P. 1
Odluka o Davanju Pozajmice Radniku

Odluka o Davanju Pozajmice Radniku

|Views: 2,598|Likes:
Published by Andjela Djurovic

More info:

Published by: Andjela Djurovic on Sep 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

Na osnovu èlana ____ Kolektivnog ugovora (Pravilnika o radu ili Ugovora o radu), direktor (Upravni odbor) dana __________

godine, doneo je
ODLUKU O ODOBRAVANJU I ISPLATI ZAJMA ZAPOSLENIMA

1. Poslodavac ____________________________ (naziv poslodavca) odobrava zajam zaposlenima za ______________________________________ (navesti namenuzajma, na pr. za nabavku ogreva, zimnice i ud_benika, odnosno za druge namene) 2. Zajam se odobrava svim zaposlenima u istom iznosu i to u visini od po __________ (navesti iznos) dinara po zaposlenom. (Iznos zajma po zaposlenom se unosi u visini koja je utvrðena opštim aktom ili ugovorom o radu, a ako aktom poslodavca iznos nije utvrðen, precizira se ovom odlukom.) Alternativa za taèku 2: "2. Zajam se odobrava zaposlenima u razlièitim iznosima i u zavisnosti od visine zarade i moguænosti za otplatu odobrenog zajma, i to: 1) _______________________________________ (ime i prezime zaposlenog) u visini od ____________ (iznos zajma) dinara, 2) _______________________________________ (ime i prezime zaposlenog) u visini od ____________ (iznos zajma) dinara, 3) _______________________________________ (ime i prezime zaposlenog) u visini od ____________ (iznos zajma) dinara." 3. Odobreni zajam daje se zaposlenima ___________________ (isplatom u novcu ili kupovinom odreðene robe). 4. Isplata zajma izvršiæe se istovremeno svim zaposlenima i to dana __________ godine. Alternativa za taèku 4: "4. Isplata zajma æe se vršiti sukcesivno u razmaku od __________ (broj dana ili meseci, na pr. na svakih 15 dana ili na mesec dana za po 10 zaposlenih, i slièno) izmeðu dve isplate za po ____ zaposlenih po redosledu sa spiska zaposlenih koji je sastavni deo ove odluke."

5. raèunajuæi od prvog narednog meseca od meseca u kojem je izvršena isplata (sa grejs periodom od _____ meseci po izvršenoj isplati). DIREKTOR . Zaposleni su du_ni da odobreni zajam vrate u roku od ____ meseci. Zaduzuje se _______________ (navesti nadle_nu sluzbu) kod poslodavca da pripremi i podnese na potpis ugovor o zajmu sa svakim zaposlenim. 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->