NARODNE LIRSKE PJESME

IVE JAŠE Ive jaše kroz orašje: Ive li je, sunce li je? Konjik li je, vila li je? Uzda li je, zvijezda li je? Sedlo li je, srebro li je? (Narodna iz Like)
INTERPRETACIJA:  Kako si doživio/doživjela tu kratku narodnu pjesmu - kao priču o junaku ili kao sliku njegove izuzetne ljepote? Čime te je pjesma posebno oduševila: a) zgusnutim izrazom b) lijepim slikama c) kratkom formom? Objasni odgovor.  Je li ovu pjesmu stvorila narodna pjesnikinja ili pjesnik? Zašto to pretpostavljaš? Otkriva li narodni pjesnik pjesničkim slikama svoje osjećaje? Koji su to osjećaji? Možemo li ovu pjesmu nazvati narodnom ljubavnom pjesmom? Objasni!  Što je tema ove pjesme?  U kakvoj je slici pjesnik predočio Ivu: statičnoj (nepokretnoj) ili dinamičnoj (pokretnoj)? Koji nam stih otkriva tu sliku?  Narodni pjesnik gradio je svoju sliku i otkrivao neobičnu ljepotu mladog junaka: a) retoričkim pitanjima (pitanjima koja ne traže odgovor), b) nabrajanjem i c) uspoređivanjem. Sva su ta izražajna sredstva međusobno povezana. Kako? Pronađi ih u pjesmi i potvrdi njihovu povezanost.  Promotri redoslijed motiva - slika na početku pjesme (Ive, konjik, uzde, sedlo). Otkrij postupnosti i u završnom dijelu stihova. Zašto pjesnik u zamjenu kao zamjenu za riječ ljepota koristi baš te izraze? Koje vrijednosti one izražavaju po narodnom shvaćanju?  Narodni pjesnik temelji svoj izraz i na zvukovnoj izrazitosti (muzikalnosti) stihova. Utvrdi zvukovnu podudarnost unutar stihova (Ive li je - sunce li je?).  Kakvu pravilnost uočavaš u građi stiha? Kakvi su stihovi po broju slogova i gdje ime je cezura (pauza)? Pridonosi li brza izmjena slika ritmu pjesme?

NESRETNA DJEVOJKA Djevojka junaku prsten povraćala: "Naj ti prsten, momče, moj te rod nje ljubi, Ni otac, ni majka, ni brat, ni sestrica! Al' me nemoj, momče, na glas iznositi, Jer sam ja sirota nesretna djevojka: Ja bosiljak sijem, meni pelin niče. - Oj, pelen-pelenče, moje gorko cvijeće! Tobom će se moji svati nakititi, Kad me stanu tužnu do groba nositi!" INTERPRETACIJA:  Kojim je osjećajnim tonom prožeta ova lirska narodna pjesma?  Kojim epitetima djevojka najneposrednije odaje svoje osjećaje? Te epitete djevojka pridaje sama sebi ( u petom i devetom stihu) i cvijeću što ga njeguje, no njezino emocionalno stanje obilježeno je i jednom apozicijom u petom stihu. Pronađi primjere tih izražajnih sredstava i objasni njihovu ulogu.  Pomoću kojih motiva narodni pjesnik razrađuje temu o nesretnoj djevojci? To su motivi vraćanja prstena, odnosa obitelji prema voljenom mladiću, cvijeće što ga njeguje djevojka, motivi svatova i groba. Kakva je njihova međusobna povezanost?  Koje simbolično značenje pjesnik pridaje pelinu?  Promotri vrstu stiha i odredi stanku (cezuru) u stihu.

JUNAKU Pade listak naranče Usred čaše junačke. Iza kojeg sloga je pauza u stihu (cezura)? Red riječi u stihovima odudara od gramatičkog reda riječi. To je najčešće zbog ritma.KOŠUTA I DJEVO JKA "Košutice. iz njedara zora sjajna. |||): . stanke |.  U kakvom je obliku pisana pjesma? Tko se u ovoj pjesmi obraća košuti? (Tko se zanima za djevojku?) Što mu ona odgovara?  Objasni metafore u ovoj pjesmi: što znači izraz da djevojci "iz lica sunce sije"? Što je slikom djevojke kojoj "iz grla sija mjesečina" izrazio pjesnik: a) bijeli djevojčin vrat poput mjesečine. ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ || ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ ||| b) ponavljanje riječi i izraza c) rima d) aliteracija (ponavljanje glasova č i š) . a iz grla mjesečina. b) djevojčinu šutljivost. Pa bi čašu popila. rosna ti si! Gdje si bila te si rosna?" "Ja sam bila u djevojke!" "Je li kakva ta djevojka?" "Iz lica joj sunce sjaše. INTERPRETACIJA:  Kome je posvećena pjesma? Koji osjećaj izražava narodni pjesnik prema junaku? Po čemu prepoznajemo da se pjesnik divi junaku?  Promotri kako na ritam pjesme utječe: a) izmjena naglašenih i nenaglašenih slogova (naglašeni slog ̶ nenaglašeni ∪. kako nećeš da je mila?" INTERPRETACIJA:  O kome pjeva ova lirska pjesma? Koji je doživljaj izražen tom pjesmom? Uobliči temu pjesme. Vrhom bi se povila. Izbroji slogove i odredi vrstu stihova. c) njezin mio glas te lijepo govorenje? Objasni odgovor. dvije ruke do dva krila.  Koja su dva osnovna motiva? Ima li među njima sličnosti? Ispiši i ostale motive. Pronađi stihove u kojima je obrnut red riječi i stavi ih u gramatički (obični) red riječi. Jesi li doživio/doživjela proljetnu ili ljetnu zoru u vedrom danu? Kakva je to "zora sjajna"? Što nam otkriva slika "sjajne zore" koja sija iz djevojčinih njedara?  S čime je pjesnik usporedio djevojčine ruke? Koju njezinu osobinu otkriva ta slika?  Pjesma se odlikuje izrazitom ritmičnošću. ||. Da je znala naranča Da je čaša junačka.

.

bjega . plaho . Ali lice Margetino Rumenije od rumenka. Od svojega vjerenika. (Babina Greda) različje .cvjetovi različka. Zašto te epitete zovemo stalnima?  Obrati pozornost na vrstu stiha. dodola . al' vatrenim Gleda miše po tom žitu. U žitu je graor cvijeće Bijelo. Zemljica nan puca. Oblaci. U žitu je plaho zeče. plavo i crveno. kako ste se skrili? Sunce nas peče. Žustro bjega od momaka. Pjeva pjesmu žetvenicu. rane i dvor. Od momaka pustolova. Od koliko se slogova sastoji. Do jesen će svadba biti. Prepelica hitra ptica. U žitu je zlatno klasje. Što uočavate? Uloga ponavljanja je: a) da pjesnik lakše dočara minulo vrijeme b) da se pjesma lakše upamti kako bi se kasnije lakše prenosila usmenom predajom.mak.magijski običaj prizivanja kiše za vrijeme suše  O čemu govori ova pjesma?  Izdvoji motive iz pjesme?  Kome se pjesnik obraća? Što se postiže upotrebom vokativa i upitnih i uskličnih rečenica?  Jesu li svi stihovi jednake duljine? . vrsta zeljaste biljeke. Plavetan je struk različja. Margeta je još plahija.kiša. od dragana. Okom malim. Koji se od tih motiva odnose na fizičke. Divlji makac rumen cvijetak. Zlatno klasje zrela žita. Al je od nje još hitrija Hitra djeva Margetica. a koji na psihološke osobine?  Pronađi metaforu kojom pjesnik iskazuje kako Margetina ljepota djeluje na momke. gdje je cezura (stanka)? NEBO SE JE ZVEDRILO Nebo se je zvedrilo. U žitu je prepelica. graor . da se natopi zemljica. dodolska) dažd . Pod b'jelim joj dvorom stoji I udara tamburicu. oblačići! I donesite nam daždicu. Sunce nan lipo sviti.  Kojom slikom pjevaš izražava doživljaj ljubavne sreće i najavu svadbe?  Koliko je u pjesmi važan motiv žita i žetve? Što nam on govori o prostoru i vremenu u kojem je nastala pjesma?  Po čemu zaključujetet da je pjesma bila pratilja svakodnevnog života?  Pronađite epitete uz imenice klasje. Ali oko Margetino Plavetnije od različja. žito. U polju je hitri miše Iz jamice bulji okom.grahorica. Od Ivana. srce. Al djevojka Margetica Ima oko vatrenije Kojim gleda po tom svijetu: Iz oka joj lete strijele Usred srca junačkoga I zadaju ljute rane. Pokažite se. Samo neće od Ivana.bježi  O čemu govori ova pjesma?  Koje osjećaje prema djevojci nam otkriva pjesnik? Što nam o tome govori odmilica Margetica ? Koje Margetine osjećaje upoznajemo?  S čim sve pjesnik uspoređuje Margetinu ljepotu? Izdvoji i poveži motive iz usporedbe djevojčinih osobina i prirode. Da nan rodi kruščića! (Lovran. Po žitu je divlji makac. makac .MARGETA JE ŽITO ŽELA Margeta je žito žela. Ivan njojzi žito veže I kad sija mjesečina.  Kako se Margeta odnosi prema momcima? Koji je momak iznimka?  Pronađite ponavljanja i njihov raspored. I glasnije djeva pjeva Nego ptica prepelica. Istra. U žitu je struk različja.bojažljivo.

Uput se je s dušom rastavila. Ter poruča vjernoj ljubi svojoj: . Pribilježi koji događaji čine uvod. stihova ili većih cjelina.Bogom brate. Da mi tebi užinati damo! Kad to čula Hasanaginica. Da uzimlje potpuno vjenčanje.svilen knjiga oprošćenja . b) strah pred sredinom ili c) bojazan da ga bivša žena ne odbije? Obrazloži odgovor. . U rodu je malo vr’jeme stala. Malo vr’jeme.sukob likova.Vrati nam se. Još je. Kad kadiji b’jela knjiga dođe. c) određene vrste stiha.komad platna za umotavanje uput . Da gre s njime majci uzatrage. A malomu u bešici sinku. Da vrat lomi kule niz pendžere.ide čoha . Još kaduna bratu se moljaše. A to gleda junak Hasan-aga.  Za jezik. vrhunac.Vrati nam se. Labutovi.Aj.ujak muči . braco! Nemoj mene davat za nikoga. Gledajući sirotice svoje!" Ali beže ne hajaše ništa. mila majko naša. Ni u dvoru.Ne čekaj me u dvoru b'jelomu. Kad pokupiš gospodu svatove. I pobježe Hasanaginica. Majka vaša srca hrđavskoga! Kad to čula Hasanaginica. A dv’je ćere u rumena lica: A s malahnim u bešici sinkom. A kad bili agi mimo dvora. jadna. ni nedjelju dana. Ustavi mi konje uza dvora. A u knjizi l’jepo te moljaše. zaplet. Kad kaduna knjigu proučila. A ljubovca od stida ne mogla. A najveće imoski kadija. Za njom trču dv’je ćere djevojke: . Svate kupi grede po djevojku. Dug pul’duvak nosi na djevojku: Kada bude agi mimo dvora. već bi okopnuli. I vadi njoj knjigu oprošćenja.gospođa pendžer . I jedva je s’ sinkom rastavio.Da.NARODNE LIRSKO. i od roda dobra. Dv’je je ćerce s pendžere gledahu. ne govori ništa. mila majko naša! Nije ovo babo Hasan-aga. Da ne puca jadno srce moje.EPSKE PJESME 1. B’jelim licem u zemlju ud’rila. Kad li mu je ranam bolje bilo. Dobro svati došli po djevojke. Gospodu je svate pokupio.pismo za rastavu bešika . Gdi me šalje od petero dice! Beže muči. Svakoj ćeri čohu do poljane. Epsko-lirske pjesme s tragičnim završetkom nazivaju se balade. HASANAGINICA Što se b’jeli u gori zelenoj? Al' su sn’jezi. sredine i vjere. stil i ritam narodne pjesme karakteristična je upotreba: a) ponavljanja određenih riječi. nit su labutovi. Pribilježi primjere upotrebe tih sredstava. Od’jeliti nikako ne mogla. Svoju dicu l’jepo darovala: Svakom sinku nazve pozlaćene. supruga kaduna . Ter je meće k sebi na konjica. dramsku kompoziciju. tako te ne želila.kolijevka grede .žena. ni u rodu momu! Kad kaduna r’ječi razumjela. Već nju daje imoskom kadiji.prozor daidža . u toj misli stala. žena nije smjela odlaziti od kuće. Od žalosti gledajuć sirota! bošča . Već je bratac za ruke uzeo. Kad se neće smilovati na vas. Dobra kada. al' su labutovi? Da su sn’jezi. Oblazi ga mater i sestrica. Nit su sn’jezi.  Balada sadrži i dramske elemente . Nek ne vidi sirotice svoje. Nego šator age Hasan-age. b) stalnih epiteta. rasplet i epilog (završetak).šuti svio . Dva je sina u čelo ljubila. Ter se vješa bratu oko vrata: . moj brate. Jeka stade konja oko dvora. Starišini svatov govorila: . S njome grede dvoru bijelomu.do zemlje INTERPRETACIJA:  Čime te potresla sudbina Hasanaginice? Koji su osjećaji u njoj prevladali? Što je tragično u Hasanagičinoj sudbini?  Kakav je Hasanagičin odnos prema djeci? Potvrdi citatima!  Zbog čega Hasanaginica želi skriveno proći mimo agina dvora? Kako je reagirala kad je začula poziv svoje djece: odlučno ili s kolebanjem? Što je odala tim postupkom?  Kakav je bio položaj Hasanaginice kao žene? Tko je odlučivao o njezinu životu? Koji stihovi odaju nesmiljenost i okrutnost bega Pinterovića?  Što je u pozadini begove okrutne odluke o ponovnoj udaji Hasanaginice? Da li samo pravo da odlučuje o sestrinoj sudbini ili i osveta Hasanagi zbog obiteljske "sramote"? Čime je tu sramotu Hasanaga nanio Pinterovićima?  Što je zapravo "skrivila" Hasanaginica? Po društvenim običajima svoga vremena. Pintorović beže!" I vrati se Hasanaginica. Njemu šalje u bošči haljine. Da je šalje imoskom kadiji: . I zdravo se povratili s njome.odmah ljubovca . A dva sina prid nju ishođahu: Tere svojoj majci govorahu: . Ter dozivlje do dva sina svoja: . Da darujem sirotice moje. već bi poletjeli. Vec se maša u džepe svione. razvoj. On boluje u ranama ljutim. Što bi se dogodilo da je taj zakon prekršila? Što je ipak očekivao Hasanaga?  Jesu li Hasanagini intimni osjećaji prema Hasanaginici utrnuli? Kako narodni pjesnik otkriva te osjećaje? Iskazuje li ih Hasanaga direktno ili indirektno? Što ga priječi da ih iskaže otvorenim riječima: a) ponos. Ustaviše konje uza dvora.  Kakav je ishod dramskog sukoba (susreta) dvaju glavnih likova u pjesmi? Po čemu su oboje tragični?  Kojoj vrsti pjesama pripada ova pjesma? Jesu li u njoj prisutni samo irski (osjećajni i likoviti ) ili samo epski (pripovjedni) elemnti? Pripovijeda li pjesnik objektivno (hladnoo i neutralno) o konkretnom događaju ili pjesničkim prikazom toga događaja probuđuje snažne emocije? Potvrdi uzajamnost i povezanost epsko-lirskih elemenata u narodnoj pjesmi.Hod'te amo.sukno do poljane . već daidža. Kaduna se bratu svomu moli: . svatov starišina. velike sramote. Dobru kadu prose sa svih strana. Da njoj piše listak b’jele knjige. sirotice moje.Djevojka te l’jepo pozdravljaše.

INTERPRETACIJA:  Što je tema ovoga teksta?  Koji su glavni likovi u priči? Kako su predstavljeni? Može li se ponešto o njima zaključiti i što se ne navodi u tekstu?  Što je humoristično u ovoj anegdoti? Jesi li smiješni: a) njihovi postupci. Vraćali se kući preko potoka. zašto se nisi čuvao? . Izginu mnogo Hrvata. Sokol odgovori paunu: . moj paune! Mi sokolovi letimo u nebeske visine i klikćemo blizu zvijezda. ali i u brda odoše i široka polja. izgubi ravnotežu i skotrlja se skupa s nadobudnim djetetom u potok. Preploviše rijeke. tuži čovjeka sudu i zatraži naplatu štete. suprotnosti. kuma i babica u krčmu. Već na krstu. Što suprotstavlja gacanju? 4. pođu po običaju kum. . Petrica Kerempuh je lik narodnog šaljivdžije i pjevača lutalice iz srednjovjekovne Hrvatske. Narodna pripovijetka POROD I KRŠTENJE PETRICE KEREMPUHA U Stenjevcu. a vi paunovi gacate među kokošima. Kosjenc.  Može li se iz anegdote izvući pouka? 3. Narodna basna PAUN I SOKOL Paun se ruga sokolu: . Narodna legenda DOLAZAK HRVATA Hrvati življaju iza Karpata gdje je Bijela Hrvatska. Kad su kući stigli. . Pomriješe i od drugih nevolja. polja. okupa majka svoje milo i jedino čedo. Pronađi: a) imena. ugleda Petrica svjetlo ovoga čalarnoga svijeta.NARODNE PROZNE EPSKE VRSTE 1. Oni koji lete u visine i klikću slobodi. kad je vikao. preko kojega bijaše postavljena jednostvna brv. Muhlo i Hrvat. Kad su već prilično kapljice se naužili. Jednoga lijepoga dana ugledaše more.  Pripovijetka se odlikuje humorom. Putovahu dugo preko brada. . Sudac je nekoliko puta pitao čovjeka kako je to bilo. male i velike. Kad je nosio drva. onomatopeje. Nu sreća ili nesreća htjede. Kad je krštenje bilo gotovo. Jedna mu se grana zakvači za kaput i podere ga. INTERPRETACIJA:  O čemu govori ova narodna pripovijetka? Odredi joj temu. Narodna anegdota OHOLICA Neki čovjek nakupi suharaka u šumi.Kako ću s njim razgovarati? . dobio je on to glasovito ime: Petrica. nedaleko Zagreba.  Na koga narodni pripovjedač misli kad govori o paunu i sokolu? Koje ima karakteristike daje? Zašto je narodni pripovjedač uzeo baš pauna i sokola da bi nam prenio svoje poruke?  U kojoj je rečenici izrečena osnovna misao? Objasni preneseno značenje basne!  Tekst ove basne vrlo je slikovit.Zašto si doveo tog nijemog čovjeka? . a ti se odijevaš kao siromah. imaju više ljepote od onih koji oholo žive na malom prostoru svog dvorišta.Tako je Petrica u jednom danu tri puta kršten bio. vikao je iz svega glasa: "Čuvajte se! Čuvajte se!" . pođe jedan rod.  Je li u anegdoti vrlo važna završnica (posljednja rečenica. a ti nemaš ništa lijepo u svom perju. Pronađi i objasni izražajnost: epiteta. Jadransko more! Stigoše! Raširiše se uz more. Naročitu pažnju posveti glagolu gacati. osim maloga "tuša" odnesu žive glave.E.Ja se oblačim kao car. b) njihove riječi? Objasni i potkrijepi citatima. Na čelu im petero braće: Klukas. I kada im dođe znak i poziv da krenu. Ja imam najblistavije perje. gdje su pili i jeli do kasne noći. usporedbe. I boriše se usput s neprijateljem svojim. . Lobel. b) događaje. Osobito bijaše babica dobro zamaglena. stane nesigurnom nogom na brv.reče sudac i oslobodi čovjeka. Ali čovjek nije prozborio ni riječi. Uprti ih i odnes u grad na prodaju.Čuvajte se! Čuvajte se! Neki oholica nije se htio maknuti s puta. koje se obavilo kod sv. potok bijaše posve plitak i ovo dvoje. Otac mu se zvao Brcko Kerempuh. c) izraze koji u ovom tekstu djeluju humoristično i objasni zašto. 2. Samo se pretvara. Granje je bilo dugačko i čovjek je vikao: . posljednje riječi)? Objasni.upita sudac oholicu. a majka Kunigunda. mašete krilima na zemlji. krenuše kući. Oholica se razljuti. i dvije sestrice: Tuga i Buga. Duha.Nije on nijem. da se malo okrijepe od teškoga posla kod krštenja. Kako babica pijana bijaše.E.