P. 1
Zadovoljstvo poslom i samoefikasnost med. sestara na razlicitim odjelima

Zadovoljstvo poslom i samoefikasnost med. sestara na razlicitim odjelima

|Views: 782|Likes:
Helena Sogoric

PRVOSTUPNICA (BACCALAUREA) SESTRINSTVA
(bacc. med. techn.)

Zagreb 4.studenog 2011.1.

UVOD
U posljednje vrijeme mnogi smatraju kako uspjeh u poslu i životu općenito ne ovisi

isključivo o intelektualnom kapacitetu pojedinca već i o njegovoj sposobnosti upravljanja vlastitim emocijama. Adaptivno korištenje emocija značajno utječe na uspješnost kojom ljudi koriste svoje intelektualne kapacitete. Pojedinci koji ne znaju regulirati vlastite emocije, prepušteni su na milost i nemilost poslodavcima, što može dovesti do narušavanja njihovoga emocionalnog i socijalnog funkcioniranja.
Helena Sogoric

PRVOSTUPNICA (BACCALAUREA) SESTRINSTVA
(bacc. med. techn.)

Zagreb 4.studenog 2011.1.

UVOD
U posljednje vrijeme mnogi smatraju kako uspjeh u poslu i životu općenito ne ovisi

isključivo o intelektualnom kapacitetu pojedinca već i o njegovoj sposobnosti upravljanja vlastitim emocijama. Adaptivno korištenje emocija značajno utječe na uspješnost kojom ljudi koriste svoje intelektualne kapacitete. Pojedinci koji ne znaju regulirati vlastite emocije, prepušteni su na milost i nemilost poslodavcima, što može dovesti do narušavanja njihovoga emocionalnog i socijalnog funkcioniranja.

More info:

Published by: Alisa U Zemlji Cudesa on Sep 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

1.

UVOD
U posljednje vrijeme mnogi smatraju kako uspjeh u poslu i životu općenito ne ovisi

isključivo o intelektualnom kapacitetu pojedinca već i o njegovoj sposobnosti upravljanja vlastitim emocijama. Adaptivno korištenje emocija značajno utječe na uspješnost kojom ljudi koriste svoje intelektualne kapacitete. Pojedinci koji ne znaju regulirati vlastite emocije, prepušteni su na milost i nemilost poslodavcima, što može dovesti do narušavanja njihovoga emocionalnog i socijalnog funkcioniranja. Pod tim se podrazumijeva sposobnost isključivanja različitih emocija, njihova kontroliranja te sposobnost korištenja emocija kao informacija koje usmjeravaju mišljenje i ponašanje (Salovey i Mayer, 1990; prema Havelka, 1998.). Pretpostavlja se da emocionalno inteligentni ljudi točnije percipiraju vlastite emocije, reguliraju ih na adaptivan način, odnosno emocionalna inteligencija preduvjet je psihološke i tjelesne dobrobiti. Slične je argumente u svojoj knjizi Emocionalna inteligencija prikazao i popularizirao autor Daniel Goleman (1997). Kroz povijest, a i danas čovjek u svom životu nailazi na mnoge i različite stresne situacije koje su za ljude posebno emocionalno zahtjevne. Postoje brojne definicije stresa. Stres je važna tema jer o stresu preko raspoloženja i emocija ovisi koliko će stresa i depresivnosti ljudi doživjeti u prijetećim i teškim situacijama, snažno zavisi od toga koliko oni misle da su sposobni efikasno se suočiti s tim situacijama. Stres na radu je specifična vrsta stresa čiji je izvor u radnom okolišu. Individualna procjena objektivnog stanja ili događaja uvelike utječe na pojavu stresnog odgovora u pojedinca. Ima utjecaj na značajnu neravnotežu između zahtjeva i sposobnosti da im se udovolji, u situaciji kad neuspjeh u zadovoljavanju zahtjeva ima, kako navode radnici, značajne posljedice. Karasek je, od 1979. godine zaslužan za model stresa na radu. Da bi realizirali svoje ciljeve, ljudi pokušavaju ostvariti kontrolu nad događajima koji utječu na njihove živote (prema Knežević i suradnici, 2009).

Oni snažnije djeluju na motivaciju, ako ljudi vjeruju da imaju takvu kontrolu i da će njihove akcije biti efikasne. Promatranje čovjeka kao osnovne jedinice u procesu

1

proizvodnje pridonijelo je opsežnom proučavanju psihofizioloških zbivanja u organizmu i njegovog ponašanja tokom rada u određenoj radnoj sredini. Time se bavi fiziologija rada, koja proučava funkcije ljudskog organizma pri radu i nakon rada, tj. mogućnosti primjene fizioloških procesa u prilagodbi čovjeka na opterećenje pri radu. Blisko povezana sa fiziologijom je psihologija rada, koja proučava međusobni odnos psihičkih reakcija čovjeka i rada, tj. proučava probleme psihičkog prilagođavanja radnika zahtjevima rada. Čovjek je tokom radnoga vijeka izložen različitim utjecajima okoline koji mogu prouzročiti tjelesno ili duševno opterećenje. Biološke reakcije ljudskog organizma na različite stresove okoline variraju od fizioloških reakcija čija je svrha prilagodba organizma na opterećenje, pa sve do patoloških manifestacija u obliku akutnih ili kroničnih oštećenja. Prelaskom ljudskog organizma iz stanja mirovanja u potrebe fizičkog uvjeta ili situacije mnoge se fiziološke funkcije mijenjaju od "razine mirovanja" do "razine rada". Mjerenjem jedne ili više fizioloških varijabli koje se mijenjaju tokom rada, može se odrediti razina opterećenja odnosno procijeniti fiziološki stres koji prouzrokuje određeni napor uložen u obavljanje nekog rada. Sposobnost za rad ovisi o funkcionalnoj vrijednosti pojedinih organa, odgovarajućih organskih sistema i tijela kao cjeline, o razini podnošljivosti napora kao i o funkcionalnoj sposobnosti kompenzatornih fizioloških mehanizama. Tokom fizičkog rada najviše sudjeluju mišići, kardiovaskularni i respiratorni sistem pa se zbog toga i najčešće ispituje funkcionalno stanje tih sistema u zahtjevima opterećenja. (www.vasdoktor.com/...).

1.1 RAD I PSIHOLOGIJA RADA

2

Rad je izvršenje nekog posla, ulaganje napora i primjena znanja te vještina u svrhu postizanja nekog cilja (Par, 2010). ORGANIZACIJSKI PROCESI - uključuju procese komunikacije, donošenja odluka, socijalizacije i razvoja karijere unutar organizacije. PLAĆA - Naknada za obavljeni rad. Isplaćuje se zaposlenicima u osnovi ugovora o radu koji direktor u ime tvrtke sklapa sa zaposlenikom. Plaća se isplaćuje mjesečno kao akontacija godišnje naknade za rad. Na kraju poslovne godine radi se konačni obračun plaće za svakog radnika. Podjela rada pojam je koji je nastao iz podjele rada produktivih ljudi (dijeliti rad). Danas se pojam koristi općenito (u društvenom gospodarstvu, organizmu, obitelji, simbiozi). Podjela rada uzrokuje ovisnost (gubitak samostalnosti ili nezavisnosti) pojedinih sudionika i zahtijeva koordinaciju. Funkcija i funkcionalni dio opisuje radnju ili aktivnost sudionika. Podjela rada odvija se unutar određenog sustava. Svatko obavlja svoje dužnosti u okviru cjeline. U životinjskom carstvu primjerice mravi i pčele brinu se sukladno svojom funkcijom za svoju zajednicu. Podjela rada je osobitost ljudskog društva, smatra se prirodnim fenomenom. Bez podjele rada ne može postojati moderna ljudska civilizacija. Motivacijski potencijal posla je specifična koncepcija obogaćivanja posla. Temelji se na pet karakteristika: raznolikosti vještina, identitetu i cjelovitosti zadatka, važnosti zadatka, autonomiji te povratnoj informaciji (feedbacku). Te karakteristike utječu na doživljaj smislenosti, odgovornost i poznavanje rezultata, koje uvjetuju jačinu motivacije. RADNA ULOGA - Pozicija koja uključuje ponašanje i aktivnost koja se očekuje od pojedinog zaposlenika na radnom mjestu unutar organizacije u skladu s danim dužnostima i pravima. Opisana je specifičnim postavljenim ciljevima, a uspješnost obavljanja uloge za pojedinca procjenjuje se evaluacijom učinka. Kvaliteta radne sredine (KRS)

3

On se često koristi kao motivator. Posao može biti obogaćen: najčešće većom slobodom u odlučivanju o metodama rada. Obogaćivanjem posla nastoji se radno mjesto učiniti izazovnijim i odgovornijim. Konzultiranjem suradnika o događajima.2 TEORIJE MOTIVACIJE 4 . sadrži i elemente industrijske i organizacijske psihologije i sociologije. poticanjem participacije i interakcije među zaposlenicima. redoslijedu te brzini obavljanja radnji. Participacija je značajan motivator jer je ona ujedno i sredstvo priznanja. 1. davanjem radniku osjećaja osobne odgovornosti za izvršenje zadatka. menadžeri koji novac koriste kao motivator moraju biti oprezni i paziti da ga ne koriste u pogrešnom kontekstu. Novac je veoma važan i značaj motivator i često je mnogo više od monetarne vrijednosti. Svi suradnici žele znati što se događa u njihovom okruženju i žele znati pozadinu problema. ali također potiče ljudsku pohlepu. Međutim. izaziva se povećana motiviranost. davanjem dobre povratne informacije o postignuću radnika te uključivanjem radnika u analizu i promjenu radnog okruženja. koji se tiču njih i koji utječu na njih.KRS je sustavan pristup dizajnu posla i obećavajući napredak u širokom području obogaćivanja posla koji osim obogaćivanja posla. otupljuje savjest i može voditi neetičnom i ilegalnom ponašanju. a radniku se omogućuje postizanje priznanja za svoj rad i napor.

Oni stvaraju razliku u onome što će osoba činiti. usmjerava i održava željeno ponašanje ljudi. intenzitet i trajanje (psihički proces zadovoljavanja potreba odnosno motiva). stavovi. ta potreba prestaje biti motivator.org/wiki/Maslowljeva_teorija_hijerarhija_potreba) 5 . vrednota i potreba 2. U okviru managementa motivacija igra važnu ulogu jer njome menadžer nastoji zadovoljiti želje i nagone svojih suradnika kako bi njihovo ponašanje bilo poželjno i prihvatljivo za organizaciju. Motivatori su stvari koje pojedinca potiču na djelovanje i oni utječu na ponašanje pojedinca. Također smatra da su potrebe niže razine uvjet za potrebe više razine. da svatko slijedi hijerarhiju potreba. što određuje njen smjer. tj. Ovdje govorimo o dva temeljna dijela ove teorije: 1.wikipedia. Abraham Maslow je osnivač škole unutar suvremene psihologije koja je poznata pod imenom humanistička psihologija.Motivacija je utjecaj koji izaziva. povratna informacija 3. Njegova teorija ličnosti predstavlja jedan od temelja te škole pa se stoga može nazvati humanističkom teorijom ličnosti. interesi 2. karakteristike posla: različite vještine. Motivatori su određene nagrade ili poticaji koji pojačavaju potrebu za zadovoljenjem želja. Maslow je zaključio da kada se jedna skupina potreba zadovolji. organizacijske karakteristike: karakteristike koje se odnose na radno mjesto Maslowljeva teorija hijerarhija potreba Jedna od najčešće spominjanih teorija motivacije je teorija hijerarhija potreba Abrahama Maslowa. Motivacija je sve ono što dovodi do aktivnosti. sličnosti i značenje zadataka. individualne karakteristike: potrebe. Hijerarhija motiva. Čimbenici koji utječu na motivaciju: 1. Samoostvarenje osobe (http://hr.

fiziološke potrebe: hrana. samostalnost i sloboda./wiki/Datoteka:Maslowsneeds. Potrebe niže razine moraju biti zadovoljene prije nego što se prijeđe na potrebe više razine. zrakom.): 1. Kada se jednom stekne samopoštovanje. što znači da ga je teže steći. Potreba se aktivira. niže i više. Negativna strana viših potreba je nisko samopoštovanje i kompleks manje vrijednosti. Ako potrebe nisu zadovoljene.org. stan. (prema: http://hr.wikipedia. agresija. Viši oblik uključuje potrebu za samopoštovanjem te osjećajima kao što su povjerenje. Poštovanje od strane drugih stvar je nečije percepcije i kriterija svake osobe ponaosob. 4. Mora postojati motivacija koja bi nas pokrenula. teško ga je izgubiti. Piramida osnovnih ljudskih potreba. Fiziološke potrebe su potrebe za hranom. vodom. dok su više potrebe pretežno racionalne. postignuće. kompetentnost. omogućuju preživljavanje. ugled i status potrebe za samopotvrđivanjem: maksimizirati potencijal i postići nešto u životu prihvaćanjem od drugih ljudi Kod Maslowa postoje dvije glavne ljudske potrebe. 6 . 5. aktiviraju se razni obrambeni mehanizmi – maštanje. kada smo u manjku nečega. vještina. 2. voda.png) Osnovne ljudske potrebe prema važnosti (prikazane na slici 1. Maslow je smatrao da je njegov kolega psihoanalitičar Alfred Adler bio u pravu tvrdeći da negativna strana viših potreba ima korijene u nekom obliku psiholoških problema. toplina potrebe za sigurnošću: fizička sigurnost i sigurnost od gubitka posla i imovine potrebe za povezivanjem: čovjek je ljudsko biće i ima potrebu za povezivanjem i potrebe za štovanjem: donosi moć. one imaju najveću snagu motivacije.Slika1. Niže potrebe su nagonske. Niže potrebe su fiziološke potrebe i potreba za sigurnošću. 3.

glad prestaje. Ako uzmemo ideju aktualizacije kao Goldstein i Rogers koristeći je. To znači da nije uspjevao zadovoljiti svoje niže potrebe iako je pokušavao ostvariti samoaktualizaciju. Maslow je inzistirao da se pobrinemo za svoje niže potrebe. Jedan od prigovora je i da je statična. Homeostaza u načelu djeluje kao termostat. treba istaknuti da je želio pokazati smjer. “otac” američkog humanizma. postići više. te se mogu uklopiti u više. Rembrandt je bio vrhunski umjetnik. započeo karijeru vladanjem sa snažnim psihološkim temeljem. U vlastitu obranu. On je doista vjerovao u znanost i često temeljio svoje ideje na biologiji. Kada postane prehladno. to jest kao "životnu silu" koja pokreče sva bića. Nadao se da će drugi nastaviti njegov rad i završiti ono što je on započeo. To je osnova na kojoj je Maslow. Ako smo 7 . ali isto tako da postoji i ono patološko koje nije zanemarivo. ugasi se. Na isti način tijelo. Maslow je to osporavao jer je vidio da to mladi mogu u manjoj mjeri ostvariti. Maslow je upotrijebio posebnu vrstu izraza kada je mislio na zadnju razinu. Često se prikazuje kao općevažeća. ali se jedva prehranjivao. kada nema potrebne supstance. pa čak i u sve kategorije istovremeno. razvije glad za tim. I dok je Rogers smatrao da su bebe odličan primjer samoaktualizacije. znao je o čemu priča jer je dobro razumio i mislio o svom poslu. ono se upali da bi zagrijalo. Kritika Maslowljeve teorije hijerarhije potreba Najučestalija kritika koja se tiče njegove metodologije glasi: nepriznavanje samoaktualizacije i samopoštovanja kao najvažnijih od strane mnogih ljudi. Npr. a kad postane pretoplo. Potrebe se često uzajamno preklapaju. to je potreba za postojanjem i samoaktualizacijom. Kurt Goldstein i Carl Rogers koristili su fraze koje se odnose na ono što svaki stvor čini: da pokuša rasti. kada je bude dovoljno. a zatim za samoaktualizaciju koja je važnija od svega. trebamo biti zahvalni dragocjenim stvarima koje se isprepliću sa svim emocijama te životne snage. Nazvao ju je rastuća motivacija. ali nisu uspjeli zadovoljiti niže potrebe. Mnogo je primjera ljudi koji su bili izloženi aspektima samoaktualizacije. Što se tiče druge kritike. Maslow to osporava jer je svjestan da samo 2 posto ljudi to uistinu ostvari. Isticao je kako u svakome od nas postoji ono najbolje koje nas razlikuje od drugih.Govorio je također o ovim razinama u smislu homeostaze. da ispuni svoju biološku sudbinu.

potrebe za odnosima i težnje za moći. možemo nastaviti preživljavati. Oni koji imaju izraženu potrebu za moći žele imati autoritet i moć nad drugima te im 8 . ali je u velikoj mjeri modificirao njegovu teoriju. Maslowljeva teorija dolazi u liniju s ostalim teorijama i očekivanja ljudi koji su uspjeli unatoč suprotnostima mogu se gledati kao junacima radije nego otkačenim pojavama (prema: http://webspace. dati im da sudjeluju u donošenju važnih odluka omogućiti da napreduju i pohvaliti njihovo napredovanje (Brajša. Potrebe za odnosima su potrebe da se prilagodimo društvu i postojećoj kulturi. 1995). Zadovoljavanje tih potreba je kratkotrajno iako osigurava zadovoljstvo radom (Brajša. Ako uzmemo da su osnovne potrebe supstrat aktualizacije i ako govorimo o potpunoj samoaktualizaciji radije nego o samoaktualizaciji kao odvojenoj kategoriji potreba. On je otkrio da postoje dvije vrste potreba: higijenski faktori (dissatisfiers) i motivatori (satisfiers). a time će se jačati i njihova motivacija (Brajša. Higijenski faktori su prihodi. Nikada nećemo biti potpuno aktualizirani našim potencijalom.html ). To su potrebe da nas drugi vole i poštuju. smislenost njihovog rada. Herzbergerova teorija motivacije Frederick Herzberg nadovezao se na Maslowa. priznavanje rada.potišteni ili ako živimo pod određenim stresnim okolnostima to može izazvati psihičke probleme pa time i izolaciju od strane drugih. Možemo shvatiti da možda postoje ljudi koji se aktualiziraju unatoč potištenosti. osobnog i stručnog napredovanja. ali im treba prepustiti odgovornost npr.ship. mogućnost razvoja. 1995). Ako nemamo povjerenja u vlastite sposobnosti. politika radne sredine i postupci uprave koji izazivaju nezadovoljstvo te demotiviraju osobe na rad. McClellandova motivacijska teorija potreba Prema Davidu McClellandu postoje tri tipa potreba. to su potrebe za ostvarenjem. Potrebu za ostvarenjem možemo opisati i kao potrebu za uspjehom i zadovoljstvom u radu te realizacijom zadatka. Zaposlenici moraju imati osigurano ugodno radno okruženje. ali neće to biti ispunjenje života kakvo bi moglo biti. Motivatori mogu biti uspjeh u radu.edu/cgboer/maslow. 1995). Ako osobe ostvare te potrebe dugoročno će biti zadovoljne svojim radom.

međusobno surađuju te da sudjeluju u određivanju sata. 1995). Uklapa se u koncept harmonije ciljeva: pojedinci imaju osobne ciljeve različite od organizacijskih ciljeva. (www. Ljudi s potrebom za odnosima zadovoljni su ako su voljeni. spremni su pomoći i utješiti te pokazuju razumijevanje. postavljaju si teže ciljeve i vole puno raditi. ali i za razvijanjem suradnje radi što uspješnije realizacije zadatka (Brajša. Osobe koje imaju izraženu potrebu za ostvarenjem odgovorne su. ali se ti ciljevi mogu međusobno uskladiti (Lazibat i Dumičić.3 SAMOEFIKASNOST 9 . 1. 2002 ). uživaju u poučavanju i javnim nastupima. ako vjeruju u vrijednost cilja i ako vide korist u onome što čine kroz vlastito ostvarenje.hr) Motivacijska teorija očekivanja Najzaslužnija osoba za razvoj ove teorije je psiholog Victor H. On je smatrao da će ljudi biti motivirani na akcije kako bi ostvarili svoj cilj. Mi moramo učenicima omogućiti da pokažu svoje jakosti. Vroom. zahtjevni. usmjerene na ciljeve. otvoreni. Jedna od velikih prednosti Vroomove teorije je to što ona prepoznaje važnost različitih individulanih potreba i motivacija. tvrdoglavi. ali imaju i intenzivan strah od neuspjeha.ili u socijaliziranom smislu pokazuju želju za moći postizanja rezultata. ne žele biti odbačeni od drugih. Ako je pojačana potreba za moći oni teže poziciji vođe.unizd. Vroomova teorija kaže da motivacija ljudi ovisi o vrednovanju njihovih napora zajedno s pouzdanošću s kojom smatraju da će njihovi napori pomoći u ostvarenju ciljeva. dobri su govornici.

Samoefikasnost je skupni pokazatelj djelotvornosti rada izražen u produktivnosti. već nesposobnost da ih se zaustavi. Istraživanja su pokazala da ono što uzrokuje doživljaj stresa nije čista frekvencija negativnih misli. snažno zavisi od toga koliko oni misle da su sposobni efikasno se suočiti s tim situacijama Vjerovanja o visokoj samoefikasnosti utječu na emocionalna stanja na nekoliko načina: 1. . očekivajući pozitivne posljedice. . Predstavlja učinkovitost. ekonomičnosti i rentabilnosti. šire i dugoročnije poglede.Preko raspoloženja i emocija: Koliko će stresa i depresivnosti ljudi doživjeti u prijetećim i teškim situacijama. 2. Percepcija samoefikasnosti određuje kakve će si ciljeve ljudi postaviti. Bolja je kontrola nad ometajućim mislima. postavljaju ciljeve i planiraju tijek akcija. Ljudi s visokom samoefikasnošću sposobni su opustiti se. koliko će biti uporni i koliko otporni kada se suoče s neuspjehom i poteškočama. 2003) samoefikasnost se regulira kroz ljudsko funkcioniranje koje dijelimo na tri glavna načina). prema Rajčević.Kognitivno: Ljudi s višom percepcijom samoefikasnosti imaju više aspiracije. odvratiti pažnju.Motivacijski: Ljudi sami sebe motiviraju stvarajući vjerovanja o tome što su sposobni učiniti. Njihova motivacija bit će jača ako vjeruju da mogu postići svoje ciljeve i prilagoditi ih prema realiziranom napretku. 10 . smiriti se i potražiti podršku od prijatelja i obitelji. Također oni upravljaju svojim ponašanjem zamišljajući uspješne posljedice umjesto da se zadržavaju na osobnim manama ili razmišljaju o stvarima koje bi mogle krenuti loše. koliko će napora uložiti. Doživljaj stresa i anksioznosti se smanjuje kroz ponašanje koje čini okolinu manje prijetećom. . Prijetnje se doživljavaju manje stresnima. postavljaju izazove pred sebe i predano idu ususret tim izazovima. sposobnost postizanja rezultata koji rezultiraju ostvarenjem povoljnih odnosa između učinaka (outputa) i uloga (inputa). 3. Percipirana samoefikasnost je vjerovanje u vlastite sposobnosti efikasnog djelovanja na događaje. time lakše tolerirati anksioznost i tugu. (Bandura 1997.

a to vodi lakšem rješavanju zadataka. Niska percepcija samoefikasnosti može direktno voditi ka depresiji na nekoliko načina: Osoba koja se osjeća nesposobnom spriječiti depresivne misli vjerojatno će imati ponavljane depresivne epizode. nekog modela ponašanja te pokazivanja vrijednosti koju ima ustrajnost. koji mogu pomoći lakšem podnošenju stresa.4. poduzimanjem adaptivnih akcija. Ljudi stresne situacije doživljavaju kao izazove umjesto kao prijetnje. Ona doživljava razočaranje u vlastite nade. 2003). što vodi lošem raspoloženju. Ljudi koji vjeruju da ne mogu postići željene ishode i da nemaju osobni pristup do efikasnih uzroka koji proizvode željene posljedice bit će skloniji interpretaciji stresnih događaja kao prijetnji i reagirati neadaptivno. 11 . Kod niske samoefikasnosti osoba ne razvija zadovoljavajuće socijalne odnose. dok će oni sa suprotnim vjerovanjima takve događaje interpretirati kao izazove i angažirat će se u pokušaju da ih riješe na konstruktivan način (Lemos. Osjećaj kontrole nad okolinom odražava vjerovanje u mogućnost efikasnog suočavanja sa izazovnim situacijama koje se javljaju u okolini i kontroliranja njihovog utjecaja na vlastiti život. Socijalna podrška pruža poticaj i resurse od strane drugih. To pomaže oblikovanju izazovnih ciljeva te stupnju motivacije. prema Rajčević. vode ljude k tome da bolje procjenjuju svoje resurse za suočavanje. To osnažuje osobni osjećaj samoefikasnosti koji osobu vodi u postavljanje novih izazovnih ciljeva. koje ponovo slabi. odnosno optimistično i samopouzdano vjerovanje u vlastitu sposobnost suočavanja s određenim životnim stresorima. 1999. Važno je da osoba dobije pozitivnu povratnu informaciju o uspješno ostvarenom cilju. Optimizam je nužan kao pokretač za akciju i osjećaj dobrobiti. kao što su samopoštovanje i samoefikasnost. Percepcija vlastite samoefikasnosti snažno utječe na ljudski razvoj i adaptaciju. Individualne razlike.

prema Rajčević. Schwarzer i Fuchs (1995) ističu razliku između samoefikasnosti i optimizma. nedaća i frustracija. povlačenje u socijalnim odnosima. učestali 12 . Nekima se oni mogu činiti nerealnima. ljudi sa snažnim osjećajem samoefikasnosti imaju više šansi za uspjeh. 2003). Vrijednosti koje ima dovest će je do novih razloga za poduzimanje određene aktivnosti. razdražljivost i niska tolerancija na frustraciju. 2003). Ako je stres umjeren. kako vezan za sebe tako i za ciljeve posla ili organizacije u kojoj se radi. Optimizam povezan uz doživljaj samoga sebe je adaptivna sklonost. cinizam i neosjetljivost za druge. djeluje motivirajuće i naziva se eustres. S druge strane. Najčešći znaci su: osjećaj tjelesne i emocionalne iscrpljenosti. rigidnost i neprilagodljivost. osjećaj bespomoćnosti i beznađa. neprijateljstvo. samoefikasnost nije samo važna u predviđanju namjere. što joj daje vjeru da će uspjeti u različitim zadacima i aktivnostima. (Eccles i Wigfield. Istraživanja pokazuju jasnu povezanost stresa na radu i radnog učinka. sumnjičavost. Očekivanja te iste osobe odnose se na vjerovanje u vlastite sposobnosti. Schwarzeru 2001 (prema Rajčević. ali takvi realisti prečesto napuštaju zahtjevna nastojanja ili postaju cinični u vezi prilika za promjenu.On govori da u svijetu punom zapreka. Nakon postavljanja cilja potrebna je samoregulacija koja se odnosi na primjenu adekvatnih strategija ponašanja kojima će se ostvariti željeni cilj. gubitak osjećaja osobne vrijednosti. Pesimizam često popraćen rečenicom „I onako se ništa ne može učiniti“. Na primjer. Prema teorijama ponašanja neko ponašanje će se ostvariti ako je vrednovano i percipirano unutar vlastitih mogućnosti. Osoba mora imati razlog da izvede neki zadatak iako je sigurna da ga može obaviti. a ne kognitivna greška. srdžba kao česta emocija. Sindrom sagorijevanja na poslu jedan je od najnepovoljnijih posljedica dugotrajne izloženosti profesionalnom stresu (Poredoš i Kovač. 2002. negativizam. gubitak zanimanja za suradnike. neralistični optimizam je varljiv i često vodi ka nerazumnom preuzimanju rizika. 2005). ali koja su unutar dosega vlastitih mogućnosti. već govori o tome da percepcija samoefikasnosti utječe na to kakve će ciljeve čovjek postaviti. samoefikasnost se bazira na iskustvu i vodi odvažnim ponašanjima.

depresivnost i druge emocionalne poteškoće. učestalo pobolijevanje. a to su: tjelesni i mentalni umor. kronično negativni osjećaji vezani uz posao. Sagorijevanje na poslu odvija se postupno. ako smo motivirani za posao. što je vezano uz niz organizacijskih i psiholoških problema (Booth. negativizam. preuzimamo sve više zaduženja ili nam se postupno pogoršavaju uvjeti rada. spavanja i prehrane. poteškoće disanja. Javlja se izbjegavanje kontakta s drugim suradnicima. veći broj psihosomatskih teškoća. Neki od tjelesnih simptoma su: glavobolje. Medicinske sestre/tehničari kao i drugdje u svijetu prepoznaju mali broj djelatnika kao jedan od svojih najvećih problema. povećana upotreba alkohola. mirise. preosjetljivost na podražaje (zvukove. Prvo se javljaju prevelika očekivanja i idealizacija posla. duhana.sukobi i agresivni ispadi. Prema Shultzu (1986) to je psihološka dispozicija ljudi prema poslu 13 . stimulirajućih sredstava i lijekova. do povlačenja. frustriranosti i gubitka ideala. Smanjuje se radni moral. čini nam se da ćemo sve takve „sitnice“ lako podnijeti. gubitak seksualnog interesa i nastanak seksualnih problema. Javlja se nisko osobno i profesionalno samopoštovanje. Tako gotovo neprimjetno iz dana u dan sve teže podnosimo ponašanje suradnika. U konačnici dolazi do apatije i gubitka interesa. 1. izostajanje s posla. komunikacijske poteškoće. dobro postignuće. potpuni cinizam. Kad je riječ o radnom stresu. izolacije. 2005).4 ZADOVOLJSTVO POSLOM Zadovoljstvo poslom je opći afektivni odnos pojedinca prema poslu i cjelokupnoj radnoj organizaciji. Manifestira se kao entuzijazam vezan za posao. kronično izostajanje s posla. gastrointestinalni problemi. No prije nego što se snađemo počnemo kliziti u ponor u kojem ćemo sagorjeti (Poredoš i Kovač. iz tjedna u tjedan ostajemo duže na poslu. pozitivni i konstruktivni stavovi. osjećaj opće slabosti. potrebno je imati na umu da je on češće kronične nego akutne prirode. visok stupanj energije. Zatim se javlja početno nezadovoljstvo poslom i prvi znakovi sagorijevanja. potpuna posvećenost poslu.). bolovi u leđima. srdžba i neprijateljstvo spram okoline. U zdravstvenim djelatnostima u raznim zemljama svijeta opisuje se opći nedostatak medicinskih sestara. toplinu i sl. U početku. a povećava dosada. 2002). dolazi do poteškoća u komunikaciji.

a važan im je i status koji dodatne beneficije (službeni automobil i slično) omogućuju. Važnost nematerijalnih faktora potvrđena je u još jednom podatku: opisujući svoj tipičan radni dan. Također. ali radnici neće zbog toga svako jutro zadovoljni dolaziti na posao i poslijepodne s njega odlaziti. žene u većoj mjeri od muškaraca (60% žena.). 51% muškaraca) ističu kako imaju dovoljno vremena za privatan život. plaća te zatim slijedi mogućnost osobnog razvoja i razvoja kompetencija. Efekti jake hijerarhije u svakodnevnom radu negativniji su nego kratkotrajno zadovoljstvo zbog napredovanja. dakle oni koji nemaju znanja koja bi im omogućila slobodu odabira) (www. beneficije i nagrade dok je ženama to znatno manje važno. Muškarcima su na poslu vrlo važni bonusi. Mogućnost hijerarhijskog napredovanja nevažna je u određivanju zadovoljstva poslom.koji obavljaju. Najvažnije na poslu bilo bi zadovoljstvo poslom. najnezadovoljniji su proizvodni i administrativni radnici.moj-posao.. službenog telefona te različite dodatne pogodnosti koje neke tvrtke nude (liječnički pregledi. Ženama je važnije u kakvoj okolini rade.dakle. žene će više cijeniti skladni odnos s nadređenim nego mogućnost dodatne zarade. Ako su pristojno i pošteno plaćene.. zanimljivo je kako su najnezadovoljniji oni s vrlo visokim stupnjem obrazovanja (MBA.net/jseeker. S obzirom na zanimanja. Mogućnost korištenja službenog vozila. muškarci i žene ne vrednuju jednako pojedine aspekte posla. S obzirom na obrazovanje. oni koji su mnogo uložili u svoje obrazovanje i imaju ambicije koje ne uspijevaju zadovoljiti) te oni s niskim stupnjem obrazovanja (nezavršena srednja škola. Npr. Obično se to odnosi na stavove pojedinačnog djelatnika ili na stav određene grupe. 14 . ali ne i plaćom. plaćeni obroci i slično) važni su praktični detalji i nisu zanemarivi u procjeni tvrtke i novog posla. generalno gledajući bonusi i ostale beneficije te nagrade. Zadovoljstvo poslom može obuhvaćati samo jedan aspekt posla ili se može shvatiti kao sveobuhvatni stav. Prema rezultatima istraživanja. Važnost ravnoteže uspjeha u privatnom životu i uspješne karijere kod žena je očito izraženija pa će si one tako i postaviti prioritete. zaposlenici mogu biti zadovoljni suradnicima. Muškarci su spremni uložiti dodatan trud (i žrtvovati slobodno vrijeme) ne bi li se istakli izvanrednim rezultatima i povećali mjesečna primanja. ne utječu značajno na zadovoljstvo. magisterij ili doktorat .

15 . Očekujemo zadovoljavajuće zadovoljstvo poslom i „osrednju“ samoefikasnost medicinskih sestara. HIPOTEZE 1. PROBLEMI: U tu svrhu htjeli smo: 1. Utvrditi razinu zadovoljstva poslom i samoefikasnosti medicinskih sestara u 3 različite bolnice u gradu Zagrebu. Utvrditi povezanost navedenih varijabli. Utvrditi kakav je odnos navedenih varijabli i nekih sociodemografskih obilježja. CILJ ISTRAŽIVANJA Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi neka obilježja zadovoljstva poslom medicinskih sestara. 2. 3. 3.2. 2. Navedene varijable nisu povezane. Medicinske sestre bez obzira na stupanj obrazovanja i stručne spreme ne razlikuju se po zadovoljstvu na poslu i samoefikasnosti.

. Ispitano je 30 ispitanika. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 muški ženski Slika 1.3. U istraživanju su korišteni upitnici o zadovoljstvu i samoefikasnosti medicinskih sestara na poslu. Upitnik samoefikasnosti od 10 pitanja sastavili su autori Schwarzer i sur. spol.. 2002). (1997. znači navodili su samo dob. godine radnog staža te stručnu spremu. a sam upitnik je bio anoniman. a upitnik zadovoljstva poslom je modifikacija Cooperovog upitnika i suradnika iz 1987. MATERIJALI I METODE Istraživanje je provedeno u svibnju i lipnju 2010. od toga 8 muških i 22 ženskih osoba.: Spol ispitanika. medicinskih sestara/tehničara u zagrebačkim bolnicama. 16 . godine u tijeku klinički vježbi. Klinički bolnički centar Zagreb. prema Lacković-Grgin i sur. Klinička bolnica Dubrava. te Klinička bolnica „Sestara milosrdnica“.

17 . pri čemu 1 znači „potpuno sam nezadovoljna/Ban“. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SSS VSS VŠS Niz1 Slika 2: Stručna sprema Varijabla zadovoljstva poslom ispitana je sa 18 zatvorenih pitanja. Broj 1 znači „uopće se ne odnosi na mene“. koji je najviše odgovarao razini zadovoljstva medicinskih sestara.Raspon godina je bio od 19-60 godina. a 15 sa višom i visokom stručnom spremom. Uz svaku navedenu tvrdnju trebale su zaokružiti od broj 1-5. Samoefikasnost medicinskih sestara bila je ispitana sa 10 zatvorenih pitanja. Medicinske sestre/tehničari imali su neograničeno vrijeme za ispunjavanje upitnika. no svakome je trebalo otprilike 10 minuta. a 5 „potpuno sam zadovoljna/Ban“. sestre su trebale ocijeniti kako doživljavaju sebe. a bilo je potrebno zaokružiti uz svaku navedenu tvrdnju od broja 1-5. sa srednjom stručnom spremom bilo je 15 sestara. U zadnjem dijelu upitnika ispitanici su trebali zaokružiti 3 pitanja od 18 zatvorenih koja su opisivala ono što je medicinskim sestrama najvažnije da bi bile zadovoljne na poslu. koji se najviše odnosi na njih. a 5 „u potpunosti se odnosi na mene“.

133 0. a za sva pitanja iznosi između 3 i 4.80 3. niti se odnosi na njih.40 3.712 0. Prosječni rezultati odgovora medicinskih sestara po pojedinim pitanjima upitnika zadovoljstva poslom (N=30).90 4.868 0.906 1.23 SD 0.13 4.63 3. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 M 3.07 4. Standardna devijacija kreće se od 0.17 3.63 3.23 3.93 3.747 1.809 0.80 4.973 0.10 3.874 0. pri čemu vrijednost 3 znači da se većina stvari niti odnosi. Tablica 2.997 0.714 1.057 0. M SD Min Max 18 .900 0.7 do 1.87 4.1.765 0.923 0. atmosferom u organizaciji.728 Min 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 Max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Aritmetička sredina prosječnih odgovora medicinskih sestara od 18 pitanja u upitniku odnosi se na zadovoljstvo poslom.83 4.4. Time smo dobili zadovoljavajuću razinu zadovoljstva poslom medicinskih sestara.97 3. a najmanje su zadovoljne visinom plaće.80 3.96 3.095 0. Odgovori medicinskih sestara po pitanjima u upitniku samoefikasnosti (N=30). Tablica 1. Medicinske sestre su najnezadovoljnije tjelesnim naporima koji posao predstavlja za njih. REZULTATI U svrhu opisa uzorka izračunali smo mjere deskriptivne statistike.868 0.774 0.

681 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 U tablici vidimo da je aritmetička sredina svih odgovora oko 4 što znači da medicinske sestre smatraju da se navedeno uglavnom odnosi na njih.765 0. jer smo dobili „osrednju“ samoefikasnost.048 8.6 do 0.13 4.68 41.022 5. Tablica 3.68 što nam govori o visokom prosječnom rezultatu.850 0. Samoefikasnost u upitnicima iznosi 41.3571 SD 9.9.00 2 godine do 40 godina.098 19 .03 4.10 4.730 0.13 4. Standardna devijacija koju uvijek računamo uz aritmetičku sredinu je od 0.728 0.753 0. dob i staž medicinskih sestara (N=30). Raspon radnog staža bio je od Ukupno Samoefikasnost zadovoljstvo M 33. ukupno zadovoljstvo poslom.00 Max 60 40 88 50.13 0.681 0. Teoretski raspon iznosi od 18-90 za upitnik zadovoljstva poslom.93 14.36 što također govori o visokom prosječnom rezultatu. Samoefikasnost i zadovoljstvo medicinskih sestara prema stručnoj spremi (N=30).681 0. Ukupna samoefikasnost medicinskih sestara.71 SD 12.B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 4. Ukupno zadovoljstvo Sprema SSS M 69. Mi smo dobili rezultat od 70. Dob Staž Tablica 4.13 4. što znači da se sestre osjećaju samoefikasno na poslu.03 4.45157 Mini 19 2 52 30.900 0. Možemo reći da medicinske sestre procjenjuju da su samoefikasne na poslu. Teoretski raspon iznosi od 10-50 za upitnik o samefikasnosti.334 11.07 4. Samoefikasnost je u odnosu na totalni raspon prema dobivenim rezultatima vrlo visok.23 4.730 0.13 4.00 70.

a kod žena 11.161 Df 26 26 P 0. prikazuje zadovoljstvo poslom medicinskih sestara u odnosu na spol.2.837 26 0. dok je standardna devijacija kod muškaraca 9.5 a kod više stručne spreme aritmetička sredina zadovoljstva je 71.281 Iz tablice 4.195 5. Aritmetička sredina kod muškaraca je 73. Spol N M SD Ukupno M 7 73. Ukupno zadovoljstvo Samoefikasnost T -0. Utvrdili smo kako se samoefikasnost i zadovoljstvo na poslu ne razlikuju s obzirom na stručnu spremu jer su rezultati približno jednaki. Tablica 5. t Df P Ukupno 0.20 10. samoefikasnosti je 41. Aritmetička sredina zadovoljstva kod SSS je 69. T – test za ukupno zadovoljstvo poslom i samoefikasnosti s obzirom na spol kod medicinskih sestara (N=30). Tablica 7. Ukupno zadovoljstvo poslom medicinskih sestara prema spolu (N=30). Tablica 6.652 0.410 zadovoljstvo 0.854 5.560 Tablica 6. U ovom istraživanju razlika od 4 boda nije zanemariva.456 0.Samoefikasnost VŠS i VSS SSS VŠS i VSS 71.67 11. a samoefikasnosti 41.322 zadovoljstvo Ž 21 69. a kod žena 69.71 9.695 26 0.873 T-test je pokazao da ne postoji statistički značajna razlika u promatranim varijablama između skupine sa srednjom i skupine s višom i visokom stručnom spremom.54 41. T-test za ukupno zadovoljstvo poslom i samoefikasnost između medicinskih sestara sa srednjom i visokom stručnom spremom (N=30). Htjeli smo provjeriti odnos promatranih varijabli s obzirom na neka sociodemografska obilježja. vidimo da postoje neznatne razlike u samoefikasnosti i zadovoljstvu poslom kod sestara različite stručne spreme.493 20 . pa smo usporedili rezultate po spolu.64 41.

0 13. Medicinske sestre su u ovoj skupini pitanja trebale zaokružiti 3 tvrdnje koje opisuju ono što je za njih najvažnije da bi bile zadovoljne na poslu. pa možemo reći da je veća samoefikasnost što je veće zadovoljstvo poslom uz nisku značajnu korelaciju uz rizik manji od 5%. Tablica 8.045. RASPRAVA Ideja i cilj istraživanja za ovaj rad bili su utvrditi koliko je zadovoljstvo medicinskih sestara na poslu te njihova samoefikasnost. Osim poboljšanja međuljudskih odnosa za zadovoljstvo medicinskih sestara potrebno je lakše napredovanje te više sudjelovanja u važnim odlukama.0 10. Zanimljivo je da sestre smatraju kako im je najvažnije da bi bile zadovoljne na poslu dobra organizacija posla.396 i (p) 0. ali i za 21 .T-test je pokazao da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu poslom i samefikasnosti između žena i muškaraca. Korelacija (r) iznosi 0. učestalost odgovora na pitanja medicinskih sestra što im je najvažnije da bi bile zadovoljne na poslu. zatim dobar protok informacija u radnoj organizaciji. 5. Rezultat stupnjeva slobode je 26.0 23.3 10. Vjerojatno bi bile zadovoljnije i kada bi se međuljudski odnosi s kolegama iste struke poboljšali. Kao odgovor na treći problem izračunali smo korelaciju kako bi utvrdili postoji li statistički značajna povezanost u samoefikasnosti i zadovoljstvu na poslu. frekvenciju odgovora na pojedina pitanja iz 3.6 Tablica 8. Zadovoljstvo poslom od značaja je za pojedinca. (N=30) Frekvencija Broj pitanja 1 2 4 7 9 10 6 4 3 3 7 8 Postotak 20. Sestrama je na poslu drugo po redu najvažnije zadovoljstvo visinom plaće. skupine koja se odnose na upitnik zadovoljstva poslom.4 26. Dobili smo visoku razinu zadovoljstva poslom medicinskih sestara. prikazuje učestalost tj.

dobili smo nisku značajnu korelaciju uz manji rizik od 5%. Procesi globalizacije postavljaju potrebu da zaposlene medicinske sestre posjeduju sposobnost obnove. Moguće je da je jedan od razloga neutvrđivanja razlike koju smo očekivali to što smo imali premali uzorak. Na sestrinsku praksu utječu brze socijalne promjene. Optimizam je nužan kao pokretač na akciju i za osjećaj dobrobiti. Što je samoefikasnost veća time je i zadovoljstvo poslom veće. produktivniji i kvalitetniji prije svega dobrom organizacijom posla. Na sestrinsku praksu između ostalog utječu brze socijalne promjene i njihov utjecaj na reforme zdravstva što zahtjeva promjenu sestrinskih uloga i razvoj kompetencija. ljudi sa snažnim osjećajem samoefikasnosti imaju više šansi za uspjeh. Dobiveni rezultati su približno jednaki. Činjenica je da medicinske sestre provode više od 8 sati dnevno na poslu odnosno više od polovice budnog vremena u radnom okruženju.njegovu radnu organizaciju. Zadovoljniji radnici samoefikasniji su. On govori da u svijetu punom zapreka. materijalnu sigurnost. Stoga je potrebno učiniti radne uvjete što primjerenije čovjeku. Zadovoljstvo na poslu ne razlikuje se značajno s obzirom na spol jer su muškarci i žene u istraživanju davali slične odgovore. Razvijaju se u svim programskim jedinicama i utvrđuju za svaku razinu obrazovanja (Tuning pojmovnik. Radom stječemo sredstva za život. Kompetencije predstavljaju dinamičku kombinaciju kognitivnih i metakognitivnih vještina. motiviraniji. Cijeloživotno učenje podrazumijeva sve vrste učenja tijekom odrasle dobi s ciljem unaprjeđenja znanja. Medicinske sestre u našem istraživanju imaju „osrednju“ samoefikasnost. samim radnim mjestom te plaćom. znanja i razumijevanja. tj. nedaća i frustracija. 2007) i vrlo su važne u poslu jedne sestre. više i visoke stručne spreme. Samoefikasnost i zadovoljstvo u istraživanju imaju međusobno veze. njihov utjecaj na reforme zdravstva što zahtjeva promjenu sestrinskih uloga i razvoj kompetencija. Utvrdili smo da se samoefikasnost i zadovoljstvo na poslu ne razlikuju s obzirom na stručnu spremu. širenja i promjene baze znanja. Ne postoji statistički značajna razlika u promatarnim varijablama između srednje. zadovoljavamo mnoge psihološke i sociološke potrebe. 22 . međuljudskih i praktičnih vještina te etičkih vrijednosti. sa što manje stresa.

obaveze. usklađene sa navedenim zahtjevima danas se ostvaruje kroz edukaciju medicinskih sestara. prvenstveno na osnovi osobnog iskustva. neformalno profesionalno (učenje u okviru profesionalnih aktivnosti). usvojenost vještina sestrinske prakse. 2000. pozicije. Organizacijska klima i zadovoljstvo poslom su važni jer podržavaju razvoj kulture organizacije i sustav vrijednosti koji dijele svi zaposlenici. vještina. formalno obrazovanje. Pružanje kvalitetne i sigurne zdravstvene njege. Vrste cijeloživotnog obrazovanja (EU Lisabon Council. Dok je organizacijska klima zajednička i više objektivna percepcija različitih elemenata radnog okruženja. informalno izvan profesije (učenje vezano uz razne životne aktivnosti) Školovanjem se dobiva znanje. Kontinuirano praćenje klime i zadovoljstva osigurava provjeru učinkovitosti poduzetih mjera i aktivnosti u području upravljanja ljudskim resursima (http://www.vještina i kompetencija u okviru osobnog. 3. 2009). građanskog. Može biti organizirano na radnom mjestu i kroz aktivnosti različitih društava ili udruženja. i na naprednim razinama –specijalističkim diplomskim stručnim studijima. Etička pitanja u sestrinskoj praksi danas se postavljaju više nego ikada prije. Ranija istraživanja koja su provođena o zadovoljstvu poslom i uzrocima stresa u svakodnevnom radu medicinskih sestara donose izvore stresa: nemogućnost edukacije i napredovanja u profesiji. uz dodiplomsko obrazovanje. stav o profesiji. sposobnost organiziranja skrbi te vještine rukovođenja.januspim. 2000. Očekivanja pacijenata od medicinskih sestara rastu i medicinske sestre moraju biti sposobne primjereno odgovoriti na sve veća znanja i zahtjeve pacijenata. sposobnost donošenja kritičkih kliničkih odluka. prema Čukljek): 1. koje se odvija u različitim obrazovnim institucijama i putem kojeg se stječu priznate diplome i kvalifikacije (trajni profesionalni i osobni razvoj) 2. odvija se neovisno od službenog obrazovnog sustava.hr ). Složenost zdravstvene skrbi i zdravstvene njege. prava. zadovoljstvo poslom pruža uvid u zaposlenikov subjektivan doživljaj i emocionalnu reakciju na uvjete radne okoline. kompleksnost i inovacije u liječenju zahtijevaju od medicinske sestre posjedovanje znanja. prema Čukljek. nedovoljno obrazovanje i nemogućnost napredovanja u struci 23 . društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca (EU Lisabon Council.

liječenju i rehabilitaciji.7%. Sa suradnicima je provela istraživanje o zadovoljstvu poslom. potrebnog znanja. poslodavci (najviše oni neiskusni i oni koji misle kratkoročno) smatraju da su svi djelatnici lako zamjenjiva potrošna roba i ne vide posebne koristi od planskog i promišljenog odnosa prema zadržavanju i razvijanju djelatnika. rodilišta 66. dok je u EU 5-7 medicinskih sestara na jednog liječnika i tisuću stanovnika. Na tisuću stanovnika u Hrvatskoj se zaposli 5. Pružaju zdravstvenu njegu. ORL .9% osjeća se motivirano. na odabranom uzorku medicinskih sestara / tehničara. Zadovoljstvo 24 .4%. 2009) Mustajbegović (2009) se osvrnula na radni okoliš. organiziraju sestrinsku skrb i kontinuiranu edukaciju. Bez obzira na kojem odjelu sestra radi. U istraživanju koje su provele Kopačević i Protrkić iz 2008. radi li samostalno ili u timu mora biti motivirana i osjećati veliku ljubav prema čovjeku. upravo nemogućnost edukacije i napretka u profesiji. u uvjetima ponude radne snage i visoke stope nezaposlenosti. U Hrvatskoj. na pitanje osjećaju li se sestre motivirano za obavljanje radnih zadataka dobile su sljedeće odgovore. (/clanak.php?id=14018 ).a 75%. U Hrvatskoj ima 32 000 medicinskih sestara. Sestre rade samostalno u timu na unapređenju zdravlja. Prema istraživanju Dupan iz 2006. čak 26% manje od prosjeka Eurposke unije. 57. kožnog odjela 57. radnom okolišu te mogućnošću napretka u profesiji što predstavlja. okulistike 68. Istraživanje je pokazalo da je najveći izvor stresa i frustracije. veliki izvor zadovoljstva ili veliku frustraciju. kompetencija i vještina (Kalauz i Vetma.5%. sudjelovanjem u donošenju važnih odluka te mogućnostima napredovanja.(Kostelić–Martić. kirurgije 37%.2 medicinske sestre odnosno dvije sestre/tehničara na jednog liječnika. Rade na različitim mjestima od patronaže do jedinica intenzivne skrbi. Iskusni pak znaju da je teško nači kvalitetne radnike te da ih je teško zadržati. ginekologije 37. pedijatrije 61.5%.1%. 2005). sestre su najnezadovoljnije načinom na koji se vrednuje njihov trud. Planiranje razvoja mora biti povezano s poslovanjem te planiranjem potrebnog broja ljudi. okruženje te njegov utjecaj na produktivnost i zadovoljstvo radom medicinskih sestara / tehničara. Od toga s neurologije 60%. godine. količinom posla koja im je dodijeljena.

zadovoljstvom na poslu. modela ponašanja i pokazivanja vrijednosti koju ima ustrajnost. Podjela rada je osobitost ljudskog društva.obiteljskim životom treba biti osigurano dobro odrađenim poslom. ekonomičnosti i rentabilnosti. Bez podjele rada ne može postojati moderna ljudska civilizacija. osoba razvija zadovoljavajuće socijalne odnose. koji mogu pomoći lakšem podnošenju stresa zbog socijalne podrške kroz pružanje poticaja i resursa od strane drugih. Promatranje čovjeka kao osnovne jedinice u procesu proizvodnje pridonijelo je opsežnom proučavanju psihofizioloških zbivanja u organizmu i ponašanja čovjeka tokom rada u određenoj radnoj sredini. a ne obrnuto. 25 . Samoefikasnost je skupni pokazatelj djelotvornosti rada izražen u produktivnosti.

što znači da smo dobili nisku značajnu korelaciju pa što je veća samoefikasnost to je veće zadovoljstvo poslom. a ne isključivo na količinu pružene sestrinske skrbi. medicinskih sestara i ostalih članova zdravstvenog tima pred svaku sestru postavljaju zahtjeve koji su često usljed zakonskih i drugih ograničenja izvor sukoba u radnoj sredini. Sestrinska praksa razvija se kroz sestrinska istraživanja (praksa temeljena na dokazima). Rezultati istraživanja pokazali su da ne postoji statistički značajna razlika u promatranim varijablama između skupine sa srednjom i skupine s višom i visokom stručnom spremom. Dobili smo prema očekivanju zadovoljavajuće zadovoljstvo poslom medicinskih sestara te „osrednju“ samoefikasnost medicinskih sestara. U tu svrhu cilj ovog istraživanja bio je ne samo statistički utvrditi samoefikasnost i zadovoljstvo medicinskih sestara već i pomoći u unaprijeđenju sestrinske prakse. Varijable su međusobno povezane kao i sociodemografska obilježja.6 . ZAKLJUČAK Procesi globalizacije postavljaju potrebu da zaposlene medicinske sestre posjeduju sposobnost obnove. 26 . širenja i promjene baze znanja. Rezultati govore o tome da samoefikasnost i zadovoljstvo poslom imaju međusobno veze. Bez obzira na kojem odjelu sestra radi. radi li samostalno ili u timu mora biti motivirana i osjećati veliku ljubav prema čovjeku. Kvaliteta odnosa na radnom mjestu znatno utječe na razvoj pozitivnog radnog ozračja i na složene odnose među kolegama. Potrebe pacijenata. Živimo i radimo u uzbudljivom vremenu. Sestrinska skrb sve više se usmjerava na kvalitetu života.

html Preuzeto 24. Havelka. Havelka (ur. simpozij ZVU.php?wikiName=VodicKarijere27 Preuzeto 07.. Goleman. Kostelić. J. Brajša. Lat. Beograd: Naučna knjiga. 5. Personality Theories. Booth.rada/1336-fiziologija-i-psihologija-rada 3. Usklađivanje visokoškolskog sestrinskog obrazovanja s promjenama u sestrinstvu. R. 8.7. Petz. S.Z. R. 7. i Vetma. Jastrebarsko: Naklada Slap. U: Zbornik radova 9. Istraživanje MojPosao i Selectio d. Zdravstvena psihologija. Školske novine. LITERATURA 1. Zadovoljstvo poslom http://www. Enfermagem. Opatija. Bojanić. Čukljek. Zagreb: Mozaik knjiga. 3. 10. (2009): Problemi upravljanja ljudskim potencijalima u zdravstvenoj njezi. (1995). Proroković.o. Lacković-Grgin.net/jseeker_wiki. Zbornik radova međunarodne konferencije “Upravljanje promjenama u sestrinstvu.edu/cgboer/maslow..2009 zvu. U: M. Zagreb. A. 3. 392-400. K.vasdoktor.o. Zagreb: Školska knjiga.05. 4. Zagreb.11..09.com/. (1988): Psihologija međuljudskih odnosa. 4. M (1998): Stres i tjelesno zdravlje. (2002) : The nursing shortage: a worldwide problem. (2003). Z.“ Zdravstveno veleučilište.2010 www. B. preuzeto 10.hr/opatija/2009/zbornik/zbornik. Rev. 7. (2005): Mobing i psihičko maltretiranje na radnom mjestu.11. 2..pdf .moj-posao. (2002): Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Zagreb: Školska knjiga. i Penezić. Kalauz.(1998).Martić. Ćubela V.1 Literatura ( internet stranice) 1. A. http://www.zvu. preuzeto 05.09.hr/opatija/2009/zbornik/zbornik. Am. Sedam tajni uspješne škole. Zadar: Filozofski fakultet. M.ship.2010. 14-15. http://webspace.2010 2. D (1997): Emocionalna inteligencija u poslu. Boeree. 6. Bogdanović.2010 5. P. (1987): Psihologija rada. (2009). S. Dijagnosticiranje organizacijske klime.).pdf 27 .

2010 13. Tuning pojmovnik 2007. (2009). Rajčević.pdf Preuzeto 24. (2005). web. Stručni rad.studenti.11. (hrcak. L. Rječnik pojmova iz ekonomije i definicije http://www. (2008): Motivacija.R.2010. Par.hr Preuzeto 14.www.Konf. 8. Preuzeto 05. i Kovač. preuzeto 10.hcjz. hrcak.10. 2005. Poredoš.php?option=com_content&view=article&id =63&Itemid=81&lang=hr Preuzeto 08.hr/. T.januspim. i Dumičić. kreativnost i sestrinstvo.. Prilog ispitivanju nekih odrednica i ishod proaktivnog suočavanja.hr/cro/nastava/bs/moduli/doc/ag1179 pojmovnik.11.hr/~izvana/motivacija. i Protrkić.2010 15. L.hr/cro/o_nama/upis/doc/afz_ms_rjecnik_pojmova definicije.unizg.pdf 28 .2010 17. Stres i psihološko zlostavljanje na radnom mjestu.srce. http://darhiv.hr/clanak. ( Prema Ajduković i Ajduković.wikipedia. http://www. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. Stres i psihološko zlostavljanje na radnom mjestu.math. D.6.org/wiki/Maslowljeva teorija hijerarhija potreba Preuzeto10.2010 11.wikipedia. 9.pdf Preuzeto: 04.htm 16. (2003).pdf ) 15.pdf Preuzeto 06.doc 20.hr/file/3115) 12. broj 14 http://www. Milošević. M. Golubić. http://www. V.hr/163/1/AnjaRaj%C4%8Devi%C4%87.hr/index. M.2010 www. i Mustajbegović J. (bib. Lazibat. Poredoš.es/TuningProject/index.09. Zagreb.agr. Knežević. B. Zagreb: Filozofski fakultet._upravljanje_resursima_Lazibat_Dumicic.2010 18. http://www. Kopačević.agr. http://hjpc.ffzg..2010.05. Zdravstveni djelatnici u bolnicama i stres na radu: istraživanje u Zagrebu. A.hzz.11... Podjela rada http://hr.relint. 7.2010 14. D.org/wiki/Podjela_rada Preuzeto 05.srce. Maslowljeva teorija hijerarhija potreba http://hr.unizd. R. 1996). i Kovač. Matec.11.php?id=13702&rnd preuzeto 11.05.ba/mpeople/doc/Motivacija.deusto.gov. Diplomski rad.hr) 19.09.irb.2010 10.. K./233549.Vol 4. (2002) Upravljanje ljudskim resursima i permanentna izobrazba – temeljni čimbenici kvalitete (Motivacija i motivatori). Zagreb: Ekonomski fakultet.2010.cest.hr/file/60517.09.09. M.

29 .

sadašnjim mogućnostima napredovanja 5. Mlinarska 38. Zaokružite broj koji najviše odgovara vašoj razini zadovoljstva. Molimo Vas da odgovorite na svako pitanje. PRILOG Katedra za zdravstvenu psihologiju Zdravstveno veleučilište. klima…) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 3 4 4 3 5 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 OKRENITE! 30 . protokom informacija u vašoj organizaciji 2. lijekovi…) 1 1 2 1 2 12. atmosferom u organizaciji 9. Vašim sudjelovanjem u važnim odlukama 8. odnosima s pacijentima 7. visinom plaće 10. mogućnošću osobnog razvoja i učenja 6. pri čemu 1 znači „potpuno sam nezadovoljna“. a 5 „potpuno sam zadovoljna“. fizičkim okruženjem u kojem radite (prostorija. međuljudskim odnosima s kolegama drugih struka 4. Uz svaku tvrdnju navedeni su brojevi od 1 do 5. međuljudskim odnosima s kolegama iste struke 3. količinom posla koja Vam je dodijeljena 13.8. organizacijom posla 11. Upitnik je anoniman! Koliko ste zadovoljni: 1. opremljenošću prostora (instrumenti. Zagreb UPITNIK ZADOVOLJSTVA POSLOM I SAMOEFIKASNOSTI Dob: (u godinama) Spol: M Ž Stručna sprema: SSS VŠS Radni staž: (u godinama) VSS UPUTA: Molimo Vas da procijenite Vaše zadovoljstvo poslom na nekoliko važnih aspekata.

6.14. Uz svaku tvrdnju na skali zaokružite jedan broj. 5. 7. Lako mi se držati postavljenih ciljeva i ostvariti ih. samim poslom 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Molimo Vas da u prethodnom upitniku izaberete i zaokružite tri pitanja (od gore navedenih). 9. 4 5 3. pri čemu brojevi znače: 1 – uopće se ne odnosi na mene 2 – uglavnom se ne odnosi na mene 3 – niti se ne odnosi. Uvijek mogu riješiti teške probleme ako se dovoljno potrudim. koji opisuju ono što Vam je najvažnije da biste bili zadovoljni na poslu. Ako sam u škripcu mogu misliti na to što bih trebao raditi. Nije važno što mi stane na put. 8. niti se odnosi na mene 4 – uglavnom se odnosi na mene 5 – u potpunosti se odnosi na mene 1. U ovom dijelu upitnika nalaze se tvrdnje koje se odnose na Vaše doživljavanje sebe. Kada se suočavam s teškoćama mogu ostati pribran jer se oslanjam na svoje sposobnosti suočavanja. Mogu riješiti većinu problema ako uložim dovoljno truda. načinom na koji se vrednuje Vaš trud 17. 4. 10. Siguran sam da mogu uspješno riješiti neočekivane situacije. Zahvaljujući svojoj snalažljivost znam kako se treba nositi s nepredvidivim situacijama. tjelesnim naporom koji posao predstavlja za Vas 16. 2. radnim vremenom 15. mogućnošću savjetovanja o stručnim problemima 18. Ako mi se netko suprotstavi mogu pronaći sredstva i načine da dobijem ono što želim. Kada sam suočen s problemom obično mogu pronaći nekoliko rješenja. obično sam sposoban 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 31 .

1 2 3 4 5 Zahvaljujemo Vam na suradnji. 32 .suočiti se s tim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->