1!\'hf.i!f~H!~)1 ZeSloki personalni sukohi unular slranke Tihic se pokusava odrzati na kormilu, Izetbegovic sa svojim "prvoborcima" Irazi njegov odlazak, a Zvizdic iz prikrajka ceka svoju sansu • Kome ce se prikloniti Semsudin Mehmedovic ODBIOPOMOC AMBASADE UAMAnU astimani orkestar SDA mozda ce do oktobarskih lokalnih izbora odsvirati jos poneku politicku fals pjesrnu, ali nakon toga ova stra- R nka podijelit ce se u najmanje tri tesko posvadana tabora. Iza kulisa vee se vodi rovovska bitka izmedu Tihica, Izetbegovica i Zvizdica. Mir u kuci za sada se odrzava zaiednickim strahom od neminovnog gubitka pozicija u vlasti, ali startne pozicije za ocuvanje, odnosno preuzimanje trona stranke vee su zauzete. 3.stralla (FOIO: B.Nizic) KorupcUa u BiH u minuti 'pojede' oko 3.000 KM ~ ~~ NASTAVWEND SUDENJE SUPRUO PRllnAOlS.str. UlOOd MARIHUAnE, ELUIRA ZELI RAlUOD BANAS U 'AVAZU' _ D .. bez posUedJca re_ • Ukratko 2 Dnevni avaz, cefvrtak, 19. juli/srpanj 2012. aktuelno Ki-mun: Ova dana u BiH Hi-mun 26. jUla u Potocarima ~ Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-rnun boravit ce u zvanicnoi posjeti Bosni i Hereegovini 25. i 26. iula, potvrdeno je u UN-u. Prvog dana posjete sastat ce se u Sarajevu s clanovina Predsiednistva BiH, a nakon toga ce se ucesnici obratiti nov inarima. Ban Ki-mun ce 26. jula boraviti u Potocarima, gdje ce posjetiti Memorijalni centar, poloziti vijenac za srebrenicke zrtve i upisati se u kniigu zalosti. Plan posjete Uc)anama I orauarama olalllmoulnu od radnlMal Kulo godinama izvlacio pare iz preduzeca "Bosnia hoteli i restorani" prebacivanjem komercijale na drugu lokaciju • Novic i Kulo vlasnici vise od 90 posto dionica Kako su uejenama i prevarama radnika kojima rnjesecima nisu davali place Midhat Kulo, vlasnik preduzeca "Bosnia hoteli i restorani" d.o.o. Sarajevo, te Amir Novic, vlasnik dijela dionica Drustva, dosli do vecinskog paketa, dokazuje ucjenjivacki anketni listie podijeIjen radnieima 2005. godine, a koji je jucer dospio u posjed "Dnevnog avaza". 'Avaz' saznaje Kako je Midhat Kulo postao vecinski vlasnik kompanije 200.000 KM Iako je dug prema radnieima sarno za doprinose veci do pol a miliona KM, radniei nam pricaju da je Kulo moran platiti kaznu u iznosu od 200.000 KM koja mu je nalozena inspekciiskim pregledom. - Nikad nije raSCisceno gdje je raj novae zavrsio i kome ga je Kulo uplatio. Navodno, nema para za place, a imao je za kazn u! Radniei su slozni u tome da su te pare zavrsile na racunu SDA - kaze nas sagovornik. Posebna je prica kako je Kulo godinama izvlacio pare iz preduzeca te kako je komereijalnu sluzbu sveo na svega tri osobe da bi sto manji broj ljudi znao 0 cernu se radio Gdle Ie zaurSiio Predstaullen iZgled POPiSniCe ~ Direktor Ageneije za statistiku BiH Zdenko Milinovic na iucer odrzanoj sjedniei Zajednicke komisije za ekonomske reforme i razvoj govorio je 0 temi "Popis stanovnistva, domacinstava i stanova u BiH 2013.". Ovom prilikom Milinovic je predstavio izgled popisnice i setove pitanja koja ona sadrzi, kao sto su pitanja vezana za odredivanje broja stanovnika, migraeije, ekonomsko stanje, obrazovanje, set etnickokulturoloskih piranja iii pitanja za osobe s posebnim potrebama. Zdenko Milinovic Morali prodati Evidentno je da se radi 0 kriminalnoj i dobro uvezanoj skupini koja je uz veliku pomoe i podrsku vrha SDA godinama tlacila radnike, primoravsi ih da prodaju PIqJ --- alf4ll.~H ""_'d41M/ _"_~II_'" - .... Pranje novea Radniei su nam potvrdiIi da je Kulo eijelu komercijalu kasnije prebaeio na drugu lokaeiju da bi rasteretio postoiecu, a koja mu je sluzila za pranje novca. - Prevedeno, Kulo je varao sam sebe. Nabavljao je robu po skupljoj eijeni koju je kasnije sam kupovao nasim parama. Izvlacenjern kornercijale automatski je izvlacio pare iz finne. To je sve posao za SIPA-u i Tuzilastvo. Bog zna sarno koliko su na raj nacin izvukli para iz preduzeca - tvrdi nas sagovornik. Ispoitouati roMoue Radmanovic - Knoc Kulo: Imao podrsku vrha SOA svoje dioniee Kuli da bi prehranili porodiee, ali i vracali kredire nakon zaduzenja kod banaka. "Prenosim svoj udio bez naknade Kulo Midhatu nz uslov da imam stalno zaposlenje i redovnu platu", samo je jedan od odgovora koji su nudeni radnicima na potpisivanje, sto je jasan pokazatelj kako je Kulo dosao do vecinskog vlasnistva nad firmom "Bosnia hoteli i restorani", Ciju je imovinu rasprodao, a novae uzeo sebi. - Radniei u svoj toj muei, bespariei, bez placa, osnovnih sredstava za zivot nisu imali drugog izbora nego da prodaju dionice. N a taj nacin Kulo i Novic skupa su dosli do udjela veceg od 90 posto. Ovo je bila cista ucjena - prica nas sagovomik koji je dobro upoznat sa svim desavanjima u ovoj kompaniji. Do tada Kulo je skupa s ostalim radnieima bio vlasnik dioniea od 51 posto, da bi se kasnije prevarama i uejenama odvojio te na kraju dosao do udjela od 72,3 posto te uz pomoc Novica, koji ima vise od 20 posto, dosao do udjela veceg od 90 posto, cime su poklopili cijelu firmu. Ostalih 12 radnika na taj nacin ima vlasnicki udio od svega tri posto, dok preostaIi dio dioniea posjeduju i uposleniei koji su ih otkupiIi po tzv. Markovicevoj privatizaeiji. ~ Clan Predsjednistva BiH Nebojsa Radmanovic primio je j ucer Mariju Ulrike Knoe (Knotz), ambasadoricu Savezne Republike Njemacke u nasoj zemlji, saopceno je iz Predsiednistva. Knoc se in teresirala kolike su sanse da dogovor iz Brisela bude ispunjen u planiranim rokovima. M.ASCIC za ceste 15 millona HM ~ Ministar za prostorno uredenje, promet i komunikacije i zastitu okoline Zenicko-dobojskog kantona Raif Seferovic potpisao je cetverogodisnje sporazume 0 uvjetima i odrzavanju regionalnih eesta na podrucju ZDK s najpovoljnijim ponudacima. Sporazumima je obuhvaceno 364,3 kilometra regionaInih eesta, a ukupna vrijednost radova iznosi 15.228.113,44 KM. Vlada ZDK HaPlan dijeliO nouae 'Od OBa'! Prihvaceni i bodovani zahtjevi za koje nije podnesena relevantna dokumentacija vnih udruzenja i drustva ku!ture i drugih organizaeija u kulturi od znacaja za FBiH po privremenom finansiranju Vlada FBiH usvojila je Program utroska sredstava s kriterijima raspodjele u kojem su odredeni korisniei sredstava za 36.000 KM, a za 60.000 KM nisu odredeni korisniei ni nacin na koji ce sredstva biti rasporedena poteneijalnim korisnieima. Sredstva po privremenom finansiranju su inkorporirana u odluku Vlade FBiH 0 usvajanju Program a utroska sredstava kojom su sredstva za ovaj transfer predvidena u iznosu od 500.000 KM (29. 6. 2011.). Izmjenama i dopunarna budzeta sredsrva za ovaj transfer su srnanjena za 100.000 KM. [avni poziv za podrsku realizaeije projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od znacaia za FEiH i ioterventna sredstva iz Programa utroska sredstava objavljen je 11. jula prosle godine. Za dodjelu sredstava podneseno je 169 Medu brojnim nepravilnostima koje je tim Ureda za reviziju institueija FBiH nasao pri kontroli proslogodisnjeg rada Federalnog ministarstva kulture i sporta, na cijem je celu Salmir Kaplan, ieste i ona vezana za transfer za udruzenia gradana i organizaeija u oblasti kulture, realiziran u iznosu od 715.000 KM (u koji su ukljucena i sredstva tekuce rezerve od 175.000 KM). Naime, za realizaeiju Programa djelatnosti strukozahtieva. Komisija je sacinila pregled svih zahtjeva, od cega je 125 prihvaceno i bodovano. Prema prezentiranoj evideneiji, finansijski je podrzano 48 zahrjeva. Medutim, kako su utvrdili revizori, bi10 je frapantnih propusta. - Konstatirano je da su prilikom bodovanja opcih i posebnih kriterija prihvaceni i bodovani podaci koji su navedeni u podnesenim zahtjevima korisnika, za koje nije podnesena relevantna dokumenraeija, a, prema Kaplan: Brojne nepravilnosli iziavi odgovorne osobe, podaei nisu provjeravani - naveli su u svom izvjestaju revizori. B. T. Revizori ukazuju na sumnjive transakcije za udruzenia kulture aktuelno 'Avaz' saznaje Dnevni avaz, cetvrtak, 19. julVsrpanj 2012. 3 Komentar dana Piie: Hajrudin PROLle SDA se POCi)epala! Tihic se pokusava odrzan na kormilu, lzetbeuovlc sa svojim .prvoborcnna" trazi njegov odlazak, a Zvizdic iz prikrajka ceka svoju sansu Rastimani orkestar SDA mozda ce do oktobarskih 10kalnih izbora odsvirati jos poneku politicku falS pjesmu, ali nakon toga ova stranka podijelit ce se u najmanje tri tesko posvadana tabora. Dobri poznavaoci prilika tvrde da se iza kulisa vee vodi rovovska bitka izrnedu Sulejmana Tihica, Bakira Izetbegovica i Denisa Zvizdica, Mir u kuci za sada se odrzava zajednickirn strahom od neminovnog gubitka pozicija u vlasti, ali startne pozicije za ocuvanje, odnosno preuzimanje trona stranke vee su zauzete. Iihit: Blokade kao taklika Izetbegovic: Osveta Tihicu Zvizdic: Jaca poziciju Zestoki personalni sukobi unutar stranke Vlasti predvodene SDA godinama su se kupale u korupciji kao u majcinorn mlijeku Vee godinama slusamo upozorenja brojnih strucnjaka, stranih ambasadora i celnika Evropske unije da je korupcija rakrana Bosne i Hercegovine koja nagriza sve slojeve naseg drustva i blokira vecinu puteva prema napretku, N azalost, ova bolest postala je sasvim normalna pojava i, umjesto da trazimo lijek, pristajemo biti pacijenti, i to jos placamo pap reno visokom cijenom. Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, jucer je na konferenciji u Sarajevu podsietio da je vlastima bilo potrebno vise od dvije godine da uopce imenuju rukovodstvo ovog tijela. Kristalno je jasno, dakle, zasto se korupcija tako uspiesno razvijala u BiH. Dosadasnie vlasti, na celu s nasim 20-godisnjim vladarima iz SDA, De da se nisu borile protiv epidemije, vee su odugovlacile i opstruirale sve pokusaje lijecenja bolesti korupcije. Za to vrijeme lazni Ijekari iz vladajucih struktura zivieli su vise nego lagodno. Predstavljajuci se kao spasioci, ubrizgavali su nam nove doze virusa, postavljajuci ucieniivace raznih boja i dezena na kliucne drzavne pozicije. K upali su se u korupciji kao u majcinom mlijeku, dok su, s druge strane, tjerali gradane da placaiu harae. Srecom, svemu do de kraj, tako da se i danas nasi "Ijekari" nalaze pred otkazom iz arnbulante. Dosta su nam pornagali. Bolasni l)aHari steta i korist Tihic svoiu strategiju opstanka u sedIu bazira na kampanji proceduralnih i politickih blokada drzavnih institucija i nove vladajuce sestorke, Takoder, Tihic nastoji parirati jastrebovima unutar SDA i pojacava nacionalisticku i destruktivnu retoriku. To mu slabi pozicije kod srranaca, ali on procjenjuje da mu je puno veca steta ako izgubi mjesto predsjednika stranke nego ako izgubi vee nagrizeno povjerenje kod Arnerikanaca i Evropljana. Njegov glavni rival Bakir Izetbegovic jos od proslog Kongresa kuje plan za osvetu zbog poraza i ponizenja koje mu je na unutarstranackom glasanju priredio Tihic, Izetbegovic mladi namjerava Ti- Home ce se oriMlonili MehmedouiC? Koja ce od tri frakcije unutar SDA prevladati, umnogomezaviMehmedov;c: si i od suaJot vaga znog tesanjskog lobija, Na celu te grusve grijehe stranke pocinjene u posljednje cetiri godine. N a prvom mjestu, tu je losa procjena kod glasanja za budzet BiR, cime je, kako smatraju u Izetbegovicevorn stabu, Tihic pokazao politicki amaterizam i nesposobnost da predvidi poreze dojucerasnjeg koalicionog partnera SDP-a. hicu fakturirati pacije je Semsudin Mehmedovic, zastupnik u Parlamentu BiH. On iza sebe ima solidnu ekonomsku logistiku, a ne treba potcijeniti ni njegov politicki utjecaj medu radikalima uSDA. Prema nekim izvorima iz SDA, Mehmedovic u Prvoborci SDA, medu kojima su najbrojnije pristalice Bakira Izetbegovica, Tihicu zamjeraju i sto je stranku predao u ruke svojim poslusnicirna i kadrovima koji potiecu s teritorija RS i sto je stranku konfrontirao s Islamskom zajednicom. Time je, tvrde, otjerao dzematlije od SDA, kadrovski devastirao stranku i potpuno oslabio njeno sarajevsko jezgro koje se u proslosti smatralo elitnim esalonom SDA. ovoj fazi ne namjerava isticati vlastitu kandidaturu za mjesto predsjednika SDA. Trenutno vaga kojem ce se taboru prikloniti, mada se zna da je blizi Izetbegovicu nego Tihicu, a sa Zvizdicem ima korektne odnose, On vjeruje da je to pravo vrijeme za njegovu ofanzivu, jer, uz ocekivani los rezultat na lokalnim izborima, gnjev clanstva i stranacke infrastrukture bit ce okren ut prema Tihicu, cime rastu Zvizdiceve sanse da, kao neko ko javno nije toliko potrosen, preuzme SDA. S druge strane, brojni su i oni koji se osjecaju izdanim od Bakira Izetbegovica, koji ih je nakon Kongresa ostavio na cjedilu i kukavicki se priklonio u tom trenutku iacem rivalu ... Zvizdic najozbiljnije racuna i na njihovu podrsku, Problem je, medutim, sto ni sam ne zna koliki ce mu komad SDA na kraju pripasti i hoce Ii od njega moci ista respektabilno napraviti, Pogotovo sto ce tvrdi tihicevci otic; za Tihicem, a lojalni bakirovci za Bakirom, F.MANDAL PORTAL - komentar dana Elvis Mulavdii se suprotstavio ucjenjaadma: Ne ielim puniti dZepave "prljavim" inspektorima! - Znam da svaki drzavlianin BiH u dijaspori zeli doci nazad i donijeti svoje pare, ali kako? Prvo, drzava je sva korumpirana, od vrha, onih sto su se pod "zakletvom" uvukli u posao za koji nisu kompetentni. Nadalje, kako zapoceti biznis i ulagati kad sigurnost u drzavi dozvoljava raznorazne malverzacije? Dozvole se cekaju predugo, kako za registriranje obrtnickih firmi, pa nadalje. (Kadir Dautcehajic) DOkoNINKOVIc/TO JE TO mnogllZ SDA KDealD na urala SBB-a Kukavicki gest Sukob Tihica i Izetbegovica iz prikrajka posmatra treci kandidat Denis Zvizdic, predsjednik Kantonalnog odbora SDA. Racunajuci na mudrost narodne izreke po kojoj treci koristi i ubire kajmak u situaciji kada se dvojica svadaju, Zvizdic strpljivo ceka rasplet i oktobar. Posljednjih dana ulazna vrata Saveza za bolju buducnost gotovo da su se odvalila od kucanja razocaranih clanova i funkcionera SDA. Podaci s terena govore da su brojni lokalni duznosnici, ali i oni iz samog vr- ha SDA voljni da predu u SBBBiH. Neki to zele iz klasicnih karijeristickim pori va, ali puna su brojniji oni koji su razocarani antibosnjackorn, nestabiInom i retrogradnorn politikom koju vodi SDA sa Sulejmanom Tihicem na celu, Advokat bh. stedlsa Franc Bucik za "Avaz" Siovenski advokat Franc Bucik, koji zastupa prevarene bh. stedise u Sioveniji, rekao je iucer za "Dnevni avaz" da ce, bez obzira na Cinjenicu da "Ljubljanska banka" krije svoju imovinu da bi izbjegla placanje, nastaviti s postupkorn izvrsenja naplate po presudi Bosancu kojem se duguje blizu 240.000 eura. Bucik kaze da se postupak izvrsenja nastavlja s obzirom na to da Siovenija, Ce IUerati SIDUlnU dBPiau dll kako su istrage pokazale, nije uspjela sakriti svu imovinu. - Nastavljarno postupke za naplatu stednie protiv Siovenije pred slovenskim sudovima i Evropskom sudu za Ijudska prava u Strazburu, Sve vise informacija potvrduje ocjenu da ce Slovenija morati zatraziti finansijsku pomoc iz EU fondova. U tom kontekstu, evropski cinovnici ce se, barem kod odobravanja te po- moci, morati zainteresirati i za dugove "Ljubljanske banke" - kaze Bucik. N aglasio je da Brisel ostro kritizira nacin na koji Vlada Siovenije komunicira s Evropskorn uniiorn koristeci terrnine "nemarno", "nejasno" i "spekularivno". - I mi cemo se pobrinuti da Brisel dobije prave podatke i "pritisne" slovensku vladu da r ijesi problem stedisa "Ljubljanske banke" - usrvrdio je Bucik. M. AS'. Ukratko 4 Dnevni avaz, cefvrtak, 19. juli/srpanj 2012. aktuelno PARLAMENT FBiH Dam narada sutra a smjeni predsjednika FBiH Karadii{;: Traii aslabadanje ad dijela apluibi KaradiiGU dOZUOlJenaialba ~ Sudsko viiece Haskog tribunala odobrilo je jucer optuzenorn Radovanu Karadzicu da se zali na odluku kojom je odbijen njegov zahtjev da bude osloboden optuzbi za uzimanje medunarodnih vojnika za taoce 1995. Viieee je utvrdilo da su ispunjeni uvjeti da bude odobren zahtjev optuzenog da se zali Apelacionom vijecu, ocijenivsi da pitanje starusa zarobljenih pripadnika Ujedinjenih naroda znacajno utiece na fer i efikasan pos tupak iii ishod sudenia. Haski tribunal Nakon sto dvotrecmska veeina izglasa Budimirovu smjenu zahtjev ce u ponedjeljak biti upucen Ustavnom sudu FBiH • Budimir je spreman krsiti Ustav i zakon i dovesti FBiH u tesku polincku i gospodarsku krizu, rekao Vidovic Iz dosadasnjeg rada predsjednika Federacije BiH vidIjivo je da je Zivko Budimir spreman prekrsiti Ustav i zakon da bi ocuvao svoju poziciju, zbog cega smo mi kao odgovorni izaslanici odlucili za petak zakazati vanrednu sjednicu Doma naroda Pariamenta FBiH na kojoj cemo s vise od dvije trecine glasova donijeti odluku 0 pokretanju procedure za njegovu smjenu, najavili su na jucerasnjoj konferenciji za novinare predsjedavajuci oba doma Radoje Vidovic i Fehim Skaljic. Budimir Je nedostOJan lunMCiJe MOJuObnaia! Volja gradana Tuzla Rezullati istraiiuania ~ Rezultati istrazivanja provedenog u okviru projekta "Predstavljanje antikoruptivnih mjera na univerzitetima u BiH", koji finansira Evropska unija iz 1PA fonda, a realizira tuzlansko Udruzenje ,,vesta", dan as ce biti predstavljeni u Tuzli. Na univerzitetima u Tuzli i Banjoj Luci ispitano je 1.500 studenata. Nihad Boiadzic ~ Na rocisru za izjasnienie 0 krivnji pred Odjelom I za ratne zlocine Suda BiH optuzeni Nihad Bojadzic izjasnio se jucer da nije kriv. U optuznici se, izmedu ostalog, navodi da je optuzeni za vrijeme rata u BiH ucestvovao u mucenju i necoviecnom postupanju negiraO MriuiCu Nakon sto dvotrecinska vecina, koja je s prikupljenih 39 potpisa ranije utvrdena, izglasa smjenu taj zahtjev ce u ponedjeliak biti upucen Ustavnom sudu FBiH. - Budimir je nedostojan funkcije koju obnasa. Spreman je krsiti Ustav i zakon i dovesti FBiH u tesku politicku i gospodarsku krizu, Nadamo se da ce Budirnir sto prije biti smijenjen, kako bi se ornogucilo provodenje voIje gradana FBiH izrazene na proteklim izborima - rekao je Vidovic. On je podsjetio da ie Budimir prije 17 mieseci izabran u Domu naroda sa 30 glasova. No, iako bi bilo 10- Vidavi{; i Skaljic: Pracedura u skladu s Ustavam i zakanam gicno da se, ako se izgubi parlamentarna vecina, barem ponudi ostavka, Vidovic kaze da se iz ponasanja Budirnira vidi da to nije tako. Time je, kaze, Budimir pokazao i da ne postuje volju naroda kojeg bi trebao predstavljati, s obzirom na to da ogromna vecina hrvatskih izaslanika, 15 od 17, trazi njegovu smjenu. Vidovic podsjeca da Ustav jasno kaze da predsjednik FBiH moze biti smijenjen ako je nedostojan obnasania te duznosti iii ako je prekrsio Ustavi i zakon. S obzirom na to da postoji vise nego dovoIjno cinjenica za to, one ce biti dostavliene Ustavnom sudu. (FoIO: 8. Nizic) Hebo OdlUCiOpostouati parlamentarnu UeeinU Fehim Skaljic poiasniava da je Mirsad Kebo, potpredsjednik FBiH, izrazio odlucnost da postuje volju parlamentarne vecine i njeno pravo na formiranje vlasti. - Takvo odredenje je u pred Ustavnim sudom FBiH, koji kaze da je stranka u postupku Dom. Ukoliko Usravni sud bude smatrao da je potreban stay i Predstavnickog doma, to ce biti osigurano - rekao je Skaljic i dodao da ce s odgovornoscu cekari stay Ustavnog suda i ispostovati njegovu volju. Dok se to ne dogodi, cijelosti na temelju onoga sto smo mi trazili. Kebo je takvim stavom ispunio zahtjev Parlamenta i zbog toga se u ovom trenutku ne pokrece pitanje formalne procedure za njegovu smjenu - rekao je Skaljic. Skaljic najavljuje da nova parlamentarna vecina nece gubiti vrijeme te da je sjednica Predstavnickog doma zakazana vee za 24. i 25. julioOn podsjeca da ce se raspravljati o tackama koje su ranije utvrdene te da ce s dnevnog reda biti skinuti svi materijaIi Ciji predlagaci ne budu na sjednici. E KARALIt Stav Suda Predsjedavajuci Predstavnickog doma Fehim Skaljic kazao je da se na putu prekomponiranja vlasti, koji je nastao nakon raspada koalicije koju su dominantno ciniii SDA i SDp, isprijecio birokratski odnos predsjednika FBiH. - Procijenili smo da je procedura smjene u koju ulazimo utemeljena na Ustavu, koji kaze da se dvotrecinskom vecinorn svakog dorna pokrece postupak smjene, te Zakonu 0 postupanju prema civilima i ratnim zarobljenicima na podruciu opcine Jablanica. Selirnovic i ostali Presuda 5. sePlembra iznosenje Drzavnog Faksimil dijela Zakana a pastupku pred Ustavnim sudam: Stranka u paslupku za smjenjivanje je Dam ~ N akon sto je okoncano zavrsnih riieci tuzilasrva i od- Ziatko taqumozua sastao se u Rimu s Mahmudom Abasom brane trojice bivsih pripadnika Petog korpusa Arrnije RBiH na sudenju za zlocine u Bosanskoj krajini Sud BiH najavio je da ce izreci presudu 5. septembra ove godine. Zeljka Marenic, predsjedavajuca Sudskog vijeca, kazala je da je potrebno vise od rnjesec i po za objavu presude Mehuri Selimovicu, Adilu Ruznicu i Emiru Mustaficu, s obzirom na to da se radi 0 "izuzerno slozenom predmetu koji je trajao vise od tri godine". Zamjenik predsjedavaiuceg Vijeca ministara i ministar vanjskih poslova BiH Ziatko Lagumdzija sastao se jucer u Rimn s predsjednikom Palestine Mahmudom Abasom. U dugom i prijateljskom razgovoru sagovornici su razmijenili rnisljenia 0 aktuelnim drustvenim procesima u BiH i Palestini. Lagumdzija je Abasa de- na~auludOlre odnose Palestine I BIH taljno informirao 0 situaciji u regionu i Bosni i Hercegovini kao i 0 nastojanjima dijela politickih struktura da predstojece oktobarske lokalne izbore u BiH iskoriste za zaustavljanje reformi u zemlji, Govoreci 0 mirovnom procesu na Bliskom istoku i konacnorn rjesenju palestinskog pitanja, Abas je naglasio da, osim vecine Palestina- ca, i vise od 70 posto Izraelaca zeli iskren i dugotrajan mir, dvije drzave u dobrosusjedstvu i POtPUllOrjesenje uzajamnih otvorenih pitania. Lagumdzija i Abas saglasili su se da treba nastaviti dobre i prijateljske odnose izmedu dvije zemlje, saopcio je Ured za odnose s javnoscu Ministarstva vanjskih poslova BiH. Abas i Lagumdiija: Razgavar a pracesima u BiH i Palestini Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012. Licnost dana Elvis Mulavdic Ako se zastupnici Stranke demokratske akcije ocuce na blokadu, nastavit cemo se baviti nebitnim stvarima, a investitori ce prolaziti pored nas, kaze Bevanda Ako se Stranka demokratske akcije odluci da blokira danasnie zasjedanje Doma naroda Pariamenta BiH, onda treba prestati pricati 0 interesima drzave i naroda, izjavio je za "Dnevni avaz" predsjedavajuci Vijeca ministara Vjekoslav Bevanda. HIODMBZB inSDeMOre Ucjenjivaci od vlasnika firme trafill mito od 3.000 KM, a zavrsili s lisicama na rukama Prijavio sam i prijavit cu svaki slucaj korupcije! To je recenica koju je izgovorio hrabri Elvis Mulavdic, vlasnik kompani]e "Media Sky" iz Zivinica, nakon sto su mu na vrata zakucaIi reketasi Nehra [oldie i Mevludin Derzic, inspektori U prave za indirektno oporezivanje BiH. Ovaj rijetki slucaj budi nadu da ce i os tali bh. gradani lupiti sakom te kazati stop ucjenama. Reketasi pod krinkom inspektora bahato su usli u prostorije Mulavdiceve firme te su trazili rnito od 3.000 maraka i kompjuter. Ovoga puta naisli su na tvrd orah koji je razbio 10povski tandem. Lucidnoscu kojom bi se trebali voditi i os tali Bosanci i Hercegovci, namjestio je "prIjavim" inspektorima, sto bi nas narod kazao, carlamu. U dogovoru s istraziteljima SIPA-e napravljena im je "sacekusa" te je [oldie uhvacena kako uzima 3.000 KM. Mislili su da im niko ne moze stati ukraj, ali odlucni Mulavdic pokazao je da zakon ipak moze zastititi i rnalog covieka. Samo treba postupiti ispravno, bas kao sto je to uradio Elvis. Nakon ovoga, i ostali potkupljivi drzavni sluzbenici dva puta ce razmisliti prije nego sto zatraze novae. Mozda ga traze nekome ko je slicnih uvjerenja kao Elvis te zavrse s lisicama na rukama. Ad. A. DsHoro Pismo namlere MMF-u Kada su u pitanju pregovori s delegacijom MMFa, koja ovih dana boravi u BiH, Bevanda kaze da je u toku usaglasavanje posljednjih fines a te da bi uskoro moglo biti definirano pismo namjere. Tada bi se svi mogli okrenuti prirnjeni dogovorenog te se nadati povoljnom ishodu sa zasu kratkog daha, a ne donose nista dobro. Ukoliko, pak, dode do njih, treba prestati pricati 0 dobrobiti drzave i 0 tome kako se ona brani. Ne moze se blokirati rekonstrukcija vlasti, barem ne na dugi rok. To su procesi koji su neumitni i oni ce se zavrsiti - uvjeren je Bevanda. Iako je Bevanda uspio otkociti mnoge procese, iz sjedanja Odbora MMF-a. -Mi smo, fakticki, usaglasili sve. Ostala su jos usaglasavanja vezana za reformu zdravsrvenog i mirovinskog sustava, U prvom redu je reprogram vanjskog duga. Ako bi se to postiglo pod dobrim uvjetima, bio bi to dobar rezultat. To znaci da nema novog zaduzenja - kaze Bevanda. SDA su ove sedmice nekoliko puta zatrazili njegovu ostaVkLL je, kale, znak da se ova To stranka odlucila na blokade. - To je njihovo legitimno pravo. Svi oni dobro znaju da su ovo potezi preslagivanja na politickoj sceni. [ednostavno, sad ce pokusavati svim mogucirn sredstvima blokirati procece. Opet ponavljam, ako se to radi, onda tr- Neumitni procesi Sudeci prema najavama predsjednika SDA Sulejmana Tihica, ova stranka ipak ce se odluciti na antidejtonsku i antiustavnu blokadu Doma uaroda kako bi onemogucila smjene svojih ministara sigurnosti i odbrane Sadika Ahmetovica i Muhameda Ibrahimovica te zamjenika ministra finansija i trezora Fuada Kasumovica. Inace, zahtjev Bevande 0 njihovoj smjeni nedavno je potvrdio Predstavnicki dom. - Nadam se da ce svi postupiti odgovorno i da nece biti opstrukcija sjednice. Iskreno se nadam da nece doci do toga, jer opstrukcije eba prestati pricati 0 evropskom putu i interesima narod a - podsjeca Bevanda. Iako opstrukcije koje dolaze iz SDA do sada nisu nanijele veliku stern, Bevanda kaze da one ipak otezavaju i usporavaju rad Vijeca ministara BiH. 0 tome govori i cinjenica da se uopce govori 0 blokadama, umjesto da se okrene briselskoj Mapi puta, koja je, kako kale, prihvacena i koju treba ispuniti da bi BiH do kraja godine dobila kredibilnu aplikaciju za clanstvo u Evropsku uniju. Mapa puta - Upravo sam se vratio iz Njemacke, gdje sam dobio punu podrsku upravo za te stvari. Razgovarao sam i s poslovnim Ijudima zainteresiranim za investiranje. Ako se SDA odluci na blokadu, nastavit cemo se baviti nebimim stvarima, a investitori ce prolaziti pored nas i traziti druga mjesta za ulaganje - kaze Bevanda. F. KARAUC Promjene u Stejt departmentu OragOrijan 'gUrnut ustranu' Nekadasnji prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan (Raffi Gregorian) u Stejt departrnentu se vise nece baviti balkanskim pitanjima, saznaje "Dnevni avaz" iz diplomatskih izvora. Gregorijan ce vee od narednog mjeseca biti na nekoj od cinovnickih duznosti u odjelu Stejt departrnenra koji prati provodenje rnedunarodnih sankcija i borbu protiv terorizma. Posao odjela je, nairne, da zajedno s Ujedinjenim narodima koordinira provodenje sankcija protiv drzava i pojedinaca koji su na crnoj listi UN-a. Kako nam je pojasnio nas diplomatski izvor, Gregorijan je ovim cinom, prakticno, "gurnut dublje ustranu" i nje- Ambasador SAD-a u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) smatra da prijedlozi 0 provedbi presude u slucaju "Sejdie-Finci" dogovoreni prosle sedmice u Banjoj Luci nisu dobra osnova za konacno rjesenje ovog problema. - N adam se da ce se naci osnova da se nastavi raditi na ovom pitanju. Evropska unija je postavila vremenski okvir za riesenie odredenih pitanja, pa i za ovo. Politicki lideri ove zemlje dogovorili su i prihvatili rnjesec novernbar kao rok za implementaciju presude. Vrijeme brzo prolazi, Ijudi razmisljaju 0 godisnjim DOgOUOrenarlesenla nlSO dObar osnou za nastauaM raZgOUOra Patrik Mun, ambasador SAD-a, 0 prijedlozima u slucaiu 'Seldic-Hncl' odrno- rima, a istovremeno svi poli- ticki lideri moraju zasukati rukaye i ozbiljno poceti rjesavati ovo pitanje - kazao je Mun novinarima iucer u Sarajevu. Arnericki ambasador u nasoj zemlji rekao je i da sve one poli ticare kojima ova presuda, kako je kazao, vee tri godine .visi iznad glava" smatra odgovornima sto nije napravljen nikakav pomak u ovom slucaju. - [a bih okrivio sve. Svi su oni dio procesa pornocu kojeg se mora doci do rjesenja. Dijalog i kompromis, to je sustina demokratije. Politicki lideri moraju sjesti za sto i doci do rjesenja - naglasio je ambasador Mun. S. D. Gregorijan: Nova cinovnicka pozicija govo evenrualno "pedjanje" u balkanske poslove gotovo da je nemoguce, S. N. spec • Predsjednistvo BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Izvjestaj 0 izvrsenju Budzeta institucija BiH i medunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu. Trebao bi bit razmatran i Prijedlog odluke 0 pristupanju Vasenarskom aranzmanu 0 kontroli izvoza konvencionaInog oruzja, te robe i tehnologije dvojne namjene. Na dnevnom redu bi trebalo da se nade i Prijedlog za imenovanje novih clanova Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH. Sta drugi pisu 6 Dnevni avaz, cetvrtak, 19. iuli/srpan] 2012. mozai k PUT NA HADZ Ministarstvo vanjskih poslova upozoravalo Banovicarma Senad HadziC odbio DomoC Ambasade liH u Amanu Ambasada Saudijske Arabije danas ce se oglasiti saopcenjem ZaMlaO malMu, IBr IB 'milBnJala musMarcB' Dimitar Spasov (23) iz mjesta Negotino u Makedoniji zaklao je svoju majku, njeno tijelo bacio u kontejner za smece, a potom 0 svemu obavijesrio svoje prijatelje na Facebooku. Motiv za ubistvo bilo je, navodno, ponasanje nesretne zene, koje je njen sin smatrao pre- Ubistvo u Makedoniji vise "promiskui tetnim", Monsrruozni zlocin orkriven je nakon SIO je komunalni radnik pronasao tijelo nesretne zene u kontejneru, a ubrzo nakon roga policija je privela 23-godisnjaka. Prilikom ispitivanja u policijskoj stanici rnladic je priznao zlocin. Kako je potvrdio policiji, nesretna zena "precesto je rnijenjala rnuskarce" zbog cega ju je odlucio ubiti. Globalno zatopljenje Ualilli ladani briiag ZaOIOUiO s Granlanda Veliki ledeni brijeg odvalio se sa jednog od najvecih glecera Grenlanda. Naucnici su godinama osmatrali pukotinu u plovecoj ledenoj ploci, povezanoj s glecerom Peterman na sjeveru Grenlanda. Sada je snimak satelita NASA-e pokazao da se dio odlomio, forrnirajuci ledeni brijeg od 120 kvadratnih kilome tara povrsine. S istog glecera se prije dvije godine odlomio dva puta veci ledeni brijeg. Istrazivaci pretpostavljaju da je krivac sve 10plija klima, ali to ne mogu Senad Hadzic iz Banovica, koji duze od sedam mjeseci pjesaci prema Meki kako bi obavio svetu islamsku duznost hadz, presao je Jordan i priblizio se granici SaudijskeArabije. Hadzic je javio da senalaziugraduAkaba,persatihoda do granicnog izlaza iz] ordana, gdje ce bi ti zausrav ljen jer nema ulaznu vizu za SaudijskuArabiju. Tragom ove informacije koju smo objavili iucer, kontaktirali smo Ambasadu SaudijskeArabije u Sarajevu, gdje nam je receno da ce danas izdati saopcenje za javnosr u vezi s ovim slucaiem. - Ambasador pred ramazan ima puno posla. U ovom trenutku ne mozerno nista reci, ali cerno se oglasiri saopcenjern - kazala nam je sluzbenica ambasade SaudijskeArabije. Zoran Perkovic, pornocnik rninistra za medunarodnopravne i konzularne pos- love Ministarsrva vanjskih poslova BiH, za "Dnevni avaz" izjavio je da u ovom trenutku ne moze konkretno znati gdje se nalazi Hadzic te da je nekoliko pUla upozoravan da bez vize nece rnoci uci u Saudijsku Arabiju. - Redovno smo dobivali informacije s putovanja Hadzica, Posljednja je stigla iz nase arnbasade u Amanu, gdje mu je ponudena pornoc oko smiestaia i pruzanja zdravstvenih usluga. Medutim, bio je poprilicno arogantan, govoreci da mu nikakva pornoc ne treba - kazao je Perkovic, On je naglasio da ne moze kornentirati zasto Saudijska Arabija ne zeli izdari vi- zu, jer je diskreciono pravo svake zernlie da odlucuie 0 rome na temelju svoje vizne politike. - Nisam siguran da je Hadzic ikada i trazio vizu za Saudijsku Arabiju. Bez obzira na sva nasa upozorenja, on se sam odlucio na ovaj poduhvat- dodao ie Perkovic. A. C. Z. Upravni odbor Zavoda PIO/MIO FBiH 26. avgusra donijer ce odluku 0 visini penzija za ovaj mjesec, izjavio je Orner Ornerefendic, predsjednik Saveza penzioneraiumirovljenikaFBiH. Prema njegovim rijecima, cinjenica da nedostaje 30 miliona KM za ispla- OdluMa 0 uiSini penziJa 26.)Ula tu redovnih penziia u FBiH nije nirnalo ohrabrujuca. Poiasniava da se svaki put za isplatu mora odredeni dio sredstava zahvatiti iz doprinosa od narednog mjeseca. To je u izjavi za "Dnevni avaz" potvrdio i Zijad Krniic, direktor Zavoda PIO/MIO FBiH. Zavod PIG/MIG FBiH - To je problem koji Zavod ima tokom cijele godine. Niie sporno hocemo li uzeti od doprinosa za naredni mjesec, nego da Ii ima dovoljno sredstava. Medutim, za sada su prihodi normalni i nadam se da nece biti problema s isplatom julskih penzija-kaze Krnjic, Az.D. Krnjic: Prihodi su norma/ni Zahvaliuiucl partnerstvu s AUBiH dokazati. Mnogi od glecera na jugu Grenlanda lOpe se neobicno brzo. GOUleMuhuatio dleuolcicu I Dijete palo sa treceg sprata DaUa lIait! Kejla Mekri (Keyla McCree, 7) iz Njujorka popela se na vanjsku jedioicu klima-uredaja pored prozora stana te se poskliznula i pala sa treceg sprata. Srecom, cijelu situaciju vidio je Stiv Bernard (Steve, 52), koji je otrcao ispod prozora i rasirenih ruku docekao djevojcicu dok je padala te joj tako spasio zivot, Muskarca i djevojcicu prevezli su u bolnicu na pregled. Bernarda su zadrzali neko vrijeme, jer je istegnuo rnisic lijeve ruke, ali su oboje, inace, dobro. Njujorska policija i Centar za socijalou pornoc istrazuju slucaj obitelji Mekri kako bi se uvjerili da se njeoi roditelji dobro brinu 0 njoj te da se slicne situacije ne ponavljaju. SPBC Ljutita zena koju je muz ostavio zbog 22-godisnje studentice, korisri aferu kako bi prodala kucu u kojoj je par nekada zivio. Nairne, kucu sa tri spavace sobe stavila je na prodaju zbog suprugove nevjere, a na oglas je napisala: "Muz nas je ostavio zbog 22-godisnje djevojkel Kucu prodaje ponizena vlasnica. N eka sepreljubnici ne javljaju!" Americki studenti "N ortheastern" uoiverziteta iz Bostona, u partnersrvu s Americkim univerzitetom u BiH (AUBiH), posjetili su BiH u sklopu srudijskog putovanja pod nazivorn "Dijalog civilizacija". Studentima je ornoguceno da bolje upozoaju kulturu i nacin djelovaoja nase zemlje, a posjeta je bila bazirana oa Siudanii iz BOSIOna u DOS)all BIH Osmorica deminera Udruzenja "Dernira" iz Orasia od iucer se nalaze u Prijedoru, gdje pretrazuju dvije 10kacije za koje,prema rvrdnji rnjesrana, posroji sumnja da suminskapolja. Direktor "Demire" Pavao Vukovic u razgovoru za nas lisr kaze da su demineri pregledali manju parcelu i u Alisicirna kod Prijedora. - Tu nije pronadeno nista. Pregledove drugei zoat- GrObnlCe ISDOd minSIIOg DOIJa? Demineri prefrazuiu kod Prijedora no vece lokacije povrsine od oko 3.000 kvadrata zasniva se na saznanjima rnjestana, onih koji zive u blizini - kazao je Vukovic i dodao da ce demineri u Hamabrinama boraviti narednih deset dana. Prema nezvanicnim saznanjima, na ovoj lokaciji u Hambarinama mogle bi biti i dvije grobnice, od kojih jedna krije pet, a druga tri tijela zrtavaproteklograta. M.Z. spoznaji rada i djelovanja politickih organa, religijskih zajednica isuzivota uBiH. Studenti iz Bostona zajedno sa studentirna AUBiH posjetili su drzavne institucije BiH, ukljucujuci Predsjednistvo BiH i Parlamentarnu skupstinu BiH, lidere vjerskih zajednica, OHR, Ambasadu SAD-a u Sarajevu inevladine organizacije. (Foto: O. Stoinic) mozaik Dnevni avaz, cetvrtak, 19. julVsrpanj 2012. 7 Sta kazu poznati Nurijel Rubini PROJEKTI Univerzitetska biblioteka Sarajevo arhitekte Adnana Pasica RizniCa znanJa na 11.000 Ituadrata Fond za razvoj Saudijske Arabije planira finansirati projekt vrijedan 15 miliona eura Sest odjela Sedam kupola Paiii(; (desno) s kolegama Mehmedinovi(;em i Koluh IFoto: t. Sebatj) mjesta za citanje te 330 mjesi SaudijskuArabiju. ta za pristup digitalnoj bi- Tako ce krov imati seblioteci - govori nam Pasic. dam kupola, po uzoru na sePrilikom osmisljavanja dam nebesa i posjecat ce na koncepta biblioteke vodilo bh. planine i satore karaktese racuna, kako kaze Pasic, risticne za Saudijsku Arabida se u gradnju ukomponiju. Ove kupole bi tee tako poraju elementi tipicni za BiH zicionirane da ce omoguca- - N aredne godineekonorniiasirom svijeta ce iIi usporiti iii potpuno zastati, dok geopoliticki rizici i dalje rastu, a duznicka Rubini: Kriza kriza u eurozoni se produbljuje. Limenka se produbljuje ce postati prevelika da bi je sarno surnuli nogom niz cestu ... a onda slijedi globalna "savrsena oluja". (Ekonomski strucnjakea.Reuters) SlUedi 'saurSena olUia' Zorana Mihajlovic 1deja 0 gradnji moderne Univerzitetske biblioteke u Sarajevu, na Cijuse realizaciju ceka posljednjih 60 godina, uskoro bi se mogla provesti udjelo. Fond za razvoj Saudijske Arabije zainteresiran je da finansira 15 miliona eura vrijedan projekt za koji je doc. dr. Adnan Pasic s Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu izradio idejno rjesenje. Pasic za "Dnevni avaz" otkriva kako ce izgledati bibliotekaCijajegradnjaplaniranau krugu Kampusa Univerziteta u Sarajevu(UNSA). - Bit ce to najmodernija biblioteka u regiji cija ce riznica znanja biti rasporedena na vise od 11.000 kvadratnih metara. N a pet etaza bit ce mjesta za oko 250.000 knjiga na policama i 700.000 knjiga u arhivi. 1mat ce cak 450 vati prodor svjetlosti, a oko zgrade biblioteke bit ce zasadeno drvece kojece, sukladno godisnjern dobu, propustati svjetlost u unutrasnjost iii praviti hladovinukazao je Pasic. Biblioteka ce biti rasporedena u sest odjela prema uzoru na sest naucnih disciplina po kojimasu podijeljeni i fakulteti, Osim Pasica, na izradi idejnog rjesenja radile su i njegove kolege Mirjan Mehmedinovic, Jasmina Koluh s Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskogfakulteta u Sarajevu te Fadil Biberkic s Gradevinskog fakul teta. - Pre rna procjenama, za gradnju biblioteke trebat ce tri godine - zakljucio je Pasie. - Nova vlada ima legitirnitet, jer je cini SNS, koji je pobijedio na izborima, sto vee na samom pocetku govori 0 tome da ce se mnoge stvari u Srbiji promijeniti u ekonomskoj, socijalnoj, energetskoj politici. Vladin Nikada nam nece trebati vlada u kojoj se legilimitef pojedinci boga te, dok se gradani hrane iz konteinera,a to je.nazalost, Srbijadanas. (Clan Predsjedniitua SNS-a Srbije za "Nouosti"} Gradani se nrane iZ Monteinera Oanijela Martinovic Martinovi(;: Faze odrasfanja v v - Osisala sam se na jez frizuru po uzoru na mog tadasnjeg idola Limahla ito je bio sok za roditelje i profesore. Odmah sam zatim usla u pank pa u rok fazuiondasesve sarno od sebe dovelo u red. Kroz sve te faze odrastanja nisam uvijek bila andeo ni slatka curica, kako medanas etiketiraju. (Pjeuacica za "24sata") nisam bila andeo Sta kazu u naro d u ~ ~ ~ 033/281-393 redakcija@)avaz.ba L. KAVAZOVICCAMDZIC - Informacija da ce recesija pravo lice pokazati najesen, kada slijedi novi val poskupljenja zivdnih namirnica, jos je vise uspanicila nas, penzionere, koji ionako jedva sastavljamo kraj s krajern. Naiavliuie se poskupljenje hljeba, voca, povrca ... Brine Ii se iko od nadleznih vlasti u BiH 0 tome kako ce ovaj narod prezivjeti zimu? Pa jesmo Ii mi njih izabrali da uzimaju sebi iii da rjesavaiu zivotna pitanja nas, gradana? (GrupapenzioneraizZenice) PaniMa lbog DosMuDUerua Vremenska prognoza 19.7.2012. 34 TUZLA32 Ocekuje nas 33 pretezno suncano i vruce. Vjetar slab do umjeren, zapadnog i jugozapadnog smiera, Najniza jutarnja temperatura zraka izrnedu 10 i 16, na jugu Hercegovine od 18 do 23 stepeni. Najvisa dnevna temperatura zraka uglavnom izmedu 30 i 35 stepeni. ZENICA SARAJEVO ~ 32 ~ CETVRTA 19. 1. Z{J12. JUTl\Rt~JE TEMPERATURE od10'Cdo23'C DNEVNE TEMPERATURE DNE'IINE TEMPERATURE od 30' C do 35' C od 28' C do 34' C BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA Nastavlja se razdoblje povoljnijih biorneteoroloskih prilika. jutarnji i vecernii sari ce jos biti osjetno svjeziji, SlObi, uz mirniji san, trebalo povoljno dielovati na vecinu populacije. Hronicni bolesnici i meteoropati ne trebaju pretjerivati s aktivnostima, Grad Sarajevo Izlazak 5.22 Zalazak 20.23 19.7.2012. Izlazak 05.41 Zalazak 20.15 Ukratko 8 Dnevni avaz. cetvrtak, 19.juli/srpanj 2012. teme PROJEKTI .Elektroprivreda BiH" raspisuje javni poziv za odabir partnera Ekspertni tim: Provorfenje odluke Ustavnog suda GV Mostara PrijedlOZi eMsoertne gruoe ~ Mostarski vijecnici danas ce na 47. sjednici Gradskog vijeca, izmedu ostalog, razmatrati i Informaciju 0 radu ekspertne grupe s ponudenim prijedlozirna nacina provodenja odluke Ustavnog sud a u vezi sa Statutom Mostara. Vee ranije je iz viiecnickih klubova najavljeno da nece dozvoliti da ova tacka dnevnog reda bude povod politiziranja i skupljanja politickih poena. M. H. Biula UDraua i 'AIDia' oltelili bi EPBiHza 120 miliOna maraha Cijena elektricne energije koju je EPBiH trebala prodavati "Alpiqu" iznosila bi svega 38,4 eura po megavat satu, istice Grabovica strom Vahidom Hecom na celu, Za isti projekt prije nekoliko godina priiavila se samo jedna kompanija ,,Alpiq", ali dolaskom 11acelo EPBiH Grabovica je odbio potpisati ugovor s ovom firmom. - Ono sto se trazilo od "Alpiqa" je da ne ulazi u vlasnistvo, da ne snosi rizik niti da investira, vee da pomogne pri pronalasku finansijskog investitora te da preuzme automatski sve kolicine 50 posto bilansnih viskova koje ce prilikom potpisa ugovora poceti eksploatirati do izgradnje termobloka - kazao je Grabovica, isticuci da ie "ponosan sto nije potpisao ugovor". Javno preduzece "Elektroprivreda BiH" (EPBiH) sliedece sedmice raspisat ce javni poziv za odabir projektnog partnera za zajednicko ulaganje u "blok 7" Termoelektrane Tuzla, Cija ukupna investicija iznosi 1,499 milijardi maraka. Pocetak izgradnje planiran je za 2014., a zavrsetak za 2018. godinu. Direktor EPBiH Elvedin Grabovica na jucerasnjoj pres-konferenciji prezentirao je uvjete pod kojima kompanije mogu konkurirati na javni pony. Hualilillaciislli IIrilerili Kvalifikacijski kriteriji za ucesce u postupku, izmedu ostalog, podrazumijevaju da ie kandidat u posljednjih pet godina profesionalno osposobljen da se bavi dielatnostima proizvodnje, prijenosa, distribucije i prodaje elektricne energije. Zatim da je ostvario prihod iz relevantne djelatnosti u posljednje tri godila prodavati "AJpiqu" iznosila 38,4 eura po megavat satu. - Kada se preracuna period u kojem bi oni struju koristili po ovako niskim cijenama, steta bi iznosila oko 120 rniliona eura po EPBiH - naglasio je Grabovica. Partner ce biti izabran na osnovu medunarodnog javnog tendera u dvije faze. ne u iznosu od minimalno 1,5 rnilijardi eura godisnje, da ie osrvario pozitivan kumulativan rezultat poslovanja u posljednje tri godine, da irna u vlasnistvu jedan iii vise proizvodnih elektroenergetskih objekata od po 400 MW iii vise instalirane snage te da prihvata principe projektnog partnerstva. Prva faza su pretkvalifikacije u okviru kojih se utvrduje lista kvalificiranih kandidata. Druga faza predstavlja prikupljanje ponuda od kvalificiranih kandidata izmedu kojih ce se, prema ocekivanjima Uprave EPBiH, do kraja godine odabrati naipovoljniji projektni partner. A. C. Z. lalraien oriluOr Predrag Milisavljevic Obavljeni razgovori Ovom prilikom objasnio je da ios nije potpisan nikakav ugovor ni s jednom firmom, ali da su obavljeni razgovori s predstavnicirna vise od 20 kompanija, jer su na taj nacin zeljeli istraziti trz- ~Tuzilastvo BiH zatrazilo je produzenje pritvora za dva mjeseca za Predraga Milisavljevica, osumnjicenog za ratni zlocin pocinjen u Visegradu i Sokocu. Tuzilac Dzevad Muratbegovic obrazlozio je da postoji opasnost od biiega osumnjicenog kao i mogucnost utjecaja na suosurnnjicene. Grabovica: Prezentirani uvjeti za potencijalne par/nere iste i onemoguciti da se na javni poziv javi samo jedan iii nijedan investitor, kao sto je to bio slucaj s prethodnom Upravom, s direktorom Arnerom Jerlagicem i resornim mini- Dvije faze On je dodao da bi cijena elektricne energije koju je EPl: DOnaCuadaoana Od 145.000 KM ~ VIada Japana osigurala je grant sredstva od 74.228 eura (oko 145.000 KM) Opcini Bosansko Grahovo za projekt obnove sistema vodosnabdijevanja. Uradena je zamjena vodovodnih cijevi u duzini od 3.681 metar na potezu od sela Peci do Gradine, Zahvaljujuci ovom projektu, gubitak vode 11 vodovodnoj mrefi bit ce smanjen za 30 posto, Bosansko Grahovo Direktor Grabovica istakao je da je EPBiH u prvoj polovini 2012. godine ostvaren prihod od 464,134 miliona KM, rashod od 458,111 miliona KM i konacnim rezultatom poslovanja od sest miliona KM dobiti. - Svi tarifni kupci bili su redovno snabdjeveni elektricnom energijorn. Zavrsena je revitalizacija "blo- 1IIIl''i>-,)''~ ka 6" u TE Kakani, a pocela je i revitalizacija "bloka 6" u TE Tuzla. Pokrenut je i program usteda na svim nivoima EPBiH - naglasio je Grabovica. EIlShumirani osiaci dUijU ir'laua ~ Na podrucju Bratunca ekshumirani su posrnrtni ostaci dviju zrtava za koje se pretpostavlja da je rijec 0 civilirna bosnjacke nacionalnosti stradalim 1995. godine prilikom pada Srebrenice, kazala je Lejla Cengic, portparol Instituta za nestale osobe BiH. Na lokalitetu Krke ekshumirani su nekompletni posmrtni ostaci jedne zrtve, a druga zrtva ekshumirana je na lokalitetu IslamoviCi. Bratunac Tufilastvo Tuzlanskog kantona podiglo je optuznicu protiv dvojice profesora sarajevskog Pravnog fakulteta, a koja se odnosi na ranije istrage u seks-aferi na odjeljenju ove obrazovne institucije u Tuzli. Rijec je 0 profesorima Zdravku Lucien i Enesu Durrnisevicu, dok ce sudski proces protiv ranije osumnjicenih Fuada Saltage i Bajre Golica biti obustavljen zbog njihove nedavne smrti, - Optuznicu je podiglo Tuzilastvo Tuzlanskog kantona, a sada se eeka odluka OpCinskog suda 0 njenoj su- POSmalraClma OPluiniCa prOliU LUCiCai DUrmiSeUiCa Europe zabranlenUlleca ulazl dbini - potvrdio nam je Admir Arnautovic, portparol Tuzilastva TK. Optuznica protiv Lucica i Durrnisevica podignuta je zbog zloupotrebe polozaja, odnosno seksualnog iskoristavanja studentica radi upisa ocjena u indeks. Podsjecarno, seks-afera koja je otkrivena 2009. uzdrmala je bh. javnost. Veliki skandal univerzitetskog obrazovanja pretvorio se kasnije u pravosudnu farsu, a istrazne radnje i dokazni postupak Tuzilastva TK trajaIi su predugo. A.Mu. Policija Republike Srpske iucer je spriiecila akreditirane posmatrace Viieca Evrope da posjete Policijsku stanicu u Srebrenici gdje se odvija proces izdavanja licnih karti Srebrenicanima koji zele glasati u ovoj opcini. Posmarracima Vijeca Evrope Centralna izborna kornisija (ClK) izdala je akreditacije i odobrila im da prate proces registracije za izhore, odnosno promjene adrese prebivaJista i izdavanje lienih karata. - Ponaiianje vlasti i policije u RS ne razlikuje se od Slucaj seks-afere na Pravnom fakultetu Policijska stanica u Srebrenici Lucie: Predmet ponovo u proceduri iuznoafrickih s kraja sedamdesetih. Otkako smo krenuli u akciju "Glasat cu za Srebrenicu", policija progoni mlade aktiviste koji vrse preregistraciiu - kaze Emir Suliagic, koordinator projekta "Glasat cu za Srebrenicu". Ministar unutrasnjih poslova RS Stanislav Cado rekao je da posmatraci Vijeca Evrope imaju odobrenje za posmatranje rada Centra za biracki spisak u Srebrenici, ali ne i rada sluzbenika MUP-a u Srebrenici. A.Mu. teme Dnevni avaz, ceivnak, 19. juli/srpanj 2012. 9 Ukratko SARAJEVO Odrzana prva konferencija Antikorupcijske rnreze HorUDCiia U liH U minuli "Dolede" OHO 3.000 Hm Ovaj problem odbija investitore, podstce organizirani kriminal, a rnoze stvoriti i prostor za terorizam, porucio je ambasador Patrik Mun rupcije - porucio je Komsic. Na pogubnosr korupcije, ali ina nespremnost vlasti da se uhvate ukostac s ovim problemom ukazao ie i Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, podsjetivsi da je vlastima bilo potrebno vise od dvije godine da imenuju rukovodstvo Agencije koja jos ne radi punim kapacitetima, Borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini ostaje prioritet za vladu Sjedinjenih Americkih Drzava, rekao je Patrik Mun (Parrick Moon), ambasador SAD-a u BiH, obracaiuci se u Sarajevu ucesnicima prve konferenciie Antikorupcijske mreze u BiH pod nazivom .Account", Konferenciju su organizirala udruzenja "Cenrar za razvoj medija i analize" (CRMA) i "Infohouse", koja ce realizirati trogodisnji program Agencije SAD-a za medunarodni razvoj (USAID), vrijedan vise od milion maraka. ~TuZioci na sudeniu Ratku Mladicu u Hagu nastavili su izvodenje dokaza 0 genocidu pocinjenom u Srebrenici iskazorn kenijskog oficira Dzozefa Kingorija (Joseph) 0 odvodeniu hiIjada bosnjackih civilaiz Potocara u julu 1995. Kingori, koji je tada bio vojni posrnatrac UN-a, posvjedocio ie da ie odvodenje oko 30.000 srebrenickih Bosniaka bilo unaprijed planirano buduci da je veliki broj autobusa pristigao ,,20 do 30 minuta" nakon sto mu je Mladic to najavio tokom razgovora u Potocarima. Planirano OdUOdenJe Sudenje Mladicu Nespremnost vlasti - Vijece ministara ie da10 saglasnost na Pravilnik 0 unutrasnioj organizaciji Agencije tek 12. jula ove godine, osam mjeseci nakon sto je upucen u proceduru - rekao je Lisak, istaknuvsi da se spremnost dosadasnjih viasti na borbu protiv korupcije ogleda i LL tome da Agencija jos nema uredski prostor, zaposlene ni druga sredsrva za rad. Na zajednicku borbu protiv korupcije Vladinog i civiInog sektora pozvala je i Dusanka MajkiC, predsiednica Parlamentarne komisije za izbor i pracenje rada Agencije. Ona je s ambasadorom Munom pokrenula i brojac protiv korupcije koji pokazuje da svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka, a u minuti 2.820 KM! S. DEGIRMENDZIC Brisel IZIOiba 0 Srebrenici ~ Povodom obiljezavanja 17. godisnjice genocida u Srebrenici, Vlada Kantona Sarajevo putem svog predstavnistva u Briselu i u saradnji s Ambasadom BiH u KraIjevini Belgiji organizira izlozbu fotografija aurora Muhameda Mujkica. Cilj izlozbe, koja ce danas biti odrzana u prostorijama predstavnistva KS u Briselu, jeste i da se na ovaj nacin oda pocast svim zrtvama genocida u Srebrenici. Jasan zakljucak Kako ie istakao ambasador Mun, ovim projektorn ce se nastojati osnaziti postojece i osmisliri bolje antikorupciiske inicijative koje ce pomoci zernlji da se izvuce iz ralja koje su je dovele na 91. mjesto medu 183 zemlje kada je u pitanju korupcija. Llsla prOblema Ambasador Mun je naglasio da istrazivanja pokazuju da je korupcija na drugom mjestu liste problema u BiH, odmah nakon nezaposlenos ti, te da je i to poziv svim segmenrima Majkic, Lisak, Mun i Kornsic na jucerasnjoj konferenciji - Korupcija spurava ekonornski rast, odbija investitore, smaujuje broj radnih mjesta, podstice organiziradrustva na hitnn akciju u ni kriminal, a moze cak stvoborbi protiv ovog zla. riti pros tor za terorizam - re- Srecorn, postaje iasno kao je Mun, isticuci da je iada gradani ove zemlie shvasan zakljucak da gradani raju tai problem i da zele da smatraju da BiH ne uspijeva se nesto uradi u vezi s tim u borbi protiv korupcije. pitanjern - kazao ie Mun. Clan Predsjednistva BiH Zeljko Komsic rekao je da ce (Fa/a: B.Nizic) godine koje dolaze pokazati jesmo Ii zaisra spremni na borbu protiv korupcije. - Izvjesno je da bez istinske borbe protiv tog zla, ne sarno naseg drustva vee i drugih, necemo moci napredovati ka euroatlantskom putu. Moramo se boriti za sistern koji nece tolerirati iii cak poticati, nego se beskompromisno boriti protiv ko- Jovica Stanisic BorCi ce prOUalili U zgradu Minislarslua odbrane BiH! Penzionisani VOJDlCI Oruzanih snaga BiH okupit ce se ponovo naredne sedmice na protestima u Sarajevu kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo zbog blokade u isplati njihovih penzija, saznaje "Dnevni avaz". Senad Hubjer, predstavnik penzionisanih vojnika OSBiH, rekao je za .Avaz" da je situacija drarnaticna te da, ukoliko se 23. jula ne potpise sporazum izmedu Ministarstva odbrane BiH i PIO RS 0 transferu sredstava, vojnici ce 24. jula ponovo doci u Sarajevo. - Nama je naredna sedmica kljucna. Ukoliko se raj sporazum ne potpise, ne preostaje nam nista drugo nego da doderno pred Ministarstvo. Dosta nam je vise da budemo taoci politike iz RS. Tacno se zna koliko je potrMartinovic: Zlocin u Mostaru 1996. godine Novi protesti penzionisanih vojnika OSBiH Vojnici OSBiH: Pojedinci na ivici ebno sredstava za isplatu penzija u FBiH, a to je 16,2 miliona maraka. Sta cekaju - pita Hubjer. Ponovni protesti u Sarajevu, prica Hubjer, mogli bi do sada biti najgori. - Ljudi su na ivici strplie- strpljenja nja, Bojimo se najgoreg, Vise ne mozemo utjecati na njih. Najavljuju da ce provaliti u zgradu Ministarstva odbrane BiH. I ovoga pura ce nas biti vise od 1.500, ko ce nas kontrolirari - porucio je Hubier. M. As. Vinku Martinovicu zvanom Stela, haskom osudeniku koji ie nakon odsluzene dvije trecine 18-godisnje zatvorske kazne pocetkom ove godine pus ten iz italijanskog zatvora, na zagrebackom Zupanijskom sudu pocet ce ponovljeno sudenje za ubistvo Jasmine Dukic u Mostaru, zbog kojeg je nepravomocno bio osuden na osam godina. Martinovicu se ponovno sudi za ubistvo ier je Vrhovni sud Republike Hrvatske sarno pet dana prije njegova nOUo SUdan)a Stali Za ubistvo Jasmine flikic ~ Medunarodni krivicni tribunal za bivsu Jugoslaviju odlucio je da na privremenu slobodu pusti Jovicu Stanisica, optuzenog za zlocine nad nesrbima u BiH i Hrvatskoj 1991.1995. godine, Njegov branilac Vein Dzordas jucer ie prenio agenciji Beta da ce Stanisic bi ti privremeno pusten na slobodu 20. jula. On ce iz Srbije u sudski pritv or u Sheveningenu morati da se vrati 4. oktobra. la SIObodi Od sulra izrucenja Haskorn tribunalu u avgustu 1999. ukinuo osudujucu presudu koju je u decembru 1998. donio zagrebacki Zupanijski sud. Novo sudenje vodit ce sudac Tomislav [uresa. Osim Martinovica, za ubisrvo Jasmine Dukic u martu 1996. u Mosraru bio je osuden i Dragan Raspudic zvan Guja, kojemu je Vrhovni sud Hrvatske kaznu od sedam godina povisio na deset. Raspudic je kaznu odsluzio. ~ Pregovaracki timovi HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 postigli sn jucer dogovor 0 formiranju nove Vlade Livanjskog kantona. Mandatar za sastav nove vlade Nediljko Rimae (HDZ 1990) iziavio je nakon sastanka da je postignut dogovor 0 izboru novog saziva izvrsne kantonalne vlasti. DOgOUOr 0 'OrmlraD)U Ulade Livanjski kanton Klub poznalih Sanel Kajan nall18Dsa 18 mOla SUDrUga Maida Profil TV novinara i producenta 10 MILIJARDI KM UKUPNI DePOZITI ZA PeT M.JeSeCI 2012. GODINe Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012. teme Ime i prezime: Sanel Kajan. Datum i mjesto rodenja: 28. 3. 1976., Mostar. Koji je Vas najveci porok: Ne mogu bez slatkisal Biste Ii donirali organe: Sarno svojim najblizirn. Sta porn is lite kada Vam erna macka prijede preko puta: Pomislim koliko ie izlozena opasnosti. Sta svaka dama mora imati u tasni, a muskarac u novcaniku: Novae. Ima Ii istine u izreei "Ko pjeva, zlo ne misIi": Kako kad. Da je sutra smak svijeta, sta biste danas uradili: Proveo dan sa svojom porodieom uz molitvu Bogu. Je Ii bolje danas biti Iijep iii pametan: Uvijek je boIje biti parnetan. PoIitika je za Vas: Nekom dobar drug, nekom zagorcava zivot. J este Ii ikada izdaIi prijatelja: Nikad. J e Ii Vasa slava gorkog iii slatkog okusa: Slatkog. Otkrijte nam jednu tainu: Zna mi se desiti da u istom satu poslusam duhovnu muziku, patriotske pjesme, pop, rok ... Cega se najvise sramite: Nemam razloga da se sramim nicega. Najljepsa zena/muskarae je: Moja supruga Majda. Kada je brak dobar: Ljubay, postovanje i povjerenje cine dobar brak. J e Ii jutro pametnije od veceri: J este. Neostvarena zelja: Imam odlican posao, ali zivim odvoieno od porodiee. Zelja mi je raditi posao koji volim i ujedno biti uz svoje najblize. OmiIjeni film: Omiljeni zanrovi avantura i SF spektakli. POItASLI UKUPNI Dl!POZITI U OD OSU NA PeT MJeS C PROtLe GODINe MILIJODI MARAKA NA KItAJU MAJA IZNOSILI DepOZITI STANOVNI tTVA ST. Kajan: Ne mogu bez slatkiiia Vas hobi: Planinarenje i akvaristika. Sportista koji Vas inspirira: Sport ne pratim. Sjecate Ii se prvog poljupea: Da. Sta je Vas najveci strah: Bolest meni dragih Ijudi. Najdraza pjesma: Ima ih na stotine. Kada ste posljednji put bili na izlozbi iIi u pozoristu: Prije nekoliko dana. Citat koji pamtite: "Covjek ne moze birati vrijeme u kojem ce se roditi i zivjeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda ce se roditi, ali od njega zavisi kako ce postupati u datom vrernenu: da Ii kao covjek iii kao necovjek." OmiIjena modna marka: Ona u kojoj se dobro osjecam. Osoba koja Vas ziveira: Nijedna posebno. PORA LI DepOZITI OVNltTVA NA GODIINJeM NIVOU (Gralika:l. Lelia) NOVAe Uprkos recesiji, povecan iznos depozita gradana u bankama BOSanCi ustedJeli caM 7,3 miliJarde maraMa Nefinansijska preduzeca i sektor Vlade bilieze pad januar-maj 2012. godine. - Rast depozita u bh. bankama prvenstveno je generiran od sektora stanovnistva ciji su depoziti u promatranom razdoblju zabiliezili rast od 9,5 posto na godisnjem nivou i dosegli nivo od 7,3 milijarde maraka - zakljucak ie Direkeije. Prema tabelarnom prikazu visine stednie stanovnistva tokom ove godine, vidljivo je da su iznosi svakog rnjeseca povecavani za nekoliko desetina miliona rnaraka. Tako su u januaru ove godine iznosili 7.074 milijarde maraka, u februaru 7.156, u rnartu 7.182, a u aprilu 7.259milijardi KM. Ukupni depoziti nastaviii Sll pozitivan, ali i dalje skrornan rast II pctom mjeseeu 2012. godine. Za pet mjeseei 2012. iznosili su 12,9 milijardi KM i visi su za 2,9 posto u odnosu na isto razdobljeprosle godine. Nema problema Komentirajuci podatak da, uprkos loso] ekonomskoj Mjesecni rast Podatak je to Centralne banke BiH koji je objavila Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) BiH u Inforrnaciji 0 kretanju makroekomskih pokazatelja za period Dneuni auaz 061-142-015 OTIMACINASDA-ova lopovska firma "Euroasfalt", vlasni- situaciji, gradani BiH stede sve vise, dr. AntonJ ekaue, direktor Instituta za strateska ekonomska istrazivania, kaze da bi se na osnovu informacije da depozi ti gradana rastu za 9,5 posto optimis- ucno moglo proeijeniti da gotovo i "nema problema". - Ali problema u privredi BiH ima i previse, pogotovo u upravljanju monetarno kreditnim agregatima, jer je nelikvidnost privrede katastrofalna. Nefinansijska preduzeca i sektor Vlade bilieze pad, jer na racunima raspolazu sarno sa 4,6 milijardi maraka. Ustvari, citav bankarski sektor zivi od sektora stanovnistva i vrlo malo se upumpava novca u sektorprivrede. - kazao nam je [ekauc. B. TURKOVIC ka Muhameda Ramica, vee duze vrijeme je blokirala put Semizovae - Ilijas. Otima Ramie narodne pare i puni dzepove SDA, toboze renovira cestu, par kirao mehanizaciju, a radnike nikako vidjeti na lieu mjestao Posaljite novinare "Avaza" ili neku TV ekipu da snime sta rade tajkuni SDA. KOPR~ANJE SDA - Sta mislite zasto se SDA ovoliko koprca i bori da ostane na vlasti? Zato sto su cisti i pesteni? Da je tako, otisli bi oni dostojanstveno u opozieiju i to politicki ukapitaliIi. Belaj je sto s trona odleti say kriminalni sistern SDA Ciji je tvorac Tihic i njegovi mali tihici na terenu i plus odose privilegije! MUTNERADNJE - Bas rni je drago sto, ko- nacno, neko pokrece pitanje 10povluka u "Bosnalijeku". Koliki su tu milioni ukradeni, ne zna im se broj. Dosta je bilo! Nicija nije do zore siala, pa nece ni tvoja, Arslanagicu. PONIZENJE LEGENDELjudi moji, zar je moguce da legenda Vahid Halilhodzic nije pozvan na godisnjicu Veleza?! Vaha rnoj, ne znam kako si prezivio ovo ponizenje. Na stadionu Vedro polje u Hambarinama kod Prijedora sutra, na prvi dan mjeseea rarnazana, bit ce organizirana kolektivna sehidska dzenaza iispracaj zrtava proteklog rata u Prijedoru, 49 Bosnjaka ciji su posmrtni ostaci ekshumirani iz rnasovnih i pojedinacnih grobnica. Kianjanje zaiednicke dzenaze za ubijene bosniacke civile proteklog rata u Priiedoru, uz lokalne imame medzlisa IZ Kozarae i Prijedor te imame Muftiluka bihackog, predvodit ce reisu-l-ulerna Mustafaef.Ceric, Nakon zajednickog ispracaja tijela sehida bit ce ukopana na lokalnim sehid- TOina DOUOrlia MreCe iz Hambarina Sutra ispracai Bosniaka ubijenih u Prijedoru Bit ee ukopana 49 irtava skim mezarjima u Kamicanima u Biscanima, Rizvanovicima, Rakovcanima, (:arakovu, Hambarinama, Zeco- vima kao i u naselju Skela. Dvije zrtve bit ce ukopane na mezarjima u Bosanskom NoYom, a dvije na porodicnirn mezarjima u Ljubiji i Kozarusi kodPrijedora. Tuzni skup u Prijedoru imat ce iskliucivo vjerski karakter, a u ime porodiea od zrtava ce se oprostiti Merjem Dizdarevic, kcerka Sulejmana ef. Dizdarevica, imama dzernata Carakovo kod Prijedora koji je ubijen pred dzamijorn uljeto 1992. godine. Almir Kaltak iz Harnbarina, koji je u trenutku srnrti imao sarno 17 godina, najmlada je zrtva od koje ce se ove godine oprostiti porodica, dok je najstariji Esef Zerie iz Kamicana, koji je ubijenu65.godini. M. ZGONJANIN teme Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012. 11 Ukratko RASPRAVE Konfuzija u udruzenlu ostecenih korisnika kredita u svicarsko] val uti HOzaSIUDa 'Franall' DrOllU 'HUDObanlle'? Kemal Durakovlc optuzuje predsjednika Udruzenja DZemala Hodzica za prevaru rao da je uopce bilo prornjena. - Nas i daije zasrupa tim iz Mostara s Maricom Glibic oa celu. Ooa je voda tima i do sada je napravljeno vise od 200 tuzbi koje su otisle prema Osoovoom sudu u Mostaru kazao je Durakovic. Slanisic: Osumnjicen za genocid PriluOr za StaniSica i MiiOSeUiCa Iuzilastvo BiH Povodom pisanja "Dnevnog avaza" da je Udruzenje "Franak" sklopilo sporazum 0 zastupanju s Bogdanom Golubovicern, advokatom iz Banje Luke, koji ce clanove Udruzenja zastupati pred domacim sudovima u slucaievima protiv "Hypo Alpe Adria banke" a.d, Banja Luka i d.d, Mostar nasoj redakciji javio se Kemal Durakovic tvrdeci da je potpredsjednik "Franka" re da Golubovic nece zastupati clanove Udruzenia, Durakovic je ostro negi- placuju prema Statutu. Nije ni negirao da je postigao nagodbu s bankom, ali istice da tu nije zavrsena njegova borba protiv "Hypo banke". Vlastita promocija - Ukoliko Durakovic zeli nastaviti saradnju s Maricom Glibic, neka nastavi, a Udruzenje "Franak" ubuduce ce predstavljati Bogdan Golubovic, jer s Maricom nismo tri mjeseca uspjeli ostvariti konrakt - istice Hodzic, Predsjednik .Franka" dalje navodi da je potpredsjednik Udruzenja Aris Seferovic te da se sve radi prema zakonu. - Nije ovo prvi incident koji pravi Durakovic, I prije smo se kao udruzenje morali ogradivati od njegovih izjava, On sve to radi kako bi imao vlastitu promociju dodao je Hodzic. A.C.Z. Nikome se ne javlja 00 dalje navodi da je predsjednik "Franka" Dzemal Hodzic shvatio ovo udruzenje kao "drustvo jednog lica", ier se, oavodno, nikome ne javlja. Ourakovic: Vise od 200 luibi - Naplacivao je Ijudima clanarinu od po 60 maraka, a ja kao potpredsjednik Udruzenja nisam stavio potpis ni na jedan dokument. Cak se i dogovorio s bankom koja mu je isplatila 18.000 svicarskih franaka. Hodiic: Nagodba s bankom Imao sam na stotine poziva otkako je izasla ova vijest dodao je Durakovic. Dzemal Hodzic odgovorio je na tvrdnje Durakovica kazujuci da Kemal uopce nije Clan Udruzenia. Clanarine se, tvrdi Hodzic, na- ~ Tuailastvo BiH zatraailo je produzenje pritvora za dva mjeseca Ostoji Stanisicu i Marku Milosevicu.osumnjicenirna za genocid pocinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Erik Larson (Eric), tuzilac Tuzilastva BiH, kazao je da je ovo posljednje trazenje produzenja pritvora pred podizanje optuznice jer se zavrsava istraga. Trezorski zapisi IduoMat Mon Ie dObiOspor Hodzic je oapomeouo da je Bogdan Golubovic prvi bh. advokat koji je dobio prvostepenu presudu protiv "Hypo banke" a.d. Banja Luka u slucaju kredita s valutnom klauzulom u svicarskom franku. - Sve ide presporo i naravno da nam je u cilju naci najbolje da nas zastupaju . dodao je Hodzic, nOUozaduzenie HS Od25 miliOna HM ~ Republika Srpska iucer se emisijom trezorskih zapisa zaduzila za novih 24.605.000 maraka. Aukcija za sedmu emisiju trezorskih zapisa odrzana je na Banjaluckoj berzi. • Inves raj e u aoartrnan u resor u Dubrovac lh Vrtova Sunca pod licence Radisson Blu Hotels & Resor s VJ zdica eo • • UVJeti mane rarua kredi om sa ama samo 3.3 9(, Po U)O vi snl~ vo I U IS vi om stoporn od Cl)ene od 170.000 EUR Mogucnost ostvarerua pr naseg manage en a oda IznajmljlvanJem or 0 • 15 rmnu a vozrue ad oovuesnoq centra 5 arog Grada Za vll.e Informaclja 111a ugovoritl posletu oglednog apartmana kontakllralte z na~ ured prodaje 12 Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012. p aDOram a SUDBINE Momir Dokanovic zbog Ijubavi prema kapljici sve izgubio PriledorsMi nastauniM uee mlesee spaua u parMu Nekako me bude sramota, a znam da mi po zakonu slijedi otkaz, istice Dokanovlc Sporazumni raskid Planinari nisu krili zadovoljsfvo Proteklog vikenda sedmero planinara iz kluba "Prijatelji prirode" Jajee, predvodenih predsjednikom Sakibom Klikom, preko Rujista i Bijelih voda dosli su do planinarske kuce na J ezercetu, gdje su nocili, da bi ujutro rano skupa sa Sarajlijama i Konjicanirna kre- USD)aSan USDDn na DlanlnU Pran) Klub "Prijatelji prirode" Jajce Momir Dokanovic (51), nastavnik rehnickog odgoja i informatike iz Bratunca, posljednji mjesec spava u parku u eentru Prijedora. S koferima u ruei moze se naci i kodgradske trznice, u omanjem restorancicu, gdje svaki dan zbog milosti osoblja koje se sazalilo nad njegovorn sudbinom dobiva najmanjejedan topliobrok. Cijela prica i ne bi bila tako zanimljiva da nesretniku Dokanovicu i nije bilo tesko doci do posla, jer u svojoj radnoj knjizici ima najmanje 20-tak pecata 0 radnom rnjestu i isto toliko gradova u cijim je osnovnim skolama djeeu ucio osnovama tehnickogodgoja, - Radio sam u Busovaci, Bratuncu, Milicima, Konjevic-Polju, Batkovicima, Trebinju, [anji, Visegradu, Sipovu ... U ova posljednja dva grada zadrzao sam se sedam dana. N ekako mi klima nije odgovarala. Nikad ot- nuli na vrh Prenja Zelenu glavieu (2.155 rnetara nadmorskevisine). U povratku do [ezerceta obilaznim putem pored Tarasa osvojili su i vrh Otis. Nakon drugog nocenia, dobrog druzenia i planinarskog uzivania vratili su se preko Rujista kuci. A.K. Vee nekoliko dana u Tomislavgradu se bore s pozarima na Ljubusi i na potezu od Brisnika do Roskog Polja. Gasenje jezbognepristupacnog terena i vjetra znatno otezano pa su pozvani i pripadniei OSBiH, ali i kanaderi susjedne Hrvatske, prema ciio] se graniei takoder siri pozar. lbog nepriSIUpaCnOg lerena OlezanO gaSenle Pozar u Tomislavgradu (Folo: D. Stojnie) kaz nisam dobio, vee sarno sporazumni raskid radnog Gasioeima nedostaje brentaca i eisterni, od kojih se nedavno jedna prevrnula na Liubusi gaseci pozar, kojom prilikom je teze povrijeden i vozac, Na terenu su pripadniei Civilne zastite i vatrogasei. Pozvani su i mjestani Roskog Polja i ostalih mjesra da pomognu gasiti pozar koji je, na momente, prijetio idijelunaselja. A.K. U DDCelliU biD lin U jednoj od dvije osnovne skole u Prijedoru u kojima je radio po ugovoru i na odredeno vrijeme ne kriju da su jedva docekali kraj skolske godine. - U pocetku je bio fin. Milina jedna. Djeca ga zavoljela, mi sretni, jer je riiec 0 deficitamom kadru. Izdrzao je dva mjeseca, kada su pocele nase muke. Toliko je, nairne, izdrzao bez alkohola receno nam je u ovoj skoli. odnosa - istice Dokanovic, koji je posljednje radno mjesto nasao u Prijedoru u cak dvije osnovne skole. lena ga izbacila Isve je bilo dobro dok nije prevladala Ijubav prema "kapljici". Momir i ne krije da voli popiti. A kad to uradi, onda po nekoliko dana ne dolazi na nastavu. Da ga djeca takvog nevide. - Nekako me bude sramota, a znam da mi po zakonu slijedi otkaz. No, jace je od mene. U Prijedoru sam radio u dvije osnovne skole, imao para k'o salate, stanovao privatno. Sad vise nemam nista - jada se Momir, koji se u ZiVOlUsarno jednom zenio, izvjesnom Novosadankom, koja ga je, tvrdi, zbog svalera usred zime izbacila na ulicu. M. ZGONJANIN U Vidovicama kod Orasia MBdUnarodni OrguljaSMi fBstival SlranCD za dua sata naOlalili osam KM Porezna uprava FBiH utvrdila da Ahmet Kulovic, lnace poslanik u Kantonalnoj skupstini, nema odobrenje za iznajmljivanje parking prostora Inspektori Porezne uprave Federaeije BiH jucer su u prisustvu pripadnika Ministarstva unutrasnjih poslova BPK Gorazde privrerneno zabranili prilaz i koristenje parking prostora u ulici Trg branilaca u Gorazdu zbog rada bez odobrenja. Prema saopcenju Porezneuprave FBiH, u roku kontrole utvrdeno je da je Ahmet Kulovic iz Gorazda nezakonito naplacivao usluge koristenja parking prostora jer nije imao odobrenje za rad izdato od nadleznog opcinskog organa, da ne posjeduje fiskalni uredaj i da nema prijavljenih radnika. Kako saznajemo,povod ovoi kontroli bila jeprijava jednog od posjetilaca Festivala prijateljstva u Gorazdu, inace stranca, u kojoj tvrdidamu jezadvasata no izmirivala svoie obaveze, ali da je prije nesto vise od mjesec prestala obavljati tu djelatnost. Taj period je, navodno, koristilo vise osoba i usluge parkinga naplacivalo odvozaca, - Ne znam zasto su meni poslali inspekciju i izdali zabranu kad ja nemam ni rjesenja za obavljanje djelatnosti, niti sam ga ikada i imao. Ovaj parking je jedini u gradu koji se kontrolira, jer iza svega stoje in teresi pojedinca koji ce nastojati da ga se domognu - kaze Kulovic. Kako su nas obavijestili iz Porezne uprave, sat nakon postavljanja traka i obavjestenja 0 zabrani doslo je do povrede pecata na ulazu u parking, sto predstavlja krivicno djelo. Uvidaj je obavljen u popodnevnim satima. Al.B. Zapecacen parking na Trgu branilaca u Gorazcu U selu Vidoviee kod Orasja svecano je otvoren Medunarodni orguljaski festival "Vidovacke ljetne veceri mira 2012", koji ce trajati do 21. jula. Na ovom festivalu nastupit ce sest orguljasa iz Svicarske, Franeuske i Hrvatske. Na veceri otvaranja svoje urnijece na najvecirn orguljarnau BiH demonstrirao je Svicarac Kristijan Sejfil (Christian Seheifel). Otvaranju Festivala prethodio je defile bajkera "Dir za mir" u organizaeiji oraskog Motokluba "Veterani Posavina". Bajkeri su istog dana u oraskoj Kantonalnoj bolniei organizirali i humanitamu akeiju dobrovoljnog darivanja krvi, nakon cega su na motoeiklima prodefilirali eestama opcina Orasje i Domaljevae. N. Tr. Zaposlenici Porezne uprave pecate parking (FolD: A. Bajramovi!;) parkinga naplaceno osam Kulovic, inace poslanik u KM. Privremena zabrana Skupstini BPK Gorazde i obavljanja djelatnosti bit vlasnik privatnog kiosk a na ce na snazi do otklanjanja parking prostoru, kaze kako nedostataka. je parkingom raspolagala U izjavi za nas Iist Ahmet privatna firma koja je ured- tuzlanski kanton Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012. 13 Koncert i modna revija u Gracanici Pred vise stotina Graeanlija na terasi Osman-kapetanove mcdrese odrzan je koneert duhovne muzike i modna revija Udruzenia "Gracanicko keraralem Mejrernic. Mubarek ramazanske dane prisutnima su pozeIjeliglavniimam Medzlisa IZ Gracanica prof. Smajo ef Mustafie i nacelnik ~PR-O-JE-~-I-Ra-dO-vi-u-~-Zla-nS-~-m-n-aS-eIJ-'u-Tu-~a-~-======~~'U~SNINmuanu' Za obnovu izdvojeno 130.000 KM • U prvoj tazi planirano uredenie igralista za djecu s terenom za kosarku i mali tudbal Tuzlansko naselje Tusan] prije rata bilo je prepoznatijivo po parku Dragodol, koji je u to vrijeme predstavljao svojevrsnu turisticko-sportsku atrakciiu. Medutirn, nakon rata park je u potpunosti bio devastiran i bio je van upotrebe. Nedavno su Opcina Tuzla i Zavod za urbanizarn pokrenuli projekt uredenja ovoga parka i igralista za djeeu sa sportskim terenom. Sportsllo igraliste NajrnIadi mjestani ovog dijela Tuzle vee na SPOrtskom igralistu svakodnevno igraju kosarku i fudbal. - Idem u skolu "Tusanj", a stanujem na Slatini. Sa svojim drugovima svakoga dana preko raspusta dolazim ovdje igrati fudbal i kosarku. Nije mi daleko. Za deset minuta stignem do Dragodola Ovako dobrog terena nema pored zgrade gdje ja zivim - rekao je Eldin Vukovic, ucenik treceg razreda osnovne skole. Kompletna oprema - Kompletna rekonstrukeija parka Dragodol kostat ce oko 130.000 maraka. Planirana je rekonstrukeija u nekoliko faza. Prva faza obuhvatit ce uredenje igralista za djecu s terenom za kosarku i mali fudbal. To je visenamiensko igraliste s asfaltnom podlogom, s dva gola i dva kosa za basket. U okviru parka namijenjenog za djecu bit ce iopremazaigru i boravak djece s kompletnom opremom. Bit ce posta- munalneposlove. U drugoj fazi radova predvideno je uredenje eentralnog dijela parka sa zelenom povrsinorn. - Bit ce uredene pristupne staze parku sa zavrsnorn obradom od asfal ta i betonskih ploca, U centralnom dijelu parka vee su postavljene korpe za otpatke. Treba naglasi ti da ie na igralistu kao i parku postavljena vrlo jaka rasvjera, sto ce posebno obradovati Ijubitelje nocne setnje - zakljucio je Berbic, nje" pod nazivom "Ususretramazanu". Nastupili su horovi "Ismihan" Stjepan Polje, "Ask" i "Selimija" iz Doboj-Istoka, "Izvor" iz Skahoviee i hor Medzlisa IZ Gracanica sa vise od SO izvodaca, Zdruzenim horom dirigirao je prof. Mi- opcine N usret Helie. Petnaest clanica Udruzenia "Gracanicko keranje" na koneertu je uprilicilo i svoiu modnu reviju. Kako je kazala predsjedniea Udruzenja Azemina Ahrnetbegovic, novi modeli izradeni su u duhu bosansketradieije. H_(;_ naJbOIJlma urucana diPlOma I madal)a Dva turnira u Teocaku Penzioneri setalu Uredenje centralnog parka Dragodol obradovalo je i penzionere, koji nakon sparnog i toplog dana noc iskoris te za setnju, - I prije rata sam sa svojim komsinicarna dolazila da setam po Dragodolu. Tada sam vodilai svojeunuke,koji su sada odrasli. Sada cu redovno svaku noc, kada sunee zade.setati - kazala nam je Kadira Basic, DZ.RIBle Najmlarfi uiivaju u kosarci vljene dvostruke Ijuljaske, tribina, dva tobogana s piescanikom, klackalice, penjalice i tunel za najmlade - kazao je Aid Berbic, pornocnik nacelnika iz Sluzbe za ko- Obdanlsta TUzlanSMImallSanl OSUO)IIImadal)al Dahara Malisani obdanista "Suncica" predstavliali su [avnu ustanovu za predskolski odgoj i obrazovanje "Nase dijete" Tuzla na nedavno odrzanoj olimpijadi djecijih obdanista koja je odrzana u Brckorn. Grupa od njih sedamnaest vratila se s medaljama i peharima u Tuzlu. Na3. maloj olimpijadi "Savski cvijet 2012.", koja okuplja djecu iz obdanista BiH, rnalisani su se takrnicili u trcanju na 25 i 30 metara, skakanju u vreci i fudbalu. Organizatori su bili Sportsko drustvo "Distrikt", a pokrovitelj Vlada Brcko Distrikta. Sam polazak za djecu je bio i vise nego dozivliaj, jer su u Brcko krenuli vozorn "Zeljeznica FBiH". Njihovom odusevljenjupri ulasku u kupe nije bilo kraja jer su se prvi put vozili ovim prijevoznim sredsvom. Ekipu koja je osvojila medalje i pehare cinili su Lana Muslimovic, Danis Bratovcic, Amila Music, Lamija Music, Ema Sabitovic, Sarah Alturnbabic, Teo Pajie, Nikola Stjepanovic, Elmar Becirbasic, Adnan Sehanovic, Mak Sipraga, Erol Vikalo, Domagoj Jukic, Armin Mujki«, Enis Srabovic, Kenan Bajraktarevic i Andrej Dordevic. Malisane su za olimpijadu pripremali odgajatelji Sejdo Mandzo, Damir Hadziavdic iNarcisa Zulic, A.Mu. na Malojolimpijadi "Savskicvijet012," 2 Pobjednici stonoteniskog tumira Povodorn manifestacije "Teocanski dani otpora", Sportski savez opcine Teocak priredio je takrnicenia u malom nogometu i stonom tenisu. U malom nogometu odigrani su turniri za starije pionire, gdje se takmicilo 14 ekipa, od kojih je najbolja bilaekipaBZK "Preporod", kao i nocni turnir za demobilisane borce, na kojem su najuspjesniji bili nogometasi iz MZ Centar. N a stonoteniskom turniru u konkurenciji kadeta prvo rnjesto osvojio je Ramiz Dzuzdanovic. Najuspjesnijim ucesnicima turnira dodijeljene su diplome,medaljeipehari. E.Dz. Smotra folklora u Brijesnici Maloj UCeSniCi iz neliOliliO Deset kuiturno-umjetnickih drustava iz nekoliko bh. gradova ucestvovalo je na 2. tradicionalnoj smotri foklora i sevdaha u Brijesniei Maloj koju je otvorio Mustafa Mehmedovic, potpred- bh.gradOUa sjednik KUD-a "Osman Alibasic''. Ovoj manifestaciji prisustvovalojeviseodz.Oklposjetilaca. Ucesnici su se nakon defilea predstavili pjesmama i igramaizsvogkraja. H. C. saraJeevski kanton 14 ~------------------------------------------------------~ Dnevniavaz.cetvrtak. 19. lulVsrpanl 2012. SAOBRACAJ Vozaci i biciklisti traze izmjenu postoiecee zakona Kovacevic posjetio MI Rusevni objekti u naselju Meitas vee nekoliko godina ugrozavaju zivote prolaznika i vozaca, U njima se svakodnevno okupIjaju narkomani koji za sobom ostavljaju smece, 0 ovom problemu mjestani naseIja upoznali su i predsjedavajuceg OV Centar Siavena Kovacevica, koji je posjetio njihovu miesnu zajednicu. I. Tr. 0llUDIlal181a narllomana Naselje Mejtas Ie zele toMom uoznle Daliti suletla i nositi MaCige Ako je spasen makar jedan zlvot, onda svjetla po danu trebaju ostati, smatra Andric. Prihvatljiva primjedba vozaca biclkalae 0 svemu ce odlucivati i Vijece ministara BiH Resorno ministarstvo dobilo je i zahtjeve biciklistickih udruzenja u kojima traze ukidanje obaveznog nosenia kacige. UkoIiko Ministarstvo prometa i komunikacija i Vijece minis tara BiH prihvateprimjedbe vozaca ibiciklista na Zakon 0 sigurnos ti u saobracaju, vise nece biti obavezno paljenje svjetaia po danu i nosenje zastitnih kaciga, kazao je za "Dnevni avaz" pornocnik ministra Zoran Andric, Obavezno za djecu - Tojezanasprihvatljivo jer tesko da ce neko staviti kacigu na plus 40 stepeni da ode, naprimjer, do prodavnice. Na taj nacin ibolje ce se razvijati bicikIizam. Ovirn izmjenama i dopunarna zakona kaciga ce bi ti obavezna sarno za voznju izmedu naseIjenih mjesta te zadjecu do 12godina. U ostaIima slucajevima njeno nosenje bi bil 0 preporucljivo - rekao je Andric. On je dodao da ce nakon godisnjih odmora, nacrt izmjena i dopuna biti proslijeden Vijecu rninistara na usvajanje. Nema argumenata - Ovih dana bit ce odrzane dodatne konsultacije treba li ostaviti iii ukinuti koristnje svjetaia po danu. Zbog neadekvatnih argumenata za nas je sporn a inicijativa Grada Banja Luke, Kantona Sarajevo i jos nekih udruzenia da se ova obaveza ukine. Njihovi raziozi da voziia vise trose nisu dovoljni - rekao je Andric. Da bi se ove izmjene prihvatiIe, smatra Andric, Spec Zbog uredenja i postavijanja novogasfalta ulica Cemalusa ce u narednih 20 dana biti zatvorena za saobracaj. Prema projektu, u ulici ce biti prosireni trotoari, uradeni novi betonski ivicnjaci i ocrtano sestparking mjesta. B.B. Vozaci se tale na povecanu pofrosnju Ie dnevna svjetla. Ako je potrebno je utvrditi tacnu spasen makar jedan zivot, potrosnju goriva. - Treba sagledati i koje onda ih ne treba izbacivati. koristiimaju vozaci kada paPotrebno je i analizirati ko- (Folo: M. Kadricj Iiko je pjesaka nastradalo od uvodenja ove obaveze te koliko je bilo sudara na raskrsnicama - istice Andric, A. JAMAKOVIC 1.nagradI: PutDvanje u1lmIcu Dllna $licit, Utica 25.maj broj 7, 75 300 Gratarrica 2.111gf1da: 100 dm poldon PlIceU AdnrI, HlrtIal. Allbandrlllje&l. AIIbIndrI ~ AIIu DJuIIur ICuIerIcMC. AImI GenjK IUIcitIMt. AnIU ICilInIr. AInU vtajtIt AllIIN kDlIjev. AIIiI DIDIM. AnlItiWIMt. AncIra 1AStra. AMra BIncMC. AnIDnIjI BInoBC. Am Bulut M~ ..... DriIII'ICMt BIIIenkIICItIfta. Boris lad(. 01", ~ DrIgIa 1MndI. Oraglca IwtIt. DuIImb IoIriIk. tina Dille. fdlN SInIJC. EIma ~ ElVldin Hlwllbegowl(. EMdInI AlkiC. Elvin TuIIica. Enulodlrop. fItimI MustimowIt. FItiIUIIIdltt, ,..,. BogdIncMt. Go .... tJubI,iINc. Maris HocIfit. HIm JtW. JdIIII Hldllt.1tIU SIUdt. J..... 0stDjIC. JasmIna JUt. JasmIna ltamlt,ltll WnjIk. JCenIn ItuMn.1CtstinI CifbMc. LIrisI MIjI(. 1.1;111 .... Ll;l&lJiriC. LukI Kof\iC. MaIdI AIiIIocJIt. MIjI KIrtIl. MIjdI Elmer. NarIjIN ~ MariN SIIIja~ ..... l1li ScMhit. MlhrimlIIertIiC. MensufI HIdliIIIdiC. Merinu ~ Merjeal YIIjMc. Mevtidl BegooM. II MlrtcovIt. MlIefII DIbIt. MIIlI MqIit MIfjIN 8uc1en. MIIdtn lw1t. MI.Idria CiMIC. NIdI ~ NuirIa DIdIt NInId 5IqftjIn. NerlIIegit. NihId SurtaMt. NinI Td. NMs frInjo. SabIna Sarajlit. SlUhI SIUincMt. 51. V1rvpe.SInriq.lllcupcM(. SInela ICIcIIt. SIneIA ICIriC. SII'IjI ScIeon. SIUdIn StCIIII Hlbul. 5tnIdI GubItj1C. SendtInII DurIIoM. Sinlil MwtncwI(. 5IabodIn SpNrIo. Sndilll TISlncMt. SnjthftI hnrIb'c Ulazni~ po cijmi Qd 3S KM. rnogu se Impie ua ulazuCenlTEltarn1Rde. A.llrl. 34 CelYrtak.19. juti/srp~ni 2012. Dnevni avaz ------------oglasi BOSNAIHERCEGOVflVA Federacija Bosne i Hercegouine Ze"icko.Dobojski kanton OPCINSKI SUD U TESNJU ZemljisPloknjiiPli ured Broj: 039-0·Dn-12-000 783 Teianj, 12. 07. 2012. godine Op6nski sud Teianj, zemljiinoknjizni ured, PiaOS1l0VU Clana 63. i 67. au skladu sa clanom 88 stav 2 Zakona 0 zemljisnjim knjigama FBill ("Sl. Nouine FBiH, br. 19/03 i 54/04), NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG ULOSKA U zemljiinoknjiznom predmetu br. 039-0·D,,-12-000 783 a po zahtjevu Glavas Slavice kei Andrije iz Jelaha, u toku je postupak uspostaoljanja zemljiinoknjiznog uloika. Nekretnina za koje se uspostaulja zemliiinoknjizni uloiak su upisane po Plovompremjeru u posjedooni list br. 241 h.o. Jelah, oznacene hao k.c. br. 541/2 Sjeea, iuma 4 kl. u pou. 246 m2 i k.c. broj 542/11 Sjeca, kuca i zg. u pou. 160 m' i duoriite u poo. 421 m', a ito prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u zk. ul. broj 8545 i 8874 K.O. SP.TESANJ oznacenim kaok.c. broj 5386/178 Sjeca, iuma 4 kl. u pou. 246 m'i k.e. broj 5386/119 Sjeca, kuca i zg. u pou. 160 m' i dsioriite u pou. 421m'. Prema podacima Katastra opcine Teianj suposjednici nekretnina su Glaoai Ivo sin Stipe i Glauai Slavica kei Andrije iz Jelaha sa po 1/2, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Opcinskog sud Teianj kao suulasnici upisani Galijasevie Fajko, Hrcic Emina, Kapetanouic Mejra, Smailbegouic Secera, AjaPiovie Hamdo, Ajanouic Dedo, Ibrahimkadie Hamid, Hujdur Smajo, Amidiie Dusan, Ceman Hazim, Kasumagic Sahza, Unkii Azem, Kajganic Samija, Erceg Zoran, Agie Lzudin, Agie Nediada, Ramie Fata, Kalabic Samil, Kotoric Deafer, Galijaieuu: Nermin, Glaoai Ivo, Glauai Slavica, Sopta Nediida, Sopta Iva PI, Galiiaieoi« Fatima, Ramie Smaila, A lie Rasim, Alic Ismet, Erceg Ivica, Er· ceg Stipo, MujkaPiovie Fuad, Seljmo Adem, Steuanouic Vojko, Stevanovic Dragoljub, Basic HajrudiPl, Ramie Nediad, Unkie Mirvet, Zenicanin Safet, Unkie Badema, Deljkie Hakija, Deljkie Mahmo, Deljkii Hasan, Deljkie Muhamed, Bukvie Ajia, Ceman Zemka, Sadikovie Besima, Savovie Behija, Sehovie Rasema, Deljkie Dzeoad, Pilav Muhamed, Kotoric Fikreta, Plancic Refija, Ramie Nadeida, Ajanouic Ismeta, Didii Sabira, Loncaric Velida, Ajanouic Muharem, Cehajic Mevlida, MujeziPiovie Atifa, Donlagic Kanita, Ramie Haris, Ramie Dzenita, Galijasevie Sejo, Galijaieou: JasmiPl, Galijaieuic Dejan, Galijaieuic Emin, Skiljo Dzenita, Deljhic-Lohmann Anella, Kotoric Mujo, Kotoric Muhidin, Mulie Mersija, Kotoric Admir, Obradovac Nermina i Kotoric Haris. Pozivaju se sva lica koja polazu pravo ulasniitoa iii neko drugo prauo "a navede"im Pie· hretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najaue podneska u dva primjerka i to dokaiu, au suprotnom njihouo pravo nece biti uzeto u obzir prilikom uspostaue zemljiinoknjiznog uloika. Lica koja polazu prauo "a toj "ekretnini mogu nauedeni rok na zahtjev produiiti za Pia· jmanje slijedecib 90 dana, kako bi im se dala mogucnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produzenom roku ne uslijedi prijava, zemljiinoknjizni uloiak ce se uspostauiti na omovu do tada pribavljenih dokaza. Zemljiinohnjizni referent, Nediad Ljevakovii ,. '-.un I. JCIl lJ.,~ ._.. ............. I4.. T~.·'~ ........ ...,... • -~i~ JIw.. ,11<: ...,..'.... ·U~. 00 RtJONICI GIPSA Dof\j Valcul 770 Sl 111 bnbb bripde bb Na osnovu clana 107. tacka 5. Statuta privrednog drustva .Radnici gipsa" d.d. Donji Vakuf, Nadzorni odbor je na sjednici odrzanoj dana 12.07.2012. godine denio Odluku 0 raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora, a u skladu sa clanom 260., 275. i 276. Zakona 0 privrednim drusrvima, te Nadzorni cdbor i raspisuje JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOV ANJE DIREKTORA PRIVREDNOG DRUSTVA "RUDNICI GIPSA" D.D. Opis pozicije: Direktor preduzeca preduzeca predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dionicko drustvo, odgovara za zakonitost poslovanja. U saradnji sa upravom priprema prijedloge i izvjestaje za Nadzorni odbor i Skupstinu i izvrsava njihove zakljucke i odluke, dostavlja Nadzornom odboru pismene izviestaje 0 vaznim pitanjima iz poslovanja drustva, donosi opsta akta koja nisu u nadleznosti Nadzornog odbora i Skupstine, prima zaposlenike u radni ad nos, imenuje rukovodece zaposlenike i vrsi raspored zaposlenika na radna mjesta, odlucuje 0 sluzbenirn putovanjima u inostranstvo za zaposlenike drustva, U vrsenju svojih ovlastenia duzan je postupati u najboljern inreresu Drustva i dionicara. Opsti uslovi: 1) da nije osudivan za krivicno djelo i privredni prijestup nespojiv s duznoscu direktora, pet godina od dana pravosnazuosti presude, iskljucujuci vtijeme zatvorske kazne, 2) da mu nije sudskom presudom zabranieno obavljanje aktivnosti u nadleznosti direktora, 3) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja. Posebni uslovi: 1) VI i VII stepen strucne spreme, 2) radnog iskustvo na rukovodnim mjestima od 5 godina, 3) staza osiguranja u privrednom drustvu ..Rudnici gipsa" dd D. Vakufa u trajanju od 10 godina, 4) da posjeduje dionice privrednog drustva "Rudnici gipsa" d.d, Donji Vakuf, 5) da nije bio direktor Dristva koie je prestalo stecajern. Potrebni dokumenti: Uz prijavu na javoi konkurs kandidati su duini priloziti i: biografiiu, kopiju licne karte, ovjerenu kopiju diplome, dokaz 0 iskustvu na rukovodnom mjestu, dokaz a stazu osiguranja, dokaz da nije osudivan za krivicno djelo i privredni prijesrup, da mu nije sudskom presudom zabranjeno obavljanje aktivnasti u nadleznosti direkrora. [avni konkurs ostaje orvoren 14 dana od dana objavljivanja u jed nom od dnevnih listova u Federaeiji Bosni i Hercegovini. Neblagovrernene i nepotpune prijave nece se razrnatrati. Prijave sa dokumentima dostaviti licno ili postern na adresu: Privredno drustvo "Rudniei gripsa" d.d. Donji Vakuf, utica 770. S.b.br. D. Vakuf sa napomenom "Za javni konkurs". ,~ .......... ...r-. ~ U..... H •• 11 " 1,,,d,.,.,1' " .. .. sveznadar ~ Dnevni avaz, cetvrtak, 19. julVsrpanj 2012. 35 Rodi telji imaju upola rnanji rizik za prehladu nego osobe koje nemaju djeeu, objavil i su arnericki naucnici u casopisu "PsyehosomatieMedieine". Istrazivaci s Univerziteta "Carnegie Mellon" u Pitsburgu vjeruju da je uzrok tome djelovanje nepoznatih psiholoskih i b ihevioralnih razlika izrnedu roditelja i osoba koje nemaju djeeu. U prosjeku su ispitanici koji su imali djecu od prehlade obolijevali u 52 posto manje slucaieva nego ostali sudioniei istrazivanja. ~ Tacno Nelacno kilomelar proslora? Marsu su ime nadjenuli Rimljani po Marsu, bogu rata, zbog njegove crvene boje? Dinosauri su mozda izumrli jer nije bilo dovoljno zenki, uslvrdili su brilanski islrazivaci? Prvi lei helikoplerom 1od nekoliko melara, abio je na visini prijeden je UJ811110)iuUZgaJa" Ilru08 SUdOU8 ROdil81)stUO Stili Od prehlad8 Rusija je prva u svijetu krenula s proizvodnjom lijeka "neovaskulgen", cija je namjena "uzgoj" novih krvnih sudova umjesto deformiranih. Njegovi tvorei iz Instituta rnaticnih celija covjeka uspjesno su proveli klinicka istrazivanja, dokazavsi da je lijek pomogao obolielimaucak S+postoslucaieva. "N eovaskulgen" je preparat koji u svorn mehanizmu djelovanja osigurava rast krvnih sudova u ostecenim tkivima. To je vazan inovaeioni proboj. 2 3 1. TACNO Bole zglObOUi, sree brie luoa Zbog suhog klimatiziranog zraka koza gubi vlagu, a to poqorsava stanje oboljelima od ekcema i drugih koznih bolesti Ako je kvalitetan i redovno odrzavan, klima-uredaj spasava od nepodnosliivih vrucina, prociscava zrak, smanjuie vlaznost i uklanja neugodne mirise. Ali ima i opasnosti, koje naicesce proizilaze iz neraeionalnog podesavanja temperature i nepravilnogodrzavanja. Razlika izrnedu unutrasnje i vanjske temperature ne bi smjela biti visa od pet stepeni Celzijevih, a klima-uredaj trebalo bi cistiti i dezinfieirati barem dva puta godisnje, Evo sta biste ios trebali znati. • Neociscen klima-uredai potice napad astme, U neodrzavanim klima-uredajima mogu se nakupljati gljivice, prasina, zivctiniska i biljna oneciscenja (d1ake, grinje) te razliciti hemijski spojevi, a sve to moze stetiti osobama koje pale od a1ergija te potaknuti napadeastrne. • Djecu drsite dalje. Posebno je vazno pripazi ti na ternperaturu klima-uredaja u prostorijama u kojima najcesce borave djeca. Ako prejako puse iii je prehladno, djeca mogu "zaraditi"upalu uha. • Bole zglobovi, curi nos, srce brze lupa. Razlike u temperaturi vise od os am stepeni opterecuju krvozilni sistem. Srce brze pumpa jer se zile ne mogu tako brzo siriti i skupljati. Zbogtoga se moze pogorsati stanje srcanih bolesnika, ali cak i mladi, zdravi Ijudi mogu osjetiti bol u grudima. Ali, najcesce reakeije na neprirodnu hladnocu klimatiziranih prostorija su curenje nosa, srnrcanje, kasalj, Ako vas pak rnuce hronicni bolovi u kostima i zglobovima, borayak u klimatiziranim prostorima moze pogorsati tegobe. • Suh zrak iz klima-uredaia steti kofi i isusuie je. AKTUELNE TEME Posljedice nepravilnog koristenia klima-uredaja Temperaturu u automobilu treba snizavati postepeno, narocito ako je dugo bio izlozen suneu. Prije kretanja prozracite ga otvaranjem vrata, a posljednjih 15-tak minuta voznie iskljucite klima-uredaj kako biste se nakon izlaska iz vozila lakse prilagodili vanjskoj temperaturi. U aulomobilu Zbog suhog klimatiziranog zraka koza gubi vlagu, a to pogorsava stanje oboljelih od ekeema i drugih koznih bolesti. Prvi let he- .--------c----=-. likopterom bio je na visini od nekoliko metara, prijeden je kilometar prostora u pet rninuta i cetrdeset sekundi. Desilo se to 19. jula 1930. godine, a za to doba cudnovatim strojern upravliao je italijanski konstruktor Koradino di Askanjo (Corradino di Ascanio), koji je na taj nacin pretekao mnoge konkurente i preuzeo cast prvog letaca helikopterom. Jpak je tek njernacki profesor Foke konstruirao pravi prakticno upotrebljivi helikopter. "Focke-Achgelis" s dva uporedo ugradena rotora poletio je 1936. godine i postigao visinu od tri kilometara, brzinu od 122 kilometra na sat i dolet od 230 kilometara. Rijec helikopter nastala je od grckih rijeci heliks (spirala) i pteron (krilo). Poletio prvi helikopter 2. TACNO Marsu ime po bogu rata Marsusuime nadjenuli RimIjani po Marsu, bogu rata, zbog njegove ervene boje. Drugim eivilizaeijarna crvena boja je takoder bila glavna inspiraeija i misao vodilja kod biranja imena ovoj planeti Suncevog sistema. Egipcani su ga zvali "Her Desher", sto znaci "crveni". 3. TACNO i~~~T~E OBRAIJIVA· TI GLODA· NJEM GlUMAG VIDOV AFRICKA ZEMLJA DIOAIBAA. PRIBOAA, OSTI ODMAZDA TORINO K8l~~~ls ~I~~j£~ 'SOSNEPLEMENA BORO ENAK ClANAK NA RUGI III NOZI ~2EMLJU ZIMSKI SPOAT NEUPOTRI· JEBLJENI ~ NEOBUVE· NO RJEsENJEIZ PROS LOG BROJA OBLAST SARONA -=FUDSALER NASLIGI DIOTIJELA PET POKAZNA ZAMJENIGA K.N. ZLATKO, KANU, S, PEJAKOVIC, ITAL, ZAPA, A, JE, ECERI, SR, ARAPI, ATOMI, TORAKS, ADET, INSTALIRATI -----2949 TEG ~ O~AOK PLAGANJA, TEMPO IZBIJATI 12 ZEMLJE DIJELOVI DANA Dinosauri su ,-----~ __ rnozda izumrli jer nije bilo dovoljno zenki, ustvrdili su britanskiistrazivaci prije nekoliko godina, ozivljavajuci tako staru II".I!II raspravu 0 pravom razlogu izumiranja tih zivotinja. Dinosauri su izumrli prije 65 miliona godina, priblizno u vrijeme kada je u Zemlju udario veliki meteor. Neki naucnici pretpostavljaju da je veliki oblak prasine uzrokovao klimatske promjene koje dinosauri nisu mogli prezivjeti, Svoju pretpostavku temelje na nacinu razmnozavanja danasnjih reptila, poput krokodila, s kojima su dinosauri srodni. Spol krokodilova mladunceta ovisi 0 temperaturi u vrijeme inkubaeije jaja. Kad je temperatura umjerena, izleze se vise muzjaka, dok zenke do laze na svijet akoternperatura poraste iii padne za nekoliko stupnjeva, U slucaju dinosaura, kako tvrde naucnici, promiene temperature nakon udara meteora mogle su izazvati povecanje broja muzjaka. Dinosauri nisu imali dovoljno zenki? 360'."".191""'''''"12012. Dnevni avaz --------------------------------------------~oglasi PRIVREMENIIZVJESTAJ 34. KOLA SuperLOTO-a 00 17.07.2012.godine PRIVREMENIIZVJESTAJ JOKER-a UZ 34. KOLO SuperLOTO-a 00 17.07.2012.godine .,,1 " IQ'''"er ftl· . IZNOS Jackpot se prenosi u naredno kolo .. 0.00 KM .. 0.00 KM ..54.30KM 5.BOKM 1.00KM DOBITNA KOMBINACIJA SuperLOTO·a: DOBrrNA SOJA: UKUPNA UPLATA LOTO 6/45 JE FOND DOBITAKA 50% CRVENA AKUMULIRANO .... 8.767.60 KM U FONDU ZA JACKPOT: UKUPNA UPLATA ZA IGRU ODABERI BOJU: FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45 SUPER JACKPOT UKUPNO DOBICI FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30%: AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT: JACKPOT UKUPNO: . ... . .. . . . FOND DOBITAKA DAUGE VASTE 15% . FOND DOBITAKA TAECE VASTE 17.50% FOND DOBITAKA GETVATE VASTE 37.50%. LUTRIJA BIH. SARAJEVO 18.07.2012.god. .. 11.223.60 .285.702.36 · . 296.925.96 · ... 5.611.80 ... 6.547.10 ... 14.029.50 KM KM KM KM KM KM SUPEA JACKPOT 6 POGODAKA 5 POGODAKA 4 POGOTKA 3 POGOTKA BROJ DOBITAKA IZNOS DO B I C I BROJ OOBITAKA 1.vRSTE(6 BROJ OOBITAKA Z.vRSTE(5 BROJ OOBITAKA 3.vRSTE(4 BROJ OOBITAKA 4.vRSTE(3 BROJ OOBITAKA 5.vRSTE(Z BROJ OOBITAKA 6.vRSTE(1 LUTRUABIH. SARAJEVO 18.07.2012.god. KM UKUPNA UPLATA NAGAADNI FOND FOND ZA DOBITAK FOND ZA OSTALE . 50% PAVE VASTE DOBITKE . BROJ OOBITAKA o ...............•.•••••• o QNOS: o IZNOS: 17 IZNOS: 15B IZNOS: 1.568 IZNOS: .. . .. .Jp.se prenosi u naredno kolo . Jp.se prenosi u naredno kolo 4 257 4.095 . ... ..1.402.90 KM .25.50KM .3.40KM BROJEVA) BROJEVA)' BROJA): BROJA): BROJA): BROJ) : KONACNIIZVJESTAJ 32.KOlA SuperlOTO·, 00 10.07.2012.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJESTAJA I ZAPISNIKA 0 OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I JAB H OBJAVUUJE KONAGAN IZVJESTAJ ZA32.KOLO Sup.rlOTO·a: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO 1 KONACAN IZVJESTAJ JOKER·, UZ 32.KOLO SuperLOTO·, 00 10.07.2012.godine NA OSNOVU PRIVAEMENOG IZVJESTAJA I ZAPISNIKA 0 OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PAIGOVOAIMA L UTA I JAB i H OBJAVLJUJE KONACAN IZVJESTAJ JOKEA·. UZ 32.KOLO SuperLOTO·.: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PAIGOVOAA NIJE BILO .B.549.00 KM .4.274.50 KM .6.474.BO KM .3.419.60KM UKUPNA UPLATA ZA LOTO 6/451ZNOSI FOND DOBITAKA 50%: UKUPNA UPLATA ZA BOJU IZNOSI fOND OOBITAKA 65% . FOND D081TAKA ZA OOABERI BOJU FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE AKUMULIRAND U FONDU ZAJACKPOT: DDBlel SuperLOTO JACKPOT DOBITAKA: 6 POGOOAKA OOBITAKA: 5 POGODAKA DOBITAKA: 4 PDGOTKA OOBITAKA: 3 PDGDTKA DOBITAKA: ZADNJI D~N NAI'LATE_DOBITAKA ZA.32KDLO .75.390.00 37.695.00 .. B.948.40 .. 5.816.46 KM KM KM KM JACKPOT UKUPNO: .... FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45 fOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30%: AKUMULIRANO U FONDU ZA JACK POT: . JACK POT UKUPNO: . FOND DOBITAKA DRUGE VRSTE 15%. FOND DOBITAKA TREeE VRSTE 17,50% FOND OOBITAKA GETVRTE VRSTE 37.50% . 154834.81 .11.308.50 KM .. 264.735.21 .276.043.71 .5.654.25 .. 6.596.63 .14.135.63 IZNOS KM KM KM KM KM (B54.90 + JP 5.619.90 I BROJ DOBITAKA IIZNOSI DOBITAKA · .... 5.816,46 KM .149.018.35KM BRDJ DOBITAKA BAOJ DOBITAKA l.vRSTE BAOJ DOBITAKA 2.vASTE BAOJ DOBITAKA 3.vASTE (6 BAOJEVAI DOBITAKA: (5 BAOJEVAI DOBITAKA: (4 BAOJA) DDBITAKA: ..... O. 1 17 139 1.611 JACKPOT SE PRENOSI U NAAEDNO KOLO 0.00 KM .... ...... .452.10KM 39.90 KM .4.90 KM .1.00KM D. o. . . ..... ..... B 266. 3.611 ... Su~.~LDTO~a JE_1!0829~ 2.godine Jp. SE PRENDSI U NAREDND KOLD Jp. SE PRENOSI U NAREDNO KOLD . 706.BO KM . 24.80 KM . 3.90 KM GENERALNIDIREKTOR .EDI1~MPASUKAl:Js.r. ~r BAOJ DOBITAKA 4.vRSTE (3 BAOJA) DDBITAKA: BROJ DOBITAKA 5.vRSTE (2 BROJA ) DOBITAKA: BAOJ DOBITAKA 6.vRSTE (1 BAOJ ) DOBITAKA: .ZA.ONJI DAN NAPLATE DOBITAKA_ ZAJOKER UZ~2:KOLO SuperLO~O·a .JE 17.08 ..2012.godln •. ~ .h -~""""""'"'_= ~- .~. -.~ r ROK ZA PRIGOVORE -_ IGRE NA SRECU LUTRIJE BiH I PROVJERE DOBITAKA NA www lulrijabih.ba 4 DANA 00 PRVOG 10UCEG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG ~-'"--"'LUTRIJA BiH SARAJEVO 18 072012 godme IZVJESTAJA II Oobrod~lIu UniCredit Bank Dobitnici nagradne igre Koristite elektronske usluge UniCredit Bank i osvojite vrijedne naqrade prll6g kruga n.:J9r adll€' Ig!p "lCorlstite elektronske I oSIIOJlte IIfljedne nag,ade" ~ c. I< kOJu Ji! Ole! • _., ... Postani student! ~ --_.,-_ _,,_ • __ --- n-;~'if::~~ __'O_NKe_ 036 445 8101 016~4~002 _ L Tlvgodla,.,. :: 3 PIIOMET -........• 41 ....... up Ndovnlh I v Nod" atude'n ,. U PNU {II II ~"u prllddiplonuJlih aludlja u akadem&k.oj 2012.J20-13. god I 1.IrI~111OECTiS __ NATJEtAJ u§hrge UnlCredit aank lo! hl I Banlc orgallllOliaLa bl I mob I' rcmklh uslug Ban • SI • Ism -Ism dobl ~bovlf p ~I~ cI ZOO KM n M t C,d poklon Ie , cI w: I'n • NphoJ~a OObllnlcl ndgt.,dne Ig, SUpi tm pulem Ob "j~enl on flnu pH!U2lman,cl nag! . D bit (1;U duZnl pleuze prim ka 0 .II/IJ t 5 oclgradu u roku ad 30 Ocln.a 0 d oa r ne III tit svtm d Vasa ~"(rPdit Bank VI it . ." ogJasi--------------------------------------------- Dnevnl avaz ''''rt''.19.i".s~''i2012.37 PRAVILA t1 1; 0 GANllATOR NagraAAD O)IG I Za sva I potro$ n.11l10 KM u Konzum prodaval)nicllz (lana 2. na jednom raCunu kupar; dobiva jedan kupon (10 KM-l upon.20 KM·2 kupona_l Kupone popunjene lifnlm pocIadma (Iml!. prezlme. me oca, adresa stanovanfa. grad, te4e ons i broj I bfoJ ratuna) upac treba ubadl u pesebnc OUl,uI!OU kUllju u prodilvnicl. SII I u{ snlk un gr clno Igr mote u~estvov II s neogranlltnrm Cl 6: IZVLACENJE DOBfTN I(A NAQ1lADA ~I 12: PORED Prem {I I"U 23. Za ona 0 porelu na doh • poru po OSOOIlU dohol cd nagr.ldn 19ari llgara f\iJsretu snosl debitnl naw-ade. Porez se plEJ(EPAUVlJE TIPEACT ABHWlKHl3ACTYTIHWTKVI npepcjepa.ajyhll Dnevnl avaz e,.,,",. 19.jurvs~'"j "" 41 Tradlcionalni sarajevski fftaJj u Hots u Bristol Sarajevo BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA PARLIAMENT OF FEDERATION HOUSE OF REPRESENTATIVE Chairman U S CU SARAJEVA Set "Inle Moreno De-bartoll po puna Ie spreman za predslD eee ramazans e dane Njquiuti i oiivljavljuti mdicionalnu bosmsku kubioju pred ta lienu na IFTAR'SKI UZITAK modcrniii Ol~in. Debratoli i njego rim 0 misl.iJi su mdicionalDc, Ii veoma kreativne mare po prildadDim cijenama. Tokom oyogodiinjcs mjesec Ramazana u ponudi ~e bili veJild lzbor ifuJrSkih menija II svim brima koic su nekad imali ; r ijski iftari" DB kojc su se pozival] poslovni partneri i prij lelji. Ugodni ramasan k.i trenuci mogu e provcsli blto u prekra nom ambiientu restOraJla The Bras erie r.a1::o i II r teraau New gdje ee iflul biti pripremljeni 0 bul I ed kog sloll 5 pOUlatim sanjCY kim i bosan kim [radic:ionalnim ielima. HOlCI Bristol Sarajevo i ·et kubiDjc Deb noli obetav ju poebao ulilllk z;a prednojcte ramlz;aoskc d ne u duhu uadic:ionalnih illaTa. V RAMAZANSKA CESTITKA V OT L BRISTOL Svim pripadnicima islamske vjere u Bosni i Hercegovini i dijaspori upucujem najiskrenije cestitke povodom pocetka mubarek mjeseca Ramazana. Zelim da ga svi, zajedno sa svojim najblizima, komsijama i prijateljima provedete u miru i rahatluku. PREDSJEDAVAJUCI Fehim Skaljic 42 0•• "".19;"",,,,,";2012. Dnevni avaz --------------------------------------------~oglasi [II na tdi!tu vrijednosnlh paplra.te tla.na 50 SlaMa Ene~1tOl brQj:5-12-'03I11 oct 20.05,2011,godlne objavljujemQ: U skJadu sa, flanom 4. Pravilnika 0 objavljivanju informacija j izvje!tavanju dd Sarajevo IZVJESTAJ 0 DOGA£)AJU KOJI B1TNO UT1CE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA ~~~~----~----• p;na I sm6eni I1rma • adtesa sjediA&a I ... ....... ~ bol I• op6 PODACI 0 EIoIITENT\I EN'EiRGOPETROI.d.cl. ~"'lcYo .".... n • POOACI ,i I .. 0 DOGAOA.:I U II ~8 0 objs' 13. PrlMln Ita Infolmadjs • naves1.I 17-4""-'- ,.u,,\ , BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU Broj: 65 0 P 081145 11 P Sarajevo, 11. 07. 2012. godine Tuzitelj: Hypo Alpe Adria Bank Tuzeni: Dario Franjic Radi: Ispiata duga Vsp: 20.184,30 '0' ... t-'\t '" POZIV \1 Za: EDIN DEOIC Pozivate se kao stranka na pripremno roctste zakazano za dan 27. 11.2012. godine u 12,00 satl, pred ovaj sud u sobu broj 310/111. II '''''''' Sudija Zorana Boskovic NAPOMENA: Ako na pripremno roclste iii na rociste za glavnu raspravu ne dode uredno obavuesteni tuzitef], smatrat ce se da je tuzba povucena, osim ako tuzeni ne zahtijeva da se roeiste odrii (el. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno roclste iii na roeiste za glavnu raspravu ne dode uredno obavilesteni tuzeni, roctste ce se oorzan bez njegovog prisustva (el. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom roeistu stranke su duzne iznijeti sve einjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlozltl sve dokaze koje zete izvesti u toku postupka, te na pripremno roeiste donijeti sve isprave i predmete koje zele upotrijebiti kao dokaz (el. 77. ZPP-a). Na pripremnom rocisfu sud ce rjesenjem odrediti dan i sat odrzavanja glavne rasprave, pitanja 0 kojima ce se raspravljati, dokaze koji ce se izvesti i koje osobe ce biti pozvane na glavnu raspravu (el. 94. sl. 1. ZPP-a), pri cernu se stranke upozoravaju da sud moze odrediti da se glavna rasprava rnoze odrzati odmah nakon pripremnog rocista (el. 94. sl. 3. ZPP-a). Dnevni avaz e,."".r9.i"",~a"i2012. 43 d.o.o. IKP "Komunalac" d.o.o. Hadzici Zunovacka br. 4, HadziCi Skupstina Preduzeca Na osnovu clana 17. i clana 33. OdJuke 0 uskladivanju statusa JKP "Komunalac" d.o.o. Hadzici sa Zakonom 0 javnirn preduzecirna u FBiH ("SIuzbene novine Kantona Sarajevo" broj 35/05 i 51/12) i clana 23. Statuta Javnog komunalnog preduzeca "Komunalac" d.o.o. Hadzici, Skupstina Preduzeca objavliuje, PONISTENJE JAVNOG OGLASA Ponistava se javni oglas za imenovanje predsjednika i clanova Nadzornog odbora [avnog komunalnog preduzeca "Kornunalac" d.o.o. Hadzici, broj 1365-1/12 od 19.06.2012. god., koji je objavljen u listu "Dnevni avaz" 25. 06. 2012. god., i u Sluzbenim novinama Federacije BiH broj 5712012 od 04. 07. 2012. god. Broj: 1667/12 Hadzici, 17. 07. 2012. god. PREDSJEDNIK SKUPSTINE Dr. sci. Mujo Fiso, s.r. N o ci a OA G aipovoljniji rozgovori S poruke ·z 1iI'I :1iI ba Rooming oiX'i ER~~E1· Jer vrijedi, www.hleronet.ba 44 ".,,0.19i"""""i2012. Dnevni avaz Na osnovu odredaba ctana 64. slav 1. Zakona 0 privrednim drustvlrna, d"eklor crustva "HERBOS' 1 d.o.o. Sarajevo, ULismela Alajbegovica Serbe br.30 ..Sarajevo.llidta, don 0 s i ODLUKU 0 NAMJERI PRIHVATANJA REORGANIZACIJE - PRIPAJANJA Na osnovu odredaba clana 64. slav 1. Zakona 0 privrednim drustvima,direktor druslva "HERBOS" d.o.o ..Sarajevo, lIidza, Ul.lsmela Alajbegovica Serbe 30 .. don 0 s i ODLUKU 0 NAMJERI REORGANIZACIJE· PRIPAJANJA F 0I'RA.ClJA _" ~ 1I01NA1~00YIIriA0 7, (ifI,._ WlllCl QO upopunura _. ..... _ ....,QLlpt."u I 0( IWlIMllJe,,!lI~bl,_. optt., Clan 1. Obavjestavaju S8 tlanovi crustva i povjerioci da je osnvac drusfva "HERBOS" o.o.o. Sarajevo, sa sjedistern u UI. lsmeta AlajbegoviCa serbe br. 30, Sarajevo,llid1a, (matiCni broj regislra subjekta upisa: 65-01-0569-12 (stari broj 1-25580) donio plan reorganizacije, kojim se pradvida pripajanje ovog privrednog drustva privrednom drustvu "HERBOS NATURE" d.o.o, saraevo, UI. Ismeta AlajbegoviCa seroe br. 30,Sarajevo, llidza (maticni bro] registra subjekta upisa: 65·01-0388·12). Clan 2. Planirana reorganizacija • pripajanja obavlt ce se na osnovu odluke 0 pripajanju koju donosi osmvac drustva "HERBOS" d.oo .. Sarajevo, !lidza i odluke 0 prihvatanju pripajanja koju donosi osnivac drustva "HERBOS NATURE" d.o.o. Sarajevo. Clan 3. Pozivaju se osnivati i povjerioci drustva da, ukoliko postoje zakonske prepreke za planiranu reorganizaciju, 0 tome obavijeste upravu drustva Br. 30/12 DIREKTOR Sarajevo. 17.07.2012. godine Mirzel Hadiiavdic s.r. Obavjestavaju se ctanovl crustva j povjerioci da ie osnvac orustva "HERBOS" d.o.o., Sarajevo, lIidza, sa siedistern u UI. Ismela Alajbegovica Serbe br. 30, (rnaticni broj registra subiekta upisa: 65·01·0569-12 (slari broj 1-25580) donto plan reorganizacije - pripajanja privrednom drustvu "HERBOS NATURE l' d.o.o, ULismela AlajbegoviCa Serbe 30. Sarajevo, llidza (maticni broj regislra subjekta upisa: 65-01- 0388·12). Clan 2. Planirana reorganizacija - pripajanja obavit ce se na osnovu odluke 0 pripajanju koju donosi osnvac drusfva "HERBOS" d.o.o. llidza i odluke 0 prihvalanju pripajanja koju donosi osnivac druslva "HERBOS NATURE" d.o.o, Sarajevo. Clan 3. Pozivaju se osnivaci i povierioci drusfva da,ukoliko postoje zakonske prepreke za planiranu reorganizaciju, 0 lome obavueste upravu drustva. Br. 29/12. Sarajevo, 17.07.2012 DtREKTOR Mlrzel Hadiiavdic s. . Clan 1. 01 811\itnl U.je '" ClbnI.ro F__ 8iH. _MJ Ibtll._ ...., opt~ I sln~_ .... M•• "'nd' ~ toel YLbu _ 1.101tj IJ OIl ~BUDI POSJEDNlK SA SUM] BOMBONAMA'" ",_..eeno olgelKlJoo n *hien" tliIdbu 0 u mzwj po$ICMIn JAVNIPOZlV o~ "5. I panuda !!H T eleo:>nll II 15.30 Nil, IM$fM dIAl eta l.II SeI~10 109 .l)ekflj ' ' ' 'ih , u 51! IZ bral'lOm lIOecqom'Pf8~im Itcem prtsCupi(o 54 progo'o'Ollma I mero 'nougCMW l(fWIH_ KoI1 Ion 0)3 466 og ogJasi----------------------------------------------FEOeRACIJE 60S E I Dnevnl avaz ''''rt''.19.i".s~''i2012.45 RAZVOJNA SANKA RCEGOVINE I, I'RrDm'TIC1Jr, PROI),ur Bamozan je mjesec posto, iaadeto, milosti i oprosto, ali i mjesec radosti i veselja. Svlm musllmanima RAMAZAN SERIF MUBAREK OLSUN! I bh••• I • OPCINSKI suo U ZEPGU ZemljosnoknjiZni ured ~roj: D44·0·DN·12·000 101 Zepce, 09. 07. 2012. godine Na osnovu clana 63. i 67. Zakona 0 zemljiSnim knjigama FBiH (5luibene novine FBiH" broj 19103 i 54/04), Opcinsk' sud u Zepeu NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIINOG ULOSKA ... ...... ...... """'_M _t:al' ".-. _,. ". U zemUisnoknjiinom predmelu broj 044·0·DN·12·000 101, po zahtjevu Drustva za prijevoz, Irgovinu i usluge .Dizik" d.o.o. Zepce, Pire bb, u toku je posiupak za uspostavliane zemljisnoknjiinog eloska. Nekretnine za kOje se uspostavlja zemliisnokniiini ulozak upisane su u Posjedovni list broj 749 katastarska opena PnnijeVD, oznacsna sa: • kataslalska eesnea bloj 104/1 naliv parcete "Gajevi" kultule njiva 5. klase pevrslne 2277 m' i njiva 6. klase pnvrsine 1009 m' • katastarska Gestica broj 104/2 naziv parcele "Gajevi" kultule njiva 5. klase p~vrSine 51 m' i njiva 6. Idase povlsine 3403 m' Prema podaeima iz kataslra posjednik navedenih nekrelnina je .Dizik" d.o.o. Zepce, Pire bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se liea koja pola!u pravo vlasnistva iii neko drugo pravo na lim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana naiave podneskom u dva primjerl'itIillU 11.00 Fudbal spanska liga. Madrid - Levante 13.00 Fudballtalijanska liga. Road To The Title Juventus Chievo 15.00 Fudbal Copa Libertodores. Final Game 2 CorinthiansBoca Juniors 17.00 Olympic Series. Episode 49 18.00 Atletika Diamond liga. London Day 1 20.00 Fudbal Brazilska liga 22.00 Fudbal. Great Goals Of European Football Ep 04 02.00 Fudbal Brazilska liga, prijenos National G. 13.30 Istrage avionskih nesreca 14.25 Najnevjerovatnije fotografije National Geographiea 15.20 Nevjerovatno na National Geographieu 16.15 lstrazivanje planeta ?emlja 17.10 Saptac psima 18.05 Istrage avionskih 21.05 FILM, HRT 1 12.30 14.30 20.30 22.15 22.45 23.00 23.15 00.15 nesreca 19.00 Sekunde do katastrofe 19.55 Tezak zlvot 21.00 Sekunde do katastrofe 21.55 Tezak zivot 22.50 Tabu 23.45 Sekunde do katastrofe 21 30 -f 6, KONCERT ;, MTV Adria 15.40 Made 16.50 The Challenge. The Gauntlet 17.20 Ridiculousness 17.40 Pranked 4 18.10 Punk'd 18.30 Terraneo Music 19.00 BiggestlHonestl Loudest! 19.50 3 From 1 20.00 Jukebox 20.50 DFC 21.203 From 1 21.30 Pauly D Project 21.50 Jersey Shore 5 22.40 Ugly Americans 23.00 Death Valley 23.30 Reno 9t 1 FOXlife 13.10 14.10 15.05 16.00 16.45 17.40 18.05 1B.30 1B.55 20.00 20.55 21.30 22.00 23.00 Dsveta Melisa i Dzci Ali Mekbil Da, draga Ni na karti Kugar Taun Mi i oni Vii i Grejs Ali Mekbil Privatna praksa Osveta Melisa i Ozoi Melisa i Ozoi 11.40 Kriminalisticka istraga. Pariz 12.30 Frtkcvi 13.20 Frikovi 14.10 Inspektor Montalbano 15.50 Nepoznati 16.40 Medijum 17.30 Krtminalisticka istraga. Pariz lB.20 Monk 19.10 Imitator 20.00 Red i zakon. zlccinacke namjere 20.55 Arnold u trci 22.35 Medijum 23.25 Ovo nije moj iivot 00.15 Nepoznati 10.25 Gulliverova putovanja 11.50 Ledena staza 13.30 Bolii bvct 15.05 Oraga, smanjio sam djecu 16.35 Ousa surfera 18.20 Srcolomac 20.05 Paris Express 21.45 Igra prijestolja 11, p. e 7 22.40 Igra prijestolja 11, p. e 8 23.30 Pravi seks, ep. 30 00.20 Zbogom, Gary 01.35 ziocesta uCiteljiea 03.10 Posljednji egzoreizam CineStar TV 09.00 Borba za Emily, film, triter 11.00 Rajski vrtlar, film, drama/komedija 13.00 Potjera, film, akcija 15.00 Nepobjedivi, lilm, akcija 17.00 Djeea sa otoka 5 blagom. Bilka za otok, film 19.00 Zeljezni grad, film, drama 21.00 Nestali u Americi, film, drama 23.00 30 dana, film, drama 01.00 Duga, film, drama duhova 23.50 Mi i ont 00.20 Ali Mekbil 01.05 Ulica sjecanja Sapat CETVRTAK19. 7. 2012. SAPAT ZVIJEZDA Priprema: Hedija MEHMEDIC 11:,,1 00.26 B/TANGE / PR/NCEZE HRll 08.20 Roni ony roni. crtani film 08.35 Gerald McBoing. crtani film 09.05 Crtani film 09.35 Ja sam Ivoja sudbina (16). indijska serija 10.25 Nasa mala klinika. domata tnmorlstlcna serija 11.15 Skrivena kamera. hu· monsncni program 11.25 Prine lz Ben Aira. humoristitna serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info. informativni program 12.05 Najbrli igrae, kviz 12.55 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 14.20 Top shop 14.45 Ljubav-vjera-nada (16). turska serija 15.55 Odbacena (16), indijska serija 16.55 Dejana Talk show. talk show, Tema."Ljekovite trave iivot znace" 17.55 Ljubav bel granica (16), latino-ameritka serija 18.50 OBN Info, inlormativni program 19.10 OBN Sporl, sportski program 19.20 In Magalin, showbiz magazin 20.00 Rula vjetrova (16), domaca serija 21.00 Balkanske prevare 21.45 Odbacena (16), indijska senja 22.45 Vox Populi 22.55 Kameno vijece (12), igrani film 00.30 Zodijak 09.01 09.45 10.00 10.05 10.10 11.01 12.00 12.10 12.12 12.17 12.30 13.20 14.45 15.00 15.09 15.15 16.00 16.45 17.00 17.25 18.00 Divlji Plamen 4, serija Vijesli iz kulture Vijesli Vrijeme danas Mjeslo pod suncemostali iii olici 5, dokumentarna seriia Planinski gorila. Kraljevslvo u oblacima. dokumentarna serija Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Moe sudbine, telenovela Dugi put Ijubavi. film Folografija u Hrvalskoj Vijesli uz hrvalski znakovni jezik Vrijeme sulra Ponos Ralkajevih, TV serija Gorski lijeenik 4, serija TV kalendar Vijesti Hrvalska ulivo Moreska na sveloga Todora, dokumentarni film Dr. Oz. talk show 20pel. kviz Dnevnik Kralki susreti Moe boja. Crna, bijela dokumentarna serija Besana nne, film OIvoreno Dnevnik 3 News Vijesli iz kulture Seks i grad 2, hurnoristicna serija Ljubavnici, film HRl2 09.05 H20 Uz malo yodel 2, serija za mlade 09.30 Ne daj se, Floki! - serija 10.00 Gradic Wakkaville, crtana seriia 10.27 Najbolje iz povijesli HTV-a. Kuda idu divlje svinje. dramska serija 11.29 Gorski lijeenik 4. serija 12.12 Edgemont 2, seriia 12.35 Obiena klinka. serija 13.00 Dharma i Greg 4. serija 13.20 Glalba, glazba ...jazz 13.30 Starogradske price i legende. Centrum mundi, dokumentarna serija 13.55 Tajne velikog Mekonga. U zmajskome raju. dokumentarna serija 14.45 Zalagaonica, dokumentarn a serija 15.10 Traumatologija 15.35 Drugi formal. Svijet bel igre 16.25 Idemo u Ameriku s Goranom Milieem 17.15 Ljubav u zalecu. telenovela 18.00 Hrvalske olimpijske medalje. Atlanla 1996 .. Rukomel, finale. Hrvatska - Svedska,snimka 19.25 Veeeras 19.30 Dralesni pupoljci svibanjski 2. serija 20.25 Nogomel Liga prvaka 2. pretkolo (1. utakmical. Hajduk - Skonlo. prijenos 1.poluvremena 21.21 Nogomet Liga prvaka 2. pretkolo (1. utakmical. Hajduk - Skonlo. prijenos 1.poluvremena 22.22 Zlocinci u odijelima 1. serija 23.10 CSI. Las Vegas 11. serija 23.56 Mueke 3A. seriia 00.26 Bitange i princeze 2. serija 01.04 Saptaeica duhovima 5. serija Nova TV 05.45 I tako to .... serija 06.15 Neuslrasivi Scooby-doo, crtana serija 06.40 Super Loonatics. crtana serija 07.00 TV illog 07.15 Kad lisce pada, serija 08.15 TV illog 08.30 Strasti Orijenta. serija 10.15 Walker, teksaski rendzer, serija 12.05 Zauvijek susjedi, serija 13.15 IN magazin 14.00 Walker, teksaski rendier, serija 15.50 Zauvijek susjedi. serila 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad lisce pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sirasti Orijenla. serija 22.00 Vecernje vijesli 22.20 Neustrasiva, igranifilm 00.35 Magazin MMA Lige 01.05 Okrutne namjere 2. film 02.40 Glupost nije zapreka, serija 03.25 Ezo TV. tarot show 04.25 Dnevnik Nove TV 05.15 IN magazin 05.45 Kraj programa RIRS 07.06 Jutarnji program 09.00 Vijesli Izbori 2012. - blok 2 09.10 Tigrov napad, dokumentarni program Mala tv 10.05 U nccne] basti, program za djecu 10.35 Nidlo i povrce, program za djecu 11.00 Akademija 11.30 Tamo daleko, putopisni serijal 12.00 Dnevnik 1 12.15 Tarasa na krovu, film 14.00 Larin izber, serija 15.00 Vijesti - sa tumacem gestovnog jezika 15.15 Larin izbnr, serija Izvjestaj sa banjalutke berze 16.30 Srpska danas 17.15 Mucke, serija 18.05 Tigrov napad, dokumentarni program 19.05 Medunarodni filmski festival "Kratkofil plus 2012.", hronika Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Nepobedivo srce, serija 21.10 Peeat, politiCki magazin 22.00 Putem zvijezda, serija 22.55 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.20 Posrednik, serija 00.10 Stjuardese, serija 01.00 Mucke, serija 18.30 19.12 19.30 20.10 20.38 21.05 23.10 00.00 00.25 00.30 00.45 01.12 MREZA 08.05 Bonanza.Krvavazemlia 1 Blood on tile Land, western seriia 09.05 Sirasti i intrige,igranasenja. ep. 102/134 (R) 10.05 Kinali kar, igrana ser[a, ep. 61/92 (R) 11.00 JUnska noc, igrana seriia, ep, 10/103 (Rl 16.00 Strasti i intrige, igrana senia. ep. 103/13417.15 Kinali kar, Igranaserija, ep. 62/92 20.05 Junska noc, Igrana sersa ep. 11/10322.40 Rambo 21 Rambo. First Blood Part 2, igrani film 07.00 Saraievskoiutro, informativno-revijalni program, ulivo 10.00 Gladliatorska akaderniia,program za dieeu (r) 10.25 Med i djetelina, program za ~~iUpf~g:~,;,517fWi~~i efekti, r0e~:g~'(,t~;~j~g~k1~~~8'am Izdajnikova~ena,igrani film (r) 14.45 Sevdah,muzicki program (r) 16.00 Vijesti TVSA16.05 Pronieanjeu soru boje, dok. program. 1/3 17.00 Lietne Ijubavi, serijski program 17.26 Non-stop. serilski program, 3/2518.15 Tarih, dok. seriial18.30 Onevnik TVSA-vremenskaprognoza 19.00 Gladiiatorskaakademiia,program za djecu 19.25 Med i djetelina, program zaciecu 20.00 lzucavanje slomlienog srca, dok. program 21.00 Vliesti TVSA 21.05 Jane Ooe, ciklus igranihfilmova, 3/4 23.00 Voice of America 23.30 ~geiJa~~e~~i~i~~~ (:)08~~o 2/3 Program za sehur 03.10 Odiava programa HTV OSKAR C 09.05 Strasti i inlriga, igrana serlia 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.00 Turkan, igrana senja 12.00 ~1~:nb:rj~~~~~.r:g~a~~·~~rif;~~a05 Ukradenilivoti, igrana senia 15.00 consone, igrana serija 16.00 Strasti i Intrige, igrana serija 17.15 Kinali kar, igrana serija 18.15 Hercegovinacanas 19.30 Reemitiranjednevnika hrt-a 20.05 TOrkan,igrana seriia 21.00 Ja 22.40 Film biram goste, diialoska emisija 17.05 AMORLATINO,serlla (R) 18.00 Zagrliai [epote (Rl 18.55 Marketing 19.00 OnevnikKISS 19.30 ONEVNIKHRT 20.00 Sportski mozaik, sportska ernisiia ~~2~0K20£~gv6~e~n~~ ~S~~2.20 Vinoteka22.50 Presica,talk show 23.50 Notni program KAKANJ 16.00 Istral~elii. krlmi senja 17.00 Flashviiesti 17.05 Oozivotna kazna, senla 17.30 Majstori ~~hh~e ~~i~~~~~~~r1~k\ o Kenuci Marketing 19.30 OnevnikFTV 20.00 Vijesti IC 20.20 U susret Ramazanu20.45 Marketing 21.10 Dom2 21.40 Mjesee milosti 22.45 Marketing 23.00 Glas Amerike 23.30 VijestiTVSahar00.00 Vijesti Ie r. 00.20 Programza Ameriku 17.00 Tv serila Nekote posmatra - r 18.00 Oanasu Srpskoj 18.45 Tv senia . Rula vietrova 19.30 Dnevnik2 20.00 Marketing20.05 Igranasenla 20.55 Marketing 21.00 Ookumentarnifilm 22.30 Dnevnik3 23.00 Tv serna Nekote posmatra 23.45 Igrani film .Kategorija7 2.dio 01.30 Zvezdano nebo GORAlDE 08.00 Najavaprograma Dnevniklr 08.30 Reprizni program 17.00 ~~~:~i~~o~~a~~8~~n~hat Marketing 19.30 Muzicki program 20.00 Ne(Osnovano)-in!. program 20.30 TV Justic 21.00 TV Zehra 22.00 Igrana serija 23.00 Glas Amenke 23.30 Onevniklr 00.00 Odiavaprograma 12.05 Top shop 12.09 Lieto u podne. reviialni program 14.30 Viiest! 14.35 Or. Martin, igrana serija (r) 15.00 TV liberty (r)15.30 Kultura (r) 16.00 Strasti i mtrlge, igranaseriia 17.00 Top shop 17.16 Kinali kar, iQranasenja (rl 18.15 Or. Martin, Igranaserja 18.45 Crtanifilm 19.00 Onevnik119.30 Top shop 19.46 Muzicki program 20.05 Junska noc, igrana serija 21.05 Poduzetnik21.35 Hotel Sosna, dokumentarni 22.20 Dnevnik2 22.40 Igrani film 00.30 Pregledprogramaza petak program VISOKO 14.00 TV strane 17.00 Karmelita. seriiski program 18.00 Muzic~ program.r. 18.3020 godmaotpora ~mj~~:~~~n~~Qif~~~am OnevnikFTV20.10 Sjecanja20.30 Aktuelnosti, informativni program 21.00 Karmelita,serijski program 21.50 Marketing blok 21.55 Filmskiprogram 23.00 Aktueinosti, r. 23.15 TV strane 00.00 Visoko live ZENICA 15.00 Vijesti 15.05 Igrana serija 15.55 TV Izlog 16.00 ZdravaTV. Kuhinia,repriza 16.30 Ookumnetarniprogram, r. 17.00 lz ~~nr5u p~l~ia~~~rii~.e'nl~.~"!lJ r \z~o~ gi!~ii~~~~~~.z~~~e3d~~:1i oglasi, obaviestenia19.00 Zeniea danas 19.50 Obaviestenia20.00 Igranasenja 21.00 Nile tesko biti ja, muzicko -zabavna emisija 22.00 Mali oglasi 22.40 Igran!film 00.00 Zenicadanas, repriza00.30 VOA Glas Amerike HEMA 09.00 Auto shop magazinl 0.00 Hema magazin, centralna lnt TVOSM 16.00 Marketing 416.05 vrernenska prognoza 16.15 OW-time16.45 Hranai vino 17.15 Amor Latino. serija 18.20 Marketing 6 18.30 Oan, eernralna infoemislja 19.05 Vremenska prognoza19.10 Marketing719.15 Zodeks 19.25 Portal 19.30 Game zone 19.40 Hrana i vino 20.00 Amor Latino, serij. 20.55 Marketing9 21.00 Stay 22.00 VOA 22.30 OW-time 23.00 Folk Show 00.30 Astro show i emisija, reprza 11.00 Muzicki ~~8~t\').~llR5°~008il~~ti 16.00 Izaberizdravlie,emisiia0 zdravstvu u BiH 17.00 Oesetka,ernisiia 0 studentskim temama 18.00 Vijesti 19.00 TV Uberty, manazin Hadiia Siobodna Evropa.repnza 20.00 Igrani film 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija HIT TV 17.00 Tri minuta, viiesti 17.05 Svetionik.oglasi 17.15 Kinali ksr, igranaserij. 19.00 Objektiv119.25 Triumph 19.30 Frame19.35 Svetionik,oglasi 20.05 Junska noc, igrana serija 21.05 Razgovor ~~e'rr~n~~,~~I~~02~~~~~~~~r~i~~ Rambo 2 00.15 Tri minuta, viiesti 00.20 Kapri, senja 01.05 Ziatno runo KISS 15.00 Euromax(Rl 16.00 Hranai vino, emisiia 16.30 Auto shop (R) TVUSK 10.05 Kinali kar, serija 11.00 Junska noc, serija 12.00 Vijesti Dnevniavaz TOPVIJESTI KUNU - Sirom juzne Afrike jucer je obiljezen Mandelin dan, 94. roden dan iuznoafrickog borca za oslobodenje od izrabljivanja i apartheida. Mandeli je prigodnu pjesmu otpjevalo 12 miliona [uznoafrickih skolaraca, zavrsavajuci je rijecirna: "Volirno te, oce." Lijepe zelje za rodendan Mandela je dobio sa svih strana svijeta. List "Los Angeles Times" objavio tekst v 0 tome koliko zaraduju TV licnosti v CELSInE ZASWZWE MILIOnE Ova voditeljica poznata je u nasern regionu po tome sto je svojevremeno izvrijedala Srbiju koje najvise zaraduje, a pri tome ne zasluzuje milione koje dobiva, je Celsi Handler (Chelsea), koja za svoj sou "Chelsea Lately" dobije skoro 12 miliona dolara godisnje. S obzirom na to da njen TV sou prati sarno 700.000 ljudi, to znaci da po svakom gledaocu dobije nesto vise od 16dolara. Ta voditeljicapoznata je u nasern regionu po tome sto je svojevremeno izvrijedala Srbiju, kornentirajuci nastup Eirni Vajnhaus (Amy Winehouse) u Beogradu. Tada je izrazila cudenje sto Srbi uopce imaju pristup Facebooku te je naglasila da ne moze vjerovati da tom narodu uopce doLOS ANDELES - List "Los Angeles Times" objavio je tekst 0 tome koliko zaraduju TV licnosti u Sjednjenim Americkim Drzavama. Magazin je objavio spisak preplacenih licnosti iz TV industrije i onih koje su, prema njihovom mislieniu, malo placeneza svoj posao. Prema listi "LA Timesa", TV lice pustaju da ide na koncerte. Medu preplacene voditelje list je ubrojao i Andersona Kupera (Cooper) i Dejvida Letermana (Davi Letterman), koji zaraduju sest.odnosno 31 milion dolara godisnje, a njegova emisija "Late Show with David Letterman" na CBS-u nema gledanostkoja bi to moglaopravdati. Kar/os zajedno s radnicima LONDON - Jedno historijsko pismo, pronadeno prije nekoliko godina, otkriva da su nacisti planirali atentat na britanskog ratnog premijera Vinstona CerCila (Winston Churchill) uz pomoc eksplozivasakrivenogu tabli cokolade, Zavjeru "smrt cokoladom" srnisIi Ii su pirotehnicari Adolfa Hitlera, koji su dosli na ideju da eksplozivne naprave prekriju tan- cerGiia hueli Ubili COMOladOm mania PlaCa kim slojem prvoklasne erne cokolade, upakovane u crno-zlatni papirskupocjenogizgleda. Prema pisanju lista "Daily Telegraph", plan je bio da spiiuni koji su radili za nacisteu Britaniji, uguraju cokolade rnedu namirnice koje su se unosile u trpezariju, koju su CerCilovi ljudi koristili.Zavjeru su, rnedutirn, razotkriliiosujetili britanski tajniagenti. Krallu MADRID - Span ski kralj Huan Karlos (Juan Carlos) smanjit ce svoju placu za skoro sedam posto u skladu s kresanjem placa zaposlenih u javnom sektoru, saopcila je palaca, Kralj ce svoju godisnju bruto placu, koja je ove godine trebalo iznositi vise od 292.000 eura, smanjiti za 20.910 eura, a placu svog sina i nasliednika Felipea za 10.455 eura.prenosiAFP. zabramena zuona Teri s kcerkom Emerson Iskosa Haeer se Odmara U HruatsMO) SPLIT - Americka glumica Teri Hacer (Hatcher) boravi u Hrvatskoj na odmoru. N ajprije je stigla na Rab sa svojom 14-godisnjom kcerkom Emerson, a poslije je nas tavila putovanje prema jugu. Hacer je razgledala i slapove Krke, na kojima je provela cijeli dan. Putovanje nastavlja krstareci Jadranom na kruzeru "Sea Dream". Ne zna se koliko ce se popularna zvijezda "Kucanica" zadrzati u Hrvatskoj. jerska sud je zabranio stocaru da stavi kravama zvona oko vrata kada ih nocu vodi na ispasu, Nezavisni upravni senat ocijenio je da zvona na pasnjacima u blizini naseljenih mjesta smetaju stanovnicima. Odluka je donesena nakon sto su rnjestani tuzili jednog farmera, koji kravama nije htio skinuti zvona. BEC - U austrijskoj pokrajini Sta-
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful