www.matematiranje.

com

LOGARITAMSKE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE

Pre nego što krenete u reševanje jednačine savetujemo vam da se podsetite pravila za logaritme. 1) Rešiti jednačine: a) log 3 (2 x + 3) = 2 b) log 4 (3 x + 4) = 3 1 c) log 3x + 1 = 2

Rešenje: a) log 3 (2 x + 3) = 2 → Iskoristićemo definiciju log A B = ⊗ ⇔ B = A⊗ Dakle:

2 x + 3 = 32 2x + 3 = 9 2x = 6 x=3

2x + 3 > 0 uz uslov 2 x > −3 3 x>− 2

3 Pošto je 3 > − , rešenje x = 3 je ‘’dobro’’ 2 b)
log 4 (3 x + 4) = 3 → Opet po definiciji

3 x + 4 = 43 3x + 4 = 64 3x = 60 x = 20

uslov

3x + 4 > 0 3x > −4 4 x>− 3

Rešenje zadovoljava uslov!!! v) log 3x + 1 = 1 → Primetimo da nema osnova, pa dopišemo 10 po dogovoru,. 2

1

www.matematiranje.com
log10 3x + 1 =
3 x + 1 = 10 2
1

1 2
3x + 1 > 0 3x + 1 > 0 x>− 1 3

uz uslov 3 x + 1 = 10....... /() 2 kvadriramo 3x = 9 x=3

1 3 > − , dobro je rešenje. 3
2) Rešiti jednačine:

a) log 2 ( x − 1) + log 2 ( x + 2) = 2 b) log( x 2 + 19) − log( x − 8) = 2 v) log(5 − x) + 2 log 3 − x = 1 Rešenja: a) Iskoristićemo log a x + log a y = log a ( xy) log 2 ( x − 1) + log 2 ( x + 2) = 2 log 2 ( x − 1)( x + 2) = 2 → Uslovi x − 1 > 0 i x + 2 > 0 x > 1 i x > −2

Dalje po definiciji: ( x − 1)( x + 2) = 2 2

x 2 + 2x − x − 2 = 4 x2 + x − 6 = 0 −1± 5 x1, 2 = 2 x1 = 2 x 2 = −3
Dalje se pitamo da li rešenja zadovoljavaju uslove: x > 1 i
x ∈ (1, ∞ )

x > −2

x1 = 2 → Zadovoljava x2 = −3 → Ne zadovoljava
Dakle, jedino rešenje je x = 2

2

www.matematiranje.com
b) log( x 2 + 19) − log( x − 8) = 2 Dopišemo najpre osnovu 10
log10 ( x 2 + 19) − log10 ( x − 8) = 2 Pošto je log a x − log a y = log a x y

x 2 + 19 log10 = 2 naravno uz uslove: x 2 + 19 > 0 i x − 8 > 0 x −8 x>8 2 x + 19 = 10 2 x −8 x 2 + 19 = 100 x −8 x 2 + 19 = 100( x − 8)
x 2 + 19 = 100 x − 800 x 2 − 100 x + 819 = 0 100 ± 82 2 x1 = 91 x1, 2 = x2 = 9

Oba rešenja ‘’dobra’’ jer su veća od 8 v) log(5 − x) + 2 log 3 − x = 1 log(5 − x) + log 3 − x = 1 log(5 − x) + log(3 − x) = 1 Uslovi su:
5− x > 0 − x > −5 x<5 3− x > 0
2

i

− x > −3 x<3

Dakle uslov je x < 3

3

www.matematiranje.com
(5 − x)(3 − x) = 101 15 − 5 x − 3 x + x 2 − 10 = 0 x 2 − 8x + 5 = 0 8 ± 44 8 ± 2 11 2(4 ± 11) = = = 4 ± 11 2 2 2 x1 = 4 + 11 ≈ 7,32 x1, 2 = x 2 = 4 − 11 ≈ 0,68

x1 = 4 + 11 ne zadovoljava uslov, pa je jedino rešenje: x = 4 − 11
3) Rešiti jednačine:

a) log 2 x − 3 log x + 2 = 0 5 b) log 2 x + log x 2 = 2 Rešenja: a) Uvodimo smenu log x = t uz uslov x > 0 log 2 x − 3 log x + 2 = 0 t 2 − 3t + 2 = 0 3 ±1 t1, 2 = 2 t1 = 2 t2 = 1 Vratimo se u smenu log10 x = 2
x = 10 2 x = 100

i

log10 x = 1 x = 101 x = 10

b) log 2 x + log x 2 =
log 2 x +

5 2

kako je log a b =

1 log b a

1 5 = → Uvodimo smenu log 2 x = t uz uslove x > 0 i x ≠ 1 log 2 x 2

1 5 t + = → Sve pomnožimo sa 2t t 2

4

www.matematiranje.com
2t 2 + 2 = 5t 2t 2 − 5t + 2 = 0 5±3 t1, 2 = 4 t1 = 2 t2 = 1 2 ili log 2 x = x=2
1 2

Vratimo se u smenu : log 2 x = 2
x = 22 x=4

1 2

x= 2
4) Rešiti jednačine:

a) log 2 x + log 4 x + log16 x = 7 b) log 3 x ⋅ log 9 x ⋅ log 27 x ⋅ log 81 x = 2 3

Rešenje: U oba primera ćemo koristiti da je: log a S x = a) log 2 x + log 4 x + log16 x = 7 log 2 x + log 22 x + log 24 x = 7 1 1 log 2 x + log 2 x + log 2 x = 7 /⋅ 4 2 4 4 log 2 x + 2 log 2 x + 1log 2 x = 28 7 log 2 x = 28 log 2 x = 4 x = 2 4 ⇒ x = 16 uslov x>0 1 log a x S

5

www.matematiranje.com
b)
2 3 2 log 3 x ⋅ log 32 x ⋅ log 33 x ⋅ log 34 x = 3 1 1 1 2 log 3 x ⋅ log 3 x ⋅ log 3 x ⋅ log 3 x = 2 3 4 3 1 2 4 log 3 x = 24 3 4 log 3 x = 16 ⇒ log 3 x = t log 3 x ⋅ log 9 x ⋅ log 27 x ⋅ log 81 x = t 4 − 16 = 0 ⇒ (t 2 ) 2 − 4 2 = (t 2 − 4)(t 2 + 4) = 0 (t − 2)(t + 2)(t 2 + 4) = 0

odavde je t=2 ili t=-2 Kada se vratimo u smenu
log 3 x = 2 x=3 x=9
2

v v

log 3 x = −2 x = 3− 2 1 x= 9

5)

Rešiti jednačine: a) log 5 (4 x − 6) − log 5 (2 x − 2) = 2 b) log(7 − 2 x ) − log(5 + 4 x ) + log 7 = 0

Rešenja a) log 5 (4 x − 6) − log 5 (2 x − 2) = 2 Kako je log a x − log a y = log a x y

6

www.matematiranje.com
log 4x − 6 =2 5 2x − 2 2 4x − 6 = 5 x 2 −2 4 x − 6 = 5(2 x − 2)

4 x − 6 = 5 ⋅ 2 x − 10 4 x − 5 ⋅ 2 x + 4 = 0 ⇒ smena 2 x = t t 2 − 5t + 4 = 0 5±3 t1, 2 = 2 t1 = 4 t2 = 1 2x = 4 2 x = 22 x=2 ili 2x = 1 x=0

Ovde je najbolje da proverimo rešenja u početnoj jednačini→ x=2 je jedino rešenje b) log(7 − 2 x ) − log(5 + 4 x ) + log 7 = 0 log10 (7 − 2 x ) − log10 (5 + 4 x ) + log10 7 = 0
log10 (7 − 2 x ) ⋅ 7 = log10 (5 + 4 x )............... / ANTILOGARITMOVANJE (7 − 2 x ) ⋅ 7 = 5 + 4 x 49 − 7 ⋅ 2 x = 5 + 4 x 49 − 7 ⋅ 2 x − 5 − 4 x = 0 −4 x − 7 ⋅ 2 x + 44 = 0 / (−1) 4 x + 7 ⋅ 2 x − 44 = 0...................................smena 2 x = t t 2 + 7t − 44 = 0 t1,2 = t1 = 4 t2 = −11 −7 ± 15 2

7

www.matematiranje.com
Vratimo se u smenu: 2x = 4 2 x = 22 x=2 Uslovi su 7 − 2 x > 0 i
6) Rešiti jednačine:

ili

2 x = −11 nema rešenja

5 + 4 x > 0 a rešenje je x=2 ih očigledno zadovoljava

a) x1+ log3 x = 3x b) x log 4 x − 2 = 23(log 4 x −1) Ovo je tip zadataka gde moramo logaritmovati obe strane za odgovarajuću osnovu!!! a) x1+ log3 x = 3x................ / log 3 važi log a b n = n log a b log 3 x1+ log3 x = log 3 3x (1 + log 3 x) log 3 x = log 3 3 + log 3 x............ ⇒ smena log 3 x = t (1 + t ) ⋅ t = 1 + t t + t2 = 1+ t t 2 = 1 − t + t ⇒ t 2 = 1 ⇒ t = ±1 Vratimo se u smenu: log 3 x = 1 ili log 3 x = −1 x = 31
x=3

ili ili

x = 3−1 1 x= 3

b)

x log4 x − 2 = 23(log4 x −1) → logaritmijemo za osnovu 4 log 4 x log4 x − 2 = log 4 23(log 4 x −1)
(log 4 x − 2) log 4 x = 3(log 4 x − 1) log 4 2 (log 4 x − 2) log 4 x = 3(log 4 x − 1) log 22 2 (log 4 x − 2) log 4 x = 3(log 4 x − 1) ⋅ Smena log 4 x = t : 1 2

8

www.matematiranje.com
(t − 2) ⋅ t = 3 (t − 1) 2 2t (t − 2) = 3(t − 1) 2t 2 − 4t = 3t − 3 2t 2 − 4t − 3t + 3 = 0 2t 2 − 7t + 3 = 0 7±5 t1, 2 = 4 t1 = 3 t2 = 1 2

Dakle:
log 4 x = 3

ili ili ili

log 4 x = x = 42 x=2
1

1 2

x = 43 x = 64

Za logaritamske nejednačine koristimo iste ‘’trikove’’ kao za jednačine, ali vodimo računa: 1) Kad je osnova veća od 1 (a>1) prepisujemo znak nejednakosti jer je funkcija rastuća. 2) Kaj je osnova izmedju 0 i 1 (0<a<1) okrećemo znak nejednakosti jer je tada funkcija opadajuća. Kad postavimo uslove tj. oblast definisanosti, nadjemo i rešimo nejednačinu, trebamo naći njihov presek. 1) Reši nejednačine: a) log 2 (3 x + 4) ≥ 0 b) log 1 (4 x − 3) < 0
2

v) log 2 (3x − 5) < 1 Rešenje:

9

www.matematiranje.com
a)
log 2 (3 x + 4) ≥ 0 uslov
3x + 4 > 0 3 x > −4

3x + 4 ≥ 2

o

4 3x + 4 ≥ 1 x>− 3 3x ≥ −3 x ≥ −1 ne okrećemo znak jer je osnova veća od 1

Sad upakujemo rešenje i oblast definisanosti.

Konačno: x ∈ [− 1, ∞ ) b) log 1 (4 x − 3) < 0
2

uslov:

PAZI: Okrećemo znak!!! o ⎛1⎞ 4x − 3 > ⎜ ⎟ ⎝2⎠ 4x − 3 > 1

4x − 3 > 0 4x > 3 3 x> 4

4x > 4 x >1 Upakujemo ova dva:

Konačno: x ∈ (1, ∞)

10

www.matematiranje.com
v)
log 2 (3 x − 5) < 1 3 x − 5 < 21

uslov

3x − 5 < 2 3x < 7 x< 7 3

3x − 5 > 0 3x > 5 5 x> 3

⎛5 7⎞ x∈⎜ , ⎟ ⎝3 3⎠
2) Rešiti nejednačine:

a) log( x − 2) > log x b) log 0,5 (2 x + 6) > log 0,5 ( x + 8) Rešenja: a)

log( x − 2) > log x x−2 > x x−x >2 0x > 2

uslovi:

x−2 >0 i x >0 x>2 i x>0 Dakle x > 2

Ovo nema rešenja, pa cela nejednačina nema rešenja!!! b) log 0,5 (2 x + 6) > log 0,5 ( x + 8)
PAZI:Okreće se smer 2x + 6 < x + 8 2x − x < 8 − 6 x<2

Uslovi:
2x + 6 > 0 ∧ x + 8 > 0 x > −3 ∧ x > −8

Uslovi daju : x > −3

11

www.matematiranje.com
Upakujemo: x ∈ (−3,2) konačno rešenje

3) Rešiti jednačine:

a) log 3 ( x 2 − 5 x + 6) < 0 b) log 0,5 ( x 2 − 4 x + 3) ≥ −3 a) log 3 ( x 2 − 5 x + 6) < 0 uslov x 2 − 5 x + 6 > 0 5 ±1 x1, 2 = 2 x1 = 3

x 2 − 5 x + 6 < 3o x2 − 5x + 6 < 1 x2 − 5x + 5 < 0 5± 5 2 5+ 5 ≈ 3, 62 x1 = 2 5− 5 ≈ 1,38 x2 = 2 x1,2 =

x2 = 2

x ∈ ( −∞,2) ∪ (3, ∞ ) Rešenje uslova

⎛5− 5 5+ 5 ⎞ ⎟ x∈⎜ ⎜ 2 , 2 ⎟ rešenje zadatka konačno rešenje dobijemo kad upakujemo ova dva ⎝ ⎠ Dakle: Dakle:
⎛5− 5 ⎞ ⎛ 5+ 5 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ x ∈⎜ ⎜ 2 ,2 ⎟ ∪ ⎜ 3, 2 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

12

www.matematiranje.com
b)
log 0,5 ( x 2 − 4 x + 3) ≥ −3

uslov:

x 2 − 4 x + 3 ≤ (0,5) −3 ⎛1⎞ x2 − 4 x + 3 ≤ ⎜ ⎟ ⎝2⎠ 2 x − 4 x + 3 ≤ 23 x2 − 4 x + 3 ≤ 8 x2 − 4 x + 3 − 8 ≤ 0 x2 − 4 x − 5 ≤ 0 4±6 x1,2 = 2 x1 = 5 x2 = −1
−3

x2 − 4x + 3 > 0 4±2 x1, 2 = 2 x1 = 3 x2 = 1

x ∈ [− 1,5]

Upakujemo rešenja:

x ∈ [− 1,1) ∪ (3,5] Konačno

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful