/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. avitaminoza B1 . nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. On je ove celije nazvao trofoblastima. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. potrebno je nekoliko dana. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. Kada se. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. nikakvo upozorenje. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka.beriberi itd. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . ali ne mogu da se zaustave. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. bez ikakvih prethodnih znakova. Sve ove bolesti nastaju iznenada. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. Te celije. na primer. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. Za oporavak od "skorbuta". a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. na primer duvanskom dimu. Covek je danas zdrav. Krebs. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. Analizirajuci pojavu raka. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. one postaju strano telo. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju.

Ali. drugi biljojedi. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. pocinju da pate od svih ovih bolesti. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. Ali nije tako. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. šljive. Prosto. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. trešnje. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. nakon što je stvorio coveka i ţenu. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. ništa se nije bacalo. Jedni su upravo mesojedi. rasutim po citavoj planeti.

sadrţi samo tragove nitrilosida. vecina zapadnih civilizovanih kultura. koji takodje ne pate od ovih bolesti. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. odavno je prešla na hleb od pšenice. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. primaju jedva 2 miligrama dnevno. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. To je najcešce meso jelena. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Što je najzanimljivije. . Tako za razliku od "civilizovane" stoke. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. Na ţalost.godine. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. Imala bi ih moţda više. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. a koji su izvor vitamina B17. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. Ipak. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. Amigdalin. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. Laetril.

limuna. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu... citavu imovinu ovoj organizaciji. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka. tropske kasave. ne treba ni govoriti. citostatici. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. zracenja. jabuke. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. zracenja. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. hirurške tretmane.? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog . na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata. i dalje to cine. itd. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek. breskve.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega.... ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire.

medjutim. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. . isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. poznato je.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. preko americke vlade. Dr. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. Nije. nema leka. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. još sedamdesetih godina prošlog veka. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. jer ga ima svuda u prirodi. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). veruju svojoj vladi i medijima. u slucaju "Laetrila". U tom smislu. multinacionalne farmaceutske kompanije su. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. kako je Krebs nazvao izolovani B17. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. nema istraţivanja. Ricard Krout iz FDA još 1982. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. Nije se isplatilo. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. A Amerikanci. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. i to jeftino. istraţivanja se ne bi ni vršila. Tako. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. Ako se to ne moţe ostvariti. uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. koštice kajsije na primer? Sve ovo. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije.

Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. koji je borbu protiv raka (1971." Štaviše. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". napravljena genska karta coveka. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". Ali. Umro je 1996. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. klonirane su mnoge ţivotinje. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. šezdesetih godina pred brojnim novinarima. baš kao i jedenje koštica od kajsija. . poslali letilice na Mars. Ipak. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. odnosno "Laetrilom".) proglasio za strateški cilj SAD. Terapija vitaminom B17. bila je najviše osporavana. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. ali lek protiv raka nije pronadjen. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. u devedesetoj godini. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju.Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. a laboratorije i klinike zatvorene. a broj obolelih se alarmantno povecava. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. ucinjene ogromne tehnološke inovacije. stvari su zataškane. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. do Jupitera i Saturna.

koliko je znacajan profit. O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. U Australiji su primenili slicnu tehniku. odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. ali ako neko baš ţeli da ga koristi. Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. Na primer: Pol A. Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. i dobio je otkaz. Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. .).Ketering bolnica. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla. Nacionalni institut za rak (NCI). Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. Morgana. Bristol . predstavnici General Motorsa. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. mocnih hemijskih kompanija i drugi. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. Americke komisije za atomska istraţivanja. Društvo za borbu protiv raka (ACS). poput Rokfelera.Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita. Mos je to odbio. Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan .Mejersa. Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. a Ralf Mos. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer).Keteringa i direktor Bristol . prodaja koštica od kasjije je zabranjena. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". Sve to je razlog zašto su Sloan . Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. Danas. Americka medicinska asocijacija (AMA).

fransuski . uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. Zaradio je oko 500 000 dolara. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. kako mu je navodno. B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. T . Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. Ipak. mladji. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". Engleski naziv za badem je almond. Ernsta. Bog sugerisao porukom u Bibliji. i to posebno koštice od kajsije. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. Veoma brzo. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). i putem Interneta. prodavao koštice od kajsije.amandula. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. Krebs. a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. kako on tvrdi. propagirajuci teoriju dr. Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. godine ucinio Ernst T. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). Tako je Vejl odlucio da svoje. Krebsa. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. godine. Vejl se. . U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka. Koristio je samo prirodne lekove. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre".

a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. Jedan je cijanid. nego u zdravim celijama. koje ih puštaju da deluju otrovno. u malignom tumoru. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. a to ima za posledicu razaranje ovih celija. . a drugi benzaldehid. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". I to do sto puta veca. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. molekul se mora "otkljucati". verovali ili ne.

Sada više nije. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. . Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. jer se drugi enzim. Onaj ko ovu dozvolu dobije. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. u njima uopšte ne nalazi. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. Kada se knjiga "Svet bez raka". Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. g. rodenaza. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. Doktor Ernst T. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. U nitilosidima se nalazio vitamin B17.Najzanimljivije je što. Ipak. po protokolima koji uz ovaj lek idu. bogatu nitrilosidima. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. koje su neke ovce slucajno zahvatile. uveravao je Krebs. Niko. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. Njen vlasnik. medjutim. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. Umesto toga. Edvarda Grifina napisana 1974. Konacno. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. pred brojnim novinarima i naucnicima. tamo pojavila. doktor Kontreras. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. Ipak. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati.Therapeutic Goods Administration). odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida.

Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. Papain (150mg). po teoriji dr. Ceo ovaj sistem je kompleksan. a-chymotrypsin (45mg). nezasicene masne kisline i razlicite minerale. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. Amylase (50mg). bademu. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. rak ne povlaci automatski. Bromelain (150mg). Rutin (100mg). AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. sirov . »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. Vitamin B17. Posebno je vaţan cink. vec zato što je pojava kancera. Krebsa. slatkom kropmiru. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. Ipak. tropskoj kasavi. lanu. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. a zatim se širi na citav organizam. Takav lek za rak ne postoji. cijim se unošenjem. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. semenkama limuna trešnje. semenju jabuke. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). Lipase (50mg). Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. kruške. šljive.Vitamin B17 se nalazi u prosu. kukuruzu. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. a posebno vitamin B15. kao i emulzionisani vitamini A i E. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. salati. breksve. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. kompatibilan i prirodno definisan. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. Trypsin (125mg). koji se takodje moraju uneti u organizam. ne zato što je rak neizleciv. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. Tako.

Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. ali se nece trovati. Super oxide dismutase (50mcg). još bolje ce napredovati. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. koristi se i hrskavica ajkule. Ne gutati ceo. Naprotiv. reumatizma i oseteoartritisa. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. takodje. Zinc gluconate (10mg). Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. koji se koriste u terapiji raka. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. minerali i enzimi. a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. Rak jede šecer i truje se cijanidom. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. izuzetno su otrovni. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. svi klasicni lekovi. Catalase (200 jedinica). To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. treba napomenuti. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. L-Glutathione (10mg). koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje.koncentrat teleceg timusa (55mg). Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. . preventivno ili kao dodatak terapiji. što znaci da nema vitamina B17 u sebi. Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. Badem koji nije gorak nema cijanida. Sa druge strane. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. Rak voli šecer. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji.

Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. . prema realnim procjenama. Velike farmacije jednostavno bi nestale. Ako u ovom ima istine. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta.

sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu. . nakon toga ih tučete isto kao i bademe.Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica.

Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. I žive dugo i zdravo. Taj spoj je amagdylin. Jesti ih možete koliko hoćete. Što je zapravo leatril ili B17? 1952. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. meso kajsije i sjemenke se suše. pročišćen i koncentriran. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. Pripadnici plemena Hunza. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre.Osušena mesnata jezgra kajsija. Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. ništa se ne baca. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. kao što smo rekli nalikuje na bademe. spremaju i suše kajsije. iz San Franciska . Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. .

U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. U svakom slučaju. Drugim riječima. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. a nije proizveden kemijski u laboratoriju. Krebb nazvao B17. ali ne i nemoguće. nalaze se u hrani.Amagdylin je nitrilosid. I naravno. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. nije otrovan. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. čineći ih bezopasnima. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. a sami po sebi nisu hrana. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . karakterističan samo za stanice raka. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. proizvesti. benzaldyhid i cijanid. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. Leatril je teško. godine. Usput. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. Ovaj enzim. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. nemoguće ga je patentirati. Sjemenke su zapravo mekane. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru.ali je ta hrana sigurna. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. Kao i nitrilosid. dostupne su i nisu skupe. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. Ali stanice raka nisu normalne stanice.nevezane u druge molekularne formacije. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice.

i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. . zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu. Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. Amagdylin i leatril. Osim slabih efekata koje ima. O čemu smo mi već pisali. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. zračenja i kemoterapiju. Za nekog tko ima rak. truj – mainstream postupku liječenja. zrači. je 85%. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina .

On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu.prev. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative.) Više pogledajte ovdje. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100%! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. uznemirivani. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka.1977. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. Od tog vremena. Tako je dr. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . godine. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. godine. Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. marginalizirani su. Mladić iz Brooklyna. Kratko nakon zabrane 1971. iskusni liječnik. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. postotak izliječenih je samo 15%. zatvarani pa čak i ubijani. dr. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka.

ludih čudaka. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. poznavaoca biljaka. To je tragično. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. tretirani su poput kriminalaca. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. Tu se radi o onovcu i karijerama. . dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. zabrinutih zbog zataškavanja istine. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. pisaca.tisuća dolara godišnje. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. Uzgred. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži. liječnika. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija.

pogotovo ako ste prepušteni sami . Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. u svakom slučaju. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . ta kombinacija se ne preporučuje. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. nakon terapije. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. ali svejedno umiru. Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. Za održavanje. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja.Jezgra sjemenke kajsije. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. na kraju napušta kemoterapiju.5 kg tjelesne težine.

sebi i provodite liječenje kod kuće.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive. teško da možete pogriješiti. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. Temeljna promjena načina življenja. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. pasulja i žitarica. Gersonova terapija liječenja raka sokovima. a pojava raka je ekstremno retka. Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. ( G. zaista je dobra vest.!!! . melj. semenke grožĎa. Osim toga .koštice od kajsije. gorki bademi. većinom ne oboljevaju od raka. Tom zdravom kombinacijom. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. koštice od kajsije su vrlo hranjive. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju. U proseku. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. kao preliv i losion za lice. njihovo ulje se koristi za kuvanje. te upotreba klistira s kavom.Edward Griffin. koji oslobadja jetru od otrova. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. Kao i većina oraha i semenja. prže. odgajane bez upotrebe hemikalija. s pravim sokovnikom. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. prirodnu hranu. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. proso. semenke jabuka. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). Na primjer .) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. na alfa toksin. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. mogu se pridodati terapiji leatrilom. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana. Hunzi. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. čini se kao dobar pristup liječenju. dio je svake postojane terapije u liječenju raka. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. Uobičajeno je da naĎete živahne. da se suše odmah. Koštice se vade.

krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. neobavešteni. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. nemaštoviti. Toomey. noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. U časopisu American Heart Journal .Eskimi su još jedan zanimljiv primer. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr. iako nemaju pristup košticama od kajsija. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. Oftamolog Dr.. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. Allen E.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. i Edwarda G. Paul D. 1964god. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine. Citiramo Dr. Banik. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. Dr. „ Dr.od Vilhjalmur Stephansson-a. .

hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. Naučna realnost ili jeste ili nije. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. anti-kancer vitamin. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan.). jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog.. u njegovoj koncentrovanoj formi. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. bademima. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. zdrave ćelije imaju . i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. trešnjama. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno. Amigdalin je. Kad je u pitanju so. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. u stvari.. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. Normalne. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. jagodama . Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. maniokama.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. poznat je kao Laetril. manje toksičan od soli ili šećera.

Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. . izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. Dr. neće oboleti od kancera. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. predstavnika Michigen Kuće. a izdata je sledeća izjava. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. povodom zakona o slobodi informisanja. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense.Suigara je odgovorio:“ Ne znam. 4. Ernest T Krebs Jr.drugačije enzime. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. Kanematsu Sugiura. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca.“ Dr. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. 3. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. Dr.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. ističući da od njega nema koristi. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. 5. Za prevenciju. Po završetku ispitivanja 1977 godine. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. 2.

U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati. ujutro u podne i uveče. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan.“ To je uglavnom slučaj..jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. . Potom možete te koštice dodavati voću. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid). sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. Koštice od kajsije se trebaju žvakati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful