NARODNE LIRSKE PJESME

IVE JAŠE Ive jaše kroz orašje: Ive li je, sunce li je? Konjik li je, vila li je? Uzda li je, zvijezda li je? Sedlo li je, srebro li je? (Narodna iz Like)
INTERPRETACIJA:  Kako si doživio/doživjela tu kratku narodnu pjesmu - kao priču o junaku ili kao sliku njegove izuzetne ljepote? Čime te je pjesma posebno oduševila: a) zgusnutim izrazom b) lijepim slikama c) kratkom formom? Objasni odgovor.  Je li ovu pjesmu stvorila narodna pjesnikinja ili pjesnik? Zašto to pretpostavljaš? Otkriva li narodni pjesnik pjesničkim slikama svoje osjećaje? Koji su to osjećaji? Možemo li ovu pjesmu nazvati narodnom ljubavnom pjesmom? Objasni!  Što je tema ove pjesme?  U kakvoj je slici pjesnik predočio Ivu: statičnoj (nepokretnoj) ili dinamičnoj (pokretnoj)? Koji nam stih otkriva tu sliku?  Narodni pjesnik gradio je svoju sliku i otkrivao neobičnu ljepotu mladog junaka: a) retoričkim pitanjima (pitanjima koja ne traže odgovor), b) nabrajanjem i c) uspoređivanjem. Sva su ta izražajna sredstva međusobno povezana. Kako? Pronađi ih u pjesmi i potvrdi njihovu povezanost.  Promotri redoslijed motiva - slika na početku pjesme (Ive, konjik, uzde, sedlo). Otkrij postupnosti i u završnom dijelu stihova. Zašto pjesnik u zamjenu kao zamjenu za riječ ljepota koristi baš te izraze? Koje vrijednosti one izražavaju po narodnom shvaćanju?  Narodni pjesnik temelji svoj izraz i na zvukovnoj izrazitosti (muzikalnosti) stihova. Utvrdi zvukovnu podudarnost unutar stihova (Ive li je - sunce li je?).  Kakvu pravilnost uočavaš u građi stiha? Kakvi su stihovi po broju slogova i gdje ime je cezura (pauza)? Pridonosi li brza izmjena slika ritmu pjesme?

NESRETNA DJEVOJKA Djevojka junaku prsten povraćala: "Naj ti prsten, momče, moj te rod nje ljubi, Ni otac, ni majka, ni brat, ni sestrica! Al' me nemoj, momče, na glas iznositi, Jer sam ja sirota nesretna djevojka: Ja bosiljak sijem, meni pelin niče. - Oj, pelen-pelenče, moje gorko cvijeće! Tobom će se moji svati nakititi, Kad me stanu tužnu do groba nositi!" INTERPRETACIJA:  Kojim je osjećajnim tonom prožeta ova lirska narodna pjesma?  Kojim epitetima djevojka najneposrednije odaje svoje osjećaje? Te epitete djevojka pridaje sama sebi ( u petom i devetom stihu) i cvijeću što ga njeguje, no njezino emocionalno stanje obilježeno je i jednom apozicijom u petom stihu. Pronađi primjere tih izražajnih sredstava i objasni njihovu ulogu.  Pomoću kojih motiva narodni pjesnik razrađuje temu o nesretnoj djevojci? To su motivi vraćanja prstena, odnosa obitelji prema voljenom mladiću, cvijeće što ga njeguje djevojka, motivi svatova i groba. Kakva je njihova međusobna povezanost?  Koje simbolično značenje pjesnik pridaje pelinu?  Promotri vrstu stiha i odredi stanku (cezuru) u stihu.

b) djevojčinu šutljivost. Vrhom bi se povila. To je najčešće zbog ritma.KOŠUTA I DJEVO JKA "Košutice. Da je znala naranča Da je čaša junačka. rosna ti si! Gdje si bila te si rosna?" "Ja sam bila u djevojke!" "Je li kakva ta djevojka?" "Iz lica joj sunce sjaše. stanke |. ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ || ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ ||| b) ponavljanje riječi i izraza c) rima d) aliteracija (ponavljanje glasova č i š) . c) njezin mio glas te lijepo govorenje? Objasni odgovor.  Koja su dva osnovna motiva? Ima li među njima sličnosti? Ispiši i ostale motive. Izbroji slogove i odredi vrstu stihova. dvije ruke do dva krila.  U kakvom je obliku pisana pjesma? Tko se u ovoj pjesmi obraća košuti? (Tko se zanima za djevojku?) Što mu ona odgovara?  Objasni metafore u ovoj pjesmi: što znači izraz da djevojci "iz lica sunce sije"? Što je slikom djevojke kojoj "iz grla sija mjesečina" izrazio pjesnik: a) bijeli djevojčin vrat poput mjesečine. kako nećeš da je mila?" INTERPRETACIJA:  O kome pjeva ova lirska pjesma? Koji je doživljaj izražen tom pjesmom? Uobliči temu pjesme. iz njedara zora sjajna. Jesi li doživio/doživjela proljetnu ili ljetnu zoru u vedrom danu? Kakva je to "zora sjajna"? Što nam otkriva slika "sjajne zore" koja sija iz djevojčinih njedara?  S čime je pjesnik usporedio djevojčine ruke? Koju njezinu osobinu otkriva ta slika?  Pjesma se odlikuje izrazitom ritmičnošću. JUNAKU Pade listak naranče Usred čaše junačke. a iz grla mjesečina. Pa bi čašu popila. Pronađi stihove u kojima je obrnut red riječi i stavi ih u gramatički (obični) red riječi. INTERPRETACIJA:  Kome je posvećena pjesma? Koji osjećaj izražava narodni pjesnik prema junaku? Po čemu prepoznajemo da se pjesnik divi junaku?  Promotri kako na ritam pjesme utječe: a) izmjena naglašenih i nenaglašenih slogova (naglašeni slog ̶ nenaglašeni ∪. Iza kojeg sloga je pauza u stihu (cezura)? Red riječi u stihovima odudara od gramatičkog reda riječi. |||): . ||.

.

grahorica. rane i dvor. Od svojega vjerenika. od dragana.magijski običaj prizivanja kiše za vrijeme suše  O čemu govori ova pjesma?  Izdvoji motive iz pjesme?  Kome se pjesnik obraća? Što se postiže upotrebom vokativa i upitnih i uskličnih rečenica?  Jesu li svi stihovi jednake duljine? . Zlatno klasje zrela žita. Istra. Margeta je još plahija. Zemljica nan puca. Zašto te epitete zovemo stalnima?  Obrati pozornost na vrstu stiha. Al djevojka Margetica Ima oko vatrenije Kojim gleda po tom svijetu: Iz oka joj lete strijele Usred srca junačkoga I zadaju ljute rane. Samo neće od Ivana. Plavetan je struk različja. Žustro bjega od momaka. dodola . U žitu je zlatno klasje. I glasnije djeva pjeva Nego ptica prepelica.mak.bježi  O čemu govori ova pjesma?  Koje osjećaje prema djevojci nam otkriva pjesnik? Što nam o tome govori odmilica Margetica ? Koje Margetine osjećaje upoznajemo?  S čim sve pjesnik uspoređuje Margetinu ljepotu? Izdvoji i poveži motive iz usporedbe djevojčinih osobina i prirode.cvjetovi različka. Pokažite se. plaho . Da nan rodi kruščića! (Lovran. oblačići! I donesite nam daždicu. U žitu je graor cvijeće Bijelo.MARGETA JE ŽITO ŽELA Margeta je žito žela. bjega . makac . Al je od nje još hitrija Hitra djeva Margetica. Od Ivana. Od koliko se slogova sastoji. kako ste se skrili? Sunce nas peče. U žitu je plaho zeče. Okom malim. Divlji makac rumen cvijetak. al' vatrenim Gleda miše po tom žitu.  Kako se Margeta odnosi prema momcima? Koji je momak iznimka?  Pronađite ponavljanja i njihov raspored. graor . U žitu je struk različja. (Babina Greda) različje . Ali lice Margetino Rumenije od rumenka. plavo i crveno. vrsta zeljaste biljeke. da se natopi zemljica. Pod b'jelim joj dvorom stoji I udara tamburicu. dodolska) dažd . Pjeva pjesmu žetvenicu. a koji na psihološke osobine?  Pronađi metaforu kojom pjesnik iskazuje kako Margetina ljepota djeluje na momke. Koji se od tih motiva odnose na fizičke. Ali oko Margetino Plavetnije od različja. srce. U žitu je prepelica. Oblaci. Što uočavate? Uloga ponavljanja je: a) da pjesnik lakše dočara minulo vrijeme b) da se pjesma lakše upamti kako bi se kasnije lakše prenosila usmenom predajom. U polju je hitri miše Iz jamice bulji okom. žito. Sunce nan lipo sviti. Po žitu je divlji makac.  Kojom slikom pjevaš izražava doživljaj ljubavne sreće i najavu svadbe?  Koliko je u pjesmi važan motiv žita i žetve? Što nam on govori o prostoru i vremenu u kojem je nastala pjesma?  Po čemu zaključujetet da je pjesma bila pratilja svakodnevnog života?  Pronađite epitete uz imenice klasje. Ivan njojzi žito veže I kad sija mjesečina. Od momaka pustolova.bojažljivo. gdje je cezura (stanka)? NEBO SE JE ZVEDRILO Nebo se je zvedrilo. Do jesen će svadba biti.kiša. Prepelica hitra ptica.

moj brate. Kad li mu je ranam bolje bilo. Ustaviše konje uza dvora. supruga kaduna . Kad kadiji b’jela knjiga dođe. I zdravo se povratili s njome. Pribilježi koji događaji čine uvod. Dva je sina u čelo ljubila. A to gleda junak Hasan-aga. vrhunac. I pobježe Hasanaginica.ujak muči .Djevojka te l’jepo pozdravljaše. A u knjizi l’jepo te moljaše. Njemu šalje u bošči haljine. Majka vaša srca hrđavskoga! Kad to čula Hasanaginica. tako te ne želila. Ter je meće k sebi na konjica. A kad bili agi mimo dvora. Da vrat lomi kule niz pendžere. Gdi me šalje od petero dice! Beže muči. Pintorović beže!" I vrati se Hasanaginica. Za njom trču dv’je ćere djevojke: . Dobra kada. Malo vr’jeme.do zemlje INTERPRETACIJA:  Čime te potresla sudbina Hasanaginice? Koji su osjećaji u njoj prevladali? Što je tragično u Hasanagičinoj sudbini?  Kakav je Hasanagičin odnos prema djeci? Potvrdi citatima!  Zbog čega Hasanaginica želi skriveno proći mimo agina dvora? Kako je reagirala kad je začula poziv svoje djece: odlučno ili s kolebanjem? Što je odala tim postupkom?  Kakav je bio položaj Hasanaginice kao žene? Tko je odlučivao o njezinu životu? Koji stihovi odaju nesmiljenost i okrutnost bega Pinterovića?  Što je u pozadini begove okrutne odluke o ponovnoj udaji Hasanaginice? Da li samo pravo da odlučuje o sestrinoj sudbini ili i osveta Hasanagi zbog obiteljske "sramote"? Čime je tu sramotu Hasanaga nanio Pinterovićima?  Što je zapravo "skrivila" Hasanaginica? Po društvenim običajima svoga vremena. Starišini svatov govorila: . S njome grede dvoru bijelomu.  Kakav je ishod dramskog sukoba (susreta) dvaju glavnih likova u pjesmi? Po čemu su oboje tragični?  Kojoj vrsti pjesama pripada ova pjesma? Jesu li u njoj prisutni samo irski (osjećajni i likoviti ) ili samo epski (pripovjedni) elemnti? Pripovijeda li pjesnik objektivno (hladnoo i neutralno) o konkretnom događaju ili pjesničkim prikazom toga događaja probuđuje snažne emocije? Potvrdi uzajamnost i povezanost epsko-lirskih elemenata u narodnoj pjesmi. b) strah pred sredinom ili c) bojazan da ga bivša žena ne odbije? Obrazloži odgovor. sredine i vjere.sukno do poljane .Aj. I vadi njoj knjigu oprošćenja. Labutovi. Da uzimlje potpuno vjenčanje. dramsku kompoziciju. stihova ili većih cjelina. Kad se neće smilovati na vas. Od žalosti gledajuć sirota! bošča . zaplet. ne govori ništa. već bi poletjeli. Već nju daje imoskom kadiji. mila majko naša! Nije ovo babo Hasan-aga.šuti svio . Što bi se dogodilo da je taj zakon prekršila? Što je ipak očekivao Hasanaga?  Jesu li Hasanagini intimni osjećaji prema Hasanaginici utrnuli? Kako narodni pjesnik otkriva te osjećaje? Iskazuje li ih Hasanaga direktno ili indirektno? Što ga priječi da ih iskaže otvorenim riječima: a) ponos. b) stalnih epiteta. Oblazi ga mater i sestrica. Gospodu je svate pokupio. Nit su sn’jezi. B’jelim licem u zemlju ud’rila. A ljubovca od stida ne mogla. HASANAGINICA Što se b’jeli u gori zelenoj? Al' su sn’jezi. Da ne puca jadno srce moje. Uput se je s dušom rastavila. Još kaduna bratu se moljaše. sirotice moje. Ter se vješa bratu oko vrata: .pismo za rastavu bešika . već bi okopnuli. razvoj. .sukob likova.Ne čekaj me u dvoru b'jelomu.ide čoha . al' su labutovi? Da su sn’jezi. Da mi tebi užinati damo! Kad to čula Hasanaginica. Da gre s njime majci uzatrage.gospođa pendžer . Epsko-lirske pjesme s tragičnim završetkom nazivaju se balade.kolijevka grede . Dv’je je ćerce s pendžere gledahu. Nek ne vidi sirotice svoje.Bogom brate. Svate kupi grede po djevojku. Ni u dvoru.svilen knjiga oprošćenja . Vec se maša u džepe svione. Svoju dicu l’jepo darovala: Svakom sinku nazve pozlaćene. mila majko naša.prozor daidža . u toj misli stala. Od’jeliti nikako ne mogla. A najveće imoski kadija. A dva sina prid nju ishođahu: Tere svojoj majci govorahu: . ni u rodu momu! Kad kaduna r’ječi razumjela.Vrati nam se. Još je. Kad kaduna knjigu proučila. Dobru kadu prose sa svih strana. žena nije smjela odlaziti od kuće. braco! Nemoj mene davat za nikoga. Ter dozivlje do dva sina svoja: . I jedva je s’ sinkom rastavio. velike sramote.EPSKE PJESME 1.  Balada sadrži i dramske elemente . Nego šator age Hasan-age. A dv’je ćere u rumena lica: A s malahnim u bešici sinkom.Hod'te amo. jadna. Dobro svati došli po djevojke.odmah ljubovca .NARODNE LIRSKO. nit su labutovi. Ter poruča vjernoj ljubi svojoj: . On boluje u ranama ljutim. Gledajući sirotice svoje!" Ali beže ne hajaše ništa. Svakoj ćeri čohu do poljane. Ustavi mi konje uza dvora. Dug pul’duvak nosi na djevojku: Kada bude agi mimo dvora. U rodu je malo vr’jeme stala. c) određene vrste stiha.  Za jezik. Da njoj piše listak b’jele knjige. Da je šalje imoskom kadiji: .Vrati nam se. Jeka stade konja oko dvora. Kad pokupiš gospodu svatove.Da.komad platna za umotavanje uput .žena. A malomu u bešici sinku. Kaduna se bratu svomu moli: . već daidža. svatov starišina. Već je bratac za ruke uzeo. Da darujem sirotice moje. Pribilježi primjere upotrebe tih sredstava. i od roda dobra. rasplet i epilog (završetak). ni nedjelju dana. stil i ritam narodne pjesme karakteristična je upotreba: a) ponavljanja određenih riječi.

kuma i babica u krčmu. krenuše kući. usporedbe. Kad su kući stigli. imaju više ljepote od onih koji oholo žive na malom prostoru svog dvorišta. onomatopeje. a majka Kunigunda. Narodna pripovijetka POROD I KRŠTENJE PETRICE KEREMPUHA U Stenjevcu. INTERPRETACIJA:  Što je tema ovoga teksta?  Koji su glavni likovi u priči? Kako su predstavljeni? Može li se ponešto o njima zaključiti i što se ne navodi u tekstu?  Što je humoristično u ovoj anegdoti? Jesi li smiješni: a) njihovi postupci. Nu sreća ili nesreća htjede. Narodna basna PAUN I SOKOL Paun se ruga sokolu: . da se malo okrijepe od teškoga posla kod krštenja. I boriše se usput s neprijateljem svojim. potok bijaše posve plitak i ovo dvoje. Kad su već prilično kapljice se naužili. Jednoga lijepoga dana ugledaše more. b) događaje. vikao je iz svega glasa: "Čuvajte se! Čuvajte se!" . Granje je bilo dugačko i čovjek je vikao: . Osobito bijaše babica dobro zamaglena. koje se obavilo kod sv. Kad je krštenje bilo gotovo. I kada im dođe znak i poziv da krenu. Kosjenc.Zašto si doveo tog nijemog čovjeka? . suprotnosti. . Samo se pretvara. preko kojega bijaše postavljena jednostvna brv. zašto se nisi čuvao? .Nije on nijem. stane nesigurnom nogom na brv. Oholica se razljuti. male i velike. tuži čovjeka sudu i zatraži naplatu štete.Kako ću s njim razgovarati? .NARODNE PROZNE EPSKE VRSTE 1. Jadransko more! Stigoše! Raširiše se uz more.E. nedaleko Zagreba. a ti nemaš ništa lijepo u svom perju. okupa majka svoje milo i jedino čedo. . pođe jedan rod.  Je li u anegdoti vrlo važna završnica (posljednja rečenica. Naročitu pažnju posveti glagolu gacati. gdje su pili i jeli do kasne noći. ali i u brda odoše i široka polja. INTERPRETACIJA:  O čemu govori ova narodna pripovijetka? Odredi joj temu.upita sudac oholicu. izgubi ravnotežu i skotrlja se skupa s nadobudnim djetetom u potok. kad je vikao.E. Pomriješe i od drugih nevolja. dobio je on to glasovito ime: Petrica. Kako babica pijana bijaše. Ja imam najblistavije perje. Lobel. Narodna anegdota OHOLICA Neki čovjek nakupi suharaka u šumi. Ali čovjek nije prozborio ni riječi. Kad je nosio drva. mašete krilima na zemlji. Petrica Kerempuh je lik narodnog šaljivdžije i pjevača lutalice iz srednjovjekovne Hrvatske. Uprti ih i odnes u grad na prodaju. Putovahu dugo preko brada. Sokol odgovori paunu: . Otac mu se zvao Brcko Kerempuh. posljednje riječi)? Objasni. Izginu mnogo Hrvata. moj paune! Mi sokolovi letimo u nebeske visine i klikćemo blizu zvijezda. Vraćali se kući preko potoka. a ti se odijevaš kao siromah. c) izraze koji u ovom tekstu djeluju humoristično i objasni zašto. Već na krstu. Duha. .  Na koga narodni pripovjedač misli kad govori o paunu i sokolu? Koje ima karakteristike daje? Zašto je narodni pripovjedač uzeo baš pauna i sokola da bi nam prenio svoje poruke?  U kojoj je rečenici izrečena osnovna misao? Objasni preneseno značenje basne!  Tekst ove basne vrlo je slikovit. a vi paunovi gacate među kokošima. Pronađi i objasni izražajnost: epiteta.reče sudac i oslobodi čovjeka.Ja se oblačim kao car. ugleda Petrica svjetlo ovoga čalarnoga svijeta. osim maloga "tuša" odnesu žive glave.Tako je Petrica u jednom danu tri puta kršten bio. Na čelu im petero braće: Klukas. Što suprotstavlja gacanju? 4. . i dvije sestrice: Tuga i Buga.  Može li se iz anegdote izvući pouka? 3. Sudac je nekoliko puta pitao čovjeka kako je to bilo. pođu po običaju kum. Narodna legenda DOLAZAK HRVATA Hrvati življaju iza Karpata gdje je Bijela Hrvatska. Pronađi: a) imena. 2. Muhlo i Hrvat. Jedna mu se grana zakvači za kaput i podere ga.  Pripovijetka se odlikuje humorom. Oni koji lete u visine i klikću slobodi. Preploviše rijeke. polja. b) njihove riječi? Objasni i potkrijepi citatima.Čuvajte se! Čuvajte se! Neki oholica nije se htio maknuti s puta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful