DEPRESIJA Depresije su psihički poremecaji cija su bitna obiljezja promjene raspolozenja, utucenost, pomanjkanje radosti, cuvstvena praznina, bezvoljnost

, gubitak interesa i niz tjelesnih tegoba. Upadljiva obiljezja deprsije su zalost, utucenost, neraspolozenje, slabost, bezvoljnost, pomanjkanje poticaja, sumnje u sebe, osjceaj bezvrijednosti, beznađe, besmislenost, a uz njih se cesto pojavljuju i tjeskoba i nemir, nedostatak energije, poremecaji apetita, gubitak tjelesne tezine, smanjeni libido, poremecaji spavanja, bolovi, teskoce s koncetracijom i samoubilacke misli. O depresijama se govori na tri razine: a) na razini SIMPTOMA: kada se radi o pojedinacnim simptomima poput zalosti i utucenosti. b) na razini SINDROMA: kada se predpostavlja postojanje obrasca međusobno povezanih obiljezja emocionalih, kognitivnih, motorickih, motivacijskih fizioloskih i enrokrinoloskih komponenti i c) kada se naziv koristi kao NADRĐENI POJAM za razlicite poremecaje i njima pripadajuce uzroke. SIMPTOMATOLOGIJA depresivnih stanja: 1. ponasanje/ motorika (drzanje tijela) 2. emocionalni simptomi (bespomocnost) 3. vegetativni simptomi (unutrasnji nemir) 4. kognitivni simptomi (negativni stavovi prema sebi) 5. motivacijska razina (usmjerenost na neuspjeh) Zajednicko svojstvo oba klasifikacijska sistema (ICD-10 i DSM-IV) je izricit zahtjev za provodjenjem deskriptivnog i sto pouzdanijeg dijagnostickog postupka, utemeljenog na znanstvenim podacima. Depresije se danas definiraju određenim brojem istovremeno prisutnih simptoma, koji moraju trajati određeno vrijeme i ne mogu biti pripisani nekim drugim bolestima ili okolnostima. DEPRESIVNA EPIZODA: istovremena pristunost najmanje pet od navedinih simptoma u trajanju od dvije sedmice (mora biti prisutno depresivno raspolozenje ili gubitka interesa): -depresivna zlovolja -ocito pomanjkanje interesa i radosti -debljanje/ mrsavljenje -nesanica -nemir, zakocenost, usporenost -umor, gubitak energije -osjecaj bezvrijednosti, krivnje -teskoce s koncentracijom -zelja za smrcu, samoubilacke misli Tok i tezina (laka 4-5, umjerena 6-7 i teska 8 i vise nabrojanih simptoma) i specificni oblik simptoma (tjelesni, psihoticni) koriste se za definiciju dodatnih podgrupa depresije. Unipolarna depresija (depresivna epizoda, distimija-dugotrajni depresivni poremecaj) najcesci je oblik afektivnog poremecaja. Danas je opcenito prihvacena i znanstveno cvrsto utemeljena podjela afektivnih poremecaja u mono- ili unipolarne i bipolarne oblike. Bipolarni poremedaj predstavlja ozbiljni zdravstveni poremedaj sa visokom stopom oboljelih kao i visokim stepenom smrtnosti. Karakteriše se tipičnim ponovljenim epizodama i vulnerabilnošdu tokom celog života. Ciklotomija je dugotrajni oslabljeni bipolarni afektivni poremecaj.

Unipolarni depresivni poremecaji dodatno se dijele u: a) depresivne epizode b) distimije (depresivno raspolozenje koje traje ili se cesto vraca u razdoblju od najmanje 2 godine) c) poremecaje prilagodbe (kratke ili duze depresivne reakcije) Na temelju veceg broja istrazivanja moze se procijeniti da rizicnost obolijevanja od bipolarnog afektivnog poremecaja iznosi 1%. Procjene cestine pojavljivanja (broj osoba koje prvi put obolijevaju tokom godine dana) depresivnih epizoda iznosi 1-2 na svakih 100 osoba. Vjerovatnost obolijevanja od depresije tokom zivota iznosi za muskarce 12%, a za zene 26%. Rizicni faktori: spol, zivotna dob, socio-ekonomski faktori, stresna opterecenja i obiteljska opterecenost. S obzirom na veliki varijabilitet toka bolesti te nedostatak jednoznacnih parametara, razlicita strucna drustva predlazu podjelu depresivne epizode u nekoliko razdoblja: 1. REMISIJA je definirana kao stanje ili kratkotrajno razdoblje (potpunog ili djelimicnog) poboljsanja depresivnih simptoma. 2. OPORAVAK je potpuna remisija duzeg trajanja (vec prema kriteriju: 2 do 6 mjeseci), sto se uvijek odnosi na aktualnu depresivnu epizodu 3. VRACANjE BOLESTI (RECIDIV) je ponovno pojavljivanje depresivnih simptoma tokom remisije, prije nego sto je doslo do oporavka i zavrsetka aktualne depresivne epizode 4. PONOVLjENA POJAVA BOLESTI je pojava nove depresivne epizode do koje dolazi nakon oporavka, uz pretpostavku da su bili ispunjeni kriteriji za unipolarnu depresiju. Na isti nacin se mogu podijeli i terapijske intervencije u: 1. akutnu terapiju (ublazavanje simptoma tokom depresivne epizode) 2. odrzavajucu terapiju (tokom i nakon remisije kako bi se sprijecilo vracanja bolesti) 3. profilakticku terapiju (sprecavanje ponovne pojave bolesti i nakon depresivnih epizoda). Trajanje ciklusa (depresivna epizoda i faza bez depresije) bilo je za periodicne unipolarne poremecaje u prosjeku (medijan) 4,5 do 5 godina, a za bipolarne oblike 2 do 3 godine. Oko 10 – 20 % poremecaja prelazi u hornicni oblik. Rizik samoubojstva je 15%. Nepovoljni prognosticki faktori: rana odrasla dob, zenski spol, ranije depresivne epizode. KOMORBIDITET – depresije cesto prate druge bolesti: fobije, drustvene tjeskobe, panicni poremecaj, opci anksiozni poremecaj, PTSP, pormecaj hranjenja, ovisnost o drogama, poremecaj spavanja, seksualni poremecaj, somatoformni, psihofizioloski, shizofreni poremecaj, propadanje mozgovne mase te razliciti poremecaji licnosti. U americkom epidemioloskom ispitivanju nadjena je uz depresije (depresivne epizode i distimije) u 77% slucajeva barem jos jedna dijagnoza, najcesce su to: anksiozni poremecaji, zatim ovisnost o nekim tvarima te somatoformni poremecaji. 60-80% ispitanika su rekli da su depresije nastale poslije 'tog' poremecaja. Poznati klinicki intervjui su: SKID (Standardizirani klinicki intervju za DSM-IV), Dijagnosticki intervju i dijagonosticka lista oznacavanja. Procjenjivanje od strane drugih: Hamiltonova ljestvica depresije, a samoprocjena: Beckov inventar depresije. Za planiranje psihoterapije depresije i pristup pojave bolesti određene osobe važna je analiza problema usmjerena na hipteze postavljene izvan same dijagnoze depresivnog sindroma: analiza aktualnog ponasanja i toka djelovanja, analiza svakodnevnih problematicnih situacija, analiza motivacije, analiza dosadasnjih pokusaja upravljanja vlastitim zivotom i analiza okolinskih uvjeta (obitelj, partner...).

*Teorije poremecaja i modeli koji ih tumace* 1. zivotna događanja (promjene) i utjecajni drustveni faktori Faktori koji povecavaju ranjivost i pogoduju nastanku depresije: zenski spol, pomanjkanje intimnog emocionalnog pozitivnog i podupiruceg odnosa, postojanje veceg broja manje djece u kucanstvu, pomanjkanje resursa i vjestina, gubitak majke u ranom djetinjstvu, nezaposlenost, smanjeno samopostovanje. Ali i ¼ depresivnih bolesnika razvija klinicku depresiju kojoj nije prethodio neki zivotni događaj. 2. aspekti licnosti Interpersonalna ovisnost (snazna potreba za razumijevanjem, emocionalnom potporom i pomoci drugih, kao i trazenje bliskih veza i intimnosti), perfekcionizam, introverzija i emocionalna nestabilnost (neuroticizam), uz nedostatak socijalnih vjestina i kognitivni parametar (atribucijski stil). 3. pomanjkanje pozitivnih potkrepljenja i negativne interakcije Depresivne osobe cesto se nalaze u okolnostima gasenja, tj. bez potkrepljenja. Depresivno ponasanje koje se ponavlja djeluje odbojno i potice socijalne partnere na povlacenje i izbjegavanje. Tako depresivne osobe same pridonose samnjenju kolicine pozitivnih potkrepljenja. U nedostatku alternativnih interakcijskih oblika ponasanja, depresivna osoba najcesce se i dalje ponasa na svoj uobicajeni nacin, sto znaci depresivno i zaleci se, sto samo pogorsava uvjete i cini razumljivom cesto primjecenu hostilnost u drustvenim odnosima depresivnih osoba. 4. pomanjkanje kontrole i naucena bespomocnost Pomanjkanje kontrole definirano je kao neovisnost o vlastitom ponasanju i okolinskim uvjetima, a dovodi do pasivnosti i apatije, te osjecaja bespomocnosti. Ali odlucujucu vaznost ima subjektivno – kognitivina varijabla ocekivanja vlastite bespomocnosti, cak i kada u objektivno novoj situaciji postoji mogucnost kontrole. Steceno (nauceno) iskustvo generalizira se i na druge, nove, buduce situacije. Dozivljaj neuspjeha dovodi do toga da osobe traze uzrok svoje bespomocnosti (kauzalno atribuiranje) pa neuspjesi obicno budu obradjeni internalno, stabilno i globalno, te se neuspjeh ocekuje i u buducnosti i dodatno se pogorsava i ucvrscuje depresivno stanje. 5. nefunkcionalne kognitivne sheme (temelj depresije) Ovaj pristup tumacenju pretpostavlja da se u temelju depresije nalazi kognitivni poremecaj (nefunkcionalne kognitivne sheme), koji je posljedica ranijih opterecenja, nepovoljnih iskustava i procesa ucenja. Tipicna kognitivna iskrivljavanja i nefunkcionalne kognicije su: samovoljno zakljucivanje, selektivno apstrahiranje, povezivanje svega sa samim sobom, pretjerana generalizacija, pretjerano uvelicavanje negativnih dozivljaja i iskustava, pretjerano umanjivanje pozitivnih, uspjesnih iskustava, moralisticko-apsolutisticko misljenje i netacno oznacavanje. Formalno gledajuci radi se o prisilnim, automatskim i uvjeravajucim kognitivnim procesima. Te sheme nastaju kroz opterecujuca iskustva u procesu socijalizacije, u povodu stresnih ili traumticnih dozivljaja ili nakupljanjem subtraumatskih, negativnih iskustava. Nastankom depresivne sheme stvara se CIRKULARNI model povratne sprege, zbog cega dolazi do ucvrscivanja, produbljivanja i odrzavanja depresije i s njom uzrocno povezanih kognitivnih procesa. Nefunkcionalne temeljne pretpostavke, rigidne sheme i negativni kognitivni stil s jedne strane, a s druge strane događaji (vanjski i unutarnji poticaji) utjecu na AUTOMATSKE MISLI (opcenite, iskrivljene, nelogicne) izazivajuci tako depresiju (emocionalni, tjelesni, motoricki i motivacijski simptomi). 6. genetski faktori Na temelju longitudinalih ispitivanja blizanaca procijenjeno je da utjecaj genetskih faktora u razvoju depresije iznosi 41%, a utjecaj licnih okolinskih uvjeta 46%. To znaci da je podlozenost za depresije stabilna i vjerovatno genetski određena, pri cemu okolni uvjeti igraju doduse vaznu, ali prolaznu ili vremenski ogranicenu ulogu. Nema slaganja o tome kako se moguca genetska osnova depresivnih poremecaja prenosi. Danas se nasljeđivanje tumaci poligenetskim modelima praga, prema kojima je podlozenost određena nasljeđenim i okolnim faktorima.

razumljiv model terapije i transperentnost intervencija. *Dijagnosticiranje i psihoterapijske indikacije* Kao minimalni standard za dijagnosticiranje i dokumentiranje depresivnih poremecaja vrijedi: a) dijagnoza. procjena tezine poremecaja: samoprocjene pomocu Beckova inventara depresije. 10.. Između ispitivanih psihoterapija gotovo da i nema razlike. narusena neurotransmisija a) katekolaminska hipoteza b) serotoninska hipoteza c) noradrenergicko-kolinergicka neravnoteza 8. visefaktorska tumacenja A uvjeti koji prethode poremecaju B prekid automatskog dozivljavanja i ponasanja. neuroendokrinoloske smetnje a) os hipotalamus-hipofiza-kora nadbubreznih zlijezda (HHN) b) os hipotalamus-hipofiza-stitnjaca (HHŠ) 9. spavanje i cirkadijurni ritam Tokom spavanja kod depresivnih osoba je uocljiv smanjeni udio dubokog sna (delta-valovi) i skracena latencija REM faza sa produzenom prvom REM-fazom.7. hronicni stres. provjera kvalitete: primjena BECKA i HAMILTONA i na pocetku i na kraju tretmana. dispozicije. Kod dugorocnih procjena (1 – 2 godine) psihoterapije su se pokazale ucinkovitima. osim toga. dugotrajno bavljenje sobom D emocije koje koce djelovanje. zatim postepen ali u faze podijeljen postupak. kooperativni ali i direktni. C paznja usmjerena na sebe. a psihoterapija se. a u vecini slucajeva bile su uspjesnije od farmakoterapije. d) evaluacija. cak bolje od monoterapija. procjena od strane drugih pomocu Hamiltonove ljestive depresije. diferencijalna dijagnoza: primjena klinickog intervjua (SKID) ili dijagnostickih ljestvica oznacavanja. Utvrđeno je i povecano ustrajanje u lijecenju (manji broj osoba ga prekida). pokazala jeftinijom. Zajednicka svojstva psihoterapija: aktivni terapeuti. posebno KBT. nedostataka i resursa. rizicni faktori. . b) psihometrija. Kombiniranjem farmakoterapije s nekom od psihoterapija daje dugorocne dobre ucinke. manji broj ugodnih dozivljaja E intenziviranje disforicnog raspolozenja F pretvaranje svih simptoma u DEPRESIJU G ranjivost. provjera odabira ciljeva i postupaka njihova postizanja s obzirom na ostvarene ciljeve. Kratkorocni uspjesi (usporedba prije – poslije) podjednaki su onima koji se postizu farmakoterapijom ili kombiniranjem farmakoterapije s psihoterapijom. Aktivacija procesa pamecenja. licni uvjeti. c) analiza problema i ponasanja: horizontalna i vertikalna analiza ponasanja. odabir ciljeva.. kao i kombinirani tretman. utvrđivanje kljucnih problema.

2. primjeniti olaksavajucu i podupirucu farmakolosku terapiju. poremecaj krvnog pritiska. 3. Elektrokonvulzivna terapija Kod vrlo teskih depresija. *Lijecenje depresivnih poremecaja* Glavna.Elementi jedne djelotvotne TERAPIJE depresije: * na prvo mjesto dolazi utvrđivanje bolesti * oblikovanje plana i strukture tretmana * određivanje konkretnih ciljeva * usmjerenost na vjestine * stupnjevit postupak * primjena onog o cemu se tokom terapije ragovaralo na okruženja izvan terapije * aktivni. dok su fizikalni. Na temelju nalaza znanstvenih istrazivanja i klinickih iskustava moze se o zbrinjavanju depresivnih bolesnika zakljuciti: kod laksih i umjerenih unipolarnih depresija nije potreban psihijatrijski niti farmakoloski tretman. Terapija svjetlom Redovnim izlaganjem svjetlu (od 2500 do 10000 luksa) mogu se lijeciti ponajprije sezonske i mjesecne depresije (tj. koje ne reagiraju na druge tretmane. PSIHOLOSKI TRETMANI I) K B T II) I P T (interpersonalna terapija) . primjena psihoterapije uopce ne dolazi u obzir. ''direktivni'' terapeuti. U kasnijem toku bolesti treba primjeniti kombinirani tretman. kozne alergije. a cesto i dovoljna intervencija kombinacija farmakoloske i psihoterapije (bilo da su primjenjene samostalno ili zajedno). te povecani ucinci alkohola. 4. poremecaj uriniranja. Farmakoloski nacini lijecenja Na temelju rezultata brojnih znastvenih istrazivanja smatra se da je utvrđena ucinkovitost triciklickih antidepresiva. Kada se radi o izuzetno teskim depresijama. promjene REM faza spavanja. Dugorocno gledano. predmenstrualni distimicni poremecaj). ostecenja jetre. 5. Vecina tih teskoca su prolazne naravi i pojavljuju se na pocetku i u fazi povecanja doze. koji ce uz lijekove ukljuciti i psihoterapiju. nije rizican. poremecaji prilagodbe. takav se kombinirani tretman depresivnih poremecaja pokazao djelotvornijim. 1. Negativne popratne pojave depresivnih lijekova su: suha usta. Uskracivanje sna (terapija budnoscu kao dopunski postupak) Djelotvornost je neposredno nakon primjene postupka 60%. MAO-inhibitora i (novijih) selektivnih lijekova koji koce apsorpciju serotonina. psihosocijalni i internisticki tretmani dopunske intervencije ili intervencije za koje postoje vrlo usko postavljene indikacije. Dugotrajnim uzimanjem lijekova smanjuje se opasnost od ponovnog obolijevanja. koje osim toga ispunjavaju i kriterije za somatski sindrom. tahikardije.

konkretnom. ispitati i provjeriti moguce alternative. Kada primjeti da ga bolesnik nije dobro shvatio. o smanjenju prekomjernih kolicine negativnih.. precizna pitanja. faza: socijalna kompetentnost (igranje uloga. Kod poticanja aktiviteta radi se. Terapeut zajedno s bolesnikom izrađuje popis prioriteta. o povecanju ili ponovnom uvođenju pozitivnih iskustava i aktivnosti. Time se bolesnike navodi da sami razmisljaju o alternativnim stajalistima i nacinima rjesavanja. prepoznati individualne (kognitivne) blokade. terapeut koristi tzv. Ponasanje terapeuta u razgovoru u kojem se određuju dnevni red je aktivno.I) kognitivno – bihevioralna terapija Radi se o strukturiranom. prekidanje stalnog razmisljanja i misli koji se vrte ukrug. Elementi bihevior terapije Ciljevi koji se nastoje postici pomocu ovih elemenata su: 1. a. testiranje realiteta. Cilj i zadaca KBT je zaustavljanje depresivne spirale. pojasnjavanje povezanosti negativnih misli. Faze tretmana: 1.. s druge. faza: imenovanje kljucnih problema i stvaranje terapijskog odnosa 2. pri cemu se odlucuje o kojim ce se sadrzajima razgovarati tokom ovog susreta. stajalista i spoznaja. . a da ga pri tome ne obezvrjeđuje. odvlacenje paznje na druge sadrzaje 4. te da se za buduce ispitivanje uvjezbaju i pripreme. potkrepljujuce aktivnosti. Terapeut upotrebljava otvorena pitanja kako bi bolesniku pokazao nesuglasja i nekonzistentnost u njegovim zaključcima. navođenje argumenata za i protiv. opterecujucih dozivljaja. strukturiranje vremena pomocu određenih radnji i aktivnosti 3. Pitanja ne smiju udaljavati razgovor s upravo obrađivanog problema. njezino okretanje i uvođenje konstruktivnog razvoja. Saradnjom između bolesnika i terapeuta nastoje se identificirati problemi. terapeut oblikuje svoja pitanja na neki drugi nacin. U okretanju spirale koja vodi u depresiju potrebno je pomocu KBR na kognitivinkoj razini i u ponasanju postici promjene koje vode iz disforicnog raspolozenja. faza: kognitivne tehnike (zahvacanje negativnih misli i stavova. Temeljna zamisao KBT jest povezanost raspolozenja (osjecaja). Terapeut zadaje zadace i trazi povratne informacije o posljednjem terapijskom susretu ili satu. misljenja i djelovanja. Terapeut imenuje jedan ili dva kljucna problema bolesnika i trazi od njega povratnu informaciju o tome je li ih dobro shvatio. faza: primjena terapijskog modela 3. igranjem uloga i poticanjem aktiviteta dobivaju se informacije za kognitivne intervencije a) poticanje aktiviteta. specificnom i na problem orijentiranom psiholoskom postupku za depresivne poremecaje. ako bolesnik o tome sam ne zapocne govoriti. osjecaja i ponasanja.) 5. koja se odnose na neposredne izjave bolesnika i pomazu da dođu do novih uvida. oktriti. faza: poticanje aktiviteta 4. Terapeut postavljanjem pitanja nastoji odrediti alternativne nacine rjesavanja problema. uklanjanje katasrofiziranja. otvorenih piranja kojima se bolesnika potice da govori o proturjecnostima i iskustvima koja su suprotna njegovim uvjerenjima. izmijenjene atribucije (alternativna tumacenja). razbijanje zacaranog kruga 2. oblik interakcije koji se sastoji od usmjerenih. razotkriva ili 'tjera u kut'. stjecanje novih vjestina i mehanizama suocavanja 5. pronaci licno vazne. Treba izbjegavati pitanja ciji je moguci odgovor 'da' ili 'ne'. kao i da te proturjecnosti prepozna i prihvati. ali ne i dominantno. a koje ce biti ostavljene za kasnije. Radeci na kognitivnim obrascima. kratkorocne i dugorocne posljedice stavova. 'sokratovski stil pitanja'. s jedne strane. Koriste se kratka.

Pri tome bi bolesnici trebali postepeno nauciti sami na sebi primijeniti tehnike koje u pocetku koristio terapeut. tehnika 'što-ako'. Suzeni zivotni prostor pretvara se u jednolicnu. povlacenje. pronalazenje alternativa. motoricko ponasaje (geste. strukutriran. podrazajima siromasnu situaciju. otpor prema pozitivnom. reducirano samopostovanje. sadrzajne komponente (tvrdnje u prvom licu nasuprot neodređenim tvrdnjama.. uzimas događaje i stvari osobno). poztivne aktivnosti. Predlozen je veliki broj kognitivnih tehnika kojima bi se moglo djelovati na utvrđene automatske misli i sadrzaje. bliskog trenera i usluznog prijatelja. duhovni filter. provjera kriterija.b) povecanje socijalne kompetencije Socijalni kontakti su minimalni. verbalne komponente 2. ali s vrsnjacima u grupi. spremnost na saradnju. ZATO se radi na izgradnji i povecanju socijalne sigurnosti. izazvanih njihovom bolescu i onime sto su tokom zivota naucili (misljenje sve ili nista. izjave o pozeljnom. koja dovodi do zasicenja preostalih potkrepljivaca i dodatnog pogorsanja zivotnog polozaja. povratna pitanja (trazenje informacija). interakcijske sastavnice (slusanje razumijevanje) 5. a bitne metode za promjenu kognitivnih obrazaca su: propitivanje i testiranje realiteta. imenovanje prednosti i nedostataka itd. negativna slika vlastitog tijela. aktivno slusanje. jer adolescente je vrlo lako zainteresirati za ovaj oblik terapije i vrlo mali broj odustaje prije kraja. kritika bez predbacivanja (navođenje smetnji). drzanje tijela) 4. . u kojem je uloga terapeuta vise uloga voditelja kursa. odnosno rjesavanja problema. pretjerana generalizacija. neucinkovite vjestine suocavanja te ovisnicko ponasanje. ucenje vjestina i nacina suocavanja. reatribuiranje. zamjena uloga. preuranjeno zakljucivanje. Grupe u kojima se provodi K-B terapija mogu biti vođene poput otvorenih grupa. usmjeren na razumijevanje i savladavanje problema. poticanje uvida. opazanje i protokoliranje automatskih misli u podrucju relevantnih i sredisnjih problema. traženje i postizanje kompromisa. Kognitivne metode Kod depresivnih osoba dolazi u određenim podrucjima zivota do razlicitih iskrivljenja u misljenju. Mijenjanje kognitivnih obrazaca je spor proces. Grupna terapija se najvise upotrebljavala prilikom stacioniranog psihoterapijskog lijecenja afektivnih bolesnika. dinamikna. Prilikom neposrednog opazanja ponasanja bolesnika treba se pridrzavati ovih kriterija: 1. orijentiran na uvjezbavanje. eksperimentiranje. Uce se socijalne vjestine. parafraziranje. neverbalne komponente 3. komunikacija i na kraju postizanje uspjeha. Kod adolescenata: pesimizam. slaba postignuca. Ova vrsta kursa se pokazala vrlo dobrom. a kasnije i na temeljna uvjerenja i vjerovanja. mladezi se opcenito sviđa razgovor o buducnosti. emocionalno dokazivanje. tj. etiketiranje. c) poboljsanje komunikacije među partnerima * pravila interakcije i komunikacije među partnerima. drustveno ponasanje je zakoceno i reducirano. Prvi korak u obradi kognitivnih procesa je otkrivanje. razgovor o konfliktima. potkrepljivanja pozitivnih nacina ponasanja sagovornika. Postupak je konkretan. TO se radi igranjem uloga i uvjezbavanjem ponasanja. precjenjivanje i podcjenjivanje. slozene nasuprot jednostavnim recenicama). a ciljevi su: poticanje povjerenja i otvorenosti. Za depresivne adolescente preporucuje se grupni tretman. jer im je mnogo vaznije njihovo misljenje nego misljenje odraslog terapeuta. prevladavanja psihickih smetnji i prevenciji pretvaranja poremecaja u hronican oblik ili recidiv. Odlucujuci je sokratovski stil interakcije. dekatastrofiziranje. pretjerivanje. Ako se pomocu intervencije uspije prosiriti djelokrug zivota starijih osoba. te bolje je prekinuti interakciju nego dopustiti da dođe do sukoba. pridonijeli smo poboljsanju njihove kvalitete zivljenja. opsutanje.. kognitivno preimenovanje. razgovor o osjecanjima sagovornika. za razliku od farmakolske (koja je dala negativne rezultate).

srednju fazu (4 do 13 susreta) i zavrsnu fazu (14 do 16 susreta). Glavna obiljezja interpersonalne terapije: * kratkotrajna ambulantna terapija (12-20 susreta) * sedmicni individualni susreti u trajanju od 50 minuta * rad na sada i ovdje * specifikacija postupaka u terapijskom prirucniku * potvrđena djelotvornost za unipolarne.. nepsihoticne depresije U pocetnoj fazi radi se o prevladavanju simptoma. beznađe i poziv u pomoc cesti su motivi samoubojstva): bolesnik ne odbacuje suicidalne zamisli ili pokusaj ubojstva. Izravan razgovor o kraju tretmana. bez obzira na biolosku ranjivost ili osobine licnosti. utvrđivanje simptoma. bolesniku se namecu misli o samoubojstvu. Zavrsni susreti: proces rastajanja. Sredisnja faza terapije je usmjerena na tretman aktualnih interpersonalnih teskoca. Terapijski proces obuhvaca između 12 do 20 sedmica terapijskih susreta. Koncipirana u okviru medicinskog modela IPT se moze primjenjivati sa ili bez istovremenog uzimanja lijekova. Pokazatelji akutne suicidalnosti (oslobađanje. uvijek događaju u psihosocijalnom i interpersonalnom kontekstu. alu dobro obrazovanu skupinu terapeuta i jos nije postala dijelom klinicke rutine. socijalno je izoliran. Interpersonalna psihoterapija je jos uvijek ogranicena na malu. uspostavljanjem povezanosti između bolesti i interpersonalnog kontkesta pomocu ispitivanja (vrste odnosa. koje su povezane s depresijom (eksploracija problema. Opci cilj tretmana jest postici uspjesno ispunjavanje socijalnih uloga i prilagodba na problematicne međuljudske interakcije. jer se polazi od stajalista da se depresije. depresijom.. socijalne i interpersonalne odnose i faktore licnosti.). Pocetni susreti s ciljem stjecanja kontrole nad simptomima: socavanje s bolescu (npr. u tu svrhu koristene terapijske strategije sluze ponajprije rasterecivanju i psihoedukaciji bolesnika. priznavanje cinjenice da je taj kraj vrijeme zalosti. analiza mogucih alternativa djelovanja i rjesavanja. promjena koju pacijent zeli u odnosu itd) i identifikacija problemnih podrucja. pa cak ni nakon iscrpnog razgovora. utoliko sto se ne postavljaju pretpostavke o uzrocima depresije. bez pokusaja izazivanja nekih dubokih promjena u strukturi licnosti. 8 terap susreta) . koji ukljucuju pocetnu fazu (1 do 3 susreta). bolesniku treba osvjestiti njegove autonomne sposobnosti i znanja. U zavrsnoj fazi terapije otvoreno se razgovara o kraju tretmana kao o procesu tugovanja i rastajanja. djeluje potpuno beznadno. utvrđivanje ocekivanja i percepcija.II) interpersonalna terapija Koncepcija IPT je bez teorije. informiranje bolesnika o depresiji i mogucnostima lijecenja... Pojam depresije na koji se oslanja IPT postulira tri za nastanak depresije odgovorna procesa: nastanak simptoma. Kod bipolarnih poremecaja treba se na prvom mjestu usmjeriti na zivotni i socijalni ritam bolesnika kako bi se moglo preventivno i terapijski brzo djelovati. Prognosticki nepovoljni uvjeti za primjenu psihoterapije: *depresija koja traje niz godina s brojnim recidivima * brojni raniji pokusaji lijecenja * snazni orijentacija i favoriziranje psihoterapijske terapije * pomanjkanje spremnosti za saradnju * veliki nedostaci u repertoaru ponasanja i kognitivnim resursima * vrlo teske depresije * nikakve ili minimalne promjene (smanjivanje simptoma) tokom prve tri sedmice tretmana (tj. izgradnja novih obrazaca ponasanja). Cilj IPT je ublazavanje depresivnih simptoma i poboljsanje međuljudskih odnosa.

fiziološko stanje. kao što su tahikardija i promjene krvnog pritiska. 1990-tih. pa do infekcija. lokacije. Kontekst ponašanja vezanog za uzimanje droge: prisutni ljudi. Dok se zloupotreba droge odnosi na uzimanje droge koje vodi do osobne ozljede. Povlačenje: mučnina. anksioznost. do oštedenja jetre i bubrega zbog konzumiranja toksičnih tvari. Dugoročne medicinske komplikacije: trovanje i predoziranje. Neke vrste droge. efekata koji se pojavljuju kada je droga nedostupna nakon što je organizam naviknut na nju (povlačenje). onih povezanih s povlačenjem.ZLOUPOTREBA DROGE Da bismo razumjeli izvanrednu složenost definisanja i klasifikacije problema povezanih sa drogom. *Klinička slika zloupotrebe droge* Ponašanje Ponašanje vezano za uzimanje droge: godina početka uzimanja. I u ICD-10 i u DSM-IV napravljena je razlika između efekata droge koji se pojavljuju odmah nakon uzimanja droge (intoksikacija). Postoji širok izbor medicinskih komplikacije povezanih s zloupotrebom opojnih droga i to u rasponu od ozljeda u stanju intoksikacije. i uglavnom su doživljeni kao neugodni. Halucinacije i perceptivne distorzije koje se dešavaju tokom intoksikacije nisu uvijek ugodne. Kod konzumiranja svih uličnih droga postoji rizik smrti od namjernog ili slučajnog predoziranja ili trovanja uzrokovanog nečistodama u drogama. dužina uzimanja droge. a na osnovu slijedeca tri parametra: * ponašajni obrazac zloupotrebe droge * posljedice droge kad je konzumirana ili kad je nedostupna i * vrsta droge koja je konzumirana. dovode do abnormalnosti tokom intoksikacije i povlačenja. U nekim situacijama dovode do velikih nevolja. problemi sa spavanjem i apetitom te seksualna disfunkcija. nazalno ili intravenozno). one koje prate razvoj ovisnosti i medicinskih komplikacija koje proizlaze iz zloupotrebe droga. Kratki flešbekovi ili trajna psihotična stanja koja uključuju halucinacije i perceptivne distorzije se mogu pojaviti kao pratedi simptomi intoksikacije. Simptomi koji prate intoksikaciju i period povlačenja: depresivno raspoloženje. posebno halucinogeni. bolovi u mišidima. aritmije ili dehidracija)i fizički problemi povezani sa sniženim uzbuđenjem (npr. Pratedi simptomi intoksikacije: iscrpljenost. iritabilnost i bijes te anksioznost. u DSM-IV i ICD-10 problemi povezani sa drogama su klasificirani na Osu 1. Stimulansi i halucinogeni mogu dovesti do fizioloških promjena povezanih s povišenim uzbuđenjem. koji moze uključivati fiziološke promjene koje prate pojave tolerancije i povlačenja. uključujudi HIV i hepatitis. Fiziološki efekti Intoksikacija: fizički problemi povezani sa povišenim uzbuđenjem( npr. I u ICD-10 i u DSM-IV napravljena je razlika između ovisnosti o drogama i zloupotrebe droge. ovisnost o drogama se odnosi na one situacije u kojima postoji kompulzivni obrazac konzumiranja droge. infekcije. do kojih dolazi zbog upotrebe igala koje nisu sterilne. psihoza). učestalost uzimanja droge. nelagoda koja prati konzumiranje opijata. količina konzumiranih supstanci i promjene u obrascu ponašanja tokom vremena. . dehidracija. problemi sa spavanjem i sa apetitom koji prate konzumiranje stimulansa i napadaji koji prate konzumiranje sedativa. te efekata koji dovode do određenih tipova simptoma (npr. Za vrijeme intoksikacije: strah i anksioznost povezani sa neočekivanim efektima droge (uglavnom halucinogenima). vrijeme. one koje slijede trovanja. afektivno stanje (pozitivno ili negativno) i vjerovanja koja osoba ima o sposobnosti da kontroliše uzimanje droge. stupor). delirijum. povradanje. Fiziološke karakteristike zloupotrebe opojnih droga mogu se grupisati na one povezane s intoksikacijom. raspon konzumiranih supstanci. Svaka droga dovodi do karakteristične intoksikacije i sindroma povlačenja. načini uzimanja droge (oralno. Povezanost životnih stresora i ukupnog nivoa prilagodbe su prikazani na ostalim osama. uključujudi hepatitis i HIV te oštedenja jetre i bubrega. široko korišteni halucinogeni su uključivali LSD i MDMA.

stila roditeljstva i obiteljski obrazac ponašanja u etiologiji i održavanju zloupotrebe droge. teorije intrapsihičkog deficita koje ističu važnost osobne ranjivosti u razvoju obrazaca ponašanja povezanih sa uzimanjem droge. kognitivno-bihevioralne teorije koje podvlače važnost određenih procesa učenja u genezi problema povezanih s drogom.) *Etiološke teorije* Mnoga objašnjenja zloupotrebe droge se mogu svrstati u 7 kategorija: Prvo. predstavlja glavni dio socijalnih teorija zloupotreba droge. ovisnosti i pojavi povlačenja. 1. U ovim programima se mladima koji su razvili ovisnost o opijatima prepisuje dnevna doza metadona. i one koje se bave nedostatkom autonomije u procesu formiranja identiteta. Međutim.konflikt sa zdravstvenim sistemom. poremedaji raspoloženja. traženje podražaja i nizak nivo izbjegavanja ozljeda u adolescenciji. Simptomi koji prate intoksikaciju: kratki fleš-bekovi i produžena psihotična stanja (sa halucinogenima i nekim stimulansima). Interpersonalna prilagodba . hiperaktivnost. Kao podrška ovim hipotezama. Ovaj porast doze dovodi do psihološke ovisnosti i povezanih fenomena neugodnih i opasnih simptoma povlačenja kada je uzimanje droge naglo prekinuto. Drugo. Trede. ovisnosti i povlačenja. težak temperament u ranom djetinjstvu. Bioloske Hipoteze temperamenta: Prema hipotezama temperamenta mladi koji razviju probleme sa drogom i alkoholom to čine zbog određenih karakteristika temperamenta. Četvrto. Šesto. Kognicija Smanjeno kognitivno funkcionisanje i nisko akademsko postignude.konflikt sa maloljetničkim pravosudnim sistemom . norme susjedstva vezane za upotrebu i zloupotrebu droge. teorije višestrukog rizika ističu važnost uloge faktora na biološkoj.Percepcija Za vrijeme intoksikacije: halucinacije (sa halucinogenima i nekim stimulansima). biološke teorije zloupotrebe droge koje se fokusiraju na specifične genetske predispozicije. psihološkoj i socijalnoj razini u etiologiji zloupotrebe droge. I na kraju. teorije promjene nude objašnjenja o tome kako dolazi do oporavka ili recidiva u uzimanju droge. na karakteristike temperamenta koje su strogo genetski determinisane.konflikt između adolescenta i roditelja . te dostupnost droge. kao zamjena za ulične opijate. anksiozni poremedaji. toleranciji.konflikt između adolescenta i nastavnika . Teorije intrapsihičkog deficita Mnoge hipoteze govore o zloupotrebi droge u terminima specifičnih intrapsihičkih ranjivosti i deficita. važnije su one koje ističu važnost stresa i procesa suočavanja. . teorije obiteljskih sistema koje ističu važnost roditeljskog ponašanja vezanog za drogu. su dosljedno povezani sa zloupotrebom droge Tolerancija i ovisnost: Farmakološke teorije raspravljaju o uobičajenom uzimanju droge. 2. i na ulogu psiholoških mehanizama u razvijanju tolerancije. Pokušaj da se izbjegnu ovi simptomi povlačenja dovodi do daljnjeg uzimanja droge. Farmakološke teorije su izvijestile o razvoju metadonskih programa.socijalna izolacija . (Zloupotreba droge se događa u komorbiditetu sa psihološkim problemima kao što su poremedaji ponašanja. koji su dijelom biološki uvjetovani i koji ih predisponiraju da razviju tu vrstu problema. Peto.one koje podvlače akademski neuspjeh. šizofrenija i bulimija. uloga društvenih faktora kao što su socijalni nedostatak. Farmakološke teorije su dovele do uključivanja detoksikacije u programe odvikavanja za mlade koji su razvili ovisnost o drogi.uključivanje u društvo vršnjaka koji konzumiraju drogu . Kod tolerancije je potrebno postepeno povedanje količine droge kako bi se dogodila intoksikacija. teškode sa učenjem.

grubog razvoj superega. tretman se može bazirati na pomaganju mladima da razviju druge. koristedi okvir teorije klasičnog uvjetovanja. Postoji također malo dokaza da određene poteškode u učenju ili potraga za odraslim identitetom neizbježno vode do zloupotrebe droge. tako da droge gube mod negativnog potkrepljivača. Unutar takvih neorganiziranih obitelji upotreba droge može imati organizirajudu funkciju. te sticanjem autonomije od roditelja. koji se vode kao bezuvjetni podražaji. U skladu sa hipotezom. Još jedan intrapsihički deficit koji je predložen kao predisponirajudi za mlade da počnu zloupotrebljavati drogu. određeni uvjetovani podražaji ili znakovi iz okoline izazivaju simptome susprezanja i želju za drogom (uvjetovani odgovor). međuroditeljske konflikte. Prema ovom gledištu. Druga varijacija hipoteze instrapsihičkog deficita je da su. droge su konzumirane da se izbjegnu negativna afektivna stanja koja proizilaze iz štetnih formativnih iskustava. 4. te se okredu zloupotrebi droge kao alternativnom načinu života. Teorije operantnog uvjetovanja: Solomon smatra da se zloupotreba droge u početku održava pozitivnim potkrepljkenjem koje je u vezi sa pozitivnim učincima droga na raspoloženje i kasnije u slučaju pojave ovisnosti. Teorije obiteljskih sistema Teorije obiteljskih sistema naglašavaju zloupotrebu droga od strane roditelja. uloga i rutina.Stres i suočavanje kroz samopomod (samoliječenje) Npr. Međutim. kod mladih koji su doživjeli seksualno zlostavljanje ili izlaganje nekim drugim traumatskim događajima droge konzumirane da bi se farmakološki potisnule intruzivne misli i afekti povezani sa traumom. nezadovoljene potrebe za pripadanjem. poput roditeljske zloupotrebe droga ili devijantne grupe vršnjaka. Bihevioralne teorije Bihevioralne teorije se fokusiraju na ulogu procesa operantnog i klasičnog uvjetovanja na održavanje zloupotrebe droge. prema nekim teorijama životnog razvoja. kako bi regulisali negativne afekte. granica. Programi tretmana koji počivaju na ovoj formulaciji uključuju početnu detoksikaciju.. Teorije klasičnog uvjetovanja: Wilker je. 3. kao što je Eriksonova. pravila. empirijske studije pokazuju da vedi broj takve djece također zloupotrebljava droge u odnosu na porodice u kojima roditelji ne zloupotrebljavaju droge. Erikson smatra da je uključivanje u subkulturu tinejdžera koji koriste drogu jedan od širokog izbora životnih stilova koji se istražuju u potrazi za vlastitim identitetom. istraživanje posljedica i opasnosti od kontinuirane upotrebe droga koje smanjuje njihovu mod pozitivnog potkrepljivača i određenje pozitivnog potkrepljenja za alternativne oblike ponašanja u odnosu na ona koja prate zloupotrebu droga. nedostatak emocionalne kohezije. Zloupotreba droga od strane roditelja: Za obitelji gdje roditelji zloupotrebljavaju droge. psihoanalitički teoretičari smatraju da nizak nivo brige i visok nivo kriticizma od strane roditelja u razdoblju ranog djetinjstva može dovesti do nesigurne privrženosti. negativnim potkrepljennjem kada droge sprečavaju simptome susprezanja. a potom redovnom korištenju droga. Alternativno. Obiteljska dezorganiziranost: Neke teorije su raspravile pitanje da adolescentna zloupotreba droga nastaje kao dio šireg obrasca obiteljske deorganiziranosti koja uključuje roditeljske psihološke probleme. konflikte roditelj-dijete. hijerarhije. Prema ovom stajalištu. zbog toga što su u prošlosti ovi znakovi. nedostatak dosljednog roditeljkog nadzora i nedostatak dosljednih posljedica za kršenje pravila vode u početku eksperimentiranju sa drogama. su teškode sa učenjem. Borba za autonomiju Nedostatak stabilnog identiteta u adolescenciji je normalni intrapsihički deficit. nedostatak jasne komunikacije. i prisustvo prijetnje koja se javlja usljed tanzicijskih životnih događaja kao što je napuštanje doma. djeca koja imaju teškode u školi ne razvijaju težnje za postizanjem akademskih uspjeha. loše roditeljske vještine ili široku dezorganiziranost unutar obitelji u etiologiji i održavanju zloupotrebe droga. manje štetne strategije suočavanja. ponudio objašnjenje za relaps poslije detoksikacije kod ljudi koji su razvili toleranciju i ovisnost. Roditeljski stil: Teorije koje objašnjavaju zloupotrebu droga u terminima roditeljskog stila smatraju da nedostatak jasnih pravila koji sprečavaju korištenje droga. te niskog samopoštovanja. veda je vjerojatnoda da de dodi do zloupotrebe droge gdje su neki ili svi od tih faktora prisutni u vezi s drugim faktorima rizika. bili na neki način u vezi sa simptomima susprezanja. U skladu sa ovim tvrdnjama. intervencije se baziraju na razješavanju pitanja ili proradi negativnih emocija koje podupiru konzumiranje droge. .

i obilježja šireg društvenog konteksta unutar kojeg mlada osoba živi mogu doprinjeti razvoju i održavanju zloupotrebe droga. Stresni događaji u ranoj dobi: Gubici. 7. Nedostatak intelektualne stimulacije. Autoritarno roditeljstvo. Prochaska i sur. Emocionalni problemi. Zlostavljanje. Obiteljski konflikti i Intrapsihički konflikti. Permisivno roditeljstvo. Nisko samopoštovanje i Vanjski lokus kontrole. Socijalna nepogodnost. 2. Odrastanje u instituciji *Precipitirajudi faktori*                Dostupnost droga Znatiželja u vezi sa drogama Vršnjački pritisak za konzumiranje droga Želja za kontrolom negativnih raspoloženja uz pomod droga Akutni stresni događaji Bolest ili povreda Zlostavljanje Maltretiranje Gubici Važni životni tranzicijski događaji Mijenjanje škole Prekidi prijateljstava Razdvajanje ili rastava roditelja Nezaposlenost roditelja Mijenjanje mjesta stanovanja i Finansijske poteškode. Jedna od implikacija jeste da medijske kampanje koje mogu modificirati norme vezane uz uzimanje droga mogu biti i učinkovite u smanjenju zloupotrebe droga. Specifične poteškode učenja. ne etiologiji. *Predisponirajudi rizični faktori*(Lični i okolinski faktori mogu predisponirati mlade za razvoj zloupotrebe droga) 1. Obiteljska dezorganiziranost. Preuzimanje rizika i traženje uzbuđenja. medijske kampanje sa težnjom smanjenja zloupotrebe droga dale su dvosmislene rezultate. Pozitivni stavovi o upotrebi droga. Separacija. Učinkovita terapija ovisnika koristi jednu od tri strategije nakon što je osoba prošla kroz fazu akcije. faktori unutar vršnjačke grupe. Ovih pet faktora je hijerarhijski organizirano.5. faktori obiteljskog okruženja. Sociološke teorije Socijalna nepogodnost. otuđenje i dostupnost droga su osnovne varijable uključene u važnije sociološke teorije zloupotrebe droga. . Bračna nesloga i nasilje. Težak temperament. Nedosljedno discipliniranje. Okolinski predisponirajudi faktori Faktori odnosa roditelj-dijete u ranoj dobi: Problemi privrženosti. s tim da su oni više na hijerarhiji podložniji promjeni od onih koji su niže. Psihološki problemi roditelja. Devijantni brada i sestre. Interpersonalni konflikti. Socijalne norme: Široko stajalište jeste to da socijalne norme mogu pridonijeti razvoju zloupotrebe droga. Maladaptivne kognicije. Kriminalne aktivnosti roditelja. Teorije višestrukog rizika Teorije višestrukog rizika smatraju da biološke i psihološke karakteristike. Teorije oporavka i relapsa Dvije bitne teorije o zloupotrebi droga pridaju važnost. nego procesu oporavka i relapsa. Indiferentno roditeljstvo Izloženost obiteljskim problemima u ranoj dobi: Zloupotreba alkohola i droga od strane roditelja. Te teorije su Prochaskina teorija procesa promjene i Marlatt i Gordonova teorija prevencije relapsa. Ti faktori su: Situacijski faktori. Nažalost. tvrde da je pet glavnih kategorija faktora uključeno u održavanje simptoma. 6. Licni predisponirajudi faktori Psihološki: Problemi ponašanja.

*Održavajudi faktori* 1. Socijalna nepogodnost. Uključenost oca i Visoko materijalno zadovoljstvo. Autoritativno roditeljstvo. Zreli mehanizmi odbrane. Unutrašnji lokus kontrole.dijete. Faktori obiteljskog sistema: Roditelji pojačavaju zloupotrebu droga koristedi ih i sami. 2. Fleksibilna obiteljska organizacija. Funkcionalne strategije suočavanja. Visoke stope kriminala. Nezreli mehanizmi odbrane i Disfunkcionalne strategije suočavanja. Nezreli mehanizmi odbrane. Faktori obiteljskog sistema: Sigurna privženost u odnosu roditelj. Odsustvo oca i Bračna nesloga. Pozitivna uvjerenja o korištenju droga. Zreli mehanizmi odbrane. Neposvedena interakcija između roditelja i djece karakterizirana nedostatkom privrženosti u odnosu i nedostatkom roditeljskog nadzora. Uključenost u sistem pravde s obzirom na krađe ili upotrebu droga. Visoka samoefiaksnost. Visoko samopoštovanje. Okolinski održavajudi faktori Faktori tretmanskog sistema: Obiteljski problemi poricanja. Kognitivne distorzije. Lak temperament. Niska samoefikasnost. Funkcionalne strategije suočavanja. Unutrašnji lokus kontrole. Triangulacija. Okolinski zaštitni faktori Faktori tretmanskog sistema: Obitelj prihvata postojanje problema. Faktori socijalne mreže: Stalna dostupnost droga. Licni zaštitni faktori Biološki faktori: Dobro fizičko zdravlje. Faktori roditelja: Neadekvatno znanje o zloupotrebi droga. Preuzimanje rizika i traženje uzbuđenja. Obitelj se ranije nosila sa sličnim problemima. Obitelj prihvada formulaciju problema i plan tretmana. Obrazovna okolina sa nedostatnim nadzorom. Obitelj se nije ranije susretala sa sličnim problemima. Pripadnost vršnjačkoj grupi korisnika droga. Obitelj je predana rješavanju problema. Optimističan atribucijski stil. Nedosljedno discipliniranje. izražavajudi pozitivan stav o upotrebi droga i toleriraju njihovu upotrebu. Zbunjujudi obrasci komunikacije. Faktori roditelja: Dobra prilagodba roditelja. Optimističan atribucijski stil. Nesigurni unutrašnji modeli za izgradnju odnosa. Nisko samopoštovanje. Niska samoefikasnost. Precizna očekivanja u vezi sa uzimanjem droga. Loša mreža socijalne podrške. Slabe mogudnosti zapošljavanja. 2. Disfunkcionalne strategije suočavanja. Psihološki faktori: Visok IQ. Sigurni unutrašnji modeli izgradnje odnosa. Dobra koordinacija među stručnjacima. Faktori socijalne mreže:     Dobra mreža socijalne podrške Niska razina stresa unutar obitelji Pozitivna obrazovna okolina Visok socioekonomski status . Jasna obiteljska komunikacija. Depresivni ili negativni atribucijski stil. Licni održavajudi faktori Biološki faktori: Psihološka ovisnost. Porodica ne priznaje formulaciju problema i plan tretmana. HIV i hepatitis (izazivaju negativno raspoloženje koje održava upotrebu droga) Ponašanje: Akademski i problemi na poslu (izazivaju negativno raspoloženje koje održava upotrebu droga). Vanjski lokus kontrole. Visoko samopoštovanje. Visok stres unutar obitelji. Nedostatak koordinacije između uključenih stručnjaka. Haotična porodična organizacija. *Zaštitni faktori* 1. Visoka samoefikasnost. Obiteljska ambivalentnost u vezi s rješavanjem problema.

Potrebno je razviti pravila i smjernice za praksu unutar ovako organizirane mreže kako bi se smanjila dostupnost droga i tretirali mladi ljudi u početnoj fazi njihovog konzumiranja droga. Komorbiditet treba uzeti u obzir i potrebno je objasniti vezu tih problema sa problemom uzimanja droge. 4. šire lokalne i kooperativne mreže. Faza uključivanja u tretman: Tokom ove faze cilj je stvoriti dobru radnu saradnju sa dovoljnim brojem članova obitelji koji trebaju adolescentu pomodi da promijeni svoje ponašanje vezano uz uzimanje droge. . Takvi uključuju davanje samo činjeničnih informacija. organizacije za samopomod itd. psiholog ih obavještava o tome da osoba mora prvo prestati sa konzumiranjem droga kako bi tretman bio efikasan . najučinkovitiji tretman dostupan za adolescente koji zloupotrebljavaju drogu. socijalnih usluga. su zaključili da je multisistematični pristup zloupotrebi droge. tretman se može prekinuti. Prevencija relapsa podrazumijeva identificiranje situacija koje mogu dovesti do relapsa i pomaganje adolescentu i članovima porodice u razvijanju samopouzdanja u strategije nošenja sa ovim situacijama. loše raspoloženje. Rizične su one situacije u kojima postoji visok stres. obrazovanja. kao i naglasiti snage i protektivni faktori pojedinca. Ova mreža treba uključivati stručnjake i predstavnike iz područja zakonodavstva. Završetak tretmana: Nakon stabilnog perioda u kojem adolescent više ne konzumira droge i u kojem su uspostavljene nove rutine unutar obitelji. Centralna pretpostavka intervencije unutar obitelji je da se zloupotreba droge održava neadekvatnim obrascima obiteljskog funkcioniranja. 3.Formulacija Nakon procjene potrebno je načiniti formulaciju koja integrira i sistematizira značajne informacije iz intervjua. ne obrnuto. Često ovaj osjedaj krivnje raste kako roditelji postaju svjesniji da obrasci obiteljske interakcije održavaju ponašanje konzumiranja droga. Oslobađanje od konzumiranja uličnih droga: Kada obitelj pristane prisustvovati tretmanu. psihometrijske i fizičke procjene u koherentno objašnjenje etiologije i održavanja adolescentovog problema uzimanja droge. distrakciju. izbjegavanje i traženje socijalne podrške. Tretman Pregledom metodološki dobro osmišljenih studija. Prevencija Mnogi pristupi preveniranju zloupotrebe droga pokazali su se neučinkovitim. Trebaju se specificirati predisponirajudi. Preventivne intervencije koje najviše obedavaju jesu školski programi uvježbavanja vještina u kombinaciji sa lokalnim roditeljskim programima uvježbavanja koji se sprovode unutar multiprofesionalne. zdravstvenih usluga. sudstva. Psiholog mora iznadi način kako da smanji krivicu i u isto prijeme promiče važnost učešda obitelji u tretmanu. davanje činjeničnih informacija zajedno sa zastrašivanjima i pozivanjem na moral i predlaganje alternativnih interpersonalnih ili rizičnih aktivnosti koje adolescente mogu prirodno oraspoložiti umjesto oraspoložujudeg efekta droga. smanjena volja i veda dostupnost droga i mogudnost njihove upotrebe. Strategije nošenja uključuju pozitivno razmišljanje. Prevencija relapsa je ključna u ovom procesu. a da se potom raspravlja o i uvode alternative uzimanju droge. uključujudi intervencije unutar obitelji i individualnu terapiju. dječije zaštite. Ovaj plan treba imati u cilju izmjenu adolescentovog obrasca uzimanja droge kroz bavljenje važnim održavajudim faktorima i osiguravanjem osobnih i obiteljskih snaga. Intervencija unutar obitelji ima za cilj smanjiti zloupotrebu droge uključivanjem obitelji u tretman i pomaganjem članovima obitelji da promijene obrasce funkcioniranja koji održavaju i u kojima je nastao problem zloupotrebe droge. Obiteljska reorganizacija: Glavni zadatak obiteljske reorganizacije je prekinuti obiteljske obrasce interakcije koji su doveli do i održavaju adolescentovo ponašanje povezano sa uzimanjem droga. Mnogi roditelji su paralizirani osjedajem krivice i vide tretman unutar obitelji kao proces kažnjavanja roditelja. 5. Potrebno je iznijeti niz opcija tretmana i odrediti preferirani tretmanski plan. Učinkoviti tretmanski programi koji se provode unutar obitelji za adolescente koji zloupotreblajvaju drogu uključuju sljedede procese koji se preklapaju i mogu se konceptualizirati kao faze terapije: 1. Liddle i sur. 2. Suočavanje sa poricanjem i stvaranje konteksta za životni stil bez droge: Za adolescente koji su razvili identitet i životni stil temeljen na orijentaciji ka drogama od velike je važnosti da učestvuju u programima samopomodi (Nar-Anon). Proces uključivanja počinje sa bilo kim ko dođe zabrinut za adolescenta tražedi izlaz. kao zamjena za obiteljske obrasce koji su održavali problem uzimanaja droge. precipitirajudi i održavajudi faktori. Potrebno je jasno utvrditi da li je problem uzimanja droge samo prolazno eksperimentiranje ili više utaban obrazac navike korištenja droge.

borbu ili padanje u nesvijest 2) inhibiciju postojeceg ponasanja i 3)selektivno pregledavanje okoline s obzirom na moguce izvore opasnosti. vrtoglavice. drhtanje i osjecaj nestvarnosti. poput anksioznosti. Te reakcije ukljucuju: 1) promjene u pobuđenosti autnomnog NS. mucnina. nisu odgovorni događaji kao takvi. znojenje. ali u mijesanim anksioznim i depresivnim stanjima ti događaji cesto imaju element gubitka. strahova u vezi sa nastupom ili izvođenjem nekog zadatka i difuznih somatskih tegoba. Kognitivni modeli stanja anksioznosti Sredisnja ideja u kognitivnim modelima emocionalnih poremecaja jest da za nastanak negativnih emocija. to su cesto i jedini simptomi o kojima bolesnik govori sa lijecnikom opce prakse. Pocetak poremecaja: Panicni poremecaji obicno zapocinju naglo. Nacin prezentacije: Neki bolesnici koji pate od anksioznih stanja ne prepoznaju svoje probleme kao vezane uz anksioznost. Takva precjenjivanja automatski i refleksno aktiviraju ''program anksioznosti''.pa dok ti bolesnici dođu do psihijatra. teskoca s gutanjem) jako izrazeni. Bolesnici sa stanjima anksioznosti u intervjuima govore o mislima i predodzbama koje pokazuju da oni u postojecim okolnostima percipiraju znatnu opasnost. proljev.. evaluirati i modificirati nerealisticne procjene opasnosti i ponasanja koja bi mogla odrzavati te procjene.. znojenje. ubrzano lupanje srca. U drugom obliku anksioznog stanja glavni je problem nerealisticna ili pretjerana anksioznost i zabrinutost zbog razlicitih zivotnih okolnosti. pa je njihova anksioznost razumljiva reakcija na netacne percepcije. nemir. Uz tu se anksioznost moze vezati sirok raspon razlicitih tjelesnih simptoma. ti su bolesnici potpuno smireni. otezano gutanje. Kad su tjelesni simptomi (poput lupanja srca. . Rasirenost: Pretpostavlja se da oko 8% svih ambulantnih psihijatrijskih bolesnika pati od stanja anksioznosti. Vazne interpretacije ili kognicije za anksioznost odnose se na percipiranu fizicku ili psihosocijalnu opasnost. navale topline/ hladnoce. oni cesto i dalje sumnjaju u psiholosku prirodu svojih simptoma. međutim vecina ipak između napada ostaje u određenoj mjeri anksiozna. koja nije vezana uz predviđanje napada panike. trzaji. koji se pojavljuje sasvim nenadano i pracen je razlicitim uznemirujucim tjelesnim osjetima. 2. najcesce u srednjim ili kasnim dvadesetim godinama. Glavni problem kod prvog su ponavljajuci napadi panike koji se pojavljuju neocekivano i u gotovo bilo kojoj situaciji. Beck tvrdi da u stanjima anksioznosti osobe sistemski precjenjuju opasnost koja postoji u određenoj situaciji. među kojima su misicna napetost. anticipiranja negativnih ocjena dobivenih od drugih. slabost. sto je vise od fobija (3%) ili OKP (1 do 2%). Postoje neke razlike u tremanima koji se koriste za ova dva oblika anksioznosti. koje anksiozna stanja pokusavaju tretirati tako da bolesnicima pomazu identificirati. suha usta. a osobe sa obje vrste anksioznosti cesto trebaju i obje vrste tretmana. Za oba poremecaja uobicajeno je u vrijeme njihova pojavljivanja postojanje stresnih zivotnih događaja. Te tjelesne promjene ukljucuju ostajanje bez daha. Misli vezane za ovaj oblik se uglavnom vrte oko nesposobnosti suocavanja. Taj program cini niz reakcija koje smo naslijedili iz nase evolucijske proslosti. Vecina tih događaja ukljucuje prijetnju neke buduce krize. koje su bile namijenjene nasoj zastiti od opasnosti u prmitivnoj okolini. napadi vrucine ili hladnoce. bol u grudima. drhtanje. Tipovi anksioznih stanja 1.ANKSIOZNA STANjA Naziv 'anksiozno stanje' odnosi se na prodornu anksioznost koja nije ogranicena na određene vanjske situacije i nije povezana s dosljednjim i opseznim izbjegavajucim ponasanjem koje je karakteristicno za fobije. Kada ne dozivljavaju napade panike. ljutnje ili tuge. To je opazanje dovelo do ravoja k-b terapija. vec ocekivanja ljudi i njihove interpretacije tih događaja. kao pripreme za bijeg. razdražljivost i osjecaj osobe da se nalazi na rubu zivcanog sloma. Napad panike se sastoji od snaznog osjecaja straha ili nadolazece propasti. Ova dva tipa anksioznih stanja grubo odgovaraju DSM-III R kategorijama panicnog poremecaja i generaliziranog anksioznog poremecaja.

odmah prekida da radi nesto). kompetentnosti. ruka koja drhti moze se smatrati indikatorom prijeteceg i nadolazeceg gubitka kontrole. . Tako npr. bihevioralni i kognitivni simptomi anksioznosti. pa mogu biti u stanju mirovanja dok se neki specifican događaj s njima ne ispreplete.Kada opasnost ili prijetnja proizlazi iz pogresne percepcije. moze pomoci da se dovedu i pitanje bolesnikove katastroficne interpretacije. moze za vrijeme razgovora sa poznanicima imati negativnu negativnu automatsku misao: 'oni misle da sam dosadan'. *Kognitivni model panike* Kognitivni model panike navodi da osobe dozivljavaju napade panike zbog svoje relativno trajne sklonosti da sirok raspon tjelesnih promjena interepretiraju na katastrofican nacin. neki se napadi pojavljuju 'iz vedra neba'. međutim oni se cesto bave suptilnijim i manje dosljednjim oblicima izbjegavanja. onda sam bezvrijedan'. Umjesto da imaju korisnu informaciju. kontrole i samih simptoma anksioznosti ('Moram uvijek biti smiren'). izbjegavanje potkrepljuje negativne interpretacije. Sirok raspon podrazaja moze izazvati napade panike. Nekim napadima panike prethodi razdoblje povecane anksioznosti. Bolesnici s generaliziranom anksioznoscu ne pokazuju dosljedno izbjegavanje specificnih vanjskih situacija. ali identificiranje onog sto prethodi spontanom napadu. tada dva dodatna procesa doprinose odrzavanju panicnog poremecaja. Vjerovanja ili disfunkcionalne pretpostavke ukljucene u generaliziranu anksioznost jako se razlikuju. U oba se slucaja pretpostavlja da je kljucni događaj kriva perecepcija tjelesnih reakcija i osjeta. znacajan dio kognitivno-bihevioralne terapije je posvecen strahovima koji pobuđuju somatski. Npr. koja ih cine sklonima da određene situacije interpretiraju na izuzetno negativan i disfunkcionalan nacin. paznja bolesnika je selektivna i usmjerena na aspekte situacije koji za njih znace opasnost. koji izazivaju anksioznost. Kada je osoba jednom stekla sklonost katastroficnom interpretiranju tjelesnih reakcija. sto dovodi do jos vece anksioznosti i drhtanja. 'ako me svi ne vole. dolazi do daljnjeg porasta straha. Taj unutarnji fokus paznje omogucava im zamjecivanje osjeta ili promjena kojih mnogi drugi ljudi ne bi bili svjesni. bolesnici zbog toga sto ih neke tjelesne reakcije plase. Smatra se da su disfunkcionalne pretpostavke i pravila nauceni rano u zivotu. poput naglog ustajanja (vrtoglavica). Ti podrazaji mogu biti vanjski (poput situacije u kojoj je osoba vec prije dozivjela napade panike). postaju pretjerano pobuđeni i ponovo pregledavaju i slusaju svoje tijelo. interpretiraju na katastrofican nacin. *Kognitivni model generalizirane anksioznosti* Prema ovom modelu pojedinci dozivljavaju snaznu anksioznost zato sto ih njihova vjerovanja o sebi i svijetu cine sklonima interpretiranju sirokog raspona situacija na prijeteci nacin. ali su cesce unutarnji (misli. Ako se ti osjeti. tada su reakcije aktivirane programom anksioznosti neprimjerne postojecoj situaciji. Kad je jednom osoba razvila generaliziranu anksioznost. koje odrzava njihova negativna uvjerenja. određeni oblici izbjegavanja odrzavaju bolesnikove negativne interpretacije (npr. umjesto toga. U slucaju napada panike kojima ne prethodi razdoblje povecane anksioznosti. DISFUNKCIONALNE PRETPOSTAVKE I PRAVILA su opca vjerovanja pojedinaca o svijetu i sebi. Drugo. Kad nekog brine drustvena evaluacija. Taj strah izaziva povecanje tjelesnih reakcija i tako se sve krece u zacaranom krugu koji kulminira u napade panike. Neki bolesnik primjeti lupanje srca. pogresno interepretirane tjelesne reakcije izazvane su ili razlicitim emocionalnim stanjima (ljutnja) ili nekim bezazlenim događajem. sto uzrokuje niz zacaranih krugova koji odrzavaju ili povecavaju anksioznu reakciju. Zbog tog reciprocnog odnosa između percipiranje opasnosti i simptoma anksioznosti. promjene u paznji i ponasanju dodatno pridonose odrzavanju problema. one cesto bivaju interpretirane kao dodatni izvor opasnosti. odgovornosti. pa to izbjegavanje sprecava da nauce kako su simptomi koje dozivljavaju bezazleni. Razine kogncije Unutar kognitivnih modela emocionalnih poremecaja razlikuju se dvije razine poremecenog misljenja: NEGATIVNE AUTOMATSKE MISLI su one misli ili predodzbe koje su prisutne u specificnim situacijama kad je osoba anksiozna. ali se vecina krece oko pitanja prihvacanja. kad osoba uopce nije anksiozna. Prvo. U situacijama koje se percipiraju kao prijetece. predodzbe ili tjelesni osjeti).

popis situacija u kojima se problem najvjerovatnije pojavljuje/ je najtezi 3. detaljan opis nedavnih prilika u kojima se problem pojavio/ bio najvise izrazen a)situacija b) tjelesne reakcije c) kognicije d) ponasanje 2. Dnevnicki zapisi 3. drustvene i finansijske okolnosti *Motrenje napretka* 1. *Primjerenost za tretman* Kognitivno – bihevioralna terapija prikladna je za vecinu bolesnika sa stanjima anksioznosti. modulatori (stvari koje problem cine laksim ili tezim) 5. licne jake strane i prednosti. Međutim. Za bolesnike koju su neprestano pod utjecajem droga ili alkohola. Procjene vjerovanja (Jedan od glavnih ciljeva kognitivno – bihevioralne terapije je pomaganje bolesnicima da dovedu u pitanje svoja iracionalna vjerovanja i pogresne interpretacije). Kada se cini da je anksiozno stanje sekundarno uz neki veliki psihijatrijski poremecaj. Standardizirani upitnici (Beckov upitnik anksioznosti i Beckov upitnik depresije) 2. izbjegavanje (situacije i aktivnosti. stavovi i ponasanja drugih 6. prijasnji tretman (vrste. bihevioralni eksperimenti (tamo gdje je prikladno) 8. neke bihevioralne eksperimente ce mozda trebati prilagoditi bolesnicima koji istovremeno pate i od neke tjelesne bolesti. . poput akutne psihoticne reakcije ili velike depresije. uspjesnost). za svaki problem: 1.*Procjena* u nekoliko koraka: Kratak opis problema. tada najprije treba tretirati primarni poremecaj. bilo bi dobro prije pocetka kognitivno – bihevioralne terapije provesti program DETOKSIKACIJE. vjerovanja o uzrocima problema 7. aktivno i pasivno) 4. pocetni tok Lijekovi (propisani i nepropisani).

jer se usredotocuju na strah od događaja koje se ne moze opazati. Fobije su ceste u ranom djetinjstvu. AGORAFOBIJE: anksioznost je određena udaljenoscu od sigurnosti i blizinom zastrasujucih podrazaja. izgubiti kontrolu. U mnogim slucajevima je nastetnija reakcija izbjegavanje. Neki od njih su manje anksiozni kad su u drustvu nekog u koga imaju povjeranja ili nose kisobran. mucnina itd.FOBICNI POREMECAJI Fobija je postojani i pretjerani strah od nekog objekta ili situacije koja u stvari nije opasna. c) subjektivni: zakljucuje se na temelju bolesnikovih verbalnih izjava i ponasanja. ako ne mogu pobjeci. Fobicari reagiraju na strah na sva tri nacina: fizioloski. kino. znojenje. Jednostavne fobije mogu se razviti iz djecjih strahova. stecenim neposrednim ili posrednim uvjetovanjem (kad se strah uci opazanjem straha drugih ljudi) ili prijenosom informacija i/ili uputa. One odrzavaju problem. DSM III razlikuje dvije vrste agorafobicara: one s napadima panike i bez njih. Porijeklo fobija Iako tacan uzrok fobija nije poznat. Osobe koje pate od jednostavne fobije obicno nemaju nekih drugih simptoma ako se ne nalaze u situaciji od koje strepe ili ako je ne anticipiraju. U socijalnim fobijama su narocito vazne uznemirujuce misli. iako bolesnici cesto uviđaju da to nije racionalno. dok socijalne fobije obicno pocinju u kasnoj adolescenciji. za fobicne osobe je neuobicajeno da opisuju samo jedan traumatski događaj. Agorafobicari mogu padati u paniku ili se bojati da ce. ponasajno i subjektivno. Kod odraslih osoba. jer produzavaju i povecavaju uznemirenost. na primjer. 3. straha i uzasa. Za razliku od drugih strahova. neprikladne. paukove. Ucestalost fobija Blage fobije su vrlo uobicajene i pogađaju jednu od deset odraslih osoba. Agorafobije se odnose na skup situacija.). a te reakcije onemogucavaju nestajanje simptoma. iako mnogi od tih strahova nestaju do seste godine. b) ponasajni: 'bjezanje' ili 'smrzavanje'. fobije su nesto cesce kod zena. ili u dobi od 30 godina. velike trgovine. strepnje. Vrste fobija 1.. drhtanje. poput ugriza psa. Po definiciji je fobicni strah neproporcionalan izvoru opasnosti. javnog prevoza i udaljenost od kuce. a i stoga sto izazivaju nove simptome. Simptomi Simptomi izazvani dodirom s necim cega se osoba boji.. JEDNOSTAVNA FOBIJA: je ogranicena na objekt straha ili na jednu situaciju (npr. kritika ili odbijanje od stranje drugih ljudi. od kojih se najcesce spominje strah od napucenih mjesta ili mnostva ljudi. Takav strah dovodi do snazne zelje za izbjegavanjem takvih situacija. poput opreza i izbjegavanja situacija koje izazivaju strah. kod agorafobicara ima 80% zena. jer interferiraju s uobicajenim aktivnostima. Ovi smiptomi mogu. ubrzano disanje. SOCIJALNE FOBIJE: su slozenije. visinu ili pogled na krv). one se opcenito smatraju naucenim strahovima. ali i ne moraju da se mijenjaju zajedno. Agorafobija najcesce pocinje ili u kasnoj adolescenciji. fobije nisu prilagodbene i onesposobljavaju osobu. Uvjetovanje je oblik ucenja tokom kojeg se stvara nova veza između podražaja i rekacija na taj podrazaj. nego kod muskaraca. . mogu se smisleno svrstati u tri vrste: a) fizioloski: obuhvacaju sve osjete i tjelesne promjene koje mogu biti prisutne ako je. dok u socijalnim fobijama nema razlika između muskaraca i zena. kojem pripisuju pocetak poremecaja. poput anticipatorne anksioznosti. kad se od djevojaka ocekuje da budu samostalnije. Međutim. kao sto su negativne procjene. Za uspjesno lijecenje fobija zasigurno nije nuzno znati njihov tacan uzrok. 2. neko upravo izbjegao smrt pod gumama auta: brzo disanje. a moze ukljucivati i strah od zatvorenih prostora (frizeraj. a reakcije su. brzo uklanjanje ili trenutacno kocenje na licu mjesta. onesvijestiti se ili kolabirati.

. Teorijska osnova tretmana Bihevioralni tretman fobija razvio se neposredno iz rezultata eksperimentalne psihologije. Vanjski faktori poput akcija bolesniku bliskih ljudi. Proces procjenjivanja treba da razjasni da li drugi problemi. kao sto su ustrajnost ili smisao za humor. Odrzavajuci faktori: mogu interferirati s napretkom. Generalno. potrebne su podrobne informacije o izbjegavanju. koji za bolesnika obavljaju stvari kako se bolesnik ne bi morao suociti s onim cega se boji. To se moze postici 'postepenim izlaganjem'. kao npr. to ce brze doci do poboljsanja. ali dovoljno tezak da izazove barem nesto anksioznosti. Zadatke treba cesto i redovno ponavljati. Bez lijecenja. Resursi ukljucuju hobije i aspekte zivota koji su relativno slobodni od utjecja fobije. pa je za planiranje ucinkovitog tretmana nuzna tacna identifikacija odrzavajucih faktora. posebno rada Wolpea na sistemskoj desenzibilizaciji. Prvi zadatak koji se odabire za vjezbu treba biti dovoljno lagan. znacenju simptoma anksioznosti. ukljucujuci i sposobnost za rad i odrzavanje normalnih odnosa. ponasajnim i subjektivnim simptomima. ili o anticipatornim posljedicama izlaganja situaciji koje se fobicar boji. te njihova spremnost da prihvate aktivnu racionalu samopomoci kognitivno-bihevioralnog pristupa. Tretman zahtijeva da bolesnici ponovo dođu u dodir sa stvarima kojih se boje i da ostanu s njima u kontaktu toliko dugo dok se strah ne pocne smanjivati. Odrediti tacnu prirodu fobije i prikladnost za tretman! Procjena treba biti strukturirana. Glavni problem terapeuta je osposobljavanje bolesnika da uđe u situacije koje su mu neugodne i zastrasujuce. npr. kao i o reakcijama na te simptome. fobije su izuzetno postojane. sto bolesnici vise vjezbaju. . ponovljenim i produzenim izlaganjem. Resursi: bolesnikovi resursi utjece na faktore kao sto su sposobnost suocavanja s teskim situacijama. poput generalizirane anksioznosti i depresije. toliko dugo dok ne prestanu izazivati anksioznost. To znaci da bolesnik treba identificirati sve stvari koje izbjegava i poredati ih po tezini u 'stepenovanu hijerarhiju'. Buduci da ce izlaganje ciniti glavni dio tretmana. misli o opsanosti nekog podrzaja kojeg se bolesnik boji. kako bi bolesnik mogao biti siguran da se moze odvaziti. te postoje li razlozi zbog kojih je ugodije zivjeti s fobijom nego se boriti protiv nje. Iz toga slijedi da se to ponasanje moze oduciti i zamijeniti vise prilagođenim reakcijama. kao i 'normalnog' ponasanja naucena. također odrzavaju fobije.Interakcija simptoma i reakcija ('zacarani krug') Izbjegavanje odrzava anksioznost. Postojece vjestine suocavanja: terapeut treba od bolesnika saznati koje metode suocavanja prije upotrebljavao. Procjenjivanje Procjenjivanje s ciljem lijecenja fobicnih poremecaja pocinje u prvoj sesiji i nastavlja se tokom tretmana i pracenja. a zadaci za vjezbanje moraju biti jasno određeni. To ukljucuje pronalazenje faktora koji određenu situaciju cine laksom ili tezom. jer se one prilagodbene (poput nastojanja da nesto radi kako ne bi mozgao o problemu) mogu ugraditi u tretman. Kognitivni faktori također mogu biti vazni. Procjena ima tri cilja: 1. Istrazivanja pokazuju da se optimalna ucinkovitost izlaganja postize stepenovanim. Tezina fobije se moze odrediti utvrđivanjem stepena u kojem interferira s dnevnim zivotom. te gubitak samopouzadnja. Taj rad se temeljio na hipotezi da je vecina 'abnormalnog'. poput povremenih pokusaja suocavanja s teskim situacijama. sto znaci da se postavljaju sistemska pitanja o fizioloskim. Druge metode suocavanja. Pravila izlaganja Izlaganje se definira kao suocavanje s necim sto je bilo izbjegavano jer izaziva anksioznost. pa se tada krece na sljedeci zadatak s popisa. mozda su bile neuspjesne. to je duze lijecenje. izvore ugode i uspjeha. traze posebnu paznju. susretljie rođake i prijatelje. Sto je fobija slozenija. Izbjegavanje je obicno glavni odrzavajuci faktor. Ostali odrzavajuci faktori ukljucuju misli o. Izlaganje prekida zacarani krug koji odrzava simptome i olaksava novo ucenje. kao i osobine licnosti. tokom kojih su bolesnici dovoljno naucili o metodi da je uz minimalnu pomoc mogu i sami primjenjivati. jer otezava osobi da nauci kako objekt ili situacija koje se boji nisu opasni ili nisu opasni na nacin ili u stepenu u kojem ih bolesnik tako dozivljava. Obicno je potrebno 8 sesija (u mnogim slucajevima i manje). Suocavanje sa zastrasujucim stvarima omogucava bolesnicima da se nauce s njima uspjesno nositi.

Jedan od razloga su nemoguca ocekivanja. jer je ukljuceno izlaganje. Definirati ciljeve tretmana! Vazno je s bolesnikom razgovarati o njegovim ciljevima. Tesko je odrediti koliko dalekosezni trebaju biti ciljevi fobicnih bolesnika. pa do onih koje su izvan postojecega bolesnikova dosega. za mjerenje opseznosti generalizacije ili za identifikaciju tema. npr. neka se osoba moze bojati razlicitih situacija i trece. Te mjere moraju biti lake za upotrebu i osjetljive na promjenu. Standardizirane ljestvice procjene: takve se ljestivice koriste za procjenu relativne tezine fobija. koji se koristi kao vodic za izalganje bolesnika tim situacijama. osoba sa socijalnom fobijom moze zeljeti da se nikad vise u drustvu ne osjeca tjeskobno. Oni s dugotrajnim poremecajima licnosti imaju druge teskoce (npr. kao i vanjske situacije. Za neku agorafobicnu zenu mozda je vaznije i korisnije u njezinu svakodnevnom zivotu da bude u stanju s prijateljicom otici u kupovinu. mjere socijalne anksioznosti i Inventar pokretljivosti za agorafobije. pa za sada postoji samo mali broj takvih relevantnih mjera. Bolesnik svaku cesticu na popisu procjenjuje na ljestvici od 0 do 10 s obzirom na kolicinu aknsioznosti koju bi te situacije kod njega izazvale. zbog njihova potencijala da upozore bolesnike na neposredne ucinke zastrasujucih misli i prednosti izlaganja zastrasujucim situacijama. a moraju i odrzavati specificne probleme bolesnika. Zatim. Njihova ce upotreba vjerovatno rasti. jer oni ne moraju biti u skladu s ciljevima terapeuta. anksioznosti tokom izlaganja i ukupnog trajanja simptoma. kad pruzaju kontekst u kojem se postojece teskoce mogu tacno odrediti. . 2. nije uvijek lako stepenovati strahove u dovoljno malim koracima. bolesnik i terapeut mogu ciljevima pridavati i razlicitu vaznost. Zbog mnogo razloga lakse je konstruirati hijerarhiju u teoriji. te procjenjivanje anksioznosti koja se tokom toga dozivljava. drugo. Postizanje slaganja u ciljevima je nuzno za potpuno sudjelovanje i angaziranje bolesnika u tretman. cesto ne slijede lijecnicke upute sve dok ne prođu kroz neki drugi tretman. Mjere kognicije: tacne mjere kognicije kod fobicara iskusane su tek u novije vrijeme. Popis treba odrzavati cijeli raspon situacija koje bolesnik izbjegava. pa im je potreban duzi tretman. pa se na taj nacin moze integrirati u procjenu. pocevsi od onih koje izazivaju samo blago anksioznost. Najcesce upotrebljavane mjere TEZINE fobije su STEPENOVANA HIJERARHIJA i BIHEVIORALNI TESTOVI. Samomotrenje: dnevno biljezenje prakse izlaganja i razine dozivljene anksioznosti potice bolesnike na samomotrenje i podsjeca ih da ucine domace zadatke. Jedan od nedostatka jeste sto ti testovi mogu imati terapijski ucinak. dok terapeut smatra da je za nju vaznije steci pouzdanje u vlastitu sposobnosti. Stepenovana hijerarhija: je popis zastrasujucih situacija. hijerarhije mozda moraju ukljuciti unutarnje promjene. Najpoznatiji su Upitnik straha. 3. Te biljeske mogu bolesnicima pomoci u samostalnom planiranju relevantne prakse i pracenja napretka. Bihevioralni testovi: test se sastoji od cinjenja onog sto se prije izbjegavalo. pa stoga postoje snazni razlozi za omogucavanja tretmana kad god je to moguce. Bihevioralni test se moze koristiti i kao izvor informacija i kao mjera anksioznosti. Bolesnici koji su jako depresivni ili ovisni o alkoholu. Pisane biljeske posebno vrijedne u vrijeme pogorsanja ili ponovne pojave problema. nego u praksi: kao prvo. promjenjivu motivaciju). pa se stoga ne mogu cesto ponavljati i istovremeno koristiti kao neovisne mjere promjene. mozda je najrazumniji cilj onaj koji ce bolesniku pomoci da odrzi napredak postignut tokom tretmana. pa neizbjezno dolazi do diskontinuiteta. Prednost ovog testa je mogucnost odvojenog mjerenja anticipatorne anksioznosti. Vazne iznimke su procjene Straha od negativnih procjena i Upitnik agorafobicnih kognicija. Identificirati prikladne mjere fobicne anksioznosti! (mjerenje fobije) Potrebne su mjere koje ce dati podatke o napretku i pomoci planiranju tretmana.Prikladnost za tretman: vecina fobija se u određenoj mjeri poboljsava tretmanom. Pregled strahova.

Tehnike izlaganja ukljucuju sistematsku desenzibilizaciju. Farmakoterapija ni na koji nacin nije u opreci sa bihevioralnim ili psihodinamskim lijecenjem bolesnika sa panicnim poremecajem. Dalje. vec se dugo zna da je situacijsko izlaganje najucinkovitija metoda. Kognitivno lijecenje panicnih napada usmjereno je na intenzivnije kognitivno restruktuiranje. dugorocno gledano. jedna podskupina bolesnika s panicnim poremecajem ostaje nesklona neovisnosti i asertivnosti. Aspekti ovog poremecaja koji mogu posluziti za usmjeravanje psihoterapijskih intervencija: povecana sklonost dozivljavanju prijetnje. izlaganje (zamisljanjem i/ili u stvarnosti) i uvjezbavanje socijalnih vjestina (ucenje po modelu. a negativnog ishoda vlastitim nedostacima. Kod bolesnika s dominirajucom bioloskom komponentom bolesti. psihodinamska terapija moze biti od koristi. produzeno izlaganje u stvarnosti. situacijsko izlaganje (okolnostima koji se fobicno izbjegavaju). Vecina tehnika izlaganja koristena individualno i grupno. Krajnje kognitivno stajaliste je da panicni napad cine normalni tjelesni osjeti (npr. *SOCIJALNA FOBIJA* KBT tehnike: kognitivno restrukturiranje. preplavljivanje zamisljanjem. uvjezbavanje disanja i primjenjeni trening relaksacije. sto moze dovesti do daljnjeg pogorsanja samopostovanja i pojacavanja mazohistickih obrana. slabo rjesavanje problema. vec i stetno. lagana vrtoglavica) na koju bolesnici s panicnim poremecajem pretjerano reagiraju katastroficnim razmisljanjima. uvjezbavnje. vjezbe disanja i primjenjeni trening relaksacije. ocekivanje katastroficnih događaja male vjerovatnosti. Utvrđeno je da je komorbidni poremecaj licnosti galvni prediktor kontinuirane socijalne lose prilagodbe kod bolesnika koji se lijece zbog panicnog poremecaja. *SPECIFICNA FOBIJA* Bihevioralna terapija: izlaganje u stvarnosti (stvarni kontakt) i izlaganje zamisljanjem (upute terapeuta). svaki put kad se razmislja o ili kad prijeti nova separacija. sto govori da je psihodinamska terapija vazna dodatna terapija. Kognitivna i bihevioralna terapija: Lijecenje se dugo vremena usmjeravalo prema fobicnom izbjegavanju. barem za neke bolesnike s panicnim poremecajem. uz manji osjecaj katastroficnosti. bihevioralno ucenje po modelu i vjezbanje potkrepljivanjem. Sto se tice agorafobicne komponente koja moze postojati kod panicnog poremecaja. te su potrebni suportivna psihoterapija i edukacija o bolesti da bi se bolesnika potaklo da se suoci s fobicnom situacijom. kognitivno restruktuiranje.ne samo beskorisno. neugodnih afekata i tjelesnih simptoma vezanih uz napade. Unatoc primjerenom lijecenju panicnih napada lijekovima. strah od negativnih ocjena drugih i pripisivanje pozitivnog ishoda slucajnosti ili okolnostima. ali postoje i brojna istrazivanja koja pokazuju da postoje slucajevi bolesnika koji su uspjesno lijeceni od panike psihodinamskom psihoterapijom i psihoanalizom. Tehnike: interoceptivno izlaganje (somatskim znacima panicnog napada). igranje uloga). ustrajanje na dinamskom razumijevanju i na odgovornosti za vlastite simptome moze biti. Cini se da kod ovih bolesnika nekad postoji nesvjesni konflikt vezan uz separacije tokom djetinjstva. Kognitivno restrukturiranje se sastoji od razlicitih domacih zadataka: prepoznavanja negativnih misli. Jedan od ciljeva psihodinamske terapije je otkrivanje i prorada Edipova konflikta. no u novije vrijeme razvijene su ucinkovite tehnike koje su se pokazale djetovorne za same panicne napade. Za one bolesnike kod kojih klinicar moze utvrditi konflikte koji su vezani uz fobicnu anksioznost i izbjegavanje i koji bi mogli dovesti do uvida u njih. sto dovodi do ponovne pojave anksioznih simptoma u odrasloj dobi. te tjelesni simptomi anksioznosti. od najmanje stresne do najvise) i nepostepena (izlaganje pocinje sa najstresnijim dijelom hijerarhije). a sredisnje obiljezje je briga. koje bolesniku omogucuje da nauci benignije interpretacije. KBT je superiorna u odnosu na nedirektivne ili suportivne terapije u lijecenju GAP-a. fobicno izbjegavanje i dalje moze ostati. Bolesnicima kod kojih suportivne intervencije nisu ucinkovite potrebna je dodatna psihoterapija – dinamska ili kognitivnobihevioralna. kognitivno restrukturiranje. ova metoda moze biti postepena (hijerarhija događaja koji izazivaju anksioznost. palpitacije. procjene njihove tacnosti i preoblikovanja da budu realnije.PSIHOTERAPIJSKE METODE LIJECENjA *PANICNI POREMECAJ* Psihodinamska psihoterapija: Cak i kad prekini fobicne napade. . *GENERALIZIRANI ANKSIOZNI POREMECAJ* Kognitivni i bihevioralni pristupi u lijecenju generaliziranog anksioznog poremecaja: izlaganje. Kognitivno restrukturiranje je usmjereno na losu sliku o sebi.

C. Prejedanje i neodgovarajuce kompenzacijsko ponasanje javljaju se. Glavna psihopatoloska svojstva anoreksije nervoze i bulimije nervoze: Opca psihopatologija 1. Opsesivna svojstva (narocito anoreksija nervoza) 3. Postoji klinicki dogovor da je dijagnoza anoreksije 'jaca' od dijagnoze bulimije. Zajednicku karakteristiku anoreksije i bulimije cine i razlicita ponasanja usmjerena na kontroliranje tjelesne tezine. Ponavljano neodgovarajuce kompenzacijsko ponasanje sa svrhom prevencije povecanja tezine. cak i u slucaju smanjenja tezine. C. Ponavljanje epizoda prejedanja. te da mnogi od njih cine sve sto mogu da bi bili mrsavi. Ta ponasanja ukljucuju ekstremne dijete. Amenoreja: odsutnost najmanje tri uzastopna menstruacijska ciklusa. DSM IV dijagnosticki kriteriji za: Anoreksija nervoza A. koja se sastoji od sirokog raspona neurotskih simptoma s narocito izrazenim depresivnim svojstvima. zloupotrebu laksativa ili diuretika i pretjerano vjezbanje. Poremecaj se ne javlja iskljucivo tokom epizoda Anoreksije nervoze. U vezi sa psihopatologijom ova dva poremecaja. Raspon depresivnih i anksioznih simptoma 2. Ovi bolesnici određuju svoju vrijednost gotovo iskljucivo s obzirom na svoj tjelesni oblik i tezinu. Kod anoreksije je posljedica toga da su bolesnici pothranjeni. D. tokom tri mjeseca. ili odbijanje prihvacanja ozbiljnosti niske tjelesne tezine. treba istaknuti tri vazna svojstva (vazna za tretman): . Samoprocjena pretjerano ovisi o obliku i tezini tijela. Naruseno socijalno funkcioniranje. Pretjeratni utjecaj oblika i tezine tijela na samoprocjenjivanja. Slaba koncentracija 4. D. samoizazvano povracanje. Kod bulimije to ne mora nuzno biti slucaj. prosjecno. E. B. kao sto su samoizazvano povracanje. S oba je poremecaja povezana i 'opca psihopatologija'. Bulimija nervoza A. Odbijanje da se drzi tjelesna tezina na ili iznad minimalne tezine za dob i visinu. Pojedina epizoda prejedanja je karakterizirana s oba sljedeca elementa: a) jedenje u određenom vremenskom razdoblju. Izuzetan strah od dobivanja na tezini ili debljanja.. najmanje dvaput sedmicno. da neumorno izbjegavaju dobiti na tezini ili 'debljini'. sto dovodi do toga da se bulimija dijagnosticira kod osoba prosjecne ili iznadprosjecne tjelesne tezine. a kolicina pojedine hrane znacajno je veca nego sto bi vecina osoba pojela za isto vrijeme i u slicnim okolnostima.. Posljedica je toga da su zaokupljeni mislima o svom izgledu i tezini. diuretika. zlouporaba laksativa.POREMECAJI HRANjENjA Ekstremna zabrinutost zbog tjelesnog oblika i tjelesne tezine je zajednicka anoreksiji i bulimiji. jer su pokusaji tih bolesnika da se drze dijete ispredkidani epizodama prejedanja. b) osjecaj gubitka kontrole nad uzimanjem hrane tokom epizode (osjecaj da se ne moze kontrolirati sta i koliko se jede) B.

Brojna svojstva mogu se smatrati sekundarnom psiholoskom reakcijom na gubitak kontrole nad hranjenjem kod ljudi koji mnogo polazu na tjelesni oblik i tezinu. jer taj problem vise ne sluzi odvaracanju paznje sa stvarnih obiteljskih problema i sukoba. dva se svojstva ne poboljsavaju uspostavljanjem normalne tjelesne tezine. U prilog ovoj pretpostavci govori nalaz da kod vecine bolesnika mnoga od tih svojstava nestaju jednostavno uspostavljanjem normalne tjelesne tezine. te obitelj nasotji nagnati da pritajeni sukob iznese na svjetlo dana. Nedavne kontrolirane studije ukazuju na vrijednost kognitivno bihevioralne terapije u mijenjanju neprilagođenih vjerovanja o vlastitoj tjelesnoj tezini i izgledu. gubitak seksusalnog apetita i socijalno povlacanje. II) Neka svojstva anoreksije izazvana su 'gladovanjem'. bihevioralnim ili tradicionalnim psihodinamskim intervencijama. samoizazvano povracanje. ali joj potom ne dopustimo da povraca. pretjerano vjezbanje i zaokupljenost oblikom i tezinom. zloupotrebu laksativa i diuretika. epizodama prejedanja. Obiteljska terapija je oblik terapije koji bi mogao dovesti do dugorocnog cilja. Terapija bulimije Kad se ne lijeci. Ona pokazuje da je potpun i trajan oporavak moguc samo ako se modificiraju te precijenjene ideje. Određen uspjeh postignut je i primjenom antidepresiva. ima jasne implikacije za tretman. Teorijska je pretpostavka da se na taj nacin osobu s anoreksijom oslobađa potrebe za zadržavanjem vlastitog problema. Ta sekundarna svojstva ukljucuju ekstremno pridrzavanje dijete. (2) redefinirati problem uzimanja hrane kao interpersonalni problem i (3) sprijeciti roditelje da anoreksiju svojeg djeteta koriste kao sredstvo za izbjegavanje sukoba. a ne individualni. Wilson i saradnici su pokazali da su povoljni ucinci bihevioralne terapije izrazito pospjeseni kad se tom obliku terapije pridoda prevencija bulimicne reakcije – naime. bulimicnoj osobi dopustamo da se prejede zabranjene hrane. a određen uspjeh u tome je postignut programima bihevioralne terapije tokom kojih se hospitaliziranu anoreksicnu osobu sto vise izolira. a organizira se drustvo tokom uzimanja obroka. međutim. opsesivne simptome. a to su epizode prejedanja i depresivna raspolozenja. S obzirom na skromni uspjeh drugih oblika terapije anoreksije. Terapeut takve obitelji posjecuje za vrijeme objeda. ne moze se pouzdano ostvariti medicinskim. a ovi 'sastanci' imaju tri glavna cilja: (1) promijeniti ulogu bolesnika iz anoreksicne osobe u neku drugu. depresivno raspolozenje i razdrazljivost. narusenu koncentraciju. gledanje TV-a i sl. . da bi se izbjegle medicinske komplikacije i mogucu smrt. smanjenje interesa za ono sto se događa. Da bi izlijecio poremecaj. obiteljska terapija je pristup koji obecava. Dakle umjesto da bude zariste sukoba. Međutim. To predviđanje. Minuchin ga pokusava redefinirati kao interpersonalni. tek treba provjeriti. Izravni cilj terapije je da se anoreksicnoj osobi pomogne povratiti tjelesnu tezinu. djetetovo uzimanje hrane pretvara se u zariste saradnje i povecane ucinkovitosti roditelja u ophođenju s djetetom.I) Cini se da su mnoga svojstva anoreksije nervoze i bulimije nervoze sekundarna s obzirom na bolesnikove precijenjene ideje u vezi s tjelesnim oblikom i tezinom. Drugi cilj terapije je dugorocno odrzavanje povoljne tjelesne tezine. Terapija anoreksije Terapija anoreksije je proces sto se odvija na dva kolosijeka. socijalno povlacenje i narusenu koncentraciju. jer vjeruje da ce sukobi povezani sa anoreksijom tada biti najocigledniji. bulimija uglavnom nece spontano nestati. Ta svojstva obuhvacaju zaokupljenost hranom i jedenjem.). Cinjenica da je vecina svojstava anoreksije i bulimije nervoze sekundarna s obzirom na bolesnikovu pretjeranu zaokupljenost oblikom svog tijela i tjelesnom tezinom. Ipak modifikacija tih precijenjenih ideja je jedan od glavnih ciljeva kognitivno-bihevioralnog tretmana anoreksije i bulimije. Za povecanu tjelesnu tezinu hospitalizirani bolesnici dobivaju određene privlegije (setnja. III) Mnoga svojstva bulimije nervoze zapravo su sekundarna psihicka reakcija na gubitak kontrole nad hranjenjem. Ta svojstva obuhvacaju simptome anksioznosti i depresije. Zbog toga je razloga uspostavljanje normalne tjelesne tezine bitan dio tretmana anoreksije.

Slika o sebi (ciljevi. Ucestala su samoozljeđivanja i ponavljajuca samoubilacka ponasanja. prijelaznim objektima (npr.GRANICNI POREMECAJ LICNOSTI A. Sljedece cesto pridruzeno obiljezje jest skolnost podcjenjivanju samog sebe u tenutku priblizavanja određenom cilju. Uobicajena i vazna obiljezja granicnog poremecaja licnosti jesu jako smanjen kapacitet za stvaranje privrzenosti i predvidivo neprilagođeno ponasanje. potrebno je postaviti obje dijagnoze. ali katkada osjecaju i da uopce ne postoje. vrijednosti. tj. vremenski ograniceno. Međutim. Ucestali popratni poremecaji s osi II su antisocijalni. Definicija i glavna obiljezja Kljucno obiljezje granicnog poremecaja licnosti jest prevladavajuci obrazac nestabilnosti interpersonalnih odnosa. a takvo odstupanje mora biti vidljivo u vise od jednog sljedecih podrucja: misljenje. profesionalni ciljevi) moze se iznenada i jako promijeniti. B.). kao rekacija na odvajanje. 1. Procjena Vjesto proveden klinicki intervju najvaznije je sredstvo u postavljanju dijagnoze granicnog poremecaja licnosti. Prisutnost ovog poremecaja vrlo cesto nije jasna sve do kasne adolescencije ili odrasle dobi. narcisticki i shizotipni poremecaji licnosti. Poremecaj obicno karaktizira poremecaj identiteta. promjene raspolozenja cesto izazivaju interpersonalni stresori (npr. Da bi se postavila dijagnoza. Komorbiditet: Među najcescim komorbidnim poremecajima s osi I su poremecaji raspolozenja. emocionalnost. izbjegavajuci. intenzivni i burni. posebno kad se osjecaju nepodrzanima i samima. odbacivanje). emocija i slike o sebi te izrazita impulzivnost. kontrola poriva i nacini odnosenja prema drugim ljudima. poremecaj raspolozenja) i GPL i to moze biti slozen proces. Koristan pristup tome jest prikupljanje podataka o osobinama licnosti i stilovima suocavanja sa stresom oboljeloga. Cesto osjecaju intezivan strah i ljutnju zbog odbacivanja. Odnosi s drugim ljudima oboljelih od granicnog poremecaja licnosti obicno su nestabilni. cak i kad je odvajanje od nekog uobicajeno. PTSP. geste ili prijetnje. Pojedinci s granicnim poremecajem licnosti obicno sebe smatraju losim ili zlim ljudima. tj. a vecina oboljelih od tog poremecaja pokusa samoubistvo (u tome uspijeva oko 8-10%). Oboljeli od GPL stvaraju velike troskove drustvu (duze koriste lijekove i psihoterapiju od pacijenata sa shizotipnim poremecajem licnosti). kaznjavajucih i odbijajucih. a određeno raspolozenje obicno traje krace nego kod bipolarnog . Tokom procjene klinicar mora provjeravati postoje li impulzivna ponasanja i ona koja upucuju na skolnost rizicnim pothvatima (rizik od samoubojstva i sl. radnim i drugim vaznim podrucjima funkcioniranja. kada je rijec o zamisljenom ili stvarnom napustanju). vrsta prijatelja. Rijec je o osobinama koje su dovoljno ozbiljne i ustrajne da izazivaju klinicki znacajne poremecaje u socijalnim. Spomenute osobine moraju znacajno odstupiti od kulturalno ocekivanog i prihvatljivog raspona odstupanja ili od postavljene norme. Za probleme okrivljuju druge ljude. poremecaji hranjenja (bulimija). panicni poremecaj i ADHD. a zatim okrutnih. s kucnim ljubimcem ili nezivim objektom) nego u interpersonalnim odnosima. Spomenuta obiljezja javljaju se u ranoj odrasloj dobi i vidljiva su u razlicitim kontekstima. tj. Emocionalna nestabilnost. histrionicki. Diferencijalna dijagnoza GPL cesto se javlja zajedno s poremecajima raspolozenja i kad su zadovoljeni kriteriji za oba poremecaja. Njihov dozivljaj drugih ljudi katkada se iznenada i dramaticno mijenja. U razdobljima izrazitog stresa (npr. izrazito i trajno nestabilna slika o sebi ili dozivljaj sebe. Nuzno je razlikovati stanja sa osi I (npr. Ljudi s ovim poremecajem tipicno imaju i hronican osjecaj praznine. osobine licnosti moraju izazvati subjektivan osjecaj neugode ili vidljive teskoce u funkcioniranju. Ljudi s tim poremecajem vrlo su osjetljivi na odbacivanje i silno se trude izbjeci stvarno ili dozivljeno napustanje. Ljudi koji imaju granicni poremecaj licnosti obicno se osjecaju sigurnije s tzv. tj. krece se između dvije krajnosti – idealizacije i omalovazavanja ili između dozivljavanja drugih kao blagotvornih i njegujucih. takvi ljudi imaju prolazne paranoidne misli ili teske disocijativne simptome (npr. C. kad je rijec o GPL. 2. kad osoba cuje da je neko zove imenom). kada nema vidljivih simptoma s osi I i koristenje podataka prikupljenih od ljudi koji su oboljeloga poznavali dok nije imao poremecaj s osi I. Pridruzena obiljezja: U stresnim razdobljima mogu se javiti prolazni simptomi koji nalikuju psihoticnima (npr. Komplikacije: Granicni poremecaj licnosti prate izrazita neugoda i teskoce u funkcioniranju (akademskom i radnom). poremecaji vezani za psihoaktivne tvari. depersonalizaciju). 3. izrazita promjena raspolozenja.

jedan od vaznih ciljeva jest integracija rascijepljenih vidova sebe i reprezentacije objekata kako bi bolesnikovo dozivljavanje bilo uravnotezenije (npr. psihodinamska psihoterapija: definira se kao terapija koja ukljucuje posvecivanje paznje interakciji terapeuta i bolesnika s vremenski dobro odmjerenim tumacenjem transfera i otpora (kad je takvo tumacenje indicirano). a) definicija i ciljevi: za psihodinamsku psihoterapiju obicno se kaze da djeluje na intervencijskom kontinuumu cije su krajnje tacke istrazivanje i podrska. dozivljaj drugih kao da istovremeno imaju pozitivne i negativne osoobine).poremecaja. a druga ukljucuju one s izrazenim emocionalnim obiljezjima. zakljuci na temelju literature o djelotvornosti bilo kojeg tretmana cesto su nejasni zbog prisutnosti drugih istovremenih tretmana. E. Ranu odraslu dob obicno obiljezava hronicna nestabilnost s epizodama gubitka kontrole emocija i poriva te ucestalo koristenje medicinskih usluga. Osim toga. nasuprot tome. proucavanje djelotvornosti lijecenja imaju velike prednosti. i to kao reakcija na izlozenost prepoznatljivom i ekstremnom stresoru. Prema tome. jos uvijek ima razmjerno malo metodoloski strogih studija njezine djelotvornosti. strah od napustanja. mnoga istrazivanja bila su razmjerno kratkotrajna i zato su nuzna istrazivanja dugotrajnih rezultata lijecenja. povecati emocionalnu toleranciju. najvazniji cilj jest ojacati oboljeloga kako bi se ublazila fragmentacija i ojacao osjecaj kohezije ili cjelovitosti u bolesnikovu dozivljaju sebe. koji se obicno javljaju u odrasloj dobi. samounistavanje i osjecaj beznađa. antisocijalnog poremecaja licnosti i poremecaja raspolozenja. Sa stajalista ja-psihologije. Ciljevi: osvjestiti nesvjesne obrasce. te potvrđivanje. kod psihodinamkse psihoterapije). *Pregled i sinteza dostupnih podataka* Pitanja koja treba razmotriti u tumacenju literature! Iako se rezultati istrazivanja mogu primijeniti i na adolescente. za neka istrazivanja odabrani su oboljeli s izrazitom impulzivnoscu. Od spomenutih intervencija jedino je tumacenje jedinstveno za psihodinamski pristup. U klinickoj praksi cesto se koristi i prikladna je kombinacija tretmanskih pristupa. kolicina tretmana u istrazivanju moze biti veca od one koja je dostupna u zajednici. Dalje. najcesce zbog heterogene prirode simptoma granicnog poremecaja licnosti. a koji su sastavni dio profinjenog uvazavanja terapeutova doprinosa odnosu između dvjema osobinama. omoguciti uvid u teskoce u odnosima s drugim ljudima i razviti reflektivno funkcioniranje kako bi se postiglo vece uvazavanje vlastite i tuđe unutrasnje motivacije. ucrvscivanje samopostovanja. . vecina oboljelih postize stabilnost u socijalnom i radnom funkcioniranju. Depresivna raspolozenja koja su karakteristicna za GPL su: osjecaj praznine. D. Kasnije tokom zivota. b) djelotvornost: bez obzira na to sto klinicka literatura o psihodinamskoj psihoterapiji oboljelih od GPL vrlo opsezna. Zatim. ostale su: konfrontacija. Sa stajalista teorije objektnih odonosa. ali i neka ogranicenja. Pregled psihoterapija i drugih psihosocijalnih tretmana! 1. PTSP se ucestalo javlja zajedno s GPL i kad je prisutan treba ga dijagnosticirati. samooptuzivanje. granicni poremecaj licnosti sastoji se od rano prisutnih osobina licnosti koje su opisane na drugim mjestima u njihovom prirucniku. Epidemiologija GPL je najcesci poremecaj licnosti u klinickim uvjetima. a bez dovoljno cvrstog terapijskog odnosa. Uobicajen tok razvoja bolesti Tok bolesti varira. PTSP karakterizira brza pojava simptoma. Nekada je tesko znati i koji su elementi odgovorni za ishod lijecenja (npr. pojasnjavanje. ciljevi ukljucuju jacanje odbrana. savjet i pohvala. c) trajanje terapije i ucestalost terapijskih susreta: ne postoje istrazivanja koja bi pokazala da kratkotrajna terapija ili psihoterapija koja se provodi rjeđe od 2x sedmicno pomaze oboljelima od GPL. poticaj na podrobnu razradu. empaticko uvazavanje. d) stetni ucinci: psihodinamska psihoterapija moze dezorganizirati neke bolesnike ako je pretjerano usmjerena na istrazivanje ili uz prejak naglasak na transfer. Javlja se priblizno kod 2% ljudi iz opce populacije. uvazavanje osjecaja. Na kraju kontinuuma koji se odnosi na podrsku. ojacati kapacitet za odgađanje impulzivnog dijelovanja. vrlo je malo istrazivanja o djelotvornosti takvih tretmana na toj dobnoj skupini. internalizaciju terapijskog odnosa i jacanje kapaciteta izlazenja na kraj s uznemiravajucim osjecajima. Npr. Prisutan je i veci obiteljski rizik od poremecaja vezanih uz psihoaktivne tvari. GPL se cesce dijagnosticira kod zena (3:1).

pojam 'uvazavanja' odgovara pojmu empatije). moze kod nekih oboljelih imati negativne ucinke. Nuznost terapeutova prilagaođavanja: terapeutovo iskljucivo bavljenje istrazivanjem bolesnikova unutrasnjeg dozivljavanja i neukljucivanje u rjesavanje pitanja koja se ticu njegova zivota. stvarajuci podrzavajucu okolinu za oba partnera uz istovremen rad na ostvarenju individuacije i unutrasnjeg rasta. ukljucujuci i samoranjavanje. 5. c) stetni ucinci: kada se preporuci ukljucivanje obitelji oboljeli ponekad clanove svoje obitelji otuđuju od sebe ili sami napustaju terapiju osjecajuci se neshvacenima. gdje je na kraju tretmana uoceno manje parasuicidalnih postupaka. u poređenju s kontrolnom skupinom. c) trajanje terapije: priblizno jednu godinu za fazu tretmana koja se najcesce koristi. koje nije dostupno oboljelome. d) stetni ucinci: ne postoje izvjestaji o stetnim ucincima KBT. a kognitivno usmjereni terapeuti uglavnom ih promatraju u podrucju svjesnoga. a posebno za ublazavanje represivnog raspolozenja i impulzivne agresivnosti. 6. Ukupno govoreci. e) pitanja koja se ticu provedbe terapije: mnogi elementi KBT slicne su elementima psihodinamske psihoterapije.e) pitanja koja se ticu provedbe terapije: Ostajanje u terapiji: u vecini istrazivanja velik broj oboljelih od GPL prekida dinamsku psihoterapiju. ali je zanimljiv nalaz povecanja ucestalosti parasuicidalnih ispada u skupini oboljelih ukljucenih u dijalekticku bihevioralnu terapiju. Kad je kod oboje prisutna patologija karaktera klinicar mora upotrebiti visedimenzionalni pristup. e) pitanja koja se ticu provedbe terapije: oboljeli u grupnoj terapiji moraju prihvatiti pravilo povjerljivosti podataka koje iznose clanovi grupe i jasne smjernice o kontaktu s drugim clanovima izvan grupnog okruzenja. b) djelotvornost: klinicko iskustvo pokazuje kako je za mnoge oboljele kombinacija grupne i individualne psihoterapije mnogo djelotvornija od svakog od tih tretmana zasebno. Vaznost promisljenog tumacenja transfera: pretjerano tumacenje transfera ili konfrontacija u pocetku tretmana mogu povecati rizik bolesnikova odustajanja od terapije. Grupe su posebna prilika za dobivanje dodatne socijalne podrske. kognitivno-bihevioralna terapija a) definicija i ciljevi: u podlozi simptoma i disfunkcionalnih emocija ili ponasanja nalaze se iskrivljena uvjerenja i kognitivni procesi. Ostali moguci rizici u lijecenju oboljelih od GPL u grupnom okruzenju su zajednicki otpor terapijskom radu. b) djelotvornost: svrha terapije jest osigurati okruzenje gdje ce svaki od partnera moci razviti samosvijest unutar konteksta odnosa. iako se nazivaju razlicitim imenima (npr. poboljsati odnose između oboljelog i clanova obitelji te poboljsati opce funkcioniranje obitelji. ublazavanje impluzivnosti i drugih simptoma te proucavanje i ublazavanje transfernih i kontratransfernih reakcija. 4. c) stetni ucinci: postoje izvjestaji o akutnoj neugodi zbog izlaganja grupnim pitanjima koja pobuđuju emocije. KBT posvecuje paznju skupu disfunkcionalnih automatskih misli ili shema (duboko ukorijenjeni sistemi vjerovanja) te ucenju i uvjezbavanju novih. obiteljska terapija a) ciljevi: poboljsati razumijevanje granicnog poremecaja licnosti kod clanova obitelji. manje su smjestani u bolnicu. No tesko je utvrditi proizlazi li poboljsanje postignuto dijalektickom bihevioralnom terapijom iz specificnih 'sastojaka' te terapije ili su dobivenim rezultatima pridonijeli nespecificni faktori kao sto je to duze vrijeme provedeno sa oboljelima ili terapeutov utjecaj. Niz empatickih i podrzavajucih primjedbi cesto krci put prema djelotvornome tumacenju transfera. poboljsanja glede depresije itd. nasilne i drugacije destruktivne interakcije među oboljelima. Kognitivno usmjereni terapeuti i psihoanaliticari imaju zajednicki cilj. ublaziti otuđenost i teret te ukloniti sukobe zbog odvajanja i neovisnosti. prilagođenih postupaka. SIPPS antidepresivi: koriste se za ublazavanje simptoma nemogucnosti kontrole emocija i impulzivnog ponasanja. a oni se potkrepljuju ponasanjem. b) djelotvornost: nekoliko kontroliranih istrazivanja dijalekticke bihevioralne terapije. interpersonalno ucenje i ublazavanje jacine transfernih pitanja i to kroz interakciju s ostalim clanovima grupe i terapeutom. Psihodinamski smatraju da je korijen takve srzne teskoce u nesvjesnom. c) stetni ucinci: u jednom izvjestaju se opisuje pogorsanja simptoma kad je tradicionalna bracna terapija primijenjena u radu s parom koje cinio dvoje oboljelih od GPL. a to je prepoznavanje i mijenjanje 'srznih' teskoca povezanih s poremecajem licnosti. 3. Farmakoterapija. jacanja transfernih teskoca i 'zaraza' simptomima. 2. grupna terapija a) ciljevi: odgovaraju ciljevima individualne psihoterapije i ukljucuju stabiliziranje oboljeloga. u literaturi su opisana mnoga istrazivanja koja pokazuju da kognitivno – bihevioralni pristupi mogu biti djelotvornima u lijecenju oboljelih od GPL. . Partneri oboljelih od GPL imaju teskoce u prilagodbi na cinjenicu da se kod bolesnika izmjenjuju obrasci idealizacije i omalovazavanja te druga interpersonalna ponasanja. terapija parova a) cilj: ustaliti i ojacati odnos među partnerima ili pojasniti neodrzivost odnosa. b) djelotvornost: psihoedukativan pristup moze poboljsati komunikaciju.

ali se ipak vecina moze tretmanom znatno poboljsati ili se moze bolesniku omoguciti određena razina socijalne. devijacije ili ekcesna. U klasicno tekstu Ayllona i sur. a oni najvise osteceni imaju i vrlo nisku razinu motivacije. je najprikladnija upotreba bihevioralnih postupaka u okviru stabilne i podrzavajuce drustvene i fizicke okoline. Ljestvice procjene i dalje se koriste za trijazu. Mnogi shizofreni bolesnici su usporeni u govoru i motorickim pokretima. premorbidnih i sekundarnih smetnji. obicno vezana uz postupak vremenskih uzoraka ponasanja i kodiranja opazenog. Neovisno o razini motivacije. danas. ciji se simptomi cesto klasificiraju kao 'pozitivni'. kao i obavljanju zadataka. pa tako imaju 3x vecu razinu smrtnosti od hronicnih bolesti od ocekivane. Neke smetnje se mogu pripisati institucionalizaciji. profesionalne i obiteljske prilagodbe. mogu biti dugotrajni i hronicni. pa se zbog toga i koriste isti i/ili slicni instrumenti kao i kod procjenjivanja mentalno retardiranih osoba (Hendikepi. a pomocu nje se dobiva procjena devijantnog ponasanja i procjenu opceg ponasanja. Za hronicne bolesnike.). Problemi Mnogi psihijatrijski i psihicki problemi. dati im samo 'minimalnu terapijsku dozu' pomoci. koja koristi kategorije primarnih. Vazno je dati bolesnicima određene socijalne odgovornosti. Procjena Procjenjivanje hronicnih psihijatrijskih bolesnika na mnogo nacina lici procjenjivanju mentalno retardiranih i starijih osoba. pa u pravilu pojava tih teskoca i dovodi do dijagnoze. Uzroci problema i odrzavajuci faktori U Velikoj Britaniji prihvacena je Wingova trostruka klasifikacija uzroka shizofrenije. koja ce nakon toga biti detaljnije ispitana (REHAB ljestivica – ispunjava odjelno osoblje nakon sedam dana opazanja. U toj su shemi primarne smetnje one koje nastaju iz prirode psihijatrijskog poremecaja. dalje. deficite. cudna ponasanja. treba prepoznati sekundarne teskoce izazvane fizickim tretmanom i konacno hronicni bolesnici mogu imati povisen prag osjetljivosti na bol ili se jednostavno ne zaliti na tjelesne probleme. Sekundarne smetnje su one koje proizlaze iz dozivljaja bolesti samog bolesnika ili osoba koje su s njim u kontaktu. uz razumnu upotrebu lijekova za odrzavanje kod mnogih bolesnika. Osim specificnih simptomatskih problema cesto postoji i nesposobnost odrzavanja normalnih socijalnih interakcija.HRONICNE PSIHIJATRIJSKE SMETNjE Bihevioralni tretmanski pristupi smetnjama i teskocama hronicnih psihijatrijskih bolesnika razvijeni su posljednjih dvadeset godina. poput problema hranjenja i fobija. a među onima koji najvise obecavaju su oni koji ukljucuju tretman u obiteljskom okruzenju. koja u ekstremnim slucajevima dovodi do mutizma. U podrazajima siromasnijoj okolini dolazi do apatije i socijalnog povlacenja. opisan je razvoj postupaka namijenjenih bolnickim odjelima. vazno je steci određeno znanje i o proslom ponasanju bolesnika. Neki imaju slabu koncentraciju. pa im okolna stimulacija lako odvraca paznju. Vazna je procjena sadasnje okoline bolesnika jer ona moze ograniciti raspon adaptivnog ponasanja te osobe. iako to moze biti vrlo tesko. slusne halucinacije. Metode koje se koriste obuhvacaju metode procjene i neposredna opazanja ponasanja. Premorbidne smetnje su one koje su postojale prije nastanka psihijatrijskog poremecaja. a u podrucjima gdje je to nuzno. Procjena treba biti usmjerena na postojece ponasanje. Upotrebu zetona u bolnickim odjelima istisnuli su individualni i grupni bihevioralni programi koji se koriste u bolnicama ili hostelima. sto se moze saznati na temelju bolnickih zapisa. Suprotno tome. koji koriste zetone kao sredstvo neposrednog potkrepljivanja prilagođenog ponasanja. ali je podjednako i vazno izbjegavati okolinu s pretjeranom kolicinom podrazaja. Ponasanje i Vjestine itd. Jedan od specificnih odrzavajucih faktora je i priroda i kolicina verbalnih interakcija bolesnika i onih koji se o njima skrbe. koja im onemogucavaju stjecanje ili odrzavanje punog raspona neovisnih socijalnih i funkcionalnih vjestina. za procjenu opceg poboljsanja. npr. te ukljucivanje rođaka koji su jos uvijek s njima u kontaktu. pri cemu treba posebno promatrati preostale prednosti bolesnika. To se moze postici tako da se bolesnike pita u kojim bi podrucjima zivota zeljeli postici neko poboljsanje. Mnogima nedostaju svakodnevne vjestine brige za sebe. bolesnici o kojima se govori u ovom poglavlju pate od hronicnih stanja. Vazan faktor u lijecenju hronicnih psihijatrijskih tegoba je opca razina aktivnosti i stimulacije kojoj je bolesnik izlozen. bolesnike je vazno sto vise ukljuciti u određivanje terapijskih ciljeva i izrazavanje vlastitih potreba. Osim procjenjivanja sadasnjeg ponasanja. ili 'negativni' kao oskudne emocije i apatija. samoiskaza bolesnika i iskaza osoba koje ga dobro poznaju. . te za pocetno identificiranje podrucja funkcioniranja. Najvise je paznje bilo posveceno shizofrenim bolesnicima.

tada treba procijeniti njihov odnos i nacin interakcije. Postoji i program odijevanja kako bi se modificirali nedostaci u vjestini odijevanja. tako da se s relativno cestim epizodama poremecenog ponasanja bolesnika postupa uvijek na isti nacin. Ako je obitelj jos uvijek u kontaktu s bolesnikom. prihvatljiva razina verbalnog razumijevanja i postojanje socijalne odgovornosti. . pa bi stekla neka nova ponasanja. kojima se poslije mogu dobiti neka materijalna dobra (ucinkovitost metode zetona.Faktori koji određuju prikladnost za tretman Tretman usmjeren na poboljsanje nekih bihevioralnih nedostataka obicno je uspjesniji od tretmana usmjerenog na smanjivanje ucestalosti devijantnog ili neprikladnog ponasnja. Druga komponenta stabilnosti je dosljednost u postupcima osoblja i primjeni opceg okvira. one bi postale i osjecale se 'ravnopravnima'. cini glavni proces poboljsanja. izbjegavati nepripremljeno otpustanje iz bolnice i sl. treba svesti na minimum i seljenje bolesnika iz sobe u sobu. Individualne programe tretmana treba pazljivo pratiti. 3. To se najbolje postize neposrednim opazanjem programa koji se provodi. Opcenito su promjene relativno spore. tada je neprihvatljivo da se kod njih odustane od svakog tretmana. Drugi cilj bi mogao biti izvođenje nekog zadatka ili posla na odjelu. 'Dugotrajan boravak' – tretman s velikim grupama bolesnika u bolnicama ili hostelima Grupni su programi relevantniji. kad bi mentalno poremecene osobe imale pristup tim 'normalnim' ustanovama i sredinama. a prikladno davanje zetona. nego slozena socijalna interakcija do koje dolazi tokom primjene. u kojoj se moze iskoristiti svaki napredak bilo kojeg individualnog ili grupnog tretmana. ukljucujuci i dozivljaj i ponasajne popratne pojave slusnih halucinacija. Hronicnim bolesnicima treba vise vremena da bi reagirali na programe. ne proizlazi iz operantnog uvjetovanja koje je dovelo do njezina razvoja. Obicno je dobro prije uvođenja tretmana posvetiti nekoliko sedmica tumacenju tih opcih ideja zdravstvenom osoblju koje ce biti ukljuceno u program. Prvi vazan zadatak je postizanje dogovora o opcim terapijskim ciljevima s osobljem koje neposredno skrbi o tim bolesnicima. Korisna je preliminarna trijaza bolesnika. Prisutnost psihoticnih simptoma nije samo po sebi prepreka za uspjesan tretman. Vrlo je utjecajan pojam 'normalizacije' koji pretpostavlja da drustvo odbija prihvatiti onesposobljene i hendikepirane ljude kao ravnopravne clanove zajednice. neprijateljstvom. Oblikovanje individualnih programa za bolesnike Postoji znatan broj istrazivanja koja pokazuju da se individualnom primjenom bihevioralnih metoda mogu kod hronicnih bolesnika modificirati mnoga simptomska ponasanja. Ako hospitalizirani bolesnici ne mogu izraziti sta zele. u tretmanu hronicnih bolesnika postoje i posebna eticka pitanja. Stvaranje kognitivno-bihevioralne sredine za grupe Hronicni bolesnici u tretmanu trebali bi sto veci dio dana koji provode u budnom stanju. Ta je dilema posebno akutna kod malog ali znacajnog broja hronicnih bolesnika koji silom zakona ostaju u bolnici ca i niz godina. Poboljsanje ponasanja za vrijeme obroka jedan je od takvih ciljeva. Vazan atribut opceg odjelnog miljea treba biti njegova stabilnost. U radu s hronicnim bolesnicima moguca je upotreba sirokog raspona bihevioralnih tehnika (tehnike oblikovanja.). Mnogi odjeli koriste materijalne nagrade ili zetone. S obzirom na to da neki bolesnici ne mogu izraziti svoje zelje. postupci imitacije. pa ih obezvređuje i smjesta u odvojene okoline ili im onemogucava pristup 'normalnim' okolinama. 2. Isto tako. Jedna komponenta stabilnosti je i isto osoblje koje radi s bolesnicima. kako bismo bili sigurni da doslo do promjene i ostvarivanja ciljeva. postupak 'samoinstrukcija' itd. Vracanje hronicnog bolesnika u obitelj s visokom razinom kontakta licem-u-lice. pretjeranom ukljucenoscu i kritickim komentarima je rizicno za ponovno vracanje bolesti. provesti u stabilnoj sredini. a zatim i razine specificnih vjestina unutar svake skupine. sto znaci da postoji neko s odgovarajucim poznavavanjem bihevioralnih metoda i specificnih programa ko moze pratiti odvijanje tretmana. Unutar ovog pristupa smatra se da. Opcenito vrijedi pravilo da kontinuirano poremeceno ili nasilno ponasanje sprjecava primjenu tretmana. ali postoje slucajevi gdje su kod pojedinaca uklonjeni svi glavni simptomi. ali postoje i granice u nametanju tretmana. kojom ce biti okrivene siroke skupine bolesnika. tada su korisni faktori za odabir bolesnika: kontinuirano postojanje nekih specificnih interesa. Povijest opijanja je također los prediktivni faktor za uspjesan tretman u zajednici. Vazna vjestina u oblikovanju bihevioralnih programa u toj vrsti okruzenja je identifikacija terapijskih ciljeva koji se mogu primijeniti na velik broj bolesnika i koji pruzaju dnevne mogucnosti intervencije. Ako postoji vjerovatnost da ce bolesnik ostati u nekom zasticenom okruzenju. Tretman hronicnih psihijatrijskih smetnji u cetiri tacke: 1. ako su clanovi grupe slicniji po svojoj razini funkcioniranja ciljnog ponasanja. povezano s povratnim informacijama i specificnim vođenjem.

Na obiteljskom sastanku terapeut moze pomoci obitelji da sto jasnije sagleda probleme. a) neke osobe koje se profesionalnu brinu za bolesnika mogu također prema njemu pokazivati neprijateljske reakcije i odbijati interakcije s hronicnim bolesnicima. interese i socijalne kontakte koje imaju. na kojima se bolesnika ukljucuje u raspravu o tome kako se moze najbolje nositi sa specificnim problemima obiteljskog zivota.Tehnike prisjecanja jedna su od glavnih psiholoskih intervencija u radu sa starijim osobama. neovisno o okruzenju u kojem zive) obicno opisuje ljude koji su bili u psihijatrijskoj bolnici vise od 9 – 12 mjeseci. ukljucujuci i ulogu okolinskog stresa. bez drugih duzih perioda provedenih u bolnici. Ovaj oblik intervencije ima siroke mogucnosti primjene i povecava raspon tretmana koji se mogu primijeniti kod hronicnih bolesnika. pa stoga mogu imati koristi od pristupa namijenjenih clanovima obitelji. Za odrzavanje promjena u bolesnikovu ponasanju vazno je dugotrajno odrzavanje strukturiranog odjelnog rezima ili promjenjivog obrasca obiteljske komunikacije. . i to sto prije nakon uviđanja da se vjerovatno radi o hronicnoj bolesti. a mogu i dosta dobro surađivati s drugim ljudima. Novi dugorocni bolesnici – tretman pojedinca i obitelji Opcenito je cilj obrazovnih programa jasno prikazati glavne probleme shizofrenije. Odlucujuci prvi korak u bilo kojem programu tretmana treba stoga biti demonstriranje mogucnosti promjene. aonda poradi na pronalazenju niza mogucih rjesenja. potaknuta starim novinama ili posebnim materijalima. a i zbog povijesno ogranicene upotrebe pozitivnih metoda rehabilitacije kod mnogih bolesnika. Hronicni psihijatrijski problemi su izuzetno individualni. Zbog toga. Obiteljska bihevioralna terapija je zanimljiva iz dva razloga. informacijama koje se daju i bolesniku i onima koji za njega skrbe o prirodi psihijatrijske onesposobljenosti. te jednostavno opisati kako clanovi obitelji mogu shvatiti te probleme i na njih reagirati. tumacenje svrhe davanja lijekova te savjeta o tome kako clanovi obitelji mogu planirati svoje zivote i prihvatiti shizofrenog clana. Vazno je postici uspjesnu provedbu jednog jednostavnog programa koje je prihvatljiv i sticenicima i osoblju. prije nego sto se pokusa nesto slozenije. Zakljuci: Hronicne psihijatrijske teskoce mogu biti vrlo velike. b) ovaj obiteljski pristup daje vecu vaznost nego bilo koji drugi pristup. Taj pristup upucuje na pozeljenost davanja neposrednih i specificnih informacija o prirodi bolesnikova stanja i njemu i njegovoj obitelji. Drugi programi isticu grupnu podrsku i sastanke s obitelji. 4. Tipican sadrzaj programa ukljucuje: tumacenje shizofrenije. pa stoga i omjer poboljsanja i vjerovatni stepen poboljsanja individualnog bolesnika mogu biti ograniceni. opis manifestacija shizofrenije kako ih dozivljavaju clanovi obitelji. tim ljudima nije potrebna relativno visoka razina nadzora koju nude bolnice. Terapeut se moze usredotociti i na opcu komunikaciju unutar obitelji. tada treba motriti i pratiti napredovanje pojedinacnih bolesnika. kako bi se razina ciljeva mogla povremeno mijenjati. Iako jos uvijek imaju psihijatrijske simptome. koji se nalazi u obicnoj ulici. 'Novi dugorocni' (relativno kompetentni bolesnici. odabere i primjeni ono sto joj se cini najboljim i tada prati napredak. To znaci da prvi bolesnik koji ce biti tretiran ili prvo odabrano ciljno podrucje treba biti ono u kojem je moguce postici pozitivne reakcije na tretman. Kod terapije prisjecanja poticu se grupe starijih osoba da dijele sjecanja od zajednickog interesa. uz istovremenu pozitivnu terapijsku pomoc i određeni stepen zastite od iskoristavanja. Siroko se koriste obiteljski sastanci kod kuce. gdje ce moci zadrzati vjestine. Ako se u nekom odjelnom programu koristi niz ciljeva. Bihevioralne metode su obicno spore. velik dio zdravstvenog osobla koje za njih skrbi ne vjeruje da i kod tih bolesnika moze doci do poboljsanja. Za njih je najprikladnija neka vrsta doma ili hostela. poticuci obitelj da sto jasnije formulira svoja stajalista i izrazi svoje pozitivne i negativne osjecaje.

N 22. Sa stajališta teorije objektnih odnosa. Ne postoje istraživanja koja pokazuju da kratkotrajna terapija pomaže oboljelima od graničnog poremedaja ličnosti. Farmakoterapija dugoročno ima iste efekte kao i kombinacija farkmakoterapije i psihoterapije. N 17.ICD-10). N . T 16. Kliničko iskustvo pokazuje da u tretmanu graničnog poremedaja ličnosti. Vedina osoba s graničnim poremedajem ličnosti prekida psihoterapiju bez obzira na terapijski pristup. Kontinuirano poremedeno ili nasilno ponašanje nije kontraindikacija za primjenu KB tretmana. Utvrđeno je da su komorbidni poremedaji ličnosti glavni prediktori loše soc. Distimija predstavlja bipolarni oblik afektivnog poremedaja. T 24. Mnogi pristupi u prevenciji upotrebe droga kod adolescenata pokazali su se efikasnim. T (Trebaju dugotrajniju terapiju nego depresivni i anksiozni) 13. T 12. T 10. Dijagnostička kategorija'endogena depresija'zadržana je u važedim klasifikac. N 2. N 5. faza tretmana u kojoj se primjenjuju kognitivne tehnike uvijek prethodi fazi tretmana u kojoj je fokus na poticanju aktiviteta. Granični poremedaj ličnosti jednako se javlja i kod muškaraca i kod žena. T 18. Samo mali broj adolescenata koji eksperimentira sa drogama razvit de probleme povezane sa zloupotrebom droge. T 6. N 8. T 7. N 3. N 14. T 15. Različito konceptualizirane psihoterapije (primjena različitih pristupa) rezultiraju vrlo sličnim efektima tretmana depresije. Prisutnost psihotičnih simptoma nije sama po sebi prepreka za uspješan KB tretman. Težak temperament u ranom djetinjstvu dosljedno je povezan sa zloupotrebom droge. N 23.I Označi tačno ili netačno: 1. Farmakološki i psihijatrijski tretman nije potreban kod laksih i umjerenih depresija. N 4. Kod svih bipolarnih poremedaja utvrđeno je da obiteljska opteredenost poremedajima predstavlja najutjecajniji faktor rizika.prilagodbe kod osoba sa paničnim poremedajem. T 20. poremedaja (DSM-IV. N 9. Procjenjivanje hroničnih psihijatrijskih bolesnika razlikuje se od procjenjivanja osoba sa mentalnom retardacijom i starijih osoba. Zloupotreba droge je snažan faktor rizika za suicid kod adolescenata. Procjena faktora koji se nalaze u osnovi fobija mora obuhvatiti detaljnu povijest razvoja neke fobije. T 11. kombinacija grupne i individualne psihoterapije ima iste učinke za vedinu oboljelih kao i svaki od tih tretmana zasebno. izbjegavajudim i O-K poremedajima ličnosti. Mnoga svojstva bulimije nervoze zapravo su sekundarna psihička reakcija na gubitak kontrole nad hranjenjem. N 21. Tretman osoba sa graničnim poremedajem obično traje jednako dugo kao i tretman osoba sa shizotipnim. N 19. najvažniji cilj tretmana graničnog poremedaja ličnosti jeste ojačati oboljelu osobu kako bi se ublažila fragmentacija i ojačao osjedaj kohezije u bolesnikovom doživljaju sebe. Tretman usmjeren na smanjivanje učestalosti devijantnog ili neprikaldnog ponašanja kod osoba sa hroničnim psihijatrijskim poremedajima obično je uspješniji od tretmana usmjerenog na poboljšanje nekih bihevioralnih deficita. U K-B terapiji depresija.

deficite ili bihverioalne gubitke i devijacije ili ekscesna. 10. Neka svojstva anoreksije izazvana su gladovanjem i nestaju uspostavljanjem normalne tjelesne težine. cudna ponasanja. Dobra prilagodba roditelja je također faktor. vjezbe disanja i primjenjeni trening relaksacije. 7. Koje implikacije za tretman osoba sa anoreksijom i bulimijom nervozom proizlaze iz činjenice da je vedina svojstava ova dva poremedaja sekundarna s obzirom na bolesnikove precijenjene ideje u vezi sa oblikom tjela i tjelesnom težinom? Mnoga svojsta anoreksije nervoze i bulimije su sekundarna s obzriom na bolesnikove precijenjene ideje u vezi s tjelesnim oblikom i težinom. Koji su ciljevi obiteljske terapije u tretmanu graničnog poremedaja ličnosti? ciljevi: poboljsati razumijevanje granicnog poremecaja licnosti kod clanova obitelji. III Odgovori: 1.II Dodaj: 1. lak temperemanet. pri čemu je bitno procjeniti preostale prednosti. S obzirom na to da osobe sa teškim. unutrašnji lokus kontrole. 7. 4. 8. Najčešde upotrebljivane mjere težine fobije su: stupnjevana hijerarhija i bihevioralni testovi 6. 3. Sindroma. koje su stalno pod utjecajem alkohola ili droga. Navedite kako kognitivni model objašnjava zbog čega osobe doživljavaju panični napad? Osobe doživljavaju napade panike zbog svoje relativno trajne sklonosti da širok raspon tjelesnih promjena interpretiraju na katastrofičan način. Metode koje se koriste u procjenjivanju hroničnih psihijatrijskih pacijenata obuhvataju: metode procjene i neposredna opažanja ponašanja. Procjena osoba sa hroničnim psihijatrijskim poremedajima treba biti usmjerena na postojede ponašanje. samoizazvano povradanje.. Potpun i trajan oporavak mogud je samo ako se modificiraju precijenjene ideje i ako se na njima poradi. koji pozitivni faktori upuduju na prikladnost za K-B tretman? Kontinuirano postojanje nekih specifičnih interesa. poboljsati odnose između oboljelog i clanova obitelji te poboljsati opce funkcioniranje obitelji. visoka samoefikasnost i optimističan atribucijski stil jesu sve važni faktori. Adolescenti koji su ranije proživjeli depresivnu epizodu pokazuju trajne lakše depresivne simptome. hroničnim psihijatrijskim poremedajima najčešde ispoljavaju deficite u socijalnom funkcioniranju. pretjerano vježbanje. prihvatljiva razina verbalnog razumijevanja i postojanje kontinuirane socijalne odgovornosti. kognitivno restrukturiranje i uvježbavanje socijalnih vještina. 5. Visok IQ. Unutarp orodice važni faktori su sigurna privrženost djeteta roditeljima i autoritativan roditeljski stil koji sse odvijaju unutar obiteljske okoline koja ima fleksibilnu strukturu. Povedani rizik ponovnog javljanja depresije kod adolescenata odgovara količini preostalih psiholoških i socijalnih promjena u doživljavanju i ponašanju. . Koja dva svojstva anoreksije se ne poboljšavaju dosljedno uspostavljanjem normalne tjelesne težine? a) izuzetan strah od dobivanja na težini ili debljanja. 5. U novije vrijeme klinički je potvrđena i empirijski provjerena uspješnost dva psihološka tretmana depresije. 9. Precizno znanje o zloupotrebi droge te dobro organizirana obrazovna okolina mogu biti uzeti u obzir kao protektivni faktor. Ta sekundarna svojstva uključuju ekstremno pridržavanje dijete. Tjelesne reakcije koje pogrešno interpretiraju uglavnom su one uključene u normalne anksiozne reakcije.bihevioralne tehnike koje se koriste u tretmanu generaliziranog anksioznog poremedaja: Izlaganje. b) poremeden način na koji se doživljava oblik i težina tijela 6. 3. Tri glavne tehnike koje se vrlo efikasno koriste u tretmanu socijalne fobije su: izlaganje. manje efikasne načine suočavanja. Postojane amenoreje jedan je od dijagnostičkih kriterija za postavljanje dijagnoze: anoreksjie nervoze. 8. a tipični kognitivni stil najčešde se zadržava i nakon povlačenja simptoma. 2. Koje su kognitivno. 2. prije početka psihoterapije preporučljivo je prethodno provesti program detoksikacije.. Koji lični zaštitni faktori povedavaju vjerovatnodu uspješnosti tretmana adolescenata koji zloupotrebljavaju droge? Na biološkom nivou fizičko zdravlje i odsustnost zdravstvenih problema povezanih sa uzimanjem droge kao sto je HIV ili Hepatitis. Ako je vjerovatno da de se bolesnik osamostaliti tada je važna njegova sposobnost redovnog uzimanja lijekova. visoko samopoštovanje. a to su: interpersonalna terapija i kognitivno-bihevioralna terapija. Nakon uspješnog tremana depresije vrijednosti na Beckovom inventaru depresije treba biti (izrazito) ispod 10 bodova. 4. zloupotreba laksativa i diuretika. pa onda se osvrne na sekundarne ideje. Kakva je klinička implikacija ovih podataka? Klinička implikacija takvih podataka je da kod depresivnih adolescenata treba terapiju nastaviti još i nakon završetka depresivne epizode. Cime se mjeri tezina depresije ??? mislim da je ovo drugo pitanje. Kod osoba sa anksionznim poremedajem. kognitivno restrukturiranje.