Berzica je besplatan regionalni servis za zaposlenje sa ciljem kreiranja poslovnih prilika za sve.

Na Berzici se susreću ljudi koji potražuju usluge i poslove, i oni koji ih mogu najbolje i najpovoljnije izvršiti. Preuzmite poslovnu inicijativu, pronaÄ‘ite i iskoristite prilike uz pomoć Berzice. Poslovi na Berzici Berzica je drugaÄ​ija od svih ostalih sajtova po tome što na njoj možete pronaći ili oglasiti potrebu za bilo kakvim poslom ili uslugom. Npr. treba vam transport za selidbu, pravna ili pomoć u kući, možda zalivanje vrta? Naravno informatiÄ​ki poslovi su jako traženi jer ih je moguće vršiti bez fiziÄ​kog prisustva - dizajn, razvoj aplikacija ili web stranica. Kada se prijavite, na mail ćete dobijati sve poslove koji se pojave u vašim naznaÄ​enim strukama - izvanredna prilika da se javite sa svojom ponudom. Tajno "oružje" Berzice je upravo u ovome. Na ponuÄ‘eni posao može se javiti više kandidata sa svojim ponudama i rokom izrade. Poslodavac je zbog toga u prilici da izabere onu ponudu koja je najpovoljinja za njega, a po završenom poslu stiÄ​ete reputaciju koja vam pomaže da lakše dobijete naredni posao. Berzica vam na ovaj naÄ​in omogućava da iskoristite sav svoj potencijal - u bilo kojoj oblasti. Neki od vas su u meÄ‘uvremenu otvorili svoje firme ili rade u drugim firmama, a na Berzici postoji i sekcija na kojoj možete postaviti svoje oglase ukoliko vaša firma potražuje kandidate za stalno zaposlenje.. Oglasi za posao i usluge www.berzica.com