P. 1
Prirucnik Za Pripremu Strucnog Ispita Iz Masinstva

Prirucnik Za Pripremu Strucnog Ispita Iz Masinstva

|Views: 417|Likes:
Published by Marko Radulovic

More info:

Published by: Marko Radulovic on Sep 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2014

pdf

text

original

Osnovna verzija PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

NOVEMBAR 2007

UDK 621(76)-861 PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA sedmo, dopunjeno izdanje Za štampu priredili Miodrag Isailović, dipl.inž.maš. Dr Martin Bogner, dipl.inž.maš. Dušan Đuričić, dipl.inž.maš. Izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) Kneza Miloša 7a/II, 11001 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš. Za izdavača Miloš Galebović Slog SMEITS NOVEMBAR 2007.

2. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polaže stručni ispit 11.8 Zapaljive tečnosti 11.2 Grejanje i ventilacija 11.2.2.2. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3.3 11.2 11.10 Transportni uređaji 11.1 11.1.2. Detalj situacije objekta Prilog 7.3.1 11.3.2 Prilog 1. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2.1.1 11.1.propisi za industrijske grane 11.13 Opšti propisi 11. tehničkih normativa.2.7 Zapaljivi gasovi 11.4 11.5 Zaštita na radu.2.2.3. 13.9 Zaštita od požara 11.1 Izgradanja objekata 11.opšti propisi 11.2.3.3.3.3.3.2.2. 15.3 MW Prilog 4 Projektni zadatak za izradu glavnog mašinsko – tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5.2.SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uvod Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo položen stručni ispit Ko ima pravo da polaže stručni ispit Prijavljivanje za polaganje stručnog ispita Izbor teme za pismeni stručni rad Ispitni rokovi Naknada za polaganje ispita Stručni ispit Opšti deo stručnog ispita Posebni deo stručnog ispita Pismeni deo ispita Izrada pismenog stručnog rada (projekta) Tehnička obrada stručnog rada Dostavljanje stručnog rada Ocenjivanje stručnog rada Usmeni deo ispita Odbrana stručnog rada Poznavanje zakona.2 11.3.1. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9.3.2.2. Izgled sastavnice na crtežima .3 Pravni izvori za usmeni deo ispita 11.3.6 Sudovi pod pritiskom 11.3 Zaštita životne sredine 11.12 Čelične konstrukcije 11.4 Zaštita na radu.2.11 Energetika 11. Ocenjivanje Popravni ispit Odustajanje od ispita Uverenje o stručnom ispitu Pripremni seminar Literatura 11. 14.3. Izgled naslovne strane pismenog stručnog rada Prilog 6.3.3.14 Standardi 12.2. 16.2.

urbanistu. Uvedena je lična licenca za odgovornog planera. Licencu za odgovornog izvođača mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom. termoenergetike. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni projektant transportnih sredstava. Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. sa položenim stručnim ispitom. železničke opreme i pribora Odgovorni izvođač radova termotehnike. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica.instalacije grejanja i provetravanja. . najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda.instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih 830 .UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (″Službeni glasnik RS″ broj 47/2003 i 34/2006) uveden je niz novina u pogledu sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata. termoenegetike. Stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta. . projektanta i izvođača radova a položen stručni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence. . procesne i gasne tehnike. Statutom Inženjerske komore (″Službeni glasnik RS″.kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice. .88/2005) predviđene su sledeće licence za mašinsku struku: Visoka stručna sprema 330 332 333 334 430 432 433 434 Odgovorni projektant termotehnike. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica. odgovarajućeg smera.rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -100C. procesne i gasne tehnike.instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva . Licencu za odgovornog projektanta mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore.1. sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. br. Stručnim rezultatima na građenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta. Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne i lice sa višom školskom spremom mašinske struke. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava. železničke opreme i pribora Viša školska sprema Odgovorni izvođač mašinskih instalacija: .

biomase. energije vetra. Kneza Miloša br.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -učestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti.9 poštanski fah 73-35. Lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke mogu da rukovode građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. 2. rukovođenja proizvodnim i drugim procesima i sl. faks: 32 48 586 E-mail info@ingkomora. 11000 Beograd. odgovornog projektanta odgovornog izvođača radova izdaje : Inženjerska komora Srbije.4 Licencu za odgovornog izvođača radova moraju imati lica koja: -rukovode građenjem objekata odnosno izvođenjem radova.org.).nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence a samim tim .yu Poslovi konstruisanja mašina. pneumatika i dr. geotermalnih voda. gorivog i industrijskog otpada.89 st. -vrše reviziju (stručnu kontrolu) projekata za objekte iz čl. odgovornog urbanistu.ingkomora. Stručni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar za infrastrukturu. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena pod uslovom da imaju položen stručni ispit. kontrole proizvodnih procesa. instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije-sunčeve energije. telefoni: predsednik 32 48 585. razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja. -vrše stručni nadzor tokom građenja objekata -vrše tehnički pregled objekata Licencu za odgovornog planera. instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta. održavanja postrojenja i mašina. matična sekcija projektanata 32 35 515. Za ovu grupu poslova nije predviđeno izdavanje lične licence. instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulični transport. -vrše tehničku kontrolu glavnih projekata. matična sekcija izvođača radova 32 33 956. glavne i izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta). idejne. instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije.- gasova.yu www.org. uređaja i alata i instalacija na njima (hidraulika. . instalacije sistema za automatsko upravljanje. -izrađuju tehničku dokumentaciju (generalne.

2. sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje. građenje. kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova. Prijava se može poslati i poštom. radova mogu vršiti lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom. 3. ul. Na osnovu prijave i priloženih dokaza komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi rešenje kojim se predložena tema prihvata ili određuje odgovarajuća tema za pismeni rad. nadzor. po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja. održavanja i sl. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena. Lice koje je položilo stručni ispit za niži stepen stručne spreme a naknadno završi viši stepen polaže samo poseban deo ispita predviđ’n za taj stepen. Pored prijave. Prijava se popunjava čitko (pisaćom mašinom ili štampanim slovima) u jednom primerku i bez takse. razrade tehnoloških postupaka. Prijava se podnosi Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. kandidat podnosi: 1. tehnički pregledi objekata. potvrdu izdatu od strane preduzeća ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita (projektovanje.KO IMA PRAVO DA POLAŽE STRUČNI ISPIT Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju visoku. Rešenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi.ni polaganje stručnog ispita. Beograd.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOŽEN STRUČNI ISPIT Rukovođenje građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. diplomu ili svedočanstvo o završenoj školi (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis). ne zahteva se polaganje stručnog ispita.7a/II. predlog teme (glavnog projekta) za pismeni stručni rad. zatim određuje ispitivača pod čijim će se nadzorom izrađivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada. 4. ispunjavaju i dalje uslove za vršenje tih poslova i ne preba ponovo da polažu stručni ispit. izvod iz matične knjige rođenih (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis izvoda). kontrola tehničke dokumentacije i dr.Kneza Miloša br. 5.) sa stečenom školskom spremom u vreme podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita 4. za rad u državnim organima i dr. za rad u pedagoškoj struci. sa opširnijim projektnim zadatkom. kao obrazloženjem odnosno opisom predmeta teme.PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi kandidat. 11000 Beograd. . Licima koja su položila stručni ispit prema drugim propisima (napr.) priznaje se opšti deo ispita a polažu samo poseban deo stručnog ispita koji odgovara stepenu stručne spreme. Lica koja su položila stručni ispit kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata. višu i srednju školsku spremu mašinske struke. Pravo na polaganje stručnog ispita stiče se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata navedeni u prethodnom stavu). 3. Za ostale poslove poput konstruisanja.

Projektnim zadatkom koji se prilaže uz predlog teme treba da budu definisane tehničkotehnološke i eksploatacione karakteristike objekta.Pismeni deo ispita: . projekte složenih postrojenja. ispiti se prijavljuju do 1 marta.NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Troškove polaganja stručnog ispita. zaštita od požara. karakteristikama opreme. izradu mašinsko-tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnološka rešenja za te objekte i sl. projekte rekonstrukcija takvih objekata. 8. Za srednju stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata. Poseban deo stručnog ispita obuhvata: 1. Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu. opreme i instalacija program proizvodnje po asortimanu i planiranim godišnjim količinama za krajnju fazu) kao i posebni uslovi koji su od značaja za funkciju objekta (zaštita na radu. projekte unutrašnjih instalacijai uređaja i sl. Obaveštenje o visini troškova polaganja stručnog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit.3 i 4 sadrže primere projektnih zadataka. snosi lice koje polaže stručni ispit ili preduzeće odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen. uređaja i instalacija.posebnog dela. zaštita životne sredine i sl.2. uređaja i instalacija kao i mašinsko-tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte. ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra. ispiti se prijavljuju do 15 novembra. Prilozi 1. kapacitetima i sl. broj 18/2004 i 47/2006) i sastoji se od: .). o gabaritima objekta ili opreme.STRUČNI ISPIT Stručni ispit se polaže na način propisan Pravilnikom o uslovima. Radi lakšeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr. 7. ispit se polaže krajem februara ili početkom marta Junski rok.opšteg dela . ispit se polaže polovinom juna. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja (″Službeni glasnik RS″. vrsti materija koje učestvuju u tehnološkim procesima. ispiti se prijavljuju do 1 septembra.ISPITNI ROKOVI Ispiti se održavaju tri puta godišnje. Naknadu za polaganje određuje Ministarstvo za infrastrukturu. kao i troškove polaganja popravnog ispita. manje složenih postrojenja. Novembarski rok.6. uoči svakog ispitnog roka. Za višu stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje manje složenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte.IZBOR TEME ZA PISMENI STRUČNI RAD Za visoku školsku spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata ili složenih rekonstrukcija.Ispitni rokovi su sledeći: Februarski rok. 9. po pravilu 15 dana pre polaganja. Prilikom predaje pismenog stručnog rada kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita.

2. radni odnos za obavljenje poslova van prostorija poslodavca. odsustvo radi nege deteta. naknada zarade. O oslobađanju od polaganja opšteg dela stručnog ispita odlučuje komisija na zahtev kandidata Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo: 1. grad Beograd). uvećana zarada. odbor za pregovore. stupanje na rad. Opšti deo i usmeni deo ispita polažu se istog dana. noćni rad). kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora. zarada. odmor u toku dnevnog rada. ekonomsko i socijalno uređenje. posebni oblici rada i radna knjižica (privremeni i povremeni poslovi. dnevni i nedeljni odmor.proveru poznavanja zakona.plaćeno odsustvo.osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije. nezakoniti otkaz. vrste kolektivnih ugovora. višak zaposlenih. republički organi (Narodna skupština. postupak u slučaju otkaza.izradu pismenog stručnog rada. naknada zarade i ostala primanja (zarada. učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora prema vrsti kolektivnog ugovora. ugovor o delu. sudovi i javna tužilaštva). naknada troškova i druga primanja. minimalna zarada. raspored radnog vremena.Radni odnosi: Osnovna prava. arbitraža. neplaćeno odsustvo. 2. Predsednik Republike. zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa. pripravnici). zaštita zarade i naknade zarade). ustavnost i zakonitost. otkaz od strane poslodavca. mirovanje radnog odnosa). preraspodela radnog vremena. normativa. zabrana otkaza. opština. radni odnos na određeno vreme.. prestanak radnog odnosa nezavisno od volje poslodavca i zaposlenog. samozapošljavanje). probni rad. odmori i odsustva (odmori zaposlenih. zaštita zaposlenih (opšta zaštita.Društveno i ekonomsko uređenje: Republika Srbija . Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su stručni ispit položili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadržinskom smislu odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci. porodiljsko odsustvo. donošenje i promena Ustava RS. zaštita materinstva. tehničkih propisa. postupak i ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog . obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zabrana diskriminacije. otkaz od strane zaposlenog. udaljenje zaposlenog sa rada. odnosno glavnog projekta. godišnji odmor. ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (ovlašćenje za odlučivanje o pravima i obavezama. radni odnos sa nepunim radnim vremenom. odsustvo uz naknadu. zaštita invalida.OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA Opšti deo ispita polaže se usmeno. propisa iz oblasti iz 10. savet i sindikat zaposlenih. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe. prekovremeni rad. sudska zaštita. naknada štete. radno vreme (puno radno vreme. slobode prava i dužnosti čoveka i građanina po Ustavu RS. radni odnos za obavljanje poslova sa poveđanim rizikom. nepuno radno vreme. skraćeno radno vreme. Vlada Republike Srbije. prava i dužnosti Republike Srbije. teritorijalna organizacija Republike Srbije (Autonomna pokrajina Vojvodina. obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). pravo na otpremninu i druga prava po prestanku radnog odnosa). standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit. radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem. . rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa). ugovor o radu. prestanak radnog odnosa (slučajevi prestanka radnog odnosa. Autonomna pokarjina Kosovo i Metohija). zabrana diskriminacije. posebna zaštita žena i omladine.Usmeni deo ispita: -odbranu stručnog rada.

stranačka sposobnost. broj rešenja. pouka o pravnom leku. 2 Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (″Službeni list Srbije i Crne Gore″. izvršno. žalba. dostavljanje (posredno i obavezno lično dostavljanje. datum donošenja. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. veštaci i tumači. načelo ekonomičnosti postupka. svedoci. rešenje u upravnom postupku. nadležnost u upravnom postupku. izmene zahteva. uviđaj. načelo istine. 3 Zakon o radu ( Službeni glasnik Republike Srbije. obustava izvršenja. dokazivanje u upravnom postupku (isprave. 3.stvarna nadležnost. potpis službenog lica i pečat organa). načelo ocene dokaza. primena kolektivnih ugovora. broj 24/2005. načelo pružanja pomoći stranci. po službenoj dužnosti. Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita: 1 Ustav Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike Srbije. izvršenje putem prinude. odlaganje izvršenja. troškovi upravnog postupka.državni organi kada u upravnim stvarima rešavaju o pravima. izjava stranke. 11. broj 79/2006). važnje i otkaz kolektivnog ugovora. poravnanje).ugovora. rokovi( rokovi određeni zakonom i rokovi koje određuje službeno lice). 4 Zakon o opštem upravnom postupku ( Službeni list SRJ. stranka u upravnom postupku. dejstvo žalbe. pravnog lica ili druge stranke. rešavanje žalbe od strane drugostepenog organa). inspekcijski nadzor nad priomenom Zakona o radu. PISMENI DEO ISPITA 11. zastupanje stranke (zakonski zastupnik. načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu). pravnog lica ili druge stranke i preduzeća i druge organizacije kada u vršenju javnih ovlašćenja.1. obrazloženje. 61/2005). zajednički predstavnik. privremeni zastupnik .1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni stručni rad . oslobađanje od obaveze plaćanja troškova. načelo pravosnažnosti rešenja. rešavanje sporova. odustajanje od zahteva.Upravni postupak Dužnost postupanja po zakonu. dispozitiv.projekat mora da bude urađen samostalno. registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora). izvršenje rešenja (postupak izvršenja. osnovna načela upravnog postupka . obaveze i odgovornosti zaposlenih.1. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. Stručni rad se radi pod nadzorom ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga određuje predsednik ispitne komisije . Stručni rad treba da bude urađen u obliku projekta odnosno kao: . broj 6/2003). administrativno izvršenje.POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA 11. načelo efikasnosti. uverenje kao poseban vid isprave. postupak po žalbi (rad prvostepenog organa po žalbi. pokretanje upravnog postupka (po zahtevu stranke. koja su ima poverena zakonom. broj 33/97 i 31/2001). izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak o obezbeđenju). rešavaju o pravima. procesna sposobnost i stranačka legitimacija. posebni slučajevi dostavljanja). načelo samostalnosti u rešavanju. mesna nadležnost. drugih propisa o radnim odnosima. načelo zaštite interesa građana i zaštite javnog interesa. spajanje stvari u jedan postupak. obezbeđenje dokaza). upotreba jezika i pisma u postupku. načelo saslušanja stranke.oblik (pismena forma) i sastavni delovi rešenja (uvod. opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava. rok za izdavanje rešenja. konačno i pravosnažno rešenje.načelo zakonitosti. punomoćnik).

dizalica. dispoziciju opreme u objektu. transportnih uređaja. industrijske energane i sl. prečišćavanje dimnih gasova. cevovodi. 12 projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice.2. 6 tehničke uslove za izvođenje radova. Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definiše njihov kapacitet. B. nosivost. A) Stručni rad urađen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane.glavni mašinsko. oprema za regulaciju i dr. Kod transportnih uređaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd. 3. na primer. razmenjivači.). kanali. hemijsku pripremu vode. prehrambenoj industriji. postrojenja u hemijskoj. postrojenja za preradu nemetala i sl. opreme za transport fluida i sl.). ventilatori. izgled i . grejna tela. ili termotehničkih instalacija (grejanje. (vidi Prilog 1. gasnih instalacija.montažni projekat. 11 grafičku dokumentaciju. 7 sve potrebne proračune. 8 predmer i predračun. ventilacije i klimatizacije proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe. 9 prilog o primenjenim merama zaštite na radu 10 spisak korišćene literature i propisa. (vidi Prilog 5) 2 izjavu o samostalnoj izradi rada 3 detaljan projektni zadatak. termoelektrane.glavni mašinski projekat. karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede.). Za instalacije grejanja. 2. farmaceutskoj. klimatizacija. radi projekat toplane proračunava se potrebni kapacitet toplane. 5 opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. Ako se. sklopne crteže (kod dizalica i transportnih uređaja) i druge crteže koji definišu funkciju. Napomene: 1. šeme. ventilacija. otprašivanje i sl. Proračunima se određuje visina dimnjaka kao i čvrstoća nestandardne opreme. poljoprivredi. Grafička dokumentacija treba da sadrži situacioni plan.glavni mašinsko -tehnološki projekat ili C. a zatim se vrši dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva. obim. treba da ima sledeća delove: 1 naslovnu stranu sa sadržajem.3.A.4 ) 4 tehnički opis i obrazloženje. metalurgiji i dr. čvrstoća i sl.

063/96 .(vidi Prilog 6) Drugi crtež mora biti šema postrojenja ili instalacija.Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteži. Vrste šema.063 u literaturi [14] a ostali standardi u literaturi [24]).011/93 . SRPS A.- konstrukciju objekta. Crteži u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadržaju stručnog rada. spoljne instalacije (toplovodi. položaju elektro ormana. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteži. snazi motora.Grafički simboli za tehničko crtanje.E4.E7. Grafički simboli. broju obrtaja. 2.y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti.023/98 . Uputstva za crtanje.Rashladna postrojenja. objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteža.Šeme procesnih postrojenja. šema veza ili tehnološka šema a obavezno mora biti izrađena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M.022/98 . trasi kablova ili regala. 4. instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehničko tehnoloških potrošača. podacima o fizičkim veličinama vibracija. rasponima i rasporedu ankera itd.) moraju biti označene u koordinatnom sistemu (x.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. sklopova ili mašina. ose stubova i sl. (vidi Prilog 7) Poslednji crteži treba da budu izrađeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje građevinskog objekta.E4.Šeme procesnih postrojenja.E7. Karakteristike objekta (ose objekta.) treba da ima sledeća delove: 1. elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata. građevinska podloga treba da sadrži podatke o masi. .Šeme procesnih postrojenja. SRPS M. Na crtežima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija. unutrašnje površine zidova. B) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti metaloprerađivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova.Deo 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteži.). SRPS M. tehnički opis i obrazloženje usvojene koncepcije.Uprošćeno prikazivanje cevovoda.021/98 . mašina i sl. Prvi crtež mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl. pogoni za remont vozila.E7. susedni objekti.E4. Crteži moraju biti izrađeni u skladu sa standardima.Šeme rashladnih postrojenja. Svaki crtež mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata.011 i 012 dati su u literaturi [8] . naslovnu strana sa sadržajem.024/98 – Šeme procesnih postrojenja. opštem i lokalnom osvetljenju i sl. izjavu o samostalnoj izradi rada 3. Oznake. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4).Deo 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cevovoda (Standardi SRPS M. SRPS A.012/93 . saobraćajnice. šeme rashladnih postrojenja. naprimer. SRPS M. dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu.A0.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafiranao). Tako.A0. Vrste šema. Cevovodi. gasovodi i sl. Na crtežima treba dati potrebne napomene. Grafički simboli.E4.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. SRPS M. SRPS M.

proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. kotlarnice. rezervoari. 4. 7. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. predmer i predračun. poljoprivrednim. proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta. atestima i sl. mašinsko montažnog projekta. atestima i sl. specijalizacijama. treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . licencama. metalurškimobjektima (toplane. pribora. 2. projekta električnih instalacija jake i slabe struje. Napomene: 1. opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa. grafičku dokumenatacija. termoelektrane. 3.) . elektroenergetski i elektroinstalaterski. termin plan izvođenja radova. 6. 13. zaštite životne sredine i zaštite od požara koji treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. 17. . 15. mašinski. 6.. specifikaciju potrebne tehnološke opreme. opšte uslove za ugovaranje i izvođenje radova. naslovnu strana sa sadržajem. 16. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi. opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. detaljan projektni zadatak. zaštite od požara. proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka odeljenja i skladišta. uređaja i instalacija u industrijskim. izjavu o samostalnoj izradi rada. 4. 5. proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži 10.5. 7. tehničke uslove za izvođenje radova. alata i sl. 9. tehnički opis postupka i plan izvođenja montažnih radova. velike dizalice i dr. poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija 10. prilog o primenjenim merama zaštite na radu 18.) 2. proračune potrebne eneregije. 8. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrži i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim karakteritstikama. C) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŽNOG PROJEKTAmašinskih postrojenja. fluida i sl. 12. treba da ima sledeća delove: 1. licencama. spisak korišćene literature i propisa 19. izbor osnovne i pomoćne opreme za izvođenje radova sa navedenim karakteristikama. projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu. 8. 14.građevinski. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadrže spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko. 11. opis i prikaz tehnoloških operacija. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu. 9. 3. plan organizacije gradilišta. nosećih čeličnih konstrukcija industrijskih. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograđevinskog projekta. specijalizacijama. montažni i dr. 5.

11.1.11. 15. postupak sa otpadnim i opasnim materijama.1. Uz pismeni stručni rad kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita.kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit.1. normativa.4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad. 11. 3. tehničke uslove za izvođenje radova. transportu i montiranju delova postrojenja.2. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . Beograd. Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opšti deo. i to u pogledu nosivosti a kod specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće. 11000 Beograd. Rad se može poslati i poštom. kandidat može do određenog datuma dostaviti dopunu.Kneza Miloša br. spisak korišćene literature i propisa. 11. 13. opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled. vitla i sl.Rok za dostavljanje stručnog rada određen je u rešenju o određivanju teme.2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka preduzeća i druge organizacije tako da budu jasni i čitljivi. Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži treba da obuhvate skele koje se koriste za montažu. -proveru poznavanja zakona tehničkih propisa. 14. elaborat o zaštitnim merama pri izvođenju radova. Ne mogu se koristiti fotokopije crteža i drugih listova iz originalnih projekata. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: -odbranu stručnog rada. 12. grede. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno dopuniti. predmer i predračun. 16. O pozitivnoj oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita. Rad mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici. Napomene: 1.1 ODBRANA STRUČNOG RADA propisa iz oblasti iz . Za obradu teksta i crteža mogu se koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crteže. U dogovoru sa ispitivačem.3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. kandidat može ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku. U tom slučaju komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen. 2. odbrana stručnog rada i poznavanje propisa). kao i o razlozima zbog kojih se rad ne može prihvatiti. grafičku dokumenataciju. 11. Tehnički opis postupka montaže treba da obuhvati sve radnje pri istovaru. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit 11.7a. koturače. ul. podupirače.2.

• građenje objekta (pripremni radovi. uslovi za lica koja vrše kontrolu. provetravanje skloništa. zaštita na radu. tehničkih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog rada. izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. stabilne uređaje za gašenje požara i dr. TEHNIČKIH I NORMATIVA. poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvođenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu. funkcije. uslovi za lica koja rukovode građenjem objekta odnosno izvođenjem radova. • odobrenje za izgradnju ( nadležnost za izdavanje odobrenja. postrojenja i opreme. dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja.2. instalacija. • upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta. Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i : • • • • poznavanje propisa kojima se utvrđuju osnovni uslovi za projektovanje i građenje objekata.2. probni rad.3. 11. uslovi za preduzeća koja izrađuju tehničku dokumentaciju. liftove. sa obrazloženjem predloženih rešenja sa aspekta savremenih tehničkih. kontrola dokumentacije izrađene u drugim zemljama). podobnost objekta za upotrebu) • inspekcijski nadzor. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA . uslovi za lica koja vrše stručni nadzor. zaštite na radu i zaštite od požara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog rada Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa. POZNAVANJE ZAKONA. uređaja. građevinski dnevnik. standarda. stručni nadzor i njegov sadržaj. uslovi za pravna lica koja se bave građenjem objekata. idejnog. uslovi za lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju). izgradnja objekata i izvođenje radova po prijavi. 11. uslova za zaštitu životne sredine.obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova.2. poznavanje propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere zaštite objekata.Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloženje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih rešenja. Osim toga. zaštitu od korozije. tehnoloških i drugih naučnih dostignuća u oblasti iz koje je izrađen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja. knjiga inspekcije. • kontrola tehničke dokumentacije (sadržaj stručne kontrole revizione komisije. čuvanje tehničke dokumentacije). postrojenja i opreme i to: zaštita od požara i eksplozija i drugih štetnih dejstava. • izrada tehničke dokumentacije (namena i sadržaj generalnog. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. uređaja. STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŽE STRUČNI ISPIT Ovaj deo ispita polaže se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo suština odredbi. konstrukcija i dr.Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja: • prethodni radovi. prijava početka izvođenja radova. poznavanje i primenu standarda. zaštita životne sredine itd. sadržaj tehničke kontrole. glavnog i izvođačkog projekata i projekta izvedenog objekta. zaštita od elementarnih nepogoda. daje se stručno mišljenje o načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije.

Pravilnik o sadržini.105/2003) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( Službeni glasnik RS. sledi spisak najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda grupisanih po oblastima. br. postupku i sadržini podataka za utvrđivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo. načinu izrade. br.31/92). načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana. odnosno autonomna pokarjina. br. br.60/2003).2. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit.105/2003) Pravilnik o projektu izvedenog objekta.1 IZGRADNJA OBJEKATA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Zakon o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik RS. izvođača radova i odgovornog planera ( Službeni glasnik RS. tehničkih propisa. br. overavanja. kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ( Službeni glasnik RS. 11. potpisivanja. br. br. Pravilnik o načinu. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja ( Službeni glasnik RS. br. br.114/2004). Propise i tehničke normative koji budu objavljeni. Pravilnik o uslovima.111/2003). Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva odnosno autonomna pokrajina( Službeni glasnik RS.47/2003 i 34 /2006). br. br. .75/2003). programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu ( Službeni glasnik RS.18/2004 i 47/2006) Pravilnik o uslovima. građevinskog i geodetskog inspektora ( Službeni glasnik RS. dostavljanja. izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove brošure kandidati takođe treba da poznaju. br.3. Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog. projektanta. Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ( Službeni glasnik RS. odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za obejkte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole ( Službeni glasnik RS.59/2006). Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik SRS. normativa. br.18/92). br. umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu ( Službeni glasnik RS.U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona. br.105/2003). kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ( Službeni glasnik RS.12/2004) Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan.60/2003). odnosno gradska uprava ( Službeni glasnik RS.121/2003 i 47/2006).80/2005). br. Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu. Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini.116/2004 i 69/2006). obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata ( Službeni glasnik RS. uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje opštinska. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika ( Službeni glasnik RS. br. br. arhiviranja. Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate.79/2006) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ( Službeni glasnik RS.75/2003). Pravilnik o sadržini. br.

E6. kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Službeni glasnik RS. 204. g) Standardi SRPS M. Pravilnik o postupku javnog uvida.J5. br.54/92. d) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ( Službeni glasnik SRS.38/89). br. prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS.29/87) e) Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ( . br.55/83).2.69/2005) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. opasnih materija.J5.7/99). 11. 100.18/77). br. 11.5/2002).2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. 102. oruđa za rad.4 ZAŠTITA NA RADU .( Službeni list SRJ. metodama merenja imisije. 103.7/99). c) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. 104. načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ( Službeni glasnik RS. 19/2006). 30/99. 201. br. br. 11. 012 i dr. b) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine.135/2004) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. br. instalacija i sredstava i oreme lične zaštite( Službeni glasnik RS. br.( Službeni list SRJ.( Službeni list SRJ.2.t) Posebne uzanse o građenju ( Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu(SRPS U. 106. 011.3 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik RS.3. c) Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije.530 ). 105. pregleda i ispitivanja oruđa za rad. 101/2005). 108. br.206.J5. br. sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ( Službeni glasnik RS. br.3.60/97). 35/97). br.30/97.520 i JUS U. br.OPŠTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Službeni glasnik RS. br. br.69/87). br. f) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ( Službeni list SCG. d) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ( Službeni list SFRJ. 107.200. instalacija i radne sredine. 110. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. opasnih materija. br. 205. 202.135/2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS.135/2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( Službeni glasnik RS.600).69/2005) Pravilnik o graničnim vrednostima. Pravilnik o graničnim vrednostima emisije. e) Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Službeni list SFRJ. br. 207 i SCS M.54/2005).J5.510). br. br.135/2004). E7.69/2005).2.3.7/98). br. 101. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenja emisije i imisije ( Službeni glasnik RS. 203.

br. br. d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Službeni glasnik SRS. br.76/90).39/88). br.18/91).25/80.Službeni list SFRJ. d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ.3. b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Službeni glasnik SRS. i) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Službeni list SRJ. g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Službeni list SFRJ.36/79).5 ZAŠTITA NA RADU . 21/92). br. br. br. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane. g) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Službeni list SFRJ. br. g) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ( Službeni list SFRJ.9/86). 9/86.25/87).16/83). br. br.53/97) 11.2. br.13/92). br.6/92). e) Pravilnik o higijenskim i tehničkim merama pri radu u grafičkim preduzećima ( Službeni list FNRJ. br.PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ( Službeni glasnik SRS. tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ( Službeni list SFRJ. 19/85). br. j) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode (Službeni list SFRJ.6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Službeni list SFRJ. br.ruda obojenih metala ( Službeni list SFRJ.56/47) f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina . 21/94.52/90). br.25/86). c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( Službeni glasnik SRS.39/90).13/92). br. . br.14/79 i 11/80) h) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala (Službeni list SFRJ. br.51/88).2.2/83). e) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. br. 6/67.3. h) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik 74/90). c) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. f) Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ( Službeni list SFRJ. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. br. 56/95 i 1 /2003). 27/69) h) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik RS. 11.

e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda.5/83. 67/93. 33/92).2. 29/97). m) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje. b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. 18/82. održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. 20/92. b) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. br. 26/85).8 ZAPALJIVE TEčNOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. l) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Službeni list grada Beograda. c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ( Službeni list SFRJ. br. k) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. pogon i održavanje gasnih kotlarnica ( Službeni list SFRJ. načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja. g) Odluka o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih ugljovodinika gasovodima. h) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. br. br. br. br.20/92) k) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Službeni list SRJ. naftovodima ili produktovodima za međunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Službeni list SRJ. 45/85.3. 53/93. 19/77. d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. 10/90. 26/85). 11. 23/71).48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). br. br. br. br. 20/71. br. j) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. 20/92). 52/90) n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ( Službeni list SFRJ.22/98).22/98). 14/77. c) Pravilnik o uslovima. br. d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i . br. 84/2004).7 ZAPALJIVI GASOVI j) a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. br. f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda. 6/88). br. 15/83. naftovoda ili produktovoda ( Službeni list SRJ. građenje. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ.3. 26/71). br. 26/83. 93/2005). br.22/98). br.24/71. 29/97).5/99).2.Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode (Službeni list SRJ. 11. 93/2005). naftovoda i produktovoda ( Službeni list SRJ.

br. Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ( Službeni list SFRJ. 65/91). br. 60/86). h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tečnosti ( Službeni list SFRJ.31/2005) m) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Službeni list SFRJ. b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni glasnik SRS. g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom ( Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija( Službeni list SFRJ. 44/77. f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 45/83). 45/67) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Službeni list SRJ. c) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. br. 27/71). 37/88. 49/86) d) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ( Službeni list SFRJ. br. sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (Službeni list SFRJ. 55/87). br. 18/89. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ. 16/86. br.9 ZAŠTITA OD POŽARA a) Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik SRS. 24/87). 22/92. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi ( Službeni list SRJ. 83/94) . e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. 57/85). 74/90). Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ( Službeni list SFRJ.10 TRANSPORTNI UREĐAJI a) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. 31/89). 67/93. 53/93. br. br. br. 48/94 i 101/05). br. br. br.3. 45/85. 7/84). 48/94 i 101/05). br. 19/86. 11.e) f) g) h) pretakanju goriva ( Službeni list SFRJ. br. 23/67) 11. br. Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i predmeta od drugog materijala ( Službeni list SFRJ. br. 50/79). br. 58/99) l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list SCG. j) Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja ( Službeni glasnik SRS. 51/2004). i) Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ( Službeni list SFRJ.2. 28/89. e) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ( Službeni list SFRJ. 53/93. 62/73).2.3. br. br. 44/83. br. 67/93. k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom ( Službeni list SRJ. 44/83. 14/96). br. 35/80). br.

c) Grana M .13 OPšTI PROPISI a) b) c) d) Zakon o standardizaciji ( Službeni list SCG.48/94). 53/93. 41/64). br.Metalurgija i tehnologija prerade metala . 61/86). Zakon o metrologiji ( Službeni list SCG. 44/2005).K. 15/83.19/59).11. c) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije ( Službeni list SFRJ. 29/70) e) Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. d) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. br.P.12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ.E7 11.Mašinogradnja i metalska industrija . br. . 74/90). 32/70) g) Standardi iz grupe SRPS U. 41/64).2. 44/2005). br.A .E e) Grana Z . br.311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. br. broj 27/2007) 11. M. U. b) Grana C . d) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. b) Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem ( Službeni list SFRJ. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ( Službeni list SCG.Osnovni i opšti standardi . 11. f) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije( Službeni list SFRJ.5/83.3.Glavne grupe U.C .2.C i Z. br.J.3. 44/2005). M.Z d) Grana U -Građevinarstvo .Glavne grupe A.B . 41/93). M.E . e) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS. M.14 SRPSKI STANDARDI a) Grana A .2.Glavne grupe Z. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ.B . br.2. 44/2005). 67/93. (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). b) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ( Službeni list SRJ. br. 45/85. br. M.A i A. Zakon o akreditaciji ( Službeni list SCG.Glavna grupa C.Glavne grupe. 84/2004). br.3. br. br. br.

Na seminaru. smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da može da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku. N. M. 2003. A. Beograd. Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio sprečen da pristupi započetom polaganju ispita (napr.). Ocenom nije položio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela. Obaveštenje o vremenu održavanja i sadržaju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odlučiti o prisustvovanje seminaru. Đokić. Beograd.. zaštita životne sredine i sl. Vukotić: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za . 16. 2003 . 14.12. Z.Petrović: Procena usluga u izgradnji objekata. SMEITS. odbrana rada i poznavanje propisa). B.Stajić.7a/II. Beograd.PRIPREMNI SEMINAR U cilju pružanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polažu stručni ispit. Beograd. SMEITS. Mitrović-Žitko. zaštita na radu. 1999. kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu.Kneza Miloša br..POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predm. Živković. Mali termotehnički priručnik. kandidati se upoznaju sa načinom izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita.ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita. LITERATURA 1) 2) 3) 4) Isailović. to iz tehničkih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o položenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o položenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u knjigu evidencije.eta posebnog dela može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku. Kako uverenje potpisuje Ministar za infrastrukturu. zaštita od požara.Bogner : Tehnički propisi o posudama pod pritiskom. Seminar se održava u prostorijama Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. ul. Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar.. Bogner. U sažetom obimu kandidatima se izlaže materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata (standardizacija merne jedinice i merila. M. SMEITS. M. S. Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom položio ili nije položio. 15. 13. M.OCENJIVANJE Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (stručni rad. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije položio. Komisija obaveštava kandidata da li je njegov zahtev usvojen. stručni rad je ocenjen pozitivno a ne može da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledeći ispitni rok.UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o položenom stručnom ispitu.

yu) . 32 i 33 mogu se naručiti od izdavača ETA.: Priručnik za merenje protoka fluida.M.: Termomehanički naponi cevovoda i posuda. SITS-SMEITS. Beograd 2004. hlađenju i klimatizaciji. Beograd. Beograd 2006. SMEITS.. 2005. M.19. Stanojević. Beograd.co. M. SMEITS. Maneski. Milana Rakića 4 (www. Interklima. Bogner. M.T.18. 2006. 2002. 2004..Mrđanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije. M. M. Bogner. 2002. 2004. M. Živković.: Dobošasti razmenjivači toplote. M. A. Beograd. Šprenger.: Principi projektovanja gasnih instalacija. 2007. Bogner.Bogner: Tehnika sušenja. M. 2002.7a (2 sprat) soba 29.10.SMEITS. Beograd 2005.yu. E-mail:info@eta-beograd. Beograd.Stajić : Tehnika hlađenja. SMEITS. Beograd. hlađenju i klimatizaciji. . Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 15. M.2.ETA.: O vodama. **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada. 2007. ETA.D.3. : Termotehničar. B.. M. 29.Milinković : Razvod vazduha u sistemima klimatizacije. L. Beograd. Isailović.co... 25. Isailović. Interklimagrafika. ETA.: Propan i butan. 2006 Šamšalović D. Bogner.. hlađenju i klimatizaciji. 17. M. ETA. B. 2002.13. Reknagel. 7. 2007.. Knjige pod rednim brojem 5. Bogner. Beograd. 1993. Šamšalović. tel.Petrović: Posude pod pritiskom. Beograd.M. Isailović. 16. Milenković.4. ETA.. M. preko telefona/faksa 011/2423-974. Petrović.teorija .: Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija.: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti.E. Email:smeits@eunet. Vrnjačka Banja-SMEITS. M. 6. Ivanović.Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06. Bogner. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.. : Zavarivanje. M. 2003. M. SMEITS. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 2004. Bogner. tom 1 i 2.. 27. M..eta-beograd. SMEITS. Bogner. M. M. SMEITS. M. 30 i 31] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul. M. treće. 2002 Isailović. Todorović. Beograd 2006. 2000. Beograd. 2003.. Beograd. dopunjeno i prošireno izdanje. M. V.. SMEITS. Beograd. SMEITS. Beograd. Vrnjačka banja.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema. šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd 2005.011/3230 041.5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) radnike tehničkih struka. R. Bogner. konstruisanje i proračuni. 2007. Zekonja. P. Topić R. 26. 24. Beograd. B. SMEITS. Beograd. Z. Ugljendioksid. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. ETA. Beograd. M. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi. 2005. Todorović. ETA. ETA.. 23.Isailović : Tehnički propisi u grejanju.2007 Bode.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju. ETA.. Livo. M. Beograd 2006.. Prevod DIN 4701 sa komentarima. Bogner. Rikalović. Stanojević. Bogner. i dr. 12. ETA. Isailović : Prirodni gas. M.: Priručnik za izradu projektne dokumentacije..: Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju. Beograd 2005. II izdanje.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja. M. Beograd. Šramek.Kneza Miloša br. Beograd. S. 14. Beograd 2007. SMETS. Bogner. Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije(SMEITS) [1.11.: Propisi o planiranji i izgradnji. 1985. Bogner.M. SMEITS.8. Vučetić. M. Beograd. 28. Bogner.M. Bogner : Stanadardizacija: Jugoslovenski standardi za opšte mašinstvo.: Klimatizacija. Bogner... ETA.yu. faks 011/3231 372.. i dr.

Na radijatorskim priključcima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke. četiri sprata i potkrovlja. Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu.225.B5. a stanovi su u ostalom delu objekta. Objekat je površine 2280 m i sastoji se od suterena. vetrovito područje).221 i SRPS C. Objekat je sa izraženom orijentacijom istok-zapad. Horizontalnu cevnu mrežu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja. Magacini i tehničke prostorije nalaze se u suterenu. Spoljna projektna temperatura za 0 zimski period u Zrenjaninu je -18 S (klimatska zona II. Temperaturski režim radijatorskog grejanja je 90/70 S. Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta.PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja 2 Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti šavne i bešavne čelične cevi oblika i mera po SRPS C.Međuspratna visina je 3 m. Održavanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. Dopunjavanje instalacije vršiti omekšanom vodom. Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu instalacija. Predvideti indirektno priključenje objekta na vrelovodnu mrežu pomoću razmenjivača toplote. Predvideti odvojene cevne mreže za stambeni i poslovni deo objekta. U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predviđeni ovim projektom moraju imati odgovarajuće ateste i certifikate. INVESTITOR . Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske 0 vrelovodne mreže temprature vode 130/70 S i pritiska 8 bar. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta.B5. Kao grejna tela predvideti čelične radijatore ″Termik″. što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-građevinskog projekta. prizemlja. Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta. U pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se 0 predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. Odvođenje vazduha iz instalacije predvideti na najvišoj etaži objekta. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda. Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera.

6. U restoranu predvideti 100% svež vazduh. f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledeće prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom. Sve kanale svežeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termičkom izolacijom sa parnom branom. -disko-klub.Predviđenim sistemom klimatizacije obezbediti uštedu energije. Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima. Spoljašnji priojektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je 0 objekat su: leto: t=30 S. 0 zima: t= . Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema osećaja promaje. fmax = 60%. Količinu svežeg vazduha odrediti na bazi obroka svežeg vazduha po čoveku. Na mestima prolaza kanala kroz protivpožarne zidove i međuspratne konstrukcije predvideti protivpožarne klapne. fmax = 30%. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka. Predviđeno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzaštite 0. voditi računa o zahtevima iz propisa o zaštiti životne sredine. Način izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se spreči širenje mirisa prema sobama za spavanje.Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera.21 S. višenamenska sala. Pri određivanju vrste rashladnog medija. zima: 0 0 t= 20 ± 2 S. na 680 m nadmorske visine. disko klub i sobe za spavanje. -sala za sastanke za 50 ljudi. Unutrašnjni projektni uslovi su: leto: t=26 ± 2 S. Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama. Za potrebe grejača u sastavu klima-komora na raspolaganju je 0 topla voda temperature 70/90 S. -restoran za 100 ljudi.Za potrebe hlađenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlađenimvazduhom. sala za sastanke. kapaciteta 150 kW. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sastavu arhitektonskograđevinskog projekta. upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku. f=32%. Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. Projektom predvideti zaštitu instalacije hladne vode od smrzavanja. kuhinja. nalaze se hol. U kuhinji obezbediti unutrašnju temperatiru od 28 S. U objektu. mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha. 0 višenamenska sala za 160 ljudi. Objekat ima tri etaže i nalazi se na otvorenom položju u vetrovitom području.PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini. Za kontrolu rada. Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta električnih instalacija. u području zaštićenih 2 prirodnih dobara. Za smeštaj opreme za klimatizaciju predvideti tehničku prostoriju. a u zavisnosti od namene prostorije. Agregat postaviti na postolje van objekta. restoran. ukupne površine 2960 m . Sistem klimatizacije odrditi tako da je moguć nezavisan rad svake od navedenih prostorija. INVESTITOR . pridržavati se važećih propisa i preporuka. Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvišoj tački objekta. Uzimanje svežeg vazduha odrediti tako da ne dođe do narušavanja fasade objekta. Grejanje objekta je predviđeno posebnim projektom.

04%.40%.PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9. INVESTITOR . zaštite od požara i zaštite životne sredine.99%. -održavanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici. N=0. -gorivo je mrki ugalj ″aleksinac″. posebno sa stanovišta zaštite na radu. -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode.3 MW sledećih parametara: -priprema 0 vrele vode (potis/povrat) 150/70 C.3 MW Projektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9. S=5. A=23. -za kotlarnicu se predviđa nov objekat. O=8. donja toplotna moć Nd=18268 kJ/kg.5%. sortiran na 15 do 30 mm.60%. sa skladištenjem goriva i skladištenjem šljake i pepela i prilazima za deponovanje.-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga. W=13. U toku izrade projekta pridržavati se tehnički propisa za ovu vrstu obajekata. N= 3.62%.85%. odnosno odvoženje. sledećeg elementranog sastava: S=44. -predvideti dvostruki limeni samostojeći dimnjak (u blizini kotlarnice nema većih zagađivača).

izuzev montaže.PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mašinsko – tehnološki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godišnjeg kapaciteta od 25. kom za 2012.5 časova dnevno – Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godišnjeg fonda radnih časova – Pri određivanju potrebne tehnološke opreme koristiti prvenstveno postojeću opremu. Napomena: termička obrada delova diferencijala će se obavljati u kooperaciji.000 15.000 5. ali ne i za visokoproduktivne i složene tehnološke operacije – Planirati nabavku vijčanih i zaptivnih elemenata i kotrljajuće ležajeve iz kooperacije – Iz kooperacije će se nabavljati i odlivci kućišta diferencijala – Skladištne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladištenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu. – Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) – Fond radnih časova je 7.000 komada godišnje u 2008. godini i to po sledećem asortimanu: za traktor tipa Traktor tipa A .1 Traktor tipa A .000 Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzeća na mestu posebno označenom u priloženom situacionom planu. god.000 3.000 komada godišnje u 2012. 15. godini i 35.3 br. U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protočne montaže diferencijala Skladište delova iz kooperacije Skladište alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa priručnim skladištem rezervnih delova Garderobe i sanitarne čvorove Administrativne i pomoćne prostorije. god. . Ostali uslovi: – Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene. komada za 2008. po priloženom spisku.2 Traktor tipa A .000 br. 12. koja će se obavljati u jednoj radnoj smeni.000 10.

000 traktora godišnje. moraju se definisati potrebe za tim materijama. nadzemnim i podzemnim instalacijama. a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima će se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje. orijentacijom i ružom vetrova. Toplotna i električna energija se obezbeđuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice. INVESTITOR . U krugu preduzeća postoje skladišta opasnih materija. Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema može naručiti od odgovarajućih proizvođača. Tehnološki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: -Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala -Ažurirani situacioni plan preduzeća sa ucrtanim svim građevinskim objektima. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''špona'') od rezanja metala. Pri tome voditi računa o najkraćim transportnim tokovima pri čemu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi. tj. Traženim projektom treba da bude omogućena racionalna proizvodnja diferencijala u traženom kvalitetu. -Izvod iz urbanističkog plana (ili akt o urbanističkim uslovima) -Lista raspoložive tehnološke opreme sa tehničko – tehnološkim karakteristikama i inventarskim brojevima. za koje treba izvršiti proveru kapaciteta. unutrašnjim i pristupnim saobraćajnicama.– – – – – – Sva proizvodna i pomoćna odelenja projektovati tako da zadovolje konačan program proizvodnje od 35. susednim objektima. ali se mora proveriti njihov kapacitet.

LOŽENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanović dipl.Izgled naslovne strane Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara SrbijeKomisija za mašinsku struku Pismeni rad za stručni ispit GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIĆENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar.PRILOG 5 .inž Beograd. NOVEMBAR 2007 .maš.

PRILOG 6 OF je koordinatni početak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF geografske širine i VF a zaokrenut je za 7 30 20´´ u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu. yA). C(xC. PRILOG 7 Izgled sastavnice na crtežima 0 ´ 0 0 . yB). yC). D(xD. Koordinate unutrašnjih temena predstavljenog objekta su A(xA. B(xB. yD).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->