P. 1
Procjena i Tretman (SKRIPTA)

Procjena i Tretman (SKRIPTA)

|Views: 581|Likes:
Published by keno8823

More info:

Published by: keno8823 on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

DEPRESIJA Depresije su psihički poremecaji cija su bitna obiljezja promjene raspolozenja, utucenost, pomanjkanje radosti, cuvstvena praznina, bezvoljnost

, gubitak interesa i niz tjelesnih tegoba. Upadljiva obiljezja deprsije su zalost, utucenost, neraspolozenje, slabost, bezvoljnost, pomanjkanje poticaja, sumnje u sebe, osjceaj bezvrijednosti, beznađe, besmislenost, a uz njih se cesto pojavljuju i tjeskoba i nemir, nedostatak energije, poremecaji apetita, gubitak tjelesne tezine, smanjeni libido, poremecaji spavanja, bolovi, teskoce s koncetracijom i samoubilacke misli. O depresijama se govori na tri razine: a) na razini SIMPTOMA: kada se radi o pojedinacnim simptomima poput zalosti i utucenosti. b) na razini SINDROMA: kada se predpostavlja postojanje obrasca međusobno povezanih obiljezja emocionalih, kognitivnih, motorickih, motivacijskih fizioloskih i enrokrinoloskih komponenti i c) kada se naziv koristi kao NADRĐENI POJAM za razlicite poremecaje i njima pripadajuce uzroke. SIMPTOMATOLOGIJA depresivnih stanja: 1. ponasanje/ motorika (drzanje tijela) 2. emocionalni simptomi (bespomocnost) 3. vegetativni simptomi (unutrasnji nemir) 4. kognitivni simptomi (negativni stavovi prema sebi) 5. motivacijska razina (usmjerenost na neuspjeh) Zajednicko svojstvo oba klasifikacijska sistema (ICD-10 i DSM-IV) je izricit zahtjev za provodjenjem deskriptivnog i sto pouzdanijeg dijagnostickog postupka, utemeljenog na znanstvenim podacima. Depresije se danas definiraju određenim brojem istovremeno prisutnih simptoma, koji moraju trajati određeno vrijeme i ne mogu biti pripisani nekim drugim bolestima ili okolnostima. DEPRESIVNA EPIZODA: istovremena pristunost najmanje pet od navedinih simptoma u trajanju od dvije sedmice (mora biti prisutno depresivno raspolozenje ili gubitka interesa): -depresivna zlovolja -ocito pomanjkanje interesa i radosti -debljanje/ mrsavljenje -nesanica -nemir, zakocenost, usporenost -umor, gubitak energije -osjecaj bezvrijednosti, krivnje -teskoce s koncentracijom -zelja za smrcu, samoubilacke misli Tok i tezina (laka 4-5, umjerena 6-7 i teska 8 i vise nabrojanih simptoma) i specificni oblik simptoma (tjelesni, psihoticni) koriste se za definiciju dodatnih podgrupa depresije. Unipolarna depresija (depresivna epizoda, distimija-dugotrajni depresivni poremecaj) najcesci je oblik afektivnog poremecaja. Danas je opcenito prihvacena i znanstveno cvrsto utemeljena podjela afektivnih poremecaja u mono- ili unipolarne i bipolarne oblike. Bipolarni poremedaj predstavlja ozbiljni zdravstveni poremedaj sa visokom stopom oboljelih kao i visokim stepenom smrtnosti. Karakteriše se tipičnim ponovljenim epizodama i vulnerabilnošdu tokom celog života. Ciklotomija je dugotrajni oslabljeni bipolarni afektivni poremecaj.

Unipolarni depresivni poremecaji dodatno se dijele u: a) depresivne epizode b) distimije (depresivno raspolozenje koje traje ili se cesto vraca u razdoblju od najmanje 2 godine) c) poremecaje prilagodbe (kratke ili duze depresivne reakcije) Na temelju veceg broja istrazivanja moze se procijeniti da rizicnost obolijevanja od bipolarnog afektivnog poremecaja iznosi 1%. Procjene cestine pojavljivanja (broj osoba koje prvi put obolijevaju tokom godine dana) depresivnih epizoda iznosi 1-2 na svakih 100 osoba. Vjerovatnost obolijevanja od depresije tokom zivota iznosi za muskarce 12%, a za zene 26%. Rizicni faktori: spol, zivotna dob, socio-ekonomski faktori, stresna opterecenja i obiteljska opterecenost. S obzirom na veliki varijabilitet toka bolesti te nedostatak jednoznacnih parametara, razlicita strucna drustva predlazu podjelu depresivne epizode u nekoliko razdoblja: 1. REMISIJA je definirana kao stanje ili kratkotrajno razdoblje (potpunog ili djelimicnog) poboljsanja depresivnih simptoma. 2. OPORAVAK je potpuna remisija duzeg trajanja (vec prema kriteriju: 2 do 6 mjeseci), sto se uvijek odnosi na aktualnu depresivnu epizodu 3. VRACANjE BOLESTI (RECIDIV) je ponovno pojavljivanje depresivnih simptoma tokom remisije, prije nego sto je doslo do oporavka i zavrsetka aktualne depresivne epizode 4. PONOVLjENA POJAVA BOLESTI je pojava nove depresivne epizode do koje dolazi nakon oporavka, uz pretpostavku da su bili ispunjeni kriteriji za unipolarnu depresiju. Na isti nacin se mogu podijeli i terapijske intervencije u: 1. akutnu terapiju (ublazavanje simptoma tokom depresivne epizode) 2. odrzavajucu terapiju (tokom i nakon remisije kako bi se sprijecilo vracanja bolesti) 3. profilakticku terapiju (sprecavanje ponovne pojave bolesti i nakon depresivnih epizoda). Trajanje ciklusa (depresivna epizoda i faza bez depresije) bilo je za periodicne unipolarne poremecaje u prosjeku (medijan) 4,5 do 5 godina, a za bipolarne oblike 2 do 3 godine. Oko 10 – 20 % poremecaja prelazi u hornicni oblik. Rizik samoubojstva je 15%. Nepovoljni prognosticki faktori: rana odrasla dob, zenski spol, ranije depresivne epizode. KOMORBIDITET – depresije cesto prate druge bolesti: fobije, drustvene tjeskobe, panicni poremecaj, opci anksiozni poremecaj, PTSP, pormecaj hranjenja, ovisnost o drogama, poremecaj spavanja, seksualni poremecaj, somatoformni, psihofizioloski, shizofreni poremecaj, propadanje mozgovne mase te razliciti poremecaji licnosti. U americkom epidemioloskom ispitivanju nadjena je uz depresije (depresivne epizode i distimije) u 77% slucajeva barem jos jedna dijagnoza, najcesce su to: anksiozni poremecaji, zatim ovisnost o nekim tvarima te somatoformni poremecaji. 60-80% ispitanika su rekli da su depresije nastale poslije 'tog' poremecaja. Poznati klinicki intervjui su: SKID (Standardizirani klinicki intervju za DSM-IV), Dijagnosticki intervju i dijagonosticka lista oznacavanja. Procjenjivanje od strane drugih: Hamiltonova ljestvica depresije, a samoprocjena: Beckov inventar depresije. Za planiranje psihoterapije depresije i pristup pojave bolesti određene osobe važna je analiza problema usmjerena na hipteze postavljene izvan same dijagnoze depresivnog sindroma: analiza aktualnog ponasanja i toka djelovanja, analiza svakodnevnih problematicnih situacija, analiza motivacije, analiza dosadasnjih pokusaja upravljanja vlastitim zivotom i analiza okolinskih uvjeta (obitelj, partner...).

*Teorije poremecaja i modeli koji ih tumace* 1. zivotna događanja (promjene) i utjecajni drustveni faktori Faktori koji povecavaju ranjivost i pogoduju nastanku depresije: zenski spol, pomanjkanje intimnog emocionalnog pozitivnog i podupiruceg odnosa, postojanje veceg broja manje djece u kucanstvu, pomanjkanje resursa i vjestina, gubitak majke u ranom djetinjstvu, nezaposlenost, smanjeno samopostovanje. Ali i ¼ depresivnih bolesnika razvija klinicku depresiju kojoj nije prethodio neki zivotni događaj. 2. aspekti licnosti Interpersonalna ovisnost (snazna potreba za razumijevanjem, emocionalnom potporom i pomoci drugih, kao i trazenje bliskih veza i intimnosti), perfekcionizam, introverzija i emocionalna nestabilnost (neuroticizam), uz nedostatak socijalnih vjestina i kognitivni parametar (atribucijski stil). 3. pomanjkanje pozitivnih potkrepljenja i negativne interakcije Depresivne osobe cesto se nalaze u okolnostima gasenja, tj. bez potkrepljenja. Depresivno ponasanje koje se ponavlja djeluje odbojno i potice socijalne partnere na povlacenje i izbjegavanje. Tako depresivne osobe same pridonose samnjenju kolicine pozitivnih potkrepljenja. U nedostatku alternativnih interakcijskih oblika ponasanja, depresivna osoba najcesce se i dalje ponasa na svoj uobicajeni nacin, sto znaci depresivno i zaleci se, sto samo pogorsava uvjete i cini razumljivom cesto primjecenu hostilnost u drustvenim odnosima depresivnih osoba. 4. pomanjkanje kontrole i naucena bespomocnost Pomanjkanje kontrole definirano je kao neovisnost o vlastitom ponasanju i okolinskim uvjetima, a dovodi do pasivnosti i apatije, te osjecaja bespomocnosti. Ali odlucujucu vaznost ima subjektivno – kognitivina varijabla ocekivanja vlastite bespomocnosti, cak i kada u objektivno novoj situaciji postoji mogucnost kontrole. Steceno (nauceno) iskustvo generalizira se i na druge, nove, buduce situacije. Dozivljaj neuspjeha dovodi do toga da osobe traze uzrok svoje bespomocnosti (kauzalno atribuiranje) pa neuspjesi obicno budu obradjeni internalno, stabilno i globalno, te se neuspjeh ocekuje i u buducnosti i dodatno se pogorsava i ucvrscuje depresivno stanje. 5. nefunkcionalne kognitivne sheme (temelj depresije) Ovaj pristup tumacenju pretpostavlja da se u temelju depresije nalazi kognitivni poremecaj (nefunkcionalne kognitivne sheme), koji je posljedica ranijih opterecenja, nepovoljnih iskustava i procesa ucenja. Tipicna kognitivna iskrivljavanja i nefunkcionalne kognicije su: samovoljno zakljucivanje, selektivno apstrahiranje, povezivanje svega sa samim sobom, pretjerana generalizacija, pretjerano uvelicavanje negativnih dozivljaja i iskustava, pretjerano umanjivanje pozitivnih, uspjesnih iskustava, moralisticko-apsolutisticko misljenje i netacno oznacavanje. Formalno gledajuci radi se o prisilnim, automatskim i uvjeravajucim kognitivnim procesima. Te sheme nastaju kroz opterecujuca iskustva u procesu socijalizacije, u povodu stresnih ili traumticnih dozivljaja ili nakupljanjem subtraumatskih, negativnih iskustava. Nastankom depresivne sheme stvara se CIRKULARNI model povratne sprege, zbog cega dolazi do ucvrscivanja, produbljivanja i odrzavanja depresije i s njom uzrocno povezanih kognitivnih procesa. Nefunkcionalne temeljne pretpostavke, rigidne sheme i negativni kognitivni stil s jedne strane, a s druge strane događaji (vanjski i unutarnji poticaji) utjecu na AUTOMATSKE MISLI (opcenite, iskrivljene, nelogicne) izazivajuci tako depresiju (emocionalni, tjelesni, motoricki i motivacijski simptomi). 6. genetski faktori Na temelju longitudinalih ispitivanja blizanaca procijenjeno je da utjecaj genetskih faktora u razvoju depresije iznosi 41%, a utjecaj licnih okolinskih uvjeta 46%. To znaci da je podlozenost za depresije stabilna i vjerovatno genetski određena, pri cemu okolni uvjeti igraju doduse vaznu, ali prolaznu ili vremenski ogranicenu ulogu. Nema slaganja o tome kako se moguca genetska osnova depresivnih poremecaja prenosi. Danas se nasljeđivanje tumaci poligenetskim modelima praga, prema kojima je podlozenost određena nasljeđenim i okolnim faktorima.

Kombiniranjem farmakoterapije s nekom od psihoterapija daje dugorocne dobre ucinke. Kod dugorocnih procjena (1 – 2 godine) psihoterapije su se pokazale ucinkovitima. narusena neurotransmisija a) katekolaminska hipoteza b) serotoninska hipoteza c) noradrenergicko-kolinergicka neravnoteza 8. . posebno KBT. C paznja usmjerena na sebe. kao i kombinirani tretman. provjera odabira ciljeva i postupaka njihova postizanja s obzirom na ostvarene ciljeve. 10.. Aktivacija procesa pamecenja. b) psihometrija. kooperativni ali i direktni. visefaktorska tumacenja A uvjeti koji prethode poremecaju B prekid automatskog dozivljavanja i ponasanja. cak bolje od monoterapija. osim toga. zatim postepen ali u faze podijeljen postupak. hronicni stres.. Kratkorocni uspjesi (usporedba prije – poslije) podjednaki su onima koji se postizu farmakoterapijom ili kombiniranjem farmakoterapije s psihoterapijom. d) evaluacija. rizicni faktori. c) analiza problema i ponasanja: horizontalna i vertikalna analiza ponasanja. procjena tezine poremecaja: samoprocjene pomocu Beckova inventara depresije.7. neuroendokrinoloske smetnje a) os hipotalamus-hipofiza-kora nadbubreznih zlijezda (HHN) b) os hipotalamus-hipofiza-stitnjaca (HHŠ) 9. dispozicije. a psihoterapija se. licni uvjeti. Zajednicka svojstva psihoterapija: aktivni terapeuti. utvrđivanje kljucnih problema. nedostataka i resursa. Između ispitivanih psihoterapija gotovo da i nema razlike. provjera kvalitete: primjena BECKA i HAMILTONA i na pocetku i na kraju tretmana. *Dijagnosticiranje i psihoterapijske indikacije* Kao minimalni standard za dijagnosticiranje i dokumentiranje depresivnih poremecaja vrijedi: a) dijagnoza. Utvrđeno je i povecano ustrajanje u lijecenju (manji broj osoba ga prekida). pokazala jeftinijom. a u vecini slucajeva bile su uspjesnije od farmakoterapije. procjena od strane drugih pomocu Hamiltonove ljestive depresije. razumljiv model terapije i transperentnost intervencija. odabir ciljeva. spavanje i cirkadijurni ritam Tokom spavanja kod depresivnih osoba je uocljiv smanjeni udio dubokog sna (delta-valovi) i skracena latencija REM faza sa produzenom prvom REM-fazom. manji broj ugodnih dozivljaja E intenziviranje disforicnog raspolozenja F pretvaranje svih simptoma u DEPRESIJU G ranjivost. dugotrajno bavljenje sobom D emocije koje koce djelovanje. diferencijalna dijagnoza: primjena klinickog intervjua (SKID) ili dijagnostickih ljestvica oznacavanja.

primjeniti olaksavajucu i podupirucu farmakolosku terapiju. 3. Uskracivanje sna (terapija budnoscu kao dopunski postupak) Djelotvornost je neposredno nakon primjene postupka 60%. 2. ostecenja jetre. nije rizican. te povecani ucinci alkohola. Vecina tih teskoca su prolazne naravi i pojavljuju se na pocetku i u fazi povecanja doze. dok su fizikalni. Dugorocno gledano. primjena psihoterapije uopce ne dolazi u obzir. Negativne popratne pojave depresivnih lijekova su: suha usta. poremecaj krvnog pritiska. PSIHOLOSKI TRETMANI I) K B T II) I P T (interpersonalna terapija) . predmenstrualni distimicni poremecaj). Farmakoloski nacini lijecenja Na temelju rezultata brojnih znastvenih istrazivanja smatra se da je utvrđena ucinkovitost triciklickih antidepresiva. MAO-inhibitora i (novijih) selektivnih lijekova koji koce apsorpciju serotonina. U kasnijem toku bolesti treba primjeniti kombinirani tretman.Elementi jedne djelotvotne TERAPIJE depresije: * na prvo mjesto dolazi utvrđivanje bolesti * oblikovanje plana i strukture tretmana * određivanje konkretnih ciljeva * usmjerenost na vjestine * stupnjevit postupak * primjena onog o cemu se tokom terapije ragovaralo na okruženja izvan terapije * aktivni. poremecaji prilagodbe. 4. Kada se radi o izuzetno teskim depresijama. *Lijecenje depresivnih poremecaja* Glavna. takav se kombinirani tretman depresivnih poremecaja pokazao djelotvornijim. Terapija svjetlom Redovnim izlaganjem svjetlu (od 2500 do 10000 luksa) mogu se lijeciti ponajprije sezonske i mjesecne depresije (tj. promjene REM faza spavanja. koje ne reagiraju na druge tretmane. kozne alergije. Na temelju nalaza znanstvenih istrazivanja i klinickih iskustava moze se o zbrinjavanju depresivnih bolesnika zakljuciti: kod laksih i umjerenih unipolarnih depresija nije potreban psihijatrijski niti farmakoloski tretman. 1. psihosocijalni i internisticki tretmani dopunske intervencije ili intervencije za koje postoje vrlo usko postavljene indikacije. poremecaj uriniranja. Elektrokonvulzivna terapija Kod vrlo teskih depresija. a cesto i dovoljna intervencija kombinacija farmakoloske i psihoterapije (bilo da su primjenjene samostalno ili zajedno). 5. koje osim toga ispunjavaju i kriterije za somatski sindrom. koji ce uz lijekove ukljuciti i psihoterapiju. Dugotrajnim uzimanjem lijekova smanjuje se opasnost od ponovnog obolijevanja. ''direktivni'' terapeuti. tahikardije.

ispitati i provjeriti moguce alternative. Kod poticanja aktiviteta radi se. Terapeut zajedno s bolesnikom izrađuje popis prioriteta. Terapeut upotrebljava otvorena pitanja kako bi bolesniku pokazao nesuglasja i nekonzistentnost u njegovim zaključcima. faza: poticanje aktiviteta 4. strukturiranje vremena pomocu određenih radnji i aktivnosti 3. osjecaja i ponasanja. igranjem uloga i poticanjem aktiviteta dobivaju se informacije za kognitivne intervencije a) poticanje aktiviteta. otvorenih piranja kojima se bolesnika potice da govori o proturjecnostima i iskustvima koja su suprotna njegovim uvjerenjima. pri cemu se odlucuje o kojim ce se sadrzajima razgovarati tokom ovog susreta. testiranje realiteta. Treba izbjegavati pitanja ciji je moguci odgovor 'da' ili 'ne'.) 5. Elementi bihevior terapije Ciljevi koji se nastoje postici pomocu ovih elemenata su: 1. oblik interakcije koji se sastoji od usmjerenih.I) kognitivno – bihevioralna terapija Radi se o strukturiranom. Terapeut imenuje jedan ili dva kljucna problema bolesnika i trazi od njega povratnu informaciju o tome je li ih dobro shvatio. o smanjenju prekomjernih kolicine negativnih. uklanjanje katasrofiziranja. Saradnjom između bolesnika i terapeuta nastoje se identificirati problemi. terapeut koristi tzv. Terapeut zadaje zadace i trazi povratne informacije o posljednjem terapijskom susretu ili satu. prekidanje stalnog razmisljanja i misli koji se vrte ukrug. razbijanje zacaranog kruga 2. Time se bolesnike navodi da sami razmisljaju o alternativnim stajalistima i nacinima rjesavanja. terapeut oblikuje svoja pitanja na neki drugi nacin. te da se za buduce ispitivanje uvjezbaju i pripreme. faza: socijalna kompetentnost (igranje uloga. ako bolesnik o tome sam ne zapocne govoriti. Temeljna zamisao KBT jest povezanost raspolozenja (osjecaja). kao i da te proturjecnosti prepozna i prihvati. stjecanje novih vjestina i mehanizama suocavanja 5. . Ponasanje terapeuta u razgovoru u kojem se određuju dnevni red je aktivno. potkrepljujuce aktivnosti. Koriste se kratka. pronaci licno vazne. U okretanju spirale koja vodi u depresiju potrebno je pomocu KBR na kognitivinkoj razini i u ponasanju postici promjene koje vode iz disforicnog raspolozenja. precizna pitanja. a da ga pri tome ne obezvrjeđuje. Cilj i zadaca KBT je zaustavljanje depresivne spirale. s jedne strane. pojasnjavanje povezanosti negativnih misli. Radeci na kognitivnim obrascima.. Kada primjeti da ga bolesnik nije dobro shvatio. odvlacenje paznje na druge sadrzaje 4. a. ali ne i dominantno. razotkriva ili 'tjera u kut'. njezino okretanje i uvođenje konstruktivnog razvoja. oktriti. izmijenjene atribucije (alternativna tumacenja). Faze tretmana: 1. konkretnom. faza: kognitivne tehnike (zahvacanje negativnih misli i stavova.. prepoznati individualne (kognitivne) blokade. s druge. Terapeut postavljanjem pitanja nastoji odrediti alternativne nacine rjesavanja problema. faza: primjena terapijskog modela 3. faza: imenovanje kljucnih problema i stvaranje terapijskog odnosa 2. o povecanju ili ponovnom uvođenju pozitivnih iskustava i aktivnosti. a koje ce biti ostavljene za kasnije. kratkorocne i dugorocne posljedice stavova. 'sokratovski stil pitanja'. Pitanja ne smiju udaljavati razgovor s upravo obrađivanog problema. misljenja i djelovanja. stajalista i spoznaja. navođenje argumenata za i protiv. specificnom i na problem orijentiranom psiholoskom postupku za depresivne poremecaje. koja se odnose na neposredne izjave bolesnika i pomazu da dođu do novih uvida. opterecujucih dozivljaja.

izazvanih njihovom bolescu i onime sto su tokom zivota naucili (misljenje sve ili nista. strukutriran. povratna pitanja (trazenje informacija). bliskog trenera i usluznog prijatelja. preuranjeno zakljucivanje. interakcijske sastavnice (slusanje razumijevanje) 5. odnosno rjesavanja problema. kritika bez predbacivanja (navođenje smetnji). . motoricko ponasaje (geste. zamjena uloga. imenovanje prednosti i nedostataka itd. etiketiranje. Ako se pomocu intervencije uspije prosiriti djelokrug zivota starijih osoba. Grupe u kojima se provodi K-B terapija mogu biti vođene poput otvorenih grupa. pronalazenje alternativa.. opazanje i protokoliranje automatskih misli u podrucju relevantnih i sredisnjih problema. dekatastrofiziranje. Odlucujuci je sokratovski stil interakcije. izjave o pozeljnom. a ciljevi su: poticanje povjerenja i otvorenosti. Prvi korak u obradi kognitivnih procesa je otkrivanje. precjenjivanje i podcjenjivanje. koja dovodi do zasicenja preostalih potkrepljivaca i dodatnog pogorsanja zivotnog polozaja. a kasnije i na temeljna uvjerenja i vjerovanja. TO se radi igranjem uloga i uvjezbavanjem ponasanja. orijentiran na uvjezbavanje. komunikacija i na kraju postizanje uspjeha. Suzeni zivotni prostor pretvara se u jednolicnu. u kojem je uloga terapeuta vise uloga voditelja kursa. povlacenje. Za depresivne adolescente preporucuje se grupni tretman. mladezi se opcenito sviđa razgovor o buducnosti. pretjerivanje. razgovor o osjecanjima sagovornika. eksperimentiranje.. reatribuiranje. Postupak je konkretan. duhovni filter. jer adolescente je vrlo lako zainteresirati za ovaj oblik terapije i vrlo mali broj odustaje prije kraja. Kod adolescenata: pesimizam.b) povecanje socijalne kompetencije Socijalni kontakti su minimalni. Prilikom neposrednog opazanja ponasanja bolesnika treba se pridrzavati ovih kriterija: 1. sadrzajne komponente (tvrdnje u prvom licu nasuprot neodređenim tvrdnjama. prevladavanja psihickih smetnji i prevenciji pretvaranja poremecaja u hronican oblik ili recidiv. Kognitivne metode Kod depresivnih osoba dolazi u određenim podrucjima zivota do razlicitih iskrivljenja u misljenju. usmjeren na razumijevanje i savladavanje problema. negativna slika vlastitog tijela. emocionalno dokazivanje. otpor prema pozitivnom. opsutanje. pretjerana generalizacija. pridonijeli smo poboljsanju njihove kvalitete zivljenja. drzanje tijela) 4. poticanje uvida. te bolje je prekinuti interakciju nego dopustiti da dođe do sukoba. ali s vrsnjacima u grupi. razgovor o konfliktima. ZATO se radi na izgradnji i povecanju socijalne sigurnosti. Mijenjanje kognitivnih obrazaca je spor proces. aktivno slusanje. parafraziranje. c) poboljsanje komunikacije među partnerima * pravila interakcije i komunikacije među partnerima. traženje i postizanje kompromisa. Uce se socijalne vjestine. jer im je mnogo vaznije njihovo misljenje nego misljenje odraslog terapeuta. a bitne metode za promjenu kognitivnih obrazaca su: propitivanje i testiranje realiteta. dinamikna. reducirano samopostovanje. Ova vrsta kursa se pokazala vrlo dobrom. provjera kriterija. spremnost na saradnju. verbalne komponente 2. podrazajima siromasnu situaciju. potkrepljivanja pozitivnih nacina ponasanja sagovornika. kognitivno preimenovanje. tehnika 'što-ako'. slaba postignuca. neverbalne komponente 3. Grupna terapija se najvise upotrebljavala prilikom stacioniranog psihoterapijskog lijecenja afektivnih bolesnika. tj. Pri tome bi bolesnici trebali postepeno nauciti sami na sebi primijeniti tehnike koje u pocetku koristio terapeut. za razliku od farmakolske (koja je dala negativne rezultate). Predlozen je veliki broj kognitivnih tehnika kojima bi se moglo djelovati na utvrđene automatske misli i sadrzaje. drustveno ponasanje je zakoceno i reducirano. ucenje vjestina i nacina suocavanja. slozene nasuprot jednostavnim recenicama). neucinkovite vjestine suocavanja te ovisnicko ponasanje. poztivne aktivnosti. uzimas događaje i stvari osobno).

. bez pokusaja izazivanja nekih dubokih promjena u strukturi licnosti. Prognosticki nepovoljni uvjeti za primjenu psihoterapije: *depresija koja traje niz godina s brojnim recidivima * brojni raniji pokusaji lijecenja * snazni orijentacija i favoriziranje psihoterapijske terapije * pomanjkanje spremnosti za saradnju * veliki nedostaci u repertoaru ponasanja i kognitivnim resursima * vrlo teske depresije * nikakve ili minimalne promjene (smanjivanje simptoma) tokom prve tri sedmice tretmana (tj. Pokazatelji akutne suicidalnosti (oslobađanje. 8 terap susreta) .. koje su povezane s depresijom (eksploracija problema. bez obzira na biolosku ranjivost ili osobine licnosti. uspostavljanjem povezanosti između bolesti i interpersonalnog kontkesta pomocu ispitivanja (vrste odnosa. bolesniku treba osvjestiti njegove autonomne sposobnosti i znanja. Kod bipolarnih poremecaja treba se na prvom mjestu usmjeriti na zivotni i socijalni ritam bolesnika kako bi se moglo preventivno i terapijski brzo djelovati. Sredisnja faza terapije je usmjerena na tretman aktualnih interpersonalnih teskoca. utvrđivanje simptoma. djeluje potpuno beznadno. Koncipirana u okviru medicinskog modela IPT se moze primjenjivati sa ili bez istovremenog uzimanja lijekova. srednju fazu (4 do 13 susreta) i zavrsnu fazu (14 do 16 susreta).. Interpersonalna psihoterapija je jos uvijek ogranicena na malu. Pojam depresije na koji se oslanja IPT postulira tri za nastanak depresije odgovorna procesa: nastanak simptoma.II) interpersonalna terapija Koncepcija IPT je bez teorije. utoliko sto se ne postavljaju pretpostavke o uzrocima depresije. socijalno je izoliran. Opci cilj tretmana jest postici uspjesno ispunjavanje socijalnih uloga i prilagodba na problematicne međuljudske interakcije. nepsihoticne depresije U pocetnoj fazi radi se o prevladavanju simptoma. Pocetni susreti s ciljem stjecanja kontrole nad simptomima: socavanje s bolescu (npr. priznavanje cinjenice da je taj kraj vrijeme zalosti. utvrđivanje ocekivanja i percepcija. Zavrsni susreti: proces rastajanja. Glavna obiljezja interpersonalne terapije: * kratkotrajna ambulantna terapija (12-20 susreta) * sedmicni individualni susreti u trajanju od 50 minuta * rad na sada i ovdje * specifikacija postupaka u terapijskom prirucniku * potvrđena djelotvornost za unipolarne. promjena koju pacijent zeli u odnosu itd) i identifikacija problemnih podrucja.. informiranje bolesnika o depresiji i mogucnostima lijecenja. Cilj IPT je ublazavanje depresivnih simptoma i poboljsanje međuljudskih odnosa. pa cak ni nakon iscrpnog razgovora. U zavrsnoj fazi terapije otvoreno se razgovara o kraju tretmana kao o procesu tugovanja i rastajanja. alu dobro obrazovanu skupinu terapeuta i jos nije postala dijelom klinicke rutine. uvijek događaju u psihosocijalnom i interpersonalnom kontekstu. koji ukljucuju pocetnu fazu (1 do 3 susreta). depresijom. izgradnja novih obrazaca ponasanja). socijalne i interpersonalne odnose i faktore licnosti. beznađe i poziv u pomoc cesti su motivi samoubojstva): bolesnik ne odbacuje suicidalne zamisli ili pokusaj ubojstva. Terapijski proces obuhvaca između 12 do 20 sedmica terapijskih susreta.). jer se polazi od stajalista da se depresije. analiza mogucih alternativa djelovanja i rjesavanja. bolesniku se namecu misli o samoubojstvu. u tu svrhu koristene terapijske strategije sluze ponajprije rasterecivanju i psihoedukaciji bolesnika. Izravan razgovor o kraju tretmana.

lokacije. široko korišteni halucinogeni su uključivali LSD i MDMA. problemi sa spavanjem i apetitom te seksualna disfunkcija. delirijum. raspon konzumiranih supstanci. do kojih dolazi zbog upotrebe igala koje nisu sterilne. dovode do abnormalnosti tokom intoksikacije i povlačenja. ovisnost o drogama se odnosi na one situacije u kojima postoji kompulzivni obrazac konzumiranja droge. a na osnovu slijedeca tri parametra: * ponašajni obrazac zloupotrebe droge * posljedice droge kad je konzumirana ili kad je nedostupna i * vrsta droge koja je konzumirana. kao što su tahikardija i promjene krvnog pritiska. stupor). afektivno stanje (pozitivno ili negativno) i vjerovanja koja osoba ima o sposobnosti da kontroliše uzimanje droge. vrijeme. Kod konzumiranja svih uličnih droga postoji rizik smrti od namjernog ili slučajnog predoziranja ili trovanja uzrokovanog nečistodama u drogama. u DSM-IV i ICD-10 problemi povezani sa drogama su klasificirani na Osu 1. Kratki flešbekovi ili trajna psihotična stanja koja uključuju halucinacije i perceptivne distorzije se mogu pojaviti kao pratedi simptomi intoksikacije. infekcije. Stimulansi i halucinogeni mogu dovesti do fizioloških promjena povezanih s povišenim uzbuđenjem. koji moze uključivati fiziološke promjene koje prate pojave tolerancije i povlačenja. one koje prate razvoj ovisnosti i medicinskih komplikacija koje proizlaze iz zloupotrebe droga. i uglavnom su doživljeni kao neugodni. načini uzimanja droge (oralno. Pratedi simptomi intoksikacije: iscrpljenost.ZLOUPOTREBA DROGE Da bismo razumjeli izvanrednu složenost definisanja i klasifikacije problema povezanih sa drogom. . aritmije ili dehidracija)i fizički problemi povezani sa sniženim uzbuđenjem (npr. bolovi u mišidima. psihoza). Postoji širok izbor medicinskih komplikacije povezanih s zloupotrebom opojnih droga i to u rasponu od ozljeda u stanju intoksikacije. Povlačenje: mučnina. efekata koji se pojavljuju kada je droga nedostupna nakon što je organizam naviknut na nju (povlačenje). posebno halucinogeni. Fiziološke karakteristike zloupotrebe opojnih droga mogu se grupisati na one povezane s intoksikacijom. Kontekst ponašanja vezanog za uzimanje droge: prisutni ljudi. uključujudi hepatitis i HIV te oštedenja jetre i bubrega. nazalno ili intravenozno). nelagoda koja prati konzumiranje opijata. pa do infekcija. Simptomi koji prate intoksikaciju i period povlačenja: depresivno raspoloženje. uključujudi HIV i hepatitis. Neke vrste droge. I u ICD-10 i u DSM-IV napravljena je razlika između ovisnosti o drogama i zloupotrebe droge. dehidracija. I u ICD-10 i u DSM-IV napravljena je razlika između efekata droge koji se pojavljuju odmah nakon uzimanja droge (intoksikacija). 1990-tih. iritabilnost i bijes te anksioznost. fiziološko stanje. dužina uzimanja droge. do oštedenja jetre i bubrega zbog konzumiranja toksičnih tvari. Fiziološki efekti Intoksikacija: fizički problemi povezani sa povišenim uzbuđenjem( npr. Dugoročne medicinske komplikacije: trovanje i predoziranje. te efekata koji dovode do određenih tipova simptoma (npr. Halucinacije i perceptivne distorzije koje se dešavaju tokom intoksikacije nisu uvijek ugodne. Povezanost životnih stresora i ukupnog nivoa prilagodbe su prikazani na ostalim osama. Dok se zloupotreba droge odnosi na uzimanje droge koje vodi do osobne ozljede. one koje slijede trovanja. Za vrijeme intoksikacije: strah i anksioznost povezani sa neočekivanim efektima droge (uglavnom halucinogenima). problemi sa spavanjem i sa apetitom koji prate konzumiranje stimulansa i napadaji koji prate konzumiranje sedativa. anksioznost. količina konzumiranih supstanci i promjene u obrascu ponašanja tokom vremena. povradanje. Svaka droga dovodi do karakteristične intoksikacije i sindroma povlačenja. U nekim situacijama dovode do velikih nevolja. *Klinička slika zloupotrebe droge* Ponašanje Ponašanje vezano za uzimanje droge: godina početka uzimanja. onih povezanih s povlačenjem. učestalost uzimanja droge.

su dosljedno povezani sa zloupotrebom droge Tolerancija i ovisnost: Farmakološke teorije raspravljaju o uobičajenom uzimanju droge. Farmakološke teorije su izvijestile o razvoju metadonskih programa. Bioloske Hipoteze temperamenta: Prema hipotezama temperamenta mladi koji razviju probleme sa drogom i alkoholom to čine zbog određenih karakteristika temperamenta. hiperaktivnost. anksiozni poremedaji. 1. (Zloupotreba droge se događa u komorbiditetu sa psihološkim problemima kao što su poremedaji ponašanja. toleranciji. uloga društvenih faktora kao što su socijalni nedostatak. Interpersonalna prilagodba . koji su dijelom biološki uvjetovani i koji ih predisponiraju da razviju tu vrstu problema. stila roditeljstva i obiteljski obrazac ponašanja u etiologiji i održavanju zloupotrebe droge. Međutim.Percepcija Za vrijeme intoksikacije: halucinacije (sa halucinogenima i nekim stimulansima). ovisnosti i pojavi povlačenja. 2. šizofrenija i bulimija. Simptomi koji prate intoksikaciju: kratki fleš-bekovi i produžena psihotična stanja (sa halucinogenima i nekim stimulansima).socijalna izolacija . i one koje se bave nedostatkom autonomije u procesu formiranja identiteta.konflikt između adolescenta i roditelja . Peto. I na kraju. ovisnosti i povlačenja. Kognicija Smanjeno kognitivno funkcionisanje i nisko akademsko postignude. biološke teorije zloupotrebe droge koje se fokusiraju na specifične genetske predispozicije. Kao podrška ovim hipotezama.one koje podvlače akademski neuspjeh. Šesto.) *Etiološke teorije* Mnoga objašnjenja zloupotrebe droge se mogu svrstati u 7 kategorija: Prvo. poremedaji raspoloženja. kognitivno-bihevioralne teorije koje podvlače važnost određenih procesa učenja u genezi problema povezanih s drogom. teorije višestrukog rizika ističu važnost uloge faktora na biološkoj. težak temperament u ranom djetinjstvu. teorije intrapsihičkog deficita koje ističu važnost osobne ranjivosti u razvoju obrazaca ponašanja povezanih sa uzimanjem droge. teorije promjene nude objašnjenja o tome kako dolazi do oporavka ili recidiva u uzimanju droge. Teorije intrapsihičkog deficita Mnoge hipoteze govore o zloupotrebi droge u terminima specifičnih intrapsihičkih ranjivosti i deficita. Drugo. Kod tolerancije je potrebno postepeno povedanje količine droge kako bi se dogodila intoksikacija. i na ulogu psiholoških mehanizama u razvijanju tolerancije. Pokušaj da se izbjegnu ovi simptomi povlačenja dovodi do daljnjeg uzimanja droge. Trede. kao zamjena za ulične opijate. te dostupnost droge. Četvrto. teorije obiteljskih sistema koje ističu važnost roditeljskog ponašanja vezanog za drogu. teškode sa učenjem. traženje podražaja i nizak nivo izbjegavanja ozljeda u adolescenciji. Ovaj porast doze dovodi do psihološke ovisnosti i povezanih fenomena neugodnih i opasnih simptoma povlačenja kada je uzimanje droge naglo prekinuto.uključivanje u društvo vršnjaka koji konzumiraju drogu . norme susjedstva vezane za upotrebu i zloupotrebu droge. Farmakološke teorije su dovele do uključivanja detoksikacije u programe odvikavanja za mlade koji su razvili ovisnost o drogi. na karakteristike temperamenta koje su strogo genetski determinisane.konflikt sa zdravstvenim sistemom.konflikt između adolescenta i nastavnika . . predstavlja glavni dio socijalnih teorija zloupotreba droge. važnije su one koje ističu važnost stresa i procesa suočavanja. psihološkoj i socijalnoj razini u etiologiji zloupotrebe droge.konflikt sa maloljetničkim pravosudnim sistemom . U ovim programima se mladima koji su razvili ovisnost o opijatima prepisuje dnevna doza metadona.

te niskog samopoštovanja. te se okredu zloupotrebi droge kao alternativnom načinu života. granica. U skladu sa ovim tvrdnjama. manje štetne strategije suočavanja. psihoanalitički teoretičari smatraju da nizak nivo brige i visok nivo kriticizma od strane roditelja u razdoblju ranog djetinjstva može dovesti do nesigurne privrženosti. Teorije obiteljskih sistema Teorije obiteljskih sistema naglašavaju zloupotrebu droga od strane roditelja. Bihevioralne teorije Bihevioralne teorije se fokusiraju na ulogu procesa operantnog i klasičnog uvjetovanja na održavanje zloupotrebe droge. Borba za autonomiju Nedostatak stabilnog identiteta u adolescenciji je normalni intrapsihički deficit. Alternativno. grubog razvoj superega. nedostatak dosljednog roditeljkog nadzora i nedostatak dosljednih posljedica za kršenje pravila vode u početku eksperimentiranju sa drogama. Roditeljski stil: Teorije koje objašnjavaju zloupotrebu droga u terminima roditeljskog stila smatraju da nedostatak jasnih pravila koji sprečavaju korištenje droga. Prema ovom gledištu. te sticanjem autonomije od roditelja. istraživanje posljedica i opasnosti od kontinuirane upotrebe droga koje smanjuje njihovu mod pozitivnog potkrepljivača i određenje pozitivnog potkrepljenja za alternativne oblike ponašanja u odnosu na ona koja prate zloupotrebu droga. U skladu sa hipotezom. Zloupotreba droga od strane roditelja: Za obitelji gdje roditelji zloupotrebljavaju droge. Međutim. uloga i rutina. Teorije klasičnog uvjetovanja: Wilker je. i prisustvo prijetnje koja se javlja usljed tanzicijskih životnih događaja kao što je napuštanje doma. droge su konzumirane da se izbjegnu negativna afektivna stanja koja proizilaze iz štetnih formativnih iskustava.. tako da droge gube mod negativnog potkrepljivača. bili na neki način u vezi sa simptomima susprezanja. hijerarhije. međuroditeljske konflikte. a potom redovnom korištenju droga. 4. nezadovoljene potrebe za pripadanjem. loše roditeljske vještine ili široku dezorganiziranost unutar obitelji u etiologiji i održavanju zloupotrebe droga. . određeni uvjetovani podražaji ili znakovi iz okoline izazivaju simptome susprezanja i želju za drogom (uvjetovani odgovor). ponudio objašnjenje za relaps poslije detoksikacije kod ljudi koji su razvili toleranciju i ovisnost. tretman se može bazirati na pomaganju mladima da razviju druge. Erikson smatra da je uključivanje u subkulturu tinejdžera koji koriste drogu jedan od širokog izbora životnih stilova koji se istražuju u potrazi za vlastitim identitetom. nedostatak emocionalne kohezije. empirijske studije pokazuju da vedi broj takve djece također zloupotrebljava droge u odnosu na porodice u kojima roditelji ne zloupotrebljavaju droge. kako bi regulisali negativne afekte. Postoji također malo dokaza da određene poteškode u učenju ili potraga za odraslim identitetom neizbježno vode do zloupotrebe droge. prema nekim teorijama životnog razvoja. 3. kao što je Eriksonova. poput roditeljske zloupotrebe droga ili devijantne grupe vršnjaka. djeca koja imaju teškode u školi ne razvijaju težnje za postizanjem akademskih uspjeha. su teškode sa učenjem. koristedi okvir teorije klasičnog uvjetovanja. nedostatak jasne komunikacije. zbog toga što su u prošlosti ovi znakovi. koji se vode kao bezuvjetni podražaji. pravila. Obiteljska dezorganiziranost: Neke teorije su raspravile pitanje da adolescentna zloupotreba droga nastaje kao dio šireg obrasca obiteljske deorganiziranosti koja uključuje roditeljske psihološke probleme. Prema ovom stajalištu. Teorije operantnog uvjetovanja: Solomon smatra da se zloupotreba droge u početku održava pozitivnim potkrepljkenjem koje je u vezi sa pozitivnim učincima droga na raspoloženje i kasnije u slučaju pojave ovisnosti. konflikte roditelj-dijete. Druga varijacija hipoteze instrapsihičkog deficita je da su. veda je vjerojatnoda da de dodi do zloupotrebe droge gdje su neki ili svi od tih faktora prisutni u vezi s drugim faktorima rizika. Programi tretmana koji počivaju na ovoj formulaciji uključuju početnu detoksikaciju. Još jedan intrapsihički deficit koji je predložen kao predisponirajudi za mlade da počnu zloupotrebljavati drogu. negativnim potkrepljennjem kada droge sprečavaju simptome susprezanja. kod mladih koji su doživjeli seksualno zlostavljanje ili izlaganje nekim drugim traumatskim događajima droge konzumirane da bi se farmakološki potisnule intruzivne misli i afekti povezani sa traumom. intervencije se baziraju na razješavanju pitanja ili proradi negativnih emocija koje podupiru konzumiranje droge. Unutar takvih neorganiziranih obitelji upotreba droge može imati organizirajudu funkciju.Stres i suočavanje kroz samopomod (samoliječenje) Npr.

Teorije oporavka i relapsa Dvije bitne teorije o zloupotrebi droga pridaju važnost. tvrde da je pet glavnih kategorija faktora uključeno u održavanje simptoma. Separacija. 2. Stresni događaji u ranoj dobi: Gubici. Specifične poteškode učenja. Nažalost. i obilježja šireg društvenog konteksta unutar kojeg mlada osoba živi mogu doprinjeti razvoju i održavanju zloupotrebe droga. Teorije višestrukog rizika Teorije višestrukog rizika smatraju da biološke i psihološke karakteristike. Preuzimanje rizika i traženje uzbuđenja. Autoritarno roditeljstvo. Bračna nesloga i nasilje. Nisko samopoštovanje i Vanjski lokus kontrole. Odrastanje u instituciji *Precipitirajudi faktori*                Dostupnost droga Znatiželja u vezi sa drogama Vršnjački pritisak za konzumiranje droga Želja za kontrolom negativnih raspoloženja uz pomod droga Akutni stresni događaji Bolest ili povreda Zlostavljanje Maltretiranje Gubici Važni životni tranzicijski događaji Mijenjanje škole Prekidi prijateljstava Razdvajanje ili rastava roditelja Nezaposlenost roditelja Mijenjanje mjesta stanovanja i Finansijske poteškode. faktori unutar vršnjačke grupe. 6. . faktori obiteljskog okruženja. Ovih pet faktora je hijerarhijski organizirano. Težak temperament. Socijalna nepogodnost. nego procesu oporavka i relapsa. ne etiologiji. Maladaptivne kognicije. Indiferentno roditeljstvo Izloženost obiteljskim problemima u ranoj dobi: Zloupotreba alkohola i droga od strane roditelja. Interpersonalni konflikti. Ti faktori su: Situacijski faktori. 7. Permisivno roditeljstvo. Socijalne norme: Široko stajalište jeste to da socijalne norme mogu pridonijeti razvoju zloupotrebe droga. Nedostatak intelektualne stimulacije. medijske kampanje sa težnjom smanjenja zloupotrebe droga dale su dvosmislene rezultate. Obiteljski konflikti i Intrapsihički konflikti. Zlostavljanje. Psihološki problemi roditelja. Obiteljska dezorganiziranost. Emocionalni problemi. Sociološke teorije Socijalna nepogodnost. s tim da su oni više na hijerarhiji podložniji promjeni od onih koji su niže. Jedna od implikacija jeste da medijske kampanje koje mogu modificirati norme vezane uz uzimanje droga mogu biti i učinkovite u smanjenju zloupotrebe droga. Te teorije su Prochaskina teorija procesa promjene i Marlatt i Gordonova teorija prevencije relapsa. Nedosljedno discipliniranje. Okolinski predisponirajudi faktori Faktori odnosa roditelj-dijete u ranoj dobi: Problemi privrženosti. *Predisponirajudi rizični faktori*(Lični i okolinski faktori mogu predisponirati mlade za razvoj zloupotrebe droga) 1. otuđenje i dostupnost droga su osnovne varijable uključene u važnije sociološke teorije zloupotrebe droga. Prochaska i sur.5. Učinkovita terapija ovisnika koristi jednu od tri strategije nakon što je osoba prošla kroz fazu akcije. Pozitivni stavovi o upotrebi droga. Kriminalne aktivnosti roditelja. Licni predisponirajudi faktori Psihološki: Problemi ponašanja. Devijantni brada i sestre.

Niska samoefikasnost. Vanjski lokus kontrole. Obitelj se nije ranije susretala sa sličnim problemima. Nisko samopoštovanje. Porodica ne priznaje formulaciju problema i plan tretmana. Uključenost oca i Visoko materijalno zadovoljstvo. Nezreli mehanizmi odbrane i Disfunkcionalne strategije suočavanja. Obitelj je predana rješavanju problema. Obiteljska ambivalentnost u vezi s rješavanjem problema. Psihološki faktori: Visok IQ. Autoritativno roditeljstvo. Nezreli mehanizmi odbrane. Uključenost u sistem pravde s obzirom na krađe ili upotrebu droga. Visok stres unutar obitelji. Visoka samoefiaksnost. Pozitivna uvjerenja o korištenju droga. Kognitivne distorzije. Neposvedena interakcija između roditelja i djece karakterizirana nedostatkom privrženosti u odnosu i nedostatkom roditeljskog nadzora. Zreli mehanizmi odbrane. Fleksibilna obiteljska organizacija. Licni održavajudi faktori Biološki faktori: Psihološka ovisnost. Faktori socijalne mreže: Stalna dostupnost droga. Sigurni unutrašnji modeli izgradnje odnosa. Obitelj prihvada formulaciju problema i plan tretmana. Faktori obiteljskog sistema: Sigurna privženost u odnosu roditelj. Pripadnost vršnjačkoj grupi korisnika droga. Nesigurni unutrašnji modeli za izgradnju odnosa. 2. Nedosljedno discipliniranje. Optimističan atribucijski stil. 2. Triangulacija. Faktori roditelja: Neadekvatno znanje o zloupotrebi droga. *Zaštitni faktori* 1. Faktori roditelja: Dobra prilagodba roditelja. Dobra koordinacija među stručnjacima. Odsustvo oca i Bračna nesloga.dijete. Depresivni ili negativni atribucijski stil. Zbunjujudi obrasci komunikacije. Zreli mehanizmi odbrane. Visoko samopoštovanje. Slabe mogudnosti zapošljavanja. Licni zaštitni faktori Biološki faktori: Dobro fizičko zdravlje. Haotična porodična organizacija. Obrazovna okolina sa nedostatnim nadzorom. Optimističan atribucijski stil. Obitelj se ranije nosila sa sličnim problemima. Nedostatak koordinacije između uključenih stručnjaka. Faktori obiteljskog sistema: Roditelji pojačavaju zloupotrebu droga koristedi ih i sami. Visoka samoefikasnost. Socijalna nepogodnost. Funkcionalne strategije suočavanja. Visoko samopoštovanje. Okolinski zaštitni faktori Faktori tretmanskog sistema: Obitelj prihvata postojanje problema. Funkcionalne strategije suočavanja. Unutrašnji lokus kontrole. Disfunkcionalne strategije suočavanja. Precizna očekivanja u vezi sa uzimanjem droga. Faktori socijalne mreže:     Dobra mreža socijalne podrške Niska razina stresa unutar obitelji Pozitivna obrazovna okolina Visok socioekonomski status . Okolinski održavajudi faktori Faktori tretmanskog sistema: Obiteljski problemi poricanja. Niska samoefikasnost. Loša mreža socijalne podrške. Jasna obiteljska komunikacija. izražavajudi pozitivan stav o upotrebi droga i toleriraju njihovu upotrebu. Lak temperament. Visoke stope kriminala. Preuzimanje rizika i traženje uzbuđenja. HIV i hepatitis (izazivaju negativno raspoloženje koje održava upotrebu droga) Ponašanje: Akademski i problemi na poslu (izazivaju negativno raspoloženje koje održava upotrebu droga). Unutrašnji lokus kontrole.*Održavajudi faktori* 1.

Proces uključivanja počinje sa bilo kim ko dođe zabrinut za adolescenta tražedi izlaz. Ova mreža treba uključivati stručnjake i predstavnike iz područja zakonodavstva. 3. distrakciju. Intervencija unutar obitelji ima za cilj smanjiti zloupotrebu droge uključivanjem obitelji u tretman i pomaganjem članovima obitelji da promijene obrasce funkcioniranja koji održavaju i u kojima je nastao problem zloupotrebe droge. Učinkoviti tretmanski programi koji se provode unutar obitelji za adolescente koji zloupotreblajvaju drogu uključuju sljedede procese koji se preklapaju i mogu se konceptualizirati kao faze terapije: 1. Rizične su one situacije u kojima postoji visok stres. Centralna pretpostavka intervencije unutar obitelji je da se zloupotreba droge održava neadekvatnim obrascima obiteljskog funkcioniranja. Preventivne intervencije koje najviše obedavaju jesu školski programi uvježbavanja vještina u kombinaciji sa lokalnim roditeljskim programima uvježbavanja koji se sprovode unutar multiprofesionalne. davanje činjeničnih informacija zajedno sa zastrašivanjima i pozivanjem na moral i predlaganje alternativnih interpersonalnih ili rizičnih aktivnosti koje adolescente mogu prirodno oraspoložiti umjesto oraspoložujudeg efekta droga. Prevencija relapsa podrazumijeva identificiranje situacija koje mogu dovesti do relapsa i pomaganje adolescentu i članovima porodice u razvijanju samopouzdanja u strategije nošenja sa ovim situacijama. sudstva. Komorbiditet treba uzeti u obzir i potrebno je objasniti vezu tih problema sa problemom uzimanja droge. kao zamjena za obiteljske obrasce koji su održavali problem uzimanaja droge. obrazovanja. Trebaju se specificirati predisponirajudi. psihometrijske i fizičke procjene u koherentno objašnjenje etiologije i održavanja adolescentovog problema uzimanja droge. tretman se može prekinuti. psiholog ih obavještava o tome da osoba mora prvo prestati sa konzumiranjem droga kako bi tretman bio efikasan .Formulacija Nakon procjene potrebno je načiniti formulaciju koja integrira i sistematizira značajne informacije iz intervjua. socijalnih usluga. Obiteljska reorganizacija: Glavni zadatak obiteljske reorganizacije je prekinuti obiteljske obrasce interakcije koji su doveli do i održavaju adolescentovo ponašanje povezano sa uzimanjem droga. Prevencija relapsa je ključna u ovom procesu. 4. Prevencija Mnogi pristupi preveniranju zloupotrebe droga pokazali su se neučinkovitim. su zaključili da je multisistematični pristup zloupotrebi droge. a da se potom raspravlja o i uvode alternative uzimanju droge. Ovaj plan treba imati u cilju izmjenu adolescentovog obrasca uzimanja droge kroz bavljenje važnim održavajudim faktorima i osiguravanjem osobnih i obiteljskih snaga. Potrebno je jasno utvrditi da li je problem uzimanja droge samo prolazno eksperimentiranje ili više utaban obrazac navike korištenja droge. uključujudi intervencije unutar obitelji i individualnu terapiju. Potrebno je iznijeti niz opcija tretmana i odrediti preferirani tretmanski plan. šire lokalne i kooperativne mreže. najučinkovitiji tretman dostupan za adolescente koji zloupotrebljavaju drogu. Psiholog mora iznadi način kako da smanji krivicu i u isto prijeme promiče važnost učešda obitelji u tretmanu. Oslobađanje od konzumiranja uličnih droga: Kada obitelj pristane prisustvovati tretmanu. Često ovaj osjedaj krivnje raste kako roditelji postaju svjesniji da obrasci obiteljske interakcije održavaju ponašanje konzumiranja droga. Mnogi roditelji su paralizirani osjedajem krivice i vide tretman unutar obitelji kao proces kažnjavanja roditelja. Suočavanje sa poricanjem i stvaranje konteksta za životni stil bez droge: Za adolescente koji su razvili identitet i životni stil temeljen na orijentaciji ka drogama od velike je važnosti da učestvuju u programima samopomodi (Nar-Anon). Faza uključivanja u tretman: Tokom ove faze cilj je stvoriti dobru radnu saradnju sa dovoljnim brojem članova obitelji koji trebaju adolescentu pomodi da promijeni svoje ponašanje vezano uz uzimanje droge. ne obrnuto. Tretman Pregledom metodološki dobro osmišljenih studija. Potrebno je razviti pravila i smjernice za praksu unutar ovako organizirane mreže kako bi se smanjila dostupnost droga i tretirali mladi ljudi u početnoj fazi njihovog konzumiranja droga. Liddle i sur. zdravstvenih usluga. Strategije nošenja uključuju pozitivno razmišljanje. izbjegavanje i traženje socijalne podrške. kao i naglasiti snage i protektivni faktori pojedinca. precipitirajudi i održavajudi faktori. loše raspoloženje. Takvi uključuju davanje samo činjeničnih informacija. organizacije za samopomod itd. Završetak tretmana: Nakon stabilnog perioda u kojem adolescent više ne konzumira droge i u kojem su uspostavljene nove rutine unutar obitelji. smanjena volja i veda dostupnost droga i mogudnost njihove upotrebe. 2. dječije zaštite. 5. .

to su cesto i jedini simptomi o kojima bolesnik govori sa lijecnikom opce prakse. koji se pojavljuje sasvim nenadano i pracen je razlicitim uznemirujucim tjelesnim osjetima. ali u mijesanim anksioznim i depresivnim stanjima ti događaji cesto imaju element gubitka. evaluirati i modificirati nerealisticne procjene opasnosti i ponasanja koja bi mogla odrzavati te procjene. otezano gutanje. pa je njihova anksioznost razumljiva reakcija na netacne percepcije. Taj program cini niz reakcija koje smo naslijedili iz nase evolucijske proslosti. sto je vise od fobija (3%) ili OKP (1 do 2%). Pocetak poremecaja: Panicni poremecaji obicno zapocinju naglo. ljutnje ili tuge. Vazne interpretacije ili kognicije za anksioznost odnose se na percipiranu fizicku ili psihosocijalnu opasnost. slabost. proljev. teskoca s gutanjem) jako izrazeni. mucnina. nisu odgovorni događaji kao takvi. znojenje. napadi vrucine ili hladnoce.ANKSIOZNA STANjA Naziv 'anksiozno stanje' odnosi se na prodornu anksioznost koja nije ogranicena na određene vanjske situacije i nije povezana s dosljednjim i opseznim izbjegavajucim ponasanjem koje je karakteristicno za fobije. međutim vecina ipak između napada ostaje u određenoj mjeri anksiozna. Takva precjenjivanja automatski i refleksno aktiviraju ''program anksioznosti''. Beck tvrdi da u stanjima anksioznosti osobe sistemski precjenjuju opasnost koja postoji u određenoj situaciji. Kada ne dozivljavaju napade panike.. anticipiranja negativnih ocjena dobivenih od drugih. ubrzano lupanje srca. Rasirenost: Pretpostavlja se da oko 8% svih ambulantnih psihijatrijskih bolesnika pati od stanja anksioznosti. nemir. bol u grudima. drhtanje i osjecaj nestvarnosti. Te reakcije ukljucuju: 1) promjene u pobuđenosti autnomnog NS. trzaji. poput anksioznosti. Kognitivni modeli stanja anksioznosti Sredisnja ideja u kognitivnim modelima emocionalnih poremecaja jest da za nastanak negativnih emocija. . To je opazanje dovelo do ravoja k-b terapija. U drugom obliku anksioznog stanja glavni je problem nerealisticna ili pretjerana anksioznost i zabrinutost zbog razlicitih zivotnih okolnosti. borbu ili padanje u nesvijest 2) inhibiciju postojeceg ponasanja i 3)selektivno pregledavanje okoline s obzirom na moguce izvore opasnosti. kao pripreme za bijeg. 2. Te tjelesne promjene ukljucuju ostajanje bez daha. Bolesnici sa stanjima anksioznosti u intervjuima govore o mislima i predodzbama koje pokazuju da oni u postojecim okolnostima percipiraju znatnu opasnost. razdražljivost i osjecaj osobe da se nalazi na rubu zivcanog sloma. koja nije vezana uz predviđanje napada panike. koje anksiozna stanja pokusavaju tretirati tako da bolesnicima pomazu identificirati. Misli vezane za ovaj oblik se uglavnom vrte oko nesposobnosti suocavanja. strahova u vezi sa nastupom ili izvođenjem nekog zadatka i difuznih somatskih tegoba. oni cesto i dalje sumnjaju u psiholosku prirodu svojih simptoma. Kad su tjelesni simptomi (poput lupanja srca.. drhtanje. znojenje. koje su bile namijenjene nasoj zastiti od opasnosti u prmitivnoj okolini. vec ocekivanja ljudi i njihove interpretacije tih događaja. Postoje neke razlike u tremanima koji se koriste za ova dva oblika anksioznosti. suha usta. među kojima su misicna napetost. Vecina tih događaja ukljucuje prijetnju neke buduce krize. vrtoglavice. a osobe sa obje vrste anksioznosti cesto trebaju i obje vrste tretmana. Nacin prezentacije: Neki bolesnici koji pate od anksioznih stanja ne prepoznaju svoje probleme kao vezane uz anksioznost.pa dok ti bolesnici dođu do psihijatra. Glavni problem kod prvog su ponavljajuci napadi panike koji se pojavljuju neocekivano i u gotovo bilo kojoj situaciji. Napad panike se sastoji od snaznog osjecaja straha ili nadolazece propasti. Tipovi anksioznih stanja 1. Uz tu se anksioznost moze vezati sirok raspon razlicitih tjelesnih simptoma. najcesce u srednjim ili kasnim dvadesetim godinama. ti su bolesnici potpuno smireni. Ova dva tipa anksioznih stanja grubo odgovaraju DSM-III R kategorijama panicnog poremecaja i generaliziranog anksioznog poremecaja. Za oba poremecaja uobicajeno je u vrijeme njihova pojavljivanja postojanje stresnih zivotnih događaja. navale topline/ hladnoce.

sto uzrokuje niz zacaranih krugova koji odrzavaju ili povecavaju anksioznu reakciju. izbjegavanje potkrepljuje negativne interpretacije. promjene u paznji i ponasanju dodatno pridonose odrzavanju problema. Smatra se da su disfunkcionalne pretpostavke i pravila nauceni rano u zivotu. paznja bolesnika je selektivna i usmjerena na aspekte situacije koji za njih znace opasnost. Prvo. onda sam bezvrijedan'. kad osoba uopce nije anksiozna. 'ako me svi ne vole. Zbog tog reciprocnog odnosa između percipiranje opasnosti i simptoma anksioznosti. ruka koja drhti moze se smatrati indikatorom prijeteceg i nadolazeceg gubitka kontrole. interpretiraju na katastrofican nacin. DISFUNKCIONALNE PRETPOSTAVKE I PRAVILA su opca vjerovanja pojedinaca o svijetu i sebi. U situacijama koje se percipiraju kao prijetece. znacajan dio kognitivno-bihevioralne terapije je posvecen strahovima koji pobuđuju somatski. odgovornosti. Tako npr. ali su cesce unutarnji (misli. Drugo. *Kognitivni model generalizirane anksioznosti* Prema ovom modelu pojedinci dozivljavaju snaznu anksioznost zato sto ih njihova vjerovanja o sebi i svijetu cine sklonima interpretiranju sirokog raspona situacija na prijeteci nacin. predodzbe ili tjelesni osjeti). sto dovodi do jos vece anksioznosti i drhtanja. Ako se ti osjeti. Sirok raspon podrazaja moze izazvati napade panike. međutim oni se cesto bave suptilnijim i manje dosljednjim oblicima izbjegavanja. Taj strah izaziva povecanje tjelesnih reakcija i tako se sve krece u zacaranom krugu koji kulminira u napade panike. tada dva dodatna procesa doprinose odrzavanju panicnog poremecaja. one cesto bivaju interpretirane kao dodatni izvor opasnosti. tada su reakcije aktivirane programom anksioznosti neprimjerne postojecoj situaciji. *Kognitivni model panike* Kognitivni model panike navodi da osobe dozivljavaju napade panike zbog svoje relativno trajne sklonosti da sirok raspon tjelesnih promjena interepretiraju na katastrofican nacin. Kad je jednom osoba razvila generaliziranu anksioznost. bihevioralni i kognitivni simptomi anksioznosti. Umjesto da imaju korisnu informaciju. neki se napadi pojavljuju 'iz vedra neba'. kontrole i samih simptoma anksioznosti ('Moram uvijek biti smiren'). Neki bolesnik primjeti lupanje srca. U slucaju napada panike kojima ne prethodi razdoblje povecane anksioznosti. pa mogu biti u stanju mirovanja dok se neki specifican događaj s njima ne ispreplete. U oba se slucaja pretpostavlja da je kljucni događaj kriva perecepcija tjelesnih reakcija i osjeta. Kad nekog brine drustvena evaluacija. ali identificiranje onog sto prethodi spontanom napadu. Kada je osoba jednom stekla sklonost katastroficnom interpretiranju tjelesnih reakcija. Razine kogncije Unutar kognitivnih modela emocionalnih poremecaja razlikuju se dvije razine poremecenog misljenja: NEGATIVNE AUTOMATSKE MISLI su one misli ili predodzbe koje su prisutne u specificnim situacijama kad je osoba anksiozna. postaju pretjerano pobuđeni i ponovo pregledavaju i slusaju svoje tijelo. Nekim napadima panike prethodi razdoblje povecane anksioznosti. . koje odrzava njihova negativna uvjerenja. pa to izbjegavanje sprecava da nauce kako su simptomi koje dozivljavaju bezazleni. Bolesnici s generaliziranom anksioznoscu ne pokazuju dosljedno izbjegavanje specificnih vanjskih situacija. umjesto toga. moze pomoci da se dovedu i pitanje bolesnikove katastroficne interpretacije. Npr. bolesnici zbog toga sto ih neke tjelesne reakcije plase. koja ih cine sklonima da određene situacije interpretiraju na izuzetno negativan i disfunkcionalan nacin. Vjerovanja ili disfunkcionalne pretpostavke ukljucene u generaliziranu anksioznost jako se razlikuju.Kada opasnost ili prijetnja proizlazi iz pogresne percepcije. ali se vecina krece oko pitanja prihvacanja. pogresno interepretirane tjelesne reakcije izazvane su ili razlicitim emocionalnim stanjima (ljutnja) ili nekim bezazlenim događajem. moze za vrijeme razgovora sa poznanicima imati negativnu negativnu automatsku misao: 'oni misle da sam dosadan'. koji izazivaju anksioznost. dolazi do daljnjeg porasta straha. Taj unutarnji fokus paznje omogucava im zamjecivanje osjeta ili promjena kojih mnogi drugi ljudi ne bi bili svjesni. odmah prekida da radi nesto). kompetentnosti. poput naglog ustajanja (vrtoglavica). određeni oblici izbjegavanja odrzavaju bolesnikove negativne interpretacije (npr. Ti podrazaji mogu biti vanjski (poput situacije u kojoj je osoba vec prije dozivjela napade panike).

za svaki problem: 1. *Primjerenost za tretman* Kognitivno – bihevioralna terapija prikladna je za vecinu bolesnika sa stanjima anksioznosti. Za bolesnike koju su neprestano pod utjecajem droga ili alkohola. bilo bi dobro prije pocetka kognitivno – bihevioralne terapije provesti program DETOKSIKACIJE.*Procjena* u nekoliko koraka: Kratak opis problema. aktivno i pasivno) 4. prijasnji tretman (vrste. detaljan opis nedavnih prilika u kojima se problem pojavio/ bio najvise izrazen a)situacija b) tjelesne reakcije c) kognicije d) ponasanje 2. izbjegavanje (situacije i aktivnosti. Kada se cini da je anksiozno stanje sekundarno uz neki veliki psihijatrijski poremecaj. licne jake strane i prednosti. . neke bihevioralne eksperimente ce mozda trebati prilagoditi bolesnicima koji istovremeno pate i od neke tjelesne bolesti. stavovi i ponasanja drugih 6. vjerovanja o uzrocima problema 7. drustvene i finansijske okolnosti *Motrenje napretka* 1. poput akutne psihoticne reakcije ili velike depresije. tada najprije treba tretirati primarni poremecaj. popis situacija u kojima se problem najvjerovatnije pojavljuje/ je najtezi 3. Međutim. uspjesnost). Procjene vjerovanja (Jedan od glavnih ciljeva kognitivno – bihevioralne terapije je pomaganje bolesnicima da dovedu u pitanje svoja iracionalna vjerovanja i pogresne interpretacije). pocetni tok Lijekovi (propisani i nepropisani). Standardizirani upitnici (Beckov upitnik anksioznosti i Beckov upitnik depresije) 2. modulatori (stvari koje problem cine laksim ili tezim) 5. Dnevnicki zapisi 3. bihevioralni eksperimenti (tamo gdje je prikladno) 8.

. na primjer. Ucestalost fobija Blage fobije su vrlo uobicajene i pogađaju jednu od deset odraslih osoba. Fobicari reagiraju na strah na sva tri nacina: fizioloski. Agorafobije se odnose na skup situacija. Fobije su ceste u ranom djetinjstvu. a i stoga sto izazivaju nove simptome. c) subjektivni: zakljucuje se na temelju bolesnikovih verbalnih izjava i ponasanja. U mnogim slucajevima je nastetnija reakcija izbjegavanje. jer produzavaju i povecavaju uznemirenost. kod agorafobicara ima 80% zena. Kod odraslih osoba. neko upravo izbjegao smrt pod gumama auta: brzo disanje. 3. poput anticipatorne anksioznosti. za fobicne osobe je neuobicajeno da opisuju samo jedan traumatski događaj. Simptomi Simptomi izazvani dodirom s necim cega se osoba boji. One odrzavaju problem. Uvjetovanje je oblik ucenja tokom kojeg se stvara nova veza između podražaja i rekacija na taj podrazaj. nego kod muskaraca. a te reakcije onemogucavaju nestajanje simptoma. Za razliku od drugih strahova. ako ne mogu pobjeci. kao sto su negativne procjene. strepnje. onesvijestiti se ili kolabirati. mogu se smisleno svrstati u tri vrste: a) fizioloski: obuhvacaju sve osjete i tjelesne promjene koje mogu biti prisutne ako je. ubrzano disanje.. a reakcije su. neprikladne. Za uspjesno lijecenje fobija zasigurno nije nuzno znati njihov tacan uzrok.. JEDNOSTAVNA FOBIJA: je ogranicena na objekt straha ili na jednu situaciju (npr. a moze ukljucivati i strah od zatvorenih prostora (frizeraj. Neki od njih su manje anksiozni kad su u drustvu nekog u koga imaju povjeranja ili nose kisobran. straha i uzasa. kino. stecenim neposrednim ili posrednim uvjetovanjem (kad se strah uci opazanjem straha drugih ljudi) ili prijenosom informacija i/ili uputa. fobije nisu prilagodbene i onesposobljavaju osobu. SOCIJALNE FOBIJE: su slozenije. Takav strah dovodi do snazne zelje za izbjegavanjem takvih situacija. Agorafobicari mogu padati u paniku ili se bojati da ce. DSM III razlikuje dvije vrste agorafobicara: one s napadima panike i bez njih. 2. Jednostavne fobije mogu se razviti iz djecjih strahova. javnog prevoza i udaljenost od kuce.). iako bolesnici cesto uviđaju da to nije racionalno. Međutim. drhtanje. izgubiti kontrolu. poput ugriza psa. kad se od djevojaka ocekuje da budu samostalnije. ili u dobi od 30 godina. paukove. mucnina itd. ponasajno i subjektivno. b) ponasajni: 'bjezanje' ili 'smrzavanje'. iako mnogi od tih strahova nestaju do seste godine. od kojih se najcesce spominje strah od napucenih mjesta ili mnostva ljudi. one se opcenito smatraju naucenim strahovima. velike trgovine. Porijeklo fobija Iako tacan uzrok fobija nije poznat. poput opreza i izbjegavanja situacija koje izazivaju strah. jer se usredotocuju na strah od događaja koje se ne moze opazati. visinu ili pogled na krv). dok u socijalnim fobijama nema razlika između muskaraca i zena. znojenje. kojem pripisuju pocetak poremecaja. kritika ili odbijanje od stranje drugih ljudi. ali i ne moraju da se mijenjaju zajedno.FOBICNI POREMECAJI Fobija je postojani i pretjerani strah od nekog objekta ili situacije koja u stvari nije opasna. Agorafobija najcesce pocinje ili u kasnoj adolescenciji. Vrste fobija 1. Po definiciji je fobicni strah neproporcionalan izvoru opasnosti. U socijalnim fobijama su narocito vazne uznemirujuce misli. Osobe koje pate od jednostavne fobije obicno nemaju nekih drugih simptoma ako se ne nalaze u situaciji od koje strepe ili ako je ne anticipiraju. AGORAFOBIJE: anksioznost je određena udaljenoscu od sigurnosti i blizinom zastrasujucih podrazaja. dok socijalne fobije obicno pocinju u kasnoj adolescenciji. Ovi smiptomi mogu. fobije su nesto cesce kod zena. brzo uklanjanje ili trenutacno kocenje na licu mjesta. jer interferiraju s uobicajenim aktivnostima.

Ostali odrzavajuci faktori ukljucuju misli o. jer se one prilagodbene (poput nastojanja da nesto radi kako ne bi mozgao o problemu) mogu ugraditi u tretman. kao i osobine licnosti. pa se tada krece na sljedeci zadatak s popisa. pa je za planiranje ucinkovitog tretmana nuzna tacna identifikacija odrzavajucih faktora. kao i 'normalnog' ponasanja naucena. traze posebnu paznju. To znaci da bolesnik treba identificirati sve stvari koje izbjegava i poredati ih po tezini u 'stepenovanu hijerarhiju'. fobije su izuzetno postojane. Odrediti tacnu prirodu fobije i prikladnost za tretman! Procjena treba biti strukturirana. Procjenjivanje Procjenjivanje s ciljem lijecenja fobicnih poremecaja pocinje u prvoj sesiji i nastavlja se tokom tretmana i pracenja.. Bez lijecenja. potrebne su podrobne informacije o izbjegavanju. susretljie rođake i prijatelje. te postoje li razlozi zbog kojih je ugodije zivjeti s fobijom nego se boriti protiv nje. misli o opsanosti nekog podrzaja kojeg se bolesnik boji. ukljucujuci i sposobnost za rad i odrzavanje normalnih odnosa. To se moze postici 'postepenim izlaganjem'. Postojece vjestine suocavanja: terapeut treba od bolesnika saznati koje metode suocavanja prije upotrebljavao. sto znaci da se postavljaju sistemska pitanja o fizioloskim. Kognitivni faktori također mogu biti vazni. Obicno je potrebno 8 sesija (u mnogim slucajevima i manje). koji za bolesnika obavljaju stvari kako se bolesnik ne bi morao suociti s onim cega se boji. Tretman zahtijeva da bolesnici ponovo dođu u dodir sa stvarima kojih se boje i da ostanu s njima u kontaktu toliko dugo dok se strah ne pocne smanjivati. Druge metode suocavanja. Vanjski faktori poput akcija bolesniku bliskih ljudi. tokom kojih su bolesnici dovoljno naucili o metodi da je uz minimalnu pomoc mogu i sami primjenjivati. Buduci da ce izlaganje ciniti glavni dio tretmana. Pravila izlaganja Izlaganje se definira kao suocavanje s necim sto je bilo izbjegavano jer izaziva anksioznost. te njihova spremnost da prihvate aktivnu racionalu samopomoci kognitivno-bihevioralnog pristupa. kao i o reakcijama na te simptome. također odrzavaju fobije. a zadaci za vjezbanje moraju biti jasno određeni. Procjena ima tri cilja: 1. Resursi ukljucuju hobije i aspekte zivota koji su relativno slobodni od utjecja fobije.Interakcija simptoma i reakcija ('zacarani krug') Izbjegavanje odrzava anksioznost. Taj rad se temeljio na hipotezi da je vecina 'abnormalnog'. ponovljenim i produzenim izlaganjem. Tezina fobije se moze odrediti utvrđivanjem stepena u kojem interferira s dnevnim zivotom. toliko dugo dok ne prestanu izazivati anksioznost. ponasajnim i subjektivnim simptomima. Sto je fobija slozenija. Zadatke treba cesto i redovno ponavljati. to ce brze doci do poboljsanja. posebno rada Wolpea na sistemskoj desenzibilizaciji. Izlaganje prekida zacarani krug koji odrzava simptome i olaksava novo ucenje. Proces procjenjivanja treba da razjasni da li drugi problemi. poput povremenih pokusaja suocavanja s teskim situacijama. kako bi bolesnik mogao biti siguran da se moze odvaziti. kao npr. ili o anticipatornim posljedicama izlaganja situaciji koje se fobicar boji. mozda su bile neuspjesne. npr. poput generalizirane anksioznosti i depresije. Resursi: bolesnikovi resursi utjece na faktore kao sto su sposobnost suocavanja s teskim situacijama. Generalno. Odrzavajuci faktori: mogu interferirati s napretkom. Istrazivanja pokazuju da se optimalna ucinkovitost izlaganja postize stepenovanim. . Iz toga slijedi da se to ponasanje moze oduciti i zamijeniti vise prilagođenim reakcijama. Teorijska osnova tretmana Bihevioralni tretman fobija razvio se neposredno iz rezultata eksperimentalne psihologije. znacenju simptoma anksioznosti. te gubitak samopouzadnja. sto bolesnici vise vjezbaju. kao sto su ustrajnost ili smisao za humor. izvore ugode i uspjeha. Prvi zadatak koji se odabire za vjezbu treba biti dovoljno lagan. Izbjegavanje je obicno glavni odrzavajuci faktor. To ukljucuje pronalazenje faktora koji određenu situaciju cine laksom ili tezom. jer otezava osobi da nauci kako objekt ili situacija koje se boji nisu opasni ili nisu opasni na nacin ili u stepenu u kojem ih bolesnik tako dozivljava. Suocavanje sa zastrasujucim stvarima omogucava bolesnicima da se nauce s njima uspjesno nositi. to je duze lijecenje. Glavni problem terapeuta je osposobljavanje bolesnika da uđe u situacije koje su mu neugodne i zastrasujuce. ali dovoljno tezak da izazove barem nesto anksioznosti.

pa im je potreban duzi tretman. pa do onih koje su izvan postojecega bolesnikova dosega. Zbog mnogo razloga lakse je konstruirati hijerarhiju u teoriji. Pisane biljeske posebno vrijedne u vrijeme pogorsanja ili ponovne pojave problema. mozda je najrazumniji cilj onaj koji ce bolesniku pomoci da odrzi napredak postignut tokom tretmana. Postizanje slaganja u ciljevima je nuzno za potpuno sudjelovanje i angaziranje bolesnika u tretman. Vazne iznimke su procjene Straha od negativnih procjena i Upitnik agorafobicnih kognicija. Bihevioralni testovi: test se sastoji od cinjenja onog sto se prije izbjegavalo. nego u praksi: kao prvo. Mjere kognicije: tacne mjere kognicije kod fobicara iskusane su tek u novije vrijeme. cesto ne slijede lijecnicke upute sve dok ne prođu kroz neki drugi tretman. Njihova ce upotreba vjerovatno rasti. neka se osoba moze bojati razlicitih situacija i trece. Stepenovana hijerarhija: je popis zastrasujucih situacija. drugo. hijerarhije mozda moraju ukljuciti unutarnje promjene. kao i vanjske situacije. Te mjere moraju biti lake za upotrebu i osjetljive na promjenu. pocevsi od onih koje izazivaju samo blago anksioznost. Pregled strahova. Bihevioralni test se moze koristiti i kao izvor informacija i kao mjera anksioznosti. bolesnik i terapeut mogu ciljevima pridavati i razlicitu vaznost. Najcesce upotrebljavane mjere TEZINE fobije su STEPENOVANA HIJERARHIJA i BIHEVIORALNI TESTOVI. Samomotrenje: dnevno biljezenje prakse izlaganja i razine dozivljene anksioznosti potice bolesnike na samomotrenje i podsjeca ih da ucine domace zadatke. osoba sa socijalnom fobijom moze zeljeti da se nikad vise u drustvu ne osjeca tjeskobno. 3. Bolesnici koji su jako depresivni ili ovisni o alkoholu. zbog njihova potencijala da upozore bolesnike na neposredne ucinke zastrasujucih misli i prednosti izlaganja zastrasujucim situacijama. mjere socijalne anksioznosti i Inventar pokretljivosti za agorafobije. koji se koristi kao vodic za izalganje bolesnika tim situacijama. pa se stoga ne mogu cesto ponavljati i istovremeno koristiti kao neovisne mjere promjene. Bolesnik svaku cesticu na popisu procjenjuje na ljestvici od 0 do 10 s obzirom na kolicinu aknsioznosti koju bi te situacije kod njega izazvale. pa se na taj nacin moze integrirati u procjenu. Prednost ovog testa je mogucnost odvojenog mjerenja anticipatorne anksioznosti. Popis treba odrzavati cijeli raspon situacija koje bolesnik izbjegava. a moraju i odrzavati specificne probleme bolesnika. jer oni ne moraju biti u skladu s ciljevima terapeuta. za mjerenje opseznosti generalizacije ili za identifikaciju tema. Zatim. Standardizirane ljestvice procjene: takve se ljestivice koriste za procjenu relativne tezine fobija. 2. Definirati ciljeve tretmana! Vazno je s bolesnikom razgovarati o njegovim ciljevima. dok terapeut smatra da je za nju vaznije steci pouzdanje u vlastitu sposobnosti. Jedan od nedostatka jeste sto ti testovi mogu imati terapijski ucinak. pa neizbjezno dolazi do diskontinuiteta. promjenjivu motivaciju). pa za sada postoji samo mali broj takvih relevantnih mjera. pa stoga postoje snazni razlozi za omogucavanja tretmana kad god je to moguce. . Tesko je odrediti koliko dalekosezni trebaju biti ciljevi fobicnih bolesnika. anksioznosti tokom izlaganja i ukupnog trajanja simptoma. Identificirati prikladne mjere fobicne anksioznosti! (mjerenje fobije) Potrebne su mjere koje ce dati podatke o napretku i pomoci planiranju tretmana. Te biljeske mogu bolesnicima pomoci u samostalnom planiranju relevantne prakse i pracenja napretka. Jedan od razloga su nemoguca ocekivanja. te procjenjivanje anksioznosti koja se tokom toga dozivljava. jer je ukljuceno izlaganje. Oni s dugotrajnim poremecajima licnosti imaju druge teskoce (npr. nije uvijek lako stepenovati strahove u dovoljno malim koracima.Prikladnost za tretman: vecina fobija se u određenoj mjeri poboljsava tretmanom. Najpoznatiji su Upitnik straha. kad pruzaju kontekst u kojem se postojece teskoce mogu tacno odrediti. npr. Za neku agorafobicnu zenu mozda je vaznije i korisnije u njezinu svakodnevnom zivotu da bude u stanju s prijateljicom otici u kupovinu.

Utvrđeno je da je komorbidni poremecaj licnosti galvni prediktor kontinuirane socijalne lose prilagodbe kod bolesnika koji se lijece zbog panicnog poremecaja. uvjezbavanje disanja i primjenjeni trening relaksacije. situacijsko izlaganje (okolnostima koji se fobicno izbjegavaju). a sredisnje obiljezje je briga. izlaganje (zamisljanjem i/ili u stvarnosti) i uvjezbavanje socijalnih vjestina (ucenje po modelu. sto moze dovesti do daljnjeg pogorsanja samopostovanja i pojacavanja mazohistickih obrana. sto govori da je psihodinamska terapija vazna dodatna terapija. Kognitivna i bihevioralna terapija: Lijecenje se dugo vremena usmjeravalo prema fobicnom izbjegavanju. KBT je superiorna u odnosu na nedirektivne ili suportivne terapije u lijecenju GAP-a. uz manji osjecaj katastroficnosti. Tehnike: interoceptivno izlaganje (somatskim znacima panicnog napada). vec se dugo zna da je situacijsko izlaganje najucinkovitija metoda. kognitivno restruktuiranje. jedna podskupina bolesnika s panicnim poremecajem ostaje nesklona neovisnosti i asertivnosti. Dalje. Kognitivno restrukturiranje se sastoji od razlicitih domacih zadataka: prepoznavanja negativnih misli. sto dovodi do ponovne pojave anksioznih simptoma u odrasloj dobi. igranje uloga). Vecina tehnika izlaganja koristena individualno i grupno. *SOCIJALNA FOBIJA* KBT tehnike: kognitivno restrukturiranje. fobicno izbjegavanje i dalje moze ostati. preplavljivanje zamisljanjem. bihevioralno ucenje po modelu i vjezbanje potkrepljivanjem. Cini se da kod ovih bolesnika nekad postoji nesvjesni konflikt vezan uz separacije tokom djetinjstva. Sto se tice agorafobicne komponente koja moze postojati kod panicnog poremecaja. lagana vrtoglavica) na koju bolesnici s panicnim poremecajem pretjerano reagiraju katastroficnim razmisljanjima. dugorocno gledano. no u novije vrijeme razvijene su ucinkovite tehnike koje su se pokazale djetovorne za same panicne napade. .PSIHOTERAPIJSKE METODE LIJECENjA *PANICNI POREMECAJ* Psihodinamska psihoterapija: Cak i kad prekini fobicne napade. palpitacije. ocekivanje katastroficnih događaja male vjerovatnosti. strah od negativnih ocjena drugih i pripisivanje pozitivnog ishoda slucajnosti ili okolnostima. svaki put kad se razmislja o ili kad prijeti nova separacija. Kod bolesnika s dominirajucom bioloskom komponentom bolesti. procjene njihove tacnosti i preoblikovanja da budu realnije. uvjezbavnje.ne samo beskorisno. neugodnih afekata i tjelesnih simptoma vezanih uz napade. barem za neke bolesnike s panicnim poremecajem. Jedan od ciljeva psihodinamske terapije je otkrivanje i prorada Edipova konflikta. psihodinamska terapija moze biti od koristi. Za one bolesnike kod kojih klinicar moze utvrditi konflikte koji su vezani uz fobicnu anksioznost i izbjegavanje i koji bi mogli dovesti do uvida u njih. Bolesnicima kod kojih suportivne intervencije nisu ucinkovite potrebna je dodatna psihoterapija – dinamska ili kognitivnobihevioralna. ova metoda moze biti postepena (hijerarhija događaja koji izazivaju anksioznost. koje bolesniku omogucuje da nauci benignije interpretacije. ustrajanje na dinamskom razumijevanju i na odgovornosti za vlastite simptome moze biti. kognitivno restrukturiranje. vjezbe disanja i primjenjeni trening relaksacije. Tehnike izlaganja ukljucuju sistematsku desenzibilizaciju. Kognitivno restrukturiranje je usmjereno na losu sliku o sebi. Farmakoterapija ni na koji nacin nije u opreci sa bihevioralnim ili psihodinamskim lijecenjem bolesnika sa panicnim poremecajem. Kognitivno lijecenje panicnih napada usmjereno je na intenzivnije kognitivno restruktuiranje. ali postoje i brojna istrazivanja koja pokazuju da postoje slucajevi bolesnika koji su uspjesno lijeceni od panike psihodinamskom psihoterapijom i psihoanalizom. a negativnog ishoda vlastitim nedostacima. *GENERALIZIRANI ANKSIOZNI POREMECAJ* Kognitivni i bihevioralni pristupi u lijecenju generaliziranog anksioznog poremecaja: izlaganje. Krajnje kognitivno stajaliste je da panicni napad cine normalni tjelesni osjeti (npr. vec i stetno. te tjelesni simptomi anksioznosti. produzeno izlaganje u stvarnosti. Unatoc primjerenom lijecenju panicnih napada lijekovima. te su potrebni suportivna psihoterapija i edukacija o bolesti da bi se bolesnika potaklo da se suoci s fobicnom situacijom. od najmanje stresne do najvise) i nepostepena (izlaganje pocinje sa najstresnijim dijelom hijerarhije). Aspekti ovog poremecaja koji mogu posluziti za usmjeravanje psihoterapijskih intervencija: povecana sklonost dozivljavanju prijetnje. *SPECIFICNA FOBIJA* Bihevioralna terapija: izlaganje u stvarnosti (stvarni kontakt) i izlaganje zamisljanjem (upute terapeuta). slabo rjesavanje problema.

jer su pokusaji tih bolesnika da se drze dijete ispredkidani epizodama prejedanja. b) osjecaj gubitka kontrole nad uzimanjem hrane tokom epizode (osjecaj da se ne moze kontrolirati sta i koliko se jede) B. a kolicina pojedine hrane znacajno je veca nego sto bi vecina osoba pojela za isto vrijeme i u slicnim okolnostima. ili odbijanje prihvacanja ozbiljnosti niske tjelesne tezine. zlouporaba laksativa. Izuzetan strah od dobivanja na tezini ili debljanja. Ovi bolesnici određuju svoju vrijednost gotovo iskljucivo s obzirom na svoj tjelesni oblik i tezinu. Ponavljano neodgovarajuce kompenzacijsko ponasanje sa svrhom prevencije povecanja tezine.POREMECAJI HRANjENjA Ekstremna zabrinutost zbog tjelesnog oblika i tjelesne tezine je zajednicka anoreksiji i bulimiji. Opsesivna svojstva (narocito anoreksija nervoza) 3. sto dovodi do toga da se bulimija dijagnosticira kod osoba prosjecne ili iznadprosjecne tjelesne tezine. Naruseno socijalno funkcioniranje. D. najmanje dvaput sedmicno. Pretjeratni utjecaj oblika i tezine tijela na samoprocjenjivanja. te da mnogi od njih cine sve sto mogu da bi bili mrsavi. E. Odbijanje da se drzi tjelesna tezina na ili iznad minimalne tezine za dob i visinu. Postoji klinicki dogovor da je dijagnoza anoreksije 'jaca' od dijagnoze bulimije. Pojedina epizoda prejedanja je karakterizirana s oba sljedeca elementa: a) jedenje u određenom vremenskom razdoblju. Raspon depresivnih i anksioznih simptoma 2. Amenoreja: odsutnost najmanje tri uzastopna menstruacijska ciklusa. kao sto su samoizazvano povracanje. Zajednicku karakteristiku anoreksije i bulimije cine i razlicita ponasanja usmjerena na kontroliranje tjelesne tezine. Bulimija nervoza A. Ta ponasanja ukljucuju ekstremne dijete. da neumorno izbjegavaju dobiti na tezini ili 'debljini'. Slaba koncentracija 4. tokom tri mjeseca. Ponavljanje epizoda prejedanja. B. C. DSM IV dijagnosticki kriteriji za: Anoreksija nervoza A. cak i u slucaju smanjenja tezine. S oba je poremecaja povezana i 'opca psihopatologija'.. U vezi sa psihopatologijom ova dva poremecaja. D. Samoprocjena pretjerano ovisi o obliku i tezini tijela. C.. treba istaknuti tri vazna svojstva (vazna za tretman): . Posljedica je toga da su zaokupljeni mislima o svom izgledu i tezini. Kod anoreksije je posljedica toga da su bolesnici pothranjeni. Prejedanje i neodgovarajuce kompenzacijsko ponasanje javljaju se. zloupotrebu laksativa ili diuretika i pretjerano vjezbanje. prosjecno. samoizazvano povracanje. koja se sastoji od sirokog raspona neurotskih simptoma s narocito izrazenim depresivnim svojstvima. Kod bulimije to ne mora nuzno biti slucaj. diuretika. Glavna psihopatoloska svojstva anoreksije nervoze i bulimije nervoze: Opca psihopatologija 1. Poremecaj se ne javlja iskljucivo tokom epizoda Anoreksije nervoze.

jer taj problem vise ne sluzi odvaracanju paznje sa stvarnih obiteljskih problema i sukoba. Terapija bulimije Kad se ne lijeci. Drugi cilj terapije je dugorocno odrzavanje povoljne tjelesne tezine. bulimicnoj osobi dopustamo da se prejede zabranjene hrane. a ovi 'sastanci' imaju tri glavna cilja: (1) promijeniti ulogu bolesnika iz anoreksicne osobe u neku drugu. To predviđanje. dva se svojstva ne poboljsavaju uspostavljanjem normalne tjelesne tezine. Nedavne kontrolirane studije ukazuju na vrijednost kognitivno bihevioralne terapije u mijenjanju neprilagođenih vjerovanja o vlastitoj tjelesnoj tezini i izgledu. a određen uspjeh u tome je postignut programima bihevioralne terapije tokom kojih se hospitaliziranu anoreksicnu osobu sto vise izolira. Obiteljska terapija je oblik terapije koji bi mogao dovesti do dugorocnog cilja. međutim. zloupotrebu laksativa i diuretika. Terapija anoreksije Terapija anoreksije je proces sto se odvija na dva kolosijeka. III) Mnoga svojstva bulimije nervoze zapravo su sekundarna psihicka reakcija na gubitak kontrole nad hranjenjem. Međutim. narusenu koncentraciju. ne moze se pouzdano ostvariti medicinskim. da bi se izbjegle medicinske komplikacije i mogucu smrt. ali joj potom ne dopustimo da povraca. smanjenje interesa za ono sto se događa. Ta sekundarna svojstva ukljucuju ekstremno pridrzavanje dijete. bihevioralnim ili tradicionalnim psihodinamskim intervencijama. Wilson i saradnici su pokazali da su povoljni ucinci bihevioralne terapije izrazito pospjeseni kad se tom obliku terapije pridoda prevencija bulimicne reakcije – naime. tek treba provjeriti. jer vjeruje da ce sukobi povezani sa anoreksijom tada biti najocigledniji. a organizira se drustvo tokom uzimanja obroka. pretjerano vjezbanje i zaokupljenost oblikom i tezinom. te obitelj nasotji nagnati da pritajeni sukob iznese na svjetlo dana. Minuchin ga pokusava redefinirati kao interpersonalni. gubitak seksusalnog apetita i socijalno povlacanje.). Teorijska je pretpostavka da se na taj nacin osobu s anoreksijom oslobađa potrebe za zadržavanjem vlastitog problema. Cinjenica da je vecina svojstava anoreksije i bulimije nervoze sekundarna s obzirom na bolesnikovu pretjeranu zaokupljenost oblikom svog tijela i tjelesnom tezinom.I) Cini se da su mnoga svojstva anoreksije nervoze i bulimije nervoze sekundarna s obzirom na bolesnikove precijenjene ideje u vezi s tjelesnim oblikom i tezinom. Ona pokazuje da je potpun i trajan oporavak moguc samo ako se modificiraju te precijenjene ideje. Ipak modifikacija tih precijenjenih ideja je jedan od glavnih ciljeva kognitivno-bihevioralnog tretmana anoreksije i bulimije. obiteljska terapija je pristup koji obecava. Terapeut takve obitelji posjecuje za vrijeme objeda. opsesivne simptome. Ta svojstva obuhvacaju simptome anksioznosti i depresije. ima jasne implikacije za tretman. Izravni cilj terapije je da se anoreksicnoj osobi pomogne povratiti tjelesnu tezinu. depresivno raspolozenje i razdrazljivost. Određen uspjeh postignut je i primjenom antidepresiva. Dakle umjesto da bude zariste sukoba. . a ne individualni. Brojna svojstva mogu se smatrati sekundarnom psiholoskom reakcijom na gubitak kontrole nad hranjenjem kod ljudi koji mnogo polazu na tjelesni oblik i tezinu. Zbog toga je razloga uspostavljanje normalne tjelesne tezine bitan dio tretmana anoreksije. II) Neka svojstva anoreksije izazvana su 'gladovanjem'. samoizazvano povracanje. epizodama prejedanja. socijalno povlacenje i narusenu koncentraciju. Za povecanu tjelesnu tezinu hospitalizirani bolesnici dobivaju određene privlegije (setnja. djetetovo uzimanje hrane pretvara se u zariste saradnje i povecane ucinkovitosti roditelja u ophođenju s djetetom. Ta svojstva obuhvacaju zaokupljenost hranom i jedenjem. a to su epizode prejedanja i depresivna raspolozenja. gledanje TV-a i sl. S obzirom na skromni uspjeh drugih oblika terapije anoreksije. Da bi izlijecio poremecaj. (2) redefinirati problem uzimanja hrane kao interpersonalni problem i (3) sprijeciti roditelje da anoreksiju svojeg djeteta koriste kao sredstvo za izbjegavanje sukoba. U prilog ovoj pretpostavci govori nalaz da kod vecine bolesnika mnoga od tih svojstava nestaju jednostavno uspostavljanjem normalne tjelesne tezine. bulimija uglavnom nece spontano nestati.

Definicija i glavna obiljezja Kljucno obiljezje granicnog poremecaja licnosti jest prevladavajuci obrazac nestabilnosti interpersonalnih odnosa. Uobicajena i vazna obiljezja granicnog poremecaja licnosti jesu jako smanjen kapacitet za stvaranje privrzenosti i predvidivo neprilagođeno ponasanje. cak i kad je odvajanje od nekog uobicajeno. izrazito i trajno nestabilna slika o sebi ili dozivljaj sebe. Da bi se postavila dijagnoza. krece se između dvije krajnosti – idealizacije i omalovazavanja ili između dozivljavanja drugih kao blagotvornih i njegujucih. Ljudi s ovim poremecajem tipicno imaju i hronican osjecaj praznine. panicni poremecaj i ADHD. vremenski ograniceno. Sljedece cesto pridruzeno obiljezje jest skolnost podcjenjivanju samog sebe u tenutku priblizavanja određenom cilju. izbjegavajuci. Koristan pristup tome jest prikupljanje podataka o osobinama licnosti i stilovima suocavanja sa stresom oboljeloga. tj. tj. a vecina oboljelih od tog poremecaja pokusa samoubistvo (u tome uspijeva oko 8-10%). emocionalnost. Slika o sebi (ciljevi. Odnosi s drugim ljudima oboljelih od granicnog poremecaja licnosti obicno su nestabilni. Za probleme okrivljuju druge ljude. tj. kad osoba cuje da je neko zove imenom). takvi ljudi imaju prolazne paranoidne misli ili teske disocijativne simptome (npr. Oboljeli od GPL stvaraju velike troskove drustvu (duze koriste lijekove i psihoterapiju od pacijenata sa shizotipnim poremecajem licnosti). vrijednosti. Ucestala su samoozljeđivanja i ponavljajuca samoubilacka ponasanja. Ljudi s tim poremecajem vrlo su osjetljivi na odbacivanje i silno se trude izbjeci stvarno ili dozivljeno napustanje. Poremecaj obicno karaktizira poremecaj identiteta. Emocionalna nestabilnost. poremecaji vezani za psihoaktivne tvari. Procjena Vjesto proveden klinicki intervju najvaznije je sredstvo u postavljanju dijagnoze granicnog poremecaja licnosti. Međutim. a određeno raspolozenje obicno traje krace nego kod bipolarnog . odbacivanje). kao rekacija na odvajanje. geste ili prijetnje. Ljudi koji imaju granicni poremecaj licnosti obicno se osjecaju sigurnije s tzv.). Njihov dozivljaj drugih ljudi katkada se iznenada i dramaticno mijenja. Spomenuta obiljezja javljaju se u ranoj odrasloj dobi i vidljiva su u razlicitim kontekstima. emocija i slike o sebi te izrazita impulzivnost. Rijec je o osobinama koje su dovoljno ozbiljne i ustrajne da izazivaju klinicki znacajne poremecaje u socijalnim. Komorbiditet: Među najcescim komorbidnim poremecajima s osi I su poremecaji raspolozenja. Spomenute osobine moraju znacajno odstupiti od kulturalno ocekivanog i prihvatljivog raspona odstupanja ili od postavljene norme. Pridruzena obiljezja: U stresnim razdobljima mogu se javiti prolazni simptomi koji nalikuju psihoticnima (npr. promjene raspolozenja cesto izazivaju interpersonalni stresori (npr. Komplikacije: Granicni poremecaj licnosti prate izrazita neugoda i teskoce u funkcioniranju (akademskom i radnom). 1. intenzivni i burni. kada je rijec o zamisljenom ili stvarnom napustanju). potrebno je postaviti obje dijagnoze. kaznjavajucih i odbijajucih. histrionicki. izrazita promjena raspolozenja. Pojedinci s granicnim poremecajem licnosti obicno sebe smatraju losim ili zlim ljudima.GRANICNI POREMECAJ LICNOSTI A. U razdobljima izrazitog stresa (npr. C. osobine licnosti moraju izazvati subjektivan osjecaj neugode ili vidljive teskoce u funkcioniranju. depersonalizaciju). profesionalni ciljevi) moze se iznenada i jako promijeniti. tj. 2. a zatim okrutnih. Diferencijalna dijagnoza GPL cesto se javlja zajedno s poremecajima raspolozenja i kad su zadovoljeni kriteriji za oba poremecaja. Cesto osjecaju intezivan strah i ljutnju zbog odbacivanja. a takvo odstupanje mora biti vidljivo u vise od jednog sljedecih podrucja: misljenje. PTSP. ali katkada osjecaju i da uopce ne postoje. narcisticki i shizotipni poremecaji licnosti. B. prijelaznim objektima (npr. kad je rijec o GPL. radnim i drugim vaznim podrucjima funkcioniranja. posebno kad se osjecaju nepodrzanima i samima. kada nema vidljivih simptoma s osi I i koristenje podataka prikupljenih od ljudi koji su oboljeloga poznavali dok nije imao poremecaj s osi I. Tokom procjene klinicar mora provjeravati postoje li impulzivna ponasanja i ona koja upucuju na skolnost rizicnim pothvatima (rizik od samoubojstva i sl. Nuzno je razlikovati stanja sa osi I (npr. Prisutnost ovog poremecaja vrlo cesto nije jasna sve do kasne adolescencije ili odrasle dobi. poremecaji hranjenja (bulimija). Ucestali popratni poremecaji s osi II su antisocijalni. poremecaj raspolozenja) i GPL i to moze biti slozen proces. s kucnim ljubimcem ili nezivim objektom) nego u interpersonalnim odnosima. vrsta prijatelja. 3. kontrola poriva i nacini odnosenja prema drugim ljudima.

Kasnije tokom zivota. a koji su sastavni dio profinjenog uvazavanja terapeutova doprinosa odnosu između dvjema osobinama. E. ucrvscivanje samopostovanja. U klinickoj praksi cesto se koristi i prikladna je kombinacija tretmanskih pristupa. PTSP karakterizira brza pojava simptoma. Od spomenutih intervencija jedino je tumacenje jedinstveno za psihodinamski pristup. jedan od vaznih ciljeva jest integracija rascijepljenih vidova sebe i reprezentacije objekata kako bi bolesnikovo dozivljavanje bilo uravnotezenije (npr. GPL se cesce dijagnosticira kod zena (3:1). samooptuzivanje. ciljevi ukljucuju jacanje odbrana. ali i neka ogranicenja. b) djelotvornost: bez obzira na to sto klinicka literatura o psihodinamskoj psihoterapiji oboljelih od GPL vrlo opsezna. kolicina tretmana u istrazivanju moze biti veca od one koja je dostupna u zajednici. pojasnjavanje. omoguciti uvid u teskoce u odnosima s drugim ljudima i razviti reflektivno funkcioniranje kako bi se postiglo vece uvazavanje vlastite i tuđe unutrasnje motivacije. te potvrđivanje. . vecina oboljelih postize stabilnost u socijalnom i radnom funkcioniranju. Depresivna raspolozenja koja su karakteristicna za GPL su: osjecaj praznine. granicni poremecaj licnosti sastoji se od rano prisutnih osobina licnosti koje su opisane na drugim mjestima u njihovom prirucniku. Prisutan je i veci obiteljski rizik od poremecaja vezanih uz psihoaktivne tvari. d) stetni ucinci: psihodinamska psihoterapija moze dezorganizirati neke bolesnike ako je pretjerano usmjerena na istrazivanje ili uz prejak naglasak na transfer. savjet i pohvala. mnoga istrazivanja bila su razmjerno kratkotrajna i zato su nuzna istrazivanja dugotrajnih rezultata lijecenja. *Pregled i sinteza dostupnih podataka* Pitanja koja treba razmotriti u tumacenju literature! Iako se rezultati istrazivanja mogu primijeniti i na adolescente. Sa stajalista ja-psihologije. Ciljevi: osvjestiti nesvjesne obrasce. koji se obicno javljaju u odrasloj dobi. D. vrlo je malo istrazivanja o djelotvornosti takvih tretmana na toj dobnoj skupini. Prema tome. jos uvijek ima razmjerno malo metodoloski strogih studija njezine djelotvornosti. dozivljaj drugih kao da istovremeno imaju pozitivne i negativne osoobine). ostale su: konfrontacija. proucavanje djelotvornosti lijecenja imaju velike prednosti. Sa stajalista teorije objektnih odonosa. empaticko uvazavanje. za neka istrazivanja odabrani su oboljeli s izrazitom impulzivnoscu. strah od napustanja. Npr. a druga ukljucuju one s izrazenim emocionalnim obiljezjima. antisocijalnog poremecaja licnosti i poremecaja raspolozenja. nasuprot tome. i to kao reakcija na izlozenost prepoznatljivom i ekstremnom stresoru. c) trajanje terapije i ucestalost terapijskih susreta: ne postoje istrazivanja koja bi pokazala da kratkotrajna terapija ili psihoterapija koja se provodi rjeđe od 2x sedmicno pomaze oboljelima od GPL. psihodinamska psihoterapija: definira se kao terapija koja ukljucuje posvecivanje paznje interakciji terapeuta i bolesnika s vremenski dobro odmjerenim tumacenjem transfera i otpora (kad je takvo tumacenje indicirano). Pregled psihoterapija i drugih psihosocijalnih tretmana! 1. najvazniji cilj jest ojacati oboljeloga kako bi se ublazila fragmentacija i ojacao osjecaj kohezije ili cjelovitosti u bolesnikovu dozivljaju sebe. Epidemiologija GPL je najcesci poremecaj licnosti u klinickim uvjetima. Uobicajen tok razvoja bolesti Tok bolesti varira. a bez dovoljno cvrstog terapijskog odnosa. Zatim. kod psihodinamkse psihoterapije). Ranu odraslu dob obicno obiljezava hronicna nestabilnost s epizodama gubitka kontrole emocija i poriva te ucestalo koristenje medicinskih usluga. PTSP se ucestalo javlja zajedno s GPL i kad je prisutan treba ga dijagnosticirati. internalizaciju terapijskog odnosa i jacanje kapaciteta izlazenja na kraj s uznemiravajucim osjecajima. a) definicija i ciljevi: za psihodinamsku psihoterapiju obicno se kaze da djeluje na intervencijskom kontinuumu cije su krajnje tacke istrazivanje i podrska. Nekada je tesko znati i koji su elementi odgovorni za ishod lijecenja (npr. samounistavanje i osjecaj beznađa. Na kraju kontinuuma koji se odnosi na podrsku. povecati emocionalnu toleranciju. uvazavanje osjecaja. Osim toga. Javlja se priblizno kod 2% ljudi iz opce populacije. poticaj na podrobnu razradu. ojacati kapacitet za odgađanje impulzivnog dijelovanja.poremecaja. Dalje. najcesce zbog heterogene prirode simptoma granicnog poremecaja licnosti. zakljuci na temelju literature o djelotvornosti bilo kojeg tretmana cesto su nejasni zbog prisutnosti drugih istovremenih tretmana.

No tesko je utvrditi proizlazi li poboljsanje postignuto dijalektickom bihevioralnom terapijom iz specificnih 'sastojaka' te terapije ili su dobivenim rezultatima pridonijeli nespecificni faktori kao sto je to duze vrijeme provedeno sa oboljelima ili terapeutov utjecaj. koje nije dostupno oboljelome. manje su smjestani u bolnicu. SIPPS antidepresivi: koriste se za ublazavanje simptoma nemogucnosti kontrole emocija i impulzivnog ponasanja. b) djelotvornost: klinicko iskustvo pokazuje kako je za mnoge oboljele kombinacija grupne i individualne psihoterapije mnogo djelotvornija od svakog od tih tretmana zasebno. Niz empatickih i podrzavajucih primjedbi cesto krci put prema djelotvornome tumacenju transfera. 4. nasilne i drugacije destruktivne interakcije među oboljelima. b) djelotvornost: svrha terapije jest osigurati okruzenje gdje ce svaki od partnera moci razviti samosvijest unutar konteksta odnosa. Vaznost promisljenog tumacenja transfera: pretjerano tumacenje transfera ili konfrontacija u pocetku tretmana mogu povecati rizik bolesnikova odustajanja od terapije. KBT posvecuje paznju skupu disfunkcionalnih automatskih misli ili shema (duboko ukorijenjeni sistemi vjerovanja) te ucenju i uvjezbavanju novih. 5. Psihodinamski smatraju da je korijen takve srzne teskoce u nesvjesnom. interpersonalno ucenje i ublazavanje jacine transfernih pitanja i to kroz interakciju s ostalim clanovima grupe i terapeutom. jacanja transfernih teskoca i 'zaraza' simptomima. 6. moze kod nekih oboljelih imati negativne ucinke. obiteljska terapija a) ciljevi: poboljsati razumijevanje granicnog poremecaja licnosti kod clanova obitelji. Kognitivno usmjereni terapeuti i psihoanaliticari imaju zajednicki cilj. c) stetni ucinci: kada se preporuci ukljucivanje obitelji oboljeli ponekad clanove svoje obitelji otuđuju od sebe ili sami napustaju terapiju osjecajuci se neshvacenima. grupna terapija a) ciljevi: odgovaraju ciljevima individualne psihoterapije i ukljucuju stabiliziranje oboljeloga. . ali je zanimljiv nalaz povecanja ucestalosti parasuicidalnih ispada u skupini oboljelih ukljucenih u dijalekticku bihevioralnu terapiju. b) djelotvornost: psihoedukativan pristup moze poboljsati komunikaciju. poboljsati odnose između oboljelog i clanova obitelji te poboljsati opce funkcioniranje obitelji. Nuznost terapeutova prilagaođavanja: terapeutovo iskljucivo bavljenje istrazivanjem bolesnikova unutrasnjeg dozivljavanja i neukljucivanje u rjesavanje pitanja koja se ticu njegova zivota. Farmakoterapija. prilagođenih postupaka. Grupe su posebna prilika za dobivanje dodatne socijalne podrske.e) pitanja koja se ticu provedbe terapije: Ostajanje u terapiji: u vecini istrazivanja velik broj oboljelih od GPL prekida dinamsku psihoterapiju. c) stetni ucinci: postoje izvjestaji o akutnoj neugodi zbog izlaganja grupnim pitanjima koja pobuđuju emocije. ublaziti otuđenost i teret te ukloniti sukobe zbog odvajanja i neovisnosti. Ukupno govoreci. Partneri oboljelih od GPL imaju teskoce u prilagodbi na cinjenicu da se kod bolesnika izmjenjuju obrasci idealizacije i omalovazavanja te druga interpersonalna ponasanja. poboljsanja glede depresije itd. u literaturi su opisana mnoga istrazivanja koja pokazuju da kognitivno – bihevioralni pristupi mogu biti djelotvornima u lijecenju oboljelih od GPL. 3. kognitivno-bihevioralna terapija a) definicija i ciljevi: u podlozi simptoma i disfunkcionalnih emocija ili ponasanja nalaze se iskrivljena uvjerenja i kognitivni procesi. gdje je na kraju tretmana uoceno manje parasuicidalnih postupaka. stvarajuci podrzavajucu okolinu za oba partnera uz istovremen rad na ostvarenju individuacije i unutrasnjeg rasta. terapija parova a) cilj: ustaliti i ojacati odnos među partnerima ili pojasniti neodrzivost odnosa. b) djelotvornost: nekoliko kontroliranih istrazivanja dijalekticke bihevioralne terapije. ublazavanje impluzivnosti i drugih simptoma te proucavanje i ublazavanje transfernih i kontratransfernih reakcija. pojam 'uvazavanja' odgovara pojmu empatije). ukljucujuci i samoranjavanje. a oni se potkrepljuju ponasanjem. d) stetni ucinci: ne postoje izvjestaji o stetnim ucincima KBT. 2. Kad je kod oboje prisutna patologija karaktera klinicar mora upotrebiti visedimenzionalni pristup. e) pitanja koja se ticu provedbe terapije: mnogi elementi KBT slicne su elementima psihodinamske psihoterapije. a kognitivno usmjereni terapeuti uglavnom ih promatraju u podrucju svjesnoga. a posebno za ublazavanje represivnog raspolozenja i impulzivne agresivnosti. a to je prepoznavanje i mijenjanje 'srznih' teskoca povezanih s poremecajem licnosti. c) trajanje terapije: priblizno jednu godinu za fazu tretmana koja se najcesce koristi. Ostali moguci rizici u lijecenju oboljelih od GPL u grupnom okruzenju su zajednicki otpor terapijskom radu. u poređenju s kontrolnom skupinom. c) stetni ucinci: u jednom izvjestaju se opisuje pogorsanja simptoma kad je tradicionalna bracna terapija primijenjena u radu s parom koje cinio dvoje oboljelih od GPL. iako se nazivaju razlicitim imenima (npr. e) pitanja koja se ticu provedbe terapije: oboljeli u grupnoj terapiji moraju prihvatiti pravilo povjerljivosti podataka koje iznose clanovi grupe i jasne smjernice o kontaktu s drugim clanovima izvan grupnog okruzenja.

koja koristi kategorije primarnih. pa se zbog toga i koriste isti i/ili slicni instrumenti kao i kod procjenjivanja mentalno retardiranih osoba (Hendikepi. pa tako imaju 3x vecu razinu smrtnosti od hronicnih bolesti od ocekivane. a oni najvise osteceni imaju i vrlo nisku razinu motivacije. dalje. kao i obavljanju zadataka. te ukljucivanje rođaka koji su jos uvijek s njima u kontaktu. samoiskaza bolesnika i iskaza osoba koje ga dobro poznaju. a pomocu nje se dobiva procjena devijantnog ponasanja i procjenu opceg ponasanja.HRONICNE PSIHIJATRIJSKE SMETNjE Bihevioralni tretmanski pristupi smetnjama i teskocama hronicnih psihijatrijskih bolesnika razvijeni su posljednjih dvadeset godina. za procjenu opceg poboljsanja. Najvise je paznje bilo posveceno shizofrenim bolesnicima. Neovisno o razini motivacije. cudna ponasanja. poput problema hranjenja i fobija. npr. pa u pravilu pojava tih teskoca i dovodi do dijagnoze. Procjena Procjenjivanje hronicnih psihijatrijskih bolesnika na mnogo nacina lici procjenjivanju mentalno retardiranih i starijih osoba. bolesnike je vazno sto vise ukljuciti u određivanje terapijskih ciljeva i izrazavanje vlastitih potreba. Vazno je dati bolesnicima određene socijalne odgovornosti. koji koriste zetone kao sredstvo neposrednog potkrepljivanja prilagođenog ponasanja. ali se ipak vecina moze tretmanom znatno poboljsati ili se moze bolesniku omoguciti određena razina socijalne. koja im onemogucavaju stjecanje ili odrzavanje punog raspona neovisnih socijalnih i funkcionalnih vjestina. a u podrucjima gdje je to nuzno. Neki imaju slabu koncentraciju. mogu biti dugotrajni i hronicni. slusne halucinacije. pa im okolna stimulacija lako odvraca paznju. U klasicno tekstu Ayllona i sur. treba prepoznati sekundarne teskoce izazvane fizickim tretmanom i konacno hronicni bolesnici mogu imati povisen prag osjetljivosti na bol ili se jednostavno ne zaliti na tjelesne probleme. Suprotno tome. ciji se simptomi cesto klasificiraju kao 'pozitivni'. iako to moze biti vrlo tesko. U podrazajima siromasnijoj okolini dolazi do apatije i socijalnog povlacenja. Uzroci problema i odrzavajuci faktori U Velikoj Britaniji prihvacena je Wingova trostruka klasifikacija uzroka shizofrenije. Premorbidne smetnje su one koje su postojale prije nastanka psihijatrijskog poremecaja. sto se moze saznati na temelju bolnickih zapisa. . ali je podjednako i vazno izbjegavati okolinu s pretjeranom kolicinom podrazaja. bolesnici o kojima se govori u ovom poglavlju pate od hronicnih stanja. Sekundarne smetnje su one koje proizlaze iz dozivljaja bolesti samog bolesnika ili osoba koje su s njim u kontaktu.). Mnogi shizofreni bolesnici su usporeni u govoru i motorickim pokretima. a među onima koji najvise obecavaju su oni koji ukljucuju tretman u obiteljskom okruzenju. Ljestvice procjene i dalje se koriste za trijazu. Vazan faktor u lijecenju hronicnih psihijatrijskih tegoba je opca razina aktivnosti i stimulacije kojoj je bolesnik izlozen. devijacije ili ekcesna. Za hronicne bolesnike. Neke smetnje se mogu pripisati institucionalizaciji. te za pocetno identificiranje podrucja funkcioniranja. danas. Ponasanje i Vjestine itd. vazno je steci određeno znanje i o proslom ponasanju bolesnika. Mnogima nedostaju svakodnevne vjestine brige za sebe. opisan je razvoj postupaka namijenjenih bolnickim odjelima. Problemi Mnogi psihijatrijski i psihicki problemi. je najprikladnija upotreba bihevioralnih postupaka u okviru stabilne i podrzavajuce drustvene i fizicke okoline. obicno vezana uz postupak vremenskih uzoraka ponasanja i kodiranja opazenog. ili 'negativni' kao oskudne emocije i apatija. To se moze postici tako da se bolesnike pita u kojim bi podrucjima zivota zeljeli postici neko poboljsanje. koja ce nakon toga biti detaljnije ispitana (REHAB ljestivica – ispunjava odjelno osoblje nakon sedam dana opazanja. Osim procjenjivanja sadasnjeg ponasanja. Upotrebu zetona u bolnickim odjelima istisnuli su individualni i grupni bihevioralni programi koji se koriste u bolnicama ili hostelima. Metode koje se koriste obuhvacaju metode procjene i neposredna opazanja ponasanja. uz razumnu upotrebu lijekova za odrzavanje kod mnogih bolesnika. U toj su shemi primarne smetnje one koje nastaju iz prirode psihijatrijskog poremecaja. Procjena treba biti usmjerena na postojece ponasanje. Jedan od specificnih odrzavajucih faktora je i priroda i kolicina verbalnih interakcija bolesnika i onih koji se o njima skrbe. premorbidnih i sekundarnih smetnji. pri cemu treba posebno promatrati preostale prednosti bolesnika. profesionalne i obiteljske prilagodbe. dati im samo 'minimalnu terapijsku dozu' pomoci. koja u ekstremnim slucajevima dovodi do mutizma. Vazna je procjena sadasnje okoline bolesnika jer ona moze ograniciti raspon adaptivnog ponasanja te osobe. deficite. Osim specificnih simptomatskih problema cesto postoji i nesposobnost odrzavanja normalnih socijalnih interakcija.

). ako su clanovi grupe slicniji po svojoj razini funkcioniranja ciljnog ponasanja. nego slozena socijalna interakcija do koje dolazi tokom primjene. pa ih obezvređuje i smjesta u odvojene okoline ili im onemogucava pristup 'normalnim' okolinama. 'Dugotrajan boravak' – tretman s velikim grupama bolesnika u bolnicama ili hostelima Grupni su programi relevantniji. Vrlo je utjecajan pojam 'normalizacije' koji pretpostavlja da drustvo odbija prihvatiti onesposobljene i hendikepirane ljude kao ravnopravne clanove zajednice. Prvi vazan zadatak je postizanje dogovora o opcim terapijskim ciljevima s osobljem koje neposredno skrbi o tim bolesnicima. Druga komponenta stabilnosti je dosljednost u postupcima osoblja i primjeni opceg okvira. Stvaranje kognitivno-bihevioralne sredine za grupe Hronicni bolesnici u tretmanu trebali bi sto veci dio dana koji provode u budnom stanju. Opcenito su promjene relativno spore. U radu s hronicnim bolesnicima moguca je upotreba sirokog raspona bihevioralnih tehnika (tehnike oblikovanja. 2.Faktori koji određuju prikladnost za tretman Tretman usmjeren na poboljsanje nekih bihevioralnih nedostataka obicno je uspjesniji od tretmana usmjerenog na smanjivanje ucestalosti devijantnog ili neprikladnog ponasnja. Vracanje hronicnog bolesnika u obitelj s visokom razinom kontakta licem-u-lice. a zatim i razine specificnih vjestina unutar svake skupine. ne proizlazi iz operantnog uvjetovanja koje je dovelo do njezina razvoja. one bi postale i osjecale se 'ravnopravnima'. kad bi mentalno poremecene osobe imale pristup tim 'normalnim' ustanovama i sredinama. Drugi cilj bi mogao biti izvođenje nekog zadatka ili posla na odjelu. Ako je obitelj jos uvijek u kontaktu s bolesnikom. Ako postoji vjerovatnost da ce bolesnik ostati u nekom zasticenom okruzenju. treba svesti na minimum i seljenje bolesnika iz sobe u sobu. Vazan atribut opceg odjelnog miljea treba biti njegova stabilnost. postupak 'samoinstrukcija' itd. Korisna je preliminarna trijaza bolesnika. kojom ce biti okrivene siroke skupine bolesnika. tada su korisni faktori za odabir bolesnika: kontinuirano postojanje nekih specificnih interesa. u tretmanu hronicnih bolesnika postoje i posebna eticka pitanja. Mnogi odjeli koriste materijalne nagrade ili zetone. pretjeranom ukljucenoscu i kritickim komentarima je rizicno za ponovno vracanje bolesti. tada je neprihvatljivo da se kod njih odustane od svakog tretmana. Isto tako. . Poboljsanje ponasanja za vrijeme obroka jedan je od takvih ciljeva. cini glavni proces poboljsanja. izbjegavati nepripremljeno otpustanje iz bolnice i sl. tako da se s relativno cestim epizodama poremecenog ponasanja bolesnika postupa uvijek na isti nacin. Oblikovanje individualnih programa za bolesnike Postoji znatan broj istrazivanja koja pokazuju da se individualnom primjenom bihevioralnih metoda mogu kod hronicnih bolesnika modificirati mnoga simptomska ponasanja. Tretman hronicnih psihijatrijskih smetnji u cetiri tacke: 1. povezano s povratnim informacijama i specificnim vođenjem. S obzirom na to da neki bolesnici ne mogu izraziti svoje zelje. sto znaci da postoji neko s odgovarajucim poznavavanjem bihevioralnih metoda i specificnih programa ko moze pratiti odvijanje tretmana. postupci imitacije. Prisutnost psihoticnih simptoma nije samo po sebi prepreka za uspjesan tretman. Opcenito vrijedi pravilo da kontinuirano poremeceno ili nasilno ponasanje sprjecava primjenu tretmana. Vazna vjestina u oblikovanju bihevioralnih programa u toj vrsti okruzenja je identifikacija terapijskih ciljeva koji se mogu primijeniti na velik broj bolesnika i koji pruzaju dnevne mogucnosti intervencije. prihvatljiva razina verbalnog razumijevanja i postojanje socijalne odgovornosti. pa bi stekla neka nova ponasanja. neprijateljstvom. ali postoje slucajevi gdje su kod pojedinaca uklonjeni svi glavni simptomi. Jedna komponenta stabilnosti je i isto osoblje koje radi s bolesnicima. kako bismo bili sigurni da doslo do promjene i ostvarivanja ciljeva. ukljucujuci i dozivljaj i ponasajne popratne pojave slusnih halucinacija. To se najbolje postize neposrednim opazanjem programa koji se provodi. tada treba procijeniti njihov odnos i nacin interakcije. Povijest opijanja je također los prediktivni faktor za uspjesan tretman u zajednici. Hronicnim bolesnicima treba vise vremena da bi reagirali na programe. Ta je dilema posebno akutna kod malog ali znacajnog broja hronicnih bolesnika koji silom zakona ostaju u bolnici ca i niz godina. Obicno je dobro prije uvođenja tretmana posvetiti nekoliko sedmica tumacenju tih opcih ideja zdravstvenom osoblju koje ce biti ukljuceno u program. Postoji i program odijevanja kako bi se modificirali nedostaci u vjestini odijevanja. a prikladno davanje zetona. Individualne programe tretmana treba pazljivo pratiti. 3. Ako hospitalizirani bolesnici ne mogu izraziti sta zele. kojima se poslije mogu dobiti neka materijalna dobra (ucinkovitost metode zetona. Unutar ovog pristupa smatra se da. u kojoj se moze iskoristiti svaki napredak bilo kojeg individualnog ili grupnog tretmana. provesti u stabilnoj sredini. ali postoje i granice u nametanju tretmana.

interese i socijalne kontakte koje imaju. velik dio zdravstvenog osobla koje za njih skrbi ne vjeruje da i kod tih bolesnika moze doci do poboljsanja. tim ljudima nije potrebna relativno visoka razina nadzora koju nude bolnice. Drugi programi isticu grupnu podrsku i sastanke s obitelji. te jednostavno opisati kako clanovi obitelji mogu shvatiti te probleme i na njih reagirati. tumacenje svrhe davanja lijekova te savjeta o tome kako clanovi obitelji mogu planirati svoje zivote i prihvatiti shizofrenog clana. neovisno o okruzenju u kojem zive) obicno opisuje ljude koji su bili u psihijatrijskoj bolnici vise od 9 – 12 mjeseci. poticuci obitelj da sto jasnije formulira svoja stajalista i izrazi svoje pozitivne i negativne osjecaje. Ovaj oblik intervencije ima siroke mogucnosti primjene i povecava raspon tretmana koji se mogu primijeniti kod hronicnih bolesnika. gdje ce moci zadrzati vjestine. ukljucujuci i ulogu okolinskog stresa. odabere i primjeni ono sto joj se cini najboljim i tada prati napredak. Na obiteljskom sastanku terapeut moze pomoci obitelji da sto jasnije sagleda probleme. . Zbog toga. Terapeut se moze usredotociti i na opcu komunikaciju unutar obitelji. Za njih je najprikladnija neka vrsta doma ili hostela. Tipican sadrzaj programa ukljucuje: tumacenje shizofrenije. Vazno je postici uspjesnu provedbu jednog jednostavnog programa koje je prihvatljiv i sticenicima i osoblju. potaknuta starim novinama ili posebnim materijalima. koji se nalazi u obicnoj ulici. Novi dugorocni bolesnici – tretman pojedinca i obitelji Opcenito je cilj obrazovnih programa jasno prikazati glavne probleme shizofrenije. Siroko se koriste obiteljski sastanci kod kuce. tada treba motriti i pratiti napredovanje pojedinacnih bolesnika. na kojima se bolesnika ukljucuje u raspravu o tome kako se moze najbolje nositi sa specificnim problemima obiteljskog zivota. To znaci da prvi bolesnik koji ce biti tretiran ili prvo odabrano ciljno podrucje treba biti ono u kojem je moguce postici pozitivne reakcije na tretman. a mogu i dosta dobro surađivati s drugim ljudima. prije nego sto se pokusa nesto slozenije. Zakljuci: Hronicne psihijatrijske teskoce mogu biti vrlo velike.Tehnike prisjecanja jedna su od glavnih psiholoskih intervencija u radu sa starijim osobama. informacijama koje se daju i bolesniku i onima koji za njega skrbe o prirodi psihijatrijske onesposobljenosti. b) ovaj obiteljski pristup daje vecu vaznost nego bilo koji drugi pristup. uz istovremenu pozitivnu terapijsku pomoc i određeni stepen zastite od iskoristavanja. a i zbog povijesno ogranicene upotrebe pozitivnih metoda rehabilitacije kod mnogih bolesnika. opis manifestacija shizofrenije kako ih dozivljavaju clanovi obitelji. 'Novi dugorocni' (relativno kompetentni bolesnici. aonda poradi na pronalazenju niza mogucih rjesenja. Ako se u nekom odjelnom programu koristi niz ciljeva. pa stoga i omjer poboljsanja i vjerovatni stepen poboljsanja individualnog bolesnika mogu biti ograniceni. a) neke osobe koje se profesionalnu brinu za bolesnika mogu također prema njemu pokazivati neprijateljske reakcije i odbijati interakcije s hronicnim bolesnicima. Hronicni psihijatrijski problemi su izuzetno individualni. pa stoga mogu imati koristi od pristupa namijenjenih clanovima obitelji. Taj pristup upucuje na pozeljenost davanja neposrednih i specificnih informacija o prirodi bolesnikova stanja i njemu i njegovoj obitelji. Obiteljska bihevioralna terapija je zanimljiva iz dva razloga. kako bi se razina ciljeva mogla povremeno mijenjati. Za odrzavanje promjena u bolesnikovu ponasanju vazno je dugotrajno odrzavanje strukturiranog odjelnog rezima ili promjenjivog obrasca obiteljske komunikacije. Iako jos uvijek imaju psihijatrijske simptome. Bihevioralne metode su obicno spore. bez drugih duzih perioda provedenih u bolnici. 4. Odlucujuci prvi korak u bilo kojem programu tretmana treba stoga biti demonstriranje mogucnosti promjene. Kod terapije prisjecanja poticu se grupe starijih osoba da dijele sjecanja od zajednickog interesa. i to sto prije nakon uviđanja da se vjerovatno radi o hronicnoj bolesti.

U K-B terapiji depresija. Različito konceptualizirane psihoterapije (primjena različitih pristupa) rezultiraju vrlo sličnim efektima tretmana depresije. N 22. Mnogi pristupi u prevenciji upotrebe droga kod adolescenata pokazali su se efikasnim. Farmakološki i psihijatrijski tretman nije potreban kod laksih i umjerenih depresija. Kontinuirano poremedeno ili nasilno ponašanje nije kontraindikacija za primjenu KB tretmana. N . T 24.ICD-10). Vedina osoba s graničnim poremedajem ličnosti prekida psihoterapiju bez obzira na terapijski pristup. izbjegavajudim i O-K poremedajima ličnosti. T 18. Procjena faktora koji se nalaze u osnovi fobija mora obuhvatiti detaljnu povijest razvoja neke fobije.prilagodbe kod osoba sa paničnim poremedajem. N 21. poremedaja (DSM-IV. N 14. Kod svih bipolarnih poremedaja utvrđeno je da obiteljska opteredenost poremedajima predstavlja najutjecajniji faktor rizika. Težak temperament u ranom djetinjstvu dosljedno je povezan sa zloupotrebom droge. T 6. kombinacija grupne i individualne psihoterapije ima iste učinke za vedinu oboljelih kao i svaki od tih tretmana zasebno.I Označi tačno ili netačno: 1. T 7. Utvrđeno je da su komorbidni poremedaji ličnosti glavni prediktori loše soc. Samo mali broj adolescenata koji eksperimentira sa drogama razvit de probleme povezane sa zloupotrebom droge. T 10. T 12. Prisutnost psihotičnih simptoma nije sama po sebi prepreka za uspješan KB tretman. Kliničko iskustvo pokazuje da u tretmanu graničnog poremedaja ličnosti. N 8. Zloupotreba droge je snažan faktor rizika za suicid kod adolescenata. N 4. Dijagnostička kategorija'endogena depresija'zadržana je u važedim klasifikac. faza tretmana u kojoj se primjenjuju kognitivne tehnike uvijek prethodi fazi tretmana u kojoj je fokus na poticanju aktiviteta. Sa stajališta teorije objektnih odnosa. N 9. T (Trebaju dugotrajniju terapiju nego depresivni i anksiozni) 13. Granični poremedaj ličnosti jednako se javlja i kod muškaraca i kod žena. Farmakoterapija dugoročno ima iste efekte kao i kombinacija farkmakoterapije i psihoterapije. N 5. T 11. najvažniji cilj tretmana graničnog poremedaja ličnosti jeste ojačati oboljelu osobu kako bi se ublažila fragmentacija i ojačao osjedaj kohezije u bolesnikovom doživljaju sebe. N 17. Distimija predstavlja bipolarni oblik afektivnog poremedaja. T 16. N 19. N 2. N 23. Mnoga svojstva bulimije nervoze zapravo su sekundarna psihička reakcija na gubitak kontrole nad hranjenjem. Ne postoje istraživanja koja pokazuju da kratkotrajna terapija pomaže oboljelima od graničnog poremedaja ličnosti. T 15. T 20. N 3. Tretman usmjeren na smanjivanje učestalosti devijantnog ili neprikaldnog ponašanja kod osoba sa hroničnim psihijatrijskim poremedajima obično je uspješniji od tretmana usmjerenog na poboljšanje nekih bihevioralnih deficita. Procjenjivanje hroničnih psihijatrijskih bolesnika razlikuje se od procjenjivanja osoba sa mentalnom retardacijom i starijih osoba. Tretman osoba sa graničnim poremedajem obično traje jednako dugo kao i tretman osoba sa shizotipnim.

Postojane amenoreje jedan je od dijagnostičkih kriterija za postavljanje dijagnoze: anoreksjie nervoze. visoka samoefikasnost i optimističan atribucijski stil jesu sve važni faktori. zloupotreba laksativa i diuretika. Navedite kako kognitivni model objašnjava zbog čega osobe doživljavaju panični napad? Osobe doživljavaju napade panike zbog svoje relativno trajne sklonosti da širok raspon tjelesnih promjena interpretiraju na katastrofičan način. koji pozitivni faktori upuduju na prikladnost za K-B tretman? Kontinuirano postojanje nekih specifičnih interesa. 8. Koje implikacije za tretman osoba sa anoreksijom i bulimijom nervozom proizlaze iz činjenice da je vedina svojstava ova dva poremedaja sekundarna s obzirom na bolesnikove precijenjene ideje u vezi sa oblikom tjela i tjelesnom težinom? Mnoga svojsta anoreksije nervoze i bulimije su sekundarna s obzriom na bolesnikove precijenjene ideje u vezi s tjelesnim oblikom i težinom. 7. 2. lak temperemanet. koje su stalno pod utjecajem alkohola ili droga. Ta sekundarna svojstva uključuju ekstremno pridržavanje dijete. Unutarp orodice važni faktori su sigurna privrženost djeteta roditeljima i autoritativan roditeljski stil koji sse odvijaju unutar obiteljske okoline koja ima fleksibilnu strukturu. Koje su kognitivno. Precizno znanje o zloupotrebi droge te dobro organizirana obrazovna okolina mogu biti uzeti u obzir kao protektivni faktor. Tri glavne tehnike koje se vrlo efikasno koriste u tretmanu socijalne fobije su: izlaganje. Tjelesne reakcije koje pogrešno interpretiraju uglavnom su one uključene u normalne anksiozne reakcije. 5. 4. 10. pa onda se osvrne na sekundarne ideje. Visok IQ..II Dodaj: 1. samoizazvano povradanje. 3. S obzirom na to da osobe sa teškim. 8. Potpun i trajan oporavak mogud je samo ako se modificiraju precijenjene ideje i ako se na njima poradi. 4. III Odgovori: 1. Procjena osoba sa hroničnim psihijatrijskim poremedajima treba biti usmjerena na postojede ponašanje. 3. Kakva je klinička implikacija ovih podataka? Klinička implikacija takvih podataka je da kod depresivnih adolescenata treba terapiju nastaviti još i nakon završetka depresivne epizode. deficite ili bihverioalne gubitke i devijacije ili ekscesna.. 7. Koji lični zaštitni faktori povedavaju vjerovatnodu uspješnosti tretmana adolescenata koji zloupotrebljavaju droge? Na biološkom nivou fizičko zdravlje i odsustnost zdravstvenih problema povezanih sa uzimanjem droge kao sto je HIV ili Hepatitis. Kod osoba sa anksionznim poremedajem. Dobra prilagodba roditelja je također faktor. kognitivno restrukturiranje i uvježbavanje socijalnih vještina. 9. Nakon uspješnog tremana depresije vrijednosti na Beckovom inventaru depresije treba biti (izrazito) ispod 10 bodova. Najčešde upotrebljivane mjere težine fobije su: stupnjevana hijerarhija i bihevioralni testovi 6. Sindroma. pri čemu je bitno procjeniti preostale prednosti. Ako je vjerovatno da de se bolesnik osamostaliti tada je važna njegova sposobnost redovnog uzimanja lijekova. Adolescenti koji su ranije proživjeli depresivnu epizodu pokazuju trajne lakše depresivne simptome. . 5. cudna ponasanja. U novije vrijeme klinički je potvrđena i empirijski provjerena uspješnost dva psihološka tretmana depresije. kognitivno restrukturiranje. manje efikasne načine suočavanja. vjezbe disanja i primjenjeni trening relaksacije. prihvatljiva razina verbalnog razumijevanja i postojanje kontinuirane socijalne odgovornosti. Neka svojstva anoreksije izazvana su gladovanjem i nestaju uspostavljanjem normalne tjelesne težine. pretjerano vježbanje. a tipični kognitivni stil najčešde se zadržava i nakon povlačenja simptoma. poboljsati odnose između oboljelog i clanova obitelji te poboljsati opce funkcioniranje obitelji. Koji su ciljevi obiteljske terapije u tretmanu graničnog poremedaja ličnosti? ciljevi: poboljsati razumijevanje granicnog poremecaja licnosti kod clanova obitelji. Koja dva svojstva anoreksije se ne poboljšavaju dosljedno uspostavljanjem normalne tjelesne težine? a) izuzetan strah od dobivanja na težini ili debljanja. a to su: interpersonalna terapija i kognitivno-bihevioralna terapija. visoko samopoštovanje. prije početka psihoterapije preporučljivo je prethodno provesti program detoksikacije. Cime se mjeri tezina depresije ??? mislim da je ovo drugo pitanje. Metode koje se koriste u procjenjivanju hroničnih psihijatrijskih pacijenata obuhvataju: metode procjene i neposredna opažanja ponašanja. 2. Povedani rizik ponovnog javljanja depresije kod adolescenata odgovara količini preostalih psiholoških i socijalnih promjena u doživljavanju i ponašanju. unutrašnji lokus kontrole. hroničnim psihijatrijskim poremedajima najčešde ispoljavaju deficite u socijalnom funkcioniranju. b) poremeden način na koji se doživljava oblik i težina tijela 6.bihevioralne tehnike koje se koriste u tretmanu generaliziranog anksioznog poremedaja: Izlaganje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->