Zioupolreba mehanizma vilalnog nacionalnog inleresa • Bosnjaci se brane zaposljavanjem i revizijom privalizacije, a ne borbom za folelje

akO bi zaustavili smjenu svojih kadrova u Vijecu ministara BiH, SDA, kao sto se i ocekivalo, odlucila se na blokade i opstrukcije

K

u Domu naroda Parlamenta BiH, na cijem se dnevnom redu jucer nasla smjena ministara sigurnosti i odbrane Sadika Ahmetovica i Muhameda Ibrahimovica te zamjeni-

ka ministra finansija i trezora Fuada Kasurnovica. Tri delegata SDA proglasili su zahtjev Bevande stetnim po vitalni nacionalni in teres bosnjackog naroda! 2. strana

i svelog islamskog mjeseca

Betina prvi put predsudom ~
MlllOnA OOlARA IRAnKOUIC ~ PROOAO ZA 3,31 ~
P08A00018 ! DUG0029,3

Proces monslrumima iz Karavlaha

IH. FIRMAMA

MlllOnA EURA

Ramazan serif mubarek olsun!

Redakcija

,-------------,I

Nisam ~ Dzekin ~ menadzer
"

SEAD SUSII:

III ... '0..,1••rile .1/_. roraU Ne,u.d.o/ltl.llerl.

Ukratko

2

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

aktuelno

DOM NARODA Stranka demokratske akcije blokira rad institucija BiH
Vo(Ja grupe

narMO-grUDI 35,5 gOdlna zatuora
~ Sudsko vijece Kantonalnog suda u Tuzli osudilo je jucer Jasmina Celikoviea (25) i njegovu grupu zbog proizvodnje i preprodaje narkotika te trgovinu oruzjern na ukupnu zatvorsku kaznu od 35,5 godina zatvora. Celikovic je osuden na os am godina zatvora, Semir Ramie na per godina i dva mjeseca, Zanin Corie na per godina, Ademir Avdic na pet godina i dva m jeseca, Esmir Hasic na cetiri godine i deset mjeseci, Emir [abic na dvije godine i cetiri mjeseca, Nedzad Avdic na dvije go dine re Vedran Gavric tri godine zatvora.

Celikovic i ostali

TlhlC urSI ODstrUHCllu!
Bosruaci se brane zaposliavaniern i revizijom privatizacije koja je proizvela bogate mahom clanove SDA na cijern bogatstvu bi im pozavidio i Bil Gejts, kazao delegat SDP-a Mehmed Bradarlc
je kako moze biti ugrozen vitalni nacionalni interes Bosnjaka ako ce iz Vijeca rninistara izaci tri Bosnjaka, a uci tri Bosniaka, - Vitalni interes se moze braniti na druge nacine, u institucijarna u kojima su Bosnjaci zapostavljeni, kao sto je Fond za povratak iii BHMAC. Bosnjaci se brane zaposljavanjem, revizijom privatizacije koja je proizvela bogate mahom clanove SDA na cijern bogatstvu bi im pozavidio i Bil Gej ts (Bill Gates). Niko nema ekskluzivno pravo da brani Bosnjake. Nazalost, danas je nekima to zanat i mogu raditi sta hoce - rekao je Bradaric.

Kako bi zaustavili smjenu svojih kadrova u Vijecu minis tara BiH, Stranka demokratske akcije, kao sto se i ocekivalo, odlucila se na blokade i opstrukcije u Domu naroda Parlamenta BiH, na cijem se dnevnorn redu iucer nasi a smjena ministara sigurnosti i odbrane Sadika Ahmetovica i Muhameda Ibrahirnovica te zamjenika ministra finansija i trezora Fuada Kasumovica. Tri delegata SDA Sulejman Tihie, Halid Genjac i Nermina Kapetanovic proglasili su zahtjev Vjekoslava Bevande sternim po vitalni nacionalni interes bosnjackog naroda!

Sudenje Steli

neglraO Mrluleu

Hitni postupak
Time je predsjedavajuCi Doma Dragan Covie bio prisiljen pokrenuti propisane procedure u slucaju pokretanja viralnog nacionalnog in teresa koje su podrzala sarno tri delegata iz SDA. No, to je bilo dovoljno da se ova tacka skine s dnevnog reda te da se formira komisija od tri clana iz svakog naroda koju

Suplja prica
Obrazlozenje SDA da bi Bosnjaci mogli biti ugrozeni delegat Mladen Ivanic nazvao je "supljim" cine Halid Genjac, Borjana Kristo i Stasa Kosarac. Kornisija ima rok od per dana da pokusa rijesiti sporna pitanja, Ukoliko to ne ucini, predmet ce biti upucen Ustavnom sudu BiH koji ce po hitnom postupku ispitati ima Ii nepravilnosti u postupku! Inace, Bevandin zahtjev za smjene uvrsten je na dnevni red na prijedlog delagata Mehmeda Bradarica, s obzirom na to da, zahvaljujuci opstrukcijama Tihica, zamjenika predsjedavaiuceg, Kolegij Doma nije postigao saglasnost. Delegati SDA te Stjepan Kresic iz HSP-a jedini su bili protiv uvrstavanja ove tacke u dnevni red. Vee prilikom utvrdivanja dnevnog reda Genjac je procitao proglas SDA 0 pokretanju vitalnog nacionalnog interesa. Genjac je to obrazlozio spekulacijama da Bosnjaci ne bi bili adekvatno

~ Vinko Martinovic zvani Stela oci tovao se jJlcer na zagrebackom Zupanijskom sudu da nije kriv za ubistvo Jasmine Dukic u Mostaru 1996. godine. - Osiecam se ponizen i uvrijeden, jer ovo je teror hrvatskih vlasti nada mnom - izjavio je Martinovic,

Mooao suDlilOiJe ad 101&l)a
Delegat Krstan Simic, bivsi sudija Ustavnog suda BiH, pojasnio je da je pitanje vitalnog nacionaInog interesa mnogo suptiInije od toga hoce Ii jedan Bosnjak sjediti u fotelji ministra iii neki drugi. zastupljeni u Vijecu ministara ukoliko bi SDA kadrovi biIi smijenjeni. Svoju tezu temeIje na pretpostavci i spekulacijama da ce SNSD i SDS blokirati izbor novih minis tara, odnosno uvjetovati nekim drugim kadrovskim kriZaljkama Delegat iz reda bosnjackog naroda Mehmed Bradaric kazao je da ne razumi- Pitanje zastite vitaInog nacionalnog interesa zadire u duhovnost, kuIturu, tradiciju, a ne u izvrsnu vlast u kojoj moraju biti zastupljeni svi konstitutivni narodi BiH - rekao je Simic. te pojasnio da i u OHR-u postoji tumacenje prema kojem u Viiecu minis tara ne moze biti donesena nijedna odluka ukoliko u njoj ne ucestvuje barem jedan Bosnjak. Delegat Krstan Simic uvjeren je da se obrazlozenie SDA ternelji na spekulacijarna. F. KARALIC

Prlluor ZahOUlcuI BidieUICU

Akcija "Perac"

BradariC: Duo nile monarhila!

~ Sud BiH iucer je Denisu Zahovicu i Irfanu Bidzevicu, uposlenicirna firme "Danmorr Group AG" uhapsenim u akciji "Perae", odredio iednorniesecni pritvor. Os tali osumnjiceni za pranje novca i poreznu uraju Adnan Causevic, Benjamin Omerbasic, Semir Zigo i Amir Alagic pusteni su na slobodu. Pus ten je i Salem Mujkic, koji je osumnjicen za zloupotrebu polozaia iii ovlastenja.

Obracajuci se delegatirna SDA, Mehmed Bradaric je kazao da u smjeni ministara nema povrede vitaInog bosniackog interesa te je upozorio da se u monarhijama zna kako i ko moze vjecno vladati. - Ovo nije monarhija. Ovo je demokrarska zernlja, a zahtjev SDP-a za smjenu ministara iz SDA legitiman je jer je uslijedio nakon sto

je ova stranka prekrsila stranacki dogovor. Kada je u pitanju navodni kriminal koji vi spominjete, molim vas da preko ministra sigurnosti provedete procedure da mu se stane ukraj. Ali mislim da ce to ici tesko, s obzirom na to da je sam ministar Sadik Ahmetovic rekao da je vecina uposlenika u njegovim agencijama korumpirana - rekao je Bradaric.

HDeieUlc urnro u bOIDlel
~ Marko Knezevic (29) iz Banje Luke, koji je u utorak navecer tesko povrijeden u sudaru voza i automobila, umro je od posljedica zadobivenih povreda u dobojskoj Opstoj bolnici "Sveti apostol Luka", Vinko Radisic (58), koji je vozio "pass at" u kojem je Knezevic bio suvozac, zbrinut je na Odjelu hirurgije, stabilan je ivan zivotne opasnosti.

Doboj

Da je SDA spremna ...... na ama bas sve da bi , sacuvala nekoliko fotelia, ro je javnosri poznato odranije, ali kada su svi pomislili da su u tome dotakli dno, SDA nas je iznenadila svojim novim potezom kojim su pokazali da mogu pasti jos nize, saopcili su jucer iz Socijaldemokratske partije BiH. Tvrdeci da su ministarske foteljenjihove dvojice rninistara i jednog zamjenika vitalni nacionalni in teres citavog bosniackog naroda, iz SDP-a upozoravaju da je SDA demonstrirala svu bijedu svog uCeSCa u politickom zivoru BiH. - SaljuCi sramnu poruku Bosnjacima pred pocetak ramazana, da vitalni nacionalni

na suole dUiJeminislarsHe tolelle! Zuizdica i Primorca
interes bosnjackog naroda nije ni poboljsanje ekonomske situacije, ni zaposljavanje, ni borba protiv kriminala i korupcije ukorijenjene u sve pore drustva, ni izgradnja autoputa, ni unapredeoje obrazovnog sistema, niti bilo sta drugo sto se tice zivota obicnih gradana, nego da je vitalni nacionalni interes Bosnjaka nekoliko fotelja SDA-ovih ministara, ova stranka je jasno ilustrirala politiku koju upraznjava svih ovih godina - navode iz SDPa. Iz ove stranke upozoravaju da je SDA jos jednom pokazala da je za njih bosnjacki narod sarno sredstvo za dolazak na pozicije kako bi oni i njihove porodice kao i njima bliski tajkuni ugodno zivjeli. Tu se, navode, prim 0 brizi za Bosniake zavrsava i zato se grcevito drze za fotelje. Takoder, poruceno je da je rekonstrukcija Viieca ministara, jednako kao i V1adeFBiH, nezaustavljiv proces. - Ovim postupcima SDA, uz veliko brukan je sebe i svoje politike, moze ukrasti nekoliko dodatnih dana u foteljarna, ali ne moze sprijeciti demokratske procese u BiH. Mi u SDP-u osudujemo ovakav nacin vodenja politike i ne zelimo da nas bilo ko gleda kroz sliku koju 0 politici i politiCarima kreira SDA svih ovih godina, pa i posljednjim potezorn na sjednici Doma naroda - navode iz SDP-a. F. K. Redovna sjednica Vijeca Ustavnog suda BiH od pet sudija, na kojoj je riieseno osam zah tjeva za donosenje privremenih mjera i 245 apelacija, odrzana je iucer u Sarajevu. Ustavni sud BiH je, izmedu ostalog, odbacio apelaciju Miralema Galijasevica podnesenu protiv Odluke 0 izmjeoi Odluke 0 izboru predsiedavajuceg, zarnjenika predsjedavajuceg Skupstine Zenicko-dobojskog kantona od 1. juna 2012. godine, kojom je apelant smijenjen s funkcije predsjedavajuceg Skupstine. Zakljuceno je da Ustavni sud BiH nije nadlezan da odlucuje o apelaciji koja je izjavljena protiv Odluke od 1. juna, jer navedeni akt 0 izboru nema

SDA uilalni inleres BosnlaHa SUeD Odbacena aDelaCi)a

Saopcenie Socijaldemokratske partije BiH

Sjednica Vijeca Ustavnog suda BiH

svojstvo presude. Ustavni sud je iz istih razloga, zbog nenadleznosti, odbacio apelaciju Denisa Zvizdica i Slavka Primorca podnesenu protiv Odluke 0 razrjesenju predsjedavajuceg i potpredsjedavajuceg Zastupnickog doma Pari arnenta FBiH od 26. juna, navodi se u saopcenju,

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

3

Komentar dana
PiSe: Fahir KARALIC (jkaralic@avaz.ba)

SARAJEVO Zasjedao Predstavnicki dom Parlamentarne skupsfine BiH

laMOn 0 SuMObu intereSa POSUadaO SISD i SDS
Prijedlog zakona 0 sukobu in teresa u institucijama vlasti BiH nije dobio potrebnu vecinu glasova na jucerasnjoj sjednici Predstavnickog doma Parlamenta BiH. Tokom burne rasprave naivise su se sukobili poslanici SNSD-a koji su bili za njegovo usvajanje i SDS-a koji su se usprotivili novom prijedlogu i od entitetskih kolega "branili" postojece zakonsko rjesenje,

Vitalni nacionalni interes je zaposllavanle, borba protiv mafije, a ne tri fotelje SDA
Nevidenim analiziranjem vitalnog nacionalnog in teresa Sulejman Tihic i SDA u borbi za svoje forelje zloupotrijebili su jedan od najefektnijih mehanizarna zastite prava konstitutivnih naroda. Toboznja briga da najbrojniji narod u BiH nece imati svoje predstavnike u Vijecu minis tara ako "dobri" Bosnjaci poput Sadika Ahmetovica budu smijenjeni uvreda je i za ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdziju. I on je Bosnjak, ali ocito ne po mjeri SDA, koja je sebi uzela za ekskluzivno pravo da procjenjuje ko je dobar Bosnjak, a ko ne. Tihic racuna da narod ne zna ili je zaboravio da je Lagumdzija, kao potpredsjednik ratne Vlade RBiH, sve vrijeme agresije bio u Sarajevu, gdje se u tim naitezim trenucima borio za interese BiH i Bosnjaka te da je eak i tesko ranjen. Tihic, takoder, racuna da narod ne zna da je on za to vrijeme boravio u stabu ratnog zlocinca i izdajnika Fikreta Abdica, a putem novosadske televizije govorio protiv Bosnjaka i njihove borbe za nezavisnu BiH. Taj lazni zastitnik interesa Bosnjaka tehnike borbe koje je prezeutirao iucer na sjednici Doma naroda savladao je radeci kao maticar u Njemackoj u vrijeme dok su istinski borci davali zivote za ovu zemlju. Ipak, Tihic i SDA, majstori ublehe, uvjereni su da ovaj narod mogu jos jednom prevariti te im borbu za stranacke, licne i interese nekolicine ratno-profiterskih tajkuna predstaviti kao interese Bosne i Bosnjaka. Ovaj put su se prevarili. Vise od pola miliona nezaposlenih, unistena ekonomija, zivotni standard koji je blizi africkorn uego evropskom ... natjerali su Bosnjake da nauce lekciju. Vitalni interes Bosniaka je zaposljavanje, borba protiv drzavne bosnjacke mafije i korupcije, koje je proizvela upravo SDA i koja ih godinama stiti!

Lazni zaSlilniCi

Kritike na racun preolozenih izmjena iznio i Peter Sorensen, specijalni predstavnik EU u BiH, putem pisma upucenop parlamentarcima

Ostre rijeci
Raspravu je dodatno zaostrilo pismo koje je u svoje i ime Delegaeije Evropske unije u BiH Parlamentarnoj skupstini BiH poslao Peter Sorensen, specijalni predstavnik EU u nasoj zemlji. On je uputio kritike na predlozene izmjene i dopune te pozvao parlarnentarce da zakon usklade s evropskim i medunarodnim standardima. Ostre rijeci izmedu poslanika SNSD-a i SDS-a cule su se i tokom rasprave 0 Prijedlogu odluke za imenovanje clanova Vijeca nacionalnih manjina BiH. Kalabic je re-

S ju(;erasnje sjednice u Sarajevu: Burna rasprava kao da je Pandurevic kao clanica nadlezne komisije na listu za Vijece stavila svoju pozuanicu i kandidatkinju SDSa na predstojecirn izborima. Na kraju je zakljuceno da materijal bude vracen komisiji koja treba saciniti novi prijedlog odluke, uzimajuci u obzir primjedbe i sugestije iznesene tokom iucerasnje rasprave. Poslanici su [ucer podrzali PrijedJog zakona 0 finansiranju politickih stranaka. PORTAL - komentar dana Nastavljeno sudenje za nadriljekarstvo i prevaru: Gatara kazala da zna iiiati arapski, ali ne i pisati - Ma takvih je previse u ovoj drzavi, sve to treba dobro preispitati. Da imaju iscjeliteljske moci, ne bi se krili po suparna i "cijedili" nevin narod! (Miralem)

Skraeenl postupak
U prvom citanju usvojeni su Prijedlog zakona 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 kretanju i boravku stranaca i azilu te Prijedlog zakona 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 ministarstvima i drugim organima uprave BiH. Nije prihvacen zahtjev Vijeca minis tara BiH da se Prijedlog zakona 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 finansiranju institueija BiH razrnatra po hitnom postupku.pa ce bi ti razmatrau u skracenoj parlamentarnoj proceduri ..

KalabiC trazio da sui duznici Plate porez
Sef Klllba poslanika SNSD-a Drago Kalabic rekao je da je medunarodna zajednica, reagiraiuci na izmjene Zakona 0 sukobu iuteresa, ponizila poslanike i gradane BiH. On je zamjerio medunarodnim zvanicnicima sto ne reagiraju u sprecavanju kriminala i korupcije u BiH na konkretnim primjerima. - Ako se zna da "Sarajevska pivara", koja prodaje pivo za kes, a tako i neke druge firme drzavi duguju desetine miliona maraka i da niko nije reagirao u tim slucajevirna, a reagiraju hoce Ii tamo neki sestric iii tetic biti u Upravnom odboru komunalnog iIi vodovoda i, ako je to sva briga drzave, onda to nije uredu, Neko je drzao ovaj parlament kao taoee da se ne bave ovim pitanjima. Ako su tuzioci pozi vani da hapse neke Ijude preko noci, tako ih se isto moglo pozvati da ove kriminalce, u cemu je ujedinjena cijela javnost u BiH, natjeraiu da placaiu porez - kazao je Kalabic,

S.l)EGI~Nl)ZIC

Sorensenovo pismo bh. parlamentarcima

0

Zakonu

0

sukobu interesa

U dokumentu Delegacije Evropske unije u BiH, koji potpisuje Peter Sorensen, specijalni predstavnik EU u nasoj zemlji, upucenom Parlamentarnoj skupstini BiH u vezi s Prijedlogom zakona 0 sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine date su jasne smjerniee kako bi trebao izgledati buduci zakon uskladen s medunarodnim i evropskim propisima. Prije svega, navodi se da savjetnici javnih zvanicni-

SDorDi SU bliSlli srodnici i SauletDici
ka angazirani u zakonodavnim iIi izvrsnim tijelima ne bi trebali ostati van domasaja ovog zakona, kao sto odbaceni Prijedlog predvida. Zamjerke su iznesene i na opseg definieije bliskih srodnika koji su u Priiedlogu zakona redukovani. Sorensen smatra da medu te srodnike, osim pripadnika porodicnog dornacinstva i osoba koje imaju finansijski i nefinansijski, ali direktni licni interes u interakeiji s

Pitanje: Kako stati ukraj uliinim "trkaCima"?
A) Trajnim oduzimanjem vozacke dozvole B) Rigoroznijim novcanim kaznama
C) lzricanjem dugotrainih mjera drusrveno korisnog

Drustueno Morisni rad Ie OdgOUaraluca Mazna za ulicne 'trMace'
24,39% 24,39%
rada 31,71%

D) ,;frkaCimau niko ne moze stati ukraj E) Ne znarn

17,07% 2,44%

javnim slufbenicima, treba predvidjeti i definiciju "povezanih osoba". Specijalni predstavnik EU posebno se osvrnuo na odredbe 0 sankcijama, za koje smatra da bi trebale predvidieti konkretne kazne za net acne finansijske izjave kao i propisati koja su tijela nadlezna (npr. Centralna izborna komisija) za izricanje administrativnih sankcija prije nego sto se pokrene bilo kakva krivicna istraga 0 [Om pitanju. Si D.

o aktuelnim

pilanjima u BiH i svijelu moiele glasali svakog dana na www.dnevniavaz.ba.

Ukratko

4

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

aktuelno

RAZGOVOR Mr. hfz. Mensur Malkic, glavni imam Begove dzarniie

ambasadorom

RSSoremna orOueSli oreSudu
~ Republika Srpska nece prihvatiti promjene nacina izbora clana Predsjednistva BiH iz RS, ponovio je jucer predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik i dodao da je osnovni problem odnos u Federaciji BiH. Dodik je u razgovoru s arnbasadorom Ruske Federacije u BiH Aleksandrom socan-Harcenkom takoder rekao da je RS spremna na provodenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slucaju "Sejdie . Finci".

Dodik - Harcenko

Ramazansh- uzilah nece DOremelili ShromniJi inari
Veliki broj vjernika ovogodisnji post ne moze docekat' u blagostanju i rahatluku, kaze Malkic • Ramazan ce u nasirn srcima posijati cvrste i zdrave klice smirenosti, snage i sabura Zdrave klice

Fahrudin Radoncic

CeslilMa

RamazansMa

Mr. hafiz Mensllr ef Ma· lkic, glavni imam Begove dzamiie u Sarajevu i jedan od najboljih ucaca casnog Kur'ana na Balkanu te redovni profesor kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi, kazao je za "Dnevni avaz" da su u mjesecu ramazanu, mjesecu milosti, radosti, Ijepore i oprosra, u mjesecu koji duse vjernika oslobada od tereta i bolesti, otvorena vrata milosti Allaha, d. z. Ugledni hafiz Malkic istice da je rarnazan vrhunac vjernikovih ibadeta, . U ovorn miesecu vjernici spajaju nekoliko islarnskih duznosti, prije svega poste, namazu daju veci znacaj jer, osim redovnih namaza, svaku noc klanjaju teravih-namaz. Ovaj mjesec je odabran jer je 1I njegovoj 27. noci pocela objava casnog Kur'ana. U prvoj trecini mjeseca Allah, dz. s., spusta svoju milosr, u drugoj nas obasipa oprostorn, a treca trecina ramazana nam je stir od dzehenemske vatre. Kada vjernici u obzir uzmu ove cinjenice nista im se ne da mjeriti i poredi ti s ramazanom, nego Ijubomorno trebaju cuvati i koristiti svaki njegov dan i svaki trenutak . kazao je

~ Predsjednik Saveza za bolju buducnost BiH Fahrudin Radoncic uputio je jucer ramazansku cestirku reisu-l-ulemi Mustafi ef. Cericu, svim clanovi· rna i simpatizerima SBB BiH, kao i svim rnuslimanima u BiH i svijetu. . Varna licno i svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i svijetu upucujem iskrene cestitke. Zelim da dane ovog mubarek mjeseca oprosta provedete u blagostanju, zdravlju i dusevnorn miru . po· rucio je Radoncic.

Sanela OZenkins

Sredstua za SlipendiJe

Malkic, Naglasava da ovogodisnji ramazan, nazalost, veliki broj vjernika ne moze docekati u blagosranju i raharluku.

~ Humanistica Sanela Dzenkins (J enkins), nakon posjete u junu, odlucila je dodatno podrzati Udruzenje "Obra· zovanje gradi Bosnu i Hercegovinu", saopceno je iz tog udruzenja. Ona je odlucila otkupiti odredeni broj knjiga "OcekujuCi istinu i pravdu- Becki dnevnik [ovana Divjaka", a novac ce biti usmjeren za stipendiranje desetero djece.

Poziliuna energila
Iftarska druzenia, kako kaze Malkic, zasigurno su jedna od rijetkih koja su oslobodena nelagode, zategnutosti i povrsnosti jer iftar postacu donosi ugodu, dobro rapolozenje, srdacnosr i zadovolistvo. Postaci, govori Malkic, sire pozitivnu energuu.

. Situacija i prilike u kojima docekujemo ovogodisnji ramazan nisu tako povoljne i optimisticne zbog ekonomske situacije u kojoj se vecina gradana nalazi. Skromniji ifrari nece poremetiti ramazanski uzitak i srecu, Ubijeden sam da ce nam i ovaj ramazan, kao i prijasnji, vratiti iii iznova posijari u nasirn srcima cvrsre i zdrave klice smirenosri, snage i sabura, odnosno strpliivosti koje ce nas opskrbiti optirnizmom i vjerorn i po-

rnoci nas da se posvetimo izvrsavaniu i upotpunjavanju nase trece islarnske duznosti, posta u ovom mjesecu . kazao je hfz. Malkic,

Vaznosl sadake
Efendija Mlaki« posebno ukazuje na vaznost sadake u svetom mjesecu. . Ramazan je cesto povod i stimulans mnogima, sto je, naravno, logicno zbog atmosfere kojom zrace i zemlja i nebesa 1I njemu, da se obrate Gospodaru dovom,

da im se smiluje i oprosti im grijehe, da ih ucvrsti na putu dobra, isrine i pravde. U ovom mjesecu treba da otkrijemo i pokazemo svoje pravo lice pred Allahom, lice pokajnika za ucinjene grijehe i lice iskrenog vjernika pred Ijudima, lice pomagaca onima kojima je pornoc potrebna, lice dobrog komsiie i kolege, lice iskrenog prijatelja, oca, brata, vjernice, prijateljice, majke, dobre sestre, rodice- zakljucuie Malkic, A. NUHANOVIC

Ambasada SAD-a

naslauaM restauraCi)e

BeSDlatni somuni za laune Muhinle
Dok se dio vjernika u Bill okuplja uz bogate rarnazanske trpeze i bira kojim ce se jelima omrsiti kada se upale kandilji, oni sirornasni svoj if tar uzimat ce u nekoj od javnih kuhinja. Uprkos neimastini, ti Ijudi zadovoIjno ispunjavaju jedno od pet nacela islama u mjesecu Bozije milosri i oprosra. Zahvaljujuci plemenitim Ijudirna i pornoci opcina, osim redovnih obroka, jayne kuhinje ce dijeliti iftare za postace koji su u stanju socijalne porrebe. Tako, dok je Alena Prosica, direktora "Imare· ta" u Bihacu, nece biti gladnih usta. Vee godinama Prosic, zahvaljujuci upornosti i velikom srcu, uspiieva osigurati dovoljno hrane za najugrozenije, . Trenutno hranimo 300 Ijudi iz Bihaca i Cazina. Planirana je priprema 6.000 iftara za nase postace . kazao je Prosic i dodao da u ramazan ulaze s dugom za dostavljace hljeba od 7.000 KM, ali, na srecu postaca, hljeb ce biti dosravljan tokom ovog mjeseca. Osim za 750 korisnika jayne kuhinje u Travniku, osigurano je i 200 iftara za postace, kazao je Mustafa Indzic, direktor RegionaInog odbora "Merhamera" 1I SBK. Dijeliti ce im rarnazanske somune iii lepine, neko jelo od mesa, a imat ce i desert, SUPll, voce ... Zilha Seta, upraviteljica Narodne kuhinje Stari Grad, podjelu iftara osigurala je za 300 postaca, iako svakodnevno hrani 1.202 korisnika. A.Nu .. F.N.

Zahvaliuiuci plemenitim gradanima i pornoci opcina

~ Predstavnici Ambasade SAD·a u BiH i Komisije za ocuvanje nacionaInih spomenika BiH dogovorili su nastavak uspiesne saradnje putem realizacije projekta restauracije mosta na Zepi. Komisija ce implementirati ovaj projekt, a financiranje ce biti osigurano putern Ambasade SAD·a u BiH iz Specijalnog fonda americkih arnbasadora.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

5

RAMAZANSKI INTERVJU Muftija banialucki Edhem ef. Carndzic

molim POliticare da se posuete prOblemima suih pouratniMa
Medresa u Banjoj Luci je nase pravo i potreba • Ko se danas usudi kazati da je povratak zavrsen, naivect je neprijatelj povratka • Rekao sam Tihicu da nam nista nisu pomogli
, Razgovarala: Vanja STEVANOVIC

U mjesecu ramazanu muslimani s podrucia banjaluckog muftiluka, sigurno i cijele BiH, ulaze sprernni, svjesni postulata kojih se trebaju pridrzavati i svih tradicionalnih islamskih vrijednosti koje zele obnoviti kroz svoj dub, misli i postupke. Iako to zvuci paradoksalno, bilo bi vrlo znacajno kada bi se politicari u BiH ugledali nanjih.

aarem u ouom mJesecu De zelimo slUSali suade Zbog lolella
- Kod mene dolazi na desetine mladih, fakultetski obrazovanih Bosnjaka koji nemaju po sao. Sve dok oni ne budu na radnim mjestima, bas kao i oni koji se vrate iz inozemstva da bi zivjeli na svojoj imovini, nama povratak ostaje prioritet, a politicari se najozbiljnije tim moraju pozabaviti, moramo svoje njoj Luci, nemamo uvjete za sportske dogadaje, za historijski vrijedne knjige, kulturne sadrzaje, pa cak ni muftijsko vijece. U okviru naseg projekta Islamskog kulturnog centra koji smo osmislili to sve smo ukljucili, kao i islam sku gimnaziju, medresu ... Nazalost, jos takav cilj nismo u mogucnosti realiziratio Ne rnozete ni zamisliti vaznost i potrebu medrese u Banjo] Luci. Jer danasnja muslimanska mladez ovdje nema mjesta svog okupljanja, osim dzamiia ili kuca, Kakva su to prava, molim vas?! Ista situacija je i sa 2.000 bosnjacke djece koja ovdje nemaju uvjete da uce cak ni svoj jezik u skolama, I ko se uopce danas pita u kakvim uvjetima zive ta djeca i sta i kako uce na nastavi? U tom pogledu isto vazi i za FBiH, iako smo svi svjesni da, ako se tako kljucna pitanja ignoriraju, onda mi ne prIjude zadrzati u BiH. Zato bi bilo dobro da barem u ovom mjesecu ne slusamo svade zbog fotelja, vee da svi oni, koji su tu zbog nas, daju sebi za zadatak da obidu svaku dzarniju, crkvu iii katedralu, ukljuce se u probleme povratnika i angaziraiu se u njihovom rjesavanju, kaze muftija banjalucki. imjenjujemo Dejton. Molio sam i molim politicare da se posvete tako temeljnim pitanjima po sve nas, nije dovoljno povratniku uruciti paket hrane i fotografirati se, to nije odrfivi povratak. Kada je posljednji put, prosle sedmice, predsjednik SDA Sulejman Tihic boravio u Banjoj Luci i dosao da me vidi, ovdje, bas na ovom mjestu, kazao sam mu da nam u tom smislu nista nisu pomogli! o Cini li Vam se da je svjetska javnost imala mnogo viSe sluha za blisku proilost BiB, a potom i vjerski i nacionalni poloiaj muslimana Boinjaha negoli politicki rukovodioci posljednjih 20 godina?

- N azalost, to upravo tako ispada, Bas kao sto i u SAD-u tamosnji predsjednici decenijama unazad mogu organizirati iftare za predstavnike Islamske zajednice, pa nam se onda prirodnim nametne pitanje zasto bi takvo nesto ovdje nekome smetalo. Mi smo cak prosle godine imali ovdje u medijima spominjanja if tara u kon teks tu da se mladi muslimani okupljaju

na ramo nekim iftarima, rna, molim vas, nisu to neki iftari i u to neka nam niko ne dira! Jako je vazno da se prihvati cinienica da povratak nije zavrsen, onaj koji pokusava suprotno reci iii kaze da ieste, najveci je neprijatelj povratka,

Duhovna obnova
Od 1998. godine, otkad ste na oooj funkciji na muftiluku banjaluckom, od 126 u ratu porusenih dzamija otvoreno je iIije u zaurino] fazi obnove njih 85. Kakva je perspektiva Ferhadije? - Ako bismo imali novaca, Ferhadija bi mogla biti otvorena cak pred kraj sljedece godine. Dosli smo do zavrsnog prstenastog zida ispod kupole, u zavrsnoj fazi je i izrada kamena na munari. N emamo novaca i u velikim smo dugovima. Nismo htjeli stajati s poslom, pa smo radi-

o

Mladez bez prava
To je sazeti zakljucak razgovora s muftijom banjaluckim Edhemom ef. Camdzicern, koji smo vodili iucer u sjedistu Muftijstva banjaluckog, a uoci prve ramazanske teravije. Ef. Camdzic posebno je zelio skrenuti paznju javnosti i odgovornima da povratak nije zavrsen i da svi povratnici iii heroji danasnjeg vremena, kako ih nazi va, zive u stravicnim uvjetima i teskocarna 0 kojima se, nazalosr, suti. o Na koji nacin mladi muslimani u RS imaju mogucnost da uce 0 svom vjerskom i nacionalnom identitetu i razvijaju se, osim putem mekteba i redovnih vjersko-prazniCnih aktivnosti? - To je odlicno pitanje, ali, nazalost, rijetko se, iii cak nikada, ne otvara u javnosti. Prije svega, mi ni danas nemamo medrese koja nam treba i pripada u Ba-

Ii, racunaiuci na donacije koje su nam mnogi obecali, Nista od toga nismo dobili, posao je uraden, a mi dugujemo. Imali smo to zadovoljstvo da nas prije nekoliko godina posjeti tadasnji premijer RS Milorad Dodik, danasnji predsjednik, i pomogne nam, ali otad nemamo kontakta s njim, ne pomazu Dam Grad Banja Luka, Vlada RS niti Vlada FBiH. Dijelim rnisljenje hercegovackog vladike Grigorija i banjaluckog biskupa Komarice, koji kazu da onaj ko ne pomaze obnovu Saborne crkve u Mostaru iii samostana Plehani u Derveuti ne pornaze povratak. Tu bih samo i Ferhadiju svrstao, jer i ove su gradevine povratnici i simbol povratka. Kroz ove objekte razvija se fizicka, ali i ona mnogo vaznija, duhovna obnova covieka. Do sada je poli tika u BiH vrlo malo uradila na tom polju,

Muftija banjalucki Edhem ef. CamdZiC urucio je jucer zahvalnicu novinarki Vanji Stevanovic, dopisnici .Dnevnog avaza" iz Banje Luke, za "pravovremeno i objektivno medijsko izvjestavanje 0 tokovima gradnje Ferhadije i obnovu Ferhat-pasine biblioteke u Banjo] Luci", Ef. Camdzic je naglasio da je autorskim tekstovima objavljenim posljednjih sedam godina u "Dnevnom avazu" Stevanovic znacaino doprinijela i afirmaciji povratka na podrucju Banje

Luke i razvijanju medureligijskog dijaloga. Za ove zasluge je 2010. nagradena zahvalnicom koja je iste godine na Fer-

hat-pasinoj dzamiji urucena i novinarima RSE, DW-a, kao i tadasnjern premijeru RS Miloradu Dodiku.

Sta drugi pisu

6
PROJEKTI Nastavit

Dnevni avaz, petak, 20. iuli/srpan] 2012.

mozai k

Ih. lirmama Dosao Od 18 miliooa aura
tunela Vijenac
EBRD prihvatio prijedlog "Autocesta Federacije BiH"
kao podizvodaci. "Autoceste Federacije" postigle su dogovor s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) da posao na nastavku probijanja tunela i postavljanja temelja nastave bh. firme koie su radile kao podizvodaci "Prirnorju". One ce na taj nacin dobiti posao na probijanju 52posto tunela u vrijednosti od 18miliona eura. Dogovoreno je da se u is to vrijeme raspise tender za zavrsne radove, odnosno asfaltiranje, postavljanje instalacija itd. To znaci da ce nakon probiianja tunela vee biti izabran izvodac zavrsnih radova, tako dase nece gubiti vrijeme. Ovaj tunel najprije je gradio sloven ski seT, a potom "Primorje". Obje firme izabrane su dok su resor autoputeva vodili kadrovi SDA i obje su bankrotirale i otisle u stecai. G.MRKIC

ce se gradnja

Osteceni avian na pisti

UMrao aUion, Slupao se na PiSli pa se ubiO
Pilot americke aviokornpanije "Skywest Airlines", osumnjicen za ubistvo bivse djevojke, oteo je prazni putnicki avion sa malog aerodroma u Iuti, ali nije poletio nego je s njim uletio u parking, a poslije je pronaden

Drama u Juti

rnrtav s rupom od metka u glavi, saopcili su zvanicnici. Brajan Hedzlin (Brian Hedglin, 40) preskocio je bodljikavu zicu na ogradi aerodroma. Usao je u avion i odvezao se pis tom. Hedzlin je krilom ocesao zgradu terminala i slupao se prije nego sto je uspio poletjeti. N a krajuseubio.

Radovi na tunelu Vijenac vrijednom oko 120 miliona KM obustavljeni su nakon sto je pokrenut raskid ugovora sa slovenskom kompanijom "Primorje", ali bi trebali vrlo brzo biti nastavljeni.saznajenas list. Radovi na ovom objektu izmedu Kaknja i Zenice zapocet ce nakon sto se zavrsi procedura raskida ugovora te kad se izmire obaveze izmedu "Prirnorja" i bh. kompanija koje rade

Uhapsen nakon 18 godina

Monstrom ZlostaUI)aO 4-g0diSn)U d)eUO)CiCU
Muskarac iz Kalifornije kojije 18godina biou bijegu nakon sto je optuzen za zlostavljanje 4-godisnje djevojcice, uhapsen je u Gvatemali i izrucen Sjedinjenim Arnerickim Drzavama. Dzefri Rid Peris (Jeffrey Reed Parish, 65) nije se opirao hapsenju te je znao zbog cega je trazen. U SAD-u ce mu suditi za zlocin pocinjen 1994. godine. Pobjegao je u martu iste godine nakon sto mu je zakazano sudenje. Vlasti u Santa Barbari, okrugu u kojem je

Petit: Imao jos irtava
na plazi zlostavljao dievoicicu, vjeruju kako je prije hapsenja imao ios zrtava.

U liH uuezen 'ferrari' Od 450.000 maralla
U Bosnu i Hercegovinu od pocetka godine uvezeno je 24.949 automobila u vrijednosti od 258,5 miliona rnaraka. Iako se nasa zemlja, prema ekonomskim parametrima, svrstava medu 20 "najjadnijih" drzava svijeta, to se nikako ne bi moglo zakljuCiti kada se pogledaju podaci 0 uvozu luksuznih autornobila. N ajskuplje u vezeni automobil od pocetka godine je "ferrari F1 51", cija je vriiednost 448.385 KM, a koji je premijerno predstavljen u autosalonu u Zenevi (Svicarska) prosle godine. Iako u nasoj zemlii ima svega 70 kilornetara autoputa, ovaj automobil vrijedi 547 prosjecnih placa nasih radnika za koji treba raditi 45godina. "Ferrari" nije usarnljeni primjer luksuznih automobila koji su u nasu zemlju uvezeni od pocetka godine. Za rubriku "vjerovali iIi ne" podaci su da je u vezen i novi "mercedes" vrijedan oko 320.000 KM, "audi A8L" od blizu 212.000 KM, kao i jos 40 automobila Cija

Oak veclna gradana zivi na ivici sirornastva

Bebe razduoJene. Jedna oreZiUJela
mondo

Sijamski blizanci u Makedoniji

Sijamski blizanci prvi putsu se rodili u Makedoniji, ali jedna beba nije prezivjela, Bila je mrtva jos u rnajcinoj utrobi. Muske bebe rodile su se na Klinici zaginekologiju, a razdvajanje su uspjesno izveli na DjeCijoj hirurgiji. Intervencija je trajala vise od ceririsara. - Prvi put je na nasoj kli-

nici uradena ovakva intervencija. Djeca su bila spojenadonjimdijelomleda,zadnjicama i gornjim zadnjim dijelom natkoljenice, kao i mekim tkivom i kostima natkoljenice - rekao je dr. Risto Simeonov, direktor Klinikeza djeciiu hirurgiju. Preziviela beba dobro napreduje. Nakon operacije pocela se micati i nema nikakve zdravstvene posIjedice.

na)SIlUDIJI UUeZenl aulomoblll U 2012.
Automobil "Ferrari F 151" "Mercedes-Benz SLS" "AudiA8L" "Porsche cayenne" "Porsche carrera" Cijena 448.385 KM 319.595 KM 211.529 KM 188.164 KM 171.771 KM

Spec
• Jedna Amerikanka osnovala je firmu "The Snuggery" koja pruza usluge mazenja svima onimakoji osjete potrebu za tim, a cijena je 60 dolara po satu. Pravila ponasanja u toku tretmana su stroga pa klijenti ne mogu oceki vati bilo kakvu dodatnu uslugu.

vrijednost prelazi 100.000 maraka. Medu automobilima Cija je vrijednost izmedu 100.000 i 200.000 KM najvise je marki "porsche", od kojih je najskuplji "porsche cayenne" vrijedan 188.164 KM te "porsche carrera" od 171.771 KM. Iako se od ovakvih cifri vecini stanovnika BiH vrti u glavi, ove godine jos nije oboren proslogodisnii rekord, kada je uvezen "mer-

cedes S 600L guard" od oko milion maraka. Procijenjena vrijednost tog vozila bila jeoko 857.000 KM, dok su za njega uvozne dazbine iznosile 206.000 maraka. - Od pocetka 2012. vrijednost uvezenih vozila je 258,5 miliona maraka, dok je za 2011. godinu iznosila 519 miliona KM - istakli su u Upravi za indirektno oporezivanjeBiH. B.SPASENIC

mozaik

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

7

Sta kazu poznati
Slavko Linic

KALESIJA Odgodeno sudenje Marmkovlclma u "slucalu Karavlasi"

letina Signer se DO)aUilau sudniCi
Nijemica se jucer prvi put pojavila u javnosti nakon objavljivanja njene potresne price

Linic: Nema investicija

- Nasa je krivica sto nema rasta, sto nerna investicija, ali ostaje prilika u drugoj polovini godine da se nadoknadi ono sto do sada nismo ostvarili. Vlada mora ostvariti ono sto je zacrtala. IIi ce uspjeti pa ce biti pukovniciili ce bi ti pokojnici. (Hruatski ministarJinansijazaDnevnik.hr)

IIi camobili DUIlOUniCi iii DOIIO)niCi

Elton DZon

- Protratio sam veliki dio svog zivota, Bio sam ovisnik 0 kokainu. Znate, Ijudi su umirali oko mene, moji priiatelji, a ipak nisarn prekidao takav nacin zivota, To je najstrasnija stvar kada jeu pitanju ovisnost.

Dio liuota Droueo sam na lIollainu

Kenan Balrarnovic

Signer prilikom izlaska iz sudnice U Opcinskom sudu Kalesija iucer je odgoden pocetak sudenja Milenku Marinkovicu (52) i njegovoj supruzi Slavojki (45) iz kalesijskog naselja Karavlasi kod GojGina, optuzenima da su protivpravno i na okrutan nacin lisili slobode niernacku drzavljankuBetinuSigner(Bettina Siegner). Sutkinja Munevera Avdic donijela je odluku o odgadanju sudenja za 28. avgust nakon sto je advokat

(Folo: F. Sinanovic)

odbrane Faruk Baliiagic zatrazio izuzece tuziteljice Gordane Tadic. - S obziromna to daje odbrana trazila izuzece tuziteljice Gordane Tadic, sudenje nije moglo ni poceti. Odlukuu vezi sa zahtjevom za izuzece donijet ce Kolegij Tuzilastva Tuzlanskog kantona - kazala je sutkinja Munevera Avdic. Balijagic je rekao da se na ovaj potez odlucio zbog su-

Milenko i Slavojka u Opcinskom mnje u nepristrasnost tuziteljice Gordane Tadic, Betina Signer se jucer prvi put pojavila u javnosti nakon objavliivanja njene potresne price u medijima. Po izlasku iz Suda srdacno se pozdravila s Maidom Vildic, svjedokinjom Tuzilastva. [ucer ipak nije doslo do suocenja Betine i opuzenog para Marinkovic jer su drzani u odvojenim prostorijama. Buduci da je pocetak su-

sudu Kalesija denja zakazan tek za 28. avgust, iako je bilo najavljeno, presuda nece bi ti izrecena do 17. avgusta, kada istjece mjera pritvora bracnorn paru Marinkovic. Uz brojne novinare, medu kojima je bila i ekipa njernackog "Bilda", iucer su se u Opcinskorn sudu Kalesija pojavili i predstavnici Ambasade Njernacke koje je na sudenje pozvao advokat odbrane Faruk Balijagic, F.SINANOVIC

- Nikada nisam volio sport, bio sam nemirno dijete, ali je sudbina odlucila da budem kosarkas, Sjecam se da sam malo bio u Bajramovic: kadetima Celika te sam odmah bio prebacen Odlicna ekipa l! juniore, a onda i vrlo brzo u seniore. Za Celik sam igrao sest godina i imali smo odlicnu ekipu, igrace kao sto su Ivan Opacak, braca Kahrimanovic...ali narn jenesto nedostaialoda postignemo veci rezultat. (Nekadainjikoiarkaiza "Auazoo Sport")

BiO sam nemirno dUete

~ St a kazu u nare d u ~

~ 033/281-393 redakcija@avaz,ba

zastO ie Hulo iDS na slobodi?

- Za obicnog, postenog covjeka ove drzave pros to nevjerovatno zvuci prica 0 preduzecu "Bosnia hoteli i restorani". Nevjerovatno je kakve su sve prevare i malverzacije cinjene da bi se izvuklo sto vise novca, kojem se potom gubi svaki trag. Kako je moguce da je jedan covjek (Midhar Kulo) prevario tolike radnike, koji su sada na ulici, ida je unistio preduzece koje je dobro poslovalo? Kako jedan takav covjek jos moze biti naslobodi? (CitaiacK.P. izSarajeva)

Presuda Opclnskoq suda Sarajevo

Vremenska prognoza

20.7.2012.

Sella TUritOUICmora Dla111110.000 KM zbog lazl 0 Fahrudlnu RadonCICu
Osudena jer je lazno tvrdila da je Radonci6 povezan s albanskom mafijom i Keljmendijem
rnovica, tvrdila da Radoncic vodi poslove albanskih rnafijasa u Bosni i Hercegovini i das Naserom Keljmendijem od Sarajeva pravi leglo kriminalaca koji za njih obavljajunajprljavijeposlove. Nakon sto je Radoncic podnio tuzbu Sejla Turkovic nije dostavila nijedan dokaz kojim bi mogla potkrijepiti svoje tvrdnje, vee je i dalje nastavila iznositi laZi kroz placenicke medije "Oslobodenje" i rnagazin .Dani", koji su joj davaOpcinski sud Sarajevo donio je presudu po ruzbi Fahrudina Radoncica protiv Sejle Turkovic, supruge optuzenika Zijada Turkovica.kojomjoj ie nalozena isplata naknade stele u iznosu od 10.000 KM zbog laznih i neutemeljenih optuzbi na racun predsjednika Saveza za bolju buducnost BiH. Turkovic je u pamfletu "San", Ciji je izdavac "Oslobodenje" u vlasnistvu ratnih profitera Hilme i Muje SeliIi po dvije iii tri strane da lamentira 0 pravnoj drzavi ukoju vjeruje, dok joj muz istovremeno pred Sudom BiH odgovara za brutalna ubistva, pljaeke i organizirani kriminal. N a ovaj nacin, presudom Opcinskog suda Sarajevo, Radoncic je dobio pravnu i moralnu satisfakciju, a novae odpresudeuplatit ce u humanitame svrhe, kako je i do sada cinio nakon naplate po sudskim odlukama 0 naknadi stetezbogklevete. R.l. suncano i vruce vri jerne. Vjetar slab do urnjeren, uglavnom jugozapadni. jutarnja temperatura od 13 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu suncano. [utarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 32 stepena.

Oglasila se Ambasada Saudijske Arabije u Sarajevu
Povodom pisanja "Dnevnog avaza" 0 Senadu Hadzica iz Banovica, koji duze od sedam mjeseci piesaci prema Meki da bi obavio hadz a trenutno se nalazi u jordanu, oglasila se i Ambasada SaudijskeArabijeu Sarajevu. U pismu, izrnedu ostalog, stoji da propisi Saudijske

PETAK
20,7.2012. 21.1.2012. 22.7.2012. JUTARNJE TEMPERATURE

HadzlC OdblO I DOmOC IZBIH
Arabije ne dozvoljavaju izdavanje vize za one koji zele obaviti hadz iIi umru kao svjetski putnici iduci piesice te da se posl jedn jih godina, u saradnji s Islamskom zajednicomBiH, vrlo lako organizirahadazadrzavliane Bilf. - Islamska zajednica BiH kontaktirala je Hadzica dok

od 13' C do 24' C
ONEVNE TEMPERATURE DNEVNE TEMPERATURE

od 10' C do 23' C
DN£VNE TEMPERATURE

od 30' C do 37' C BIOMETEOROLOSKA

od 29' C do 35' C PROGNOZA

od 23' C do 32' C

Hadiic: Trenutno u Jordanu

je boravio u Ankari nudeci mu pornoc u obavljanju hadza preko zvanicne organizacije, ali je on odbio. Ambasada zeli naglasiti da se trebao obratiti Islamskoj zajednici kako bi bio obavijesren 0 propisima koji to regulirajukazali su iz Ambasade SaudijskeArabije. A.C.Z.

Uz povoljne biometeoroloske prilike vecina stanovnistva bit ce boljeg raspolozanla, a tegobe kod hronicnih bolesnika i meteoropata djelimicno ce se umanjiti. Tokom dana trebali biste posvetiti paznju zastiti od UV zracenla Grad Sarajevo ----Izlazak 5.23 Zalazak20.22 20. 7. 2012. Izlazak 04.46 Zalazak 20.46

Ukratko

8
'Avaz' otkriva

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

teme

Hajdas Doneic: Podrska Evropske komisije

Haldas Donci6

RazgOUOriO peljeSMom moslu
mogne Hrvatskoj u rjesavanju povezivanja hrvatskog teritorija, izjavio je jucer hrvatski minis tar mora, prometa i infrastrukture Sinisa Hajdas Doncic. Ministar je nakon sjednice Vlade novinare izvijestio kako prve zabiljeske iz razgovora koje Viadin tim vodi s povjerenicima EK ohrabruju Hrvatsku da s BiH pokusa rijesiti povezanost s hrvatskim jugom kroz neumski koridor, ali ida, ne dode li do takvog sporazuma, pocnu razgovori 0 izgradnji "novog Peljeskog mosta".

postoii spremnost da po-

~ U Evropskoj komisiji

BosnlaCima DrilBIB da CB ih SUBZaliialil
Torture koje se, navodno, desavaju zatvorenicirna hrvatske i srpske nacionalnosti u Kaznenopopravnom zavodu Zenica mala su maca za izivljavanja koja pojedinci provode nad zatvorenicima Bosnjacima u Mostaru, tvrdi za "Dnevni avaz" jedan od zatvorenika ovog zatvora, koji zbog straha za sigurnost nije zelio da mu otkrivamo ime.

Sta se desava u Kaznenopopravnom zatvoru u Mostaru

Ne prode ni minuta, a da se ne ori ovorlstem da je ovo hrvatski zatvor i kako ce sve balije pocef masovno klati

Ustaski zatvor
- Sarno me ne pitajte odakle mi mobitel u celiji, molim Vas, rekao je on, te nastavia svoju pricu 0 torturama koje se desavaiu iza zidina mostarskog zatvora.

Sudenje Mladi6u

SlrileljanJe na larmi
~ Sudenje Ratku Mladicu nastavljeno je svjedoceniern jednog od Bosnjaka koji je u julu 1995. godine prezivio strijeljanje Srebrenicana na farmi Branjevo kod sela Pilica u opcini Zvornik. Svjedok, koji je iskaz dao pod pseudonimom RM255, izjavio je da je zarobljenicima bilo naredeno da se postroje, a potom su pokoseni vatrom iz automatskog oruzja,

KPZ Mostar: Nevicfene torture nad zatvorenicima meltretiraju bosnjacke zatvorenike tvrdnjama da ce uskoro vidjeti kako ustase kolju balije te kako ce ih sve poceti masovno sunetiti prica nas sagovornik. U zatvoru poluotvorenog tipa, prica on, nalazi se ukupno 150 zatvorenika, medu njirna je oko 50-tak Bosnjaka, - Ne prode ni minuta, a da se ne ori dvoristern da je ovo hrvatski zatvor, hrvatski grad, kako ce sve balije poceti masovno klati i ubijati. Psuju im balijsku majku, tvrde da ce im i djecu poklati, zene silovati, sto je strasno za slusati - istice on. Tortura nije sarno psihicka nego i fizicka. osiguranja, zna to pornocnik Marijo Bosnjak, ali i direktor zatvora Romeo Zelenika kaze nas sagovornik. S druge strane, direktor Romeo Zelenika nam je porvrdio ove navode, ali i naglasio da Buhovcima ne mogu nista jer su oni u pritvoru, - Ne moze se protiv njih napisati ni disciplinska sankcija. Kada je u pitanju Rosie, on vee ima dvije disciplinske, jednu za tucu, drugu za vrijedanje zatvorenika s prozora. Imamo problema kao i u ostalim zatvorima - rekao je Zelenika. M. ASCiC

Bihac

Zelenika: Buhovima ne moiemo nista - Zatvorenici Danijel Rosie zvani Daca, Dejan Buhovac zvani Hecko i njegov rodak Zdravko Buhovac, koji je nedavno doveden zbog pokusaja ubistva Samira Zukanovica, visestrukog pobjednika u skokovima sa Starog mosta, vee danima

taem navodi
- Osim konstantnog udaranja, trganja lancica, tu je i tetoviranie p ....a na rukama i ledima. Strazari sve to vide, ali svi sure, svi se boje za posao. Nema kome se nismo obracali, ali dzaba sve. Napisu se prijave, pokrene disciplinski postupak i opet sve ispocetka, Zna to i Vinko Bozic, zapovjednik Sek tora

GOdiSnJiCa brigada
~ Nacelnik opcine Bihac Albin Muslic jucer je povodom 20. godisnjice formiranja 501. slavne i 502. viteske brigade 5. korpusa ARBiH uprilicio prijem za ratne komandante, komandire i borce bihackih brigada. Nakon prijema svi su zajedno obisli spomen-obiljezje bihackim brigadama u Gradskom parku.

N as sagovornik kaze da se cak prijeti i Hrvatima zbog druzenja sa zatvorenicima Bosniacima. - Prijete da ce im djecu

Prijele i Hrualima

pobiti ako ih sarno vide s njima, [ednostavno, uvukao se strah medu zarvorenike, a nadlezni sute i posmatraju - rekao je on.

SDAlaZirala izbOr reillora
lako je moran dostaviti rang-listu kandidata s koje UO bira rektora, Senat pornocu mesetara iz SDA izabrao kandidata s najve6im brojem glasova
- Kada smo zaprimili zalbu jednog od kandidata, ad Senata i UO zatrazili smo da nam dostave dokumentaciju 0 provedenom konkursu. Senat papire nije dostavio, a nakon detaljne analize dokumenta UO ustanovili smo da postoje materijalne povrede procedure izbora - kazao je ,,A vazu" izvor iz Ministarstva. Nairne, kako nam je receno, prema zapisnicima sa sjednica, UO je od Senata zahtijevao da mu dostavi ranglistu prijavljenih kandidata. - Medutim, u dva kruga glasanja Senat ie UO proslijedio sarno ime kandidata koji je imao najvise glasova. Na taj nacin Senat je vee izvrsio izbor rektora, iako je to posao UO. Time se pokazuje da je povrijedena procedura, jer UO nije dostavliena rang-lista, Konacna odluka je na UO, sto znaci da ne mora izabrati prvoga, moze i drugog,~ s liste - kazao je "Avazov lZVOf. Vlada Kantona Sarajevo nece prihvatiti prijedlog Senata i Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu da za novog rektora imenuje Muharema Avdispahica. Kako saznaje "Dnevni avaz" od pouzdanog izvora iz Ministarstva nauke, kulture i mladih KS, nakon zalbe jednog od prijavljenih kandidata utvrdeno je da su tokom izbora Avdispahica Senat i Upravni odbor Univerziteta prekrsili proceduru. Neregularnosti rokom izbora, kako nam je potvrdeno, rezirane su u kuhinji SDA. Njihovi clanovi Senata raznim rnesetarenjirna namakli su dovoljan broj glasova Senata, izabrali svoga kandidata, pri tome misleci da su zavrsili posao. - No, mi pripremamo izvjesaj za Vladu koja ce na sjednici u cetvrtak trazi ti da se ponisti procedura izbora i da se raspise novi konkurs - rekao je nas izvor. S. MUHIC Avdispahic: Prekrsena procedllra imenovanja

Upravni odbor ponistlt ce imenovanje Avdlspahlca na celo Sarajevskog univerziteta

Ljubi6 - Teodoresku

Ubrzali pul prema EU
~ Prvi zamjenik predsjedavaiuceg Predstavnickog doma Parlamenta BiH Bozo Liubic primio je ambasadora Rumunije Filipa Teodoreskua (Teodorescu). Ljubic je informirao T eodoreskua 0 aktuelnim pitanjima te izrazio optimizam da je rnoguce ubrzati put BiH prema EU.

teme

Dnevni avaz, petak, 20, julVsrpanj 2012,

9

ISTRAGE 'Energoinvest' preko Konga upleten u aferu 'leslnarsk' fond'

Dug Od 28,3 miliOna dOlara BranBOUiC prOdaO za samo 3,31
Britanski mediji otkrili su prosle godine da su stara dugovanja Konga nelegalno prodata • Finansijska policija FBiH Tuzilastvu KS podnijela krivicni izvjestaj protiv Brankovica
na jeftino otkupljenim dugovanjima i po enormno visokim eijenama. No, kompanija "Hemisphere", na ciiem je celu Piter Grosman (Peter), 2001. godine otkupila je od "Energoinvesta" 29,3 miliona dolara kongoanskog duga za 3,3 miliona dolara. Od tog iznosa sarajevsko preduzece naplatilo je 2,7 rniliona dolara, dok je preko 700.000 dolara pripalo advokatskoj kaneelariji iz Vasingtona "Debt Advisory International" (DAI), koja je posredovala u prodaji duga. Britanski mediji otkrili su pros le godine da su stara dugovanja Konga nelegalno prodata ovoj kompaniji za tri miliona dolara i fond je poIbrahimovic: Zararlival ee 14 miliona eura godisnje
(Fot.:

AFP)

Britanski drzavni savjet donio je nedavno odluku po kojoj .Jesinarski fond" ne moze naplatiti 100 miliona dolara ad Demokratske Republike Kongo, a u eijelu pricu upleten je bivsi premijer FEiH i nekadasnji direktor .Energoinvesta" Nedzad Brankovic. On je dio kongoanskog duga, koji se odnosi na "Energoinvest" i koji iznosi 29,3 miliona dolara, prodao za 3,3 miliona dolara ekonomskim sibicarima iz Njujorka.

dug, vee je pripadao drzavi. Inace, slucaj prodaje potrazivanja istrazivala je i Finansijska policija FBiH, nakon cega je u oktobru 2008. godine podnijela Kantonalnom tuzilas tvu u Sarajevu krivicni izvjestaj protiv bivseg glavnog direktora "Energoinvesta" Nedzada Brankovica i jos trojiee rukovodilaca u ovom preduzecu.

nalsltUDlli igraC danasnliCe
Mozda nije najbolji, ali je najskuplji na svijetu. Kad se zbroje svi njegovi transferi, a nije ih bilo puna - sarno sedam - ispada da je Zlatan Ibrahimovic svoje klubove kostao ukupno 170 miliona eura sarno na ime obestecenja. Tr idesetjednogodisnji Svedanin bosanskohereegovackih korijena od prekjucer je clan novog giganta na fudbalskoj karti svijera Pari Sen Zermena. Arapski vlasnici nisu stedjeli novae da u Pariz dovedu neke od najboljih igraca svijeta. Milan je za Zlatana dobio 20 miliona eura ods tete, dok ce igrac zaradivati 14 miliona godisnje.

Licnost dana Ziatan lbrahlrnovic

Svedanin bosanskih korijena posljednja je akvizicija Arapa koji su preuzeli PSG
I po tome Ce biti u vrhu kao treci najplaceniji igrac svijeta, iza Eta (Eto'o) i Drogbe, ali ispred Ronalda i Mesija. Roden 3. oktobra 1981. u Malmeu, od oea Sefika, gastarbajtera iz Bijeljine, i majke Jurke Gravic iz okoline Zadra (Hrvarska), Zlaran je karijeru poceo u istoimenom svedskom prvoligasu, Mijenjao je potom dresove Ajaksa, Juventusa, lntera, Barcelone i Milana, a gdje god da je bio, ostavio je neizbrisiv trag. Osvajao je prvenstva Holandije (dva puta), Italije (cetiri puta) i Spanije, ali jos nije imao znacajniji uspjeh na medunarodnoj sceni. O.L.

Zioupotreba polozaja
Brsnkovic: He/ega/no prodao dug je ornogucavaiu finansijerima poznatim kao .Jesinarski fondovi" da koriste sud na oroku Dzersiju za podnosenie zahtjeva za nekoliko stotina miliona funti od najsiromasnijih zemalja svijeta. Vlasnik firme Grosman rekao je zajednickom istraznom timu BBC-ija i "Guardijana" da ne radi nista protivzakonito i da naplacuje legalna dugovanja. Medutim, istragom je otkriven dokaz da je dugovanje dobiveno na nekorektan nacin, Prema policijskim izvorirna FEiH, bivsi federalni premijer Nedzad Brankovic, koji je tada bio na celu "Energoinvesta", pradao je dugovanja "Energoinvesta" i tako postupio nelegalno buduci da to nije bio njegov licni je osurnnjicen za zloupotrebu polozaia, jer je bez saglasnosti Upravnog odbora preduzeca nalozio prodaju potrazivania od Konga, iako je .Energoinvest" vee pokrenuo proces za njihovu naplatu pred arbitraznim sudom u Parizu. Na teret mu se stavlja i to da je neovlasteno proglasio tajnost postupka prodaje. U izvjestaju je navedeno da je preduzecu koje se nalazi u vecinskorn vlasnistvu Vlade FEiH pricinjena steta u iznosu od 26,75 miliona dolara. N edzad Brankovic jucer je kratko za "Avaz" rekao da ne zeli komentirati ovaj slucaj te da se sva dokumentacija u vezi s Kongom nalazi u "Energoinvestu". - Oni imaju sve, neka se sve provjeri i vidi. Ja 0 tome necu da pricam. Ovo se koristi sada u neke druge svrhe u koje ne bih da ulazim - kazao je Brankovic.
Brankovic

Ratna zona
Rijec je 0 dugu koji je dr:lava Kongo imala prema BiH, odnosno "Energoinvestu" za poslove te fume uradene za vrijeme postojanja Jugosla-

'EnergOinuesl' dao IIredil uladi ladaSnJeg zaira
Potrazivania "Energoinvesta" odnose se na nenaplacene kredite koje je ova firma osamdesetih godina dala vladi Zaira, danasnjoj Demokratskoj Republici Kongo, za finansiranje zajednickog projekta izgradnje elektroenergetske vije prije tridesetak godina. .Lesinarski fond" legalno otkupljuje bezvrijedna dugovanja kada u nekoj zemlji izbije rat iii je pogodena prirodnom katastroforn iii odlazi u bankrot zbog dugovanja. Posto se zemlja oporavi, "lesinarski fondovi" zaraduiu mreze Katama Goma i hidroelektrane Mobayi. Medutim, DR Kongo je pocetkom devedesetih godina prekinuo vracati glavnicu i ugovorene kamate, a dug se godinama uvecavae i zbog kaznenih kamata (penal a). tom podnio tuzbu sudu u Dzersiiu, koii ie presudio da im treba biti isplaceno 100 miliona dolara. Medunarodne humanitarne organizacije zatrazile su prosle godine od Velike Britanije da pomogne u zatvaranju "pravnih rupa" ko-

M.ASC[C

re.oumo ublWv. bol i hladi kofu • mimje upaJU i od infekcije .Dj lot oraa z.!l SVcopekorine I i II tepena, bez ohura na njihov uzrok: raciioloUo zratcnje, unce, vrela voda, vodena para, bcmikalijc, pia-men, • Praku~a pakovllOjll; pr-cj, tube, kompr~ maska za lice

Klub poznatih Eldin Huseinbegovic

la)ua201)8)8 Imall 08StO U glaUl1 SI'CU
Profil plevaca i tekstopisca
Ime i prezime: Eldin Huseinbegovic. Datum i mjesto rodenja: 4.7. 1978. godine. Koji je Vas naiveci porok: Gubljenje vremena uzalud. Biste Ii donirali organe: Naravno. Sta pomislite kada Vam erna macka priiede preko puta: Sarno da je cuko ne uhvati. Sta svaka dama mora imati u tasni, a muskarac u novcaniku: Mozda je bitnije da se pones to nade u glavi i srcu. Ima Ii istine u izreci "Ko pjeva, zlo ne misli": Nerna, ni najmanje. Da je sutra smak svijeta, sta biste danas uradili: Kako bi lijepo bilo da imamo svaki dan svijest da je narednog dana smak svijeta, pa da ugrabimo da uradimo sto vise dobra. J eli bolje danas biti Iijep iii pametan: Uvijek je bolje biti parnetan. Ljepote danas ima, sutra vee nerna ... Ali, najljepse je irnati oboje, Politikajeza Vas: Ko jeu politici, taj hoda po litici. J este Ii ikada izdali prijatelja: Svjesno nikada. J e IiVasa slava gorkog iii slatkog okusa: To znaju slavni, a ja nisam jedan od njih. Otkrijte nam jednu tainu: "Otkricu ti tajnu sta se klanja kad se covjek urnori od bjezanja ..." Cega se najvise sramite: Kada je covjek objektivan prema sebi, uvijek nade puno stvari zbog kojih se srami. Najliepsa zena/muskarae je: Voljena u ocima zaljubljenoga. Kada je brak dobar brak: Tri P - postenje, postovanje i povjerenje. J e Ii jutro pametnije od veceri: Iz mog iskustva,

10

Dnevni avaz. petak, 20. juli/srpanj 2012.

tern e

SRAMOTNO Nakon protesta zbog projekcije filma "Nedo od Ljubuskog"

Stelleu Galle DretuMla sluzbeniea ODeine
Bila je to, bukvalno, klaslcna sacekusa za suprugu Necle Galica, kaze Amer Bahtijar • Za subotu najavljeni protesti pod nazivom "Istina od Ljubuskog" Teske povrede
vati bilokakveizjave. Bahtijar nam je kazao da je Galic slucai prijavila tamosnjoj policiji,noizMUP-aZapadnohercegovackog kantona dohili smo drugacije informacije. Kako nam je kazao portparol MUP-a ZHK Damir Cutura, u dokumentaciji je navedeno da je policija obavijesr 0 tome dobila izDoma zdravlja Ljubuski, u kojem su zbog laksih tjelesnih ozIjeda zadobivenih u tuci medicinsku pomoc zatrazile S. G. (49) iz Ljubuskog i V. D. (56)sHumca.

Huseinbegovic: Inspirira me Hadis Zubanov;c to je istina. Neostvarena zelja: Zelja mi je da jednog dana pronadern sebe. Omiljeni film: "Pod zastavorn Muhammeda". Vas hobi: Hobi ce sacekati neka bolja vremena. Sportista koji Vas inspirira: Hadis Zubanovic, Sjecate Ii se prvog poIjupca: Naravno. Sta je Vas najveci strah: Strah od dragog Boga. Naidraza pjesma: "Sva ta ravnica". Kada ste posliednji put bili na iztozbi iii u pozoristu: U pozoristu sam svaki dan. To je moje radno mjesto. Citat koji pamtite: "Nikada pametan ne moze da popusti koliko budala moze da zategne." Omiljena modna marka: "Granoff'. Osoba koja Vas zivcira: Naivise sam sebe. Os tali suOK.

Svega dva dana od prikazivanja dokumentarnog filma "Nedo od Ljubuskog" autorice Svetlane Broz, koji govori 0 Nedjeljku Nedi Galicu, plernenitom covjeku koji se kao Hrvat suprotstavio etnickorn eiseenju i ubijanju ljubuskih Bosnjaka 1993. godine, na Trgu svetog Ante u ovom hercegovackorn gradicu pretucena je njegova supruga Stefica Galic, inace glavna urednica portala Tacno.net. Kako je za "Avaz" jucer ispricao jedan od urednika qvog portala Amer Bahtijar, Stefica je pretucena oko 22 sata, za vrijeme svoje redovne setnje iz koje se vracala s prijateljicom. - Bila je ro, bukvalno, kla-

Godisnji odmor
siena sacekusa, jer u tom trenutku su se u ulici kojom su se njih dvije kretale pogasila sva svjetla u kucarna, dok su se na prozore navukli zastorio Napala ju je i bruralno pocela tuci Vera Dedic, inace uposlenica Opcine Ljubuski i jedna od najglasnijih tokom protesra koji je odrzala grupa Ljubusaka, a koji Sll htjeli sprijeci ti prikazivanje film a u ponedjeljak navecer - kazao nam je Bahtijar, dodavsi da su joj teske povrede, od rasjecene usne do podliva po cijelom rijelu, sanirane u Domu zdravlja Ljubuski. Do Stefice Galie iucer nije bilo rnoguce doci, jer, kako nam je prenio Bahrijar, i ona i cijelanjena porodica su u soku te nije sposobna da- Trenutno se uzimaju izjave od svjedoka ovog dogadaja, a ovdje je, zaisra, rijec 0 incidentu manjih razmiera koji neko iz njemu znanih razloga zeli pretvoriri u nacionalni. [er, sudeci prema pisanjima pojedinih portala, nekom je, oci to, u cilju da proizvede problem ondje gdie ga nema - rekao namjeCurura. Do Vere Dedic, takoder, nismo uspjeli doci, jer je, kako nam je receno, od jueer na godisniern odmoru, dok se, sudeci po svemu, kampanja proriv porodice Galie nasravlja,s obzirom na to da su predsravnici udruzenja proisteklih iz rata za subotu najavili masovni prorest pod nazivom "Istina od Ljubuskog", M.Sm.

Ahmatouic oa zoa gdla la UUbUSlli
• Povodom napada na Steficu Galic oglasio se i odlazeci rninistar sigurnosti Sadik Ahmetovic, koji je, po ko zna koji put, pokazao frapantno neznanje. [er, s obzirom na Cinjenicu da je Ahmerovic putem saopcenja "od ministra unutrasnjih poslova Hercegovacko-neretvanskog kantona Marija Sulente zatrazio izvjestaj 0 ovom dogadaju", jasno je da ne zna da Ljubuski pripada Zapadnohercegovackorn kantonu. Njegovo stupidno saopcenje sokiralo je nadlezne u MUP-u HNK, buduci da je ni krivog ni duznog prozvao Sulentu umjesro Zdravka Borasa,

Pocelo evidentiranje pretendenata za reisu-I-ulemu

Dneuni IUIZ
061-142-015
CAROBNJACI ZAPDV-Ministar Kaplan i kaplancici nekontrolirano trose milione prihoda poreznih obveznika. Vecina inspektora UIO vas prisili i uzme svoiu "pinku".a kad se kao privrednik zalite na njihove izrnisliene i frizirane zapisnike, onda se to riesava po principu - kadija te tuzi - kadija ti sudi. Vecina je moe takvih drzavnih sluzbenika osjetila na svojoj kozi,osim "carobnjaka" koji duguju 217 miliona PDV -a, ada se imena nazovifirmi i odgovornih lica skrivaju od iavnosti. Tako se zna ko kosi, a ko vodu nosi. Ako ova nova vlast ne uredi to ubrZO, nece imati od koga ubirati porez. Sretno SBB-ui SDP-u! DRSKA PREVARAFirmaOKI upravitelj SDA-og tajkuna Okerica simi za punjenje crnih fondova te stranke od para etaznih vlasnika stanova, Posebno drska prevara je obracun poreza na porez na uradene poslove u stubistima, i to godinama, u milionskim iznosirna. Posao za policiju i Tuzilastvo Kanrona Sarajevo. TESKOI MLJEKARIMA - Citam, poskupjet ce brasno i namirnice zbog sulk, a niko ne spominje da treba i otkupnu cijenu mlijeka povecati. I nama je susa umanjila prinose.

Najstariji sabornici SaboraIZBiH s podrucja Muftiistva ruzlanskog u srijedu su odrzali sastanak na kome su jednoglasno podrzali kandidaturu muftije tuzlanskog Huseina ef. Kavazovica na mjesto reisu-I-ulemeIZBiH.

Et. HuSein HauazOUiC Mandidat tri multilstua
Odrzani sastanci
tarsko, uz muftiju Kavazovica, podrzalo i kandidaturu hafiza Halila ef. Mehtica, profesora Islamske pedagoske akademije u Zenici kazao nam je Softie. Predlaganje kandidara za buduceg reisu-l-ulernu IZBiH trajat ce do 31. jula. N akon zavrsetka mjeseca ramazana, kako nam je kazao Softie, bir ce odrzana sjednica Sahora IZBiH na kojoj ce biti utvrdenaimena troiice kandidara za reisa s najvecirn brojem kandidatura koji ce ici u daljnjuizbornuproceduru.

Prema rijecima predsjednika Sabora IZBiH Safeta Softica, u srijedu su odrzani i sasranci sabornika Muftijstva banjaluckog i Muftijstva mostarskog. - Izborno rijelo Banialuckog muftijstva, takoder, jednoglasno je dalo podrsku kandidaruri muftije Kavazovica za buduceg reisu-l-ulemu, dok je Mufrijsrvo rnos-

Ljevakovic na listi
Do kraja jula ocekuiu se kandidature i iz ostalih sest muftijstava i cetir! mesihata IslamskezajedniceBiH.

Saznajemo da bi kandidat Muftijsrva travnickog mogao biri muftija Nusret ef. Avdibegovic, dok se iz Muftijsrva zenickog, osim hafiza Meh rica, ocekuje i kandidarura mufrije Ejuba ef. Dautovica,

Takoder, na listi kandidara Sarajevskog muftijsrva, osim mufrije Huseina ef. Smaiica, mogao bi se naci i aktuelni direktor Gazi Husrev-begove medrese, profesor Zijadef. Lievakovic,

A.HADZrC

teme

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

11

Ukratka

SPOROVI Hoce Ii se zbog raspodjele prihoda od PDV-a lomiti koplja

Raalna dUgOUanla FadaraCiJa Drama RS 10 Dula maDlal?
RS potrazuie 36 miliana KM • Paravnanje jedan ad uvjeta za aranzrnan s MMF-am
nog izvora, upravo u vezi s poravnanjem duga izmedu FBiH i RS mogla bi se ponovolomiti koplja, jer Federacija Republici Srpskoj, umjesto zvanicne cifre - 36 miliona, na ime poravnanja za 2010. i 2011. godinu realno duguje deset putamanju sumu! Upravnog odbora UIO Nikoli Spiricu te direktoru uro Miri Dzakuli, koji je na osnovu toga zapoceo terenske kon trole koje su u toku.

Rudnik "Kreka": Rjesenje urucena jucer

r.B~e~ua~nd~a~:n~e~r~ad~is=e~~~~ o nouom zaduien)u
Predsjedavajuci Vijeca minis tara BiH Vjekoslav Bevanda iucer je istakao da je na sjednici Fiskalnog viieca usaglasena vecina stvari 0 novom aranzmanu te da ie rijec 0 revidiranom pismu namjere koje bi trebalo do kraja dana biti podijeljeno clanovima Viieca. - Ono ce prethodno biti upuceno u Vasington na provjeru i procjenu zadovoljava Ii uvjete, Novi aranzman MMF-a tezak je oko 811 miliona KM i rrajao bi dvije godine, s rnogucnoscu produzenja na trecu. To ne bi bilo novo zaduzenie, nego restrukturiranje postojeceg zaduzenia i olaksanje ukupne finansijske situacije prvenstveno na entitete, kantone i opcine, s obzirom na to da nema nikakvog utjecaja na BiH - pojasnio je Bevanda, prenosi Srna.

Fiskalno vijece BiH rano iucer, na sastanku zavrsenorn dva sata poslije ponoci, s delegacijom Medunarodnog monetarnog fonda (MMF) postiglo je dogovor 0 najvecem broju pitanja iz Nacrta pisma namjere za zakljuCivanje novog stand-by aranzmana s MMF-om. Federacija BiH i Republika Srpska preuzele su obavezu usvajanja rebalansa proracuna te odluke 0 nacinu poravnanja u vezi s prihodima od indirektnih poreza te provedbe dogovorenih mjera strukruralnih reformi, sto ce BiH omoguciti sklapanje novog stand-by aranzmana, U tom slucaju dvije transe novog aranzrnana bile bi isplacene dokrajaovegodine. Medutim, kako "Avaz" saznaje od dobro obavijeste-

Nema saglasnosti
U Upravi za indirektno oporezivanie objasnieno nam je da su na osnovu odluka Upravnog odbora 0 privremenom poravnanju za 2008., 2009., 2010. i 2011 iznos od 33,8 miliona poravnali u korist RS, zakljucno sa 30. novembrom prosle godine. - Prilikom donosenja odluka 0 poravnanj u usvojena je odluka sarno za prvu polovinu 2010. godine. Prerna podacima u drugoj polovini 2010. godine, FBiH je trebala vratiti RS jos dod at-

Krajnja pntrnsnla
Tragom re informacije, kontaktirali smo i Harisa Basica, sefa Odjela za krajnju potrosnju pri Upravnom odboru U prave za indirektnooporezivanje. Taj odiel je, nairne, u protekla dva rnjeseca kontroIirao krajnju potrosnju za 2010. i 2011. godinu, a koja je osnov za raspodjelu sredstava i poravnanje. - Postoje odredene anomalije i greske u popunjavanju krajnje potrosnje kod

~ Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona urucilo je iucer rjesenja 0 eksploataciji mineralnih sirovina Rudniku "Kreka" Tuzla i Kamenolomu "Drijenca" Gracanica. Ovo su prva rjesenja koja je kantonalno minis tarsrvo urucilo firmama koje se bave eksploatacijom mineral nih sirovina.

RieSenJao ellsDloataeiJi

VIada TK

Basic: Bitna se mijenjaju stvari

~:::s~f~s~~~?j~~;:~~~~: 1}in [I] II i i IiiIIII II [I Iann ® [181
Ante Krajina, minis tar finansija FBiH, iucer nam je kazao da ce kontrole UIO otkloniti sumnje i nedoumice te da ce se doci do pouzdanijih podataka. - Moj stay je da se treba utvrditi stvarno, cinjenicno stanje, bez obzira na rezultat, odnosno u Ciju korist ce to ici - potcrtao je Krajina. nih 30 miliona KM, ali clano vi UO nisu uspjeli postici saglasnost 0 tome. Takoder, prema prijedlogu drugog privremenog poravnanja za 2011. godinu kojim je bila obuhvacena cijela 2011., FBiH je trebala vratiti RS dodatnih sest miliona KM. Za ove periode UO uro nije nikad usvojio odluke 0 poravnanju - kazali su nam u Upravi.

~ Ulicne akcije "Smanji stres i glasaj za zenu na lokalnim izborima 2012." bit ce odrzane u subotu na glavnim gradskim trgovirna u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bijeljini, Livnu, Foci, Trebinju, Istocnoj Ilidzi i Travniku. na taj nacin ce i sluzbeno zapoceti kampanja "101 razlog zasto zene na lokalnim izborima".

Aliena u bh. gradOUima

Glasaj za zene

Kladanj

Bevanda: Olaksanje situacije

trolu oko 14.000 PDV obveznika i utvrdili da postoji 4.000 obveznika koji su znacajnije utjecali na sam koeficijent raspodjele izrnedu RS i FBiH - kazao narn je Basic, ne zeleci ulaziti u detaljnijeanalize"kokome duguje", ali naglasava da njegovi nalazi bitno mijenjaju stvari. Kaze da je te podatke dostavio ministru finansija BiH i predsiedavaiucem

B. TURKOVIC

~ Predstavnici Misije OSCE-a II BiH urucili su jucer nacelniku opcine KJadanj Fuadu Imamovicu i predsjedavajucern Opcinskog vijeca Nijazu Corbicu certifikat 0 uspjesnorn zavrsetku projekta "Lokalno je primarno - potpora radu opcinskih vijeca".

OSCE-a

PriZnanJe

o

cI

0

aipovoljniji rozgovori iSMS oreke iz se
lit

WJ'

ma

oorning opalo

me

,..ir

I

do 31082012.

_.01 .... 111 III

Ii ~-~.
;I!J
Jt I

l!l '.

:II>

·

ERONE1·
Jer vrijedi.

www.hteronet.ba

Ukratko

12
EKONOMIJA Negativne posljedice nakon pristupanja Hrvatske u EU

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

teme

Radmanovic: Sastanak s Angelovom

Sporazum 0 saradnJi BiH i BugarSlte
~ Clan Predsjednistva BiH N ebojsa Radrnanovic primio je am bas adora Republike Bugarske u BiH Angela Angelova. Bugarski ambasador informirao je Radmanovica da Bugarska u skorije vrijeme planira u BiH organizirati poslovni forum i potpisao sporazum o ekonomskoj saradnji dvije zemlje,

Hadrnanovic

liH Da moza izuozili lala, hromOir, mliiaMO, maso...
Najvise ce se osjetiti na izvozu krompira, s obzirom na to da gubimo naivece izvozno trtiste za ovu poljoprivrednu kulturu, kazao Gavran
ring u periodu od tri godine na najznacajnije bolesti, buduci da je nadlezna uprava proces kasno zapocela. Izvoz ce tek biti moguc 2015. godine, do kada bi monitoring trebao trajati - kazao je Gavran. On jos smatra da ispunjavanje uvjeta ne bi znacilo sarno zadrzavanie hrvatskog td:ista nego i otvaranje perspektive izvoza u cijelu EU, za sto, real no, nasa zemlja ima potencijal. - Puno veci znacaj za domace proizvodace imalo bi povecanje njihovog uceSCana dornacem trzistu - dodao je Gavran.

PrOmOCiia eltO-lurizma

Sutjeska

Od 1. januara 2013. godine Bosna i Hercegovina u Hrvatsku nece moci izvoziti krompir, mlijeko, meso, jaja, med ..., s obzirom na to da od tog datuma vazi Pravilnik 0 kontroli hrane biljnog i animaInog porijekla koji ce se striktno primjenjivati, kazao je za .Dnevni avaz" Igor Gavran, projekt menadzer Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH.

Najveca razmjena
U prvih pet mjeseci ove godine, prema podacima Vanjskotrgovinske kornore, iz BiH je ukupno izvezeno 735 tona sviezeg krompira u vrijednosti od 241.066 maraka. Izvoz je obavljen u tri zemlje,

Obavezni monitoring
Prema njegovim rijecima, negativne posljedice pristupanja Hrvatske u EU naivise ce se osjetiti na izvozu krornpira, jer gubimo naivece izvozno tdiste za ovu poljoprivrednu kulturu. - Za vecinu proizvoda postoji sansa da se ispune uslovi kako bismo naredne godine mogli izvoziti svoje proizvode. Ipak, krompir necemo moci izvoziti, jer nasa zemlja nije provela obavezni monito-

ntra za kulturu i informiranje u Foci jucer je uprilicena promocija rezultata u okviru projekta .Podrska razvoju ekoturizma u Nacionalnom parku Sutjeska", Promovirane su zavrsene aktivnosti u vezi s kreiranjem novih turistickih proizvoda i programa.

~ U prostoriiama Ce-

Bez alternatlunOg trilSta
Kada je riiec 0 peradarstvu i proizvodima, Gavran istice da ce i ti proizvodaci znacajno biti pogodeni u slucaju zabrane izvoza. - Ako bismo izgubili dio izvoza, troskovi na domacem trzistu bili bi yeti, obim proizvodnje manji, sto bi bilo tesko nadoknaditi. Poseban problem je sto se za ove proizvode ne moze racunati na alternativna trzista, kao sto se mnogi tjese da cerno moci izvoziti u Tursku, umjesto u Hrvatsku, sto su besmislice kazao je Gavran. Zatvaraju se jos jedna vrata bh. privrednicima u Hrvatsku 387.107 kilogravrijednosti od 25.823 KM. rna u vrijednosti od Statisticki podaci pokazu113.989,63 KM, Crnu Goru ju da najvecu vrijednost va274.625 kilogram a u vrijeniskotrgovinske razmjene, od dnosti od 101.252,94 KM te 76,5 posto, BiH osrvaruje s Hri Srbiju 73.000 kilograma u vatskom i Srbijom. A. Nu.

www.·hitkazabe~e~tBl.ba
Dnevniavaz

teme

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

13

Ukratko

ISTRAZUJEMO

Sauez RUIFBIH olleCen za dua I DOmlllOna dOlara
Da su sredstva vracena revolving fondu, mislim da bi RVI bili u puno boljem polozaiu • Sehidske porodice nikada nisu dobile kioske za koje je potrosen mil ion KM
ala nabaviti u Turskoj. Novae je dijeljen u iznosima od 4.000 do 200.000 KM. Prema rijecirna J usufa Losica, koji je na celu Saveza ratnih vojnih invalida FBiH bio u vrijeme od 1999. do 2001. godine, ova boracka organizacija imala je najbolju narnjenu, ali, nazalost, ispalo je drugaciie. - N aravno, nisu svi u isto vrijerne mogli dobiti kredit koji je dijeljen po izuzetno povoljnim uvjetima. Kada sam irnenovan za predsjednika Saveza, 1999. godine, poGanic: Novae je usmjeravan negdje drugo krenuo sam proceduru moci, jer turski grant narnivracanja kredita, jer veliki jenjen sehidskim porodicama i RVI upravo to demantira, broj RVI nije zeJio narniriti uzeta sredstva. Cak sam ne- Da su sredstva vracena koliko puta svjedocio narevolving fondu Saveza, rnikon sto su pojedinci tuzeni slim da bi RVI bili u puno - pojasnio je Losic, boljem polozaju, Pojedinci Istice da se ne slaze s kosu uzeli novae i u startu su nstatacijorn da se borcima imali namjeru da prevare nakon rata nije htjelo poSavez, neki su htjeli da rea-

Novae iz turskog granta potrosen nenamjenski

Misii;: Za pet mjeseei 15.000 o/kaza

ZIOupotrebe POSIOdauaCa
~ Podaci Saveza sindikata Republike Srpske pokazuju da je za pet mjeseci ove godine bez posla ostalo oko 15.000 radnika koji su bili u radnom odnosu na odredeno iii neodredeno vrijeme, Ovi radnici proglaseni su tehnoloskim viskom iii su sporaznrnno raskinuli ugovor 0 radu ili im je istekao ugovor 0 radu na odredeno vrijeme, istakla je predsjedniea entitetskog sindikata Ranka Misic i ponovila da postoje zloupotrebe od poslodavaca kod potpisivanja sporazumnog raskida ugovora 0 radu.

Ranka Misic

Saga 0 pet rniliona dolara koje je boracka populacija dobila od Turske ni nakon vise od 15 godina nije rasvijetljena. Nairne, tada ie dogovoreno da se po dva i po miliona do lara dodijeli Savezu ratnih vojnih invalida FBiH i Organizaciji porodica sehida i poginulih boraea BiH. Savez je svoja sredstva usmjerio na formiranje revolving fonda, cija je namjena bila da se pomogne borcima koji ispunjavaju uvjete za realizaciju projekata. Revolving sredstva dijeljena su na nacin da se 40 posto da u noveu i 60 u robi koja se mor-

Pokrenuta procedura

liziraju projekt za koji su dobili novae, ali ocito da to nisu znali, Uglavnom, SO posto RVI koji su dobili sredstva prevarili su Savez - smatra Losic,

Propali Fond
S druge strane, Izet Ganic, predsjednik Organizacije porodica sehida i poginulih boraea BiH, u izjavi za nas list naglasio je da je veliki dio novca koji je dobila ova asocijacija usmjeravan negdje drugo. - Najveci dio novea dobio je nekadasnji Fond sehidi i invalidi BiH, od kojeg smo mi dobili sarno bezvrijedne papire i nista drugo. Oni su oko mil ion KM usmjerili na kupovinu kiosk a koje niko nikada nije dobio. Takoder, oko 800.000 KM potrosili su u investiranje rude benzinske pumpe, od koje mi, opet, nismo imali nista. Sarno mali dio novca dat je narna za kupovinu dionica - naglasio je Ganic, A. DEDAJIC

Ziatko taqumdzna

SastanaM s UersbOuom

Podsjecamo da su dioniee sehidskim porodieama svojevremeno dijeljene u "Seh-in banci", a potom pripojene ABS banci. Tokom 2007. godine dostizu visoku cijenu te ih je vecina pripadnika ove populacije

Prod ale dionice

tada i prodala. Do naglog skoka njihove vrijednosti doslo je nakon sto je "Sreiermarkisehe Bank und Sparkassen AG" iz Austrije 2007.godine objavila tender da kupuje vecinski paket dionica ABS banke.

~ Zamjenik predsjedavaiuceg Vijeca ministara i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko LagumdZija sastat ce se danas sa zamjenikom generalnog sekretara NATO-a, ambasadorom Aleksanderom Versbouom (Alexander Vershbow), koji ce boraviti u posieti BiH. Sastanak Lagurndziie i Versboua zakazan je u zgradi Minisrarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Podaei Centra za uklanjanje neeksplodiranih sredstava

Definirano 10.236 lokacija na kojima se procjenjuje da se nalazi cak 210.000 NUS-ova. Tendera je sve manje, a od 2.000 akreditiranih deminera, svega jedna necina ima posao, kaze Svjetlana l.uledzija iz BHMAC-a
U minskim poljima smrtno je stradalo 589 osoba u BiH od 1996. godine, a 1.093 ih je teze povrijedeno. U prvih sest mieseci ove godine poginulo je cak pet osoba, dok je jedna tesko povrijedena. Mine i druga neeksplodirana ubojita sredstva (NUS) jos zauzimaju 1.312 kvadratnih kilometara nase zemlje, ad cega 974 otpada na podrucie FBiH. Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) defini-

Od1998. ad mlna u IIH POglnUIO 589 OSOba
SlraleSlli model
Strateski model za period 2009.-2019. predvidao je da ce biti moguce ocistiti zemlju od mina do 2019. godine, ali pod uvjetom da se godisnje za ovu narnjenu izdvaja oko 80 miliona KM. No, kako nam je kazala Svjetlapostavljenih oznaka za minska polja. Tako se, trbuhom za kruhom, neki usude uti u zabranjeno podrucje radi sjece surne ili sakupljanja sekundarnih sirovina - kale Luledzija, naglasivsi da siromasrvo i borba za goli opstanak cesto prisiljavaju Ijude s ovih podrucia da riskiraju zivot. na Luledzija iz BHMAC-a, u posljednje tri godine od donatora su uspjeli prikupiti po SO miliona KM. - Racunali smo da ce se drzava aktivnije ukljuciti, no, nazalost, to nije bio slucaj - kaze Luledzija, tek 2024. godine. - Nisrno u manjku s opremom i Ijudskim kapacitetirna, problem je novae kojeg je sve manje. Donatori se polako povlace, a drzava ne finansira direktno projekte deminiranja. Vrlo je malo tendera, a od dvije do dvije i po hiljade akreditiranih deminera, mozda svega jedna trecina ima posao - govori nam Luledziia napominjuci da se BiH, s obzirorn na svietski prosjek za visoki urjeeaj mina, svrstava u red najugrozenijih zemalja svijeta, L . .K.4 VAZOVICCAMDiIC

pomoe iz njemaCMe
~ Mariea Hasa, direktorica i osnivacica hurnanitarne organizacije "Pomoc za samopomoc" iz Niernacke, osigurala je kamion pomoci za ugrozene porodiee iz Srebreniee i Bratunea. Hurnanitarna organizacija "Pomoc za samopomoc" iz Njemacke vee 15 godina prikuplja i doprema pomoe za sirornasne porodiee u BiH, a ovo je drugi put da humanitarnu pomoe dovozi u Srebrenieu.

Srebrenica

posleta Haralda Kuuela
~ Zarnjenici ministra odbrane BiH Marina Pendes i Mirko Okolic primili su iucer u nastupnu posjeru brigadnog generala Haralda Kvijela (Quiel), direktora Odjela za sigurnosnu saradnju u Misiji OSCE-a za BiH, sa saradnicima. Kvijel je izrazio zahvalnost na dobrodoslici i izrazio zeliu i nadu da ce uspjesna saradnja biti nastavljena i u buducnosti.

MOBiH

Realna o{;ekivanja govore da ce BiH bit bez mina do 2024. rao je 10.23610kacija na kojima se proejenjuje da se nalazi 210.000 NUS-ova. Doboj, Orasje, Gornji Vakuf/Uskoplje, Pelagicevo, Bosanska Krupa i Bihac. - Ovo su uiedno i najprioritetnija podrucja za deminiranje, no dok se ona ne ociste ad NUS-ova, vrijedi i dalje oprez! Nazalost, pokazalo se da je naicesci razlog stradanja Ijudska nepaznja i nepostivanje

Malo tendera
Iako je Strateskim rnode10m BHMAC-a predvideno da do 2019. godine imamo zemlju bez mina, realni budzeti, kako naglasava Luledzija, ipak govore 0 tome da ce to biti moguce postici

Trbuhom za kruhom
Svjetlana Luledzija iz BHMAC-a navodi da su naiugrozeniia podrucia opcine Brcko Distrikt, Velika Kladusa, Konjic, Bosanski Brod,

Lulediija: Ljudska nepainja

~

14

Dnevniavaz,petak, 2~OjU~I~rp~anj2~012.~~

saraJeevski kanton

PLANOVI Policija, inspekcija, Tuzllastvo i sumari na terenu

Barakovii; pokazuje mjesto gdje je bio o/uk

Za)edno u altCi)i Droliu Itrade sume
U ovoj oblasti vlada pravo bezakonje, sto najbolje koriste oni koji bespravno sijeku i prodaju drva, kaze Sendic • Usvojen plan zastite
Vlada KS izradila je plan zastite suma koji ce spriieciti krade. - Akciju zastite koordinirano ce provoditi cuvari suma, policija, inspekcije, preduzece "Sarajevosume" ... Kantonalni sumarski inspektori i policija konstantno ce na razlicitim lokacijarna kon trolirati transport trupaca i rezane grade, gradevinske inspekcije ce uklanjati nelegalne pilane rekao je Sendic, Takoder, prema rijecirna rninistra, u saradnji s policijom, inspekcijom i Tuzilastvom KS sumokradicama ce biti oduzeta sredstva rada, poput motornih

Na meti vandala u utorak s.enasla Kuvajtska dzarnijana Cengic-Vili, s koje su lopovi odnijeli cetiri metra bakarnog oluka.Kako narnjerekao rnutevelija Smail Barakovic, 10povi su nasilu otkinuli oluk i tom prilikom ostetili i fasadu. - Tokom obilaska dzamije primijetio sam da nema oluka. Nisam mogao vjerovati da se neko usudio uci u harem dzarnije i ovo uraditi. Sve smo prijavili policiii, koja je odmah dosla i napra-

LoDOUiOdniJeli celiri metra baharnOg oluha

S Kuvajtske dzamije na Cengic-Vili

vila zapisnik. Ovo je sramota sta se radi, pogotovo pred ramazan - kaze Barakovic. On dodaje da su dzernatlije Ijute ida ne mogu vjerovati da neko moze doci u dzarniju da krade. - Nismo sigurni kada je oluk ukraden, ali se nadamo da ce lopovi biti uhapseni i kaznjeni. Do sada je bilo nekoliko krada obuce, ali nikada do sada nista nijeskinuto i odneseno s dzarnije - govori Barakovic, ZK.

Prema nasim procjenarna, oko 4.000.000 KM budzet Kantona Sarajevo godisnie os tete sumokradiceo S obzirom na to da od 2009. godine na nivou Federacije BiH nemamo zakon 0 sumama, a da je uredba istekla II decem bru pros Ie godine, u ovoj oblasti vlada pravo bezakonje, sto najbolje koriste oni koji neiegalno sijeku i prodaju drva, kazao je jucer 23 "Dnevni avaz' ministar privrede KS Rusrnir Sendic.

Nelegalne pilane
Zbog visernjesecne anarhije IIovoj oblasti, prema riiecima ministra Sendica,

Spec
• S obzirom na ceste kvarove GRAS-ovih vozila, a narocito minibusa, Uprava ovog preduzeca nabavila je deset novih minibusa "isuzu". U vozilima ima 48 putnih rnjesta, a jedno vozilo prilagodeno je invalidima. Iz GRAS-a kazu da Sllvee izvrsili uplatu, a ocekuju da ce minibusi na ulicamaSarajevabiti vec krajem avgusta. B.B.

Izrada zaMOna
- Kantonalna llprava za sumarstvo i Ministarstvo pripremili su tekst zakona o sumama KS. Vee smo ga uputili u proceduru prema Vladi KS, a nakon toga ide i na Skupstinu - pojasnjava Sendic,

pila, vozila ... - Pouzdano znamo da bespravno posjecena drva sumokradice najcesce prevoze u neispravnim i neregistriranim vozilima, II kasnim nocnim satima, tokom vikenda i praznika. To cerno ovim planom, kada svi ucesnici daju svoj doprinos, sigurno sprijeciti, sto ce se

znatno osjetiti i na terenu, ali i na prihodima - istice Sendic.

Fizicki napadi
S obzirom na to da su sumokradice cesto fizicki napadale cuvare suma, II provedbu plana bit ce ukljuceni i pripadnici Specijalnepolicije MUP-aKS. S.MUHIC

p

o

AJAPOSLOVN

vaz

ROS ORAU C N

UTUZ

INFORMACIJE:

telefon 033 752 91~6,email:

avazavaz.ba.

web: www.avaz-robot-tuzJa.ba

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

15

KATASTROFE U BiH bukti na desetine pozara

U HODliCUproglaSlloo staDIa

alamaolaroa OapOgOda
FOR-a koji je crpio vodu iz Borackog iJ ablanickog jezera.

U Trebinju pozarna linija duga nekoliko desetina kilometara, a vatru gasi 130 Ijudi • Vatru gasili helikopteri OSBiH i EUFOR-a • Izostala intervencija hrvatskih kanadera
U BiH je i iucer bilo aktivno nekoliko desetina pozara, a najteza je situacija bila na podruciu Konjica Trebinja, Tomislavgrada. U Konjicu je jucer zbog izbijanja dva nova sumska pozara proglaseno stanje elementame nepogode,a grad i okolin a su obavijeni gus tim dimom. Na gasenju dva velika pozara na sirem rejonu Glavaticeva i Spiljana jucer je angaziran i helikopter EUnjicke opcine. U Trebinju je pozarna Iinija duga nekoliko desetina kilometara, a vatru pokusava ugasiti 130 Ijudi, pripadnika vatrogasnih jedinica iz Trebinja i Lastve, radnika Centra za gazdovanje krsorn, pripadnika Opstinskog staba civilne zastite te pripadnika Oruzanih snaga BiH. Prema riiecima Mirka Curica, nacelnika Staba civilne zastite Trebinje, siruacija je nesto bolja nego prethodnih dana jer su preksinoc gasioci iz helikoptera Oruzanih snaga Bill uspjeli ispresijecati pozarnu Iiniju na nekoliko mjesta, cime su umanjili rnogucnostsirenja vatre.
o

Visednevni apeli
Ova pornoc je dobrodosla yatrogascima i radnicima Surnarstva "Prenj" iz Koniica, koji se vee sest dana bore s vatrenom stihijom na podrucju konjickeopcine, - Nakon visednevnih apela uspjeli smo dobiti helikoptersku pornoc, Na lokalitetu Glavaticeva izgorjelo je oko 1.000 hektara borove sume, uglavnom na nepristupacnom terenu. Gasioci se bore s vatrom da ne ugrozi naseljena rnjesta Ladanicu, Duzani i Racicu, Na podrucju Spiljana pozar je zahvatio oko 400 hektara sume, Problem je sto je to podrucie minirano pa upucivanie gasioca tamo nije rnoguce - objasnjavaFadiITatar,komandam Staba civilne zastite ko-

U organizaciji ansambla "Zefir" i Medzlisa IZ Srebrenik u Sportskoj dvorani odrzan je predramazanski koncert "Na krilimaramazana". Koncertu je prisustvovalo oko 1.500 ljubitelja duhovne muzike koji su vise od tri sata imali priliku uzivati u odabranim ilahijama,kasidarnai sevdalinkama. Na koncertu je nastupilo sest horova. O.M.

'na IIrilima ramazana'

Koncert u Srebreniku

Gradacac

Stalne dezure
- Nakon helikopterske akcije bolia je situacija i na pozaristu na planinskom uzviseniu Leotar. Jedan

Gasioci pokusavaju driati vatru dalje od kuca krak ovoga pozara ide prema trebinjskim brdima, drugi prema Ljubomiru, takoder imamo akti vne ,Pozare od Pijavica,Moska, Scenice koji idu prema Ljubomiru i priblizavaju se kucama u Cvaricirna. Miestani i vatrogasci za sad a uspijevaju drzati vatru dalje od kuca, tako da trenutno nema ugrozenih objekata, Izbio je novi pozar na Volujcu, dok je pozar na Duzima pod kon-

(FOIO: P. Mucovlc)

TOmiSlaUgrad U obrucu
Helikopter OS BiH uzima vodu u Trebinju Duvanjsko JP "Komunalno" ie oko gradske deponije na Paklinama prokopalo teren kako vatra s padina Ljubuse ne bi zahvatila deponiju. Tomislavgrad i okolna naselja zapravo su u vatrenom obrucu jer gore skoro sve okolne planine i uzvisenja izuzev Tusniceo

trolom - kazeCuric. Pozari na nekoliko lokaliteta u opcini Tomislavgrad jos nisu ugaseni, ali su donekle pod kontrolom. Ekipe vatrogasaca, sumara, vojske i mjestana neprekidno dezuraju, a pozare je u srijedu navecer gasio i helikopter OSBiH, dok je intervencija hrvatskih kanadera za sada izostala zbog njihove zauzetosti u gasenju pozara u Dalmaciji, posebno okoSibenika. E.DA.

Medunarodni sajam sljive bit ce odrzan u Gradaccu od 29. avgusta do 1. septembra. Sve pripreme za odrzavanie ove prestizne specijalizirane manifestaciie teku prema utvrdenom planu. Organizatori iz "Gradacakog sajma" ocekuju da ce najstarija sajamska manifestacija u BiH biti na nivou proslogodisnje, kada se predstavilo oko 280 izlagaca iz Bill i inozernsrva. Dz.D.

smam SIUue

Brcko

nema oznalte za Atilt dzami)U
Projekt tunsticke signalizacije radila Opcina u saradnji s Ministarstvom turizma RS
Nedavno postavliene table s ruristickim oznakama na podrucju opcine Bijeljina jos jednom su pokazale da jos postoji sistematsko ignoriranje kulturno-historijskog identiteta Bosnjaka u ovoj opcini, Prepoznatljive smede table s oznakama za vjerske objekte upucuiu na svaki pravoslavni hram i manastir, ali ne ina bijeljinskih pet dzarnija, od kojih je Atik sultan Sulejmanova dzarnija nacionalni spornenik BiH, koju je izgradio sultan Sulejman Velicanstveni. Simo Laketic, direktor Turisticke organizacije, kaze da ovaj projekt nije u naministracija, odnosno Odjeljenje za stambeno-kornunalne poslove. Oni su to radili u saradnji s Ministarstvorn trgovinei turizmaRS - kazao je Laketic, U Odjeljenju za starn beno-komunalne poslove rekli su nam da je nacelnik Simo Bozic do ponedjeljka na odmoru, te da niko drugi ne rnoze dati izjavu u vezi s ovim projektom. Ibrahim Imsirovic, sekretar Medzlisa Islamske zajednice Bijeljina, kazao je da nisu dobili nikakav dopis iIi priiedlog od opcine u vezi s ovim projekrom re da su poduzeti koraci da se ned ostaciisprave. E.M.

Turistcka signalizacija u opcini Bijeljina

(Folo:

G. Babic)

dleznostioveorganizacije. - Mi jesmo planirali

ie-

dan slican projekt, ali onda je sve preuzela opcinska ad-

Kupalista na Vrbasu na podruciu Banje Luke nisu fizicki, hemijski i mikrobioloski ispravnaza kupanje.pokazali su rezultati analize 14 uzoraka uzetih na cetiri lokacije. Prema rijecima clana Kornisjje za zastitu okoline grada Cedomira Crnogorca, kolicina fekalnih bakterija na pojedinim mjernim lokacijarna je 300 do 400 puta veca nego sto je dozvoljeno direktivamaEvropskeunije. - Ovi rezul tati znace opasnost od tifusa i koznih oboIjenja do trajnog steriliteta kod zena i taj rizik vezan je za cinjenicu da nemamo odvojen sistern kolektora za otpadne i fekalne vode u Vrbasu. naveo jeCrnogorac. B. S.

za MUDanle!

UrbaS nlJe

Banja Luka

Clanovima ronilacko-spasilackog kluba "Nerno" izBrckogpredstavnici Civilne zasti teiz Oras ja urucili su donaciju koja sesastoji od ranilackeopreme.Ivo Klajic, operatoru Civilnoj zastiti uPosavskomkantonu,istakaojeda jevrijednost opremeoko5.000KM.

DonaClJa roniocima

Zenica

U Zenici je prvi put organiziran "Tuning show" na parkingu na Kamberovica polju, Cjelodnevni program nazvan "Getaway in Zenica 2012" okupia je ljubitelje vozila iz BiH i Hrvatske. Organizatori su uprilicili takmicenja u ocjenjivanju vanjskog izgleda automobila, mjerenju snage audiouredaja u autornobilu, aza ucesnike ieupriliceno kupanje u bazenu i tzv. burnout, odnosno spaliivanjeguma. A.DZ.

'TUning sou'

16

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

panorama

ZEPCE Nesvakldasnh dogadaj u Donjoj Golubinji

Gorjelo potkrovlje zgrade u Radnitkoj

(Fata: A. Oiuburl

Potkrovlje zgrade bivseg Radnickog, u ulici Marsala Tita u Mosraru, a u kojoj je Siediste sindikalnih organizacija u HNK iucer ie zahvatio veliki pozar. Na lice mjesta upucene

Uatra progutala prostOI'lJe slndlHata

Pozar u Mostaru

PoIulili se Zbog pOlluarene salamel
Pogrdne rijeci
- Nakon toga se up leo i njen suprug Salih, koji me gurnuonaizlaznavratai tom prilikom sam zadobila povredeglave - prica Mediha. Zbogpovreda djevojka je prevezena u Dom zdravlja Zepce, a potom u Kantonalnu bolnicu Zenica. U bolnici su povrijedenoj djevojci konstatirane lakse tijelesne povrede te posjekotina na glavi, za sto je dobila i potvrduljekara. S druge strane, Benisa i Salih Oruc negiraju optuzbe te isticu da su u ovom dogadaju oni bili meta nasrtaia djevoikei njenemajke. - Prvo je dosla djevojka i na vrlo nekulturan i bezobrazan nacin trazila da reklamira kupljenu salamu. Mediha i Sefija Dedic: Imaju polvrdu Ijekara 0 povredama Potom je otisla i ubrzo se vratilas majkompa su zajednicki nasrnule na mene. Zet Zakir i moj suprug, koji su se zadesili ispred prodavnice, zaculisu galamu resu me pokusali zastititi i sprijeciti niihove nasrtaje, ali ipak sam zadobila ogrebotine po vratu- prica Benisa.

Mediha Dedit tvrdi da su je napali vlasnik trgovine i njegova supruga kada je dosla da izvrsi reklamaciju kupljenog proizvoda • Nikoga nisam gurnuo, kaze Oruc

direkror Veleza, Sedin Tanovic i glumac Pozorista lutaka Mostar Serdo Rados uspjeli spasiti stariju zenu ciji je stan zahvatio pozar. Za vrueme gasenia pozara, saobracaj je u ovoj

Pokvarena salama bila je glavni uzrok tuce u prodavnici "Euren;, u Donjoj Golubinji kod Zepca u kojoj je Mediha Dedic zavrsila s razbijenom glavom, a prodavacica Benisa Oruc s ogreborinama po tijelu. Majka povrijedene djevojke Sefiia Dedic kupila je salamu, a kad je dosla kuci, posumnjala je da je pokvarenapa je poslala kcerku da izvrsi reklamaciju i vrati kupljeni proizvod. Mediha tvrdi da joj je, nakon sto je objasnila 0 cemu je riiec, Benisa Oruc, supruga vlasnika prodavnice, uputila pogrdne rijeci i psovke.

Ekipe vatrogasaea juter na lieu mjesta (toto: M. Smajkicl su cetiri ekipe Vatrogasne ulici bio potpuno obustajedinice Mostar koji su se vljen, a cak je policija "pauskoro dva sata borili da vacima" morala uklanjati partrena stihija ne zahvati suskirana vozila, kako bi vatrojedne objekte, medu kojima gasci mogli djelovati. su i prostorije Fudbalskog Uzrok pozara, kako nam kluba Veleza, je jucer poslijepodne receno Kako smo saznali na lieu u policiji, bit ce utvrden namjesta u poslejdnji tren je izkonobavljenoguvidaja. bjegnuta rragedija, kada su M_ S",_

Prijava policiji
Nien suprug Salih tvrdi da nikoga nije gurnuo, a kamoli udario.

Zavrsen Festival prijateljstva u Gorazdu

Zastava Festivala pnjateljstva u Gorazdu spustena je u srijedu navecer, a vatrometom i pozdravima domacina okoncana je manifestacija koja je i ove godine u gradu na Drini okupila hiljade ucesnika igostiju. U posljednjim satima Festivala orvorena je izlozba radova nastalih na ovogodisnjo] likovnoj koloniji .Boje prijareljsrva", na kojoj je ucestvovalo trideserak slikara, dok su na centralnoj festivalskoj pozornici nastupili malisani sarajevskog

Grad ugOSliO hilJade ucesnilla i gostiju

- Pokusavao sam da zastitim suprugu i tokom raspave izasli smo svi vani, nakon cega je djevojka 0[i81a kuci, da bi se ubrzo vratila drzeci krvavi peskir na glavi. Ne znam sta se desilo, ali tvrdim,a to sam i policiji kazao, da djevojku nisam gurnuo kazeOruc. U cijeli slucaj ukljucena je policija, uzeti su ozljedni listovi, a epilog ce najvjero,::atnije dati Opcinski sud g Zepcu. R.AGIC

hora "Pnncess krofne", te clanovi folklornog ansamblaizturskogGaziemira. Dornaci izvodaci Tifa i Zera,bend"Bojaduge",BeCir Obarcanin, Meliha Lila Muhovic i Aziz Gluscevic Zisko napravili su dobar uvod za trosatni koncert srbijanskog pjevaca Nikole Rokvica, Nacelnik opcine Muhamed Rarnovic, zarvarajuci Festival.porucio jeprijateljima Gorazda da su uvijek dobrodosli u grad na Drini, gdje ih cekaiu Ijudi otvorenogsrca. AI.B.

Ha ellSPerte uzalud potroseno 10.000 KM
Sada je na potezu Parlamentarna skupstina BiH, koja mora donijeti izmjene Izbornog zakona, kazao je dopredsjednik Gradskog vijeta Danijel Vidovit
usvojenim zakljuckom potvrdili da ekspertna grupa s tri ponudena prijedloga nacina provodenia odluke nije postigla konsenzus, a ni vijecnici se jucer nisu odredili ni prerna jednom od tri ponudena prijedlogaeksperata. Marko Gilja, predsjednik Kluba Hrvata u Vijecu, kazao je da ni ovo vijece nije u stanju provesti odluku te dodao da su to mogli sami uraditi, ne bi ni trazili pomoceksperata, Usvojen je i zakljucak po kojem Gradsko vijece kao jedino nadlezno za izmjene Statuta i dalje ostaje nosilac Nakon razmatranja informacije 0 radu ekspertne grupe 0 nacinu provodenja odluke Usravnog suda BiH za Mosrar, vijecnici Gradskog vi jeca na iucerasn joj s jednici su i sluzbeno porvrdili da jeformiranje ove grupe bi10sarno kupovina vremena. Potvrdio ie to i vijecnik Ibrahim Rahirnic, rekavsi da su na eksperte uzalud potroseni i vrijeme i novae, -Boljedasmo 10.000 maraka, koje ce otic; za finansiranje rada eksperata, usmjerili na jayne kuhinje - kazao je Rahirnic. Vijecnici su jednoglasno

GV Mostar utvrdilo da nije posti~ut konsenzus

petak -iftar Banja Luka Bihac Brcko Gorazde Mostar Travnik Tuzla Zenica 20.38 20.43 20.31 20.27 20.33 20.33 20.31 20.32

subota-sehur 3.05 3.10 2.59 3.01 3.05 3.06 3.00 3.05

RaSDuilanle Uileca
Predsjednik Gradskog vijeca Murat Coric, komentirajuci mogucnost raspustanja Vijeca nakon 5. novembra, kada mu istiece mandat, kazao je da CentraIna izborna komisija (elK) BiH rnoze donijeti takvu odIuku..

narednih aktivnosti koje eventual no budu vodili Parlamentarna skupstina BiH i OHR. Dopredsjednik Gradskog vijeca Danijel Vidovic

izjavio je da je sada potez na Parlamentarnoj skupstini BiH, koja mora donijeti izmjene Izbornog zakona BiH. M.H.

18

'0",20.;.11/.",;2012.

Dnevni avaz

-----------------------------------------------oglasi
u"

7. OKTOB,AR"DAN KADA VI DONOSITE ODLUKU!

Uputstvo i obrazacza prijavu dostupni $U na internet stranid Centrafne Izborne komlslje 81H:www.lzbor·l.ba Za sve informacije obratite se Centralnoj izbornoj komisiji BiH, putem telefona: +3873,3251-331,251-332.

"Trgovina na veliko i malo" d.o.o, Kalesija VI. Senada Mehdina Hodzica bb ID: 4209302920002 Kalesija, 18, 07. 2012. godine Na osnovu Odluke Nadzornog odbora od 30. 06. 2012. godine "Trgovina na veliko i malo" d.o.o. Ka1esija, objavljuje

LI~'" I
Z.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Ibt.al.t.on&I'1IIH

Za izdavanje u Zakup poslovnog prostora Robna kuca u Kalesiji povrsine 1.180 m2. Poslovni prostor se nalazi u centru Kalesije. Poslovni prostor je ureden po savremenim standardima i moze se odmah koristiti za vise poslovnih namjena. Poslovni prostor se izdaie na duzi vremenski period, a moze se izdavati po dijelovima, odnosno, spra tovima. Ponude se dostavljaju putem peste na adresu "Trgovina na veliko i malo" d.o.o, Kalesija, ulica Senada Mehdina Hodzica bb, 75266 Kalesija, a mogu se dosraviti i licno u prostorije preduzeca svakirn radnim dan om do 15 <'asova. Krajnji rok za dosravljanje po nuda je 28. 07. 2012. godine. Nadzorni odbor zadrzava pravo da odobri najpovoljniju ponudu iIi ponisti poziv za prikupljanje ponuda bez ikakvih obaveza prema ponudacima. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 062/267-158.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Brei: 6S 0 I 23106912 I Sarajevo, 11. 07. 2012. godine Opcinski sud u Saraievu, sudija Marijana Cobovic u izvrsnom postupku trafioca izvrsenja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA~ protiv izvrsenika Sanela Hodfic iz Sarajeva, ul. Stupska bb, Momir Karisik iz Sarajeva, ul. Daemala Bijedica br, 111, Hamzic Samira iz Sarajeva, ul. Trg nezavisnosti br. 2. i Ramovic Ferid iz Saruieva, ill. Stupsko brdo br. 50, radi izvrsenia, van roCista dana 1L 07. 2012. gcdine, na osnovu clana 348. stav 3. Zukona 0 parnicnom postupku FBiH, a u vezi sa clanom 21. Zakona 0 izvrsnom postupku FBiH, rudi dostavljanja pismena izvrseniku Karisik Momiru objavljuje

RJESENJE 0 IZVRSENJU
_.. ""doku __

IO_oJlIollaobjHe ...

f·n eN \1i • ...-motfonaf N\ • 1'" "~IIUi1A' IL~lltoll 71 000 Ic'ov
l"pol ... ~._II .. ~ ...

.t>a

.. _
.. t~

",'" en
PnJlllTt', rrilol(o.

a~


i!.t,k"m("nIac1l11tC Pl'v-raQru

Dozvolleno dana 30. OJ. 2012. godine na prijedlog trafioca izvrsenja, ana osnovu vjerodosrojne isprave - mjenice so. protestom broj: AF 1068771, dospjela na placanie dana 27. 05. 2009. godine, radi naplate iznosa od 6.031,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom poccv od 27. OS. 2009. godinc do isplate, uoskova protesta mienice u iznosu od 8,00 KM i troskova izvrsnog postupka u iznosu od 180,96 KM. Izvrtenici Hodfic Sanela, Karisik Momir.Hamzic Semira i Ramovic Ferid se obavezuje da trafiocu izvrsenja namire potrafivanje u roku od 3 dana od dana prijema rjesenja 0 izvrsenju, u protivnom izvrsenie ce sc provesti zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrsenika Hodfie Sane le, Karifik Momira, Hamzic Samire i Ramovic Ferida, te namirenjem rrafioca izvrfenja . Pouka 0 pravnom lijcku: Protiv rjesenja 0 izvrsenju mofe se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovcr se podnosi u dovoljnom broiu primjeraka za sud i stranke. Dostava se smatra obavlienorn protekom roka od 15 dana od dana obiavliivania . Sudija Marijaoa Cobovic

........

.. n <101.... _...

_dobl,Ip<lW!lre'Ii iJIIn i.

GJJe6 01 ..

""oo.l~""_J

biznis

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

19

USPJESI Kompanija iz Jablanice posnze ocucne rezultate

Dosao u regionu
Dolaze kupci iz Srbije, BiH, bolje poslujemo u Hrvatskoj, kaze Klepo
U nesto vise od tri mjeseca rada jablanicka firma "Granit' posluje sve bolje, N ajvise kupaca ima iz BiH i regiona, a nedavno je kompanija uspjesno zavrsila posao u Pristini koji bi trebao otvoriti puteve za nove saradnje.

'Granll'ilrl

Na jucerasnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan prometod 95.61 0,99 KM. Promet na Kotaciji iznosioje67.195,96 KM. Najveci dnevni porast vrijednosti zabiliezen je dionicama emitenta "Elektroprivreda BiH", od 11,88 posto, dostigavsi cijenuod 18,46 KM,dokje naiveci dnevni pad registrirao emitent "Mlinpek" Bugojno, od 20 posro, dostigavsi cijenu od dvije marke. Na Primarnom slobo-

PUrast uriJednosti sua tri indeMsa

Trgavina ad 95.610 KM

dnom trzistu najveci dnevni promet ostvaren ie dionicama emitenta "BH Telecom" (19.004,84 KM) po kursu 17,06 KM, a na sekundarnom "Mlinpek" Bugojno od 668 KM po kursudvijemarke. Sva tri indeksa zabiIjeZili su porast vrijednosti.
VRIJEDNOST INDEKSA

BIFX SASX-10 8ASX-30

0,40% 2,18%'" 0,37%'"

...

1.449,18 686,52 882,13

Dvije place
Iz iablanicke kompanije izvezeno je vise od 1.000 kvadrata proizvoda koji se odnose na rezane kocke, ivicnjake iregole.

rudzbe iz Hrvatske, dolaze nam kupci iz BiH i Srbije koji su najvise zainteresirani za blokove - kazao nam je Salih Klepo, v. d. direktora "Granita".

oceRulu DOmOC Hantonalne ulade od 500.000 HM
Kreso ie istakao da je za sada stanje dobro, jer se obaveze prema dobavljacima ispunjavaju, firma se ne zaduzuje te dodaje da ocekuju pornoc Kantonalne vlade koja im je obecana, radnogvijeka iii su stekli uvjete za penzionisanje, ali s obzirom na to da im se doprinosi nisu vee duze vrijeme - Zatrazili smo da nam pomognu sa 500.000 rnaraka, kako bismo svu opremu stavili u funkciju i isli ka postizanju rezultata koji su bili prije zastoja - kaze Klepo. uplacivali, ne mogu otici u penziju. Zato ih pomazerno skromnim iznosom - prica Klepo. E.BRKIC

Pnmnc radnicima
Klepo: Stiiu nove narudibe - U Pristini se radilo 0 poplocavanju dvorista ispred jednog stambenog objekta, Posao ie za nas bio znacajan i ocekujerno da cerno imati sve vise aktivnosti na ovom trzistu. Imamo nove naS boljim poslovanjem i radnici se vracaju na posao. Krajem juna bila su zaposlena 204 radnika. U tri mjeseca ove godine radnici su primili dvijeplace. - To je za nas veliki uspjeh. Imamo ios oko 35 neangaziranih osoba. To su radnici koji su pri kraju svog

Na iucerasnjem trgovanju na Banjaluckoj berzi ostvaren ie promet od 227.185,88KM. Od akcija na sluzbenorn berzanskom trzistu, lista B, najveci promet ostvaren je akcijama "Telekorna Srpske" (26.128,50 KM), po prosjecnoj cijeni od 1,50 KM, cime je ostvaren rast u odnosu na proslo trgovanje za 1,35 posto. Na zatvorenim investicionim fondovima najveci promet ostvaren je akcijama ZIF-a "Zepter fond" Banja

Rast DI'OS)eCne Gllene aHGlla)ednOglOnda

Trgavanje ad 227.185 KM

Luka (23.774,55 KM), po prosjecnoj cijeni od 6,00 KM, sto predstavlja rast cijene za 1,52 posto. Akcije jednog fonda ostvarile su rast prosjecne cijene, od cega su najveci rast imale akcije ZIF-a "Zepter fond" Banja Luka (1,52 posto), po prosjecnoj cijeni od sestKM.

spec
U Tuzli je u Krecanskoj 5d otvorena "Konzurn maxi prodavnica". Novootvorena prodavnica prostire se na vise od 1.100 kvadrata prodajne povrsine. U ponudi za kupce je vise od 12.000 pazliivo odabranih artikala za svakodnevnu potrosnju, a vrhunsku uslugu osigurava 30 novih zaposlenika. Prodavnica u Tuzli je 153. maloprodajni objekt "Konzuma" otvoren uBosni i Hercegovini.

Odrzana Sjednica Savjeta za privatizaciju RS

Savjet za privatizaciju RS razmatrao je iucer na sjednici informaciju 0 statusu banjalucke Fabrike duvana i predlozio da Vlada RS formira komisiju za pregovore s rukovodstvom ovog preduzeca. Cilj je, kako je saopceno nakon sjednice, dase razrnotre mogucnosti zajednickog kapitalnog jacanja fabrike, njene stabilizacije i ocuvanjaradnihmjesta.

Fabrilla duuana Banja Lolla ulazi u dOliaOilaliZaCijU
Kako "Dnevni avaz" saznaje, na sjednici je najvise razgovarano 0 mogucnosti da Fabrika duvana udeu dokapitalizaciju. Ovo jepotvrdio ipredsjednik Konfederacije sindikata RS Obrad Belenzada, koji je u izjavi za nas list kazao da je najvaznije da preduzece "po svaku cijenu nastavi da radi". Predstavnici sindikata u fabrici takoder se zalazu da se

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA IINDUSTRIJE

OBAVJESTENJE
o nastavku rada ponovno sazvane Skupstine dlonlcara privrednog drustva .Bosnalijek" d.d. Sarajevo Obaviestavaiu se dionicari privrednog drustva .Bosnalijek" d.d. Sarajevo da ce ponovno sazvana skupsnna dlonicara privrednog drustva .Bosnaliiek' d.d. Sarajevo koja je u skladu sa clanorn 245. stay 5. Zakona o privrednim crustvirna ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 23(99, 45(00, 2/02, 6(02, 29(03, 68(05, 91(07,84(08,88(08,7(09 i 63(10) i clanorn 46. stay 4. Statuta privrednog crusiva .Bosnalllek" d.d. Sarajevo prekinuta dana 07.07.2012. godine, nastaviti sa radom dana 21.07.2012. godine (subota) sa pocetkorn u 11,00 sati u sjedistu Drustva na adresi Jukiceva 53. Sarajevo. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

AnioniC ponudio raSMid UgOUON
Nebojsa Antonic, u ciiem je vlasnistvu Fabrika duvana Banja Luka, ponudio ie ranije Vladi RS sporazumni raskid ugovora kako bi bila spasena radna mjesta. "Antonic trejd" kupio je u septembru 2006. godine 55 posto drzavnog kapitala u Fabrici duvana Banja Luka za 2,1 milion maraka. Prosle godine Antonio je uhapsen zbog nezakonitih radnji, sto je znacajno narusilo kredibilitet ovog preduzeca, nastavi proces proizvodnje i ispostuju radnicka prava. - Mi sarno insistiramo na tome da radimo. Ako se proces proizvodnje jednom ugasi, nikada se vise nece pokrenuti - kazao je Miroslav Marinkovic, predsjednik Sindikata Fabrike duvana Banja Luka. S druge strane, minis tar poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede RS Miroslav Milovanovic naglasio je da je in teres Vlade RS dvostran - ocuvanje ciklusa proizvodnje u Fabrici i postojeceg brojaradnika. B.S.

20 ""'-"

.ju

IV",,'I2012.

Dnevni

avaz

-----------------------oglasi
OCEKIVANI JACK· POT ZA 29. KOLO TV BINGA 2.080.000,00 KM

PRIVREMENIIZVJESTAJ ZA 03. VANREDNO KOLO TV BINGA ODRZANO DANA 18.07.2012.godine

Brojevi po redoslijedu izvlacenja
,4. 3
'$.~ ,~ '1~

rotA SREt8 DRUG
1~~'~ ~

BROJOOBITAKAIIZNOSI OOBITAKA
BINGO 33 (JACK-POT) . SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA: SA5POGODAKA(lRED) DOBITAKA: SA 13 POGODAKA (BEl 2 REDA) DOBITAKA: JACK POTZA 03. VANREDNO KOLO UPLAGENO JE . NAGRAONI FOND 60% FOND ZA ROBNE NAGRAOE . FOND ZA IGRU IGRAC·GOST . 23 10.747. .. KM KM KM KM KM ............ .. NIJE IZVUGEN .4.361,40 KM ~I~~I~~

8 DOBITAK 2 SlsmASKA ....

PRIVREMENIIZVJESTAJ ZA 03. VANREDNO KOLa IGRE BINGO PLUS on 18.07.2012. godine
IZVUC:ENI BROJEVI BINGA PLUS: 6.~

.. 2.131.150.00 ..482.710.00 .. 289.626.00 . .. B9.000.00 .0.00

FONDZAlili REOA ... PRENESENIIZNDS U JACK POT. FOND ZA 10 POGODAKA .. FOND ZA 5 POGODAKA fOND ZA GLEDAOCE

200.626,00 KM .0.00 KM .... 100.313,00 KM .... 95.313.00 KM 5.000,00 KM

s,~

...

0

3.[2] :z.GJ ,.G]

DOBICI PUTEM SMS PORUKA
GLAVNE NAGRADE

AUTOMOBIL GOLFVI
1. KALESIJA ZASTUPNIK 00154 2910021 506-3433142-04 2. SARAJEVO ZASTUPNIK: 00663 3020581 506-1333243-67 3. SARAJEVO ZASTUPNIK: 00776 3020274 506-1018714-47

OCEKIVANI JACK POT ZA 29. KOLO IGRE BINGO PLUS 55.000,00 KM
U 3. VANREDNOM KOLU UPLACENO JE .. NAGRADNI FOND JE 60% FOND ZA DDBITAK BINGO PLUS 6 (16.959,40 FOND ZA OSTALE DOBITKE ..

+ JP 35.343,60)

TURISTICKOPUTOVANJE
1. BOSANSKA KRUPA ZASTUPNIK: 00931 3030025 506-2553550-97

-----NOVCAlIFNKGRlmr5~OOO~!T0l(M
1. VOGOSCA ZASTUPNIK: 00036 2910112 506-3671559-59 2. BIHAC ZASTUPNIK: 00837 3030031 506-2563084-95

BROJ DOBITAKA IIZNOSI DOBITAKA
BINGO BINGO BINGO BINGO BINGO PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS 6 5 4 3 2 DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: OOBITAKA: NEMA. 2 24. 214. 2.152 FONO OOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT ........................ 3.179,90 KM .. 795,00 KM ....... 100,00 KM ... .4,OOKM

NOVCANENAGRADE3.000,00 KM
1. ZENICA ZASTUPNIK: 001472951288506-0798479-12 2. ZAVIDOVICI ZASTUPNK: 00430 2870030 506-3039301-39 3. ZENICA ZASTUPNIK: 00219 3030094 506-1363609-14
-------------------------------------------------.

!>MSporub U i9N ·'1lrK - gost" sliotl ". bro}eYe ~ BH TeIKorl10914'2 6OO(djena F»QrukoQ.SOKM + POV), HTMobilne bllltkomunlluKlje 06] 88-870 (djln. porub 0.49 t POV)

ROK ZA PRIGOVORE: 4 DANA 00 PRVOG 10UCEG DANA PO oaJAVUIVANJU PAIVREMENOG IZVJBTAJA.
I

.

Vise a igrama na srecu koje prireduje Lutrija BiH rnozete saznati na www. lutrijabih.ba gdje, takode, rnozete provjeriti i eventualne dobitke. L U T R I JAB i H S A RAJ E V 0 19. 07. 2012. godine

Bn,OI 1·1181'1: O~Iwn.lq07~ 12

A

~'''t
-[I ROP,,·

on. \ _"

RI -\ 1'•. \R"Jt:\

O...

poil .... bt

hOl.t. F.t 'ROI' '\

J.

2.a prij •• u ... dlll

"O'''LR!'I odll • LA ,I,ed<U

""Ina mj.... :

lOUin :xUdV

cso'&,1>\

~cJl'llJ.. ul" ."

J ~ ","th

tlILij .....

Il~

It.n:

U ~Juo!l\ ~"IJI

II()TFI FllR
I \01. '\ '\ RAIr\
,~

Rill
I\.opoJ<;doI.UIUo.'lWn

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKIKANTON OPCINSKI SUD U KISEWAKU BrDj: 49 0 P 00659710 P Kiseljak, 04. 05. 2012. gDdine Opctnskt sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beqanovicu, u pravnoj stvari tuzitelja Vakufska banka d.d. Sarajevo, ul. V[azova br. 9, Sarajevo, protiv tuzenih SUR "Step Teks" vI. tauc Zdenka iz Kiseljaka, Gromiljak bb, i Lalit Mate iz Kiseljaka, Gromiljak bb, radi naplate duga, v.sp. 13.133,97 KM, van roclsta, dana 04.05. 2012. godine, donio je PRESUDU - ZbDg propustanla -

na od dana donoserua presude plate tufitelju Vakufskoj banci dd. Sarajevo iznos od 13.133,97 KM na ime glavnog duga, sa zakonskim zateznim kamatama pocevsi od 15. 02. 2005. godine kao dana pocnosen]a tuzbe, pa do konacne isplate, te da tuzitelju naknadi troskove postupka u visini od 626,30 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvrsenja. SUDIJA Suvad Beganovic NAPOMENA: Dostava presude zbog propustanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (el. 348. sl. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopustena zalba, ali tuzenlk SUR "Step leks" vI. t.auc Zdenka moze podnijeti prijedlog za povrat U prijasnje stanje.

I'ttlsnl'PlJl '.It ISP'T' .I£M.KiI cs '11111'7 PRIIA6lUE \,1 L I'll! 001(1 II£'IITI .l~ 001:0[1. "J .IfIF.'TlTrr~ III( f PIW'l Ulfl&l'IiAL" AI},'IIUIfS 1I..1!iFf ,\ tr... t, ~1IUII!I·t L ZI 'II'" (J(;]A ,\'IJJ PI.I I! I'Rl.D.vl I)Ot<l \~f ...1.1 (1\0 • ,<O,»-\TI ,\ I 11..'1'1 I" ,\C'U,\ 'l\ Ot.l \II: YL \to(;l 'RLD 1 I (~{)II.l: I\OJ IM.v1 O\'Jfllf. I PI 0'1 00 .. " Ofl)"Y\ 7. I>RrOUI D 11\1" " y"

a,

~IT'

"Ie"""

on

<If',...

,\I, ( snrxarcr»

'II.

-" <»tali miIY._

"" II provedbe Kon una ... 'IoICO\]eIJI' ...... !em,inll

GIItdarJlanJ. pnJemnog'

1"" II

."RF. RU \T Ktt.H:TA

Obavezuju se tuzem SUR "Step leks" vI. tanc Zdenka iz Kiseljaka, Gromiljak bb i Lalic Mato iz Kiseljaka, Gromiljak bb, da u roku od 30 da-

Dnevni avaz

P.'k,20.;UW""o;2012.21

-50%

SNliENO

SNI1ENJE

l=S()ok
SJECKAUCI:
NAM

22

P.,k.20,j''''''''j

2012,

Dnevni avaz

--------------------------------------------~oglasi

...i neka se
svi pridruze najsretnijoj rnobilnoj
PONUDA DECENIJE
Imate Yla~ti buslne~s1 !elite najbolJu promooJu u V<»em g du? Sesplalno? "CityD al.b • pm bl1 port;Il rupnu upovinu ~vojjm p rtn nma 'IlTdl n ,bolJu promoCtJu U nit oj l mlJl, bel konkurenc:1 . Mj mo lnova ""I, jedlnstveni. najM ~irimD yrest D Vc1~m poslovanju
Jecno tavno ..OtyOeal.bapravo j rjeSenje ta Vas

rnrezil

J.--......-u •

...

... \;:J

I'i"\

,,",u

&IjIodnIl ~fNQ "OlAL'

"0

p"""" _

l' ~pUno

... p
lit

.........., n....

.......

__..

P

Q

n
,. STRATE~KO PARTNERSTVO" VEUKIM KLiJENTlMA, NE~TO

NUDIMO

o tEMU sn DO SAD A MOZDA

SANJAll.

Unutar Happy mreze razqovaras potpuno besplatno, a SMS je samo 5 feninga po porucil
Poziva~ najpovoljn"je prema fiksnim i drugim mobilnim mrefama u BiH - samo 0,15 KMlminl
• Uspos ava pOZNa 0,08
ell ~ne su be

Ukah

tt!htt! cia Vorl bIIs.ness rastt!. da m~te armlju no.,

naJbollupmm P bh porta
ij ...

10 Inl upau. leU"! lu u v..lclm Uitdu, , 10\ potp.mo 8ESPlATNO.I~ d \ kont.a~r. l<l grupnu povInu "CllVdea ba " I dopvon e sasun;J sanallm

Jle

••

uratun

09 PDV-a

Lajkaj i osvoji

Dnevni avaz

p"".20.j""s~,"j

2012.

23

24

Dnevniavaz,petak, 20. juli/srpanj 2012.

erna hronika

BANJA LUKA Otae koji je ubio novorodence priznao krivieu

Policijski uvirfaj nakon strsviine nesrece

Poslije udesa kod Narodnog pozorista

Zdravstveno stanje rnlade doktorice Ajle Hadzisrnajlovic (28), koja je 25. iuna ove godine dozivjela stravicnu saobracajnu nesrecu kod Narodnog pozorista u Sarajevu, mnogo je bolje, ali se i dalje nalazi na intenzivnoj njezi u Klinickorn centru Univeriteta u Sarajevu, gdje tirnovi liekara in tenzivno rade na njenom oporavku.

ldrausluaoo staola mlada doMlorica moogo bOl)a

Sklopio sporazum s Okruznlrn tuzilastvom 0 osmoqodisnlo] zatvorskoj kazni, sto je ispod zakonskog minimuma • Zensku bebu uqusio u kanti s vodom i zakopao
Goran Mauna (40) iz Bosanske Gradiske, optuzen za tesko ubistvo svog tek rodenog dieteta, zakljucio je sporazum 0 priznanju kriviee s Okruznim tuzilastvorn u Banjoj Luci prema kojem bi trebao biti osuden na osam godina za tvora, sto je ispod zakonskogminimuma zaovo dje10, kojim se predvida kazna od najrnanje desetgodina. - Zao mi je i kaiern se zbog svega. Volio bih da sam ja mrtav - kroz plac je kazaoMauna.

Goran mauna: UOliO bih da sam )a mrtau!
Pripremio rupu

Vozac "mercedesa" Tarik Aljevic (18), koji je, navodno, prosao kroz crveno svjetlo na semaforu i udario u dokotoricin "citroen", odlukom Opcinskog suda u Sarajevu pusten je iz pritvora 13. jula, jer vise ne postoji opasnost da ce utjecati na svjedoke te da ce ponoviti krivicno djelo, potvrdeno nam je iz Tuzilastva KantonaSarajevo. Ad.A.

On se tereti da je 29. februara u devet sati u stali porodiosvoju suprugu Duju, a potom je zensko novorodence stavio u plasticnu kantu napunjenu vodom,gdjese beba ugusila. Nakon sto je suprugu odveo u kucu, on je kantu u kojoj se nalazio les novorodenceta odnio iza stale i zakopao u rupu koju je prethodno pripremio. Zatrpanu rupu je prekrio sijenom kako bi sto bolje prikrio tragove. Prema rijecirna okruznog tuzioca Biljane Jankovic, prilikom zakljucivanja sporazuma i odmjeravanja kazne uzeto jeu obzir nekoliko olaksavaiucih okolnosri, a prije svega njegovo priznanje i kajanje. ko-toliko pristojan zivot kazala jeJ ankovic, o njegovom kajanju govorio je i Maunin branilac Dusan Ristic.koji je takoder naglasio da mu je optuzeni kazao kako bi volio da je on urnro. - Rekao mi je jednom da bi najradije da ga objese na trgu zbog svega. Psiholoskim vjestacenjern dokazano je da je osoba nizih intelektualnih sposobnosti istakao je Ristic. On jedodao i da je Mauna objasnjavao kako je sedmo dijete bilo sramota za njega rnedu rnjestanima sela u kojem je 'livio, kao i da je zbog teskih uvjeta u kojima je zivio sa svojom porodicom novorodence, nazalost, bilo teret. RS.

Polieija ie u pretresima na podruciu opcina Zivinice i Kalesija pronasla oruzje, municiju i automobil, za koji korisnik nije imao potrebnu dokumentaeiju, saopceno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. U Zivinicama su prilikom pretresa dvije porodicne kuce pronadeni puska kalibra 7,9 milimetara, zracna puska i tri patrone te

Oduzetl oruzle I automobll

Pretresi u Zivinicama i Kalesiji

Sedmo dijete
- Od pocetka je priznao djelo i detaljno opisao sta se desilo. Pokazao je iskreno kajanje, a ranije nije osudivan. Otac je sestero djece, kojima je obezbijedio koli-

manja kolicina municije, dok je na podrucju opcine Kalesija izuzet automobil BMW, za koji korisnik nije imao potrebnu dokumentaciju, te dvije registarske tablice. Pretres je izvrsen jucer po nalogu opcinskih sudova Zivinice i Kalesija,a pronadeni predmeti oduzeti su radi poduzimanja mjera na utvrdivanju njihovog porijekla.

Denuelu DzidiCUDroduzen Driluor
Pretukao maloljetnu djevojku i njenog oca, a potom pucao i u njenog brata
Denijelu Dzidicu (28), koji je 6. juna ove godine u Trebevickoj ulici u Sarajevu pucao u Nihada Subasica (25), nanijevsi mu povrede opasne po zivot.produzen je pritvor za ios dva mjeseca. Ovu informaciju za "Dnevni avaz" potvrdio je Omar Mehmedbasic, Dzidicev advokat. Podsjecamo, Dzidic je bio momak Subasiceve sestre N. S., koja je maloljetna. Nakon sto su roditelji saznali za vezu, zabranili su kcerki da se vida s Dzidicem. Najvjerovatnije izrevoltiran time, Dzidic je prvo presreoN. S. kod Srednje skole poljoprivrede, prehrane, veterine i usluznih djelatnosri, gdje ju je prerukao. Pedagog skole pozvala je njenog oca. Kada je otae dosao u skol u, Dzidic je i njega udario, a po tom je otisao u Trebevicku ulieu, gdje je pucao i u brata maloIjetnice. Iako je bio zivotno ugrozen, Subasicevo zdravstveno stanje je, kako saznajemo, trenutno stabilno, a i dalje se nalazi na lijecenju u Klinickom centru Univerzitetau Sarajevu, Privorfenje Diidica u Tuiilastvo KS

Zbog pokusaia ubistva Nihada Subaslca

~ U saobracajnoj nesreci koja se dogodila u ulici Dzemala Bijedica, opcina Ilidza, teske tjelesne povrede zadobio iepiesak.maloljetni T.E. (16). Nesreca se desila kada je Io-godisniaka udario automobil "bora" kojim je upravljaoP. Dz, (54). Povrijedenome je Ijekarska pornoc ukazana u Klinickorn centru Univerziteta u Sarajevu,gdje je zadrzan na daljnjem lijecenju, Uvidai su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.

Teze POUriieden PieiaM

Am.K

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

25

Ukratko

Osteceni "golf"

Srebrenik

Ronioci iz zanica izuuMli tiJalo mrazaMa SuatoPluMa
Ceski turista u nedjelju skocio sa Starog mosta • Ronioci MUP-a ZDK nakon dva sata potrage les pronasli kod pecine Duradzik
je nakon nepuna dva sata traganja, i to pedesetak metara nizvodno od Starog mosta kod pecine Duradzik. Na mjesto dogadaja stigla je i ekipa Hitne pornoci kako bi konstatirala smrt, a nakon obavljenog uvidaja tijelo je prebaceno u Gradsku rnrtvacnicu Sutina, gdje ce biti uradenaobdukcija. To namjejucerpotvrdila [ana Stara, rukovodilac konzularnog odjela Ambasade Ceske Republike u BiH, koja je prisustvovala izvlacenju tijela. - Neophodno je da obdukcija bude uradena kako bi bio utvrden tacan uzrok bi preuzela tijelo - rekla nam ie Stara. Ona je izrazila zahvalnost policijskim snagama na podrsci i pornoci u pronalasku tijela, ali i iskazala zaljenje sto MUP HNK nerna svoju ronilacku iedinicu. T ijelo 29-godisnjeg ceskog turiste Mrazeka Svatopluka, koji se u nedjelju nakon skoka sa Starog mosta utopio u Neretvi, iucer su oko podneva pronasli ronioci MUP-a Zenicko-dobojskog kantona.

~ Na magistral nom putu Tuzla - Orasie, u Behramima kod Srebrenika, jucer oko cetiri sata dogodila se saobracajna nezgoda u kojoj su povrijedene dvije osobe. Kako se pretpostavlja, zbog brzine neprilagodene stanju na putu, vozac "golf a 2" (A05-T-731) A. M. (26) iz Srebrenika izgubio je kontrolu nad upravliacem i sletio 5 kolovoza. Na "golfu" je pricinjena veca rnaterijalna steta, a vozac A. ~. i njegova saputnica M. C. (25). O. M.

OZliledene dUile OSObe

Sarajevo

Bio pijan
Oni su, na zahtjev Policijske up rave Mostar, zajedno 5 pripadnicima Specijalne policije MUP-a HNK dosli u Mostar, a iako su mnogi, zbog dosadasnjih slicnih slucajeva, bili skepticni u tome da ce akcija odmah dati rezultate, tijelo nesretnog Ceha pronadeno

Udario glavom
N esretni Mrazek je, podsjetimo, s prijateljem dosao u Mostar za vikend nakon organiziranog odmora u Hrvatskoj, a kobne noci su, kako su ispricali ocevici, pod utjecajern alkohola dosli na Stari most narnjeravajuci da izvedu skok.

smrti, nakon cega cerno pristupiti redovnoj proceduri, odnosno identifikaciii, i nadamo se da ceporodica sto prije doci u Moscar kako

Kako nam je jucer ispricao Islam [uklo, koji je svjedocio tragicnorn dogadaju, najprije je skocio Mrazekov prijatelj, koji se jedva izvukao iz Neretve. - Nakon deset minuta skocio je taj decko i taj skok je bio strasan za pogledati. Udario je 0 vodu glavom i prsima i nekih 10-15 metara od Starog mosta zaplutao je na povrsini i nestao. Najprije je skocio Tahir Kerovic, a zanjim jos pet-sest momaka, medutim, kako je vee bio mrak, nista se u vodi nije vidjelotemupomoCinijebilc-prisjetiose luklo. M.Sm.

~ Tri maskirana i naoruzana razbojnika su u cetvrtak u ulici Blazuiski drum, opcina Ilidza, opljackali benzinsku pumpu "Proming". Lopovi su, prijeteci radnicirna pistoliem, ukrali odredenu svotu novca, a potom pobjegli u nepoznatom pravcu. 0 ovom slucaju obavijesten je tuzilac Kantonalnog tuzilastva u Sarajevu, a policija radi na identifikaciji i pronalasku razbojnika.

OPUacMana pumpa

Gorjela cetiri stana u Tukovima kod Prijedora

Vatrogasci iz Prijedora jucer su oko jedan sat lokalizirali polar koji jeizbio u borackoj zgradi koja se nalazi u naselju Tukovi kod Prijedora. Kako saznajemo, pozar je izbio u stanu Predraga Momica, a vatrogasce je pozvao njegov prvi kornsija Slavko [aric, koji je primijetio kako iz Momicevog stana kulja gust dim. - Predragu je bila iskljucenastruja ion ju je sinoc sam prikljucio. Pojavilo se svjetlo u njegovom stanu, a odmah potorn nestalo, Koli-

nelegalnO DrlMlluCiO strulu Da ZaDaiiO zoradu
ko znam, pozar je izbio na ventilaciji. I on je to znao, mada je pokusao da meubiiedi da to sto dimi iz njegovog stana nije nista i da ce sam ugasiti vatru. Na nasu srecu, nisam ga poslusao. Odmah sam pozvao vatrogasce. Da nisam, izgorjela bi cijela zgrada - kaze Slavko [aric, koji jeostao bez dijela poda. Vatrogasci su i jucer, na poziv stanara, provjeravali zgradu iz koje je Mornic, navodnosklonialkoholu, u iutarn jim satima, kao da se nista nije dogodilo, isetao

bez bilo kakvog objasnjenja. - Znamo sta radi i godinarna ga upozoravamo da ne zapali zgradu, Sto je najgore, nemamo ni aparate za gasenje pozara - kazala je Rada Vuckovic, koioi su u pozaru izgorjeli dijelovi plafona u dnevnoj sobi i kupatilu. U Vatrogasnoj sluzbi u Prijedoru iucer je porvrdeno da je pozar izbio na ventilaciji u stanu Predraga Momica, a uzrok pozara su elektrokablovi koji su se, najvjerovatnije od opterecenja, bukvalnoistopili. M.Z.

26

Dnevniavaz,petak, 20. juli/srpanj 2012.

erna hrouika

POKUSAJ UBISTVA Poslije svade u unajmljenom stanu u Sarajevu

Voza;; "renaulta" oduzeo pravo prvenstva "fijatu"

(Folo: T. Trogrlit)

N a raskrsnici Devete i Cetrnaeste ulice u Orasju jucer su se sudarili au tomobili "renault", vlasnistvo firme "Rolvaga" iz Kiseljaka, kojim je upravljao I. L.(42) iz Kreseva, i «fiat pun to", za ciiim upravljacern je bio I. K.(27)izVidovica. U ovoj nesreci povrijeden je vozac "fiiata", a na oba vozila nastupila je znatna materijalna steta kao i na autopraonici, vlasnistvo S. T.(47),ukojujenakonsuda· ra uletio "renault".

U sudaro DourUeden uozae "tuala"

Na raskrsnici u Orasiu

opueala momMa u glauu iz ruCoo praullaoog pistolla

Ranjeni Amir Music (32) bio u vezi s uhapsenorn Aldijanom Suko • Nakon vadenja metka, koji se zadrzao ispod koze, rnladic napustio bolnicu

- Utvrdili smo da je do nesrece doslo krivicom vozaca iz Kreseva, On se, vozeci Devetorn ulicom, nije zaustavio n_a znak stop, nego je izasao u Cetrnaestu ulicu i sudario se s "fiiatorn'' koji ie njom saobracao, Od siline udara "renault" je odbacen prema autopraonici pored ceste. Srecorn da u objektu u Irenutku sudara nije bilo automobila i Ijudi pa je izbjegnuta veca nesreca - kazali su nam u policiji. Ta. T.

Amir Music (32) ranjen je u glavu hieem iz vatrenog oruziia iucer oko cetiri sata u uliei Avde J abucice u Sarajevu. Kako saznajemo, na njega je pueala Aldijana Suko (22), koja stanuje kao podstanar u ovoj uliei na broju 17. Protiv uhapsene djevojke bit ce podnesen izvjestaj zbogpokusaja ubistva.

Ukazana porno':
Prema rijecima komsija, Suko je najvjerovatnije pucala iz malokalibarskog pistolja rucne izrade te da je Music imao srece jer metak nije probio kost lobanje. On je prevezen na Kliniku za urgentnu medieinu Klinickog centra Univerzitera u Sarajevu, gdje mu je ukazanapomoc. - Pacijent je dovezen u 4.30 sati. Ranjen je iz vatrenog oruzja u predjelu glave, iznad lijevog oka. Metak nije probio kost, nego je ostao ispod koze. Metak je izvaden, paeijentu je predlozena hospitalizaeija, medutim,on jeodbio. 0 svemu smo obavijestili polieiju - kazala je Biljana [andric, portparol Klinickog een tra U niverzi teta u Sarajevu.

Naselje Biecice kod Foce

U ettsDloziJi bOmbe DOginUla zena
Stoja Danilovic (58) iz Rjecica kod Foce pronadena je mrtva iucer ujutro oko 9.00 sati na livadi udaljenoj oko 500 me tara od niene porodicne kuce. Prema nezvanicnirn informaeijama, zen a je nastradala u eksploziji rucne bombe. Dvije osobe koje se mogu dovesti u vezu s ovim slucajern su privedene. Istraga 0 ovom slucaju jeu toku.

(FOIO: A. Canovlt)

Kontrola saobracaia
Sarajevska polieija je u uliei Marka Marulica u opcini Novo Sarajevo zaustavila i kontrolirala motoeikl "piaggio", kojim je upravljao Safer KIacar (52). Prilikom pretresa kod 52-godisnjaka

Kako saznajemo, Music [e bio u vezi s Aldijanom Suko, koja je radila kao konobariea u Sarajevu. - Bila je postanar ovdje, a ovaj momak je bio cesto kod nje. Cula sam da su se i zarucili, Kod nje su dolazili i drugi rnuskarci, a nerijetko su bile i svade. U aprilu se desilo da su dolazili neki momci i nogama udarali na njena ulazna vrata - ispricala nam je jedna od kornsinica,

koja je zeliela ostati anonimna. Prema njenim rijecima, u noci kada se dogodila pucnjava Suko i njen momak dosli su do stana oko jedan sat te su se poceli svadati, Nakon toga odjeknula su cetiri pucnja.

Pokusaj bijega
- Vidjela sam ih ispred ulaza u zgradu. On je htio pobjeci u auto, a ona ga je

upueala. Prije toga sam cula jos dva puenja koji su vise zvucali kao eksplozija petarde nego puenji iz pistolja. Kada je dosla policija, bilo je krvi na betonu, a mladica su odvezli u bolnieu, dok su djevojku uhapsili - kazala je komsinica. Saznajemo da je momak po dolasku policije pokusao zastititi Aldijanu govoreci dasesam povrijedio. A. CANOVI(;

moloCiMlisli oduzel PiSIOI)
je pronaden i oduzet pistol] s okvirom i sedam meraka za koji ne posjeduje odobrenje nadleznog organa. Klacar je privedeni protiv njegace biti poduzete zakonom predvidenemjere. Am.K.

Uzroll poiara nelspraune

Bijeljinska NTV Arena seli u druge prostorije

spec
Polieajei iz Mrkoniic-Grada uhapsili su u ponedjeljak M. K., koji je ispalio nekoliko metaka iz poluautomatske puske u krugu jedne firme u mjestu Jasenovi Potoci, saopceno je iz banjaluckog Centra jayne bezbjednosti. Incident se dogodio oko 16.50sati, advasataposlijeM. K. je uhapsen i urvrdeno je da je imao 1,76 promila alkohola u krvi te je zadrzan na kriminalistickoi obradi. Narednog dana policiji je dobrovolj no predao pusku i sedam metaka. On je nakon ispirivanja pusten naslobodu. Mjesrani ovog kraja kazu da je ovo sarno jedan od incidenata koji se cesto dogadaju, ali da svi ne budu prijavljeni policiji. Ml.D.

elelitroinstalaCiJe
Uprava, ipak, sumnja da je pozar podmetnut

ODIJaCllana IOuaClia lIuca
~ Nepoznati lopovi provalili su u lovacku kucu vlasnistvo Lovacke sekeije Donja Mahala. Provalu u kucu policiji je prijavio jedan od njenih sluzbenika, inace elan LU"Sava"Orasje. - U lovacku kucu u Basurskoj provaljeno je u protekla tri dana, a provala je uocena iucer ujutro. Lopov je razvalio bravu ulaznih vrata i iz lovackog objekta ukrao televizor, plinsku boeu, plinski reso i druge predrnete - kazu iz poli-

~

~~

Bijeljinska Nezavisna televizija Arena, koja postoji od 1999. godine, bit ce izrniestena na drugu lokaeiju nakon pozara koji je u srijedu, 18. jula, oko 18 sati unistio krov objekta u kojemsenalazilaova televizija, kazao je za "Dnevni avaz" Darko Milosevic, vlasnik i glavni i odgovorni urednik NTVArena. Pretpostavlja se da je pozar izbio na krovu,ali tehnicko osoblje koje je emitiralo program nista nije primijetilo dok se na lieu rnjesta nisu pojavili vatrogasci. Brzom interveneijom oni su lokalizirali pozar, a najveci dioopremei tehnike ie spasen, - Stradao je jedan stan u susjednom objektu, krov zgrade u kojoj je televizija te

linkovi i kablovi. Objekt je sada neupotrebljiv i mora-

mo seliti. Iako nemam sigurnih potvrda, mislim da

ovo nije bas slucajno icini se da je pozar podrnetnut, no vidjet cerno sta ce reci policija. Ne radi seo politickim razlozima, nego necernu drugom. Ovo je jedna u nizu nedaca NTV Arena, koja je do sada sest puta opliackana i nijednom pocinioci nisu pronadeni - istice Milosevic, podsietivsi da je ova televizija vee ranije proglasavana naiugrozeniiim medijemuBiH. Osim unistene opreme, Milosevic kaze da je najveca steta sto se program ne emitira teda trpe marketingisvi ugovoreni poslovi. Aleksandra Sirnojlovic, portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina, saopcila je da su uzrok pozara, najvjerovatnije, elektroinstalacije nakrovuobjekta. E.M.

oglasi

Dnevni avaz

""',20.i01V'~."i2012.

27

Sluzbena pravlla nagradne igre Ariel
0.1 CKglnizlltor ',fIuibena pr "III nagradne lore ~I Mgr d~ A ~ 0t9 IlOV nit I IWOvedena ad strane ompan')e Orboal d.o.o. Sarajevo. sa ID bro}em 200231040009. 5j1!d~te II II I Lilia 0 pa!]e 7, 11 000 SanojeYO. Orbtro d.e.e SarajevO pnJ'I'OC! ~~III till lme 1<oItiPi • 1'roc:lC11\G.-m Pai'J ell tIlU proved po 011"1 lied tIIIn odredN~ (u lIotl)em Ie Pra"'), ic.o,a SU Obavel 14 ve utesnlke. OrlIalliUlOi' lacina va p(altO cSa mo wntJeII I CIoPUI'I'lI eva vila tGKom Irajarua KalT'Oan)e, I 00. a lZ en!! N 6U IIilbn !lao ~to su prvobob'la Pfit blla Db)a t!fIil

Na 0 MVU a<.lIilll1.t..hna 0 " t nltl..... 0 0f'I m.. drbvn slldk II "'~"I 80Slll HtofcqoVlne (..SllIlkne DO I F8lH·, bl'Of:4t/O-S, 1·0 • Yl.cle TK 0 drtanJIl saila...-ubro, 01/1-l4-1lU3-1JJ1 lid la.06,.lOl1.lodlne o.ln!kdla(:&tJI TlrtllI

oIIfwt

~ 1.IIP(U mn till I • - IHfp
JAVNIOGlAS 11111 r.td

od on Ol~ tdJ' ,estI T tit strvmelpt

0.2 T He

PrtpfllVnllic"
8"'IIL"ri
Ka:

Jti" (go ~M J~n (1) hvrlllrlJ

11~~rmlluftci

tonj ~mPlI1j. j 0«'0 ",.rov~n • bQ fl<'OV*!I • 1\1 l CIOodredl).1ma OI'dJe obja~]enllll. HaIOptOclal'l' OIl IJ(OI1IOOJI SIl. Int~ 1 Sarajevo. I"tere)( 2 Siorajevo, IBll'f OIIlU-m Y!SA. onzvm pal)e lel1<Q. Robot rasno B.ngo Gr~ • BfnQ<l H.t4iItI. !IitlGOzenia, 00 MOSl r

mbero....ca

oro)1fed AQ BWI • )1 te utesM)vllti " Mostilr. l'ttl!!l1!J( BlhK. Saraj4!VO. ogo u' "'ac,

tl..3 Tl'ajan'

Kampanla Q POleIi 21.07.2012. I tfajal

a do 21.06 ..2012

1.
VI

rtkrcnt

N.ulv raclnoS mjesta
l.I.t;l

till

"mo:\'

O.ull

ello).

~.~ral·II.'

•••

•••

tl.4 PodclClnost U ~rtdnoj ~rj mog osobe POl! 1OOd' Ieoj_ u n.a tan) nell~ju to bO!J II Fed aclJI Bo1n' I tierCegO'llnl, fcCj ~l1lju odre<lbe I uslove ov.tI Pra !(Il CIa em tekStu ut_K1) Upo51enoel Org.a~lzatOOl, I@OSlenia agencda u »J~l!f1It1II amparl)II' doba jao za ~nllatora ~arlO\'l naJ e parodiC!! 0'0' osoba ( ~,tW.t I, in ~rl Iii SWlfV SU1lM9iJfl. mogu ~ tl " 0'0'0) Ka I 500j VlInJtm II IT'p.JRjl, UlIt po( !JJu lSI U pd4Iul\O\l1 svj ovlh adredbl I IHafava,u svo)U sagfa5n05.1 U IJ09IedIl togiJ. Ule$tltOyanJe II OVOj lCampan)i JecJna Je olNvw ~tl InJa Mi'<'edenl PQ tl.$ Qdredenl pt'OIz.yQd I ust.ovl U51O\lIo.ieslwvan)li U IIilllradlMll Ig ; !»valea ClSOb.l 11 Bosre I e«eQOy.nt: Oja mole ~'O\Iati II nagradnol IOn )t! ORa Icoja to om promotlvnog peroda od 21.07 2012 do
011] I~

21.08 .oU. u

~ mePllJnlzmom

proma(J

r l vieli ~.2) kllpO
n III

09

b.7

I dtlf.olent

2:x

pod I CIO Pr

0.

IfI •• 6kg. ~g 1\10' Iloie 'Ore.

~

""1111'011111

I

HI <I.the II F..

4.

U'

o

Inv.c ""'I

SreI'IlO ~(enl4!

doOitrllQ MigraQit org.nrrO'o· MIl I "

t....

'l!

0)'

Q

"' ....... I...

d

"OR

OBAVJESTAVA
da [e u "Sluzbenom glasniku BiH" broj 54 od 16. 07. 2012. godine objavljen TENDER· OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE broj 204·1·1·1·63/12 za nabavku putnickih motornih vozila Predrnet ovog postupka javne nabavke je nabavka putnickih motornih vozila Specifikacija i instrukcije za ponudace sadrzani su u tenderskoj dokumentaciji.
Pozivaju se sva pravna Iica registrovana za obavljanje dielatnosti koja je predmet otvorenog

0.10

0$19 • l't"

Po.,Jerljl¥O$1; 0r9 nil: tor predllZe ~'I'e paUl Ill! m)41'e Pledostrotl105.U d IQ1lh pod ~ • lA II od lloibotlct. dQ ~be. ~~tllflOQ rtm lIfljl, llmJene "ill dostnblJo1l! II s~u sa ZafcClWIITI

w

6.u
!(aju

ProgI ~nje,

... nJ. dObl nillii! ,,;,gr;td;)

I.IsUl ~

do 07,09.2012. N

b t~ nlci

s

CJ.12 5pol'01I1 U sluullJ bllO kakVlh spotOVa nastall umettu 0 ~nlutora I UUstIlka. I) btu n~11I tlu oobr1t1pOSIovnl oDtlaJa. U slOOJjtJ da strane nt mogu nab zaJedfl& ~e. objt stTane Ii )vane II ~ C:e I]tiavllti Ra nadleinom Sudll \I 60

a

postupka da dostave ponude u skladu sa Zakonom 0 javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sluzbeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 i 60/10), a prema uslovima objavljenim u otvorenom postupku na web stranici javnih nabavki www.javnenabavke.gov.baiu navedenom .Sluzbenom glasniku BiH". Kontatk telefon 033/210·1261okaI682.

01

0.13 Sluibena Ptll'lllJa Kall'lpa~e ~t!I'!I u ampan,' utl!Slllc; IH\ atajll da rNa Pravo~ olNvezvju Pr.vol ove IC#mp.JnJeba obj~IJeMi biz .", ide iii VI stran
IN

.v

ora

0

Ukratko

dBuBtOl'ica oliCira
~ Visoki krivicni sud u Ankari jucer je oslobodio devetoricu vojnih oficira od optuzbe za ucesce u zavjeri za ubisrvo premijera Redzepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). Proces je trajao pet godina, a medu oslobodenima su jedan majoru penziii.dvoiica kapetana i dvojica vodnika, javljaAnsa. Oni su optuzeni da su kovali zavjeru kako bi ubili Erdoana kada je 2003. go-

U TUrsIlO) OSIObOdBna
dine izabran za premijera i tako "djelimicno iii porpuno paralizira!i aktivnosti vlade". Cetvorica optuzenih dobila su novcane kazne zbog nedozvoljenog posjedovanjaeksploziva. Ovo je sarno jedno od nekoliko sudenja koja se vode protiv nekoliko stotina vojnih oficira, opruzenih za subverziju, ukljucujuci desetine generala, od kojih mnogi u zatvorucekaju sudenje,

20.julVsrpanj 2012.

Dnevni avaz, petak,

Videospot

~ Lider Partije slobode Gert Vilders trazi da Holandija izade iz eurozone i Evropske unije te tvrdi da EU previse kosta Holandiju. Vilders nikada prije nije tako jasno dao do znanja da ne zeli ostanak Holandije u EU. - Evropska unija je nesreca za Holandiju - rekao je Vilders u videospotu. Vildersova stranka treca je po snazi u parlamentu.

iZade iZ eurozone

nella HOlandua

Nastavak okrsaja u Damasku

Tatarstan

sarailniM

MUlUla ramen,

~ U eksploziji auromobila bombe jucer je u ruskoj Republici Tatarstan povrijeden muftija Ildus Faizov, a u odvojenom napadu ubijen je njegov pornocnik, saopcili su policijski izvori. Ruska istrazna komisija saopcila je da je au tornobil u kojem se nalazio Faizov, eksplodirao u centru Kazana, glavnog grada Tatarstana. Pomocnik muftije ubijen je vatrenim oruzjern ispred kuce.

ubDen

TERORIZAM Broj zrtava samoubice svijetle puti

Prijestonica u plamenu: Veliki broj irtava

~ Afganistanski talibani zaprijetili su jucer da ce ubiti sudije i ruzioce koji su na smrt osudili afganistanskog vojnika Abdula Sabura, jer je pocetkom godine ubio pet francuskih vojnika. Sabur je pred vojnirn sudom osuden na smrt vjesanjern, jer je u januaru pucao u svoje francuske kolege u bazi u provinciji Kapisa.

Talibani dete SUdUama

Kazna za ubistva

Stotine liudi bleze pred zestoMim suMobima
Napad na visoke zvanicnike je "pocetak kraja rezima"
Stotine stanovnika Damaska bjezale su jucer iz grada pred zestokim sukobima i bombardiranjem pojedinih cetvrti, izvijestila je nevladina organizacija, dok vojska poziva stanovnike da napuste borbenu zonu, rekao je za agenciju France Presse sigurnosni izvor u prijestonici. Sukobi se dogadaju dan nakon napada na zgradu u kojoj je sjediste nacionalne medu kojima 38 u Damasku, gdje od nedjelje traju posebno zesroke borbe vojske i pobunjenika. Najmanje je 214 osoba, medu kojima 124 civila, 62 vojnika i 28 pobunjenika, poginulo, izvijestila je nevladina organizacija, ne racunajuci trojicu visokih duznosnika ubijenih u napadu, zamjenika ministra odbrane i zeta predsjednika Basara el-Asada Asefa Sav-

nBDBd u B r Izraelu za u
DriaUl)ani HiH SigUrni
Ambasada Bosne i Hercegovine u Sofiji dobila je obavjestenie Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske da medu nastradalima u teroristickorn napadu u Burgasu nema drzavljana BiH, receno je [ucer za Fenu u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, vozacku dozvolu, izdatu u Sjedinjenim Arnerickim Drzavama - rekao je Cvetanov novinarima na aerodromu u Burgasu, prenosi Reu ters.

Bomba bila u ruksaku koji je samoubica ostavio u prniaznik • Hez
Bugarski premijer Bojko Borisov naveo je da bugarskevlasti istrazuju napad zajedno sa zvanicnicima Centralne obavjestajne agencije (CIA) i Federalnog istraznog biroa (FBI), koji su utvrdili da osoba na Cije je ime izdata dozvola, ne postoji unjihovim bazama. Premijer Borisov rekao je da su sigurnosne kamere snimile napadaca u grupi izraelskih turista koji su u crnomorsku luku dosli carter-letorn iz Tel Aviva.

Broj poginulih u napadu na autobus s izraelskim ruristima u Bugarskoj porastao je na osam. [edan od 32 povrijedenih podlegao je povredama. Zrtve su sest Izraelaca, Bugarin i bombas samoubica.

Vozacka iz SAD-a
Turisti su bili upravo srigli s carter-leta iz Izraela u bugarsku crnomorsku luku Burgas i nalazili su seu autobusu na aerodromskom parkiralistu kada je eksplozija razorila dvosprarni putnicki autobus. Bugarski ministar unurrasnjih poslova Cvetan Cvetanov potvrdio je jucer da je born bas sarnoubica izvrsio napad. - Ta je osoba imala laznu

~ Crnogorski predsjednik Filip Vujanovic istakao je da je interes Crne Gore da dalje unapreduje bilateralnu vojnu i politicku saradnju sa zemljarna clanicama NATO-a te da doprinosi ocuvanju mira i stabilnosti u regionu. Vujanovic je izrazio ocekivanje da ce ovo partnerstvo rezultirati pozivom Crnoj Gori na narednom samitu NATO-a.

DOBrinos stabilnosti u l'8IIiOnU

Crna Gora

Americki predsjednik Barak Obama (Barack) i njegov ruski kolega Vladimir Putin slozili su se jucer u telefonskorn razgovoru da narastajuce nasilje u Siriji pokazuje potrebu za sto skorijom politickom tranzicijom, sasigurnosti, u kojem su poginula trojica visokih duznosnika,medu kojimai predsjednikov zer, nanijevsi tezak udarac sigurnosnom aparatu rezirna.

Dbama zuao Polina

opcila je Bijela kuca. Obama je telefonom pozvao Purina, a kako navodi Bijela kuca, dvojica !idera konstatirala su razlike u stavu 0 krizi u Siriji, ali su se slozili da ce naloziti svojim zvanicnicima da rade na postizanju rjesenja.

Nasnimkuseposlijevidi muskarac kako svoj ranac ostavlja u dijelu autobusa namijenjenom za odlaganje prtljaga, odakle je potom bomba eksplodirala. Izraelski list "Haaretz"

Dsuda iZ CualOg SUuala
Cije!i svijer osudio je reroristicki napad na izraelske turiste u Bugarskoj. Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin Eston (Catherine Ashton) izjavila je da je sokirana vijestima 0 napadu re je pozvala da krivci budu privedeni pravdi. Predsjednik Evropskog parlamena Martin SUle (Schulz) rakoder je osudio napad na turiste i u ime EU izrazio saucesce porodicarna i prijateljima zrtava. Napad je najosrrije osudio i generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen, koji je rekao da se "terorizam ne moze opravdati ni tolerirati bez obzira na koji se nacin ispoljava". Americki predsjednik Barak Obama (Barack) takoder je najostrije osudio napad.
- Sjedinjene Drzave ce

Sirijsko prijelazno vijece porucilo je iucer da je raj napad "pocetak kraja rezima", U srijedu je vise od 200 ljudi, vecinom civila, ubijeno u sukobima u Siriji,

kata.rninistra odbrane Dauda Radzu i Hasana Turkmanija, zapovjednika kriznog stabazagusenjepobune. Zapadni mediji prenije!i su iucer tvrdnje da se El-Asad nalazi u Latakiji, na mediteranskoj oba!i Sirije, gdje komanduje akcijom koja predsravlja odgovor na napad na sigurnosni sistern.

biti uz nase saveznike i pruziti bilo kakvu pomoc koja bude potrebna da bi se identificirali i priveli poeinioci ovog napada - naveo je Obama u saopceniu, Francuska je izrazila solidarnost s Izraelom pred terorizmorn, a osudi napada pridruzila se i Rusija, koja je rekla da je rijec 0 "zlocinu" Ciji organizatori
zasluzuju strogu kaznu.

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

29 Shim se saslao Mnoseuiceu sin
~ Sin balkanskog kasapina Siobodana Milosevica Marko Milosevic sletio je prije ceriri dana privatnim letom iz Atine u Beograd, gdie se sastao sa jednim srbijanskim politicarern, pise "Kurir". U Srbiji je proveo dva sara. Na aerodromu "Nikola Tesla" kazu da "postoji rnogucnost da putnici pos-

Ukratko

lovne avijacije (odnosno privatnih aviona), isto kao i putnici na redovnim linijama, borave u tranzitu, ne ulazeci pri rome u zemlju, zbog cega i ne pro laze pasoskukontrolu", Milosevic je bio u Srbiji sarno cetiri mjeseca nakon sto je osloboden krivicnog gonjenja, a poslije 12 godinaskrivanja uRusiji.

Trfiste nafte

SDPS usao u novu Vladu Srbije

RaSimU UaJiCU mJesto potpredS)edni8a

gaSUlzgouor dar Da Iran?
popeo se na osam
bolah i Teheran negiraju krivicu.
prenosi da je bombas samoubica imao dugu kosu, da je bijelac i da je bio sportski odjeven. To se vidi i na snimku, koji su poslije objavile bugarske TV mreze. Izraelski zvanicnici upozoravali su ranije da je Bugarska, kao popularna destinacija izraelskih turista za odmor,potencijalnametaza napadeekstremista. Nekoliko sati poslije napada izraelski premijer Benjamin Neranjahu (Neranyahu) rekao je da Teheran stoji iza napada tc je zaprijetio da ce "Izrael snazno reagirati protiv iranskog terorizma". Poznavaci prilika nagov-

Rasim Ljaiicjucer ie ikonacno prihvatio ponudu nove parlamentarne vecine, predvodene Srpskom naprednom strankom i Socijalistickom partijom Srbije. - U novoj Vladi bit cu na poziciji potpredsjednika Vlade i ministra Za vanjsku i unutrasnju rrgovinu, relekomunikacije i informaciono drustvo - rekao je Ljajic za "Dnevniavaz". Nakon nekoliko sedmica konsultacija i iscekivanja, Ljajic je ipak prihvatio ponudeno rnjesto. Uz njega, u novoj Vladi Srbije bit ce i predsjednik SDA Sulejman Ugljanin. On je najavio da ce ostati na poziciji minima za odrzivi razvoj nerazvijenih podrucja, sto mu jebio portfelj iu vladi Mirka Cvetkovica, Kako nam je Ljajic kazao, predsjednistvo njegove Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) jednoglasno

~ Americki list "Forbes" proglasio je predsjednika Ruske Federacije Vladimira Purina najutjecajnijom figurom na svjetskom trzistu nafte i plina. "Gazprorn" ie, prerna "Forbesu", druga najveca plinska kompanija svijeta. Eksperti, ipak, upozoravaiu da rastuca konkurencija na rrZistu "plavog goriva" ozbiljno moze poljuljati pozicije ruskog plinskog monopoliste i da "Gazprorn" mora ozbiljno promijeniti svoiu marketinsku politiku.

PUlin nmmocnQi

Omar Suleimani
Ljaji(;: Zaduien i za telekomunikacije je zakljucilo da Ljajic treba uci u Vladu, a uz njega, SDPS ce dati i per drzavnih sekretara. Na opce izbore u Srbiji SDPS je izasao u koaliciji s DS-om Borisa Tadica. U novom sazivu Skupstine Ljaiiceva stranka ima devet poslanika, sto je cini cetvrtom po snazi u koalicionombloku. S.N.

Posao od 4,7 mil iona eura

~ U americkoj bolnici preminuo je Omar Suleimani, bliski suradnik svrgnutog egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka. Suleimani je skoro dvije decenije bio sef rajnih sluzbi, Obavljao je i funkciju potpredsjednika Egipta i bio ie covjek od izuzetnog povjerenja Hosnija Mubaraka.

MubaraMou saradniM

umro

Netanjahu obecao ostar odgovor

OS traii da S8 iSDita Dl'OdaJa 'PolitiM8'
Rusi tvrde da iza transakcije ne stoji neki politi car iii stranka u Srbiji
Demokratska stranka Srbije zatrazila jeda se utvrdi istina i ispita prodaja 50 posto vlasnistva "Politike'', isticuci da s torn transakcijom tastranka i njeni funkcioneri nemajunikakveveze. Demokratska srranka u saopcenju navodi da podrzava sve zahtjeve da se u Srbiji utvrdi transparentno vlasnistvo nad svim rnedijima. Zato trazi da, "u skladu sa zakonom, nadleline institucije ispitaju promjenu vlasnisrva iutvrde istinu". - U vezi sa prodajom 50 posto vlanistva "Politike", DS smatra da je na sceni pokusaj zloupotrebe ovog slucaja sirenjern neistina i lazi -navodi se u saopceniu. Kompanija "East Media Group" iz Moskve kupila je od WAZ-a 50 posto "Politike" za ukupno 4,7 miliona eura, prenose agencije u Srbiji. Ugovor 0 kupovini sklopljen je29. juna. Agencija Beta imala ie uvid u raj ugovor u korne se navodi da je od ukupne kupoprodajne cijene prodavacu - austrijskoj kompaniji "Ost Holding", u vlasnistvu W AZ-a, vee isplaceno cetiri miliona eura, a ostatak od 700.000 eura treba biti isplacen 1. decembra2014.godine. Inace, "Politika" a. d. je direktno iii indirektno u vecinskom drzavnom vlasnistvu, "East Media Group" demantirao je u saopcenju sve spekulacije da iza transakcije stoji bilo koji politicar iii bilo koja stranka u Srbiji.

~udimpesta

Gatal'i u

MUCnOm

~ Osumnjiceni za rami zlocin tokom Drugog svjetskog rata Laslo Catari (97), koji je uhapsen u Budimpesti, zatvoren je u kucni prirvor na naivise 30 dana, Protiv njega je podignuta optuznica za saucesnistvo u ubistvu 15.700 Jevreja. Catari je rekao da je nevin i da je sarno slijedio naredenja.

Dl'ituOru

jestavaju da bi napad na Izrae1ce u Bugarskoj mogao posluziti Izraelu kao izgovor za udar na Iran. U posljednjih nekoliko mjeseci bilo je mnogo spekulaciia da bi jevrejska drzava mogla izvesti napad na iranska nuklearna postrojenja, sto medunarodna zajednica, Sjedinjene Americke Drzave i Evropska unija pokusavaju izbjeci.

Smijesne optuzbe
Eksplozija u Bugarskoj dogodila se na 18. godisniicu od bornbaskog napadu na siediste glavne argentinske jevrejske organizacije 1994. godine, kada je ubijenio 85 Ijudi. Iza tog napada stajao je Hezbolah, podsieca Reuters.

Cvetanov: Saradnja sa CIA-om

Izraelski minis tar odbrane Ehud Barak izjavio je odmah poslije nesrece da je ovaj napad vjerovatno izvela neka grupa uz podrsku "iii Irana iii druge radikalne muslimanske grupe", navodeci da je najvjerovatnije rijec 0 Hezbolahu iii Hamasu. Hezbolah je odmah odbacio odgovornostza napad, istakavsi da su te optuzbe "srnijesne" i da ta grupa "ne vodi rat protiv turista", javiIi su bugarski mediji. Teheran je jucer odbacio optuzbe da je urnijesan u samoubilacki napad na izraelske turiste. N a internetskom portalu drzavne televizije stoji da su optuzbe izraelskog premijera Netanjahua "smijesne" i "senzacionalisticke".

Jocinom Mumu

ueca IlaZna

Hrvatska

Beogradski list promijenio vlasnike

~ Vrhovni sud Hrvatske povecao je zatvorsku kaznu kumu joce Amsrerdama Siobodanu Durovicu sa IS na 25 godina. Sud je obrazlozio da bez njegove uloge mnoga krivicna djela ne bi bila ni pocinjena, ukliucuiuci ubistvo vlasnika zagrebackog sedmicnika "Nacional" Ive Pukanica, Durovic, kum Sretena Jocica, osuden je zbog posrednicke uloge u narucivanju ubistva Ive Pukanica,

30

'0",20.;.11/.",;2012.

Dnevni avaz

--------------------~-------------------------oglasi
mbasada Ru kc Fcdcracij u Bo ni i Here g a k ~ifete nlroli re tam rna popl u Rusij mogu slari n va na d I porncnute raeune: Primal a : II Ru ian Pu ll Organiz ti n .,Ru ian Red 4070 PnmajuCa banks: B R8 Broj ra una: 4070

,2.1 "d.d. ara] \'0 D2emJlIII Bijediea hr. 16 ARM'
'U C::ll11111 7. ~isujc: " iu dirckt r diooi kog

dnd1

..7.,

z

DPR.M·
BRR MMOII

win

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON I KANTON OPCINSKI SUD TRAVNIK Broi: 51 OMal055746 II Mal Travnik, 09. 07. 2012. godine

SREOISNJA

BOSNA

TUZITELJ: JP "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE" d.d. Moster, Odjel za pravne poslove u Vitezu, uJ. Stjepana Radica hr. 1, Vitez TUZENIK: Sladan Boskovic iz Busovace, ul. Malice Hrvatske bb RAOI: isplatc dug. V.s.430,18 KM

OGLAS
Dostava tufbe tuienom: Sladana Boskovic IZ Busovace, ul. Marice Hrvatske bb

Inti rma ije n tel 03 T1 plL zn pooudu rook • II

120 \ 'kim I8dnim dnnom ad I -15 sail.

~ 7.IIh!JC'\· .IAinleresi oct 10-15 ssn.
re
lUI \1

Ovim oglasom dostavlja se tuzba na odgovcr ruaenom, koji ie dUZuD da u roku od 30 dana dosravi sudu pismeni odgovor na tuzbu u dva primjerka s poaivom na brei gornji. U odgovoru na ruzbu rufeni [e duzan istaci moguce procesne prigovore, izjasniti se da Ii priznaie iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjevfcl. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom rufbom tufireli JP "HRVATSKE TELEKOl\'iUNTKACIJE<C d.d. Mosrar, Odiel za pravne poslove u Vitezu, ul. Srlepana Radica hr. 1, virez, traii da sud danese presudu: .,Nalale se tufenom da tufitelju isplati ukupan iznos glavncg duga za kcrisrenje mobitel usluga u vislni 430,18 KM sa zakonskom zareznom kamarom ito: • na iznos od 3,39 KM, pocev od 16.02.2011. pa do isplare · na iznos od 17,55 KM, podev od 16.03.2011. pa do isplare • na iznos od 26,54 K1\1 pocev od 16.04.2011. pa do isplate • na iznos od 17,54 KM, pocev od 16.05.2011. pa do isplate • na iznos od 17,55 KJ\·1, pocev od 16.06.2011. pa do isplare · na iznos od 17,55 KM, pocev od 16.07.2011. pa do isplare • na iznos od 17,55 KM pocev od 16.08.2011. pa do isplate • na iznos od 312,51 KM,poccv od 16.09.2011. pa do isplate te nadoknaditi troskove pamicnog posrupka i to sve u roku od 15 dana, od dana priiema pismenog orpravka presude.

Je.

bu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO-NERETVANSKIKANTON OPCINSKI SUD U KONJICU Broi: 56 0 Mal 036981 11 Mal Konjic,26. 12.2011. godine OPCINSKI SUD U KONJICU, sudija [asminka Pasic, u pravnoj stvari tuzitelja JP HT d.d. Mostar, protiv tuzenog Ante Bosnjak iz Prozor-Rame, radi isplate duga, vsp. 518,57 KM, van rocista, dana 26. 12.2011. godine, donosi sljedecu

Nakon obi ave tuabe i tuzbenog zahtjeva, S obzirom na to da je ruzbom predlozeno donoscn]e presude zbog propustania na osnovu 182. Z.PP-a, sud ce doniieti presudu zbog propustania kola ce se objaviti i u dnevnim novinama.

cl.

Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja tuzba na odgovor.

ovog ogtasa u Dnevnom

avazu, smatrat ce se da Vam je dostavljena Strucni saradnik Mebrura Rosie

PRESUDU
zbog propustanja Duzan je tuzeni isplatiri tuzitelju ukupan iznos glavnog duga za koristenje mobitel usluga u visini 518,57 KM, sa zakonskom zateznom karnatom ito: na iznos od 30,96 KM pocev od 16.01. 2001. god., na iznos od 132,19 KM pocev od 16.02.2011. god., na iznos od 17,55 KM pocev od 16. 03. 2010. god., na iznos od 17,55 KM pocev od 16. 04. 2011. god., na iznos od 17,55 KM pocev od 16, OS, 2011. god., te iznos 300,77 KM pocev od 16. 06. 2011. god., pa sve do konacne isplate, kao i naknaditi troskove parnicnog postupka u iznosu od 67,50 KM, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjorn izvrsenja. Obrazlozenje Tuzilac je u tuzbi trazio da sud obaveze tuzenog na isplatu duga, po osnovu koristenja mobitel usluga, u ukupnom iznosu od 518,57 KM, sa zakonskim zateznim kamatama rae unaiuci od dospijeca svakog pojedinog racuna pa do isplate i da mu naknadi troskove postupka. Uz tuzbu su dostavljeni dokazi: izvadak iz poslovne knjige od 25. 07. 2011. god. Tuzilac trazi u tuzbi da sud donese presudu zbog propustanja ukoliko tuzeni ne dostavi odgovor na tuzbu. Sud je tuzeniku dostavio tuzbu i pr ilozene dokaze na odgovor. Uz dostavljenu tuzbu tuzenik je upozoren da ce biti donesena presuda zbog propustanja ukoliko u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tuzbu. Tuzeni je licno primio tuzbu koja mu je dostavljena na odgovor, dana II. II. 20 II. godine. Tuzeni nije dostavio odgovor na tuzbu u roku od 30 dana od dana dostavljanja tuzbe, pa ie na osnovu C!. 182. ZPP-a sud donio presudu zbog propustanja. Odluka 0 troskovima donesena je na osnovu C!. 386. stay 1. ZPP-a a isti se sastoje od troskova takse na ruzbu u iznosu od 45,00 KM, takse na presudu zbog propustanja u iznosu od 22,50 KM, tako da ukupni troskovi tuzirelja iznose 67,50 KM. SUDIJA JASMINKA PASIC POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena zalba, ali tuzeni moze podnijeti povracaj u predasnje stanje. Prijedlog se podnosi u roku od 8 dana. prijedlog za

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPCINSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 Mal 03312512 Mal Bugojno, II. 07. 2012. godine Opcinski sud Bugojno, po strucnorn saradniku Rusmiru Hadfic, u pravnoj stvari tuzitelja JP HRVATSKE TELEKOMUNlKACIJE d.d. Mostar, Odjel za pravne poslove u Livnu, ul. Kraljice Katarine bb, Livno, protiv tuzenog Pavlovic Ivana, Lugbb, Bugoino, radi isplate duga, v.sp. 713,18 KM, no osnovu clana 348. stav 3. Zakona a parnicnorn postupku ("SI. novine FBiH br: 53/03,73/05 i 19/06, u dalinern tekstu: ZPP) dana 11.07.2012. godine

OBJAVLJUJE
Tuzenom, Pavlovic lvanu iz Bugojna, Lug bb, dostavlja se na odgovor tuzba, podnesena ovom sudu dana 22. 02. 2012. godine, u kojoj tuzitelj, na ime glavnog duga za koristenie rnobitel usluga, potrazuje novcani iznos od 713,18 KM sa zakonskom zateznom kamatom ito: - na iznos od 157,88 KM pocev od 16.06.201 L godine pa do isplate - na iznos od 197,80 KM pocev od 16. 07. 201 L godine pa do isplate - na iznos od 110,90 KM pocev od 16. 08. 2011. godine pa do isplate - na iznos od 17,55 KM poccv od 16. 10.201 L godinepa do isplate, - na iznos od 17,55 KM pocev od 16. II. 201 L godine pa do isplate - na iznos od 211,50 KM pocev od 16. 12. 20lL godine pa do isplate te naknadu troskova parnicnog postupka (taksa na tuzbu i taksa na presudu), sve u roku od 30 dana. Ovim putem ruzenom se dostavlja ruzba na odgovor u smislu clana 62. stav 2. ZPP-a i ruzeni ie dufan u pisrnenoj fermi dostaviti odgovor na tuzbu, istaci moguce procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tuzbeni zahtjev, U smislu Elana 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana priiema tuzbe. Nakon obiave tuzbe i ruzbenog zahtjeva, s obzirom na to da je predlozeno donosen]e presude zbog propustanja, sud ce, ukoliko izostane dostava odgovora na tuzbu, donijeti presudu zbog propusrania, a koju ce objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat ce se da je tuzenom dosravljena tuzba na odgovor, Strucni saradnik Rusm.ir Hadzic

Dnevni avaz

p"".20.j""s~,"j

2012.

31

eel
95 3,.

n .b

,

I

,
I
!

O,5~

38,~
Koktvl Kontinental

"

Paprilca

Poilietil Argetil

...

32

P.,k,20,j''''''''j

2012,

Dnevni avaz

Ja1330/1

Batak'sa karabatkom

Sir Travni~ nka z;a topu l00g~~~~~~~

IUla blJela dugo 800,

UnO

AlU oval vf!'IIId

Papl, za p cenje

Dnevni avaz

p"".20.j""s~,"j

2012.

33

=--=-=':=:'::-"'::::1&

NAJOPREMUENIJI TRlNI CENTAR U BIH

ICOlJCIIjI

~OGuJIICtNI

34 "",20.i""s~'"i""2 Dnevni avaz

-----------------------------------oglasi
od 20. do 22. jula

VIKEND AKCIJA

HA~A ROSNA MARIA

Kasika za sladoled
Kupovinom Premia 4you chaco sladoleda co cijeni od 6,95, ostvarujete nevjerovatnih 99% popusta na ka~iku za sladoled
·Pon Slikt lad,1
v;,1.lA'I

270
»:

Sok A..C.E /'21

243 o~~~

maramice ratls

~~~~~~e

Besplalni info telelon: 0800 51 200

me p

MoJ , r~rk~ SaraJll'lQ,J.1jQC In' Qro4lvod.'l mo~ btli 'mbollCn

,

promjene ell

rt.'I

u

l.!du SolI

om 0 oorezu n

ad

IIJyrijecln05

maxi.bih www.maxi.ba
U glavnam gradu BiH nakan vise ad 20 gadina

NA KIOSClMA SVAKOG CETVRTKA -1 KM

HOCe II bluil Cecln I)UbaunlH Haro SamardZIC Huolll sian u Saraleuu?

Svadbe

EIUlra na suadbi

Nema ga na TV ekranima

RizU HamidOuica?

Ho bOlllotule

17.000 Bura, a Asim Balric PriSUO)iO 1.500 eura

nUB nUBia

kiosk

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

35
....... Kada su dvojica mornaka pokusala opljackati interl1li""'" net-kafe na Floridi, ni sanjala nisu da ce ih docekati starac sa pistoliem. Semjuel Vilijams (Sammuel Williams, 71) izvadio ie oruziei pucao. Iako povrijedeni, krirninalci su ipak uspjeli pobjeci, ali ih je policija ubrzo pronasla. Jedan je ranjen U lijevu ruku, a drugi u desni kuk. Nisu imali dosiee do sada, Vilijams je rekao policajcima da se uplasio za zivot musterija, a posebno svoie supruge, koja je bila pored njega. Protiv njega nece biti podignuta optuznica, jer je pucao u sarnoodbrani.

Uhauseni Zhog 'Minder lala'
....... Brandon Lu i Kristofer Svini (Christppher Sweney) l1li""'" zavrsili su u zatvoru, a sarno su htjeli pocastiti prijatelje i porodicu nekirn poklonorn nakon kraceg putovanja u Vankuver. N a poklon su htjeli donijeti "kinder jaja", kojairnaju igracku unutra. Oni su ispricali da su carinici pretrazili njihov automobil i rekli da su ova cokcladna jaja zabranjena u Siedinjenim Americkim Drzavama zato sto mala djeca mogu progutati igrackice te da zbog uvoza mogu dobiti visoku kaznu. Americka carina ima podatak da je u 2011. godini zaplijenjeno 60.000 "kinder iaja".

Starac DUCaODa 10DOUe

Smit: Nije joj bilo spasa

PODlladeterdzent, mlSleel da Ie uoda
I
Glorija Smit (Gloria Smith) bila je na dvosedrnicnorn odmoru na Kipru sa svojim zarucnikom i, kada se vratila u sobu koju je placala 200 funti po danu, popila je gutljaj onoga za sta je mislila da je rnineralna voda. N ekoliko trenutaka poslije nesretna zena nasla se na podu kupaonice, vris tala je i zvala u pomoc, Zarucnik je dotrcao do nje, ali joj nije bilospasa. - Podigao sam bocu i pro-

Tragedija na Kipru

bao tekucinu, koja me je opekla, Bila ie to obicna boca od vode, a unutra ie bilo sredstvo za ciscenje. Odmah sam joj pokusao pornoci - kazao je policiji. Istragorn je utvrdeno da je sobarica hotela napunila bocu sredstvom za uklanjanje mrljai ostavila je iza sebe u sobi. Sobarica je uhapsena, ali je pustena na slobodu nakon sto je postalo jasno da je rijec 0 nenamjernoj gresci, Sredstvo za uklanjanje mrlja djelovalo je tako da se nakupilo u plucirna i mozgu, sto je izazvalo srnrt.

sestre sue rade la)edno

Blizanke iz Engleske

RaUSing OdgadaO sahranu supruge
Policija je za vrijeme pretresa stana Hansa Kristijana Rausinga zbog optuzbi za posjedovanje droge pronasla tijelo njegove supruge Eve
Nasljednik svedske irnperije za proizvodnju arnbalaze "Tetra Pak" Hans Kristijan Rausing (Christian) optuzen je za odgadanje sahrane svoje supruge Eve Rausing (Ewa), saopcila je londonskapolicija. On je optuzen za spreeavanje zakonske i pristojne sahrane supruge, koja je pocetkom prosle sedrnice pronadena mrtva u njihoYom stanu. Policija je u jednom od najelitnijih dijelova Londona za vrijeme pretresa stana Hansa Kristijana Rausinga zbog optuzbi za posjedovanje droge pronasla tijelo njegove supruge nakon sto je uhapsen zbog posjedovanja kokaina i heroina. Prerna tadasnjern pisanju medija, Eva je pokusala prokrijumcariti rnanju kolicinu kreka i heroina u arnericku ambasadu u Londonu, a policija je nju i njenogsupruga uhapsila nakon sto je po torn vecu koIicinu tih narkotika pronasla u njihovorn stanu. Par je tada, medutim, uspio izbieci sudski spor. Izviestaii ukazuju na to da je iedan od naibogatijih ljudi svijeta najvjerovatnije zivio pored tijela preminule supruge sedam iii vise dana. Inace, policija smrt Eve Rausing i daljevodi kao neraziasnjenu, a obdukcija nije uspjela utvrditipravi uzrok smrti.

Nove optuzbe protiv nasljednika "Tetra Paka"

Mel i Holi Voker (Hollie Walker) jednojaji'anesu blizanke, ali nisu blizanke sarno po izgledu, Obje 22-godisnjakinje iz Tisajda u Engleskoj zavrsile su pravo s najvisirn ocjenama i prizna-

njirna. Diplornirale su identicnirn rezultatom na Univerzitetu Nortumbrija. U prijavi za posao za jednu advokatsku firmu, iako su odgovarale na upi tnike s razlicitim pitanjirna, postigle su identican rezultat, Obje su dobile posao u toi firrni.

Bracni par Rausing krijumcario je narkotike Eve. Policija je tada uhapsila Rausinga zbog sumnje da je urnijesan u smrt zene. Ovaj par ieprije cetiri godine osvanuo na naslovnim stranicama nekoliko listova

36

P",C2O.juW'.'"i 2012.

Dnevni avaz

()~l~si------------------------------------------------------------------------------------------------

Dn_ _ e_v_n_i_a_v_a_Z_p_m_k.2_Q_jUI_~'_"_"_20_'2._3_,7

38

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

kultura

RAZGOVOR Nada Durevska, jedna ad najznacajnijih bh. glumica

Uise nemam partnera za igru
Kuldija, Obralit i Hadiimejlic: Prestiina manifestacija

U Mostaru odrzano 15. anale crteza BiH

Prvi put opsovala u filmu Bobe Jelcica: "Imala sam tremu nad tom recenicorn", iskrena je Durevska • Monodrame 0 Rabiji el-Adviji i Umihani Cuvidinoj

Nagraaeni i Mersad Kuldija i Amela Hadzimejlic
U galeriji mostarskog Centra za kulturu preksinoc je odrzana tradicionalna izlozba clanova Udruzenia likovnib umjetnika BiH (ULUBiH) pod nazivom "Anale crteza BiH - Grand prix Mostar2012". Rijec je 0 godisnjoj izlozbi clanova ovog udruzenia, tradicionalnom likovnom dogadaju takrnicarskog karaktera na kojern au tori budu nagradeni novcanim iznosom, koji se 15. put organizira pod pokroviteljstvom Grada Mostara. Na ovu prestiznu manifestaciju konkuriralo je 56 renomiranih umjetnika, a 0 najboljima je odlucivao ziri u kojem su bili Fikret Libovac, Ema Mazrak i Sanela Nuhanovic, Gran pri ove godine dodijeljen je Salimu Obralicu za rad "Crrez". Nagradu za klasicni crtez dobio je Mersad Kuldija, a za eksperimentalni Amela Hadzirnejlic. - Volio bih da je neko mladi dobio ovu nagradu. Drago mi jeda jeu ovom vremenu, gdje se skoro nista ne zapaza, neko zapazio tum rad, kao sto mi je drago da se tradicija ove izlozbe na kojoj ucestvuje veliki broj urnjetnika odrzava- kazao je Obralie. M.Sm.

Gran uri dObiO Salim Obralic

Iako je igrani film "Odbrana i zastita" reditelja Bobe [elcica raden u koprodukciji Hrvatske i BiH, a sniman u Mostaru, vee gotoy, glavna glumica Nada Durevska nije ga zeliela pogledati jer, priznaje, sebe ne voli gledati na filmskom platnui TV ekranima. - Ekipa je bila na nedavno odrzanorn Sarajevo Film Festivalu, rekli su mi da je film izuzetan, donijeli su mi i DVD da ga pogledam, ali nisam htjela. Ni sad, ni poslije - istice jedna od najznacainijih bh. glumica.

Morala sam
[elcicev film inace je uvrsten u selekciju CineLink Work in Progress, pro-

DOZOl'istu
- Iz predstave "Kad bi ovo bio film" u Narodnom pozorisru Sarajevo sam izasla zbog filma "Odbrana i zastita", a da Ii cu u novoj sezoni mozda igrati u alternaciji, nista ne znam. Kako odluce, ja sam tu kaze prvakinja NPS-a. gram posvecen projektirna iz regije s visokim urnjetnickim i distribucijskim potencijalom u postprodukciji. Radom na ovorn filmu, u

desen u

spec

• Peto izdanje Festivala "Vrtovi Stoca, Vrt Evrope" svecano je otvoreno since u Muzeju Sarica kuca izlozborn fotografija "Stelae moje mladosti" Sefke Rizvanovica i koncertom Gradske limene glazbe/muzike Stolac. U organizaciji "Centra Andre Malraux" studenti iz Francuske, Srbije i BiH posietitceovaj hercegovacki gradkako bi ucestvovali u ljetnoj skoli pejzazne arhitekture. Manifestacija ce biti popracena raznim kulturnim dogadajima poput kreativnib radionica za djecu i mlade, kina na otvorenom i pozorisnih predstava. Festival ce trajati do 27. jula. M. Cu.

kojem joj je partner bio sjajni Bogdan Diklic, Durevska ievise nego zadovoljna. - Atmosfera je bila fina, krasan scenarij, nekako mi je sve bilo pozna to jer puno je bilo mojih kolega iz Sarajeva. Sarna saradnjas Bogdanom je bila izuzetna, valjda sam i ja pozeljela partnera svojih godina jer skoro daga vise ovdje i nemam. Bio je to jedan profinjeni stil glume, nismo morali nista govori ti jedno drugom, sporazumijevali smo se ocima. U svakom slucaju, prijao mi je taj rad - govori Durevska, Glumica je imala puno povjerenje i u samog reditelja,

trudila sedasto kale, to i uradi. - Obicno bi ja izvrtala scene, takodasamiovogaputau jednoj iii dvije dala sebi slobode i, koliko sam cula, izuzetne suo Ovaj film mi je znacajan i zbog toga sto je to prvi film u kojem psujem. Morala sam. Mislila sam, Boze, sta cu, necu ja to ni sporninjati, rnozda toga nece ni biti, tako da sam tu scenu odugovlacila. Medutim, morala sam i, kad sam ja to opsovala, kolega lzudin Bairovic je umro od smijeha. Svi kazu da je bilo dobro, a ja sam imala tremu nad tom recenicomiskrena je Durevska, Od novih projekata koje

jeradila bh. glurnica izdvoiila je monodramu 0 Rabiji el-Adviji, sufijskoj uciteliici, koju je vee dugo vremena zeljelaradiri.

Tokom ramazana
- Snimila sam zapravo dokumentarnu dramu koju je rezirao Miralem Ovcina i nadam se da ce ici tokom ramazana. Radila sam i na novoj predstavi s Admirom Glamocakom 0 nasoj prvoj pjesnikinji Umihani Cuvidinoj, medutim, zakasnili smo na "Bascarsijske n06". Valida ce biti kad joj dode vrijeme - kazeglumica. S. ALAGIC-ALETIC

oglasi------------~-~-------BHTElECOM d.d SARAJEVO Oba!a
Obavl

Dnevni avaz ''"'.20.i"''''''"i 2012.39

bana8

kOrlSllldmausluoe .Hum i dodatna

1i1 rnl te,1 fon..Promjena nazlva akclja"

Od 20.avgusta

usluga

50CHA 1-1 XEPLlEroSI-1HA BOSNA I HERCEGOVINA <1>EAEPALlI-1JA50CHE 1-1 XEPLlEroSI-1HE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BnAAA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA GOVERNMENT

I!IIM Te-Iecom od 20 .• vgu .... ova godln. uvodl dod.lnu v.Jug" ..Protn,I na n xiv. Ilell" !lallo lit pretpllltnJ e,lma ."ojD u.lugo .Hum.n ...mlla~lon'" omoguClo dol II...... "j •• _. c~ ~ totl\j.". po;&IY"OObioI u k"plJ .n • ..red.t.v.

provocs. ,.:.dlel,.
DodIID'Iu __ u.IUQU ~

tal,..
"'"

.F'Drnjet\I _ __ •

U.lo.' 1W'Ili,\1" ... IUOOD IIII."IU' .....

t_ ~ ..... ~",.
~ Hl'_ 1 WlI.,"....

• __ u.IUgle" 1U

UIkIQe

mII~...c
M<':•....

'_'

'~Ugo-or

""'"

tie

~

Na osnovu ctana 7. stav 1. tacka c) Zakona 0 sistemu drzavne pomoci u Bosni i Hercegovini ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 10/12) i clana 6. stay 4. i clana 7. Zakona 0 ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 34/03), VIada Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje

pl.~ •

•• """'f*1\j1 • ..u od 2O."lD12.

ZA IZBOR OVA CLANA VIJECA ZA ORZAVNU POMOC BOSNE I HERCEGOVINE KOJE IMENUJE VLAOA FEOERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
"""PillA "" UIIUgU'_

KONKURS

,01_-

ZJI _

pozWni brcIj

.a

_

Opis poslova clanova Vijeea za drzavnu pomoe Bosne i Hercegovine Clanovi Vijeca za dr1avnu pornoc Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijece) ce, u okviru svojih nadleznosn, obavljati poslove koji se odnose na: - odobravanje porograma/shema dr1avne pornocl i pojedinatne drzavne pornocl, odlueivanja 0 povratu nezakonito dodijeljene drzavne pornocl, uspostavljanje i upravljanje popisom crzavne pornoci i popisom programa/shema dr1avne pornoei zapocetm prije osnivanja Vijeca; - pokretanje istrage i vrsenje naknadne proclene dodijeljene drzavne pornoci, ako postoji dovoIjno indikacija da se drzavna pornoc nezakonito koristi; - izdavanje smjernica 0 dr1avnoj pornoci i primjeni Zakona 0 sistemu drzavne pornoci u Bosni i Hercegovini; - izrada godisnjeg izviestaia 0 dr1avnoj pornoci i svojim aktivnostima, - saradnju sa medunarodnim organima, u skladu sa medunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine; - saradnju sa drugim organima, posebno organima za provodenje Zakona 0 sistemu crzavne pornoci Bosne i Hercegovine. Opei uslovi koje kandidali Vijeee moraju ispunjavali su: za imenovanje u

sukob interesa; - da ispunjavaju i druge uslove propisane Zakonom 0 sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 70/08); - da su afirmisani slrucnlaci iz svoie oblasti i - da poznaju sistem dr1avne pornoct Spisak pol reb nih dokumenala: - Uvjerenje 0 dr1avljanstvu (ne starije od sest mjeseci); - Izjava da nije oipusterva iz drzavne suzbe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr1ave iii enttetal u razdoblju od tri godine prije dana objave uprainjenog polnzaia; - Izjava da se na kandidata ne odnosi odredba clana IX. I. Ustava Bosne i Hercegovine; - Ovjerena fotokopija diplome; - Uvjerenje 0 nekainjavanju (ne starije od tri mjeseca); -lzjava da ispunjavaju uslove propisane Zakonom 0 sukobu interesa u instrtucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. jeea Rad, naknade i Irajanje mandala clanova Vi-

.t'-

AI"'_"

pUII!m ..

318

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OPCINSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mals 019542 11 Mals Livno, 20.lipnja 2012. godine OPCINSKI SUD U LIVNU, strucni suradnik Jurica Babic, u pravnoj stvari tuzitelia [avno preduzece "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar, Odiel za pravne poslove u Livnu, koga zastupa punomocnik Branko Krivic, uposlenik tuzitelja, protiv tuzenika "Ekovizija" d.o.o. Livno, nepoznatog mjesta sjedista, radi isplare, na osnovi clanka 348. stavak 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH", br. 53/03,73/05 i 19/06, u daIjnjem teksru: ZPP), buduci da tuzenik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravista, objavljuje sljedeci:

- da su stariji od 18 godina; - da su dr1avljani Bosne i Hercegovine; - da nisu otpusten iz drzavne slazbe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr1ave iii entrteta) u razdoblju od tri godine prije dana objave uprainjenog polozaja i - da se na njih ne odnosi elan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Posebni uslovi koje kandidali za imenovanje u Vijeee moraju ispunjavali su: - VSS ekonomskog iii pravnog smjera; - pet godina radnog iskustva u oblasti ekonomije iii prava; - znanje engleskog jezika; - da nisu krivitno kaznjavani i da se protiv njih ne vodi krivitni postupak; - da njihov status ne smije biti spojen sa bilo kojom direktnom iii indirektnom, stalnom iii povremenom duinoscu iii funkcijom koja njihovu nezavisnost moze izloziti riziku iii stvoriti potencijalni

Rad Vijeca odvijace se na sjednicama, koje ce se ocrzavan po potrebl, a za svoj rad clanovi ce dobijati naknadu utvrdenu odlukom Vijeca ministara Bosne i Hercegovine. Clanovi Vijeca se imenuju na period od cetin godine. Podnosenje prijave Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana obiavljivanja u "Sluibenim novinama Federacije BiH", a objavice se i u tri dnevna !ista. Prijave na Konkurs pod nose se na adresu: VLAOA FEOERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ALI PASI NA 41 SARAJEVO sa naznakom: "za Komisiju za izbor dva clana Vijeea za drzavnu pomoe Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - ne olvarali" Neblagovremene razmatrati. i nepotpune prijave se nece

OGLAS
Dana 28. 9. 2011. godine tuzitelj je podnio tuzbu protiv tuzenika, radi isplate duga iz ugovorenog odnosa pruzanja telekomunikacijskih usluga. Tuzbom trazi od Suda donosenje presude kojom ce obvezari tuzenika na isplaru glavnog duga od 359,82 KM, zaiedno sa zakonskom zateznom kamatom i troskovima postupka. Obaviestava se tuzenik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama, Dnevni Avaz, i na oglasnoj ploci Suda te da privitke dotavljene uz tuzbu moze podici u zgradi Suda. Obavjestava sc tuzenik da je temeliem clanka 70. stavak 1. ZPP-a duzan najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na ruzbu. Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzavati: oznaku Suda, irne i prezime, odnosno nazi v pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno siediste stranaka, niihovih zakonskih zastupnika i punomocnika, ako ih imaju, predmet spora, sadrzaj izjave i potpis podnositelja (clanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tuzbu tuzenik ce istaknuti moguce procesne prigovore i izjasniti se da Ii priznaje iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev (clanak 71. stavak I. ZPP-a). Ako tuzenik osporava tuzbeni zahtjev, odgovor na tuzbu mora sadrzavati i razloge iz kojih se tuzbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuzenik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te cinjenice te pravnu osnovu za navode tuzenika (clanak 71. stavak 1. ZPP-a). Tuzenik moze u odgovoru na tuzbu, a naikasnije na priprernnom rocistu, podnijeri protutuzbu (clanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko ruzenik, kome je uredno dosravljena tuzba u kojoj je tuzitelj predlozio donosenje presude zbog propustanja ne dostavi pismeni odgovor na ruzbu u zakonskome roku, Sud ce donijeri presudu kojom se usvaja tuzbeni zahtjev (presuda zbog propustanja), osim ako je tuzbeni zahtjev ocigledno neurerneljen (clanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tuzbu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Strucni suradnik Jurica Babic

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 430 Mal 048485 08 Mal Zenica, 11. 06. 2012. godine Opcinski sud u Zenici, strucni saradnik Husakovic Emina, u pravnoj stvari tuziteIja "BH TELECOM" d.d. SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, Zenica, protiv tuzenog Smriko Hadisa iz Zenice, Crkvice 3 B, radi duga, v.s. 367,70 KM, van rocista, dana 08.06.2012. godine, donio jc sliiedecu:

iznose kako sliiedi: - na iznos od 278,10 KM, pocev od 16. 12. 2001. g. do dana uplate - na iznos od 71,60 KM, pocev od 16.01. 2002. g. do dana uplate - na iznos od 18,00 KM, pocev od 16.02. 2002. g. do dana uplate kao i da tuziocu nadoknadi troskove parnicnog postupka u iznosu od 110,00 KM sve u roku od 15 dana. Strucni saradnik Emina Husakovic, s.r, POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopustena zalba, ali se moze podnijeti prijedog za povrat u predasnje stanje u skladu sa odredborn clana 183. stav 1., u vezi sa clan om 328. do 334. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH. Obavjestava se tuzeni da se dostava pisrnena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj ploci suda.

PRESUDU
- zbog propustanjaNalaze se tuzenom da tuziocu na ime duga isplati novcani iznos od 367,70 KM, sa zakonskim zateznim kamatama, na

~~~'~~~~;.i~=~~~i~I~~D~ne~W~lla~va~z

oglasi~

~Dn~W~nI~W~az~P~~~~~'

CIJE'NE U B.H,
WWw.skala.ba
F1ILD.ZA'NA
SET

NAJNIZE

f<:A~A2ANSt<A SUPE~ Af(QfJA
S
Ie "
C II ,I 1101_0 2 __11. 0201.0_'.20112 0

·Ilkom.

···N ..~·R·'·....·D".··N···.. ··· .. · .. I..·G'·····R······'···jJ·j,K.,)·~~~·pi)·.~~I·~Dij·P._·.DPI;;····' ..·...."·G· ·.'A .
1.ll1811VI 1'111 .allrs.'11
~MII' •• I' SfII.I.

~.!~nw 9' 6
50
'IKM

:
:

_KM

"'90

ODBI.TiNICI '1:.110 K ..IA.I •. AGRADRIE nIBE:

.

".

,_ 151._ .2DI12. _ D 2,1.11.2D'II.

illlIlllll:l ...... , .. ' • I.II •• I.II •• '&I•• I.O. ,.,:2. IIlr. 11.1 •••. 111• 1'.l11ll11a6 . • • ••• III!IG. IIfle rI1111 CU., ., ••• 1.. lcl•• ,sllnll : •• ••• r..... JllIi - t•• UI .a _IIII.SII.III.• ' 11.,'tfb " ..:alm_.,.larl .•
t~ _ _"MI!!IIa'l~~~~!Y'~"""""""'8~'"

".. -1111'11111:11"- .1]r,lmlll •••• V1C;.1111111111111 ' Z.liCD IllIIlzor .12Y.~111111•• Slim .. ; SlrlJlI1 3,.Frllnl.,·, Idl.I".IiIVIC: Bullill

'-~
: NlJEMACKII : DETERDZENT
• FOX

I:NSTANT NAPITAK

:>ODgr.

~SA'RAJEVSKI KISEUAK 1,,5L

42 ,.,k,20.

jU"""'j

2012

Dnevni avaz

-----------------------------------------------oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKONERETVANSKlKANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 580 P 058090 09 P Mostar, 05. 06. 2012. godinc

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETV ANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 580 Mal 055274 08 Mal Mostar, 31. OS. 2012. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TUZITELJ: DO BH TELEKOM Sarajevo - Direkcija Mostar, UI. Brace Fejica bb. Mostar TUZENI: Beganovic Rasim ul. 27 Mart br. 188. Bijeljina

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parnicni postupak tuzitelja Unicredit Bank D.D. Mostar zastupan po zakonskom zastupniku, protiv tuzenog Davora Misic iz Capljine, Trebizat b.b., radi isplata duga, pa kako sud istom na adresu ruzenog nije u rnogucnosti dostaviti tuzbu na odgovor to sud shodno odredbama cl. 348. st. 3. ZPP-a tuzbu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Avaz. 'Iuzitelj ie predlozio sudu da ukoliko tuzeni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu clana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propustanja. Sud putem Dnevnog lista Avaz dostavlja navedenu ruzbu ruzenom Davoru Misic iz Capljine, na obavezni odgovor koji poucava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tuzbu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tuzitelja (el. 454. st. 1. i 2., el. 70. st. I. u svezi s el. 52. st. 2. Zakona 0 parnicnorn postupku 53/003). - Duzni ste dostaviti pismeni odgovor na tuzbu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadrzavati sve uno sto je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u is tom treba navesti: I. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivaliste iii boraviste stranaka i njihovih punomocnika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne rnozere isticati nakon dostavljanja odgovora na tuzbu (npr. Prigovor miesne nadleznosti cl. 19. st. I. ZPP FBiH). 3. Deeidno se izjasniti da Ii priznajete iii osporavate tuzbeni zahtjev, 4. Ukoliko osporavare ruzbeni zahrjev duzni sre u odgovoru na tuzbu tacno navesti razloge zbog kojih osporavate tuzbeni zahtiev, cinjenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvrduju te Cinjenice (el. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sasravljene na stranom jeziku duzni sre dostaviti ovjeren prijevod (el. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predlazere provodenje dokaza saslusanjem svjedoka duzni ste za svakog svjedoka navesti tacno ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predlazete da se svjedok saslusa (el. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morale osobno potpisari (el. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tuzbu sud ce donijeti Presudu i usvojiti tuzbeni zahtjev - Presuda zbog propustanja (el. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra 4FBiH).

TUZBENI ZAHTJEV
Duzan je tuzeni isplatiti tuzitelju dug na ime pruzenih telefonskih usluga u visini od 1.497,80 KM, sa zakonskom zateznorn kamatom ito: - na iznos od 81,35 KM pocev od 25. 09. 2008. god. pa do isplate, - na iznos od 875,15 KM pocev od 25.10.2008. god. pa do isplate, - na iznos od 541,30 KM pocev od 25. II. 2008. god. pa do isplate, te mu naknaditi troskove parnicnog postupka po odredenju suda, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno predlazerno da, ukoliko tuzenik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tuzbu, da sud temeliem odredbe clana 182. ZPP-a donese presudu zbog propustanja. Sud putern Dnevnog Avaza dostavlja navedenu tuzbu tuzenorn, na obavezni odgovor koii poucava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBA VEZNI PISMENI ODGOVOR NA TUZBU u dovolinom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu - ruzitelia (cl. 454. st. 1. i 2., el. 70. st. L u vezi sa el. 52. st. 2. Zakona 0 53/003). - Duzni ste dostaviti pismeni odgovor na tuzbu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadrzavati sve ana sro je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: .1. Oznaku suda i bro] predmeta, ime i prezirne, prebivaliste iii boraviste stranaka i njihovih punomocnika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne rnozete isticati nakon dostavljanja odgovora na tuzbu (npr. Prigovor mjesne nadleznosti (el. 19. st. 1. ZPP FBi H). 3. Decidno se izjasniti da Ii priznajete iIi osporavate tuzbeni zahtjev, 4. Ukoliko osporavate tuzbeni zahtjev duzni ste u odgovoru na tuzbu tacno navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tuzbeni zahtjev, CINJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvrduju te cinienice (01.71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranorn jeziku duzni ste dostaviti ovieren prevod (cl. 1.34.st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predlazete provodenje dokaza saslusanjem svjedoka duzni ste za svakog svjedoka navesti tacno ime, prezime, ime jednog roditelia, adresu stanovanja, na koje okolnosti predlazete da se sviedok saslusa Icl. 137. st. 3, ZPP FBiHJ. 7. Pismeni odgovor morate licno potpisati (cl. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pisrneni odgovor na tuzbu sud ce donijeti Presudu i usvoiiti ruzbeni zahtjev - Presuda zbog propustanja (cl. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Doslava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (el. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Strucni saradnik Milan Ristic

obavljenom

protekom

roka od 15 dana od dana objavljivanja

(cl. 348. st.

Sudija Bajro Avdic

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKONERETVANSKlKANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 069427 09 P Mostar, 01. 06. 2012. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PO!lAVSKIKANTON • OPCINSKI SUD U ORASJU Broj: 25 0 Mal 029136 12 Mal Orasie, 21. 06. 2012. godine Opcinski sud u Orasiu po sueu Zeljku Zivkovic u pravnoj stvari tuzitelja JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar, organizaeijski dio - Opskrba el. energijom, Opskrbno podrucje Sjever, protiv ruzenog Ive Andric iz Orasja, ul. III br. 5/A, v.s.p. 245,95 KM, na osnovi clanka 348. stavak 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), buduci da tuzeni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravista objavljuje sljedeci:

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parnicni posrupak ruzitelja Unicredit Bank D.D. Mosrar, protiv ruzenog Radoslav Aleksic, pa kako sud isrom na adresu tuzenog nije u mogucnosti dostaviti tuzbu na odgovor to sud shodno odredbama cl. 348. st. 3. ZPP-a tuzbu na obavezni odgovor dostavlja putern dnevnih novina Dnevni avaz. Buduci sud nije u mogucnosti dostaviti ruzbu na odgovor tuzeniku, kojorn tuzitelj zahtieva isplatu tuzitelju u ukupnom iznosu od 16.674,46 KM sa z.z. kamatom pocev od 14. 08. 2009. godine kao dana podnosenia tuzbe pa do isplate duga, kao i naknaditi ruzirelju parnicne troskove sa z.z. kamatom od dana presudenja do isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijemjom ovrhe. Ukoliko tuzenik ne dostavi obvezan pismeni odgovor na ruzbu, ruzirelj predlaae naslovljenom sudu temeljem odredbi c1. 182. ZPP FBiH donijeti presudu zbog propusrania te u skladu s odredbom cl. 386. ZPP ujedno stavljamo odreden zahrjev za naknadu pamicnih troskova, a koji se sasroje od prisrojbe na tuzbu i pristojbe na presudu po odredenju istog suda. Tuziref je predlozio sudu da ukoliko ruzeni LL zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu elena 182. ZPP-a, donese presudu usljed propustanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tuzbu tuzenom Radoslav Aleksic, na obavezni odgovor koji poucava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dosravite sudu obvezni pismeni odgovor na tuzbu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tuzitelja (cl. 454. st. L i 2., cl. 70. st. 1. u svezi s cl. 52. st. 2. Zakona 0 parnicnom postupku 53/003). - Duzni sre dostaviti pismeni odgovor na ruzbu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadrzavati sve one sto je potrebno da bi se njemu rnoglo postupiti, a posebno u is rom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predrneta, ime i prezime, prebivaliste ili boraviste stranaka i njihovih punornocnika, te predmet spora, 2. Procesne prigovore koje ne mozete isticati nakon dosravljanja odgovora na tuzbu (npr. Prigovor mjesne nadleznosti (el. 19. st.!. ZPP FBiH). 3. Decidno se iziasniti da li priznajete iii osporavate tuzbeni zahtjev, 4. UkoJiko osporavate tuzbeni zahtjev duini ste u odgovoru na tuzbu tacno navesti razloge zbog kojih osporavate tllzbeni zahtjev, cinjenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvrduju te einjenice (.01. 71. ZPP FBi H). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku duzni sre dosraviri ovjeren prijevod (cL 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predlazete provodenje dokaza saslusanjem svjedoka duzni ste za svakog svjedoka navesti tacno hne, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti pred1azete da se svjedok s.. lusa (cl. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (cl. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tuzbu sud ce donijeti Presudu i usvojiti tuzbeni zahtjev - Presuda zbog propustanja (el. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom prorekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (el. 348. st. 4 FBiH).

OGLAS
Dana 29. 02. 2012. godine tuzitelj JP "ELEKTROPRIVREDA star, organizaeijski dio - Opskrba el. energijom, Opskrbno podrucie ruzbu protiv tuzenog Ive Andric iz Orasja, ul. III br. 5/A, radi isplate KM, u kojoj ruziteli trazi da Sud donese sliiedecu presudu: HZ HB" d.d. MoSjever, podnio je duga, v.s.p. 245,95

"Tuzeniku se nalaze da tueitelju rza ime isporucene elektruine energije plati iznos od 245,95 KM, sa zakonskim zatezrzim kamatama pocevsi od dana podnoienja ave tuzbe, pa do dana konacne isplate, kao ida tuiitelju naknadi parnicni troiah, sve naprijed receno u roku od 15 dana ipodprijetnjom ourhe".
Obavjestava se tuzeni I vo Andric iz Orasja, da se dostava pismena srnatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavliivanja ovog pismena na oglasnoj ploci suda i u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciii BiH, te se isti obaviestava da priloge dostavljene uz tuzbu moze podici u zgradi suda. Obaviestava se tuzeni kako je, na osnovi clanka 70. stavak I. ZPP-a, duzan najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tuzbu. Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzavati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno sjediste stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punornocnika, ako ih imaju, predmet spora, sadrzaj izjave i potpis podnositelja (elanak 334. ZPP-a). U odgovoru na ruzbu, tuzeni ce iSlaCi moguce proeesne prigovore i izjasnili se da Ii priznaje iii osporava postavljeni ruzbeni zahtjev (clanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tuzeni osporava lUzbeni zahtjev, odgovor na tuzbu mora sadrz.vati i razloge iz kojih se tuibeni zahtjev osporava, Cinjeniee na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te Cinjenice, te pravnu osnovu za navode tuzenog (elanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tuzeni moze u odgovoru na tuzbu, a najkasnije na pripremnom roCisru, podnijeti prorutuzbu (elanak 74. stavak I. ZPP-a). Ukoliko ruzeni, kojem je uredno doslavljena ruzba u kojoj je tuzitelj predlozio donosenje presude zbog propustanja, ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu u zakonskom roku, Sud ce donijeti presudu kojom se usvaja tuzbeni zahtjev (presuda zbog propustanja), osim ako je tuzbeni zahljev 06to neosnovan. (Clanak 182i. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tuzbu se s priviteima predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Zeljko Zivkovic

J asna

Sutkinja Markie

Dnevni avaz

P.'k,20.;UW""o;2012.43

Vrhnj ~a kuhanje
,1011

"
Oelerdient (e(ni blil(k; (olor

.

1,55

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

KONCERT Jos jedan usplesan nastup nase rnuzicke

Uodice Dleuale sa
skluzivnog hotela "Olympia", Ljubitelji pjesama Dine Merlina stigli su u atraktivno ljerovaliste iz svih krajeva Hrvatske, ali i Hercegovine i definitivnosenisupokajali sto su presli i stotine kilometara kako bi uzivali u hitovima "Carobnjaka". Fanovi Dine Merlina znalisu da je ovo jednaod rijetkih prilika da u ovoi godini uzivaju u njegovom koncertu tako da su ulaznice brzoprodate.

Odusevio nekoliko hiljada posjetilaca na kosarkaskirn tere

Ol)a Babic Udale lrubace

Na svadbi 400 zvanica

Ljeto na Hrvatskorn primorju odlicnim koncertorn u Vodicama Dino Merlin uciniojejos ljepsim. Regionalna zvijezda odusevila je preksinoc nekoliko hiljada posjetilaca na kosarkaskim terenirna ek-

sellZ

Babic: Odbrana dip/omskog

Manekenka Olja Babic u posljednje vrijerne sve manje paznie posvecuje modnoj sceni i modelingu. Odlasci u Ameriku, gdje je rodena Banjalucanka neko vrijeme radila, sve su rjedi, a glavni krivac za to je njen partner Damir Pusic, s kojim ce se 5. avgusta vjencati. Pripreme su u toku, a mladenci su na svoje slavlje pozvaliskoro 400 zvanica. - J edva cekam taj trenutak. Snimili smo i videospot o nasoj ljubavi, koji cemo prikazati gostima, a nakon vjencanja bit ce postavljen na internet. Nase goste u svadbenom salonu "Tarnaris" zabavljat ce trubaci, bez njih ne mozerno zamisliti pravo veselje - govori Babic te dodaje da ce medeni miesec provesti u turskom odmaralistu Belek, Osim za svadbu, ljepotica se priprema i za odbranu diplomskog rada na Fakultetu politickih nauka u Banjoj Luci 25. jula. A.1.M.

show biz

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

45

Madonlniianoul 011811 s lIonCIl'la Drill IIrala
Hazocarani izborom pjesama, loslrn ozvuceruern i skupim ulaznicama
lznervirani Madonini (Madonna) fanovi otisli su preksinoc prije nego sto je kraljica popa zavrsila svoj koncert u Hajd parku u Londonu i izjavili kako "je to njen najgori nastup do sada" iako se desio nakon cetiri godine pauze. Fanovi su bili razocarani izbororn pjesarna, losim ozvucenjern i skupim ulaznicarna. Najjefrinija ulaznica kostala je deser funti, dok su neki posjetioci za loze izdvojili po 850 funti. - Bio je ro najlosiji Madonin koncert do sada. Cijeli zivor bio sam jedan od najvecih Madoninih fanova.ali vise necu kupiti nijedan njen CD - ispricao je fan iz Mancestera, Iako su organizatori rekli kako je Madonin nastup bio identican kao i onaj koji je nedavno odrzala u Berlinu, publika je i dalje imala sarno negativne komentare. Pjevacica se potrudila oko scenskog nastupa pa je na bini izvela srripriz pred skoro 50.000 fanova uz novu verziju pjesrnu "Like A Virgin". No, ni erne cipkaste range, koje su se nazirale ispod pan talona, i tetovaze na ledima nisu rnogle popravitiutisak. - Volirn da zivim opasno - porucila je pjevacica sa pistoljern u rukarna.

Kraljica papa razocarala publiku u Londonu

cijeJe Hrvalske

zvijezde

merlinom
nima ekskluzivnog hotela "Olympia"
Svi su s nestrpljenjem cekali izlazak velike muzicke zvijezde i njegovog benda, sigurno jednog od najboljih uregionu. Vee s prvim taktovima nastao je pravi delirij, koii je trajao do kraja koncerta. Cijele Yodice pjevale su reperroar koji je cinio sarno dio brojnihMerlinovihhirova. Nakon odlicnih nastupa u Vodicama, Budvi i Ljubljani, nasa muzicka zvijezda nastavlja raditi na novom albumu. D.Z.

HOII Berl udarlla glaUOm 0 belon

Povreda na snimanju filma

Polufinale takrnicenja "Rowenta for Elire Model Look BiH" odrzar ce se u subotu u ilidzanskom hotelu "Hollywood". U tuzlanskoj modnoj agenciji "Free Style Models", koja je vlasnik licence za izbor u nasoi zernlji, isticu da je sve sprernno za izbor djevojaka koje ce se plasirati u samu zavrsnicu.

U SUbDlu IZbOr IID811stMInJa
- Polufinalistkinje ce se vee u jutarnjim satima okupiti na Ilidzi, nakon cega ce eijeli dan imati razlicite aktivnosti, poput modnih revija, razgovora s clanovima ziriia. Za 20 sati planirano je svecano proglasavanje finalistkinja.aafterparticebiti u "Dr. Techu",ekskluzivnorn salonu "Rowente" u "BBI

"Rowenta for Elite Model Look BiH"

Centru" - kaze Nihad Srnajic iz agencije "Free Style Models". Dvije pobjednice ovog izbora Dijana Radetic i Amra Cerkezovic vee su izgradile internacionalne karijere i zbog toga mnoge djevojke u Bosni i Hercegovini zele biti dio ovog takD.Z.

Beri: Zadabila lakse pavrede te je pu§lena kuci Na snimanju trilera "The pusrena iz bolnice. Hive" u Los Andelesu holi- Snimanjefilma nastavit vudska glurnica Holi Beri ce se prerna vee utvrdenorn (Halle Berry, 45) povrijedila planu - izjavio je glasnogoje glavu kada je pala i udarila vornik. glavorn 0 beton, Oskarovka To nije prvi pur da je Beri je odmah prevezena u bolnidozivjela povredu na radu. cu "Cedars-Sinai". Njen Lani ie u Spaniji slomilastoglasnogovornik izjavio je za palo dok je snimala film sku casopis "People" da glurniea adaptaciju rornana Dejvida irna lakse povrede re da je, Nikolsa (David Nicholls) nakon nekoliko sari, or"Cloud Atlas".

Zeljko [oksimovic i njegovasuprugaJovanaJankovic otputovali su na dvosedmicni odmor u Grcku. Uzivar ce na Santoriniju, jednom od najljepsih otoka u Grckoj, u jednornodnajluksuznijih hotela u ovorn elitnom ljerovalisru. Televizijska voditeljica i rnuzicka zvijezda rnorali su prolongirati qdrnor nekoliko dana zbog Zeljkovih obaveza u srudiju. Posljednji koncert joksimovic je irnao na tradicionalnorn makedonskom Festivalu piva, za koji je, ako je vjerovati pricarna rnedu estradnjacima.dobio Z'i.Ouueura.

Jouana na SanlorinUU

ZeljBO i

46

P''',-20. iulV""'i 2012.

Dnevni avaz

-----------------------oglasi

960'
I

, 0 PdIod-

Sir gouda 4~-m.

KM

Karabato pUe(j

550
I
JI09 011 III

9~

0

KM
Mit {om 2o')(,m.m.

Joqurt bfoAkrlv tGG IreSnjo

I

I

35
KM

335
I

IIOoq Ddr pr

,

KM

Hurmasica

340
I

SOO9 Spnnd

KM

L/snOlo tijesto

345

'KM

SQOlTllll

,

I,~~

sveznadar

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

47

Tacno Netacno
Kobasice 2ba? su proizvod novijeg do0

ZDRAVLJE Rezultati nove studije Univerziteta u Kaliforniji

RaSa ulleee na lileeenle raMa grla
UtvrcJenoje da Afroamerikanci oboljeli od raka grla ceste od bijelaca idu na operacije nakon kojih vise ne mogu govoriti
Medutim, voditelj studije Alen Cen (Allen Chen), radiolog-onkolog s Univerziteta u Kaliforniji, smatra da su razlog tome siromastvo, slabija edukacija i duboko ukorijen jene predrasude. Studija,objavljena u naucnom casopisu "Archives of Otolaryngology", analizirala je slucaieve 5.400 pacijenata s rakom grla od 1991. do 2008. godine. Ustanovljeno je da je 80 posto bijelaca proslo terapiju koja im je sacuvala glas, dok je ostatku glasovni aparat hirurski uklonjen, sto se smapristuporn. - Sto se crnaca rice, blazu terapiiu irnalo je 7S posto oboljelih.
tra tradicionalnirn

Najljepsim medu 1Ira se zgoscanski bh. steccima smastacak?

U japanskoj spominju se Hoderi i Ho-ori, 3bogovizna? milologiji ali se njima nista ne 1. TACNO

Zgoscanski stecak najljepsi u BiH
Najljepsim ,-------=:---, medu bh. steccirna srnatra se zgoscanski stecak pronaden na periferiji Kaknja, a od 1952. godi.. ne cuva se u III botanickoj basti Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Bogato je ukrasen obilnim ornamentima i skulpturama, a, sudeci prema bogatstvu izrade, to je grob nekog narocito vaznog velmoze, mozda bana. Spornenik je tezak gotovo 14 tona, a ima oblik ogromnog sarkofaga. Eminentni znanstvenici su skloni pretpostavci da je ovaj stecak nadgrobni spomenik bosanskog kralja Stjepana II, a postoje i tvrdnje da je mogao pripadati i samom banu Kulinu.

Afroamerikanci oboljeli od raka grla ceSce od bijelaca idu na operacije nakon kojih vise ne rnogu govoriti, umjesto terapije koja bi im sacuvala glas, pokazala je najnovijastudija. Ranija istrazivanja otkrila su slican rasni nesrazmjer kadaseradilo 0 Iijecenju raka dojke, pri cemu su crnkinjama cesceodstranjivane cijele dojke, za razliku od bjelkinja, kojima je hirurski uklanjano sarno zahvaceno tkivo. Nejasno je sta je dovelo do takvog nesrazrnrera.

Iako se radi 0 razlici od sarno pet posto, raj jaz moramo smanjiti rekao je Cen.

@[ffi[Q)~[NJ~©~~~
o Ucenik sam cetvrtog razreda srednje medicinske ihoIe. Volio bih zauriiti medicinski fakultet, specijalizirati traumatologiju, a narocito nauciti artroskopiju. Koji se sve zglobovi mogu artroskopirati.pita G.F. iz Sarajeva. Najcesca indikacija za artroskopsku operaciju, primjera radi koljena, danas je puknuce meniska, kada artroskopski prikazerno i odstranimo iii reparirarno puknuti dio meniska. Od ostalih indikacija valja spomenuti slobodna zglobna tiiela, puknuce zglobne hrskavice, presadivanje zglobne hrskavice, te akutnu ozljedu koljena s izljevorn krvi u koljenski zglob, kao i razvoj artrotskih promjena uzglobu. Danasnji razvoj artroskopije kao metode omogucava

ArtrosilODi)a
Doc. dr. sci. prim. dr. Reuf Karabeg, oliklinika "Karabeg" nam da vecinu ozljeda koljena lijecimo minirnalno invazivno, dakle artroskopski. Kod rnladih ljudi, uslucajevima lokalizirane ozljede hrskavice s osteceniem do tri centimetra, u posljednje vrijeme se pojavila i opcija transplantacijehrskavice. Nema dijela lokomotornog aparata koji ne moze biti artroskopiran, pocevsi od koljena, preko rarnena, laktova, rucnih zglobova, kukova, gornjeg noznog zgloba, malih zglobova ruku i stopala, do endoskopije kicmenog kanala.

CarigradSlia corba
Potrebno je: 30 dkg pileceg mesa,2 dkg luka, 3 dkg mrkve, 3 dkg celera, 2 dkg brasna, 3 dkg masnoce, S dkg bamije, 1/2 dl sirceta iii 1/2 lim una, 2 dl milerarna, malo persunovog lista, malo soli, biber, mljevena paprika. Naclnpripreme: 1, Pilece meso isjeci na kockice i staviti u posudu u kojoj je na vreloj masnoci przen do svijetlozute boje sitno isjeckani luk. Nastavitiprziti zajedno s pilecim mesom. Dodati mrkvu i celer prethodnoisjeckanenakockice. 2. Kada su meso i povrce napola gotovi, dodati brasno, Jos malosve poprziti pa zacini tisolju, biberorn imljevenom paprikom. 3. Sve dobro izrnijesati, zaliti vodom i ostaviti da kuha. Bamijustaviti u posebnu posudu,zaliti vodom i sircetom iii limunovimsokom, malo posoliti i kuhatikratkovrijeme. 4. Kad omeksa, ocijedi ti i dodati corbi. Prije serviranja corbu zaciniti mileramom.

Predazemo za danasnll iftar

2. NETACNO

Jedan od ~~-----~~ najorniljenijih specijaliteta s rostilja svakako su i _"Ul::;'~lV"" kobasice. No,

Kobasice su nastale jos u Babilonu

one nisu proizvod novijeg doba. Historija kobasica seze lOS u vrijeme otprije 3.500 godina. U lorn periodu Babilonci su poceli zivotinjska crijeva puniti zacinjenim zivotinjskirn rnesom. Taj su izurn preuzeli Grci, a od niih, kao i mnogo drugog, Rimljani. U starorn Rimu kobasice su bile obavezan dio raskalasnih svecanosti u cast pastirskog boga Luperkula. S pojavom krscanstva te su raspusne svecanosti bile ukinute, a jedenje kobasicaproglaseno grijehom. No, kobasice se nisu dale otjerati s jelovnika, stanovnistvo se njima tajno snabdijevalo. Kriiumcarenje kobasica uzelo je takvog maha da je zabrana ukinuta.
L_ ~

~~~e~~~l

3. NETACNO
STARIJA GLUMICA SISI PLANINSKI PRIJEVOJI STARO· JUDEJSKI KRALJ NAUC:NIK TESLA NEGIRANJE NEKE TVRDNJE PRAlITELJ BALKANA NEUTRON TURSKI PLEMIC MUZJAK KRAVE OSVRT NA NEKO DJELO (mo.) SAVREME· NO PRE· VOZNO SREDSTVO

Ko su bogovi Hoderi i Ho-ori
U japanskoj rnitologiji spominju se bogovi Hoderi i Ho-ori (na slici), ali se ne moze reci da se 0 njima ne zna nista. Hoderi je bio bog koji se bavio ribolovom na mo- ,=_-,-.,---,--,-_ rima, a njegov brat Ho-ori lovio je na planinama. [ednog dana oni zamiienise svoja oruda i Ho-ori ode da peca, a Hoderi da lovi. Medutim, Ho-ori ne uspije nista da uhvati, a pri tome i izgubi bratovljevu udicu, sto mu Hoderi ne oprosti. Tada jedan starac pomogne Ho-oriju da ode u podvodno kralievstvo i nade udicu. Tamo on upozna prelijepu kcerku boga mora, zaboravi na udicu i ostane u kraljevstvu. Nakon tri godine, najzad se sjeti bratovljeve udice i pronade je uz pornoc boga mora, I Hoderi mu oprosti. Misli se da je Ho-ori predak careva, a Hoderi predak doseljenika s juga.

"

V8STA KRIZALJKE PLANINE ZIVOTINJ· SKI POROD EKSPLO· ZIVNO TIJELO EVE

Mli
'..w.~~~_
RJEsENJEIZ PROS LOG BROJA ZGLOB, OSTVE, OLlV· ER STOUN, BOB, NOVI, CA, DENI VELBEK, BARONAT, OVI, UTEG, TAKSIT, NICATI, NOGI 2950

....-f!

SLiKARSKA TEHNIKA

VELIKI VREMENSKI PERIOD MARIJANA ODMILJA SlJ.'m)\ GLUMICA DORIS

~
ANTICKI GRADU BABILONIJI JAPAN.SKA KLiZACICA MIDORI

-smm~OSTALO
OKSIGEN PJEVAC STJUART

LlCNA ZAMJENICA

AFRIC:KA ZEMLJA

NAUKAO STRUJANJU ELEKTRONA

MOTO· CIKLlST NASLICI

I I

48

Pet~k.20.jtltifsrpallj

2012.

Dnevni avaz

--------------------------------------------~oglasi

Juneta pletka bez kostl/ mlj veno me 0 lkg

Junet.1 vrat bez kost]
k

Plletl file

Ik Perutnln Ptuj

Nektarina
tk

365 ljestonim, grakljancic

OOg

Siadoled Quatro Jaffa 900 I

I

' •• ' ••

'

.'

-=0

f

I!!'"pU t""

I"::", ~

....

e-

novi ..scan

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPC!NSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 490 P 005289 09 P Kiseljak, 09. 05.2012. godine Opcinski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovicu, u pravnoj stvari tuzitelja "Nikacevic" gradevinski materijal d.o.o, Kiseljak, ul. Zenicki put br. 5, zastupan po punornocniku Imamovic Fahrudinu advokaru iz Kiseljaka, ul. Josipa Bana J elacica br. 36., protiv tuzenog Trifkovic Srecka iz Pal a bb, Pale, radi is plate duga, v.sp. 12.631,22 KM, van rocista, dana 09. 05. 2012. godine, donio je

- zbog propustania

PRESUDU

-

Obavezuje se tuzeni da ruzitelju plati dug u visini od 12.631,22 KM, sa zakonskom zateznom kama rom na iznos od 3.499,00 KM pocev od 27. 03. 2008. godine, na iznos od 2.929,00 KM pocev od 29. 03. 2008. godine, na iznos od 2.929,00 KM pocev od 30. 03. 2008. godine i na iznos od 3.273,32 KM pocev od 13. 04. 2008. godine do konacne isplate, te da tuzitelju naknadi troskove postupka u visini od 1.283,50 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjorn izvrsenja,

SUDIJA
Suvad Beganovic NAPOMENA: Dostava presude zbog propustanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (cl. 348. S1. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude niie dopustena zalba, ali tuzeni moze podnijeti prijedlog za povrat u prijasnje stanie.

Automobili Prodaja
:~E~~:~~1,~~fA~02., 230.000,8.200 EURA - HITNO. TEL. 061 337 522. 14315-lIt • Audi 80 dizel 85. god. U voznom stanju.Te1.061701285 • Audi A3, 1.9 TDi, 11/2005., cijena 20.000 KM, ser-...sna knjizica, nove gui mc.prcsao 100.500km. Tel.062157704 • Audi A4, 1.9 tdi, godina 2004., presao 226.000 km, u pcrfektnom stanju, kasko osiguran, cma boja, urcdno servis iran, sva oprema. Tel. 061 491627 • Audi A6, 2.5 tdi, 2001. god., karavan. Full oprema, registrovan, extra stanic.Hitno. Tel. 061 196163 • Chevrolet spark, Mosrar, povoljno. Tel. 061498 872 • Clio 1.5 DCI 2001. full oprema extra stanie rcg. do iz. 2012. Tel. 061 619900 • Dodge caravan 2003. god. Registrovan do maja 2013. god. Presao 71.000. Cijcna 10.000 KM. Tel. 062 607614 • Fiat palio karavan 1999.,2000. godiste 2. vlasnik, motor 1.2 benzin, sva oprema. Te1.033534877,061161279 • Fiat puntc 1.2 b, 2001. g. klima, placcna carina i pdv, oeuvan, 4.500 KM.Te1.061205098 • Fiat punto 1.3 dizel 2004. god. Multi dzet reg. god. dana. Tel. 066138 608 • Fiat stile 1.9 ITO, 2006.god., reg. do 3/13. bijeli, karavan.svcosim koze, cijena9.600 KM. Tel.061606337 • Fiesta 1.3 benzin 2000. g. ervena boja, novc gume, dvoja vrata, rcgistovana do 9. mieseca 2012. g. odlicno stanje bez ikakvog ulaganja, 3.900. Tel.063894638 • Ford escort karavan 1998. u odlicnomstaniu. Tel.061252874 • Fordeskolt IjJbenzin,bijeJi, 97.god., prclao 147.000 krn,rcgistroV3Jl do 11.mj. Cijella2.000 KM. Tel. 061430778 • Ford ficsta 95. benzin, reg. do kra· jagodine,2.500KM. Tel.061 172600 • Ford fokus 2000. g. benzin 1.6 me· (a1iksivi,7.500KM. Tel.061216674 • Golf 2, 1.3 benzin, u voznom sta~ nju,ncregistrovan. TeJ.062 170288 • GolfIVTDI 1.9 extra stanje 9.200 KM.Tel.061135356 .jug055po\'0Ijno.TeI.061161581 ful oprema, regisrrovana, eijena I 2.000,00 KM. Tel. 06 I 347549 • Mercedes 190 disel87. godina, cr~ vcna boja, u dobrom stanju, registra~ eija iSlekla, cijena 2.700 KM. Tel. 062 122844 • Mercedes 311 CDI, 2003. god. 85 kw, 22 cm3, 300.000 km, extra stanje, 16.000KM.TeI.061169704 • Mercedes EllO, 97. god., fu.l, fabrickostanje. Tel.062165554 • Mercedes ML 350, erni, benzin, 2004., prclao 90.000. Registrovan, di· gitalna klima, servo, abs, esp, asr, 4 x el. podizaci ..., uraden vcliki servis na 80.000.TeI.061IS8998 • Nissan Qashqai 2.0 dci 4X4, 2010. g. Prdao 42.300 km. FuU oprema, re· gistrovan 6/13., extra stanje, 34.000 KM. Tel.061220749

• Pasar B6, 2006. god, presac 185.000, limuzina, cma boia, 1.9 tdi, uredno servisiran, ocuvan, registrovan i kasko osiguran, cijena 19.000 fiksno. Tel.062341913 • Passat, 1.9TDI, 1998.god.,reg.do aprila 2013., ciiena po dcgovoru. Tel. 061564254 • Peugeo(307,2.0 HDI,66 kW,2003. godina, 4 vrara, erni, ful oprcma, jcdan vlasnik, presao 169.000 km, placena carina i pdv, cijena 8.950 KM. Te1.061100930 • Renaultmegane 2005., benzin, beja crvcna, klima, ebs, 5 vrara, povoljno.TeI.062547125 • Renault scenic IT 2003.1.9dci,pa~ norama, kcza, full oprema, reg. do 3/13., 10.500KM. Tel.061340381 • Reno klic 3 benz. 2007. god. 4 vrata, full oprema, servisna knjiga. Tel. 066138608 • Rcnomcgan2004.g.1;J dci,dizel,ful oprema,reg.8.900KM.Tel.061141691 • Reno scenic 4x4terenac 0 1. g., 2.0, 16v,odliean,zakes9.600. Tel.061906 964,062801028 • Seat alhambra. 2000. g., U odlidncm staniu, regoistrovana do II. rnj,8.400KM. Tel.061740921 • Skoda fabia 1.2 htp, 2003. g., klima, tek registrovana. Tel. 061 160 141 • Skoda fabija 1.4tdi, 2004 godina, registrovana do seprcmbra, ciicna 8.800KM.TeI.061936601 • Toyota rav 4, benzin, 165 ks, 4x4, ful oprema, 2004. god., prvi vlasnik. Te1.061497448 • Toyota yaris, 2008 god. 1.3 benzin. presla 13.000 KM. fulI oprema, tek regisrrovan.Tel.061531588 • VW icua 82. god. u voznom stanju prodajempovoljno. Tel.061165 170

• Prodajem diieloveza Opelcorsu 1987. godina, 1.0ben7jn.Tel.061198969 • Prodaiem dobre polovne ljetne gume original Bridgestone. Tel. 061 971370 • Prodajem komplet u djelovima pasat 3, 1.9 dizel karavan i golf 1,3 ajnspric90.god. Tel.061 504190 • Prodajem spoiler za Opel astru, moze i na druga voxila za gepek vrata. Tel.061046055 • Prodaicm vcliki auto krovni kofcr malo koristen, 350 KM. Tel. 062 315 945 • Prodajem za golfa 2, 3, 4, alnaser, alternator i za ostala vozila, moze i montaZa. Tel. 062693470

Stanovi Izdavanje
• IZDAJEM namjesten stan 100 m2 u ulici Huseina Doze 30 (Sokolovie Kolonija). Informac ije mofete dobiti oa brojeve lelefona: 065 523 275, 066 623 940. Cijena po dogovoru. 8564-INdz • IZDAJEM jednosoban komforan namjesten stan, centralno grijanje • prizemlje, lokacija Grbaviea. Tel. 062 994 704. 8650-INdz • IZOAJEM potpuno namjesten dvoiposoban stan 70 m2, cetverospratnica, Hrasno, ulica Milana Preloga. Tel. 033 611 908. 14424-111 • IZDAJEM namjesten dvoiposoban stan na Marijin Dvoru kod Uni(ika. Tel. 061 136269. 14416-111 • IZDAJEM jednosoban namjesten stan sa cent. grijanjem. Ulica Grbavicka. Tel. 061 275 810. 14446-ltt • PRAZAN trosoban stan, pI. grijanje. Trebevicka 4, Gornji KovaCici. Tel. 033 217 828. 14457-ltt • IZDAJEM ;ednosoban stan u Mis [rbino; kod BBI centra, I sprat. Tel. 061 512 364. 8699-1Ndz • Centar bhzu Katedrale IzdaJem h~ jcponamjestenstan. Tel.061480445 • Centardvosoban lijepo namjdten stan M. Dvor 600 KM, M. Dvor Tito~ va SOOKM i Breka dvoiposoban 400 KM. Tel. 061 142704 • Cenlar jednosoban namjdten stan i Ciglane trosoban. Tel. 061 546 109 • DobroseviCi, dvoiposoban sprat u privatnoj kuCi prazan bez grijanja, ugradena kuhinja, 150 KM. Tel. 033 591144,061745190 • Dvoiposoban potpuno namjesten stan na Grbavici kod osnovne skole KovaCi6. Tel. 062615 062, 062546245

Potraznja
• Kupujem havarlsana i osrala vozila.TeI.061274441 • Kupujem havarisana vozila mercedes.pasar igolf TeL 065 007 370 • Kupuiem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. TeI.062506775 • Kupujem zastavu 101 ili 128 nebitncstanie. Tel.061269291 • Prodalere automobil. Pozovite, brza kes isplata, dolazim Da adresu. Tel. 061 427717

Teretna vozila
• Kombi KIA besta, teretni, 1998. godina, registrovan do kraja maia 2013.Povoljno. Tel. 06 I 049033 • Prodajem motokultivator 10 ks sa frczom nov pod garancijom, cijena 3.800KM. Tel. 062 524389 • Prodajem Peugeot partner teretni, 2007. godina, dobro sranjc. Tel. 062 072013 • Reno master 2003. g. 2.5ee, 3.5t, 7_atvoreni visoki krov povoljno. TeL 065223763

Motocikli
• Proda;em NOV PEUGEOT skuter KISBEE 49 em3, tek tra;no registrovan, bijeJi, 4 KS, pod garancijom naredne 2 go· dine, izuzetno yutan i startan ... SUPER cijena za CASH 2.500 KM. Mob. 061 202 353. 8701-1Ndz • Kawasaki GPZ SODs,odlicno stanje, uraden veliki servis, nove gume, akumulaLOr itd, crni, 1.200 eura. Tel. 066753099

• Mazda 3, 1.6 TDl, 2006.gQd.,siva,

Dijelovi i oprema
• Aurodijelovi za Opel: korsa, tigra, astra, vektra, omega, frontera. Tel. 061200203 • Auto ogledala za retrovizore, ra,,na i originalna. Vrsimo ugradnju. Po~ \'oljno. Tel.061149190

SVoje SMS mole oglose m&ete sIatI i no sljedeCi broj:jIIII!~"""',." I
"a&fa .Jula ponlta,

091 510 TOT

Cal'
MAJ'OMENAl

p<)ruio:'. 0,"

KM + PDT
rn.Q;1 .Iav jan:::n.>lcxlY'Q

l'r1.IDtom

.LanJ .. S!' n t.e. 01,' I J.

• Dvosoban namjesten stan, Bjelave. Tel.061356535 • Dvosoban stan ucentru.kod suda, renoviran, namjesten. Cijena 550 KM.Te1.062943826 • PRODAJEMO stanove novo• Dvosobni, potpuno i udobno gradnja Stup Nukleus, razlieitih qamjesren iopremljen stan, 60 mz, na kvadratura (od 31,69 ·90,91 m2), Cengic Viii. Tel. 061223 029 odmah useljivo, veoma pevcli• Garsonicra kod bclnice Koscvo no!!! Mob. 061/668-207; 300 KM, M. Dvor, stan 105 kv. sa 4 061/245-976. N. spavacc sobe, 1.000 KM, vreca kod policije dvosoban II novo] zgradi sa garazcm, 400 KM. Tel. 062 677 488 • PRODAJE se dvoetafni stan u VogoSCi (blizu MUP·a). Tel. 061 • Garsonjera kod Klinickog centra. 183 150,061 733 956. 14444-ltt Tel. 061 320044 • Garsonjera u Svrakinom kod MUP~a,namjdtena. Tcl.063 522 830 • PRODAJEM dvosoban stan • Grbavica, kod OHR~a. PovoJjno iz53 m2, Hrasno, Aleja lipa, tredi najmljujem dvosoban adaptiran i namsprat. Tel. 057 316 636. [esten stan, 54 m2, 1. sprat preko puta 14459-ltt Mrkvc. Na duzi period. Tel.062160022 • [ednokrevetnu sobu, ccntralno, kablovska, zaposlenim muskarcima • PRODAJEM stan u centru, naTrguheroja. Tel.061 546291 odmah useliiv, cijena po dogovoru. Tel. 063 899 727, 063 899 725. • jcdnosoban liicpo namjestcn stan 14475-1It sa centro grijanjem u blizini Sociialnog. Tel. 061 156761 • A. Polje, jednosoban 42 m2, l. • jcdnosoban namjcstcn stan na sprat kod Binga. TeL 061493 323 Cengic viliod 1.8.-300KM.TeI.063 376609 • Agencija vrsi prodaju i izdavanjc vasih stancva, brza realizacija. Tel. • [cdnosoban prazan SIan, naselje 061493323 Mojmilo,prvisprat. Tel. 06 1 91 ] 721 • AI. polje, A faza, TMP, 70 m2, 1. • Jednosoban stan u privatnoi kuci. sprat. Tel. 066727979 Te1.062712991 • Bisrrik. Prodajem adaptiran stan • Jednosoban stan u zgradi na Ore70 m2 u bosanskoj kuci, uI. Bistrik 48 su, 200 KM plus rcziic. Tel. 062 280 u neposrednoj blizini Bascarsije. Cl679 jena I I 0.000 KM. Tel.061142418 • Komforan stan 85m na Otcci, • Breka, trosoban stan 87 m2 V. p. blindo vrata, kablcvska, 3. sprat, U komplemo adaptiran sa ugradbenom odlicnom stanju. Tel. 061 140 363 kuhiniom i garaza 15 m2 prodajcm. • Komfornu garsonjeru, zaseban Tel.061558932 objekat, vl. ]/1, u centra grada - Mej· • Center, prodajem stan 27 m2. Tel. (as. Tel. 061 869396 061359728 • Kovaeici kod OHR~a, dvosoban • Centar, ul. Kosevo, cerverosoban fino opremlien stan 400 KM. Garsostan sa 2 balkona na I spratu.cernralnjera veca u cenrru Dobrinje fino no grijanje, parking mlesro, odlicno oprcmljcna, 280 KM, M. Dvor, dvosranje,292.000 KM. Tel.0615!0964 soban, opremljen, 550 KM. Tel. 062 677488 • Ciglane, prodaiem trosoban stan, prvi sprat, zagradena velika teresa. • Kuca 120 m2 ucentru ked ORR-a, Tel. 066943636 mofe i za 3~5 studenta. Tel. 062 337 925 • Cckalusa 64 m2, stan ic na drugom spratu, sa pogledcm prema restoranu • Manji stan srudeticama iii zapos4 sobe guspode Safije, 135.000 KM. Ienim zenama, VeleSiCi. Tel. 061 352 Tel. 061 559235 191 • D. Malta, dvoipQsoban 67 ml, 5 • Manju jednokrev. sobu sa kupatisprat, ul. E. Schovica. Tel. 061493323 10m, strogi c, PQseban ulaz, Mejtas. Tel.061217897 • Dobrinja2,garsonjcra28 m2,lcrasa, Iift,centralno grijanje,PVC prozo~ • Moderan, potpuno namjesten ri, blind vrata, adaptirana) odmah dvosoban stan u stambenoj zgradi u uselji\fa. Tel. 062303614 eenrruSarajc\'a.TeI.061092586 • Dobrinja I, Trg Ziatnih ljiljana • Namjesten stan 2~sQbni blizu tro~ dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa lcibuskc staniee, Ancks. TeL 061254 kuhinjom radenom po narudzbi. Tel. 038 061538128 • Namjeslcn stan u novo) zgradi u • Dva odvojena stan potpuno nova i Bucapo(uku. Tc1.06I221706 adaptirana, posebno svi prikljucei, • Namjesren stan, NedzariCi. Tel. 235.000 KM. Tel. 061559235 061221706 • Grbavica 38 m2, prodajem stan u • Namjcstcna garsonjcra bracnom blizini Palme, prvi sprat, sa balko~ paru, bez djece iii samici. Priv. kuea, nom,76.000K,',\.Tel.061559235 180KA1. + reZije, ul. KenanaDemiro• Grbavica, 52 m2, prodajem stan u vica42,Aneks. Te1.033616136 Ljubljanskoj, prvi sprat prostran, • Namjestena soba u utiei Asima odlicno orijemisan, pogJed. Tel. 061 FerhatovicaI8.TcI.061106584 559235 • Namjcltenu garsonjcru u privaI· • Grbaviea, 55 m2, iznad OHR·a noj kuCi, i jednosoban stan u strogom prodajem stan potpu.no adapIiran,sve ccntru. Tel.06190446S novo, podovi, stolarija rasvjela, grija• Novo Sarajevo, okolica veterinarnje, kupatilo, 2. sprat 130.000 KM. skog fakuheta Kablovska, internet, Tel. 061 559235 parking. Namjdten ili prazan, cijena • Hrasniea, ul. Put F amosa 27 (bijepo dogovoru. T d. 062 971484 Ie zgrade )trosoban stan (81 m2), 2 bal• PeLOsoban namjc~ten Slan u Ve· kona, 2 mokra evora, etamo gr, u leSiCima,stambena zgrada, vrlo povo~ odlicnom ie stanju, IV sprat, 92.000 Ijnu. Tel. 061 294509 KM.Te1.061510964 • PofaliCi, kod tramvajske slanice • Ilidza,Ibrahima Ljubovica60 m2, izdajem jednokrevetnu sobu, 2.kati68m2,4.kat. Tel.061856041 muskarcu. Tel. 063600461 • Iiidza,prodajem stan 70 km,drugi • Prazan dvosoban stan. Dcrvisa sprat, plinsko grijanjc, pos we, poscbNumica83.Tel.061191131 no kupadilo.Tel.065 183745 • Prazan stan 50 In kv, Tibra Pacifik • Makarska, prodaje se jednosoban Srup2.TeI.061107808 stan 37 kvadrata kao nov u trokatnici I • Prazan stan 65 m2 grijanje na gas, kat. Dobra lokacija, superopremljen, Saraj polie. Tel. 061 545358 72.000Eura. Tel. 063315055 • Prazan stan, poseban ulaz, iznad • Novi dvosoban stan 57m2 u iz· Skenderije,40 m2. Tel. 066 20S 151 gradnji u Vogos6 - useljenje u scp~ • Sobu sa centralnim grijanjem kod (embru - povoljno prodajcm. Tel. Merkatora 7.aposlenom, ozbiljnom 063460952 muskareu. N. Sarajevo. Tel. 659 895, 062619677 • Sobu u stanu djevojci na Grbaviei 130KM. Tel. 062967609 • Sprat kuce sa garazom, Asima I Behmana 26, NediariCi. Tel. 066 795 093,033465183 • Stan izdajcm, Podhrastovi. Tel. 033441687 • Stan na Sedrcniku,45 m2, prazan. Cijena 150KM. Tel. 06 I 907 371 • Stan u privatnoj kuCi prazan iIi polunamjcSten, svc zasebno, Vrbovska, Aneks. Te1.06198942S,033655583 I • Stan u Sarajevu,Patriotskeiige50, srudcDlicama. Tcl.061774920 I • Stanu VogosCi. Tel. 063465 695 • Stan, prvi sprat privatne kute, fa~ 11Cupc!f1 p~dltl/po".tl "' iJdreili:·OM'Ynl milijarnoj porodici izdajem, : T~nJSk.l14 }1000 S aJe'II) ogradena, basta i parking za auto. PofaliCi,Orlovacka230. Tel. 062236 339

• U ccmru dvcsoban stan. Tel. 06 I 156170

namicstcn

Prodaja

J

• Novogradnja Stup "T'ibra 2" stanevi sa klimom koii su upon udi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Eksua povcIjnacijena.Tcl.061504-425 • Ores 58 m2 kompletno adaptiran sa etaznim grijanjem i ostavom od 6 mz odmah uzstan. Tel. 061 558932 • Otoka,jednosoban 39 m2, 3. sprat, hitno. Tel.061493323 • Otoka, prodajem dvosoban stan, 56m2.Te1.0611404S3 • Prodeie se stan na Grbaviei. Odlicna gradnia, cenrralno, 1. sprat, centralno, parking, lift, parking. Tel. 063433403 • Prodajem dvoetazni stan na Ilidzi u Pejtonu sa rri spavace sobe, 125.000 KM. Tel. 061 558932 • Prodajem dvoiposoban stan 62 m2, 1. kat, Gradacacka. Tel. 033 513 800 • Prodajem dvoiposoban stan na Marin dvoru.mozezamjena za vikendicu pored iezera, rijeke, mora. Tel. 061546109 • Prodajem dvosoban rcnoviran stan, 50 002 na Grbavici. Tel. 062 505 050 • Prodajcm dvosoban stan 56 m2 kod Holidey Inna, 1.l00eur/m2. Tel. 061183928 • Prodajcm dvosoban SIan lokacija Cengie Vila 54 m2 adaptiran, sprat 4, cijena2000porn2.TeI.061365990 • Prodajem dvosoban SIan na Dolac Malti 62 m2. Cijcna 2.100 KM. pc ml, lckacijaodlicna.odmah useljiv. Zvati od 11,00do 17,00h. Tel. 062 722 350 • Prodaicm dvosoban stan na Grbavici ul. Zagrebacka 75. Tel. 061 215 214 • Prodajem dvosoban stan u Dobrinji C5. Pcpodne. Tel.061 134938 • Prodajem jednosoban stan 40 kvadrara ul Drinska kod autopraone AS, eijena62.000KM. Tel.061 872819 • Prodajem [cdnosoban stan 44 m2 u Centru.Meiras. Tel.061243923 • Prodajem namjesten dvosoban Stan 55 m2, stansc nalazi na Dobrinji, Trg Zlatnih ljiljana, cijena povoljna. Tel. 065957842 • Prodaicm nov ctaani stan 90m kvadramih u Vogosci placen 137.000 KM za 107.000 KM fiksno. Tel. 061 214071 • Prodajem novu garsonjeru od 15 m2 u srrogom ecorru Makarskc. Tel. 062053063 • Prodajem renoviran i moderno opremljcn stan uNeum usa pogledom namore. Tel. 062465 20S,063062624 • Prodajem stan na Cengic Viii niie adapriran.64 kvadrata, 1. sprat, moie izamjenazamanji. Tel.061232931 • Prodajem stan nallidii, 50,50 m2, super lokacija ~Luiani, blinda vrata, klima, eijena po dogovoru. Tel. 062 293812 • Prodajem stan u eentru Skenderija kod vatrogasne cete 33 kvadrata, 2 sobe, hodnik, kupatilo, ostava, cijena 75.000 KM.Te1.061916698 • Prodajem Stan u Orebicu 120m2 novogradnja, namjcSten, klimatizi· ran, 1m2 -1.000 E. Tel. 0038 52 0713 793 • Prodajem stan u Sarajevu, 57m2, Grbavica ul. Radnicka, nova gradnja sa fasadnom ciglom, novo elaino plinsko grijanje, vel. balkon, lift, po~ drum. Tel. 061 202851 • Prodajem stan, IIidza,Luzani, nj· zovi, sa gara.zom ~ prednjom i zad~ njom bastom, 105 m2. Tel. 062 226 285 • Prodajem stan, Zagrebacka 3a, 59 m2,cetvrri sprat (nema lifta), rau-bau. Cijena 1.500 Kl,,\ po kvadratu fiksno. Tel. 061 398071 • Sal' Polje, dvoiposoban stan, 61 m2, renoviran, balkon, ustakljen, "I 1/1,94.000 KM. Tel.062451 068 • Stan u Adema Buce54. Potkrovlje 6. kat lrosoban,sgalerijom 88 kvadra~ la, 1/1. Podrum,parking, novijagrad· nja, 100.000 KM. Stan uredan i fun~ kcionalan. Tel.061220749 • Stari Grad, trosoban, namjesten Stan srudentieama ili zaposlenim dje· vojkama. Tel.033236291

, , 'Tebl ,, ,

,Telefon/adrcsa

vu"jla

50

Petalc 20.]ulllsrpanj 2012.

Dnevni avaz
• Center Skenderija, prodajem kudu kao d .... oetazni stan, moderan objekat 200 m2, prelijep pogled ua Centar.avlija.basta. Tel.061497 448 • Ilidza.Plandisre.Bosanski Ljilian 17, kod nove dzamije, objekat P+l+P, 150 m2, okucnicc 150 m2. Ozidan, pokriven, pvc prozori, svc instalaciie, uredni papiri 1/1. Tel. 062 319563 • Kromol], prodajem kucu 300 m2 na parceliod 1.200 m2, supcrpozicija i parcels je ravna sva, 125.000 KM. Tel. 061559235 • Kucanu Ancksu.prodaja. Tel.061 222141 • Kuca u cenrru Makarske, Kalalarga 29. Papiri uredni, tri etaze, cca 300 kvadrata. Tel. 063899989 • Pcljcsac, Brarkovica, kuca sa 2 sprata, 100m od obale, moze i 1 apartman od 65 kvadrata, papiri u radu. Tel.06Z 105578 • Prodajem duplex kuru u Pofalicima 7 min od tramvajskc, poseban ulaz i dvoriste, 150m2 stambene po.... dine, papirologiia uredna, povoljno 105.000KM. Tel. 065673906 • Prodaiem dvije kuce sa centralnim grijanjem i poslovnim prestorom, vl. 1/1 u Kaknju na glavnoi cesti pored DP marketa. Cijena na upit. Te1.061798860,061618019 • Prodaiem iii mijenjam kucu za stan, na Gazinom hanu, ul. Barurhana 24, 80m2, cdlicno stan]e, 1/1, basta 1.374 m2, u blizini skola.autob. sranica i prodavnica. Tel. 033 240 289, 061 273609 • Prodajem kucu 13,20 x 8,00 P+ S saokucnicom u Bihacu, ul. Mehmeda Paalica • Nova Cctvn. Tel. 061 591 477 • Prodajem kucu na carsiji, uL Med.rese sa 225 m2 zemlje. Cijena I 50.000 KM. Te1.066084561 • Prodajem kucu na Poljinama. TeL 062317515 • Prodaiem kucu p+s.dvoriste.postove! prostor, na super lokaciii. Kod bistrickestanice. Tel. 061127 889 • Prodajem kucu prizemlje i sprat, sa 1.300 kvadrata okucnice. Ciiena 55.000 KM. MostarskoRask"rsee. Tel. 062296075 • Prodajem kueu sa cca dunum zemIje u Gordzdu, Bacci, pored Drine. Tel.062563457 • Prodajem kucu u Drazevitima kod Kiscljaka. Uscljiva. Svi prikljucci. Okucnica 800 m2. Voenjak. Cijenanaupit. Tel.061134393 • Prodajem kucu u Ilijasu. Kuea sc nalali kod nekadasnjeg lovackog dorna. Papiri 1/1, ciiena po dogo\'oru. Tel.+38765999S45 • Prodajem kueu u Konjieu, naselie GlaviCine. ku6t useliiva. Tel. 065 029 636 • Prodajem kueu u Starom Gradu Samjevo. T et. 063 5 14 023 • Prodajem kutu, lIidza, Kasindolska278. Tel.065314904 • Prodajem manju bosansku kucu useljivu Sirokaca, Goloderiea br L Tel.481423 • Prodajem moderniju kueu, Pofa1i6, Humska, a moze i zamjena zastan uz doplatu. Tel. 062 666 300 • Prodaiem modernu kueu u nizu na Kosevskom brdu u Sa.rajcvu. Tel. 062 381294 • Prodajem stare, nove i kuee u izgradnji na svim lokacijama u gradu po najboljim cijenama. Tel. 061214 071 • Prodajem staru bosansku kueu u rusevnom stanju, u Topliku preko puta Vijecnice. Tel.061823 75t • Prodaiem u Zepeu kueu sa 2 odvojena Slana, moze i jedan stan, garazu, pomoeni ohjekat i manji voenjak. Tel. 032 596 516, 063199 266 • Prodajem useljivu kucu 104 m2, d\'a dvosobna Slana, dviie garaze, 500 m2 okuenice, hilDo, Radnieka 122. Tel. 065 540702 • Prodajem vikendicu na Kobiljaci, Rakovica. Svi prikljucci, renovirana, dva duluma zemlje. Cijena po dogoYom. Tel.061136357 • Rakovica, prodajem kucu - vikendicu na sprat + Ijetna kuca, sredeno. Tel. 061 213273 • Sokolovic Kolanija, kuca 250 m2 stamb. prostora, 2 ulaza, sva nanovo renovirana, stiropoi fasada,srolarija, i okuenice 400 m2, hlizu skole, 1/1 vI. T<1.0618Z1888 • U Ripc:u kod Bihaca prodajem rusevnu kueu na placu 740 m2 i njivu 1.750m2. Tel. 052216 373 • Faletici, zemljiste 1.600 mz, vikendica, komlctna infrastruktura, pomocni objekti, vocniak, idealno za izgradnju kuce, 120.000 KM. TeL 062 315945 • Glavaticevo, prodajem zemlju 8 dulumajcftino. Tel.061335 359 • Gradeviuskc zemljiste 605 m2 Butmir.Te1.061802613 • Orahov brijeg, prodajem povcljno dviie gradevinske parcele [edna do druge 820 m2 i 640 m Z. Urbanisticka saglasnost, vlasnistvo 1/1. Komunalijedcparcele. Tel.061488675 • Prodajem 4,5 dunuma zcmljc -livada, Trnovo FBiH. Naimanju imaju dvije vode.kroz posjed tece rijeka.sve 1/1. Struja 50 m od imanja, 8.000 KM podunurnu. Tel.061686095 • Prodaicm na super lokaciji u Brczanskoj uliei 808 m2 zemljista sa gradevinskom dozvolom. Tel. 061 848433 • Prodajem plac u Doglodima 450 kvadrata. Tcl. 061837405 • Prqdajem plac u Kiievu, 445 mz, pored Zeljeznice, prilaz sa magistralnog puta, nalazi se u RS, ciiena 20 KM/m2. Tel. 061477 854 • Prodajcm zemljistc 3 duluma, moac i u parcelama, Rakovica, Hisu-icki Potok. TeI.062 346 727 • Prodaicm zemliu 2.400 kvadrata, Grabovina, Rakovica. Tel. 061 277 435 • Prodajem zemlju 5 dunuma, Petruse, Donji Miljevici. Tel. 065 811 655 • U Kijevu prodajem placod 1.131 m2, nalazi se na Poljima (Dola), RS, cijena 13 KMlm2. Te1.061477854 • OREBIC, scbe, apartmani, parking, klima, satelitska WiFi, povoljno. www.adria-orebie.eom. Tel. +385989631758.
pit

• Surerenski stan 54 m1, Anex, Priiedorska 23. Cijcna 69.000 KM. Tel. 061130112 • Svrakino, ul. Prvomajska, garsonjera Sa centralnim grijanjem u odlicnom stanju, na [ spraru, 43.000 KM. Tel. 061 510964 • Svrakino, ulica Prvomaiska (preko puta Merkatora i MUP-a), garsonjera komplerno adaptirana, ceu. grijanje, suteren, cijena40.500 KM. Tel. 061510964 • Trg beroja, dvcsoban stan, 59.00 m2, prvi sprat, zgrada, cetiri sprara. Cijena 115.000KM. Tel.061133271 • Trosoban stan 78 m2, cenrar Vogosce, 1.550 KM/m2. Tel. 062993 253 • U Brezi prodajcm dvosoban Sian 45 m2 prvi sprat u stambenoi zgradi pcvolino. Tel.061156836

• APART MANE u Neumu povolino izdaje Villa Lamia, klima, garaia, www.villalamia.com. Tel. 033535121,036880427,062 214946. 14347-ltt • NEUM - Izdajemo povoljno apartmane na same] plaai 5 m od mora, klima, parking, TV. PovoIjno. Tel. 063 32.1 434. 962-lmo • TRPANJ. izdajem povolino komfome apartmane i sobe pogled na more, balkon, vlastiti parking. Tel. 00385 20 743 420, 00385989938666. 8600-INdi • DOBRE VODE, BAR, ked Harisa 7 EUR-a do 10 eura, 100 m od plaze i lux. apartmani, sobe, pension. WWW.royal-azur.com Tel. +382 30 364 386, +38269211 680. 11423-ltt • PODACA - Makarska rivijera, Iznajmljuju se apartmani i sobe ispod magistrale - 100 metara od plaze. Kontakt: 003859898 97 990. 7561-1Ndz • DUBROVNIK - Srebreno, izdajem sobe sa upctrebom kupalila, kuhinjom i parkingom. Tel. 0038520486160. 7625-1Ndz • NEUM, sobe apartmani 5 m od mora vrlo povolino, klima, TV, plaza, upotreba kuhinje, Ima parking ispred objekta. Tel. 061 488043,036880582. 12753-ltt • NEUM, vila "Mina" izdajem apartmane blizu plafe Zenit, 40 metara do mora sa garaiom, klimom, TV-om. Tel. 062 223 161, 061 254458. 6908-1Ndz • POVOLJNO izdajem apartmane sa parkingom u Bristu kod Gradea. Tel. 00385 91 5715 505. 7028-INdz MALI DRVENIK, Izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinie. Parking obezbijeden. Tel. 00385 21 628 306, 00385 91 954 2000. 13339-ltt • NEUM - apartmani kod plaie hoteJa Zenit, TV-sat, klima, garab. terasa, iznajmljujemo. Tel. 036885 555, mob. 063 436 333. www.neumapartmani.com. ptt • OREBIC, apartmani za 4 oso~ be, dnevni, kuhinja, kupatilo, spavaea, terasa, TV, parking u hladu, vrlo povoljno. Tel. 061141 359,033220068. 14288-lIt • OREBIC, dvosoban stan 60 m2, 6leiaia, kuhinia, TV, klima, terasa 24 m2 sa tendom, se~ijQm, pla!a 100 m, parking u hJadu. Tel. 00385 20713 856, 061938 463. 762-Hz • OREBIC, dvokrevetne i trokrevelne sobe s kupatilom i upotrebom zajednicke kuhinje, apartman 8+2 osobe, parking. Tel. 00385 91 5611 542. 7970-INdi • KUP ARI • Dubrovnik, soba sa upotrebom kuhinje. Tel. 00385 20 486 628, mob. 00385 95 833 6879. 1021-lmo • DUBROVNIK· Mlini, povolj· no Ijetovanje, soba i apartmani. Tel. 00385 20 485 783, 00385 91 5145423. 6661-INdi • DUBROVNIK - SREBRENO, povoljno Ijetovanje, sobe - apartmani. Tel. 00385 20 486 592, 00385989541 083, e-mail: zlatko.barisic@:lu.t-com.hr. 6663-INdz • LJETOVANJE u Podaeama od 23. 07. do 29. 07 (6 noci, 7 dana) po cijeni od 185 KM. U ciienu uracunat prevoz. Smjena svakih 7 dana. Tel. 061 552 947, 061 185 805. ptt • IZDAJEM apartmane odmah uz more. SIano kod Dubrovnika. Tel. 00385 20 871 338, 00385 99 5126108. 8599-INdi • NEUM - izdajem sobe, upotreba kuhinje, blizina peste i marketa - obezbijeden parking. Tel. 061223860. 8614-INdi • PODACA, apartmani, sobe, hladovina, parking, ispod magistrale! Informacije na brei 00385 98977 4177. 8668-INdz • IZDAJEM sobe blizu mora sa klimom, Neum, sa kupatilom. Tel. 061206946. 14456-ltt • Apartrnan 2+ 1, otuk Korcula, mjesto Korcula. Tel. + 385 98 9305 825 • Apartmani i sobe Podaca vceod 20 KM. Tel.0038598817104 • Apartmani i sobe u Neumu pored obale. Te1.033541493,061 l3l831 • Apartmansko prenociste iznad Katedrale, uz francusku rezidenciiu, parking, internet, kablovska, cen. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 • Baosiei, izdajem povoljno aparunan s klimom i TV, 100 m od mora. T<1.061213256 • Gradac i PodacCi organizovan sedmodnevni boravak od 28.7. Cijena jc 190KM.Te1.061793528 • Igalo, Herccg Novi,povoljno sobe i apartmani. Tel. 00382 31 332 953, 0038269465614 • [grane. Ljetovanjc na moru 7 dana prevoz i smieStaj 210 KM, termini od 22. 7.du20. 9. Tel.062oo3401 • Izdajem aparlman 4+ 1 + 1 TV, klima, povo1jno, u Orebieu. TeL 0038520713638 • [zdajem apartmane u Gl'adcu. Tel. 00385922296741 • lzdajem sran za vrijeme avgusta i septembra u H. Novom, 33 m2. Tel. 065185108 • Izdaiem studio apartman bli7.u mora, NovaljanaolOkuPagu. Tel. 066 138608 • 17.daju sesohe i apartmani u Podacama. Tel. 061308 277 • Komarna, Kick - Izdajem povolino apartmane za 3 do 6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062439 329,061 437719 • Neum - kod pla;;..eZenit iznaj mlj uiemo sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV,gamze). Tel. 036885 165,063894751 • N eum, izdajemapartmane i studio apartmanc u centru Neuma. Tel. 063 715509 • Neum, izdajemapartmane,klimatiziranc., 20 metal'a od mora, TV, parking. Tel. 036 884 493, 061 141 752, 061183981 • Neum, odmol' u apartmanima na samoj obali. Tel. 036 884 215, 063 856 164 • Neum, povoljno izdajem sobe i apartmane ucenU·u. VI. Mimoza. Tel. 063339686 • Neum, sobe i apartmani 5 metara od mOrd, privatna plaza, bespla(an parking, rostilj, hladovina, super povoljno. Tel. 063488 572 • Orebie, izdajemo apartmane4 + 1, klimarizirano, 300 m od glavneplaze, TV.Te1.061780570 • Orebie, iznajmljujem apanmane blizu plaze, pogled na more od kojeg Vam dahzaslaje. Tcl.061213819 • Podaca - kuea uz more, apanmani povoljno, obczbijeden parking. Tel. 061517353,063893590 • Podaca, izdajem apartman cetverokrcvelniuzmore. Tcl,0038521699174 • Povoljno izdajem apal'tmane i soheu Tucepimado 10. 07. Tel.0038598 707351 • Sed.modnevni boravak u Neumu u privatnoj kuei. Ohezhijedjen prijevoz, smjestaj sa doruckom i ruckom. Polazak svake SUbolC. Cijena 300 K.M. Tel.061915661 • SmjeStaj u Neumu, sobe, studio aparunani, 70m od mor.. u blizini hotelaNeum.Te1.061358989 • Trpanj PeljeSac, trokrevetni aparlman blizu mora, zasebna kuhinja, we, tv, tcrasa, odmor 100%. Tel. 061534261

Potrainja
• Agenciia hitno potrazujemo manji stan na relaciji C. Vila, Malta, Grbavica, Hrasno, za zaposleni mladi bracniparbezdjece. Tel.061142704 • Ageneija hitno trazi manj i fino opremljen stan u zgradi zaozbiljan 7..3posleni bracni par naduzi period. Tel. 062677488 • Agenciia porrazuic manji stan u zgtadi fino opremljen za czbiljan bracni par, zaposleni, ria duii period. Tel. 06 I 145853 • Agencija potrazuje vedi brcj nekretnina. Tel.033 782980 • Agenciji hitno potrebno vise stanova i kuca za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493323 • Agenciji porrebno vise stanova za kupovinuu Sarujevu. Tcl.06t 559235 • Kupuicm dcvastirane stanove u Sarajevu. Tel.062157088 • Kupujem dvosoban iii manji 11'0sobanstan. Tel.061510964 • Kupuiem jednosoban stan po lCzi~noj cijcni, isplata odmah. Tel. 061 6426S4 • Kupuiemstan ul. Alipasina.Skenderija, Merhemica trg, od 90 do 100 m2 kod 2. gimzanije, Zagrebacka ked OHR-a, do 85 hiljada eunl. Krdnjcevieeva. Tel.061288 939 • Potreban veei broi stanova zaizdavanjeiprodaju. Tc1.061925649

• Prodajem 4 prozora 140x 120 dvoia balkcnskavrata 160x210. Tel.063890 252 • Prodajem aku busilice Makita, M.etabo, Bosch, Bieker Deker, Hi taci, Bosch, hilti, aku odvijace, TuzIa. Tel. 061761393 • Prodaiem criicp Meditcran Kaniiza polovan, povoljno. Tel. 061 374 441 • Prodajcm dobar polovan crijep 30 pfkomad. Tel.062815536 • Prodajem drvenu stolariju vanjskuzaspratkuce. Te1.063723 595 • Prndajem prozor 120 x 140 balkonska vrata sa stokovima, polcvnc 80KM.Te1.061185124

Poslovni prostori
• IZDAJEM pekaru sa oprc· mom u Zenici. Tel. 061617920. 310-Ize • Bascarsija, izdaiem poslovni objekat(rddnja20m2 + jo~ 178 m2), mozc biti i hostel. Tel. 061493643,061228 975 • BascarSija, iznajmljujem 4 kancelarije (advokalura, ordinacije, turis(icka agencija Sa hostelom, i sl.). Tel. 061493643,061228975 • !zdaje se 200m posIO\'nog, 200m kanceiarijskog, 200m skladisnog prostOl'a sa vlastitim pal'kingom, Paromlinska D. Malra. Tel. 061 247 785, 061800161 • Izdajem250m2 poslovnogprosto1'a u Hrasnici u krugu Famosa. Tel. 061148079 • Izdajem firmu - skladiste, extra opremljeno, 1.000 m1 u Bos. Otoka. Tel.061981677 • Izdajem ili prodajem fast fud, moze rostilj, pica, pita, Kosevsko Brdo,Centa.r. TeL062967832 • Izdajem kane. iii sl. kod N. Pozoristavrlopovoljno. TeL061729536 • Izdaiem poslovni kancclariiski prostor 120 m2, prizemlje, lokacija cxtrJ., preko pUla Predsjednistva, ulicll}ezero. Tel. 06 1 559235 • Izdajem poslovni prostor 200 m2 + 160m2podnunskogprostora. Tel. 061140483 • Izdajem poslovni proslor 30 m2 u Zenid. Tel.063020381 • Izdajem poslovni prostor 40 m2 CengitVila. Tcl.061100394 • Izdajcm poslovni proslor 40 m2 u pri7.emliu stambene zgrade, Hrasno. Tel.061199008 • lzdaiem poslovni prosror 80 m2, dimenzije 12 x 7,50pogodan za magacin, teretanu, malu fabriku. Tel. 061 335269 • Ildajem poslovni prostor na Cengic ViIi 19 m2, cijena 350 KM. Tel. 061304084 • Izdajem poslovni prostor u Brczi 229 m2 RK Borac, potpuno renoviran za trgovinske namjene. cijena 1.000 KM. Tel.033265715 • [zdajcm poslovni prostor za sve namjene, 35,85 iIi 120 m2, Sa parkin· gom, kod skole, bus stajalista i ambulante, glavna ceSla, Cicin han, ccnlar. Tel.061337470 • Ponuda: Jako izvor v1astile Ciste labonlrorijske ispitane vode sa bazenom, uz magistralu, nudim za proiz"odnju i promct - kod Sarajeva. Tel. 653454 • Poslovni pros[Or su reren 60m pogodan za sve namjene hitna povoljno prodajem. Tel. 061 795489,061 753 131 • Proda;em farmu kokasa 20bjekta,

Kompjuteri
• ANTIVIRUSNA ZASTITA,

~~~I~~H;AK'6~~~~~
SKIH PROBLEMA. UMREZAVANJE. BRZ DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170085. 14418-11t • EPC SERVIS - VRSI PO-

~~~?RA~~~::~~~E-

Zamjena
• Mijenjam (uz doplalU) nOv neuselien jednosoban stan u 1st. Sarajevu za stan u Sarnjevu (Grbavica - Hrasno). Tel.063340989 • Mijenjam - prodajem (uz dop1atu) dvoiposohan stan 69 m2 u OdZaku sa cen t. gr. i garaiom, 7.astan u Sarajevu. Cijena52.oo0KM. Tel.063340989 • Mijenjam dvoiposoban stan oa Grbavici, 60 m2, idealna lokacija, za kueu uzdogovor. Tel.061265 5 14 • Mijenjam kueu sa bastom i garazom iznad Bascadiie Zl:l manii Slan uzdoplalU. Tel.061214071 • Mijenjam stan 53 m2 7.amanji do 30 m2 liZ nadoplatu, Sardjevo. Tel. 06223S493 • Mijenjam vetu kueu sa prateCim obiektima i dva duluma zemlje u naselju DobroseviCi za dva stana. Tel. 061137163 • Mijenjam zemljiste sa devastintnom kueom iza Glavauceva zaimovinu uR. Srpskoj. Tel. 065632055 • Orebie, mijeniam iii prodajem Slan sa okucnicom za Sarajevo uzi ,,<ntar. T<I. 00385 40713 793

ME. VRLO BRZO, EFIKASNO IPOVOLJNO!DOLAZAK BESPLATAN. TEL. 062 643 394. 8676-INdf

• MAKARSKARIVIJERA -

• [nstalacija windowsa 7, xp, bdicnih rUlerd i mreh, antivirus, spasavanje podataka. Garancija na usluge. DoIazak besplatan) p020vitc! Tel.062256035 • Servo raeunara- Profesionalna dijagnostika ipopravak rJ.cunara, insralacija sistema, antivirusna zastita, internel konekcija + ruther. Dolazim popo7.ivu,Majo. Tel.061243611 • Servis i prodaja racunara i racunarske opreme Hi-tcch. Profesionalna dijagnostika, servis, prodaja i nadogr..dnja f'J.cunara. Besplatan dolazaknaadresu. Tel. 061350 344 • Servis raeunara. Instalacija, vikjczicno okruzenje, antivirusna zastita, umreiavanje,garancija na I'adove. Sarajevo. Tel. 062672858

Telefoni
• Prodajemmobitel HTC 7 Trophy, cijenapodogovom. Tel.062007310

Ostalo
• Prodajem printer - kopir - skener LaserJetl100A sa 4 lonera. Tel. 061 156557

Garaie
.lzdajem garazu u Tuzli, Srupine. Tel. 061 548917 • Prodajcm - iznajmljujem garazu, Vraca, 13 m2,eijena 12.000 KM. Tel. 062157704

Kuce
• NISICI - VILA NA PRODA-

ll'A~Ir~~;i~~~~i:t
061337522. 14316-ltt • PRODAJA: Neum, Tiha luka, Dalmatinska 9, kuca sa garaiom i 300 m2 okuenice. Tel. 061 548 365,036/884-297. 8155-INdi • VlKEND KUCA 123 m2 i 1.050 m2 u vocniaku. Na samku, prilaz sakriven. Mir i ti5ina uz cvrkut plica i zuber rijcke koja protice kroz imanje. Sunca prjje, a hladovine u rano poslijepodne u izobilju. Sve to 3 min. od prvoig izlal.a auto-puta. Cijena 95.000 KM. Tel. 061 310 695. 14430-11t • Binjdevo MiseviCi ] 1. Prodaiem vikendicu sa placcm velicine 1.000 m2 i prilaznim putem. Objekat vcHeine 8x6 m na dvije etaZe. Tel. 061 107931 • Blagovac 3, kuCa sa okucnicom i gar.zom. Tel. 066727979 • Cenrar - Cobanija, kuea sa basrom 800m2,povoljno. Tel.061510964 • Centar - kod picerije Galija, kuCa sa basrom 140 m2, povoljno. Tel. 061 510964

Namjestaj
• Hitno prodajem trosjed, dvosjed, [oldju, u ekstra stanju) 100 KM. Tel. 061226404 • Prodajem plisani franeuski lezaj, skoro nov, ciiena 120 KM. Tel. 062 011092 • Prodajem lroSjed i fotelju - Mojca Oboje na f'azvlaeenje, u odlicnom sta· nju. Sve to za 100KM. Tel. 062 357 536

Zemljista
• PRODAJEM zemljiste za izgradniu kuea po regulacionom ptanu u Butmiru 610 m2, 605 m2, 539 m2, uz glav~ ni put. Tel. 062 304 127. 8678-INdz • Bos. Krupa, ulica Branilaca G1'ada, prodajem 8 parceia, od 600 do I.000m2. VI. 1/1. Tel.061156886 • Energoinvest,plac 500 m kvadrarnih, svi prikljucci, dozvola 1..3 kueu 13x10. VI. 1/1,130.000 KM. Tel. 062 204427

~~I~I~r::e~~~t~.kS::e~ 036809009,062114903 • Prodajem halu koja je iznajrnlje· na, atraktivna lokacija, Stup. Tel. 062 666300 • Prodajem objekat poslovni + stambeni 3 eta7.e, ukupno 170 m2, ccmar Hadzica kod pijace, ciiena 250.0ooKM. Tel. 062 374 391 • Prodajem prostor,82m2, 1/1 safirmom· apoteka, inventar, f'dZf'ddeno, do amhulante. Kljuc u ruke. Tel. 062 764 787 • Prostor uraden za vi~enamjena na atraktivnom mjeslu, Cengie Vila, unaprijed placanje,povaljllo. Tel. 061 108152

t:;~ii~~ ~~~

• DUBROVNIK - SREBRENO, povoljno Ijetovanje, sobe • apartman.i. Tel. 00385 20 486 445, 00385989127520, e-mail: mato.barisic2€du.t-coIILhr 6664-1Ndf • NEUM - sobe i apartmaru pored mora. Mob. 061 913 600. 8404-INdz • IZDAJEM povoljno apartmane sa parkingom u Bristu kod Graea. Mob. 00385 91 7666 124. 1090-lmo

Bijela tehnika
• Kupujemo yeS masine i dr. Tel. 061740465,062127026 • Prodajem frizider Sa stakIenim vf'J.tima. TeI.061 156309 • Prodajem friZider staklena vrata 300 KM. VeS ma~ine, sporcle (Struja, pIin) 150 KM. Dostava besplatna. Tel.033533631 • Prodajem ves masine 280 KM, perilice 300 K.M, susilice 300 KM, ladii::are 200 KM, U\'oZ iz Njemacke. Tel.061699566 • Prodajem yeS masine neispravne. Gorenje i druge marke novije 50 KM. Tel.033533631

Dnevni avaz
• ves masina Gorenjc 220 KM, susilica 130 KM, TV 54 em 80 KM, frizidcr90 KM.frizidcr kombinovani Gorenje kao nov 200 KM, zamrzivac 100 I Gorenjc kao nov 100 KM. TeL 061552366 • Kupujem umjetnicke slike, srarinske sabl]e, satovc, ordenje, helenzukc, dcmirli tcpsijc, bosanskc cilime, baklje.plakete od olimpijade i ostalo. Tel. 061 553640 • Prodajem umjctnicku sliku od Mikulica.TeI.061553640 • AKCIJA· BUKOVA, GRA· BOVA DRVA, CIJENA PO DO· GOVORU. UGALJKAMENI, KOCKA, ORAH PO DOGOVO· RU. TEL. 062 866 975. 8702·1NdZ • CIJEPANA bukova drva. KvaIitet drva ekstra. Mjera tacna. U cijenu uracunat prijevoz. Deva za kamin. Tel. 061 564660. 8670·1Ndz • NAJPOVOLJNIJI OGRIJEV! Cijepana, cutuci, ugalj banovici, ugalj Kreka. Za ugalj idemo na vagu, a drva izmjerite, pa platite! Tel. 061 606202. 8697·1NdZ potreban vulkanizer i mehaniear. Plata po dogovoru + topli obrak. Tel. 061 221 887. 8608·INdZ • U UGOSTITELJSKOM objektu potrebna konobarica i konobar. Tel. 062 213 788. 14362·1n • POTREBNA studentica za ispomoc u recepciji. Tel. 061 219 018. 8636·1NdZ • Eirmi PAJA TAXI potreban automehanicar sa radnim iskustvom za odrfavanje taxi vozila. Tel. 061 379393. 14452·ltt • Frizcrskom salonu porreban radnik iii radnica i pomocni frizer ucenik iii uccnik sa vanrednim pobadanjemskcle. Tel.033206601 • Frizerskom salonu potrebna frizerkasaiskustvom. Tel.062824371 • Himo pctrcban radnik na odrzavanjustoke. Tel.061789871 • Hitno porrebna dievojka sa iskustvom za nadogradnju noktiju. TeL 062875916 • Rimo potrcbne dviie konobaricc za rad u cafe gostionici u Rajlovcu, plalapodogovoru.Tcl.061157499 • Ozbiljna djcvojka [razi posao u pieeriji, (rgovini, hutiku, Mostar. Tel. 063701016 • Pocreban radnik (muskarac) za rad u (rgovini na Bascarsiji, prednosl osobamasaiskustvom ...Tcl.061109321 • Potrebna dva lrgovca u markclima,prijavenamob.061 156412 • POlrcbna frilcrka sa iskus(vom. Tel.061275783 • Potrehna frizerka 7..3 zene i muskarec. TeI.061212754 • Potrcbna iskusna frizcrka na A. Poljuunovomsalonu. Tel.066791796 • Potrebna pomocna radnica u frizerskorn salonu, opstina ccntar, Sarajevo. Tel.061837114 • Potrcbni akvizi(cri vcCibroj ~irom BiH, 7..3rada30posto. TeL063953040 • Agencija kupujc staru dcviznu i dionicc kojesunaberzi. Tel.062118803 • Agencija kupujem staru deviznu stednju.obvcznice, ratnu odstetu dionice, isplara odmah cijela BiB. Dolazim na adrcsu. Prodajcm certifikatc povoljno.Te1.061175237 • Agencija kupujem staru devizuu stcdnju, odsretu, obveznicc, isplarc vrsimo uz prethodni dogovor na nacin kako varna odgovara. Diskret. i profesionalno. Tel 063 351572 • Agencijaza kupovinu devizne stednjc [ugo i Privrcdnc uz obracunavajacu kamatu. Tel. 066 723731 • Agenciia za kupovinu deviznestednje, ratne odstetc, dionicc firmi, fondova, najbolje i bez zakidan]a placam, isplata idolazakodmah. Tcl. 062 788739 • Agencija za kupovinu stare devizne stednie, rame odstete, obveznica, dionica, u ciravoj BiB isplata odmah. Tel.061337593 • Aparat za varenjeISKRA VAR 160 ampera, 230-400 volri malo korisrcn racunigaraneija.Tel.061156739 • Jelovina za potpalu 30 KM mctar sa dosmvom. Tcl.061521395 • Kupujem polcvan ispravan solarii. Tel.061156836 • Kupujcm pouosene automobilske akumulatore raznih velicina, placam 10 KM po komadu, dolazim na adrcsu, Sarajevoiokolina.Tel.061540533 • Kupujem stare pokvarene Yes masine, gusanc radijalOrc, pouo~ene akumulatore, te svc vrste orpadnog zcljcza. Dolazim na adrcsu. Sarajcvo i siraokolina.Tel.062875 178 • Pravim masne za svadbe. Cijena po komaduO,4Ofeninga. TeI.0631411 15 • Prodajem baiiranosijeno. Tcl.065 000173 • Prodajcm kincski 61im. Tcl. 061 137163 • Prodajem klimu Daikan kapaciteta do 600 m kvndratnih. placenu 88000 KM koristenasamo3 godineza 180ooKM. TcI.06121407I • Prodajcm koeiju slavonsku u originalnom stanju. Cijena 3.500 KM. TeI.061757143 • Prodajem plinsku bocu 50 KM. Tel.061 211 839 • Prodaiem pazlaceni escajg za 12 osoba i prateei pribor u spec. pakovanju. Tel.061690848 • Prodajcm rakijsko burc od 500 I. Tel. 066 065 598,066200990 • Prodaiem rostilj za peeenje kokoski cl. pogon na cvrslO gorivo (ugaID, kapacitet 12 kom.,originaJ \'1Iju~kczakoko~i,uvozizNiemacke,ci· jena po dogo\'oru. Tel. 063 366 303 • Prodajem starije sivace masine. Tel.061 137163 • Prodajem stolice, forelje, dvosjede, stolove, korpe i brojne druge proizvodc plctenog namjdtaia. Cijene izuzetno povoljne. Tel. 061 200 894,033525966 • Prodajcm ugosrireijski frizidcr 250KM. Te1.063652648 • Prodajemo - Drva i ugalj u svim oblicirna (scparisan kocka - orah) koliCine su mene sa prevozom.lsporuka brza zo\'ire· hvala yam oa povjerenju. Tel.061769074 • Pumpa za Cistu \'odu Garden, Omax: 3200 LiH, H·max: 40 m. Tel. 061 175851 • U prodaji bukova iscijepana drva sa dostavom 70 KM merar. Tel. 061 521395 • Za igraonicu vcliki lavirim sa 18 poija,ljulje, boks vrcCc, valjci,2 tobogana sa bazenom 1.500 loptiea. Tel. 062315945 • ROLLEXPLAST • AL. ZALUZINE 20 KM, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, TRAKASTE ZAVJE· SE, PLATNENE ROLETNE, ELEKTRO MONTAZA. TEL. 061 279360. 14441·1tt • SERVIS yes masina (Goren je, EI Nis, Koncar, Obodin, Kandi, Zanusi, Ibema), sporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171666. 13569·ltt • "KIRBY" . Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namjestaja, auta, pranje portala, itisoni 1 mIl,S KM, generalno Ciscenje 5 KM - 1 h. Firma "GLANZ". Tel. 061 350 688. 7994·INdz • EFEKT - Alu ialu:r.ine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211·484, 033 767·995,061 131·447. 8326·INdi • KANALIZACIJA SUBASIC. Elektro-mehanickc prccepljenje kanalizacije; - Ispiranje visokim pritiskom vode (vozilo, 150 bari); - Pregled kanal kamerom, popravke, odri.avanje ... Tel. 033 223 560, 061 100078, www.subasic.ha. 1411l-ltt • TEPSER S.O.D. - Profesionalnim masinama cistimo: namjestaj, unutrasnjost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (zastita). Tel. 061 524 461, 033 200003. 14198·ln • Radim MOLERSKO FAR. BARSKE poslove po pristupacnim cijenama, cisto i uredno. Tel. 033 412 486, 062 482 192. 14403·1tt • MOLERSKI i keramicki radovi, postavljanje rigipsa i laminatao Povoljno, nije firma. Tel. 061 379189. 14403·1tt • POVOLJNO, vanjske roletne, aJuminijske ialuzine, trakaste zavjese, blindo vrata i harmonika vratao Tel. 061214 303. 8651·1Ndz • PROFESIONALAC MOLER! Radim profesionalno i odgovor00 uz garanciju i mogucoost placanja u 2 rate. Tel. 061 244 463. 8682·INdi • RAMAZANSKA AKCIJA! Platnene roletne 25,00 KM/m, AI. ialuzina, trakaste zavjese, VANJSKE PVC; ALUM. RO· LETNE, garai:na, rolo i harmonika vrata. Tel. 061 551 515, 033 789999. 8689·1Ndz • ELEKTROSERVIS DOINSTALATER za v. masine, cesme, riie, osigurace i dr. tan. POPUST! Tel. I YO· pov. i garant. peCi, sanitaDol. bespla061 271181. 8691·INdz • Krov. Ekipa majstora, saniraiu izgraduju krovne konstrukciie. Drvo, lim, crijep izolacije i dr .• s vesim i nasim materijalom. Sarajevo i okolina. Te1.061819966 • Majstor zanatlija dugogodisnji radi sve molersko farbarske radove Cisro.kvalitetno. Tcl.063836015 • Moler moluje stanove l-sobni oko 120 KM, 2-sobni oko 180 KM, 3-sobn i oko 250 KM. Tel. 062 073 760,033 630·332 • Molerai: gletcvanje, farbanie, lijepljenje stircpora, navlacenie mrefice. Tel. 061 518014 • Molerskc uslugc uredno kvalitctno, ugradnja laminata, postavljanje tapeta. Tel.062315957 • Molcrskcuslugc: Krcccnia iglctovanja. Radimo urednc, povoljno i kvalitctno. Tel. 061 709956 • Molersko farbarske radovc radime profesionalnc i uredno kao irigips kcramikulaminarikomplcradaplaci· jeuzgaranciiu. Tel.061255253 • Molersko farbarske usluge.sve radove vrsimo uz porpunu zastitu lijcpljivim trakama i podnim najlonima, garanciia urcdnosti 100%. Tel. 061 606441 • Molcrsko farbarski radovi gletovanic mclovanje lakiranjc stolariie i radijatcra. Tel.061262 895 • Molersko farbarski radovi vrlo brzo, kvalitetnoipovoljno. Tel. 061 926333 • Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garaneijom radimo termo-Iasadu i spanskezidove. Tel.061 278188 • Popravljam frifidere, rashladne uredaje.Te1.061533490 • Popravljamo yes masine, spcrete, bojlcre, el. instalacijc, dugogodisnjc iskustvc, zagarantovan kvalitet, dolazak besplatan. Tel. 061 740 465, 062 127026 • Postavljam sve vrste parketa, laminata, tarkcta,brusim,lakiram iatareparkete isipode. Tel. 061299 357 • Radimo cenrralno, etafno grijanic, plinske instalacije sa atcstom, zamiena konvektora i popravke radimo kvalitcrnc ipovoljno uzgaranciju. Tel.0615OO037 • Rigips el. instalaeiie i moleraj radim povoljno. T cl. 066205 286 • Rigips, molerai. edelpuc. Kvalitelno ipovoljno. Tel. 061872910 • Staklar vcSi ugradnju svih vrsta staka1a i ogiedala. Dolazim naadresu. Tel.061609947 • Swlar sa iskus(\'om radi vrala, prozorc, klupiee, lajsne kao i sve od drveEa. Povoljno! Tel.061843203 • Stolar vrSt opravku i izradu namjeStaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061312956 • Stolar vrsi sve popravke, prcpl'avke kao i izradu po mjeri kuhinja plakara ameriCkib plakara pouzdano i kvaliletno. Tel. 062 671273 • Swlar, izrada i monraz.a kuhinja. americkih plakara, enterijera, stepeniea. Tel.061 512663 • TV LCD scrvis vcSi popravak svih TV, LCD i plazma aparata. Dolazak naadrcsu,garancija. TeL061145499 • TV servis ovlaslen od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modelcTVaparala. Tcl.033610000 • TV servis vrSi popravke svih TV aparara. Dolazak na kucnu adresu bcsplalan. Garancija na uslugu 12 mjeseei. TeI.451778,061 148042 • Ugradnja, brusenje, fugiranje i lakiranje parketa isipoda po najpovoljniiim ciienama. Br20 ikvalitetno sa besPraSinskimmasinama. Tcl.062255046 • VKV.Bravar-svebravarskeposlove kvalitetno ipo'loljno. Tel. 062 940731 • Vodoinstala[cr - scrvis s[arih, ugradnja novih instalacija,oeepljenja kanalizacija,svcprepra\'kc, we - solia, kotliCa, umivaonika, bojlera i tus ba· teriia. Tel.061132149 • Vodoinstalater obavlja svc vadoinsralarerskeusluge brzo,Cisto i kvalitetno ipovoljno. TeI.033454529,061332746 • Vodoinstalareropr3vlja iugradujc eesme, vodokotlice, sifonc, vcntile, penzionerima jeftinije usluge. Tel. 061205803 • VodoinstalatervrSi svevrsteopra\,ki u kupatilu brzo i cf:Lkasno.Dolazak bcsplatan. Tel. 061 199442,033621733 • V.-sim usluge iskopa bagerom, drenafu,ogradu, vodovodnc ikanalizat.;onc instalacije. Tel.061738834,061 738691

petak 20, julilsrpanj 2012

51

Ostalo
• Kupujem hitno norvesku gusanu pee [otul humanitarnu. Dohra placam. Tel. 061400 190 • Prodajem dvije plinske fasadne peci.Ispravne, vrlopovoljno. Tel.061 198969

• Profesor instruira matematiku za sveuzraste,povoljno,uspjesno,dolazim naadrcsu. TeJ.033657082,066329172 • Profesor matematike uspiesno i kvalitetncdajeinstrukcije. Tel.061552404 • Profcsorica drfi eascvc iz maternatike ifizike. Tel. 033219559 • Profesoriea engleskog jezika poducava uccnikczapopravni ispit. Tel. 033657038,061556700 • Profesorica instruira matematiku, 6ziku.hcmijuzapopravni. Tel. 062 313 773

Ostale usluge
• VRSIM PREVOZ putnika na more i druge destinaciie klimatiziranim kombi vozilima. Dolazak na adresu. Tel. +38762294 887, HR broj: +385911823285. 14187·ltt • S. o. D. "Lajla" nudi ciscenje i odriavanje svih vesta objekata. Grubi i fini radovi. Tel. 066 173 174. 11250·ltt • :lOHARE, ~TJENICE, :lUTE MRA VE I MISEVE, unistavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. 033 234 805,061 184 796. N. • Agencija - kombi prevozom vrSi svc vrstc prcvoza, sclidbe, odvozimo stare stvari, cistimo stanove, garaze i sl., imamo i radnu snagu po zeiji, najpovoljnije. Tel.061 941 303 • Agencija nudi usluge kucne niege starim, bolesnim i uemocnim osobarna, mijenjanje pelena, davanje injckcija, terapija, plnsiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 • Agencija, profesiona1no Ciscenje vasih kuca, stanova, poslovnih prostora, te dubinsko usisavanie i pranje prostirki inamjehaia. Tel. 061 059423 • Agcncija, profcsionalno mokro pranje tcpiha sa besplatnim prevozorn do vaseadrese. Tel.061 059423 • Akcija -prevoz putnikasaklimatiziranim kombijcm Volkswagen (5 na moreiostaledestinaeije. Tel.061200546 • Amerieko dubinsko usisavanje i pranjenamjc~laja,Cilima,podova.aulaoPo\'oljno i kvaliteU10 eijena po dogovoru. TeI.061522239 • Auto - kombi prcvoz namjcsraja, selidbe,odvozstarih stvari, SUle, obezbijedena radna snaga, bez ostecenja, najpovolinijeugraduod 15do35 KM prevoz. TeJ.062406094 • Auto kombi prevoz namjcStaja, sute, odvoz kabastih stvari,gradevinskog matcrijala i osmlog sa paZljivom radnom snagom,eijena20KM.Tel.062051166 • Auto kombi prevoz stvari, robe, sclidbc, moze inosuanSl\'O. Tcl. 062 421050,033541878 • Auto-kombi },5-tona, brzo i jeftino, \'ccim kombijem prcvoz namjcSlaja, sclidbe, odvoz slarib i kabastih stvari i sure, sa radnom snagom iIi bez. Tel. 062838 904 • Autoprc\,ozi sa velikim maxi kombijem do 2t, vrsimo preVOl namjeStaja, selidbe sa pazljivom radnom snagom po cijeloj BiH brzo i povoljno. Tel. 062 139453 • Blistavo CiSlO.Dubinski usisavamo i pcrcmo tcpihe, cilime, clisone i sjcdecc garnimre u Vascm Stanll. Koristimo kvalitetne i provjerene sampnne. Tel.062118202 • Cijcpam drva dolazim na adrcsu, eijenajepoyoljna. TeJ.062806825 • Glcdam u kane i pomazcm korl problcma, ljubavnih, familijarnih i drugih,proricem buducnost. Tel. 033 260515,062087210 • Iskusan maser, pruZa uslugc opustajuce, relax masaze, iskljuCivo za dame u Sarajevu. Dolazim naadresuoTel.062987129 • 1znajmljujem stoliee, kucna dostava. Tel.061224704 • Klima[lziranim kombijem prevoz na morc i aerodrome sa adrese na adre,u .Tel. 062 214690, 033220402 • Klimatiziranimkombijcm v07im na more, planine, inostrans[VO, profesionalnivOlae,povoljno. Te1.062713956 • Kombiprevozputnikasclidbcodvoz kabaslog olpada i ~UlC.cijcna povoljna. Tel.061817424 • Kombi pre\'oz selidbeodvoz kabastog olpada i ostalo lura po gnldu 20 KM rad.snagapodogoyoru. Tel,062988026 • Medicinska rnas.1Zatiiela, rclaksacija,ugodanambijcnl. TcL066977976 • Perem tepihe i druge podne pros[irke sa doslavom. Cijena od 2 do 2,5 KM/m2. Tel. 06 I 233941 • Peremo sve vrste Cilima, irisona, tepiha 2-3 KM po m kvadratnom, garancijakvali[cta 109. iskuslva.dolazimopo cilime. Tel. 033659250,062213732 • Pravimo sve vrste zubnih proteza, lOtalnc i parcijalnc. Ciicna 150 K.!\1.. Tel.062656 128 • Prcsnimavante sa video kaser.a, 8 mm kascta,mini dv kasctaod kamcrci sdkarticanaDVD. Samjevo. Tel. 062 824 523 • PrevozpuInikau Neum na jcdnodncvni izlcl, za sarno 29,95 KM po osobi. PUlUjle sigurno i jcflino u luksuznomT5 kombiju. TeI.06260661] • Rueno pranje tcpiha, dolazak na adrcsu bcsplaran. T cl. 061309 800 • Vrsim prevoz pucnika kombi;em 8 + 1 i luksuznim vozilom na sve relaclje. Tel.061187954 • Zubneprote7..e, i7.fada u [oku dana, po\'olino poliranje, popravka starih prolcza dodatak zuba, podlaganjc zubnih proteza, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544.

• Prodajem stenad svaicarskog ovcara vrhunskog poriickla prva svjetska krv, sa svim papirima. Tel. 061143433

Ostalo
• Prodajem dobru rasnu steonu kravuzadrZanje.Te1.061198871 • Prodajem mlade kcke nosilice. Tel.061241702 • Prodajcm odlican inkubaror za izleganje sve vrste peradi 150 KM. 70 jaia kapacitct, jednosravan za uporrcbu.garanciiasralna. TcI.061 854294

• Ako irnalc zlaw lomljcno, ispravno, nakit, du.kate, sorvane, najbolje plaeam do 37 E/gr. Isplata odmah. Tel. 06 1377500 • Dukate, kupujem zlato, lomljeno, ispravno, najbolje plaeanje, dolazak na adresu.ispiaraodmah. Tel. 062375 771 • Kupujem lomljeno i zuharsko zlaEO dukate i zlatne satove, najvise placam. Tel.061 553640

• RASPRODAJA OGREVA DO 31. 7.· BUKOVA DRVA U SVIM OBLICIMA, UGALJ BA· NOVICI (KOCKA, ORAH), DR· VENI UGALJ KREKA, BRI· KET KAMENII DRVENI. TEL. 062 407 562. 8424·1NdZ • Bieikl Mi3 Bikc shimano oprema, sve novo, sa pojaeanim zadnjim tockom,fiksno 150. Tel.062182882 • Prodajem djeCiji bicikl Atlantic Tiger, brzinac, malo korislen. Cijena 70KM.Te1.061 142856 • Prodajem kucno bieiklo smro 4 godine, malo koristen, 100 KM. Tel. 062315945 • Prodajem sobni trenaZni bicikL Tel.062011092 • DRVA SA GREBKA BUKO· VA I GRAB 65, KAMENI BA. NOVICI (KOCKA I ORAH) 140, KREKA BEZ PRASINE 100 KM. ROBA JE SA VAGE! SVE IZGORI SAMO OBRAZ NE. MOB. 061 444456. 8495·1NdZ • "AKCIJSKA CIJENA" OGREVA U JULU. BUKOVA DRVA (CIJEPAN~ I CUTCI), UGALJ BANOVICI (KAMENI, KOCKA, ORAH), UGALJ KRE· KA (LiGNIT • DRVENI).ISPO· RUKA 1ST! DAN. TEL. 062 203 119. 8569·INdi .IZMJERIS PA PLATIS· BU· KOVA CIIEPANA DRVA 75 KM, SLOZENA NA KAMIO· NU, UGALJ NA VAGU, KRE· KA 120 KM, KOCKA 160 KM, ORAH 150 KM. TEL. 062 830 431. 8583·INdZ • VELIKA AKCIJA!!! U PRO· DAJI SU,BUKOVA DRVA ME· TRICE, COKOVI, CIJEPANA 65 KM, UGALJ (BANOVICI) KOCKA, ORAH) 140 KM, (KREKA) DRVENIIOO KM,JE· LOVI OKORAK 40 KM.ISPO· RUKA 1ST! DAN. TEL. 061247 186, 061 785 535. 8605·1Ndz

• Kupujem 18 komada novina Tempo sa pos[crima iskljuCivo, objavljeni od 1983. do 1988. godine. Placam 5 KM po komadu. Prevoz placam 80 KM. Tel.061876741 • Kupujem 4 stara zidoa kalendara NK Hajduk Split i7. 1985., 1987., 1989. i 1990. gudine. PlaCam 50 KM po kalendaru. Prevoz placam od 50 do 80KM. Tel.061876741 • Kupujem umjetnitkesJike, filaleliju,srari nakit,satove, zidnc, dzepne, rucnc, ordcnjc znackc i ostalo. Tel. 033456505,061214405

Zanatske
• MASAZA SA FIZIKALNOM TERAPIJOM, POPUST 50 % NA VISE OD 5 TRETMANA, SALON SANA VITAE. Tel. 062 563349,065715726. 8012·1Ndz

• AU(OmalSkiosiguraCi -e1ektriearbollcri. cl pcCi, indikawri za kupa[ilo, utienice, prekidaCi, servis svih el instalacija ieloprcmc. Tel. 061132149 • Brusim i lakiram postavljam svc vrsteparketa, sipoda. Postavl jamo panel parkctc i laminale s\'e uz garanciju.Te1.062828306 • Ciscenje i ugradnja bojlera, instalacija,sanitarija. TeI.061180 120 • Elcktricar - izradaelektricneinstalacijc,ugradnjaosiguraea, TV plazmi,lustera, neonki,prekidaea, uticniea. Popravak!purcta,bojlcra ...Tel.062 140 104 • ElektriCar popravlja sporete, boj· lere, rasvjetu, indikatore, instalacije, interfone i drugo, jeftino i kvaliretno. Tel. 062 560 500 • Elektricar, ugradnja automalskih osiguraea, eJ. instalacija i opreme, Ciscenje i ugradnja bojlera i el. peCi. T cl. 062 660 582 • EJektrosistemi, klima uredaji servis i monraza, el. inslalaeije, aUl. osiguraCi, indikarori. interfoDi ild. Tel. 061 191 566,033630324 • Elektrosistemi, klima uredaji servis i montaia, el. instalacije, aut. osiguraci, indikatori, interfoni itd. Tel.061191566i1i033630324 • Grupa izucenih fasadera radi sarno rermo fasade sa stiroporom kvalirernoipovoijno. Tel.062158066 • 17.0lacije svih vrsta lepenka, karran, sika drcndnc vrliimo povoljno i kvalitemo. Tel. 063 850 807 • Izrada i montaza brvnara, vikendica. ugradnja laminala, izrada sadrvana. Tel.062316911 • Kcrarnicki radovi ad 8 KM i lamiaarod 3 Kkl. Tel. 061767569 • Keramicki radovi od 8 KM, brzo, povoljno ikvaliterno. Tel. 062422040

Intelektualne
.INSTRUKCIJE: MATEMA· TIKA, F1ZIKA I ELEKTRO· TEHNIKA • PRIPREMA ZA POPRAVNE ISPITE. TEL. 061 812528. 8609·1NdZ • InstrUiram nlemackl lezlk za sve uzras[c. Tcl. 066064459 • Ins(rukcijc i2 marcma[ike, fizikc i hemije za srednjoskolce i studente. Tel. 061 286082 • Insrrukeije iz matematikc. Profesorsaiskustvom. Tel. 061 135748 .Iskusan profesor prevodi na engleski ifrancuski tehniCkudokwnentaciju. Br/.oipo\'oljno. Tel.062757808 • MalCmatika zapopravni ispit, dugogodisnjeiskustvo. Tel.061800259 • Profesor daje instrukcije iz matemalike, osnovcima i srcdnio~koIc:irna. Tel. 061 244251

52

P,,,,, 20. "IV",."I 2012.

Dnevnl avaz

oglasi
I TERiltAT10HAl U ]VERSITV' OF SAAAJEVO
~.JI ¢ J

RHACIOItAUIJ U IVERZITE'T U5ARAJEVU

4" .., :WI~ ~J<'O 1 11,('

"...,.s.. ... _

•• pn"pu-',ilh..~..
INn
"~).'O/~/J~ .....;ITr...,. ..... ~

,",0, I{l R

I

vol>

-_~

II _
OWl

lilt ",""

1/

Clhlw. n

n II prtdIIMIJ "ott

Itcd,.
twilj

m~.'llIlojl

I,.
III

III

pi

r.-u

n

,,,,.
.JiM~~~

"

l"l

.,11 ,..,"', , \
OJlllaii II

jtU

1h9.. "lpnl. 11111 Il~

I'

III

l'

I~

,

II' III

l'

I'
I' I"

II>
III

III

1ft

NJ

1)1)

III

III

I~
I'

I" III

:.

I

II

II. pod )Cd ....... 11\1"- dIr"" 01 _no 1 II~ OCI'(q:ocbtllj,m I..,,,,,,,,, u DooIU111m."",. lID'

j '""'"'

,~
,

It

ob,

.""oIl1IJI

rooIuplIIllOIIIrI

001_

dIr"" u III.....,""

I'

"'
III

:-'

'"

glasi__~--------------------------------------------

Dnevni avaz ,,"',20.1",,",,"12012.53

__

:>t Mph ,,"""" .... _III fiat... r:-;... .. jnliMr.-IIOI.~~ ... mr.JMo. s.....;m.

"0

III "III'

"""'io

"_~oJ:tI:ntIJp«nr

~c

~i.JI

ne8olJl:1~
0 p"/JU\ Ire"

,.","" IW~
jenbIQI

~

1\'

It..,
11

oJ

bmJ"'~

11 'til IH tI,

Co

1d~

54

'0",20.;.11/.",;2012.

Dnevni avaz

--------------------~-------------------------oglasi

bh·:·1

Btl TElECOM elel SARAJEVO, Obata

nabana

e

POSEBNE CIJENE ROAMING SAOBRACAJA U PARTNERSKIM MREi:AMA BH TElECOMA. koje ce se prlmJenJivatJ od 20. jula 2012. godlne

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OPCINSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mals 00374412 Mals 2 Livno, 14. 6. 2012. godine OPCINSKI SUD U LIVNU, strucni suradnik Jurica Babic, u pravnoj stvari ruzitelja Eronet, pokretne komunikacije d.o.o. Mostar, pravni prednik J.P. Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, mjesta sjedista ul. Kneza Branimira bb Mostar, protiv tuzenika Violeta Dalic, nepoznatog miesta prebivalista, radi isplate duga, temeljem clanka 348. stavak 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03,73/05 i 19/06, u daljnjern tekstu: ZPP), buduci da tuzenik ne stanuie na adresi posljednjeg poznatog boravista, objavljuic sljedeci:

Prij •• d" UIIl.....

III dn"II"",lan.'

mk ~riil ~

lot'

oil Z _

do 1(1.D'9 I l'_ 'Iodin e,

OGLAS
Je
Df.".\' T
O\1t,\H;\
_\I(( .\ p()1JT]

1(1n,

RAJ!:'

l K v s \R \1£"0

1

, Ildie'.t:I

U.~dY1'.

I),": \\1

,~"lll'l

IlTlK1I1
"RAJ \

'\

Dana 23. 8. 2011. godine ruzitelj je podnio prijedlog za ovrhu na osnovu vjerodostoine isprave, po kojemu je nastavljeno kao po tuzbi protiv tueznika radi isplare duga. Tuzirelj tuzbom trazi da sud obveze tuzenika na isplaru glavnog duga u iznosu od 486,44 KM zajedno sa zakonskim zateznim kamatama i troskovima posutupka. Obaviestava se tuzenik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama, Dnevni Avaz, i na oglasnoj ploci Suda te da privitke dotavljene uz tuzbu moze podici u zgradi Suda. Obavjestava se tuzenik da je temeljem clanks 70, stavak 1. ZPP-a duzan najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na ruzbu. Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzavati: oznaku Suda, imc i prczime, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno sjediste stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punornocnika, ako ih imaju, predrnet spora, sadrzaj izjave i potpis podnositelja (clanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tuzbu ruzenik ce istaknuti moguce procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje iii osporava posravljeni tuzbeni zahtjev (clanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tuzenik osporava tuzbeni zahtjev, odgovor na tuzbu mora sadrzavati i razloge iz kojih se tuzbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuzenik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te cinjenice te pravnu osnovu za navode tuzenika (clanak 71. stavak 1. ZPP-a). Tuzenik moze u odgovoru na tuzbu, a najkasnije na pripremnom rocistu, podnijeti protutuzbu (clanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tuzenik, kome je uredno dostavljena ruzba u kojoj je tuzitelj predlozio donosenje presude zbog propusrania ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu u zakonskome roku, Sud ce donijeti presudu kojom se usvaja tuzbeni zahtiev (presuda zbog propustanja), osim ako je tuzbeni zahtjev ocigledno neutemeljen (clanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tuzbu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Strueni suradnik Jurica Babic

Dnevni avaz

P'.k,2Q,.IV""'i2Q12.55

Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu rekreacije, rvacije moz t izvr iti pu m broja I fona 033/281-350
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKONERETVANSKIKANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broi: 07 58 Mal 005154 06 Mal Mostar, 07, 06. 2012. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPCINSKI SUD U TUZLI BROJ: 32 0 Mal 009493 09 Mal Tuzla, 05. 06. 2012. godine Opcinski sud u Tuzli, strucni saradnik Lejla Gazibegovic Begovic, u pravnoj stvari ruzitelja JZU Univerzitetski klinicki centar Tuzla, ul. Trnovac bb, protiv tuzenog Huric Mensura iz Tuzle, ul. Goli Brijeg br. 2/17, radi duga, vps 1.573,20 KM, dana 05. 06. 2012. godine:

OGLAS
OPCINSKI SUD U MOSTARU, strucni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tuzitelja Prizma Mikro Mostar, protiv tuzenih Siavica Darnjanovic, iz Mostara, Hrvatske mladezi 20, terneljem clan a 348. stay 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03,73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), buduci da tuzena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravista, objavljuje sljedeci: TUZBENI ZAHTJEV

OBJAVLJUJE
- dostavu tuzbe na odgovor Tuzitelj je tuzbom duga u ukupnom ienicnirn navodima nici za ortopediju to tuzitelj predlaze

-

Dana 28, 10.2009. godine tuzitelj Prizma Mikro Mostar podnio je tuzbu protiv tuzenih Siavica Darnianovic, iz Mostara, Hrvatske mladezi 20, Marijana Kresic, iz Mostara i Radojka Rasic, iz Mostara, radi isplate. Tuzitelj tuzbom trazi da Sud donese presudu kojom ce tuzene obavezati da tuzitelju solidarno isplate iznos od 888,24 KM na ime neisplacenog kredita SUNCE-BAMO 006266 sa zakonskom zateznom kama tom pocev od 04.07.2005. godine pa do isplate, te mu nadoknaditi troskove posrupka, a sve u roku od 15 dana. Obavjestava se tuzeni da se dosrava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj ploci Sud a, te da priloge dostavljene uz tuzbu moze podici u zgadi Suda. Obavjestava se tuzeni da ie temeljem clana 70, stavak 1. ZPP-a duzan najkasnije u roku od 30 dana dosraviti Sudu pismeni odgovor na tuzbu. Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzavati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno nazi v pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno siediste stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika, ako ih imaju, predmet spora, sadrzaj izjave i potpis podnositelja (clanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tuzbu ruzeni ce istaknuti moguce procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev (clanak 71, stavak 1. ZPP-a). Ako tuzeni osporava tuzbeni zahtjev, odgovor na tuzbu mora sadrzati i razloge iz kojih se ruzbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima ruzeni zasniva svoje navode, dokaze kojima se urvrduju te cinjenice, te pravnu osnovu za navode tuzenika (clanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tuzeni moze u odgovoru na tuzbu, a najkasnije na pripremnom rocistu podnijeti protutuzbu (clanak 74. stavak I. ZPP-a), Ukoliko tuzeni, kome je uredno dostavljena tuzba u kojoj ie tuzitelj predloaio donosenje presude zbog propustanja, ne dostavi pismeni odgovor na ruzbu u zakonskome roku, Sud ce donijeti presudu kojom se usvaja tuzbeni zahtjev (presuda zbog propustanja), osim ako je tuzbeni zahtjev ocigledno neutemeljen (clanak 182, stay 1. ZPP-a). Odgovor na ruzbu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Strucni saradnik Lana Kukoli

od dana 21. 12.2009, godine trazio da sud tuzenog obaveze na isplatu iznosu od 1.573,20 KM. Tuzbeni zahtiev ruzitelia zasnovan je na cinda tuzeni nije tuzitelju izmirio za troskove bolnickog Iiiecenia na KIii traumatologiju i Klinici za psihijatriju. Kako ruzeni nije izmirio dug, da sud donese slijedecu: PRESUDU

Obavezuie se tuzeni da tuzitelju isplati iznos od 1.573,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom pocev od dana dospjeca svakog racuna, pa do isplate, kao i da tuziteliu naknadi troskove parnicnog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, pod prijetnjom prinudnog izvrsenia. Ovim purem tuzenom se dostavlia tuzba na odgovor u smislu odredaba cl. 62. st. 2. Zakona o parnicnom postupku FBiH ("Sluzbene novine FBiH", broj: 53/03,73/05 i 19/06: u daljem teksru ZPP), uz pouku je tuzeni duzan u skladu sa odredbama 70. i cl. 71, ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tuzbe, dostaviti pismeni odgovor na ruzbu. U odgovoru na tuzbu tuzeni rnoze istaci rnoguce procesne prigovore i izjasniti se da Ii priznaje iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev. Ako tuzeni tuzbeni zahtjev osporava, odgovor na tuzbu mora sadrzavati i razloge iz kojih isti osporava, kao i cinjenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te cinjenice, te pravni osnov svih navoda. Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzavati sve sto je potrebno da bi se po istom moglo postupiti, a posebno oznacenie suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivaliste iii boravisre stranaka i niihovih punornocnika (adresu za pravna liea), te predmet spora i potpis, Ako ruzeni ne dosravi pismeni odgovor na ruzbu u gore navedenom roku sud ce donijeti presudu kojom se usvaja tuzbeni zahtjev tuzitelja (presuda zbog propustanja), osim ako je tuzbeni zahtjev ocigledno neosnovan (CL 181. st. 1. ZPP-a). Ako tuzeni ne dostavi odgovor na tuzbu, a ruzitelj u tuzbi nije trafio donosenje presude zbog propustanja, sud ce zakazati pripremno rociste nakon proteka roka za podnosenje odgovora na tuzbu. U slucaju prornjene adrese tuzeni je duzan u smislu clana 352, ZPP-a, 0 tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom ce snositi posljedice u skladu sa zakonom. Pod uslovima iz clana 74, ZPP-a u svom odgovoru na tuzbu, a najkasnije na pripremnom rocistu ruzeni moze podnijeti protivtuzbu. Obavjestava se tuzeni da se dosrava tuzbe smatra obavljenom protekom roka od IS dana od dana objavljivanja iste u dnevnirn novinama koje se distribuiraju u Federaeiji BiH, a dostava pismena ce se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj ploci suda. Strucni saradnik Lejla Gazibegovic Begovic

ci.

56

"",20M'''","i2012.

Dnevni avaz

--------------------~------------------------oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 07164310 P Mostar, 25. 06. 2012. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 096695 II P Mostar, 25.06.2012. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parnicni postupak tuzitelja U nicredit Bank Dd zastupan po -, protiv ruzene Ljiljana Sniegota, iz Banja Luke ul. Trive Amelice br. 31 radi isplata duga, pa kako sud istom na adresu tuzenog nije u mogucnosti dostaviri tuzbu na odgovor to sud shodno odredbama el. 348. st. 3. ZPP-a tuzbu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tuzitelj je predlozio sudu da ukoliko tuzcni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu clana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propustanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tuzbu tuzenom Liiliana Sniegota, iz Banja Luke ul, Trive Arnelice br. 31, na obavezni odgovor koji poucav kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tuzbu u dovolinom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tuzitelia (el. 454. st. 1. i 2., el. 70. st. I. u svezi s cl, 52. st. 2. Zakona 0 parnicnom postupku 53/003). - Duzni ste dostaviti pismeni odgovor na tuzbu u navedenom roku, koji mora biti razum1jiv i mora sadrzavati sve uno sto ie potrebno da bi se niemu moglo postupiti, a posebno u isrom rreba navesri: I. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivaliste iii boraviste srranaka i njihovih punomocnika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mozete isricari nakon dosravljanja odgovora na tuzbu (npr. Prigovor mjesne nadleznosti el. 19. st. I. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da Ii priznajere iii osporavate ruzbeni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tuzbeni zahrjev duzni sre u odgovoru na tuzbu tacno navesti razloge zbog kojih osporavate ruzbeni zahrjev, cinienice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvrduju te Cinjenice (cl. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku duzni ste dostaviri ovjeren prijevod (cl. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predlazete provodenje dokaza saslusanjem svjedoka duzni ste za svakog svjedoka navesti tacno ime, prezime, ime jednog roditelia, adresu stanovanja, na koje okolnosti predlazere da se svjedok saslusa (cl. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (CJ. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tuzbu sud ce donijeti Presudu i usvojiri tuzbeni zahrjev - Presuda zbog propustanja (cl. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smarra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (cl. 348. st. 4FBiH). Sudac Nina Culanic

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parnicni postupak tuzitelia U nicredit Bank Dd zastupan po -, protiv tuzenog Stevan Sormaz sin Dmitra iz Banja Luke, radi isplata duga, pa kako sud istom na adresu ruzenog nije u mogucnosti dostaviti tuzbu na odgovor to sud shodno odredbama el. 348. st. 3. ZPP-a tuzbu na obavezni odgovor dostavlja putern dnevnih novina Dnevni avaz. Tuzitelj je predlozio sudu da ukoliko tuzeni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu clana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propustanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tuzbu tuzenom Stevan Sormaz sin Dmitra iz Banja Luke, na obavezni odgovor koji poucava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tuzbu u dovoljnorn broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tuzitelja (el. 454. st. 1. i 2., el. 70. st. 1. u svezi s el. 52. st. 2. Zakona 0 parnicnom postupku 53/003). - Duzni sre dostaviti pismeni odgovor na tuzbu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadrzavati sve uno sto je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivaliste iii boraviste stranaka i njihovih punomocnika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koie ne mozete isticati nakon dostavljanja odgovora na tuzbu (npr. Prigovor mjesne nadleznosti CL 19. st. I. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniri da Ii priznajete iii osporavate tuzbeni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tuzbeni zahrjev duzni sre u odgovoru na tuzbu racno navesri razloge zbog kojih osporavare tuzbeni zahtjev, cinjenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvrduju re einjenice eel. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sasravljene na stranom jeziku duzni ste dostaviti ovjeren prijevod (cl. 134. Sf. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predlazete provodenje dokaza saslusanjem svjedoka duzni ste za svakog svjedoka navesti tacno ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predlazere da se svjedok saslusa (el. 137. Sf. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno porpisati (cl, 334. Sf. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tuzbu sud ce donijeti Presudu i usvojiti tuzbeni zahrjev - Presuda zbog propustanja (cl. 182. st. I. ZPP-a). NAPOMENA: Dosrava se smatra obavljenom prorekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (cl. 348. Sf. 4FBiH). Sudac Nina Culanie

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 580 P 071472 10 P Mostar, 22. 06. 2012. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u roku je parnicni postupak tuzitelja Union Banka D.D. Sarajevo zastupan po Odvjetnici Mariji Zovko iz Mosrara, protiv ruzene Jasminka Lizde, ul. M. Tita br. 82 E Mostar, radi isplata duga, vsp. 5.494,92 KM, pa kako sud istom na adresu tuzenog nije u mogucnosti dostaviti tuzbu na odgovor to sud shodno odredbama cl. 348. st. 3. ZPP-a tuzbu na obavezni odgovor dostavlja purem dnevnih novina Dnevni avaz. Tuziteli ie predlozio sudu da ukoliko tuzeni u zakonskom roku ne dosravi pismeni odgovor da sud na osnovu clana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propustanja. Sud putern Dnevnih novina dostavlja navedenu ruzbu ruzenom J asminka Lizde, na obavezni odgovor koji poucava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tuzbu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tuzitelja (cl, 454. st. 1. i 2., cl. 70. st. 1. u svezi s cl. 52. st. 2. Zakona 0 parnicnorn postupku 53/003). - Duzni ste dostaviti pismeni odgovor na tuzbu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadrzavati sve uno sro je porrebno da bi se njernu moglo posrupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, imc i prezime, prebivaliste iii boraviste stranaka i njihovih punomocnika, re predmer spora. 2. Procesne prigovore koje ne mozete isticati nakon dostavljanja odgovora na ruzbu (npr. Prigovor mjesne nadleznosti el. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da Ii priznajete iii osporavare tuzbeni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tuzbeni zahtjev duzni ste u odgovoru na tuzbu tacno navesti razloge zbog kojih osporavare tuzbeni zahtjev, Cinjenice na kojima zasnivate svoie navode i dostavite dokaze kojima se utvrduju te cinjcnice eel. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sasravljene na stranorn jeziku duzni sre dostaviri ovjeren prijevod (cl. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predlazete provodenje dokaza saslusanjem svjedoka duzni ste za svakog svjedoka navesti racno ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predlazete da se svjedok saslusa (cl. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (cl, 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tuzbu sud ee donijeti Presudu i usvojiri tuzbeni zahtjev - Presuda zbog propustanja (el. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom prorekom roka ad 15 dana ad dana objavljivanja (el. 348. st. 4FBiH). Sudac Nina Culanie

Boson i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/Kanton Sredisnja Bosna OPCINSKI SUD U TRA VNIKU Broj: 51 OMal054720 11 Mal Travnik, 26. 06. 2012. godine Opcinski sud u Travniku, strucni saradnik Amir Sobo, u pravnoj stvari tuzitelja "Unis-Energetika", d.o.o. Sarajevo, Podruznica Travnik, ul. Luka bb, 72270 Travnik, koiu zastupa zakonski zastupnik Smajic Enver dipl. ing. masinsrva, proriv tuzenog Golic Mirka, ul. Meljanac br. D/21, 72270 Travnik, radi isplate duga v.s. 455,64 KM, na osnovu clana 348. stav 3. Zakona 0 parnicnorn postupku FBiH objavljuje sliedeci

OGLAS
Tuzenom Golic Mirku se dostavlja tuzba na odgovor u srnislu (lana 62. stav 2. ZPP-a FBiH, podnesena ovorn sudu dana 26. 10.2011. godine, kojom tufitel] predlaze da sud donese presudu: "Obavezuje se tuzena da ruzirelju isplati na ime duga ukupan iznos od 455,64 KM, sa zakonskorn zateznom kamatorn pocev od dana dospijeca svakog racuna pojedinacno pa do konacne isplate i (0: na iznos od 37,97 KM, pocev od 12.09.2010. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 37,97 KM, pocev od 12. 10.2010. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 37,97 KM, pocev od 12. 11. 2010. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 37,97 KM, pocev od 12. 12.2010. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 37,97 KM, pocev od 22. 01. 2011. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 37,97 KM, pocev od 12.02.2011. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 37,97 KM, pocev od 13.03.2011. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 37,97 KM, pocev od 12.04.201 L kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 37,97 KM, pocev od 15.05.2011. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 37,97 KM, pocev od 12.06.2011. kao dana dospjelosti pa do isolate na iznos od 37,97 KM, pocev od 15.07.2011. kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 37,97 KM, pocev od 12. 08. 20ll. kao dana dospjelosti pa do isplate kao i da tuzitelju nadoknadi troskove parnicnog postupka i to sve u roku od 15 dana od dana prijema presude. Istovrerneno se predlaze da ukoliko ruzeni u skladu sa clanom 182. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH ne dostave odgovor na ovu tuzbu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tuzbeni zah tiev (presuda zbog propustania)". Obavjestava se tuzeni da je na osnovu clana 70. stay 1. ZPP-a FBiH duzan najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tuzbu. Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzavari: oznaku suda ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste ili boraviste, odnosno siediste stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punornocnika aka ih imaju, predmet spora, sadrzaj izjave i parris podnositelja (clan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tuzbu, tuzeni ce istaci moguce procesne prigovore i izjasn iti se da l i priznaje iii osporava postavljeni tuzbeni zah tjev. (clan 71. stay L ZPP-a FBiH). Ako tuzeni osporava tuzbeni zahtjev, odgovor na ruzbu mora sadrzati i razloge iz kojih se tuzbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojirna tuzeni zasniva svoie navode, dokaze kojima se utvrduju te cinienice, te pravni osnov za navode tuzenog, (clan 71. stay 2. ZPP-a FBiH). Tuzeni moze u odgovoru na tuzbu, a najkasnije na pripremnom rocistu podnijeti protutuzhu (clan 74. stav I. ZPP-a FBi H). Kad ruzeni, kame je uredno dostavljena tuzba u kojoj je tuziteli predlozio donosenje presude zbog propustanja, ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu u zakonskom roku, sud ce donijeti presudu kojom se usvaja tuzbeni zahtjev (presuda zbog propustania), osirn aka je tuzbeni zahtjev oCigledno neosnovan. (clan 182. stay 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broi predmeta. Obavje,rava se ruzeni da se dosrava pismena smatra obavljenom prorekom roka od 15 dana, od dana objavijivanja ovog pismena u dnevnim novinarna FBiH i na oglasnoj ploCi suda u skladu sa cL 348. st. 4 ZPP-a FBiH, te se isti obavjestava kako priloge dostavljene uz tuzbu moze poditi u zgradi suda. Slrucni saradnik Amir Saba, s.r.

oglasi-----------------------------------------------BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVACKA OPCINSKI SUD U SIROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 P 014301 10 P Siroki Brijeg, 15. 06. 2012. godine Opcinski sud u Sirokom Brijegu, sutkinja Sniezana [erkic, u pravnoj stvari tuzitelja Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Zupanijska administrativna sluzba za ZZH, Kralja Zvonimira I, Liubuski, zastupan po punornocnici Silvani Svalina, uposleniei tuzirclja, protiv tuzenika Nediljka Grubisica, sa posljednjom pozna tom adresom dr. Franje Tudmana 1., Neum, radi stjecanja bez osnove, v.s.p. 15.855,64 KM, izvan rocisra, dana IS. 06.2012. godine, donio je BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OPCINSKI SUD U ORASJU Broj: 250 Mal 02826811 Mal Orasje, 06. 07. 2012. godine

Dnevni avaz ,.... 20""",,';2012.57

Opcinski sud u Orasju po sucu Zeljku Zivkovic u pravnoj stvari ruzitelia JP HT d.d. Mostar - Odjel za pravne poslove Orasje, protiv tuzenog Tomiee Knezevic iz Orasia, radi isplate duga, v.s.p. 87,14 KM, na osnovi clanka 348. stavak 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), buduci da tuzeni ne stanuje na adresi posljednieg pozna tog bora vista, objavljuje sliedeci:

OGLAS
Dana, 31. 10.2011. godine tuziteli JP HT d.d. Mostar - Odjel za pravne poslove Orasie, podnio je tuzbu protiv tuzenog Tomiee Knezevic iz Orasja, radi isplate duga, v.s.p. 87,14 KM, u kojoj tuzitelj trazi da Sud donese slijedecu presudu:

OGLAS
Tuzba tuzitelja Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Zupanijska administrativna sluzba za ZZH, Kralja Zvonimira I, Liubuski, sa prilozima, zaprimljena u ovorn sudu dana 20. OS. 2010. godine dostavlja se na odgovor tuzenorn Nedieliku Grubisicu sa posljednjom poznatom adresorn dr. Franje Tudmana I., Neum. Tuzbeni zahtjev glasi: "Duzan ie tuzenik isplatiti ruziteliu iznos od 15.855,64 KM, u ime naknade stete i stiecania bez osnove, sa zakonskom zateznorn kama tom od 27. 06. 2007. godine, te mll naknadi parnicne troskove, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjorn ovrhe." Dostava tuzbe na obavezni odgovor smatra se obavljenom protekom roka od IS dana od dana objavljivanja II dnevnim novinama (el. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Tuzenik se poucava da je duzan najkasnije u roku od 30 dana racunaiuci od dana dosrave ruzbe, dostaviti sudu pismeni odgovor na tuzbu, (cl. 70. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzavati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno sjediste stranaka, njihovih zakonskih zasrupnika i punomocnika, ako ih imaju, predmet spora, sadrza] izjave i potpis podnositelja (el. 334. st. 2. ZPP FBiH). U odgovoru na tuzbu tuzeni moze istaci moguce procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje iIi osporava postavljeni tuzbeni zahtjev, (cl. 71. st. 1. ZPP FBiH). Ako tuzeni osporava tuzbeni zahtjev, odgovor na ruzbu mora sadrzavati i razloge iz kojih se tuzbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuzeni temelji svoje navode, dokaze kojirna se urvrduju te cinjenice, te pravnu osnovu za navode ruzenog. (el, 71. st. 2. ZPP FBiH). U slucaju da u zakonskom roku tuzeni ne dostavi sudu odgovor na tuzbu u kojoj je tuzilac predlozio donosenje presude zbog propustanja, sud ce donijeti presudu zbog propustanja kojom ce usvojiti tuzbeni zahtjev tuzitelja, osim ako je isti ocigledno neosnovan. (el. 182. st. I. ZPP-a FBiH).

"Obvezuje se lu.ienik da tu.iitelju isplati ukupan iznos glavnog duga za koriitenje telekomunikacijskih usluga u izllOSUod 87,14 KM, sa zateznom kamatom, ito: - na iznos od 47,48 KM i zakonsku kamatu od 20. 03. 2011. pa do isplate - na iznos od 13,22 KM i zakonsku kamatu od 17. 04. 2011. pa do isplate - na iznos od 13,22 KM i zakonsku kamatu od 22. 05. 2011. pa do isplate - 'Ia iznos od 13,22 KM i zakonsku kamatu od 19. 06. 2011. pa do isplate, te nadoknaditi troikooe parnicnog postupka (pristojbu na tuzbi ipristojbu na presudu), sve u roku od 30 dana. "
Obavjestava se tuzeni Tomiea Knezevic iz Orasja, da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od IS dana od dana objavljivanja ovog pismena na oglasnoj ploci suda i u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, te se isti obavjestava da priloge dostavljene uz tuzbu moze podici u zgradi suda. Obavjestava se ruzeni kako je, na osnovi clanka 70. stavak 1. ZPP-a, duzan najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na ruzbu. Odgovor na ruzbu mora biti razumljiv i sadrzavari: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno siediste stranaka, niihovih zakonskih zastupnika i punornocnika, ako ih imaju, predmet spora, sadrzaj izjave i potpis podnositelja (clanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tuzbu, tuzeni ce istaci moguce proeesne prigovore i izjasniti se da Ii priznaje iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev (clanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tuzeni osporava ruzbeni zahtjev, odgovor na tuzbu mora sadrzavati i razloge iz kojih se tuzbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se urvrduiu te cinienice, te pravnu osnovu za oavode ruzenog (clanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tuzeni moze u odgovoru na tuzbu, a najkasnije na pripremnom rocisru, podnijeti proturuzbu (clanak 74. stavak I. ZPP-a). Ukoliko tuzeni, kojem je uredno dostavljena tuzba u kojoj je ruzireli predlozio donosenie presude zbog propustanja, ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu u zakonskom roku, Sud ce donijeti presudu kojom se usvaja tuzbeni zahtiev (presuda zbog propustanja), osim ako je tuzbeni zahtjev ocito neosnovan. (clanak 182i. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tuzbu se s priviteima predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudac Zeljko Zivkovic

Sutkinja
Snjezana jerkic

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJABOSNE I HERCEGDVINE HERCEGOVACKONERETVANSKIKANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Bro]: 58 0 Ps 092717 11 Ps Moslar, 01. 06. 2012. godine OPCINSKI SUD U MOSTARU, sudija Rabija Tanove, rjesavajuci u pravnoj stvarl lulilelja Telekom Srpske A.D. Banjaluka, ul. Mladena Stoianoviea br. 8, zastupanog po zaslupniku - direktoru, protiv lulenog STAN GRAD, d.o.o. Moslar, Kneza Visevica Mihajla Humskog 43 a, zaslupanog po zastuoniku- direktoru, radi isolate, v.s. 4.745,40 KM, u poslupku pripremanja glavne rasprave, dana 01. 06. 2012. godine, donio je slijedecu:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKONERETVANSKIKANTON OPCINSKI SUD U MOST ARU Broj: 580 P 097947 II P Mostar, 25.06.2012. godine

zbog propuslanja Duzan je luieni na ime duga isplaliti lulilelju 4.745,40 KM sa zakonskom zateznnrn kamalom i 10: • na iznos 128,70 KM pocev od 20.12.2010. godine • na iznos 128,70 KM pocev od 20. 07. 2010. godine - na iznos 128,70 KM pocev od 20. 09. 2010. godine • na iznos 128,70 KM pocev od 20. 05. 2010. godine - na iznos 128,70 KM pocev od 20. 08. 2010. godine - na iznos 128,70 KM pocev od 20. 01. 2011. godine • na iznos 128,70 KM pocev od 20. 06 2011. godine - na iznos 451,44 KM pocev od 20. 02. 2010. godine - na iznos 138,68 KM pocev od 20.04.2010. godine - na iznos 128,70 KM pocev od 20. 10. 2010. godine - na iznos 1.100,00 KM pocev od 27. 01. 2011. godine - na iznos 326,80 KM pocev od 20. 03. 2010. godine - na iznos 128,70 KM pocev od 20. 11. 2010. godine - na iznos 58,50 KM pocev od 20. 12. 2010. godine • na iznos 650,00 KM pocev od 28. 01. 2011. godine · na iznos 58,50 KM pocev od 20.07.2010. godine - na iznos 58,50 KM pocev od 20. 06. 2010. godine - na iznos 58,50 KM pocev od 20. 11. 2010. godine - na iznos 253,22 KM pocev od 20. 04. 2010. godine - na iznos 58,50 KM pocev od 20. 05. 2010. godine - na iznos 140,46 KM pocev od 20. 03. 2010. godine - na iznos 58,50 KM pocev od 20. 10. 2010. godine - na iznos 58,50 KM pocev od 20. 01. 2011. godine - na iznos 58,50 KM pocev od 20. 09. 2010. godine - na iznos 58,50 KM pocev od 20. 08. 2010. godine pa sve do konacne isplale, kao i da tuiilelju nadoknadi lroskove parnicnog poslupka u iznosu od 350,00 KM, sve u roku od 30 dana i pod plijelnjom izvrsenja. Obrazlozenje U tulbi zaprimljenoj dana 11. 02. 2011. godine lulilelj je podnio lulbeni zahljev, kao u izreci presude. Dsnovanost lulbenog zahljeva proizilazi iz cinjenica koje su navedene u lulbi, a isle nisu u ociglednoj suprotnosli sa dokazima koje je lulilac predlolio, a iz sadriaja Mbe proizilazi da se radi 0 zahljevu kojim stranke mogu raspolagati. Sud je u poslupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je lulenom doslavljena Mba, u kojoj je predloleno donosenje presude zbog propuslanja, i da u roku od 30 dana tuleni nije dostavio odgovor na tuibu u pis men om obliku. Tuleni je tulbu sa prilozima primio dana 22. 03. 2011. godine, s obzirom da mu je doslavljanje izvrseno u skladu sa odredbama clana 348. slav 3. do 7. Zakona 0 parnicnom poslupku, i da svoj odgovor nije doslavio u zakonskom roku, sud je primjenom clalla 182. sl. 1. ZPP-a odlucio kao u dispozilivu ove presude. Odluka 0 lroskovima parnitnog poslupka donesena je na osnovu clana 386. sl. 1. ZPP-a, a isti se sasloje od lakse na tuzbu od 180,00 KM i presude zbog propuslanja u iznosu od 90,00 KM, Ie lroskova doslave Mbe Menom na odgovor i presudu zbog propuslanja objavljivanjem u jednim dnevnim novinama u iznosu od 40,00 KM, slo ukupno iznosi 350,00 KM. Pouka 0 pravnom IIjeku: Protiv ove presude nije dozvoljena lalba. Sudija Rabija Tanovic

PRESUDU

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parnicni po stupak tuzitelia NLB Tuzlaoska Banka D.D. Tuzla zastupan po Bernadiea Covie & Drinka Zadro Odvjetniee iz Mostara, protiv ruzene Biljana Grujicic, iz Cirluka Rudarska bb radi isplata potrazivanja, pa kako sud istom na adresu tuzenog nije u rnogucnosti dostaviti tuzbu na odgovor to sud shodno odredbama el. 348. st. 3. ZPP-a tuzbu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tuzitelj je predlozio sudu da ukoliko tuzeni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu clana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propustanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tuzbu tuzenorn Biljana Grujicic, na obavezni odgovor koji poucava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tuzbu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu srranu-ruzitelia (cl. 454. Sl. I. i 2., el. 70. st. 1. u svezi s el. 52. st. 2. Zakona 0 parnicnom postupku 53/003). - Duzni ste dostaviti pismeni odgovor na tuzbu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadrzavati sve ono sto je potrebno da bi se njemu moglo posrupiti, a posebno u is tom treba navesti: I. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivaliste iii boraviste stranaka i njihovih punomocnika, te predmet spora. 2. Proeesne prigovore koie ne mozete istieati nakon dostavliania odgovora na tuzbu (npr. Prigovor mjesne nadleznosti cl. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Deeidno se izjasniti da Ii priznajete iii osporavate tuzbeni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tuzbeni zahtiev duzni ste u odgovoru na tuzbu tacno navesti razloge zbog kojih osporavate tuzbeni zahtjev, cinjenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima Se utvrdllju te Cinjenice (el. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na srranom jeziku duzni ste dostaviti ovjeren prijevod (el. 134. Sl. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predlazete provodenje dokaza saslusanjem svjedoka duzni ste za svakog svjedoka navesti taeno ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predlazete da se svjedok saslusa (el. 137. Sl. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (el. 334. st. 2. ZPP FBi H). - Ukoliko u navedenom rokll ne dostavite pismeni odgovor na ruzbu sud ce donijeti PreSlldu i usvojiti tuzbeni zahtjev - Presuda zbog propustanja (el. 182. st. I. ZPP-a). NAPOMENA: Doslava se smarra obavljenom protekom roka od IS dana od dana objavljivanja (el. 348. Sl. 4FBiH). Sudac Nina Culanic

58

Pelak."'.;UIV~p"i2012

Dnevni avaz

Dana, 20. 7. 2012. navrsava se 7 dana od preseljenja na ahiret

EMINA (MUHO) HADZIROVIC
Otisla si ranjenog srca i sa tajnama koje smo uz kafu dijelile. Nedostaju mi nase kafe i price jer ti je poslije toga bilo lakse. Rekla si da tajne ostaju i da ih nikom ne govorim. Tako ce i biti. Neka ti dragi Allah, dB., podari lijepi Dzennet.

Tvoja Alisa sa porodicom
14446-([

POSLJEDNJI

SELAM

Dana,

19. 7. 2012. navrsile

su se 3 godine

od smrti naseg dragog

oeu naseg prijatelja

i kolege

EDHEMA (FEHIMA) JASAREVICA HAMED (SELVER) PAMUK
S ljubavliu Kolege iz Prodaje BH TELECOM-a: Amela, Damir, Enver, Hamid, Kemo, Nada, Nedzad, Nedim, Melis, Mirsad, Musan, Sarnira, Selma, Zorica, Zehra, Zarnir
(44n-n

i postovaniern

nosimo

u sreu tvoi dragi lik. Iijepi Dzennet i vjecni rahmet.

Neka ri dragi Allah, Supruga

m.s., podari

Behiia, kcerka Sabiha i zet Daut
869Z-nd!

SJECANJE

SJECANJE

SJECANJE

POSLJEDNJI

POZDRAV

SJECANJE

ZLATKO MILORADOVIC
20.7.2010 - 20. 7. 2012.
I dalje zivis u nasim srcirna, pricama i zivotima. Tvoja svastika Mira Beslija Arnira 14453·u

ZLATKO MILORADOVIC
20.7.2010·20.7.2012.
Plemeniti ljudi su veliki i poslije smrti. Ramiza i Muslija Muslibeg
14453-ft

ZLATKO MILORADOVIC
Sjecanje na tebe zivjet ce dok postoie oni koji te vole. Tvoji - Emir, Taira, Merima i SUki Planjanin
14453-u

SEFlKA SELIMIC ZLATKO MILORADOVIC
Nedostaies nam,
14423·n

Najdraza nasa tetka, dok zivimo cuvat cemo nailjepse uspomene na tebe, na tvoju vedrinu i liubay koju si bezgranicno dijelila s nama. Tvoie Alma i Amela
1169-mo

HUSO - SEIN (GALIB) BARUCIJA
20.7.1989·20.7.2012.
Vrijerne prolazi, a sjecanje na tebe nikad nece izblije-

Obitelj Dzudza

diti, S tobom vjecno u mislima i sreu ...
Tvoji najmiliji
p·71120

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se 7 dana otkako preselila na ahiret nasa draga tetka i zaova

je

POSLJEDNJI

ZLATKA BEGIC . CIZMIC

iJ~
HAMEDU (SELVERA) PAMUKU
8704-ndz

SELAM

SJECANJE

POSLJEDNJI

POZDRAV

nasern dragom

RANKO SEKARA
Tvoja dobra dusa i topli osmijeh

Tevhid ce se prouciti Soukbunar 50.

istog dana u 17.00 sati u kuci zalosti,

HASIB - VAHID (MUJO) BULBUL

vjecno ostati u nasim srcima.
Bobe i Brankica

ce

Ozaloscena porodiea

Mnogo ces nam nedostajati, dragi nas komfija i pr ijatelju, tvoje sale i kritike. Da ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet. Tvoje komsije: Mehmedalija, Izera, Adnan, Enisa i Eman Uzicanin, te Amra Holian sa porodicom

Dana, 19.7.2012. navrsilo se 20 godina od kada te agresor orrgnu od nas. Mi starimo i rastemo, a svakim danorn narn vise nedostaies. Tvoji: supruga Alija, kcerke Selma, Sedina, zet Halim, unuk Aliia Vahid, unuke Hana,Medina Neka ti Allah podari sve dzenetske liepote. 14465-tl

g67l-nd7;

SJECAN]E

SJECANJE

Dana, 20.7.2012. navrsava se sese bolnih godina od smrti nase drage kcerke, sestre

AZRACAMO HASAN SADIKOVIC
22.7.2007·22.7.2012.

HUSEIN HADROVIC
Zivot nestaje u trenu, ali vjecno ostaje ljubav i sjecanje na tebe. U nasim srcima bit uvijek voljen i nikad za-

ZLATKO MILORADOVIC
20.7.2010 - 20. 7. 2012.
Teske je gledati ovaj svijet, a ne vidieti tebe u njemu i ne podijeliti tugu i radost sa tobom. Voli te rvoia maca, Dzena Miloradovic
14453-u

HAMDIJA HAMO RAMADANOVIC 22.7.1991- 22. 7. 2012.

Zauvijek u nasim srcima i mislima. S ljubavlju i postovanjem, Porodica Sadikovic

Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom za toborn. Vrijerne prolazi, ali ne brise tragove rvoje dobrote, plemenitosti i ljubavi. Zauvijek sacuvane u nasirn srcima i mislima. Neces otici u zaborav nikad. Mi s ljubavlju i sjetorn cuvamo uspomenu na tebe, nikad zaboravljena, draga nasa kcerko, sestro, Neka ti Allah, dz.s. podari lijepi Dzenner i vjecni rahmer. Tvoji:
otac

ces

boravljen.
I 4468'1I

86S4-ndf

Ibrahim, majka Meliba,

sestra

Leila i brat Emrah

Tvoji - Fetija sa djecom i g679-ndJ; unucima

Dnevni avaz
Proslo je 40 tuznih dana od kada nas je napusrila nasa draga

,"",.20.1","",,'12012.59

Dana, 20.7.2012. godine se navrsava 6 tuznih mjeseci od smrti naseg dragog kolege i prijatelja

BISERA (ZAlMA) ARAPOVIC, rod. BAKOVIC
S Ijubavlju, Tvoji najrniliji Tevhid ce se prouciti 20. jula 2012. godine (perak) u 11.00 sari u kuci zalosti, Azize Sacirbcgovic br. 16/19.
1447O-It

NEZ IRA TUTNJICA

Kolektiv ELMONT d.o.o. Zepce i ZAANER d.o.o. Zepce
N

POSLJEDNJI

POZDRAV

mojoj dragoj supruzi

jOZEFINA - BEBA (MARKA) MEDUNjANIN, rod. TERZIC
preminula dana, 18. 7. 2012. godine.

BEBI
S ljubavlju Tvoj ASIM
S683-ndi

i postovanjern Maid, Almir

uvijek cemo cuvati i Mirza

uspomenu

na tebe.

Tvoji unuci:

g683-ndZ

Dana, 20. 7. 2012. godine

navrsava

se 40 dana od dzenaze

Dana,

20. jula 2012. godine

navrsava

se sedam

dana otkako

je na

ekshumiranog tijela naseg dragog

ahiret preselila nasa

MIRZET (HASE) EFENDIC
Molimo dragog Allaha, di.'., da ti podari Iijepi Dzennet. kcerka Midheta, sestre Zina, Sadika, Razija,
14469-u

DULSASUNjE

Tvoii: majka Dzevahira, supruga Begajeta, Fikreta i brat Zinudin sa porodicama

S ljubavlju i postovanjern plernenitost i dobrotu. Tvoji sinovi Mensur

vjecno cerno cuvati uspomenu

na tvoju

i Aziz sa porodicama

i tvoja Emina

Zerem
14471-1I

SJECANJE

Dana, 21. 7. 2012. godine navrsavaju gubitka naseg oca, dede i svekra

se 2 godine

od

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsavaju se 52 dana otkako preselio na ahiret nas dragi otac, suprug, brat i dedo

je

DZULAGA (ASIM) KERLA
20.7.2000 - 20. 7. 2012. Dani prolaze bez tebe, ali ne prolazi ruga i bol koju osjecamo. Teske je gledati ovaj svijet, a ne vidjeti tebe u njemu i ne podijeliti tugu i radost sa tobom. Ni u jednu knjigu ne bi mogle stati sve rijeci kojima bi opisali kolike nam nedostaies. Bile sta da kazeruo malo ie, n i danas ni surra i nikada neces biti zaboravljen. Neka je vjecni rahmet tvojoj dobroj i plemenitoj dusi i da ti Allah, dz.s., podari zasluzeni Dzennet. Tvoji: supruga Munira, sin Adis, sin Ramiz sa porodicorn i brat Salkan sa porodicom '6""-nd'

FADIL (EDHEM) KAVAZOVIC

BAjRO (MUS ANA) PLOCO
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijerne ne lijeci. Tvoj
lik, dobrota i plemenitost ostaju zauviiek u srcima onih koji te vole. Hatma-dova proucice se u dzamiii u Trnovu, U perak, 20. 7. 2012. godine, u 12.30 sati. Tvoji: sin Zajko, supruga i unuci Adis i Edis

Neka ti Allah, dB., podari vjecni rahmet dusi i obasipa nurom tvoj kabur.

Tvoja djeca: sin Edhem,

unuk

Tarik i snaha Amina
g694-odz

Rifa, sestra Sejda
S700-ndZ

TUZNO SJECANJE Dana, 20.7.2012. godine navrsava se 13 tuznih godina kako nas je napustila nasa naidraza

POSLJEDNJI SELAM nasem dragom komsiji i prijatelju

Sedam dana je proslo od iznenadne smrti moga oca

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se 7 tufnib dana od preseljenja na ahiret mog dragog oca

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se 7 tuznih dana od smrti naseg voljenog

HAMEDU PAMUKU

RAZIJA KLjUNO • KALlMAN
N eka ti dragi Allah, di.s., podari liiepi Dzenner i viecni rahrnet. Porodice: Kljuno, Berberovic, Brkie i Celovic i Rodic
8687-ndt

Sjecanje na dobrotu i plemen iti Iik nikad nece pasti u zaborav, Pamtit cerno te kao dobrog komsiju i prijateija, [er si ti to zaista zasluzio. Neka ti dragi Allah, dU. podari lijepi Dzennet, a porodici sabur. Tvoji: Kadie Zijo, Semsa, Anida, Faris, zet N edim Golo sa suprugom Aidom i kcerkorn Naidom 870-ndz
v

NASUF (SALKO) KAjMOVIC
Dragi babo, ostavi ti samog mene da idem kroz iivot, ali cu pamtiti svaki trenutak koji smo proveli zajedno, ier smo bili najbolji otac i sin. Hvala ti na najboljem djetinjstvu na svijetu, Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzenner i vjecni rahmet. VoH te tvoj Amko. 8695-nd7:

NASUF KAjMOVIC
Viecno ce5 zivieti u nasim srcima, nikada zaboravljen u nasim rnislirna. Neka ti Allah, m.s., podari Iijepi Dzennet, Kcerka Elma, zet Almir, unucad Armen i Amna
869S-nd~

NASUF KAjMOVIC
Smrt ie jaca od zivota, ali nije od sjecanja i uspornena. Sarno oni koji su te volieli znaju koliko jc tuge i bola ostalo iza tebe. Neka ti dragi Allah, dB., podad 1ijepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoja majka Zulfija, supruga Safija, sin Arner i snaha M inela
S69S-ndZ

BAjRO (MUS ANA) PLOCO
Danas se navrsavaju 52 dana kako nisi sa nama. Prernalo je r ijeci, a previse tuge da ti kafemo koliko te volimo i koliko nedostajes. Ali znamo sarno mi i dragi Allah, dt.s., i Njemu upucujemo dovu da ti otvori Svoje dzenetske kapije. Tvoja: kcerka Zineta, zet Alija, unuei Ajdin, Idaet i snaha Eldina
8700-ndi

60

Petak,".;UlVs<,,'; 2012.

Dnevni avaz
TUZNO SJECANJE Dana, 20. 7. 2012. navrsava preselio nas se 40 dana kako je na ahiret

Dana, 19. 7.2012. navrsilo se 17 godina od kada nije sa nama nas sehid

UZEIR (HUSEINA) SARAC - DEDO
dobitnik najviseg "Zlatni ratnog Ijiljan" priznanja 15.9.1949-19.7.1995 -19. 7. 2012.

na naseg dragog supruga, oca, dedu, punca i svekra

ADEM (MASE) jELESKOVIC
Proslo je 40 dana neizmjerne tuge i boli kako si nas napustio, Uvijek biti u nasim srcima i mislima, uvijek voljen, nikad zaboravljen. Molim dragog Allaha, dz.s., da ti podari sve dzenetske ljepote i vjecni rahmet. Tvoj brat Fikret i nevjesta Zaha

DERVIS (MUHAMED) IMAMOVIC
20.7.1999 - 20. 7. 2012.

ces

Po dobru cerno te parntiti, s ponosom spom injati, a u srcu od zaborava cuvati. Neka ti Allah, dB, podari liiepi Dzennet i viecni rahmet. Supruga Sehija, sinovi Nedzad, Alisa, unuke Alma i Ajla Kenan, Seio, snahe Jasmina,
8638-nd~

Supruga Asima, kcerka Amina i zet Suvad sa sinovima Adnanom, Amerom i Amirom, te sin Muhamed i snaha Nehrimana sa djecom Amarom i Vanesom
8339-ndi

Tevhid ce se prouciti u dzamiji Butmir 20.7. 2012. godine, u 12.00 sari.

u petak,
8671-nd7.

Dana, 20. 7. 2012. navrsava se godina dragog supruga i oca

od smrti naseg

U nedje1ju, IS. jula/srpnja

SELIM (HASAN) BEVAB
20.7.201120. 7. 2012. Sjecanje i uspomene ostaju zauvijek. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet. Supruga Hata sa djecom iza

POSLJEDNJl SELAM 2012. go dine, preselio je na ahiret nas clan kolektiva, Javna ustanova Osnovna skola "Mesa Selimovic" u Sarajevu

SJECANJE na naseg dragog

OSMAN (HASANA) IBROCEVIC

jAKOVA LUKICA
20112012.

S postovanjem Kolektiv: Osnovna

i zahvalnoscu,

S liubavliu i postovaniem,
Sarajevo
8643-ndi

Tevhid ce se prouciti u subotu, 21. 7. 2012. godine, podne-namaza u dzamiii u Prozoru.

J avna ustanova skola "Mesa Selimovic"

Porodica
863S-ndi

Dragom

suprugu

Dana, 20. 7. 2012. navrsava se 7 dana otkako je preselila na ahiret nasa draga majka

Dana, 20. 7. 2012. navrsava se sest godina dragog

HUSEINU KALAMUjlCU (HUSKO)
Liubavi, 22. 7. 2012. godine na-

ALMASA (VEjSILA) COLO, rod. HUjlC
Tevhid i hatma-dova ce se prouciti u kuci rahrnetlije, H. [arnakova br. 6 u 10.00 sati. Sin Tarik sa porodicom, kcerka Belma sa porodicom Zahvaliujemo se na nesebicnoj pomoci tokom bolesti nase majke osoblju Kl. za bolesti srca i reumatizam, osoblju Kl. za urgentnu medicinu, osoblju Kl, za nefrologiju, kao i Hitnoj med. pornoci. Porodica
I 4450-1t

jAKUBA (IDRIZA) HADZICA
Dzennet
Neka ti dragi Allah, dB.,
1

[i]
od smrti naseg unuci
14318-ll

vrsava se devet naituzniiih godina
otkako je prestalo da kuca tvoje veliko srce. Husko, za mene su sve ljepote ovog svijeta nestale. Molim dragog Allaha da ti podari lijepi Dzenner, [a'sin i dova proucit ce se na mezarju u Vlakovu.

vjecni rahmer,

podari

liiepi

Tvoji: sinovi Asim i Admir, Ajla, Timur, Armin i Asmir

snahe Izeta i Amela,

Tvoja neutjesna

sup ruga Hajra

SJECANJE

HANKIjA (NUMO) CAUSEVIC, rod. KOMARICA
20.7.2004 - 20. 7. 2012. S Ijubavlju i postovanjem cuvamo te u nasirn srcima i mislima. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet, Tvoji: sin Nusret sa porodicom, Munevera sa porodicom

TUZNO SJECANJE na naseg dragog

SJECANJE na nase drage roditelje

DINKO (DZEMIL) AJANOVIC
18.7.2011 -18.7.2012. Dani pro laze, nasa tuga ostaie. S liubavliu i postovanjem. Tvoji: majka Dzemila, supruga Elzana, kcerka Amila, sin Mirza, brat Darnir, tetka Kika, daidza Suad sa porodicorn, rodaci Damir i Zdravko Margera, te porodice Aianovic, Dobardzic, Ucamberlic, Hajdarevic, Hamz ic, Hadzovic, Zelenika i ostala rodbina i prijarelji 8b17-l1df

MEVLA (BECIR)
VILOGORAC, rod.

NEZIR (MAHMUT)
VILOGORAC 20.7.1974 - 2012.

BASIC
15.12.2002 - 2012.

kcerka Azra, kcerka
13497·"

S velikom ljubavlju i postovaniem cuvacemo uspornenu na vas. Sin Maid i kcerka Abida sa porodicama 14454-tI

SjECANJE na oca i majku

Dana, 20. 7. 2012. navrsava se 7 tuznih i bolnih dana od iznenadne smrti nase drage supruge, majke, nene ...

Dana, 20. 7. 2012. navrsava se 7 bolnih iznenadne smrti moje voljene sestre

i tuzn ih dana od

HASENA TOPUZ, rod. jAKIROVIC
N eizmjerna je bol i tuga zbog tvog preranog odlaska, ali su vece ljubav i ponos sto smo te imali!

HASENA TOPUZ, rod. jAKIROVIC
iz Mostara
- Blagaj Tvojim odlaskom, izgubila sam sestru i veliku prijateljicu, ali tvoj vedri, nasmijani lik, zauvijek ce zivjeti u nasim srcima. Molim dragog Allaha, dz.s., da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet, a nama sabur ... Tvoja neutjesna sestra Jasminka [ahic sa sinovima Armanom, Dzenanorn i Amirom, nevjestama Enesom i Azrom, te unukom Aminom IIS9-mo

SAHMAN SMAjLOVIC
20. 11. 1925 - 23. 8. 1981.

HADZlRA SMAjLOVIC
25. 8. 1925 - 30. 5. 2012.

Tvoj neutjesni i unucad

suprug

Vahid, djeca

S ljubavlju vas se sjecarno i zauvijek u srcirna nosimo uspomene na vasu dobrotu i radost koju ste nam prufali ... Vasa djeca sa porodicama Dana, 21. 7. 2012. navrsavaju se 2 godine od kada nije sa nama
li690-ncU

Hatma-dova ce se pokloniti u petak, 20. 7. 2012. u 12.30 sati, prije dzurna-namaza, u dzamiji u Blagaju.
11S9-mo

Dana, 20. 7. 2012. navrsavaju se dvije godine od kada nije sa nama nasa draga majka, baka i svekrva

POSLJEDNJI

SELAM

dragoj sestri

VEHBljA MURGUZ
1934 - 2010. Vrijeme prolazi, a praznina i duboka bol vjecno ostaju. H vala ti za lijepe rijeci i djela, Supruga Semsa sa djecom, snahom, zetom

MARA KRMPOTIC
Bol nije u rijecima, vee u srcu gdje ees ostati vjecno voljena i nikada zaboravljena. i unucadima u
1163-mo

SEFIKI SELIMIC, rod. SjEKIRICA
S Ijubavlju uspomenu i postovanjem cuvat cerno na Tvoj plemeniti lik. podari lijepi Dzenner

Hatma-dova ce se pokloniti dana, 20. 7. 2012. godine dzarniji Donja Mahala u Mostaru prije dzuma-namaza.

Tvoji sinovi Mihajlo i Miroslav, snahe Liubica i Sandra, unuci Sasa i Dejan, unuke Helena i Kalina
p-71112

N eka Ti Allah, dB., i viecni rahmet. Tvoji: brat Osman Almom i Amelom

sa suprugom

Azrom

i kcerkama
I I62-mo

Dnevni avaz ,"""20.1",",,,,'12012.61
Dana, 20.7.2012. godine navrsava se 10 godina od smrti naseg dragog brata

NEDZAD (MEHO) SMAILBEGOVIC
(1950 - 2002) S Ijubavlju, ponosom i neizmjernom
tugorn, uvijek si u nasim srcima i mislima.

Tvoje sestre: Nadja i Ziata sa porodicama

TUZNO

SJECANJE i sina

na mog dragog supruga

MURAT (SALKO) SOFTIC
20.7.2008

hadzi SALKO (MURAT) SOFTIC

- 20. 7. 2012. 8.5.1997 - 20. 7. 2012. Neka yam je vjecni rahmet i molim dragog Allaha, dz.s., da yam podari lijepi Dzennet, Hatma-dova pred duse rahmetlija ce se pokloniti poslije dzuma-namaza u dzamiji na Sedreniku. Hadzi Fata-hanuma Softie TUZNO SJECANJE

14433·"

na nase drage

MURAT (SALKO) SOFTIC
20.7.2008 - 20. 7. 2012. S Ijubavlju

hadzi SALKO (MURAT) SOFTIC
Neka yam dragi Allah, di.s., podari lijepi Dzennet. i postovanjern cuvamo us po menu na vasu plemenitost Sena i Esad 8.5.1997 i dobrotu.
14433-u

- 20. 7. 2012.

TUZNO SJECANJE na nase drage roditelje, sestru i zeta

TUZNO SJECANJE Dana, 22. 7. 2012. godine navrsava se 40 beskraino ko je preselila na ahiret moja draga mama

ruznih

dana otka-

KADRIJA (SULjO) SALIHAGIC, rod. AGANOVIC
SEFIKU SMAILBEGOVIC, rod. AHMEDBEGOVIC 16.7.1994 -16. 7. 2012. SAKIBA SMAILBEGOVICA 20.7.1992 - 20. 7. 2012. S Ijubavlju i postovaniem cerno cuvati uspomenu na tvoje tople rijeci i tvoja dobra djela. Po dobru cemo te pamtiti, s postovanjem spominjati i nikada zabora-

viti.

Kcerka

Mirsada

sa familijom u 11.00 sati u kuci zalosti,
8606-ndi

Dragi nasi, kakc vrijeme prolazi sve vise nam nedostajete. Nema vas, ali ste stalno prisutni u naiiim misf ima, srcima i lijepim uspomenama. Vast: 5100"i Nibad i Dzevad sa porodicama, sestra Serna sa porodicom i ostala rodbina i prijateiji 14422-u

Tevhid ce se prouciti u subotu, 21. jula 2012. godine, ul.Dzemala Bijedica br. 72/VII.

Dana, 20. 7. 2012. go dine navrsava otkad nije sa nama nas naidrazi

se sest tuznih

mjeseci

ZAHVALNICA

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se punih smrti naseg dragog kolege i prijatelja

6 mjeseci

od

NEZIR (MUSTAFA) TUTNjIC
Sjecanje na tebe, nas dragi Nezire, nikada umrijeti nece. Zivjet ces u nasim srcima i mislima dok zivimo i mi. Ponosni smo sto smo te imali. Neka ti dragi Allah, dz.s., da lijepi Dzennet i dzenetska prostranstva. Zauvijek tvoji: supruga i sin Tarik Dzenana, kcerka Merima
302-ze

NEZIR (MUSTAFA) TUTNjIC
Zahvaljujemo se kolektivu firme "ELMONT" d.o.o. Zepce i "ZANER" d.o.o. Zepce, a posebno gospodinu Muslic Nerminu na nesebicnoj pomoci i podrsci u nasem najtezem bolu. Viecno zahvalni: Dzenana, Merima i Tarik
302-7.e

NEZIR (MUSTAFA) TUTNjIC

Sta reci osim ... VJECNI

RAHMET.

Kolege: Sejo Cunjalo, Senad Z., Suada Z., Fikret, Amir B., Mirza, Amel S., Lebac, Selim, Suad F., Bahe, Eldin, Batko, Fazio, Kibe, Edin T., Almir H., Elvir H., Nero
302-ze

TUZNO SJECANJE za nasu dragu

POSLJEDNJI

SELAM

velikom covieku, bratu, suri, daidzi

Dana, 20. 7. 20l2. godine navrsava se 20 godina otkako nije sa nama nas dragi

Dana, 23. 7. 2012. godine navrsava se pola godine od smrti moje drage supruge

Dvadesetog jula navrsava se 40 dana od smrti nase drage majke, nane, sestre i tetke

SENAD (MUHAREM) MISTRIC
20.7.1992 - 20. 7. 2012. Godine pro laze, a bol i ruga ostaju. Da ti Allah, dU., podari najljepse mjesto u

EDINUHONDO
21. 1. 2012 - 20. 7. 2012. Uvijek ces zivjeti u nasim srcima i biti dio nasih najljepsih uspomena. Tvoji: TidZa, Mersiha, Haris i Malik Hondo
14443-n

HAMED (SELVER) PAMUK
Neka ti dragi Allah, dZ.s., podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoji: Mejra, Demo, Aldijana, Jasmina, Emina, Alen i Muhamed
P-71240

SUVAD (ALIjE) IMAMOVIC
Neka ti dragi Allah, dB., podari Iijepi Dzennet i viecni rahmer. Tvoji: supruga Sefika, kcerke Amela i Nizarna, brat Fuad, sestre Minka i Suada
8661-lndz

EKREME MASOVIC, rod. DERVOVIC
Ne daj Boze ovo nikome. Niti zivim niti umirem. Da su suze biseri bogat bih posrao. Da ie tuga kruna kralj bih postao. Lijeka mi nema za moje rane, Sunca mi nema za moje dane. Neka ti dragi Allah podari Dzennet, Zeli ti rvoi Dzemo Masovic
8669-ndz

HAjRIjE RASIDAGIC, rod.ZUHRIC
11. 6. - 20. 7. 2012. S Ijubavlju i postovanjern,
144S1-tl

Dzennetu.
Tvoja majka hadzi Advija Zorlak

Djeca i unuci

62

Petak,".;UlVs<,,'; 2012.

Dnevni avaz
TUZNO SjECANjE na ahiret nase drage (nedje1ja) navrsavaju se dvije godine od preseljenja

Dana, 22.7.2012.

IN MEMORIAM

VUKVRHOVAC
20. juli 1992 - 2012.

hadzi RABIJE (DZANKO) SUBASIC
Vrijeme prolazi, ali uspomene zauvijek ostaju. Nedostaje nam Ijubav koju si nosila u srcu, tvoja dobrota, plemenitost i toplina. S postovanjern, ponosom i velikom ljubavi cuvamo sjecanje na veliki dio zivora i prelijepe dane srece i Ijubavi provedene s tobom, Neka ti dragi Allah, dU., ostavila za sobom, Tvoii najmiliji podari najljepse dzenetske Ijepote za sva dobra djela koja si

Dragi nas tata, Dvadeset godina je proslo. Sjecanja na tebe ne blijede ... I jedna nova generacija danas prica 0 tebi - tvoje dvije male unuke. Vrijeme ne brise tvoje tragove. Volimo te zauvijek. Biljana, Nebojsa i Tamara

14445-1l

14463-[[

Dvadeset tuznih godina je proteklo otkako su te ukrali od nas. Ali nikada i niko te nece ukrasti iz nasih srca, misli i prica 0 tebi, nasoj djeci i unucima. Sjecanje na tebe ostaje vjecno, Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i kornsije da ce se dana 21. 7. 2012. (subota), poslije podne-namaza, u Carsijskoj dzamiii u Rogatici prouciti mevlud i serif kelimei-tevhid u znak siecania na nestalog

BEHADILA NALBANTICA
sa njegovim komsiiama Sacir Hrusternovic, Nurija Smaic, Vahid Harbinja, Hasim Lihic, Denis Cohodar Ozalosceni: supruga Rabija, djeca Adil, Azra, Alija, Amela, zetovi Fadil Lusija, Senad Ajanovic, Brendon Knight, Karim Obeid, snaha Senada, unucad: Emil, Omar i Harun, Amerisa, Amnesa, Lamija, praunucad Evin i Rejan, amidza Alija Vrazalica, sestric Midho Curevac, sestricna Maida Cesko sa porodicama, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kornsije
14460-u

SjECANJE Dana, 20. 7. 2012. navrsavaju se 52 tuzna dana otkako ahiret nasa draga supruga, majka, svekrva i nana

je preselila

na

Dvadeset drugog jula 2012. navrsava se godina od smrti nase maike, a treceg jula navrsile su se dvije godine od smrti naseg oca

RASEMKA (HASAN) DELIJA, rod. MUHAREMOVIC
Mnogo je bola, malo riieci da iskazemo svoju bol za tobom. Sa suzarna u ocima, ponosno u srcu ziviet ces s nama, vjecno voljena i nikad nezaboravljena. H vala ti na svemu i neka ti dragi Allah, di.s., podari lijepi Dzennet. Hatma-dova ce se prouciti u dzarniji Kolonija, u petak, 20. 7. 2012. Vjecno ozalosceni suprug Edhem, sinovi Damir i Admir, snahe Mersiha unucad Tajra, Eman, Esin, Emina i Emrah

i Vii dana,
8681·nd;

SUBHIJA DURAKOVIC, rod. ALIKADIC

HAMDIJA DURAKOVIC
14461-n

Hanna ce se prouciti IS. avgusta 2012. u dzarniji na Novoi Breki iza ikindiia-namaza. Kcerke Alma i Dalida se 23 tuzne godine od SjECANjA

Danas se navrsava 40 nairuzniiih nama nas dragi

dana od kada nije sa

Dvadesetog jula 2012. navrsavaju smrti naseg dragog brata

na moju dragu djeeu
Dana, 20. 7. 2012. navrsavaiu se 2 godinc otkako ie preselila na ahiret

FARUK- FARI ALAJBEGOVIC

dr. DZENANA

SALKOVICA

Tevhid ce se prouciti 22. 7. 2012. u 11.00 sati u kuci zalosti u ul. Kolodvorska 13, I sprat,

S Ijubavlju

i postovanjern, sa porodicama
1146-mo

Ozaloscena porodica
p-71101

Sestre Denana i Srebrenka

DZEVAD (VEjSILA) GOSTEVCIC

SEDIKA (VEjSILA) SPAGO, rod. GOSTEVCIC

Draga moja djeco, nikad vas necu zaboraviti. Majka vam zeli dzenctska vrata sirom otvorena. Majka Esma Dana, 20. 7. 2012. navrsava se 20 godina

SjECANjE na naseg dragog

AMIR (NURIJE) IVAZOVIC
(1997 - 2012) Nista ne moze ublaziti bol i ispuniti prazninu koja je osrala iza rebe. Nismo te mogli sacuvati od smrti, ali cuvat cerno te od zaborava. Molimo dragog Allaha, dz.s., da Ii podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet. Tvoji: punae Hasib, puniea Vezira, svastika Amra, badzo Muamer, Naida i Naida
8674·nd7.

SjECANjE Dana, 20. 7. 2012. navrsava se 17 godina preselio na ahiret

otkako

je

nama nas dragi

EJUB - EKI (MUSTAFE) SARAJKIC
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu i sjecanje na rebe. Neka ti dragi Allah, dU., podari Dzenner i vjecni rahmet. Tvoia supruga Semsa
8680·nd~

MlRALEM MUHAREM PIZOVIC
Sa nailjepsim uspomenama ostat ces zauvijek da zivis u nasirn srcirna 1'0lien I postovan. Mohmo Allaha, dB., da 11 podari lijepi Dzenner i vjecni rahmet. Majka Dzemila i brat Samir sa porodicom

[IJ
8675-ndZ

od kada nije sa

~

p·71167

Dnevni avaz ,"".""i"'VS<''''i2012. 63

CETIRI GODINE OD PRESELjENjA

NA AHIRET

Prof. dr. AHMET HADZIPASIC
v v,

(23. juli 2008. godine)
- 23. 7.2012. u 10.00 sati okupit cemo se na mezaru naseg Prijatelja, Profesora, Premijera, Saborca, Ljudine, Muhiba, Hadziie, prouciti Fatihu i reci mu hvala Ti ...
N

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se 8 (osam) godina od kada je nasa majka preselila na ahiret

SEFIKA ORUC, rod. SKRBO
U nasim srcima ostat ces uvijek voljena, a u mislima nezaboravljena. Molimo dragog Allaha, dz.s., da ti podari lijepi Dzennet i sve dzenctske Tvoja djeca: kcerke i sinovi sa porodicama
14434·n

ljepote i vjecni rahmet tvoioj dobroj i plemenitoj

dusi.

TUZNO SjECANjE na naseg dragog
,--------,

SjECANjE na drage roditelje

JASMINA JASU RAMICA
20.7.1995
Dragi Jaso, danas ie sedamnaest jepim pia vim ocima, Bol i ruga za Tobom su preteski Uvijek s Tobom. Tvoji najdrazi godina i vjecni, PTT

MUHAMED SANDZAKTAREVI<~
30.10.2001Molimo Porodica dragog Allaha,

20. 7. 2012.
dB., da Vam podari

MUBERA SANDZAKTAREVIC, rod. ZILDZO
20.7.201120. 7. 2012.
i vjecni rahmet. sve dzenetske ljepote

- 20.7.2012.
se ugasio sjaj mladosti u Tvojim preli-

otkako

Hatrna-dova ce se prouciti u Begovoi dzarniji 20. 7. 2012. godine, poslije dzuma-namaza.
14348-1l

SJECANJE na nase voljene

mr. MEN SUR (HAKIJA) CIRKOVIC
21. 7. 1992 - 21. 7. 2012.
Sa ponosom vas se sjecamo, sa Ijubavlju pominjemo i u nasim srcima Porodica

HAKIJA (KAPLAN) CIRKOVIC
29.7. 1998 - 29. 7. 2012. cuvamo. Neka yam dragi Allah, dz.s., podari Iijepi Dzennet i viecni rahmet.
8665~lnd1:

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se 40 tuznih dana od smrti naseg dragog i volienog zeta

Dana, 20. 7. 2012. godine, navrsava se 40 dana neizmjerne tuge i boli od kada nije sa nama nas voljeni otac i suprug

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se 40 dana od preseljenja na ahirer naseg velikog iarana

r---------,

FAHRUDIN (RAIFA) ZIUC
Dok zivimo,

FAHRUDIN
i

(RAIFA)

HASANA HINDICA

zahvalnoscu cuvat cemo uspomene
na rvoju plemenitost, dobrotu i

s Ijubavlju,

ponosom

ZIUC
S ponosom i Ijubavlju zauvijek zivjeti u nasirn srcima. N eka ti dragi Allah, dB., podari lijepi Dzennet i viecni rahmet, ces Tuzni smo bez tebe, jarane. Veliki rahmet i milost Allaha, da ti podari Dzennet, Jarani:
14322·u

posrenie.
Neka ti Allah, dz.s., podari Dzennet i vjecni rahmet. Tvoii punica Mina, punac Suso i sura Amir
14323-((

dB.,

Ahmet,

Salem, Sefika i Habiba
P-88420

Tvoje:

kcerka

Nejra i supruga

Mirsada

64

Petak, ".;UlVs<,,';

2012.

Dnevni avaz

SjECANjE na naseg dragog sup ruga, oca, dedu

HASAN KAZIJA
Dok zivimo, nikad te zaboraviti ne mozemo, jer si ostavio fine uspomene. Lijepo je umrijeti, svoju dusu ispustiti dragom Bogu, kad znas da te neko ceka ko te je volio, postovao i cijenio cijeli zivot, U zivotu sarno jednom se iskreno voli, sve je drugo varka - varka kako si znao reci: "Draga moja zeno, i na onom boljem, vjecnorn svijetu opet cemo biti zajedno, dace dragi Bog". Ana ovom zlonamjernom svijetu, prolaznom nista - nista nije vjecno, Tako brzo sve je prolazno, a na onom, vjecnom, boljem svijetu je viecno, a treba kod dragog Boga zasluziti, dobra djela ciniti, a ne zlonamjeran biti. Tvoja iskrena do groba sup ruga Hedija sa cerkama, unukom i zetom Hatma-dova ce se prouciti u Begovoj dzamiji,
14455-u

MINA-hanuma

KAZIjA

Preseljenjem na onaj bolji, vieciti svijet nase drage tetke Mina-hanume Kazija, da joj dragi Bog podari Iijepi Dzenner i vjeciti rahmet njenoj dobroj dusi, a nama sabur, Bila je veliki - veliki vjernik, kulturna, pametna i skolovana sestra rahmetli naseg dragog oca. Cijeli zivot bili su skupa, Kazija Hasan i Kazija Emina. Da im Bog da vjeciti Dzennet i rahmet njihovim dobrim dusama. Tvoje braticne dip!. pravnik Nermina, dip!. novinar Jasmina, dip!. pravnik Naida i Hedija
144SS-Lt

POMEN

U suborn, 21. 7. 2012. godine, navrsava se cerrdeset dana otkako smo ostali bez naseg dragog sina

DINKA - EDINA HONDO
Draga moja Dinkice,

ni nakon sest mjeseci nista manje tuge ni bola za tvoje koje si voljela. Tvoj tihi i dostojansrveni odlazak je ujedno i odlazak mene, jer sada sarno hoda moja siena u mislima s toborn. 0 Boze, kako smo tuzni mi koji smo te voljeli, volimo i voljet cemo i u cijim srcima ziviS, ali tvoj Benjamin jako zeli da ti izades iz njegovog srca, jer te je jako pozelio. Sreco nasa, duso moja, nikad te necemo zaboraviti, jer ti si bila i bit ces uvijek dio nas. Hvala ti na svakom trenutku koji si nam poklonila i cinila nas sretnim. Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet i lahku zemlju, Tvoii neutjesni: Benjamin, Medina, Mirnes i Memen Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da ce se pola godine tevhid prouciti u petak, 20. 7. 2012. godine, u l7.00 sati, dzarniia Stara Breka.

SLOBODANA - BOBE (NEDO) POLjCICA
Pam tit cerno te, cuvati u svojim srcima i biti ponosni sto si bio nas cuvar u svojoj plemenitosti i dobroti. CETRDESETODNEVNI POMEN CE SE DATI U SUBOTU, 21. 7.2012. GODINE, U 11.00 CASOVA U CRKVI sv BORBE - DONJI MILJEVICL MAJKA VUKOSAVA I OTAC NEBO
14425-((

SjECANjE

SjECANjE

U subotu, dvadeser prvog jula 2012. godine, navrsava se cerrdeset dana otkako smo ostali bez naseg dragog

U suborn, dvadeset prvog jula 2012. godine, navrsava se cerrdeser dana otkako smo ostali bez naseg brata, Sure i ujaka

SLOBODANA - BOBICE (NEDO) POLjCICA
Tvoja neizmjerna Ijubav i dobrota ostace zauvijek u nasim mislima i srcima. Sestra Sretenka, sestricne Lejla i N ada, zetovi Ismet i Dzevad
I 4425-1t

SLOBODANA - BOBE (NEDO) POLjCICA
Bol u srcima ne prestaje zbog tvog preranog odlaska. Tvoja Ijubav, paznja i dobrota ostace zauvijek u nasern sjecanju, Sestra Branka, sestrici Danilo i Marko, zet Boris, snaha Mirjana
14425-tt

TUZNO SjECANJE

U ponedjeljak, 23. [ula 2012. godine, navrsavajuse4 tuzne godine
od preseljenja na ahiret nase drage majke, nane, pranane i pun ice

Dana, 20. 7. 2012. navrsava se 10 godina od smrti naseg dragog

namoje roditelie

AZIZE MEKIC, rod. IMAMOVIC
prazninu koja je ostala tvojirn preseljePozivamo za svjedoka vrijeme ... A, ono svjedoci da nema snage da izlijeci njem na bolji svijet.

NEDZADA SMAILBEGOVICA
1950·2002. Sarajevo - Kristiansand

hadzi SADIKA (ABDULAGIC) BABIC
19.7.1996 - 20. 7. 2012.

ASIM BABIC
17.2.1997 - 20. 7.2012.

Svjedocidobra djela kojasi nam podarila i vjeru u Gospodara Uzvisenog kojeg
molimo da ti podari ljepote dzenetskih tvojoj plemenitoj dusi.

basci i vjecni rahmet

Drage uspomene i sjecanja vjecno zive u nasim srcima, Supruga Tilda, sin Amir i kcerka Sanja
14442-[(

Neka Yam Allah, dB., podari Iijepi Dzennet, Vasa kci Minka, zet Izet i unuka Emina Ferhatbegovic
14262-((

Tvoji: kcerke Fikreta i Enisa, zetovi Salih, Abudin i Nedim, unucad Indira, Elvira, Amina i Amar, praunuci Mirza, Edin, Adi i Nedim 14439-11

Dnevni avaz ,"",.20.1",""",,2012.65
POSLjEDNjl SELAM SjECANJE na nasa cista, iskrena, draga bica

EMINA GURBETA
15.10.1991-17.7.1999.

EMIR GURBETA
30. 12.1988 - 7. 4. 2006.

ASIMA (MURAT) KAROVIC, rod. ISLAMBASIC
N eka ti dragi Allah,

m.s., podari

lijepi Dzennet

i vjecni rahmet. snahe Eldijana i Aida, praunuke
14477·n

jer smrti zapravo i nema I nema kraia Smrcu ie sarno obasjana Staza uspona od gnijezda do do zvijezda" Zivite u srcima i mislima onih koji vas najvise vole: Tata Nermin, mama Senada, sestra Jasmina
l'TT

Tvoji: kcerka Sehija, zet Alija, unuci Ermin
Ema i Esma

i Nedim,

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsavaju se 2 godine od preseljenja ahiret naseg volienog supruga, oca, svekra, punca i dede

na

Dana, 22. 7. 2012. godine voljenog supruga i oca

navrsava

se 40 tuznih

dana od smrti naseg

RAMIZ OMERA - TRUCA
iz Gorazda Dani prolaze, a tuga i bol u nasim srcima je ista kao i prvog dana kada si nas napustio. Za nas postojis i trajes kroz najljepse uspomene. Nedostaje nam oslonac u nasim zivotima i tvoia ljubav i dobrota koju si nam nesebicno poklanjao. Nikad te nece preboljeti niti zaboraviti oni koii te vole i stalno misle na tebe. Tvoji: supruga Ramiza, sin Dino i kcerka jasna sa porodicama 506·1,0

ASIM (UZEIR) DZEKO
Tuzni su ovi dani, jer podsiecaju na bolan rastanak i prazninu koju si ostavio u nasim srcima. Bol nije u suzama niti u rijecima, vee u nasim srcima, gdje ostajes zauvijek voljen i nikada zaboravljen. S Ijubavlju i postovanjern cuvamo uspomene na rebe. Molimo dragog Allaha, dz.s., da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, Tvoji najmiliji: supruga Zakira, sin Kenan i kcerka Amela Tevhid ce se prouciti u nedieliu, 22. jula 2012. godine u 10.00 sati u kuci zalosti, mart br. 6, Briiesce.

u ulici 8.
14474·[1

Dana, 20. 7. 2012. godine

navrsavaju

se dvije godine

od smrti

nase drage majke inane

SjECANjE na dragog oca

Dana, 20. 7. 2012. navrsava se 7 tuznih dana od smrti moga sina i brata

SjECANjE Danas se navrsava 20 godina otkako nije sa nama nas dragi

ADILA (HASANA) HODZIC, rod. PESTO
Dobrota i plemenitosr kojima si nas obdarila, tvoj osmijeh i briznost kojima si nas docekivala i ispracala Cine nas, draga majko, ponosnim sto smo bili dio tvog zivota. S Ijubavlju i postovanjem vjecno cerno cuvari uspomenu na tvoju odmjerenosr i pravednost, N eka ti dragi Allah, dU., podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, Tvoji: sin Enver - Eno, kcerke Mirsada i Dzevada Obavjestavamo rodbinu i prijatelje da ce se hatma-dova prouciti u suboru, godine, u 13.00 sari (poslije podne-namaza) u Begovoj dzarniji u Sarajevu.

SLAVKO LAZIC
2006 - 2012. S ljubavlju i postovanjem, Kcerke Tanja i Sanja sa porodicama
14478-tt

NASUF (SALKO) KAJMOVIC
Dragi moj braco, tesko je zivjeti bez tebe. Otisla je sva Ijubav i dobrota ovog svijeta, a ostala ljubav i ponos. Tvoja neutiesna majka Zulfija i sestra Bisera
14479-u

MUHAMED (SA(:IRA) JAMAKOVIC
20.7.1992 - 20. 7. 2012. Godine prolaze, ali tuga i bol ostaju viecno u nasim srcima. Tvoji: sin Admir i supruga Mubera
14462-u

21. 7. 2012.
508·1,0

SjECANjE Dana, 20. 7. 2012. navrsava se 12 godina otkako smo bez naseg dragog

SjECANjE

Dana, 20. 7. 2012. navrsava se 40 tuznih dana od kada je preselila na ahiret nasa draga maika

dr. MIDHAT - MISO IMAMOVIC

REFIJA MUHAREMAGIC, rod. HADZINURBEGOVIC SALKOPIRIC
22.6.2007 - 22. 6. 2012.

FAHIRA (HAMZIC) PIRIC

Molimo Uzvisenog Allaha, dz.s., da rvojoj dusi podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, Uvijek si u mislima i srcima onih koji te vole. Sa Ijubavlju i postovanjern uspomenu na rebe. Tvoji najmiliji: kcerka zauvijek cemo cuvati

Za nas nikad Tvoji:

zaboravljen. i [elena
930-(z

Kata, Damir

23.7.2005 - 23. 7. 2012. S ponosom ipostovanjem cuyama uspomcnu na nase drage roditelje, Osraiete viecno vcljeni i nikad zaboravljeni. Kcerke Emerdina i Saliha, zetovi Enes i Jasmin, unuke Emina i Elma 9Z8-tz Dana, 20. jula 2012. godine, navrsava naseg najdrazeg supruga, oca, djeda, punca, svekra se godina od smrti

i sinovi sa porodicama

929-l2

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se 9 godina orkako nije sa nama otac, djed, svekar i punac

Dana, 22. 7. 2012. navrsava se 18 mjeseci od kada nije sa nama nas voljeni sup rug i otac

HAMDIJA (NEKO) MUHOVIC AHMETHENDO
Nestvarne su godine koje su prosle, a od kada nisi sa nama, jer ti si uvijek sa svojim najmilijim koji te nose sa sobom u svoioi dusi. Neka ri dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet. Tvoji najmiliji: Ulfeta, Nusreta sinovi Muslija, Remzo i Mirsija sa porodicama i Sead, kcerke
14476-1I

MEHMED (DZEMAL-bega) DZINDO
Znamo da si u beskrajnom snu, a nasa dusa je tvoja luka Ijubavi puna. Tuga i bol za tobom svaki dan su jaCi, prizivamo noc i san da to ublazi. Tvoji voljeni: supruga Bisera, kcerka Jasenka i sin Osman 920-lZ

Sa Ijubavlju, najmiliji. Porodica

sjecanjem

i nezaboravom

vole ga njegovi

S07-lgo

66

Petak,".;UlVs<,,'; 2012.

Dnevni avaz

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se 6 mjeseci od tragicnog odlaska mog jedinog

Ti ... Ti si u mojim tuznim jutrima Ti si u mojim besanim nocima ... Moja si ziva rana koja se siri, i nikad zarasti nece ... Tvoja Amina

Koristim priliku da se ovim putem zahvalim prof. dr. Muniru Talovicu, za sve sto je ucinio i cini za nas, te gospodi Hodzic Rahmiji i [usko Ismiru na stipendiranju djece ... Supruga

MUSTAFE - MUCAK GUJICA
Tata, tesko je, ostalo nam je sarno da molimo Boga da nam Te cesto salie u snove ... Vole te tvoje Hanna, Nesa, Vani Tevhid je u subotu u 11.00 sati, adresa Bulevar Mese Selimovica 31/6.
8710

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se sedam dana od prerane smrri nase marne

Proslo je 6 mjeseci od pogibije naseg dragog zeta

Moj Brate, moj

MERZIJE (SALIHA) ODOBASn':, rod. DEMIR
Neka ti je veliki rahrnet i neka ti dragi Allah, dz.s., podari Dzennet. Tvoji najmiliji: kcerka Fatima, sinovi Asim i Miralem sa porodicama Tevhid ce se prouciri u dzarniji Kahrimani - Pazaric poslije dzuma-namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
871S-1ndz

MUSTAFE GUJICA

MUCAK

Bio si nam vise od zeta, kao sin koga izgubismo ... Tvoj lik i djela nikad nece izbliiediti. H vala Ti za sve, Punac Ramo i punica Bahra
8710

Ti si jos sa mnom i uvijek ces biti ... Rijetki su Ijudi poput Tebe, Tvoj Zile
8710

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsavaju se dvije godine od smrti nase

MUZAFERE HADZIALJEVIC, rod. BASIC
S tugorn i ljubavlju cuvamo uspomenu. Brat Musrafa Basic, scstre Mujesira Markisic, Muradija Hanusa, Jasmina Varatanovic, Mensura Hamzagic i Enka Lemo sa porodicama

14490-lt

Dana, 22. 7. 2012. godine navrsava se 6 (sest) tuznih mjeseci od kada je na ahiret preselio nas dragi

TUZNO

SJECANJE

na nase drage

hadii IBRO aUSUFA) MUSIC
Hatma-dova ce se pokloniti u petak, 20. 7. 2012. godine, prije dzuma-namaza u Centralnoj dzamiii u Sokolovic-Koloniii. Neka ti je vjecni rahmet. Porodica

ABDULAH (SMAJO) HUREM
11. 7.1991-11.
8714-lnd'

MUNEVERA HUREM, rod. LIHIC
20.7.2008 - 20. 7. 2012.
8717

7. 2012.

S Ijubavlju i postovanjem, Njihovi najmiliji: sin Smajo, kcerka Berina, unuk Edin i unuka Jasmina

Dnevni avaz
SjECANjE na naseg dragog Draga Moja

,e<al<.

20.

1"'"""'1,,12.67

SEJFO SIJERCI<': - BEG
20.7. 200S - 20. 7. 2012. Ti, Carice Moga Srca
na tebe.
14494·u

100
Puno mi nedostajes. Molimo dragog Allaha, rahmet.

dz.s., da Ti podari

lijepi Dzennet,

a Tvoioi

plemenitoj

dusi viecni

S Ijubavlju

i postovanjern

cuvamo

uspomenu

Tvoja porodica

Tvoja mama i Tvoja sestra

t4487·u

Dana, 20.7.2012.

godine,

navrsava

se sedam

dana kako je na ahiret

preselio

nas

Obavjesravarno

rodbinu

tuznih dana otkako ie preselila

i prijatelje

da se u petak, 20. jula 2012. godine, na ahiret nasa draga

navrsava

40

MUHAREM (MUJO) DUPOVAC
Ostavio si tragove koji se ne brisu, dobrotu i plemenitost koja se pamti. snaha Ramiza, zet Eiub, Tvoji: sino vi Muhamed-Hamo i Mujo, kcerka Mediha, unucad Nedim, Selma, Lejla, Elma i Amra Tevhid ce se prouciti u dzarniji Grivici u 11.30 sari,
8708

AIDA (HUSNIJA) RIZVIC
U nasim si srcima i u nasirn si mislima. Molimo dragog Allaha, dB., da Ti podari lijepi Dzennet, a Tvojoj plemenitoj dusi vjecni rahrnet. Sarno Tvoii: Fadila, Velida, Ziatan, Ismet i Sadik Tevhid ce se prouciti istog dana u petak, 20. jula 2012. godine, u 14.00 sati u Carevoj dzarniji. 14487-[l

SjECANjE Dana, 21. 7. 2012. su tuzne tri godine otkako sam os tala bez moga dragog i voljenog brata

SjECANjE Surra, 21. 7. 2012. godine, je treca ruzna godisniica otkako nije sa nama nas dobri i voljeni tara, deda i punac

SjECANjE Na dan 22. 7. 2012. su ceriri pretuzne godine od rastanka sa nasim voljenim suprugom, ocem i dedom

ANTONA-BRACE GLIHA
sam svaki dan sa tobom, sjecajuci se tvoje dobrote i plemenitosti. S Ijubavlju, Tvoja sestra Marija - Cica Stojanovski SjECANjE

ANTON - BRACO GLIHA
Dani su nam ostali prazni bez tvojih dolazaka kojom si nam ispunjavao duse ... Volimo te najvise na svijetu. Tvoji najmiliji: Alen kcerka Tania, zet Edo i unucad i Ijubavi

HAJRUDINOM HADZICEM - HADZIJOM
Sacuvan duboko u nasim voljen i nezaboravljen. i S ljubavlju, Tvoji najmiliji: srcima, ostat ees zauvijek

U mislima

Arnela

sa porodicom

14483·"

14484-u

supruga,

sinovi,

snahe i unucad

14485-u

Dana, 24. 7. 2012. navrsavaju dine od preseljenja na ahiret ge majke

se 2 gonase dra-

Dana, 20. jula 2012. godine navrsava se 6 mjeseci od smrti nase drage

OMER PIVODIC
20.7.2011
Zauvijek

- 20. 7. 2012.
srcima.

RABIJE BRATOVCIC, rod. BEGTASAGIC
Ponosni smo sto smo te imali, po dobrom cerno te pamtiti i u srcu nositi. Neka ti dragi Allah, dB., podari Iijepi Dzennet.
p-71 104

MENSURE CVIJANOVIC, rod. IBRAHIMOVIC
Puno nam nedostajes i cesto smo u mislima i bratici Emir i Asmir
927-1.2

ces

ostati u nasim

sa Tobom.

Porodice

Pivodic,

Brankovic

i Merdzo

Snaha Zumreta Tvoja djeca sa porodicama
926.lz

POSLjEDNjl nasem

POZDRAV dragom

SjECANjE na

JOVI (DANILO) GOLUB
Ponosni Tvoii: smo sto smo te imali. Imao si veliko srce, dobru Zoran, Goran, Brankica, Diana i Dejan dusu i puno Ijubavi za sve nas ...
14486-n

SENAD (MUHAREM) MISTRIC
20.7.1992 - 20. 7. 2012.
povecava. Dugih 20 godina je proslo, bol se nije umanjila, vee se vremenom Nekada nam toliko falis da ne mozerno da disemo. Puno te voli tvoja supruga Dzenana, sin Sen ad, kcerka Ajla.

14488-n

Dana, 20.7.2012. godine navrsava se tuzna godina od kada je na ahiret preselila nasa majka, punica, nena i pranena

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava preselila na ahiret nasa draga

se godina

otkako

je

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se tuzna godina od kada je na ahiret preselila nasa draga majka, nena i punica

RASKA (AVDO) AJANOVIC, rod. CATIC
Sa ponosom u srcu viecno cemo cuvati lijepa sjecanja i uspomene na tebe, majko. Tvoja kcerka Behija, zet Liman, unuk Elmir, unuke Elma i Amina, praunuka Ajna, re zetovi Admin i Irfan
8716

RASKA (AVDO) AJANOVIC, rod. CATIC

RASKA (AVDO) AJANOVIC, rod. CATIC
Voliena nasa .. Dostojansrveno i tiho si prosla sva iskusenja ... Dostojansrveno i tiho si otisla ... Dostojansrveno i tiho, onako kako si ti htjela, mi tugujemo za robom ... Molimo Uzvisenog Allaha, dz.s., da ri podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, Hatma-dova ce se pokloniti u petak, 20. 7. 2012. godine, prije dzuma-namaza u dzamiji Teftedarin Do. Vole te tvoii kcerka Rabija, unuk Haris i zet Fuad 8716-1ntlZ

Sa ljubavlju i postovanjern cuvamo siecanje na tebe. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari Iijepi Dzennet i viecni rahrnet. Tvoji: sin Ibro, snaha Zehra i unuka Samra
8716

68

Petak, ".;UlVs<,,';

2012.

Dnevni avaz
se - (hadis) da je nasa draga

... za ovaj trenutak - priprernajte Obaviestavamo rodbinu i prijatelje

HAjRA KERES, rod. CESIR
preselila na ahiret 18.7. 2012. godine u 68. godini,

Dzenaza ce se klanjati ispred Centralne dzarniie u S. Koloniji, 21. 7. 2012. go dine u 13.00 sati (poslije podne-narnaza), i u 17.00 sati (poslije ikindija-narnaza) u selu Bobovica - Trnovo, gdje ce se i obaviti ukop, RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: suprug Salih, sin Sarnir, kcerke Sen ada i Selvedina, snahe Azemina i Merka, unucad Nihad, Dzenan, Aldijana i Nada, zetovi Mustafa i Senad, diever Muharem, zaova Fata sa suprugom Hamedom, bratici Semir, Jasmin i Hasan, te porodice Keres, Cesir, Poturak, Svraka, Kokor, Pajic, Pam uk, Luckin, Hodzic, Holjan, Maslesa, Hosie, Bairamovic i os tala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsiie Tevhid ce se prouciti u Ali-begovoj dzamiji istog dana sa pocetkom u 17.00 sati - S. Kolonija. Prevoz obezbiieden ispred Centralne dzamije, terminal Ilidza, Hadzici, Bobovica i nazad sa polaskom u 13.30 sari. '693·mU

SEFIKA (udova HUSE) SELIMIC, rod. SjEKIRICA
1931- 2012. dana, IS. 7. 2012. godine u 15.00 sati, u 82. godini nakon krace bolesti preselila na ahiret. Dzenaza polazi u petak, 20. 7. 2012. godine, u 16.00 sari sa gradskog groblja Sutina, a klanjat ce se u 17.15 sati u haremu Dracevac - Crnici, nakon ikindija-namaza u dzamiji Crnici, Prijevoz obezbijeden u 15.15 sari sa vrha Avenije sa srajalistima: Ekonomska skola, Gimnazija, Semovac, Tekija, Sarica dzamija, Lucki most, Pozoriste, Razvitak, Zeljeznicka stanica, Zalik, Sutina, Buna, Gubavica, Dornanovici, Potkosa. OZALOSCENI: sin Haso sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kornsije i poznanici 1161·mo

U petak,

20. 7. 2012. godine navrsava se pol a godine kako je tragicno kucati plemenito srce naseg voljenog sina, brata

prestalo

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

SJECANJE na dedu

nasern prijatelju

nasern dragom

HAMEDU PAMUKU

MUSTAFE (MEHO) GUjICA
Nismo te rnogli sacuvati od smrti, ali mozemo od zaborava, Dok zivimo mi zivjet ces i ti u nasim srcima i biti dio nasih nailjepsih Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet, Tvoj otac Meho, maika Naza, brat Haso sa porodicorn
8705

uspornena.

Molimo Allaha, dB., da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet, a tvojoj porodici sabur, Emin Milisic porodicom sa

OSMAN MULAGANOVIC
Neka ti Allah, dz.s., podari Dzenner, a porodici sabur. Porodica Bukvic
8709-ndz

MURATA SOFTICA
Tvoii: Brana, Damir, Damira i Irma
14491-((

8706·ndZ

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se 17 godina od pogibije naseg dragog brata

SJECANJE na nasu dragu

IFA (AUjA) KAHVIC, rod. SARAjKIC
Proslo ie tek 7 dana, a tako nam nedostajes. Vrijerne koje je pred nama ce potvrditi istinu 0 dobroj maici, nani, svekrvi i izrazito humanoj i postenoi zeni, Sin Medo, snaha Lara, unuci Ermin i Sanjin
8713

EjUB - EKI (MUSTAFE) SARAjKIC
Dusmani te otrgose iz naseg zagrliaia, a iz srca Deco nikada, Os tali su oni koji re ne mogu nikad zaboraviti, Ponosni smo na tebe, dragi brate. Molimo dragog Allaha, dB., da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, v Zauvijek rvoji: brat Fehim, sestre Sida, Devla i Dzehva sa porodicama 8712

SEMSU HASANBEGOVIC
2006 - 2012.

Molimo Allaha, dz.s., da ti podari sve dzenerske Zauvijek ces ostati u nasim srcima i mislirna. Tvoji: Asija Vasvija, Hidaiet, Anis, Dina, Sulejman,

ljepote.

Emina

i

14489-([

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsavaju kako nije sa nama nas dragi tata i punac

se dvije godine

Dana, 20. 7. 2012. godine navrsava se 6 mjeseci od kada je preselio na ahiret nas dragi

HAUL MUjKANOVIC
20.7.2010 - 20. 7. 2012.

EDINA HONDO AS1M (SAHINA) SUCESKA
srcima Zauvijek ee;; biti u nasim srcima i rnislima. Molimo Allaha, dB., da ti podari lijepi Dzennet,
'719

1957 - 2012.

Dragi tajo! S ponosom i ljubavlju zauvijek ostajes u nasim kao simbol dobrote i Ijudske velicine. Svaka godina bez tebe ie teza i teza. Tvoia kcerka Azra i zet Ognjen

Draga nasa Dinka, siecanie na tebe ne blijedi, lisrvom, u nasim zivotima,

svojom dobrotom i prijateostavila si neizbrisiv trag ... Azra, Edina, Dragica, Gorana, Alma, Rizvan
14496·t'(

Porodica

14497-lt

Tvoji: Sanja, Jadranka, Nerminka, Davorka, Vera, Dzanina, Mersiha,

Dana, 20.7.2012.

godine navrsavaju

se 2 godine od smrti naseg dragog

POSLJEDNJI

POZDRA V

dragoj sestri, zaovi i tetki

HUSO (AHMET) OPUTIC
Godine prolaze, ali siecanje na tebe nikad nece proci, Neka ti dragi Allah, dU., podari Iijepi Dzenner i neka ti je vjecni rahrnet. Supruga Emina, sin Mirsad sa porodicom, kcerka Mirsada sa porodicom
8720-ndi

KAROUNI DRAGICI RABIC, rod. jANUSIC
Viecno ces zivjeti u nasim srcima i nikad zaboravljena u nasim mislima. i bra tic
87Z3

Tvoji: brat Ivica, snaha Mila, braticna Zeljko [anusic

Snjezana

Telarevic

sa obitelji

Dnevni avaz
Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i kornsije da je nas dragi

"'''',20';'''''1'''12012.

69

RANKO SEKARA
preminuo Sahrana 18. 7. 2012. godine u 57. godini. 20. 7. 2012. godine, u 12.30 sari, na

dragog nam pokojnika

obavit ce se u petak,

HAMED - ZACO (SELVERA) PAMUK
preselio na ahiret u srijedu, 18. 7. 2012, godine, u 55. godini. Dzenaza ce se obaviti u petak, 20.7.2012. godine, posliie dzuma-namaza (13.30 sati) ispred Centralne dzarnije u Sokolovic-Kolcniji, a ukop ce se obaviti u 17.00 sati (poslije ikindijanajnaza) n~ mezarju Kramari - Bielasnica. OZALOSCENI: supruga Hiba, sin Elvedin, kcerka Elvedina, braca Dervo i Salem, sestre Huma i Mejra, punac Osman, sura Edhem sa porodicom, snahe Naza, Kada, Dulsa, Naza i Mevza sa porodicom, bratici Mevlan, Bego i Admir, braticne Alma, Emina i Admira, zetovi Vejsil i Dzemo, sestrici Ismir i Jasmin, sestricne Aldijana, [asmijia i Emina, amidzici Zeinil, Vejsil i Seco sa porodicama, arnidzici Uzeir, Esref, Mujo, Halil, Serif i Zulfo sa porodicama, te porodice Pam uk, Milisie, Susie, Comor, Hosie, Zeco, Drkic, Kadic, Leka, Mehmedagic, Kadric, Colak, Krajina, Bandic, Elezovic, Aljovic, Katovic, Uzicanin, Dervisevic, Hadzic, te ostala rodbina, prijatelji i komsije [a'sini ce se prouciti istog dana u Ali-begovoj u 19. sari. Prijevoz do mezarja i nazad obezbijcden ispred Centralne dzamiie u S, Koloniji poslije dzuma-namaza, sa uspurnirn stajanjem na Ilidfi i u Hadzicima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

OZALOSCENI: supruga Dzenana, sin Vanja, unuka Viktorija, snaha Ivana, brat Milan, sestra [elena, porodice Sekara, Cavdar, Lukie, Tosic, Miodragovic, Popadic, te os tala rodbina, prijatelji i komsiie 86%·nd~

grobliu Vlakovo,

Duboko

ozalosceni

obavjestavarno rodbinu, prijateije i kornsije drag. majka, sesrra, nan a i pranana

da je nasa

HANA DZAFEROVIC, rod. COSOVIC
nakon kratke bolesti preselila na ahiret u srijedu, 18. 7. 2012. godine, u 84. godini. Datum i rnjesto dzenaze bice naknadno objavljeni u Dnevnim novinama. OZALOSCENI: sinovi Mehmedalija i Kemo, kcerke Mejra i Mevla, snahe Disa i Fatima, zetovi Nusret i Sucre, brat Ismet, snaha Musa i snaha Hatidza, bratici i braticne, unucad Amela, Aldin, Anel, Adnan, Dino, Elma, Emir i Kenan, praunucad Adin, Nejla, Tarik i Adna te porodica: Dzaferovic, Cosovic, Bezdrob.Hubanic, Buzo, Nuhovic, Hurem, Selak, Sutrovic, Sofovic, Ahmetspahic, Ahmerovic, Zivojevic, Masie, Feizic, Capljic, Karneric, Bratic, te ostala mnogobrojna rodbina i komsije 8711

Tuznim srcem javljamo rodbini, prijareljirna i komsiiarna da je nasa draga

Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komdije da ie nasa draga

Umrla ie nasa

KAROLINA DRAGICA RABIC, rod. jANUSIC

ZEJNIJA (ADEM) REDZOVIC, rod. CALIJA
preselila na ahiret u cervrtak, 19.7.2012. godine, u 77. godini. Dzenaza ce se obaviti u perak, 20. 7.2012. godine, u 17.00 sari na mezarju Priporista - Hrenovjca. OZALOSCENI: suprug Mujo, sin Musrafa, snaha Fadila, unuke Nermina i Amra, brat Ragib, sestre Dika i Fadila, snaha Halida, dievericna Suvada, djeverici Nedzad i Senad, te porod ice Redzovic, Calija, Bukva, Ibisevic, Sinanovic, Samouk, Alhasan, Sipovic, Salcin, Meric, 'Iurcalo, Balta, Sehic, Serdarevic, Bozalija, Beslic, kao i ostala broina rodbina, komsiie i prijatelji Tevhid ce se prouciti istog dana u 17.00 sari, ul. Reisa Fehima Spahe I I J. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH III

MARIJA MATIjAS, rod. PERAK
u srijedu, 18. iula 20l2. godine, u 84. godini. Sahrana ce se obaviri u petak, 20. jula 2012. godine, u 10.30 sati na gradskom grgblju BjlI;e. OZALOSCENI: kcerka Marija - Seka, unuke Sania i Maja, praunucad DarnirDado i Nina, braca i sestre sa obiteljima, te obirelji jakupovic, Matijas, Perak, Pehar, Corak, Aidin, Ferencic, Rigljan, re ostala rnnogobroina obitelj, priiatelji i kornsije III

Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, pr-ijatelie i komsiie da je nasa draga

PENBA (MEHMED) REDZIC, rod. BAHTANOVIC
preselila na ahiret u cetvrtak, 19. 7. 2012. go dine u 89. godini. Dzenaza ce se obaviti u petak, 20. 7. 20l2. godine u 14.30 sati na gradskom rnezarju Vlakovo. OZALOSCENI: sin Ramiz, kceri Ramiza i J\1unira,§naha Rabija, unucad Mubera, Senad, Sabina, Senada, Sevka, Sefija, Ejub, Mujo, Remzija, Alija, Avdija, Cura i Hanka, zetovi, praunuk Muarner i ostala praunucad, te porodice Redzic, Bahtanovic, Hurko, Ramie, Tuzlak, [amakovic, Dzanko, Dzankic, Sehic, Kurpejovic, Kaljanac, Zunic, Karga, Sisie, Duzelovic, kao i ostala brojna rodbina, komsiie i prijatelji Tevhid ce se prcuciti istog dana u kuci merhume u 14.30 sati, ul. Zahira Paniete 126, Pofalici. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbijeden ispred MZ "Gornji Pofalici'' sa polaskom u 13.30 sari, sa zaustavlianjem 118 usputnirn aurobuskim stajalistima. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH III

99~rn~
POKOPNO

DRUSTVO

Il

SARAJEVO

Duboko ozalosceni obaviestavamo rodbinu, prijarelje i kornsiie da je nasa draga supruga, majka i baka

OSNOVANO 1923

jOZEFINA - BEBA (MARKA) MEDUNjANIN, rod. TERZIC
preminula dana, 18. 7. 2012. godine u 81. godini. Sahrana ce se obaviti dana, 20. 7. 2012. godine u 13.30 sati na gradskorn g,oplju ,;Vlakovo". OZALOSCENI: suprug Asirn, sinovi [usuf i Safer, snahe Zorica i Aida, unuci Maid, Almir i Mirza sa porodicama, zaova Munevera, sestric sa porodicom, sestricna, te porod ice Medunjanin, Terzic, Ceranic, Betic, Lacevic, Redzepagic, Dervisevic, Osmani, Olevic, Kuldija, Lukovic, Pekic, Kovacevic i 05[81a mnogobrojna rodbina, priiatelji i kornsije 111

Pokopno drustvo "BAKIJE" vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima 1 organizuje dzenaze na teritoriji BiH.
td. 00387 (0)33 '33-763 00387 (0)33 233-062 mobltd za Inostranst\>o mobltd 00387 (0)61 131·788 fox 00387 (0)33 447·122

Sa zaloscu javljamo rodbini, prijareljima i poznanicirna da je nas dragi

Obavjcstavamo rodbinu, komsije da ie nasa draga

prijatclje

i

NAZIF (BEGO) HADZIAVDIC
dana, 19.7.2012. godine preselio na ahiret u8!. godini. Dzenaza ce se klanjati u petak, 20.7. 20l2. godine u 17.00 sati ispred Sinan-begove dzamiie u Gorazdu, a ukopat ce se na mezarju Kolijevke. Tevhid ce se prouciti istog dana u Sinan-begovoj dzarniji u 17.00sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! OZALOSCENI: supruga Nusreta, sin Senad, kcerka Senija, snaha Ferida, unucad Kemo i Kenan, te porodice Hadziavdic, Vrana, Kovacevic, Kamenica, Kaljaca, Drlievic, Gluscic, Borovac, Oruc, Hadzic, Lazovic i ostala mnogobrojna rodbina, priiatelii i komsije SIO-lgQ

DULBA (SERIF) ARSLANOVIC, rod. KORJENIC

0049(0)16093427808

www.bakije.com

MEDZLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAjL,'O
71000 Sarajevo, 8istrik do brcja 8

... za ovaj trenutak - pripremaite se - (hadis) Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i kornsije da je nasa draga

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsiie da je nas dragi

BERSIM (DZAFER) jUSMANI
preselio na ahiret u sriiedu, 18. jula 2012. gcdine, u 87. godini. Dfenaza ce se obaviti u petak, 20. jula 20.12.godine, u 14.30 sari na gradskorn groblju Vlakovo. OZALOSCENI: sinovi Muhamed, Rifet i Nusret, kcerke Asima i Envera, brae. Nuho i Mubamed, sestre Ferida i Aj!a, snahe Rabiia, Zarfa i Sutka, unucad Adela, Elmira, Admira, Admir, Muamer, Muris, Medina i Leila.praunuead Harun i Selman, te parodice [usmani, Balic.Pu20, Deleut, Haskic, Kazija, kao i ostala rodbina, prijatelii i komsiie Tevhid ce se prouciti istoga dana u 14.30 sati u kuci rahmetlije u ulici Rakovicka cesta br. 69 - Gladno Polie. III

ASIMA (MURAT) KAROVIC, rod. ISLAMBASIC
preselila na ahiret u cervrtak, 19.7.2012. godine, u 82. godini. Dzenaza ce se obaviti u petak, 20. 7. 2012. godine, u 14.30 sati na grgdskorn mezarju Vlakovo. OZALOSCENI: sin Smail, kcerka Sehija, niena Ha1ima, sestra Zahida, brat Smajo, zet Alija, snaha Elrna, unuci Ermin i Nedim sa porodicarna, jmuke Adana i Elvira, praunuke Ema i Esma, snahe Muniba, Srda, Mejra i Mula, zaova Bija, jetrvaPatima, te porodice Karovic, Islarnbasic, Sabanovic, Odobasic, Cengic, Ramadanovic, Ozegovic, Midzic, Piano, Tabuciia, Carevic, Ornerhodzic, Dcmirovic, Kucuk, Vejo, Leka, Suljkanovic, kao i ostala broina rodbina, komsije i prijatelji Tevhid ce se prouciti isrog dana u kuci merhume u 14.30 sari, ul. Stolacka br. 40. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH III

Pokopno drustvo "Jedi1eri" - Sarajevo, pruza pogrebne us1uge po najpovo1jnijirn cijenarna, omogucava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju dzenaze na podruciu Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovo1jnije uslove za prijevoz urnrlih iz inozernstva. Cjelokupna organizacija dzenaze (pos1jednjeg ispracaja urnrlog) obav1ja se na jednorn mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznat1jivoj 10kaciji - Turbe sedam brace, u neposrednoj blizini tro1ejbuske okretnice na Austrijskorn trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Varna dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

70

'0",20.;.11/.",;2012.

Dnevni avaz

--------------------~-------------------------oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovacko neretvanska zupaniia/kanton OPCINSKI SUD U CAPLJINI Broj: 530 Mal 003123 II 12 Capliina, 02. 07. 2012. godine da je dana 13.02.2012. godine donio RJESENJE 0 OVRSI OPCINSKI SUD U CAPLJINI, sudac Emilija Zrnic, u ovrsnorn postupku trazitelja ovrhe jp Hrvatske Telekomunikacije D.D. Mosrar, protiv ovrsenika Dragana Karacica iz Celjeva, Visici, a radi ovrhe, donio ie dana 08. 12.2011. godine: RJESENJE 0 OVRSI Sud odreduje predlozenu ovrhu po prijedlogu rrazirelia ovrhe od 20. 01. 2012. godine, a ovrha ce se provesti na pokretnim stvarima ovrsenika koji se nalaze u posjedu, njihovorn zaplijenom i prodajom, te namirenjem trazitelia ovrhe iz iznosa dobivenog prodajom, sve do naplate glavnog duga u iznosu od 324,23 KM, te zakonskih zateznih kamata kao i troskova ovrsnog postupka. Troskovi trazioca izvrsenia odreduju se u iznosu od 45,00 KM, a sasroje se od sudske takse na prijedlog i odluku po 22,50 KM. Emilija Zrnic PRAVNA POUKA: Ovo Rjesenje stranke mogu pobijati prigovorom upucenim ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema ovog rjesenia, Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i za stranke. Prigovor na Rjesenje 0 ovrsi ne zaustavlia tijek ovrsnog postupka, ali odlaze namirenje trazitelja ovrhe do ovrsnosti izuzev ako zakonom nije drugaCije odredeno.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 430 Mal 030049 07 Mal Zeniea, II. 06. 2012. godine Opcinski sud u Zeniei, strucni saradnik Husakovic Emina, u pravnoj stvari tuzitelia "BH TELECOM" d.d. SARAJEVO, Direkeija Zeniea, ul. Masarykova br. 46, Zeniea, protiv tuzenog Abu Naser Mutasema iz Zeniee, Ponirak 81 A, Nemila, radi duga, v.s. 2.100,72 KM, van rocista, dana II. 06. 2012. godine, donie ie sliiedecu:

OGLAS

PRESUDU
- zbog propustanja Nalaze se tuzenom da tuziocu na ime duga isplati novcani iznos od 2.100,72 KM, sa zakonskim zateznim karnatama, na iznose kako slijedi: - na iznos od 479,40 KM, pocev od 18.05.2001. g. do dana uplate - na iznos od 311,10 KM, pocev od 18.06,2001. g. do dana uplate - na iznos od 141,10 KM, pocev od 18.07.2001. g. do dana uplate - na iznos od 214,40 KM, pocev od 18.08,2001. g. do dana uplate - na iznos od 920,40 KM, pocev od 18.09.2001. g. do dana uplate - na iznos od 18,90 KM, pocev od 18. 10.2001. g. do dana uplate - na iznos od 15,42 KM, pocev od 18. 11.2001. g. do dana uplate kao i da tuziocu nadoknadi rroskove parnicnog postupka u iznosu od 220,00 KM sve u roku od 15 dana. Strueni saradnik Emina Husakovic, s.r, POUKA 0 PRA VNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopustena Ialba, ali se rnoze podniieti ptijedog za povrat u predasnie stanje U skladu sa odredbom clana 183. stay 1., u vezi sa clallam 328. do 334. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH. Obaviestava se tuzeni da se dostava pismena SID3[r3 obavlienom protekom roka od IS dana od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj ploci suda.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKlKANTON OPCINSKI SUD U BUGOJNU Broj: 460 Mal 025499 II Mal Bugojno, 05. 07. 2012. godine OPCINSKI SUD BUGOJNO IZDAJE SLJEDECI

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANT ON OPCINSKI SUD U BUGOJNU Broj: 460 Mal 02580211 Mal Bugojno, 05.07.2012. godine OPCINSKI SUD BUGOJNO IZDAJE SLJEDECI

OGLAS
Kod ovog suda u predmeru pod gore naznacenim brojem zaprimljena je tuzba, tuzitelia JZU Univerzitetski klinicki centar Tuzla, protiv tuzene Alikafic Mirsade iz Donji Vakuf, radi duga u iznosu od 543,20 KM sa zateznom zakonskom kamatom, pocev od dospjeca, rj. od 03.07.2009. godine, do konacne isplate kao i naknada troskova izvrsnog postupka. Kako je sud utvrdio prema naznaci dostavliaca, da tuzeni ne stanuje na adresi iz prijedloga, a njegovo sadasnje boraviste iii radno mjesto se ne mogu ustanoviti, to sud na prijedlog tuzirelja shodno clanu 348. stay 3. ZPp, dostavu rjesenja vrsi istodobnim objavljivanjem pismena na oglasnoj ploci suda i u dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH. Poziva se tuzeni da u roku od trideset (30) dana od dana dostave pismena podnese eventualno pismeni prigovor, odnosno da istakne moguce procesne prigovore i izjasni se da li priznaje iii osporava prijedlog trazitelja izvrsenja, Protekom roka od IS dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama dostava se smatra obavljenom. ~udija Safer Zuljko

OGLAS
Kod ovog suda u predmetu pod gore naznacenim brojem zaprimljena je tuzba, tuzitelja Zastitni fond Federacije BiH Sarajevo, protiv tuzenog Trbara Ante iz G. Vakufa - Uskoplje, radi duga u iznosu od 1330,00 KM sa zateznom zakonskom kamatorn, pocev od dospjeca 31. 05. 2006. go dine, do konacne isplate kao i naknada troskova izvrsnog postupka. Kako je sud utvrdio prema naznaci dostavljaca, da tuzeni ne stanuje na adresi iz prijedloga, a njegovo sadasnie boraviste iii radno mjesto se ne mogu ustanoviti, to sud na prijedlog tuzitelja shodno clanu 348. stav 3. ZPp, dostavu rjesenja vrsi istodobnim objavljivanjem pismena na oglasnoj ploci suda i u dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH. Poziva se tuzeni da u roku od trideset (30) dana od dana dostave pismena podnese eventualno pismeni prigovor, odnosno da istakne moguce procesne prigovore i izjasni se da li priznaje iii osporava prijedlog trazitelja izvrsenia. Protekom roka od IS dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama dostava se smatra obavljenom. Sudija Safer Zuljko

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKlKANTON OPCINSKI SUD U BUGOJNU Broj: 460 Mal 02944011 Mal Bugojno, 05. 07. 2012. go dine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPCINSKI SUD U BUGOJNU Broj: 460 Mal 02960211 Mal Bugojno, 05.07.2012. godine OPCINSKI SUD BUGOJNO IZDAJE SLJEDECI

OPCINSKI

SUD BUGOJNO

IZDAJE

SLJEDECI

OGLAS
Kod ovog suda u predmetu pod gore naznacenim brojem zaprimljena je tuzba, tuzitelja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, protiv tuzene Fred Feriz iz Bugojna, radi duga u iznosu od 459,11 KM sa zateznom zakonskom kamatom, pocev od dospjeca, do konacne isplate kao i naknada troskova izvrsnog postupka. Kako je sud utvrdio prema naznaci dostavliaca, da tuzeni ne stanuje na adresi iz prijedloga, a njegovo sadasnje boraviste iii radno mjesto se ne mogu ustanoviti, to sud na prijedlog tuzitelja shodno clanu 348. stay 3. ZPp, dostavu rjesenja vrsi istodobnim objavljivanjem pismena na oglasnoj ploci suda i u dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH. Poziva se tuzeni da u roku od trideset (30) dana od dana dostave pismena podnese eventualno pismeni prigovor, odnosno da istakne moguce procesne prigovore i izjasni se da li priznaje iii osporava prijedlog trazitelia izvrsenja. Protekorn roka od IS dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama dostava se smatra obavljenom. Sudija Safer Zuljko

OGLAS
Kod ovog suda u predmetu pod gore naznacenim brojern zaprimljena je tuzba, tuzitelia JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, protiv tuzenog Draginovic Muharema iz Donji Vakuf, radi duga u iznosu od 360,46 KM sa zateznom zakonskom kama tom, pocev od dospjeca, do konacne isplate kao i naknada troskova izvrsnog postupka. Kako je sud utvrdio prema naznaci dosravliaca, da tuzeni ne stanuje na adresi iz prijedloga, a njegovo sadasnie boraviste iii radno mjesto se ne mogu ustanoviti, to sud na prijedlog tuzitelja shodno clanu 348. stay 3. ZPp, dostavu riesenja vrsi istodobnim objavljivanjern pismena na oglasnoj ploci suda i u dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH. Poziva se tuzeni da u roku od trideset (30) dana od dana dostave pismena podnese eventualno pismeni prigovor, odnosno da istakne moguce procesne prigovore i izjasni se da li priznaje iii osporava prijedlog trafi telja izvrsenja. Protekom roka od IS dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama dostava se smatra obavljenom. Sudija Safer Zuljko

ogJasi----------------------------------------------Pntrante na kioscima
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPCINSKI SUD U TRA VNIKU Broj: 51 0 Mal 048155 11 Mal Travnik, 15. 06. 2012. godine

Dnevni avaz '"",2{)"IiI.",;2012.71

Opcinski sud u Travniku, sud ija Adis Mehic, u pravnoj stvari tufi telja JP .Hrvatske telekomunikaciie" d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira b.b., Moster, Odjel za pravne poslove Grude, protiv tuzene Daniiele Buzic iz Novog Travnika, ul, Rudera Boskovica 27, radi isplate duga, v.s. 521,53 KM, na osnovu elena 348. stay 3. Zakona 0 pamicnom pcstupku ("SI. novine FBiH" broj 53/03,73/05 i 19/06 - u daIjem tekstu ZPP-a) objavljuje

o dostavi tuzbe na odgovor Dana 11. 4, 2011. godine ruzitel] je ovom sudu podnio tuzbu protiv tuzene, radi isplate duga, v.s. 521,53 KM. Tuzbom se trazi da sud donese presudu kojom ce sc tufena obavezari da na imc duga tuiirelju isplari ukupan iznos od 521,53 KM sa zakonskom zateznom kamatom ito: - na iznos od 121,27 KM pocev od dana 16. 10. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM pocev od dana 16. 11.2010. godinepa do isplate, - na iznos od 17,55 KM pocev od dana 16. 12. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM pocev od dana 16.01. 2011. godine pa do isplate, - na iznos od 347,61 KM pocev od dana 16. 02. 2011. godinepa do isplate, te da ruzitelju nadoknadi troskove parnicnog posrupka (taksa na tuzbu i presudu), sve u roku od IS dana. Poziva se tuiena Danijela Buzic iz Novog Travnika, ul. Rudera Boskovica 27, da najkasnije u roku od 30 dana, racunajuci od dana prijema ovog pismena, da dostavi OVOID sudu pisrneni odgovor na tuzbu, u dovoljnorn broju primjeraka za sud i sve stranke u postupku. U odgovoru na tuzbu, ruzeni ce istaci moguce procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje iii osporava posravljeni tuzbeni zahtjev, te navesti i druge podarke koje u skladu sa odredbama clana 334. ZPP-a, mora imati svaki podnesak (oznacenje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivaliste iii boraviste, odnosno sjediste srranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punornocnika, ako ih imaju, te predrnet spora, sadrzaj izjave i potpis podnositelia «(,;1. 71. stay L. ZPP-a). Ako tuzeni osporava tuzbeni zahtiev, odgovor na tuzbu mora sadrzavati i razloge iz kojih se tuzbeni zahtiev osporava, Cinjenice na kojima tuzeni zasniva svoie navode, te dokaze kojima se utvrduju (cl. 71. stay 2. ZPP-a). Uz isprave sastavljene na stranom jeziku tuzeni je duzan dostaviti sudu ovjeren prevod (c1. 134. ZPPa). Stranka (tuzeni u odgovoru na tuzbu) koja predlaze da se odredena osoba saslusa kao svjedok mora prije toga naznaciti 0 cemu ona treba svjedociti i navesti njeno ime i prezime i boravisre. Ukoliko tuzeni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu, sud ce donijeti presudu zbog propustanja u smislu odredbi clana 182. ZPP-a, Odgovor na tuzbu s prilozirna se predaje sudu u dovoljno primjeraka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavjestava se tuzeni da se dostava tufbe na odgovor smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavliivania iste u dnevnim novinama. SUDIJA Adis Mehie

OGLAS

Kenan Imirzalioglu i Tuba BOyOkOstOn,miljenici Turske

Praul se serlla sarno za nilh?1

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKl KANT ON OPGINSKI SUD U VISOKOM Broj: 41 0 P 011698 09 P

Marlene Favela u filmskim vodama

OGLAS
Na osnovu odredbe clana 348. st. 3. Zakona 0 parnicnorn postupku, Tuzenorn: ALIGJASMINU, ul. Muhameda Hadzijahica br. 55 - Sarajevo Opcinski sud u Visokorn, sudija Avdija Avdic, u pravnoj srvari tuzioca UniCredit bank d.d, Mostar, protiv tuzenih Alic Jasmina ul. Muhameda Hadzijahica 55, Sarajevo, Brotlija Mirzeta iz Visokog, Buzic Mahala 56 i Husic Suleimana iz Visokog, Veliko Cajno bb, radi duga v.s. 26.339,77 KM, u odnosu na tuzenog Alic Jasmina donio je dana 05. 03. 2012. godine PRESUDU zbog propustania Obavezuje se ruzeni ALIG JASMIN, da tuzirelju isplati iznos od 26.339,77 KM sa zakonskim zateznim kamatama pocev od podnosenja tuzbe, tj. 17. 12. 2009. godine, pa do isplate, kao i da ruzitelju naknadi troskove postupka u iznosu od 450,00 KM, a sve u roku od 30 dana od pravosnaznosti presude, pod prijetnjom izvrsenja.

Pali za lelenouelama

Obrazlozenje

Burak Ozgivit

(ne)srelni zauodnill

GlumlCa brulalno naDadnula na UIICI

Nebahat vehre

Tuzilac ie dana 17. 12. 2009. go dine ovom sudu podnio ruzbu protiv ruzenih Alic Jasmina, Brotlija Mirzeta i Husic Sulejmana, radi naplare duga. Tuzenorn Alic [asminu je tuzba dostavljena na odgovor putern dnevnih novina, a oglas je objavljen u dnevnim novinama dana 16.01. 2012. godine. Tuzeni je upozoren da, ukoliko ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu u roku od 30 dana, do dana dostavljanja tuzbe, sud ce donijeti presudu kojorn se ruzbeni zahtiev usvaja. Kako je tuzilac u tuzbi predlozio donosenie presude zbog propustania, te kako tuzeni Alic Jasmin nije dostavio pisrneni odgovor na tuzbu u zakonskom roku, a tuzbeni zahtjev nije ocigledno neosnovan, sud ie na osnovu Clana 182. Zakona 0 pamicnorn postupku donio presudu kao u izreci. Odluka 0 zakonskim kamatama donesena ie na osnovu clana 277. stay 1. Zakona 0 obligacionim odnosima, a odluka 0 troskovima posrupka donesena je na osnovu clana 386. stay 1. Zakona 0 parnicnorn posrupku. Troskove postupka Cine troskovi takse na ruzbu i takse na presudu zbog propustanja.

Sudija
Avdija Avdic PRAVNA POUKA: Protiv ove presude zalba nije dozvoliena, ali ruzena moze podnijeti prijedlog za povracaj u predasnje stanje. Prijedlog za povracaj u predasnje stanje podnosi se u roku od 8 dana, racunajuci od dana kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propustanje, a ako [e stranka tek kasnije saznala za propustanje, od dana kad je za to saznala. Nakon proteka 60 dana od dana propustanja ne moze se traziti povracaj u predasnje stanie. Priiedlog se podnosi ovom sudu.

72

""'20J"IV'~'"i2"2.

Dnevni avaz

"Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosiecno 45.000 primjeraka, a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 10 osoba.

sport

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

73

S ulica Sofije: /ntervencija policije

UhaOSena celiri nauiJaca SaraJeua
Optazeru za napad na policajca
/graci i navijaci Zelje nakon meca u Mariboru: Dstali da/eko od cilja (Folo: s, Salelov/c) Uoci sinocnjeg susreta drugog pretkola Evropske lige u Sofiji izmedu dornaceg Levskog i Sarajeva u prvom planu bili su navijaci. Nairne, bugarska policija zaustavila je autobuse sa pristalicama bordo tima i nasilu izvela cetvoricu navijaca. i Ambasada Bosne i Hercegovine u Bugarskoj. Policija je zbog ovog incidenta htjela zabraniti prisustvo gostujucim navijaCa na sincenjem susretu. Delegat susreta nije se mijesao u ovaj slucaj, naglasivsi da je ta oclluka u rukarna policijskih organa.

Incidenti uoci rneca u Sofiji

Ako rano zabijemo gol iii odemo na poluvrijeme sa 2:0, u revansu je sve rnoquce, kaze Adilovic, strijelac jedinog pogotka u Mariboru
(Od specijalnih izujeitaca .Dneimog auaza" iz Slovenije)
Sta}e dogodilo s fudbalerima Zelieznicara u posljednjih 45 minuta utakmice protiv Maribora, tesko da bi mogli objasniti i oni koji istrazuju natprirodne pojave. Potpuna dezorijentacija na terenu i cetiri jeftino primljena

prlstallce LeUSHog Da KOSeUU
Uoci sinocnieg duela doznali smo da ce Levski imati navijacku podrsku u Sarajevu. Iz bugarskog kluba su, navodno, obavijestiKako saznajemo, oni su izvedeni iz autobusa nakon sto ih je prepoznao povrijedeni poIicajac, koji je stigao u drustvu svojih kolega kako bi na mjestu prepoznao navijace koji su ga povrijedili u prethodnom incidentu. No, od navijaca smo culi da su policajci nasumice izvukli iz autobusa cetiri osobe koje su poslije optuzili za napad te da je 0 ovome obavijestena li celnike Sarajeva da ce cetiri autobusa s navijacima Levskog doputovati naredne sedmice na revans-utakmicu. Ipak, direktor Sarajeva Dino Selimovic i komesar za sigurnost naseg predstavnika Sejfo Sehovic uspjeli su u razgovoru sa predstavnicima policije preinaciti ovu odluku pa je bordo navijacima dozvoljen ulazak na tribine stadiona Georgi Asparuhov. Dan ranije, doslo je i do tucnjave izmedu navijaca Sarajeva i Levskog l} centru Sofije. G. SUMAR

Maribor 4.1 Zaljeznicar
Stadion Ljudski vrt u Mariboru. Gledalaca: 10.000. Sudija: Torsten Kinhofer 5,5. Pomocnici: Gvido Kijeve i Patrik Itrih (svi iz Njemacke), Delegat UEFA-e: Teuvo Holopainen (Finska). Strije1ci: 0: 1 - Adilovic (15), 1:1- Beric (47), 2:1- Mezga (61),3:1-BerieJ76),4:1- Tavares (90+2). Zuti kartoni: Rajcevic (Maribor), Svraka, Kerla, Adilovic, Bogicevic, [amak (Zeljeznicar), Igrac utakmice: Robert Beric (Maribor) 8. gola nakon sto supoveli u 15. minuti, ostavili su bh. prvaka daleko od cilja, prolaska u trece pretkolo Lige prvaka. Primili su golove nakon neshvatljivih gresaka, iz kontri i polukontri te nepotrebnog penala. Maribor je iskoristio skoro sve sanse, ali tako i rade ozbiljne evropske ekipe, koje svaki poklon protivnika drasticno kaznjavaju, MARIBOR: Handanovic -, Mejac 6,5, Trajkovski 6,5, Argus 7, Raicevic 6,5, Mertelj 6 (72. Filipovic -), Mezga 7,5, Cvijanovic 7, Beric 8 (90. Velikonja -), Tavares 7,5, Ibraimi 7. Trener: Darko Milanic. ZELJEZ~CAR: Antolovic 5,5, B. Colic 5,5, K vesic 5, Kerla 5,5, Bogicevic 5, Zolotic 6, Selimovic 5,5 (71. Beslija -), Svraka 5,5, Adilovic 6,5, Zeba 5, I amak 5,5 (81. Stanic -). Trener: AmarOsim. razlog sto za uvid u realne domete moraju cekari ovakve utakmice, na kojima nema provlacenia. U Zeljeznicaru posebno zale zbog posljednjeg gola, za konacnih 4:1, jer bi poraz od dva razlike znacio puno Kosevo u utorak i nadu da se ipak moze proci, Ovako, "Plavima" ce trebati cudo. - Igrali smo kukavicki, to me najvise boli, jer ovaj rezultar zaista nije realan. Evo, glavu dajem da bi svaka, ali svaka ekipa nase lige sa 1:0 na poluvremenu u Ljudskom vrtu zavrsila utakmicu bez poraza, a bez debakla sigurno.

Smetalo mi je to sto nas Siovenci potcjenjuju, a sada, nakon 1:4, sarno mogu pognuti glavu i cestirati im. Ios ne mogu da dodem sebi od ovoga sto se desilo - kaze EI-

ZolotiC: nama ObjaSnjanja
Pored Adilovica, jedini koji je zasluzio prolaznu ocjenu u redovima bh. prvaka je Nermin Zolotic, I uniorski reprezentativac pokazao je da predstavlja buducnost naseg fudbala. - Neobjasnjivo je sta nam se dogodilo, svaki nas kiks zavrsio je go10m u mrezi. Na terenu je izgledalo kako smo potpuno ravnopravni sa Mariborom, u prvom dijelu nam skoro nisu prisli golu, lako smo zau:ttavljali njihove napade. Zao mi je zbog navijaca, koji su nas bodrili tokom svih 90 minuta. Moramo se sto prije oporaviti i pokusati iskupiti na Kosevu - govori Zolotic, din Adilovic, koji je ispunio obecanje da ce golgeterski post na pripremama prekinuti pogotkom Mariboru.

Navijaci Zeljeznicara zasluzili su pohvalu za ponasanje u Mariboru. Nije zabiljezen niti iedan incident. Prema procjenama, okupilo ih se vise od hiljadu, ali nisu svi mogli uci na stadion. Uz domace "Slovence" i dakako najveci dio iz Sarajeva, dosli su simpatizeri "Plavih" i iz svih krajeva Evrope, od Svedske, do oblizniih Austrije, Italije i Svicarske. Zabiljezeno je da je Sarajlija Sasa Savic vise od dva dana putovao iz Iraka, gdje radi kao zastitar, kako bi gledao svoj klub u Ligi prvaka.

Pohuala naUl)aClma

GOSK doveo igraca Zrinjskog
Do iucer Clan Zrinjskog, Elvis Bibic prikljuCio se gabelskom GOSK-u, s kojim je dogovorio saradnju za sljedecu sezonu. Ovaj 20-godisnji veznjak je, inace, ios zimus, kao tadasnii igrac sarajevske Bosne, dana Druge lige Centar, bio na probi u GOSK-u, ali Boris Gavran nije prepoznao njegov talent. Bibic se poslije okusao u

EluiS BibiC MuSinim stoDama

Mjerilo kvaliteta
Premijer liga BiH definitivno nije mjerilo kvalijeta. U nasem takmicenju Zeljo mozda ne bi primio nijedan gol i pored kiksova koje je pravio. Upravo je to i glavni

Zrinjskom, gdje je dobro iskoristio priliku koju mu je ukazao trener Slaven Musa (postigao je i dva gola). Za Musom je Bibic sada ponovo stigao medu Gabeljane. Osim Bibica, treninzima GOSK-a prikljuCio se i cetvrti izlazni junior Sirokog Brijega Ivan Kvesic, koji se vratio sa probe u Njemackoj i prosirit ce konkurenciju. Er. B.

Memorijal "Galib Mujicit" u Vitezu

Poltuareno rodendanslto slaUl)e
Amar Osim je na dan utakmice sa Mariborom napunio 45 godina, ali je rodendansko slavlje pokvario los rezultat. Igraci su sa seforn pojeIi tortu, a kao poklon su obecali dobru igru na utakmici. No, Osim je ostao uskracen za rados t. Dsims Rusmirom pocetka meca

Nemoguca misija
lake je svjestan da ce pobjeda od 3:0 biti nemoguca misija, Adilovic kaze da se ekipa ne smije predati. - Ako rano zabijerno gol iii odemo na poluvrijeme sa 2:0, sve je moguce, Maribor je ekipa koja ce tesko dozvoliti da je neko tako rasturi, ali desavale su se i lude stvari od toga da neko izgubi sa 0: 3 u gostirna - dodaje centarfor Zelje. Z. SARIC

Cvikrlm prije

U Vitezu se ovog vikenda igra 17. memorijalni turnir "Galib MujiCic", koji Fudbalski klub Vitez organizira u znak sjecanja na svog bivseg nogornetasa. Ovogodisnji turnir specifican je i po tome sto ce prvi put biti odigran bez bivseg trenera Adema [e-

UcestuU)U CeliM, TrauniM, Rudar i Vitez
leskovica, koji je nedavno preminuo. Prve utakmice na rasporedu su u subotu, kada se sastaju Celik - Vitez (16.30 sati) i Travnik - Rudar (18.30). U nedjelju su u istim terminima na rasporedu utakmice za trece mjesto i finale. Titulu brani Rudar iz Kaknja. S. P.

74

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

Sp 0 rt

DEMANTIJI Sead Susie 0 poqresnirn navodima italijanskih medija

Stadion "Dr. Milan Jelie" u ModriCi. Gledalaca: 300. Sudija: Marko Maksimovic(Modrica). Strijelac: 0:I-PanciZa(37). MODRICA MAXIMA: Petrovic, Dakovic, M. Vidakovic, jolovic, Cvijic, Milakovic, Savic, Aleksovski, Despotovic, Tomic.Radic.Iossu igrali: D. Vidakovic.Ristic, Kojic, Puric.Kostadinovic, R Prljeta, N. Prljeta, Koprivica, Lukic, Bo-

MOdriC8 - ZUUezda 0:1

"isam sa Pl'8dstaullao MaoDzaMin manadzar
Vodeci mediji

Kada me je prije dva mjeseca zvao jedan italijanski novinar, dao sam svoje rnislienie
Susic stariji ekskluzivno za portal Spaziomilan.it, a prenijeli su i neki od vodecih svjetskih sportskih medija, popu t "Gazzette dello Sport" iliESPN-a. Uslijedili su demantiji, Dzekin (koji smo i prenijeli u iucerasnjem broju) pa njegovog pravog zastupnika Irfana Redzepagica, a oglasio se cak i portparol Mancester sitija, koji kaze: "Klub ne poznaje gospodina Susica niti je dao odobrenje bilo kojoj trecoj strani da pregovara 0 transfe-

jic, Trener: Nikola Nikic. ZVIJEZDA GRADACAC: Kovacevic, Jakovljevic, [usic, Moranjkic, Masic, Delic, Milanovic, Savic, E. Halilovic, Pandza, A. Halilovic, Jos su igrali: Kurbasic, Jahic, Eric, Stanic, Ristanic, Facie, Bogdanovic, Vehabovic, Bijelic, Dzanic, Hasanovic, Prutina, Benjak, Islarnovic. Trener: Zoran Kuntic. S.J.

Slucaj kojeg, zapravo, nemaili .. ,? Edin Dzeko u Milanu kao zamjena za Ziatana Ibrahimovica. Konstrukcija je to italijanskih novinara, koju su garnirali izjavom Seada Susica, ito, pazite sad, u svoistvu Dzekinogrnenadzera. "Dzeko bi volio igrati u Milanu. Kontakti postoje i bit ce nastavljeni. Sacekajmo nekoliko dana." Navodno je to rekao

Stadion u Srebreniku. Gledalaca: 200. Sudija: Mustafa Osmanovic (Gradacac), StrijeJci: 0:I-Pantie(7),0:2Dijabang (20), 0:3 - Mujkic (28),1:3- Tosunovictyi). GRADINA: D. Zukic, Selimovic, Hodzic, Zoletic, Alic, Muminovic, Hamzic, Turbic, Dzafic, Smajlovic, Ordagic. Jos su igraIi: Pirie, A. Zukic, Tursunovic, Salihbasic, Popara,

Gradina - aratstuo 1:3

Tosunovic, Andric. Trener: Samir Adanalic. BRATSTVO: Bascelic, Pantie, Efendic, Susa, Timkov, Kadric, Mevkic, Mahovic, Dukanovic, Muj~ic, Dijabang. Jos su igrali: Sabic, Karic, Mustafic, Skrebo, Sako, Ornerovic, Hafizovic, Zahirovic, Murselovic, Husejnovic, Ibric, Trener: Nusret Muslimovic. O.M.

----------------=--,

Sloboda (an) - JedinSluo 0:0
Stadion Mlakve u Bosanskorn Novom. GledaJaca: 100. Sudija: Srdan Basic (BosanskiNovi). SLOBODA BOSANSKI NOVI: Kondic, Vejnovic.Popovic.Pekiia.Abdulaj, Desnica, [elisavac, M. Zec, St. Kovacevic, Kenjalo, Anionic. Jos su igrali: Rajilic, N. Zec, Sundae, U micevic, Babic, Zgogjanin, Sovilj, Gavrilovic, Zujic, Kostadinovic, Vre-

ru Edina Dzeke, koji ostaje igrac Mancestersitija." I tako dodosmo do prozvanog Seada Susica, nekadasnieg nogometasa, a danas zaista rnenadzera (ali ne Dzekinog), inace brata nasegselektora Safeta.

bac. Trener: Ljubisa DrIjaca, JEDINSTVO BIHAC: V. Drljaca, A. Kovacevic, Nuhanovic, Handzic, Mujezinovic, Trejic, Nuspahic, Hodzic, Selimovic, Abdic, Cahtarevic. Jos su igrali: AIijagic, Sejdic, Kecanovic, 1. Drljaca, Besic, Ahmedovic, Gosto, Torornanovic, Mirvic, [usic, Mufti«, Stupac, Sahinovie. Trener: Nermin Karac, N.D.

Znam mu oca
- Ma nemam pojma otkud im to, nikad se nikome nisam predstavljao kao menadzer Edina Dzeke. Kako cu to uraditi, znam mu oca, znam sve Ijude oko njega - kaze bivsi igrac Cr-

vene zvezde, nekih americkih klubova te belgijskog Lijeza iz grada u kojem i danas zivi, - Prije otprilike dva mjeseca zvao me je neki novinar iz Italije i pitao za Dzeku, Dao sam mu svoje rnisljenje, rekao sam da bi mu bilo bolje u nekom drugom klubu u kojem ce igrati. I to je sve. Nisam se predstavio kao Dzekin rnenadzer i zaista ne znam zasto me Italijani tako predstavljaju - dodaje Sead Susie za "Dnevni avaz". O.L.

Nogornetasi T ra vnika j ucer su se, nakon osam dana priprema, vratiJi iz Fojnice, gdje su uspjeli odigrati i jednu testnu utakmicu, protiv prvoligasa NK Vitez(0:2).

nemlin Basic se zahualio spanCima i Iraii pOlacanJa

Travnlcani se vratili iz FOjnice

Doskorasnji veznjak Celika Dario Darnjanovic (31), koji nije biouplanu za produzavanie ugovora sa zenickim klubom, potpisao je ugovor sa srbijanskim prvoligasem iz N ovog Pazara. Iskusni i pozrtvovani Damjanovic, koji je upisao i 2S

DamJanouiC se DriMUueiO MUjMiCU i RaseiCu
utakmica za nasu A-reprezentaciju, tako ce postati treci bh. nogornetas koji ce u nastupajucoj sezoni braniti bojeNovogPazara. Podsjetimo, iz tuzlanske Siobode ovog ljeta stigao je golman Denis Mujkic, a od prosle sezone os tao je napadac Admir RasCie. Darnjanovic je nastupao za Modricu, splitski Hajduk, Luc energiju iz Rusije i niemacki Kajzerslautern, iz kojeg je, nakon pauze od nekoliko mjeseci, u toku jesenje polusezone i stigao u Celik. V.B.

Velez na pripremama u Austriji
Treci dio priprema fudbaleri Veleza odradit ce u Austriji. "Rodeni" putuju u Hajligenkrojc, isto mjesto u kojem je dobar dio priprema odradio i aktuelni prvak Zeljeznicar. Velez je do sada odigrao cetiri utakmice, a u Austriji ce, prema planu, odigrati ios trio Protivnici bi trebali biti novi prvoligas Ceske Jilhava, zatirn ekipa iz trece aus-

. Pred "Vezi- "Veziri" po povratku: Tvrd teren donio povrede rima" ie sada ucestvovanje na rurnirima u nam je donijelo dostaprobleVitezu i Fojnici, gdje ce tremaoZbog toga nam je nekoliner Nermin Basic raditi na ko igraca zadobilo povrede i konacnorn uigravanjuekipe. rrenutnosu vanstroja. Mada Basic i dalje insistiMada su svi momci radili ra na dovodenju najmanje disciplinirano i naporno, jos trojice kvalitetnih igraca, nanam nedostaje nekoliko kvakon povratka iz.Fojnice.zahlitetnih igraca. Pokusat valia se Spancima Daniju cemo angazirati nekoliko Mairelesu i Viktoru Garidu pojacanja koja bi se pri(Victor),kojisu bili naprobi. kljucila ekipi na turnirima u - U Fojnici smo imali VitezuiFojnici te s njima uizaista dobre uvjete, izuzev tegravati tim za predstoiecu serena, koji je bio vrlo tvrd, sto zonu-rekao jeBasic. S.P.

DZaile UlgraUa eNIDU za RadnlN
trijske regionalne lige F AC iz Beca te izraelski Hapoel iz RamatGana. U Austriji ce sef strucnog staba Veleza Asmir Dzafic imati na raspolaganju 2S igraca. - Iza nas su 43 treninga i cetiri kontrolne utakmice. Zadovoljan sam do sada odradenirn poslom, a lito je najvaznije, nismo imali vecih problema sa povreda-

rna, izuzev Admira Kajtaza, koji je morao pauzirati nekoliko dana zbog problema sarnisicem. Polako se vee okrecemo prvom protivniku u prvenstvu, a to je ekipa Radnika. U takmice u Aus triji ce narn, S te strane, dobro doci kako bismo se uvjerili u svoje mogucnosti prije pocetka prvensrva - kaze Dzafic, F.1.

ort

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

----------------------------------------------------------

75

Medunarodni fudbal

TRENERI Italijan nije bio glavna meta za selektorsku klupu

HUSidOueli HaDela, a ielleli Murinla
Harizrnaticni Portugalac ostao vjeran madridskom Realu
Fabio Kapelo (Capello) novi je selektor fudbalske reprezentacije Rusije, sto bi, prema tarnosnjim medijirna, mozda vee danas trebalo biti i zvanicno objavljeno. Nagada se da bi iskusni Italijan za prve dvije sezone ugovora, odnosno do Svjetskog prvenstva 2014. godine, trebao zaradivati vise od sest milionaeuragodisnje. Aktivira Ii Ruski savez opciju za dodatne dvije, Kapelovi godisnji prihodi iznosili bi cak deset miliona eura! I dok je finansijski aspekt ovog aranzrnana vise nego prihvatljiv, na sujetu 66-godisnjeg veteran a mogla bi "udariti" vijest da on nije bio prvi izbor Rusa. Nairne, ruski minisrar sporta Vitalij Mutko rekao je da je Kapelo big tek drugi izbor, nakon Zozea Murinja (Jose Mourinho), prenosi Eurosport. - Mislim da Kapelo ispu-

Blaler: Pod velikim pritiskom

FIFA

Oslaulta U EngleSItO)
V velikoj karijeri Kapelo je osvajao dornace tirule sa svim klubovimaa koje je vodio (Milan, Roma, [uventus, Real Madrid). Na klupu Rusije dolazi sa rnjesta selektora Engleske, s kojom je izborio plasman na Evropsko prvenstvo, ali i podnio ostavku zbog nesuglasica s celnicima tamosnieg Saveza. njava sve kriterije da bi vodio rusku reprezentaciju, ali sam preferirao Murinja - rekao je Mutko za rusku televiziju, Harizmaticni Portugalac svakako je naj trazeniie i najatraktivnije trenersko ime u svijetu fudbala, ali kako jeMurinjo ostao privrzen spanskom Realu iz Madrida, Rusi se se okrenuli Kapelu. (E.J.)

Predsjednik Bajema Vii Henes (Hoeness) ne krije radost sto je prvi covjek FIF A-e Sep Blater (Sepp Blatter) pod zestokim pritiskom javnosti nakon posljednjeg slucaja korupcije u krovnoj organizacijisvjetskognogomera. Henes vjeruje da je FIFA-i potreban novi pocetak nakon lito je objavljeno daje Blaterov prethodnik loan Avelanz (joao Havelange) primao mito, a da bi se to ostvarilo, neophodno je da Svicarac napusti organizaciju. - Mnogoljudi vrsi pritisak na njega, od kojih su rnnogi clanovi medunarodnih medija. Ne vjerujem da ce se situacija tako lako smiriti. Novi pocetak je rnoguc sarno bez njega - rekao je Henes te je dodao da se mreza oko Blatera polakosteze.

Blatera se stele

mreza 0110

Turska

Milan douOdi MatriJa? hOCe Berbatoua

Nakon odlaska Ziatana lbrahlrnovlca

GalatasaraJ

Galatasaraj je potvrdio interes da dovede napadaca Mancester junajteda Dimitra Berbatova, koji je najavio odlazak sOld traforda nakon sto je u prosloj sezoniodigraosarnopetprvenstvenih utakmica, Takoder, istanbulski klub pokusava realizirati transfer Brazilca Felipea Mela, koji je proslu sezonu proveo na posudbi u Galati, ali je problem to sto njegov klub Juventus trazi preveliku odstetu.

Matri: Postigao deset golova za Juventus [uventusovnapadac Alesandro Matri (Alessandro) narnece se kao glavno ime na spisku fudbalera koje bi ovog Ijeta Milan pokusao angazirati i time nadoknaditi odlazak glavne zvijezde Zlatana Ibrahirnovica u francuski Pari Sen Zermen, tvrde itali janski medi ji. Iz redova "Rosonera" procurilo je da ce svedskog napadaca, koji je prosle sezone bio vodeci strijelac italijanske Serije A sa 28 golova, zamijeniti jedan "sampion". A Matri je s juventusom postao sarnpion Italije prosle sezone, ispred Milana. Iako ovaj 27-godisnjak nije imao status startera, uspia je u 31 nastupu postici deset golova nakon sro je proslog ljeta za 18 miliona eura rransferiran iz Kaljarija (prethodno je za Juventus igrao na posudbi). Prema istim navodima, u Milanu su zakljucili da su im ostala velika imena previse skupa pa su se okrenuli Matriju, koji ima mnogo prihvatljivijucijenu. Druga opcija koju Milan razmatra jeste dovodenie brazilskog reprezentativnog napadaca Leandra Darnijaa (Damiao, 22) iz Internacionala, ciji je agent vee boravio napregovorima u Italiji.

se da ce "Zlatna lopta" biti dodijeljena igracu Barcelone i smatra da Andres Inijesta (Iniesta) i Cavi (Xavi) zasluzuju to priznanje. Argentinskinapadacpostigao je 73 gola u prosloj sezoni, ali je naveo da njegovi saigraci vise zasluzuiu nagradu zbog nastupa na Evropskom prvenstvu. - Ima jos mnogo vremena do proglasavanja. Ne znarno ni imena kandidata. Volio bih da "Zlatna lopta" ostane u svlacionici Barcelone. Nadam se da ce je osvojiti lnijesta iii Cavi - kazaojeMesi.

Ini)esta i caui zasIUZU)U 'Zlatnu (Messi) nada IOPtu' Leo Mesi

Leo Mesi

76

Dnevni avaz, petak, 20. juli/srpanj 2012.

Sp 0 rt

Hauard: Napusta Orlando

Hauard Da Dulu za HOliuud?
Najbolji centar lige spreman duzi period ostati u Lejkersima
BaS kao prava sapunica, i prica 0 Dvajtu Hauardu (Dwight Howard) dobila je novi zaplet. Najbolji centar NBA kosarke, koji jos od prosle godine trazi transfer iz Orlando medzika kako bi s drugim klubom pokusao doci do tituIe, sada je promijenio misljenje i spreman je obavezati se na dugogodisnji ugovor s on, po isteku ugovora narednog ljeta, potpisati novi na duzi period. Sada je procurilo da je 26-godiSnji centar prelomio i dao zeleno svjetlo za transfer, navodno je opcinjen pobjednickom tradicijom klubaizLosAndelesa(16titula). Americki mediji tvrde da zbog toga tri tima - Orlando, Lejkersi i Klivlend kavalirsi intenzivno pregovaraju 0 raz-

Na pomolu velika NBA razmjena

zaledniCMa 8dluMa iii mig sa strane?
Zakliuceno je da je za njega bolje da se posveti individualnom radu, kaze Mahrnutovic
Naruralizirani americki pleimeiker u redovirna reprezentacije Bosne i Hercegovine Zak Rajt (Zack Wright) pronasao je klub za narednu sezonu. Nakon dobrih igara u ekipi zagrebacke Cibone, 27-godisnji Rajt (188 centimetara) potpisao je dvogodisnji ugovor s ruskim Spartakom iz Sankt Petersburga, koji vodi bivsi trener sarajevske Bosne, Siovenac Jurij Zdovc.

KOSARKA Ognjen Kuzrnic napustio pripreme reprezentacije BiH

Utuanac u Reptorsima
Jedini kanadski klub u NBA ligi Toronto rep torsi objavili su dolazak 20-godisnjeg lirvanskog centra Jonasa Valancijunasa (211) iz Lirvos ritasa. Valancijunas, kojeg su Reptorsi 2011. LosAndeleslejkersima Hauard (211 centimetara), kojem u Ijeto 2013. istjece ugovor sa Medzikorn, prethodno je bio nesklon trejdu u "[ezerane", navodno zbog toga sto mu je njihov bek Kobi Brajant (Kobe Bryant) dao do znanja da je on neprikosnovenisefdruzine izHolivuda. Lejkersi su odavno spremni da se upuste u ovaj posao, ali sarno pod uvjetom da dobiju Hauardovo obecanje da ce izabrali kao peti izbor NBA drafta, potpisao je ugovor na cetiri godine. U prosloj sezoni biliezio jeprosjekod 14,2 poenai 7,4 skoka u prvensrvu Litvanne,

rnjeni.Hauardbizavrsiou Lejkersima, MedZik bi dobio brazilskog centra Andersona Varezaa (Varejao) i nekoliko prava izbora na draftu iz Kavalirsa, koje bi poiacao All-star centar Lejkersa Endrju Bajnarn (Andrew Bynum). Iz NBA stize i vijest da su Lejkersi vee osigurali znacajno pojacanje, All-star krilo Entaun Dzeirnison (Antawn Jamison) potpisat ce na jednu sezonu za veteranskiminimalac. (E.J.)

Kuzmic nakon jednog od treninga: Neocekivan rasplet Ognjen Kuzrnic napustio je pripreme kosarkaske reprezentacije Bosne i Hecegovine! Ovu odluku 22-godisnji centar navodno je saopcio rukovodstvu naseg Saveza i reprezentacijeu srijedu poslijepodne. Samonekolikosati ranije, na pres-konferenciji, svi su govornici, od kapitena Mirze T eletovica preko selektora Aleksandra Petrovica do generalnog sekretara Haruna Mahmutovica, konstatirali da su atmosfera i zalaganje igracena najvisem nivou. Nezahvalnu ulogu da to objasni javnosti preuzeo je generalni sekretar Kosarkaskog saveza BiH Harun Mahmutovic, - Obavili smo konsultacije s Ijudima koji vode racuna 0 Ognjenovoj karijeri, zakljuceno je da je za njega u ovom momen tu bolje da se posveti individual nom radu. Bitno je naglasiti da medu nama nije bilo nikakvog nesporazuma. Kuzrnic ostaje kosarkas na kojeg najozbiljnije racunarno u buducnosti, nadam se vee iduce godine na zavrsnici EP-a - rekao je Mahmutovic. Odgovor je to prilicno diplornatski, kojim se zele mnoga vrata ostavi ti otvorena, cak i na vlastita pleca preuzeti "krivica" za ovakav rasplet, ali i koji odmah povlacinaredno pitanje- zasto je Kuzrnicuopce i pozvanako je nakon devet dana zakljuceno damu tunijemjesto?

(FOIO: I.

Seb"ii

uelilli potencilal
Ognjen Kuzmic (214 centimetara) imao je vrtoglav uspon u karijeri. Malo je ko znao za njega kada je 2010. saopceno da ce iz zenickog Celika priieci u ekipu spanskog euroligasa Unikahe iz Malage. U Unikahinoj filijali, drugoligasu Rinkonu, odigrao je solidnu proslu seTakav gaf strucnjak Petrovicevog ranga sebi sigurno ne bi dozvolio (selektor se 0 ovoi teminiiezeliooglasavati), zonu, a njegov potencijal privukao je NBA skaute. Proslog rnjeseca, nakon desetak dana treninga sa Golden stejt voriorsima u San Francisku, ova NBA ekipa izabrala ga je kao 52. u drugoj rundi drafta. U rneduvremenu, s Unikahom je potpisao dvogodisnji ugovor. iskristalizirati ekipa), a za nadati se da Ijudi koji su to sugerirali Kuzrnicu, znaju sra rade i da je briga za Ognjenovu dobrobit zaista i razlog za to. A bi Ii vise napredovao u reprezentaciji uz saigrace kakvi su Teletovic, Nihad Dedovic, Zak Rajt (Zack Wright) i ostali iii time sto ce sam sutirati na kos.nekaostanesvakomenarazmisljanje.

Ostaje u planovima
Tako je, vjerovatno, i bi10,ali se postavlja pitanje sta se, onda, u tako kra tkom roku desilo da igrac koji je do tog momenta isticao veliku zelju da se dokaze na pripremama i izbori za mjesto u sastavu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, spakujekofereiode?
v

Kontrolne utakmice
Zbog toga je jedino 10gicno obrazlozenie da je Kuzrnic dobio mig da se povuce iz tim a (tesko da bi se sam odl ucio na takav korak, pogotovo zato sto reprezentacija tek treba igrati kontrolne meceve kroz koje cese

E. JESENKOVIC

zrijebanie grupa za SVjetsko prvenstvozarukometase.koje ce se od 11. do 27. januara 2013. godine odrzati u Spaniji. Aktuelni prvak Francuska, koja u vitrinama ima cetiri titulesa Sf'-a.igratceugrupi A, u kojoj su ios Njernacka, Argentina, Tunis,CrnaGora iBrazil. Grupu Bpredvodi aktuelni viceprvak svijeta i evrop-

SP!~!~"!~! UmJeSIO40, ~mOsedmero bb.n~Jlel~car M~~!. na BalbanlJadl u tursborn Esblsehlru n n
Danske, kojoj ce rivali biti Makedopiia, Island, Katar, Rusijai Cile. U grupi C su drugoplasirani s Evropskog prvenstva Srbija, zatim Siovenija, Poljska.juzna Koreja, Bjelorusijai SaudijskaArabija teugrupi D treceplasirani sa SP-a, dornacin Spanija, bronzani s EP-a Hrvatska te Madarska, Alzir.Egipati Australija. Na Balkanskom seniorskom prvenstvu u atletici 21. i 22. jula u Eskisehiru (Turska) Bosnu i Hercegovinu ce predstavljati sedmerosportista. To su Dejan Mileusnie (koplje), Amel Tuka (400 metara, 800 m), Biljana Cvijanovic (1.500 m, 3.000 SC), Gorana Cvijetic (100 m pr, 400 m pr), Ksenija Kecman (100 m, 200 m, 400 m), Miadena Petrusic (skok uvis) i Selma Zrnicj Sutlm). U Tursku je trebalo putovati 40 bh. atleticara i atleticarki, ali je broj smanjen nakon odluke Atletske federacije Turske da se Balkanijada odrzi u Eskisehiru, urniesto umjestu Edirne.gdieie bh. tim trebao putovati autobusom. - Putovanje do nove destinacije trajalo bi biti znatno duze, uz troskove koje Savez, zbog teske finansijske situacije, nije mogao pokriti. Zbog toga je bh. tim, sa planiranih 40, reduciran na sarno sedam atleticara i atleticarki koji, prema misljenju selektora, mogu ozbiljno konkurirati za medalje-saopcenoje iz Axlsil-l.

Zbog nedostatka sredstava

ort

Dnevni avaz, petak, 20. julVsrpanj 2012.

77
Iziava dana
- Moj je trbuli popularniji od mene.

Afera u vezi s namjestanjem rezultata utakmica potresa i fudbalsku reprezentaciju Gvatemale. Kako prenose tamosnji mediji, za ucesce u laziranju optuzena su trojica igraca Gustavo Kabrera (Cabrera), Joni Flores (Y oni) i GiljermoRarnirez. U sklopu istrage iskaz je pred istraznirn organ irna dao i selektor Gvatemale, Paragvajac Ever Hugo Almeida.

namJeslali meceue i u Gualemali

(Malezijska olimpijka u streliastvu Nur Surjani, koja ce u Londonu nastupiti u osmom mjesecu trudnoce)

Viiest u broici
Gradsko vijece Splita odlucilo je pozajmiti Hajduku 7,2 miliona • kuna (skoro 2rniliona KM) za spas od suspenzije, Hrvatski pryoligas duguje 2,7 miliona kuna na ime poreza, a 4,5 miliona Sibeniku, na ime odstete u "slucaju Rukavina". Hajduk je trazio kreditod60milionakuna,kojibankanijepristaladati.

llOO 000

OLiMPIZAM I FINANSIJE Za organizaciju je izdvojeno 9,3 milijarde funti

UorMOSOgromnim IrosMouima UeliMa Brllanila ce orolilirali
Zvanicnici na Igre gledaju kao na priliku za razvoj drzave
Ollmpijska borillsta u Londonu

~ U'Saraievu ce danasbiti organiziran ispracaj bh. olimpijskog rima koji ide u London. Ovim povodom ce u prostorijama OKBiH biti uprilicena konferencija za novinare, kojoj ce prisustvovati svi sportisti, predstavnici sponzora, kao i izaslanici vlasti.

ISDracaJ OlimDiJaca

Za organizaciju Olirnpijskih igara, koje pocinju iduceg petka, izdvojeno je 9,3 milijarde fun ti, ali rninistar za sport i Olimpijske igre Hju Robertson (Hugh) tvrdi da ce Velika Britanija profitirati od najveceg sportskog dogadaja ove godine usvijetu. Na konferenciji za novi-

Sah

Deuel medalJa za BiH u TeSliCU

nare u Londonu Robertson je naglasio da je gradnja Olimpijskog parka u istocnom dijelu grada zavrsena u roku od tri godine. Sa povrsinom od 2,5 kvadratnih kilometara, veci je od Hajd parka. Nakon Igara, skoro 3.000 novih kuca bit ce dostupno za iznajmljivanjeilikupovinu. Robertson je istakao da je sarno za potrebe gradnje Olimpijskog parka investira-

n06,5 milijardifunti. - Bri tanska vlada gleda na Olimpijske igre kao na priliku za razvoj drzave. Zelimo stvoriti priliku za ulaganje u turizam i trgovinu - rekao je Robertson. Zvanicnica ministarstva turizma Sendi Dejv (Sandie Dawe) izjavila je da se u vrijeme i nakon Igara ocekuje 4,6 miliona turisra te prihod od 2,3 milijardefunti.

[edan od najboljih tenisera svijeta svih vremena Spanac Rafael Nadal nece igrati na Olimpijskim igrarna u Londonu ier nije uspio da sanira povredu, prenose agencije. Ppanskim medijirna je rekao da nije uspio da

Ralael nadal nece branili zlalo iz Peltinga
se oporavi od povrede koljena koja ga muci posljednjih mjesecdana. - Nisam uspio da se oporavim. Ovo je jedan od najtuznijih dana u mojoj karijerio Necu putovati sa spanskom ekspedicijom, necu

Spanski teniser odustao ad nastup na 01

igrati na Olimpijskim igrarna ni ti cu nositi zastavu svoje zernlje na otvaranju rekao je ruzno N ada!. Spanac je trebalo da brani olimpijsko zlato koje je osvojio 2008. godine u Pekingu.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine osvojili su devet medalja, od cega dvije zlatne, na 12. prvenstvu Evrope za mlade u brzopoteznom i rapid-sahu, koje je odrzano u Teslicu. Najvece uspjehe postigli su Denis Kadric, medunarodni majstor iz Sarajeva, te Sara Jacirnovic iz Bosanskog Broda,koji su u svojim starosnim kategorijama osvojili zlatne medalje u ubrzanom sahu. Takoder, Denis je bio drugi u rapidu,a Sara treca. Srebrene medalje pripale su Dejanu Marjanovicu iz Viteza, koji je osvojio i jednu bronzu, zatim Aleksandru Kokotovicu iz Bilece i Milanki Tomic iz Teslica, dok je bronzu osvojio i Slaven Pastar iz Mrkonjic-Grada. U Teslicu je nastupilo ukupno 198 igracica i igraca iz 17 evropskih zemalja, koji su bili rasporedeni u sest uzrasnihgrupa. M.B.

PETAK 20. 7. 2012.

BHT1
07.30 Prirodna basfina BiH. Dolina iz sna, r. 08.00 BHT vijesli 08.15 Soko Wismar, r. 09.05 Zecja kasa 09.10 BHT slagalica, r. 09.40 TV enciklopedija, r. 10.00 BHT vijesli 10.10 Ezel, senla, 141/142 11.15 Relrovizor 12.00 BHT vijesli 12.15 Bar kod, r. 12.45 KralkolilPlus Banja Luka 2012, hronika, r. 13.00 Jake, serija, 2/16, r. 13.45 Pulevi zdravlja, r. 14.15 BHTvijesli Program za djecu i mlade 14.30 Najljepse price klasicne starine, 3/9 14.45 Emigranl, dok. film 15,00 BHT slagalica 15.25 Srebrna lisica, animirani film 15.35 Soko Wismar, igrana sena, 1 00/117 16.25 Prirodna basnna BiH. U sus rei Grmecu 16.55 Ekologika 17.25 BH gaslro kulak 18.00 Sve u svemu, r. 18.45 Pim i Pom, anirnirana serija 18.50 BH Telecom. U susret 01 London 2012 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.45 Relrovizor 20.15 Plavi leplir, igrani Iilm 22.00 BHT vijesli 22.15 Business News 22.25 KralkolilPlus Banja Luka 2012, hronika 22.45 Dimenzija vise. 18. SFF specijal 23.45 Zvijezda koja nedoslaje, film 01.30 Plavi leplir, film, r. 03.05 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 03.50 Pregled programa za subolu 07.05 Da sam oblak, igrana serija, 40. epizoda, r. 08.05 Da sam oblak, igrana serija, 41. eplzoda, r. 09.00 Vijesli 09.05 Islamsko visoko skolslvo u BiH, dok. program, 1.dio 09.55 Tajna slarog mosla, igrana seriia, 194. ep. r. 11.00 Jagodica bobica 11.25 Vragolasli Denis 10.45 Poko 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 46, 47. epizoda, r. 14.10 Villa Maria, igrana serija, 146. epizoda 15.00 Poko, crtana serija 15.15 Vijesli 15.25 Mucke, humonsncka serija, 13. epizoda 16.05 CSI Miami, igrana seriia, 10. epizoda, r. 17.00 Federacija danas 17.25 Da sam oblak, igrana serija, 42. epizoda 18.25 Da sam oblak, igrana serija, 43. epizoda 19.20 Vrijeme illara 19.25 Sianje na pulevima 19.27 Finansijske novosli 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.10 Lud, zbunjen, normaIan, igrana serija 22.04 Dnevnik, najava 22.05 Mucke, hurnonsncka serija 14. epzooa 22.35 Dnevnik 3 Finansijske novosli Sianje na pulevima 23.10 Larin izbor, igrana serija, 48,49. epizoda 01.05 Villa Maria, igrana serija, 146. epizoda, r. 01.45 Dnevnik 3, r. 02.15 Pregled programa za subolu

TV ALFA
07.05 Julro uz sevdah 08.05 Bonanza. Puslinjska pravda, western serija 09.00 TOP PJESME (sms chal) 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.05 Muzieka noslalgija 11.30 Vijesli 11.40 Sirasii i inlrige, igrana seriia (r) 12.45 Top pjesme (sms chal) 14.00 Vijesli 14.05 Junska nee, igrana serija (r) 15.05 Alfa music, muzicki program 16.00 Sirasii i inlrige, igrana seriia 17.00 Vijesli 17.15 Kinali kar, igrana serija 18.10 Sevdalinko, vjetna si, muzicki program 18.55 Dnevnik 19.20 TV Libertyinf./pol. magazin 20.05 Ramaznski program 21.00 Rebus, razgovor s povodom 22.00 Vijesli 22.10 Pelak uz muzidke balade 22.40 Glavni saslojak, igrani film 00.20 Dnevnik 00.40 SMS Chal 02.30 Sehurski program 04.00 Urbani folk 07.05 Ukradeni iivoli, igrana seriia, ep. 96/134 (R) 08.00 Vijesti 08.05 Bonanza. Puslinjska pravda I Desert Justice, western serija 09.00 Vijesli 09.05 Sirasii i inlrige, igrana seriia, ep. 103/134 (R) 10.00 Vijesli 10.05 Kinali kar, ep. 62/92 (R) 11.00 Junska not, igrana seriia, ep. 11/103 (R) 12.00 Vijesli plus 12.15 Portreli nacija, historijski serijal, ep. 1/14 13.00 Vijesli 13.05 Doba Ijubavi, igrana serija. ep. 23/24 14.00 Vijesli 14.05 Ukradeni iivoli, igrana serija, ep. 97/134 15.00 Vijesli 15.05 Eliza, igrana serija, ep. 17/68 16.00 Sirasii i inlrige, igrana serija, ep. 104/134 17.00 Vijesli plus 17.15 Kinali kar, igrana senja, ep.63/92 18.15 Najava Dnevnika 19.00 18.16 Doktor Martin, igrana serija, ep. 25/35 19.00 Dnevnik TVI 20.05 Junska nee, igrana serija, ep. 12/103 21.00 Eliza, igrana serija, ep. 18/68 22.00 Vijesli plus 22.10 Doktor Martin, igrana serua, ep. 25/35 22.40 Glavni saslojak I Exlracl, igrani film 00.30 Dnevnik TVI (R) 01.30 Rambo 21 Rambo. Firsl Blood Part 2, igranifilm 03.00 Nocni program

PINKBH
06.00 Moje srce kuca za Lolu, meksitka serija r. 07.00 Seljaci,serija 08.00 Udri muski, jutarnji program 10.00 Obieni Ijudi, serija 11.00 Info lop, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Bracnl sudija, reality emisija r. 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, indijska serija r. 14.45 Moje srce kuca za tolu, rneksicka serija 15.50 Info lop, informativni program 16.10 Akademija debelih, direktno ukljutenje u show 17.00 Mala nevjesla, indijska serija r. 17.50 Info lop, centralne vijesli 18.17 Vremenska prognoza 18.20 Full dobar sporl, sportska emisija 18.30 Cily Exclusive, zabavna show biz ernisija 19.00 Kursadiije, hurnorlsticni serijal 19.50 Kukavica, indijska serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Grand show, muzicki show 22.30 Halo laksi, film iz regije 00.10 Fredi je kriv za sve, arnericki film 02.00 Top speed, sportsko lifestyle emisija 02.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija r. 03.00 Grand show, muzitki show r.

HAYATTV
08.00 08.20 09.00 09.13 09.30 09.40 09.55 10.20 10.45 11.05 11.30 11.45 11.59 12.00 13.00 14.00 15.00 15.15 16.00 16.30 17.30 18.45 18.50 19.00 19.28 19.29 19.30 19.37 19.45 21.00 22.00 23.00 23.55 01.30 Timmy, crtani film Gradilelj Bob Bumba, crtani film Nodi, crtani film Moji diepni Ijubimci, ertani film, 14. epizoda Garfield, crtani film lijeni grad, ertani film Bakugan, crtani film Dragon ball Z, crtani film, 76. epizoda Win x, crtani film, 45. epizoda TV IZLOG Vijesli Biomeleoroloska prognoza Slijepa Ijubav, igrana seriia, 114. epizoda Kad lisce pada, igrana seriia, 340. epizoda Bandini, igrana serija, 79. epizoda Muzieki program TV IZLOG Sasuke ninja ralnici Slijepa Ijubav, igrana seriia, 115. eplzooa Uiareni asfall, zabavni program Kolo srete Ramazanski program - najava, kolazm program Vijesli u 7, informativni program Vremenska prognoza Biomeleoroloska prognoza Sport Sianje na pulevima Ramazanski program, kolaini program Kad lisce pada, igrana serija. 341. epizoda 2MBT 5, audicija Bandini, igrana serija. 80. epizoda Maybe Babye, igrani film Aslro Num Caffe, uiivo

SATELITSKI PROGRAM
Ii3Jl1ili d d if
13.00 Dokumentarni program 13.30 Gastronomad 13.45 Avantura 14.00 Svijet zdravlja 14.30 Zivot i standardi 15.20 avo je Srbija 16.05 Srecni Ijudi, serija 17.00 Dnevnik RT yojvodina 17.20 Sta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Putopis 19.00 Siagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Srecnl ljudi, serija 21.00 Veliki izazov, kviz 21.50 Povratak na selo 22.40 Oko, info 23.10 Muzicki program 23.55 Dnevnik 00.10 Evronet 07.30 Biciklizam, Trka Kroz Francusku 08.00 Fudbal. Bundesliga Njemacka, Salke 04Dortmund 10.00 Sepak takrav, Singapur 10.45 Biciklizarn, Trka Kroz Francusku 12.30 Fudbal 14.00 Fudbal, Novi Zeland - Colombia 15.00 Fudbal, Kanada . Brazil 16.00 Fudbal, Prijateljska utakmica 18.00 Sepak takrav, Singapur 19.30 Vijesti 20.00 Biciklizam, Trka Kroz Francusku 22.00 Borilacki sport

IfBiTfljwm.l.Lm:.J..!I.-_
06.00 09.30 09.45 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 15.00 ATP Hamburg 1/8 Vijesti CHTV News Premier League Magazin Atletix Inside Grand Prix Svijet fudbala Uzivo. ATP Hamburg 1/4 Finala

'!!@6i>'itIillU
09.00 Fudbal Brazilska Jiga 11.00 Fudbal spanska liga. Road To The Title Real MadridRacing 13.00 Fudbal ltaliianska liga. Road To The Title Bologna Juventus 15.00 Fudbal Brazilska I;ga 17.00 Olympic Series. Episode 50 18.00 Atletika Diamond Uga. London Day 2 20.00 Atletika Diamond Uga. Monaco, pruenos 22.00 Fudbal, Great Goals Of European Football Ep 05

National G.
14.25 Najnevjerovatnije fotografije National Geographica 15.20 Nevjerovatno na National Geographicu! 16.15 Piratska flota Bena Franklina 17.10 Saptac psima 18.05 Istrage avionskih nesreca 19.00 Anticke megastrukture 19.55 Povijesne tajne 21.00 Antlcke megastrukture 21.55 Povijesne tajne 22.50 Tabu. Gluma 23.45 Arntcke

ATP Gstaad 1/4 Finale 20.00 CH TV. Seattle - Chelsea 22.00 Uzfvo. ATP Atlanta 1/4 Finale 03.00 Fudbal. Ama Zulu Manchester United

unvo.

~))~,
.:

J'V4 ..~
6~~· __ ATL TI

MTV Adria
16.30 17.20 17.40 18.10 18.30 19.00 19.10 19.20 20.10 21.00 21.50 22.10 23.50 00.20 01.10 01.20 The Challenge Ridiculousness Pranked 4 Punk'd Terraneo Music Biggest!Hottest! Loudest! 3 From 1 Behind The Music. Game MTV World Stage Karaoke Box Pauly D Project Jersey Shore 5 Ugly Americans DFC 3 From 1 Party Zone

FOXlife
13.10 14.10 15.05 16.00 16.45 17.40 1B.05 18.30 18.55 20.00 20.55 21.30 22.00 23.00 23.50 00.20 01.05 Osveta Melisa i Dzci Ali Mekbil Da, draga Ljekar po porudibini Kugar Taun Mi i ani Vii i Grejs Ali Mekbil Privatna praksa Osveta Melisa i Dzoi Melisa i Ozei Sapat duhova Mi i oni Ali Mekbil Ulica sjecanja 10.55 Red i zakon. ztocrnacke namjere 11.40 Kriminalisticka istraga. Pariz 12.30 Frikovi 14.10 Amold u trci 15.50 Nepoznati 16.40 Medijum 17.30 Pariski torenzican 18.20 Monk 19.10 Imitator 20.00 Red i zakon. ztocmacke namjere 20.55 Kraljevi bjekstva 21.45 Arcer 22.35 Medijum 23.25 Ovo nije moj iivot 00.15 Nepoznati

:I
12.05 All-Star Superman 13.20 Urednistvo, ep. 4 14.20 Gregev dnevnik. Rodrickova pravila 16.00 Njihova liga 18.05 Filmovi i zvijezde IV, ep.29 18.35 Tko je Clark Rockefeller? 20.05 Carobni grad, ep. 2 21.00 Obitelj Borgia II 21.55 uredrustvo, ep. 4 23.00 Ojeca kukuruza 00.30 127 sati 02.05 Termin 03.40 Slucajnl spijtm 05.30 Filmovi i zvijezde IV

Cine Star TV
09.00 Zeljezni grad, film. drama 11.00 Gdje je lova, film, komedija 13.00 Nestali u Americi, film, drama 15.00 30 dana, film, drama 17.00 Ojeca sa otoka s blagom 2: Cudoviste s otoka, film 19.00 Iz dzunqle u dzunqlu, film, komedija 21.00 Los porucnik, film, krimi 23.00 Banket, film, akcija 01.30 Vitezovi neba, film

PETAK20. 7. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

19 75

DNEVNIK

HRll
07.55 Dibidogs, crtani film 08.20 Roni Oily roni, ertani film 08.35 Gerald McBoing, crtani film 09.05 Crtani film 09.35 Ja sam tvoja sudbina (16), indijska serija 10.25 Nasa mala klinika, serija 11.15 Skrivena kamera, humoristicni program 11.25 Prine iz Bell Aira, humortsncna serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Liga prvaka-zdrijeb, studijska emisija 12.50 Najbrzi igrac, kviz 13.40 Skrivena kamera, humorlsticni program 14.05 Top shop 14.45 Ljubav-vjera-nada (16), turska serija 15.55 Da to sam ja, zabavni program 16.55 Dejana Talk show, talk show. Tema."Sexs za jednu noe" 17.55 Ljubav bez granica (16),latino -arnericka serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ruza vjetrova (16), dornaca serija 21.00 Vodic za rnuskarce (16), igrani film 23.25 Vox Populi 23.30 Red Carpet (18), showbiz magazin 00.30 Zodijak 02.35 OBN Info, informativni program 02.45 Vox Populi 02.50 Euro Liga, sportski pregled 11.00 Planinski gorila. Posljednja bitka srebrnoleffeg kralja, dok. serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.16 TV kalendar 12.30 Moe sudbine 13.19 Ubojstvo medu prijateljima, film 14.44 Fotografija u Hrvatskoj 15.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 15.09 Vrijeme sutra 15.14 Ponos Ratkajevih, TV serija 15.59 Gorski lijecnik 4, serija 16.46 TV kalendar 17.00 Vijesti 17.20 HAK - Promet info 17.24 Hrvatska uzivo 17.54 Sa Salettom do Beskraja. Crno-bijeli poceci, dok. serija 18.28 Dr. Oz, talk show 19.12 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.03 Vrijeme 20.06 ZABA - 90 sekundi, emisija 20.07 Odabrao !lelo H.. Planet Dinosaur - posve nepoznat svijet, dok. serija 21.01 Uvod u lilm 21.10 Ciklus hrvatskog filma. Carevo novo ruho 22.20 Dnevnik 3 22.45 News 22.49 Vijesti iz kulture 23.05 Seks i grad 2, serija 23.40 Filmski maraton. Gubitnik, film 01.20 Filmski maraton - ciklus hrvatskog lilma. Carevo novo ruho 02.23 CSI. Las Vegas 11 03.06 Dharma i Greg 4, 03.26 Skica za port ret 03.30 Jelovnici izgubljenog vremena 03.50 City folk 2012. Amsterdam

HRl2
08.38 Fantasticni prijatelji 09.00 H20 Uz malo yodel 2, serija za mlade 09.25 Ne daj se, Floki!, serija za djecu 10.00 Gradie Wakkaville, crtana serija 10.27 Najbolje iz povijesti HTV-a. Kuda idu divlje svinje, serija 11.32 Gorski lijecnik 4, serua 12.17 Edgemont 2, serija 12,40 Obicna klinka, serija 13.05 Dharma i Greg 4, serija 13.25 Briljanleen 14,07 Tajne velikog Mekonga. Nesigurne sudbine 14.57 Zalagaonica, dok. serija 15.18 Zalagaonica, dok. serija 15.39 Moc boja. Crna, bijela, dok. serija 16.05 Kratki susreti 16.30 Moreska na svetoga Todora, dok. film 17.00 Idemo u Ameriku s Goranom Milieem 17.50 Ljubav u zaledu, telenovela 18.35 Hrvatske olimpijske medalje. Allanta 1996 .. Vaterpolo, polufinale: Hrvatska - Italija, snimka 19.55 Veceras 20.00 Drazesni pupoljci svibanjski 2, serija 21.00 Otvorenje 37. osorskih glazbenih veceri, prijenos 22.20 Zlocinci u odijelima 1,serija 23.05 CSI. Las Vegas 11, serija 23.55 Mueke 3A, serija 00.25 Bitange i princeze 2, serija 01.02 Retrovizor. Ubi me dosada 1, serija 01.30 Retrovizor. lica 1, serija 02,30 Retrovizor. Zvjezdana vrata. Svemir 1, serija

Nova TV
06.40 Super Loonatics, crtana serija 07.00 TV izlog 07.15 Kad lisee pada, serija 08.15 TV izlog 08.30 Strasti Orijenta, serija 10.15 Walker,leksaski rendter, serija 12,05 Zauvijek susjedi, serija 13.15 IN magazin 14.00 Walker, teksaski rendter, serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad lisee pad a, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 21.55 Ubojstvo u Greenwichu, film 23.40 Smrtonosni konlakt. Plicja gripa, film 01.20 Egzorcizam Emily Rose, film 03,15 Magazin MMA Lige 03.40 Ezo TV, tarot show 04.40 Dnevnik Nove TV 05.30 IN magazin 06.00 Kraj program a

RIRS
07.06 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Tigrov napad, dokumentarni program 10.05 U nccne] basli, program za djecu 10.35 Nidzo u zoo vrtu, program za djecu 10.55 Akademija 11.15 Medunarodni filmski festival "kratkofil plus 2012.", hronika 11.30 Tamo daleko, putopisni serijal 12.00 Dnevnik 1 12.15 sreena porodica, film 14.00 Larin izbor, serija 15.00 Vijesti - sa tumacem gestovnog jezika 15.10 Larin izbor, serija 16.00 Ah, la planeta! **.** Izvjestaj sa banjalucke berze 16.30 Srpska danas 17.10 Mueke, serija 17 .45 Exit 2012., reportaia 18.20 Medunarodni filmski festival "kratkolil plus 2012.", hronika 18.35 TV bingo specijal **.** Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 **.** Sport 20.10 Nepobedivo srce, serija 21.10 Antimafijaska jedinica, serijski lilm 22.45 Dnevnik 3 **.** Sport **." Finansijske novosli 23.25 Posrednik, serija 00.10 Ubica u meni, film 02.00 Mueke, serija

1II~;Jlll1III Ljubav:

~Dra:Jt najbljzimDdpriiateliirna!ne mozete pobjecl, a • Posao: obaveza
upravo takav poriv imate. Zelite pobjedu u trcl sa vremenom. Zdravlje: Nadite vremena i za predah.

Sto manje otkrivajte svo] Ijubavni zivot, 0 innrni se ne prica se ni sa

Posao: Pustite prableme za koje i samj uvic!ateda ih ne moiete rijesiti. Radne poslove koje volne, Zdravlje: Treba vam samo malo mira.

~m;!33~ Ljubav: U razgovoru S osobom koju volite nalazite rasterecenie. Ljepota dolaII!IrlE. zi i uz partneravu nleznost,

III~I;JIIIIILjubav:

Vas Ijubavnj iivot je intenzivan, sto vas ne iserpljuje. Hocete da se pokazete u najboljem izdanju. Posao: Dobra su aspektlrani svi poslovni Naglasena je vasa ambicija i zelja za

MREZA
08.05 Bonanza.Pustinjska pravda I Desert Justice, western serija 09.05 Strasti i intrige.igranasenja, ep. 103/134 (R) 10.05 Kinali kar, igrana ser[a, ep. 62/92 (R) 11.00 JUnska noc, igrana seriia, ep, 11/103 (R) 16.00 snasu i intrige, igrana senia, ep. 104/13417,15 Kinali kar, Igranaserija, ep, 63/92 20,05 Junska nee, Igranaserna, . . Glavnisastoiak/
I

00,20 DnevnikTVSA(r) 00,50 Yusuf, senjskl program (r) 01.35 Ramazans~ program ir) 02,40 Program za sehur 03. 0 Odjava programa

HTV OSKAR C
09.05 Strasti i Intnga, igranaserlja 10.05 Kinali kar, igrana serija ~l:~e~r~~~~'r;%a~Hbngr~iaoo strana Ijubavl, igrana seriia 14.05 Ukradenilivoti, igrana seriia 15.00 coneone, igrana serija 16.00 Strastl i intrige, igrana serija 17.15 Klnali kar, igrana serija 18,15 Hercegovinadanas 19,30 Reemitiranjednevnika hrt-a 20.05 TOrkan,igranasenja 21.00 Zabavni program program 22.00 Doktor Martin, Igranaserja 22.40 Film

15,00 livot pise price (R) 16.00 Hrana i vlno, emisija 16.30 Heportata KISS17.15 Sportski rnozalk,sportska emlsija (R)18.15 Reportaia KISSf8.50 Marketing 19.00 DnevnlkKISS19.30 DNEVNIKHRT20.00 Reportala KISS21.05 AMORLATINO,serila 22.00 DanevnikKISS(R) 22.35 Vesna Kljajic u zivo 23.55 Notni program

Semberiju16.00 Dnevnlk 1 16.20 Tv serlia. Ruta vietrova, r 17.00 Tv senja, Nekote oosmara. r 18.00 Danasu Srpskoj 18.30 Tv senia Rula vjetrova19.30 Dnevnik 2 20.00 Marketing 20.05 Igrana serqa 21.00 Film 22.30 Dnevnik3 23,00 Loto 23.10 Tv serija. Neko te posmatra 23.55 Igrani film. Intimni stranci 01.30 Zvezdano nebo

KAKANJ
~9a~k~ti~~nls9n;8aJ~~v9';i15 FTV20.29 EzanZa ittar 20.32 Predah uz iftar 20.40 Vijesti IC 21.00 Marketing21.15 Put istlne 22.00 Hutba22.15 Dah liubavi 22.45 Marketing23,00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV sanar 00.00 Vijesti IC r. 00.20 Ramazansklprogram

GORAiDE
08.00 Najavaprograma; Dnevniklr 08.30 Reprizni program 17.00 ~~~:e~i~~o~~~~oab~~V~i~;hat Marketing 19.30 Muzicki program 20.00 365 dana izmedu, Inf.program 20,30 Bonaventura

07.00 saralevsko iutro, informativno-revijalni program, ulivo f 0.00 Gladiiatorska akademija.program 13 diecu (r) 10,30 Med i dietelina, program 13 djecu (r) 10.55 Specijalni efekti, dok, program, 2/3 (e) 11,40 Izucavanle slomljenog srca, dole ~~~baTa~~b~~~cY~I~~tli:'~i~ filmova, 3/4 (r) 14.35 Napad mrava, dok. program 16.00 Vijestl TVSA16.05 Pronicanieu sifru bOie,dok, program, 2/317.00 program 18.20 Tarih. dok seriial 18,30 DnevnikTVSA·vremenska prognoza 19.00 Gladijatorska akademlja.programzadjecu 19.30 Ramazansklprogram 20.45 Vliesti TVSA21.00 Yusul, seriiski program21.45 Legenda0 Bruce Lee jU, se"js~ program, 5/50 23.00 VOiceof America 23,30 Speciialniefekti,dok, program, 3/3

12.09 Ljeto u podne, revijalni program 14.30 Vijest f4.35 Dr, Martin, igrana ,enja (r) 15,00 Koliko vam je clsta kuca 15.30 lstina, dok. program 16.00 Strastll intnge, igrana seriia 17.00 Top shop 17.16 Kinall kar, igranaseriia 18.15 Dr. Martin, igran. serija 18.45 Crtanifilm 19,00 Dnevnik 1 19.30 Top shop 19.46 Muzicki program 20.00 Saopcaria, informacije, obavijesti 20.05 Ramazanskiprogram 21.00 Tehnoloska znarua, dok. program 21.30 Junska noc, igrana serija 22.20 Dnevnlk2 22.40 Igrani 111m 01.00 Pregledprogramaza subofu

ZENICA
15.00 Vijesti 15.10 Igranaserija 15,55 TV Izlog 16.00 Oni dolaze, repriza16.30 Zdrava TV. Naucm forum 17.00 Iz dana u dan 17.15 Igranaserlja,reprza 18.15 TVizlog 18.16 NajavaZenicedanas 18.17 Djeciji program 18.30 Mali oglasl, ~~a3~~~~\~~~p~~g~:~c~9d~~as ~~ao&e~e~l~i~ioo05Ig~~:~;~~rni program 22.00 Mali oglasl 22.40 Igranl film 00.00 Zenlcacanas, repnza00,30 VOA Glas Amerike

~~a~~ 00.00 Odjava ~~~~~~Meogo~1:~i~~~r~~e 23.30 Dnevniklr
programa

VISOKO
14.00 TV strane 17.00 Karrnellta, serljski program, r. 17.50 Filmski ~9°~ba~n:V~i~#V~~r~~ti~re~~~\a 20.30 Aktuelnosti, informativni program20.45 U drustvu sa.. 21.25 Marketing blok 21.30 Karrnellla,serijs~ program 22.15 Putoplsi, dokumentarni program 23.00 Aktuelnostl, r. 23.15 TV strane

HEMA
09.00 Autoshop magazine,emisija o automobilizmu 10,00 Hema
magazine, centralna inforrnativna

TVOSM
16.15 DW-time16.45 HranaI vino 17.15 Amor Latino, serija 18.20 Marketin9 6 18.30 Dan. centralna inf, emislja 19.05 Vremenska prognoza19.10 Marketing719.15 Zodeks 19.25 Porta119.30Game zone 19.40 Hrana i vino 20.00 20.55 Zdrav llvot 22.00 DW-time 23.00 Bezcenzure00.30 Astra show

emisiia, repriza11.00 Muzicki

W.W: ~~~fclit~~~~i~ilg,r~~~~~i

~W8GaliA~~~~~~~~~i 16.00 Igrani film 18.00 Vijesti 19.00 Tv Uberty. magazln HadilaSlobodna Evropa 20.00 Info IC, hronika npcms Kakanj21.00 Rehgljau slulbl livota, rellgliski program 22.00 Hemamagazin.emlslja 14.05 Izazoviistlne 14.40 Rijec vise 15.30 Objektivomkroz

HIT TV
19.00 Objektlv 119.25Triumh 19.30 Frame 19.35 Svetlonlk, serija 21.00 Scena 22.00
oglasi 20.05 Junska noc, igrana

KISS
13.05 Gakulakroz livot (R)14.05 Kontroverza.By Drago pleeko

TVUSK
11.00 Junska noc, igrana senja (r) 12.00 Vijestl12.05 Top shop

~~I:~r~ilf02i~~a~ivm~~~iavni sastojak 00.15 Trl minuta, vijestl 00.20 Kapri, igrana serija 01.05 Bravljar

Dnevniavaz

Predsjedniku surfeno u odsulnosti

RADOSI UJERnlKA U SUldEIU
Trznice vrvjele od kupaca, koji su birali cirne ce pocastiti najmilije na prvom iftaru
ISTANBUL - Vjernici u ciielom svijetu obradovali su se ramazanu. Muslimani su dan prije pocetka posta proveli u pripremama za sto svecaniji if tar. Trznice u Amanu, Dzedi, Bagdadu, Rafahu ... ali i one u turskim metropolama, vrviele su od kupaca, koji su birali cime ce pocastiti najmilije. Kada nastupi ramazan, Istanbulom vi ada posebna duhovna atmosfera. Brojna kulturna dogadania, zajednicki iftari i druzenja sarno su neke od posebnosti svetog mjeseca u gradu na dva kontinenta, Grad Istanbul ce i ove godine organizirati masovne iftare za stotine hiljada svoiih stanovnika. Bit ce organizirani koncerti ilahija, zabave za djecu, veceri poezije i pozorisne veceri, a velika okupljalista postaca bit ce i najposjecenija turistickamjesta.

Muslimani svecano docekal' pocetak posta u svetom mjesecu

TUNIS - Bivsi predsjednik Tunisa Zine el-Abidine Ben Ali osuden je u odsutnosti na dozivotni zatvor zbog saucesnistva u ubistvima 43 demons tranta 20 II. godine u revoluciji u kojoj je svrgnut. Hedi Ajari (Ayari), sudija vojnog suda, rekao je da jeBen Aliju sudeno zajednosa 400stalih bivsih duznosnika.

doziuolni zaluor

Ben AIIJU

u)enCanica 'zaradila' milione
LONDON - U malo vise od 70 dana, koliko je trajala izlozba u Bakingemskoj palaci, izlozeni predmeti, medu kojima su i vjencanica Kejt Midlton (Kate Middleton), "prod ali" su ulaznice u vrijednosti od 50,2 miliona funti.pisevEvening Standard". Odkadaseudalazaprinca Vilijama (William) Kejt Midlton u Velikoj Britaniji, ali i izvan ze-

Burna reakcija

mlje, vazi za pravu "ikonu stila" i na desetine hiljada zena jedva je cekalo da vidi uzivo viencanicu u kojoj se Kejtprijegodinu udala za Vilijama. Od svih kraljevskih suvenira koji su izlozeni u Londonu, najvecu paznju privlaci upravo vjencanicai tijara vojvotkinje od Kernbridza, koje su prodajom ulaznica ostvarile zaradu od 10 miliona fun ti,

BEOGRAD - Lider Nove Srbije Velimir Ilic uputio je jucer izvinjenje TV B92 i voditeljici Olji Beckovic zbog izjava na njihov racun, Istakao je da je burna reagirao kada je prije nekoliko dana rekao da Beckovic treba "pravno prevaspitati", prenoseagencije.

IliC se izuiniD

ISTANBUL - Potomci Uvejsa el-Karanija stoljecima su cuvali vunenu kosulju koju mu je poklonio poslanik Muhammed, a. s., prekosvojihprijatelja. El-Karani zivio je u Poslanikovo vrijeme, ali je bio sprijecen da gaosobno vidi. Poslije se borio uz hazreti Alija i pao je kao sehid u bici na Sifinu. Njegova kosulja se vec-tOl godinu svakog ramazana izlaze u Istanbulu kako bi je znatizeljnici mogli vidjeti.

IZloiena EI-Harani)eUa MOSUI)a
Potomci Uvejsa cuvali su ovu kosulju generacijama, kaze Baris Samir, potomak iz 59. koljena, prenosi AA. Njegova porodica zivjela je u Iraku, ali su u 8. stoljecu migrirali u Kusadasi u danasnjoj Turskoj. - Ahmet I je 1611. go dine u Istanbul odnio kosulju. Od tada se izlaze znatizelinicima - rekao je Samir. Godine 2010. kosulja je konzervirana, a cuva se u klimatiziranimuvjetimana50postovlage.

se u klimaliziranim uvjelima

APER DARBI - Aisana Klejton (Ishana Clayton, 26) privukla je paznju osiguranja u radnji "Petmark" u Pensilvaniji nakon sto se dugo zadrzala, a nista nije stavila u korpu. Radnik osiguranja prirnijetio je da pokusava ukrasti pakovanje pelena, prisao joj i rekao da ce morati da pozove policiju. Pozvana je i zena iz osiguranja kako bi pretresla Klejton, ali se ona izmigoljila, izvukla iz majice i pobjegla naga. Policija traga za njom.

U biJegU

PlJaCltaSica

Iskosa

Svi su zeljeli vidjeti haljinu u kojoj se Kejl udala