Biografija

Ovo je samo pokazni primjerak. Forma biografije je na drugoj stranici! Ime i prezime: Datum rođenja: Adresa stanovanja: Mjesto boravka: Broj telefona: Email: Državljanstvo: Pero Perić 1. januar 1973. Nikole Tesle 2 Banja Luka, 78000 051 123 456 info@domen.com BiH

Formalno obrazovanje: 2002-2006 Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet, Zvanje- diplomirani ekonomista 1997-2001 Ekonomska škola „Petar Petrović Njegoš“, Banja Luka, Zvanje- ekonomski tehničar, 1993-1997 Osnovna škola „Aleksa Šantić“, Prnjavor Neformalno obrazovanje: 2007 Napredni kurs engleskog jezika – Škola stranih jezika „Cambridge“, Banja Luka 2005 Kurs informatičke pismenosti, Office package – „Agencija Spektar“, Banja Luka Radno iskustvo 2007-2008 Naziv i sjedište preduzeća: - "Mondeo“, Prijedor Vrsta djelatnosti: Uvoz rezervnih auto dijelova Pozicija: Komercijalni direktor Opis radnog mjesta: Organizacija komercijalni poslova, održavanje komunikacije sa generalnim direktorom i klijentima na terenu, priprema i potpisivanje ugovora, nadzor nad radnicima u sektoru komercijalnih poslova, upravljanje bazama podataka. 2006-2007 Naziv i sjedište preduzeća: - „ZDR Trgovina“, Banja Luka Vrsta djelatnosti: Trgovina prehrambenim proizvodima na veliko Pozicija: Referent prodaje Opis radnog mjesta: Prijem robe, slaganje robe, pisanje dnevnih izvještaja, održavanje kontakata sa klijentima, vođenje evidencije o prodaji, promocija i prezentacija proizvoda. Dodatna znanja i vještine Zidarski i tesarski zanat – stekao iskustvo radeći honorarno tokom studija. Lične karakteristike Odgovoran, organizovan i samoinicijativan. Ambiciozan, komunikativan i prodoran.

Biografija
Ime i prezime: Datum rođenja: Adresa stanovanja: Mjesto boravka: Broj telefona: Email: Državljanstvo: Prilikom popunjavanja sljedećih rubrika molimo vas da upišite isključivo svoje lične i tačne podatake obrnutim hronološkim redom kao što je gore prikazano! Formalno obrazovanje: Od-do Od-do Od-do Neformalno obrazovanje: Godina Godina Godina Radno iskustvo Od-do Naziv i sjedište preduzeća: Vrsta djelatnosti: Pozicija: Opis radnog mjesta: Od-do Naziv i sjedište preduzeća: Vrsta djelatnosti: Pozicija: Opis radnog mjesta:
Od-do

Dodatna znanja i vještine Lične karakteristike