P. 1
virusi

virusi

|Views: 63|Likes:
Published by Dragan Djukic

More info:

Published by: Dragan Djukic on Aug 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

Priručnik o sigurnosti - Maliciozni programi - Virusi

Virusi
Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi, crvi, spywarei... Osim njihove raznolikosti, raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Što je virus? Virusom se smatra skriveni maliciozni računalni program čija je funkcija namjerno ometanje i/ili promjena rada računala bez dopuštenja ili znanja korisnika. S obzirom da se danas pojam virus često nepravilno koristi kako bi se opisao puno širi skup malicioznih programa (engl. malware), bitno je spomenuti dva osnovna svojstva svakog virusa: 1. samoumnoţavanje – kao i onaj biološki, računalni virus će prilikom svog izvršavanja traţiti nove domaćine (datoteke na računalima) na koje se moţe proširiti 2. samoizvršavanje – virus se izvršava samostalno, najčešće na način da svoj kod umetne u izvršni kod drugog računalnog programa ili podatkovne datoteke Konačni utjecaj virusa na zaraţeno računalo varira od sasvim destruktivnog pa sve do „samo“ iritirajućeg i naočigled bezopasnog. Destruktivne inačice najčešće će značajno oštetiti ili u potpunosti izbrisati neke od preostalih računalnih programa ili datoteka, a u najgorem slučaju reformatirati (pobrisati) cijeli tvrdi disk računala. Manje opasne inačice neće nanijeti direktnu štetu već će se replicirati s osnovnom namjerom prikazivanja raznih poruka u audio, video ili teksutalnom obliku. No i te manje opasne inačice zauzimaju memoriju računala predviĎenu za izvršavanje legitimnih programa i time nanose probleme i smanjuju efikasnost rada računala. Kako radi virus? Poput svoje biološke inačice, računalni virus ne moţe preţivjeti bez domaćina. Domaćin je u većini slučajeva drugi računalni program ili datoteka na računalu. Virus će svoj kod umetnuti u postojeći kod drugog programa ili datoteke i čekati na njegovo pokretanje, odnosno otvaranje datoteke. Proces umetanja malicioznog koda u „zdravu“ datoteku poznat je pod imenominfekcija, a proces pokretanja inficirane datoteke naziva se aktivacija virusa. Inficirati se moţe bilo koji dio računala namjenjen za pohranu podataka (tvrdi disk, disketa, optički medij, memorija). Za aktivaciju virusa nuţan je korisnik računala, koji nesvjesno pokreće inficirani program, otvara inficiranu datoteku ili podiţe računalo sa zaraţenog medija. Prilikom aktivacije, odnosno pokretanja inficiranog računalnog

programa ili otvaranja inficirane datoteke, virus se sa tvrdog diska seli u memoriju računala i počinje njegovo izvršavanje. Izvršavajući se, virus se umnaţa te nastanjuje u (inficira) nove računalne programe i datoteke. Virus se moţe umnoţiti ciljano u samo jedan program, nasumično odabran skup programa ili pak u svaki naĎeni program na računalu. Istovremeno, dok se pokrenuti zaraţeni računalni program nastavlja ponašati naočigled uobičajeno, u pozadini i nezamjetno korisniku izvršavaju više ili manjedestruktivne instrukcije virusa koje mogu ozbiljno oštetiti preostale podatke na računalu ili smanjiti njegovu efikasnost. Računalni virusi šire se prenošenjem i pokretanjem inficiranih datoteka. U današnje vrijeme, prenošenje meĎu računalima odvija se ponajviše putem Interneta (npr. privicima elektroničke pošte) i lokalnih mreţa (Ethernet). Prijenosni mediji svih vrsta (diskete, CD/DVD mediji) takoĎer su pogodni za širenje, ali danas u sve manjoj mjeri u usporedbi s Internetom i lokalnim mreţama. Kategorije virusa Virusi se mogu podijeliti na nekoliko osnovnih kategorija, u ovisnosti o cilju svog napada: 1. virusi datotečnog sustava Napadaju i inficiraju isključivo izvršne datoteke računalnih programa (ekstenzije datoteka .exe, .com, .bat, .sys, .drv). Velika većina trajno ostaje u memoriji računala (engl. memory resident) što znači da će prilikom sljedećeg pokretanja neinficirani programi automatski postati inficirani. Virusi ove vrste mogu inficirati domaćina na tri načina, ovisno o načinu umetanja svog koda: 1. umetanje virusnog koda prebrisavanjem postojećeg, zdravog koda domaćina – na ovaj način uništava se originalni program te ga se više ne moţe pokrenuti. Pokušaj pokretanja inficiranog programa samo će aktivirati virus koji će se se početi širiti na druge domaćine te potencijalno destruktivno djelovati na sustav. 2. umetanje virusnog koda na početak datoteke domaćina – ovakav način infekcije neće naštetiti domaćinskom programu te će se on nastaviti izvršavati bez očitih promjena. Istovremeno, virusni kod će se aktivirati. 3. umetanje virusnog koda na kraj datoteke domaćina – slično kao i kod umetanja na početak, domaćinski program ostaje netaknut, a virus se aktivira bez očitih promjena za korisnika. 2. sistemski virusi Nastanjuju se u sistemskom dijelu bilo tvrdog bilo floppy diska (diskete). Prilikom podizanja računala sa jednog od navedenih, virusi se aktiviraju. Većina takvih virusa pisana je za MS-DOS operativni sustav, ali su i dan danas jednako opasni po bilo koji operativno sustav PC računala. Dovoljno je pokrenuti računalo s inficiranom disketom i virus će se aktivirati i trajno nastaniti u memoriji računala. Jednom kad se to dogodi, inficirat će se svaka nova „zdrava“ disketa koja se umetne u disketnu jedinicu, osim ako

na njoj nije uključena zabrana pisanja (write protection). Virusi ove vrste napadaju bilo Master Boot Sector (MBR) bilo System Boot Sector (SBS) tvrdog ili floppy diska. Posljedica aktivacije često je nemogućnost podizanja računala, ali moţe biti i destruktivnija. PREPORUKA ! Oprezno sa starim disketama, obavezno ih formatirajte prije novog korištenja, a nakon korištenja uključite write protection na poleĎini diskete kao što je prikazano na narednoj slici.

1. multipartite virusi Inficiraju paralelno izvršne datoteke programa i boot sektore diska. Naročito ih je teško ukloniti jer ukoliko nisu ukonjeni i iz datoteka i iz boot sektora, naknadno će se ponovno proširiti na jedno od navedenog. 2. makro virusi Inficiraju podatkovne datoteke koje imaju mogućnosti korištenja makro jezika. Najčešće su to Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint and Access datoteke. Najrašireniji su zbog jednostavnosti izrade, a danas nanose najviše štete kompanijama diljem svijeta. Aktiviraju se otvaranjem neke od spomenutih datoteka kada se kod virusa kopira u izvršni kod programa koji ga je otvorio, na primer u MS Word. Nakon toga, svaka nova datoteka koja se otvori tim programom bit će zaraţena. Neki makro virusi aktiviraju se pak na odreĎene akcije pokrenute kroz izbornik (npr. spremanje datoteke na tvrdi disk), a neki čak i skrivaju pojedine dijelove izbornika, posebice one pomoću kojih bi se virusi eventualno mogli otkriti i ukloniti.

PAŽNJA !

Koristeći antivirusni alat. tzv. Većina antivirusnih alata inicijalno ima uključenu takvu opciju i upozorit će korisnika ukoliko smatra da se pokušava instalirati potencijalno opasan program. Kako se zaštititi od virusa? Kao što je već napomenuto. osnovni korak u prevenciji od virusa je instalacija i redovitno osvjeţavanje antivirusnog programa. Većina antivirusnih alata posjeduje tu mogućnost.nemogućnost obavljanja ikakvih operacija (popularno smrzavanje)  učestalo rušenje i ponovno podizanje operativnog sustava  neispravan rad programske podrške (aplikacija) računala  nedostupnost diskova ili diskovnih pogona  neobične poruke o greškama  deformirani i izmjenjeni izbornici i dijalozi Navedeni simptomi su vrlo učestali kod virusa. Yahoo Messenger i sl. tzv. Za kraj. virusni skeneri. No sama instalacija i redovno osvjeţavanje antivirusnog softvera nije dovoljna. ali jednako tako mogu biti posljedica nekog drugog skopovskog ili softverskog problema nevezanog uz virus. Naročit oprez potreban je ukoliko je korisnik takvog programa za komunikaciju dijete ili pak korisnik sa slabom informatičkom naobrazbom. Tools-Customize) postoji velika šansa da je računalo zaraţeno makro virusom! Kako prepoznati zaraţeno računalo? Nakon što ste pokrenuli inficirani program ili otvorili inficiranu datoteku. no više o praktičnim savjetima o odabiru i korištenju softverske zaštite od virusa takoĎer saznajte u našem praktičom dijelu priručnika. najčešće nećete primjetiti virus sve dok se računalo ne počne ponašati neuobičajeno. Vrlo se često koriste metode socijalnog inţenjeringa putem kojih se korisnik mami na otvaranje i pokretanje raznih malicioznih sadrţaja.). Primjeri takvog ponašanja:  konstantno sporiji i tromiji rad računala  zaključavanje računala . Poseban oprez potreban je prilikom otvaranja sadrţaja koji su dostupni putem Interneta. svakako se preporuča provjeriti svaki novi računalni program koji se namjerava instalirati na računalo.Ako primjetite da neki uobičajeni izbornici u pojedinom MS Office programu nedostaju (tipicno Tools-Macro. ICQ. ftp posluţitelja ili web stranica. ali na trţištu takoĎer postoje i specijalizirana programska rješenja isključivo za tu namjenu. Sve veća prijetnja su i datoteke koje se primaju putem programa za slanje poruka u realnom vremenu (MSN. obavezna je redovita izrada rezervne kopije (backup) svih . Pritom se misli na email poruke sa sumnjivim privicima te skidanje raznih datoteka putem p2p (peer-to-peer) programa. a sumnjivog su podrijetla. Svakako se preporuča povremeno „skeniranje“ svih datoteka na računalu. Jedini način kako da otkrijete virus je instalacija antivirusnog programa i njegovo redovito osvjeţavanje aktualnim definicijama virusa. full scan računala.

. ali je u nekim slučajevima moguće jedino ručno uklanjanje. . crvima za širenje i djelovanje nije potreban domaćin (izvršna ili podatkovna datoteka koja se inficira malicioznim kodom) već se u potpunosti smještaju i sakrivaju u memoriji računala. Nadalje. No postoji jedna ključna razlika koja crve čini znatno naprednijim malicioznim programima od virusa. crvi. u slučajevima kada je za to prekasno. Osim njihove raznolikosti. a više o njemu saznajte takoĎer u našem praktičnom dijelupriručnika. Windows Live OneCare safety scanner. Microsoft je ponudio vlasito online rješenje za uklanjanje virusa i crva. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi. Koliko su crvi danas rasprostranjeniji u odnosu na viruse dokazuje i podatak da prvih 10 mjesta na listi prijavljenih virusa i crva u 9. Upute za ručno uklanjanje najbolje je pronaći na stranicama proizvoĎača antivirusnog programa koji se koristi na računalu.podataka na računalu koji su od vaţnosti za korisnika. Što su crvi? Crvi su maliciozni programi koji su vrlo slični virusima pa ih neki stručnjaci za sigurnost stavljaju pod kategoriju virusa. Kako ukloniti virus? Iako je prevencija putem aktualizirang antivirusnog programa najbolje rješenje. To je jedini način sigurne zaštite podataka ukoliko se dogodi aktivacija destruktivnog virusa. za razliku od virusa koji se mogu širiti i prijenosnim medijima. a općenite naputke moţete pronaći u našem praktičnom dijelupriručnika. Uklanjanje se u velikoj većini slučajeva moţe izvršiti automatski koristeći antivirusni program ili virusni skener. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. crv je samostalan program kojeg nije potrebno aktivirati poput virusa (korisničkim pokretanjem inficirane datoteke) već se širi i djeluje koristeći isključivo vlastite mehanizme.com). spywarei.Maliciozni programi . Širenje se redovitno odvija putem računalnih mreţa (Etherneta i Interneta). mjesecu 2006. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo.Crvi Crvi Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Naime. zauzimaju jedino i samo crvi (izvor: Sophos. virus je potrebno ukloniti.. Priručnik o sigurnosti .

U najgorem i vrlo čestom slučaju. Širenje crva moţe se postići i slanjem URL adrese (linka) koja vodi do inficirane web stranice. ona bez redovnih sigurnosnih . kriptirati ih kako bi postala nedostupna korisniku ili pak poslati zaraţene dokumente putem elektroničke pošte.Kako rade crvi? Crvi su najčešće napravljeni kako bi iskoristili mogućnosti računala za prijenos i razmjenu podataka. svrha crva je preuzeti kontrolu nad korisničkim računalom. u ovisnosti o načinu propagacije: 1. Način na koji to crvi postiţu je poznat kao backdoor entry. Email crvi To je najraširenija vrsta crva koja se širi koristeći privitke elektroničke pošte. Primjerice. Kategorije crva Crvi se mogu podijeliti na nekoliko osnovnih kategorija.000 puta! Generalno gledajući. bandwidtha). Najopasniji crvi će pregledavanjem mreţe ustanoviti nezaštićena računala (npr. crv se ubacuje u sustav. crv Code Red se 19. u Outlook adresaru). takvo rapidno širenje crva u većini će slučajeva značajno naškoditi računalnim mreţama. pretvoriti ga u tzv. No šteta koju crvi mogu nanijeti pojedinačnim računalima moţe biti značajno ozbiljnija. Korisničkim otvaranjem inficiranog privitka. Najčešće funkcionira na način da se pošalje na sve e-mail adrese koje pronaĎe na korisničkom računalu (npr. umanjujući njihovu efikasnost trošenjem raspoloţivog kapaciteta (engl.7. Crvi će najčešće iskoristiti sigurnosni propust u operacijskom sustavu računala te onda primjerice obrisati neke podatke na računalu. širenje crva računalnim mreţama znatno je brţe od virusa. odnosno otvaranje „straţnjih vrata“ koja se onda koriste za preuzimanje i upravljanje računalom. a nalazi se u tijelu poruke elektroničke pošte. u svega 9 sati postojanja replicirao više od 250.2001. zomibe računalo te ga onda koristiti za razne protuzakonite radnje (od kraĎe osobnih podataka i lozinki pa do slanja spam poruka na ostala računala i Dos napade). Zahvaljujući svojoj sposobnosti širenja bez potrebe za korisničkim utjecajem.

pretraţivanje *. pretraţivanje adresara MS Outlook / Outlook Express programa 2. Napredniji crvi ove vrste sposobni su imitirati kompletne protokole mreţa za razmjenu sadrţaja.wab datoteka (koriste se za pohranu adresara MS Outlook Expressa) 3. 1. ICQ i sl.Ethernetu) nakon čega pokušava u potpunosti ovladati računalom 2. IRC kanalima. inficira datoteke na posluţitelju (npr. Email adrese na koje će se proširiti. Način je vrlo jednostavan – svim kontaktima u adresaru šalju se poruke s URL adresama koje vode na inficirane web stranice. Instant messaging crvi Ovi crvi šire se putem programa za slanje poruka u realnom vremenu (MSN.aţuriranja operativnog sustava) te se putem mreţnih servisa nastaniti u njih bez ikakve potrebe za interakcijom korisnika. generiranje novih email adresa konstruiranih iz nasumce odabranih imena i često korištenih domena 2. crv iskorištava ranjivosti operativnih sustava (posebice onih računala koja nemaju aţurirane sigurnosne postavke) kako bi se probio i kopirao u računala ili računalne mreţe. 2. Iskorištavanje ranjivosti naziva se exploiting-om. IRC crvi šire se putem IRC kanala za chat na identičan način kao i email crvi – slanjem zaraţenih datoteka ili URL adresa koje vode na inficirane web stranice. Prilikom navedenog spajanja. IRC crvi IRC (Internet Relay Chat) je još jedan način komunikacije u stvarnom vremenu. crv se kopira u razne dostupne mreţne resurse (npr. slanje svoje kopije u obliku odgovora na sve pronaĎene poruke u pretincu za poštu 5. Nastanjuju se pod bezazlenim imenima u dijeljene mape korisnika i na taj način postaju dostupne svim korisnicima P2P programa za preuzimanje i pokretanje. web stranice) te čeka korisnike da se spoje na posluţitelj. 3. Internet crvi Internet crvima nazivamo brojne crve koji se sluţe alternativnim metodama širenja koje do sad nismo spomenuli. virusi inficiraju računalo . ali s naglaskom na grupne diskusije koje se odvijaju u tzv. Dakle jedina razlika u odnosu na email crve je medij putem kojeg se crv prenosi. crv pronalazi sljedećim tehnikama: 1. 3. Slijedi nekoliko takvih primjera: 1.). pretraţivanje raznih podatkovnih datoteka u potrazi za email adresama 4. dijeljene i nezaštićene direktorije u lokalnoj mreţi . potvrdno odgovarati na sve zahtjeve i širiti se na sve sudionike pojedine mreţe. File sharing crvi Širenje crva dogaĎa se putem Peer-To-Peer (P2P) programima za razmjenu sadrţaja preko Interneta. crv probija javne mreţe (Web i FTP posluţitelje).

Trojanske konje) koji mu sluţe kao prijenosnici i otvaraju pristup drugim računalima. Bez obzira na navedenu kategorizaciju.. Tipičan primjer crva u akciji Pogledajmo primjer najčešće prijavljenog crva u rujnu 2006. *. Netsky-P. Slijedi tipičan primjera takve email poruke: . brojni crvi danas koriste dvije ili više metoda za svoje širenje kako bi što efikasnije napadali računala. Ovakve vrste napada danas su sve češće i opasnije. Navedeno otvaranje pristupa naziva se i otvaranjem straţnjih vrata (backdoor entry) čime i crvi dobijaju mogućnost širenja.pab.. tijela i privitke kojima se ţeli zavarati primaoca. Ovaj podatak dodatno pojašnjava činjenicu da su crvi danas izuzetno opasna i raširena vrsta malicioznih programa od koje je potreban poseban oprez i zaštita.pst). crv koristi druge maliciozne programe (npr. crv Netsky u svojim brojnim podvarijatama preţivljava te je danas u svijetu na vrhu po učestalosti pojavljivanja.s kojeg se spajanje dogodilo. 4. Netsky je tipični email crv koji se širi šaljući svoje kopije putem email privitaka koristeći vlastiti ugraĎeni SMTP posluţitelj. a njegov autor Sven Jaschan ubrzo otkriven i osuĎen. *. *. Adrese na koje će se poslati pronalazi na računalu na kojem se nalazi u raznim datotekama koje sluţe za pohranu adresara (npr.wab. Email poruka pomoću koje se crv širi uobičajeno ima krivotvoreno ime pošiljatelja (više o tome vidite pod email spoofing) te različite naslove. Računala s otvorenim straţnjim vratima popularno se nazivaju zombie računalima iz razloga što se nad njima moţe preuzeti potpuna kontrola te ih koristiti za daljnje napade i širenje malicioznih programa. Iako je prvi puta zabiljeţen u oţujku 2004.

Iz ove poruke moţe se vidjeti nekoliko karakterističnih stvari za crve. Kako se zaštititi od crva? Zaštita od crva vrlo je slična zaštiti od virusa i kao prvi korak preporuča se instalacija i redovitno osvjeţavanje antivirusnog programa. Instalaciju i korištenje Windows Firewall-a takoĎer smo obradili u našem praktičnom dijelu (link na prakt. posebice u obliku izvršnih datoteka (npr. ništa nećete postići upozoravajući ga da ima crva na svom računalu jer to nije nuţno točno.bat. danas prisutnih u ogromnom broju.1 i 5. dovoljan je samo i pregled ovakve poruke (bez otvaranja privitka) kako bi se crv automatski pokrenuo.Potpis poruke sadrţi nekoliko redova teksta kojima se simulira poruka koja je tipična za antivirusne programe koji skeniraju poruku i zaključe da je s njom sve u redu. a crv ju je vjerojatno pronašao na računalu s kojeg se poslao. . firewall) drugi je korak koji će zaštiti računalo od većine crva koji se šire pretraţivanjem i napadanjem nezaštićenih računala. Ponekad. Dakle. Od email crva. Sumnjive privitke poruka. ali većina će ih vjerojatno biti prisutna. kao niti klikajte na sumnjive URL adrese u sadrţaju poruka. No prije svega. . Instalacija sigurnosne stijene (engl. Otvaranjem privitka takve poruke. . nakon primanja i prije otvaranja email poruke pokušajte si odgovoriti na nekoliko jednostavnih pitanja:  da li poznajete pošiljaoca email poruke?  da li ste već primili email poruku s te adrese?  da li ste očekivali tu email poruku?  da li sadrţaj i privitak poruke imaju smisla?  da li antivirusni program dojavljuje moguću opasnost od malicioznog . . Privitak poruke sadrţi sumnjivu datoteku.vbs. redovito skidanje i instalacija sigurnosnih zakrpa u sklopu Windows Updates servisa učinit će računalo dodatno sigurnim. ali pogled na netipičnu ikonu kojom je predstavljena ukazuje da vjerojatno nije tako i da se radi o zaraţenoj datoteci. Zaraţena email poruka nemora imati sve ove simptome. Adresa pošaljaoca dakako je laţna. Praktične upute moţete pronaći. takoĎer u našem praktičom dijelu priručnika.exe. U ovom slučaju datoteka bi trebala biti formata . Tijelo poruke sadrţi kratki tekst u kojem se korisnika navodi na otvaranje privitka.zip (čest kompresijski format).pif) nikako ne otvarajte. moţda se i najlakše zaštiti – oprezom. kada primite ovakvu email poruku i u polju pošiljaoca prepoznate adresu svog prijatelja/kolege/poznanika. pogaĎate. dio – Firewall) priručnika. o čemu saznajte više u našem praktičom dijelu priručnika. crv će sigurno zaraziti računalo i nastaniti se u njegovoj memoriji. Naslov poruke sadrţi riječ „Re:“ kojom se uobičajeno označava odgovor na email poruku koju ste nekome poslali. Ovom metodom crv pokušava zavarati korisnika dajući mu dojam da je primljena poruka odgovor na poruku koju je on inicijalno poslao.5) te neaţuriranim Windows operativnim sustavom. na računalima sa starijim verzijama Internet Explorera (5. Konačno.

raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo.. Općenite savjete za uklanjanje moţete pronaći u našem praktičnom dijelu priručnika.. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . Rootkits Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Ukoliko antivirusni program ili virsni skener pronaĎu i identificiraju crva. Iako pojam rootkit originalno potječe iz Unix svijeta. a nemogu ga ukloniti.virusi. koristeći aktualizirani antivirusni alat pomoću kojeg je potrebno napraviti detaljno pretraţivanje svih datoteka računala (full scan) te potom uklanjanje pronaĎenih crva. procesa. a više o njemu saznajte takoĎer u našem praktičnom dijelupriručnika. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. crvi. Spomenutim tehnikama „skrivanja“ od korisnika. Windows Live OneCare safety scanner. blokatorima spyware-a i sl. stoga je potreban poseban oprez! Kako ukloniti crva? Jednako kao i za viruse. spyware-a. u većini slučajeva na stranicama proizvoĎača antivirusnih programa postojat će upute za ručnouklanjanje crva ili pak specijalzirani program upravo za tu namjenu. Osim njihove raznolikosti.sadrţaja? Ukoliko niste sigurni u odgovor na bilo koje od navedenih pitanja. uklanjanje crva najčešće je moguće automatski. Cilj rootkita najčešće je preuzimanje kontrole nad računalom uz istovremo skrivanje datoteka. to su programi čija je namjena skrivanje drugih malicioznih programa (npr. Što su to rootkiti? Rootkiti su posebna grupa mailicioznih programa ili. OPREZ ! Socijalni inţenjering pomoću kojega se korisnik pokušava namamiti na izvoĎenje gore spomenutih radnji sve je rašireniji i sofisticiraniji. spywarei. maliciozni programi na taj način ostaju nevidljivi i neuklonjivi antivirusnim programima. danas . budite posebno oprezni i imajte na umu mogućnost od infekcije. preciznije rečeno. zapisa u registrima pomoću kojih se navedeno preuzimanje kontrole ostvaruje. trojanskih konja) od korisnika. virusa. Microsoft je ponudio vlasito online rješenje za uklanjanje virusa i crva.

postoje rootkiti za sve vrste operativnih sustava uključujući Microsoft Windows sustave. novi Microsoft-ov operativni sustav. Treba istaknuti da prvenstveno radi obrane od raznih malicioznih programa poput rootkita. . Na taj način znatno se olakšava instalacija rootkit programa na računala korisnika. Gore priloţena slika (preuzeta sa viruslist. Linux. Navedena kontrola zahtijeva da se većina uobičajenih operacija na računalu izvodi pod standardnim korisničkim računom (Standard User Mode).com). Razlog tomu je dostupnost izvornog koda rootkita (Internet) što olakšava pisanje novih i sloţenijih verzija. No moţda još vaţniji razlog je i prečesto korištenje Administrator korisničkih računa (user account-a) od strane korisnika MS Windows operativnih sustava. User Account Control). ne koristite Administrator korisnički račun već stvorite i koristite običan korisnički račun za svakodnevni rad na računalu. dok se ovlasti Administrator korisničkog računa traţe i koriste samo i jedino kada je to nuţno potrebno (npr. PAŽNJA ! Ukoliko doista nije nuţno. ima ugraĎenu novu i bolju kontrolu korisničkih računa (engl. pokazuje porast broja različitih rootkita u malicioznim programima. Solaris i druge. rootkiti često funkcioniraju na način da mijenjaju dijelove operativnih sustava ili se pak instaliraju kao driveri. prilikom instalacije novih programa na računalo). Naime. Windows Vista.

Najčešća primjena je skrivanje trojanskih konja. spam napada i sl. programa koji stvaraju tzv. Kontrolirano računalo (popularno: zombie) se potom koristi za razne abuse radnje poput Dos napada. Kao što je već rečeno. Jednom kada je pristup osiguran. Memory-Based Rootkits Za razliku od prije navedene. backdoor) pomoću kojih napadač u potpunosti kontrolira zaraţeno računalo. rootkiti mijenjaju konačan ispis na način da izostave sve podatke vezanje uz njih same. 2. rootkiti se često koriste i za otkrivanje kombinacija korisničkih imena i lozinki potrebnih za pristup web stranicama što ih čini vrlo opasnima za neopreznog korisnika. napadači najčešće uočavaju i iskorištavaju trenutne ranjivosti operativnog sistema (npr. zatim email porukama s malicioznim privitcima ili URL adresama koje vode na malicioznu web stranicu te sličnim metodama socijalnog inţenjeringa tipičnim za širenje virusa. user mode) ili jezgrenom načinu (engl.Kako rade rootkiti? Rootkiti nemaju osobine samoumnaţanja i samoizvršavanja poput virusa i crva. računala bez sigurnosnih nadogradnji ili sa slabim administratorskim lozinkama) kako bi dobili pristup računalu. rootkit se moţe proširiti i peer-to-peer mreţom. otvorene pristupe. izvršni kod takvih programa mora biti trajno pohranjen – najčešće u Registry-u ili datotečnom sustavu. 3. Kategorije rootkita Nekoliko je kategorija rootkita ovisno o tome da li se izvršavaju u korisničkom načinu (engl. kernel mode) te da li ostaju u računalu i nakon ponovnog pokretanja: 1. Persistent Rootkits Ova kategorija rootkita je trajne prirode i aktiviraju se prilikom svakog novog pokretanja računala. Umjesto toga. napadač ručno instalira rootkit. Kernel-mode Rootkits Navedena kategorija još je moćnija od prethodno navedene. jednom instalirani rootkit koristi se za skrivanje raznih malicioznih programa. jer . „straţnja vrata“ (engl. Dakle prilikom korisničkog pretraţivanja direktorija i ispisa datoteka. 4. User-mode Rootkits Ova kategorija rootkita skriva se od korisnika presijecanjem funkcija za pretraţivanje datotečnog sustava (koriste ih Windows Explorer/command prompt). ova kategorija rootkita nastanjuje se u radnoj memoriji računala i time ne moţe opstati nakon njegovog ponovnog pokretanja. Nadalje. Osim navedenog načina. S obzirom na tu karakteristiku. Takvu vrstu „skrivenog“ napada vrlo često teško otkrivaju firewall-i te antivirusni i antispyware programi za zaštitu računala.

slova različite veličine i specijalnih znakova). Kako ukloniti rootkit? Naţalost. redovno aţuriranje operativnog sustava. No mjesta za sumnju ima ukoliko se računalo neobično ponaša usprkos aţuriranom antivirusnom i antispyware programu. krajnje i najsigurnije rješenje je ponovna instalacija cijelog operativnog sustava uz opciju formatiranja cijelog tvrdog diska. Na ovoj adresi saznajte više informacija o Microsoft-ovoj inicijativi te uskoro dostupnom alatu za detekciju i uklanjanje rootkita Strider GhostBuster.osim presijecanja odgovora jezgre operacijskog sustava. Microsoft se odlučio ozbiljno pozabaviti problemom. već spomenuto korištenje korisničkog računa bez administrativnih ovlasti svakako će umanjiti rizik. TakoĎer. a alat F-Secure BlackLight nudi i otklanjanje. Detekciju rootkita danas omogućuje velika količina dostupnih alata. a više detalja o njegovoj instalaciji i primjeni pročitajte u praktičnom dijelu našeg priručnika. Na taj način kroz Task Manager rootkit procesi neće biti vidljivi niti korisniku niti većini antivirusnih i antispyware alata. Jedan od popularnijih alata za detekciju je Rootkit Revealer. TakoĎer. Zaštita od rootkita Prevencija od rootkita identična je prevenciji od većine malicioznih programa. netipično ponašanje raznih programa (pa čak i antivirusnih). nova verzija Windows Defendera dokazano sprečava odreĎen broj rootkita. oni čak mogu mijenjati neke podatkovne strukture same jezgre. a uspjeh u detekciji varira ovisno o vrsti rootkita koji je zarazio računalo. tipičan način njihova skrivanja od korisnika je brisanje vlastitih procesa iz ukupne liste aktivnih procesa. Navedeni alati dijele se u više kategorija ovisno o načinu svog rada. S obzirom da neka su neka istraţivanja pokazala kako 20% ukupnih infekcija na MS Windowsima SP2 drţe upravo rootkiti. sama identifikacija rootkita zbog njihovog načina rada ponekad je vrlo teška i ne postoji „kuharica“ za otkrivanje ove vrste malicioznih programa. korištenjem brojki. . Popis ostalih dostupnih alata na trţištu dostupan je ovdje. Preporuča se korištenje i redovno aţuiranje antivirusnog i antispyware programa. netipično korištenje mreţnih resursa te pokretanje sumnjivih procesa prilikom ponovnog pokretanja računala. Ukoliko spomenuti alati ne pomaţu. Neobično ponašanje odnosi se na rušenje i smrzavanje sustava. korištenje firewall-a te odabir jakih lozinki (npr. Primjerice.

zapisa u registrima pomoću kojih se navedeno preuzimanje kontrole ostvaruje. Razlog tomu je dostupnost izvornog koda rootkita (Internet) što olakšava pisanje novih i sloţenijih verzija. . spywarei. blokatorima spyware-a i sl..com). pokazuje porast broja različitih rootkita u malicioznim programima.Rootkits Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. preciznije rečeno. crvi. Spomenutim tehnikama „skrivanja“ od korisnika. trojanskih konja) od korisnika. Što su to rootkiti? Rootkiti su posebna grupa mailicioznih programa ili. maliciozni programi na taj način ostaju nevidljivi i neuklonjivi antivirusnim programima. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . Cilj rootkita najčešće je preuzimanje kontrole nad računalom uz istovremo skrivanje datoteka.. Naime. Linux. spyware-a. Na taj način znatno se olakšava instalacija rootkit programa na računala korisnika. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. procesa. Solaris i druge. Iako pojam rootkit originalno potječe iz Unix svijeta. Gore priloţena slika (preuzeta sa viruslist. Osim njihove raznolikosti. No moţda još vaţniji razlog je i prečesto korištenje Administrator korisničkih računa (user account-a) od strane korisnika MS Windows operativnih sustava.virusi. rootkiti često funkcioniraju na način da mijenjaju dijelove operativnih sustava ili se pak instaliraju kao driveri. danas postoje rootkiti za sve vrste operativnih sustava uključujući Microsoft Windows sustave. to su programi čija je namjena skrivanje drugih malicioznih programa (npr. virusa.

Osim navedenog načina. Treba istaknuti da prvenstveno radi obrane od raznih malicioznih programa poput rootkita. „straţnja vrata“ (engl. prilikom instalacije novih programa na računalo). rootkiti se često koriste i za otkrivanje kombinacija korisničkih imena i lozinki potrebnih za pristup web stranicama što ih čini vrlo opasnima za neopreznog korisnika. novi Microsoft-ov operativni sustav. rootkit se moţe proširiti i peer-to-peer mreţom.PAŽNJA ! Ukoliko doista nije nuţno. Kako rade rootkiti? Rootkiti nemaju osobine samoumnaţanja i samoizvršavanja poput virusa i crva. Jednom kada je pristup osiguran. Najčešća primjena je skrivanje trojanskih konja. dok se ovlasti Administrator korisničkog računa traţe i koriste samo i jedino kada je to nuţno potrebno (npr. napadač ručno instalira rootkit. napadači najčešće uočavaju i iskorištavaju trenutne ranjivosti operativnog sistema (npr. zatim email porukama s malicioznim privitcima ili URL adresama koje vode na malicioznu web stranicu te sličnim metodama socijalnog inţenjeringa tipičnim za širenje virusa. spam napada i sl. Nadalje. programa koji stvaraju tzv. . Windows Vista. računala bez sigurnosnih nadogradnji ili sa slabim administratorskim lozinkama) kako bi dobili pristup računalu. otvorene pristupe. Takvu vrstu „skrivenog“ napada vrlo često teško otkrivaju firewall-i te antivirusni i antispyware programi za zaštitu računala. Kontrolirano računalo (popularno: zombie) se potom koristi za razne abuse radnje poput Dos napada. Navedena kontrola zahtijeva da se većina uobičajenih operacija na računalu izvodi pod standardnim korisničkim računom (Standard User Mode). ima ugraĎenu novu i bolju kontrolu korisničkih računa (engl. ne koristite Administrator korisnički račun već stvorite i koristite običan korisnički račun za svakodnevni rad na računalu. Kao što je već rečeno. jednom instalirani rootkit koristi se za skrivanje raznih malicioznih programa. backdoor) pomoću kojih napadač u potpunosti kontrolira zaraţeno računalo. User Account Control). Umjesto toga.

ova kategorija rootkita nastanjuje se u radnoj memoriji računala i time ne moţe opstati nakon njegovog ponovnog pokretanja. 2. Preporuča se korištenje i redovno aţuiranje antivirusnog i antispyware programa. 4. Dakle prilikom korisničkog pretraţivanja direktorija i ispisa datoteka. korištenjem brojki. 3. izvršni kod takvih programa mora biti trajno pohranjen – najčešće u Registry-u ili datotečnom sustavu. Persistent Rootkits Ova kategorija rootkita je trajne prirode i aktiviraju se prilikom svakog novog pokretanja računala. rootkiti mijenjaju konačan ispis na način da izostave sve podatke vezanje uz njih same. Na ovoj adresi saznajte više informacija o Microsoft-ovoj inicijativi te uskoro dostupnom alatu za detekciju i uklanjanje rootkita Strider GhostBuster. Kernel-mode Rootkits Navedena kategorija još je moćnija od prethodno navedene. tipičan način njihova skrivanja od korisnika je brisanje vlastitih procesa iz ukupne liste aktivnih procesa. slova različite veličine i specijalnih znakova). jer osim presijecanja odgovora jezgre operacijskog sustava. user mode) ili jezgrenom načinu (engl. redovno aţuriranje operativnog sustava. Primjerice. nova verzija Windows .Kategorije rootkita Nekoliko je kategorija rootkita ovisno o tome da li se izvršavaju u korisničkom načinu (engl. User-mode Rootkits Ova kategorija rootkita skriva se od korisnika presijecanjem funkcija za pretraţivanje datotečnog sustava (koriste ih Windows Explorer/command prompt). Microsoft se odlučio ozbiljno pozabaviti problemom. S obzirom na tu karakteristiku. oni čak mogu mijenjati neke podatkovne strukture same jezgre. kernel mode) te da li ostaju u računalu i nakon ponovnog pokretanja: 1. S obzirom da neka su neka istraţivanja pokazala kako 20% ukupnih infekcija na MS Windowsima SP2 drţe upravo rootkiti. Memory-Based Rootkits Za razliku od prije navedene. TakoĎer. TakoĎer. Na taj način kroz Task Manager rootkit procesi neće biti vidljivi niti korisniku niti većini antivirusnih i antispyware alata. Zaštita od rootkita Prevencija od rootkita identična je prevenciji od većine malicioznih programa. korištenje firewall-a te odabir jakih lozinki (npr. već spomenuto korištenje korisničkog računa bez administrativnih ovlasti svakako će umanjiti rizik.

a više detalja o njegovoj instalaciji i primjeni pročitajte u praktičnom dijelu našeg priručnika. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. Spyware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Sam naziv „spyware“ u sebi uključuje riječ „spy“ koja označava špijuniranje pa se moţe steći dojam kako je spyware namijenjen špijuniranju ponašanja korisnika dok radi na računalu.virusi. a uspjeh u detekciji varira ovisno o vrsti rootkita koji je zarazio računalo. netipično korištenje mreţnih resursa te pokretanje sumnjivih procesa prilikom ponovnog pokretanja računala. Kako ukloniti rootkit? Naţalost. Navedeni alati dijele se u više kategorija ovisno o načinu svog rada. crvi. Osim njihove raznolikosti. Popis ostalih dostupnih alata na trţištu dostupan je ovdje. Što je to spyware? Spyware je pojam kojim se označava vrlo široka kategorija malicioznog softvera čije je djelovanje usmjereno prema preuzimanju djelomične kontrole nad korisnikovim računalom bez postavljanja upita i osiguravanja suglasnosti korisnika da mu se takav softver instalira na računalo. često na korist trećih strana. a alat F-Secure BlackLight nudi i otklanjanje. Najjednostavnije govoreći – spyware moţemo okarakterizirati kao softver koji biljeţi što korisnik radi na svojem računalu i onda prikupljene informacije šalje Internetom.. Jedan od popularnijih alata za detekciju je Rootkit Revealer. krajnje i najsigurnije rješenje je ponovna instalacija cijelog operativnog sustava uz opciju formatiranja cijelog tvrdog diska. Ukoliko spomenuti alati ne pomaţu. no u posljednje vrijeme pojam spyware poprima šire značenje i oslikava široku kategoriju softvera malicioznog djelovanja. Detekciju rootkita danas omogućuje velika količina dostupnih alata. Riječ je o vrlo raznolikom tipu informacija od adresa web stranica koje posjećujete do opasnijih koji pokušavaju presresti koje tipke pritišćete kako bi pokušali prikupiti vaše lozinke i . sama identifikacija rootkita zbog njihovog načina rada ponekad je vrlo teška i ne postoji „kuharica“ za otkrivanje ove vrste malicioznih programa.. Neobično ponašanje odnosi se na rušenje i smrzavanje sustava. netipično ponašanje raznih programa (pa čak i antivirusnih). spywarei. No mjesta za sumnju ima ukoliko se računalo neobično ponaša usprkos aţuriranom antivirusnom i antispyware programu.Defendera dokazano sprečava odreĎen broj rootkita. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo.

druge povjerljive informacije. agencije) i „insajderi“.članovi iz pojedinih skupina meĎusobno suraĎuju u svojim pothvatima kako bi ostvarili svoje ciljeve na štetu društva ili organizacija. Informacije koje prikupljaju spyware programi Spyware programi prikupljaju vrlo raznoliku paletu informacija. S pravnog stanovišta – onog trenutka kada se sloţite s instalacijom tog programa. mahom za svrhe oglašavanja. U velikom broju slučajeva ti su ugovori pisani na takav način da korisniku ne daju jasnu i potpuno razumljivu informaciju o načinu rada potencijalnog spyware programa kojeg instaliraju. Iz ovih je razloga potrebno posvetiti dodatnu pozornost i educirati se o ovim pojavama kako bih ih uspješno izbjegavali. Ukoliko spyware program u svojem Licenčnom ugovoru (LUKK – Licenčni ugovor s krajnjim korisnikom. Neke tvrtke u svoje proizvode uključuju oblike spywarea i adwarea. koristili za ucjenu i na druge načine kako bi pokušali ostvariti financijsku dobit. EULA – End-user licence agreement) navede i opiše da će prikupljati i slati prikupljene podatke o korisnikovim aktivnostima. njihove nejasnoće i kompleksnosti. Pojam spywarea se često veţe i uz adware. Tko se sluţi spywareom Brojni su motivi zašto bi netko kreirao spyware – informacije o navikama i karakteristikama korisnika su vrlo cijenjene jer pruţaju jasan uvid i omogućavaju specifično oglašavanje i čitav niz drugih personaliziranih elemenata. Da bi neki program smatrali spywareom on mora zadovoljiti nekoliko kriterija – mora prikupljati informacije bez suglasnosti korisnika i te prikupljene informacije mora slati. mnogi se korisnici bez ikakvog čitanja i razumijevanja ugovora slaţu s odredbama istog i na taj način omogućavaju instalaciju spyware programa. Sigurnosne organizacije ističu kako pripadnost jednoj od gornje 3 skupine nije isključivo – drugim riječima . Ovi potonji se često spywareom sluţe kako bi prikupili osjetljive i zaštićene informacije o organizaciji u kojoj rade te ih kasnije prodavali na crnom trţištu. . marketinške organizacije (tvrtke. a organizacije koje se bave pitanjima privatnosti korisnika interneta ističu kako spyware značajno umanjuje privatnost korisnika. screenshotove. Upravo zbog duţine tih ugovora. on se više ne tretira kao spyware. Spyware je s vremenom postao toliko sofisticiran da je u staju prikupljati gotovo svaku informaciju vezanu uz vaše navike i načine uporabe računala – pregledavanje datoteka na diskovima. Globalno gledano. spywareom se kao sredstvom za prikupljanje informacija sluţe: online napadači često vezani uz organizirani kriminal. No ovdje treba obratiti dodatnu pozornost na sam sadrţaj gore spomenutih ugovora. biljeţenje pritisnutih tipki… Ukratko – gotovo da nema podatka na vašem računalu kojeg spyware ne moţe prikupiti i poslati zlonamjernom napadaču. te ako korisnik te odredbe prihvati – onda se ne moţe govoriti o spywareu. Premda ovdje nije riječ o klasičnom spywareu u onom najmalicioznijem smislu – i dalje ih smatramo spywareom ili adwareom. ili na neki drugi način učiniti dostupnima zlonamjernom korisniku.

No. spyware programi će pokušati prevariti korisnika koji će im omogućiti nesmetanu instalaciju na računalo. a paralelno s njim se instalira i spyware. koliko se na njima zadrţavate…)  elektroničku poštu i kontakte  sadrţaj meĎuspremnika (Clipboard)  pritisnute tipke na tipkovnici (keylogging)  screenshotove i  mreţni prome Načini na koje spyware dospijeva na vaše računalo Za razliku od virusa koji imaju mogućnost samoreplikacije ili virusa. ali izgledom i samim opisom korisniku izgledaju kao poţeljni i ispravni programi. dok oni u pozadini izvršavaju zlonamjerne akcije. naizgled. U današnje vrijeme. običnim i korisnim programima. spyware najčešće prikuplja podatke vezane uz:  aktivnost na Internetu (koje web stranice posjećujete. . spyware se širi na drugačije načine i najčešće se sam spyware program ne prenosi s jednog računala na drugo. autori spyware programa su postali još sofisticiranijima kako bi prevarili korisnike i naveli ih na instaliranje spywarea. Kako je s vremenom porasla i svjesnost dijela korisnika Interneta o opasnostima spywarea. Primjer takvog načina distribucije spyware je iskoristio P2P (peer-tp-peer) program za razmjenu datoteka Kazaa. U ovom kontekstu se mogu promatrati i trojanski konji – programi koji u sebi imaju zlonamjerne karakteristike.Prema informacijama američkog CERT-a (United States Computer Emergency Readiness Team). Korisnik takve programe preuzima s Interneta i pokreće ih. Informacija o spywareu koji se na taj način instalira na korisnikovo računalo često nije niti navedena ili se nalazi paţljivo uključena u Licenčni ugovor s krajnjim korisnikom. Još jedan od načina distribucije spywarea uključuje i postupke kojima se spyware distribuira zajedno sa shareware programima ili ostalim softverom koji se moţe preuzeti s interneta. primjerice. Korisnik instalira takav softver. spyware se često distribuira zajedno s. ponekada pisana vrlo sitnim slovima kao sasvim sporedna odredba koju velika većina korisnika nikada niti ne pročita. Upravo je taj način i najrašireniji način prijenosa spywarea i njegovog širenja. zabiljeţeni su slučajevi da se spyware distribuira i s glazbenim CD medijima. Treći način distribucije spywarea uključuje pokušaje zlonamjernih korisnika da svojim akcijama zaobiĎu sigurnosne mjere koje se nalaze uključene u web preglednicima poput Microsoft Internet Explorera. Umjesto toga.

Pitanja mogu izgledati poput „Do you want to enhance your Internet Connection?“ (Ţelite li poboljšati svoju vezu na Internet?) s gumbima koji izgledaju kao „Yes“ i „No“ no čak ako i korisnik klikne na „No“. potrebno je izvesti neku akciju poput klikanja na link.Kako je automatsko preuzimanje (download) softvera bez dozvole korisnika u pravilu onemogućeno. Zlonamjerni korisnici tada često pokušavaju putem skočnih prozora (popup windows) korisnike navesti na akciju instalacije neţeljenog spywarea. Dodatno. preuzimanje spyware moţe započeti na korisnikovo računalo. kako bi se softver instalirao. spyware se na računalo korisnika moţe instalirati tako da . Novije inačice Internet Explorera imaju poboljšanja koja korisnicima pomaţu u borbi protiv ovakvog načina „zaraze“ spywareom.

Naime. Primijetite li ijedan od gornjih simptoma. Kako to učiniti. Prepoznavanje spywarea na računalu Nalazi se na mojem računalu instaliran spyware? To je pitanje koje zanima brojne korisnike računala. velika je vjerojatnost da se na njemu nalazi instaliran spyware. Dodatno. Neki spyware programi idu toliko daleko da čak mijenjaju izvorne datoteke na sustavu kako bi se što bolje prikrili i oteţali svoje uklanjanje. No.iskoristi sigurnosne propuste u web pregledniku. Ukoliko je vaše računalo izuzetno „zaraţeno“ spywareom. postoji mogućnost da ga neće biti moguće jednostavno očistiti i vratiti u normalno stanje. neki spyware programi uopće ne moraju biti vidljivi kao klasične aplikacije i stoga ih nije uvijek lako prepoznati. za razliku od klasičnih programa i aplikacija koje nam se predstavljaju svojim sučeljem. veliko zauzeće prostora na disku. Za više informacija kako to učiniti pogledajte upute o korištenju Microsoft Update sustava. Povećana aktivnost procesora. moţete saznati u našem vodiču zauporabu Windows Defender alata za suzbijanje spywarea i ostalih malicioznih programa. Pojava neočekivane početne web stranice (homepage) prilikom korištenja vašeg web preglednika znak je da je spyware izmijenio vaše postavke bez vašeg dopuštenja. pojava alatnih traka (toolbars) u vašem web pregledniku takoĎer moţe (ali ne nuţno) označavati da se na vašem računalu nalazi spyware. ukoliko primjetite kako se vaše računalo ponaša neobično. nego će biti potrebna potpuno formatiranje diska i ponovna instalacija cijelog sustava. Utjecaji spywarea na društvo i ekonomiju u cjelini Utjecaj spywarea na globalnu ekonomiju. neočekivani mreţni promet – sve su to simptomi koji upućuju na postojanje spywarea na računalu. no odgovor na njega nije posve jednostavno dati. mudro bi bilo pregledati vaš sustav na postojanje spywarea i ostalih malicioznih programa. pozivima za pristupe na stranice sa sadrţajima za odrasle – onda sasvim sigurno na svojem računalu imate instaliran spyware ili adware. Iz tih je razloga vaţno koristiti najnovije inačice web preglednika poput Internet Explorera i redovito osvjeţavati svoj sustav s najnovijim dodacima i sigurnosnim ispravcima. te da se usporilo. Ukoliko tijekom rada na računalu primijetite kako vam se pojavljuju skočni prozori s reklamama. društvo i na samog korisnika je dalekoseţan i ne moţe biti jednostavno sagledan. Ponekada korisnici ove pojave niti ne povezuju s postojanjem spywarea već s neispravnim hardverom. Neka od područja na koja spyware izrazito utječe su navedena u nastavku:  Smanjena pouzdanost korisnika prema modelima online poslovnih transakcija (e-banking. kupovanje preko Interneta…)  Smanjena radna produktivnost  Povećan rizik i izloţenost sigurnosnim problemima  Pitanje intelektualnih prava i zaštite istih  Povećanje troškova sluţbi za podršku korisnicima  Gubitak poslovnog i društvenog ugleda . upravljačkim programima (driverima) i slično.

Privacy Defender. SpyBan. Ovdje pročitajte detaljne upute kako korištenjem Microsoft Updatea svoj sustav moţete odrţavati aţurnim. Pest Trap. SpywareStrike. OPREZ ! Budite posebno oprezni ukoliko dobijete ponudu da na svoje računalo instalirate antispyware programe. pruţa dobru polaznu točku kako bi se uspješno branili od malicionzih programa. WorldAntiSpy. postoje kvalitetni načini zaštite i borbe protiv spywarea. WinFixer. SpyTrooper. SpyWiper. SpyFalcon. Besplatan i izvrstan softver takve vrste je Windows Defender kojeg moţete besplatno preuzeti od Microsofta i instalirati na svoje računalo. Malware Wipe. AntiVirus Gold. Posebnu pozornost obratite na tekst koji je pisan sitnijim slovima kako bi se učinio nebitnim. Kako bi naučili kako koristiti Windows Defender i odrţati svoje računalo čistim. Danas imamo veliki broj različitih . Spyware Stormer. VirusBurst. SpyAxe. Trustcleaner Pro. Budite oprezni prilikom preuzimanja programa s Interneta od nepouzdanih izvora. brojni programi koji sebe karakteriziraju kao antispyware su i sami spyware i štetni su za vaše računalo. Velike i ugledne tvrtke poput Microsofta svoje programe distribuiraju posebnim i pouzdanim kanalima. Naime. Edukacija je ključan element zaštite i uz kombinaciju s tehnološkim rješenjima. Adware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Windows Defender dolazi kao sastavni dio Windows Vista operativnog sustava. Spyware Quake. Spy Sheriff. Uporaba Microsoft Update sustava je izvrstan način da zaštitite svoje računalo i omogućite da se ispravke i sigurnosti propusti brzo i učinkovito riješe. pogledajte naš vodič i upute za uporabu Winodows Defendera. Nanošenje izravne štete brendu Kako se zaštititi i boriti protiv spywarea Unatoč velikoj raširenosti spywarea. adwarea i čitavog niza ostalih malicioznih programa. BraveSentry. PAL Spyware Remover. PSGuard. Proučite Licenčni ugovor – ukoliko niste sigurni da ste razumjeli točno sve što je navedeno u ugovoru. Svoj operativni sustav drţite uvijek aţurnim. AlfaCleaner. Redovito koristite anti-spyware softver koji će voditi brigu o vašem sustavu i pronaĎene spyware i ostale malicionzne programe učinkovito ukloniti s vašeg računala. nemojte ga prihvatiti i odustanite od instalacije softvera. Neki od njih su: The Shield 2006. a redovito su i digitalno potpisani. AntispywareSoldier i Mallware.

uglavnom jer se ovi koncepti preklapaju. na način da se neobjašnjivo aktiviraju razni skočni prozori (pop-up) ili linkovi koji vode na druge web stranice. No. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. čak i kada niste na Internetu.. Sam adware moţe u odreĎenim okolnostima postati spyware.što ga čini neţeljenim softverom na vašem računalu. . spywarei. Recimo da je jedan korisnik instalirao adware na svoje računalo te je pristao na praćenje svojih aktivnosti. nakon što bi ih adware izmijenio. kada drugi korisnik posjeti to računalo. Danas adware prikuplja svojim tvorcima velike količine novčanih sredstava. ali samo ako je korisnik izričito pristao na takve radnje. s vremenom je ovaj softver postajao sve pametniji. No. samo po sebi najčešće nije problem (neke kompanije čak nude „besplatan“ softver u zamjenu za reklamiranje na vašem računalu te na taj način one zaraĎuju novac). Što je to adware? Adware je softver koji na vašem računalu prikazuje razne oglase ili reklame. on predstavlja jedan od načina povrata dijela financijskih troškova nastalih samim razvojem programa. Oglašavanje. Najraniji adware se čak pojavljivao u sklopu upravljačke ploče (Control Panel) pod opcijom dodavanja ili uklanjanja programa. Adware ne smatramo spywareom kada on sakuplja i šalje podatke o aktivnostima korisnika ili korisnikove osobne informacije. Ljudi u zajednici su oduvijek okruţeni oglašavanjem i ono pruţa vaţne usluge ako se provodi ispravno i odgovorno.virusi. MeĎutim adware moţe poprimiti druga obiljeţja – ne pruţa korisniku cjelokupnu obavještenost ili kontrolu nad operativnim sustavom . U počecima internetskog oglašavanja. crvi.. Gotovo uvijek se sastojao od nekoliko lako uklonjivih datoteka koje nisu bile prijetnja funkcionalosti računala. adware će bez njegovog pristanka početi pratiti i njegovo računalo te zbog toga postaje spyware. Adware/Spyware Često se dogaĎa da ljudi zamjene pojmove adwarea s pojmovima spywarea ili malwarea. Postupno je počeo pokazivati neka svojstva spywarea te su ţrtve napada često bile onemogućene vratiti stare postavke svog internetskog preglednika. Osim njihove raznolikosti. Često bi bio onemogućen pristup cijelim grupama postavki. Adware je softver integriran s programom. Za tvorca adwarea. adware nije predstavljao problem korisniku budući da se radilo o jednostavnoj i bezopasnoj pojavi. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. odrţavanja i nadograĎivanja softverskog proizvoda. Tih opasnosti korisnik treba biti svjestan. Tvorci ovakvih adwarea tvrde kako nije riječ o spywareu upravo zbog evidentnosti rada samog programa. a zarada od reklamiranja dalje motivira programera na nastavak pisanja.malicioznih programa .

Izgleda li vaš Windows Task Manager poput ovog na slici ispod? Ova slika prikazuje primjer nesposobnosti računala da brzo obraĎuje podatke jer mu se previše procesa odvija u isto vrijeme. U navedenom primjeru su i procesor i radna memorija gotovo u potpunosti iscrpljeni što rezultira izuzetno usporenim radom računala. a procesi se odvijaju brzo i učinkovito.Djelovanje na računalo Pritisnite na vašoj tipkovnici istovremeno CTRL-ALT-DEL kako biste pozvali Windows Task Manager. vaše računalo neometano obraĎuje podatke. . Kliknite na karticu Performance i prikazat će vam se prozor koji pokazuje sposobnost računala da brzo obraĎuje informacije. Ako Windows Task Manager izgleda kao na drugoj slici. To je program koji grafički prikazuje trenutne performanse vašeg računala i veze na Internet.

Problemi s adwareom Tehnički gledano. Betrayware danas uspijeva prevariti mnogo korisnika. U jednom slučaju vas se navodi da kliknete link na skočnom prozoru (pop-up) koji zatim instalira adware na vaše računalo. ali klikom na NO ili CANCEL ste zapravo kliknuli YES ili INSTALL. Na još problema korisnici nailaze kada ţele očistiti svoj operativni sustav. Ovo je primjer jednog dijaloškog prozora Betraywarea. Čak postoje primjeri laţnih gumba za zatvaranje prozora. Postoje dvije najčešće metode pomoću kojih se takav napad ostvaruje.Metode upada adwarea na računalo Najčešće se neovlašteni adware instalira potajno na računalo tako da korisnik toga isprva nije ni svjestan. čijim klikom započinjete instalaciju adwarea. Nemojte vjerovati svemu što na ovaj način pročitate. Otvorit će vam se prozor sličan standardnom Windows dijaloškom okviru. Posebni tip adwarea je nešto što je Microsoftov MVP Jim Eshelman nazvao „Betrayware“. Katkada su adware skočni prozori namjerno zavaravajući. Radi se o tome da se pred vama odjednom otvori dijaloški prozor koji upozorava da je računalo zaraţeno ili bi moglo biti zaraţeno spywareom te vas upućuje na link koji trebate slijediti kako biste besplatno pokrenuli skeniranje računala. Imajte na umu da su programi za dijeljenje datoteka često nositelji raznih vrsta adwarea. Drugi način ubacivanja adwarea u vaše računalo je instalacijom freewarea koji uključuje adware. Popularni anti-spyware alati često se često ne uspijevaju boriti s problemom jer se suoče s ogromnom količinom softvera kojeg treba maknuti te se s tim teretom teško nose. najočitiji problem s kojim se većina korisnika suočava nakon što je na njihovom računalu instaliran adware je nestabilnost računala. Time ste zapravo instalirali adware ili spyware. a katkad se uopće ne mogu pokrenuti. Naţalost. često se ruše. moţe se dogoditi da s Interneta preuzimate besplatni program za dijeljenje datoteka. Uspješno uklanjanje raznih adwarea i . Teško „zaraţeni“ sustavi rade vrlo usporeno. a koji u sebi potajno sadrţava i adware. Na primjer.

paţljivo pročitajte licenčni ugovor (engl. Adware najčešće upada na računalo tako od vas na prevaru dobije dopuštenje za instalacijom. moţete biti izloţeni još većem riziku budući da stranice na koje vas tada vodi mogu instalirati dodatne maliciozne programe na vaše računalo. neki pruţatelji internetskih usluga (engl. mnogo skočnih prozora se javlja uzastopno u kratkim rokovima. Kada maliciozni softver preuzme kontrolu nad Internet preglednikom na način za izmjeni vašu početnu stranicu. Već smo spomenuli da adware moţe poprimiti obiljeţja spywarea kada počne izvještavati o tome gdje idete na Internet. vjerojatno je u redu instalirati ga.spywarea je samo po sebi dovoljno teško da bi prevencija trebala biti glavni prioritet. čak i vrhunskim stručnjacima moţe biti izrazito teško riješiti se nekih od najgorih softvera. Ako ne naĎete nikakva upozorenja o programu. Katkada se skočni prozori nameću web pregledniku na način da preuzimaju cijeli zaslon te ih je često vrlo teško ili nemoguće zatvoriti. čineći računalo praktički neiskoristivim. budite sigurni da on ne sadrţava adware. najnoviji programi imaju ugraĎenu i obranu od adwarea. Internet Service Providers. moţete potraţiti na diskusijskim grupama (newsgroups) ime programa zajedno s ključnim riječima adware ili spyware. Reklamiranje preko skočnih prozora (pop-up) takoĎer moţe biti izraziro problematično. ne smatra se klasičnim virusom. a kako ne nanosi stvarnu štetu vašem računalu. provjerite i web stranicu izdavača. Osim slanja vaših osobnih informacija. Stariji antivirusni programi čak niti ne sprječavaju ulazak adwarea budući da ih ne smatraju virusima ili crvima. MeĎutim. kada i koliko često te što najčešće upisujete u polja za pretragu ili na koje reklame reagirate. . Ako niste sigurni sadrţava li novi softver adware. Imajte na umu da mnogi freeware programi uključuju adware jer na taj način ostvaruju financijsku dobit. adware s obiljeţjima spywarea moţe i preuzimati oglase 24 sata na dan ili preuzeti kontrolu nad postavkama vašeg preglednika kao što su početna stranica (home page) ili stranica pretraţivanja (search page). Recimo da kliknete link koji se čini bezazlen te se otvori dijaloški prozor kao na slici ispod. Katkad je adware čak sposoban sam sebe dodati u popis za propuštanje za propuštanje u vašem blokatoru skočnih prozora (popup blocker) ili u popis za vatrozidno propuštanje. Ako moţete. Kako se zaštititi? Kada se novi korisnik suoči s potrebom uklanjanja adwarea ili spywarea. osim smanjenja performansi. ISP) uvode zaštitu od adwarea i spywarea. Naţalost. kao i od većine ostalih malicioznih programa. Nemojte nesvjesno instalirati softver. license agreement) koji moţete otvoriti u nekom koraku tijekom same instalacije. Ako još uvijek niste sigurni. to moţe biti vrlo zastrašujuće. Kada instalirate novi softver. U najgorim slučajevima. Kako bi dodatno zaštitili svoje korisnike.

Za uklanjanje adwarea i spywarea te poboljšanje performansi vašeg računala koristite Windows Defender.. nemojte ići dalje od ovoga. Za više informacija o sigurnosnim značajkama Internet Explorera (blokiranje skočnih prozora. upravljanje ActiveX kontrolama i ostalim aktivnim sadrţajem. Kako biste se osigurali da su vaši Windows stalno aţurirani i kako biste izbjegli potencijalne sigurnosne prijetnje. Nemojte se dati prevariti preuzimanjem ili nabavom malicioznih programa poput adwarea ili spywarea. U ovom slučaju se nudi instalacija Microsoftovog programa pa nema opasnosti od neţeljenog softvera. Veliki dio neţeljenog softvera se instalira nakon što kliknete link na skočnom prozoru pa je dobro niti ne dobiti priliku za to.. koristite Windows Defender. moţete pročitati ovdje. Kako biste se učinkovito borili protiv adwarea i ostalih malicioznih programa. TakoĎer zapamtite da Windows XP Service Pack 2 štetnom softveru jako oteţava pristup na vaše računalo. potrebno je koristiti Microsoft Update značajku. Ako vaš sustav nema Service Pack 2.). Microsoftov Internet Explorer 7. Za upute o uprabi Windows Defendera. phishing. pogledajte naš praktični vodič. Preporučuje se koristiti blokator skočnih prozora (pop-up blocker) kako biste spriječili otvaranje adware ili spyware prozora. svakako vam preporučujemo tu nadogradnju. Blokator skočnih prozora vam upravo to omogućuje. a u našem praktičnom vodiču saznajte kako koristiti Windows Defender i aktivno zaštititi svoje računalo. ali ako sumnjate.0 dolazi s ugraĎenim blokatorom skočnih prozora. . TakoĎer preporučujemo i Internet Explorer 7 za Windows XP i Windows Server 2003 (a koji će biti u sastavu i Windows Viste). Dijaloški okvir poput ovog na slici je posljednji korak gdje još uvijek moţete odustati i nemojte instalirati programe koje niste sami odabrali. Za upute o radu s Microsoft Updateom. koji sa sobom donosi brojna sigurnosna poboljšanja o kojima više moţete naučiti u našem praktičnom dijelu o sigurnosnim osobinama Internet Explorera 7. Service Pack 2 je nadogradnja na Windows XP koja donosi mnogo korisnih noviteta.0. pogledajte naš praktični vodič.Nemojte odmah kliknuti Yes.

BlockChecker.. ali koji ne djeluje kao tipičan maliciozni softver. a svi ponuĎeni odgovori ili reakcije su naizgled neţeljene. Ebates MoneyMaker. Što je to scareware? Scareware je vrsta softvera isključivo stvorena zbog uznemiravanja korisnika čije računalo napadne. Smiley Central. kaţemo da spadaju u scareware. PornDigger!. Osim što se korisnik sa scarewareom moţe suočiti zbog postojanja spornog softvera na njegovom tvrdom disku. bez obzira koji odgovor odaberete. Kako biste skenirali vaš tvrdi disk. ne znajući kako „spasiti“ svoje računalo.Maliciozni programi . treba naglasiti da i neke web stranice prikazuju skočne prozore (pop-up windows) s reklamama ili natpisima koji sadrţe uznemiravajuće poruke kao na primjer: „Vaše računalo je moţda zaraţeno opasnim spyware programima te je što prije potrebno njihovo uklanjanje. ClipGenie. Cydoor. Ova skupina programa zapravo nastoji povećati svoju opazivu vrijednost „bombardiranjem“ korisnika neprestanim porukama upozorenja. 180 Solutions. Hotbar.“ Za proizvode koji se u svom reklamiranju sluţe ovakvim ili sličnim metodama. Direct Revenue. kliknite 'Da'. Osim njihove raznolikosti. StumbleUpon. Najčešće se radi o programima koji pokrenu dijaloški prozor koji korisniku upućuje uznemirujuću poruku ili pitanje. Battlefield 2142. Takve poruke ni na koji način neće povećati korisnikovu učinkovitost. Bonzi Buddy. stvaraju mnoštvo neozbiljnih i alarmantnih upozorenja ili prijetećih poruka. WeatherBug i WhenU. crvi. WinFixer. CometCursor. ErrorSafe. Kako se zaštititi od scarewarea? .. Korisnici koji se po prvi put susreću s ovakvom vrstom „problema“ često budu potpuno izbezumljeni. Gator. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo. Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa virusi. Često se u praksi pojam scareware koristi kako bi se opisao skup softverskih proizvoda koji su posebni po tome što uz sluţenje svojoj osnovnoj svrsi. budući da je scareware samo softver zastrašivanja.Scareware Scareware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. MeĎutim. Primjer je mali program koji u dijaloškom okviru korisniku postavi pitanje „Ţelite li formatirati tvrdi disk“. nikakva stvarna šteta se neće nanijeti vašem računalu. Priručnik o sigurnosti . spywarei.Poznati adware programi Slijedi popis poznatih adware programa te vam preporučujemo da ih ne instalirate na svoje računalo: 123 Messenger. a ponuĎeni odgovori su „Da“ i „Da“ ili je na primjer onemogućeno klikanje na „Ne“ gumb.

virusi. primjerice.Maliciozni programi . Ţrtva otvori ili aktivira privitak. program se pokrene i šifrira odreĎeni broj datoteka (ili sve datoteke) na tvrdom disku računala. koju će napadač (navodno) poslati ţrtvi nakon što mu uplati odreĎeni novčani iznos.. zaštita od scarewarea ne mora predstavljati apsolutni prioritet. Naravno. Cryptotrojan ili Cryptoworm. raznoliki su i načini na koji dospijevaju na nezaštićeno računalo.Budući da scareware nije sam po sebi opasan po vaše računalo. no postoje i znatno kompleksniji programi koji rabe hibridne metode na razini vojnog šifriranja. Područje koje se bavi proučavanjem ovakvih napada se naziva kriptovirologija. Jedan od prvih dokumentiranih slučajeva napada ransomwareom je zabiljeţen u svibnju 2005..Ransomware Ransomware Jedna od najvećih internetskih opasnosti koje nam prijete su maliciozni programi koji mogu nanijeti izuzetno veliku štetu nezaštićenom računalu. Vaţno je naučiti prepoznavati ovakve programe i ne uznemiravati se porukama. i dalje vrijedi da je scareware nepoţeljan softver jer smanjuje učinkovitost korisnika stalnim pojavljivanjem. crvi. spywarei. Dokumentirani slučajevi ovakvih napada su rijetki. putem posebno izraĎenih programa koji se šalju kao privitak elektroničke pošte koja se pošalje ţrtvi. Što je to ransomware? Ransomware je vrsta malicioznog programa ili koda koji otima i šifrira datoteke ţrtve. godine. Osim njihove raznolikosti. Priručnik o sigurnosti . Danas imamo veliki broj različitih malicioznih programa . no u porastu. Ova cjelina donosi detaljan pregled ovih opasnosti te mnoge korisne savjete kako se što kvalitetnije zaštititi od mogućih napada na računalo. . U elektroničkoj pošto se nalazi i poruka koja kaţe da će se uspješno dešifriranje moći provesti samo uz odgovarajući ključ dešifriranja. Kako napada ransomware? Ucjenjivački napad ransomwareom se izvodi. da bi zatim napadač iznuĎivao novac u zamjenu za ključ dešifriranja koda. Takav program se naziva Cryptovirus. Sam program koji šifrira datoteke često nije jako teţak za rješavanje.

Naime. kada se program oslanja isključivo na simetričnu kriptografiju. obavijestiti ţrtvu. ransomware se smatra najrizičnijim za samog napadača. niti ovaj način nije manje rizičan od standardnog napada ransomwareom. napadač mora prvo upasti u sustav. Danas se većina "hakera" ne ţeli nepotrebno izlagati opasnostima koje napadi ransomwareom nose sa sobom. posebno ako mu se novac uplaćuje preko bankovnih transakcija koje nije teško pratiti. No.Korisnik čije je računalo napadnuto često ima čitljiv samo dokument u kojem je „obaviješten“ o napadu i dokument s instrukcijama kako će povratiti otete datoteke. čekati odgovor te na kraju primiti isplatu. MeĎutim. Zatim mora ostaviti maliciozni kôd. Često se dogaĎa da napadač upadne u računalni sustav samo kako bi dokazao da moţe te bi iznuĎivao novac da ne napadne. Kako se zaštititi od ransomwarea? Dobra vijest je da ne trebate posebne anti-ransomware programe kako biste se zaštitili. ne povlači za sobom da se učestalost napada neće povećavati i da oni neće postati sofisticiraniji. MeĎutim. činjenica da su ovakvi napadi rizični. ključ za dešifriranje često u samom programu i moţe se izvući van bez kontaktiranja napadača. Ransome je opasan i za napadača Od svih metoda koje napadač moţe odabrati. što nije lako neopaţeno izvesti uz današnje mjere sigurnosti. Neki analitičari smatraju da je „tehnika“ napada ransomwareom još u povojima i da nas u budućnosti čeka borba s puno kompleksnijim paketima ransomwarea koje će biti izrazito teško dešifrirati. što ukazuje na neiskustvo napadača. U svakom od ovih koraka napadač riskira razotkrivanje. Mnogostruki slojevi sigurnosti kakvi se danas tipično .

0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. Ipak. korisnička imena. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca. primjerice. čuvari zaslona (screen saveri). Što je phishing? Pojam phishing podrazumijeva kriminalnu aktivnost kojom zlonamjerni pojedinac pokušava doći do osjetljivih i privatnih korisničkih informacije. antivirusni i antispyware programi. TakoĎer je dobro imati blokator skočnih prozora (pop-up blocker) budući da se dio ransomwarea isporučuje i putem skočnih prozora. Budite prilično oprezni prilikom preuzimanja softvera (igrice. uz razumne mjere opreza.) jer on moţe sadrţavati kôd ransomwarea.0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. KraĎa identiteta KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. Ipak. vaše lozinke.. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. Priručnik o sigurnosti . poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila.KraĎa identiteta . osobito weba. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. detekcija upada u mreţu i slično će najvjerojatnije zaustaviti ransomware. U ovoj cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. Analize napada u tvrtkama koje su imale problema s ransomwareom su pokazale da je maliciozni program ušao u sustav zato jer su mu zaposlenici tvrtke svjesno ili nesvjesno „otvorili vrata“. Te informacije mogu biti.. Softver koji je najpreporučljiviji korisnicima u borbi protiv neţeljenih programa je Windows Defender. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. detalji o vašim kreditnim karticama – kao i čitav niz različitih drugih informacija. osobito weba. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. Za upute o uporabi Windows Defendera pogledajte naš praktični vodič. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. vaţno je spoznati kako je adekvatna edukacija zaposlenika vaţna koliko i elektronička zaštita sustava. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila. Svjesnost korisnika je takoĎer veliki čimbenik u obrani od ransomwarea. U ovoj cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. uz razumne mjere opreza.Phishing . Stjecanjem vlasništva ili . te kako uporabom Windows Internet Explorera 7.koriste – vatrozidovi. Imajući ovo na umu.Phishing Phishing KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu.

web adresa tvrtke Microsoft glasi http://www.com . . zabavu ili online kupovinu. Hoćete li biti „upecani“ ovisi posve o vama i vašoj upoznatosti s idejom phishinga i načinima učinkovite zaštite. Takve poruke elektroničke pošte obično koriste i grafičke elemente poput logotipa tvrtke. Vjeruje se kako je i sam naziv phishing zapravo nastao kao preinaka riječi „fishing“ koja znači „pecanje“. pogledajte praktični dio tečaja. korektnim tvrtkama.online-service. upisali svoje osjetljive podatke i informacije do kojih bi onda zlonamjerni korisnik lako mogao doći. ona ih moţe uporabiti kako bi.pristupa takvim informacijama od strane zlonamjerne osobe. Obično je riječ o porukama elektroničke pošte u kojima se od korisnika traţe da potvrde svoje osobne informacije ili lozinke. Većina se metoda temelji na pokušaju da se linkovi unutar elektroničkih poruka prikaţu kao da pripadaju pravim.microsoft. godine kada je na diskusijskoj grupi (newsgrupi) alt.mircosoft.verify-microsoft.com ili http://www. phisheri će moţda koristiti stranice čije će adrese glasitihttp://www. treba spomenuti kako phishing nije „od jučer“ već je prisutan u manje ili više izmijenjenim oblicima još od 1996.0 dolazi s ugraĎenim Phishing Filterom koji vam pomaţe u borbi protiv phishinga. odete na phishing stranicu. a u pokušaju da vas obmane. Učestalo će phisheri koristiti i izmijenjene web adrese (URL-ove) kako bi vas naveli da kliknete na njih i u uvjerenju da odlazite na valjanu stranicu. phishing postaje sve ozbiljnijim problemom od kojeg se trebamo naučiti zaštitit kako bi naš rad. U posljednje vrijeme najčešće ţrtve phishinga su korisnici banaka i sustava za online plaćanje poput PayPala i čitavog niza drugih srodnih servisa. te bi se u tom smislu phishing mogao promatrati i kao pokušaj „pecanja“ korisnika korištenjem raznih tehnika kako bi se „ulovile“ njihove povjerljive informacije. kvalitetnim programskim rješenjima i edukacijom korisnika. drţavne institucije i pojedinci protiv phishing nastoje boriti zakonskim odredbama.0 boriti protiv phishinga. primjerice.america-online zabiljeţen prvi pokušaj phishinga u klasičnom smislu riječi. Zlonamjerni korisnici koriste čitav niz različitih načina i tehnika kako bi došli do vaših informacija i identiteta – najčešće koriste laţne web stranice koje svojim izgledom podsjećaju na prava i pouzdana web sjedišta kako bi vi. Primjerice. Treba uzeti u obzir i činjenicu da je phishing okarakterizirana kao kriminalna djelatnost. a sve u svrhu kako bi što uspješnije prevarili korisnike pretvarajući se da su respektabilne tvrtke ili servisi. Internet Explorer 7. Za više informacija kako se uporabom Internet Explorera 7. s vašom kreditnom karticom obavila kupnju i time teretila vaš račun – i sve to bez vašeg znanja i suglasnosti. Metode phishinga i kako ga prepoznati Zlonamjerni korisnici koji se phishingom ţele domoći vaših osobnih i financijskih informacija koriste vrlo širok raspon metoda kojima pokušavaju ostvariti svoje ciljeve.com . misleći da se nalazite na ispravnoj i pouzdanoj web stranici. Premda je cijela priča oko phishinga postala osobito aktualna u posljednje vrijeme. te se tvrtke. zabava ili kupovina na Internetu postali ugodniji i sigurniji. U današnje vrijeme kada je računalo i sam Internet dostupan velikom broju korisnika koji ga koriste za posao.

0 dolazi s ugraĎenom značajkom Phishng Filter o kojoj će biti više detalja u nastavku sadrţaja. u ţurbi će mnogi manje iskusni korisnici bez mnogo razmišljanja slijediti neispravan link i nasjesti na pokušaj phishera.Premda se paţljivim očitavanjem adrese moţe vidjeti da nije riječ o originalnoj Microsoftovoj web stranici. najvjerojatnije. neke phishing sadrţaje moţete naučiti jednostavno prepoznavati i izbjegavati. a čiji je cilj pomoći vam u sigurnijem korištenju Interneta i borbi protiv phishinga. dati niz osobnih ili financijskih informacija. Prepoznavanje phishinga Premda Windows Internet Explorer 7. često se koriste vrlo sofisticiranim metodama. Kako zloćudni korisnici Interneta svakim danom sve više pokušavaju prevariti nevine korisnike. Donja slika. Osim što u poruke elektroničke pošte mogu dodati logotip i na slične načine . pokazuje primjer poruke elektroničke pošte koja je poslana s namjerom da primatelja poruke dovede u uvjerenje kako mu je poruku poslala njegova banka i da je potrebno odgovoriti na nju i.

3. poruka u realnom vremenu (instant messaging) i e-maila. osobito weba. Click the link below to gain access to your account. Niz neobičnih brojeva (koji predstavljaju IP adresu web sjedišta na kojoj je smještena phishing stranica) ukazuje na činjenicu da je i ovdje riječ o pokušaju prijevare korisnika i iznuĎivanje njegovih osobnih podataka. 4. Kako bi jednostavnije i sigurnije uspjeli prepoznati poruke elektroničke pošte koje su moţda vezane uz phishing. no zapravo je pravi link prikazan u okviru ispod (oznaka 2. Phisheri u elektroničkim porukama postavljaju linkove koji na prvi pogled ostavljaju dojam kao da vode prema sluţbenom i valjanom web sjedištu – a često u prikazima tih linkova koriste nazive tvrtki kako bi djelovali što uvjerljivije. (Ukoliko ne odgovorite u roku od 48 sati. your account will be closed. primjerice. na gornjoj slici). U ovoj . banke – phisheri će često u sadrţaj poruke dodati i link koji po svojem izgledu vodi na valjano web sjedište banke (oznaka 1. izgubiti svoj račun – ili da je vaš račun kompromitiran i kako je potrebna vaša potvrda da ste vi vlasnik. Opasnostima i riziku kraĎe i zlouporabe identiteta su izloţeni svi korisnici Interneta. (Kliknite na donji link kako bi pristupili svojem računu.) Elektroničke poruke često mogu sadrţavati linkove prema phishing web sjedištima na kojima se nalaze elektronički obrasci u koje korisnici upisuju svoje osobne podatke. u ţutom pravokutniku se ispisuje prava adresa web stranice. uz razumne mjere opreza. velika većina poteškoća i problema vezanih uz kraĎu identiteta i njegovu zlouporabu moţe biti spriječena. Dear Valued Customer (Dragi cijenjeni korisniče. a sve u svrhu laţne „provjere računa“.pokušati oponašati vizualni identitet. osobito oni manje iskusni – početnici i djeca. Sve ovo upućuje na činjenicu da je riječ o phishingu. broj kreditne kartice i slične osobne informacije. uvjereni da se nalazite na valjanoj stranici. vaš će račun biti zatvoren. 2.) U ovom slučaju je korišten pokušaj stvaranja potrebe da ţurno odgovorite na poruku bez razmišljanja jer ćete. If you don't respond within 48 hours. (Provjerite svoj račun. u protivnom. U trenutku kada se naĎete na laţnoj web stranici. Verify your account.) Poruka ne sadrţi vaše ime i prezime već koristi neku općenitu frazu koja se moţe odnositi na bilo koga. Phisheri ovo čine zbog toga jer automatizmom šalju vrlo velike količine poruka elektroničke pošte bez oslovljavanja krajnjih korisnika nekim specifičnim imenom i prezimenom. korisničko ime. postoji velika vjerojatnost da će vaše informacije biti zlouporabljene jer ćete.) Gotovo da nema tvrtke ili institucije koja će od vas zatraţiti da im putem elektroničke poruke pošaljete svoju lozinku. Ipak. navodno. na gornjoj slici) i taj link je veza prema phishing web stranici ili skočnom (pop-up) prozoru koji će često svojim izgledom podsjećati na sluţbenu stranicu banke ili neke druge ustanove i servisa. Na sljedećoj slici ce nalazi primjer takvog linka – no postavljanjem pokazivača miša iznad linka (bez klikanja na isti!). Spoofing KraĎa i zlouporaba identiteta na Internetu predstavljaju veliku opasnost za sve korisnike Interneta i raznih servisa na njemu. pogledajte nalaze li se u njima fraze poput niţe navedenih: 1. bez straha svoje informacije upisati i poslati u ruke zlonamjernih korisnika.

financijskim i drugim zaštićenim i povjerljivim informacijama. koji u uvjerenju da je dobio elektroničku poruku s adrese kojoj vjeruje. . moţe odgovarajući na takvu poruku proslijediti i svoje osobne ili financijske informacije (broj kreditne kartice. te kako uporabom Windows Internet Explorera 7. Što je to spoofing? Pojam spoofinga u domeni računalne sigurnosti označava bilo kakvu pojavu u kojoj se krosnika pokušava prevariti – u prvom redu – stvaranjem dojma da je netko pouzdana osoba koja time moţe dobiti pristup osobnim. premda je u biti poslana s neke druge adrese elektroničke pošte.cjelini ćete naučiti što je to phishing (čita se kao „fišing“) i spoofing. Uporaba e-mail spoofinga je jedna od omiljenih metoda distributera spama (neţeljene elektroničke pošte).0 moţete sigurnije pregledavati web stranice bez opasnosti kojima ste bili izloţeni u prošlosti. traţeći od njih da te informacije pošalju elektroničkom poštom. spoofing moţemo podijeliti u tri glavne kategorije:  E-mail spoofing  IP spoofing i  URL spoofing E-mail spoofing U većini slučajeva e-mail spoofing je okarakteriziran u sljedećem scenariju: korisnik prima poruku elektroničke pošte za koju se čini kako je stigla od jednog pošiljatelja (kojem korisnik moţda vjeruje). Primjera e-mail spoofinga ima mnogo i nije moguće na jednom mjestu popisati sve moguće scenarije u kojima se e-mail spoofing pojavljuje. navedenih na različitim izvorima koji se bave problematikom e-mail spoofinga. hoaxing i citav niz drugih pojmova ovisno o kontekstu. Oni se e-mail spoofingom koriste kako bi korisnika naveli da njihove poruke pročitaju ili čak i odgovore na njih. E-mail spoofing je u svojoj osnovi temeljen na izmjeni izgleda zaglavlja (header) poruke elektroničke pošte. kako će njihov mreţni račun biti izbrisan. u kojoj se od korisnika traţi da svoju lozinku za neki od mreţnih računa promijene u niz znakova koji im je naveden u poruci. u poruci stoji. Spoofing je toliko širok pojam da se pod spoofing aktivnostima smatraju phishing. uključuju slijedeće:  Korisniku stiţe poruka elektroničke pošte koja izgleda kao da je poslana s adrese računalnog administartora unutar tvrtke ili slične ustanove. Neki od mogućih scenarija. S obzirom na načine izvedbe.  Korisnik dobija poruku u kojoj se pojedinac ili ustanova predstavljaju kao sluţba za korisničku podršku i korisnika mole za suradnju i potvrdu osobnih i drugih informacija. kako bi se na korisnika ostavio dojam kako je poruka stigla iz nekog drugog izvora. primjerice). Zlonamjerni korisnici ovime ţele prevariti nevinog korisnika. Ukoliko to ne učine.

Ovom se metodom učestalo koriste napadči koji ţele steći neovlašteni pristup nad mreţnom infrastrukturom pokušavajući zavarati sustave za autentifikaciju koji se temelje na IP adresama. sigurnosnih . Zlonamjerni korisnik moţe krivotoriti zaglavlje i time stvoriti dojam da je paket poslan s drugog računala. te korisnik klikne na nju vjerujući da odlazi na ispravno i valjano web – sjedište. to se. u pravilu. Premda je ugradnja sigurne komunikacije i uprabe SMTP-a u tom pogledu moguća. u praksi primjenjuje rijetko. IP spoofing je poprimio značajne razmjere. eBay. a o metodama zaštite od phishinga koje vam pruţa Internet Explorer 7. Zbog ovih razloga je uvijek dobro koristiti najnovije inačice web preglednika koje. donose poboljšanja i ispavke sigurnosnih i drugih propusta. u zaglavlju svakog IP paketa se nalazi njegova izvorišna adresa i obično je riječ o adresi s koje je IP paket i poslan. Naime.Gledajući s tehničke strane. naţalost. U akademskim je krugovima ideja IP spoofinga razamtrana još u 80-im godina prošlog stoljeća. Ukoliko se na toj stranici od korisnika pokušavaju prikupiti osobne ili financijske informacije tada je riječ o pokušaju phishinga.0 moţete naučiti ovdje. ali i tvrtkama koje se „pojavljuju“ u takvim porukama. Cijel a se ideja sastoji u stvaranju IP paketa (IP packets) s laţnom izvorišnom IP adresom. E-mail spoofing svake godine donosi velike financijske gubitke njihovim primateljima. e-mail spoofing je moguće zahvaljujući činjenici da SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Glavni protokol koji se koristi za slanje poruka elektroničke pošte) u sebi ne uključuje nekakav mehanizam autentifikacije. URL spoofing URL spoofing se sastoji u pokušaju da se URL (Universal Resource Locator) neke zlonamjerne stranice prikaţe kao URL pouzdane stranice. Više o phishingu moţete saznati ovdje. a širenjem Interneta i njegove primjene. Mnoge su velike i ugledne tvrtke postale ţrtvama e-mail spoofinga – izmeĎu ostalih i Microsoft. PayPal… IP spoofing IP Spoofing (Internet Protocol Spoofing) se ubraja u jedan od najraširenijih oblike „online kamuflaţe“. Kako se zaštititi od spoofinga E-mail spoofing  Koristite sigurnosne značajke za zaštitu sadrţaja vaših poruke elektroničke pošte. Uporaba digitalnih potpisa. The Bank of America. Napadači koji se sluţe ovom tehnikom često iskorištavaju sigurnosne propuste u web preglednicima. Treba znati kako je ovakav način napada ipak prilično sloţen i obično ga je nemoguće izvesti s računala na kojima se nalazi instaliran operativni sustav Microsoft Windows. Korisnik obično dobije poveznicu (link) ili poruku elektroničke pošte u kojoj se nalazi poveznica koja djeluje poznato.

IP Spoofing Filtriranje IP paketa na routeru predstavlja jednu od mjera borbe protiv IP spoofinga.Rječnik Rječnik Blog Javni dnevnik na mreţi.  certifikata ili kriptografskih potpisa poput PGP-a (Pretty Good Provacy) su primjeri dobre prakse. pogledajte praktični vodič za zaštitu od phishinga korištenjem Phishing Filter značajke koja dolazi s novim Internet Explorerom 7. potrebno ga je nadograditi uporabom Microsoft Update značajke. Time ćete uspješno izbjeći većinu e-mail spoofing pokušaja. Crvi se mogu širiti putem e-pošte ili pukotina u zaštiti . U novoj inačici Internet protokola (Ipv6) te se dvije opcije moguće. Naime. mogli raspolagati informacijama koje će vam olakšati ulaţenje u trag i spriječavanje napadača. Dodatno. značajno ćete smanjiti mogućnosti za IP spoofing. u slučaju potrebe. raspitajte se i predloţite postavljanje i osiguravanje da se na infrastrukturi zaduţenoj za upravljanje porukama elektroničke pošte vrši dovoljno detaljno biljeţenje (logging) pristupa SMTP portu kako bi. Rječnik pojmova . Redovito nadograĎujte programe kojima čitate elektroničku poštu. Crv Zlonamjerni program koji se samostalno širi putem informacijskih mreţa.  Uključivanjem mogućnosti poput enkripcije i autentifikacije.Rječnik .0 Ukoliko vladate engleskim jezikom.  URL spoofing  Kako se URL spoofing dobrim dijelom veţe na phishing. Zatraţite od administartora vaše računalne infrastrukture (ukoliko to nije učinjeno) da osigura da vaš pristup vašem SMTP-u nije direktan i otvoren za svakoga kako zlonamjerni korisnici ne bi iskoristiti priliku i preko vašeg SMTP porta slali poruke. U velikom broju slučajeva e-mail spoofing je povezan sa spamom (neţeljenim porukama elektroničke pošte). Ukoliko ste i sami mreţni administrator ili ste u kontaktu s osobom koja se bavi mreţnom administracijom. propitajte se o mogućnostima postavljanja ACL-a (Access Control List). Napredni programi za čitanje i organizaciju elektroničke pošte poput Microsoft Office Outlooka imaju mogućnost prepoznavanja spam poruka i njihovog izdvajanja i brisanja. Kako bi osigurali da vaš Outlook uvijek ima najnovije definicije neţeljene pošte. korištenjem gornjih elemenata. osiguravate primatelju vaše poruke elektroničke pošte sigurnost da je poruka koju je primio stigla upravo od vas. korisne informacije ćete pronaći i na ovim web stranicama.

crvi ili trojanski konji. Elektronički prijenos teksta ili slika koje se šalju s jedne adrese računalne aplikacije na drugu. Neki od foruma na mreţi zahtijevaju registraciju. Operacijski sustav omogućuje računalu kontrolu. provalnik Osoba koja neovlašteno pristupa informacijskoj mreţi ili sustavu tvrtke ili ih koristi bez odobrenja. Pojam "posluţitelj" obično se koristi za računalo na kojem se nalazi posluţiteljski program. Neki forumi sadrţe arhivu koju moţete koristiti za pretraţivanje odreĎene teme. Na nekim forumima administrator ima pravo izbrisati ili urediti neke poruke ili zabraniti pristup korisniku koji se ne pridrţava pravila. Apple® Mac-OS i Linux®. svoje poruke e-pošte dobivaju od mreţnog posluţitelja e-pošte. crvi i trojanski konji Program ili dio programa osmišljen za uzrokovanje neţeljenih dogaĎaja u računalnom ili informacijskom sustavu. Crvi ometaju rad sustava ili računala te mogu širiti ostale zlonamjerne programe. Operacijski sustav Osnovni program koji radi "izmeĎu" računala i softverske aplikacije. Neželjena ili bezvrijedna pošta Neţeljena e-pošta koja se obično šalje u marketinške svrhe. Pošta. Protuvirusni program . na kojem se mogu postaviti poruke putem formata koji odreĎuje davatelj usluga. crvi mogu pristupiti nezaštićenim računalima kada je računalo povezano s Internetom. Bezvrijedna e-pošta obično se istovremeno šalje velikom broju primatelja. na primjer. Preuzimanje Čuvanje datoteka s Interneta na svom računalu. nadzor i korištenje instaliranog softvera. Forum na mreži Mjesto za raspravu na Internetu. npr.informacija u internetskom pregledniku ili operacijskom sustavu. Poslužitelj Program koji distribuira datoteke na računala na mreţi na temelju unaprijed definiranih pravila. obično s odreĎenom temom. e-pošta Poruka e-pošte. Napomena: pojam "haker" ima dva značenja: moţe se odnositi i na zaljubljenika u računala. virusi. Haker. Korisnici Interneta. Opasni programi: virusi. Čak i kada korisnik ništa ne radi. Uobičajeni operacijski sustavi su Microsoft® Windows®.

. Virus Zlonamjerni program koji se širi kopiranjem u druge programe. Skočni prozor (Pop-up window) Novi prozor koji se otvara preko aktivnog prozora internetskog preglednika. Sigurnost informacija Primijenjene smjernice koje kontroliraju rizik za sigurnost informacija. Računalo se moţe zaraziti virusom kada korisnik pretraţuje Internet ili kada otvori privitak e-pošte. kao što su osobni podaci. Virusi mogu smanjiti operacijski kapacitet računala ili sustava. Virus se moţe širiti putem datoteka. Skočni prozori koji se otvaraju bez zahtjeva korisnika obično sadrţe reklame. Vatrozid moţe. ali to nije uvijek slučaj. na primjer.Program osmišljen za sprječavanje pristupa zlonamjernih programa sustavu prepoznavanjem zaraţenih datoteka i njihovim brisanjem ili čišćenjem. e-pošte ili internetskih stranica. Poruke se zamjenjuju kada se napišu nove tako da je vidljiva samo posljednja poruka. Zaštita podataka Skup pravila koji osigurava povjerljivost informacija. Taj prozor obično ne sadrţi svoju web-adresu. Vatrozid Softver ili ureĎaj osmišljen za kontrolu komunikacije izmeĎu mreţa ili izmeĎu mreţe i računala. a provodi se putem smjernica za sigurnost informacija ili izjave o privatnosti. promet ograničiti na temelju unaprijed definiranih pravila te dopustiti komunikaciju samo izmeĎu odreĎenih adresa. Soba za razgovor (Chat Room) Forum na mreţi u stvarnom vremenu u kojem korisnici pišu poruke koje se odmah jedna za drugom pojavljuju na zaslonu. Sigurnost podataka obuhvaća povjerljive informacije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->