NARODNE LIRSKE PJESME

IVE JAŠE Ive jaše kroz orašje: Ive li je, sunce li je? Konjik li je, vila li je? Uzda li je, zvijezda li je? Sedlo li je, srebro li je? (Narodna iz Like)
INTERPRETACIJA:  Kako si doživio/doživjela tu kratku narodnu pjesmu - kao priču o junaku ili kao sliku njegove izuzetne ljepote? Čime te je pjesma posebno oduševila: a) zgusnutim izrazom b) lijepim slikama c) kratkom formom? Objasni odgovor.  Je li ovu pjesmu stvorila narodna pjesnikinja ili pjesnik? Zašto to pretpostavljaš? Otkriva li narodni pjesnik pjesničkim slikama svoje osjećaje? Koji su to osjećaji? Možemo li ovu pjesmu nazvati narodnom ljubavnom pjesmom? Objasni!  Što je tema ove pjesme?  U kakvoj je slici pjesnik predočio Ivu: statičnoj (nepokretnoj) ili dinamičnoj (pokretnoj)? Koji nam stih otkriva tu sliku?  Narodni pjesnik gradio je svoju sliku i otkrivao neobičnu ljepotu mladog junaka: a) retoričkim pitanjima (pitanjima koja ne traže odgovor), b) nabrajanjem i c) uspoređivanjem. Sva su ta izražajna sredstva međusobno povezana. Kako? Pronađi ih u pjesmi i potvrdi njihovu povezanost.  Promotri redoslijed motiva - slika na početku pjesme (Ive, konjik, uzde, sedlo). Otkrij postupnosti i u završnom dijelu stihova. Zašto pjesnik u zamjenu kao zamjenu za riječ ljepota koristi baš te izraze? Koje vrijednosti one izražavaju po narodnom shvaćanju?  Narodni pjesnik temelji svoj izraz i na zvukovnoj izrazitosti (muzikalnosti) stihova. Utvrdi zvukovnu podudarnost unutar stihova (Ive li je - sunce li je?).  Kakvu pravilnost uočavaš u građi stiha? Kakvi su stihovi po broju slogova i gdje ime je cezura (pauza)? Pridonosi li brza izmjena slika ritmu pjesme?

NESRETNA DJEVOJKA Djevojka junaku prsten povraćala: "Naj ti prsten, momče, moj te rod nje ljubi, Ni otac, ni majka, ni brat, ni sestrica! Al' me nemoj, momče, na glas iznositi, Jer sam ja sirota nesretna djevojka: Ja bosiljak sijem, meni pelin niče. - Oj, pelen-pelenče, moje gorko cvijeće! Tobom će se moji svati nakititi, Kad me stanu tužnu do groba nositi!" INTERPRETACIJA:  Kojim je osjećajnim tonom prožeta ova lirska narodna pjesma?  Kojim epitetima djevojka najneposrednije odaje svoje osjećaje? Te epitete djevojka pridaje sama sebi ( u petom i devetom stihu) i cvijeću što ga njeguje, no njezino emocionalno stanje obilježeno je i jednom apozicijom u petom stihu. Pronađi primjere tih izražajnih sredstava i objasni njihovu ulogu.  Pomoću kojih motiva narodni pjesnik razrađuje temu o nesretnoj djevojci? To su motivi vraćanja prstena, odnosa obitelji prema voljenom mladiću, cvijeće što ga njeguje djevojka, motivi svatova i groba. Kakva je njihova međusobna povezanost?  Koje simbolično značenje pjesnik pridaje pelinu?  Promotri vrstu stiha i odredi stanku (cezuru) u stihu.

Iza kojeg sloga je pauza u stihu (cezura)? Red riječi u stihovima odudara od gramatičkog reda riječi. Da je znala naranča Da je čaša junačka. iz njedara zora sjajna. b) djevojčinu šutljivost. kako nećeš da je mila?" INTERPRETACIJA:  O kome pjeva ova lirska pjesma? Koji je doživljaj izražen tom pjesmom? Uobliči temu pjesme. a iz grla mjesečina. dvije ruke do dva krila. Vrhom bi se povila. ||. c) njezin mio glas te lijepo govorenje? Objasni odgovor. stanke |. JUNAKU Pade listak naranče Usred čaše junačke. ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ || ̶ ∪ ̶ ∪ | ̶ ∪ ∪ ||| b) ponavljanje riječi i izraza c) rima d) aliteracija (ponavljanje glasova č i š) . Izbroji slogove i odredi vrstu stihova. Pa bi čašu popila.  U kakvom je obliku pisana pjesma? Tko se u ovoj pjesmi obraća košuti? (Tko se zanima za djevojku?) Što mu ona odgovara?  Objasni metafore u ovoj pjesmi: što znači izraz da djevojci "iz lica sunce sije"? Što je slikom djevojke kojoj "iz grla sija mjesečina" izrazio pjesnik: a) bijeli djevojčin vrat poput mjesečine. Jesi li doživio/doživjela proljetnu ili ljetnu zoru u vedrom danu? Kakva je to "zora sjajna"? Što nam otkriva slika "sjajne zore" koja sija iz djevojčinih njedara?  S čime je pjesnik usporedio djevojčine ruke? Koju njezinu osobinu otkriva ta slika?  Pjesma se odlikuje izrazitom ritmičnošću.  Koja su dva osnovna motiva? Ima li među njima sličnosti? Ispiši i ostale motive.KOŠUTA I DJEVO JKA "Košutice. To je najčešće zbog ritma. |||): . rosna ti si! Gdje si bila te si rosna?" "Ja sam bila u djevojke!" "Je li kakva ta djevojka?" "Iz lica joj sunce sjaše. INTERPRETACIJA:  Kome je posvećena pjesma? Koji osjećaj izražava narodni pjesnik prema junaku? Po čemu prepoznajemo da se pjesnik divi junaku?  Promotri kako na ritam pjesme utječe: a) izmjena naglašenih i nenaglašenih slogova (naglašeni slog ̶ nenaglašeni ∪. Pronađi stihove u kojima je obrnut red riječi i stavi ih u gramatički (obični) red riječi.

.

cvjetovi različka. Prepelica hitra ptica. Sunce nan lipo sviti. U žitu je zlatno klasje. dodola . Od koliko se slogova sastoji. Pod b'jelim joj dvorom stoji I udara tamburicu. Što uočavate? Uloga ponavljanja je: a) da pjesnik lakše dočara minulo vrijeme b) da se pjesma lakše upamti kako bi se kasnije lakše prenosila usmenom predajom. Samo neće od Ivana.bojažljivo.bježi  O čemu govori ova pjesma?  Koje osjećaje prema djevojci nam otkriva pjesnik? Što nam o tome govori odmilica Margetica ? Koje Margetine osjećaje upoznajemo?  S čim sve pjesnik uspoređuje Margetinu ljepotu? Izdvoji i poveži motive iz usporedbe djevojčinih osobina i prirode. kako ste se skrili? Sunce nas peče.grahorica. U žitu je struk različja. al' vatrenim Gleda miše po tom žitu. a koji na psihološke osobine?  Pronađi metaforu kojom pjesnik iskazuje kako Margetina ljepota djeluje na momke. Al djevojka Margetica Ima oko vatrenije Kojim gleda po tom svijetu: Iz oka joj lete strijele Usred srca junačkoga I zadaju ljute rane. Do jesen će svadba biti. Da nan rodi kruščića! (Lovran. U žitu je prepelica. U žitu je graor cvijeće Bijelo. dodolska) dažd . Žustro bjega od momaka. Okom malim. Istra. Ali lice Margetino Rumenije od rumenka. Koji se od tih motiva odnose na fizičke. (Babina Greda) različje . makac .  Kojom slikom pjevaš izražava doživljaj ljubavne sreće i najavu svadbe?  Koliko je u pjesmi važan motiv žita i žetve? Što nam on govori o prostoru i vremenu u kojem je nastala pjesma?  Po čemu zaključujetet da je pjesma bila pratilja svakodnevnog života?  Pronađite epitete uz imenice klasje. U žitu je plaho zeče.MARGETA JE ŽITO ŽELA Margeta je žito žela.  Kako se Margeta odnosi prema momcima? Koji je momak iznimka?  Pronađite ponavljanja i njihov raspored. Od momaka pustolova. Oblaci. Po žitu je divlji makac. Divlji makac rumen cvijetak. Pokažite se. gdje je cezura (stanka)? NEBO SE JE ZVEDRILO Nebo se je zvedrilo. U polju je hitri miše Iz jamice bulji okom. vrsta zeljaste biljeke. Od svojega vjerenika. Pjeva pjesmu žetvenicu. Zašto te epitete zovemo stalnima?  Obrati pozornost na vrstu stiha. srce. Al je od nje još hitrija Hitra djeva Margetica. da se natopi zemljica. graor . Ivan njojzi žito veže I kad sija mjesečina. Margeta je još plahija. od dragana. I glasnije djeva pjeva Nego ptica prepelica. rane i dvor. Plavetan je struk različja.kiša. Zemljica nan puca.mak. Zlatno klasje zrela žita. Od Ivana. plavo i crveno. bjega . Ali oko Margetino Plavetnije od različja. žito. oblačići! I donesite nam daždicu.magijski običaj prizivanja kiše za vrijeme suše  O čemu govori ova pjesma?  Izdvoji motive iz pjesme?  Kome se pjesnik obraća? Što se postiže upotrebom vokativa i upitnih i uskličnih rečenica?  Jesu li svi stihovi jednake duljine? . plaho .

u toj misli stala.Ne čekaj me u dvoru b'jelomu. Kad kaduna knjigu proučila. Dv’je je ćerce s pendžere gledahu. Pintorović beže!" I vrati se Hasanaginica. A kad bili agi mimo dvora.Bogom brate. vrhunac. Svoju dicu l’jepo darovala: Svakom sinku nazve pozlaćene.kolijevka grede . I vadi njoj knjigu oprošćenja. nit su labutovi. Od’jeliti nikako ne mogla. braco! Nemoj mene davat za nikoga. ni nedjelju dana. A dv’je ćere u rumena lica: A s malahnim u bešici sinkom. Majka vaša srca hrđavskoga! Kad to čula Hasanaginica. Nek ne vidi sirotice svoje. Da mi tebi užinati damo! Kad to čula Hasanaginica. mila majko naša. rasplet i epilog (završetak). Nit su sn’jezi.Djevojka te l’jepo pozdravljaše. Svate kupi grede po djevojku. A najveće imoski kadija.gospođa pendžer . ne govori ništa.Vrati nam se. već daidža. zaplet.odmah ljubovca . Da je šalje imoskom kadiji: . žena nije smjela odlaziti od kuće. Da gre s njime majci uzatrage. Dva je sina u čelo ljubila.  Kakav je ishod dramskog sukoba (susreta) dvaju glavnih likova u pjesmi? Po čemu su oboje tragični?  Kojoj vrsti pjesama pripada ova pjesma? Jesu li u njoj prisutni samo irski (osjećajni i likoviti ) ili samo epski (pripovjedni) elemnti? Pripovijeda li pjesnik objektivno (hladnoo i neutralno) o konkretnom događaju ili pjesničkim prikazom toga događaja probuđuje snažne emocije? Potvrdi uzajamnost i povezanost epsko-lirskih elemenata u narodnoj pjesmi. Pribilježi koji događaji čine uvod. b) stalnih epiteta.  Balada sadrži i dramske elemente . Ustavi mi konje uza dvora. Da darujem sirotice moje. sirotice moje. Kad se neće smilovati na vas.NARODNE LIRSKO. Od žalosti gledajuć sirota! bošča . I pobježe Hasanaginica. dramsku kompoziciju. A to gleda junak Hasan-aga.Hod'te amo. Kad kadiji b’jela knjiga dođe. HASANAGINICA Što se b’jeli u gori zelenoj? Al' su sn’jezi. Kad li mu je ranam bolje bilo. Ni u dvoru. Dobra kada. A ljubovca od stida ne mogla. Ter je meće k sebi na konjica. tako te ne želila. Još je. B’jelim licem u zemlju ud’rila. Dug pul’duvak nosi na djevojku: Kada bude agi mimo dvora.šuti svio . Jeka stade konja oko dvora. Ter poruča vjernoj ljubi svojoj: . jadna. Ter se vješa bratu oko vrata: . Dobru kadu prose sa svih strana. U rodu je malo vr’jeme stala. S njome grede dvoru bijelomu. Gledajući sirotice svoje!" Ali beže ne hajaše ništa. Epsko-lirske pjesme s tragičnim završetkom nazivaju se balade. Da uzimlje potpuno vjenčanje. već bi okopnuli. Uput se je s dušom rastavila.žena. Pribilježi primjere upotrebe tih sredstava. Oblazi ga mater i sestrica. I jedva je s’ sinkom rastavio. On boluje u ranama ljutim. A dva sina prid nju ishođahu: Tere svojoj majci govorahu: .EPSKE PJESME 1. Vec se maša u džepe svione. b) strah pred sredinom ili c) bojazan da ga bivša žena ne odbije? Obrazloži odgovor.Vrati nam se. razvoj. već bi poletjeli. Što bi se dogodilo da je taj zakon prekršila? Što je ipak očekivao Hasanaga?  Jesu li Hasanagini intimni osjećaji prema Hasanaginici utrnuli? Kako narodni pjesnik otkriva te osjećaje? Iskazuje li ih Hasanaga direktno ili indirektno? Što ga priječi da ih iskaže otvorenim riječima: a) ponos.Da.ide čoha . Kaduna se bratu svomu moli: . Još kaduna bratu se moljaše. Malo vr’jeme. Da ne puca jadno srce moje. A u knjizi l’jepo te moljaše. velike sramote. Za njom trču dv’je ćere djevojke: . svatov starišina.sukno do poljane .sukob likova. c) određene vrste stiha. A malomu u bešici sinku. mila majko naša! Nije ovo babo Hasan-aga. Nego šator age Hasan-age.komad platna za umotavanje uput .prozor daidža . Već je bratac za ruke uzeo. Već nju daje imoskom kadiji. stil i ritam narodne pjesme karakteristična je upotreba: a) ponavljanja određenih riječi. I zdravo se povratili s njome. Labutovi. moj brate.do zemlje INTERPRETACIJA:  Čime te potresla sudbina Hasanaginice? Koji su osjećaji u njoj prevladali? Što je tragično u Hasanagičinoj sudbini?  Kakav je Hasanagičin odnos prema djeci? Potvrdi citatima!  Zbog čega Hasanaginica želi skriveno proći mimo agina dvora? Kako je reagirala kad je začula poziv svoje djece: odlučno ili s kolebanjem? Što je odala tim postupkom?  Kakav je bio položaj Hasanaginice kao žene? Tko je odlučivao o njezinu životu? Koji stihovi odaju nesmiljenost i okrutnost bega Pinterovića?  Što je u pozadini begove okrutne odluke o ponovnoj udaji Hasanaginice? Da li samo pravo da odlučuje o sestrinoj sudbini ili i osveta Hasanagi zbog obiteljske "sramote"? Čime je tu sramotu Hasanaga nanio Pinterovićima?  Što je zapravo "skrivila" Hasanaginica? Po društvenim običajima svoga vremena.Aj.ujak muči . sredine i vjere.pismo za rastavu bešika . Gdi me šalje od petero dice! Beže muči. ni u rodu momu! Kad kaduna r’ječi razumjela. i od roda dobra. al' su labutovi? Da su sn’jezi. Da njoj piše listak b’jele knjige. stihova ili većih cjelina. Starišini svatov govorila: . Gospodu je svate pokupio. . Da vrat lomi kule niz pendžere. Ter dozivlje do dva sina svoja: . Svakoj ćeri čohu do poljane. Njemu šalje u bošči haljine.svilen knjiga oprošćenja . Kad pokupiš gospodu svatove. Ustaviše konje uza dvora.  Za jezik. supruga kaduna . Dobro svati došli po djevojke.

polja. dobio je on to glasovito ime: Petrica. pođu po običaju kum.Čuvajte se! Čuvajte se! Neki oholica nije se htio maknuti s puta. Kad je krštenje bilo gotovo. stane nesigurnom nogom na brv. imaju više ljepote od onih koji oholo žive na malom prostoru svog dvorišta. Ja imam najblistavije perje. Naročitu pažnju posveti glagolu gacati. moj paune! Mi sokolovi letimo u nebeske visine i klikćemo blizu zvijezda.  Na koga narodni pripovjedač misli kad govori o paunu i sokolu? Koje ima karakteristike daje? Zašto je narodni pripovjedač uzeo baš pauna i sokola da bi nam prenio svoje poruke?  U kojoj je rečenici izrečena osnovna misao? Objasni preneseno značenje basne!  Tekst ove basne vrlo je slikovit.Nije on nijem. . suprotnosti. Narodna anegdota OHOLICA Neki čovjek nakupi suharaka u šumi. Oni koji lete u visine i klikću slobodi. Osobito bijaše babica dobro zamaglena. ali i u brda odoše i široka polja. Kad je nosio drva. I boriše se usput s neprijateljem svojim. Vraćali se kući preko potoka. a ti se odijevaš kao siromah. Narodna legenda DOLAZAK HRVATA Hrvati življaju iza Karpata gdje je Bijela Hrvatska. . Putovahu dugo preko brada. onomatopeje. Samo se pretvara. krenuše kući. mašete krilima na zemlji. Narodna pripovijetka POROD I KRŠTENJE PETRICE KEREMPUHA U Stenjevcu. Uprti ih i odnes u grad na prodaju. ugleda Petrica svjetlo ovoga čalarnoga svijeta. nedaleko Zagreba. INTERPRETACIJA:  O čemu govori ova narodna pripovijetka? Odredi joj temu.reče sudac i oslobodi čovjeka.E.E. Što suprotstavlja gacanju? 4. Jedna mu se grana zakvači za kaput i podere ga.  Pripovijetka se odlikuje humorom. Preploviše rijeke. a majka Kunigunda. okupa majka svoje milo i jedino čedo. Pomriješe i od drugih nevolja. potok bijaše posve plitak i ovo dvoje. . Nu sreća ili nesreća htjede. Ali čovjek nije prozborio ni riječi. tuži čovjeka sudu i zatraži naplatu štete. kad je vikao.Kako ću s njim razgovarati? .  Može li se iz anegdote izvući pouka? 3. koje se obavilo kod sv. osim maloga "tuša" odnesu žive glave. Sokol odgovori paunu: . 2. . posljednje riječi)? Objasni.upita sudac oholicu. b) njihove riječi? Objasni i potkrijepi citatima. Jednoga lijepoga dana ugledaše more. b) događaje. a ti nemaš ništa lijepo u svom perju. Kad su već prilično kapljice se naužili. preko kojega bijaše postavljena jednostvna brv. Kad su kući stigli. Pronađi: a) imena. da se malo okrijepe od teškoga posla kod krštenja. Jadransko more! Stigoše! Raširiše se uz more.  Je li u anegdoti vrlo važna završnica (posljednja rečenica. i dvije sestrice: Tuga i Buga. INTERPRETACIJA:  Što je tema ovoga teksta?  Koji su glavni likovi u priči? Kako su predstavljeni? Može li se ponešto o njima zaključiti i što se ne navodi u tekstu?  Što je humoristično u ovoj anegdoti? Jesi li smiješni: a) njihovi postupci. Petrica Kerempuh je lik narodnog šaljivdžije i pjevača lutalice iz srednjovjekovne Hrvatske. usporedbe. pođe jedan rod.NARODNE PROZNE EPSKE VRSTE 1. a vi paunovi gacate među kokošima.Zašto si doveo tog nijemog čovjeka? . Na čelu im petero braće: Klukas. Sudac je nekoliko puta pitao čovjeka kako je to bilo. Već na krstu. kuma i babica u krčmu. Muhlo i Hrvat. vikao je iz svega glasa: "Čuvajte se! Čuvajte se!" . male i velike. Granje je bilo dugačko i čovjek je vikao: . zašto se nisi čuvao? . Kosjenc.Tako je Petrica u jednom danu tri puta kršten bio. c) izraze koji u ovom tekstu djeluju humoristično i objasni zašto. I kada im dođe znak i poziv da krenu. Otac mu se zvao Brcko Kerempuh. Izginu mnogo Hrvata. Oholica se razljuti. Pronađi i objasni izražajnost: epiteta. Lobel. izgubi ravnotežu i skotrlja se skupa s nadobudnim djetetom u potok. gdje su pili i jeli do kasne noći. Kako babica pijana bijaše. Narodna basna PAUN I SOKOL Paun se ruga sokolu: . Duha.Ja se oblačim kao car.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful