevno. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. . i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. odavno je prešla na hleb od pšenice. Ipak. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. Što je najzanimljivije. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17.godine. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. koji takodje ne pate od ovih bolesti. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. Amigdalin. sadrţi samo tragove nitrilosida. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. vecina zapadnih civilizovanih kultura. Imala bi ih moţda više. Na ţalost. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. To je najcešce meso jelena. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. a koji su izvor vitamina B17. Laetril.

FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek. itd. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su. i dalje to cine. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire. ne treba ni govoriti. citavu imovinu ovoj organizaciji. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. limuna. zracenja. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi.. hirurške tretmane... citostatici. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog .. breskve. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu. jabuke.. tropske kasave. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka. zracenja. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata.? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija.

preko americke vlade. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. u slucaju "Laetrila". prikaţu kao veoma otrovan i opasan. veruju svojoj vladi i medijima. multinacionalne farmaceutske kompanije su. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. U tom smislu. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. i to jeftino. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. istraţivanja se ne bi ni vršila. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. nema leka. Nije se isplatilo. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). kako bi svaki milosrdan covek pomislio. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. medjutim. Dr. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. Nije. jer ga ima svuda u prirodi. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. kako je Krebs nazvao izolovani B17. . o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. Ricard Krout iz FDA još 1982. nema istraţivanja.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. poznato je. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. još sedamdesetih godina prošlog veka. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. Ako se to ne moţe ostvariti. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. Tako. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. A Amerikanci. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. koštice kajsije na primer? Sve ovo. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara.

Ipak.) proglasio za strateški cilj SAD. poslali letilice na Mars. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. ucinjene ogromne tehnološke inovacije. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. klonirane su mnoge ţivotinje. šezdesetih godina pred brojnim novinarima. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. ali lek protiv raka nije pronadjen. stvari su zataškane. zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. Ali. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. koji je borbu protiv raka (1971. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. a laboratorije i klinike zatvorene. napravljena genska karta coveka. odnosno "Laetrilom". u devedesetoj godini.Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. . nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. do Jupitera i Saturna." Štaviše. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. Umro je 1996. a broj obolelih se alarmantno povecava. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. bila je najviše osporavana. baš kao i jedenje koštica od kajsija. Terapija vitaminom B17. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan".

drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA).Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). Sve to je razlog zašto su Sloan . Americka medicinska asocijacija (AMA). Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu".Keteringa i direktor Bristol . kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka. Na primer: Pol A.Ketering bolnica. Bristol . poput Rokfelera. O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. ali ako neko baš ţeli da ga koristi. prodaja koštica od kasjije je zabranjena. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. a Ralf Mos. Društvo za borbu protiv raka (ACS). Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita. .Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). Nacionalni institut za rak (NCI). koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji.). najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene.Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. Mos je to odbio. Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . Danas. U Australiji su primenili slicnu tehniku. Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. koliko je znacajan profit. Americke komisije za atomska istraţivanja. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. mocnih hemijskih kompanija i drugi. Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. Morgana. Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. i dobio je otkaz. predstavnici General Motorsa.Mejersa. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla.

Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. Zaradio je oko 500 000 dolara. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. Veoma brzo. godine. i putem Interneta. kako on tvrdi. Ernsta. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". Ipak. U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka. Koristio je samo prirodne lekove.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. mladji. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". . Tako je Vejl odlucio da svoje. Engleski naziv za badem je almond. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. T . Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843.amandula. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. kako mu je navodno. propagirajuci teoriju dr. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. Bog sugerisao porukom u Bibliji. Krebsa. B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. fransuski . pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. prodavao koštice od kajsije. godine ucinio Ernst T. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. Krebs. i to posebno koštice od kajsije. Vejl se.

kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. u malignom tumoru. verovali ili ne. a to ima za posledicu razaranje ovih celija. Jedan je cijanid. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. I to do sto puta veca. nego u zdravim celijama. ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. a drugi benzaldehid. . Sve ovo je u molekulu "zakljucano". U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). molekul se mora "otkljucati". a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. koje ih puštaju da deluju otrovno. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza.

doktor Kontreras. Ipak.Najzanimljivije je što. jer se drugi enzim. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive.Therapeutic Goods Administration). Niko. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. rodenaza. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. Edvarda Grifina napisana 1974. Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. . Kada se knjiga "Svet bez raka". Australijska Kancelarija za lekove (TGA . Njen vlasnik. Doktor Ernst T. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. tamo pojavila. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. Umesto toga. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. uveravao je Krebs. Sada više nije. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. u njima uopšte ne nalazi. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. g. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. koje su neke ovce slucajno zahvatile. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. medjutim. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. Ipak. po protokolima koji uz ovaj lek idu. Konacno. Onaj ko ovu dozvolu dobije. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. pred brojnim novinarima i naucnicima. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. bogatu nitrilosidima. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao.

Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. kompatibilan i prirodno definisan. Ceo ovaj sistem je kompleksan. sirov . šljive. Trypsin (125mg). Ipak. Lipase (50mg). Tako. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. lanu. AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. Bromelain (150mg). kruške. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. a zatim se širi na citav organizam. slatkom kropmiru. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. kao i emulzionisani vitamini A i E.Vitamin B17 se nalazi u prosu. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. Krebsa. koji se takodje moraju uneti u organizam. salati. Posebno je vaţan cink. nezasicene masne kisline i razlicite minerale. U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. vec zato što je pojava kancera. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. kukuruzu. ne zato što je rak neizleciv. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. semenkama limuna trešnje. bademu. rak ne povlaci automatski. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. semenju jabuke. Vitamin B17. Papain (150mg). tropskoj kasavi. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. cijim se unošenjem. nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). a posebno vitamin B15. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. Rutin (100mg). breksve. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. Takav lek za rak ne postoji. Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). a-chymotrypsin (45mg). po teoriji dr. Amylase (50mg).

a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. što znaci da nema vitamina B17 u sebi. koji se koriste u terapiji raka. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. koristi se i hrskavica ajkule. reumatizma i oseteoartritisa. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. izuzetno su otrovni. još bolje ce napredovati. Zinc gluconate (10mg). Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. takodje. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti.koncentrat teleceg timusa (55mg). Super oxide dismutase (50mcg). Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. Naprotiv. . preventivno ili kao dodatak terapiji. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. ali se nece trovati. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. treba napomenuti. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. Rak jede šecer i truje se cijanidom. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Ne gutati ceo. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. svi klasicni lekovi. Catalase (200 jedinica). a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. L-Glutathione (10mg). Badem koji nije gorak nema cijanida. Rak voli šecer. Sa druge strane. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. minerali i enzimi.

Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom. Ako u ovom ima istine.Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. Velike farmacije jednostavno bi nestale. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. prema realnim procjenama. . raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji.

u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu.Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. . nakon toga ih tučete isto kao i bademe.

Pripadnici plemena Hunza. pročišćen i koncentriran. Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. Što je zapravo leatril ili B17? 1952. I žive dugo i zdravo. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. ništa se ne baca. kao što smo rekli nalikuje na bademe. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. spremaju i suše kajsije.Osušena mesnata jezgra kajsija. Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. meso kajsije i sjemenke se suše. . Taj spoj je amagdylin. Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). iz San Franciska . Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. Jesti ih možete koliko hoćete.

Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose).Amagdylin je nitrilosid. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. čineći ih bezopasnima. U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. I naravno. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije.nevezane u druge molekularne formacije. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. nije otrovan.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . a nije proizveden kemijski u laboratoriju. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. godine. ali ne i nemoguće. Ovaj enzim. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . U svakom slučaju. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. Krebb nazvao B17. nalaze se u hrani. nemoguće ga je patentirati. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. benzaldyhid i cijanid. Drugim riječima. Sjemenke su zapravo mekane. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. Usput. dostupne su i nisu skupe. Leatril je teško. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . karakterističan samo za stanice raka. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu.ali je ta hrana sigurna. Ali stanice raka nisu normalne stanice. Kao i nitrilosid. proizvesti. FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. a sami po sebi nisu hrana. Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%.

Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. je 85%. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. zračenja i kemoterapiju. Za nekog tko ima rak. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . Osim slabih efekata koje ima. Amagdylin i leatril. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. zrači. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. O čemu smo mi već pisali. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. truj – mainstream postupku liječenja.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. .

John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. marginalizirani su. godine. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. Tako je dr. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 .) Više pogledajte ovdje. zatvarani pa čak i ubijani. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. godine. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. Od tog vremena. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. Mladić iz Brooklyna.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka.1977. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. dr. iskusni liječnik. Kratko nakon zabrane 1971. uznemirivani. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100%! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. postotak izliječenih je samo 15%. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi.prev. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17.

Uzgred. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. Tu se radi o onovcu i karijerama.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. To je tragično. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. tretirani su poput kriminalaca. pisaca. liječnika. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži. poznavaoca biljaka. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“.tisuća dolara godišnje. ludih čudaka. . zabrinutih zbog zataškavanja istine. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom.

prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4.Jezgra sjemenke kajsije. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. na kraju napušta kemoterapiju. pogotovo ako ste prepušteni sami . Za održavanje. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila .5 kg tjelesne težine. ali svejedno umiru. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. ta kombinacija se ne preporučuje. Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. u svakom slučaju. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. nakon terapije. Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana.

koštice od kajsije su vrlo hranjive. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. Kao i većina oraha i semenja. Tom zdravom kombinacijom. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. s pravim sokovnikom. Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju. Koštice se vade. Hunzi. odgajane bez upotrebe hemikalija.koštice od kajsije.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . čini se kao dobar pristup liječenju. Temeljna promjena načina življenja. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom.sebi i provodite liječenje kod kuće. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. a pojava raka je ekstremno retka. prže. kao preliv i losion za lice. Na primjer . na alfa toksin. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. Uobičajeno je da naĎete živahne.Edward Griffin. dio je svake postojane terapije u liječenju raka.!!! . Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. Osim toga . zaista je dobra vest. teško da možete pogriješiti. melj. ( G. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). semenke grožĎa. gorki bademi. većinom ne oboljevaju od raka. te upotreba klistira s kavom. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. Gersonova terapija liječenja raka sokovima. da se suše odmah. prirodnu hranu. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. pasulja i žitarica. U proseku. mogu se pridodati terapiji leatrilom. semenke jabuka. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. njihovo ulje se koristi za kuvanje. proso. koji oslobadja jetru od otrova.

Banik. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr. U časopisu American Heart Journal . noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije.. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. . TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. Toomey. 1964god. Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. „ Dr. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. Oftamolog Dr. Allen E. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča.od Vilhjalmur Stephansson-a. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. i Edwarda G. iako nemaju pristup košticama od kajsija. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. Dr. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. Paul D. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. nemaštoviti. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. neobavešteni.Eskimi su još jedan zanimljiv primer. Citiramo Dr. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju).

Normalne. Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. maniokama. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. jagodama . umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. Kad je u pitanju so. u stvari. poznat je kao Laetril. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. zdrave ćelije imaju . bademima. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. u njegovoj koncentrovanoj formi. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. anti-kancer vitamin. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera.). Naučna realnost ili jeste ili nije. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan. Amigdalin je.. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17.. manje toksičan od soli ili šećera. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. trešnjama. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina.

Dr.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. Kanematsu Sugiura. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. a izdata je sledeća izjava. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. . Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. neće oboleti od kancera. povodom zakona o slobodi informisanja. 5. Za prevenciju. Dr. predstavnika Michigen Kuće. Ernest T Krebs Jr. Po završetku ispitivanja 1977 godine.“ Dr. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. 4. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera.Suigara je odgovorio:“ Ne znam. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. 2. ističući da od njega nema koristi.drugačije enzime. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. 3. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense.

Koštice od kajsije se trebaju žvakati.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid). . u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle. Potom možete te koštice dodavati voću.“ To je uglavnom slučaj. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati.jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama. ujutro u podne i uveče. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative. sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med.. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful