NARODNE LIRSKE PJESME

IVE JAŠE Ive jaše kroz orašje: Ive li je, sunce li je? Konjik li je, vila li je? Uzda li je, zvijezda li je? Sedlo li je, srebro li je? (Narodna iz Like)
INTERPRETACIJA:  Kako si doživio/doživjela tu kratku narodnu pjesmu - kao priču o junaku ili kao sliku njegove izuzetne ljepote? Čime te je pjesma posebno oduševila: a) zgusnutim izrazom b) lijepim slikama c) kratkom formom? Objasni odgovor.  Je li ovu pjesmu stvorila narodna pjesnikinja ili pjesnik? Zašto to pretpostavljaš? Otkriva li narodni pjesnik pjesničkim slikama svoje osjećaje? Koji su to osjećaji? Možemo li ovu pjesmu nazvati narodnom ljubavnom pjesmom? Objasni!  Što je tema ove pjesme?  U kakvoj je slici pjesnik predočio Ivu: statičnoj (nepokretnoj) ili dinamičnoj (pokretnoj)? Koji nam stih otkriva tu sliku?  Narodni pjesnik gradio je svoju sliku i otkrivao neobičnu ljepotu mladog junaka: a) retoričkim pitanjima (pitanjima koja ne traže odgovor), b) nabrajanjem i c) uspoređivanjem. Sva su ta izražajna sredstva međusobno povezana. Kako? Pronađi ih u pjesmi i potvrdi njihovu povezanost.  Promotri redoslijed motiva - slika na početku pjesme (Ive, konjik, uzde, sedlo). Otkrij postupnosti i u završnom dijelu stihova. Zašto pjesnik u zamjenu kao zamjenu za riječ ljepota koristi baš te izraze? Koje vrijednosti one izražavaju po narodnom shvaćanju?  Narodni pjesnik temelji svoj izraz i na zvukovnoj izrazitosti (muzikalnosti) stihova. Utvrdi zvukovnu podudarnost unutar stihova (Ive li je - sunce li je?).  Kakvu pravilnost uočavaš u građi stiha? Kakvi su stihovi po broju slogova i gdje ime je cezura (pauza)? Pridonosi li brza izmjena slika ritmu pjesme?

NESRETNA DJEVOJKA Djevojka junaku prsten povraćala: "Naj ti prsten, momče, moj te rod nje ljubi, Ni otac, ni majka, ni brat, ni sestrica! Al' me nemoj, momče, na glas iznositi, Jer sam ja sirota nesretna djevojka: Ja bosiljak sijem, meni pelin niče. - Oj, pelen-pelenče, moje gorko cvijeće! Tobom će se moji svati nakititi, Kad me stanu tužnu do groba nositi!" INTERPRETACIJA:  Kojim je osjećajnim tonom prožeta ova lirska narodna pjesma?  Kojim epitetima djevojka najneposrednije odaje svoje osjećaje? Te epitete djevojka pridaje sama sebi ( u petom i devetom stihu) i cvijeću što ga njeguje, no njezino emocionalno stanje obilježeno je i jednom apozicijom u petom stihu. Pronađi primjere tih izražajnih sredstava i objasni njihovu ulogu.  Pomoću kojih motiva narodni pjesnik razrađuje temu o nesretnoj djevojci? To su motivi vraćanja prstena, odnosa obitelji prema voljenom mladiću, cvijeće što ga njeguje djevojka, motivi svatova i groba. Kakva je njihova međusobna povezanost?  Koje simbolično značenje pjesnik pridaje pelinu?  Promotri vrstu stiha i odredi stanku (cezuru) u stihu.

JUNAKU Pade listak naranče Usred čaše junačke. Da je znala naranča Da je čaša junačka. Iza kojeg sloga je pauza u stihu (cezura)? Red riječi u stihovima odudara od gramatičkog reda riječi. a iz grla mjesečina. c) njezin mio glas te lijepo govorenje? Objasni odgovor.KOŠUTA I DJEVO JKA "Košutice.  Koja su dva osnovna motiva? Ima li među njima sličnosti? Ispiši i ostale motive. iz njedara zora sjajna. Pronađi stihove u kojima je obrnut red riječi i stavi ih u gramatički (obični) red riječi. Izbroji slogove i odredi vrstu stihova. rosna ti si! Gdje si bila te si rosna?" "Ja sam bila u djevojke!" "Je li kakva ta djevojka?" "Iz lica joj sunce sjaše. To je najčešće zbog ritma.  U kakvom je obliku pisana pjesma? Tko se u ovoj pjesmi obraća košuti? (Tko se zanima za djevojku?) Što mu ona odgovara?  Objasni metafore u ovoj pjesmi: što znači izraz da djevojci "iz lica sunce sije"? Što je slikom djevojke kojoj "iz grla sija mjesečina" izrazio pjesnik: a) bijeli djevojčin vrat poput mjesečine. stanke |. |||): . Jesi li doživio/doživjela proljetnu ili ljetnu zoru u vedrom danu? Kakva je to "zora sjajna"? Što nam otkriva slika "sjajne zore" koja sija iz djevojčinih njedara?  S čime je pjesnik usporedio djevojčine ruke? Koju njezinu osobinu otkriva ta slika?  Pjesma se odlikuje izrazitom ritmičnošću. b) djevojčinu šutljivost. kako nećeš da je mila?" INTERPRETACIJA:  O kome pjeva ova lirska pjesma? Koji je doživljaj izražen tom pjesmom? Uobliči temu pjesme. dvije ruke do dva krila. ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ || ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ ||| b) ponavljanje riječi i izraza c) rima d) aliteracija (ponavljanje glasova č i š) . Pa bi čašu popila. INTERPRETACIJA:  Kome je posvećena pjesma? Koji osjećaj izražava narodni pjesnik prema junaku? Po čemu prepoznajemo da se pjesnik divi junaku?  Promotri kako na ritam pjesme utječe: a) izmjena naglašenih i nenaglašenih slogova (naglašeni slog ̶ nenaglašeni ∪. ||. Vrhom bi se povila.

.

grahorica. oblačići! I donesite nam daždicu. Pokažite se. (Babina Greda) različje .  Kako se Margeta odnosi prema momcima? Koji je momak iznimka?  Pronađite ponavljanja i njihov raspored. Zašto te epitete zovemo stalnima?  Obrati pozornost na vrstu stiha. graor . Zlatno klasje zrela žita.bojažljivo. Samo neće od Ivana.kiša. Al je od nje još hitrija Hitra djeva Margetica. Prepelica hitra ptica. kako ste se skrili? Sunce nas peče. Margeta je još plahija. Istra. dodolska) dažd . bjega . plaho . Plavetan je struk različja. Al djevojka Margetica Ima oko vatrenije Kojim gleda po tom svijetu: Iz oka joj lete strijele Usred srca junačkoga I zadaju ljute rane. U žitu je zlatno klasje.  Kojom slikom pjevaš izražava doživljaj ljubavne sreće i najavu svadbe?  Koliko je u pjesmi važan motiv žita i žetve? Što nam on govori o prostoru i vremenu u kojem je nastala pjesma?  Po čemu zaključujetet da je pjesma bila pratilja svakodnevnog života?  Pronađite epitete uz imenice klasje. Od svojega vjerenika. plavo i crveno. da se natopi zemljica. makac . Ali oko Margetino Plavetnije od različja. Ali lice Margetino Rumenije od rumenka. Do jesen će svadba biti. Žustro bjega od momaka. vrsta zeljaste biljeke. U žitu je graor cvijeće Bijelo. srce. rane i dvor. U polju je hitri miše Iz jamice bulji okom. U žitu je plaho zeče.mak. Koji se od tih motiva odnose na fizičke. Pod b'jelim joj dvorom stoji I udara tamburicu. Od Ivana. Sunce nan lipo sviti. Zemljica nan puca. Divlji makac rumen cvijetak. Ivan njojzi žito veže I kad sija mjesečina.cvjetovi različka. Što uočavate? Uloga ponavljanja je: a) da pjesnik lakše dočara minulo vrijeme b) da se pjesma lakše upamti kako bi se kasnije lakše prenosila usmenom predajom. Da nan rodi kruščića! (Lovran. Po žitu je divlji makac.magijski običaj prizivanja kiše za vrijeme suše  O čemu govori ova pjesma?  Izdvoji motive iz pjesme?  Kome se pjesnik obraća? Što se postiže upotrebom vokativa i upitnih i uskličnih rečenica?  Jesu li svi stihovi jednake duljine? . Oblaci.MARGETA JE ŽITO ŽELA Margeta je žito žela. Od koliko se slogova sastoji. U žitu je prepelica. Od momaka pustolova. gdje je cezura (stanka)? NEBO SE JE ZVEDRILO Nebo se je zvedrilo. al' vatrenim Gleda miše po tom žitu. I glasnije djeva pjeva Nego ptica prepelica. žito. dodola . od dragana. a koji na psihološke osobine?  Pronađi metaforu kojom pjesnik iskazuje kako Margetina ljepota djeluje na momke. Pjeva pjesmu žetvenicu. Okom malim. U žitu je struk različja.bježi  O čemu govori ova pjesma?  Koje osjećaje prema djevojci nam otkriva pjesnik? Što nam o tome govori odmilica Margetica ? Koje Margetine osjećaje upoznajemo?  S čim sve pjesnik uspoređuje Margetinu ljepotu? Izdvoji i poveži motive iz usporedbe djevojčinih osobina i prirode.

 Balada sadrži i dramske elemente .Ne čekaj me u dvoru b'jelomu. Nek ne vidi sirotice svoje. A kad bili agi mimo dvora. moj brate. Da mi tebi užinati damo! Kad to čula Hasanaginica. stihova ili većih cjelina. Kad li mu je ranam bolje bilo. nit su labutovi. Njemu šalje u bošči haljine. b) stalnih epiteta. razvoj.Da. sirotice moje.sukno do poljane . dramsku kompoziciju.šuti svio . Svoju dicu l’jepo darovala: Svakom sinku nazve pozlaćene.Vrati nam se. Uput se je s dušom rastavila. HASANAGINICA Što se b’jeli u gori zelenoj? Al' su sn’jezi. Nit su sn’jezi. velike sramote.Vrati nam se. Dobro svati došli po djevojke. c) određene vrste stiha. Jeka stade konja oko dvora. tako te ne želila. Epsko-lirske pjesme s tragičnim završetkom nazivaju se balade. On boluje u ranama ljutim. Labutovi. I zdravo se povratili s njome. Dv’je je ćerce s pendžere gledahu. već bi okopnuli. rasplet i epilog (završetak). I vadi njoj knjigu oprošćenja. B’jelim licem u zemlju ud’rila. ne govori ništa. mila majko naša. Malo vr’jeme. u toj misli stala. Još je. Već nju daje imoskom kadiji. mila majko naša! Nije ovo babo Hasan-aga. Ustavi mi konje uza dvora. Starišini svatov govorila: . A ljubovca od stida ne mogla.ujak muči . Za njom trču dv’je ćere djevojke: . zaplet. Gledajući sirotice svoje!" Ali beže ne hajaše ništa. Pribilježi primjere upotrebe tih sredstava. Majka vaša srca hrđavskoga! Kad to čula Hasanaginica. I jedva je s’ sinkom rastavio. Vec se maša u džepe svione. Da uzimlje potpuno vjenčanje. Ter se vješa bratu oko vrata: . Od’jeliti nikako ne mogla.Bogom brate. već daidža. svatov starišina.žena.Hod'te amo.  Kakav je ishod dramskog sukoba (susreta) dvaju glavnih likova u pjesmi? Po čemu su oboje tragični?  Kojoj vrsti pjesama pripada ova pjesma? Jesu li u njoj prisutni samo irski (osjećajni i likoviti ) ili samo epski (pripovjedni) elemnti? Pripovijeda li pjesnik objektivno (hladnoo i neutralno) o konkretnom događaju ili pjesničkim prikazom toga događaja probuđuje snažne emocije? Potvrdi uzajamnost i povezanost epsko-lirskih elemenata u narodnoj pjesmi. A dva sina prid nju ishođahu: Tere svojoj majci govorahu: . Da je šalje imoskom kadiji: . Pribilježi koji događaji čine uvod. Što bi se dogodilo da je taj zakon prekršila? Što je ipak očekivao Hasanaga?  Jesu li Hasanagini intimni osjećaji prema Hasanaginici utrnuli? Kako narodni pjesnik otkriva te osjećaje? Iskazuje li ih Hasanaga direktno ili indirektno? Što ga priječi da ih iskaže otvorenim riječima: a) ponos. stil i ritam narodne pjesme karakteristična je upotreba: a) ponavljanja određenih riječi. i od roda dobra. Ter dozivlje do dva sina svoja: .kolijevka grede .ide čoha .  Za jezik. A malomu u bešici sinku. .Djevojka te l’jepo pozdravljaše.Aj. jadna. A najveće imoski kadija. Kad se neće smilovati na vas. Gospodu je svate pokupio. Još kaduna bratu se moljaše. već bi poletjeli. sredine i vjere. b) strah pred sredinom ili c) bojazan da ga bivša žena ne odbije? Obrazloži odgovor. Ter je meće k sebi na konjica. I pobježe Hasanaginica. S njome grede dvoru bijelomu. Kad kadiji b’jela knjiga dođe. braco! Nemoj mene davat za nikoga. Ustaviše konje uza dvora. Da darujem sirotice moje. Kaduna se bratu svomu moli: .NARODNE LIRSKO. Već je bratac za ruke uzeo. Kad kaduna knjigu proučila. Oblazi ga mater i sestrica. Da gre s njime majci uzatrage. supruga kaduna .prozor daidža .pismo za rastavu bešika . Gdi me šalje od petero dice! Beže muči. Svakoj ćeri čohu do poljane.svilen knjiga oprošćenja . A to gleda junak Hasan-aga.EPSKE PJESME 1.komad platna za umotavanje uput . A u knjizi l’jepo te moljaše. Svate kupi grede po djevojku. Kad pokupiš gospodu svatove. vrhunac. Pintorović beže!" I vrati se Hasanaginica.odmah ljubovca . Da ne puca jadno srce moje. žena nije smjela odlaziti od kuće. Dva je sina u čelo ljubila.sukob likova. Dobru kadu prose sa svih strana. A dv’je ćere u rumena lica: A s malahnim u bešici sinkom. Dobra kada. U rodu je malo vr’jeme stala. Dug pul’duvak nosi na djevojku: Kada bude agi mimo dvora. ni u rodu momu! Kad kaduna r’ječi razumjela. Da njoj piše listak b’jele knjige.gospođa pendžer .do zemlje INTERPRETACIJA:  Čime te potresla sudbina Hasanaginice? Koji su osjećaji u njoj prevladali? Što je tragično u Hasanagičinoj sudbini?  Kakav je Hasanagičin odnos prema djeci? Potvrdi citatima!  Zbog čega Hasanaginica želi skriveno proći mimo agina dvora? Kako je reagirala kad je začula poziv svoje djece: odlučno ili s kolebanjem? Što je odala tim postupkom?  Kakav je bio položaj Hasanaginice kao žene? Tko je odlučivao o njezinu životu? Koji stihovi odaju nesmiljenost i okrutnost bega Pinterovića?  Što je u pozadini begove okrutne odluke o ponovnoj udaji Hasanaginice? Da li samo pravo da odlučuje o sestrinoj sudbini ili i osveta Hasanagi zbog obiteljske "sramote"? Čime je tu sramotu Hasanaga nanio Pinterovićima?  Što je zapravo "skrivila" Hasanaginica? Po društvenim običajima svoga vremena. Da vrat lomi kule niz pendžere. Nego šator age Hasan-age. Ni u dvoru. ni nedjelju dana. Od žalosti gledajuć sirota! bošča . al' su labutovi? Da su sn’jezi. Ter poruča vjernoj ljubi svojoj: .

Kad je krštenje bilo gotovo. . pođe jedan rod. Duha.Čuvajte se! Čuvajte se! Neki oholica nije se htio maknuti s puta. Ali čovjek nije prozborio ni riječi. dobio je on to glasovito ime: Petrica. Sokol odgovori paunu: .  Na koga narodni pripovjedač misli kad govori o paunu i sokolu? Koje ima karakteristike daje? Zašto je narodni pripovjedač uzeo baš pauna i sokola da bi nam prenio svoje poruke?  U kojoj je rečenici izrečena osnovna misao? Objasni preneseno značenje basne!  Tekst ove basne vrlo je slikovit. a vi paunovi gacate među kokošima. pođu po običaju kum. preko kojega bijaše postavljena jednostvna brv.  Pripovijetka se odlikuje humorom. Narodna pripovijetka POROD I KRŠTENJE PETRICE KEREMPUHA U Stenjevcu.Zašto si doveo tog nijemog čovjeka? . Narodna anegdota OHOLICA Neki čovjek nakupi suharaka u šumi. Muhlo i Hrvat. Oholica se razljuti. moj paune! Mi sokolovi letimo u nebeske visine i klikćemo blizu zvijezda. c) izraze koji u ovom tekstu djeluju humoristično i objasni zašto.  Može li se iz anegdote izvući pouka? 3.Tako je Petrica u jednom danu tri puta kršten bio. izgubi ravnotežu i skotrlja se skupa s nadobudnim djetetom u potok. Oni koji lete u visine i klikću slobodi. a majka Kunigunda.reče sudac i oslobodi čovjeka. Ja imam najblistavije perje. Nu sreća ili nesreća htjede. Narodna legenda DOLAZAK HRVATA Hrvati življaju iza Karpata gdje je Bijela Hrvatska. Naročitu pažnju posveti glagolu gacati. tuži čovjeka sudu i zatraži naplatu štete. Pomriješe i od drugih nevolja. I boriše se usput s neprijateljem svojim. INTERPRETACIJA:  Što je tema ovoga teksta?  Koji su glavni likovi u priči? Kako su predstavljeni? Može li se ponešto o njima zaključiti i što se ne navodi u tekstu?  Što je humoristično u ovoj anegdoti? Jesi li smiješni: a) njihovi postupci. . krenuše kući. gdje su pili i jeli do kasne noći. Kosjenc. Otac mu se zvao Brcko Kerempuh.E. koje se obavilo kod sv. Kako babica pijana bijaše.upita sudac oholicu. Pronađi: a) imena.  Je li u anegdoti vrlo važna završnica (posljednja rečenica. kuma i babica u krčmu.E. mašete krilima na zemlji. Izginu mnogo Hrvata. Pronađi i objasni izražajnost: epiteta. zašto se nisi čuvao? . Što suprotstavlja gacanju? 4. kad je vikao. suprotnosti. potok bijaše posve plitak i ovo dvoje. Uprti ih i odnes u grad na prodaju. b) njihove riječi? Objasni i potkrijepi citatima.NARODNE PROZNE EPSKE VRSTE 1. i dvije sestrice: Tuga i Buga.Nije on nijem. Osobito bijaše babica dobro zamaglena. nedaleko Zagreba.Ja se oblačim kao car. Kad su kući stigli. okupa majka svoje milo i jedino čedo. Petrica Kerempuh je lik narodnog šaljivdžije i pjevača lutalice iz srednjovjekovne Hrvatske. ali i u brda odoše i široka polja. Kad su već prilično kapljice se naužili. b) događaje. Vraćali se kući preko potoka. Narodna basna PAUN I SOKOL Paun se ruga sokolu: . Već na krstu. Jednoga lijepoga dana ugledaše more. imaju više ljepote od onih koji oholo žive na malom prostoru svog dvorišta. . . da se malo okrijepe od teškoga posla kod krštenja.Kako ću s njim razgovarati? . Samo se pretvara. ugleda Petrica svjetlo ovoga čalarnoga svijeta. Jadransko more! Stigoše! Raširiše se uz more. Jedna mu se grana zakvači za kaput i podere ga. INTERPRETACIJA:  O čemu govori ova narodna pripovijetka? Odredi joj temu. male i velike. a ti nemaš ništa lijepo u svom perju. 2. onomatopeje. Putovahu dugo preko brada. a ti se odijevaš kao siromah. Sudac je nekoliko puta pitao čovjeka kako je to bilo. I kada im dođe znak i poziv da krenu. stane nesigurnom nogom na brv. Na čelu im petero braće: Klukas. vikao je iz svega glasa: "Čuvajte se! Čuvajte se!" . posljednje riječi)? Objasni. usporedbe. osim maloga "tuša" odnesu žive glave. Lobel. polja. Kad je nosio drva. Granje je bilo dugačko i čovjek je vikao: . Preploviše rijeke.