P. 1
STRUCNI-PISMENI

STRUCNI-PISMENI

|Views: 4,737|Likes:
Published by Ines Kuharić

More info:

Published by: Ines Kuharić on Oct 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2014

pdf

text

original

1.) DJEČJI VRTIĆ KAO DJEČJA KUĆA?

Dječji vrtić kao dječja kuća je vrtić po mjeri svakog djeteta i po želji svih roditelja u kojemu bi se polazilo od odgojno-obrazovnih ciljeva: autonomije, samoostvarenja, upravljanja samim sobom, samokritičnosti, komunikacije, interakcije, i sl. U takvom modelu za rano obrazovanje, djeca i njihove obitelji, utkane su u kontekst vrtića. Polazi se od humanističko-razvojnih vrijednosti. Naglašava se obiteljski model odgoja u vrtiću, budući da isti podrazumijeva emocionalnu povezanost i pripadnost. Osnovni organizacijski oblik za provođenje programa predškolskog odgoja je dječji vrtić. Stoga vrtićka institucionalna sredina, za razliku od obiteljske, mora biti stručno i profesionalno vođena i organizirana. Profesionalno osposobljeni odgojitelji moraju brinuti da u organiziranju života i rada u skupini djece osiguravaju uvjete za razvoj aktualnih i potencijalnih funkcija i sposobnosti djece. Odgojitelji postaju zajednički tim unutar skupine, oni grade zajedništvo između djece, drugih odgojitelja, roditelja i šire granice svoje zajednice. Razvijaju osjećaj pripadnosti jednom timu i vrtiću. To je zajednica u kojoj bi vladalo ozračje podrške i suradnje među djecom i odgojiteljima u čemu je uloga odgojitelja od velike važnosti. Takvo okruženje se stvara jačanjem socijalnih vještina i odnosa unutar grupnog okruženja. U modelu dječji vrtić kao dječja kuća posebno se ističe važnost odgojiteljeve osobnosti i potrebe za osnaživanjem njegove osobnosti i stjecanje povjerenja u sebe i druge u svom okruženju, posebice djecu u svojoj grupi ili okruženju. Stjecanje uzajamnog povjerenja jest temelj za razvoj odgojiteljeve osobnosti i razvoj njegove stručne kompetencije i stvaranje velikih postignuća. Važnu ulogu u izgradnji dječjeg vrtića kao djećje kuće imaju odgojitelji čiji je elementarni zadatak stvaranje uvjeta za slobodan i neometan razvoj djeteta. Potrebno je da odgojitelj upozna djetetove sklonosti i sposobnosti kako bi ga moglo dalje poticati i razvijati. Zato je neophodno da odgojitelj uz aktivnog sudionika bude i promatrač jer je on nosilac vrijednosti i ideja, on je onaj koji neprekidno komunicira s djecom, ne toliko kao model, koliko kao prijatelj, vršnjak djeteta. Također je važno da odgojitelj bude "refleksivni praktičar", što znači da mora biti spreman istraživati i mijenjati vlastitu praksu i djelovanje u skladu s razvojem djece kao i nastojati svoje djelovanje usmjeriti u pravcu stvaranja dječjeg vrtića kao dječje kuće. Fizička organizacija prostora (organizacija materijala, poticajnog prostora i vremena za dječje aktivnosti) potiče socijalni razvoj, a bogatstvom materijala utječe se na tip vršnjačke interakcije. Prostor se smatra (pedagogija Reggio Emilije) "laboratorijem" u kojem se permanentno događaju procesi istraživanja djece i odraslih. Vrtići u Reggio Emile daju poseban značaj kreiranju prostora koji ih čini spremnijim za upoznavanje jednih s drugima. Djeca raspravljaju o svojim projektima, o čemu su razmišljala dok su radila na temi i onome što će raditi dalje.
1

Marija Montessori istiće važnost pripremljene i strukturirane okoline kao poticaja dječjeg spoznajnog, socijalnog i psihološkog razvoja. Kako organizirati poticajni prostor u takvom modelu vrtića ovisi o mnoštvu čimbenika. U tom mnoštvu najvažnija je kvantiteta i kvaliteta materijalnih poticaja, raspored i način korištenja prostora, te odgojitelj, njegova vrijednosna orjentacija, znanje i akcija. Sve ovisi od toga koliko je odgojitelj u stanju poći od djeteta, njegova psihofizičkog stanja, njegovih potreba, čuvstava i razvojnog koraka, odnosno od toga koliko je odgojitelj u stanju poštivati i uvažavati dijete, omogućiti mu slobodu u izboru aktivnosti, materijala, prostora i vršnjaka za igru i stvaralaštvo. Djetetu treba omogućiti slobodu u izboru materijala, partnera i prostora, čime dječji vrtić postaje dječjom kućom u pravom smislu te riječi, budući da djeca ondje osjećaju i obavljaju sve aktivnosti iz praktičnog života kao da su u svojoj vlastitoj kući. Organizacija fizičkog okruženja u modelu dječjeg vrtića kao dječje kuće ovisi i o kreativnosti, stručnoj i praktičnoj kompetenciji, te želji za novim i ljepšim, i ostalih djelatnika vrtića – stručnog tima. Promišljenom i fleksibilnom organizacijom omogućuje se svakom djetetu da sebe doživi u različitim odnosima s drugom djecom i njihovu međusobnu interakciju i komunikaciju, te određuje skup mogućih akcija djece, njihovu varijabilnost, a interakcijski odnos djeteta prema okolini (razmještaj prostora u kojem se djeca kreću, igračke, različiti neoblikovani materijali) stvaraju uvjete za razvoj određenih kognitivnih struktura kod djece. Organizaciju takvog modela vrtića treba uskladiti s potrebama djeteta. Organizacija poticajnog prostora – fizičkog okruženja – razvija dječju sigurnost, pozitivnu sliku o sebi i drugima, samostalnost, inicijativu djeteta, motoriku, spoznaju o različitim oblicima istraživanja i stvaranja, igranje itd. Djetetov prostor treba organizirati tako da meterijali u njemu: - pružaju autentičnu stvarnost – autentična spoznaja o prirodnim putevima - pružaju cjelovitu spoznaju autentičnog svijeta - omogućuju angažiranje svih osjetila i uspostavljanje osjetnih funkcija - aktiviraju sva osjetila motoričkim iskustvom djeteta - da u komunikaciji s materijalima dijete samo određuje sadržaj, tempo, vrijeme, opseg načina učenja, čini proces učenja zanimljivim, prilazi mu s emocionalnim nabojem - vođeno znatiželjom, dijete će postizati uspjehe u interakciji s materijalom, otkrivajući svijet mogućnosti i ograničenja, učvršćivati će pozitivnu sliku o sebi. Stalnost prostora i njegova rasporeda važni su za djetetov osjećaj sigurnosti. Međutim, to ne isključuje unošenje novih predmeta u poznati prostor kao i upoznavanje drugih prostora u objektu i oko njega. Što su djeca starija, to je poželjnije mijanjati raspored kutića ili centara aktivnosti, ili unositi nove, da bi se razbila vremenom nastala monotonija i osvježio prostor u kojemu djeca borave.

2

Zato djetetu treba stvarasti situacije u kojima će moći aktivno djelovati, istraživati, otkrivati, mijenjati, pretpostavljati, zamišljati i stvarati. Kreativan odgojitelj treba pronaći didaktičke pedagoški neoblikovane materijale za dječje djelovanje. Pri tom je važno da meterijala ima u dovoljnoj količini i da je funkcionalno raspoređen u dječjem prostoru. Takav stav odgojitelja pridonosi jačanju dječje inicijative, prirodne znatiželje, slobode izražavanja i stvaranja, autonomnosti i kompetentnosti, te očuvanju djetetove spontanosti. Dječji vrtić kao dječja kuća treba biti mjesto radosnog življenja svih, mjesto druženja i igre, mjesto gdje zajedno uče djeca i odrasli.

3

da dijete ima posebna prava izražena u Deklaraciji o pravima djeteta 3. Širinom humanističkog pristupa i priznavanjem prioriteta zakonitostima i suvremenim znanstvenim spoznajama o razvoju djeteta. Humanističko-razvojna koncepcija naglašava da su za razvoj predškolske djece bitne spoznaje da je dijete kvalitativno različito biće od odrasloga čovjeka. te fizičke i psihičke mogućnosti. Cilj mu je. koja se prihvaća u svojoj osobnosti. ovaj dokument potiče slobodu izvršitelja programa u planiranju. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece polazi od poštivanja slijedećih načela: 1. Primjena dokumenta zahtijeva sustavno praćenje i vrednovanje postignuća i promjena u pedagoškoj praksi. programiranju i ostvarivanju neposrednog odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. te stalno razvija njegovo samopoštovanje. a posebice na kreatore i realizatore programa obrazovanja djelatnika u predškolskom odgoju. demokratizaciji društva prema subjektima koji se pravno i zakonom definiraju kao nositelji programa. različitosti u vrstama i oblicima provođenja programa 3. spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi 3. jer se na taj način omogućuje rana spoznaja vrijednosti takvih odnosa i rano učenje prikladnih ponašanja. a također kao član obitelji s njenim osobitostima i sustavom vrijednosti 2. primjenu organizacijskih i drugih standarada. 4 . Humanističko-razvojna koncepcija odgoja predškolske djece polazi od spoznaja i opredjeljenja: 1. zakonskih propisa i izradu različitih stručnih upita za neposrednu pedagošku praksu.) OBILJEŽJA PROGRAMSKOG USMJERENJA ODGOJA I OBRAZOVANJA PREDŠKOLSKE DJECE? Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece temelji se na Koncepciji razvoja predškolskog odgoja i predstavlja stručnu podlogu za provođenje različitih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u organiziranim izvanobiteljskim uvjetima. usmjeriti odgojitelja u izvođenju programa za odgoj i obrazovanje predškolske djece koji se zasniva na humanističko-razvojnoj koncepciji koju čine: 1. da je dijete vrijednost po sebi. te da je predškolsko doba temeljno razdoblje čovjekovog životnog razvoja u kojemu se na specifičan način očituju i razvijaju osnovna obolježja. Humanističko-razvojna koncepcija polazi od ideje i vrijednosti demokratskih odnosa odgojitelja s djecom i drugim osobama u djetetovoj sredini. spoznaje o značajkama izvanobiteljskog odgoja predškolske djece. kao što mu naslov govori. Upotrebljava se za sve čimbenike koji vode brigu o promjenama i razvoju predškolskog odgoja. idea humanizma (dijete je vrijednost po sebi) 2.2. da se u odgoju uvažava djetetovo dostojanstvo. pluralizma i slobode u primjeni pedagoških ideja i koncepcija 2.

otvoren i fleksibilan izvanobiteljski program djetetova odgoja kojim se svakom djetetu moraju osigurati povoljni uvjeti za razvoj već nakon prve godine života. te sudjelovanje roditelja u životu i aktivnostima djeteta u svim oblicima izvanobiteljskog odgoja (suradnju s roditeljima) . U odgoju bitnu ulogu imaju motivacija odgojitelja i drugih odraslih koji komuniciraju s djecom. što uvelike ovisi o aktivnostima samog djeteta te upućuje na značaj predškolskog odgoja u odnosu na odgoj u kasnijoj dobi. aktivnosti s kretanjem. poticajnoj okolini.potrebu što većeg povezivanja obiteljskog i izvanobiteljskog odgoja. Važno je da dijete u oblicima izvanobiteljskog odgoja i života ima mogućnosti za uspješno uspostavljane emocionalnih i socijalnih veza. Usmjeravanje predškolskog odgoja mora podupirati: . eksperimentira s različitim materijalima. stoga dječji vrtići i drugi oblici izvanobiteljskog odgoja moraju biti mjesta za igru djece. 5 . zamišlja i kombinira ono što je doživjelo. Oblikovanjem poticajne materijalne sredine. Na takve se načine. izražavanja i stvaranja. pa na taj način u igri razvija intelektualne i druge mogućnosti. umjetničko promatranje. Igra u predškolsko doba ima veliku razvojnu vrijednost. kao i pravovremeno poduzimanje pravilnih radnji.Razvoj u to doba određuje domete cjelokupnog razvoja u zreloj dobi. omogućava djetetu stjecanje određenog iskustva. omogućavanjem i motiviranjem različitih aktivnosti prilagođenih stupnju razvoja i interesa djeteta. kvalitetnih odnosa s odraslima i djecom u neposrednoj. Igra je aktivnost po izboru djeteta koju ono prilagođava svojim potrebama i mogućnostima. istraživalačko-spoznajne. U takvoj interakciji dijete može razvijati različite vrste djelatnosti kao što su: životno-praktične i radne. može bogatiti i strukturirati njihovo iskustvo o sebi i svijetu. Za odgojitelja je važno i stručno znanje. mogućnost prepoznavanja i osjetljivost na djetetove raznovrsne potrebe. izborom i rasporedom igračaka i materijala za igru. Dijete. igrajuće se istražuje. raznovrsne igre.

Odgoj predškolske dijece zasniva se na humanističko – razvojnoj koncepciji koju čine ideja humanizma. da se roditelj i odgojitelj pozitivno ocjenjuju. i da se u odgoju uvažava djetetovo dostojanstvo. 3. Polazišta humanističke koncepcije da je dijete vrijednost po sebi koja se prihvaća po svojoj osobnosti. interesima i sposobnostima djeteta predškolske dobi.) TEMELJNE PROGRAMSKE ZADAĆE U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI? Programske zadaće za rad s djecom predškolske dobi se određuju.3. spoznaja o specifičnim zakonitostima i osobinama razvoja djeteta predškolske dobi i spoznaja o značajkama izvanobiteljskog odgoja predškolske djece. Dijete bi trebelo prvo dobro upoznati odgojitelja i novu okolinu prije nego što počne kontuirano dolaziti u tu sredinu. 6 . da postoji vrijeme kada djeca dolaze u ustanovu. tj. Uz te vremenske uporišne točke odgojitelji trebaju imati sluha za njihove individualne ritmove. Stvarati socio-emocionalnu vezu u programu s djetetom i ne forsirati dijete npr. kada se pripremaju za odmor. igranje dok dijete ne stekne povjerenje u nas. godine života djeteta. To znači da bi raspored dnevnih aktivnosti u programu trebao imati uporišne točke za vođenje pojedinih aktivnosti s djecom. te stalno razvija njegov pozitivni identitet. potrebama. Teškoće u prvim danima imat će senzibilna djeca i ona koja imaju negativna iskustva sa odvajanjem od roditelja. pa će za potrebe neke djece pomicati vremensko obavljanje nekih aktivnosti. NAČELO – Za izgrađivanje slike o djetetu u skladu s izloženom humanističkom razvojnom koncepcijom potrebno je imati u vidu da su sve socio-emocionalne potrebe djeteta jednakog značenja i njihovo je zadovoljavanje preduvjet i spoznajnog i tjelesnog razvoja. 1. NAČELO – Treba poštivati stalan zajednički ritam aktivnosti i odmora djece uz primjereno poštivanje individualnog ritma. Važnu ulogu ima i roditelj. kada pospremaju igračke koje su upotrebljavali. na jedenje. a pogotovo na novu izvanobiteljsku sredinu. 2. spavanje. Roditelj trebe biti prisutan u odgojnoj skupini iz više razloga: roditelj je djetetu osoba od povjerenja. da dijete ima i posebna prava izražena u Deklaraciji o pravima djeteta. Ne preporučuje se odlazak bez roditelja na duži boravak do 4. planiraju i provode u skladu s razvojnim karakteristikama. kada se igraju. NAČELO – Dijete ima ograničene mogućnosti prilegođavanja na promjene okoline.

a budući da se odgoj ostvaruje kroz interakciju.NAČELO – Odgojitelj i drugi stručnjaci trebali bi utvrđivati. glazbe. 9. građenja. djecu međusobno treba procjenjivati. ostvarivati i samoprocjenjivati zadaće odgojitelja. . biti zainteresiran za njegove potrebe. omogućavati djeci kontakt s djecom druge dobi. pretjerani osjećaj odgovornosti za uspjeh aktivnosti u kojima sudjeluje i dr. Svi trebaju biti jednako zastupljeni i trebaju se koristiti i ostale prostorije.4. higijene u kupaonici. aktivnosti se trebaju raditi u malim skupinama. tjeskobu. NAČELO – Odgojitelj treba osigurati uvjete i dalje poticati spontana i stvaralačka ponašanja uvažavanjem. 5. Do kreativnih ponašanja dolazi i kroz komunikaciju i interakciju djece. Nemaju sva djeca iste potrebe u isto vrijeme. svojim pozitivnim stavom. otkrivati što izaziva njegovu znatiželju.NAČELO – Svi koji provode predškolski program trebaju primjenjivati fleksibilnu i elastičnu organizaciju odgojno-obrazovnog procesa. 7 . dugo mirovanje. poticati dječja pitanja.NAČELO – Djelatnici s predškolskom praksom trebaju imati na umu da se određeni sklop razvojnih mogućnosti može poticati kod djece samo ako su ti poticaji usklađeni sa specifičnim zakonitostima razvoja. posramljenost. . dati prednost njegovoj inicijativi. . pa odgojitelj cijelim svojim bićem utječe na dijete. NAČELO – Partnersrvo s roditeljima u odgoju djece – kvaliteta odnosa između roditelja i djece primarna je u odnosu. S roditeljima treba surađivati zato što su roditelji i institucija primarnog mjesta djetetova življenja. Dijete vrtićke dobi treba imati kutić za početno čitanje i pisanje. pijesak i vodu. putem organizacije prostora. 8. Često nismo svjesni utjecaja sebe na druge. društvenih i stolnih igara. prirode. 7. NAČELO – Cjelokupno oblikovanje prostora u kojem dijete živi šalje djetetu važne implicitne poruke o njemu samom i o drugima. 6. 12. obiteljske aktivnosti. NAČELO – Individualni pristup djetetu znači promatrati dijete. dosadu. onda i odnose između nas i djece. Ovaj pristup nam govori da trebamo dobro poznavati razvojne osobine određene dobi. 11. Roditelji bi se trebali s odgojiteljem dopunjavati u odgoju i međusobno se uvažavati. NAČELO – Odgoj je sustvaralački međuljudski odnos između odraslog. 10. Dječja kreativnost se pojavljuje tamo gdje postoji pozitivna emocionalna klima i tamo gdje je odgojitelj kreativan. NAČELO – Dijete treba štititi od djelovanja koja mogu izazvati trajniji strah. likovni.

a to su polaženje i zadovoljavanje potreba djeteta. 8 . te poboljšanje kvalitete njegova života. svih područja i pojedinačnih područja razvoja). te zadovoljavanje potreba roditelja. poticanje razvoja (cjelovitog. polazeći od temeljnih programskih zadaća.Ukratko – osnovna uloga odgojitelja je pozitivna stimulacija cjelovitog psihofizičkog razvoja djeteta kao individuuma.

na izražajnije poboljevanje djece. PROGRAMIRANJU. Dosadašnji razvoj predškolskoga odgoja porogramski je bio usmjeren prema razvoju cjelodnevnog primarnog programa. praćenju i vrednovanju odgojno obrazovnog procesa kao specifičnog integracijskog dijela odgojno-obrazovnog sustava. a zdravstvena i odgojnoobrazovna su bile pod utjecajem tadašnjih gospodarskih mjera. njegovog pristupa u planiranju. . mogućnostima. Jednostavno su se najmanje uvažavale potrebe samog djeteta. naglašava se potreba jasnijeg određenja djelatnosti predškolskog odgoja. Iako je programska osnova za rad bila osigurana stručno osposobljavanim kadrovima.4. programitranju. U odgojno-obrazovnom procesu treba omogućiti svakom djetetu najpogodniji program koji bi bio čvrsto povezan s roditeljima i djetetovim okruženjem u cjelini. 9 . osnovna funkcija vrtića bila je socijalno-zaštitna. oblicima stručnog usavršavanja i doškolovavanja kao i ostvarivanjem interdisciplinarnog pristupa timskom djelovanju raznih profila stručnjaka za rad s predškolskom djecom u vrtiću. premda su dio njegovih prava na pravilan i neometan razvoj. prevelike radne organizacije. te kao socijalni zaštitni oblik bio primjeren potrebama zaposlenog roditelja. bit takvog pristupa je u ostvarivanju funkcija: .dopunjavanje obiteljskog odgoja. Prema tome.osiguravanje uvjeta za optimalan djetetov razvoj. sposobnostima. a mora polaziti od općih postavki odgoja individualiteta. planiranju. te osposobljavanje pojedinca za određeni stupanj vlastitog razvoja u cjelini.) RAZVOJNI I INTEGRACIJSKI PRISTUP U PLANIRANJU. ako ga na pravilan način uvažavamo. odgojiteljima. može činiti osnovu kvalitetnog življenja pojedinca u njegovu okruženju. te na sporiji proces formiranja statusnog identiteta dječjeg vrtića i djelatnosti u cjelini. . na smanjenu mogućnost aktivnijeg sudjelovanja stručnih suradnika u neposrednom radu s djecom. praćenju i vrednovanju odgojno-obrazovnog procesa u dječjem vrtiću.pomoći roditeljima na brizi za sigurnost i odgoj djeteta. PRAĆENJU I VREDNOVANJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA U DJEČJEM VRTIĆU? Uvažavajući potrebu funkcionalnog povezivanja svih djelatnika odgojnoobrazovnog sustava u jedinstvenu cjelinu. Suvremeno koncipiran odgojno-obrazovni sustav temelji se na razvojnom i integracijskom pristupu. To je nadalje utjecalo na teže uspostavljanje suradničkih odnosa odgojitelja s djecom i njihovim roditeljima. čiji interes obuhvaća razvoj pojedinca u skladu s osobnim potrebama. Posljedice takvog pristupa su bile velike: prevelik broj djece u odgojnoj skupini. prevladavanje jednog programskog oblika rada i loša opremljenost igračkama i drugim materijalom. roditeljima. Takav pristup.

interese i razvojne razine svakog pojedinog djeteta. . Drugim riječima. Takav program skrbi za sva područja djetetovog razvoja – tjelesno. samostalnosti i slobode u odnosu na ostale dijelove odgojno obrazovnog sustava.Uz sav taj humanistički pristup odgoju. programiranja.individualna primjerenost odnosi se na jedinstvenost i specifičnost svakog djeteta kao osobe Znanja o karakteristikama razvoja djece odgojitelj koristi da bi osigurao materijale i aktivnosti primjerene određenoj dobnoj skupini. a istodobno treba trajno usklađivati svoje ciljeve s drugim dijelovima odgojno-obrazovnog procesa. kontinuiranih oblika odgoja. praćenja i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa treba se uvažavati djetetova dob. emocionalni. Razvojno primjereni kurikulum mora odgovarati dobnom rasponu unutar skupine i primjenjuje se s obzirom na različite potrebe. socio-emocionalno. a u provođenju planiranja. praćenja i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa mora mu se osigurati pravo autonomnosti. Programi moraju biti primjereniji dječjim potrebama. u prvom redu odgojitelj. --------------------------------------------------------------------------------------S obzirom na dosadašnje spoznaje o tome kako djeca uče neprimjereno je učenje na način školske nastave. spoznajno. unapređuju socijalni. programiranja. Na taj način se predškolski odgoj može razvijati kao integralni dio jedinstvenog odgojno-obrazovnog sustava. ali koji ipak utječu na razvoj djeteta u cjelini. programiranju. ostvarivanje i vrednovanje cjelovitih. S obzirom na cjelovitost razvoja. u općem programiranju i vrednovanju ostvarenih programa odgoja ima cjelovitu sliku osnovnih razvojnih potreba i mogućnosti djeteta predškolske dobi. Isto tako je važno da stručni kolektiv. takva slika djetetovih potreba i mogućnosti jednako je važna za programiranje. treba poticati slobodu izvršitelja programa u planiranju. te za bolje razumijevanje individualnih obrazaca odrastanja djece. kao i za stvaranje kraćih programa više usmjerenih na poticanje nekih razvojnih mogućnosti. skrb.dobna primjerenost odnosi se na znanje o tipičnom razvoju djeteta određene dobi i predstavlja okvir pomoću kojega odgojitelj priprema okružje . interesa i iskustava. kojim se mogu i trebaju poticati sve njegove razvojne mogućnosti. spoznajni i tjelesni razvoj. njihovih mogućnosti. Kvalitetni predškolski programi osiguravaju okružje koje daje sigurnost. Razvojna primjerenost ima dvije dimenzije – dobnu i individualnu. govorno. 10 . specifičnosti njegove razvojne mogućnosti i pojedinačne djetetove potrebe. praćenju i vrednovanju neposrednog odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom. a istodobno odgovaraju potrebama obitelji. a ujedno i načinu planiranja.

čime. socio-emocionalni razvoj. Važno je osigurati djetetu osjećaj uspjeha. poticajima za određenu aktivnost ili sklop aktivnosti. . kako). nude mogućnost izbora sudjelovanja u manjoj grupi ili samostalnu aktivnost. usmjeravanjem pažnje. te razvojne zadaće (po područjima: motorika. planirani poticaji navode se unaprijed. želje i poruke te prilagođava svoje odgovore različitim stilovima i sposobnostima djece. procjenjuju se postignuća djece. Kroz aktivnost treba poticati i razvoj kreativnosti i mašte. dnevni plan je vrednovanje efekta aktivnosti na djecu (koliko je djece sudjelovalo u aktivnosti. organizacijskim i drugim uvjetima. Odgojitelj priprema okružje u kojem će djetetu omogućiti učenje aktivnim istraživanjem raznovrsnim materijalima. Odrasli reagira brzo i izravno na dječje potrebe. Vrednovanje ostvarivanja plana i programa (tromjesečni plan i program). Odgojitelj treba biti spreman odgovoriti i na potrebe djece koja pokazuju neuobičajene interese i sposobnosti koje prelaze uobičajene okvire prosječnog razvoja. . Startegije planiranje i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa u dječjem vrtiću su: . Djeca uče na pogreškama. i sl. komentira se brojno stanje skupine. Odrasli omogućuju djetetu uspješno izvršavanje zadataka osiguravanjem podrške. poticajnim pitanjima. posebni doprinosi pojedinog djeteta).kratkoročno planiranje – tjedno planiranje je karakterizacija aktivnosti (što) prema sklopovima aktivnosti iz orjentacijskog plana. navode se rezultati suradnje sa roditeljima. jer je dijete cjelovita osoba i ma koliko neke osobine bile razvijene (preme standardima za dob). definira se način realizacije aktivnosti (gdje. 11 . Osnovni organizacijski oblik provođenja programa je dječji vrtić.). U biti. Primjereno planiranje programa temelji se na odgojiteljevu opažanju i praćenju posebnih interesa i razvojnog napretka svakog pojedinog djeteta. Odrasli mogu ohrabriti dijete da pokuša ponovo ili da pronađe druge mogućnosti. Djeci svih dobnih skupina treba osigurati stjecanje iskustva u vanjskom prostoru. Razvojno primjerena interakcija temelji se na znanju odraslih o dobno primjerenom ponašanju u ravnoteži sa svješću odraslih o individualnim razlikama među djecom. projekti. uvijek poticati daljnji razvoj osobina. U razvojno primjerenim programima odrasli osigurava raznolikost materijala i aktivnosti.dugoročno planiranje – tim odgojitelja planira cijelu godinu (zajednička bitna zadaća.dnevni plan – samo je nadopuna tjednog. navode se posljedice promjena u materijalnim. spoznaja. a u odnosu na postavljene zadaće. komunikacija). interakcije s drugom djecom i odraslima. osvrće se na ostvarene aktivnosti i sadržaje koji su za djecu bili posebno vrijedni i atraktivni. specifičnosti u ponašanju djece.Aktivnost koja potiče jednu dimenziju razvoja utječe i na druge dimenzije. konkretizacija u orjentacijskom (tromjesečnom) planu – sklopovi aktivnosti (teme). a dodaju se spontani poticaji za spontano nastale aktivnosti djece.

Važno je imati cjelovit uvid u djetetove specifičnosti i razvojne karakteristike radi osiguravanja uvjeta za optimalan razvoj djeteta. Smisao integracije je svakom djetetu omogućiti najpogodniji program odgoja i obrazovanja čvrsto povezan s roditeljima i djetetovim okruženjem. Krajnji cilj ovakvog pristupa planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju odgojno-obrazovnog procesa je osposobiti dijete, pomoći mu da samostalno gradi i stječe znanje.

12

5.) POTREBE DJETETA I ORGANIZACIJA ŽIVOTA U DJEČJEM VRTIĆU?
Potreba je stanje organizma ili socijalna situacija izazvana određenom neravnotežom, nedostatkom, koje pojedinac može, ali i ne mora biti svjestan. Potreba odražava manjak ili višak nečega što bi, da postoji u odgovarajućoj količini, pridonijelo dobru stanju organizma. Potrebe su pokretači našeg ponašanja, a želja ne mora biti identična s objektivnom potrebom. Osnovne (temeljne, opće) ljudske potrebe tipične su za sve pojedince neovisno o dobi, spolu i drugim obilježjima. To su primarne (osnovne) biološke i socijalne potrebe. Sekundarne potrebe su stečene i individualno različite, a predstavljaju interese, stavove i navike pojedinca. Posebne potrebe se odnose na situaciju u kojoj pojedinac trpi određeni nedostatak, odnosno ima potrebe koje ne može zadovoljiti bez aktivnog sudjelovanja drugih osoba – stručnjaka za pojedino područje rada s djecom koja imaju teškoće u ponašanju, prilagodbi, tjelesnom funkcioniranju i sl. Posebne potrebe su privremene ili trajne veće neravnoteže, zaostajanja ili ubrzanja u pojedinim aspektima razvoja ili razvoja u cjelini, a mogu se izražavati kao potencijalne, prolazne ili trajne. Postoji nekoliko podjela potreba. Najopćenitije klasifikacije su dali A.H. Maslow i W. Glasser, predstavnici humanističke psihologije. Prema Maslowu temeljne ljudske potrebe su: - fiziološke potrebe, - potrebe za sigurnošću, pripadanjem i ljubavlju, - potrebe za samopoštovanjem i poštovanjem drugih, te - potrebe za samoaktualizacijom. On ukazuje da u hijerarhiji zadovoljavanja ljudskih potreba vlada određeni red. Glasser smatra da su sve ljudske potrebe jednako bitne, jer kada postanemo svjesni njihova postojanja, nastojimo ih zadovoljiti. Prema njegovu modelu postoji pet potreba: - potreba za preživljavanjem, - potreba za pripadanjem, - potreba za moći, PSIHIČKE - potreba za slobodom i POTREBE - potreba za zabavom. Osnovna uloga predškolskog odgoja je de pridonosi povoljnom, cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Za odgoj predškolskog djeteta bitne su spoznaje da je dijete različito biće od odraslog čovjeka i da je predškolsko doba temeljno razdoblje čovjekova razvoja gdje se na specifičan način očituju i razvijaju osnovna obilježja, fizičke i psihičke mogućnosti.
13

Za što bolje razvijanje osobnosti djeteta, za odgoj je važna mogućnost prepoznavanja i osjetljivost na djetetove raznovrsne potrebe, a pravovremeno poduzimanje pravilnih radnji kao i njegova slika o tome što dijete može traje tijekom predškolskog perioda. Slika djetetovih mogućnosti i potreba važna je za programiranje, ostvarivanje i vrednovanje cjelovitih kontinuiranih oblika odgoja, kojim se trebaju poticati sve njegove razvojne mogućnosti. Predškolsko dijete ima slijedeće osnovne potrebe: 1. osnovne tjelesne potrebe, čuvanje života i zdravlja (hrana, zrak, igra, boravak u prirodi, . . .) 2. potreba za sigurnošću, nježnošću, ljubavi roditelja i drugih osoba s kojima se dijete susreće 3. potreba za raznolikom stimulacijom koju omogućuje doživljajima i predmetima, bogata i promjenjiva okolina 4. potreba uzajamne komunikacije (koju omogućuje osjetljivost i aktivan odnos odraslig prema djetetu). Uvažavajući cjelovitost razvoja i zbog povoljnog djelovanja u cjelovit razvoj djeteta u svakom se izvanobiteljskom obliku predškolskog odgoja prigodom rješavanja određenih pitanja primjenjuju načela: - da je uvažavanje osnovnih tjelesnih potreba preduvjet razvoja u cjelini - socio-emocionalne potrebe su istog značenja kao i tjelesne, te je njihovo zadovoljavanje preduvjet za spoznajni razvoj i obrnuto. Potrebe su iste kod svih ljudi, bilo da su male bebe ili odrasli ljudi. Stoga se može krenuti od toga da je već mala beba motivirana na neko ponašanje da bi zadovoljila svoje genetske potrebe. U početku su to one uglavnom za preživljavanjem, a kasnije vrlo brzo za pripadanjem i ljubavlju, sigurnošću, zabavom, slobodom i moći. Djeca neprestano uče i usvajaju ponašanja koja ih vode do zadovoljavanja potreba. Kada potreba nije zadovoljena osjećamo, a tako i male bebe i dijete, jaku bol, a kada je zadovoljena osjećamo zadovoljstvo. To je temelj na kojemu dijete uči. Najbitnije su fiziološke potrebe, a po Maslowljevoj teoriji, njihovo zadovoljenje je uvjet zadovoljavanja viših razina potreba: potreba za sigurnošću, pripadanjem, ljubavlju, samopoštovanjem, poštovanjem, samoaktualizacijom. Važno je da su osnovne potrebe djeteta zadovoljene. Maslow nalazi čvrstu vezu između zadovoljenja potreba s razvojem nekih, čak brojnih, crta karaktera. Maslow nadalje smatra, kada je riječ o zadovoljenju potreba u djece, kako se susrećemo s teorijom po kojoj su crte karaktera naučene. Zadovoljenje potrebe za pripadanjem, ljubavlju i poštovanjem dovodi do razvoja svojstva kao što su emocionalna toplina, samopoštovanje, samopouzdanje i sigurnost.

14

odmorom i kretanjem) kao preduvjet za zadovoljavanje socioemocionalnih. stimulativne. Stoga. korištenje u nove svrhe i da po želji djece postaju mjesto za igru i istraživanje). a ipak predvidive okoline koja podržava i razvija spontano izražavanje djetetovih stvaralačkih mogućnosti. garderobnog prostora. uz poštivanje: -individualnog ritma (npr. njegovom fleksibilnom korištenju na razini vrtića i odgojne skupine (dostupnost sanitarnog čvora. stvaranje složene. Organizacija uvjeta života u vrtiću ponajprije mora omogućiti zadovoljavanje temeljnih potreba djeteta. zadovoljavanje djetetovaih potreba. -zaštite od nepovoljnih utjecaja okoline kao što su povrede. za djecu uvijek nove. a istodobno omogućava ostvarivanje pismenosti. stvaranje složene i stimulativne sredine. fleksibilne organizacije vremena i aktivnosti. organizaciju i oblikovanje prostora u kojem dijete živi. a potom razvojnih (osnova humanističkog pristupa). klizno vrijeme obroka s obzirom na dolazak u vrtić i potrebu djeteta. -higijenskih uvjeta. Cjelokupni odgojno-obrazovni program osmišljen je s ciljem pravovremenog i kvalitetnog zadovoljavanja ponajprije djetetovih tjelesnih potreba (za jelom. spoznajnih i drugih potreba djeteta. Organizacija života i rada u vrtiću zahtijeva stalan zajednički dnevni ritam aktivnosti i odmora djece.U zadovoljenju potreba bitni su materijalno-organizacijski uvjeti koji osiguravaju preduvjete za zadovoljenje potreba. buka. organizacija i oblikovanje prostora. bez obzira na druge. a koje su gotovo istog značenja kao i tjelesne potrebe. važna okosnica programskog usmjerenja je osmišljavanje uvjeta za podizanje kvalitete života. -omogućavanje i poticanje motoričke aktivnosti u skladu sa spontanim potrebama djeteta. i samim time i vrijeme neometane dječje igre). te podrazumijeva kvalitetnu i raznovrsnu prehranu. 15 . što dulji boravak djece izvan zatvorenog prostora. mogućnost preoblikovanja prostora. omogućavanje djetetu lijeganje i ustajanje kada je to njegova potreba.

godine života) Da bi se pratio razvoj djeteta treba polaziti od samih početaka i da bi se došlo do nekakve optimale. 16 . spretnije.4 godine. sposobnostima i ponašanju djeteta poradi kojih se ono mijenja te postaje sve veće.6 tjedana: . Uvjeti psihološkog razvoja djeteta mogu se podijeliti prema dobi djece. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 2 .6. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 12 mjeseci. najvišeg dostignuća nekog segmenta razvoja. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 12 .24 mjeseca. razvoju i zbivanju. To se odnosi na psihološki razvoj djeteta u razdoblju od rođenja do 6. živci).uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 5 . Važno je pavremeno mijenjati njihove oblike i boje. fleksibilan i odvija se u socijalnom kontekstu. polutvrde i dobro konstruirane igračke da ih dijete može vidjeti. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 4 . uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 3 mjeseca.6 tjedana.8 mjeseci. Razvoj je slijed promjena u osobinama.18 i 18 . prilagodljivije. te pokušati kasnije kada djete bude zrelije. odgoj).dirati ili baratati s njima. 9. U razdoblju od 6 tjedana do 3. 8. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 3 . ako dijete negativno ili uznemireno reagira na to treba pričekati. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 8 . ovisno o razvoju neuroloških struktura (mozak. 6. godine života.Vizualna stimulacija – na desnom rubu dječjeg vidnog polja treba postaviti 80% vremena mobil od jakih kontrastnih boja.14 mjeseci. 1. 5. u ovom smislu psihološkog razvoja. što je domena područja praćena razvoja djece predškolske dobi. Na dječji razvoj utječu nasljedni (biološki.3 godine.5 mjeseci treba u udaljenosti od djetetovih očiju oko 20 cm povremeno postaviti ogledalo.) KRITERIJI I UVJETI PSIHOLOŠKOG RAZVOJA PERDŠKOLSKOG DJETETA? (psihofizičke osobine djeteta od 1.Socijalna stimulacija – stvaranje osjećaja sigurnosti i povjerenja da će okolina zadovoljiti njegove osnovne potrebe. Dječji razvoj je dinamičan. 3.6 godina. 4. sposobnije. udarati. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 4 . odnosno do polaska u školu. 2. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 4 . od rođenja do polaska u školu: 1. uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 5 . ovalnih oblika s nacrtanim nosom i očima 30 cm od dječjih očiju.5 godina. itd. do 6. 10. . 7. genetski) i okolinski utjecaji (učenje. Svaki razvoj mora imati svoje kriterije i uvjete koji pokazuju put ka pravilnom razvoju djeteta. odnosno svega onoga što vidno uvjetuje i predočava pravilne psihološke procese i osobine u njihovom nastanku. društvenije.

4. odnosno verbalizacijom svake radnje. zadovoljavanjem njegove trenutne potrebe.Stvaranje osjećaja sigurnosti i povjerenja da će okolina zadovoljiti njegove osnovne potrebe. 2. ostavljanjem djeteta kada je umireno i zadovoljno. dodirom). traženje i dobivanje pažnje odraslog. . a kaka počne puzati ta površima treba biti veća.Svaku aktivnost odgojitelja i djeteta. čak ni kada se pokaže javljanje tih novih pokreta. naročito zajedničku.Omogućiti djetetu započinjanje interakcije. čitanja sasvim kratkih priča. uspostavljanje veze na pogled.Na primjer. te ono vježba i eksperimentira s novim aktivnostima. slaganje tornja). organiziranja jednostavnih igara (ku-kuc. treba pratiti govorom. 3. ostavljanje djeteta kada je umireno i zadovoljno. postupcima – prihvačanjem bilo koje dječje inicijative uz reagiranje govorom ili igračkom.Osigurati adekvatne igračke – djetetu se daju takve igračke kojima može samo baratati. tepanje. .14 mjeseci: . dodir.Gotovo isti uvjeti i interakcije kao i u razdoblju od 3 mjeseca. govorom. smješak. obraćanje djetetu kratko i umirujućim glasom te ostavljanje djeteta kada je umireno i zadovoljno – reagiranje na dječju inicijativu. reagiranje i dolazak na plač i ostale ″pozive″. . Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 3 mjeseca: . glasanje (reagiranje glasom. bez pomoći odraslog. 17 . govora i razgovora. ali ne baš uvijek reagirati na zahtjev za interakcijom 5. postupcima – reagiranjem na pozive djeteta.Ne požurivati motoričke vještine – dijete se ne smije postavljati u nove položaje.Omogućiti djetetu bogat socijalni život. uspostavljanje veze na pogled.čim se dijete može okrenuti s leđa na bok treba mu osigurati površinu za igranje. . smiješak. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 12 mjeseci: . zadovoljavanje djetetove potrebe. . tepanjem. Uvjeti psihološkog razvija djeteta od 5 . ali uz više igranja. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 8 .8 mjeseci: .Osigurati prostor i odjeću koja ga ne sputava . jer dijete samo mora odlučiti kada je spremno za zauzimanje novog položaja. uz uzimanje djeteta u ruke. . te reagiranje na zahtjev odraslog.Stvaranje osjećaja sigurnosti i povjerenja da će okolina zadovoljiti njegove osnovne potrebe. te uz osiguranje baratanja ili diranja igračaka u krevetu.Obraćanje djetetu kratko i umirujućim glasom.

Potrebno je da je dijete aktivno. pojava. hranjenja ili mijenjanja pelena. ritam i način zadovoljavanja primarnih potreba.24 mjeseca: . Važna je optimalna količina novih doživljaja.Poticanje simboličke igre – odnosno igre u kojima dijete oponaša radnje i osobine ljudi. . . Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 2 . punjenje i pražnjenje.Olakšavanje odvajanja od roditelja – omogućiti djetetu izražavanje već stečenih navika i ponašanja. Treba postaviti jasne i ralistične granice što se smije. . nego mu omogućiti isprobavanje granica do kojih može samostalno doći u svakodnevnim aktivnostima.Recipročno služenje igračkama – nakon intenzivne interakcije s odgojiteljem dijete se stavlja u prostor s adekvatnim igračkama 6.Govor odraslih – svaka zajednička aktivnost djeteta i odraslog treba biti popračena govorom. postupno produžavanje boravka u jaslicama. korištenje prijelaznog objekta. jer je tada odgojitelj potpuno posvećen djetetovim akcijama i reakcijama. željom za utjehom ili nekim komentarom. upotrebljavati riječi koje dijete razumije. . Kada dijete dođe s pitanjem. ne pretrpavati okolinu.. izražavanje.18 i od 18 . te povremeno mijenjati materijale i igračke. da je samostalno u toj aktivnosti i da mu jednostavni i bezopasni materijali omogućuju otkrivanje i učenje bez neposredne pomoći odgojitelja ili drugog odraslog. U toj je fazi važno uočavanje i uvažavanje dječje inicijative. a što ne smije. eksperimentiranje.Potrebne su intenzivne interakcije između djeteta i odgojitelja – najbolji trenuci za intenzivan odnos s djetetom su: za vrijeme kupanja. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 12 .3 godine: .Osiguravanje motoričkog i spoznajnog razvoja – omogućiti djetetu istraživanje prostora s bezopasnim i zanimljivim stvarima iz svakodnevne upotrebe. životinja. ali ih proširivati novim rječnikom. Ponašanja opasna za dijete i druge treba jasnim. jednostavnim i dosljednim postupkom prekidati. rastavljanje. U toj fazi ne smijemo posramljivati dijete. sastavljanje. dostupnost jednostavnih i bezopasnih stvari i igračaka koje omogućuju isprobavanje. 18 .Osiguravanje razvoja samostalnosti i nezavisnosti – omogućiti djetetu razvijanje osjećaja vlastite sposobnosti. 7. odrasli treba prihvatiti komunikaciju. Jezik mora biti jednostavan. te koje proizvode zanimljive zvukove i posljedice za dijete koje se njime bavi. predmete. . a dječju radoznalost preusmjeriti na bezopasnu aktivnost. boravak roditelja u jaslicama.Osiguravanje motoričkog i spoznajnog razvoja – stvarati uvjete za samostalnu aktivnost. Umjesto upozorenja i zabrana učiti dijete kako može bezopasno obaviti željenu aktivnost pomoću demonstriranja jednostavnih radnji.

Osiguravanje razvoja kontrole i izražavanje emocija – stvarati atmosferu sigurnosti i zadovoljstva kod djeteta.Govor odraslih – važno je da odgojitelj pokuša razumjeti što nam dijete želi reći..Omogućavanje intelektualnog razvoja – važno je "mišljenje ruku". 8. omogućavati uporabu govora u pričanju i prepričavanju doživljaja. Uvjeti psiholiškog razvoja djeteta od 3 . .Poticanje simboličke igre – neophodno je da se odgojitelj pred djecom igra i prikazuje aktivnosti i radnje odraslih o kojima djeca već imaju iskustva. te podržavati radoznalost koja se u ovoj dobi naročito izražava u postavljanju pitanja "Zašto?".Djetetu treba pokazati da je postiglo uspjeh. ali i poticanje upotrebom govora. pri tome se mora paziti da mu pohvale ne postanu važnije od rezultata. . 19 .Osigurati blizinu odraslog – kako bi se spriječile neugodne posljedice istraživanja. gdje odgojitelj treba biti model prihvatljivog izražavanja svih emocija. odnosno poštivati inicijativu djeteta.Osiguravanje razvoja samostalnosti i nezavisnosti – omogućavanje doživljajauspjeha u aktivnostima. odgojitelj mora biti model prihvatljivog ponašanja i izražavanja svih emocija. odgojitelj ne mora biti stalno u interakciji s djetetom.Osiguravanje osjećaja nezavisnosti i samostalnosti – osigurati takve aktivnosti u kojima dijete vidi rezultat svojeg djelovanja i doživljava vlastitu sposobnost i kompetentnost. Sredstva za igru trebaju biti takva da djecu asociraju na radnje odraslih. Omogućavanje doživljaja uspjeha iz rezultata aktivnosti. . treba se koncentrirati na ono što dijete smatra važnim. . u ovoj fazi odgojiteljevo obraćanje djetetu treba biti dulje i složenije. jer se na taj način stvara ovisnost motivacije o vanjskim. . a ne iz usporedbe s drugom djecom. te je potrebno stjecanje iskustva kroz sve senzorne puteve. ali treba biti prisutan tako da dijete može dobiti komentar. odnosno na ulogu u igri. potporu ili pažnju ako je traži.Osiguravanje razvoja kontrole izražavanja emocija – stvarati atmosferu sigurnosti i zadovoljstva kod djece.Izbjegavati bilo kakvo posramljivanje djeteta . a ne unutarnjim potkrepljenjima. . ozljede ili neuspjeh.4 godine: . .Poticanje simboličke igre – neophodno je da igri odgojitelja pred djecom prethodi zajedničko iskustvo djece o radu i aktivnosti odraslih. .

). jer one postaju previše ovisne o mišljenju drugih i doživljavaju uspjeh samo vanjskim pohvalama. itd. stavljanje u skupove. uzimanje u obzir dječje inicijative očituje se i u odgovaranju na dječja pitanja. redanje (pojmova broja i količina). plodovi. . nestereotipne uloge u igri uz veliko bogatstvo materijala za igru. . treba umanjiti važnost pohvale. traženjem da zamisle kako bi još. omogućavanje aktivnosti koje dijete preuzima na vlastitu inicijativu (uz poduzimanje mjera opreza).Omogućiti aktivnu upotrebu govora – ne samo u pasivnom slušanju. . spajanje. jako je važno da se točno odrede granice između zbilje i mašte te da dijete ne izgubi pojam o toj granici. . Odgojitelj treba nastojati što više naglasiti vrstu uspjeha.5 godina: . razdvajanje. . što bi bilo kad bi. tj. tj. .Osiguravanje razvoja kontrole emocija – omogućiti da izraze i prepoznaju svoje emocije. .9. . boji. nego i u aktivnom pričanju i prepričavanju. razvijati kod djeteta "unutarnji" osjećaj uspjeha. . bez unutarnjeg pravog doživljaja. odnosno stvaranje perciptivnih predodžbi kroz sve senzorne kanale – za to je potrebna primjena konkretnog materijala. 20 . baratanje predmeta za stvaranje pojmova (količine. . štapići. krugovi. . . kako se osjećaju i da pokušaju analizirati zašto se tako osjećaju (uz pomoć odgojitelja koji im pitanjima razjašnjava unutarnje doživljaje). . omogućiti raznolike i nove. bez tuđe pomoći. slaganje. za pravljenje hrpica.Omogućavanje osjećaja vlastite efikasnosti (kompetentnosti) – djetetu treba omogućiti doživljaj uspjeha u onome što poduzima.Kontrola impulzivnosti i razvijanje refleksivnosti – stvaranje navike kod djece da razmisle prije nego što odgovore.Poticanje simboličke igre – omogučiti djeci uočavanje raznolikosti radnji odraslih u svakodnevnim situacijama (posjete. da verbalno izraze što osjećaju. .Omogućavanje intelektualnog razvoja. promatranje. doživljaj uspjeha dijete može imati onda ako uvidi da je nešto postiglo svojim zalaganjem.Poticanje maštovitosti i kreativnosti u izmišljanju – davanje ideja za variranje. čepovi. odnosa). pločice nejednake veličine za slaganje po redosljedu.Osiguravanje razvoja inicijative – davanje slobode za istraživanje i eksperimentiranje. kako bi drukčije.Koristiti socijalne igre kod postavljanja granica neprihvatljivog ponašanja – i objašnjenja razloga za to na djetetu prihvatljiv način. doživljaj uspjeha dijete postiže i iz pohvale odraslog. naročito kod djevojčica. igranje materijalom: zrnca. . susreti i dr. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 4 . kamenčići.

ali vrlo često ljutnjom reagiraju kada im se ometaju planovi i kada im se ne priznaje njihova inicijativa (podsmjehivanje.poticanje djetetovog govora je vrlo važno jer već koriste sve vrste rečenica. djeca su sve više samostalnija u obavljanju nekih životnih radnji (pranju zuba. hvalisanje.omogućiti i poticati djecu na suradnju s drugom djecom. uzimanju zaštitničkog odnosa prema mlađima. osnove gramatičke srukture i sl.djeca izražavaju emocije na socijalno prihvatljiv način. ruku. psovanje. prisutna je i dalje igra uloga. oblačenju i svlačenju. apstraktnih pojmova. 21 .10. gdje bolji i dominantniji preuzima inicijativu. ruganje). .6 godina: Kod djece te dobi znatno je vidljiv pomak u svim aspektima optimalnog psihološkog razvoja . lica. poticati stvaralačku igru u kojoj se često igračke koriste na novi način. ali još uvijek vole prisutnost odrasle osobe. .omogućiti društvene i sportske igre sa što većim brojem djece ili odraslih. . na stvaranje prijateljstva. pružiti im materijale za konstrukciju. pojava empatije i simpatije je dominantna. Uvjeti psihološkog razvoja djeteta od 5 . te treba: . spremanju na spavanje).

) NEODVOJIVOST NJEGE. Za uspostavljanje socio-emocionalne veze djeteta i odgojitelja potreban je određeni stupanj socijalne interakcije i stimulacije. To je najbolje razrađena cjelina jer čini osnovu odgojnog rada – odgoj s djecom. Djeca bi u jaslicama trebala imati prilike i mogućnosti naći sve ono što im je potrebno da rastu psihofizički i oblikuju se u socijalnom i humanom pogledu. ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE U JASLICAMA? Dječje jaslice su jedna od prvih dječjih potencijalnih sredina. odgoja i obrazovanja djece u jaslicama je izmjena odgojnih podtupaka odgojitelja. Sve je više male djece koju roditelji povjeravaju dječjim jaslicama i to u dobi od navršane prve do navršene treće godine života. Četvrta. peta. Temelj procesa njege. Izbor aktivnosti. 22 . Postupci odgojitelja u skaldu s intencijama programa trebali bi biti primjereni djeci i situaciji. organizacija prostora i planiranje imaju smisla samo onda kada odgojitelj zna pravilno postupati s djecom. Izrađen je protokol koji predstavlja hipotezu – on odgojitelju može biti model kako treba postupati. Razvoj govornog izraza djece ovisit će o uspješno uspostavljenoj socio-emocionalnoj vezi i provođenju neverbalne i verbalne komunikacije između odgojitelja i djeteta. Odgojitelj pomoću protokola može procijeniti svoje postupke. To je šest postupaka u kojima je naglasak na ublažavanju rastanka djeteta od roditelja. dakle u vrijeme kada je intenzitet rasta i razvoja vrlo izrazit. Jaslice bi trebale biti "produžena ruka" majke i oca. artikulirati svoje postupke. da se svako dijete koje se u njima nalazi potvrđuje kao ljudsko biće u pogodnoj atmosferi sigurnosti i emotivne povezanosti s odraslom osobom. jaslice preuzimaju i obvezu pružanja poticaja za razvoj dječjih potencijala. uvažavajući njihovu dob i situaciju. kada zna pravilno. Protokol je podijeljen u sedam cjelina. prvim načinima istraživanja u društvu druge djece koja će svakom pojedincu biti i dobro došli poticaj. da zadovoljava svoju potrebu za djelovanjem. To znači da pored uobičajene tjelesne njege. uloga odgojitelja je vrlo suptilna i trajna – odgojitelj stalno bira svoju ulogu i koja će to biti. U prvoj cjelini s naslovom "Primanje djece u jaslice" naglasak je da se institucija prilagodi djetetu. a ne dijete njoj. trebali bi omogućiti djeci veću slobodu u izboru aktivnosti. Treća je cjelina njege i hranjenja djeteta. Pasivnost djeteta je najkarakterističniji znak odgojiteljeve neuspješnosti (rutinsko obavljanje aktivnosti u svakodnevnim životnim situacijama). kako organizirati proces njege i odgoja djece u odgojnim skupinama. Druga cjelina odnosi se na jutarnje primanje djeteta u skupinu. a dijete ovladalo nekim temeljnim sposobnostima značajnim za kasniji život i djelovanje u ljudskoj zajednici. šesta i sedma cjelina odnose se na organizaciju aktivnosti u kojima je naglasak na postupcima odgojitelja u organizaciji zajedničke aktivnosti djece i odgojitelja.7. istraživanjem.

nedostatak poticaja. Govorna komunikacija nužna je i sastavni je dio simboličkih igara. i u ovoj dječjoj dobi. i važne su reakcije odgojitelja na neverbalne i verbalne iskaze djeteta jer pozitivne reakcije motiviraju dijete. poticati ih na interakciju. Djeca najviše komuniciraju s odgojiteljem. Ako odrasli koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu poštuju tu činjenicu. U jaslicama. nesmetano će se provoditi aktivnosti. rekonstruira aktivnosti njege i hranjenja. u paru i promatrano dijete samo sa sobom. komunikacije s odraslom osobom može se očitovati u zaostajanju prijelaza neverbalne u verbalnu komunikaciju. Cijeli se proces njege i odgoja odvija u vanjskim i unutarnjim jasličkim prostorima. u jaslicama će biti kreativna djeca. u ovoj aktivnosti. prerađuje. najčešće imitira. Cjelovit pristup njege i odgoja djece u jaslicama podrazumijeva povezivanje svih sastavnica. najvažnije je stvoriti djetetu potrebu za govorom i treba brinuti o raznolikosti situacija. Socijalni odnosi među djecom u trećoj godini života u stalnim odgojnim grupama mnogo su brojniji i složeniji. vježbati će svoje sposobnosti i vještine. samo sebe stavlja u situaciju koja zahtjeva određenu i raznoliku upotrebu govora i samo odmjerava svoje snage i sposobnosti. odgojitelji i drugi suradnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu. ali im istodobno i omogućivati osamu. Okružje će povezivati djecu. 23 .Za razvoj govora odlučujuću ulogu ima odrasla osoba – odgojitelj. bilo da su inicirane od djece ili odgojitelja. Prve manifestacije simboličke igre najčešće su događaji neposrednog djetetovog iskustva. Komunikaciju u mlađim i srednjim jasličkim grupama uglavnom uspostavlja odgojitelj jer se djeca rijetko obraćaju njemu. a odgoj i obrazovanje predstavlja stimulaciju cjelovitog psihofizičkog razvoja djeteta. djeca koja brzo uče i vesele se samostalnim pokušajima. ali su sva jednako vrijedna. zatim u aktivnosti malih grupa. biti fleksibilni i otvoreni prema potrebama djeteta. U prikupljanju podataka o djetetu uključeni su roditelji. Simbolička igra javlja se pri kraju senzomotoričkog razdoblja. Činjenica je da je dijete najvažnije u odgojnoobrazovnom procesu. uredno i primamljivo djeci koja su u središtu cjelovitog pristupa. U mlađim grupama to su uglavnom neverbalne akcije djeteta upućene odgojitelju. Odgoj i njegu djece u jaslicama nije moguće promatrati bez odgoja i njege djece u obiteljskom domu. Suradnja obitelji i institucije je nužna za postizanje optimalnih rezultata. To okruženje treba biti sigurno. da je svako dijete različito. Vrijednost simboličke igre je i u tome što dijete samo organizira aktivnosti. te svi moraju surađivati. njegom se zadovoljavaju osnovne potrebe djeteta (biološke i one za sigurnošću). U takvom jasličkom okruženju djeca će se slobodno kretati i istraživati.

osobito je važan njegov pristup djeci. poticaje i ograničenja. te da 24 . namještaj. nužno je da se svako dijete u svakom trenutku poduzimanja konkretne odgojno-obrazovne akcije u vrtiću osjeća nesputanim i sigurnim. a njemu samom pružiti poticaj. Poticajno djeluju na razne vrste pitanja. odnosno da bi ono bilo dosljedna poticajna sredina. bezvrjedni i otpadni materijal iz kojeg će djeca odabrati nove simbole za igre ili će dio tog materijala koristiti za radne aktivnosti. izazova za upoznavanje s nečim. Poznate su nam i didaktičke igračke koje su date s mogućnošću prethodnog spontanog manipuliranja. jer kroz materijalnu okolinu dijete prima informacije o sebi i drugima. odnosno onim što može odušaviti i djecu onda će njegovo oduševljenje prelaziti na djecu. Poticaji su važni elementi djelovanja iz sredine na razvoj pojedinca. MATERIJALA I VREMENA ZA DJEČJE AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI? Organizacija prostora. Poticaji mogu biti vezani uz nove igračke. Dijete iz prostora u kojem živi prima važne poruke o sebi i drugima.) ORGANIZACIJA POTICAJNOG PROSTORA. materijala i vremena u dječjem vrtiću reflektira se na odgojni proces i na razvoj djeteta. otkrivanje. ostvarivanja. odnosno da njegov odgovor ne bude obavezno u skladu s očekivanjem. pa tako i prostora. alat. Organizacija rada vrtića. nema nikakvog razloga da se to spriječava. bitni je aspekt programiranja. predmeti i materijali za aktivnosti djece se trebaju strukturirati uz što veće uvažavanje dječjih potreba i mogućnosti. Poticaji imaju vrijednost pokretača. stvaranje. Organizirane posjete kao dio direktno vođenog rada pokazale su se kao vrlo poticajne za dječje slobodne aktivnosti. sredstva i igračke u vrtiću trebaju biti pažljivo i stručno odabrani. Odgojitelj mora biti osjetljiv na to da svako dijete pokrene na akciju. za traženje. Dijete ih može koristiti u naučenom značenju kao didaktičke igračke. Ako je odgojitelj sposoban da se oduševljava djecom. istraživanje. riješavanje uočenog ili mentalno nastalog problema. shvaćajući kao akciju i interes djeteta za djelatnosti drugih. učenja i aktivnosti djeteta. praćenja i vrednovanja svakog oblika odgoja. ali ako mu u nekim trenutcima odgovara da u njima vidi simbole za nešto drugo. Oblikovanje prostora u funkciji razvoja. usklađeni s dječjom razvojnom dobi i i potrebom. Organizacija prostora je priprema fizičke sredine djeteta -materijalnog konteksa. Vrtić i dobar odgojitelj imaju uvjete za ostvarenje više raznovrsnih poticaja za dječje slobodne aktivnosti. Prostor.8. za istraživanje i otkrivanje. i namjera im je da potiču dječju akciju organiziranja prostora i vremena koji pripadaju samo njima. poticaje i ograničenja za svoje aktivnosti i djelovanje. Prostor. Velik poticaj na djecu ima odgojitelj. zato što je vrtić u pravilu namjenski organizirana pedagoška sredina. predmete. Pružanjem poticaja pružamo i priliku da dijete na njih odgovori ili ne odgovori. Da bi djelovanje vrtića bilo što efikasnije. mora biti prilagođena potrebama djece.

. . vaga. . . kao što i u vrijeme vođenih aktivnosti. a maštovito dijete dopuniti i pretvoriti u pogodne simbole. Oblikovanje vremena i prostora mora uključivati i dječju inicijativu dinamikom traženja. kutići (obiteljski. Vanjski prostor ne može biti organiziran isto kao i unutrašnji. . voda. Oblikovanje prostora služi kao poticaj i izazov djetetu i odgojitelju: potiče na kreativnost i stvaralaštvo. termometri. pijesak. . prirodnine. motorički razvoj. stvaranja. . . U prostorijama za dnevni kontakt djece postoje organizirani tzv. Teško je nabrojati sve što bi maštoviti odgojitelj mogao ponuditi kao poticaj. . pošte. a i roditelj i svi su u interakciji i komunikaciji. igru. ljekarne. otkrivanja.). Bitno je da se uvijek ide na ruku dječjoj inicijativi i slobodi.svaka situacija sadrži u sebi potencijalne odgojno-obrazovne razvojne efekte koji naravno ne moraju biti istovjetni za svako dijete. . penjalice. vode i pijeska. Organizacija fizičkog okruženja (poticajnog prostora) razvija kod djece osjećaj sigurnosti. trgovine. samostalnost. Kutići se oblikuju različitim meterijalima – već gotovim kompletima i igračkama. dodavati i neupotrebljive kućanske aparate. . 25 . prirode. trebao bi sadržavati igrališni dio (pješčanici.). pozitivnu sliku o sebi i drugima. . .) oni se formiraju ovisno o dječjim interesima i željama. Materijale je nužno obogaćivati – dodavati nove. likovni. ali i neoblikovanim materijalima. dekora. Ukupno vrijeme. mogu nastati situacije kada treba učiniti ustupak snažno motiviranim dječjim spontanim interesima. klackalice. spoznaju o različitim oblicima izražavanja i stvaranja. Spoznajnom i funkcionalnom razvoju djece posebno mogu pridonijeti predmeti s kojima će djeca eksperimentirati (magneti. a time i mijenjanju i razvijanju samih sebe. tkaninu. tobogani. inicijativu. I u vrijeme slobodnih aktivnosti mogu nastati potrebe individualnih ili grupno usmjerenih pedagoških akcija. U cjelodnevnom boravku djeteta u vrtiću određeni vremenski isječci omogućuju najviše slobodnih aktivnosti. . . Prostor je mjesto gdje se svjesno igraju odgojitelj i djete. pješčani sat. glazbeni. manipulativni. Samo u takvim situacijama djeca mogu biti pravi akteri mjenjanju svoje sredine. frizera. građevni. odjeću. prostor namjenjen prometnom odgoju i vanjski kutić prirode. raspoređeno između slobodnih i direktno vođenih aktivnosti ne može i ne smije biti direktno razgraničeno.

Roditelji i najbliži daju prvi materijal koji predstavlja osnovu daljnjeg razvoja pojma o sebi. njegovih djelova i mogućnosti korištenja (otkriće sebe kao "ja" i što taj "ja" sve može učiniti i ostvariti). Lice govori svakom djetetu je li prihvaćeno ili odbačeno. Boravak djece u vrtiću može biti poticaj individualnosti. rivalstvo koje neće i ne može dugo trajati. Svijest i slika o sebi počinju se oblikovati u najranijem djetinjstvu otkrivanjem i istraživanjem vlastitog tjela. Odgojitelj mora biti osjetljiv za potrebe svakog djeteta. kada se radi o spoznavanju svoga "ja" dijete je prepušteno samom sebi. Odrasli moraju utjecati na djetetovo formiranje svijesti o sebi. Otkrivaju mogućnost kontrole vlastitih djelova tijela. Jedna od njih je ta da je slika o sebi ili self koncept sistem pojmova koji su jednoj osobi dostupni prilikom pokušaja da sebe opiše i da definira svoja unutrašnja stanja. ali u najgoroj varijanti ne 26 . Pojam o sebi formira se u interakciji s drugim ljudima. voljeno. ali je pitanje koliko je u toj spoznaji prisutno djetetovo "ja" i što je s djetetom u tom svijetu. inspiracija i izazov u odmjeravanju snaga i sposobnosti. S obzirom na reakcije odraslih na dijete. Djelovanje djece unutar skupine ima neke prednosti u oslikavanju osobnosti i slike o sebi. To je važan doprinos stvaranju slike o sebi.9. fizičkoj i socijalnoj sredini. Integracija pojedinca s grupom jedan je od primarnih zahtjeva za dijete s dolaskom u vrtić. i stječu sliku što sve mogu učiniti i ostvariti. otkrivaju vlastito "ja". Djetinstvo postavlja prve konture (naznake) slike o sebi koja će sadržavati pozitivno/negativno lice/naličje. već je dijete u tom procesu okrenuto odraslima koji su dobri partneri u spoznavanju vanjskog svijeta. Međutim. U suživotu se izražavaju (ne)prijateljski osjećaji. njegovih interesa i osjećaja. Spoznaja sebe težak je i kompleksan zadatak. jer gubitak individualnosti na širem društvenom planu znači gubitak samostalnog odlučivanja i odgovornosti. ogledalo koje im šalje i prima poruke o njima samima. U svakodnevnom pedagoškom radu u dječjim vrtićima vodi se računa o djetetovim znanjima o vanjskom svijetu. Djetetova spoznaja svijeta nije samostalna. dok istovremeno znaju mnogo o svojoj fizičkoj i društvenoj okolini. ono postaje svjesno sebe.) RAZVOJ SLIKE O SEBI KOD PREDŠKOLSKOG DJETETA I POSTUPCI ODGOJITELJA? U literaturi se navode različite definicije pojma slika o sebi. Djeca su jedno drugom poticaj. Među predškolskom djecom ima mnogo djece koja ne znaju svoju boju kose ili očiju. Tokom vremena odgojitelj mora biti osjetljiv da integracija djece ne bude na štetu djetetove individualnosti i spontanosti. U djetinjstvu je važno da slika o sebi (i to pozitivna) bude poticaj daljnjem razvoju i ostvarivanju sebe i vlastite slike o sebi. Važna je spoznaja svijeta. bilo da ju dijete prihvaća ili ne. ali može biti i rizik.

Pri razgovoru odgojitelj se trba spustiti na dječju razinu (fizički). Elementi opće slike o sebi: 1. zato polazak u vrtić za neku djecu znači šansu za promjenu u smislu korekcije slike o sebi. svijest o psihološkom "ja" – misli. 3. Vršnjaci predstavljaju značajnu novost za dijete. emocije. kognitivni aspekt . Tijekom svog rada u grupi. Ono što se u komunikaciji s roditeljima utemelji. reakcije drugih. svijest o fizičkom "ja" – imenovanje svojih djelova tijela. . potrebe. pružanje podrške dječjem JA. dopustiti djeci da promatraju kako bi se prilagodili novoj situaciji. Tako često djeca prihvaćaju i ponavljaju najnametljiviji odgovor nekog djeteta.ako proces analiziramo kronološki. 2. odgajatelj često registrira samo one odgovore koje želi čuti. . emocionalni aspekt . svijest o socijalnom "ja" – spoznaja o pripadnosti skupini. Odgojitelj bi trebao biti osjetljiv na dječju potrebu za pažnjom. tj. funkcije i svojstva. jer dijete tako uči kontakt očima s drugim ljudima. dijete će imati više podataka za formiranje slike o sebi. ali nije nemoguće. znanja o socijalnom ponašanju. morala bi biti bez omalovažavanja cjelokupne osobnosti. Stoga je jako bitno da odgojitelj posjeduje senzibilitet za djecu koja nisu dovoljno glasna i nametljiva i za onu koja misle drugačije. osjećaj topline i poštivanja. Dolaskom djeteta u vrtić važno je da ga odgojitelj primjeti da je došlo. socijalne i intelektualne funkcionalnosti. što su one bogatije. jer time se djetetu pruža pozitivna pažnja i osjećaj važnosti. . Osnovna obilježja procesa spoznaje su: 1. Osigurati djeci jednoznačne i jasne poruke s pozitivnim konotacijama. važno je da odgojitelj ostvari kvalitetnu komunikaciju s djetetom. ne koristiti zapovijedi. Komentirati novosti o izgledu. socijalni aspekt – dijete inspiracije o sebi dobiva od ljudi iz svoje okoline. Povučenu djecu poticati i isticati među vršnjacima i davati takvoj djeci pažnju. Za stvaranje bolje komunikacije između djeteta i odraslog/odgojitelja potrebno je stvoriti mogućnosti i uvjete koje će djeci omogućiti upoznavanje vlastitog tijela. Svaki novi susret s ljudima je šansa za promjenu. Odgojitelj se treba obraćati grupi i svakodnevno provoditi aktivnosti koje doprinose upoznavanju sebe. osloviti ga imenom. treba stvoriti ugodnu atmosferu u skupini. Odgojitelj bi svako dijete trebao pozdraviti ulaskom u vrtić.(ja je objekt koji dijete spoznaje) 2. kao i mogućnosti emocionalne. i tek onda unutrašnji doživljaji 3. 4. želje. niti usmjerena na određeno ponašanje. svijest o aktivnom "ja" – tipična ponašanja. 27 . vlastite sposobnosti i mogućnosti. onda se prvo izdvajaju znanja o fizičkom identitetu. Podrška ne smije biti kritična. pri tome gledati djetetu u oči.govoti ništa. kasnije se teško mijenja.

Ono mora prepoznati da je cijenjeno. To je vidljivo iz njihovih izjava (npr.razvoju emocionalne stabilnosti . a djecu doživljavati kao individue sposobne činiti nešto zbog sebe samih (unutrašnja motivacija) i vrijedne kao osobe. Kod četverogodišnjaka i petogodišnjaka. 28 .pozitivnom odnosu preme drugome. počinje se razvijati i svijest o socijalnom "ja".povećanju vjerojatnosti uspješnog nošenja sa stresom u životno nepovoljnim uvjetima. Ako su u cijelosti dječja iskustva iz dana u dan i iz mjeseca u mjesec. imati sposobnost gledanja stvari s tuđeg stanovišta.prihvaća sebe takvim kakvim jest . . razvija se odrastanjem i pod utjecajem je kognitivnih i socijalizacijskih varijabli. povjerenju u druge .Pozitivna slika o sebi doprinosi: . samopoštovanju . Uključenost u socijalno okruženje potiče djecu da se uspoređuju s drugom djecom kao i sa slikom onoga na koga bi htjeli biti nalik. djeca ne samo da počinju razumijevati sve više o sebi. Šestogodišnje dijete razlikuje psihološko (unutarnje) od fizičkog (pojavnog) "ja". obično do prvih nesuglasica – ali nam pokazuju razvoj svijesti o pripadanju). zna loše strane . zna svoja ograničenja. više ugodna nego neugodna.samopouzdanju. Samovrednovanje. vrijedno truda. više uravnotežena nego neuravnotežena. više brižna nego nebrižna. zna što može. Često ih zna precjenjivati. da su mu drugi skloni i da ga podržavaju. Dijete mora vjerovati odgojitelju i članovima skupine kako bi mogao otvoreno izražavati svoje osjećaje. "Ovo je moj prijatelj" – ta prijateljstva su kratkog vijeka. osobito u igri sa starijom djecom. Odgojitelj će nastojati ulijevati djetetu osjećaj sigurnosti i ohrabrivati ga tijekom boravka u skupini. trebao bi podržavati demokratske odnose u skupini. Odrastajući. Odgojitelj bi trebao biti optimističan. uz svijest o fizičkom i aktivnom "ja". Karakteristike djeteta koje ima pozitivnu sliku o sebi: . njegovi će osjećaji prema sebi i svijetu biti pozitivni. nego počinju i vrednovati te informacije.poznaje sebe. ali ih drži u čvrstoj vezi i negira mogućnosti njihovog nesklada (nesklada motiva i osjećaja s jedne strane i ponašanja s druge strane). kao i znanje o sebi .voli sebe Trogodišnje dijete ima jasnu predodžbu o fizičkim mogućnostima na osnovu vlastite provjere iz aktivnosti. Za poticanje pozitivne slike o sebi kod djeteta važna je odgojiteljeva osobnost i stručnost.boljem školskom uspjehu. promatrati druge ljude kao potencijalno prijateljske i vrijedne truda.

kako bi došli do željenog spoznajnog cilja. U najopćenitijem smislu. "Reggio pedagogiji".10. ali nenametljive intervencije odgojitelja. to je plan aktivnosti.razvijanje određenih potencijala i sposobnosti te usvajanje određenih vještina. 29 . gdje se doživljajno uči. . U njemu dolazi do povezanosti i ispreplitanja niza praktičnih i intelektualnih aktivnosti koja potiču gotovo sva područja dječjeg razvoja. a ne odgojitelj. Tijekom rada na projektu odgojitelj može pomoći djeci da formuliraju što bi sve radom na projektu mogli i željeli doznati. Neka će djeca do toga doći spontano. Rad na projektu poduzimaju djeca u suradnji s odgojiteljem. Omogućuje djetetu učenje na pripodan način. a neke će potaknuti vješte. te u situacijama u kojima je motiviran za traženje odgovora u skladu s vlastitim stilom učenja. Program se osmišljeno počeo koristiti u Italiji. a istodobno i druga djeca imaju veće mogućnosti za razvoj svojih potencijala. užu ili širu. te samostalno razmišljajući i zaključujući. u tzv. promatrajući. a po mogućnosti se nastoji uključiti roditelje. aktivirajući pri tome svoje potencijale i razvijajući mnoge sposobnosti. istražujući i poduzimajući određene aktivnosti. te usvoje određene vještine da se potakne uspješniji socio-emocionalni razvoj djece. Osnovna mu je pretpostavka da radeći na nekom projektu. djelatnike vrtića i širu društvenu sredinu. djecu uči kroz aktivnosti koje oni doživljavaju kao važne. Pod pojmom projekta razumjevaju se različiti oblici integriranog učenja i istraživanja djece i odgojitelja. moraju biti inicijatori projekta. dijete širi svoja znanja do krajnjih granica svojih mogućnosti. Osnovni ciljevi rada na projektu u predškolskoj dobi jesu: . pitajući. sklop aktivnosti vezan uz određenu tematiku. Djeca. dijete mora biti zainteresirano za ostvarenje cilja rada na projektu. .) DJEČJI PROJEKTI U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU ODGOJITELJA? Rad na projektu jedan je od oblika integriranog kurikuluma. Postizanje ovih kao i ostalih ciljeva kroz rad na projektu bit će moguće samo ako odgojitelj-voditelj projekta sam uspješno svlada jednu važnu vještinu – da sve što on smatra važnim za dijete. a danas ga nalazimo u praksi predškolskog odgoja gotovo svih europskih zemalja. Ovaj oblik rada je naročito pogodan u radu s darovitom djecon jer omogućava zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba darovite djece unutar skupine. tijekom određenog vremena.poticanje uspješnijeg socio-emocionalnog razvoja djeteta. odnosno u kontekstu koji za njega ima smisla. Tema projekta mora biti važna djetetu.stjecanje određenih znanja i predodžbi. Osnovni ciljevi rada na projektu u predškolskoj dobi jesu da djeca steknu određena znanja i predodžbe. da djeca razvijaju određene potencijale i sposobnosti.

Važno je da se kao tema projekta uzme ono za što su djeca pokazala zanimanje. Kako bi ostvarila cilj projekta. Rad na projektu započinje određivanjem teme projekta. jer djeca tijekom rada daju stalno nove ideje koje se i naknadno mogu uvrstiti u plan projektnih aktivnosti. bilježenje. Rad na projektu može se provoditi na različite načine. a one povećavaju kvalitetu rada na projektu i vode željenom cilju. Djecu se ne smije prisiljavati. rješavanje.Kad god je to moguće tijekom rada. je li postignut postavljeni cilj.. Kad se odredi tema projekta. korisno je organizirati posjet raznim mjestima. to su sakupljanje. neponovljivost. Projektno planiranje zahtjeva dinamičnost. Ipak. posebno o ulozi odgojitelja. te vježbanje komunikacijskih vještina. formira cilj novog projekta. te uvažavati sugestije koje su dali i inicijativu koju su pokazali. Rad na projektu je vrlo neuobičajen način oblikovanja pedagoškog procesa. kako samostalno stjecati znanja i kako ta znanja primjenjivati u različitim situacijama. Upravo suprotno – rad na projektu ima određenu strukturu i zadane etape rada. 30 . prigodno koncipiran. Izvođenje projekta . što ne znači da je taj rad nestrukturiran i stihijski. Zatim treba izraditi plan projekta. područja koje će se u projektu obrađivati. te šire njihovu spoznaju. Radeći na projektu dijete uči kako uočavati probleme. Ali mora o urađenome porazgovarati s djecom i doznati njihovu procjenu uspješnosti rada. promatranje. a koje potiču razvoj njihovih sposobnosti i vještina. sudionike treba poticati da predlažu što i kako dalje. istraživanje. klasificiranje. dobro je da odgojitelj odredi i cilj projekta – ono što radom na projektu djeca moraju postići. djeca moraju poduzimati što je više moguće raznovrsnih aktivnosti. Dobar odgojitelj promatrajući djecu i njihovu zainteresiranost za rad pomoći će im usmjeravajući njihov rad. isto tako. Postoje brojne aktivnosti koje djeca mogu raditi tijekom rada na projektu. fleksibilnost. ali ga se stalno širi i bogati novim aktivnostima koje iniciraju djecu. identificiranje. kako tražiti njihova rješenja. Moguće je da se tijekom rada na projektu. Na kraju rada na projektu provodi se vrednovanje. ali će dobar odgojitelj znati zadržati njihovo zanimanje do realizacije projekta. cjelokupni plan aktivnosti ne treba unaprijed sastaviti. U ostvarenju cilja projekta djeca moraju koristiti i pomoć osoba izvan ustanova. On narušava brojne opće-prihvaćene spoznaje o odgojno-obrazovnoj praksi. bilo spontano ili uz pomoć odgojitelja. tj. promjene u procesu. Tijekom provođenja nastoji se ostvariti plan.rad na projektu odvija se kroz razgovore i velik broj različitih aktivnosti. različitost rješavanja. Plan projekta izrađuje se u suradnji s djecom. Odgojitelj procjenjuje koliko je tema projekta obrađena.

U radu na projektima dolazi do izražaja naših temaljnih načela. 5. Dobro je unaprijed razraditi još neke specifične zadatke koje djeca mogu ostvariti. istražuju. Ključne dijelove razgovora i aktivnosti djece najbolje je planirati po danima. Određivanje cilja i zadataka projekta: -odgojitelj određuje cilj. aktivnosti i igara koje su im zanimljive. ako je djeci na raspolaganju velik izbor materijala. te da je pažljivim promatranjem. 4. identificiraju. a to su da se sa svakim djetetom bez obzira na dob treba ponašati kao s razboritom osobom. onda je moguć ovakav način rada – rad na projektu. Djeca mogu prekinuti neku aktivnost kada to požele. ako imaju mogućnosti izbora prostora pa čak i drugih odgojitelja i skupina. promatraju. objašnjavaju. On mora o urađenome porazgovarati i s djecom. tko im može pomoći izvan vrtića. razumijevanjem i interpretacijom dječjih aktivnosti moguće otkriti što dijete zna. 3. 2. Razgovorom ih se potiće na iznošenje što više ideja o tome kako mogu istražiti postavljeni problem. klasificiraju. te doznati i njihovu procjenu uspješnosti rada (što su naučili. bilježe.). što im je bilo najteže. vježbeju komunikacijske vještine. Ako je postignuto poticajno ozračje u skupini i u vrtiću. što sve mogu učiniti. tj. Određivanje teme projekta: -kao neposredni poticaj za rad na projektu uzima se bilo koji događaj ili situacija koji su pobudili dječju znatiželju i interes. itd. kao i način bilježenja aktivnosti. koliko im je bilo zanimljivo. a koji pridonose razvoju njihovih sposobnosti. Vrednovanje postignuća: -odgojitelj procjenjuje koliko je tema obrađena i da li je postignut postavljeni cilj. ono što radom na projektu djeca moraju postići. ali ga se stalno širi i bogati novim aktivnostima koje iniciraju djeca. 31 . Provođenje projekta: -rad na projektu odvija se kroz razgovore i veliki broj različitih aktivnosti. Radeći na projektu djeca provode ove aktivnosti: sakupljaju. Ne izrađuje se cjelokupni plan. umije i što ga interesira. Nastoji se ostvariti plan. Tema projekta mora biti važna djetetu. Izrada plana projekta: -izrađuje se u suradnji s djecom. vještina i znanja.U odgojno-obrazovnoj praksi projekt se provodi ovim redosljedom: 1.

Odgojitelj treba svoju ulogu stalno usklađivati sa trenutnim potrebama i interesima djece nudeći im potrebnu asistenciju za sve sofisticiranije interakcije. preporuča se međusobno druženje djece različite dobi i sposobnosti. pa bi bilo neprimjereno umjetno odvojiti područja razvoja ili organizirati aktivnosti koje bi imale za cilj utjecati na pojedino.) INTEGRACIJSKI PRISTUP UČENJU U DJEČJEM VRTIĆU? Integracijski pristup učenju u dječjem vrtiću (objedinjen. Nova iskustva pripremaju se na osnovi refleksije onoga što se već događalo. Zato se usprkos različitosti modela koji naglašavaju važnost integriranja sastavnica kurikuluma drži da kurikulum ne bi trebao biti dan kao unaprijed dostupan plan. Vrijeme bi trebalo biti fleksibilno raspoređeno. U novim promišljanjima integralnog predškolskog kurikuluma ne naglašava se važnost samo integracijske prirode. Kako odgojitelj slijedi dijete. Svaka aktivnost koja potiče jednu dimenziju učenja i razvoja utječe i na druge dimenzije. Dokumentacija je snažno obrazovno oruđe. Tako bi odgajatelji trebali poznavati i 32 . potičući ih da preuzmu što više odgovornosti za svoje učenje. holistički) treba skrbiti za sva područja razvoja i odgovarati prirodi učenja djeteta. planiranje aktivnosti u doslovnom smislu ne postoji. izdvojeno područje razvoja. te na temelju toga stvaraju zajedničko razumjevanje koje utječe na ono što će odabrati i ponuditi djeci kako bi poduprli njihovo daljnje istraživanje i učenje. Druženje za učenje i samostjecanje iskustva učenja trebalo bi biti konkretno i zanimljivo za dijete. Nakon promatranja aktivnosti djece. naglašava se važnost timskog rada odgojitelja s djecom. odgojitelja međusobno. Naglašava se važnost kvalitetnog odnosa odgojitelja i djeteta. te odgojitelja i stručnog tima.11. Zbog toga bi odgojitelj trebao dobro razumjeti i upoznati individualna umjeća i sposobnosti svakog pojedinog djeteta i koristiti različite strategije kako bi primjereno podržavao učenje svakog djeteta posebno. Promišljanjem načina na koje će informacije dobivene o djetetu. dokumentiranjem njegovih aktivnosti. da ih nastoji što bolje razumjeti i da prikuplja raznovrsnu dokumentaciju koju koristi za bolje razumjevanje djeteta. već je odgojitelju i djeci dana mogućnost da ga stvaraju i stalno razvijaju. odgojitelji raspravljaju i zajednički intepretiraju svoja zapažanja. odgojitelj promatranju djece zapravo pridodaje pedagošku dimenziju. a ne plan. Za ovaj kurikulum je važno da odgojitelj prati rad i aktivnost djeteta. Učenje i razvoj predškolskog djeteta cjelovit su i objedinjen proces. sekvence učenja ne bi se trebale cjepkati prema umjetno stvorenom rasporedu. te za planiranje novih iskustava i aktivnosti. Aktivnosti bi trebale integrirati različita područja znanja. već i važnost sudjelovanja djece u planiranju kurikuluma i njegovu razvijanju. upotrijebiti za daljnje planiranje svoga rada.

u vidu igre. dijete se trudi smisliti što teži odgovor.od okoline bogate poticajnim materijalima.osjetljivost za individualne razlike u sposobnostima i interesima djece. Dijete uči: .razvijanje samopoštovanja i pozitivnih emocija prema učenju.od odraslih. . Nalog pripada u repertoar poticaja odgojitelja ako je dat u pravo vrijeme i na pravi način.kroz spoznaje druge djece. Pri odgovaranju treba se znati da su djeca uvijek bliža odgovoru akcijom ili gestom. Sadržaji učenja trebaju proizlaziti iz različitih područja povezanih zajedničkom temom koja djecu zanima. Pitanja u praksi – odgojitelj češće postavlja pitanja iako bi trebalo biti obrnuto. Pitanja koja ne idu uobičajenim smjerom odgojitelj-dijete. primjenjivati ih. te analizirati dobivene informacije radi unapređenja rada s djecom i roditeljima. Odgojitelj tome pridonosi svojim govorom i imenovanjem predmeta i instrumenata kao i samim djelovanjem. . Integracijsko učenje = proces učenja neke tematike koji nastoji omogućiti učenje na više ili na svim područjima razvoja. . Podučavanje brže vodi cilju. Pomoć djeci pri učenju – pružanje modela djelovanja gdje i dijete sudjeluje. i to objedinjeno. Opravdan je u smislu: potraži!. dječja pitanja pružaju odgojitelju korisne obavijesti o djetetu. . 33 .prednosti i nedostatke različitih skala procjena.poticanje učenja u svim područjima. pokušaj drugačije!. . Treba pustiti djeci da uče metodom pokušaja i pogrešaka. već obratno su jako vrijedna jer dijete misli i traži što inventivnija pitanja. ali drugi način dovodi do više iskustava i dragocjene radosti otkrivanja. Težimo da govorni aspekt koji je dio ili pratnja praktičnog djelovanja postane njen prethodnik ili usmjerivač.kroz vlastite aktivnosti. Ciljevi kurikuluma koji integracijski pristupaju učenju u dječjem vrtiću uključuju: . Kvalitetno koncipiran predškolski kurikulum treba skrbiti za sva područja razvoja djeteta.

Stoga je uloga odgojitelja da razvija bazične socijalne vještine. sramežljiva. prvi učitelj socijalnih odnosa. spremnost na razgovor. njegovo nasmiješeno lice i zaigranu djecu. Uspostavljena socio-emocionalna veza s odgojiteljem polako prerasta u unutrašnju vezu između odgojitelja i djeteta. O djetetovu temperamentu i djetetu samom ovisi kako će se brzo prilagoditi. Potrebno je neko vrijeme da se dijete prilagodi. pjevanjem odgojitelja. Odgojitelj treba pozitivno utjecati na dijete i zadovoljiti osnovne potrebe i osigurati bogatu materijalnu sredinu. osobito voditi računa o osobinama kritičnim za pojedinu dob. agresija. On 34 . Djeca u trećoj godini nemaju razvijene socijalne vještine za sklapljanje prijateljstva i druženje s drugima. Sve teškoće koje dijete proživljava dolaskom u vrtić utječu na njegovo ponašanje. I to na taj način da organizira prostor za igre i aktivnosti u manjim skupinama. Svojim ponašanjem. Neka djeca su sklonija reakcijama na fiziološkom planu (ishrana. a druga reakcija u vanjskomu ponašanju (plač. odgojitelj je taj koga će dijete vidjeti u pauzama između dva plača. osigurati mogućnost interakcije s djecom i odraslima. pomoć u nevolji – samo su neki od znakova po kojima dijete može zaključiti da je voljeno. uz roditelja. Mnoga se djeca nauče ophoditi i igrati s vršnjacima u vrtiću i bez posebne odgojiteljeve pomoći. Za dijete je vrtić/jaslice nova sredina. čestitost. Uloga odgojitelja je da pomogne djeci u razvijanju svojih socijalnih vještina vezanih za prihvaćanje svojih vršnjaka. Najčešće djetetove reakcije su povećana agresija ili pasivno ponašanje. biti dosljedan u svojem ponašanju i unositi humor u govor i obraćanje s djecom. da pomaže u uključivanju djeteta u kontakt i igru s drugom djecom. Bogatstvo i kvaliteta odnosa uspostavljenih između djece i odraslih čini temelje na kojima će dijete tijekom života graditi odnose s drugim osobama. Ona su još orjentirana sama na sebe. odgojitelj je djetetu. te djetetovi socijalni odnosi postaju brojniji i učestaliji. ali ima djece koja imaju problema u tome i koja trebaju odgojitelja – njegovu pomoć. Stoga. Također je važna odgojiteljeva osjetljivost na dječje signale. pasivno ponašanje). A upravo u igri s djecom ono emocionalno sazrijeva.) DJELOVANJE ODGOJITELJA NA SOCIO EMOCIONALNI RAZVOJ DJETETA? Djetetu je potrebna ljubav odraslih. na dječja ponašanja i dječje reakcije. To su nova djeca. ona postaje manje fizička veza jer je djetetu dovoljno da zna da je odgojitelj prisutan. te osjetiti ugodnu i veselu atmosferu koja se postiže veselim dječjim pjesmicama s kazeta. To je adaptacijsko razdoblje – razdoblje uspostavljanja socioemocionalne veze s odgojiteljem. Nježan dodir po kosi. spavanje). stječe prijatelje i uči se socijalizaciji. Potrebno je poticati djecu na brižnost. da djeca nauče sama riješavati međusobne konflikte. smiješak odobrenja. Voljeno dijete i samo će naučiti voljeti i pokazivati ljubav drugima.12.

plakanje.važna socio-emocionalna veza između odgojitelja i djeteta. . upućuju se neverbalno osmijehom. U tom kontekstu treba razvijati socijalne vještine (komunikativnost. osjećanje straha i tuge) 2. recipročnost.individualni pristup. nego i kroz cjelokupni obiteljski i vrtićki kontekst.). On sam je osoba puna strpljenja. ja ću ti malo pomoći. 35 . . . Tri vrste poruka: 1. Pozitivne poruke za postojanje (npr. emocionalne topline.zadovoljavanje emocionalnih potreba. vedrine. udaranje srca.izražavanje osjećaja. odnose u kojima svi sudionici zadovoljavaju svoje potrebe. znojenje dlanova) Djeca svoje potrebe ne zadovoljavaju samo kroz susretanje sa sobom i svojim vršnjacima. Emocionalno ponašanje (smijeh.dijeljenje Emocije su uzbuđeno stanje organizma koje se manifestiraju na 3 različita načina: 1. crvenilo. Ti si važan što postojiš) osnova su za izgradnju pozitivne slike o sebi. nježnosti. prilagođavanje) koje omogućuju kvalitetne odnose. suradnja.sporovi. stisakom ruke. ali se i prilagođavaju jedni drugima. Poruke za mijenjanje ponašanja – povremeno U socio-emocionalni razvoj spada: . Time on pruža djetetu kvalitetnu sredinu i razvija djetetovu pozitivnu sliku o sebi. .poruke za poticanje samopouzdanja. . razlike. pokušaj još jednom. 3. . Pozitivne poruke za postupanje (npr. empatičnost.potiče razvoj dječje samostalnosti. dobro si to učinio) grade u djetetu osjećaj kompetentnosti. . Emocije doživljajem (osjećanje osjećaja. 2. zagrljajem. suho grlo. a svojim stavom stvara pozitivnu klimu u skupini. Odgojitelj treba imati na umu da djeca imaju posebne potrebe zbog svog uzrasta. osjetljivosti i usmjerenosti na druge – dijete. drhtanje) 3.briga o drugima. Djetinjstvo će biti kvalitetno ako bude ispunjeno djetetovim pozitivnim emocijama vezanih za vlastitu osobnost. . . . Ti si se zaista trudio. zdravo okruženje i ugodnu atmosferu. Fiziološkim promjenama u tijelu (blijedo lice. hrabri dijete (ti to možeš. razvojne razine i svoje individualnosti.

Orijentacija je na dobrobiti djeteta poticanjem socijalnog i emocionalnog. Ona omogućuje uspješnu integraciju teorije i prakse. Procesi primjene integralne metode su strukturalni. Integralna metoda je kompleksna jer se sastoji od nekoliko različitih teorijskih utemeljenja i metoda i tehnika rada s ljudima. Primjenom integralne metode u predškolskoj ustanovi predškolski odgoj pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. te nekoliko cjelovitih metoda i tehnika rada. Komunikacijski procesi vode učenju jezika čiste komunikacije i u tim procesima koriste se ja-poruke. stručnih suradnika i roditelja. Otvorena je. te ukupnog razvoja djeteta. stoga što je u fokusu svih postupaka. Zadovoljenje potreba odnosi se na organizaciju prostora i vremena. Primjena integralne metode u predškolskoj ustanovi u radu s djecom predškolske dobi i njihovim radom zamišljena je kao proces. Odgojitelj mora posjedovati znanja o razvojnim karakteristikama i individualnim karakteristikama. Ova metoda zove se i razvojna. akcijsku i emocionalnu komponentu. Nastoji se uključiti roditelje i proširiti je na obiteljski kontekst. spontana kreativnost se podržava. polazeći najprije od sebe. imitacija. Cilj je razvoj pozitivne slike o sebi. komunikacije i učenja. Cilj primjene je prevencija poremećaja u ponašanju i osobnosti. komunikacijski i akcijski. 36 . Cilj strukturalnih procesa je strukturiranje vrtićke skupine kao okruženja u kojemu je omogućeno optimalno zadovoljavanje psiholoških potreba. rješavanje konflikata bez poraženih. što se očituje u činjenici da je otvorena za mogućnost selektivne ugradnje novih teorijskih saznanja. identifikacija. Integralna metoda u sebi obuhvaća teoriju razvoja potreba. bitno stavranje optimalnog okruženja za ostvarivanje svih psihičkih potreba djeteta.) PRIMJENA INTEGRALNE METODE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI? Integralna metoda je proces za koji je potrebno vrijeme i za koji nije dovoljno posjedovati samo znanje i vještine. Ova metoda ima humanistički pristup – uvaživanje i poštivanje potreba. aktivno slušanje. jer je dijete biće koje se neprestano razvija i mijenja. stalna promjena koja ide "iznutra prema van". diskusija. već je potrebno razvijati navike primjene tih znanja i vještina u svakodnevnom životu. socijalnih vještina. te se na nju gleda kao na fenomen koji ima misaonu.. prihvaćanje različitosti. kompetentnosti djelotvornih ponašanja. Fenomenološka je.13. Uspjeh jamči stalno educiranje i timski rad odgojitelja. Grupna je jer se gotovo u potpunosti realizira preko grupnih oblika rada.

14.) ULOGE I POSTUPCI ODGOJITELJA U AKTIVNOSTIMA DJECE?
Odgojitelj bi trebao biti kreativan, osoba s osjetljivošću za probleme, pokretljiva intelekta, orginalan, sposoban za preoblikovanje. Morao bi biti maštovit, imati smisla za humor, dosjetljiv ili s nekim drugim osobinama kao što su fluentnost, divirgentnost, prijemljivost za nova rješenja. To su poželjne značajke za brojne djelatnike, pa i odgojitelja kao važnog činitelja dječje stimulativne okoline. Odgojiteljeva kreativnost može biti istinski produktivna ako polazi od toga da dijete ima pravo biti ono što jest, te da dijete treba i ima pravo korištenja svoga iskustva na vlastiti način i da tom značenju pridoda značenje koje se njemu čini odgovarajućim. Koliko će se odgojiteljeva kreativnost uistinu reflektirati na dijete ovisit će o tome koliko je odgojitelj u stanju poći od djeteta, aktualne cjelokupne situacije oko djeteta i njegova psihofizička stanja. Međutim, nisu samo odgojitelji nositelji poticajne inicijative za kontakt i interakciju s djecom, to su i djeca sama. Rastom i razvojem jača usmjerenost prema drugom djetetu, no poticajnost odgojitelja ostat će važan činitelj i onda kada odgojitelj djeluje na širokoj periferiji prostora dječje spontane akcije. Uloge odgojitelja u svim aktivnostima djece su višestruke i raznovrsne. Suvremane uloge odgojitela su da je odgojitelj: -opskrbljivač- materijalima tako i idejama relevantne za dječje djelovanje, te dodaje nove, -pomagač- samo na traženje djece i u mjeri u kojoj je neophodno, uvijek u zajedništvu s djetetom, -suigrač- partner u igri, najčešće u ulozi koju mu dodjeljuju djeca, -aktivni promatrač- djece u aktivnosti, mentalno je uključen u djelatnosti, zainteresiran za kvalitetu dječjeg djelovanja, socijalne interakcije, načina rješavanja problema, istraživanja, izražavanja, . . . , -poticatelj (motivator)- nudi izbor različitih sadržaja, aktivnosti, dodatno potiče nesigurnu djecu, prilagođava aktivnost ako je preteška ili prelagana, -usmjerivač- fokusira dječju pažnju na bitne elemente pri promatranju i zaključivanju, te usmjerava djecu na novu aktivnost ili mjesto izvođenja ako je to iz nekog razloga nužno, -procjenjivač (evaluator)- na temelju dječjih aktivnosti i ponašanja procjenjuje trenutni intelektualni, socijalni i motorički razvoj djeteta, -planer- jer planira mjesto i vrijeme, dakle vremenski i materijalni aspekt aktivnosti. -voditelj- u svakodnevnim aktivnostima
37

U složenoj dinamici odgojno-obrazovnog procesa ove se uloge odgojitelja kombiniraju, a ponekad i preklapaju. Uloga odgojitelja u aktivnostima djece je neizravna. Ona se očituje kroz organizaciju poticajnog prostora. Ako odgojitelj uzima za pravo da prostor uređuje i opskrbljuje isključivo unaprijed, prema svojim idejama, ne osvrćući se na stvarne poterbe djece, izlaže se riziku da ga djeca ne prihvate. Zato odgojitelj promatrajući učestale aktivnosti koje su djeca u određenim prostorima inicirala, treba im pomoći u realizaciji njihove ideje. Tako će se djeca osjećati važnima, stvarati pozitivnu sliku o sebi, a istovremeno će imati prostor koji će biti njihov i po nijhovoj mjeri. Pružajući djeci mogućnost izbora, ona se uče da birajući svoje aktivnosti preuzimaju odgovornost i posljedice te aktivnosti, bila ona za njega ugodna ili neugodna, te grade svoj odnos prema njoj. Dodajući im mogućnost da biraju, dajemo im pravo i mogućnost da zadovolje, ne samo svoje tjelesne potrebe, već i one koje ih formiraju kao osobe, te potrebe za ljubavlju, moći, zabavom i slobodom i to u trenutku kad dijete osjeti potrebu, a ne kad smo mi pretpostavili da mu treba. Odgojitelj svojom ulogom i svojim postupcima u aktivnostima djece treba poticati razvoj individualnosti, osobnosti, pozitivne slike o sebi, kreativnosti, osjećaja slobode i treba poticati razvoj cjelovite osobnosti djeteta. Poštujući polazišta, spoznaje i opredjeljenja humanističke razvojne koncepcije odgoja predškolske djece, odgojitelj prihvaća svako dijete kao vrijednost po sebi u svojoj osobitosti, te kao člana obitelji s njenim osobitostima i sustavom vrijednosti; poštuje prava djeteta; uvažava dječje dostojanstvo, te stalno razvija pozitivni identitet (samopoštovanje). Čineći to, pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života, pridonosi općem cilju predškolskog odgoja -omogućavanju osobnog razvoja djeteta, te razvoju socijalnih vještina potrebnih za uspostavljanje kvalitetnih odnosa s drugima. Dijete izgrađuje svoje znanje na osnovi osobne aktivnosti i iskustva uz pomoć i podršku odgojitelja. Odgojitelj pristupa djeci tako da se osjećaju prihvaćeno, voljeno, zaštićeno i podržavano. Nastoji ostvariti sklad svojih riječi i djela. U radu uvažava individualne karakteristike i potencijale svakog pojedinog djeteta, daje djeci jasne upute i postavlja stabilne granice između poželjnog i nepožaljnog. Neovisno o temi, nastoji djetetu pružiti cjeloviti doživljaj, a u aktivnost i život djece u vrtiću uključiti roditelje i širu društvenu zajednicu.

38

15.) DJECA S POSEBNIM POTREBAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI?
Posebne potrebe djeteta su privremene ili trajne veće neravnoteže, zaostajanja ili ubrzanja u pojedinim aspektima razvoja ili razvoja u cjelini koja se kod djece različito manifestiraju. Osnovna podjela: djeca s potencijalnim, prolaznim i trajnim posebnim potrebama. Osim teškoća u razvoju u djecu s posebnim potrebama spadaju i darovita djeca. Posebne potrebe imaju ona djeca u čijem se razvoju uočavaju: -fektori rizika koji mogu dovesti do problema, -privremeni ili trajni zastoj, -nazadovanja, -ubrzanja u nekom područjurazvoja ili u cjelina. Djeca s posebnim potrebama ostvaruju pravo na primarne programe pod odgovarajućim uvjetima i u redovnoj predškolskoj ustanovi. U stručno ekipiranim ustanovama osiguravaju im se posebni odgojni, terapeutski postupci, korektivna gimnastika i dr. Zahtijevaju dodatnu pažnju odgojitelja (prepoznavanje prije svega) i pomoć osposobljenih stručnjaka: pedagoga, psihologa, defektologa, zdravstvenih i socijalnih djelatnika, fizioterapeuta, te stručnjaka za specifična područja za koja dijete pokazuje veću sklonost ili darovitost. Predškolska ustanova mora izaći u susret roditeljima koji imaju dijete s nekom od posebnih potreba. Poticanje cjelovitog razvoja djeteta je osnovna zadaća koja proizlazi iz programskog usmjerenja u predškolskom odgoju i obrazovanju. Ukoliko u ovom kontekstu dijete s posebnim potrebama tretiramo kao dijete sa "specifičnostima" ili različitostima, predškolski odgoj ima zadaću naći načine pronalaženja optimalnih odgojnih postupaka za stimuliranje optimalnog psihofizičkog razvoja svakog takvog "posebnog" djeteta, te njegova integriranja u zajednicu vršnjaka. U programskom usmjerenju razlikuju se tri vrste posebnih potreba: - potencijalne – rizični faktori, nepovoljni okolinski uvjeti, - prolazne – krizna razdoblja u životu djeteta, razvojne teškoće, reakcije na situaciju u okolini, - trajne – teškoće u razvoju, identificirana darovitost, jasna simptologija. Među djecu s posebnim potrebama ubrajamo djecu s poremećajima u mentalnom razvoju, slijepu i slabovidnu djecu, gluhu i nagluhu djecu, djecu s poremećajima u govoru, djecu s poremećajima u kretanju, dugotrajno bolesnu djecu, djecu sa smetnjama u ponašanju, djecu s problemima u učenju, te nadarenu djecu. Najviše djece ima opće i specifične probleme u učenje, koja kasnije bivaju neuspješna u školi.
39

agresivno dijete – ponašanje kojemu je namjera nekom ili nečem nanijeti štetu . emocije . a ne vrtićki. Pojedine posebne potrebe često ne dolaze same.Djeca s posebnim potrebama imaju sva prava kao i ostala djeca. poželjni su drugi programi.sebičnost . Potreba sa psihološkog stajališta je nedostatak nečega o čemu ovisi opća dobrobit ili neki aspekt opće dobrobiti jedinke. tako "razmaženo" dijete može prividno pokazivati karakteristike djeteta s agresivnim ponašanjem ili hiperaktivnog djeteta. Uvijek kad nismo sigurni u pogledu određenog metodičkog postupka ili okvirne "dijagnoze" problema. Za takvu djecu kažemo da imaju posebne potrebe.ljutito i bijesno dijete – potrebno je osvijestiti osjećaje. Kratkotrajni boravak u vrtiću poželjan je samo s aspekta socijalizacije. Najčešće posebne potrebe kod djece predškolske dobi: . odgojitelj treba biti otvoren i fleksibilan.plašljivo dijete – strah .razmaženo dijete – često je to dijete koje se ponaša agresivno ili hiperaktivno . godine. Treba individualizirati pristup u odgoju kako bi odgojitelj mogao zadovoljiti dijete s posebnim potrebama.enureza – mokrenje tijekom dana ili noći u odjeću ili krevet nakon 4.mucanje . treba konzultirati psihologa. Ne isticati posebne potrebe pred djetetom – dijete treba razviti pozitivnu sliku o sebi. kontroliranost u ponašanju . ali zahtijevaju posebnu pozornost društva s obzirom na to da im je potrebna veća pomoć i podrška odraslih.neposlušnost . npr. 40 . Samo dijagnostički obrađeno dijete može biti primljeno u dječji vrtić. a što u većoj ili manjoj mjeri ima nepovoljan utjecaj na njihov razvoj. Za bilo koju vrstu mentalne retardacije. Pojedina ponašanja mogu zavarati. ili 5. odnosno stanje disfunkcije izazvane tim nedostatkom. Kad koristimo pojam "djeca s posebnim potrebama" time definiramo djecu koja zbog nekog hendikepa ne mogu u potpunosti ili uopće zadovoljiti određenu potrebu. agresivno ponašanje često je povezano s ljutitošću ili s pretjeranim motoričkim ponašanjem. logopeda ili nekog drugog člana stručnog tima. treba procjeniti vrstu u stupanj oštećenja.povučeno dijete – suzdržanost u iskazivanju emocija.dijete s poremećajem pažnje – teškoće s održavanjem pažnje . Prije prijema djeteta s teškoćema u razvoju u dječji vrtić. Potrebna im je velika humana i profesionalna pomoć.laž – izmišljanje je normalno kod djece .

.Individualni pristup svakom djetetu znači preventivno djelovanje. "fleksibilnu" organizaciju odgojno-obrazovnog procesa. Dijete je vrijednost po sebi. te kadrovske promjene. . Može imati svako dijete zbog prirodnih raskoraka između dječjih potreba i mogućnosti. 41 . uočavati dobre osobine i sposobnosti djeteta te ih poticati i hvaliti dijete. prioritetna je zadaća svakog vrtića i njegovih djelatnika. nabava specifične opreme. govorno-scenskom. . u kojem se poštuje pravo djeteta na izbor pojedinih aktivnosti. a to su poučavanje i komunikacija (socijalizacija. Na osnovu temeljitog poznavanja karakteristika djeteta i njegovih sposobnosti potiče dijete na aktivnost i razvija interes za istraživanjem novog u okolini. modificiranje postojećih programa i uvođenje sadržaja rada s djetetom koje diktira vrsta i stupanj razvojnih smetnji. razvoju samosvjesti. Stvaralaštvo djece s posebnim potrebama ogleda se u svim područjima: likovnom. Te ima dvije značajne zadaće. animacija. Evidentira ponašanje djeteta i upoznaje roditelje sa situacijom u skupini ističući pritom pozitivne učinke integracije. odnosno predškolska ustanova svojim obilježjima može djelovati stimulirajuće na razvoj djeteta ili sprečavati djelovanje onih čimbenika koji nepovoljno djeluju na razvoj. posebna pozornost se posvećuje razvoju djetetove pozitivne slike o sebi. Obiteljska sredina.uređenje prostora mora biti prilagođeno djeci s posebnim potrebama. pa tako i s djecom s posebnim potrebama. tjelesnom. pravo na zajedničke igre i povremene osame. Važno je kod djece s posebnim potrebama izbjeći etiketiranje. druženje) za čije se uspješno djelovanje pažljivo odabiru sadržaji. ono ima pravo na osobnost i zadovoljavanje posebnih potreba. izbor vremena i načina odmora i jela. arhitektonsko prilagođavanje prostora. glazbenom. U radu s djecom. Odgojitelj se može posvetiti djetetu s posebnim potrebama do one mjere do koje se ne narušavaju odgovarajući uvjeti rada s cijelom skupinom. samopouzdanja i samopoštovanja u uvjetima za iskazivanje spontanosti i stvaralačkih potencijala djeteta. Prilagođavanje ritma dnevnih aktivnosti kroz tzv. Prostor vrtića daje djeci određene poruke i zato je važno da se oprema sobe dnevnog boravka i didaktička sredstva prilagođavaju djetetu s posebnim potrebama. U stvaranju preduvjeta za uključivanje djece s posebnim potrebama u svakodnevni ritam dječjeg vrtića potrebne su i neke promjene: . spriječavanje prerastanja takvih pojava u smetnje. tj. metode i načini rada i pomagala.

socijalnom okolinom. surađuje s odgojiteljima. stvaranje osjećaja sigurnosti. seminarima. uspješan je u stručno-pedagoškom radu i permanentno se stručno usavršava. brigom za druge. odnosno stručnim suradnicima. pomaganje djetetu u stvaranju pozitivne slike o sebi. U objema odgojitelj rukovodi aktualnim djetetovim potrebama. postiže rezultate u odgojno-obrazovnom radu s djecom. Cilj je ponajprije kvalitetno zadovoljavanje djetetovih tjelesnih potreba za jelom. Ove postavke od odgojitelja zahtjevaju određena znanja o dječjem razvoju i potrebama djeteta predškolske dobi. Osnovna polazišta za rad s djecom predškolske dobi. dostupnost edukaciji. Odgojitelj utječe na djecu svojom osobnošću: toplinom. kao preduvjeta za zadovoljenje socio-emocionalnih. spoznajnih i drugih potreba. 42 . posebice prava djeteta i brine za zdrav okoliš. fleksibilnoj organizaciji vremena. U tom kontekstu govori se o organizaciji prostora. njihovo zadovoljavanje. Razlikuju se spontane i planske aktivnosti. U neposredno odgojno-obrazovnom radu suvremeni odgojitelj: metodički je kreativan. primjenjuje suvremene oblike i metode rada. naglašeno u programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja. . Odgojitelj mora posjedovati stručnu naobrazbu. koristi suvremene izvore spoznaja za poticanje djetetova općeg psihofizičkog razvoja. Druga važna okosnica u programskom usmjerenju je osmišljavanje uvjeta za podizanje kvalitete života i zadovoljavanje djetetovih potreba. individualne razlike i karakteristike svakog pojedinog djeteta. ističu na prvo mjesto uvažavanje i poštivanje djetetovih potreba i razvojnih mogućnosti. promiće ljudska prava. važna je odgojiteljeva motivacija za rad s djecom. o aktivnostima. s ciljem integrativnog djelovanja na cjelokupan razvoj. odmorom. znanje te zadovoljavanje osobnih potreba u međusobnim interakcijama. njegovim razvojnim mogućnostima. rezultat čega je stjecanje neposrednih iskustava. poticanje i razvijanje u duhu humanističkih vrijednosti. prihvaćanjem drugih. stručnim materijalima. roditeljima te predstavnicima vrtićkog društvenog okruženja. kretanjem. literaturi. načinima opažanja djetetovog ponašanja: vještine prepoznavanja pogodnog trenutka za uspostavljanje povjerenja i prijateljstva s djetetom. Uz poznavanje djeteta i njegovih potreba.) OSOBINE SUVREMENOG KVALITETNOG ODGOJITELJA? Suvremen i kvalitetan odgojitelj je uspješan u neposrednom odgojnoobrazovnom radu s djecom. Tijekom svih aktivnosti osigurani su uvjeti za aktivno stupanje djece u interakciju s materijalom. o stvaranju složene stimulativne sredine. .16. . prepoznavanje trenutka spremnosti djeteta za usvajanje nečeg novog.

ravnatelja). Kreira sredinu koja pruža brojne mogućnosti za eksperimentiranje predmetima. stvara i podržava prigode za uspjeh djece. pažljivo sluša što djeca govore ili ne govore. podupire i potiče cjelovit razvoj djeteta. stalno isprobava i pronalazi nove mogućnosti odgojnog djelovanja. Uspješan odgojitelj je svjestan razlika u razmišljanju djece. iskazivanje ideja i postavljanje novih pitanja. dobro odgojen s lijepim vladanjem. metodičar. optimističan. Posao odgojitelja je jako lijep. komentator tj. potiče ih na govor. ali i vrlo odgovoran i zato je jako važno kako on obavlja taj izuzetno časni i humani posao. pitanja su otvorena prema dječjem mišljenju. pružaju podršku. Suvremeni odgojitelj je animator (umije zainteresirati dijete). objašnjava sve nejasnoće. idejama i aktivno konstruiranje svoga znanja. On je i refleksivni praktičar. Uspješnost odgojitelja promatra se na tri razine: 1.uspješan odgojitelj zna kako se djeca razvijaju i uče. s pozitivnim stavom prema svijetu. Potrebna mu je široka etička. strategije. da ima razvijen osjećaj odgovornosti i dostojanstva. reagira na to. pedagoga. ocjenjivač. Odgojitelj je razborit. koristi različite metode kojima pomaže djeci u otkrivanju i izražavanju svojih ideja o onome što spoznaju. 3. –Razina strategije podučavanja. prepoznaje i kapitalizira različitosti i sličnosti djece svoje skupine. primjereno se odnosi prema djeci s posebnim potrebama. Postavlja pitanja koja motiviraju djecu. –Razina razumijevanja djece. promatra djecu.uspješan odgojitelj inicira aktivnosti koje su kreirane tako da jačaju dječje sposobnosti rezoniranja i rješavanja problema. pedagoška i moralna zrelost. ima uvid u vlastiti rad. te da poštiva osobnosti mladih. prijateljske i vrijedne truda. razumije centralnu ulogu igre u dječjem razvoju.U obavljanju odgojiteljskih dužnosti pomaže timski rad u kojem odgojitelji razmjenjuju informacije. opservator. druge ljude vidi kao osobite. 2. logopeda.uspješan odgojitelj koristi svoja znanja o dječjem razvoju za kreiranje okruženja na način koji olakšava razvoj djece. U tom smislu je važno i partnerstvo odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (psihologa. –Razina promoviranja dječjeg razvoja i učenja. koristi svoje znanje o dječjem razvoju za razumijevanje djece kao individue i za planiranje u suglasju s dječjim individualnim potencijalima i potrebama. čvrst karakter da vlada svojim postupcima. terapeut. koristi različite materijale. 43 . izaziva. i ako još radi s ljubavlju uspjeh neće izostati. dobar organizator i isto tako treba dobro poznavati psihofizičke karakteristike i sposobnosti djece ove dobi. prepoznaje i kreira nove odgojne situacije. Omogućuje djeci učenje osobnim tempom bez nametanjaosobnog stila učenja.

kao refleksija na postojeće stanje i postavljanje hipoteza što i kako dalje da bude još bolje. eksplotaciji. uvijek u zajedništvu s djetetom. zainteresiran za kvalitetu dječjeg djelovanja. prilagođava aktivnost ako je preteška ili prelagana. dodaje nove ideje. 44 . usmjerava djecu na novu aktivnost ili mjesto izvođenja ali smo ako je to iz nekoga razloga nužno. dodatno potiče nesigurnu djecu. poticatelj (motivator) – nudi izbor različitih aktivnosti. istraživanja. planer – prirodno izrasta iz uloge promatrača prostorne. usmjerivač – fokusira dječju pažnju na bitne elemente pri promatranju. procjenjivač (evaluator) – na temelju dječje aktivnosti i ponašanja procjenjuje trenutni intelektualni. materijalne organizacije i sadržaja aktivnosti radi daljnjeg unapređivanja.SUVREMENA ULOGA ODGOJITELJA: - - - - - opskrbljivač – priprema materijale i ideje relevantne za dječja djelovanja. voditelj – sam organizira mjesto. vremenske. načine rješavanja problema. promatrač – mentalno je uključen u djelarnost. izražavanja. materijale i sadržaje. dječjeg interesa i potrebe. socijalni i motorni razvojni stupanj djeteta. kongruentnost aktivnosti s obzirom na dječje razvojne mogućnosti. pomagač – samo na traženje djece i u mjeri u kojoj je neophodno. zaključivanju. socijalne interakcije. suigrač – partner u igri (najčešće u ulozi koju mu dodjeljuju djeca).

mogu zajedno listati i komentirati slike. Starijem predškolskom djetetu tekst postaje sve važniji. otkrivanje onoga što je u stvarnosti nedokučivo. nema sumnje. te izraz lica mora biti u skladu sa značenjem poruke. nije za svu djecu svaka slikovnica zanimljiva i primjarena. njegove slike i simbola. koju vodi odgojitelj s grupom djece. Slika više ne pomaže primarno shvaćanju teksta već obogaćuje doživljaj. Postupci koje odgojitelj primjenjuje za uspostavljanje 45 . Kako je slikovnica zapravo oslikana knjiga. intelektualni i socio-emocionalni razvoj predškolskog djeteta. Slikovnicu čini serija slika koje u početku imaju funkciju reprezentacije poznate stvarnosti. pomoć i poticaj odrasle osobe. onako kako se mijenjaju djetetova znanja. U 3. No. proraditi svoja iskustva i doživljaje. potrgane stranice popraviti i uvijek stavljati slikovnicu na mjesto koje smo odredili za to. Ona se treba mijenjati s djetetovim odrastanjem. naglasiti pojedine riječi (značajne za razumjevanje poruke). Do kraja 2. sposobnosti i interesi. Da bi dijete moglo dekodirati sliku ono mora doći do određenog stupnja mentalnog razvoja. Kod aktivnosti sa slikovnicom. No u slikovnici je likovno bitnije od tekstualnoga. godini dijete uočava odnose među prikazanim objektima. Slikovnica često djetetu pruža mogućnost da se druži s drugom djecom. Namjenjena je malom djetetu. godine dijete je steklo iskustvo s vanjskim kodom slike.17. već ponajprije estetsku i doživljajnu. Sa nepune dvije godine (18 mjeseci) dijete će prepoznati predmet na slici pod uvjetom da je realistično prikazan. te bi slikovnici trebalo dati prvo mjesto u izučavanju dječje književnosti. a kasnije svladavanjem poruka iz verbalnog koda. tj. razvilo unutarnje mentalne slike i shvatilo razliku između predmeta. Slikovnica utječe na govorni. a to znači pažljivo listati. nužno je uskladiti verbalne postupke i neverbalne signale (usmjeriti pogled prema djeci). govoriti glasno. Ako prevladava tekst nad likovnim djelom tada je to ilustrirana priča. upravo odnos teksta i ilustracije bit će važan kako dijete odrasta. Manjem djetetu trebaju slikovnice s više slika i malo teksta jer ono stječe informacije i uči gledajući slike i povezivajući ih s onim što vidi u okolini. treba imati prethodno stečeno iskustvo sa vizualnim kodom slike i onim što je na slici prikazano. prva knjiga koju dijete dobiva u ruke i dugo će mu biti najdraža knjiga. U dječjem vrtiću djecu učimo pravilnom odnosu prema slikovnici kao knjizi općenito. razumjevanje govora odraslog izvan konteksa. ako odgovata njegovoj mentalnoj slici koju je usvojilo neposrednim iskustvom s tim predmetom prije. ostaviti dovoljno dugu stanku za primanje poruke. a ilustracije više nemaju naglašenu informativnu ulogu.) DIJETE I SLIKOVNICA? Slikovnica je.

opušten. basne i bajke. uživljavanje u situacije drugih. pedijatra. Dijete uči govor govoreči. . dijete postupno razumijeva verbalne poruke i uči se i samo 46 . spužve. svodi na pokazivanje slika. treba uvažavati dječje pokušaje komunikacije. Dijete se počinje zanimati za radnje koje pokazuju različite postupke u određenim situacijama.). Kada dijete već u drugoj godini oponaša čitanje (lista i nerazumljivo govori) to je znak da je dijete ponašanje odraslog prenijelo u svoju igru i obogatilo simboličku igru koja je jedan od temelja razvoja apstraktnog mišljenja.razmjene dojmova s djecom su: komentar. vrtuljke. Posebno kvalitetne slikovnice koje se posljednjih godina pojavljuju često se nazivaju "problemske slikovnice". . . U trećoj i četvrtoj godini života slikovnice postaju složenije. Upravo imenovanje tih pojmova. psihoterapeuta. preko igračke i slike stvara predodžbu o predmetu i kasnije pojam koji je osnova apstraktnog mišljenja. . te su često djelo cijelih autorskih timova. ilustratora. životu ljudi i djece i sadrže jednostavnije zaplete koji su prepoznatljivi i bliski djetetu. a crteži moraju imati određenu umjetničku vrijednost. sadržavati samo osnovne boje i ne puno detalja jer odvlače pažnju djeteta. naročito u prvoj godini. Pri pokazivanju slikovnice odgojitelj treba biti vedar. ilustratora i drugih srtučnjaka koji su sudjelovali u njihovu nastajanju. plastificiranih materijala ili tvrdog kartona bez oštrih rubova. automobile. Značajke dobre slikovnice su da mora biti kvalitetna i likovno i literarno. poželjno od nepoželjnog. urezane su ili oblikovane prema nekom liku na slici. pitanja o sebi. pedagoga. a govore o svakodnevnom životu i problemima na vrlo suptilan način. Izrađene od tkanine. Poželjno je da te slikovnice proizvode nekakve ugodne zvukove. te paralelnim aktivnostima omogućiti razgledavanje slikovnica u manjoj skupini djece. navedena na naslovnici. koje odrasli prate govorom. U starijoj predškolskoj dobi djecu zanimaju složenije priče o ljudima i prirodi bliskih i dalekih krajeva. psihologa. a mogu se slagati u razne oblike (kućice. zvečke. Zajedničko čitanje slikovnica često se. slikovnica potiče djecu na razgovor o osobnom iskustvu. . jezik treba biti prilagođen određenoj dobi. . zbivanjima u okolini. mora komentirati radnje i slike radi lekšeg razumjevanja. objašnjenje i prisjećanje istih stvari iz okoline (npr. igračka) pomoći će djetetu u razvoju mišljenja jer od realnog predneta. potiče razvoj mašte. komentari dječjih izričaja o slici i impulsi za slobodan izričaj. trube. . Tijekom zajedničkih praktičnih aktivnosti. . glasanje životinja. pogleda usmjerenog prema djeci. Manjem djetetu trbaju slikovnice s više slika i malo teksta. Osim što utječe na govorni razvoj. uočljivo prikazivati radnje s kojom dijete ima iskustva iz neposrednog života. poćinje se razlikovati dobro i zlo. emocija. na izražavanje mišljenja. . Za djecu jasličke dobi slikovnica mora biti realističan način prikazivanja predmeta (fotografije). likove životinja. . pjesmice. . govoriti polako i razgovjetno. . dijete prstom pokazuje sliku i pita što je to. priče govore o životinjama. Kod dobrih slikovnica u pravilu su imena autora.

Postavlja se pitanje što je bolje. čitati ili pričati djetetu. igra lutkama. Djeca često traže da im se bezbroj puta čita ista priča. Stoga se može reći da je čitanje aktivnost koja treba početi od prvih dana života djeteta. a sve to pričanje čini zanimljivijim za dijete. najbolje je ako se odgovori ugrade u sam nastavak priče. Treba stvoriti ugodnu atmosferu i dati djetetu do znanja da je ono što će zajedno raditi odraslom važno. odmorom. a odrasli koji priča više se usredotočuje na iskazivanje svojih osjećaja. Kad je priča pročitana ili ispričana valja potaknuti dijete na razgovor o njoj i druge raznovrsne aktivnosti (prepričavanje. ne čitati preglasno ili pretiho. spoznaje i stvaralaštva. čemu se više veseli i u čemu više i aktivnije sudjeluje. jer se dijete lakše koncentrira listajući slikovnicu. no da bi to poučavanje bilo uspješno potrebno je prethodno razviti cijeli niz predčitačkih vještina. Čitanje i pričanje zahtijevaju i neka umijeća. ali i za razvoj mašte. crtanje. ljubavlju). Na pitanja koja dijete postavlja valja odgovoriti. ples i sl. U svijetu su posebnu pozornost izazvali rezultati istraživanja koji su pokazali da je mozak zdravog djeteta koje je bilo izloženo odgovarajućim poticajima. sigurnošću. Slike koje gleda dok odrasli čita pridonose razumijevanju sadržaja. i čitanje i pričanje imaju svojih prednosti pa je najbolje primijeniti oboje. dramatizacija. ali koje je bilo zanemareno od okoline. Sustavno poučavanje čitanja počinje s obveznim školovanjem. Dobro je da djeca govore o svojim osjećajima vezanim uz priču. Pritom je svakako važno što dijete više voli. to svakako treba činiti. Slikovnicu valja držati tako da dijete može pratiti sadržaj. povezujući slike i tekst s onim što mu se govori. Pod pojmom rane pismenosti misli se na ono što djeca znaju o čitanju i pisanju prije nego počnu samostalno čitati i pisati. Čitanje ili prepričavanje literarnih djela je iznimno važno za razvoj dječjeg govora. igrom. stanke su dobrobošle kako bi dijete imalo vremena za razmišljanje. Pričanje je obično znatno življe od čitanja jer se mijenja intonacija glasa. pritom radi grimase. agresivnih promjena. Brojna su znanstvena istraživanja pokazala da je čitanje djetetu od najranije dobi jednako važno za njegov razvoj kao i briga o njegovim osnovnim potrebama (potrebi za hranom. od trenutka kada dijete sluša glas odraslog i postupno riječi povezuje s određenim značenjem.izražavati u tom kodu. Dok se djetetu koncentrirano čita valja isključiti sva ometanja i prekidanja sa strane jer ona mogu činiti nervoznim i dijete i odraslog. gestikulira. 47 . Valja prilagoditi glasnoću. A one se razvijaju od rođenja. ritam mora biti nježan. znatno razvijeniji od mozga također zdravog djeteta. zdravljem. Istraživanja su pokazala da je razvoj vještina rane pismanosti putem iskustva čitanja i pisanja izravno povezan s uspjehom u učenju i čitanju. bez naglih. pamćenje i preradu onoga što čuje. I čitanje priče iz slikovnica ima svojih prednosti. Dakle. i ne valja ih siliti na puko prepričavanje radnje.).

može ohrabriti. satire. može razveseljavati djecu. razigranosti. lutkina "riječ" djeluje na dijete snažnije od odgojiteljeve. Po svom karakteru igre s lutkom su i govorne igre i istinski pridonose razvoju govora. potištena i pretjerano sramežljiva djeca takvom igrom postaju hrabrija.) DIJETE I LUTKA? Od svih grana scenske umjetnosti. . . životinja.18. Dijete govorom. prijateljstvo. najčešće su spontane. slobodnija jer to ne govore oni već njihove lutke. svijet koji ne poznaje granice između ljudi. Kroz simboličku igru dijete prenosi svoja spoznajna i emotivna iskustva na svoj zamišljeni plan. dobrotu. pokreće njegov misaoni. Igre sa scenskim lutkama u dječjem vrtiću. a može i biti lutka sveznalica. te na razvoj pozitivnih crta osobnosti: pravednost. biljaka i predmeta. slobodne. omogućava mu da sve bogatije izražava svoj doživljaj svijeta. Dijete može u igri uspješno djelovati na drugo dijete da se oslobađa egocentričnosti. . a ne imitacije. Svijet lutaka je svijet poezije. pa lutka može okupiti dijecu na aktivnost. Kod te lutke se u likovnom i tematskom pogledu poštuje da je lutka svedena na simbol. radu ljudi. lutkarstvo je najpogodnije za prikazivanje bajki. fantazijski i emocionalni svijet. U lutkarskoj igri ravnopravno razgovaraju dijete i njegova lopta. mjesec i zvijezde. . da postaje svjesno svog mišljenja i ponašanja. Utječu i na razvoj socijalizacije. puž i medo. smrt drage osobe) i dr. 48 . Lutka dovodi dijete u stanje uzbuđenosti. utješiti. Dijete se identificira sa lutkom. ona je stvaralačka aktivnost. Igre lutkama mogu biti od pomoći i služiti kao predterapijsko sredstvo očuvanja psihičkog zdravlja predškolske djece. . važnija. . Omogućava djetetu da iznosi svoj doživljaj svijeta. Igre s lutkom pomažu djeci da usvoje početne matematičke pojmove. pospremanje sobe. hrabrost. humora. Lutka pokreće djetetov misaoni i emocionalni svijet i razvija maštu. Igre sa scenskom lutkom su simboličke igre koje su oblik interpretacije stvarnosti. Zato je kazalište lutaka tako blisko djeci. U ruci djeteta svojim oživljavanjem nudi djetetu sudjelovanje u zamišljenom svijetu koji ono samo stvara u igri. Dijete sa scenskom lutkom u ruci manipulira kako god želi. rođenje brata ili sestre. Lutka se javlja kao zamjena živih bića s kojima dijete u igri manipulira kako želi i najčešće kako ne može u stvarnosti. životinjama. stvaralačke igre. riječima izražava svoje misli i osjećaje. spontanija. Lutka utječe na djetetov intelektualni razvoj i ono može spoznavati o biljkama. može poticati djecu na pranje ruku. čudesnih prizora. u prometnom i zdravstvenom odgoju može pomoći u prevladavanju teških i stresnih trenutaka (bolest. fantastike. Zakočena.

ona pomoću lutaka u igri izdvaja one oblike stvarnosti koji za njega imaju veće emotivno značenje. Igra postaje namjenjena stvaralačkom scenskom izrazu. paralelno jedni s drugima i postepeno uspostavljaju suradnju prema dobi i socijalnoj zrelosti. Lutka ja u sredistu njegove igre. Zamisli i ideje u igri su mu nestalne. Lupa s njom. mimikom i čitavim tijelom da bi se izrazilo. dominantna je motorička komponenta. prevrće ju. što može istraživati njezina fizička svojstva.Djeca mlađe predškolske dobi. Djeca se međusobno potiču i inspiriraju da im igre budu bogate i raznovrsne. te bogatstvo igre ovisi o tome. U odgojnoj skupini koja njeguje igre sa scenskom lutkom odgojitelj u suradnji s djecom povremeno ocrtava okvir igre u kojem su djeca obavezana brinuti se jedni o drugima. Ova igra socijalizira dijete. Starija djeca u igri sa scenskom lutkom smanjuju motoričku aktivnost. Nema još dovoljno riječi da bi se njima izrazilo. ali i tuđim stvaralaštvom. Govor u igri sa scenskom lutkom mlađeg predškolskog djeteta često je nejasan sa zastajkivanjem i pomaganjem. Igre lutkama mogu utjecati i na širenje znanja djeteta iz područja prirode i društvenog života. rasteže. Jedna od specifičnih vrijednosti igre sa scenskom lutkom je da pridonosi intenzivnom doživljaju radosti nad vlastitim. te da svoje individualno zadovoljstvo koje im igra pruža podijele s drugima. Emocije mogu biti direktan izvor motivacije za ove igre. Dijeca starije predškolske dobi. doživljaje i znanja. Dijete može na lutku prenijeti svoju emotivnu uznemirenost. Stvara imaginarne predmete dok se igra s lutkom tako što ih imenuje. s njom može raspravljati o svojim problemima i nesvjesno ih analizirati. 49 . . Dijete starije dobi integrira svoja vlastita iskustva. mogu pomoći djetetu pri usvajanju početnih matematičkih pojmova. kratkotrajne i malokad dijete mlađe dobi stvara cjelovite sadržaje. služi se pokretima. Igre scenskom lutkom odišu djetetovom emocionalnošću. Igre scenskom lutkom mogu pridonijeti emotivnom rasterećenju djetetove konfliktne situacije. . Upotrebljava sve složenije gramatičke strukture koje su u skladu s razvojem njegova mišljenja. u igri lutkom izražavaju se u dužem monološkom i dijaloškom govoru koji je logički povezan. sjeda u raketu. pa se izražava kratkim rečenicama koje su često gramatički nepravilne. Logički osmišljavaju pokrete lutke. Mlađa djeca igraju se individualno. utječe na razvoj pozitivnih crta osobnosti. Mlađa djeca živo manipuliraju sa scenskom lutkom. U početku je dijete zadovoljno time što ima lutku u ruci. u prometnom i zdravstvenom odgoju i drugim odgojno-obrazovnim područjima. Imenuje i neke složenije radnje koje lutka izvodi. . npr.

lagan i pokretan paravan prilagođen visini djece ili nekoliko paravana koji se mogu kombinirati. te izaziva vedro raspoloženje i želju za igrom. kutije. Izradu mogu potaknuti i djetetova likovna aktivnost. solidarnost. stiliziran. čitka. nenametljivo upozorava djecu na intonacijske i druge promjene u glasovnoj karakterizaciji likova. U likovnom pogledu lutka je jezgrovita. dijete spontano i neposredno preko lutke izražava svoj intimni doživljaj svijeta. Igre lutkama socijaliziraju djecu i mogu utjecati na razvoj pozitivnih crta osobnosti. pridonose razvoju stvaralačkih sposobnosti. Scenski prostor bi također trebao biti jednostavan. Najbolje su tikve. plesom. plošne lutke. Lutka namjenjena igri predškolske djece ne smije biti preteška. rukavice. a osobito razvoju govornog stvaralaštva. te marionete u najjednostavnijoj formi. metale i sl. granje. Igre djece s lutkama snažno angažiraju dijete kako intelektualno tako i emotivno. 50 . U ovim igrama otkriva se osobnost djeteta. Motivira djecu na igru razgovorom. glazbom. kazališne lutke sjene. Odgojitelj mora stvoriti uvjete da bi se djeca mogla igrati lutkama. predstavlja određeni karakter – takve lutke privlače djecu. npr. stilizirana. ni prevelika. mora imati jednostavne pokrete. lutke na prstima. izražajan govor. ali i druge suhe plodine. ginjoli lutke. lutkama. pravednost i suradnju. Mogu se uputrijebiti četke. kao i na čist. zagonetkama ili potiče djecu svojom igrom. samo izrađuje svoju lutku za igru. Prikazuje djeci mogućnosti svake pojedine lutke.Lutke možemo napraviti od različitih prirodnih materijala. drva. poetična. Djeca postepeno u igri lutkama razvijaju smisao za uzajamnost. Najpogodnije scenske lutke za igru djece su lutke na štapu.

kao i sve ostale osobine čovjeka ovisno o karakteristikama osobe. o društvu. izlaženje iz rutine. Glavne značajke kreativnosti su: -fluentnost. Za razvoj i jačanje kreativnosti potrebno je: odnos (odgojitelj-dijete. orginalnosti i osobnosti. univerzalno obilježje čovjeka. ponuda. igra između reda i kaosa. razaranje i promjenu. potencijal ili osobina čovjeka. Obitelj je osnovni i prvi čimbenik koji utječe na razvoj kreativnosti djece.koja se izražava u brojnosti ideja koje čovjek ili dijete može dati o jednom pitanju. 51 . -emocionalnost. Uloga odgojitelja je da sasluša dijete. Najvažnija za stvaralaštvo je sloboda. -fleksibilnost. napuštanje starih pravila. onda je za predpostaviti da je njegov način promatranja i doživljavanja svijeta i stvaralačkog izražavanja također jedinstven i različit. KREATIVNOST. Djeca žive kreativno.znači stvaranje jedinstvenih i neobičnih ideja. te povezivanje i kombiniranje ideja na neobičan i jedinstven način. otkrivanje novih veza. materijali. respektirati ga i pomoći mu da se i dalje u tom smjeru i smislu razvija. Kreativnost podrazumjeva igranje i eksperimentiranje. prostor. njena organizacija i odgojitelj kao mikročimbenik u njoj. Kreativna je igra. Kreativnost ili stvaralaštvo pripada svim područjima ljudske djelatnosti. koja se različito distribuira. Za kreativnost je bitno da ima oznake pripadnosti. misle ili osjećaju je novo. odgojitelj-roditelj). Kreativnost je rađanje nove ideje. -spontanost. umjetnici i praktičari. -smisao za humor. ali malo ih je dalo određenu definiciju. stalno stvaraju nešto novo. kulturi.19. da njeguje njegovu spontanost i stvara okvire za njegova otkrića. pokušaj i pogrešku. sloboda. Ako polazimo od toga da je svako dijete jedinstveno. Kreativnost ili stvaralaštvo je jedno svojstvo. Odgojitelj ga i treba tako doživljavati. socijalnoj i obrazovnoj sredini u kojoj čovjek živi. razumijevanje. Sva su djeca kreativna ako im mi to dopustimo. sigurnost. Djeca eksperimentiraju sa svime što im je na dohvatu. ODGOJITELJ? Što je kreativnost? Pitanje na koje su pokušali odgovoriti mnogi znanstvenici. vrijeme rada. Pravo na različitost je temeljno stajalište ovakvog pristupa. -originalnost ili izvornost. zatim predškolska ustanova. Znanstvenici su došli do spoznaje da je kreativnost opća ljudska i životna osobina. Moramo upoznati dječju dušu i svijet da bi im mogli pomoći u razvoju kreativnosti. a to daje proizvod. neponovljivo i različito od druge djece. ona je snaga koja potiče razvoj našega JA. Kreativnost je središte naše individualnosti. -sloboda. predmetu ili rješenju problema.) DIJETE. grupa (zajedničko življenje s drugom djecom). jer bez nje nema pravog stvaralaštva. Sve što čine.

uključujući: -učenje da se dobro osjećaju sa samim sobom. Razvoj kreativnih sposobnosti djeteta ohrabljuje okružje koje mu pruža osjećaj sigurnosti. U prvoj etapi dijete istražuje. da prihvate sebe bez obzira što su drugačiji od drugih. autonoman odgojitelj daje slobodu djeci i podršku kao osnovu za razvoj kreativnosti pojedinca (ne onemogućava. nadograđuje i provjerava. Drugi je način aktivnost opuštanja. Vrtić mora biti mjesto kreativnog življenja. vidi nove situacije. namjene. gdje dijete osjeća samopouzdanje i temeljno povjerenje. Djeca mnogo lakše nego odrasli vide nove veze. neobične kombinacije. kako izgleda. djeca bi se trebala u to vrijeme zabavljati korestići svoj kreativni sustav. U vrtiću u kojemu se odgojitelj dobro osjeća i djeca će se dobro razvijati. iskušava nove stvari. U drugoj etapi dijete ovladava uobičajenom upotrebom ili načinom funkcioniranja tog predmeta. materijala. izmišljati nove igre. pravila upotrebe. kombinacije običnih predmeta. predmetima i da ih povezuju u nove. . vrlo brzo uči iz pogrešaka. jer mnoga djeca nemaju druge prostore za igru. . 52 . Kreativnost smatramo vrlo značajnom komponentom darovitosti. U trćoj etapi dijete stvara neke nove kombinacije. Odgojitelj treba biti kreativan i djetetu omogućiti kreativnost u svim područjima razvoja tijekom svih aktivnosti. Baveći se djecom imamo priliku raditi stvari koje odrasli više ne rade. Malu djecu može se potaknuti da budu kreativna na nekoliko načina. što se može raditi s tim predmetom ili materijalom. to je zabavna aktivnost koja ohrabljuje djecu da se usredotoče na komponentu razmišljanja proširujući svoje spoznajne mogućnosti. glasa. više voli raditi samo. Treba poticati djecu da se igraju idejama. mislima. neprestano ispituje zašto. a time iznova oživljavamo svoju kreativnost. U toj etapi je uloga odgojitelja od presudne važnosti jer stvaranjem uvjeta i atmosfere u grupi koja će se prepoznati i koja će poticati takvo djelovanje djece najviše pridonosimo razvoju stvaralaštva. Djeca uživaju u kreativnosti i iz nje imaju svekoliku korist.Stvaralački se proces kod djece može promatrati u tri etape: 1. -učenje pronalaženja mnogo odgovora na jedan problem – razvoj divergentnog mišljenja. Odgojitelj treba naći vremena da ispita temelje vlastite kreativnosti. 2. . Ta tehnika razvija kreativnost. običnim riječima. ima smisao za humor. 3. Kako prepoznati kreativno dijete? Ono se voli igrati. dopunjuje. neprilagođava se grupicama. voli eksperimentirati. pokreta. ne ometa i ne prekida djetetovu spontanu aktivnost ili specifično izvođenje neke aktivnosti). izražava vlastite ideje. preuzima razborit rizik. oblika. o svemu što ga okružuje pronalazi igračke. promatra i proučava od čega je nešto. možemo ih naučiti procesu Brainstorminga (oluji mozgova). nema predrasuda.

4. napraviti aktivnosti toliko kreativno koliko je najviše moguće – razvijati svoju profesionalnu kreativnost – opći stav odgojitelja: "Hajde. U kreativnog odgojitelja i djeca su kreativna. 5. ali sa što manje intervencije (samostalno donošenje odluka). Od kreativnosti odgojitelja ovisi i kreativnost djece. ideja i dovoljno vremena za kreativne aktivnosti. tolerancije i uvažavanja. 53 .-razvoj individualnosti. -razvoj novih sposobnosti i vještina. 2. 3. koja stvara atmosferu međusobnog povjerenja. proces je bitniji od rezultata (igra stvarana materijalima i idejama da bi moglo provjeriti. pokušaj to!". ponuditi poticaje kad je potrebno. koja dopušta stanovitu slobodu i spontanost u izražavanju. Kreirati klimu koja ohrabljuje djecu da sebe doživljavaju kreativnima (živjeti s određenom količinom neurednosti). odbaciti ili prihvatiti i tek onda shvatiti i stvarati). Svim je odgojiteljima potrebno kvalitetno upoznavanje s teorijom i praksom odgoja i obrazovanja. koja priznaje i podržava različitost i individualnost svakog djeteta. omogućiti veliku raznovrsnost materijala. Opća usmjerenja za poticanje kreativnosti kod djece: 1. "Zašto ne!". Poslije toga slijedi etapa ovladavanja teorijom i praksom te je ona od velike važnosti. koja podržava kreativne izraze svakog djeteta. što se najčešće stječe u obrazovnim institucijama. Kreativnost odgojitelja u odgojno-obrazovnom radu očituje se u stvaranju takve mreže interakcijskih odnosa odgojitelja i djece te djece među sobom.

proslave. 54 . sudjelovanje na projektima. U dječjem vrtiću "Srednjaci" roditeljima su otvorena vrata vrtića dva dana tijekom petog mjeseca kako bi se mogli upoznati s institucijom u koju će dovoditi svoje dijete. da ga osoblje upozna kao pojedinca sa svim njegovim potrebama i osobinama. te se već tu s roditeljima može dogovoriti zajednička strategija. kako treba izgledati rastanak. jer nam upravo oni mogu ukazati put kojim ćemo pristupti i pomoći njihovom djetetu. Prije nego dijete uđe u jaslice / vrtić potrebno je. .) . nego i u obitelji. . boravak roditelja u skupini. Jedna od temeljnih programskih zadaća koja je naročito važna u razdoblju adaptacije i koja pridonosi povoljnom i cjelovitom razvoju djeteta je partnerstvo odgojitelja i roditelja. Upoznajemo ih s oblicima suradnje s njima (roditeljski sastanci. kako da se pomogne djetetu. Osnovni podaci o djetetu dogovaraju se inicijalnim intervjuem kojeg provode članovi stručnog tima. zajednički izleti.20. vrijeme ostajanja. ne samo u jaslicama / vrtiću.Polaskom u jaslice / vrtić dijete doživljava veliku promjenu u svom životu. roditeljski kutić. tko će biti s djetetom. tj.) ADAPTACIJA DJETETA U NOVOJ SREDINI JASLICA / VRTIĆA I POSTUPCI ODGOJITELJA I RODITELJA? Razdoblje adaptacije je razdoblje uspostavljanja socio-emocionalne veze između odgojitelja i djeteta. prostorna organizacija. da se doznaju svi faktori koji mogu otežati prilagodbu. Potrebno je što više povezati obiteljski i izvanobiteljski odgoj djeteta. te najuobičajnije reakcije. te im valja sa svih gledišta opisati kako će teći boravak djece u jaslicama / vrtiću. poboljšati suradnju stručnjaka i roditalja i omogućiti roditeljima sudjelovanje u životu i aktivnostima djeteta u jaslicama / vrtiću. Na početku školske godine organizira se roditeljski sastanak roditelja novoupisane djece gdje se roditelji upoznaju s osobnom kartom jaslica / vrtića (tko tu radi. . . Roditelje treba unaprijed upozoriti na razdoblje prilagodbe i teškoće s kojima će se dijete suočiti. . . o aktivnostima kojima ćemo poticati cjelokupni razvoj djece. Dogovara se datum prvog dolaska. Roditelji moraju uvidjeti da su jaslice / vrtić institucija koja stručno radi s djecom i koja je zainteresirana za zdrav dječji razvoj i napredovanje. radno vrijeme. . Treba im reči da očekujemo suradnju. . uključivanje u neposredni rad. Prije nego dijete dođe u jaslice / vrtić potebno je obaviti neke pripreme. . materijalni uvjeti. individualni razgovori. Uloga odgojitelja je da pomogne roditeljima (upute se daju na roditeljskom sastanku). ciljevi odgojno-obrazovnog rada). Drugi roditeljski sastanak roditelje upoznaje s odgojno-obrazovnim procesom. koja je njihova uloga. dajemo im informacije o razvojnim karakteristikama djece.

To razdoblje uspostavljanja socio-emocionalne veze i komunikacije možemo nazvati adaptacijom. te će se povremeno i samo uključiti u aktivnosti. ali neka će djeca odbijati kontakt s odgojiteljem i on će to poštivati. prilagođuju novoj situaciji.. agresivnost. Kako će dijete prihvatiti jaslice / vrtić u velikoj mjeri ovisi o stavu roditelja prema jaslicama / vrtić. kao adaptacijska kriza neka djeca su sklonija rekacijama na fiziološkom planu (ishrana. Na osnovi te komunikacije stvara se socio-emocionalna veza djeteta i odgojitelja. pasivno je. (ljudi. Ako ta napeta i intenzivna emocionalna stanja dugo traju. frustirano i preprašeno. oni ne govore njegovim jezikom. frustracije. a druga reakcijama u vanjskom ponašanju (plač. Prilagodba djeteta ovisi o individualnim karakteristikama pojedinog djeteta i o objektivnim i subjektivnim uvjetima u grupi.One dane kada dolaze nova djeca odgojitelji posebnu pažnju posvjećuju uređenju prostora. Takve pojave jako uznemirju roditelje pa ih je potrebno upozoriti na njih. privremeni se poremećaji mogu pretvoriti u trajnije. Za pokušaj uspostavljanja kontakta valja planirati sadržaje koje djeca znaju još od kuće. pasivnost). Odgojitelj djeteta u adaptaciji treba biti obziran. pa će takav odgojitelj uplakano dijete pokušati umiriti nježnim kontaktom. Česti privremeni poremećaji u ponašanju kao rekacija na polazak u jaslice su: regresija – javlja se u onom ponašanju koje dijete upravo intenzivno razvija. Dolaskom djeteta u odgojnu skupinu mijenja se način njegova življenja. Prilagodba djece ovisi o temperamentu dijece i iskustvu do prije dolaska u jaslice / vrtić. Protestiranje i plakanje su tipične reakcije vezane uz strah od odvajanja i strah od stranih osoba. dijete može postati apatično – takvo dijete ništa ne zanima. usvaja ili usavršava (dijete koje je upravo skinulo pelene poćinje mokriti u gačice). spavanje. Dijete dolazi u novu situaciju gdje mu je sve nepoznato. Kad dijete ovlada govorom toliko da može komunicirati s bilo kim. jasno nam je zašto se u tom razdoblju adaptacije osjeća tako zbunjeno. djeca). a ponekad ekstremne neprilagođenosti i šokove. Vrijeme je to u kojem se dijete i odgojitelj. tj. Uspostavljanje komunikacije s odgojiteljem jedan je od prvih uvjeta. zdravlje). pa i roditelj. jer je jednogodišnje dijete nesposobno dugo boriti se s napetim stanjima – nešto mora puknuti ako se djetetu na vrijeme ne pomogne. poljupcem ili sl. temelja za uspješno uključivanje djeteta u skupinu. Čemu se sve dijete mora prilagoditi. Adaptacijsku krizu lakše će preboljeti dijete 55 . počinje opadati i srah od odvajanja i strah od stranih osoba (2. Glazba mora biti umirujuća i vesela. s vremenom će shvatiti da on nije opasan. Na vidno mjesto stavljaju igračke i predmete koje većina djece ima kod kuće i one za koje je roditelj rekao da se dijete voli igrati. što najčešće izaziva emocionalne teškoće. šapatom. godina života). Kada dijete prvi put dolazi u vrtić osjeća se izgubljeno i bespomoćno. Kada takvo dijete vidi kako se odgojitelj igra s drugom djecom.

ne suviše nametljivo. odgojitelj treba obratiti pozornost i na zadovoljavanje svih ostalih potreba.roditelja koji smatraju da je to što ono odlazi u jaslice / vrtić normalna stvar. 56 . To su aktivnosti koje pomažu djetetu jer mu pružaju psihološko rasterećenje. tjelesne aktivnosti i aktivnosti s materijalima kao što su pijesak. ne postavljaju mu se nikakvi zahtjevi u vezi s navikama i ponašanjem. Pokušati uspostaviti kontakt ali oprezno. povučeno dijete teže uspostavlja kontakt s okolinom pa će razdoblje adaptacije takvog djeteta trajati duže. nudi djetetu razne materijale kao što su pijesak. te je tu potrebno strpljenje odgojitelja. tijesto. Novo se dijete prihvaća onakvo kakvo jest. voda. Odgojitelj mora dobro poznavati pozitivne i negativne čimbenike koji utječu na duljinu trajanja adaptacijskog razdoblja kako bi znao reagirati. Iako su u razdoblju adaptacije socio-emocionalne potrebe naglašene. Posredna nježnost odgojitelja. zadovoljava potrebu za raznolikom stimulacijom (npr. likovni materijali i dr. zadovoljava potrebe za sigurnošću. Pasivno. nudi mu utjehu). te osigurava aktivnosti na zraku). Također je bitno da roditelji surađuju s odgojiteljima. pružiti informaciju roditeljima i surađivati s njima. Djeca koja burno reagiraju dobivaju više i češće pažnju odgojitelja pa njihova adaptacija traje kraće jer se prije uspostavlja socio-emocionalna veza. presvlačenje. zadovoljava potrebu djeteta za uzajamnom komunikacijom. aktivnosti s pokretom uz glazbu. Najčešće zajedničke aktivnosti odgojitelja i djeteta su svakodnevne životne situacije (prematanje. Aktivnosti koje odgojitelj provodi u razdoblju adaptacije su od posebnog značaja – to mogu biti aktivnosti sa scenskom lutkom. U prikladnom trenutku potaknuti dijete da se priključi odgojitelju u aktivnosti. omogućava djetetu kontakt s prijelaznim objektom. Odgojitelj zadovoljava osnovne tjelesne potrebe i čuva djetetov život i zdravlje. nježnošću i ljubavlju (npr. voda. igra). hranjenje.

57 . Vrijeme provedbe programa predškole predviđeno je od listopada do svibnja tijekom školske godine. Odgojitelj omogućava razvoj ukupne zrelosti djeteta za uspješni polazak u prvi razred osnovne škole – usvajanje kulturno-higijenskih navika (oblačenje. . shvaćanje prostornih odnosa (lijevo – desno.). . sposobnost klasifikacije (po klasama. Ciljevi programa predškole jesu zadovoljavanje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanje svih aspekata djetetova razvoja. Rad s papirom i olovkom omogućuje poticanje likovnog izražavanja.) ULOGA ODGOJITELJA U PROVOĐENJU PROGRAMA PREDŠKOLE? Predškola je poseban oblik organizirane pripreme djece za polazak u osnovnu školu. Tamo gdje postoji vrtić.). vještina i navika potrebnih za djetetov daljnji razvoj i uspješno uključivanje u program prvog razreda osnovne škole. . potrebno je organizirati kutić početnog čitanja i pisanja koji je opremljen raznolikim materijalima i didaktičkim igrama. Isto tako u kutiću za početno čitanje i pisanje mogu se nalaziti i radni listovi koje dijete uz pomoć odgojitelja ispunjava. a potiće i sposobnost kontrole i samokontrole djeteta. adekvatan stupanj razvoja govornih sposobnosti i bogatstvo riječnika. njegovanje kulturnog ponašanja (za stolom. utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi. on je obvezan organizirati predškolu i biti nositelj provedbe njezina programa. . kulturno pozdravljanje obraćanje starijima i sl. Upoznavanje sa osnovnim socijalnim vještinama. igre i sredstva moraju biti pregledno složena i na dohvat djece. ispred – iza) i vremenskih odnosa (gledanje na sat. .). razvrstavanja stečenih znanja (npr. . pojam jučer – danas – sutra. Djeca sama mogu sudjelovati u izrađivanju igara za kutić početnog čitanja i pisanja. te vještina snalaženja u prometnim situacijama. Plan i program rada predškole potrebno je dokumentirati i pripremiti u tromjesječnom planu i programu odgojnog sustava. kupovine u svrhu razvoja orjentacije i socijalnih vještina. djetetova doživljaja svijeta.). gore – dolje. Dio je odgojno-obrazovnog sustava namjenjena djeci u godini prije polaska u osnovnu školu. te upućivanje na osnovne moralne vrednote kulture i tradicije kojoj dijete pripada. nadređeni i podređeni pojmovi). radni odgoj – stvaranje radnih navika.21. Neka opća "psihička" priprema za školu obuhvaća (uz navedeno) adekvatan stupanj razvoja sposobnosti opažanja i promatranja. te stjecanje osnovnih znanja. Ona je obvezna za svu djecu koja nisu obuhvaćena temeljnim vrtićkim programom. hijerarhiji i sl. U kutiću. te društvena priprema djeteta za osnovnu školu. održavanje osobne higijene. omogućavanja stjecanje iskustva o međusobnim različitostima. u trajanju od 150 do 170 radnih sati. poticanje djece na šetanje po gradu i upoznavanje grada. tjednom planu aktivnosti i dnevnim poticajima u sobi dnevnog boravka. obuvanje.

Tijekom ostvarivanja izvedbenog programa odgojitelj će bilježiti važne napomene glede izvedbe programa. Odgojitelj koji provodi program predškole treba jasno dati do znanja svakom polazniku da je dobrodošao i da je prihvaćen kao ravnopravni sudionik. -osposobljenost za uspješnu komunikaciju sa svim čimbenicima koji su na bilo koji način vezani uz predškolu i mogu pridonijeti uspješnom pripremanju djece za polazak u školu. kao i sa skupinom u vezi sa zajedničkim interesom ili zajedničkim aktivnostima. mogućim razvojnim zaprekama ili posebnim talentima. tegoba i mogućih problema svakog djeteta. -uspostavljanje suradničkog odnosa s roditeljima polaznika predškole. Na kraju rada predškole odgojitelj roditeljima daje svoje mišljenje o tome u čemu se dijete pokazalo uspješnim i na koji način. ponajprije s roditeljima polaznika predškole. organizirati. želja. To praćenje počinje dobivanjem prvih informacija od roditelja u prvim susretima. -poznavanje izvedbenog programa kojim će se djeci omogućiti cjelovit razvoj. s jednakim pravilima i obvezama glede uporabe prostora i sredstava koje treba čuvati. odgojitelj želi osvjestiti djetetu da se svaka riječ sastoji od slova. mogućim problemima. Odgojitelj prati dječji napredak. -poznavanje i odabir načina i sredstava koji će imati najbolje učinke u razvojnom poticanju djece. Prava i obveze treba naglasiti jer su one dio aktivnog pripremanja za osnovnu školu kao novi sustav prava i obveza. Tijekom rada u predškoli odgijitelj će nastojati pomoći nesigurnoj djeci i onoj s posebnim potrebana. sa svakim od njih. razgovarati o posjetu prije i nakon posjeta. u svakoj će prigodi podržavati i poticati dječju 58 . U sobi dnevnog boravka oraganizirati mali razred. Isto tako odgojitelj putem vježbi grafomotorike (radni listovi) u vrtiću priprema dijete za školu na zanimljiv i zabavan način. osjećaja. -uspostavljanje sklada s djecom. Odgojitelj treba organizirati igre istraživanja i eksperimenitiranja radi uočavanja svojstva nekih materijala i klasifikacije predmeta. Posjet je potrebno planirati. Odgojitelj je temeljni i neposredni izvršitelj i kreator izvedbenog programa. da je svaku riječ moguće rastaviti na glasove. To su osnovni podaci o zdravlju. kao i primjedbe važne za poboljšanje njegova rada. i te glasove ponovno sastaviti u riječ – time odgojitelj dijete uvodi u svijet slova. Prilikom igara u kutiću za početno čitanje i pisanje. Rad na razvoju grafomotorike potrebno je rasporediti kroz cijelu godinu. -razumijevanje potreba. sudjelovanju pojedinog djeteta.Odgojitelj bi trebao organizirati posjet školi i knjižnici radi boljeg upoznavanja tih ustanova. Ne daje nikakve konačne prosudbe o djetetu. postupno i sistematično. tjelesnom razvoju. Srtučni profil odgojitelja predšole treba obuhvaćati: -poznavanje mogućnosti djece u šestoj godini života. -upoznavanje i prihvaćanje novih znanstvenih spoznaja.

znatiželju). dobro pamćenje. defektologa. imaju specifične interese (oduševljeni su problemima. kojima će upotpunjavati svoju osobnost i dalje razvijati darovitost. . većina ljudi pritom misli na izuzetne sposobnosti. više. brzo usvajanje novih i neobičnih pojmova. razumijevanje i baratanje brojevima. imaju interes u radu. primjena prije stečenog znanja u novim situacijama. uočavanju socijalnih situacija. bogat rječnik. 59 . . brže. omiljenosti i popularnosti u grupi. U znanstvenom svijetu se koristi oko 140 različitih definicija ovog pojma. Daroviti: su izrazito usmjereni cilju (žele riješiti problem i u nepovoljnim uvjetima). osobine ličnosti. Darovito predškolsko dijete je dijete s trajnim posebnim potrebama koje zahtijeva dodatnu pažnju odgojitelja i pomoć osposobljenih stručnjaka (pedagoga. kvalitetniji odgovori na pitanja. tjelesnim sposobnostima. rano čitanje. drugačije od večine vršnjaka. organiziranje informacija. Mjesto preklapanja ovih osobina tvori prostor u kojemu se iskazuje darovitost u specifičnim područjima aktivnosti. bolje. neuobičajenim pitanjima i odgovorima. uspješnije. pamčenju i količini znanja. kreativnost. formuliranje plana i mijenjanje prema potrebama. odnosno izuzetno razvijene potencijale. Nadprosječne sposobnosti mogu se prepoznavati u rješavanju problema i testova intelektualnih sposobnosti. te će nastojati da svaki polaznik iskuša i razvija svije psihofizičke snage i potencijale.kreativnost i inicijativnost. dobra memorija za melodije i slušanje uputstva. poptavljanje pitanja.) POTICANJE RAZVOJA DAROVITE DJECE U SKUPINI? Raznoliki su pristupi i definicije darovitosti.). lakoća izražavanja. originalnom načinu rješavanja problema. te uvjete za razvoj vještina. školskom uspjehu. brzini i kvaliteti prerada informacija. . Darovitost. metamemorija-svijest o vlastitim procesima pamćenja). pa se darovitost može odrediti kao sklop urođenih osobina i sposobnosti koje osobi koja ih posjeduje omogućuju da u jednom ili više područja aktivnosti dosljedno postiže značajno natprosječne rezultate. znanja. stavova. te stručnjaka za specifična područja za koja dijete pokazuje veću sklonost i darovitost). govoreći o darovitosti. entuzijazam. Darovitost zamijećenu kod djece bilo bi korisno u što ranijoj dobi sustavno poticati. Kreativnost se očituje najviše u originalnosti rješenja. Međutim. onu produktivnu uvjetuju tri skupine osobina: sposobnost. psihologa. količini i kvaliteti ideja. osiguravajući djeci širok opseg iskustva. raznim oblicima umjetničkog izražavanja. učenje bez direktnog poučavanja. 22. Znakovi nadarenosti kod predškolskog djeteta su: -vanjsko ponašanje(znatiželja. Dakle. to su djeca koja nešto rade prije.(smislenija i kvalitetnija pitanja. Specifične količine osobnosti manefestiraju se u velikoj motivaciji za rad. imaju veliku radnu energiju (ustraju na problemu bez umora). -kvalitativne razlike.

Okolina darovitog djeteta mora osigurati zadovoljavanje osnovnih potreba djeteta, a to su potrebe za ljubavlju, sigurnošću, novim iskustvom, postizanjem uspjeha, osjećajem odgovornosti i nezavisnosti. Odgojitelj u dječjem vrtiću se brine i za zadovoljavanje specifičnih potreba darovitog djeteta. Specifične potrebe darovitog djeteta u odgojno-obrazovnom procesu su: -kontakt s vršnjacima prema kronološkoj dobi– nije ih poželjno izdvajati od vršnjaka, već ih naučiti suradnji s njima, naučiti ih da cijene i manje uspješne, a zauzvrat će biti cijenjeni i prihvaćeni; -kontakti s vršnjacima prema intelektualnoj dobi– zbog stimulativnosti, zbog toga što se djeca međusobno potiću, i dobri su za izbjegavanje osjećaja da je "drugačije". Darovito djete ima potrebu raditi u obogaćenim i proširenim odgojnoobrazovnim programima. Darovita djeca imaju potrebu biti neovisna u učenju. Darovita djeca sklona su prihvaćanju izazova sve do točke moguće pogreške. Darovita djeca imaju potrebu za širokim programom kojim se potiče cjelokupni razvoj djeteta. Nezgodna ponašanja darovitog djeteta su dosada, nemir, agresivnost, nestrpljivost, frustriranost i pretjerana osjetljivost, monopoliziranje odraslih. U radu s darovitima bitno je identificirati ih, pružiti odgojno-obrazovnu podršku njihovom razvoju, a potom i profesionalnom razvoju i angažiranju. Osnovno načelo u radu s darovitima je individualizirani i diferencirani način rada u skupini i izvan nje. Podnačela su: poticati širenje temeljnih znanja i razvoj verbalnih sposobnosti, uvažavati specifične dječje interese i omogućiti da ih zadovoljavaju i produbljuju, omogućiti djetetu da uči ono što ga zanima i na način koji mu najbolje odgovara, organizirati za dijete složenije aktivnosti, zahtjevnije u pogledu korištenja apstraktnog mišljenja i viših razina misaonih procesa, postavljati viša očekivanja u pogledu neovisnosti i ustrajnosti u radu na postavljenim zadacima, osigurati korištenje što raznolikijeg materijala u radu, osigurati više vremena za rad, stvarati prigode za razvijanje i izražavanje sposobnosti vođenja, ohrabrivati kreativno i produktivno mišljenje. Primjena navedenih načela u radu provodi se pomoću slijedećih principa: izbjegavati biti krut, nefleksibilan u radu, ne učiti djecu ono što već znaju, ne očekivati da dijete bude darovito u svakom pogledu, ne dopustiti da se uključe u više aktivnosti no što ih može uspješno riještiti, ne dopustiti da pretjerano okupira pozornost odgojitelja, ne previše pomagati darovitom djetetu, ne dopuštajte prazine u učenju i ponašanju, ne omalovažavati darovito dijete kad pogriješi ili ne uspije u nečemu, ne uspoređivati ga, ne izrabljivati talente darovitog djeteta. Temeljeni pristup u radu s darovitima je: rad na projektu, rad u maloj skupini, individualni rad, ostale izvan vrtićke aktivnosti i dodatna sredstva – materijali.

60

23.) AKTIVNOSTI IZRAŽAVANJA OSJEĆAJA I ULOGA ODGOJITELJA U TOME?
Emocionalni razvoj djeteta jedan je od najvažnijih procesa u razvoju osobnosti. Emocionalni razvoj rezultat je međusobnog utjecaja bioloških značajki pojedinca i njegovih socijalnih učenja. U izražavanju osjećaja odgojitelj mora biti model djeci, bitno je poticati emocionalnu inteligenciju djeteta. Odgojitelj treba pomoći djetetu u izražavanju njegovih osjećaja i briga, a to znači, pružiti im dovoljno vremena, empatije i podrške. Odgojitelji moraju slušati, suosjećati i pomagati djetetu u razumijevanju svojih misli u igri, a jednako tako i u verbalnim razgovorima. Emocionalne sposobnosti: - identificiranje i označavanje osjećaja – prepoznavanje osjećaja u različitim situacijama, nazivanje emocija pravim imenom; - izražavanje osjećaja – iskazivanje osjećaja riječima, neverbalno, minikom, gestama; - procjenjivanje intenziteta osjećaja – utvrditi koliko je jak osjećaj koji je dijete obuzeo, povezivati procjenu sa izražavanjem osjećaja i identifikacijom; - upravljanje osjećajima – kontrola osjećaja i zatomljivanje nepoželjnih ispoljavanja osjećaja (npr. fizičku agresiju); - upravljanje osjećajima – uviđanje što je u pozadini osjećaja, pronalaženje načina za nošenje sa strahovima, tjeskobama, bijesom i tugom. Kongvitivne sposobnosti: - empatija – razumijevanje tuđih osjećaja i briga i sagledanje situacija iz njihove perspektive, poštovanje razlike u stavovima drugih; - otkrivanje sebe – izgrađivanje povjerenja u odgojitelja i skupinu, te bez opasnosti govoriti o unutarnjim osjećajima; - prihvaćanje samog sebe – poznavanje vlastitih jakih i slabih strana. Ne izraženi osjećaji gomilaju se, te mogu biti izraženi eksplozivno, mogu se izraziti kroz tjelesne simptome (glavobolja, tikovi, . . .), mogu se izraziti destruktivnim ponašanjem. Pokazivanje osjećaja je nešto normalno, prirodno i ljudski, te djecu treba potaknuti na pokazivanje osjećaja ili razgovor o njima. Razgovor treba biti ohrabrujuć, odgojitelj mora ulijevati povjerenje. Iz empatije se razvija moralnost, a sva se djeca rađaju sa sposobnošću da razviju moralno ponašanje.
61

Djeca se uče služiti emocionalnim idejama kroz svakodnevna iskustva. Spontana im komunikacija pruža praksu u upotrebljavanju i služenju riječima koje su povezane s njihovim motivacijama i osjećajima. Kada čuju druge kako se služe riječima za izražavanje emocija i ona će sama to pokušati. Četiri su osnovne emocije: tuga, sreća, ljutnja i strah, te je potrebno učiti djecu kako ih prepoznati. - Tuga - javlja se u vezi s gubitnok nećega čemu smo težili ili nečega što smo cijenili, posjedovali. To je mirna emocija iako je plakanje aktivni izraz tuge. - Sreća ili radost - su emocije pristupanja, aktivne emocije. - Ljutnja - je emocija pristupanja, te je izaziva prepreka u postizanju nekog cilja. - Strah - je emocija izbjegavanja, te joj je karakteristika bijeg od opasnosti u situacijama opasnog objekta ili prijetnje; ključni momenat je nedostatak moći, to je aktivna emocija. Aktivnosti za izražavanje osjećaja su npr.: - "Govorimo tijelom" - izražavanje emocija tijelom; - "Šta napraviš kad si ljut" - suočavanje s različitim emocijama; - "Kocka emocije" - pantomima, crtanje, slikanje, ogledala, glazbeni instrumenti; - "Čarobni štapić" - poticanje djeca na iskazivanje sreće. Emocionalna inteligencija je zbirka preduvjeta pomoću kojih kongitivna inteligencija može više ili manje doći do izražaja. Poticanje djece na slobodno izražavanje emocija na različite načine pridonosi emocionalnoj stabilnosti, te boljem razumjevanju svojih i tuđih emocija. Postoje dva uma, emocionalni (stariji) i racionalni (noviji). U normalnim aktivnostima ova dva uma su u ravnoteži, no čim emocionalni um postane jači od racionalnog čovjek je u "vlasti" emocija.

62

individualni razgovori. iskrenost. stoga se pruža roditeljima mogućnost sudjelovanja u svim aspektima programa. Partnerstvo roditelja i odgojitelja je jedna od temeljnih programskih zadaća. plakati. svakodnevni dogovori i razgovori. Zajednička uloga odgojitelja i roditelja kao partnera je odgoj i obrazovanje djeteta. 63 . Suradnički oblici – roditelj volonter u skupini. Prema programskom usmjerenju poštuje se dijete i roditeljska sredina. . tolerancija i sposobnost razmjene informacija. kutić za roditelje (informacije o pravilima ponašanja. otvorenost. roditeljski sastanci. izložbe. Partnerski odnosi se ostvaruju kroz raznolike oblike suradnje s roditeljima: 1.24. . dosljednog i sustavnog zajedničkog odgojnog i obrazovnog djelovanja roditelja i odgojitelja. već u obitelji. . a to može samo pozitivno djelovati na djetetovo prihvaćanje predškolske sredine. Odgoj ne počinje u dječjem vrtiću. Na njoj je potrebno raditi i prije samog dolaska djeteta u vrtić. posjete obitelji. 3. koja poštuje drugoga i sposobna je razumjeti ga. Odgoj djece u vrtiću nije moguće promatrati bez odgoja djece u obitelji. objektivnost. tj. odgoj djeteta.) PARTNERSTVO ODGOJITELJA I RODITELJA U ODGOJU I RAZVOJU DJECE? Humanističko-razvojna koncepcija izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja predškolskog djeteta gleda na dijete kao vrijednost po sebi koje se prihvaća u svojoj osobnosti i kao člana obitelji s njenim osobnostima i sustavom vrijednosti. Posebni oblici – blagdanske radionice. Veliki dio partnerstva vrtića s okružjem je partnerstvo s roditeljima. a s ciljem zadovoljavanja djetetovih potreba i stimulacije cjelovitog djetetovog razvoja. Na taj će način roditelji steći povjerenje u ustanovu i njene djelatnike. pregled dnevnih aktivnosti. roditeljski radionički sastanak. posjete različitim mjestima. crteži. Informativni oblici – časopisi za roditelje i djecu. te se njihovo partnerstvo temelji na komunikaciji. Komponente partnerstva su povjerenje. roditelj gost u skupini. Stvara se odnos međusobnog poštovanja i zajedništva. Partnerstvo odgojitelja i roditelja je nužnost jer bez njega nije moguće pridonositi povoljnom i cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. što je temelj partnerskog odnosa. 2. Odgojitelj bi trebala biti osoba koja je dovoljno stručna i sigurna u sebe i svoje sposobnosti. kakav nam je danas bio dan. izjave. Odgoj i obrazovanje u vrtiću trebao bi biti dio jedinstvenog.). razne zajedničke aktivnosti. roditeljima se prilazi kao važnim osobama u životu i odgoju djeteta. Važno je roditeljima prezentirati vrtić kao stručnu ustanovu koja se brine za dobrobit djece.

Dobar vrtić stalno potiće roditelje da svoje ideje i primjedbe o odgoju stalno istiću odgojiteljima (pismeno ili usmeno). Prije samog sastanka priprema odgojitelja. dogovara se vrijeme – to nisu svakodnevni dogovori i razgovori. odgojitelj prihvaća roditelja kao djetetovog prvog odgojitelja. ukoliko inicijativa nije obostrana. ogledni rad odgojitelja s djecom pred roditeljima ili video snimka. . glavni dio je radničkog tipa. ali i grupe djece s istim ili sličnim kulturnim. uspostaviti opuštenu. aktivnosti na dan održavanja susreta (prostor i sl. Davanje znanja roditeljima – potrebnih za odgoj djece. Posredno i neposredno sudjelovanje roditelja u radu vrtića. a da bi ona bila uspješna. 2. 64 . a u završnom dijelu radnog sastanka iznosi se zaključak. oglednog tipa. završni dio (što je dogovoreno). Kako programsko usmjerenje poštuje dijete i roditeljsku sredinu. osnovne aktivnosti djece.Znajući to. roditelji trebaju s odgojiteljima imati zajednička polazišta kao temelj. pripremiti roditelje (obavjest sa svim potrebnim informacijama). religijskim ili inim značajkama. razvojne potrebe. prepoznavanju svojih i djetetovih potreba. predavalačkog tipa. Roditelj je kompetentniji u poznavanju svog djeteta. odnosi se na psihofizičke osobine djece određene dobi. te potiće odgojitelje na stalnu komunikaciju s roditeljima.+. komunikacijskog tipa. ali profesionalnu atmosferu i dobar odnos). rasprava. pismeno o djetetu.) i aktivnosti nakon susreta (što je bilo dogovoreno). sadržaj rada vrtića. i kao takav je odgovoran za kreiranje stvaralačke atmosfere. Prije samog roditeljskog sastanka treba promisliti susret (konzultirati se s kolegicom oko teme i strukture). ako se treba priopćiti nešto negativno – ako postoji neki problem). početni – uvodni dio radnog sastanka može biti neka igra. . . radionice. 3. Cilj suradnje s roditeljima je osvješćivanje znanja o sebi kao roditelju. Individualni razgovori dogovaraju se s roditeljima jednog djeteta. Roditeljski sastanak ima nekoliko faza. Obostrano informiranje – usmeno. Partnerstvo se temelji na komunikaciji. informativnog tipa. u integralnoj metodi roditeljima se prilazi kao važnim osobama u životu i odgoju djeteta i tako postoje tri pravca djelovanja na roditelje: 1. Odgojitelj kao profesionalac je inicijator suradnje s roditeljima. glavni dio (odvija se po principu + . Individualni razgovori također imaju faze – uvodna (pozdrav. Roditeljski sastanci mogu biti: druženje djece i roditelja.

-organizira stručno usavršavanje izvan ustanove. -doprinosi zaživljavanju integrativnosti u odgojno-obrazovnom procesu (povezanost potreba. Stručni suradnici se moraju usmjeriti na poslove istraživanja odgojne prakse. Članove srtučno-razvojne djelatnosti u predškolskoj ustanovi. Zajedno s odgojiteljem i ravnateljem snose odgovornost za kvalitetu procesa rada u vrtiću. -osigurava sredstva za što funkcionalnije praćenje i dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa. prava. ocjenjivanja postignutog. -potiče timski pristup u planiranju. od programiranja. -osigurava uvjete za materijalno opremanje skupina. ostvarivanja. praćenja. a s ciljem zadovoljavanja djetetovih potreba i stimulacije djetetova razvoja. do povezivanja obiteljskog odgoja s vrtićkim. socijalni djelatnici i drugi vanjski suradnici. odnosno djećjem vrtiću. dosljednog i sustavnog zajedničkog odgojnog i obrazovnog djelovanja članova stručno-razvojne djelatnosti i odgojitelja. provedbi i valorizaciji odgojno-obrazovnog procesa. defektolozi raznih profila. pedadog. tako podižući kvalitetu rada i zajedničkog življenja djece i odraslih u dječjem vrtiću. *Psiholog: -doprinosi kvalitetnijem planiranju razvojnih zadaća u odgojnim skupinama. -potiče stručne djelatnike na uključivanje u sve oblike stručnog usavršavanja. 65 . Zajedničkim djelovanjem moraju pridonositi ostvarenju svih funkcija dječjeg vrtića. Svaki od članova stručno razvojne djelatnosti ima svoju ulogu u razvijanju partnerskog odnosa s odgojiteljem: *Ravnatelj: -potiće timski pristup svih segmenata rada vrtića. čine: ravnatelj. viša medicinska sestra. psiholog. *Pedagog: -pomaže i surađuje s odgojiteljima u unapređivanju funkcionalnosti dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa. Važno je da odgojitelj i članovi stručno-razvojne djelatnosti u općem programiranju i vrednovanju ostvarenih programa odgoja imaju cjelovitu sliku osnovnih razvojnih potreba i mogućnosti djeteta predškolske dobi.25. te zajedno s odgojiteljem uvoditi inovacije u praksu. itd. itd. -povezuje stručno usavršavanje odgojitelja s unapređivanjem odgojno-obrazovne prakse i suradnjom s roditeljima. stručnog unapređivanja i usavršavanja. područja razvoja djeteta i funkcionalno prostorno i materijalno okruženje).) PARTNERSTVO ODGOJITELJA I ČLANOVA STRUČNO – RAZVOJNE DJELATNOSTI U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI? Odgoj i obrazovanje u vrtiću treba biti dio jedinstvenog.

što predstavlja prvi korak prema refleksivnom praktičaru. mogućnost prepoznavanja djetetovih raznovrsnih potreba. Odgojitelj i pedagog trebaju blisko surađivati u akcijskom istraživanju. Pedagog u zajedničkoj raspravi s odgojiteljem analizira učinke uvedenih promjena. -pomaže i surađuje s odgojiteljem u kreiranju individualiziranih zadaća za pojedino dijete. odgojitelju je potrebna pomoć članova stručno razvojne djelatnosti. akcija u praksi. Odgojitelji u suradnji s drugim stručnjacima utvrđuju.-pruža podršku odgojiteljima u zadovoljavanju prava i potreba djeteta s posenmim potrebama. ima ulogu medijatora koji je u otvorenoj komunikaciji s odgojiteljem i potiče njegovu samorefleksiju. *Defektolog: -pomaže odgojitelju u procjeni aktualnih potreba djece s posebnim potrebama. -pomaže odgojitelju u usklađivanju prostorno-materijalnih uvjeta i specifičnih potreba djeteta s teškoćama u razvoju. Od pedagoga kao i od odgojitelja zahtjeva se samorefleksija vlastitog rada. raspravljanja i primjedbe na osnovi čega se stvaraju nove hipoteze i prijedlozi koji 66 . analiziranja i osvješćivanja svojih pogrešaka u radu. a ne određivati što će raditi. Prateći djecu u njihovom djelovanju stručni tim i odgojitelji. razmjena mišljenja. odgojne situacije. postupke. *Zdravstveni voditelj: -doprinosi prepoznavanju temeljnih bioloških potreba djeteta. on je sudionik u akciji s odgojiteljem i vanjski promatrač interakcije odgojitelj – dijete. tj. sredstva i način. itd. Ta je slika važna za njihov zajednički rad na programiranju. U zajedničkoj raspravi ohrabruju dijalog. tj. Odgojitelj praktičar određuje što. Pedagog – istraživač je od početka uključan u sve etape akcijskog istraživanja. Stručni suradnici predlažu cilljeve i zadatke. Stručni suradnici imaju zadatak odgojitelju pružiti pomoć da on sam odluči kako će raditi. procjenjuju razvojne potrebe i mogućnosti djeteta. kritičko sagledavanje vlastite akcije i značenja koja imaju za druge. U procesu promatranja. samoprocjenjuju zadaće odgojitelja. Odnos pedagoga istraživača i odgojitelja praktičara je demokratski. U odgoju bitnu motivaciju za rad s djecom imaju i drugi suradnici. tj. Tako se odgojitelj osposobljava za istraživanje i evoluiranje vlastite prakse. Tu je jako važno stručno znanje. kao i pravodobno poduzimanje pravilnih radnji za stvaranje slike o djetetu i njegovim mogućnostima. itd. ostvaruju. sveukupne uvjete razvoja djece u dječjem vrtiću. sadržaje. sadržaje i oblike stručnog usavršavanja. kako. a u suradnji s odgojiteljima poduzima akcije vezane za njihovo kvalitetno i pravovremeno zadovoljavanje. odnose između odraslih i dijece i dijece međusobno. a stručni suradnici posvećuju pozornost kvaliteti odgojnoobrazovne akcije. planiranju. Izgrađivanje refleksivnog praktičara temelji se na samokritičnosti svih sudionika. itd. ostvarivanju i vrednovanju različitih oblika odgojno-obrazovnog rada.

Partnerstvo odgojitelja i članova stručno-razvojne djelatnosti traži veliko povjerenje. tj. . ostvatit će se osnovna uloga predškolskog odgoja.široko postavljen opći.će se u idućoj akciji provesti. te uključivanje roditelja u život i aktivnosti djeteta i u sve oblike izvanobiteljskog odgoja. 67 .što veće povezivanje obiteljskog i izvanobiteljskog odgoja djeteta. . a prije svega objektivnost i sposobnost za razmjenu informacija. Partnerstvo odgojitelja i članova stručno-razvojne djelatnosti trebalo bi se usmjeriti na: . Tako se odgojitelj osposobljava za kritičko razmišljanje o svojoj praksi i da svoju refleksiju artikulira sebi i raspravi s drugima što se smatra emocionalnom značajkom refleksivnog praktičara.suradnju stručnjaka i roditelja. Promišljanje odgoja i akcije odgojitelja i drugih stručnjaka mora biti usmjereno na traženje pedagoških rješenja kako bi svaka životna situacija bila ostvarena kao odgojna. izrazitu otvorenost i toleranciju. otvoren i fleksibilan izvanobiteljski program djetetova odgoja. Takvo će partnerstvo utjecati na cjelovit razvoj osobnosti djeteta i kvalitetu njegova života.

Djeca mnogo uče oponašanjem odraslih. Ekološka dimenzija odgoja jedna je od aktualnih i bitnih karakteristika suvremene humanističko-razvojne koncepcije predškolskog odgoja. Da bi se to postiglo. i to polazeći od razvojnih mogućnosti i stvarnih ekoloških iskustava djeteta. Cilj ekološkog odgoja je razumjevanje prirodnih procesa i njihove uzajamne ovisnosti. te na samostalno i spontano otkrivanje svijeta koji počinje u prirodnoj znatiželji. postavlja se pitanje kako maloj djeci približiti razumjevanje potreba našeg okoliša. nastavlja se na dječjim akcijama i završava "AHA!" doživljajem. te je prevladavanje tog problema moguće samo ako se problematici okoliša pristupi više sa stajališta odgoja nego samo sa stajališta stjecanja znanja. a s druge strane na ispravljanje već usvojenih pogrešnih gledišta. Zadatak ekološkog odgoja na razini stjecanja znanja je pružiti djeci i mladima temeljna znanja o problemima okoliša (o tome kako oni nastaju. poticanju emocionalnog pristupa problematici. Ekološki odgoj nastoji integrirati razvijanje ekološke osjetljivosti i komunikacije djece i odraslih. s jedne strane je usmjeren na razvijanje pozitivnih i humanih stavova i ponašanja prema okolišu. postupaka i akcija koje dijete stječe i razvija pod utjecajem nenamjernih odgojnih čimbenika. aktivno istraživanje i rješavanje djeci bliskih ekoloških problema. koja je uloga stručnjaka. te stjecati praktično iskustvo u rješavanju problema. Samo ekološki osvještena okolina ugradit će u dijete ekološko razmišljanje. Naglasak treba staviti na stjecanje izravnog iskustva "iskustva iz prve ruke". kako se mogu riješiti. kolektivnom traganju za strategijama rješavanja problema. pozitivno emocionalno ozračje.) EKOLOŠKI ODGOJ U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI – ODGOJ ZA MIR I TOLERANCIJU? Ekološki odgoj. Stoga se učenje mora temeljiti na istraživanju i temeljitom znanju o problematici. razvoju populacije koja brine o okolišu i ne zanemaruje njegove probleme. Zadatak ekološkog odgoja na razini srjecanja vještina je razvijati vještine prepoznavanja. motivaciju i vještine da individualno i u zajedništvu djeluje u cilju rješavanja postojećih problema i prevencije novih. stoga poruke koje im upućujemo moraju biti promišljene i usmjerene na razvoj ekološke svijesti. te izgradnja stavova i pozitivnog odnosa prema okolišu u praksi. u akciji i u življenju.26. stavove. ekološki odgoj mora započeti u najranijoj dobi djetetova života i trajati cijeli život. sprečavanja i ispravljanja zlouporabe okoliša. 68 . kao namjerni utjecaj na razvoj ekološke svijesti pojedinca. koja ima znanja. Predškolska institucija i odgojitelji postavljaju i osiguravaju određeni kontinuitet u razvoju ekološke osjetljivosti. Oni trebaju konkretna iskustva. a koja svih drugih ljudi u prevenciji ugrožavanja i u zaštiti okoliša). Stoga je cilj ekološkog odgoja pridonijeti razvoju pojedinca koji je svjestan ovisnosti čovjeka i okoliša. Međutim.

kao i putem svih mogućih načina izražavanja onoga što se u tim procesima doživjelo i iskusilo. 69 . Ovisno o dobi djece nudi nam se mogućnost da kroz slikovnicu. Kada govorimo o ekološkim aktivnostima. Ekološki pojmovi najlakše se. Vrste aktivnosti predškolskog djeteta u vrtiću koje se mogu provoditi u ekološkom odgoju: prepoznavanje različitih vrsta otpada. eko memory. tj. 3. 5. razvijanje ekoloških vještina. stvaranje prilika za aktivno sudjelovanje i rješavanje problema okoliša. suradnja i sloboda u iznošenju osobnih ekoloških viđenja i uvjerenja. -aktivnosti uljepšavanja okoliša. Zatim stvara psihološko ozračje da zapaža i podrži dječji interes za spoznavanjem i istraživanjem. . Tako se na tržištu pojavio velik broj igračaka kojima je cilj da osim zabave pruže i obavijest o okolišu i djelotvornom načinu njegova očuvanja. To je stoga jer se unutar odgojno-obrazovnog sustava potiču dječje aktivnosti. Te aktivnosti bi mogli svrstati u pet kategorija: 1. ovladavaju izravnim iskustvom. istraživanje i eksperimentiranje. postavljanje hipoteza. te zajedno s djecom treba često boraviti u prirodi. . brinuti se o biljkama i životinjama u vlastitom domu i izvan njega. uočavajući s djecom njenu ljepotu. -praktične aktivnosti u okolišu. što se zbiva sa smećem. npr. 2. Potrebno je urediti i kontinuirano dopunjavati kutiće koji su dizajnirani tako da djeci omogućuju konkretno istraživanje i rješavanje problema i igru. 4. s obzirom na razvojne osobine i potrebe djece predškolske dobi. Sadržaji ekološkog odgoja se strukturiraju ovisno o dobi djece.Ekološki odgoj počinje još u obitelji. ispitivanje. što je otpad i kako nastaje. -aktivnosti koje veličaju okoliš ili podučavaju o okolišu. igru ili kroz projekt istrašujemo. govorimo o konkretnim sadržajima i ukupnih odgojnoobrazovnih nastojanja kojima se kod djece i odraslih razvija ekološka osjetljivost i ekološka svijest. naglasak je na razvijanju vještina očuvanja okoliša u svakodnevnom i djeci bliskom okruženju. Odgojitelj osigurava raznovrstan okoliš gdje će dijete izazvati na promatranje. recikliranje papira. njegovanje pozitivnih stavova prema okolišu. Kvaliteta odgoja i obrazovanja za ekološki odgoj podrazumijeva: razvijanje osjećaja i svijesti prema okolišu. samostalnost. . Isto tako i igračka kao vjerni pratilac djetetova odrastanja može nositi ekološku poruku. diviti se. da verbalno komentira nakon stvaranja opisanih uvjeta i pomnog promatranja djece u akciji. Kada se radi o mlađoj djeci. upoznavanje s opasnom otpadom i znakovima opasnosti. omogućava se susret s različitim ekološkim ponašanjem i mišljenjem. razna lota i društvene igre s pravilima. razvija se ekološka kritičnost i stvaralaštvo. -aktivnosti kojima se istražuju problemi okoliša. upoznavanje odlagališta. -konstrukcijske aktivnosti. Odgoj i obrazovanje utječu na razvoj ekološke osjetljivosti djece. istraživanjem i ispitivanjem okoliša. povećanje znanja o ekološkim problemima.

tolerantnost i suradništvo potrebno je angažirati djetetove "glavu.Odgoj za mir i toleranciju je težak i odgovoran čin jer zahtjeva od odgojitelja da i sami budu osobe pravednog mira. prihvaćanje drugih). afektivno. Samospoznavanje prvi je korak u odgoju za mir. Ono je to koje se treba respektirati. pri čemu uloga igre dobiva istaknuto mjesto. Zadatak je svih da se zalažu za unutrašnji mir (uključivanje u skupinu. poštovanje i razumjevanje drugoga. jer je to osjećaj da i drugi trebaju živjeti i da najbolje žive u slobodi. socijalnih. suradnji. 70 . Krajnji cilj i domet izgradnje kulture mira i tolerancije je djelovanje pojedinca u cilju humanizacije međuljudskih odnosa. Prvi je oblik isijavanje pravednog mira. tjelesne i intelektualne mogućnosti. te da bi se usvojio određeni kodeks ponašanja nije dovoljno da se djeca upoznaju s važnošću odgoja za mir već je potrebno da ga primjenjuje u svakodnevnom životu. U radu treba primjenjivati metode koje će kod djeteta poticati i razvijati znanje o sebi. Tolerancija je prva ljudska oznaka takvog mira. S ciljem razvijanja kvaliteta osobnosti kao kreativnost. Da bi se netko zalagao za mir. Dijete mora biti u centru odgojnog rada. inicijativa. a u sebi uključuju zadovoljavanje bioloških. srce. da shvati važnost vlastitog djelovanja i stavova prema sebi. kritičnost. Odgoj za mir i toleranciju treba počivati na nekoliko vrsta odgojiteljevog ponašanja. suradnju i toleranciju mora razumjeti zašto je to važno. Ovako se pokreću i cjelokupni kreativni kapaciteti djece i ona individualno ili u skupinama izgrađuju novi pogled. ruke" – kognitivno. da razvijaju međusobnu suradnju i pomaganje. psiholoških. te se suvremeni odgoj mora temeljiti na sudjelovanju. mir s drugima (prijateljstvo. interakciji i međuodnosu svih sudionika odgojnog procesa i treba angažirati cjelu osobnost. odgovornost. Odgoj za mir uključuje razvijanje solidarnosti s različitim skupinama i pojedincima. Važno ja da svako dijete ima priliku iznjeti svoje mišljenje i biti u situaciji da sluša i prati poruke drugog. mir s prirodom. psihomotorno – odgoj i obrazovanje moraju angažirati cjelokupnu osaobu. Vrijednosti za koje se zalaže suvremeni svijet proizlaze iz temeljnih ljudskih potreba. Aktivne metode moraju voditi računa o dječjem interesu. intelektualnih i duhovnih potreba pojedinca. te u sebi pronaći razloge za takvo ponašanje. Zato se nove metode odgoja moraju temeljiti na dječjoj aktivnosti. Da bi se utjecalo na stavove djece. kojeg se treba poznavati da bi mu se prilagodio način rada. vlastiti identitet i osjetljivost za potrebe drugih ljudi. Cilj je da dijete vidi vlastito ponašanje i svoj odnos s drugima. solidarnost). tj. Potrebno je poticati komunikaciju jer je ona bitna za socijalizaciju. Ono vodi boljoj samokontroli i lakšem razumjevanju drugih. U radu treba polaziti od dječjeg iskustva. drugi je oblik savjetovanje i poučavanje putem ponašanja i posljedica što ih možemo doživjeti.

Zato nam je potreban odgoj i obrazovanje koji promiču vrijednosti mira. kako bi se naglasila međuovisnost čovjeka i prirode. Temeljni postulat odgoja za održivi razvoj. demokracije i zaštite ljudskih prava. tolerancije. 71 . ljudima i samim sobom.Danas se pojam ekološki odgoj zamjenjuje pojmom odgoj za održivi razvoj. pa tako i ekološkog odgoja i odgoja za mir i toleranciju je: živjeti u skladu s prirodom. ali i globalna zajednica. nenasilja. odnosno pristup prema kojem je cilj postizanje ravnoteže u kojoj se može razvijati svaki čovjek.

Intenzivno istraživanje okoline i to baratanje. odložiti na veću ili manju udaljenost. stvara nešto novo. djelovanje predmeta na predmet i izbor pogodnog predmeta za djelovanje dovode do nastajanja i uočavanja problema i njihovog rješavanja. tanko-debelo. prostor i raznovrsne materijale između kojih svako dijete može birati i naći ono što je u skladu s njegovim aktualnim potrebama i mogućnostima. Angažirajući osjetila opipa. potrga.. uzrocima i posljedicama. Dijete uči o svojstvima predmeta. istraživanje predmeta i materijala dio je istraživačkih svojstava koja djeca spontano iskazuju. Dijete manipulira predmetima. dječje postavljanje predmeta u međuodnose. te dijete stvara neke nove kombinacije i pravila upotrebe.proizlazi iz uspostavljanja odnosa između sebe. dijete se također mijenja. kreativno.dijete dopunjuje i multiplicira snage i mogućnosti vlastitih dijelova tijela koristeći neke predmete kao dodatne instrumente. Stoga je potrebno djeci osigurati stimulativnu sredinu. . 4. 2. Češće se bavi pitanje kako (npr. vlastitih dijelova tijela i predmeta rukovanja (predmet treba dohvatiti. privući magnetom) nego zašto (npr. Dijete ovladava uobičajenom upotrebom ili načinom funkcioniranja predmeta.razina –Rukovanjem predmetima. okusa. što se s njim može raditi.počinje postavljanjem predmeta u međuodnose (djeca koja su u jednom dijelu sobe stvarala kaos povući će se u drugi središnji dio ili će pomicati i sami raspoređivati dijelove namještaja).) ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKE DJECE? Dijete poćčnje s istraživanjem od prvih dana svog postojanja. a na to ga potiče motivacija iznutra. vida i njuha dijete počinje prikupljati podatke o svijetu u kojem živi. klasifikacija po nekom dostupnom kriteriju (veliko-malo. zgužva i sl.grupiranje.razina -Djelovanjem predmeta na predmet.27. ostvaruje se nešto što nije unaprijed zamišljeno tijekom aktivnosti. sluha. magnet 72 .). 3. te problemi nužno mijenjaju značaj i smjer. raširi.). intrizična motivacija. isprobavanje. Rani istraživački doživljaji i aktivnosti dovode do prve selektivnosti na osnovi osjećaja ugode i traženja da se ono ponovi i produži. skladno-neskladno. uložiti više ili manje snage da se stisne. drugačije. o odnosima. proučava od čega je nešto. kako izgleda. Registrirajući pojave i promjene nastale njegovim djelovanjem i otkrivanjem novih kvantitativnih i kvalitativnih struktura..razina -Dinamika strukturiranja i restrukturiranja prostora. Dijete se razvija. tj. mijenja i uči. U istraživačkim aktivnostima predškolske djece može se govoriti o više razina dječjeg rješavanja problema: 1. prije svega u djelovanju u interakciji s okolinom.razina -Postavljanjem predmeta u međuodnose. Potrebno mu je osigurati stimulativnu sredinu (prostor i raznovrsne elemente). Motivacija za istraživanjem potiče iz djeteta i iz njegove okoline.

to je veća mogućnost za izražavanjem emocija ugode ali i rasterećuje od neugode. Ona ovisi o djetetovim iskustvima sa stvarnim predmetima. prirode-biljaka i životinja. Tada se javlja igra "kao da" u kojoj dijete svjesno koristi simbole – zamjene za stvarne predmete. Kada dijete pokuša označiti uzročnost svoje radnje to ponekad čini na razini magije i mašte (npr. Odgojitelj može olakšati i potaknuti dječja uklapanja u riječi u praktično djelovanje s okolinom i to u prenošenju s akcijskog tj. tijesto. iskazuje domišljatost. negodovanja. situacijskih pomagala i alata za rad ljudi.stvara se i razvija na temelju iskustva djelovanja. Uči se nošenju s frustracijom. Jača njegova osobna sigurnost i samopotvrđivanje. voda. U početku istražuje svoje tijelo i tako razvija sliku o sebi. U nekoj djelatnosti dijete razvija pažnju. osvještava probleme i partner je u akciji djeteta. 2. Djeca zaokupljena djelovanjima manje su agresivna i nema sukoba. glina. prazniti. .razina -Mašta. radost. Istraživačke aktivnosti pridonose i razvoju govora djeteta. a na odraslima je da mu osiguraju raznolike poticaje. potiče djelovanje. ogledalo koje im šalje i prima slike o njima samima. 3. težina. raznovrsnost i maštovitost.promatranje jednostavnih poslova odgojitelja i odraslih. prometnih sredstava. inspiracija. . U igrama istraživanja i simboličkoj igri iskazuje se i razvija djetetova osobnost. Djeca su jedni drugima poticaj. govorno označavaju elemente djelovanja. 73 . savijati. nizati – iskustva o osobinama predmeta i raznog materijala – boja. Sami si doziraju teškoće. 5. okružje stimulativnije.privlači). On osigurava raznolikost materijala. mješovitog akcijskog govornog plana na verbalni. slagati. Tijekom širenja i razvoja istraživanja javlja se simbolizacija. te razvijaju i individualni stil rada.istraživačko manipuliranje predmetima – bacati. . aktivnosti otkrivanja. ushićenje.upoznavanje nekog ili nečeg – igrač. U istraživačke aktivnosti dijete unosi emocije. magnet ima posebno ljepilo). oblik. disciplinu. predmet. pojava. Razvojem govora razvija se i suradnja među djecom. Budući da dijete počinje istraživati čim se rodi i pri tom angažira osjetila te tako prikuplja podatke o svijetu. često riječima prate akciju. Traži prijateljevu pomoć u djelovanju. . puniti. ljutnju. ushićenja. Pored iskustveno doživljajnog aspekta dječje djelovanje ima i relaksacijski i terapijski učinak npr. rastavljati. . Situacije koje pridonose razvoju mašte su: istraživačke aktivnosti. izazov u odmjeravanju snaga i sposobnosti. Važan činitelj dječje stimulativne okoline je odgojitelj. . veličina. Djeca u svom djelovanju spontano glasovno izražavaju stanja čuđenja. društvenih zbivanja u okolini. strukturiranja i izražavanja. te što su dječje aktivnosti spontanije i slobodnije. pijesak. U dječjem vrtiću provode se ove istraživačke aktivnosti: 1.

. Istraživanja.radni instrumenti i predmeti kao vage. . Uloga odgojitelja u istraživačkim aktivnostima djece je da osigura prostor. klješta. parkovi. namjenski konstruiran didaktički materijal). izvijači.voda. obogaćuje njihovu spoznaju i pokreće prena višim nivoima. posjeti. knjižnice. . slikovnice. kazališta. susreti s ljudima različitih profesija i stvaraocima. Vodeći računa o psihofizičkim mogućnostima. Pri ponudi ovih materijala važno je zaštititi djecu od mogućih ozljeda i voditi računa o elementarnoj zaštiti prostora dječjeg djelovanja. za stvaranje efekta svjetlosti i elektriciteta. . . Veselje izaziva i gostovanje kazališta lutaka i dječjih kazališta. škole. potoci. granulati od različitih materijala. . Korisni su i povremeni razgovori u susretima sa slikarom. šume. . Atraktivni materijali kao tijesto. Od jednostavnijeg ka složenijem ostvarenju. TV. glina.audiovizualna sredstva i dr. radio.igračke i predmete za igre (lutke. opernim ili baletnim umjetnikom. . crkve.odloženi i otpadni predmeti. 5. . tvornice. . te prateći interese djece. klepsidre. pijesak okupljaju više djece i o tome ovisi količina ponuđenih elemenata. piljevina. rijeke.magneti s brojnim predmetima koje privlači ili ne privlači. obrtničke radionice. botanički i zoološki vrtovi. . .šetnje. glina. . Objekt istraživačkih potreba djece postaje i prirodno i društveno okružje u obliku posjeta odgojitelja i djece kao što su npr. tržnice. šećer.sredstva i materijali za istraživanje i stvaranje zvukova. odgojitelj nudi predmete dječjih akcijskih istraživanja: . čekići. pijesak. sol. muzeji. kiparom. bare. građevni i konstruktivni elementi. voda. . usmjerava ih. . polja. knjige. razne vrste zemlje i tla. Tijekom rada on potiče djecu.rastresiti meterijali – brašno. otkrivanja i oblikovanja imaju svoj razvojni slijed. . boja i bojenje. trgovine. učiteljem i roditeljem koji je pripadnk nekih zanimanja da djeci pokažu nešto iz svog djelotvornog rada. izleti. . službe javne sigurnosti. . plastelin. pošte.istraživačke aktivnosti u užem smislu. zdravstvene ustanove. glumcem.mehanizmi i djelovi dotrajalih kućanskih aparata i sprava. jezera. lupe. tvorevine od brašna (tijesto i tjestenina).raznovrsne prirodnine i proizvodi iz djeci dostupne okoline. materijale i neometano odvijanje aktivnosti. te sredstva za istraživanje uvjeta za rast i razvoj biljaka . istovrsnost i raznovrsnost ponude može se uspješnije rješavati praćenjem zainteresiranosti djece za pojedine elemente istraživanja kao i znalačkim pretpostavljanjem razvoja. pilice.4. . livade. prometnikom. more. 74 . oranice. dječjim književnikom.

penjanjem na penjalicu. U dječjem istraživanju i otkrivanju. Te djetetove aktivnosti omogućuju svestraniji razvoj djeteta jer bogate i srtukturiraju djetetovo iskustvo o sebi i svijetu i uče načine rješavanja vlastitih i zajedničkih problema i zadaća. . promatrajući životinje na jezeru.Djeca istražuju i u vanjskom prostoru igrajući se u pješčaniku. Demokratski odnosi u odgoju predškolske djece podržavaju aktivnu i stvaralačku prirodu djeteta. i istraživačkim aktivnostima. . Odgojitelj kao sudionik u dječjim akcijama postaje i sam duševno bogatiji dječjim orginalnim djelovanjem i ostvarivanjem. Inicijativa odgojitelja isprepliće se s dječjom i potiče dječju volju. . spuštajući se niz tobogan. Dijete ima mogućnost baviti se. 75 . među ostalim. igrom u šatoru. preradi i izražavanju dolazi do izražaja spontanost koju odgojitelj na različite načine dopunjava i potiče inicijativama čija će se vrijednost sastojati u kongruentnom uključivanju u interakciju s djecom.

te bilježi aktivnosti koje su djeca spontano ostvarila. Izvedbeni plan treba sadržavati kratku informaciju o svakom djetetu koje će sudjelovati u individualiziranoj aktivnosti: njihova imena (simboli i inicijali) kako i kada će im se aktivnost predstaviti (strategije). bilježi konkretno što je kod djece uočio. tj. Odgojitelj prati rad i aktivnosti djeteta i nastoji ih što bolje razumjeti. Tako odgojitelj doznaje sve što djeca mogu. odgojitelji upoznaju sposobnosti. vrlo važno je promatranje djece. te sakupljaju mnoštvo informacija o djetetu. Promatranje treba biti trajna aktivnost. Kad se rade izvedbeni planovi korisno je imati popis ciljeva i djece u skupini. na osnovi praćenja i promatranja djece u aktivnostina. a koja obogaćujući aktivnost. koliko i koja su ga djeca slijedila samo izvršavajući zadatke. Odgojiteljevo promatranje i bilježenje je najvažniji čimbenik dobrog planiranja. potrebe i interese svakog djeteta. Na osnovi tog znanja formuliraju ciljeve učenja za svako pojedino dijete. a to je osnova za određivanje sljedećeg stupnja. Te aktivnosti procjenjuje prema postavljenim zadaćama rada. na temelju čaga se zajednički određuje tema projekta. Na osnovi promatranja i praćenja djece. Otkriti interes djeteta najčešće znači otkriti njegov aktualni stupanj razvoja. ozračju i raspoloženju pojedinog djeteta. što treba mijenjati. što radi. koliki su njihovi kapaciteti. zapažanja. U dnevnik rada unosi i zapažanja o specifičnim djetetovim ponašanjima. onoga što će dijete moći savladati ili posići. na osnovi kojih utvrđuje potrebe i interese djeteta. Na taj način otkriva interes djeteta (čime je nejduže zaokupljen. treba li aktivnost ponavljati i sl. Te se bilješke zapisuju u dnevnik rada. što dalje treba raditi. tj. odgojitelj procjenjuje planirane aktivnosti: procjenjuje da li je i do koje mjere aktivnost doprinjela ostvarivanju postavljenih zadaća. vodi bilješke o aktivnostima i ponašanju djece. o čemu razgovara s drugom djecom).) PROMATRANJE I PRAĆENJE DJEČJEG RAZVOJA U SVAKODNEVNIM AKTIVNOSTIMA DJECE? Humanistički pristup praksi predškolskog odgoja zahtijeva od odgojitelja svakodnevno praćenje aktivnosti djeteta. O spontanim aktivnostima djece odgojitelj bilježi: koje je dijete nešto posebno učinilo i što je to. u knjigu pedagoške dokumentacije skupine. 76 . tako da se kod zadovoljavanja jednog cilja može postaviti novi. Pri radu na projektu. interesa. Promatranjem djece i razgovarajući s njihovim roditeljima. bilježenje njihovih razgovora. Odgojitelj svakodnevno.28. čega se najčešće igra. U tom planu zadovljen je princip individualiteta za svako dijete i evidentirane su razvojne potrebe. te tako prikuplja raznovrsnu dokumentaciju.

videokamerom kako bi odgojitelji imali dokumentaciju o izboru i tijeku rada. To je osnova za novi tromjesečni plan. Na osnovi bilješki i dokumentacije odgojitelj razgovara sa stručnim timom. Postoji instrumentarij za promatranje i praćenje "korak po korak". plastikom. Promatranjem i praćenjem dječjeg razvoja u svakodnevnim aktivnostima može se procjeniti djetetov napredak i njegova postignuća. snimanjem na magnetofon. kasetofon. raspraviti s djecom što sve djeca mogu. Znanja o stvarnom razvojnom stupnju i aktualnim potrebama djece važna su za kreiranje i ostvarivanje razvojno primjerenog programa. Treba biti dovoljno određenih individualnih aktivnosti da bi procjena bila objektivna. Vještinu objektivnog promatranja treba neprestano učiti i usavršavati.). sada bilježim zanimljivosti dobivene promatranjem. praćenja i procjenjivanja prema interesima i prijedlozima djece. te je potrebno sakupiti mnoštvo informacija i predočiti si sliku djeteta. te tako uče i djeca i odgojitelji. kako pristupiti temi koju su raspravili s djecom. Prije sam kratke informacije dobivene promatranjem pisala na papiriće. Ne postoji model primjenljiv za svakog odgojitelja. žicom. 77 . . kako djeca razmišljaju. Odgojitelj svakodnevno prati i promatra djecu u odgojno-obrazovnom procesu. glinom. zapažanja koja valja zabilježiti zapisivanjem. Praćenje i promatranje treba biti ciljano i sistematizirano. zanimanja. Ali nemoguće je sve evidentirati. Odgojitelju je to posebno važno jer mu bilješke pomažu u procjeni i interpretaciji zašto je nastao zastoj i kako probuditi daljnji interes djece prilikom rada. Te procjene se koriste za prilagodbu kurikuluma zbog udovoljavanja razvojnim potrebama djeteta. U takvom planu je zadovoljen princip individualizacije. Svaki se korak u istraživanju mora pažljivo bilježiti. Primjereno planiranje kurikuluma temelji se na odgojiteljevim opažanjima i praćenju posebnog interesa i razvojnog napretka svakog djeteta. Individualnim pristupom procjenjuje se da li je potrebno i dalje podržavati interes djece. što zapažaju i kako se izražavaju u različitim medijima – jezicima ili načinima izražavanja (crtežom.što ih sve zanima. drvom. . što rade i istražuju. tako da se dječji razvoj može procijeniti i na osnovi podataka iz odgojiteljevih dnevnih zapažanja i anegdotskih bilježaka o djeci. Odgojitelj uči o temi koja će se istraživati. promatranje djece je vrlo važno i temelji se na pozornom slušanju djece. izjave djece i njihove interakcije u bilježnicu. njihovih razgovora. Za svako dijete su evidentirane razvojne potrebe nakon promatranja. Materijal je opsežan i zahtjeva puno vremena i truda. za komunikaciju s djetetovom obitelji i za vrednovanje djelotvornosti programa. . pitanja. Pri izboru teme projekta.

tj. Refleksivni praktičar istražuje svoju praksu. izgrađuje postupke kojima provjerava teorijske hipoteze. tj. Pogreške su zapravo potrebne i one su dobra prilika za razmišljanje i refleksiju o tome zašto određeni prijedlozi pretoćeni u aktivnosti ne funkcioniraju u praksi i što je tome uzrok. kroz dijalog. potvrđuje ih ili odbacuje. Smatra se i da nije dovoljna samo refleksija o svojoj praksi s odgojiteljima iz svoje ustanove nego i rasprava s odgojiteljima iz drugih ustanova. rutine i različiti događaji ometaju odgojitelja i onemogućavaju ga u stvaranju pravilne slike o svom radu. na osnovi čega donosi nove prijedloge za aktivnosti. odgoj i obrazovanje djece. Prijedloge koje daju djeca ili ideje koje smisli odgojitelj treba shvatiti kao hipoteze koje će se provjeravati u praksi. bez straha od pogreške.) ODGOJITELJ REFLEKSIVNI PRAKTIČAR ? Dječji vrtić je postao mjesto življenja. mora o njima raspravljati s kolegama (nakon provedenih aktivnosti. Da bi odgojitelj mogao biti refleksivni praktičar potrebna mu je pomoć u procesu promatranja i analiziranja svojih postupaka i osvješćivanja svojih pogrešaka. Dječje reakcije na odgojiteljeve akcije mjerilo su njihova razumijevanja i odgovor su kakva je odgojna implicitna pedagogija. promatranja i procjenjivanja interesa djece i njihovih mogućnosti. Uska povezanost s praksom navike.29. Odgojitelj ima slobodu u planiranju programa i ostvarivanju neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Refleksivni odgojitelj mora razmišljati i vidjeti na drugačiji način svakodnevno okruženje i djecu u grupi i ustanovi. igre i učenja predškolske djece. U tome mu pomaže pedagog . Zbog toga je uloga odgojitelja u realizaciji programa od odlučujućeg značenja. Uspješnost aktivnosti procjenjuje se prema interesima djece. Refleksivni praktičar mijenja raspored osnovnog namještaja u svojoj sobi dnevnog boravka i planira aktivnosti na temelju pažljivog praćenja.te na osnovi njihovih prijedloga.pomagač i to na način da identificira nesklad između odgojiteljevih namjera. očekivanja i predviđanja o mogućnostima učenja i razvoja djece u odgojnim skupinama predstavlja njegovu pedagogiju koja ima utjecaj na razvoj. stoga se aktivnosti bolje provode u manjim grupama. stavova i riječi i same realizacije u odgojno-obrazovnom procesu. te da sa tog gledišta shvati i intepretira svoje postupke i akciju. Zbog toga se pokušava osposobiti odgojitelja da sebe zamisli u ulozi djeteta. Odgojitelj refleksivni praktičar stalno vrši samoevaluaciju svoga rada. te se vrši izbor sadržaja na osnovi poznavanja djece i njihovih interesa. te postavlja nove. kada postane refleksivni praktičar. razmjenu mišljenja svih 78 . Njegov stav. Stvarne promjeme će se dogoditi kada odgojitelj promijeni svoju implicitnu pedagogiju ili teoriju o akciji.

Montessori ili Waldorf. Dobno mješovite grupe su treća značajka ove teorije. usmjeren je na dijete i omogućava razvoj svih dječjih potencijala. nego ih vrlo uvjerljivo i uspješno provode u svakodnevnoj praksi. aktualnih funkcija i sposobnosti. Obje su uspješne i rasprostranjene po cijelom svijetu. posebice neke temeljne odrednice. ova teorija se stvara i razvija na temelju istraživanja i prakse. te mora mijenjati to okruženje i istraživati ga. drugačije se promatra suradnja s djecom i s roditeljima. kao i djece s teškoćama u razvoju događa se prirodno ako su posebice odgojitelji ali i ostali članovi stručnog tima zbiljski i istinski prihvatili ovu djecu. Glavna značajka ove teorije je da se stalno razvija i nikad neće biti zatvorena niti dovržena jer se kontinuirano otkrivaju nove spoznaje o djetetu i odgojnoj praksi. U takvoj zajednici. inkluzija djece različitih etničkih. Za razliku od navedenih. One su međusobno vrlo različite iako imaju i nešto dodirnih točaka. Svaki bi se trebao zapitati što u njegovoj akciji i uvjetima u kojima se realizira treba mijenjati i kako da ga djeca bolje razumiju i reagiraju. U dijalogu s drugim sudionicima odgojitelj treba otkrivati što to djeca objašnjavaju često drugačije nego je on to zamislio. Dokaz takvog stajališta jest činjenica da vas dijete stalno iznenađuje svojim mogućnostima. Velike ili već poznete teorije kao npr. uvijek otvoreno i spremno za dopunu ili doradu već stečenih spoznaja o njemu. zanimljivo i raznovrsno kako bi djeca uvijek imala nešto zanimljivo činiti i sudjelovati u aktivnostima. što znači da nema unaprijed stvorene i razrađene teorije koja se samo primjenjuje u praksi. Ono mora biti poticajno. One su najsličnije prirodnoj zajednici. 79 . nego cjelovito. a ne samo deklarativno.suradnika stvarajući tako nove hipoteze i prijedloge koji će se pri idućoj akciji provesti). Dijete se nastoji vidjeti ne kroz prizmu neke teorije. U teoriji "dječji vrtić kao dječja kuća" posebna se važnost daje djetetu u grupi i ustanovi u kojoj djeca uče i žive. Istodobno je to druga značajka teorije: djeca uče čineći i sudjelujući i nikakve priče odgojitelja ne mogu zamijeniti njihovo izravno iskustvo. One su uglavnom dovršene i definirane i teško se mogu mijenjati. praćenje i analiza odgojnoobrazovnog procesa. vjerskih grupa i zajednica. Odgojitelj refleksivni praktičar ima sposobnost smouvida i samoprocjene svoga rada i vrijednosti koje zastupa. Obje imaju vrlo argumentirano obrazloženje svojih postavki koje su njihovi sljedbenici ne samo prihvatili. velikoj brižljivoj obitelji u kojoj se svako brine o svakome na jedan prirodan način. nastoje objasniti odgojnu praksu i dijete u njoj – kroz prizmu svojih teorijskih postavki. te se drugačije vrši i promatra planiranje. Ovakav pristup reflektira se na cjelokupnu odgojno-obrazovnu praksu. Odgojitelj refleksivni praktičar je onaj koji je sposoban mijenjati i unapređivati svoju odgojno-obrazovnu praksu.

suosjećajnost. Važno postignuće u ranom dijetinstvu jest razvoj sposobnosti regulacija emocija. Razvoj socijalne kompetencije odvija se kroz razvoj sastavnica socijalne kompetencije: regulacije emocija. Da bi uspješno svladalo to umijeće. Uloga odgojitelja u razvoju dječje socijalne kompetencije je podržavanje dječjeg socijalnog razvoja.30. a pojačavaju se iskustvom: ljubaznost. ponaša primjereno. dok je prijateljstvo dijaloški odnos koji pretpostavlja uzajamni odabir dvoje dijece. Razlikujemo dva aspekta socijalne kompetencije: vršnjački status ili popularnost i prijateljstvo. socijalnih znanja i razumijevanja. prepoznati opasnost. Kompetentan pojedinac je osoba koja može iskoristiti poticaje iz okružja i svoje osobne. U ranom djetinjstvu djeca moraju naučiti kako se nositi s frustracijama kako bi uživala u drugima.) RAZVOJ SOCIJALNE KOMPETENCIJE PREDŠKOLSKOG DJETETA? Socijalna kompetencija je pojedinčeva sposobnost iniciranja i održavanja zadovoljavajućih recipročnih odnosa s vršnjacima. Dio odgojiteljeve uloge u pospješivanju socijalne kompetencije je pomoć djeci. Socijalno kompetentna mala djeca su ona koja se upuštaju u zadovoljavajuće interakcije i aktivnosti s odraslim osobama i vršnjacima i kroz takve interakcije unapređuju osobnu kompetenciju. Premda određenja socijalne kompetencije variraju. suradništvo i odgovornost). zajednicama i širem društvu kojem osoba pripada. ali i za odgađanje spontanih reakcija prema potrebi. razmjenjuju informacije i ispituju sličnosti i razlike. velikodušnost. Vršnjački status odnosi se na razinu u kojoj djecu prihvaćaju ili odbacuju njihovi vršnjaci. te postići dobre razvojne rezultate koji omogućuju zadovoljno i kompetentno sudjelovanje u grupama. Takve im sposobnosti 80 . najčešće se vrte oko pojedinačne sposobnosti iniciranja i održavanja zadovoljavajućih recipročnih odnosa s vršnjacima. te da se. konstruktivno usmjeriti i regulirati svoje emocije. no prijateljstvo se razlikuje od vršnjačkog statusa po smijeru i specifičnostima. te kako podnijeti samoću i kako razvijati prijateljstva. Razvijanje dječje socijalne kompetencije u predškolskom razdoblju je važno jer socijalna iskustva u prvih pet ili šest godina osiguravaju temelje na kojima počivaju svi budući odnosi. Temeljna kompetencija potrebna za uspješnu interakciju unutar vršnjačke skupine je naizmjenično sudjelovanje u aktivnostima. kad dođe na njega red. empatija. a ona se definira kao sposobnost reagiranja na zahtjeve situacije s rasponom emocija i na način koji je socijalno prihvatljiv i dovoljno fleksibilan da bi se ostavilo prostora i za spontane reakcije. dijete mora znati odgoditi ispunjenje svojih želja. Socijalno kompetentna mala djeca usklađuju svoje ponašanje s tuđim tako da nađu zajednički jezik. Vršnjački status je jednosmjeran i mjeri razinu u kojoj vršnjačka skupina simpatizira neko dijete. prevladati strah i tjeskobu. socijalnih umijeća i socijalnih dispozicija (uče se iz modela. shvatiti da je čekanje na red očekivano i normalno.

Emocionalni i socijalni kontekst nužan za optimalan tazvoj. Djeca većinom spontano prevladaju stidljivost pa je nepotrebno. teškoće socijalizacije prigoda su za poduku. Djeca u vrtiću pokazuju razne probleme u socijalizaciji koji mogu imati razne uzroke. a možda i nepreporučljivo požurivati sramežljivu djecu. Ima problema koji se nemogu riješiti u grupi već zahtjevaju stručnu pomoć kao problem stidljivosti. vodi visokoj razini samopouzdanja i socijalne kompetencije. pregovarala ili se pogađala u sukobu s vršnjacima. neka djeca još nisu postigla dovoljnu kontrolu poriva da bi se uspješno naizmjence uključivala u razgovor. Mnoga mala djeca izbjegavaju vršnjake s tjelesnim manama. socijalno se ponašanje razvija u zatvorenom krugu. hrabrenja. Jedan od najvažnijih utjecaja na dječji socijalni razvoj jest iskustvo u obitelji. povučenost i socijalna izoliranost mogu ostaviti posljedice. Treći je problem usamljenost. Odgojitelj mora uvažavati načela pedagoške prakse koja povećavaju socijalnu kompetenciju: dječji osjećaji zaslužuju poštovanje. izravna komunikacija pojačava djelotvornost odraslih. interakcija između odgojitelja s djecom model su socijalne kompetencije. Socijalno kompetentna. rane teškoće u socijalizaciji povezane su s njihovom nesposobnošću da se izdignu iznad fizičke pojavnosti svojih vršnjaka. stvorit će se kroz komunikaciju skrbnosti i nadzora. za njega je izgubljen bitan izvor socijalnih informacija. te im otvoreno izraziti svoje osjećaje. čije je obilježje kulminacija intenzivne skrbnosti i intenzivna nadzora kao i dobra komunikacija i toplina. Drugi je problem agresivnosti – jedan od najvećih problema s kojim se odgojitelj mora pozabaviti. samostalna djeca najčešće potječu iz obitelji u kojima se mješaju toplina i nadzor i vlada ravnoteža između bliskosti i rezerviranosti.omogućuju da riješe uobičajene sukobe koji se javljaju u igri. no važnu ulogu imaju i vršnjaci. no ne znači da im odgojitelji ne bi trebali pomoći da prevladaju sramežljivost. ispitivati motive koji stoje u pozadini odbijanja druge djece kako bi naučila cjeniti pozitivne osobine djece koju izbjegavaju. Omiljena djeca znaju bolje i jasnije priopćiti svoje namjere. Za neku djecu. Dijete koje prati od kroničnog i snažnog osjećaja usamljnosti u stanju je emocionalnog stresa. važni odnosi zahtjevaju sadržajnost. očekivanja odraslih oblikuju dječje karaktere. Teorije o tome zašto djeca iskazuju neprimjerenu agresiju dijele se na dvije kategorije – teorije deficita i teorije suficita. npr. optimalna intervencija odgojitelja potiče dječju kompetenciju. zahtjevnosti i komunikacije. Ako vršnjaci odbace neko dijete. 81 . Roditelji i odgojitelji obavezni su pomoći djeci. Alternativni roditeljski odgoj u predškolskoj dobi. Sramežljivost. socijalna kompetencija kulturološki je određena. no odgojitelji mogu odigrati važnu ulogu u oblikovanju djetetova iskustva s vršnjacima.

6. Pozitivno etiketiranje dječjih karaktera . koja iziskuju kontrolu emocija i poriva. 2. Otvorena komunikacija s roditeljima . poglavito ako je stidljivo ili nesnalažljivo u društvu sve dok njegovo ponašanje ne predstavlja opasnost i ne smeta drugima. Pomoć djeci u prevladavanju nedaća . Postignuće takve kontrole zahtjeva podršku i vodstvo roditelja i odgojitelja. Pozivanje na temeljna pravila – u prosocijalnom ozračju ograničenja. Poštivanje dječjih osjećaja . 7. 82 . Poboljšano ovladavanje porivima .kada se odrasle osobe odnose prema djeci kao da ih smatraju sposobnima da se upuste u socijalne sukobe i riješe problem na razborit način.autoritet i povjerenje jačaju kada odgojitelji svoja očekivanja izražavaju jednostavno i izravno. 8. Socijalno kompetentno dijete se upušta u zadovoljavajuće interakcije i aktivnosti s odraslim osobama i vršnjacima.to je jedna od mnogobrojnih odgovornosti odgijitelja – da djeci pomogne steći emocionalnu osjetljivost i razlikovati ozbiljnu i neozbiljnu situaciju.trebalo bi dopustiti da u određenoj mjeri dijete donosi vlastite odluke. očekivanja i pravila vrijede za sve u skupini.uz jasno davanje na znanje što se od njih očekuje i kakvo je ponašanje poželjno pridonosi zaštiti dječje samostalnosti i integriteta (smanjena je vjerojatnost da će se djeca inatiti i opirati normama ponašanja kako bi sačuvala svoj integritet). Obraćanje dječjem zdravom razumu . a time bi se učili odgovornosti i razboritosti. 3. Kroz takve interakcije poboljšava vlastitu kompetenciju. rješavaju djecu prilika da se služe svojom glavom i zdravim razumom. 9. i djeca će sebe doživljavati razboritima i razumnima. 10. a povjerenje u odraslu osobu se temelji na tome koliko djeca smatraju da odrasla osoba misli to što kaže.pomaže odgojitelju da na dijete reagira pozitivnije što povećava izglede da će se dijete morati poslužiti svojim nerazvijenom socijalnim umijećima.kada odrasle osobe same donose većinu odluka i pravila. Uvažavanje individualnih razlika . Cilj svih ovih načela i strategija je socijalno kompetentno dijete.Djelotvorne strategije za poticanje socijalnog razvoja: 1.zadovoljavajući odnosi s vršnjacima se izgrađuju pomoću niza socijalnih interaktivnih umijeća. 4. Pojačavanje prosocijalnih umijeća . Uspostava autoriteta i povjerenja . 5.otvorenost je sposobnost odgojitelja da pošteno i bez predrasuda priopći roditeljima vlastita stajališta i da slušaju stajališta djece i roditelja.

. Potreba kretanja.) POSJETI S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI? Posjeti s djecom predškolske dobi su važni zbog burnog dječjeg razvoja i mijenjanja. tjelesnog razvoja i boravka na zraku traži izlazak u vanjski prostor. Stoga se organiziraju posjeti djece raznim mjestima u okolini. Dijete akumulira iskustva koja će se obogaćivati preradama i ekspresijom u različitim vidovima. banke.. podataka s opisnim tekstovima. ribnjake. Odgojitelj će po potrebi pojednostavniti odgovore prilagođavajući ih stvarnim 83 . Odgojitelj može organizirati sakupljanje mapa. pa su mogući i različiti pristupi djeteta istom djeliću okoline. raspoloživu vremenu ustanove s obzirom na udaljenost objekta koji žele posjetiti i mogućnostima zaštite djece prilikom posjeta. audio i video kazetama. Dalje posjećujemo tržnice. . emocionalni i socijalni. seoska dvorišta. livade. Djeca ostvaruju interakciju s okolinom što se odražava na njihov spoznajni. . koji nastaju u danim uvjetima. 31. Izbor sadržaja može provesti ustanova u cjelini. S djecom predškolske dobi posjećujemo prirodne znamenitosti. knjižnice. turističke i športske objekte. farme. kazališta. trgovine. no naravno nije moguće predvidjeti što će ih djeca pitati. osobito prema dječjoj radoznalosti. slikovnim elementima. različita čuvstvena reagiranja. materijalnim uvjetima. što bi moglo dopunski poslužiti u raznovrsnim preradama i izražavanjima. stihovima. mora. pjesmicama i dr. iskustva i načini izražavanja. botaničke i zoološke vrtove. pa su mogući različiti pristupi djeteta. Dobro je reći kakav se odnos od njih prema djeci očekuje. iskustva i načini prerade i istraživanja. ali i odgojitelj na temelju svoje prosudbe o dostipnoj i optimalnoj vrijednosti onoga što će se posjetiti. Broj posjeta koje organizira predškolska ustanova ovisi o dostupnosti glede dobi djece. obale rijeka. povrtnjake. Potreban je i izbor optimalnog vremena za posjet. te kulturološki razvoj. zdravstvene ustanove. pošte. razmjenjuju informacije i ispituju sličnosti i razlike. Potrebe djeteta za bogaćenjem. vrtove. zdravstvene i redarstvene postaje. ukupnoj odgojno-obrazovnoj vrijednosti. te razgovor s roditeljima. upoznavanjem novoga i istraživanjem nije moguće zadovoljiti samo u roditeljskom domu i u predškolskoj ustanovi.usklađuje svoje ponašanje s tuđim tako što nalaze zajednički jezik. ljekarne. Djeca moraju više puta posjećivati isto mijesto. Odgojitelj mora biti posredno (razni usmeni i pismeni izvori) i neposredno (izravni uvid) obaviješten o mjestu posjeta. parkove. te o tome obavijestiti osoblje. kupališta. polja. Različite životne zajednice u svijetu prirode i društva moguće je upoznati u njihovom prirodnom okruženju s dinamikom odnosa i zbivanja. voćnjake. proizvodne objekte. šume. Takvi su posjeti važni zbog dječjeg burnog razvoja i mijenjanja. Uvodni stupanj pripreme je odabir mjesta koje će se posjetiti. različita čuvstvena reagiranja. a koji su važni za spoznajno-doživljajne odnose.

Omogućiti djeci da i aktivno sudjeluju npr. likovno. Posjet likovnom izložbenom prostoru mora se dopuniti i obogatiti susretom s likovnim umjetnikom (kiparom. U tijek pripreme. Dragocjeno je ako se ostvaruje niz posjeta kojima se iskustva povezuju: npr. Djeci prilikom posjeta treba osigurati da opažaju ono što je cilj posjeta ali i sve drugo što ih zanima. Treba se dogovoriti što će se djeci demonstrirati i što bi oni mogli sami iskušati manipuliranjem i pokretanjem. To može biti motivacija za glazbeno. ne bi trebalo forsirati novi. pripada i podsjećanje na ponašanje putem. govorno pratiti situacije i obrazložiti ponašanje prema prometnim pravilima. govorno i tjelesno izražavanje. te ih poticati da postavljaju pitanja o onome što ih zanima kompetentnim osobama. kao i pri ulasku i susretu s osobljem koje će se zateći na mjestu posjeta. te da sami objašnjavaju i zaključuju. sredstva rada. Posjet djece okolini dobra su prilika za razvijanje prometne kulture i u situacijama kad grupa šeta pješice i kada se koristi neko vozilo. čuditi se. njihovo upoznavanje. Javljaju se razlike u preradi koje proizlaze iz činjenice što su različita djeca različito osjetljiva prema doživljenim detaljima. stavove. Najomiljeniji su posjeti tamo gdje rade njihovi roditelji. nakon posjeta zdravstvenoj ustanovi posjetiti ljekarnu. pa biljnu ljekarnu. zajedno istraživati. neka osjeti težinu kacige vatrogasca ili palice policajca ili alatke u vrtu uz nadzor odgovornih osoba. nakon posjeta zoološkom vrtu ili lovačkom muzeju posjetiti trgovinu ptica. radnu okolinu. Može se jedino ponoviti posjet istom segmentu kako bi djeca potvrdila i proširila opseg prerade. 84 .dječjim mogućnostima poimanja. A ako su djeca još uvijek intenzivno angažirana preradom iskustva u koja je uključen prethodni posjet. kao i sam odlazak do destinacije posjeta. Posjet omogućuje upoznavanje što rade ljudi. neka na poštanskom šalteru zatraži tiskanicu. Treba se prilagoditi dječjem interesu. obraćati im pozornost na bitne stvari. Također nije isto posjećuju li djeca mjesto prvi put ili su već tu bila ili je to posjet u nizu istovrsnih. Prerada doživljaja slijedi koji dan nakon posjeta kad se slegnu dojmovi. Dječja mašta mnogo toga dopuni i izmjeni te tako dijete prilagodi svom spoznajnom iskustvenom sklopu. Ako su djeca umorna ili zasićena posjet neće imati učinka. Odgojitelj treba primjerom ukazati na primjereno ponašanje u određenoj situaciji. slikarom) po mogućnosti u njihovom radnom ambijentu.

crtežima. Za vrijeme šetnje djeca mogu razgoverati. ta da svi zajedno prelazimo ulicu. opisima. Preporučije se da su s djecom mlađe predškolske dobi na šetnji dva odgojitelja. Kretanje u grupi zahtijeva hodanje u parovima i određeni red.32. O doživljajima. a podsjetit će ih i na objekte promatranja. na dječje igralište. odgojitelj organizira raznovrsne pokretne igre. igre loptom. užetima i rekvizitima što su ih djeca ponjela sa sobom. Već u mlađoj predškolskoj dobi djeca usvajaju osnovna pravila hodanja: kretanje u grupi. te usvajaju da na rubu pješačke staze. obavezno stanu i pričekaju odgojitelje i ostalu djecu. Šetajući djeca usvajaju naviku kretanja na ulici. npr. posebno onu mlađe dobi. Za vrijeme boravka na zraku na mjestu planiranom kao cilj šetnje. zapažanja i za buđenje dječje radoznalosti. u grupi. 85 . npr. što predškolsku djecu umara. Hodanje u parovima traži se samo za vrijeme kretanja ulicom. Na mjestima gdje nema opasnosti od prometa i gdje su samo pješačke staze dopušta se djeci slobodnije hodanje. Prve šetnje mlađe predškolske djece organiziraju se tek pošto su se djeca međusobno upoznala. obližnji trg i slično. igrama oponašanja i slično. prije prelaska ulice. U toku šetnje djeci je potreban kraći odmor koji sadrži izmjenu aktivnosti. didaktičke igre. Odgojitelj djecu priprema za šetnju. Boravak na svježem zraku za vrijeme šetnje u svako godišnje doba povoljno utječe na zdravstveno stanje djece i na njihov tjelesni razvoj.) ŠETNJE I IZLETI DJECE? Šetnje u prirodu predškolske djece po svom su trajanju. Na šetnjama odgojitelj s djecom promatra sve pojave u biljnom i životinjskom svijetu. Šetnje starije predškolske djece ne smiju biti dulje od 30 minuta. ali ne izdvajanje iz grupe niti veliko zaostajanje. Zato odgojitelj vodi djecu na mjesta gdje se mogu poigrati i razonoditi. Prije polaska odgojitelj će s djecom razgovarati i najaviti im odlazak u šetnju i mjesto šetnje. igre s prirodnim materijalima. obližnji šumarak ili šumu. Na šetnju odlazi grupa zajednički. a imaju određen cilj. a mlađe predškolske djece od 10 do 15 minuta. igrama i svojim zapažanjima na šetnjama djeca razgovaraju s odgojiteljima. postavljanju zagonetki. ali ne mogu vikati i bučiti. Svaka šetnja ima posebnu vrijednost za razvijanje sposobnosti uočavanja. sadržaju i organizaciji najjednostavniji oblici neposradnog upoznavanja okoline. Odlazak u šetnju djeci je radostan doživljaj. Prije svake šetnje odgojitelj treba provjeriti jesu li djeca prikladno obućena i obuvena u skladu s vremenskim prilikama. Neke doživljaje izražavaju u raznovrsnim aktivnostima. S djecom predškolske dobi preporučuju se kratke šetnje. Upozorit će ih na načine kretanja i na ponašanje na ulici. Izvode se u neposrednoj blizini dječjeg vrtića. srednje 20 minuta. pravila hodanja ulicom. u park.

pripremiti se za rukovođenje promatranjem i za objašnjavanja potrebna za vrijeme takvih boravaka u prirodi. Odgojitelj predviđa što će sve djeca promatrati i što mogu skupiti ovisno o godišnjem dobu. Odgojitelj određuje odgojno-obrazovne zadatke izleta u skladu s planom i programom odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću i konkretnim planom rada svoje odgojne skupine.Osim pedagoškog karaktera šetnja ima i rekreativno-zabavni karakter. Zbog toga odgojitelj prethodno upoznaje mjesto predviđeno za izlet. Imaju pedagoško opravdanje i vrijednost. Odgojitelj zna zašto je izlet predviđen baš u to vrijeme i na tom mjestu. okolinu. Za odlazak djece na cjelodnevne izlete potrebno je pripremiti roditelje. Preporučljivo je da se izleti organiziraju po mogućnosti u svako godišnje doba na ista mjesta kako bi djeca doživjela kontinuitet promatranih pojava ili promjena. te tako utvrđuju i proširuju stečena iskustva. etapa – organizacijske pripreme za izlet vrši odgojitelj. Potrebno je upoznati teren za igru. igru. uvjeti djećjeg vrtića. U praksi je dječjih vrtića uobičajeno da na izlete od nekoliko sati odlazi zajedno nekoliko skupina djece. rad ljudi. jer olakšavaju dolazak na odredište i manje zamaraju djecu. Za predškolsku djecu pogodnija su putovanja autobusom. Izleti u neposrednu okolicu prirode provode se sa srednjom i starijom predškolskom djecom. Na roditeljskom sastanku potrebno je roditeljima objasniti pedagošku vrijednost izleta 86 . promet. Mlađa predškolska djeca u pravilu ne sudjeluju u izletima ostalih grupa u dječjem vrtiću. etapa – izvođenje izleta. etapa – priprema djece i roditelja. Odgovornost za pripremu i izvođenje nosi odgojitelj. i što treba ponijeti s obzirom na teren. U slučaju ružnog ili kišovitog vremena izlet treba odgoditi. Priprema za izlet ima nekoliko etapa: 1. On planira mjesto i vrijeme izleta i određuje njegovu odgojno-obrazovnu vrijednost i zadatke. 2. zna što će djeca tamo vidjeti i kako će se doživljaji kasnije uklapati u odgojno-obrazovni proces. kulturno-povijesne spomenike i sl. Za izlet je potrebno neposredno pripremiti djecu. Pri izboru mjesta za izlet uzimaju se u obzir dobne mogućnosti djece u skupini. trajanje izleta. etapa – korištenje doživljaja izleta u odgojno-obrazovnom radu. 4. U dječjim vrtićima izleti se organiziraju kao poludnevni (u trajanju od nekoliko sati) ili kao cjelodnevni. Ako je izlet cjelodnevni odgojitelj mora predvidjeti mjesto gdje će djeca ručati i mjesto gdje će se djeca poslije ručka odmoriti. 3. Izleti u predškolsko doba su oblici odgojno-obrazovnog rada u kojima djeca izvan sobe dnevnog boravka upoznaju prirodu. Sve te detalje mora odgojitelj poznavati da bi mogao dobro planirati izvođenje izleta. Za vrijeme šetnje djeca imaju mnogo mogućnosti samostalnog pronalaženja objekta i pojava za promatranje. eksperimentiranje i provjeravanje. mogućnost prijevoza i sl.

i njegovu potrebu. modeliranjem. U nekim aktivnostima djeca izražavaju doživljaj izleta slikom. izvodi jednostavne zaključke i potiče djecu na mišljenje. odlaze promatrati predviđene objekte ili pojave. Nakon završenih promatranja slijedi odmor i slobodne igre. Nakon stanovitog vremena ti se dojmovi i iskustva sređuju i proširuju na zanimanjima ili projektima. ali ni bez njih ne može dječji vrtić potpuno ostvariti zadatke programa odgojno-obrazovnog rada. Odgojitelj ih upoznaje kamo će ići i što će tamo vidjeti. raspored dana i života djece u vrtiću. Kada su stigli na cilj. U predškolsko doba nije potrebno suviše izleta. ali je vrijednost stečenih iskustava nezamjenjiva bilo kojim zornim sredstvom. 87 . Izleti u predškolsko doba remete svakodnevni ustaljeni dnevni red. u koje će se povremeno uključivati i odgojitelji. Tek nakon kraćeg odmora ispunjenog vedrom igrom. U dječjem vrtiću nastavljaju se promatranja donešenih predmeta i razgovara se o onome što su djeca vidjela i doživjela. Na izlete odlazi nekoliko odgojitelja iz ustanove. uspoređuje pojave. a mogu se pozvati i roditelji. Za vrijeme promatranja na izletu odgojitelj postavlja djeci pitanja. Priprema stvara vedro raspoloženje kod djece što pozitivno utjeće na razvoj i govor djeteta. Djecu također treba pripremiti. odgojitelj dopušte djeci da se najprije odmore i snađu u novom prostoru i u nepoznatoj prirodnoj sredini. Treba ih upozoriti na ponašanje na javnim mjestima i u prijevoznim sredstvima. S povratkom kući ili u dječji vrtić izlet nije završen. kretanjem ili verbalnim opisivanjem.

pa tako i druge djetetu važne osobe moraju djetetu dati do znanja da je vrijedno onakvo kakvo jest. te kako steći prijatelje. te u kojima će zadovoljiti svoje opće i specifične potrebe koje su pretpostavka cjelokupnom razvoju njegove osobnosti. a ujedno i rade na izgradnji zajednice koja bi obuhvatila djecu. Dijete je ljudsko i društveno biće. trebati pomoć odraslih. kako u zadovoljavanju osnovnih potreba. Uvažavana djeca će uzvratiti uvažavanjem. Socijalno kompetentna djeca su ona djeca koja se upuštaju u zadovoljavajuću interakciju sa svojim vršnjacima. kako prevladati strah. Socijalno sazrijevanje počinje i nastavlj se tokom čitavog ranog djetinjstva. ali će i postepeno učiti kroz komunikaciju i interakciju s vršnjacima i odraslima. Odgojitelji. da se svako dijete osjeća kao pripadnik odgojne zajednice. socijalne i druge potencijale. a djeca neoštećena integriteta će čuvati tuđi integritet. To je prvi i najkrupniji korak u pomoći djeci da postignu socijalnu kompetenciju i socijalno samopouzdanje. intelektualne. kako uživati u drugima. tj. kako podnjeti samoću. Vrlo važno postignuće u ranom djetinjstvu je razvoj sposobnosti u kontroli emocija. Kako bi se te osobine mogle razvijati djeci trebaju odrasli koji se ponašaju ljudski i društveno. Na dijete treba gledati holistički. ali i s odraslim osobama. Sposobnost socijalne osjetljivosti može se razviti poučavanjem. te moraju "vidjeti" i potvrđivati dijete. emocionalne. što znači da se vještina socijalne komunikacije može naučiti. Dijete s visokim stupnjem samosvijesti na neuspjeh neće reagirati dramatično doživljavajući čitav svoj identitet kao neuspjeh. Nužno je da odgojitelj usmjeri odgoj predškolaca u pravcu kreiranja takvih odgojnih uvjeta i situacija u kojima će dijete uspješno razvijati svoje tjelesne. psiho-socijalno i odgojno biće. pažena djeca će skrbiti za druge.) POSTUPCI ODGOJITELJA U RAZVOJU DJEČJE KOMPETENCIJE? Socijalna kompetencija je sposobnost iniciranja i održavanja zadovoljavajućih i recipročnih odnosa djeteta s vršnjacima. odgojitelji počinju s odgojnom grupom. U ranom djetinjstvu djeca moraju naučiti kako se nositi s frustracijama.33. jer djeca kopiraju i oponašaju odrasle osobe koje ih okružuju. Puno je načina na koje se može stvoriti zajednica u grupi. potencijalno sposobnog i kreativnog subjekta. roditelje i odgojitelje te širi kontekst odgojno-obrazovne institucije i društva. Malo će dijete. U želji da izgrade zajednicu za zajednički život djece. kao cjelovito biološko. To su dva osnovna potkrepljenja za razvoj dječje samosvijesti. tako i u zadovoljavanju emocionalnih potreba. Uloga odgojitelja je pobrinuti se. Zdrav i razvijen osjećaj samosvijesti dovodi dijete do zadovoljstva samim sobom i do smirenosti u odnosu na samoga sebe. Samosvijesno dijete 88 .

Puno toga ovisi o spremnosti i sposobnosti odgojitelja da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristi potencijalne prednosti. Odgojitelj treba odgajati djecu s naglaskom na osobnu odgovosnost (odgovornost za vlastiti život) jer će tako djeca razviti visok stupanj društvene odgovornosti (odgovornost jednih prema drugima). Kako bi podržao razvoj dječje kompetencije. ne bi ih se trebalo. Načelo optimalne intervencije može se izraziti na slijedeći način: intervencija odgojitelja ne bi smjela biti tako česta da djeca malo kad dobiju priliku sama rješavati svoje 89 . Za zdrav i harmoničan razvoj potrebno je i da odrasli jasno i precizno postave svoje granice. istraživanja pokazuju da su djeca više izložena izolaciji od strane svojih vršnjaka u grupama s djecom mješovite dobi. nego u grupama iste dobi. Osim toga. dovode odgojitelje u idealan položaj u kojemu mogu unaprijediti dječji socijalni razvoj. bez obzira na to jesu li mlađi ili stariji članovi grupe. Važnost interakcije u grupama s djecom mješane dobi ne odriče važnost interakcije između djece iste dobi. a vjerojatno ih se i ne može.ima visok stupanjsamopoštovanja. koje se javljaju kad se djeca igraju i rade zajedno. a uz to tu je i dodatna prednost šireg dobnog raspona nego u tradicionalnim grupama. Djeca najčešće ostaju s istim odgojiteljem najmanje dvije godine. reakcije i potrebe. Interakcija između odraslih i djece uzajaman je proces učenja u kojem je stupanj ravnopravnog dostojanstva izravno proporcionalan s dobrobiti obiju strana. Premda je intervencija u takvim situacijama važan dio uloge odgojitelja. razlikuje se od onoga što se uči u grupama iste dobi. a da bi ga razvilo nužni su mu odrasli. potpuno eliminirati. češće intervencije nisu nužne i poželjne. Djeca koja imaju problema u odnosima s vršnjacima često ostvaruju i održavaju kontakte s mlađom ili starijom djecom. Spontane i neizbježne teškoće socijalizacije. te time odrediti naše granice. Osobnim jezikom možemo izraziti naše osjećaje. Mnoga se važna socijalna umijeća lakše steknu i prakticiraju u kontekstu grupa s djecom mješovite dobi. te jedno i drugo na svoj način pridonosi djetetovu razvoju. odgojitelj omogućava djeci postavljanje granica. Ono što se nauči o odnosima s drugim ljudima u grupama s djecom mješane dobi. Grupe s djecom mješovite dobi potencijalno znače obogaćenu vrtićku zajednicu u kojoj se djeci pruža veći broj prilika za pružanje i primanje pomoći. Optimalna intervencija odgojitelja potiče socijalnu kompetenciju. To je prvi jezik kojim djeca počinju govoriti. Isto se mora istaknuti da miješanje djece rane dobi ne osigurava automatski ostvarivanje potencijalne blagodati. Vjerojatno će djeca poboljšati svoje socijalno umijeće budu li imala prilike vježbati široki raspon socijalnih ponašanja. Postoje mnogobrojni dokazi da je interakcija s mlađom djecom jedan od najdjelotvornijih načina da djeca koja su povučena i koja nemaju samopouzdanja socijalno sazriju. Sukobi su neizbježni između članova bilo koje stvarno suradničke skupine djece. Poput svih umijeća i socijalna se poboljšavaju praksom.

. Postizanje optimalne razine intervencije zahtijeva da odgojitelj poznaje svakog pojedinca unutar grupe i stalno prati napredak svakog djeteta. a to znači da je u središtu odgoja dijete.izravna komunikacija pojačava djelotvornost odraslih (ozračje skupine najbolje je ako ga obilježava neposredna i izravna komunikacija odraslih i djece u svezi normi. Ako se neko dijete požali da ga neko drugo dijete ne voli.interakcija odgojitelja s djecom model je socijalne kompetencije. . da djeci pomognu steći emocionalnu osjetljivost i razlikovati između ozbiljne i ne tako ozbiljne situacije. malu djecu vršnjaci ne moraju baš uvijek simpatizirati ili prihvaćati.važni odnosi zahtijevaju sadržajnost. Npr. . . kako nijedno dijete ne bi postalo žrtvom negativnog začaranog kruga. a i imaju negativne učinke: npr.očekivanja odraslih oblikuju dječje karaktere. . Kad je riječ o prijetnjama valja reći da je teško smisliti prijetnju koja bi odgovarala težini nepoželjnog ponašanja.socijalna kompetencija je kulturološki određena (djeca odrastaju u raznim kulturama koje propisuju što i kako se nešto smije ili nesmije). U prethodnom tekstu predočili smo dokaze da predškolsko razdoblje predstavlja kritično razdoblje za razvoj socijalne kompetencije: propuste li djeca taj vlak. Načela pedagoške prakse koja povećavaju socijalnu kompetenciju: . Nekih postupci ne postižu odgojnu svrhu.probleme. Promišljene odluke o tome kad se držati po strani i dopustiti da se stvari razvijaju same od sebe ili kad se umiješati.poštivanje dječjih emocija. odgojiteljica može priznati da to nije ugodno. Odgojitelj razvija kompetenciju djeteta odgajajući ga po načelima humanističke razvojne koncepcije. kao i osjetljivosti na kulturalne norme i vrijednosti koje bi mogle utjecati na djetetove interaktivne stilove. Odgojitelji odgojno djeluju na dječje osjećaje i emocije načinom na koji reagiraju na njihova očitovanja. i da je ono vrijednost po sebi koju odgojitelj prihvaća u svojoj osobitosti i kao člana obitelji s njenim osobitostima i sustavom vrijednosti.socijalno ponašanje razvija se u zatvorenom krugu (individualni obrasci socijalnog ponašanja izazivaju reakcije drugih koje potiču još više takvog ponašanja i učvršćuju ga). U promatranju djece 90 . Za neku su djecu prijetnje znak da je odgojiteljev autoritet slab. To je jedna od mnogobrojnih odgovornosti odgojitelja. ali dovoljno česta. ali i podsjetiti da ima još prijatelja. poslije se nećeš moći igrati svojim omiljenim kockicama). prazne prijetnje (ako se sad ne pridružiš nama. Stoga je primjereno da odgojitelji ocjenjuju djetetovu socijalnu kompetenciju tijekom tog razdoblja. ovise o pozornom promatranju interakcija. pravila i očekivanja vezanih uz sudjelovanje u životu skupine). ili mu može dati do znanja da je njoj drago da je i on dio njezine grupe. . mogu imati doživotne posljedice.

a čvrsto staju na svoje noge sa šest ili sedam godina. Da bi dijete razumjelo svijet oko sebe ono ga mora iskusiti i upravo tu leži zadatak odraslih. vikanjem. informira. burnim reagiranjem.) ODGOJ DJECE ZA SAMOPOMOĆ U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI? Dječji je svijet prostor neslućenih mogućnosti. odaje priznanje. Jedan od razloga zašto se tako ponašamo prama djeci jest taj. a to je najbolje ostvariti primjerom i izborom djelotvornih i neprisiljavajućih ponašanja. prijateljstva. samostalnosti i uspjeha. Samoprocjena je zapravo postavljanje pitanja samome sebi i davanje iskrenih odgovora. 91 . što su takvi prisiljavajući postupci ponekad djelotvorni. Svi mi nastojimo da "stvarni svijet" bude što više nalik savršenom svijetu (ili svijetu kvalitete) iz naše glave. On djecu potiče. laganjem. a ta vještina je potrebna za samopomoć. govori im ono što ih zanima te pomaže u traženju odgovora usmjeravajući ih kako pronaći pomoć i kome se obratiti. kritiziranje. Samoprocjena je najdjelotvorniji naćin motiviranja promjene u ponašanju. roditelja i drugih odraslih koji žele pomoći djeci uopće nisu djelotvorna. Kada shvatimo da smo motivirani iznutra. ŠTO RADIM KAKO BI POSTIGLA TO ŠTO ŽELIM. kažnjavanje ili optuživanje.moramo imati na umu da je dječja dob važan čimbenik u donošenju odluka o tome treba li socijalno ponašanje nekog djeteta podobnije promatrati (pratiti). To su osnovna pitanja koja odgojitelji. ali samo na kratko vrijeme. ignoriranjem ili ljutnjom. Ono što odrasli nazivaju pomoć. Zadatak odgojitelja je da djeci pomogne da postanu odgovorni i samostalni. Često ponašanja odgojitelja. da baš kao i odrasli i djeca imaju loše dane. Zbog toga djeci treba pomoći da nauče razviti odgovorna ponašanja koja će im omogućiti zadovoljenje svih potreba. a ne iz nekog vanjskog izvora. pruža nam se prilika da to saznanje iskoristimo i pomognemo djeci da si sama pomognu. jer analiza dolazi iznutra. DONOSI LI MOJE PONAŠANJE TO ŠTO ŽELIM. vikanje. Najčešća nedjelotvorna ponašanja koja odrasli koriste kada pokušavaju pomoći su: zanovijetanje. Treba ga naučiti kako ući u svijet sreće. Takvi postupci najčešće pogoršavaju odnose s djecom i povrijede ih. Ova su pitanja srž samoprocjene. Shvatimo li da motivacija dolazi iz našeg svijeta kvalitete i kada shvatimo kako to funkcionira. propovijedanje. uspoređivanje. te uključuje usmjeravanje pažnje na vlastitu percepciju na razini vrijednosti. odgojitelji ili savjetnici misle da je najbolje. a da pri tome ne ometaju zadovoljenje potreba drugih. zdrave slobode. uništavanjem predmeta. prijetnja. Začetak nekih socijalnih kompetencija javlja se s tri godine. odgovornosti. Pitanja koja možemo postaviti samome sebi: ŠTO ŽELIM. batine. često je nježno prikriveni pokušaj navođenja djece da postupe onako kako roditelji. a taj je . što rezultira povlačenjem djece. možemo evaluirati sami sebe.omogućiti djetetu da iskusi taj svijet. 34. Trebamo upamtiti. s četiri godine one su još nejake.

dijete koje se ponaša neprimjereno (agresivno) možemo preusmjeriti na aktivnost koja mu omogućuje da zadovolji baš onu nezadovoljenu potrebu koja je izazvala neprimjereno ponašanje). Kroz ove se aktivnosti razvija slika o sebi što je vrlo važno u odgoju za samopomoć. a to su: informiranje. Treba odati priznanje kada djeca koriste djelotvorna ponašanja kao što su: odgovorno ponašanje. te pokazavanje najboljeg puta do odgovora koji žele. Djeci treba pomoći da nauče kad izabrati ponašanje koje će ih dovesti do toga da se osjećaju sretni i zadovoljeni. Tako ih učimo povezivati osjećaje s onim što rade. moramo ih voditi koristeći djelotvorna neprisiljavajuća ponašanja. Djeca nauče više iz primjera.roditelji i drugi odrasli trebaju postaviti prvo sebi. vođenje računa o sebi i drugima. te proanalizirati sebe i svoje postupke. kako znamo da su sretni. Pomaganje djeci da si sami pomognu jako se razlikuje od tradicionalne metode prema kojoj djeci govorimo što i kako treba raditi. Ako želimo pomoći djeci da postanu odgovorna i samostalna. pregovaranje. Kroz različite aktivnosti moguće je upoznati dijete s osnovnim potrebama koje će ih motivirati kroz cijeli život. Kada im pružimo priliku da se sami pogledaju veća je vjerojetnost da će promjeniti svoje ponašanje. što činim iz zabave. Kroz aktivnosti razgovaramo s djecom o osjećajima. iznutra. Odgojitelj koji potiče djecu primjećuje i pozitivno komentira i male stvari. te kako onda izgledamo (lica u ogledalu). održavanje obećanja. Eliminiranje ovog tradicionalnog načina pomoći koji prisiljava djecu da rade nešto što odrasli misle da trebaju. odnosno da si sama pomognu doći do tog cilja. i slično. Ona je najdjelotvotniji način motiviranja promjene u načinima ponašanja. te izaziva osjećaj sreće i zadovoljstva. jer analizira ponašanja. stvari koje činim dobro. tužni. Nakon signala odabire ponašanje. odnosno to je pružanje informacija o onome što žele znati. donošenje odgovornih odluka. Naučiti ih da svako ponašanje ima i posljedice. izradom popisa ljudi koje voli. Pomažu djeci da se osjećaju sposobna. te im pomoći razviti što veći spektar djelotvornih ponašanja kojima će uspješno zadovoljiti svoje potrebe (npr. Osjećaj sreće povezuje se sa zadovoljenjem svojih potreba. Mi možemo još pripomoći formirajući pano sa slikama uspjeha kojeg čine slike djece pored onoga što su napravili dobro. moji izbori. poticanje i odavanje priznanja. nego iz kritiziranja. U ovom slučaju negativni signali su poruka koju dijete dobiva kad ne dobiva ono što želi. Treba im postavljati pitanja koja će ih dovesti do njihove samoprocjene. radosni. 92 . npr. ili ljuti. postavljanje ciljeva. kompromisi. a ne kao izvanjski utjecaj. kompetentna. kako bi mogli na osnovu toga krenuti u odgajanje djece za samopomoć. dolazi iz djetetove glave. Informiranje se odnosi na pomaganje djeci da odu tamo gdje žele. zahtjeva veliki napor i rad na sebi. dopušta djeci da primijete kako obraća pažnju na njih i da mu je važno što ona govore. Djecu učimo prepoznati pozitivne i negativne signale koje dobivaju. Djecu možemo naučiti samoprocjeni pitajući ih koliko su zadovoljni nečim što su uradili ili nacrtali.

tj. Uključenost može biti teška i komplicirana. U odgoju za samopomoć cilj nam je odgojiti djecu koja će si sama pomoći postati samostalna i odgovorna za ono što rade i za svoju sreću na dulji rok. Istinski biti uključen u dječje aktivnosti. kada vode računa o sebi i drugima. jer i dijete i odrasli imaju svoje predodžbe o odnosima između njih samih. radnje i ponašanja znači provoditi vrijeme s djecom i razgovarati o stvarima koje su njima važne. kada su fleksibilna i postižu kompromise. pregovaraju. U odgoju djece za samopomoć nužna je uključenost. možemo ih informirati o onome što žele znati. kada se odgovorno ponašaju. Najbolja pomoć koju im možemo pri tome pružiti je ta da se ponašamo kao uspješni voditelji. poticati ih kroz težak proces odrastanja i odati im priznanje za njihova djelotvorna i uspješna ponašanja. Naša uloga u životima djece je da im pomognemo pronaći njihovu unutarnju snagu. 93 . njihovu vlastitu ljubav za sebe i snove koji će učiniti njihovu dugotrajnu potragu za srećom vrijednom truda. što znači da je potrebno djelovati i aktivirati se.Važno je djeci odavati priznanja kada koriste uspješna djelotvorna ponašanja.

jer što su djeca mlađa mjesta ljetovanja i zimovanja moraju biti bliža.) LJETOVANJE I ZIMOVANJE PREDŠKOLSKE DJECE? Ljetovanje je organizirani višednevni boravak u prirodi u posebno povoljnim klimatskim uvjetima. sa sigurnim komunikacijama. Odgojitelj proučava plan ljetovanja ili zimovanja. sa smještajem u čvrstim objektima. na sve oblike samostalnog ponašanja. što će ponijeti. telefonski broj). Važno je voditi računa o dobi djece. . Za uspješno organiziranje ljetovanja i zimovanja predškolske djece potrebno je već par mjeseci unaprijed započeti s pripremema. Po dolasku. pita ih što bi oni željeli. Odgojitelj informira djecu o kućnom redu i rasporedu dana. dakle na snijegu. razgovara o tome što im je sve potrebno i zašto. o moru. te je potrebno voditi brigu o klimatskim uvjetima (prednost stabilniji klimatski uvjeti) i naposlijetku o pravodobnoj i pravilnoj pripremi opreme. Svako jutro odgojitelj dogovara s djecom što će taj dan raditi. Zimovanja su oblik organizacijskog višednevnog boravka u prirodi. dobro osmišljenim plakatima na oglasnim pločama sa osnovnim podacima o mjestu boravka. rijeke ili u planinama). Roditelje se informira o mjestu boravka. djeca se smještaju po sobama. . i to najčešće u planinama. o ljudima. bolesti na koje treba pripaziti. mjestu i danu polaska. o planinama i sl. Međutim. Djeca predškolske dobi ljetuju u ljetnim mjesecima izvan mjesta stalnog boravka (na moru. te im skreće pozornost na odrasle u odmaralištu koji brinu o njima. Odgojitelj djeci daje što više mogućih informacija o ljetovanju ili zimovanju. te prikuplja potrebne podatke o djeci i roditeljima (adresa. priča im sve što zna o odmaralištu. upućuje ih se na ostale prostorije koje će koristiti. te se zajedno s njima priprema za aktivnosti.). kako će to izgledati. tj. te stimulira sve što potkrepljuje pozitivnu sliku djeteta o sebi uz jasno naglašavanje spremnosti pružanja sigurnosti djetetu. Odgojitelj već tijekom priprema za ljetovanje ili zamovanje dijete ohrabruje na odvajanje. zimovanja se mogu provoditi i u primorskim krajevima. trajanju boravka i cijeni boravka). 94 . o gradu ili mjestu boravka. smještaju djece (adresa.35. skuplja materijale i igračke. Zajedno s djecom planira što će raditi. zaštite i pomoći kada mu je potrebna. a sam predmet promišljanja je kako uspješno osmisliti i provesti višednevni boravak djece u novom okruženju. brojevi telefona. Nakon toga slijedi sastanak s roditeljima. što znači u uvjetima bez snijega. Najprije je potrebno pravodobno obavijestiti roditelje (npr. te o aktivnostima koje će se provoditi. . broji dane do polaska na kalendaru. uz jezera. da su sva djeca smještena na istom mijestu. opremljenosti objekta. odgojiteljima i stručnim suradnicima.

zabavi i dječjem odmoru. u prirodi. igre na snijegu. Realizacija predviđenih aktivnosti i sadržaja treba biti podređena zajedničkoj razonodi djece. pokretne igre. . ali i njihovom obrazovanju. rekreativne aktivnosti. izleti. interesima i željama djece. ali i potrebama. njegovati inicijativu drugih. -ZIMOVANJECilj zimovanja je da se djeca odmore. aktivnosti na ledu bez klizaljki. Sve aktivnosti podređene su razonodi. Ako se ljetovanje provodi na moru. . provođenje većeg dijela vremena na čistom. Prednosti organizacijskog zimovanja su višestruke: boravak djece u posebno povoljnim klimatskim uvjetima. Kao sadržaji zimovanja dolaze u obzir ove tjelesne aktivnosti: . svježem zraku (što pridonosi unapređivanju zdravlja). zelenim površinama. razvijati kreativnost. obuka neplivača.Ljetovanja i zimovanja mogu biti korisna ako su dobro organizirane aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru. osobito aktivnim odmorom u povoljnim klimatskim uvjetima što pozitivno utječe na unapređivanje njihova zdravlja i na poboljšanje cjelokupnog organizma. njihovom odmoru.aktivnosti u prirodi: prirodni oblici kretanja u prirodi. dio sadržaja aktivnosti treba biti vezan uz vodu. samopouzdanje i samostalnost. U izboru sadržaja i aktivnosti moramo se rukovoditi konkretnim uvjetima života i rada u ljetovalištu. Sadržaji i aktivnosti na ljetovanju vezane su uz organiziranje i provođenje aktivnosti na sportskim terenima. uz jezero ili rijeku. igre u vodi. Planirane sadržaje i aktivnosti treba organizirati tako da u njima sudjeluju sva djeca. klizanje na 95 . Razlikujemo sljedeće sadržaje i aktivnosti koje se mogu provoditi na ljetovanju: . sanjkanje na ravnom i niz brijeg. mogućnost bavljenja i onim tjelesnim aktivnostima za koje mnoga djeca u mjestu stanovanja nemaju uvjete. -LJETOVANJECilj ljetovanje je da se djeca organizirano odmore. osobito aktivnim odmaranjem u prirodi. natjecanja. uz vodu i u vodi. Na zimovanju djeca mogu mnogo saznati. U izabranim sadržajima trebaju sudjelovati sva djeca. ali istodobno te aktivnosti moraju biti takve da djeca mogu nešto naučiti. igre uz korištenje prirodnih prepreka i terena. šetnje.aktivnosti uz vodu i u vodi: prirodni oblici kretanja u vodi. "orijentacijcko" pješačenje. a dio uz otvorene sportske površine u prirodi. i tako unaprijede razvoj svog organozma. a sadržaji moraju biti veseli i dinamični.na otvorenom prostoru: prirodni oblici kretanja.aktivnosti na otvorenim sportskim površinama: prirodni oblici kretanja. savladati i naučiti što kasnije mogu primjeniti u svakodnevnom životu. boravak u krugu svojih vršnjaka i pod istim krovom što djeci omogućuje spoznavanje i doživljavanje prave vrijednosti života u kolektivu.

-da obogata svoja iskustva. razvijati kreativnost. -da se bave aktivnostima za koje u vrtiću ili kod kuće nemaju uvjeta. igrei zadaci u rukovanju. a sadržaji moraju biti veseli i dinamični. šetnje. hodanje na skijama. Ljetovanja i zimovanja mogu biti korisna ako su dobro organizirane aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru. Bavljenje različitim sadržajima i aktivnostima na snijegu i ledu. sniježno gradilište. prikazivanje filmova i dijapozitiva. uz vodu i u vodi djeci omogućuje zadovoljavanje bioloških potrebe za kretanjem. roditelja i dojmove djece. tjelesne aktivnosti uz glazbu. ali istodobno te aktivnosti moraju biti takve da djeca mogu nešto naučiti. -da aktivnim odnosom u prirodi zadovolje svoje interese. dječji plesovi. skidanju i pospremanju odjeće i obuće. želje i potrebe i tako unaprijede svoje zdravlje. odgojitelj valorizira program. Ljetovanja i zimovanja su djeci višestruko korisna jer im omogućavaju: -da na organiziran i zdrav način provode slobodno vrijeme. Specifičnosti višednevnog boravka djeteta izvan obiteljskog doma nose izvjesne teškoće i opasnosti za dijete.ledu. radne. Od najranijih dana djeca se na vlastitom iskustvu uče da je aktivni odmor najprirodniji i najbolji način odmaranja.u zatvorenom prostoru: elementarne igre. zabavi i dječjem odmoru. socijalne i humane navike i staknu nova znanja. skijanje. -da se maknu iz svakodnevne sredine i okrenu prirodi. ali istovremeno predstavljaju priliku za savladavanje tih problema. likovno izražavanje crtanjem. kvizovi znanja. 96 . odijevanju. -da u krugu svojih vršnjaka dožive i spoznaju život u kolektivu i sve što ga prati. U izabranim sadržajima trebaju sudjelovati sva djeca. Po povrtku djece s organiziranog višednevnog boravka potrebno je s djecom preraditi doživljaje i osjećaje. Osnovne vrijednosti koje odgojitelj može i treba afirmirati tijekom sudjelovanja djeteta u takvom programu su zadaće u vezi općeg razvoja djeteta. Sve aktivnosti podređene su razonodi. izleti. te sabire zapažanja odgojitelja. slikanjem ili modeliranjem. njegovati inicijativu drugih. . natjecanja. samopouzdanje i samostalnost.

Istraživanja su pokazala da su djeca manje izložena izolaciji od strane svojih vršnjaka u grupama s djecom mješovite dobi. odnosno mlađi ili stariji prijatelji. odnosno kako se početni iskaz širi. obogaćuje. isprobavati različite uloge s ljudima raznih dobi. Grupe iste dobi se općenito smatraju standardnim načinom formiranja grupa. 97 . mlađi uče od starijih. posebno u ranom djetinjstvu. Skrbnost. dijete ima priliku sebe doživljavati u različitim odnosima. vodstvo.) ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD ODGOJITELJA U UVJETIMA DOBNO MJEŠOVITE DJEČJE SKUPINE? Vrtić je mjesto i oblik zajedničkog življenja djece. Takav ustroj ima stanovite prednosti za dječji socijalni i intelektualni razvoj. koji je prisutan u međusobnoj interakciji djece različite dobi. Intelektualni razvoj. Postoje i mnogobrojni dokazi da je interakcija s mlađom djecom jedan od najdjelotvornijih načina da se djeci pomogne da socijalno sazru. nego u grupama iste dobi. pojašnjava i na kraju prihvaća od čitave grupe koja u njemu sudjeluje. odnosno isprobavati različite uloge s raznim dobnim ljudima. dijete ima priliku sebe doživljavati u različitim odnosima. partnera ili više njih koji će sudjelovati s njim u aktivnosti. Dijete spontano bira vrstu i duljinu trajanja svojih aktivnosti. Općenito je u mješovitoj dječjoj skupini razlika djece u godinama između dvije i tri godine. Pri tom u njegov izbor mogu ući vršnjaci. Grupiranje djece tako da se obuhvati što veći raspon godišta vraća nas u dane škola s jednim razredom i više naraštaja. Prigode za takvu interakciju dostupne su isključivo u mješovitim dječjim skupimana. ali to nije jedini način. suradnički rad i još neka druga socijalna umijeća dolaze više do izražaja u mješovitim dječjim skupinama. a stariji poučavajući svoje mlađe prijatelje organiziraju svoje znanje i potvrđuju kompetenciju. U svakoj prirodnoj socijalnoj situaciji. Za djecu koja imaju manje probleme s disciplinom. Tako djeca različite starosti izmjenjuju svoja iskustva. dobro se očituje razvojem zajedničkih projekata. Dijete koje ima probleme s disciplinom ili ponašanjem često je od svojih vršnjaka odbačen pa tako biva odsječen od druženja i socijalno povratnih informacija nužnih za trajni razvitak socijalnih umijeća. ako se oni ne riješe na vijeme mogu se namnožiti i premetnuti u negativni zatvoreni krug. U svakoj prirodnoj socijalnoj situaciji. tj.36. ali i djeca koja nisu iste dobi. Kroz njih se može pratiti kako ideje jednog djeteta potiču na akciju i otvaraju put misaonim tokovima drugog djeteta. odgojitelja i roditelja.

igrajući pri tom razne zaštitničke uloge i razvijajući osjećaj strpljivosti i odgovornosti.Pozitivni efekti zajedničkog druženja djece u mješovitim skupinama primjećuju se i na planu njihovog socijalnog razvoja. Mješanje djece različite dobi ne osigurava automatski da će se potencijalne blagodati i ostvariti. Stoga. odnosno interesnih kutića s mogućnošću njihovog polifunkcionalnog korištenja uz nabavu potrebnih materijala. osiguravanje vodstva. koji prate dječja zanimanja. ali i velik izazov. .realizirati prostornu i vremensku organizaciju aktivnosti prema potrebama i interesima djece. možda nije slučajnost da dokazi ukazuju na to da će socijalni razvoj biti ubrzan u grupama s djecom različite dobi u odnosu na one iste dobi. sitnih postupaka u igri i u radu. Složen je odgojiteljev zadatak. odnosno rado prihvaćaju skrb svojih starijih prijatalja. osmisliti i ostvariti vrtićko okruženje koje će svojim funkcionalnim prostornim oblikovanjem. Puno toga ovisi o spremnosti i sposobnosti odgojitelja da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristi potencijalne prednosti. a koja se može prepoznati već u vrijeme prolagođavanja novog djeteta na vrtić. te iskazivanje altruizma (nesebičnosti. Odgojitelj mora stvoriti povoljne uvjete u kojima će se moći odvijati interakcija djece mješovite dobi. i to svakom pojedincu. Vjerojatno će djeca pospješiti svoju socijalnu umješnost budu li imala prilike uvježbati široki raspon socijalnih ponašanja. Mnoga se važna socijalna umijeća lakše steknu i prakticiraju u kontekstu grupa s djecom mješovitom dobi. pa do svakodnevnih. Socijalna umijeća i dispozicije. Mlađa djeca osjećaju se zaštićenima. Poput svih umijeća. i socijalna se poboljšavaju praksom.rekonstruirati prostor u pravcu stvaranja igrovnih. Starija djeca se vole brinuti o mlađoj. bez obzira na to jesu li malađi ili stariji članovi grupe. što pogoduje razvoju zajedništva. . kao što su pružanje pomoći. koje su djeca u određenim prostorima sama inicirala. Intelektualni i socijalni razvoj ubrzani su u grupama s djecom mješovite dobi. .organizirati skupinu koja će svojim polaznicima pružiti različite mogućnosti za doživljaje i igru.: . druženje i učenje. Jedna od prednosti mješovitih skupina je i ta da djeca najčešće ostaju s istim odgojiteljem nekoliko godina. One potencijalno znače obogaćenu vrtićku zajednicu u kojoj se djeci pruža veći broj prilika da pružaju i primaju pomoć. Jedni i drugi pri tom doživljavaju prirodnost bivanja s drugima. ljubavi prema drugima) moraju se prakticirati i iskusiti tijekom cijelog djetinjstva. ali i iste dobi.pažljivo promatrati učestale aktivnosti. suradnički rad. 98 . fleksibilnim vremenom i dobrom ponudom materijala omogućiti djetetu. Grupe djece mješovite dobi osiguravaju takvoj djeci socijalne i akademske izazove koji su mu potrebni da bi se uklopilo u život svoje odgojne skupine. kako bi im mogli pomoći u realizaciji njihove ideje. npr. s kojima se inače vole družiti.

Međutim. Odgojitelji mogu posjetiti skupine jedni drugih. Prelazak djeteta iz dječjih jaslica u dječji vrtić u trećoj godini života može izazvati stres. Primjereniji pristup je omogućiti djeci iskustva iz prve ruke. Dvoznačna upozorenja u nepoznatim situacijama samo rezultiraju povećanom uznemirenošću u odnosu na promjenu. Cilj predškolskog odgoja je pridonjeti povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života.slijedeće godine ćeš biti u dječjem vrtiću i neće ti se dopustiti da to radiš. te pribilježiti sličnosti i razlike na koje će djecu pripremiti. 37. bilo bi dobro organizirati da u jaslicama rade medicinska sestra i odgojitelj. Prijelazi djece mogu biti olakšani ako odgojitelj u jednom programu kao što je jaslički rade zajedno s odgojiteljima gdje će djeca ići u dječji vrtić. Posjeti mogu biti dogovoreni za djecu i roditelje. .u vrtiću ćeš se morati koristiti čašom kao veliki dječak.izbor aktivnosti koja je primjerena njegovim aktualnim razvojnim potrebama. Nažalost ove poruke mogu biti jedina priprema koju djeca dobiju pred velikim životnim promjenama.) POSTUPCI ODGOJITELJA U POSTUPNOM PRIJELAZU DJETETA IZ JASLICA U DJEČJI VRTIĆ? Kod prijelaza djeteta iz jaslica u vrtić često dolazi do promjene odgojitelja kao i sobe dnevnog boravka.bolje ti je da to sada naučiš jer ćeš to morati znati kada počneš ići u stariju skupinu. Takva suradnja je dobro došla odgojitelju u čiju skupinu će se dijete uključiti jer će takvo dijete biti bolje pripremljeno i manje preplašeno. prvenstveno posječujući novu vrtićnu prostoriju ili zgradu i upoznavanjem odgojitelja. Kada djeca prelaze iz jednog programa u drugi ili iz jedne u drugu skupinu unutar programa uvijek je potrebna prilagodba. . a posebno za djecu koja imaju ograničeno iskustvo. jačina stresa i vrijeme potrebno za uspješnu prilagodbu može se jednostavno odraditi ako odgojitelji planiraju i rade zajedno na uvođenju ugodnih prelazaka. odnosno interesu. Odgojitelj od kojeg dijete dolazi također ima koristi od održavanja stručnih kontakata i od spoznaje da je ispunio svoju profesionalnu zadaću jer je udovoljio razvojnim potrebama djece o kojoj skrbi. Odrasli koji posredno ili neposredno sudjeluju u provođenju odgojnoobrazovnog procesa trebaju znati da formiranje mješovite skupine nije samo po sebi cilj. Prilikom prelaska u vrtić odgojitelj s njima ostaje i dalje pa se tako djeci olakšava prelazak. Da se osiguraju uspješni prijelazi valja održavati komunikaciju i suradnju između osoblja različitih programa. Ako su u jaslicama zaposlene medicinske sestre. Pripremati dijete za prijelaz u drugi program ili odgojnu skupinu nije dobro ovakvim primjerima: . Djetetu 99 .

Vjerski sadržaji su u skladu sa sadržajima i zbivanjima koja se događaju u djetetovu okruženju. Djetetu treba omogućiti aktivan pristup oblicima kršćanskog života. pripovjestima iz Starog zavjeta i iz Isusova života. koji je donošenjem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. dvostruko ozakonjen. poteknuti uvođenjem vjeronauka u osnovne i srednje škole. ako ništa drugo. Vjerski odgoj u predškolskim ustanovama mogu izvoditi odgojitelji i stručni suradnici u tim ustanovama. Vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama izvodi se za djecu čiji roditelji o tome daju pismenu izjavu ravnatelju predškolske ustanove. a da bi dijete to postiglo potrebno ja da doživi kako kršćani slave posebne blagdane. objašnjenjima osnovnih crkvenih obreda kojima djeca prisustvuju i prvim usmjerenjima moralnog života na temelju božanskog zakona. da upozna žive oblike kršćanskih običaja. . Kao rezultat javne rasprave donešen je Program vjerskog odgoja predškolske djece u izvanobiteljskim uvjetima. 38.upoznavanje djeteta s novim prostorom i odgojiteljem. prateći ujedno ciklus liturgijske godine.bezbolna separacija i bolja adaptacija. da opaža kako se kod blagdana i običaja za 100 . onda ne bi smjelo biti dijeljenja djece različitog religijskog podrijetla. Radi individualnog zadovoljavanja potreba i poticanja djetetova razvoja. pokrenuli su pitanje uvođenja vjerskog odgoja u javne vrtiće. Uglavnom se može reći da gotovo sve predškolske ustanove ostvaruju nešto od vjerskog odgoja. bitno je omogućiti djetetu aktivnosti u skladu s njegovim interesima i zakonitostima njegove razvojne dobi. Tako je vjerski odgoj po prvi puta dobio pravni položaj. odgajaju učenjem jednostavnih molitava. uz osnovnu imitaciju u obiteljskom ozračju. ali se od njih očekuju. U dječjim vrtićima odgoj u vjeri ne provodi se na posebnim satovima vjeronauka.) PREDŠKOLSKO DIJETE I VJERONAUK? Na početku demokratskih promjena roditelji.onda barem obilježavaju blagdane. te stjecanje povjerenja. sadržajima i svrsi koje su dužne roditeljima pružiti prosvjetne i crkvene vlasti. .treba osigurati vrijeme za razgovor o vlastitim osjećajima i nazočnost osjetljive odrasle osobe koja će ih slušati i pripremiti za uzbuđenje i pozitivne promjene koje su prirodni dio odrastanja. nego se djeca. te potpisivanjem Ugovora. Ako su vjera i kultura međusobno jedna na drugu upućene. Cilj priprema djece za prelazak iz jaslica u vrtić je: . U konkretnoj odgojiteljskoj praksi posebno treba pripaziti na to da se djeca koja pripadaju nekoj nekatoličkoj vjerskoj zajednici ne bi u svojim vjerničkim iskustvima osjetila zapostavljena ili nedovoljno vrednovana. uz prethodno obavještavanje roditelja o cilju. ne samo profesionalne nego i specifične općeljudske i duhovne vjerničke kvalitete.osigurati programski kontinuitet i omogućiti razvoj primjerenog kurikuluma za sve dobne skupine.

2. U pedagoškom pristupu ovom projektu. te osjećaj zadovoljstva i životne radosti. U krugu svoje vjerske zajednice i krugu svoga svijeta (zavičaja. pa je zato potrebno da dijete doživi Bibliju kao posebnu knjigu u kojoj će naći propovjedanje o Bogu i ljudima. domovine). Velik broj djece zbrinut u vrtićima nema osnovna vjerska iskustva. oblike i načela rada s djecom predškolske dobi. Načelo slobodnog izbora – znači pištivanje i uvažavanje različitih konfesija. te se tako povezuje pojam vjere sa životom. Cilj vjerskog odgoja je odgajati religioznu dimenziju djeteta i osposobljavati ga za autentične ljudske vrednote utemeljene na Evanđelju. Predškolski vjerski odgoj je prvi stipanj na putu cjelokupnog uvođenja u kršćanstvo. i mora se zasnivati na suradnji. U vjerskom odgoju predškolske djece naglasak je na dva osnovna načela: 1. a sve u krugu vremena koje se zove godina. te je to odgoj koji razvija osjećaj povjerenja. Npr. da iskusi kako ljudi nastoje u molitvi izraziti svoju vjeru. Posebno se ukazuje na nezamjenjivost obiteljskog vjerskog odgoja kojim se neprestano razvija osjećaj vjere i njezina praksa. U dječjem vrtiću cilj je proširivanje i obogaćivanje dječjeg iskustva vjerskim sadržajima bliskim tradiciji naroda. suosjećanja i suradnje s bližnjima. a to je korak dalje u cjelovitom poimanju opće kulture. jer vjerski život iz njihove obitelji jest isčeznuo. Tako koncipiran program vjerskog odgoja treba biti lišen svake vrste prisile na dijete ili roditelje. Vjerski odgoj predškolske djece je važan jer na neki način odlučuje o vjeri u životnim dobima koja slijede nakon djetinjstva. tradiciji i brojnim dokumentima crkvenog učenja. Za sve te zadatke najvažnija odgojna mjesta su obitelj i izvanobiteljske odgojno-obrazovne ustanove. davanja samog sebe. Načelo integrativnosti – upućuje na uključivanje u već postojeće programe. a vjera se izražava osjećajima i djelima. te moraju pobuđivati vjeru djeteta u sebe i druge ljude. Osnovno polazište za vjerski odgoj nalazi se u Svetom pismu.određene iskaze koriste znakovi i simboli. Dijete živi u krugu svoje obitelji i svoje skupine u vrtiću. jer obitelj je pozitivno okruženje u kojem se ugodno boravi i gdje odrasli svojim primjerom privlače najmlađe. od 10-12 mjeseca otkrivat će se svijet jeseni i adventa s 101 . Osnovna zadaća vjerskih sadržaja je razvijanje osjećaja sreće. te zahtjeva jasnije definiranje programa katehetskog odgoja i obrazovanja djece. Crkveni život zasniva se na Biblijskoj poruci. Dijete živi u krugovima prostora i vremena koji se prožimaju s krugom liturgijske godine. Na taj način dijete stječe iskustvo za napredovanje u kršćanskom zajedništvu i u sudjelovanju u različitim oblicima kršćanskog zajedništva. polazi se od razmišljanja o položaju i situaciji djece koji bi se mogao izkazati simbolikom krugova. zahvalnosti. ljubavi i optimizma.

akutan ili kroničan. te zajedno pronalaziti igračke i slike zastrašujućeg objekta i o njemu razgovarati u pozitivnom svjetlu. Stres je unutrašnje stanje ili doživljaj. Kod male djece će najvjerojatnije doći do regresije na raniju razvojnu fazu.blagdanom Božića. karakteristika okoline u kojoj se događaj zbio ili u kojoj osoba boravi. Tehnike opuštanja i samosmirivanja među najvažnijim su psiholiškim vještinama koje dijete može naučiti. izmišljati strašne pokrete. te je zato bitno prepoznati znakove stresa. Na njega imaju utjecaj i karakteristike osobnosti. Kod djece se često javlja poremećaj prisjećanja. . Stres kod djeteta može biti uvjetovan traumatskim događajem. Stres može biti jednostavan i složen.) ODGOJITELJ I UBLAŽAVANJE STRESA KOD DJECE? Pod stresom se obično podrazumijeva intenzivan i nenadan događaj koji nadmašuje sposobnost djeteta za sučeljavanje sa sjećanjima i osjećajima koje takav događaj izaziva. nebo. Dijete pod stresom se manje uključuje u aktivnosti koje mu inače pričinjavaju zadovoljstvo ne bi li izbjeglo moguće zastrašujuće situacije. . Različiti su načini na koji djeca koja su doživjela traumu ponovno proživljavaju dramatična 102 . učiti relaksaciju i vježbe disanja. igrati se pantomime s djecom. a stresor ili izvor stresa su vanjski događaji. Dobro je s djecom izmišljati i dovršavati priče na drugačiji način. igrati se i izmjenjivati uloge. Stres kod čovjeka može se odrediti kao sklop emocionalnih. Mješovite skupine su vrlo pogodne jer djeca pod stresom često biraju mlađu djecu kako bi njihov socijalni položaj bio viši. o strahovima i iskustvima drugih ljudi. 39. Odgojitelj treba pričati s djetetom o njegovom strahu. . tjelesnih i ponašajnih reakcija do kojih dolazi kad se neki događaj procjenjuje uznemirujućim. glumiti strah. Dnevne rutine pomažu djetetu da se osjeća sigurnije i pridonosi osjećaju da ono nadzire situaciju. od 5-7 mjeseca bit će sigurno tema – slika stvaranja koja obuhvaća zemlju. znanja. te dijeluju kao lijek za određene stresne situacije. iskrivljavanja elemenata ili sadržaja traumatskog događaja. odgojitelj prvenstveno treba spriječiti pogoršanje stanja i smjesta zvati stručnjake da provedu psihološku kriznu intervenciju. Posttraumatski stresni događaj kod djece sliči onima kod odraslih.

Aktivni način pomaže oslobađanju energije napetosti iz tijela i smanjuje rizik bolesti. Ako je strah uzeo maha i postao pravi problem potrebno je potražiti stručnu pomoć. 103 . Kod neke djece traumu je mogao izazvati neki izoliran događaj. ramenima. Odrasli bi trebali pomoći djetetu prepoznati tjelesne znakove koji ukazuju na potištenost (napetost u vratu. a dijelimo ih na aktivne i pasivne. Umjetnost katkada pomaže djeci da progovore o stvarima o kojima se inače ne bi usudili pričati. Djetetu treba pružiti podršku potvrđujući kako su njegovi osjećaji opravdani. No. Svaka osoba razvija i posjeduje mehanizme za suočavanje sa stresom. Međutim. a uključuju reakcije na emocionalnom. kako ima pravo osjećati se tužno. te izazivati nove i specifične strahove od "stvari" koje ga podsjećaju na traumatski događaj. trupu ili nogama) i provoditi s njim vježbe opuštanja. Tako razlikujemo vitalne mehanizme (automatski su i univerzalni. smrt člana obitelji ili boravak u bolnici. naročito mlađa. to je opća reakcija ljudskog organizma na stres) i vlastite mehanizme (oni su osobni. Ako dijete govori o onome što se dogodilo u početku će se uznemiriti. jer njegova izvanjska smirenost može prikrivati unutarnju buru. Djeca pokazuju izuzetnu uznemirenost i strah na podražaj koji izravno ili neizravno podsjeća na traumu. pojačavati postojeće aktualne strahove. Aktivan način nošenja sa stresom pokazuje bolje rezultate od pasivnog. Traumatska iskustva mogu kod djeteta obnoviti stare "preraštene" strahove. Te vježbe su osobito važne ako se dijete tuži na stres. ljuto ili uplašeno. Dobro je da dijete o stresu priča čak iako se čini mirnim. no dugoročno će mu to pomoći jer će se tako ublažiti posljedice stresa. napetost ili bolove jer se na taj način proizvode biokemijske tvari potrebne za emocionalno ozdravljenje. gubitka doma u požaru. Na posljedice stresnog doživljaja utjeću neki osnovni elementi. a to su: osobine pojedinca. često je teško razlučiti što je zapravo prava trauma. većina psihologa i psihijatra složit će se da je djeci koja su izložena seksualnom ili tjelesnom zlostavljanju potrebna profesionalna pomoć. Dugoročne posljedice trauma i stresa mogu se ublažiti ako se djetetu pomoć pruži neposredno nakon stresnog ili traumatskog događaja. poplavi ili potresu. tjelesnom i socijalnom planu ponašanja). rukama. Odgojitelj u svom svakodnevnom radu s djecom ima priliku i potrebu da na najprikladniji način utječe na ublaživanje stresa i njegovih loših posljedica za dijete. procjena mogućnosti utjecaja na događaje. utvrditi simptome i utvrditi pridružene smetnje. kognitivnom.iskustva. osobine samog događaja. primjerice situacija u kojoj su bili svjedocima nasilja. te način suočavanja. Za razliku od odraslih osoba djeca. procjena važnosti i značenja događaja. no može se puno zaključiti iz njihovih crteža ili prilikom dramatizacijske igre. Prije samog postupka pomoći treba napraviti slijedeće: prikupiti podatke o traumatskom događaju. ne mogu jasno i toliko živo opisati ono što im se dogodilo jer koriste jednostavne verbalne iskaze.

Ublažavajući stres u djece odgojitelj pridonosi povoljnim uvjetima za razvoj djeteta. Trenutni dobici odnose se na osjećaje radosti i uzbuđenja. Blagdani i slavlja dio su kulture i predajne baštine naroda kojem pripadamo. vjeri i jeziku. nježnošću i ljubavlju. . slavne među sobom. pobjede. biti s nekim koga volimo. Boga. . Svrha je biti u blizini drugih. na 104 . Ako su zadovoljene potrebe za sigurnošću. sudjelujući s drugima u slavlju. naciji. zaštićeno. Izvori slavlja su potrebe za sigurnošću. Slavi se u ratu i miru. dijete kao i odrastao čovjek traži svoje mjesto u obitelji. Oni se ponavljaju i prenose s naraštaja na naraštaj i čine dio obiteljskog. u skupini druge djece ili odraslih. Emocionalno značenje blagdana smatramo temeljnim i vrlo je važno da se osnovna poruka zadrži. u kraju u kojem živi. Slave djeca. Svaki blagdan ima svoj smisao i poruku. . ono će se osjećati vrijednim zbog pažnje drugih. prirodu. a njegova slika o sebi i drugima bit će pozitivna. bude li dijete aktivno u blagdanskim događanjima i bude li imalo ugodne osjećaje u vezi s tim. civilizaciji. vojarnama. Kad nešto slavi čovjek se želi osjećati prihvaćenim. Obogaćujući tim porukama svakodnevno djetetovo iskustvo u dječjim skupinama i u obitelji pridonijet ćemo kvalitetnom odrastanju djeteta. tradiciji. prihvaćeno. Ljudi slave od svojih početaka: događaje. Ljudi u slavljima vide bijeg od svakidašnjih nezadovoljstava.Odgojitelj treba osigurati okruženje u kojem vlada pozitivna emocionalna klima. Način na koji se slavi i posebnosti u tim načinima dio su onoga što zovemo "korijenima" ili pripadanju. Potreba za slavljem je u svima nama. učilištima. odrasli i starci. ljubavlju i pripadanju. u ustanovama. crkvama. Zadovoljavajući potrebu za pripadanjem i ljubavlju. Slavi se na svim dijelovima Zemljine kugle. Ugodni osjećaji koji će dijete dobiti iz blagdanskih zbivanja mogu biti trenutni i trajni. Slavi se u obiteljskom domu. kulturi. nacionalnog ili civilizacijskog pamćenja povijesti i nasljeđa. omogućuje zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba i čuva djetetov život i zdravlje. bijeg od svakodnevice. tko nam je privržen. darove. tko nam je sličan. voljeno i slobodno izražava emocije i interese. vrtićima. u svojoj domovini. 40.) BLAGDANI I SVEČANOSTI U PROGRAMU DJEČJEG VRTIĆA? Blagdani pobuđuju u nama osjećaj pripadnosti povijesti. izmjenjujući čestitke. . na ulici. . Pozitivno samo poimanje nužno je za zdrav rast i razvoj djetetove ličnosti. te zadovoljava potrebe za sigurnošću. Razlog za slavlje nalaze čak i tužni i bolesni. To ostvaruje djeleći radost s drugima. . gdje se dijete osjeća sigurno. želi primati i davati izraze ljubavi i odanosti. ljubavlju i pripadanjem.

Obiteljska poruka koju pamtimo. osim što određuje neke naše nakane i oblikuje naše stavove. Ima djece koja u vrtiću imaju potrebu slijediti kompletne načine slavlja naučene u obitelji. . pažnju. koje želi pokazivati drugima ili podijeliti s njima mogućnost njihova korištenja. a može se izvoditi sviranjem. Dijete svoje aktivnosti povezuje uz vrijeme: u vrtić se ne ide nedjeljom. obiteljske poruke i izreke mogu biti odgojne. Osjećaji radosti i veselja najčešći su osjećaji blagdanskih dana. razgovori i stvaralaštvo. ljubeći ga i smijući se. Djeca među svoje vršnjake dosnose iskustva i sadržaje obiteljskih slavlja. rizično. duhovne. U trenutcima slavlja dijete je drukčije odjeveno i uređeno. da bude tužno. Glazba je karakteristična za pojedine krajeve. Osjećaje za vrijeme slavlja i osjećaje prema drugima dok slave ili daruju. s drukčijim mislima i osjećajima prema sebi i drugima. a što ne smije. To utječe na njegove odluke što slaviti. određuje i našu pripadnost narodu. Trajni dobitak je pamćenje ugodnih osjećaja. strah od neugode ili boli. Blagdanska glazba može biti klasična. te da se pritom ne osjeća krivim i nebude isključen iz blagdanskih zbivanja. Proslave i blagdanska slavlja moraju biti takvi da dijete slobodno doživljava i iskazuje autentične osjećaje. dok se blagdan isčekuje i priprema. onoga što im je prethodilo i onoga što ih je pratilo. opominjujuće. Voli se pohvaliti obiteljskim dobitkom. dok neko drugo dijete želi elemente obiteljskog slavlja prenijeti i u vrtić. Svaki događaj ima početak. aktivnosti. čovjek nosi iz djetinjstva. Dijete ima potrebu svoje osjećaje prenositi iz obitelji na skupinu vršnjaka u vrtiću. Što su konkretnija zbivanja i djetetova aktivnost u njima to će ono lakše spoznati i pamtiti proticanje vremena. Ono donosi i svoju neprospavanu noć. Radost roditelji osjećaju i iskazuju čestitajući djetetu. poznati i one za koje se malo čulo. . proslaviti sa svojim prijateljima rođenje brata ili sestre. kako i kada. . Blagdane i slavlja čine rituali. svoje navike. dobici i gubici. Dijete ima potrebu iz obitelji donijeti samo priču o proslavi. crkvena. Svako dijete s onim što 105 . Božić je vrijeme kada se dobivaju darovi i kiti bor. glazba koju izvode djeca ili druga glazba. radosno. Uskrsa. a kad slavlje prođe. te traju i nakon slavlja. kulturi i obitelji. pjevanjem ili samo slušati. te ugode vezane za jelo. Obiteljsku povijest čine dobri i loši ljudi. Dijete u vrtić donosi iz obitelji predmete od kojih se ne želi odvajati. ples i pjesmu. Načini slavlja su u svakoj obitelji jedinstveni i posebni. da iskazuje ljutnju ako je osjeća. brigu i darove. svoj rođendan. utješne i više toga istodobno. pojavljuju se u trenutku nekog zbivanja ili blagdanskog rituala. ljeto je vrijeme kad se ide na more.opuštanje. uspjesi i neuspjesi. podijeliti s njima radost Božića. svoje znanje o tome što smije. dobra i loša djela. što je dobro. Blagdanski osjećaji se pojavljuju prije slavlja. Ti elementi blagdana i slavlja mogu se nazvati zbivanjima. Djetetu valja dopustiti da traži ljubav. podijeliti i žalost zbog gubitka voljene životinje. narodna. loše. svoj san. lijepo. sretni se sjećaju djetetova iznenađenja i sreće kada je otvorilo dar. trajanje i kraj.

U njemu se gotovo sve zna unaprijed. ona mora biti sudionik slavlja koje zna i želi zaštiti dijete kada mu je potrebno. ono se igra i zaokupljeno je samo procesom stvaranja. Naše stvaralačko biće pridaje blagdanskim trenutcima i nešto osobno i jedinstveno. koji daje dopuštenje za slobodno iskazivanje osjećaja. kulturom. Odgojitelji koji nisu opterećeni pripremama jela. a običaji su predajom i ponavljanjem utvrđeni oblici ponašanja i djelovanja. Propisana su običajem i čine ritual koji pripada određenom kraju. odbijanjem i ignoriranjem. 106 . Da bi se djeca prije. pospremanjem i čišćenjem u danima slavlja dominantno su orjentirani na osobno i dječje stvaralaštvo. U aktivnostima prije slavlja. . zadovoljstvo i ugodu. za vrijeme i nakon slavlja ugodno osjećala i odrasla osoba mora iskazivati svoje vesellje. Ta pravila određuju slijed zbivanja. Kada dijete u ranom dijetinjstvu stvara. kraja ili skupine. a neki su posve osobni i događaju se zbog jednog čovjeka. Neki su važni samo manjem broju ljudi i vezani su za neki kraj ili podneblje. Obuhvaćaju kraće ili dulje razdoblje. . Odrasla osoba potiče izraze naklnosti. vrstu ponašanja i ponavljanje ponašanja. . Pravila i elementi rituala se slijede i poštuju. Budući da djeca o njoj donekle ovise. poglavito u malog djeteta. tijekom slavlja ili nakon njega može sudjelovati svako dijete.jest i s onim što donosi iz obitelji utjeće na druge kao što i drugi utjeću na njega: podrškom. prihvaćaju ih i obnavljaju uz nužan dio slavlja. običajima. svaki rođendan poseban i neponovljiv. Blagdanski rituali imaju duboki smisao i emocionalno značenje. materijalnim mogućnostima. -VRSTE PROSLAVAImamo mnogo blagdana i trenutaka tijekom godine koje slavimo. Neki od tih trenutaka zajednički su mnogim ljudima i zemljama. U njima svi sudjeluju. Načini na koje se priprememo za slavlje i na koje slavimo nisu određeni samo tradicijom. Rituali su dio običaja. zaboravlja na vrijeme i događaje u svojoj okolini. a njihovo mijenjanje većinom izaziva zbunjenost. uzajaman je i ponovljiv u svom većem dijelu. razumijevanja. Njemu nije važno da postigne rezultat. Oni su ukorjenjeni u običajima obitelji. Većina vjerskih blagdana svetkuje se u mnogim obiteljima i svetkovanje je među vršnjacima zbog toga aktualnost za gotovo svakog člana skupine. poticajem. suosjećanja i podrške. Smisao njegova stvaralaštva je igra i izražavanje. obitelji ili skupini ljudi. U životu postoje propisana opća i poznata pravila o tome kako se treba ponašati. Odgojitelji su dužni u vrtiću stvoriti blagdansko ozračje. ono čime je svaki Božić. radost.

pokladna veselja (karneval).Valentinovo.Blagdane i proslave s obzirom na karakter i cilj slavlja dijelimo na šest skupina: 1. . prvog pečenog kukuruza u jesen. . .blagdani božićnog doba su: blagdan sv. utemeljena u nekim kulturološkim vrijednostima ili događajima: .blagdani jesenskog doba su: Svi Sveti i Dušni dan. Lucije. 6.rođenje brata ili sestre. praznici. spontana slavlja: . . zbog nečije naklonosti.Novogodišnja slavlja. Duje u Splitu itd.proslave rođendana.blagdani uskrsnog doba su: Uskrs. .Dan državnosti.dobivanje posla. One su dio obiteljske ili prijateljske tradicije: . 4.lokalne svetkovine: sv.majčin dan. . slijed ili sadržaj. . . . Nikole. 3. . obiteljske i prijateljske proslave u povodu dobrih događaja: odvijaju se u obitelji. 2. slavlja prirode: su međunarodni praznici: - Dan planeta zemlje. narodna i civilizacijska slavlja: obnavljaju se i uobičajana su pojedinom narodu. . mjesto.blagdani ljetnog doba su: Velika Gospa. domoljubna slavlja: su nacionalni praznici i proslave: . . Dan kruha. 107 .Dan domovinske zahvalnosti. Dijete može izazvati svoju radost zbog prvog kestena.Narodna slavlja. među prijateljima ili u dječjoj skupini. 5. Izazvana su osjećajima što nam se taj dan ili tog trenutka dogodilo.nemaju unaprijed određeno vrijeme. vjerski blagdani i slavlja: . Prvi dan godišnjeg doba. godine povijesnih događaja. Badnjak i Božić. .važne godišnjice. blagdan sv. zbog nekog tajnog uspjeha. Tjedan hrane.preseljenja.

dijete emocionalno sazrijeva. cilj i svrha tj. prostorno i vremenski izdvojena. To su senzomotorne aktivnosti. otkriva. Igra je dinamična i odmor je za dijete i to je razlog da je djeci potrebno kretanje i česta promjena aktivnosti.je igra novim funkcijama koje u djeteta sazrijevaju (motoričkim. Osim mentalnih. Dijete u igri dolazi u različite socijalne kontakte. S jedne strane dijete ispituje svoje funkcije. Dijete predškolske dobi ima potrebu za igrom. igra ga socijalizira. Upravo u igri. te igre glasovima. dijete u igri. Cjelokupna igrovna raznolikost djetinjstva najčešće se u literaturi razvrstava u tri kategorije: funkcionalna igra. igre s predmetima i materijalima. povlači se. pokretne igre uz korištenje rekvizita. rasterećuje ga i ispunjava mu želje. stječe prijatelje. 108 . U igri ono skakuće. smisao samoj sebi. simbolička igra i igra s pravilima. a sloboda u igranju pruža djetetu posebne užitke koji ga uče samostalnosti i osiguravaju mu doživljaj zadovoljstva vlastite aktivnosti. dijete samo određuje pravila. gura.) ULOGA IGRE U RAZVOJU DJETETA? Igru možemo definirati kao slobodno izabranu (usvojenu) psihofizičku djelatnost čiji sadržaj i forme kretanja omogućuju samoizražavanje djeteta i pružaju mu zadovoljstvo. budući da igra nema ciljeve kojima služi i nema neuspjeha. razvije maštu. fiktivna. perceptivnim). To je osnovna djelatnost djece. razvija i tjelesne sposobnosti. jer je igra njegova prirodna. životna potreba djeteta i njegova urođena osobina. slogovima i riječima. razvojna. Igrajući se dijete stječe znanja i uči ponašanja. -Funkcionalna igra. reproduktivna. ona potiče na govornu komunikaciju. znatiželju i stvaralaštvo. osnovna životna aktivnost i ona osigurava zdravo djetetovo djetinjstvo. jer ona ciljeve i smisao ima u samoj sebi. ono kroz igru upoznaje. Ona potiče na pozitivne osobine djeteta. U igri dijete je sretno. smanjuje nezadovoljstvo.41. Igra je dobrovoljna. osjetilnim. svrsishodna. Potreba za kretanjem jedna je od osnovnih biološkoh potreba. . hvata. penje. . . a s druge osobitosti objekta. Igrom dijete u velikoj mjeri razvija intelektualne sposobnosti.

a u ruci nema ništa). kretanja ili zvukova. ali sudjeluje i u stvaranju novih. do 7.igre koje se odvijaju prema nekim pravilima koja su unaprijed data i ugrađena u samu strukturu igre.-Simbolička igra. često preko posrednika: lutke. pojave ili stvari pomoću riječi. Promjene se događaju u četvrtoj godini kada je postignut određen razvoj simboličke sposobnosti djece i sada 109 . Tri su vrste igara s pravilima: .je organizirana igra u kojoj se igrači prenose u neke određene situacije. godine i da uglavnom pripadaju razdoblju od 7. jesu simbolički supstituti realnih predmeta. S obzirom na ograničene sposobnosti djeteta ove dobi (ograničene u smislu mogućnosti udaljavanja od realnog) potrebni su mu supstituti koji zadržavaju i perceptivnu i funkcionalnu sličnost s realnim predmetima. odgojitelje ili druge osobe. Veliku ulogu u razvoju apstraktnog mišljenja imaju simboličke igre u kojima dijete proživljava svijet odraslih stvarajući razne zamišljene situacije. . S razvojem apstraktnog mišljenja sve su izraženije maštovite igre bez igračaka koje zamjenjuju konkterne predmete (npr. Djeca oponašaju svoje roditelje. igraju se predstava u svim oblicima. U svakodnevnoj igri djeca često traže dramatizaciju. godine. Definicija simboličke igre pokazuje da se predškolsko dijete u toj vrsti igre identificira s nekom drugom osobom ili pojavom. maske ili igraćke. . a zadržavaju se tijekom cijelog života. Sutton-Smith ističe da su igračke u prvoj godini života djeteta oruđe pomoću kojeg dijete uči motoričke. manualne i manipulativne odnose s predmetima. Što je dijete manje treba mu više igračaka koje mogu zamijeniti stvarne predmete u igri što sličnijih realnom predmetu. koje dijete koristi u igri. za stjecanje znanja i vještina. između njezinih članova ili prema djeci.igre s pravilima koje su izmislili odrasli da bi dijete nešto uvježbalo. Sve je izmišljeno. određena lica. Realistične igračke u ovoj dobi omogućavaju da igra bude maštovitija. pokreta. Igre obitelji često pokazuju odnose i stavove u obitelji. do 11. dijete čini pokret kao da hrani lutku. a istodobno su i posrednici kulture. Krajem druge godine većina igračaka. -Igre s pravilima. To su igre senzomotoričkim kombinacijama ili intelektualnim kombinacijama u kojima se pojedinci natječu. i u tom oponašanju otkrivaju teškoće i probleme situacija kojima su zaokupljena.dijete zatječe u već gotovim oblicima i ovladava njima kao elementom kulture. Najčešće su oni sami kostimirani glumci ili glumci posrednici (nosioci raznih vrsta lutaka). U igrama s pravilima dijete ostvaruje aktivnost kroz poštivanje pravila. ali ipak vezano za iskustvo koje dijete ima iz realnog svijeta.igre u kojima pravila nastaju tijekom same igre. Dramatizacija u svim oblicima pomaže razvoju izražavanja i pridonosi stvaralaštvu djece. Za njih Piaget kaže da se rijetko javljaju u dobi od 4. Praćenjem određenih situacija u igri može se pomoći djetetu ako se osjeti potreba. One je i oblik igre u kojoj se zadovoljava njihova potreba za društvom druge djece ili da iskažu svoje probleme indirektno.

suigrači) i spremnosti sudjelovanja u njoj. Igra. U igri se dijete susreće ili sukobljava sa nizom situacija. sklonosti. samopouzdanja i kooperativnosti. Igra snažno budi i razvija sve psihičke i tjelesne sposobnosti i time pridonosi oblikovanju i prepoznatljivosti osobina. te igrom dijete može rješavati sukobe (ono se suočava. Današnji uvjeti rasta i razvoja djeteta ograničeni su životnim prostorom za igru i kretanje (skučeni prostor. da ih usmjerava u pozitivnom smjeru. posebno kod utjecaja na razvoj djece. a ponekad i zbog toga što se smatra da takva igra nije potrebna jer su djetetu na raspolaganju različite druge igračke. Tek u ovoj dobi igračke mogu biti vrlo stilizirane i maštovite. ali nema svaka isto terapijsko značenje. Pozitivan stav odraslih prema važnosti dječje igre rezultirat će njihovom brigom za nju. Igra je jedno od vrlo učinkovitih odgojnih sredstava koja ima stanovit utjecaj u formiranju osobina djeteta i socijalizaciji djeteta. 110 . A briga se ogleda u stvaranju uvjeta za igru (igračke. Treba istaknuti da postoje raznovrsne igre. Danas se sve više zapostavljaju igre pijeskom. Djeca se sve ranije susreću s kompjutorima. bogatstvo i kvaliteta odnosa uspostavljenih između djece i odraslih. kao metoda rada. ali i da utjeće na razvoj smjelosti. da bi moglo razvijati svoje potencijale. prerađuje i polako nadvladava strah i nelagodu). Igra pomaže svakom djetetu da se afirmira među drugom djecom. Pomoću igre nam je omogućeno spoznavanje raznih situacija i negativnih pojava na prirodan i jednostavan način. potrebna je kvalitetna sredina. razni materijali. u koje se predškolska djeca snažno uživljavaju tako da zaboravljaju sve oko sebe i koje ih potpuno okupiraju. pozitivne i negativne doživljaje. počevši od uvažavanja suigrača. omogućuje mu iskazivanje sposobnosti. Takve raznolike situacije omogućuju odgojitelju da igrom korigira negativne osobine djeteta. prostor. ima mnoge kooperativne prednosti pred drugim oblicima i metodama rada. samoinicijativnosti. ponekad zbog njihove zagađenosti i prljavštine. Zato tek sada djeca mogu koristiti različite predmete i različite aktivnosti kao zamjene za realne. pa do odnosa prema odgojitelju. ponekad čak tako različite da odrasli vrlo teško može otkriti njihovo igrovno značenje. Da bi dijete raslo sretno i zadovoljno. spretnosti. vrijeme. vodom i zemljom. One sada samo pomažu u provođenju ili realizaciji prethodne zamisli igre.igračke supstituti imaju nešto drugačiju i složeniju funkciju u igri. sve manje zelenih i slobodnih površna). snalažljivosti u određenim situacijama i čitav niz drugih karakteristika. Igrom dijete uči o okolini i ljudskim odnosima. Sa zdravstvenog aspekta igra je sredsatvo za postizanje psihičkog zdravlja i terapija. Takvo značenje imaju samo one igre u kojima dominiraju metasignali.

42. Pri timskom radu bolje se uočavaju sposobnosti i mogućnosti odgojitelja kao i njihov rad. Praksa je pokazala da su rezultati tima bolji ako je sastavljen od manjeg broja članova. Timski rad odgojitelja vrijedan je jer omogućuje percepciju vlastitog i tuđeg rada. Timski rad je takav oblik organizacije u kojoj odgojitelji tijesno surađuju i koordiniraju svoje napore da bi koristeći svoje stručne i pedagoške kvalitete. Vrlo važan moment je i definiranje termina zajedničkih susreta i diskusija. gdje. intenzivna skupna interakcija i sl. razmjena ideja. kako podijeliti dužnosti. a smanjiti slabosti i to kombiniranjem i suradnjim u radu drugih odgojitelja. tko je odgovoran za pojedine odluke). Odgojitelje motivira angažiranje u zajedničkim programskim interesima.) TIMSKI RAD ODGOJITELJA? Timski rad je fenomen suvremenog svijeta koji ima svoju evoluciju i sigurne teorijske spoznaje na osnovi kojih se može s velikom sigurnošću ustvrditi da timski rad u odgoju i obrazovanju ima iznimno značajne pedagoške prednosti jer složenost poslova prelazi sposobnosti jednog čovjeka. zajednički i organizirano planirali. Osnovne pretpostavke za uspješan timski rad su pozitivni interpersonalni odnosi članova tima. spoznaju o tome što kolege rade. misle i osjećaju. te angažiranje stručnog tima u zajedničkom 111 . kako ih postići. više se mogu iskoristiti njihove jake "strane" i kvalitete. Organizacija i planiranje rada jednog tima uključuje pitanja vezana za ciljeve koje tim želi postići (npr. Osim toga u malim skupinama postoje daleko veće mogućnosti za međusobno zbližavanje između odgojitelja. pridonosi humanizaciji odnosa u kolektivu i osigurava objektivnije kriterije i mjerila za vrednovanje postignutih rezultata. O tome se treba posebno voditi računa pri formiranju samog tima. bolje rezultate rada predškolske ustanove. interese i individualne mogućnosti. kada. Timski rad omogućuje efikasniju i racionalniju organizaciju rada. Pored interpersonalnih odnosa nužno je imati na umu stručni sastav tima koji mora biti primjeren radnom zadatku. što vodi isključivo ka uspjehu. izvodili i procjenjivali odgojno-obrazovni rad koji odgovara potrebema i mogućnostima djece. Osnovna obilježja rada u malim skupinama su: dijalog i diskusija. te uspoređuju sa osobnim projekcijama.

Osnovni uvjet za uspješan timski rad je socijaliziran način ponašanja. tj. ne dozvoljava odstupanja od predviđenih. utvrđenih procedura. U timu članovi moraju imati povjerenja jedni u druge.zahtjeva opremljenost predškolske ustanove različitim klasičnim i suvremenim sredstvima.mora biti kvalificiran za jedno stručno područje jer znanje jednog područja stvara jedan neophodan zdrav osjećaj vrijednosti. podjela rada precizno je utvrđena.svaki član tima mora biti uvjeren u vrijednost timskog rada i mora vjerovati u sebe i svoju sposobnoist rada u timu. omogućuje orijentiranje na analizu realnih mogućnosti za zajedničku suradnju. puno se diskutira i svi članovi tima sudjeluju u diskusiji koja uvijek ostaje na razini zadataka koji su pred timom. kada pojedinac zna stvarno ocjeniti svoje snage i sposobnosti. Idealan tim pokazuje slijedeće karakteristike: . aparatima i materijalima za učenje. Timski rad je čest oblik u radnim i drugim životnim situacijama kada priroda zadatka ili posla zahtjeva sudjelovanje više ljudi ili suradnika. . pa i šire sredine.planiranju obrazovne strategije.svaki se suradnik mora staviti na raspolaganje u timu i zadatku sa svom svojom snagom i sposobnostima. a u procesima sukoba mišljenja čuva nas od osjećaja manje vrijednosti i osjećajnih reagiranja. te se potruditi spoznati teškoće koje drugi imaju (kad je potrebno savjetovati kolegu). . .vlada radna atmosfera. tj. Timski rad je pogodan oblik za upoznavanje i usvajanje brojnih pravila socijalnih ponašanja. . služi jednom specifičnom zadatku.sudionici diskusija slušaju jedni druge. . odnos kooperativnosti i koordiniranosti u radu. . Preduvjeti za uspješan timski rad: . . Timski rad odgojitelja. 112 .timski način rada traži takve prostorije koje mogu služiti u različite svrhe i koje se mogu mijenjati prema dječjim potrebama.napori u timskom radu imati će uspjeha samo onda kada svaki član tima razumije problem koji se treba rješiti. Opće karakteristike timskog rada: . primanje. odgovornost vrtića. zavisi od kontinuiranih komunikacija među članovima i njihove kooperacije. ali i sposobnosti kolega u timu. toleranciju. . . dakle. mogućnosti transfera tuđe prakse u vlastitu s ciljem podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada.timski rad je visokostrukturiran. prihvaćanje stavova drugih i u njima razmjeniti mišljenja. svaki prijedlog se ocjenjuje i eventualno prihvaća. Na taj se način gradi odgovornost svakog odgojitelja za vlastitu praksu. spremnost na davanje. tj.

razvoj suradnje s roditeljima. a ne manipulaciji djece i odgojitelja. participacijsko i suradničko promatranje i mijenjanje odgojne prakse. Akcijsko istraživanje jest temeljna odrednica gradnje humanistički usmjerenog kurikuluma i mijenjanja odgojno-obrazovne prakse. .važnost institucijskog konteksa. . . kritika je često otvorena i ne shvaća se kao osobni napad. .razmimoilaženja su u mišljenju otvorena i opravdana i ne potiskuju se protivna mišljenja.) AKCIJSKO ISTRAŽIVANJE ODGOJITELJA U FUNKCIJI UNAPREĐIVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA U SKUPINI Koncepcija akcijskog istraživanja potječe od Lewina. okruženja koje će voditi emancipaciji. uvijek je u prvom planu rješenje postavljenog zadatka.razvoj praktičkne kompetencije odgojitelja i razvoj odgojitelja kao refleksivnog praktičara. akcije i evaluacije rezultata akcije. U praksi proces počinje time što se procijeni da je potrebno ili poželjno uvesti neka poboljšanja ili neke promjene.usmjerenost na razvoj samostalnosti. slobode i autonomije djeteta.usmjerenost na dijete i interakciju među vršnjacima. Kasnije su akcijska istraživanja korištena u različite svrhe i na različite načine. koja će omogućavati i podržavati razvoj reflektivno odgojno-obrazovne prakse u predškolskim ustanovama.sukobi se iznose. . S takvog se stajališta izlažu mnoge značajke humanistički usmjerenog kurikuluma. podjele se funkcije i pojedinačni zadaci. s namjerom stvaranja uvjeta tj. znanju i sposobnosti mjeri se vodstvo. Jedan od ciljeva akcijskog istraživanja trebao bi biti transformacija profesionalne kulture odgojitelja u novu kakvoćom višu razinu.prije nego što se započne s izvršavanjem zadataka. Posebice se ističe: . Osnovna značajka njegovog modela akcijskog istraživanja jest istraživanje kao penjanje stepenicama u kojemu je svaka stepenica sačinjena od planiranja. nema borbe za prestiž i zlouporabe vlasti. . - 43. 113 . Akcijski pristup istraživanju je izravno.razvoj kreativnosti. socijalnog psihologa koji je ovu teoriju razvio i godinama je primjenjivao u društvenim eesperimentima i SAD-u. . Istražujući odgojno-obrazovnu praksu putem akcijskih istraživanja stvaraju se nove ideje i postavke za nove teorije. prema postavljenom zadatku.

2. koji se postupno pokazuje nedovoljnim u proučavanju čovjeka u kontekstu njegova djelovanja). 114 . sudjelujuće promatranje. te prikupljanje drugih relevantnih podataka (audio-snimke. 1. Pedagog istraživač . 3. klasični metodološki pristup. ne stavlja u prvi plan programske sadržaje nego se prvenstveno usmjerava na dijete i promatra ga kao konstruktivnog stvaratelja svog općeg razvoja i odgoja s potrebom zadovoljavanja osnovnih razvojnih potreba i interesa.u zajedničkoj raspravi. deskriptivne statistike).akcijsko istraživanje je istodobno i akcija (u smislu unapređivanja) i istraživanje (spoznavanje učinaka tih akcija. akcija u praksu. istraživačteoretičar može imati svoju teoriju koju želi primjeniti u praksi.Ovakav pristup kurikulumu i odgojnoj praksi u prvi plan stavlja znanje (kako). tj.pažljivo snimanje onog što se događa i istodobno bilježenje. tj. Pedagog pokretač akcijskog istraživanja . sumarnih tablica. . Ovdje se izravno ulazi u situacijsko polje događaja koje se želi istražiti u trenutku i u mjestu njihova odvijanja. Obilježje kvalitativnog metodološkog pristupa . a ne znanje (što). Pedagog u istraživanju odgojne prakse . . Ova metodologija obvezatno uključuje: . Na taj se način osposobljavaju za istraživanje i evaluiranje vlastite prakse. ima ulogu medijatora koji u otvorenoj komunikaciji s odgojiteljima potiče njihovu samorefleksiju. tj. Akcijsko istraživanje se uvijek provodi na demokratski način (misli se na demokratski odnos istraživača i praktičara). Kvalitativni pristup ima jedno bitno obilježje. Akcijsko istraživanje integrira proces transformacije i generiranja teorije. Primjenjuje se tzv. On je sudionik u akciji s odgojiteljima te je i vanjski promatrač interakcije odgojitelj-djeca. Akcijsko istraživanje je put istodobnog proučavanja i mjenjanja pedagoške prakse. 4. Temeljna značajka akcijskog istraživanja je zajedničko istraživanje odgojnoobrazovne prakse svih djelatnika u ustanovi i istraživača.naknadna analitička refleksija o dokumentiranim snimkama i izvješće (pomoću detaljnog opisivanja u obliku analitičkih karata. audio-videosnimke i dr.odgovarajući na pitanja "što se ovdje događa" pomaže da se spozna srž odgojne prakse kako bi se bolje razumjela i istodobno mijenjala (spoznaje objektivnu stvarnost). a to je traganje za problemom (ne isključuje kvantitativne pokazatelje).). promjena). tj.intenzivno i dugotrajno participiranje istraživača u praksi. Pedagog je od početka uključen u sve etape akcijskog istraživanja. tj. tj.(do 70-tih koristio se kvantitativni. analizi o učincima unesenih promjena. ali se u procesu akcijskog istraživanja ta teorijska stajališta uvijek dorađuju. Drugim riječima. u potpuno prirodnim uvjetima.

te da bi pripremio prostor za izvođenje aktivnosti. a drugi je boravio na igralištu ili u dvorani s ostalom djecom. ciklički ih unositi i procjeniti učinke tih promjena. Odgojitelj je provodi da bi upoznao djecu s temom. 3.dominira odgojitelj dok djeca pasivno primaju poruku. partnerski odnos i kontinuiraniji komunikacijski proces. To je suština akcijskog istraživanja. Značajke aktualnog stanja u praksi su: . -Kvalitativna analiza snimaka aktivnostiPregled promjena nastalih u aktivnosti tijekom istraživanja: 1. uočavati potrebe za unošenjem promjena. Cilj istraživanja je da se timskim radom s odgojiteljima analizira i utvrdi konkretno stanje u aktivnostima razgledavanja. Pri kraju iztraživanja aktivnost se organizirala u vrijeme jutarnjeg okupljanja tj. Na početku istraživanja odgojitelji nisu pridavali pozornost organizaciji materijalnog konteksta i to zbog frontalnog pristupa radu. Od pedagoga se također zahtjeva samorefleksija vlastitog rada.frontalni rad sa svom djecom i dugotrajna priprema. da bi na kraju istraživanja samo pokazali slikovnicu i djeca bi se sama zainteresirala jer je slikovnica prirodni motiv za okupljanje na aktivnost. . doručka ili kad bi u grupi bila oba odgojitelja pa je jedan s manjom grupom djece provodio aktivnost. Promjene u organizaciji materijalnog konteksta – materijalni kontekst je organizacija uvjeta u kojima se odvija komunikacija o toj temi.sva djeca ne vide sliku-temu pa su nezadovoljna i sl. za alternativne aktivnosti djece. Manja grupa djece omogućuje ravnopravnost. cilj i zadaci istraživanja. No u početku istraživanja odgojitelji su preferirali dugotrajne pripreme i pozivali su svu djecu i nezainteresiranu. 2. (npr. Promjene nastale u pripremi za aktivnost – priprema za aktivnost potrebna je radi uvođenja djece u zajednički rad s odgojiteljem.Izgrađivenje refleksivnog praktičara temelji se na dobrovoljnosti i samomotiviranosti svih sudionika u akcijskom istraživanju. tj. Promjene u prostornoj i vremenskoj organizaciji aktivnosti – u početku su odgojitelji organizirali aktivnosti kada je u grupi bilo najviše djece i rad su provodili sa svom djecom istodobno (frontalno što ne osigurava dobru vidljivost ni aktivnu uporabu govora). da kritički sagleda vlastite akcije i značenja koje oni imaju za druge. slikovnice). 115 . tj. Procjena aktualnog stanja u praksi. Misliti na osobnu praksu i praksu drugih znači kritički preispitati i mijenjati odnose koji u njoj vladaju i na osnovi toga graditi kritičku teoriju prakse i praktičnu teoriju. . U daljnjoj fazi istraživanja pokazalo se da je potrebno osigurati materijalni kontekst i da je najkompatibilniji s komunikacijom o slikovnici i o materijalu za likovne aktivnosti. Ovakvi organizacijsku uvjeti su se pokazali optimalnima.

da se želje u odnosu na odgojno-obrazovni proces doista i ostvaruju. zadovoljavanja djetetovih potreba. pokazatelj uspješnosti ostvarenih zadataka. dugotrajna organizacijska priprema za aktivnost. Stvaranje povoljnih uveta i primjena postupaka odgojitelja pozitivno se odražava na razvoj sposobnosti razumjevanja slike djece. izostanak materijalnih poticaja za istodobne alternativne aktivnosti djece i aktivnost se provodila u vrijeme najvećeg broja djece u grupi.komunikacija o slici provodila se u nepovoljnoj klimi s čestim prekidima. . . a ne da to samo ostane teorija o akciji. npr. 116 . Akcijsko istraživanje je temelj rada odgojitelja u vrednovanju i planiranju odgojno-obrazovne prakse. interesa. razumjelo i reagiralo na poruku. Tijekom istraživanja došlo je do promjena u radu odgojitelja.frontalni način rada.-ZaključakNa početku istraživanja prevladavalo je: .nedovoljnom usklađenosti neverbalnog s verbalnim ponašanjem odgojitelja zanemarivele su se nužne stanke da bi dijete primilo. povećala se dječja inicijativa za uspostavljanje razmjene informacija s odgojiteljem. promjenili su se uveti za odvijanje komunikacije i dr. prava i poticaj je za buduće smjernice u planiranju orjentacijskog plana odgojno-obrazovnog procesa. Najvažniji je cilj akcijskog istraživanja da sam odgojitelj postigne takav stupanj osobnog razvoja da se njegove želje i ciljevi u odnosu na odgojnoobrazovni proces postupno pretvaraju u praksu i da se on doista mijenja.

a ne na sudionike. nelagode. Sukob nije sam po sebi destruktivan i negativan. On može dovesti do boljeg sagledavanja problema i poticanja novih. Konflikt će se smanjiti ako se pažnja usmjeri na problem. Uz poznavanje uzroka sukoba. kako bi se prvom prilikom. 117 . odnosno naučenih oblika ponašanja. za njihovo efikasnije rješavanje značajna je spoznaja i neposredno iskustvo da konflikt sam po sebi nije destruktivan i negativan. Različiti načini sučeljavanja s konfliktnim situacijama predstavljaju poseban aspekt socijalnih vještina. Konstruktivno rješavanje konflikta predstavlja aktivan odnos prema problemu u kome će svaki sudionik voditi računa kako o svojim potrebama i željama tako i o potrebama i željama druge strane. preko gubitka samopouzdanja i samopoštovanja. iako pritajen. on može dovesti do boljeg sagledavanja problema i poticanja novih uspješnijih rješenja. Riječ je o vrlo čestoj univerzalnoj pojavi koja se očituje unutar samog čovjeka ili između dvoje ili više ljudi. makar se radilo i o bezazlenom povodu. razmatranje najrazličitijih mogućnosti rješavanja određenog sukoba.) ODGOJITELJ I RJEŠAVANJE SUKOBA? Sukob je pojam koji označava situaciju u kojoj postoje suprotna zbivanja i tendencije. ponašanja i čuvstva. Učenje ovih vještina i razvijanje apriornog stava prema konfliktu kao nečemu dobrom ili lošem započinje već u najranijem djetinjstvu. ponovo razbuktao. To su istinsko slušanje. Nerazrješeni sukob na individualnom planu može dovesti do dugotrajne frustriranosti koja može varirati od osjećaja tjeskobe. Naime. do neurotskih i psihosomatskih poremećaja.44. Na interpersonalnom planu u pravilu dolazi do eskalacije sukoba. zabrinutosti. očitovanje umjesto potiskivanja vlastitih osjećaja. stalno prisutan. on je. jasno izražavanje želja i potreba. Te konflikte nazivamo konstruktivnim konfliktima. vještina pregovaranja i dr. Vještina konstruktivnog i nenasilnog rješavanja sukoba temelji se na usvajanju i međusobnom integriranju većeg broja specifičnih socijalnih vještina. uspješnijih rješenja.

te što i kako želi važno je da i mi komuniciramo jasno govoreći djeci. prije nego što počneš govoriti. 2. tako da djetetu kazuju što da radi. ako postoji smirivanje izraženih emocija i smanjivanje percipirane prijetnje. ako su djeca bila prijatelji prije sukoba. Stoga je važno da to prihvate i odgojitelji i roditelji.korak – Procjena ponašanja koja bi napravio . svoj izbor. odnosno kojim ga oblicima ponašanja trebamo poučiti. Pričekaj dok jedno dijete dovrši što govori. 4.saznajemo koja potreba nije zadovoljena. te ako djeca znaju kako treba rješavati sukob ili ako imaju nekoga tko će im u tome pomoći. Grupna se pravila uvijek trebaju odnositi na konkretna ponašanja. te što će se dogoditi ako ih ne zadovolje ili ako ih zadovolje ugrožavajući drugu osobu. ali tražiti djetetov pristanak. što ne prihvaća. 5. Pravila trebaju biti postavljena na pozitivan način.korak – Kažemo svoju ideju uz pristanak djeteta. To je lutka pomoću koje odrasli i djeca mogu upoznati tjelesne i psihološke potrebe koje imaju. poželjno je da odgojitelj zajedno s djecom postavi pravila povašanja (npr. a ne kritika i natjecanje. valja ponuditi svoje ideje. Poučavamo ga da kaže onome tko ga ugrožava. Takav pristup uči dijete da naš život ovisi o nama samima i o tome što ćemo činiti. Odrasla osoba vodi dijete zadovaljavanju potreba tako da ono samo rješava problem.). Nakon toga razgovora dobivamo jasan uvid u to koje postupke dijete koristi za rješavanje sukoba. Prvo razgovaramo samo s djetetom koje osjeća problem i poučavamo ga kako će samo zadovoljiti potrebe.saznajemo želju.korak – Što bi ti s tim radio? .korak – Što se dogodilo? . saznati kako ih zadovoljavaju.korak – Što želiš? . a ne što da ne radi.samovrednovanje izbora: 6. 3.pronalazimo izbor. Pitanjima ga potiče da samo smisli što činiti. Da bi smanjili broj konfliktnih situacija među djecom u skupini.saznajemo u čemu je problem. a da ne ovisi o drugima i o situaciji. a ako dijete ne uspije pronaći izbor.korak – Što si napravio? Što bi napravio? . Sukob će se smanjiti ako se pažnja usmjeri na problem. te da preuzmu odgovornost za svoj udio u oblikovanju djetetova okruženja i razvoja. reci to otvoreno. Lutka vodič se može koristiti i za rješavanje sukoba. Osnovni koraci za rješavanje sukoba: 1. Sukobe s djecom u drigoj i trećoj godini života ne rješavamo pomoću lutke. Što više odrasli potiču djecu na korištenje tih vještina i rješavanje vlastitih problema to će djeca biti češće u prilici ovladati vještinama potrebnima za kreativno rješavanje sukoba. Kada dođe do više problematičnih situacija odgojitelj 118 .Djeca nauče i koriste ove vještine kad su norme u njihovom okruženju pohvala i suradnja. Dobro je pravila napisati na veliki list papira koji će služiti kao podsjetnik. a ne na sudionike. Dok dijete poučavamo takvoj komunikaciji. Ako te netko ili nešto naljuti. u kojoj ono jasno kaže što ga smeta.

te stručna kompetentnost njegovih djelatnika. Oni umnogome utječu na efikasnost različitih oblika stručnog usavršavanja odgojitelja. Odgojitelji trebaju osposobiti djecu da sukobe rješavaju sami. Važan čimbenik odgojiteljeva stručnog usavršavanja je vrtićki kontekst koji čine opće vrtićko ozračje. dok se njegova uporaba u cjelini odvija u dječjem vrtiću tijekom odgojiteljeve interakcije s djecom i njihovim roditeljima. Ti odnosi kreću se u rasponu od tradicionalnih. otvorenih i suradničkih odnosa.) SUVREMENA KONCEPCIJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ODGOJITELJA? Početkom pedagoške godine odgojitelj izrađuje individualan plan stručnog usavršavanja. te njegovom suradnjom s drugim odgojiteljima. po "dopuštenim" i "zabranjenim" i omiljenim temama. Djeca trebaju usvojiti predpostavke. običajima koje imaju. da se u sukob uđe i iz njega izađe bez korištenja sile. Obnavljanje već stečenih i stjecanje novih znanja u najvećoj se mjeri odvija u okviru odgojiteljeva radnog vremena i u prostorijama dječjeg vrtića. Opće vrtićko ozračje čine odnosi koji u njemu vladaju. Odgojitelji trebaju u odgoj djece uvesti obrazovanje za nenasilno rješavanje sukoba. društvenoj i nacionalnoj razini. te na primjenu i razmjenu znanja i vještina koje svaki odgojitelj ima i koje u svojem radu koristi. vremenu koje provode zajedno i otvorenosti koju iskazuju jedni prema drugima. Nenasilno rješavanje sukoba segment je šireg pristupa socijalizaciji djeteta koa prosocijalne osobe. također može biti manje ili više neovisan čimbenik procesa stručnog usavršavanja. Vizija stručnih suradnika i ravnatelja dječjeg vrtića o tome koje promjene treba unijeti u postojeće stanje radi podizanja kvalitete rada s djecom i roditeljima. sreći s drugima umjesto sreći na račun drugih. Stručno usavršavanje odgojitelja djece predškolske dobi profesionalna je obaveza i interes ne samo njih samih nego i stručnih suradnika koji rade u vrtićima. načinu na koji komuniciraju. Povezanost općeg vrtićkog ozračja i sadržaja i načina 119 . nenasilno! 45. Odgojitelji trebaju djeci pružiti pomoć pri rješavanju konflikta. zatvorenih i kompetitivnih do kolegijalnih. Ono obuhvaća širok raspon sadržaja.treba zamrznuti trenutak. uvažavanje drugoga umjesto doživljavanja sebe kao jedinog pažnje vrijednog subjekta. skupiti svu djecu na tepih i riješiti jedan problem s djetetom pred svima. pa do međunarodnog razumijevanja i suradnje. odnosno u svakodnevnim situacijama u obitelji i vrtiću. Odgojitelj je obvezan permanentno se stručno usavršavati sukladno zakonu i aktu koje donosi ministar prosvjete i sporta. tako da se novi naraštaji tijekom primarne socijalizacije uče suradnji umjesto natjecanju. cjelokupna kvaliteta rada u dječjem vrtiću. Prepoznaje se po razini aktiviteta djelatnika svakog pojedinog vrtića. od onih vezanih uz odnose među pojedincima i grupama u neposrednoj okolini djeteta. onih koji njima upravljaju i onih koji njihov rad unapređuju na znanstvenoj. upoznavanje ljudskih prava i sloboda.

osobnoj i stručnoj kompetentnosti supervizora u odnosu na područje rada koje se supervizira. Odgojiteljevu profesionalnu kompetentnost (koju sačinjavaju njegova osobnost. Također postoji i dio poželjnih znanja i vještina za koje odgojitelj ne zna da postoje i da ih je korisno usvojiti. Komunikacija odgojitelja s drugim odgojiteljima i stručnim suradnicima omogućava sagledavanje opsega mogućih znanja i vještina. podupirućih i nadzornih funkcija supervizije. vođena fantazija i sl. potpora i nadzor. interaktivnim. Vrtićki kontekst uvjetuje efikasnost stručnog usavršavanja.stručnog usavršavanja je dvosmjeran.spremnosti superviziranog na otvorenu raspravu o svojem radu i o problemima na koje u radu nailazi.međusobnoj spremnosti na suradnju supervizora i superviziranog. participativnim i anticipativnim metodama rada. Njezina je funkcija: poučavanje. grupni rad i dr. stručne sastanke. Radionice i supervizije su najpogodniji oblici stručnog usavršavanja odgojitelja u svrhu osvješćivanja stavova i ponašanja. te daje odgovor na pitanje o tome što još odgojitelj treba naučiti. no postoje i dijelovi njegove profesionalne uloge koje obavlja dobro. Iako se radi o odraslima. Potrebno je voditi računa o ravnoteži između poučavajućih. . znanja i vještine) treba sagledavati kao dinamičnu kategoriju.) ima istaknuto mjesto jer uz druge strategije (rad u parovima. Svaki odgojitelj u svom radu može prepoznati što je to što on zna raditi i što je to što ne zna. roditeljima i drugim odgojiteljima. igra uloga. Taj oblik odgojiteljevog usavršavanja efikasan je u vrtićima u kojima i inače postoji spremnost za razmjenu iskustva i znanja. U raznim oblicima stručnog usavršavanja odgojitelja koriste se različite strategije rada temeljene na suradničkim. te tijekom njegovog individualnog i grupnog stručnog usavršavanja. Proces osvješćivanja odgojiteljevih profesionalnih kapaciteta odvija se u njegovoj interakciji s djecom.) pomaže osvješćivanju vlastitih postupaka u radu s djecom i u komunikaciji s drugima. odgojiteljska vijeća i supervizije. iskustva. . Supervizija predstavlja profesionalni dijalog između stručnog suradnika i jednog ili više odgojitelja. a prilično je neefikasan u vrtićima 120 . Tijekom rada s djecom odgojitelj može dobiti odgovore na pitanja o svojim znanjima. Od stručnjaka u predškolskom odgoju očekuje se cjeloživotno obrazovanje. a da nije svjestan koja znanja i vještine pritom koristi. igra (suradnička. kako bi se oni osposobili za primjenu istih metoda u radu s djecom i roditeljima. Uspjeh supervizije kao oblika stručnog usavršavanja ovisi o: . te učenja kroz vlastito djelovanje i jačanja kompetencija. ali i odgovarajući oblici stručnog usavršavanja utječu na prirodu i dinamiku odnosa među odgojiteljima i vrtićkim djelatnicima u cjelini. Odgojitelji se mogu stručno usavršavati u vrtiću kroz radionice.

u kojima su stručni suradnici ili odnosi među odgojiteljima tradicionalni. Poznavanje bitnih i specifičnih obilježja rada s djecom i roditeljima na razini pojedine skupine ili cijelog vrtića mogu i sami po sebi biti dovoljan kriterij za izbor područja i sadržaja odgojiteljskog stručnog usavršavanja. te bez stalne spremnosti za uočavanje promjena u kontekstu u kojem se rad odvija. U kontekstu dječjeg vrtića očekuje se da različiti sadržaji i oblici stručnog usavršavanja odgojitelja rezultiraju pozitivnim promjenama u odnosu na opće vrtićko ozračje. proces pružanja i dobivanja potpore. te razmjenu iskustva.zatvoreni i kompetitivni. formalni. Percepcija i očekivanja od grupe razlikuju se od pojedinca do pojedinca i zato je važno na početku jasno reći ciljeve rada grupe kako bi se uklonili mogući nesporazumi. obilježja dobi djece s kojom se radi. Sve će to pridonjeti povoljnom cjelovitom razvoju djeteta i kvaliteti njegova života (osnovna uloga predškolskog odgoja). kvalitetu rada i odgojiteljevu percepciju osobne spremnosti za rad i radne učinkovitosti. socijalna. Stručno usavršavanje nema obilježja osmošljenog. ili iz posebnosti organizacije rada i materijalnih uvjeta rada. reguliranog i kontroliranog procesa bez vizije poželjnog i/ili željenog stanja. kulturološka obilježja okruženja). 121 . tradicijska. ekonomska. posebnost obiteljskog konteksta). Zahtjevi za pojedinim temama stručnog usavršavanja mogu proizlaziti iz: posebnosti općeg društvenog konteksta (opća društvena. Radionica je oblik iskustvenog učenja u grupi koja polazi od okolnog doživljaja. a njezina je funkcija omogućiti sudionicima: proces iskustvenog učenja. obilježja manjeg broja djece u skupini ili pojedinog djeteta (razvojna posebnost.

ili neprijateljska (agresija namjenjena nanošenju boli ili štete). otimanje autića drugom djetetu. tužakanje.Agresija može biti namjerna (neprijateljska). nazivanje pogrdnim imenima. .) ODGOJITELJ I AGRESIVNO DIJETE? Agresija je društveno neprihvatljivo ponašanje s namjerom nanošenja štete osobi ili imovini. Ta definicija uvijek sadrži društvenu procjenu motiva pojedinca i ocjenu prikladnosti postupaka konkretnoj situaciji. premlaćivanje). odnosno neposredno uzrokovana izvanjskom uznemirujućom situacijom. Ona se često naziva i neprijateljskom (npr. tjelesna tj. griženje. radi pribavljanja nečega).46. Radi se o otvorenom neprijateljskom ponašanju. Ta djeca najčešće takvim svojim ponašanjem dobivaju pozornost odraslih ili neku prednost i povlasticu. Pri tome je agresivnost dječaka učestalija i stabilnija. Često je prisutna u dječjem životu kad dijete traži pažnju. U dobi od dvije godine počinju se uočavati razlike u razini agresivnosti između dječaka i djevojčica. U dobi od četiri godine osobna agresivnost se već stabilizirala kao osobina ličnosti. Uobičajeno je razlikovati verbalnu agresiju (vikanje.). prijetnja. psovanje. Upravo zato je neobično važno da se ona pravodobno prepozna i da reakcija na nju bude promišljena i adekvatna. čupanje. Agresija može biti verbalna (zadirkivanje. tučnjava. instrumentalna (udaranje. Agresivnost se pojavljuje vrlo rano u razvoju djeteta i može se uočiti već u dobi od dvanaest mjeseci. kojim 122 . povlačenje za kosu. i sl. . tužakanje). Agresija se može odrediti kao svaka reakcija (fizička ili verbalna) izvedena s namjerom da se nekome nanese šteta ili povreda bilo koje vrste (tjelesne ili emocionalne) bez obzira je li namjera do kraja ostvarena. vrijeđanje) od fizičke (udaranje. Uloga odgojitelja u radu s djecom i roditeljima nezamjenjiva je.

. Odgojitelj podučava djecu promatranju stvari s gledišta drugog djeteta i uživljavanju u njegove emocionalne reakcije.Autoagresija ili samopovrijeđivanje. također je jedno od agresivnih ponašanja.dijete nastoji ostvariti neku dobit za sebe na štetu druge osobe. poput prijetnji i naredbi. socijalni i kognitivni uzroci. Gledanje nasilja na televiziji također povećava vjerojatnost dječjih agresivnih postupaka. 123 . . Budući da je tijekom životnog vijeka agresija vrlo stabilna osobina. Tako se agresivnost povezuje s razinom hormona testosterona u krvi. što znači da članovi obitelji upravljaju jedni drugima pomoću različitih oblika agresivnog ponašanja. * Odgojitelj podučava djecu tehnikama rješavanja preblema. Tim postupkom djeca uče da u problemskim situacijama prvo domisle i provjere različite strategije rješavanja problema i da ga zatim rješavaju po unaprijed načinjenom planu. tuga. U obitelji agresivne djece vladaju odnosi prisile. primjerice u moralnom rasuđivanju i empatiji. * Odgojitelj smanjuje agresiju i usmjeravanjem na kognitivne procese koji su u agresivne djece vjerojatno drugačiji od onih u neagresivne djece. * Oni zamjenjuju negativne izjave. Čini se da agresivna djeca imaju stanovite teškoće u kognitivnom području.Pasivana agresivnost (odbija hranu. koje ne uključuju tjelesno nasilje. umjesto prema vanjskom očitovanju kroz ponašanje. kazna i učenje opažanjem. Za kontroliranje dječje agresivnosti odgojitelji i drugi stručnjaci upotrebljavaju različite metode. predmeta ili životinje.Nenamjerna agresija uzrokovana je unutrašnjom napetošću. progutana uvreda ili psovka). i to pomoću izravnog oponašanja nasilnog ponašanja. Time se ljutnja postepeno zamjenjuje empatijom što dovodi do smanjenja ili sprečavanja agresije. čije su najuobičajnije forme u predškolskoj dobi: griženje noktiju. ona se često tumači biološkim činjenicama. ljutitost). Kao uzroci agresije u literaturi se navode biološki. .Potisnuta agresivnost se okreće prema unutra (progutan odgovor. . Na agresiju djeluju i socijalni faktori među kojima se najčešće spominju principi socijalnog učenja i to potkrepljivanje. Takva djeca teško tumače socijalne znakove i često pripisuju neprijateljske namjere drugoj djeci. Dosljedno primjenjuju kazne. onda kada je nužno održati disciplinu. Jak strah od kazne. čupanje kose i lupanje glavom o podlogu ili zid. koje održava djetetove neugodne i intenzivne osjećaje (strah. Radi se o nesvjesnom destruktivnom ponašanju. s "teškim" temperamentom u djetinjstvu i s evolucijskim procesima koji su na djelu u odnosima dominacije. spavanje). Spolne razlike u agresivnosti objašnjavaju se činjenicom da dječaci za takva ponašanja očekuju manje neodobravanja te da ih ne brinu moguće pokude. radost. pozitivnima te uče verbalno poticati dječje prosocijalno ponašanje.

odbačenosti. fizički zaustavlja agresivno ponašanje (samo ako pri tome u potpunosti vlada svojim emocijama i tijelom). promatrači. U radu s agresivnom djecom. a odgovarajući odgojni postupci su složeni i zahtjevaju stalno i sustavno stjecanje novih spoznaja iz ovog područja. te kroz neko vrijeme prati djecu kako to rade. Odgojitelj daje mogućnost svim sudionicima situacije iskazivanje svojeg viđenja. razgovara s djecom nakon što je ponašanje zaustavljeno (u većoj ili manjoj grupi djece ili individualno). nasilno i destruktivno ima duboke osjećaje ljutnje. glasno pljeskanje rukama). sustavnu izgradnju profesionalnog pouzdanja. Djeci ne nudi rješanja. Agresivan čin razumijeva destruktivno ponašanje. spoznaje i opredjeljenja humanističke-razvojne koncepcije i na taj način pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. počinitelji.U preventivne svrhe. Važno je imati na umu da suočavanje s agresijom i nasiljem može dovesti do toga da se i iskusni sturčnjak osjeti bespomoćnim i nevještim. Zajedno s djecom utvrđuje činjenice (tko je što učinio) i kako su se osjećali (ugroženi. da kroz svakodnevne situacije razvija djetetovu pozitivnu sliku o sebi. nema želju izraziti što osjeća. nasigurnosti i tjeskobe. jer ako to učini. Povrijeđenih je osjećaja i često difuznog doživljavanja samog sebe. O onim razimana samog sebe koje poznaje nema dobro mišljenje. 124 . odgojitelj poštuje polazišta. Zato je važno da odgojitelj: nudi agresivnoj djeci ekspresivne materijale koji pružaju psihološko rasterečenje. baš kao i sa svom drugom. -ODGOJITELJ I AGRESIVNOSTPred odgajateljem koji se suočava s agresivnim djetetom nalazi se niz izazova. te da potiče unutrašnji govor djeteta jer je on važan u regulaciji vlastitog ponašanja djeteta. Dijete koje se ponaša neprijateljski. kao i vještinu samokontrole. Ukoliko su djeca manja nudi im izbor jer raspolažu manjim brojem ponašanja u svom ponašajnom sustavu. Potiče djecu na izrađivanje plana izlaska iz situacije rješavanje problema. boji se da će ostati bez energije koju je sakupilo za destruktivno ponašanje. odgojitelj). radi smanjenja mogućnosti pojave agresivnog ponašanja dobro je slijediti uobičajene komunikacijske standarde u radu s predškolskom djecom. usvajanje vještina djelotvorne komunikacije s djecom. da omogućava djetetu aktivnosti koje utječu na senzoričku integraciju. U situacijama kada agresivno ponašanje već traje odgojitelj djeluje prema njegovom što bržem zbrinjavanju: provodi poseban ritual unaprijed dogovoren s djecom kako bi privukao dječju pozornost tijekom agresivnog ponašanja (npr. nego čeka da ih sama predlože.

Pri tome je važno na vrijeme prepoznati znakove razvoja agresije. Prosocijalno ponašanje se može odrediti kao svaka reakcija izvedena s namjerom da se učini dobrobit nekoj drugoj osobi. Programi učenja socijalnih vještina najčešće su namjenjeni učenju prosocijalnog ponašanja. Naime. kao temeljnog koraka u smanjivanju i spriječavanju agresivnosti. Kroz ovladavanje socijalnim vještinama dijete se uči zadovoljiti svoje potrebe. Za to su najdjelotvornije igre i aktivnosti koje se odnose na: 125 . a netko pobijediti. Djeca postoje agresivna kada ne raspolažu s konstruktivnim načinima iskaznivanja ljutnje. Važno je shvatiti da u konfliktu ne mora nužno netko bit poražen. Upravo je prosocijalno ponašanje to koje se nastoji razviti kod djece već u najranijoj dobi i njegov razvoj jedan je od ciljeva odgoja za humane vrednote. agresivno ponašanje je najčešće i pokazatelj gubitka kontrole kod djeteta. jer se tako prekida lanac ugrožavanja i štete koju takvo ponašanje nosi sa sobom. slijede odgojiteljovo ponašanje kao model. Istodobno se tako pokazuju djeci da agresivni modeli ponašanja nisu prihvatljivi i poželjni (djeca u pravilu. već dobrobit osobama prema kojima je usmjereno. te pomogućnosti djelovati preventivno kako u odojnoj skupini. Dakle. Da bi se dijete naučilo nenasilno. već očitovanje osjećaja. odnosno pojačava i započinje agresivni stil komunikacije s djetetom kojim se samo utvrđuje ovaj nepoželjan oblik ponašanja. -Važno je zadržati kontrolu nad samim sobom.Agresija nije osjećaj. ali bez ograničavanja drugih u ostvarivanju svojih potreba. te je važno da odrasli zadrže kontrolu i mir. -Načela stručnog postupanja s djecom koja iskazuju agresivno ponašanjeIskustva u radu s agresivnom djecom sažeta su u tri temeljna načela koja je dobro imati na umu u neposrednom radu: -Uvijek treba reagirati na agresivna ponašanja kod djece. To ne znači da odgojitelj treba rješavati teškoće umjesto njega. straha ili osujećenosti. -Svi postupci i metode trebaju biti nezastrašujući za dijete i imati jasnu strukturu i pravilo. -U slučaju gubitka kontrole i odgojiteljeva agresivnog odgovora na djetetovo ponašanje. bez obzira je li ta namjera do kraja ostvarena. tako i s pojedinim djetetom. a tako i nad situacijom. radi se o ponašanju koje ne donosi izravnu korist pojedincu koji ga očituje. Posebenu pozornost treba posvetiti upoznavanju i kontroli osjećaja. odnosa prema agresivnom ponašanju vršnjaka). krug agresivnosti se nastavlja. već usmjeravati dijete i dopustiti mu da samo riješi problem. rješavati konfliktne situacije neophodna mu je pomoć.

aktivnost. Neka djeca (npr. . Introvertiranost se očituje kao: .. Stečena (naučena) povučenost – koja je rezultat okolnih odgojnih utjecaja (u obitelji se npr. kao trajan i pasivan način reagiranja. može biti samo privremena djetetova reakcija. a može odražavati i trajno djetetovo obilježje. 47.kontroliranost u ponašanju.zaokupljenost analiziranjem samoga sebe. darovita) imaju potrebu za 126 . Potiče ili nagrađuje poslušnost i neiskazivanje osobnih želja i potreba). dakle. .učenje pozitivnih načina iskazivanja osjećaja. može biti često ponašanje. Postoje dva tipa povučenosti: 1.osjetljivost na kritike i neuspjehe. . isprobavanje. . Neka djeca međutim zadržavaju povučenost prema svijetu i drugima. Njegova početna povučenost postupno će se preobratiti u znatiželju. Povlačenje. koji nije koristan za djetetov razvoj. Svako dijete predškolske dobi može se tako ponašati u razdoblju prilagodbe. . 2.suzdržanost u iskaznivanju emocija. . ispitivanje. . Nije nam cilj svako dijete izvući iz povučenosti. važna je iskrenost i adekvatnost). Genetski uvjetovana (naslijeđena) povučenost – koja je dio nečijeg temperamenta.učenje samokontrole. . te se na nju ne treba i ne može utjecati.prepozvanje osjećaja (verbaliziranje od strane odgojitelja.) ODGOJITELJ I POVUČENO DIJETE? Povučenost (introventiranost) je psihološki pojam koji označava sklonost pojedinca da se povlači u sebe i izbjegava socijalne kontakte.

"ne znam".čini se kao da nema prijatelja. odabire mirnu i sigurnu aktinost. ali zato sluša. .ne koristi tipične vrtićke poticaje za osobni rast i razvoj.zna sjediti osamljeno i "buljiti" u prazno. -Odnos odgojitelja prema povučenom djetetuKroz interakciju s djetetom: . povučeno dijete u dječjoj skupini se: . . Takvo.nema priliku stjecati socijalna iskustva i učiti iz zajedničkih akcija. koja ne zahtjeva kontak s drugima. .vrlo pažljiv pristup. blijedim osmjehom se može i ljutiti i iskaznivati veliku radost). odgojitelj govori vrlo malo. .uključivanje povučenog djeteta u igrama u kojima sudjeluje manji broj djece. te provođenje igara koje potiću razvoj pojma o sebi. . prihvaća dijete uz tolerantan stav. . . .ne može zadovoljiti svoju potrebu za pripadanjem i prihvaćenosti. .čeka da drugi započne kontakt. tada odgovara kratko sa "da". za zabavom i moći. besciljno lutati ili biti na mjestu udaljenom od drugih.ne uči rješavati socijalne probleme niti sukobe. uvođenje fantazija (ako je dijete starije dobi). ali i potiće nezavisnost.provođenje opuštajućih aktivnosti. "ne". . . .promatra. . reducira iskaze ili prikriva stvarni osjećaj (npr. ili uopće ne odgovara. .neugodno se osjeća kada glasno mora nešto izreći. samostalnost i razvoj osjećaja uspješnosti. . Dijete kojemu je povučeno ponašanje postalo uobičajen odgovor na zbivanja u dječjem vrtiću: . pa se i tada dogodi da ne reagira na tuđi poziv za kontaktom. relaksirajući dijete.traži malo za sebe u smislu zadovoljavanja vlastitih potreba.daje fizičke izraze ljubavi.kontrolira izražavanje osjećaja.usporeno je u večini društvenih kontakata. 127 . .ne može provjeriti vlastite pretpostavke o svijetu i ljudima. .ne uključuje u socijalnu igru i kontakte s drugima.povremenim usamljivanjem i to im valja omogućiti bez straha od razvijanja "nesocijalnosti".ne stjeće sliku o sebi kao o osobi koja uspješno kontaktira s drugima. za ljubavlju.kada se igra.

128 . . ali ne dovodi povučeno dijete u situaciju da govori prvo ili zadnje. . nego i prema drugima). . npr.diskretno nagrađuje dijete za svaki i najmanji pokušaj komunikacije s drugima (smiješkom.Kroz organizaciju prostora i aktivnosti: . ako ne učini ili ne kaže to odmah. . . . . Pušta dijete da to učini svojim ritmom i načinom. Kroz komunikaciju s drugom djecom i pred njima: .ne radi ništa umjesto njega i ne govori umjesto njega drugoj djeci ili odraslima. .organizira prostor tako da je u njemu uvijek moguća barem jedna usamljena aktivnost. pregleda i dobro upozna sve što je u sobi kako bi pronašao elemente koji su mu od prije poznati (to bi mogao biti most za kontakt s drugima).održava raspored namještaja i predmeta kao na početku. tako s nekim nešto radimo. Kroz predmete.govori djetetu o prednostima suradnje i zajedničke igre. . slikovnice i doživljaje s usamljenim likovima koji na kraju nađu put k drugima. sredstva i meterijale: . Kroz poželjne odgojiteljeve poruke i poticaje: . tihom pohvalom).u zajedničkim aktivnostima potiče djetetov govor.izabire priče.nastoji u skupini uvijek imati nešto čega je mnogo (dovoljno za svu djecu) ili nešto posebno privlačno što pobuđuje zanimanje koje nadilazi rezerviranost. ne samo s povučenim djetetom nego i prema drugima (dijete prati kakav je ne samo prema njemu.dijete koje je prvi put u skupini ne predstavlja drugoj djeci "Djeco ovo je Filip".bojažljivom djetetu nudi materijale u igri s kojima nije moguće napraviti grešku (i to po potrebi i naglašava). nego svako dijete predstavlja njemu "Ivane. .trudi se biti i sam društven i vedar u kontaktu. nego s radošću dopušta da ga dijete samo odbaci. služi mu kao dodatak "štap" i taj odnos ne napušta on. treba mu dati priliku da to učini ili kaže kada ono bude spremno.roditeljima djeteta predlaže da prvih dana svoje dijete dovode u vrijeme kada je u skupini najmanje djece. dođi se upoznati s Filipom". ili uz njegovu pomoć. on nam može pomoći.pronalazi način da dijete samo.kada dijete ne može samo.

Da bi se ovo dijete uklopilo u skupinu vršnjaka i slobodno komuniciralo sa svojom okolinom. su: 1. koje mora posjedovati u svome radu je i komunikacija. To je jedna od onih velikih vrijednosti koje djetetu dajemo za cijeli život. ne ugrožavajući drugoga. Odgojitelj je svojim komuniciranjem model za komunikaciju djece. komunikacijska umijeća koja su vrlo značajna u njegovu cjelovitom i profesionalnom radu. promatranja. ali ne neprijateljski.omogućuje mu druženje i igru s djecom različite dobi. Međusobno povjerenje – Čak i onda kada se ne slažu. razumijevanja poruka drugih. roditeljima i ostalima koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi. Odgojitelj mora imati tzv. 2. Komunikacija je zbivanje dvosmjernog tipa. Posebno komunikacija s djecom. sugovornici trebaju imati veliko poštovanje jedni prema drugima kao osobi. kao i odgojitelj s njima. pogotovo s mlađima od njega. Najznačajnije komunikacijske komponente i umijeća. odlučno. Uzajamnost – Svi uključeni u komunikaciju imaju jednak udio u njoj i svi su u njoj ravnopravni. cijeniti svoje sposobnosti. roditeljima i ostalima. koje poboljšavaju komunikaciju odgojitelja s djecom. Dijete ili roditelj može s lakoćom razgovarati s odgojiteljem. Za uspješnu vještinu komuniciranja treba dakle posjedovati vještine slušanja. mora ovladati socijalnim vještinama. te vještine prenošenja svojih ideja i osjećaja drugima. 48. stoga ga je teško kontrolirati i mjeriti. Izraz je velikog 129 . Jedna od osnovnih i značajnih osobina odgojitelja.) KOMUNIKACIJSKA UMIJEĆA ODGOJITELJA? Komunikacijski je proces utemeljen na otvorenosti ljudi za komuniciranje.. Kroz njih će naučiti boriti se za sebe i svoje potrebe. a jedna od osnovnih značajki komuniciranja u prostoru socijalnih interakcija jest njegova spontanost. ponašati se čvrsto. a uključuje nastojanje razumijevanja misli i osjećaja druge osobe i odgovor na djelotvoran način.

Uče komunicirati s obitelji i širom okolinom. 9. pa njegov razvoj biva ovisan o pažnji i skrbi koju dobiva. Razvojem. Bitno je da se dijete koje je doživjelo stresne događaje pomiri sa vlastitim iskustvima. čak onemogućen. djetetu se proširuje i sposobnost izražavanja misli i osjećaja. osobu kojoj se može povjeriti i koja mu može pomoći. uživiti se. Prednost – Da bi se postiglo zajedničko razumijevanje u komunikaciju je potrebno uložiti vrijeme i trud (postavljati pitanja. Raznovrsnost – Za uspješnu komunikaciju potrebno je upotrijebiti verbalne. Zbog raznih trauma. auditivne. 5. a ne na djetetovo nespretno izražavanje. U komunikaciji odgojitelja i djece. napadi bijesa. To se odražava u govoru tijela. nedruželjubivost. 4. raspored sjedenja. šale i smijeh. izraz lica. što znači da se dekodiraju i provjeravaju informacije dobivene od djeteta tako da mu se šalje poruka o tome kako smo je čuli i razumjeli. dječji razvoj sposobnosti komuniciranja može biti usporen. Malo dijete usmjereno je na obitelj i ljude koji o njemu brinu. Većina komunikacije je neverbalna komunikacija. 3. pismene. U komunikaciji s djecom važno je moći biti dobar slušatelj – biti pun razumijevanja. Zajednički razgovori djece i odgojitelja moraju biti opuštajući za dijete. Pravo razumijevanje postiže se onda kada odgojitelj odgovara na stvarno značenje dječjih riječi. grafičke i taktilne oblike komunikacije. da je sve potpuno shvatio. Komunikacija može biti vrijedna za dijete koje je doživjelo stresne događaje ukoliko ima moralnu podršku. tako da je bitno da je komunikacija onog tko komunicira s djetetom ohrabljujuća za dijete. Izravnost i sažetost – Odrasli trebaju govoriti jasno koristeći "ja" poruke. jer mu oni mogu također pružiti pomoć i utjehu. 8. suosjećaja. Otvorenost – Svi uključeni u komunikaciju trebaju pokušati vidjeti stvari iz sugovornikove perspektive. odgojitelj treba paziti na ton glasa. moći podnijeti jake osjećaje druge osobe.nepoštovanja kada odrasli razgovaraju o djetetu pred njim kao da nije prisutan. prihvaćati. Neophodna je moralna podrška i prijateljstvo skupine djece s kojom dijete boravi. posebno nakon prvog slušanja. Aktivno slušanje – To je tehnika prihvaćanja u kojoj se ne samo sluša nego aktivno sluša. pa je moguć niz anomalija i ponašanja – povlačenje u osamu. Pažljivo slušanje – Kada netko govori slušatelj treba pažljivo slušati sugovornika do kraja. pogled. Razumijevanje – Međusobno razumijevanje je moguće čak i onda kada nam se riječi i izrazi ne čine jasnima. Dobar sugovornik nikad neće misliti. objašnjavati). te da se počne odvajati od bolnih sjećanja i okretati se prema budučnosti. 7. stoga je treba stalno prakticirati. Djeca relativno brzo ulaze u mrežu odnosa sa ljudima različite starosti. tj. To znači da kažu ono što misle bez okrivljavanja i optuživanja drugih. 10. 6. te mogućnost da nekome kaže kako se osjeća. ne kritizirati. jer dijete ima potrebu za odraslom osobom koja će mu davati podršku i savjete. Pitanja odraslog mogu biti zatvorenog 130 . Ne pretpostavljati unaprijed – U komunikaciji lako i često može doći do nerazumijevanja.

on treba potaknuti dijete da i ono postavlja pitanja. potiće. U svakom trenutku odgojitelj mora čuti dječje izjave. onda kada odgajatelj vidi i čuje dijete. o jednakosti svih ljudi. o supostajanju žive i nežive prirode. Tek tada je komunikacija dvosmjerna. Podržavanje i izgrađivanje pozitivnih osobina osoba. Pitanja treba postavljati jedno po jedno s dovoljnom stankom da se dijete ne bi zbunilo. Razvijanje pozitivnih stavova o vrijednosti života i važnosti svakog živog bića. Stjecanje osnovnih znanja o sebi i drugima (njihovim sličnostima i razlikama). Ona pokazuju zainteresiranost i brigu za dijete. a nisu ni poticajna. pa ih je poželjno kombinirati sa pitanjima otvorenog tipa. pitanja zatvorenog tipa nužna su za saznavanje činjenica o nečemu. Zadaci: 1. Usvajanje i njegovanje temeljnih humanih vrijednosti. pitanja. Osim što odgojitelj postavlja pitanja djetetu. pravednosti. o međuovisnosti svega i svih na Zemlji. Otvorena pitanja omogućuju izražavanje vlastitih ideja. ali s druge strane ista pitanja omogućuju saznavanje bitnih podataka koji nas zanimaju. te se kao odgovorni građanin zalaže za demokratsko društvo temeljeno na jednakosti. Razvijanje intelektualnih i socijalnih vještina. 3. 49. ne nameću poželjne odgovore. Usmjerena pitanja nameću odgovore i treba ih izbjegavati. informira i odgovara na dječja pitanja. 4.tipa. S druge strane. 5. PODRUČJE JA – afirmacija pojedinca 131 . činjenicu da ih nastojimo razumijeti. konstatacije i potrebe. jer nameću očekivane odgovore. bori se protiv bilo kojeg oblika nasilja i zalaže se za mirno rješavanje sukoba. 2. razgovor o osjećajima. o miru.) PRAVA DJETETA? Cilj: izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava. o živoj i neživoj prirodi. koja treba izbjegavati jer su odgovori kratki i nepoticajni za daljnje komuniciranje. pravdi i slobodi. o pravdi. koja štiti svoja prava i prava drugoga. onda kada ga ohrabljuje. Četiri razine: (aspekti) – sva četiri područja međusobno su povezana i uvjetuju se 1.

shvaćanje i prihvaćanje PRAVILA zajedničkog života. Te situacije imaju najjači odgojni potencijal jer se zbivaju kontinuirano. • uspostavljanje odnosa s drugima. razvijanja stavova i poticanja socijalno prihvatljivog ponašanja. te između osoblja i roditelja. te razvoja pojedinca i cjelokupne zajednice. • upoznavanje i razlikovanje ljudskih i dječjih prava. tj.• upoznavanje i osvještavanje sebe kao osobe. • mirno rješavanje sukoba. djece i odgojitelja. PODRUČJE MI – pripadnost zajednici • osvještavanje mira kao pretpostavke života i sklada zajednice. 2. • shvaćanje međuovisnosti svih živih bića • njegovati nadu. PODRUČJE JA I DRUGI – • upoznavanje i osvještavanje osobina drugih. emocionalne i druge potrebe. • upoznavanje i osvještavanje sebe kao pripadnika različite skupine. stjecanja vještina. 132 . 3. razina – CJELOKUPNO OZRAČJE – čine odnosi između djece. te drugog osoblja u ustanovi. intelektualne. povjerenje i optimističan pogled na svijet. 4. • spoznaja o međusobnoj povezanosti svega na svijetu. PODRUČJE SVIJET KAO CJELINA – • shvaćanje međuovisnosti svih ljudskih bića. • upoznavanje i osvještavanje sličnosti i razlika među ljudima. različite životne uloge. ali zahtijeva i ODGOVORNOST za vlastite postupke. • zajednica koja svojim članovima osigurava određena PRAVA. razina – PLANSKI STVORENE SITUACIJE – koje se u predškolskoj ustanovi organiziraju s ciljem usvajanja elementarnih znanja. • upoznavanje. Odgoj za ljudska prava u sustavu predškolskog odgoja provodi se na tri razine: 1. 3. 2. • vještine komuniciranja. razina – SVAKODNEVNE ŽIVOTNE SITUACIJE – tijekom svakodnevnih situacija dijete zadovoljava svoje osnovne biološke. • upoznavanje i osvještavanje sebe u odnosu na druge. Demokratski odnos odgojitelja s djetetom i drugim odraslima u djetetovoj sredini omogućuje spoznaju vrijednosti takvih odnosa i rano učenje prikladnog ponašanja. socijalne.

djece u oružanim sukobima. • pravo na igru. • pravo na prehranu. slobodu izražavanja. • zaštita djece izbjeglica. smještaj. duhana. 4. • aktivno sudjelovanje u životu zajednice. kulturne aktivnosti. • pravo na slobodno vrijeme.-VRSTE PRAVA DJETETA1. izrabljivanja. mučenja. ZAŠTITNA PRAVA • prava na zaštitu od zlostavljanja. zabrana. RAZVOJNA PRAVA • pravo na obrazovanje. informacije. zdravstvenu pomoć. 3. PRAVA PREŽIVLJAVANJA • pravo na život. zanemarivanja. droga. 133 . otmice. PRAVA SUDJELOVANJA • uključenost djece u donošenju odluka. slobodu druženja. • pravo na odgovarajući životni standard. prognanika. dječjeg rada. alkohola. 2. slobobu misli. prostitucije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->