lit!

fidll11lljJ

Ministar Damir Hadtic kate da nema dvoibe

Niko ne Irazi od Hrvalske da uslupa svoiu leriloriiu nasoi zemlii, ali Irazi se da prizna ono slo le leriloriia BiH • Mora se osigurali i neomelani izlaz BiH na olvoreno more

I

-

UUHTICIMA nA dElDUnlHU HDHDSldE PASTETE SA SUlndETlnDM TUlllASTUD ~ THAll ZATUDH ~ ZA nACEln IHA'

Sela Mala Pee: Palicija je admah privela asumnjicenag Muharema Keskica

(Folo: M. Dedic)

Teska tragedija u selu Mala Pee kOdBihaea

Ukratko

2

4. avqusrkolovoz 2012.

Dnevni avaz, subota,

aktuelno

CIKBiH Pocele malverzacije uoci lokalnih izbora u nasol zemlji
Novkovi{;: Pravilna raspodje/a jMino rjesenje

~ Predsjednik Visokog sudskog i tuzilackog vijeca (VSTS) BiH Milorad Novkovic izjavio je da 'Iuzilastvo i Sud BiH nisu u mogucnosti procesuirati sve predmete ratnih zlocina i zbog toga su do sada procesuirali manje slozene, a ne slozene predmete. - Prema mojoj procjeni, pravilna raspodjela jedini je nacin i jedino rjesenje - rekao je Novkovic,

PrOCeSUirani manle Slozeni oredmeli

Milorad Novkovic

Iz SrbiJe, HruatsMe i AustriJe stigle priJaue laznih glasaca
Sve se odnose za glasanje u Brcko Distriktu, Pelaqicevu, Sekovicima i Zvorniku
menracije. Ukupno 35.171 osoba ispunila ie uvjete da bude registrirani birac za glasanje izvan BiH. Pirie naglasava da sve osobe cija je prijava odbijena imaju pravo putem CIKa podnijeti zalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH, i to u roku od 48 sati od sata objave odluke na internetstranici CIK-a, koji je lrebao

~ Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH i JP "Autoceste FBiH" potpisali su Protokol 0 saradnji u realizaciji gradnje granicnih prijelaza Biiaca i Svilai. Prema tekstu Sporazuma izmedu Vijeca minis tara BiH i Vlade Hrvatske 0 gradnji granicnih dionica autoputa na koridoru 5C, potrebno je ubrzati pripreme i gradnju GP Bijaca i Svilaj.

Soorazum o gradnli

Bijaca i Svilaj

Centralna izborna komisija (CIK) BiH odbila je upisari 1.671 biraca koji se prijavio za upis u Izvod iz centralnog birackog spiska za glasanje izvan BiH. U ovim slucajevima CIK je otkrio da se na dostavljenim prijavama na jednoj adresi nalazi vise od deset osoba. Kako je za "Avaz" potvrdila Maksida Pirie, portpar01 CIK-a, u istragu 0 ovom slucaiu bit ce ukljuceno i Tuzilastvo BiH.

Telefonski brojevi
- Sumnjamo u mogucnost da na istoj adresi zivi vise od deset osoba s pravom glasa i vee smo poduzeli neke aktivnosti. Dostavit cerno izvjestaj 0 nasim sumnjama Tuzilastvu BiH, koje ce urvrditi je Ii rijec 0 pokusaju zloupotreba - kaze Pirie. Kako saznaje ,,Ava:l', lame prijave stigle su iz Srbije, Hrvatske i Austrije, a sve se odnose za glasanje u Brcko Distri-

ZastuPllenost sPoloua
Centralna izborna komisija BiH ovjerila je kandidaturu 40 zena za nacelnike opcina na oktobarskim lokalnim izborima, sto je nesto vise nego na prethodnim lokalnim izborirna, kaze Maksida Pirie. - Ukupan procent zena koje su se kandidovale na ovim lokalnim izborima je uobicajen kao i do sada, i iznosi oko 35 posto, a zakonska norma koja regulise neophodnu zastupljenost spolova odreduje da je minimalna zastupljenost 33 posto - navela je Pirie.

~ Predsjedavajuci Radne grupe za pravosude i unutrasnie poslove Bakir Dautbasic kazao je u razgovoru za Fenu da je treci sastanak "Strukturirani dijalog 0 pravosudu izmedu EU i BiH", koji je odrzan proslog mjeseca u Mostaru, bio pravi dijalog. - Moje misljenje je da smo uhvatili zamajac ka pocetku rjesavanja pitanja koje pred nas stavlja Evropska komisija - kazao je Dautbasic,

Praui dilalOg

Bakir Dautbasic

ktu, Pelagicevu, Sekovieima i Zvorniku. lako nam to u CIKu nisu htjeli potvrditi, saznajemo da je rijec 0 gradanima srpske nacionalnosri. Prema informacijama do kojih je dosao nas list, iz CIKa su, nakon sumnjivih prijava na kojima se u jednom slucaju naslo i 20 navodnih biraca na jednoj adresi, na dostavljene telefonske brojeve upucivani pozivi. Razlog vise

da se CIK obrari 'Iuzilastvu bio je taj sto je otkriveno da to uopce nisu bili privatni telefonski brojevi te je zbog svega istraga i prepustena pravosudnim organima.

Pirie: Doslaviti izvjeslaj Tuii/as/vu BiH poceti teci jucer u kasnim poslijepodnevnim satima. - Sve osobe Cija je prijava odbijena svoje biracko pravo rnogu ostvariti i na redovnim birackim mjestima u BiH ako imaju bh.Iicnu kartu iIi je izvade do dana izbora - rekla je Pirie. S. DEGIRMENDZIC

Pravo zalbe
Inace, CIK je jucer odbio 5.855 zahtjeva za glasanje izvan BiH, ali su ostali dobiIi negarivan odgovor uglavnom zbog nepotpune doku-

Nastavlja se prepirka bivseg i sadasnieq direktora .Blt-Gasa"

KreSO i BeC8reuiC medUSObnOse omuiu)U Z8 dug 'Birel'
Adnan Kreso tvrdi da su Almiru Beearevicu iz .Birta" nudili mito da im pusti plin
Sukob izrnedu bivseg i sadasnieg direktora "BHGasa" Almira Becarevica i Adnana Krese ovih je dana ponovo kulminirao. Povod je, ovog puta, bila Becareviceva izjava jednom niskotiraznom sarajevskom mediju da je dug Fabrike glinice "Birac" iz Zvornika "BHGasu" na dan njegove smjene bio tri miliona KM, a da je danas vee 20 miliona. napravio i potpisao Becarevic 30. septembra prosle godine, jasno se vidi da je dugovanje .Birca" na raj dan iznosilo 10.996.205,07 KM. Na taj iznos treba dodati jos 3.019.123,30KM duga koji se povlaci jos od 2000. godine. Dakle, ukupno dugovanje "Birca", kao sto smo i naveli na dan preuzimanja duznosti, iznosi 14.015.328,37 KM - kazao je Kreso. dionice "Birca" uz errormnu proviziju. Tragom ovih informacija konraktirali smo i Becarevita, koji nam je rekao da su Kresine tvrdnie izmisljotine i da se radi 0 podmetanju. - Ukupni dug "Birca" bio je tri miliona maraka, i to pola avgustovske fakture. Bio je fakturisan 3. oktobra, a ja sam smijenjen prvog. Dospjelost fakture po ugovoru 5 fabrikom "Birac" je 15 dana od dana fakturisanja. Neka mi Kreso objasni kako se nedospjeli dug moze tretirati kao moj dug. Tu je Kreso dodao i dug iz 2001. godine, koji je otplaci van u jednakim mjesecnim rarama - kazao je Becarevic, M. GUSIC

~ Gradanska inicijativa "Glasat cu za Srebrenicu" predstavila je no vi "Pregled krsenja gradanskih i politickih prava na prostoru opcine Srebrenice od 3. jula do 1. avgusta 2012. godine", saopcila je jucer lnicijativa. Kako se navodi, u Pregledu se fokus stavlja na nastavak diskriminacije nesrpskog stanovnistva,

Pregled MrSeD)a oraua

Srebrenica

Mutne radnje
Na ovaj nacin, kako nam je kazao Kreso, Becarevic je njega direktno optuzio za rast duga. Kako je, medutim, istakao Kreso, ovo su sve neistine, jer postoie jasni dokazi da je ovaj dug za vrijeme BecareKreso: Becarevie imosi neisline vicevog mandata bio nekoliko puta veci. - Iz biljeski Finansijskog izvjestaja za tri kvartala 2011. Becarevie: Radi se 0 podmelanju godine, dakle obracuna koji je prijavljen prilikom primopredaje duznosti izmedu Becarevica i mene, a koji je

Pola fakture
On je dodao da Becarevie, skrivajuci svoje ocito mutne radnje, navodi da su mu iz "Birca" nudili mito da im pusti plin te da ova fabrika namjerno pravi dug kako bi se na racun tog duga napravila konverzija za

aktuelno

Dnevni avaz: subota, 4. avguSVkolovoz 2012.

3

Komentar dana
Piie: Almasa BADZlC (almasahadzic@avaz.ba)

'Avaz' saznaje Interpol iz Sofije zatrazio pornoc od BiH

Bh. SigUrnOSne agenCiJe tragalU za inlormaCiJama o teroristi iz BUgarSMe
Provjerava se je Ii bombas iz Burgasa odrzavao veze s osobama iz nase drZave

Pravo je pitanje, nakon ekshumacije grobnice u Potocarima. sta komanda holandskog bataljona jos krije 0 zlocinirna
Pronalazak nove grobnice u Potocarirna jos je jedan dokaz da zlocin, rna koliko bio skrivan, kad-tad mora dobiti svoju adresu. Zvanicna Holandiia sutjela je 0 grobnici u koju su pripadnici njenog bataljona na sluzbi u Srebrenici u julu 1995. godine zatrpali tijela pet osoba, medu kojima i tek rodenu bebe. Njeni vojnici, medutim, nisu bili spremni na dozivotnu sutnju. Grobnicu je tajno snimio jedan holandski vojnik, i to dok su u nju polagana tijela. Cekao je 17 godina da 0 njoj progovori, ali je progoYorio. Dovoljno za potvrdu teze da ne postoji istina koja moze ostati skrivena. Ona o zlocinima pocinienim u Bill, pogorovo, Holandanin je, sigurno, sebi olaksao dusu nakon sto je tajnu 0 grobnici podijelio s istraziteljima, ali ie, ujedno, olaksao i patnju porodica zrtava koje je grobnica krila. Sudeci prema tragovirna pronadenirn na jednoj od pet ekshumiranih zrtava, njihova smrt nije nastupila prirodnim putem. Na jednoj lobanji vidljivi su tragovi nasilja. Dovoljno za potvrdu informacija da su u UN-ovom kampu u Potocarima ubijani bosniacki civili. Stoga je pravo pitanje, nakon ekshumacje tijela iz UN-ove grobnice u Potocarima, sta vojnici, a posebno komanda holandskog bataljona, jos kriiu 0 zlocinima iz jula 1995. godine. Hoce Ii, napokon, neko od njih progovoriti 0 pokolju u takozvanoj Mehanovoj kuci, ali i drugim masakrima u krugu svoje baze kojima su sviedocili?

Istina se ne moze zahopati

PORTAL - komentar dana Sindikalista Mevludin Kuljanin:

.Elektropriienosu"

prijeti totalni holaps!
- Drzava se hitno mora angazovati da zastiti svoju kompaniju. Ne smijemo dopustiti da se na ovakav "praktican" nacin rusi nasa BiH. (patriot)

DOkONINKOVIc/TO

JE TO

Direkcija za koordinaciiu policijskih tijeia BiH dostavila ie svim sigurnosnim agencijama u nasoj zernlji inforrnacije koie ie zaprimila od Interpola Bugarske, kako bi porn ogle u identifikaciji izvrsioca bornbaskog napada na autobus s izraeIskim turistima, koji se desio 18. jula na aerodromu u Burgasu.

Detaljan Opis
Potvrdio je to za "Dnevni avaz" direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimovic, kazavsi da je svim poIicijskim agencijama, medu kojima su Granicna policija BiH i Drzavna agencija za istrage i zastitu (SIPA), uz

Fotorobot samoubice: Usmrlio sest osoba informaciju iz Interpola proslijeden i fotorobot navedenog preminulog muskarca.

Na upit postoje Ii informacije 0 tome da ie doticni muskarac prije navedenog teroristickog napada, u kojem je zajedno s njim poginulo joil sest, a ranjeno 37 osoba, boravio u BiH iii je bio povezan s odredenim osobama iz nase drzave, Selimovic nam je kazao da policijske agencije u ovom trenutku nemaju tu informaciju. - Sve sto dobijemo od nasih agencija bit ce odmah proslijedeno Interpolu u Sofiji - kazao nam je Selimovic, Inace, rijec je 0 covjeku starom izmedu 25 i 30 godina, koji je visok izmedu 180 i 185 centimetara. Fotorobot, koji je nacinjen prema detaljnim opisima svjedoka eksplozije, otkriva da se ra-

di 0 osobi vitke tjelesne grade s tamnosmedom kosom i svijetlih ociju,

Zemlje regije
Bugarski Interpol, osim od BiH, zatrazio je i pornoc od zemalja u regiji kako bi utvrdio porijeklo i identitet teroriste. N avedeni muskarac, prerna pisanju medija, dovodi se u vezu s iranskim teroristickim organizacijama, sto ie i razlog da se preispitaju informacije 0 tome je Ii on odrzavao veze s nekim osobarna u Bill. Obaviestainim agencijama, naime, vee duze je poznata cinjenica da pojediue osobe u vrhu drzave odrzavaju veze s iranskom obavjestajnom linijom. A. Du.

Ambasadori Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Americkih Drzava u BiH Najdzel Kejsi (Nigel Casey) i Patrik Mun (Patrick Moon) izdali su jucer zaiednicku izjavu 0 prekjucerasnjem sa-

Razgouaralismo 0 borbi rotiu terorizma
stanku s ministrom sigurnosti Bill. Kako su naveIi, u medijima su se pojavili netacni izvjestaji 0 prirodi sastanka. - Sastanak je odrzan kako bismo iskazali svoju zabrinutost povodom uiza uedavuih teroristickih incidenata u svijetu i nas interes da radimo s vladama u cijeiom sviietu u borbi protiv teroristickih prijetnji. Tema razgovora nije bila unutrasnja politicka situacija u BiH.

Saopcenie ambasadora Kejsija i Muna

0

sastanku s ministrom sigurnosti

Mi cijenimoblisku saradnju koju imarno s Ministarstvom sigurnosti BiH i drugim relevantnim vladinim institucijama u ovoi zemlji - navedeno je u zaiednickoi izjavi.

Ukratko

4

Dnevni avaz, subota, 4. avgust/kolovoz 2012.

aktuelno

ISTRAZUJEMO Koje firme imaju milionska dugovanja za porez

Kapetanovic: Plan u pripremi

Sirija

Moguea euaMuaciia bh. gradana
~ Tim za krizne situacije, koji je formiralo Ministarstvo vanjskih posiova BiH, priprema planove za mogucu masovniju evakuaciju drzavljana BiH iz Sirije kojih, kako se procjenjuje, ima vise od 1.000, rekao je pornocnik ministra za bilateralne odnose Amer Kapetanovic. On je naglasio da za sada nerna masovnijih zahtieva za evakuacije prema Ambasadi BiH u Jordanu iz koje se Sirija nerezidentno pokriva.

CPM, biUSi partner Ulade HS, dUDUleuise od dua miliona HM
Drzavne vlasti i dalje kriju imena duznika, ali .Dnevni avaz" saznaje pouzdane podatke o firmama koje su nagomilale dugovanja
Nakon sto je "Avaz" objavia nezvanicne, ali pouzdane podatke koji su potvrdili ranija pisan ja naseg lis ta 0 visemilionskim dugovanjima ratnih profitera Muje i Hilme Selimovica te jos nekolicine povlastenih i "odabranih" firmi koje duguju milionske iznose za PDV, doznajemo imena i podatke 0 jos nekoliko firmi koje duguju drzavi. Zvanicnih podataka 0 duznicima koji drzavi nisu uplatili vise od 273 miliona KM jos nema, jer su vlasti odlucile sakriti njihova imena. CPM-om BH, optuzivali ovu kompaniju da su na poslovirna gradnje tuncla Stambolcic i Cemerno opljackani za milionske sume. Cinjenica da su, osim duga za PDV, bili upleteni i u malverzacije ovakve vrste, a da niko nije odgovarao, svjedoce 0 razmjeri povlastica koje su pojedinci iz vlasti davali svojim povlastenim kompanijama. Vise od po dva miliona za PDV duguju i tuzlanska firma "Conint" re .Osmex " iz Sarajeva. Dugovanja koja prernasuju milion upisana su i firmama "Ars" iz Istocnog Sarajeva, "Stecak" iz Fojnice te "Sinbra" iz Tuzle.

TC Kakanj

za pOla gO dine

dObil5,5 miliona HM

Imali posao
No, prema nezvanicnirn podacima iz regionalnog ureda V prave za indirektno oporezivanje BiH u Tuzli, u/OBiH: Ougovanja premasila 273 medu najvecirn duznicirna s tog podrucja je firma CPM BH iz Lukavca. Ona duguje vise od dva miliona rnaraka PDV-a. Ovo preduzece i ranije se povlacilo po novinama, a poznato je po tome sto je kcerka firma CPM-a Maribor, s kojom je Vlada RS prije nekoliko godina sklopila ugovor 0 gradnji autoputa Banja Luka - Doboj. Tada su vlasnici gradevinskih firmi iz RS koji su imali ugovore 0 saradnji sa miliona maraka

~ Tvornica cementa Kakanj ostvarila je dobit u prvom polugodistu 2012. godine od 5,53 miliona KM, podaci su iz nedavno objavljenog izvjestaja o poslovanju kompanije. Dobit je manja nego u istom periodu 2011., kada je iznosila 9,39 miliona KM. Az.S.

Akcija SIPA-e
Vlasnik te kompanije HaIii Sinanovic uhapsen je nedavno u akciji Drzavne agencije za istrage i zastitu (SIPA) zbog utaje poreza. Zbog cega nije pokrenuta istraga i protiv kompanija koje duguju i vece iznose od onih koje duguje Sinanovic odgovor je koji treba potraziti kod nadleznih vlasti. Sva ova dugovanja jesu aktuelne obaveze tih firmi neovisno 0 tome nalaze li se na spisku 17 firmi kojima je omoguceno iz VIO da po posebnoj shemi ranija dugovanja orplacuju na rate. S. DEGIRMENDZIC

naluise lirmi lIole dugUIU od 50.000 i 500.000 HM
Kako saznaje "Avaz", trenutno je vise od 1.400 firmi u BiH u postupku prinudne naplate, jer su im dugovanja za PDV veca od 25.000 KM. Najvise je onih koji duguju izmedu 50.000 i 500.000. Medu njima je i dosta firmi u drzavnom vlasnistvu. No, naiveca pojedinacna dugovanja po osnovu PDV-a stvorile su firme poput onih u vlasnistvu Selirnovica i njima je, bez obzira na izbiegavanje placanja poreza, data mogucnost da obaveze izmiruju na rate.

Pad deuiznih rezerui

Centralna banka

~ Devizne rezerve BiH krajem jula iznosile su 5,9 milijardi KM, sto je za 115 miliona maraka ili 1,9 posro manje nego u istom periodu prosle godine, podaci su Centralne banke BiH. Devizne rezerve BiH smanjene su u posljednje tri i po godine za 800 rnilionamaraka.

Sinanovic: Vlasnik "Sinbre" zbog duga bio u zatvoru

Smanjena kazna zatvora blvsern kikbokseru Zijadu Polji

predS)ednlStuo BIH DOmllOUalO UlaJlUaCa DOreZa
Ovom odlukom Polji je zatvorska kazna sa sest smanjena na pet godina
Predsjednistvo BiH na posljednjoj sjednici, odrzanoi 19. juia u Saraievu, donijelo je odluku 0 pomilovanju bivseg kikboksera Zijada Polje, osudenog na sest godina zatvora zbog utaje poreza u iznosu od 1.655.250 KM. Ovom odlukom Predsjednistva BiH Polji je zatvorska kazna sa sest smanjena na pet godina. No, postavlja se pitanje, bez ulazenja u opravdanost ovakve odluke, zbog cega du, naredio je i da od njega bude oduzeta imovinska korist u iznosu od 1.655.250 KM, koji odgovara visini utajenog poreza. No, istom presudom osloboden je opruzbi za pranje novea. Kaznjen je zbog toga sto ie s Halilom Catom postigao dogovor da zajedno organiziraju poslovanje naftom i naftnim derivatima te da se u tom poslovanju Polji omoguci izbjegavanje placanja poreza. Dogovor je podrazumijevao da novae pribavljen prodajom robe njih dvojica, uz pomoc ostalih optuzenih, prikriju, legaliziraju i upotrijebe u privrednorn poslovanju. Cato i Poljo u vezi s ovim poslom organizirali su grupu ljudi koja je cinila krivicna djela. M. As.

Zeljeznice RS

UiledenO 4.2 minona HM

~ Preduzece "Zeljeznice RS" u prva cetiri mjeseca ove godine ostvarilo je ustede u javnim nabavkarna od 1,7 miliona KM, dok su smanjenjem dnevnica i sluzbenih putovanja troskovi zaposlenih umanjeni za 2,5 miliona KM, objavila je ova kompanija. V narednom periodu je radi smanjenja troskova planirano umanjenje top log obroka za zaposlene sa 185 na 112 KM, a ocekivane ustede po tom osnovu iznose oko pet miliona KM na godisnjem nivou.

Dlelouali u BrCIlOm
Cato je kaznien sa sest godina zatvora zbog udruzivanja radi cinienja krivicnih djela te za poreznu utaju. Grupa je djelovala od 2003. a Sud pene marta januara do oktobra na podruciu Brckog, je Cati i Polji prvostepresude izrekao 25. 2009.

da, kada cjelokupna bh. javnost zahtijeva da budu objavljena imena svih poreznih duznika koji su godinama izbjegavali placanje svojih obaveza i nanosili ogromnu stetu drzavi.

ie ona donesena upravo sa-

Poljo: Smanjena kazna Podsiecamo, Poljo je pravosnazno osuden u junu 2010. na jedinstvenu kaznu od sest godina zatvora za udruzivanje radi cinjenja krivicnih djela i utaje poreza. Sud BiH, izricuci presu-

pogledi
RAZGOVOR

Dnevni avaz, subota, 4. avgusVkolovoz 2012.

5

nema dUDlbe da ueliMi i Mali SMDIIpriPadalu BiH!
Niko ne trazi od Hrvatske da na bilo koji nacin ustupa svoju teritoriju naso] zemlji • Mora se osigurati i neometani izlaz BiH na otvoreno more
nje gradnju Peljeskog mosta, koja i jeste jedan od motiva za rjesavanje ovog problema. Dva spomenuta otocica i vrh poluotoka Klek, medutim, apsolutno su suverena teritorija BiH i, kao arhipelag, sami po sebi nude mogucnost izlaska BiH na otvoreno more - kazao je Hadzic. Rjesavanje spora zbog granica, kaze Hadzic, uvijek je kompleksno i tesko pitanje, ali misli da Hrvatska danas pokazuje ozbiljnu volju da prevazide vlastita ogranicenja koja postoie. pomorska zemlja kao i Hrvatska - rekao je Hadzic. Naglasio je da je vise nego jasno da ce u buducern periodu rjesavanje ovog problema biti komplicirano zbog unutrasnjih odnosa u Hrvatskoj. - Trenutna opozicija u Hrvatskoj, koja je prije 13 godina kao dio vlasti

Damir Hadzic, ministar prometa i komunikacija BiH

Neometani izlazak na otvoreno more nasoj zemlji mora biti garantirano pravo. To je nas veoma jasan i rezolutan stay i to ne moze niko dovoditi u pi tanje, izjavio je u [ucerasnjem razgovoru za .Dnevni avaz" ministar prometa i komunikacija BiH Damir Hadzic osvrcuci se na pitanje granice izmedu Hrvatske i BiH u Neumskom zaljevu.

Rjesavanje spora
Hadzic nema nikakvih dvojbi 0 tome kome pripadaju otocici Veliki i Mali Skolj te vrh poluotoka Klek, zbog cega u prvi plan istice pitanje neometanog izlaza BiH u medunarodne vode. Kako je kazao Hadzic, niko ne trazi od Hrvatske da na bilo koji nacin ustupa svoju teritoriju nasoj zemlji, ali trazi se da prizna ono sto je teritorija BiH. - Sto se nas rice, ni na koji nacin ne dovodimo u pita-

bila spremna da na osnovu potpisa predsjednika dvije zemlje da svoju saglasnost i ratificira sporazum 0 granicama, danas dozivliava "revoluciju" u svojiim stavovima. To sto se oni vracaju u period od prije sest-sedam stoljeca njihov je problem. Zamislite da se mi vratimo u period vladavine kralja Tvrtka - kategorican je Hadzic. M.GUSIC

Anan: Nije ietio bili marionela

llnutrasn]i odnosi
- N e trazimo nikakve ustupke. Vjerujemo u spremnost, racionalnost i sposobnost Vlade Hrvatske da ovo pitanje rijesi, a mi se necemo libiti da iskoristimo sva raspoloziva pravna sredstva da dokazerno da otocici pripadaju BiH i da je ovaj arhipelag potvrda da je BiH jednako

prinCiPiJelni nObelOuaC
Kofi Anan (Annan) podnio je ostavku na duznost specijalnog izaslanika Ujedinjenih naroda za Siriju i na tai nacin pokazao principijelnost kakva se danas rijetko vida u poli tici. Anan se odlucio na ovaj potez jer nije uspio u svojim naporima da okonca nasilje koje mjesecima razara bliskoistocnu zernlju. Njegova je ostavka moralan cin, iako je uradio sve 8to je bilo u njegovoj moci da se zaustavi krvoprolice te nije kriv za propast miro-

uenest dana Kofi Anan

Njegova je ostavka moralan cin, iako nije kriv za propast mirovnog plana za Siriju
vnog plana. J asno je da pojedine svjetske sile koce snazniju intervenciju medunarodne zajednice u Siriji kojom bi bili zasiceni gradani ove zemlje, a Anan nije zelio biti marioneta u niihovim rukama. Kofi Anan roden je 1938. godine u Gani. Obavljao je veliki broj diplomatskih funkcija, od kojih je naipoznatija pozicija generalnog sekretar UN-a, koju je obavljao s dosta uspjeha. Godine 2001. dobio je Nobelovu nagradu za mir. G. M.

Hadzic je istakao da, ako u Hrvatskoj bude potrebna dvotrecinska saborska vecina da se sporazum Izetbegovic - Tudman iz 1999. godine ratificira, to se nece rnoci provesti u djelo, jer je vee sada jasno da je HDZ apsolutno protiv toga. - Tomislav Karamarko i Vladimir Seks cak iskri-

vljuju istinu pricaiuci 0 kojekakvim zabludama. Taj sporazum je potpisan i on je ozbiljna baza za daljnje razgovore. HDZ Hrvatske sigurno ce i dalje koristiti sva raspoloziva sredstva da ovo pitanje sto vise ispolitizira i tako prikupi jeftine politicke poene - istice Hadzic,

Komisija za vrijednosne papire FBiH razmatrala je na prekjucerasnjoj sjednici informaciju 0 nadzoru nad spornim sjednicama Skupstine dionicara "Bosnalijeka" od 16. juna i 7. jula. Kako je za "Avaz" potvrdio direktor Komisije za vrijednosne pap ire FBiH Hasan Celarn, zapisnik 0 nadzoru urucen je i Upravi "Bosnalijeka", koja u roku od osam dana ima pravo na prigovor, nakon cega ce Komisija donijeti konacnu odluku. On je kazao da je zahtjev za nadzor pokrenulo

UlurdU)e se legilimnOsl S)edniCe SMuDstine diOniCara 'BOSnalUeMa'
vise dionicara. Podsjetimo da sjednicu Skupstine odrzanu 7. jula Vlada Federacije ne priznaje kao legitimnu, jer je njen predstavnik prekinuo sjednicu. Nadzor Komisije pokrenut je radi provjere validnosti punornoci za zastupanje, kao i same legitimnosti sazivanja, ali i pitanja kvorumu odrzane sjednice. Ako Komisija utvrdi da je sjednica bila nelegitimna, ona ce biti proglasena nistavnom. Nadalje, pokrenut je i nad brokerskim kucama za koje postoji osnova sumnje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH

cetem: Zahljev
vise dionicara

pokrenulo

da su ucestvovale u falsificiranju punornoci na sjednici Skupstine. Medu njima je i brokerska kuca "A W Brokers", usko povezana sa ZIF -om "Naprijed" u vlasnistvu Hilme i Muje Selimovica. Uporedo stirn, Tuzilastvo KS otvorilo je istragu protiv tri osobe zbog sumnje da su tokom priprema i odrzavania vanredne sjednice Skupstine dionicara, odrzane 16. juna ove godine, pocinile krivicna djela krivotvorenja isprava i zloupotreba povjerenja. A. Du.

Predsjedavajuci Predsjednistva BiH i potpredsjednik SDA Bakir Izetbegovic, kako nezvanicno saznajemo, na celo Ambasade BiH u Saudijskoj Arabiji zeli uhljebiti Edhema Pasica, nekadasnjeg ambasadora BiH u Kuvajtu, inace "starog jarana" bivseg predsjednika propale stranke za BiH Harisa Silajdzica, Ovo je jos jedna potvrda o interesnirn vezama Izetbegovica i Silajdzica, koji su ovih dana bora viii Turskoj kako bi trazili spas za svoje sumnjive ekonomske projekte u BiH. Kako su mediji objavili, Silaidzic se prije nekoliko dana nametnuo na zajednickom iftaru predsjednika Turske Abdulaha Gula s Izetbegovicern. Premapisanju bh. medija, Pasic je za vrijeme predstavljanja nase drzave u

IZalbaBOUICsalla paslca na Calo AmbaSada

Selidba u Saudijsku Arabiju

Pasic: Bio opluien za sverc alkohola Kuvajtu napravio niz skandala, i to od zloupotrebe vise stotina hiljada maraka, stvaranja fiktivnih racuna, do kupovine i sverca alkohola, koji je strogo zabranjen u ovoj zemlji. A. Du.

Sta drugi pisu

6

Dnevni avaz, subota, 4. avgusVkolovoz 2012.

m 0z ale k

Hcerlle stauila u iZlog trgOuine
Manuela Montemecani (Montemezzani) je u izlog svoje trgovine u italijanskom gradu Pavia stavila svoje kcerke te kcerke Ijudi koji rade u obliznjim trgovinama. Jedan dan je na podu trgovine bio pokrivac na kojem su se djevojcice igrale i odmarale. Dan prije djevojcice su se u izlogu igrale

Italijanka na meti kriticara

pijeskom, a bile su obucene u kupace kostime. Dievojcice se u izlogu igraju odjevene u odjecu kojuManuela prodaje u trgovini. To je izazvalo reakciju sindikalista koji tvrde da je takvo iskoristavanje djece nedopustivo, Gradonacelnik je, pak, rekao da mu se cini da je rijec 0 prisili, no nada se da ce se sve rijesiti u korist dievojcica.

Coralie namjerava usavrsiti postojeei program

nadzire radDilte dOlt Ie sel Da Odmoru
"Microsoftovi" istrazivaCirade na robotu koji bi ljudima omogucio da budu u isto vrijeme na dva razlicita mjesta. Ovaj robot na sebi ima kamere, HD ekran i tockove te njime putem interneta upravlja osoba koja se moze nalaziti bilo gdje. Ovakav robot mogao bi zanimati sefove kompanija koji bi na ovaj nacin mogli nadzirati sve sta se dogada u uredima i kada oni nisu na svomradnommjestu. Tako, kada sef ode na godisnji odmor, moze postaviti jednog

Robot iz "Microsofta"

Mirza Cora iC naDraUiO Drui Origina ni bh. CAD
Na internet-stranici www.babacad.com
da maraka, Coralie svoj nudi potpuno besplatno, te ga je moguce preuzeti na internet-stranici www.babacad. com. Instaliranje programa trajesvegaminutu. Ovaj program odJikuje brza i jednostavna primjena uz preciznost crtanja, a kako kaze Coralie, namijenjen je za izradu jednostavnijih projekata iz oblasti arhitekture, gradevine, rnasinstva i elektrike. - Prije godinu sam dosao na ideju da napravim ovaj program i, motam priznati, ulozio sam dosta rada u nje-

(FolD: B. Nizic)

rnoquce preuzeti program

Sarajlija Mirza Coralie, diplomirani elektroinzinier, izradio je prvi originalni bh. CAD softver za kompjutersko projektovanje pod nazivomBabaCAD. Rijec je kompjuterskom programu kojem je "BrotherSoft", jedan od vodecih portala za daunloud softvera, dodijelio svoiu nagradu "Editor's Pick" za juni ove godine za jednostavnu primjenu iprofesionalandizajn.

gaoKako se na poslu svakodnevno bavim radom s inzinjerskim alatima i projektima,pomislio sam kako bi bi10 dobro da postoji jedan ovakav program koji bi bio svima dostupan - kaze Coralie.

Legalan program
On napominje da je program idelana za sve one koji se nadu na terenu te trebaju na postojecern projektu izvrsiti izmjene, a na svom laptopu nemaju instaliran program. - Sve sto je potrebno ies-

Brzo i jednostavno
Iako programi poput ovoga kostaju nekoliko hilja-

te da imate pristup internetu i posao se moze zavrsiti na terenu. Program je jos u fazi izrade i svakodnevno radim na njegovom usavrsavanju kako bi se mogao koristiti za izradu zahtjevnijih projekata. Posebnost je i u tome sto je BabaCAD potpuno legal an program, jer u vecini slucajeva ovakvi programi u BiH se koriste nelegalno, sto mnoge skupo kosta priJikom inspekcijskih pregleda tokom procesa legalizacije softvera - zakljucuje Coralic , _ _, L. KAVAZOVIC·CAMDZIC

takvog robota da se krece firmom igleda islusasta zap osleniciradeigovore.

TV BINGO
~I

31.redovno kolo - nezvanican

izvjestaj

Misterije mozga

Sarno 33 OSObe Damle SuaMi IrenulaM ziuOla
Tek saCica ljudi (do sada ih je registrirano svega 33) moze se sjetiti gotovo svakog trenutka svog zivota od desetegodinepanadalje,i to u detaljeprecizno. Strucniaci s Univerzite-

~2

~3 11

~4

[!]5 13

~6 14 23 32

@J7

[TI8

~9 17 26 35

~
~19

10

~
020

~
~21

12

[EJ
~ ~

~ ~ ~

[EJ
~

IS

~
[TI25

16

~ ~

~ ~

18

ta Kalifornije proucavali su 11 osoba s ovom sposobnoscu i tom prilikom u devet podrucja njihovog mozga otkrili specificnosti, pri cemu se vecina njih, sto nije nimalo iznenadujuce, nalazila u podrucjima povezanim s autobiografskim pamcenjern.

22

24 33

27 36

~ ~

28 37

~ ~

29 38

~ ~

30 39

31

@] @] @] @J
34
Jack pot: Nije izvucen Bingo 36:Nije izvucen Bingo 37+: 1 dobitak - 23.355,70 M K Kartica kupljena u: Zenici Deseterac: 25 dobitaka: 778,52KM Peterac:

spec
• Americka svemirskaagencija NASA saopcila jeda jecilj slanja nove misije i najsavrsenijeg robotiziranog vozila na Mars pronalazenje novih saznanja 0 postoianju vode i eventualno nekih tragova zivota na Crvenoj planeti. NASA ce najsofisticiranijeg robota ikada napravljenog poslati na Mars u ponedjeljak, 6. avgusta.

DOBlel U IGRI IGRAC - GOST Ismsl 1. 037 1149775 18 2. 038 0165373 01 3. 037 3798839 17 4. 038 2032081 81 5. 038 2138083 65
Dzek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 2.115.000 KM Dzek pot za Bingo + u narednom kolu iznosi oko 50.000 KM

7.583dobitka: 5,50KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 4. avgusVkolovoz 2012.

7

Sta kazu poznati

- Ono sto je po meni znacajno jeste da je politicka elita svjesnadajeza uspjesan i dinamican razvoj pregovora potreban sto je Kacin: Elita moguce siri konsenzus vlasti i opozicije. svjesna Zato mislim da je na mjestu dati gradanirna rnogucnost kome ce dati povjerenje za pregovore. Biraci prije svegazele odgovornu vlast. (Slouenski politicar za Radio Amenu)

BiraCi lele · OdgOUOmU ulast

Jelko Kacin

Velimir Abramovlc

liUimO na IlralU
- Prema mnogim misljenjirna, mi sada zivimo na kraju vremena. Majanska prorocanstva tvrde da dolazi kraj vremena kakvo poznajemo, a americki filozof Terens Abramovi(;: Mekena, osnivac teorije noviteta prema ko- Vrijeme joj vrijeme ubrzava i ciklicnog je karaktera, ubrzava tvrdi da su Maje bile u pravu i da mi polako ulazimoustanjesingulariteta. (Filozo/za "Vreme")

uremena

Jovan Cirilov

- Pozoriste nije sarna is tina, nego stvaranje nove stvarnosti vezane za sredinu u kojoj se desava, Urn jetnicka istina slozenija je od naucne, ima svoju samostalnost. U Novi pog/ed tom smislu moze biti sarno izlet, pokusaj istine, pa i falsifikat - novi pogled na proslost, Jer proslost mozeimati razlicita tumacenja. (Teatrologza "Nouosti") Prema istrazivaniima koje je proveo UNESCO-ov Institut za statistiku u sklopu inicijative "Obrazovanje za sve" za period od 2002. do 2004. godine, evidentirano je da je skoro 200.000 gradana Bosne i Hercegovine nepismeno, dok se za 2015. godinu predvida smanjenje ovog broja na 99.000 nepismenih bh. gradana. Cine velikim, to ustvari nije zabrinjavajuci postotak nepismenih. Takoder, Sesum dodaje da, prema nekim procjenama, trenutno u nasoj zemlji ima nesto vise od 100.000 nepismenih ida ce tacniji podaci biti moguci kada bude uraden popis stanovnistva. No, strucniaci smatrajudrugacije. - Tuzno je sto jos pricarno o formalnoj nepismenosti, dok nas moderno drustvo upozorava na informaticko nepismene. Podatak 0 broju nepismenih zaista je visok. Imamo dvije kategorije u kojima je nepismenost najzastupljenija - kod starijih od6s godina i kod pripadnika romske populacije. Cinjenica je da ce se stariji tesko natjerati na naknadno obrazovanje, s obzirom na to da u njihovo vrijeme osnovno obrazovanje nije bilo obavezno - kazao nam je sociolog Srdan Vukadinovic. Kod Roma, kao marginalizirane grupacije, pokusava se povecati broj pismenih kroz razne obrazovne metode,kao stosu stipendije, mada, smatra Vukadinovic, to ne pokazuje veliki napredak.

UmJetniclla iSlina slmenna ie od naucne

St a kazu u naro d u ~ ~
v v

~

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Posljedica rata
- Moramo raditi nasvijesti romske djece - istakao je on. Kao glavni razlog velikog broja nepismenih, Vukadinovic jenaveo rat. Prema njegoyim tvrdnjama, nairne, u vrijeme kada se trebala razvijati u svakom pogledu, pa i u pogledu obrazovanja, BiH se borila za drzavnost, za opstanak. B,BECIROVIC

Popis stanovnlstva
Sinisa Sesurn, projektni sluzbenik u UNESCO-u, istakao je da, iako se brojke

- Sramota je da su se medu organizatorima otpora nasli pojedinci koji se predstavljaju patriotima, a koji, pri tome, uopce nisu ni bili u drzavi, N eposteno je prema svima onirna koji su svoje zivote dali za ovu zemlju i prema onima koji u rat nisu isli radi privilegija, nego jedino iz osjecaja domoljublja. Ne treba dozvoliti da nam se podmecu lazni branioci sasvojim sebicnirn in teresima. (Citalac J. E.)

U rat Disu iili radi lfiuilegUa

Vremenska prognoza

4.8.2012.

Hrabri, ali "otkaceni" Cazinjanin testirao je nedavno zivce svojih kornsija u naselju Klicici tako sto se popeo na krov porodicne kuce i izveo opasni "stoj na rukama" na vr h u dimnjaka. Fotografije ovog suludog performansa objavio je 10kalni portal Cazin.net. U komentarima je ovaj mladic, za Razgovori mobitelima biljeie rast

Cazln dOblO I SUDermena
kojeg smo saznali da se zove Dzerno Causevie i da je sin buzimskog imama, prozvan Cazinskim Supermenom. Tako je, uz Cazinskog Ramba, Nedzada Klicica, koji je takoder rodom iz ovog naselja, ovaj krajiski grad dobio jos iednog akrobatu kojizamedijsku pazniu riskiravlastiti zivot. M.D.

Akrobatski potez na vrhu dimnjaka

34

BRGKO

34

TUZLA34 ZENICA 33

SARAJEVO 34

U izvjestaju Federalnog zavoda za statistiku za drugo trornjesecje tekuce godine pise da se obim pismonosnih posiljki u odnosu na prethodnu godinu povecao za 23 posto, Kada su u pitanju podaci 0 mobilnoj telefoniji za isti period, razgovora, mje-

Gradanl sua ulsa Horlsla mobllala

Fiksni telefoni izlaze iz mode

Prevladavat ce suncano i vruce. Tokom poslijepodneva, ponegdje u Bosni, rnoguci su rijetki pljuskovi. Vjetar slab, sjeveroistocni. jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 31 do 38 stepeni.

SUBOTA
4.8.2012. JUT ARNJE TEMPERA TURf ONEIJNE TEMPERATURE

:NEDJELJA
~5. 8. 2012. : JUT ARNJE TEMPERATURE ~Dr.lEVNE TEMPERATURE JUTARNJE TEMPERATURE

od 16' C do 26' C :od 17' Cdo 26 'C od 31' C do 38' C :od 28' C do 38' C BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA

od17'Cdo26'C
DNEVNE TEMPERATURE

od 28' C do 38' C

reno u minutama, vise je za 32,8 posto, a broj poslanih SMS poruka povecan je za 18 posto. No, broj fiksnih telefonskih razgovora smanjen je za 13.7posto,kao i rrajanje internet-konekcije za 37,S posto mjerenouminutama. B.B.

Glavna abiljezje vremenu dat ce velika vrucina i sparina, sto bi kod osjetljivih Ijudi maglo uzrokovati slabost i malaksalost. kod neldh i osje6aj iscrpljenosti. Zbog loga je potrebno izbjegavati dun baravak na otvorenom za vrijeme najve6e vru6ine te uzimati mnogo tecnosti. Grad Sarajevo 4.8.2012. Izlazak 5.38 Izlazak 20.57 Zalazak 8.14 Zalazak 20.06

Ukratko

8

Dnevni avaz, subota, 4. avgust/kolovoz 2012.

teme

RASTROSNOST Kako su bh. vlasti u proteklih pet godina izdvajale novae
Stan;s;(;: Optuien za genoc;d

Poturdena optuiniea

Stanisic i Milosevic

~ Sud BiH potvrdio je optuznicu protiv Ostoje Stanisica i Marka Milosevica koja ih tereti da su pocinili genocid u Srebrenici u julu 1995. Njih je Tuzilasrvo BiH optuzilo za zlocine poCinjene na brani u Petkovcima kod mjesta Dulici, u opcini Zvornik, gdje je u julu 1995. godine strijeljano oko l.000 ranije zarobljenih bosniackih muskaraca i djecaka iz Srebrenice.

lalma -e 293 miliona HM pOdlJelJen druienllma!
Najvise budzetskog novca potroseno je za finansiranje sportskih organizacija, udruzenja iz oblasti kulture te vjerskih i humanitarnih organizacija, pokazalo istrazivanje CIN-a
koji nisu bliski institueijama uopste ne znaju da takve rnogucnosti postoje - kaze Nekic, N ovinari Centra za istrazivacko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva uputili su opcinama, kantonima, entitetima i drzavi zahtjeve za informacije 0 izdvajanju bespovratnih sredstava za neprofitne organizaeije od 2007. do 2011. godine. Podatke je dostavilo sarno 86 institucija, sto je tek nesto vise od pola odgovora na upucene zahtjeve. Prema tome, ukupan iznos dodijeIjenog novea mnogo je veci. Do dijela podataka nov inari CIN -a su dosli i pregledaiuci sluzbene glasnike, budzete i druge dostupne dokumente. Prema svim prikupljenim podaeima, najvise novca na nivou eijele BiH izdvojeno je za sportska udruzenja 61,6 miliona KM. Slijede udruzenja iz oblasti kulture sa 41,9 miliona KM, vjerska sa 27,5 miliona KM te humanitarna sa 23,4 milionaKM. Za medije su izdvojena 18,2 miliona KM, od cega 16,5 miliona KM za medije iz Republike Srpske.Invalidskim, izbjeglickim i svim drugim stradalnickim udruzenjima dato je 14,9 mi1iona KM, dok su boracka dobila 14,5 miliona KM. Iz dobivenih podataka vidljivo je da je novae izdvajan i za opcine, mjesne zajedniee te jayne institucije, kojima je isplacen 22,1 milion KM. Nekic objasnjava da su i oni mogli konkurirati za novae, jer nisu utvrdeni kriteriji koii bi to sprijecili, Nekic kaze da je dosadasnje dijeijenje novca organizaeijama subjektivno te da zavisi od onoga ko ga dodjeljuje. Kao primjer navodi novae koji predsjedavajuci Viieca minis tara i njegova dva zamjenika mogu davati po vlastitom izboru, bez unaprijed utvrdenih kriterija. Prema podaeima koje je prikupio CIN, Ministarstvo kulture i sporta FBiH je u petogodisnjern periodu izdvojilo najvise novca za udruzenja - 54,6 miliona KM. No, federalni revizori su 2010. godine utvrdili da je ovo ministarstvo neopravdano dodjeliivalo sredstva za pojedine projekte, ne vodeci racuna da se ani finansiraju i s drugih budzetskih stavki. za istrazivacko novinarstvo)

~ Zbog protuzakonitog prebacivanja osoba preko granice USKOK je optuzio peteroclanu kriminalnu grupu za "krijumcarenje" 42 stranca iz BiH u Hrvatsku te jos 16 osoba iz Hrvatske u Sioveniju. Za petoricu optuzenika u dobi od 29 do 55 godina tuzilastvo ie, uz zatvorsku kaznu, zatrazilo i oduzimanje novca navodno zaradenog nezakonitim prebacivanjem preko granice, objavio je USKOK na svojim intemet-stranicama,

'KrUUmCarenJe' SlranaCa iZ BiH

USKOK

Razliciti nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini u proteklih su pet godina dodijelili najmanje 293,4 miliona KM grantova udruzenjirna i lokalnim nivoima vlasti, Novae je iz budzeta izdvajan za finansiranje borackih, sportskih, humanitarnih i drugih udruzenja, ali i za javne ustanove i vjerske institucije. Entitetski i drzavni revizori godinama u svojim izvjestajima navode da se podjela javnog novca vrsi bez utvrdenih kriterija, uz nedostatak adekvatne kontrole trosenia. Dzevad Nekic, zamjenik glavnog revizora Ureda za reviziju institueija BiH, kaze da je netransparentnost jedan od najvecih problema raspodjeie novca.

Veci iznos
- Sarno pojedinci znaju da mogu aplicirati na ta sredstva, dok ostali gradani

Vlastiti kriteriji
U revizorskom izvjestaju Ureda za reviziju institucija BiH iz 2010. godine navedeno je da institucije nemaju kvalitetan sis tern pracenja namjenskog trosenja dodijeljenih sredstava i ostvarenih ucinaka, Revizori su naveli i da Vijece minis tara nije pridrzavalo Iimita utvrdenih zakonom.

~ Za 28 clanova NVO altruista .Svjetlo" donirani su paketi s hranom, donacija H. O. Sprofondo-Bezdan. Vrijednost paketa iznosi oko 30.000 KM. Pakete su dobili clanovi NVO .Svier10" koji su samohrane majke, mladi s umanjenim sposobnostima koji imaju svoju djecu i porodice RVI koji imaju djecu s poteskocama u razvoju, a u stanju su socijalne potrebe, saopceno je iz NVO"Svjetlo".

uruedna dOnaeua

NVO "Svjetlo"

Bez Inlormael)a o sudblnl nouea
Prema izvjestaju Glavne sluzbe za reviziju javnog sektora RS za 2010. godinu, Ministarstvo rada i borackoinvalidske zastite RS na ime programa zaposliavanja demobilisanih boraea dodijelilo je 300.000 KM. Revizori su naveii da na osnovu dostupnih informaeija nisu mogli utvrditi jesu li ova sredstva dodijeljena po kreditnoj osnovi ili nepovratno, niti su uspjeli doci do imena boraea za koje je novae bio namijenjen. Cjelovitu bazu podataka 0 dodjeli novea udruzenjima mozete pogledati na na internet-adresi: http://database.cin.ba/finansiranjeudruzenja/.

;;;;=~==, -..........

Hrastauei iZ SpaniJe niSU zaraieni

Tehnicka greska

RazgOUOrl mUP-a I Ambasade SAD-a u loMU
Ukupna povrsina kompleksa iznosi 3.790 kvadratnih metara
Iako se Ambasada SADa preselila na novu lokaeiju jos 2010. godine, nekadasnja glavna poslovna zgrada i daIje je os tala pod zakupom, potvrdeno je "Dnevnom avazu" u Uredu Ambasade SAD-a za odnose s javnoscu. Rijec je 0 glavnoj poslovnoj zgradi u Alipasinoj uliei na broju 43, dok je posjed u Alipasinoj 45 vracen zajmodavcu nakon preseljenja 2010. godine. - Ambasada SAD-a trenutno razgovara s Ministarstvom vanjskih poslova BiH 0 konacnoi odluci ve-

Kame

ce pripasti glavni poslovni objekt u eentru Sarajeva

~ U iucerasniem tekstu objavljenom u printanom izdanju "Dnevnog avaza", koji govori 0 epidemiji izazvanoj bakterijom eserihija koli u Njernackoj, doslo je do tehnicke greske, N aime, umjesto vremenske odrednice "proteklih mjesec dana", trebalo je pisati "protekle_godine". Takoder, iz Spanske ambasade u Sarajevu rekli su nam da je Evropski centar za prevenciju bolesti i kontrolu utvrdio da krastavci uvezeni iz Spanije nisu zarazeni eserihijom. M. G.

Ulaze i lederalne inSliluciJe?
Federalna vlada trebala bi uskoro razmatrati i prijedlog Sluzbe za zajednicke poslove organa i tijela FBiH o smjestaju neke od federalnih institucija u iednu od zgrada u Alipasinoj ulici na broju 45 radi racionaInijeg i ekonomicnijeg srnjestaja onih federalnih institucija koje trenurno placaju zakup. B;vsa zgrada Ambasade SAD-a: Jos traju pregovor;

zanoj uz posjed u Alipasinoi 43, tako da vlada SAD-a nastavlja odrzavati i osiguravati posjed u Alipasinoj 43, shod no odredbama ugovora 0 zakupu - kazu u U redu. Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH, koje je vlasnik zgrade za koju jos nije izvrsena primopredaja, vee ranije su Vijecu ministara upucivali zahtjev da im se zgrada dodijeli na koristenje. Ukupna povrsina vracenog objekta iznosi oko l.200, a eijelog kompleksa 3.790 kvadratnih metara. M. AS'.

teme

Dnevni avaz, subota, 4. avgusVkolovoz 2012.

9

Ukratko

SKANDALOZNO

TUzilastuo trazi zatuor za naC81niMa Konlical
Bubalo vee dva puta presuden, i to za zloupotrebu polozaja i prevaru u sluzbi

Nakon druge presude protiv Emira Bubala

"Eleklroprivreda BiH": Ilbor projektnog partnera

EPBiH

JaUni POZiU
~ "Elektroprivreda BiH" objavila je i na svojoj intemet straniei javni poziv za pretkvalifikaeiju za izbor projektnog partnera za zajednicko ulaganje u ProjektgradnjeBloka 7· 450 MW Termoelektrane Tuzla. Medu osnovnim prineipima za izbor projektnog partnera jesu da izborom projektnog partnera prirodni resursi ostaju u vlasnistvu FBiH i ne mogu biti predmet privatizacije kroz zajednicko ulaganje te da ce se partneri dogovoriti 0 raspodjeIi prava na snagu i energiju proizvedenu iz TE TuzlaBlok 7.

Kantonalni tuzilac Sead Dikic potvrdio je iucer za "Dnevni avaz" da je Sudu Hercegovacko-neretvanskog kantona u Mostaru uputio zalbu na prvostepenu presudu protiv nacelnika opcine Konjic Emira Bubala.

Duplo naplacivanie
Nacelnik iz SDA, naime, presudom Opcinskog suda Konjic nedavno je osuden na uvjetnu kaznu od godinu, i to za zloupotrebu polozaja iIi ovlasti, a tuzilac Dikic potvrdio nam je da je od Katonalnog suda u Mostaru trazio da kazna za Bubala bude veca te da on bude bezuvjetno kaznjen, odnosno da dobije zasluzenu kaznu zarvora,

Porezna uprava

FiSlealizouanO 56.105 uredaJa
~ Porezna uprava Federacije BiH do sada je zaprimila 56.799 zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju, od cega je fiskalizovano 56.105 uredaja, iii 98,78 posto. Porezna uprava FBiH dodijelila je 232000 serija IBFU (identifikacionih brojeva fiskalnih uredaja) za 31 fiskalni uredaj/sistem.

Konjic: Granani trpe stete lbog korupcijskih afera SDA·ovog nacelnika Prema ovoj prvostepenoj presudi, Bubalo je privatnoj firmi "Oblokomerc", bez saglasnosti Vlade HNK, dao koncesiju na zernliiste, a nije joj cak ni naplatio rentu. Bubala, koji na celu konjicke opcine vedri i oblaci ios od 1997. godine, vee dva puta su osudili za privredni kriminal, ali on uprkos tome i dalje obavlja celnu funkciju u lokalnoj izvrsnoj vlasti. Bubalo je, nairne, vee 2010. pravosnazrio osuden za zloupotrebu polozaja, sto je kasnije prekvalificirano u krivicno djelo prevare u sluzbi, i dobio je sesr mjeseci zatvora, odnosno uvjetno godinu. Ono sto je indikativno u ovom slucaju jeste cinjenica da je Opcinski sud u Konjieu, umjesto za 15 dana, presudu objavio tek za pola godine. sluzbeno opcinsko vozilo! Glavni tuzilac HNK Ni· jaz Mehmedbasic kratko je potvrdio je za nail list da se protiv Bubala vodi jos nekoliko predmeta uglavnom vezanih uz privredni kriminal, odnosno zloupotrebu polozaja. Nezvanicno saznajemo da je Bubalo osumnjicen da ie vise osoba oslobodio placanja rente za zernljiste. A. DUt/(';

Privredni kriminal
Prema presudi, Bubalo je od 1998. do 2000. bio istovremeno nacelnik opcine i poslanik u Federalnom parlarnentu te je od obje ove institucije istovremeno naplacivao dnevniee i putne troskove, koristeci pri tome

Tretman mladih

DaleleO Od EurOpe
~ Fondacija "Cure" i Helsinski parlament gradana Banja Luka iucer su u Sarajevu organiziraIi x-press sesiju "Tretrnan mladih osoba u BiH, u usporedbi s tretrnanom rnladih u zemljarna EU". Na sesiji je iznesen podatak da svaka cetvrta osoba u BiH prerano napusta obrazovni proces, sto je daleko iznad prosjeka vecine evropskih zemalja.

Bubalo: Bel problema obavlja funkciju nacelnika

Kako je SDA krcrnila budzetski novae u Kantonu Sarajevo

AjoadZIC laOI BUdnJl daO uisa od pola mlllooa HM
Samo za jedan dan lijecenja boraca Budnjo je iz buozeta inkasirao cak 65 KM
Ministarstvo za boracka pitanja Kantona Sarajevo, na cijem je celu rada bio Nedzad Ajnadzic, sarno je prosle godine Zdravstvenoj ustanovi Lieciliste Banja "Terme" Ilidza, koja je u vlasnistvu tajkuna SDA Alije Budnje, uplatilo cak 556.075 KM. Novae jefirmi Budnje, koji ima svesrdnu podrsku Sulejmana Tihica, iz drzavnog budzeta uplacivan za rae un banjskog lijecenja 604 sarajevska borca, Medutim, kako nam je dokumentirano u Minisrarstvu na Cijeje ceIo Savez za 1Jo.. lju buducnost BiH imenovao generala Vahida Karavelica, samo za jedan dan lijecenja boraca Budnjo je iz budzeta inkasirao cak 65 KM. . S obzirom na to da su ugovori s "Termama" potpisani prije uspostave nove koalicije u KS SDp·SBB BiH, u to] ustanovi i u 2012. godini bit ce Iijeceno 370 nasih korisnika. Te fakture Ministarstvu jos nisu dostavljene . receno nam je u Minisrarstvu. Inace, osim Budnjinih "Termi", narodni novae uplacivan je i Centru za medie in sku rehabilitaeiju "Reumal" iz Fojniee, Ciji je direktor Eldan Lokmic, clan

MUP ZDK

pOlacane leonlrOle
~ Upravapoliciie Mlfl-a Zenicko-dobojskog kantona u posljednje je vrijeme evidentirala povecan broj saobracainih nezgoda u kojima ucesrvuju biciklisti, motociklisti i pjesaci kojom prilikom II vecini slucajeva zadobiju teske tjelesne povrede. Iz tih razloga MUP ZDK do 5. avgusta realizirat ce akciju pojacane kontrole bicikla, mopeda, lakih motocikla, motocikla, tricikla, lakih cerverocikla i cetverocikla.

Budnjo: Tajkun SDA ima punu podrsku Tihica Glavnog odbora SDA. Lani su "Reumalu" otisle 272.252 KM za lijecenje 351 borea, dok je u "Aqvatem" Olovo Ministarstvo za boracka pitanja KS uplatilo 121.450 KM za banjanje 177 korisnika. Inace, kako saznaje "Dn· evni avaz", mnogi borci su se zalili na Budnjine "Terme" i zahrijevali od Ministarsrva da ih posalje II drugo ljeciliste, s. M.

Ajnadiic: Raskosnost 0 driavnom trosku

Klub poznalih

Prul DUllubae blU Ie smlleian
Profil manekena i vlasnika plesnog studija "Rich"

Samir Nisic

10

Dnevni avaz, subota, 4. avgusVkolovoz 2012.

teme

RAMAZAN Muslimani se prisiecaiu Bitke na Bedru

Ime i prezime: Samir Nisic. Datum i mjesto rodenja: 27. juni 1987., Tuzla. Koji je Vas najveci porok: Cigarere, ponekad i alkohol. Biste li donirali organe: Naravno, poslije smrti, zasto da ne! Sta pomislite kada Vam erna macka priiede preko puta: Mislim pozitivno da bi se i obistinilo pozitivno. Ima li istine u izreei "Ko pjeva, zlo ne misli": Zavisi sta ko pjeva. Da je sutra smak svijeta, sta biste danas uradili: Vozio bih se na motociklu cijeli dan i De bih razmisliao 0 tome. Je Ii bolje danas biti lijep iii pametan: Parnetan, jer kada si pametan, onda tu odmah postoji i Ijepota, i unutrasnja i vanjska. Politika je za vas: Pranje novca. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nisam, ali iesu meDe skoro svi. Je li Vasa slava gorkog iii slatkog okusa: Siava De postoji, slavan je samo Bog i on se velica, Otkrijte nam jednu tajnu: [ucer sam se suncao na camcu. Cega se najvise sramite: Novinskog napisa da sam snirnio porno-film. Najliepsa zena/muskarae je: Ana Nikolic. Kada je brak dobar brak: Brak bez Ijubomore, u kojem dvoje zive kao prijatelji. Je Ii jutro pametnije od veceri: I nije bas, ja sam svaku koreografiju za pies napisao navecer. Neostvarena zelja: Da postanem tata, a to se mozda uskoro i desi. Omiljeni film: "Tri metra iznad neba". Vas hobi: Pisanje, slikanje, pies ... Sportista koji Vas inspi-

Dan MadaIe Cursta ulera nadlaCala mraM i naSille

Pobjeda na Bedru preokrenula povijest ne samo muslimana nego i cijelog covlecanstva

Muslimani u BiH, ali i sirom svijeta, danas se prisiecaiu najslavnije pobjede u hisroriji islama - Bitke na Bedru. Kod nas se taj datum, 17. dan ramazana, tradicionalno naziva Lejletu-l- Bedr. U toj bici je muslimanska vojska, predvodena poslanikom Muhammedom, a. s., nadiacala trostruko brojnijeg neprijatlja i izborila najvazniju pobjedu, kazao je za "Dnevni avaz" dr. Sead Seljubac, pornocnik direktora za nastavu i predavac predrneta Tefsir u Behram-begovoj medresi u Tuzli.

Vazne poruke
On je napomenuo da je Bitka na Bedru preokrenula povijest ne ...--:: ... samo muslimana nego i cijelog covjecans tva. - Druge godine po Hidhi, prije vise od 1.400 godi - ·0,·.·S'-e'-"'ju"b-"ac: na, dogodi- Vaina pobieda la se Bitka I na Bedru. Tog dana, rnuslimanski neprijatelji imali su

Nisic: ielim postati tata
rira: Dejvid Bekam (David Beckham), jer uporedo sa sporrom radi i modne kampanje. Sjecate se prvog poljupea: Naravno, bilo je smii_esDo. Sta je Vas najveci strah: Da ne skrenem s ovog puta, Najdraza pjesma: "Svijet voli pobjednike" (Colonia). Kada ste posljednji put bili na izlozbi ili u pozoristu: U februaru. Volim pozoriste, ali nekada se nema vremena za to. Citat koji parntite: "Strah od pakla je sam pakao, a ceznja za raj em je sam raj." Omiljena modna marka: "Louis Vuitton". Osoba koja Vas ziveira: J elena Karleusa,

vise od 900 boraca, a muslimana je bilo samo 300, sto znaci da se jedan musliman moran boriti protiv trojice protivnika. Tog dana vjernici su izborili pobjedu na Bedru - kazao jeSeljubac. Dodao je da za rnuslimane Bedr ne predstavlja sarno bitku i pobiedu kao rezultat

borbe. On je mnogo vise od toga, ier, kako kaze Seljubac, nosi vazne poruke.

Pravda i milosrlfe
- Zajednica muslimana tog dan pokazala je da je izrasla u zajednicu koja ima snagu i koja se mora postovati. Svi su tada ocekivali poraz, ali to se nije desilo. Od tada se moralo na njih racunati kao na nekoga skim se treba pregovarati i dogovarati. Snaga vierei duha uvijekje iaca od materijalne i fizicke snage - istakaojeSeljubac. Naglasio jedaseu Kur'anu spominjeda je Allah.dz. s.,poslao meleke da pomognu vjernicima, nakon sto su ovi iskazali svoju iskrenost u vjeri i

Humani DostuDaM
U svom govoru prije bitke, Allahov Poslanik, a. s., nije dao svojim borcima krvava i rusilacka uputstva, naglasava Seljubac. - Muslimani su prema svojim zarobljenicima humana postupili poslije Bitke na Bedru. Zarobljenici su do slobode dolazili sasvim lahko i jednostavno. Izmedu ostalog, oni koji su bili pismeni, mogli su postati slobodni nakon sto deset muslimana nauce citati i pisati - kazao je Seljubac.

spremnostnanajvecezrtve. - Muhammed, a. s., i ashabi izasli su na Bedr da se suprotstave sili i nasilju, da izmijene povijest, da otvore put istinskoj vjeri, slobodi, pravdi, milosrdu i humanizmu. Kada govorimo 0 toj bici, govorirno 0 njenoj vojsci koju predvodi Poslanik. On je covjek kojeg je Allah, dZ. s., direktno stitio, Dakle, nije se moglo desiti da Poslanika neko unisti. Muslimani su nastupili u borbi sa cvrstom vjerom i odanoscu prema AIlahu i nisu ostavili svog Poslanika na cjedilu, dakle ashabi su postovali svog nadredenoga, pretpostavljenoga - pojasnjava Seljubac. A. NUHANOVIC

Dneuni auaz
081-142-015
SVERC STOKE-Za ovih 15 godina inspekcija nije poduzela nista sa svercerima stoke koji prave promet do rnilion KM. U to se se mozete uvjeri t kroz stocne pijace u Travniku, Bugojnu, Visokom ... Sva stoka koja se transportuje je bez popratne dokumentacije, i to na kamionirna za vlastite potrebe. NARODZNADvadeset godina rni ta, crnih fondova, tajkuna, korupcije, pliacke.Jaznih boraca i invalida. Sve to narod zna. SEAD PATRIOTASvaka cas t Seadu Kolasincu. To je pravi patriota nase domovine, nadamo se da ce sto prije dobiti poziv od selektora Susica. NEHUMANI UVJETI - BriDe Ii se iko u drzavi za pro fesionalnu vojsku? Plate su nam sve nize, a kada odemo na strazu, boravimo u nehumanim uslovima i hladnocarna. Dobivamo hranu u konzervama koja je toliko gadna i smrdi da se ne moze jesti, a hoce spremnu vojsku!

U svim dzamijarna u domovini i bosniackoi dijaspori imami su jucer na dzuma-namazu procitali ramazan sku hutbu i fetvu 0 zekatu reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerica koju je izdao proslog ramazana. - Na temelju mojih ovlasti iz Measure i mojih sluzbenih obaveza iz zakletve da cu duznost reisu-l-ulerne obavljati savjesno i odgovorno pred Bogom i pred ljudirna, objavljujem i obavezujem sve muftije, muderrise, irname, hatibe, muallirne i muallime da u svakoj prilici jasno i nedvosmisleno prenesu nasu fetvu da su blokovi Islamske zajednice u BiH jedino ispravni dokaz za uplatu zekata i sadekatu-l-fi-

BIOBOUIIZ ledlnllSDraUan dOBaZ o UDla11zeBala I sadeBalu-l-illra

Fetva reisu-I-uleme Islamske zajednice u BiH Mustafe ef. Certca

ft. Cerie: Svjesno krsenje tewe ravno krsenju stuba islama tra-receno je u hutbipoglavadnice jedino je ispravno ralslamskezajedniceuBiH. rnjesto za izdvajanje zekata i Prema rijecirna reidavanjesadekatu-l-fitra. su-l-uleme, zaiednicki fond - Svjesno krsenie recene Bejtu-l-mala Islamske zajefetve 0 zekatu i sadeka-

tu-l-fitra od bilo koga, koju ovim putem objavljujemo, ravno je svjesnom krsenju treceg stuba islama, to jeste Hilafeta, Irnarneta i Mensure, a to znaci ne postivanje znacenja i znacaia vjere i Serijata. Uparntite, Islamskazajednicajeemanet nasih predaka, pa nernoj da ga iznevjerimo; Islamska zajednica je nas sigurni bedem u odbrani nase duhovnosti i nase slobode; Islamskazajednica ne smije izdati, ne smije se predati i ne smije se udaljiti od svog naroda. Islamska zajednica mora biti sa svojirn narodom snazna i odlucna da brani njegove interese - porucio je Ef. Ceric, prenosi agencija Mina.

teme

Dnevni avaz, subota, 4. avgusVkolovOZ 2012.

11

Ukratko

CIJENE Tiha poskupljenja dovode bh. gradane do neirnastine

Gordana Bulic, predsjednica Udruzenia potrosaca Federacije BiH, napominje da je ova inflacija apsolutno neopravdana
U Federaciji BiH skoro svakodnevno desavaiu se manja, tiha poskupljenja hrane, re su tako, gledajuci sesr mjeseci unazad, cijene pojedinih

'Hlasouo' brasno sMUPlle za uise od trl marMe
namirnica povecane su za vise od tri marke! Ratnoprofiterska porodica Selimovic i njena kompanija "Klas" ponovo su pokazale da ne mare za gradane. Prema usporedbama ponuda
zivornih

Karadiif:; Imena se drie u tajnosti

SpisaM suJedoMa

Sudenie Karadzlcu

Federacije BiH, napominje da je ova inflacija apsolutno neopravdana i da se kao posliedica moze ocekivati kor-

Moram istaci da su prosjecna porodicna primanja mnogo niza i da se krecu od 400 do 600 maraka - naglasava Bulic,

artikala vise i za 15 posto, Sarno prosle sedmice, u vecini

igiranje cijena drugih namimica, ali i sve manja proda. odredenih vrsta robe. Bu-

Iz tudeg dzepa
Institucija ombudsmena ima dosta prituzbi na povecanje cijena proizvoda robe i usluga. Potrosaci se zale na tzv. tiha poskupljenja, svakodnevno povecanje od po nekoliko feninga, i na smanjenje gramaze pakovanja proizvoda za istu cijenu. - Na sceni su udruzene snage proizvodaca, distributera i trgovaca ka istom cilju - povecanje cijena, gdje svi oni zele dobiti namirenje nekih negativnosti iz svog poslovanja iskljucivo iz dzepova potrosaca - kazali su nam iz Institucije ombudsmena za
potrosace.

~ Radovan Karadzic dostavio je Sudskom vijecu Haskog tribunala listu svjedoka koje namjerava pozvati u oktobru, kada pocinie dokazni postupak odbrane. - Imena ce biti objavljena mjesec prije nego sto svjedok bude trebao sviedociti - navodi se u podnesku, uz koji je Karadzie podnio spisak svjedoka.

Bitka za bebe
Bulk:; GratJani sve tete iive - Kupovna moe potrosaca u BiH je najniza u EU, sarno je neznatno gora u Albaniji, i ovi nagovjeStaji podizanja cijena dovest ce do gladi velikog broja stanovnika misljenia su iz ove institucije. Ekonomski strucnjaci upozoravaju da povecanje cijena direktno utiece na da-

nouac za 24 inMubatora

DaIje su naveli da su poskupljenja neosnovana jer proizvodaci povecavaiu cijene iako nabavne cijene sirovina i energije nisu porasle. Osim toga, neki proizvodaci

pouecan DrlnOS DSenlCe
trgovackih centara poskupjelo je brasno, zbog, kako naglasavaiu proizvodaci, rasta cijena psenice na svjetskom trzistu, cjenovnika proizvodaca, i u ranijim ponudama znatno su skuplji od drugih bh. proizvodaca, Iako bi, za razliku od manjih preradivaca psenice, treba!i irnati vece robne rezerve, prvi su pohitali trgovcima ponuditi nove cijene brasna koje su i za dvije marke vise od drugih. Gordana Bulic, predsjednica U druzenja potrosaca lie je istakla da je novo poskupljenje brasna udar na dzep gradana i vee tesku situaciju u kojoj se potrosaci nalaze. - Uzimajuci u obzir da je prosiecna neto placa 830 KM, mnogi ce reci da su ovi nameti zanemarujuci, Tim podatkom zaboravi se da je pola nacije nezaposleno te da svako povecanje cijena i od jednog feninga gradani osjete. Gordana Bulic pojasnjava da za novo poskupljenja brasna nema logicnog objasnjenja. - U Tuzli je brasno poskupjelo krajem prosle sedmice. Neshvatljivo je zasto sada cijena psenice
iz kategorije osnovnih zivotnih namirnica skuplji su u BiH nego u regiji, pa cak i u nekim evropskim zemljama, sto ugrozava postojeci nizak standard potrosaca,

raste, jer je najjeftinija, s obzirom na to da se uvozi zaliha iz starih silosa. Isto tako, mnogi proizvodaci tvrde da je za 25 posto urod psenice povecan za razliku od prosle godine kaze Bulic, Ijnje smanjenie kupovne moci stanovnistva i na pad prometa uopce, a time je manje i PDV -a, sto moze izazvati lancano niz drugih poteskoca. A. Z. - A. Nu.

~ U okviru kampanje "Bilka za bebe", pokrenute 1. juna u organizaciji Fonda B92 i kompanije "M:tel", do sada je prikupljen novae za kupovinu 24 inkubatora od ukupno potrebnih 70 za porodilista u BiH. Putern kratkog broja 1411 do sada je prikupljeno vise od 100.000 KM. Broj je aktivan do kraja godine za korisnike "M:telove" mobilne i fiksne mreze,

Opcine u RS

Bez promJene nadleznosti
~Zvanicnim postavljanjem table s natpisom "Grad", opcina Bijeljina i zvanicno je promijenila svoj status, koji su, osim nje, dobile jos tri lokalne zajednice, Prijedor, Doboj i Trebinje. Iako su dobile status grada, u ovim lokalnim zajednicama ne utvrduju se nikakve nove nadleznosti i zadrzar ce sadasnju teritorijalnu podjelu.

Lov u mutnom
Iz trgovackih centara saznaIi smo da su vee dobili nove cjenovnike i da ce biti znatnih poskupljenja. Prerna njima, nabavne cijene

c.

U visegradskorn selu Barimo jucer je obiliezena 20. godisnjica pokolja njegovih stanovnika. srpske obale

rUHe od DraUde
Hanka Halilovic

Sui SU digli

Godlsnllca zloclna u vise radskom selu Barimo

Vladimir vukcevic

92, a najmlada Emir Bajric

imala je

IZUJeitaJ Jatacima

0

Pocetkorn avgusta 1992.

snage su s desne Drine camcima presle na lijevu, opkolile se10, ubile i spalile sve na sta su naisle. Na ovom podruciu tijela su pronalazena u spaljenim kucama, na livadama, na putu, najveci broj zrtava strijeljan je na obali Drine. Nakon rata ekshumirano je 28 civila, 13 zena, 13 muskaraca i dvoje djece. Najstarija Zrtva

sarno 12 godina. Predsjednik Odbora za obiljezavanje godisnjice zlocina Suljo Fejzic kaze da ovakvim skupovima iz godine u godinu prisustvuje sve manji broj Visegradana. - Generacije starijih umiru, a djeca koja su prezivjela iza roditelja ne smiju da dodu jer procesuiranje odgovornih odugovlaci se 20 godina i osjecaju da su svi digli ruke od pravde - kaze Fejzic. AI.B.

Porodice irtava obi/jeii/e 20. godisnjicu pokolja

~ Srbi janski tuzilac za ratne zlocine Vladimir Vukcevic uputio je glavnom tuziocu Haskog tribunala Serzu Bramercu (Serge Brammertz) izvjestaj 0 istrazi 0 predmetu "Jataci Ratka Mladica", pise list "Danas". Prema izvoru tog Iista, izvjestaj je vrlo iscrpan, a u njemu se navodi cjelokupno kretanje Mladica od donosenja Zakona 0 saradnji s Haskim tribunalom u maju 2002. pa do hapsenia ovog ratnog zlocinca u maju 2011.

12

Dnevni vaz,subota, a 4. avgust/kolovoz 2012.

p aDOram a

GRACANICA Regionalni hemodijalizni centar

lboa sue uise oaCijenata izraZen oroblem Ol'Ostora
U Centru 15 dijaliznih aparata • Dugo cekanje na transplantaciju Izdvojena sredstva

Vrijednost klavira je 17.500 KM

Osnovnoj rnuzickoj skoIi "Avdo Srnajlovic" u Gorazdu urucena su dva klavira, od kojih je jedan skoro nov. Kupljen [e zahvaljujuci finansijskoj podrsci Vlade BPK Gorazde i Federalnog ministarstva obrazovanja u ukupnom iznosu od 17.500 KM. Drugi instrument, poklon Muzicke akademije iz Sarajeva, urucen je kao dokaz visegodisnje dobre saradnjedvijeusranove. -Veliko hvala dekanu, prof. dr. Ivanu Cavlovicu, na

KuOIJenorui Mlauir

OMS .Avdo Srnajovic" Gorazde

Kada je 2001. godine pri Opcoj bolnici "Dr.Mustafa Beganovic" u Gracanici formiran hemodijalizni centar za 40 bubreznih bolesrrika, prostor od oko 350 metara kvadratnih bio je adekvatan. Danas, kada se u ovom regionalnom centru dijalizira dva puta vise bolesnika iz ceriri opcine, Gracanice, Gradacca, Srebrenika i Doboj Isroka, prosrorrri problemjesve vise izrazen. Najlakse bi se mogao rijesiti u dogovoru osnivaca, Opcine i Doma zdravlja koji ima prostor uz postojeci hemodijalizni cenrar. o ovom, ali i drugim pitanjima nedavno se razgovara10 na sastanku kome su prisusrvovali predsravrrici Fonda zdravstvenog osiguranja

ovom vrijednom poklonu. Drugi klavir nam je posebno drag jer je nov i skola ga kupuje prvi pur u hisroriji svog posrojanja. Hvala svima koji su pomogli u nabavci, ali i unosenju i montazi klavira, re Opcini Gorazde koja je izdvojilasredsrva koja su nedostajala za njegovo stimanie kaze Selma Verem, direktorica OMS "Avdo Smajlovic". Novaoprema bitce predstavljena nakoncertu koji ce biri organiziran pocetkorn nove skolske godine. Al.B.

-

TeraUiJa se IIlanJa u 60 dzemata

Ramazanska atmosfera u Zvorniku

FBiH i TK, ministarstva zdravstva te predstavnici opcina Gracanica, Gradacac, Srebreniki Doboj Istok,

Liste cekanja
- Kada je rijec 0 dijaliznirn apararima, u Centru ih ima IS. Mi smo od svojih sredsrava, namijenjenih za druge potrebe, u zadnje dvije godine ulozili 63.000 KM i nabavili dva najsavremenija aparata za dijalizu. Iz opcine Srebrenik nam je obecana nabavka jednog iii dva aparata, a ocekujerno da

nam pomognu i opcine Gradacac i Doboj Isrok - kazaoje direkror Opce bolnice "Dr .Mustafa Beganovic", Obrada najizrazenijih slucajeva za transplantaciju i duga lista cekanja je ono lito naivise smeta bubreznim bolesnicima. Nairne, na transplantaciju u Federaciji BiH ceka 120 pacijenata, a s obzirom na to da se godisnje obavi desetak transplantacija, moze se zakljuciti kakva je situacijauovoj oblasti. H. CALlC

Oivic: Jedan od najvecih povratnickih dtemata Na podrucju Medzlisa IZ Zvornik ovog ramazana teravija se klanja na 60 mjesta, sto je dvostruko vise od broja redovnih dzernata. - Osim stalnih imama, za ovu priliku smo angazirali znacajan broj svrsenika i ucenika medresa te studenata Fakulteta islamskih nauka koji predvode teravih-namaz u nasim dzernatima - kaze Nurija ef. Cikaric, glavrri imam MedzlisaIZ Zvornik. Zvornicki medzlis je poseban, jer se prostire na teritoriju oba enriteta i pokriva podrucja opcina Z vornik i Sapna. Vecina dzernata je u kategoriji povratnickih, u kojima je ponovo uspostavljen vjerski zivot. Teravija se uglavnom klanja u obnovljenim dzamijarna i mesdzidirna, a u nekim udaljenim i manjim naseljirna namaz se obavlja i po privatnim kucama. M.B.

Sue 'mOdemua' uoinJa na ueresuu
To su posteni Ijudi koji taj dug plate obicno onda kada dobiju penziju, kaze Vujicic
Rajko Vujicic, jedan od pedeserak taksista iz Prijedora, nedavno je halalio dug dvojici penzionera koji su niegove usluge uglavnom korisrili za krarke voznje prema bolnici iIi Domu zdravlja. Penzioneri su ovom taksisti dugovali oko 200 maraka za voznju na veresiju, koja je u vremenu krize, nazalost, posrala praksa i u ovoj bransi, - Penzioneri su umrli,a ja ne mogu otici njihovim porodicama i traziti dug. Neprijarno mi je kao covjeku, pa sam im zato sve halalio. No, nisu oni jedini koji su se vozili i voze na veresiju, jer u ovom trenutku od onih koji taksi vozniu koriste sarno onda kad moraju, kad rrebaju do Ijekara iIi na neko slicno miesto, potrazuiern oko 800 maraka. To su posteni Ijudi koji taj dug plate obicno onda kada dobiju penziju - kaze Vujicic i dodaje da bi u Prijedoru broj raksi vozila trebalo prepoloviti i rek onda racunati na odredenuzaradu. Sve dodarno komplikuju i oni koji taksi usluge obavljaju "na divljaka", bez placanja poreza. Nezvanicno saznajemo da njih ima najmanje 200 i da im je vrlo tesko uci u trag, jer i nakon prijave uvijek nadu neko "zanimljivo" opravdanje i alibi za nelegalnu voznju u kojoj seputnici obicno predsravljaju kao rodaci iii prijatelji. M. ZGONJANIN

Taksisti u Prijedoru na novim mukama

subota-iftar Banja Luka Bihac Brcko Gorazde Mostar Travnik Tuzla Zenica 20.21 20.26 20.14 20.10 20.16 20.16 20.14 20.15

nedjelja-sehur

3.36
3.41 3.29

3.30 3.34 3.35
3.30

3.34

VujiiHc: Halalio dug od 200 KM

(Foto: D. Stain;;;)

tuzlanski kanton

Dnevni avaz, subota, 4. avgusVkolovoz 2012.

_-=13

IZVJESTAJI eel 0 radu Vlade i Skupstine TK

louih radnih mJesta nema, ali ni Ullama UeMonomuu
Ova poslanika Skupstine TK iz SOA, DZenita Hrvi6 i Suada Mujcinovi6, u ovo] godini nisu imale nijedan izlazak za govornicu
Centri eivilnih inicijativa na press konferenciji u Tuzli prezentirali su Izvjestaj 0 radu Vlade i Skupstine Tuzlanskog kantona od I. januarado 30. junaovegodine. Istaknuto je da ie sestomjesecni rad obiljezen brojnim problemima. Neki od njih su dvosedmicni strajk prosvjetnih radnika te rekonstrukeija kantonalne Vlade.

Mnogo nezaposlenih
- Najveci problero na podrucju kantona i dalje je visoka stopa nezaposlenosti, koja nikada nije bila veca. Zabrinjava i cinjenica da je standard gradana svakodnevno u padu, dok novih ulaganja u ekonoroiju, koji bi utjecali na nova radna rnjesta nema. Prema posliednjiro statistikama, broj radnih mjesta na podruciu Tuzlanskog kantona, u posljednjih nekoliko rojeseci smanjio se za 3.000 - istakao je Asmir C;limkovic iz CCI-ja. Muris Bulic, konsultant za monitoring u CCI-u, posebno se osvrnuo na nedonosenie odgovarajucih

Clanovi Planinarskog drustva "Smolin" iz Olova, Mensur Ornerovic, Armin Vatres, Uzeir Sehic i Emir Eco osvoiili su vrh Balkana, Musalu na planini Rila u Bugarskoj. Olovski planinari iroali su poseban povod za penjanje na ovaj vrh, Cija nadmorska vis ina iznosi 2.925 metara. N airoe, vee trecu godinu zaredoro clanovi PD "Smolin" na ovaj nacin doprinose

Sligli na nalUiSi urb Balltana

Uspjeh planinara iz Olova

obiljeZavanju 20. avgusta, DanaopCineOlovo.Prijedvije godine osvojili su najvisi vrh u BiH, Maglic, a prosle godine Triglav, kao najvisi vrh u bivsoj Jugoslaviji. - U posljednje vrijeme sve vise smo zainteresirani za osvajanje vrhova. Sve interesantniji naro je alpinizaru-kazao ie Vatres. Zelja im je da se naredne godine zastava PD "Sroolin" zavihori na nekoro od alpskih vrhova. S.Mi.

mjera i zakona na podrucju TK koji su razvojnog karaktera.

Javna potrosnla
- Standard gradana saroo u posljednjih mjesee dana u padu je za 1,3 posto. Zbog neobezbjedenih budzetskib sredstava u ovoi godini nece se donijeti Zakon 0 poticajiroa u privredi i Akeioni plan

zaposliavanja. Vee postoje najave da ce kreditna sredstvaMMF-a,ukolikoseidobiju, biti usrojerena za pokrivanje deficita iz ranijih godina, stvorenog kroz neurojerenu javnu potrosnju, a ne u zaposljavanje - zakljucio ie Bulic. U Izvjestaju je posebno istaknut podatak da u Skupstini TK i dalje iroa poslanika

koji se ne javljaju za rijec i ne ucesrvuju u raspravaroa. Dva poslanika Skupstine TK iz SDA, Dzenita Hrvic i Suada Muicinovic, u ovoj godini nisu iroale nijedan izlazak za govornicu. Naglaseno je da je Klub poslanika SBB BiH prema svim statistikama najaktivniji sa najvise izlazaka za govornieu. nZ.R.

GrallMa I crtezl na halJlnama I torbama

Revija lukavcanke Irme lbric

U dzernatu Gornji Rainei, koji pripada Medzlisu IZ Kalesije, proucena je hatma-dova za 50 novih ucaca Kur'ana. Na ovaj nacin ie okoncan kurs ucenja kur'an-

PrOmouirano 50 ueaea Kurlana
skog pisma pod nazivom "Od elifa do hatme". Kurs je pokrenuo ovdasnji iroaro Miralero ef Pjanic, a pomogaomu iei Aldin ef.Alic. Svaki od polaznika dobio je diplomu kao potvrdu 0 stecenom znanju. Sa ucenjem su poceli u septerobru proslegodine. Najmladi ucac je Mustafa Alic (8), a najstarija hadzi

U dzernafu Gornji Rainci kod Kalesije

Svaki od polaznika dobio je diplomu

hanuma Hanifa Pilavdzic koja je u 75. godini naucila kur'anskeharfove. Novi ucaci Kur'nasu: Sulejman Mesic, Fikreta §ehic, Zijada Suljic, Fatima Sehic, Tenzila Humic, Izeta Mesic, h.hanuroa Hanifa Pilavdzic, Dzernila Dzafic, Lurvija Hrnjic, Mensura Redzic, Hirka Mesic, Ismeta Pilavdzic, Dzernila Hadzic, Refika Mesic, Isroeta Pjanic, Hava Mesic, Tahira Bukvar, Hafiza Dzafic, Izera Tulic, Mirzarna Hadzic, Samra Mesic, Behara Mesic.Maida Mesic. Medu njiroa su i Edis Mesic, Mustafa Alic, Safeta Hrnjic, Aisa Alic, Fadila Fejzic, Adnan Lokmic, [asminka Sakic, Almira Sehic, Lejla Mesic, Mirnesa Jahic, Nevres Pianic, Nedzad Pjanic, Senahid Pilavdzic, Senad Pilavdzic, Selma Pilavdzic, Elbeta Pilavdzic, Amela Pjanic, Mirza Pjanic, Adina Mesic, Jasroina Mesic, Adroir Nuhanovic, Muamer Jasikovic, Mersiha Jasikovic, Amina Alic, Adelisa Mustafic, Haris Hasanovic.Sanel Hukic, F.S.

Ispred lukavackog Doroa kul ture uprilicena je revija mlade dizajnerice Irroe Ibric, kojoj jeovaj projekt dio diploroskograda. N airoe, Ibric je zavrsila Graficki dizajn u Travniku,a iza sebe ima nekoliko uspjesnih dizajnerskih projekata, Reviju je nazvala "Ek-

spresija u funkciji graficke multimedijalnosti", a podrazumijevala je predstavljanje grafika i crteza printanih na haljine,roajicei torbe. Djevojke, koje su u ulozi roodela predstavile Irmin dizajn, prodefilovale su stazorn napravljenom od novina. M.K.

Tuzlaci ovih dana s oprezoro setaiu Korzom jer je na centralnoro javnom satu polomljeno staklo. Najvise se brinu da se djeca ne povrijede. Posebno zabrinjava sto nadlezne opcinske sluzbe uopce nisu prikladnim trakama obiljezile mjesto oko sara. nZ.R.

Polomlleno slaHIO na launom Salu

Fotokritika

Prolaznici setaju

S

oprezom

.--

4_}....;;v~_~~~_i a_o~~_vo_:~_~~_t~_:

_s_a_r_a ki kan to n j evs

SKANDALOZNO Roditelji malisana iz JU "Djeca Sarajeva" oqorceni

Prvi fijaker vozio je Franca Ferdinanda

Turlsticka zajednica KS preporucuje

la )alouniMu MOMOSi)a paStala sa SUin)alinOml
Na deklaraciji na bosanskom jeziku pise da je u pitanju samo kokosiie meso. Cim je otkriveno, odmah smo obustavili daljnju distribuciju, kaze Jovanovlc-Hahlovlc Namjeran propust

Osvjezenje od vrelog avgustovskog asfalta Sarajlije ce naibrze naci ako se provozaju fijakerom od Velike aleje do Vrela Bosne. - Prvi fijaker vozio je 1895. godine prestolonasljednika Franca Ferdinanda do tek uspostavljenog izletista. Ta tradicija se nastavila i dan-danas. Voznja kocijama kosta 15 KM. Za Ijubitelje bicikla imamo uredene staze izmedu platana i kestenia. Do izletista i izvorista

UOiDla lilalierOm dO urela BOSDe

rnoze se doci i lagan om setnjom. Prema zapisima iz londonskih novina s pocetka 20. stoljeca, za ovo podrucje se kazivalo da je nailiepse mjesto na svijetu, sa zrakom koji krijepi,klimom koja ocarava i pejzazom koji bi mogao uliti piesnicko raspolozenjecak i u dusu kakvog londonskog piljara. Jer Ilidza jeste mjesto koje lijeci i tijelo i dusu - kazali su iz Turisticke zajedniceKS. A.Na.

Roditelji mnogih malisana koji idu u vrtice JU "Djeca Sarajeva" ostali su sokirani nakon saznanja da su njihova djeca na meniju za dorucak posljednjih nekoliko dana imala i pastern koja sadrzi svinjetinu! Ogorcenje roditelja je vece time sto se malisanima svinjetina nasla na jelovniku bas u mjesecu ramazanu. Nairne, u vrticima se pojavila "koko" pasteta koja sadrzi i svinjsko meso. Medutim, to ne pise na de-

Saopcenie 00 SBB BiH lIidza

Iz Opcinskog odbora Saveza za bolju buducnost BiH Ilidza saopceno je da je, i pored odluke Islarnske zajednice u BiH da se vjerski objekti ne smiju koristiti u politicke svrhe, nacelnik opcine Ilidza Senaid Memic, inace kadar SDA, u srijedu odrzao politicki govor nakon teravih-namaza u dzarniji u naseljuOtes. Memic je, navodi se u saopcenju, tom prilikom pozvao vjernike da svoj glas na predstojecim lokalnim

Senaid MemiC naMOnterauiJe driao DOlitiCMigOUOr

izborimadajuSDAinjemu. - Opcinski odbor SBB BiH Ilidza izrazava protest zbog poliricke zloupotrebe vjerskih objekata, jer kadrovi SDAi vrijemesvetogmjeseca ramazana maksimalno koriste u predizborne svrhe. Pozivamo pojedince i 1Z u BiH da preuzmu i moralnu i politicku odgovornost za katastrofalno ekonomsko stanje, nezaposlenost i korupciju zbog dugogodisnje promocije SDA, koja je sve to uzrokovala - navodi se u saopcenju.

Zavrsena je numeracija 40 od planiranih 52 starogradske ulice, a table s brojevirna i nazi virna ulica postavljene su na 1.690 objekata odplaniranih 2.631. Nove table postavljaju se u ulicama Hladivode, Hladivode sokak, Baruthana i Ablagijin sokak, a numeriranje je zavrseno u ulicama: Huremusa, Hurernusa cikrna, Kamenica, Kamenica potok, [arcedoli, Brace Nuhie, Bajramusa, MoCila, Mocila - Terezija, Sulejmana Zolja, Paje - Malta, TrCivode, Trcivode gornje, Hosin brijeg, Hosin brijeg basamaci, Pogledine, Paje, Paje cikma, Pajesokak. I ulice Dzeka, 10. brdske brigade, Iza gaja cikma, Bogusevac, Bogusevac cikma, Cohodar Mese, Ablakovina

zaurSena nUmeraClla Celrdesel unca

U opcini Stari Grad

Jovanovic-Halilovic: Nismo mogli predvidjeli klaracijama na bosanskom jeziku koje su nalijepljene na pastete, Na originalnoj deklaraciji ispod na ruskom jeziku pise da, osim pileceg mesa, pasteta ima 10 posto sviniskejetre. Direktorica ove ustanove Mirjana [ovanovic-Halilovic naglasava da su, cim je

tootkriveno,odmahobustaviii daljnju distribuciju sporne pastete koja nije ni isporucena u sve vrtice, - Vrlo je rnoguce da su u nekim vrticima djeca jela pastetu, Ne mogu to niti zelim negirati. Ako su i jeli, jeli su je kao pilecu pastetu. Nije napravljen namjeran propust nase ustanove niti smo to mogli predvidjeti. Firma "Redex" iz Banovica, koja nam je dostavila pastete, ima halal certifikat- kaze J ovanovic- Halilovic. Istice da ce s ovom firmom raskinuti ugovor 0 nabavci i isporuci mesa i mesnih proizvoda zbog nepostivanja ugovorenih obaveza. Strucni savjetnik za predskolsko, osnovno i srednje obrazovanie u resor-

U odgovoru firme "Redex" direktorici Jovanovie- Halilovic, izmedu ostalog, stoji da su u dosadasnjoj saradnji profesionalne sluzbe JU "Djeca Sarajeva" uredno pregledale svc njihove isporuke i nom kantonalnom ministarstvu Sretko Zmukiesmatra da u ovom slucaju nije bi10 nikakve zle namjere ni podvaljivanja.

obavjestavali ih 0 eventualnin nejasnocama, - Postujerno vasu primjedbu i ucinit cerno sve da to ispravimo. Mi smo porucili pilecu pastern od 100 grama - navodi se u odgovoru, de pazljivija l} izboru dobavljaca - istice Zrnukic. Aleksandra Karamehmedovic, predstavnica Viieca roditelja, pak, kaze da u vrticu "Kekec" rnalisani nisu jeli pastern sa svin jetinom. - Odmah su primijetili 0 cemu se radi i pasteta je povucena, Zah valna sam im na pravovremenoj intervenciji - dodaie Karamehrnedovic, 1. TREPALOVAC

Bez zle namjere
- Nema nikakve krivice direktorice JU "Dieca Sarajeva". Veoma ie tesko uci u detalje, a ovo nas ie sarno opametilo. Upozorili smo direktoricu da ubuduce bu-

ROMOui U BOlniCMOI UliCi
Radnici firme "Harysco", koja u Bolnickoj ulici mijenja vodovodnecijevi,za 40 dana probili su rok za zavrsetak radova koji su trebaIibiti okoncani 23. juna. Kako saznajemo na terenu, problem radnicima napraviii su duboki otkopi u gornjemdijelu ulice. - Na potezu gd Bolnicke do ulice Zaima Sarca radi se rekonstrukcija punog profila cijevi i tu ce se vrsiti asfaltiranje cijele uliceu duzini od 205 metara, a usput ce se raditi i sanacija ivicnjaka - kazao je sefgradilista Dzemo Kardas.

Firma "Harysco" mijenja vodovodne cijevi

Drobileni za 40 dana

cikma, Abadzin put, Bostarici cikma, Ablakovina, Bostarici gornja cikrna, Nadlipe, Nadlipe cikma, Bostarici.Baruthana cikma, Nova baruthana, Obhodza, Moscanica cikrna, Crvenica, Obhodza lipe i Corbadzi Dede Mustafaga dobile su nove kucne brojeve. 1. Tr.

Bit

ce poslavljeni

novi ivicnjaci

Zbog radova ulica je i dalje zatvorena za saobracaj, Iz preduzeca "Vodovod i kanalizacija" isticu da su radovi u zavrsnoj fazi. - Ostalo je jos da se ispere jedan dio cievovoda, prebaci pet prikliucaka i izvrsi vezivanje. Tako da bi radovi mogli biti zavrseni u narednih deset dana. U toku sanacije otkrivani su i popravljani kvarovi na starim cijevima, usljed cega je dolazilo do povremenih prekida u vodosnabdijevanju u vremenu od 10 do IS sati - kazali su iz ViK-a. F.N.

biznis

Dnevni avaz, subota, 4. avgusVkolovoz 2012.

--------------------------------------

15

PrOiZUDdnJa nDUDg brenda
.......U preduzecu "Mlijekoprodukt" iz Kozarske Dubice .......pocela je proizvodnja novog brenda mlijeka "natura-milk", kazao je predstavnik tog preduzeca Nenad Vukic. On ie pojasnio da je to jog jedan korak u akviziciji mliiecnog biznisa preduzeca "Natura Vita" iz Teslica, s koiorn su "Mlijekoprodukt" i "Irnlek" iz Beograda potpisali ugovor vrijedan osam miliona eura,prenijela je Srna.

ueCi troSIIDUi zaduiiuanla
.......Troskovi zaduzivanja Spanije iucer su ponovo porasli, .......jer su investitori razocarani upozorenjern iz Evropske centralne banke (ECB) da ce pomoci ovoi zemlji sarno ako ona zvanicno zatrazi pornoc iz kriznog fonda. Kamata na spanske obveznice koje ce biti naplacene za deset godina porasla je za 0,14 posto, na 7,21 posto na pocetku jucerasnjegtrgovanja,prenijelesuagencije.

KULEN-VAKUF Neizvjesna sudbina Fabrike vode "Green Water"

TUI'SMi inuestitor noua DObleda odustao Od MUPOUine Hralllnih lIomorata
Kreka: Dobri proizvodni rezu/tali

Visoke temperature nisu bile prepreka

Fabrika kratko radila 2003. godine, a hipoteku nad njom ima "Hypo banka"

Kulenvakufska Fabrike vode "Green Water", koja je otvorena 2003. godine i ubrzo prestala s radom, danas je objekt nad kojim hipoteku ima "Hypo banka" u Klagenfurtu. Ministru poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva U nsko-sanskog kantona Amiru Dzajicu poznato je, kako nam je rekao, da je "neki Turcin pokazivao interes", ali da je odustao od kupovine kada jecuo za cijenu.

Nepovoljni vremenski uvjeti, visoke temperature, nisu bili prepreka da rudari Rudnika Kreka u julu ostvare proizvodnju od 241.920 rona. Sto posto ostvarenje proizvodnje u proteklom mjesecu nova je pobjeda Krekinih komorata koji teze ka ostvarenju sve veceg godisnieg proizvodnog plana koji ove godine iznosi 2.645.000 tona iskopanog uglja. Tim rezultatima doprinijela je i modernizacija rudarske mehanizacije u ovoj

godini. To se najprijeodnosi na generalne remonte rotornih bagera S.H -630 i SRs-402 namiienienih za potrebe rudnika Sikulje i Dubrave te nabavku kornbajna za izradu jamskih prostorija u RudnikuMramor. S rudarskim pozdravom: "Sretno!", Sindikat Kreke zajedno s menadzmentom ovog rudnika uputio je iskrene cestitke svim zaposlenicima na ovim izvanrednim proizvodnim rezultatirna, saopceno je iz Rudnika Kreka.

Ukidanje koncesije
Podsjetimo, pocetkorn prosle godine na sjednici Skupstine Unsko-sanskog kantona tadasn]i ministar poljoprivrede u Vladi USK Erndzad Galijasevic najavio

Trgovina od 858.007 KM

'Hidrogradnla' imala nalueCi dneuni Dad
Na iucerasniem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan prornet od 858.007,07 KM. Najveci porast vrijednosti zabiljezile su dionice Rudnika zeliezne rude Va res, od 17,81 posto, i dostigle su cijenu od 1,71 KM, dok je najveci pad registrirala "Hidrogradnja", od 8,70 posto, cime je dostignutacijenaod2,10 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama "Bosnalijeka" u iznosu od 1.149,48 KM. Kurs ovog ernitenta iznosio je 11,16 KM. N a kotaciji fondova najveci

Diajic: Dduslajanje zbog cijene

je pokretanje proizvodnje u fabrici. Galijasevic je tada rekao da su nakon kontakata s klagenfurtskom bankom zatrazili da ona do maja prod a ovaj objekt, iii ce, u protivnom, ukinuti koncesiju na vodu, bez cega je ova fabrika bezvrijedna. U Bihacu su boravili predstavnici "Hypo banke" s Marinom Cepeticern, sinom Davora Cepe rica,

bivseg vlasnika Fabrike vode koji se ubio, i potencijalnim ulagacern iz Kanade, koji je iz ovih krajeva, najavio je svojevremeno Galijasevic moguci pocetak rada fabrike u septembru 2011., sto se nije desilo.

Problem plasmana
Fabrika je sagradena polovinom 2003. godine, a njen vlasnik Davor Cepe tic izvrsio je sarnoubisrvo u ja-

nuaru 2006. u Zagrebu. Cepetic je imao problema s plasmanom vode, jer nije uspio pridobiti trziste u BiH, a za plasman izvan BiH nije mogao dobiti certifikat zato sto tada u nasoj zemlji nije postojala agencija koja bi mu odobrila izvoz vode. Krajem 2005. namjeravao je prodajom fabrike za cetiri miliona eura otplatiti kredit i vraritidugovanja. M.DEDIC

prornet je ostvaren dionicarna ZIF-a "MI Group" (17.093,30 KM), po kursu od4,19KM. Na primarnom slobodnom trzistu najveci promet ostvaren je dionicama Tvornice cementa Kakanj (22.180,50 KM), po kursu od 22,18 KM, a na sekundarnom dionicama "Siporexa" (2.850 KM),pokursuod30KM.
VRIJEDNOST INDEKSA BIFX SASX-10 SASX-30 0,29% '" 0,03% '" 1.454,04 682,23 894,21

Promet od 183.318 KM

Moguci pravci razvoja Borickog platoa jesu stocarstvo i poljoprivreda,s posebnirn akcentom na proizvodnji krompira,istaknuto je na okruglom stolu "Boricki plato, pravci razvoja", odrzanom na Borikama kod Rogatice, Snjezana Kanostrevac-Cviietic iz Lokalne akcione grupe Devetak, koja je usvojila Strategiju ruralnog razvoja za opcine Rogatica, So-

PolenciJali za razuol lurizma
Rogalica: Usvojena Slralegija razvoja

Okrugli sto

0

buducnosti u roaatickorn kraju

kolac i Han-Pijesak, rekla je za Srnu da na ovom podruciu postoje potencijali za razvoj turizma, s obzirom na to da postoje ergela konja i hotel "Borike", kao i brojni kulturno-historiiski spomenici. Prema njenim riiecima, razvijen je i otkup bilja i liekobilja posredstvom "Povera" iz Rogatice, a djeluje i Udruzenje sakupljaca ljekobiljaigljiva.

Na iucerasnjern trgovaniu na banjaluckoi berzi osrvaren je prornet od 183.318,62 KM. Na sluzbenom berzanskom tdistu, lista B, najveci prornet ostvaren je akcijama "Telekoma Srpske" (75.149 KM), po prosjecnoj cijeni od 1,50 KM. Medu zatvorenim investicionim fondovima naiveci promet je ostvaren akcijama ZIF-a "Zepter fond" (1.236,58 KM),po prosjecnoj cijeni od 5,81 KM, sto predstavlja rast cijene za 0,69 posto.

AMeile 'AMliua inueSI londa' gubilniM dana

Najveci rast imale su akcije ZIF-a "Kristal invest fond" (0,71 posro),kojimase iucer trgovalo po prosjecnoj cijeni od 5,64 KM. Gubitnik dana medu fondovima su akcije ZIF-a "Aktiva invest fond" (1,07 pos to), koj imase trgovalo po prosjecnoj cijeni od 3,70 KM.

Dnevniavaz.subota, 4. avgust/kolovoz 2012.

erna hronika

Ova samoubistva u Prijedoru

U Prijedoru su [ucer registrirana dva samoubistva. Prvo samoubistvo desilo se na podrucju Usoraca kod Ostre Luke, gdje se objesio Zdravko Vujakovicffi'i). Njegovo tijelo su u blizini porodicne kuce pronasle komsije, koje su pozvale policiju. Nezvanicno saznajemo da je Vujakovic, cije se ime vezuie i za vise prekrsajnih prijava, bio sklon alkoholu kao i da je u Usorcirna, nakon odlaska porodice u Srbiju.ziviosam. Nikolina Balaban, pato-

ObJeSili se ldrauMo UldaMOUiC i StoJan PeMiC

log Opste bolnice u Prijedoru, potvrdila je da je samoubistvo vjesanjern pocinio i Stojan Pekie, rnjestanin Crne Doline kod Prijedora, cije je bezivotno rijelo objeseno 0 stablo kruske u blizini porodicne kuce iucer ujutro oko sedam sati pronasla porodica, koja je i pozvala policiju. MoguCi motiv ovog drugog suicida navodno je bolest. Vujakovic i Pekic iza sebe nisu ostavili nikakve poruke, ni ti oprostajna pisma. M.Zg.

Mala Pee: Mjestani sokirani tragedijom koja se desHa u selu

(FOlD: M. Dedic)

Na granici u Bosanskoj Gradisci

Muharem HliMiG ~ DiStona ubiO SUDmgU HanMu i Muma IbragU
U krvavom pohodu Keskic tesko ranio i Agana Keskica u grudi i desnu ruku • Mjestani kao motiv spominju Ijubomoru
Muharem Keskie (62) iz bihackog sela Mala Pee je jucer oko 16.30sati hieimaiz pistolja ubio daljeg rodaka i kuma Ibragu Keskica ( 51) i svoiu suprugu Hanku, a tesko je ranio Ibraginog brataAgana(33).

Vise hilaca
Prema nepotvrdenirn informaeijama, Muharem je iza kuce svoga brata Hasana iz neposredne blizine, ispalivsi mu nekoliko hitaca u glavu i grudi, ubio kuma Ibragu, a tesko ranio njegovog brata Agana. Agan je kod Hasana Keskica cijepao drva, a Ibraga je dosao da ga posjeti. pogodiosuprugu Hanku. Dramaticnu scenu ubistva i Policija je ubrzo dosla na teskog ranjavanja brace s mjesto dogadaja i poslije poprozora svoje kuce pratio je la sata uspjela je razoruzati Hasan Keskic, Muharemov ubicu, nakon cega je tesko brat. Nakon SIO je upueao ranjena Hanka vozilom HitIbragu, Muharem je usao u ne pornoci rransporrirana svoju kucu, koja se nalazi u do Kantonalne bolnice "Dr. neposrednoj blizini, i iz Irfan Ljubijankic". Teskim pistolja s vise hitaca u grudi povredama nesretna zena je ~----------------------~~

nalnoj bolnici Bihac, a na pola puta susreo je kola Hitne pornoci, te su ga Ijekari odatlepreuzeli. Miestani Male PeCi, uzasnuti tragedijom, prepricavali su i podsjecali na tesku Muharemovu narav, s kojim, kako smo culi, niko u sclu nije govorio. On je i ranije fizicki napadao komsije, Potezao je pistolj u raznim prilikama.

Granicna policija BiH je na granicnorn prijelazu Bosanska Gradiska na osnovu medunarodne porjernice koju je raspisala Njemacka uhapsila Srecka Kestnera, drzavljanina Crne Gore, poznatog po javnim istupirna u kojima je govorio 0 ilegalnoj trgovini cigaretama u regiji i povezanosti vaznih osoba iz javnog i politickog zivota s tom kriminalnom aktivnoscu, - Osumnjiceni je uhapsen prema potjernici suda iz Njernacke koja je raspisana zbog prekrsaja zakona 0 vanjskoj trgovini. Ekstradi-

Prema DoUernici UhaDsen SreCMO Hestner

Razlicile price
Razlicite price kako ubica ima epilepsiju, sizofreniju i neke druge bolesti nije mogao niko potvrditi. Ipak, cijelo selo je slozno u ocjeni da se s njim nije moglo pricati. - Ubio je kuma Ibragu, a danas (iucer, op. a.) su kod njega u kuci eije1i dan igrali sah - rekao nam je jedan od rnjestana. Niko nije mogao jucer nista kazati 0 mogucirn rnotivima ovog zlocina. [edni govore da je Muharem napros to "pukao", dok drugi kao moriv navode inavodnu Ijubomoru. Ubijeni Ibraga zivio je sa suprugom Ramizom, nisu imali djeee, a njegov brat Agan sa suprugom Refikom ima sina i kcerku, S druge strane, Muharem sa suprugom Hankom ima osmero djece. Zdravstveno stanje tesko ranjenog Agana Keskica je stabilno, kazali su nam na Odje1u intenzivne njege KB "Dr. Irfan Ljubijankic", , M.DEDIC

cijski pritvor odreden mu je u trajanju od 18 dana, a na zahtjev zemlje koja je za njim raspisala potjernicu moze biti produzen i to najduze u trajanju od 40 dana. U toku je ekstradicijski postupak koji vodi MinistarstvopravdeBiH - kazalajeu izjavi za "Avaz" Aida Delic-Glavas, saradniea za informiranjeu SuduBiH. Kestner je javnosti postao poznar nakon sto je 2001. godine iznio spektakularne tvrdnje da je Stanko Subotic Cane glavni organizator ilegalne trgovine duhanskim proizvodimanaBalkanu. Am.K

~ Pripadnici policije iz Zenice uhapsili su A. K. zbog sumnje da jeu ulici Potok kod broja 5 ostetio dva automobila "opel" (391- T-IOO i 737-J-884) u vlasnistvu H. A. i B. N.,obojicaizZenice. A.C.

OStetio dua 'ODela'

podlegla iako su bihacki hirurzi ucinili sve da je spase. Ranjenog Agana Keskica rnjestani su prije raga odvezli prema Bihacu. Drama u ovom naselju, u blizini hrvatske graniee, dogodila se neocekivano, dok su rnjestani odmarali i cekali iftar. Iznenadni pucnji uznemirili su mirno selo, a povici "eno Muharem puca" okupili su kornsije u blizini kuce, odakle se culo vise hitaea. - Dotrcao sam do Agana, koji je bio ranjen u grudi i desnu ruku. Ibraga je bio mrtav, vidio sam da je pogoden u glavu i da je metak izasao kroz oko - kazao nam je jucer Beco Keskic. On jepotvrdiodajeAgan u visa navrata govorio "ne znam kako je Ibraga, pucao je u njega". Beco Keskic je u svom "golfu" povezao ranienog Agana prema Kanto-

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 4. avgustJkolovoz 2012.

17

ORASJE Nezadovoljan obustavom sudskog postupka

Glaunom Bantonalnom tUZioeu DriJetiO smrCu
Policajci u selu Matici uhapsili 47 -godisnjeg Marijana M. iz Kostrca, koji je prijetio da ce ubiti glavnog tuzioca Posavskog kantona Luku Dabica

U dobojskoj bolnici zadriana na lijecenju

Pripadniei oraske Policijske stanice u se1u MatiCi uhapsili su 47-godisnjeg Marijana M. iz Kostrca zbog sumnje da je prijetio srnrcu glavnom tuziocu Posavskog kantona Luki Dabicu (57). Uhapseni je tuziocu izrekao ozbiljne prijetnje 15-tak minuta prije nego sto je uhapsen u dvorisru porodicne kuce tuzioca u selu Matiei.

Osumnjiceni pronallen
- Putern telefona smo obavijesteni da je pred ulazna vrata porodicne kuce glavnog kantonalnog tuzioca dosao nepoznati muskarae koji mu je prijetio. Od tuzioceve supruge M. D. saznali smo da je nepoznati muskarac prijetio da ce ubiti njenog supruga! Razlog zbog kojeg je prijetio ubistvom Sll sluzbeni poslovi koje tuzilac obnasa u Kantonalnom tuzilastvu u Orasju. Medutim, rnuskarac koji je prijetio nije bio poznat njegovoj supruzi. Odmah smo u Marice uputili policijsku patrolu koja je nepoznatog

Anita D. (33) iz Vukosavlja zadrzana je na lijecenju u Opstoj bolnici u Doboju zbog povreda nozem u predje1u stomaka, koje je, prema dosadasnjim saznanjima, sarna sebi nanijela, saopceno je iz dobojske policije. Dom zdravlja Modrica, gdje jeAniti prvobitno ukazana Ijekarska pomoc nakon sto se iucer povrijedila 1I porodicnoj kuci u Vukosavlju, 0 slucaiu je obavijestio Polieijsku stanieu

Samu Sebe ubOla nozem u slomaM
Modrica, ciji su pripadnici obavili uvidaj. Prema nezvanicnim informacijama, Anitu su u Dom zdravlja Modrica dovezli muz i svekrva, koji u vriierne njenog povredivanja nisu bili u kuci, nakon cega je prevezena u dobojsku bolnicu. Anita i njen suprug su s dvoje maloljetne djece u Vukosavlje dosli na odmor iz Sviearske. 0 dogadaju je obaviiesteno Okruzno tuzilastvo Doboj,

U porodicnoi kuci u Vukosavlju

Osumnjiceni prijetnje iznio ispred tuiioceve kuca rnuskarca pronasla i uhapsila, a pri hapsenju nije pruzao otpor - kazu sluzbeni policijski izvori, Osumnjiceni je nakon toga saslusan 1I Policijskoj stanici Orasje,a potorn jeodveden na testiranje krvi i urina da bi se utvrdilo je Ii pri izvrseniu krivicnog djela bio pod utjecajern alkohola iii nekog od opijata. Iz izvora bliskih pravosudu saznajemo da je Marijan M. brat sekretarice glavnog tuzioca kojemjeprijetio. - U vrijeme njegovog dolaska na prag moje kuce ja sam jos bio na poslu. Supruzi je pokazao naredhu 0 obustavi postupka koju sam ja donio u jednom od postupaka. Trazio je mene da sa mnom razgovara, a kada je CUO da nisam kuci, poceo je prijetiti. Supruzi je kazao kako vise nece radi ti cigla, nego da ce on to rijesiti na drugaciji nacin, aludirajuci time na nesto zeSee poput born he, puske i sl. Pogresno je prenijeto da mi je prijetio ubistvom ciglom. Slucaj je preuze1a policija i dezurni

(Foto: T. Trogrlie)

tuzilac - kazao je u izjavi za nas list glavni tuzilac Kantonalnog tuzilastva u Orasju LukaDabic.

Nedostatak dokaza
Uhapseni je, kako saznajemo, zadrzan u pritvoru oraske Policijske stanice i bit ce mu na teret stavljeno krivicno djelo ugrozavanja sigurnosti. Uspjeli srno saznati sta iemoguci motivnapada, - Kantonalno tuzilastvo donijelo je naredbu 0 obustavipostupkaukojemjeMarijan M., kako on smatra, bio ostecena strana. Rijec je 0 porodicnom sukobu koji je imao s bratom. Tada je lakse povrijeden. Taj postupak ie obustavljen zbog nedostatka dokaza, cirne je bio nezadovoljan - kaze nas pouzdaniizvor izpolicije. .

Ispred ugostiteliskog objekta "Pinki" u Bosanskoj Gradisci, prekiucer oko deset minuta poslije ponoci, nakon krace svade, fizicki su se obracunali Drazenko Petrovic (38) i Bozidar Zivkovic(31). U ovoj tuci Zivkovic je Petrovicu nanio vise povreda po tije1u, koji je potorn nozern zadao vise ubodnih rana Zivkovicu u leda, zbog

Uhapien lbag tuce

Ispred kaflca u Bosanskoj Gradiscl

kojih je ovaj zadrzan na liieceniu u Opstoj bolnici u Bosanskoj Gradisci. Policija je uhapsila Petrovica i protiv njega ce biti podnesen izvjestaj Okruznom tuzilastvu Banja Luka zbog pocinjenog krivicnog djela ugrozavanje opasnim orudern pri tuci iii svadi, a protiv Zivkovica zbog krivicnog djela laksa tjelesna povreda.

T. TROGRLIC

Tokom redovne kontroIe saobracaia na magistralnom putu Doboj - Tuzla, u nase1ju Poljice kod Doboja, policajci su, nakon sto su zaustavili "polo", kod vozaca Nenada Cive;ca pronasli veliku kolicinu cigareta za koje nije posjedovao odgovarajucu dokumen taciju. Na osnovu naredbe Osnovnog suda Doboj izvrsen je pretres vozila i u njernu je pronadeno 650 steka cigareta "walter wolf' i "west". CivCic je priveden te je sasIus an. On je, inace, vozac Ministarstva finansija, odnosnoPorezneupraveRS.

Pronasli mu 650 SleMaCigareta

uhapsen vozac Porezne uprave RS

Hilmija Medic (50) iz Liskovca kod Gradiske fizicki je napao 1I sluzbenirn prostorijama pripadnike Policijske stan ice Gradiska, Medic je prekjucer oko 16 sati najprije rukama odgurnuo jednu policajku,da bi nakon toga nogom uda-

PoIiCa)Ca DOgOdlO mObllelOm u giaUU

Incident u PS Gradiska

rio jednog policajca u grudni kos, a potom ga mobitelom pogodiou glavu. Policija ce protiv Medica Okruznom tuzilastvu Banja Luka podnijeti izvjestaj za pocinjeno krivicno djelo napad na sluzbeno lice u vrseniu poslovasigurnosti.

Vozac svercovao cigarete "walter wolf" i "west"

Centar jayne bezbjednosti ce Okruznorn tuzilastvu Doboj podnijeti izvjestaj 0 krivicnorn djelu nedozovoIjene trgovine akeiznom roborn. Poreska uprava Republike Srpske saopcila je da ocekuje opsirnu i temeljnu polieijsku istragu povodom privodenja radnika ove upravezbogsvercacigareta. U saopcenju se kazei da Poreska uprava 0 ovom slucaju jos nije dobila zvanicne informaeije od Ministarstva unutrasnjih poslova RS, , te da je za ovu informaciju saznala putelJl straniee MUP-a. H C.

Uhapsen maloljetnik na lIidzi
Sarajevska polieija uhapsila je maloljetnog G. S. (17) zbog sumnje da je pocinio krivicno djelo napad na sluzbenu osobu u vrsenju poslovasigurnosti. On se u ulici Ibrahima Liubovica na Ilidzi, vozeci motocikl "TPEX 150 Fanuni" bez registarskih oznaka, oglusio na naredbu policijskog sluzbenika C. S. da zaustavi vozilo te je poIieajca udario motociklom i oborio na travnatu povrsinu.

MotociMIOm udario DOlica)Ca

Povrijedenom policajcu i maloljetnom G. S. Ijekarska pornoc ukazana je u Klinickom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje su ljekari kod C. S. konstatirali lakse tjelesne povrede nogu, dok je maloljetnik prilikom pada s motocikla takoder lakse povrijeden. o ovom slucaju obavijesten je tuzilac Kantonalnog tuzilastva u Sarajevu, a uvidaj su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.

18

Dnevniavaz.subota, 4. avgust/kolovoz 2012.

erna hronika

HRVATSKA Trojica Tuzlaka uhapsena zbog serije provala i krada

OPuhali apartmane na maBarsBOJ riUiJeri
Bh. drZavljani Amir K. (30), Aldin H. (25) i Dino Z. (24) graaane ostetili za oko 90 hiljada kuna, odnosno 25.000 KM Odreden pritvor

PU IIidia: Osumnjiceni slucajno pucao

Pripadnici MUP-a KS uhapsili su Emraha Z. (22) iz Sarajeva zbog sumnje da je pocinio krivicno djelo izazivanje opce opasnosti. Kod njega je pronaden pistol] marke TT kalibra 7,62 milimerra, s okvirom i cetiri merka, za koji ne posjeduje odobrenjenadleznogorgana, Ernrah je uhapsen nakon sto mu je ukazana pomoc u KUM-u Klinickog centra Univerzirera u Sarajevu, gdje je dosao s povredama nanesenim varrenim oruziem. Ljekari su mu konstatirali lakse rjelesne povrede. U

Jadnim hicam iz DiStoDa ranio sebe i Il'OliCUorilalalla

Nestrucno rukovao pistoliern na lIidzi

Hrvarska policija uhapsila je bh. drzavljane Amira K (30),Aldina H. (25) i Dinu Z. (24) iz Tuzle, zbog serija provala i krada po apartmanirna naMakarskoj rivijeri. Nakon saslusanja pred istraznim sudijom, kako saznajemou splitskom tuzilastvu, bh. drzavljanima je odredenjednomjesecni prit- S obzirom na to da uhapseni nisu drzavljani Hrvatske, prirvor u trajaniu od 30 dana im je odreden zbog opasnosti od bijega - kazali su nam u splitskom tuzilastvu, dodavsi da se uhapsena trojka trenutno nalazi u zarvoru "Bilice" u Splitu. Amira K, Aldina H. i Dinu Z. policija surnnjici za 13 teskih krada te jedno krivicno djelo krade. Oni su od 5. pado krajajulaovegodine provaljivali u privatne objekte duz Makarske rivijere, a iz kuca i apartmana krali sve sto su smatrali iole vrijednim, pa Sll, osim novca,
VOL

razgovoru s policajcima on je kazao da je sjedio u basti cevabdzinice "Edo" u ulici Umihane Cuvidine na Ilidzi, u drustvu sa S. A., M. H. i F. A., tedajenehoriceispalio jedan hitac u pod iz pistolja. Tom prilikom lakse su povrijedeni S. A., M. H. i F. A., a Ijekrska pornoc ukazana im je u Zavodu za hitnu medicinsku pornoc Kantona Sarajevo. 0 ovom dogadaju obavijesten je tuzilac Kantonalnog tuzilastva u Sarajevu, Uvidaj su obavili sarajevski policajci. A. C.

Lopovi najvise krali tehnicku robu i nakit KM, a zaradu su dijelili na uzimali i rehniku te nakit, koje su kasnijeprodavali. rri jednaka dijela. Kako su u Makarskoj hili Dijelili zaradu sarno "turisticki" inisu imaGradane od kojih sukrali li osobe od povjerenja koje ostetili su za otprilike 90 hice im pornoci da ukradenu Ijada kuna, odnosno 25.000 robu plasiraju na lokalno

trziste, sve su slali autobusirna u Tuzlu, U jednom su slucaju ukradenepredmete i osobno ramo prenijeli re se pobrinuli da se ukradene stvari odmah i prodaju. Am.K.

Misteriozni nestanak Bugojanca Sabrije Grabovice

Uha018nOpo "ataUiO ~~OUbistuo Dotrazi InteroOia lbog IlnanSllSlilh problema
Prilikom ulaska u BiH pripadnici Granicne policije Orasie prekjucer su oko 16.30 sati na osnovu potrage Interpola Podgorica uhapsili drzavljanina NjemackeD.D.(31). On je uhapsen zbog sumnje da je pocinio krivicno djelo neovlastene proizvodnje, posjedovanja i stavljanja u prometopojnih droga,

Jablanicka polieija u vozilu pronasla oprostaino pismo i sitni novae
Trznog centra "Voce-promet" u [ablanici, kod Autobuskestanice. Odmah po saznanju, jablanicka policija je na tom mjestu pronasla zakljucano njegovo vozilo "laguna" u kojem je ispod sjedista bilo oprostajno pismo i nesto sitnog novca. Takoder, uslijedila je potraga po obalama i kori tu rijeke Neretve u Jablanici, medutim, nikakvi tragovi nisu pronadeni. No, cetiri sata nakon sto je najavio samoubistvo, prerna nasim pouzdanim informaeijama, policija je dobila

Sarajevskoj policiji T. Z. prijavio je da su prekiucer u 17.30 sati na Trgu nezavisnosti dvije nepoznate osobe presrele njegovog maloljetnog sina T. B. te mu otele manju sumu nov ea.

Presreli malOllelniBa i Oleli mu nouac
Kradl)luac pradat TUiilaituu

MUP Kantona Sarajevo

U ovom razbojnistvu maloljetnik je zadobio povrede, a ljekarska pornoc ukazana mu je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoc Kantona Sarajevo, gdje su mu konstarirane lakse tjelesne povrede.

Pripadniei Polieijske stanice jablanica, u saradnji s Odielom krirninalisticke policije MUP-a Hercegovacko-nerervanskog kantona, istrazuju slucaj navodnog samoubistva koie je pocinio Sabrija Graboviea (51)izBugojna. Polieiju je u subotu, 28. juna, obavijestio njegov kum S. H. iz Sarajeva da rnu je Graboviea poslao SMS u kojern je naveo da namjerava pociniti samoubistvo skokom u rijeku Neretvu zbogfinansijskih problema, Vozilo je, kako je i pisalo u poruci, parkirao pored

obavijest da je Grabovica viden s pu tnim torbama, usIjed cega su se pojavile razne spekulaciie, U policiji nam je iucer receno da intenzivno rade na rasvjetljavanju ovogslucaja, Grabovica je vlasnik bugojanske knjizare "Liber". Roden je u Rogatiei, avec 25 godina zivi u Bugojnu, Ima dvoje djece i suprugu, Porodica moli sve one koji su ga vidjeli iii imaju neke korisne informacijekoje bi mogle doprinijeti njegovom pronalasku da jave na telefon broj061405212. M. Sm-Az.M.

Spriiecena krada u Sarajevu

~ PripadniciMUP-a KS uhapsili suM. E. (23) iz Lukavice nakon sto je pokusao provaliti u prodavnicu kompjuterskeopreme PC - PL US usarajevskoj ulici Val rera Perica. o ovom slucaju obavijesten je tuzilac Kantonalnog ruzilastva u Sarajevu, a M. E. je predat u Odsjek za zadrzavanjeosobalisenih slobodeMUP-a Kan tona Sarajevo.

Dvojica pljackasa uhapsena su u ulici Dr. Fetaha Becirbegovica u Sarajevu kada su pokusala provaliti

PoMUSali oroualili u aulOMuCU 'KliSalbi'
u objekt autokuce "Klisalb·" . 1 Privedeni su C. Dz. (21) i maloljetni S. H. (17) iz Sarajeva, koji se terete za krivicno djelo teska krada u pokusaju, o ovom slucaiu obavi-

jesten je tuzilac Kantonalnog ruzilastva u Sarajevu, koji jepokrenuo istragu protivosumnjicenog.

oglasi----------------------------------------------Na osnovu clana 75. Zakona 0 osnovnoj skoli SBK(SI. novine SBK br. 11/01), clana 77. Pravila Osnovne skole Kiseljak 2" Zabrde i odluke Upravnog odbora skole broj: 249-08/2012. od 02. 08. 2012. godine Osnovna goskoi teoriji i praksi, - biti drzavljani BiR. Uz prijavu na konkurs sa biografijom i opisom dosadasnieg rada kandidati su duzni dostaviti original iii ovjercnu kopiju: - diploma 0 zavrsenoi skoli, fakultetu, - uvjerenje 0 polozenom srrucnom ispiru, - izvod iz rnaticne knjige rodenih,

Dnevni avaz

sub(lI~,4.a~gllsljkolo~oz2012,

19

skola "Kiseljak
opcina Kiseljak raspisuje

2" Zabrde,

n_"..,q,o ..
_,.. __

Ioo,,.._I1I_r., ""1)'_. Ud
IIdtDSocf4olI'l"olKr

- uvjerenje

0

drzavlianstvu,

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora skole Direktor skole imenuje se na period od 4 (cetiri) godine i moze biti ponovo imenovan. USLOVI KONKURSA: Pored opcih uslova u pogledu strucne spreme kandidari moraju: - ispunjavati uslove za nastavnika iIi pedagoga, - imati najmanje 5 (pet) godina strucnog iskustva u odgojno obrazovnom radu, - narocito se isticati svojim radom u peda-

- uvjerenje 0 nekaznjavanju, - dokaz da se svojim radom narocito istice u izvodenju i organizaciji odgojno-obrazovnog rada. Konkurs ostaje otvoren IS (petnaest) dana od dana objavljivanja. N epotpune i neblagovremeno dostavljene prijave nece se razmatrati. Prijave na konkurs sa prilozima licno iii preporucenom postern slati na adresu: Osnovna

-

rl'n<Jll""'"

"'_
In St"fl

skola "Kiseljak Zabrde - bb 71254 Lepenica

2"

Braj predrneta: 33-00315B/12 Braj akta 0197DJ-002/12 Datum,1.B.2012.godine Mjesto, Brcko Nakon sravnjavanja sa izvornim tekstom uocena je tehnicka greska i daje se suedeca

-_ ..._.._

Vrsi se ispravka Javnog konkursa broj predmeta: 3300315B/12. broj akta: 0197DJ-001/12 od 27.07.2012. godine, koji je objavljen u sredslvima javnog inlormisanja dana 31.07.2012. godine, ito: Tekst "Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa ce se na zakazani intervju pozivati na kontakt telelon koji bude naznacen u obrascu prijave na javni konkurs, a takode izvjestaj 0 selekciji kandidata, sa datumom i vre-

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA

menom odrzavanja intervjua, ee biti objavljen na web stranici Vlade Brcko Distrikta BiH (www.bdcentral.net).. se brise, a dodaje teks!: "KANDIDATI KDJIISPUNJAVAJU USLOVE UTVR!JENE KONKURSOM DO ZATVARANJA KONKURSA I KOJI SU OZNACENI KAO KANDIDATI KOJIISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA SA KOJIMA CE SE OBAVLJATI TESTIRANJE/INTERVJU, 0 DATUMU, MJESTU I TERMINU, ISKLJUCIVO SE OBAVJESTAVAJU PUTEM SLUZBENE INTERNET STRANICE VLADE BRCKO DISTRIKTA BiH (www.bdcentral.net) ... Produzava se rok trajanja Javnog konkursa do 15.0B.2012. godine. Sel Odjeljenja za obrazovanje Esed Kadric, dipl, politolog

Ministarstvo

prostornog

uredenja i zastite okolice
"Akva-Invest" d.o.o. Zivinice

Tuzlanskog upucuje

kantona

u saradnji

sa

POZIV
za ucesce javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole

1. Predlozene aktivnosti: Pogon/posrrojenje za skladistenje Zivinice. 2. Organ uredenja

otpadaka

od zeljcza

kapaciteta

cca 5.000

tona - opcina

uprave odgovoran za donosenje i zastite okolice TK,

okolinskih

dozvola:

Ministarstvo prostornog

3. Tok postupka:
a.) Nacin ucesca javnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi, informacija, analiza iIi misljenia relevantnih za date aktivnosti; b) Organ uprave nadlezan za dobijanje relevantne informacije, vrsenje uvida u dokumentaciju, podnosenje primjedbi, misljenja i sugestija, kao i za izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK, Aleja Alije Izetbegovica br. 2, Tuzla
1

c.) Rok za podnosenje

primjedbi

i pitanja:

30 dana od dana objavljivanja

ovog poziva.

......
BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON OPGINA BUGOJNO OSNOVNA SKOLA "BRISTOVl" BUGOJNO - BRISTOVI Braj: 203-4-1/2012 Datum: 1. 08. 2012. godine SREDISNJA BOSNA

-_ ......_- pedagoskoj teoriji i praksi. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju priloziti: - kracu biografiju 0 kretanju u struci, - dokaz 0 strucnoj spremi, - dokaz 0 polozenom strucnorn ispitu, - dokaz 0 radnom iskustvu, - izvod iz mancne knjige rodenih, ne stariii ad 6 mjeseei, - uvjerenje 0 drzavljanstvu, ne starije ad 6 rnjesaci, - uvierenie da se protiv kandidata ne vodi knvicni postupak, stanje od 6 mjeseci. ne Dokaze 0 Ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti u originalu iii ovjerenim kopijama. Konkurs ce biti objavljen u dnevnim novinama nDnevni avaz" I ostaie otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene anje. prijave nece se uzimati u razrnatr-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAZDE OPCINA GORAZDE JU ZA PREDSKOLSKIODGOJI OBRAZOVANJEGORAZDE Braj: 161/12 Datum: 02. OB. 2012. godine Na osnovu clana 56. Zakona 0 predskolskom odgoju i obrazovanju ("Sluibene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goratoe" broj: 15/09) i Odluke UO JU za predskolski odgoj i obrazovanje Goraide oro]: 160/12, direklor JU za predskotskl ogoj i obrazovanje Gorafde raspisuje:

za prijem u radni odnos na odredeno radno vrijeme I Raspisuje se konkurs za radno mjesto odgajatelja na odredeno radno vrijeme - 2 (dva) lzvrsloca. II Uz prijavu na konkurs sa kracorn biografijom kandidati su duzni, pored opsnh uslova propisanih Zakonom, dostaviti dokaze 0 ispunjavanju posebnih uslova ito: 1. Diplomu 0 zavrseno] skotsko] spremi (VII stepen iz oblasti predskolskog odgoja i obrazovanja Bakaleaur-

KONKURS

aVBachelor za oblast predskolskoq odgoja i obrazovanja iii Magistra za oblast precskolsko; odgoja i obrazovanja 2. Uvjerenje 0 pototenorn strucnorn ispitu za odgajateIja 3. Uvjerenje 0 drZavljanslvu (ne stanie od 6 mjeseci) 4. Uvjerenje 0 nekaznjavanju - Opcinski i Kantonalni sud (ne starije od 6 mjeseci) 5. Izvod iz rnancne knjige rodenih (ne starije od 6 mjeseci) III Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit ce se intervju. IV Svi dokumenti moraju biti originali iii ovlerene kopije. Primljeni kandidat duzan je u roku od 7 dana od dana prijema priloziti Ijekarsko uvjerenje. V Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu vrnea: JU Prsdskolski odgoj i obrazovanje UI. Marsala Tita or. 6 73000 Goraide

Na osnovu etana 52. Okvirnog zakona 0 osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Slufbeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 18/03); ciana 74. i 75. Zakona 0 osnovnoj skoll Srednjobosanskog kantona/Kantona .Sredisnja Bosna" (Sluibene novine .Sredniobosanskoq kantona/Kantona .sredisnja Bosna", broj: 11/01 i 17/04); clanova 100. i 101. i 102. Statuta/Pravila Osnovne skole .Brlstovi", bro]: 78-11/02 od 29. 4. 2002. godine I Odluke Upravnog odbora Osnovne skole .Brlstovl". braj: 263-3-1/2011. od 13.10. 2011. godine, Upravni odbor Osnovne skole .Bristovl" - Bugojno, raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove skala .Brlstnvl" - Bugojno na period ad 4 go dine Osnovna Za direktora Osnovne skole .Bristovl" mote biti imenovana osoba koia, osim opcih uvjeta u poqledu strucne spreme, (sesti iii sedmi stepen - VI iii VII) ispunjava i uvjete za nastavnika iii pedagoga i ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgomo-obrazovnhn poslovima, a narocito se istite svojirn radom u

o rezultatima

izbora svi kandidati ce bili obaviiesteni u roku ad 8 dana od dana donosenla odluke 0 izboru. Prijave sa tratenom dokumentacijom, sa naznakom "Prijava za lzbor i imenovanje direktora Javne ustanave Osnavne skale .Brlstovl" - ne otvarai", dostav~i na slijedecu adresu: Javna ustanova Osnovna vska hh, 70230 Bugojno skola "Bristovi" • Bristovi, Rosto·

Direklor
Hakija Bostan

Predsjednica Upravnog odbora Osnavne skole ~Bristovi" Malkic Nelija

20
ALARMANTNO

Dnevni avaz, subota. 4. avgust/kolovoz 2012.

globus

Ebola prileli EurOPi!
Obicno svi stanovnici sela u kojem se pojavi ova zaraza umru u prva 24 sata, prije nego sto se neko domogne vecec naseljenog mjesta

Najsmrtonosnija bolest mogla bi se prosiriti iz Ugande

"Moody's": Lose prognoze za Sloveniju

Drasficno smanjen kreditni rejting

siouanua pred MrahOm
Ageneija "Moody's" snizila je kredirni rejting Slovenijeza trinivoa,sA2naBaa2, na sarno dva nivoa iznad bezvrijednog starusa, javili su slovenski mediji. Tako snizenu oejenu, uz negativne izglede, "Moody's" obrazlaze teskocama slovenskih banaka te rizicima koji iz medunarodnog okruzenia prijete privredi koja jeovisna 0 izvozu. - Slabljenje makroekonomskog okruzenja pojacava rizike, pa postoji mogucnost da ce Sloveniji biti potrebna medunarodna pomoc - navodi"Moody's". Zbog ocekivanog rasta kamata na obvezniee rnedunarodno finansijsko trfiste za Sloveniju je manje dostupno, pa jeprisiljena oslanjati se na skuplje kratkorocno zaduzivanje. Ageneija istice i to da prijete riziei po slovenski finansijski sis tern, s obzirom na to da bi trebalo dokapitalizirati banke kojima raSle iznosnenaplativih kredita. "Moody's" procjenjuje da bi dokapitalizacija triju vodecih slovenskih banaka "Nove ljubljanske banke" (NLB), "Nove kreditne banke Maribor" (NKBM) i "Abanke" mogla dostici osam posto slovenskog bruto domaceg proizvoda, prenosi business.hr. "Moody's" je prije sedam dana dodatno snizio rejtinge, NLB-a za IIi nivoa, a NKBM-ai "Abanke" zacetiri,

Smrtonosna ebola koja hara Ugandom mogla bi se prosiriti i na Evropu buduci da je glavni grad Kampala povezan avionskim linijama s evropskim metropolama, javljaju svjetski mediji. Strucnjaci upozoravaju da je dovoljno da sarno jedan zarazeni sjedne uavion zaPariz iii Bee itako prosiri zarazu. Ebola se periodicno javlja u zabacenim selima u Ugandi, a dobiva se konzumiranjem zarazenog majmunskog mesa. Obicno svi stanovniei sela u koiem se pojavi bolest umru u prva 24 sata, i prije nego sto se neko od njih domogne veceg naseljenogmjesta. Medutim, u posljednjoj epidemiji koja je izbila prije desetak dana u selu Nijansviga, dvjestotinjak kilometara od glavnog grada Kampale, jedan od zarazenih us-

Nesreca na Filipinima

Prenosi se rullouanlem
Ebola se prenosi vee i rukovanjem iii slucajnim dodirom, a paeijenti gotovo da nemaju sanse za prezivljavanje. Ljudi umiru u periodu od 24 sata od ulaska virusa u organizam.

Uganda: Hoce Ii zaraza poprimiti pio je doci do bolniee u Kampali, gdje je nedugo potomumro. Sat kasnije, cim se proculo da je u bolnici preminuo pacijent obolio od ebole, u glavnom gradu U gande, u kojem zivi milion i po stanovnika, nastala je panika. Oglasio se i predsjednik Ugande [overi Museveni, koji je rekao da ie ze-

sire razmjere mljaukrizi. - Ebola je ponovo izbila, a jedan od bolesnika dosao je do Karnpale i zaraza prijeti svirna. Vecsuse razboljeli i ljekari koji su s njim dosli u kontakt i ljudi koji su spalili njegovo mrtvo tijelo- kazaojeon. Iako su zbog straha od sirenja ebole, inace najsmrtonosnije zaraze danasnjice jer protiv nje nema lijeka,

IFolo: AFP)

zatvorene sve skole i jayne ustanove u Kampali, put epidemiji velikih razmjera je otvoren. Zvanicnici svjetske zdravstvene organizaeije jucer su saopcili da je epidemija dovedena pod kontrolu, posto su sve poteneijalno zarazene osobe stavljene u karantin, ali ostaje da se vidi kakavce biti daljnji ishod.

Broj zrtava na Filipinarna porastao je na 37 usljed prolaska taifuna Saola, a strahuje se da ce konacni broj bi ti mnogo veci jer obilne kise pogorsavaju situaeiju u poplavljenim podrucjima.saopcila je vlada u ManiIi. Monsunske kise i dalje padaju u sjevernim i eentralnim dijelovima Filipina, gdje su pojedini gradovi poplavljeni vee sedmieu iako se tajfun znatno udaljio od arhipelaga. Ranije su filipinske vlas-

.,un odniodeselinemaua

moguc dOgOuOr0 pOUlaCen)U luZbi
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivan Mrkie rekao je da je rnoguc dogovor 0 povlaceniu tuzbi Srbije i Hrvatske za genoeid. Mrkie je rekao da se Srbija i Hrvatska trebaju "bez privlacenja reflektora" dogovoriti 0 onome sto je od zajednickog interesa dviju zemalja, 0 cernu je vee razgovarao Shrvatskom kolegieom Vesnom Pusic, - Na obje strane sazrijeva sviiest da treba raditi nesto sto ce stvarno rasteretiti buduce narastaje - rekao je Mrkicza "Vecemjenovosti". Govoreci 0 regionalnoj saradnji, Mrkie je rekao da ce Srbijai dalje raditi narazvijanju dobrih kornsijskih odnosa. Mrkie je izjavio da Evropa ne trazi od Srbije priznanje Kosova i da vanjskopoli ticka akti vnost Srbije, uz postivanje Ustava, mora biti usmierena ka ocuvanju teritorijalnog integriteta da bi se sprijecilo "da seeesija dobije dublji korijen".

Odnosi Srbije i Hrvatske

ti saopcile da su 23 osobe poginule u tajfunu, ali ageneija za eivilnu zastitu iznijela je nove podatke prema kojima je mnogo veci broj nastradalih, ukljucuiuci 11 mladih koji su se udavili u cetiri razliciteoblasti. Ocekuje se nova erozija zemljista i rast nivoa vode u poplavljenim oblastima, prenosi AFP. Obilne kise padaju i u glavnom filipinskom gradu Manili i okolnim distriktima koji su danima vee poplavljeni.

Dortmund: irtve clanovi turske porodice

U DOdmetnutom DOZarU

Tragedija u Njemackoj

Spec
Devetero ljudi je poginulo, a cervero je povrijedeno kada ih je udario voz dok su prelazili preko zeljeznickog mosta u blizini jednog luckog grada na sjeveru Kine, saopcile su vlasti. Kaneelarija Taiiuan zelieznice uprovinciii Shansi.koja upravlja prugom, saopcila jena internet-stranici da su zrtve lokalni seljaci koji su krenuli preko zelieznickog mosta, posto je bujica nakon obilnih kisa odnijela lokalni pur. Navodi se da se voz nije mogao zaustaviti na vrijeme, prenosiAP.

stradalO trole dleee

Troje diece poginulo ie iucer ujutro u pozaru u jednom stanu u Dortmundu na zapadu N iemacke, saopceno jeizpolieije. - Cetverogodisnji diecak i njegova 12-godisnja sestra preminuli su na lieu mjesta, dok je njihov IO-godisnji brat podlegao od zadobive-

nih povreda po dolasku u bolnieu - saopcio je portparol polieije. Polieajei su pronasli tragove koji ukazuju da je pozar podmetnut i tuzill_lstvo je pokrenulo istragu. Zrtve su clanovi jedne turske porodiee, ali polieija nije iznijela vise detalja.

Mrkic: Rasteretiti odnose

globus

Dnevni avaz, subota, 4. avgustlkolovoz 2012.

SPOROVI Evropa i SAD optuzuiu Moskvu i Peking

SiriJa DOSuadala suJetslle ueleSile
Vojni helikopteri ubili su u bombardiranju 16 pobunjenika iz iste porodice • Najmanje 21 osoba poginula od raketa ispaljenih na palestinski kamp
Pjongjang: Kako prehraniti stanovnistvo Ujedinjeni narodi (UN) saopcili su da je Sieverna Koreja zatrazila hitnu pomoe u hrani nakon razornih poplava. Zvanicnici UN-a u Pjongjangu saopcili su jucer da je potreba za pomoci urgentna, nakon sto su obisli dijelove zemlje pogodene poplavama da bi procijenili stete, prenosi BBC. Sjevernokorejski drzavni mediji javili su da je najmanje 119 osoba poginulo i da je na desetine hiljada ostalo bez domova. Steta na infrastrukturi i na obradivim povrsinarna otezala je ionako ozbiljan problem s nestasicorn hrane. Ljudima u pojedinim regijama hitno je potrebna po-

hilno Dolrebna Domoe

un: s)euerno) HoreJi

Milioni Ijudi bez hrane

Sirija: Sukabi siram zemlje pastali svakadnevnica ko dana, saopcili su iucer Sirijski vojni helikopteri ubili su u bombardiranju 16 opozicioni izvori. pobunjenika iz iste porodice Sukobi su se nastavili i u drugim mjestima, a sirijske u juznorn regionu Hauran, snage ubi Ie su najmanje 50 koji povezuje Damask i Jorosoba u gradu Hami u cendan, gdje su sukobi intenzitralnoj Siriji, kazali su stavirani u posljednjih nekoli-

(Foto: AFP)

Husua salle marinee
Moskva je poslala tri broda s marineima u ruski rnornaricki objekt u sirijskom gradu Tartus, prenijele su jucer ruske ageneije pozivaiuci se na izvor iz Generalstaba. U svakorn brodu je po 120 rnarinaea. Zvanicnik nije preeizirao sta je cilj ove misije, ali je Rusija ranije objavila da priprema slanje marinaea u Siriju za slucaj da treba zastititi osoblje i ukloniti opremu iz tog mornarickog objekta. Rusija ima malu bazu za odrzavanie i popravke brodova u Tartusu, a u njoj boravi rnanje od 100 Ijudi, navode anaJi ticari,

novniei i aktivisti za Ijudska prava. Mirovni izaslanik UN -a i Arapskelige Kofi Anan(Annanj.koji jcstupio na duznost u februaru i sastavio mirovni plan za Siriju u sest tacaka, saopcio je prekiucer da ce se povuci krajern rnjeseea zbog zastoja u Vijecu sigurnosti UN-a povodom rjesavanjasirijskekrize, Ruski ambasador pri UN-u Vitalij Curkin izjavio je da je Moskva razocarana Ananovim odlaskom. Curkin je rekao novinarima da Moskva shvata da je to njegova licna odluka, ali da zali sro se odlucio za takvo nesto. On je dodao da je Rusija podrzavala Ananove napore.

Kina je izrazila zaljenje povodom Ananove ostavke, a SAD i Velika Britanija optuzili su Moskvu i Peking da su potkopali Ananove naporeo Medunarodni napori da se zaustavi nasilje u Siriji trenutno su u zastoju, a u pobuni protiv predsjednika Basara el-Asada u posljednjih 17 mjeseci poginulo je 18.000 Ijudi, navodi se u proejenama UN-a. Najmanje 21 osoba poginula je od minobacackih raketa ispaljenih na palestinski izbjeglicki kampJarmuk u Damasku. Kamp u kom se nalazi oko 150.000 palestinskih izbjegliea bio je ranije na meti vladinih trupa.

mocu hrani kaoi upitkoj vodi jer su poplave dovele do zagadivanja izvora. Neke medunarodne humanitarne organizaeije vee su pocele prikupljati pornoc i donaeije za Sjevernu Koreju. Crveni kriz je saopcio da ce dodijeliti vise od 300.000 dolara pornoci zrtvama pop lava. Pop lave koje su uslijediIe nakon susa izazvale su nove brige u vezi sa sposobnoscu Sjeverne Koreje da prehrani vlastiti narod, javlja dopisnik BBC-ja iz Seula. U izvjestaju UN-a objavljenom nedavno proejenjuje se da dvije trecine od 24 miJiona stanovnika Sieverne Koreje pati od neuhranjenosti.

Napad kurdskih pobunjenika

Dbllen tUI'SHI vUlnlH
Jedan rurski vojnik ubijen je, a 10ih je povrijedeno u napadu kurdskih pobunjenika na jugoistoku zernlje, javila je drzavna televizija. Pobunjenici su napali vojni punkt u blizini grada Eruha u provineiji Sirt, objavila je televizija, prenosi AP. Turski vojnici angazirani su u borbi protiv kurdskih pobunjenika koji se bore za autonomiju jugoistoka drzave. Turska strahuje da bi kurdski pobunjeniei mogli iskoristiti gradanski rat u susjednoj Siriji da postavebazeuzemlji.

spec
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolic donio jeodluku 0 pomilovanju novinara Lasla Sasa, koji je sluzio kaznu zatvora jer je kritizirao vodu jedne fasisticke organizacije iz Madarske, javile su agencije. Nikolic.koii je jucer potpisao odluku 0 pomilovanju Sasa na osnovu svojih ustavnih i zakonskih nadleznosti, prethodno je primio rnisljenje nadleznogsuda kao i Ministarstva pravde Srbije,

Sefica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin Eston (Catherine Ashton) saopcila jeda jeobavila telefonski razgovor s glavnim iran skim pregovaracern Saidom Dzelilijern. U saopcenju se navodi da je Dzelili prihvatio novu rundu pregovora 0 iranskom nuklearnom programu grupe 5 + 1, koju saciniavaiu pet stalnih clanica Vijeca sigurnosti UN-ai Njernacka. U saopcenju nije tacno precizirano gdje i kada ce biti odrzani sastanei.

nOua ronda Brisel nezadDUDIJan OdlaSMom gUuernera DregOUOra
Reakeije iz Brisela i Svjetske banke na ostavku guvernera Narodne banke Srbije Dejana Soskica i izmjenu zakona 0 ovoj banei su negativne. Evropska komisija saopcila je da veoma pazljivo prati razvoj dogadaja u vezi s Narodnom bankom i da je duboko zabrinuta zbog onoga sto vidi. U Svjetskoj banei smatraju da su smjene na celu NBS-anegtttivansignai. Inace, Soskic je podnio ostavku iako bi ga nova vladajuca vecina svakako smijenila, i to u toku rasprave 0

Iran

EU kritizirala zvanicm Beograd

EgZ8ItUCi)8 U JapanU
Saskii:: Ostavka prije smjene prijedlogu izrnjena zakona 0 NBS-u. U ponedjeljak se ocekuje izbor novog guverDvojica Japanaca osudena za ubistvo objesena su iucer ujutro u Tokiju i Osaki, saopcilo je ministarstvo pravosuda. Dunua Hatori optuzen je da je 2002. godine izvrsio silovanje i ubistvo 19-9odisnje djevojke cije je tijelo potom zapalio na gradilistu ugradu Misima. Kjozo Maeumura je 2007. godine ubio svoie roditelje da bi ih opljackao.navodi se u tekstu. Od pocetka godine u Japanu je izvrseno pet egzekueija. Japan i SAD su jedine industrijalizirane demokratske drfave koje vrse egzekueije, zbog cega protestiraju evropske i rnedunarodne organizaeije, prenoseagencije.

lzvrsene dvije smrtne kazne

nera, a to bi trebala biti funkcionerka SNS-a [orgovanka Tabakovic,

~2_2__s"_~_a._4._"'~",_"'_IO_"_Z2_o_I2 __ D_n_e_v_n_i_a_v_a_z

.........

1 ............

-.......

'()~l~~·

~o._._.

y-.. .....
I ..... ~.-...

---

...... ......,..

._.-

.......... ..__.. .. -

w-.... ...............

..

_,_ .-

J

• .<i""

PIa,"",

IaJl'I

IMIIl'U
r.I

'11

n IJ RIH

"' I n prcdmCtfllh did

UJII '

JHU llU Ilea In

'J"

odIn

IlOIO •• 011

11~~

oglas!

Dnevni avaz

"00'0,4

",,,l/ko",,,2012,

23

T 7i

I" v

liI •

U m d unlrodn(lQl

prev

7lJ

1

0

I. \),

1 JIClP~nu III'"

n ,all, """flAb

.. tjla • 0,

.sJ<o.f

'lid ...

'Iou

ru

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA eOSNE I HERCEGOVINE HEI)CEGOVACKO NERETVNASKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 907126 11 I Mostlr, ag, 07, 2012, OGLAS PRAVNA STVAR: oostava Rje~enja 0 ~vrSenju za izvrSenika Sanela Kolobarit, Splilska, 58/1, 88000 Mostlr Trat~elj Menja: JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar izvrSenik: Sanela Kolobaric Radi: isplate V.s,p, 2,136,57 KM Opcinski sud u Mostlru, po sudiji Sanja Zacinovi6, u izvrsnorn postupku trazioca izvrSenja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostlr, Odjel za pravne pcslove, protiv ~vrSenika, Sanela Kolobarit, ~ Mostlra, radi Menja, odlucujuti 0 Prijedlogu, dana 24. 4, 2012. gadine, donio je sljedete: RJESENJE 0 IZVRSENJU Sud adreduJe predlozeno ~rSenje, na temelju ~riine isprave, Troskovi traZioca izvriienja odreduju se u ukupnom iznosu od 90,00 KM, a koji se sas10je od tro~kova sudske takse. Trazltel] lzvrsenla ima novcano potrazlvanle prema izvrsemku koje je dospjeJo i koje izvrsenik nije podmirio, a koja se odnosi na neplatene usJuge koristenia Eronet prikljucka u iznosu 2,136,57 KM,

Na temelju pravomotn09 Rje~enja - Presude Mal 907126 od 24, 11, 2008, Optmskog suda Mostar, nataze se lzvrsenlkovorn duzniku SUR "Infuzija", vI. Built Zvonko, da dlo plate isplatuje trazitelju izvrsania na njegov ziro racun sve do naplate glavnog duga u iznosu 2,136,57 KM sa zakonskim zateznim kamatama ito: naiznosod 11,41 KMpoCevod 10, 03, 2004, dodanaisplate, nazrosoc 19,48 KM pocevoo 10. 04. 2004,dodanaisplate,

na~od576,50 KM poCevod 10, 06. 2004, do dana isplate, na~od602,47 KM poCevod 10, 07, 2004, do dana isplate, naiznosod727,25 KM poCevod 10, 08, 2004, do dana isplate, naznosod 3,52 KM pocev ad 10, ag, 2004. dodanaisplate, naiznosod 3,52 KM pocevoo 10, 10, 2004, dodanaisplate, naznosoc 42,13 KM pcCevod 10, 11,2004, dodanaisplate, na iznos ad 3,52 KM pocev od 10, 12 2004. do dana isplate, - troskovi pcstupka u iznosu ad 96,10 KM - troskove oonog pcstupka po odredenju suda. Ukoliko poslodavac ne ispostuje obavezu skidanja sa plate, traZrelj ~rSenja ce namirenje tratiti ad pcslodavca PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rjesenja 0 izvrsenju stranke mogu izjaviti prigovor u roku ad 8 dana od dana prijema is1og, NAPOMENA: nosava se smatra obavljenom protekom roka ad 15 dana ad dana objavljivanja (cl. 348, st 4, ZPP-a FBiH), Sudija SanJa Zacinovic

naznosoc 146,91 KM poCevod 10, 05, 2004, do dana isplate,

...............

smtojC

,-

..,-,..0.0.-"
1111 '/r .. 111\'~ A'< 11.Jljltf('1J.~ 1Itr...'/IIf1.J1tH.(j'l\l " 'll-\n lid' to» (JI'f" f /fI'l/ll JI \f,RIA 10' 1M/\IIW'lfIllII hO'"

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 002232 04 Mal Travnik, 11, 07, 2012, godine Milac: HYPO ALPE ADRIA BANK 0,0, FILIJALA VITEZ Iuzeni: ALOJZIJA MRKONJIC, ANTUN MRKONJIC I MATO MRKONJIC Radi: vracania duga po ugovoru, v.sp. 1,841,20 KM Oostava poziva za rociste za tuzenoq ANTUN MRKONJIC, ul. Ozimice lepee, Za priprernno rociste koje ce se odriati 12. 09. 2012. godine, s pocelkorn u 11.00 sali, u sudnici broj 20, OPCINSKI SUD U TRAVNIKU, UPOZORENJA: Aka tuzitac bez opravdanog razloga ne dade na pripremno rociste, a bio je uredno pozvan, smatrat ce se da je povukao tuzbu, osim ako tuieni ne zahtijeva da se rociste odrii (clan 84, stav 1, Zakona 0 parnicnorn postupku, "SI. novine FBiH" br 53/03,73/05 i 19/06, u daljnjemtekstu: ZPP), Ako na pripremno rociste ne dode uredno obaviiesten tuieni, rociste ce se odrzati bez njegovog prisusiva (clan 84, stay 2, ZPP-a). Stranke su duzne, najkasnije na pripremnom rocistu, iznijeti sve cinienlce na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predloziti sve dokaze koje zele izvesti u toku postupka te na pripremno rociste donijeti sve isprave i predmete koje zele upotrijebiti kao dokaz (clan 77, ZPP-a), Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u .Dnevnorn avazu" smatrat ce se da je dostavljen poziv za roclste tuzencm. Sudija Emira Sujoldzic, s.r.

f'

KONICVIIS

OGLAS

24
....... Jedan vozac iz Masacusetsa, usljed zdravstvenih ...... problema, izgubio je kontrolu nad kamperom i zavrsio u bazenu svog kornsije koji zivi prekoputa. Prema rijecirna policije, vozac ima oko 60 godina i u trenutku dok je vozio pretrpio je zdravstvene probleme, zbog cega je izgubio kontrolu nad vozilom. Njegov karnper srusio je metalnu ogradu na drugoj strani ulice, a potom upao u bazen. Vlasnik kuce s bazenom spasio je svog kornsiju iz karnpera. Vozac se oporavlja u bolnici i njegove povrede nisu opasne po zivot. Jos nije pozna to kakav zdravstveni problemjecovjekimaopajedoslodonesrece.

Dnevni avaz, subota, 4. avgust/kolovoz 2012.

kio s k

Hamoerom u bazen

....... Socijalni radnik iz Nju Dzersijanije imao bas tako mi...... ran odmor kao sto je planirao. Dzejm Geist (James Gaist) je nasao dva pitona u sarno cetiri dana u svom dvoristu u zapadnom Milfordu. Geist se odmarao kada mu se uCinilodasegrana drverapomjerila. Medutirn.ubrzoseuvjeriodajeupitanjuvelikazmija. Policija je stigla s dva zooloska tehnicara koji su uspjeli uhvatiti albino pitona, koji je bio dugacak 4,5 metra. Sarno cetiri dana kasnije pronasao je drugu zmiju, ali malo manju. Bila je duga oko rri metra, a iz zooloskog drustva misle da je neko oslobodio ove rropskezmije.

Dua OilOna u duOrlSlu

STRAVICNO Rus uhapsen zbog monstruoznog

UubauniBu biuse mne odmbio glauu i bacio Ie u rileBU
Igor Burimov trenutno je u pritvoru, gdje ceka psihijatrijski pregled
- U dvorisru porodicne kuce, na travi smo nasli truplo bez glave. Bilo je svjedoka koji su nam rekli da je uhapseni svojoj zrtvi odrezao glavu. Mjesto zlocina smo ogradili i slucaj istrazujemoreklisu upoliciji. Igor je u jutarnjim satirna dosao u stan svoje bivse supruge Olge. Nakon sto je u stanu vidio drugog muskarca poludio je od ljubornore i zgrabio noz. Olgi je povrijeclio ruku, ali ona je uspjela pobjeci. Onda je Igor zgrabio ljubavnika Aleksandra te ga i.eizvukao u dvoriste . - Cuo sam da neko vristi i pogledao kroz prOZOLVidio sam da je jedan muskarac drugog bacio na travnjak, a onda ga poceo rezati nozern. Odmah sam pozvao policiju. Vidio sam i kako je napadac zrtvi prerezao vrat, a onda je glavu stavio ujaknu iotisaorekao ie jedan svjedok. Igor je policiji priznao da je jaknu i glavu bacio u rijeku. Trenutno ie u pritvoru, gdje ceka psihijatrijski pregled.

ubistva

Jelo kojim

zapocinje iftar

sarajeuska orba ...

B goua,

carigradska
priprema ukusno jelo

Lagana

Prestravljeni susjedi u ruskom gradu Ekaterinburgu nazvali su policiju i rekli da ispred njihovih domova na ulici stoji muskarac u odijelu i s crnom kravatom, a u ruci drzi ljudskuglavu. Policija je odmah izasla na teren i uhapsila Rusa Igora Burimova (30). Igor je policiji rekao da glava pripada mladicu (23) kojeg je prije sat zatekaoustanusvojebivsesupruge,

;.;,~.-

• Cervis

od me a
i tinta

umakac

Burimov: Sve priznao

Olga le pobjegla, a Aleksandru nije bilo spasa

Hju Her ne zeli se odrect adrenalina

Her je noge izgubio 1982. godine, kada su on i prijatelj, prilikom penjanja na planinski vrh, zapeli u sniezno] oluji
Hju Her (Hugh Herr, 47) iz SAD-a penje se po stijenarna iako nema noge. Donji ekstremiteti amputirani su mukadajeimaol7godina. Her hoda i penje se zahvaljujuci bionickim nogama. Danas je i voditelj laboratorija koji izraduje bionicke noge te kaze da su takvi udovi bolji negooni bioloski, - U jednom trenu tku proteze ce postati prijevozno sredstvo, kao automobili. Ljudi kojima su amputirani udovi rnoci ce hodati s rnanje energije nego onikoji imaju bioloske noge. Zalosno je irnati bioloske udove ier si

PeDle se DOIniCama iaHOnema nOge
ogranicen prirodom, a umjerni udovi su besmrtni . kazeHer. Her se tokom posljednjeg uspona penjao na stijenu vi· soku cak 60 metara. Tokom peniania jedna proteza mu je ispala, ali on je bez panike pricekao da ga povuku na stijenu. Her je noge izgubio 1982. godine, kada su on i prijatelj, prilikom penjanja na planinski vrh, zapeli u snieznoi oluji. - Spasili smose ier smo napravili snjeznu spilju. Ali zbog povreda od pothladivanja rnorali su mi amputirati noge- reo kaojeHer.

Recepti na~ h nana

Pita - polaguia
u Z'Vrko'iJe na

Slatl<a sofra Zulbije mo tarska

bosco/uk

lutma bihacke

gurabije

l ': IJ,\ rcc .. ,.,1I1I kill" ,'0'1.- "Il,,'i /,nl'r..,rwli 'ok"111 J,y..J.rojdih i(II1I<1, I. rulIIll::.IrlIliillll hroju " I '(J{( }.lIIh.zri,·,". d"""I/II11' , '1l.-~VI~ir '" Hcbom SdHlwrri.l',h,,,1tI od IIJjl"r.:mlfi.iih illl"'I"",HOII" .... c doJ/lIIk,', I!IO/,' '" /,rIIJdtl" ,/I,Utl u: mlado.t], a "a.tlll' fF,',rim .'lfl1r.-ljk,ll11u mknJ'1 {II;1I1' itti/,(,'"rIIr;'1 III'/II/' j,'/.t

kultura

Dnevni avaz, subota, 4. avgusVkolovoz 2012.

25

PROJEKTI Nakon velikog uspjeha pozorisne predstave

Elmir JUMiC zaul'SiO scenariJ za film 'zaba'
V'

Prva klapa mogla bi pasti do kraja godine • Igrat ce ista glumacka ekipa: Emir Hadzihatizbepovic, Mirsad Tuka, Aleksandar Seksan i Moamer Kasurnovic

Vueic: Podrska bh. slvaralaslvu

Hit predstava Kamernog teatra 55 "laba" Dubravka Mihanovica, Ciju reziju potpisuje Elmir [ukic, uskoro ce b iti ekranizirana. Ova j sarajevski reditelj zajedno s kolegom i prijateljern Pjerom Zalicom napisao je scenarij za istoimenifilrn.

Vazna prica
- Dosli smo do verzijekoja je zrela za snimanje. Cekamo rezultate konkursa Fondacije za kinernatografiju BiH koji bi trebali biti poznati krajem avgusta ili sredinom septembra. Scenarij je fantastican inemarazlogada nebude podrzan jer je to prica koja je vrlo vazna i naslanja se na uspjeh istoimene predstave koja je pobraJa sve nagrade u regionu. N a in ternet -stranici beogradskog Ateljea 212, gdje je predstava takoder na repertoaru, rnoze se procitati da je "Zaba" najbolja na Balkanu-isticejukic. jukiceva predstava na sceni Kamernog teatra 55 premijerno je izvedena 2008. godine i gdje god da je do sada igrana, osvajala je nagrade i publiku, Ideja da se od predstave pravi film

nastala je2010. godine. - U filmu ce se pojaviti isti glumci, dakle Emir Hadzihafizbegovic, Mirsad Tuka, Aleksandar Seksan i Moamer Kasumovic, Bas kao sto je predstava prilagodena savremenom bh. kontekstu, tako ce biti i s filmom. Dakle, zestoko je naslonjeno na dramu, ali, naravno, pisano je za drugi medij. Uglavnom je to ista prica s dodatnom intervencijom-naglaSavareditelj.

Nakon dornace drame

POCetMom nouembra oremiJera ooere 'Alma'
Ojelo kompozitora Jasmina Osmanaoica govori 0 Bascarsf] i Sarajlijama
Nakon postavljanja dornaceg teksta Almira Imsirevica "Kad bi ovo bio film", rukovodstvo N arodnog pozorista Sarajevo i u novoj sezoni podrzat ce dornace au tore. Rijec je 0 operi "Alma" Jasmina Osmanagica, koji je u Sarajevu prije rata zavrsio kompoziciju, a nakon rata i magistrirao na Muzicko] akaderniji u glavnom gradu BiH. - Osmanagic, iako vee duze vremena livi u Njemackoj, konstantno je prisutan u Sarajevu. Zelimo podrzari dornace stvaralastvo i pokazati da irnamo i svoj kadar. Sada je to opera, nadam se u buducnosti i baler. Probe predstave po segmen rima vee su pocele krajem protekle sezone pod rediteljskom palicom F erida Karajice, a u septembru nastavljamo raditi sve do pocetka novernbra, kada je planirana premiiera. Bit ce to jedna fina predstava s dornacom tematikorn vezanom za Bascarsiiu i narod u Sarajevu - kale Dario Vucic, direktor Narodnog pozorista Sarajevo. S.A.A.

Strasni navijac
Producentfilma bitce Ademir Kenovic, a ko ce jos biti dioautorskogtima bit ce poznato u narednom periodu. - Ademir je strasni navijac tog projekta od pocetka. Gledao je i predstavu, bio na probarna i tako mi je bilo prirodno da to bude i dio tima buduci da sam s njirn saradivao i kada sam radio kratke filmove. Da Ii cerno imati ios neke partnere, vidjet cerno. Tim dijelorn posla on se bavi - pojasnio jeJ,}lkic. Prva klapa filma "Zaba" mogla bi pasti do kraja godine. Snimat ce se u Sarajevu i njegovoj okolini. M. CUSTOV1C

JUkic: Cekamo novae

DeeSCe u SanHI
Medunarodni festival anirniranog filma "Banja Luka 2012" predstavio se na Medunarodnom festivalu filma "Open cinema" II Sankt Peterburgu. Program "Savremene bh. animacije" prikazan je u okviru festivalskog maratona na tvrdavi "Petra i PavIa" i u kinu "Rodina" u okviru programa "Panorama 360", koji svake godine predstavlja najbolje festivale iz razlicitih dijelova svijeta. - Sastoji se od 18najnovijih film ova snimljenih na

Animirani film "Bania Luka 2012"

Bit ce odrian Uetni lestiual U POCitelJU

Neizvjesnosti cosao kraj

PelerbUrgU

ialiea: Nagradili Maju Milos

Bh. reditelj Pjer Zalica bio jeClan zirija na tek zavrsenom Motovun Film Festivalu zaiednos Nikolorn Vukcevicern, Marijom Skaricic, Artom Dobroshi, Vladimirom Blazevskim, Karpom Godinom i Svetozarom Cvetkovicern. Ziri je odlucio da nagradu "Bauer" dodijeli filmu "Klip", debitantskom radu mlade srbijanske rediteljke Maje Milos. Ovaj film,za koji sarna rediteljka kaze da je "seks, ljubav i turbo folk" ,prikazuje

I Pierialica biD U ~I1U
realni tinejdzerski svijet na rubu beogradskog predgrada. - Film ima izuzetnu autenticnost iautorsku beskomprornisnost II tretiranju bolnih psiholoskih trauma aktuelne tranzicijske srvarnosti - stoji, izmedu ostalog, u odlucizirijasa Zalicomnacelu. Glavna nagrada ovog festivala "Propeler" pripala je filmu "Kasnjenje", dok je priznanje "Fipresci" dodijeljeno ostvarenju"Igra". S.A.A.

podrucju BiH, a priredivaci su nas animator Vesko Kadie i direktor banjaluckog festivala Goran Duiakovic isticu organizatori banjaluckogfestivala. Ovo je druga godina da se Banjalucani predstavliaju u Sankt Peterburgu. Trenutno se prikazuju filmovi mladog autora Ivana Ramadana "eudotvorno mlijeko" i "Kijamet" te majstora bh. animacije Berina Tuzlicai N edzada Begovica, kao idrugih aurora iznasezemlje. V.S.

Program u pocileljskom Hanu Iako suse pojavile spekulacije da vee tradicionalni Ljetni festival II Pocitelju ove godine nece bi ti odrzan, njegovo peto izdanje, kako nam je jucer potvrdio Hasan Veledar, jedan od organizarora, publika ce ipak vidjeti. - Istina, jos ne znamo tacan datum njegovog oddavanja, ali to ce svakako biti nakon bajramskih praznika. Mnogi nasi partneri htieli su

nam namernuti sadrzaje koji nismo mogli dopustiti, Stoga ce ovogodisnje izdanje biti nesto skromnije, ali svakako uz lijepe izlozbe, predstave, koncerte ... - rekao je Veledar i dodao da ce program zbog nedostatka finansijskih sredstava biti odrzan u prostoru Multimediialnog centra u euvenom Hanu, za Cijuse obnovu, svojevrerneno, upravo onzalagao. M.Sm.

spec
• U okviru mini turneje po BiH, mostarski glurnac Ivo Kresic II Neumu je ispred ljetnog kina hotela "Zenit" izveo svoju predstavu "Otirac", koju jesvojevremeno ironicno nazvao "Uan men sou". Za ovu visestruko izvodenu predstavu Kresic jesam osmislio tekst iformu, u kojoj ispituje komunikaciju izmeduglumca igledaoca uzpuno humora iironije. - Veoma sam zadovoljan reakcijarna publike, a nailjepse ie na nastupu dozivjeti spontane aplauze. Svaki nasrup je drugaciji - kale Kresic. M. Sm.

Segovia: Prisulan s filmovima

26
Mjss BiH priprema se za svietskl izbor

4. "guSVkolov", 2012

[lne~niavaz,slJbota

sh OW b I~Z
.

FiMrelu HuSie prali brO) 13
Drzava koja bude imala najvise lajkova na Faceboo!<u direktno sa piasira u top 10
u Mongoliji na

Miss Bosue i Herceaovine Fikreta Husic rrenutno se nalazi

pripremama za izbor Miss svijera, koji biti odrfan 18. avgustau Ordosu. Bh. ljepotica smieste-

oe

na je a misicom

susjedne

Hrvatske Majom Nikolie, a nekobko dana prife odlaska boravila je u Etno-sclu "Sranisici" u Bijeljini. Posjetila je mnQge modne auce, ad kojib joe dobila garderobu za svakodnevne, ali i ra epeciialnc vecemicprilike. Bijelu haljinu kojom se
predsravila 26.jula u Sangaju, :a koju nositi i za

pred 3.
LJEPOTICE Samo dvadesetak dana nakon serijatskog vjencanja

ce

vrijeme svierskog izbora dizajnirala je Orijana Srojic. Zanimliivo ie da ce Ijepouca ria izboru za Miss eviieta naetupati 13., a isra sudbina zadesila [e i nadomacemizboru.
Od eve gcdine nil. izbo-

ru Miss sviiera svaka predsravnica evoic zemljeorvorila [e svoi Facebock Em Page u sklopu internet-straruce Miss svijeta J cnadrfavakoja budeimala najvisc hi j k ova direk trio 15e plasira u top 10 na finalnom izbnru Miss sviieta 2012.godine Ad.K

';':~~~~IIL..::aJ_,"!!=-_L_

Novi poduhvat pievacice

iiuolu

BUonse reii lilm 0 suom
Ameri&Elpjeva.cic:aBijonlie(Beyonce)

SB'iu ulan reii'sefke i gillmice

Bi/rmse: O,robala

Diella GlaUOUiCtrudoa i bira ime za bebU
Bh. manekenka ko]a se udala za Mahira Dcuza zatrazila je pornoc prijatelia na Facebooku, a jedno od mogucih imena bilo je Heina
spekulaciia, pokazuje njeno pitauje koje [e prije dvije
veceri pcstavila svoiim prija-

Nakon S{Qse udala prije
dvadeserak diii poceli

prvo diicre. Medutim,
price se na njenom

OV;!!

pumpeu Lukavcu
Ncvopeceni bracni par

rna, kako je [edna od najplaceniiih bh. manekenki D7~jl:3! Glavovic trudna. To se navcdilc kao razing aastc je sestomiesecnu vezu s Mahirom Ocuzom krunisala brakom, odnosno, za sada sa · moserijatskimvjencanjem Da posroii nesto vise ad

dana domaci mesu sa ~pekul:i1ciiii·

profilu

teliimana Facebcok profilu. Nairne) liepotica koia pri v-atni zivo( od medija zmija noge napisala krije kao je ueko-

liko imena, II iednc od nith bilojeReina. Ovo i~ znacilo da ~di pomoe prijatelja pri odabiru imena za nieno i MHhir{)vo

niie dugo zadrzala ier je VCe dan pcsliie izbrisala i pitanje ikomentarepriiatelja. Glavovic je serijatako viencanje obavila u Visakom, U prisusrvu uskog kruga rodlnne, e. udala se za Mahin Ocuza, sina vlasnika lanca trgovinskih radnji u tom gradicu i benzinske

bi gradanskc vjencanje trebaa obaviti 26. avgusta na otoku Santoriniiu II Grekoi, gdje ce, osirn kuma i kume,
purovati 11:IjOl l vjencanja

mjesec planiraiu pro ... -esti u SieverOQI1\Kipru.

nekclicina rodbine. mederu

prijaNakon

Ad.K.

• Faruk Duran u studiju "Ternpo" novu pjesmu

sama ce refirati i producirati film zivotu koji ce sadrzati do saaa nevmene deralic iz nicnog pri VaL'DQg: i

U HleBu HZ Halida BeSliCa
2:aliiija

Glumica Aida Bukva odmarala

snimio it 'Pod nazi-

vern "Sedam dana". Aurcri muzike i tcksta 13U Damir Becici Almir Ajanovic;a mladi pjevu': naivierovami [e ce] e predstavitisredinomavgusta.

iskliucivc u teliai mlade'seerre. - Godinama ljetujemc u Kiehl, S-uper je, najvise co-Cl3.knjj-ednogkafica.salTIoje jruanslariiit"Ovj't!k uzp1a;!:u plaslifuih
lim tot mirna miesra. Nem'L

diti se. Medutim, mi smc Bosanci takvi. [ednu not scram, ~uiern tilt nekc drustvo pjeva Halide B~lic;t na sav glas, kad ramomoj kolega glumac Emir Fazlic- govori'Bukva. Najadranskcjobalikratko se Aidi pridruaila istarija seSlr;il AnabelaBu-kva. - Ona je zapravo bila u Dubrovnih.l .fi dru51vom i
u~iv~l_aje nasvoj nabn - do-

Pjevafica Tejloc Svi(( (Taylor Swift) u veai je so. lfi-godisntim sin Om Roberta Kenedija (Kennedy) Kenorom (Conorj. Iako seiluilkalo
da je 21-godis.nj:l rrikom pjevacica u (PiI-

drh;Cj sc zarukc. Tejlor.kcia [e poznata po tome sro pise
piesme 0 svoiim bivsim

vezi s njegovim rcdakom Patrick nakon .5to je videna naporodjc.uQ!ll pikl_liku; amedcki medijipislJ daje Teilor tamo
z[tpl1l.voi1iLasK{lIlQrom. Svarsenegercm Sch v varzenegger)

momcima, eve nedjelre je videna i s porodicom Kenedi, skojima it: bila ucrkvi na [urarnjoi misi. . Smiiesno mi je kad me mediii povezuju s raznim mllskitrcima. Zaisra me zabavlj.a cu(.i skim sve to ho-

p-o:s.tavio frj~.der i nekQliko IiroLica.Jedino tu mO~t:Lc pupiLi sole j rash 101.-

daieglurnica. A. 1. M.

P<lr je proreklog vikenda vidt:n zujeuno kako ktilju

dam, Veeinu tih mu~kar:s_ca IlISioIrn~·:iLk ikada ni UpoZm,n Ie. - komencirala je nedavno
pjl::vili:i'i:a,

~ 'AVAZ' U BOSANSKOM SAMCU

~ ISTRAlUJEMO

VEG DEVET GODINA POLlCIJA DAN I NOG GUVA KUGU SULEJMANA TIHIGA, IAKO TU NE ZIVI

PROFESOR JUSUF MULlG: CRNA GORA MORA VRATITI BOSNII HERCEGOVINI NJEN IZLAZ NA MORE - SUTORINU!

POLITICKI PRILOGNAJTIRAlNIJEG BH. DNEVNIKA

4. AVGUST/KOLOVOZ 2012.

mericki kongresmen Ras Karnahan (John Russell Carnahan), roden 1958. godine, potjece iz vrlo poznate politicke familije. Njegov otac Mel Karnahan bio je guverner drzave Misuri, a majka Dzin Karnahan (J ean) u Senatu je posthumno naslijedila njegovog oca, koji je poginuo u avionskoj nesreci s Rasovim brarom Ranelijem (Randy). Rasov djed A. S. J. Karnahan sluzio je u Kongresu sedam puca, a bio je i americki ambasador u Africi. Cak je i Rasova sestra Robin dva puta birana u ured drzavnog tajnika, 2004. i 2008. U porodicnu politicku tradiciju Rasa Karnahana valja upisati i to da je on prvi istinski "bosanski" kongresmen u Americi. U razgovoru s njim osjeca se njegova velika privrzenost Bosni i Hercegovini, a u ekskluzivnom intervjuu za

A

Razgovarao: ErolAVDOVIC

_

.Dnevni avaz" kongresmen Karnahan, izmedu oscaloga, govori 0 vaznosti prevazilazenja uske dejconske strukcure za BiH i ulaska uNA TO, a najavljuje i nove invescicije za BiH.

poiinem s trenutno najvainijim pitanjem 0 kome se govori i u BiH kao i ostatku svijeta: Kako biste opisali izbomu trku za Bijelu kucu? Hoce li predsjednik Barak Obama (Barack) dobiti drugi mandat? - Uvijek sam uzivao gledati borbu za izbor predsjednika nase zemlje, zato sto to tako cesto predsravlja masivnu promjenu nacina na koji se nasa vlada vodi. Tako i ovi izbori predscavljaju istinski izbor za nasu zemlju: mozete izabrati da podrzite reizbor predsjednika Obame, sto svakako znaci kretanje nase zemlje naprijed. A mozete po-

Istinski izbor o Dozvolite mi da

drzati i guvernera Mica Romnija (Mitt Romney), ali to bi znacilo povratak na propale Busove (George Bush) ekonomske policike, koje su dovele do velike recesije. o Zvuli kao vrlo [ednostavan izbor? - Upravo tako i jesce. o Olito vjerujete da predsjednik Obama pobjeduje, ali recite mi konkretno zaito guverner Romni zaostaje? - Zato sto predsjednik

Obama govori otvoreno i posteno 0 pruzanju sanse srednjoj klasi, dok Romni koncinuirano zeli stvoriti vise poreznih olaksica (tax breakes) za one najbogatije u nasoj zemlii, bez zalaganja za onu politiku koja bi pomogla ostatku zemlje. Gospodin Romni ima jos mnogo problema dok govori koja je co njegova vizija zemlje, pa trosi mnogo vise vremena napadaiuci predsjednika. o A sta kazete na linjenicu da nijedan ame-

rilki predsjednik nije reizabran, zatim daje nezaposlenost u Americi bila visa od 7,2 posto, a nezaposlenost za vrijeme Obame je oiia od osam posto? - Pobijediti na izborima s visokom scopom nezaposlenosti jeste tesko, ali mi zivimo, hisrorijski gledano, u teskorn periodu kada je rijec 0 ekonomiji. Uvjeren sam da ce predsjednik Obama, koji voeli nasu zemlju naprijed iz najvece ekonomske krize od Velike depresije (30-tih goelina

Bosna
o Neki

U

NATO-u 2014.?
propustila ios jednu sansu u vezi sa sljedecim korakom za MAP (Akcijski plan za clanstvo u NATO-u). Zato moramo bez odlaganja sa zabrinutoscu govoriti 0 trazenim reformama. Dakle, potrebna je brzina i cjelovitost tih reformi koje su na stolu, bilo da je riiec 0 nedoscacima u odbrani iii u rukovodenju vladom. To se mora staviti na dnevni red ukoliko BiH zeli napravici sljedeci korak. Zato je BiH zakocena u dejconskom okviru, koji je veoma tezak da se od njega krene, jer on uzrokuje patpoziciju medu politickirn vodstvorn u zemlji.

bh. politiiiari vjeruju da bi 2014. BiB mogla uci u NATO .. Jesu li dvije godine dovoljne da BiH bude spremna za ulazak u ovaj savez? - [a sam umjereni optimista u vezi s cim. Bio sam, nairne, razocaranposlije NATO samita u Cikagu, kada je BiH

proslog stoljeca, op. a.) ce podrzava ekonomski ferplej i pruza jednake sanse za sve, pobijeeliti. o Ocito, ekonomija ostaje glavno pitanje ove predsjednilke kampanje. Ipak, u kojoj ce mjeri pitanja vanjske politike odrediuati izbore? - Zaposljavanje i ekonomija nastavljaju biti naivaznije stvari u glavama americkih ljudi. Zato ce co nastaviti da igra centralnu ulogu i u kampanji. Ipak, mi zivimo u globalnom medupovezanom svijecu koji direktno utjece na Sjedinjene Drzave, kao sto smo vidjeli za vrijeme duznicke krize u Evropi i tokom "arapskog prolieca", tako da ce vjerovaeno i ova picanja biti u fokusu kampanje.

Ocita ironija
DOd 2005. Vi ste Clan Kongresnog komiteta za medunarodne odnose (House Committee on Foreign Affairs), koji pra-

Vjerujem da ce Obama pobijediti, jer on misli na srednju klasu, a Romni sarno na bogate • Bosna je jos vitalni interes za Ameriku • Imao sam privatni sastanak s gospodom Klinton upravo zbog Bosne i ohrabrio je da nastavi traziti napredak u vezi s pitanjima kao sto je ustavna reforma u BiH i njeno prikljucenje NATO-u • Dejtonski mirovni sporazum trebao je biti privremen, reforme su ga trebale slijediti, ali zakoclo je u vlastitom okviru, kao velika ideja koju treba razlomiti da bi se tzaslo iz pat-pozicije i neke od reformi ostvarile • RS koristi dejtonsku strukturu da blokira reforme i napredak BiH
kticno nadgleda americku uanjsku politiku. Kako oejenjujete interes ove administracije za BiH i zapadni Balkan uopce? - Sluzeci u Komitetu za medunarodne odnose, licno sam osigurao da in teresi administracije za Bosnu i Balkan ostanu na visokom nivou. Iskoristio sam poziciju da izvrsim pritisak na administraciju u vezi s njenim politikama trazeci i od drzavne tajnice Hilari Klinton (Hillary Clinton) stalno azuriranie nasih politika. Ranije ove godine imao sam privatni sastanak s gospodorn Klinton upravo zbog Bosne i ohrabrio je da nastavi traziti interni napredak u vezi s pitanjima kao sto je ustavna reforma u BiH, mogu doprinijeti u okviru svoga liderstva, ali uz druge saveznike, da bi se osiguralo da se to dogodi. o Jeste Ii zabrinuti ocjenama da je BiH posljednji talae srbijanske politike na Balkanu, ne samo zbog toga ito nije priznala Kosouo vee i zbog stalnih secesionistickih prijetnji iz RS? - Uistinu, jedna od mojih glavnih briga su odnosi izrnedu Srbije i RS i blokada koju oni odrzavaiu oko poirnenicnih (substantive) ustavnih reformi. o Sta podrazumijevate pod tim? - Dejtonska struktura vlasti ornogucava da cijeli sistem bude zadrzan kao talac napretka i reformi. U

Volim burek, dijelim iftare s bosanskim komsijama
OS obzirom na to da su uecina Vasih bosanskih prijatelja u Sent Luisu muslimani, ida je urijeme ramazana.jeste Iipozivani naiftar? - Zaista jesam. I to je posebna prilika da budem s prijareljima i podijelimo nasu radost i, naravno, dobru hranu. I mogu Vam reci da je to nesto u cemu kao i eksterno, 0 pitanjima u vezi s progresom prema NATO-u. o Ipak, in teres za BiH u Vaiingtonu nije isti kao prije. Je Ii pretjerano kad cujemo da je Bosna jos pitanje "vitalnog nacionalnog interesa SAD"? - Uvieravam Vas da ie Bosna i dalje vitalni interes za Sjedinjene Drzave, I ja sam licno u kontinuitetu radio na tome da to osiguram. o Da Ii Vam je drzauna tajnica Klinton, prilikom susreta koji spominjete, predoiila nehe nove ideje iii plan 0 tome kako poguTali te reforme u BiH? - I drzavna tajnica Klinton i bivsi predsjednik Bil Klinton (Bill) ostaju veoma licno vezani za gradane BiH imajuci iza sebe to liderstvo koje su ostvarili u zaustavljanju konflikta u devedesetim i osjecajuci da je medunarodna zajedniea moral a uciniti vise i reagirati brze kada ie rijec 0 BiH. Ona cvrsto vjeruje da zemlja mora jace pogurati reforme. Mi imamo osjecaj da su reforme odgurnute nazad, sto ie usporilo sanse da se BiH angazira u NATO-u i krene prema EU brze i punije. Moramo stvari postaviti prema onome sro Sjedinjene Drzave uzivam. Vrlo eijenim to bosansko gostoprimstvo i prijateljstvo, a od hrane posebno volim burek. A ovdje u Sent Luisu imamo i mnogo odlicnih bosanskih restorana, medu njirna i restoran "Grbie", jedan od najstarijih i najpoznatijih. Sve to doprinosi najboljem izdanju naseg grada. svakoi savremenoj vladi treba biti ukljucena mogucnost da se interesi gradana unaprijede i da jedna jedinstvena zemlja stiti prava svih, ukljucujuci i manjine. U tome vidim neke od teskoca. o A uidite u ironiju u cinjenici da su predstaunici RS koji su 1995. naiuiie bili protio Dejtonskog mirounog sporazuma sada iskljucivo za dejtonsku strukturu BiH? - Pa to je ocita ironija koju svi vidimo, ier imate jednu grupu koja koristi ru privremenu strukruru kao nacin da blokira reforme i progreso N e zaboravimo da je Dejtonski sporazum napravljen kao privremeno rjesenje, Taj sporazum nikad nije bio ni zamisljen kao nesto vise od privremenog.

jtonski sporazum nikada nije trebao biti permanenrno rjesenje, sada je postao prepreka daljnjem napretku. o Je u Vi to kazete da je Dejtonski sporazum potroien. 171Iali potrebe za odrzaoanje konferencije "Dejton2"? - Snmatram da je doslo vrijeme za "Dejton 2", zato sto je "Dejton 1" otisao mnogo izvan onoga sto mu je bilo namijenjeno. A namjena mu je bila da donese

mir! Trebao je biti privremen, a reforme su ga trebale slijediti. Ali zakocio se u vlastitom okviru, kao velika ideja koju treba razlomiti da bi se izaslo iz pat-pozieije i neke od ovih reformi ostvarile. Svakako ostaju motivaeije da se te reforme ostvare, jer to otvara velike ekonomske sanse koje stoje pred bosanskim narodom. Struktura vlade prema dejtonskom ugovoru je postal a cestovna blokada na refor-

mskom putu zemlje. o Ponekad se cini da je BiH, ipak, ostaoljena bez novijeg americkog liderstua u rjesayanju postdejtonske krize. Sta kazete Vi? - I ja tvrdim da je americko liderstvo veoma vazno svuda u svijetu i rnislim da Siedinjene Drzave imaju vazno mjesto da bi se nastavila liderska uloga, prijateljstvo i saveznisrvo s bosanskim narodom. Mislim da SAD imaju vaznu ulogu i kada to radimo sa-

~Moguca direktna aviolinija iz Sent Luisa za Sarajevo
o Kad gouorite 0 direinvestieijsko polje broj jedan. ktnim inuesticijama, kaNedavno smo imali i kva su ameriiha ulagasastanke s nekim prenja uopce moguca, recidstavnicima bosanskog 7110, iz vase drzaue Misumalog biznisa ovdje i goriuBiH? vorili da uz partnerstvo s - Trebaju nam sve vrste investicija, i drzavne i turskim nacionalnim avioprijevoznikom privatne. Mi vee radimo ("Turk Hava Yolari") s Arnerickirn univerziteuvedemo direktnu aviolitorn u BiH koji je partner niju izrnedu arnerickog S univerzitetom u drzavi srednjeg zapada i za hiNjujork. Ima i sansi za ljade ljudi koji putuju prneke od nasih univerziteema Bosni iii susjednim ta ovdie u Sent Luisu. zemljama. U idealnoj siDakle, obrazovno je
tuaciji htjeli bismo da vidimo direktnu liniju iz Sent Luisa prema Sarajevu. D A je Ii moguca izgradnja autoputa u BiH poput onog na Kosouu, gdje su put zajedno gradili turska i americka kompanija, ENKA i "Bechtel"? - To ie odlican primjer kooperaeije koja bi se mogla uraditi! Vjerujem u takvu mogucnost.

Amerika suuiie poolaci. U manjem bh. entitetu has« da se A71Ierika ne treba mijeiati u unutrainje stuari BiH. Sta je posrijedi? - Sjedinjene Drzave trebaju ostati aktivno ukljucene, radeci i guraiuci Evropsku uniju, radeci uz to i s politickim partijama da se osigura napredak. I kao sro rekoh, De-

Ekonomske sanse o Ponekad se cini da se

mostalno iii s nasim medunarodnirn saveznieirna u Evropi kako bisrno nastavili pritiskati prema unapredenjima i ukljuceniu BiH u NATO i EU. o Ali, kad iiujete Milorada Dodika kako otvoreno najauljuje da ee slijediti Beograd, a to znaiii Moskuu, a ne Sarajevo, sta kazete na to? Plaiite li se da bi manjak ameriCkog liderstua u BiH ot'Vorio promidzbu ruske geostrategije u regionu? - N e ocekujem da se to dogodi! To bi bilo pogresno i mislim da je kljucno da se podrze bosanske aspiracije i napredak koji je vee ucinjen. Ali, ocito je da ima jos toga sto treba uciniti. I mislim da je to vazna uloga za Sjedinjene Drzave - da podrze sve te napore. o Kazete da ce Amerika biti brza nego Rusija u BiH kadaje rijec 0 NATO-u? - SAD trebaju nastaviti pruzati potporu naporima da Bosna i Hercegovina osigura napredak ka NATO-uiEU.

(Integralni intervju moiete proCitari na naSe7n portalu www.dnevniavaz.ba)

I

I

I

II)

edmic

Na manifestaciji .Kosidba i vrsldba" pokazao da, osim sto pjeva i vozi traktor, vjesto barata i kosom, koju je prvo znalacki, u samo nekoliko poteza, dobra naostrlo
Republici Srpskoj vee je pocela izborna kampanja pa se politicari mogu sresti i na ulicama, a ne sarno gledati na malim ekranima. Zbog predvidivih novinarskih pitanja uoci izbora, poceli su uciti i kolike su cijene krompira, hljeba, mlijeka, kupuju na pijaci, a pruzaju ruke i studenti-

U

rna i seljacima. Taka je prosle sedmice predsjednik RS Milorad Dodik, nakon ranijih satorskih derneka, zasukao rukave i glasackorn tijelu i opoziciji pokazao da se;u RS zna ko kosi, a ko vodu nosi". Prvi otkos psenice u RS sirnbolicno je otkosio i sa seljacima nazdravio

na manifesraciji "Kosidba i vrsidba 2012" u selu Rogolji kod Bosanske Gradiske. Prisutnima je dokazao da, osim sto pjeva i vozi traktor, vjesto barata i kosom, koju je prvo znalacki, u sarno nekoliko poteza, dobra naostrio. Potom se dohvatio am anje parcele sa psenicorn i s lakocorn bacia nekoliko

povecih otkosa. Sve na vise ad 35 Celzijevih stepeni. Za sarno minutu Dodik je pokosio skora pol a parcele, koju je Savo Vasiljevic, domacin "Kosidbe i vrsidbe 2012", rezervirao i za zvanicno otvorenje ave narodne feste u Liievce polju. Nakon Dodika, kosa je kao srafera presla u

ruke vremesnog Nikole Kragulja, SNSD-ovog nacelnika Bosanske Gradiske, koji je nakon dvatri manja zamaha, kojima je na zemlju palo tek nekoliko strukova zrele psenice, znojan i umoran, odusrao ad daljnje kosnje uz zakljucak da to nije za njega. Posebni kosci na-

gradeni su ruckorn, mesam ad tri na razniu pecena vola, kojim je vrijedni dornacin pocasrio i ostale posjetioce "Kosidbe i vrsidbe". Na kraju, u sevdahu, euforiji i carima kapljice Dodik je napravio i lapsus, rekavsi kako je danas zivot na selu lak?! v. s. -M. Z.

ZFBiH bi godisnje zaradivale 50 miliona KM kada bi se gorivo prevozilo zeljeznicom
Inicijativa zastupnika SBB BiH dovela do ulaska Vlade FBiH u posjed cetiri terminala • S cesta bi se uklonilo vise od 100 slepera dnevno
Zahvaljujuci inicijativi zastupnika Saveza za boIju buducnosr BiH u Predstavnickorn domu Parlamenta FBiH Nihada AIikadica, Federalna vlada je potpisivanjem sporazuma s "Energoperrolom" i "Terminalima FBiH" konacno odlucno krenula u razvoj naftnog sektora. Podsjetimo, Vlada je ovim sporazumom konacno usia u posjed cetiri terminala.

JJ) Allkadlceva inicijativa za unapredenje naftnog sektora V

I Kamionski lobi SOA i SHiH
Ranije vlasti cije su okosnice bile SDA i S8iH, tvrdi Alibegovic, radile su na stetu ZFBiH, sto je ovo drzavno preduzece dovelo u velike dubioze. - U pitanju je bila politicka korupcija ili, kako to narod jednostavno zove, kamionski lobi. Medu clanovima ove dvije politieke strukture nalazi se najveci dio prijevoznika i vlasnika benzinskih pumpi. Tako su "Zeljeznice - Teena goriva se iskljucivo trebaju transportirati zeljeznicom. Time bi se s cesta ukloni10 vise ad 100 slepera dnevnoy g "Zeljeznice FBiH" (ZFBiH) imale bi FBiH" u posljednih 15 godina izgubile posao vrijedan pola milijarde KM! Izgubili smo vise od 100 benzinskih pumpi i .Energopetrol", umjesto da ga moderniziramo i napravimo profitabilnim, Vlada Federacije je nakon izglasavanja moje inicijative u Parlamentu Federacije veoma hrabro usia u riesavanje ovog pitanja ina tome joj treba cestitati - kazao je Alikadie. prihod ad 35 do 50 miliona KM godisnie. Taka im Vlada vise ne bi morala davati grant od 22 miliona KM da opstanu, a "Terminali" bi postali profitabilni - obrazlozio je

Alikadic za "Avaz" svoju inicijarivu. On napominje da se prijevozom nafte i naftnih derivata zelieznicom do terminala iii do rafinerije staje ukraj izbjegavanju placanja direktnih i indirektnih poreza, akciza. Osim toga, is rice da je zeljeznica najsigurniji i najjeftiniji prijevoz.

Utaje poreza
- Zakonom a rransportu opasnih materija FBiH, koji je usao u javnu raspraVU, predvida se da se nafta i naftni derivati nece rnoci, zbog sigurnosti ostalih ucesnika u drumskom saobracaiu, prevoziti cisternarna, osim na relaciji terminal - benzinska stanica. Sada imamo situaciju da se transportorn nafte i naftnih derivata drumovima U BiH ubrzano ostecuju

Najjeftiniji prijevoz
Prethodno je Alikadic u vise navrata upucivao poslanicka pitanja u vezi s transportorn tecnih goriva zeljeznicom, te stavljanja "Terminala FBiH" u punu funkciju. U aprilu ave godine Parlament FBiH je njegovu inicijativu usvojio i obavezao Vladu Federacije da je provede.

asfal tne pod loge, sto dodatno kosta FBiH - kazao je Alikadic, Nasa drzava je, is rice Alikadic, zbog cinjenice da ovu oblast nije adekvatno uredila, konstantno bila suocena s gubicima, koji su najvise nasrajali utajarna poreza i neplacanjem akciza. Navodida je, prema podacima koje su iznijeli sindikati, Federacija taka godisnje ostajala bez 300 miliona rnaraka ubranih sredsta-

Alikadic: Federacija godisnje ostajala bez300 milionaKM

I

I

I

,,)

Olimpijske visine i nizine

Ni Kini se, a pogotovo nama, ne isplati poticanje sportista koji ce svojim uspjesima, toboze, bolje ad bilo cega drugoga pronositi slavu svoje zemlje po svijetu
Siven Je, Ie-godisnia kineska plivacica, zapanjila je svijer olimpijskim zlatom u utrci na 400 merara mjesovitim stilom. Neke je odusevila svojom brzinom, vecom cak i od pobjednika u muskoj konkurenciji. Drugi su se, pak, zgrozili nad rezulratom djevoicice, koja je nadrnasila i musku ajkulu iz Amerike. Nije sala - zena brza od rnuskarca, i [0 u vrhunskom svjetskom plivanju! Ne znam da se u ovoi oblasti ikada ista senzacionalnije dogodilo. dasnje Jugoslavije, rahmetli kolega Dzavid Husic, Ima i nas u tekucoj olimpijskoj guzvi. Ensar Hajder u svom prYom nastupu bio je - posljednji! Mnogi su se nad tim zgrozili i postavili piranje zasto Bosna i Hercegovina ne ulaze vise u sport. Zasto se ovako brukamo na svjetskirn takrnicenjima? Neka mi oprosre na izrazu, ali ovako rezonuju sarno budale. Sport nije srvoren sarno za prvake i, drugo, jadna je drzava koja misli da njen medunarodni rejring mnogo ovisi 0 uspjesima na polju sou biznisa, privredne grane u koju spada i sporta, Lijepo je jedino kad se oboje spoji - ralentirani natjecatelji i dobri rezultati. Ali, bez sile i hile,

Svakozlato bas ne sija

, Sport je odavno biznis i, u svojoj vrhunskoj izvedbi, treba s.am s~be da ,, ' tlnanslra
sta je zauzvrat poznjela - da nestane u krvavim ratovima i agresijarna, koje ce, pri rome, biri potpomognure od rog is 109 svijera u kojem se, blagodareci sportu, navodno postizalo globalno uvazavanje re drzave?

Mala vrata
U prvi mah i Kina se, njena domovina, sva uspravila u nacionalnom ponosu. A onda suyidjeli da svako zlato ba§ i ne sija. Cudovisni rezultat male Siven Je dao je krila pricarna 0 torturi kojoj su sporrski nadarena djeca izlozena u ovoj i mnogim drugim zemljama svijeta, One zele da njihovim rezulrarima zadive planetu i da tako, toboze, poprave politick], ekonomski i svaki drugi imidz svoje drzave. N a ta, mala vrata ponajvise se guraju jadni i bijedni, zemlje i zemljice u kojima nedosraje i hljeba, 0 visem standardu da se i ne govori - od Kube, Kenije, Eriopije, Sjeveme Koreje ... I u tome je, ipak, Kina ispred drugih. Malo prije Olimpijskih igara objavljeno je, naprimjer, da je svoi prvi takrnicarski nastup [amo imala plivacica stara svega 21 mjesec. Joj, kad ona navrsi sedmu godinu, sto ce poharati svjetske bazene! Dio ove price je, na svoj nacin, i selektor hrvatske rukometne reprezentacije Slavko Goluza. Olimpijska pobjeda njegovih mladica nad kolegama iz Srbije podsjetila ga je, kako rece, na film "Oluja", zapravo na istoimenu akciju kojom je Tudman 1995. iz Hrvarske pomeo i srpske pobunjenike i vojnike, ali i desetine hiljada mimih gradana. I Goluza je postigao javni efekr. Naljutio je Srbe, odusevio svoje uspaljene zemljake, a skrenuo je paznju i znamenire Andeline Doli. ana se, doduse, zgrozila nad njegovom neumjesnom usporedbom, ali i to u danasnjem naopakom svijeru ima papreno visoku cijenu. Svaka reklama je dobra, posebno ona negativna - ios prije cetiri decenije dalekovidno je zakljucivao tvorac rabloidnog novinarstva ra-

Nezdrave ambicije
Sport je zabava pa ga ne [reba drugacije ni dozivljavati, pogotovo mu ne pridavati drzavnicke znacajke, Siecarn se, recimo,

Oodik u sevdahu nazdravio sa seJjacima

))) Sta je otkrila jedna polemika

Sanjina Halimovica raskrinkao daidza

Olvorenje OJimpijskih igara: Biznis i poJiticka propaganda bez prijetnji i primoravanja, bez specijalnih drzavnih budzeta i fondova iz kojih, kao, treba finansirari momke i djevojke koji ce nam naprecac uglanjcavati svjetsko ime. To su bolesni koncepti i nezdrave ambicije. Ko smo to mi pa da nam u duznost spada da se prsimo po najvecirn svjerskim arenama? Toliko koliko nas je, mozemo biti sretni da jednom u deser godina neko bljesne, poiedinacno ili timski, pa da napravi neki evropski iIi svjetski uzler. Nasilu nam nesto rako ne treba. Pogotovo ne s drzavnim ulaganjima u nadarene mlade sportiste, koji ce porom, kobajagi, biri najbolji ambasadori nase zemlje u svijeru, kako se to obicno kaze, Sport je odavno biznis i, u svojoj vrhunskoj izvedbi, treba sam sebe da finansira. Korisri koje od toga ima drzava, veoma su upirne i vjerovatno nedostatne da bismo u njih ulagali, pogotovo u vrijeme kada nismo u stanju ni bogalju kupiri pro [em iIi kolica. Ero, Jugoslavija je prije dvije decenije bila prava sportska sila. I Egipcanina El-Redija, koji je, upravo na Olimpijskim igrama u Sarajevu, prvi pur predsravio svoju zemlju u skijanju. U okolnim bjelasnickim selima bilo je momaka koji su stazom za spust klizili brze od njega, ali on je dobio status olimpijca, jer svako [0 zna, u Egiptu bas i nema snijega. Sin bogatih rodirelja, koji je, srudirajuci u Sjedinjenim Americkim Drzavama, naucio i da skija, priredio je sebi jednulijepu avanturu u olimpijskom Sarajevu. Bio je to simpatican stos i - nista vise. On je nasravio zivot u anonimnosri, a Egipat je osrao to sto jeste - siromasna i nesrabilna zemlja. avo sto se danas u sportu desava, cernu svjedoce i londonske Olimpijske igre, na koje su mnogi srigli direktno iz aporeke, ispraceni velikim obecanjima sefova svojih drzava, ni sa zbiljom ni sa salem nema nikakve veze. To je nesto izmedu, nesto sto jedan mjesec [reba pratiti, a potorn, kako obicno i biva, ostaviti zaboravu i prasnjavirn spor[skim arhivama.

Jakupovic: Nije osJao duian Avdagicu

Avdagic: Nazvao Jakupovica "gradskim bJebetaJom" sporni objekti bivseg nacelnika Sanskog Mosta Sanjina Halimovica, sada federalnog minisrra za poduzetnistvo i obrr, koje, izgleda, treba sacuvati, sto je izazvalo dodatni gnjev Ijudi. Jos vecu "draz" ovom ruznom incidenru daje Cinjenica da je Asim J akupovic rodeni daidza Sanjina Halimovica koji je, da cudo bude vece, orkrio brojne nezakonire radnje svog sestrica na celu opcinske adminisrracije. M.D.

U zustrim polemikama, bolje receno svadama, na javnoj raspravi 0 Nacrtu regulacionog plana "Lijeva obala" u Sanskom Mosru nacelnik opcine Musrafa Avdagic nazvao je svog sugradanina Asima jakupovica, zvanog Fit, "gradskim blebetalom", N a ro je J akupovic uzvratio nacelniku, rekavsi da je na celu korumpirane i nesposobne vlasti, koja je grad zavila u crno, In ace, u buducern regulacionom planu nalaze se i

"

Bolesnoj promociji u sportu streme jadni i bijedni, zemlje i zemljice u kojima nedostaje i hljeba, 0 vlsem standardu da se i ne govori Kina, Kuba, Kenija, Etiopija, Sjeverna Koreja ...

"

sedmicCIJ

PRESSIJA

III Koja zanimanja

su najpotrebnija trzistu

Sepi(; prekjucer u Sarajevu: U lati su kralke noge

Senada Sepiea u Krajini prozvali Amerikanac
Drzavni poslanik i potpredsjednjk SDA iz Cazina Senad Sepic dobio je u Krajini, s razlogom, nadimak Amerikanac nakon sro je neuspjesno, uz pomoe bliskih medija, pokusao obmanuti bh. javnost da je dobio americku vizu i otputovao u Ameriku. Nakon sto je "Avaz" kroz dokumentaciju razotkrio kako laze ovaj SDA-ovac, u njegovom rodnom mje~tu ostali su zgranuti Sepicevim istinoljubljem, i (0 u vrijeme svetog mjeseca ramazana. U Cazinu doznajemo da je on u ponedjeljak, na dan kada je objavio svoju laznu sliku u Americi, klanjao teravih-namaz u cazinskom naselju Gornja Koprivna. - To yam ie, inace, kod americkog grada Betezda u saveznoj drzavi Merilend, u neposrednoj blizini

Vasingtona, pa je otud nastala Sepiceva fotografija ispred kongresne zgrade Kapitol Hila - u sali prepricavaju Cazinjani, opisujuci gdje se nalazi Gornja Koprivna. Dan poslije, Amerikanac Sepic klanjao je podne u cazinskim Pjanicima, rnjestascu koje Cazinjani sada satiric no nazivaju "prigradskim naseljem Aleksandrije u sjevernoj Virdziniii.s;« je siri dio metropolitanskog Vasingtona", Da ga je vidio u dzamiji u Pjanicima, javno je na Sepicevorn profilu na Facebooku obznanio i jedan od njegovih prijatelja. Uz sve to, Sepic je prekjucer uslikan ispred Centrale SDA u Sarajevu. Sve u svemu, sto bi se reklo - u lazi su kratke noge, jezik dug, a mozak ko zna, gdje. M. DEDIC

Velika potreba i za farmaceutima, diplomiranim lnzlnlerlrna gradevine, knjigovodama, ali i za zidarima, sivacima i variocima • Pravnici i ekonomisti naikrace se zadrzavaju na biroima
Najtrazenija zanimanja na svjetskom, ali i na bh. tdistu rada su ona koja se vezu za sektor informacionih tehnologija (IT), odnosno najpozeljniji su diplomirani inzinieri informatike, elektronike i telekomunikacija. No, potraznja je i za farmaceutima, diplomiranim inzinierima gradevine, knjigovodama. diplomirani ekonomisti i diplomirani pravrnci. - Relativno je visok broj nezaposlenih pravnika i ekonomista, ali su to profesije koje se najkrace zadrzavaju na biroima. Kada je u pitanju sezonski rad, najvise nasih gradana odlazi da radi na jadransku obalu, u Hrvatsku i Crnu Goru, i to su uglavnom zanimanja vezana uz turizam i ugostiteljstvo - navodi Pupic,

Sezonski poslovi
Osim toga, u BiH trazeni su jos i zidari, !iivai'i i varioci. To tvrdi Boris Pupic, strucni saradnik Sluzbe za informiranje Agencije za rad i zaposljavanje Bill. Napominje da su, prema podacirna Zavoda Za zaposljavanje FBiH, na evidencijama nezaposlenih u martu ove godine najbrojnija bila zanimania: KV i VKV - prodavaci, automehanicari, bravari, zatim SSS - ekonomski tehnicari, maturanti gimnazije, masinski tehnicari, medicinske sestre, te VSS - ekonomisti, pravnici, nastavnici (raznih smjerova) i VSS -

Rast nezaposlenosti
Kako kaze, u BiH je, prema posljednjim podacima azuriranim 3l. maja ove godine, na evidencijama zavoda i sluzbi zaposljavanja prijavljeno 536.520 osoba. U odnosu na isti period prosle godine nezaposlenost je veca za 9.904. - Krajem aprila 2012. u BiH je bi10689.985 zaposlenih osoba. Medutim, statistiku 0 broju zaposlenih vodi Agencija za statistiku BiH te u ovaj broj ne ulaze zaposleni u malim samostalnim trgovackim ra-

Pupi«: Od maja pros Ie do marta ove godine bez posla ostale 101.264osobe

~_sedm.ic

,,,

rada u BiH

Miro Dzakula, direktor UIOBi

Hrabro krenuti protiv utajivaca i duznika
Por~z je obaveza koja se izvrsava, 0 kojoj se ne raspravlja, a rueqovo neplacanle u svim normalnim razvijenim zemljama vodi direktno u zatvor ... --------..:...._--.....:..-----.
Miro Dzakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje (mo) BiH, ovih dana "satra" se objasnjavajuci kako nema zakonskog osnova da objavi imena najvecih duznika za PDV u nasoj zemlji. Pri tome, medutim, nije jasno kako je moguce da je zakon prekrsen toliko puta da je to dovelo do utaje gotovo 300 miliona maraka, a pretpostavlja se da porezni dug u BiH dostize i milijardu.

Mostarska skola

Miro Dzakula je na poziciju direktora VIOBiH imenovan u februaru ove godine. Osam mjeseci prije toga tu funkciju obnasao je kao vrsilac duznosti, Dzakula je zavrsio Ekonomski fakultet Sveucilista u Mostaru, drzava tepa da su duznici. Zna Dzakula da na Selimovicima, koje je godinama stitila SDA, omogucivsi im da se docepaju desetina nekada najprofitabilnijih preduzeca, nikada nisu oprobani dokazano uspjesni recepti naplate poreza, ali su okusani na mnogima koji nisu poput ratnoprofiterske porodice imali vladajucu stranku da im
cuva leda. vacirna poreza u BiH, a kojima

na kojem je prosle godine i doktorirao. Prije imenovanja na sadasnju funkciju obavljao je duznost g1avnog inspektora VIOBiH u Mostaru i vodio Odsjek za poreze. Ozenien je i otae je cetvero djeee.
.Saraievske pivare" po osnovu PDVa blizi cifri od cetiri miliona maraka, Dzakula bi morae iskoristiti mogucnost naplate Selimovicevih dugovanja direktno od njihovih komitenata, koji bi novae, umjesto na racun utajivaca, trebali i morali uplacivati direktno na racun mo. A takvo sto im moze naloziti Dzakulina uprava. [er, porez je obaveza koja se izvrsava, 0 kojoj se ne raspravlja, a njegovo neplacanje u svim normalnim razvijenim zemljama vodi direktno u zarvor. Mozda Dzakula uistinu ima uporiste u zakonu za neobjavljivanje imena krivaca za visemilionska dugovanja, ali ta praksa konacno mora prestati jer niko nema pravo tetositi prevarante kao Sto su to do sada cinile politike na vlasti ostavljajuci i na taj nacin drzavnu kasu praznijom. s. DEGIRMENDZIC

ron
.Oko 200.000 Ijudi u BiH L radi nacmo!
Pupic naglasava da nacmo, prema svim relevantnim podacima, u BiH radi izmedu 150.000 i 200.000Ijudi. - 0 tome svjedoce i velika neslaganja podataka dobivenih anketom 0 radnoj snazi i evidentirane nezaposlenodnjama. Od maja prosle godine nezaposlenost je stalno rasla do marta ove godine, kada imamo zabiIjezen kontinuirani pad nezaposlenosti. U ovorn periodu zaposleno je 90.177 osoba, ali je istovresti. Pre rna anketi 0 radnoj snazi, koja je jedino medunarodno up orediva i priznata od ILO-a i EVROSTAT-a, nezaposleno je oko 311.000 ljudi, a vidimo da je registrirana nezaposlenost veca od 530.000 osoba

Cuvanje lelia
Ohrabrujuca ie, ipak, Dzakulina podrska inieijativama za izmjenu zakona, koja bi omogucila objavu imena duznika. No, treba biti hrabar pa pcduzeti nesto i prije jer, irnajuci u vidu SDA blokade u vlasti, tesko je ocekivati da do prijeko potrebnih zakonskih izmjena tako brzo dode. Za to vrijeme Dzakula i njegovi inspektori trebaju konacno primijeniti postojece i zakonom dozvoljene mehanizme za naplatu poreza i visernilionskih dugova od, prim jerice, oca i Hilmei MujeSelimo-

Mogucnost naplate

utaji-

- poiasnjava Pupic,

meno za 101.264 osobe prestao radni osnov (otkaz, firmi, odlazak u penziju i dr.) U istom periodu prijavljeno je svega 29.325 zahtjeva za radnom snagom kaze Pupic. A. DEDAJIC
tehnoloski visak, gasenje

Punih 76 godina Crna Gora gospodari pocruclern Sutorine, ada za to nema valjanih pravnih argumenata • Ministar policije Kraljevine SHS uredbom iz 1936. godine izdvojio Sutorinu i krusevlcu iz trebinjskog i pripojio Kotorskom srezu u sastavu Zetske banovine • Profesor Mulic 2006. predao Harisu Silajdzicu studiju i prijedloge 0 vracanlu ovog teritorija nase] zemlji

Pro'. Mulie: Crna Gora nam mora vratiti Sutorinu!
dnim dokumenrima glasi: Sutorina je izdvojena iz teritorija Bosne i Hercegovine 1936. godine uredbom tadasnjeg ministra policijel Profesor Mulie naglasava da je tema .Sutorina" vrlo ozbiljna i

Hoee Ii drugi bh. izlaz na more biti predmet m dun~

I

l

usufMulie, profesor emeritus, bivsi rektor Univerziteta u Sarajevu dan od najboljih poznavalaca slucaja "Su(orinau, drugog bh. izlaza na more koji je sada u vlasnistvu Crne Gore, svoju studiju i prijedloge 0 vracanju tog teritorija nasoj zemlji 2006. godine dao je radasnjem clanu Predsjednistva BiH Harisu Silajdzicu. Tacnije, preuzeo ju je Silajdzicev sef kabineta Damir Arnaut, koji je danas ambasador BiH u Austrajiji. Sest godina kasnije, profesor Mulic ogorcen je i zaprepasten time kako politicare na vlasti u BiH ne zanima drzava.

znacajna za nasu

zemlju, te da se ne smije dozvoliri iznosenje proizvoljnih podaka zasnovanih na navodnim Cinjenicama. Prayed USPUlllO poredenje s Neumom, on Sutorinu ocjenjuje kao daleko vazniju "en-

klavu"

0

kojoj se "stvari mo-

Uredba iz 1936.
- U Bosni mozete pisati
kome god hocete, ali ni od koga necete dobiti odgovoreo Ovdje politicari kupuju stanove, a za zemlju ih nije briga - aludira profesor Mu-

raju istjerati nacistac". - Kakav Neum, kakvi bakraCi! U Sutorini je izlaz na otvoreno more, imate zeljeznicu i cestovni promet, to je osam i po kilometara obale za Bosnu. Mora se sve pokusati da nam sutra savjest bude cista - insi-

izmedu ostalih, pripadao i srez Trebinje, u ciiem sastavu su bila podrucja Sutorine i Krusevice. Sutorinu Cine sela Sjenici/CeniCi, Lucici, Malta,

I Bosanski kovac i cmogorski
Vjerovatno ie narodno negodovanje zbog gubitka otvorenog izlaza na more kod Sutorine stvorilo mit kako je prvi bh. komunist Duro Pucar Stari "dao Sutorinu Cmoj Gori". U "Novim prilozima za biografiju Josipa Broza Tita" Vladimir Dedijer pod naslovom "Fiskal crnogorski Blazo Jovanovic sreza, Obrazlozenje za ovaj cin nije dato - kaze profesor Jusuf Mulic, Napominje da je ova sudbonosna promjena realizirana rjesenjem istog minima broj 673/3 od 12. decem bra 1936., da bi ministar finansija Kraljevine SHS rjesenjem broj 5720 V od 28. februara prevario bh. kovaca i oduzeo mu Sutorinu" napisao je: "Vjesti Blafo Jovanovic, advokat po profesiji, u toku jednog razgovora ubijedio je Duru Pucara Starog, pa ie Sutorina pripala Cmoj Gori, a nova granica, sada sa Hrvatskom, koja je dobila Dubrovacku rivijeru, postavliena je na debelom 1937. okoncao postupak izdvajanja katastarskih opcina Sutorina i Krusevica iz katastarske up rave Trebinje u karasrarsku ispostavu Herceg-Novi, katastarske uprave u Kotoru. Interesantno ie, istice Mulic, da su katastarske knjige i geodetski snimci za

fiskal

Niivice, Prijevor,

,

lie u razgovoru za "Dnevni avaz" na totalnu "amneziju" prema Surorini, koja je od generacija bh. politicara, prije i poslije Drugog i nakon posljednjeg rata, u razlicitim drustveno-politickim okolnostima sistematski zaposravljana. Muliceva teza koju argumentirano dokazuje vali-

stira Mulic, Ovaj ugledni povjesnicar pricu 0 Sutorini pocinje od 1928. godine, kada je Zakonom 0 nazivu i podjeli drzave na upravna podrucja (banovine, op. a.) od 3. oktobra 1928., srez Kotor s Herceg- N ovim kao sreskom ispostavorn uvrsten u Zetsku banovinu kojoj ie,

Sepusevici, Spulje i Zvanje, a Krusevicu Bijelici, Petrijevici, Krusevica i Svrguce. Ova politicka opcina (Krusevica i Sutorina, op. a.) nazvana Primorie, nastala je posebnom uredbom ministra unutrasnjih poslova Kraljevine SHS zasnovanom na clanku 165 Finansijskog zakona iz 1927/28. godine. - Pozivom na stay 2, clana 50 Finansijskog zakona minis tar policije donio je 25. septembra 1936. Uredbu IV broj 33372, kojom se opcina Primorje izdvaja iz Trebinjskog sreza i pripaja sreskoj ispostavi Herceg-Novi Bokokotorskog

Brdu (Briiegu)", Medutim ... - Nije Duro Pucar Stari mogao dati Sutorinu, ali nije nista ueinio da je vrati - kaze profesor Mulie i dodaje kako ie Pucar trebao da se pozove na odluku PredsjedniStva AVNOJ-a i zatrazi vracanje Sutorine matici zemlji.

K. O. Sutorina odmah bile izuzeti iz gruntovnice Sreskog suda u Trebinju, kao i topografske karte iz KU Trebinje i prenesene u Herceg-Novi, dok za Krusevicu, iz nepoznatih razloga to nije ucinieno sve do pocetka Drugog svjetskog rara. - Kako su i Trebinjski i

f-

rr" dne arbitraze
Profesor Jusuf Mulie istice i politicku atmosferu u tadasnjoj poratnoj Jugoslaviji u kojoj je Cma Gora bila "zasticena poput medvjeda" i svako propitkivanje moglo je propitivaca kostati politicke karijere, a, moguce je, i robiie. - Ipak, 1947. u Pokrajinskom komitetu KPJ za BiH (KP BiH formirana je 1950.,op. a.) neko je depesom preko Politbiroa CK KPJ od PK KPJ za Crnu Goru zatrafio povrat Herceg-Novog i 19a1a, a time i podrucja Sutorine, koje se prostire od Tople kod Igala do hrvatske granice na Debelom brdu i rtu Ostro, 0 zahtjevu PK KPJ za BiH raspravljao je PK KPJ za Cmu Goru 23. februara 1947. idonio zakljueak da se zahtjev odbije - navodi Mulic uz opasku kako je tada BiH ponudeno da na ovom podrueju moze graditi svoie objekte!?

.~/

.....-----~ Jedini pokuSaj
1941. i za vrijeme neprijateljske okupacije, "Sluzbeni list" DFJ 86/1846. Ali, ni ova zakonska mogucnost nije iskoristena - istice profesor Mulic. Zakonom a teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine ad 7. jula 1947. u potpunosn je betonirano stanje a Sutorini i Krusevici kao sastavnim dijelovima teritorija Crne Gore i to je ostalo tako sve do izdvajanja Bili iz sastava bivse J ugoslavije i do danasnjih dana. U zavjeri sutnje koja vlada Prijedorom i 20 godina nakon smrti Ese Sadikovica, pozna tog Doktora Ese, ubijenog 5. avgusta 1992., odjekuju njegove rijeci da ce se u ovom ram boriti perom. On perom, oni metkom. Prije 20 godina u nocnim satima 5. avgusta upravnik logora Omarska Drago Prcac (osuden u Hagu na pet godina zatvora, pusten 2005.) prozvao je:

Kotorski srez bib u sastavu Zetske banovine, nije bilo opravdanih administrativno-upravnih razloga za izrnjestanje opcine Primorje - tvrdi nas sagovornik i dodaje kako tadasnji ugledni Trebinjci poput knjizevnika i diplomate Jovana Ducica te dr. Mehmeda Begovica, profesora Beogradskog univerziteta, nisu ni pokusali, a mogli su, srnatra on, sprijeciti da Sutorina i Krusevica "odu" iz Trebinjskog sreza, a time i iz BiH.

Lakrdijaska sjednica
Profesor Mulic upoznaje nas i sa zakljuccirna Predsjednistva AVNOJ-a od 24. februara 1945. u vezi sa granicama federalnih jedinica, prema kojima je BiH u granicama odredenim Berlinskim ugovorom IZ 1878., a Crna Gora je u granicama prije Balkanskog rata, s Beranskim i Kotorskim srezorn, Plavom i Gusinjern. Time je BiH 1945. priznato podrucie bivse opcine Primorje sa katastarskim opcinarna Sutorina i . Krusevica u sastavu Trebinjskog sreza. - Tada se mogao i morae zatrazi ti povrat Sutorine i Krusevice, ali to nije ucinjeno, pa se stekao dojam da ie postojao presutni dogovor 0 prepustaniu Sutorine i Krusevice Crnoj Gori - kaze Mulic. Zakonom a teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i podrucia mjesnih odbora od 27. avgusta 1945. nema Sutorine i Krusevice u sastavu BiH.

To je ornogucilo Narodnoj skupstini NR Crne Gore da pocetkom 1946. ad BiH zatrazi ustupanje zernljisnih knjiga i geodetskih snimaka katastarske opcine Krusevica, a N arodna skupsrina NR BiH zahtjev je proslijedila Narodnoj vladi da "ispita slucai". - Ova je pitanje stavljeno na dnevni red sjednice Narodne vlade kao posljednja tacka 31. maja 1946. U raspravi je ministar pravde Hamdija Cemerlic iznio podatak da je opcina Primorje izdvojena iz Trebinjskog sreza i prebacena u sresku

Bolna sutnja
- Neka izade doktor Sadikovic! - Hocu Ii ponijeti stvari sa sobom? - Kako hoces - glasio je Prcacev odgovor. Dr. Sadikovic je, tako ga pamte prezivieli logorasi Omarske, otisao sa stvarirna pod miskom. Odveden je u mrkloj noci u jednom od autobusa prethodno postrojenih ispred zloglasnog kazamata, a potom napunjenih

Badinterovi zakljucci
No, profesor Mulie i dalje je optimist da se moze jos puna toga uciniti u pokusajirna da se Sutorina vrati Bosni i Hercegovini. U tom smislu on se osvrce i na rad tzv. Badinterove komisije koja je arbitrirala 0 granicama medu bivsim jugoslavenskim republikarna. Na celo cerveroclane Arbitrazne komisije 1992. godine od Vijeca minis tara EU izabran je bivsi predsjednik Ustavnog suda Francuske Robert Badinter. - Badinterova komisija je zakljucila da su ko~nene granice medu republikama one zatecene na dan medunarodnog priznanja, dok morske granice bivse republike moraju rjesavati medusobnim sporazumima ili medunarodnom arbitrazorn. Za BiH je to 6. april 1992. i to znaci da BiH ima pravo traziti ispravku morske granice s Crnom Gorom i povrat podrucja Sutorine istice prof. Mulic i zakliucuie da, ukoliko Crna Gora ne bi pristala "finim putem" da vrati Sutorinu, onda treba pokrenuti tuzbu kod jednog od dva nadlezna medunarodna suda. Crna Gora bi tada morala dokazivati na koji nacin je stekla pravo na Sutorinu, a tu su svi argumenri na strani Bosne i Hercegovine!

Of. Eso Sadikovic: SUlfa ce bili odfiana "Vecef sjecanja"
ktualcu s genijalnom iskrom humora protkanog ubitacnorn satirom i ironijom ... rica Gigovic, odmah nakon oceve smrti promijenila imena u Veronika i Filip, a ona se udala za Sr-

ispostavu Herceg-Novi Ko-

torskog sreza, ali se nije mogao sjetiti koje godine, pa je u sluzbenom zapisniku ostalo zapisano da se to dogodilo 193? godine. Dakle, umjesto tacne godine, as tao je upitnik. I umjesto ozbiljne raspr-

Iz njegovog pera: 'Molim nacionalne lidere da me vise za nisko ne drie!'
U kompleksnom liku rahmetli dr. Ese Sadikovica s manama i vrlinama, osim ljekarskih kvalitera, Prijedor i Porkozarje pamtili su i njegove kozerije objavljivane u 10kalnom "Kozarskom vjesniku", posebno one pred pocetak posljednjeg rata. Evo kako je, izmedu ostaloga, u aprilu 1992. pi sao Doktor Eso. rece mi da ce se na moje

ave 0 necuvenoj "kradi"

drzavnog teritorija, zakljuceno je, vjerovali iii ne, da minjstar poljoprivrede Vlado Segrt, iz trebinjskog sela Lastva, ispita "sta narad a tome misli" - podsjeca prof. Mulie na karikaturalnu povijesnu siednicu Narodne vlade kojom je aktuelna izvrsna vlast tadasnje BiH presume prihvatila predaju Surorine i Krusevice, Naravno, Vlado Segrt rnje ni pitao narod Krusevice "sta misli", jer je ovo podrucie vee bilo u Crnoj Gori. - Nova prilika za postavljanje zahtjeva za povrat Sutorine i Krusevice ukazala se donosenjem Zakona 0 nevaznosti pravnih propisa donesenih prije 6. aprila

- Jedna uurijedena, starija ozbiljna gospoda

pisanje njeni djedovi dici iz groba. Ja lie bih volio da se moji djedovi dignu
bosnjackim logorasima. Nad jamom Hrastova glavica u opcini Sanski Most svirepo je likvidiran 42godisnji dr. Eso Sadikovic, Medu 3.327 prijedorskih bosnjacko-hrvatskih zrtava jednog bezumnog vremena smrt Doktora Ese postala je paradigma i metafora stradanja Prije-

iz groba, jer za zivota ni_su bili pohitni radu, te bi ih morae izdrzauati. Dalje 11Ii rekoie da sam euoluirao. Jesam, i mislim dalje. Da ne bi bi10 dileme, u buducem ratu borit cu se perom. Oni ce doci po mene, smjestiti me na konja (V. Nazor), i tegliti me po kantonalnim planinama. Konj ce biti - nije vazno. Uslov je samo - konj. Konj bi mogao po mogucnosti imati na glavi beretku, na eelu kokardu, a da po sapima bude posut ljiljanima. Konja bez suncanih
S druge strane, vlada tisina - danasnji Prijedor sutnjom se brani od poCinjenog genocida nad komsijama, a smrt Dokrora Ese sarno je jedna od 3.327 u bescasnorn nizu brutalnosti. Posebno bolna je sutnja 0 porodici ubijenog prijedorskog Ijekara ciji su roditelji bili partizanski spornenicari, a dedo hodza, Dervis ef. Sadikovie.

naocara "necu, necu i necu na konja tog". Kobila pride ne bi bila uiiak.L tako konj, kobila ija einili bismo parastocnu formaciju ... Ono sve ito sam napisao 0 Slobi Milosevicu netacno je i zlonamjerno, te koristim gospodu Biljanu da se izvinim "srpskom narodu" kojeg ona predstavlja. Ako sam u svo", pisanju vrijedao nacionalne lidere koji predstauljaju nacije, i njima se ispricaoam. Molim da me vise za nisko ne drier' bina, bivseg radnog kolegu njenog svirepo ubijenog supruga Ese. Alma (Veronika) i Enes (Filip) danas 'live u Americi i, izvjesno je, tesko da ce ikada posjetiti mjesto gdje im je ubijen mac, jamu Hrasrovu glavicu nad kojom ce "niknuti" spomenik s imenima 144 ubijena Priiedorcanina. Kao sto nisu doSli ni na dzenazu ocu 29. jula 2007. godine. Desilo bi se do sad a nevideno eudo kada bi se sutra pojavili u prijedorskom pozoristu gdje ee biti odrzana "Vecer sjeeanja na doktora Esu Sadikovica". , M.DEDIC

Kameni medasi
Profesoru Mulicu poznato je i kako je Cma Gora zatrazila od Hrvatske ispravku morske granice kod Sutorine!? - Nije jasno !ita se tu ima ispravljati kada je graniea izmedu Bosanskog ejaleta iDubrovacke republike u podrucju Sutorine utvrdena jos 1701. godine na temelju odluke Karlovackogmira iz 1699.Jo5 i danas se na toj granici nalaze tada postavljeni kameni medasi - istice Mulic.

M.DEDIC (U sljedecem broju Citajte zalto podruiije biuie politiCke opCineSulori1.anwra bili
vraceno Bosni i Hercegovini;

dorcana,

korneje od driavnih funkcionera pisao profesor emeritus Jusuf Mulic i kojim se drzavnim institucijama obracao zbog SUlorine; zailO je Davorin Rudolfpristao pa odustao da zastupa BiH u slucaju "Sutonna
U )

njemu se danas ad prezivjelih 'lrtava mogu sarno cuti price 0 cudesnom covjeku humanisti, uglednom Ijekaru, specijalisti za uho, grlo, nos, doktoru sa UN -ovim plavim pasosem, nena<dmasnom kozeru i sereru neobuzdane maste, inte1e-

o

Cudo nevicJeno
Dvije decenije od smrti Doktora Ese "de'lurni" prijedorski dusebri'lnici zamjeraju novinarima sto diraju u "sverinju", a to su djeca rabmetli Ese Alma i Enes, kojima je majka Zo-

''''Mi@i!.&Of''''f~

)1)

Va)zovic· E, mol Mane, brzosi za vio borce
Kada navidjelo izadu dokazi 0 pranju i harcenju mlliona koji su stlzall u Posavinu, a traga im nema, nerkretnine u Satajevu ce biti mala maca, uvjereni su Samcarn • Svi smo bili uSDA, svi smobili u logorima, svi smo se borili za BiH i vratili kucama, a danas smo zadnji. Za nas nema posla jer, dok Tihic sina uposli u MUP Posavskog kantona (PK), snahu u "BH Teleeomu", djeeu bivseg i sadasnjeg predsjednika samacke SOA u earinu, mi borei ne mozerno doci na red, kaze Hajrudin sma
hicevim jevu.ne

Sta su Sulejmanu Tihicu poruciH njegovi sugradani

Prevareni korisnici kredita taoci afere u'Franku'
Ook se Ole mal Hodzic i Kemal Durakovlc medusobno optuzuiu te dok traju razmirice i zbog toga ko ce na sudovima zastupati korisnike kredita, cilela situacija ide samo u korist banke
SkQI"O 10.000 ljudi Il naroj zemlji, od koiih 7.000 u Federaciii BiH~ suocava se s velikim preblemirna zbog kredira koje 5U) II vecini slucaieva, pcdrzali u·,.,HyPo n.lpc-Adria bcnciv u svicarskim francima. Posebno velike probleme imaju velike firme, koje sc primorane vracati cak i 50po!)w vece negc iz ugovora.
basncslovne rate pa neki

Ne slisavaju se svade u Udruzenju

Prekrsen zaknn
Za CO vrijcmc U 1JdJu.~~n'u "Frao_ak'-' l!aj~ efera na relaeiji Dzemal Hodzie, pregsjednik, i Kemal Dumko"'lc, korisnik

-· T

o5toseOVihdaJ.la_ nadngo i nasiroko pise i javno govori 0 Timilionski vriieiznenadujeujegove

Slcbodan Miljkovit Lugar {ubijen u Srbiji). ~ NaSaekipa u Bosanski

dnim nekretninama u Sara-

amo ae l~vjeril:i rokom nedavne postete gradu ua u&cu Bcsneu SaVU. Sameani btu da, ",kada navidielo dana izadu papiri i dokezi 0 pranjui harceniu rniliona koji su po hilokojim osnovama stizali u Posavinu, a, rrega im nema, nekretnine u Saralecucc biti rnaIamaca".

~~ro7~§~~U~~~~7Js~~,~~~o
nskim paketima

Samac dcsla je na poziv bro[nih povrarnika Bosniaka, koji su zclieli da nam ispricaju pri~u CJ ramazai parama

Cist obraz
B~amki Samac, grad kuji j" prijcr<ua biove6m;ki bu~iljaC:ki,.a Okal:lmi S vcC:in t:kim hr"~t'3kim stanor

\'!li~nTom, d3nas j~gOLOvO c:tnicki CisL Djelo je to scldje\'llcal :utancvac~ kcji su u Booanski Samac upali u naCi t>a 16. na 1.7. april 1992. gudinC,j pocillilizloi:in, zbog kojeg :'iU QSud~ni Sirno Zari'c (dana.;,. 7amjenik ilacelnika opCine), Savo Millie, dr. Blagbje Simic (dmas-ram u 00-

koie [e predsjednik SDA Sulejman Tihif, uovom gradu poznariii po nadimku Mi!ne~ treceg dana ramazana dijelio i szcvadic ljude, da SI; iskrve". Poscbno $U razocarani demobilisani bcrci Armije REiHj HVO-!l:koje je Tihit, kakc kazu, svjesno zeobisao u 0;'0], podieli novca i pakera Mil"tafa Vaizovic esani Ba!;lQiE Mujo Patin neilil.\'tI0 jc;; opcrino karcinom debelog ctijt".v~, isttoSio s~ PU,tujuCi u dobojsku boLnicu i na te:rapi}f'u Banju Luku. Dvij-e godineproveo je u 10go:rirna,a dOlijeu cNO-Ll, dun~ j.e giadan i iznenad"en StO gaje Tihic zaobisao bedi&0 izSDA boracau toj Tihieevoj podjeli niie bilo nim gdje, Zelim mu ~arno po"

Fitczovica, kou fivi u Odzaku, a za koga se zua da je rrosic drogu i IijeCio se, mi borci ne mczemo doci na red. Svu rodbinu Iihit jc zaposlio na drzavne lash, to je istiua i j;.t cu je reci, jer same se Boga boiim - kafe
Alile Hajrudin Srna.

Nisra manie razocaran niie ni Damir Zurapovic, pro edsicdnik novoosnovanog udruzcnja .Zarnir i poeaou pcsavssoi fllziji'·, koji uavodi brojne pre:preke koje etoie pred povratnicimakada treb a da aplipT()jckata Fede"
kel:::3.i tvojih 100 KM.~ali cisLa. obr3.Za, 5il1 syojim &abordma. TisiiovimCinompok.azao ko,Liko ti jlO $[al0 do :li:;nrufckcsi:rotiI1jc" -porucio je Vaj7Qvit Tihicu Hajrudin ciraiu za ueki od

kredita u ,,~vi.carcim:l;". Podsiecamo da ie Hodzic podnio i krivicnu prijavu protiv Durakovica.koji je, pak, Op[U7.10 FloMka.-;a mutne radnje u Udrufenju Marici! Glibiciz Mosura, veda ekspermog rima kcii vodi mzbe prctiv "Hypo banke", koi a j'lO, kako tvrde O~lccenil nelegaLno izdavala kredite vezane uz svicarski frauak, obratila se naso! redakciii zbog posljednjih desavanj<l, U Udruzenjn zabrinutost
"FtUJ1ilk ''. Glibicie

Hot1iic-:Radi"mo prema Hodzieeve najave da de u naatavku borbe protiv "Hypo bankc" cl:oinov-c U druaenia zastupeu advokarska kancelanja Bogdana Golubovica iz Banje Luke. - Ne moie on meni preko novina otkazari saradnju. Skoro LOCH)ruzbi jc podnescno i sud radi svoie. Ocekujemo prvi spur u septembru. Mislim da Sf:
cdvrarapazn ja cd

SlalHtll

Traie novo sjednicu Skupstine'
Durakovie i Glibic poelali su informeciiu clanollima ..Fran.k,,'''al~ i !l:vim korisnieima nvih kredita.da ]e l:lod1:ic sve promjene od osnivacke
sjeduice Skupstille Il Bu-

zbog

israkla

kliucnog problema, a to su prevareni gradani. Sam. II banci trliaiu ruke - kafe
Glibic.

gomu izvri-io saraoiniciienvnn. Zbo.(!i::5VCviscnagomilanih poobI~ma, smasraju da je ueophodnostoprije.s.:uvafi

i;limQ'II'i; ali i sve kcrisnike kredlra Il fmncima, da sve bespJatne ii':lfocmaciie Idalje mogu doblti od streenog time, imenovanog nil.osnivacko~
UdruZc:IL~iI, siednici SkUJ.lsllln:J
SV'a-

Skup!;.t:ini.i.

cbaviiesjili

Takoder

su

kim radnim danom od 14 do 17 seti.na broj teletcna 036/317-417, -lnrerf;santno je da !liko drtlgi n,ije to uspio. Hodiice:va 8upmga Ameh. radi bo sekre[ar Uclnllenja, ii. im3 .... eliki kredil u "J-Iypu'" u Banjoj Lucl pa rnoida jczbog [0ga odlu6Q ang.a.iirati Golubovica, koji j!:: ncdavl10 u Banjol Luci za dva k1iie~

NaglaSava da
radi potpuno okoncanjiil

t<lioder,

Sm~

jeda+'l odnaihmbrijih ~mackih bQraca. - Svi smo bili uSDA, 1;vj S:tJlQhili U logQrjma~gvj

r.alnogminl:;wstva za lzbjeglict'.

same pos1uiinicimB
~ Kako

jOin kojulc,kal;Qk:Jlt,

Prvo snaha
Hediju od pted;:jednika SDA nlsU dobilini borei, bm6 Samlr i S.ulejrnan HadZialagicl koji pI"eZivlia" vajLi.odmiloo;tinjeilisrarog uIje-l<'l kuj(;s<ikupe illrodaju za, IlckOlik(Hmmika. Zive u kuci svojetc-~k~, ~ jcdan OQ

dnji. Za nills nema.poolajer, dok Tihi.c slna upo:ili u
MUP mu", Samac P~aVllkog-kamolla

rt~:~:~~~~~~~~:~1
;~ti(PK), snnlm u "Bli Telccozatim n3 carini grltprijelaza Bos:J:mki kCerku i bivii;eg

zdravlja},Mi:rmilav Tad.i~'l Milan Simi", Stefan Tod[xovioS (ubio seu Srbiji).
mil

mati: "E, moj Mane, brzu si zaboravio;svoga B~bu Muju
Stanovao
~:ll'l;l kQd

[Iicnog

Palhwg,

cebe. MOJ kraj je blizu, nvjet cukako mogu bez nrog pa-

njjh bcluje oosizofrcn:ije. U njihovom kom1i:iiuku je i

prEdsiednika samaCke SDA~k ..u 1 :;illil$ada:l:Ili~g ·p[ed~icdllib SDA Saulac

"uIa

su i Boonj3ci i HrvaSrbi, jer svi zelimo da $C rijdc n ..:li~pmblcm:i, cia !SoC Bosan-liki Samac probudi iz mrtviil, ~likakQ. Ovdje Sf;..... vt"ijke parc,:. rte peru se namzne nacme~ . nt;potilam je n" sVe atrane. Evo, naprimj-er, lbog cega lC Tihitcv~ $ni.ih~ m~)l"alil do-biti po&ao U l,BS Tdtcornu" u Samcu-;:.Zll.~to na to mje8to nije: dosao jed.:m delJlobilis:l.?J bora.c -pin . se Zurapovlc. H. CALle

- U udnlZenju

Lovumutnom
Marica
je
.sUliUl~U

nien tim besplamc do

!;,POnl,

Glibic jz:r~z::i.La
da: se sv.a_ -ova

[i i

dd3vanja dogadajuu dosluhu sb3.l1kom, jer je pocela intenzivno s1ati "muke: klifentima. ~Banka sad<l kocis-ti pt:il:iku. jet celjudi dolazjti Il nedoumil~lL Odust ..jat Ce ad tmbi, a banci t.o odgovara, jerzna da ce na sudu izgubili Sve c-eSce smjuporukc: Z3 polpil>iw" n~e.an.... za "baJon" ksa
'lHypo barrka" ponovo

gar<lnciju u$pjcha, a da jc u pOnUdi koju je: GoluboviC daQ, navedeno kako gradaLll trebaju platiti ad. 300 do 500 KM za D"OSkOVE i prj tome' im za uspjeh ~po:ra no(;gaTa-

uze[i 10 pQsro) uz

kada Ce

mira
In:oi.c:e. ptema Zl1kOIlU 0 deviz!\nm POS}QV3l1 ju. i v~IUllloj klll.uzuli. b~z d(lZVfi-

olplal:u, ali akn l:r. potpisu, pravo na tuzbu je iJ.gub~~cno" upozoravaGlibic.

le·lladleznih d:rza..... nih iD5titucij~ bwke njsu smjele,udavati kredite ko" Il $U ve.zani uz 5vicarski fro unak.
- O ..... ..... Q rijedi z,-\&ve Qnl:': keji!iu kredit uuli nakon 4. avgm:ta 2010, Sigulno je kak-o su bcmke U ovi.m

nta dobjo ~ravQ.snaznu pre"udll pmtiv banke. Mi nt(~nio 'dopulititi do..nas jko n::.sama:r:i - poru.c:u]c DlIrako\'ic . S druge stra:l)~, Dzemal Homic kaze, pak, da je &a Maricolll Glibi': prekinuta vi,janja i m.~og bwi<l IUzbj
Za.c:loillCWC;; Udlu~cllja. sanldnja zhog njenog neja-

,---~

~------,

~~~~~~~ET~~

'Hypo banka': Takva udruienja zele dobiti na vaznosti
I

slu6tjevim,,-prekrhlie zakon i kako ce nam na_kia;u mOrull VTIlrili p:',rc. U "i~c .u "Hypo banci" - dodajf'
Glibic.

upjl! iz "Hypo kinke" ,k;!.za]isunarnkOi.ko~,ne2mjjllstajenamjc.rn i('ilj ovakvih udruZcoja osim da, cini se, Ila I'3CUll korisni-

Odgovarajuci

ua mI.S

svoje klijenle~ konsnike: krediCa sa v.alutnom. klauzuLom lI,francima: 011
~nibvanj3: .kamatne st .... pe za jedan proccnrlii poen za Kori8uike namjenskih

Qd 95 PQ&to .\lluc~jcv~ radj ~c 0 krl!dirima koji Sll uz~ti

Hod:?:!cje p~ff:i;;:.ir~n da i njegova supruga nije ~ekretar Udruzenja nego pl~ed-;;j-ednik,Sklipsun-e . ~,Svgie md.eno p:rema Slaw[u. Nakol1 sv,ih.[1::kswv<t, pu~la(l-s.am
l.!

C;;"lllail

ljudirna

kojem &a.m piWQ

Naplata

ka kIedita dobiiu na v.amo!'itj'''. - Bankt:' l$YPO AlpeAdria" uBiH medu tije" tlcima sn koje !ill tolmm najvcCe volatilflosti svicarskog llcinile fraub. nill

sta,mbenib kr~ita uzva· lutnu k1auzulu u CHF"u preko fiks.izanja kursa na vrijednost od [..31~ lIZ "balon" atp1atu kreditaistic'd. u "Hypo banci" ( banknm.

PreUia Kemalu Dunlkovicu, u.cijdoj afe;I"i u Udruienju s.porna je j m1plata cl:maIina~ jer

cia nari na

Udruze.nie nema nikakvih tto~kO"a. POilo"io jc tVr~ dnju da!Sou St Hodhc i poAris SefeI"m'ic nagodili & bankom, uzevsi kamaru.
rpredsjedllik tJdruzenja

medunarodnim tdBinma n.iz pogodnosli Z3

pozivajugradane dapo~edinacJlo njeSe·problellle s

do aprib,ove godine PQdnijeJa je; sarno dvijo(; Lrnbe zilcltmovc Udru~CJ1j~ l'IFr:.nak".:ii [u S1:11 jc mimo radila, O::J..5 ne z~t!ima. U ime ,;Frallka~' njje - iznosi Homic te dodaje da je: ti:m ,.,Franka';' sarno ona! ko; prema S[atum, izvrSi :s.voje obavclc.
A. CORSO-ZEtO

zele Ii s\'oj novac od clana.rine. Sto s.e ticeMarice:,

sedmic

Obama je prije cetirl godine u Misuriju zaostao svega 3.632 od ukupno 2,9 miliona glasova da dobije ovu drzavu, u kojoj, mace, zivi najvise Bosanaca i Hercegovaca. Prema nezvanicnirn brojkama cak 70.000 njih je porijeklom iz BiH i uglavnom zlve u Sent Luisu
Pise: Eral A VDOVIC
vno 100 dana do noembarskih predsjenickih izbora, slaveci svoj 51. rodendan, 44. arnericki predsjednik Barak Obarna (Baraek) vee kao da ima razloga za slavlje. lake nema ni traga od one izborne groznice iz 2008. godine, ovaj predsjednik se jos smatra favoritom. U tome mu pomaze i njegov protivkandidat, 65godisnji Mit Romni (Mitt Romney), koji je vee vlasnik vise politickih autogolova. vrlo tijesni izbori, te da ce Rornni potrositi vise para na kampanju. Racuna se na svaki glas, pa su zato glasovi imigrantskih zajednica, poput bosanskohercegovacke, od presudnog znacaia, Ti glasovi useljenika, koji se obicno manifestiraju homogeno, posebno su vazni u tzv, prevrtljivim (swing) drzavama. U finaInoj noci izbora skupljaju se poeni tzv. elektoralnih glasoya, Ciji broj zavisi od velicine drzave i broja glasaca u njoj. U nekim saveznim drzavama neizvjesno ce bi ti do kraja i rnoguc je preokret bilo u korist Obaminih demokrata iii Romnijevih republikanaca. N a izbornoj mapi se navodi da ce ove godine bi ti cak 18 prevrtljivih drzava, za koje se kandidati moraju boriti do kraja.

Hoce Ii Bosanci iz Misurr a odlucivati o novom americkom :,reds·edniku?
v

Vjeruju Ii imigranti jos Obami i ko drzi kljuceve pobjede

III ANALIZA

Prljava kampanja
Ali sve Romnijeve izborne karte jos nisu na stolu, posebno kad je rijec 0 prJjavoj predizbornoj kampanji, za koju se smatra da ce poceti krajem ovog mjeseca. Iz Obaminog izbornog staba upozoravaju da ce ovo biti

Prema jednoj od najpreciznijih izbornih - interaktivnih mapa, najpoznatiji americki dnevnik "The New York Times" (NYT) od, za pobjedu potrebnih

Latinosi najbrojniji
U meduvremenu, u ostatku swing drZava - Koloradu, Floridi, Ajovi, Nju Hempsiru, Nevadi, Ohaju, Pensilvaniji, VirdZiniji i Viskonsinu, gdje se ishodi glasanja ne mogu joS predvidjeti, za Obamu su vazni neki drugi imigranti, posebno iz grupe najbrojnijih Latinosa. Njih je u Americi
vise od 50 miliona. Ali, nisu zanemarivi ni Poljaci, Grci, Hrvati i Srbi, ciji ce glas, vise ill manie, odlucivati 0 ovogodisniim izborima. Tako je bilo i na izborirna 2004., kad su srpski glasovi u Indijani i llinoisu otisli Dzordzu Busu (George Bush) umjesto Dzonu Keriju (John Ker-

ry). Interesantno je, recimo, da su tradicionalno republikansko-konzervativno nastrojeni Hrvati na izborima 2008, prema istraZivanju zagrebackog ,Jutarnjeg lista", rnahom glasali za Obamu, a ponajvise u Ohaju i Pensilvaniji, dok su u Kalifomiji ostali vjemi republikancima.

glasova, za sada moze racunati na 217. No,gotovo u stopu ga prati Romni, koji za sada kalkulira sa 206 elektorara. Izmedu njih je cak 115 neizvjesnih, sa 32 glasa koja inkliniraju Obami i eak 48 koji bi se priklonili Romniju. Po drzavama to izgleda tako da su Mejn, Micigen, Minesota i Novi Meksiko naklonijeni Obami, dok su Arizona, Indijana, Sjeverna Karolina, Nebraska i Misuri, prema anketama, skloniji Romniju. Posebno je interesantno sto je Obama prije cetiri godine u Misuriju zaostao sveObama

270 elektoralnih

ga 3.632 od ukupno 2,9 miliona glasova da dobije ovu drzavu, u kojoj, inace, zivi najvise Bosanaca i Hercegovaca. Prema nikad zvanicno potvrdenim broikarna, cak 70.000 niih je porijeklom iz BiH i oni uglavnom zive u Sent Luisu.

Politicki identitet
Taj "republikanski trend" posebno je frustrirao Obamine savjetnike, znajuci da su upravo Amerikanci bh. porijekla koji 'live u Distriktu br. 1 Sent Luisa redovno omogucavali izbornu pobjedu demokratskom kongresmenu Rasu Karnahanu (Russ Carnahan)

Za Bosance i Hercegovee, njih, nezvanicno, vise od 300.000, koliko ih je u Ameriku stiglo nakon minulog rata u BiH, jos se ne moze reci da su tradicionaIno demokratski glasaci, To je, ipak, jos skupina, koja tek traga za vlastitim politickim identitetom u americkoi izbornoj areni. To, medutirn, ne znaci da Obarna i Romni ne prizelikuju svaki bosanski glas u Arneriei. Tih viSe hiljada koncentriranih bh. glasova, osim u Misuriju, ios je dosta u llinoisu, na Floridi, u Arizoni, Ajovi, Pensilvaniji, Ohaju i evadi. Borba za njihove glasove, cini se, tek je pocela.

Oa vlast prepolovi troskove, MMF nam ne bi trebao
Ukinuti nepotrebne transfere od cak 200 miliona maraka • Smanjenjem budzeta zele nas sprliecltl u kontrolama, kaze Okanovic
Kada bi zvanicnici u BiH svoju rastrosnost sveli barem na pola iznosa koji trenutno trose, nasa zemlja se ne bi trebala upustati ni u kakve aranzmane s Medunarodnim monetarnim fondom (MMF). Misljenje je ovo 1brahima Okanovica, glavnog federalnog revizora, koji u razgovoru za "Avaz" kaze da bi se uz ove te m jere ukidan ja, najblaze receno, odredenih nepotrebnih transfera u iznosu od cak 200 miliona KM, koje federalna minis tars tva godisnje podijele, u zemlji mnogo bolje zivjelo.

)))

Ibrahim Okanovic, glavni federalni revizor, za "Avaz"

Kantoni veci potroSaci od FBiH
Zvanienici na drzavnom i entitetskim nivoima lani su potrosili vise od 60 miliona KM na putovanja, naknade za odvojeni zivot, telefoniranje, troskove reprezentacije, odrZavanje automobila, gorivo, poklone ... Revizorski izvjestaji za kantone ocekuiu se u septeGlavni federalni revizor istice i da se proteklih godimbru , a Okanovic smatra da ni njih ne bi trebali zao-

bid "bolni rezovi",
- Kantonima treba ukinuti sredstva iz federalnog budzeta, jer oni imaju svoje budzete i 10 kantona ukupno trosi dvije milijarde maraka, sto je vise nego sto trosi FBiH - kaze on. na iz budzeta FBiH finansiraju mnoge institucije i age-

ncije ciia je svrha postojanja upitna i koje nisu opravdale potrebu finansiranja na racun poreznih obveznika. - Mnogo je takvih agencija i udruzenja od kojih neke s istim ciljevima i zadacima postoje i na nivou kantona, a nemaju nikakvih rezultata, niti doprinose poboljsaniu stanja u oblastima zbog kojih su osnovane. Zato bi trebalo preispitati daljnju potrebu izdvajanja sredstva za njih iz

budzeta - istice Okanovic,
lako revizori godinama ukazuju na netransparentno trosenie novca iz svih

budzeta, Okanovic kaze da nikada nijednoj institueiji nije smanjen iznos novca koji im se dodjeljuje, iako takvu vrstu kazne predvida zakon. Nije bilo ni drugih sankcija, niti je ko odgovarao za nenamjenski potroseni novae. - Budzet je jedino smanjen Uredu za reviziju i to u stavci za sluzbena putovanja. Kao da neko ne zeli da idemo u druge kantone u kontrole. Zbog toga smo prestali revidirati opcine, ali, ipak, uspijevamo izvrsiti kontrolu u velikom broju institueijazakljucuie Okanovic, doda-

Okanovit: Prestali revidirati optine juci da je na pravosudnim organima da nastave svoj posao tamo gdje je okoncana revizija prepuna nepravilnosti. S. DEGIRMENDZIC

Navijaci su ti zbog kojih se treba boriti za ovaj klub
11.000 Ijudi na Kosevu
Da Ii je moguce koliko poruka i telefonskih poziva jedan mobilni telefon moze da primi? [os nismo svjesni koliko pobjeda protiv Bugara znaci gradu, navijacima, drzavi ... Prisjecam se nekih tezih rnornenata u protekloj sezoni i vidim razloge zbog kojih se treba boriti za ovaj klub. Naviiaci. 11.000 Ijudi na Kosevu. Slika koju smo svi prizeljkivali, za koju smo se borili. Slika koja ostaje iza svih nas, za sve one koji ce surra navijati za bordo tim ...

Dino Selimovic, direktor Fudbalskog kluba Sarajevo

Srce ce tvoje, kao i moje, vjecno da kuca, za nase bordo boje. Neka ti je rahmet dusi, Jasmine • Onaj osjeca] kada pobijedis u trecern pretkolu, a nisi potpuno zadovoljan ...

Dani za koje se iivi
Vise od hiljadu ljudi pratilo je prijateljski mec izmedu FK Sarajevo i HSK Zrinjski iz Mostara, ovaj pur na Gradskom stadionu "Otoka". Ponos izbija iz svakog naseg navijaca nakon pobjede nad Levskim. Ovo su dani za koje se zivi ...

Dzenaza Jasminu Mesanovicu
Dzenaza [asminu Mesanovicu, kojoj su pr isustvovali igraci, strucni stab, rukovodstvo, uposlenici kluba ... Kako objasni ti liubay prema ovom klubu koja te na kraju odvede na drugi svijet? Porodici iskren izraz sucuti. Srce ce tvoje, kao i moje, viecno da kuca, za nase bordo boie. Neka ti je rahmet dusi, Jasmine.

Nismose tako dogovorili
Evropska komisija zasjeda i planira da ponovo uvede vize gradanima Bosne i Hercegovine. Sarajevo vise od mjesec u Evropi, kazu nismo se tako dogovorili! Vise od 2.500 clanova kluba. Vise od 29.000 clanova nase Facebook grupe. Redovi u Fan shopovima, za ulaznice, za rekvizite, redovi u ornladinskom pogonu za upis u omladinski pogon i skolu fudbala "Asim Ferhatovic". Prisiecam se i perioda otprije godinu i vi dim dokle smo zajedno dosli.

berniansa. Prolazim centrom grada, koji je okupan u bordo boje. Dieca, stari, mladi ... Svi nose neko obiljezje Sarajeva, svi su u bordo nijansama ... Danima se u gradu ne prica 0 bilo cemu drugom, ljudi zapostavljaju svoje dnevne obaveze i poslove i razrnisljaju 0 prilici koju nas klub ima,

Iznad svih ocekivanja
Prodaja ulaznica za trece pretkolo protiv Zete iznad svih ocekivania! Da ne spominjemo clanarine, sezonske ulaznice, posjecenost Fan shopovima ... Proteklu godinu radili smo upravo da bismo stvorili ovu situaciju, ovoliki interes za Sarajevorn.

?3etl!1ctah, f?

v

Idemo na Celik
Lijep je osjecaj kada ekipa nize pobjede u evropskim takmiceniima. Kako kaze jedan status na Facebooku, onaj osjecaj kada pobijedis u trecem pretkolu, a nisi potpuno zadovoljan ... Hvala Bogu! Hvala igracima. Hvala strucnorn stabu! Hvala Upravi. Hvala uposlenicima kluba. Hvala navijaCima! Hvala "Hordama"! Uvijek vjerna bordo armija ... Idemo na Celik.

(WC;~t6t
:9

Gradokupan u bordo boje

Vee mjesec san je nepoznanica za mnoge u klubu, jos od priprema za prvi mec protiv Hi-

I

I

I

sedmica

Naredenje glasilo: 'Ako zapa -te crkvu, odmah palite i dzamiju'!
zgledada su brigade s prefiksom "muslimanske" sudbinski ugravirane u biografiju Sarajeva. Oslobodioei Sarajeva 6. aprila 1945. godine, mada se to rijetko spominje, bili su pripadniei 16. muslimanske partizanske i 17. krajiske muslimanske brigade, a 48 godina kasnije, pripadniei 7. muslimanske brigade Armije RBiH, zajedno s jednom cetom 17. krajiske, 312. brigade i zdruzenirn jedinicarna Prvog korpusa Armije RBiH, zaustavili su jake Mladiceve snage koje su u strahovitorn pohodu dosle do olimpijskih skakaonica na igmanskom Malom polju.

III0 0SJ E
novo, Treskaviea, Bielasniea). Tada je u opcoj pometnji u redovima bosanske vojske postojala velika opasnost da zauzimanjem

Iza 7. muslimanske viteske brigade je 236 sehida i 1.100 km2 slobodne Bosne

I

Akcija na Igmanu
Sedma se borila u sastavu Treceg korpusa Armije RBiH, ali je dobivala i direktne naredbe od predsjednika Predsjednisrva RBiH Alije Izetbegovica, kao sto se desilo u vrijeme saraievske krize u Ijeto 1993., kada je zlocinac Ratko Mladic sa svojim jedinieama, licno komandujuci tokorn operacije "Lukavac 93", zauzeo cijeli prostor od Gorazda do Igmana (Grebak, Rogoj, Tr-

publike Srpske Igmana dupli obruc vojska Restvori opsade Sarajeva. Od potpunog ovladavanja Igmanom i presijeeanja puta spasa prema Sarajevu, preko Tarcina, Pazarica i Hrasniee, Mladica je dijelilo nekoliko kilometara. Tada je rahmetli Izetbego'tic na pregovorima u Zenevi uvjetovao nastavak pregovora obustavorn Mladiceve ofanzive. _ Karadzic je iz Zen eve naredio Mladicu preko generala Milana Gvere da nakratko predahne i tada su u noci na Igrnan, 2. avgusta 1993., prema naredbi rahmetli Izetbegovica, dovedene 7. muslimanska, dio 17. krajiske i dio 312. travnicke brigade Armije RBiH. Munjevitim kontranapadom ovih jediniea cetnicka ofanziva je definitivno slomljena. Bio je to jedan od prijelomnih ratnih dogadaja u per-

'1111111111

mandant 7. muslimanske viteske brigade Armije RBiH, kaze da je brigada formirana jer je posrojala zelja da se organizira jedna jediniea po vjerskim i moralnim principima, te odbacuje svaku povezanost 7. muslimanske s mudzahedinima. - Mi zaista s ponosom mozerno gledati na svoiu borbu, na svoje pobjede, jer iza nas nisu ostali uevijeljeni Ijudi, iza nas nisu ostali spaIjeni objekti niri oskrnavljene vjerske svetinje, niti pak one sto nije humane i sto nije dostojno casnih i cestitih Ijudi. Moj borae nije smio biti pijan i takav ici na zadatak, nije smio ustuknuti u borbi, nije smio ubiti dijete neprijatelja, jer bi bio odmah strijeljan, a to mu ni vjera ne dozvoljava - dodaje

Koricic.

Pomagali civilima
iodu 1992-1995.0 slavnom ratnom putu 7. muslimanske brigade u godinama nakon agresije pocelo se bezrazlozno s rezervom i predrasudama govoriti, a nerijetko je bila i predmet manipulacija. Sedma muslimanska brigada Armije RBiH nastala je iz jedanaest rnanjih jediniea i~ Zenice, Kaknja, Varesa, Zepca, Busovace, Travnika, NovogTravnika, Viteza, Visokog, Bugojna i Gornjeg Vakufa 17. novembra 1992. u Zeniei. Od 1992. do 1995., Sedmom su komandovali Asim Koricic, Amir Kubura, Serif Patkovic i Halil Brmbra 1992. u sklopu operaeije "Koverat", Ciji je eilj bio deblokada Sarajeva preko Kralupa, Ahatovica i Sarajegubitke povukla na polazne poloZaje prema Visokom. U proboju je poginuo jedan covjek, a u izvlacenju iz srpskog poluokruzenja 36 boraca, dok je ranjeno oko 100 Ijudi. Oni koji su se zakleli "Sarajevo iii smrt" ostali su na koti Visegrad, Nisu htjeli da se povuku. 0 niima se vise nista ne zna osim da su ujutro na oslobodenoj koti Visegrad klanjali rani sabab i da se odatie cuo njihov ezan. Svi su ispostovali zakletvu, nastaviii su borbe prema Sarajevu i svi izginuli. Tesko je pobrojati sve one velicanstvene bosanske bitke u kojima su bajrak pobjede nosili heroji 7. muslimanske brigade. Od velikih borbi u Ilijasu, onih oko Maglaja, Varesa, Teslica, Viteza, Igmana, Zepca, Vozuce do historijskog oslobodanja Vlasica 23. marta 1995. Asim Koricic, prvi koI general Halil Brzina, rami kornandanr Sedme muslimanske brigade, kategorican je u stajalistu da Sedma nije ratovala ni proriv Srba, ni proriv Hrvata, nego protiv onih koji su ubijali i pliackali nas narod. - Uvijek sam govorio svojim boreima da, ako zapale crkvu, nisra ne cekaju, nego da odmah pale i dzamiiu. Znali su sta im govorim. Nasa brigada prva je usia u naseljeni dio Varesa, bilo je mnogo civila, nekoliko dana prije toga desio se veliki zlocin HVO-a nad Bosnjacima u Stupnom Dolu, a imali smo i mnogo poginulih boraea. Medutim, dok su komsije bjezale i ostavljale nejac, nasi borci su im prilazili i pomagali. Sjecam se starice koja se spoticala, jer sarna nije bila u stanju hodati, kako je zaplakala i zahvaljivala nasem boreu koji ioi je prisao i kao

vskog polja.
Brigada je tada bila pod rukovodstvom Operativne grupe Visoko. Uvecer 27. decembra 1992. borci Sedme su nadomak neprijateljskih linija klaniali jaeiju i ucili dovu za Sarajevo. Jedna grupa zaklela se da ce osloboditi kotu Visegrad iii poginuti, a drugoj je zakletva glasila:

"Sarajevo ili smrt!"
Borci Sedme nezaustavljivo su oslobodili selo Gornja Bioca i objekt "Visegrad", cime je bila probijena srpska linija odbrane i fakticki dosli su na ulaz u srpsko zlocinacko leglo I1ijas. Kako niko od ostalih jediniea Armije RBiH nije pratio iii nije htio da prati prodor 7. muslimanske, ona je ubrzo ostala u srpskom poluokruzenju i uz velike se

zina.

Sarajevo iii smrt
Pocasni komandanti bili su predsjednik Predsjednistva RBiH Alija Izetbegovic i osnivac brigade emir Mahmut ef. Karalic. Prva velika akeija bila je 28. deee-

Foci hajduci napravili zasjedu dok je nosio postu prema Brckorn
Put kojim su trgovacki karavani stotinama godina prolazili iz Bosne u Posavinu, Austro-Ugarska monarhija sagradila je u svoje vrijeme kao modernu kaIdrmisanu saobracajnicu. Gradilo se rucno, a tamo gdie bi zapelo, gradilo se po sistemu "kilogram kamena, kilogram zlata", U raj vakat, austrougarskim putem od brdovite Bosne ka ravnoj Posavini i gradu Brckom s koniskom zapregom svakog treceg dana isao je i l S-godisnji postar Orner Foco, raznoseci pOSlU na relaciji Doboj - Gracanica - Brcko. Ljudi ovog kraja su ga poznavali, cesto bi ga nahranili i napojili. Bio je omilien, jer je donosio pakete, POSlU, novae i najnovije habere. Sve dok se hajduei nisu oteli ...

Dezerteri ubili postara Omera Focu, mjestani i danas ureduju njegov mezar
Jednog dana poslije Prvog svjerskog rata na prijevoju Bukva kod Doborovaca nadomak Gracanice u zasjedi su ga, s narnjerom da ga opliackaju, sacekali dezerteri austrougarske vojske, kojih je u Bosni i Hercegovini bilo na dese-

Neobicna prica od prije skoro 100 godina

ratnom putu 7. muslimanske brigade, u godinama nakon agresije, pocelo se bezrazlozno s rezervom i predrasudama govoriti, a nerijetko je bila i predmet manipulacija

o slavnom

Rahmet/i Mensur Bliznovic Ramos i Rifel Koprdia: Poginuli na zlokobnoj koli Ravni Naboiic
Ne znam kad cu ako necu sad iznijeti i jedno svoje licno siecanje na rahmetli Rifeta Koprdzu i Mensura Bliznovica Ramosa, nezaboravne heroje 7. muslimanske, koje sam upoznao u maju 1995. u Kaknju i zblifio se s njima kao s najrodenijirna. Ljudi su se vee tada divili i prepricavali njihov gaziluk. Bili su cudnom vezom povezani, jednostavno nisu mogli jedan bez drugog. Ramos je bio iz sela Trsce kod Kaknja, a Koprdza iz okoline Varesa, Nisu se bas po svom nacinu zivota uklapali u stroga pravila boraca Sedme, ali su po svom herojstvu bili skorodenu majku unio je u ro nedostizni. Rastali smo se i nikad vise nismo sreli. U junu 1995., kad je Glavni stab Annije RBiH zapoceo operaciju T, posliednji neuspjeli pokusai deblokade Sarajeva, ocekivalo se da se najznacajniji rezultati naprave s vanjskog prstena s podrucja Iliiasa, tako sto se trebala presieci putna komunikacija Sarajevo - Olovo, nedaleko od Semizovca, i fakticki cetnicirna u VogosCi doci sleda. Ionda, 14. jula 1995., s vanjskog prstena opsade Sarajeva stize tuzna vijest - na zlokobnoj koti Ravni Nabozic poginuli su Ramos i

)I' Vjerovali iii ne

Koprdza.

kucu - prica Brzina.

Kroz 7. muslimansku vitesku brigadu proslo je vise od 6.000 bosanskih ratnika, Zona odgovornosti Sedme bila je cijela Bosna i Hercegovina. Osim Zenicana, kojih je bilo najvise, u Sedmoj su ratovali borci s podrucja vise od polovine bh. opcina. Iza pripadnika Sedme tine hiljada. Iako je, prema rijeCima gracanickog pjofesora historije Edina Sakovica, koji godinama istrazuje proslost ovog kraja, postar Foco pokusao pobjeci, ostavivsi kola, konia i postansku torbu kako bi spasio zivot, razbojnici su bili brzi na okidacu i ubi Ii Kako se nije znalo njegovo porijeklo, rnjestani Doborovaca obavili su

muslimanske je 1.100 kvadratnih kilometara slobodne Bosne, ova elitna brigada dala je 236 sehida, a u njenim redovima ranjeno je vise od 1.800 boraca. Odlukom Predsjednistva RBiH od 14. maja 1994. brigada dobiva naziv slavna, a II. maja 1995. Sedmoj muslimanskoj dodjeljuje se naziv viteska brigada.

Prava vlasnistva trenutno regulirana kroz 12 zakona, od kojih neki datiraju jos iz perioda neposredno nakon Drugog svjetskog rata
Vjerovali iii ne, prava vlasnistva u Federaciji BiH trenutno su regulirana kroz 12 zakona, od kojih neki od njih datiraju jos iz perioda neposredno nakon Drugog svietskog rata!? Tako je ova, zaista zarnrsena i komplicirana oblast regulirana, izrnedu ostalog, i Zakonom 0 agrarnoj reformi i kolonizaciji NR BiH, koii ie donesen 1946. godine. Jedan od 12 zakona, koji se u nadleznostima ispreplice s drugim, te tako komplicira zivot gradana FBiH, nosi prilicno zvucan naziv - Zakon 0 postupku ukidanja zajednickog prava vlasnisrva na bivsim kmetskim selistima SR BiH! U parlamentarnu proceduru Federalna vlada uputila je prijedlog Zakona 0 stvarnim pravima FBiH koji ukida svih 12 zakona i

U FBiH jos na snazi Zakon 0 bivsim kmetskim selistima!

neduznog postara.

dzenazu postaru Foci,

ukopavsi ga tik pored puta, na mjestu gdje je mucki, iz koristoljublja, pogubljen. Danas, skoro 100 godina poslije nemilog do-

gadaja, Doborovcani i dalje ureduju Focin mezar iz postovanja prema zrrvi. Putnici namjernici se zaustave i prouce mu Fatihu, a mnogi ostave i novcice _ kao sehidu. H. C.

tako regulira prava vlasnistva na jednom miestu. Iz Federalnog minis tarstva pravde naveli su da je rijec 0 jednom od reformskih zakona, koji izie-

dnacava svaku vrstu vlasnistva, ukidajuci dosadasniu praksu razdvajanja prava na drzavno i privatno vlasnistvo. Naveli su da ce fizicke i

pravne osobe kao i drzava biti potpuno izjednaceni u pogledu ovlasti koje nosioci prava vlasnistva imaju prema opcim pravilima gradanskog prava. A. Du.

I

I

I

edrnica.

PRESSIJA I)) Pet godina borbe za zivot

Dok inspekcija zauslavlja gradnju parka, ulicom Zaima Imamovica pje§aci se ne mogu norma/no kreiati

Inspekcija trenira strogocu nad Gorazdanima
Kantonalni gradevinski inspektor obustavio je gradnju prvog gradskog parka u Gorazdu. Ovaj projekt kosta skoro milion rnaraka, a 750.000 KM osigurala je bratska opcina Gungoren iz Turske. Radovi su, kako je novinarima kazao direkror Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Mithat Hadziomerovic, obustavljeni, jer nisu osigurani urbanisticka saglasnost te prijevod projekta na bosanski jezik. Kantonalne inspekcijske sluzbe zasluzile bi cestitke kada bi ova javna povrsina, koja treba da uljepsa uzi cenrar grada, bila najveci urbanisticki problem u Gorazdu. No, poznato je da se u ovom gradu objekti grade, montiraju i dograduju prema ceifu njihovih vlasnika, a ne prema potrebama gradana. Inspekcijske sluzbe ne provode zakon, naprimjer, u ulici Zaima Imamovica, gdje vee godinama i svietilike ulicne rasvjete "vire" iz krovova ugostiteljskih obiekata, cijim su prosirivanjern uzurpirane i staze za pjesake i rrotoari pa su gradani prinudeni kretati se kolovozom, moleci Boga da ih vozilo ne udari. Zasto zakon nije isti za sve i sta je pozadina svega, jasno je ako se zna da u Bosanskopodrinjskom kantonu vladajucu vecinu predvode SDA i Stranka za BiH. Nije tesko zakliuciti da se te dvije stranke na ovaj nacin svete nacelniku Gorazda Muhamedu Ramovicu, koji sa svojim sluzbama stoji iza gradnje parka, a kojem SDA i SBiH, ociro, ne mogu oprostiri to sro se nedavno pridruzio timu Saveza za bolju buducnost BiH. AI. B.

Kad se SDA i SBiH svete

Na putu za proklanjavanje dzamije u Dedicirna kod Srebrenika udario • Za 12 kompliciranih operacija u Moskvi i troskove lllecenla dobri
vadesetosmogodisnji Darnir ef. Babajic iz Rasljeve kod Gracanice cijelog zivota pamtit ce 6. juni 2007., kada ga ie, krecuci se autornobilom prema dzematu Dedici u Srebreniku na proklanjavanje dzarnije, udario bezobzirni vozac i od njega napravio stopostornog invalida do kraja zivora,

D

U toj nesreci ef Babajicu slomljena je kicma i njegov daljnji zivot zavisio je od invalidskih kolica, ljekara, dobrih liudi, a sve je, kako kaze, bilo u Allahovirn rukama.

Majka Zumrela u najieie vrijeme bdje/a je nad sinom

Humanitarna akcija
vanju u Mezlisu
zajednice Mladi teolog na sluzboIslamske Srebrenik, iako

IAllah mi je uzeo kap,
ali mi je dao more
- Moje ueesce na simpozijirna u Lineu, Beeu, Sarajevo, Tuzli, Pu1i, Bihacu, gdje sam iz svog iskustva drzao predavania 0 terapiii u kojoj vjeru stavljam na prvo mjesto kod osoha s invaliditetom, hila su, kako drugi kazu, zapazena, To ce se tek vidjeti za rniesec u Zagrehu na promoeiji moje knjige "Zivot u kolicima", Ne predajern se, drzim se, ramazan je dosao kao najdraZi gost, pa i 17,5 sati posta dnevno nije tesko. Mene je Allah stavio na kusnju, uzeo mi je kap, ali mi je dao more - kaze Damir ef. Babaiic. duboko svjestan svoje bolesti, za koju su i tuzlanski ljekari bili veliki skeptici, nije gubio nadu. Ljudi u MedZlisu, ruzlanski muftija Husein ef KavaSrebrenika i susjednih naselja i dzemata, kao i susjedne opcine, pokrenuli su veliku humanitarnu

zovic, omladina

Hadziomerovic ne zna ko je donio presudu
Izjava SDA-ovog minisrra obrazovanja, nauke, ku-

Segregacija djece u Stocu i Capljini

lture i sporta u Vladi HNK Zlatka Hadziornerovica na nedavnom skupu prilikom otvorenja dzamije u Dabrici kod Stoca da "dvije skole pod jednim krovom nisu problem u Stocu i Capljini" izazvala je osude brojnih udruzenja. Na njegovu izjavu reagirala je i Meri En Henesi (Mary Ann Hennessey), sefica Ureda Vijeca Evrope (VE) u Sarajevu. Ona je podsjetila da je zahtjev za okoncanie segregacije i diskriminacije u obrazovanju obaveza koju je BiH preuzela 2002. godine, kada je postala clanica VE, te da ta obaveza mora biti ispunjena. Osim ove nebulozne iziave, Hadziomerovic je, otkrivsi da se uopce nije pozabavio ovom problematikom koju njegovo ministarstvo mora rijesiti do septembra, a sve su prilike da nece, kazao da je ukidanje segregacije u skolama u Stocu i Capljini nalozeno presudom Ustavnog suda. No, svi oni koji su iole pratili ovaj sluca] dobro znaju da je ovu presudu, inace prvu ove vrste u BiH, donio Opcinski sud u Mostaru, a ne Ustavni sud, kako to Hadziomerovic navodi. S. M.

-sedmic

I'

,

I

I

I

Damira ef. Baballca

PRESSIJA
Besirevic: Ne voli prozivanja

.Dohvatf!" se politicari

ga bezobzirni vozac Ijudi prikupili 400.000 KM
akciju za njegovo lijecenje. Prikupljeno je 400.()()0 KM za 12 kompliciranih operacija kicme u Moskvi. Tako se Damir ef Babajic II. januara 2010. nasao na operaeionom stolu u sviietu poznate klinike "Neuro vita" u Moskvi, kod svjetski poznatog strucnjaka dr. Karakhana. Tek poslije trece operaeije uslijedilo je poboljasnje, javili su se prvi pokreti donjih ekstremiteta. Operaeija jedna za drugom i ef Damir bacio je kolica te uz pomoc staka stao na svoje noge. Danas ga porede s medicinskirn fenornenom. - Hvala rnojoj majci Zumreti koja je, dok sam bio u teskom stanju, najvise propatila, mijenjala mi je "pampers" pelene, u 25. godini moga zivota bdjela nada mnom, lila suze i Boga molila da mi pomogne. H vala ocu, braci, snahama, supruzi, dobrirn Ijudima u dzematu Srebrenik, Muftijstvu, 10kalnirn zajednicama, svima koji supomogli da danas opet budem sretan covjek, iako sam svjestan da nikada necu biti ono sto sam bio - kaze nam Damir ef. Babaiic,

Koje kome prijetio masakriranjem?

Upisuje magisterij
Sve vrijeme borbe za zivot mladi efendija, ne predajuci se, radio je ono sto je mogao i znao. Iako stopostotni invalid, 28. juna ove godine diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka (FIN) u Sarajevu i na puru je da upise magisterii. Napisao je cak cetiri knjige: "Ne gubite nadu u Allahovu milost" i "Doviste Ratis, nekada i sada", te "Zivot u kolicima" i "Zivot". U meduvremenu, ureduje i "Kandilj", mektepski list MIZ Srebrenik. Prosle godine ef. Babajic

Opcinskog vijecnika SDP-a Jasmina Abdagica, koji je za govornicom na posljednjoj sjednici OV -a Cazin pokazao krivicnu prijavu protiv direktora KornunaInog stambenog fonda u tom gradu Ibrahima Tatarevica, podnesenu zbog nesavjesnog rada u sluzbi, u holu vijecnice napao je Alija Besirevic, vijecnik DNZ-a. Abdagic je, inace, u svom izlaganju zatrazio i da se aktuelni nacelnik opcine Nermin Ogresevic oglasi u vezi s krivicnom prijavom koju ie uputio Ured za razmatranje zalbi BiH te da se ogradi od nezakonitosti. - Besirevic mi se unio u lice i bijesno me pitao otkud mi pravo da prozivam nacelnika. Rekao mi ie da to ne smijern raditi i dodao je kako bi me, da sam njega tako prozi vao, izmasakrirao nozern - ispricao nam je Abdagic u telefonskoj izjavi. Besirevic, s druge strane, negira Abdagiceve tvrdnje o "masakriranju" te kaze: - Ruzno je koristiti govornicu i prozivati nacelnika da uzima 10 posto bez dokaza, a Abdagic je to uradio. Reagirao sam kao covjek, jer je iza mene montirano sudenje iz 1996., kada sam odlezao 27 mieseci u istrazi i dobio osam godina zatvora, a potom sam osloboden. , Sve do danas se nisam "oprao". M. DEDIC

ozenio se hanumom Mire10m, a ove dobio sina Muhameda. Postao je i clan Kosarkaskog kluba u kolieirna "Zmaj" u Gradaccu, a na

medunarodnim turnirima u Italiji i Sloveniji proglasavan ie igracem turnira. Bio je i najbolji sportista invalid u , Gradaccu. H. CALIC

na podrucju zvornicke regije

Roma, u Skocic se nikad vratiti nece
brat, sest govu maloljetnu borbi za pravdu
proveo vise od dvije godine. Posredstvom jedne holandske humanitarne organizacije prebacen je u Herceg-Novi i tu je ostao do kraja rata. U BiH je stigao 2001. i smjesten je u Dom za nezbrinutu djecu u Tuzli, gdje je boravio tokom skolovanja. Cijeli ovaj period Zijo je nastojao saznati sta se desilo s njegovom porodicorn, a kada je cuo da su svi ubijeni, posvetio se borbi za pravdu.

Veliko rasipnistvo uZavodu zdravstvenog osiguranja HNK
U vrijeme kada se u Federaciji BiH provode razne mjere stednje, smanjenje placa, toplog obroka i regresa, radnici Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegovacko-nerervanskog kamona (ZZO HNK), njih 92, na kraju prosle godine primali su u prosjeku .II.:==".....----..-J place od 1.620 KM. Ako se uzme u obzir da je prosiecna placa u FBiH lani iznosila 808 110 HNK: Prosjecna placa 1.620, KM, onda se uposlenici regresi 1.147 KM po uposleniku ove ustanove mogu pohvaliti da primaju place koje su zasigurno medu najvisim u FElli. Zavod je, nairne, kako ie ustanovio Ured za reviziju institucija FEiH, za tu namjenu lani izdvojio 2,8 miliona KM, a visina placa utvrdivana je prema slozenosti, vrsti i znacaju poslova te koeficijenara predvidenih kolektivnim ugovorom za granu finansija, na sto su revizori kazaIi da se Zavod nikako ne moze svrstati u finansijske organizaciie, jer radi za obavezno socijalno osiguranje. No, to Upravu Zavoda nije sprijecilo da se i dalje rasipa pa su tako i regresi isplacivani radnicima bili medu vecim u FBiH, odnosno iznosili su 1.147 KM po uposleniku. Za otpremnine prilikom odlaska u penziju isplaceno je 24.191 KM, a za jubilarne nagrade, darove i slicno 24.740 KM. Takoder, za dva radnika na ime pornoci za poboljsanje materijalnog i starnbenog polozaja isplaceno je po 5.000 KM, na S[O nisu placeni porezi i doprinosi prema zakonskim propisima. M. H.

Ook u FBiH svima kresu place

Ne bojim se, pravda mora biti zadovoljena
Trenutno se u OdieIjenju za ratne zlocine Viseg suda u Beogradu vodi postupak poznat kao "Zvornik 5", a sudi se Simi Bogdanovicu zvanom Sima cetnik i jos sedmorici clanova njegove jedinice za zlocin poeinjen nad Romima Skocica, Zijo prisustvuje svakom rocistu u ovom predmetu i javno sviedoei oonom sto se desilo. dinih organizacija da ce mu biti osiguran krov nad glavom. U Skocic se nece vratiti, ali nece ni pro dati roditcljsku kucu u koju namjerava povremeno dovoditi svoju djeeu i pricati im o stradanju svoje porodice. Romi Skocica bili su specificna zaiednica, bavili su sc poljoprivrcdom i - Na fotografijama iz tog perioda koje su mi predocene prepoznao sam Simu i jos nekoliko zlocinaca. Ne bojirn se, dugujem ovo svojoj porodici, komsijama i cijelom romskom narodu, pa mi nije tesko ponovo prolaziti kroz sve sto sam prefivio, jer pravda mora hiti zadovoljena - kaze ovaj mladic, U pauzi jednog od sudenja, dok je sjedio sa imali velika imanja. Ona trcnutno zarastaju u korov, jer se niko nije vratio u se10. - Niko se nece ni vratiti, jer kod nas Roma postoji obicaj da se ne vracamo na mjcsto gdjc sc desilo nesto lose - kaze Zijo. Osim na sudenja u Beogradu, Zijo Ribic putuje na svojim advokatom, Ziji je prisla Dragana Dekic, koja ie hila u grupi koja ie pocinila zlocin u Skocicu i jedna je od optuzenih. • Rekla mi je da joj je zao, da su hili mladi i nesvjesni onog sto rade i zamolila da zhog njih ne mrzim cijeli srpski narod. Kazao sam ioi da nikoga ne mrzirn, ali da cu uvijek insistirati na pravdi kaze Zijo. razne konferencije po sviietu na kojima se govori 0 pocinjenim ratnim zlocinirna na Balkanu. 0 njernu je snimljen i dokumentarni film u americkoj produkciji pod nazivom "Zijina prica". Bog ga jc, kako kaze, i ostavio da prica i, dok je ziv, da se bori za pr- , avdu. M. BERBIC

Prazna oneeama
Zijo Ribic je po zanirnanju kuhar i trenutno je zaposlen u jednorp tuzlanskom hotclu. Zivi sam kao podstanar uprkos obecanjima raznih nevla-

sedmic

Jedna manipulacija drugu sarna priziva
ada svojim postupkom udemo u fokus javnog in teresa, ne treba se cuditi sto se na ogledalu javnog mnijenja pojavi vise nasih slika. Kao u razbijenom ogledalu, svaki djelic nase razbijene javnosti reproducira onu sliku koju joj daje specificni ugao iz kojeg upravo ona vidi ono sto reflektira. Upravo se to dogada s clanom naseg drzavnog Predsiednistva Zeljkom Kornsicem.

JJ) Uzajamno

eliminiranje Komslea i SDP-a

K

Dvije volje
Komsiceva odluka da se distancira prema politickim odlukama svoje stranke i da pred sobom ima sarno ono sto je u biti njegove

drzavnopravne i politicke

pozicije, a to je in teres cjeline nase drzave i svih njenih gradana, ispravna je. Cinjenica da Zeljko Komsic u Predsjednistvu BiH ne zastupa svoju stranku nego svoie birace, koji su, na

nasu nesrecu, nacionalno definirani, dovela je do toga da ga njegova stranka eliminira, bas na jednak nacin kao sto je i on eliminirao svoju stranku i njene stavove kao osnovu za ponasanje u vrhu drzave. Sta znaci ovo njihovo uzajamno eliminiranje? Stvar je u tome sto su obje strane sarno egzercirale svoja nesumnjiva prava. DaIde, sve lamentacije 0 moralu i otuzne price 0 tome ko je sta i kako je bio, nemaju ovdje smisla i mjesta. Ovdje je, jednostavno, nuzno jasno razluciti logiku odnosa koja proizlazi iz prirode sistema koji kod nas vlada. U tom pogledu, u glavarna nasih Ijudi vlada haos, tj. najveci broj nasih liudi miiesa svoie ideale, nade i shvatanja sa pravnim i politickim realitetom sistema, koji je kod nas uveden Dejtonskim ustavom i koji se mora postovati dok se ne izmijeni, sto je, vjerovatno, najurge-

,,

Privid pobune najtefi je oblik obmane u politici. Nazalost, Komsic je sam sebe doveo u " tu poziciju

ntnija potreba ove drzave, Prema tom ustavu, clanovi Predsiednisrva biraju se kao zastupnici nacionalnih korpusa i, koliko god to stvarno bilo anahrono i nedemokratski, jer drzavu definira kao nekakvu dogovorenu tvorevinu odredenih aktuelno vladajucih nacionalnih stranaka, a ne kao proizvod nase specificne historije, to je ipak nasa politicka i pravna realnost. U tom kontekstu dolazi ono bitno kada se radi 0 Zeljku Komsicu, Onog Casa kada je Komsic pristao da ga njegova stranka kandidira za hrvatskog clana Predsjednistva, bila je to manipulacija, jer se znalo da ce on biti izabran bosnjackim glasovima ida nece biti autenticni predstavnik nacionalnog hrvatskog korpusa. Time iza sebe nece imati najveci broj glasova hrvatskog izbornog tijela, koje ucestvuje na izborima, Bio je to falsifikat politicke volje Hrvata. Kao takav, nanio je steru i Hrvatirna i svim ostalim grdanirna, ali i samom Komsicu,

nije ucinio, manipulirao je dobivanjem mjesta u Predsjednistvu, a Komsic je na tu manipulaciju dragovoljno pristao i igrao igru svoje stranke. Zbog toga on danas nema prava da se buni kada dolazi do daljnjih manipulacija, koje su samo logicna konsekvencija one pocetne, Sada bi on zelio izaci iz polja manipulacije, koja se, u ovom slucaju, pojavljuje kao zahtjev njegove stranke da i druge njene odluke i interese zastupa bez pogovora i disciplinirano.

Pupcana vrpca
_ Kasno se, medutirn, Zeljko Komsic sjetio da bi, barem u socijaldemokratskoj politici, trebali vaziti moralni, a ne pragmaticki principi. Nemoguce je, ako se svira Zikino kolo, uci u kolo i igrati korake koji se igraju uz Kokonjeste kolo, Mora se igrati ono sto se svira iii se, u suprotnom, ornetaju drugi igraci u niihovom pravu na igru pa je logicni korak povlacenje konsekvencija i odustajanje od igre. Komsicev slucaj ima i

nticnosr. Komsic je
tada mogao spasiti obraz da je postavio svoioi stranci zahtjev da ona kandidira svoje kandidate za sva tri clana Predsiednisrva drzave, jer je, kao multinacionalna stranka, imala To bi imalo odredeni politicki smisao i bilo bi poruka da SDP ne smatra da sarno nacionalne stranke imaju monopol na predstavljanje nacija u politickorn smislu. No, SDP to

jer mu je oduzeo politicku aute-

J)) Ook nam Evropska unija postaje prvi susjed

Gospodo Bosanci i o~ali, smo zaostali debelo
Avet naseq nepodnoslllvo olakog razmetanja da smo .vazda sirnpatlcnl i neodoljivi Bosancerost" vratila nam se poput bumeranga
Htjeli iii ne htjeli, dode nam Evropska unija na vrata. Visoki standardi u svernu, pa i u svakodnevnom zivoru i ponasanju nisu vise "tamo negdje, iza sedam, iza srneca, a ponajvise PVC boca koje veseli Bosanci i Hercegovci izbacuju iz svojih automobila, podjednako iz skupocjenih "audija" i "porschea" kao i iz rasklike, nasa jezera su postali velike smrdlj ive deponije koje bi neke druge samosvjesne zemlje pretvorile u recikliranu vrijednost, a prirodi vratile dievicansku cistotu i lieporu. Ali zato treba mudro politicko i drzavno rukovodenje, sto je opet nedostatak i rak-rana svih nasih preplacenih stranackih nesposobnjakovica. Slika druga: Po gradskim parkovima sepure se nase gradanke i gradani u ulogama majki, baka, oceva i djedova, zajedno sa svojim ljubljenim potomcima. I nimalo im ne smera da sjede medu gomilom smeca jer ga i dodatno obogacuju svojim dobrovoljnim prilozima. Uzaludno je ocekivati da ce njihovi prim jeri pozitivno djelovati na razigranu mladez i da cemo skoro dobiti civilizirane gradane po uzusima Brisela i evropskog bontona. Slika treca: Slika i prilika jedne zemlje je javni priievoz i zivopisna atmosfera u njemu. Tragikomicno je posmatrati nase zustre gradane kako se laktovima guraju da udu tamo gdje se izlazi i da izadu tamo gdje se ulazi. Naravno uz cijelu antologiju gromoglasnih psovki, uvreda, prijetnji i slicnih bosanceroskih specijaliteta.

Slika cenma: Dok svi sa-

osam gora i mora" vee u

manih "juga" i "skoda". U tome se imovinska

kornsiluku koji je ios prije dvadesetak godina bio dio naseg zajednickog mentalnog i kulturnog prostora u zaiednickoj nam domovini. Zastrasujuce je kolika se razlika stvorila u meduvremenu i koliko se avet naseg nepodnosljivo olakog razmetanja da smo .vazda simpaticni i neodoljivi Bosancerosi" nama vratila poput bumeranga u osvjedocenom primitivizmu i raspojasanosti. Slika prva: Kako ulazite u BiH, niie vazno s koje strane, zateknu vas go mile

Gomile smeca

karta nasih gradana potpuno iziednacila u zajednickom poganluku i odsustvu svake ekoloske i civilizacijske kulture. Nase sume, nase rije-

mosvjesni narodi i narodnosti cijene svoje historijske spomenike, svoia svetilista, svoia groblia, svoie urbane cjeline i njihove prekrasne fasade, dotle se kod nas novokomponirana urbana gerila (citaj huligani!) takmici u sveopcem unistavanju, obezvredivanju i zapisavanju svih vrijednosti i svega sto bi ovu zemlju otrglo iz sivila i postratnog jada i cemera.

Nase sume, nase rijeke, nasa jezera su postali velike smrdljive deponije koje bi neke druge samosvjesne zemlje pretvorile u ,, " recikliranu vrijednost

Pomoc roditelja
Naravno uz obilatu pomoe svojih roditelja koji, dajuci novce za skupe sprejeve, kupuju svoju slobodu "uzornih mama i rata". Njima je savjest cista, a nasi gradovi primjer uzasne pr-

Slika peta: Zar nije Bogu plakati kad vidimo da su cak i Srbija i Albanija uveliko uvele standarde prikupljanja srneca po principu papir, plastika, staldo, organ ski otpad, a nasa sudbina su jos pretrpani i smrdljivi kontejneri. Najgore je sto nas nasi bajni ministri okolisa i vjecni direktori komunalnih preduzeca bezobrazno ubjeduju kako smo ostvarili najvise evropske kriterije u skupljanju smeca. Od njihove bahatosti i bestidnosti sarno vise smrdi nepodnosljivi vonj kontejnera i apokalipticna slika gradskog otpada kakvu bismo ocekivaIi priie u nekoj africko] vukojebini, a ne u srcu zemlie 0 kojoj je Evlija Celebija pisao kao najCistijoj u cijelom Oto-

ljavstine.

I

I

I

Biti iskren i posten, to se po stoti put potvrduje u slucaju stranackl odmetnutog Komsica, nlsta jos ne znaci u politici - treba nesto i znati ...
jednu siru konsekvenciju. Nairne, odista bi, zbog prirode njihovog polozaia i sadrzine mandata, sarna kandidatura za clanove Predsjednistva morala da sadrzi zahtjev za napustanje bilo koje politicke stranke iii barem potpuno umirenje clanstva u njima. To bi znacilo i da se clanovi Predsjednistva moraju u radu sluziti profesionalim aparatom Predsiednistva, a ne da sa sobom dovode hrpe stranackih saradnika, cime se pupcana vrpca sa strankarna i nadalje odrzava. N aravno, svaki pokusaj institucije logicne i odgovorne javnosti. Komsic je zavrsena prica, a on bi sam trebao znati kakve konsekvenciie treba da povuce da bi sacu vao obraz. Ako ne zeli igrati po vazecoj muzici, neka izade iz kola i vodi akciju na najsirem politick om javnom planu. Nije rnoguce sjediti za sofrom i jesti bajramske dakonije, a ne cestitari bajram domacinima kuce. To su, u ovom slucaju, biraci koji ga nisu birali, a koje on, navodno, predstavlja. Privid pobune najtezi je

Pife: Janusz BUGAJSIU

, SOP je manipulirao dobivanjem mjesta u Predsjednlstvu BiH, a Komsic je na tu manipulaciju ,, ' dragovoljno pristao
da se nesto sredi u Predsiednistvu nase drzave nuznim nacinorn biva palijativno, jer je sarno to Predsjednisrvo jedan apsurd nase politicke i ustavnopravne realnosti. Ono je jedan od mnogih jos zivih ostataka komunisticke strukrure i nacina vladanja u zemlji, mada karikaturalan ostatak, jer nema one snage koju su imale tadasnje institucije vladavine, Mnogo toga bi trebalo mijenjati u tom smislu da bi nasa drzava postala normalna, a njene oblik obmane u politici. N azalost, Komsic je sam sebe doveo u tu poziciiu. On odbija da vodi politiku onih koji su ga kandidirali, nametnuli i ornogucili mu izbor u Predsjednisrvo s jedne strane, a s druge, oni koje bi on srvarno trebao da predstavlja, ne ga zele kao svog predstavnika, Tako se postaje covjek bez politickih svojsrava iii politicke legitimacije. Biti iskren i posten, to se po stoti put potvrduje, nista jos ne znaci u politici - treba nesto i znati.

manskom carstvu. I tako bismo mogli unedogled redati slike iz nase cruzne svakodnevice. I umjesto zakljucka pitanje: Kada ste posljednji put vidjeli iii culi da je neki od nacionalnih lidera i politicara iii neki od vjerskih poglavara i dusebriznika otvoreno kritizirao svoj narod, svoje glasace, svoj puk, svoj dzemat zbog raspojasanog ponasanja maloljetnickih delinkvenata, zbog narastaiuceg primitivizma, zbog zabriniavaiuceg materijalnog i duhovnog poganluka i necistoce svake vrste?

Necete to m06 uskoro ni cuti ni vidjeti jer u ovakvoj troglavo komponiranoj dejtonskoj Be-Ha svako hvali i tetosi svoj narod i svoje stado, udvara mu se i ulaguje po principu "Svaki Cigo svoga konja hvali", e da bi sto bolje usicario u ime tog svog ljubljenog i "najboljeg naroda na cijelom dunjaluku i sire". Bas njih briga i za evropske standarde i za stid koji ce nas sustizati na svakom koraku. Njima je super u ovom balkanskom blatu i primitivizmu jer bez njega oni su niko i nista, Ponavljam: Niko i nista.

sedmic

III EKSKLUZIVNO
Odlomci iz knjige "Odlaganje. Parezija" And la Nikolaidisa
Danas, sve cesce mislim 0 njoj, rnislecl pritom 0 svemu onome sto je moglo biti drugacije. 0 onome sto sam, mozda, mogao postati, da se 1992. nije sruslo svijet u koji je baba vjerovala
(Izdauai: "Buybook", 2012.,za izdauaca Goran Samardzic i Damir Uzunouic, uredniea Ida Hamidouic)
Prije nego ce se roditi moj brat, vratili smo se u Sarajevo i uselili u stan na Vracama. Baba je dolazila svakoga jutra, prije nego bi majka krenula na posao. Probudio bih se i usao u kuhinju, gdje me je cekala ona, obavijena mirisom bijele kafe. Jednom me je udarila po straznjici, jer sam odbio ici na popodnevni odmor. Okrenuo sam se k njoj i rekao joj: nisam ti ja jedan od tvojih robijasa pa da me udaras, policajko. Mozda je to trenutak koji traZim? nat,rada. Od svih njenih prica, ovo je, vjerovatno, ona koju je pricala naicesce i s najvecim zadovoljstvom. Majka je na poslu. Ona i ja smo sami u kuci. U bijesu srusim kulu od kockica, koju smo zajedno podigli. Stoko jedna mala, tepa mi baba. To je trenutak u kojem sam odlucio da progovorim. Dosta je bilo sutnje, placa, gestikulacije i beskrajnih pogresnih interpretacija: od sada, cut ce sto imam reci, Gledam babu u oci i kazem nioj, iii sebi: pi, stoko. Prva recenica koju sam izgovorio: gadenje i uvreda. To objasnjava mnogo toga. U biti, sve sto cu kasnije u svojim knjigama i clancirna napisati bit ce razrada te prve recenice, Hiljade stranica varijacija na pi, stoko. Godinama nakon babine smrti nisam pomislio na nju, kao da sam iz sjecanja izbrisao cinienicu da je ikada postojala. jer od svih malogradanskih rituala najstrastvenije prezirem religioznu malogradanstinu. Ipak sam to napravio. Pritom se jos i isplakao. Ponekad cinim takve stvari: ponoc je, gledam idiotsku melodramu, neku besprizorno losu B-produkciju na televiziji i placem, Ti ispadi prezira dostoine slabosti traju kratko. SIOih ne opravdava. Buduci da se ponavljaju, bit ce da u cmizdrenju ipak pronalazim neko zadovoljstvo. Danas, sve ceSee mislim 0 njoj, misleci pritom 0 svemu onome sto je moglo biti drugacije. 0 onome SIOsam, mozda, mogao postati, da se 1992. nije srusio svijet u koji je baba vjerovala, i mene ucila da vjerujem u njega, svijet za koii me ie, kao Olimpiiadu na kojoj cu osvojiti medalju, spremala. Osarnnaest godina provela je sa mnom, uceci me da budem pristojan, strpljiv, tolerantan covjek, Uceci me svemu onome SIO,evo, nisam. Svijet koji je ona vidjela nije bio svijet koji sam ja vidio. Ogavni svijet hranio se onima nalik njoj. Jos sarno u nostalgicnim pricama 0 boljem vremenu postoji vrsta Ijudi kojoj je ona pripadala. Ti ce Ijudi urnirati u godinama, decenijama nakon 1992, umirat ce u Sarajevu, Risnu, Hustonu, Sidneyu, Torontu, Miinchenu, Laussanei ... Ali svi su oni, zapravo, umrli jos onda, sa zemljom i sistemom u koji su vjerovali, njihov ZiVOlnakon 1992. bio je narocito perverzna vrsta zagrobnog zivota. Kretali su se svijetom ne uspiievaiuci, zapravo odbijajuci da razumiju kamo im je ici i sta ciniti. Da sam nju slusao, nikada ne bih napisao taj tekst. Ne bih napisao takav tekst, Ali sve SIOsam ikada napisao takva je vrsta teksta. Postojanje je, mislim, tekst pun bijesnih pasa, tekst koji se neprekidno odmotava kao taini spis koji se kotrlja niz padinu, tekst koji bjezi pred nama i prekida se prije bilo kakve poente i razrjesenja, ostavljajuci neke od nas zapitane zasto smo primali ujede pseceg okota, a neke od nas zapitane - zasto smo lajali i grizli. Sve sto sam napisao posve je suprotno onome sto me je ucila, U vrijeme kada sam objavio svoje prve knjige, jos

Pi, stoko!

Sputan cinizam
jer u toj je replici lako prepoznati moju pasiju prirodu, koja ce se kasnije razviti u nicim sputan cinizam. Da, tu uocavam sklonost i sposobnost da riiecima povrijedim. Ali ono sto trazirn nalazi se jos ranije, u trenutku kada sam progovorio. Drustvene okolnosti, trening, to pomaze, ali dubre se ne postaje. Gad se, kao i taleMoguce,

Ponekad placem
Onda sam jednoga dana usao u becki Stephansdom i zapalio svijecu za, kako se kaze, njenu dusu, Ni danas ne znam zasto sam to ucinio,

je bila ziva, Nije komentarisala niti jednu od njih. Nicim mi nije stavila do znanja da ih je citala. Nije bilo sumnie da je bila zgrozena. Siguran sam da su te knjige za nju bile razocarenje. Ali me je voljela previse da bi mi zbog toga zamjerila. Ona ionako, kada bi je neko povrijedio i razocarao, nije osjecala ljutnju, nego tugu, zbog cega bi se povukla u kucu i tamo plakala. Citajuci moje knjige, s najvecorn sigurnoscu mogu pretpostaviti, tonula je u tugu, jer je iz njih pogresno zakljuCila da sam i ja tuzan.

Ali nije vise bilo niceg sto bi mogla uciniti za mene, da me zastiti ili utiesi. Bila je stara i bolesna. Govorila je sve teze, Cak i price iz naseg djetinjsrva nije uspijevala dovrsiti, Kada bi stala, ja bih nastavio pricu, raspleo je do kraja. Onda bih je zagrlio i poIjubio u glavu. Odmakao bih se korak i pogledao je: sjedila je na drvenoj stolici s koje su visile njene djetinje noge od krecnjaka, Pa otisao, ostavivsi je u njenom sobicku, s upaljenim televizororn, kutijom cigareta i Parkinsonovom bolescu. (Oprema teksta je redakcijska) - Svi, Presvijetli. Licno sam se uvjerio. - Onda, ne valja cekati. Hajdemo! Ispred Konaka, dobro skovana, dugacka tribina. Lijepo ukrasena i zastrta cilirnima, jasno obiljezena simbolima cars tva kojem pripadaju. Na njoj, uglavnom svi koji nesto znace u ovorn gradu, sa svojim suprugarna, cak i ponekim djetetom, sto, zaista, uliepsava opstu sliku. Odjeveni po posljednjoj modi, i Azije i Evrope, zavisno od toga ko cemu vise pripada, lice na putnike nekog prekookeanskog broda koji, upravo, polazi na dalek put, Pored svecane tribine uzdignut plato za muziku, koja jos produvava i stima instrumente. Onaj isti kape1nik dovodi u red note, na notnom stalku ispred sebe. I naravno - obican svijet, svuda okolo. (Oprema tekstaje redakcijska)

Odlomci iz knjige .Balkanska pnca" Duska Andie

Jukic mu ruci pade na koljena. Lice Latasovo kao iz karnena klesano: hladno, ostro. Sarno oei nernirne, zive, u kojima je nernoquce prepoznati sta vide, a sta kuju
(Izdavae: "Rabie" Sarajevo, 2009., za izdauaca Goran Mikulic, urednik Zeljko Iuankooic)
-...Ubio se, Presvietli! Obiesio 0 krusku, na sred livade. Latas dovrsava oblacenje. U najsvecanijoj uniformi carskog musir-pase, sa svim znacima i biljezima dostojanstva koji mu pripadaju. Jos koporan da ogrne. - ...Cudan ti je coviek, moj Frano! Kada nemakuku, daj! Kada mu das ubijese!?

Parada
Cute i cekaju
Zagrnu i koporan, pa okom preletje svoj lik, u velikom ogledalu, provjeravajuci da Ii je sve na svom mjestu i kako treba. Naglo isuka sjajnu sablju, izvjezbanim pokretom carskog insrruktora, sto ledi krv u mama i tiera strah u kosti.

Sarno 06 nemirne, zive, u kojima je nemoguce prepoznati sta vide, a sta kuju, U sobu, bez najave, ude Skenderbeg. - ...Izvinite, Presvijetli, misliosam ...

ostro.

- Cute, i cekaju! Cekaju, dl!_ okrenem, se a onda ...? Sta, ti, mislis 0 svemu? Da Ii bih, ja, kraljem mogao postati? [ukic mu ruci pade nakoljena. Lice Latasovo, kao iz kamena klesano: hladno,

Pomoc Krajisnicima
[ukic upravo zahvaljuje na pomoci, koju darovasmo

- Udi, Skendere. Fra

-...Sla prica narod? Opipa prstom ostricu, pa, zadovoljan, sunu mac u korice. - U zviezde te okiva, bra-

te, i Siavianinom i Hrvatom naziva. Za kralja proglasava, -A, Turci? -Cute.

Kraiisnicima. Udi! [ukic se podize, dobro se snalazeci, - Sm se starnparie rice, Presvietli ... - Nemoj, fra Ivane, sada, 0 tome. Bice prilike. Skendere? - Cere svih rodova su spremne i cekaiu znak. - Bas?! Spremni?

Tacno Netacno
bici kDd Banje Luke? GlavnD rirnskD naselje u sarajevskom kraju bilD je na llidzi? Veliki bubanj se prvi put pDjaviD u nrkestru JDSu najstarija vrernena? Za 1zna pisca Dervisa FevzijauMDstarca se da je ucestvovan cuvenDj

48
ZORAVLJE Fibromijalgija kod mladih

Dnevniavaz,subota, 4. avguSVkolovoz 2012.

sveznadar

2

3

1. TACNO

Pisac ucesnik cuvene bitke
Za pisca Dervisa Fevzija Mostarca se zna da ie ucestvovao u cuvenoj bici kod Banje Luke kad ie bosanska vojska do nogu potukla austrijsku vojsku. On ie tom prilikom napisao tri kronograma. Bilo ie to na danasnji dan, 4. avgusta, 1737. godine. Fevzi je jedini bosanski pisac koji ie napisao samostalno misticno-didakticno knjizevno djelo na perzijskom "Bulbulistan", nastalo 1739. (dva primjerka nalaze se u Univerzitetskoj biblioteci u Bratislavi) i posljednji veliki predstavnik osmanske knjizevnosti u Bosni (umro 1747). Autor je i velikog broja pjesama i kronograma. Roden je u Blagaju na Buni i duze boravio u Carigradu, u mevlevijskoj tekiji na Galati. Tamo je stekao visoko obrazovanje i postao dervis mevlevijskog reda, a onda zivio u Mostaru i predavao perziiski jezik. 2. TACNO

Fizicki aktivni adolescenti s fibromijalgijom suocavaiu se s nizim nivoom boli i invaliditeta, pokazali su rezultati najnovi jeg istrazivanja objavljenog u casopisu "Journal of Pain". Rijec je 0 prvom istrazivanju koje je fizicku aktivnost pratilo uz pornoc aktigrafije (metoda za snimanje i analizu podataka koji nastaju usljed pokreta), a sve radi mjerenja odnosa boli, funkcionalnih ostecenia i depresivnih simptoma kod adolescenata sa sindromom primarne fibromijalgije. U istrazivanju su ucestvovala 104 adolescenta u dobi od 11 do 18godina. Rezultati su jasno pokazali da sudionici istrazivanja sa sin-

FiZiCMialdiuni adolescenli -U bOI Ir I e manl
dromom primarnefibromijalgiie nisu ucestvovali ufizickim aktivnostima i aerobnim viezbarna, preporucenirn od ljekara. Sarno 23 posto ispitanika ucestvovalo je u 30-minutnoj dnevnoj fizickoj aktivnosti. Sarno jedan adolescent se svakodnevno bavio Su-minutnim vjezbanjem. Nizak nivovjezbanjakod bolesnika sa sindromom primarne fibromijalgije zabrinjava strucnjake. Oni, nairne, srnatraju da viezbanie predstavlja glavnu komponentu za olaksanje boli. Autori su naglasili da adolescenti sa sindromom primarne fibromijalgije imaju i druge simptorne koji bi mogli umanjiti interesiranjeza tjelesnu aktivnost, kao sto su umor i porernecaj sna.

Rij~~I~n~~~~~il~~~z~~a~~c k~~ici~a~ii~~kU metode za snimanje i analizu podataka koji nastaju usljed pokreta

Ilidza rimsko naselje u sarajevskom kraju
Glavno rim- 1iI.... sko naselje u sarajevskom ju bilo je krana Ilidzi. Na temelju fragmen-

~3ijii~~il;

---IIiiI.

ta natpisa pronadenog prili- ~ kom rusenja je- ~""",,,,.,(j::l.llIL_~'_;; dnog mosta iz osmanskog perioda na rijeci Zeljeznici, arheolozi su zakljucili da se rimsko naselie na prostoru danasnjeg naselja Ilidza zvalo Aquae S... Bania S... odnosno Ilidza, kako su ovaj lokalitet kasnije nazvale Osrnanlije, imaiuci na umu njenu ulogu kao ljecilista (iladz, tur. lijek). Bania S... bila je rirnsko upravno i kulturno srediste cijele sarajevske oblasti. U istrazivanjima su otkriveni temelji rimskih gradevina, mozaicki podovi, ostaci neke vrste centralnog grijanja te keramika, nakit i novac. Banja S... imala je status kolonije. Njeni stanovnici bili su punopravni rim ski gradani. 3. NETACNO

~::il:i~~-=~

Za biskvit: 5 jaja, 5 kasika secera.S kasika brasna, 1 prasak za peci yo, 3-4 kasike mlijeka. Za kremu: 1 kg ociscenih i narezanih jabuka, 1/2 I vode, 6 kasika secera, 1 vanilin secer, 2 pudingaod vanilije. Naeinpripreme: 1. Odvojiti bjelanca i zumanaca. Miksati zumanca sa secerorn i vanilin secerorn pa postepeno dodavati brasno, rnliieko i prasak za pecivo. 2. Cvrsti snijeg od bjelanaca dodati laganim miiesaniern drvenom kasikorn u smjesu od zumanaca.secera ibrasna. 3. Izliti smjesu u namascen i pobrasnjen pleh za pecenie i peci u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 30 minuta. 4. Krema: U vecoj posudi zakuhati jabuke, vodu i secer. Kuhati dok se jabuke ne pocnu raspadati. Tada dodati pudinge razrnucene u malo vode i skuha-

HOlae S labUltama

Nesta slatka za danasn] iftar

tidokraja. Vrucu krernu izliti na prohladeni biskvit. 5. Dobro ohladi ti preko n06, pa premazati kolac vrhnjem,

Radio sam 25 godina u Njemackoj, a prije odlaska u inozemstuo radio sam lOgodina u BiH. Sada namjeravam podnijeti zahtjev za ostuari»aniepraoananiemackupenziju. Trebam Ii pri/ikom podnoienja zahtjeva navesti da sam radio u Bill jer, prema mojim saznanjima, to utjeee na visinu penzije u Njemackoj? Zahtjev za ostuarivanje prava na penziju uBill namjeravam podnijeti nakon ostuariuanja prava na njemackupenziju, kaieZ. O. BiH primjenjuje Ugovor 0 socijalnom osiguranju koji ie zakljucila bivsa SFRJ sa SR Njemackompasestaz ostvaren u toi drzavi i BiH sabira kod ostvarivanja prava na penziju sarno u slucaju da osiguranik ne ispunjava uvjete za ostvarivaniepravaujednojod drzava,

nJemaClia DenZiJa o

Svaka drzava inace odlucuie 0 pravu na penziju prema svojim propisima, a prilikom odredivanja visine penzije uzima se u obzir sarno staz ostvaren usvojoj zemlji. Prema tome, cinienica da irnate staz ostvaren u BiH nece utiecati na visinu penzije koju ostvarujete u Njernackoj pa u svom zahtjevu mozete navesti da imate stazostvaren u BiH, u kom slucaju ce njernacki organ pokrenuti postupak u BiH radi ostvarivanja dijela penzije u nasoi drzavi. FederalnizavodPIO

()h"''''.71'l-i' flrllu'i •• I~UI"ltii~ 1t"'~¥.II.I. :-..: ..... uvcrti w-".,"'~ ,.

,u••tu.~'I.:
'
0 .

J·Il

tuu.tchll

.t

ult

I •.,.

~lll.')UI ....d .. k.cijlll.Qttrv.z

bit

Pojava velikog bubnja u orkestru
Veliki bubanj nije se prvi put pojavio u orkestru jos u najstarija vremena. Bilo je to tek na pocetku 18. stoljeca u operi AIcyone M. Maraisa. Otad se upotrebljava za isticanje ritma, za imitaciju gromova, kanonade, olujne grmljavine i slicnih pojava. Bubanj je inace jedan od naistariiih muzickih instrumenata. Nalazi se u razlicitim formama vee na najprimitivnijim stupnjevima civilizacije, Bili su to isprva komadici koze razapeti na drvene obruce, zatim na izdubljene panjeve iii tikve. Kasnije su bubnjeve pravili od pecene gline (Egipat, Kina), pa od bakra iii bronze.

Automobili Prodaja
• Prodajem AUDI A6 quattro, automatik tiptronik, 2004. godina, presao 160.000 km, registrovan do decembra, cijena 15.000 KM. Tel. 062 990 611. 15025·ltt • Audi 3, benzin L6, avgust 2002., mctalik siva, 2x airbag, klima, ABS, EPC, el. podizaci, el. retrovizori, al. felge, alarm Cobra, Meek lock, garaairan. Tel.061221 891 • Audi A4, 1.9 tdi, godina 2004., presao 226.000 krn, u perfektnom stanju, kasko osiguran, crna bola, uredno servisiran.svaoprcma. TeL 061491627 • Citroen picasso, klima, full oprerna,66 kw, 21 hdi, 170.000 km, regisrrovan, 2002. godina, cijena 9.000. Tel. 062 147103 • Fiat punto 2003. god. 1,9 dizel, 2 vratn, rcgistrovan do S. 2013., bijele boje,cijena3.950KM.Tel.061161355 • Fiat srilo, karavan, 2004., uvczen i70 Njemacke, I to. 000 km, servisna knjigaoriginal.Tel.06115834S • Ford escort 1990. godistc. Boia srebrena - metalik, 5 vrata,87 ks, benzinac 1.6. Presac 175.000 km. Cijcna L300 KM.Tel.062806401 • Ford focus limuzina 1.8 cdti crna boia 2000. g. benzin, klima, cijcna 5.000KM.TeI.061588368 • Ford fokus limuzina 1.8 cdri, 90 ks, siva metalik boia, 2002. g., klima, eleku-icni paket, tek registrovan, ekstra stanic, ciicna 6.900. Tel. 063894 638 • Galoper 2.5 tdi 2000. god, 103.000 km, kratki, registrovan, vcoma povoljuo. Moze zamjena. Tel. 061 202441 • Golf 2 dizel godina 86 povoljno. Tel.062848301 • Golf2,87.god 1,6bcnzin"brzina, siber, bordo boja, registrovan 2.300. Tel. 06 I 221668 • Golf2, 87. godina, 1.6 benzin, registrovan, u dobrom stanju, cijcna 1.600KM. Tel. 062 122844 • Prodajem Golf 3 bijeli, 1998. godislC, bcnzinac 1,4. Cijcna 4.'00 KM. Telefon: 061/533·898. • Golf6, 1.4, 2009. g. Trendlajncrni met,prdao 53.000km, maxoprema + zeder, mala potrosnja, garaziran, kupljen nov, nije uvoz, rcg do juIa 2013. Tel.06l173947 • Golf dizel 87. registrovan do OS. 2012. bez lcptir stakla. u dobrom Slanju, djfi;na 1.700 KM hitnQ. Tel. 065 95 1467 • GolflV, 1,9 TDI, registrovan do 12. mjeseca, u extra stanju, 2002. god. 9.200,00KM.TeI.061135356 • Golf, turbodizel,god. proizvodnjc 86. registrovan. Cijena po dogovom. Tcl.06l838773 • Kadet suza tek regiurovan i kadel karavan neregislfovan, ford eskort reg, uno mazda 323 neregistrovan. Tel.063459893 • Kajron dzip4+4. 2006god. moze i zamjena za manje auto uz doplatu. Tel. 062 183612 • Laguna, limuzina 2000., reg do maja 20.13., druga ruka, siva metalik, klima. Tel.061248222 • Mercedes 311 CDI, 2003. god. 85 kw, 22 cm3, 300.000 km, extra stanje, 16.000 KM. Tel. 061 169704 • Men:edes CDI 270 siva. mcralik 2001. god., prdao 110.000 km, cijena podogovoru, Tc1.063449859 • Micubisi pajero kratki. Komplerno uraden. Dile!, ekstra stanjc, 5.500 KM.TeI.062761512 • Mini mods 77. g. oltajmer cijena 9.000 KM, traina reg, moguca zamjenazajeftinijeauto. Tcl.061526308 • Nissan micra 1,0 benzin 85. god. motor je 92, godina, u odlicnom stanju. lma ios dosta duplih dije1ova, Fiksno 1.000KM. Tel.062058094 • Omega u dijelovima, [ajom starlet, ford eskort, uno 1.0b, mazdu 323 mogucazamiena. Tel. 063459893 • Opel agila 2001. god. registrovana do 9.2012. motor 1.0 cijena 4.000 fixno. Tel.063 167408 • Opelasrra I, 1.7TD 1997.god,cr· na, 5 vrata, tck registrovana. Cijena fiksno4.oo0 KM. Tel.063027953 • Opel astra 99. god, 1.6 benzin, metalik siva, oeuvana, nije udarana, 6.000KM. Tel. 063922047

• Opel corsa 1.7 TDCi nevi model 2000. godina, 5.200 KM do registracije. Tel.061 092755 • Opel corsa 1.7d discl, 98. god. cijena4.500KM fix. Tel. 430 101 • Opel corsa GSI ful oprema 92 kv, 2004. g., 12.500KM,moguca zamjcna zajeftin. Tel. 061 526308 • Opel vektra 1.6 ben. 90. god. ocuvana, fiksno 3,500 Ki\1.. Tel. 061 244922 • Pasat 1.9 TDI, 99. god., ful oprerna, tek regis. Cijena po dogovoru. Tel. 061 188626 • Pasat 3,90.god.I.9dizel,5 brzina, reg. do 2013. d020. jula karavan plavi, hitno. Tel.06ll46594 • Peugeot 206 xs 1,6, 2001. godina, 4.900KMdoregistaciie. Tel. 061 092755 • Peugeot 307,2.0 HDI, 66 kw, 2003. gcdina, 4 vrata.sivi, ful oprema, koza, digitalna klima, jedan vlasnik, placena carina i pdv, cijena 9 .200 KM. Tel. 061 100930 • I'do 607, 2.2 hdi, 2004. god. 136 ks.dci, ful.plavi, v. servis.ful cprema, 12.500KM. Tel.061256538 • Polo 2002. god. registrovan, siva metalik, 1,2 benzin, dvcja vrara, cijena6.650KM. Tel.06l027355 • Polo god 2005, dizell.9 SD[,cijena9.500KM. Tel.061867799 • Reno clio lA, 2001. god. u odlicncm stanju. Tel. 061244037 • Reno clio 15 DCI, daljinskc kljucanie, klima, tck rcgistovan, crvene bcie, hitno radi odlaska vani. Tel. 063350564 • Reno Laguna2003. god. 2.2 dcidisel, regist, digitalna klima, servo, abs, esp, el. podizaci i rerrovizori, Sxairbag, radio + cd, rcdovno servisirau. Tel.061484429 • Reno megan 4 vrata 2004. g., 1,' dci, 74 kw, ful oprema, registrovan, 8.9OOKM. Tel. 061 141691 • Reno twinge, 2001., sa ful oprcmom. Te1.061497448 • Scenic 2007., 1.9, 130 ks, del, ful, cmi, servisna knjiga, naslonjac za ruku, dig. klima, 14.800 KM. Tel. 061 256538 • Skoda fabia 1,4 tdi 2008. g. presla 16.500km,cijena 15.000km. Tel. 061 303460 • Skoda fabija 1,4 mctalik tamnocrvena presla 125.000 registrovana do 29.04.2013. Tel. 061 100757 • Touran 1.9 tdi, 77kw, 2006. godina,sreb. mel., gooal oprcma,Asrra 1.7 cdti, 81kw, 2009. god. cjel. god. reg. sreb.mel. Tel. 06 1 173747 • V\Y1 passal godBte 2000. tdi, aulOmatik,karavan,cijena6.500KM. Tel. 063335132 .VWPolo 1.4,16v,2004. god. Highli· ne oprema, registrovan do 7/2013., ci;ena 8.500 KM. Tel. 063386 764 • VWPoio 1.4, 16v,2004. god. Highli· neoprema, registrovan do 7/2011,cijena 8.500 KM. Tel. 063 386 764

• Cetiri gume sa felgama Michelin 175/80RI4, 2 gume Bridgestone 235/ 60R16, 2 gume Marsha1205170R15C. Tel.061552365 • Felge 16 sagumama BMW,original, aluminijske, povoljno. Tel. 061 204088 • Kupuiem instrument tablu za Audi 3,2000.godTDI. Tel. 061 278238 • Prodaia, ugradnja, remonr alnasera, alrematora motora, brisaca rclcja. Tel. 063459893 • Prodaiem za bubu karambolke orginalne pakne bombinu i alnascr 6v. TeI.062255046

SVOje SMS mole oglose morete stall I no sljedeCi broj:.... !!Jii.-,;J1
Ka& al.uJa POrDe:

091 510 101

lJ1(ooo,le u 1110 lO' • noprovile ICJZ/1lOIl , ukuoojle I YClIeg molog oglmo. f'or1j, PO\OI a no n<ro-edenl [)toj JedI'lO poruiO mo..'e saddaYClli rnoksInaIllO 15 rlJ Zo S\'e poruke kDja budu imole"'~ III Redokc zodd<rO'O pravo neobjClvIJNonJO U ogknlmo posJonom SMS poruicOr'll n8( b obtovfi;o'OllO firmI odrI05no pr k(JlQ

meoo

Svt ogles

sflgnu IJ(l4U(otn do 10 aU • ce objavIlenl aanUOf cIu •. 0 oslo 4 .. It lalle
CI)elIA

peruse je O,U J[M

+ pO\'

K.Il'OMENI,: Pnhkom

Ilan a

~td.ljt.

nemoJ1B ILlY Jan mAIumI
• Prodajese namjesren apartman 57 ml na Bjclasnici sa kaminom, centro griianjem, TV, ostavom za ski opremu i tcrasom s direktnim pogledom nastaze. Tcl.061153130 • Prodaje se stan na Alipasinom polju, A faza, 39 kvadrata, ciiena 63.000 KM.TcI.061203900 • Prodaie se stan na Stupu novogradnjacdrnah useljiv. Tc1.061188504 • Prodajcm 3,' soban suncan stan na Dobrinji, 87 m2, prostran, 2 kupatila, 3 balkona, prvi sprat. Po dogovoru, moze zamjena za Cemar. Tel. 061 202411 • Prodaiem dvoetazni stan na Ilidfi u Pejtonu sa rri spavace sobe, 125.000 KM.Te1.061558932 • Prodaiem dvosoban stan lokC. Vila 54 m2 adapriran, sprat 4. Tel. 061 365990 • Prodaiem dvosoban stan u centru Hrasnice, ul. 6. april broi 7,68 m2, cijena75.oo0KM. Tel.061211 025 • Prodajem jednoiposoban stan ul. Antuna Branka Simica. SOm kvadratnih. Tel. 06 I 303008 • Prodajem na Ilidfi stan drugi sprat 70 km plinsko grijanje Bos Gazija. Tel.065 183 745 • Prodaiem namjesten dvosoban stan 55 mz.sran se nalazi na Dobrinji, Trg Ziatnih ljiljana, cijena po"oljna. Tel.065957842 • Prodajem novdvoiposobanstan67 m2 sa novim stvarima, vlastiti parking, Pionicskadolina. Tei.061212650 • Prodajem stan u centru Skenderija kod vatrogasne cele 33 kvadra.ra, 2 sobc, hodnik, kupatilo, ostava, cijena 75.0ooKM.TeI.061916698 • Prodajem stan u Ccmru, Logavina, 80 ro2, trosoban, dvostrano orien[isan, svijetao, v.p., odIican raspored, 2 WC-a, kupatilo, Dovija zgrada. Tel. 061926069 • Prodajem stan u Hadzicima ,4 kvadralacijena po dogovoru. Tel. 033 420679 • prodajemstan u Hrasnom,ul. Azize SaCirbegovic, 72m2. TeL 061 544 376 • Prodajem stan u Sarajevu (Hrasno) Porodice Ribara, 53 kvadrata, VI spral, 98.000 KM. Tel. 062 008 808 • Prodajem stan u Sarajevu, 57m2, Grbavica ul. Radnicka, nova gradnja sa fasadnom ciglom, novo etaino plinsko grijanje, vel. balkon,lift, podrum.Tel.06J 2028,1 • Pcodajem stan u VogosCi 65 m2, visoko prizemlje ul. Omladinska, cent. grijanje, plin. Renoviran 1.550 KM/m2. Tel.062761 512 • Prodajem stan, DidZa, LUZani, nizovi, sa gara7.om - prednjom i zadnjom ba~tom, 105m2. Tcl.062226285 • Prodajem trosobni stan uSarajevu 74 m2 ul Himze Polovine, Bjelave. Tel.061152018 • Prodajem u Hrasnom na Trgu Heroja jednoiposoban adaptiran stan sve nO\lo,45 002, sprat 3. Tel. 061 540 015

Stanovi Izdavanje
• IZDAJEM praznu iii namjestenu garsonjeru po dogovoru. Tel. 061312805. 9199·1NdZ • IZDAJEM stan nepusaeima, na Alipasinom kod sportske sale, zaposlenoj djevojci Ili studenticama, na dufi period. Tel. 062 808314,033534332. 9281·1Ndi • Aerodromsko naselje, funkcionalna, namicstcna garsonjcra sa vr10m. Te1.033902101,062155619 • Centar blizu Katedrale izdajem liiepo namjestenstan. Tel. 061480445 • Djevojci namiesrenu jednokrevetnu sobusa upotrebom kuparila i kuhinje. Tel.062165312 • Dobrinja 2, jednosoban prazan stan 39 m2 u zgradi, na dufi period, 200KM + reziic. Tel. 06 I905450,033 541746 • Dva prazna stana kod OtesaMehe Porobica 15 i 13. Tel. 063 l83 218,066 3164313 • Dvijc namicstene sobe izdajem poseban ulaz i kupatilo, srudenticarna. TeI.033813119 • Dvoiposoban namjcSten stan, 71 m, central no grijanje, drugi sprat, DolaoMalta,400 KM. Tel. 065995 216 • Dvoiposoban potpuno namjcStcn stan na Grbavici kod osnovne skole Kovai'iCi. Tel. 062 615 062,062 546 245 • Dvosoban 54 m2, opremljen stan na C. Viii kod Vjetrenjaee, cijena 400 KM + reiije. Tel.062761752 • Dvosoban namieSten stan cijeli sprat, 70 kv, svc novo parking. TV kab, c. grijanje, pri kuea, NedzariCi. Tel. 062766 025 • Dvosoban Ilamiesren stall na Kosevskom brdu, A. Hangija. Tel. 061525795 • Dvosoban namjesten stan ... Tel. 061157028 • Dvosoban prazan stan, 58 m2 na duzi period, Fojnicka br.9 - 300 KM. Dolacma1ta. Tel.061182015 • Dvosobanstan namje~ten Logavina400KM. Tel. 061 701 831 • Grbavica - KovaciCi, jednosoban namjdten stan u zgradi. Tel. 062 562 427 • Grbavica kod stadiona, dvosoban iijepo opremljen, etazno grijanje, blind.l.kat,450KM,D.Maltadvosoban finoopremijen, blind, etazno, 400 KM.Te1.061145853 • I1idza ~ Luzani dvosoban moderan, 350 KM, M.Dvor,slan 105kv.sa 4 spavace sobe, 900 KM, Kosevo kod Boinice, dvosoban lijepo opremljen, etazn0450 KM. Tel. 062 677 488 • Jednokrevetnu sobu, centralno grijanje, kablovska, zaposlcnim muskarcimana Trgu Heroja. Tel.061 546291 • Jednosoban namjcSten stan centralno grijanje Cenrar Podhras[Qvi Bardakeije. Tel.061320242 • Jed nosoban namjesten stan na Pofalicima kod pla\fog granapa. Poseban ulaz,kablovska, internet. Tel. 063997 519 • Jednosoban SIan u BrijcScu kod skole. TeI.033673995 • Jednosoban, namjesten stan, VeIdiCi ~ Muhamcda ef. Pandze br. 37, cijena260KM.Tel.061742153 • Kucu u Centru grada,80m2,komfornu, novoadapliranu, namjdrcnu, sa plinskim grijanjem, parkingom, garazom, baslom. T cl. 062 690 220 • Manju jednokrevctnu sobu sa kupatilom, zaseban ulaz, c. gcada, samcu. Tel. 061 217897

Potrainja
• Kupujem rabJ;ena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 775. 319~lze • Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274441 • Kupujem ispravna i manjchavari· sana vozila, isplata odmah. Tel. 061 507984 • Prodaje[e auto mobil. Pozovite. brza kd isplam, dolazim na adresu. Tel.061427717

• Moderan, pcrpuno namjesren dvosoban sian u stambcnoj zgradi u centru Sarajeva. Tel. 061092586 • Namjesten dvosoban stan Marijin dvor. Tel. 057 225625 • Namjesten dvosoban stan na Socijalncm. Tel. 062 170056 • Namiesren jednosoban stan u Novom Sarajevu. Tel. 033 616 649 • Namicstcn jcdnosuban stan, Alipasino.Cfaza. Tel.061223391 • Narniesten stan stranim drzavljanima u novoj zgradi u Buca porcku. Tel.061 221 706 • Namjesten stan stranim drzavljanima.Nedzarici. Tc1.061221706 • Namjesten stan tri sobe tel. sa grijaniem. Tel. 06160, 824 • Namjcstcnu garsonicru bracnom pam, bez djece iIi samici, priv. kuca, sve posebno l80 KM + reaiie, u1. Kenana Demirovica 42, Aneks. Tel. 033 616136 • Namjestenu garsonjeru u centru kodBBI·a. Tel. 062 563487 • Oprcmljcn stan Bielave kod domova. Tel.061487 192 • Petosoban namjesten stan u Velcsicima.stambcna zgrada, vrlo povoljno. Tel. 062 294 509 • Povoljno manji stan mladom bracnom paru na Stupu u privatnoi kuCi. Te1.033468949 • Prazan dvosoban stan,kuca,cuvanje, plaeanje rezija, manje kirije, bracnom paru bez male djece. Tel. 0603155399 • Prazan renoviran jednosoban stan naCcngicVili. Tel. 061202 345 • Pcazan stan 65 m2 grijanje na gas, Sarajpolje. Tel.061 545358 • Prazan stan, na spratu privatne kuce I SO KM. Buca polok blizu os~ novneskole. Te1.033898013 • Sobu sa cenualnim grijanjem kod Merkatora zaposlenom, ozbiljnom muskareu. N. Sarajevo. Tel. 659 895, 062619677 • Stan u Tuzli. Stupine 1,61 kvadrat, namjesten, dvosoban, loda. Tel. 061548917 • Stan, prvi sprat privatne kuee, familijarnoj porodici izdajem, ogradena, basta i parking za auto. PofaliCi,Orlovacka230. Tel. 062236339 • Tri sobe srudenticama na Aneksu povolino. Tel. 062 190 101

Oba~je
~1 nmli stlgl'lll

JC.~ • lIfLGoama I .

oglilsi leo);
f
pMl

am

od pt1ka II 10 soIl i

rokom SClbolt. Inl it objo~ijen;II
naredm potledjcljak.
• C:ekalusa 64 ml, stan ie na drugom spraru, sa poglcdom prema rcstoranu 4 sobe gospode Safije, 135.000 KM. Tel. 061 559235 • Dobrinja I, Trg Zlatnih Ijiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom radenom po narudzbi. Tel. 061538128 • Dobrinia IV trosoban stan 72 m2 + terasa, 2 mokra cvora, III sprat, odlican povcljnc - hitno. Tel. 065 061 966 • Dvoetazni stan, 115m2/2, kod bosnjackegimnazi]e. Tel.061336 726 • Gcbavica 38 m2, prodajem stan u blizini PaiIne, pcvi sprat, sa balkonom, 76.oo0KM. Tel. 061 559235 • Grbavica, 52 m2, prodajem stan u Ljubljanskoj, prvi sprat prostran, odlicno orijentisan, pogled. Tel. 061 559235 • Hitno prodajcm stan u Dohl'inji 2, 53 m2, III, cijcna po dogovoru. Tel. 061254097 • Hrasnica, ul. Put Famosa 27 (bijelczgrade)trosoban slan(8l m2),2bal· kona, 2 mokra evora, etaino gr, u odlicnom je slanju, IV sprat, 92.000 KM.Te1.0615lO964 • Hrasno, A. SaCirbegovie, 80 m2, 2 wc,2 balkona, kompletno renoviran. drugi sprat. Tel. 062795494 • Ilidza,prodajem dvosoban stan49 m. Tel.061902270 • Kralja Tomislava,4,kat, nema lifta, 64 m2, adaptiran, 115.000 KM. Tel.061926069 • Novogradnja Stup "Tibca 2" stanovi sa klimom koji su u ponudi sarno kod nas,od 27 do 94m2. Ekstrapovo~ Ijnaeijena. Tel. 061504425 • Novogradnja Stup Tibra 2, garsoniera 32 m2, dvosoban 49 m2, rrosoban 64m2. Tel. 061 365990 • Otoka,jednosoban 39 ma,3. sprat, extralokacija. Tel.061493323 • Otoka, prodajem dvosoban stan, 56m2.TeI.061140483 • Prodaja stana - Novo Sarajevo ul. H. Ccmcrlica, zgrada Stcla, 7. sprat, 4·soban. Tel.065841247 • Prodaie se bez posrednika stan u ulici Ljubljanskoj 52 m2,imanjc 1550 m2 i trospratnakuca u Blazuju, Nadosiiek i luks. stan PejLOn llidza 116 m2. Tel. 061 722869

Prodaja
• ILIDZA· PElTON: Prodajem povoljno namjdten dvoiposoban stan i garazu u is10; l.gradi. Tel. 062 155396. 14679·1[[ • PRODAJEM garsonjeru (30 m2) u neposrednoj bJizini Katedrale - 75.000 KM fiksno. Mob. 062909054. 15007·1[[ • PRODAJEM dvosoban stan 55 m2. prizemlje, dva zatvorena balkona, 50 m2 ogradene l.emlje ispred, Trg Ziatnih liiljana. Tel. 062 974·729. 9190·INdt • PRODAJA vrhunskih apartmana u Neumu na samoj obali od 181112 do 35 m2. Sve informacije na broju 061 778367. N. • A. B. Simiea, dvosoban stan, 50 m2,2 balkona, 8 sprat, 2 lifta, 95.000 KM. Tel. 061 926069 • Agencija vdi prodaju i izdavanje vasih stanova, brza realizacija. Tel. 061493323 • Ciglanc, 78m2 + 26m2, Icrasa i balkon, HI sprat, cg, lift, Husrefa Redica, cavni dio, 179.0ooKM. Tel. 061926069

Teretna vozila
• Kombi KIA besta, tecetni, 1998. godina, registcovan do kraja maja 20I3.Povoljno. Tel. 062 I 19998 • Prodajem kombi (2 caravela ve~ bas to, uraden veliki servis, registro~ van do 08. 02. 2012. bijeli, 8+1 sjedista, god. proizvodnje 1986., cijena 4.oo0KM,Ilidz.. Tel. 062499089 • Prociajem kombi t4 VW sinhro prodUZcni 8+ 1 ispravan, rcgisITovan do dvanestogmjeseca. Tel.065511299 • Prodajem Peugeot partner teretni, 2007. godina, dobro stanie. Tel. 062 072013 • Prodajcm [eretno vozilo Kia Pregio,2.7D,65 kw,2001.godiste. Moze i udijclovima. Tel. 065 569432 • VW kombi T4 1992. godina. Re· gistrovan do 2. 2012. Dizel 2,4. Putnicki 8+ l,cijcna 7.600 KM. Tel. 062 990945

;----------------------------~
t t I t

tTebl
t

Motocikli
• Prodajem Yamahu R6god. 2007., reg.domaja.TeI.061749575

t I t t

Telefon/adrcsa

Dijelovi i oprema
• Auto ogledala za retrovizore, ravna i originalna. Vrsimo ugradnju. Povolino. TeL061149190

I 1Cupc!f1

p~dltl/po".t' "' iJdreili:·OM'Ynl VU"jla : T~nJSkol14 }1000 S aJe'II)

50

Subota 4. aVllus1Jio:O!OVOZ2012.

Dnevni avaz
• Prodajem kucu 13,20x8,OOP+ S sa okucnicom u Bihacu. ul. Mchmeda Fazlica- No\'aCervrt. Tel.061591477 • Prodajem kucu na Pcljinama. Tel. 062317515 • Prodajem kucu prizemnica Nedzarici useljiva 95.000 Ki"t Tel. 065843610 • Prodajem kucu sa bastom u ulici Obhodza 84, vlasnistvo 1/1. Tel. 066 136282 • Prodajem kucu tri slana dupla garaza Hrasno. Tel. 066640916 • Prodajem kucu u Binjezevu. Tri sprata, odvojeni ulazi, povrsina 200 mz, okucnica 1.000 m2. Ciiena povoljna. Te1.062337813 • Prodajem kucu u Gorniim Kovacicima, novogradnia 1/1 sa dva stana, jedan dvoscban, drugi jednosoban, odvoieni ulazi, cijena 100.000 KM. Tel.063615540 • Prodajcm kucu u Starom GraduSarajevo. Tel. 063 514023 • Prodajem kucu, lijepa lokacija, u Kiievu, sa I dulumom zemlje, 50.000 KM.Te1066 I17006 U:I~~~d~fr~k~c~j~~I~~:r~~: ~~el~ Tel481423 • Prodajem rnodcrniju kucu, Pofalici, H umska,a mozc izamjena za stan uz doplaru. Tel. 062666 300 • Prodaiem novu montaznu vikend kucu - brvnaru na parceli i temeljima kupca. Tel. + 387 61337 767 • Prodajem povclino kucu u centru Saraieva sa klimom i grijaniem. Tel. 033260515,062081210 • Prodajem povoljno novu duplex vilu u Turskoj, Kusadasi 150 m2, basta 200m2, 5soba, 1 vel. kupatiloi 2 tus wc, 3 terase sa pogledom na more, bazen.Tel.061 190610 • Prodaiem useljivu kueu 104 m2, dva dvosobna Slana, d"ije gara~e, 500 m2 okucnice, hilno, Radnicka 122. Tel. 065 540702 • Prodajem useljivu kueu naJablanickom jezeru, CciebiCi, 700 m okucnice. ekstra lokacija, 10 m oel obale, papiri 1/1, moze vozilo i rraktor uracUD. TeL066845174 • Rakovica. prodajem kucu - vi kendieu na sprat + Ijetna kuca, sredeno. Tcl.061213273 • Rczidencijalno nasclie. kuea u nizu, Cenlar, centraino grijanje, lerasa sa bastom,garaia. Tel.062341250 • S[ari Grad,ul. KeCina,kuca sa dva odvojena stana (1 i 4 • soban), gara~a, etazno grijanje, pareela 400 m2. Tel. 061510964 .TarCin,Cdce,kucamtspra[ i 1.500 metara kvadratnih zemlje, asfah, voda, struja, telefon. Cijcna po videnju. Tel.061299127 • U Ripeu kad Bihaea prodajem rUScvnu kueu na placu 750 m2 i njivu 1.750m2. Tc1.052216373 • U Zepcu prodajem kueu sa 20dvojena stana, maze i iedan stan, garaiu, pomocniobjekalimanji vocnjak. Tel. 032596516,063199266 • Visoko, Priieko, prodaje se use1jiva kuea novije gradnje 200 m2 na piaCll od 400 rn2, sa garaZom, svim prikljuccirna i urednim papirima. Tel. 061153130 • Snake, plac 1.258 kvadrata, 111, struia, veda, plin, tclcfon, cijena 38.000KM. Tel.061208728 • Tarcin - Odjak, zemljisre za gradnju, veda, struja, telefon, 50 m od asfalta. Tel.061299127 • Vogosca, Donji Horcni 11. Proda[ern gradevinsku parcelu udaljenu 500 metara od pumpe Hifa. Tel. 065 995852 • Apartmani i sobe u Neumu pored oba1e. Te1.033541493,061 131831 • Apanmani Neum, pcvoljno, 5 m od mora, klima, TV ~plaza, upotreba kuhinjc.prirodna hladovina. Tc1.061 488043 • Apartmani, namjestene sobe za dnevni boravak i precociste. Tel. 061 897866 • Apartmani, sobe, Trpanj Peljesac plaza ploce, Vesna. Tel. 00385 20 743 626 • Apartmani.sobc, Trpanj Pcllcsac, blizu mora, Vesna. TeL062421 050 • Apartmansko prenociste iznad Katedrale, garaza, internet, kablovska, cent. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 062 530601 • Apartmansko prenociste iznad Karedrale, uz francusku rezidenciju, parking, intemet.kablovska.cen. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 • Apartmansko prenociste, strogi centar (zgrada Papagajka). Za icdnu osobu 30 KM, za dvije osobe 50 KM. Tel.066288104 • Baosic.Iuxapartmani sa bazcnom, parking. Tel. +38269551750 • Baosici, izdajem povoljno apartman s kliroom i TV, 100 m od mora. Te1.061213256 • Baska Veda, izdajem dvosoban apartman u strogom centru 100 m od mora, 2 sobe, dnevni boravak, kuhinia.klima.z rv, rerminjedanod 10.do 16.08. Tel.061 036408 • Brae, Sutivan, iznamliuicm aparmane 50 m od plaze, vrt, rostilj.povoIjno. Tel. + 385915787471 • Dvosoban aparLrnan namjesten izdajem u Baru,CG, 900 m odplaze Utjcha. Tcl.061 067410 • Gradac- sobe sa balko nom i kupatilom sa WC-om. Upotreba kuhinje. Buljuba!ic. Tel. + 38521697340 • Gradac i Podaca organizovan sedmoJnevni boravak od 03. 8. Cijcna ie 190KM. Tel.061793 528 • Gradac na moru, izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, desel mctara oJ ohale. Tel.062970247 • Gradac namaru, iznajmljujem povoljno sobe i apartmanc, p<uking osiguran. Tel.00385918802 134 • Gradac, izdajem sobe i apartmane povoljno.Te1.00385915442109 • Igalo, Herceg N ovi, (lOvoljno sohe i aparunani. Tel. 00382 31 332953, 0038269465614 • Igrane. Ljetov<l11jena moru 7 d<l11a prevoz ismjeSraj 210 KM, termini od 28. 7. do 20. 9.TeI.062003401 .lzdajem 2 apartm<l11a n1:l cljcScu, P Lovisle. Torno i ieljka. Tel. 061 363 174 • Izdajemapl:lrtman nasarnoj plazi u Kleku sa dvoristem iparkingom. Tel. 062573613 • 1zdajemapanman u Neumu, Tiha luka, Mimoza, parking, klima, TV. Tcl.061548917 .1zdajcm apartman u Ncumu. Tel. 061206911 • Izdajem apartman u Neumu. Tel. 061311778 • Izdajem apartmane i sobe - VodiceoTe1.061469111,062563S28 • Izdajem apartmane na Peljeseu • Loviste. Tel. 00385 99 2184 679 • Izdajeru apartmaneu Gradeu. Tel. 00385922296741 • Izdajem apartmaneuNeumu. Tel. 061480235 • Izdajem apartmane u Trpnju. Tel. 0038520743416 • Izdajem apartmane u Zaostrogu. Tcl.063432127 • bdajem apartmane uz more. Siano kod Dubrovnika. Tel. 00385 20 871 338,00385995126108 • Izdajem apartmane, Dobre VodeVeliki pijcsak, novogradnja, klima, kupatilo, balkan, kuhinja, parking. Apartmani Rarnovie Ferid. Tel. + 382 69013104, + 38230364312 • Izdaiem apartmane, tri zvjezdice, llZmore uNcumu. Tcl.063 573 787 • Izdaiem apartmane, ulicadije1i od plaze s pogledom oa morc. Peljesac Loviste. Ze1jka. Tel. 061381624 • hdajem cetverokrevetne i pe(Qkrcvcme apartmane u Neumu uz morc. Cijena 80 i 100 KM. Tel. 061 480 235 tr~g~~T~1~ttrs7 4~~ikolicu u Zaos• Izdaiem trokrevetne apartmane u vodicarna, drugi red do moral parking, sat. antena, balkan. Tel. 061 586 022 • Izdaiem u Orebicu klimatizovani apartman 4+ 1 blizu mom. Tel. 00385 20713638 • Izdajem, kudu na Hvaru.xe metara udaljena od mora, parking, rostilj, TV,klima. Te1.0633042% .l7.dajem, sobe sa kuhiniom, kupatilom, parkingom, tcrasom u Srcbrenom kod Dubrovnika. Tel. 00385 20 486160 c:'::~f~l.b6stfoe8i2arirlmani u Poda• Iznajmljujem apartman na Viasicu. Tel.066052 522 • Iznajmljuiem apartmane u Kleku, uz same more. Tel: +38761748912, +385977018660 • Iznajmliujem apartmane u Zaostrogu 10 mctara cdplaze. Tel 063 376 558 • Iznaimliujem sobe s upotrehom kuhinje u Gradcu, vrlo povoljnc, blizina mora. Terl.0038521697 169 • Iznajmljuju se apartmani u Kleku, 5 mod mora, l Geuru poosobi. TeJ.061 869034,00385915946600 • Klck.sobe saupotrcbom kuhinjc i apartmani.parking, velika tcrasa - povoljno. Tel. 00385 20691 068,00385 9179864% • Kod [elica Gradac apartmanicaobe, komforno, ugodno ipovoljno. Tel. 0038599 6802 320 • Komarna, Klek - Izdaiem povoli00 apartmane za 3 do 6 osoba sa upotrebom ku hinje. Tel. 062 439 329, 061 437719 • KOrCula, izdajcm povoljno aparunane i sobe. Tel. 00385 91 7889453, 00385923081825 • Ljetovanje u Zaostrogu, 20 m od mora u hladu, kamp kuea kompletno opremljcoa, avgusr i septembar, povoljnoi ugodno. Tel. 061161548 • Ljetuiteu Makarskoj, apartmani i sobc s upotrebom kuhinjc. Tel. 00385 91 S837045 • Makarska - apartman u centru za vikende i duzc. Tel. 061224174 • Makarska - Debelo brdo, izdajem vise apartmana. Mario. Tel. 00385 91 5399107 • Makarska rivijera - Gradac, izdajem apanmane sa obczbijedenim parkingom. Tel.00385 92 2052213 • Makarska rivijera, Krvavica, aprtman za cetiri plus iedna osoba, dnevna, spavaea, kuhinja, kupatilo, balkon, TV, klima, parking. Tel. 00385 989171310 • Makarska, izdajem apartmane studije blizu plaze, klima, TV, parking. Tel. 00385 5805399 iii 00385 21 612877 • Makarska, izdajem sobe i apartmane u blizini plaze parking, klima, TV. Tel.061818702 • Makarska, iznajmljujem sobe i aparunane blizu mora. Tel. 00385 21 616814,00385981787522 • Makarska, imajmljujem sobe, tv, parking,klima, ro~ti1j i pranje vda. Tel. 0038591 5229427 • Makarska, iznajmljujemo apartmane blizu plaze - klima, TV, wire· less, parking. Tel. 00385 21 616410, 00385998578689 • Mostar- izdajem apartmanesa kJimom, kablovskom, imernetom i mini kuhinjom, 20 KM po osobi, u blizini Staroggrada. Tcl.063314832 • Ncum - izdajem apartman uz mo~ re, za 4-6 osoba, komplet opremljen, parking. Tel. 062672 867 • Neum - izdajem sobe sa zajednickim kupatilom i kuhinjom, 100 m od mOnl, lerdsa Sa prirodnom Wadovinom,parkingosiguran. Tel.063123 490 • Neum" kod plaie Zenir iznajmljujemo sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, garaze). Tel. 036 885 165,063894751 • Neum - povoljno izdajcm spartmane smjcStene liZ morc. Tel. 063 327098,036884169 • Neum cenlar, iznajmljujem apar· tmane 50m od mora. Tel. 063 350 149, 036880320 • Neum, apartmal1i Sabina, komplet opremljeni, TV, Klima, 30m do pla~el ul. Mimoza/Agava, fam. Meh· medovic. Tel. 061 223 100,061 569 643 • N cum, izdajem apartmane istudio aparLmane u centru Neuma. Tel. 063 715509 • Neum, izdajem apartmanc, klima· Lizirane, 20 metara od mora, TV, parking. Tel. 036 884 493, 061 141 752, 061183981 • Neum, izdajuse povoljno klimatizirani apartmani blizu mora u uliei Mimoza. Tel. 063 417837 • Ncum, iznajmljujcm aparcmane uz more sa tcrasama. Tel. 036 884 710, 062970364 • Neum, odmor u aparunanima na samoj obali. Tel. 036 884 215,063 856 164 • Neum, povoljno izdajem sobe i aparLmaneUCenlru. U1. Mimoza. Tel. 0633,9686 • Neum, sobe i apartmani 5 metara od mora, privarna plaZa, besplatan parking, rostilj, hladovina, supel' povo1jno. Tel.063488572 • Neum, sobe sa kupatilom i apartmani.garaza, klima 50 m od mora. M iralem. Tel.061185 160,036884477 • Odmor na Korculi, svc informaciic na: b ttp :/Imario. korcula-laraus.com • Orebic- apartmani novosvc.blizu plazc, opskrbe centra povoljno, svoj parking. Tel.062718 10, • Orebic - izdajem apartmane sa parkingom povoljo. Tel.061156962 • Orebic - izdaiemo apartmane a+ I klimatizirano, 300 m od glavne plaze, TV. Tel. 06 I 973842 • Oreblc - izdajemo apartmane 4 + I, klimauzirano, 300m od glavne plafc. Te1.061996654 • Orebic apartmani - 4 krevetni, veoma povoljno, u centru, sa lijepim pogledom na more. Tel. 061 507446 • Orebic.apartmani dvo ijcdnosobni rve parking provedite vikend na morupovoljno. Tcl.061846930 • Orebic, apartmani, 2-3 krevetne sobc sa kupanlom, kuhinia, garaza, vrlo blizu mora. Tel. 00385 98 1863 337,062334139 • Orebic, apartmani, balkon, we, kuhinja, parking, klima, 800 III od mora, slobodno od 01. do 15. augusta. Tc1.061481925 • Orebic, dvosoban apartman TV, parking, povoljno, slobodan od danas.Te1.0911831129 • Orebic, izdaiem sprat kuce sa 5 krevera. Parking osiguran. Tel. 061 954045 • Orebic, izdajemo apartmane4+ 1, klimatizirano, 300 m od glavne plaze, TV. Tel.061780570 • Orebic, iznajrnijujem apartnlane blizu plaie, pogled na morc od kojeg Vamdahzasraje. Tel. 061213819 • Orebie, trokrevetni apartman, TV,klima,telefon. Tel.061226141 • Orebie, rrokrevetni aparrrnan, TV,klima. Tel.061914561 • Pans ion na Bascarsiji, izdajem SQbesakupatilom,15 poosobi. TeL 061 420254 • Peljesae Drace izdajem kueu za odmor 100m do plaze,3 parkingmjesla, 40e dnevno,apm·tman je za 50soba. Tel. 062 105 578 • Podaea - kuea uz more, apartmani povoijno, obezbijeden parking. TeL 061517353,063893590 • Podaea apartnlani 3 i 4leiaja, I SO m odmora,klirnatizirano, 50 i 60 KM. Te1.061863656,00385 92 2885233 • Podaca, apartmani, sobe, Wadovina, parking, ispod magistrale. TeL 00385989774177 • Podaca, izdajem aparlman celVCrokrevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174 • Podaca, sludio - apartmani 2+ 1 (novonamjesteno), balkon, SAT-TV, intcrnct, kuca se nalazi ispod magistrale. Tel. 0038521 699199 • Podgora, apartman za 3 osobe, blizu mora, povoljno, Mladcoka. Tcl +38521625505 • Podgora, apartmani 4 i 6lezaja, so· be 2 i 3 Iczaja, 100 merara od mOf".1. Taib. Tel. +385915189911 • Povoljno izdajcm apartmanPodaea,4Ic7.aja.TeL061133012 • Povoljno izdajem apartmane i sobeu Tuccpima. Tel. 00385 98 707 35 I • Povoljno izdajem sobe sa upotreborn kuhinie u Podacima blizu mora, u kuCi, ima samoposluga. Tel. 00385 919327482,0038521699450 • Povoljno iznajrnljuiem apartmaneu Tucepima.Tel. +385989386925 • PrenoClste, Stari grad, Sarajevo, 10 KM saparkingom. Te1.061775 529 • Prevoz i s01jeStaj do Neuma4 noti i 5 dana 100 KM, 9 noti i 10 dana i 9 !lOCi 150 KM, 50 metam od plaZe sa klimomauto. Tel.0618oo 191 • Sarajevo, apartm<l11i za prenoCiste u centru starog gr.lda, 2 min od Ba~carSiie, 10 po osobi. Tel. 0038761 107021 • Sedmodnevni boravak u Neumu u privarnoj kuCi. Obezbijedjcn prije· voz, smjestai sa doruckom i ruckom. Polazaksvake subote. Cijena 300 KM. Tel.061915661 • SmieStai u Neumu,sobe studio aparunani, 70m ad mora, u blizini hotcla Neuru,vdopovoljno.Tel.061777843 • SmjeStaj u Neumu) sabc, sLUdio apartmani 70m od mora u blizini how lelaNeum. TeL061358989 • Sobe sa upotrebom kuhinic sa ku· patilom u Srebrenom kod Dubrovnika.Te1.061473240 • Sobe sa zajednickim kupatiloro i kuhiniom, 100 m od mora, teras:! sa prirodnom hladovinom, parking osiguran. Tel.063123490 • Sobe 7.a prenocislC u blizini BaSCarSije,sobe imaju svoje kupatilo inter· net,cahlovsku,parking. Tel.0611~4 724 • Ston - PcljdacblizuplazePrdpra[no izdajcm aparrman. Tel. 00385 20 754237 • Trogir - Ciovo - okrug gornii - izdaje se iednosoban stan sa balkonom Za 4 osobe + pomocni lelaj. Parking osiguran, 50 m od mora. Klima, led led. Tel.062643616 • Trokrcvctoi i dvokrc"etni aparlmani u Orebicu. Tel. +38520714 050, +38595 5834428 • Trpanj - iznaj01ljuje01 Iijepc apartmane blizina plaze. TeL 00385 98 9835770
J

• Sar Polje, dvoiposoban stan, 61 m2, rencviran, balkon, ustakljcn, vi 1/1,94.000KM. Tel. 06245 1068 • Sckolovic kolcnija cetverosoban stan u nizu, 2 kupatila.garafa, potkrovlie, dvortste, povoljno, moze zamjenaza sran. Tel.065061966 • Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkana, komplet adaptiran, Marsala T ita268 Luka. Tel.063288954 • $vrakioo, ulica Prvomaiska (preko pura Mcrkatora i MUP-a), garsonjera kompletno adaptirana, cell. grijanje, suteren, cijena40.500 KM. Tel. 061510964 • Trosoban stan 78 m2, cenrar Vogoscc, 1.550 KM/m2. Tel. 062993 253

Poslovni prostori
• POVOLJNO, nedovrsen restoran i zemlju - Mahmuta - povrh Vrbovske, Gomji Burmir, asfalt, veda, plio, dozvola 111. Tel. 062 974729. 9190·INdt • Izdajern - prodajem post. prostor 50ili 100m2 dozvoljcna nadogadnja-l sprata. Stup.Te1.061202441 • Izdaiem kancelarijski poslovni prosror od 150 kvadruta, 80 kvadrata i 42 kvadrara u uliei Hamdi]e Krescvliakovica br.l0,Sarajevo. Tel. 063848439 • Izdajem poslovni kancelariiski prostor 120 ml, prizcmlje, Iokacija extra, preko puta Predsjednistva, ulicajezero. Tel.061559235 • Izdajem poslovni prostor 50 m2, na Alipasinom pol ju, mcze se koristiti uvisenamjena. Te1.061269135 • Izdajem poslovni prostor u Brezi 229 m2 RK Borac, pctpuno renoviran za trgovinske namjene, cijena 2.000 KM. Tel.033265715 .lzdajcmpp 110 m2 za sve namjcnc na glavnoj cesti, prilaz za slepere, Sarajpoljc.Tc1.061545358 • Izdajcm prostor 15m2 na I1idii preko puta pijace za sve namjene. Tel. 061554874,033621303 • Izdajem vrijednim i cestitim osobama autopraonicu i vulkanizersku radnju opremljenu preko purastadionaKosevo. Tel.062434290 • Man(a~na hala povrSine 1.083 m kvadr-dtuib ce!icne konsrrukcije. Izolacija send vic paneli 8cm, S godina stara, lijcpog izgleda. Cijena 84.000 KM.TeI.066625322 • Ponuda: Jako izvor vlasrite Ciste laboratorijske ispirane vode sa bazenom, uzmagistralu, nudim Z<l proizvodniu i promet-kodSarajeva. Tel.653454 • Poslovni prostor40 m2Cengie Vila,izdajcm.TeI.061 100394 • Poslovni prostor 40 m2 u prizemlju stambene zgrade, Hrasno, izdajem. Tel.061199008 • Prodajem halu koja je iznajmljena, atraklivna lokacija, SlUp. Tel. 062 666300 • Prodajem poslovni prostor 40 m2 CengieVila. Tel. 061 100394 • Prodajem poslovni prostor na AlipasinuAfaza50m2povoljno. Tel. 061 304479 • P"odajem poslovni prostor, 00brinja 2, "coma povoljno,46kvadrata. Tel.061209120

Potrainja
• Ageneija hitnc trazi manji fino opremljen stan u zgradi zaozbiljan zaposlenibracni par na duzi period. Tel. 062677488 • Agencija potrazuje manii stan u zgradi fino opremljen za ozbiljan bracni par, zaposlcni, na duzi period. Tel.061145853 • Agencija potrazuje vcci broj kuca, stanova i zemljista. Tel.033 782980 • Agencija, hitno potrazujemo manji stan ria relaciji C. Vila, Malta, Grbavica, Hrasno, za zaposleni mladi bracniparbczdjccc. Tel.061142704 • Agcnciii hitno potrcbno vise stanova i kuca za prodaju i izdavanie. Tel.061493323 • Agenciji potrebno vise sranova za kupcvinuu Sarajcvu. Tcl.061559235 • Kupujem devastirane stanove u Sarajevu. Tel.062157088 b:n ~~~~::gi~v~~ia~i~~~n~~iO~~~~~ hitno. Tel. 061509705 • Kupujem dvosoban iii manji U·osobanstan. Tel. 06 1 510964 • Kupujem jednosoban stan po tcZisnoj ciieni, isplata odmah. Tel. 061642684 • Kupujemstan ul. Alipa~ina,Skenderija, Merhemica lrg, od 90 do 100 m2 kod 2. gimnazije, Zagrebacka kod OH_R-a, do 85 hiljada cum Kranjeevieeva. Tel.061288939 • Kupuiem trosoban SCan u Krdnjcevicevoj uJici u Samjcvu. Tel. 061 347170 • Potreban veei broi Slanova zaizdavanjeiprodaiu. TeL06186S011 • Potreban veti broj stanova t:a izdavanjeiprodaju. Tel.061925649 • Traiim cimerku, kirija povoljna, Novopazarska iznad pckarc As, Hrasno. Tel. 06 I 026855

Garaie
.lzdajcm - prodajemgaraZu,C. Vila 1.Tel. 061 ,18601 • hdajem dvije spojene garaze kod Acrodroma. Jedna sa kanalom. Pogodno 7.a automehaniku. Tel. 062 379 192 • Izdaje01 garazu u zgradi Papagajka. Te1.033218011 • Izdajem zidanu gara~u, Breka (1-1. Po10vine)· 70 KM. Tel.061218 837 • Povoljno izdajem garazu na Kokvskom Brdu (u bEzini jayne okrugle gara,e) 60 KM. Tel. 061 740 870

Zemljista
• Orahov brijeg, prodajem povoljno dvije gradevinske pareele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. Urbanistieka saglasnost, vlasnis(Yo 1/1. Komunalijedoparee1e. Tel.061488675 • Povoljno prodajcm 11 duluma kvalitetne sume bijelog bora na rvrdom putu, pogodna za transport, Ze-Dokanton. Tel. 061469619 • Prodajem 3.800 m2 zemlje, o~teecnu kueuporcd rjeCiceRakovica u Rakovici u_redni dokumenti struja voda 100 m odglavnogputa. Tel. 065 648247 • Prodaiem 4,5 dunuma zemlje -livada, TmovoFBiH. Naimanju imaju dviie vode,krozposjed tece rijeka,sve 1/1. Steuja 50 m ad imanja, 8.000 KM podunumu.Te1.061686095 • Prodajem imanje 34 dunuma Rakovica Zenikcijenapodogovoru. Tel. 065998271 • Prodajem na super lokaciji u Brezanskoj ulici 808 m2 zemljisla sa gradevinskom dozvolom. Tel. 061 848433 • Prodajem plaeeve, nascJjeBuCa polok, uliC'.lSuljeJahiea. Tel. 066965 999 • Prodajem pola duluma zemlje u Rakovici, posjedujem gradevinsku dozvalu, cijenapo dogovoru. Tel. 061 703059 • Prodajem u Kaosticama optina Rudo scsnaest duluma zemljc mo~e i zamjena.Te1.063388419 • Prodajem zemljisne parcele Dievojacka voda Ahatovi6 povoljno. Tel. 061209120 • Prodajem zcmljisrc u Faletieirna poredputa2 100m2. Tel. 06 1 100242 • Prodajem zemlju IvanCiCi, Gajevi, op~linaIlija~. Tel. 061 378601 • Prodajem zcmlju u Fojnici kod hOlela Reumal. Tel. 061 327095 • Prodajcmzemlju u Nahorevu, 1/1, vlasnistvo. TeI.05S 379455 • Reljevo dam Pandzino brdo, zemljiste, moZe u pareelama za stambenui vikendgradnju. TeL065906876

Kuce
• PRODAJA: Neum, Tiha luka, Dalmatinska 9, kuca sa garazom i 300 m2 okuenice. Tel. 061 548 365,036/884·297. 8155·1Ndt • Cemar· kod piccrije Galija, kuea sa ba.slom 140 m2, povoljno. Tel. 061 510964 • Cenrar, Skenderija, prodaje01 kueu kao dvoetazni stan, moderan objekat 200 m2, prclijep pogled na Centar,avlija,basta. Tel.061497 448 • Hitno prodajem kueu na sprat 700m voenjaka dozvola nova, Hownj. Tel.062105578 .Ilid~a, Osjck - Prodajem kucu novogradnja. Prizemlje + 2 sprata, 220 ml,okuenica300m2. Tel.061470838 .Uidza. Pejronprodajem kucu u nizuusuperstanju.Tel.061558932 • Kasindolska, prodajem kueu 200 m1 sa okucnieom od 600 011 plus pomoeni objekal i garaia, sve lijepo ogmdeno, odlicna pozicija. Tel. 061 5S9235 • Kuca + gua-':a u Brijescu s 500 m okuenice. uredni papiri. Tel. 033 672 591 • Kuca ucentru Makarskc, Kalalarga 29. Papiri uredni, tTi eeaze, cC'.l300 kvadrdta. Tel.063899989 • NisiCi, Jelik, prodaje sc no"osagraden vikend objekat 185 m2, na plaell od 1.700 m2, ima gmdevinsku i upotrebnu dozvolu, sve prikljueke. Cijcnapovidcnju. Tel. 061 153130 • PeJjesac Drace, oova uscljiva kuea na sprat, 100m do plale, mirna, moze i jedna c(a~a dogovor oko isplale mOgue,papiri u radu. Tel.0621 05 578 • Prodaia Vratnik, ispod kasarne Jajee stara bosanska kuea 2 ewic sa 345 m2 dvorista, povoljno. Tel. 065 061966 • Prodajem kueu 13 puta 9 na Kobiliaci sa 1.350 zemlje. Tel. 061 339 287

• mUM - lzda;emo povoljno apartmane na sarno; plaZi 5 m od mora. klima, parking, TV. Povo1jno. Tel. 063 321 434. 962·lmo • mUM, vila "Minan izda;em apartmane blizu plafe Zenit, 40 metara do mora sa garazom, klimom, TV-om. Tel. 062 223 761, 061 254458. 8903·1Ndz • MAKARSKA RIVIJEKA . MALI DRVENIK, Izdajem aparlmane i sobe sa upotrebom kuhinje. Parking obezbijec.1en. Tel. 00385 21 628 306, 00385 91 9542000. 14841·ln • mUM - izdajem apartmane blizu plaie "Hotel ZenitH garaze, TV sat, klima. Tel. 036 880 516, mob. 063350056, www.apartment-zubae.eom. 1149-1mo • OREBIC, apartmani 1..3 40sobe, dnevni, spavaca, kuhinja, kupalilo, terdsa, parking u hiadu, povoljno - 3S Eura dnevno. Tel. 061147359 ili 033/220 068. 14893·ltt • Akcija - Drvenik, od 11.8. do 18.8, apartman 10 eura po osobi dan, polupansion20eura.Tcl.OO385912517145 • Alma, villa u CCntrUNcmna, apartmani,sobe,parking, bEzu mora. Tel. 061131900 • Apartman u Orebieu, dvije sobe, kuhinja, terasa,parking, klima, blizina plaic, povoljno. Tel. 061566 516, 00385991942085 • Apartmani isobePodaea veeod20 KM. Tel.0038598817104

• Izdajcm kamp prikolieu u Zaostrogu kamp Viter 15 m od plaie. Tel. 061802720 • Izdajem kucu sa 2 kupatila i we-a, parkingom, 6 Ie:i.aja 350m od mora. Cijena 12EpoJe!aju.TeI.062081279 • Tzdajem Iijepe dvokrevetne i trokrevetne sobe u Zaostrogu, s upoteeborn kuhinje, terasa, basta. 200m od mora - 10 E po lezaju. Tel. 00385 21 629042 .Izdajempovoljnoapartmanesobe u Podaci ispod magistrdie 50m parking obezbijeden. Tel. 00385 21 699 231 • Izdajem povolino apartmane u Gradcu. Tel.00385922017780 • Izdajem povolino apartmane u Neumu. Tel.062551 001 • bdaiem sobe u Baosieu 30m od moraieftino. Tel. + 38268701210 • lzdajem studio apartman uNo· valji uavgustu. Tel.066 138608

Dnevni avaz
• Trpanj - Peljesac od 15/08. izdajem Ssobe-e lezala. Terasa,pogled na more, 100 mctara od plazc. Tel. 00385 922920212 • Trpanj - Peljesac, trokrevetni apartman blizu mora, zascbna kuhinja, we, tv.terasa.odmor 100%. Tel. 061 534261 • Trpanj, izdajemo aparunane i sobe komforno i povoljno. Tel. 00385 9899666 • Tuccpi, apartman na plafi povolino, 6+ 2 osobe, term in od 18.0H do 02. 09. Tel. 061 299627 • UNcumu,Ccnlar,sobciaparunani u blizini hotela Neum, povcljno. Tel. 061875279,036884686 • Zaostrog, izdaiem sobc sa zajednick om kuhinjcm i kuparilima, 1SO mctara od plazc, parking, 10 Eura. Te1.0038521629039 • Agenciia - Kupuicm Stanl dcviznu stedniu.obvexnice.dioniceoduera. Najvise placam, dolazak na adrcsu. Isplata odmah u FBiH iRS. Te1.061517897 • Agencijakupujestaru deviznu idionicckojesuna berzi. T cl. 062118 803 eAgencija kupujestarudeviznu stednju, ratne stete i dionice iz ciiele BiH,prodajem certiflkate, isplata odmab.TeI.066003691,061140521 • Agencija kupujestaru deviznu Irednju, ramuodsteru i dionice, dolazim naadresu. Tel.066 734673 • Agcncija kupujcm staru deviznu stednju.obveznice, ratnu odstctu dionice, isplata odmah cijela BiH. Dolazim na adresu. Prodaiem certifikate povoljno.Te1.061175237 • Agencija kupujcm staru dcviznu stedniu, odsreru, obveznice, isplate vrsimo uz prethodni dogovor na naciu kako vama odgovara. Diskret. i profesionalno. Tel 063 351 572 • Agenciiaza kupovinu devizne stednje Jugo i Privredne uz obracunavaiucu kamaru. Tel. 066723731 • Ageneija za kupovinu devizne stednje, ratneodstete, dion iea firmi, fondova, najbol je placamo, isplata i dolazakodmah.Tel.063215751 • Agenciiaza kupovinudeviznestednjc,rarncodslclc,dionit.'Cfinni,fondova, naibolie i bcz zakidania placam, isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 • Agcncija za kupovinu srarc dcvizne stednie, rame odstete, obveznica, dionica, u citavoj BiH isplara odmah. Tel.061337593 • Caverta - nova viagra, snagne {ablete za snaznu rnusku potcnciju, pakcvanje 4xlOO miligrama 50 KM, saljem diskretno, odgovaram na sms. Tel.063938167 • Kamagra snazni gel za musku potenciju, pakovanje 7 komada - 100 mg40 KM. Dostava,saljcm pouzceem diskrecijazagarantovana. Tel.061 504982 • Kupujcm pottosenc automobilskc akumulatore raznih velicina, placam 10 KM po komadu, dolazim na adrcsu, Sarajevoiokolina. Tel.061540533 • Kupujem stare pokvarene yeS masinc, gusane radijalore, pOlroscnc akumulatore, te sve vrste otpadnog zeljeza. Dolazim na adrcsu. Sarajevo i siraokolina.Tel.062875178 • Kupujem staru deviznu, obaveznice, dioniee,odmah isplata. Tel. 066 430579 • Kupujem svevrstedionica iakcija sa Saraicv. i Banja!. bcrzc i prodajcm certifikate za otkup stana iii firme u FBiH.TeI.065974799,061188488 • Modcrna muska i icnska nova roba iz Njemacke, poznati brendovi. Budite u trendu sa vcoma malo para. TeI.062272815i061866857 • Primarn na poklon kulman sa pedalom, moZe bcz lable i bez glavc sa ravnalima. Tel.061912432 • Prodajcrn aku cek trakice za mjercnjcseccra,povoljno. TcL061397657 • Prodajem Braun mre7.icei ei. aparate za brijanje. Kupujem njernacke markeiaustrijskcsilinge. Tel.066878 542 • Prodajem hukova drva, metrica, cijena60,00 KM. Te1.062781545 • Prodajcm komplcLnu prlionicu kafe. MHn (Bora), italijanska automatska pakcrica i rurska ma~ina za prienje kafe.Cijenapovoljna. Tel. 06 I 208707 • Prodajemkuenisank 100 KM hitno. Tel. 062320034 • Prodajem novu pilu Stihl, I SOKM i norvesku pee jotul extra sLanje 350 KM. Te1.0610424;6 • Prodajem original novu, iensku jaknu i zen sku kacigu za motor. Tel. 061158345 • Prodajem pelene za odrasle 180 komza80 KM. Tel. 062 386377 • Prodajem rashladnu viuinu 130 duzina podobna 7.a grilove staklo oblo. Te1.0611;6309 • Trake za mierenje seeera u krvi, aku cek aktive, pak. SOkorn, kutija 30 KM, 2 kutije - SOmaraka, rok £raj. 10 mjo.g. Te1.066901845 • Ugostiteljskc garniture tri komada: Iczaljka 220 em, plasticni s[o 140x~0, dvije stoliee zeljezne s naslonima, Kranjceviecva 13, Sarajevo. Tel.0621 19998 • SERVIS Yes masina (Gorenje, EI Nis, Koncar, Obodin, Kandi, Zanusi, Ibema), sporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061171 666. 14963-ltt • "KIRBY" - Dubinsko usisavanie, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namiestaia, auta, pranje portala, itisoni 1 mil,S KM, generalno ciscenje 5 KM - 1 h. Firma "GLANZ". Tel. 061350 688. 9134-INdZ • EFEKT - Alu faluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Oiiena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995,061 131-447. 8326-INdz • RAMAZANSKA AKCI]A! Platnene roletne 25,00 KM/rn, AI. ialuzina, trakaste zavjese, VANjSKE PVC i ALUM. ROLETNE, garafna, rolo i harmonika vrata. Tel. 061 551 515, 033 789999. 8689-INdz • Akeiona prodaja harmonika vrata sa dvije vodilice svih modela i velicina. Mogucnost ugradnje. Tel. 033 225227,061516910 • Automatskicsiguraci- elektricarbojleri.el peci, indikatcri za kupatilo, uticnice, prekidaci, servis svih el instaiacijaielopreme.Tet.061132149 • Balkone, rerase i nadstresnice saniramo i radimo nove povoljno i kvalitetno. Tel.063850807 • Bojleri - Elektriear - sve opravkestarib i ugradnja novih bojlcra,pcCiosiguraea, indikatori za kupariJa, instaiacije, TApeCi,utienicaisl. Tel.061222228 • Bravarske radove, dolazim na adresu. TcJ.061233078 • Brusim i lakiram, postavljanje svih vrsla parkcta, sipoda, postavljarno panel parkete i laminate sve uz garanciju. Tel. 061989109 • Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim, ugr. interfona. Tel.062255055 • Elektrosisremi, klima uredaji servis i momaia, el. instalacije, aut. osiguraCi, indika(ori, interfoni, itd. Te1.061191566,033630324 • Grac1evinske radove, betoniranje, salovanje, armiranje, zidanje i sve ostalo. Tel.063850807 • Grijanje, voda i plin, radim povolino i kvalitetno uz garaneiju. TeL 061 741215 • Grupa izucenih fasadcra radi sarno termo fasade sa stiroporom kvalitetnoipovoljno. Tel. 062 158066 • Harmonika vram - prodaja i ugradnja, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodiliec. Tel. 061512294 • Keramicki radovi od 8 KM, brzo, povoljnoi kvalitetno. Tel.062422040 • Kopanje kanala, sahtova za vodu, prikljucak vode i satova sa ares tom, beroniranje. Tel.061S12430 • Kuhinje,americkiplakari,sobna i uJazna vrata vrhunskog kvalireta po povoljnimcijenama. Te1.061131213 • KV Vodoinstalater za ugradnju bojtera, cesmi, tuS baterija, solja, vodokotlica, instalacije kupatila i kanalizacije. TcL061222228 • Majstor radi sve vrste poslova u grac1evini - zida, mairl:l, radi krovove, fasadeidr.Tel.061526037 • Molermoluje stanove I-sobni oko 120 KM., 2-sobni oko 180 KM, 3-sobni oko 250 KM. Tel. 062 073 760,033 630332 • Molcr radi molersko farbarskc radove eisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062419501 • Molcraj: glcrovanjc,farbanjc, lijepljenje stiropora, navlaccnje mre7.iee. Tel.061518014 • Molerskeusluge; Kreeenja igletovanja. Radimo uredno, povoljno i kvalilctno. Tel. 06 1709956 • Molersko farbarske radove izvodimo kvalitetno, brzo i cis to. Tel. 062 367;60 • Molersko farbarske usluge, sve radove vrsimo uz potpunu zaStitu lijepljivim trakama i podnim najtonima, garancija urednosti 1OOOA,. 061606441 Tel. • Molcrsko farbarski radovi lakiranjestolarijeidrugo. Tel.061250763 • Naikvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo rcrmo-fasadu i spanskezidovc. Te1.061278188 • Popravljam frizidere, rashladne uredaje. Tel. 061533490 • Popravljamsvevrstefrizidera i rashladnih urec1aja sa garancijom, dolazakbesplatan. Tel.061156309 • Popravljamo yeS masine, sporete, bojlere,cl. instalacijc, dugogodisnje iskustvo, zagarantovan kvaliret, dolazak besp1atan. Tel. 061 740465,062 127026 • Postavijanje, bru~enje i lakiranjc svihvrstapodova. Tel.061708978 • Radim centralno grijanje, plinskc instaiaeije i mijenjam konvektore veoma povoljno. Tel. 061 922 476 • Radimo eemralno, etaino grijanje, plinske instalacije sa alestom, zamjcna konvckrora i popravkc radimo kvaliremo i povoljno uz garanciju. Tel. 061500037 • Radimo malterisan]e, zidanje, obradu vrata iprozcra.kvalitctgaraneija.Te1.0624S1791 • Radimo ad temel ja do krcva sriropor fasade sanasim ili vasim materija10m. Tel. 062216268 • Rigips el. instalaciie i molerai radimpovoljno. Tel.06620S 286 • Rigipsmajsmrr'rl.dipotkrovljaplafone pregradne zidove i ostale radove, njemacko iskustvo. Te1.061 511503 • Staklar vrsi ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel.061609947 • Stolar - lzrada kuhinja, plakara, vrata, stepen ica. TeL 061 827806 • Stolar vrsi opravku i izradu namicsraja, srolarijc, dihrovanjc i sl. Tel. 061312956 • Stolar vrsi sve popravke, prepravke kao i izradu po mjeri kuhinja plakara americkih plakara pouzdano i kvalitctno. Tel. 062 671273 • Stolar, izrada i moutaza kuhinia, americkih plakara, enterijera, stepeniea.TeI.061512663 • Stolarske ~lakirerskc i restauraeijskeposlovevdimokvalitemo,dolazimo naadresu. Tel. 061 505610 • TV LCD servis vrsi pcpravak svih TV, LCD i plazma aparata. Dolazak naadresu.garanciia. Tel. 061 145499 • TV popravljam sve modele pro fesicnalno i na vasoj adrcsi. Tel. 062199 199,033653311 • TV servis ovlastcn od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i rnodeleTVaparata. Tel. 033610000 • TV servis servisira sve marke i modele LCD plazma relevizora sa garancijom. Te1.033650400 • TV servis vrSi popravke LCD i TV Samsu_ng i Nco i ostale aparate. TeL 033898032,061161644 • TV servis vrsi popravkc svih TV aparata. Dolazak na kuenu adresu besplatan. Garancija na uslugu 12 mjescci.TeI.451778,061148042 • TV video LCD plazma servis, Porod ice Ribar 65, Hrasno. Dolazak na adresu. Daljinski za TV. Tel. 650 867, 061188410 • Ugradnja, bruscnjc, [ugiranje i lakiranje parketa i sipoda po najpovoljniiim cijenama. Brzo i kvalilerno sa besprasinskim masinama. Tel. 062 255046 • Ugradnja, servis, momaza, de· montaz.'l - alu ialuzine, roletne, garaioa vrata, bravarija, PVC stolarija, radimo sve kvaliretno i s garancijom. Tel.061497632 • VKVBravar - svc bravarskeposlove kvalitetno i povoljno. Tel. 062940731 • VKV moler i vodi molerske radovc, kvalitetno, jcftino. TeL 066 408 817,033988067 • Vodoinstalater - servis starih, ugradnja novih instalaeija, occpljenja kanalizacija,sve prepravke, wc - solja, kotEca, umivaonika, bojlera i [Us baterija. Tel.061132149 • Vodoinstalater 30 god iskustva vrSi opra\'ke inslaladia, montazu sanitarnih uredaja i procepljenje odvocia. Tel.062139034 • VodoinstaiatCf adckvatno odrZava staru i postavlja novu instaiaeiju,cisti 00jlcre,sveuzganmciju. TeL 061497 622 • Vodoinstalater obavlja sve vOOoio· stalaterskeusluge brzo,6sto i kva1itemo ipovo1jno. Tcl.033454529,061332746 • VodoinstaJater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovirakupatila. Tcl.061225 727 • Vodoinstalater sa iskustvom vr5i opravkc instalacija, montazu sanitarnih uredaja i procepljenja. TeL 061 348717 • Vodoinstalatcr vcli svc vrSlC opravki u kupatilu brzo i efikasno. Dolazak besplatan. Tel. 061 199442, 033621733

S1Jbota 4, avgusVkotovoz

2012.

51

• Ako imate zlato lomljeno, ispravno, nakit, dukate, sorvane, najbol]e placam do 37 E/gr. Isplata odmah. Tel. 061377 500 • Kupujem lomlieno i zubarsko zlato dukatc i zlatnc satovc, naivisc placam. Te1.061553640 • Kupujem lom.ljeno zlato, dukate, gorvane i sve predmete od zlata, najbolje i hez zakidanja placam, isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 • Kupujem lornlieno zlato, dukate, Iorvane i sve predmete od zlata, najbolieplacam, isplata i dolazak odmah. Tel.066619453 • Kupujem zlaro, dukare, sorvane. Tel.061965126

• Hitno potreban bager za kopanjc temelja poslovnc - stambenog objekta. Tel.061 016133 • Prodajem 8 prozora i 2 balkonska vrata - Bielasnica, Sipad. Povoljno. Tel.061 106428 • Prodajem polovan crijep Kikinda povolino. Tel.061210201 • Prodajem prozoredrvo. Dimcnzije: 1,8OxI,4Opovoljno. Tel. 061 852326 • Prodajemstaruciglu. Tel066136 282

Kompjuteri
• "Akciia scrvisiranja" - Ako imale problema s vaSim kompjuterom, muovite! RjeSavanje kompj. problema. Umrci:avanje, spaSavanje podataka. Brzdolazaknaadresu. Tel.061170085 • Instalacija windowsa 7,xp, bciienih rutera i mre7.3,antivirus,spaSavanjepodataka, garandja na uslugc, dolazak besplatan,pozovirc. Tcl.062256035 • Servo racunara - Profesionalna dijagnos[ika ipopravak racunara, inslaiacija sistcma, antivirusna zastita, internet konekeija + rulher. Dolazirn popozivu. Te1.06124361 J • Servis raeunara. Instalacija, viseiczieno okruzcnjc, antivirusna zastira, umrdavanje,garancijanaradove. Sarajevo. Tel.062672858

• Kupujem 15 komadanovinaTempo sa posrerima iskljucivo, objavljcni od 1983. do 1988. godine. Placam 5 KM po komadu. Prcvoz placam 80 KM. Tel.061876741 • Kupujem umjetnicke slike, filateliju, smri naki l, satove, zidne, dzepne, rucne, ordenjc znacke i ostalo. Tel. 033456505,061214405 • Kupujem umjcmicke slike, starinske sablje, satove, ordenje, belenzuke, demirli tepsije, bosanske eilime,baklje,plake(cod olimpijadc i osralo. Te1.061553640 • Prodajcm bas gitaru Ibancz, akus ticnagitara, ugraden stimcr. Ima izlaz I'.apojacaJo. Nova sa koferom. Cijena 800 KM. Tel. 061775193
M

Telefoni

• CAFEE PIZZERI]I BOSFOR u NedzariCima potreboa 1 djevoj.ka u knhinji na serviranju hrane, 2 djevojke na poslovima posluzivaoja i 1 djevojka za rad u sanku. Tel. 061/145-662. 9244-1Ndi • POTREBNA ozbiljna osobaza brigu 0 starijoj pokretnoj zeni u Aerodromskom naseIju. Plata i uslovi po dogovoru. Tel. 062 594 527. 9261-1Ndi • Hitno potrebna radnica u frizerskorn salonu. Tel. 0621 55 91 5 • Porreban radnik (muskarae) za rad u trgovini (prehrana) na Bascadiji. Prednost osobama s iskus[Vom.TeI.061109321 • Pottebna odgovorna djevojka sa iskustvom za rad u caffe slasticarni. Hrasno. Tel.063294590 • Potrebnaradnit:a zarad usankusa radnim iskustvom starosti do 35 g. Tel.061273756

Tel. 062 699 668 • Agencija pruza usluge njege i cuvanja pacijcnata, davanie infuzija, injekcija, lab analiza krvi, plasiranje katetera. Kucni pregled interniste. Tel.061530658 • Ageneija, profeslonalno Ci5cenje vasih kuca, stanova, poslovnih prostora, re dubinsko usisavanje i pranje prostirki i namjestaja. Tel. 061 144 899 • Ageneija, profesionalno mokro pranic tepiha sa bcsplatnim provezorn do vase adrese. Tel.061 144899 • Akcija,auto - prevoz kombijem tS sa klimom na more sa adresc na adresu. Tel.061200S46 • Ako vam treba kombi prevoz namjcstaja, sclidbe, odvoz kabastog otpada, sute i slicno.sa radnom snagom iii bez.pozovire.najpovoljniji smo. Tel. 061378166 • Americko dubinsko usisavanie j pranjenamjdlaja,Ciiima,podova.autao Povoljno i kvalitetnc cijena po dogovoru. Tel.061 522Z39 • Auto - kombi prevoz, odvoz sutc, kabastog otpada, selidbe, itd. cijena 20 KM jedna LUra + radna pazljiva suaga. Tel. 062499089 • Auto - kombi transport svih vrsta roba, sclidbc, odvoz nne, kabastog materijala, itd., iskusna radna snaga, cijcna 20 KM po gradu. Tel. 061389 498 • Auto - kombijem klimatiziranim prevoz na more sa adresc na adrcsu, mozeismjesraj. Te1.061899883 • Auto kombi prevoz namjestaja, gradevinskog matcrijala.sutc i starih dotrajalih kabastih stvari, vozimo sve sa radnom snagom za 20 KM po gradU.Te1.062051166 • Auto kombi prevoz sa velikim maksi kombijcmdo2t, vrsimoprc"oz namjestaja, selidbe,sa pailjivom radnom snagom,prcvoz po gradu 25 KM +radnasnaga.TeI.062 139453 • Autoprevoz kamionom raznih roba i selidbc i sl, sirom BiH, brzo i povo1jno. Tel. 06 I 144670 • Blista"Q Cisto. Dubinski usisavamo i percmo lepihc, cilime, etisonc i sjedece garniture u VaSem stanu. Koristimo kvalitclnc i provjcrenc sampone. Tel. 062 I 18202 • Cijepam drva dolazim na adresu, cijena jcpovoljna. TcL 062 806 825 • Cijepam drva, dolazim na adrcsu, cijenapovoljna. Te1.061604050 • Cuvala bi dijctcusvom stanu. Zvatid020h. Te1.061977 119 • Cuvala bih jedno dijete. Obrazovanazena. Tel.061837633 • Djevojka nudi opustajuee masaie, molim sarno ozbiljni pozivi. TeL 066 174141 • Drva rezem motornom Zagom. Tel. 061491463 • Dvijc prijatcljiec nude kraljcvsku masaiu, Sarajevo, stop sms. Tel. 065 834529 • G1cdam u kanc i pomazcm kod problema, Ijubavnih, familijarnih i drugih,proricem buducnosl. Tel. 033 260515,062087210 • Iznajmljujem stolice, kucna dostava. Tel.061224 704 • Jedan dodirvrijedi viseod mil ion rijcCi- masaZa ... Tc1.062074096 • Klimatiziranim kombi vozilom vrsim prevoz putnika na sve destinacije po vrlo povoljnim cijenama. Tel. 062303478 • Kombi prevoz sa T5 8+ 1 klimati-

ziranim, organizovane prevoze na

Namjestaj
• Trosjed dvosjed oa razvlacenje fotelja500KM. Tel. 063031 091 i

Intelektualne
• Dajemo instrukcije za popravne ispitc za osnovnu i srednju skolu iz matematike, fiz.ike i hemijeprofesori. Tel.062256213 • Instruiram matematiku za sve skole i fakuhele uspjesno i povoljno. Tel.061549242 .lnstrukcije iz matematike, fizike i hemije za srednjoskolce i sludente. Tel.061286082 • Profesor daje instrukeije iz matematike, osnovcima i srednjoskokirna. Tel. 061 244251

Bijela tehnika
• Prodajem yeS maSinu Aegzamrzivac ladicar i ugradbeoi ~porc[. Tel. 061699566

Ostalo
• Plinski koraozaeenrralnogrijanje Hidroterm plarnen S. Poiega, za sve plinove22klV. Tel. 061903999 • Prodaiem povoljno TA pee AEG magnohrom 3kW kao nova. Tel. 061 199977

Ostale usluge
• KLIMATIZIRANIM KOMBI vozilom i luxuznim automobi10m nudim usluge prevoza putnika na more, aerodrome i sve druge destinacije sa adrese na adresu. Tel. 062 214 690, 033 220 402. 14954-ltt • ZOHARE, STjENICE, ZUTE MRA VE I MISEVE, unislaYamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. 033 234 805,061 184796. N. • Agencija nudi usluge kuene njege starim, bolesnim i nemocnim osobarna, mijenianie pelena, davanje injekeija, tcrapija, plasiranjc katetera, itd.

'=""'1I"P-'I''!''!ft'"Ir."!'''

UGALj (KOCKA, ORAH), KREKA DRVENI. BRIKETI NAjKVALITETNIjI. PREVOZ OBEZBljEDEN. TEL. 061 670 068,061287798. IS005-1tt

:~~~2~~v~~:f~t~l~
Zanatske

• Prodaiern odlican inkubator za izleganie sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitct, jcdnostavan za upo£rcbu,garaneijastalna. Tel.0618S4294 • Stenad od sarplaninke i bosanskog lOrnjaka, odlienog porijekla i kvaliteta,400KM.TeI.061488840

• METAR SA METAR, BUKOVAl GRABOVA DRVA,BANOVICI UGALj (KOCKA) ORAH 145, J5REKA DRVENI9S, BEZ PRASINE, OKORCI PALETA 4 KUBIKA 140. TEL. 062/774-207. 9197·1Ndi

~~~~iEJz~~i 2~~!f'~KASTE ZAVjESE, VANjSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 8806-1NdZ

• NAjPOVOLjNljE,

NAj-

more i planine ivan BiH,profesionalni vozae. Tel. 061 800 191,064 405 0936 • Kombi prevoz sel.idbe odvoz kabastog orpada i osralo tura po gradu 20 KM rad. snaga po dogovoru. TeL 062 988026 • Kombi prevoz svih vrsta roba i selidbe vetim kombijem sa paZljiyom radnom snagom iii bez cijene povoline. Tel. 061 890067,066 III 109 • Masaieopustajuce i re1aksavajuce samozadame,SMS. Tel. 062018 263 • Medicinska masaza tijcla,rclaksacija, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710 • Pravimo svc Vrs[c zubnih proLcza, totalne i parcijalne. Cijena ISO KM. Tel. 062656128 • Prcvoz putnika Sarajevo - morc, novim kombi vozilima, Neum, Peljdae, Dubrovnik Makarska rivijera, Split, klimatizovano, povoljno. Tel.062213645 • Prevoz putnika II Neum na jednodnevni i7Jet, 7.3sarno 29,95 KM po osobi. Purujte sigurno i jeftino u luksuznom T5 kombiju. TeI.06260661] • Rucno pcrcm tepihc idrugcpodne prostirke sa dostavom. Cijena od 2 do 2,5KMlm2. Tel.061233941 • Sarno za damc rclax opustajuca masaia, dolazak na adresu, svaki dan do 19h uZivaj{c sa malo novea. Tcl. 061078724 • Vrsim prevoz putnika, sportista, mrista, pianinara sa kombijcm VW4 po Citavoj BiB i dalje. Cijena po dogovoru. Tel.061213025 • Zubneproteze,izrada u toku dana, povoljno poliranje, popravka starih prolcza dodatak zuba, podlaganjc zubnih pro[eza, radimo i vikendom. TeI.061141544.
M

52

S'''''',4 ...

oo,"", ov,,2012. Dnevni avaz

UDRUZI!Nl LANOV PORODICA NESTALIH OS08A SA PODRUCJA OPSTINI! KALiNOVIK

ulSTINA

- KALiNOVIK

'92"

SJECANJE
V periodu od 03.08.1992.god. do 08.08.1992.god. u opstini Kalinovik od strane Kalinovackih srba rnuceno je i ubijeno 122 (sto dvadeset dvoje) sehida, civila, zena, staraca i djece. Bili su neduzni, nisu nikom nista skrivili, a ipak svi su na najsvirepiji nacin ubijeni. Jos uvijek nisu pronadeni posmrtni ostaci 48 (cetrdeset i osam) osoba. "I NE RECITE ZA ONE NA ALLAHOVOM PUTU UBIJENE: "MRTVI SU!" NE! ZIVI SU! ALI, VI TO NE OSJECATE" (sura El.Bekare ajet 154)
1. Rogoj N ezir 2. Suljic Remzo 3. Custo Zaim 4. Bico Nasuf 5. Pervan Hajdar 6. Karaman Duda 7. Rogoj Muskija 8. Rogoj Deryis 9. Karaman Camil 10. Bico Rifa 11. Pervan Dervisa 12. Pervan Hajra 13. Ahmethodzic Mehmed 14. Suljic Damir 15. Filipovic Abdurahman 16. Hadzic Adem 17. Hadzic Esad 18. Hadzic Enes 19. Hadzic Hasan 20. Hadzic Selim 21. [ukovic Sabahudin 22. Kurtovic Ramo 23. Rogoj Refik 24. Rogoj Husnija 25. Suljic Ramiz 26. Suljic Elvir 27. Suljic Emir 28. Suliic Suvad 29. Suliic Edin 30. Suljic Sado 31. Suljic Mirsad 32. Skoro Avdija 33. Smjecanin Ismet 34. Vranovic Salko 35. Custo Almir 36. Mulaomerovic Adil 37. Hadzic Veiz 38. Hadzic Edhem 39. Hadzic Smail 40. Hadzic Nasuf 41. Hadzic [usuf 1955-1992 1949-1992 1952-1992 1948-1992 1932-1992 1925-1992 1919-1992 1919-1992 1924-1992 1905-1992 1932-1992 1910-1992 1956-1992 1973-1992 1957-1992 1937-1992 1959-1992 1962-1992 1943-1992 1953-1992 1966-1992 1948-1992 1945-1992 1950-1992 1954-1992 1970-1992 1960-1992 1968-1992 1970-1992 1953-1992 1972-1992 1965-1992 1957-1992 1941-1992 1975-1992 1956-1992 1955-1992 1946-1992 1942-1992 1953-1992 1932-1992 42. Hadzic Ahmet 43. [asarevic Hilmo 44. Redzovic Rasid 45. Musanovic Safet 46. Baine Ibrahim 47. Suljic Fehim 48. Suljic Hilmo 49. Suljic Adem SO. Suljic Kasim 51. Suljic Salko 52. Suljic Ramo 53. Pervan BeCir 54. Pervan Hamdo 55. Pervan Bajro 56. Pervan Asim 57. Pervan Ibro 58. Keso Ramiz 59. Hatic Adem 60. Hatic Adil 61. Bico Muharem 62. Srnja Fehim 63. Musanovic Hasan 64. Velie Munib 65. Keco Vejsil 66. Mustajbegovic Adem 67. Hadzimuratovic Esad 68. Keso Avdo 69. Keso Dzafer 70. Cemo Smajo 71. Rogoj Hilmo 72. Semic Alija 73. Suljic Sevdo 74. Custo Muhamed 75. Dipa Mesan 76. Dipa Mustafa 77. Dipa Salko 78. Dipa Hasan 79. Dilberovic Nezir 80. Vuk Mehmed 81. Vuk Melca 82. BojCic Hata 1942-1992 1949-1992 1945-1992 1948-1992 1946-1992 1921-1992 1922-1992 1931-1992 1944-1992 1971-1992 1940-1992 1922-1992 1937-1992 1932-1992 1934-1992 1929-1992 1950-1992 1953-1992 1954-1992 1953-1992 1921-1992 1958-1992 1930-1992 1938-1992 1929-1992 1929-1992 1923-1992 1934-1992 1945-1992 1928-1992 1940-1992 1954-1992 1904-1992 1924-1992 1912-1992 1926-1992 1910-1992 1902-1992 1924-1992 83. Pandzo Ibro 84. Kapo Dula 85. Kapo Hasan 86. Hadzic Edin 87. Kurtovic Salko 88. Suljic Safet 89. Karaman Fikret 90. Karaman Mirsad 91. Bico Salko 92. Dudo Vehbija 93. Ploco Saban 94. Sacic Mesa 95. Hatic Ismet 96. Sorlija Mustafa 97. Kadric Zulfo 98. Musanovic Mustafa 99. Pervan Zijo 100.Pervan Nedzib 101.SaCic Muzafer roz.sou« Hasan 103.Mandra Osman 104.Muslim [akub 105. Hadzic Mustafa 106.Hadzic Camil 107.Hadzic Huso 108.Hadzic Aisa 109.Filipovic Rabija l l O.Filipovic Salko l l l.Mrzic N ura 112.}asarevic Dzehva 113.Satara Nezir 114.Pervan Mujo 115.Redzovic Murat 116.Bico Edin 117.Hasanbegovic Suad 118.Kdo Sejdo 119.Hatic Hasim 120.Kadric Almir 121.Pervan Zemina 122.Pervan Fatima 1901-1992 1899-1992 1897-1992 1966-1992 1971-1992 1963-1992 1962-1992 1964-1992 1942-1992 1956-1992 1960 -1992 1959-1992 1946-1992 1958-1992 1948-1992 1963-1992 1962-1992 1962-1992 1959-1992 1949-1992 1955-1992 1956-1992 1922-1992 1912-1992 1932-1992 1918-1992 1924-1992 1910-1992 1908-1992 1904-1992 1907-1992 1932-1992 1908-1992 1966-1992 1954-1992 1925-1992 1905-1992 1977-1992 1964-1992 1964-1992

NEKA 1M JE VJECNI RAHMET DA SE NIKAD NE ZABORA VI

v

,
PTT

Hatma-dova i tevhid pred duse poginulih proucit ce se u Istiklal dzamiii na Otoci nakon podne namaza dana, OS.08.2012.godine u 13.30 casova.

Dnevni avaz
Dana,S. avgusta 2012. navrsava se dvadeset godina otkako je u cvijetu svoje mladosti polozio zivot kao sehid za odbranu Bosne i Hercegovine nas nikad prezalieni i otkako nas ie nap us til a nasa majka

Subota. 4. aVllustikolovoz

2(lr2.

53

SALIH - BRACO SMAjlS
1992 - 2012.

AISA SMAjlS
1992 - 2012.

EMINA (SMAjIS) SINANOVIC
navrsava se sest mjeseci

Petog avgusta 2012. godine, u NEDJELJU, na groblju BARE u 09.00 sati na mezaru majke, a u 10.00 sati na mezaru DOVA. U nedjelju u 16.00 sati, proucit ce se TEVHID, 0 cemu obavjestavarno rodbinu i prijatelje. VJECNO OZALOSCENA PORODICA SMAJIS

BRACE

- sehidsko

mezarje

KOVACI,

proucit

ce se HATMA-

15116-tl

Dana, 4. 8. 2012. navrsava se 19 tuznih

godina

od smrti

naseg dragog Dana,S. 8. 2012. godine navrsava

SJECANJE se sedam dana od preseljenja

na ahiret

naseg voljenog

SEADA (SEJE) SKALONJICA

SACIR (SERIF) CUSTOVIC
27.7.1957 - 27. 7. 2012.

Uvijek si i bit ces u nasim srcima i mislima. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet. Tvoji:

Tevhid ce se prouciti Neka mu Allah, dB., Porodica
9229-ndz

istog dana u dzamiii Boljakov Potok u 14.00 sati. podari lijepi Dzenner i vjecni rahmet,

majka Munira,

brat Fadil i sestre Nafa i Nadza sa porodicama

92S3-ndz

Dana, 4. 8. 2012. navrsava se 14 godina od smrti naseg

Dana, 4. avgusta 2012. navrsava se 18 godina otkako niie sa nama nasa draga supruga, maika, nana, svekrva i pranana

Cervrtog avgusta 2012. navrsava se 15 ruznih gcdina od prerane smrti naseg dragog babe, svekra i dede

SJECANJE Dana, 4. 8. 2012. navrsava se dvadeset godina od pogibije naseg dragog

Dana, 4.8.2012. navrsava se osam godina otkako nije sa nama nas dragi suprug i otac

POSLJEDNJI

SELAM

~
ZINETA jOLDZIC ADNAN (IZUDIN) HADZIAGIC
Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet. Tvoji: supruga Zekija, sinovi Admir i Elmir, kcerka Saneia, unucad, zer i snahe 15103-u

ZEKIJA CUKOJEVIC, rod. HODZIC
Bila si nam sve nailiepse u nafim fivotima. Vjccno demo te euvau u nasim srcima od zaborava, a bol i tuga za tobom nikada nece proci. Tvcji naimiliji: suprug Hilmiia, sinovi Dfevad i Nedzad, snahe, unuci Faris i Ismar, unuke Melisa i Selma, praunuci Sani i Ajse i ostala mnogobroina rodbina i prijatelji 15067-u

EDIB (MEHMEDA) BULUTOVIC
Tuzni su ovi dani, mjeseci i godine ier podsiecaiu na tezak rastanak sa tobom. POSLOji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vnierne ne Iijeci. Tvoj lik i tvoja dobrota viecno ce bit! u nasim srcirna. Neb ti dragi Allah, pcdari lijepi Dzennet i vjecni rahmet.

ALMIR (AVDO) AVDIC
Neka ti je vjecni rahmet.

DZEMALUDIN MEMO (HALlD) VARATANOVIC
Ponosni smo sro smo re imali, a tuzni sto smo te rano izgubili. Yjecno ces zivieri u nafim
srcuna.

dz.s.,

Tvoii: majka Esma, brat
Amir, snaha Alma, braticne Almira i Amina
9260-ndz

Molimo Uzvisenog Allaha, dz.s., da tvoioi dusi podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet. Hvala sto si bila nasa prija. U viiek ces ostati u nasem lijepom sjecanju. S postovaniern, Prijatelji Mustafa i Behka sa kcerkom Selmom 151Z1-u

Tvoji: sin Izer, snaha Azra i unuci Belmin i Benjamin 15115-lt

Tvoii najmiliji: supruga Jasmina, sin Jasmin i kcerka Amra 9258-ndz

Dana, 4. avgusta 20l2. navrsava se 40 tuznih dana od smrti nase drage

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

MljANOVIC - SARENAC MARA
Draga Maro, tvoj odlazak ostavio je nasa srca tuzna i neutjesna. Teske se mirimo sa istinom da te nema sa nama i da smo te zauvijek izgubili. Ostaje bolna praznina bez rebe, ali i sjecanje na Hvot proveden sa tobom, na tvoju dobrotu, ljubav i paznju prema nama. Ponosni i srecni sto smo te imali, neizmierno ti hvala za sve sto si ucin ila za sve nas. Tvoj plemeniti lik ce ostati viecno u nasirn srcima. Dana, 4.8. 20l2. sastat cemo se u 13.00 sati na porodicnorn groblju u Vlakovu da odamo pomen dragoj nam Mari. Vjecno ozalosceni suprug Zarko sa porodicama 9226-ndz

ZINETA jOLDZIC ZINETA jOLDZIC
Tvoju dobrotu i plemenitost nikada necerno zaboraviti. Ne postoii zaborav, ne postoji utjeha, jer mi koji te volimo, znamo kako je zi vjeti bez rebe. Svakog dana placemo sve manje i rise, ali nam nedostajes sve vise i vise. Cuvat cemo te u srcima kao nailjepsu i vjecnu uspomenu. Nismo te mogli sacuvati od srnrti, ali dok srno zivi, cuvat cemo te ad zaborava, Tvoji najmiliji: sin Almin, snaha Amina i un uk Arian
IS121-n

Tesko ie rijecima iskazati sro srce osieca. Puno je bola, tuge i Ijubavi sto mi ti ne stize pruziti. I ne plasim se nikoga, mogu mi uzeti sve, ali uspomene i sjecanje ne mogu nikada, a to mi je najvaznije. Ponosan sam sto sam imao takvu suprugu i uvijek cu te se siecati sa puno ljubavi. Nedostaies mi puno, rnoja draga. S ljubavlju, Tvoj suprug

Mesud

15121-u

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

ZINETA jOLDZIC ZINETAjOLDZIC
Tesko je traZiti utjehu i snagu za svaki dan zivota bez tebe, nano moja draga. Lako te je bi10 vol jeri, prebolno izgubiti, a ios bolnije bez tebe zivieti. U srcu cuvam uspomenu na tebe. S Ijubavlju i postovaniem, Tvoia draga miljenica Melisa
lS121-H

[edina nasa, prode jos jedan dan, a mi, kojima si bila stub zivota, znamo kako je tesko zivieti bez tvog osmijeha, pogleda, njeznog poljupea i zagrljaja. Skromnoscu i beskrajnorn dobrorom ulijevala si povjerenje i Ijubav u nasim i mnogim drugim srcima. Uspomene na dane srece i tvoje neizmjerne Ijubavi vjecno cemo pamtiti! Volimo te! N eka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet, Tvoja kcerka Zinaida, zet Elvir i unuka Melisa
15121-11

ZINETA jOLDZIC

Postoji Ijubav koju smrt ne prekida, ali postoji i bol koju vrijeme ne umanjuje. Sva Ijudskost, dobrota i Ijubav ovog svijeta bili su u tebi. Siecanie na tvoj dragi lik ne moze izbrisati nista, dok imas nas koji te nosimo u svojim srcima i mislima. Zivot nestaje u trenutku, a sjecanje i Ijubav ostaju dok zive oni koji te vole. Tvoj sin Alen, snaha Adisa i unuk Ali-Dzan
15121·tt

54

Subota, 4.

",,,Vko .. oz 2<)12. Dnevni avaz
TUZNO SJECANJE SJECANJE

na naseg dragog supruga, babu, svekra, punca i dedu

Dana, 4. avgusta 2012. navrsava se 10 godina od srnrti nase

SEjFO (RAME) RAMIC
U vijek ces ostati u nasim srcima, Neka ti dragi Allah, dz.s., podari Iijepi Dzennet i viecni rahmet. Tvoji najrniliji: supruga Sulejmana, dieca Hasija, Sejo i Senad sa porodicarna
9304-ndZ

ZUMRUTE

SKOKIC, rod. CILIMKOVIC
izTuzle

dZ.s., da njenu dobrotu i plernenitost nagradi dzenerskim lieporama.
Porodica Skokie H.

Danas u 18.00 sati posjetit cerno nien rnezar na rnezarju "BukovCiCi" i rnoliti Allaha,

988-lz

S ijubaviju, ponosom i postovanjern

siecamo se naseg prijateija i radnog koiege

ALEMPILAV
(18.8.1986 - 1. 8. 2012)
Ljudi umiru onda kad ih zaborave, a rni cemo se tebe uvijek siecati kao vrijednog kolege, dobrog covjeka i pravog prijatelja. Zahvaljujerno se svima koji su izrazili sucut i podrsku obitelji Pilav i poduzecu Hering d.d. Siroki Brijeg u trenucirna velike zalosti zbog gubitka Pi lava. Direktor i djelatnici poduzeca Hering d.d. Siroki Brijeg dragog narn Alerna

N

POSLJEDNJI

POZDRA V

dedi naseg Tareta

FEHIM (HIMZI-beg) ALIBEGOVIC
Od clanova Rukometnog kluba "Bosna" sa strucnim stabom i kancelarijorn Neka ti dragi Allah lijepi Dzennet podari.
IS144·u

SJECANjE

SABIRA SELAK
Neka ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet. Tvoje: Nisveta i Ermina sa porodicarna
538-18U

Dana, I. 8. 2012. navrsilo se 6 tuznih mjeseci od kada nas je napustila nasa draga i voljena majka, baka i punica

SjECANjE

RADOjKA (BOSKO) jAKSIC
Zauvijek si u nasim srcirna! Obavjestavamo porodicu i priiarelie da ce se pornen odrzari u suboru, 4. 8. 2012. godine, na gradskorn groblju "Bare" u 13.45. Tvoji najrniliji: kcerke Brankica i Gordana, unucad Velibor i Anja i zet Branislav
lS152-lL

FERID - FEKI KICARA
4.8. 1992 - 4. 8. 2012.

SECER - MIRZA ALjOVIC

Vrijeme koje je proslo nije ublazilo tugu i bol za toborn. Nikada te necemo zaboraviti. Majka Nura, ocuh Alija, sestre Emina, Lejla i Nerrna, sestrici Irfan i Faris
923S-ndz

Neka ti je vjecni rahrnet i da ti dragi Allah, dz.s., podari sve dzenetske blagodati, Aljovic Dervo i Alija sa porodicarna
9307'ndi

Dnevni avaz
U nedjelju, draga 5. 8. 2012. godine, navrsava se 40 dana otkako je na ahiret preselila nasa Dana, 4. 8. 2012. navrsava kar i deda se 40 dana kako nije sa nama nas voljeni

S,"".4.",","'''O<0220I2. suprug, otac, sve-

55

hadzi SABIRA-hanuma .l\RIFOVIC, rod. MEDARIC
Tevhid ce se prouciti, nedjelja, Kuca zalosri: Bolnicka 21/2 Ozaloscena porodica

TOMOBRALO
Pamtit cemo te i voljeti, cuvati bio nas cuvar. Tvoji: Sanda sup ruga Gospava, u svojim sreima, biti ponosni

5. 8. 2012. godine, u 11.00 sati.

sro smo te imali i sro si
unuei Dejan, Goran i

sin Miro, kcerka

Vesna, snaha Izabela,

15064-(1

Na danasnji dan, 4.8.2011. godine - neutemeljeno suspendirana, optuzena i osramocena, od teske drustvene nepravde, u 43. godini, zauvijek nas je napustila hrabra casna tuzlanska tuziteljica, kolegica

SjECANjE i na naseg dragog brata, amidzu i daidzu

DIJANA MILIC

OSMAN (OMERA) JERKOVIC
4.8.2000 - 4. 8. 2012.
smrt. Ajdin J erkovic
pu

Sjecarno

se i cuvamo

uspomenu

na njen casran zivot i tragicnu - njeni branitelji

Josip Musclimovic

i Ana Primorac

s porodieom
15012·u

Dana,

7. 8. 2012. navrsava

se 6 mjeseei

od smrti nase

Dana, 4.8.2012. navrsava jet naj istinski brat

se 6 mjeseei

otkako

je preselio

na bolji svi-

MEDINE

(SAMID)

HUSIC

ALI SEHBAjRAKTAREVIC
Nemam rijeci kojim bih se izrazio koliko mi nedostajes, koliko sarno 2uta pomislim na tebe, brate moj ... Cesto mi na urn padnu tvoje riieci kako neki Ijudi mislima ne daju da budemo skupa, pokusavaiuci i tako narusiti nas odnos, ali brate, to sarno rnoze ojacati vezu koja je iskrena i duboka u ime Allaha, oni to ne razumiju ... Radujem se danu kad cemo se sresti i nastaviti vjecno druzenje, Hvala Allahu kad sam te poznavao i kad sam imao "brata"! Tvoj Ano! Dana, 4. 8. 2012. navrsava na ahiret naseg dragog
15122-CI

Draga nasa Dino, vrijeme leti neumoljivo, svaki dan osravi pecar na nasu dusu i tugu sto smo te prerano izgubili. Bol nece prestati, ali ni uspomene na rebe. Neka ti Allah, dB., podari lijepi Dzenner i tvojoj dusi mir. Tvoji: Tevhid otac Samid, sestre Maida i Indira, zet Damir, sestrici Haris, Larisa, Emin, Adijana
IS078-((

ce sc prouciti

5. 8. 2012. u kuci zalosti

u 18.30 san,

SjECANjE na moju dragu sestru i nasu tetku

Dana, 31. 7. 2012. godine navrsilo se sest mieseci od smrti nase drage majke, punice, svekrve, nane i pranane

se 17 godina od dana preseljenja

MAHIRU HADZIBEGOVIC, rod. SULEjMANPASIC
4. 8. 2006 - 4. 8. 2012.

SIDA (A VDE) KOLOS, rod. ZAGORICA
Vrijeme prolazi, ali ne zaborav. Viecno ces ostati u nasim srcima. Neka ri Allah podari lijepi Dzenner i vjecni rahmer. Tevhid ce se prouciti dana, Budakovici u 13.30casova.
p-72270

AHMET (MUNIBA) PECIKOZA
Vrijeme prolazi, a u nasim sreima i mislima i dalie zivis. Tu ces uviiek i ostari. Molimo dragog Allaha, dz.s., da ti podari a tvojoj dusi vjecni rahmet. Supruga Elmedina, rodicama sin Mevludin i kcerka

Vrijeme prolazi, ali tv oj plemeniti vjecno zive u nasem sjecanju. S Ijubavlju i postovanjern, Ibrahim - Bibo, Ida, Nina i Ela Dana, 4.8.2012. dragi

lik i tvoja dobrota

lijepi Dzennet,

s. 8. 2012. godine

(nedjelja) u dzamiii
15077-1l

Mevlida

sa poISOSI-lt

Tvoja djeca sa porodicarna

navrsava se 20 godina kako nas je napustio nas

AMIR (ZAHIDA) BECIROVIC
Zernlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj, ier smrti zapravo i ncrna, i nema kraja, smrcu ie sarno obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda. Neka mu dragi Allah, dU., podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet. S Ijubavlju i poftovanjem, Supruga Zinaida, sin Mirza sa porodicom, sin Muris, brat Sulejrnen sa porodicorn, sestra Arnira sa porodicom, sestra Zineta sa porodicom
pu

SjECANjE Danas,4. 8. 2012. ie sesr godina kako nije s nama moja majka

Dana, 4.8.2012. navrsava se pet godina ahiret preselila nasa draga mama

od kada je na

MAHlRA-hanuma MUHAMED-bega (SULEjMANPASIC) HADZIBEGOVIC
Draga maiko, vriieme ne moze potisnuti sjecanja na tvoju bezgranicnu odanost porodici, liepotu, liubav, njeznost, pazniu, zrtvu koju si dostojanstveno nosila svih godina tvoga casnog i dostojanstvenog zivomog puta. Neka ti Uzviseni Bog dodijeli dzenerske baste. Sin Irfan Hadzibegovic s porodicorn
872I-nd~

MINA (SULjE)
iz Bijeljine

DZAFIC

Draga mama, sreima gdje na.

ces ostati

bol nije u riiecima i suzama, vee u nasim zauvijek voljena i nikad zaboravlje-

Djeca sa porodicama
9111·ndi

56

Subota, 4.

",,,Vko .. oz 2<)12. Dnevni avaz Proslo je mjesec bolnih dana od kada nije sa nama

IRMA - MIMA FEJZIC

Nasa bol i ljubav prema tebi, draga Mimo, su neizmjerni Nihad, Irhad i Majda

i trajni.

15133-[(

POSLJEDNJI

SELAM

dragom ocu

BAJRO (RASIM) SMAJLOVIC
1936 - 2012.
Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet i viecni rahmet. Tvoje kcerke sa porodicama Dana, 4. 8. 2012. navrsava se 10 godina otkako nije sa nama nas voljeni muz, otac, punac, svekar i dedo
9294-ndi

SEVKO (MUSTO) FERHATOVIC
(iz Bijeljine)
Godine prolaze, a ruga i bol za tobom viecito ostaju u nasim srcima. Necerno dozvoliti da padnes u zaborav, ier si ti bio nas ponos i nasa uzdanica. Molirno dragog Allaha, dz.s., da ti podari vjecni rahmet i sve dzenetske ljepote. Tevhid ce se pouciti u Bijeljini u Arik dzamiji, Tvoja zahvalna porodica
9294-ndl

Dana, 4. 8. 2012. navrsava se 20 beskrajno tuznih i neizmjerno bolnih godina od kada je preselila na ahiret, kao sehid, nasa draga, uvijek voljena i nikad prezaljena

POSLJEDNJI

POZDRA V

nasoi dragoi, miloj, plemenitoj i hrabroj kornsinici

SANELA (HALl LA) ARBAK
Godine prolaze, ali bol, ruga i praznina koju si ostavila iza sebe, svojim odlaskom, sve je veca i ostaje zauvijek duboko urezana i prisutna u nasim srcima. Iako vise nisi s nama, uvijek ces biti prisutna u nasim srcima i rnislirna, jer zaboravu te ne prepustamo. I znai, jedina nasa, da voljeni nikad ne umiru, sve dok zive oni koji ih neizmjerno vole. Neka ri Allah, dB., podari Iijepi Dzenner i vjecni rahmet, jer ti si to zasluzila, Vole te tvoji: orac Halil, Mina, sestra Arnela i rvoja sestricna Ida!
9290-nd~

NADA FIDAHIC, rod. BRKIC
Sa iskrenim osjecanjima tuge i zalosti upucuiemo najiskrenije saucesce porodici Fidahie, Brkic, Ikanovic, Ribicic, rodbini i prijateljima nase nikada zaboravljene komsinice iz Bijeljine Nade Fidahic, Nedzad i Dzevad Tiric sa porodicarna
15139·u

Dnevni avaz
Dana, 4. 8. 2012. godine navrsava pustila nasa draga i voljena se sedam godina od kada nas je naDana, 4. 8. 2012. go dine navrsavaju gog supruga, oca i djeda se 4 godine od smrti naseg dra-

subota, 4. avgusl/kolQvoz

2012.

57

BISERA RAMADANOVIC, rod. SABANADZOVIC
Vrijerne prolazi, ali ne moze izbrisati ljubav i siecanje na tebe.

ENVER - EKA MUJKANOVIC
iz Tuzle

~
~
onih koji ih vole.

plemenitosr, Tvoii: suprug Said, sinovi Semir, Emir i Senad sa porodicama Tvoji:

s liub avIju i postovaniern
jer voljeni supruga

cuvat cemo uspomenu na tvoju dobrotu i
sve dok zive u srcima

ne umiru

Suada, kcerka

Anesa Musemic

sa porodicom

i sin Nedim sa porodicom
984--12

Dana, 4. 8. 2012. godine nas dragi

navrsava

se pol a godine

otkako

nije sa nama

POSLJEDNJI

POZDRAV

majci naseg kolege

FARUK (MUHAREMA) DZAFIC

MINA SMAJLOVIC, rod. HALAC

S ljubavlju i postovanjem, Tvoji: sup ruga Fatima, kcerka

Kolektiv Sanja sa porodicom, sin Asmir sa porodicom
1237·mo

kompanije

"CARAT

PLUS"
15140-u

SJECANJE na naseg voljenog i nikad zaboravljenog

Dana, 4.8.2012. godine navrsavaju se 52 dana od kada je preselio na ahirer nns najdrafi suprug, otac, svekar i dedo

Dana, 4.8.2012. godine navrsavaju se 52 dana od kada je preselio na ahiret nas najdrazi orac i dedo

HASAN (HASIB) HANJALIC
Sa ljubavlju te spominjemo i u srcima cuyama. Siecanie on tebe boli. Zivot bez tebe je tezak, a Ijubav prema tebi ie viecna. Ponosni smo SIO smc te imali. Ncka u dragi Allah, di.s., podari lijepi Dzennet i vjccni rahmet. Volimo tc, Haso. Tvoji najmiliji: supruga Safiia, sin Samir, snaha Fatima, unucad Sanid, Sadin, Adin Tevhid ce se prouciri dana, 4. 8. 2012. godine u 14.00 sari u kuci zalosu, Gaj Brdo 86, Osiek. 9300·ndi

MURASPAHIC "CAKIJA"
Neka ti dragi Allah, dB., podari Dzennet i sve dzenetske Ijepote. Tvoji: arnidza Danin, Tajra Smajo, Fahira, Jijepi Dada,
930'·nd,

HASAN (HASIB) HANJALIC

Refa, Salko i Mirna,

SJECANJE na naseg dragog

Dana, 4. 8. 2012. godine navrsavaju 4 godine od smrti naseg

se

SJECANJE

MEHMEDA zv. MISO GARAGICA
4.8. 2009 - 4. 8. 2012.
Sjccanje i Ijubav ostat ce dok zive ani koji te vole. Vahida, sin Edis, kcerka Dzenan i unuk Bakir Supruga Edisa, snaha Elvira, zet
983-lz

ZULFO (OMERA) PIRIC
N eka ti Allah, tske liepote. Tvoji: supruga sa familijama dB., podari sve dzene-

HUSNIJA - ZLATKO CISIC

Uvijek Munta, sin Edin, kcerka Edina
1241-1mo

ce te se siecati Badzak

tvoji prijatelji.

Porodice

i Sefic
1242-mo

SJECANJE na nase drage

SJECANJE

SJECANJE na naseg prijatelja

JUSUF (SABITA) JAKIROVIC
SEAD (SALKAN) VALJEVCIC
3.8.1992 - 3. 8. 2012.

HUSNIJA - ZLATKO CISIC
4.8. 2011- 4. 8. 2012.

SALKAN (SALKO) VALJEVCIC
11. 6. 2012 - 4. 8. 2012.

4. 8. 1990 - 4. 8. 2012.
S Ijubavlju i postovanjem, Zahvalna porodica
ISISO-tl 1206-mo

Zauvijek u mislima i srcu Sin i unuk Edin, supruga i snaha Ermina

Od njegovih prijatelja Cebe, Nine, Omera, Hazima

i Seme
1236-mo

SJECANJE

POSLJEDNJI

SELAM

MUHAMED (KASIM) BARUCIJA
Proslo ie 20 godina, ali u nasim srcima i mislima ostaju drage uspomene na tebe, tvoiu dobrotu, hrabrost, patriotizam i nesebicnost. Dao si svoj fivot za odbranu RBiH, da bi svirna nama bilo belie, ali ne znas da nam nije belie i da su pogaieni rvoji ideali od strane onih koji danas vode ovu drzavu. 0(15aO S1u trenu iz nasih zivota, ali ostaje neizbrisiv trag koji vriieme ne brise. Hvala ti sto si bas ti bio dio nasih fivota i sto si nas ucinio tako ponosnima. Molimo dragog Allaha da te nagradi za sva dobra djela i podari Iijepi Dzennet i rahmet rvojoj dusi, Amin Sin Admir i supruga M.irsada ISI46-H POSLJEDNJI prijatelju POZDRAV kolegi POSLJEDNJI SELAM

4.8.1992 - 4. 8. 2012. "ZLATNI LJlLJAN"

majci naseg prijatelja

ZINETA JOLDZIC

Nedim,

Radonja,

Amer, Edin, Emir, Dipalo,

Fera, Asaf, Demon,

Deba, Hota, Zlaja, Mirza
lS141-lt

POSLJEDNJI

SELAM

i radnom

majci naseg prijatelja

majci naseg prijatelja

SUADDOGIC

ZINETA (DAVUD) JOLDZIC

ZINETA (DAVUD) JOLDZIC

"Consultants

d.o.o. Sarajevo"
N

Sada, Omar

i Damir

Beglerovic

IS136-1l

Nedim

i Minka

Vrazalica

15136-([

58 'ubot"4. ",u'""","",2012.

Dnevni avaz Dana, 4. 8. 2012. godine navrsava se sedam dana otkako nas je napustila nasa draga

mr. sci. dr. JASMINA ZDILAR

Bol i ruga za tobom sve je veca, a liubav prema tebi vjecno ostaje. Uviiek ees biti u nasim srcima i nasim mislima. Tevhid ce se prouciti u nedjelju, u 14.00 sari u ulici Krste Hegedusica 94, Ilidza. Tvoji: majka Atifa, sestra Aida, zer Zeco i sestricna Adna
9305-nd!

Dana, 4. 8. 2012. godine navrsava se sedam dana otkako nas je napustila nasa naidraza sup ruga i mama

mr. sci. dr. JASMINA ZDILAR

Tuga u nasim srcima je prevelika. Zauvijek cemo te cuvati u nasim mislima, kroz najljepse trenutke provedene s toborn. Tvoji: suprug Anton - Tonci i kcerka Irma
930S-ndz

Dana, 4,8.2012, godine navrsava se sedam dana od odlaska nase drage

JASNE
Sjecanje na tebe i Ijubav koju si nam nesebicno darivala trajno ce ostati u nasim srcima, Bilo nam je zadovoljstvo imati te za prijatelja. Tvoji: nana Kija, Maida, Mirha, Fudo i Emir iz Bijelog Polja
930S-ndi

SjECANjE

SjECANjE

na najdraze roditelje

Dana, 4.8.2012. godine navrsava se 6 godina od preseljenja na ahiret naseg dragog

HASAN (RAME) ALAGIC
Dana, 4.8,2012, je dvadeset godina otkako nisi sa nama. Ko te je poznavao imao je mnogo, oni koji te nisu upoznali imaju veliku prazninu, Ostavio si ve1iki uticaj na nase licnosti. Dragi dedo, mnogo nam fali sto te nismo upoznali. Supruga Mehmedina, sinovi Adnan i Ajdin, snahe Dzenana i Naida, unucad Ajlin, Bakir i Sami
9303-ndz

NEDZAD (NURljA) MURASPAHIC TAIBA KUjOVIC
4.8.2010 - 4. 8. 2012.

NAIL KUjOVIC
6.12. 1989 - 4. 8. 2012. Neka ti Allah, dU., podari lijepi Dzennet, a kod nas zivi uspomena na tvoj vjeciti lik. Tvoji: otac Nuriia, majka Ramiza, brat Nermin - Nermo
9299-ndi

Smrt nasraje u rrenu, a ruga ostaje viecno. Bol nije II suzama i rijecima vee u srcima onih gdje cere vjecno ostati volieni i nikad zaboravljeni. Neka dragi Allah, dz.s., podari lijcpi Dzennet i vjecni rahmet vasim plemenitim dusama. Djeca sa svojim porodicama 9298-ndi SjECANjE

Dana, 4. 8, 2012, godine navrsava se godina od kada nije sa nama voljeni brat, djever i amidza

SjECANjE

Danas se navrsava 20 tuznih godina od kada nije Sa nama nas

na nasu radnu kolegicu

HUSNIjA - ZLATKO CISIC

jASMINKO (ZEjNIL) PAMUK
(1992 - 2012) Naidrazi nas Jasmine, rvoi plemeniti lik zauvijek je u nasim srcima. S ponosom i tugom, tvoji najmiliji Otac Zeinil, majka Zila, supruga Jasmina, sin Sanid i kci Sabrina, sestre Jasmina i Nermina sa porodicom Gasevic
1236-mo ISJ42-Ll

VEZIRA KA VAZOVIC

Bili smo ponosni sto smo te poznavali. Besima, Dzevahira, Sabina, Dina, Raza, Belma, Fata, Aida 0., Ines, Majda, Aida 1., i Tarik
tS148-tt

Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet, Rusmir, Indira i Haris

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM Dana,S. 8. 2012. godine navrsava dragi brat, djever i amidza se 7 ruznih dana od kada je preselio

suoota. 4. avgusl/kol0voz

2012.

59

na ahiret

nas

mojoj dragoj sestri

IZETA (SULEJMAN) HAZNADAR
Tuga i bol niie u rijecima, vee u nasim srcima gdje ces zauvijek ostati voljena, postovana i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah, dB., podari lijepi Dzenner i vjccni rahmet. Sestra Sabina, sestric Mirza, sestricna Hana i svak Suvad - Basa
S41-lgo

OMER (MUHAREM) SUBASIC
Molimo dragog Allaha, dz.s., da ti podari liiepi Dzennet i viecni rahmet. S Ijubavlju

i postovanjem
snaha

cemo te spominjati Sedika,

i viecno cuvari u nasim srcima.
Ena
15126-((

Tvoi brat Ibrahim,

bra tic Adi i braticna

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

mojoj sestri

mojoj dragoj mami

IZETA (SULEJMAN) HAZNADAR
Tvoi odlazak ispunio je nasa srca dozivotnom lijepi Dzenner prazninom i tugom.

IZETI HAZNADAR
Sa puno ljubavi, sa velikim bolom i tugom u srcu, zauvijek cu cuvati uspomenu Neka ti dragi Allah, dz.s., podari liiepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoja kcerka
541-lgo

na tebe.

Neka ti dragi Allah, dz.s., podari Brat Izet, bratic

i viecni rahmet.

Alen, snaha Vii dana i Ainur

Merima
541-lgo

SJECANJE na nase najmilije
Danas se navrsava 8 godina od smrti naseg dragog Ove godine se navrsava 40 godina od smrti naseg dragog

POSLJEDNJI

SELAM

nasoj dragoj

S nevjericom i tugom od drage komsinice

oprastarno

se

IZETI HAZNADAR MEVLIDE CIZMIC
Zauvijek cemo te cuvat. u nasim mislima ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet hmet. MIRZA (HILMO) TAFRO 2004 - 2012.
Hatma-dova ce se pokloniti Grlica Brdo u 18.00 sari. Porodice Tafro i Ramie

i srcima. Neka i vjecni raAhoj teta Mevlida,
541-1go

ADNAN (MIRZA) TAFRO 1972 - 2012.
danas, 4. avgusra 2012. godine, na mezariu

Tvoii: Poli, Selim, Keno, Hare, Mirza-efendija

Naida,

Senka, Dzenana

i Sejo Muminovic
15160-((

TUZNO
ISISS-n

SJECAN]E

na naseg druga

S]ECANJE

na nase drage roditelje

U nedjelju, 5. 8. 2012. godine navrsava se sedam dana od preseljenja na ahiret naseg dragog

tuznih

OMER (MUHAREM) SUBASIC
Suze i rijeci ne mogu iskazati rugu i bol za tobom, ali tuga i bol ostaje u mom srcu, ostaje vjecna uspomena i siecanje na tvoiu dobrotu, tvoju nesebicnost i plemenitost.

NEDZADA MURASPAHICA
Godine prolaze, a ruga ostaje. Zauvijek cerno cuvati uspomenu na tebe. Tvoji: Mirza, Adnan, Suada, Elvira, Tarik i Ramiz 9311-ndi

Tvoia

supruga Izeta Tevhid ce se prouciti rahmetiije, ul. lrtava

5. 8. 2012. go dine u stanu fasizma 13/3.

FERIDA (FIKA) TANOVIC, rod. BASIC
1934 -1995.

IZET (BEGLER) TANOVIC
1932 - 1998.

lS138-u

Dana, 4. 8. 2012. navrsava se 8 godina tuge i bola od smrti

POSLJEDNJI

POZDRAV S]ECANJE

nasoj sticenici

S ljubavlju i postovaniem, Alma i Amir sa porodicama

S]ECAN]E

ZEHRA VUKAS RAGIB (HASAN) NISIC
Poslije tebe ostade bolna dusa, ranjeno srce supruge Izete, sino va Rijada, Nihada, snahe Sabine, unucadi Iman i Sajre.
9284·ndz

HANUMICI AKSAMIJA
Osoblje i uprava VITALIS Dom
n83-ndi

ZLATKO FABIJANI
Vriieme prolazi, bol ne prestaje. Nedostajes mil a moja Tvoj plerneniti Kcerka D.
9314-ndz

4.8.2007 - 4. 8. 2012.

lik i danas nosimo unuka

u nasim

sreima.

S ljubavlju, Tvoja sestra Dijana

Vernesa,

Sanita i zet Nedim
15130-((

60

seecta. 4. avgusVkolov02 2012.

Dnevni avaz
godina otkako Dana, 22. 7. 2012. navrsilo se dvadeset ubijen zlocinackom rukom godina od kada si TUZNO SJECANJE

Dana, 4. 8. 2012. navrsava se 20 (dvadeset) je preselio na ahiret nas dragi amidzic

HASIM KOVACEVIC jASMINKO (ZEjNIL) PAMUK
Dragi babo, dani prolaze, tuga i bol ostaje, kao lito ces i ti ostati u mom srcu, mojoj dusi zauvijek. Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet. Tvoja kcerka Tvoji - Mevsad i Almir
9295-ndz

AHMEDNISIC
4. 8. 1995 - 4. 8. 2012.

Godine

bez tebe prolaze,

a ruga ne pr-

estaie. S ljubavlju i postovanjern, Tvoja kcerka Alma
9293-ndi lS131-u

Zehra

Murguz

- Kovacevic

Dana, S. 8. 2012. navrsava se sedam nije sa nama nasa draga NANA

ruznih

dana od kada

POSLJEDNJI

POZDRA V

Dana, 4.8.

2012. navrsava

se godina

otkako

nije sa nama

nasern oeu i dedi

SUHRA ZELjKOVIC SENADA SIBALIC, rod. SMAjIC
Sve vrijeme ovoga sviieta ne moze ublaziti bol za tobom, N eka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet.
Tvoji: suprug Enes, kcerka Fedzra, djever Samir, Erzumana sa djecom - Adem i Kerim jetrva
p·71210

KEMAL (HASAN) BUCO
S postovanjern, ljubavlju i ponosom cemo uspomene na tebe. u 17.00 Tvoja kcerka Aida i unuka cuvat

Svaki dan bez Tebe, sarno jedna velika praznina. Nedostajes nam!

Tevhid ce se prouciti dana, S. 8. 2012. (nedjelja) sati u ulici Hrgica 7. Tvoji: do Nuno,

Amra Nisic
lS134-u

Saco, Goga, Lejla, Mirna, Ako, Kemo i VelS123-u

SJECANJE na saborce, pripadnike Zdruzenog odreda Igman, poginule u avgustu 1992. godine

SJECANJE

Dana, 4. 8. 20l2. godine navrsavaiu se ceriri najtuznije godine od preseljenja na ahiret mog dragog babe

Dana, 4. 8. 2012. godine navrsava se sedam (7) dana od smrti nage drage supruge i majke

SENAD MERDZANOVIC DZEVAD HRNJIC FADIL PINJIC MAHIRDELIC JASMIN OMEROVIC EMIN BORDANIC
Opcina Hadzici

VEJSIL KUSTURA MENSUR FATIC AMIR KAHRIMANOVIC JUSO SUSIC MEHODZEBO
Udruzenje Prvoborei "Igman mezarje 92" Hadzici. u Kahrimani9310'nd'

jASMINKO (ZEjNILA) PAMUK
4.8. 1992 - 4. 8. 2012. godina kako te

NEZIR KADRISPAHIC
Bio si veliki covjek, naivecih Ijudskih vrijednosti, uzor casuog zivlieuja, vrijednog viecnog postovanja, Neka ti Allah podari Dzennet i viecni rahrnet. Kcerka Zijada POSLJEDNJI
15135·(1

MIRSADA MEMISEVIC, rod. MUTAPCIC
1958 - 2012.
Neka te prati nasa ljubav iaca od smrti i zaborava. Pamtit cemo te po dobroti, pominjati s ponosom. Molimo Uzvisenog Allaha, ill.s., da ti podari lijepi Dzenner, a tvoTvoji: Nurko, Adnan i Saki
JSJS3-u

Dvadeset

ioi plemeniroj dusi viecni rahmer.

nema, ali te cuvarno u srcima i zivis u nama.

U subotu, 4. 8. 2012 godine, u 12.00 sati posjetit
rna (Pazaric), polo ziti cvijece i prouciti Ja'sin.

cemo Sehidsko

Tvoji: supruga Jasmina, djeca Sanid i Sabrina
IS157-tt

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

nasoj prijateljici

nasoj prijateljici

SJECANJE Dana, 3. 8. 2012. navrsilo se 12 mjeseei na ahiret nas dragi zet

POSLJEDNJI otkako je preselio

SELAM

HARUN (HAMDIjA) BIHORAC

ZINETI jOLDZIC
majci naseg prijatelja Almina

ZINETA jOLDZIC
Elma i Asaf
lS154-ll 15141-u

ZINETA jOLDZIC

S ljubavlju i posrovanjem. Fikreta Hadzic i Fikret Muharemovic
IS1S6-u

Od: Adisa, Minke

i Mirsada

Pizovic

Porodica

Omercajic
IS141-1t

Dana, 4. 8. 2012. navrsava se 17 godina od smrti naseg dragog oea, supruga i dede

SJECANJE na iskrenog prijatelja

Dana, 4. 8. 2012. navrsava se 12 godina otkako nije sa nama nas voljeni djever i arnidza

Dana, 2. 8. 2012. prestalo je da kuca srce nase drage sestre zaove i tetke

Dana, 4. 8. 20l2. godine navrsava se godina od smrti naseg dragog supruga, oca i dede

SJECANJE

MEHMEDA (SMAjE) ISOVICA
Ponosni smo sto smo te imali, a vjecno tuzni sto smo te izgubili. Tvoji najmiliji
IS117-n

MUHAMEDA POBRICA
Drage uspomene i lijepa sjecanja ne daju da Te zaboravim. Tvoj prijatelj Malic Zvonko "Zvonar"
9286-ndz

FEHIM (IBRAHIMA) SALKUNIC
Vrijeme prolazi i ne donosi zaborav onima koji su te voljeli. Neka ti Allah, dU., podari lijepi Dzennet. Tvoji: Munira, Kerno, Diemo, Mevla, Aida, Alma, BeIma, Ahmed i Tarik
9291-ndz

ZINETA (DAVUD) jOLDZIC, rod. MUMINOVIC
Smrt nismo mogli zaustaviti, ali siecanje na tebe necemo izbrisati i traiat ce sve dok budemo mi postoiali. Tvoji: brat Zijad sa suprugom lS127-tt i djecom

FADILA -CAR (MURAT) SEHOVICA
Nedostajes nam ... Supruga, kcerke, zet i unuci Tevhid ce se prouciti 5. 8. 20l2. godine (nedjelja) u 1.5.00 sati u kuci, Kamenica 23A.
15143-((

EDIN (SALIH) KULOVAC
4.8.1992 - 4. 8. 2012.

S ponosom eu vamo uspomenu na tvoj lik. Mama Rabija i sestre Edina i Maida sa po rodi cam a
9297-ndz

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsiie da je nas dragi Obavjestavarno draga rodbinu, prijatelje i komsije 1

sabeta '. "."lIkor"oz

2012.

61

,

da je nasa

... za ovaj trenurak - pripremajte se (hadis) Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nas dragi

MUJO (TAHIR) DIVJAN
preselio na ahiret u cervrtak, 2. 8. 2012. godine, u 78. godini. Dzenaza ce se obaviti u subotu, 4. 8. 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. OZALOSCENI: supruga Biba, kcerke Raza, Rasma i Mujesira, brat Ibra, sestra Nura, zetovi Sead, Nusret, Mirza i Edhem, unucad Senada, Sedin, Edin, Edina i Elmedina, sure, bratici, braticne, sestrici, sesrricne.j;e porodice Divian, Dzankovic, Gusic, Bico, Tatarevic, Music, Sandal, Kolar, Hasanovic, Kovac, Veiz, Puris, Klinac, Kafedzic, Piralija, Sefer, Srnajkan, Calas, Kobiljar, Cankusic, Stovrag, kao i 05(a1a rodbina, komsiie i prijatelji Tevhid ce se prouciri isrog dana, u stanu rahmetlije, u 14.00 sari, ul. 15. maja br. 9, Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETENVASIAH 111

ZAHIDA MEZIT, rod.KADIC
preseIila na ahiret u cervrtak, 2. avgusta 2012. godine, u 86. godini.

SAFET (SEMSUDIN) JUNUZ
preselio na ahirer u cetvrtak, godine, u 61. godini. 2. 8. 2012.

Dzenaza ce se obaviti u subotu, 4. avgusta 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo,
OZALOSCENI: kcerka Serifa, zet Osman, nevieste Dika i Edvija, unucad Mirsada, Dina, Mirela, Himzo, Muharem, Alen i Amer, sestra Semsa sa porodicom, djeveri Saban, Remza i Mustafa sa porodicama, zaova Fatima sa porodicom, te porodice Mezit, Kadic, Kovacevic, Malanovic, Scuk, Palic, Besic, Omeragic i os tala mnogobrojna rodbina i prijatelji 111

Dzenaza ce se obaviti u subotu, 4.8.2012. godine, u 17.30 sati na mezarju Orlic - Kobilja Glava. OZALOSCENI: supruga Suvada, ainovi Adnan i Aldin, snaha Dzenana, unuka Amina, sestre Sadija i Safija, sestricne Leila, Aldijana i Mirela, prijatelj - brat Fuad Ibisevic, svastike Sadzida i Mirsada sa porodicama, sure Sead i Scnad sa porodicama, te porodice junuz, Kohiljak, Hegrc, Cebo, Hadzieminagic, Sadovic, Omerovic, Sulejmanovski, Basimarnovic, Dedic, kao i ostala rodbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti istog dana, u stanu rahrnetliie, u 17.30 sari, ul. Skendera Kulenovica 10/11. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

... 72

ova] trenutak ozalosceni

- pripremajte

se - (had is) rodbinu, prijarelie i komsije da je nas

Dubokc dragi

cbavjeftavamo

Utjeseni njenom dobrotom, iavljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima da je nasa draga

Sa zaloscu javljamo

rodbini,

prijateljima

i poznanicima

da je nasa draga

SUAD (HUSEIN) DOGIC

hadzi NAZA-hanuma BUKVICA, rod. CENGIC
godine, u 15.00

preseiio na ahiret u cetvrtak, 2. 8. 2012. godine, u 49. godini. Dzenaza de se klanjati i ukop obaviti u subotu, 4.8.2012. sati na porodicnom mezariu Dogici - Pecigrad.

ANKA HASIBQVIC, rod. MARIe
1930 - 2012.
u sr ijedu, 1. 8. 2012. godine, 07.15 sari nakon duze bolesu, 82. godini preminula. u u

preselila

na ahiret

dana, 3. 8. 2012. godine

u 87. godini. dzamiie

OZALOSCENl: supruga Semira, sinovi Eldin i Emir, snaha Aida. unuka Dejla, brat Ismer sa suprugom Hamidom i sinom Edom, brat Izet sa suprugom Vabidom i djecom Alenom i Denisom, sestra Nisvcta sa suprugom Rasimom i djecom Elvisom, Elviscm i zetom [anom, snahom Selvedinom i njihovim unucadima Esmee i Adelain, sestra Ferida sa mufem Enverom, djecom Edom i Enesom, snaha Seeime sa sinom Peridcm, kcerkom Sabirom. tctak Muhamed. terka Zahida, amidzic Nejko i amidzicne sa porodicema, punica Seniia, sura Ibrahim sa suprugom Bjserom, svasrike Mubera i Mubina sa porodicama, priiarelj Saban i prija Sahza sa sinom Adisom i njegovom porodiccm, te porod ice Dogie! Susa, Rosie, Cos ic, Hadfic, Kudie, Kajtezovic, Omanovic, Mcdanovic, Cajlakovic, kao i ostala brojna rodbina, komsiie i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Dzenaza ce se klanjati u Kopacima, a ukopat Tevhid ce se prouciti

u subotu, 4. 8. 2012. godine, u 13.30 sari ispred ce se na porodicnorn mezarju Kopaci, istog dana u dzamiii ALEJHA RAHMETEN u Kopacima VASIAH! u 13.30 sati.

Posmrtna povorka krece u SUbOLU,
4.8.2012. godine, u 18.00 sari ispred Gradske mrtvacnice ..SUTINA". Sahrana ce se obaviti na Gradskom groblju SUTINA. VJECNA HVALA I POCIVALA UMIRU'

RAHMETULLAHI

OZALOSCENI: suprug, sinovi, kci, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 1240-mo

OZALOSCENI: sin Ismet, kcerka Hiba, brat Halil, sestra Zilha, snahe Ramiza i Izeta, unuke Emira, Lejla i Emina sa porodicama, te porod ice Bukvica, Cengic, Siiercic, Maglajlija, Herenda, Sosevic, Celjo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije
539-lgo

SjECANjE na naseg voljenog

Sa zaloscu javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je nasa draga

SEADA (CEMALA) SKALONJICA
1. 8. 1953 - 4. 8. 1993.
"Njihove duse su U utrobarna zelenih ptica, (iji kandilji viseo Arsu, lete po Dzennetu kuda zazele, a potom se ugniiezde u kandiljima. Allah ih pogleda i upita: 'Zelite Ii nesto?' - Sta mozerno pozelieri kada slobodno hodamo po Dzennetu kuda zazelimo! Allah ih upita tri puta, i kada vidjevsi da ce ponovo biti upitani, rekose: - Zelimo da nam povratis nase duse, pa da ponovo poginemo na Tvome putu, Posto vide da nemaju neku potrebu, bijahu ostavljeni. Hadis prenose Muslim (Tirmizi, Nesai i Ibn Madfe). Tvoji: supruga Igbala, kcerke Aida, Neira i Emira, zetovi Hamza, Mirza i Dzemail.unucad Ema
II

IZETA (SULEJMAN) HAZNADAR
dana, 3. avgusta 2012. godine preselila na ahirer u 47. godini. Dzenaza ce se klanjari u Cvilinu, u subotu, 4. avgusra 2012. godine, u 17.00 sati, a ukop ce se obaviri na mezariu Cvilin - Lopari, RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! OZALOSCENI: kcerka Merima, brat Izet, sestre Munevera i Sabina, arnidza Alija, daidze Hasan i Ibro, tetke Muniba, Hasiba, Naza, Fata i Hasena, bratic Alen, sestrici Admir, Almir i Mirza, sestricna Hana, svakovi Zecir i Suvad,porodice Haznadar, Mul ic, Cisija, Gabela, Zunda, Brailovic, Bico, Odebasic, Basic, Muslic, Matuh, Cemo, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciti u dzarniii u Ustikolini poslije ikindija-namaza u 17.00 sari.

Sead.Said i
9308-ndz

SJECANJE

POSLjEDNJI

POZDRAV Ingebor

Dana, 4.8.2012. navrsavaiu se dvije godine moja draga Majka preselila na ahiret

od kada je

majci nase radne koleginice

MUHAMED (KASIMA) BARUCIJA
4. 8. 1992 - 4. 8. 2012.

ALMASA KOVACEVIC, rod. HODZIC LIDIJA TRONTEL
Draga Majko, svaki dan si uz mene, svaki dan si pored mene, nikada te necu zaboraviti, tebe i tvoju dobrotu. Neka ti dragi Allah podari Generalni direktor i uposlenici komunikaciie BiH Regulatorne agencije za
N

Tvoji: majka Bega, supruga Mirsada i sin Admir, braca SaIko, Enver, Suvad, snahe Suvada, Ramiza i Amina, braticne Aida i Elma, bratici Kasim, Adnan, Amer i Amir
15145-H

lijepi Dzennet. rod. Kovacevic
9293-ndi:

Tvoja kcerka Zehra Murguz,

Danas se navrsava 40 tuznih dana od kada je na ahiret preselio nas dragi suprug, otac, deda, brat i punac

TUZNO SjECANJE na naseg dragog

SJECANjE

DZEMAL (FERHAT) FERHATBEGOVIC
Kad god pomislimo na tebe i tvoj dragi i vedri lik, osmijeh nam vracas na lice.

OSMANA BRUTUSA
4. 8. 2001 - 4. 8. 2012. S Ijubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne Iiieci, nosimo te u srcima zauvijek. Tvoji: roditelji Muhamed i Zahida, Kemal, zer Kemica, sestrici Osman sesrra Indira, i Ali brat
15089·"

EDVIN (SUADA) BALTA
4. 8. 1992 - 2012.

Tvoji najdrazi
Hatma-dova ce se prouciti u ponedjeljak, 6. 8. 2012. godine, u 13.20 u Gazi Husrev-begovoi dzamiii.
p-71104

Vrijeme Mama

ne brise Ijubav i sjecanje. i brat Tarik
14957-ll

62 SU""',4."OO'"""",,20I2.
Duboko

Dnevni avaz
obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa draga Obavjestavarno rodbinu, prijatelje i kornsije da je nasa draga

ozalosceni

FATIMA (MUHAREM) KRILIC, rod. SIRBUBALO

MEVLIDA (MUSTAFA) CIZMIC

preselila na ahiret u petak, 3. avgusta 2012. godine, u 72. godini. Dzenaza ce se obaviti u subotu, 4. avgusta 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. preselila na ahiret u cetvrtak, 2. avgusta 2012. godine, u 88. godini. Dzenaza ce se obaviti u subotu, 4. avgusra 2012. godine, u 14.30 sari na gradskom groblju Bare. OZALOSCENI: unuke Aida, Nerma, Alma i Lejla, brat Isrnet, sestre Hajra, Ifeta, Nedziba i Bahra, zet Jasmin, kao i os tala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kornsije Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.30 sati u Carevoj dzamiji.
No050500

OZALOSCENI: brat Mirsad, bratic Admir sa porodicom, sestricna Nina sa porodicom, tetke Sija i Sena sa porodicama, snahe Edina i Zeida, te porodice Cizmic, Sefic, Dzudza, Baksic, Bezdrob, [asarevic, Kostic, Mulalic, Galineo, Sahacic, Srjepanovic, kao i ostala mnogobroina rodbina, prijatelji i komsije Kuca zalosti: ul. Dr. Fetaha Becirbegovica br. 21NIII
No050499

Duboko

ozalosceni

obavjestavamo

familije,

prijatelje

i kornsije

da je nas dragi

Dana,

2. 8. 2012. godine

u 73. godini

preselio

je na ahiret

dipl. ing. KEMAL (HASANA) BUCO
1938·2012.
preminuo u perak, 3. 8. 2012. godine, nakon kratke i teske bolesti u 74. godini. Sahrana ce se obaviti u subotu, 4.8.2012. godine, u ateistickom diielu gradskog groblja SUTINA Mostar u 17.30 sati, OZALOSCENI: supruga Tea, sestra Seniia, kceri Aida, Romana i Sarita, unucad Amra, Tristan, Konor, Lea, Lucijan i Ela, svastika Silvana, kum Muhidin i kuma Mustalija sa djecorn, porodica Buco iz Livna, rodak Nurnic Manisa OZALOSCENE FAMILIJE: Buco, Karamehmedovic, Rade, Zolj, Numic, Turkovic, Terzic, Becevic, Berbic, Markovic, Nisic i ostala rnnogobrojna rodbina, prijatelji i kornsije Molimo biti oprosteni od posjeta u kuci, Izrazi saucesca mogu se slari na adresu: Familija Buco, Banovinska 126, 88360 Stolac iii na telefon 036 981-200 i 061 549-952. pu

hadzi SIDIK (MUHAMEDA) GLADAN

Dzenaza ce se klanjati u subotu, 4. 8. 2012. godine, u haremu Carsijske dzamiie 17.00 sari poslije ikindiia-namaza, a ukop ce se obaviti na mezariu Prasnice. Isprarna dova ce se prouciri u Carsiiskoj dzamiji. Prijevoz obezbijeden ispred Carsijske dzamiie. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

u

OZALOSCENI: kcerke Alma i Leila, nnuk Kenan, nnnka Jasmina, porodice Gladan, Mujkanovic, Dzeko, Frndic, Zekic, Tarabar, Mutapcic, Burekovic, kao i ostala rodbina, prijatelji i kornsije
323·Ze

TUZNO

SJECANJE

d.o.o
EDIN - EDO BALTA
4. 8. 1992 - 4. 8. 2012. i posrovanjem,
sa Emirorn, Aidom i njihovirn porodicama
p-71101

Cjelokupna organizacija dzenaze (posljednjeg ispracaia umrtog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam brace, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Varna doslupan lelelon: 033712-800, lax: 033 712 801.

S ljubavlju Tetka Tidza

Pokopno crustvo .Jedileri" - Sarajevo, pruza pogrebne usluge po najpovoIjnijim cijenama, ornouucava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju dzenaze na podrucju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoIjnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

9~~rn~
~

POKOPNO DRUSlVO

Dnevniavaz
UZ NAdVECI TIRAZ
NAJPRISTUPACNIJE CIJENE Osmrtnice, sjecanja, posljednji pozdravi. ..

SARAJEVO

OSNOVANO 1923

Pokopno drustvo "BAKIJE" vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dzenaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533·763 00387 (0)33 233-062 mobltel 00387 (0)61 131-788 fiD< 00387 (0)33 447-122

~

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
+ SARAJEVO: + GORAZDE:

tesanlska 24A,

Sukrije Kukavice 12 V 038/222
+

B 033/281 - 717 Dzemala Bijedica br. 185, ~ 033/281 - 451
+ZENICA:

- 251;

TUZLA:

Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasaz) V /fax: 035/257 - 277; 257-477 MOSTAR: Husnije Repca bb ~/fax: 036/558-890;
+

mobitel za inostranstvo

0049(0) 16093427808

www_bakije.com

Marjanovica put bb (zgrada Jabuka) 2ir /fax: 032/424 - 441; 424 - 440;

Dnevni avaz

suboI3,4.a~!lUsllk(lIOvoz2012,

63

~

Reci proteinskoj
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U VISEGRADU Broj: 91 0 I 008363 09 I Visegrad, 27. 07. 2012. godine

Pm!

edn

VI'''n \1

odbora ' ob

OSNOVNI SUD U VISEGRADU, po sudiji Rahrnanovic Osmanu, u izvrsnorn postupku trazioca izvrsenia Mikrokreditne Fondacije "Mikrofin" DOO Bania Luka, protiv izvrsenika: 1. Raden Drage i 2. Raden Dragana, oboje nastanjeni u mjestu Rudo, ulica Denerala Draze Mihajlovica br. 17, radi izvrsenja na osnovu clana 348. stay 3. Zakona 0 parnicnom postupku

OBJAVLJUJE RJESENJE 0 IZVRSENJU

ugustovskog broJa
Ljepota I njega

Sta pit!

HaIIo sa

Dozvolieno dana 15. 01. 2010. g. na osnovu vierodostojne isprave-mjenice, radi naplate novcanog potrazivanja, u iznosu od 6.909,16 KM sa zakonskom zateznom kamarom pocev od 19. 10. 2009. g. pa do isplate, te troskovirna izvrsnog postupka. Izvrsenje, prema prvoizvrseniku Raden Dragoj ce se provesti pljenidborn, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasnisrvu prvoizvrsenika na adresi stanovanja u miesru Rudo, ulica Denerala Draze Mihailovica br. 17, narnireniem trazioca izvrsenia iz iznosa dobijenog prodajom i prenosom novcanog iznosa na transakcijski racun rrazioca izvrsenja br. 1610450007280178 otvoren kod Raiffeisen Bank DD BiH. Izvrsenje, prema drugoizvrseniku Raden Draganu ce se provesti: 1. zapljenom i prenosom 1/2 plate koju drugoizvrsenik prima kao zaposlenik MUP-a RS CJB Istocno Sarajevo ulica Serdar Janka Vukotica bb Istocno Sarajevo, re se nalaze da MUP RS CJB Istocno Sarajevo ulica Serdar Janka Vukotica bb Istocno Sarajevo, kao drugoizvrsenikov duznik zaplijenjeni iznos plate prenese na racun trazioca izvrsenja broj 1610450007280178, zatim 2. pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasnistvu drugoizvrsenika na adresi stanovania u mjestu Rudo, ulica Denerala Draze Mihailovica br. 17, namirenjem trazioca izvrsenia iz iznosa dobijenog prodajom i prenosom novcanog iznosa na transakcijski racun trazioca izvrsenja broj 1610450007280178 otvoren kod Raiffeisen Bank DD BiH.

Sudija Osman Rahmanovic PRA VNA POUKA: Protiv ovog rjesenja izvrsenici 1. Raden Draga i 2. Raden Dragan mogu izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijerna Rjesenja 0 izvrsenju. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju prirnjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rjesenja izvrsenicirna: 1. Raden Dragoj i 2. Raden Draganu smatra se izvrsenim protekom 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE SR~DNJOBOSANSKIKANTON OPCINSKI SUD U BUGOJNU ODJELJENJE SUDA U JAJCU Broj: 46 I Mal 006796 II Mal [ajce, 30.07.2012. godine , OPCINSKI SUD BUGOJNO· ODJELJENJE IZDAJE SLJEDECI

U JAJCU

OGLAS
Kod ovog suda II predrnetu broj 46 I Mal 006796 II Mal zaprimljena ie ruzba na odgovor od ruaitelia "JP Hrvatske relekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira bb, proriv tuzenika Fast Food Vagabondo, Hrvoje Vukcica Hrvatinica bb, Jajce isplate duga. Tuzbom ruzitel] trazi na ime naplate duga iznos od 2.654,86 KM, uz zateznu kamatu od roka dospjeca do konacne isplate. Sud je ruzbu dostavljao tuzenom na adresu njegovog ranije poznatog prebival ista II Iaicu, te utvrdio po naznaci dostavljaca da tuzeni ne zivi na naznacenoj adresi. Tuzitelj je predlozio u skladu sa cl. 348. stay 3. ZPP-a, da sud dostavu tuzbe izvrsi istodobnim cbjavljivanjem pismena na oglasnoj ploci suda i u dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH. Poziva se tuzeni da u roku od 30 dana od dana dostave pismena podnese svoj pismeni odgovor na zaprimljenu tuzbu u smislu clana 70. ZPP-a, rj, da istakne moguce procesne prigovore i izjasni se da Ii priznaie iii osporava tuzbeni zahtjev, te da navede i druge podatke u skladu sa odredbama clana 334. ZPP-a. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama dostava se smatra obavljenom. Strucni saradnik Alern Ribic

(0 b· t IItj Ii znasi 0 llajllmJijim lij kouima, nouim prin ipnna lije nja, r isultauma nau IIi" ulrazi-vanja II WZI sa zdr ljem a/IBmu,j 111m I Tapjjama Ijcpori , 1Ijeg(Yl)(wjll tijeta , duha - "ati eel II uaio] parodi ,wj rroiji

64

Dnevni avaz, subota, 4. avgust'kolovoz 2012.

EVROPSKA LlGA Trener Sarajeva Dragan Jovic nakon minimalne pobjede nad Zetom

morali smo igrali bOlleBada smo imali ludbalera uise
Vjerujem da se rnozerno plasirati u plej-of jer smo kvalitetniji od crnogorskog predstavnika, smatra kosevski strateg
na cuvanj e svoj e rnreze, davalo dovoljno vremena za organizacijuodbrane. Kosevski strateg smatra da no vi golman Sarajeva Dejan Bandovic nije mogao sprijeci ti pogodak iz slobodnogudarca. Najbolji igrac Sarajeva Said Husejinovic bio je dobromarkiran.

Dan nakon nove pobjede u Evropi prvo sto je uradio ujutro pogledao je mec s Crnogorcima. Nije bio narocito zadovoljan. - Gledao sam utakmicu i prava je steta da smo primili gal. Imali smo zeljeno vodstvo od 2:0 i onda iz jedinog su ta uokvirprimimo pogodak. I pored toga sto nismo biIi na nivou meceva s bugarskim Levskim, bili smo u prilici skoro pa osigurati plasman u plej-ofEvropske lige - kaze sefstrucnog staba Sarajeva Dragan [ovic na pocetku analize preksinocnjeg duela na Kosevu protivZete(2:1).

Igrali flastera
- Igrali su flastera na Husejinovicu, pratili su ga u stopu tokom svih 90 minuta.

naUiJaCi OdUSeuili

Vise pretreavanla
Objektivno, bordo tim je kvaliretniiiod Zete.ali ucetvrtak nije pruzio ono sto zna, pa ce u Podgorici 9. avgusta braniti minimalnu prednost, - Morali smo imati vise utrcavanja iz drugog plana, kako s bocnih strana tako i krozsredinu. To se posebno odnosi na posljednjih dvadesetak minuta kadasmo imali igraca vise. Lopta je vecim dijelom meca isla sporo, sto je protivniku, opredijeljenom

- Jos jednom smo imali kay arnbijet se rijetko pruza i sjajnu podrsku naviiaca i to je obaveza da im ne poksvaka im Castna tome. Ona- varimo uzivanje u Evropi. - Sut je, jednostavno, bio neodbranjiv. Lopta je bila precizna i brza i Bandovic nije mogao nista uciniti - isticejovic. Strijelac prvog gola Asmir Suljic je zbog povrede rnorao ranije u svlacionicu, ali ce biti spreman za revans, u kojem nas ceka, nema sumnie.zahtjevan posao. Zeti je u drugom pretkolu trebala domaca pobjeda od l:Oprotiv finske jivaskale i uspjeli su u tome, Sada je na nama da to ne ucine u cetvrtak. Vjerujem da to mozerno jer smo kvalitetniji od protivnika - poruka jejovica, A.Dr.

U POdgOriCi SUdi norueianin
Prema informaciji koju je objavila UEFA, revans susret u cetvrtak u Podgoroci sudit ce norveski arbitar Tomi Skjerven (Tommy). Kako je rekao Jovic, ekspedicija Sarajeva ce put glavnog grada Crne Gore krenuti u srijedu ujutro, da bi u terminu odigravanja meca (20 sati) imala i sluzbeni trening.

IgraCi SO DOdlegli atmosleri na HOSeUO
Pruzit cerno mnogo bolji nastup u revansu
Trener Zete Rade Vesovic napustio je Kosevo vise nego zadovoljan. Crnogorski predstavnik ce u revansu II Podgorici trebati sarno 1:0 za prolaz uplej-of. - Imamo aktivan rezultat koji nam daje puno Jlravo da senadamou uspjeh. Stose tice igre, nismo bili na nasem niYOU naivise zbog cinjenice da

Rade vesovlc, set snucnon staba Zete

Celik spreman za pocetak nove sezone
Zenicki "cmo-crveni", kako je na iucerasnioi pres-konferenciji istakao trener Vlado jagodic, spremni su za pocetak nove prernijerligaske sezone, a studiozni banjalucki strucnjak na klupi Celika dodaje da nece traziti alibi u cinjenici da za prvo kolo nece moci racunati na cetvoricu igraca, Klub, nairne, jos nije dobio certifikate za Vladu Markovica, Elmira Kuduzovica i Marka Nestorovica, dok je certifikat stigao za Meksuda Colica.ali ceon tek irnati pravo nastupa u drugom kolu protiv Veleza na Kamberovicapoliu, - Celik ima dovoljno igraca i siguran sam da cemo se pokazati kao kompaktan tim na Kosevu, Prijetiti Sarajevu

dagOdiC: la PObJedUi Proliu SaraJeua

su moji fudbaleri podlegli atmosferi na Kosevu, 5tO je

prouzrokovalo greske iz kojih smoprimiligolove. Ipak, ne mogu im mnogo zarnjeriti jer su se posteno borili, narocito kada nam je iskliucen igrac. Siguran sam da cerno u revansu pruziti mnogo bolji nastup - kaze Vesovic i nastavlja:

(FOIO:

J.

Hadiic)

Zahualnost na gOstoorimstuu
- Zahvaljujern rukovodstvu i navijacima Sarajeva na gostroprimistvu. Lijepo smo se osjecali u BiH i mi cemo uzvratiti na isti nacin - istice Vesovic,

- U Podgorici ce biti neizvjestansusret, odlucivat ce nijanse. Ukoliko se oporavi Igor Vujacic, crveni karton Vladana Pelicica nece predstavljati hendikep, jer on nije standardan. Ocekuiem da ce u cetvrtakstadionbitipun. A.Dr.

necu, ali mogu poruciti da cemo ici na pobjedu na Kosevu, Imamo se pravo nadati jer je Sarajevo sigurno urnorno-porucuie lagodic. Novi kapiten, mJadi veznjak Kenan Horic istice da ce naviiaci biti velika podrska

njegovom timu jer se ocekuje organizovan odlazak desetak autobusa - Ako budemo kompakmi na terenu, imamo se pravo nadati pozitivnom ishodu. A za nas jepozitivan ishod sve osim poraza-kaze Horic, V.B.

ort

Dnevni avaz, subota, 4. avgusVkolovoz 2012.

65

Medunarodni fudbal

REPREZENTACIJA Spisak Safeta Susica za Vels pun iznenadenja

Pozuani Sesar. sunlie i Uranles, bez Rahimiea, Medunlanina i Ibriciea
Selektor medu novajlijama trazi alternative za sasu Papca i poziciju zadnjeg veznog • Cilj je da ne izgubimo
Ibricica i Elvira Rahirnica, a na spisak je uvrstio dosta fudbaIera koji ne nose etiketu onognajboljegsto imamo. Pape kaze da u Velsu ne zeli izgubiti, jer pet poraza zaredom (Portugal, Brazil, Irska i Meksiko), ne bi bila bog zna kakva uvertira za kvalifikacije, ali je u is to vrijeme prisiljen traziti zamjene za Sasu Papca, koji bi mogao zavrsiti karijeru, ali i Rahimica iMedunjanina,

Krasic: Nije mnogo igrao

Napustio Juve

Toni Sunjic, Muhamed Besic.Ognien Vranies.Ivan Sesar, Damir Vrancic, Miroslav Stevanovic ... neka su od imena sa spiska reprezentativaca BiH koji ce 15. avgusta u posljednjoj provjeri pred start kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. godine igra ti proti v Vel sa. Kao sto je i najavio, Safet Susie nije pozvao nekoliko do sada standardnih clanova reprezentacije, prije svih Harisa Medunjanina, Senijada

dedan iii duoJica napadaCa
Na spisku su sarno dvojica klasicnih napadaca, Edin Dzeko i Vedad Ibisevic, Selektor kaze da medu ostalim fudbalerima ima jos ofanzivaca, ali i da ima jednu dilemu pred pocetak kvalifikacija. - Jos sam u dilemi - da Ii igramo bolje s jednim iii sa dvojicom napadaca rekao je Susie.

Trazi zamjene
- Pozvao sam svega 19 igraca, jer zelim da velika vecina, iIi svi, igraju u Velsu. Ibriciea, Medunjanina i Rahimica nisam pozvao jer u posljednje vrijeme ne igraju, dok je Elvir uz to imao i operaciju - kaze Pape. Upitan moze Ii se na ovakay kadar ozbilino racunati u kvalifikacijama, selektor jeodgovorio: - Kada Ibricic zaigra za Gaziantepspor, zvat cu gaoIsto ce biti i s Medunjaninom, ali Cim iz Izraela dobijem pozitivniju informaciju 0 njemu. Cilj poziva novirn fudbalerirna je da vidirno moze li neko zamijeniti Papca i us-

~ Milos Krasic napustio je [uventus i potpisao cetverogodisnji ugovor s turskim prvoligasern Fenerbahceorn, vrijedan sedam miliona eura. Reprezentativac Srbije dosao je uJuventus 2010. godine, ali nije dobivao mnogo prilike za igru otkako je na mjestu trenera imenovan Antonio Konte (Conte). F enerbahce je bio zainteresiran za Krasica u januaru, kada ga je zelio dovesti na posudbu, ali je bivsi igrac CSKA Moskve zelio stalni ugovor.

Hrasic u Feneru

Split

25 OSOba
koCiti u vezni red. Spisak za prvu utakmicu kvalifikacija je 23. avgusta, vidjet cemo sta ce do tada biti -rekao je Susie. Novinari su selektora pitali sve i svasta, nabrajuiuci veliki broj fudbalera koji se namecu, od Ervina Zukanovica iz Belgije pa do Saida Husejinovica iz Sarajeva, ali selektor ima svoje misljenje.

Priuedeno

o sesaru: nello s Koieua
ZaSluiu)e POZiU
[edno od iznenadenja je poziv zadnjem veznom Sarajeva Ivanu Sesaru. - Svaki put kada sam ga gledao, igrao je dobro. U situaciji kada nemamo Rahimica i Medunjanina, nece ga biti lose isprobati. Kada je rijec 0 Zukanovicu, mogu reci sarno to da sam za poziciju na kojoj on igra izabrao dva igraca, Vranjesa i Sunjica, koji su prosli U-2l selekciju. Oni su nasa buducnost, Medutim, moram reci i to da svako ko dobro igra moze dobiti poziv, sto vazi i za Zukanovica - rekao je Susie. Kada je rijec 0 ocekivaSarajevo je proslo dva kola Evropske lige i neko s Koseva zasluzuie biti pozvan. Vazno je i da fudbaleri znaju da se dobrim igrama u nasim klubovima rnoze doci do reprezentacije - rekao je Susie. njima, selektor je ponovio danezeli izgubiti. - Nismo mi takva ekipa da mozerno reci da idemo pobijediti po svaku cijenu, ali sigurno jedazelimo sto bolji rezultat. Vels je dobra ekipa, ali ne bih volio da izgubimo, jer bi dobar rezultatfudbalerima dao samopouzdanje za start ciklusa - kaze Susie. Ekipa se okuplja 13. avgusta u Laneliju. M. T.

~ GOLMANI: Asmir Begovic (Stouk), Ibrahim Sehie (Mersin). ~ ODBRANA: Mensur Mujdza (Frajburg), Boris Pandza (Mehelen), Emir Spahic (Sevilja), Toni Sunjic (Zorja, Ukrajina), Muhamed Besic (Hamburg), Ognjen Vranjes (Krasnodar). ~ VEZNI RED: Ivan Sesar (Sarajevo), Senad Lulie

PUlnici za uels

Nasa buduenost
- Za Huseiinovica sam vee rekao da, kada bismo sudili sarno po utakmici protiv Levskog, zvao bih gao Ali vidite, vee je protiv Zete odigrao slabije. Znam da je momak talentovan, ali isto tako znam da ima viska kilograma i da nije potpuno spreman. Zbunjujuce je ito da se on u 24. godini iz inozemstva vratio u nasu ligu.

(Lacio), Miralem Pjanic (Roma), Zvjezdan Misimovic (Dinamo Moskva), Sejad Salihovic (Hofenhajm), Adnan Zahirovic (Spartak Nalcik), Damir Vrancic (Braunsvajg), Miroslav Stevanovic (Vojvodina), Muamer Svraka (Zeljeznicar). ~ NAPAD: Edin Dzeko (Mancesrer siti), Vedad Ibisevic (Stutgart),

~ Prije pocetka i tokom utakmice Evropske lige izmedu Hajduka i Intera splitska policija je privela 25 naviiaca, a izgreda nije bilo. Privedene osobe su prijavljene po Zakonu 0 osobnoj iskaznici i Zakonu o sprecavanju nereda na sportskimnatjecanjima,ali najvise zbog narusavanja javnog reda i mira. Situacija na sradionu bila je mirna, navijaci su bili korektni, pa samim tim nikakvi izgredi nisu zabiljezeni. Pred 40.000 gledalaca Hajduk je od Intera izgubio rezultatom 0:3.

Italija

samPdOriji
~ Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Italije saopcila je dace Sampdorija zbog uCeSeau namjestanju utakmica novu sezonu u Seriji A poceti s jednim bodom minusa, a pored toga, povratnik u elitu rnorat ce platiti i novcanu kaznu od 30.000 eura. Drugoligas Bari kaznjen je oduzimanjem pet bodova i sa 80.000 eura. Defanzivac Atalante iz Bergama Andrea Masije10 (Masiello) zaradio je 26 mjeseci suspenzije, a nesto bolje su pros Ii Alesandra Parizi (Alessandro Parisi) iz Torina (24 mjeseca) i Marko Rosi (Marco Rossi) iz Cezene (20 mjeseci). (M. T.)

odozet bod

moliu za IIIubOU8
Da sam ja direktor BH Telecoma, ovo ne bih potpisao ni za zivu glavu, nasalio se Ivica Osim
klubovima olaksice kakve do sada nisu imali te direktne prijenose jedne utakmice svakog kola, ali predsjednik Korniteta za normalizaciju NSBiH tvrdi da se prernijerligasi za to moraju oduzi ti. - Da sam ja direktor "BH Telecoma", ovo ne bih potpiPrije objave Susicevog spiska, potpisan je ugovor izmedu NSBiH i "BH Telecoma" 0 dvogodisnjern sponzorstvu Premijer lige i A i U2l reprezentacija BiH, prvi takve vrste od postojanja Saveza. U govor 0 sponzorstvu Premijer lige ornogucit ce sao ni za zivu glavu - rekao je kroz smijeh Osim i nastavio: - Gleda ti nasu Premijer ligu na televiziji nakon utakmica engleske i njernacke dovoljno govori 0 svemu. Neka ovaj ugovor posluzi klubovirna kao dodatni motiv da igraju bolje, da se ima sta gledati na televiziji. M.T.

66
Stadion Banja Ilidza u Gradaccu, Pocetak u 17.30. Sudija: Emir Aleckovic (Sarajevo). GRADINA: Zukic, Selimovic, Zoletic, Muminovic, Savic, Turbic, Hamzic, Tosunovic, Trener: Samir Adanalic, Nedostaju: Mikelini, Smajlovic (povrijedeni) GOSK: Soldo,Zderic,Helvida, Kojic, jelavic, Badrov, Ramovic, Bibic, Grgic, [usufbasic, Milinkovic. Trener: Slaven Musa. Nedostaju: Bekic, Hrkac, Bacak, Bozic (nisu registriranil, Karacic, Kukavica (kartoni), Sabanovic (povreda).
Ordagic, Salihbasic, Huseinbasic,

Dnevni avaz, subota,
4. avqusrkolovoz 2012.

Stadion Vrapcici u Mostaru.Pocetak u 17.30. Sudija: Ilija Zivkovic (Orasje). VELEZ: Bobic, Merzic, Mahinic, Kajtaz, Kodro, Zvonic, Demic, Hebibovic, Serdarevic, Cemalovic. Trener: Asmir Dzafic Nedostaju: RADNIK: Lucie, Jovanovic, Kojic, [evtic, Kutlacic, Basara, Kapetan, Culum, Nikic, Ristic, Pavic. Trener: Darko Nestorovic, Nedostaju: Ostoiic, Mirkovic (kartoni), Udovicic (nije registriran).

oue,

Stadion Police u Trebinju. Pocetak u 17.30. Sudija: Predrag Stankic (Bijeljina). LEOT AR: Milenkovic, Novakovic, Konjevic, Vasiljevic, Saraba, S. Andric, Susie, Golocevac, Filipovic, G. Cimirot, Radivojevic (Jankovic). Trener: Vladimir Gacinovic. Nedostaju: ZRINJSKI: Melher, Markovic, Radeljic, M. Anicic, Stojkic, AreZina, Pehar, ~cepanovic, Marjanovic, Zurzinov, I. Anici«. Trener: Dragan Peric. Nedostaju: -

Stadion Pirota u Travniku. Pocetak u 17.30. Sudija: Ognjen Valjic (Banja Luka). TRA VNIK: Fejzic, Misic, E. Varupa, Lastro, Tabakovic, N. Varupa, Simeunovic, Pejic, Popovic, Redzepi, Kolasinac. Trener: Nermin Basic Nedostaje: Terzic (zuti kartoni) ZELJEZNICAR: Antolovic, B. Colic, Kvesic, Kerla, Bogicevic, Zolotic, Selimovic (Beslija), Svraka, Adilovic, Zeba (Bekric), Jarnak. Trener: Amar Osim. Nedostaiu: Smajic (povreda),

Gradski stadion u Banioi Luci, Pocetak u 20.30. Sudija: Eldis Prosic (Cazin). BORAC: Avdukic, Stupar, Runic, Raspudic, Vasiljevic, A. Radulovic, Grahovac, Zizovic, Kantar, Krunic, Stokic, Trener: Slobodan Starcevic, Nedostaju: Si. Duiakovic, Dugic (povrede). ZVIJEZDA: Kovacevic, [akovlievic, Bogdanovic, [usic, Moranjkic, Masic, Savic, Delic, [ahic, Kojic, E. Halilovic, Trener: Zoran Kuntic, Nedostaje: Pandza (povreda),

BH TELECOM PLBiH Travnik na otvaranju nove sezone docekuje sarnpiona

Onaj tim koji bude imao vise strpljenja i deblje zivce bit ce blizi pobjedi, kaze trener "Vezira"
Svraka: Teska gastavanje

Basic De prizDale zellu Maolauorila
"
nema favorita. Nismo kompletni, ali sam uvjeren da ce momci koji dobiju priliku biti na najvisem nivou. Onaj tim koji bude imao vise strpljenja i deblje zivce bit ce blizi rezultatskoj prednosti. Ocekujern ncizvjesnu utakmicu kao i obicno kada nam gostuje Zeljeznicar - kaze trener "Vezira" Nermin Basic.

Zeljeznicar gastuje u Travniku

PreMinuti DrOMlet~uoPirote
.Plavi" samo jednom, 2005. godine, savladali dornacina
Zeljeznicar ce u odbranu ti tule prvaka BiH krenuti sa stadiona na kojem gotovo da ne zna za radost, Na Piroti u Travniku Zelie je pobijedio sarno jednom, 2005. godine (2:0), dva puta je remizirao (2001. i 2009. godine), a cak dever puta izgubio, uz gol-razliku 9:24. - Dobro smo upoznati s Travnikom, gledali smo i neke pripremne utakmice. Ali, bez obzira na sve informacije koje imamo, to nam nije do sada puno pomagalo, Ocigledno je da nam ne leze, ne znam kako to drugacije objasniti - govori trener Amar Osim. Zelieznicar je vee igrao dvije zvanicne utakmice, u Ligi sampiona s Mariborom, pa i u tome rnoze imati prednost. - Vidjet cerno koliko je to

naUiJaCi naJauili inuaziJu
Ukidanje zabrane dolaska gostujucih navijaca obradovalo je "Manijake", koji su najavili invaziju na Travnik. Navijaci Zelje ce u koloni autobusa, kombija i automobila putovati na prvo gostovanje u sezoni. lose iii dobro. Prije dvije godine smo isli u Travnik nakon sto su oni izgubili dvije utakmice na strani, prosle smo isto gostovali u 3. kolu, mozda je ovako bolje, nemoguce je reci - govori Osim. Z. S.

Danasnji rnec na Piroti izmedu Travnika i Zelieznicara izaziva posebnu paznju ljubitelja nogometa u Srednjobosanskom kantonu, a najavljen je i veliki broj gostujucih navijaca iz Sarajeva. - Izrazavamo veliki respekt prema akrue1nom prvaku nase zernlje, ali mogu slobodno reci da u ovom rnecu

JaKa mJara OSigUranJa
U klubu s Pirote poduzeli su sve mjere kako bi ovaj susret protekao II sportskom duhu i na terenu i na tribinama. Uprava .Vezira" imala je proteklih dana pune ruke posla, posebno kada je rijec 0 sigumosti, jer su gosti uredno najavili dolazak 500 navijaca. - Uradili smo mnogo na infrastrukruri stadiona, posebno za prihvatanje i srnjestaj gostujucih navijaca, a osigurali smo i dovoljan broj redara i policajaca. Ostaje nam sarno da apeliramo na sve ucesnike utakmice da se ponasaju fer i korektno. Gostujuci navijaCi bit ce, kao i obicno, smjesteni na iuznorn dijelu zapadne tribine - kaze sportski direktor Travnika Midhet Saraicic,

Mladi reprezentativac Nermin Varupa, koji je prosli put postigao pogodak

protiv Zeljeznicara, obecao je dobru igru svoje ekipe. S.P.

lrill.lSlli rasllinuo S lueSiCem
~ U predvecerje nove sezone i uoci prve utakmice s Leotarom u Trebinju, iz Zrinjskog je stigla sluzbena potvrda da je dogovoren sporazumni raskid ugovora s Kristijanom Ivesicern, veznjakom koji je Pod Bijeli brijeg srigao prije sarno sest mjeseci iz Travnika. U proljetnorn dijelu prosle sezone Ivesic je bio standardan, ali je u pripremama izgubio status prvotimca. Gdie ce nastaviti karijeru, nije pozna to. Ma. P.

SUlra Iri ulallmice
~ Sutra su na programu tri utakmice prvog kola Premijer lige BiH u nogometu. Parovi i satnica: Olimpic - Rudar Prijedor (17 sati, TV), Sarajevo - Celik (21) i Siroki Brijeg - Siavija (20.30).

Prvi mec u Premijer ligi BiH, na koji su navijaci Gradine cekali punih 12 godina, igraci i strucno rukovodstvo novog premijerligasa iz Srebrenika ocekuju s dosta optimizrna. T rener Samir Adanalic zadovoljan je pristiglim poiacaniima i odradenim pripremama, tako da s optirnizmom najavljuje prvu utakmicu u najvisern rangu. Pripremni period je protekao dosta dobro, a zadovoljan sam i radom i zalaganjem svih igraca, Ekipa je kondicijski, tehnicko-takticki i mentalno spremna za

Gradina Zali triJuml u naJUiSam rangU naMon 12 gOdina
pocetak prvenstva, sto potvrduju i rezultati koje smo ostvarili u sedam kontrolnih utakmica. Koliko mi je pozna to, GOSK je doveo dosta kvaliteruih igraca, ali mi u mec sa starim rivalom iz Prve lige Federacije BiH ulazimo bez imalo straha iucinit cerno sve da ofanzivnom igrom ostvarimo pobjedu i obradujemo nase vjeme navijace - istice Adanalic, Gostujuci trener Slaven Musa nece moci racunati na cak osmoricu igraca, od kojih bi se petorica iii sestorica sigurno nasla u startnoj posta vi.

Navi premijerligas dornacin GOSK-u u prvam kalu

Velez trazi galmana

Adnan BObie brani orotiu RadniMa

O.M.-ET.B.

Adana/it: Met starih riva/a

Nakon sto je Dejan Bandovic presao u Sarajevo, u prvenstvenoj premijeri protiv Radnika iz Bijeljine na golu Veleza stajat ce Adnan Bobie. S ekipom je pripreme u Austriji odradio Mirza Hamzabegovic, ali se on u meduvremenu vratio u Podgrmec, klub s kojim Velez ima vrlo dobru saradnju. Potraga za golmanom je tako nastavljena pa se na treninzima poiavio Zeljko Kuzrnic, koji je prosle sezone branio u OFK Beograd. Nije jos izvjesno hoce Ii i potpisati, F. I.

sp 0rt

Dnevni avaz. subota, 4. avgustlkolovoz 2012.

TAKMICENJA

Fenomenalni Svicarac borit

ce se za zlato

na Olimpijskim igrama ,...........,--

Prvi igraG svijeta odluGujuci set dobio sa 19: 17, a rnec oborio rekord po duzini trajanja na dva dobivena seta
Svicarac Rodzer Federer (Roger) plasirao se u finale muskeg olimpijskog turnira za tenisere i to nakon pobjede nad odlicnim Argentincero Huanom Martinom del Potrom (Juan) u maratonskom mecu koji je zavrsen trijumfom od 19:17 u trecem setu. Dokovic, koji su 2009. u polufinalu Madrida igrali cetiri sara i tri minute, uz Nadalovu pobjedu sa 3:6, 7:6 (7:5) i 7:6 (9:7). Del Potro je imao mnogo vise prilika da dode do trijumfa, imao je vodstvo od 1:0 u setovima, no Federer se vratio nakon taj-brejka u drugom. U trecoj dionici Argentinac je prvi imao sansu za brejk, no nakon sto ju je propustio Svicarac je eesee prijetio, a nakon brejka za 18: 17 najbolju sansu da dode do pobjede imao je kada je servirao za mec pri rezultatu 10:9. Ukoliko osvoji zlato, Federer ce postati treci teniser, nakon Andrea Agasija i Rafela N adala, koji bi gren slem naslovima dodao i najsjajnije olimpijsko odlicie, Kazabs tanka Svetlana Podobedova imala je veliku srecu u borbi s Ruskinjom

ita naDisati u dneunill
Kineski gimnasticar Dong Dong od dolaska u Olimpijsko selo pise svoj dnevnik desavanja na Igrama, a materijala mu nije nedostajalo ni jucer nakon sto je osvojio zlatnu medalju u takmiceniu na trampolini, - Dan ranije sam raNatalijom Zabolotnojom u dizanju tegova (kategorija do 75 kilograma). Podobedova je, nairne, duel rijesila u svoju korist i dokopala se zlata jer je bila za 220 grama laksa od svoje suparnice. Obje takmicarke podigle su u zbiru 291 kilogram, ali je olimpijsko pravilo odnijelo zlato u Kazahstan. Bronzana je bila Bjeruskinja Irina Kulesa. Svjetska prvakinja, Ruskinja Nadezda Evstijukina pobrinula se zmisliao 0 tome sta napisati i dosao do ideje da bi mogao sarno staviti "ba ha" kazao je ovaj 23-godiilnjak, koji je osvojio 62.990 bodova. Iza njega su os tali Rus Dimitrij Usakov te Dongov sunarodniak i zlatni iz Pekinga Lu Cunlong. za neprijatno iznenadenje buduci da je takmicenie napustila u ranoj fazi,

Oboren rekord
Epski rnec dvojice tenisera trajao je cetiri sata i 26 minuta, cime je Federer dosao na korak do svog cilia - zlatne olimpijske rnedalje u singlu, Federer vee ima zlato s Igara, ali u dublu zajedno sa Stanislasom Vavrinkom (Wawrinka). Borba za olimpijsko finale srusila je rekord u trajanju na bilo kojem turniru na kojem je za pobjedu dovoljno dobiti dva seta u Open eri, koja je pocela 1968. godine. Pretbodni rekorderi bili su Rafael Nadal i Novak

Sesto zlato
Domacini Olirnpijskih igara Britanci dodali su jos jedno zlato na sto s medaljarna. U Veslanju zen ski dvojae na parice Keterin Grejneger i Ana Votkins razgalili su 25.000 navijaca na jezeru Dorni te donijele svojoj zemlji sesto zlato. Fudbalerke

Francuske vratile su se iz zaostatka i dobile Svedsku u borbi za polufinale olimpijskog tum ira, dok su braniteljice zlata, fudbalerke SAD-a s laganib 2:0 protiv Novog Zelanda takoder ostvar ile plasman medu cetiri najbolje selekcije, Kubanska dzudistkinja Ortiz Bokur (Bocourt) uzela je zlato u kategoriji preko 78 kilogram a, dok ie srebrena bila [apanka Mika Sugitomo. Zang Nan i Zao Junlei osvojili su zlato u mjesovitim parovima na turniru u badmintonu. U finalu na Vembli areni savladali su sa 2:0 u setovima kinesku kombinaciju Hu Cen i Ma [in. U dvoboju cetvrtog kola grupe A hrvatske rukometasice savladale su Crnu Goru rezultatom 27:26 (12:12) i time stigle nadomak osvajanja jednog od prva dva mjesta u grupi. (A. C.)

Zbog kontroverznih odluka sudija

zaDlatila trouca ZUaniCniRa
Ceh za sramotne dogadaje s bokserkog turnira koji su izazvali osudu javnosti platili su turkmenistanski sudija Isanguli Meretnijazov i azerbejdzanski zvanicnik Aghadzan Abijev, koji su postani kuci, te Nijemac Frank Sarmab (Scharmaeb), koji je suspendiran. Meretniiazov nije prekinuo borbu u bantam kategoriji muskaraca iako je jedan od takrnicara, Azerbejdzanac Magomed Abdulbamidov u posljednjoj rundi bio nokautiran cak sest puta. Abijev je izbacen jer je komunikacijom s timom iz svoje zemlje narusio pravila, dok je Sarmab suspendiran zbog gresaka koje je nacinio tokorn borbe izmedu Iranea Alija Mataherija i Kubanca Hozea Larduea Gomeza (Jose). Osim ovih, zabiljezeno je jos nekoliko slucaieva zalbi.

Blizu 3.000 djecaka i djevojcica natjecalo se u tri bercegovacka dana Sportskib igara mladih. Na takmicenjirna u Sirokom Brijegu, Livnu i Mostaru nastupilo je ukupno 2.967 osnovaca koji su se u deset sportova re po dvije kategorije i starosne konkurencije borili za uceilee na velikom finalu u Sarajevu od 13. do 17. avgusta. Velike vrucine u juznom dijeiu Bosne i Hercegovine nisu smetale rnalisanima da prikazu dobre utakmice i meceve te dokazu da su naucili mnogo 0 fer-pleju. Ucesnika je bilo iz cijele Hercegovine, od Gruda, Glamoca, Capljine, Citluka, Pocitelja, Jablanice do djece iz gradova u kojima su se takmicenja odvijala. U Sirokom Brijegu rnalisane je posjetio i nogome-

U UrelO) HerCegOUini taMmiCilO se blizU 3.000 maliSana

Sportske igre mladih

tas tamosnjeg premijerligaskog kluba, Brazilac Vagner Santos Lago (Wagner), koji je tom prilikom izjavio:

- Sretan sam kad vidim ovako mnogo djece na jednom mjestu, a svi sve dobro zabavliaju,

Osmog takmicarskog dana, u subotu, 4. avgusta, ocrtat ce se natjecanja u 23 sporta, a u deset atletici, biciklizmu, macevanju, trampolinu, plivanju, streljastvu, badmintonu, tenlsu, triationu i dizanju tegova - dijelrt ce se medalje. ATLETIKA kvalifikacije: 100 m (m) u 11.00 i 13.30, motka (z) u 11.20, 400 m (m) u 1135, 3.000 m zapreke (i) u 12.35; polufinala: 400 m prepone (m) u 20.00, 100 m (z) u 20.35, 400 m (i) u 21.05; finala: 20 km hodanje (m) u 1800, disk (i) u 20.30, 100 m (i) u 22.55, sedmoboj (i) drugi dan (dalj, koplje, 800 m) BADMINTON muskarci parovi polufinale, 10 iene poiedinacno finale, 14.30 ienski parovi, za 3. rniesto u 10, finale u 14.30 BICIKLlZAM iene sprint ekipno, finale u 18.42 muskarc: sprint poleonacno. kvalifikacije, od 11 do 19.30 rnuskarci omnium, prvi dan, od 11.30 do 20.00 BOKS muskarci, 2. kolo, do 49 kg, 64 kg i do 81 kg, od 14.30 do 24 D1ZANJE TEGOVA rnuskarci, do 94 kg, 20 JEDRENJE rnuskarc], 470 dva piova, daska dva plova, laser dva plova, od 13 do 17 iene, Elliott grupa, daska dva plova, laser Radial eva plova, 470 dva plqva, od 13 do 17 KONJICKI SPDRT preskakanje prepona pojedmacno i ekjpno, kvalifikacije, 11.30 KDSARKA muskarci 4. kolo: grupa A: Tunis· Francuska (10), inva- SAD (15.30), Nigerija - Argentin~ (23.15); grupa B: Rusija - Spanija (12. t 5), Kina - Brazil (17.45), Velika .Britanija· Australija (21) MACEVANJE zene, mac ekipno, od 11.30 do 21.30 NOGOMET maskarc; cetvrtfinale: Japan - Egipat (13), Meksiko - Senegal (15.30), Brazil· Honduras (18), Velika Britanija - Juina Koreja (20.30) ODBOJKA muskarc! 4. kolo: grupa A: Velika Britanija . Poljska (12.30), Australija - Italija (15.45), Argentina Bugarska (21); grupa B: Njemacka- Tunis (10.30), RusijaSAD (17.45), Brazil- Srbija (23) OOBOJKA NA PIJESKU osmina finala, od 10 do 24 PLIVANJE finala: 50 m slobodno zene u 20.30, 1.500 m slobodno rnuskarci u 20.36, 4x100 m rniesovito zene u 21.07, 4x100 m mjesovito muskarcl u 21.27 RUKOMET rnuskarcl, 4. kolo grupa p,: Tunis - Velika Britanija (10.30), Svedska - Argentina (15.30), Island - Francuska (20.30); grupa B: Jutna Koreja - Srbija (12. t 5), Hrvatska ganska (17.15), MadarskaSpanija (22.15) SKOKDVI U VODU iene daska 3 m poieonacno polufinale, 15.30 STONt TENIS muskarci ekipno, prvi krug, od 10 zene ekipno, cetvrtlinale, od 16.30 do 22 STRELJASTVO zene MK trostav, kvalifikacije u 10, finale u 13.45 zene trap, kvalifikacije u 10, finale u16 TENIS rnuskarci i zenskt parovi, miesoviti parovi, finala, od 12.30 TRAMPOLIN zene, od 15 do 16.30 TRIATLON zene, 10 VATERPOLO rnuskarci, 4. kolo: grupa A: Hrvatska - Australija (12.20), GrckaSpanija (15.10), Italija - Kazahstan (16.30); grupa B: Crna Gora - Rumunija (11), MadarskaVelika Britanija (19.20), Srbija· SAD (20.40) VESLANJE finala: samac (z), laki dvojac na parice (m), laki dvojac na pance (i), cetverac (m) od 10.30do 11.30

Danas na 01

68

Dnevni avaz, subota, 4. avqusrkotovoz 2012.

Sp 0 rt

HNatska posada nakon utrke: Zavrsili iza Nijemaca

nadiad FazliJai Hamal Masic razocarali Cetuerac na DariCe
(Folo: AFP)

RAPORl IZ BH. lABORA Ponovo skromni nastupi nasih olimpijaca

Prva medalja za Hrvatsku

Bacac kugle zauzeo 24. mjesto od 40 ucesnika, a strijelac 45. od 50

Hrvatski veslacki cetverae oa parice osvojio je prvu medalju za Hrvatsku oa Olimpijskim igrama u Londoou. David Sain, Martio Sinkovic, Damir Martio i Va-

OSUOliO srebro

leo t Sinkovic uzeli su srebro iza zlatoe Njernacke, a ispred broncana Australije. Ovo je za nase kornsije ukupno 18. medalja od samostaloosti. A.M.

Mjesto gdje su se osvaja/e meda/je: iabe zamijeni/e p/ivace

Nasi sportisti su jos jednom razocarali u svojim nastupimanaOlimpijskimigramauLondonu. Atleticar Kemal Mesie je kuglu bacio za viseed jednog metra slabije od svog najboIjeg rezultata, dok je Nedzad Fazlija zavrsio opet blizu samog dna u poretku strijelaca. Kad je MesiC u pitanju, potajno smo se nadali finalu, ali je ispao vee u kvalifikacijama. Zauzeo je 24. mjesto od 40 takrnicara. U prvoj seriji ostvario je rezultat od 19,49 metara,nakon toga je prestupio, a u trecoj je dobacio na 19,60. To jezametari 11 centime tara slabije od njegovog najboljeg rezultata (20,71), odnosno norme kojom je izborionastupnaOI. Fazlija, najbolji olimpijac BiH u historiji, koji je u Sidneju 2000. zauzeo sesto mjesto u gadanju zracnom puskorn, iucer je zabiliezio jos jedan veoma los rezultat. U gadanju malokalibarskom puskorn sa 50 metara on je u

ilii)ti;;t~~1

Mesic na O/impijskom stadionu u Londonu: Metar ispod svog najbo/jeg rezu/tata kvalifikaeijama medu 50 strijelaca zauzeo tek 45. mjesto s ukupnim skorom od 587 krugova. Fazliji ostaje jos jedna prilika da 6. avgusta u trostavu pokusa popraviti dojam. A.M.

Su)etslli rellol'll Martinoua
Sergei Martinov iz Bjelorusije osvoiio je naslov olimpijskog pobjednika u streliastvu u disciplini 50 metara malokalibarska puska, Martinov je u fioalu pogodio 705,5 krugova (600 + 105,5)i postavio novi svjetski rekord. Srebrenu medalju osvojio je Belgijanae Lionel Koks (Lionel Cox) sa 701,2 kruga (599 + 102,2), a bronzu Slovenae Rajmond Debevec sa 701 krugom (596 + lOS).

ASmir i Emir u ha)Ci za SrbilanSHe medalle
Preponas Bekric je roden u Beogradu, a bacac kugle Kolasinac u Skoplju
Kolijevka olimpijskih igara u zabokrecini. N akon Igara 2004. u Atini, Olimpijsko selo je pretvoreno u prebivaliste za socijalno ugrozene, Plivace su u bazenima zamijenile zabe, a posjetioceotpad.

Atletske nade nase; susjeda

Od OllmDIISIlOg sela do olDada
Osam godina nakon olimpijskih igara, vecina objekata je napustena iii se rijetko koristi sto izaziva bijes kod gradana Cija se zemlja vee petu godinu zaredom bori sa recesijom i duznickom krizom. A.M.

dOPing lIonlrole

Probudili Pauela lhog

Srbijanski mediji jucer su se radovali uspjesima dvojiee svojih olimpijskih nada, koje se zovu Asmir Kolasinac i Emir Bekrie. Mada bi po imenima prije pristajali nasoj atletskoj reprezentaeiji, Kolasinac i Bekric se bore pod zastavom nasegsusjeda, Bacacu kugle Kolasincu za plasm an u finale trebao je sarno jedan hitac od 20,44 metara. Ovaj atleticar rodeo je 15. oktobra 1984. godineu Skoplju, a Srbiju je predstavljao i na Olimpijskim igrarna 2008. i svjetskim prvenstvirna 2009. i 2011. godine. Najveci uspjeh mu je bronzana medalja s Evropskog

prvenstva ove godine. Osim kugle, baca i koplje, a najboIji rezultat mu je 63,18 meta-

ra. Zanimljivo je da je Kolasinac jedno vrijeme pro-

yeo trenirajuci s Atletskim klubom Sarajevo. Kada je rijec 0 Emiru Bekricu, mjesto njegovog rodenja je Beograd. Ovaj 22-godisnjak vee ima dvije medalje s evropskih prvenstava, jednu u konkureneiji U-23 izOstrave(bronza) i jednu seniorsku iz Helsinkija ove godine (srebro). U Londonu je u cetvrtfinalu popravio srbijanski rekord za 16 stotinki (49,21), zabiljezivsi deseto vrijeme kvalifikaeija, dovoljno za danasnje polufinale. Uspjehe obicno proslavlja ogrnut zastavom Srbije, a zanimljivo je da na lancicu oko vrata ima-krst. (M. T.)

~ Bivsi svjetski rekorder na 100 metara jarnajcanin Asafa Pauel (Asafa Powell) pozalio se da su ga predstavnci Medunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) probudili zbog doping-kontrole. Pauela, kojeg u subotu ocekuje prvi nastup na Igrama, zvanicnici su probudili u 22.15 sati po lokalnom vremenu kako bi uradio test, rekao je njegov menadzer Pol Dojl (Paul Doyle). - Drago nam je sto se sportisti kontroliraju, ali trebali bi biti obazriviji. Pauel je 48 sari prije vaznog nastupa izgubio nocsna-rekao ie Dojl, 00 je dodao da je Pauel treci iamaicanski sprinter koji je u posljednjih pet dana isao na doping-kontrolu, (M. T.)

~ Saudijska dzudistkinja Voidan Ali Seraj Abdurahim Saherkaoi, oko kojese digla velika prasina.zavrsila je nasrup na Igrama nakon samo 82 sekunde borbe. Uoci nastupa prve saudijske sportistkioje u historiji Igara vodili su se dugi pregovori, jer su Saudijei bili

SaudiJlla Saherllani DOraiena za 82 sellunde
izriciti u tome da tokom borbe nosi hidzab.sto zvanicnici Svjetske dzudo federacije (IJF) isprva nisu zeljeli prihvatiti. Nakoo sto je, ipak, dobila dozvolu da nosi maramu, Saherkani je porazena od Portorikanke Melise Mojiee (Melissa) u sesnaestini finala kate-

gorije preko 78 kilogram a, ali je ipak bila zadovoljna. - Sretna sam sto sam bila oa Igrarna i sto sam s ponosom predstavljala Saudijsku Arabiju. Plasila sam se kada sam usia u arenu, ali ovaeije su mi pomogle da se izborim s tremom - reklaje 17-godisnjaSaherkani. (M. T.)

ort

Dnevni avaz, subota, 4. avgusVkolovoz 2012.

69
Izjava dana
- Pusba nije bas zena, ali ioi morate omogutui njesnosti i ljubavi. (Bjeloruski strijelac Sergej Martinov, novi svjetski rekorder)

Njernacka veslacica Nada Drigala (Nadja Drygalla) napustila je ekipu nakon sto su mediji objavili da je njen momak pripadnik ekstremne desnicarskeorganizacije, Drigala ie otisla samoinicijativno, nakon 90-minutnog sastanka s celnicima njernackog tima, rekavsi da ne zeli biti smetnjaekipi. Njen momak je, navodno, bivsi policajac koji se surnnjici za veze s neonacistickim organizacijama.

lu@ml Dtisla ler 101 Ie momale nacista

Vijest u brojci
Kosarkaska reprezentacija Sjedinjenih Americkih Drzava posta vila je novi rekord u broju postignutih poena na jednoj utakmici Olimpijskih igara. Amerikanci su savladali Nigeriju sa 156:73, oborivsi skor Brazila, koji je Egiptu 1988. u Seulu utrpao 138 poena. Amerikanci suoborili i rekord u broju pogodenih sutevaza tri poena, ubacivsi 290d46pokusaja.

158

POLEMIKE Kako uspjehe kineskih sportista dozlvllavalu zapadni mediji

Ojecu odvajaju od porod ice i u izolaciji spremaju za jedan jedini cilj - osvajanje olimpijske medalje
Kineskinja Vu Minksia (Wu Minxia) sarno nekoliko sati nakon trijumfa na Olimpijskim igrama u skokovima u vodu dozivjela je zivcani slom. Odmah potorn otpu tovala je u domovinu. Dvadesetsestogodisnja Vu nije dugo uzivala u pobjedi jer je saznala da su joj prije dvije godine preminuli djed i baka, a majka joj je presutjela da je oboljela od raka dojke, prenose mediji. Ova sportiskinja se za 01 pripremala u izolaciji i roditelji je nisuhtjeli ometati.

Peta medalja
U Kini je uobicajeno da se mladi i talentirani sportisti odvajaju od porodice i pripremaju u posebnim kampovima.Tako je Vu napustila porodicu kada je imala 15 godina. Londonsko zlato njena je peta olimpijskamedalja. Britanski list "Daily Mail" prije nekoliko dana

Otac zlatne olimpijke Je Siven obrazlozio je i razliku u stvaranju uspjeha izmedu zapada i Kine. - Na zapadu placate trenera da od vas napravi uspiesnog sportistu. U Kini drzava placa, pa morate da se zrtvujete da biste postigli uspjeh. Ovakvi sportovi su narocito surovi po radu i snazi konkurencije, pa nije lako probiti se do vrha - rekao je Kingsong. Ali, stvarna istina je da je izabrana u skoli zbog svog muskobanjastog izgleda, velikih ruku i dugih udova. - Prosle godine bila je na visinskim pripremama i imala je problem da se prilagodi. Plakala je dok smo razgovarali s njom telefonom zato sto je loseplivala, bodriIi smo ie, ali to nije lako telefonom, nismo mogli da budemo uz svoje dijete. A prije toga ni to nismo mogli, uzimali su joj telefon kako bi mogla da se posveti putu ka slavi za sebe i svoju zemlju. Ali vrijedilo je. Tako se ponosimo njom i njenirn uspjehom - rekla je njena majka N ingJ iking. E.Ma.

trenere

Oriaua Dlaea

Indijska de/egacija: lena u crvenom uputila izvinjenje

Misteriozna zena

Suze i znol Petre soalder

objavio je tekst iz arhiva koji govori 0 nadljudskim naporima kojima su na treninzi-

Petra Snajder (Schneider) je 1980. go dine osvojila zlatnu medalju za Istocnu Njernacku. Godinarna je bila nepoznanica kako je uspjela biti dominantna u odnosu na os tale sportistkinje, a onda je plivacica otvorila dusu. Nakon sto su u djetinjstvu prepoznali njen

talent, ispisali su je iz skoIe i smjestili u jedan od okrutnih trening kampova. Bila je prisiljena satima plivati u specijalnom izumu - vakuumu iz kojeg je isisan zrak. Hranila se sarno proteinima, a od ubrizgavanja steroida posljedice je osjecala i u tridesetim.

rna izlozena kineska djeca i koja nemaju izbora osim da uspiju. Vlast u toj zemlji odvaja djecu od porodice i odvodi u kampove gdje su vise podvrgnuti mucenju nego treningu. Pocetkorn godine na internetu su postavljene fotografije uplakane djece, iznad njih je na zidu velikim slovima pisalo "zlato", a treneri su ih tjerali da pornicu svoje grarnce. Metju Pin set (Matthew), britanski veslac i osvajac zlatne olimpijske medalje, bio je u prilici da vidi kakve

torture pro laze djeca trenirajuci gimnastiku. To iskustva opisao je uznemirujucim. Olimpijski komitet trebao je istraziti tvrdnje, ali ni poslije sedam godina ne naziru se nikakve promjene.

Zena koja je tokom ceremonije otvaranja Igara upala medu clanove indijskog tima izvinila se za incident, ali i dodala kako ne misli da je narusila odredbeo sigurnosti Igara, Magura Nagendra, studentica iz Indije, zbunila je cijeli svijet nakon sto se pojavila pored hrvaca Susila Kumara, koji je na ceremoniji nosio zastavu azijske zemlje. (M. T.)

IndiJlea se iZuinila za DDad

Izabrana u skell
Posrnatrajuci superiornost mlade Kineskinje [e Siven (16) u bazenu, ne mozerno.a dase nezapitamo koliko napora je ulozeno da se dode do takve snage i brzine. Njena majka kaze da je izrazila zelju da se bavi plivanjem u sedmoj godini.

Jedanodnajboljih boksera uhistoriji Ivander Holifild (Evander Holyfield) nekada je bio bogatas,a danas ieocaj-

luander HOliliid prodaie Olimpilsllu medalju
nik koji ce zbog finansijskih problema ponuditi olimpijsku medaliu naaukciji. Arnericka legenda ima velike probleme, ne placa alimentaciju, a osim bankrota, prijeti mu i zatvorskakazna. Holifild pokusava spas

Bivsi arnerlckl bokser u ocalnol situaciji

pronaci na sve nacine, a jedan od njih je prodaja bronzane olimpijske medalje iz Los Anaelesal984. (M. T.)

Australski veslac Dzos But (Josh Booth), koji je u nocnom pijanstvu razbio izlog prodavnice, platit ce 1.400 funti za stetu koiu je napravio. Izlazak Zl-godisnjeg Australca zavrsio je u policijskoj stanici, gdje je, da njegova nesreca bude veca, pao i povrijedio glavu. Australci su se zvanicno izvinili za incident. (M. T.)

But Ce Dlatltl IZlog lion Ie razblo

Nakon pijanke

SUBOTA 4. 8. 2012.

BHTl
07.30 Prirodna bastlna 8iH. Rama OB.OO 8HT vijesli OB.15 EURO panorama OB.45 Josip Pejakovie. U ime naroda 09.15 Leleei lift, igrani film za djecu 11.05 Feslival 07.10 ~JOI London 2012, Ceska Republika - SAD, kosarka, snimak /m! 09.00 Vijesli Ramazanski program 09.05 81agajska lekija, dokumentarni program 09.30 Ramazanski razgovori. Remzija Pilie Program za djecu 10.00 Ciji su amleli 10.20 Kako to 10.35 Kueni svemirci 10.55 Mala princeza 11.05 Haeveyloons 11.10 Sportske igre mladih 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.10 LJOI London, RusijaSpanija, kosarka, prijenos /m/ 14.00 Larin izbor, igrana serija, 68. epizoda 15.00 Vijesti 15.10 LJOI London 2012. Tenis, singl, prijenos finala 11/ 17.40 LJOI London 2012, Rusija - SAD, odbojka, prijenos /m/ 19.10 Super Loto, prijenos izvlacenja 19.21 Vrijeme iIIara 19.30 Dnevnik 2 20.05 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 20.40 LJOI London 2012.Plivanje. ukljucenje u prijenos polufinala/finala 21.35 Larin izbor, igrana seri[a, 69. epizoda 22.35 Dnevnik 3 22.55 LJOI London 2012, Brazil - Srbija, odbojka, prijenos/m/ 00.30 LJOI London 2012, Litvanija - SAD, kosarka, snimak/m/ 02.00 Dnevnik 2, r. 02.30 Pregled programa za nedjelju

TV ALFA
07.05 Julro uz sevdah 08.05 Kinali kar, igrana serija, (r) 09.05 Kinali kar, igrana serija, (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija,jr) 11.05 MUZICKA NOSTALGlJA 11.30 Vijesli 11.35 Rebus, razgovor s povocorn (r) 13.05 Jedna Ijubav u SI. Petersburgu, igrani film 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 17.05 Tajni agent, igrani film 19.00 Dnevnik 19.25 VECER ZA ZALJU8LJENE, muzitki program 20.05 Ramazanski program 21.00 Sudnji dan, igrani film 22.40 Ruska obeeanja, igrani film 00.40 SMS Chat 02.30 Sehurski program 04.00 Urbani folk 07.05 Sirasii i inlrige, igrana serija, ep. 111/134 (R) OB.OO Vijesli OB.05 Kinali kar, igrana seriia, ep. 69/92 (R) 09.00 Vijesli 09.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 70/92 (R) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, eo. 71/92 (R) 11.00 Kinali kar, igrana serija, ep. 72/92 (R) 12.00 Vijesti plus 12.15 Okusi kultura, dokumentarni serijal, ep.I2/13 13.00 Vijesti 13.05 Jedna Ijubav u SI. Petersburgu / 51. Pelersburg Romance, igrani film 15.00 Vijesti 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 44. ep. (R) 16.50 Vijesti plus 17.05 Tajni agent/ Secret Agent, igrani film 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Corle one, igrana serija, ep.7/12 21.00 Sudnji dan / Doomsday, igrani film 22.40 Ruska obecanja / Eastern Promises, igranifilm 00.30 Dnevnik TV1 (R) 01.30 30 000 milja pod morem /30,000 Leagues Under the Sea, igrani film 03.00 Noeni program

PINKBH
06.15 Zalazak sunca, film iz regije OB.15 Kukavica, indijska serija, r, 12.00 Info top, informativni program 12.10 Vremenska prognoza 12.15 Gold Music, rnuzicka emisija 14.00 Nemoguca misija, reality emisija, r. 15.00 Hrabri Ijudi, reality emisija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Vremenska prognoza 16.05 Akademija debelih,reality show, r. 17.00 Posljednji krug u film iz regije, r. Sopingholicarke, reality emisija, r. Pare iii zivot, serija Zvezde granda, emisija special Daredevil, americki film Zalazak sunca, film iz regije, r.

HAYATTV
06.25 Sirene, crtani film, 1-5 epizoda 07.10 8umba, crtani film, 97. i 98. epizoda 07.30 Felix bebe, 3. epizoda 07.50 Speed racer, 3. eoizoda OB.10 Moji diepni Ijubimci, crtani film, 37. i 38. epizoda OB.50 Garfield, crtani film, 43. epizoda 10.00 Pokemoni, crtani film, 14. epizoda 10.27 Gormili, crtani film, 10. epizoda 10.52 8en 10 Ultimate Alien, crtani film, 13. i 14. epizoda 11.35 Win x, crtani film, 40. epizoda 12.00 Moj tata reli vozac, igrani film 14.00 8iometeoroloska prognoza 14.05 Autoklub, automagazin 14.33 Svi na selo 15.02 Vremenska prognoza 15.03 Hayat production show, zabavno-muztckt program 16.00 Ispuni mi zelju 17 .00 2MBT 5, audicija 1B.50 Ramazanski programnajava, kolazn: program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.2B Vremenska prognoza 19.29 8iometeoroloska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.50 Ramazanski program, ~olazni program 21.00 Cuvari blaga, igrani film 22.55 Trauma, igrani film 01.30 Astro Num Caffe, ufivo

clrkasa,

revijalni program 12.10 01 London 2012. Rukomet (m). Koreja Srbija, prijenos 13.45 8HT vijesti 14.00 01 London 2012. Rukomel (z). Hrvatska - Crna Gora, snimak 15.25 01 London 2012. Kosarka (m). Lilvanija - SAD, prijenos 17.10 01 London 2012. Rukomet (m). Hrvatska Danska, prijenos 19.00 Dnevnik 1 19.45 01 London 2012. Alletika, finale, prenos 20.45 01 London 2012. Vaterpolo (m). Srbija SAD, prijenos 23.05 8HTvijesti 23.20 01 London 2012. Nogomet (m). Velika Britanija Koreja, tetvrtfinale, snimak 01.05 Pregled programa za nedjelju

Monci,

19.00 20.00 21.00

23.00 01.00

SATELITSKI PROGRAM
Ii3Jl1ili d d if
13.10 13.45 14.00 14.50 14.55 15.45 15.48 17.00 18.00 lS.30 19.00 19.30 20.05 20.35 21.30 22.05 22.50 23.30 Uvidaj, info Dnevnik Sport plus Vijesli Stefan Milenkovic i Ani Aznavurijan Vijesli Srecni Ijudi, serija Petkazanje Robna kuca Kvadratura kruga Siagalica, kviz Dnevnik Sesti krug Srecni Ijudi, serija Program za dijasporu TV liea ~vidaj, info, r. Zeljko Joksimovtc. 11.30 Fudbal na piJesku (Berlin) 12.15 Fudbal na pijesku Tutska- Grcka 13.00 Fudbal TSV 1860 Munchen . Jahn Regensnburg 15.00 Fudbal Rusija ltalija 16.15 Fudbal (Njemacka). Niernacka - Grcka 17.30 Fudbal (Njemacka). Rurnunija . Francuska 18.30 Spidvej. S.KUP Svedska (60min) 19.30 Vijesli 19.45 Svi sportovi 20.00 Borilacki sport 22.00 Dvoranski fudbat. Arena Fulball League SAD

II'frtfljwm.l.Lm:.J..!f.-_
11.30 UZIVO: Ruska liga: CSKA~ Zenit 13.45 UZIVO: Skolska liga: Celtic- Aberdeen 15.45 Svijel fudbala 16.15 CH TV: Chelsea Milan 18.00 UZIVO: Kosarka Adecco Kup: Srbija • Sosna i Hercegovina 19.45 Otimpijske vijesli

'!!@6i>'itIillU
09.00 Fudbal Hrvatska: Zagreb - Rijeka 11.00 Arsenal Tv 13.00 Fudbal Brazil 15.00 Motosport Mundial: Magazin 17.00 Fudbal Mis: New York - Houston 19.00 Espn Documentary: 199 Lives 21.00 Fudbal Hrvatska: Istra - Dinamo Zagreb 23.30 Fudbal Brazil Internacional . Vasco 01.30 Fudbal Mis: Oolumous- DC United

National G.
12.35 Ulovljeni. Pecanje cudovista 13.30 Saptac psima 14.25 Ljudi morski psi 15.20 Sapia" psima 16.15 Saplac psima 17.10 Saplac psima 18.00 Otkrivena Firenca 19.00 Saptac psima 19.55 Ulovljeni. Pecanje cucovtsta 21.00 Sapta6 psima 21.55 Duboka dzunqta 22.50 Slijenske zvijezde 23.45 Sap lac psima8 00.40 Duboka dzunqla

~~:~~ Kup: ~~l~g~~~~:'ka Adecco
Siovenija - Hrvatska 22.30 Allelix 23.00 Belgijska liga: AnderlechlBeerschot 01.00 UZIVO: ATP Washington

Neka nova sjecania

00.00 Emisija Iz kulture

~

17

I BL

MTV Adria
15.00 Beavis & Butt Head 15.30 BeaviS & BuHHead 17.10 Biggest!Hottest! Loudest I 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 19.40 Pop Up Video 20.50 Isle Of MTV 2012 21.40 Karaoke Box 22.40 Behind The Music. Courtney Love 23.30 MTV World Siage. Highlights Titanic Sounds 00.30 3 From 1 00.40 Party Zone

FOXlife
12.15 Seks i grad 12.30 Huzna Beti 16.25 Hufna Beti 17.10 The Russell Girl 19.00 Overi 19.50 Ali Mekbil 21.00 Secrets afthe Mountain 23.00 Overi 23.55 Gimnazijske traume 01.00 Sofi Parker 01.25 Houp i Fejt 10.55 Red i zakon. ztocrnacke namjere 13.20 Red i zakon. zloetnacke namjere 14.10 Necujnc 15.00 Aerodrom 16.40 Milosrdna Grejs 17.30 Frikovi 18.20 Frikovi 19.10 Necujno 20.00 Detektiv na Floridi 23.25 Detektiv na Floridi 00.15 Necujno 01.05 Aerodrom 01.50 Lavirint zlocina 09.30 Legenda o pijanistu 11.35 Tile"f 13.05 Ondine 14.50 Maturalna 16.35 Cura na losern glasu 18.05 Kraljev govor 20.05 Voda za slonove 22.05 Eksperiment 23.40 Veza bez obveza 01.30 Murjaci 5 klupe 03.15 Klikni za nevinost 04.45 Ljubavni zlotini u Kabulu

CineStar TV
09.00 Gospodin i gospoda Smith, film, akcijski 11.15 Gubitnici, film 13.15 Viking Erik, film, avantura/komedija 15.00 Moj spoj s Drew, film, dokumentarni 17.00 Daj mi sebe, film, drama/romance 19.30 Druidi,film, biografski/drama 21.45 Vremenski policajac, film. sf/akcija 23.45 Pod opsadom z.Podrueje mraka,film, akcijski 01.45 Sesli dan, film, akcijski

SUBOTA4. 8. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

HRll
07.00 Oggy i iohari, ertani film 07.25 Roni Oily roni, ertani film 07.40 Amleli i prijatelji, ertani film 07.55 Dibidogs, ertani film OB.20 Gerald McBoing, ertani film OB.50 Roni Oily roni, ertani film 09.05 Crtani film 10.35 Princ iz Bell Aira, humoristicna serija 11.05 Odbacena (16), indijska serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.05 Bakina kuhinja, kulinarski show 14.00 Najbrii igrac, !<viz 14.50 Top shop 15.15 Odbacena, indijska serija 17.15 Balkanske prevare, reality drama 17.50 Oejana Talk Show, talk show. Tema."Odrasli u domu" 1B.50 OBN Inlo, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Oa to sam ja, zabavni program 21.00 Ubistvo dolazi s kisom (12), igranifilm 23.05 Meta (16), igrani lilm 01.35 Zodijak 03.40 Cuvari planeta, dokumentarni program OB.OO Kinoteka - ciklus klasicnog vesterna. Rio Conchos, film 09.43 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Kucni Ijubimci 10.45 Narodna medicina. Katkad je najbolji lijek kada se ne uzima nista (Hipokrat), dokumentarna serija 11.17 Normalan iivot, ernisja 0 obitelji 12.00 Onevnik 12.15 TV kalendar 12.2B Moe sudbine, telenovela 13.11 Ekumena, religijski kontakt program 13.44 Prizma, multinaeionalni magazin 14.26 Vinegar Hill, film 15.53 Skica za port ret 16.04 Prirodni svijet 5.Himalaja, dokumentarna serija 17.00 Vijesli 17.06 Euromagazin. Francuska - Port Revel 17.37 Reporteri. Prava cijena zlata 1B.26 Slep za rasute terete, dokumentarni film 19.21 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 20.12 Auschwitz - Nacisti i "konabnn rjesenje". Tvornice smrti, dokumentarna senja 21.06 Plesimo zajedno, film 23.10 Onevnik 3 23.30 News 23.33 Vijesti iz kulture 23.47 Darjeeling d.o.o., americkifilm 00.07 Oarjeeling d.o.o., americkifilm 01.1B Filmski maraton. Sivi kamion crvene bOje, film

HRl2
07.43 Majstori sviraci. Cantus ante omnia OB.13 Mala TV OB.43 Sportske igre mladih 09.00 01 London 2012 .. Rukomet (I). Hrvatska - Crna Gora, snimka 10.20 01 London 2012 .. Engleski dorucak, emisija 10.40 01 London 2012 .. Rukomet (i). Oanska - Norveska, snimka 12.15 01 London 2012 .. Vaterpolo. Hrvatska - Australija, prijenos 13.30 01 London 2012 .. Veslanje - linale, snimka 14.25 01 London 2012 .. Triatlon (I), snimka 15.00 01 London2012 .. Tenislinale (I) iii parovi (M), prijenos 17.05 01 London 2012 .. Rukomel (M). Hrvalska Oanska, prijenos 1B.50 01 London 2012 .. Vrijeme za caj, emisija 19.10 01 London 2012 .. Tenislinale (Z) zavrsetak, snimka III Kosarka (M). SAD - Litva, 2. poluvriierne 19.55 01 London 2012 .. Atletika -linala, prijenos 23.00 01 London 2012 .. Plivanje - linala, snimka 23.30 01 London 2012 .. Olimpijski meridijan, emisija 00.1B Bitange i princeze 3, humorisncna serija 00.51 Boris Papandopulo. Hrvatska misa 01.56 Nocni glazbeni program. Glazbeni spotovi

Nova TV
05.50 Bijele udovice, zabavna emisija 07.00 TV Izlog 07.15 Dodir s neba, serija OB.10 Neustrasivi Scooby-doo, ertana serija OB.35 Lego Ninjago, ertana serija 09.00 Super Loonaties, ertana serija 09.25 Pokemoni, ertana serija 09.50 Pokemoni, ertana serija 10.10 Klub olpisanih, serija 10.40 HHna Miami, serija 12.40 Moja Ijubavi, film 15.10 Andre,lilm 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 Perilerija City, serija 1B.10 Nad lipom 35, numonsncnoglazbeni show 19.15 Onevnik Nove TV 20.05 tuvari zakona, film 22.20 Olok, igranifilm 00.40 Ubojice, igranifilm 02.55 Mali svodnik, igranifilm 04.10 Ezo TV, tarot show 05.40 Onevnik Nove TV 06.30 Kraj program a

RIRS
06.01 Sjever, film 07.17 Muzicki program OB.OO Vijesti 08.15 U noenoj basti, program za djeeu 09.20 Nepobedivo srce, serija 11.25 Naslovi - oluja, dokurnentarn program 12.00 Onevnik 1 12.10 01 London 2012.kosarka(m). Rusija Spanija, direktan prenos 14.00 01 London 2012. -tenis sing I, linala (i), ukljucenle u direktan prenos 17.40 01 London 2012.odbojka(m). Rusija SAD, direktan prenos Izbori 2012. 19.30 Onevnik 2 Sport 20.25 01 London 2012. plivanje, 1/2finale, finale, direktan prenos 21.35 Carstvo, serija 22.30 Onevnik 3 22.55 01 London 2012. odbojka (m) . BrazilSrbija, direktan prenos 00.30 Ljubav je posao, film 01.45 Carstvo, serija 02.30 Onevnik 2 02.55 Nepobedivo srce, serija 04.50 Muzicki program

MREZA
08.05 Kinali kar, igrana seriia, ep. 69/92 09.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 70/92 10.05 Kinali kar, ~i~~r k~~:i\~r:~a ~~07~92 13.05 Jedna llubav u SI. Petersburgu, igrani film 15.05 44. ep. 17.05 Tajni agent, igrani film 20.05 Corleone.igrana senla, ep. 7/12 21.00 Sudnii dan, igrani film 22.40 Ruska obecanla, igrani film 07.00 Molemo II vlerovau naucl, dok. program 07.50 Legenda 0 Bruce Lee iu, seritski program, 7/5008.35 Program za diecu 11.00 Ime rncia skole, obrazovni program za diecu 11.50 automobilizmu 12.20 Sevdah, muzicki program 13.00 Viiesti TVSA 13.10 Ritam Srebrenice, dok. film 13.30 Liubav zauviiek, igrani film 15.00 vusut, seriiski program, 15/45 16.00 Viiesti TVSA 16.05 Bisage Vehida GUnica16.30 Sve za svoju dlecu, igrani film 17.50 TV justice, sudska hronika 18.30 Dnevnik 19.00 Gladliatorska akademlia,
prognoza Autoshop magazin, emisija 0 Kako vrijeme prolazi, igrana serija,

~~~g~1~,51 mfo:eri~ski ~ Ramazanski program 03.33 Vriieme pocejka posta 03.40 Odlava programa

~~:~~ ~~~~~~~a~~~~rogram 22.40 Film 00.00 Nocni program

Vltafon 20.25 Nismo mi oc luee 21.00 BN music 22.15 Onevnik3 22.30 NoCnitv proiekat - r 00.00 ernisiia 01.00 Amailiia za lagodan iivot. film
Crveno, edukativno-zabavna

;~~r;,

HTV OSKAR C
08.05 Kinali kar, igrana serila, r. 13.05 Ljubav i cokotaoa, film

KAKANJ
14.00 TV Mukabela15.00 Nasa realnost 16.00 Jusuf a.s., seriia 17.00 Flashviiestl17.05 Mi u Ramazanu17.30 Peta dimenzqa 18.30 Brata Koale19.00 Marketing 19.15 Mubarek Ramazan20.30 Viiesti Ie 20.45 Marketing21.00 Problemovisnosti 22.00 Razum22.25 Ramazanska prita

TVOSM
11.35 Amor Latino, r. 12.20 Zdrav !ivot 13.20 TV Shop 13.45 Zodeks 14.00 Marketing 2 14.05 Bez cereure 15.20 Marketing 315.25 Horoskop15.30 Gamezone 15.35 Portal 15.40 TV VrtaShop 16.00 Marketing4 16.05 Vremenska ~rr~~~~z~i~;11t. ~a6ti~~, serila 18.20 Marketing 618.30 SMS oglasi 19.30 Portal 19.40 Gamezone 20.00 Irene Hass, seriia 21.00 Seena 22.00 VOA 22.30 OW-time 23.00 Film 00.30 Astro Show
Dan, centralna inf. emisija 19.12

igrana senia 13.05 Igrani film 14.25 Preporucuierno 15.00 ... Viiesti 15.05 Kako vriieme prolazi Ir) 17.05Igrani film 18,45 Program za diecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Top shop 19.46 Muzicki program 19.55 Ramazanskiprogram 21.00 Hronika kraiiskih gradova, informaUvniprogram 21.45 Auto i~rg:O~~i~:U ~r~~aJuziCkt program 22.35 Vilesti 22.40 Igrani film

18.05 Ookumentarni program 19.00 Auto shop magazin, emrsua 19.30 Heernitiranie dnevnika hrt-a 20.00 Corleone, igrana seriia 21.00 100 miliona priie Krista, film 22.40 Skinwalkers, film

~~a~~vi~81Oed'~g~tZ~ntura ~:~ia 17.05 Panika na ulicama, film

HEMA
09.00 Auto shop magazin, ernisiia 0 automobilizmu 10.00 Hema magazine, centralna info emisua. r. 11.00 svleno Istine, religiiski program 12.00 TV Zehra,magazin za lenu i porodlcu 13.00 Ookumentarni program 14.00 Nasi razgovori, intervlu 15.00 Izaberi zdravlie, emislla 0 zdravstvu u BiH 16.00 Religlia u sluzbi !ivota. religiiski program 17.00 Info IC, hronika Opclne Kakani 18.00 Iskre culture, ernisfja 0 urnietnosti 19.00 Pregled sedmlce, info program 20.00 Igrani film 22.00 Igrani
IiIm

PtA~~~

VISOKO
14.00 TV strane 17.00 Putopisi, dok. program, r 17.30 Namiesnik liubavi. seriiski program, r 18.15 ~~~:t;~~s~~~r~8r~~ ri;e~~ik FTV20.00 Ramazanski program 21.00 Siecanla 21.30 Aktuelnosti, informatlvni program 22.00 Namiesnik liubav;, seriiski program 22.40 Marketing blok 22.45 Muzicki program 23.10 Aktuelnosti. r. 23.20 Tv strane 00.00 Visoko live

ZENICA
13.00 Jedna liubav u St Petersrburgu, igrani film 14.55 0 ~ii~i t~~~;'blt~i~~ ,v~~s~51 izlog 16.00 Biografije, r. 17.00 Mali oglasi 17.05 Igrani film. Taini agent 18.30 Mall oglasl 19.00 Viiesti 19.50 Obavlestenla 20.00 Ramazanski program 21.00 Sudnii dan 22.30 i 23.00 Corleon

¥J

TV GORAiDE
08.00 Naiavaprograma 08.30 Bonaventura/r17.00 Naiava ~w.8~a~~e~~:~a~~ir~~t~~~~ti~8 Muzitkt program 20.00 Istina,dok. program 20.30 Pop Top, muzitka ernisila 21.00 Ookumentarni gr~~:;i~r2i30gol~~~/M~rg~ram 00.00 Odjavaprograma

HIT TV
13.05lgrani film, JednaIjubavu S1. Petersburgu15.05 Muvilend15.35 Liberty16.05 Vino i vinogradarstvo 17.05 Bilianaza vas 18.10 Auto shop magazin 19.00 Iz danau dan 20.00 Corleone,igrana serija 21.00 Igranifilm, Sudn] dan 22.40 Igranifilm, Rusk. obecama00.00 Tri minuta 00.05 Folk show 01.30 Bilianaza Vas 02.00 Auto shop magazln

TVSA-vremenska

KISS
13.30 Kuhinia IRl 14.05 AMOR LATINO, serua 15.00 Reportaia KISS 16.00 Hrana i vino, ernisiia 16.30 Zagrliai liepote, erntslla 17.15 aeoonaza KISS 19.20 Marketing 19.30 ONEVNIKHRT

~~~~~~n;tidJ;g~r~~·~~.30 Statisti, seriiski program, 10/12 21.05 Yusuf, serijski program, 1614521.50 Obiteli Borgia, igrani film 23.45 l.iubav zauviiek, igrani

14.20 BN kokte116.00 Onevnik1 16.20 Film 18.00 Pisma iz Herceg Novog 19.20 Marketing19.30 Onevnik2 19.55 Marketing 20.05

TVUSK
11.10 Kinali Kar, igrana senla Ir) 12.00 Viiesti 12.09 Zasvakubolest trava raste 12.30 Skrivenepalme.

Dnevniavaz

TOPVIJESTI

..

,aceboo
Facebook: Klah na belli

Pl'ePOIOUlJena uriJednoSi

NJUJORK- Vrijednost akcija Facebooka pala je ispod 20 dolara, sto znaci da je njihova cijena prakticno prepolovljena od izlaska na berzu. Buran zivot drustvene mreze na berzi bio je goruca terna otkako su se po pocetnoj cijeni od 38 dolara pojavile na trzistu, a poslije dugog pada one su se prvi put nasle ispod granice od 20 dolara. [edna dionica jevrijedila 19,82 dolara.

Magazin "Forbes" objavio listu sportistkinja s najdebljim novcanikorn

Teniserka je, osim zvijezda teniskih terena, uspiesan promotor brojnih brendova
MOSKVA - Marija Sarapova je osmu godinu zaredom najbogatija sportistkinja svijeta, sa zaradom od cak 27,1 mil ion dolara. Ruska teniserka je za samo godinu svoj imetak uvecala za 27,1 miliondolara, zbog cega je, prema izboru magazina "Forbes", ponovo proglasena za najbogatiju sportistkinju. Dugonoga teniserka je, osim zvijezda teniskih terena, i veoma uspjesan promotor brojnih sportskih i modnih brendova. Posljed-

MARIJA SAHAPOUAnAJBOGADJA
Jukatan: Maje kOlistile coko/adu ieca i naki t s njenim imenom vee su u prodaji. Na drugom mjestu liste najbogatijih sportistkinja je Kineskinja Na Li, sa 18,4 miliona dolara, a slijedi Amerikanka Serena Vilijams (Williams), sa 16,3 milionadolara. njih godina Marija vise zaraduje van teniskog terena nego na njemu, jer joj je tenis donio pet, a ugovori van terena 22 miliona do lara zarade. Ona plan ira uskoro lansirati i liniju slatkisa "Sugarpova", a od-

v

slare ere

COitOlada iz

nalezda BUZeUaU Americi
MAJAMI - Veliki africki puzevi, dugacki desetak centimetara, osvajaju podrucja Srednje i J uzne Amerike te Floride, razrnnozavajuci se ogromnom brzinom. Puzevi proizvode po 200 do 300 jajasca rnjesecno, prenosi BBC. U Ekvadoru ie problem toliko rasiren da su vee pronadeni u polovini od 24 pokrajine u zernlji, ukljucujuci i Galapagos. Na poljima predstavljaju pravu posast za poljoprivredu, a u gradovima unistavaiu zbuku sa zidova te stvaraju klizista na cestama. Uz to, mogu biti i smrtonosni jer prenose parazite opasne za ljude. Na podrucju Centralne i J uzne Amerike vee su zabiljezeni smrtni slucajevi,

MEKSIKO SIn - Na poluotoku Jukatan u Meksiku pronadeni su ostaci cokolade na tanjiru stare 2.500 godina koja ie pripadala drevnom narodu Maje. Meksicki arheolozi cokoladu su pronasli na jednom tanjiru, sto ie veoma cudno, jer se odranije znalo da su stare Maie cokoladu konzumirale u tecnorn stanju, odnosno pili iz solia, Ovaj pronalazak otvara vrata vjerovanju da su i Maje cokoladu koristili u cvrsrom stanju, kao zacin iii sos.

Iskosa

celiao Da
Ubili Itcerltu Zbog casli
LONDON - Britanski sud proglasio je roditelje krivima zbog ubistva njihove kcerke tinejdzerke u takozvanom ubistvu iz casti. Sud je saopcio da su Iftikhar Ahmed (52) i niegova zena Farzana, oboje porijeklom iz Pakistana, ugusili svoju 17-godisnju kcerku Safileju 2003. godine. • Tokom sudenja Safilejina sestra Alesa rekla je poroti da su njeni roditelji gurnuli Safileju na trosjed i zatim ie cui a svoju majku kako kaze "sarno to zavrsi ovdje", dok su gurali plasticnu vrecicu u njena usta, javile su agencije. Ona ie rekla da su njeni roditelji smatrali da je Safileja pala pod utjecaj Zapada i da je odbila ugovoreni brak. Policija je istrazivala stotine slucajeva ugovorenih brakova prosle godine u Velikoj Britaniji.

uezi 15 sali
SIDNEJ - Australac Endrju Kan (Andrew Khan) kaze da ga je avioprijevoznik "Kantas" ostavio na cekaniu na telefonskoi liniji punih 15 sari. Kan je rekao jednom listu da je nazvao kompaniju da bi potvrdio svoi let za Njujork i da mu je receno da saceka dok mu se na javi operater, ali da je to cekanje potrajalo 15 sati, a on je za to vrijeme proci tao knjigu.

Radnici u po/jima u opasnosti