NARODNE LIRSKE PJESME

IVE JAŠE Ive jaše kroz orašje: Ive li je, sunce li je? Konjik li je, vila li je? Uzda li je, zvijezda li je? Sedlo li je, srebro li je? (Narodna iz Like)
INTERPRETACIJA:  Kako si doživio/doživjela tu kratku narodnu pjesmu - kao priču o junaku ili kao sliku njegove izuzetne ljepote? Čime te je pjesma posebno oduševila: a) zgusnutim izrazom b) lijepim slikama c) kratkom formom? Objasni odgovor.  Je li ovu pjesmu stvorila narodna pjesnikinja ili pjesnik? Zašto to pretpostavljaš? Otkriva li narodni pjesnik pjesničkim slikama svoje osjećaje? Koji su to osjećaji? Možemo li ovu pjesmu nazvati narodnom ljubavnom pjesmom? Objasni!  Što je tema ove pjesme?  U kakvoj je slici pjesnik predočio Ivu: statičnoj (nepokretnoj) ili dinamičnoj (pokretnoj)? Koji nam stih otkriva tu sliku?  Narodni pjesnik gradio je svoju sliku i otkrivao neobičnu ljepotu mladog junaka: a) retoričkim pitanjima (pitanjima koja ne traže odgovor), b) nabrajanjem i c) uspoređivanjem. Sva su ta izražajna sredstva međusobno povezana. Kako? Pronađi ih u pjesmi i potvrdi njihovu povezanost.  Promotri redoslijed motiva - slika na početku pjesme (Ive, konjik, uzde, sedlo). Otkrij postupnosti i u završnom dijelu stihova. Zašto pjesnik u zamjenu kao zamjenu za riječ ljepota koristi baš te izraze? Koje vrijednosti one izražavaju po narodnom shvaćanju?  Narodni pjesnik temelji svoj izraz i na zvukovnoj izrazitosti (muzikalnosti) stihova. Utvrdi zvukovnu podudarnost unutar stihova (Ive li je - sunce li je?).  Kakvu pravilnost uočavaš u građi stiha? Kakvi su stihovi po broju slogova i gdje ime je cezura (pauza)? Pridonosi li brza izmjena slika ritmu pjesme?

NESRETNA DJEVOJKA Djevojka junaku prsten povraćala: "Naj ti prsten, momče, moj te rod nje ljubi, Ni otac, ni majka, ni brat, ni sestrica! Al' me nemoj, momče, na glas iznositi, Jer sam ja sirota nesretna djevojka: Ja bosiljak sijem, meni pelin niče. - Oj, pelen-pelenče, moje gorko cvijeće! Tobom će se moji svati nakititi, Kad me stanu tužnu do groba nositi!" INTERPRETACIJA:  Kojim je osjećajnim tonom prožeta ova lirska narodna pjesma?  Kojim epitetima djevojka najneposrednije odaje svoje osjećaje? Te epitete djevojka pridaje sama sebi ( u petom i devetom stihu) i cvijeću što ga njeguje, no njezino emocionalno stanje obilježeno je i jednom apozicijom u petom stihu. Pronađi primjere tih izražajnih sredstava i objasni njihovu ulogu.  Pomoću kojih motiva narodni pjesnik razrađuje temu o nesretnoj djevojci? To su motivi vraćanja prstena, odnosa obitelji prema voljenom mladiću, cvijeće što ga njeguje djevojka, motivi svatova i groba. Kakva je njihova međusobna povezanost?  Koje simbolično značenje pjesnik pridaje pelinu?  Promotri vrstu stiha i odredi stanku (cezuru) u stihu.

b) djevojčinu šutljivost. iz njedara zora sjajna. c) njezin mio glas te lijepo govorenje? Objasni odgovor.  U kakvom je obliku pisana pjesma? Tko se u ovoj pjesmi obraća košuti? (Tko se zanima za djevojku?) Što mu ona odgovara?  Objasni metafore u ovoj pjesmi: što znači izraz da djevojci "iz lica sunce sije"? Što je slikom djevojke kojoj "iz grla sija mjesečina" izrazio pjesnik: a) bijeli djevojčin vrat poput mjesečine. ||. kako nećeš da je mila?" INTERPRETACIJA:  O kome pjeva ova lirska pjesma? Koji je doživljaj izražen tom pjesmom? Uobliči temu pjesme. rosna ti si! Gdje si bila te si rosna?" "Ja sam bila u djevojke!" "Je li kakva ta djevojka?" "Iz lica joj sunce sjaše.KOŠUTA I DJEVO JKA "Košutice. INTERPRETACIJA:  Kome je posvećena pjesma? Koji osjećaj izražava narodni pjesnik prema junaku? Po čemu prepoznajemo da se pjesnik divi junaku?  Promotri kako na ritam pjesme utječe: a) izmjena naglašenih i nenaglašenih slogova (naglašeni slog ̶ nenaglašeni ∪. To je najčešće zbog ritma. Da je znala naranča Da je čaša junačka. Vrhom bi se povila.  Koja su dva osnovna motiva? Ima li među njima sličnosti? Ispiši i ostale motive. a iz grla mjesečina. |||): . Pronađi stihove u kojima je obrnut red riječi i stavi ih u gramatički (obični) red riječi. JUNAKU Pade listak naranče Usred čaše junačke. Jesi li doživio/doživjela proljetnu ili ljetnu zoru u vedrom danu? Kakva je to "zora sjajna"? Što nam otkriva slika "sjajne zore" koja sija iz djevojčinih njedara?  S čime je pjesnik usporedio djevojčine ruke? Koju njezinu osobinu otkriva ta slika?  Pjesma se odlikuje izrazitom ritmičnošću. Iza kojeg sloga je pauza u stihu (cezura)? Red riječi u stihovima odudara od gramatičkog reda riječi. dvije ruke do dva krila. stanke |. Izbroji slogove i odredi vrstu stihova. ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ || ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ ||| b) ponavljanje riječi i izraza c) rima d) aliteracija (ponavljanje glasova č i š) . Pa bi čašu popila.

.

Al djevojka Margetica Ima oko vatrenije Kojim gleda po tom svijetu: Iz oka joj lete strijele Usred srca junačkoga I zadaju ljute rane. bjega . Ali lice Margetino Rumenije od rumenka.bježi  O čemu govori ova pjesma?  Koje osjećaje prema djevojci nam otkriva pjesnik? Što nam o tome govori odmilica Margetica ? Koje Margetine osjećaje upoznajemo?  S čim sve pjesnik uspoređuje Margetinu ljepotu? Izdvoji i poveži motive iz usporedbe djevojčinih osobina i prirode. Od koliko se slogova sastoji.mak. srce. Okom malim. Pokažite se. Al je od nje još hitrija Hitra djeva Margetica. Margeta je još plahija.bojažljivo. plaho . Do jesen će svadba biti. oblačići! I donesite nam daždicu. Plavetan je struk različja. Što uočavate? Uloga ponavljanja je: a) da pjesnik lakše dočara minulo vrijeme b) da se pjesma lakše upamti kako bi se kasnije lakše prenosila usmenom predajom.  Kojom slikom pjevaš izražava doživljaj ljubavne sreće i najavu svadbe?  Koliko je u pjesmi važan motiv žita i žetve? Što nam on govori o prostoru i vremenu u kojem je nastala pjesma?  Po čemu zaključujetet da je pjesma bila pratilja svakodnevnog života?  Pronađite epitete uz imenice klasje. makac . Žustro bjega od momaka. kako ste se skrili? Sunce nas peče. U polju je hitri miše Iz jamice bulji okom. od dragana. U žitu je plaho zeče. Prepelica hitra ptica. Oblaci. gdje je cezura (stanka)? NEBO SE JE ZVEDRILO Nebo se je zvedrilo. Divlji makac rumen cvijetak. Pjeva pjesmu žetvenicu. a koji na psihološke osobine?  Pronađi metaforu kojom pjesnik iskazuje kako Margetina ljepota djeluje na momke. Ali oko Margetino Plavetnije od različja. al' vatrenim Gleda miše po tom žitu. vrsta zeljaste biljeke. Ivan njojzi žito veže I kad sija mjesečina. da se natopi zemljica.MARGETA JE ŽITO ŽELA Margeta je žito žela. Zlatno klasje zrela žita. U žitu je struk različja. dodola . Samo neće od Ivana. (Babina Greda) različje . Da nan rodi kruščića! (Lovran. I glasnije djeva pjeva Nego ptica prepelica.grahorica.cvjetovi različka. graor .  Kako se Margeta odnosi prema momcima? Koji je momak iznimka?  Pronađite ponavljanja i njihov raspored. Istra. žito. Pod b'jelim joj dvorom stoji I udara tamburicu. Zašto te epitete zovemo stalnima?  Obrati pozornost na vrstu stiha. Zemljica nan puca. Sunce nan lipo sviti.magijski običaj prizivanja kiše za vrijeme suše  O čemu govori ova pjesma?  Izdvoji motive iz pjesme?  Kome se pjesnik obraća? Što se postiže upotrebom vokativa i upitnih i uskličnih rečenica?  Jesu li svi stihovi jednake duljine? . rane i dvor. plavo i crveno. Koji se od tih motiva odnose na fizičke. U žitu je prepelica. Od momaka pustolova. U žitu je zlatno klasje. Od Ivana. U žitu je graor cvijeće Bijelo.kiša. dodolska) dažd . Od svojega vjerenika. Po žitu je divlji makac.

Vrati nam se. A kad bili agi mimo dvora. i od roda dobra. Da je šalje imoskom kadiji: . Kad pokupiš gospodu svatove. A ljubovca od stida ne mogla. Dva je sina u čelo ljubila.Ne čekaj me u dvoru b'jelomu. moj brate. stihova ili većih cjelina. Da ne puca jadno srce moje. c) određene vrste stiha. Za njom trču dv’je ćere djevojke: . Još je. Od žalosti gledajuć sirota! bošča . Da njoj piše listak b’jele knjige. Epsko-lirske pjesme s tragičnim završetkom nazivaju se balade. al' su labutovi? Da su sn’jezi. I jedva je s’ sinkom rastavio. A najveće imoski kadija.šuti svio .svilen knjiga oprošćenja . Dobru kadu prose sa svih strana.ide čoha . ni u rodu momu! Kad kaduna r’ječi razumjela.kolijevka grede . vrhunac.sukob likova.ujak muči . Pribilježi koji događaji čine uvod.  Za jezik. A u knjizi l’jepo te moljaše. Gdi me šalje od petero dice! Beže muči. Kad kaduna knjigu proučila. Malo vr’jeme.pismo za rastavu bešika . Ter se vješa bratu oko vrata: . Nit su sn’jezi. sredine i vjere. svatov starišina. HASANAGINICA Što se b’jeli u gori zelenoj? Al' su sn’jezi. već bi okopnuli. već daidža. I zdravo se povratili s njome. Svate kupi grede po djevojku.Aj. jadna. Gledajući sirotice svoje!" Ali beže ne hajaše ništa. . supruga kaduna . rasplet i epilog (završetak). A to gleda junak Hasan-aga. Kad kadiji b’jela knjiga dođe. Njemu šalje u bošči haljine. mila majko naša. Već je bratac za ruke uzeo. Gospodu je svate pokupio. A dv’je ćere u rumena lica: A s malahnim u bešici sinkom. tako te ne želila.prozor daidža . Ter poruča vjernoj ljubi svojoj: . Dug pul’duvak nosi na djevojku: Kada bude agi mimo dvora. Jeka stade konja oko dvora. braco! Nemoj mene davat za nikoga.  Kakav je ishod dramskog sukoba (susreta) dvaju glavnih likova u pjesmi? Po čemu su oboje tragični?  Kojoj vrsti pjesama pripada ova pjesma? Jesu li u njoj prisutni samo irski (osjećajni i likoviti ) ili samo epski (pripovjedni) elemnti? Pripovijeda li pjesnik objektivno (hladnoo i neutralno) o konkretnom događaju ili pjesničkim prikazom toga događaja probuđuje snažne emocije? Potvrdi uzajamnost i povezanost epsko-lirskih elemenata u narodnoj pjesmi. Još kaduna bratu se moljaše. Pintorović beže!" I vrati se Hasanaginica. Da darujem sirotice moje. Dv’je je ćerce s pendžere gledahu. Ustavi mi konje uza dvora. Dobra kada. sirotice moje. Svakoj ćeri čohu do poljane. Kad se neće smilovati na vas. b) strah pred sredinom ili c) bojazan da ga bivša žena ne odbije? Obrazloži odgovor. Kad li mu je ranam bolje bilo.EPSKE PJESME 1. S njome grede dvoru bijelomu. Nego šator age Hasan-age.sukno do poljane . Od’jeliti nikako ne mogla. Dobro svati došli po djevojke. u toj misli stala. Da gre s njime majci uzatrage. Što bi se dogodilo da je taj zakon prekršila? Što je ipak očekivao Hasanaga?  Jesu li Hasanagini intimni osjećaji prema Hasanaginici utrnuli? Kako narodni pjesnik otkriva te osjećaje? Iskazuje li ih Hasanaga direktno ili indirektno? Što ga priječi da ih iskaže otvorenim riječima: a) ponos. A malomu u bešici sinku. Pribilježi primjere upotrebe tih sredstava. žena nije smjela odlaziti od kuće. Vec se maša u džepe svione.Hod'te amo. Kaduna se bratu svomu moli: . stil i ritam narodne pjesme karakteristična je upotreba: a) ponavljanja određenih riječi. Da uzimlje potpuno vjenčanje. Ter dozivlje do dva sina svoja: . A dva sina prid nju ishođahu: Tere svojoj majci govorahu: . I pobježe Hasanaginica. Ustaviše konje uza dvora. Labutovi. Starišini svatov govorila: . U rodu je malo vr’jeme stala. Uput se je s dušom rastavila.odmah ljubovca . On boluje u ranama ljutim. nit su labutovi. Svoju dicu l’jepo darovala: Svakom sinku nazve pozlaćene.NARODNE LIRSKO. ne govori ništa.komad platna za umotavanje uput .gospođa pendžer . Oblazi ga mater i sestrica. velike sramote.Djevojka te l’jepo pozdravljaše. razvoj. već bi poletjeli. Da mi tebi užinati damo! Kad to čula Hasanaginica.Bogom brate.Vrati nam se. Nek ne vidi sirotice svoje. b) stalnih epiteta. ni nedjelju dana. Već nju daje imoskom kadiji. B’jelim licem u zemlju ud’rila. Ter je meće k sebi na konjica. zaplet. mila majko naša! Nije ovo babo Hasan-aga. Da vrat lomi kule niz pendžere.do zemlje INTERPRETACIJA:  Čime te potresla sudbina Hasanaginice? Koji su osjećaji u njoj prevladali? Što je tragično u Hasanagičinoj sudbini?  Kakav je Hasanagičin odnos prema djeci? Potvrdi citatima!  Zbog čega Hasanaginica želi skriveno proći mimo agina dvora? Kako je reagirala kad je začula poziv svoje djece: odlučno ili s kolebanjem? Što je odala tim postupkom?  Kakav je bio položaj Hasanaginice kao žene? Tko je odlučivao o njezinu životu? Koji stihovi odaju nesmiljenost i okrutnost bega Pinterovića?  Što je u pozadini begove okrutne odluke o ponovnoj udaji Hasanaginice? Da li samo pravo da odlučuje o sestrinoj sudbini ili i osveta Hasanagi zbog obiteljske "sramote"? Čime je tu sramotu Hasanaga nanio Pinterovićima?  Što je zapravo "skrivila" Hasanaginica? Po društvenim običajima svoga vremena.žena. dramsku kompoziciju.Da. I vadi njoj knjigu oprošćenja. Majka vaša srca hrđavskoga! Kad to čula Hasanaginica.  Balada sadrži i dramske elemente . Ni u dvoru.

. Narodna pripovijetka POROD I KRŠTENJE PETRICE KEREMPUHA U Stenjevcu. suprotnosti. Putovahu dugo preko brada. Sudac je nekoliko puta pitao čovjeka kako je to bilo. imaju više ljepote od onih koji oholo žive na malom prostoru svog dvorišta. Lobel. .NARODNE PROZNE EPSKE VRSTE 1. pođu po običaju kum. a vi paunovi gacate među kokošima. Sokol odgovori paunu: . kuma i babica u krčmu. Oni koji lete u visine i klikću slobodi.E. Preploviše rijeke.  Može li se iz anegdote izvući pouka? 3. Kosjenc. Već na krstu. male i velike. usporedbe. .Kako ću s njim razgovarati? . moj paune! Mi sokolovi letimo u nebeske visine i klikćemo blizu zvijezda. I boriše se usput s neprijateljem svojim. Ja imam najblistavije perje. Osobito bijaše babica dobro zamaglena. da se malo okrijepe od teškoga posla kod krštenja. Na čelu im petero braće: Klukas. Kako babica pijana bijaše. Kad je nosio drva. i dvije sestrice: Tuga i Buga. Vraćali se kući preko potoka. posljednje riječi)? Objasni. a ti nemaš ništa lijepo u svom perju. Ali čovjek nije prozborio ni riječi. Izginu mnogo Hrvata. Kad su već prilično kapljice se naužili. Pronađi: a) imena.E. Granje je bilo dugačko i čovjek je vikao: . tuži čovjeka sudu i zatraži naplatu štete. stane nesigurnom nogom na brv. b) njihove riječi? Objasni i potkrijepi citatima. Muhlo i Hrvat. Oholica se razljuti. b) događaje. Jadransko more! Stigoše! Raširiše se uz more. zašto se nisi čuvao? . onomatopeje.Nije on nijem. I kada im dođe znak i poziv da krenu.reče sudac i oslobodi čovjeka. Kad je krštenje bilo gotovo. Kad su kući stigli. pođe jedan rod. a majka Kunigunda. polja. Narodna basna PAUN I SOKOL Paun se ruga sokolu: . osim maloga "tuša" odnesu žive glave. Pomriješe i od drugih nevolja. INTERPRETACIJA:  Što je tema ovoga teksta?  Koji su glavni likovi u priči? Kako su predstavljeni? Može li se ponešto o njima zaključiti i što se ne navodi u tekstu?  Što je humoristično u ovoj anegdoti? Jesi li smiješni: a) njihovi postupci.  Je li u anegdoti vrlo važna završnica (posljednja rečenica. Naročitu pažnju posveti glagolu gacati. Narodna anegdota OHOLICA Neki čovjek nakupi suharaka u šumi.Čuvajte se! Čuvajte se! Neki oholica nije se htio maknuti s puta. Samo se pretvara. Narodna legenda DOLAZAK HRVATA Hrvati življaju iza Karpata gdje je Bijela Hrvatska. koje se obavilo kod sv. preko kojega bijaše postavljena jednostvna brv. Petrica Kerempuh je lik narodnog šaljivdžije i pjevača lutalice iz srednjovjekovne Hrvatske. nedaleko Zagreba. Nu sreća ili nesreća htjede. izgubi ravnotežu i skotrlja se skupa s nadobudnim djetetom u potok. vikao je iz svega glasa: "Čuvajte se! Čuvajte se!" . kad je vikao. . Uprti ih i odnes u grad na prodaju. Pronađi i objasni izražajnost: epiteta. krenuše kući. Jednoga lijepoga dana ugledaše more.Zašto si doveo tog nijemog čovjeka? . gdje su pili i jeli do kasne noći. ali i u brda odoše i široka polja.upita sudac oholicu. INTERPRETACIJA:  O čemu govori ova narodna pripovijetka? Odredi joj temu. ugleda Petrica svjetlo ovoga čalarnoga svijeta. a ti se odijevaš kao siromah. Jedna mu se grana zakvači za kaput i podere ga. 2.  Na koga narodni pripovjedač misli kad govori o paunu i sokolu? Koje ima karakteristike daje? Zašto je narodni pripovjedač uzeo baš pauna i sokola da bi nam prenio svoje poruke?  U kojoj je rečenici izrečena osnovna misao? Objasni preneseno značenje basne!  Tekst ove basne vrlo je slikovit.  Pripovijetka se odlikuje humorom. potok bijaše posve plitak i ovo dvoje. Duha. okupa majka svoje milo i jedino čedo. Otac mu se zvao Brcko Kerempuh.Ja se oblačim kao car. c) izraze koji u ovom tekstu djeluju humoristično i objasni zašto. Što suprotstavlja gacanju? 4. dobio je on to glasovito ime: Petrica.Tako je Petrica u jednom danu tri puta kršten bio. mašete krilima na zemlji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful