P. 1
Sjemenke kajsije

Sjemenke kajsije

|Views: 252|Likes:
Published by Boris Kovačević

More info:

Published by: Boris Kovačević on Oct 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2014

pdf

text

original

/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. On je ove celije nazvao trofoblastima. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. Te celije. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju.beriberi itd. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. Covek je danas zdrav. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. na primer. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. Krebs. a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma. Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. nikakvo upozorenje. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. Analizirajuci pojavu raka. na primer duvanskom dimu. a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti. bez ikakvih prethodnih znakova. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. Sve ove bolesti nastaju iznenada. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. ali ne mogu da se zaustave. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. potrebno je nekoliko dana. Kada se. one postaju strano telo. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. avitaminoza B1 . Za oporavak od "skorbuta". ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«.

Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . ništa se nije bacalo. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). Ali nije tako. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. trešnje. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. Prosto. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. drugi biljojedi. pocinju da pate od svih ovih bolesti. Ali. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. Jedni su upravo mesojedi. šljive. rasutim po citavoj planeti. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. nakon što je stvorio coveka i ţenu. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog.

To je najcešce meso jelena. Što je najzanimljivije. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. Ipak. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. Na ţalost. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. Amigdalin. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. Imala bi ih moţda više. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. . Laetril. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. odavno je prešla na hleb od pšenice. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. a koji su izvor vitamina B17.godine. sadrţi samo tragove nitrilosida.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. koji takodje ne pate od ovih bolesti. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. primaju jedva 2 miligrama dnevno. vecina zapadnih civilizovanih kultura.

Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka.. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek. limuna.. breskve. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. zracenja. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi. itd. citavu imovinu ovoj organizaciji. hirurške tretmane. citostatici. ne treba ni govoriti. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata..? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. i dalje to cine. tropske kasave. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka.. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog . zracenja. jabuke.. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu.

uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. istraţivanja se ne bi ni vršila. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. i to jeftino. Dr. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. jer ga ima svuda u prirodi. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). nema leka. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. Ako se to ne moţe ostvariti. medjutim. koštice kajsije na primer? Sve ovo. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. A Amerikanci. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. Nije se isplatilo. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. preko americke vlade. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. Nije. još sedamdesetih godina prošlog veka. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. . naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. veruju svojoj vladi i medijima. Ricard Krout iz FDA još 1982. multinacionalne farmaceutske kompanije su. nema istraţivanja. u slucaju "Laetrila". Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. U tom smislu. poznato je. kako je Krebs nazvao izolovani B17. Tako.

Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara." Štaviše. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. baš kao i jedenje koštica od kajsija. ucinjene ogromne tehnološke inovacije. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. ali lek protiv raka nije pronadjen. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. u devedesetoj godini. poslali letilice na Mars. ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. Ipak. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. . Terapija vitaminom B17. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. a broj obolelih se alarmantno povecava. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). koji je borbu protiv raka (1971. odnosno "Laetrilom". bila je najviše osporavana. Umro je 1996. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. Ali. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. klonirane su mnoge ţivotinje. stvari su zataškane. a laboratorije i klinike zatvorene. napravljena genska karta coveka. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. šezdesetih godina pred brojnim novinarima.) proglasio za strateški cilj SAD. Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. do Jupitera i Saturna. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj.

upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima.Keteringa i direktor Bristol . odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka.Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. Danas. Mos je to odbio. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. Društvo za borbu protiv raka (ACS). koliko je znacajan profit. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. Na primer: Pol A. poput Rokfelera. i dobio je otkaz.). U Australiji su primenili slicnu tehniku. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene. Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji.Mejersa. najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. Morgana.Ketering bolnica. koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla. Bristol . bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. prodaja koštica od kasjije je zabranjena. . Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". mocnih hemijskih kompanija i drugi. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. Americka medicinska asocijacija (AMA). ali ako neko baš ţeli da ga koristi. predstavnici General Motorsa.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. Nacionalni institut za rak (NCI). O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. Americke komisije za atomska istraţivanja.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom. zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ. a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita. mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. a Ralf Mos. Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan . Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. Sve to je razlog zašto su Sloan .

Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. godine. T .amandula. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. Engleski naziv za badem je almond. Bog sugerisao porukom u Bibliji. B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. Tako je Vejl odlucio da svoje. Ipak. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. Krebsa.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. Krebs. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. . FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". Veoma brzo. Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). prodavao koštice od kajsije. Ernsta. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. i putem Interneta. kako mu je navodno. Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide). izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). mladji. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. Zaradio je oko 500 000 dolara. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". fransuski . a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. kako on tvrdi. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. Vejl se. i to posebno koštice od kajsije. godine ucinio Ernst T. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. Koristio je samo prirodne lekove. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. propagirajuci teoriju dr.

.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". molekul se mora "otkljucati". vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. a drugi benzaldehid. nego u zdravim celijama. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. u malignom tumoru. kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. a to ima za posledicu razaranje ovih celija. verovali ili ne. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. I to do sto puta veca. Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. Jedan je cijanid. Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. koje ih puštaju da deluju otrovno.

U nitilosidima se nalazio vitamin B17. pred brojnim novinarima i naucnicima. . Umesto toga. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. Njen vlasnik. Ipak.Therapeutic Goods Administration).Najzanimljivije je što. Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. Edvarda Grifina napisana 1974. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. Sada više nije. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. medjutim. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. jer se drugi enzim. uveravao je Krebs. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. koje su neke ovce slucajno zahvatile. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. Ipak. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. Onaj ko ovu dozvolu dobije. po protokolima koji uz ovaj lek idu. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. bogatu nitrilosidima. g. tamo pojavila. u njima uopšte ne nalazi. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. doktor Kontreras. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. Niko. rodenaza. Konacno. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. Doktor Ernst T. Kada se knjiga "Svet bez raka". Australijska Kancelarija za lekove (TGA .

U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. kompatibilan i prirodno definisan. kao i emulzionisani vitamini A i E. breksve. Posebno je vaţan cink. semenkama limuna trešnje. cijim se unošenjem. Tako. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. Ceo ovaj sistem je kompleksan. kukuruzu. tropskoj kasavi. Vitamin B17. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. koji se takodje moraju uneti u organizam. a zatim se širi na citav organizam. slatkom kropmiru. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva.Vitamin B17 se nalazi u prosu. salati. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. semenju jabuke. a posebno vitamin B15. AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. Amylase (50mg). Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. vec zato što je pojava kancera. Papain (150mg). sirov . Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. Takav lek za rak ne postoji. Ipak. po teoriji dr. bademu. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. Bromelain (150mg). KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. a-chymotrypsin (45mg). Lipase (50mg). SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. ne zato što je rak neizleciv. nezasicene masne kisline i razlicite minerale. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. kruške. nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. Krebsa. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). Rutin (100mg). Trypsin (125mg). Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. rak ne povlaci automatski. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. lanu. šljive.

reumatizma i oseteoartritisa.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. izuzetno su otrovni. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. minerali i enzimi. treba napomenuti. Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. takodje. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. L-Glutathione (10mg). ali se nece trovati.koncentrat teleceg timusa (55mg). Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. koristi se i hrskavica ajkule. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". što znaci da nema vitamina B17 u sebi. Zinc gluconate (10mg). . Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. Rak voli šecer. Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna. koji se koriste u terapiji raka. Catalase (200 jedinica). Badem koji nije gorak nema cijanida. Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. Sa druge strane. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. svi klasicni lekovi. Naprotiv. Ne gutati ceo. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. Super oxide dismutase (50mcg). a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju. još bolje ce napredovati. Rak jede šecer i truje se cijanidom. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. preventivno ili kao dodatak terapiji.

Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani. prema realnim procjenama. Ako u ovom ima istine. Velike farmacije jednostavno bi nestale. . Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji. Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom.

sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. nakon toga ih tučete isto kao i bademe. u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu.Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. .

Što je zapravo leatril ili B17? 1952. iz San Franciska . zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. meso kajsije i sjemenke se suše. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke). Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr. Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. spremaju i suše kajsije. Taj spoj je amagdylin. Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. I žive dugo i zdravo. Pripadnici plemena Hunza. kao što smo rekli nalikuje na bademe. pročišćen i koncentriran.Osušena mesnata jezgra kajsija. . ništa se ne baca. Jesti ih možete koliko hoćete.

Sjemenke su zapravo mekane. nalaze se u hrani. Ali stanice raka nisu normalne stanice.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . Ona oslobobaĎa benzaldyhid . U svakom slučaju. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. čineći ih bezopasnima. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. Ovaj enzim. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. Krebb nazvao B17. Drugim riječima. Usput. karakterističan samo za stanice raka. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. a sami po sebi nisu hrana. ali ne i nemoguće. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . godine. nije otrovan. dostupne su i nisu skupe.ali je ta hrana sigurna. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. nemoguće ga je patentirati. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. I naravno.Amagdylin je nitrilosid.nevezane u druge molekularne formacije. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. benzaldyhid i cijanid. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. a nije proizveden kemijski u laboratoriju. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. proizvesti. Leatril je teško. Kao i nitrilosid. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora.

jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . zračenja i kemoterapiju. Osim slabih efekata koje ima. Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. . truj – mainstream postupku liječenja. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. Amagdylin i leatril. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka. potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. je 85%. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav. zrači. Za nekog tko ima rak.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. O čemu smo mi već pisali. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu.

MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. Tako je dr.) Više pogledajte ovdje. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 . On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100%! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. godine. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. iskusni liječnik. marginalizirani su. Od tog vremena. godine. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a .prev. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. uznemirivani.1977. Mladić iz Brooklyna. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. Kratko nakon zabrane 1971. postotak izliječenih je samo 15%. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. zatvarani pa čak i ubijani. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. dr.

Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. Uzgred. . zabrinutih zbog zataškavanja istine. tretirani su poput kriminalaca. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak. ludih čudaka. poznavaoca biljaka. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži. Tu se radi o onovcu i karijerama. pisaca. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. liječnika. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. To je tragično. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova.tisuća dolara godišnje.

pogotovo ako ste prepušteni sami . Za održavanje. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. ali svejedno umiru. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha.5 kg tjelesne težine. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu.Jezgra sjemenke kajsije. vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. nakon terapije. ta kombinacija se ne preporučuje. u svakom slučaju. na kraju napušta kemoterapiju.

obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. prirodnu hranu. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane.Edward Griffin. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. U proseku. te upotreba klistira s kavom. prže. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana.!!! . Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin. Hunzi. kao preliv i losion za lice. zaista je dobra vest. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. s pravim sokovnikom. semenke grožĎa. Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. Koštice se vade. ( G. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. Osim toga . Uobičajeno je da naĎete živahne. dio je svake postojane terapije u liječenju raka. Tom zdravom kombinacijom.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. koji oslobadja jetru od otrova. čini se kao dobar pristup liječenju. da se suše odmah. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj.sebi i provodite liječenje kod kuće. semenke jabuka. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. Gersonova terapija liječenja raka sokovima.koštice od kajsije. Na primjer . proso. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. na alfa toksin. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. Kao i većina oraha i semenja. Temeljna promjena načina življenja. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. pasulja i žitarica. mogu se pridodati terapiji leatrilom. Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. teško da možete pogriješiti. a pojava raka je ekstremno retka. njihovo ulje se koristi za kuvanje.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive. odgajane bez upotrebe hemikalija. većinom ne oboljevaju od raka. gorki bademi. koštice od kajsije su vrlo hranjive. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. melj. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu.

TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. Oftamolog Dr. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. 1964god.Eskimi su još jedan zanimljiv primer. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. Allen E. Citiramo Dr.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. U časopisu American Heart Journal . Dr. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve. Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. iako nemaju pristup košticama od kajsija. i Edwarda G.od Vilhjalmur Stephansson-a. U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem.. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. . Paul D. Banik. nemaštoviti. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. „ Dr. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. neobavešteni. Toomey. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza.

a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. anti-kancer vitamin. manje toksičan od soli ili šećera. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. Naučna realnost ili jeste ili nije. poznat je kao Laetril.).“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. u stvari. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan. Normalne.. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. zdrave ćelije imaju . Amigdalin je. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost.. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. jagodama . Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina. ( takoĎe se može naći u vitaminu B12. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. maniokama. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. Kad je u pitanju so. trešnjama. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina. u njegovoj koncentrovanoj formi. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. bademima.

Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. neće oboleti od kancera. Po završetku ispitivanja 1977 godine.drugačije enzime. poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera.“ Dr. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. 3. 5. predstavnika Michigen Kuće. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. povodom zakona o slobodi informisanja. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. a izdata je sledeća izjava. Dr. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. ističući da od njega nema koristi. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. 2. .Suigara je odgovorio:“ Ne znam. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. 4. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. Kanematsu Sugiura. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. Za prevenciju. Dr. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. Ernest T Krebs Jr. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti.

jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med. Potom možete te koštice dodavati voću. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok.. Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija.“ To je uglavnom slučaj. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera. . Koštice od kajsije se trebaju žvakati. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid). sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati. ujutro u podne i uveče.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->