/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. Za oporavak od "skorbuta". avitaminoza B1 . DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. On je ove celije nazvao trofoblastima. Krebs. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju.beriberi itd. Covek je danas zdrav. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. na primer. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. Te celije. ali ne mogu da se zaustave.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. Sve ove bolesti nastaju iznenada. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. potrebno je nekoliko dana. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. one postaju strano telo. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. Kada se. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. nikakvo upozorenje. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. na primer duvanskom dimu. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. bez ikakvih prethodnih znakova. Analizirajuci pojavu raka.

nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. trešnje. Prosto. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. pocinju da pate od svih ovih bolesti. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. Ali. Jedni su upravo mesojedi. nakon što je stvorio coveka i ţenu. rasutim po citavoj planeti. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. Ali nije tako. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. drugi biljojedi. ništa se nije bacalo. Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. šljive.

Tako za razliku od "civilizovane" stoke. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. sadrţi samo tragove nitrilosida. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. Amigdalin. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. Ipak. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje.godine. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. primaju jedva 2 miligrama dnevno. To je najcešce meso jelena. a koji su izvor vitamina B17. Što je najzanimljivije. koji takodje ne pate od ovih bolesti. . B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Laetril. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. Na ţalost. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. Imala bi ih moţda više. vecina zapadnih civilizovanih kultura. odavno je prešla na hleb od pšenice. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca.

specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. i dalje to cine. itd.. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog . ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. citavu imovinu ovoj organizaciji.. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek. zracenja. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. hirurške tretmane. breskve. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu... zracenja. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su.. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. citostatici.? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. ne treba ni govoriti. jabuke. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. tropske kasave. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. limuna.

Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. nema leka. Nije.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. koštice kajsije na primer? Sve ovo. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. Tako. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). Dr. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. u slucaju "Laetrila". Ricard Krout iz FDA još 1982. U tom smislu. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. istraţivanja se ne bi ni vršila. medjutim. Nije se isplatilo. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. poznato je. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. nema istraţivanja. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. jer ga ima svuda u prirodi. i to jeftino. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. . multinacionalne farmaceutske kompanije su. kako je Krebs nazvao izolovani B17. Ako se to ne moţe ostvariti. još sedamdesetih godina prošlog veka. veruju svojoj vladi i medijima. preko americke vlade. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. A Amerikanci.

Milioni ljudi i dalje umiru od raka. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". Ipak. klonirane su mnoge ţivotinje. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. Terapija vitaminom B17. baš kao i jedenje koštica od kajsija. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. . zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. a broj obolelih se alarmantno povecava.) proglasio za strateški cilj SAD." Štaviše. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. poslali letilice na Mars. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. šezdesetih godina pred brojnim novinarima. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. Ali. u devedesetoj godini. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika.Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. koji je borbu protiv raka (1971. do Jupitera i Saturna. bila je najviše osporavana. stvari su zataškane. odnosno "Laetrilom". ucinjene ogromne tehnološke inovacije. Umro je 1996. napravljena genska karta coveka. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. a laboratorije i klinike zatvorene. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. ali lek protiv raka nije pronadjen.

Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. ali ako neko baš ţeli da ga koristi.Ketering bolnica. Sve to je razlog zašto su Sloan . koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. Na primer: Pol A. Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. mocnih hemijskih kompanija i drugi. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. Bristol . Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). Americke komisije za atomska istraţivanja. U Australiji su primenili slicnu tehniku. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla.). predstavnici General Motorsa. Morgana. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. a Ralf Mos. poput Rokfelera. Danas. Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". Mos je to odbio. koliko je znacajan profit.Keteringa i direktor Bristol .Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. Nacionalni institut za rak (NCI). Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita. Americka medicinska asocijacija (AMA). Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). prodaja koštica od kasjije je zabranjena. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. Društvo za borbu protiv raka (ACS). mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. i dobio je otkaz.Mejersa. Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. . bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan .

Engleski naziv za badem je almond. Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952.amandula. Krebs. Krebsa. mladji. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. Vejl se. Ipak. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. propagirajuci teoriju dr. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). T . prodavao koštice od kajsije. U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. godine. Zaradio je oko 500 000 dolara. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. Koristio je samo prirodne lekove. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. kako mu je navodno. . kako on tvrdi. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. Veoma brzo. Ernsta. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. i putem Interneta. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". fransuski . Tako je Vejl odlucio da svoje. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. Bog sugerisao porukom u Bibliji. godine ucinio Ernst T. i to posebno koštice od kajsije. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine".

Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. I to do sto puta veca. u malignom tumoru. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. a drugi benzaldehid. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. molekul se mora "otkljucati".KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. a to ima za posledicu razaranje ovih celija. . koje ih puštaju da deluju otrovno. verovali ili ne. ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. Jedan je cijanid. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. nego u zdravim celijama. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza.

Kada se knjiga "Svet bez raka". po protokolima koji uz ovaj lek idu. Ipak. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. . danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. Onaj ko ovu dozvolu dobije. rodenaza. bogatu nitrilosidima. Njen vlasnik. tamo pojavila. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen.Najzanimljivije je što. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši.Therapeutic Goods Administration). u njima uopšte ne nalazi. g. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. Konacno. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. Ipak. Doktor Ernst T. Sada više nije. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. koje su neke ovce slucajno zahvatile. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . pred brojnim novinarima i naucnicima. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. uveravao je Krebs. medjutim. Umesto toga. doktor Kontreras. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. jer se drugi enzim. Niko. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. Edvarda Grifina napisana 1974. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao.

kruške. semenkama limuna trešnje. a zatim se širi na citav organizam. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. cijim se unošenjem. a posebno vitamin B15. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). Takav lek za rak ne postoji. Amylase (50mg). semenju jabuke. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. nezasicene masne kisline i razlicite minerale. kukuruzu. vec zato što je pojava kancera. Tako. sirov . bademu. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali.Vitamin B17 se nalazi u prosu. tropskoj kasavi. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. breksve. šljive. Ceo ovaj sistem je kompleksan. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. po teoriji dr. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. Vitamin B17. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. rak ne povlaci automatski. Trypsin (125mg). koji se takodje moraju uneti u organizam. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). Bromelain (150mg). lanu. salati. U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. Papain (150mg). KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. kao i emulzionisani vitamini A i E. Posebno je vaţan cink. Lipase (50mg). AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. slatkom kropmiru. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. Rutin (100mg). a-chymotrypsin (45mg). SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. Krebsa. kompatibilan i prirodno definisan. Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. Ipak. ne zato što je rak neizleciv.

.koncentrat teleceg timusa (55mg). Catalase (200 jedinica). Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. koji se koriste u terapiji raka. Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. minerali i enzimi. ali se nece trovati. Ne gutati ceo. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. što znaci da nema vitamina B17 u sebi. još bolje ce napredovati. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. Sa druge strane. izuzetno su otrovni. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. Rak voli šecer. reumatizma i oseteoartritisa. Badem koji nije gorak nema cijanida. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. koristi se i hrskavica ajkule. svi klasicni lekovi.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. Super oxide dismutase (50mcg). takodje. Rak jede šecer i truje se cijanidom. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. L-Glutathione (10mg). preventivno ili kao dodatak terapiji. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. treba napomenuti. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. Naprotiv. Zinc gluconate (10mg). Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora.

raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom.Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. prema realnim procjenama. . Velike farmacije jednostavno bi nestale. Ako u ovom ima istine.

u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu. . nakon toga ih tučete isto kao i bademe.Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu.

Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. meso kajsije i sjemenke se suše. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. Taj spoj je amagdylin. iz San Franciska . Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. . ništa se ne baca. Što je zapravo leatril ili B17? 1952. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. kao što smo rekli nalikuje na bademe. Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. pročišćen i koncentriran. spremaju i suše kajsije. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr.Osušena mesnata jezgra kajsija. Jesti ih možete koliko hoćete. Pripadnici plemena Hunza. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. I žive dugo i zdravo. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije.

Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. nalaze se u hrani. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%.Amagdylin je nitrilosid. Leatril je teško. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. U svakom slučaju.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . Krebb nazvao B17. Drugim riječima. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. karakterističan samo za stanice raka. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. nije otrovan. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . a nije proizveden kemijski u laboratoriju. a sami po sebi nisu hrana. I naravno. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. Sjemenke su zapravo mekane.nevezane u druge molekularne formacije. dostupne su i nisu skupe. benzaldyhid i cijanid. Ovaj enzim. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. čineći ih bezopasnima. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. Ali stanice raka nisu normalne stanice. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. nemoguće ga je patentirati. godine.ali je ta hrana sigurna. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . proizvesti. Kao i nitrilosid. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. ali ne i nemoguće. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. Usput.

Za nekog tko ima rak. zračenja i kemoterapiju. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. Amagdylin i leatril. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. O čemu smo mi već pisali. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . . Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. zrači. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. Osim slabih efekata koje ima. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. je 85%. truj – mainstream postupku liječenja. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak.

Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. godine. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka.1977. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100%! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. Od tog vremena. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici.) Više pogledajte ovdje. dr. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. Kratko nakon zabrane 1971. Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a . Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. uznemirivani. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. postotak izliječenih je samo 15%.prev. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. marginalizirani su. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. Tako je dr. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. Mladić iz Brooklyna. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . zatvarani pa čak i ubijani. iskusni liječnik. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. godine.

poznavaoca biljaka. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru. ludih čudaka. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. Uzgred. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. . dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. liječnika. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. tretirani su poput kriminalaca. To je tragično. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. Tu se radi o onovcu i karijerama. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. zabrinutih zbog zataškavanja istine. pisaca.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži.tisuća dolara godišnje. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima.

u svakom slučaju. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. ta kombinacija se ne preporučuje.Jezgra sjemenke kajsije. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime.5 kg tjelesne težine. Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. ali svejedno umiru. Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. Za održavanje. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. nakon terapije. pogotovo ako ste prepušteni sami . prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. na kraju napušta kemoterapiju.

Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive. koštice od kajsije su vrlo hranjive. Koštice se vade.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. koji oslobadja jetru od otrova. Uobičajeno je da naĎete živahne. čini se kao dobar pristup liječenju. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana. dio je svake postojane terapije u liječenju raka. kao preliv i losion za lice. njihovo ulje se koristi za kuvanje. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. mogu se pridodati terapiji leatrilom. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. na alfa toksin.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. pasulja i žitarica. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. prirodnu hranu. da se suše odmah. odgajane bez upotrebe hemikalija. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki.Edward Griffin.!!! . semenke jabuka. Tom zdravom kombinacijom. ( G. s pravim sokovnikom. Kao i većina oraha i semenja. zaista je dobra vest. prže.sebi i provodite liječenje kod kuće. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. proso. Hunzi. U proseku. te upotreba klistira s kavom. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . gorki bademi. Temeljna promjena načina življenja. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. Osim toga . Ima ga u preko stotinu vrsta hrane. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. a pojava raka je ekstremno retka.koštice od kajsije. semenke grožĎa. Gersonova terapija liječenja raka sokovima. većinom ne oboljevaju od raka. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. Na primjer . teško da možete pogriješiti. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. melj.

„ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. Banik. Allen E. U časopisu American Heart Journal .. „ Dr. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. neobavešteni.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. Paul D. 1964god. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). Dr.Eskimi su još jedan zanimljiv primer. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. iako nemaju pristup košticama od kajsija.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne.od Vilhjalmur Stephansson-a. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. Citiramo Dr. Oftamolog Dr. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. . doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. nemaštoviti. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr. Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. i Edwarda G. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. Toomey.

Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. manje toksičan od soli ili šećera.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. trešnjama. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. Naučna realnost ili jeste ili nije. Kad je u pitanju so. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. u njegovoj koncentrovanoj formi.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. zdrave ćelije imaju . a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. u stvari. hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. anti-kancer vitamin. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. poznat je kao Laetril. Normalne.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. bademima. jagodama . i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. Amigdalin je.).. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. maniokama. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista.. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan.

niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti.drugačije enzime. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. 4. a izdata je sledeća izjava. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. Kanematsu Sugiura. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. Dr. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. Po završetku ispitivanja 1977 godine. predstavnika Michigen Kuće. Za prevenciju. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. ističući da od njega nema koristi. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. 5. neće oboleti od kancera. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora.Suigara je odgovorio:“ Ne znam.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. Dr. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. Ernest T Krebs Jr. 2. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. . 3. povodom zakona o slobodi informisanja.“ Dr.

„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid)..jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle. sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med. ujutro u podne i uveče. .“ To je uglavnom slučaj. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan. Potom možete te koštice dodavati voću. Koštice od kajsije se trebaju žvakati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful