NARODNE LIRSKE PJESME

IVE JAŠE Ive jaše kroz orašje: Ive li je, sunce li je? Konjik li je, vila li je? Uzda li je, zvijezda li je? Sedlo li je, srebro li je? (Narodna iz Like)
INTERPRETACIJA:  Kako si doživio/doživjela tu kratku narodnu pjesmu - kao priču o junaku ili kao sliku njegove izuzetne ljepote? Čime te je pjesma posebno oduševila: a) zgusnutim izrazom b) lijepim slikama c) kratkom formom? Objasni odgovor.  Je li ovu pjesmu stvorila narodna pjesnikinja ili pjesnik? Zašto to pretpostavljaš? Otkriva li narodni pjesnik pjesničkim slikama svoje osjećaje? Koji su to osjećaji? Možemo li ovu pjesmu nazvati narodnom ljubavnom pjesmom? Objasni!  Što je tema ove pjesme?  U kakvoj je slici pjesnik predočio Ivu: statičnoj (nepokretnoj) ili dinamičnoj (pokretnoj)? Koji nam stih otkriva tu sliku?  Narodni pjesnik gradio je svoju sliku i otkrivao neobičnu ljepotu mladog junaka: a) retoričkim pitanjima (pitanjima koja ne traže odgovor), b) nabrajanjem i c) uspoređivanjem. Sva su ta izražajna sredstva međusobno povezana. Kako? Pronađi ih u pjesmi i potvrdi njihovu povezanost.  Promotri redoslijed motiva - slika na početku pjesme (Ive, konjik, uzde, sedlo). Otkrij postupnosti i u završnom dijelu stihova. Zašto pjesnik u zamjenu kao zamjenu za riječ ljepota koristi baš te izraze? Koje vrijednosti one izražavaju po narodnom shvaćanju?  Narodni pjesnik temelji svoj izraz i na zvukovnoj izrazitosti (muzikalnosti) stihova. Utvrdi zvukovnu podudarnost unutar stihova (Ive li je - sunce li je?).  Kakvu pravilnost uočavaš u građi stiha? Kakvi su stihovi po broju slogova i gdje ime je cezura (pauza)? Pridonosi li brza izmjena slika ritmu pjesme?

NESRETNA DJEVOJKA Djevojka junaku prsten povraćala: "Naj ti prsten, momče, moj te rod nje ljubi, Ni otac, ni majka, ni brat, ni sestrica! Al' me nemoj, momče, na glas iznositi, Jer sam ja sirota nesretna djevojka: Ja bosiljak sijem, meni pelin niče. - Oj, pelen-pelenče, moje gorko cvijeće! Tobom će se moji svati nakititi, Kad me stanu tužnu do groba nositi!" INTERPRETACIJA:  Kojim je osjećajnim tonom prožeta ova lirska narodna pjesma?  Kojim epitetima djevojka najneposrednije odaje svoje osjećaje? Te epitete djevojka pridaje sama sebi ( u petom i devetom stihu) i cvijeću što ga njeguje, no njezino emocionalno stanje obilježeno je i jednom apozicijom u petom stihu. Pronađi primjere tih izražajnih sredstava i objasni njihovu ulogu.  Pomoću kojih motiva narodni pjesnik razrađuje temu o nesretnoj djevojci? To su motivi vraćanja prstena, odnosa obitelji prema voljenom mladiću, cvijeće što ga njeguje djevojka, motivi svatova i groba. Kakva je njihova međusobna povezanost?  Koje simbolično značenje pjesnik pridaje pelinu?  Promotri vrstu stiha i odredi stanku (cezuru) u stihu.

Pa bi čašu popila. rosna ti si! Gdje si bila te si rosna?" "Ja sam bila u djevojke!" "Je li kakva ta djevojka?" "Iz lica joj sunce sjaše. Iza kojeg sloga je pauza u stihu (cezura)? Red riječi u stihovima odudara od gramatičkog reda riječi. Da je znala naranča Da je čaša junačka. Jesi li doživio/doživjela proljetnu ili ljetnu zoru u vedrom danu? Kakva je to "zora sjajna"? Što nam otkriva slika "sjajne zore" koja sija iz djevojčinih njedara?  S čime je pjesnik usporedio djevojčine ruke? Koju njezinu osobinu otkriva ta slika?  Pjesma se odlikuje izrazitom ritmičnošću. JUNAKU Pade listak naranče Usred čaše junačke. Pronađi stihove u kojima je obrnut red riječi i stavi ih u gramatički (obični) red riječi. a iz grla mjesečina. c) njezin mio glas te lijepo govorenje? Objasni odgovor. ||. dvije ruke do dva krila. |||): . Izbroji slogove i odredi vrstu stihova. b) djevojčinu šutljivost. INTERPRETACIJA:  Kome je posvećena pjesma? Koji osjećaj izražava narodni pjesnik prema junaku? Po čemu prepoznajemo da se pjesnik divi junaku?  Promotri kako na ritam pjesme utječe: a) izmjena naglašenih i nenaglašenih slogova (naglašeni slog ̶ nenaglašeni ∪. To je najčešće zbog ritma. stanke |. kako nećeš da je mila?" INTERPRETACIJA:  O kome pjeva ova lirska pjesma? Koji je doživljaj izražen tom pjesmom? Uobliči temu pjesme. iz njedara zora sjajna. ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ || ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ ||| b) ponavljanje riječi i izraza c) rima d) aliteracija (ponavljanje glasova č i š) .KOŠUTA I DJEVO JKA "Košutice.  Koja su dva osnovna motiva? Ima li među njima sličnosti? Ispiši i ostale motive. Vrhom bi se povila.  U kakvom je obliku pisana pjesma? Tko se u ovoj pjesmi obraća košuti? (Tko se zanima za djevojku?) Što mu ona odgovara?  Objasni metafore u ovoj pjesmi: što znači izraz da djevojci "iz lica sunce sije"? Što je slikom djevojke kojoj "iz grla sija mjesečina" izrazio pjesnik: a) bijeli djevojčin vrat poput mjesečine.

.

Istra. dodolska) dažd . I glasnije djeva pjeva Nego ptica prepelica. a koji na psihološke osobine?  Pronađi metaforu kojom pjesnik iskazuje kako Margetina ljepota djeluje na momke. U žitu je zlatno klasje. žito. Po žitu je divlji makac. rane i dvor. (Babina Greda) različje . Prepelica hitra ptica. Al djevojka Margetica Ima oko vatrenije Kojim gleda po tom svijetu: Iz oka joj lete strijele Usred srca junačkoga I zadaju ljute rane. plavo i crveno. Pod b'jelim joj dvorom stoji I udara tamburicu. makac . Okom malim. od dragana. graor . Divlji makac rumen cvijetak. al' vatrenim Gleda miše po tom žitu.cvjetovi različka.MARGETA JE ŽITO ŽELA Margeta je žito žela. dodola . Pjeva pjesmu žetvenicu. oblačići! I donesite nam daždicu. Oblaci. Od koliko se slogova sastoji. kako ste se skrili? Sunce nas peče.  Kako se Margeta odnosi prema momcima? Koji je momak iznimka?  Pronađite ponavljanja i njihov raspored. Do jesen će svadba biti.  Kojom slikom pjevaš izražava doživljaj ljubavne sreće i najavu svadbe?  Koliko je u pjesmi važan motiv žita i žetve? Što nam on govori o prostoru i vremenu u kojem je nastala pjesma?  Po čemu zaključujetet da je pjesma bila pratilja svakodnevnog života?  Pronađite epitete uz imenice klasje. srce. U polju je hitri miše Iz jamice bulji okom. Ali oko Margetino Plavetnije od različja. Od Ivana. Pokažite se. vrsta zeljaste biljeke. Margeta je još plahija. U žitu je prepelica. Zemljica nan puca. U žitu je struk različja. Od momaka pustolova. Samo neće od Ivana. Koji se od tih motiva odnose na fizičke.bojažljivo.mak.bježi  O čemu govori ova pjesma?  Koje osjećaje prema djevojci nam otkriva pjesnik? Što nam o tome govori odmilica Margetica ? Koje Margetine osjećaje upoznajemo?  S čim sve pjesnik uspoređuje Margetinu ljepotu? Izdvoji i poveži motive iz usporedbe djevojčinih osobina i prirode. gdje je cezura (stanka)? NEBO SE JE ZVEDRILO Nebo se je zvedrilo.grahorica. Žustro bjega od momaka. bjega . Što uočavate? Uloga ponavljanja je: a) da pjesnik lakše dočara minulo vrijeme b) da se pjesma lakše upamti kako bi se kasnije lakše prenosila usmenom predajom. Od svojega vjerenika. Zašto te epitete zovemo stalnima?  Obrati pozornost na vrstu stiha. plaho . Da nan rodi kruščića! (Lovran. Ivan njojzi žito veže I kad sija mjesečina. U žitu je graor cvijeće Bijelo. U žitu je plaho zeče.magijski običaj prizivanja kiše za vrijeme suše  O čemu govori ova pjesma?  Izdvoji motive iz pjesme?  Kome se pjesnik obraća? Što se postiže upotrebom vokativa i upitnih i uskličnih rečenica?  Jesu li svi stihovi jednake duljine? . da se natopi zemljica. Plavetan je struk različja. Zlatno klasje zrela žita. Sunce nan lipo sviti. Al je od nje još hitrija Hitra djeva Margetica.kiša. Ali lice Margetino Rumenije od rumenka.

EPSKE PJESME 1. Malo vr’jeme. Nego šator age Hasan-age. Od’jeliti nikako ne mogla.Vrati nam se. Da njoj piše listak b’jele knjige. A dv’je ćere u rumena lica: A s malahnim u bešici sinkom. c) određene vrste stiha.kolijevka grede . Ter dozivlje do dva sina svoja: . Pribilježi koji događaji čine uvod. Što bi se dogodilo da je taj zakon prekršila? Što je ipak očekivao Hasanaga?  Jesu li Hasanagini intimni osjećaji prema Hasanaginici utrnuli? Kako narodni pjesnik otkriva te osjećaje? Iskazuje li ih Hasanaga direktno ili indirektno? Što ga priječi da ih iskaže otvorenim riječima: a) ponos. Da vrat lomi kule niz pendžere.ujak muči .odmah ljubovca . razvoj. Kad se neće smilovati na vas. Oblazi ga mater i sestrica. stihova ili većih cjelina. A malomu u bešici sinku. A dva sina prid nju ishođahu: Tere svojoj majci govorahu: . Gdi me šalje od petero dice! Beže muči. Još je. Epsko-lirske pjesme s tragičnim završetkom nazivaju se balade. Gledajući sirotice svoje!" Ali beže ne hajaše ništa. u toj misli stala.Ne čekaj me u dvoru b'jelomu. Dobra kada. tako te ne želila. već bi poletjeli. Da je šalje imoskom kadiji: . Kaduna se bratu svomu moli: .šuti svio . i od roda dobra. HASANAGINICA Što se b’jeli u gori zelenoj? Al' su sn’jezi. A u knjizi l’jepo te moljaše. Već je bratac za ruke uzeo. nit su labutovi. braco! Nemoj mene davat za nikoga.komad platna za umotavanje uput . Svate kupi grede po djevojku. velike sramote.ide čoha . Od žalosti gledajuć sirota! bošča .Aj. Za njom trču dv’je ćere djevojke: .Vrati nam se. I zdravo se povratili s njome. Još kaduna bratu se moljaše. Već nju daje imoskom kadiji. Jeka stade konja oko dvora. žena nije smjela odlaziti od kuće. vrhunac. Da mi tebi užinati damo! Kad to čula Hasanaginica. Kad pokupiš gospodu svatove.gospođa pendžer .Hod'te amo. Ter poruča vjernoj ljubi svojoj: .prozor daidža . Vec se maša u džepe svione. Majka vaša srca hrđavskoga! Kad to čula Hasanaginica. S njome grede dvoru bijelomu. Nit su sn’jezi. I jedva je s’ sinkom rastavio. Kad kadiji b’jela knjiga dođe. rasplet i epilog (završetak).sukno do poljane . supruga kaduna . Dug pul’duvak nosi na djevojku: Kada bude agi mimo dvora. Dobru kadu prose sa svih strana. Dobro svati došli po djevojke. Njemu šalje u bošči haljine. dramsku kompoziciju.pismo za rastavu bešika .  Kakav je ishod dramskog sukoba (susreta) dvaju glavnih likova u pjesmi? Po čemu su oboje tragični?  Kojoj vrsti pjesama pripada ova pjesma? Jesu li u njoj prisutni samo irski (osjećajni i likoviti ) ili samo epski (pripovjedni) elemnti? Pripovijeda li pjesnik objektivno (hladnoo i neutralno) o konkretnom događaju ili pjesničkim prikazom toga događaja probuđuje snažne emocije? Potvrdi uzajamnost i povezanost epsko-lirskih elemenata u narodnoj pjesmi. On boluje u ranama ljutim. Da ne puca jadno srce moje. zaplet.  Za jezik. b) stalnih epiteta. I vadi njoj knjigu oprošćenja.Da. Svakoj ćeri čohu do poljane. Kad kaduna knjigu proučila. U rodu je malo vr’jeme stala. A ljubovca od stida ne mogla. Pintorović beže!" I vrati se Hasanaginica. Ni u dvoru. mila majko naša! Nije ovo babo Hasan-aga. Ter je meće k sebi na konjica. sredine i vjere. Starišini svatov govorila: .Bogom brate. već bi okopnuli. I pobježe Hasanaginica.  Balada sadrži i dramske elemente . A to gleda junak Hasan-aga. Svoju dicu l’jepo darovala: Svakom sinku nazve pozlaćene. Kad li mu je ranam bolje bilo. mila majko naša. . svatov starišina. A kad bili agi mimo dvora. A najveće imoski kadija.Djevojka te l’jepo pozdravljaše. Labutovi. al' su labutovi? Da su sn’jezi.žena. Gospodu je svate pokupio. Nek ne vidi sirotice svoje. već daidža. Dv’je je ćerce s pendžere gledahu. B’jelim licem u zemlju ud’rila. ne govori ništa. Dva je sina u čelo ljubila.svilen knjiga oprošćenja . Da gre s njime majci uzatrage. ni nedjelju dana. ni u rodu momu! Kad kaduna r’ječi razumjela. Ter se vješa bratu oko vrata: . Uput se je s dušom rastavila. Pribilježi primjere upotrebe tih sredstava. Ustaviše konje uza dvora. Da uzimlje potpuno vjenčanje. moj brate. Da darujem sirotice moje. Ustavi mi konje uza dvora.sukob likova. sirotice moje.do zemlje INTERPRETACIJA:  Čime te potresla sudbina Hasanaginice? Koji su osjećaji u njoj prevladali? Što je tragično u Hasanagičinoj sudbini?  Kakav je Hasanagičin odnos prema djeci? Potvrdi citatima!  Zbog čega Hasanaginica želi skriveno proći mimo agina dvora? Kako je reagirala kad je začula poziv svoje djece: odlučno ili s kolebanjem? Što je odala tim postupkom?  Kakav je bio položaj Hasanaginice kao žene? Tko je odlučivao o njezinu životu? Koji stihovi odaju nesmiljenost i okrutnost bega Pinterovića?  Što je u pozadini begove okrutne odluke o ponovnoj udaji Hasanaginice? Da li samo pravo da odlučuje o sestrinoj sudbini ili i osveta Hasanagi zbog obiteljske "sramote"? Čime je tu sramotu Hasanaga nanio Pinterovićima?  Što je zapravo "skrivila" Hasanaginica? Po društvenim običajima svoga vremena. jadna.NARODNE LIRSKO. stil i ritam narodne pjesme karakteristična je upotreba: a) ponavljanja određenih riječi. b) strah pred sredinom ili c) bojazan da ga bivša žena ne odbije? Obrazloži odgovor.

Duha. Pronađi i objasni izražajnost: epiteta. pođe jedan rod.Ja se oblačim kao car. Narodna basna PAUN I SOKOL Paun se ruga sokolu: . a majka Kunigunda. gdje su pili i jeli do kasne noći. imaju više ljepote od onih koji oholo žive na malom prostoru svog dvorišta. Oni koji lete u visine i klikću slobodi. Petrica Kerempuh je lik narodnog šaljivdžije i pjevača lutalice iz srednjovjekovne Hrvatske.Čuvajte se! Čuvajte se! Neki oholica nije se htio maknuti s puta. Naročitu pažnju posveti glagolu gacati. usporedbe. Nu sreća ili nesreća htjede.  Može li se iz anegdote izvući pouka? 3. krenuše kući. Vraćali se kući preko potoka. Granje je bilo dugačko i čovjek je vikao: . potok bijaše posve plitak i ovo dvoje. tuži čovjeka sudu i zatraži naplatu štete. INTERPRETACIJA:  Što je tema ovoga teksta?  Koji su glavni likovi u priči? Kako su predstavljeni? Može li se ponešto o njima zaključiti i što se ne navodi u tekstu?  Što je humoristično u ovoj anegdoti? Jesi li smiješni: a) njihovi postupci. Kad su već prilično kapljice se naužili. onomatopeje. Na čelu im petero braće: Klukas. . stane nesigurnom nogom na brv. Osobito bijaše babica dobro zamaglena. a ti se odijevaš kao siromah. Muhlo i Hrvat. . b) njihove riječi? Objasni i potkrijepi citatima. koje se obavilo kod sv. mašete krilima na zemlji.  Na koga narodni pripovjedač misli kad govori o paunu i sokolu? Koje ima karakteristike daje? Zašto je narodni pripovjedač uzeo baš pauna i sokola da bi nam prenio svoje poruke?  U kojoj je rečenici izrečena osnovna misao? Objasni preneseno značenje basne!  Tekst ove basne vrlo je slikovit. Izginu mnogo Hrvata.NARODNE PROZNE EPSKE VRSTE 1. izgubi ravnotežu i skotrlja se skupa s nadobudnim djetetom u potok. Samo se pretvara. Kad je nosio drva. c) izraze koji u ovom tekstu djeluju humoristično i objasni zašto. Kako babica pijana bijaše.  Pripovijetka se odlikuje humorom.E. Ja imam najblistavije perje. Kad su kući stigli. b) događaje. Narodna anegdota OHOLICA Neki čovjek nakupi suharaka u šumi. . . i dvije sestrice: Tuga i Buga. Preploviše rijeke. dobio je on to glasovito ime: Petrica. Ali čovjek nije prozborio ni riječi. Pronađi: a) imena. Jadransko more! Stigoše! Raširiše se uz more. kad je vikao. Jedna mu se grana zakvači za kaput i podere ga. Kosjenc.E. Uprti ih i odnes u grad na prodaju. posljednje riječi)? Objasni. osim maloga "tuša" odnesu žive glave.Kako ću s njim razgovarati? . kuma i babica u krčmu. Sokol odgovori paunu: . moj paune! Mi sokolovi letimo u nebeske visine i klikćemo blizu zvijezda. zašto se nisi čuvao? . a ti nemaš ništa lijepo u svom perju. Oholica se razljuti. Otac mu se zvao Brcko Kerempuh. Putovahu dugo preko brada. male i velike. ali i u brda odoše i široka polja. Već na krstu.reče sudac i oslobodi čovjeka.upita sudac oholicu. a vi paunovi gacate među kokošima.Nije on nijem. ugleda Petrica svjetlo ovoga čalarnoga svijeta. pođu po običaju kum. I kada im dođe znak i poziv da krenu. vikao je iz svega glasa: "Čuvajte se! Čuvajte se!" . Pomriješe i od drugih nevolja.Tako je Petrica u jednom danu tri puta kršten bio. I boriše se usput s neprijateljem svojim. nedaleko Zagreba.Zašto si doveo tog nijemog čovjeka? . preko kojega bijaše postavljena jednostvna brv. Sudac je nekoliko puta pitao čovjeka kako je to bilo. 2. Lobel. polja. Što suprotstavlja gacanju? 4. da se malo okrijepe od teškoga posla kod krštenja. INTERPRETACIJA:  O čemu govori ova narodna pripovijetka? Odredi joj temu.  Je li u anegdoti vrlo važna završnica (posljednja rečenica. Narodna legenda DOLAZAK HRVATA Hrvati življaju iza Karpata gdje je Bijela Hrvatska. suprotnosti. okupa majka svoje milo i jedino čedo. Kad je krštenje bilo gotovo. Jednoga lijepoga dana ugledaše more. Narodna pripovijetka POROD I KRŠTENJE PETRICE KEREMPUHA U Stenjevcu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful