P. 1
Zavrsni Rad

Zavrsni Rad

|Views: 372|Likes:
Published by milicamilichica

More info:

Published by: milicamilichica on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA

LOJALNOST POTROŠAČA U MARKETINGU USLUGA
ZAVRŠNI RAD

Student: Adamović Milica A008/06 Subotica, 2009

UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA

LOJALNOST POTROŠAČA U MARKETINGU USLUGA
ZAVRŠNI RAD

Mentor: Prof. Dr. Aleksandar Grubor

Student: Adamović Milica A008/06

2

Subotica, 2009
Prilog 6/1

Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

Mentor, MN: Naslov rada, NR: Jezik publikacije, JP: Zemlja publikovanja, ZP: Uže geografsko područje, UGP: Godina, GO: Mesto i adresa, MA: Fizički opis rada, FO: (poglavlja/strana/citata/tabela/slika/grafika/priloga) Naučna oblast, NO: Naučna disciplina, ND: Predmetna odrednica/Ključne reči, PO: Čuva se, ČU: Važna napomena, VN: Izvod, IZ:

Prof. Dr. Aleksandar Grubor

Lojalnost potrošača u marketingu usluga

Srpski Republika Srbija AP Vojvodina 2009 Subotica, Segedinski put 9-12 Satisfakcija u održavanju bliskih odnosa sa potrošačima, merenje satisfakcije potrošača, izgradnja lojalnosti potrošača,faktori i segmenti lojalnosti, odnos zadovoljstva i lojalnosti potrošača, merenje zadovoljstva i lojalnosti, ponašanje potrošača u slučaju nezadovoljstva, lestvice lojalnosti, koristi od zadovoljstva potrošača, segmenti lojalnosti,opredeljenje kupaca prema pojedinim proizvođačima. Ekonomija Marketing

Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Subotici

Odnosi sa potrošačima u marketingu usluga, satisfakcija potrošača i lojalnost, lojalnost potrošača u marketingu usluga, stvaranje zadovoljstva kao preduslov lojalnosti, kreiranje programa lojalnosti.

Datum prihvatanja teme, DP: Datum odbrane, DO: Članovi komisije, KO:
Predsednik, član: Mentor, član:

07.09.2009.

3

........................................... 17 4... 24 5........4..2. Merenje satisfakcije potrošača.............. 20 4...............Sadržaj: UVOD..... Satisfakcija potrošača i lojalnost.........1............................................. 28 4 .............2......... 16 Stvaranje zadovoljstva kao preduslov lojalnosti. 2... 2...2...... 11 3....3............. Ciklus stvaranja lojalnog kupca............. Satisfakcija u održavanju bliskih odnosa sa potrošačima.......3......2.................. Odnosi sa potrošačima u marketingu usluga.................................. Koristi koje kompanija ostvaruje oduševljenjem kupaca...............................1..... Uticaj zadovoljstva na lojalnost i profit................................... 3........................................... 12 3.... 1.................... Lojalnost potrošača u marketingu usluga................. 27 ... 3 4 5 7 7 8 10 3......................... 4................................ 22 4... 25 ZAKLJUČAK.............................3....3.... 19 4.... LITERATURA................................... Merenje zadovoljstva i lojalnosti............ Merenje lojalnosti potrošača................. Faktori i segmenti lojalnosti..........1..4....... Odnos zadovoljstva i lojalnosti potrošača..... Uticaj satisfakcije na poslovne rezultate.................................................................................. Izgradnja lojalnosti potrošača....3.......... Ponašanje potrošača u slučaju nezadovoljstva.......................... Merenje zadovoljstva potrošača...................................................... 2............... Kreiranje programa lojalnosti....... 18 4. 20 4..................1..................... 2.................................................... 11 3..........

Međutim. Odnosi sa kupcima su postali izuzetno kompleksni i da bi se njima upravljalo neophodno je njihovo merenje. Izgradnja lojalnosti potrošača je poslovna strategija.UVOD Uspostavljanje dugoročnih odnosa sa potrošačima predstavlja jedan od novih trendova u marketing filozofiji. Koncept lojalnosti kupaca i partnerstvo sa kupcima podrazumeva ostvarivanje obostranog interesa i kupca i prodavca i zasnovan je na otvorenoj komunikaciji i konkretnim akcijama. Da bi pobedile konkurenciju na tržištu. 5 . Ukoliko uslužna organizacija želi da opstane u igri sa svojim konkurentima ona mora u potpunosti zadovoljiti očekivanja potrošača. vrednuju i implementiraju strategije lojalnosti i programe lojalnosti koji su orijentisani na razvijanje snažnih odnosa sa njihovim najboljim potrošačima. kompanije moraju stvoriti jake predstavnike svojih usluga koji su izuzetno verni i svojim pozitivnim stavom i entuzijazmom privlače nove kupce. do preporuke koje usmeno prenose kupci nije jednostavno doći. Klasično upravljanje zadovoljstvom kupaca više nije dovoljno da garantuje poslovni uspeh. Svi biznisi treba da unaprede lojalnost i maksimiziraju doprinos potrošača. a ne samo marketing program. Danas širom sveta postoji trend prema marketingu lojalnosti. Uspostavljanje jakih veza sa potrošačima i načini za kreiranje njihove lojalnosti su upravo tema ovog rada. Kompanije izučavaju.

Sve veći broj organizacija u uslužnom sektoru postaju svesne ulaganja najpre marketing napora u zadržavanje potrošača i unapređivanje odnosa sa njima.rs dostupno: 25. Neprestano treba da se prate želje i mišljenja potrošača. sa ciljem da zadovolje njihove specifične potrebe. Preduzeća koja su usmerena ka spoljašnjem okruženju. 6 . preduzeće mora sebe da vidi kao servis za potrošače. To znači da su prihod i lojalnost koji kupci mogu da iskažu vredniji od brze prodaje neadekvatne usluge. pre svega. tako što će neprestano da prati želje i mišljenja potrošača i da se svim snagama trudi da ih zadovolji. ODNOSI SA POTROŠAČIMA U MARKETINGU USLUGA Suštinska odlika usmerenosti ka potrošačima je tržišno istraživanje. Za razliku od njih. uvek će biti iznenađena dešavanjima i promenama na tržištu. a ne oglašavanje i prodaja. ali. koji će nešto prihvatiti ili neće. Na taj način se grade neraskidive i trajne veze sa potrošačima. biće u mnogo boljem položaju da razvije odgovarajuću ponudu. Sva preduzeća kojima je potrošač u centru dešavanja.biznis. od potrošača. Ako preduzeće na samom početku razume svoje kupce. stavove i potrebe kupaca. Orijentisanost ka tržištu i potrošačima je neophodna.“2 1 Videti adresu: www. koje su iskazane na tržištu. Naravno da se kupci i potrošači ne mogu drugačije ni opisati. javlja se potreba za uspostavljanjem čvršće i dugoročnije saradnje sa potrošačima.06. okrenuta su i potrošačima.2009 god. pa će prvi uočiti promene na tržištu do kojih može doći. „Uspostavljanje odnosa sa potrošačima se može zamisliti kao uključivanje dve faze: najpre privlačenje potrošača a zatim izgradnja i upravljanje odnosima tako da budu ostvareni ekonomski ciljevi i jedne i druge strane. to nije lako postići. pošto ni konkurencija ne gubi vreme. suština ideje marketinga polazi od želja i potreba potrošača. osim kao kraljevi kada se za njihovu privrženost i lojalnost bore mnogi konkurenti.“1 Konačno. a preduzeće mora da koristi sve svoje mogućnosti da zadovolji njegove potrebe. Ali.potrošač” govori da je napokon počela da se shvata uloga i značaj potrošača za poslovanje i sudbinu preduzeća. „Sintagma “njegovo veličanstvo . počela su da uvažavaju mišljenja. preduzeća koja su okrenuta sebi samima.blog. svakako. Marketinški uspeh zavisi. Dakle.1. zahteve i želje.

2002. Novi Sad.M. 2002. Njihova satisfakcija ostvaruje se uz relativno male prodajne napore i marketing napore. 100 2. a vrlo često. Roderick M. postaju i najbolji „ambasadori“ uslužne organizacije putem word of mouth komunikacije.ko su tekući i potencijalni potrošači organizacije i ko su potrošači koji koriste usluge konkurentskih organizacija 2) Identifikovanje potreba i očekivanja potrošača 3) Merenje percepcije potrošača-organizacija treba da razume i upozna kako njeni potrošaci opažaju performansu isporuke ovih potreba i očekivanja 4) Razvijanje akcionih planova. SATISFAKCIJA POTROŠAČA I LOJALNOST Potrošači za organizaciju predstavljaju najvredniju imovinu preduzeća ili preduslov postojanja biznisa. a najviši nivo satisfakcije predstavlja customer delight (oduševljenje potrošača). 71 preuzeto: Mc Nealy. (1994) Making Customer Satisfaction Happen.“4 Slika 1. A Strategy for Delighting Customers. Ova grupa potrošača ima želju da sve više troši. Novi Sad. Mc Nealy nudi model satisfakcije potrošača3 koga čini proces koji ima četiri faze: 1) Identifikovanje potrošača. i kroz velika ulaganja u reklamiranje. Lestve lojalnosti potrošača5 Propovednik Pobornik Klijent Potrošač Kandidat 3 Čedomir Ljubojević „Marketing usluga“ STYLOS. koji se ogleda kroz izgubljeni dohodak po osnovu izgubljenih potrošača. marketing i prodajne napore. str. str. „Lojalni potrošači ili potrošači koji ponavljaju kupovine. jezgro satisfakcije potrošača predstavlja zadovoljenje ili prevazilaženje očekivanja potrošača. predstavljaju najprofitabilniju grupu potrošača. 2002. str. R.2 Čedomir Ljubojević „Marketing usluga“ STYLOS. Chapman and Hall 4 Čedomir Ljubojević „Marketing usluga“ STYLOS. str. Novi Sad. 49 7 . Novi Sad. Niži nivoi satisfakcije potrošača rezultiraju velikim troškovima za preduzeće. da bi se uspostavio raniji nivo poslovanja. 2002. 69 5 Čedomir Ljubojević „Marketing usluga“ STYLOS. Sa aspekta potrošača.razvijanje plana akcije koji je usmeren na prevazilaženje gepa koji je nastao između aktuelnog nivoa performanse i onog koji zahtevaju potrošači. Satisfakcija potrošača predstavlja ključni elemenat u procesu sticanja i unapređenja njihove lojalnosti.

str. 2003. Kumar:“The Mismanagement of Customer Loyalty“. tj. W. uslužne institucije treba da razumeju proces uključivanja u razvoj i menadžment odnosa sa kupcima. Kada se to uradi. opsluživanje lojalnog potrošača manje košta kompaniju. Novi Sad. „Postavlja se pitanje da li je lojalnost profitabilna? U ovom smislu. page 86-94 8 .09. i tako preobratiti kupca u klijenta. oni su cenovno osetljivi. lojalni potrošači plaćaju višu cenu za isti paket proizvoda i 3.. kod sledećeg. Ali. Zbornik radova Više poslovne škole. Međutim. Reinartz. Ipak. 2003.“6 Da bi stvorile zaštitnike od kandidata.2009 god. Kada se uspostavi ponašanje ponovne kupovine. lojalni potrošač plaća nižu cenu za proizvode od drugih potrošača. 510-516 8 Rašković Vesna „Problemi upravljanja potrošačevom lojalnošću“. Lančana šema lojalnosti kupca sugeriše da jednom kada kupac postane pobornik kompanije on će to i ostati. 2. procena. procenat. vođenje računa i negovanje lojalnih potrošača znači obezbeđenje opstanka kompanije kao trajnog opredeljenja kompanije i osnovnog cilja kojem se teži. lojalni potrošači marketiraju kompaniju. oni samo ističu neadekvatnost metoda kojima se kompanije služe pri odlučivanju za održavanje odnosa sa potrošačima.„Ljudi retko idu od očekivanih lojalnih kupaca. Neki kupci mogu samo jednom kupiti od kompanije. Rašković Vesna „Problemi upravljanja potrošačevom lojalnošću“. obavezanih dugoročnim odnosima. V. Zbornik radova Više poslovne škole.“7 Dvojica autora. sledeći korak je pomeranje pojedinaca prema razvoju favorizovanog stava prema kompaniji i njenim proizvodima. Reinartz i V. testirane su tri tvrdnje:1.edu. ne treba se zaboraviti da se taj spoj želi ostvariti preko potrošača koji je ličnost a ne verovatnoća. Ovo ne znači da ovi autori nisu za ulaganje u lojalnost. Harvard Business Review. Jednom kada kandidat obavi kupovinu on postaje kupac. i sl. Ne postoji pravi način kako načiniti lojalnost profitabilnom. sa druge strane. Stoga. pošli od prihvaćene hipoteze da su najbolji (profitabilni) potrošači oni lojalni potrošači. proces razvoja odnosa uključuje privlačenje novih kupaca i pokušaja da se oni pomere uz stepenice lojalnosti dok se u isto vreme upravlja situacijom koja može da dovede do konačnog prekida odnosa sa kompanijom. Reč je o pokušaju da se spoje kratkoročnost (profitabilnost) i dugoročnost (lojalnost potrošača). Vezivanje kompanije samo za profit kao kratkoročnog cilja kojem kompanija teži čini se kratkovidivim. U stvarnosti. 6 7 Videti adresu: www. lojalni potrošač iziskuje veće troškove opsluživanja nego kratkoročni. Istraživanja su pokazala da : 1. July 2002.rs dostupno 16. Novi Sad. Pojedinci napreduju kroz razne faze pre nego što eventualno postanu potpuno lojalni. str. pojedinac može postati pristalica kompanije i njenih proizvoda i može eventualno postati aktivni zaštitnik kompanije stvarajući pozitivne preporuke i delujući kao izvor upućivanja. svaka faza duž puta može biti ugrožena u svako vreme.fabus. Različiti pristupi će biti više pogodni za različite profile potrošača. proveravajući svaku od tri tvrdnje na kojima je hipoteza postavljena. cilj je postići regularne ponovne kupovine. Kumar8 su u okviru svog istraživanja. Kandidati su potencijalni kupci za proizvode kompanije. pa su to testirali na uzorku od četiri kompanije. i 3. uzrokujući da pojedinac prekine svoje veze sa organizacijom. Faze su prikazane na slici 1. Jedini način da se ojača veza između profitabilnosti i lojalnosti je njihovo istovremeno upravljanje. 2. 510-516 preuzeto: W. lojalni potrošač nije tako efikasan marketar.

2008. 38 9 .2. Maričić. 9 Branko R. teško odlučiti za ponovni dolazak. pa nam usput omogući da popijemo kafu u salonu. Orijentacija na potrošače obezbeđuje preduzeću konkretne prednosti koje rezultiraju povećanjem profitabilnosti i rastom prihoda. kao zadovoljstvo performansama kupljene usluge. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd. Po pravilu. ali samo 30-40% ovih potrošača ponavljaju kupovinu. Ono može da se ispolji na više načina. sa ćutljivim radnicima. bez obzira na kvalitet usluge. u hladnoj atmosferi. „Kako oduševiti potrošače usluga“.“Koliko puta se svakome od nas dogodilo da postane meta neljubaznog konobara. str.“9 Satisfakcija ima ogroman uticaj na zadržavanje postojećih i privlačenje novih potrošača. osećaćemo se neprijatno i nepoželjno. str. Prvo. mora u potpunosti da zadovolji potrošačka očekivanja. Satisfakcija može da se ispolji i kao oduševljenost ako karakteristike pružene usluge značajno nadmašuju potrošačeva očekivanja.“10 2. nasmejan. 2002. Izdaci koji nastaju zbog izgubljenih potrošača obično prevazilaze troškove napora za unapređenje njihove satisfakcije. kao potvrda da je kupljena dobra usluga. vozača ili šalterskog radnika? Ako je naš frizer ljubazan. „Ponašanje potrošača“. svedoci smo činjenice da se u našim uslužnim preduzećima.2. Povećanje lojalnosti praktično znači mnogo više ponovljenih kupovina iste usluge od strane postojećih potrošača. pogotovo ugostiteljskim. pa ćemo se. UTICAJ SATISFAKCIJE NA POSLOVNE REZULTATE Zadovoljstvo potrošača kupljenom uslugom za preduzeće rezultira u dve osnovne koristi: povećanju lojalnosti potrošača i pozitivnom usmenom propagandom o usluzi (vidi sliku 2). Ukoliko uslužno preduzeće želi da ostane u igri sa svojim konkurentima. komunikativan. vrlo malo pažnje poklanja satisfakciji potrošača. Drugo. premirane cene za stalne potrošače. New Deal. Nasuprot tome. SATISFAKCIJA U ODRŽAVANJU BLISKIH ODNOSA SA POTROŠACIMA Satisfakcija je važan osećaj koji se događa u fazi ocene posle kupovine i konzumiranja usluge. Beograd.“ Mnoga istraživanja o satisfakciji otkrivaju da se 90% ispitanih potrošača oseća „zadovoljnim“. 481 10 Vojnović Branislava. Konkretne prednosti koje utiču na povećanje profita su: snižavanje troškova kroz ponovljene kupovine. čak „veoma zadovoljnim“.1. Nažalost. lojalnost potrošača u periodima krize kroz koje prolaze preduzeća. skloni smo tome da mu oprostimo grešku koju nam je napravio na kosi. visok kvalitet proizvoda kreira i odražava visok stepen potrošačevog zadovoljstva.

Najrealnija procena može se dobiti primenom anketa o satisfakciji potrošača. sixth edition. Primenom eksternih metoda kontrole se kvantificira stepen potrošačevog zadovoljstva ili nezadovoljstva kvalitetom usluge. Marketing Management – Strategies and Programs. povećanje broja probnih kupovina. MERENJE SATISFAKCIJE POTROŠAČA Osnovni cilj koji se postavlja u bilo kojem programu merenja satisfakcije potrošača jeste praćenje stavova i percepcije potrošača o kvalitetu usluga preduzeća. Maričić. Maksimiranje satisfakcije potrošača maksimiraće profitabilnost i tržišno učešće preduzeća. Među brojnim internim tehnikama merenja kvaliteta usluga i satisfakcije potrošača najkorisnijim se smatraju: kontrolne liste.“11 Slika 2.New York. Guiltinan – Gordon W. str. Praksa internog merenja satisfakcije potrošača je neka vrsta orijentira preduzeća na poboljšanje kvaliteta usluga. 486. Madden. a što je istovremeno profitabilno za preduzeće.novi proizvodi. The McGraw Hill Companies Inc. Ovim anketama istražuju se opšte ocene kvaliteta usluge. Najpoznatije istraživanje u nastojanju da se izmeri stepen zadovoljstva potrošača kupljenim proizvodima i uslugama oličen je u Indeksu satisfakcije potrošača SAD 10 .„Konkretne prednosti koje utiču na rast prihoda su: pozitivan efekat usmene propagande. 2008. Razlikuju se interne i eksterne tehnike merenja satisfakcije potrošača. Paul – Thomas J. 2. histogrami. preuzeto iz Joseph P.. „Ponašanje potrošača“. 1997. Paretov dijagram. procena specifičnog atributa usluge i problemi koji nastaju u korišćenju i konzumiranju usluge i načini njihovog razrešavanja.str 7. Maričić. 2008.3. 485 12 Branko R. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd. 11 Branko R. inovacije . Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd. str. stratifikacija i dr. korelacioni dijagrami. „Ponašanje potrošača“. Koristi od zadovoljstva potrošača12 ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA Povećanje lojalnosti potrošača Pozitivna usmena propaganda Više ponovljenih kupovina Više novih potrošača Svrha orijentacije preduzeća na dostizanje višeg nivoa satisfakcije potrošača jeste da im se ponudi veća vrednost u uslugama uz adekvatne cene.

To je. LOJALNOST POTROŠAČA U MARKETINGU USLUGA 11 . vrsta merenje performansi preduzeća. str. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd. 2008. „Ponašanje potrošača“. godine.(ACSI . Indeks je konstruisan za 200 reprezentativnih preduzeća iz 40 privrednih delatnosti koje čine 7 glavnih ekonomskih sektora nacionalne ekonomije SAD. u stvari. Agencija za marketinška istraživanja Faktor plus iz Beograda prva je počela sa sprovođenjem SCSI ( Serbian Customer Satisfaction Index) – Indeksom zadovoljstva potrošača Srbije. Indeks je licenciran i razvijen u saradnji sa Nacionalnim centrom za istraživanje kvaliteta Univerziteta u Mičigenu. po modelu ACSI. Indeks je rezultat zajedničkog rada Mičigenskog univerziteta i Američkog društva za kontrolu kvaliteta. Maričić.“ 13 13 Branko R.American Customer Satisfaction Index). „Od 2005. delatnosti. ekonomskih sektora i nacionalne ekonomije sa stanovišta kvaliteta proizvoda i usluga kako ih ocenjuju potrošači koji ih koriste odnosno konzumiraju. 489 3.

Istovremeno aktivnim sistemom nagrada. Prednosti koje se ostvaruju lojalnošću potrošača su:    Lojalnost postojećih i privlačenje novih korisnika Zadovoljni korisnici uslugu koriste sve češće. Potrebno je identifikovati kupce koji donose najveći profit i na poseban način se odnositi prema njima. Eurobodovi se pripisuju na račun kupca i on ih slobodno može trošiti kod svih Partnera. investirati svoj marketing budžet u njih. Kupac koji želi da plati €bodovima pokaže karticu i naglasi da plaća €bodovima. Najbolji kupac kupuje trideset puta više od najgoreg. Kupac će prepoznati mesto gde može skupljati €bodove po nalepnici. Skupljene bodove kupac troši kod bilo kog partnera. bez vremenskog ograničenja. Dvadeset procenata najboljih kupaca donosi osamdeset procenata profita. EBB MORE sistem lojalnosti omogućava prepoznavanje najboljih kupaca.06.2009 god. EBB MORE program lojalnosti14 je dogovor udruženih Partnerskih firmi da nagrađuju svoje kupce . neke kupce možemo prevesti iz loših u dobre kupce. a rizik od njihovog odlaska konkurenciji je smanjen Zaposleni su motivisani i nagrađeni za uložene napore itd. Kupcu se na prodajnom mestu dodeli privremena kartica.1. Njihova lojalnost pozitivno utiče na ugled organizacije i njene usluge. ostaje veran duži period. U ovih dvadeset procenata treba uložiti marketing budžet i to će biti najbolja investicija. IZGRADNJA LOJALNOSTI POTROŠAČA 12 .Lojalni potrošači donose značajne koristi uslužnoj organizaciji. 3.co.ebb. Posebno mesto u EBB MORE sistemu lojalnosti se odnosi na BCM (best customer marketing = marketing najboljih kupaca). 14 Videti adresu: www.klijente pri svakoj kupovini. Nagrađuju ih eurobodovima u određenom procentu od ostvarene kupovine.ba dostupno 28. Koristi od EBB MORE sistema lojalnosti:  Jeftino i brzo izgradite vlastiti sistem nagrađivanja (lojalnosti)  Prepoznajte i stimulišite najbolje kupce (onih 20% koji donose 80% profita)  Zbog brzine implementacije ostvarite pozitivne efekte u rekordnom roku  Stabilizujte i poboljšajte nastup na tržištu  Diferencirajte se od konkurencije  Trošak loyalty marketinga je striktno vezan za ostvarene efekte  Brzi razvoj sistema nagrađivanja i veća klijentska baza  Potencijalni efekti su mnogo veći od internog sistema lojalnosti Kako funkcioniše EBB MORE koalicijski sistem lojalnosti? Osnovna ideja je da Partneri iz različitih delatnosti nagrađuju kupce za svaku kupovinu. Kupcu se u momentu kupovine dodjeljuju nagradni €bodovi.

Razni tipovi lojalnosti mogu odgovarati različitim oblicima odnosa: 1) Učestala interakcija (dugoročni odnosi) -fokusira se na kupovne modele potrošača 2) Dubina interakcije (bliski odnosi) – snažno je povezana sa komponentom lojalnosti koja se odnosi na stavove potrošača. Međutim.veza. Naravno. usput. postoje i neki potrošači koji ne pokazuju lojalnost prema određenoj kompaniji ili usluzi.”16 3. Osmišljavanje. stav i ponašanje potrošača mogu biti veoma različiti.Lojalnost kupca se odnosi na stepen istrajnosti do koga će kupci ostati da kupuju od određenog prodavca i ono utiče na povećanje prodaje i profita. 97 Videti adresu: www.2009 god. kupcu. Potpuno lojalni potrošači su spremni da traže određenu uslugu. CIKLUS STVARANJA LOJALNOG KUPCA Ciklus stvaranja lojalnog kupca počinje domašajem kada se obraćate generalno svojoj “ciljnoj grupi” a završava se uspostavljanjem baze lojalnih kupaca.com dostupno 10. pokretanje i upravljanje uspešne promocije kombinacija je prednosti savremenih online tehnologija i umetnosti stvarnog poznavanja individualnih kupaca. Ciklus stvaranja lojalnog kupca opisuje tačke u kontinuumu gde:  prvo privučete nečiju pažnju  dovedete ih u sferu svog uticaja  pretvorite ih u registrovane članove i/ili kupce  sačuvate ih kao kupce  pretvorite ih u zastupnike vaše firme na tržištu (lojalnost). Glavna poenta je da kupca bez prisile navodite na smislenu interakciju s Vašom uslugom. ona predstavlja ponašanje potrošača koje je karakterizirano sa pozitivnim modelom kupovanja u toku dužeg perioda i koje je podstaknuto pozitivnim stavovima prema kompaniji i njenim uslugama. str. Latentna lojalnost usredsređuje pažnju na potrošače koji su lojalni prosto zato što oni nemaju drugi izbor.15 Recept za uspeh „Recept za uspeh je otprilike ovakav: saznajte što više možete o najlojalnijim kupcima. uspeh će gotovo sigurno izostati.09.). popuni neki formular na sajtu i sl. 13 . 2002. utemeljenu na poznavanju njihovih kupovnih navika.17 U svetu reklamiranja domašaj se odnosi na mogućnost privlačenja pažnje ciljne publike. Naravno.ebizmags. 17 Videti adresu: www. Onog trenutka kada neko kome se kompanija obrati promocijom i učini nešto u smeru kupovine (učestvuje u anketi. usredsredite se ka određenoj ciljnoj grupi. Na kraju. Kada se govori o lojalnosti potrošača. veliki broj individualnih ciklusa se prekida odustajanjem i napuštanjem. ako pritom niste kreativni. Lažni lojalni potrošači teže da budu motivisani pomoću impulsa.biz dostupno 15.09. dakle zadržanom. Marketinški koncept 1-1 (jedan na jedan) opisuje pretpostavku da je mnogo jeftinije prodati nešto već postojećem.2. može se reći da postoji potencijalni kupac. održite kupce srećnima i lojalnima i prodajte svoj proizvod. 15 16 Čedomir Ljubojević „Marketing usluga“ STYLOS. Veliki broj kompanija smatra da je konverzija tačka u kojoj je izvršena prodaja i gde se potencijalni kupac pretvorio u pravog. Novi Sad.2009 god. Sticanje jeste cilj da se potencijalni potrošač izazove da učestvuje. udobnosti i navika.

Slika 3. Elementi ponude na koje treba najviše obratiti pažnju su sledeći:  Lokacija i kvalitet prostora: u kojem se komunicira sa kupcima. FAKTORI I SEGMENTI LOJALNOSTI Uobičajeno se smatra da se o lojalnosti kupca treba brinuti. Ponuda: Najvažniji faktor lojalnosti je ponuda usluga. U tom slučaju lojalnost će se ogledati prema ceni a ne prema firmi.nego obezbeđivati (napadati) novog. Ponuda mora imati osobine koje kupac traži.3. Šest faktora od kojih zavisi lojalnost kupaca PONUDA ZADOVOLJSTVO DEMOGRAFIJA FAKTORI LOJALNOSTI ELASTIČNOST TRŽIŠTE UDEO U BUDŽETU 1. Ako konkurencija ponudi nižu cenu odlazi i kupac. 3. Oni su ti koji su voljni da zastupaju firmine interese svuda i koji preporučuju ljudima u svom okruženju sve što firma radi. Postojeće mušterije su već jednom donele odluku da kupe uslugu i samim tim imaju odnos sa dotičnom firmom u smislu poverenja i poznavanja procesa prodaje.  Servis: Bez obzira da li se prodaju robe ili usluge nivo uslužnosti koji doživi kupac predstavlja ključ stvaranja lojalnosti. ali manje je poznato od kojih faktora lojalnost kupca zavisi (videti sliku 3). imaju veliku šansu da izgrade lojalnost kupaca. Od velike važnosti su atraktivnost i praktičnost samog prostora.Firma koja se bori isključivo cenama je mnogo osetljivija na konkurenciju od firme koja odnose gradi kvalitetom. 14 . to je tačno. Najuspešnije firme su one koje su konkurentne cenom a istovremeno razvijaju vrhunski odnos prema kupcima na prodajnom mestu i intenzivnu komunikaciju kroz program lojalnosti. Firme koje se baziraju na ponudi za koju znaju da je kupcima potrebna i isporučuju upravo tu vrstu usluga. Najbolja stvar kod lojalnih potrošača je da oni nisu verni samo usluzi nego i kompaniji. Neki kupci kupuju samo na osnovu cene.

S druge strane . Demografski faktori Demografski faktori imaju veliki uticaj na napore privlačenja i očuvanja kupaca. Na osnovu analize treba prilagoditi ponudu i cene ali i komunikaciju očekivanoj i željenoj grupi kupaca. Elastičnost Elastičnost označava važnost i značaj donošenja odluke o kupovini. Slika 4.. Visok nivo zadovoljstva kupca je neophodan kako bi se izgradila njegova lojalnost. 4. mnogo je lakše i jeftinije raditi sa postojećim kupcima i povećati njihovu potrošnju nego sticati nove kupce. Kombinacijom ovih dimenzija dolazi se do segmenata koji pokazuju različite nivoe lojalnosti. kupac ide drugome.more. Ako se ponuda ne sretne sa željama kupca. visok nivo zadovoljstva ne garantuje njegovu lojalnost. tako i na firmu.co. Ova rečenica je istovremeno zalazi u samu srž marketinga lojalnosti. Ovo se odnosi kako na kupca. zadovoljstvo kupca može biti visoko a da njegova lojalnost ne bude odgovarajuća. Udeo u kupovnom budžetu Kako tržište postaje zasićeno a kupci imaju sve veći izbor.. Totalno lojalan kupac će kod vas potrošiti 100% svog budžeta namenjenog za kupovinu u sektoru. ako je zadovoljstvo kupca nisko. Starije osobe imaju najjasniji stav po pitanju kriterijuma odluke.ba dostupno 14. činjenica da je kupac zadovoljan ne sprečava ga da ode konkurentu koji nudi nešto bolje. 18 Videti adresu: www. Davno prošlo vreme je situacija u kojoj firma odlučuje šta će nuditi a kupac to mora kupiti.09. Zadovoljstvo je nešto što kupci očekuju u svakom slučaju. Povezanost je najjača kada potrošač pokazuje jaku preferenciju prema uslugama npr. Prvenstveno.Proizvod i usluga: Mora se nuditi ono što kupac želi. Povezanost pojedinca i kompanije je određena dvema dimenzijama: nivoom preferencije (nivo do kog je potrošač ubeđen da treba da koristi uslugu) i nivo opažene diferencijacije proizvoda (do kog nivoa pojedinac razlikuje usluge kompanije od alternativnih). istraživanja su pokazala da žene presudno kupuju na osnovu cene i ponude a mlađi kupci na osnovu brenda i kvaliteta. nivo njegove lojalnosti će biti veoma niska. Na primer . „Jednostavno. Slika 4. Zadovoljstvo Zadovoljstvo kupca je neophodan element njegove lojalnosti. finansijske institucije i jasno ih diferencira od usluga koje nude druge finansijske institucije. S jedne strane. sve više dolazi do izražaja potreba da se poveća potrošnja postojećih kupaca. ilustruje međuzavisnost stavova u ponašanju. Istovremeno. 5. moramo imati u vidu navike ponašanja određenog dela društva i prilagoditi aktivnosti i ponudu njihovom očekivanju i željama. 3. Segmenti lojalnosti potrošača19 15 . 2.2009 god.“18  U mnogim slučajevima zadržavanje predstavlja dokaz lojalnosti potrošača a napuštanje se smatra za izdaju lojalnosti.

ekof. U uslužnom sektoru. Postoji nekoliko mogućih objašnjenja. „Istraživanja pokazuju da je samo 17% potrošača koji pripadaju ovoj grupi. 19 www. ovaj tip lojalnosti je veoma poželjan.2009 god.2009 god. Prvi korak je da utvrde zašto oni ispoljavaju ovakvo ponašanje. Đorđević Bojan 20 Videti adresu: www. U isto vreme. Za mnoge organizacije. ove potrošače najteže će zadobiti konkurencija.09. Mnoge organizacije žele da izgrade upravo ovaj tip lojalnosti i da mu posvete mnogo pažnje. Međutim. tu može postojati i jednostavnije objašnjenje.ea. korišćenje većeg broja dobavljača predstavlja smanjenje rizika. Imajući u vidu kupovinu finansijskih usluga. lojalnost je svojstvena samo malom broju potrošača. S druge strane. Samo oko 10% ukupnog broja potrošača je 100% lojalno istoj marki u periodu dužem od godine dana.Ponašanje Visoko ponavljanje kupovine Nisko ponavljanje kupovine Snažna povezanost Stav Istinska lojalnost (Apostol) Potencijalna lojalnost (Sledbenik) Slaba povezanost Lažna lojalnost (Talac) Nelojalnost (Terorista) Istinska lojalnost –veliki broj ponovljenih kupovina i visoka povezanost sa kompanijom.ac. mnogi ljudi još 16 . Iako ne postoje više granice u delatnosti različitih finansijskih institucija vezano za ove tipove usluga. 36% potrošača mogu se klasifikovati kao “promiskuitetni” (redovno kupuju istu marku u manje od jedne četvrtine ukupnih sektora). potrošači su ponosni što su u vezi sa finansijskom institucijom i uživaju da svoje zadovoljstvo podele sa drugima.bg. Npr. Još jedan razlog je to što druge kompanije prosto nude bolje uslove.fabus.09. ljudi kupuju različite proizvode/marke iz različitih razloga i mogu prema tome birati i različite dobavljače. Za neke pojedince. neki ljudi prosto tragaju za raznolikošću i ne žele da imaju istog dobavljača za sve kupovine. stvarajući na taj način pozivitan word-of-mouth.yu dostupno 14.rs dostupno 16. Štaviše. Relationship Marketing in Digital Economy (2007). često ti potrošači spadaju u “slabije” kupce i nemaju baš veliku potrošnju. kojom žele da optimiziraju svoje finansijsko poslovanje birajući najbolje proizvode od različitih dobavljača. pa nije u interesu pojedinca da ostane kod istog dobavljača. može biti i posebnih razloga zašto pojedinci odlučuju da koriste veći broj finansijskih institucija da bi zadovoljili svoje potrebe. da skoro uvek kupuju istu marku u više od polovine svojih ukupnih kupovina. imaju tendenciju ka lojalnosti u između četvrtine i polovine ukupnog broja korišćenih tržišnih/proizvodnih sektora). Na najvišem nivou povezanosti. Najveći broj ljudi (46%) pokazuje podeljenu lojalnost (tj. Nije iznenađujuće da je populacija koja pokazuje 100% lojalnosti veoma retka.“20 Kompanije treba da obrate više pažnje na potrošače koji pokazuju podeljenu lojalnost. tj.edu.

nego će razmatrati najboljeg dobavljača za taj proizvod. Sve ovo doprinosi određenom stepenu lažne lojalnosti među kupcima finansijskih usluga. Nelojalnost – mali broj ponovljenih kupovina kao i niska povezanost sa kompanijom pokazuje nedostatak lojalnosti. Zato potrošač koji želi da obavi novu kupovinu neće automatski izabrati svog glavnog dobavljača. kupci mogu ostati lojalni samo ako su kompletno zadovoljni sa uslugama dobijenim od njihovog postojećeg dobavljača. i tehnologija vlasništva koja ograničava alternative. građevinska društva za hipoteke a osiguravajuća društva za osiguranje. ovi kupci izgledaju ekstremno lojalni.finansijska podrška sa malim ponavljanjem ali visokim relativnim pristupom označava relativnu lojalnost. Lažna lojalnost . kompanija treba da razume zašto ih oni podržavaju. mogu postojati i neke kratkoročne koristi. uklanjanje barijera promene i hitnost alternativne tehnologije (najznačajnije u formi telefonskog i internet bankarstva). postoji tendencija da će se oni ponašati kao kupci na tržištima koja karakteriše intenzivna konkurencija. Međutim. logističku infrastrukturu koja esencijalno zadržava kupca taocem banke tako što povećava barijere za promenu. Iz perspektive ponašanja. Loš stav prema kompaniji može se pojaviti zbog nesposobnosti finansijske institucije da komunicira o prednostima svojih usluga. Problem je što mnogi potrošači ne opažaju razliku između različitih finansijskih provajdera i njihovih usluga. kupac ima povoljan stav prema finansijskoj instituciji i njenim uslugama.4. ali nije njihov veliki korisnik. Stoga. KORISTI KOJE KOMPANIJA OSTVARUJE ODUŠEVLJENJEM KUPACA 17 . Npr. U takvim situacijama. 3. Ako pojedinci podržavaju druge finansijske institucije. Nekoliko faktora generišu lažnu lojalnost ili stvaraju kupce koji su duboko lojalni a u stvari nisu. Ovo uključuje vladine regulacije koje ograničavaju konkurenciju.uvek smatraju da je neka finansijska institucija bolja za određeni tip usluge. Latentna lojalnost . finansijske institucije su utvrdile da se njihovo zadržavanje smanjilo u izvesnom stepenu. Može biti više objašnjenja za ovo: možda postoje situacioni faktori koji sprečavaju kupovno ponašanje ili pojedinac podržava druge dobavljače. Dok dugoročno gledano može biti malo koristi od pretvaranja nelojalnih u lojalne potrošače. Pokušaj da se kreira čak i viši položaj privrženosti organizaciji bio bi skup i verovatno ne bi promenio latentnu lojalnost. banke se obično vezuju za tekuće račune i lične kredite. kroz uspešnu deregulaciju. Kada kupac ima izbora i oseća se slobodnim da napravi izbor.uprkos relativno niskom stavu prema finansijskoj instituciji kupac nastoji da je podržava.

poslovnaznanja. I malo dete zna da će zadovoljan kupac radije i više kupiti od ljutog i nezadovoljnog i time doneti prodavcu veću zaradu i profit. STVARANJE ZADOVOLJSTVA KAO PREDUSLOV LOJALNOSTI Većina kompanija veću pažnju posvećuje udelu koji ima na tržištu negu zadovoljstvu svojih kupaca. To znači da su uslugom u manjoj ili većoj meri. možete da zamislite? Zadovoljan kupac nije više garancija za uspeh u poslu. od 100% ispitanih: • 54% Nisu doživeli očekivanu uslugu • 41% Doživeli su očekivanu uslugu • 5% Prevaziđena su njihova očekivanja. Lojalnost kupaca je glavni generator održivog rasta stope profitabilnosti! Korporativni imidž predstavlja filter kroz koji prolazi percepcija kvaliteta i vrednosti usluge i satisfakcija potrošača. S obzirom na ovu konstataciju. Kupci ostaju na duži rok verni kompaniji. Ono što danas razlikuje uspešne od neuspešnih je fenomen lojalnosti kupaca-klijenata.21 Najčešći odgovor kupaca (globalno) je da su u većini doživljenih slučajeva usluživanja OČEKIVALI BOLJU USLUGU. iznenađujući su rezultati ispitivanja zadovoljstva kupaca širom sveta. Kupci produbljuju svoj odnos sa kompanijom. 2. Kako je tek kod nas u Srbiji.2009 god. Bolje usluživanje = veća profitabilnost poslovanja Svako će se saglasiti sa ovom izjavom jer je krajnje logična. U tome je greška.09. Evo rezultata. Generisaće pozitivni tzv. Većina kompanija u svetu ne pridaje dovoljno značaja kvalitetnom usluživanju kupaca iako su svesni da im od toga direktno zavisi poslovni uspeh. i to među vodećim kompanijama. Kupci iskazuju manju osetljivost na cene. uglavnom bili razočarani. Korporativni imidž predstavlja ključni put do lojalnosti potrošača. Kvalitetna usluga rezultira većom lojalnosti kupaca koja potom stvara višu profitabilnost.Glavne koristi oduševljenja kupaca: 1. zadovoljstvo kupaca je 18 . Pitanje je bilo kako su kupci u prošloj godini doživeli usluživanje u odnosu na svoja očekivanja. Kupci preporučuju drugima usluge kompanije. 5. 21 Videti adresu: www. 4. 3. Word-of-mouth imidž. 4. Udeo na tržištu je istorija.com dostupno 16.

Smanjenje stope napuštanja kupaca od 5 procenata može povećati profit za 25 do 85 procenata. Zvučalo je dobro sve dok nije utvrdila da je njen najveći konkurent postigao rezultat od 90 procenata. ODNOS ZADOVOLJSTVA I LOJALNOSTI Postoji značajna korelacija između stepena zadovoljstva i lojalnosti potrošača. Kompanije treba da se usredsrede i da zadrže kupce. 4.budućnost. Svakako da je zadovoljstvo kupaca neophodan. veći je procenat njihovog zadržavanja. str. Pridobijanje novih kupaca košta 5 do 10 puta više od cene koju ima zadovoljavanje i zadržavanje postojećih kupaca. Vodeće kompanije nastoje da premaše očekivanja kupaca i da izazovu osmeh na njihovim licima. Ono samo slabo predviđa procenat zadržavanja kupaca na veoma konkurentnim tržištima.09. ali ne i dovoljan. Maričić. 481 4. Pretpostavlja se da će zadovoljni potrošači iskazati dugoročnu lojalnost koja će rezultirati u profitu preduzeća. Na koji način kompanija može i dalje da premašuje očekivanja kada ona postanu vrlo visoka? Koliko još iznenađenja i radosti može da stvori jedna kompanija? Orijentacija na potrošače obavezuje preduzeće da proveri očekivanja potrošača u odnosu na performanse usluga koje se nalaze na tržištu.biz dostupno 16. Ali. ako u tome uspeju. 19 . Nadalje ju je obeshrabrila činjenica da taj isti konkurent ima za cilj da postigne celih 95 procenata. Kompanija treba da kontroliše i poboljšava stepen zadovoljstva kupaca. ako očekivanja postave suviše visoko. Prosečna kompanija gubi između 10 i 30 procenata svojih kupaca svake godine. Balans između očekivanja i performansi kupljenih usluga obezbeđuje menadžerima uvid u stepen satisfakcije potrošača. Profitna stopa kupca raste što ga mi duže zadržimo22.“23 22 23 Videti adresu: www. Sa povećanjem stepena zadovoljstva povećava se stepen lojalnosti potrošača (vidi sliku 5). cilj. Što je on veći. Jedna kompanija se hvalila da je 80 procenata njenih kupaca zadovoljno ili veoma zadovoljno. Bitno je imati na umu sledeće: 1.1. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd. „Ponašanje potrošača“. U suprotnom. 3. Cilj kompanije treba da bude visok nivo odanosti ili posvećenosti. onda će biti u prilici da zadovolje samo manji broj potrošača. može se dogoditi da potrošači budu razočarani. Kompanije redovno gube određeni procenat svojih zadovoljnih kupaca.poslovnazena. takvo ponašanje postaje norma. „Ako se desi da ljudi iz marketinga očekivanja potrošača postave suviše nisko. 2. Branko R.2009 god. 2008.

Zadovoljstvo potrošača je vodeći indikator uspešnosti preduzeća s određenom uslugom u budućnosti.hr dostupno 17. Osim toga. treba imati u vidu da je potrebno ne samo ispuniti očekivanja kupaca. Mnogi čak to ističu kao svrhu poslovanja – zadovoljiti kupce. naime.“26 Dakle. Videti adresu: www. deo našeg prodajnog osoblja.hr dostupno 17. sadašnjosti i kao pokazatelj uspešnosti u budućnosti. Koja to? „Zadovoljan kupac će. Ona osoba koja će to učiniti upravo je lojalan kupac. UTICAJ ZADOVOLJSTVA NA LOJALNOST I PROFIT Zadovoljstvo potrošača može poslužiti kao pokazatelj uspešnosti preduzeća u prošlosti. Odnos lojalnosti i zadovoljstva24 L O J A L N O S T ZADOVOLJSTVO „Aktuelna istraživanja ukazuju da će totalno zadovoljan potrošač biti šest puta više raspoložen da kupuje usluge istog preduzeća u predstojećem periodu od jedne do dve godine nego samo zadovoljan potrošač. lojalan kupac kupovaće samo kod nas i kod nas trošiti sve veće i veće svote novca.Slika 5. koja ionako svakodnevno rastu.08. istraživanje zadovoljstva (2008). No.oss. želimo li i dalje zadovoljne kupce ili bismo ipak više želeli lojalne? Ako se odlučimo za lojalne. Isto tako.2009 god.heraklea. Iako se možda tako ne čini.sve-mo. 24 www.2009 god. velika je razlika između zadovoljnih i lojalnih kupaca. Videti adresu: www. ne znači da će nas svakako preporučiti ili s oduševljenjem pričati o nama. a za nas će predstavljati pozitivnu reklamu od usta do usta (word of mouth) i svakako će nas preporučiti.09. kupovati i negde drugde. kod naše konkurencije. ako je kupac zadovoljan.09. ništa ne vredi.2. osim kod nas. iznova i iznova i na taj način dolazimo do lojalnih kupaca. Stvoriti lojalnog kupca trebao bi biti cilj prodajnog procesa. zadovoljan kupac. Sandra Soče Kraljević 25 26 4. On je. nego ih i nadmašiti. naime.unist.ba dostupno 15.2009 god.“25 Želimo li zadovoljne ili lojalne kupce? Poslednjih nekoliko godina mnoge knjige i poslovni članci naglašavaju važnost zadovoljnih kupaca. 20 . Istraživanje tržišta.

kontaktima koji se s njima ostvaruju. Troškovi privlačenja novih potrošača biće manji za preduzeća čiji su potrošači izuzetno zadovoljni i zbog uticaja pozitivne word of mouth komunikacije lojalnih potrošača. dok je kumulativno zadovoljstvo rezultat svih transakcija u prošlosti. Sa stanovišta rezultata određene transakcije zadovoljstvo potrošača je osećaj nakon kupovine.kao rezultat tačno određene transakcije i kumulativno kao zbir svih dosadašnjih transakcija koje je potrošač imao s uslugom ili preduzećem. 4. ostvarivanjem telefonskih i pisanih kontakata. Ako preduzeće ima lojalne potrošače. uvažavanjem zahteva. Veća je verovatnoća da će zadovoljniji potrošači biti lojalniji usluzi i preduzeću od nezadovoljnih. Visok stepen zadovoljstva ima za posledicu manje troškove budućih transakcija. izdavanjem propagandnih materijala. manje troškove sklopljenog posla prvi put i povećanu reputaciju preduzeća.2009 god. klubovima kupaca i 21 . ispitivanjem i upoznavanjem potreba i želja kupaca. deluje na povećanu otpornost potrošača preduzeća na privlačenje od strane konkurencije. veće troškove zamene potrošača koji napuštaju uslugu. Kompanijama stoji na raspolaganju mnogo načina na koje mogu uticati na zadovoljstvo kupaca ili korisnika usluga.ba dostupno 15. Privlačenje novih potrošača košta više jer njih treba uveriti u veliku očekivanu vrednost da bi se preoteli od konkurenata čije usluge poznaju i s kojima mogu u određenoj meri biti zadovoljni. Nizak stepen zadovoljstva podrazumeva veću fluktuaciju potrošača. MERENJE ZADOVOLJSTVA I LOJALNOSTI Zadovoljstvo kupca je prihvaćeni pokazatelj kvaliteta i uspešnosti organizacije na svetskom tržištu. Povećana lojalnost sadašnjih potrošača znači da će više istih potrošača u budućnosti opet poslovati s preduzećem.”27 27 Videti adresu: www. to će se odraziti na njegovu uspešnost u smislu povrata ulaganja jer takvi potrošači osiguravaju stabilnost budućeg priliva gotovine (cash flow). I jedan i drugi oblik zadovoljstva podrazumeva napravljen izbor usluga. s novima.sve-mo. Visok stepen zadovoljstva smanjuje troškove transakcija u budućnosti upravo zbog manje potrebe i neophodnosti stalnog privlačenja brojnih novih potrošača.3. “Stalno pružanje usluga koje zadovoljavaju potrošače povećaće profitabilnost i zbog troškova otklanjanja nedostataka u postprodajnom procesu. Zadovoljstvo potrošača moguće je posmatrati dvojako.Predvideti buduću uspešnost usluge najlakše je praćenjem zadovoljstva potrošača tom istom uslugom – zadovoljstvo potrošača se iskazuje lojalnošću potrošača. Zadovoljstvo potrošaca utiče na profitabilnost na sledeći način: visok stepen zadovoljstva pokazatelj je povećane lojalnosti sadašnjih potrošača. novinama za kupce. a da ne govorimo o troškovima privlačenja potrošača izrazito zadovoljnih s konkurentskim uslugama. Ispitivanjem tržišta. srdačnim partnerskim odnosom. njihovu kupovinu i određeno iskustvo pri konzumiranju.08. Zadovoljni potrošači će najverovatnije kupovati češće i u većim količinama i pri tome će verovatno kupovati i druge usluge od preduzeća. koji su po definiciji lojalni potrošači (ali konkurentskih usluga).

2009 god. Zbog toga nivo žalbi ne predstavlja dobro merilo zadovoljstva potrošača. ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA POTROŠAČA Istraživanja su pokazala da. Zanimljivo je potrošači koji se žale daju preduzeću priliku da ispravi svoju grešku. neće se žaliti i napustiće preduzeće. praćenja zadovoljstva potrošača.“30 28 29 Videti adresu: www.1. a ne neko kome će se prodati usluga i zaboraviti na njega. uslugama nakon kupovine. “Međutim oni su rezultat pojedinačnih zapažanja u datom trenutku i na temelju njih je teško izvoditi zaključke o zadovoljstvu svih kupaca i planirati dalje aktivnosti. Potrošačima treba na svaki način dati do znanja da će njihove žalbe biti uzete u obzir i da je preduzeće svesno da treba nešto promeniti. zadovoljstvu i nezadovoljstvu. Ako oni misle da nema svrhe žaliti se. ponovna kupovina postoji za 52% potrošača (u slučaju većih grešaka) pa do 95% potrošača (u slučaju manjih).  Ispitivanje potrošača o njihovu zadovoljstvu.sve-mo.sve-mo. Jedan od načina je besplatan telefon 0800-xxxx. nagradnim igrama.2009 god.L.2009 god. U monopolskim tržišnim situacijama vrlo je teško izmeriti lojalnost jer su kupci prisiljeni da kupuju uslugu od samo jednog ponuđača koji postoji na tržištu. Većina potrošača će trošiti manje ili promeniti dobavljača.”28 Lojalnost kupca prema proizvođaču je pojava koja se može opisati kao njegovo opredjeljenje da stalno ili najčešće kupuje od istog proizvođača uslugu koja mu je potrebna.ba dostupno 15. preuzeto: Kotler Philip. Keller K. servisima.08. iskazuje veću lojalnost preduzeću čak i od onih potrošača koji nisu bili nezadovoljni (tj.korisničkim karticama kojima se nagrađuje lojalnost. 246. garancijama.kvaliteta. www. Praćenje žalbi i sugestija može biti značajan izvor podataka za praćenje zadovoljstva potrošača. Prentice Hall (Upper Saddle River.ba dostupno 15. Kupac mora biti subjekt koji se sluša i uvažava. njegovim karakteristikama. manje od pet posto nezadovoljnih potrošača se odlučuje na žalbu.  Tajanstvena kupovina i  Analiza izgubljenih potrošača. Odgovorne organizacije mere zadovoljstvo potrošača direktno. iako su potrošači nezadovoljni jednom od četiri kupovine. New Jersey). str. (2000) “Marketing Management”. može se meriti samo za tržišta na kojima postoji konkurencija u ponudi.3.inet. „Oko 34% potrošača koji su uputili žalbu na neku veću grešku kupovaće ponovo od preduzeća ako je žalba rešena. jer nezadovoljni potrošači su "lak plen" za konkurenciju.hr dostupno 15. koji su bili "samo" zadovoljni).09. željama. 30 Videti adresu: www. obukom i slično. jesu:  Praćenje žalbi i sugestija potrošača. 4. neki od načina istraživanja. u odnosu prema 52% potrošača koji su iskazali žalbu na neku manju grešku. tj. U svim tim kontaktima dobijaju se dragoceni podaci o kupcu. i treba ih evidentirati i pratiti. To može biti važno jer većina potrošača kojima se nakon žalbe problem reši u kratkom roku i na zadovoljavajući način.08. MERENJE ZADOVOLJSTVA Prema Kotleru29. Ako se žalba reši brzo (po mišljenju potrošača). 22 . Situacija lojalnosti kupca prema proizvođaču.

Ovi misteriozni kupci mogu čak da testiraju kako se prodavci organizacije ponašaju u različitim situacijama.sprovodeći periodična istraživanja. Jedna od varijanti je da menadžeri telefoniraju sopstvenoj organizaciji sa pitanjima i žalbama da bi videli ponašanje zaposlenih. U toku prikupljanja podataka o zadovoljstvu potrošača. ANALIZA IZGUBLJENIH POTROŠAČA Organizacije bi takođe trebalo da kontaktiraju potrošače koji su prestali da kupuju ili koji su se orijentisali na druge dobavljače da bi saznale zašto se to dogodilo. Osnovni obrazac za merenje nivoa lojalnosti kupca prema proizvođaču i njegovoj usluzi32 bio bi: 23 . već je potrebno pratiti i stopu gubitaka potrošača.ba dostupno 15. onda je očito da se kao mera lojalnosti kupca prema proizvođaču i njegovoj usluzi mora postaviti odnos broja kupovina određene usluge od posmatranog proizvođača.2009 god. čime on konkretnog proizvođača preferira u odnosu na njegove konkurente.3. da se predstave kao potencijalni kupci i da "iz prve ruke" vide ponašanje zaposlenih (u organizaciji i kod konkurenata) prema "potrošačima". onda to jasno ukazuje da organizacija sve manje zadovoljava potrošače. Ako ova stopa raste.“31 31 Videti adresu: www.08. 4. „Nije samo važno obaviti intervjue kada potrošači prvi put prestanu sa kupovinom. prema ukupnom broju ostvarenih kupovina dotične usluge koje je realizovao kupac. MERENJE LOJALNOSTI Ako se pod lojalnošću kupca prema nekom proizvođaču podrazumeva učestalost kupovine njegovih usluga. Oni šalju upitnike ili putem telefonskih poziva anketiraju slučajni uzorak aktuelnih potrošača. Visok nivo pozitivnog oglašavanja "od usta do usta" ukazuje na visok nivo zadovoljstva potrošača. MISTERIOZNI KUPCI Organizacije mogu da angažuju neke osobe da se predstave kao potencijalni kupci da bi izveštavali o jakim i slabim stranama pri kupovinama usluga organizacije i konkurenata. Menadžeri mogu. koja se odnose na nameru ponovne kupovine. Takođe je korisno sagledati verovatnoću ili spremnost preporučivanja organizacije ili marke drugima. Ova namera će biti veća ako je zadovoljstvo potrošača veće. s vremena na vreme.sve-mo.2. Takođe traže mišljenje potrošača o konkurenciji. takođe je korisno postaviti dodatna pitanja.

(Si) broj kupovina usluga pojedinog proizvođača u odabranom vremenskom periodu. Tržište je relativno malo i ima svega pet kupaca. Proizvođača. Dosadašnja opredeljenja kupaca za pojedine proizvođače ove usluge prikazana su u sledećoj tabeli: Tabela 1. Opredjeljenje kupaca prema pojedinim proizvođačima34 OPREDELJENJE KUPACA PREMA POJEDINIM PROIZVOĐAČIMA Kupci Broj kupovina i opredeljenja kupaca za proizvođače 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 A A B B B B 2 C C C A C C A A A 3 A A A A A A A A A A A 24 . odnosno smanjuje što je bliži nuli. Za takvo merenje nam služi prosečan stepen lojalnosti kupaca33. I tu nema razvoja lojalnosti za prvog proizvođača.2009 god.2009 god.org dostupno 09.investitor. Ukoliko je jednak jedinici onda se radi o apsolutnoj lojalnosti kupca prema proizvođaču. Željko Lončar Pretpostavimo da na tržištu usluge X postoje tri proizvođača A.09. lojalnost se povećava što je on bliži jedinici. 32 www.org dostupno 09. U slučaju kad je on manji od jedan. (2) Gde je (Lp) prosečan stepen lojalnosti kupaca za proizvođača a ostali simboli su poznati.5554 (2007) Dr. što znači da nastaje lojalnost. Koeficijent lojalnosti može biti jednak ili manji od jedinice.(1) Gde simboli označavaju: (L) nivo lojalnosti. Objavljeno za „Novi Informator“ br. Ukoliko je kupac zadovoljan sa prvom kupovinom usluge on će verovatno i svoju drugu kao i ostale kupovine realizovati kod istog proizvođača i kupiti njegovu uslugu.09.investitor. Objavljeno za „Novi Informator“ br.5554 (2007) Dr. Željko Lončar 33 www. zanima i stepen lojalnosti svih njegovih kupaca. Naime sve kupovine usluge kupac je obavio kod istog proizvođača. (St) ukupan broj kupovina posmatranih usluga od strane kupca u nekom vremenskom periodu. koji računamo kao odnos zbira pojedinačnih kupovina svih proizvođača i ukupnog broja kupovina usluga.Ukoliko je nezadovoljan uslugom nakon prve kupovine on će kupiti istu uslugu od nekog drugog proizvođača.B i C.

63 2 11 0. On prema pokazateljima iznosi 62% što znači da se prosečno na tržištu taj procenat od ukupnog broja kupovina realizuje sa njegovom uslugom. Željko Lončar 35 www. Ovakva manifestacija nezadovoljstva potrošača može se odnositi na uvredljive propagandne slogane. Za svaki od kupaca treba identifikovati ukupan broj svojih kupovina usluga X i proizvođača od kojeg je kupio prema redosledu kupovine. dok nezadovoljan s problemom upoznaje jedanaest osoba sa kojima komunicira.4 5 C A C A C B C B C A A A A C A C A A A A A A Za prikupljanje ovih podataka potrebno je organiziovati terensko istraživanje.4.66 2 4 9 0.00 4 6 11 0.35 12 31 0. Takođe.45 5 7 11 0. Najteža je situacija ako se potrošači odluče za bojkot preduzeća odnosno njegovih usluga. PONAŠANJE POTROŠAČA U SLUČAJU NEZADOVOLJSTVA Prema istraživanjima.2009 god.5554 (2007) Dr.18 2 11 0.18 Ukupno 30 48 0.investitor. Željko Lončar 4.44 5 9 0. Objavljeno za „Novi Informator“ br. potrošač zadovoljan performansama usluge to iskustvo saopštava trojici prijatelja. Druga dva ponuđača imaju nisku lojalnost 35% odnosno i 38% što govori da njihova tržišna pozicija nije povoljna pa je potrebno da izvrše korekcije svog tržišnog nastupa u vezi posmatrane usluge. Ocena pojedinačne i prosečne lojalnosti kupaca za pojedine proizvođače date su u sledećoj tabeli na temelju prethodnih podataka.org dostupno 09. Prema procenama. Dobijeni su podaci iz gornje tabele. Negativna usmena propaganda uglavnom se događa u situacijama kada su potrošači u većoj meri nezadovoljni uslugom. Objavljeno za „Novi Informator“ br. Ocena stepena lojalnosti proizvođačima35 OCENA STEPENA LOJALNOSTI PROIZVOĐAČIMA Lojalnost kupaca za Lojalnost kupaca za Lojalnost kupaca za Kupci proizvođača A proizvođača B proizvođača C Si St L Si St L Si St L 1 2 6 0. 25 .38 Podaci pokazuju da ponuđač A ima nešto značajniji stepen lojalnosti kupaca.54 5 11 0. u SAD oko 18% potrošača učestvuje u različitim oblicima bojkota proizvoda i usluga.org dostupno 09.33 4 6 0.55 3 11 11 1.09.62 6 17 0.09.investitor.2009 god.5554 (2007) Dr. Tabela 2. potrošači mogu svoje nezadovoljstvo obavljenom kupovinom reklamirati prodavcu ili tražiti zaštitu svojih interesa od nadležnih institucija ili organizacija potrošača. 34 www.

str.more. kupuju skuplje. „Ponašanje potrošača“. manje gledaju na cenu. često padaju na osnovama lepog ponašanja. ličnih karakteristika osobe.”36 Kada je reč o odnosima prema kupcima.“37 36 Branko R. Kada cenjeni kupac moli da se prekrše neka minorna pravila da bi bio zadovoljan. Lojalnost kupca je korisna. Dvanaest je puta skuplje vratiti razočaranog kupca. dugoročno više vrede. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd. procenat nezadovoljnih potrošača je relativno mali.“Da li će se potrošači žaliti ili neće ako nisu zadovoljni obavljenom kupovinom najviše zavisi od stepena nezadovoljstva. Šteta koju nanosi osoblje firme svojim lošim ponašanjem prema kupcu ne može se kasnije nadoknaditi. U skladu sa tim. Maričić. KREIRANJE PROGRAMA LOJALNOSTI Lojalnost podrazumeva dugoročnu saradnju sa klijentom i izgrađivanje partnerskih odnosa sa njim. Potrebno je znati: 26 . što ne znači da u tom pogledu ne postoje razlike među konkurentskim preduzećima na tržištu. 483-495 37 Videti adresu: www. kupuju češće. Ključni odgovor se nalazi u njegovom osećanju: oseća li kupac da ga cenite ili ne? Stvar je u suštini veoma jednostavna! Kupac želi da se uvažava. u čemu je problem? Dok moćne firme investiraju visoke sume u najbolje metode prodaje i marketinga. Neznanje je neoprostivo. “Čak i dete će prepoznati arogantnu firmu i kazniti je prestankom dolaska. 5.09. u uslovima sve veće konkurencije na tržištu uočavaju se razlike u ponašanju kompanija. važnosti kupljene usluge. nego ga lepim ponašanjem zadržati. „Dobar“ program lojalnosti donosi rast kroz:  Poznavanje kupaca (i „dobrih“ i „loših“ )  Stvaranje dodatnih koristi za kupce  Zadržavanje kupaca  Razlikovanje od konkurencije  Profitabilnost poslovanja Najveća vrednost programa lojalnosti upravo je znanje o kupcima.2009 god. 2008.co. Odnosi prema kupcu se uveliko razlikuju i idu od odličnih kod nekih do veoma arogantnih kod drugih.ba dostupno 14. Arogancija je znak neznanja. jeftinije ih je uslužiti. U celini gledano. jer dobri stari kupci: kupuju više. nephodno je razvijati programe lojalnosti. Ovde treba reći sledeće: čak ni najbolji program lojalnosti neće popraviti nedostatke u Vašem ponašanju prema kupcu.

nagrada ili popusti. Dobar program lojalnosti kupcima ne mora niti biti vidljiv. ali i pojedinih kupaca radi kojih je i stvoren program lojalnosti. zasluge za najveće koristi daju boljem poznavanju kupaca i korišćenju informacija o kupcima u unapređivanju poslovanja. Drugo. Ono što sigurno stvaraju je trošak. podići efikasnost ulaganja u nekretnine. Dakle. a ne samim boljim prodajnim rezultatima.1) Ko je naš kupac? 2) Kakav je naš kupac ( i koliko ima sličnih)? 3) Koliko kupuje? 4) Šta kupuje? 5) Kada kupuje? 6) Zašto kupuje? Takođe.slideshare. Prvo. treba usmeriti sredstva za marketing na takav tip kupaca. program lojalnosti može dati podatke koji kupci i u kojim okolnostima žele da kupuju i cene ponudu više od konkurentske. razvijati i planirati postprodajne usluge i sl.2009 god. Verovatnoća preporučivanja se pokazala kao važan znak istinske lojalnosti kupaca (što je donekle korisno) ali i uzrok dugoročno viših stopa zarada i rasta poslovanja. 2) prodaja skupljih ili dodatnih proizvoda kroz bolje poznavanje želja kupaca. Npr. rast. 3) snižavanje troškova pribavljanja kupaca ili kako koristiti program lojalnosti usmeren je na postojeće kupce za dovlačenje novih kupaca.09.) Iznenađujuće je da najbolji primeri programa lojalnosti. ne ukupni prihod) na četiri moguća načina: 1) produženje „životnog“ veka kupaca što je moguće ostvariti kroz povećanje lojalnosti kupaca (odnosno smanjenjem broja kupaca koji će otići kod konkurencije) ali i pomaganje kupcima da opstanu na tržištu i rastu kroz saradnju sa kompanijom. treba iskoristiti zadovoljne kupce kao promotere i ulagati u njih. uvesti automatsko odobravanje kredita ili efikasan centar za korisnike. znanje o kupcima stvara vrednost u poslovanju: 1) Smanjivanje zaliha 2) Koji popusti imaju smisla i donose zaradu 3) Šta kupci cene i žele platiti? 4) Šta kupci ne cene i može se uštedeti? 5) Privlačenje i zadržavanje kupaca na kojima se zarađuje? 6) Neulaganje u kupce na kojima se ne zarađuje?38 Konačna korist svakog programa lojalnosti je povećanje vrednosti svih kupaca . 4) snižavanje troškova usluživanja kupaca odnosno kako iskoristiti informacije o kupcima kako bi im mogli ponuditi višu vrednost po nižoj ceni. To je ono što oni mogu stvarati. pojednostaviti poslovne procese (npr.net dostupno 10. Ovde razlikujemo dva načina. dobit. niti oni moraju znati da učestvuju. uz smanjenje troškova marketinga mogu se smanjiti troškovi zaliha. od 27 . Dobar program lojalnosti nije samo kartice lojalnosti. Važno je da se postiže povećanje vrednosti kupaca (pri čemu se misli na ostvarenu zaradu. kupaca koji su poželjni jer se na njima zarađuje. veliku vrednost i za kupce i za preduzeće prednost pred konkurencijom. 38 Videti adresu: www. Programi lojalnosti mogu stvarati puno toga.

popusta i nagrada koje kupci ne cene/ne žele  Prodajni trik: samo “nešto” od marketinga i prodaje – Program lojalnosti nije tema za kvartalnu kampanju. različiti kupci žele različite vrednosti.troška razvoja programa. Najmanja šteta je ako ste samo bacili novce i vreme u vetar. Orijentisanost na zadovoljenje potrošača predstavlja ključni strateški okvir za uvećanje tržišnog učešća i profita. da snagu za menjanje načina isporuke ili neke druge kombinacije poslovnih procesa i resursa preduzeća. dobavljačima. Potrošači postaju zahtevniji. i ne želite ili ne možete se iz toga izvući jer „ste jako puno uložili“. 39 Videti adresu: www. i što 28 .lojalnost. ali i omogućava preduzeću da ih prepozna. više znaju. održavanja i analize baze podataka. već im moraju izaći u susret. ali i sastava vrednosti. koja ponašanja kupaca želi.com dostupno 17. tačno znaju šta žele i svesni su postojanja jako velikog broja ponuđača sličnih usluga (konkurenata). nijedna organizacija ne sme čekati da potrošači sami dođu. izrade kartica. ako ne postoji podrška na nivou uprave. Izazovi programa lojalnosti:  “Jer to rade i drugi!” – kopiranje programa bez razumevanja i razmišljanja što će preduzeću i kupcima biti siguran je put u štetu. nagrada. popusta… Ako se programi lojalnosti ne kreiraju s jasnim poslovnim ciljem i svrhom i ne vode kako treba mogu izazvati ozbiljne probleme i štete. IT infrastrukture. manju ili veću. ZAKLJUČAK Da bi jedno preduzeće opstalo na tržištu mora biti apsolutno orijentisano ka potrošačima. zašto su neki kupci lojalni.  Nerazumevanje mehanizma lojalnosti.  Nepoznavanje odnosa profita i koristi. Potrebno je uspostaviti povratnu spregu sa potrošačima. Svaka uslužna organizacija mora da se bori za svoje klijente ili bolje rečeno za svoj deo tržišnog kolača.2009 god. uzroka i posledica – ako preduzeće ne zna koji su mu kupci važni. Shodno tome. kao i troškova programa39 Dobar program lojalnosti brine se o kupcima koji vrede.08. koju nagradu i korist žele kupci… puno će raditi i napraviti nešto što i može dobro izgledati ali je možda u potpunosti promašena stvar. ne prepusti konkurenciji i usmeri se na prikupljanje upravo takvih "dobrih" kupaca.  Nerazlikovanje kupaca – “Svima sve!” – preduzeće ne želi sve svoje kupce. čvrsta i odlučna da npr.blogspot. Pojavom globalnog tržišta a ujedno i globalnih potrošača situacija u odnosu na ranije se znatno promenila. kupuju pod drugačijim okolnostima…  Stvaranje vrednosti. nalaze se na raznim mestima. pa se šteta nastavlja i raste. zaposlenima. njima pruža usluge i stvara vrednost. gadnije je ako ste stvorili nešto što stvara trajne i sve veće i veće štete i probleme s kupcima.

ako je to opravdano pružanjem veće vrednosti. “ključ” zadržavanja kupaca je u osiguranju zadovoljstva kupaca u tržišnom odnosu sa preduzećem. počevši od potrošača i njihove lojalnosti. To znači da identifikovanje očekivanja potrošača predstavlja deo saradnje sa potrošačima kojem treba posvetiti značajnu pažnju. pozitivno govori o organizaciji i njenim uslugama. Uslužna organizacija mora stvoriti određeni nivo očekivanja kod potrošača. 29 . Upravo poznavanje potrošača omogućuje preduzeću da shvati prioritete u dizajniranju uslužne ponude i na taj način se još više približi potrošačima i stvori sebi uslove zadržavanja kupaca tj. manji su troškovi usluživanja postojećih u odnosu na nove potrošače zbog rutinskih (ustaljenih) transakcija. Novi Sad. Veoma zadovoljan potrošač: duže ostaje lojalan. Marketari moraju biti spremni na izazove i da reaguju na sve promene u okruženju. Potrebno je da organizacija odgovori (reaguje) na primedbe potrošača. Velika važnost se pridaje razumevanju kupca.više o njemu znamo. Svakako treba nagraditi kupca za njegovu dotadašnju lojalnost (npr. njihovo pretvaranje u lojalne. što na kraju dovodi do ozbiljnih šteta za poslovanje. STYLOS. „Marketing usluga“. Novi Sad. boljeg kvaliteta). 2003 [5] www.Branko. manje obraća pažnju na konkurente i njihovo oglašavanje. 2002 [3] Maričić R. Sa druge strane. „Ponašanje potrošača“. Zbornik radova Više poslovne škole. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd. Potrebno je koristiti razne ankete i tehnike da bi se upoznali potrošači. Koncept lojalnosti i partnerstvo sa kupcima podrazumeva ostvarivanje obostranog interesa (i kupca i prodavca) i treba da bude zasnovan na otvorenoj komunikaciji i konkretnim akcijama. spreman je da plati višu cenu (naravno. možemo saznati njegove važne datume i poslati mu čestitku i mali poklon. 2002 [2] Ljubojević Čedomir. istovremeno bi došlo do burne reakcije potrošača. Upravo ovaj razvoj dubljih odnosa sa potrošačima je nastao kao posledica promene potrošača koji postaju aktivni.blog. jer se samo zadovoljan kupac vraća natrag. Beograd. koji svoja loša iskustva u proseku podele sa još četiri osobe. lakše ćemo do njega dopreti putem adekvatnog odabira komunikacionih kanala.biznis. a koja se odnose na uslugu koju ona pruža. kako oni kupuju. više kupuje kada organizacija nudi nove usluge i poboljšava postojeće. „Kako oduševiti potrošače usluga“. Kada bi došlo do neispunjenja očekivanja potrošača. Za zadržavanje potrošača ključno je zadovoljstvo potrošača.2009 god. gde oni kupuju. Potrebno je razgraničiti: koji kupci su važni (kod kojih postoji mogućnost pretvaranja u lojalne). koji su im kriterijumi za izbor. Slušanje potrošača nije dovoljno. LITERATURA [1] Vojnović Branislava. postoje i oni nezadovoljni potrošači.rs dostupno 25. dobro informisani i sposobni da učestvuju u kreiranju rešenje koje žele da kupe. kada kupuju…Znači. 2008 [4] Rašković Vesna „Problemi upravljanja potrošačevom lojalnošću“.06. i naravno da to bude iznenađenje). New Deal.

com dostupno 17.2009 god. [12] www.2009 god.bg.08. [8] www. [17] www.2009 god. [16] www.veza.org dostupno 09.hr dostupno 17.ac.2009 god.09.biz dostupno 15.2009 god.yu dostupno 14. [18] www.2009 god. [11] www.08.investitor.poslovnaznanja.hr dostupno 15.2009 god.biz dostupno 16.more. [15] www.09.blogspot. [19] www.2009 god.lojalnost.com dostupno 10.09.rs dostupno 16.2009 god.09.slideshare.09.poslovnazena.kvaliteta.ba dostupno 14.oss.2009 god. [14] www. [20] www. [9] www. [7] www.09.hr dostupno 17.09.heraklea.ebizmags.09.09.2009 god.unist.2009 god.09.sve-mo.edu.ekof. [13] www.inet.2009 god.net dostupno 10.[6] www.co. [10] www.ba dostupno 15.06.fabus.ba dostupno 28.09.2009 god.ebb.2009 god. 30 .09.ea.com dostupno 16.co.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->