1!\'hf.i!f~H!

~)1 ZeSloki

personalni sukohi unular slranke

Tihic se pokusava odrzati na kormilu, Izetbegovic sa svojim "prvoborcima" Irazi njegov odlazak, a Zvizdic iz prikrajka ceka svoju sansu • Kome ce se prikloniti Semsudin Mehmedovic

ODBIOPOMOC AMBASADE UAMAnU

astimani orkestar SDA mozda ce do oktobarskih lokalnih izbora odsvirati jos poneku politicku fals pjesrnu, ali nakon toga ova stra-

R

nka podijelit ce se u najmanje tri tesko posvadana tabora. Iza kulisa vee se vodi rovovska bitka izmedu Tihica, Izetbegovica i Zvizdica. Mir u kuci za sada se

odrzava zaiednickim strahom od neminovnog gubitka pozicija u vlasti, ali startne pozicije za ocuvanje, odnosno preuzimanje trona stranke vee su zauzete. 3.stralla

(FOIO: B.Nizic)

KorupcUa u BiH u minuti 'pojede' oko 3.000 KM ~ ~~
NASTAVWEND SUDENJE

SUPRUO PRllnAOlS.str. UlOOd MARIHUAnE, ELUIRA ZELI RAlUOD
BANAS U 'AVAZU'
_ D ..

bez posUedJca

re_

Ukratko

2

Dnevni avaz, cefvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

aktuelno

Ki-mun: Ova dana u BiH

Hi-mun 26. jUla u Potocarima
~ Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-rnun boravit ce u zvanicnoi posjeti Bosni i Hereegovini 25. i 26. iula, potvrdeno je u UN-u. Prvog dana posjete sastat ce se u Sarajevu s clanovina Predsiednistva BiH, a nakon toga ce se ucesnici obratiti nov inarima. Ban Ki-mun ce 26. jula boraviti u Potocarima, gdje ce posjetiti Memorijalni centar, poloziti vijenac za srebrenicke zrtve i upisati se u kniigu zalosti.

Plan posjete

Uc)anama I orauarama olalllmoulnu od radnlMal
Kulo godinama izvlacio pare iz preduzeca "Bosnia hoteli i restorani" prebacivanjem komercijale na drugu lokaciju • Novic i Kulo vlasnici vise od 90 posto dionica
Kako su uejenama i prevarama radnika kojima rnjesecima nisu davali place Midhat Kulo, vlasnik preduzeca "Bosnia hoteli i restorani" d.o.o. Sarajevo, te Amir Novic, vlasnik dijela dionica Drustva, dosli do vecinskog paketa, dokazuje ucjenjivacki anketni listie podijeIjen radnieima 2005. godine, a koji je jucer dospio u posjed "Dnevnog avaza".

'Avaz' saznaje Kako je Midhat Kulo postao vecinski vlasnik kompanije

200.000 KM
Iako je dug prema radnieima sarno za doprinose veci do pol a miliona KM, radniei nam pricaju da je Kulo moran platiti kaznu u iznosu od 200.000 KM koja mu je nalozena inspekciiskim pregledom. - Nikad nije raSCisceno gdje je raj novae zavrsio i kome ga je Kulo uplatio. Navodno, nema para za place, a imao je za kazn u! Radniei su slozni u tome da su te pare zavrsile na racunu SDA - kaze nas sagovornik. Posebna je prica kako je Kulo godinama izvlacio pare iz preduzeca te kako je komereijalnu sluzbu sveo na svega tri osobe da bi sto manji broj ljudi znao 0 cernu se radio

Gdle Ie zaurSiio

Predstaullen iZgled POPiSniCe
~ Direktor Ageneije za statistiku BiH Zdenko Milinovic na iucer odrzanoj sjedniei Zajednicke komisije za ekonomske reforme i razvoj govorio je 0 temi "Popis stanovnistva, domacinstava i stanova u BiH 2013.". Ovom prilikom Milinovic je predstavio izgled popisnice i setove pitanja koja ona sadrzi, kao sto su pitanja vezana za odredivanje broja stanovnika, migraeije, ekonomsko stanje, obrazovanje, set etnickokulturoloskih piranja iii pitanja za osobe s posebnim potrebama.

Zdenko Milinovic

Morali prodati
Evidentno je da se radi 0 kriminalnoj i dobro uvezanoj skupini koja je uz veliku pomoe i podrsku vrha SDA godinama tlacila radnike, primoravsi ih da prodaju

P<K';:c.a:_ ~
MIItW~,~~

-1>IqJ

---

alf4ll.~H

""_'d41M/

_"_~II_'"

-

....

Pranje novea
Radniei su nam potvrdiIi da je Kulo eijelu komercijalu kasnije prebaeio na drugu lokaeiju da bi rasteretio postoiecu, a koja mu je sluzila za pranje novca. - Prevedeno, Kulo je varao sam sebe. Nabavljao je robu po skupljoj eijeni koju je kasnije sam kupovao nasim parama. Izvlacenjern kornercijale automatski je izvlacio pare iz finne. To je sve posao za SIPA-u i Tuzilastvo. Bog zna sarno koliko su na raj nacin izvukli para iz preduzeca - tvrdi nas sagovornik.

Ispoitouati roMoue

Radmanovic - Knoc

Kulo: Imao podrsku vrha SOA svoje dioniee Kuli da bi prehranili porodiee, ali i vracali kredire nakon zaduzenja kod banaka. "Prenosim svoj udio bez naknade Kulo Midhatu nz uslov da imam stalno zaposlenje i redovnu platu", samo je jedan od odgovora koji su nudeni radnicima na potpisivanje, sto je jasan pokazatelj kako je Kulo dosao do vecinskog vlasnistva nad firmom "Bosnia hoteli i restorani", Ciju je imovinu rasprodao, a novae uzeo sebi. - Radniei u svoj toj muei, bespariei, bez placa, osnovnih sredstava za zivot nisu imali drugog izbora nego da prodaju dionice. N a taj nacin Kulo i Novic skupa su dosli do udjela veceg od 90 posto. Ovo je bila cista ucjena - prica nas sagovomik koji je dobro upoznat sa svim desavanjima u ovoj kompaniji. Do tada Kulo je skupa s ostalim radnieima bio vlasnik dioniea od 51 posto, da bi se kasnije prevarama i uejenama odvojio te na kraju dosao do udjela od 72,3 posto te uz pomoc Novica, koji ima vise od 20 posto, dosao do udjela veceg od 90 posto, cime su poklopili cijelu firmu. Ostalih 12 radnika na taj nacin ima vlasnicki udio od svega tri posto, dok preostaIi dio dioniea posjeduju i uposleniei koji su ih otkupiIi po tzv. Markovicevoj privatizaeiji.

~ Clan Predsjednistva BiH Nebojsa Radmanovic primio je j ucer Mariju Ulrike Knoe (Knotz), ambasadoricu Savezne Republike Njemacke u nasoj zemlji, saopceno je iz Predsiednistva. Knoc se in teresirala kolike su sanse da dogovor iz Brisela bude ispunjen u planiranim rokovima.

M.ASCIC

za ceste 15 millona HM
~ Ministar za prostorno uredenje, promet i komunikacije i zastitu okoline Zenicko-dobojskog kantona Raif Seferovic potpisao je cetverogodisnje sporazume 0 uvjetima i odrzavanju regionalnih eesta na podrucju ZDK s najpovoljnijim ponudacima. Sporazumima je obuhvaceno 364,3 kilometra regionaInih eesta, a ukupna vrijednost radova iznosi 15.228.113,44 KM.

Vlada ZDK

HaPlan dijeliO nouae 'Od OBa'!
Prihvaceni i bodovani zahtjevi za koje nije podnesena relevantna dokumentacija
vnih udruzenja i drustva ku!ture i drugih organizaeija u kulturi od znacaja za FBiH po privremenom finansiranju Vlada FBiH usvojila je Program utroska sredstava s kriterijima raspodjele u kojem su odredeni korisniei sredstava za 36.000 KM, a za 60.000 KM nisu odredeni korisniei ni nacin na koji ce sredstva biti rasporedena poteneijalnim korisnieima. Sredstva po privremenom finansiranju su inkorporirana u odluku Vlade FBiH 0 usvajanju Program a utroska sredstava kojom su sredstva za ovaj transfer predvidena u iznosu od 500.000 KM (29. 6. 2011.). Izmjenama i dopunarna budzeta sredsrva za ovaj transfer su srnanjena za 100.000 KM. [avni poziv za podrsku realizaeije projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od znacaia za FEiH i ioterventna sredstva iz Programa utroska sredstava objavljen je 11. jula prosle godine. Za dodjelu sredstava podneseno je 169 Medu brojnim nepravilnostima koje je tim Ureda za reviziju institueija FBiH nasao pri kontroli proslogodisnjeg rada Federalnog ministarstva kulture i sporta, na cijem je celu Salmir Kaplan, ieste i ona vezana za transfer za udruzenia gradana i organizaeija u oblasti kulture, realiziran u iznosu od 715.000 KM (u koji su ukljucena i sredstva tekuce rezerve od 175.000 KM). Naime, za realizaeiju Programa djelatnosti strukozahtieva. Komisija je sacinila pregled svih zahtjeva, od cega je 125 prihvaceno i bodovano. Prema prezentiranoj evideneiji, finansijski je podrzano 48 zahrjeva. Medutim, kako su utvrdili revizori, bi10 je frapantnih propusta. - Konstatirano je da su prilikom bodovanja opcih i posebnih kriterija prihvaceni i bodovani podaci koji su navedeni u podnesenim zahtjevima korisnika, za koje nije podnesena relevantna dokumenraeija, a, prema Kaplan: Brojne nepravilnosli iziavi odgovorne osobe, podaei nisu provjeravani - naveli su u svom izvjestaju revizori. B. T.

Revizori ukazuju na sumnjive transakcije za udruzenia kulture

aktuelno
'Avaz' saznaje

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. julVsrpanj 2012.

3

Komentar dana
Piie: Hajrudin PROLle

SDA se POCi)epala!
Tihic se pokusava odrzan na kormilu, lzetbeuovlc sa svojim .prvoborcnna" trazi njegov odlazak, a Zvizdic iz prikrajka ceka svoju sansu
Rastimani orkestar SDA mozda ce do oktobarskih 10kalnih izbora odsvirati jos poneku politicku falS pjesmu, ali nakon toga ova stranka podijelit ce se u najmanje tri tesko posvadana tabora. Dobri poznavaoci prilika tvrde da se iza kulisa vee vodi rovovska bitka izrnedu Sulejmana Tihica, Bakira Izetbegovica i Denisa Zvizdica, Mir u kuci za sada se odrzava zajednickirn strahom od neminovnog gubitka pozicija u vlasti, ali startne pozicije za ocuvanje, odnosno preuzimanje trona stranke vee su zauzete. Iihit: Blokade kao taklika Izetbegovic: Osveta Tihicu Zvizdic: Jaca poziciju

Zestoki personalni sukobi unutar stranke

Vlasti predvodene SDA godinama su se kupale u korupciji kao u majcinorn mlijeku
Vee godinama slusamo upozorenja brojnih strucnjaka, stranih ambasadora i celnika Evropske unije da je korupcija rakrana Bosne i Hercegovine koja nagriza sve slojeve naseg drustva i blokira vecinu puteva prema napretku, N azalost, ova bolest postala je sasvim normalna pojava i, umjesto da trazimo lijek, pristajemo biti pacijenti, i to jos placamo pap reno visokom cijenom. Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, jucer je na konferenciji u Sarajevu podsietio da je vlastima bilo potrebno vise od dvije godine da uopce imenuju rukovodstvo ovog tijela. Kristalno je jasno, dakle, zasto se korupcija tako uspiesno razvijala u BiH. Dosadasnie vlasti, na celu s nasim 20-godisnjim vladarima iz SDA, De da se nisu borile protiv epidemije, vee su odugovlacile i opstruirale sve pokusaje lijecenja bolesti korupcije. Za to vrijeme lazni Ijekari iz vladajucih struktura zivieli su vise nego lagodno. Predstavljajuci se kao spasioci, ubrizgavali su nam nove doze virusa, postavljajuci ucieniivace raznih boja i dezena na kliucne drzavne pozicije. K upali su se u korupciji kao u majcinom mlijeku, dok su, s druge strane, tjerali gradane da placaiu harae. Srecom, svemu do de kraj, tako da se i danas nasi "Ijekari" nalaze pred otkazom iz arnbulante. Dosta su nam pornagali.

Bolasni l)aHari

steta i korist
Tihic svoiu strategiju opstanka u sedIu bazira na kampanji proceduralnih i politickih blokada drzavnih institucija i nove vladajuce sestorke, Takoder, Tihic nastoji parirati jastrebovima unutar SDA i pojacava nacionalisticku i destruktivnu retoriku. To mu slabi pozicije kod srranaca, ali on procjenjuje da mu je puno veca steta ako izgubi mjesto predsjednika stranke nego ako izgubi vee nagrizeno povjerenje kod Arnerikanaca i Evropljana. Njegov glavni rival Bakir Izetbegovic jos od proslog Kongresa kuje plan za osvetu zbog poraza i ponizenja koje mu je na unutarstranackom glasanju priredio Tihic, Izetbegovic mladi namjerava Ti-

Home ce se oriMlonili MehmedouiC?
Koja ce od tri frakcije unutar SDA prevladati, umnogomezaviMehmedov;c: si i od suaJot vaga znog tesanjskog lobija, Na celu te grusve grijehe stranke pocinjene u posljednje cetiri godine. N a prvom mjestu, tu je losa procjena kod glasanja za budzet BiR, cime je, kako smatraju u Izetbegovicevorn stabu, Tihic pokazao politicki amaterizam i nesposobnost da predvidi poreze dojucerasnjeg koalicionog partnera SDP-a.
hicu fakturirati

pacije je Semsudin Mehmedovic, zastupnik u Parlamentu BiH. On iza sebe ima solidnu ekonomsku logistiku, a ne treba potcijeniti ni njegov politicki utjecaj medu radikalima uSDA. Prema nekim izvorima iz SDA, Mehmedovic u Prvoborci SDA, medu kojima su najbrojnije pristalice Bakira Izetbegovica, Tihicu zamjeraju i sto je stranku predao u ruke svojim poslusnicirna i kadrovima koji potiecu s teritorija RS i sto je stranku konfrontirao s Islamskom zajednicom. Time je, tvrde, otjerao dzematlije od SDA, kadrovski devastirao stranku i potpuno oslabio njeno sarajevsko jezgro koje se u proslosti smatralo elitnim esalonom SDA.

ovoj fazi ne namjerava isticati vlastitu kandidaturu za mjesto predsjednika SDA. Trenutno vaga kojem ce se taboru prikloniti, mada se zna da je blizi Izetbegovicu nego Tihicu, a sa Zvizdicem ima korektne odnose, On vjeruje da je to pravo vrijeme za njegovu ofanzivu, jer, uz ocekivani los rezultat na lokalnim izborima, gnjev clanstva i stranacke infrastrukture bit ce okren ut prema Tihicu, cime rastu Zvizdiceve sanse da, kao neko ko javno nije toliko potrosen, preuzme SDA. S druge strane, brojni su i oni koji se osjecaju izdanim od Bakira Izetbegovica, koji ih je nakon Kongresa ostavio na cjedilu i kukavicki se priklonio u tom trenutku iacem rivalu ... Zvizdic najozbiljnije racuna i na njihovu podrsku, Problem je, medutim, sto ni sam ne zna koliki ce mu komad SDA na kraju pripasti i hoce Ii od njega moci ista respektabilno napraviti, Pogotovo sto ce tvrdi tihicevci otic; za Tihicem, a lojalni bakirovci za Bakirom,
F.MANDAL

PORTAL - komentar

dana

Elvis Mulavdii se suprotstavio ucjenjaadma: Ne ielim puniti dZepave "prljavim" inspektorima!
- Znam da svaki drzavlianin BiH u dijaspori zeli doci nazad i donijeti svoje pare, ali kako? Prvo, drzava je sva korumpirana, od vrha, onih sto su se pod "zakletvom" uvukli u posao za koji nisu kompetentni. Nadalje, kako zapoceti biznis i ulagati kad sigurnost u drzavi dozvoljava raznorazne malverzacije? Dozvole se cekaju predugo, kako za registriranje obrtnickih firmi, pa nadalje. (Kadir Dautcehajic)
DOkoNINKOVIc/TO JE

TO

mnogllZ SDA KDealD

na urala SBB-a

Kukavicki gest
Sukob Tihica i Izetbegovica iz prikrajka posmatra treci kandidat Denis Zvizdic, predsjednik Kantonalnog odbora SDA. Racunajuci na mudrost narodne izreke po kojoj treci koristi i ubire kajmak u situaciji kada se dvojica svadaju, Zvizdic strpljivo ceka rasplet i oktobar.

Posljednjih dana ulazna vrata Saveza za bolju buducnost gotovo da su se odvalila od kucanja razocaranih clanova i funkcionera SDA. Podaci s terena govore da su brojni lokalni duznosnici, ali i oni iz samog vr-

ha SDA voljni da predu u SBBBiH. Neki to zele iz klasicnih karijeristickim pori va, ali puna su brojniji oni koji su razocarani antibosnjackorn, nestabiInom i retrogradnorn politikom koju vodi SDA sa Sulejmanom Tihicem na celu,

Advokat bh. stedlsa Franc Bucik za "Avaz"

Siovenski advokat Franc Bucik, koji zastupa prevarene bh. stedise u Sioveniji, rekao je iucer za "Dnevni avaz" da ce, bez obzira na Cinjenicu da "Ljubljanska banka" krije svoju imovinu da bi izbjegla placanje, nastaviti s postupkorn izvrsenja naplate po presudi Bosancu kojem se duguje blizu 240.000 eura. Bucik kaze da se postupak izvrsenja nastavlja s obzirom na to da Siovenija,

Ce IUerati SIDUlnU dBPiau dll
kako su istrage pokazale, nije uspjela sakriti svu imovinu. - Nastavljarno postupke za naplatu stednie protiv Siovenije pred slovenskim sudovima i Evropskom sudu za Ijudska prava u Strazburu, Sve vise informacija potvrduje ocjenu da ce Slovenija morati zatraziti finansijsku pomoc iz EU fondova. U tom kontekstu, evropski cinovnici ce se, barem kod odobravanja te po-

moci, morati zainteresirati i za dugove "Ljubljanske banke" - kaze Bucik. N aglasio je da Brisel ostro kritizira nacin na koji Vlada Siovenije komunicira s Evropskorn uniiorn koristeci terrnine "nemarno", "nejasno" i "spekularivno". - I mi cemo se pobrinuti da Brisel dobije prave podatke i "pritisne" slovensku vladu da r ijesi problem stedisa "Ljubljanske banke" - usrvrdio je Bucik. M. AS'.

Ukratko

4

Dnevni avaz, cefvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

aktuelno

PARLAMENT FBiH Dam narada sutra a smjeni predsjednika FBiH
Karadii{;: Traii aslabadanje ad dijela apluibi

KaradiiGU dOZUOlJenaialba
~ Sudsko viiece Haskog tribunala odobrilo je jucer optuzenorn Radovanu Karadzicu da se zali na odluku kojom je odbijen njegov zahtjev da bude osloboden optuzbi za uzimanje medunarodnih vojnika za taoce 1995. Viieee je utvrdilo da su ispunjeni uvjeti da bude odobren zahtjev optuzenog da se zali Apelacionom vijecu, ocijenivsi da pitanje starusa zarobljenih pripadnika Ujedinjenih naroda znacajno utiece na fer i efikasan pos tupak iii ishod sudenia.

Haski tribunal

Nakon sto dvotrecmska veeina izglasa Budimirovu smjenu zahtjev ce u ponedjeljak biti upucen Ustavnom sudu FBiH • Budimir je spreman krsiti Ustav i zakon i dovesti FBiH u tesku polincku i gospodarsku krizu, rekao Vidovic
Iz dosadasnjeg rada predsjednika Federacije BiH vidIjivo je da je Zivko Budimir spreman prekrsiti Ustav i zakon da bi ocuvao svoju poziciju, zbog cega smo mi kao odgovorni izaslanici odlucili za petak zakazati vanrednu sjednicu Doma naroda Pariamenta FBiH na kojoj cemo s vise od dvije trecine glasova donijeti odluku 0 pokretanju procedure za njegovu smjenu, najavili su na jucerasnjoj konferenciji za novinare predsjedavajuci oba doma Radoje Vidovic i Fehim Skaljic.

Budimir Je nedostOJan lunMCiJe MOJuObnaia!
Volja gradana

Tuzla

Rezullati

istraiiuania
~ Rezultati istrazivanja provedenog u okviru projekta "Predstavljanje antikoruptivnih mjera na univerzitetima u BiH", koji finansira Evropska unija iz 1PA fonda, a realizira tuzlansko Udruzenje ,,vesta", dan as ce biti predstavljeni u Tuzli. Na univerzitetima u Tuzli i Banjoj Luci ispitano je
1.500 studenata.

Nihad Boiadzic

~ Na rocisru za izjasnienie 0 krivnji pred Odjelom I za ratne zlocine Suda BiH optuzeni Nihad Bojadzic izjasnio se jucer da nije kriv. U optuznici se, izmedu ostalog, navodi da je optuzeni za vrijeme rata u BiH ucestvovao u mucenju i
necoviecnom postupanju

negiraO MriuiCu

Nakon sto dvotrecinska vecina, koja je s prikupljenih 39 potpisa ranije utvrdena, izglasa smjenu taj zahtjev ce u ponedjeliak biti upucen Ustavnom sudu FBiH. - Budimir je nedostojan funkcije koju obnasa. Spreman je krsiti Ustav i zakon i dovesti FBiH u tesku politicku i gospodarsku krizu, Nadamo se da ce Budirnir sto prije biti smijenjen, kako bi se ornogucilo provodenje voIje gradana FBiH izrazene na proteklim izborima - rekao je Vidovic. On je podsjetio da ie Budimir prije 17 mieseci izabran u Domu naroda sa 30 glasova. No, iako bi bilo 10-

Vidavi{; i Skaljic: Pracedura u skladu s Ustavam i zakanam gicno da se, ako se izgubi parlamentarna vecina, barem ponudi ostavka, Vidovic kaze da se iz ponasanja Budirnira vidi da to nije tako. Time je, kaze, Budimir pokazao i da ne postuje volju naroda kojeg bi trebao predstavljati, s obzirom na to da ogromna vecina hrvatskih izaslanika, 15 od 17, trazi njegovu smjenu. Vidovic podsjeca da Ustav jasno kaze da predsjednik FBiH moze biti smijenjen ako je nedostojan obnasania te duznosti iii ako je prekrsio Ustavi i zakon. S obzirom na to da postoji vise nego dovoIjno cinjenica za to, one ce biti dostavliene Ustavnom sudu.

(FoIO:

8.

Nizic)

Hebo OdlUCiOpostouati parlamentarnu UeeinU
Fehim Skaljic poiasniava da je Mirsad Kebo, potpredsjednik FBiH, izrazio odlucnost da postuje volju parlamentarne vecine i njeno pravo na formiranje vlasti. - Takvo odredenje je u pred Ustavnim sudom FBiH, koji kaze da je stranka u postupku Dom. Ukoliko Usravni sud bude smatrao da je potreban stay i Predstavnickog doma, to ce biti osigurano - rekao je Skaljic i dodao da ce s odgovornoscu cekari stay Ustavnog suda i ispostovati njegovu volju. Dok se to ne dogodi, cijelosti na temelju onoga sto smo mi trazili. Kebo je takvim stavom ispunio zahtjev Parlamenta i zbog toga se u ovom trenutku ne pokrece pitanje formalne procedure za njegovu smjenu - rekao je Skaljic. Skaljic najavljuje da nova parlamentarna vecina nece gubiti vrijeme te da je sjednica Predstavnickog doma zakazana vee za 24. i 25. julioOn podsjeca da ce se raspravljati o tackama koje su ranije utvrdene te da ce s dnevnog reda biti skinuti svi materijaIi Ciji predlagaci ne budu na sjednici. E KARALIt

Stav Suda
Predsjedavajuci Predstavnickog doma Fehim Skaljic kazao je da se na putu prekomponiranja vlasti, koji je nastao nakon raspada koalicije koju su dominantno ciniii SDA i SDp, isprijecio birokratski odnos predsjednika FBiH. - Procijenili smo da je procedura smjene u koju ulazimo utemeljena na Ustavu, koji kaze da se dvotrecinskom vecinorn svakog dorna pokrece postupak smjene, te Zakonu 0 postupanju

prema civilima i ratnim zarobljenicima na podruciu opcine Jablanica.

Selirnovic i ostali

Presuda 5. sePlembra
iznosenje Drzavnog

Faksimil dijela Zakana a pastupku pred Ustavnim sudam: Stranka u paslupku za smjenjivanje je Dam

~ N akon sto je okoncano
zavrsnih riieci tuzilasrva i od-

Ziatko taqumozua sastao se u Rimu s Mahmudom Abasom

brane trojice bivsih pripadnika Petog korpusa Arrnije RBiH na sudenju za zlocine u Bosanskoj krajini Sud BiH najavio je da ce izreci presudu 5. septembra ove godine. Zeljka Marenic, predsjedavajuca Sudskog vijeca, kazala je da je potrebno vise od rnjesec i po za objavu presude Mehuri Selimovicu, Adilu Ruznicu i Emiru Mustaficu, s obzirom na to da se radi 0 "izuzerno slozenom predmetu koji je trajao vise od tri godine".

Zamjenik predsjedavaiuceg Vijeca ministara i ministar vanjskih poslova BiH Ziatko Lagumdzija sastao se jucer u Rimn s predsjednikom Palestine Mahmudom Abasom. U dugom i prijateljskom razgovoru sagovornici su razmijenili rnisljenia 0 aktuelnim drustvenim procesima u BiH i Palestini. Lagumdzija je Abasa de-

na~auludOlre odnose Palestine I BIH
taljno informirao 0 situaciji u regionu i Bosni i Hercegovini kao i 0 nastojanjima dijela politickih struktura da predstojece oktobarske lokalne izbore u BiH iskoriste za zaustavljanje reformi u zemlji, Govoreci 0 mirovnom procesu na Bliskom istoku i konacnorn rjesenju palestinskog pitanja, Abas je naglasio da, osim vecine Palestina-

ca, i vise od 70 posto Izraelaca zeli iskren i dugotrajan mir, dvije drzave u dobrosusjedstvu i POtPUllOrjesenje uzajamnih otvorenih pitania. Lagumdzija i Abas saglasili su se da treba nastaviti dobre i prijateljske odnose izmedu dvije zemlje, saopcio je Ured za odnose s javnoscu Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Abas i Lagumdiija: Razgavar a pracesima u BiH i Palestini

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

Licnost dana Elvis Mulavdic

Ako se zastupnici Stranke demokratske akcije ocuce na blokadu, nastavit cemo se baviti nebitnim stvarima, a investitori ce prolaziti pored nas, kaze Bevanda
Ako se Stranka demokratske akcije odluci da blokira danasnie zasjedanje Doma naroda Pariamenta BiH, onda treba prestati pricati 0 interesima drzave i naroda, izjavio je za "Dnevni avaz" predsjedavajuci Vijeca ministara Vjekoslav Bevanda.

HIODMBZB inSDeMOre
Ucjenjivaci od vlasnika firme trafill mito od 3.000 KM, a zavrsili s lisicama na rukama
Prijavio sam i prijavit cu svaki slucaj korupcije! To je recenica koju je izgovorio hrabri Elvis Mulavdic, vlasnik kompani]e "Media Sky" iz Zivinica, nakon sto su mu na vrata zakucaIi reketasi Nehra [oldie i Mevludin Derzic, inspektori U prave za indirektno oporezivanje BiH. Ovaj rijetki slucaj budi nadu da ce i os tali bh. gradani lupiti sakom te kazati stop ucjenama. Reketasi pod krinkom inspektora bahato su usli u prostorije Mulavdiceve firme te su trazili rnito od 3.000 maraka i kompjuter. Ovoga puta naisli su na tvrd orah koji je razbio 10povski tandem. Lucidnoscu kojom bi se trebali voditi i os tali Bosanci i Hercegovci, namjestio je "prIjavim" inspektorima, sto bi nas narod kazao, carlamu. U dogovoru s istraziteljima SIPA-e napravljena im je "sacekusa" te je [oldie uhvacena kako uzima 3.000 KM. Mislili su da im niko ne moze stati ukraj, ali odlucni Mulavdic pokazao je da zakon ipak moze zastititi i rnalog covieka. Samo treba postupiti ispravno, bas kao sto je to uradio Elvis. Nakon ovoga, i ostali potkupljivi drzavni sluzbenici dva puta ce razmisliti prije nego sto zatraze novae. Mozda ga traze nekome ko je slicnih uvjerenja kao Elvis te zavrse s lisicama na rukama. Ad. A.

DsHoro Pismo namlere MMF-u
Kada su u pitanju pregovori s delegacijom MMFa, koja ovih dana boravi u BiH, Bevanda kaze da je u toku usaglasavanje posljednjih fines a te da bi uskoro moglo biti definirano pismo namjere. Tada bi se svi mogli okrenuti prirnjeni dogovorenog te se nadati povoljnom ishodu sa zasu kratkog daha, a ne donose nista dobro. Ukoliko, pak, dode do njih, treba prestati pricati 0 dobrobiti drzave i 0 tome kako se ona brani. Ne moze se blokirati rekonstrukcija vlasti, barem ne na dugi rok. To su procesi koji su neumitni i oni ce se zavrsiti - uvjeren je Bevanda. Iako je Bevanda uspio otkociti mnoge procese, iz sjedanja Odbora MMF-a. -Mi smo, fakticki, usaglasili sve. Ostala su jos usaglasavanja vezana za reformu zdravsrvenog i mirovinskog sustava, U prvom redu je reprogram vanjskog duga. Ako bi se to postiglo pod dobrim uvjetima, bio bi to dobar rezultat. To znaci da nema novog zaduzenja - kaze Bevanda. SDA su ove sedmice nekoliko puta zatrazili njegovu ostaVkLL je, kale, znak da se ova To stranka odlucila na blokade. - To je njihovo legitimno pravo. Svi oni dobro znaju da su ovo potezi preslagivanja na politickoj sceni. [ednostavno, sad ce pokusavati svim mogucirn sredstvima blokirati procece. Opet ponavljam, ako se to radi, onda tr-

Neumitni procesi
Sudeci prema najavama predsjednika SDA Sulejmana Tihica, ova stranka ipak ce se odluciti na antidejtonsku i antiustavnu blokadu Doma uaroda kako bi onemogucila smjene svojih ministara sigurnosti i odbrane Sadika Ahmetovica i Muhameda Ibrahimovica te zamjenika ministra finansija i trezora Fuada Kasumovica. Inace, zahtjev Bevande 0 njihovoj smjeni nedavno je potvrdio Predstavnicki dom. - Nadam se da ce svi postupiti odgovorno i da nece biti opstrukcija sjednice. Iskreno se nadam da nece doci do toga, jer opstrukcije

eba prestati pricati 0 evropskom putu i interesima narod a - podsjeca Bevanda. Iako opstrukcije koje dolaze iz SDA do sada nisu nanijele veliku stern, Bevanda kaze da one ipak otezavaju i usporavaju rad Vijeca ministara BiH. 0 tome govori i cinjenica da se uopce govori 0 blokadama, umjesto da se okrene briselskoj Mapi puta, koja je, kako kale, prihvacena i koju treba ispuniti da bi BiH do kraja godine dobila kredibilnu aplikaciju za clanstvo u Evropsku uniju.

Mapa puta
- Upravo sam se vratio iz Njemacke, gdje sam dobio punu podrsku upravo za te stvari. Razgovarao sam i s poslovnim Ijudima zainteresiranim za investiranje. Ako se SDA odluci na blokadu, nastavit cemo se baviti nebimim stvarima, a investitori ce prolaziti pored nas i traziti druga mjesta za ulaganje - kaze Bevanda. F. KARAUC

Promjene u Stejt departmentu

OragOrijan 'gUrnut ustranu'
Nekadasnji prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan (Raffi Gregorian) u Stejt departrnentu se vise nece baviti balkanskim pitanjima, saznaje "Dnevni avaz" iz diplomatskih izvora. Gregorijan ce vee od narednog mjeseca biti na nekoj od cinovnickih duznosti u odjelu Stejt departrnenra koji prati provodenje rnedunarodnih sankcija i borbu protiv terorizma. Posao odjela je, nairne, da zajedno s Ujedinjenim narodima koordinira provodenje sankcija protiv drzava i pojedinaca koji su na crnoj listi UN-a. Kako nam je pojasnio nas diplomatski izvor, Gregorijan je ovim cinom, prakticno, "gurnut dublje ustranu" i nje-

Ambasador SAD-a u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) smatra da prijedlozi 0 provedbi presude u slucaju "Sejdie-Finci" dogovoreni prosle sedmice u Banjoj Luci nisu dobra osnova za konacno rjesenje ovog problema. - N adam se da ce se naci osnova da se nastavi raditi na ovom pitanju. Evropska unija je postavila vremenski okvir za riesenie odredenih pitanja, pa i za ovo. Politicki lideri ove zemlje dogovorili su i prihvatili rnjesec novernbar kao rok za implementaciju presude. Vrijeme brzo prolazi, Ijudi
razmisljaju
0 godisnjim

DOgOUOrenarlesenla nlSO dObar osnou za nastauaM raZgOUOra

Patrik Mun, ambasador SAD-a,

0

prijedlozima u slucaiu 'Seldic-Hncl'

odrno-

rima, a istovremeno svi poli-

ticki lideri moraju zasukati rukaye i ozbiljno poceti rjesavati ovo pitanje - kazao je Mun novinarima iucer u Sarajevu. Arnericki ambasador u nasoj zemlji rekao je i da sve one poli ticare kojima ova presuda, kako je kazao, vee tri godine .visi iznad glava" smatra odgovornima sto nije napravljen nikakav pomak u ovom slucaju. - [a bih okrivio sve. Svi su oni dio procesa pornocu kojeg se mora doci do rjesenja. Dijalog i kompromis, to je sustina demokratije. Politicki lideri moraju sjesti za sto i doci do rjesenja - naglasio je ambasador Mun. S. D.

Gregorijan: Nova cinovnicka pozicija govo evenrualno "pedjanje" u balkanske poslove gotovo da je nemoguce, S. N.

spec

• Predsjednistvo BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Izvjestaj 0 izvrsenju Budzeta institucija BiH i medunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu. Trebao bi bit razmatran i Prijedlog odluke 0 pristupanju Vasenarskom aranzmanu 0 kontroli izvoza konvencionaInog oruzja, te robe i tehnologije dvojne namjene. Na dnevnom redu bi trebalo da se nade i Prijedlog za imenovanje novih clanova Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH.

Sta drugi pisu

6

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. iuli/srpan] 2012.

mozai k

PUT NA HADZ Ministarstvo vanjskih poslova upozoravalo Banovicarma

Senad HadziC odbio DomoC Ambasade liH u Amanu
Ambasada Saudijske Arabije danas ce se oglasiti saopcenjem

ZaMlaO malMu, IBr IB 'milBnJala musMarcB'
Dimitar Spasov (23) iz mjesta Negotino u Makedoniji zaklao je svoju majku, njeno tijelo bacio u kontejner za smece, a potom 0 svemu obavijesrio svoje prijatelje na Facebooku. Motiv za ubistvo bilo je, navodno, ponasanje nesretne zene, koje je njen sin smatrao pre-

Ubistvo u Makedoniji

vise "promiskui tetnim", Monsrruozni zlocin orkriven je nakon SIO je komunalni radnik pronasao tijelo nesretne zene u kontejneru, a ubrzo nakon roga policija je privela 23-godisnjaka. Prilikom ispitivanja u policijskoj stanici rnladic je priznao zlocin. Kako je potvrdio policiji, nesretna zena "precesto je rnijenjala rnuskarce" zbog cega ju je odlucio ubiti.

Globalno zatopljenje

Ualilli ladani briiag ZaOIOUiO s Granlanda
Veliki ledeni brijeg odvalio se sa jednog od najvecih glecera Grenlanda. Naucnici su godinama osmatrali pukotinu u plovecoj ledenoj ploci, povezanoj s glecerom Peterman na sjeveru Grenlanda. Sada je snimak satelita NASA-e pokazao da se dio odlomio, forrnirajuci ledeni brijeg od 120 kvadratnih kilome tara povrsine. S istog glecera se prije dvije godine odlomio dva puta veci ledeni brijeg. Istrazivaci pretpostavljaju da je krivac sve 10plija klima, ali to ne mogu

Senad Hadzic iz Banovica, koji duze od sedam mjeseci pjesaci prema Meki kako bi obavio svetu islamsku duznost hadz, presao je Jordan i priblizio se granici SaudijskeArabije. Hadzic je javio da senalaziugraduAkaba,persatihoda do granicnog izlaza iz] ordana, gdje ce bi ti zausrav ljen jer nema ulaznu vizu za SaudijskuArabiju. Tragom ove informacije koju smo objavili iucer, kontaktirali smo Ambasadu SaudijskeArabije u Sarajevu, gdje nam je receno da ce danas izdati saopcenje za javnosr u vezi s ovim slucaiem. - Ambasador pred ramazan ima puno posla. U ovom trenutku ne mozerno nista reci, ali cerno se oglasiri saopcenjern - kazala nam je sluzbenica ambasade SaudijskeArabije. Zoran Perkovic, pornocnik rninistra za medunarodnopravne i konzularne pos-

love Ministarsrva vanjskih poslova BiH, za "Dnevni avaz" izjavio je da u ovom trenutku ne moze konkretno znati gdje se nalazi Hadzic te da je nekoliko pUla upozoravan da bez vize nece rnoci uci u Saudijsku Arabiju. - Redovno smo dobivali informacije s putovanja Hadzica, Posljednja je stigla

iz nase arnbasade u Amanu, gdje mu je ponudena pornoc oko smiestaia i pruzanja zdravstvenih usluga. Medutim, bio je poprilicno arogantan, govoreci da mu nikakva pornoc ne treba - kazao je Perkovic, On je naglasio da ne moze kornentirati zasto Saudijska Arabija ne zeli izdari vi-

zu, jer je diskreciono pravo svake zernlie da odlucuie 0 rome na temelju svoje vizne politike. - Nisam siguran da je Hadzic ikada i trazio vizu za Saudijsku Arabiju. Bez obzira na sva nasa upozorenja, on se sam odlucio na ovaj poduhvat- dodao ie Perkovic. A. C. Z.

Upravni odbor Zavoda PIO/MIO FBiH 26. avgusra donijer ce odluku 0 visini penzija za ovaj mjesec, izjavio je Orner Ornerefendic, predsjednik Saveza penzioneraiumirovljenikaFBiH. Prema njegovim rijecima, cinjenica da nedostaje 30 miliona KM za ispla-

OdluMa 0 uiSini penziJa 26.)Ula
tu redovnih penziia u FBiH nije nirnalo ohrabrujuca. Poiasniava da se svaki put za isplatu mora odredeni dio sredstava zahvatiti iz doprinosa od narednog mjeseca. To je u izjavi za "Dnevni avaz" potvrdio i Zijad Krniic, direktor Zavoda PIO/MIO FBiH.

Zavod PIG/MIG FBiH

- To je problem koji Zavod ima tokom cijele godine. Niie sporno hocemo li uzeti od doprinosa za naredni mjesec, nego da Ii ima dovoljno sredstava. Medutim, za sada su prihodi normalni i nadam se da nece biti problema s isplatom julskih penzija-kaze Krnjic, Az.D. Krnjic: Prihodi su norma/ni

Zahvaliuiucl partnerstvu s AUBiH
dokazati. Mnogi od glecera na jugu Grenlanda lOpe se neobicno brzo.

GOUleMuhuatio dleuolcicu
I

Dijete palo sa treceg sprata

DaUa

lIait!

Kejla Mekri (Keyla McCree, 7) iz Njujorka popela se na vanjsku jedioicu klima-uredaja pored prozora stana te se poskliznula i pala sa treceg sprata. Srecom, cijelu situaciju vidio je Stiv Bernard (Steve, 52), koji je otrcao ispod prozora i rasirenih ruku docekao djevojcicu dok je padala te joj

tako spasio zivot, Muskarca i djevojcicu prevezli su u bolnicu na pregled. Bernarda su zadrzali neko vrijeme, jer je istegnuo rnisic lijeve ruke, ali su oboje, inace, dobro. Njujorska policija i Centar za socijalou pornoc istrazuju slucaj obitelji Mekri kako bi se uvjerili da se njeoi roditelji dobro brinu 0 njoj te da se slicne situacije ne ponavljaju.

SPBC
Ljutita zena koju je muz ostavio zbog 22-godisnje studentice, korisri aferu kako bi prodala kucu u kojoj je par nekada zivio. Nairne, kucu sa tri spavace sobe stavila je na prodaju zbog suprugove nevjere, a na oglas je napisala: "Muz nas je ostavio zbog 22-godisnje djevojkel Kucu prodaje ponizena vlasnica. N eka sepreljubnici ne javljaju!"

Americki studenti "N ortheastern" uoiverziteta iz Bostona, u partnersrvu s Americkim univerzitetom u BiH (AUBiH), posjetili su BiH u sklopu srudijskog putovanja pod nazivorn "Dijalog civilizacija". Studentima je ornoguceno da bolje upozoaju kulturu i nacin djelovaoja nase zemlje, a posjeta je bila bazirana oa

Siudanii iz BOSIOna u DOS)all BIH

Osmorica deminera Udruzenja "Dernira" iz Orasia od iucer se nalaze u Prijedoru, gdje pretrazuju dvije 10kacije za koje,prema rvrdnji rnjesrana, posroji sumnja da suminskapolja. Direktor "Demire" Pavao Vukovic u razgovoru za nas lisr kaze da su demineri pregledali manju parcelu i u Alisicirna kod Prijedora. - Tu nije pronadeno nista. Pregledove drugei zoat-

GrObnlCe ISDOd minSIIOg DOIJa?

Demineri prefrazuiu kod Prijedora

no vece lokacije povrsine od oko 3.000 kvadrata zasniva se na saznanjima rnjestana, onih koji zive u blizini - kazao je Vukovic i dodao da ce demineri u Hamabrinama boraviti narednih deset dana. Prema nezvanicnim saznanjima, na ovoj lokaciji u Hambarinama mogle bi biti i dvije grobnice, od kojih jedna krije pet, a druga tri tijela zrtavaproteklograta. M.Z.

spoznaji rada i djelovanja politickih organa, religijskih zajednica isuzivota uBiH. Studenti iz Bostona zajedno sa studentirna AUBiH posjetili su drzavne institucije BiH, ukljucujuci Predsjednistvo BiH i Parlamentarnu skupstinu BiH, lidere vjerskih zajednica, OHR, Ambasadu SAD-a u Sarajevu inevladine organizacije.

(Foto: O. Stoinic)

mozaik

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. julVsrpanj 2012.

7

Sta kazu poznati
Nurijel Rubini

PROJEKTI Univerzitetska biblioteka Sarajevo arhitekte Adnana Pasica

RizniCa znanJa na 11.000 Ituadrata
Fond za razvoj Saudijske Arabije planira finansirati projekt vrijedan 15 miliona eura Sest odjela Sedam kupola
Paiii(; (desno) s kolegama Mehmedinovi(;em i Koluh IFoto: t. Sebatj) mjesta za citanje te 330 mjesi SaudijskuArabiju. ta za pristup digitalnoj bi- Tako ce krov imati seblioteci - govori nam Pasic. dam kupola, po uzoru na sePrilikom osmisljavanja dam nebesa i posjecat ce na koncepta biblioteke vodilo bh. planine i satore karaktese racuna, kako kaze Pasic, risticne za Saudijsku Arabida se u gradnju ukomponiju. Ove kupole bi tee tako poraju elementi tipicni za BiH zicionirane da ce omoguca-

- N aredne godineekonorniiasirom svijeta ce iIi usporiti iii potpuno zastati, dok geopoliticki rizici i dalje rastu, a duznicka Rubini: Kriza kriza u eurozoni se produbljuje. Limenka se produbljuje ce postati prevelika da bi je sarno surnuli nogom niz cestu ... a onda slijedi globalna "savrsena oluja". (Ekonomski strucnjakea.Reuters)

SlUedi 'saurSena olUia'

Zorana Mihajlovic

1deja 0 gradnji moderne Univerzitetske biblioteke u Sarajevu, na Cijuse realizaciju ceka posljednjih 60 godina, uskoro bi se mogla provesti udjelo. Fond za razvoj Saudijske Arabije zainteresiran je da finansira 15 miliona eura vrijedan projekt za koji je doc. dr. Adnan Pasic s Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu izradio idejno rjesenje. Pasic za "Dnevni avaz" otkriva kako ce izgledati bibliotekaCijajegradnjaplaniranau krugu Kampusa Univerziteta u Sarajevu(UNSA). - Bit ce to najmodernija biblioteka u regiji cija ce riznica znanja biti rasporedena na vise od 11.000 kvadratnih metara. N a pet etaza bit ce mjesta za oko 250.000 knjiga na policama i 700.000 knjiga u arhivi. 1mat ce cak 450

vati prodor svjetlosti, a oko zgrade biblioteke bit ce zasadeno drvece kojece, sukladno godisnjern dobu, propustati svjetlost u unutrasnjost iii praviti hladovinukazao je Pasic. Biblioteka ce biti rasporedena u sest odjela prema uzoru na sest naucnih disciplina po kojimasu podijeljeni i fakulteti, Osim Pasica, na izradi idejnog rjesenja radile su i njegove kolege Mirjan Mehmedinovic, Jasmina Koluh s Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskogfakulteta u Sarajevu te Fadil Biberkic s Gradevinskog fakul teta. - Pre rna procjenama, za gradnju biblioteke trebat ce tri godine - zakljucio je Pasie.

- Nova vlada ima legitirnitet, jer je cini SNS, koji je pobijedio na izborima, sto vee na samom pocetku govori 0 tome da ce se mnoge stvari u Srbiji promijeniti u ekonomskoj, socijalnoj, energetskoj politici. Vladin Nikada nam nece trebati vlada u kojoj se legilimitef pojedinci boga te, dok se gradani hrane iz konteinera,a to je.nazalost, Srbijadanas. (Clan Predsjedniitua SNS-a Srbije za "Nouosti"}

Gradani se nrane iZ Monteinera

Oanijela Martinovic

Martinovi(;: Faze odrasfanja
v v

- Osisala sam se na jez frizuru po uzoru na mog tadasnjeg idola Limahla ito je bio sok za roditelje i profesore. Odmah sam zatim usla u pank pa u rok fazuiondasesve sarno od sebe dovelo u red. Kroz sve te faze odrastanja nisam uvijek bila andeo ni slatka curica, kako medanas etiketiraju. (Pjeuacica za "24sata")

nisam bila andeo

Sta kazu u naro d u ~ ~

~

033/281-393 redakcija@)avaz.ba

L. KAVAZOVICCAMDZIC

- Informacija da ce recesija pravo lice pokazati najesen, kada slijedi novi val poskupljenja zivdnih namirnica, jos je vise uspanicila nas, penzionere, koji ionako jedva sastavljamo kraj s krajern. Naiavliuie se poskupljenje hljeba, voca, povrca ... Brine Ii se iko od nadleznih vlasti u BiH 0 tome kako ce ovaj narod prezivjeti zimu? Pa jesmo Ii mi njih izabrali da uzimaju sebi iii da rjesavaiu zivotna pitanja nas, gradana? (GrupapenzioneraizZenice)

PaniMa lbog DosMuDUerua

Vremenska

prognoza

19.7.2012.

34

TUZLA32

Ocekuje nas 33 pretezno suncano i vruce. Vjetar slab do umjeren, zapadnog i jugozapadnog smiera, Najniza jutarnja temperatura zraka izrnedu 10 i 16, na jugu Hercegovine od 18 do 23 stepeni. Najvisa dnevna temperatura zraka uglavnom izmedu 30 i 35 stepeni.

ZENICA SARAJEVO ~

32

~

CETVRTA
19. 1. Z{J12. JUTl\Rt~JE TEMPERATURE

od10'Cdo23'C
DNEVNE TEMPERATURE DNE'IINE TEMPERATURE

od 30' C do 35' C

od 28' C do 34' C

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA Nastavlja se razdoblje povoljnijih biorneteoroloskih prilika. jutarnji i vecernii sari ce jos biti osjetno svjeziji, SlObi, uz mirniji san, trebalo povoljno dielovati na vecinu populacije. Hronicni bolesnici i meteoropati ne trebaju pretjerivati s aktivnostima,
Grad Sarajevo Izlazak 5.22 Zalazak 20.23 19.7.2012. Izlazak 05.41 Zalazak 20.15

Ukratko

8

Dnevni avaz. cetvrtak,

19.juli/srpanj 2012.

teme

PROJEKTI .Elektroprivreda BiH" raspisuje javni poziv za odabir partnera

Ekspertni tim: Provorfenje odluke Ustavnog suda

GV Mostara

PrijedlOZi eMsoertne gruoe
~ Mostarski vijecnici danas ce na 47. sjednici Gradskog vijeca, izmedu ostalog, razmatrati i Informaciju 0 radu ekspertne grupe s ponudenim prijedlozirna nacina provodenja odluke Ustavnog sud a u vezi sa Statutom Mostara. Vee ranije je iz viiecnickih klubova najavljeno da nece dozvoliti da ova tacka dnevnog reda bude povod politiziranja i skupljanja politickih poena. M. H.

Biula UDraua i 'AIDia' oltelili bi EPBiHza 120 miliOna maraha
Cijena elektricne energije koju je EPBiH trebala prodavati "Alpiqu" iznosila bi svega 38,4 eura po megavat satu, istice Grabovica
strom Vahidom Hecom na celu, Za isti projekt prije nekoliko godina priiavila se samo jedna kompanija ,,Alpiq", ali dolaskom 11acelo EPBiH Grabovica je odbio potpisati ugovor s ovom firmom. - Ono sto se trazilo od "Alpiqa" je da ne ulazi u vlasnistvo, da ne snosi rizik niti da investira, vee da pomogne pri pronalasku finansijskog investitora te da preuzme automatski sve kolicine 50 posto bilansnih viskova koje ce prilikom potpisa ugovora poceti eksploatirati do izgradnje termobloka - kazao je Grabovica, isticuci da ie "ponosan sto nije potpisao ugovor". Javno preduzece "Elektroprivreda BiH" (EPBiH) sliedece sedmice raspisat ce javni poziv za odabir projektnog partnera za zajednicko ulaganje u "blok 7" Termoelektrane Tuzla, Cija ukupna investicija iznosi 1,499 milijardi maraka. Pocetak izgradnje planiran je za 2014., a zavrsetak za 2018. godinu. Direktor EPBiH Elvedin Grabovica na jucerasnjoj pres-konferenciji prezentirao je uvjete pod kojima kompanije mogu konkurirati na javni pony.

Hualilillaciislli IIrilerili
Kvalifikacijski kriteriji za ucesce u postupku, izmedu ostalog, podrazumijevaju da ie kandidat u posljednjih pet godina profesionalno osposobljen da se bavi dielatnostima proizvodnje, prijenosa, distribucije i prodaje elektricne energije. Zatim da je ostvario prihod iz relevantne djelatnosti u posljednje tri godila prodavati "AJpiqu" iznosila 38,4 eura po megavat satu. - Kada se preracuna period u kojem bi oni struju koristili po ovako niskim cijenama, steta bi iznosila oko 120 rniliona eura po EPBiH - naglasio je Grabovica. Partner ce biti izabran na osnovu medunarodnog javnog tendera u dvije faze. ne u iznosu od minimalno 1,5 rnilijardi eura godisnje, da ie osrvario pozitivan kumulativan rezultat poslovanja u posljednje tri godine, da irna u vlasnistvu jedan iii vise proizvodnih elektroenergetskih objekata od po 400 MW iii vise instalirane snage te da prihvata principe projektnog partnerstva. Prva faza su pretkvalifikacije u okviru kojih se utvrduje lista kvalificiranih kandidata. Druga faza predstavlja prikupljanje ponuda od kvalificiranih kandidata izmedu kojih ce se, prema ocekivanjima Uprave EPBiH, do kraja godine odabrati naipovoljniji projektni partner. A. C. Z.

lalraien oriluOr

Predrag Milisavljevic

Obavljeni razgovori
Ovom prilikom objasnio je da ios nije potpisan nikakav ugovor ni s jednom firmom, ali da su obavljeni razgovori s predstavnicirna vise od 20 kompanija, jer su na taj nacin zeljeli istraziti trz-

~Tuzilastvo BiH zatrazilo je produzenje pritvora za dva mjeseca za Predraga Milisavljevica, osumnjicenog za ratni zlocin pocinjen u Visegradu i Sokocu. Tuzilac Dzevad Muratbegovic obrazlozio je da postoji opasnost od biiega osumnjicenog kao i mogucnost utjecaja na suosurnnjicene.

Grabovica: Prezentirani uvjeti za potencijalne par/nere iste i onemoguciti da se na javni poziv javi samo jedan iii nijedan investitor, kao sto je to bio slucaj s prethodnom Upravom, s direktorom Arnerom Jerlagicem i resornim mini-

Dvije faze
On je dodao da bi cijena elektricne energije koju je EPl:

DOnaCuadaoana Od 145.000 KM
~ VIada Japana osigurala je grant sredstva od 74.228 eura (oko 145.000 KM) Opcini Bosansko Grahovo za projekt obnove sistema vodosnabdijevanja. Uradena je zamjena vodovodnih cijevi u duzini od 3.681 metar na potezu od sela Peci do Gradine, Zahvaljujuci ovom projektu, gubitak vode 11 vodovodnoj mrefi bit ce smanjen za 30 posto,

Bosansko Grahovo

Direktor Grabovica istakao je da je EPBiH u prvoj polovini 2012. godine ostvaren prihod od 464,134 miliona KM, rashod od 458,111 miliona KM i konacnim rezultatom poslovanja od sest miliona KM dobiti. - Svi tarifni kupci bili su

redovno snabdjeveni elektricnom energijorn. Zavrsena je revitalizacija "blo- 1IIIl''i>-,)''~ ka 6" u TE Kakani, a pocela je i revitalizacija "bloka 6" u TE Tuzla. Pokrenut je i program usteda na svim nivoima EPBiH - naglasio je Grabovica.

EIlShumirani osiaci dUijU ir'laua
~ Na podrucju Bratunca ekshumirani su posrnrtni ostaci dviju zrtava za koje se pretpostavlja da je rijec 0 civilirna bosnjacke nacionalnosti stradalim 1995. godine prilikom pada Srebrenice, kazala je Lejla Cengic, portparol Instituta za nestale osobe BiH. Na lokalitetu Krke ekshumirani su nekompletni posmrtni ostaci jedne zrtve, a druga zrtva ekshumirana je na lokalitetu IslamoviCi.

Bratunac

Tufilastvo Tuzlanskog kantona podiglo je optuznicu protiv dvojice profesora sarajevskog Pravnog fakulteta, a koja se odnosi na ranije istrage u seks-aferi na odjeljenju ove obrazovne institucije u Tuzli. Rijec je 0 profesorima Zdravku Lucien i Enesu Durrnisevicu, dok ce sudski proces protiv ranije osumnjicenih Fuada Saltage i Bajre Golica biti obustavljen zbog njihove nedavne smrti, - Optuznicu je podiglo Tuzilastvo Tuzlanskog kantona, a sada se eeka odluka OpCinskog suda 0 njenoj su-

POSmalraClma OPluiniCa prOliU LUCiCai DUrmiSeUiCa Europe zabranlenUlleca ulazl
dbini - potvrdio nam je Admir Arnautovic, portparol Tuzilastva TK. Optuznica protiv Lucica i Durrnisevica podignuta je zbog zloupotrebe polozaja, odnosno seksualnog iskoristavanja studentica radi upisa ocjena u indeks. Podsjecarno, seks-afera koja je otkrivena 2009. uzdrmala je bh. javnost. Veliki skandal univerzitetskog obrazovanja pretvorio se kasnije u pravosudnu farsu, a istrazne radnje i dokazni postupak Tuzilastva TK trajaIi su predugo. A.Mu. Policija Republike Srpske iucer je spriiecila akreditirane posmatrace Viieca Evrope da posjete Policijsku stanicu u Srebrenici gdje se odvija proces izdavanja licnih karti Srebrenicanima koji zele glasati u ovoj opcini. Posmarracima Vijeca Evrope Centralna izborna kornisija (ClK) izdala je akreditacije i odobrila im da prate proces registracije za izhore, odnosno promjene adrese prebivaJista i izdavanje lienih karata. - Ponaiianje vlasti i policije u RS ne razlikuje se od

Slucaj seks-afere na Pravnom fakultetu

Policijska stanica u Srebrenici

Lucie: Predmet ponovo u proceduri

iuznoafrickih s kraja sedamdesetih. Otkako smo krenuli u akciju "Glasat cu za Srebrenicu", policija progoni mlade aktiviste koji vrse preregistraciiu - kaze Emir Suliagic, koordinator projekta "Glasat cu za Srebrenicu". Ministar unutrasnjih poslova RS Stanislav Cado rekao je da posmatraci Vijeca Evrope imaju odobrenje za posmatranje rada Centra za biracki spisak u Srebrenici, ali ne i rada sluzbenika MUP-a u Srebrenici. A.Mu.

teme

Dnevni avaz, ceivnak, 19. juli/srpanj 2012.

9

Ukratko

SARAJEVO Odrzana prva konferencija Antikorupcijske rnreze

HorUDCiia U liH U minuli "Dolede" OHO 3.000 Hm
Ovaj problem odbija investitore, podstce organizirani kriminal, a rnoze stvoriti i prostor za terorizam, porucio je ambasador Patrik Mun
rupcije - porucio je Komsic. Na pogubnosr korupcije, ali ina nespremnost vlasti da se uhvate ukostac s ovim problemom ukazao ie i Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, podsjetivsi da je vlastima bilo potrebno vise od dvije godine da imenuju rukovodstvo Agencije koja jos ne radi punim kapacitetima,

Borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini ostaje prioritet za vladu Sjedinjenih Americkih Drzava, rekao je Patrik Mun (Parrick Moon), ambasador SAD-a u BiH, obracaiuci se u Sarajevu ucesnicima prve konferenciie Antikorupcijske mreze u BiH pod nazivom .Account", Konferenciju su organizirala udruzenja "Cenrar za razvoj medija i analize" (CRMA) i "Infohouse", koja ce realizirati trogodisnji program Agencije SAD-a za medunarodni razvoj (USAID), vrijedan vise od milion maraka.

~TuZioci na sudeniu Ratku Mladicu u Hagu nastavili su izvodenje dokaza 0 genocidu pocinjenom u Srebrenici iskazorn kenijskog oficira Dzozefa Kingorija (Joseph) 0 odvodeniu hiIjada bosnjackih civilaiz Potocara u julu 1995. Kingori, koji je tada bio vojni posrnatrac UN-a, posvjedocio ie da ie odvodenje oko 30.000 srebrenickih Bosniaka bilo unaprijed planirano buduci da je veliki broj autobusa pristigao ,,20 do 30 minuta" nakon sto mu je Mladic to najavio tokom razgovora u Potocarima.

Planirano OdUOdenJe

Sudenje Mladicu

Nespremnost vlasti
- Vijece ministara ie da10 saglasnost na Pravilnik 0 unutrasnioj organizaciji Agencije tek 12. jula ove godine, osam mjeseci nakon sto je upucen u proceduru - rekao je Lisak, istaknuvsi da se spremnost dosadasnjih viasti na borbu protiv korupcije ogleda i LL tome da Agencija jos nema uredski prostor, zaposlene ni druga sredsrva za rad. Na zajednicku borbu protiv korupcije Vladinog i civiInog sektora pozvala je i Dusanka MajkiC, predsiednica Parlamentarne komisije za izbor i pracenje rada Agencije. Ona je s ambasadorom Munom pokrenula i brojac protiv korupcije koji pokazuje da svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka, a u minuti 2.820 KM! S. DEGIRMENDZIC

Brisel

IZIOiba 0 Srebrenici
~ Povodom obiljezavanja 17. godisnjice genocida u Srebrenici, Vlada Kantona Sarajevo putem svog predstavnistva u Briselu i u saradnji s Ambasadom BiH u KraIjevini Belgiji organizira izlozbu fotografija aurora Muhameda Mujkica. Cilj izlozbe, koja ce danas biti odrzana u prostorijama predstavnistva KS u Briselu, jeste i da se na ovaj nacin oda pocast svim zrtvama genocida u Srebrenici.

Jasan zakljucak
Kako ie istakao ambasador Mun, ovim projektorn ce se nastojati osnaziti postojece i osmisliri bolje antikorupciiske inicijative koje ce pomoci zernlji da se izvuce iz ralja koje su je dovele na 91. mjesto medu 183 zemlje kada je u pitanju korupcija.

Llsla prOblema
Ambasador Mun je naglasio da istrazivanja pokazuju da je korupcija na drugom mjestu liste problema u BiH, odmah nakon nezaposlenos ti, te da je i to poziv svim segmenrima

Majkic, Lisak, Mun i Kornsic na jucerasnjoj konferenciji - Korupcija spurava ekonornski rast, odbija investitore, smaujuje broj radnih mjesta, podstice organiziradrustva na hitnn akciju u ni kriminal, a moze cak stvoborbi protiv ovog zla. riti pros tor za terorizam - re- Srecorn, postaje iasno kao je Mun, isticuci da je iada gradani ove zemlie shvasan zakljucak da gradani raju tai problem i da zele da smatraju da BiH ne uspijeva se nesto uradi u vezi s tim u borbi protiv korupcije. pitanjern - kazao ie Mun. Clan Predsjednistva BiH Zeljko Komsic rekao je da ce

(Fa/a: B.Nizic)

godine koje dolaze pokazati jesmo Ii zaisra spremni na borbu protiv korupcije. - Izvjesno je da bez istinske borbe protiv tog zla, ne sarno naseg drustva vee i drugih, necemo moci napredovati ka euroatlantskom putu. Moramo se boriti za sistern koji nece tolerirati iii cak poticati, nego se beskompromisno boriti protiv ko-

Jovica Stanisic

BorCi ce prOUalili U zgradu Minislarslua odbrane BiH!
Penzionisani VOJDlCI Oruzanih snaga BiH okupit ce se ponovo naredne sedmice na protestima u Sarajevu kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo zbog blokade u isplati njihovih penzija, saznaje "Dnevni avaz". Senad Hubjer, predstavnik penzionisanih vojnika OSBiH, rekao je za .Avaz" da je situacija drarnaticna te da, ukoliko se 23. jula ne potpise sporazum izmedu Ministarstva odbrane BiH i PIO RS 0 transferu sredstava, vojnici ce 24. jula ponovo doci u Sarajevo. - Nama je naredna sedmica kljucna. Ukoliko se raj sporazum ne potpise, ne preostaje nam nista drugo nego da doderno pred Ministarstvo. Dosta nam je vise da budemo taoci politike iz RS. Tacno se zna koliko je potrMartinovic: Zlocin u Mostaru 1996. godine

Novi protesti penzionisanih vojnika OSBiH

Vojnici OSBiH: Pojedinci na ivici ebno sredstava za isplatu penzija u FBiH, a to je 16,2 miliona maraka. Sta cekaju - pita Hubjer. Ponovni protesti u Sarajevu, prica Hubjer, mogli bi do sada biti najgori. - Ljudi su na ivici strplie-

strpljenja nja, Bojimo se najgoreg, Vise ne mozemo utjecati na njih. Najavljuju da ce provaliti u zgradu Ministarstva odbrane BiH. I ovoga pura ce nas biti vise od 1.500, ko ce nas kontrolirari - porucio je Hubier. M. As.

Vinku Martinovicu zvanom Stela, haskom osudeniku koji ie nakon odsluzene dvije trecine 18-godisnje zatvorske kazne pocetkom ove godine pus ten iz italijanskog zatvora, na zagrebackom Zupanijskom sudu pocet ce ponovljeno sudenje za ubistvo Jasmine Dukic u Mostaru, zbog kojeg je nepravomocno bio osuden na osam godina. Martinovicu se ponovno sudi za ubistvo ier je Vrhovni sud Republike Hrvatske sarno pet dana prije njegova

nOUo SUdan)a Stali

Za ubistvo Jasmine flikic

~ Medunarodni krivicni tribunal za bivsu Jugoslaviju odlucio je da na privremenu slobodu pusti Jovicu Stanisica, optuzenog za zlocine nad nesrbima u BiH i Hrvatskoj 1991.1995. godine, Njegov branilac Vein Dzordas jucer ie prenio agenciji Beta da ce Stanisic bi ti privremeno pusten na slobodu 20. jula. On ce iz Srbije u sudski pritv or u Sheveningenu morati da se vrati 4. oktobra.

la SIObodi Od sulra

izrucenja Haskorn tribunalu u avgustu 1999. ukinuo osudujucu presudu koju je u decembru 1998. donio zagrebacki Zupanijski sud. Novo sudenje vodit ce sudac Tomislav [uresa. Osim Martinovica, za ubisrvo Jasmine Dukic u martu 1996. u Mosraru bio je osuden i Dragan Raspudic zvan Guja, kojemu je Vrhovni sud Hrvatske kaznu od sedam godina povisio na deset. Raspudic je kaznu odsluzio.

~ Pregovaracki timovi HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 postigli sn jucer dogovor 0 formiranju nove Vlade Livanjskog kantona. Mandatar za sastav nove vlade Nediljko Rimae (HDZ 1990) iziavio je nakon sastanka da je postignut dogovor 0 izboru novog saziva izvrsne kantonalne vlasti.

DOgOUOr 0 'OrmlraD)U Ulade

Livanjski kanton

Klub poznalih

Sanel Kajan

nall18Dsa 18 mOla SUDrUga Maida
Profil TV novinara i producenta

10
MILIJARDI KM UKUPNI DePOZITI ZA PeT M.JeSeCI 2012. GODINe

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

teme

Ime i prezime: Sanel Kajan. Datum i mjesto rodenja: 28. 3. 1976., Mostar. Koji je Vas najveci porok: Ne mogu bez slatkisal Biste Ii donirali organe: Sarno svojim najblizirn. Sta porn is lite kada Vam erna macka prijede preko puta: Pomislim koliko ie izlozena opasnosti. Sta svaka dama mora imati u tasni, a muskarac u novcaniku: Novae. Ima Ii istine u izreei "Ko pjeva, zlo ne misIi": Kako kad. Da je sutra smak svijeta, sta biste danas uradili: Proveo dan sa svojom porodieom uz molitvu Bogu. Je Ii bolje danas biti Iijep iii pametan: Uvijek je boIje biti parnetan. PoIitika je za Vas: Nekom dobar drug, nekom zagorcava zivot. J este Ii ikada izdaIi prijatelja: Nikad. J e Ii Vasa slava gorkog iii slatkog okusa: Slatkog. Otkrijte nam jednu tainu: Zna mi se desiti da u istom satu poslusam duhovnu muziku, patriotske pjesme, pop, rok ... Cega se najvise sramite: Nemam razloga da se sramim nicega. Najljepsa zena/muskarae je: Moja supruga Majda. Kada je brak dobar: Ljubay, postovanje i povjerenje cine dobar brak. J e Ii jutro pametnije od veceri: J este. Neostvarena zelja: Imam odlican posao, ali zivim odvoieno od porodiee. Zelja mi je raditi posao koji volim i ujedno biti uz svoje najblize. OmiIjeni film: Omiljeni zanrovi avantura i SF spektakli.

POItASLI UKUPNI Dl!POZITI U OD OSU NA PeT MJeS C PROtLe GODINe

MILIJODI MARAKA NA KItAJU MAJA IZNOSILI DepOZITI STANOVNI tTVA

ST.
Kajan: Ne mogu bez slatkiiia Vas hobi: Planinarenje i akvaristika. Sportista koji Vas inspirira: Sport ne pratim. Sjecate Ii se prvog poljupea: Da. Sta je Vas najveci strah: Bolest meni dragih Ijudi. Najdraza pjesma: Ima ih na stotine. Kada ste posljednji put bili na izlozbi iIi u pozoristu: Prije nekoliko dana. Citat koji pamtite: "Covjek ne moze birati vrijeme u kojem ce se roditi i zivjeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda ce se roditi, ali od njega zavisi kako ce postupati u datom vrernenu: da Ii kao covjek iii kao necovjek." OmiIjena modna marka: Ona u kojoj se dobro osjecam. Osoba koja Vas ziveira: Nijedna posebno.

PORA LI DepOZITI OVNltTVA NA GODIINJeM NIVOU

(Gralika:l.

Lelia)

NOVAe Uprkos recesiji, povecan iznos depozita gradana u bankama

BOSanCi ustedJeli caM 7,3 miliJarde maraMa
Nefinansijska preduzeca i sektor Vlade bilieze pad
januar-maj 2012. godine. - Rast depozita u bh. bankama prvenstveno je generiran od sektora stanovnistva ciji su depoziti u promatranom razdoblju zabiliezili rast od 9,5 posto na godisnjem nivou i dosegli nivo od 7,3 milijarde maraka - zakljucak ie Direkeije. Prema tabelarnom prikazu visine stednie stanovnistva tokom ove godine, vidljivo je da su iznosi svakog rnjeseca povecavani za nekoliko desetina miliona rnaraka. Tako su u januaru ove godine iznosili 7.074 milijarde maraka, u februaru 7.156, u rnartu 7.182, a u aprilu 7.259milijardi KM.

Ukupni depoziti nastaviii Sll pozitivan, ali i dalje skrornan rast II pctom mjeseeu 2012. godine. Za pet mjeseei 2012. iznosili su 12,9 milijardi KM i visi su za 2,9 posto u odnosu na isto razdobljeprosle godine.

Nema problema
Komentirajuci podatak
da, uprkos loso] ekonomskoj

Mjesecni rast
Podatak je to Centralne banke BiH koji je objavila Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) BiH u Inforrnaciji 0 kretanju makroekomskih pokazatelja za period

Dneuni auaz
061-142-015
OTIMACINASDA-ova lopovska firma "Euroasfalt", vlasni-

situaciji, gradani BiH stede sve vise, dr. AntonJ ekaue, direktor Instituta za strateska ekonomska istrazivania, kaze da bi se na osnovu informacije da depozi ti gradana rastu za 9,5 posto optimis-

ucno moglo proeijeniti da gotovo i "nema problema". - Ali problema u privredi BiH ima i previse, pogotovo u upravljanju monetarno kreditnim agregatima, jer je nelikvidnost privrede katastrofalna. Nefinansijska preduzeca i sektor Vlade bilieze pad, jer na racunima raspolazu sarno sa 4,6 milijardi maraka. Ustvari, citav bankarski sektor zivi od sektora stanovnistva i vrlo malo se upumpava novca u sektorprivrede. - kazao nam je [ekauc. B. TURKOVIC

ka Muhameda Ramica, vee duze vrijeme je blokirala put Semizovae - Ilijas. Otima Ramie narodne pare i puni dzepove SDA, toboze renovira cestu, par kirao mehanizaciju, a radnike nikako vidjeti na lieu mjestao Posaljite novinare "Avaza" ili neku TV ekipu da snime sta rade tajkuni SDA.

KOPR~ANJE SDA - Sta mislite zasto se SDA ovoliko koprca i bori da ostane na vlasti? Zato sto su cisti i pesteni? Da je tako, otisli bi oni dostojanstveno u

opozieiju i to politicki ukapitaliIi. Belaj je sto s trona odleti say kriminalni sistern SDA Ciji je tvorac Tihic i njegovi mali tihici na terenu i plus odose privilegije! MUTNERADNJE - Bas rni je drago sto, ko-

nacno, neko pokrece pitanje 10povluka u "Bosnalijeku". Koliki su tu milioni ukradeni, ne zna im se broj. Dosta je bilo! Nicija nije do zore siala, pa nece ni tvoja, Arslanagicu. PONIZENJE LEGENDELjudi moji, zar je moguce da legenda Vahid Halilhodzic nije pozvan na godisnjicu Veleza?! Vaha rnoj, ne znam kako si prezivio ovo ponizenje.

Na stadionu Vedro polje u Hambarinama kod Prijedora sutra, na prvi dan mjeseea rarnazana, bit ce organizirana kolektivna sehidska dzenaza iispracaj zrtava proteklog rata u Prijedoru, 49 Bosnjaka ciji su posmrtni ostaci ekshumirani iz rnasovnih i pojedinacnih grobnica. Kianjanje zaiednicke dzenaze za ubijene bosniacke civile proteklog rata u Priiedoru, uz lokalne imame medzlisa IZ Kozarae i Prijedor te imame Muftiluka bihackog, predvodit ce reisu-l-ulerna Mustafaef.Ceric, Nakon zajednickog ispracaja tijela sehida bit ce ukopana na lokalnim sehid-

TOina DOUOrlia MreCe iz Hambarina

Sutra ispracai Bosniaka ubijenih u Prijedoru

Bit ee ukopana 49 irtava skim mezarjima u Kamicanima u Biscanima, Rizvanovicima, Rakovcanima, (:arakovu, Hambarinama, Zeco-

vima kao i u naselju Skela. Dvije zrtve bit ce ukopane na mezarjima u Bosanskom NoYom, a dvije na porodicnirn

mezarjima u Ljubiji i Kozarusi kodPrijedora. Tuzni skup u Prijedoru imat ce iskliucivo vjerski karakter, a u ime porodiea od zrtava ce se oprostiti Merjem Dizdarevic, kcerka Sulejmana ef. Dizdarevica, imama dzernata Carakovo kod Prijedora koji je ubijen pred dzamijorn uljeto 1992. godine. Almir Kaltak iz Harnbarina, koji je u trenutku srnrti imao sarno 17 godina, najmlada je zrtva od koje ce se ove godine oprostiti porodica, dok je najstariji Esef Zerie iz Kamicana, koji je ubijenu65.godini. M. ZGONJANIN

teme

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

11

Ukratko

RASPRAVE Konfuzija u udruzenlu ostecenih korisnika kredita u svicarsko] val uti

HOzaSIUDa 'Franall' DrOllU 'HUDObanlle'?
Kemal Durakovlc optuzuje predsjednika Udruzenja DZemala Hodzica za prevaru
rao da je uopce bilo prornjena. - Nas i daije zasrupa tim iz Mostara s Maricom Glibic oa celu. Ooa je voda tima i do sada je napravljeno vise od 200 tuzbi koje su otisle prema Osoovoom sudu u Mostaru kazao je Durakovic.

Slanisic: Osumnjicen za genocid

PriluOr za StaniSica i MiiOSeUiCa

Iuzilastvo BiH

Povodom pisanja "Dnevnog avaza" da je Udruzenje "Franak" sklopilo sporazum 0 zastupanju s Bogdanom Golubovicern, advokatom iz Banje Luke, koji ce clanove Udruzenja zastupati pred domacim sudovima u slucaievima protiv "Hypo Alpe Adria banke" a.d, Banja Luka i d.d, Mostar nasoj redakciji javio se Kemal Durakovic tvrdeci da je potpredsjednik "Franka" re da Golubovic nece zastupati clanove Udruzenia, Durakovic je ostro negi-

placuju prema Statutu. Nije ni negirao da je postigao nagodbu s bankom, ali istice da tu nije zavrsena njegova borba protiv "Hypo banke".

Vlastita promocija
- Ukoliko Durakovic zeli nastaviti saradnju s Maricom Glibic, neka nastavi, a Udruzenje "Franak" ubuduce ce predstavljati Bogdan Golubovic, jer s Maricom nismo tri mjeseca uspjeli ostvariti konrakt - istice Hodzic, Predsjednik .Franka" dalje navodi da je potpredsjednik Udruzenja Aris Seferovic te da se sve radi prema zakonu. - Nije ovo prvi incident koji pravi Durakovic, I prije smo se kao udruzenje morali ogradivati od njegovih izjava, On sve to radi kako bi imao vlastitu promociju dodao je Hodzic. A.C.Z.

Nikome se ne javlja
00 dalje navodi da je predsjednik "Franka" Dzemal Hodzic shvatio ovo udruzenje kao "drustvo jednog lica", ier se, oavodno, nikome ne javlja.
Ourakovic: Vise od 200 luibi - Naplacivao je Ijudima clanarinu od po 60 maraka, a ja kao potpredsjednik Udruzenja nisam stavio potpis ni na jedan dokument. Cak se i dogovorio s bankom koja mu je isplatila 18.000 svicarskih franaka. Hodiic: Nagodba s bankom Imao sam na stotine poziva otkako je izasla ova vijest dodao je Durakovic. Dzemal Hodzic odgovorio je na tvrdnje Durakovica kazujuci da Kemal uopce nije Clan Udruzenia. Clanarine se, tvrdi Hodzic, na-

~ Tuailastvo BiH zatraailo je produzenje pritvora za dva mjeseca Ostoji Stanisicu i Marku Milosevicu.osumnjicenirna za genocid pocinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Erik Larson (Eric), tuzilac Tuzilastva BiH, kazao je da je ovo posljednje trazenje produzenja pritvora pred podizanje optuznice jer se zavrsava istraga.

Trezorski zapisi

IduoMat Mon Ie dObiOspor
Hodzic je oapomeouo da je Bogdan Golubovic prvi bh. advokat koji je dobio prvostepenu presudu protiv "Hypo banke" a.d. Banja Luka u slucaju kredita s valutnom klauzulom u svicarskom franku. - Sve ide presporo i naravno da nam je u cilju naci najbolje da nas zastupaju . dodao je Hodzic,

nOUozaduzenie HS Od25 miliOna HM

~ Republika Srpska iucer se emisijom trezorskih zapisa zaduzila za novih 24.605.000 maraka. Aukcija za sedmu emisiju trezorskih zapisa odrzana je na Banjaluckoj berzi.

Inves raj e u aoartrnan u resor u Dubrovac lh Vrtova Sunca pod licence Radisson Blu Hotels & Resor s VJ zdica eo • •

UVJeti mane rarua kredi om sa ama samo 3.3 9(, Po
U)O vi snl~ vo I U IS vi

om stoporn od

Cl)ene od 170.000 EUR Mogucnost ostvarerua pr naseg manage en a oda IznajmljlvanJem or
0

15 rmnu a vozrue ad oovuesnoq centra 5 arog Grada

Za vll.e Informaclja 111a ugovoritl posletu oglednog apartmana kontakllralte z

na~ ured prodaje

12

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

p aDOram a

SUDBINE Momir Dokanovic zbog Ijubavi prema kapljici sve izgubio

PriledorsMi nastauniM uee mlesee spaua u parMu
Nekako me bude sramota, a znam da mi po zakonu slijedi otkaz, istice Dokanovlc Sporazumni raskid

Planinari nisu krili zadovoljsfvo

Proteklog vikenda sedmero planinara iz kluba "Prijatelji prirode" Jajee, predvodenih predsjednikom Sakibom Klikom, preko Rujista i Bijelih voda dosli su do planinarske kuce na J ezercetu, gdje su nocili, da bi ujutro rano skupa sa Sarajlijama i Konjicanirna kre-

USD)aSan USDDn na DlanlnU Pran)

Klub "Prijatelji prirode" Jajce

Momir Dokanovic (51), nastavnik rehnickog odgoja i informatike iz Bratunca, posljednji mjesec spava u parku u eentru Prijedora. S koferima u ruei moze se naci i kodgradske trznice, u omanjem restorancicu, gdje svaki dan zbog milosti osoblja koje se sazalilo nad njegovorn sudbinom dobiva najmanjejedan topliobrok. Cijela prica i ne bi bila tako zanimljiva da nesretniku Dokanovicu i nije bilo tesko doci do posla, jer u svojoj radnoj knjizici ima najmanje 20-tak pecata 0 radnom rnjestu i isto toliko gradova u cijim je osnovnim skolama djeeu ucio osnovama tehnickogodgoja, - Radio sam u Busovaci, Bratuncu, Milicima, Konjevic-Polju, Batkovicima, Trebinju, [anji, Visegradu, Sipovu ... U ova posljednja dva grada zadrzao sam se sedam dana. N ekako mi klima nije odgovarala. Nikad ot-

nuli na vrh Prenja Zelenu glavieu (2.155 rnetara nadmorskevisine). U povratku do [ezerceta obilaznim putem pored Tarasa osvojili su i vrh Otis. Nakon drugog nocenia, dobrog druzenia i planinarskog uzivania vratili su se preko Rujista kuci. A.K.

Vee nekoliko dana u Tomislavgradu se bore s pozarima na Ljubusi i na potezu od Brisnika do Roskog Polja. Gasenje jezbognepristupacnog terena i vjetra znatno otezano pa su pozvani i pripadniei OSBiH, ali i kanaderi susjedne Hrvatske, prema ciio] se graniei takoder siri pozar.

lbog nepriSIUpaCnOg lerena OlezanO gaSenle

Pozar u Tomislavgradu

(Folo: D. Stojnie)

kaz nisam dobio, vee sarno sporazumni raskid radnog

Gasioeima nedostaje brentaca i eisterni, od kojih se nedavno jedna prevrnula na Liubusi gaseci pozar, kojom prilikom je teze povrijeden i vozac, Na terenu su pripadniei Civilne zastite i vatrogasei. Pozvani su i mjestani Roskog Polja i ostalih mjesra da pomognu gasiti pozar koji je, na momente, prijetio idijelunaselja. A.K.

U DDCelliU biD lin
U jednoj od dvije osnovne skole u Prijedoru u kojima je radio po ugovoru i na odredeno vrijeme ne kriju da su jedva docekali kraj skolske godine. - U pocetku je bio fin. Milina jedna. Djeca ga zavoljela, mi sretni, jer je riiec 0 deficitamom kadru. Izdrzao je dva mjeseca, kada su pocele nase muke. Toliko je, nairne, izdrzao bez alkohola receno nam je u ovoj skoli.

odnosa - istice Dokanovic, koji je posljednje radno mjesto nasao u Prijedoru u cak dvije osnovne skole.

lena ga izbacila
Isve je bilo dobro dok nije prevladala Ijubav prema "kapljici". Momir i ne krije da voli popiti. A kad to uradi, onda po nekoliko dana ne dolazi na nastavu. Da ga djeca takvog nevide.

- Nekako me bude sramota, a znam da mi po zakonu slijedi otkaz. No, jace je od mene. U Prijedoru sam radio u dvije osnovne skole, imao para k'o salate, stanovao privatno. Sad vise nemam nista - jada se Momir, koji se u ZiVOlUsarno jednom zenio, izvjesnom Novosadankom, koja ga je, tvrdi, zbog svalera usred zime izbacila na ulicu. M. ZGONJANIN

U Vidovicama kod Orasia

MBdUnarodni OrguljaSMi fBstival

SlranCD za dua sata naOlalili osam KM
Porezna uprava FBiH utvrdila da Ahmet Kulovic, lnace poslanik u Kantonalnoj skupstini, nema odobrenje za iznajmljivanje parking prostora
Inspektori Porezne uprave Federaeije BiH jucer su u prisustvu pripadnika Ministarstva unutrasnjih poslova BPK Gorazde privrerneno zabranili prilaz i koristenje parking prostora u ulici Trg branilaca u Gorazdu zbog rada bez odobrenja. Prema saopcenju Porezneuprave FBiH, u roku kontrole utvrdeno je da je Ahmet Kulovic iz Gorazda nezakonito naplacivao usluge koristenja parking prostora jer nije imao odobrenje za rad izdato od nadleznog opcinskog organa, da ne posjeduje fiskalni uredaj i da nema prijavljenih radnika. Kako saznajemo,povod ovoi kontroli bila jeprijava jednog od posjetilaca Festivala prijateljstva u Gorazdu, inace stranca, u kojoj tvrdidamu jezadvasata no izmirivala svoie obaveze, ali da je prije nesto vise od mjesec prestala obavljati tu djelatnost. Taj period je, navodno, koristilo vise osoba i usluge parkinga naplacivalo odvozaca, - Ne znam zasto su meni poslali inspekciju i izdali zabranu kad ja nemam ni rjesenja za obavljanje djelatnosti, niti sam ga ikada i imao. Ovaj parking je jedini u gradu koji se kontrolira, jer iza svega stoje in teresi pojedinca koji ce nastojati da ga se domognu - kaze Kulovic. Kako su nas obavijestili iz Porezne uprave, sat nakon postavljanja traka i obavjestenja 0 zabrani doslo je do povrede pecata na ulazu u parking, sto predstavlja krivicno djelo. Uvidaj je obavljen u popodnevnim satima. Al.B.

Zapecacen parking na Trgu branilaca u Gorazcu

U selu Vidoviee kod Orasja svecano je otvoren Medunarodni orguljaski festival "Vidovacke ljetne veceri mira 2012", koji ce trajati do 21. jula. Na ovom festivalu nastupit ce sest orguljasa iz Svicarske, Franeuske i Hrvatske. Na veceri otvaranja svoje urnijece na najvecirn orguljarnau BiH demonstrirao je Svicarac Kristijan

Sejfil (Christian Seheifel). Otvaranju Festivala prethodio je defile bajkera "Dir za mir" u organizaeiji oraskog Motokluba "Veterani Posavina". Bajkeri su istog dana u oraskoj Kantonalnoj bolniei organizirali i humanitamu akeiju dobrovoljnog darivanja krvi, nakon cega su na motoeiklima prodefilirali eestama opcina Orasje i Domaljevae. N. Tr.

Zaposlenici Porezne uprave pecate parking (FolD: A. Bajramovi!;) parkinga naplaceno osam Kulovic, inace poslanik u KM. Privremena zabrana Skupstini BPK Gorazde i obavljanja djelatnosti bit vlasnik privatnog kiosk a na ce na snazi do otklanjanja parking prostoru, kaze kako nedostataka. je parkingom raspolagala U izjavi za nas Iist Ahmet privatna firma koja je ured-

tuzlanski kanton

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

13

Koncert i modna revija u Gracanici
Pred vise stotina Graeanlija na terasi Osman-kapetanove mcdrese odrzan je koneert duhovne muzike i modna revija Udruzenia "Gracanicko keraralem Mejrernic. Mubarek ramazanske dane prisutnima su pozeIjeliglavniimam Medzlisa IZ Gracanica prof. Smajo ef Mustafie i nacelnik

~PR-O-JE-~-I-Ra-dO-vi-u-~-Zla-nS-~-m-n-aS-eIJ-'u-Tu-~a-~-======~~'U~SNINmuanu'

Za obnovu izdvojeno 130.000 KM • U prvoj tazi planirano uredenie igralista za djecu s terenom za kosarku i mali tudbal
Tuzlansko naselje Tusan] prije rata bilo je prepoznatijivo po parku Dragodol, koji je u to vrijeme predstavljao svojevrsnu turisticko-sportsku atrakciiu. Medutirn, nakon rata park je u potpunosti bio devastiran i bio je van upotrebe. Nedavno su Opcina Tuzla i Zavod za urbanizarn pokrenuli projekt uredenja ovoga parka i igralista za djeeu sa sportskim terenom.

Sportsllo igraliste
NajrnIadi mjestani ovog dijela Tuzle vee na SPOrtskom igralistu svakodnevno igraju kosarku i fudbal. - Idem u skolu "Tusanj", a stanujem na Slatini. Sa svojim drugovima svakoga dana preko raspusta dolazim ovdje igrati fudbal i kosarku. Nije mi daleko. Za deset minuta stignem do Dragodola Ovako dobrog terena nema pored zgrade gdje ja zivim - rekao je Eldin Vukovic, ucenik treceg razreda osnovne skole.

Kompletna oprema
- Kompletna rekonstrukeija parka Dragodol kostat ce oko 130.000 maraka. Planirana je rekonstrukeija u nekoliko faza. Prva faza obuhvatit ce uredenje igralista za djecu s terenom za kosarku i mali fudbal. To je visenamiensko igraliste s asfaltnom podlogom, s dva gola i dva kosa za basket. U okviru parka namijenjenog za djecu bit ce iopremazaigru i boravak djece s kompletnom opremom. Bit ce posta-

munalneposlove. U drugoj fazi radova predvideno je uredenje eentralnog dijela parka sa zelenom povrsinorn. - Bit ce uredene pristupne staze parku sa zavrsnorn obradom od asfal ta i betonskih ploca, U centralnom dijelu parka vee su postavljene korpe za otpatke. Treba naglasi ti da ie na igralistu kao i parku postavljena vrlo jaka rasvjera, sto ce posebno obradovati Ijubitelje nocne setnje - zakljucio je Berbic,

nje" pod nazivom "Ususretramazanu". Nastupili su horovi "Ismihan" Stjepan Polje, "Ask" i "Selimija" iz Doboj-Istoka, "Izvor" iz Skahoviee i hor Medzlisa IZ Gracanica sa vise od SO izvodaca, Zdruzenim horom dirigirao je prof. Mi-

opcine N usret Helie. Petnaest clanica Udruzenia "Gracanicko keranje" na koneertu je uprilicilo i svoiu modnu reviju. Kako je kazala predsjedniea Udruzenja Azemina Ahrnetbegovic, novi modeli izradeni su u duhu bosansketradieije. H_(;_

naJbOIJlma urucana diPlOma I madal)a

Dva turnira u Teocaku

Penzioneri setalu
Uredenje centralnog parka Dragodol obradovalo je i penzionere, koji nakon sparnog i toplog dana noc iskoris te za setnju, - I prije rata sam sa svojim komsinicarna dolazila da setam po Dragodolu. Tada sam vodilai svojeunuke,koji su sada odrasli. Sada cu redovno svaku noc, kada sunee zade.setati - kazala nam je Kadira Basic, DZ.RIBle

Najmlarfi uiivaju u kosarci vljene dvostruke Ijuljaske, tribina, dva tobogana s piescanikom, klackalice, penjalice i tunel za najmlade - kazao je Aid Berbic, pornocnik nacelnika iz Sluzbe za ko-

Obdanlsta

TUzlanSMImallSanl OSUO)IIImadal)al Dahara
Malisani obdanista "Suncica" predstavliali su [avnu ustanovu za predskolski odgoj i obrazovanje "Nase dijete" Tuzla na nedavno odrzanoj olimpijadi djecijih obdanista koja je odrzana u Brckorn. Grupa od njih sedamnaest vratila se s medaljama i peharima u Tuzlu. Na3. maloj olimpijadi "Savski cvijet 2012.", koja okuplja djecu iz obdanista BiH, rnalisani su se takrnicili u trcanju na 25 i 30 metara, skakanju u vreci i fudbalu. Organizatori su bili Sportsko drustvo "Distrikt", a pokrovitelj Vlada Brcko Distrikta. Sam polazak za djecu je bio i vise nego dozivliaj, jer su u Brcko krenuli vozorn "Zeljeznica FBiH". Njihovom odusevljenjupri ulasku u kupe nije bilo kraja jer su se prvi put vozili ovim prijevoznim sredsvom. Ekipu koja je osvojila medalje i pehare cinili su Lana Muslimovic, Danis Bratovcic, Amila Music, Lamija Music, Ema Sabitovic, Sarah Alturnbabic, Teo Pajie, Nikola Stjepanovic, Elmar Becirbasic, Adnan Sehanovic, Mak Sipraga, Erol Vikalo, Domagoj Jukic, Armin Mujki«, Enis Srabovic, Kenan Bajraktarevic i Andrej Dordevic. Malisane su za olimpijadu pripremali odgajatelji Sejdo Mandzo, Damir Hadziavdic iNarcisa Zulic, A.Mu.

na Malojolimpijadi "Savskicvijet012," 2

Pobjednici stonoteniskog tumira Povodorn manifestacije "Teocanski dani otpora", Sportski savez opcine Teocak priredio je takrnicenia u malom nogometu i stonom tenisu. U malom nogometu odigrani su turniri za starije pionire, gdje se takmicilo 14 ekipa, od kojih je najbolja bilaekipaBZK "Preporod", kao i nocni turnir za demobilisane borce, na kojem su najuspjesniji bili nogometasi iz MZ Centar. N a stonoteniskom turniru u konkurenciji kadeta prvo rnjesto osvojio je Ramiz Dzuzdanovic. Najuspjesnijim ucesnicima turnira dodijeljene su diplome,medaljeipehari. E.Dz.

Smotra folklora u Brijesnici Maloj

UCeSniCi iz neliOliliO
Deset kuiturno-umjetnickih drustava iz nekoliko bh. gradova ucestvovalo je na 2. tradicionalnoj smotri foklora i sevdaha u Brijesniei Maloj koju je otvorio Mustafa Mehmedovic, potpred-

bh.gradOUa

sjednik KUD-a "Osman Alibasic''. Ovoj manifestaciji prisustvovalojeviseodz.Oklposjetilaca. Ucesnici su se nakon defilea predstavili pjesmama i igramaizsvogkraja. H. C.

saraJeevski kanton 14 ~------------------------------------------------------~
Dnevniavaz.cetvrtak. 19. lulVsrpanl 2012.

SAOBRACAJ Vozaci i biciklisti traze izmjenu postoiecee zakona

Kovacevic posjetio MI

Rusevni objekti u naselju Meitas vee nekoliko godina ugrozavaju zivote prolaznika i vozaca, U njima se svakodnevno okupIjaju narkomani koji za sobom ostavljaju smece, 0 ovom problemu mjestani naseIja upoznali su i predsjedavajuceg OV Centar Siavena Kovacevica, koji je posjetio njihovu miesnu zajednicu. I. Tr.

0llUDIlal181a narllomana

Naselje Mejtas

Ie zele toMom uoznle Daliti suletla i nositi MaCige
Ako je spasen makar jedan zlvot, onda svjetla po danu trebaju ostati, smatra Andric. Prihvatljiva primjedba vozaca biclkalae 0 svemu ce odlucivati i Vijece ministara BiH
Resorno ministarstvo dobilo je i zahtjeve biciklistickih udruzenja u kojima traze ukidanje obaveznog nosenia kacige.

UkoIiko Ministarstvo prometa i komunikacija i Vijece minis tara BiH prihvateprimjedbe vozaca ibiciklista na Zakon 0 sigurnos ti u saobracaju, vise nece biti obavezno paljenje svjetaia po danu i nosenje zastitnih kaciga, kazao je za "Dnevni avaz" pornocnik ministra Zoran Andric,

Obavezno za djecu
- Tojezanasprihvatljivo jer tesko da ce neko staviti kacigu na plus 40 stepeni da ode, naprimjer, do prodavnice. Na taj nacin ibolje ce se razvijati bicikIizam. Ovirn izmjenama i dopunarna zakona kaciga ce bi ti obavezna sarno za voznju izmedu naseIjenih mjesta te zadjecu do 12godina. U ostaIima slucajevima njeno nosenje bi bil 0 preporucljivo - rekao je Andric. On je dodao da ce nakon godisnjih odmora, nacrt izmjena i dopuna biti proslijeden Vijecu rninistara na usvajanje.

Nema argumenata
- Ovih dana bit ce odrzane dodatne konsultacije treba li ostaviti iii ukinuti koristnje svjetaia po danu. Zbog neadekvatnih argumenata za nas je sporn a inicijativa Grada Banja Luke, Kantona Sarajevo i jos nekih udruzenia da se ova obaveza ukine. Njihovi raziozi da voziia vise trose nisu dovoljni - rekao je Andric. Da bi se ove izmjene prihvatiIe, smatra Andric,

Spec
Zbog uredenja i postavijanja novogasfalta ulica Cemalusa ce u narednih 20 dana biti zatvorena za saobracaj. Prema projektu, u ulici ce biti prosireni trotoari, uradeni novi betonski ivicnjaci i ocrtano sestparking mjesta. B.B.

Vozaci se tale na povecanu pofrosnju Ie dnevna svjetla. Ako je potrebno je utvrditi tacnu spasen makar jedan zivot, potrosnju goriva. - Treba sagledati i koje onda ih ne treba izbacivati. koristiimaju vozaci kada paPotrebno je i analizirati ko-

(Folo: M. Kadricj

Iiko je pjesaka nastradalo od uvodenja ove obaveze te koliko je bilo sudara na raskrsnicama - istice Andric,

A. JAMAKOVIC

1.nagradI: PutDvanje u1lmIcu Dllna $licit, Utica 25.maj broj 7, 75 300 Gratarrica 2.111gf1da: 100 dm poldon PlIceU
AdnrI, HlrtIal. Allbandrlllje&l. AIIbIndrI ~ AIIu DJuIIur ICuIerIcMC. AImI GenjK IUIcitIMt. AnIU ICilInIr. AInU vtajtIt AllIIN kDlIjev. AIIiI DIDIM. AnlItiWIMt. AncIra 1AStra. AMra BIncMC. AnIDnIjI BInoBC. Am Bulut M~ ..... DriIII'ICMt BIIIenkIICItIfta. Boris lad(. 01", ~ DrIgIa 1MndI. Oraglca IwtIt. DuIImb IoIriIk. tina Dille. fdlN SInIJC. EIma ~ ElVldin Hlwllbegowl(. EMdInI AlkiC. Elvin TuIIica. Enulodlrop. fItimI MustimowIt. FItiIUIIIdltt, ,..,. BogdIncMt. Go .... tJubI,iINc. Maris HocIfit. HIm JtW. JdIIII Hldllt.1tIU SIUdt. J..... 0stDjIC. JasmIna JUt. JasmIna ltamlt,ltll WnjIk. JCenIn ItuMn.1CtstinI CifbMc. LIrisI MIjI(. 1.1;111 .... Ll;l&lJiriC. LukI Kof\iC. MaIdI AIiIIocJIt. MIjI KIrtIl. MIjdI Elmer. NarIjIN ~ MariN SIIIja~ ..... l1li ScMhit. MlhrimlIIertIiC. MensufI HIdliIIIdiC. Merinu ~ Merjeal YIIjMc. Mevtidl BegooM. II MlrtcovIt. MlIefII DIbIt. MIIlI MqIit MIfjIN 8uc1en. MIIdtn lw1t. MI.Idria CiMIC. NIdI ~ NuirIa DIdIt NInId 5IqftjIn. NerlIIegit. NihId SurtaMt. NinI Td. NMs frInjo. SabIna Sarajlit. SlUhI SIUincMt. 51. V1rvpe.SInriq.lllcupcM(. SInela ICIcIIt. SIneIA ICIriC. SII'IjI ScIeon. SIUdIn StCIIII Hlbul. 5tnIdI GubItj1C. SendtInII DurIIoM. Sinlil MwtncwI(. 5IabodIn SpNrIo. Sndilll TISlncMt. SnjthftI hnrIb<It. SafIjJ hi&. SuzIN FwigIta JmSC. SvJed- t.dIn. T.;na AIwdIt. t.nja .. ~ Todofowi(. TulQjljlC. Yedt'IftI ~ \11d1R1We. \'JeIIOSCIv BuIIowc. VI.Itb RIpec. Zahrl MlltIlOVlc. Zcnn MIndIc. Zorica LAMie.

Na djecijem vrticu "Biseri" u Starom Gradu zavrseno je postavljanje nove stolarije i fasade. Kako su nam kazali u Opcini, stari drveni prozori zamijenjeni su novim plasticnim. - S novim prozorima i fasadom bit ce smanjena potrosnja energije za grijanje. Utopljavanje objekta kostalo je 80.000 KM, a finansiraIi su ga Ministarstvo prostornog uredenja FBiH sa 50.000 i Opcina sa 30.000 KM - kazu iz Pres-sluzbe Opcine Stari Grad. 1. Tr.

la urtiCU 66BiSeri"uradena tasada i Dostaulleni Drozori

Investicija Opcine i resornog ministarstva FBiH

Sa_

$vi dobItmd (e bill obMjeI1Int i pIsInenhn putem.

-... _,..,.._~

.............

crna hronika

Dnevni avaz, cetvrtak. 19. julVsrpanj 2012.

-------------------------

15

SKANDAL Drzavnol sluzbenicl prisjeo odmor na imanju kod Rudog

SUDl'IIg Almadin HUl'8m DriZnaO IIlgO) marihuana
Elvira Hurem pred razvodom s Almedinom, na cijem je imanju pronadeno osam stabljika kanabisa • Bacao sam sjemenke, sigurno su same nikle, kaze Hurem
Unistena "opel corsa"
(Folo: M. Oragoilovitl

namJerno zapalJena 'opel corsa'
Vlasnik automobila Aleksandar Hadakovic nije htio davati izjave
Automobil "opel corsa" zapaljen iejucer oko 3.30sati u banjaluckorn naseiju Petricevac. Vatra je zahvatila prednji dio vozila, ali ie ugasena prije nego sto se prosirilanacijeli automobil. Kako nezvanicno saznajemo, vlasnik automobila je Aleksandar Radakovic, koji nije htio davati izjave za medije 0 ovom slucaju. Matedjalna steta je, navodno, prociienienanaokoo.Ouumaraka. vozila, a pozar je ugasen tek nakon dolaska vatrogasaca. Stanovnike Petricevca ovaj incident je uznemirio jer, kako je "Avazu" rekao jedan od njih, izgleda da niko vise nijesiguran.

Pozar u Banjoj Luci

Obavljen uvidaj
- Nije bilo eksplozije, nisam nista cuo, N eko je posuo automobil i zapalio gaoTek sam jutros vidio policiiu i saznao da je kornsiji zapaljen automobil - rekao nam je jedan od Radakovicevih kornsija, ne zeleCi da se predstavi jer bi, kako je kazao, onda rnorao strahovati da se isto i njemu ne dogodi. Navodno je vlasnik automobila policiji rekao da vee sumnja na rnoguceg pocinioca ovog djela. Policija je obavila uvidaj i radi na pronalasku osobe koja je zapalilavozilo. MI.D.

Gasili vatru
Almedin Hurem: Supruga nema nista s tim Povezivanje mog imenas uzgojem marihuane i akcijom policije pod nazivom "Plantaza 2012" splet je nesretnih okolnosti, a ovaj dogadaj zauvijek ce mi promijeniti zivot, kazala je u izjavi za "Avaz"ElviraHurem,supruga Almedina Hurema, vlasnika imanja u Strgacini na kojem su sluzbenici PS Rudo prije nekoliko dana pronasli osam stabljika kanabisa.
(Folo: Faeebook)

Zatekla policiju
Elvira Hurem pojasnjava da je sa suprugom u losim odnosima, da su pred razvodom, te da je zbog toga sarna s malodobnim sinorn boravila u Strgacini, gdje je namjeravala provesti dio go-

disnjeg odmora. Odmah po dolasku stigla jeipolicija. - Moj suprug je vee bio u policiji i dao je izjavu u kojoj tvrdi da ja stirn nemam nista ida je to njegovo. Dosia sam na godisnji odmor i zatekla sto sam zatekla. Nikakve veze s tirn nemam, tako rijetko tu dodem isad odjednom totalni haos oko toga, cak i problema na poslu imam zbog svih tih stvari - kazala namjeElviraHurem. S obzirom na to da je zaposlenica Sluzbc za zajednicke poslove Vlade FBiH, brinese i zaradnomjesto. - Vjerujte mi da nece biti dobro. To su stvari kojesene smiju desavati niti trebaju da se desavaiu i ne znam ka-

ko ce se sve ovo zavrsiti - tvrdi Elvira te dodaje da je policiji ponudila testiranje na prisustvo droga i izjavila da takva nedjela ne bi radila sve i kada bi htiela jer radi pet dana u sedmici i ima puno obaveza u zivoru. Kontaktirao nasje i Elvirin suprugAlmedin Hurem, koji tvrdi da je on za svc odgovoran, ali ne iskljucuje ni mogucnost da su sjemenke na njegovom imanju ostaviIi i izletnici koji povremeno tu borave. povremeno, sjedio u basti, Povremeni sam konzument. Pusio sam tu i sjemenke sam odvajao i bacao ispod tog stoia

- J a sam tu boravio

Dao izjavu

gdje sam sjedio, Posljednji put sam tamo bio prije vise od 20 dana. To je sigurno tako sarno niklo - kazao nam je Hurem te pojasnio da je policija saslusala njegovu suprugu jer jeon bio odsutan. - Nisam smio otici u Rudo, da me ne prebiju. Otisao sam u Lukavicu i dao izjavu, preuzeo potpuno odgovornost na sebe sto se toga ricedodajeHurem. Portparol CJB Istocno Sarajevo Danka Tesic jucer nam jekazaladajeobavljeno vjestacenje izuzetih sadnica te da ce protiv Almedina Hurema biti podnesena krivicna prijava zbog neovia stene proizvodnje opojnihdroga. , AI. BA]RAMOVIC

Prema nezvanicnim informacijama, pozar na automobilu, koji je bio parkiran u dvoristu, prvi je primijetio jedan kornsija. On je odmah pozvao ukucane te su, do dolaska va trogasaca, sami pokusali ugasi ti vatru na vozilu rnalim aparatom za gasenie i bastenskim crijevom. Uspjeli su jedino sprijeciti sirenie vatre na ostatak

POliCila Da tragO OdbleglOm uozaeo
Mladic preqazen na cesti u Mutniku kod Cazina
Istraga 0 srnrti 20-godisnieg Armana Halilovica, koji je pronaden rnrtav u MutnikukodCazina 15. jula u ju tarnjim satima, ide u dobrom pravcu, kazala nam je iucer llza Seferovic, kantonalni tuzilac iz Bihaca, koja rukovodi istragom. Ona je dodala da policija neprekidno traga za pociniocem koji je pregazio automobilom rnladicai pobjegaoslicamjesta. Halilovicu su nanesene povrede glave i grudnog kosa, kojima je podlegao na lieu mjesta. Prema riiecima tuziteliice, obdukcioni nalaz lesa rnladica je gotov.acekase izvjestaj vjestaka sabracajne struke koji ce dati precizniju sliku i rekonstruirati deliavanje na seoskom putu gdje je pronadeno mladicevo tijelo. Vrsilac duznosti policijskog komesara USK Marijan Sirnic takoder je potvrdio da je policiia na tragu pociniocu, ali da nece saopcavati detalje kako ne bi ugrozili istragu. M.D.

Istraga

0

smrti Armana Hauovlca

U sarajevskorn naselju N edzarici uulici Aleja Bosne srebrene doslo je do masovne tuce u kojoj je nozern povrijeden Dino H. (22). N akon incidenta povrijedeni mladic prevezen je u Klinicki centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je zbrinut, Policija ios nije uhapsila nikoga te se traga za nepoznatirn mladicern koji je 22-godisnja-

nozem u stomalt

Mladie ubOden

Masovna tuta u Nedzaricima

ka ubo nozern u stomak, kao i ostalim ucesnicima tuce. - On je zadobio ubodnu ranu u trbuh nanesenu nozern, Mladic je operiran, krvarenje je zaustavljeno i sada je stabilnog zdravstvenog stanja, Ostavljen je na promatranju i srnjesten je na Kliniku za abdominalnu hirurgiju- kazala nam je Biljana [andric, portparol KCUS-a. Ad.A.

Halilovic: Smrt u 20. godini

Policijaiz SremskeMitrovice u Srbiji uhapsila je drzavljanina BiH Boru K. (44) zbog nasilnickog ponasanja i napada na sluzbeno lice. Iz Policijske uprave Sremska Mitrovica saopceno je da je Boro K. u medunarod-

naDaO DutOlliB I DOIICaica u uozu

Unapsen drzavljanln BiH u Srbiji

nom vozu verbalno i fizicki napao trojicu putnika i policajca i nanio im lakse tjelesnepovrede. Istrazni sudija Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici odredio mu je pritvor do 30dana.

16

Dnevniavaz,cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

erna hrouika

AKCIJA PERAC Razbijen medunarodni lanac pranja novca

IZuleSlaJ orOliU 86, oriluOr za Sedam osoba
Vlasnici firme "Dunmorr Group AG" braca Goran i Zoran Sarnardtlla i direktor Zeljko Nikolic nedostupni organima gonjenja • U istragu ukljucen i Interpol

KrebO se Dredao
Mersed Gabela nakon poligrafskog ispitivanja pusten na slobodu
Pripadnici Odjela za opci kriminal PU Novo Sarajevo prekiucer su oko 18.20 sati u ulici Hamdije Cemerlica pronasli Hasana Huska (35) i Merseda Gabelu (28) koji se, prema njihovim saznanjima, mogu dovesti u vezu s pljackom zlatare VA & ZE na Bulevaru branilacaDobrinje. Huskicem, Pljackasi su, prijeteci pistoljern, pokusali ukrasti zlatni nakit, ali im se Huskic suprotstavio. [edan od pliackasa ga je izudarao pistoljern po glavi nanijevsi mu lakse povrede. Nakon sto im pljacka nije uspjela, razbojnici su istrcali iz zlatare te su pobjegli "mercedesorn karavan" bijele boie.njemackih registarskih oznaka.

HUSie ubaDseo.

Nakon pokusaia pliacke zlatare

U prostorijama Federalne uprave policije u Sarajevu iucer je odrzana pres-konferencija povodom akcija koje su izvedene u posljednjihnekolikodana. - Federalna uprava policije, kada je u pitanju akcija "Perac", podnijela je Tuzilastvu BiH izvjestaj protiv 84 osobe, uposlenika "DunmorrGroupAG",zbogsumnje da su pocinili krivicno djelo organiziranog kriminala u vezi s pranjem novca i prevare. Tuzilastvu je predato sedam osoba - kazao je na pres-konferenciji Edin Vranj, nacelnik Sektora kriminalisticke policije Federalnog minis tars tva unutrasnjih poslova, dodavsi da se u FUP-u jos saslusavaju osumnjiceni,

Kaznena zona
Prema rijecirna Vranja, ova akcija nosi oznaku tajna, au istragu je ukljucen i InterpoL

Izudaran pistoljem
Po nalogu kantonalnog tuzioca, nakon zavrsenog poligrafskog ispitivanja, Husic je uhapsen, a Gabela iepusten na slobodu. Gabela je saslusan u prisustvu svog branioca Omara Mehmedbasica. U prostorije MUP-a KS, takoder u pratnji Mehrnedbasica, dosao je i Sanel Kreho, koji je saslusan na okolnosti razbojnistva. On je nakon saslusanja uhapsen, a poligrafsko ispitivanje ie prekinuto, jer ima urodenusrcanu manu. Podsjecamo da su trojica maskiranih i naoruzanih rnuskaraca upala u zlataru te su pokusala izvrsiti razbojnistvo nad vlasnikom Dzevadorn

Oteli vozilo
Policajci su u ulici Senada Poturka Sencija pronasli "mercedes" koji su razbojnici napustili, te su presli u "golf 6" erne boje kojim su nastavili bijeg. Izvrsenirn provjerama utvrdeno je da je "mercedes" ukraden 16. jula ove godine oko 23.30 sati u ulici Srdana Aleksica, Vozilo su, prijeteci pistoljem, ukrala trojica nepoznatih muskaraca od OliveraP. "Mercedes" je odvezen na viestacenja, a istraga 0 ovom slucaju je jos u toku.

-Osurnnjiceni su imali razlicite uloge, funkcije i nadleznosti. Svi oni morali su biti svjesni da su u kaznenoj zoni. Ovaj predmet je specifican jersu organizatori u jed-

MlJenlali idenlilel
- Koliko je dobro grupa bila organizirana govori podatak da su uposleniei hili prijavljeni, uplacivani su doprinosi, a s druge strane cinili su kriminalne aktivnosti. Grupa je bila hijerarhij-

Ad.A.

Elvir Diuho, Edin Vranj i Jasmin Hrustic na jucerasnjoj pres-konferenciji (FolD: I. Seb'lj) noj, izvrsioci u drugoj, ostski je vlasnik svicarske firstotine hiljada eura. eceni u trecoj, a novae se prao - Prvi pur smo se susreli s me "Dunmorr Group AG". u cetvrtoi zemlji - pojasnio je Zoran Samardzija, njegov takvom opremom, gdje je usVranj. brat, postavljen je za predpostavljen mehanizam koji Osteceni su gradani Iralisjednika Upravnog odbora, za sarno nekoliko sekundi je, Njernacke, Sviearske i moze unistiti ogroman broj dok je treci osumnjiceni Austrije, a prevareni su za 2,5 kao organizator direktor dokaza u elektronskom oblimiliona eura, dok je budzet predstavnistava "Dunmku. Srecorn pa smo od Suda BiH ostecen za 500.000 KM orr Groupa" u BiH Zeljko isposlovali da mozemo nasilPolicija je u ovoj akciji zaNikolic. no upasti u firrne te smo veci plijenila i visokosofisticiraOni su organizirali oko broj podataka, koji ce sluziti nu racunarsku opremu, Cija u sudskom proeesu, spasili 160 osoba koje su ostecenije vrijednost procijenjena na ma prodavale dionice njenaglasio je nacelnik Sektora rnacke berze s obecanjern da krirninalistickepolicije. ce u roku od 90 dana zaraditi sraea organizalori veliku svotu novea. Ostecenima nikada nije vracen Vranj je potvrdio da trojiski ustrojena sa struktunovae. Polieija je u akeiji ea organizatora, od kojih su rom gdje se tacno znalo "Perac" pretresla filijale dvojiea braca, nisu uhapsena, ko s ta radi i snosio ie o imenima organizatora, zb- "Dunmorr Groupa" u Saraposijediee za isto. Izvrsioievu.Banjoj Luci iBihacu. og istrage koja je u toku, Vraei su mijenjali identitet i Tuzilastvo BiH uputilo nj niiezeliogovoriti, komunicirali na njemacje Sudu BiH prijedlog za Prema nezvanicnim inkom jeziku s ostecenima odredivanje pritvora za seformacijama, Goran Sakazao je Vranj. dam osoba uhapsenih u akmardzija, drzavlianin BiH, ciii=Perac". Am.KOVAC koji zivi u Beogradu, vecin-

Poslije utapanja ceskog turiste

disnieg eeskog turiste Mrazeka Svatopluka, koji se u nedjelju navecer nakon skoka sa Starog mosta utopio u Neretvi, danas bi se trebale ukliuciti i ronilacke ekipe Federalne uprave policije, receno je "Avazu" u MUP-u HNK. Donjihovogdolaskapripadnici policije i dalje pretrazuju obale Nererve nizvodno od Starog mosta, ali bez

Ap!~"!!m}'O!'!.CiFUP-a

Mrazek je, podsietimo, zajedno sa svojim prijateljem dosao u Mostar za vikend, nakon organiziranog odmora u Hrvatskoj, a kobne noci su, kako su ispricali ocevici, pod utjecajern alkohola dosli na Stari most u namjeridaizveduskok. Iako je njegov prijatelj uspjesno skocio.skok sa Starog mosta za Mrazeka je bio koban. M. Sm.

Teretni UOl naletio na 'Dassat'
Marko Knezevlc zlvotno ugrozen • Vozac Vlnko Rlblc slornio nogu
vo " ".. ., •

Vozilo probilo rampu na pruznorn prijelazu kod Doboja

"

.,

~ U selu Pozioci kod Sekovica u utorak oko 13 sati poginuo je A. P. (60) prilikom prevrtanja traktora kojim je izvlacio trupee. Iz Centra jayne bezbjednosti Bijeljina saopceno je da je u toku istraga 0 utvrdivanju uzroka nesrece.

Smrtno slradaO IraHlOriSla

Dvije osobe teze su povrijedene na pruznom prijelazu Ljeb u Dragalovcima kod Doboja kada je u utorak oko 22 sata u automobil "passat" udario teretni voz. Automobil je prethodno probio zastitnu rampu i prilikom prelaska pruge na njega je naletio voz koji se kretao na relaciji Doboj - Banja Luka. Nakon sro sevoz zaustavio, zeljeznicari su pri trcali i iz smrskanog vozila izvukli vozaca Vinka Ribiea (58) iz Banje Luke i saputnika Marka Knezevica (29) izPrisoja.

Povrijedeni su smiesteni u dobojsku bolnieu, gdje nam je receno da je Ribicu slomljena noga i da ima po-

vredu podlaktice. Ribic je stabilan i bit ce pusten na kucno liiecenie. Knezevic je s teskim prijelomima rebara

i unutrasnjim krvarenjem, nakon operativnog zahvata, smjesten na Odjel intenzivnenjege. Masinovoda je ispitan i podvrgnut alkotestiranju, koje je pokazalo da nije upravljao vozom pod utjecajem alkohola. Pruzni prijelaz Ljeb kod Dragalovaea spada u sigurnije prijelaze na ovorn dijelu pruge, Uzrampenanjemuje stalno prisutan i cuvar pruge, dok su masinovode obavezne prije dolaska voza na ovaj prijelaz i zvucno upozori ti ucesnike u saobracaju.

M.CABRIC

crna hronika

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. [uli/srpan] 2012.

SARAJEVO Nastavljeno sudenje za nadriljekarstvo i prevaru

Opfuzena Maksuma Salihagic negirala da je uzela novae i stvari od ostecene Mubere Mekic
Na Opcinskorn sudu u Sarajevu nastavljeno je sudenje Maksumi Salihagic iz Fojnice, koja je optuzena za nadriljekarstvo te prevaru koju je pocinila na stetu Mubere Mekic.

Galara Mazala da zoa Cilali araDSMi, ali De i Disali

"Mercedes" je unistio zadnji dio "go/fa"

(Foto: T. Trogrli(;)

Teze DOUrileden
U saobracajnoj nesreci koja se dogodila u utorak na gradskoj obilazniei u Orasiu dvije osobe su povrijedene, od kojih jedna teze, a na tri vozila pricinjena je znatna materijalna steta, Teske povrede zadobio je vozac "golfa" M. P. (60) iz Donje MahaIe, a lakse 25-godisnji vozac "mereedesa" P. K. iz Boka kod Orasja, dok je J. M. (38) iz Zenice prosao bezpovreda. - Uvidajem smo utvrdili da se nesreca desila jer vozac

Na gradskoj obilaznici u Orasju

Najvise paznje izazvalo je Maksumino sviedocenje, koja je negirala da je uzela novae i stvari od os tecene,

uozac "gOlla"

- J a sam domacica, a radim i za GNLD kompaniju koja prodaje prirodne preparate za koje ne treba Ijekarski recept. Zivim u stanu od 46 kvadratas muzem idvoiedjeceoMubera i ja smo se upoznale 2010. godine. Osiecala je da su joj noge natecene, pa su je kod mene doveli sestra i njen sin. Svi smo se druzili i imali smo normalan odnos. I Mubera se uclanila u GNLD. Cak je i njena porodica dolazila kod mene u Fojnieu. Nisam ocekivala da ce se desiti skandal za Bajram. Mubera se brinula sto nema sinova da je vode kuci, medutim, dosla je polieija - kazala je optuzena Maksuma. Polieija je gatari kazala da ju je Muberina familija prijavila, jer je nesretna zena u potpunosti izgubila kontrolu nadsvojim zivotom. - Dosao je njen sin s policaicern te su htjeli da je vode

Bajramski skandal

"mercedesa" nije drzao propisano rastojanje izmedu vozila. On je sa svojim vozi10m sus tigao "golfa" i udario ga u zadnju lijevu stranu. Nakon udara "golf' je odbacen na suprotnu traku i pri tome je udario u VW "transporter" koji je dolazio iz pravea Kantonalne bolniee - kazu izoraske Saobracajne polieije. Obojica povrijedenih vozaca zbrinuta su u oraskoj Kantonalnoj bolniei. Ta. T.

u bolnieu. Bila sam sokirana, Mubera mi nikada nije davala novae. Otisla sam s njorn u polieiju. Tamo su je saslusavali od 10 do 14 sati. Mubera mi nikada nije dielovala bolesno, sarno je izgledala kao da je izgubila drustvo pa joj treba razgovora - kazala je Maksuma.

"auOdi iz OPluzniCe
Prema navodima iz optuznice, Maksuma je od oktobra do 14. deeembra 2010. godine u svojoj kuci u Zeljeznickoj uliei na broju 19 na Ilidzi, koristeci Muberin teski dusevni poremecaj, utjeeala na nju da napusti dom te da boravi kod nje radi navodnog Iijecenja, Muberu je neovlasteno lijecila vjerskim zapisima, vitaminirna, izdaiuci joj upute 0 pisanju snova te postupanju sa stvarirna s kojima dolazi u dodir. Gatara je lazno prikazala zrtvi da ce joj cuvati novae, zlato i licne dokumente clanova niene porodiee te iste vratiti, u sto je Mubera povjerovala, te joj predala 30.000 eura, 11.500 KM, zlato, licnu kartu, vozacku dozvolu, saobracajnu dozvolu, vlasnicku knjizicu od terenea "diskavery jeep", kljuceve od vozila, dva mobitela, naocale i rucne satove. Optuzena je u prisustvu polieije vratila sve predmete osim novea.

Prema navodima iz optuznice Maksuma je Muberi pisala zapise na arapskom i bosanskom jeziku. Na pitanje Seada Krestalice, kantonalnog tuzioca, poznaje ie Ii arapsko pismo, Maksuma je kazala da zna gotovo eijeli Kur'an napamet. - Bila sam tri puta na hadzu, znam citati arapsko pismo, ali ne znam pisati kazala je Maksuma. To je Krestalici bilo veorna cudno, da neko moze citati, ali nei pisati, ali ie gatara to uporno tvrdila.

Telefonski razgovori
- Njena porodiea nije htjela dolaziti po njupa je bila kod mene. Hranila sam je, spavala je kod mene i nikada o noveu nije bilo riieci - rekla je Salihagic, Muberaje Maksumucesto nazivala telefonom, sto je ona i potvrdila tokom svjedocenja. Tuzilac ju je pi tao zasto ju jezvala oko satposlije ponoci, na sto je Maksuma

kazala da je to pozivao Muberin suprug, jer je provjeravao da Ii su kuci, Kao dokazni materijal Tuzilastvo je ulozilo listing telefonskih poziva u kojem je zabiliezeno da ie tokom 17 dana Mubera s Maksumom razgovaralacak 351 put. - Stvari koje je uzelapolieija pronadene su u Muberinoj torbi. Nisam nikada klala kurbane u njeno ime i niko se 1I rnojoj porodiei nikada nije bavio magijom - kazalajeMaksuma. Kao svjedok odbranepojavila se Aida Serifovic, Maksumina kornsinica, koja je kazala danema saznanja da je Maksuma lijecila vjerskim zapisima, ali je vidala u njenom stanu na Ilidzi i u kuci u Fojnici razne Ijude koji su, kako je kazala, bili clanovi GNLD-a. Sudenje se nastavlja 4. avgusta, kada ce biti saslusan grafolog koji je vjestacio rukopis na vjerskim zapisima. A.ALJIMI

nudiO DOSredOuanje Dri zaDOSl)auanjU
Policija u Brckorn uhapsila je cetrdeaetogodisnjeg N. H. zvanog Nino iz Tuzle zbog sumnje da je na podrucju Distrikta pocinio vise krivicnih djela prevare, saopceno je izpolieije. Policija je radom na terenu dosla do saznanja da je N. H. obecavao gradanima da ce posredovati za odredeni iznos novea prilikom zaposljavanja, dobivanja donacija kao izadrugeusluge. Nakon polieijske obrade i kompletiranja dokaza, N. H. ce, uz izvjes taj, biti predat Tuzilastvu Brcko Distrikta na daljnje krivicnopravno proeesuiranje. U polieiji Brcko Distrikta kazu da raspolazu in formaeijama da je N. H., osim otkrivenih slucajeva, izvrsilac mnogo veceg broja krivicnih djela prevare na podruciu Distrikta u proteklom periodu i u tom smislu vrsi provjere na terenu radi dokumentiranja. Policija apelira na gradane da prijave slicna saznanja 0 ovim iii slicnim dogadajima.

Otkriven prevarant u Brckorn

Akcija u Travniku

RaniO DUnCa U SIOmall
Uhapsen Vajo Radovanovic, koji je pueao u Savu Lazica iz automatske puske
se krio nakon puenjave. On
je poslije kriminalisticke obrade iucer popodne predat u nadleznost Okruznog ruzilastva Bijeljina na daljnjepostupanje. Dezurna tuziteljica Daniea Stjepanovic kazala je da ce traziti odredivanje pritvora za Radovanovica, koji se teretiza pokusaj ubistva, Radovanovic je dosao pred kucu svog punca Save Lazica u ulici Bogu tovacka bb u Ugljeviku, gdje su se posvadali jer ja Vaju napustilasupruga. Nakon toga je ispalio jeVajo Radovanovic iz Ugljevika uhapsen jeu srijedu zbog sumnje da je is toga dana oko 13.30 sati pueao iz automatske puske u Savu Lazica, saznaje "Dnevni avaz". Polieija je Radovanovica pronasla u sumi Kosa, gdje dan rafal u vazduh, a potom je ranio punea u stomak i pobjegao. Odmah nakon dojave povrijedeni ie prebacen u bijeljinsku bolnieu, gdje je operiran na Hirurskorn odjelu i nalazi se van zivotne opasnosti. E.M. Dezurni kantonalni tulilac, nakon saslusanja, predlozio jemjeru pritvora za S. K. (31) iz Travnika koji je uhapsen u akeiji pripadnika Federalne uprave polieije Detasrnan Travnik.

Pokusa] ubistva u Ugljeviku kod Bijeljine

Priueden Zbogdroge i oruiJa

Uhapseni je osumnjicen za neovlastenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga ineovlasteno posiedovanjeoruzja i eksplozivnih materija, potvrdio nam je dezurni kantonalni tuzilac, K. K.

18 t'""",19

W",,"i

2012.

Dnevni avaz

Teleca rebra,

vrat

T eleCi but bez kosti
nnfUD,

'kg

Brzo&Fino

Vrhnje xa kuhanje
20
0..

'"'"
51

Dnevni avaz e..... , 19.,."",,",2012. 19

t

y.,llJj.a1 I4od.J f""'i yom, 1AocIo.1000m

-50%

SNIZENO

JA]

1~5QoA.
NASVE SjECKAUCE

SNIZENJE

www •. konzumshop

ba

DOSTAVA DO VASIH VRATAI

Poclru(l.dost~l.!: Sarajevo. Luhvac-Turla.I'1Dsur ~nsi:1 Most. Triill1J·OoboJ. Prilltd~' lenl,.

•.•

~ ~ _._

20

0••

"".19;"",,,,,";2012.

Dnevni avaz

~--

--

Podijeli dozivljaj s drugima - m:tel roaming
Ljetni dozivlja] podijelite s drugima uz snizene cijene poziva i SMS-a u roamingu! Odaberite partnerske mreze: Cosmote Grcka, T Mobile Hrvatska i m:tel Crna Gora.
Post~1G AkOpoll' .. I _ Cttk korl~,,'cI

.ao o
0.39 0.40 0,'50 0.70

2.15 4.00

Po I
Cij

10
OAT

1.91

2.10

O.SO
0.10

060

0.60
SU

Dolazm poztvt za sve m:tel kor sn ke

besplatn u rnrezi m: el Crna Cora.
,~lO\II' • 0

imacr pnJot

1)•• 1

w

.m!

I.t><t

~5pl

till teleloo: 066 10 10 10

biznis

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

21

SEMINARI U VTKBiH prezentiran "Generalni sistem povlastica"

liH ima saosu za ueei izuoz u SAD Posao za 60 radniMa
za posjelioce

U Zaeidovicirna otvoren "Robot"

Bosanskoherceqovackirn preduzeclma pruzena moqucnost povtastenoq izvoza u Ameriku za 3.451 proizvod, kaze Gavran

Bosna i Hercegovina ima realne sanse za povecanie izvoza na americko tdiste, s obzirom na to da imamo puno razumijevanje i podrsku americkih vlasti te sto nase kompanijeimajusposobnost i proizvode koje bi u SAD-u mogli ostvariti plasman. To je rekao Igor Gavran, projekt menadzer u Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) BiH, na prezentaciji "Generalnog sistema povlasrica" (GSP) odrzanoj u glav(Foto: A. Nuhanov;c)

PotiCa] ICiJainOm

staNu u BiH

Gavran: BiH u prednosti

nom gradu BiH na inicijativu Ambasade SAD-a u Sarajevu i Ureda predstavnika za trgovinu iz Vasingtona, Gavran je naglasio da se BiH nalazi na popisu drzava kojima su dodijeljene povlastice na temelju kojih dobiva povlasteni carinski tretman pri izvozu 3.451 proizvoda u SAD.

Vilijam Dzekson (William Jackson), predstavnik Ureda trgovackog predstavnistva u Vasingtonu zaduzen za nadgledanje GSP-a, kazao je da BiH ima znacajne, a neiskorisrene mogucnosti izvoza u SAD u oblasti prehrane te u industriji autodijelova i alata. - Cilj nam je zemljama

Kada je BiH u pitanju, Gavran naglasava da se GSP odnosi na proizvode iz razlicitih kategorija, od prehrambenih do industrijskih (autodijelovi, namjestaj ...), ukliucujuci neke proizvode koii garantira i ops tanak stanovnistva na odredenim podrucjima kao sto je pravljenje pojedinih rucnih radova. kao sto je BiH dati prednost u odnosu na druge da bi se potakao ekonomski razvoj u vasoj zemlji - rekao je Dzekson te dodao da ocekuie ida ce program GSP-a doprinijeti rastu i unapredenju ekonomije i stvaranju novih radnihmjestauBiH. A.Nu.

U Zavidovicima je otvoren Trgovacko-poslovni cemar "Robot". Objekt se nalazi na povrsini od 3.800 kvadratnih metara i s orvaranjem novog soping-cen tra zaposleno je 60 radnika s podrucja Zavidovica, uglavnom mlade starosne dobi. Osim bogatog asortimana roba s odjela bijele tehni-

ke, akustike, malih i kucanskih aparata, namjestaja, alata, sanitarija, robe siroke potrosnje, modnog i kucnog tekstila, prehrambenih proizvoda, tu je i djeciia igraoniea te kafe-pieerija. Na dan otvaranja organizirani su ejelodnevni program, podjela nagrada i zabavezaposjetioee. AT.M.

Prehrambena industrija "Vispak" u okviru ramazanske ponude na trziste je plasirala "Bosansku kosaru" s najomiljenijim proizvodirna tokom rarnazana iz programa "Bosanskekuhinje". U "Bosanskoj kosari" nasle su se kombinaeije najnovijeg brenda "Tajna za

RamazanSlia 'Bosanslla lIoiara'

Nova ponuda iz "Vispaka"

bosanski lonae, sarenu dolmu isis cevap" s najprodavanijim corbama begovom, sarajevskomi tarhanom. "Bosanska kosara" vidno je oznacena i dostupna na svim prodajnim rnjestirna u BiH, a cijena proizvoda u bilo kojoj od kornbinaeija umanjena jeza IOposto.

BIJEG00 LJETNIH VRUCINA

CITROENC3
Iclimatid
cod

n

CITROEN CS klim~t~ran 31.900KM

CITROENC4
klimaliUran

18.490 KM

24.230KM

n

22

0••

"".19;"",,,,,";2012.

Dnevni avaz

------------------------------------------~oglasi

Keks Integral

Wellness
" u KM

Kafa 5009 Pnma
PDV-om. PosebftO obll

f<efaniC:ki set za ruCavaie
f'Ij

ter1
10.~

• su ImbOrotn oj no izra

rtlklt

mogu

tl

me u TC;

Kmmr!IIi seC za I\JC'aIIaJle 2D'1 • Vogo!ta I VI p&l

Ukratko

ArhaOIOZi naili mona Uzina Hosti?
Slijedi testiranje DNK
Arheolozi vjeruju da su pronasli tainu koja se skriva iza najslavnije slike na svijeruMonaLize. Vjeruju da su ispod napustenog samostana Svete Ursule u iralijanskoj Firenci pronasli kostur Lize Gerardini (Lisa Gherardinil, zene koja je pozirala Leonardu da VinCiju (Da Vinci). Liza je bila sup ruga bogatog trgovca svilom Franceska del Dokonda (Franceso del Giocondo), a slika ie u Italiji poznata pod nazivom "La Gioconda". Ona je posrala opatica tataka zakopanih metar i po ispod poda samostana da bi prosle sedmice pronasli i kostur zene, za koji vjeruju kako pripada upravoGerardini. Pronadene kosti bit ce testirane kako bi se vidjelo pripadaju li prethodno pronadenoj lobanji, odnosno ie li se radilo 0 jednom kosturu ili vise njih u grobnici. Nakon toga ce biti obavljena i DNK analiza, koja ce se usporediti s DNK podacima dvoje potomaka LizeGerardini, koji su pokopani nedalekousamostanu. Nakon sto pronadene

Veliko otkrlce u Firenci

24

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. julVsrpanj 2012.

Priveden

ODluiniC8 OroliU naciste
~ Madarsko tuzilasrvo saopcilo je da je priveden Laslo Catari i da je protiv njega podignuta optuznica za ratne zlocine, On se sumniici da je 1944. godine sudjelovao u deportaciji Jevreja. Centar "Simon Wisental" identificirao je 97-godisnjaka koji je bio policajac u slovackom gradu Kosice, koji je u vrijeme deportacije [evreja u Ausvic bio pod madarskom upravom.

PREOKRET U napadu ubijen ministar odbrane i

Jong-Un oostaO marial
~ Mladi sjevernokorejski voda Kim Jong-un dobio je <:in rnarsala voiske, sro je naivisi vojni cin u zemlji, objavila je zvanicna KCNA. Ovo imenovanje znaci, zapravo, dodatno cemenriranje vlasti u ovoj siromasnoi zemlji, cija vojska broji 1,2 miliona vojnika i cetvrta je najbrojnija vojna sila na svijetu.

Pjongjang

TezaMudarn DamaSMpred
bornbaskorn napadu na dobro cuvanu zgradu u centru prijestonice.

Nalazisle ispod samoslana gdje su kosli pronalfene nakon suprugove smrti, a umrla je u samosranu 15. jula 1542. godine, u 63. godinizivota. Arheolozi su prvo prosle godine pronasli 10baniu i nesto kostanih oskosti produ kroz ispitivanja, naucnici ce pokusati rekonstruirati lice i tako shvatiti radi Ii se, zaista, 0 Mona Lisi. Tako bi mogli desifrirati i tajnu zagonetnogosmijehasaslike.

Napad u dobra cuvano] zgradi izveo tjelohranitelj predsj za preuzimanje
Tek poceli
Dvije grupe preuzele su odgovornost za napad na zgradu N acionalne sigurnosti u centru Damaska. Za agenciju Reuters neimenovani izvor sluzbe sigurnosti prenio je da je bombas samoubica bio tjelohranitelj sirijskog predsjednika El-Asada, koji je cinio prvi krug osiguranja sirijskog lidera. Pobunjenicka grupa "Liva el-Islam" ("Brigada islama") navela je na svojoj stranici na Facebooku da je izvela napad "na celiju poznatu kao kontrolna krizna soba u prijestonici Damasku". Portparol te grupe potvrdio je u telefonskoj izjavi za Reuters da grupa snosi odgovornostzanapad, Istovremeno je i Slobodna sirijska vojska preuzela odgovornost za napad. - Ovo 0 cemu mi pricarno je vulkan ... tek smo poceli -

Pao helikopter

DUO)e

BanHe deUre)U uzele nouae I POSlaie ga u IUBUle

Porodica Fiser pokrenula tuzbu

Sirijski ustanici zadalisu jucer tezak udarac rezimu predsjednika Basara el-Asada (Bashar aI-Assad). Usred Damaska, nairne, ubijeni su ministar odbrane Daud Radza i njegov zamjejiik i El-Asadov zet Asef Savkat. Ubijeni su u

Oorl I IlUaD prl)BstoDICB
Rezimske snage i pobunjenici Slobodne sirijske vojske sukobili su se pred zoru i u El-Midanu i Zahiri, dijelovima Damaska, kao i u Asaliju, na jugu grada. Cula se i jaka eksplozija na zapadu grada, u dijelu Masru-Dumar. Sjeverozapadno od Damaska, na granici s Libanom, rezimske snage bombardirale su grad Zabadani. U provinciji Horns koristeno je tesko naoruzanje u Tal Kalaku i vise dijelova grada Horns. Pobunjenicke snage najavile su ranije da je pocela borba za oslobadanje Damaska.

~ U padu helikoptera ISAF-a u Afganistanu, koji se iucer srusio u zapadnom dijelu zemlje, povrijedene su dvije osobe. Mjesto pada letjelice i uzrok nezgode nisu navedeni, kao ni nacionalnost povrijedenih vojnika, iavlia RIA-Novosri.

DOuruedenih

~ Pakistanske vlasti saopcile su da je najrnanje I21judi poginulo kada je eksplozivna naprava raznijela jedan kamion na sjeveroistoku Pakistana, Agencija AP prenosi da su meta napada bili manjinski siiti. Podrucje se nalazi uz afganistansku granicu i snazno je uporiste talibana i El-Kaide. Napadi sunitskih rnilitanat pojacani su u posljednje vrijeme.

12 DUdi

PoginUIO
Fiser sa suprugom i sestoncom sinova 1938. godine - Ove tri danasnje banke Potomci Matjasa Fisera (Matyas Fischer), vlasnika odgovorne su za imovinu banke koji je preminuo u obitelji Fiser - rekao jenjihov advokat KenetMekalion. koncentracijskom logoru u vrijeme holokausta, rvrde Fiser je zivio u Srbiji, gdjejepokrenuo banku "Peda su tri velike evropske terreve Hitelbank" kao jedibanke zadrzale za sebe milione dolara koji su pripadani vlasnik. Kada su madarli njihovom pretku. ske snage okupirale sjever Obitelj Fiser ruzi "Erste Srbije,oduzeli sumu banku. Grupu", Bavarsku narodnu Fisera su potom poslali u Ausvic, gdje je umro od glabanku i Madarsku narodnu di. banku, jer vjeruju da su naNjegovu suprugu i djecu kon Drugog svjetskog rata poslali su u drugi logor, rvrbanke cije su one pravne di Fiserov sin Pol (Paul, 74), sljedbenice, zadrzale najjedan od tuzilaca u slucaiu, manje 38 milionadolara.

Meta siiti

Sirijac htio poslati poruku
Tijelo ubijenog libijskog diktatora Muamera Gadafija demonstranti su koristili kao lutku, igraiuci se trbuhozboraca, sto se vidi na snimku na internetu. Kako navodi britanski list "Daily Mail", na snimak koii je postavljen na YouTubeu skrenuta je paznia nakon sto je jedan sirijski aktivista postavio taj link na drustvenoj rnrezi Twitter kako bi zaprijetio sirijskom predsje-

nOUiSnimei mrcuarema DadaliJa
dniku Basaruel-Asadu. Izgleda da je videoklip, koji traie minutu i Cija se autenticnost ne moze nezavisno provjeriti, snimljen 20. oktobra prosle godine, kada su Gadafija zarobile i ubile pobunjenicke trupe. Nasnimkusevidikako mladici tokorn slavlia uzvikuju i nazdravljaju pored kombija, u kojem se, ocigledno, nalazilo bezivotno tijelo covjeka koji lici na diktatora, a koje potom

njenika uzima, obliveno

jedan od pobu-

krvlju i mlitavo, grabi ga za glavu i pokrece ga dok prica na arapskom, OCilO isrniiavajuci mrtvog lidera. Nekoliko prisutnih je, kako se vidi na snimku, snimalo scenu mobilnim telefonima, navodi britanski list, dodajuci da je Gadafijevo tijelo nakon toga izvuceno iz kamiona i stavljeno na neku vrstu nosila.

globus

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

25

81A: BariC prebJegaO U LatlnsllU Amerillu
~ Odbjegli narko-bos Darko Saric, za kojirn je raspisana Interpolova potjernica, prebjegao je iz [uzne Afrike u Larinsku Ameriku, saznaje "Press". To se, izmedu ostalog,

Ukratko

navodi u informaciji koju je jedna zapadnoevropska agencija u petak dostavila Bezbjednosno-informarivnoj agenciji(BIA). Saric ie, kako navode izvori "Pressa",odluCiodase

prebaci na rio Latinske Amerike, na kojem ima jako uporiste narko- karre1a. - Sarica stite najveci kokainski narko-baroni i sve mu je teze uci u trag - navedena je u tajnoj depesi,

Slobodom
ednika EI-Asada • konacna borba prijestonice
rekao je njen portparol KasimSadedin. U trenutku napada u zgradi je rrajao sastanak sirijskih ministara sa zvanicnicirna obavjestajne sluzbe, kome je prisusrvovao i rninistar odbrane Radza. Ubijeni ministar, inace krscanin, bio je i zarnjenik nacelnika Generalstaba sirijske vojske i zamjenik premijera.

a reiim.

EI-Asadov zet

Porjernica protiv Stanka Subotica Can era, koju je protiv njega podigao Interpol, nije vise na snazi ni u jednoj zemlji, osim u Srbiji, kaze Suboticev advokat Radoslav Tadic. Pravni zasrupnik biznismena Stanka Subotica rekao je da Interpolova potjernica ne vaZi re da vee duze od mjesec slobodno purujeposvijeru. - Iako je postupak pred drugostepenirn sudom u toku, pokrenur cerno postupak za ukjdanje pritvora Suboticu. Cim se pritvor

InterpOl PouUMao poUerniCU ProtiU SUbotica
ukine, porjernica se mora obustaviri i u samoj Srbiji -rekao je Tadic. Advokar Stanka Subotica kaze da se Suboticu pokusalo onemoguciti da dode u Srbiju i da se brani pred sudom kako bi se lakse proveo postupak i ispunio cilj da mu se otme imovma. - Poslije brojnih provjera u svim clani cam a Interpola, utvrdeno je da ne postoje stvari koje bi nalagale izdavanje potjernice za Suboticern - rekao je Tadie.

Cane vee mjesec slobodno putuje po svijetu

soanci bIB od uatra
~ Spanske vlasti nalozile su evakuaciju stanovnika mjesra Vilaflor na Kanarskim otoeima zbog sumskog pozara koji vatrogasci vee tri dana ne rnogu da ugase. Vilaflor je mjesto koje broji skoro 1.800 stanovnika, juzno od Nacionalnog parka Teide, koji je pod zastitorn UNESCO-a, a koji je ugrozen pozarom. Vec je progurano skoro 3.000 hektara sume.

Evakuacija

Rezultati iz Libije
Subotic: H/jeli mu uze/i imovinu

Opca ofanziva
AFP prenosi, pozivajuci se na sigurnosne izvore, da je nekoliko ucesnika tog sastanka ranjeno u eksploziji i prevezeno u bolnicu. Medu ranjenima je i ministar unurrasnjih poslova Mohamed el-Sar. Rezim je, takoder, odmah imenovao novog mi-

nistra odbrane Fahda el-Freidza. Napad je izveden dok prijestonicom, cervrti dan zaredom, ne jenjavaju sukobi izmedu pobunjenika i rezimskih snaga sigurnosti. Kako javlja BBC, u blizini prijestonicke palace gori nekoliko vojnih baraka. Navode pobunjenika da je rijee 0 konacnoj borbi za preuzimanje prijestonice, negiraju sirijski zvanicnici, koji rvrde da nije rijec 0 sveopcoj ofanzivi opozicije. Kako prenosi AFP, od izbijanja vecih sukoba u Damasku manji je saobracaj nego sto je uobicajeno, posebno nakon sto su pobunjenici najavili ofanzivu pod nazivom "Vulkan Damaska i zemljotres Sirije".

Ii u 'PolitiCi' ne znalu MO su nJihOuinoui ulaSniCi
Ruski "East Media Group" preuzeo je 50 posto preduzeca
Porpredsjednik Demokratske stranke Srbije Dusan Petrovic negirao je tvrdnje Srpske napredne strankeo njegovorn ucescu u promjeni suvlasnisrva u "Politici". Ko su novi kupci preduzeca "Politika novine i rnagazini" i kako je prodaja obavljena, ne zna ni generalni direktor "Politike" a. d. Zefirino Grasi. Ruski "East Media Group" preuzeo je 50 posto preduzeca "Politika novine i magazini" od beckog "Ost holdinga", u vlasnistvu njernacke kompanije W AZ. Prema podacima Agencije za pri vredne regisrre, promjena vlasnistva u "Politici" regisrriranaje 16. jula. - Saznali smo za tu viiest tako sto je jedan nas saradnik skinuo podatke sa sajta Agencije za pri vredne regisvih 50 posto po pravu prece kupovine. - Mi smo trazili dodatna objasnjenja, jer nam nije bi10 jasno u njihovoj ponudi hocemo li kupovinom njihovog dijela preuzeti i sve obaveze i prava, Poslije izvjesnog vremena, stigao je odgovor da, kako se nismo izjasnili hocerno Ii iii necemo, oni smatraju da smo mi odbili ponudu i da ce oni pro dati svoj udio trecoj strani - kazaojeGrasi. Perro vic je usrvrdio da su tvrdnje SNS-a 0 njegovom ucescu u promjeni suvlasnistva u "Politici" "insinuacije" i"potpunaneisrina". SNS i URS tvrde da iza prodajestojiDS,kojijetenavode deman tiraoi osudio. Spekuliralo se da je vlasnik "Farmakoma" Miroslav Bogicevic kupio "Politiku", alijeon todemantirao.

SNS optuzule OS da stoji iza prodaje lista

~ Sekularni liberalni savez pobijedio je na prvim slobodnim parlamentarnim izborima odrzanim u Libiji poslije nekoliko deeenija, pokazali su konacni rezultati glasanja. Alijansa nacionalnih snaga CANS) Mahmuda Dzibrila, koja se sastoji od 60 manjih parrija, osvojila je 39 poslanickih mjesta, a na drugom mjestu, sa 17 poslanika, nasla se Pravedna i konsrruktivna partija Muslirnanske brace. Odnos snaga u parlarnentu sada zavisi od preostalih 120 mjesta koja ce pripasti nezavisnirn kandidatima.

Pobleda liberala

laMooala suole duge bebe

Srbija

EI-Asadu

Grasi: Nije bio obavijesten tre. Dakle, nista vise od toga nisam saznao niti sam prethodno bio obavijesten 0 prodaj i - kazao je Grasi, preniojelisr "Politika", Podsjerio je da je sredinom marra W AZ ponudio "Politici" da otkupi njiho-

De/alj uznemirujuceg snimka s YouTubea

~ Ruski drzavni tuzilac podigao je opruznicu protiv bivseg visokog radnika moskovske policijske uprave Dmitrija Pavljucenkova zbog sudjelovanja u ubistvu poznate ruske novinarke neovisnog lista "N ovaja gazera" AnePolitkovskaje. Nairne, Pavljucenkov je

POlicaJac oDtuzen za ubistuo nOuinarMe
bio dio "zlocinaeke grupe", koju je 2006. godine organizirao cecenski kriminalac Lorn-Ali Gajrukijev radi likvidacije nepocudne novinarke, koja je pisalao srvarima koje su se dogadale u Ceceniii rib godina. Gaitukiiev je dobio narudzbu za ubisrvo Politkovskaje od za sada jos ne-

~ Vesna Tanaskovic (39) iz Kamenice u Srbiji priznala je policiji da je ubila svoje novorodence starn mjesec. Policija je nasla bezivotno tijelo novorodenceta zakopano, a sumnja se da to nije jedino tijelo bebe na toj lokaeiji. Nairne, sumnja se da je Tanaskovic na istoj lokaciji, ali ranije, zakopala jos jedno novorodence, takoder poslije porodaja. Ona je u pritvoru.

Crna Gora
poznatih narucilaca. Dmitrij Pavliucenkov je, kao iskusni policajac, bio zaduzen za pracenje Politkovskaje, a najvjerovatnijem neposrednom pocinioeu Rustamu Mahmudovu odredio je "najbolje vrijeme likvidaeije" te mu je upravo on predao pistol] kojim ie izvrsen zlocin.

~ Na vise lokacija II Crnoj Gori pozari su i dalje aktivni, a nepristupacan teren i iak vjetar otezavaju njihovo gasenje. Pozari su, medutim, pod kontrolom tako da nigdje ne prijeti opasnost po starnbene objekte,

aldiuni

POiaI'i i daue

oglasi

Hamazan Serif mubarell Olsun
V'

PROJEKTOVAHJE·I ZENJERING. AUTO JlKA
OVlASrENJ DISTRIBUTER· ZASTUPNJ

lSERVISER

X-RAY SK.ENERI METAL DETE

'JTHS HEI
RI - CEIA

KOMUNl VIDEO - SAMS tp. mGA VIDEO PROTUPROV

CIIE - MOTOROLA G - EVERFOCU - UTI - ARECO OTEK ALA - DSC BE L

AtrrOMATIlCA - APRlMAT!C VAiRODOJA A - LABOR STRAUSS

KONTROLA PRISTUPA - JANTAR POLlCij KA OPREMA SPECIJALNI I TEM! ZASTITE

RAMAZAN SERIF MUBAREK OLSUN

'V

kiosk

Dnevni avaz, ceivrtak, 19. julVsrpanj 2012.

27

SKANDALI Preruseni novinar i bivsa HRT-ova novinarka u ratu

Luks-Kalodera pitala ga je da Ii bi bio voljan da plati avionski prijevoz i troskove srniestaia i boravka u Abu Dabiju kompozitora i dirigenta Dele Jusica i "Sarajevske filharmonije"
Hasan Hajdar Dijab, novinar "Vecernieg lista", uspjesno se prerusio u seika iz Ujedinjenih Arapskih Ernirata pod laznim imenom Ibrahim el-jasem te kao visoki i ugledni gost bio ucesnik otvorenja 63. dubrovackih Ijetnih igara, stoieci na prijemu uz sami drzavni vrh, dva metra od predsjednika Ive] osipovica. Tom prilikom s njim je razgovarala predsjednica Nadzornog odbora Hrvatske radio-televizije i bivsa novinarka Silvija Luks-Kalodera, koja je od njega trazila donaciiu od nekoliko stotina hiljadaeura.

Siluiia LuMs-Halodera od lainog seiMalraiila nouae
/straiite/ji na mjestu tragedije su koristene njene fotografije i blaceno njeno ime. -Pravo jepitanje koje dopustio da lazni seik, sto je meniodmah bilo jasno, jerje sasvim pogresno zamotao oko sebe niihovu odjecu, dode na terasu i stoii uz sami drzavni vrh - pitala se Luks- Kalodera.

Zbog DOSiaubiO eilelu Dorodieu Da sebe
Q;(lt.l\fn lIh
Porodicna tragedija u francuskom Aureu zgrozila je lokalno stanovnistvo i istrazitelie. Pet clanova jedne porodice pronadeno je rnrtvo u porodicnoj kuci, potvrdio je izvor blizak istrazi. Stravican zlocin otkrivenje nakonstojejedan clan porodice pronasao obiesenog rnuskarca, a nedugo nakon toga u kuci su pronadena i tijela njegovo dvoje djece, suprugei punice.

Zlatin u Francuskaj

sacuvam SMS-DVi
Dijab joj ie blagovremeno odgovorio, isticuci da ie od 10. julado danaobjavljivanja teksta u novinama stalno zvala, a dva dana nakon njihovog susreta poslala nekoliko SMS-ova koje je sacuvao, a u kojima trazi sastanak i ocekuje poziv, e-mail iIi e-mail direktoranjegovekompanije. - Usput, nije nevazno Silvija je dosla do mene, a ne ja do nje, Nisam se nikome nabacivao, sarno sam setae medu ljudirna i posmatrao rekao je on te je dodao da mu Silvija nije dala da dode do riieci nego je govorila 0 svom projektu i raspitivala seza njegoveposlove.

Najava tuzbe
N akon ispiti vanja iz koje je loze i kada je cula da je on direktor velike naftne kornpanije i rudnika zlata, Luks-Kalodera pitala ga je da Ii bi bio voljan platiti avionski prijevoz i troskove smjestaja i boravka u Abu Dabiiu kompozitora i dirigenta Dele [usica i "SarajevDijab i Luks na prijemu ske filharmonije", ali i platiti nekoliko stotina hiljada eurahonorarazajusica. Nakon sto je Dijab objavio ovu pricu u svom listu, reagirala je i Silvija Luks-Kalodera, isticuci da je prica 0 laznom seiku bila smijesna, jer ga je prozrela za 30 sekundi. U izjavi za Index.hr ona je rekla da je s njim razgovarala sarno kako bi saznala ko se krije iza lika seika. Najavila je i tuzbu, jer

Prema prvirn informacijarna, muskarac jeprvo pobio cijelu svoju porodieu, a potom i sebi oduzeo zivot. Na tijelima zene, njeno dvoje djece u dobi od sedam i IO godina i njihove bake pronadene su ubodne rane, a pretpostavlja se da ih je rnuskaracnanio nozem, Tijela je, navodno, pronasao muskarcev sin, koji je porvrdio policiii kako je njegOYotae imao problema na poslu. Za sadase cini kako bi to mogao biti jedini motiv za ova] stravicni zlocin.

spec
• U Australiji je pokrenuta zestoka rasprava 0 zastiti morskih pasa. Ovogvikenda ti morski grabezlii vei odnijeli su peru zrtvu - surfera na zapadu zemlje, Vee 20 godina morski psi su zasticena vrsta. Ministarstvo okolisa razrnatra da ih privremeno ukloni sa popisa zasticenih zivotinja, sto je izazvaloostru reakciju akti vis tao

28 <.,.,k.

19 i'IV~""i

2012.

Dnevni avaz

---------------------------------------------oglasi
60ata H X~a.tHa 6P41(O O~CTPIolKT 60CHE M )(EP~ErOB~H Snall8 bPI! 0 A CTPI4U OAl_lbo
u Pododjeljenju. ll.Ovlastenja: . .. . - Pruzanje tehnitke i administrativne podrske u poslovrna PododjellenJa. III. Svrha posla: - Omoqucavanie lakseg i kvalitetnijeg obavljanja administrativnih poslova lz oblasti upravljanja Ijudskim resursima. IV. Podrucje rada: - Administrativno-tehnicki poslovi iz oblasti radno-pravnih odnosa. V. Opis posla radnog mjesta i odgovornosli po podrucjima rada . - Vrsi prijavu i odjavuzaposlenih na penzijsko I zdravstveno oSlguranje.; - Osigurava redovno InformlsanJe Sektora za nsobhe I plate 0 pravrna I obavezama zaposlenih na osnovu utvrdenih radno-pravnih odnosa; - Ucestvuje u pripremi i analizl testova za godlsnju ocjenu zaposlenih; - Vodi protokol i evidenciju; - Priprema potrebne materijale iz oblasti rada Pododjeljenja; - Obavlja i druge poslove po nalogu seta Pododjeljenja i seta Odjeljenja; - Izdaje potvrde i uvjerenja na osnovu podataka iz mancne evidencije Vt. Minimalni uslovi: snucna sprema: 55S - IV stepen, drustvenog smjera 1 (jedna) godina u struci iii 6 (sest) rnieseci u upravi Radno iskustvo: - polozen lspit za rad u organima uprave Posebni uslovi: - poznavanje program a: Word, Excel, internet i elekironska posta Broj izvrsilaca: 1 (jedan) Plalni razred (mjesecna bruto plata): IV 5 (1.174,90 KM) Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati kojl, pored navedenih posebnlh uslova, moraju ispunjavati slledece opee uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je dr.lavljanin BiH; da je punoljetan; da nije obuhvacen odredbom clana IX stav 1. Ustava BiH; da je zdravstveno sposoban za vrsenle poslova na navedenom radnom mjestu; da u posljednje 3 (tri) godine (po.eevsi od dana objavljivanja Konkursa) nije oipusten iz drzavne slutbe u instituciiama BIH, odnosno ennteta I sluzbe Distrikta, usljed pravosnazno lzrecene disciplinske rnlere: da se protiv njega ne vodi krivicni postupak. . ... . Kandidati koji su zalnteresovani za prljem u radni odnos, podnose pruavu na javru konkurs Iii interni oglas za radno mjesto u organrma uprave u kOIUSUduz~1 unrl.etl tacne i istinite podatke, potpisati prijavu i dostavlti ucno u zgradu Vlade Brcko distrikta BiH - Bulevar mira br. 1, satter broj 6 i 7, a putem peste prijave treba slatl na adresu: VLADA BRCKO DISTRIKTA BiH - Odielienie za strutne i administrativne poslove - Pododjeljenje za Ijudske resurse - Bulevar mira 1, najkasnije do 27.7. 2012. godlne do 15,30 sati. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog Informisanja i traje do 27. 7. 2012. godine. NAPOMENA: Odbor za zaposljavanje vrsit ce selekcliu kandidata na osnovu podataka iz prijava, te sacinitl izviestaj 0 selekci] kandidata i utvrditi termin pismenog testiranja i intervjua. Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrdene Konkursom do zatvaranja Konkursa i kojl su oznateni kao selektovani kandidati saJojirna ce se obavljati testiranje/intervjuJ 0 datumu, mjestu i terminu, tSKWUCIVO SE OBAVJESTAVAJU PUTEM SLUZ8ENE INTERNET STRANICE Vlade Brcko Distrikta BIH (www.bdcentral.nel). U skladu sa elancm 28. Zakona 0 driavnoj sluibi u organima up rave 8rcko dislrikta 8iH ("Sluzbeni glasnik Brcko distrikta BiH", brojevi: 28/06, 29/06, 19/07,2/08,9/08,44/08,25/09126/09), Odbor za zaposljavanj.e ce uzeti u razmatranje i kandidate koji nemaju polozen ispil za rad u orgamma uprave, ali sa obavezom da, ukoliko budu izabrani, ispil moraju polozili u zakonski propisanom roku, inace ee im se radnl odnos automalski raskinuti. . Za diplome koje su stecene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992_ godlne, potrebna je noslritikacija. Potpisana prijava kOja se podnosi vali sarno za navedeni konkurs: ... Nakon pismenog obavjestenja Odbora 0 utvrdlvaniu rang-liste najuSpjeSnlilh kandidata, kandidati koji su utvrdenr kao najuspjesniji dostavljaju dokumenta kOjima dokazuju tatnost podataka kojima se potvrduje Ispunjavanje opcih, minimalnih. i posebnih uslova. Radi dokazivanja opcih uslova, pored podataka navedenrh u pnjavi na javni konkurs iii interni oglas, ka~dldatl utvrdenl rang-ilstom kao naiuspjesniji, u roku od tri dana od dana obavjestenla od strane Odbora, dostavlialu: - uvjerenje 0 dr.lavljanstvu, ne starije od sest mjesecl, - uvjerenje 0 zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od tri mjeseca, - uvjerenje 0 nevodenju krivicnog postupka, ne starije od tr: mjeseca... . .. Kandidati koji budu imenovani na navedena mdna mlesta duznr su dOnlleti onglnale iii ovjerene kopije dokumenata kako Ie navedeno u opclm I posebnrm uslovlrna Konkursa. Obrazac prijave moze se preuzeti na Infopultu u zgmdi Vlade Breko distrikta BiH i na web stranici Vlade Brtko distrikta BiH (www.bdcentral.netl. Neblagovremeno prispjele prijave neee biti razmatrane... . Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobrtl u Odieljenlu za struene I administrativne poslove Pododjeljenju za Ijudske resurse, tel. broj: 049/240-655. Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Brtko distrikta BiH (www.bdcentml.netl. Pripremila: Vi~i strueni saradnik la lapoSljavanje Ljiljana Haseljie, dipl. ekonomista Set Pododjeljenja za Ijudske resurse Set Odjeljenja za slrucne i adminislrativne poslove

Bot"" l!of rcogovin. 80S e I HERe GOVINE \IIiId a 0 01$ Oclj.'j.njCl - Odlal u strut/n.
SR¢KO DISTRIKT

Brol predmeta: 33-002787/12 Broj akta: 02-0263NS-0002l12 Datum, 18.7.2012. godine Mjesto, Brtko Na osnovu clana 30. lakona 0 dr.lavnoj sluzbi u organlma uprave Breko distrikta BIH ("Sluzbeni glasnik Brtko dlstrikta BIH", brojevl: 28/06 ..29/q6, 19/07, ~08, 9/08,44/08, 25/09 I 26/09) I odluka 0 dopuni Odluke 0 realizacili Plana zaposliavanja u upravl Brcko dlstrlkta BiH za 2012 ..godinu, broj: 05-00.0517/12 od 1. 6. 2012. godlne i 9. 7. 2012. godlne, Odleljenle za strutne I admmistranvne poslove - Pododjeljenje za Ijudske resurse Vlade Brcko dlstrlkta BIH r asp I s u j e

-'

JAVNI KONKURS
I. ODJEWENJU POSLOVE ZA PROSTORNO PLANIRANJE

za prljem u radnl odnos u I IMOVINSKO-PRAVNE

NA NEODREIlENO VRIJEME U Pododlellenju za proslorno planiranje, urbanizam i zastltu okoline Sluzba za proslomo planlranje, urbanizam I zaslltu okoline 1. Vlsi struenl saradnlk za proslorno planlranle I urbanizam I. Oblm rukovodne odgovornosti: - Neposredno je odgovoran sefu Slutbe I sefu Pododjeljenja; - Odgovoran je za obavljanje poslova iz nadletncsf Sluzbe u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. II. Ovlastenja: .. - Ovlaslen za izradu urbanistitkih saglasnosli i izvoda iz planske dokamentacile: - Ucestvuje u pripreml za Izradu prostorno-planske dokumentacije. III. Svrha posla: - Zakonito i blagovremeno izvrsavanie posiova iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma koji su u nadleznosf Sluzbe. IV. Podrucja rada: - Poslovi prostornog planiranja i urbanlzma. V. Opis posla radnog mjesla I odgovornosti po podrucjima rada:.. . - Radi pod neposrednlm rukovodstvom sera Slutbe I seta Pododjellenja, - Za svoj rad odgovara sefu Sluzbe, setu Pododjeljenja i setu Odjeljenja, - U saradnjl sa setorn Sluzbe radi na izradi urbanistlcko-tehnickih uslova, -Izraduje urbanistitke saglasnosti I izvode iz planske dokornentaclle, - Utestvuje u pripremi za izradu prostornlh, urbanistitkih, regulacionih planova, urbanlsticklh projekata, urbanistlcldh redova i drugih projekta iz djelokruga rada Pododjeljenja, - Prikuplia podatke 0 prirodnim karakteristikama podrutja, kaoi demogratske podalke, neophodne za izradu prostorno-planske dokumentaclie,. . - Primjenjuje zakone iz oblasti prostornog planlranla, urbanlZma I zastlte zlvotne sredine i zasme kulturno-historijskih objekata, - Odgovoran je za preuzimanje potrebnih radnji u postupku upravnog ~esavanja prilikom izdavanja urbanistitkih saglasnosti i drugih dokumenata, - Obavlja uvidaje na terenu, _. .. .. ... - Saraduje sa visim strucnim saradnikom za zastltu Zlvotne sredlne I s vlSlm strutnim saradnlkom za zastitu kulturno-historijskih objekata u postupku djelokruga rada, - Samduje sa drugim slutbama Vlade Brtko distrikta BiH iz djelokruga rada,. - Saraduje s Pododleljenjem za imovinsko-pravne poslove u SVlm poslovlma u vezi s djelokrugom rada, - Blagovremeno dostavlja sve podatke 0 javnoj imovini Brtko distrikta BiH sefu Pododjeljenja za GIS bazu podata~a, . . . ... ... - Obavlja i druge poslove po nalogu sefa Pododielienja III sefa Odielienla, - Odgovoran je za zakonito, blagovremeno i racionalno obavljanje navedenih poslova. VI. Minimalni i posebni uslovi: Skolska sprema: - VSS - arhitektonski fakultet Radno Iskustvo: - 2 godlne radnog iskustva u struci iii 1 godina u upravi i polozen ispit za rad u organima uprave Broj izvrsilaca: - 1 (jedan) Platni razred (mjesecna brulo plaia): Villi (2.250,60 KM) Pododjeljenje za imovinsko-pravne poslove 2. Strutni savjetnik za imovinsko-pravne poslove I. Obim rukovodne odgovornosti: - Neposredno je odgovoran sefu Pododjeljenja; - Odgovoran je za obavljanje poslova iz nadleznosti Pododjeljenja u skladu sa zakonskim i podzakonsklm aktima. II. Ovlaslenja: . .. .. . ... - Vodenje upravnih postupaka IZ nadleznostl Pododlelienia kao I obavlianle I
izrade urbanistickih saglasnosti, strucnih misljenja i drugih poslova iz

drugih poslova u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima. III. Svrha posla: - lakonito i blagovremeno izvrsavanje imovinsko-pravnih poslova iz nadlemosf Odieljenja. IV. Podrucja rada: -Imovinsko-pravni poslovi iz nadleznosti Odjeljenja. V. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po podrucjima rada:. .. -Odgovoran je za vodenje upravnog postupka po zahqevlrna tlZltklh.i ~ravnrh IIca iz oblasti irnovinsko-pravnih odnosa i predlaganle prvostepenog neserua u upravnom postupku u skladu sa zakonom i drugim propisima, - Odgovoran je za riesavanie Imovinsko-pravnih odnosa sa f.izltkim i pravnlm licima na nekretninama u skladu sa zakonom I druglm proprsrna, a s cllJem realizacije projekata iz kapitalnog budteta Distrikta,.. .. .. . - Odgovoran je za provodenje postupaka ekspropriiaciie i uzurpacue nekretnrna, kao i drugih upravrm postupaka I pripremu prijedloga rlesenia, u skladu sa zakonom i drugim propislma, - Priprema prednacrte zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Pododielienla, - Vrsi prijem stranaka i istim pruza pravne savjete u rjesavanju njihovih imovinsko-pravnih zahtjeva, - Saraduje sa nadleznim suzbama u Vladi Distrikta iz dietokruqa svog rada, - Priprema informacije i podatke iz djelokruga svog rada za potrebe Vlade, Skupstine Brtko distrikta BiH, OHR-a i drugih institucija po nalogu seta Pododjeljenja, - Obavlja i druge poslove po nalogu seta Pododjeljenja i.seta Odjeljenja, . - Blagovremeno dostavlja sve podatke 0 javno] Imovlnr Brtko distrlkta BIH sefu Pododielienla za GIS bazu pooataka. VI. Minimalni i posebni uslovi: Skolska sprema: - VSS - diplomiranl pravnik Radno lskustvo: - 3 (tri) godine radnog iskustva u struci iii 2 (dvije) godine u upravi i poozen isptt za rad u organima uPfave Broj izvrsllaca: - 1 Oedan) izvrsilac, NA NEODREIlENO VRIJEME - 2 (dva) izvrsicca, NA ODREIlENO VRIJEME, DO POVRATKA ZAPOSLENICA SA PORODILJSKOG ODSUSTVA Plalni razred (mjesecna bruto plata): VIII 3 (2. 622, 60 KM) II. ODJELjENJU ZA STRUCNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE Pododjeljenje za Ijudske resurse NA NEOOREIlENO VRIJEME 1. Visl slrucni saradnik za ocjenjivanje I. Obim rukovodne odgovornosti: - Neposredno je odgovoran setu Pododjeljenja i saraduje sa ostalim zaposlenim u Pododjeljenju. 1I.0vlaslenja: - Ucestvuje u godisnjem procesu ocjenjivanja sluzbenika i namjestenika. III. Svrha posla: - Omogucava stvaranje realne slike 0 efikasnosti.i kvalit~tu obavljanja poslova zaposlenih unutar organa uprave, te napredovanje u sluzbl. IV. Podrucja rada: - Godisnje ocjenjivanje dr.lavih, javnih sluzbenika i namjestenika u skladu sa zakonom. V. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po podruejima rada: - ucestvuje u godisnjoj ocjeni zaposlenih; - priprema potrebne materijale za zakonlto i blagovremeno obavljanje poslova Iz oblasti ocjenjivanja; - prati proces oCjenjivanja te izviestava 0 istom; - vrsi kontrolu ispravnosti postupka ocjenjlvanja, te na osnovu Istog napredovanja u sluzbi; - pravi plan termina za izvodenje postupka ocjenjivanja; - saraduje sa zaposlenlma u Pododjeljenju; - obavlja i druge poslove po nalogu sefa Pododjeljenja i seta Odjeljenja. Vt. Minimalnl uslovi: Strucna sprema: VSS - ekonomski takultet, pravni takultet, filozotski fakuttet - psihologija 2 (dvije) godine u struci iii 1 (jedna) godina u upravi Radno iskustvo: Poznavanje rada na ratunaru : Word, Excel, Posebni uslovi: elektronska posta Polozen ispit za rad u organlma uprave Braj izvrsiiaca: 1 (jedan) Plalni razred (mjesecna brulo pla!a): VII 6 (2.025,85 KM) NA ODREIlENO VRtJEME NAJDUZE DO DVIJE GODtNE 2. Strucnl saradnik za osoblje I. Obim rukovodne odgovornosli: - Neposredno je odgovoran sefu Pododjeljenja i saradule sa ostalim zaposlenim

POSEBNA OBAVIJEST 0 NABAVCI
Projekat Bosna i Hercegovina poljoprivrede i ruralnog razvoja Kredit broj IDA 4325BOS

UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKIFAKULTET SARAJEVO

OBAVIJEST
Bosanskohercegovacki Ceste Federacije Bosne

VOZACIMAl
Ugovoro,m sa JP kantona/zupanlja

auto-moto klub u sklad,-!sa i Hercegovlne na podrucJu

OBJAVLJUJE
Oddavanje javne odbrane magistarskog rada kandidata Harisa Niksica, mr. ph. pod nazivom: - Unsko-sanskog - T uzlanskog - Zenicko-doboJskog - Bosansko-podrinjskog obavezan je pruziti usluge pomoci - SaraJevskog - Hercegavacko-neretvanskog - Srednjobosanskog na javnim cestama bez naknade. i

1. Ovaj poziv za dostavljanje ponuda prati Opcu Obavjest o Nabavci za ovaj Projekat koja je objavljena u "Development Business", izdanje br_ 709 od 16. Augusta 2007. godine. 2. Bosna i Hercegovina je dobila finansiranje od "International Development Association" za troskove Projekta poljoprivrede i ruralnog razvoja, i namjerava iskoristiti dio sredstava ovog kredita za placanja po Ugovorima za Nabavku komposta 1 pokrivke za uzgoj sampinjona, BA-ARDP-4325 BOS-SH-SAG-12-163. 3. Puni tekst Posebne obavjesti 0 nabavci na jednom od jezika u zvanicnoj upotrebi u BiH, za gore navedenu nabavku, mOiete naCi: - Na web stranici Federalnog ministarsrva polJoprivrede, vodoprivrede i sumarstva-PIU sumarstva i poljoprivrede: http:Uportal.piusum.ba/, pod menijem 'Projekti', podrneni 'Projekat poljoprivrede i ruralnog razvoja'.

"ISPITIVANJE SADRZAJA, HEMIZMA I ANTIMIKROBNOG DJELOVANJA ETERICNOG ULJA VRSTA MENTHA LONGIFOLIA (L.) Huds. I MENTHA SPICATA L.
dana 12. 09. 2012. godine u 12 sati u Sali Farmaceutskog fakulteta u Kampusu Univerziteta u Sal"d.;evu, Ulica Zmaja od Bosne 8. Svi zainreresirani mogu pogledati magistarski rad u Dekanaru Farmaceutskog fakulteta svakim radnim clanom u vremenu ad 11.00 do 13.00 Dek.n.t

Pozivom na tel. [03311282 odnosno [0331282-100 sa fiksnog ili mobilnog telefona svi motorizovani gradani koji prilikom registracije vozila na ime poslova Sluzbe pomoc-informacije uplate predvidenu ~aknadu na navedenim podrucjima mogu be 5 p I a I n a dobltl sllJedece usluge: .. .. .. ,. . - informacije 0 stanJu I prohodnostl cesta I uVJetlma za voznJu U 80snl i Herce9,ovini - tehnicku pomoc na cesti u cilju osposoblJavanja vozila za nastavak putovanja [usluga popravke man)eg kvara na vozilu 1 - uklanjanje nelspravnih i ostecenih vozila sa ceste do bazeAMK odnosno najblize servisne radionice, a ~ cilju nesmetanog. odvlJanJa prometa [ako se utvrdi da se kvar ne moze otklonltl na cestll ... Pamenute usluge pamoci na cesli majlu se besplatna dabltl Jedanpul mjesecna i naJvise Iri (3) puta gadisnje.

kultura

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

29

SUKOBI Almir Basovic optuzuie Dinu Mustanca

laito 'PI'IUlderna Iz srebrenog UlleBa' nlSDDuritena na MESS
Troskovi su za nas neprihvatljivo visoki, kaze Mustafic • Direktor je rekao da mu se predstava "jako dopala", govori Basovic
- Predstavu "Prividenja iz srebrenog vijeka", koju je prije nekoliko rnjeseci u teatru "NestroyhofHamakom" u Becu postavio reditelj Stevan Bodrofa, direktor MESS-aDinoMustafienijeuvrstio u ovogodisnju selekciju Festivala, iako je kazao da mu se "jako dopala". To je komad koji govori 0 Srebrenici, koja je jos tabu tema u nekimdijelovimaBiHiregije. Vrlo je bitna i iz razloga sto ju je rezirao srbijanski reditelj - ogorceno govori autor tekstaAlmir Basovic. ra MESS-a i titule mafijaskog kuma. Nairne, i jedna i druga titula nasljeduje se unutar familije, a obje se, izgleda, dobivaju na dozivotno koristenie. Nevjerujem da je ikoodbio ulogu ponudenu od direktora, jer igrati u direktorovim predstavama uglavnom znaci svoju glumu pokazati na direktorovom festivalu. Dakle, i direktor i kum daju "ponude koje se ne mogu odbiti". I jedna i druga titula takoder sviedoce 0 veziizmedu koncentracije moci i usamljenosti. 0 tome svjedoce zavrsne scene sva tri dijela "Kuma" ,a slicnesu valjda situacije kada direktor sa soborn kao rediteljem razgovora 0 tome kojoj ce predstavi zbog nedostatka novca otkazatipoziv,ilikadadirektorsa sobom kao rediteljem razgovara 0 visini budzeta predstave koju ce MESS - dakle porezni obveznici - platiti, a jedan od njih dvojice, direktor iii reditelj, rezirati, Za ozbiljnog direktora i ozbiljnog kuma valjda uvijek ima p~ra -smatra Bajovic, M.Cu. Izlozborn fotografija "Portreti, Tuzla 2012." istaknutog fotografa Milomira Kovacevica Strasnog te koncertom grupe "SarajevoJazz Guerilla" u Ateljeu "Isrnet Muiezinovic" 23. jula bit ce otvoren 4. medunarodni festival umjetnosti mladih "Kaleidoskop". - "Portreti, Tuzla 2012." je izlozba za koju je ideja nas tala jos prosle godine u vrijeme odrzavanja Festi vala. Strasni je u aprilu ove godine boravio u Tuzli i za to vrijeme je fotografirao mlade Tuzlake koji ce biti i prikazani. Ocekuje nas, inace, bogat kulturni sadrzaj - kazala je Asja Redzic, koordinatoricaFestivala. Bit ce uprilicen i nizumietnickih radionica, Art market, te predstava "Crash" plesnog teatra "Motus Danza". A.Mu.

Neprihvatljivo visoko
Zasto predstava "Prividenja iz srebrenog viieka" nije uvrstena na ovogodisn ji Internacionalni teatarski festi val MESS pi tali smo i istaknutog bh. reditelja Mustafica, na sta je odgovorio da je jedini razlog za to manjak finansijskih sredstava, - Razgovarali smo s producentima u Becu, Nazalost, cijena predstave, putnih troskova, dnevnica i honorara je bila iznimno visoka. S austrijske strane su sve ucinili da smanje troskove, ali je to jos

Art kino "Kriterion"
Nakon duze pauze filmske projekcije su po novo na repertoaru Art kina "Kriterion". Veceras u 20.20 sati ljubi telji sedme umjetnosti imat ce priliku pogledati os tvarenje "Gospodin Niko" Zaka Van Dormela (jaco Van Dormael), u kojem glavnu ulogu tumaci Dze-

veceras 'GOSDOdln nIMO' a

bila vrlo visoka cijena za predstavu iz Beca, s obzirorn na to da postoje odredeni standardi evropskih produkcija ispod kojih oni ne mogu da idu. N azalost, to je ios za nas bilo neprihvatljivo visoko pojasnio je Mustafic, Basovica kao autora tek-

sta ne zabrinjava to sto se predstava zbog nedostatka novca nece igrati na MESS-u, vee ...

Unutar familije
- Kao poreznog obveznika mene zabrinjavaju slicnosti izmedu titule direkto-

red Leto ared). "Gospodin Niko" je dobio nagradu publike na Evropskim filmskim nagradama 2010., a iste godine osvojio je i nagradu na Filmskom festivalu u Veneciji. Na repertoaru kina "Kriterion" bit ce do 25. jula. Cijena ulaznice je pet maraka, a za studente cetiri KM. M. Cu.

Tisina Hanikaha Gazi Husrev-begove medrese dala je poseban sarrn izlozbi koja je postavljena u ovim pros tori rna - "Sarajevskom salonu" Udruzenia likovnih umjetnika (ULU) Kanton a Sarajevo na kojem ucestvuje Bl umjetnik.

Izbjeci sarolikost
Sarajevski salon prvi put je odrzan krajem decembra 2011. godine u "Collegium artisticumu",medutim,ovoga puta predstavnici

S81811CiJa
Kriteriji za izbor radova za ovu izlozbu bili su strogi. - Sad cu se malo i pozali ti, nismo usli u budzet, sve obavljamo privatno, ali nadamo se da ce se situacija iduee godine promijeniti i da cemo moci iznajrniiti kancelariju - We Hodzic,

siroga

Salim Obralic, Mustafa Skopljak.Radoslav Tadic ... - Odaziv umjetnika je bio dobar. Imamo afirmirane umjetnike starije i srednje generacije, ali i mlade autore. U okviru izlozbe obiljezavamo i 20 godina od smrti profesora vajarstva Alije Kucukalica.koji je poginuo 1992. godine, a takoder imamo i In memoriam Mirsadu Mustajbasicu. Ovakvim konceptom zelieli smo izbieci sarolikost grupnih izlozbi koje se postavliaiu u Sarajevu istice Hodzic, ULU-a KS odlucili su se za Hanikah,nesamozbogprelijepog ambijenta vee i iz finansijskih razloga. - "Collegium artisticum" svakako je bio zauzet, ali taj prostorjezanasiskup jer smo za izlozbu uspjeli dobiti sarno odredena sredstva. Menadzrnent Gazi Husrev-begove medrese nam je izasao ususret i dao nam prostor Hanikaha besplatno - kaze Dzeko Hodzic, clan Organizacionog odbora Udruzenja. Osim Hodzica, na Sarajevskom salonu ucesrvuiu Izet Aleckovic, Stijepo Gavric, Jusuf Hadzifeizovic, Amela Hadzirnejlic, Seid Hasanefendic, Mensud Keco, Fikret Libovac, Edin N urnankadic, Affan Ramie,

Veca paznia
Prostor Hanikaha,dodaje bh. umjetnik.zasluzujemnogo vecu pazniu nego sto je do sada imao, jer je rijec 0 jednom od najliepsih prostora, ne sarno u Sarajevu nego na Balkanu. - To su intimni pros tori u kojima su nekada ucile softe, dakle uceni Ijudi, jer sarna rijec hanikah znaci Rad Mensuda Kece kuca dervisa, Taj prostor omogucava autoru da se predstavi u jednom sasvim drugacijern galerijskom ambijentu. Njegova intima daje nasoj izlozbi sarm,a otvoreni prostor s kolonadarna stubova ornogucio nam je da na zidovima izlozimo

veca platna, a po sredini skulpture - naglasava nas sagovornik. Interesiranje za "Sarajevski salon" je veliko i moze se pogledati svaki dan do 10 do 14sati i od 18 do 22 sata do 1.avgusta. - Mislim da posjera nece jenjavati jer stranaca je sve vise, zelinih da vide izlozbu - zakljucuje Hodzic, S.A.A.

30

0••

"".19;"",,,,,";2012.

Dnevni avaz

-_._ _ --, ..... _........ _---ot.._, ,,_....

--------------------------------------------~oglasi
-,...._,.
...__

--ihO I. B1:IOt:l _,.

.....

,

~_

''2O'~

'ot 011' ...... _I~' 111 t7 _rojat II'. ol1l""'.k09 "lOll C 09 YI,IeCe_ ... I ~llIOyf Pf'oj.kIIl U"'.t.lU.~ ..... ,,",,f'IAfn. U IIt»WOlud" 8
tsr-()f.&.tvrt.ta..c.a; I

_ ..
&\lilia' _

... ..
mogIlMO'CII_)l~

".-.""_ ~,._. 1m.

400 _

20'3)-

u

..... bn4 , ....

~
II

_I9d '_2000Ic:M'u

IIb_o

PohtB

'.put"I~"'.I'.~

n "itO¥'. IIf'OPiIIoIII\'"
pqu.1 ......

bNMOta IOVII

&

fMu

ti

i""'lbICijai'M o..tf ('lIIIn IG..), Ub6I

I

IhIINtju

._

1IS7V..

_-

D.IIEK

....
OR

Dnevnl avaz

''''rt''.19.i"'s~''i2012. 31

BO fA J HERCEGO"INA FEDERACIJA BO NE J HERCEGOJ TNE KAJ TO ' AMJ l 0
OPCl GRAD ARAJEfO A NOV1 GRAD 'ARAJEJ'O

VIM MU LIMANIMA

no

I

Z

RC GO 1 E LIM

RAMAZAN MUBAREI(

vERI
L UN

.d,

Aner

P in kog n ~dnikll uman

OSHA. I t1 RCEGOVINA FEDEAACUA 80$ EI RCEGOVIHE I<A~OH SA.RAJEVO

KANTON SARAJEVO

Svim pripadnicima
islamske vjere

SRETNE I UGODNE MUBAREK DANE MJESECA RAMAZANA MUSLlMANlMA tELl I<ANTON SARAJEVO BOSNE I HERCEGOVINE

Ramazan
Serif Mubarek Olsun
V •

RAMAZAN SERIF MUBAREKOLSUN

[]nevnlalJal,CetIJrtak, 19ju!Vscpanj2012.

sh ow b I~Z
.

33
Manekenka Kejt Apton

~@'

Koncert od Molea se mnoao oCeMu·e

"Crvena [abuka" 1. novembra u Dubaiju MANIFESTACUE Predstavljeni ucesnlcl Festivala narodne muzike

LaliC: Ilidza

as San .
POZGI'-

)8
l

rnu~moo~
[wlill~[JJl
\"Jo

Sesnaes! izvodaca takrnicit ce se za pet nagrada, od kojih prva iznosi 3.000 KM

0
fi
ApI •• : lhug gbJinB
Ramli'ii

Inrernacionalni fe-stival narodne muzike "Ilidza 2012" odrzar ce se 23. i 14.
avgusra Tia Ljetnnj

Jelo kojim zapoci nje 'ittar

~.sarajevska" ~carigradska
ilorba ...
(lfiprema.

Begava,

:

: :

ILagana E
;

GruPH "Crvena iabuka" uastupit ce 1. novembra u Dubaiju. Njihov domacin bit ce Nives Nina Ameurovic) kcerka estradnog menadzera Daniiala ArnHUlU· vica. Oval uspjesni Bosanac, roden u Bosanskoi Dubiel, 50 adrcsom prcbivalista u Sidneju pobriuuo se za nastupe

- U crganizaciiu koncerra "Crvene iabuke" U Dubaiiu ukliucila se moja kcerka Nivcs, kcja ramo studira - kafe menadaer koji ovih dana boraviu Sarajevu.

Cif je da seovim koncertom probiie led i otvori pU1 osralim picvacima iz rcgiona
zanasnrpe novom gradu.

ukusno jel0 ~ """'C::::%~.!! "__=..,,i-

• CeI'Vis ~ -- - :
umakac §
i &2:rira

[I

, odmesa

TOm rHOruZtiprUi I
§

nekih od naivecih zviiezda region a u Australiji, medu kojima su Halid Beslic, Dorde Balasevic, "Crvenajabuka't.Elvira Rehic.

- U Dubaiju zivi skorc 30.0001judj saprostera hi\'~ [ugoslavne i miodovog koncenaoeekuiemomnoeododaoje Arnautovic. A.I.M'.

uici ill! Ilidzi, a iucer su na pres-konferenciji saopccna imena 16 izvodaca, koji ce nastupiti U rakmicarskom dijeluprograma. Takocc sc 24_avgll.staza pet nagrnda, od kojih prvu iznosi 3,,000 KM, rakmiciti Salem Coric, Muamer Bjelak, Adnan Nezircv, Adnan jerlagic, N edzad Nenc Muric.Edis Brkanid.Merirna DZafic~ Miriana Boltic, Orner Zukanovic, Azra Husarkic, Sabrina, Karajkovic, Kemal Muralov:ic~ Ana Damjanovic, Dunja Fazijc)LejiaCausevic i Tarik Stambolic. U revijalnomdijeluprograma pod nazivom "Sva

Am~/8 Zukovic, Elvila Rahiii i Nazif G/ii~a na jIJcer8snjoj pres-konterenciji

ljepota ilidzanskih festival a )' pjevat ce Nedzad Salkovit, Hanka Paidum Slobodan Lalic, Muhamed Muj~ kanovic, Sejo Pitic, Rizo Hamidovic, DuSko KUliS, Elvira Rabie, Asim Brkan, Mladcn Tomic, Merima Njegomir, Halid Muslimovic, Arne! Zuaovic, Nihad Alibegovic i Ibro Selmancvic. - MQj~Jed:illa ielja je bila dase Ilidaanskifcstivalvrati. Drago mijesto seto desi10 1 nadam se da ce se odrzavari i narednih godina [ljdia je imala cudnu moe, Dodcs nu ovaj festival kao nepoznat pievac, a nakon llceSCa, cijela bi..-s_aJ ugoslavija znala ie za tebe. Ilidfa je definitivno bnsanski San Remo - rekao je Slobcdan Lalic. D.Z.

sveznaliea

modr1lh

Manekenka KejI Apron (,Kut Upton) bila.je 11a meti kriticara zbog ssojih oblina, kcje su.modne sceznalice oCj,enile vulgamim~, all im jeova 20·godi&nja ljepotica odgovorila da DC v.::li cia se zbog posla izgladniuie j budenesretna. ~Bllomi ie [csko nil.pocerku, iersu mi ljudi govorili: "Debebsi.'" No. kako bisre imali ovakvc tijelo, morate viezbati i hraniti se zdravo - kazala je Kejt, koioj [e zbog "prelivanja" iz bikinijezabranien prismp modnoi Iini"Victorias Secret;'. Ipak, Keit Apton ne namierava se lisiti Zi,vQrnih zadocclistava radi :52vrsenelini]e. . ~Ne izgladniujem se. Zelim U~:LV-iLn u ZiVOLU, 21 [0 nebihmoglaako nejedem- istakla je20-god.isnjakinja.

PUI uidio Suri GOCaTrian u hOlel~MOm

Gasca Fes~vala prijateljstva u Gorazdu

.

Pretposliednja noc Feetivala prijareljsrva u Gcrazdu
bila je u znaku popularne

apartmanu 'Angelina'
Gorazde, putujuei u emu Goru iii Trebinje, ali nikada uisam hila u ovum gradu Svida mi se Gorafde, a cula sam za Festival priiatelistva i siaino zvuci, odgovara mi. Prosro sam feljela doci.oedie i biti die svcga - kazala je Trsan, za koju je u hctelu "Hehar=bio rezerviran apartman u kojem j.e wkom svoje posj'C:[eGora~du bOnl.vib ho· livudska divll. Andelini! Doli (AngelimJolie).

'BiOhazard' ueceras u Centru za mlade

lako su trebali svirati u Damu mladih

srbiianske pievacice GOCe Trfan. Njencm koncertu dokasno nakon ponoci, oeim Gorazdana.prisustvovali sui posietioci iz susjednih grHdova. Dsim vlastitim.nacenrralnoj pozornici ispred Spomke dvol"ane Tclan .se rredstallila i hlwviUla bh. muz.(ckih zvijezd.a. -Cesto samproiazila kro.z

Posjetioci Festival a im aU suprilikupogledati inastupe Neue Munca, Vanfe Vr!;6J; Goraadankekoiadanasziviu Pcdgorici, re gorazdauskih bendova "Gangbengersi" i "Kuda i Orarorii". Na alternativnoj festivalskoj bini, na plarou Centre Z3 kulruru, nasrupili su "Stari grad' iz SrehrenkereprviputnaFestivalu gorazdanski bendovi "Sfinkter"'i"Leftover". ALB.

Aecepli na~ih !1Iaoa

Pila ~pol.agll{l1,
11

svrkove;
vo!lalilk

ZlJlhije, mosutrsJm S
IJll1l1lJ,. bihacke

"11

------------------------------

gllTab.ije

~ E

I : ~l~r(ll'lltJ1LI

kllJ~ I·.·i~·mUtn n

,';du '"T
.It"!

_ r 41k

I'"~d'W}1I J/I

t'nJ"~ 'Il'I:l'U lrJIWW
''''H/ii

JmlWf"U l"~. dm·wuuro J fd::~m (If .h1 13(b,m.l' II • Jo:d'I~)'JI OtJ riL')~~~J,'t,JIII ItHI fl'.r4Jo1J"rk~ tflpll"k~,.lw}.i t. !'no;jj,.I,r JtMnl t!' mJiuJ,'SII, -cJ r'(J~U~1 t/lmrm hfllt"i}kl..!ffUJ.!Jtlmlll III}!'" f'~~/rr.·J~IIJrlj(' It,'klIJ IlIa

I".rra,

rl.lJYl'".JInIP~lklllli

Glum.ac Tom Kruz (Crui,se), Ciji je br ..k s glurni· com Keti Holms(KatieHolmes) neclavno okoncan, vi· dioje pn:'iputnakO!1 r2lzvoda njihovu zajednicku kCeL-ku SUTi. SLlsre1i SU se U lJ[or:ilk 1I jednom hotelu u Nirujorku. gdje su ih docekali pHparaci. Ur~aSe1"!3 djevoj6c2I od kamerHse :s.akTilH oCevorn za· u grljlilu,a Toni iuicuniuuho· tel N", susrn " oc..<m Suri jt doveLa mfljka, kojfl je sada njena legalna lltanlteijka, a Tornu je pTalll.jul_JI"i<lYih,ses·

tl"aKe~ Mepote.r (Cass M3POther})koj::l je djevojCici donifela mnosn'-oigracaka. Tom i Keti nisu imali nikakvih kon[ak;ua prilikom SUSTtl.ac Dsn ranije~Keti jep.rivukLa nascbepOl~njumfilLjli n:ii· ken Ill.kse saohracajile nesrece. Nairne, veliki kamion 7.2 recikl:iranje zahio se u "melcede_~" u kojem su se na zadn]cm siedi~tu aU[umObi~ lavozile Ketii njena s-estogodisDja kcerka. Kamion je lu· pion str~nju stranu luhuzne lirnuzine nR~tr<lni vozacH) ",li nikunijeozlilcd.en.

Legendarni crnogQr&ki rok pjenc j ~ek:s.[OpisacAntonioPu:s.ic~alijasRamboAmadellS, n(l~liilvlia svuiu borbLi za oCuvanjepl:mete Zemlje,:aDagl1lsak jt: o'llog pUla smvio n.a staro gvozde) z!'\ka~~vsi onk certZ3. 31. iulinaotpi:lduBalija.ceIl Podgonc.i. Zil oo'aj lle:ivakidas.nji dogadaj nece biu ~tampiU1e ni prooavime uJ<lZ-

Rambo zaHazao naSlup na olpadu

nice,::I ulaz na deponiju bit ce :s.iooodaJl ~ &Ve one koii sa soborn ponesu komad starog nieLai~. Kilkoje pOrtlC:LU s\·jet· ski kilocar. u ekoloSkof akcijj oCuvanjapr.irod.eposebnepo· goommi inlat te o:ni kojl done~l.l I<IhllOdovane dileiove ele.kl.ricne peti iJi vcl·mas:ine, ~erCe. im to omoguciti ulazak 711viSeoooba. A.l.M.

bfJnd sfil8 11Sarajevo .redan od najpopularnijih amfiteatru Doma m1adih. ali njujorskih banlkur btndova suuIY~lliza(Ori«BHxHCBoo· "Bioha?ard" nastupit ce king i SMF promotions" 00vetel~a~ il Centru Z::I die-cu i 1.i.~taliodprvubitnenarnjere om:ladinu Nova Sarajevo - ShvaLili SrnO di:L :in[uS· ,j Mak Dizd ..e!- u sarajevmikml'a ne odgovara zah[je,t;kom nasdju Grbavjca~ poz- vimi'! bcnda. I "Agnooric Fro· natiiemkaoCental·zamlade. m", koji jel1ajavljen!';~ B_avgKoncert:s.etrebHuoddatiu u:s.t,nHstupit ce na Grbavici.

Mommo ispostovati bendolle tnjihovezahljeve· kilZeArnel Saric~ ponparol «BH~HC Bookinga". Ki..o pttdgrUpa "'Biohaz:aTdu'!- nasrupJt Ce sarafev:s.ki bend 'TletLine:>'c Ulazni~ po cijmi Qd 3S KM. rnogu se Impie ua ulazuCenlTEltarn1Rde. A.llrl.

34

CelYrtak.19. juti/srp~ni 2012.

Dnevni avaz

------------oglasi

BOSNAIHERCEGOVflVA Federacija Bosne i Hercegouine Ze"icko.Dobojski kanton OPCINSKI SUD U TESNJU ZemljisPloknjiiPli ured Broj: 039-0·Dn-12-000 783 Teianj, 12. 07. 2012. godine Op6nski sud Teianj, zemljiinoknjizni ured, PiaOS1l0VU Clana 63. i 67. au skladu sa clanom 88 stav 2 Zakona 0 zemljisnjim knjigama FBill ("Sl. Nouine FBiH, br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG ULOSKA U zemljiinoknjiznom predmetu br. 039-0·D,,-12-000 783 a po zahtjevu Glavas Slavice kei Andrije iz Jelaha, u toku je postupak uspostaoljanja zemljiinoknjiznog uloika. Nekretnina za koje se uspostaulja zemliiinoknjizni uloiak su upisane po Plovompremjeru u posjedooni list br. 241 h.o. Jelah, oznacene hao k.c. br. 541/2 Sjeea, iuma 4 kl. u pou. 246 m2 i k.c. broj 542/11 Sjeca, kuca i zg. u pou. 160 m' i duoriite u poo. 421 m', a ito prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u zk. ul. broj 8545 i 8874 K.O. SP.TESANJ oznacenim kaok.c. broj 5386/178 Sjeca, iuma 4 kl. u pou. 246 m'i k.e. broj 5386/119 Sjeca, kuca i zg. u pou. 160 m' i dsioriite u pou. 421m'. Prema podacima Katastra opcine Teianj suposjednici nekretnina su Glaoai Ivo sin Stipe i Glauai Slavica kei Andrije iz Jelaha sa po 1/2, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Opcinskog sud Teianj kao suulasnici upisani Galijasevie Fajko, Hrcic Emina, Kapetanouic Mejra, Smailbegouic Secera, AjaPiovie Hamdo, Ajanouic Dedo, Ibrahimkadie Hamid, Hujdur Smajo, Amidiie Dusan, Ceman Hazim, Kasumagic Sahza, Unkii Azem, Kajganic Samija, Erceg Zoran, Agie Lzudin, Agie Nediada, Ramie Fata, Kalabic Samil, Kotoric Deafer, Galijaieuu: Nermin, Glaoai Ivo, Glauai Slavica, Sopta Nediida, Sopta Iva PI, Galiiaieoi« Fatima, Ramie Smaila, A lie Rasim, Alic Ismet, Erceg Ivica, Er· ceg Stipo, MujkaPiovie Fuad, Seljmo Adem, Steuanouic Vojko, Stevanovic Dragoljub, Basic HajrudiPl, Ramie Nediad, Unkie Mirvet, Zenicanin Safet, Unkie Badema, Deljkie Hakija, Deljkie Mahmo, Deljkii Hasan, Deljkie Muhamed, Bukvie Ajia, Ceman Zemka, Sadikovie Besima, Savovie Behija, Sehovie Rasema, Deljkie Dzeoad, Pilav Muhamed, Kotoric Fikreta, Plancic Refija, Ramie Nadeida, Ajanouic Ismeta, Didii Sabira, Loncaric Velida, Ajanouic Muharem, Cehajic Mevlida, MujeziPiovie Atifa, Donlagic Kanita, Ramie Haris, Ramie Dzenita, Galijasevie Sejo, Galijaieou: JasmiPl, Galijaieuic Dejan, Galijaieuic Emin, Skiljo Dzenita, Deljhic-Lohmann Anella, Kotoric Mujo, Kotoric Muhidin, Mulie Mersija, Kotoric Admir, Obradovac Nermina i Kotoric Haris. Pozivaju se sva lica koja polazu pravo ulasniitoa iii neko drugo prauo "a navede"im Pie· hretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najaue podneska u dva primjerka i to dokaiu, au suprotnom njihouo pravo nece biti uzeto u obzir prilikom uspostaue zemljiinoknjiznog uloika. Lica koja polazu prauo "a toj "ekretnini mogu nauedeni rok na zahtjev produiiti za Pia· jmanje slijedecib 90 dana, kako bi im se dala mogucnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produzenom roku ne uslijedi prijava, zemljiinoknjizni uloiak ce se uspostauiti na omovu do tada pribavljenih dokaza. Zemljiinohnjizni referent, Nediad Ljevakovii

,.
'-.un
I.
JCIl

lJ.,~ ._.. ............. I4.. T~.·'~ ........ ...,...

-~i~

JIw..

,11<:

...,..'.... ·U~.

00 RtJONICI GIPSA
Dof\j Valcul

770 Sl

111

bnbb

bripde bb

Na osnovu clana 107. tacka 5. Statuta privrednog drustva .Radnici gipsa" d.d. Donji Vakuf, Nadzorni odbor je na sjednici odrzanoj dana 12.07.2012. godine denio Odluku 0 raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora, a u skladu sa clanom 260., 275. i 276. Zakona 0 privrednim drusrvima, te Nadzorni cdbor i raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOV ANJE DIREKTORA PRIVREDNOG DRUSTVA "RUDNICI GIPSA" D.D. Opis pozicije: Direktor preduzeca preduzeca predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dionicko drustvo, odgovara za zakonitost poslovanja. U saradnji sa upravom priprema prijedloge i izvjestaje za Nadzorni odbor i Skupstinu i izvrsava njihove zakljucke i odluke, dostavlja Nadzornom odboru pismene izviestaje 0 vaznim pitanjima iz poslovanja drustva, donosi opsta akta koja nisu u nadleznosti Nadzornog odbora i Skupstine, prima zaposlenike u radni ad nos, imenuje rukovodece zaposlenike i vrsi raspored zaposlenika na radna mjesta, odlucuje 0 sluzbenirn putovanjima u inostranstvo za zaposlenike drustva, U vrsenju svojih ovlastenia duzan je postupati u najboljern inreresu Drustva i dionicara. Opsti uslovi: 1) da nije osudivan za krivicno djelo i privredni prijestup nespojiv s duznoscu direktora, pet godina od dana pravosnazuosti presude, iskljucujuci vtijeme zatvorske kazne, 2) da mu nije sudskom presudom zabranieno obavljanje aktivnosti u nadleznosti direktora, 3) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja. Posebni uslovi: 1) VI i VII stepen strucne spreme, 2) radnog iskustvo na rukovodnim mjestima od 5 godina, 3) staza osiguranja u privrednom drustvu ..Rudnici gipsa" dd D. Vakufa u trajanju od 10 godina, 4) da posjeduje dionice privrednog drustva "Rudnici gipsa" d.d, Donji Vakuf, 5) da nije bio direktor Dristva koie je prestalo stecajern. Potrebni dokumenti: Uz prijavu na javoi konkurs kandidati su duini priloziti i: biografiiu, kopiju licne karte, ovjerenu kopiju diplome, dokaz 0 iskustvu na rukovodnom mjestu, dokaz a stazu osiguranja, dokaz da nije osudivan za krivicno djelo i privredni prijesrup, da mu nije sudskom presudom zabranjeno obavljanje aktivnasti u nadleznosti direkrora. [avni konkurs ostaje orvoren 14 dana od dana objavljivanja u jed nom od dnevnih listova u Federaeiji Bosni i Hercegovini. Neblagovrernene i nepotpune prijave nece se razrnatrati. Prijave sa dokumentima dostaviti licno ili postern na adresu: Privredno drustvo "Rudniei gripsa" d.d. Donji Vakuf, utica 770. S.b.br. D. Vakuf sa napomenom "Za javni konkurs".

,~ .......... ...r-.
~ U..... H •• 11 "

1,,,d,.,.,1' "

.. ..

sveznadar
~

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. julVsrpanj 2012.

35
Rodi telji imaju upola rnanji rizik za prehladu nego osobe koje nemaju djeeu, objavil i su arnericki naucnici u casopisu "PsyehosomatieMedieine". Istrazivaci s Univerziteta "Carnegie Mellon" u Pitsburgu vjeruju da je uzrok tome djelovanje nepoznatih psiholoskih i b ihevioralnih razlika izrnedu roditelja i osoba koje nemaju djeeu. U prosjeku su ispitanici koji su imali djecu od prehlade obolijevali u 52 posto manje slucaieva nego ostali sudioniei istrazivanja. ~

Tacno Nelacno
kilomelar proslora? Marsu su ime nadjenuli Rimljani po Marsu, bogu rata, zbog njegove crvene boje? Dinosauri su mozda izumrli jer nije bilo dovoljno zenki, uslvrdili su brilanski islrazivaci? Prvi lei helikoplerom 1od nekoliko melara, abio je na visini prijeden je

UJ811110)iuUZgaJa" Ilru08 SUdOU8 ROdil81)stUO Stili Od prehlad8
Rusija je prva u svijetu krenula s proizvodnjom lijeka "neovaskulgen", cija je namjena "uzgoj" novih krvnih sudova umjesto deformiranih. Njegovi tvorei iz Instituta rnaticnih celija covjeka uspjesno su proveli klinicka istrazivanja, dokazavsi da je lijek pomogao obolielimaucak S+postoslucaieva. "N eovaskulgen" je preparat koji u svorn mehanizmu djelovanja osigurava rast krvnih sudova u ostecenim tkivima. To je vazan inovaeioni proboj.

2

3

1. TACNO

Bole zglObOUi, sree brie luoa
Zbog suhog klimatiziranog zraka koza gubi vlagu, a to poqorsava stanje oboljelima od ekcema i drugih koznih bolesti
Ako je kvalitetan i redovno odrzavan, klima-uredaj spasava od nepodnosliivih vrucina, prociscava zrak, smanjuie vlaznost i uklanja neugodne mirise. Ali ima i opasnosti, koje naicesce proizilaze iz neraeionalnog podesavanja temperature i nepravilnogodrzavanja. Razlika izrnedu unutrasnje i vanjske temperature ne bi smjela biti visa od pet stepeni Celzijevih, a klima-uredaj trebalo bi cistiti i dezinfieirati barem dva puta godisnje, Evo sta biste ios trebali znati. • Neociscen klima-uredai potice napad astme, U neodrzavanim klima-uredajima mogu se nakupljati gljivice, prasina, zivctiniska i biljna oneciscenja (d1ake, grinje) te razliciti hemijski spojevi, a sve to moze stetiti osobama koje pale od a1ergija te potaknuti napadeastrne. • Djecu drsite dalje. Posebno je vazno pripazi ti na ternperaturu klima-uredaja u prostorijama u kojima najcesce borave djeca. Ako prejako puse iii je prehladno, djeca mogu "zaraditi"upalu uha. • Bole zglobovi, curi nos, srce brze lupa. Razlike u temperaturi vise od os am stepeni opterecuju krvozilni sistem. Srce brze pumpa jer se zile ne mogu tako brzo siriti i skupljati. Zbogtoga se moze pogorsati stanje srcanih bolesnika, ali cak i mladi, zdravi Ijudi mogu osjetiti bol u grudima. Ali, najcesce reakeije na neprirodnu hladnocu klimatiziranih prostorija su curenje nosa, srnrcanje, kasalj, Ako vas pak rnuce hronicni bolovi u kostima i zglobovima, borayak u klimatiziranim prostorima moze pogorsati tegobe. • Suh zrak iz klima-uredaia steti kofi i isusuie je.

AKTUELNE TEME Posljedice nepravilnog koristenia klima-uredaja
Temperaturu u automobilu treba snizavati postepeno, narocito ako je dugo bio izlozen suneu. Prije kretanja prozracite ga otvaranjem vrata, a posljednjih 15-tak minuta voznie iskljucite klima-uredaj kako biste se nakon izlaska iz vozila lakse prilagodili vanjskoj temperaturi.

U aulomobilu

Zbog suhog klimatiziranog zraka koza gubi vlagu, a to pogorsava stanje oboljelih od ekeema i drugih koznih bolesti.

Prvi let he- .--------c----=-. likopterom bio je na visini od nekoliko metara, prijeden je kilometar prostora u pet rninuta i cetrdeset sekundi. Desilo se to 19. jula 1930. godine, a za to doba cudnovatim strojern upravliao je italijanski konstruktor Koradino di Askanjo (Corradino di Ascanio), koji je na taj nacin pretekao mnoge konkurente i preuzeo cast prvog letaca helikopterom. Jpak je tek njernacki profesor Foke konstruirao pravi prakticno upotrebljivi helikopter. "Focke-Achgelis" s dva uporedo ugradena rotora poletio je 1936. godine i postigao visinu od tri kilometara, brzinu od 122 kilometra na sat i dolet od 230 kilometara. Rijec helikopter nastala je od grckih rijeci heliks (spirala) i pteron (krilo).

Poletio prvi helikopter

2. TACNO

Marsu ime po bogu rata
Marsusuime nadjenuli RimIjani po Marsu, bogu rata, zbog njegove ervene boje. Drugim eivilizaeijarna crvena boja je takoder bila glavna inspiraeija i misao vodilja kod biranja imena ovoj planeti Suncevog sistema. Egipcani su ga zvali "Her Desher", sto znaci "crveni".

3. TACNO

i~~~T~E

OBRAIJIVA· TI GLODA· NJEM

GlUMAG VIDOV

AFRICKA ZEMLJA DIOAIBAA. PRIBOAA, OSTI

ODMAZDA

TORINO

K8l~~~ls ~I~~j£~ 'SOSNEPLEMENA
BORO ENAK

ClANAK NA RUGI III NOZI

~2EMLJU

ZIMSKI SPOAT

NEUPOTRI· JEBLJENI

~
NEOBUVE· NO

RJEsENJEIZ PROS LOG BROJA
OBLAST SARONA

-=FUDSALER NASLIGI

DIOTIJELA

PET

POKAZNA ZAMJENIGA K.N.

ZLATKO, KANU, S, PEJAKOVIC, ITAL, ZAPA, A, JE, ECERI, SR, ARAPI, ATOMI, TORAKS, ADET, INSTALIRATI -----2949

TEG

~

O~AOK PLAGANJA, TEMPO

IZBIJATI 12 ZEMLJE

DIJELOVI DANA

Dinosauri su ,-----~ __ rnozda izumrli jer nije bilo dovoljno zenki, ustvrdili su britanskiistrazivaci prije nekoliko godina, ozivljavajuci tako staru II".I!II raspravu 0 pravom razlogu izumiranja tih zivotinja. Dinosauri su izumrli prije 65 miliona godina, priblizno u vrijeme kada je u Zemlju udario veliki meteor. Neki naucnici pretpostavljaju da je veliki oblak prasine uzrokovao klimatske promjene koje dinosauri nisu mogli prezivjeti, Svoju pretpostavku temelje na nacinu razmnozavanja danasnjih reptila, poput krokodila, s kojima su dinosauri srodni. Spol krokodilova mladunceta ovisi 0 temperaturi u vrijeme inkubaeije jaja. Kad je temperatura umjerena, izleze se vise muzjaka, dok zenke do laze na svijet akoternperatura poraste iii padne za nekoliko stupnjeva, U slucaju dinosaura, kako tvrde naucnici, promiene temperature nakon udara meteora mogle su izazvati povecanje broja muzjaka.

Dinosauri nisu imali dovoljno zenki?

360'."".191""'''''"12012. Dnevni avaz

--------------------------------------------~oglasi

PRIVREMENIIZVJESTAJ 34. KOLA SuperLOTO-a 00 17.07.2012.godine

PRIVREMENIIZVJESTAJ

JOKER-a

UZ 34. KOLO SuperLOTO-a 00 17.07.2012.godine

.,,1

" IQ'''"er
ftl·
. IZNOS Jackpot se prenosi u naredno kolo .. 0.00 KM .. 0.00 KM ..54.30KM 5.BOKM 1.00KM

DOBITNA

KOMBINACIJA

SuperLOTO·a:

DOBrrNA SOJA:
UKUPNA UPLATA LOTO 6/45 JE FOND DOBITAKA 50%

CRVENA
AKUMULIRANO .... 8.767.60 KM U FONDU ZA JACKPOT:

UKUPNA UPLATA ZA IGRU ODABERI BOJU: FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45

SUPER JACKPOT UKUPNO

DOBICI FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30%: AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT: JACKPOT UKUPNO: . ... . .. . . . FOND DOBITAKA DAUGE VASTE 15% . FOND DOBITAKA TAECE VASTE 17.50% FOND DOBITAKA GETVATE VASTE 37.50%. LUTRIJA BIH. SARAJEVO 18.07.2012.god. .. 11.223.60 .285.702.36 · . 296.925.96 · ... 5.611.80 ... 6.547.10 ... 14.029.50 KM KM KM KM KM KM SUPEA JACKPOT 6 POGODAKA 5 POGODAKA 4 POGOTKA 3 POGOTKA

BROJ DOBITAKA

IZNOS DO B I C I BROJ OOBITAKA 1.vRSTE(6 BROJ OOBITAKA Z.vRSTE(5 BROJ OOBITAKA 3.vRSTE(4 BROJ OOBITAKA 4.vRSTE(3 BROJ OOBITAKA 5.vRSTE(Z BROJ OOBITAKA 6.vRSTE(1 LUTRUABIH. SARAJEVO 18.07.2012.god. KM UKUPNA UPLATA NAGAADNI FOND FOND ZA DOBITAK FOND ZA OSTALE . 50% PAVE VASTE DOBITKE . BROJ OOBITAKA o ...............•.•••••• o QNOS: o IZNOS: 17 IZNOS: 15B IZNOS: 1.568 IZNOS:

.. . ..

.Jp.se prenosi u naredno kolo . Jp.se prenosi u naredno kolo
4 257 4.095

. ...

..1.402.90

KM

.25.50KM .3.40KM

BROJEVA) BROJEVA)' BROJA): BROJA): BROJA): BROJ) :

KONACNIIZVJESTAJ 32.KOlA SuperlOTO·, 00 10.07.2012.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJESTAJA I ZAPISNIKA 0 OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I JAB H OBJAVUUJE KONAGAN IZVJESTAJ ZA32.KOLO Sup.rlOTO·a: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO

1

KONACAN IZVJESTAJ JOKER·, UZ 32.KOLO SuperLOTO·, 00 10.07.2012.godine NA OSNOVU PRIVAEMENOG IZVJESTAJA I ZAPISNIKA 0 OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PAIGOVOAIMA L UTA I JAB i H OBJAVLJUJE KONACAN IZVJESTAJ JOKEA·. UZ 32.KOLO SuperLOTO·.: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PAIGOVOAA NIJE BILO .B.549.00 KM .4.274.50 KM .6.474.BO KM .3.419.60KM

UKUPNA UPLATA ZA LOTO 6/451ZNOSI FOND DOBITAKA 50%: UKUPNA UPLATA ZA BOJU IZNOSI fOND OOBITAKA 65% . FOND D081TAKA ZA OOABERI BOJU FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE AKUMULIRAND U FONDU ZAJACKPOT: DDBlel SuperLOTO JACKPOT DOBITAKA: 6 POGOOAKA OOBITAKA: 5 POGODAKA DOBITAKA: 4 PDGOTKA OOBITAKA: 3 PDGDTKA DOBITAKA: ZADNJI D~N NAI'LATE_DOBITAKA ZA.32KDLO

.75.390.00 37.695.00 .. B.948.40 .. 5.816.46

KM KM KM KM

JACKPOT UKUPNO: .... FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45 fOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30%: AKUMULIRANO U FONDU ZA JACK POT: . JACK POT UKUPNO: . FOND DOBITAKA DRUGE VRSTE 15%. FOND DOBITAKA TREeE VRSTE 17,50% FOND OOBITAKA GETVRTE VRSTE 37.50% .

154834.81

.11.308.50 KM .. 264.735.21 .276.043.71 .5.654.25 .. 6.596.63 .14.135.63 IZNOS KM KM KM KM KM

(B54.90

+ JP 5.619.90 I BROJ DOBITAKA IIZNOSI DOBITAKA

· .... 5.816,46 KM .149.018.35KM

BRDJ DOBITAKA

BAOJ DOBITAKA l.vRSTE BAOJ DOBITAKA 2.vASTE BAOJ DOBITAKA 3.vASTE

(6 BAOJEVAI DOBITAKA: (5 BAOJEVAI DOBITAKA: (4 BAOJA) DDBITAKA:

..... O. 1 17 139 1.611

JACKPOT SE PRENOSI U NAAEDNO KOLO 0.00 KM .... ...... .452.10KM 39.90 KM .4.90 KM .1.00KM

D.

o.
.

. ..... .....

B 266. 3.611 ... Su~.~LDTO~a JE_1!0829~ 2.godine

Jp. SE PRENDSI U NAREDND KOLD Jp. SE PRENOSI U NAREDNO KOLD . 706.BO KM . 24.80 KM . 3.90 KM
GENERALNIDIREKTOR .EDI1~MPASUKAl:Js.r. ~r

BAOJ DOBITAKA 4.vRSTE (3 BAOJA) DDBITAKA: BROJ DOBITAKA 5.vRSTE (2 BROJA ) DOBITAKA: BAOJ DOBITAKA 6.vRSTE (1 BAOJ ) DOBITAKA:

.ZA.ONJI DAN NAPLATE DOBITAKA_ ZAJOKER UZ~2:KOLO SuperLO~O·a .JE 17.08 ..2012.godln •.

~

.h

-~""""""'"'_=
~- .~. -.~

r ROK ZA PRIGOVORE
-_

IGRE NA SRECU LUTRIJE BiH I PROVJERE DOBITAKA NA www lulrijabih.ba 4 DANA 00 PRVOG 10UCEG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG ~-'"--"'LUTRIJA BiH SARAJEVO 18 072012 godme

IZVJESTAJA

II

Oobrod~lIu

UniCredit Bank Dobitnici nagradne igre Koristite elektronske usluge UniCredit Bank i osvojite vrijedne naqrade
prll6g kruga n.:J9r adll€' Ig!p "lCorlstite elektronske I oSIIOJlte IIfljedne nag,ade" ~ c. I< kOJu Ji!
Ole!

• _.,

... Postani student! ~
--_.,-_
_,,_ • __ ---

n-;~'if::~~
__'O_NKe_
036 445 8101 016~4~002

_

L Tlvgodla,.,.

::
3

PIIOMET

-........•
41 .......

up Ndovnlh I v Nod" atude'n ,. U PNU {II II ~"u prllddiplonuJlih aludlja u akadem&k.oj 2012.J20-13. god I 1.IrI~111OECTiS __

NATJEtAJ

u§hrge UnlCredit aank lo! hl

I Banlc orgallllOliaLa

bl I mob I' rcmklh uslug Ban

SI
• Ism -Ism

dobl
~bovlf p ~I~

cI ZOO KM n M t C,d poklon Ie , cI w:
I'n

• NphoJ~a

OObllnlcl ndgt.,dne Ig, SUpi

tm pulem Ob "j~enl

on flnu pH!U2lman,cl

nag! . D bit (1;U duZnl pleuze prim ka 0 .II/IJ t
5

oclgradu u roku ad 30 Ocln.a 0 d oa

r ne III

tit

svtm d

Vasa ~"(rPdit Bank

VI

it

.

."

ogJasi---------------------------------------------

Dnevnl avaz

''''rt''.19.i".s~''i2012.37

PRAVILA
t1
1; 0 GANllATOR Nagra<lnu gru organlluj

AGRADNE IGRE
: KONZUM d.o.o.. Ra ovatk.l b.b.. 71000 Sarajevo

tl ,,1: KAKO PttEUZETI NAG ADE NagriKJ s preullmaju 1,11 predo(eoJ lItnlh do um f\iJta I r,,(una til Je broj Istovjetan broJu ra(una na k.uponu ko]! je itvlKeIl kao dobltn!. Takoder, dl)bitnicl su dulnl predocltl i jedan primjera up!atnlce. leao potvrdu 0 platenom pocew nil dohodak. porezu po osnovu dohotJc.a od nagradnlh igara II <Irana srew (\lidl ~lan 12.). Dobilni nag~du mo e preutet u dogovoru sa Mirl;et ng slu bom l(onl\Jm .naJka5nij u roku od 30 dana od dirICIlzvlaten~ Pl"edm t"in nagraOa. iI a 0 dobltn ne preuzme nagradu u tom ro u biti Ce obavijdten 0 produtenju Istog za ja~ B dana. Oobitnid CI! svoje nagrade PfeUletJ direktno od OrganitatClra nayadne gr UlcoUko je doblm k m oljel.l'lilcn grid ee bit urule ,odnelju/5tar. tel!u s koJlm maloljetnl lty pri (emu [e rodltelj/sta.ra elJ ou an prilollli validnu dokumentaciJu. Pn'11kompreuf nla nagrade dobrtnik je obaveun po plsatl iflaw preutlm nju r\3grade. PotpiSlv nj m iljave. 1I pak 1St om ro 'UI preul I"~rnd • prfStaju sv obDvelf I odgovoroost Org nlllltOliJ prema doole" ku
tl n 8: UCIS lei U NAG.'RAONOJ IGRl Ueesnicl k.ojl r raJu ovu nagradnu i ru ne mogu uhtljevatr nagrade u veelm kolitinama. ill druga~ge nagrade od oruh k.o)e su navedene u ovim Prav bma od str neOl'g n Z lOra. Nagr, de sene mogu zamijenllllcl gOlOvlnU. U~estvov njem u 0\10) na~noj Ig~ u~esn!C1 prlhv taju 0 fir I.

..Konzum maxi Tuna Vas nagraduje"

Pore$ IbroJ: 01635'60
Identitlkacionl broj: 4200918600004 Regis!arskl br'oj; 1·24542 an!Malnl sud Sarajevo Cl 2; SVRHA, TRAJANJE NAGAADNE lOR I MJ STO P~OMOClJE Nagradna Igra ~odl se U MOO pt"Qrnodje matQProdaJnog lanCB Konwm prodavni("a u 8iH. odnQ.soo novootVQrene Konwm maxi prodavnice u TuzU na adresl Kretanska 5 D. Nagradna Igr pollnje 19.07.1 tta do 19.08..20 2. godlne. Mjesto promoclje J OI"Irum p(od vniCi It prethodncg 5 v I u islOJ ~e s vrljem tra] nj "agradne gre nal ZIti promotl,,"r m teflj I s InformilclJ ma 0 rliKlnu ute~ U "'lg,radnoI Igrl

°

C 3: FO NAORACA Fond n &fidel sostoJI se od.
N~ilr.d<t
9oldon KolWna KM lltd,nlCnl

tlA" 9! NER£COUtARNI KUPO I KrivorvOfenl. III ~l~enl te pogrefflo I nepotpuoo ne daju ucesniku pravo "I na It vu na radu
vrlJ.dnoJt u KM Nafr.dnl
U UpfW)

l$pun;e"i kuponl nllva:i.e(1 su I

fond kM

kupcwIniI u iJn-.. SOD
PQklon

5 S5

500
10

Z.SOO

.,..Jcet

50 3.050

.n 101 PU CITEr UlestvOval"jem u ovoj nagr&dna Igr U~e5nl' su sagl 5111 se, ko poslanu d dobftnkl neke od n grada. njihoyo ime, adr sa Isla mogu od strane Orvnlzalora objavi I I orist1 I bel nalmade u prlntanom. slik.o\lnom, audio I lIideo materiJalu. ~lAn":OIJAVA IJILANACOItAON 10. IIH£NAOOIITNIKA NAGRADA Privl nagra e gre bit ee obJ vlJ~na U dnCYJ1rmnovlnima • Onevnl vaz " 19.07.20 2. god tit po dob nJu saglolsnm.tl od SlI ne Fed~ lnog mlnlsUltslVol nansljaJrlnand lmena <Jobl n nagrada bitl te objavljena najkasnlje 7 dana od dana 1'Z\lla(enJa na ptalcatu u Konzum prodavni(i 11 tlana 2 I na Interne trankl www cnzum,
co.ba,

tl

UKUPNO

VrlJednon f\iJgradnog fOl"ldi: 3.050.00 KM (110v!m;tr ,jad~ntt I 00'100 KM)

t

.. RAVOUCESTVOVANJA : Prayo uC tIIOV<ln U nagr<lonoj IgrlI ll'ltaC nJu Imaju sva flzi(ka Ilea s Pf bival em u 805011 HefCegO'lini. osim zaposlenl a Orgilnizatora te tLaooya nJ novih utm porodlca koji sa nJima Ii'll! u zajednitkom dornatinslvu (rodllelj, supru1n Ik.djeea. estle I btata).

tl

5: KOUasrvOVATIUNAC>AAD O)IG I Za sva I potro$ n.11l10 KM u Konzum prodaval)nicllz (lana 2. na jednom raCunu kupar; dobiva jedan kupon (10 KM-l upon.20 KM·2 kupona_l Kupone popunjene lifnlm pocIadma (Iml!. prezlme. me oca, adresa stanovanfa. grad, te4e ons i broj I bfoJ ratuna) upac treba ubadl u pesebnc OUl,uI!OU kUllju u prodilvnicl. SII I u{ snlk un gr clno Igr mote u~estvov II s neogranlltnrm
Cl 6: IZVLACENJE DOBfTN I(A NAQ1lADA

~I 12: PORED Prem {I I"U 23. Za ona 0 porelu na doh • poru po OSOOIlU dohol cd nagr.ldn 19ari llgara f\iJsretu snosl debitnl naw-ade. Porez se pl<Ka Ii n~fid vrljednostl \Ieee od 100.00 KM. a pore$ka stopa Ie 101)(,od IIrfjednostl nagrad . CI n 13: U swtAJu SPO Svl evtnHs Inl sporev ltme6u Ofgan l to I u~!snl u nagradooj IgtIl~ se rJ "l see lumno, a u slul Ju s t1<l5t I $po' tie mol rlje~ t11'1 o\( j n ~In blU (e rICIdl2M Ope! Isud u Sarajevu ClAn ,,,: MOCi OST PREKIDA NACORADNE CORE Nagradna i ra se mote prulnu . jed 0 U 5!utaju vBe ~i1e. Ii U slutaju kojl ne l.lVisl od velje Org n z (or. cpozlv n gradtl igrtse obj IIIMe u lstlm dri IInlm novl m& U oJlm je ~r dna Igr: obj3'ltj na Konmm d.o.o. Prall I nagradn Ig(e o<Jobref'l su t Jenj m Fe-d <'alnog mlnlst mil finanslj I flnancija bro) 05-15-464/ 2·AP od dana 13.0720 2 godine.

broJem kupooa.

I!vi,atenje dobftm a napa 20.08.2012. u 12:00 ~tL
NaC"do

odnati ee se u Konrum proclavnicl 11tlana 2.. dana

Kolle!n.

~dlnltna

vrljrdrwul

U

KM N"fr&dnl fond u upnol(M

l"oiSon IwpcwIna uilnOJU 50Q KI"
Poklon pa et UKUPNO

5

SOO
10 '

2500 S50 3.050

55

Kuponl kojl budu popunjenl i ub.ileni u til 10 predvlden&l utiJu od 00;00 S<I dana 19.07. do 2Z;C)O t da 19..oal012. ,od ne ulesrvuJu u IIv! eniu grad fly! (enja do 'tn,1QI n gr.-cia bltl ce javN i niJdgled f\iJ00 nrane koju I: Irnenovatl sam organlZiJI~. OC:lilnekomislje

Svl La' leresovanl k.upd lmaju pralla p(isuSlvovatl itvLatenju debltn! a nagnrda.

Automobili Prodaja
• OPEL corsa, proizvodnja 1997_, benzin. tel. 061 190 590. 14314-ltt • Alfa 156 u odlicnom stanju2.4 Jid karavan, ful oprema, hirno, tek reg., 6.9OOKM. Te1.062666692 • Audi 3, benzin 1.6, avgust 2002., metalik siva, Zx airbag, klima, ABS, EPC, cl. podizaci, eL rerrovizori, al. felge, alarm Cobra, Meek lock, garafiran. Tel. 061 221891 • Andi A3, 1.9 TDi, 11/2005., cijcna 20.000 KM, servisna knjizica, nove gume, prcsac 100.500 km. Tel. 062 157704 • Audi A4, 1.9 tdi, godina 2004., prcsao 226.000 km, u pcrfcktnom stunju, kaskc osiguran, erne bcja, uredno scrvisiran, sva oprema. Tel. 061 491627 • Fiat muhipla 2001. g. plin. Tel. 061248189 • Fiat punto, 1.2 B, 2001. svjetlc plava meralik, 4 vrata, ful oprema. Tel. 061205317 • Ford Ka 1999. god., 1.3 benzin, plavi, tck rcgistrcvan, cijena 3.500 KM.TeI.061926333 • Ford siera benzin - plin 1,6 u dobrom stanju,87. godina, istekla registracija, ugradena kuka, 1.200 maraka. Te1.061793792 • Golf 2 dizel 88. god., dvoje vrata. Tel.065183745 • Golf 2, 1988. god., 1.7 benzin, 3 vrata,motor62KS. Tel.061 589895 .Golf3TDI,97.god.lI0ks,5vrata, aL feIge, nove gume, daljinsko zakljucavanje. Klima u haru. Tel. 063 003005 • Golf 3, 95. god., dizel, u dobrom stanju, fiksn04.5oo KM. Tel. 061842 984 • Hyundai santa fe 2.4 benzin/pi in, 2002. godistc, rcgislrovan do aprila 2013., cijena 12.000 KM, maze i zamjena. Tel.061559091 • Mazda 2, 1.4 dizcl, Ijeme i nove zimske gume, peri playa boja, ful oprema, preSla 176.000, svi servisi uradeni, kao nov, cijena 10.300 KM. Tel.061201096 • M.azda 323 iz 1990. god. tehnicki ispravna, registrovana, 1.300 KM. Tcl.063735948 • Mazda 323fl,6 benzin, 16v,2001. god., registrovana, metalik srebrena, 4xairbag, cd mp3, TCS, ABS, nasloni zaruku,klima 5.500 Ki\1.. Tel. 061221 668 • Mercedes 124 lOOD, 86. god., reg. do 9. 2012., alu feige, centralka, parkingsenzore,u dobrom stanju. Cijena 7.5OOKM. Tel. 062963 333 • Mercedes 300 D. 124, god. pr. 1985. siva boja, sibcr, fabricka boja. registrovan, cijena 5.500 KM. Tel. 061201096 • Mercedes 311 CD!, 2003. god. 85 kw, 22 cm3, 300.000 km, extra stanie, 16.oo0KM.TeI.061169704 • Mercedes ML 350, erni, benzin, 2004., prcsao 90.000. Registrovan, digitalna klima, servo, abs, esp, asr, 4 x eJ. podizaci..., uraden veliki servis na 80.oo0.TeI.061188998 • Nissan mickra 1.2b bijela, solidno stanje i jos dosta duplih dijelova. reg do 5. maja 2013. Cijena 1.400 KM. Tel. 062058094 • Pasat 2, TD 86. g. karavan, u dobrom slaniu,rdden generalni rem am, zamijenjena lamela, nove gume, registrovan. Tel.066621635 • Passat 3,dizell.9,god 90. Reg godinudana. Tel.061 064237 • Passat, 1.9TDI, 1998.god., reg. do aprila 2013 .• ciicna po dogovoru. Tel. 061564254 • Pezo 206,1.4 benzin, metalik siva, 2005. god., klima, servisna knjiga, uvozizNjemacke, 7.500KM.. Tel. 065 256830 • Polo 1.2, 2008. god. 4 vrata, klima, metalik boja, regislfOvan. Moguca 7.amjena, cijena 1090 KM. Tel. 061 161355 • Renault laguna 1,8 ben 3.600,00 KM,1998.g.TeI.061554048 • Renault megane sedan, Ocuvan 1O.850KM.TeI.061130168 • Reno kangoo 2005. godiste, 7..atVOren. Tel.061958ool

uvezen, registrovan, u iZU7;eLnOm stanju, 1O.500k.manlka. Tel.061793792 • Scenic 2005. g., metalik, 1.9 dei, regisrrcvan do 10. 2012. g. Tel. 062 334280 • ~koda fabia 1.2 htp, 2003. g., klima, tek registrovana. Tel. 061160 141 • Skod<lfabijCl.I.4 rdi, 2004. god. rcgistrovana do septembra. Cijena 8.800KM. Tel.061936601 • Toyota ray 4, benzin, 165 ks,4x4, ful oprcma, 2004. god., prvi vlasnik. Tel. 061497 448 • Toyota yaris, 2008. god. 1,3 benzin. Presla 13.000 km. Fuji oprcma, tekreg. Tel.061531588 • VW jctta VR6 2001. g. automatik, benzin.extra cijena. Tel.061715 746

Potraznja
• Akoprodajelcauto,anemozete da gaprodate, iavite se oaovai brei rnobitela. Te1.066012812 • Ako prodajeteauro.kupujemo sve vrste aura: strane table, havarisana, neispravna. Tel.061820000 • Kupujem aura manic vrijcdnosu. Tel. 062461 300 • Kupuiem aula na stranim tablama, golf 2, golf 3, pasat 3, reno clio, fiar, pezo,audi80,bmw. Tel. 061 501 539 • Kupujem aura na stranim tablarna, po mogucnosti golf2, 3, Reno clio, pasat 3, aura mcgu biti registrovana. Tel.061554351 • Kupujem auta po povoljnim ciienama ispravna i ncispravna mogu i na stranim tablama dclazim na adresu. Tel.061766516 • Kupuicm aura po povoljnim cijcnama ispravna, havarisana mogu i na stranim tablama, odjavlicna, dolazim naadresu. Tel.062701301 • Kupujem auta svih vrsta, mozc i mlade godiste, kac i kombi. Tel. 061 903336 • Kupujem golf dizel, moze sa osteeenom farbom. Tel.033417320 • Kupujem havarisana auta, stlUlce, neispravna i auta manje vrijednos(i. Dolazim naadresu. Tel. 066526603 • Kupujem havarisana i os tala aula zaau(Qdijclove. TeL061249467 • Kupujem haval'isana i ostala vozila. Tel.061234660 • Kupujcm havarisana iostala \'ozitaoTel.061274441 • Kupujem havarisana vozila mercedes,pasali golf. Tel.065007 370 • Kupujem havarisana vozila, dolazimna<ldrcsu. TcI.061848254 • Kupujem isprdvna i manie havarisana vozila, isplata odmah. Tel. 061 507984 • Kupujem japanska i ostala vozila nize vrijednosti. Tel. 063 459893 • Kupujcm japanskil i ost<lla vozila 7.arashod, prodaja japanskih d ijelova. Tel.061365193 • Kupujem japanska i ostala vozila. Tel.061021358 • Kupuiem neregistrovanu iii havarisanu lanciu 88. g. i jugofloridu. Tel. 063459893 • Kupuiem rabljena j havarisana v07.ila svih vrsta. Dolazim na adrcsu. Te1.062506775 • Kupujem udarena, neispravna, stl"dnce i aUla koja su dotrajala. Dolazim naadrcsu. Tel.066526595 • Kupujem vozila nile vrijednosti, havarisana, na stranim tab lama i sl. Tel. 061758217 • Kupujem vozita svih vrsta dolazim naadresu SBK. Krace karaktcristikeo vozilu s cijenom slati putem poruke.TeI.061654711 • O(kupljujem isprdvna vozila na bh. tablama,mladagodista, iskljuCivo ispod rrlisnih cijena, isplala odmCl.h. Tel. 061 315798 • Prodajele auto, pozovite, brza kes isplata. Tel.062315616 • Pl'odajete automobil. POZQvite, brza kes isplata, dolazim na adresu. Te1.061427717 • Uzimam havarisana i ostala auta. Tel.061614887

• Autostakla, sofersajbe sa ugradniom, bocna stakla, reparacija estecenja, zatamnjivanje, plexiglas. Garancija na rad 5 god. Tel. 061413 317, 062735608 • Feige 16 sa gumama BMW,original, aluminijskc, povolino. Tel. 061 204088 • Gume sa felgama 180- 55 - 13, povolino. Tel.061912088 • Prodaiem dobre polovne ljerne gume original Bridgesrone. Tel. 061 971370 • Prodajem motor 90 KS za Mercedes, komplet, u dobrom stanju, povoIjno.Te1.061416677 • Prodajem za golfa 2,3,4, alnaser, alternator i za ostala vozila, moze i monraza. Tel. 062693470

Stanovi Izdavanje
• IZOAJEM dvosoban stan na Grbavici, super namjesten (sve), B. Mutevelica 24, sprat. Cijena po dogovoru. Tel. 643 180. Mob. 061804 346. 14363·111

m

.IZDAJEM potpuno namjesten dvoiposoban stan 70 m2, cetverospratnica, HrasDo, ulica Milana Preloga. Tel. 033 611 908. 14424·111 • Centar blizu Katedl'ale izdajem Ii· jeponamjestenstan. Tel.061480445 • Centar iednosoban namjesten stan i Ciglane trosoban. Tel. 061546 109 • DjcvojcinarnjeS{enu jcdnokrevetnu sobu sa upotrebom kupa[ila i kuhinje. Tel.062134212 • DobroseviCi, dvoiposoban sprat u privalnoj kuCi pra:l3Il bez grijanja, ugradena kuhinja, 150 KM. Tel. 033 591144,061745190 • Dvoiposoban namjcSten stan na Trgu heroja, 400 KM. Tel. 062 237 480,061216623 • Dvoiposoban PO(pUDOnamjclten stan na Grbavici kod osnovne skole KovaCiCi. Tel. 062 615 062, 062 546 245 • Dvosoban i trosoban stan sa b<lsrom u blizini Katedrale. Tel. 061 167907 • Dvosoban namjesten stan, BielaI'e. Tel.061356535 • Dvosobanstan u centru, kodsuda, renoviran, namjesten. Cijena 5S0 KM.Te1.062943826 • Exua dvosoban stan iznad Katedralc400KM. Tel.061701831 • Garsonjef'd kod bolnice Kosevo 300 KM, M. DvOf, stan 105 kv. sa 4 spavace sobe 1.000 KM, Vraca - kod policije, dvosoban u novoj zgradi sa garazom400KM. Tel. 062677 488 • Garsonjel'a kod Ktinickog centrd. Tel.061320044 • GrbavicCl., kod OHR-a. Po\'oljno iznajmljujem dvosoban adaptiran i namjeSlen SIan, 54 m2, 1. sprat preko puta Mrkvc. Na duzi period. Tel. 062 160022 • Hrasno, sobe za noeenje i krdCl bol'avak. 10 KM po osobi. Tel. 062 100 285 • Jednokrevetna soba djevojci ocpusacu. Tel.521351 • Jednosoban lijepo namjesten Slan sa ccntr. grijanjcm u blizini Socijalnog.Te1.061156761 • Jednosoban namjcSlen Slan u Hrasnom, zenskoj osobi, central no, inlcrnct, kablovska, blindovrdlil. T cl. 061147875 • Jednosoban stan djevojci kod M.edicinske skoJe na Bjetavama,pl'ivatna kuca.Tel.061 9021 II • Jednosoban stan u zgradi na Olesu, 200 KM plus reiije. Tel. 062 280679 • Komfol'an stan 85m na Otoci, blindo vrata, kablovska, 3. sprat, u odlicnom stanju. Tel. 061140363 • Komfornu garsonjeru, zaseban objekat, vI. 1/1. u centru grada· Mejtas. Tel. 061869 396 • KOV<lcicikod OHR-a, dvosoban fino opremljen stan, 400 KM. Garsonjera veea u centru Dobrinie fino opremljena, 280 KM. M. Dvor, dvosoban, opremljen550KM. Tel. 062677 488

• Kucu sastvarima na sprat, 2 stana, BiSlrik,Okrugla br 2. Tel.061203 720 • Liiepo narnjesten stan studentirna ill paru bel djece u privatncj kuci.poseban ulaz, blizina studentskih domova Bjelave. Tel.061809706 • Namjesten dvosoban stan, A. Polje. Zvati posliie 17s.ati.Tel. 061 364 560 • Namjesten jcdnosoban stan na Basc<ldiji, 230 KM. Tel. 061493 963 • Namjesteu stan 2-sobni blizu IrOlejbuske stanice, Aneks. Tel. 061254 038 • Namjesten stan 70 kvadrata ked Medicinskog fakultcta. Tel. 061 130 332 • Namjesten stan srudentimana Balinovcu u blizini Katcdralc. Tel. 063 382664 • Namjesten stan u novoj zgradi u Bucapotoku. Tel. 061 221706 • Namjesten stan, Nedfarici. Tel. 061221706 • Namicstcna garsonjera bracnom paru, bez djccc iii samici. Priv. kuca, 180KM + rezije.ul.Kenana Demirovica42,Aneks. Tcl.033616136 • Namiestena soba u ulici Asima Ferhatovica l SiTel.Ilal 106584 • Narniestenu garsonjeru u privat110jkuci, i iednosoban stan u strogom centru. TeI.061904465 • Peloso ban namiestcn stan u Velesicima, stambena zgrada, vrlopovoIino. Tel. 061294509 • Pofalici, kod tramvajske stanice izdaiem jednokrevetnu sobu, muskarcu. Tel. 063 600461 • Pofalici.namjesten stan. Moze i na kraci period (turistima, samcima, rudnicima). Tel.061263824 • Povolino namjestenu garsonjeru dvjema studenticama. Tel. 063 792 323 • Prazan dvosoban stan, Dervisa Numica83. Tel.061191131 • Prazan iii namjeSten sprat na Mihrivodama upriv. kuCi, bhzu kom· bi stan ice, sve zascbno, plin. grijanie, mozeisaganuom. Tel. 033 534086 • Renoviran namjcitcn dvosoban stan kod 2. gimnazije, p<lrking. Tel. 062619361 • Sobu sa cemralnim grijanjem kod Merkatora zaposlenom, ozbiljnom muskarcu. N. Sarajevo. Tel. 659 895, 062619677 • Stan izdajem, Podhnstovi Tel. 033441687 • Stan na Sedreniku, 45 m2, prazan. Cijena 150KM. Te1.061907371 • Stan u blizini Kampusa UN SA na Pofalieima. Tel.061236556 • Stan u Butmiru. Tel. 062 349 104 • Stan u centruI1idzesruden[icama. Tel. 061 248189 • Stan u Sarajevu,PauiolSkelige50, studenticama. Tel.061 774920 • Stan u Sokolovie Koloniji 64 m2, 150 KM plus relije, samo zaozbiljne. Tel.061255290 • Stan, prvi sprat privatne kuee, familijarnoj porodici izdajcm, ogradena. basta i parking za auto. PofaliCi,Orlovacka230. Tcl.062236339 • Stan,ulica Gradacacka 92,1. sprat, 46m2. Tel.061215 712 • Stanovi na Ilidzi 54m2, 70m2, 120m2, 150m2, 200m2, Grbavic-a 56m2, Voinicko 56m2, Cen[ar 65m2, 100m2. Tel.061288939 • Trosoban namjesten stan u kuei, zaseban ulaz, kirija + rcZije, uscljivo. Te1.061778665 • Trosoban SlaD na Socijalnom 450 KM. Grijanje, extra povoljno. Na duziperiod. Tel.061222432 • Usclii\' [rusobCl.nnamjci[en sIan u kuCi,zaseban uJaz,kirija + reiije,SrariGrad. TeI.061778665 • Vik stanova od Ccmrd do Hrasnog(od36m2d060m2). Tel. 061 522 190

Prodaja
• PRODAJEMO stanove novogradnja Stup Nukleus, razlicitih kvadratura (od 31,69 -90,91 m2), odmah use1jivo, veoma povolj~ no!!! Mob. 0611668-207; 0611245-976. N. • APARTMAN na Makarskoj rivijeri, prodajem iIi mijenjam za iednosoban stan u Sarajevu uz nadoplatu. Mob. 061 398 939. 8621·1NtlZ • A. Polje, jednosoban 42 m2, I. spratkodBinga. Tel.061493323 • Agencija vrSi prodaju i izdavanje vaSih stanova - posebno Ilidza. Tel. 061493323 7~ .:~~~~;!~~k~j~~c~~at~r::;itt~~ u neposrednoi blizini Basc<lr~ije. Cijcna I lO.OOOKM..TeI.061 142418

Teretna vozila
• Kombi KIA besta, [eremi, 1998. godina, registro\'an do kraja maja l013.Povolino. Tel. 061049033 • Prodajem motokultivator 10 ks sa frezom nov pod garancijom, cijena 3.800KM. Tel.062524389 • Prodajem Peugeotp<lrmertererni, 2007. godina, dobro stanje. Tel. 062 072013

;----------------------------~
,

• Center, Kosevskc brdo, extra adaptiran, 50 m2, 2. sprat.suncan, lift, ciienapodogovoru. Tel. 062468546 • Cenrar, ul. Kosevo, cetverosoban stan sa2 balkona na I spratu, central00 grijanje, parking mjesto, odlicno Slanjc,292.0ooKM. Tc1.061510964 • Ciglane, prodajem trosoban stan, prvi sprat, zagradena velika rerasa. Tel. 066943636 • C. Vila, Kvadrant, prodajeru komforan trciposoban stan 90 kv srvarnih 104. TeI.066723319 • Cekalusa64 rnz.sran le nadrugom spratu, Sa poglcdom prema rcstoranu 4 sobc gospode Safiie, 135.000 KM. Tel.061559235 • Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiliana dvcsoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom radenom po narudzbi. Tel. 061538128 • Dva odvcjenastan porpuno nova i adaptirana, posebno svi prikljucci, 235.000 KM. Tel. 061559235 • Geteova 58m2, l Ssp, 56.000 KM, Sulejrnana ef Musiza 33m2, 2sp, ren, 60.000 KM, T.M.P. 70m2 7sp ren 109.000 KM, Bosanska 55m2 Ssp ren 88.0ooKM.TeI.062959129 • Grbavica Sg m2, 1. sprar iOtoka 39 m2,3.sprat. Tel.061493323 • Grbavica 38 m2, prodaiem stan u blizini Palme, prvi sprat, sa balkonom, 76.oo0KM. Te1.061559235 • Grbavica, 52 m2, prodajem stan u Ljubljanskoi, prvi sprat prcstran, odlicno orijentisan, pogled. Tel. 061 559235 • Grbavica, 55 mz, iznad OHR-a prodajcm stan potpunc adaptiran, sve novo, podovi, stolarija, rasvjeta, grijanje, kupatilo, 2. sprat 130.000 KM. Te1.061559235 • Hrasnica, ul. Put Famcsa 27 (bijelc zgradc) rrosoban stan(81 m2),2 balkona, 2 mokra cvora, etazno gr, u odlicnom je stanju, IV sprat, 92.000 KM.Te1.061510964 • Hrasno 53.65 m2, Novo S. 44 m2, CeDlar32,49,86m2,Grbavica 53 i 131 m2, Dobrinja 55, 68 i 89 m2. Tel. 061 375787 • Luzani,prodajem stan 69 m2. Tcl. 061288939 • Malta, dvoiposoban 70m, 5. sprat, u kifli, u izuzemo dobfom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 144 556 • No\'ogrddnja S[Up "'Tibnl 2" stanovi sa klimom koji su u ponudi sarno kod nas, od 27 do 94 m2. EkSlrdpovoIjnacijena. Tel.061504425 • Novogrddnja Stup Tibra 2stano\,i povoljno 27, 29, 32, 34, 44, 50, 64, 88 m2. Tel. 063 894278 • Novogradnja,stano\'i,Istocno Sarajevo 80, 60, 56 i 36 m2. Tel. 066 488 818 • OlCS, novogradnja kuee u nizu dvoetaini stan 50 rna + 60 m2 basta 150 m2 cijena 75.000 KM. Tel. 061 837218 • Otoka, prodajem dvosoban stan, 56m2. Tel.061140483 • Povoljno, 67 m2 Alipasino P. 75.000 KM, 51 m2 Skenderija 80.000 KM, Centar 32 m2 -70.000 KM. Tel. 061375787 • Prodaje se stan na Grbavici. Odlicna gradnja, centI'aino, I. spral, lift,parking. Tel.063433403 • Prodajem dvoiposoban stan na Marin dvoru, moze 7Almjenaza vi kenmt:u pored !ezenl., riieke, monl.. Tel. 061546109 • Prodajem dvosoban stan 54 m2 Otoka -Aneks, nOVavanjskasLOlarija i kupatil0, cetvrti sprat 69.900 KM. Tel.061167095 • Prodajem dvosoban stan 56m2, Dolac Malla, 14. spral, 89.000 KM. Te1.061272611 • Prodajem dvosoban stan na Skenderiji43m2,IVsprat. Tel. 062255 393 • Prodaiem dvosoban stan u Dobri· njiC5. Popodne. Tel. 061 134938 • Prodajem dvosoban stan u Sarajevu, uL Grbavicka 54 m2. Ciiena 120.oo0KM. Tel.062785 727 • Prodajem dvosoban stan u Splitu (naselje Visok.). Tel. 00385 9157399 67,061789610

• Prodaiem jednoiposoban stan na Dobrinji, Kvadrant c5, treci sprat, 2 balkona, vrlopovoljno. Tel. 248441 • Prodajem jednosoban stan 50 m2 uZaliku,Mostar.Tel.0613865Z2 • Prodajemrenoviranu ilijepo ipotpuno namjestenu garsonjeru, spremnu za usclienie, I. sprat, Prvomaiska, ispod Mercatora. Bez posrednika, povolino. TeL033525211 • Prodajem sten 32 m2, balkon.centar, icdnosoban, 83.000 KM. TeL 062 619361 • Prodajem stan 38 m2 u centru 11ija~CI.. Blindirana vrata, nevi prozori, novi zarvoreni balkon, mogucnost preuzimanja namjestaia. Tel. 061 286 lIS • Prodajem stan 55 m2, Odobasina, rerasa.dvortste, 122.000 KM. Tel. 062 619361 • Prodajem stan na Mojmilu, ulica Olimpiiska, 79m2, obostrano oriientisan, visoko prizemlie, potrebna adapracija, cijcna ] .350 KM/m2. Tel. 062383064 • Prodajem stan ucentru.ul. Turhani]a, 3. spr, 57 m2, balkcn, 1.950 KM/m2 i zemljiste sa manjim vikend objektom u Drazevicima, 19.000 KM. Te1.062907831 • Prodajcm stan u Sarajcvu, 57m2, Grbavica ul. Raduicka, nova graduia sa fasadnom ciglom, novo etazno plinsko grijanje, vel. balkon.fifr, podrurn. Tel.061202851 • Prodaiem stan u u1. Grbavicka, 5. spr, 70 m2, 2 balkona, 2.000 KMJm2. Tel.062907831 • Prodajern stan u Velesicima, 5. sprat, 52 kvadrata, cijcna 1.700 KM/m2. T er. 061549 796 • Prodajern sran.Ilidza.Luzani.nizovi, SCI. garazom - prednjom i zadnjom basrom, 105 m2. Tel. 062 226 285 • Prod<ljcm stan, Zagrebacka 3a, S9 Ol2,cetvrti sprat (nema lifta), rau-bau. Cijena 1.500 KM po kvadratu fiksno. Tel.061398071 • Prodajem trosoban stan Ciglane, adaptiran i namjciten, 218.000 KM. Tel.062619361 • Prodajem Lrosoban stan na Oloei. Potrcbna diclimicna adaptacija. Cije· na 139.000KM. Tel. 06 I 130168 • Prodajem uosoban stan u Hrasnici, 78 m2, sprat 2. Cijena 87.000 KM. Te1.062785727 • Prodajem trosoban SIan u Saraje\'u,novogradnja,Buca Potok, III rn2, sprat 2. Cijena 210.000. TeL 066 084 561 • Prodajem trosobne stanove u novogradnji na Smpu, ugrunceni. Cijc· na] m2 - 1.399 sa PDV-om. Tel. 061 548023 • Prodajem trosobni Stan u Saraje\tu 74 m2 ul Himze Polovine, Bjelave. Tcl.061152018 • Radnitka 57m2, Ssp, lift, bez ulaganja, 140.000 KM, Lozionicka 105m2, lsp, fen 2.000 KM/m2, Paromlillska 68m2, pr, 130.000 KM, D.z. Bijediea 52m2,5sp,ren. Te1.062959129 • Safeta Zajke 6Q m2 + garaza 60.000 KM, Donia Cikma 42 m2 pr ren 89.000 KM,K. Tvrtka 55m2,4sp, 119.900 KM, Hrasno 52m2 v.pr 95.000 KM,I. Andrica 58 m2. TeL 062 959129 • Sal' Polje, dvoiposoban stan, 61 m2, renoviran, balkan, ustakljen, vi I/l,94.oo0KM. Tel.062451 068 • Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona, kompleradaptiran, Marsala Tita268 Luka. Tel. 063 288 9S4 • Svrakino, ul. Prvomajska, garsonjem sa centralnim grijanjem u odlicnom staniu, na ] sprdtu, 43.000 KM.TeI.061510964 • Svrakino, ulica Prvomajska (preko puta Merkatora i MUP-a), garsonjera komplemo adaptirana, cen. grijanje, sutcren, cijena 40.500 KM. Tel. 061510964 • Trosoban stan 78 m2, centar Vogoste, 1.550 KM/m2. Tel.062993253

,

'Tekst
I

Motocikli
• Kawasaki ninja, 98. god, neregsilrovan,3.500 KM. Te1.066025 007

,-------------------------------------,
:Telefon/iidresil

Dijelovi i oprema
• Auto dijelovi za Opel: korsa, tigra, astra, veklTa, omega, fronlera. Tel. 061200203

,

_

'I(l;potl

predlll/poi

tllll ttdrtstl: -DMvnl vu"!z Mile oglisel.
:
<I

: ri.IJltpk .. 141. 11000 S.uajno ..... _ ................ - - - - - - - ... - - .... - .. - - - - - - - - - -

Dnevni avaz

u1Vrt~k 19. julils(Danj 2012

39

Svoje SMS male oglase mozete sIati i no sljedeCl broj: .... L!!!I!~J
NKI ..

I&aJ. ponb,

091 510 101

SvI ogIrul objavI,eni

a.uHAog 4.Ua 0 Olfo db Jtullljlll
po jO ....D+.I)"

19t1u

00tIA0rn

dO 10 uti bo

te

NUOMDr&:

PnbkolTl sian • SM

c,~,4.
• U MOSLarUprodajem stambeno, ncdovrscno potkrovljc ked Narodnog pozorista u uJ. R C. Militevieaod 140 m2, sa svim priklj uccima, urcdni papiri. Tel. 063 349005

n Ji.

mQj1

almj

lJI.&kom
• Kanton Sarajevo, Ilijas, Liubnici, zemljiste povrsine 3.055 mz, ravnica, svi prikliucci, dozvoljena gradnja, vlasnistvo 1/1. Cijena po dogovoru. Te1.065998226 • Orahov brijeg, prodajem povoljno dviie gradevinske pareeJe jedna do druge 820 m2 i 640 m2. UrbanistiCka saglasnosr, vlasnisrvo 1/1. Komunalijedcparcele. Tel.061488675 • Parcel a zemlje u Vlakovu prije groblja ncdaleko od glavnc eCStC678 m2stambeni kontejner 30 KM po m2. Te1.061509099 • Prodajem 4 dunuma zemljc, devastirana kuca, ima struja i veda, povolino, Dugi do, Rakoviea. Tel. 033 248441 • Prodajem 4,5 dunuma zemlje -livada, Trnovo FBiH. Na imaniu imaju dvi]e vode.kroz posied tece rijeka, svc 1/1. Struja 50 m od imanja, 8.000 KM podunumu.TeI.061686095 • Prodajem nasuper lokaciji u Brezanskoj ulicl 808 ml zemljista sa gradevinskom dozvolom. Tel. 061 848433 • Prodajem plac u Hadficima, Dupovci, sa svirn komunalijama i pomocnim obicktom, vrlo povoljno. Tel. 061 319206 • Prudajem plae u Kijevu, 445 m2, pored Zeljeznice, prilaz sa magistralnog puta, nalazi se u RS, ciiena 20 KMlm2. Te1.061477854 • Prodajem plae u Vlakovu, 1.000 m2,poredpllta,povoljno. Tel. 062849 021 • Prodajem plac, devastirana kuea 400m2,35.000KM. Te1.061130395 • Prodajcm zemljislc 3 duluma, moie i u pareelama, Rakovica, Bisrricki POlok. Tel. 062 346 727 • Tuzla - Bijcljina mjeslO Priboj, prodajem plae stara kuea, prate6 objek[i, 3+3 duluma zcmljc. Tel. 091 964991 • U Kijevu prodajem plac od 1.131 m2, nalali se na Poljima (Dola), RS, djena 13KMlm2. Te1.061477854 • Vise pareela zemlje u Gladnom po· Iju, opstina lIidza - Sarajevo. Cijena dunuma 18.000eura. Te1.061299627

Potraznja
• Ageneija himo trafi manji fino oprcmljcn stan u zgradi za ozbiljan zaposlenibracnipar nadufi pericd. Tel. 062677488 • Agencija potrazujc manii stan u zgradi fino opremlien za ozbilian bracni par, zaposlcni, na dUli period. Tel. 061 145853 • Agencija potrazuie veci broj nekretnina. Tel. 033 782 980 • Agenciji hitno potrebno vise stanova i kuca za prodaju i izdavanie. Tel.061493323 • Agenciji potrebno vise stanova za kupovinu u Saraievu. TeL061559235 • Hitno potrazuiemo manji stan na relaciji C. Vila, Malta, Grbavica, Hrasnod0400KM.TeI.061142704 • Hitno potreban dvosoban stan za kupovinu na Dobrinji 2, 3. sprat 2 sa ccntralnim grijanjcm. Placanjc odmah. Tel.062157088 • Kupujem devastirane sranove u Sarajcvu. T cl. 0621 57088 • Kupujem dvosoban iii manji lro· sobanstan. TeL061510964 • Kupujem dvosoban stand065.000 KM.isplataodmah. Tel. 062625 046 • Kupujem jednosoban stan po trlisnoj cijcni, isplata odmah. Tel. 061642684 • Kupujemstan ul. Alipasina,Skenderija, Mcrhcmiea trg, od 90 do 100 m2 kod 2. gim7.anije, Zagrebacka kod OHR-a, do 85 hiljada cura Kranjceviceva. TeL061288939 • Potreban veCi broj stanova za izdavanjciprodaju. Tcl.061925649

Zamjena
• Mijenjam dva dvosobna stana povrsine 60 m2 za ista dva iIi dva manja, na Stupu ul. Hifzi Bjela\'ca za naselje Malta, Grbavica iIi Pofaliei. TeL 061 916149 • Mijenjam stan 65 m2 u VogoSCi II sprat, za sran do 45 m2 rakodcr u Vo· gosCi,uzvasudoplatu. TeL 061 700279
1

Garaze
• Izdajem garafu u Tuzli, Stupine. Tel.061548917 • Izdajcm garazu u zgradi Papagaika.Te1.033218011 • Tzdajem garazu, visenamjenska moguenosL Tc1.062379192 • Izdajem zidanu garazu ulaz jz uliceHasanKikie. Te1.061171645 .l2dajem zidanu gara.iu, Breka (H. Polovine)-70KM. Tel.061218837 • Povoljno izdajemgarazu oa Kosevskom Brdu (u blizini javnc okruglc gara7.e)6OKM. Tel.061740870 .Prodajemgarazu Bolnicka30. Tel. 061073295 • Prodaiem garafu u Kranjcevieevoj ulici, preko pUla Doma pisaca, 12,5 m2, v1.1/l-grunt. Te1.061869396 • Prodajem zidanu garazu u Logavinoj.Te1.061183941

Kuce
• Centar- Cobanija. kuea sa bastom 800m2,povoljno. Tel. 061 510964 • Ccntar - kod piccrijc Galija, kuea sa bastom 140 m2, povoljno. Tel. 061 510964 • Centar Skenderija, prodajem kueu kao dvoetaini stan, moderan objckat 200 m2, prclijcp poglcd na Ccntar,avlija,ba.Sta. Tel.061497 448 • Devastiranu kueu u Gladnom poIju opstina IJidza - Sarajevo P+S+P sa 1.450m2okucoiee.TeI.061299627 • Uid;i.a, Plandiste, Bosanski Ljiljan 17, kod nove dzamije,objekat P+ I +P, 150 m2, okuenice 150 m2. Ozidan, pokrivcn, pve prozori, sve instalacijc, urednipapiri 1/1.Tel. 062 319 563 • Kasindolska, prodajem kueu 200 m2 sa okuenieom od 600 m2 plus pomoeni objekat i garaza, sve lijepo ogradeno, odlicna pozicija. TcL 061 559235

• Kromolj, prodajem kucu 300 m2 napareeliod 1.200m2,superpozicija i parcelajeravnasva, 125.000 KM. Te1. 061559235 • Kuca na Aneksu,prodaja. TeL 061 222141 • Kuca u ccntru Makarske, Kalalarga 29. Papiri uredni, tri craze, cca 300 kvadrata. Tel. 063 899 989 • Podlugovi, prodaic sc kuca sa 3.300m2zemljista. Tel.065435 844 • Prodaje sekucai 3 dunumazemlje, dozvoljena gradnja, u1. Ugliese UzelcaI5,Doglodi.TeI.061182375 • Prodaie se povcljno kuca u ul. Sagrdziie, 3 min. od Bastadije. Tel. 062 491809 • Prodaiem hirno kucu, zcmlju II Crnoi Bari - Bogatic, Srbija. Tel. 0038761226645 • Prodaicm ilimijenjamkucu za Stan, na Gazinom hanu, ul. Baruthana 24, 80m2, odlicno stanje, 1/1, basta 1.374 m2,u blizini skcla.autob. stanica i prow davnica. Te1.033240289,061273609 • Prodajcm kucu 13,20x8,OOP+S sa okucnicom u Bihacu, ul. Mehmeda Fazlica-NovaC:clvrt. Tel.061591477 • Prodaicmkucu l.A. Scrbc 180m2,2 etaze 160.000 KM, kuca D. Fllipovica 200 m2, 4.000 m2 okuc 190.000 KM, Zahosniee 130 m2,2 ewe 330m2 okue 95.000Kl..!. Tel.062959129 • Prodajcm kueu naotoku Koreula, 20 m od plaie. Sve info na bosnia· wood.com. Tel.061789610 • Prodajcm kueu na Poljinama. Tcl. 062317515 • Prodajern kueu prizemlje i sprat, sa 1.300 kvadrata okueniec. Cijena 55.oo0KM. MostarskoRaskrSce. Tel. 062296075 • Prodajem kueu sastalom i dva duJurna zemlje, Stari Grad. TeL 066917 897 • Prodajem kueu u Dra1cviCima kod Kiseljaka. Useljiva. Svi prikljucci. Okueniea 800 m2. Vocnjak. Cijenanaupit.TeI.061134393 • Prodajem kueu u Sarajevu, Osjek, sa 2.300 m2 okucnice. Cijcna 240.000 KM. Te1.062785 727 • Prodajem kueu u Starom Gradu Sarajevo. T<1.063 514023 • Prod.ycm manju bosansku kueu useljivu Sirokaea, Goloderiea br 1. Te1.481423 • Prodajem moderniju kueu, Pofalici, Humska, a moZe i zamjena za sran uzdoplatu. Tel.. 062666300 • Prodajem useljivu kueu lO4 ml, dva dvosobna stana, dvije gara.ze, 500 m2 okuenice, hitno, Radnitka 122. Tel. 065540 702 • Prodajcm useljivu kueu na Jablanickom jezeru, Ce1ebiCi, 700 m okuenice, ekstra lokaeija, 10 m od obaIe, papiri 1/1, mozevozilo i traktor uracun. Te1.066845174 • Prodajem uscljivu kueu sa zemljistem, uL Treivode 50 kod Hosinogbrijega. Tel,061805 710 • Prodajcm vikcndieu i dulum zc· mlje, pored rijeke Stavoje. Tel. 063 402819 • Rakovica, prodajcm kueu . vi ken· dieu na sprat + ljetna kuea, sredeno. Te1.061213273 • Rezidc.ncijalno nascljc, kuea u nizu, Cemar, eentralno grijanje, terasa sa baslom,garaia. Tcl.062 341250 • Stari Grad, ul. Brace Eskenazi (iza amer. konzulaca) kuea (SO m2) naparccli od 100 m2, moguenosl gradnje i prosirenja dozvoljena, 97.000 KM. Te1.061510964 • Stari Grad, ul. Keeina, kuca sa dva odvojena stana (1 i 4 - soban), gara;i.a, ctazno grijanje, parecla 400 m2. Tel. 061510964 • TarCin Ces.ee,kueanasprati 1.500 metara kvadramih zemlie, asfalt, voda, struja, tclefon. Cijena po vidcnju. Tel.061299127 • U ZepCu prodajem kueusa 2 odvo~ jcna Stana, mOlC i jedan stan, garazu, pomocniobjckat i manji vocnjak. Tel. 032596516,063199266
1 1

• Izdajem poslovni prostor u Vclesicima preko puta auto servisa. Vlastiti parking, komunalije. Tel. 061 896576 • Ponuda: Jako izvor vlastite cisre laborarorijske ispitane vode sa bazenom, uz magistralu, nudim za proizvodnju i promet - kod Sarajeva. Tel. 653454 • Poslovni prostor suteren 60m pogodan zasve namicne hitnopovoljnoprodajem.TeI.061795489,061753131 • Prodajcm 900 m2 poslovncg prostora u 2 craze u Hrasnici u krugu Famosa. Tel.061148079 • Prodajem farmu koka sa 2 obiekta, 2 duluma kivi, kucu na sprat, sve na 4 dulumazemlie. Struge -Capljina. Tel. 036809009,062114903 • Prodajem halu koja je iznajmljena, atrakrivna lokacija, Stop. Tel. 062 666300 • Prodajem objekat poslovni + stambcni 3 craze, ukupno 170 m2, centar Hadzica kod piiace, cijena 250.000 KM. Tel. 062 374391 e Trafimou najam poslovni prostor do 300 m2 u K. Sarajevo uz ccstu, za radionicu i izlofbeni program. T ct. 063890524

......._.,., .....

_-

• NEUM - Izdajemo povoljno apartmane na samoj plazi 5 m od mora, klima, parking, TV. Povolino. Tel. 063 321 434. 962-1mo • NEUM - apartmani kod plafe hotela Zenit, TV-sat, klima, garafa, terasa, iznajmljujemo. Tel. 036885 555, mob. 063 436333. www.neumapartmani.eom. ptt • lZDAJEM apartmane u Trpnju. Tel. 00385 20 743 416. 83B-INdz • OREBIC, sobe, apartmani, parking, klima, satelitska WiFi, povoJjno. www.adria-orehie. com. Tel. +385989631758. ptt • LJETOVANJE u Podacama od 23. 07. do 29_ 07 (6 nooi, 7 dana) po cijeni od 185 KM. U cijenu uracunat prevoz. Smjena svakih 7 dana. Tel. 061 552947, 061185 805. plt • NEUM - izdajem apartmane blizu plaie "Hotel Zenit" garaie, TV sat, klima. Tel. 036 880 516, mob. 063 350 056, www.apartmentwzubac.com. 1149~lmo • PODACA, kuca uz more, sobe, obezbjjeden parking. Tel. 061 537821. 8642-1NdZ .IZDAJEM apartrnaoe u Bristu na moru. Tel. 00385 21 699 359. 14402-1tt • NEUM - izdajem sobe, upotreba kuhinje, blizina poste i mar· keta - obezbijeden parking. Tel. 061223860_ 8614-INdz • KLEK • povoljno izdajem apartmane. Klima, internet, TV, parking. Mob_ 00385 91 7990749, kucni 00385 20 691 030. t4423-1tt • Apartman 2+ 1,otuk Korculcl,mjestoKorCula.Tel. +385989305 825 • Apartman u Orebieu, dvije sobe, kuhinja, tcrasa, parking, klima) blizina plaze, povoljno. Tel. 061 566516, 00385991942085 • Aparunani i sobc Podat:a \fCC od 20 KM. Tel.0038598817104 • Aparlmani Neum, povoljno, 5 m od mora, klima, TV, plaZa, upotreba kuhinje,prirodnahladovina. Tel. 061 488043 • Apanmani, sobe, Trpanj PeljeSac plaiaploce, Vesna.Te1.0038520743626 • Aparunansko prcnocistc iznad Katedrale, uz franeusku rezidenciju, parking, intcrne{, kablovska, cen. grijanjc, 20KMpoosobi. Te1.061339647 • Gradae-sobesa balkonom i kupa[ilom sa We-om. Upotrcba kuhinjc. Buljubasic. Tel. + 385 21697 340 • Gradae i Podaea organizovan sedmodncvni boravak od 22. 7. Ciiena jc 190KM.Te1.061793528 • Gradae na morn, iznajmljujem povol;no sobe i aparcmanc. parking osiguran.Te1.00385918802134 • Igalo, Hereeg Novi,povoljno sobe i apartmani. TeL 00382 31 332 953, 0038269465614

Poslovni prostori
• IZDAJEM radnju u centru, Cobanija, 30 rn2, 1/1, sarno firmama. Tel. 062 790 547. Na duze. Za sve djelatnosti~ nema uJagaDja, sve je novo. 14392-ltt • Centar, Mejtas, glavna uliea, radnja, nova, vlasnihvo, 30 m2, 100.000 KM. Tel. 062468 546 • Frizerski salon izdajem iii prodajcm kod N. Gracloptinc. Tcl. 061159 249 • Izdajem 250 m2 poslovnogprostora u Hrasnici u krugu Famosa. TcL 061148079 • lzdajem iii prodaiem fast fud, moze rostilj, pica, pila, Koscvsko Brdo,Centar. Te1.062967 832 • Izdajem kane. iii s1. kod N. Pozeristavrlopovoljno. Tcl.061719536 • Izdajem post. prostorpovrsine 180 m2 na Alipasinom poliu br. 13. Tel. 032879108 • Tzdajem poslovni kaneelarijski prostor 120 m2. prizemljc, lokacija extra, preko puta Predsjednistva, ulicaJczero.Te1.061559235 • Izdajem poslovni prostor 200 m2 + 160m2 podrumskog prostora. Tel. 061140483 • Izdajcm poslovni prostor 25 m2, TrgHerojabrl3. Tel. 061 203720 • Izdajem poslovni prostor 45m2 use1jiv, namiena kozme{itki, frizerski salon, stoma[ologija, pedijalrija, fiziolcrapcul i agcneijc. Tel. 061 598

190

Zemljista
• Binjdevo MiseviCi 11. Prodajem vikendieu sa plaecm \fetiCinc 1.000 m2 i prilaznim putem. Objekat velicine 8x6 m na dvije etaze. Tel. 061 107931

• lzdajem poslovni prostor na Stupu u blizini firmc Grizelj povoljno. Pogodnolaproizvodnju iii kancelariie. Tel.063025207 • Izdajcm poslovni prostor u Brezi 229 m2 RK Borac,potpuno renoviran za trgovinske namjene, cijena 2.000 KM.Te1.033265715 • Izdajem poslovni prostoru eentru Dobrinje 2, duplex, visenamjenski. Te1.061899205

• Igrane. Ljetovanje na moru 7 dana prevoz i smjestaj 210 KM, termini od 16. 7.d020. 9. Tel. 062 003401 e Izdajem apartman nasamoj plafi u Klekusa dvoristem i parkingom. Tel. 062573613 • Izdajem apartman u Neumu, Tiha Luka, Mimoza, 35 kvadrara, parking, klima, TV. Tel.061548917 • Izdajem apartman u Neumu. TeL 0612069ll • Izdajcm apartmane na Pclicscu Loviste. Te1.00385992184679 • Izdaiem apartmane u Gradeu. TeL 00385922296741 • Izdajemapartmaneu Neumu. Tel. 061480235 • Izdajem apartmane u Zaostrogu. Tel.063432127 • Izdajem apartmane, tri zviezdice, uzmoreu Neumu. Tel. 063 573 787 • Izdaiem cetverokrevetne i petokrevetncapartmane u Neumu uz more, Ciiena80i 100KM.Te1.061480235 • Izdaiem kamp prikolicu u Zaostrogu kamp Viler 15 mod plaze. Tel. 061802720 • Izdajem kucu sa 2 kupatila i we-a, parkingom, 6 lcfaja 350m od mora. Cijena 12Epoleiaju. Tcl.062081279 • Izdajem sobeu Zaostrogu, uporreba kuhinje.parking. Tel.0038S 21629042 • Izdajem stan za vrijeme avgusta i seprembra u H. Novom, 33 m2. Tel. 065185108 • Izdajem studio apartman blizu mora.Novaljanaoroku Pagu. Tcl. 066 138608 • Izda]u se sobc iapartmani u Podacama.Tei.061308277 • Iznajrnljujem apartmaneu Kleku, uz samo more. Tel: +38761748912, +385977018660 e Iznaimliuiuseapartmani u Kleku, 5 m od mora, 10eurapoosobi. Tel.061 869034,00385915946600 • KodJelicaGradackomforoo,ugodnoi povoljno. Tel.00385996802 320 • Komarna, KIck -Jzdaicm povcljnc apartmane 7.33 do 6 csobasa upotrebom kuhinjc. Tel. 062 439 329,061437 719 • Makarska riviiera, Krvavica, aprtman za ceriri plus iedna osoba.dnevna, spavaca, kuhinja, kupatilo, balken, TV, klima, parking. Tel. 00385 989171310 • Makarska, izdajcm sobe i aparunane u blizini plaie parking, klima, TV. Tel. 061818702 • Makarska, iznajmljujem sobe i apartmane b1izu mora. Tcl. 00385 21 616814,00385981787522 • Makarska, iznajmljujemo apartmane hlizu plaze - klima, TV, wirew less, parking. Tel. 00385 21 616410, 00385998578689 • Mostar- iznajmljujemsuperopremljene aparlmane u blizini Starog mosta, po osobi 10 KM. Tel. 063 314 832 • Neum -kodpla.zeZenitiznajmljujemo sobe i apartmane (klima, kuhi· nja, balkan, TV,garaze). Tel. 036 885 165,063894751 • Neum • povoljno izdaiem apar· tmane smjestene uz more. Tel. 063 327098,036884169 • Neum-veei apartman uzmore,od 18. 7.,klima, TV. Tel. 062672867 • Ncum,izdajemapartmane,klimatizirane 20 metara od mora, TV, par~ king. Tel. 036 884 493, 061 141 752, 061183981 • Neum, izdaju sepovoljno klimatizirani aparrmani blizu mora u ulid Mim07.3. Tel.063417837 • Neum,odmoruapartmanimanasamoj obali. Tel. 036 884 215,063856164 • Neum, povoljno izdajem sobe i apartmaneueentfU. Ul.Mimoza. Tel. 063339686 • Neum, sabe sa kupatilima, aparcmani)garal..a, klima, TV, SOmod mora. Miralem. Tel. 061 185160,036884477 • Orebie - izdajem apartmane sa parkingompovoljo. Tcl.061156962 • Orebie· izdajemo apartmane 4+ I klimatizirano, 300 m odglavne plaze, TV.Te1.061973842 • Orebie· izdajemoapanmane4+ I, klimarizirano, 300m ad glavne plaze. Te1.061996654 • Orebie, apartmani, 2-3 krevetne sobe sa kupalilom, kuhinja, garaZa) vrlo blizu mora. Tel. 00385 98 1863 337,062334139 • Orcbie, izdajem aparunane, balkon, toalet, kuhinja i parking, klima, povo1jno. Tel. 061 481 925,063 892 425 • Orebie, izdajemo aparunane 4+ 1, klimatizirano, 300 m od glavnc plaze, TV.Te1.061780570 • Orebie, lrokrevetni apartman, TV, klima,teiefon.TeI.061226141 • Podaca - kuea uz morc, apartmani povoljno, obezbijcdcn parking. TeL 061517353,063893590 • Podaea, izdajem aparLman Cetvero· krevetni uzmore. Tel,0038S 21699174 • Podaea, studio - apartmani 2+ I (novonamjdteno), balkon, SAT -TV, internet, kuca se nalazi ispod magisw trale. Tel. 00385 21699199 • Podgora aparunan za 3 osobc, blizu mora, povoljno, Mladenka. Tel + 38521625 505 • Podgora, apanmani 4 i61ciaja, sobe 2 i 3 le7.aja, 100 mctara od mora. Taib. Tel. +38591 51899ll
1 1

• Povolino iznajmliuiem apartmane u Tucepima do 20.07. Tel. +38598 9386925 • Sedmodnevni bcravak u Neumu u privatnoj kuci. Obezbijcdien priicvoz, smiestaj sa doruckom i ruckom. Polazak svake subote. Cijena 300 KM . Tel. 061 915661 • Sobe sa upotrebom kuhinje sa kupaulom u Srcbrcnom kod Dubrovnika. Te1.061473 240 • Sobe 7..3 prenociste u blizini Ba~carSijc, sobc imaju svojc kupatilo internet.cablovsku.parking. Tel. 061 184724 • Ston ~PeljesacblizuplazePrapratno izdajern apartman. Tel. 00385 20 754237 • Trpanj - iznaimljuiem lijepe aparrmane blizina plaae. Tel. 00385 98 9835770 • Trpanj - Peliesac, trokrevetni apartman blizu mora, zasebna kuhinja, we, (V, tcrasa, odmor 100%. Tel. 061534261 • Trpanj, izdaiemo apartmane i sobe komforno i povoljno. Tel. 00385 9899666 • Tucepi.apartman na plazi povoljno.e+z osobe.rerminod 18.08.doOl. 09. Tel. 061299627 • Vcoma Iijcpe sobc sa kuparilom, kuhinjom, parkingom, terasom u Srebrcnom kod Dubrovnika. Tel. 00385 20486160 • Vodice, izdaiem (etverokrevetne apartmanc blizu mora. Tel. 0038522 444118

Masine
• Masina Trio za parker nova. Tel. 061079423 • Mjesaliea za beton skoro nova 200 KM. Te1.062182882 • Potreban rovokopac!bager za ko· panic suterena kuee u Sarajevu. Tel. 061016133 • Prodajem parketarsku masinu za eoskove. TeL 061134 260

Ostalo
• Nova sobna vrata sa sIOkom povoIjno. Te1.061529246 • Prodaicm 8 prozora i 2 balkonska vrata . Bjelasnica ~ipad. Povoljno. Te1.061106428 • Prodajcm ciglu. T cl. 065 366 363 • Prodajem crijep Mediteran Kanjiza polovan, povoljno. Tel. 061374 441 • Prodajem polo\'na tri prozora,duplostaklo, ocuvani povoljno. Tel. 066 208004 • Prodajem pr07.or 120 x 140 balkonska vrata sa stokovima) polovno 80KM.Te1.061185124

Kompjuteri
• "Akeija servisiranja" - Ako imatc problema s vasim kompjuterom, oazovilC! Rjesavanje kompj. problema. Umrezavanje, spasavanje podataka. Brz dolazak na adresu. Tel. 061 170 085 • Instalacija windowsa 7, xp, beticnih rutera i mreza, antivirus, spasavaniepodataka. Garancija oa usluge. Dolazak besplatan, pozovite! Te1.062256035 • Novouponudi! Izrada vizitki (100 korn 10 KM), prodaja polovnih racunara, instalacije sistema, antiviw rusi, web hosting. Dolazak na adresu. Te1.061700863 • PC serviser nudi usluge opravkc racunara, instaliranja windowsa, videonadzora, povolino! Tel. 062 328 044 • Serv. racunara - Profesionalna dijagnos(ika ipopravak racunara,instalaeija sistema, antivirusna zastita, internet konekcija + ruther. Dolazim popozivu,Majo.Te1.061243611 • Servis raeunara Grba\·iea - Instalacija, odrtavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja racunara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kuenuadresu.Tel.061S45375

=

Ostalo
• PiayStation2 slim, 120KM.Zvati od9do 18h. Tel.061253299 • Prodaiem polovan LG DVD, u odlienom stanju. Cijena 150 KM. Tel. 066020351

40

CeMtak 19. lull/srpanl2012.

Dnevni avaz
• Trazim posao nocnog cuvara, iii neki drug! nocni posao. Poslije 19h! Moze i cuvanje stana! Sve po dogovoru! Ozbiliansam! Tel. 063986 775 • Prodajem djeciji krevetac 100 KM, autcsiedalicu 50 KM. Tel. 062398748 • Prodajem podlakatnestakemetalnczacdraslc.jcftino. Tel.653454 • Prodajem rakiisko bure od 500 I. TeI.066065598,066200990 • Prcdajcm stare gramofonskc ploce, stare razglednice i stare kniige. Tel. 062160902 • Prodaicm stolicc, fotelie, dvosicde, stclove, korpe i brojne druge proizvode plctenog namiestaia. Cijeue izuzetno povoljne. Tel. 061 200 894,033525966 • Prcdaiem trokrilni gardcrobcr, zamrzivac ladicarsa 61adiea i okrugli trpezarijskistcsastolicama. Tcl.061505561 • Prodajem ugostiteljskuopremuza restoran, profesionalna oprema za kuhinju, oprema za restoran i kafic, opremazabastu. TeI.063 184549 • Prodajem vecu kolicinu robe iz Njemacke, izgleda kao nova i moderna. Obuca IKM. jakne, sakoi 1 KM. GarderobaO,20 KM. Vrecaod 50 korn 10 KM.Popust. Tel.0661 15498 • Prodaicm vise drvcnih pclica pogodnih za ixloge, trgovine, but ike, apotckc, uredcisl. Tcl. 061 8% 576 • Prodajcmo - Drva i ugalj u svim oblicima (separisan kocka - orah) kolicinc su tacnc sa prcvozom. Ispcruka brza zcvite- hvala yam na povierenju. Tel.061769074 • Second hand, Italija.sve sezcne, 5 Kl\1fkg, brute otkup 3 KM(kg. Tel. 062790327 • Moler radi mclersko farbarske radove CiSlO, kvaliremo i pcvolino. TcL 062419501 • Maleraj, laminar, keramika, rigips. Popust penzionerima i sehidskim porodicama. Tel.061776 712 • Molcrske uslugc uredno kvalircrno, ugradnja laminata, postavljanie tapeta. Tel.0623159S7 • Molcrsko farbarskc radovc izvodimo kvalitetno, brzc i cistc. Tel. 062 367560 • Molersko farbarski radovi vrlo brzo, kvalitetnoipovoljno. Tel.061926333 • Najkvalitetnijc i naipovclinije sa garaneijom radimo termo-fasadu i spanskezidove. Tel.061278 188 • Parketarpostavljam, brusim.Iakiram svevrstepodova. Tc1.061867799 • Popravliam frifidcrc, rashladnc uredaie. Tel. 061 533490 • Pcpravljarno ves masine, sporete, bcjlerc, ct. instalacijc, dugogodisnjc iskustvc.zagarantovan kvalitet, dolazak besplatan. Tc1.061 740465,062 127026 • Radim centralno grijanic, plinskc instalacije i mijeniam konvektore veomapovoljno. Tcl.061922476 • Radimo cenrralno, crazno grijanje, plinske instalacije sa atestom, zamjena konvektora i popravke radirna kvalitetno ipovolino uz garanciju. Tcl.061500037 • Radimo od temelia do krova stiroporfasade sa nasim iii vasim materiialam. Te1.061216268 • Rigips el. instalaciie i moleraj radimpovoljno. Tel. 066205 286 • Staklar vriii ugradnju svih vrsta stakala i cgledala. Dolazim na adresu. Tel. 06 I 609947 • Stolar - lzrada kuhinja, plakara, vrata, stepenica. TeL 061 827806 • Stolar vrsi opravku i izradu namjestaja, srolari]e, dihrovanje i sl. Tel. 061312956 • Stolar vrsi sve popravke, prcpravke kac i izradu po mlerl kuhinia plakara arnerickih plakara pouzdano i kvaliretno. Tel.062671273 • Stolar, izrada i montaza kuhinia, americkih plakara, enterijera, stcpenica.TeI.061512663 • TV LCD servis vrsi popravak svih TV, LCD i plazma aparata. Dolazak naadresu.garanciia. Tel. 061 145499 • TV servis ovlasten od Soniia i Sarnsunga scrvisira i svc druge marke i modeleTVapara[a. Tel.03361 0000 • TV servis vrsi popravke LCD i TV Samsung i Neo i ostale aparate. Tel. 033898032,061161644 • TV servis vrSi popravke svib TV aparala. Dolazak na kuenu adresu besplatan. Garancija na uslugu 12 mjeseci. Te1.451778,061148042 • TV video LCD plazma servis, Porodicc Ribar 65,1-Irasno. DoJazak na adresu. Daljinski za TV. Tel. 650 1::67, 061188410 • Ugradnja, brusenje, fugiranje i lakiranie parketa i sipoda po najpovoljnijim cijenama. Brzo i kva1ilClnO sa besprasinskim masinama. Tel. 062 255046 • Ugradnja, servis, mon(aza, demonta7:a - alu ialuzine, roletne, gardzna vrata, bravarija, PVC s(oJarija, radimo sve kvalitetno i s garancijom. Tel.061497632 • VKVBravar-sve bravarskeposlove kvaliremo i povoljno. Tel. 062 940 731 • Vodoinstalarcr - servis s(arilt, ugradnja novih insta1acija,ocepljenja kanalizaeija,sve prepravke, wc -solja, kot1ica, umivaonika, bojlera i tus baterija.Te1.061131149 • Vodoinsta1ater adekvatno odr7..ava slaru i posta\·lj<l.novu instalaciju, t:is[i bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 • Vodoinstalatcr po\'oljno opnlvlja Staro, montiranovu instalaciju i renovirakupatila. Tel. 061225 727 • Vodoinstalater sa iskustvom vrsi opravke instalacija, monlai:u sanitarnih u,redaja i procepljenia. Tel. 061 348717 • Vodoinstalater vrSi sve vrste opravki u kupatilu brzo i efikasno. Dolazak besplatan. Tel. 061 199442, 033621733

• Prodajem printer - kopir - skener Lascrjct llOOA Sa 4 roncra. Tel. 061 156557 • Prodajem TV Gold star 50 em, 50 KM. Te1.061200739

Ostale usluge
• VRSIM PREVOZ putnika na more i druge destinacije klimatiziranim kombi vozilima. Dola7-3k na adresu. TeL +387 62 294 887, HR broj: +385911823285. 14187·1tt • PREVOZ PUTNIKA Sarajevo - more: novim kombi i minibus vozilima: Neum - Peljesac - Dubrovnik; Makarska Rivijera Split. Profesionalno, povoljno. Tel. 062 213 645, +385 (0)915323 465. 14312·ltl • i:OHARE, STjENICE, ZUTE MRA VE I MISEVE, unistavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. 033 234 805,061 184 796. N. • Ageneija nudi usluge kucne niege starim, bclesnim i nemocnim osobarna, mijenjanje pelena, davanje injekcija, tcrapiia, plasiranje karerera, itd. Tel. 062699668 • Agencija pruza usluge njege i CU\·ania pacijenata, davanje infuzija, injekciia, lab analiza krvi, plasiran]e katctera. Kucni pregled interniste. Tel.061530658 • Agencija, profesionalno Ciscenje vasih kuca.stanova, poslovnih prestofa, te dubinsko usisavanie i pranje prostirki inamiestaia.Tel.Ool 144899 • Agencija, profesionalno mokro pranjc tepiha sa bcsplatnim prcvowmdovaSeadrese.Tel.061144899 • Akeija -prevoz putnikasaklirnatiziranim kombiiem Volkswagen tSna moreiostaledestinacije. Tel.06J 200546 • Auto - kombi brzo, ieftino.sve vrste prevoza i selidbi, vecim kombijem, upozorenie nije t2 mali, sa radnom snagom iii bez, cijena 20 KM + radnasnaga. Tel.061 069476 • Auto- kombi prcvozbrzo i [eftino, cijena po citavom gradu sarno 19 KM + radnasnaga. Tel.062499089 • Auto - kombi, brzo i [cfuno vecim kombijem,selidheprevoznamjes.taja, odvoz srarih i kabastih stvari i sure, obezbijedena pazfjiva radna snaga. Tel.061378166 • Auto kombi prcvoz sl\'ari. robe, selidbe, mo~e inostr'.lnstvo. Tel. 062 421050,033541878 • Autoprevozi sa veCim kombijem, namjeslaja, stvari i selidbe, odvoz kabastog namjeStaja i sure, 25 KM + radnasnaga. Tel.062 139453 • Blisravo Cisto. Dubinski usisavamo i peremo tepihe, Ciiime, etisone i sjedece garniture u Vasem stanu. Koristimo kvalitetne j provjerene sam· pane. Tel.062118202 • Cijcpam drva dolazim na adresu, eijena je povoljna. Tel. 062 806 825 • Dvije prijatcijice nude kralicvsku masazu) S[O ;mati da vas ne masiraju dvije rukc nego cetiri, Sarajevo, stop sms. Tel. 065 834 529 • Gledam u karte i poma7.em kod problema, ljubavnih, familijarnih i drugih,proricem buducnost. Tel. 033 260515,062087210 • Jedan dodir vrijedi viseod milion rijeci - masai:a ... Tel. 062074096 • K1imariziranimkombijcm prcvoz na more i aerodrome sa adrese na "dre,u. Tel. 062214690,033220402 • Klimatizinrnirn kombiicm vozim na more, planine, inostranstvo, profesionalni vozae,povoljno. Tcl.062713956 • Kombi prcvozputnikaselidbeodvoZ kabastog otpada i sute, cijena povoljna. Tel. 061 817424 • Kombiprevo7.saT58+1 klimari~ ziranirn, orgamzovane prevoze na more i planine ivan BiH,profesionalni \'Olac. Tel. 061 800 191 • Kombi prcv()z sclidbc odvoz kabastogotpada i ostal0 tura po gradu 20 KM rad. snaga po dogo\,oru. Tel. 062 988026 • Kombi prevoz svih vrsta roba i selidbe veCim kombijern sa paZijivmn radnom snagom iii bez cijene povoljne. TeI.061890067,066111109 • Kombijero klimatiziranim prevoz na morc sa adrcse na adresu, moze i smje~taj. Tel. 061899883 • MaSa7.3- rijciite se stresa i nervoze... TeI.063848921 • Medicinska masaza tijela,relaksacija,ugocianambijent. Tel.061712710 • Perern tepihe i druge podne pros[irke sa dosta\,om. Cijena od 2 do 2,5 KM/m2. Tel.061233941 • PeremoCilime kvalitetno ipo\'oljno, dolazak na adresu. Dubinsko pranie aUla sarno 40 KM. Tel. 063 917 172,066794294 • Potreban rovokopac/bager za kopanje suterena kuce u Sarajevu. Tel. 061016133 • Prevo7. pumika u Neum na jednodncvni izlet, za samo 29.95 KM po osobi. Putujte sigurno i jeftino u luksuznom T5 kombiju. Tel.062606611 • Vclim pre\'oz pUlnika kombijcm 8+ 1 i luksuznim vozilom na sverclacije. Tel.061187954 • Zubncproteze,izrada u toku dana, povoljno poliranje, popr.avka starih proteza dodatak zuba, podlaganjc zubnih proteza, radimo i vikendom. Tc1.061141544.

Namjestaj
• Hitno prodaiem trosjed, dvosjed, forelju, u ekstra stanju, 100 KM. Tel. 061226404 • Prodajem novi kauc povoljno. Te1.033538099 • Prodajern plisani francuski lezai, skoro nov, cijena 120 KM. TeL 062 011091

• RASPRODAjA 31. 7.· BUKOVA

VENI UGALj KREKA, BRI· KET KAMENI I DRVENl. TEL. 062 407 562. 8424-1Ndi

~~~g~~~~~,g~~~::

OGREVA DO DRVA U

Ostalo
• Himc prodajem 2 peci plinske na dimnjak, obje kao nove. Fiksno 180 KM. Tel.061812078 • Produiem nov Smederevac 9, cijena200KM. Te1.061360 144 • Prodaiern spcret na drva 100 KM, kupaonicki element sa ogledalom vetinav300KM. Tel.061745771

Kucni Ijubimci
• Primam na poklon perzrjsko mace. Tel.06132345S • Prodajem cistokrvnu stcnad njemackog ovcara. Od osam stenaca, ostalc su rri zenke. Tcl.062319 242 • Proda;em zamorca sa kafezom 30 KM a moze i 7.amjena za macku. Tel. 066076940

• Kupujem 18 komadanovina'Tempo sa posrerirna iskljucivo, objavljeni od 1983. do 1988. godine. Placam 5 KM po komadu. Prevoz placam 80 KM.Te1.061876741 • Kupujern 4 srara zidna kalendara NK Hajduk Split iz 1985., 1987., 1989. i 1990. godine. Placam 50 KM po kalendaru. Prevoz placam od 50 do 80KM.Te1.061876741 • Kupujcm umjctnickc slike.filareliiu.stari nakit, satove, zidue.dzepne, rucnc, ordenie znacke i us (ala. Tel. 033456505,061214405 • Kupuiem umietnicke slike, starinske sablje, satovc, ordcnie, belenzuke, demirli tepsiie, bosanske 61ime, bakljc.plaketc od climpijade i ostala. Tel. 061 553640 • Prodajem porculanski servis za kafu Sa pczlatom, Star oko 100 godina. Tel.062895055 • Prodajem umjetnicku sliku od Miku1ica. Te1.061553640

• "AKCljSKA CIJENA" OGREVA U JULU. BUKOVA DRVA (CIJEPANA I CUTCI), UGALj BANOVICI (KAMENI, KOCKA, ORAH), UGALj KRE· KA (LIGNIT· DRVENI). ISPO· RUKA ISTI DAN. TEL. 062 203 119. 8569·1Nd! • VELIKA AKCIjA!!! U PRO· DAjI SU BUKOVA DRVA ME· TRICE, COKOVI, CIjEPANA 65 KM, UGALj (BANOVlCI) KOCKA, ORAH) 140 KM, (KREKA) DRVENI 100 KM,jE· LOVI OKORAK 40 KM. ISPO· RUKA ISTI DAN. TEL. 061 247 186,061785535. 8605·1Ndf • AKCljA BUKOVIH ClJEPA· NIH DRVA 1M· 60 KM. DRVE· ~E~~t~A~B~:3~iKA. (KOCKA I ORAH) 062653937. 130 KM PO 8647·1Ndi

_,-Zanatske

i~~~!SrI~~ITt ~~V~UE

• "AKCljA DO 25. 07. 2012. G." - U prodaji su bukova drva u svim oblicima, kao i ugalj Kreka komad i ugalj Banovici (orah i kocka). Isporuka isti dan. Tel. 062 183603. 14408·1Ndi • Agencija kupuje staru deviznu i dioniee koje su na berzi. Tel. 062118 803 • Ageneija kupujestaru deviznu srednju, ratne ~tcte i dionice iz eijclc BiH, prodajem certif,kate, isplata odmah. Te1.066003691,061140521 • Agencija kupujcstarudeviznu stednju, ratnuodstetu i dionice,dolazim na adresu. Tel. 066 734 673 • Agencija kupujem staru deviznu stednju,obveznice,ratnuodstetudionice, isplara odmah cijela BiH. Dola:lim na adresu. Prodajem eertifikate povoljno. Tel.061175237 • Agencija kupujem staru deviznu stednju, odstetu, obvczniee, isplate vrSimo uz prethodn i dogovor na naCin kako varna odgovara. Diskret. i profesionalno. Tel 063 35 1572 • Ageneija za kupovinu deviznestednjeJugo i Privredne uz obracunavajaeu karnatu. Tel.066723731 • Agencija za kupovinu deviznestednjc,ralllcodstctc,dionicafirmi,fon. dova, najbolje placamo, isplata i dolazakadmah. Tel.063215 751 • Agencija za kupovinu dcviznestednje, ratne odstete, dionice finni, fondova, najboljc i bez zakidanja pla6uJl, isplatai dal"7.akodmah. Tel. 062788739 • Agencija za kupovinu stare devizne srednje, ratne odstetc, obveznic-.l, dioniC'J, u Citavoj BiH isplata odmah. Tel.061337593 • KoIckcija 503 topografske kane BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izradene karte VGI/JNA na jednomDVD-u. Tel.032244417 • Kupujem po[ro~ene automobilske akumulatore raznih veliCina, placam 10 :KJ\.1 po komadu, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540533 • Kupujem stare pokv<l.rcnc \'cs maSine, gusane radijatore, potrosene akumulalore, Ie s\'e vrste otpadnog ieljeza. Dola.dm na adresu. Sarajevo i Siraokolina. Tel. 062875 178 • Kupujem staru de\'iznu, oba\'eznice, dionice, odrnah isplaea. Tel. 066 430579 • Muskarae zgodan, situiran, visokoobrazovan trai:i Zensku osobu do 35 g. za druzenje i eventual no br-ak. Tel. 061016133 • Noveoriginalnediieloveza indus· [rijskc sivaee masine, povoljno. Tel. 062876691 • Oprema za ugovinem butik i ugostitcljsevo. Tel.06195S001 • Ostvarile svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-1ak alkoholnih piea, prva domaca brosura! Tel. 032 244417 • Olkupijujemo svevrsrestarogpapira, novina, najlona, zacim pet flaSe,kod vaSe kuee iIi kod nas. Tel. 062 280091 • Prodajem Bagat si'i'aeu maSinu na clektricnipogon.jeftino. Tcl.061715153

~~~~~~~':~:~i~~~l
SALON SANA VITAE. Tel. 062 563349,065715726. 80U·INd' • Servis yeS masina (Gorenje, EI Nis, Koncar, Obodin, Kandi, Zanusi, [bema), sporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob.061171666. 13569·1((

• MASAZA

SA FIZlKALNOM

Ostalo
• Prodajcm kokc nosiljc. Tel. 061 323704 • Pradajem odlicao inkubator za izleganje sve vrsteperadi 150 KM, 70 jaja kapaeirer, jednos{avan za upotrebu,garancijastalna. Tel. 06 I854294 • CAFEE PIZZERljl BOSFOR u Nedi.ariCima potrebno 3 pomoc-ne kuharice. 2 djevojke u kuhlnji Da serviranju hrane i 3 djevojke Da poslovima posluZivanja i 2 djevojke za rad u sanku. Tel. 061/145·662. 8362·1Nd' • U UGOSTlTELjSKOM ob· jektu potrebna konobarica i kouobar. Tel. 062 213 788. 14362·1tt • Fasl foodu potrebna radnica za poslu!ivanje. Te1.061775330 • Frizerskom salonu potreban radnik iii radnica i pomocni friler - ui:enik iii uceniksa vanrednim pohadanjem ~koIe. Zvati od 10·18. Tel. 033 206601 • Hitno potrcbna djevojka S<l. iskustvom la nadogradnju noktiju. Tel. 062875916 • Konobar diplomir<l.ni rrazi posao sa visegodisnjim i5kuslvom, poznajcm stranc jezikc, opCina Cazin. Tel. 061057173 • Mladic sa l.3vrSenom SSS, poznavanje engleskog, spanskog, trazi posao na reeepeiji, prevodi i 51.Tel. 061 381802 • Ozbiljna djevojka trazi posao u pieeriji, trgovini, butiku, Mostar. Tel. 063701016 • Potreban friler u salonu sa iskus[vom plata po dogovoru. Tel. 062 250 923,062140910 • Potreban odgovoran i ozbiljan radnik sa radnim iskus(vorn u auto praoniei ivulkanizerskim iskustvom. Tel. 061837218 • Potrebna djevojka za suradnju, masaza, nije pou·ebno znan;e, dajemo is[rukcije, ne mora biu djevojka iz Sarajeva. TeL066174141 • Potrebna domaCica za rad u pansionuu Neurou. Tel. 063476802 • Potrebna frizerka sa iskustvom. Tel.061275783 • Potrebna kozmeticarka, plata na procenat50%. Tel.062813333 • POlrebna kuharica i konobaricaza rad u ugos(iceljskom objektu oa Grbavici.Te1.061171102 • Pmrcbna ozbiljna zena za cuvanje starije bolesne zene, plata 500 KM. Tel.033622903 • Potrebna radnica za rad u restoranu. Stan i hrana obczbijedeni, dnev· niea50. Tel. 06 I 691 824 • Pon-ebne 2 djevojke za rad u markelinskoj kompaniji sa iskustvom, prvih 6 mjeseci na procenat, poslije stalni radni odnos, priiava i fiksna plata. Tel. 062 054 789

• "KIRBY" - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, uamjestaja, auta, pranje portala, itisoni 1 mil,S KM, generalno Ciseenje 5 KM - 1 h. Firma "GLANZ". Tel. 061 350 688. 7994·1Ndi
• EFEKT - Alu ialuzine 20 KM/m2. Trakaste zaviese 20 KM/m2. Alu i PVC caletne, tende, platnene roletne. Cijena Sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767·995,061131·447. 8326·1Ndi • Akeiona prodaja harmonika vrata sa dvije vodilice svih modela i veli6na. Mogucnost ugradnje. Tel. 033 225227,061516910 • AUlOma[ski osiguraci - clcktricarbojleri,el pe6, indikatori 7.3kupatiJo, Ulicnice, prekidaci, servis svih el instalaeijaielopreme. Tel.061132149 • Bojleri - Elektricar - sve opravke starih i ugradnja novih bojler.!, pOOosigumea, indikatori 7.3kupatila, insralacije_. TA pcCi,ucit.nica isl. Tel. 061222 228 • Brusim i lakiram postavljam sve vrste parketa, sipoda. Postavljamo panel parkcte i laminate sve uz garanciju.Te1.062828306 • Brusim i lakiram, postavljanje svih vrsta parketa, sipoda. postavlja~ mo panel parkete i laminate svelll garaneiju. Tel.061 989 109 • Ciscenje i ugradnja bojlera, insta~ lacija,sanitarija.TcI.061180 1.20 • Elektricarsa iskustvom izvodi sve eleku·o radove, opravke i servis bijele lcbnikcnaralc. Tel. 063 890216 • Elektricar, ugradnja automarskih osiguraea, el. instalaeija i opreme, Ciseenie i ugradnia bojlera i el. peCi. Tel.062660582 • Gradevinske rado\'e betoniranje, salovanje, armiranje, zidanje i sve oslalu.Te1.063850807 • Grupa izucenih fasadera radi sarno (ermo fasade sa stiroporom kvalitCLDoipovoljno. Tcl. 062158066 • Harmonika vrata - prodaja i ugradnja, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Te1.061512 294 • Izolaeije svih vrs(a lepenka, katran,sika drenazne vr~imo povoljno i kvalitemo. Tel. 063 850807 • Keramiear, postavlja sve vrste kcramike,povoljno. Tel.061276 703 • Kuhinje,americkiplakari,sobnai ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnimcijenama. Tel. 061 131213 • KV Vodoinstalater 7..augradnju bojJera, cesmi, [us baterija, solja, vodokodiea, instalacije kupatila i kanalizaeije. Tel.061222228

• "Kuee snova" - katalog projekata najljepsih kuCa na 165 stranica. Cijena 18 KM + postarina. Tel. 070 202 323,062180957 • Kupujem knjige iz svih oblasti, dolazim na adrcsu, isplata odmah. Te1.061777700 • Kupujem raznc vrsrc knjiga, dolazimnaadresu. Te1.061397929 • Prodajem 100 knjiga srarije izdanjc,strani jezici. Tel.037 351 057 • Prodaiem 30 komada raznih knji~ g<l.,(;ijeocI35KM. Tel. 033472252 • Prodajcm 500 knjiga po 2 KM. Tel.065547517 • Prod<l.jemHvalov zbomik prijcvod iosraierazoeknjige. TeL 061 160085 • Prodajem knjige beletristika, raznizaurovi, jcflino. Tel. 062 569990 • Prodaiem knjige sk. lektire svc prema sk. programu - skora nove. Korn. 2,5 }(Ai. Minimal_no za kupiti 50. Te1.061397149 • Prodaiem knjige, oblaSl telekomunikacija i elekcrotehnika. Tel. 061 979516 • Prodajem knjigu hronologija zivota, rada Josipa Broza Tita, eijena 5 KM.Te1.062569990

Intelektualne
• Dajem instrukcijc izbosanskogjczika (gramatika i pravopis). Tcl. 062 152950 • Dajem instrukcije izengleskog za odraslei ucenikc. Tel.062205072 • Dajem instrukeije iz ma(ematike. Tel.033651419 • Dajcm instrukdie matcmatikc i fizike.DolazimkuCi. Tel.061914014 • Instruiram dake i studente iz rna· tematikenaA1.Polju.Tel.061157991 • Instruiram njemacki jelik za sve uzrastc. Tel.066064459 • Instrukcijc eogleski i njcmaeki. Tel.061339306 • Instrukcije iz maremarike. Profesorsa iskustVOlll. Te1.061135 748 • Profesor daje instrukcije i7. matema[ike, osnovcima i srcdnjo~kolcima.Te1.061244251 • Profesoriea dd:i casove iz malematikeifizike. Tel.033219559 • Profesorica instruiramatematiku, fiziku, hemiju. Prijemni, srcdnjc ~koleifakultet. Te1.062313773

• Ako ima(e zlato lomijeoo, ispravno~ nakit, dukate, sorvane, najboljc placam do 37 E/gr. Isplata odmah. TeI.061377500 • Kupujem lomljeno i ZUbilfSko zl<l.to dukarc i zlame satove, najvise plaearn. Tel.061553640 • Kupujem zhno, dukate, sorvane. Tel.061965126

oglasi----------------------------------------------BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE PARLAMENT FEDERACIJE PREDSTA VNICKI/ZASTUPN](:KI DOM Predsjedavajuti/Predsjedale/j
DOCHA VI XEPl(EroBHHA <lJE):(EPAl(HJA "OCHE H XEPUEroBHHE ):lOM TIAPJlAMEHT<t>EJ(EPAUVlJE TIPEACT ABHWlKHl3ACTYTIHWTKVI npepcjepa.ajyhll

Dnevnl avaz e,.,,",.

19.jurvs~'"j ""

41

Tradlcionalni sarajevski

fftaJj

u Hots u Bristol Sarajevo

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA PARLIAMENT OF FEDERATION HOUSE OF REPRESENTATIVE Chairman

U S CU SARAJEVA
Set "Inle Moreno De-bartoll po puna Ie spreman za predslD eee ramazans e dane
Njquiuti i oiivljavljuti
mdicionalnu bosmsku kubioju pred ta lienu na

IFTAR'SKI UZITAK
modcrniii Ol~in. Debratoli i njego rim 0 misl.iJi su
mdicionalDc, Ii veoma kreativne mare po prildadDim cijenama. Tokom oyogodiinjcs mjesec Ramazana u ponudi ~e bili veJild lzbor ifuJrSkih menija II svim brima koic su nekad imali ; r ijski iftari" DB kojc su se pozival] poslovni partneri i prij lelji. Ugodni ramasan k.i trenuci mogu e provcsli blto u prekra nom ambiientu restOraJla The Bras erie r.a1::o i II r teraau New gdje ee iflul biti pripremljeni 0 bul I ed kog sloll 5 pOUlatim sanjCY kim i bosan kim [radic:ionalnim ielima. HOlCI Bristol Sarajevo i ·et kubiDjc Deb noli obetav ju poebao ulilllk z;a prednojcte ramlz;aoskc d ne u duhu uadic:ionalnih illaTa.

V

RAMAZANSKA CESTITKA
V

OT

L BRISTOL

Svim pripadnicima islamske vjere u Bosni i Hercegovini i dijaspori upucujem najiskrenije cestitke povodom pocetka mubarek mjeseca Ramazana. Zelim da ga svi, zajedno sa svojim najblizima, komsijama i prijateljima provedete u miru i rahatluku.
PREDSJEDAVAJUCI Fehim Skaljic

42

0••

"".19;"",,,,,";2012.

Dnevni avaz

--------------------------------------------~oglasi
[II

na tdi!tu vrijednosnlh paplra.te tla.na 50 SlaMa Ene~1tOl brQj:5-12-'03I11 oct 20.05,2011,godlne objavljujemQ:

U skJadu sa, flanom 4. Pravilnika

0

objavljivanju informacija j izvje!tavanju

dd Sarajevo

IZVJESTAJ

0 DOGA£)AJU KOJI B1TNO UT1CE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

~~~~----~----• p;na I sm6eni I1rma
• adtesa sjediA&a
I ... ....... ~ bol

I•

op6 PODACI

0 EIoIITENT\I

EN'EiRGOPETROI.d.cl. ~"'lcYo

."....

n • POOACI
,i
I ..

0 DOGAOA.:I U
II ~8 0 objs'

13. PrlMln Ita
Infolmadjs

• naves1.I

<IOg~1

12

Il;vjet~u

OctJu 0 NIl u tad EnMgopollOl dd Saralevo - I «OJ s- 4-061 2 Od 29 06 2012g0Clin8 29 06 20 12-goalnG Skups1lna druSSYa Enefgopelrol dd ellO na 5Wj0! 4 sJ8dnla Je doolJela Odlu de u ~su na usvojen finanslJ avjeStaj za 2011 godlnu druStvo oasta a sa paslOY em

• CIa1um MI&Ink.1 dog

Prt

hJ '-"'1 _.I

...~

... )M.

I,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Broj 650 P 081145 11 P Sarajevo, 11.07.2012. godine
~~"" ...
... ,""'

~f" H'

t

~
t4-

,,"'~J_ t:opIiM'lok

~"""'t.

"
P'

.........

-.... 1...., • I'~ .......

t.4~

~ri.tN..-41 WI

TuZitelj: Hypo Alpe Adria Bank Tuzeni; Dario Franjic Radi: Ispiata duga Vsp: 20.184,30

. 1·.........

'_

..

POZIV
Za: DARIO FRANJIC Pozivate se kao stranka na pripremno roeiste zakazano za dan 27. 11.2012. godine u 12,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 310/111.

I~

1........ "-f: .. ".th

~'n."".1 """IiI\ .. rntttt.aw.,.... ...... ~ .....
...............

_

.I~""n.

..tl .....

I~~

.. d

.....

I

Sudija Zorana Boskovic
•• ",~ .. , •
.... .... \ ........ ,.,.'

NAPOMENA: Ako na pripremno rociste iii na rociste za glavnu raspravu ne dode uredno obavqestent tuzltell, smatrat ce se da je tuzba povucena, osim ako tuzeni ne zahtijeva da se roclste odrii (el. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno roclste iii na rociste za glavnu raspravu ne dode uredno obavljesteni tuzeni. roeiste ce se odrzati bez njegovog prisustva (el. 84. st. 2. ZPP-a) . Najkasnije na pripremnom roeistu stranke su duzne iznijeti sve einjenice na kojirna zasnivaju svoje zahtjeve i predlnziti sve dokaze koje zele izvesti u toku postupka, te na pripremno roeiste donijeti sve isprave i predmete koje iele upotrijebiti kao dokaz (el. 77. ZPP-a). Na pripremnom rocisfu sud ce rjesenjem odrediti dan i sat odrfavania glavne rasprave, pitanja 0 kojima ce se raspravljati, dokaze koji ce se izvesti i koje osobe ce biti pozvane na giavnu raspravu (el. 94. sl. 1. ZPP-a), pri cernu se stranke upozoravaju da sud moze odrediti da se glavna rasprava moze odrzati odmah nakon pripremnog roersta (cl, 94. st. 3. ZPP-a).

,..........
.t.6r...u • '11 o

...-~

.. ,.h,..." ..,...,....,.r
"'''tiI
M &I'~n
I)

~j
II

(.001'>17-4""-'-

,.u,,\ ,

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU Broj: 65 0 P 081145 11 P Sarajevo, 11. 07. 2012. godine Tuzitelj: Hypo Alpe Adria Bank Tuzeni: Dario Franjic Radi: Ispiata duga Vsp: 20.184,30

'0'

...
t-'\t '"

POZIV
\1

Za: EDIN DEOIC Pozivate se kao stranka na pripremno roctste zakazano za dan 27. 11.2012. godine u 12,00 satl, pred ovaj sud u sobu broj 310/111.
II ''''''''

Sudija Zorana Boskovic

NAPOMENA: Ako na pripremno roclste iii na rociste za glavnu raspravu ne dode uredno obavuesteni tuzitef], smatrat ce se da je tuzba povucena, osim ako tuzeni ne zahtijeva da se roeiste odrii (el. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno roclste iii na roeiste za glavnu raspravu ne dode uredno obavilesteni tuzeni, roctste ce se oorzan bez njegovog prisustva (el. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom roeistu stranke su duzne iznijeti sve einjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlozltl sve dokaze koje zete izvesti u toku postupka, te na pripremno roeiste donijeti sve isprave i predmete koje zele upotrijebiti kao dokaz (el. 77. ZPP-a). Na pripremnom rocisfu sud ce rjesenjem odrediti dan i sat odrzavanja glavne rasprave, pitanja 0 kojima ce se raspravljati, dokaze koji ce se izvesti i koje osobe ce biti pozvane na glavnu raspravu (el. 94. sl. 1. ZPP-a), pri cernu se stranke upozoravaju da sud moze odrediti da se glavna rasprava rnoze odrzati odmah nakon pripremnog rocista (el. 94. sl. 3. ZPP-a).

Dnevni avaz e,."".r9.i"",~a"i2012. 43

d.o.o.

IKP "Komunalac" d.o.o. Hadzici Zunovacka br. 4, HadziCi Skupstina Preduzeca Na osnovu clana 17. i clana 33. OdJuke 0 uskladivanju statusa JKP "Komunalac" d.o.o. Hadzici sa Zakonom 0 javnirn preduzecirna u FBiH ("SIuzbene novine Kantona Sarajevo" broj 35/05 i 51/12) i clana 23. Statuta Javnog komunalnog preduzeca "Komunalac" d.o.o. Hadzici, Skupstina Preduzeca objavliuje,

PONISTENJE JAVNOG OGLASA
Ponistava se javni oglas za imenovanje predsjednika i clanova Nadzornog odbora [avnog komunalnog preduzeca "Kornunalac" d.o.o. Hadzici, broj 1365-1/12 od 19.06.2012. god., koji je objavljen u listu "Dnevni avaz" 25. 06. 2012. god., i u Sluzbenim novinama Federacije BiH broj 5712012 od 04. 07. 2012. god. Broj: 1667/12 Hadzici, 17. 07. 2012. god. PREDSJEDNIK SKUPSTINE Dr. sci. Mujo Fiso, s.r.
N

o

ci a

OA

G

aipovoljniji rozgovori S poruke ·z
1iI'I :1iI

ba

Rooming oiX'i

ER~~E1·
Jer vrijedi,

www.hleronet.ba

44 ".,,0.19i"""""i2012. Dnevni avaz
Na osnovu odredaba ctana 64. slav 1. Zakona 0 privrednim drustvlrna, d"eklor crustva "HERBOS' 1 d.o.o. Sarajevo, ULismela Alajbegovica Serbe br.30 ..Sarajevo.llidta, don 0 s i ODLUKU 0 NAMJERI PRIHVATANJA REORGANIZACIJE - PRIPAJANJA Na osnovu odredaba clana 64. slav 1. Zakona 0 privrednim drustvima,direktor druslva "HERBOS" d.o.o ..Sarajevo, lIidza, Ul.lsmela Alajbegovica Serbe 30 .. don 0 s i ODLUKU 0 NAMJERI REORGANIZACIJE· PRIPAJANJA

F

0I'RA.ClJA _"

~

1I01NA1~00YIIriA0

7, (ifI,._

WlllCl

QO

upopunura

_.
..... _ ....,QLlpt."u I 0( IWlIMllJe,,!lI~bl,_. optt.,

Clan 1. Obavjestavaju S8 tlanovi crustva i povjerioci da je osnvac drusfva "HERBOS" o.o.o. Sarajevo, sa sjedistern u UI. lsmeta AlajbegoviCa serbe br. 30, Sarajevo,llid1a, (matiCni broj regislra subjekta upisa: 65-01-0569-12 (stari broj 1-25580) donio plan reorganizacije, kojim se pradvida pripajanje ovog privrednog drustva privrednom drustvu "HERBOS NATURE" d.o.o, saraevo, UI. Ismeta AlajbegoviCa seroe br. 30,Sarajevo, llidza (maticni bro] registra subjekta upisa: 65·01-0388·12). Clan 2. Planirana reorganizacija • pripajanja obavlt ce se na osnovu odluke 0 pripajanju koju donosi osmvac drustva "HERBOS" d.oo .. Sarajevo, !lidza i odluke 0 prihvatanju pripajanja koju donosi osnivac drustva "HERBOS NATURE" d.o.o. Sarajevo. Clan 3. Pozivaju se osnivati i povjerioci drustva da, ukoliko postoje zakonske prepreke za planiranu reorganizaciju, 0 tome obavijeste upravu drustva Br. 30/12 DIREKTOR Sarajevo. 17.07.2012. godine Mirzel Hadiiavdic s.r.

Obavjestavaju se ctanovl crustva j povjerioci da ie osnvac
orustva "HERBOS" d.o.o., Sarajevo, lIidza, sa siedistern u UI. Ismela Alajbegovica Serbe br. 30, (rnaticni broj registra subiekta upisa: 65·01·0569-12 (slari broj 1-25580) donto plan reorganizacije - pripajanja privrednom drustvu "HERBOS NATURE l' d.o.o, ULismela AlajbegoviCa Serbe 30. Sarajevo, llidza (maticni broj regislra subjekta upisa: 65-01- 0388·12). Clan 2. Planirana reorganizacija - pripajanja obavit ce se na osnovu odluke 0 pripajanju koju donosi osnvac drusfva "HERBOS" d.o.o. llidza i odluke 0 prihvalanju pripajanja koju donosi osnivac druslva "HERBOS NATURE" d.o.o, Sarajevo. Clan 3. Pozivaju se osnivaci i povierioci drusfva da,ukoliko postoje zakonske prepreke za planiranu reorganizaciju, 0 lome obavueste upravu drustva. Br. 29/12. Sarajevo, 17.07.2012 DtREKTOR Mlrzel Hadiiavdic s. .

Clan 1.

01 811\itnl U.je '" ClbnI.r<I¥allfl. Zd""'..... t.. Ocft.ItU , .. dn"*tw_ ..... &.1no I' m~ ..... .. pny ._ dijo noo .:1.11 .. """ ... ,... "' .................. " _novj 01 Op( In 011'" nf

'111-'"

godine.

...... ,_, .. j ...... '"

pO"'" nd!ot I.. pit"'by.....'"""nI>o F__ 8iH. _MJ Ibtll._ ...., opt~ I sln~_ .... M•• "'nd' ~ toel YLbu
_ 1.101tj
IJ

OIl

~BUDI POSJEDNlK SA SUM] BOMBONAMA'"

",_..eeno olgelKlJoo n *hien" tliIdbu 0<Il*U*1Ii1 "_<Ije T.......... I' $1IIt1 1Iroj l. 1 __ _ ..t.vrW k... ~un" papunu r.dbjft

.........._

FII"

_I

1laJ...... ~.

fl1".t& drflvtll"

..a...JI»-nUt .. u optJ"

....,._T_
IC~I""(_)

La)

\11))(1411"_

DIII£I<TOII
..... ., pi

I.,.

Dwlrtli* '-Cs-t-) .........r__ .TlOCHDO

bh·:·
!!H Telecom d
I~a d •

I

BH TELECOM

d.d. SARAJEVO.

Ob

Kuhnabana8

d Sa",...c>

u mzwj

po$ICMIn

JAVNIPOZlV

o~

"5. I panuda

!!H T eleo:>nll II 15.30 Nil, IM$fM dIAl eta l.II
SeI~10

109
.l)ekflj

' ' ' 'ih
,

u

51! IZ bral'lOm lIOecqom'Pf8~im

Itcem prtsCupi(o 54 progo'o'Ollma I

mero 'nougCMW
l(fWIH_

KoI1

Ion 0)3 466 og

ogJasi----------------------------------------------FEOeRACIJE 60S E I

Dnevnl avaz

''''rt''.19.i".s~''i2012.45

RAZVOJNA SANKA

RCEGOVINE

I,

I'RrDm'TIC1Jr,

PROI),ur

Bamozan je mjesec posto, iaadeto, milosti i oprosto, ali i mjesec radosti i veselja.
Svlm musllmanima RAMAZAN

SERIF MUBAREK OLSUN!

I

bh•••
I •

OPCINSKI suo U ZEPGU ZemljosnoknjiZni ured ~roj: D44·0·DN·12·000 101 Zepce, 09. 07. 2012. godine Na osnovu clana 63. i 67. Zakona 0 zemljiSnim knjigama FBiH (5luibene novine FBiH" broj 19103 i 54/04), Opcinsk' sud u Zepeu

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIINOG

ULOSKA

... ...... ...... """'_M
_t:al' ".-. _,. ".

U zemUisnoknjiinom predmelu broj 044·0·DN·12·000 101, po zahtjevu Drustva za prijevoz, Irgovinu i usluge .Dizik" d.o.o. Zepce, Pire bb, u toku je posiupak za uspostavliane zemljisnoknjiinog eloska. Nekretnine za kOje se uspostavlja zemliisnokniiini ulozak upisane su u Posjedovni list broj 749 katastarska opena PnnijeVD, oznacsna sa: • kataslalska eesnea bloj 104/1 naliv parcete "Gajevi" kultule njiva 5. klase pevrslne 2277 m' i njiva 6. klase pnvrsine 1009 m' • katastarska Gestica broj 104/2 naziv parcele "Gajevi" kultule njiva 5. klase p~vrSine 51 m' i njiva 6. Idase povlsine 3403 m' Prema podaeima iz kataslra posjednik navedenih nekrelnina je .Dizik" d.o.o. Zepce, Pire bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se liea koja pola!u pravo vlasnistva iii neko drugo pravo na lim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana naiave podneskom u dva primjerl<a i da podnesu dokaze za to, u suprotnorn njihovo pravo nece biti uzeto u obzir prilikom usposlave zemliisnoknjitnog uloska. Liea koja polalu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produzif za najmanje slijedetih 90 dana, kako bi im se dala moqucnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produienom roku ne uslijedi prliava, zemljisnoknjitni ulozak ce se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih cokaza. Zemljisnoknjiini referent Edina Memcic

Broj: 65 0 P 21523111 P Sarajevo, 11. 07. 2012. godi"e Opcinskl sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tui"elja LOKMICROSARAJEVOul. Skenderija broj 13 koga zastupa punomoenik advokat Adis Op!a~ie,iz $arajeva, proliv lulenih 1. ERCEGZORAVKE Zvomika, ul. Klisabb, 2. KULOVICJAGICEiz Gradacta. ul. Smice Donie iz bb, i 3. SPIJODICELVEDINE lIiiasa, ul. Sovrte bb, radi isplateduga, v.s.p. 7.748,52 KM, na osnovu clana 348. stav3. ZPP·a iz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 236759 12 P SARAJEVO, 07. 2012. GOOINE 11. Optinski sud u Saraievu i 10 sudija Emina Kurlovit Sabljica u pravnoj stvari tuzitelja Organizacija LOK Micro Saralevo, zastupana po Romano Ziatanu, advokalu iz Sarajeva, protiv tulenika lIit Oragana iz Brckog, ul. Marina Driita br. 13, radi duga, u skladu sa odredbom clana 348. stay 3. Zakona 0 parnenorn postupku FBiH objavljuje

OBJAVLJUJE
Tulbom od 02. 11.2011. godine tul"elj le predlolio da sud nakon provedenog postupka donese presudu koiom ee obavezati solidarno lulene kao grupu da mu isplale dugovanie u ukupnom iznosu od 7.748.52 KM, i 10na natin da lulena EreegZdravka na ime duga tui"eliu isplati iznos od 2.842,84 KM sa pripadaiueim kamatama pocev od 19. 02. 2009. godine do isplate, lUiena Kulovit Jagi" najrne duga tul"eliu isplati iznos od 2.722,84 KM sa pripadaiucim kamatarna pocev od 03. 12. 2010. godine do isplate i lUiena Spijodie Elvedinana ime duga tuiitelju isplati iznos od 2.182,84 KM sa pripadaiueim kamatama pocev od 14. 11.2009. qodine do isplate uz naknadutroskova parnicnog postupka, a sve u roku od 30 dana. U tuibi ie navedeno da ie tuiiteli tuienim kao gr· upi odobrio i lsplatio po ugovoru 0 kredrru, kredil u iznosu od 7.500,00 KM uz obavezu vracanla iznosa od 11.819,52 KM. Tulene prema tuzitelju nisu izvrsile ugovorom preuzete obaveze. Tulrreljiea je takode predlolila da ukoliko tulena ne dostavi odgovor na lulbu u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propustanja u skladu sa odredbama CI.182 ZPP·a. Ovim putem se lulenoj Erceg Zdravki iz Zvornika, ul. Klisa bb dostavlja tulba na odgovor u smislu odredaba clana 62. stay 2. ZPP·a pa je tuieni duian da u skladu sa odredbama clana 70. i clana 71. ZPP·a,najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tuibe, sudu
dostavi pismeni odgovor na tuzbu.

OGLAS
Poziva se tuzenik lIit Dragan da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na nrzbu kojom je predloteno da se luieni obaveze da tuiitelju isplaf iznos od 11.452,68 KM sa zakonskom zateznom kamatom pocev od dana podnosenia tuibe do isplate, uz naknadu troskova parnienog postupka. Tuienik u pismenom odgovor na tuibu rnoze istac: procesne prigovore, a duzan se izjasniti priznaje Ii iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev, razloge zbog kojih zahtjev osporava, cinjenice na kojlrna zasniva svoje navode, te dokaze kojim se utvrduju te einjenice. Iufenik u odgovoru na tuzbu, a najkasnije na priprernnorn rocistu moze istaci protivtuzbu, a u smislu odredbe clana 74. stay 1. ZPp·u. Odgovor na tuzbu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka s pozivom na gornji broj predmeta. Dostava Mbe na odgovor tuzeniku lIit Draganu smatra se lzvrsenom, protekorn roka od 15 dana, od dana objavlji· vanja oglasa. SUDIJA Emina Kurtovit Sabljiea

Obaviestavase lUieni da se dostava tuzbe smatra obavlienom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Amela Selimovic Fazlagic, s.r.
SUDIJA

46

C,""".19

.ju

lils~,"j2012.

Dnevni avaz
se tri godine od smrti U cervrrak, 19. jula 2012. godine, navrsava se pola godine otkako je preselila na ahiret nasa draga Dana, 19. 7. 2012. navrsava voljene se 15 dana od smrti nase

Devetnaestog naseg dragog

jula 2012. navrsavaju

HIMZE (MUSTAFA) PANJETA

FATIMA LAGUMDZIJA, rod. SATARA
Tevhid ce se prouciti istog dana u
18.00 sati u kuci zalosti, Porodice Ribar 73/3. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzenner rahmet. Tvoji najdrazi: sin Semso sa porodicom, na i Dzenana sa porodicama kcerke i vjecni

HALIME PASALIC, rod. BARAK
S ljubavlju, postovanjern i ponosom zauvijek cemo cuvati uspomenu na tebe. Tvoja plernenita dusa i Ijudske vrline viecno ce ostati u nasim srcima. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzenner rahmet. Tvoja braca Edhem i Hamed Barak sa porodicama
14407-[(

i vjecni

Sjecanje Porodica

na tebe ziviet ce dok postoie

oni koji te vole.

Nerma14406·"

Dana, 19.7.2012. navrsavaju se 52 dana od smrti dragog babe, dede, svekra i punca

naseg

SjECANjE

Danas, 19. 7. 2012. navrsava se 17 godina od smrti nase dragemajke

a surra, 20. 7. 2012. navrsit ce se 22,5 godine od smrti naseg dragog oca

MURATA PANDZICA

RAMIZA RANICA, rod. HAMZIC

Neka ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet, a tvojoj dusi vjecni rahmet. Tevhid ce se prouciti istog dana u kuci rahmetlije, revo 43, u 14.00 sati. S postovaniem i tugom u srcu, Tvoja porodica Dana, 19. 7. 2012. navrsava se 25 godina kako je preselila nasa draga rnajka, svekrva i nana

Naho-

Uvijek

ces biti

u nasim

mislima

i srcima.

AI~m(HASAN ef.) hadzi IBRE HODZIC, rod. RAZIC (HALILA) HODZICA
14411-ll

Tvoja porodica
14410-n

Sjecamoih se s liubavliu i ponosom. Sinovi: Sefko, Alija, Refik i Nazif s porodicarna SjECANjE

14414-tl

Dana, 19.7.2012. navrsavaju se 4 godine od smrli naseg dragog

POSLjEDNjI

POZDRA V

MUHAREM (MUHAMED) ARNAUTOVIC
2007 - 2012.

FERIDA KAPO, rod. DEDAJIC
1940 - 1987.
Neka u Allah podari Dzennet. lijepi

HAJDARA (HASANA) OVCINE
Sa Ijubavlju i postovanjern sjecaju te se tvcji najrruliji, Supruga Alija, sin Hasan sa suprugom Verorn, kci [asminka sa suprugom Zeljkom, zet Sasa, unucad Ervin, Arijana, Nikolina, Ines, Erna 8633-ndz

SALKAN MEHMEDIC
19.7.2003 - 19.7.2012.
Vrijerne vee odavno ne mierim satima, danima, mjesecima ... Taka ni ave godine sto prodose kao tren, ne mjerim satom i kalendarorn, vee snagam i ustrainoscu za svaki novi dan u korn si sa mnom .. U oku suza zablista, na lieu i dalje osmiieh, U srcu snaga i ruga .., Kcerka Denana sa porodicom
p-71140

Neka ti dragi Allah, dB., Porodica

podari lijepi Dzennet.
p-71103

Arnautovic

ZIJI
SjECANjE na voljenu suprugu Od porodice Makota
144IS-u

i majku

Tvoji: sin Rarniz, snaha Mirnesa i unuk Kenan
p-713110

KOSARA (SRETENOVIC) KNEZEVIC
Draga rnajko, Kako vrijeme prolazi, praznina i tuga za toborn ie sve veca, a sjecanja su bolna i teska. Ne postoje riieci kojima mozerno iskazati 5vOjU bol. U nasim srcima ces biri viecno voliena i nikad zaboravljena. Tvoja porodiea: suprug VIado sa kcerkama Ljubicom i Lidijom
14330-u

SjECANjE na voljenu

Dana, 19. 7. 2012. navrsava DIce 1 nane

se 5 godina

od preseljenja

na ahiret

nase drage majke, pu-

Dana, 20. jula 2012. godine je punih 52 dana od smrti nase majke, svekrve, punice, nene i pranene

KOSARA (SRETENOVIC) KNEZEVIC
Draga maiko, Tugu i prazninu koju si ostavila za sobom, vrijeme nikada
ne moze izbrisati,

FATIME NIKSIC, rod. OZDIC
Smrt ne brise iz srca voljene. I dalje zivis u nasim srcima, nasim pricarna i zivotima. Molimo Allaha, dz.s., da ti podari lijepi Dzenner i vjecni rahmet.

HADZIRA (OMERSPAHIC) SMAJLOVIC
Ja'sin dova ce se prouciti 20. jul. 2012. prije teravija-namaza u Novoj dzamiji - Brijesce u ulici Izera Karsica. Neka ti Uzviseni Allah podari Dzennet. Sinovi: Mujo, Ejub i Osman, cerka Raza, snahe Sabaheta, Naza i Suvada, zetovi Sead, Senad i Nihad, unuke Mubera, Mersiia, Indira, Emina, unuei Armin, Fuad i Hans, praunuci Fejlem, Eren i Eldar, praunuka Sumeja 8619-ndz

S liubavliu i posrovaniem,
Tvoii: kcerke Azijada Amer sa porodicama i jasminka, zetovi Hamdo

Tvoja kcerka Ljubica, zet 10sip i unuk Igor 14330-u

i Bakir, unuci Adis, Dino, Seila i
N

ZLATANA (HAZIM) MIROJEVICA
Dani prolaze bez tebe, ali ne prolazi tuga i hoi koiu osiecarno. Teske je gledati ova] svijet, a ne vidjeti tebe u njemu i ne podijeliri tugu i radost sa tobom. Ni u kakvu kniigu ne bi mogle stati sve rijeei kojima bi opisali kol ikc 113m nedostaies. Bilo sta cia kazemo malo ie, n i danas, ni sutra i nikad neces biti zaboravljen. Neka je viecni rahrnet tvojoj dobroj i plemenitoj dusi i da ti dragi Allah, dz.s., podari zasluzeni Dzennet. Vole te i ljube: tvoja supruga [asna, sin Alen sa porodicom i kcerka Vildana sa porodicom. 14413-((

MUNIRA (DZEMIL) MANDZO, rod. HANJALIC
1951 - 2012.
U nasirn srcima ostajes viecno voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet, vjecni rahmet i sve ono sro nisi imala na ovorn svijetu. Tevhid ce se odrzati 19.7.2012. godine u dzamiji u Hrasnom, u Sarajevu, sa pocetkom u 18.00 sati. Tvoji: kcerke Jasminka i Sancia, zet Adnan, unuci Adi i Dina
14417-u

FUADDZEPAR
19.7.1995 -19. 7. 2012.

Mnogo nam nedostajes. Dok zivimo mi, zivis i ti u nasim Tvoji: tetka Dika, Midhat, rodicama

srcima.

Mubera,

Alrnir i Admir sa poK602-ntU

Dnevni
Dana, 19. 7. 2012. navrsavaiu se cetiri godine od kada je preselila na abiret nasa draga

avaz """".19.i"'V""'i

2<"2.

47

hadzi DERVISA HODZIC hadzi DERVISA, rod. SUVALIJA HODZIC
Molimo Uzvisenog Allaba, dB., Milostivog da joj podari Svoj rabmet i magfiret. Porodica
14412-[£

19.7.2008 - 19. 7. 2012.

Tvoja dobrota, kao zrno iz kojeg nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. Neka ti A1lab, dZ.s., nasa draga Neno, podari drustvo Svojib robova odabranib. Tvoji: Adil, Ferid, Senad, Mubamed, Samir, Sulejman i Nevzet
14412-[[

Danas, 19. 7. 2012. navrsavaju se dvije godine otkako nije sa nama nasa draga sup ruga, mama, majka-nana, punica i svekrva

SJECANJE

POSLJEDNJI

SELAM

SJECANJE

na

OSMANA MUjANOVICA

PAKIZA ZIGA
Ni sve vrijeme ovog svijeta nikada nece izbrisati lijepe uspomene i draga sjecanja na tebe. Draga majko, hvala ti za sve. Neka ti dragi Allab podari lijepi Dzennet i vjeciti rabmet. S Ijubavlju i postovanjern, Tvoji: Ziga Latif, Muamer i Muamera, Omerovic Emira, Melisa, Ema i Mirza, Rozajac Envera, Kenan i Amar 14295·"

19.7.2008 - 19.7.2012.
Po dobroti te pamrimo, sa postovaniem spominjcmo i 4 tuzne godine cuyama nailjepse uspomene no rebe. Neka ri ie vjecni rahmet i do ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet, Tvoji voljeni: kcerka Hedija sa muzern, djecom, zetovima i unucadima

TIDZA (RASID) OSMANKOVIC, rod. MESIC

SEAD (HASIMA) DEDIC
19.7.1995 - 19. 7. 2012.

N eka ti dragi Allab, dz.s., podari Iijepi Dzennet i vjecni rabmet. Tvoii: supruga Jasmina, sin Damir, snaha Melisa i unuka Ajna
141S2-u

Molimo Allaba, dz.s., da ti podari Iijepi Dzennet. Tvoj sin Sabit, snaba Seada, unucad Neira i Faris
14326-n

(EI-Fatiba)
Dana, 19. 7. 2012. navrsavaju se 52 dana otkako ie na ahiret preselio nas otac, svekar, punac i dedo POSLJEDNJI SELAM

14327·"

Dana, 19. 7. 2012. navrsava se 20 godina od tuzne smrti naseg dragog sina, beam i unuka

HALID (ASIMA) SURKOVIC
Tuzni smo. je same bel izgovaramo Allah, diz.s., Nema vise tebe ni majke, ostala i toga u nasim srcima. Po nos no Vasa imena. N eka Yam dragi podari lijepi Dzennet,

HAM I OLOVCIC

SENAD (NEDZIB) ORUC
Zivot nestaje u trenutku, ali siecanje zauvijek ostaje. Bo1 nije u suzarna i riiecima, bol je u nasim srcima gdje ces zauviiek ostati voljen i nikad zahoravljen. Tvoj otae Nedzib, majka Vahida, nana Rasema, sestre Sanela i Sabina, zetovi Edin i Muradif, sestric Ernad i sestricna Dzenisa
14384-u 14409-u

Molimo dragog Allaba, dz.s., da ti podari lijepi Dzennet, Tvoia prijateliica Arnela Bahtiiarevic sa porodicom

Tvoji: sin Nerrnin, kcerke Aida i Adisa, snaha Sadbera, zer Sarnir, unucad Eldar, Berin, Iman i Hanan Tevhid ce se prouCiti u uliei Ornladinska 29 u 17.00 sati. p-71320

SJECANJE

na nase roditelie, diedove i nenu

Devetnaestog jula 2012. navrsavaju se tri ruzne godine od preseljenja na abiret naseg voljenog muza, oca, djeda i svekra

RUSIDA i FATIMU HAjRIC SMAjU AGICA
i brata

prof. dr. ISMETA (h. IBRAHIMA) DAUTBASICA
S postovaniem i ponosom cuvat cemo uspomenu na njegovu plernenirost i dobrotu. Molimo Uzvisenog Allaba, dz.s., da mu podari lijepi Dzennet. Harma-dova poklonit ce se u subotu, 21. 7.2012. poslije podne-namaza u dzamiji Grbavica II. Supruga Dzeneta, sinovi Mirza i Bakir Saporodicama
SJECANJE
14364·u

SENADA LUTVICA
Od: Fuada i Sanje Hairic, Alena Agica, Ediba, Lamile i Adija Lutvica, Rejbane Agic, Sanjina, Monjke, Dennya i Eddiea Agic
14385-([

Devetnaestog jula 2012. godine navrsavaju se 52 ruzna dana otkako je na abiret preselila nasa draga
,------:;===----,

TUZNO

SJECANJE

na nase drage

AMIRA (ISMET -bega) CENGIC
U nasim srcima je velika tuga i bol, ali i ponos na njenu plemenitost, hrabrost i dobrotu. Tuzni i zabvalni: Majka, Nedzmiia, Mediba i Damir Tevbid i hatrna-dova ce se prouciti istog dana (cetvrtak, 19.7.2012. godine) u 17.00 sati u Carevoj dzamiji. 14399·[l

DZEHVA PALAVRA, rod, BEGANOVIC
19.7.2011-19.7.2012.

Draga Dainice, bvala Tebi i Daidzi [usi na svemu sro ste cinili za nas. N eka Vam dragi Allab, dB., podari Iijepi Dzennet. Porodica Barucija
14380·u

BAHRIJU KADRIC, rod_ADZEM
19.7.2007 - 2012. Porodica

IZETA KADRICA
19. 1. 2009 - 2012.

I 4368-n

48

C,""".19

.ju

lils~,"j2012.

Dnevni avaz
se dvije godine od smrti nase drage majke, nane i svekrve Dana, 19. jula 2012. godine navrsava majka, se 40 dana otkako baka i punica vise nije sa nama

Dana, 19. 7. 2012. navrsavaju

nasa draga

FA TIMA - MIMA AVDIBEGOVIC
Teska je i bolna istina da re vise nema medu nama. Nedosraju Dam rvoj plemeniri lik, dobrora i tvoie tople riieci. U nasim srcima ostajes uvijek voljena i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari Tvoji najmiliji: Muamer, lijepi Dzennet i vjecni rahmet. S Ijubavlju Tvoje
8637-ndZ

DRAGICA (ALEKSA) GORANCIC
i postovanjem, Zelika, Slavica i Vera sa porodicama
8645-ndz

Sejla i Dani

kcerke:

Dana, 19. jula 2012. navrsava sin, brat, djever i adze

SjECANjE se 19 godina otkako je poginuo

Dana, nas dragi i nikad prezaljeni

IS. 8. 2012. navrsava

se IS godina

od smrti

nase drage marne, nene, sestre i punice

MUSTAFA (SULEJMAN) DANDIC
Godine prolaze, a neizmjerna ostaju u nasim srcima i sjecanjima. Dragi nas Musrafa, nema dana da ne mislimo na rebe i rvoj vedri lik i na tvoie divne riieci koie si Dam tako cesto upucivao. Neka je vjecni rahmer rvojoj plernenitoj dusi, Neka ri je lahka ova nasa mostarska zemlja. Tvoji: majka Hasmera, orac Sulejman i brat Senad sa porodicom
1156-mu

HADZERE SABANOVIC, rod. GUBELJIC
1997 - 2012. iz Mostara

izMostara tuga i bol za tobom

Tim povodom poklonir ce se hatma-dova dana, 20. 7. 2012. u Sarica dzamiii u Mostaru prije dzuma-namaza, Draga mama, osrar ces uvijek u nasim srcima. Tvoja djeca - Adila, Aida i Adil sa porodicama

fjJ ' r:J~-J
rn....

t . .' .:

1138-mo

Danas, 19. 7. 2012. navrsava preselio na ahirer moj babo

se 7 tuznih

dana otkako

je

Danas, 19. 7. 2012. navrsava se 7 tuznih dana otkako preselio na ahiret nas dragi suprug, otac i dedo

je

Dana, 19. 7. 2012. navrsava nama nas dragi

se 20 godina

od kada nije sa

HASIB (VELUA) CALDAREVIC

HASIB (VELUA) CALDAREVIC
Bol nije u rijecima i suzama, nego u nasirn srcirna gdje ces ostati voljen i nikad zaboravljen. Molim Allaha, di.s., da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet. Vjecno ozalosceni: supruga Naila, kcerke Sabaheta Hasija i Jasmina sa svojim porodicama Tevhid ce se prouciti istog dana, 19.7.2012. u kuci rahmerlije, ul. Nevjestina br. 20. u 18.00 sari
8640·ndZ

ASIM DIDELIJA
Sa Ijubavlju, postovaniem i ponosom zauvijek cerno cuvati uspomenu na tebe. N eka ti dragi Allah, dz.s., podari dragi Dzennet i viecni rahmer. Supruga Remza, djeca Mime! Nijaz, unucad Amna i Arman i Melisa, snaha Azra, zet

Sa ponosom u srcu vjecno cu cuvati lijepa sjecanja uspomenu na tebe, babo. Tvoja kcerka Hasija sa porodicom

i

8640-ndz

Dana, 19. 7. 2012. navrsava nama nus sehid

se 17 godina

od kada nije sa

Dana, 19.7.2012. otkako je preselio

navrsava na ahiret

se godina nas dragi

tuznih

dana

Dana, 19. 7. 2012. navrsavaju preselio na ahiret nas dragi

se 3 tuzne godine

otkako

je

UZEIR (HUSEINA) SARAC-DEDO
najviseg ratnog priznanja "Zlami Ijiljan" 15.9.1949 -19. 7.1995 -19. 7. 2012. Po dobroti cemo te pamtiti, s ponosom spominjati, a u srcu od zaborava cuvati. Neka ti Allah, dB., podari lijepi Dzennet i vjecni rahmer. Supruga Sehija, sinovi Nedzad, Kenan, Sejo, snahe Jasmina, Alisa, unuke Alma i Ajla
8638-ndz

HASAN - CINCO (ASIM) ISAKOVIC
1955 - 2011. Po dobrom cemo te pamtiti, s Ijubavlju i postovanjem spominjati i nikad te necemo zaboraviri. N eka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet rvoioi plernenitoj dusi. Tvoji najmiliji: punica Ajnija, Sura Ziaran i Aldijana, Milada i Paki, Dinka i Niiaz, Medena i Vahid sa porodicama

ZULFO (HAMZE) BALJIC
1934 - 2009. Po dobrom cerno te pamtiti, s ljubavlju i postovanjern spominjati i nikad te necemo zaboraviti, Neka ti dragi Allah, di.s., podari lijepi Dzenner i vjecni rahmer tvojoj plemenitoj dusi, Tvoji najmiliji: sup ruga Ajnija, sin Zlatan i kcerke Milada, Senada, Dinka i Medena, nevjesra Aldijana, zerovi Paki, Nijaz i Va hid, te unucad i praunuk
pn pu

dobirnik

Dana, naseg

19.7.2012.

navrsava

se 17 godina

od pogibije

Dana, 19.7.2012. navrsavaju nije sa nama nasa draga

se 2 tuzne godine

od kada

SjECANjE na nase drage roditelie

ADNAN (AMIRA) HADZIC
28.5.1982 - 19. 7. 1995.

JAROSLAVA - SLAVICA MALIC ZEJNIL AZEMA
18.1. 2012 -18. 7. 2012.

Bol nije u rijecima i suzama, nego u nasim ces ostati voljen i nikad zaboravljen. Tvoji najmiliji: tara Amir, mama Muniba

srcima

gdje

16.7.1998 Vrijeme prolazi. tvoiim odlaskom Bol, tezina i praznina ne jenjavaju. i suprug Vladimir
8644-ndZ

-18. 7. 2012.

koji su nasrali

i sesrra Arna
8641-ndi

Tvoji - kcerka Vlatka

Skromni i plerneniti Ijudi, kao sto ste vi bili, odlaze tiho i i iznenadno, ali se viecno pamte i zive u nasim srcima. Motimo Allaha, dz.s., da yam podari liiepi Dzennet i vjecni rahrnet. Pred dusu nasih rahmetlija proucit ce se hatma. Vasi sinovi: Edib, Vahid, Senahid sa porodicarna 0·71240

Dnevnj avaz
SJECANJE SJECANJE

08''"''.

19.

i"'V~""i2012.

49

.
I

HAZIMZIMIC
19.7.1998 -19. 7. 2012.

Dragi, dragi nas, toliko, toliko si nam ostavio. u tugovanjirna i u radovanjima.
MUHAREM (MUSTAFA) MEHMEDIC 12. 5.1912 • 9. 1. 1995. AISA MEHMEDIC, rod. KALAMUJIC 15. 10. 1918 ·16. 10. 2009. ESAD (MUHAREM) MEHMEDIC 15.6.1949·19.6.2010.

Sa nama si i

Uvijek je tako bilo i uvijek ce tako biti. Supruga Samija, ostala rodbina kcerke Amra i Rapka, unuci Mirza, Damir, Masa, Luna

Draga majko, oce i brare, kako vrijeme prolazi sve nam vise nedosrajete. S Ijubavlju i postovanjem cuyama uspomene na Vas. Neka Yam dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennct. Vasi sinovi i braca Mustafa, Ahmed, Ibrahim sa porodicama 8646-ndz Devetnaestog jula 2012. navrsavaju se trideset i tri godine otkako je preselila na ahiret nasa draga

i Danja, zetovi i
br:033491

Dana, 19.7.2012. navrsava se 5 godina od srnrti nase voljene majke, nane, svekrve i punice

... za ovaj trenutak

. priprernajte

se - (hadis)

MAGBULA (BULKA) CINGIC, rod. TRBOVIC
Sa velikorn Ijubavlju i dubokim

BAHRIJA (ADZEM) KADRIC
Postoji ljubav koiu smrt ne prekida, ali postoii i bol koju vrijeme ne urnanjuje. Sjecanje na tvoi dragi lik ne moze izbrisati nitta dok imas nas koji te nosimo u svojim srcima i mislima, Nedostaies nam. Kcerka Faida s porodicom
p-71 101

Dana, 19. 7.2012. navrsavaiu se dvije godine otkako je preselio na ahiret moi dragi tata

SEAD (NEZIR) MISlRA
Neka ti dragi Allah, dzelle sanuhu, podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoj sin Tarik
p-7l124

postovanjern,
Porodica

14419-fl

Dana, 20.7.2012. godine navrsava se 6 tuznih mjeseci otkad [e na ahiret prese1io nas dragi

Dana, 19.7.2012. godine srnrti naseg dragog

navrsavaiu

se dvije go dine ad

SJECANJE

na nase roditelje

DEMALIJA (ADEM) KARIC
SV3 ljudskost, dobrota i Ijubav ovog svijera bili su u tebi. U nasim srcima 05tat ces voljen, a u mislima nikad zaboravljen.

HASAN (SELIM) SALO

Neka ti dragi Allah, dU., pcdari lijepi Dzennet i viecni rahrnet. S ljubavlju i postovaniem, Tvoia porodica Tevhid ce se prouciti dana, 19.7.2012. godine u 16.00 sati u ulici Olimpijska 14/4. 8648·nd,

Uvijek si u nasim mislima i srcirna, a sjecanje na tvoju Ijubav i dobrotu ostaie. Porodica
50S-1go

HUSEIN

MANDZUKA 1998·2012.

SAFIJA MANDZUKA, rod. TORLAK 2010·2012.

S Ijubavlju, ponosom i postovaniem, Kcerka Lejla i sin Miralem
PIT

TUZNO SJECANJE na

Dana,

navrsava se 17 godina od
pogibije heroja zlatnog Ijiljana i

19. 7. 2012.

POSLJEDNJI SELAM dragoj maici, svekrvi i nani

Danas, 19. jula se navrsavaju tri godine otkako nije sa nama nas

Danas, 19. jula se navrsavaju tri godine od kada je na ahiret preselio nas dragi

HANKIJA (FERHAT) KARIC, rod. CAUSEVIC SEAD (NEZ IRA) MISIRA
Dregi brare! Teske ie naci utjehu, navici se na fiver bez tebe, jer nista srvarno, nisra niie kao priie. Ostale su samo lijepe uspomene na tebe i ova] dan je puno tuzniji ier podsjcca na rastanak sa tobom. N eka ti Allah, dz.ll., podari lijepi Dzennct i vjecni rahmet. Tvoji: braca i sestre sa porodicama 14431-1(

DZAFER (MEHO) BARALIJA
19.7.1995 - 19.7.2012. Viecno ozalosceni: maika hadzi Hasiba, sin Haris sa porodicom, sestra Sija sa
8662-ndz

Neka ti dragi Allah, dz.s., podari

liiepi Dzennet. un uk Adil i unuka
NoOS04S8

Tvoji: sin Hikmet, snaha Munevera,
Medina

ANELAVDIC ANELAVDIC
Neka ti dragi Allah, dz.s., podari Dzennet i vjecni rahmet. Porodica Trnovae
1157-11'10

POSLJEDNJI oeu nase radne

POZDRAV

i postovanjern cuvamo te u nasim srcirna. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari Dzennet.

S ljubavlju

porodicom

kolegice Beirne

POSLJEDNJI

SELAM

Porodica Smajkic
1157-mu

naso] dragoj

POSLJEDNJI

SELAM

SJECANJE

Uvijek
Molimo rahmet. Tvoii:

ces biti

ZIBI SOMUN, rod.KLAPUH
u nasim srcima i rnisliAllaha, dz.s., da ti

HIMZO ALISPAHIC

rnajci naseg dragog prijatelja

rna jer si bila nesto posebno. dragog Radne kolege Odjeljenja za opste i zaiednicke Ministarstva odbrane BiH poslove
1442H-u

podari lijepi Dzennet i tvojoj plerneniroj dusi vjecni
Mukerema, Amela, Mirela, Ibro i Haris
8653

FATIMA (MIMA) AVDIBEGOVIC GARA KAROVIC
Od . Fadke, Mustafe, Mirze, Almedine, Maje, Din, Bakira Selimovica
86S~-ndi

Dana, 19. 7. 2012. godine navrsavaju se 2 godine od preselienia na ahiret moje voljene majke

19.7.2010

-19. 7. 2012.

FATIMA - MIMA AVDIBEGOVIC
Prosle su 2 godine ... jos ne rnogu vierovati da te nema ... da neces odnekud doci i ozariti me svojim osrnijehorn ... Draga moja mama, trebas mi u zivotu, trebam tvoj zagrliaj, osmijeh, tople rijeci., AI' ... s rugorn gledam svijet u kojem tebe nema. Bol koju nosim je dozivotna ... Volim te beskrajno puno, majko ... Neka ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzenner.
Tvoja

ELDIN PILJEVIC
3.9.1989 ·19. 7. 2007.

Bilo je lijepo druziti tobom ... Kemo i Zvjezdana sa djecom

se s

Danas je punih pet godina osiecamo tvoj miris i rvoje Bilo te lahko voljeti, tesko zivieri. Nedostajes nam. Neka ti dragi Allah, dz.s., rahmet.
8655-lndf,

kako te nema, a mi jos prisustvo pored nas. izgubiti, a najteze bez tebe podari lijepi Dzenner

i vjecni
t4429-u

14436-u

Raska

Tvoja mama i sestra

50

C,""".19

.ju

lils~,"j2012.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Prosla su S2 duga i teska dana bez tebe

Dana, 19. 7. 2012. navrsava se 6 mjeseci otkako nas [e napuS tila nasa draga

ISMET TOTIC

ISMET TOTIC
Molimo dragog Allaha da ti podari sve dzenetske ljepote. Viecno ces biti u nasim srcima. Tvoji: Senida, Ifet, Almin, Eldar, Almedina, Adisa i Merfail sa porodieama
8649-ndz

NEJRA (rod. PUZIC) BERBIC
Plemeniti ljudi su veliki i poslije smrti, Hvala ti za sve sto si ucinila za izbjeglice - prognanike u BiH i dijaspori. UNIJA ZA ODRZIVI POVRATAK I INTEGRACIJE U BiH
N

Dok zivimo mi zivjet ce i sjecanje na tebe. Neka ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet. Tvoji: supruga Zemka, sinovi Eldin i Medin, snaha Jasmina, unuke Nejla i Laida
1S649-ndl!

ZUHRA MUSANOVIC
Sjecanje na dobrotu i plemeniti lik nikada nece pasti u zaborav. Hvala ti za sve. Vjecno ozalosceni: kcerka Aida, zet Sead, unucad Irma i Faris, prija Zeina
8666-lldz

POSLJEDNJI

POZDRAV

nasoj dragoj

Devetnaestog jula 2012. godine navrsava se godina dana od kada ie na ahiret preselila nasa draga maika, svekrva i nena

Dana, 18.7.2012. godine navrsavase 10 godina otkako [e preselio na ahirer nas dragi brat, sura i daidza

HAJRA GUSKA, rod. KASUMOVIC

RASIM (IS MET) HALILOVIC
Proslo je 10 godina otkako si nas napustio, ali ruga za whom je uvijek prisutna u nasim srcima. Pamtit cemo te po dobroti, s postovaniern re sporniniati i cuvati uspomene na tebe, jer si zasluzio i vise. Svaka godina bez tebe [e teza i teza. Neka ti dragi Allah, dU., podari lijepi Dzenner,

FEHIMI JASAREVIC
Obitelj Soldo
14435-1[

S ljubavlju i postovaniem viecno cemo cuvati uspomenu na rvoju plernenitost i dobrotu. Tvoji najmiliji: kcerka Samija, sinovi Safet i Dzemal, snaha Lada, unucad Dario, Vedrana i Sanja
P-88104

Tvoji: sestra Razija, zet Bakir, sestricna Anesa i Sabina sa porodicom
8652

Dana, 19.7.2012. godine navrsavaju se 2 godine od preseljenja na ahiret nase voljene

POSLJEDNJI

SELAM

FATIMA . MIMA AVDIBEGOVIC
Da suze i bol mogu da te vrate ti bi ziviela vjecno, Tvoja toplina kojorn si zracila, dobrora i ljubav koju si nam pruzala cine nas ponosnim sro smo te imali. Neka ti dragi Allah, dZ.s., podari sve dzenetske Ijepote. Volimo te... Tvoi suprug Faruk, sin Muamer, kcerka Hasa, snaha Sejla i un uk Dani
8655

FEHIMA (RAMO) JASAREVIC, rod. BUKVA
Sa neizmjernom Ijubavlju, ponosom i svim onim sto si ucinila za nas, cuvat cerno uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dfennet koji si zasluzila, Tvoji: sin dr. se. Osman, snaha Zineta i unuk Ammar
14437-tt

Devetnaestog jula ove godine navrsava se 28 godina od smrti nase majke, a 25. jula se navrsava 15 godina od srnrti naseg oca

Dana, 19. jula 2012_navrsava se tuzna godina kako si nas napustila

NESIMA (RIZVIC) BOJADZIJA
1964·2011.

MUHIBA IMAMOVIC, rod. TAHRIC
Puno je godina proslo, a tuga i praznina su iste. Djeea J asminka i Hikmet

MUHAMED lMAMOVIC
924'IZ

Ozalosceni: sup rug Ekrern, sinovi Adi i Amar, familije: Rizvic, Boiadzija, te rnnoga rodbina i prijatelii
8604-ndi

Dana, 19.7.2012. nasa draga

navrsavaiu se dvije godine kako nije sa nama

Dana, 19.7.2012. navrsava se sest mjeseci od preseljenja na ahiret moje drage

Dana, 19. 7. 2012. godine navrsavaju se S2 ruzna dana od rastanka sa nasim dragim bratom i daidzorn

DZENANA DEMIR, rod. LOJO
S ponosom i Ijubavlju zauvijek ostaies u nasim srcima kao simbol hrabrosti, dobrote i liudske velicine. Molimo dragog Allaha, dz.s., da ti podari lijepi Dzennet i viecni rahmet. Hatma-dova ce se prouciti prije dzuma-namaza u [ordanskoj dzamiji na Grbavici. Tvoii: sup rug Akif i kcerke Sanela i Selma sa porodicarna

SELME (FADILA) MUFTIC

ISMETTOTIC

Molimo dragog Allaha da joj pokloni Dzennet i njegove ljepote. Tvoi daidza Midhat Saracevic sa porodicom Tevhid ce se prouciti u Begovoj dzamiji 19.7.2012. godine u 17.30 sari.
8663-ndi

Uvijek cemo se sjecati tvog ozarenog liea i tvoie neogranicene dobrore. Vole te tvoji: sestra Ismeta i njena djeca i unuci, Denis, Laida, Isa, Nizama, Bekir, Nisada i Omar 14430-"

Dnevni avaz
POSLJEONJI SELAM

","'k,

19.i,,,,,,ooI2012.

51

nasem dragom

Sa zaloscu obavjestavarno rodbinu, prijatelje i komsije da ie nasa draga

HAMED (SELVER) PAMUK
Puno ees nam nedostajati, Harnus, iako znamo da ovo nije kraj, ziviet ees u nasim sjecanjima do zadnjeg daha. Molimo dragog Allaha, dB., da ti podari lijepi Dzennet. Tvoji najdrazi: Hiba, Elko i Dina
033146

EMINA (MUSTAFA) RIBIC, rod. KAZIJA
preselila na ahiret dana, 17.7. 2012. godine u 89. godini u Visokom. Dzenaza ce se klanjati u cetvrtak, 19.7.2012. godine, ispred Pertacke dzamije, iza podne-namaza, (13.00 sati) a ukop ce se obaviti na gradskom groblju u Visokom. Prevoz obezbijeden sa Sebilja. Tevhid ce se prouciti istog dana u kuci zalosti (ulica Tabhanska br. 4 Visoko), iza podne-namaza (13.00 sati). OlALOSCENA PORODICA RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
86S6-nd!

U ovim trenucirna, kada tuga i bol obuzima nasa srca, ne mozemo a da ne osjetimo ponos, ponos sto si nas, sto smo tvoji, ponos zbog dobrote koja nije imala granice.

POSLJEONJI SELAM

Tuznim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komsijarna da ie nasa draga

Duboko

ozalosceni obaviestavarno rodbinu, da [e nas d.ragi

komsije i prijatelje

nasem dragom

ZAGORKA BABIC, rod. JASAREVIC
preminula 17. 7. 2012. godine u 89. godini. Sahrana ce se obaviti 19. 7. 2012. godine u 14.30 sati na gradskom groblju "Sveti Marko". OlALOSCENI: kcerka Ljiljana, sinovi Predrag i Nenad, unucad Durad, Milica, Ljubomir i Ivana, sestra Milojka, brat Ljubo, snaha Biljana i ostala rodbina i prijatelji Kuca ialosti: ul. Dzernala Bijedica br, 72
!II

HAMEDPAMUK

HAMDIJA (MEHMEDALIJA) SAHMANIJA
preselio na ahirer dana, 17. 7. 2012. godine u 38. godini. Dzenaza ce se obaviti u cervrtak, 19. 7. 2012. godine, u 13.30 sari na mjesnom mezarju Plane, Han-Pijesak. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA! OZALOSCENI: sup ruga Aldijana, djeea Dzenita, Dzejna i Kenan, majka Mula, braca Hajrudin i Muhidin, snaha Hanka, amidza Sejdalija, strina Aisa, amidzici Ermin i Selmir, tetke, tetkovi, tetici, teticne, daidze Lurvo, Nezir, Abid i Adil, daidzinice Sena, Isma, Hajra i Fatima, daidzici, daidficne, sura Admir, punica Safija, te porodice Sahmanija, Spjrtovic, Avdic, Gusic, Stitkovac, Rucic, Bogilovic, Nuhanovic, Sabanovic, Osmanovic, Brgulja, Selimovic, Omerspahic, Holian, Guska, Hodfic, Halimanovic, Milie, Duratovic, Subasic, Caveic i ostala mnogobrojna rodbina, kornsije i prijatelii Prijevoz obezbijcdcn na dan dzenaze sa polaskorn u 10.30 sati sa Sipa, sa zaustavljanjem na Vijecnici. Tevhid ce se prouciti u kuci zalosri, ul. Stara cesta - [ezera 116, u 13.30 sati, 14421-1l

N eka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet tvojoj plemeniroj dusi. Tvoji - Milisic Edhem sa porodicom
8667-1ndz

POSLJEONJI SELAM POSLJEONJI SELAM

bratu, suri, daidzi nasem dragom amidzi i djeveru

HAMED (SEL VER) PAMUK
Neka ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet. Tvoii: Huma, Veisil, Ismir, Jasmin, Amela, Ermin, Ajsa Susie
033146

HAMED (SELVER) PAMUK

... za ovaj trenutak - pripremajre se - (hadis) Duboko ozalosceni obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komjiije da ie nas dragi

Hvala ti za sve sto si ucinio za nas! Tvoji bratici Mevlan i Bego sa majkom Nazom
033146

HIMZO (MUJO) ALISPAHIC
preselio na ahiret u godine, u 72. godini.

srijedu, 18. 7.2012.

POSLJEONJI SELAM

dragom bratu, djeveru i amidzi

POSLJEONJI SELAM

HAMEDD (SELVERA) PAMUKU
Srctni smo Sto si bio dio nasih zivota i beskrajno tuzni sto smo te izgubili. Neka ti Allah, &.s., podari lijepi Dzenner. Tvoji: brat Salem, snaha Dulsa, bratic Admir i braticna Admira
033146

dragom amidzi i dedu

HAMEDU (SEL VERA) PAMUKU

Dzenaza polazi u cetvrrak, 19. 7. 2012. godine, ispred dzamije u Bojniku poslije ikindija-namaza, a dzenaza ce se klanjati i ukop obaviri u 17.30 sari na mezariu l!!'-'.._._" .... !!L_~_..~ Bojnik. . OZALOSCENI: supruga Fikreta, kcerke Belma i Amra, unuka Merjem, braticna Aida, let Mirsad, braca Mehmed, Rahman i Ibro, snahe Biba, Ramiza i Sajma, bratici Bakir, Amir, Enver i Adnan, braticne Mubera, Halima, Azra i Mirsada, sure sa porodicama Fikret, Nedreta, Alma i Ame1a, Rasim i Amina, Muhamed i Farima, Hakija i Zekira, Fahrudin i Mubera, M,eliha i Samir, te porodice Alispahic, Pleho, Gacanovic, Carevic, Seito, Sinanovic, Fazlic, Masic, Lernes, Hasanovic, Matoruga, Starnbolic, Tutun, Sinanija, Ibrahimovic, Viteskic, Memija, Golos, Omeragic, Genjac, kao i ostala rodbina, prijatelji i kornsije

1

livot nestaje u trenu, ali vjecno ostaje ljubav i siecanje na tebe. U nasim srcima bit ces uvijek voljen i nikada zaboravljen. Tvoja braticna Emina sa sinom Almirom
033146

Tevhid ce se prouciti istog dana u kuci rahrnetlije u 17.30 sari, ul. Brodska br. 10, Dobrosevici, RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
III

POSLJEONJI SELAM

POSLJEONJI SELAM

dragom amidzicu, dieveru, amidzi i dedu
POSLJEONJI SELAM

... za ovaj trenutak - pripremajre se - (hadis) Duboko ozalosceni obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa draga

FEHIMA (RAMO) JASAREVIC, rod. BUKVA
preselila na ahirer u ponedjeljak, 16.7. 20 L2. godine, u 84. godini. Dzenaza ce se obaviti u cetvrtak, 19. 7. 2012. godine, u I 7.00 sari na rnezariu Bisrrjcki pur - Rakoviea. OZALOSCENI: sinovi dr. Osman, Selim, snahe Zineta i Gordana, sestra Nezira, snaha Hajra, ietrva Pasa, bratici Mujo, Sejdalija, Senad, Sead, braticne Suada i Sida, sestricne Ifeta, Fatima, Hajra, unucad Ammar, Adnan, Armel, Selma, Hazal, Omar, Masaiah, Arijana, praunucad, dieverici i djevericne, re porodice [asarevic, Bukva, Hadzibulic, Hasanovic, Kacevic, Dizdarevic, Briga, Imamovic, Katica, Curevac, Ramie, Zolota, Selak, Kafedzic, Bajraktarevic, Haidarevic, Kovacevic, Masie, Oprasic, Senderovic, Dedic, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsiie Tevhid ce se prouciti istog dana u 17.00 sati u dzamiji Rakovica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
III

dragom braru, djeveru i amidzi

HAMEDUPAMUKU
:livot nestaje u trenu, ali vjecno ostaje ljubav i sjecanje na tebe. Tvoji - Seco, Muskija, Inela, Alen, Aldijana i Lejla
OBI46

HAMED-ZACO PAMUK
[aran Munja, drugarica Hiba, Edin, Emir, Sadina i Emela
033146

HAMEDU (SELVER) PAMUKU

Vjecno ces zivjeti u nasim srcima i nikad zaboravljen u nasim mislima. Tvoii - brat Dervo, snaha Kada, braticne Alma i Emina i unuk Almir 033146

Obavjestavamo rodbinu, prijarelje i komsije da je nasa draga

... za ovaj trenutak - priprernajte se - (hadis) Duboko ofalosceni obavjestavarno rodbinu, prijatelje i komsi]e da je nasa draga

GARA (SERIF) KAROVIC, rod. SEFERAGIC
preselila na ahiret u utorak, 17. jula 2012. go dine, u 62. godini.
Dzenaza ce se obaviri Ravne Bakije. u cctvrtak, 19. jula 2012. godine, u 16.00 sari na mezarju

ISMA (MEHO) MAHMUTOVIC, rod. ALIC
iz Brarunca preselila na ah iret u utorak, 17. 7. 2012. godiue, u 77. godini. Dzenaza ce se obaviti u cervrrak, 19. 7. 2012. godine, u 17.00 sari ispred Cenrralne dzamiie u Hadficirna, a ukop ce se obaviti na mezarju Kopisanj H~dzici.. , OZALOSCENI: suprug Hakija, sin Amer, kcerke Fikreta i Mahza, snaha Suada, zetovi Safet i Ismet, unucad Muhamed, Adnan, Dzeneta, Nihad i Merdan, sestre Hava, Ibrima i Adila, brat Mehmed te porodicc Mahmutovic, Alic, Hasanovic, Ahmic, Smajlovic, Karamujic, Klancevic, Bozic, Ferhatbcgovic, Dautbasic, Sehornerovic, Golubovic, Dubicic, Gluhic i Verlasevic Tevhid ce se prouciti istog dana u Centralnoi dzamiji u Hadficima u 17.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH III

OZALOSCENI: sin Denis, snaha Amina, unucad Mirza, Faris i Bakir, bra! Esad sa porodicom, brat Arif sa porodicom, bra! Husein sa porodicom, scstra Nura sa porodicom, sestra Saca sa porodicom, sestra Bajrama sa porodicom, sestra Tamama sa porodicom, prija Saliha Irnarnovic sa porodicom, tetke sa porodicama, stric Huso sa porodicqm, zaova Nezira sa porodicom, re porodice Nikolajev, Karovic, Seferagic, Cavkic, Skrgic, Spahic, Imamovic i os tala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kornsije Tevhid ce se prouciti istoga dana u 16.00 sari u kuci zalosri u ulici Grbavicka br. 14 A/14.
050457

Obavjestavamo rodbinu,

prijatelje

i kornsije da je nasa draga

SAFIJA (AJDIN) KADROVIC, rod. SEHOVIC
preselila na ahiret u srijedu, 18. jula 2012. godine, u 79. godini. Dzenaza ce se obaviti u cetvrtak, 19. jula 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. OZALOSCENI: sin Vejsil, snaha Elma, brat Salko i os tala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kornsije Tevhid

ce se prouciti istoga dana u 14.00 sati u dzamiii Cekalusa.

III

... za ovaj rrenutak - priprcmajte sc - (hadis) Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nas dragi

Duboko ozalosceni dragi

cbavjestavamc

rodbiuu,

prijatelje

i komsije da ie nas

... za ovaj trenurak - priprcrnajtc se - (hadis) Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da ie nasa draga

SEMSUDIN aUNUZ) DELIC
preselio na ahiret u srijedu, 18. 7. 2012. godine, u 57. godini. Dfenaza ce se obaviti u cetvrtak, 19. 7. 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom mezarju Yljlkovo. OZALOSCENI: supruga Zarifa, sin Dzenan, kcerke Ramiza i Mahira, sestra Fatima, zet Husref, sestrici Enver i Nermin, te porodice Delic, Sofie, Hasic, Okanovic, Gruhonjic, kao i ostala broina rodbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti istog dana u kuci rahmerlije u 14.00 sati, ul. Unska br. 7, Doglodi. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

HAMED-ZACO (SELVERA) PAMUK
preselio na ahiret u srijedu, 18. 7. 2012. godine, u 55. godini. Dzcnaza CCsc obaviti U petak, 20. 7. 2012. godiue, poaliie dzuma-namaza (13.30 sati) ispred Ccntralnc dzamijc u Sokclovic-Kcloniji, a ukop ce se obaviti u 17.00 sati (poslije ikindiianamaza) na mezarju Kramar! • Bjelasnica. OZALOSCENI: supruga Hiba, sin Elvedin, kcerka Elvedina, braca Dervo i Salem, scsrrc Huma i Mejra, punac Osman, sura Edhcm sa porcdicom, snahe Naza, Kada, Dulse, Naza i Mevza sa porodicom, bratici Mevlan, Bego i Admir, braticne Alma, Emina i Admira, zetovi Vejsil i Dzemo, sestrici Isjnir i jasmin, sesu-icne Aldijana,Jasmina i Emina, amidli~i Zejnil, Vejsil ~~;~~i~~~~I:~~i~~~~Ji~~l~~~k~M:{is~~r~~s~,u~~!~,i~~;ij:~~c~,fD~~ kit, Kadic, Leka, Mehmedagic, Kathie, Colak, Krajina, Bandit, Elezovic, Aliovic, Katovic, Uzicanin, Dervisevic, Hadzic, te ostala rodbina, prijatelji i kornsije Ja'sini ce se prouciti istog dana u Ali-begovoi dzamiji prije aksam-namaza. Prijevoz do mezarja i nazad obezhijedeu ispred Cenrralne dzamije uS. Koloniji posliie dzuma-namaza, sa usputnim srajanjem na Ilidfi i u Hadxicime. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASlAH
III

MEVLlJA (ZEJNIL) PINDZO, rod. DURMO
preselila na ahiret u utorak, 17. 7.

2012. godine,

u 77. godini.

Dzeuaza ie obavljena u sriiedu, 18. 7. 2012. godine, u 17_00sati na miesnom mezariu Sabanci ~Trnovo. OZALOSCENI: sin Osman - Bim, kcerka Dika, snaha Aida, zet Nezir, unucad Dzelal, Zijad, Emir i Elzana, braca Sacir j Nail sa porodicama, sestre Dudija i Hasija sa porodicama, te porodice Pindzo, Durmo, Mehanic, Dedic, Muianovic, Bandic, Mulaosmanovic, Hosie, Hrnjic, Dokara, Kolar, Orucevic, kao i os cal a rodbina, prijatelji i komsiie RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN V ASIAH
III

S ogromnim bolom u dusi obaviestavamo komsije i prijatelje da je nas

rodbinu,

HUSEIN (OSMAN) VILIC
1954 -1992. (ekshumaeija jezero Peru cac Visegrad)

tragicno preselio na ahiret, ubijen
rukom zlocinca 1992. godine u 38. godini. Dzenaza ce se obaviti danas, 19. 7. 2012. godine iza ikindija-narnaza na mezariu .Liesevo", Ilijas. I tevhid (zenski) ce se prouciti u dzamiji Liesevo iza ikindija-namaza. Supruga Osman Ramza, djeea Senada, Senad, Sanela, Amela i
14400-[1

"rn&nm]m"
OSNOVANO 1923

POKOPNO

DRUS1VO

SARAJEVO

tel. 00387 (0)33 533-763 mobttet U0387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233·062 fax 00387 (0)33 447-122

Javite se na nase telefone: 033/281-364 i 033/281-361 iii fax: 033/281-435

mobitel za Inostranstvo

0049(0) 16093427808

AKO STE ZAINTERESOYANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da citko popunjenu narudzbenicu dostavite na nasu adresu:

www.bakije.com

Dnevniavaz
UZ NA..JVECI TIRAZ
NAJPRISTUPACNIJE Osmrtnice, sjecanja, CIJENE pozdravi... posljednji

avaz-roto press, Tesanjska 24A, 71000 SARAJEVO

1il 033/281 - 451; Fax: 281- 461;

E-mail: smrtovnice@avaz.ba
+ SARAJEVO: Tesanjska 24A, + GORA2:DE:

Sukrije Kukavice 12 ~ 038/222 - 251; +I'UZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasaz)

~

033/281 -717

Dzemala Bijedica br. 185, ~ 033/281 - 451 +ZENICA: Marjanovica put bb (zgrada Jabuka) 'iii' /fax: 032/ 424 - 441;

~ /fax: 035/257 - 277;
257-477
+ MOSI'AR: Husnije Repca bb V/fax: 036/558-890;

Pokopno drustvo "BAKIJE" vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dzenaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

SA NAZNAKOM

11%4

KUCNU DOSTAVU

II

iii

r--------------------------~-~ nARUDlBEnICA
IZDANJE: • DNEVNI AVAZ • SPORT • AZRA • EXPRESS • ZDRAVlJE .BEBEIMAME U KUCI kom. kom. kom. kom. kom. kom. _ _ ,_ _ _ _

U Oglasnu sluzou "TwistTower" Tesar[ska 24A, "avaz-rolo press" (Avaz Bussines centar) - Ozernala Bijedica 185

Ime i prezime

_ ulica _ _ san

~

Op6ina

424 - 440;

I I I I I I

Bra) telefona/mobitela Vrijeme dostave do

Broj licne karte:
Svojerucni potpis

_
_

~-----------------------------

ogJasi----------------------------------------------

Dnevnl avaz

''''rt''.19.i".s~''i2012.53

Dnevniavaz
Obavijesti 0 smrti, sjecanja, posljednje pozdrave i zahvale mozete predati u 68 poslovnica BH Poste, u 46 gradova BiH
.....
SPISAK POSTANSKIH POSLOVNICA
He.h, poIM Ad_

·JP BH POSTA' d

IH'OS~

0.0. SOfOjeVO

Uz minimalnu doplatu smrtovnice, posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo

i na portalu

.Dneonog avaza"

www.dnevniavaz.ba
RaCiftO .......

_bo .. 7 07.30-'

m.

e
5,30 09-1Ij,

07,30-HI.30
07.~O.16.30 07,30-1530

07-20 OS-HI

07-'"

Srebrenll< Grad e Br¢ko

Znc. Znc:ll

08-Hi
08-16 ()8..16

54

CelYrtak.19. juti/srp~ni 2012.

Dnevni avaz
prebivaliste iii boraviste, odnosno sjediste stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punornocnika ako ih imaju, predmet spora, sadriaj izjave i potpis podnositelja (Clan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tuzbu, tuieni ce istaci rnoquce procesne prigovore i izjasniti se da Ii priznaje iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev. (clan 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tuzeni osporava tutbeni zahtjev, odgovor na tuzbu mora sadriati i razloge iz kojih se tuibeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima Meni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te cinjenice, te pravni osnov za navode tuzenog (clan 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tuzeni more u odgovoru na tuibu, a najkasnije na pripremnom rocistu podnijeti protufuzbu (clan 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad Meni, kome ie uredno dostavljena Mba u kojoj je tuiitelj predlozlo donosenie presude zbog propustania, ne dostavi pismeni odgovor na tuibu u zakonskom roku, sud ce donijeti presudu kojom se usvaja tuibeni zahtjev (presuda zbog prupustarua), osim ako je tuibeni zahtjev oCigledno neosnovan. (Clan 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje sudu u dovoIjnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. pozivom na broj predmeta. Obaviestava se tuieni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka ad 15 dana, ad dana obiavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj ploei suda u skladu sa el. 348 st. 4 ZPP-a FBiH, te se isti obaviestava da priloge costavliene uz tuibu moze podici u zgradi suda. Sudija Emira Sujoldiic, s.r.

------------oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDEMCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 025450 09 Mal Zenica, 11. 06. 2012. godine Opcinski sud u Zeniei, strucni saradnik Husakovic Emina, u pravnoj stvari tuzirelja DIONICKO DRUSTVO BH TELECOM SARAJEVO, Direkeija Zeniea, ul. Masarykova br. _46, Zeniea, protiv tuzene SELIMOVIC SEMIRA VL. TR SEEMI, Kamberovic cikma bb, trzni centar, radi duga, v.s. 470,70 KM, van rocisra, dana 11. 06. 2012. godine, donio je slijedecu: 2008. g. do dana up late - na iznos od 19,15 KM, pocev od 25. 01. 2009. g. do dana uplate - na iznos od 19,15 KM, pocev od 25. 02. 2009. g. do dana uplate - na iznos od 19,15 KM, pocev od 25.03. 2009. g. do dana up late - na iznos od 19,15 KM, pocev od 25. 04. 2009. g. do dana uplate - na iznos od 19,15 KM, pocev od 25. OS. 2009. g. do dana uplate - na iznos od 19,15 KM, pocev od 25.06. 2009. g. do dana up late - na iznos od 19,15 KM, pocev od 25. 08. 2009. g do dana uplare kao i da tuziocu nadoknadi troskove parnicnog postupka u iznosu od II 0,00 KM sve u roku od IS dana. Strucni saradnik S.r. Emina Husakovic,

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPGINSKI SUO U TRAVNIKU Broj: 510 Mal 051060 11 Mal Travnik, 26. 06. 2012. godine OPCINSKI SUD U TRAVNIKU sudija Emira Sujoldiic, u pravnoj stvari tuiitelja HYPO ALPE-AORIA-BANK D.O. Filijala Vitez, PC 96, Vitez, protiv tuienog SENAID BALTIC iz Travnika, Dolac bb, radi Isplata duga v.sp. 619,74 KM, na osnovu ctana 348. stav 3. Zakona 0 parnlcnom postupku objavljuje slieoeci

OGLAS
tuzenorn SENAID BALTIC se dostavlja Mba na odgovor u smislu cl. 62 st. 2. ZPP-a, podnesena ovom sudu dana 07.07.2011. godine. kojom tuiitelj predlaie da sud donese presudu: "Tuzeni ie duzan tuiitelju platiti dug u iznosu od 619,74 KM uvecano za zateznu zakonsku kamatu poeevsi od dana 09.12.2010. godine pa do konacne isplate duga, kao i da tuzitelju naknadi parnlcne troskove ito sve u roku od 15 dana pod priietnjom izvrsenia." Istovremeno se predlaze da ukoliko tutem u skladu sa el. 182. Zakona 0 parnlcnom postupku ne do stave odgovor na ovu tuzbu u zakonskom roku, da sud donese presudu koiom usvala tuzbeni zahtjev (presuda zbog oropustania). Obavlestava se tuzem da je na osnovu ctana 70. stav 1. ZPP-a FBiH ouzan najkasnije u roku od 30 dana costaviti sudu pismeni odgovor na mzbu. Ddgovor na tuibu mora biti razumljiv i sadriavati: oznaku suca, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe,

PRESUDU
- zbog propustanja

zaka09. 10. II. 12.

Nalaze se tuzenom da tuziocu na ime duga
isplati novcani iznos od 407,70 KM, sa konskim zateznim kamatama, na iznose ko slijedi: - na iznos od 97,60 KM, pocev od 25. 2008. g. do dana uplare - na iznos od 80,50 KM, pocev od 25. 2008. g. do dana up late - na iznos od 47,55 KM, pocev od 25. 2008. g. do dana uplare - na iznos od 48,00 KM, pocev od 25.

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopustena zalba, ali se rnoze podnijeti prijedog za povrat u predasnje stanje u skladu sa odredborn clana 183. stay 1., u vezi sa clanom 328. do 334. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH. Obavjestava se tuzeni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od IS dana od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj ploci suda.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDEMCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANT ON OPCINSKI SUD U VISOKOM Broj: 41 0 Mal 02740211 Mal Visoko, II. 06. 2012. godine

OGLAS
Vares, dostavlja:
Na osnovu odredbe clana 348. srav 3. Zakona 0 parnicnorn postupku, Tuzenom: Dario Bastinac, Perunska br. 7,

TUZBA NA ODGOVOR
Tuzilac DD BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA, Masarykova br. 46. Zeniea, trazi da sud donese presudu i obaveze tuzenog da tuziocu na ime izvrsenih usluga isplati dug u iznosu od 1.399,65 KM sa zakonskom zateznom kama tom i to: - na iznos od 1.224,15 KM pocev od 25. 09. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 35,10 KM pocev od 25. 10. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 35,10 KM pocev od 25. 11. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 35,10 KM pocev od 25. 12. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 35,10 KM pocev od 25. 01.

2011. godine pa do isplate, - na iznos od 35,10 KM pocev od 25. 02. 2011. godine pa do isplate, kao i nadoknaditi troskove postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvrsenja. Tuzilac u tuzbi predlaze donosenje presude zbog propustanja, Odgovor na tuzbu tuzeni moze dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dosravljanja. Smatra se da je tuzba dostavljena protekorn IS dana od dana obiavliivania ovog oglasa. Odgovor na tuzbu treba da sadrzi izjasnjenje da li tuzeni priznaje iIi osporava tuzbeni zahtjev, naznaku suda, broja predmera, imena prezimena ili naziv srranaka, prebivaWire iIi boraviste stranaka i njihovih punomocnika, predmet spora i potpis. U odgovoru na tuzbu mozete iznijeti proeesne prigovore. Ukoliko osporavate tuzbeni zahtjev duzni ste u odgovoru navesti Cinjeniee na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze na osnovu kojih se te Cinjeniee utvrduju. Ukoliko u navedenom roku ne dostavire odgovor na tuzbu sud ce doni jeri presudu kojorn se tuzbeni zahrjev usvaja (clan 182. stay I. Zakona 0 parnicnorn postupku). Tuzeni priloge dostavljene uz tuzbu moze preuzeti u pisarniei Opcinskog suda u Visokom. Strucni saradnik Selma Music

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 048441 11 Mal Zeniea, 11. 06. 2012. godine Opcinski sud u Zeniei, strucni saradnik Husakovic Emina, u pravnoj stvari tuzitelia BH TELECOM d.d. SARAJEVO, Direkeija Zenica, ul. Masarykova br. 46, Zeniea, protiv ruzenog Delic Abdulaha iz Zeniee, ul. Velikog sudije Gradese br. 9, radi duga, v.s. 1.313,30 KM, van rocista, dana 11. 06. 2012. godine, donio je slijedecu:

PRESUDU
- zbog propustanja iznos od 1.313,30 KM, sa zakoNalaze se tuzenom da tuziocu na ime duga isplati novcani nskim zateznim karnatama, na iznose kako slijedi: - na iznos od 138,90 KM,pocev od OS. 02. 2000. g. do dana - na iznos od 167,00 KM, pocev od 07. 03. 2000. g. do dana - na iznos od 196,80 KM, pocev od OS. 04. 2000. g. do dana - na iznos od 215,80 KM, pocev od 06. 05. 2000. g. do dana - na iznos od 187,70 KM, pocev od OS. 06. 2000. g. do dana - na iznos od 317,90 KM, pocev od 06. 07. 2000. g. do dana - na iznos od 89,20 KM, pocev od OS. 08. 2000. g. do dana kao i da ruziocu nadoknadi rroskove parnicnog postupka dana. uplate uplate up late uplate up late uplate uplate u iznosu od KM sve u roku od IS

Strucni saradnik Emina H usakovic, S.r. POUKA 0 PRA VNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopustena zalba, ali se moze podnijeti prijedog za povrat u predasnje stanje u skladu sa odredbom clana 183. stay I., u vezi sa clanom 328. do 334. Zakona 0 parnicnorn postupku FBiH. Obavjestava se tuzeni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od IS dana od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj ploci suda.

Bosna i Hercegovina Federaeija Bosne i Hereegovine Tuzlanski kanrop Opcinski sud u Zivinieama Broi: 330 Mal 035156 II Mal Zivinice, 18. 06. 2012. godine

OGLAS
Na osnovu clana 348. stay 3. ZPP-a FBiH, tuzenorn se dostavlja presuda Opcinski sud u Zivinicama, strucni saradnik Dug Tarik, u pravnoj stvari tuzitelja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Odjel za pravne poslove Grude, Kneza Branimira bb, 88QOO Mostar, protiv tuzenog Azre Hodic iz Ziviniea, Uliea Toplicka bb, radi duga, v.s. 457,21 KM, vanraspravno, dana 18. 06. 2012. godine, donio je slijedecu:

- na iznos od 68,75 KM pocev od 16. 11. 2010. godine pa do isplate - na iznos od 44,29 KM pocev od 16. 12. 2010. godine pa do isplate - na iznos od 17,55 KM pocev od 16.01. 2011. godine pa do isplate - na iznos od 17,55 KM pocev od 16. 02. 20 II. godine pa do isplate - na iznos od 17,55 KM pocev od 16.03. 2011. godine pa do isplate - na iznos od 269,00 KM pocev od 16. 04. 2011. godine pa do isplate kao i da tuzitelju naknadi rroskove postupka u iznosu od 180,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana pravosnaznosti presude pod prijetnjom prinudnog izvrsenja. Strucni suradnik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 023138 09 Mal Zeniea, 11. 06. 2012. godine Opcinski sud u Zeniei, strucni saradnik TELECOM d.d. SARAJEVO, Direkeija ruzenog Mijic Nenada iz Zen ice, Crkviee 08.06.2012. go dine, donie ie slijedecu: Husakovic Emina, u pravnoi stvari tuzitelia BH Zenica, ul. Masarykova br. 46, Zeniea, protiv 20 C, radi duga, v.s, 713,12 KM, van rocista, dana

PRESUDU
- zbog propustanja Nalaze se tuzenom da tufiocu na ime duga isplati novcani iznos od 713,12 KM, sa zakonskim zateznim kamatarna, na iznose kako slijedi: - na iznos od 0,02 KM, pocev od 25. 09. 2008. g. do dana uplate - na iznos od 51,00 KM, pocev od 25.10.2008. g. do dana uplate - na iznos od 44,80 KM, pocev od 25. 11.2008. g. do dana uplate - na iznos od 77,35 KM, pocev od 25. 12.2008. g. do dana uplate - na iznos od 36,15 KM, pocev od 25. 01. 2009. g. do dana uplate - na iznos od 34,75 KM, pocev od 25. 02. 2009. g. do dana uplate - na iznos od 34,75 KM, pocev od 25. 03. 2009. g. do dana uplate - na iznos od 434,30 KM, pocev od 25.04. 2009. g. do dana uplate kao i da tuziocu nadoknadi troskove parnicnog postupka u iznosu od 150,00 KM sve u roku od IS dana. Strucni saradnik Emina Husakovic, s.r. POUKA 0 PRA VNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopustena zalba, ali se moze podnijeri prijedog za povrat u predasnje sranje u skladu sa odredbom clana 183. stay 1., u vezi sa clanom 328. do 334. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH. Obavjestava se tuzeni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od IS dana od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj ploci suda.

Tarik Dug

PRESUDU
zbog propustanja QBAVEZUJE SE tuzena Azra Hodic Zivinica, Ulica Toplicka bb, da tuzitelju Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ime duga isplari iznos od 457,21 KM, sa konskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 4,97 KM pocev od 16. 2010. godine pa do isplate - na iznos od 17,55 KM pocev od 16. 2010. godine pa do isplate iz JP na za09. 10.

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena zalba, ali protiv iste moze podnijeti prijedlog za povrat u predasnje stanje u roku od os am dana, racunaiuci od dana kada je pres tao razlog koji je prouzrokovao propustanje iii od dana kada je za to saznao. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propustanja ne moze se rraziri povral. N apomena: Dostava se smatra izvrsenom pro!ekom roka od IS dana od dana objavljivanja.

560 ••rta•• 19;"",,,,,";2012. Dnevni avaz

----------------------"oglasi

"Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosiecno 45.000 primjeraka, a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 10 osoba.

I,

-.,

Tome treba do dati jos 350.000 klikova na nasem portalu www.dnevniavaz.ba

800.nasim infomiaciiam 1, 0 lju koji svakodnevno koriste i vjeruju
To je impresivna cifra od

.

...

ort

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. julVsrpanj 2012.

57

Husejinovic: Igrat ce iza Hadiica

EVROPSKA LlGA Sarajevo veceras protiv Levskog u drugom pretkolu

Jove i dalje krije sastav • Zlatkovic prekomandovan na lijevi, a Tatornirovic na desni bok
(Od specijalnog izvjestaea ''Dnevnog avaza" iz Sofije) Sef strucnog sraba Sarajeva Dragan J ovic ni nakon sinocnjeg, posljednjeg treninga uoci danasnieg prvog duela drugog kola kvalifikacija za Evropsku ligu protiv Levskog, koji je odraden na sofijskom stadionu Georgi Asparuhov, nije izdiktirao novinarimaimenastartera. - J asno je da znam tim s kojim cerno startovati, ali 0 tome jos ne bih razgovarao. Mozdapostojenekesitnedi~le~m:e~u~v:ez:i:s:a;p:OJ~'e~d:in:i~m~po~-~iiiil:i~~~::'ii:i~~to~v~o~p:o svojoj desnoj strani, zicijamautimu-kaze Iovic. odnosno po nasoi lijevoj, Osim Sulejmana Krpica, istoj formaciji(4-2-3-1). gdjesmomi uobjeutakmice koji zbog povrede misica - Hibernijans nam je na S Hibernijansom imali pronatkoljenice nije ni doputovrijeme otvorio oci. Na trebleme. Zbog toga razvao u Sofiju, prvi kosevski ninzima u Staroj Pazovi misljarn 0 Zlatkovicu, koji je strateg moze racunati na sve ucinili smo sve da otkloniprotiv Maltezana kvalitetno os tale igrace. rno nedostatke, posebno u zatvarao tu pozieiju. Ni na zadnjoj liniji. Postoji rnoKosevu ni u revansu nisrno Promjene u ekipi gucnost da iz veznog reda u primiligol unastavku meca, - U odnosu na prethodni zadnju liniju prekomandukadajeon to igrao-pojasniamec, na Malti protiv Hiberjem Nemanju Zlatkovica, a va trener bordo tima. nijansa, sigurno ce biti dvida na mjesto stopera vratim Hadzic vodi napad je-tri promjene - dodaje [oAmeraDupovea. Ivan Tatovic. mirovic bi igrao desnog beNapad ce sigurno predAko je suditi prema poska. vocliti Emir Hadzic, koji je u ljednjirn treninzima kluba s Levski je ekipa koja stotinjak minuta na terenu Koseva, Sarajevo ce igrati u mnogo igra po boku, pogoprotiv Hibernijansa posti-

BOrdO 11m Da -SOliDzreiosil

Iz razgovora s ovicern nije tesko zakljuciti da je dobro analizirao igru protivnika. - Mnogo su bolji nego prosle sezone. Doveli su devetorieu novih igraca i

Dobro analizirao Leuslli J

odlicnog trenera Iiijana Ilijeva, koji je legenda kluba iz Sofije. Pored igre po bokovima, moramo obratiti paznju i na njihove veznjake, koji se cesto odlucuju na udarce s distanci ...

gao tri gola. Na dvije krilne pozicije J ovic je isprobao nekoliko igraca, ali ce povierenje, najvjerovatnije; uk azati Asmiru Suljicu i Zarku Kararnaticu. Said H usejinovic igrat ce eentralnog poluspica, dok ce Ivan Sesar i Denis Com or ordinirati ispred zadnje linije. - Veoma je bitno da ne

primimo gol u prvih 15 iii 20 minuta.jer ce.u tom slucaju, freneticni navijaci Levskog stvoriti dodatni pritisak na svoie igrace, S druge strane, ispred igraca i nas, iz struke, nasim vjernim navijacima mogu obecati da cemo pruziti maksimum na terenu - porucuje] ovic .• G.SUMAR

Ako ne primimo pogodak u prvih 20 minuta, imamo dobre sanse, kaze zadnji vezni
Sa dva gola i dvije asisteneije U dvije utakmice Asrnir Suljicostavio je ponaibolii dojam u prvom pretkolu protiv Hibernijansa. Hoce Ii imati sansi da bude podjednako elikasaniprotivLevskog? Iako su Bugari mnogo kvalitetniji rival od Maltezana, ofanzivni veznjak zraCioptimizmom. - Nadam se prolasku u trece retkolo. ski je fa~v:;O;o~",""rr....o: Na tribinama se ocekuje nekoliko stotina navijaca bordo tima, od kojih su neki jos jucer doputovali u Sofiju, a vecina ih stize danas. Simpatizerima Sarajeva podrsku ce ali vjerujem u naS tim. Ako svako Qd nas pfllij maksimum, imamoansu da produtimo boravak u Evropi -

sMam

Ulallmica UiSOllogrizilla

davati i fanovi Dinama iz Drezdena, koji su, takoder, najavili dolazak. Podsjetimo, utakmicu Levski - Sarajevo UEF A je ocijenila kao susrer visokog rizika. We Suljic.

.()$jeCajupritisak, sliean ka-

Zadnji vezni Ivan Sesar tvrdi da fudbaleri Levskog

kay su njegove kolege i on imali protiv Hibernijansa. - Veoma je bitno kako cemo otvoriti utakmicu. Ako ne primimo pogodak u prvih 20 minuta, imamo dobre sanse za do bar rezul ta t tvrdi Sesar pa dodaje: - Znamo da ce nas u Sofiji bodriti nekoliko stotina nasih navijaca. Njihova podrska za nas je od velikog znacaja tako da im, u ime sv.i.hiSra~mogpQbeCatida cemo silJUl'llodati sve od sebeuuspjeh. G.S.

Borae je [ucer zvanicno potvrdio da je sporazumno raskinuo saradnju sa Markom Zivkovicem i Markom Milicern, fudbalerima koji su oznaceni kao najveci krivci za neuspjeh u dvoboju s niksickim Celikom u prYom pretkoluEvropske lige.

MIIIC I ZIUBOUICOueranl, SlaI'CeulC OSlale na BIUDI
Istovrerneno, nekoliko puta najavljivani sastanak Upravnog odbora, na kojem je glavna tema trebala biti imenovanje novog sefa strucnog staba umjesto smijenjenog Slavise Bozicica, ponovo je otkazan. Ipak, predsjednik Ljubomir Cubic razrijesiojeodredenedilerne. - Z bog zauzetosti te zbog ranije preuzetih obaveza clanova uprave, ponovo smo morali odgoditi sjednicu, a novi termin bit ce naknadno utvrden. Istovremeno mogu saopci ti da ce Siobodan Starcevic do daljnjeg ostati na rnjestu vrsioca duznosti sefa strucnog staba i dobi t ce sansu da vodi ekipu Borca u narednoj sezoni - rekao je Cubic. Ova vijest bila je i ocekivana iako je posljednjih dana licitirano sa pet iii sest imena, uglavnom trenera koji su vee radili u Boreu. Starcevic kaze da se ovakvorn raspletui nadao. - Da budem iskren, nadao sam se da cu dobiti povjerenje da vodim Borac u narednom prvenstvu i ucinit cu sve da ga i opravdam - kazao ie Starcevic. S.K. Starcevic: Vrsilac duinosti

58

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. julVsrpanj 2012.

VELEZ .Rodeni" na Trgu Musala proslavili 90. godisnjicu

Aulobus na DOMIOn
Proslavi prisustvovali Enver Marie, Blaz Sliskovie, Marijan Kvesic, Veselin Durasovic, Sead Kajtaz, Nusret Cerkie ...

Blaudek: Ne mate racunati na Landeku ; Silica

Trener Sirokog Marin Bloudek

FiZiCMismo raunoprauni, a lahniCMi nadmocni
Nogometasi Sirokog Brijega veceras ce na Pecari u prvoj utakmici drugog pretkola Evropske Iige ugostiti Sankt Patriks. Bit ce to pocetak evropske odiseje viceprvaka Bosne i Hercegovine, dok je irski tim, podsjetimo, u prvom pretkolu protiv IBV -a s Islanda prosao zbog gola u gostima (1 :0, 1 :2). V taboru bh. predstavnika ne nedostaje optimizma. Atmosfera je odlicna, a sudeci prema izjavama igraca, svi jedva cekaju da utakmica pocne, Sirokobrijezani ne bjeze od uloge favorita mada su svjesni da je protivnik u takrnicarskoi formi s obzirom na to da im je prvenstvo u punom jeku. No, smatraju da je kvali tet na njihovoj strani ... - Nadam se da cemo protiv Sankt Patriksa gledati najbolji Siroki! Napadacki i agresivan, fizicki ravnopravan, a tehnicki nadmocan rivalu - kazao je na konferenci-

Protiv §ankt Patriksa gledat cemo najbolji Siroki, napadacki i agresivan

Irci Irenirali na USminBanD) peCari
Irska ekspedicija jucer je posliie podne doputovala u Siroki Brijeg. Zajedno s igracima stiglo je i tridesetak clanova uprave. Since su na, za ovu utakrnicu posebno usrninkanoi Pecari odradili i posljednji trening. Sirokobriiezani su, pak, trenirali na terenu Sportskorekreacijskog centra "Musa - Karacic", a utakmicu ce doeekati u izolaciji hotel a "Royal". bolji rezultat. - Volio bih kada bi bilo 5 :0, ali ne bih sada prognozirao tacan rezultat. N ajbitnije je, uz potporu nasih navijaca s tribina, pruziti maksimum i, u konacnici, proci dalje. Nikoga ne potcjenjuje-

Igraci i treneri, naviiaci i bivsi asovi Velda proslaviIi su preksinoc na Trgu Musala 90. rodendan mostarskog kluba. Manifestaciji "Rodenirna za rodendan" prisustvovao je veliki broj simpatizera, ali i neki od cuvenih majstora "diva s Neretve", poput En vera Marica, Blaza Sliskovica, Marijana Kvesica, Veselina Durasovica, Ibre Rahimica, Seada Kajtaza, Nusreta Cerkica, Milidraga Hodzica, Mirsada Mulahasanovica ... Prijeratni predsjednik Veleza Nedim Vila urucio irn je zab valnice. Predstavljeni su svi oni igraci koji ce ove sezone nositi dres Velda, a sportskorn

Odie se izgubila Uahina Doziunica?
Medu Velezovirn legendarna nije bilo centarfora Vahida Halilhodzica. Vaha je ranije za nas list izjavio da nije dobio pozivnicu, ali je direktor Sedin Tanovic istaknuo kako ju je poslao. - Vahi smo, kao i bro[nim drugim fudbalerima i prijateljima kluba, poslali poziv postorn, na njegovu rnostarsku adresu u Viii Neretva. lao mi je sto je doslo do nesporazuma. Vaha je bio i ostat ce Velezova legenda - rekao je Tanovic, Proslavi nisu prisustvovali ni Dusko Bajevic, odnosno federalni premijer Nermin Niksic, ali su oni Velezu zazelieli sretan rodendan telegramima.

Autabus: Kljucev; urucen; spottskom direktaru direktoru kluba Adrniru Veza 90. rodendan, koja je reIagicu predstavnik navijaca zultirala kupovinom autoiz Sjedinjenib Americkih busa. Drzava Sejo Tucakovic Nakon sto su igraci stigli urucio je kljuceve izuzetno u novom antobusu, uslijedivrijednog poklona - klu10 je njihovo predstavljanje. pskog autobusa. Manifestacija je zaokruzena Nakon sto je Nusret vatrornetom, dok su u muCerkie pozdravio prisutne, zickom dijelu prograrna naprikazan je kratki film 0 stupili Adnan [akupovic i akciji navijaca pokrenutoj Anel Corda. F. I.

ji za novinare Marijan Bloudek, sef strucnog staba. Kapiten Vedran [ese istaknuo je da je Siroki Brijeg sposoban ne primiti pogodak u prvoj utakmici, odnosno uz maksimalan angazrnan i provodenje trenerovih zarnisli ostvariti sto

mo, ali nikoga se i ne bojimo. Sankt Patriks ne dolazi iz neke od liga petice i mislim da irnamo realne izglede - kazao je [ese. Za sastav ne konkuriraju ozlijedeni Davor Landeka i kaznjeni Dalibor Silic.
D.K.

Smllemenl ClanOUI ~urSnOgodbora federalnOg
Kornitet za norrnalizaciju Nogometnog saveza BiH odrzao je jucer u Mostaru svoju 52. sjednicu koja je bila jedna od duzih. Trajala je skoro cetiri sata. Najvaznija odluka odnosi se na Nogornetni savez Federacije BiH. Naime, smijenjeni su clanovi Izvrsnog odbora entitetskog saveza Huso Golac, Irfan Durie, Nijaz Brkovic, Mirsad Drljevie i Branimir Orec, Istovremeno je imenovan Odbor za stabilizaciju stanja U NSFBiH u cijem su sastavu Muhamed Begagic, Anto Biljesko, Stipe Vukadin i Hamdo Spahic, Mandat im traje do izbora novog

Komitet za normalizaciju NSBiH zasjedao u Mostaru

Duznosti raznieseni Huso Golae, Irfan Durie, Nijaz Brkovic, Mirsad Drljevie i Branimir Orec • Imenovan Odbor za stabilizaciju stanja

lum

Nakon sto su lokalni TuIn dobili s visokih 7:0, u sklopu desetodnevnih priprema u Austriji fudbaleri Slavije odigrali su u drugoj kontrolnoj utakmici bez golova s novim ceskim prvoligasern Zbrojovkom Brno. Utakrnicu je Slavija pocela u sljedecern sastavu: Dujkovic, Svitlica, Papaz, Aleksic, Fazlagic, Zecevic,

Bez BOIOua S CeSima

Pripreme Siavije u Austriji

Dudo, Rasevic, Dudic, Kokot, Vidic, V drugom poluvremenu igrali su: Tornovic, Popovic, Ojdanic, Urra, Benovic, Jankovic, Mamie, Perisic, Pusara, Mirosavljevic i Beslija. Priliku nisu dobili povrijedeni Sasa Radovanovic i Marko Miiatovic te Arman Idrizovic i golman Milos Kubura. G. I.

Izvrsnog odbora NSFBiH. Takoder, clanovi Komiteta za norrnalizaciju NSBiH Ivan Beus i Elvedin Begic dobili su zadatak da vrse nadzor Odbora za stabilizaciju NSFBiH. Ovakva odluka donesena je zbog krsenia statuta NSBiH i NSFBiH te propisa i odluka donesenih na osnovu ovih statuta, i to u duzem vremenskom periodu, cirne je dovedeno u pitanje funkcioniranje NSFBiH i NSBiH. Najveci propust se odnosi na nezakazivanje nove sjednice Skupstine NSFBiH, nakon sto na sastanku od 20. juna nije usvojen dnevni red. F.l.

sport

Dnevni avaz, cetertak, 19. julVsrpanj 2012.

59

TRANSFERI Napokon realiziran lbrahirnovicev prelazak iz Milana

Sa Dlacom Od 14 miliona eura, ziatan ce Disati historiJu PSG-a
nua uaraa

Samuel Eto (Anzi, Rusija)

20

Svedski napadac bosanskohercegovackih korijena Zlatan Ibrahimovic predstavlien je jucer kao nevi igrac Pari Sen Zermena (PSG) nakon sto je prosao medieinske preglede i potpisao za tim franeuskog vieeprvaka. - Zelim zahvaliti PSG-u za sjajan posao. Realizirali su nesto sto se cinilo nemogucirn. Sretan sam sto danas sjedim ovdje. Nakon dugotrajnih pregovora, napokon sam igrac PSG-a - kazao je Zlatan na konfereneiji za novinare pred najmanje 100 predstavnika medija te je dodao: - avo je vrlo interesantan projekt. Zelim biti dio klupske historije i prilicno sam siguran da cemo je kreirati. Saprimanjimaod 14miliona eura godisnie, Ibrahimovic ce biti najbolje placeni igrac Franeuske i treci na svijetu, ali ispred Kristijana Ro-

Milan ma
_ Didije Drogba (Sangaj Senhua, Kina)

- Niko me iz Milana nije tierao, Prelazak je bila moja odluka. Bio sam veorna sretan u Milanu, to je klub koji ce ostati u mom srcu. Olaksali su mi prelazak u PSG i hvala im na tome. rratti) iz Peskare za 11 miliona eura i Argentinea Ezekijela Laveeija (Ezequiel Lavezzi) iz Napolija za 30 miliona eura. To znaci da je pari ski klub sarno u ovom prijelaznom roku vee potrosio vise od 100 miliona eura, dok ukupni izdaei za pojacanja otkad je prije godinu PSG preuzela grupa "Qatar Sport Investments" (QSI) iznose vise od 200 miliona eura. (0. L.)

15

Ibrahimovic sa predsjednikom PSG-a Naserom el-Kelaifijem i sportskim direklorom Leonardom naJda (13,5) i Lea Mesija (11,5). 70 miliona eura. Proejenjuona eura. Njegov i prije nekoliko je se da ce PSG kao odstetu Prije najboljih igraca vedana zakljuceni transfer Tiza Ibrahimovica, zbog toga likog italijanskog kluba jaga Silve (Thiago) iz Milasto je stariji i sto je imao PSG je ovog Ijeta doveo na kostat ce Parizane skoro kraci ugovor, platiti 20 miliMarka Veratija (Marco Ve-

Ziatan Ibrahimovic (PSG, Franeuska)
iznosi su 11 milionima eura

14

Ziatanu nije bio problem da osvoji dornacl trofej gdje god je igrao

EUrODSMaIllula - MarlMa MOla nedoSlaJe
U nacianalnim ligama daje vise ad jednag gala u dvije utakmice, ali mu prosjek bitna apada na medunaradnaj sceni
upravo ono sto nedostaje u Ziatanovom prebogatom CV-ju. Ibrahimovicu nije bio problem da osvoii domaci trofej gdje god je igrao - cetiri puta je bio prvak Italije (zapravo sest, ali su mu dvije tituIe s Juventusom oduzetel, jednom u Spaniii i dvaput u Holandiji. No, na medunarodnoj sceni, najdalje sto je otisao, bilo je polufinale Lige prvaka i cetvrtfinale Evropskog prvenstva. A nije da nije imao prilikadeset sezona zaredom sa svojim klubovima igra u najvecem klupskom takrnicenju, dok je sa Svedskarn bio na posljednja dva svietska i tri evropska prvenstva. Imao je on na in ternacionalnoj pozorniei zapazenih trenutaka naisvieziji je spektakularni gal iz voleja Francuskoj na minulom Euru. Jedan je ad rijetkih igraca u historiji koji je postizao pogotke na tri uzastopna evropska prvenstva. U domacim ligaskirn takmicenjirna prosjek mu je vise od pola gola po utakmici, ali mu u Evropi efikasnost opada pa mu trebaju tri meca da postigne pogodak. Za taka visokog igraca (195 centimetara) ima odlicnu brzinu i fenomenalnu tehniku. Nevjerovatno je jak na nogama, loptu kontrolira vrhunski, dok mu je treniranje tekvondoa u mladosti donijelo fleksibilnost i balans tijela. U minule dvije godine u Milanu poboljsao je i svoju igru prema natrag, a utisak je da je i prilicno obuzdao burni temperament, po kojem je bio poznat kao mladi. Ipak, da bi napokon utisao kriticare, Ibrahimovicu je za potvrdu svjetske klase potreban i jedan veliki rnedunarodni trofej. A to je upravo ana cemu se Leonardo nada. (0. L.)

Edin Dzeko demantira medije

Oieko: Fokusiran na Siti

Ie pregouaram s Mllanom

Italijanski mediji dovode Edina Dzeku iz Mancester sitija u Milan. Ugledni "Gazzetta Delio Sport" tvrdi da postoji ,,70 posto" sansi da ce golgeter reprezentaeije Bosne i Hereegovine zauzeti mjesto u vrhu napada vieeprvaka Italije kao zamjena za novu zvijezdu franeuskog Pari Sen Zermena Ziatana Ibrahirnovica. Italijani se pozivaju na navodnu izjavu Seada Susica, nekadasnjeg igraca, a danas sportskog menadzera, da bi Dzeko volio igrati u Milanu. Brata naseg selektora Safeta Susica mediji pogresno tituliraju kao Dzekinog zastupnika. - Nakon novih spekulacija 0 mom odlasku iz Sitija, te izjava pojedinaea koji se u talijanskim medijima predstavljaju kao moji menadzeri, htio bih obavijestiti javnost da ne vodim pregovore s Milanom. Moj rnenadzer je Irfan Redzepagic, a niti on, niti ja, ne vodimo pregovore oko napustanja Sitija. Fokusiran sam sarno na Mancester i ne interesuju me medijska nagadanja, pogotovo ne kada potiecu od Ijudi koji nemaju nikakve veze sa mnom - napisao je Dzeko na svojoj internet-straniei.

Hoce Ii Ziatan Ibrahimovie "pisati historiju" kluba, kao sto je to najavio sportski direktor Pari Sen Zermena Leonardo, obiavljuiuci da je dogovoren veliki transfer ako vee ne po noveu, onda barem po harizmi i statusu igraca najveci ovog Ijeta? Kada kaze "pisanje historiie", Leonardo zaeijelo misli na vise od osvajanja titule prvaka Franeuske, trofeja koji je PSG od osnivanja 1974. godine uzeo sarno dvaput, a posljednji put 1994. Leonarda i njegove gazde Arape vise interesira Liga prvaka, a to je

Licna Marta

Roden: 3. oktobra 1981. u Malmeu (Svcdska). Klubovi: Malme (1999-2001), Ajaks (2001-2004), juventus (2004-2006), Inter (2006-2009), Barcelona (2009-2010), Milan (2010-12), PSG (2012-). Reprezentacija: 80 utakmica, 33 gala. Trofeji: Holandska Eredivizija (2002, 2004), holandski Kup (2002), italijanska Serija A (2007, 2008,2009. s Interom, 2011. sa Milanom), italijanski Superkup (2006, 2008. s Interom, 2011. sa Milanom), spanska Primera (2010), spanski Superkup (2009, 2010), Svjetsko klupsko prvenstvo (2009. s Barcelonom), UEFA Superkup (2009).

60

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. juli/srpanj 2012.

Sp 0 rt

KOSARKA Pripreme reprezentacije BiH u Sarajevu

Sa jednog od treninga bh. lima: Borba za tri mjesta

(Folo: I. Seb,'j)

lYIilrOUiC 18 dOslolna Zaml8na za IMOniCa
u trening-utakmici
druga petorka pobijedila prvu Teletovic lider

Kadetska kosarkaska reprezenracija Bosne i Hercegovine dan as (19.30 sari) protiv Estonije u glavnom gradu Rumunije Bukurestu otvara nastup na Evropskom prvenstvu divizijeB. Reprezenracija BiH, koju predvode selektor Gordan Firic te treneri Emir Halirnic i Almir Bejtic, igrat ce u sastavu: Dorde Kelecevic, Ivo Garic, Mirsad PiJavdzic, Darijan Stipanovic, Amar Balic, Petar Bevanda,

Slart DraliU EsloniJe
Dorde Aleksic, Sandro GaCic, Aleksandar Lazic, Stiepan Sesar, Faris Srnajlovic i Dorde Beronja. U nasoj grupi C su jos dornacin Rumunija, zatim Gruzija i Crna Gora. Ukupno 21 selekcija rasporedena je u cetiri grupe, iz kojih ce po dvije prvoplasirane igrati cetvrtfinale. Tri najbolje s EP-a stiecu pravo nastupa u visern rangu, diviziji A. Evropsko prvenstvo traje do 29. jula. E.J.

Bh. kadeti danas pocinju EP

Aleksandar Petrovic prezadovoljan je tokom priprerna kosarkaske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Selektor naglasava odlicnu saradnju s ljudirna iz Kosarkaskog saveza BiH te izvanredan odnos igraca prema svim obavezama uoci nastupa u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, koje pocinjunarednogmjeseca. - Odigrali smo i trening-utakmicu u kojoj je druga petorka pobijedila prvu. Igraci su maksimalno koncentrirani, izuzetno sam zadovol jan. Siguran sam da cerno biri pravi kada to bude najvaznije - rekao je iskusni strucnjak, ali nijeotkrio koji su igraci bili u kojoj petorci.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku 0 davanju poslovnog prostora, ukupne povrsine od 233 kvadratna metra, u Alipasinoj ulici u Sarajevu na privremeno koristenje sportskim savezima. Korisnici ovih prostora, bez placanja naknade na period od pet godina, bit ce Sportski savez Bosne i Hercegovine, Bodibilding i fitnes savez, Bokserski, Karate, Odbojkaski, Stonoteniski i Streljacki savez nase zemlje. Pored toga, dobili su i zajednicke prostorije od 56 kvadratnihmetara.

POsloUni Droslori SDortsHim SaUeZima

Odlukom Vlade FBiH

Vlada FBiH donijela je i Odluku 0 dodjeli nagrada prvacima BiH i pobjednicima Kupa nase zemlje u sezoni 201l/2012. Tako su sa po 15.000 KM nagradeni Fudbalski klub Zelieznicar, Odbojkaski klub _Kakanj i Kosarkaski klub Celik. Vlada je zakljucila da se pripremi odluka 0 dodjeli budzetskih sredstava reprezentaciji BiH u sjedecoj odbojci i atlerici nakon sto su ispunili kvalifikacione norme za Paraolimpijske igre u Londonu, saopcio je Ured za odnose s iavnoscu Vlade FBiH.

Juniori orui riual
Najbolji bh. kosarkasi u subotu ce u dvorani Skenderija odigrati kontrolni rnec protiv nase juniorske selekcije, koja se, pod vodstvom Nenada Markovica, priprema za EP divizije B u Sarajevu. - Susret ce nam dobro doci uoci odlaska na turnir u Italiju, gdje cerno otputovati u utorak. Planiram dati sansu svim igracima - kaze Petrovic. Selektor Petrovic zadovoljan tokom priprema Selektor kaze da nas najjaCiadut Mirza Teletovic jos nije u optimal nom fizickom stanju s obzirom na velike napore kojima je bio izlozen u prosloj sezoni u Spaniji. No, nema dileme da ce novi clan NBA kluba Bruklin netsa do kvalifikacija biri u punoj formi. - Imam iskustvo, spreman sam pornoci nasim mladim igracima u reprezentaciji. Kada suu pitanju Netsi, oni su kvalitetna ekipa, koja ima visoke ambicije. Bit ce potreban odredeni period privikavanja, ali cu dati sve od sebe da pomognem klubu - rekao je Teletovic.
(fOlD: M. Kadric)

Pasalic u Zagrebu
Petrovic je pohvalio i mladog beka Nemanju Mitrovica, za kojeg je rekao da je odlican surer i da bi trebao biti dosrojnazamjena za Gorana Ikonica. J edini seg-

ment koji remeti pripreme SU povrede nekolicine igraca, Nemanja Gordie je otpao iz konkurencije za kvalifikacije. Muhamed Pasalic danas ce pu tovati na pregled u Zagreb, dok se kuci vratio i Filip Adarnovic, koji je prethodno srigao kao zamjena za Gordica. Kosarkaski savez BiH jucer jei produzio sponzorski ugovor s firmom "Ovako" za jos dvijegodine, E.J.

Los Andeles lejkersi, suprotno ranijim najavama, nisu odustali od Dvajta Hauarda (Dwight Howard). NajboIji cen tar profesionalne kosarke, koji zeli napusriti Orlando medzik i prijeci u ekipu s kojom bi imao vece sanse da osvojiNBAritulu,idaljejetema razgovora celnika dva kluba. Glavna prepreka za transfer je cinjenica da "[ezerani" nemaju rnladih igraca i atrakrivnih prava izbora na narednim draftovima, sto "Carobnjaci" zele, Zbog toga bi u razmjenu moran biri ukljucen barem jos jedan rim, a vjeruje se da bi to mogli biri Klivlend kavalirsi. U svakoj varijant ocekuje se da bi u trejd trebao biti ukliucen All-star centar Lejkersa Endrju Bajnam (Andrew Bynum). Cini se da su iz utrke za

'Jezerani' ne OduSlaJu od oualla Hauarda
Hauarda ispali Hjuston 1"0ketsi, Njihov budzet znacajno iesuzen nakon sto suza Zf miliona dolara za tri sezone doveli beka Dzeremija Lina eremy), Ciji dosadasnji tim Njujork niksi nije zelio izjednacitiponudu, "Rakete" su identicne uvjete ponudile i Orneru Asiku (Asik) iz Cikago bulsa, s tim dajosnijepoznato hoce li=Bikovi" iskoristiti pravo da "meciraiu" ave uvjete izadrze turskogcentra. Gradski rivali Lejkersa Klipersi doveli su proslavljenog veterana, krilo Granta Hila (Hill) iz Feniks sansa, a sada pokusavaju angazirati italijanskog beka Marka Belinelija (Marco Belinelli), koji vazi za najboljeg sutera rnedu preostalim slobodnim igraCimanaNBAtrzistu. (E.J.)

Lejkersi zele vodeceq NBA centra

a

Drzavni tuzilac Latvije pokrenuo je krivicni postupak protiv kosarkasa NBA kluba Golden stejt voriorsa Andrisa Bijedrinsa zbog utaje poreza, prenose agencije. Portparol tuzilastva Aiga Senberga izjavila je da su Bijedrins i jos dvije osobe ukljucene u slucai, ali nije zeljela otkriti njihova imena. Senberga je dodala da se Bijedrins moze suociti s kaznom od pet godina zatvora. Latvijski mediji navode da je 26-godisnji kosarkas vee dao iskaz. Krilni centar (211 centimetara) od 2004. je u Golden stejtu, u koji jesrigao izlatvijskogSkontaizRige. U osam NBA sezona njegOY prosjek iznosi sedam poena i 7,6 skokova u 457 susreta. U julu 2008. s "Rat-

BiJedrinSU oriJeti zaluor

Latvijski kosarkas u problemima

ualicllouiC iz Raala
~ Turski mediji rvrde da tamosnii euroligas Fenerbahce Ulker pregovara s Novicom Velickovicem te da bi dosadasnii krilni kOSarkas spanskog Reala uskoro trebao potpisati ugovor s klubom iz Istanbula. Srbijanski reprezentativac (26 godina, 206 centimetara) proveo je posljednje tri sezone u redovirna madridskih "Kraljeva". U prosloj sezoni u spanskom prvensrvu biljezio je prosjek od 6,8 poena i 3,3 skoka. Real je u finalu plej-ofa porazen od najveceg rivala Barcelone, Katalonci su, pak, objavili dolazak australskog centra Nejtana Dzavaija (Nathan [awai, 26, 208), dosadasn jeg clana ruskog U niksa.

u Faner

nicima" je potpisao novi ugovor, vrijedan 54 miliona dolara za sest sezona. Bijedrins je najveca zvijezda latvijske kosarke, ali je selektor Ainars Bagatskis rekao da je

NBA centar odbio nastupiti u predstojecirn kvalifikacijamazaEvropskoprvenstvo, u kojima ce Latvija 15. avgusta u Sarajevu biti prvi rival nasoj reprezentaciji.

ort

Dnevni avaz, cetvrtak, 19. julVsrpanj 2012.

61
lzjava dana
-Do 14. godine nisarnznao koje MajklDzordan.
(Kosarkas Lejkersa KobiBrajant)

zbOO Ol-)a
Nekoliko stotina londonskih taksista blokiralo ie vozilima eentar grada u znak protesta zato sto im je zabranjeno da koriste saobracajne trake koje su odvojene za sluzbena vozila Olimpijskih igara. Vozaci prepoznatljivih taksija erne boje oglasavali su se sirenama na Trgu parlamen ta i izazvali su guzvu u okolnim ulicama,

Protest tallsista

Vijest u brojci
Ondrej Pavelee, ceski golman iz Vinipeg dzetsa, ekipe iz arnericko- kanadske lige u hokeju na ledu (NHL), dobio je 20 mjeseei zabrane upravljanja vozilorn zbog saobracajne nesrece koju jeizazvaournaju u svojoj dornovini. Pavelec je svojim BMW-om udario drugo vozilo, a utvrdeno je da je tom prilikom bio pod utjecajem alkohola. Dobio je i sest mjeseci zatvora uvjetno.

20

AFERE Bura u poljskom fudbalskom sarnpionatu

Vlasnik kluba iz Varsava, koji je osnovan jos 1911., prodao mjesto u Prvoj ligi Katovicama
Bijesni navijaci Polonije iz Varsave napravili su invaziiu na prostorije vlasnika kluba [ozefa Vojcehovskog (Josef Wojciechowski), izvikujuci uvrede i trazeci da im seon obrati. Bila je to reakeija na odluku kontroverznog biznismena da proda mjesto u Prvoj fudbalskoj ligi jednom drugoligaskorn klubu, - Vojcehovski.kojeg sarn veoma simpatisao, ucinio je ono sto nisu uspjeli cak ni Nijernci tokom okupacije u Drugorn svjetskorn ra tu, a to ie da unisti Poloniju - rekao ieMihal Listkijevic/Michal Listkiewicz), nekadasnii sef Fudbalskog saveza Poljske i navijac Polonije. Nairne, gradevinski magnat Vojcehovski postigao je dogovor 0 fuziji s Irenezorn Krolorn (Ireneusz), vlasnikom GLS Katoviea, kluba cije je sjediste u regiji Sijesija, Zajednicki klub ubuduce ce se zvati KP Katoviee i zauzet ce mjesto Polonije u Prvoj ligi. Krol je rekao da su igraci Katoviea poceli priprerne, a da ce im se uskoroprikljuciti iPolonijini, Polonija je osnovana 1911., a njeni igraci uspjeli su organizirati tajnu ligu tokom nacisticke okupaeije Poljske te 1946. osvojiti prvu titulu. Gradske vlasti u Varsavi najavile su da ce "ono sto je ostalo od Polonije" pokusati organizirati u klub kojibipoceo novi put iz Pete lige.

EMiPaPoloniJe uise ne POSIOIi, nauilaCi bilesni

Luksemburski biciklista Frank Slek (Sehleek, 32 godine), clan ekipe RadioShack, izbacen je s "Tur d'Fransa" zbog pozitivnog uzorka s dopinske kontrole nakon 13. etape, odrzane u subotu. Slek, koji je201 L osvojio trece mjesto na "Turu", a ove godine nakon 15 etapa

SleM IZbaCen S 'lUra'

Zbog pozitivnog doping-nalaza

bio na 12. mjestu, bio je pozitivan na diuretik "ksipamide", Kako se radi 0 speeifieiranoj supstanei koja u organizam rnoze uci bez znanja sportiste, Slek bi mogao biti kaznjen blazorn zabranorn nastupa od uobicajene dvije godine. Slek je najavio zalbu i zarrazio Bvuzorak.

Vojcehovski: Navukao gnjev navijaca

Kineskog olimpijca hladno vrijeme otjeralo iz Britanije
Cudljivo ljeto na britanskom otoku, koje karakteriziraju ceste padavine i prohladno vrijeme, natjera10 jesvjetsku atletsku zvijezdu Liju Ksijanga da napusti London i pripreme za nastup na Olimpijskirn igrama nastavi u Njemackoj.prenosekineskimediji. Trener Sun Haiping izjavio ie da ie Liju, koji je 2004. u Atini osvojio olimpijsko zlato na 110 me tara sa preponama, dok se 2008. povukao s Igara u kineskom Pekingu, sarno jedan od brojnih sportista koji su napustili englesku prijestonieu zbog losegvremena. - Mnoge kineske selekeije promijenile su bazu - rekaoje Sun.

UJU iz Londona PObJegaO u nJemaCMU

heliHopterom
~ Olimpijska baklja sutra ce helikopterom stici u London.odaklece konopcern pazljivo biti spustena u Londonski toranj, srednjovjekovnu tvrdavu na obali Temze. - Baklja ce biti spustena na spektakularan nacin, a zatim ce sedam daoa obilaziti naiznacnije tacke grada izjavila je organizatorka stafete nosenja baklje London 2012Debora Hejl. Putovanje ka Olimpijskorn stadionu baklja ce dan poslije, 21. jula, nastaviti iz Grinvic parka. Olimpijske igre pocinju 27.jula.

OllmplJSHa baHlia stize

Evropskoj nogometnoj federaeiji (UEFA) ovogodisnje Evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini donijelo je rekordnu zaradu u iznosu od 1,383 milijarde eura, prenose agencije. Najveci dio novea UEFA ie zaradila od prodaje televizijskih prava (815 miliona eura) te prodaje ulazniea (130

Od1,3 mililarde eura

OER zaradila uise

Rekordan prihod od Eura

Liju: Osvojio zlato 2004. u Atini Povreda tetive koja je 29-godisnjeg Lijua primorala da napusti 01 u Pekingu, a dornace navijace bacila u ocaj, jos muci ovog atleticara. Ipak, Liju je rnedu velikim favoritima za zlato u Londonu, a njegov najveci rival bitceolimpijski prvak i svjetski rekorder s Kube Dajron Robls (Dayron Robles).

~ Sastanak Izvrsnog odbora Svjetske fudbalske federaeije (FIFA), na kojem ce biti odluceno hoce Iireprezentaeija Kosoya dobiti dozvolu da igra prijateljske utakmice, odgoden je za septembar, saopceno je iz FIFA-e. Predsjednik FIFA-e Sep Blater(Sepp Blatter) kazao jeda jesastanak zakazan za 27. i28.septernbar. Izvrsni odbor FIFA-e donio je u maju odluku da nacionalni timovi mogu igrati prijateljske utakrniee protiv Kosova, koje nije Clan svjetske federacije, ali je poslije protesta Fudbalskogsaveza Srbijeodluka prolongirana.

u septembru 0 HOSOuU

rniliona eura). Na stadionirna je prisustvovalo ukupno 1,44 rniliona gledalaea, prosiecno 46.471 po utakmici, a popunjenost stadiona iznosilaje98,6postouprosjeku. UEFA je prije cetiri godine, kada su Evropsko prvenstvo zajedno organizirali Austrija i Svicarska, zaradila 1,351 milijardueura.

CETVRTAK 19. 7. 2012.

BHT1
07.30 Prirodna hasfina BiH. Bosanska Posavina, r. OB.OO BHT vijesli OB.15 Soko Wismar, serija 09.00 Planinari, animo film, r. 09.05 BHT slagalica, r. 09.35 Robol Robi, animo ser. 09.45 Pim i Pam, an. serija 09.50 Milioner, animo film 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija 11.00 Relrovizor, muzo prog. 12.00 BHT vijesli 12.15 Blaga stare Grcke, strani dok.program 12.45 BH gaslro kulak, kulinarski show, r. 13.15 Guscija pasteta, strani dokumentarni program 14.15 BHTvijesli 14.30 Frenderi u saebraealu, animirana serija 14.35 TV enciklopedija 14.50 BHT slagalica 15.15 Djetiji teslivali 15.35 Soko Wismar, serija 16.25 Prirodna baslina BiH. Dolina iz sna 16.55 Bar kod, potr. magazin 17.25 Putevi zdravlja, magazin 1B.00 Sve u svemu, magazin 18.45 Pim i Pom, animo ser. lB.50 BH Telecom. U susrel 01 London 2012 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Relrovizor, muzo prog. 20.05 Jake, igrana serija 20.55 Nogomel. 2. Ptetkolo Evropske Iige.Siroki Brijeg - SI. Palrick's Athlelic iii IBV Vestmannaeyjar, prijenos 23.00 BHT vijesli 23.15 Business News 23.20 KratkotilPlus Banja Luka 2012, hronika 23.35 Ubistvo 101, film 01.00 Sve u svemu, magazin 01.45 Pregled programa za petak 07.05 Da sam oblak, igrana serija, 38. i 39. epizoda 09.00 Vijesli 09.05 Tajna Slarog Mosla, igrana serja, 194. epizoda /12/ Program za djecu 10.05 Jagodica Bobica 10.30 Vragolasti Denis 10.50 Poko 11.05 X-man 11.30 U zmajevom gnijezdu 12.00 Dnevnik 1 12.20 Larin izbor, igrana serija, 44. i 45. epizoda 14.05 Villa Maria, igrana seriia, 145. epizoda 15.00 Vijesli 15.10 Mucke, numorisncka senia, 12. epizoda 15.45 Dobrocinilelji, dokumentarni program 16.10 Bastarsijske noci. Koncert. Emina Zecaj 17.00 Federacija danas 17.25 Da sam oblak, igrana serija, 40. epizoda 1B.25 Da sam oblak, igrana serija, 41. epizoda 19.20 Harveytoons, crtani film Sianje na pulevima Finansijske novosli 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, igrana serlja, 10. epizoda 20.55 Lud, zbunjen, normaIan, igrana serija /12/ 21.50 Mucke, numonsncka serija, 13. epizoda 22.20 Dnevnik 3 Finansijske novosli Sianje na pulevima 22.55 Larin izbor, igrana senja, 46. i 47. epizoda 01.00 TV Juslice 01.25 Villa Maria, igrana serija, 140. epizoda 02.05 Dnevnik 3, r. 02.35 Pregled programa za petak

TV ALFA
07.05 Julro uz sevdah OB.05 Bonanza. Krvava zemlja, western serija 09.00 Top pjesme (sms chal) 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.05 Muzicka noslalgija 11.30 Vijesti 11.40 Strasli i inlrige, igrana serija (r) 12.45 Top pjesme (sms chal) 14.00 Vijesli 14.05 Junska nee, igrana serija (r) 15.05 Alia classic, muzitki program 16.00 Sirasii i inlrige, igrana serija 17.00 Vijesli 17 .15 Kinali kar, igrana serija 1 B.10 Sevdalinko, viecna si, muzieki prograrn 1B.55 Dnevnik 19.20 Vecer za zaljubljene, muzitki program 20.05 Junska noe, igrana serija 21.10 Gljiva Show, zabavno muzicki program, r. 22.20 Vijesli 22.40 Rambo 2, igrani film 00.15 Dn.vnik 00.40 SMS Chal 02.30 Sehurski program 04.00 Urbani folk 07.05 Ukradeni iivoli, igrana serija, ep. 95/134 (R) OB.OO Vijesti OB.05 Bonanza. Krvava zemlja / Blood on Ihe Land, western serija 09.00 Vijesti 09.05 Sirasii i inlrige, igrana serija, ep. 102/134 (R) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 61/92 (R) 11.00 Junska nee, igrana serija, ep. 10/103 (R) 12.00 Vijesti plus 12.15 Ekslremni sportovi, sportski serijal, ep. 8/15 13.00 Vijesti 13.05 Doba Ijubavi, igrana serija, ep. 22/24 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni iivoli, igrana serija, ep. 96/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, igrana serija, ep. 16/68 16.00 Sirasti i intrige, igrana serija, ep 103/134 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep.62/92 18.15 Najava Dnevnika 19.00 18.16 Doktor Marlin, igrana serija, ep. 24/35 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Junska noe, igrana serija, ep. 11/103 21.05 Eliza, igrana serija, ep. 17/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Doktor Martin, igrana serija, ep. 24/35 22.40 Rambo 2/ Rambo. First Blood Part 2, igrani tilm 00.30 Dn.vnik TV1 (R) 01.30 Posmalraci / Watchers, igrani film 03.00 Nocni program

PINKBH
06.00 Moje srce kuca za Lolu, rneksieka serija r. 07.00 Seljaci, serija 08.00 Udri muski, jutarnji program 10.00 Obicni Ijudi, serija 11.00 Info top,informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Grand parada, muzicki show r. 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, indijska serija r. 14.45 Moje srce kuca za Lolu, rneksicka serija 15.50 Info top, informativni program 16.10 Akademija debellh, direklno ukljutenje u show 17.00 Mala nevjesla, indijska serija r. 17.50 Info top, centralne vijesli 1B.17 Vremenska prognoza 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Kursadfije, humoristicnl serijal 19.50 Kukavica, indijska serija 20.40 Akademija debelih, regled dana 21.30 ivai iii nesto slicnn, americki film 23.30 Goli pislolj, ameritki film 01.30 Cily Exclusive, zabavna show biz emisija r. 02.00 Gold Express, rnuzicka emisija r.

HAYATTV
Bandini, igrana serija Kad lisce pad a, serija TV IZLOG Sasuke ninja ralnici, TV show OB.OO Timmy, crtani film OB.20 Gradilelj Bob, crtani film, 9. eplzooa 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Nodi, crtani film 09.30 Moji diepni Ijubimci, crtani film, 13. epizoda 09.40 Gartield, crtani film 09.55 Lijeni grad, crtani film 10.20 Bakugan, crtani film 10.45 Dragon ball Z, crtani film, 75. epizoda 11.05 Winx, crtani tilm 11.30 TV IZLOG 11.45 Vijesli 12.00 Slijepa Ijubav, igrana serija, 113. epizoda 13.00 Kad lisce pada, igrana seriia, 339. eplzoda 14.00 Bandini, igrana serija, 78. epizoda 15.00 TV IZLOG 16.00 Sasuke ninja ralnici, zabavno-sportski TV show 16.30 Slijepa Ijubav, igrana serija, 114. epizoda 17 .30 Uiareni astall, zabavni program 18.45 Domatica Ovako 19.00 Vijesli u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biomeleoroloska prognoza 19.30 Sport 19.37 Sianje na pulevima 19.38 Horizonli 19.55 Kad lisce pada, igrana serija, 340. epizoda 21.00 Ispuni mi ielju 22.20 Bandini, igrana serija, 79. epizoda 23.30 Pulovanje jednoroga, igrani film, 2. dio 01.00 Aslro Num Catte, ufivo 06.00 06.45 07.30 07.45

SATELITSKI PROGRAM
Ii3Jl1ili d d if
12.30 13.00 14.00 14.45 15.05 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.40 23.00 23.30 23.45 Cuvari tradicije Trezor Trend setter Gastronomad Ovo je Srbija Srecnl Ijudi, serija Dnevnik rt vojvodina Sta radite, bre Beogradska hronika Razglednica Siagalica Dnevnik Srecni ljudi, serija Kroz Srbiju. tradicija i uspomene Koneert Sabana Bajramoviea Avantura. verige sveta Oko magazin, info Dnevnik Evronet 07.30 Biciklizam 08.00 Fudbal, Bundesliga Njemacka, Dortmund· Bajern Minhen 10.00 Blciklizam, Trka Kroz Francusku 11.30 Fudbal, Kanada Brazil 12.30 Atletika, Lucern 14.30 Sepak takrav, Singapur 16.15 Fristajl motokros (fmx), Prag 18.00 Ekstremni sportovi, Montpelje 19.30 Vijesti 20.00 Biciklizam, Trka Kroz Francusku 22.00 Obaranje ruke 22.30 Kuglanje, SAD 23.30 Sao Paulo

IfBiTfljwm.l.Lm:.J..!I.-_
06.00 09.30 09.45 10.00 10.30 Danish league Vijesti CH TV News Mobil I The Grid Fudbal. Ama Zulu Manchester United Fudbal. BenficaFigo Team Uzivo: ATP Hamburg 1/8 Fudbal. Ama Zulu Manchester United Premier League Magazin Vijesti CH TV News TWS Fudbal. Benfica Figo Team

'!!@6i>'itIillU
11.00 Fudbal spanska liga. Madrid - Levante 13.00 Fudballtalijanska liga. Road To The Title Juventus Chievo 15.00 Fudbal Copa Libertodores. Final Game 2 CorinthiansBoca Juniors 17.00 Olympic Series. Episode 49 18.00 Atletika Diamond liga. London Day 1 20.00 Fudbal Brazilska liga 22.00 Fudbal. Great Goals Of European Football Ep 04 02.00 Fudbal Brazilska liga, prijenos

National G.
13.30 Istrage avionskih nesreca 14.25 Najnevjerovatnije fotografije National Geographiea 15.20 Nevjerovatno na National Geographieu 16.15 lstrazivanje planeta ?emlja 17.10 Saptac psima 18.05 Istrage avionskih

21.05
FILM, HRT 1

12.30 14.30 20.30 22.15 22.45 23.00 23.15 00.15

nesreca

19.00 Sekunde do katastrofe 19.55 Tezak zlvot 21.00 Sekunde do katastrofe 21.55 Tezak zivot 22.50 Tabu 23.45 Sekunde do katastrofe

21 30

-f 6,

KONCERT

;,

MTV Adria
15.40 Made 16.50 The Challenge. The Gauntlet 17.20 Ridiculousness 17.40 Pranked 4 18.10 Punk'd 18.30 Terraneo Music 19.00 BiggestlHonestl Loudest! 19.50 3 From 1 20.00 Jukebox 20.50 DFC 21.203 From 1 21.30 Pauly D Project 21.50 Jersey Shore 5 22.40 Ugly Americans 23.00 Death Valley 23.30 Reno 9t 1

FOXlife
13.10 14.10 15.05 16.00 16.45 17.40 18.05 1B.30 1B.55 20.00 20.55 21.30 22.00 23.00 Dsveta Melisa i Dzci Ali Mekbil Da, draga Ni na karti Kugar Taun Mi i oni Vii i Grejs Ali Mekbil Privatna praksa Osveta Melisa i Ozoi Melisa i Ozoi 11.40 Kriminalisticka istraga. Pariz 12.30 Frtkcvi 13.20 Frikovi 14.10 Inspektor Montalbano 15.50 Nepoznati 16.40 Medijum 17.30 Krtminalisticka istraga. Pariz lB.20 Monk 19.10 Imitator 20.00 Red i zakon. zlccinacke namjere 20.55 Arnold u trci 22.35 Medijum 23.25 Ovo nije moj iivot 00.15 Nepoznati 10.25 Gulliverova putovanja 11.50 Ledena staza 13.30 Bolii bvct 15.05 Oraga, smanjio sam djecu 16.35 Ousa surfera 18.20 Srcolomac 20.05 Paris Express 21.45 Igra prijestolja 11, p. e 7 22.40 Igra prijestolja 11, p. e 8 23.30 Pravi seks, ep. 30 00.20 Zbogom, Gary 01.35 ziocesta uCiteljiea 03.10 Posljednji egzoreizam

CineStar TV
09.00 Borba za Emily, film, triter 11.00 Rajski vrtlar, film, drama/komedija 13.00 Potjera, film, akcija 15.00 Nepobjedivi, lilm, akcija 17.00 Djeea sa otoka 5 blagom. Bilka za otok, film 19.00 Zeljezni grad, film, drama 21.00 Nestali u Americi, film, drama 23.00 30 dana, film, drama 01.00 Duga, film, drama

duhova 23.50 Mi i ont 00.20 Ali Mekbil 01.05 Ulica sjecanja

Sapat

CETVRTAK19. 7. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

11:,,1
00.26 B/TANGE / PR/NCEZE

HRll
08.20 Roni ony roni. crtani film 08.35 Gerald McBoing. crtani film 09.05 Crtani film 09.35 Ja sam Ivoja sudbina (16). indijska serija 10.25 Nasa mala klinika. domata tnmorlstlcna serija 11.15 Skrivena kamera. hu· monsncni program 11.25 Prine lz Ben Aira. humoristitna serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info. informativni program 12.05 Najbrli igrae, kviz 12.55 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 14.20 Top shop 14.45 Ljubav-vjera-nada (16). turska serija 15.55 Odbacena (16), indijska serija 16.55 Dejana Talk show. talk show, Tema."Ljekovite trave iivot znace" 17.55 Ljubav bel granica (16), latino-ameritka serija 18.50 OBN Info, inlormativni program 19.10 OBN Sporl, sportski program 19.20 In Magalin, showbiz magazin 20.00 Rula vjetrova (16), domaca serija 21.00 Balkanske prevare 21.45 Odbacena (16), indijska senja 22.45 Vox Populi 22.55 Kameno vijece (12), igrani film 00.30 Zodijak 09.01 09.45 10.00 10.05 10.10 11.01 12.00 12.10 12.12 12.17 12.30 13.20 14.45 15.00 15.09 15.15 16.00 16.45 17.00 17.25 18.00 Divlji Plamen 4, serija Vijesli iz kulture Vijesli Vrijeme danas Mjeslo pod suncemostali iii olici 5, dokumentarna seriia Planinski gorila. Kraljevslvo u oblacima. dokumentarna serija Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Moe sudbine, telenovela Dugi put Ijubavi. film Folografija u Hrvalskoj Vijesli uz hrvalski znakovni jezik Vrijeme sulra Ponos Ralkajevih, TV serija Gorski lijeenik 4, serija TV kalendar Vijesti Hrvalska ulivo Moreska na sveloga Todora, dokumentarni film Dr. Oz. talk show 20pel. kviz Dnevnik Kralki susreti Moe boja. Crna, bijela dokumentarna serija Besana nne, film OIvoreno Dnevnik 3 News Vijesli iz kulture Seks i grad 2, hurnoristicna serija Ljubavnici, film

HRl2
09.05 H20 Uz malo yodel 2, serija za mlade 09.30 Ne daj se, Floki! - serija 10.00 Gradic Wakkaville, crtana seriia 10.27 Najbolje iz povijesli HTV-a. Kuda idu divlje svinje. dramska serija 11.29 Gorski lijeenik 4. serija 12.12 Edgemont 2, seriia 12.35 Obiena klinka. serija 13.00 Dharma i Greg 4. serija 13.20 Glalba, glazba ...jazz 13.30 Starogradske price i legende. Centrum mundi, dokumentarna serija 13.55 Tajne velikog Mekonga. U zmajskome raju. dokumentarna serija 14.45 Zalagaonica, dokumentarn a serija 15.10 Traumatologija 15.35 Drugi formal. Svijet bel igre 16.25 Idemo u Ameriku s Goranom Milieem 17.15 Ljubav u zalecu. telenovela 18.00 Hrvalske olimpijske medalje. Atlanla 1996 .. Rukomel, finale. Hrvatska - Svedska,snimka 19.25 Veeeras 19.30 Dralesni pupoljci svibanjski 2. serija 20.25 Nogomel Liga prvaka 2. pretkolo (1. utakmical. Hajduk - Skonlo. prijenos 1.poluvremena 21.21 Nogomet Liga prvaka 2. pretkolo (1. utakmical. Hajduk - Skonlo. prijenos 1.poluvremena 22.22 Zlocinci u odijelima 1. serija 23.10 CSI. Las Vegas 11. serija 23.56 Mueke 3A. seriia 00.26 Bitange i princeze 2. serija 01.04 Saptaeica duhovima 5. serija

Nova TV
05.45 I tako to .... serija 06.15 Neuslrasivi Scooby-doo, crtana serija 06.40 Super Loonatics. crtana serija 07.00 TV illog 07.15 Kad lisce pada, serija 08.15 TV illog 08.30 Strasti Orijenta. serija 10.15 Walker, teksaski rendzer, serija 12.05 Zauvijek susjedi, serija 13.15 IN magazin 14.00 Walker, teksaski rendier, serija 15.50 Zauvijek susjedi. serila 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad lisce pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sirasti Orijenla. serija 22.00 Vecernje vijesli 22.20 Neustrasiva, igranifilm 00.35 Magazin MMA Lige 01.05 Okrutne namjere 2. film 02.40 Glupost nije zapreka, serija 03.25 Ezo TV. tarot show 04.25 Dnevnik Nove TV 05.15 IN magazin 05.45 Kraj programa

RIRS
07.06 Jutarnji program 09.00 Vijesli Izbori 2012. - blok 2 09.10 Tigrov napad, dokumentarni program Mala tv 10.05 U nccne] basti, program za djecu 10.35 Nidlo i povrce, program za djecu 11.00 Akademija 11.30 Tamo daleko, putopisni serijal 12.00 Dnevnik 1 12.15 Tarasa na krovu, film 14.00 Larin izber, serija 15.00 Vijesti - sa tumacem gestovnog jezika 15.15 Larin izbnr, serija Izvjestaj sa banjalutke berze 16.30 Srpska danas 17.15 Mucke, serija 18.05 Tigrov napad, dokumentarni program 19.05 Medunarodni filmski festival "Kratkofil plus 2012.", hronika Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Nepobedivo srce, serija 21.10 Peeat, politiCki magazin 22.00 Putem zvijezda, serija 22.55 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.20 Posrednik, serija 00.10 Stjuardese, serija 01.00 Mucke, serija

18.30 19.12 19.30 20.10 20.38

21.05 23.10 00.00 00.25 00.30 00.45 01.12

MREZA
08.05 Bonanza.Krvavazemlia 1 Blood on tile Land, western seriia 09.05 Sirasti i intrige,igranasenja. ep. 102/134 (R) 10.05 Kinali kar, igrana ser[a, ep. 61/92 (R) 11.00 JUnska noc, igrana seriia, ep, 10/103 (Rl 16.00 Strasti i intrige, igrana senia. ep. 103/13417.15 Kinali kar, Igranaserija, ep. 62/92 20.05 Junska noc, Igrana sersa ep. 11/10322.40 Rambo 21 Rambo. First Blood Part 2, igrani film 07.00 Saraievskoiutro, informativno-revijalni program, ulivo 10.00 Gladliatorska akaderniia,program za dieeu (r) 10.25 Med i djetelina, program za ~~iUpf~g:~,;,517fWi~~i efekti, r0e~:g~'(,t~;~j~g~k1~~~8'am Izdajnikova~ena,igrani film (r) 14.45 Sevdah,muzicki program (r) 16.00 Vijesti TVSA16.05 Pronieanjeu soru boje, dok. program. 1/3 17.00 Lietne Ijubavi, serijski program 17.26 Non-stop. serilski program, 3/2518.15 Tarih, dok. seriial18.30 Onevnik TVSA-vremenskaprognoza 19.00 Gladiiatorskaakademiia,program za djecu 19.25 Med i djetelina, program zaciecu 20.00 lzucavanje slomlienog srca, dok. program 21.00 Vliesti TVSA 21.05 Jane Ooe, ciklus igranihfilmova, 3/4 23.00 Voice of America 23.30

~geiJa~~e~~i~i~~~ (:)08~~o 2/3 Program za sehur 03.10 Odiava programa

HTV OSKAR C
09.05 Strasti i inlriga, igrana serlia 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.00 Turkan, igrana senja 12.00 ~1~:nb:rj~~~~~.r:g~a~~·~~rif;~~a05 Ukradenilivoti, igrana senia 15.00 consone, igrana serija 16.00 Strasti i Intrige, igrana serija 17.15 Kinali kar, igrana serija 18.15 Hercegovinacanas 19.30 Reemitiranjednevnika hrt-a 20.05 TOrkan,igrana seriia 21.00 Ja 22.40 Film
biram goste, diialoska emisija

17.05 AMORLATINO,serlla (R) 18.00 Zagrliai [epote (Rl 18.55 Marketing 19.00 OnevnikKISS 19.30 ONEVNIKHRT 20.00 Sportski mozaik, sportska ernisiia ~~2~0K20£~gv6~e~n~~ ~S~~2.20 Vinoteka22.50 Presica,talk show 23.50 Notni program

KAKANJ
16.00 Istral~elii. krlmi senja 17.00 Flashviiesti 17.05 Oozivotna kazna, senla 17.30 Majstori ~~hh~e ~~i~~~~~~~r1~k\ o Kenuci Marketing 19.30 OnevnikFTV 20.00 Vijesti IC 20.20 U susret Ramazanu20.45 Marketing 21.10 Dom2 21.40 Mjesee milosti 22.45 Marketing 23.00 Glas Amerike 23.30 VijestiTVSahar00.00 Vijesti Ie r. 00.20 Programza Ameriku

17.00 Tv serila Nekote posmatra - r 18.00 Oanasu Srpskoj 18.45 Tv senia . Rula vietrova 19.30 Dnevnik2 20.00 Marketing20.05 Igranasenla 20.55 Marketing 21.00 Ookumentarnifilm 22.30 Dnevnik3 23.00 Tv serna Nekote posmatra 23.45 Igrani film .Kategorija7 2.dio 01.30 Zvezdano nebo

GORAlDE
08.00 Najavaprograma Dnevniklr 08.30 Reprizni program 17.00 ~~~:~i~~o~~a~~8~~n~hat Marketing 19.30 Muzicki program 20.00 Ne(Osnovano)-in!. program 20.30 TV Justic 21.00 TV Zehra 22.00 Igrana serija 23.00 Glas Amenke 23.30 Onevniklr 00.00 Odiavaprograma

12.05 Top shop 12.09 Lieto u podne. reviialni program 14.30 Viiest! 14.35 Or. Martin, igrana serija (r) 15.00 TV liberty (r)15.30 Kultura (r) 16.00 Strasti i mtrlge, igranaseriia 17.00 Top shop 17.16 Kinali kar, iQranasenja (rl 18.15 Or. Martin, Igranaserja 18.45 Crtanifilm 19.00 Onevnik119.30 Top shop 19.46 Muzicki program 20.05 Junska noc, igrana serija 21.05 Poduzetnik21.35 Hotel
Sosna, dokumentarni

22.20 Dnevnik2 22.40 Igrani film 00.30 Pregledprogramaza petak

program

VISOKO
14.00 TV strane 17.00 Karmelita. seriiski program 18.00 Muzic~ program.r. 18.3020 godmaotpora ~mj~~:~~~n~~Qif~~~am OnevnikFTV20.10 Sjecanja20.30 Aktuelnosti, informativni program 21.00 Karmelita,serijski program 21.50 Marketing blok 21.55 Filmskiprogram 23.00 Aktueinosti, r. 23.15 TV strane 00.00 Visoko live

ZENICA
15.00 Vijesti 15.05 Igrana serija 15.55 TV Izlog 16.00 ZdravaTV. Kuhinia,repriza 16.30 Ookumnetarniprogram, r. 17.00 lz ~~nr5u p~l~ia~~~rii~.e'nl~.~"!lJ r \z~o~ gi!~ii~~~~~~.z~~~e3d~~:1i oglasi, obaviestenia19.00 Zeniea danas 19.50 Obaviestenia20.00 Igranasenja 21.00 Nile tesko biti ja, muzicko -zabavna emisija 22.00 Mali oglasi 22.40 Igran!film 00.00 Zenicadanas, repriza00.30 VOA Glas Amerike

HEMA
09.00 Auto shop magazinl 0.00
Hema magazin, centralna lnt

TVOSM
16.00 Marketing 416.05 vrernenska prognoza 16.15 OW-time16.45 Hranai vino 17.15 Amor Latino. serija 18.20 Marketing 6 18.30 Oan, eernralna infoemislja 19.05 Vremenska prognoza19.10 Marketing719.15 Zodeks 19.25 Portal 19.30 Game zone 19.40 Hrana i vino 20.00 Amor Latino, serij. 20.55 Marketing9 21.00 Stay 22.00 VOA 22.30 OW-time 23.00 Folk Show 00.30 Astro show

i

emisija, reprza 11.00 Muzicki ~~8~t\').~llR5°~008il~~ti 16.00 Izaberizdravlie,emisiia0 zdravstvu u BiH 17.00 Oesetka,ernisiia 0 studentskim temama 18.00 Vijesti 19.00 TV Uberty, manazin Hadiia Siobodna Evropa.repnza 20.00 Igrani film 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija

HIT TV
17.00 Tri minuta, viiesti 17.05 Svetionik.oglasi 17.15 Kinali ksr, igranaserij. 19.00 Objektiv119.25 Triumph 19.30 Frame19.35 Svetionik,oglasi 20.05 Junska noc, igrana serija 21.05 Razgovor ~~e'rr~n~~,~~I~~02~~~~~~~~r~i~~ Rambo 2 00.15 Tri minuta, viiesti 00.20 Kapri, senja 01.05 Ziatno runo

KISS
15.00 Euromax(Rl 16.00 Hranai vino, emisiia 16.30 Auto shop (R)

TVUSK
10.05 Kinali kar, serija 11.00 Junska noc, serija 12.00 Vijesti

Dnevniavaz

TOPVIJESTI

KUNU - Sirom juzne Afrike jucer je obiljezen Mandelin dan, 94. roden dan iuznoafrickog borca za oslobodenje od izrabljivanja i apartheida. Mandeli je prigodnu pjesmu otpjevalo 12 miliona [uznoafrickih skolaraca, zavrsavajuci je rijecirna: "Volirno te, oce." Lijepe zelje za rodendan Mandela je dobio sa svih strana svijeta.

List "Los Angeles Times" objavio tekst
v

0

tome koliko zaraduju TV licnosti
v

CELSInE ZASWZWE MILIOnE
Ova voditeljica poznata je u nasern regionu po tome sto je svojevremeno izvrijedala Srbiju
koje najvise zaraduje, a pri tome ne zasluzuje milione koje dobiva, je Celsi Handler (Chelsea), koja za svoj sou "Chelsea Lately" dobije skoro 12 miliona dolara godisnje. S obzirom na to da njen TV sou prati sarno 700.000 ljudi, to znaci da po svakom gledaocu dobije nesto vise od 16dolara. Ta voditeljicapoznata je u nasern regionu po tome sto je svojevremeno izvrijedala Srbiju, kornentirajuci nastup Eirni Vajnhaus (Amy Winehouse) u Beogradu. Tada je izrazila cudenje sto Srbi uopce imaju pristup Facebooku te je naglasila da ne moze vjerovati da tom narodu uopce doLOS ANDELES - List "Los Angeles Times" objavio je tekst 0 tome koliko zaraduju TV licnosti u Sjednjenim Americkim Drzavama. Magazin je objavio spisak preplacenih licnosti iz TV industrije i onih koje su, prema njihovom mislieniu, malo placeneza svoj posao. Prema listi "LA Timesa", TV lice pustaju da ide na koncerte. Medu preplacene voditelje list je ubrojao i Andersona Kupera (Cooper) i Dejvida Letermana (Davi Letterman), koji zaraduju sest.odnosno 31 milion dolara godisnje, a njegova emisija "Late Show with David Letterman" na CBS-u nema gledanostkoja bi to moglaopravdati. Kar/os zajedno s radnicima LONDON - Jedno historijsko pismo, pronadeno prije nekoliko godina, otkriva da su nacisti planirali atentat na britanskog ratnog premijera Vinstona CerCila (Winston Churchill) uz pomoc eksplozivasakrivenogu tabli cokolade, Zavjeru "smrt cokoladom" srnisIi Ii su pirotehnicari Adolfa Hitlera, koji su dosli na ideju da eksplozivne naprave prekriju tan-

cerGiia hueli Ubili COMOladOm mania PlaCa
kim slojem prvoklasne erne cokolade, upakovane u crno-zlatni papirskupocjenogizgleda. Prema pisanju lista "Daily Telegraph", plan je bio da spiiuni koji su radili za nacisteu Britaniji, uguraju cokolade rnedu namirnice koje su se unosile u trpezariju, koju su CerCilovi ljudi koristili.Zavjeru su, rnedutirn, razotkriliiosujetili britanski tajniagenti.

Krallu

MADRID - Span ski kralj Huan Karlos (Juan Carlos) smanjit ce svoju placu za skoro sedam posto u skladu s kresanjem placa zaposlenih u javnom sektoru, saopcila je palaca, Kralj ce svoju godisnju bruto placu, koja je ove godine trebalo iznositi vise od 292.000 eura, smanjiti za 20.910 eura, a placu svog sina i nasliednika Felipea za 10.455 eura.prenosiAFP.

zabramena zuona
Teri s kcerkom Emerson

Iskosa

Haeer se Odmara U HruatsMO)
SPLIT - Americka glumica Teri Hacer (Hatcher) boravi u Hrvatskoj na odmoru. N ajprije je stigla na Rab sa svojom 14-godisnjom kcerkom Emerson, a poslije je nas tavila putovanje prema jugu. Hacer je

razgledala i slapove Krke, na kojima je provela cijeli dan. Putovanje nastavlja krstareci Jadranom na kruzeru "Sea Dream". Ne zna se koliko ce se popularna zvijezda "Kucanica" zadrzati u Hrvatskoj.

jerska sud je zabranio stocaru da stavi kravama zvona oko vrata kada ih nocu vodi na ispasu, Nezavisni upravni senat ocijenio je da zvona na pasnjacima u blizini naseljenih mjesta smetaju stanovnicima. Odluka je donesena nakon sto su rnjestani tuzili jednog farmera, koji kravama nije htio skinuti zvona.

BEC - U austrijskoj pokrajini Sta-