P. 1
Integralne Mjere Zastite u Skladistu

Integralne Mjere Zastite u Skladistu

|Views: 43|Likes:
Published by Josip Šarić

More info:

Published by: Josip Šarić on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

Zlatko Korunić * "Korunic'" d.o.o.

Zagreb

INTEGRALNA ZAŠTITA USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA: GLOBALNI I LOKALNI PRISTUP

SAŽETAK

Uskladištena zrnena masa je jedinstveni ekosustav, dio cjelokupnog posliježetvenog ekosustava koji se proteže od žetve do potrošnje. Poznavanje i razumijevanje povezanosti, isprepletenosti i međusobnog djelovanja bioloških i fizikalnih faktora ekosustava bitno je za ispravno upravljanje cjelokupnim procesom čuvanja zrnene i druge robe. Treba naglasiti da je riječ o veoma složenom procesu. Bitni biološki članovi ekosustava su sjemenke, zrna u mirovanju te brojne zajednice, populacije insekata, grinja, mikrofiore i povremeno glodavaca i veoma rijetko ptica. Populacije i zrna neprekidno djeluju međusobno u jednom veoma složenom ji.zikalno-kemijskom ekosustavu sastavljenom i od brojnih plinova poput kisika, dušika i ugljičnog dioksida, određenog postotka tzv. primjesa (sjemenki korova, loma, prašine, itd.). Temperatura i vlaga su posebno važni čimbenici ekosustava. Kvarenje zrnene robe i gubitak mase i kakvoće često je posljedica međusobne aktivnosti brojnih članova ekosustava. Osnovni cilj usmjerene, integralne zaštite jest pravodobno otkrivanje neželjene aktivnosti članova ekosustava i njihovo usmjeravanje u aktivnost koja ne utječe štetno na zrnenu robu. Danas je to moguće postići aktivnom suradnjom stručnjaka i znanstvenika iz raznih područja (entomologije, akarologije, mikologije, toksikologije, genetike, informatike, prehrane, agronomije, ekonomije, itd.). Suradnjom stručnjaka različitih profila moguće je utjecati na uvjete u skladišnom ekosustavu (temperaturu, vlagu, atmosferu, itd.)i prema potrebi ih mijenjati te time spriječiti štetnu aktivnost njegovih brojnih čla-

*

Današnja adresa: Agriculture Canada, Research Station Winnipeg, Mb., Canada za Hedley Pacific Ventures Ltd., Vancouver, Canada

kemijski....... itd. katkada glodavaca i ptica.....) pokazuju da je tehnologija čuvanja zrnene robe veoma složen proces u koji valja uložiti mnogo znanja i rada kako bi se zadržala kakvoća robe i spriječilo njezino kvarenje.. Takvo upravljanje čimbenicima ekosustava u polju nije moguće.... štetnici. neželjeni živi članovi sustava .. prašina) i sadrži razne plinove poput kisika..... multidisciplinarnost EKOSUSTAV USKLADIŠTENE ZRNENEROBE Postoji dosta prošireno i uvriježeno uvjerenje da je tehnologija čuvanja zrnene robe u skladištu veoma jednostavan i rutinski postupak jer se radi o čuvanju inertnog materijala.......... miris.. različiti profi1i stručnjaka bi trebali surađivati u njihovom proučavanju.).............. Pojam "dobra praksa uskla- . lom zrna...... Također........... ekosustav. primjese............. Međutim. usmjerene zaštite. preporuka o tehnološkim postupcima kojima će se očuvati kakvoća i masa robe tijekom čuvanja u skladištu... nutricionistički. u slučaju kad stručnjaci na njega ne djeluju. zrnenu robu trebalo bi čuvati u uvijetima koji smanjuju mogućnosti da insekti ili drugi štetnici uzrokuju gospodarske štete.. Korunić Novi Vinodolski .... utjecaj umjetnog sušenja...poput insekata. grinja.. kemijski sastav.......... Gubitak kakvoće i mase zrnene robe može ovisiti i o čimbenicima koji su utjecali na zrno u prijeskladišnom razdoblju (nezrela zrna.... promjene određenih značajki zrnene robe (boja..... itd....).2 Z....... Pojednostavljeno rečeno... Znanje je osnovni preduvijet za djelotvorno provođenje integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda.ZUPP '94 ......... praćenju i donošenju zajedničkih odluka.. postupci zaštite..... Svi ti članovi ekosustava djeluju zasebno i međusobno u jednom veoma složenom biološkom i fizikalno-kemijskom procesu koji..... Masa zrnja je veoma dinamičan ekosustav koji se sastoji od brojnih živih članova i u kojem djeluju brojni fizikalno-kemijski čimbenici... transport itd... zrno u relativnom mirovanju. obično uzrokuje kvarenje i gubitak zrnene robe.......... mikroflore. suradnjom stručnjaka raznih struka neprekidno se obogaćuje znanje o jizikalnim. Od živih članova. dobre prakse uskladištenja i integralne. Budući da su ti procesi različite naravi (biološki.. najznačajnije je samo sjeme... Očuvati kakvoću i masu zrnene robe moguće je samo točnim poznavanjem svih procesa koji se događaju u zrnenoj masi... tj.......... biološkim i kemijskim svojstvima u masi zrnene robe.. ugljičnog dioksida itd... Ključne riječi: skladište.... dušika...... To se može postići kada se u skladištu poštuju i provode osnovni principi tzv. Često se uz zrno javljaju i drugi.. različit sadržaj vlage... razlike u temperaturi.. lom pri žetvi... smrznuta zrna.. nova. česta kvarenja robe tijekom čuvanja. sjemenke korova.... fizikaini. Zrnena masa je u pravilu gotovo uvijek heterogena (razne sorte..

Sudionici oba skupa mišljenja su da se današnja strategija integralne. i 2. SAD. Jedna konferencija održana je od 29. • primjenom dopunskih postupaka koji sprečavaju razvoj i razmnožavanje štetnika. o ponašanju. Značajno je da je na tim skupovima raspravljano i o današnjoj strategiji borbe protiv štetnika u skladištima. mamce. Ka· nada. kemijski s nekemijskim postupcima. rijetko cijanovodikom • zračenje. INTEGRALNA ZAŠTITA GLOBALNI PRISTUP srpnja u Arlingtonu. kemijski postupci se potpuno zamjenjuju nekemijskim. o biologiji. Sve više se primjenjuje znanje o životu štetnika. • insekticide za tretiranje površina i prostora • zamke. Provodenje integralne zaštite u veoma složenom ekosustavu poput zmene . U 1993. Danas se podržavaju i prihvaćaju postupci koji upotrebljavaju stare dobro poznate.dištenja" obuhvaća pravilnu i svrsishodnu izgradnju skladišta. lipnja do 1. ali zbog raznih razloga zanemarene postupke s naglaskom na one koji ne onečišćuju atmosferu i koji ne uzrokuju pojavu rezistentnih populacija insekata. Virginia. tj. nadzor • tretiranje zmene robe dijatomejskom zemljom • grijanje/sušenje zrna • fumigaciju fosfinom. usmjerene borbe protiv štetnika valja primijenjivati ove postupke: • preventivne. a kad je to moguće. kombiniraju se različiti tretmani robe. rasporedom i izlaskom robe iz skladišta (Halliday et al 1985). nadzor nad ulazom. studenog u Ottawi. Pod pojmom integralna zaštita podrazumijeva se strategija koja omogućava optimalno rukovanje robom i tehnologija koja će osigurati i održati najvišu kakvoću robe: • izravnim postupcima suzbijanja štetnika koristeći pri tom sve prikladne tehnike i mjere. održavanje skladišta. onemogućavanje infestacije • • • • • • • higijenske obnavljanje znanja i razmjenu informacija primjenu visoke temperature primjenu niske temperature modificiranu atmosferu biološko suzbijanje insekticide za izravno tretiranje zrnene robe (preventivno i kurativno) Današnjim spoznajama o opasnostima primjene pojedinih pesticida i ograničenjima ili zabranama njihove primjene u bliskoj budućnosti (malation. metil bromid) shvaćanja o integralnoj zaštiti uskladištene robe postupno se u svijetu mijenjaju. a druga 1. neprekidni nadzor i kontrolu kakvoće uskladištene robe. godini održane su dvije veoma značajne konferencije na kojima su brojni svjetski stručnjaci raspravljali o mogućim zamjenama za meti! bromid nakon njegove zabrane u bliskoj budućnosti. itd.

relativno jednostavna kupnja dopuštenih insekticida i relativno niska cijena koštanja (u svijetu. neprekidni nadzor i bilježenje svih promjena koje se događaju u ekosustavu. Higijena bitna je komponenta strategije integralne zaštite. dugotrajna zaštita. ne u nas). osušiti. dušik. Inertna prašiva. a ne za dezinfestaciju. smanjenje ili čak uklanjanje potreba za drugim tretmanima. relativno duga ekspozicija je neprihvatljiva za slučajeve kad valja hitno djelovati. prozračiti. sigurnost za zdravlje i okoliš. poteškoće pri čišćenju pojedinih prostora. prihvatljivosti i najekonomičnijim postupcima. u SAD se fosfin koristi za fumigaciju oko 73 % zrnene robe (Anon. Nedostaci uključuju: zabrinutost za ljudsko zdravlje i okoliš (mogući utjecaj na kromosome kod aplikatora). moguć štetni utjecaj na novi beton. Nedostaci su: velik utrošak vremena. strogi zakonski propisi o otpuštanju (emisiji fosfina u atmosferu). iliji prodati. vrijednost ovog postupka u kompleksu postupaka integralne zaštite. Primjerice. itd. potreba za boljom hermetizacijom nego za metil bromid. relativna nezainteresiranost industrije pesticida da razvija nove rezidualne insekticide zbog visokih troškova i dugotrajnost i dobivanja registracije te relativno brz razvoj rezistencije insekata.mase zahtjeva znanje o svim stalnim i mogućim članovima sustava. pojava rezistencije kod insekata. sigurnost za okoliš i zdravlje čovjeka. Na osnovi promjena i prognoze događanja donose se odluke o primjeni. Prednosti primjene su: relativno velika dostupnost. nedjelovanje na veći broj gospodarski važnih insekata. uređaja i strojeva. Prednosti su: jednostavnost primjene. fizikalni insekticidi mogu se upotrebljavati samo za . Prema procjeni stručnjaka. jedno od pravila integralne zaštite je primjena skupih pesticida doista samo u slučajevima hitnosti. djelotvornost. Neprekidni nadzor abiotskih i biotskih svojstava ekosustava je osnova za donošenje odluke o najpogodnijem trenutku u kojem treba robu potrošiti ili premjestiti. potreba za neprekidnim održavanjem visokog stupnja čistoće. moguć pojačani pritisak na zidove skladišnog prostora. djelotvornost. plinovi sagorijevanja) polagano ali sigurno postaju sustavni dio integralne zaštite. tj. Rezidualni insekticidi se u pravilu upotrebljavaju za zaštitu zrna od infestacije. Unatoč tome poznate su prednosti ovog postupka: sklanjanje žarišta štetnika i ostataka hrane. nepostojanje tolerance. Nedostaci su: duga ekspozicija. jednostavna primjena. Poznate su prednosti primjene fosfina. 1993). Modificirana atmosfera (ugljični dioksid. To su: brojne formulacije. slabija djelotvornost u horizontalnim skladištima. Nedostaci su: rezidue koje ne prihvaća mlinarska industrija. ne ostavlja rezidue. Zanimljivo je napomenuti da gotovo i ne postoje radovi u kojima se može ocijeniti pravi doprinos.

u njihove dijelove. dugotrajno djelovanje na zrnu bez kemijskih rezidua. (tzv. mala opasnost od kontaminacije robe. Prednosti su: dostupnost formulacija poput Bacillus thuringiensis i granuloznih viro za. prozračivanje primjenom vanjskog zraka nije uvijek djelotvorno i bezopasno. Postoje brojni podaci o primjeni ovih postupaka. Prednosti su: već razvijene i postojeće tehnologije primjene. nema rezidua. moguć utjecaj na radnike (zbog prašine u zraku). Patogeni insekata (biološka borba) u pravilu se upotrebljavaju za zaštitu robe od infestacije. jednostavnost primjene nakon ugradnje uređaja. itd. neotrovnost za čovjeka. u skrovita. zamke i mamci sve su češći postupci u sustavu integralne . Nedostaci su: relativno visoki troškovi (viši od primjene metil bromida). boja). vlažna dezinsekcija i zaprašivanje) uobičajen je i preventivni i kurativni postupak integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. mogućnost pojave rezistencije. mogućnost negativnog stava javnosti o primjeni mikrobioloških supstancija i organizama. Nedostaci su: zabrana uporabe tijekom odvijanja radnog procesa (rada). nepotpuno rješavanje problema. smanjenje populacije insekata i potrebe za fu- migacijom. zanemariv utjecaj na atmosferu. pšenice. itd. kukuruza kokičara. aerosoli) je postupak koji se često upotrebljava u industriji. Nedostaci su: neželjen utjecaj na neka svojstva zrnene robe (hektolitarska masa.zaštitu zrnene robe. a ne za dezinfestaciju. bezopasnost za zdravlje čovjeka i za okoliš. Tretiranje površina. Nadzor. pukotina. Prozračivanje i hlađenje su postupci koji se upotrebljavaju preventivno. Postupak hlađenja robe više je zasad našao primjenu u pojedinim zemljama Europe. spora početna djelotvornost. Prednosti su: brojne formulacije registrirane za ovaj postupak. visoka djelotvornost zaštite pojedinih vrsta zrnene robe poput kukuruza. a ne za suzbijanje već postojeće infestacije.). riže itd. Prednosti su: jednostavnost primjene. Nedostaci su: ograničen spektar djelovanja.. rezidualno tretiranje. piretroidi. dostupnost i proširenost formulacija insekticida (diklorvos. bezopasnost za parazitske i predatorske insekte. za sprečavanje infestacije. u usporedbi s fumigantima. Nedostaci su: znatno slabija prodornost u strojeve. jednostavnost primjene. moguć štetan utjecaj na strojeve. zaštićena mjesta. mogućnost pojave rezistencije kod insekata. Tretiranje prostora (zamagljivanje. niža cijena. orošavanje. postojanje i pokretne opreme. posebno prozračivanja. sipkavost. nedostatak podataka o djelotvornosti u nekim područjima i uvjetima. Prednosti su: visoka djelotvornost dopuštenih insekticida.

zaštite. Prednosti su: već su registrirani pojedini insekticidi . Nedostaci su: poteškoće u procjeni visine populacije u robi na osnovi ulova u mamcu (s on di i slično). već je više u sprečavanju infestacije robe insektima. hermetičko skladištenje. itd. i to s feromonima ili bez njih. što je jasno vidljivo iz prije nabrojenih -i sažeto opisanih postupaka integralne zaštite. To je moguće. tehnologije. Nedostaci su: u gotovom proizvodu zaostaju rezidue koje su neprihvatljive za mlinsku industriju i potrošače. visoki troškovi transporta zmene robe do mjesta zračenja (do uređaja za zračenje). visoki troškovi za opremu i njenu ugradnju. samo dobrim poznavanjem _ fizikalnih čimbenika. Biotehnološki insektic::idi.IGR . odbojan stav javnosti prema zračenju. skupi su. potreba za redovitim postavljanjem mamaca. postupak. Prednosti su: rano otkrivanje populacije štetnika i procjena visine populacije. sondi i zamki i redovit nadzor tijekom dužeg vremenskog razdoblja (intenzivni rad). tj. tj. ELISA testove. kratkotrajna struja toplog zraka kroz masu zmene robe). sporo početno djelovanje koje dopušta da se pojedini razvojni stupnjevi insekata (primjerice ličinki) hrane i čine štetu prije uginuća. primjena pesticida samo po otkrivanju štetnika a ne "za svaki slučaj". pakiranje proizvoda tako da se spriječi infestacija insektima.sa širokim spektrom djelovanja (metopren). za otkrivanje štetnika. Bitan postupak koji se već danas upotrebljava u borbi protiv insekata . Rješenje problema nije sam u suzbijanju insekata. uz znanje o štetniku. Insekti su glavni uzročnici pojave gubitka mase i kakvoće zmene robe u skladištu u cijelom svijetu. akustične načine za otkrivanje insekata. "fluidized bed". tj. mogućnost primjene ovog postupka u različitim uvjetima uskladištenja. Ova tehnologija uključuje primjenu različite opreme: sondi za uzimanje uzoraka. regulatori rasta insekata (lG&} mogu se upotrebljavati uglavnom u preventivne svrhe za sprečavanje infestacije robe. ekstrakta biljaka. ekspertni sistemi kao sredstvo za procjenu kompleksne situacije u ekosustavu i za donošenje odluka o postupcima zaštite. primjena prirodnih. Nedostaci su: određeno nepovjerenje. Prednosti su: veoma djelotvoran postupak dezinfestacije (kurative). Zračenje je danas već veoma dobro proučen postupak uništavanja štetnika skladišta. principa dobre prakse uskladištenja. katkad djeluju samo na pojedine insekte (što je u drugim područjima prednost ali ne u zmenoj masi). imaju nisku toksičnost za sisavce. Znatno rijeđe od navedenih postupaka i samo u nekim dijelovima svijeta upotrebljava se i visoka temperatura za suzbijanje štetnika (u mlinovima. poznata i proučena tehnologija. biljnih insekticida. ili tzv. nemogućnost da se točno odredi žarište. jednostavnost primjene nakon ugradnje potrebne opreme.

Wallace poljoprivredni inženjer. o skladišnom ekosustavu. 1992. 1986. visine 3. White. ekolog. otkrivanja štetnika. farmi. Muir) (White. Sinha et al. Prevett. Autori Sinha et al. je manipulacija robom zbog mijenjanja određenih čimbenika koji pozitivno djeluju na pojavu štetnika. kemijske i biološke promjene pšenice u različitim uvijetima. volumena skladišnog prostora. Ma. White. 1984. White. o potrebi multidisciplinarnih istraživanja i sažeti pregled. U istraživanjima su sudjelovali stručnjak za prehranu. 1990. Sinha.5 m i 0. 1986.6 m promjera. premještanja. Budući smjerovi multidisciplinarnih istraživanja skladišnih ekosustava obuhvatit će sakupljanje specifičnih podataka za razvoj kompjuterskih . Pixton. fizikalne i mikološke čimbenike i njihov utjecaj na čuvanje uljane repice. cit. 1967. toksikolog/kemičar. 1989. Snelson. Elder. hlađenja zrna. 1990). H. Sanderson et al. Wallace. multidisciplinarnih istraživanja (Burholder. Zanimljivo je navesti da. 1987. Sve više je takvih zajedničkih. biokemijske . tj. cit. itd. (Banks. (1985. Ghaly. revijalni rad o ekosustavu uskladištene zrnene robe). White. sprečavanja pojave i njihovog suzbijanja. (1989) proveli su multidisciplinarna istraživanja utjecaja prozračivanja u silo-odjeljku.E.. preventivi i suzbijanju. 1989 o kvarenju i grijanju uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. (1981) istraživali su utjecaj ventilacije na kakvoću uljane repice. mikolog i poljoprivredni inženjer. o utjecaju pesticida na populaciju štetnika. 1962. White et al. promjene sjemena. 1985. Sinha mikolog. Pratili su fizikalne. R. 1970. određivana su svojstva izmeljivosti i pecivosti i određivani su fizikalni čimbenici (Sinha et al. mikrofloru. Dunkel. Moždaje tome razlog želja znanstvenika da sami provode istraživanja u svom uskom području rada ili je razlog u nedostatku potrebnih mehanizama ili sredstava kojima bi se takva istraživanja financirala. iako se znaju prednosti i potreba. mijenjanje skladišnih kapaciteta. Muir et aL. Hill.1990) istraživali pojavu mirisa u masi zrnene robe kao simptom za otkrivanje infestacije grinjama ili gljivicama. Burrell. U istraživanja bili su uključeni entomolog. White. na pšenicu. Mills.H. o grijanju zrnja zbog dezinfestacije.N. 1992. o toksičnosti insekticida. Lapp et aL. 1966. Upotrebljavaju se postupci poput sušenja zrna.1989). 1992. W.A.. (1988a. poljoprivredni inženjer. (1989. Sinha. Sinha et al. b). prebacivanja zrna (fizikalno oštećivanje). postoji veoma malo multidisciplinarnih istraživanja u skladištu. gdje su sustavno uzimani uzorci pšenice i analizirani na pojavu populacije artropoda. Havers. Nedavno su Tuma et al. 1992) zbog zajedničke analize brojnih podataka. o čuvanju zrnja hlađenjem. Poznate su istraživačke skupine u Kanadi koje su već šezdesetih godina započele multidisciplinarna istraživanja (entomolog. dt. 1992. 1992). Autori Mills i Sinha (1980) istraživali su istodobno kemijske. o feromonima. o prognozi pojave štetnika. 1976. Provedena su istraživanja na malom posjedu. klijavost sjemena.

Sanderson et al. Sinha. klimatskim promjenama. tip ove skladišnih prostora. Više je razloga za takvu situaciju. pritiscima. iskustvo.. 1991). analiza opremljenosti i osposobljenosti znanstvenih organi- . osim donekle izoliranih slučajeva. 1986. 1989. analiza njihove primjene (troškovVkg/t). i na razini pojedinačne radne organizacije. županije pa čak. kombinacije tretmana itd. Prije svega u državi nije određena stručna ili znanstvena organizacija kojoj bi državni organi (Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva) i žito-mlinska industrija povjerila znanstveno istraživački projekt kojim bi se istražile pretpostavke za uvođenje programirane strategije integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda na različitim nivoima države. cijene. Latif. čestim promjenama vrsta robe. inženjera (Metzger. 1983. koji će integrirati fizikaine procese (inženjering) i biološka svojstva skladišnog ekosustava zbog primjene optimalne tehnologije skladištenja. postojanje i opremljenost laboratorija radnih organizacija i kadrovi. Campbell. donošenje odluka o optimalizaciji tehnologije čuvanja uskladištene poljoprivredne robe. U svjetskim. mogućnosti hlađenja robe (ventilacije vanjskim zrakom. Muir. "grani-frigo" uređaji). INTEGRALNA ZAŠTITA LOKALNI PRISTUP U Republici Hrvatskoj ne može se govoriti o sustavnom provođenju integralne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda na razini države. 1990). mogućnosti zamjene za kemijske insekticide. specijalnost). Cuff. transportne uređaje. županije i radne organizacije. Premda već danas postoje brojni istraživački podaci o biologiji i ponašanju štetnika. ekonomista. kapaciteta. fizikainim ograničenjima za štetnike. itd. Već danas razvijeni su mnogi kompjuterski modeli zanimljivi sa stajališta entomologa. Kawamoto et al. Lisik. Spoznaje dobivene na temelju laboratorijskih istraživanja ipak su dosta ograničene vrijednosti s obzirom na njihovu primjenu u praksi gdje su temperature i vlage podložne neprekidnim promjenama. stupanj hermetizacije. zajednička analiza prikupljenih podataka i uporabom kompjutera. 1990.modela (Longstaff. pojedinačnih kapaciteta. opskrbljenost tržišta s pesticidima. globalnim razmjerima osjeća se sve više potreba za obavljanjem multidisciplinarnih istraživanja u skladišnom ekosustavu zbog prikupljanja podataka o zajednicama štetnika i njihovim odnosima prema fizikainim čimbenicima. ipak valja naglasiti da je većina podataka dobivena u laboratoriju pri stalnim temperaturama i relativnim vlagama. grijanje prostora i robe. Longstaff. Pod pretpostavkama mislimo na analizu postojećih kadrova (profil i. 1984. o djelotvornosti pesticida u skladištima. gdje su svi čimbenici ekosustava izloženi različitim fizikalnim uvjetima. u raznim tipovima objekata. Osobito je značajna analiza postojećeg stanja znanstvenih kadrova različitih profila (multidisciplinarna istraživanja) i spremnost za multidisciplinarna istraživanja.

a osim u pojedinačnim slučajevima. Sažetom subjektivnom. u nas se u praksi još ne . Tek nakon znanstvene obrade svih prikupljenih podataka može se odrediti kakav je stupanj integralne zaštite kod nas moguće provoditi. Primamo se radi o tzv. tj. Ovaj postupak u našim skladištima još se ne upotre bljava.zacija za obavljanje istraživanja. Međutim. Primjena visoke temperature. ako se ispravno primjenjuje ovo je veoma djelotvoran postupak integralne zaštite. onemogućavanje infestacije. "fluidized bed" postupak (kratkotrajno strujanje vrućeg zraka) što nije usporedivo s umjetnim sušenjem zrnja. itd. koji u nekim zemljama svijeta ima veoma djelotvornu i široku primjenu. Veoma bi bila vrijedna izrada znanstvene studije o prihvatljivosti ili štetnosti primjene ovog postupka u našim brojnim obJektima. između radnih organizacija i međusobno. Higijena. Primjena niske kontrolirane temperature upotrebljava se u nas samo u nekoliko objekata. Primjena niske temperature. Međutim. a u nas za to ne postoje uvjeti (slaba hermetizacija. itd. potrošnje ili izvoza. otkrili osnovni nedostaci u današnjem sustavu zaštite te predložile postupke za njihovo uklanjanje u cjelokupnom sustavu kretanja robe od žetve do prerade. također. govori se da u silosima ili podnim skladištima valja zamijeniti opasne i otrovne tzv. Postupak kojem se ne poklanja dovoljno pažnje adaje izvrsne rezultate. a dosta ih je teško nabaviti na našem tržištu i veoma su skupi u usporedbi s uobičajenim prosijavanjem uzoraka. primjena velikih industrijskih usisavača. da valja upotrebljavati mamce. itd. feromone. Ovaj postupak se i u svijetu trenutno rjeđe upotrebljava u skladištima. HCN) modificiranom atmosferom (C02 ili N). Zalaganje za držanje koraka sa svijetom. prozračivanje robe i hlađenje vanjskim zrakom upotrebljava se u brojnim objektima s promjenljivim uspjehom. Obnavljanje znanja i razmjena informacija. klasične fumi· gante (PH3. Osim pojedinačnih iznimaka. Dokaz tome je i seminar ZUPP' 94. Modificirana atmosfera. premazivanje prostorija. Ćišćenje. Takvim znanstveno-istraživačkim projektom odredilo bi se današnje stanje i potreba za kadrovima i naj značajnijom opremom za istraživanja. dobroj praksi skladištenja o čemuje prije pisano. Sve više se širi primjena tzv. pitanje cijene). mišljenje je da je potrebna češća razmjena informacija između znanstvenih organizacija.. Postupak. Značajnu ulogu u ovom postupku imaju stručnjaci tehnolozi i laboratoriji radnih organizacija. tu baš i nismo na svjetskom nivou. Primjerice. Ovom postupku se u razvijenim zemljama svijeta poklanja posebna pažnja. svakodnevna su praksa. Inače. sonde itd. nema uređaja za hlađenje ili ne rade. CH3Br. Preventiva. govori se da robu valja ohladiti. neznanstvenom analizom pokušat će se usporediti postupke integralne borbe protiv štetnika na globalnoj razini i u našoj državi.

Međutim. osnovni razlog njegove široke primjene u nas. mamci. iako u razvijenom svijetu fumigacija ima tendenciju stagnacije ili laganog opadanja. Grijanje/sušenje zrna. Perković. produžena ekspozicija. ili se fumigacija kombinira s drugim postupcima (fumigacija i niska temperatura zrnene robe. obavljaju se znanstvena istraživanja o djelotvornosti dijatomejske zemlje i uvođenju u praksu (Korunić. neujednačenim postupcima nadzora. biotehnolozi) ili ugovorno razne tzv. zamke. Insekticidi za izravno tretiranje robe (preventiva i kurativa). tj. C Fumigacija~ Veoma čest i uobičajen postupak suzbijanja štetnika u skladištima u nas. DDD organizacije s više ili manje uspjeha i s različitim. nadzor. Insekticidi za tretiranje površina i prostora. Međutim. često prikrivajući nedovoljno provođenje drugih postupaka (higijene. koji tijekom uskladištenja uglavnom obavljaju sami stručnjaci u žitomlinskom poduzeću (agronorni. sprečavanje. ili tzv. što postoji sve savršenija oprema i na našem tržištu za njihovu primjenu i rezultati su vrlo brzo vidljivi. . 1993. Također. mamci i slično gotovo se i ne koriste u našim skladištima. 1993) o mogućnostima uvođenja ovog postupka u našu praksu. 1972). tehnolozi. Korunić. U nas se ovaj postupak ne primjenjuje samo zbog suzbijanja štetnika. preventive).primjenjuje. Zamke. 1993). prave mogućnosti pogrešne primjene i relativno visoke cijene koštanja. veoma rijetko se zrna suše na nižu vlagu samo zbog toga da se zaustavi ili spriječi razvoj i razmnožavanje štetnika. To je vjerojatno postupak koji se u nas najčešće i najobimnije upotrebljava. Postupak koji se sve više primjenjuje u nas jednostavno zato što u nas postoji nekoliko insekticida s dopuštenjem za izravni tretman zrnene robe. O prednostima i nedostacima pisano je prijašnjem poglavlju. smanjenje emisije fumiganata u atmosferu). prema subjektivnom mišljenju je mogućnost postizanja visoke djelotvornosti u veoma kratkom vremenskom razdoblju. unatoč opasnosti njegove primjene. Sve se više otkrivaju i uvode u praksu novi postupci sigurnije fumigacije (bolja hermetizacija. Tretiranje zrnene robe dijatomejskom zemljom. Sušenje zrna u sušarama toplim zrakom se znatno razlikuje od grijanja zrna zbog suzbijanja štetnika (primjena toplog zraka oko 60-120 DC za razdoblje kraće od jedne minute s podizanjem temperature zrna na 56 DC do 72 D ). Racan. Međutim. Osim nadzora. fumigacija i povišena temperatura. snižene doze. kontrolne kuće ili znanstveno-istraživačke organizacije. Biološko suzbijanje. obavljaju se opsežna znanstvena istraživanja (Hamel. Ovaj postu- pak u nas još nema praktičnu primjenu. U nas još nema praktičnu primjenu iako su već prije 25 godina obavljena brojna i opsežna istraživanja o djelotvornosti ovog postupka (Sidor. Ovaj postupak još ima tendenciju porasta.

moguće je samo potpunim razumijevanjem osnovnih principa suzbijanja štetnika i djelovanjem sustava integralne zaštite. moguće je da su već i naše populacije gospodarski važnih štetnika (R. katkad uzrok neuspjele primjene insekticida i fumiganata. usmeno priopćenje). neprekidno je prisutna sumnja da se u nas uzaludno troše ogromne sume novca na fumigacije i primjenu ostalih insekticida bez odgovarajućih. vidljivo je da u Republici Hrvatskoj još moramo mnogo toga učiniti. dijatomejska zemlja. Iz ove sažete. Ephestia el u tella. veoma jednostavne i subjektivne analize. U nas ovi postupci još nemaju praktičnu primjenu iako postoje izolirani. Zagreb (Hamel. Sitophilus oryzae. U nas se provode istraživanja praktične primjene u suzbijanju skladišnih štetnika u skupoj robi i hrani u institutu "Ruđer Bošković". sumnje ili dileme . znanja i iskustva.) postale rezistentne na pojedine insekticide (uključujući i furnigante) te da je pojava rezistencije. tj. informatike. Oryzaephilus surinamensis. Tek Zračenje~ iako veoma djelotvoran postupak. posebno na području multidisciplinamih znanstvenih istraživanja. Drugi problem. povezanosti sa svijetom. zadovoljavajućih rezultata. organiziranosti i povezanosti znanstveno stručnih institucija međusobno i s praksom. O prednostima i nedostacima ovog postupka pisano je u prijašnjem poglavlju. biljni insekticidi). itd. povezan i s nestručnom primjenom pesticidaje pojava već gotovo alarmantna. individualni postupci s težnjom poboljšanja postupka fumigacije i kombinacije s drugim postupcima. modificirana atmosfera. itd.fumigacija i snižena doza insekticida). Zbog brojnih razloga poput nedovoljne informiranosti. rezistencije insekata na insekticide a naročito na fosfin (primjerice Rhizopertha dominica na fosfin). itd. confusum. širenje rezistentnih populacija međunarodnom trgovinom. zračenje. Zadnji je trenutak da se u nas započne s istraživanjem proširenosti i stupnja rezistencije naših populacija skladišnih štetnika na pesticide i na temelju rezultata hitno predlože postupci za usporavanje ili sprečavanje pojave rezistencije. Normalno je da zbog učestale primjene pesticida postepeno dolazi do pojave određenih problema. Vidljivo je da je u nas još uvijek naglasak na kemijskoj zaštiti uskladištene robe. Tribolium castaneum. bez provjere rezultata primjene. ili se fumigacija zamjenjuje drugim postupcima (hlađenje robe. Obzirom na situaciju u svijetu. Jedan. poboljšanja opreme. želje da se štedi novac primjenom pesticida vlastitim snagama. dominica. prema subjektivnom mišljenju veoma značajan problem je pitanje kako bi se danas u nas trebali primijenjivati fumiganti i ostali insekticidi da se dobije maksimalan učinak uz što niže troškove. čestu uporabu pesticida s više ili manje uspjeha u našim skladištima. T.. Plodia interpunctella. Rješenje ovog problema. slično kao i u svijetu. u nas još nema praktičnu primjenu u skladištima.

85 pp. Hamel Darka. (1990): Analysis and simulation modelling of population dynamics and bioenergetics of Cryptolestes ferrugineus (Coleoptera: Cucujidae) in stored wheat. Racan D.G. (1993): Agriculturai stored products protection by inert dusts. Korunić Z. 25. Model. Conf Stored Prod..F. Popu/.. sadašnji status. (1993): Methyl Bromide Controls Workshop.. LissikE. J. 1. pp. Effect of temperature and relative humidity on egg development of Cryptoles tes ferrugineus compared with C. 55-71. England. Needs and Priorities. Calverley D. Perković J. Proe. Korunić z. November 1. In Drying '86 (Edited by Mujumdar AS. pp 281-226. 1. Latif N. Appl. Zbornik radova ZUPP' 93. 73-81. pp. 2. 73-87 Hal/iday D. Mills. Dunkel F. MetzgerJ.J. 32.E. (1993): Alternatives to Methyl Bromide: Assesment of Research. stored Prod. Anon.prednosti. Hamel Darka. 83-91. Prot. In Proc. June 29 . Zagreb. Zbornik radova ZUPP' 93. Sinha RNO. pp 101.July. Manila. 97-119. perspektive. Hemisphere. Canadian Government Publishing Centre. 491. (1989): Spoilage and heating of stored agricultural products. pusil/us (Coleoptera: Cucujidae). Banks. (1990). Zagreb.N. Ent. Ist Int. 79-85. Zbornik radova ZUPP' 93. Res.T. Res. J. T. 25. (1993): Zaštita uskladišten ih poljoprivrednih proizvoda inertnim prašivima. Vol. (1976): Physical control of insects. Virginia. Muir W. Cuff W. Eco/. MillsJ. (1993): Djelotvornost Ceh na razne razvojne stadije Tribolium confusum Du Val (Coleoptera). 119-125. Longstaff RG. Proccedings from the USDA Workshop on Alternatives to Methyl Bromide. Phi1ippines. 35-41. Bordeaux. agric. 1995-2006. (1992): The stored grain ecosystem: a global perspective.R (1984) An ecosystem model of the infestation of stored wheat by Sitophilus oryzae: a reappraisa I.J. and eon tro/. (1991) The role of modelling in the management of stored-product pests. Washington. detection. Ecol. V. (1980): Safestorage period for farm-stored rapeseed based on mycological and biochemical assessment. nedostaci. (1983) Computer model of two-dimensional conduetion and forced convection in stored grain. 14... Arlington.541-547.tada postojat će u našoj praksi uvjeti za djelotvorno uvođenje i provođenje veoma složenog sustava integral- ne zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. Muir W. USDA. France. 28.B.A. 235-254. D. Ottawa.. 25. Zool. ... H. (1993): Modificirana atmosfera . Ottawa. Can. Cambridge. Soc. Literatura Anon. Sinha R. Ent. Phytophatology 70.). SinhaRN. (1985): Management of Pest Control in Grain Storage Systems. No. Longstaff B. (1986)A modelfor the movement of heat and moisture in stored grains as a result of mold respiration.. Work. 15. Vo/.89-100 Campbell A. Austra/.. 5th Int. Conf on Insect Pests in the Urban Environment.G. AClAR Proceedings No. Prevention.E. J. 2. Kawamoto H. Eng.

. D. Muir W. Tuma D. Eng.B. Int.A. Res. Res. Muir W.. No. Sinha RN.. J. (1981): Quality assessment of rapeseed stored in ventilated and non-ventilatedfarm bins. Stored Prod.. 65. Mills J. 40-67... Tuma D. Sinha. Sanderson. Coutts A. Abramson D. T.. W.H. (1987): Grain Protectants.E. (1988 a): Intergranular air tempera tures of ventilated bulks of whoot. J. Sinha. Sinha RN. agric. (1979): Interrelations of arthropods and microorganisms in damp bulk-stored wheat .B. N.247-263.a multivanatestudy. Res..F. Wallace H.E.. Popu/.. Res.E.247-263. (1990): Odor volatiles associated with mite-infested bin-stored bulk wheat. 3-6.. Vo/. Food Microbiol.H. White. (1989) Evaluation of a model of drying and detenoration of stored wheat at near-ambient conditions. Plant. (1989): Odor volatiles associated with micro jlora in damp ventilated and non-ventilated bin-stored bulk wheat. Sanderson. 42. Sinha RN. Melbour- ne.Prevett. Sinha RN. Sinha RN. Ruskin Press.. Muir W. Chem. J. 28. Muir W. Tuma D. (1992): A multidisciplinary approach to stored grain research. Aliments 1. (1990): Stored-product entomology .. Wallace H. (1985): Quality assessment of storedwhoot dunng drying with noor-ambient temperature air.. Tuma D. Abramson D.E. G. ACIARMono. D. J. Ent.E. RN.E.. 1. Muir W. (1989): Seasonal changes in seed-germ protein. (1988 b): Moisture contents with in bulks of whoot ventilated with noor ambient air: expenmental resuits. Sinha. 40. Katson G.A. W. 3. 713-724. J. 80.B. 219-233.I.the challenge of the next decade. Can. P. Res. Aliments.. RN. 21. Muir. 1102-1109. RN. Bull. Sanderson D... Sci. Snelson J. Lefkovitch L. Sci. Eng.. Muir. Agnc.P. J.E. 16. 83. 849-866. 127-137..B. Muir W.. J. Eng. Agric. .D.. Sanderson D. pp. fat acidity and microjlora in non-ventilatedfarm bins. T. Ecol... 2. Sci. 219233. Sinha RN.E. Reiser B.. Res. 42. 33-43. Eco/.

Grain bulks form distinct ecosystems with dormant seeds and communities of insects. and also quantity of dockage. ecosystem. multydisciplinary research * Present adress: Agriculture Canada. economist. Mb. pests. and with different physical facto rs. An effective interaction among many scientific disciplines and scientists is needed for effective grain management (entomologist ecologist. Research Station Winnipeg. and occasionally.Zlatko Korunić * "Korunic'" d.o. physical scientist. food scientist. micro flora. Zagreb INTEGRATED STORED PRODUCTS PROTECTION: GLOBAL AND LOCAL VIEW Summary The grain storage system is part of the post harvest ecosystem. interact with each other in a unique environment. Stored products protecti on is an essential part of the grain management strategies in the world and the present situation in Croatia. rodents and birds. Key words: storehouse. statistician) .o.. The aim of this paper is to review the integrated pest mamagement strategies in the world and the present situation in Croatia. computer modellers. agriculturai engineer. The concept of modem ecology should be applied to the management of insects. a larger system which extends from harvest to consumption. Canada .. pest management strategies. as well as the daily management of grain and other food commodities in the post harvest system. mycotoxicologist. An understanding of the interrelationship of biological and physical factors. Vancouver. mites. fungi and mites in stored grain ecosystems. Canada for Hedley Pacific Ventures Ltd. and selection pressures in the system is essential to make sound decisions about the long term directions of post harvest research.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->