Zlatko Korunić * "Korunic'" d.o.o.

Zagreb

INTEGRALNA ZAŠTITA USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA: GLOBALNI I LOKALNI PRISTUP

SAŽETAK

Uskladištena zrnena masa je jedinstveni ekosustav, dio cjelokupnog posliježetvenog ekosustava koji se proteže od žetve do potrošnje. Poznavanje i razumijevanje povezanosti, isprepletenosti i međusobnog djelovanja bioloških i fizikalnih faktora ekosustava bitno je za ispravno upravljanje cjelokupnim procesom čuvanja zrnene i druge robe. Treba naglasiti da je riječ o veoma složenom procesu. Bitni biološki članovi ekosustava su sjemenke, zrna u mirovanju te brojne zajednice, populacije insekata, grinja, mikrofiore i povremeno glodavaca i veoma rijetko ptica. Populacije i zrna neprekidno djeluju međusobno u jednom veoma složenom ji.zikalno-kemijskom ekosustavu sastavljenom i od brojnih plinova poput kisika, dušika i ugljičnog dioksida, određenog postotka tzv. primjesa (sjemenki korova, loma, prašine, itd.). Temperatura i vlaga su posebno važni čimbenici ekosustava. Kvarenje zrnene robe i gubitak mase i kakvoće često je posljedica međusobne aktivnosti brojnih članova ekosustava. Osnovni cilj usmjerene, integralne zaštite jest pravodobno otkrivanje neželjene aktivnosti članova ekosustava i njihovo usmjeravanje u aktivnost koja ne utječe štetno na zrnenu robu. Danas je to moguće postići aktivnom suradnjom stručnjaka i znanstvenika iz raznih područja (entomologije, akarologije, mikologije, toksikologije, genetike, informatike, prehrane, agronomije, ekonomije, itd.). Suradnjom stručnjaka različitih profila moguće je utjecati na uvjete u skladišnom ekosustavu (temperaturu, vlagu, atmosferu, itd.)i prema potrebi ih mijenjati te time spriječiti štetnu aktivnost njegovih brojnih čla-

*

Današnja adresa: Agriculture Canada, Research Station Winnipeg, Mb., Canada za Hedley Pacific Ventures Ltd., Vancouver, Canada

. Očuvati kakvoću i masu zrnene robe moguće je samo točnim poznavanjem svih procesa koji se događaju u zrnenoj masi... štetnici... Pojednostavljeno rečeno... neželjeni živi članovi sustava . najznačajnije je samo sjeme.) pokazuju da je tehnologija čuvanja zrnene robe veoma složen proces u koji valja uložiti mnogo znanja i rada kako bi se zadržala kakvoća robe i spriječilo njezino kvarenje.. u slučaju kad stručnjaci na njega ne djeluju. Masa zrnja je veoma dinamičan ekosustav koji se sastoji od brojnih živih članova i u kojem djeluju brojni fizikalno-kemijski čimbenici. Znanje je osnovni preduvijet za djelotvorno provođenje integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda... ugljičnog dioksida itd............ transport itd... zrnenu robu trebalo bi čuvati u uvijetima koji smanjuju mogućnosti da insekti ili drugi štetnici uzrokuju gospodarske štete... dušika.. Korunić Novi Vinodolski ... ekosustav........ Međutim.. itd.ZUPP '94 . Takvo upravljanje čimbenicima ekosustava u polju nije moguće. To se može postići kada se u skladištu poštuju i provode osnovni principi tzv......).... nova. primjese.. Budući da su ti procesi različite naravi (biološki... zrno u relativnom mirovanju.... Također.. dobre prakse uskladištenja i integralne...... fizikaini.. kemijski. suradnjom stručnjaka raznih struka neprekidno se obogaćuje znanje o jizikalnim.... multidisciplinarnost EKOSUSTAV USKLADIŠTENE ZRNENEROBE Postoji dosta prošireno i uvriježeno uvjerenje da je tehnologija čuvanja zrnene robe u skladištu veoma jednostavan i rutinski postupak jer se radi o čuvanju inertnog materijala... tj........ lom pri žetvi....... promjene određenih značajki zrnene robe (boja.2 Z. grinja. katkada glodavaca i ptica..... različiti profi1i stručnjaka bi trebali surađivati u njihovom proučavanju....... Svi ti članovi ekosustava djeluju zasebno i međusobno u jednom veoma složenom biološkom i fizikalno-kemijskom procesu koji.... sjemenke korova.... usmjerene zaštite. česta kvarenja robe tijekom čuvanja.......... smrznuta zrna............ Ključne riječi: skladište..... Pojam "dobra praksa uskla- ... itd.. postupci zaštite..... nutricionistički..... kemijski sastav.. Često se uz zrno javljaju i drugi..... praćenju i donošenju zajedničkih odluka.. utjecaj umjetnog sušenja.... mikroflore.....poput insekata...... razlike u temperaturi... različit sadržaj vlage. Zrnena masa je u pravilu gotovo uvijek heterogena (razne sorte. miris.. Od živih članova. prašina) i sadrži razne plinove poput kisika.)..... Gubitak kakvoće i mase zrnene robe može ovisiti i o čimbenicima koji su utjecali na zrno u prijeskladišnom razdoblju (nezrela zrna.... biološkim i kemijskim svojstvima u masi zrnene robe. obično uzrokuje kvarenje i gubitak zrnene robe.... lom zrna........ preporuka o tehnološkim postupcima kojima će se očuvati kakvoća i masa robe tijekom čuvanja u skladištu........

a kad je to moguće. SAD. • insekticide za tretiranje površina i prostora • zamke. Jedna konferencija održana je od 29. onemogućavanje infestacije • • • • • • • higijenske obnavljanje znanja i razmjenu informacija primjenu visoke temperature primjenu niske temperature modificiranu atmosferu biološko suzbijanje insekticide za izravno tretiranje zrnene robe (preventivno i kurativno) Današnjim spoznajama o opasnostima primjene pojedinih pesticida i ograničenjima ili zabranama njihove primjene u bliskoj budućnosti (malation. Danas se podržavaju i prihvaćaju postupci koji upotrebljavaju stare dobro poznate. održavanje skladišta.dištenja" obuhvaća pravilnu i svrsishodnu izgradnju skladišta. Ka· nada. itd. kombiniraju se različiti tretmani robe. i 2. nadzor • tretiranje zmene robe dijatomejskom zemljom • grijanje/sušenje zrna • fumigaciju fosfinom. studenog u Ottawi. tj. lipnja do 1. Provodenje integralne zaštite u veoma složenom ekosustavu poput zmene . o biologiji. a druga 1. rasporedom i izlaskom robe iz skladišta (Halliday et al 1985). U 1993. Sve više se primjenjuje znanje o životu štetnika. usmjerene borbe protiv štetnika valja primijenjivati ove postupke: • preventivne. Pod pojmom integralna zaštita podrazumijeva se strategija koja omogućava optimalno rukovanje robom i tehnologija koja će osigurati i održati najvišu kakvoću robe: • izravnim postupcima suzbijanja štetnika koristeći pri tom sve prikladne tehnike i mjere. Virginia. godini održane su dvije veoma značajne konferencije na kojima su brojni svjetski stručnjaci raspravljali o mogućim zamjenama za meti! bromid nakon njegove zabrane u bliskoj budućnosti. rijetko cijanovodikom • zračenje. neprekidni nadzor i kontrolu kakvoće uskladištene robe. Sudionici oba skupa mišljenja su da se današnja strategija integralne. nadzor nad ulazom. • primjenom dopunskih postupaka koji sprečavaju razvoj i razmnožavanje štetnika. Značajno je da je na tim skupovima raspravljano i o današnjoj strategiji borbe protiv štetnika u skladištima. INTEGRALNA ZAŠTITA GLOBALNI PRISTUP srpnja u Arlingtonu. metil bromid) shvaćanja o integralnoj zaštiti uskladištene robe postupno se u svijetu mijenjaju. kemijski postupci se potpuno zamjenjuju nekemijskim. mamce. ali zbog raznih razloga zanemarene postupke s naglaskom na one koji ne onečišćuju atmosferu i koji ne uzrokuju pojavu rezistentnih populacija insekata. kemijski s nekemijskim postupcima. o ponašanju.

djelotvornost. fizikalni insekticidi mogu se upotrebljavati samo za . sigurnost za okoliš i zdravlje čovjeka. prihvatljivosti i najekonomičnijim postupcima. Zanimljivo je napomenuti da gotovo i ne postoje radovi u kojima se može ocijeniti pravi doprinos. Nedostaci su: velik utrošak vremena. iliji prodati. Primjerice.mase zahtjeva znanje o svim stalnim i mogućim članovima sustava. nepostojanje tolerance. relativna nezainteresiranost industrije pesticida da razvija nove rezidualne insekticide zbog visokih troškova i dugotrajnost i dobivanja registracije te relativno brz razvoj rezistencije insekata. moguć štetni utjecaj na novi beton. nedjelovanje na veći broj gospodarski važnih insekata. relativno jednostavna kupnja dopuštenih insekticida i relativno niska cijena koštanja (u svijetu. Prema procjeni stručnjaka. ne u nas). Modificirana atmosfera (ugljični dioksid. 1993). Prednosti su: jednostavnost primjene. poteškoće pri čišćenju pojedinih prostora. To su: brojne formulacije. neprekidni nadzor i bilježenje svih promjena koje se događaju u ekosustavu. Nedostaci su: rezidue koje ne prihvaća mlinarska industrija. Neprekidni nadzor abiotskih i biotskih svojstava ekosustava je osnova za donošenje odluke o najpogodnijem trenutku u kojem treba robu potrošiti ili premjestiti. slabija djelotvornost u horizontalnim skladištima. relativno duga ekspozicija je neprihvatljiva za slučajeve kad valja hitno djelovati. Unatoč tome poznate su prednosti ovog postupka: sklanjanje žarišta štetnika i ostataka hrane. Inertna prašiva. potreba za boljom hermetizacijom nego za metil bromid. smanjenje ili čak uklanjanje potreba za drugim tretmanima. dušik. Higijena bitna je komponenta strategije integralne zaštite. u SAD se fosfin koristi za fumigaciju oko 73 % zrnene robe (Anon. Na osnovi promjena i prognoze događanja donose se odluke o primjeni. djelotvornost. Nedostaci su: duga ekspozicija. jedno od pravila integralne zaštite je primjena skupih pesticida doista samo u slučajevima hitnosti. ne ostavlja rezidue. uređaja i strojeva. vrijednost ovog postupka u kompleksu postupaka integralne zaštite. strogi zakonski propisi o otpuštanju (emisiji fosfina u atmosferu). sigurnost za zdravlje i okoliš. itd. moguć pojačani pritisak na zidove skladišnog prostora. Rezidualni insekticidi se u pravilu upotrebljavaju za zaštitu zrna od infestacije. a ne za dezinfestaciju. tj. dugotrajna zaštita. Prednosti primjene su: relativno velika dostupnost. Nedostaci uključuju: zabrinutost za ljudsko zdravlje i okoliš (mogući utjecaj na kromosome kod aplikatora). pojava rezistencije kod insekata. potreba za neprekidnim održavanjem visokog stupnja čistoće. plinovi sagorijevanja) polagano ali sigurno postaju sustavni dio integralne zaštite. Poznate su prednosti primjene fosfina. osušiti. prozračiti. jednostavna primjena.

itd. Tretiranje površina. Nadzor. zanemariv utjecaj na atmosferu. Prednosti su: već razvijene i postojeće tehnologije primjene.). mogućnost negativnog stava javnosti o primjeni mikrobioloških supstancija i organizama. u usporedbi s fumigantima. rezidualno tretiranje. orošavanje. jednostavnost primjene nakon ugradnje uređaja. Nedostaci su: ograničen spektar djelovanja. kukuruza kokičara. riže itd. zamke i mamci sve su češći postupci u sustavu integralne . Prednosti su: dostupnost formulacija poput Bacillus thuringiensis i granuloznih viro za. pukotina. spora početna djelotvornost. za sprečavanje infestacije. Nedostaci su: zabrana uporabe tijekom odvijanja radnog procesa (rada). Prednosti su: visoka djelotvornost dopuštenih insekticida. Nedostaci su: relativno visoki troškovi (viši od primjene metil bromida). boja). dostupnost i proširenost formulacija insekticida (diklorvos. nepotpuno rješavanje problema. pšenice. visoka djelotvornost zaštite pojedinih vrsta zrnene robe poput kukuruza. piretroidi. nedostatak podataka o djelotvornosti u nekim područjima i uvjetima. bezopasnost za zdravlje čovjeka i za okoliš. Prednosti su: jednostavnost primjene. Prozračivanje i hlađenje su postupci koji se upotrebljavaju preventivno. postojanje i pokretne opreme.. Nedostaci su: neželjen utjecaj na neka svojstva zrnene robe (hektolitarska masa. moguć štetan utjecaj na strojeve. bezopasnost za parazitske i predatorske insekte. aerosoli) je postupak koji se često upotrebljava u industriji. Postoje brojni podaci o primjeni ovih postupaka. Tretiranje prostora (zamagljivanje. posebno prozračivanja. mogućnost pojave rezistencije kod insekata. prozračivanje primjenom vanjskog zraka nije uvijek djelotvorno i bezopasno. sipkavost. u njihove dijelove. dugotrajno djelovanje na zrnu bez kemijskih rezidua. Postupak hlađenja robe više je zasad našao primjenu u pojedinim zemljama Europe. Patogeni insekata (biološka borba) u pravilu se upotrebljavaju za zaštitu robe od infestacije. mala opasnost od kontaminacije robe. moguć utjecaj na radnike (zbog prašine u zraku). Nedostaci su: znatno slabija prodornost u strojeve. jednostavnost primjene. Prednosti su: brojne formulacije registrirane za ovaj postupak. vlažna dezinsekcija i zaprašivanje) uobičajen je i preventivni i kurativni postupak integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. (tzv. itd. a ne za dezinfestaciju. mogućnost pojave rezistencije. nema rezidua. a ne za suzbijanje već postojeće infestacije.zaštitu zrnene robe. neotrovnost za čovjeka. smanjenje populacije insekata i potrebe za fu- migacijom. niža cijena. zaštićena mjesta. u skrovita.

Nedostaci su: određeno nepovjerenje. uz znanje o štetniku. Insekti su glavni uzročnici pojave gubitka mase i kakvoće zmene robe u skladištu u cijelom svijetu. ekstrakta biljaka. itd. i to s feromonima ili bez njih. nemogućnost da se točno odredi žarište. imaju nisku toksičnost za sisavce. za otkrivanje štetnika. Biotehnološki insektic::idi. "fluidized bed". Rješenje problema nije sam u suzbijanju insekata. sondi i zamki i redovit nadzor tijekom dužeg vremenskog razdoblja (intenzivni rad). katkad djeluju samo na pojedine insekte (što je u drugim područjima prednost ali ne u zmenoj masi). principa dobre prakse uskladištenja. skupi su. primjena pesticida samo po otkrivanju štetnika a ne "za svaki slučaj". Nedostaci su: u gotovom proizvodu zaostaju rezidue koje su neprihvatljive za mlinsku industriju i potrošače. ili tzv. primjena prirodnih. mogućnost primjene ovog postupka u različitim uvjetima uskladištenja. To je moguće. samo dobrim poznavanjem _ fizikalnih čimbenika. regulatori rasta insekata (lG&} mogu se upotrebljavati uglavnom u preventivne svrhe za sprečavanje infestacije robe. Bitan postupak koji se već danas upotrebljava u borbi protiv insekata .sa širokim spektrom djelovanja (metopren). Znatno rijeđe od navedenih postupaka i samo u nekim dijelovima svijeta upotrebljava se i visoka temperatura za suzbijanje štetnika (u mlinovima. odbojan stav javnosti prema zračenju. Ova tehnologija uključuje primjenu različite opreme: sondi za uzimanje uzoraka. postupak. Zračenje je danas već veoma dobro proučen postupak uništavanja štetnika skladišta. tj. visoki troškovi za opremu i njenu ugradnju. kratkotrajna struja toplog zraka kroz masu zmene robe).IGR . potreba za redovitim postavljanjem mamaca. akustične načine za otkrivanje insekata. hermetičko skladištenje. tj. sporo početno djelovanje koje dopušta da se pojedini razvojni stupnjevi insekata (primjerice ličinki) hrane i čine štetu prije uginuća. poznata i proučena tehnologija. već je više u sprečavanju infestacije robe insektima. biljnih insekticida. pakiranje proizvoda tako da se spriječi infestacija insektima. tehnologije. ekspertni sistemi kao sredstvo za procjenu kompleksne situacije u ekosustavu i za donošenje odluka o postupcima zaštite. Prednosti su: veoma djelotvoran postupak dezinfestacije (kurative). Prednosti su: već su registrirani pojedini insekticidi . jednostavnost primjene nakon ugradnje potrebne opreme. visoki troškovi transporta zmene robe do mjesta zračenja (do uređaja za zračenje). tj.zaštite. ELISA testove. Nedostaci su: poteškoće u procjeni visine populacije u robi na osnovi ulova u mamcu (s on di i slično). što je jasno vidljivo iz prije nabrojenih -i sažeto opisanih postupaka integralne zaštite. Prednosti su: rano otkrivanje populacije štetnika i procjena visine populacije.

biokemijske . Sve više je takvih zajedničkih. Mills. o toksičnosti insekticida.1989). H. 1992. U istraživanjima su sudjelovali stručnjak za prehranu. mikrofloru. poljoprivredni inženjer. na pšenicu. promjene sjemena. Upotrebljavaju se postupci poput sušenja zrna. gdje su sustavno uzimani uzorci pšenice i analizirani na pojavu populacije artropoda. Burrell. mikolog i poljoprivredni inženjer. Sinha et al. o grijanju zrnja zbog dezinfestacije. 1976. premještanja. visine 3. sprečavanja pojave i njihovog suzbijanja. prebacivanja zrna (fizikalno oštećivanje). Provedena su istraživanja na malom posjedu. o feromonima. Prevett. Snelson. (1985. (Banks.N. White.. Wallace poljoprivredni inženjer. fizikalne i mikološke čimbenike i njihov utjecaj na čuvanje uljane repice. 1970. 1992. Zanimljivo je navesti da. Sinha mikolog. klijavost sjemena. iako se znaju prednosti i potreba. Pratili su fizikalne. revijalni rad o ekosustavu uskladištene zrnene robe). preventivi i suzbijanju. cit. (1989. 1984. 1992). Moždaje tome razlog želja znanstvenika da sami provode istraživanja u svom uskom području rada ili je razlog u nedostatku potrebnih mehanizama ili sredstava kojima bi se takva istraživanja financirala. Havers. (1988a. hlađenja zrna. kemijske i biološke promjene pšenice u različitim uvijetima. toksikolog/kemičar. Elder. W. farmi. cit. o prognozi pojave štetnika. Pixton. Muir et aL. Sinha. volumena skladišnog prostora. Muir) (White. 1986. White et al. Sinha. Lapp et aL. Hill.. Sanderson et al. otkrivanja štetnika.H. tj. Autori Sinha et al. b). o utjecaju pesticida na populaciju štetnika. mijenjanje skladišnih kapaciteta.A. 1990. Dunkel. White. Budući smjerovi multidisciplinarnih istraživanja skladišnih ekosustava obuhvatit će sakupljanje specifičnih podataka za razvoj kompjuterskih . (1981) istraživali su utjecaj ventilacije na kakvoću uljane repice. R. o skladišnom ekosustavu. 1989 o kvarenju i grijanju uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. 1990).E. Ma. postoji veoma malo multidisciplinarnih istraživanja u skladištu. Autori Mills i Sinha (1980) istraživali su istodobno kemijske. 1985.5 m i 0. 1987. 1986. White. U istraživanja bili su uključeni entomolog. dt. multidisciplinarnih istraživanja (Burholder. Nedavno su Tuma et al.6 m promjera. ekolog. 1992) zbog zajedničke analize brojnih podataka. određivana su svojstva izmeljivosti i pecivosti i određivani su fizikalni čimbenici (Sinha et al. Wallace. White. o čuvanju zrnja hlađenjem. Ghaly. 1967. o potrebi multidisciplinarnih istraživanja i sažeti pregled. White. 1989. je manipulacija robom zbog mijenjanja određenih čimbenika koji pozitivno djeluju na pojavu štetnika. 1992.1990) istraživali pojavu mirisa u masi zrnene robe kao simptom za otkrivanje infestacije grinjama ili gljivicama. itd. Sinha et al. 1992. Poznate su istraživačke skupine u Kanadi koje su već šezdesetih godina započele multidisciplinarna istraživanja (entomolog. 1962. (1989) proveli su multidisciplinarna istraživanja utjecaja prozračivanja u silo-odjeljku. 1966.

koji će integrirati fizikaine procese (inženjering) i biološka svojstva skladišnog ekosustava zbog primjene optimalne tehnologije skladištenja. Latif. osim donekle izoliranih slučajeva. pojedinačnih kapaciteta. zajednička analiza prikupljenih podataka i uporabom kompjutera. kapaciteta. donošenje odluka o optimalizaciji tehnologije čuvanja uskladištene poljoprivredne robe. mogućnosti zamjene za kemijske insekticide. Prije svega u državi nije određena stručna ili znanstvena organizacija kojoj bi državni organi (Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva) i žito-mlinska industrija povjerila znanstveno istraživački projekt kojim bi se istražile pretpostavke za uvođenje programirane strategije integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda na različitim nivoima države. Osobito je značajna analiza postojećeg stanja znanstvenih kadrova različitih profila (multidisciplinarna istraživanja) i spremnost za multidisciplinarna istraživanja. U svjetskim. cijene. postojanje i opremljenost laboratorija radnih organizacija i kadrovi. Sinha. 1990). stupanj hermetizacije. iskustvo. Sanderson et al. 1986. pritiscima. Muir. opskrbljenost tržišta s pesticidima. 1984. Cuff. 1990. 1989. 1991). Premda već danas postoje brojni istraživački podaci o biologiji i ponašanju štetnika. Campbell. mogućnosti hlađenja robe (ventilacije vanjskim zrakom. "grani-frigo" uređaji). županije i radne organizacije. tip ove skladišnih prostora. Kawamoto et al.. globalnim razmjerima osjeća se sve više potreba za obavljanjem multidisciplinarnih istraživanja u skladišnom ekosustavu zbog prikupljanja podataka o zajednicama štetnika i njihovim odnosima prema fizikainim čimbenicima. i na razini pojedinačne radne organizacije. specijalnost). analiza njihove primjene (troškovVkg/t). 1983. transportne uređaje. ekonomista. klimatskim promjenama. Spoznaje dobivene na temelju laboratorijskih istraživanja ipak su dosta ograničene vrijednosti s obzirom na njihovu primjenu u praksi gdje su temperature i vlage podložne neprekidnim promjenama. grijanje prostora i robe. kombinacije tretmana itd. fizikainim ograničenjima za štetnike.modela (Longstaff. Pod pretpostavkama mislimo na analizu postojećih kadrova (profil i. čestim promjenama vrsta robe. analiza opremljenosti i osposobljenosti znanstvenih organi- . Više je razloga za takvu situaciju. o djelotvornosti pesticida u skladištima. županije pa čak. Longstaff. Lisik. Već danas razvijeni su mnogi kompjuterski modeli zanimljivi sa stajališta entomologa. u raznim tipovima objekata. ipak valja naglasiti da je većina podataka dobivena u laboratoriju pri stalnim temperaturama i relativnim vlagama. inženjera (Metzger. gdje su svi čimbenici ekosustava izloženi različitim fizikalnim uvjetima. INTEGRALNA ZAŠTITA LOKALNI PRISTUP U Republici Hrvatskoj ne može se govoriti o sustavnom provođenju integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda na razini države. itd.

Međutim. a osim u pojedinačnim slučajevima. nema uređaja za hlađenje ili ne rade. u nas se u praksi još ne .zacija za obavljanje istraživanja. tj. klasične fumi· gante (PH3. Modificirana atmosfera. "fluidized bed" postupak (kratkotrajno strujanje vrućeg zraka) što nije usporedivo s umjetnim sušenjem zrnja. Obnavljanje znanja i razmjena informacija. Sažetom subjektivnom. Ovom postupku se u razvijenim zemljama svijeta poklanja posebna pažnja. pitanje cijene). Higijena. itd. Postupak. Osim pojedinačnih iznimaka. Značajnu ulogu u ovom postupku imaju stručnjaci tehnolozi i laboratoriji radnih organizacija. primjena velikih industrijskih usisavača. također. Inače. Primjerice. mišljenje je da je potrebna češća razmjena informacija između znanstvenih organizacija. Veoma bi bila vrijedna izrada znanstvene studije o prihvatljivosti ili štetnosti primjene ovog postupka u našim brojnim obJektima. Sve više se širi primjena tzv. govori se da u silosima ili podnim skladištima valja zamijeniti opasne i otrovne tzv. CH3Br. između radnih organizacija i međusobno. neznanstvenom analizom pokušat će se usporediti postupke integralne borbe protiv štetnika na globalnoj razini i u našoj državi.. itd. Zalaganje za držanje koraka sa svijetom. Primjena visoke temperature. Primjena niske kontrolirane temperature upotrebljava se u nas samo u nekoliko objekata. Takvim znanstveno-istraživačkim projektom odredilo bi se današnje stanje i potreba za kadrovima i naj značajnijom opremom za istraživanja. ako se ispravno primjenjuje ovo je veoma djelotvoran postupak integralne zaštite. prozračivanje robe i hlađenje vanjskim zrakom upotrebljava se u brojnim objektima s promjenljivim uspjehom. Preventiva. Dokaz tome je i seminar ZUPP' 94. Postupak kojem se ne poklanja dovoljno pažnje adaje izvrsne rezultate. govori se da robu valja ohladiti. svakodnevna su praksa. feromone. Ćišćenje. dobroj praksi skladištenja o čemuje prije pisano. sonde itd. itd. otkrili osnovni nedostaci u današnjem sustavu zaštite te predložile postupke za njihovo uklanjanje u cjelokupnom sustavu kretanja robe od žetve do prerade. onemogućavanje infestacije. premazivanje prostorija. a dosta ih je teško nabaviti na našem tržištu i veoma su skupi u usporedbi s uobičajenim prosijavanjem uzoraka. tu baš i nismo na svjetskom nivou. HCN) modificiranom atmosferom (C02 ili N). Ovaj postupak se i u svijetu trenutno rjeđe upotrebljava u skladištima. Primjena niske temperature. potrošnje ili izvoza. koji u nekim zemljama svijeta ima veoma djelotvornu i široku primjenu. Međutim. a u nas za to ne postoje uvjeti (slaba hermetizacija. Primamo se radi o tzv. da valja upotrebljavati mamce. Ovaj postupak u našim skladištima još se ne upotre bljava. Tek nakon znanstvene obrade svih prikupljenih podataka može se odrediti kakav je stupanj integralne zaštite kod nas moguće provoditi.

snižene doze. Sve se više otkrivaju i uvode u praksu novi postupci sigurnije fumigacije (bolja hermetizacija. Biološko suzbijanje. što postoji sve savršenija oprema i na našem tržištu za njihovu primjenu i rezultati su vrlo brzo vidljivi. C Fumigacija~ Veoma čest i uobičajen postupak suzbijanja štetnika u skladištima u nas. veoma rijetko se zrna suše na nižu vlagu samo zbog toga da se zaustavi ili spriječi razvoj i razmnožavanje štetnika. U nas se ovaj postupak ne primjenjuje samo zbog suzbijanja štetnika. prema subjektivnom mišljenju je mogućnost postizanja visoke djelotvornosti u veoma kratkom vremenskom razdoblju. Insekticidi za izravno tretiranje robe (preventiva i kurativa). zamke. unatoč opasnosti njegove primjene. Racan. Osim nadzora. Također. 1993). tj. DDD organizacije s više ili manje uspjeha i s različitim. obavljaju se znanstvena istraživanja o djelotvornosti dijatomejske zemlje i uvođenju u praksu (Korunić. fumigacija i povišena temperatura. nadzor. preventive).primjenjuje. tehnolozi. U nas još nema praktičnu primjenu iako su već prije 25 godina obavljena brojna i opsežna istraživanja o djelotvornosti ovog postupka (Sidor. ili tzv. Međutim. Međutim. Insekticidi za tretiranje površina i prostora. neujednačenim postupcima nadzora. biotehnolozi) ili ugovorno razne tzv. osnovni razlog njegove široke primjene u nas. . Korunić. 1972). produžena ekspozicija. To je vjerojatno postupak koji se u nas najčešće i najobimnije upotrebljava. iako u razvijenom svijetu fumigacija ima tendenciju stagnacije ili laganog opadanja. obavljaju se opsežna znanstvena istraživanja (Hamel. koji tijekom uskladištenja uglavnom obavljaju sami stručnjaci u žitomlinskom poduzeću (agronorni. O prednostima i nedostacima pisano je prijašnjem poglavlju. kontrolne kuće ili znanstveno-istraživačke organizacije. sprečavanje. prave mogućnosti pogrešne primjene i relativno visoke cijene koštanja. Grijanje/sušenje zrna. 1993. mamci. Sušenje zrna u sušarama toplim zrakom se znatno razlikuje od grijanja zrna zbog suzbijanja štetnika (primjena toplog zraka oko 60-120 DC za razdoblje kraće od jedne minute s podizanjem temperature zrna na 56 DC do 72 D ). 1993) o mogućnostima uvođenja ovog postupka u našu praksu. mamci i slično gotovo se i ne koriste u našim skladištima. Ovaj postu- pak u nas još nema praktičnu primjenu. ili se fumigacija kombinira s drugim postupcima (fumigacija i niska temperatura zrnene robe. često prikrivajući nedovoljno provođenje drugih postupaka (higijene. Tretiranje zrnene robe dijatomejskom zemljom. Međutim. Postupak koji se sve više primjenjuje u nas jednostavno zato što u nas postoji nekoliko insekticida s dopuštenjem za izravni tretman zrnene robe. Ovaj postupak još ima tendenciju porasta. smanjenje emisije fumiganata u atmosferu). Perković. Zamke.

) postale rezistentne na pojedine insekticide (uključujući i furnigante) te da je pojava rezistencije. Plodia interpunctella. usmeno priopćenje). Oryzaephilus surinamensis. Normalno je da zbog učestale primjene pesticida postepeno dolazi do pojave određenih problema. itd. neprekidno je prisutna sumnja da se u nas uzaludno troše ogromne sume novca na fumigacije i primjenu ostalih insekticida bez odgovarajućih.fumigacija i snižena doza insekticida). bez provjere rezultata primjene. povezan i s nestručnom primjenom pesticidaje pojava već gotovo alarmantna. Zagreb (Hamel. Iz ove sažete. širenje rezistentnih populacija međunarodnom trgovinom. prema subjektivnom mišljenju veoma značajan problem je pitanje kako bi se danas u nas trebali primijenjivati fumiganti i ostali insekticidi da se dobije maksimalan učinak uz što niže troškove. zračenje. sumnje ili dileme . O prednostima i nedostacima ovog postupka pisano je u prijašnjem poglavlju. katkad uzrok neuspjele primjene insekticida i fumiganata. Vidljivo je da je u nas još uvijek naglasak na kemijskoj zaštiti uskladištene robe. u nas još nema praktičnu primjenu u skladištima. poboljšanja opreme. rezistencije insekata na insekticide a naročito na fosfin (primjerice Rhizopertha dominica na fosfin). povezanosti sa svijetom. posebno na području multidisciplinamih znanstvenih istraživanja. confusum. Ephestia el u tella. Tribolium castaneum. moguće je samo potpunim razumijevanjem osnovnih principa suzbijanja štetnika i djelovanjem sustava integralne zaštite. Sitophilus oryzae. T. Rješenje ovog problema. znanja i iskustva. biljni insekticidi). Jedan. itd. slično kao i u svijetu. Zbog brojnih razloga poput nedovoljne informiranosti. dominica. veoma jednostavne i subjektivne analize. informatike. čestu uporabu pesticida s više ili manje uspjeha u našim skladištima. želje da se štedi novac primjenom pesticida vlastitim snagama. U nas ovi postupci još nemaju praktičnu primjenu iako postoje izolirani. vidljivo je da u Republici Hrvatskoj još moramo mnogo toga učiniti. organiziranosti i povezanosti znanstveno stručnih institucija međusobno i s praksom. Obzirom na situaciju u svijetu. zadovoljavajućih rezultata. modificirana atmosfera. itd. Zadnji je trenutak da se u nas započne s istraživanjem proširenosti i stupnja rezistencije naših populacija skladišnih štetnika na pesticide i na temelju rezultata hitno predlože postupci za usporavanje ili sprečavanje pojave rezistencije. Drugi problem. tj. Tek Zračenje~ iako veoma djelotvoran postupak.. ili se fumigacija zamjenjuje drugim postupcima (hlađenje robe. moguće je da su već i naše populacije gospodarski važnih štetnika (R. U nas se provode istraživanja praktične primjene u suzbijanju skladišnih štetnika u skupoj robi i hrani u institutu "Ruđer Bošković". individualni postupci s težnjom poboljšanja postupka fumigacije i kombinacije s drugim postupcima. dijatomejska zemlja.

15. 2. 119-125. (1992): The stored grain ecosystem: a global perspective. H.. (1993): Modificirana atmosfera . .N.T. Ottawa. (1993): Djelotvornost Ceh na razne razvojne stadije Tribolium confusum Du Val (Coleoptera). 5th Int. (1985): Management of Pest Control in Grain Storage Systems. Zagreb. 55-71. Korunić Z. Work. (1986)A modelfor the movement of heat and moisture in stored grains as a result of mold respiration. AClAR Proceedings No. nedostaci. Res. 73-81. Bordeaux. Hamel Darka. J. (1993): Methyl Bromide Controls Workshop. Virginia. Conf Stored Prod. (1983) Computer model of two-dimensional conduetion and forced convection in stored grain..prednosti. Cambridge.tada postojat će u našoj praksi uvjeti za djelotvorno uvođenje i provođenje veoma složenog sustava integral- ne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. Model. Proccedings from the USDA Workshop on Alternatives to Methyl Bromide. Literatura Anon. pusil/us (Coleoptera: Cucujidae). Can. Ottawa. 235-254. Dunkel F. Prevention.. Canadian Government Publishing Centre. (1991) The role of modelling in the management of stored-product pests. Ist Int. Zbornik radova ZUPP' 93. Ent. (1976): Physical control of insects. Zbornik radova ZUPP' 93.). (1993): Zaštita uskladišten ih poljoprivrednih proizvoda inertnim prašivima. Effect of temperature and relative humidity on egg development of Cryptoles tes ferrugineus compared with C. sadašnji status. Mills. Zagreb. USDA. Calverley D. 491. Cuff W.G. perspektive. 14. Hamel Darka. Washington.E. Ent. 25. Zool.89-100 Campbell A. LissikE. and eon tro/. SinhaRN.J.. pp 281-226. England. 35-41. 73-87 Hal/iday D. agric. France. Zbornik radova ZUPP' 93. pp. 2.. detection. Longstaff B. J.F. 25. Perković J. No. MetzgerJ.A. V. 79-85. Kawamoto H.. Phi1ippines. Proe. D. Muir W. Soc. J. Prot. Arlington. 1995-2006. Anon. (1989): Spoilage and heating of stored agricultural products. (1980): Safestorage period for farm-stored rapeseed based on mycological and biochemical assessment. Appl.G. 1. stored Prod. Muir W. In Proc.E. Korunić z.B. Eng. Latif N. 28. November 1. 97-119. 25. Needs and Priorities. 85 pp.. 32. (1990). Sinha R. Vo/. pp 101. MillsJ. Res. Vol. June 29 . Popu/. 83-91. Racan D. Banks.J. Austra/.R (1984) An ecosystem model of the infestation of stored wheat by Sitophilus oryzae: a reappraisa I. (1993): Agriculturai stored products protection by inert dusts. pp. (1990): Analysis and simulation modelling of population dynamics and bioenergetics of Cryptolestes ferrugineus (Coleoptera: Cucujidae) in stored wheat. Hemisphere.541-547. 1.July. Conf on Insect Pests in the Urban Environment. Eco/. Manila.. T. In Drying '86 (Edited by Mujumdar AS. Phytophatology 70.. Longstaff RG.. Sinha RNO. (1993): Alternatives to Methyl Bromide: Assesment of Research. Ecol.

E. Katson G.. 83. (1989): Odor volatiles associated with micro jlora in damp ventilated and non-ventilated bin-stored bulk wheat. 713-724. 2. RN. Res. (1989): Seasonal changes in seed-germ protein. Abramson D. J. Vo/. J. pp. 40-67. White. Sanderson.B.E. Sinha RN. Ecol. N. Sinha RN.H. (1979): Interrelations of arthropods and microorganisms in damp bulk-stored wheat . Eng.E. Aliments. Sanderson. agric. 1102-1109.D. Agnc. Tuma D.... 3-6. Muir W. 3.. (1988 a): Intergranular air tempera tures of ventilated bulks of whoot. J..E. Res. Muir W. Int. Muir. 219-233..I. Plant. 127-137. Sinha. 16. Wallace H...A. T. W. (1988 b): Moisture contents with in bulks of whoot ventilated with noor ambient air: expenmental resuits.H. 28.E.. D.. Abramson D. 33-43. Reiser B. Sinha RN. Bull.A. Sinha RN. Mills J. J. Sci. D.. Res. (1981): Quality assessment of rapeseed stored in ventilated and non-ventilatedfarm bins. RN. ACIARMono.. 42. Tuma D. Stored Prod. Eng. Tuma D. fat acidity and microjlora in non-ventilatedfarm bins. Sinha RN.a multivanatestudy. (1985): Quality assessment of storedwhoot dunng drying with noor-ambient temperature air. Agric. Muir.247-263.B. 1. Sci. (1990): Odor volatiles associated with mite-infested bin-stored bulk wheat. Res. Sinha. Melbour- ne. 219233. Chem. Coutts A. (1989) Evaluation of a model of drying and detenoration of stored wheat at near-ambient conditions. Sci. (1987): Grain Protectants. P. Sinha RN. Eng. Sinha..B. 65.E.F. G. Snelson J.. 40. Lefkovitch L. Res. No.. Sanderson D.. Ruskin Press... T.. Muir W. J. J..P. Muir W. Muir W. Muir W. Wallace H.the challenge of the next decade.247-263. Aliments 1. W.Prevett. 21. 849-866. 80. Tuma D. Popu/. Can.E.B. J. Eco/. Food Microbiol. (1992): A multidisciplinary approach to stored grain research. 42.E.. . Sanderson D. Ent. (1990): Stored-product entomology ... Res. RN..

Key words: storehouse. multydisciplinary research * Present adress: Agriculture Canada. An understanding of the interrelationship of biological and physical factors. Zagreb INTEGRATED STORED PRODUCTS PROTECTION: GLOBAL AND LOCAL VIEW Summary The grain storage system is part of the post harvest ecosystem. interact with each other in a unique environment. statistician) . Vancouver. fungi and mites in stored grain ecosystems. The concept of modem ecology should be applied to the management of insects. and also quantity of dockage. physical scientist..o. and occasionally.Zlatko Korunić * "Korunic'" d. Research Station Winnipeg. and selection pressures in the system is essential to make sound decisions about the long term directions of post harvest research. rodents and birds. Grain bulks form distinct ecosystems with dormant seeds and communities of insects. mites. mycotoxicologist. computer modellers. and with different physical facto rs.. micro flora. agriculturai engineer. An effective interaction among many scientific disciplines and scientists is needed for effective grain management (entomologist ecologist. food scientist. Mb. pests. a larger system which extends from harvest to consumption. The aim of this paper is to review the integrated pest mamagement strategies in the world and the present situation in Croatia. as well as the daily management of grain and other food commodities in the post harvest system. pest management strategies. economist.o. Canada for Hedley Pacific Ventures Ltd. Stored products protecti on is an essential part of the grain management strategies in the world and the present situation in Croatia. ecosystem. Canada .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful