/Tajna vitamina B17

/
Piše: Ivona Ţivković

Postaviti ovakvo pitanje za nekog istinskog humanistu, deluje kao neslana šala. Zašto bi neko ţeleo da ljudi širom sveta umiru, a da im se moţe pomoci? Ili moţda trebamo gledati stvari prakticnije? Zar otkrivanje leka protiv raka ne bi njegovom izumitelju donelo svetsku slavu i nevidjeno bogatstvo? Pitanja su na mestu. Ali postoji surova racunica, veoma jednostavna, bar kada je u pitanju vrednost ţivota u današnjem svetskom poretku. To podrazumeva da glavnu ulogu ima dobit, a ne humanost. Dobit zavisi od obrta kapitala, pa je i racunica lako uocljiva. Prica koja sledi je prica o vitaminu B17, koji je još pre pedeset godina sintetizovan pod imenom Laetril odnosno Amigdalin. Ucinio je to biohemicar Ernst. T. Krebs. Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanicno prihvati, trajala je u periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka. Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemicara i nekih novinara da plasiraju teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza, odnosno hronicni poremecaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog vitalnog sastojka u ishrani. Na ţalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve više preuzimaju i kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapecatila je protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog leka pod imenom Laetril, od strane americke Administracije za ishranu i lekove (FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom". Gradjanima je predoceno da je lek otrovan i opasan. Tako je prica o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi oznacavaju isto) - zapecacena. Ali, pojavom Interneta, koji se teţe moţe kontrolisati, ponovo je otvorena prica o Ernstu T. Krebsu, Dţonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila ispred interesa. O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lecenju raka« i »Svet bez raka«, Edvard Grifin. Evo te price. KAKO NASTAJE RAK? Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke celije u organizmu, koje su

do tada radile sasvim normalno, pocinju iznenada nezaustavljivo da se umnoţavaju. Kao uzrocnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka spoljna trauma. Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog coveka, i aktivira se brojnim stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni ţivot postao nemoguc. Kozmetika, veštacki konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska cadj... Evidentno je i da postoje mnogi slucajevi kada dolazi do povlacenja malignog oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lecenju neku alternativnu terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane. Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hronicani poremecaj metabolizma u citavom organizmu. To je bolest koja obuhvata citav organizam, iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu. Zbog ovakve manifestacije bolesti cesto je pristupano hirurškom uklanjanju vidljivog obolelog tkiva, zracenjem okolnih celija na mestu rasta kancerogenih celija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok opstajao. ZAŠTO SE CELIJE NEKONTROLISANO UMNOŢAVAJU? U ljudskom telu postoje hiljade celija koje su na neki nacin ostale "zarobljene" u stadijumu embriona. Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim celijama". One sluţe za popravku eventualno oštecenih delova tela. Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove celije se transformišu u koštane celije i popunjavaju pukotine u kostima. Ako dodje do oštecenja nekog mekog tkiva, ove celije se pretvaraju u celije adekvatne tom tkivu. U slucaju gubitka krvi, "univerzalne celije" se transformišu u celije krvi. Kada dodje do fizicke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove celije se formiraju i aktiviraju povecanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih celija. Kada se ošteceno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u normalni hemijski balans, proces umnoţavanja ovih "univerzalnih celija" se zaustavlja. Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremecen, ove celije nastavljaju i dalje da se razmnoţavaju. Dobrocudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem. Kada se kaţe da je rak posledica stresnog nacina ţivota, dolazi zapravo do energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidac" koji aktivira "univerzalne celije". Od ovih celija se pod dejstvom odredjenih hemijskih promena, stvaraju i kancerogene celije. One, medjutim, nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom slucaju bolešcu. Naprotiv, upravo je njihova uloga da razore neutrališu sve strane materije u organizmu. Sa biohemijskog gledišta, medjutim,

Kancerogene materije su samo »okidaci« koji pokrecu »univerzalne celije« . a neki ne? Po doktoru Krebsu rak nastaje iskljucivo kada u organizmu vec postoji hronican poremecaj metabolozma.beriberi itd. analizirajuci razne avitaminoze u ljudskom organizmu uocio je neke slicnosti.kada one pocinju da se razvijaju u kancer. Kada se. Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio kao vitamin B17. Covek je danas zdrav. godine profesor iz Edinburga Dţon Berd. Analizirajuci pojavu raka. ili je starenjem smanjeno lucenje enzima iz pankreasa. Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremecaj poznat kao »skorbut«. Tako je Berd otkrio da dalje umnoţavanje ovih celije sprecava upravo jedan enzim koji nastaje u pankreasu. bez ikakvih prethodnih znakova. a vec sutradan moţe biti smrtno bolestan. odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka duţe vreme nedostaje. Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita. On je uocio ogromnu slicnost izmedju pre-embrionickih celija i celija raka. Te celije. Za oporavak od "skorbuta". nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on pocne da luci svoje enzime. nekoj hemijskoj supstanci ili da doţivi neki jaci psihološki stres? Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno. DA LI JE RAK SAMO JEDNA AVITAMINOZA? Ernst T. Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane. Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju. Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski element? . On je ove celije nazvao trofoblastima. Drugi zadatak je njihovo uništavanje. one postaju strano telo. na primer duvanskom dimu. nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«. ili samo nekoliko sati davati vece doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti iscezavaju. ali ne mogu da se zaustave. stresom ili traumom aktivirane ove celije pocinju da se umnoţavaju. potrebno je nekoliko dana. Postojanje ovih "univerzalnih celija" otkrio je još 1902. na primer. odmah nakon oplodnje formiraju placentu i pupcanu vrpcu. kao kod dejstva nekog virusa ili bakterija. nikakvo upozorenje. koji je prethodno izdvojio i vitamin B15. omogucavajuci embrionu da se dalje hrani i razvija cvrsto prikacen za zid materice. Krebs. Sve ove bolesti nastaju iznenada. Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali cime bi se zaustavilo umnoţavanje kancerogenih celija. upravo svojom sposobnošcu da se veoma brzo umnoţavaju. avitaminoza B1 . Krebs se zapitao da li je dovoljno da se covek samo izloţi kancerogenom aktivatoru. ove celije iznenada prestanu da se umnoţavaju.

Ali nije tako. Četiri devedesetogodišnjaka iz plemena Hunza . Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa košcicama kajsije i zrnevlju prosa. Pošto pripadnici ovog plemena inace jedu veoma malo mesa. Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne oboljevaju od raka. trešnje. i svako drvo koje ima plod sa semenom bice vaša hrana". jabuka i drugih vrsta voca iz familije Rosaceae (ruţe). Generecijama su ţene mrvile koštice od kajsije. ništa se nije bacalo. Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom vocke spravljajuci dţem. nakon što je stvorio coveka i ţenu. pobornici vegetarijanske ishrane su odmah zakljucili da je to razlog. kaţe: "… dajem vam biljke sa semenom. rasutim po citavoj planeti. nakon što napuste svoje izvorne prehrambene obicaje. U Bibliji se cak moţe naci i zanimljiv citat gde Bog. drugi biljojedi.Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraţivanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17. Prosto. Jedni su upravo mesojedi. Ali. Istraţivanja su pokazala da himalajsko pleme Hunza uopšte ne pati od raka i kardiovaskularnih oboljenja. kada se pripadnici ovog plemena izloţe zapadnjackoj ishrani. pocinju da pate od svih ovih bolesti. šljive.

Amigdalin. dopunjeno raznim divljim bobicavim sezonskim vocem. da covek nije poceo veštacki da preorava i seje razne vrste trava. Evropljani i Amerikanci jeduci "civilizovanu" i "fast fud" hranu.godine. Kada se paţljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17 obavezno prisutan u svakoj. a koji su izvor vitamina B17. Pleme Hanza i Eskimi dobijaju u ishranu 250 do 3000 miligrama vitamina B17 svakog dana. odavno je prešla na hleb od pšenice. kod ovih ljudi uošte ne postoji gojaznost. To je najcešce meso jelena. Razno osušeno voce koje Eskimi i Indijanci jedu. iako svakodnevno u organizam unose velike kolicine ţivotinjske masti. koja uopšte ne sadrţi nitriloside. sadrţi samo tragove nitrilosida. prevashodno se hrani travama koje sadrţe nitriloside. Trava koju koriste domace ţivotinje za ispašu. Imala bi ih moţda više. koji takodje ne pate od ovih bolesti. Što je najzanimljivije. vecina zapadnih civilizovanih kultura. takodje sadrţi velike kolicine vitamina B17. B17 zvanicno je prihvacen kao vitamin 1952. Vrsta jelena koja im je u jelovniku. preovladjuje meso koje ukljucuje i divljac. indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u prirodnom staništu. Laetril. Tako su coveku koji jede meso i tu uskracene mogucnosti da unese vitamin B17. Tako za razliku od "civilizovane" stoke. Ipak. Koštice su odavno izbacene iz jelovnika. i za Himalajce i Indijance i Eskime zajednicko je što koriste hranu tipicnu za njihovo prirodno okruţenje. tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. . Na ţalost.Pripadnici plemena Hunza skupljaju koštice kajsije Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca. primaju jedva 2 miligrama dnevno.

tropske kasave. itd. Mnoge ţrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su.. limuna. ne treba ni govoriti. da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju stotine miliona dolara. Velelepne zgrade nekih centara za istraţivanje raka Šta bi se sa citavom ovom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka vitamina B17 koji se lako moţe sinteteizovati iz koštica kajsije. ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi ţivi nego što od nje umire..? Ko moţe patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod? Hemoterapija. Cak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraţivanja o nastanku raka. a još više apoteka prodaje razne lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji ove bolesti. zracenja. jabuke. FARMAKOMAFIJA ZABRANJUJE PRIRODNE LEKOVE Ako se uzme u obzir da se danas obrcu stotine milijardi dolara na istraţivanja uzroka nastanka raka.. specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i najskuplji) tretman. i dalje to cine. hirurške tretmane. I naši su mediji puni apela za novcanom pomoci unesrecene dece i mladih ljudi. na lecenje uz pomoc citostatika i ostalih skupih medikamenata... breskve. Americko "Društvo za borbu protiv raka" je najbogatija neprofitna organizacija u svetu.Ali onda su krenuli ţestoki napadi na njega. O naporima miliona obolelih širom sveta koji groznicavo pokušavaju da stignu u prestiţne i skupe americke klinike. citostatici. citavu imovinu ovoj organizaciji. skupa genetska istraţivanja (koja se pod navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog . zracenja. verujuci u njene iskrene napore da bolesti stane na put i konacno pronadje famozni lek. da veliki broj fabrika u svetu proizvodi.

A Amerikanci. još sedamdesetih godina prošlog veka. Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na ţestoka osporavanja u SAD. kako bi svaki milosrdan covek pomislio. A ko moţe imati iskljucivo pravo na ono što dolazi iz prirode. jer ga ima svuda u prirodi. ni jedno istinsko istraţivanje delovanja Letrila nije ni vršeno. Kompanija koja ovo moţe da plati ima mogucnost da lek patentira i zaštiti svoje ekskuluzivno pravo na prodaju. preko americke vlade. Nije se isplatilo. nema leka. medjutim. Pokrenuta je ţestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril u sebi sadrţi otrov cijanid. Ulog za novi lek je prakticno najmanje 100 miliona dolara. istraţivanja se ne bi ni vršila. multinacionalne farmaceutske kompanije su. U nemogucnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila. veruju svojoj vladi i medijima. pa se ovako skupo istraţivanje samo tako i isplati. U tom smislu. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada nece odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca. vec elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi imali ekskluzivno pravo prodaje. Ako se to ne moţe ostvariti. . nema istraţivanja. prikaţu kao veoma otrovan i opasan. isti morao proci rigorozne procedure i ispitivanja koja se vrše nekoliko godina. koštice kajsije na primer? Sve ovo. pa se on ipak slobodno prodavao u apotekama. i to jeftino. vec samo velike farmaceutske kuce sa neogranicenim finansijama. Na celu citave kampanje zapravo se nalazila americka FDA (drţavna sluţba za kontrolu lekova i hrane). uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od terapija citostaticima i zracenjem. kako je Krebs nazvao izolovani B17. Dr.ispitivanja bojnih otrova) postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi nacin. zapravo nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraţivanje. naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi. Ako se ne moţe ekskluzivno prodavati. Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije. koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije. korumpiranih lekara i biohemicara koji su se mimo svake etike trudili da u medijima Laetril (vitamin B17). krenule u ţestoku kampanju protiv ovog vitamina. pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12. a FDA je naloţila da se na "Laetril" stavi etiketa otrovan. sa eleboratima na hiljadama stranica Citava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara. Tako. poznato je. Ricard Krout iz FDA još 1982. o cemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard Grifin. u slucaju "Laetrila". a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe nekog leka i njegovo patentiranje. Nije.

Ipak. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije isplatio. stvari su zataškane. . ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo. Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika. šezdesetih godina pred brojnim novinarima. nakon što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna prava za patent. Milioni ljudi i dalje umiru od raka. a broj obolelih se alarmantno povecava. i drţavna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je potpala pod njihov uticaj.) proglasio za strateški cilj SAD. poslali letilice na Mars. dok su ostale terapije uglavnom pocivale na lekovitom bilju. nekoliko nezavisnih i sumnjicavih novinara. Jedna se zasnivala na korišcenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su ubijali maligne celije (naprava Rajmonda Rajfa). zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija. objavljena je i prica koju su prenele sve americke novine i televizije o tome kako se jedan nesrecni par u San Francisku otrovao kampujuci u prirodi i jeduci sirove koštice od kajsija. a laboratorije i klinike zatvorene. ucinjene ogromne tehnološke inovacije. koji je borbu protiv raka (1971.Pošto su farmaceutske kompanije znacajni finansijeri predizbornih kampanja americkih politicara. bila je najviše osporavana. Odmah je iz drţavnog dudţeta odobrio ogromna sredstva za istraţivanja. koje su sve suzbijene upravo od strane kanceromafije. Terapija vitaminom B17. ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao ţiv. u devedesetoj godini. nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno dogodilo. Kako je to moguce? Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je cak javno izjavio: " Svako treba da zna da je vecina istraţivanja o raku obicna prevara. ali lek protiv raka nije pronadjen. Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija. odnosno "Laetrilom". Umro je 1996. a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara". Ali. napravljena genska karta coveka. Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan". Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi. baš kao i jedenje koštica od kajsija. Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima. do Jupitera i Saturna. Amerikanci su u medjuvremenu otišli na Mesec." Štaviše. *** Toboţnji napori da se lek protiv raka pronadje poticu još iz vremena Ricarda Niksona. Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kasjija samoubistveno. klonirane su mnoge ţivotinje.

upravo pokazuje sistem funkcionisanja društva baziranog iskljucivo na profitu i lobijima. Kako bi pred javnošcu bili još ubedljiviji. koliko je znacajan profit. poput Rokfelera.Keteringa i direktor Bristol . zaduţen ispred bolnice za odnose sa javnošcu morao je da predstavi laţ.Nacin kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka. Milioni ljudskih ţivota nisu znacajni. drţavna Sluţba za lekove (TGA) za svaki poseban slucaj moţe odobriti dozvolu za uvoz. Na primer: Pol A. a kajsije se u supermarketima prodaju ocišcene.Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju. najpoznatija americka bolnica i institut za rak Sloan . O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka" Edvard Grifin još 1974. predstavnici General Motorsa. a Ralf Mos. Ali slucaj izvesnog Dţejsona Dejvida Vejla. Sve to je razlog zašto su Sloan . U Australiji su primenili slicnu tehniku. Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili ohrabrujuci. prodaja koštica od kasjije je zabranjena.Ketering bolnica.Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom.Mejersa. Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji. ukljuceni u borbu kojom se štite interesi profitera na ovoj bolesti. kao i Administracija za hranu i lekove (FDA). koja proizvodi lekove koji se koriste u hemoterapiji. radjena su tako da dokaţu da je otrovan. Clanovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na celnim funkcijama u americkom Nacionalnom institutu za istraţivanje raka (NCI). mogu se lako uociti bankari iz Vol Strita. Najveci donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim antikancerogenim medikamentima. bolnica je falsifikovala njihove izveštaje. . Bristol . mocnih hemijskih kompanija i drugi. odlucila da angaţuje vrhunske svetske strucnjake koji su se bavili proucavanjem raka. Ni jedno istraţivanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije radjeno. ali ako neko baš ţeli da ga koristi. kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na istraţivanja raka i spravljanje novih lekova. Nacionalni institut za rak (NCI). Mos je to odbio. Americke komisije za atomska istraţivanja. iz Njujorka dostigao je "komicni" vrhunac u radu kanceromafije. Društvo za borbu protiv raka (ACS). Dţejms Robinson je clan upravnog odbora Sloan .). Morgana. Danas. Prodaja "Laeterila" je zvanicno zabranjena. Americka medicinska asocijacija (AMA). a poznato je da je australijski premijer Dţon Hauard podrţan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici Sloan-Ketering i istovremeno direktor mocne kompanije Fajzer (Pfizer). Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek. Naime sva istraţivanja koja su vršena na "Laetrilu". Ako se vidi ko su clanovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954. i dobio je otkaz.

B17 je u velikim kolicinama upravo prisutan u gorkom bademu. Ipak. Bog sugerisao porukom u Bibliji. godine ucinio Ernst T.amandula. Da li se ovako društvo stvara i u zemljama bivše Jugoslavije?! U CEMU JE TAJNA VITAMINA B17? Još 1802. i putem Interneta. FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snaţnu poruku da necemo tolerisati marketing fals medicine". U presudi se doslovce kaţe: "Nema naucne potvrde da Laetril nudi bilo šta osim laţne nade za obolele od raka. kako mu je navodno. mada se u drevnoj Kini moţe naci podatak da je korišcen gorak badem koji sadrţi izvesne supstance kojima su lecene pojave tumora pre više od 3000 godina. uspešno izlecenje podeli sa drugim sapatnicima u SAD. Firma se zvala "Hrišcanska Braca". i to posebno koštice od kajsije. kako on tvrdi.Vejl (34) se od svoje 18 godine lecio od raka. prodaje "visoko toksican" proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreci(!) Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora. Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada kanceromafija. dok sluţi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi promovisanjem vitamina B17. Cak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišcenje "aqua amigdaloruma" za lecenje tumora na koţi. navodeci ih da ga koriste umesto da pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre". mladji. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja je nazvana AMIGDALIN od grckog naziva amigdala. Engleski naziv za badem je almond. Krebs. Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je. fransuski . prodavao koštice od kajsije. Vitamin B17 je zapravo procišcen iz "amigdalina" i to je 1952. izvesni hemicar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa vitaminim B17). a zabranjuje svako aleternativno lecenje kojim neko pokušava sebi da pomogne. Krebsa. godine. Vejl se. kada ga je FDA tuţila što "medju bolesnima širi laţnu nadu" pricom o "laţnom leku" (Laetrilu). Koristio je samo prirodne lekove. Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom. Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. propagirajuci teoriju dr. Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih godina prošlog veka. Veoma brzo. Ernsta. mnogi istraţivaci postali su zainteresovani da analiziraju taj ekstrakt. pitajuci se zašto se FDA toliko zalaţe za "konvencionalno lecenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje celija zracenjem i hirurgiju koja ljude sakati. T . . Da se radi o vitaminu B17 zvanicno je prihvaceno 1952. Zaradio je oko 500 000 dolara. Tako je Vejl odlucio da svoje. Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skracenica od laevo-mandelonitrile-beta-glucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforicne glikozide).

koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze. Tako se prakticno otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer. ali najveca koncentracija beta-glikozidaza je. Za pravljenje otrova je zaduţena pomenuta betaglikozidaza. a to ima za posledicu razaranje ovih celija. verovali ili ne. u malignom tumoru. a drugi benzaldehid. a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su zajedno još jaci otrov) aktivirali. . Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze. U organizmu se kao nadleţni enzimi za "otkljucavanje" ovog molekula nalaze rodenaze. Sve ovo je u molekulu "zakljucano". molekul se mora "otkljucati". U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid. kao što su iz FDA u pocetku tvrdili. nego u zdravim celijama. Jedan je cijanid.KAKO DELUJE LAETRIL? Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze cak dva toksicna elementa. koje ih puštaju da deluju otrovno. vec se on mora NAPRAVITI u organizmu. formirajuci otrovni hidrocijanid (HCN). Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u citavom organizmu. I to do sto puta veca.

Za ovaj efekat "otkljucavanja" molekula nitrilosida. uveravao je Krebs. nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši. Tako su zbog sigurnosti ţivotinja koje su pasle belu detelinu. ima još teţi zadatak da pronadje lekara koji ce mu Laeteril ubrizgati. otkrili su odavno biohemicari i agronomi u Australiji. U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan kao lek. koje su neke ovce slucajno zahvatile. . Konacno. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka Laetrilom. odlucujuci da li da mu se omoguci uvoz leka. nije posumnjao da je moţda došlo do trovanja nekom drugom otrovnom biljkom. po protokolima koji uz ovaj lek idu. U nitilosidima se nalazio vitamin B17. kada ga je primenjivao na miševima i pacovima. Ipak. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksican. g. jer se drugi enzim.Therapeutic Goods Administration). u njima uopšte ne nalazi. Takodje je posebnim propisima oteţana nabavka koštica od kajsije kako bi se onemogucilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi ţeleli da ovaj lek sami prave. Njegova smrtonosna doza iznosila je 25 000 miligrama na kilogram telesne teţine. maligne celije od ovoga uopšte ne mogu da se brane. Cinjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale. GDE SE NALAZI VITAMIN B17? Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive. Edvarda Grifina napisana 1974. strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen. Sada više nije. Kada se knjiga "Svet bez raka". medjutim. tamo pojavila. Niko. koji sadrţi cijanid i koji se nalazi u travama koje pasu i ovce. danas razmatra svaki individualni slucaj onoga ko ţeli da se podvrgne lecenju Laetrilom. Umesto toga. Njen vlasnik. Krebs je ubrizgao sam sebi ogromnu dozu leka i nije se otrovao. sve australijske ovce od tada su ostale bez znacajnog izvora vitamna B17. To je toliko netoksicno da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za razblaţivanja ima više toksina nego vitamin B17. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz 1970. rodenaza. Onaj ko ovu dozvolu dobije. pred brojnim novinarima i naucnicima.Najzanimljivije je što. seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili. jedan je od najvecih pobornika teorije doktora Krebsa. Doktor Ernst T. Ipak. bogatu nitrilosidima. Lateril je bio u slobodnoj prodaji. Australijska Kancelarija za lekove (TGA . doktor Kontreras. To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jeduci ovu detelinu.

Ceo ovaj sistem je kompleksan. Rutin (100mg). Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lancanu reakciju. U terepiji se daju i velike kolicine vitamina C. SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŢE POSTICI. semenkama limuna trešnje. slatkom kropmiru. Posebno je vaţan cink. Papain (150mg). svi koji ţele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE NIKAKAV CUDOTVORAN LEK. Krebsa. a zatim se širi na citav organizam. cijim se unošenjem. najveci izvor vitamina B17 su koštice od kajsije i tropska kasava. vec zato što je pojava kancera. nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno eliminisane iz ishrane savremenog coveka. posledica ukupnog poremecaja metabolizma. šljive. on se nece korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne celije ili neki minerali. a-chymotrypsin (45mg). Koštice i semenke od voca imaju i druge hranjive materije: neke proteine. lanu. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lucenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. a posebno vitamin B15. U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs. po teoriji dr. Takav lek za rak ne postoji. KAKO IZGLEDA LECENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM) Najzad. kruške. Skoro sve koštice iz familije ruţa (Rosaceae) imaju B17. kukuruzu. kao i emulzionisani vitamini A i E. semenju jabuke. Vitamin B17. Tako smo vec naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. Hans Niper i Filip Benzel preporucuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrţi: Pancreatin (1250mg). salati. rak ne povlaci automatski. ma kolike doze "Laetrila" se uzimale. »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK. Da bi se enzimi lucili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima. breksve. Amylase (50mg). Lipase (50mg). Trypsin (125mg).Vitamin B17 se nalazi u prosu. Tako. Ipak. ne zato što je rak neizleciv. Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). sirov . koji se takodje moraju uneti u organizam. bademu. a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremecaja koja pocinje na jednom organu. Ovo je u lecenju raka najvaţnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLICKI BALANS. kompatibilan i prirodno definisan. Bromelain (150mg). Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti. nezasicene masne kisline i razlicite minerale. tropskoj kasavi. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva.

Ovaj netoksicni element koristan je i kod lecenja raznih zapaljivih procesa. koji ce se aktivirati i pomoci "Laetrilu" da se u telu asimiluje. koristi se i hrskavica ajkule. Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju. U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku. Proteolitski enzimi vare proteinski omotac oko kancerozne celije i omogucavaju cijanidu da bude "svaren". Korišcenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnocom i dojenjem što. Naprotiv. a badem iz koštice prethodno dobro saţvaketi. L-Glutathione (10mg). Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše. svi klasicni lekovi. Sa druge strane. Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire citav imuni sistem. osim u SAD i Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji. reumatizma i oseteoartritisa. "Latreil" je ipak manje toksican od šecera i cak 21 put manje toksican od aspirina. treba napomenuti. . Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojacava ako se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi vitamini. još bolje ce napredovati. koji se koriste u terapiji raka. neki doţive i trovanje cijanidom koji se u gorkom bademu nalazi. ali se nece trovati. Zato je jako vaţno da se celije raka navedu da jedu samo šecer sa cijanidom. Zinc gluconate (10mg). Zato je vaţno da se terapija »Laetrilom« (iako je on sam potpuno netoksican i u slobodnoj je prodaji. Rak voli šecer. Najcešce se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije. što znaci da nema vitamina B17 u sebi. Badem koji nije gorak nema cijanida. Unošenje svakog drugog šecera u organizam za vreme lecenja treba eliminisati. Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan ţeludac. a cijanid u koštici kajsije je okruţen šecerom. Zašto? Ajkule su najzdravija bica na planeti. To znaci ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u šecer. takodje. Imune su prakticno na sve bolesti koje covek poznaje. Ne gutati ceo. gde je 35 godina sprovodi poznati dr Kontreras. Rak jede šecer i truje se cijanidom. a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima vaţna kako bi se maligna celija što bolje napala. Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem. Najbolje je zapravo jesti citavu kajsiju.Verujuci da što više pojedu koštica brţe ce se izleciti. U protivnom celije raka ce se slatko hraniti. Catalase (200 jedinica). minerali i enzimi.koncentrat teleceg timusa (55mg). izuzetno su otrovni. Super oxide dismutase (50mcg). Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju i redukciji toksicne nesvarene hrane. Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova smanjujuci vitalnost kanceroznog tumora. preventivno ili kao dodatak terapiji. Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima medjuzavisna.

raspolaže godišnje sa preko 200 bilijuna dolara širom svijeta. Postoji mnogo različito pozicioniranih udruženja u sklopu te industrije koji bi ostali bez posla kad bi presušili izvori novca zajedno sa objavom vijesti da su se pojavili jeftiniji. . Možda ima nešto u njihovim tvrdnjama? Imajte na umu da industrija koja se bavi rakom. Ako u ovom ima istine. Velike farmacije jednostavno bi nestale. mnogo manje štetni i mnogo efikasniji lijekovi koji su uz to i lako dostupni. zašto se za tu informaciju ne zna? Zašto su izjave ljudi koji su izliječeni ili koji su izliječili druge cenzurirane ili su oni čak i zatvarani.Velj 7 2012 Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava Prevela i uredila: Ivana Kali Matrix World Jesu li sjemenke kajsije prirodni izvor supstance koja ubija stanice raka bez uništavanja zdravlja i udarca po džepu pacijenata? Esencijalni sastojak zove se l e a t r i l ili vitamin B17. prema realnim procjenama.

Sjemnke plodova zrelih kajsija ili marelica. . sve što vam treba je 2-3 dana sušenja na Suncu. nakon toga ih tučete isto kao i bademe. u sredini sjemnke kajsije se nalazi ukusna mesnata jezgra nalik pravom bademu.

Poznato je da primitivno pleme Hunza konzumira velike količine jezgri iz sjemenki kajsija. meso kajsije i sjemenke se suše. Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdylina iz meke jezgre sjemenke kajsije. sve se jede (osim tvrde kore sjemenke).Osušena mesnata jezgra kajsija. I žive dugo i zdravo. Nije poznat nijedan slučaj raka meĎu pripadnicima tog plemena…ikada. Što je zapravo leatril ili B17? 1952. spremaju i suše kajsije. pročišćen i koncentriran. ništa se ne baca. iz San Franciska . . Taj spoj je amagdylin. Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronaĎenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. Pripadnici plemena Hunza. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekane jezgre. Jesti ih možete koliko hoćete. zaključio je da je rak metabolička reakcija tijela na lošu prehranu i da bi hranjive tvari koje nedostaju u modernoj čovjekovoj prehrani mogle biti ključ za prevladavanje raka. Ovo je jedini narod na svijetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!! Amagdylin je naĎen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgri sjemenke kajsije. kao što smo rekli nalikuje na bademe. ukusne su i zdrave i možete ih čuvati kao i bademe cijelu godinu. biokemičar Dr Ernst Krebb Jr.

Koriste se tako da se mekane jezgre vade iz tvrde koštice. Nitrilosidi su teški za klasificiranje jer. I naravno. U svakom slučaju. FDA će za takav lijek izdati odobrenje! Budući da se leatril dobiva direktno od hranjive supstance koju nalazimo u prirodi. nije otrovan. Cijanid i benzaldyhid su otrovi ako se naĎu otpušteni ili osloboĎeni kao čiste molekule . Drugim riječima.Amagdylin je nitrilosid. proizvesti. Leatril je teško. jer je on vezan i zaštićen kao dio druge molekule i stoga ne može prouzročiti štetu. benzaldyhid i cijanid. Ona oslobobaĎa benzaldyhid . neutralna supstanca koja jednostavno prelazi u urin ne oštećujući zdrave stanice. s obzirom na to da je dotad bilo izolirano 16 vitamina iz B grupe. Kako djeluju? Amagdylin sadrži 4 tvari-dvije vrste glukoze . Taj enzim je rodanaza koja djeluje kao katalizator u reakciji povezivanja slobodnog cijanida i sumpora. veliko farmaceutsko carstvo i AMA (American Medical Association) ne mogu se obogatiti ni na račun ove supstance. odgovoran je za otključavanje enzima koji djeluje na molekulu amagdylina. One sadrže enzim koji druge stanice nemajubetaglukozidazu. amgdylin strukturom nalikuje grupi B vitamina pa ga je dr. ali ne i nemoguće. karakterističan samo za stanice raka. Sjemenke su zapravo mekane. bademaste jezgre gorkastog okusa smještene unutar tvrde koštice. ni na račun dugoročnih nuspojava nastalih dugotrajnim korištenjem ovog lijeka. Kao i nitrilosid. čineći ih bezopasnima. a nije proizveden kemijski u laboratoriju. nalaze se u hrani. Dok god je postotak ubijenih životinja ispod 50%. Ali stanice raka nisu normalne stanice. U normalnim stanicama čak postoje enzimi koji hvataju slobodne molekule cijanida i kombiniraju ih sa sumporom. gdje LD predstavlja smrtonosnu dozu (lethal dose). Krebb nazvao B17.nevezane u druge molekularne formacije.ali je ta hrana sigurna. standard Američke agencije za lijekove i hranu (FDA) za sigurnost lijekova poznat je i kao LD50. Usput. nemoguće ga je patentirati.Mnogo vrsta hrane sadrži cijanid . kao što je slučaj sa svim prirodnim materijama koje iscjeljuju. dostupne su i nisu skupe. Ovaj enzim. Postoji više svjedočenja oboljelih od raka koji su se izliječili samo žvačući velike količine sjemenki kajsije. Spajanjem cijanida sa sumporom nastaju cianati. a 50 je postotak laboratorijskih životinja otrovanih testnim lijekovima do te mjere da umiru. a sami po sebi nisu hrana. Dr Krebb je ubrizgao sebi leatril da bi bio siguran da nema toksične učinke. Proveo je daljnja ispitivanja na životinjama i kulturama u laboratoriju te zaključio da leatril mora biti učinkovit u liječenju raka. Sjemenke su konzumentima mnogo dostupnije od leatrila koji je FDA zabranila 1971. godine.

zajedno sa zaštitnim enzimima iz zdravih stanica i osloboĎenim enzimima iz stanica raka na taj su način sposobne uništiti stanice raka bez ugrožavanja zdravih stanica. MeĎu onima koji su koristili leatril postotak izliječenja meĎu oboljelima koji nisu podvrgavani standardnom: reži. truj – mainstream postupku liječenja. Za nekog tko ima rak. jer je pacijentovo opće stanje narušeno zbog prisutnosti kemo-toksina . potrebno je značajno povećanje dnevnog unosa vitamina B17 da bi se amgdylinu omogućilo da doĎe do stanica raka sa beta-glukozidazom. Amagdylin i leatril.i cijanid koji zajedno stvaraju toksičan spoj. uz neodreĎen broj stanica raka ubija mnoštvo drugih stanica i slabi imunološki sustav. zračenja i kemoterapiju. primjena ovog načina liječenja je i mnogo skuplja. Industrija raka smatra nekog izliječenim ako se rak u roku 5 godina ne vrati. O čemu smo mi već pisali. ne više od 3% pacijenata spada u skupinu onih kod kojih 5 godina nisu naĎeni nikakvi znakovi povratka raka.Procjenjuje se da od onih koji budu podvrgnuti „velikom trojstvu“ u liječenju raka koju propagira AMA (American Medical Association): operacije. je 85%. Jesmo li mi ljudi postali toliko kratkovidni da ćemo odbaciti sve što nam je priroda ponudila kako bi bili živi i zdravi?? Kemoterapija pak. To je zbog toga jer neke molekule amagdylina budu neutralizirane od strane normalnih stanica koje sadrže rodanazu. . Osim slabih efekata koje ima. Stanice raka pri tom imaju tendenciju povratka bilo gdje u tijelu. On djeluje na beta-glukozidazu koja uzrokuje samodestrukciju stanica raka. zrači.

Tako je otkrio da je Sloane-Kettering Institut za rak spalio svu dokumentaciju iz znanstvenih istraživanja koja dokazuju da je leatril „vrlo učinkovit“ u liječenju raka. Leatril koji je potpuno neotrovan zabranjen je od strane FDA 1971. Edward Griffin objavio je svoja istraživanja u knjizi pod nazivom Svijet bez raka. dr Ralph Moss nastavio je s pisanjem i objavljivanjem nekoliko knjiga o različitim načinima liječenja raka. Od tog vremena. U Meksiku je klinika koja tvrdi da im je postotak izliječenih leatrilom 100%! Obuzdavanje medicinske mafije Još od 1920. godine. Što je u stvari sa medicinskim časopisima? U posljednje vrijeme najprestižniji New England Journal spustio je svoje standarde i prema njima ne objavljuje članke onih koji su plaćeni od strane velikih farmaceutskih kompanija – osim ako iznos ne prelazi 10 .1977. svojih iskustava o tom kako se izliječio od raka koristeći te zločeste koštice kajsija! Jason je najsvježiji primjer kako medicinska mafija ima moć nad legalnim sistemom baš u slučaju B17. iskusni liječnik. marginalizirani su. Tako je dr. Federalne agencije korištene su za montiranje izmišljenih optužbi ili nametanje poreza na hipoteke od strane IRS-a (američke agencije nadležne za prikupljanje poreza) koje su provodili američki šerifski uredi. Mladić iz Brooklyna. nego je Griffina njegov istraživački nos odveo dalje u zečju rupu. Gary Glum bio uznemiravan zbog pisanja knjige o proizvodu pod imenom Essiac Tea (Čajna mješavina poznata u svijetu alternative. Uvijek je pravo ohrabrenje vidjeti insidera koji izlazi van s informacijama! Neko drugi zauzeo je ispražnjeno mjesto dr Mossa u kompaniji i servirao o leatrilu laži koje su kasnije punile stupce medicinskih časopisa. došao je svom prijatelju Edwardu Griffinu. oni koji prakticiraju alterativne terapije i lijekove za liječenje raka i njihovi glasnici. On je odbio pa je bio prisiljen napustiti svoj položaj kao PR menadžer pri Sloan-Ketteringu. Griffin je ove dokumente dobio od dr Ralph Mossa kojem je bilo rečeno da dokaze prikrije te da potvrdi da je leatril bezvrijedan. dr.) Više pogledajte ovdje. Ova knjiga ne samo da objašnjava djelovanje leatrila i bilježi nekoliko vrsta liječenja raka. zatvarani pa čak i ubijani. godine. uznemirivani. u samo središte nastojanja koje provodi industrija raka-da sva alternativna sredstva za liječenje raka drži podalje od svjetlosti dana.MeĎu onima koji su prešli na terapiju leatrilom nakon svega što konvencionalna medicina nudi. objavljivanom novinaru-istraživaču i zamolio ga da napiše nešto kako bi njemu i drugima pomogao da nastave s primjenom leatrila na njihovim pacijentima sa rakom. postotak izliječenih je samo 15%. Kratko nakon zabrane 1971. prodaje se pod imenom Essiac Tea i upotrebljava za liječenje raka op. Jason Vale bio je u zatvoru jer je prekršio zabranu o prenošenja drugima putem TV-a .prev. John Richardon koji je uspješno koristio leatril u liječenju raka.

tisuća dolara godišnje. kojima pridobivaju ljude da što prije upadnu u žrvanj ove industrije bolesti kojoj na vrhu stoje velike farmaceutske industrije. a ne o javnom zdravstvu i „ratu protiv raka“. Fondacije za rak imaju „mjesec raka dojke“ i slične akcije njihovih PR-ova. . Tu se radi o onovcu i karijerama. dok ih se za to vrijeme ubjeĎuju da se protive korištenju efektnijih i manje bolnih postupaka. okupljaju oko sebe mase ljudi zajedno sa sredstvima za promoviranje velikih farmaceutskih kompanija. liječnika. zabrinutih zbog zataškavanja istine. Uzgred. većina medicinskih časopisa su ionako samo mjesto za oglašavanje velikih farmaceutskih kompanija. i da na račun našeg zdravlja uživaju u udobnim i sigurnim radnim mjestima. Edward Griffin sa svojom knjigom „Svijet bez raka“ i Phillip Day u svojoj „Rak: zašto još uvijek umiremo da doznamo istinu“ rasvjetljavaju činjenicu da industriji raka ustvari nije cilj izliječenje. U današnje vrijeme 1 od 3 osobe ima šansu da dobije rak.medicinski časopisi sadrže namještena izvješća i laži. pisaca. a sve više je onih koji umiru nakon konvencionalnih tretmana. neprofitne organizacije uvijek mogu i imat će ključne ljude koji rade za godišnje iznose koji premašuju šesteroznamenkaste cifre. poznavaoca biljaka. To je tragično. Liječnici uglavnom rade ono za šta su obučeni i što im je rečeno da rade. a ima i onih kojima su životi totalno upropašteni. Čak i neprofitne organizacije koje dobivaju milijune od ispranih mozgova. Moglo bi se reći da se radi o pandemiji! Ti podaci i ogromna sredstva koja se daju u tom smjeru omogućuju jednoj grupaciji da živi luksuznim životnim stilom. Trenutno je stanje takvo da mainstream medicina gubi bitku sa rakom kojeg ima više nego ikad. Da nisu spustili standarde ne bi imali dovoljan broj članaka kojima bi ispunili časopis! Naravno. U meĎuvremenu veliki broj istinskih humanista. ludih čudaka. tretirani su poput kriminalaca.Jednako kao i činjenica da milioni ljudi pate i umiru.

vratiti se na 5-7 sjemenki dnevno. pogotovo ako ste prepušteni sami . prirodan lijek i prevencija protiv kancerogenih oboljenja. Nema zabilježenih smrtnih slučajeva ili poremećaja uzrokovanih leatrilom ili sjemenkama kajsije. ta kombinacija se ne preporučuje. Većina onih koji kombiniraju ova dva načina liječenja. Uobičajena preporuka za prevenciju je 5-7 sjemenaka u toku dana.Jezgra sjemenke kajsije. kao što je papain iz papaje te bromalin iz ananasa. u svakom slučaju. ali svejedno umiru. Neki terapeuti leatrilom daju pacijentima tablete vitamina B15 i probavne enzime. nakon terapije. Neki savjetuju 1 sjemenku na svakih cca 4. Kod slučajeva raka 2-3 puta povećati dozu. Za održavanje. Unatoč nekim zabilježenim uspjesima u slučajevima kombiniranja konvencionalne terapije i uzimanja letrila . Tretmani leatrilom Postoji velik broj priča ljudi koji su u liječenju koristili leatril i koštice kajsija i pri tom imali uspjeha. na kraju napušta kemoterapiju. može prouzročiti mučninu i vrtoglavicu. Mnogi praktikanti i pisci preporučuju terapiju letrilom i sjemenkama kombiniranu s nekom drugom alternativnom metodom liječenja raka. Prevelika količina sjemenki kajsije ili leatrila.5 kg tjelesne težine.

teško da možete pogriješiti. prže. U proseku. Gersonova terapija liječenja raka sokovima. Hunzi.mali mix alternativnih terapija koje se meĎusobno podržavaju . njihovo ulje se koristi za kuvanje. Temeljna promjena načina življenja. Hunzi pojedu od 50 do 75 miligrama vitamina B17 na dan. ( G. Tom zdravom kombinacijom. Samo jedan od hranjivih sastojaka koje sadrže je „Amigdalin“ (vitamin B17). kao preliv i losion za lice. zdrave ljude već u odmakloj 100-toj. Predlog da uzimanje 7 – 9 jezgara iz koštica kajsije ( 7 gr. Uobičajeno je da naĎete živahne. semenke grožĎa. koji oslobadja jetru od otrova. mogu se pridodati terapiji leatrilom.Edward Griffin. Ima ga u preko stotinu vrsta hrane.sebi i provodite liječenje kod kuće. većinom ne oboljevaju od raka. proso. da se suše odmah. dio je svake postojane terapije u liječenju raka. Na primjer . Visoko hibridna hrana sadrži malu količinu Amigdalina. Važno je da su koštice od kajsija prvoklasne. Ljudi koji još uvek jedu tradicionalnu. narod iz Pakistana su izuzetno zdravi. te upotreba klistira s kavom. Jedan od ključnih faktora njihovog zdravlja je voda koju piju i naravno njihova ishrana.!!! . pasulja i žitarica.“Svet Bez Raka“ 1997) – na zapadu većina ljudi ne bi ovoliku količinu pojela u toku cele godine. testirane laboratorijski prvo nakon odvajanja od voća a zatim i pre isporuke. s pravim sokovnikom. a pojava raka je ekstremno retka. melj.plesan na koji su manje kvalitetne koštice osetljive.) dnevno tokom celog života može pomoći u prevenciji kancera zajedno sa zdravim životom i zdravom ishranom. Jedu ih sveže tokom leta i sušene tokom zime. obraĎuju i skladište pod strogim uslovima. Čitateljima Natural Newsa jasno je već da je zdrava hrana i izbjegavanje stresa neophodno u liječenju. domaći pasulj i još mnogo drugih semenki. meĎutim ona hrana naročito bogata Amigdalinom je uglavnom iščezla iz ishrane zapadne civilizacije. semenke jabuka. na alfa toksin. Njihova ishrana sadrži velike količine hrane bogate nitrilosidima koja sadrži Amigdalin.koštice od kajsije. odgajane bez upotrebe hemikalija. koštice od kajsije su vrlo hranjive. gorki bademi. oni jedu i žive potpuno prirodno i poznati su kao jedni od najzdravijih ljudi na svetu. zaista je dobra vest. čini se kao dobar pristup liječenju. prirodnu hranu. Osim toga . Jedna od njihovih najomiljenijih jela i važan deo njihove celokupne ishrane su Kajsije. Kao i većina oraha i semenja. Koštice se vade.

podižu veliko kamenje da bi popravili zidove terasa svojh bašta. meĎutim pojavljuje se meĎu onima koji su izloženi hrani sa zapada. mnoge posmatrače je još više iznenadila pozitivna strana zdravlja Hunza. Dr. Banik. TakoĎe su im merili krvni pritisak i holesterol u krvi. i objavio u svom izveštaju u ( Whitetorn Publishing Co. krvnim pritiskom ili visokim holesterolom. Citiramo Dr. i Edwarda G. Stariji učestvuju u odbojkaškim utakmicama protiv 50 godina mlaĎih sunarodnika pa čak učestvuju u divljoj igri pola koja je toliko divlja da bi se naježio svaki hokejaški navijač. doktori su opisivali kako su upotrebljavali ovaj aparat da bi proučavali 25 muškaraca Hunza naroda od 90 do 110 godina starosti. i kako ni jedan slučaj nije zabeležen. Čak i iznad njihove osloboĎenosti od bolesti. takoĎe je posetio Hunze da bi se i sam uverio da li su ovi ljudi stvarno tako zdravi kako se priča. opisuje proučavanje Eskima krajem 1800-tih i početkom 1900-tih sa posebnim osvrtom na kancer meĎu njima. Toomey. U časopisu American Heart Journal . neobavešteni.od Vilhjalmur Stephansson-a.Banik je izjavio: pregledao sam oči naj starijih pripadnika Hunza i njihove oči su bile besprekorne. noseći sa sobom portabl elektrokardiograf na baterije. nemaštoviti. Knjiga – Kancer – i bolesti civilizacija. iako nemaju pristup košticama od kajsija. Allen E.Eskimi su još jedan zanimljiv primer.Blink na primer“ mnogi Hunzi su toliko jaki da u sred zime kao vežbu golim rukama lome led na reci i plivaju ispod leda. Kancer je ekstremno redak meĎu Eskimima koji se hrane na tradicionalan način. njuhova ishrana takoĎe sadrži hranu bogatu nitrilosidima i B17( uglavnom u sirovom stanju). U njihovom izveštaju se vidi da nijedan od ovih ljudi nema nikakav problem sa srcem. 1960) Zemlja Hunza „ Nije trebalo dugo da bih se i sam uverio da je sve što sam čitao o njihovom večnom životu i zdravlju u ovoj majušnoj zemlji istina. pa čak i neki od nepismenih su zabrinuti jer smatraju besmislenom idejom jesti semenke ili jezgra nekog voća i tako sprečiti bolest koja ima visoku stopu smrtnosti skoro kao nekad kobna Anemija. koji su prevalili dugi i težak put uz planinu do Hunza. Isečak iz „ Smrt vozi spori autobus za Hunze“ od Jane Kinderlehrer Možda se pitate : da li su Hunzi stvarno tako zdravi ? To pitanje je bilo na umu kardiologa Dr. Oftamolog Dr. „ ostali posetioci navode neverovatne primere kako ljudi u svojim 80-tim i 90-tim pa čak i 100 godišnjaci popravljaju svoje kamene puteve. Paul D. . 1964god.. Ernesta Krebsa „Priroda Kancera“ „ Dakle 1974 godine. „ Dr.

hemijski je neaktivan i potpuno bezopasan za normalne zdrave ćelije. U normalnim okolnostima imuni sistem ih uništava. ali naravno farmaceutske kompanije ne mogu polagati nikakvo pravo na ovu hranljivu materiju. Amigdalin staje na stranu imunog sistema i napada kancerogene ćelije direktno.. Naučna realnost ili jeste ili nije. i upravo tu i leži izvor tolikih dezinformacija. koji oslobaĎa otrov iz amigdalina – koji uništava kancerogene ćelije. Ovo se odnosi na bilo koju supstancu pa i na koštice od kajsija. (natrijum hlorid)situacija je potpuno ista. Kancerogene ćelije imaju u sebi jedan enzim. bademima. dodavanje jezgra kajsija u vašu ishranu prirodan je način da unesete Amigdalin (B17) i da se zaštitite od kancera. jedan od njih je da izgradite snažan imuni sistem koji je dopunjen sa antioksidantima u stanju da se bori protiv karcinogena u telu. anti-kancer vitamin. Amigdalin je prvi put izolovan i imenovan pre 100 godina.. A naučna realnost je da svo poznato voće( osim limuna ) sadrži B17. poznat je kao Laetril.Ali naučna istina ne zavisi od kredibiliteta ili manjka istog. kod stanja iscrpljenosti i pri sistematskom izlaganju karcenogenima. zdrave ćelije imaju . ( takoĎe se može naći u vitaminu B12.). maniokama. trešnjama. Normalne.jedan od njegovih sastojaka je cijanid. jagodama . Amigdalin je. možete je slobodno jesti bez obzira što sadrži otrov hlorid. Rečeno man je da naše telo neprestano stvara kancer ćelije. Kad je u pitanju so. Leatril je jednostavno rastvorljiviji i koncentrovaniji od Amigdalina.“ Postoje mnogi načini da se borite protiv kancera na prirodan način. Ukoliko uzimamo dovoljne količine ovih vitamina bilo u čistom obliku ili kroz hranu koja sadrži nitriloiside imamo mogućnost da sprečimo ovu bolest isto kao što smo sigurni da upotrebom C vitamina sprečavamo pojavu skorbuta ili kobne anemije korišćenjem vitamina B12. upotrebljava se kao prirodna terapija za pacijente koji boluju od kancera u nekim klinikam a uz podršku ostalih ne-toksičnih terapija i dobre ishrane. nalazio se i bio opisivan u farmaceutskim rečnicima još tada kao ne-toksičan. umnožavanje ćelija kancera previše je za imuni sistem da ga savlada. u njegovoj koncentrovanoj formi. naravno ukoliko jedete previše soli odjednom biće vam loše. Kako se u ovo uklapaju jezgra koštica kajsije ? Amigdalin koji se takoĎe zove vitamin B17. bilo bi zanimljivo videti reakciju Hunza kada bi im se saopštila tvrdnja Zapadnog sveta u vezi koštica od kajsija ! On naravno ima otrov zaključan u njemu. manje toksičan od soli ili šećera. ali je zaključan u jedinjenju Amigdalinu. Tvrditi da uzimanje jezgra od kajsije preti zdravlju jednostavno je glupost. u stvari. MeĎutim u slučajevima velikog stresa. Koštice od kajsija su sastavni deo ishrane mnogih ljudi. a na hiljade njih po celom svetu odlučili su da uzimaju koštice od kajsija radi poboljšanja svog zdravlja.

poznat po svom besprekornom ugledu sa preko 60 godina iskustva u oblasti istraživanja kancera. Po završetku ispitivanja 1977 godine. 2. niti lekovite anti-kancer aktivnosti“.“ Dr.“ možda još važnije je spomenuti čoveka koji je vodio tim istraživača Dr. Možda medicinska profesija ne voli Laetril jer je navikla da zaraĎuje previše novca. Laetril sprečava razvoj tumora Zaustavilo je širenje (metastazu) kancera kod miševa OslobaĎa od bola Deluje kao preventiva za kancer Poboljšava zdravlje uopšte Motivi Sloan-Ketteringa su razotkriveni kada je. 4. Kanematsu Sugiura. 5.drugačije enzime. Na žalost vodećih ličnosti iz Sloan Ketteringa na konferenciji za štampu jedan od novinara je upitao: „ Dr Sugiura – da li još uvek zastupate stav da laetril zaustavlja širenje kancera. Dr. predstavnika Michigen Kuće. Dr. Medicinski establišment često voli da citira čuvene studije o Laetrilu. „ Ključni zaključci Sugiurinog rada … 1. niti pokazuje anti-metastatske mogućnosti. najuvaženiji istraživač u oblasti kancera na svetu. koji oslobaĎaju amigdalin na drugi način oslobaĎajući hranjive materije i neutralizujuće agense. u najsavremenijem centru za istraživanje kancera na svetu „Sloan Memorial Kettering Cancer Reserch (SMKR) Centar. izveštaj sa njihovog sastanka voĎenog 1974 god. uzet i objavljen od strane Johna Kelsey. povodom zakona o slobodi informisanja. 3. Suguri nisu ukazali mogućnost da govori na konferenciji za štampu. a izdata je sledeća izjava. biohemičar koji je prvi proizveo laetril još 1950 godine. Za prevenciju. „Laetril ne poseduje preventivna svojstva niti utiče na povlačenje tumora. Da bi dokazali svoju tvrdnju uraĎeno je petogodišnje istraživanje. predlažući da ukoliko osoba jede dnevno od 7 do 10 jezgara koštica kajsije dnevno celog života. Istraživači Imperial Koledž London su eksperimentisali upotrebljavajući cijanid za uništenje ćelija kancera i izjavili su da je bilo koji otrov koji bi pobegao u krvotok bio brzo neutralizovan od strane jetre. Sugiura je odgovorio: „ Da „ Kada je posle upitan „ Zašto su oni toliko protiv „? Dr. Ernest T Krebs Jr. neće oboleti od kancera.Suigara je odgovorio:“ Ne znam. . ističući da od njega nema koristi.

Većina lekara sada predlažu koštice od kajsija.. sa prirodnim supstancama koje se u većini slučajeva ne prikrivaju ali se ignorišu. ili samleti pa posuti po hrani ili staviti u sok. u musli ili jednostavno uzmite kašikom direktno iz tegle.„…Sloan-Kettering nisu baš oduševljeni oko proučavanja amigdalina ali bi želeli proučavati lekove koji oslobaĎaju CN (cijanid). Koštice od kajsije se trebaju žvakati. zato što se daleko više zaraĎuje od patentiranih hemikalija za razliku od prirodne alternative. U teglu meda koja sadrži ¼ meda dodajte koštice do polovine tegle i sve promešati.“ To je uglavnom slučaj. ujutro u podne i uveče. Najbolji način da se konzumiraju koštice je da se stave u med. Potom možete te koštice dodavati voću. .jedna kafena kašičica je 7 grama a prepuna je 10 grama. ( pre nego laetril ) pored još mnoštva lekova u borbi protiv kancera. pošto su jezgra različitih veličina najbolja procena koliko je 7 – 10 gr. Ukoliko uzimate više za lečenje uzimajte prepunu kašikicu za kafu tri puta na dan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful