ZMAJSKE VIJESTI

GLASILO
BROJ 1/2007

DRUŽBE

»BRAĆA

HRVATSKOGA

ZMAJA«

ZMAJSKA 598. GODINA

TRAVANJ 2007.

UVODNIK

VODI NAS ŽELJA DA BUDEMO BOLJI
Draga i časna zmajska braćo i sestre! Već smo ušli u 102. godinu postojanja Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja, a s novim Jurjevskim sijelom Glavnoga zbora ulazimo u 599. zmajsku godinu. Ta duga tradicija i iskustvo našega djelovanja, ukorijenjenost Družbe u hrvatsko kulturno biće, moralno i povijesno obvezuje sve članove Bratstva da odano i s rodoljubivim žarom obavljaju sve svoje zadaće. Naš je cilj djelovanja nepromijenjen više od stoljeća – biti odan hrvatskoj domovini, štititi, čuvati i promicati njezine kulturne i povijesne vrednote. Zbrajajući i vrednujući sve ono što smo učinili tijekom 598. zmajske godine, dakle od prošlog, izbornog Jurjevskog sijela Glavnoga zbora, možemo obujam i rezultate našega djelovanja ocijeniti zadovoljavajućim. Naša razmjerno malobrojna Družba dobrih ljudi i rodoljuba, ostvarila je kroz razdoblje od jedne godine veliki broj akcija, a pokrenuti su i višegodišnji procesi obnove naših nekretnina u Ozlju i Zagrebu. Doista raznovrsne djelatnosti, koje su provedene više ili manje uspješno, brojem, učinkovitošću i značenjem donekle čak premašuju postavljene planove i očekivanja. Naša Družba se prošlih dvanaest mjeseci pokazala kao žilav i vitalan organizam, koji se uspješno regenerira i sve učinkovitije djeluje u kulturnom i društvenom životu hrvatskoga naroda. Taj napredak, iako nije velik, sve nas skupa neobično raduje – ali ipak s određenom zadrškom – zasigurno smo mogli, a možda i trebali, učiniti više i bolje. Osnovni razlog što nismo ostvarili više, nalazi se u angažmanu i strukturi našega članstva. Naše članstvo čine afirmirani i vrlo angažirani i poznati ljudi hrvatskog društvenog i gospodarskog života. Oni, stoga, svaki ponaosob, imaju doista velike obveze i zadaće u ustanovama i tvrtkama u kojima rade. Osobno su uključeni i u djelovanje brojnih drugih društvenih, kulturnih, športskih i drugih društava i aktivnosti. Zbog takvih velikih osobnih obveza, često nisu u mogućnosti dolaziti na sijela Družbe, te sudjelovati u drugim aktivnostima Bratstva. Takvi naši članovi u pravilu ostvaruju zavidne uspjehe u svojem profesionalnom djelovanju, pa time predstavljaju i ponos našega Bratstva. Jer, svaki naš brat ili sestra treba i u svojem profesionalnom zvanju biti primjer valjana radnika i rodoljuba. Osim slabijeg angažmana takvih profesionalno vrlo zauzetih članova, starosna struktura naše braće je nepovoljna, pogotovo u Matici u Zagrebu. Prosječna starost našega Bratstva je vrlo visoka, s velikim udjelom umirovljenika. Mnoga naša braća teže ili lakše pobolijevaju, što ih djelomice priječi za predaniji rad u Družbi. Starosna struktura u zmajskim stolovima u županijama znatno je povoljnija. No, istini za volju, mnoga naša braća i nemaju

Str. 2

ZMAJSKE VIJESTI - Broj 1/2007.

pojavili u Zmajskoj kuli. Neki su i kroz nekoliko godina «zaboravili» platiti obvezatnu članarinu. Veliki meštar i meštarski zbor već je analizirao rad svakoga člana, posebice u Matici. Zbog nastojanja da uspješnije djelujemo, kao i poradi potrebe da ojačamo i pomladimo djelovanje Bratstva novim članovima, dugogodišnja neaktivna braća morat će se izuzeti iz numerus klaususa, te prepustiti mjesto novoj braći koja su spremna predanije raditi za dobrot Družbe. Tu zadaću neće bit lako obaviti, ali se revidiranje članstva neće moći izbjeći. Dakako, kod toga valja vrlo obzirno voditi računa o svakom starom bratu i sestri, jer naša Družba je samo dobrovoljna građanska udruga, čiji članovi se u Bratstvu mogu angažirati prema svojoj želji, mogućnostima, sposobnostima i raspoloživom vremenu. Djelovanje Družbe od svibnja 2006. godine, kada je izabran 13. sastav Meštarskog zbora, odvijao se u skladu s postavljenim planovima. To znači da su i vodstvo Družbe, Matica i zmajski stolovi organizirali velik broj javnih priredbi i predavanja, postavljale su se spomen-ploče i podizali spomenici, organizirale su se druge manifestacije, te brojna interna sijela i dogovori. Valja ovdje osobito naglasiti da se najveći dio aktivnosti odvijao upravo u zmajskim stolovima. Tijekom prošle zmajske godine neki stolovi ostvarili su doista zavidne uspjehe. No, zahvaljujući vrlo djelatnom Meštarskom zboru, voditeljima zborova i sekcija, kaštelanu i drugim dužnosnicima, zmajska kula nad Kamenitim vratima postala je mjesto kontinuiranih i vrlo uspješnih djelatnosti. Dosta se učinilo i na primanju novih članova, kako u Matici tako i u nekim zmajskim stolovima. Nažalost i ove godine petero naše braće i sestara zauvijek nas je napustilo, pa su u zmajskoj kuli bila održana i žalobna sijela. Meštarski zbor je započeo praksu održavanja sijela i izvan Zagreba, pa su radno-svečana sijela održana i u Jagnjedovcu kraj Koprivnice, Prelogu i Donjoj dubravi, a kompletni sastav Meštarskog zbora sudjelovao je i na svečanostima otkrivanja Perivoja velikana u Osijeku. Veliki meštar Zmaj Velikootočki govori na sijelu u Zmajskoj kuli većeg objektivnog opravdanja za nedovoljnu aktivnost u radu Družbe. To se također pretežito odnosi upravo na Maticu. Uz znatna poboljšanja, osobito zadnjih nekoliko mjeseci, nezadovoljavajući je još uvijek rad naših kulturnih zborova i sekcija. Nedovoljna aktivnost zborova i sekcija izgleda da je karakteristika djelovanja Družbe već od njezina osnivanja. I u izvješćima o Družbi iz razdoblja prije Drugog svjetskog rata o tome se vrlo kritički govori. Neke sekcije zadnjih mjeseci ipak pokazuju sve obimniju djelatnosti. Međutim, u radu sekcija u Matici, pa i u pojedinim zmajskim stolovima, u ostvarivanju naših radnih zadaća sudjeluje premali broj braće i sestara. Inicijativa i realizacije pojedinih projekata zavisi od vrlo malog broja ljudi. Iako se i na tom planu osjeća određen pozitivni pomak, a naša sijela srijedom u Zmajskoj kuli sve su posjećenija, ipak sve aktivnosti još zavise od angažmana maloga broja braće. Za tu određenu pasivnost dijela članstva zasigurno je krivo i vodstvo Družbe, jer nije našlo prave putove bolje informiranosti članstva i animiranja za svestranije djelovanje. U slijedećem razdoblju u tom području će se morati biti znatno aktivniji i uspješniji. Usprkos svih objektivnih problema koje imaju neki naši članovi, to ih ipak ne opravdava za slab angažman u djelatnostima Družbe. Ima čak i nekoliko desetaka naše braće koji su se kroz prošlih pet i više godina možda jednom ili niti jedanput

ZMAJSKE VIJESTI - Broj 1/2007.

Str. 3

Nakon dužih rasprava i priprema, Družba je prošle zmajske godine bila osobito aktivna na pokretanju i početnim radovima obnove staroga grada u Ozlju. Započeti su vrlo obimni obnoviteljski radovi. Potpuno su obnovljena krovišta dviju ulaznih obrambenih kula, obnovljeni su i zaštićeni svi otvoreni obrambeni bedemi, uređen je zmajski klub u suterenu Trške kule, obnovljen donji dio krovišta na istočnom krilu i postavljeno je kameno stubište u sjevernom krilu grada. Sada su u tijeku pripreme za početak radova na obnovi velike površine krovišta južnog i istočnog krila grada. Družba je na tematskom sijelu raspravila o budućim sadržajima koje želi razvijati u Ozlju, pa će se s takvim projektnim zadatkom raspisati natječaji za odgovarajuća arhitektonska rješenja. Dosadašnje radove, pa i one koji su u tijeku, najvećim dijelom financira Ministarstvo kulture, koje je prepoznalo vrijednost ovog spomenika hrvatske kulture i povijesti. Također su gotovi projekti i troškovnici za temeljitu obnovu zmajske kule nad Kamenitim vratima, što se posebno odnosi na instaliranje odgovarajuće infrastrukture. Očekuje se da će te radove financirati Grad Zagreb. Treba naglasiti da vođenje radova na obnovi naših objekata traže mnogo vremena i angažiranosti – osobito vodstva Družbe i članova Zmajskog stola u Karlovcu.

Vjerujemo i nadamo se da će se tijekom 599. zmajske godine, dakle u slijedećih godinu dana, djelatnosti naše Družbe još i proširiti. Kao što smo prošle zmajske godine nastavili rad prethodnika, tako ćemo i iduće godine održati kontinuitet svih oblika naših aktivnosti. Uz redovita sijela i dogovore, predavanja i javnih priredbi, to će se odnositi i na neke posebne zadatke. U zmajskim stolovima planirao otkriti nekoliko spomen-ploča i bisti znamenitim Hrvatima iz bliže i dalje povijesti, a osobito zamašan posao čeka nas na pripremama za postavljanje velebnih spomenika Zrinskima i Frankopanima u Čakovcu i kralju Zvonimiru u Kninu. Još više angažmana zahtijevat će daljnja obnova staroga grada u Ozlju, te zmajske kule nad Kamenitim vratima. Daj bog da postavljene zadaće što bolje obavimo. U 599. zmajskoj godini želim svekolikoj braći i sestrama mnogo zdravlja, svaki osobni uspjeh i predan rad u našoj Družbi. Bog nam sreću daj, hrvatski nek živi zmaj!

Veliki meštar Dragutin Feletar Zmaj Velikootočki

DVA SVEČANO-RADNA SIJELA GLAVNOGA ZBORA

OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE OSNIVANJA I OBNOVE DRUŽBE
Od prošlogodišnjeg Jurjevskog sijela, kao što je to i običaj u našoj Družbi, održana su dva svečano-radna sijela Glavnoga zbora – 24.lipnja i 18. studenoga 2006. godine. Odaziv braće i sestara na ova sijela bio je dobar, a Glavni zbor donio je i važne odluke. Prijateljsko druženje uz prigodne domjenke upotpunilo je ove skupštine. Glavni zbor je 24. lipnja 2006. godine održao sijelo u povodu 16. obljetnice obnove djelovanja Družbe. Prije održavanja sijela održana je Sv. Misa u kapeli Sv. Jurja, koju je predvodio msgr. Lovro Cindori, Zmaj od crne Majke Božje Bistričke. Na početku sijela, braća i sestre otpjevali su prvu kiticu Hrvatske himne, a minutom šutnje odana je počast

Str. 4

ZMAJSKE VIJESTI - Broj 1/2007.

nedavno preminulim članovima Velimiru Kikerecu, Zmaju Vinodolskom IV. i Damiru Mejovšeku, Zmaju Neretvanskomu I. Veliki Meštar Dragutin Feletar, Zmaj Velikootočki održao je slijedeći proslov: Draga i časna zmajska braćo i sestre, poštovani prijatelji! Danas smo se okupili u svečanoj dvorani naše zmajske Družbe da obilježimo 16. obljetnicu obnove djelovanja našega slavnoga bratstva. Dakako, to je i prigoda da s ponosom opet istaknemo dugu tradiciju Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja i izuzetan prinos naših zmajeva hrvatskoj kulturi i povijesti. Naime, ove se godine navršava i 101. obljetnica osnivanja družbe. Osnivači, Emilije pl. Laszowski, Prazmaj Brloški i Ozaljski i Velimir Deželić, Prazmaj Klokočki I., 1905. godine pokrenuli su rad družbe dobrih ljudi i rodoljuba, koja je kroz prošlih stotinu godina postala jednom od stožernih društvenih udruga u očuvanju hrvatskih nacionalnih, povijesnih i tradicijskih vrijednosti. Nakon komunističke represije i muka, naša Družba je bila zatrta gotovo 44 godine, ali je u članstvu i narodu ostao njezin duh i vrijednosti djelovanja zmajeva. Stoga i nije čudo što je upravo Družba Braća Hrvatskoga Zmaja već tijekom 1990. obnovljena kao prva u Hrvatskoj od svih zabranjenih društvenih udruga. Nakon uspješnog i predanog djelovanja Poticajnog kruga za obnovu na početku 1990., organizirana je 23. lipnja 1990. godine osnivačka skupština u prostorijama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, kojom je započelo novo razdoblje u djelovanju Družbe. Naša Družba je 2. studenog 1990. i službeno upisana u Registar društvenih udruga. Od tada je, eto, prošlo već 16 godina. Predanim djelovanjem brojnih zmajeva i zmajica, a pod vodstvom najboljih muževa iz sastava našega bratstva, Družba Braća Hrvatskoga Zmaja opet je izrasla u priznatu, afirmiranu i značajnu društvenu udrugu, kojoj je osnovni cilj čuvanje, zaštita i afirmacija istinskih hrvatskih kulturnih i povijesnih vrijednosti. Usprkos nedostatku materijalne potpore, te određenih unutarnjih i specifičnih

S jednog sijela Glavnog zbora Družbe

slabosti našega bratstva, naša Družba je dosad zabilježila rezultate koji je uvrštavaju u najznačajnije rodoljubne društvene udruge u našoj Hrvatskoj. Tim rezultatima pridonio je i sudjelovao vrlo velik broj našega članstva, pa ih je ovom prigodom nemoguće sve osobno spomenuti i zahvaliti im na velikim odricanjima i zaslugama. Ali, dovoljno je reći da je naša družba izrasla u udrugu s više od 300 redovitih, prinosnih i počasnih članova, kako u Matici u Zagrebu tako i u 16 zmajskih stolova diljem lijepe naše domovine. U našem članstvu nalaze se afirmirani i rodoljubivi građani Hrvatske, koji su spremni svojim radom, vremenom i sredstvima stalno pridonositi ostvarivanju svetih ciljeva naše Družbe. Tako je i bilo prvih godina nakon obnove Družbe, kada je veliki meštar bio časni brat Antun Bauer, Prazmaj Vučedolski III., i u vrijeme velikog meštra Đure Deželića, Zmaja Klokočkog V., te u razdoblju velikih meštara Jurja Kolarića, Zmaja Hrašćanskog od Svetog Jurja u Trnju i časnog brata Matije Salaja, Zmaja Starovukovarskog. Novi, 13. saziv Meštarskog zbora, sa svim dužnosnicima i članovima Družbe, nastavlja svoje

lipnja 2006. kod toga ističući brojne detalje. Čekaju nas doista velike obveze. na svečanom . Zmaja Dubravarskog. To možemo ostvariti samo većom slogom i međusobnim razumijevanjem i uvažavanjem. Uljudba i međusobno poštovanje treba biti način našeg ophođenja i života u Družbi. Ante Krmpotić. te mnogo zdravlja i radosti. evocirao je uspomene na dane obnove Družbe 1990. ali ne zastajkujući i uporno kročeći naprijed. Družbina misija je jasna i sveta. postali članovi Kapitula Zlatnoga Zmaja. Pozivam Vas stoga. Zmaju Starovukovarskomu i Đuri Deželiću. srpnja u 11 sati u što većem broju nazočite tom svečanom i za Družbu vrlo važnom činu. uz obrazloženje Meštra protonotara Ernesta Gnjidića. srpnja na sutoku Mure u Dravu položiti vijence u spomen Nikoli Zrinskomu i braniteljima Novoga Zrina. lipnja 1990. Naša Družba uz zasade koje smo naslijedili i na kojima nastavljamo naše djelovanje. Temeljem odluke Meštarskog zbora od 7. moći ćemo se pridružiti zasluženom ljetnom odmoru. Istakao je i važnost prvoga skupnoga sastanka obnovitelja Družbe. Novi saziv Meštarskoga zbora. treba u skladu sa Zmajska braća i sestre u Viteškoj dvorani suvremenim promjenama života neprestano mijenjati i nadopunjavati oblike rada i u novim uvjetima tako ostvarivati svoje određene svete zmajske dužnosti i ciljeve. Mi i dalje moramo čvrsto stajati na braniku očuvanja i afirmacije naših žrtvenika i ognjišta potpomognuti božjom milošću – Pro ari set focis deo propitio! U tom svjetlu našu Družbu već ove zmajske godine čekaju mnogi ciljevi. Nakon što ćemo 16. Pogotovo ćemo se brinuti da svi naši članovi budu valjano i na vrijeme obaviješteni o svemu što se događa i planira u Družbi. Već danas cjelokupnom našem članstvu i prijateljima naše Družbe želim ugodno i korisno ljeto. a naša je dužnost da je što bolje i časnije obavljamo. Draga zmajska braćo i sestre. Zmaj od Krmpota. koje možemo ostvariti jedino korak po korak. Time su ovi zaslužni članovi. godine. naša je najveća snaga. Tradicija. Ovdje u zmajskoj kuli završit ćemo našu predljetnu djelatnost zazmajenjem novih 13 članova. koje valja dosegnuti. gdje god bili.Broj 1/2007. hrvatski nek živi zmaj! Nakon proslova Velikog meštra. koji su obnašali i odgovornu dužnost Velikoga meštra.ZMAJSKE VIJESTI . Bog nam sreću daj. Pomognite nas svi u tom nastojanju. 5 djelovanje na tim postignutim zasadama i rezultatima. vrlo upečatljivo i s novim podacima. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. draga zmajska braćo i sestre. Str. na slogu i uspješnije djelovanje u slijedećem razdoblju. pokušajmo učiniti sve što smo planirali do polovice srpnje – a toga ima mnogo diljem Hrvatske. Zmaju Klokočkom V.). poštivanje hrvatskih kulturnih i povijesnih vrijednosti. Svuda. sjednice od 7. budite i dostojni hrvatski zmajevi. Na prijedlog Meštarskog zbora (s 1. kao i svi dužnosnici Družbe slijedećih mjeseci će poraditi na učvršćivanju organizacije naše Družbe i na aktiviranju svih naših članova. kako bi naša rodoljubna misija dobila nove dosege. održanog 23. Glavni zbor je gotovo jednoglasno izglasovao dodjelu Zmajskog odličja – reda Zlatnoga Zmaja braći Matiji Salaju. kako bi se i sami jače mogli uključiti u djelovanje. lipnja. Pozivam Vas da usubotu 15. rodoljublje. lipnja i 21.

6 ZMAJSKE VIJESTI .Broj 1/2007. Tako već 101 godinu naša Družba njeguje i promiče etičke i kulturne vrjednote hrvatskoga naroda. Nije slučajno nova družba izabrala geslo koje još i danas krasi naše bratstvo: Pro ari set focis. Zmaju od Krmpota. Zmaj Klokočki V. Naša je Družba osnovana 16. On je tada rekao: Draga i časna zmajska braćo. povjesničara Janka Barlea. zasnovano na hrvatskom rodoljublju. godine u politički vrlo teškom i prijelomnom vremenu za Hrvatsku i Hrvate. Zlatnu zmajsku medalju dobili su Matija Salaj. književnika Božidara Kukuljevića Sakcinskog. jača nacionalnu svijest. dobrotvorke Anke Laszowski Claudius od Claudenburga i brojni drugi. godine u povodu 101. oživljava spomen na slavne događaje iz hrvatske povijesti i na znamenite Hrvate i čuva hrvatsku povijesnu i kulturnu baštinu.Str. Ovakva načela privukla su u družbu velik broj odličnih hrvatskih muževa i žena. Svi članovi naše Družbe znaju koje je sve djelatnosti razvila Družba Braća Hrvatskoga Zmaja u tom razdoblju. poštovani gosti! Sastali smo se danas u našoj viteškoj dvorani u kojoj nas čuva Majka Božja od Kamenitih vrata. obljetnice slavne Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja. koju i mi danas poštujemo.. obljetnice osnutka Družbe. . iskrenom prijateljstvu. Velimir Deželić shvatili su zahtjev povijesnog trenutka: trebalo je okupiti rodoljube koji će stajati na braniku hrvatske povijesne i kulturne baštine. Nakon što su nazočna braća i sestre otpjevala prvu kiticu Lijepe naše domovine. Zmaj Starovukovarski i Đuro Deželić. To zlatno doba našega bratstva daje nam i danas poticaj. 2. U naumu osnivanja takve narodne družbe osobitu su im potporu dali istaknuti hrvatski kulturni i znanstveni muževi. U njegovanju ljubavi prema svojem narodu. studenoga 2006. međusobnom poštovanju i pomaganju braće u javnom i privatnom životu. deo propitio – Za žrtvenike i ognjišta. Svečano i radno sijelo Glavnoga zbora održano je i 18. a protiv bezboštva i materijalizma. Družba se zdušno borila za pobjedu kršćanskih načela i u području znanosti i obrazovanja. Jurja. Povjesničar Emilije Laszowski Sa sijela Glavnog zboga Družbe Szelinga i književnik dr. te je naše bratstvo u razdoblju od 1905. rasa i religija. Srebrne zmajske medalje uručene su Anti Krmpotiću. Družba je odlučno zatvorila vrata mržnje prema bilo kojemu drugom narodu. Ideja naših osnivatelja. Zmaj Velikootočki održao je proslov u povodu obljetnice družbe. slijedećoj zmajskoj braći: 1. Stijepi Obadu. Zmaju Đurđevačkom II. poput književnika Sjepana Širole. Zmaju Konavskome II. a božjom milošću. U ime primatelja odličja prigodnim govorom zahvalio je Đuro Deželić. da se podsjetimo i poveselimo u povodu 101. do 1945. Misa u kapeli Sv. Lovre u Lovrečini. I tom je prigodom prije sijela održana Sv. bratskoj ljubavi i slozi. Hrvatska je tako prije više od jednog stoljeća dobila udrugu vrlih rodoljuba koji su neizmjerno mnogo učinili za očuvanje i afirmaciju hrvatskoga bića i samosvojnosti. bila je da družba postane okupljalište dobrih ljudi raznih naroda i staleža. tiskara Ljudevita Tomšića. Veliki meštar Dragutin Feletar. sijelu Glavnoga zbora uručena su i zmajska odličja za posebne zasluge i doprinos u promicanju i oživotvorenju zmajskih ciljeva.. studenoga 1905. a liturgijsko slavlje predvodio je Meštar kapelan Josip Šantić. Zmaju Sovičkomu i Đuri Kovačevu. Zmaj Klokočki V. Zmaj od Sv. Antunu Tucaku. godine postalo doista jedno od stožernih mjesta kulturnog života hrvatskoga naroda. a prihvaćala kulturne vrijednosti svih naroda.

U razdoblju 13. Prazmaj Vučedolski III. Požegi. održano niz predavanja. Rijeci. Krapini. Ali kod prosudbe učinjenog trebamo se uvijek zapitati: što sam ja osobno mogao pridonijeti da se učini više i bolje?! Tek ako tako budemo razmišljali i zaključivali. Uskoro je za prvog velikog meštra obnovljene Družbe izabran dr. a uz posebnu potporu našega brata Bože Biškupića. susreta. Teško je objektivno govoriti o recentnim uspjesima i neuspjesima. obnovljena upravo naša Družba. te brojni sastanci odbora itd. godine. Brodu na Savi. širi sastanak obnovitelja od 35 osoba. rujna 1991. tadašnji predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine grada Zagreba dr. kao jedna od prvi društvenih i kulturnih udruga u Hrvatskoj. U Matici u Zagrebu radilo se na novom konstituiranju zborova. zadnjih se mjeseci vrlo aktivno i uspješno zagrizlo u tu kiselu jabuku. Heleni kraj Čakovca. u Ozlju (gdje je po prvi put održan domjenak svih članova Družbe). lipnja 1990. hodnji i svečanosti. Antun Bauer. ali naša je družba pratila svoje rodoljubivo poslanje i misiju – svojim djelovanjem i svojim ponašanjem uprli smo sve raspoložive nam snage da se borimo za čuvanje i očuvanje hrvatske povijesne i kulturne baštine. Posebno je mnogo aktivnosti u našim zmajskim stolovima – nedavno je i službeno inauguriran i Zmajski stol u Pazinu. hrvatskog ministra kulture. Nakon dužih i intenzivnih priprema. S obzirom na duboku brazdu koju je Družba Braća Hrvatskoga Zmaja ostavila u hrvatskom narodu i narodnom sjećanju. bilo je uzleta i padova. travnja 1990. kao i pripomoći nekoliko . Stoga je već 1990. Eto. a potom 8. godine. otkrivene su nove spomen-ploče. ali zasad nedovoljno efikasno. primljeno je podosta novih članova. dakle od ovogodišnjeg Jurjevskog sijela do danas nastojali smo nastaviti djelo naših prethodnika. bez obzira što je nasilno prekinut njezin rad 1946. Gotovo svi stolovi zadnjih su mjeseci imali po nekoliko događanja. To su doista veliki zahvati. izdane nove knjige. pa dakako i oni koji danas nisu mogli biti nazočni. Dogovori o reosnivanju Družbe započeli su već krajem 1989. U tom pogledu vrlo je važna i kompleksna djelatnost na obnovi naše Zmajske kule. godine u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu. Karlovcu. Tako je djelovanje jedne od naših najstarijih i najugledanijih udruga moglo biti nastavljeno. godine.Broj 1/2007. ponekih dana čak i tri-četiri događanja širom Hrvatske. te dakako u Pazinu. održana su tri zasjedanja glavnoga zbora i osam zasjedanja Meštarskoga zbora (od kojih po jedan u Koprivnici i Donjoj Dubravi). Varaždinskim Toplicama. ideja našega bratstva aktivno je živjela u hrvatskom biću. u viteškoj dvorani Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja. edukativnih akcija. saziva Meštarskog zbora. te staroga grada u Ozlju. Ako bacimo pogled na prijeđenih 16 godina u novoj povijesti Družbe. Siguran sam da ostvarenim mnogi od nas nisu i neće biti zadovoljni. lipnja 1990. a prvi formalni sastanak obnovitelja održan je u Drakulićevu dvoru u Donjoj Bedekovčini 23. kako bismo i u današnjim promijenjenim uvjetima nastavili i zdušno provodili temeljne zadaće Družbe. održana je Obnoviteljska skupština Družbe Braća Hrvatskoga zmaja 23. Mijenjala su se vodstva i veliki meštri. i sada se nalazimo na tom povijesnom mjestu. 7 obuzima nas ponosom. dapače da će procvasti. Spomenuo bih one najupečativije: u Mariji Bistrici. Nakon više desetljeća muka u obnovi Ozlja. Njemu je 12. misnih slavlja. Osobito velika pozornost poklanja se administrativnom sređenju naših nekretnina. biste i spomenici. Stjecajem povoljnih okolnosti. Najprije se sastao Poticajni krug u užem sastavu. Zadnjih pola godine Družba je bila izuzetno aktivna. Gotovo je teško pratiti sve te aktivnosti. onda možemo biti ponosni na našu djelatnost. koji apsorbiraju najviše vremena vodstva Družbe. sudjelovali u njima. uvjeravam Vas da će djelovanje naše Družbe biti bolje. Neprestance se nešto zbiva. u Osijeku. također u dvoru Donja Bedekovčina. na Novom Zrinu na Muri. Bilo je dana ove jeseni kada su na obnovi Ozlja radile i po tri građevinske firme. Str.ZMAJSKE VIJESTI . Družba je hrvatskom narodu podarila one rezultate svojega djelovanja koje je objektivno mogla – s obzirom na svoje ljudske i materijalne potencijale. jer smo svi mi koji ovdje sjedimo. Sv.. uz veliki odjek u javnosti. te osobito u Zadru i Dubrovniku. Stražemanu Vukovaru. Mladen Vedriš predao ključeve zmajske kule nad Kamenitim vratima.

da uporabimo sve svoje duhovne i fizičke snage.Str. zajedno s hrvatskih nacionalnim muzejom posvećenim Zrinskim i Frankopanima. Na taj način dobit ćemo pogodne uvjete za djelovanje. To se odnosi na spomenik kralju Zvonimiru u Kninu. Učinjene su i sve pripreme za temeljitu obnovu Zmajske kule nad Kamenitim vratima. Domjenak nakon sijela Glavnog zboga Družbe nas zahtijeva veliki angažman i mnogo odricanja. osnovati i zadnja naša tri zmajska stola – u Virovitici.sc. studenoga 2006. Također se mnogo radi na uređenju odgovarajućih društvenih prostorija u većini naših zmajevskih stolova. akademika Alicu Wertheimer-Baletić. pozivam Vas da još čvršće i bratskije ujedinimo naše moći. od ukupno 310 koliko nam dozvoljava numerus klausus. vrlo aktivnih članova Družbe. ne samo po obnovi nego i po velikom broju susreta zmajskih stolova i svih članova našega bratstva. Stvoreni su. Završeno je i uređenje kluba Družbe u Trškoj kuli grada u Ozlju. kao što ste zamijetili u ovom izlaganju iznio sam vrlo programatične naše zadatke i ciljeve. Računamo da ćemo do kraja 2007. kralju Branimiru pokraj Benkovca i druge.. jer obilježavamo 101. Mi to možemo i mi to moramo – za te zadaće prisegnuli smo svojoj Družbi i hrvatskomu narodu. Ostvarenje toga cilja od hrvatskim rodoljubima.700.000. koji je i sam iz obitelji osnivača našega bratstva 1905. 8 ZMAJSKE VIJESTI . u tijeku je ishođenje dozvole konzervatora. Svoje je izlaganje popratio prezentacijom vrijednih dokumenata i fotografija. Bjelovaru i Sisku. Meštarski zbor na svojem sijelu od 8. Tada će Družba ukupno brojati oko 240 članova. Moramo poraditi na valjanom održavanju brojnih spomenika i spomenploča koje je dosad podigla naša družba. a njih ima gotovo tri stotine. Ovo kraće predavanje i prisjećanje na početke djelovanja Družbe još je jednom potvrdilo izuzetno značenje djelovanja naše Družbe u kulturnom i društvenom razvoju Hrvatske. samo u obnovu staroga grada Ozlja bit će ove jeseni i zime uloženo oko 1. dakle svi uvjeti da svekolika naša braća dolaze u Ozalj.00 kuna. jednoglasno je predložio Glavnom zboru da za počasne članove Družbe izabere preuzvišenog biskupa Jurja Jezerinca. Slijedeća godina mora biti godina Ozlja.Broj 1/2007. dr. pa se nadamo da će svi radovi biti izvedeni već tijekom proljeća slijedeće godine. Bez obzira što je ovo dan za slavlje i opuštanje. Zrinskima i Frankopanima u Čakovcu. Čestitajući Vam od srca našu visoku obljetnicu. da se bratski povezuju i prijateljuju. potpredsjednicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zmaj Klokočki V. Osobito vesele naše aktivnosti na pripremama za postavljanje nekoliko spomenika . rondel velikana i spomenik anti Starčeviću u Osijeku. godine. Draga zmajska braćo i sestre. To je golem pomak naprijed. Ozalj je naš veliki izazov – naša je vizija da za pet godina taj spomenik nulte kategorije natrag zasja u svojem starom svjetlu. koji će biti od nacionalnog značenja. obljetnicu djelovanja našega bratstva. prof. kako bismo naše bratstvo opet unaprijedili i ostvarili nove rodoljubive rezultate. Bog nam sreću daj – hrvatski nek živi zmaj! U nastavku je vrlo zanimljivo i s mnogo novih podataka o povijesnom razvoju Družbe govorio Đuro Deželić. Ozalj Vas zove – vratite se u njegovo krilo kako je to od darovnica grofova Thurn i Taxis bilo od 1928. Gotovi su projekti i troškovnici.

koja sažima najnovija dostignuća u toj važnoj znanstvenoj disciplini. te dokazale da je hrvatska kultura dala velik prinos razvoju srednjoeuropskog i mediteranskog kulturnog kruga. Osamdesetih godina prošlog stoljeća primljen je za člana suradnika. biskup-vojni ordinarij. Veliki je prijatelj Družbe Braća hrvatskoga Zmaja. te dobio najviše znanstvena priznanja u Hrvatskoj i inozemstvu. godine. prvenstveno na zagrebačkom elektrotehničkom fakultetu. gdje je doktorirao 1975. Diplome počasnih članova uručit će se na Jurjevskom sijelu 2007. a za vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj imenovan je 25. Juraj Jezerinac. prvenstveno upisanju knjiga na popularizaciji elektrotehnike. Josip Bratulić. već imaju velik utjecaj i na europsku demografiju. Upravo zahvaljujući njezinim radovima. književni povjesničar i redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Podržavatelj je i prijatelj Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja. godine. Iako u desetom desetljeću svojega života još aktivno stvara. 2. te gostovala i specijalizirala na nekoliko prestižnih europskih i američkih sveučilišta. a nakon diplomiranja na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaređen je za svećenika 1966. Muljević nažalost umro. tako da mu diploma neće moći biti uručena. godine. Osnivač je više zavoda. sveučilišnog profesora u miru.Broj 1/2007. travnja 1997. godine. 4. pokretač Tehničke enciklopeije i drugih izdanja. S Braćom Hrvatskoga Zmaja surađuje od našega reosnivanja. Objavio je oko 450 znanstvenih i stručnih radova. Rođena je u Vukovaru. Rođen je u Zagrebu 1913. Pomoćnim zagrebačkim biskupom postao je 1991. profesor emeritus u području elektrotehnike. Gotovo jedno desetljeće bio je vrlo uspješni predsjednik Matice Hrvatske. Od 2003. Preuzvišeni gospodin biskup Juraj Jezerinac rođen je u Jezerinama kraj Kašića 1939. 9 Vladimira Muljevića. Str. (Opaska: u međuvremenu je početkom 2007. urednik znanstvenih časopisa. izašla 2002. Osobito se bavi proučavanjem naše glogoljaške književne povijesti. a od 2003. te akademika Josipa Bratulića s Filozofskog fakultete u Zagrebu. a primio je naša najviša znanstvena odlikovanja. a trenutno radi na zahtjevnom projektu «Čakaviana Croatica». Ostaje zahvalnost naše Družbe za . te posjeta svetog oca pape Ivana Pavla II. izabrana je za potpredsjednicu te naše najviše znanstvene ustanove. a školovala se u svom rodnom gradu i Zagrebu. a potom je bio župnik u Završju kraj Karlovca i Sesvetskom Kraljevcu. Uredio je nekoliko važnih knjiga i poslanica.. demograf. Gospođa Alica Wertheimer Baletić udarila je temelje modernoj hrvatskoj demografiji. Rođen je u Svetom Petru u Šumi kod Pazina 1939. gdje je napisao neke temeljne radove za bolje poznavanje toga razdoblja. gdje je na tadašnjem Tehničkom fakultetu diplomirao 1939. godine. Osobito se istakao misionarskim djelovanjem u hrvatskim župama u Kanadi od 1980. Vladimir Muljević. godine. Evo i kratkog obrazloženja za primljene počasne članove Družbe: 1. Alica Wertheimer Baletić. Od devedesetih godina 20. godine. Crkvenu službu započeo je kao kapelan u Novoj Gradiški. a potom i za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. hrvatska demografija danas stoji uz bok najsuvremenijim europskim i svjetskim demografskim istraživanjima. stoljeća primljena je u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti.ZMAJSKE VIJESTI . Specijalizirala je demografiju kao profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 3. godine. prof. Prisutni članovi Glavnoga zbora glasovanjem su jednoglasno prihvatili taj prijedlog.. Osobito velik odjek imala je njezina temeljna demografska knbjiga «Demografija i razvoj». Od asistenta do redovitog profesora uporno i samozatojno razvijao je i dao golem doprinos razvoju hrvatske elektrotehnike. godine. sudjelovao je u nekoliko naših projekata. Hrvatskoj. Istakao se u organizaciji uređenja i izgradnje Vojnog ordinarijata u Zagrebu. koje su imale velik odjek u vjerskom i duhovnom životu hrvatskog naroda. godine. Napisao je veći broj knjiga koje su promijenile razumijevanje hrvatske književne prošlosti. Vrlo je aktivan i na području popularizacije znanosti. do 1991. član je vijeća središnjeg ureda za uskladbu dušobrižništva vojnih ordinarijata u Vatikanu. Napisala je desetak knjiga koje čine osnovicu za demografska istraživanja ne samo u našoj zemlji. te dokrorirao 1944. a školovao se u Zagrebu. godine.

Cijeli Meštarski Glavnog zbora za 24. rujna 2006. Meštarski zbor bio je vrlo aktivan. prosinca 2006.. Zmaja u Kapitulu Zlatnoga Zmaja. Zmaj Oriovački III. Veći dio tih zadaća je i i areopagita. zbora održane su (sa ciljanom tematikom) izvan Zmaj Klokočki V. godine u Osijeku u auli Sveučilišta «Josip Juraj Strossmayer» u povodu otkrivanja Perivoja velikana u osječkoj Tvrđi. Meštarski zmajskih stolova izvan Zagreba još će se proširiti. zajedno s Općinskim vijećem u međimurskoj Donjoj Dubravi u povodu obljetnice pada utvrde Novi Zrin na Muri.. u Jagnjedovcu kraj dodjeljivanje najvišeg zmajskog priznanja i članstvo Koprivnice na imanju Davora Hećimovića. 10 ZMAJSKE VIJESTI . na jer se to pokazalo korisnim kao poticaj za djelovanje kojima se razmatralo više od 70 točaka dnevnoga naše braće u pojedinim županijama. Članovi Meštarskog zbora dali su izvršen. Glavni zbor je potvrdio još jedan prijedlog Meštarskoga zbora. reda. u Prelogu u prijedlog za dodjelu odličja zlatnih i srebrnih medalja Međimurju u dvorani Župnoga dvora. srpnja 2006. a jednoglasno je izglasovan prijedlog da se se u kontinuitetu. Naime. Dogovorene su pripreme za sijelo Antuna Hoblaja. pa je Meštarski zbog privremeno njegove poslove povjerio Mladenu Ježiću. Zmaja Štrukovskog. te nekoliko pomoćnih tijela – posebice Povjerenstva za obnovu grada Ozlja.Broj 1/2007. S tim prijedlogom članovi Glavnoga zbora gotovo su se jednoglasno suglasili.. zmajske godine. Također je prihvaćen Bilogorskog II. Nakon završne riječi Velikog meštra. siječnja 2007. kod msgr. DJELOVANJE MEŠTARSKOG ZBORA ŠESNAEST SJEDNICA I BROJNI ZADACI Od svibnja 2006. Meštar rizničar Marijan Machala. Tijekom 599. kulture i društvenosti). lipnja 2006.Str. zbor Družbe održao je 16 službenih sijela. predlože Glavnom zboru za Zagreba: 30. tako da je Zmaj Dubravski izabran na funkciju Meštra rizničara. članovi glavnog zbora otpjevali su zadnju kiticu hrvatske himne. praksa održavanja radnih i svečanih S jedne od sjednica Meštarskog zbora u Zmajskoj kuli u Zagrebu sijela Meštarskog zbora u organizaciji . a druženje je nastavljeno uz prigodni domjenak. Uz sjednice Meštarskog zbora održan je veći broj sastanaka i dogovora Vijeća Trojice. dok su neki ciljevi dugoročniji i provodit će prisegu. postavio Prvo sijelo Meštarskog zbora održano je 7. do travnja 2007.. petorici braće. Započet zbor bio je nazočan i na dvije svečane sjednice izvan Zagreba: 16. Zmaju Dubravskom. uz prisustvo svih izabranih članova svekoliku braću i sestre. kao i pred lipnja 2006. te 5. Dvije redovite sjednice Meštarskog Matija Salaj. Zmaj Starovukovarski i Đuro Deželić. sve što je učinio na unapređivanju hrvatske znanosti. te 29. je brojne zadaće pred svoje članove. godine. podnio je pismenu ostavku na izabranu dužnost rizničara.

Stjepko boban (Matica). Meštarskog zbora u Donjoj Dubravi 16.ZMAJSKE VIJESTI . a troškove će S jedne od sjednica Meštarskog zbora u Zmajskoj kuli u Zagrebu donirati nakladna kuća «Meridijani». Str.srpnja).. te jednoglasno Zmaj Osječki III. Branko Malenica (Šibenik) i Marijan Kombol (Matica). srpnja Izabrano je Povjerenstvo za obnovu Ozlja: Dragutin 2006. Milana Starobrodski. Davorin Tepeš (Matica) i Henrik Heger (Matica). Jednoglasno je razmotrilo je informaciju o pripremama za početak odlučeno da se za nove članove (nakon završenog U Donjoj Dubravi 16. te Marijan gradu. godine. fra Zlatko Špehar (Vukovar). Tonči Blagakić (Matica). Izvršene su pripreme za Mladen Ježić. Miroslav Gudelj (Matica). Aleksandar Bašić. te drugim pitanjima. lipnja 2006. Zmaj potvrdilo za pripravnike Milu Bogovića. Zvonimir Gerber. Zmaja Velikootočkog . (njega je zamijenio meštar i Meštar protonotar.Broj 1/2007. Zmaj Dubravski). Zmaj Velikotaborski II. 11 pripravničkog staža) izaberu – i to za redovitu braću Gordan Bakota (Matica). Treće sijelo Meštarskog zbora od 5. kulturnih sekcija i pročelnika zmajskih stolova. a najvažnija odluka odnosi se na primanje 2006. Zmaj Đurđevački III. Andrija Mutnjaković. Četvrto sijelo od 30. družbe i pročelnike zmajskih stolova. Odlučeno je da se tiskaju nova Pravila (Ordo Draconicus). (balotiranje) novih članova Družbe. Zmaj Velikootočki. Franko Bertoša (Pazin).. sudionici svečanosti bili su gosti u staroj kući Velikog meštra. Govorilo se i o početku radova na obnovi staroga grada u Ozlju i Zmajske kule u je i proces izbora dužnosnika Družbe i voditelja Zagrebu. te je određeno da ugovor potpišu Veliki Machala. potvrdilo je većinu imenovanja za dužnosnike Feletar. Razmotren je i ugovor od Šanca. Zmaj Orivački III. Ivan Golec (Matica). Zmaj Karlovački Bandića i Mirka Barišića. zazmajenje novih članova (15. kolovoza 2006. s Gradom Ozljom za zakup prostorija u starom Milovan Petković. srpnja 2006. srpnja godine. Đordano Peršurić (pazin).. te za sijelo Drugo sijelo održano je 21. te članovi prinosnici Ante Čurković (Matica). Đuro Kovačev.

kako bi se mogao dati zahtjev za dodjelu sredstava na natječaj Ministarstva kulture. Zmaj od Donje Dubrave). godine o pripremama za izdavanje Zmajskih vijesti. Šesto sijelo od 30. Sredstva je osiguralo Ministarstvo kulture. Također je raspravljalo o izboru novih pripravnika. pozdravilo je inicijativu kaštelana Nenada Stuparića.Str. a podnijeto je i izvješće o stanju blagajne. godine. 2006. temeljito je sijelo Glavnoga zbora u povodu 101. Započele su i pripreme za izradu projekata i troškovnika za obnovu Zmajske kule nad Kamenitim vratima. za inauguraciju novog Zmajskog stola kandidata za pripravnike. te o planu aktivnosti do S jedne od sjednica Meštarskog zbora u Zmajskoj kuli u Zagrebu kraja siječnja 2007. za održavanje sijela Meštarskog zbora u Prelogu. te razmotrilo prijedloge Osmo sijelo od 8. Prihvaćen je i okvirni plan radova na obnovi Ozlja za 2007. obljetnice raspravilo o politici primanja novih članova i brisanja – 18. Raspravljalo se i o pripremana za Božično sijelo.. te privremeno imenovalo za vršitelja radove u gradu Ozlju. natječaj. Glavna točka toga sijela (u Prelogu) bilo je podizanje reprezentativnog spomenika Zrinskima i Frankopanima u Čakovcu (uvodničar je bio Zvonimir Bartolić.Broj 1/2007. potvrdilo izbor dijela novih Veliki meštar govori na svečanoj sjednici Meštarskog zbora i Općinskog pročelnika zmajskih stolova. Dogovoren je i neaktivnih. a podnijeta je i zmajskim stolovima. prosinca 2006. te pripremanja za svečano u Pazinu. rujna 2006. bavilo se izborom izvođača za nove Oriovačkog III. sačinio program događanja u Zmajskoj kuli.. koje izvodi tvrtka HUTA na obnovi dviju obrambenih kula. studenoga 2006. . te raspravljalo o brojnim aktivnostima u raspored djelatnosti do kraja 2006. prihvatilo je ostavku Meštra rizničara. Deveto sijelo od 29. godine. raspravljalo vijeća u Donjoj Dubravi 16. srpnja 2006. a tako će biti i za svaki slijedeći mjesec. Zmaja od Sv. Deseto sijelo od 5. 12 ZMAJSKE VIJESTI . koji je već za prosinac 2006. bavilo se za postavljanje spomen-ploče u Zadru i odredilo 6. Zmaja studenog 2006. a za najpovoljnijeg izvođača izabrana je tvrtka kao i kandidata za pripravnike. listopada informacija o radovima u Ozlju. za koje je raspisan pozivni dužnosti Mladena Ježića. razriješilo članstva u Družbi Antu Marinovića-Uzelca. godinu. Zmaja Dubravskoga. primanje listopada 2006. izborom privremenog meštra rizničara. Izvršene su i pripreme novoizabrani pročelnici nekoliko zmajskih stolova. Gere. Donijeta je i odluka o uređenju zmajskog kluba u suterenu Trške kule u Ozlju. Peto sijelo od 20. rujna 2006. a potvrđeni su i AB-Gradnja iz Karlovca. radova na obnovi Ozlja. studenoga 2006. razmatralo je izvješće o radovima u Ozlju. Sedmo sijelo od 10.

u Jagnjedovcu 30. održano je i 15. organizaciji žalobnih sijela za umrle članove. sijelu od 18. veljače 2007. ožujka 2007. raspravljalo se o izvršenim pripremama za saziv Jurjevskog sijela Glavnog zbora.snimljeni u župnoj crkvi Radno predsjedništvo sijela u Prelogu 5.. o tijeku radova na obnovi Ozlja i financijskom stanju družbe. prosinca 2006. imalo je dvije najvažnije točke dnevnog reda: prihvaćanje zaključnog računa Družbe za 2006. sijelo Meštarskog zbora. Na 16. te požuriti početak radova na obnovi Zmajske kule nad Kamenitim vratima. a raspravljalo se o dnevnom redu i pripremama za predstojeće Jurjevsko sijelo Glavnog zbora Družbe. veljače 2007. Mirko Barišić je izabran za redovitog člana (ispravljena je pogreška s prošlog sijela). Milan Bandić (Matica) i Mile Bogović (Gospić). .ZMAJSKE VIJESTI . Kristijan Skočibušić (Varaždin).govori Zvonimir Bartolić. travnja 2007. Tomislav Franušić (Zadar). te raspravu o članstvu. Dne 31. realizaciji starog projekta «Čakaviana Croatica» i drugim tekućim aktivnostima. rujna 2006. te o nekim završnim i nekim započetim radovima na obnovi Ozlja. godine . godine vijesti». 13 Sa sijela Meštarskog zbora na imanju Davora Hećimovića. Bio je to prošireni sastav Meštarskog zbora. govorilo se o stanju blagajne. ožujka 2007. Zmaj od Donje Dubrave . Str. o financijskom izvješću za to sijelo. prosinca 2006. Sijelo Meštarskog zbora od 10. Zmaja Bilogorskog II. o godišnjoj inventarizaciji.Broj 1/2007. raspravljalo je o pripremama za otkrivanje Perivoja velikana u Osijeku. tematski je raspravljalo o važnom pitanju buduće namjene staroga grada u Ozlju. Trinaesto sijelo od 21. godinu. a zaključci su priređeni u posebnom članku u ovom broju «Zmajskih Sudionoci sijela Meštarskog zbora u Prelogu 5. te za članove prinosnike Ivan Hrvoić (Matica) i Mirko Barišić (Osijek). siječnja 2007. Balotiranjem su jednoglasno za redovitu braću izabrani Tonči Visković (Matica). Četrnaesto sijelo od 21. Zaključeno je da se mora intenzivirati prikupljanje donacija za obnovu Ozlja. te o programu djelovanja za siječanj. Bruno Kenđel (Karlovac). Na dvanaestom sijelu od 7.

Zmajska matica. Zmajska matica. gdje završava Klasičnu gimnaziju i Srednju glazbenu školu. Radio je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža. Godine 1997. zmajskoj godini slična dinamika primanja novih članova i pomlađivanja Družbe. Zmajski stol u Vukovaru. veljače 2007. godine u Petrinji. Objavio je mnoge znanstvene i stručne radove. Matični broj 1572. Rođen je 12. inaugurirani su Zmajski stolovi u Požegi za Požeško-slavonsku županiju. Iste godine ređen je za svećenika franjevca. Diplomirao je na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. godine u Novoj Gradiški. u članstvo Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja primljeno je za redovitu braću ili prinosnike 18 kandidata. U ljeto 2006. ZLATKO ŠPEHAR. U rodnom gradu završava osnovnu i učiteljsku školu. i 17. Zbor povijesna sekcija. Teologiju je diplomirao na Papinskom Lateranskom Sveučilištu i Teološkom Institutu u Asizu 1979. što se osobito odnosi na svečanost zazmajenja od 17. GORDAN BAKOTA. Ministarstvu prosvjete i športa. redoviti član. Protokol zazmajenja vodio je Mešetarski zbor na čelu s Velikim meštrom. godine. a primljena su temeljem odluke Meštarskog zbora slijedeća nova braća: 1. Danas je viši znanstveni suradnik Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu.d. Zmajska matica. Diplomirao je na Visokoj upravnoj školi u Zagrebu. Bjelovaru i Sisku. Poslijediplomski završava u SAD. Rođen je 26. Zazmajenje 15. Više od 20 novih kandidata danas se nalazi u statusu pripravnika ili kandidata za pripravnika. Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za povijest umjetnosti i arheologiju. 4. a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. IVICA GOLEC. pa se može očekivati i u 599. TONČI BLAGAJIĆ. godine. godine u Splitu. godine. Zbor kulturne baštine. siječnja 1967. travnja 1943. direktor Socijalnog ureda za strance u Austriji. Osnovnu školu pohađao je u Brđanima i Adžanovcima. rujna 1953. srpnja 2006. a uvelike su odmakle pripreme i za osnivanje zmajskih stolova u Virovitici. Voditelj je Hrvatske katoličke Misije u St. u Pazinu za područje Istarske županije. 2. Ministarstvu kulture. 3. na diplomatskoj akademiji u Zagrebu položio je savjetnički ispit te polaže državni stručni ispit.Str. a danas je Gvardijan Vukovarski u vukovarskom . Rođen je 13. gdje završava osnovnu i srednju školu. Zbor povijesna sekcija. Može se očekivati da će najkasnije u 2008. Pöltenu 16 godina. Zmaj od PETRINJE. godine u Zmajskoj kuli nad Kamenitim vratima i to po proceduri starinskog svečanog obrada. Matični broj 1574. Zmaj JELENOVAČKI. siječnja 1955. srpnja 2006. godine obavljeno je u svečanoj atmosferi.Broj 1/2007. magistrirao je iz moralne teologije i franjevačke duhovnosti. Sudionik je Domovinskog rata. 14 ZMAJSKE VIJESTI . do 20. stoljeća. Godine 1986. redoviti član. NOVI ČLANOVI I ZMAJSKI STOLOVI Od Jurjevskog sijela Glavnoga zbora 2006. Bavi se istraživanjem hrvatske povijesti 18. dok Grad Zagreb i zagrebačka županija djeluju u okviru Matice u Zagrebu. Zmaj od ZAPOLJA. veljače 2007. Rođen je 23. kakav se u Družbi provodi već od osnivanja. Matični broj 1573. Danas se opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u republici Turskoj. Primanja novih članova privukla su veliku pozornost hrvatske javnosti i medija. do početka travnja 2007. redoviti član. Primanja novih članova obavljena su 15. redoviti član. Zmaj ŠOLTANSKI. a danas je tajnik Uprave Društva Croatia osiguranja d. godine u Zagrebu. Na obje svečanosti viteška dvorana Zmajske kule bila je ispunjena prijateljima i rodbinom kandidata i zmajskom braćom i sestrama. a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Samoboru. godini završiti procedura osnivanja i ovih stolova i tako završiti proces osnivanja stolova u svim hrvatskim županijama – ukupno 19 zmajskih stolova.

. Radio je kao samostalni projektant. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1971. pretežno iz vinogradarstva. Vlasnik je tvrtke ICE Pazin. srpnja 1952. razvojem itd. Zmaj od HERCEGOVINE. gdje završava Osnovnu i srednju školu. Matični broj 1580. Matični broj 1577.. član prinosnik. Do danas je objavio niz znanstvenih i stručnih radova. godine u Pazinu. Zmajska matica. Osnovnu i srednju školu završio je u Tomislavgradu. projektiranjem. godine vodi informatičku tvrtku Nobilis-Informatika d.Broj 1/2007.o. 15 Franjevačkom samostanu. MIROSLAV GUDELJ. Osnovnu školu završava u Višnjanu. Matični broj 1579. Zmajski stol u Pazinu. te od 2000. Utemeljitelj i voditelj interdisciplinovnog programa Hrvatskih studija na francuskom jeziku u suradnji s pariškom Sarbonom. rujna 1940. godine. Rođen je 26. Zmaj PAZINSKI.o. te autoceste ZagrebMacelj. 8. 7. ĐORDANO PERŠURIĆ. član prinosnik. Zbor gospodarstva. Od važnih projekata valja spomenuti Istarski Y. Zmajska matica. lipnja 1962. godine. godine u Mariboru.o. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu. godine u Sarajevu. Rođen je 19. a doktorirao 1990. gdje magistrira i 2000. Zmajska matica. Matični broj 1575. Za zasluge je odlikovan sa više odličja. Zbor gospodarstva. godine doktorira. Od 2001. 6. listopada 1971. 1990. Zbor gospodarstva. . Rođen je 25. Rođen je 30. godine Počasni opunomoćeni ministar u stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UNESCO-u u Parizu. a na građevinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1989. Zbor gospodarstva. Matični broj 1581. član prinosnik.o. godine u Poreču. član prinosnik. Na početku karijere asistent je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zmaj SORBONSKI od VELIKE HRVATSKE. godine u mjestu Pasič. Bavi se savjetovanjem. HENRIK HEGER. Osnovnu i srednju školu završio je u Pazinu. STJEPKO BOBAN. redoviti član. Str. član prinosnik. Magistrirao je 1981. Zmajska matica. Zmajski stol u Pazinu. lipnja 1947. 10. Zmaj DUVANJSKI II. te je od 2001. u Zagrebu. siječnja 1954. Diplomirao je na Fakultetu strojsrstva i brodogradnje u Zagrebu. godine u Zagrebu. Zbor gospodarstva. godine na istom fakultetu. a danas je savjetnik Uprave HEP-a Zagreb. Zmaj ZAGREBAČKI III. ANTE ĆURKOVIĆ. Matični broj 1582. U svojem bogatom radnom iskustvu vodio je značajne firme.. Filozofiju i humanističke znanosti diplomirao je u Strasbourgu. Matični broj 1578. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Zmajska matica. Profesor je na Studiju vinarstva u Poreču i ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Zmaj od PASIČI. DAVORIN TEPEŠ. godine direktor Zavoda za organizaciju građenja Instituta građevinarstva Hrvatske. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. zamjenik gradonačelnice Grada Zagreba. Zbog prirodoslovlja. a magistrirao 1988. 9. a danas je Predsjednik uprave Hrvatskih cesta d. Objavio se niz znanstvenih radova vezanih uz energetsku djelatnost. Rođen je 1.ZMAJSKE VIJESTI . savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske. Zmaj POREČKI. a diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. FRANKO BERTOŠA. 5. 11. redoviti član. listopada 1961. Matični broj 1576. Odlikovan je nizom odličja. Za svoj rad odlikovan je brojnim odlikovanjima. a srednju poljoprivrednu u Poreču. godine u Zenici. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu voćarstvo-vinogradarstvo-vrtlarstvo. Zbor kulturne baštine. godine gradski zastupnik i potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba. vođenje izgradnje mosta u Dubrovniku. Rođen je 24. a doktorirao filozofiju u Bonnu. Rođen je 2. Zbor kulturne baštine. Objavio je niz znanstvenih radova.

Rođen je 22. u Zagrebu. gdje osniva vlastito poduzeće biskupom novoustanovljene Gospićko-senjske za razvoj i izradu magnetometara za mineralna i biskupije 25. veljače nadbiskupije zaređen je 5. Odlikovan je Redom Hrvatskoga Pletera. Dr. srpnja 1964. Sekcija gospodarstva. i na propagandnom polju. izabran je za gradonačelnika Grada Zagreba. Nakon sloma Hrvatskog proljeća Sveti Otac Ivan Pavao II. Godine 2000. Zagreb mu je dao sve. Zmaj od gospe od zdravlja u Jelsi. Osnovnu školu pohađao je u Slunju. imenovao ga je prvim emigrirao je u Kanadu. MILE BOGOVIĆ. kolovoza 1958. te je nositelj Spomenice Domovinskog rata. u riječkoj katedrali. tehnički biskupske konferencije. studenog 1955. do1971. IVAN HRVOIĆ. Kao liječnik opće prakse radio je u Hvaru. Sekcija prirodoslovlja. a on nastoji njemu dati cijeloga sebe. Matični broj 1583. Zapošljava se u tvornici «Ledo». U svome javnom radu rukovodi se tradicijom i hrvatskim domoljubljem. Medicinski fakultet završio je na Sveučilištu u Zagrebu. godine. a završio je u Zagrebu. čime će dakako doprinijeti i našoj Družbi. veljače 2007. godine 1966. 17. TONČI VISKOVIĆ. u Cerovcu – župa Slunj u riječkosenjskoj nadbiskupiji. Radio je na Institutu Ruđer Bošković 29.Str. 3. Mnogo je vremena proveo s ljudima na terenu što mu je bilo posebno iskustvo. 17. naftna istraživanja. MILAN BANDIĆ. Filozofsko-teološki studij započeo je u Pazinu. Osnovnu školu završio je u rodnom selu. Doktor je primijenjene fizike od Za biskupa je zaređen na blagdan Sv. studirao je na papinskom sveučilištu Gregorijani i postigao doktorat 2. godine u Donjim Mamićima u općini Grude. Zmajski stol u Gospiću – redoviti član. veljače 1937.Broj 1/2007. 16 ZMAJSKE VIJESTI . Svojom vizijom i predanošću želi ovaj grad učiniti plemenitijim i ugodnijim za življenje. gdje u Općoj bolnici radi na Ginekološko-porođajnom odjelu. za novu su braću primljeni: 1. svibnja 2000. dužnost koju i danas obnaša u trećem mandatu.06. godine. Zmaj od Kamenitih vrata IV. Za svećenika riječko-senjske Sa svečanosti zazmajenja novih članova u Zmajskoj kuli. iz crkvene povijesti. Na svečanosti zazmajenja u Viteškoj dvorani Družbe. Mile Bogović rođen je 7. a nakon specijalizacije iz ginekologije zapošljava se u Zaboku. a u Zagrebu je diplomirao na Fakultetu političkih znanosti. kolovoza 1939. Rođen je 10. Za vrijeme Domovinskog rata Mons.1999. godine do danas profesor je crkvene povijesti na Rođen je 22. Petra i Pavla 1972. te u općini Peščenica. Srednju školu završio je u Grudama. 4. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova. Zmajska matica – prinosnik. Matični broj 1584. Mons. Zmaj MARTINSKI. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Jelsi na otoku Hvaru. Za pomoćnog biskupa riječkoTrebarjevu. lipnja 1999. Od 2007. Gimnaziju i Elektrotehnički fakultet senjske nadbiskupije imenovan je 4. godine u Splitu. Zmajska matica – redoviti član. godine u Desnom riječkoj teologiji. Kao pripadnik Zbora narodne garde sudjelovao je u domovinskon ratu. Zmaj od Krbave. Po povratku iz Rima od 1971. predsjednik Biskupske . Zmajska matica – redoviti član. a klasičnu gimnaziju u sjemeništu u Pazinu. završio je u Zagrebu. Bogović član je Stalnog vijeća Hrvatske zdušno je pomogao Hrvatsku materijalno.

Zmajski stol u Karlovcu – redoviti član. Rođen je 5. Zagreb. a poslije sloma Hrvatskog proljeća smijenjen je s te dužnosti.. i Veliki meštar Dragutin Feletar. jezika i kulturne povijesti. Zmajski stog u Varaždinu – redoviti član. Danas radi na mjestu policijskog inspekcotra kriminalističke policije u Karlovcu. MIRKO BARIŠIĆ. veljače 2007. Zagreb. Autor je fotonmonografije «Općina Vidovec». Zmaj od Kamenitih vrata IV. BRUNO KENĐEL. Zapošljava se u firmi Siemens. Nakon završene srednje škole u Tomislavgradu upisuje studij Kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zadru. Matični broj 1589. Zapošljava se u Osnovnoj školi u Vidovcu kraj Varaždina. godine je u mirovini. Sekcija kulturne baštine. Godine 1993. Autor je mnogobrojnih znanstvenih radova. Od 1998. te u srednjoj Strojarskoj školi u Varaždinu. Savezna Republika Njemačka. Str. Novi član Milan Bandić. godine u Mesihovini. zazmajeno je sedmoro nove braće 6. ali ostaje i dalje vrlo aktivan. Matični broj 1587.ZMAJSKE VIJESTI . studenog 1965. Uz mnoge novinske radove objavio je više stručnih tekstova i prikaza iz područja književnosti. Sekcija gospodarstva. Za svoj rad dobio je mnoga priznanje i nagrade. gdje diplomira 1990. godine stalni je dopisnik Večernjeg lista iz Varaždina. studenog 1936. godine. 7. lipnja 1974. Matični broj 1586. Rođen je 23. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja. komisije za laike. Zmaj Duvanjski III. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tu je deset godina obnašao dužnost glavnog direktora. Rođen je 21. Zmajski stol u Osijeku – redoviti član. Zmaj Velikootočki u Zmajskoj kuli. član je mnogih kulturnih organizacija. Zmaj Levanjsko Varoški. Sekcija povijesna. sudjeluje aktivno u vojnim akcijama «Bljesak» i «Oluka».d. . 17 Na svečanosti u Zmajskoj kuli 17. Predsjednik je nogometnog kluba Dinamo. godine u Levanjskoj Varoši kod Đakova. Sekcija gospodarstva. KRISTIJAN SKOČIBUŠIĆ. godine u Karlovcu gdje pohađa Osnovnu školu. a gimnaziju u Zagrebu. Od 2005. pristupa postrojbama Specijalne policije.Broj 1/2007. Po povratku u zemlju postaje predsjednik Uprave Siemens d. Zmaj od Karlovačke zvijezde. te član Biskupske komisije za dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Do sada je sudjelovao u raznim projektima Zmajskoga stola u Karlovcu. Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića. Prvo zaposlenje bilo mu je u tvornici baterija «Croatia» u Zagrebu. aktivan je u humanitarnim organizacijama. Osnovnu školu pohađao je u Đakovu. Srednju policijsku školu završava u Zagrebu. 5. Za zasluge u ratu odlikovan je sa više odlikovanja. Matični broj 1588.

Uskoro će pripravnicima postati još desetak kandidata. Hrvoje Petrić (Matica) i u Sisku. Ivica Kirin. Za njih je u znak štovanja i suosjećanja s najbližima. srpnja 2006. Crnković. sastava Meštarskog zbora. jeseni 2007. žalobno sijelo održano je 6. Zmaj Bjelovarski VI. veljače 2007. Žalobno sijelo za povjesničarku Zagreba. koja su priređena po tradicionalnom protokolu (obredniku) Družbe. studenoga 2006. Zmaj Velikotaborski II. Zmaj Virovski od Stare gore). Ivan Roštaš. Zasad je kandidat za pripravnika Željko Željko Mrak (Pazin). Žalobno sijelo za Nikolu pl. Vladimir Bermanec (Matica).. Zmaj Đurđevački II. Žalobno sijelo za saborskog zastupnika i generala Velibora Kikereca. u kojima su osobito aktivni Domjenak nakon zazmajenja nove braće 17. a o njezinu djelu govorio je Veliki meštra Družbe. Josip Nemec. Zmaja Neretvanskog II. Za pokretanje ovog stola osobito se zauzeo Đuro Kovačev. Zmaja Vlaškovuličanskog. Zmajska braća bila su nazočna i na sprovodima umrle braće.. dok s budućom braćom češće kontaktiraju i Veliki meštar. Osnivanje ovoga stola započelo je još u vrijeme mandata 12. Jelačića Bužimskog održano je 27. govorio i Juraj Kolarić. rujna 2006. 18 ZMAJSKE VIJESTI . godine članovi Zmajskog stola iz Križevaca (osobito Dražen Podravec.. Zmaj od Petrinje. siječnja 2007. pročitao je Veliki meštar (na pokopu u krematoriju na zagrebačkom Mirogoju.. Zmajicu od Kamenitih vrata III. . a kontakte su nastavili i Veliki meštar i Meštar zmajskih stolova. a tekst Aleksandra Šira. Nina Lipljin (Varaždin). a o njegovu velikom djelu govorio je Zlatko Stahuljak. kao i djelovanju našega bratstva. Zmaj Hrašćanski od Sv. održano je 20. a na grobove su im položeni vijenci Družbe. Pavelić (Matica). Vladimir Strugar i Mladen Bakulić (Varaždin). a uskoro se očekuje i pristupanje drugih Privodi se kraju osnivanje Zmajskog stola u kandidata. Zasad su kandidati za Trenutno se u statusu pripravnika nalaze Marijan pripravnike Ilija Pejić.Str. koji su kulturnom i društvenom životu Hrvatske. Jurja u Trnju). Za skladatelja i glazbenika Igora Kuljerića. Prije nekoliko mjeseci započele su i pripreme za osnivanje Zmajskog stola u Bjelovaru. Lelju Dobronić. godine zauvijek je Družbu napustilo petoro braće. započeo je pripreme za osnivanje Zmajskog stola Željko Holjevac (Matica). dali svoj veliki prinos. godine. održano je 25. Ivan Zelenbrz i Rajko Stilinović.. Josip Đakić. Braća koja su nas zauvijek napustila ostat će nam u trajnoj uspomeni. Damir Medar. Virovitici – inauguracija se očekuje početkom ŽALOBNA SIJELA U ZMAJSKOJ KULI Tijekom 2006.. a o njemu je nadahnuto govorio Milovan Petković. rujka 2006. a za sada se za članove kandidiraju Zvonko Kožnjak. Zmajski brat Ivica Golec.. o pokojniku je uz Velikog meštra. Zmaja Vinodolskog IV. održano je 5. Meštar zmajskih stolova i Meštar Obredničar.. a o njegovu liku i djelu govorio je Veliki meštar Družbe. Žalobno sijelo za dramskog umjetnika Damira Mejovšeka. u Zmajskoj kuli održano i pet žalobnih sijela..Broj 1/2007.

godine u Zagrebu je organizirana rasprava (Meštarski zbor u proširenom sastavu). Zrinski grade izdvojenu palaču (palas). Izgrađeni su novi čvrsti bedemi od kamena. ali je kasnije duže bio i posjed hrvatsko-ugarskih kraljeva. koji je uglavnom ostao sačuvan do danas. Veliki meštar pripremio je slijedeći radni materijal: 1. koja se kasnije koristila i kao spremište. 2. Str. To je spomenik pod državnom zaštitom nulte kategorije. Antuna ( u koju su kasnije ugrađeni i neki barokni elementi). povele su se nove rasprave o njegovoj trajnijoj namjeni. grad Ozalj Družbi je 1928..). jest dvorska kapela Sv. Njegova bruto pokrivena površina iznosi oko 4. godine darivala znamenita plemićka obitelj Thurn und Taxis. Svi ti graditeljski stilovi imali su odraza na razvoj Ozlja. 21. To je dugo razdoblje gotike. 1. a izrađeni su i određeni prijedlozi i projekti..-1327. Stari Grad širi se uglavnom na današnje gabarite.ZMAJSKE VIJESTI . te korištenje hrvatskom narodu. te Pučkom sveučilištu. Grad je tijekom vremena imao razne. Ona je danas valjano obnovljena. renesanse i ranog baroka. Cijelo područje staroga grada trebalo bi još detaljno arheološki istražiti. sada se barem djelomice počelo pretvarati u stvarnost. U prošlih pedesetak godina bilo je raznih planova i zahvata na gradu u Ozlju.000. koju su izgradili Babonići. koje u starom gradu razvija muzejsku i knjižničarsku djelatnost. Ono što se pripremalo godinama. odnosno do njihova zatora. stoljeću. Na Ozlju «gdje god se zakopa lopata» otkrije se neko arheološko nalazište. konačno su započeli obimniji obnoviteljski radovi na povijesnom zdanju od nacionalne hrvatske vrijednosti – Starom gradu u Ozlju. pa nosi ime . a Nikola Šubić Zrinski je ženidbenom vezom preko supruge Katarine došao u posjed Ozlja 1550. Za tu raspravu. Stoga valja biti zahvalan Gradu Ozlju. koja je dobrim dijelom dala temelje za formuliranje «projektnog zadat ka» za izradu projekata obnove i namjene ove velebne utvrde nad Kupom. Kada je ovo povijesno zdanje opet vraćeno u vlasnost Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja. 19 ZAPOČEO DOSAD NAJOBIMNIJI PROJEKT DRUŽBE OBNOVA STAROGA GRADA U OZLJU U TIJEKU Krajem ljeta 2006.). Zrinski i Frankopani ovdje su gospodari sve do 1671. Prvi graditeljski sloj nastao je uglavnom u 13. Zna se da je utvrđeni grad iznad Kupe imao tada znatno manji opseg. Pogled u povijest – tri osnovna graditeljska sloja Velebni stari grad u Ozlju pripada među najznačajnije spomenike hrvatske graditeljske baštine.000 četvornih metara. a korisna površina oko 2. Još nije točno istraženo pružanje obrambenih zidina u to srednjevjekovno doba. Tako je poznato da iz toga razdoblja (vjerojatno roda Babonića) potječu i temelji romaničke crkvice nađeni u zemlji pokraj današnje gotičke dvorske kapele. i 14. a na temelju dosadašnjih prijedloga. a održavanje toga spomenika do danas uvelike je pridonijela kakvatakva njegova kontinuirana uporaba. Kako bi se odlučili što zapravo želimo sa starim gradom u Ozlju. iako adaptacija još nije u cijelosti dovršena (osobito spoj Babonićeve kule sa sjevernim krilom). Ponos ovdašnjeg gotičkog graditeljstva. Dodatak na golom dijelu litice nad Kupom. Kao što je poznato. Danas je to unutrašnji grad. o čemu se raspravljalo i sanjalo. na čijem je početku bila velebna romanička četverokutna branič-kula. pa i ugostiteljske namjene. Drugi graditeljsko sloj pripada uglavnom Frankopanima i Zrinskima (Frankopani su kupili ovo vlastelinstvo već 1398. ožujka 2007. Dobrim dijelom to je razdoblje kada je ozaljski feudalni posjed pripadao rodu Babonića (1280. a u darovnici nas je obvezala da taj spomenik nulte kategorije dobro čuvamo i obnavljamo kako bi bio na čast i slavu.Broj 1/2007.

Str.Broj 1/2007. 20 ZMAJSKE VIJESTI . OBRAMBENI BEDEMI ISTOČNO KRILO SJEVERNO KRILO JUŽNO KRILO KAPELA TRŠKA KULA PALAS (ŽITNICA) OPKOP BABONIĆEVA KULA OBRAMBENE KULE MOST Plan Staroga grada u Ozlju .

Osobito veliki radovi izvršeni su u baroknom 18. nije dala srušiti ozaljski stari grad. Radni prijedlog o budućoj namjeni Kod koncipiranja budućih funkcija staroga grada u Ozlju. pa slijedi vrlo aktivno razdoblje roda Perlas (1725. Na katu Ulazne obrambene kule u Ozlju prije obnove rušenja. 3. Dakako. Za suvremeno koncipirani prikaz rada i razvoja Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja trebalo bi (možda) osigurati cijelu zrinsku palaču ili žitnicu. koji bi kompleksno i živo prikazao vrijeme djelovanja najslavnijih hrvatskih plemićkih obitelji Zrinskih i Frankopana. a pogotovo unutrašnjih uređenja zavisno od stilskih zahtjeva vremena i mode. Zahvaljujući upravo tim. I jedna i druga funkcija osigurala bi punu otvorenost cijeloga kompleksa za javno korištenje i posjete. kada je opet došao u okrilje Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja. godine. djelomičnih dijelom zadobio današnje gabarite i izgled. dugom više od dva stoljeća. a od 1971. Komercijalne. uz niz kasnijih manjih izmjena. Poslije Zrinskih Ozljem upravlja Dvorska komora. godine. a na unutrašnjim zidovima nalaze se neobične i vrlo vrijedne zidne slikarije. potom grofovi Petazzi. stoljeća. predvodio kapetan Verned. stoljeću u vrijeme vladavine obitelji Perlas – radove je uglavnom od 1743. 21 «žitnica». Zato valja uznastojati da se buduće namjene koncipiraju tako da Ozalj bude na korist i ponos hrvatskom narodu. Tom muzeju trebalo bi osigurati dovoljan izložbeni prostor – barem cijelo sjeverno krilo. Prava je sreća da socijalistička vlast nakon 1945. kao i kasnijem utjecaju postbaroknih. U tom razdoblju. potom dolazi obitelj Batthyany (sve do 1873. te na dvije ulazne kule i na velebni potporni stup pod diživim mostom (koji je bio pokretan sve do 1821. tu bi se našlo i mjesta za prikaz ostalih vlasnika Ozlja. 2. Spomeničke funkcije – Hrvatska još nema nacionalni muzej Zrinskih i Frankopana. do 1753. To bi trebao biti europski koncipiran moderni muzej. stari grad u Ozlju dočeko je pretežito sačuvan i današnje vrijeme. Spomeničke i 2. Tim nadogradnjama stari grad je dobrim . Ovdje su se ipak zadržali neki sadržaji. a tu je uređeno pravo aktivno zmajsko gnijezdo. Treći graditeljski sloj pripada razdoblju dosta intenzivne barokizacije tijekom 18. kao i za opću povijest toga kraja.Broj 1/2007. osnovan je i zavičajni muzej. eklekticističkih stilova. Str. kada su Ozalj darovali Družbi Braća Hrvatskoga Zmaja. Računa se da je u kasnoj renesansi i ranom baroku nastao veći dio današnjeg kompleksa staroga grada. koji dakako nije izgledao tada kao danas. Buduće funkcije grada mogli bismo u grubo podijeliti na : 1. a najduže se zadržala znamenita njemačka plemićka obitelj iz Regensburga Thurn und Taxis – sve do 1928. nadogradnji. da bi zatim bilo još nekih gospodara. ozaljski stari grad doživio je veliki broj graditeljskih promjena.-1766. 1. godine). pa i nekim komercijalnim sadržajima. s muzejom i drugim sadržajima. Njegovo je mjesto upravo u ozaljskom starom gradu. Družba se treba voditi porukom grofova Thurn und Taxis iz njihove darovnice: u njoj je naglašeno da oni daruju grad Družbi kako bi ta velebna spomenička građevina bilo otvorena i u službi hrvatskoga naroda.ZMAJSKE VIJESTI .). Naša družba uspješno je upravljala ozaljskim gradom do 1945.). To se odnosi na središnji kompleks. Na njezinom ulaznom portalu uklesana je 155.

Zaključak: Ovo razmišljanje može biti samo predprijedlog za raspravu i ne smije se shvatiti kao i bilo kakvo nametanje zaključaka. Naša Družba mora razraditi i prihvatiti osnove projektnog zadatka. Treba projektantski snimiti sadašnje stanje cijelog kampleksa. najveća hrvatska poduzeća i slično (zašto bi se sva primanja obavljala u zagrebačkim Dvercima. 2. a do Ozlja ima samo pola sata ugodne vožnje). pa i za uređenje odgovarajućih prostora već pokazuju zanimanje Grad Zagreb. valja što prije prionuti na projektiranje.Broj 1/2007. Valja dalje nastaviti što intenzivnije s obnovom koja se donosi na neophodno spašavanje i održavanje objekta. sigurno će se naći i investitori. ali i raspravu s hrvatskim srcem. Nakon doista temeljitog promišljanja i rasprave. može se organizirati i općenacionalno prikupljanje sredstava za obnovu. draga braćo i sestre. vlada RH i drugi. istraživanje i izvedbu sve potrebne infrastrukture za normalno moderno funkcioniranje kompleksa. Za ove funkcije. Uz to. . dvorane u istočnom i dijelu južnog krila (na katovima) trebalo bi urediti kao najreprezentativnije prostorije za primanja. U suterenu Trške kule nalazio bi se i omanji klub naše Družbe. Uporedno s pripremama za obnovu i novu namjenu valja oživjeti stari grad u Ozlju. uz suradnju s Gradom Ozljom i drugima. Konačno. koje osobito mora voditi računa o slijedećim zadaćama: 1. U tom dijelu južnog krila zadržao bi se i manji prostor za potrebe sijela Zmajskog stola u Karlovcu. osobito za komercijalni dio obnove. s odgovarajućim znanjem i kapitalom. Obnovu Ozlja treba dići na nacionalnu ili državnu razinu. 5. Komercijalna funkcija – vrlo je važna i komercijalna potpora oživljavanja staroga grada u Ozlju. Za buduće apartmane možda bi najpovoljnije bile prostorije u istočnom dijelu južnoga krila. 4. koji je već sada primjereno adaptiran. Za izradu novoga prijedloga i daljnje vođenje obnove zaduženo je Povjerenstvo za obnovu grada Ozlja. restauratorske radionice i muzejskih depoa trebalo bi (možda) osigurati prostor Trške kule odnosno zapadnog dijela južnog krila. kako bi on bio spreman za nove namjene. profesionalnoj nadležnoj ustanovi treba dati izraditi studiju opravdanosti obnove i korištenja. bi se mogla urediti viteška dvorana za priredbe i slične namjene. da će se u nastavku rasprave konzultirati i odgovarajući stručnjaci i institucije. 2. Međutim. Tu bi se mogla organizirati primanja za državne potrebe. mi moramo učiniti prvi korak. Uz njega valja osigurati odgovarajući prostor za desetak apartmana reprezentativnog uređenja. 3.Str. Antuna. Za potrebe uprave spomeničkog kompleksa. kako bi se utvrdili prioriteti obnove. Na temelju tih projekata doći će se i do približno točnog troškovnika. jer taj spomenički kompleks to i zaslužuje. kako bi se s uređenjem Ozlja moglo otpočeti u etapama prema financijskim mogućnostima. kako bi odgovarajući stručnjaci mogli izraditi potrebne projekte. Kada se usuglasimo što želimo s Ozljem. Temeljem prijedloga buduće namjene i sadašnjeg stanja objekta. U susjedstvu je i gotička kapela Sv. 22 ZMAJSKE VIJESTI . Put do uređenja staroga grada u Ozlju bit će dug i trnovit. pozivam na razumnu i strpljivu raspravu. Postoji prijedlog da se dvije ulazne kule uporabe kao uredi za prodaju ulaznica i suvenira (manja kula) i kao ured gradskog kaštelana. za Grad Zagreb. te drugim sadržajima. osnovne teze iz prijedloga Velikoga meštra su prihvaćene – dakako uz veći broj dodataka i detaljizacije. Ta ugostiteljsko-hotelska funkcija može se iznajmiti samo nekom elitnom hotelu ili hotelskom lancu. To znači da trebamo osmisliti projektni zadatak. koje već sada nemaju slobodnih termina. Zato vas. Dakako. odnosno odrediti buduću namjenu Ozlja. koja se ubrzo može osposobiti za održavanje svete mise u raznim prigodama. Također valja osigurati maštovita hortikulturna rješenja svih otvorenih prostora oko ozaljskog starog grada. osobito sijelovima i domjencima zmajske braće. U prizemlje istočnog krila trebalo bi vratiti reprezentativni restoran. Na taj način funkcioniraju gotovo svi takvi spomenički kompleksi u Europi.

5 milijuna kuna. s potrebnom limarijom. Taj je zahvat od 2. Postavljene su i popravljene kamene stube na Radovi na obnovi koji su započeli ljeti 2006. koji će sada otpočeli početni radovi na najvećem dosadašnjem omogućiti i unutrašnje uređenje tih kula.ZMAJSKE VIJESTI . godini u radove na obnovi uložit će se najmanje oko 2. Također su i statički drvene konstrukcije krovišta. te osiguranje zahvatu: sanaciji krovišta i izmjeni pokrova većeg uvjeta za nove namjene. jer je taj dio krovišta posve dotrajao i prijetilo Muzej Zrinskih i Frankopana u Ozlju mora biti je urušavanje (taj dio radova s tvrtkom Flanjak nacionalni državni muzej. a najpovoljniji izvođači su izabrani kroz dvije građevinske tvrtke: HUTA I ABGRADNJA. koje vode od prizemlja do drugoga i kontinuirano traju.Broj 1/2007. Time zaštićene daskama. širokom stubištu. s kojim je uspostavljena vrlo korisna i prisna suradnja. Bilo je to neophodno partnera za uređenje komercijalnog dijela kompleksa. sjevernom krilu koje će se u cijelosti obnavljati. a ove tvrtke imaju i potrebnu licencu za izvođenje radova na spomenicima kulture. postavljena skela i propadanja. Tijekom 2006. Što je dosad učinjeno i koji su radovi u tijeku? Za izvođenje radova raspisani su potrebni natječaji. i u 2007. Obnovu Ozlja valja dići na nacionalnu kule pokraj Trške kule na južnom krilu kompleksa. koji su počeli od propadanja. dijela južnog i istočnog krila. Treba računati i na ugovorilo je još Otvoreno sveučilište). Ti bedemi trajnije su izrađeni potrebni projekti za popravak i dogradnju stručno zaštićeni od propadanja. dobavljen je crijep sanirani. Radi 1. U cijelosti su obnovljeni (u cijeloj dužini) svi vitalnog značenja za trajnije očuvanje zdanja kameni otvoreni obrambeni bedemi. Završena je statička procjena i naglo propadati (kruniti se). Time je omogućena normalna komunikacija u Dosad su izvedeni vrlo važni i korisni radovi. dobivanje potpore Europske unije. godine stalnom kontrolom Konzervatorskog odjela u Karlovcu. To je bio veliki zahvat. Obnovljena su i sanirana kompletna krovišta očuvanja kamenih stuba. 3. Započele su pripreme. državnu razinu – kao kulturni projekt Hrvatske. Također je izabran i nadzorni organ. 23 urušavanjem kamena u unutrašnjosti otvorene okrugle 6. očuvao za temeljitu rekonstrukciju i trajnije buduće namjene. Konačno su izvedeni od ranije zaostali radovi Pokrenuti nacionalnu akciju prikupljanja sredstava na sanaciji dvorišnog dijela krovišta istočnoga krila za obnovu. učiniti. To je obiman posao. one su prema propisima i spojni trakt na dvije ulazne obrambene kule. odnose se poglavito na kata u sjevernom krilu grada. Str. Naći valjana i ambicioznoga strateškoga grada. su ova dva važna objekta spašena od sve bržeg 5. od čega je Ministarstvo kulture osiguralo oko 80 posto. a svi radovi izvode se pod Radovi na obnovi veće obrambene ulazne kule u Ozlju krajem 2006. S obzirom na nove prioritete . 4. Prema dosad izvedenim radovima pokazalo se da je izbor dobar. spašavanje i održavanje kompleksa. To su radovi koji je konačno u funkciju doveo kamene isklesane koji se moraju izvršiti da bi se spomenički kompleks stube koje su ugradnju čekale već dvadesetak godina. a zatvorena je i oveća «kaverna» nastala i drugi materijal.

Uređenje «zmajskog kluba» u cijelosti je financirala sama Družba. S obnovljenim kulama Stari grad Ozalj dobio je novu vizuru koje su postavila nova istraživanja stanja krovišta. Mise. ali njihova će realizacija zavisiti od raspoloživih materijalnih sredstava. Sve pripreme i početak radova provode se na prijedlog i pod kontrolom Konzervatorskog odjela. godinu postoje znatni planovi obnove.Str. čiji obujam zavisi i od osiguranih sredstava.snimljeno u veljači 2007. dinamika i namjena ulaganja morat će se uskladiti s Ministarstvom kulture. godine. Tu se prvenstveno radi o adaptaciji gotičke kapelice. Za oživljavanje posjeta Ozlju i funkcioniranje Družbe u prostorima grada. 7. koji je dobio i odgovarajući namještaj. koju je za Ozalj još tridesetih godina 20. osobito za vodstvo Družbe i druge suradnike. od posebne je važnosti potpuno završena kvalitetna adaptacija dvije atraktivne i prostrane prostorije u suterenu Trške kule na južnom krilu. Tu je svoje mjesto našla i poznata ranije vrlo oštećena garnitura fotelja i stolova s kineske izložbe na Zagrebačkom velesajmu. kako bismo u gradu mogli održavati Sv. Taj dio poslova u cijelosti je financirala Družba. biti završeni do sredine ljeta 2007. U dosadašnjim poslovima angažirali su . 6. godine «zmajski klub». Dakako da za 2007.Broj 1/2007. Očekuje se da će ovi obimni radovi. Kontinuirano se radi na čišćenju i uređenju užeg i šireg okoliša grada. Realizacija nabrojenih poslova traži mnogo napora i vremana. stoljeća nabavio prazmaj Antun Bauer (ona je sada restaurirana). kao i o izradi projekta i istraživanja za dovođenje kvalitetne infrastrukture do grada. te o izradi studije opravdanosti i kompletnog projektnog snimanja sadašnjeg stanja kompleksa. 24 ZMAJSKE VIJESTI . a dobrim dijelom su očišćene i strmine prema Kupi i opkopima. Kolokvijalno taj smo prostor nazvali Obnovljene ulazne kule Staroga grada u Ozlju .

Str. Uz Meštarski zbor za to je osobito zaslužan tim aktivnih članova Družbe.ZMAJSKE VIJESTI . Ernesta Gnjidića. i druge braće. bratski sat Velikoga meštra. a potom se povede sadržajna rasprava. valja reći da pojedine kulturne sekcije još ne djeluju dovoljno aktivno. konzervator Vinko Štrkalj. zbog spriječenosti S jednog bratskog sata Velikog meštra prve srijede u mjesecu u Zmajskoj kuli . Stjepana Lipšinića. Zmajice Ozaljske. Time se postiže bolja informiranost. Vrlo mnogo se angažirao i Veliki meštar Družbe i Mladen Ježić. Zmaj Brački II. Ovdje ćemo nabrojiti samo najvažnija događanja (odnosno one aktivnosti za koje smo prikupili potrebne podatke). ali i povezanost Družbe (prve srijede u travnju. godine. ZMAJSKA MATICA ZAGREB NASTAVLJAJU SE RAZNOVRSNE DJELATNOSTI Družba Braća Hrvatskog Zmaja djeluje kao jedinstvena. do početka travnja 2007. Zmaja Brlog-gradskog. Zmaj Dubravski. U tom smjeru djeluje i Matica Družbe u Zagrebu. ali bi valjalo istaći izuzetan prinos kaštelana Nenada Stuparića.. dobro povezana kulturna društvena udruga.Broj 1/2007. Zmaja od Svete Gere. istini za volju. Zdenke Stupić. Tih aktivnosti i događanja bilo je doista mnogi. Prisutnoj braći daje se informacija o trenutnim djelatnostima i zadaćama Družbe. iako. ostvaren je doista raznovrstan raspon događanja. te vanjski suradnici – posebice konzervatorica Branka Križanić. kao i veći broj predavača. susreta i prezentacija do domjenaka i podizanja spomen-ploča. Znatan dio svojih djelatnosti Matica je provela u suradnji sa zmajskim stolovima. Zmaja Karlovačkog od Šanca. Radi ilustracije tih aktivnosti. Zvonimira Gergeba. od predavanja. Zmaja od Starobrodskog. Zmaja Dubravarskog. Nadamo se i vjerujemo da će slijedeće zmajske godine biti volje. OŽIVJELA VITEŠKA DVORANA Osobito raduje što su naši tradicionalni domjenci srijedom u viteškoj dvorani nad Kamenitim vratima u Zagrebu postali sadržajniji i posjećeniji. zatim Aleksanda Bašića. ovdje ćemo nabrojati značajnija događanja u zmajskoj kuli od početka prosinca 2006. 25 se i istakli mnogo članovi i suradnici. a neke se praktički kroz prošlu godinu nisu niti sastale. a posebice kaštelan Nenad Stuparić. te dakako sa članovima Meštarskog zbora i drugim dužnosnicima Družbe. Usprkos te neaktivnosti dijela članstva Matice. Zmaj od Svete Gere i Josip degľ Ivellio. gradonačelnica Ozlja Biserka Vranić i brojni drugi. Vrijedi spomeniti da su ta sijela vrlo sadržajna i odlično posjećena. Svake prve srijede uveden je tzv.

. Evo i ostalih događanja: Antun Abramović. Zmaj Dubravarski). bratski sat održao je Ernest Gnjidić. prosinca održano je predstavljanje knjige pripovijedaka Mirka Ivanjeka «Čuvari blaga». Razgovor je posebno dobro posjećeno. Deželić. veljače održao je predavanje «Babonići i Ozalj». koje je održano 17. siječnja 2007. nakon izlaganja. nastavio je sa svojom trilogijom o ozaljskim plemićkim obiteljima – dne 28.. na organizirana i primljena glazbena tribina 31. na temu «Influenca. uz sadržajnu raspravu je vodio i osmislio tribinu maestro Josip degľ Ivellio. 20.. Moderator je bio Nenad Stuparić. siječnja 2007. Zmaj od Roka Voloskog Krmpota. Zmaj od Svete Gere. jučer-danas-sutra». a u povodu 130. govorio na temu «Nazorova lirika u svjetlu transcendencije». Cvitanović i V. veljače priređena je vrlo zanimljiva tribina «Hrvatska povijest kroz strip». Uvodno je govorio u programu zbora prirodoslovlja održano je 14. Zmaj od Sv. Zmaja od Sv. O knjizi je govorio Ante Gost tribine 31. prosinca 2006. Bojkić. temu «Hrvatska između srednje Europe i zapadnoga na kojoj je predstavljen lik i djelo skladatelja Ljube Balkana». a predavač Rudi Aljinović – uz sudjelovanje nekoliko najvećih živućih autora stripova u Hrvatskoj. obljetnice rođenja pjesnika. V. svestranom stručnjaku i piscu. siječnja 2007. Gerber. Pecoja. 26 ZMAJSKE VIJESTI . Uvodnu prosinca 2006. Zmaj od Velike Vranovine. kao i knjiga o tom Nakon bratskog sata Velikog meštra 7. Dne 14. Velikog meštra. Zmaj Poljički III. Alojz Jembrih. predstavljano Zmaj Brački II. Marka. Zmaj Karlovački od Šanca. Zmaj od Velike Vranovine. ožujka je maestro Izak Špralja održao zanimljivu prezentaciju «Naša baština S jednog predavanja u Zmajskoj kuli – glagoljaško pjevanje». Krmpotić.Broj 1/2007. Dne 21. Izvrsno je bila Predavanje Ivana Biondića. predavanje pod naslovom «Vuk Frankopan Tržački gospodar Ozlja». a još su sudjelovali i Đ. nakon koncerta u crkvi Sv. veljače predavanje Ivana Vodopije. Dne 24. M. protonator. Roka Voloskog. održao je 6. a tekstove je čitao pročelnik Umjetničke sekcije.Str. veljače. Dne 12. Pred Božić. Zmaja od Tanaisa. siječnja. a moderator . riječ održao je meštar Gospodarskog zbora Zvonimir u zmajskoj kuli je priređen božićni domjenak. Zmaja Vološčanskoga. bio je skladatelj Ljubo Kuntarić. I. Kruhek. prosinca je Nedjeljko Mihanović. je djelo Rudolga Strohala. Antun Abramović. Već 13. bilo Kuntarića.

21.Broj 1/2007. stoljeća pod velom tišine svih jugoslavenskih režima». a 18. za predavanja ili slične događaje jer se već osjeća Ciklus predavanja i događanja u zmajskoj kuli predbožićni ugođaj. održao predavanje «Nestajanje civilizacije u kojoj živimo». Predavač je prikazao jedan dosta nepoznat segment Nazorova pjesništva u kojemu on stremi. (14. ožujka 2007. dr. Zmaj Brački II. održao predavanje «Povijest Nazorove lirike pročitao je tijekom predavanja bolnice Milosrdne braće – Zakladne bolnice». NEDJELJKA MIHANOVIĆA U srijedu. 28. Čakovcu. prosinca 2006. travnja priređena je glazbena tribina «Hrvatski skladatelji 20. a za svaki mjesec i slične glazbene priredbe bolje prihvaćene. O nekim događanjima u Zmajskoj kuli evo i nešto detaljnijih informacija: S koncerta u čast Ljube Kuntarića u Zagrebu . travnja. Predavač je bio maestro Josip degľ Ivellio. Str. u Bečkom Novom Mjestu. Dne 11. Zmaj Ivanski. Zmaj Šibenski III. obljetnice pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana – obilježavanja će se organizirati u zagrabačkoj Prvostolnici. 27 PREDAVANJE dr. Velike svečanosti pripremaju se u povodu 30. u Ozlju (te drugdje). u 18 sati. te su vjerojatno jedino koncerti nastavljaju se i tijekom travnja. Zmaj Brački II. Iz povijesti razvoja posljednjim danima o kojima je predavač govorio i iz zagrebačkog zdravstva. ožujka je Antun Abramović održao Mora se konstatirati da prosinac nije pogodan mjesec predavanje «Šubići Bribirski – Zrinski u Ozlju». istražuje i traga za Onostranim. Nakom službenog dijela. Izabrane dijelove Dugački. Konačno. Pročelnik Umjetničke sekcije Josip degľ Ivellio. obljetnici rođenja velikog hrvatskog pjesnika Vladimira Nazora.. ožujka je Vladimir nekih svojih posrednih iskustava.ZMAJSKE VIJESTI . tako da zmajska braća i sestre primaju poštom mjesečni i broj zmajske braće nije bio baš prevelik – što je raspored (što se pokazalo vrlo efikasnim). za Maestro Izak Špralja govorio je o kulturi glagoljaškog pjevanja Božanskim. kao i o Nazorovim degľ Ivellio. u Viteškoj dvorani DBHZ održao je predavanje naš ugledni član. Vrbovcu i. travnja je Marko Tarle. Naslov predavanje bio je «NAZOROVA LIRIKA U SVJETLU TRANSCEDENCIJE». Nedjeljko Mihanović o 130.) prisutni su postavili nekoliko privatnijih pitanja o Nazoru i njegovu odnosu je bio pročelnik Umjetničke sekcije maestro Josip prema vjeri i vjerskom životu. 12. dakako. Zmaj Poljički III.

28 ZMAJSKE VIJESTI . koji je pripremio i video prezentaciju fotografija iz Kuntarićeva života u rasponu od najstarije fotografije iz 1927. Zmaj Klokočki V.2007. godine. Josip degľ Ivellio. glazbi itd. video i govorni mediji. trećoredac. pa sve do 2007. Dan nakon predavanja u našoj Kuli. lipnja 2006. prava šteta s obzirom na zanimljivo i nesvakidašnje predavanje o Nazoru. ožujka 2007. Špralja i mo. a koje su organizirale druge udruge i ustanove. Predavač je bio mo.Broj 1/2007.Str. Kada je tribina bila završena nakon sat i 20 minuta. 14. skladatelj. klauzurnim sestrama karmelićankama u Karmelu Brezovici kod Zagreba. Pogotovo je velik broj događanja na kojima su sudjelovala zmajska braća i sestre u raznim mjestima Hrvatske i na mnogim priredbama i događanjima. «NAŠA BAŠTINA – GLAGOLJAŠKO PJEVANJE» U srijedu. Josip degľ Ivellio.GLAGOLJAŠKO PJEVANJE». mnogi su konstatirali da je vrijeme «proletilo». publika je poslušala i 6 glazbenih priloga iz Kuntarićeva skladateljskog opusa od popularnih melodija do ozbiljnih. u redovitom mjesečnom programu Umjetničke sekcije DBHZ održano je u Kuli nad Kamenitim vratima predavanje «NAŠA BAŠTINA . franjevac. glagoljaš. a ovo je način da se s njima bolje i bliže upoznamo. Uvodnu riječ održao je Pročelnik mo. Moderator je bio Pročelnik Umjetničke sekcije mo. Nastojali smo ih poredati kronološkim redoslijedom. U prepunoj viteškoj dvorani održana je prva tribina ciklusa «UPOZNAJMO NAŠU BRAĆU». gost je bio skladatelj Ljubo Kuntarić. Sam gost bio je zahvalan sugovornik. PREDSTAVLJANJE KNJIGE «ZMAJSKA PJESMARICA» I KONCERT «ZBOROVI PJEVAJU DOMOVINI» U PETRINJI U velikoj dvorani Hrvatskog doma u Petrinji u subotu 24. što je bio još jedan od dokaza uspješnosti i zanimljivosti tribine u kojoj su se na dinamičan i organiziran način mijenjali audio. koncertantnih i duhovnih skladbi. PRVA TRIBINA CIKLUSA «UPOZNAJMO NAŠU BRAĆU» 31. radu. Na mnogima od njih naši su predstavnici i držali govore i pozdrave ili sudjelovali na drugi način. Zmaja Bračkog II. Tijekom razgovora s Kuntarićem koji je bio u formi ležernog radio intervjua. praktična svjedočanstva o toj našoj povijesnoj i narodnoj tradiciji. glazbeni pisac. fra Izak Špralja umirovljeni Pročelnik Instituta za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Degľ Ivellio ponovili su to isto predavanje u sklopu duhovne korizmene obnove. počasni član DBHZ. . muzikolog. U prvom dijelu programa promovirana je «Zmajska pjesmarica» maestra Josipa degľ Ivellia. Zmaj od Sv.01. u kojoj je istaknuo kako o nekim članovima Družbe premalo znamo. koja su se zbivala izvan našega sjedišta nad Kamenitim vratima – bilo u Zagrebu ili u drugim mjestima Hrvatske. koji je uz predavanje dr. te tako predstavili na najbolji mogući način našeg velikog skladatelja Ljubu Kuntarića. neumoran i zanimljiv u svojim pričanjima. Zmaj Bjelovarski VI. «Zmajska pjesmarica» je povijesno glazbena studija o životu i radu Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja» sa 46 zmajskih i domoljubnih skladbi za zborove. Neke od ovih događanja izvan Zmajske kule ovdje ćemo ipak malo opširnije opisati. Izaka Špralje pripremio i pedesetak fotografija te glazbenu slušaonicu. dirigent. mo. kao i u svojim razmišljanjima o životu. koje su promotori bili areopagita Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja» Đuro Deželić. godine održan je susret zborova pod nazivom «Zborovi pjevaju domovini». Takvih sudjelovanja bilo je tijekom prošle zmajske godine barem pedesetak. Izak Špralja je s nazočnima podijelio ne samo teoretsko znanje o glagoljašima i glagoljaškom pjevanju već i svoja osobna. Ovdje ne možemo niti sve pobrojati i spomenuti. Roka Voloskoga. i Zlatko Stahuljak. svećenik-redovnik. Zmaj Brački II. Moderator i voditelj kroz tribinu bio je Zmaj Brački II. OSTALA DOGAĐANJA U MATICI Mnoštvo događanja inicirala su i organizirala braća iz zmajske Matice. dr.

Priređen je i odgovarajući S koncerta i predstavljanja "Zmajske pjesmarice" u Petrinji U drugom dijelu održan je koncert domoljubnih i zmajskih skladbi koje su izvodili sljedeći zborovi: HRVATSKO OBRTNIČKO KUD «SLOBODA» ZAGREB dirigent: Sebastian Jurić HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO «DANICA» SISAK dirigent: Nikola Bašić ŽENSKI PJEVAČKI ZBOR «HRVATICA» DRUŠTVA «HRVATSKIH ŽENA» GRAD ZAGREB dirigent: Ronald Braus MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR «EMIL COSSETTO» ZAGREB dirigent: mo. U zaista prepunoj crkvi. Susret je započeo u 12 sati 9. a pod motom «Stari Ozalj nad kupom je opet u vlasnosti Družbe – vratimo se i mi u njegovo povijesno krilo!». Susret zborova i promocija pjesmarice održani su pod pokroviteljstvom Grada Petrinje u sklopu programa «Ljeta u Petrinji». Zmaja Bračkog II. koju je upravo posvetio tom zboru i njihovu dirigentu. Pavla iz Zagreba. U organizaciji Koncertne direkcije Zagreb. Josip degľ Ivellia HPD «SLAVUJ» PETRINJA MJEŠOVITI ZBOR dirigent: mo. lipnja 2006.ZMAJSKE VIJESTI . Josip degľ Ivellia HPD «SLAVUJ» PETRINJA – MUŠKI VOKALNI ANSAMBL «PETRINJSKI SLAVUJI» dirigent: mo. Nastupio je Mješoviti zbor crkve Sv. pod ravnanjem mo. Odazvalo se oko 80 braće i članova njihovih obitelji. Zmaja od sv. a u organizaciji POU Hrvatski dom Petrinja i HPD «Slavulj» Petrinja. Degľ Ivellia. a na tekst fra Franje Jesenovića. tijekom SVEČANOSTI GLAZBE koja je u Zagrebu animirala više stotina izvođača raznih glazbenih žanrova. glavni koncert duhovne glazbe bio je u crkvi sestara milosrdnica Sv. Str. To je bila autorska večer dvojice zmajeva. 29 SVETA MISA I KONCERT DUHOVNE GLAZBE LJUBE KUNTARIĆA. ZAGREB. Josip degľ Ivellia Koncert je završen zajedničkim pjevanjem svih zborova sudionika kojima su dirigirali Nikola Bašić i Josip degľ Ivellio uz glasovirsku pratnju Roberta Jakice. Na kraju koncerta. a susretu su pribavili i gradonačelnici Zagreba i Ozlja – Biserka Vranić i Milan Bandić. publika je uživala ponajprije u melodioznim i svima razumljivim melodijama na duhovne tekstove raznih autora našeg proslavljenog skladatelja Ljube Kuntarića.Broj 1/2007. Susret je nazvan «Subota u Zrinsko-frankopanskom Ozlju». i trajao sve do večeri. orguljansku pratnju Roberta Jakice i solo Mladena Kahline. maestro Kuntarić je zahvalio dirigentu i zboru na trudu u obilježavanju te velike njegove godišnjice te im uručio kao zahvalu skladbu KRIST ŽIVOT SVIJETA. Za nazočne je priređen ugodan domjenak na istočnoj terasi staroga grada. . Roka Voloskoga. 21. RUJANSKI SUSRET BRAĆE I SESTARA U OZLJU Meštarski zbor i drugi dužnosnici Družbe. povodom njegova 80. rođendana i Josipa degľ Ivellia. rujna 2006. Ljube Kuntarića. te Zmajski stol u Karlovcu po prvi put su organizirali susret svekoliko braće i sestara u Starom gradu Ozlju. s divnim pogledom na Kupu. Vinka Paulskog u Frankopanskoj ulici.

radi daljnjeg oživljavanja grada Ozlja. Domoljubne skladbe promocije održane u Zagrebu 31.Broj 1/2007. Sve u svemu bio je to nezaboravan doživljaj za sve nazočne. PROMOCIJA «ZMAJSKE PJESMARICE» U SAMOBORU Domjenak članova Družbe u Ozlju 9. uz glasovirsku pratnju Roberta Jakice i solista Mladena Prvog dana prosinca u prepunom Hrvatskom Kahlinu. U prvom dijelu programa predstavljena je «Zmajska pjesmarica».12. izvodili su zborovi HOKUD «Sloboda». Zmaja Bračkog II. a tijekom ljeta opet će se održati i zajednički domjenak cijele Družbe.Str. U drugom dijelu programa koji je održan u Ugodno druženje nastavljeno je i tijekom Hrvatskom domu Samobor skladbe iz «Zmajske domjenka za sve sudionika u odličnoj organizaciji pjesmarice». Družba će po utvrđenim terminima organizirati susrete po dva zmajska stola subotom. Pod pokroviteljstvom Grada Samobora i organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva «Jeka» Samobor. godine održan je koncert pod nazivom Zborovi pjevaju domovini. ŽPZ «Hrvatice» i MPZ «Emil Cossetto» iz Zagreba. otkrili su dvije spomen ploče na stubištu južnog krila grada. rujna i Karlovcu 30. izvodili su Hrvatsko obrtničko KUD Sloboda. Petrinji 24. program. domu održan je koncert pod nazivom Zborovi pjevaju Zajedničkim pjevanjem svih zborova sudionika domovini. Vjerujemo da će odaziv braće i sestara biti masovan. autora Josipa degľ Ivellia. Ugodno druženje u Starog gradu Ozlju zbirka zmajskih i domoljubnih skladbi za zborove.mješoviti zbog i MVA «Petrinjski (8.2006. u petak 1. Lovro Ivin. Tijekom 2007. Dubrovniku 22. koje govore o darovnici starog grada od plemićke obitelji Thurn und Taxis. ožujka. rujna 2006. a osobito o budućoj namjeni grada Ozlja. 30 ZMAJSKE VIJESTI . Zmaj Velikootočki.. Razgovaralo se o svemu pomalo. a svirala je i domaća glazba. Ženski . prosinca 2006. Zmaj od Oliba i Veliki meštar Dragutin Feletar. rujna.) zapisao i slijedeće: slavuji» iz Petrinje te zbor domaćina HPD «Jeka» Samobor pod dirigentskim vodstvom Hede Ujedinili domoljubne osjećaje Gospodentić. Organizator HPD Jeka ugostio je pet završen je i ovaj susret kojem su prethodili koncerti i zborova iz Zagreba i Petrinje. članova «Jeke». Ronalda Brausa i Josipa degľ Ivellia. lipnja. Tim povodom je «Samoborski glasnik» HPD «Slavulj» .

«Zmajska pjesmarica». Na programu su bila Zajca. Pročelnika Zmaj Brački II. Franji Prstecu.» Tradicija održavanja tih koncerata od same obnove Družbe. se zahvalio msgr. Lisinskog. a sve nazočne pjevački zbor Hrvatica Društva žena i Mješoviti je pozdravio i Veliki meštar. Umjetničke sekcije Družbe. no zbog njezine prezauzetosti. Prije početka koncerta predstavljena je nova adventske i božićne pjesme. Vladimir Rukavina. tj. ostale publike održan je koncert.12. primjerak tu povjesno-muzikološku studiju degľ Ivellio se je . Na kraju Cossetto». Zmaj Brački II. Koncert su izvela dva zbora i to Muški vokalni ansambl Petrinjski slavulji i Mješoviti Mješoviti zbor crkve Sv. dr. U knjizi se uz stare pjesme nalazi 11 novih skladbi sedmero skladatelja. Pjevali pratnju Roberta Jakice i solo Mladena Kahline. je u dogovoru sa župnikom msgr. Na kraju su se stopili u jedan veliki zbor koncerta svi zborovi izveli su U boj. a i pomanjkanja kvalitetnog instrumenta.2006. 31 odlučio uvidjevši kroničan nedostatak «zmajske» i domoljubne zborske literature. Ksaverski. te mu u izdanju Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja».. prosinca 2006. kada koncerta nije bilo. a uz pomoć Zmaja Sv. sjednici Umjetničke sekcije 10. i izveli zajedno dvije skladbe. Zvaj Velikootočki. organiziran je i održan koncert «U SUSRET BOŽIĆU 2007. Svi dosadašnji koncerti održavani su u crkvi sv. pjevački zbor Emil Cosseto iz Zagreba te petrinjski Dragutin Feletar. Dirigirao je mo. Franjom Prstecom osigurao prostor crkve sv. redovitog degľ Ivellia. kao i brojnih uglednika i Sa svečanog koncerta u Samoboru 1. SV. uglavnom djela hrvatskih autora duhovne glazbe. bila je prekinuta godine 2005. Zmaj Brački II. Pavla s kora uz orguljsku zbor Hrvatskog pjevačkog društva Slavulj. Marka na gostoprimstvu. te ispred oltara Mješoviti pjevački zbor «Emil degľ Ivellia. Na kraju koncerta člana Družbe «Braće Hrvatskoga Zmaja». Kako je bilo i dogovoreno na 1. Vilhara Kalskog. Str.ZMAJSKE VIJESTI . Vladimira Rukavine. Zajca. a dvije od njih skladao je upravo degľ Ivellia. Marka. župniku župe sv. Zmaj od Oliba i Veliki meštar otkrivaju u gradu Ozlju dvije spomen ploče 2006. MARKA 20. Ksaverskog dr. Za uručio zahvalni poklon u ime Družbe. Katarine. studenog Lovro Ivin. Autor je naglasio kako je cilj knjige «ujediniti domoljubne osjećaje». KONCERT «U SUSRET BOŽIĆU» U CRKVI. Na početku uvodnu riječ održao je Zmaj Sv. U prepunoj crkvi naše zmajske braće i sestara. orgulja.Broj 1/2007. su pjesme Klobučara. dr. Josip knjiga Jekinog dirigenta Josipa degľ Ivellia. Cossetta i drugih. u boj Ivana pl.

Pavla. ne samo o Božiću već i o Jurjevu. Nadamo se da će ova druženja u župnoj crkvi Sv. njegov opus duhovne glazbe. Ksaverski je organizirao i živu svirku pjevača Božidara Matia tako da se na kraju čak i zaplesalo. kao i okupljena zmajska braća i sestre pozvani su na božićni domjenak u Kulu. Nastupao je Mješoviti zbor crkve Sv.Str. knjige «Zmajska pjesmarica». također spadaju u sam vrh naše glazbene kulture. Program koncerta bio je sastavljen na slijedeći način: SVETA MISA: ULAZ: Krsto Odak: HVALI DUŠE MOJA MISA: o.praizvedba 10. Ta tvoja ruka mala. Ljubo Kuntarić je počasni član Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja» (Zmaj od sv. Kao skladatelj najviše se afirmirao na području vedrog muzičkog kazališta i zabavnih melodija. biskup Juraj Jezerinac.1925. zborove sa svjetovnom tematikom. Ćirila i Metoda. Ljubo Kuntarić (tekst: Ljubo Kuntarić): O DAJ MI SNAGE Josip degľ Ivellio: AVE VERUM – praizvedba Josip degľ Ivellio (tekst: fra Serafin Mičić): JAGANJČE BOŽJI – praizvedba Josip degľ Ivellio (tekst: Josip degľ Ivellio): SV. odlikovao ga je visokim papinskim ordenom «Pro Ecclesia et Pontifice». Nakon koncerta svi izvođači. Autobus Calypso i druge. a dirigirao je maestro Josip degľ Ivellia. Roka Voloskoga) i počasni građanin grada Požege. udajem se za crnca».6. Pavla u Zagrebu . Skladao je više opereta i mjuzikla. kao i komičnu operu «Tata. Pavla. Marka postati tradicionalna. Jedan je od osnivača Hrvatskog društva skladatelja. kao i glazbe za klape. .. Opus duhovnih skladbi broji preko 500 skladbi i preko 30 misa. degľ Ivellio: SVETOM PAVLU KONCERT Ljubo Kuntarić: (tekst: Zorka Miletić): MIR I LJUBAV NEK POBIJEDI Ljubo Kuntarić: MOLITVA STARCA. ili s utjecajima folklora. Bilo je to zaista slavlje bratstva i prijateljstva. glazbu studirao kod Rudolfa Matza i Albe Vidakovića. 24. siječnja 2007. Od zabavnih melodija neke su postale prave vječne melodije i danas često izvođene na radio stanicama poput: Ti ne slutiš. 32 ZMAJSKE VIJESTI . skladatelj. pslam 70. Počasni je član (konfratar) franjevačke provincije Sv. KONCERT DUHOVNE GLAZBE U CRKVI SV. Predsjednik Republike ga je odlikovao redom Danice s likom Marka Marulića. rođen 20. vojni ordinarij. Zmaj Sv. a sveti otac Ivan Pavao II. No. te nadasve popularnu rockoperu «Karolina Riječka».. Družba je organizirala svečani koncert duhovne glazbe u prepunoj zagrebačkoj crkvi Sv. Tom priređenom gozbom i zabavom Družba se zaista na najbolji način zahvalila izvođačima na priređenom koncertu. u Čakovcu. PAVLA U ZAGREBU U srijedu. Franjo Serafin Vilhar: VELIČAJ LJUBO (LJUBOSLAV) KUNTARIĆ. Ljubo Kuntarić (tekst: Vlasta Juretić): NEBESKA ZVIJEZDO KRALJICE 11.Broj 1/2007. ŽIVOT SVIJETA – Autori teksta i glazbe posvećuju Mješovitom zboru crkve sv. JOSIPU Ljubo Kuntarić (tekst: Ivan Kokot): GOSPI TRSATA Ljubo Kuntarić (tekst: Vlasta Juretić): HVALA TI BOŽE! Ljubo Kuntarić (tekst: fra Franjo Jesenović): KRIST. Među njima treba istaknuti antologijsku skladbu O daj mi snage. Bože moj. Liturgijsko slavlje predvodio je počasni član Družbe. Diplomirani inženjer hidrogradnje. Zmaj Brački II. Ivo Peran: HRVATSKA MISA «SVIM NA ZEMLJI MIR VESELJE» PSALAM: Antun Čelar: POĐITE PO SVEM SVIJETU ALELIJA: gk/Šime Marović:ALELUJA DAROVNA: Ljubo Kuntarić (tekst: Anton Šuljić): NA NAŠIM POLJIMA ZAVRŠNA DOKSOLOGIJA: Josip degľ Ivellio: AMEN PRIČEST: a) Šime Marović: O SVETA GOZBO b) Vinko Žganec: MOJ ISUSE c) Frano Lederer/J.

PAVLA . prosinca. Od obnove zagrebačke Smotre crkvenih zborova (2005. Željko Crnković. ljekarnik iz Petrinje. 33 MJEŠOVITI ZBOR CRKVE SV.Broj 1/2007. Djevojački zbor «SCHOLA CANTORUM» Zagreb (1994. piše ili uređuje glazbene rubrike za nekoliko web – portala. Brezovici. tj. Gornjoj Jelenskoj i Gornjoj Stubici. Redovito sudjeluje na međureligijskom koncertu u Hrvatskom Glazbenom Zavodu u Zagrebu svakog 10.09. Ljubom Kuntarićem koja je bila u zmajskoj Kuli nad kamenitim vratima u srijedu 31. Nakon smrti Dragutina Zenko vodile su mješoviti zbor s. Zbor je bio na jubilarnom hodočašću i koncertnoj turneji povodom 40.Katarina Penić. preuzeo mo. N. Od 15. u crkvi Krista kralja na Mirogoju uz TV i radio prijenos. siječnja 2007. našim počasnim članom. s. Bazijanec. Dragutin Zenko nastavlja taj rad i redovno održava probe s pjevačima sve do svoje smrti.). Josip degľ Ivellio. Redovito priređuje godišnje koncerte u matičnoj crkvi za Svetu Ceciliju. MPZ «EMIL COSSETTO» Zagreb (od 2003. kulturni djelatnik i Predsjednik HPD «Slavulj» predložio je Pročelniku Umjetničke sekcije ponavljanje iste u Petrinji. REPRIZA TRIBINE CIKLUSA «UPOZNAJMO NAŠU BRAĆU» U PETRINJI Nakon uspješne i dobro posjećene 1.).-2003. Danas zbor ima više od pedeset članova. To se i ostvarilo u subotu 3. Njegovim dolaskom zbor odmah počinje s koncertantnom aktivnošću u matičnoj crkvi. Antonija Ivković sve dok ga na poziv msgr. te na svim glavnim liturgijskim događanjima. godišnjice svoga djelovanja u Rimu. Za Božić iste godine nabavljen je električni harmonij na kojem je nedjeljom svirao Krizogon – Zlatko Ivanović te je tako i počeo okupljati prve članove za mješoviti zbor. Željka Juraka nije 14. Str. jedan od posjetitelja. g. znao je doći kao gost dirigent dr. HPD «JEKA» Samobor (od 1997. Zbor je sudjelovao u koprodukcijskom snimanju CD-a pod nazivom «AĐELKO KLUBUČAR – DUHOVNA ZBORSKA GLAZBA» (2001). Dugogodišnji je dirigent više uglednih zborova. snimio 10 CD izdanja skladbi hrvatskih skladatelja ukupnog trajanja 715 minuta. Niz godina pjevanjem prate liturgiju na Svi Svete.-2003. dopredsjednik je Hrvatskog društva crkvenih glazbenika HDCG. na SVEČANOSTI GLAZBE u crkvi Svetog Ivana na Novoj Vesi u Zagrebu. HUMKAD-a. Nakon toga zbor je preuzela gđa. g. do 22. redoviti član Hrvatskog plemićkog zbora i redoviti je član Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja» (Zmaj Brački II. te za župni blagdan Obraćenja Svetog Pavla svakog 25. Mješoviti zbor crkve svetog Pavla Zagreb (od 2003. Pavla u Zagrebu – Retkovcu 5.2003. Tribine ciklusa «UPOZNAJMO NAŠU BRAĆU» s gostom. ožujka 2007. redoviti je član više strukovnih udruga poput Prvog razreda Hrvatske glazbene Unije HGU. rujna 1965. zborovođa i skladatelj. (Dubrovnik). dirigent. te kao vrhunac. ali i drugdje u Zagrebu. Opatiji. Vinka Paulskog u Frankopanskoj u Zagrebu. Oratorijski zbor HOSANNA Zagreb (1992.g. godine zbor je nastupio kao glavni zbor uz Simfonijski orkestar HRT na tradicionalnom koncertu «Božić u Ciboni». autor je i urednik 4 knjige .07.s. listopada predvodio pjevanje uz papinski zbor «Capella Giulia» u bazilici svetoga Petra na glavnoj misi u 10:30 sati. Mirjam Dedić i s. koautor je nekoliko glazbenih knjiga. glazbeno obrazovanje stječe u Dubrovniku.ZMAJSKE VIJESTI . obredima i svečanostima. siječnja.pjesmarice. pripravnik za Družbu. u 19 sati u Maloj dvorani Hrvatskoga doma u Petrinji.) Zbor na njoj redovito sudjeluje. Nakon njezina odseljenja iz župe zbor preuzima gđa. Renata Ivoš-Kraina akademski obrazovana glazbenica. gdje je održao koncerte i liturgije u bazilici svetog Pavla. 28. odmah je započela s pučkim pjevanjem č. te 2006. listopada 2005.). redovito pjeva na župnoj nedjeljnoj misi u 11 sati. U organizaciji Koncertne direkcije Zagreb nastupili su u lipnju 2004. Ante Kusić. godine. g. HPD «SLAVULJ» Petrinja (od 1995. Petrinji.Otkako je osnovana župa Sv. Zbor je nastupao i u Zadru. Ivanka Lukšić. 2006. hrvatskoj crkvi Svetoga Jeronima. Pored Ljube Kuntarića . bazilici svetog Križa.1969. Josip degľ Ivellio.). r.u crkvi Sv. te Konzervatorij u Italiji. 16. oko 12 sati.). profesor na Splitskoj bogosloviji i tadašnji dirigent Katedralnog zbora u Splitu.).) gdje obnaša dužnost pročelnika Umjetničke sekcije. Dok je Dragutin Zenka vodio zbor.

Broj 1/2007. održao zanimljivo predavanje «Hrvatska između srednje Europe i zapadnoga Balkana». Šufflaya 21. Zmaja od Hrvatske. OTKRIVANJE SPOMEN PLOČE RUDOLFU MATZU. Josipa degľ Ivellio. 26. ožujka 2007. u Ozlju je 9. predavanje «Zrinski u Ozlju». Zmaj Brački skup u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.. veljače 2007. spomenuti tek neke. prosinca 2006. Zmaja od Bakačeve kule. pod ravnanjem mo. u ozaljskom starom gradu održano je nekoliko predavanja i drugih događanja. na kući u kojoj je maršala Svetozara Borojevića (kojemu je družba u živio sve do svoje smrti. njegov zamjenik Meštar protonotar Ernest smrti. Sva predavanja bila su primjerno posjećena. u 11 sati održana je Od većeg broja ostalih događanja ovdje ćemo svečanost otkrivanja spomen ploče Rudolfu Matzu. Ivan Biondić. a II. te u župnoj crkvi u Krašiću. te tri skladbe Rudolfa vijence u njegovu rodnom naselju. Josipa degľ Ivellia otpjevali su članovi Družbe sudjelovali su na misi i položili Zmajevku Ivana Muhvića. godine. oba ansambla pod ravnanjem mo. prosinca 2006. profesor i Pročelnik gudačkog toga dana je i nekoliko naše braće položilo vijenac na odjela Muzičke Akademija Sveučilišta u Zagrebu. PREDAVANJA. lipnja 2006.vijenac na grob prvog hrvatskog Gnjidić. 10. veljače 2007. ožujka 2007. u Mesničkoj 15. spomen . predavanje na temu «Prilozi poznavanju podrijetla roda Nastup zbora "Emil Cossetto" na svečanosti otkrivanja spomen ploče Rudolfu Matzu u Zagrebu Frankopana». U spomen na blaženoga i Hrvatsko pjevačko društvo «Jeka» iza Samobora zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Alojza Stepinca. Marka u Zagrebu braća i sestre sudjelovali su na Sv. Zmaj od Petrinje. te Mješoviti zbor Hrvatskog pjevačkog društva «Slavulj». Misi i položili vijence na grob Alojzija Stepinca. u zagrebačkoj Prvostolnici. veljače 2007. studenoga održao predavanje na temu «Vuk Frankopan Tržački gospodar Ozlja». obljetnice rođenja Zmaju Ognjenom (ZB 1004).). Anđeljko Krpan. Ivica Golec. te spomen – ploču u Mečenčanima. Delegacija Družbe umjesto Velikoga meštra koji zbog bolesti nije bio položila je 10. Zmaja Bračkog II. Zmaj od Tanaisa. Tribinu su obogatili i izvođenjem Kuntarićevih skladbi u živo Muški vokalni ansambl «Petrinjski slavulji» sa solistom Ivanom Šatalićem uz glasovirsku pratnju Karla Ivančića.Str. Mečenčanima kod Dvora podigla spomen – ploču još Prigodno slovo održali su Pročelnik Umjetničke 1917. Antun Abramović. veljače 2007. godine. Misi zadušnici za Milana pl. u Zagrebu. godine. 34 ZMAJSKE VIJESTI . Roka Voloskoga te voditelja Tribine Josipa degľ Ivellia. ZMAJU OGNJENOME U subotu 24. Također su prisustvovali Sv. Zmajskog stola u Karlovcu i Grada Ozlja. U organizaciji Matice. U povodu 150. te 23. Zmaja od sv. MISE. Josip degľ Ivellio. na obljetnicu nazočan. U crkvi Sv. znanstveni sekcije DBHZ mo. potom je isti predavač . Mješoviti pjevački zbor «Emil Cossetto» iz Zagreba na Mirogoju u Zagrebu. a u organizaciji se osobito istakla Zdenka Stupić. Tijekom svečanosti predsjednika Franje Tuđmana. u publici je bio nazočan još jedan naš zmajski brat. SPOMEN – VIJENCI 24. Zmaj Dubravarski. Zmaj od Velike Vranovine. organiziran je 13. održao je 24. Zmajica Ozaljska. te za Stipu Javora.

zabrane Družbe. Kad Ljubmir uteče i Počasnicu na tekstove Ivana Bunića – Vučićevića te K suncu prosi vsaka roža na tekst Dragutina Domjanića. atletski prvak. gosti. kao i nastankom Viteškog reda za vrijeme istoga. Stoga im se ovom prigodom osobno i u ime Družbe zahvaljujem na toj početnoj inicijativi kao i na velikom određenom pripremnom poslu. i gospođe Ive Jelačić. članovi zmajskog Areopaga. Očigledno već uoči samog II. ožujka 1988. koji su prije nekoliko godina započeli i skoro završili ovaj posao. kao i Velikom meštru Dragutinu Feletaru. čitavom Meštarskom zboru koji je Spomen ploča Zmaju Ognjenom u Mesničkoj 15 u Zagrebu spremno prihvatio moju inicijativu za okončanje ove akcije. Naposljetku zahvaljujem se i Tajnici Družbe gđi. cijenjeni uzvanici. Rudolf Matz je bio i član Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja» koja mu i podiže ovu spomen ploču. cijenjeni poštovatelji.Broj 1/2007. Zmaju Starobrodskom. postavljanjem i otkrivanjem spomen ploče odali priznanje Rudolfu Matzu. Rudolf Matz je u Družbi «Braća Hrvatskoga Zmaja» stupio u njezinom zadnjem desetljeću djelovanja prije zabrane Družbe koja je nastupila 4. Za ovo pak uspješno okončanje i postavljanje ove spomen ploče zahvaljujem napose Meštru umjetnosti i kulturne baštine Aleksandru Bašiću. osnivač i voditelj Glazbenog društva intelektualaca i Zagrebačkog komornog zbora. koji mi je također dao veliku podršku. te je akcija dovršenja započetog i ostvarenja u konkretno započela u listopadu prošle godine da bi se ovim današnjim činom i svečano završila. član Zagrebačkog trija i osnivač gudačkog kvarteta. S obzirom na karakter i mjesto. Nažalost osim Matzove pismene izjave kako će i kalo bi rado neke stvari u tom smislu napravio vrijeme očigledno nije bilo tome naklonjeno. glazbeni kritičar i pedagog. Matz nije ostavio većega traga u to u npr.ZMAJSKE VIJESTI .. Pročelnik Umjetničke sekcije. smislu skladanja Zmajevke. o čemu svjedoči i njegov visoki zmajski broj 1004. te rada i obnove Zmajskog pjevačkog zbora. maestro Josip degľ Ivellio. Matz je umro 22. gotovo poslovičnoj aktivnosti. Zmaju Ognjenome. 35 Matza.. Zmaju Velikootočkom. koji eto stjecajem okolnosti nisu dovršili. Zmaj Brački II. Mirjani Hostić koja je bila uvijek na raspolaganju oko brojnih nedoumica i nejasnoća u radu na finalizaciji ovoga projekta. suradnici i prijatelji profesora Rudolfa Matza! Današnji dan nas je okupio kako bismo simboličnim činom.g. tom je prigodom rekao: Časni Veliki meštre. a uostalom uskoro je nastupila i sama zabrana Družbe te je svemu tome došao nasilni kraj. svjetskog rata. Zmaja Bjelovarskog VI. dirigent Društvenog orkestra Hrvatskog glazbenog zavoda i Hrvatskog pjevačkog saveza. Ideja o podizanju spomen ploče nastala je za vrijeme moga predčasnika na mjestu Pročelnika Umjetničke sekcije prof. cijenjena i draga zmajska braćo i sestre. članovi Kapitula zlatnoga zmaja. autor mnogih stihova osobito za vlastite skladbe. autor stručnih članaka. te kratkoću ove svečanosti – ona zaista nije i ne treba biti znanstveni skup o Matzu – neću se upuštati nabrojiti sve – s čim se i kada Matz dokazao i pokazao izvrsnim u svojoj bogatoj. Naravno. Str. ne dočekavši obnovi Družbe . nasljedovatelji. No ipak na neke stvari treba barem podsjetiti: dakle da je bio violončelist. ožujka 1946. te 1946. Zlatka Stahuljaka. učenici.

da od svega zla obrani nas i domovinu». pročelnik gudačkog odjela Muzičke akademije u Zagrebu je rekao: Poštovani članovi Društva Hrvatskog Zmaja. pomagao im i vodio ih. Zmaju Ognjeni. Od 1930. pa stoga ne treba čuditi i danas ovdje prisustvo predstavnika dva zbora među najstarijima u državi.g. violončelo je učio kod Umberta Fabria i Jure Tkalčića. svoju skladbu na Matošev tekst «I dok je srca bit će i Kroacije». Hrvatskog pjevačkog društva «Slavulj» iz Petrinje i Hrvatskog pjevačkog društva «Jeka» iz Samobora koji su došli ovdje sa svojim povijesnim barjacima odati počast Rudolfu Matzu. vokalne izričaje. Među mnogobrojnim glazbenim aktivnostima. božanske glazbe. Stoga. Kompoziciju je diplomirao u klasi Blagoja Berse 1925. a ja mu želim neka mu Nebeska Majka Marija kojoj je skladao prekrasnu himnu bude Utjeha i Nada onostranog veselja i raspjevanosti rajskih zborova među kojima se Matz zasigurna danas nalazi uživajući u ljepoti svevremenske. Usporedo s klasom u Zagrebu 1947. poput skladbe K suncu prost vsaka roža. na tekst Dragutina Domjanića koja će također biti danas ovdje izvedena. U ime Muzičke akademije u Zagrebu dozvolite mi da u nekoliko rečenica sažmem djelovanje Rudolfa Matza kao glazbenog pedagoga. Ipak. Tako je Matz iako ni sam neznajući i nedočekavši obnovu Družbe. ustvrdio je američki violončelist Leonard Rose. tvoj te narod vezda zove. a od 1945. poticao ih u radu. a također obnavlja i uzdiže rad Pjevačkog zbora liječnika. Roka Voloskoga.Broj 1/2007. nadam se da će ovaj naš. «Čuj molitve vruće ove. do umirovljenja 1972. Darko Breitenfled.g. 1990. kao i prvi predsjednik (1970. iako je skladao popriličan broj raznih skladbi. ipak je najznačajnije u skladateljskom smislu «zaronio» u zborske. 36 ZMAJSKE VIJESTI . zmoli nam pri Sinu. Jer već 1922. Dragi zmajski brate Rudolfe. Zmaj Bosnodolski i Ljubo Kuntarić. draga naša Mati. napose 3 antologijske mise i nekoliko prekrasnih moteta i crkvenih popijevki. Prvi susrevši se s Matzom u bolnici 1965. a to je dr. i evo spomen ploče s koje će svaki namjernik ili prolaznik moći doznati o njemu makar ovih nekoliko napisanih rečenica. Rođen u Zagrebu 1901. one postaju antologijske stranice hrvatske glazbe. A Matz da je sada s nama zasigurno bi zapjevao. te sam Matz postaje veliki zagovornik liječenja glazbom. – 1951. danas u Družbinim redovima imamo dvojicu ljudi koje bih apostrofirao. kada sklada ciklus Tri pjesme iz dubrovačke renesanse na tekstove Ivana Bunića Vučićeva od kojih smo čuli Kad Ljubmir uteče. usko bio povezan s osobama koje će kasnije do danas biti u našoj Družbi. oduševljava ga za muzikoterapiju. pisao za njih. ovom velikom hrvatskom rodoljubu. Istaknuo bih dakle da je Matz na zborskom polju ostavio posebno mnogo domoljubnih skladbi – poput skladbe Pri svetom kralju na tekst Antuna Gustava Matoša i crkvenih skladbi. poštovane dome i gospodo! «Profesor Rudolf Matz vjerojatno je najznačajniji svjetski violončelist teoretičar». hvala Ti! Bog nam sreću daj. a koji su bili vrlo povezani s Matzom. te bio povezan s brojnim zborovima.) Hrvatskoga društva za liječenje glazbom. te da će se i druge institucije i organizacije aktivnije uključiti u obilježavanje i vrednovanje njegova djela. a drugi naš član je upravo od Rudolfa Matza u ovoj istoj kući primio prve trajne ozbiljne glazbene poduke i putokaze u svom stvaralačkom. vječne. godišnjica od smrti Rudolfa Matza. Zmaj od Sv. još jednom hvala.-1941.. godine predavao je violončelo i na Akademiji za glasbo u Ljubljani. Na kraju. skladateljskom radu. a na kraju će biti izvedena Počasnica. U ovom kontekstu treba posebno istaknuti Matzovu povezanost sa samoborskim župnikom i glazbenikom Milanom Zjalićem koji je bio ujedno i zborovođa HPD «Jeka». jer bez sumnje. godine. Hrvatski nek živi Zmaj! Anđelko Krpan.g. . ne samo u Zagrebu nego i na mnogim drugim mjestima u Hrvatskoj koje je Matz svojim radom zadužio. On je ipak i osobno najviše posvetio energije upravo zborovima i zborovanju. violončelo i komornu glazbu. godine predavao je teoretske predmete na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu (bio je i upravitelj pedagoškog odjela).Str. romari Hrvati: dobra nam navek ostani. Družbin čin postavljanja spomen ploče biti tek početak uoči slijedeće godine kada će biti već 20. Htio bih još nešto reći o vokalnim skladbama Rudolfa Matza.

godine kada je bila zabranjena od strane komunističke vlasti). Rudolfa Matza nije objavljena u Hrvatskoj. Ernest Gnjidić.Broj 1/2007. Kamenita vrata. Time je vrednija inicijativa Družbe Hrvatskog Zmaja o postavljanju spomen ploče «vjerojatno najvećem svjetskom violončelističkom teoretičaru» Rudolfu Matzu. ponos i simbol Grada Zagreba trebala su biti 1907. godine srušena. Godine 1910.. Ostvarujući svrhu svoga postojanja od 1905. osvojio je violončeliste diljem svijeta. te ih položila od 26. postiglo je međunarodnu slavu. godine do 1990. nastavlja ostvarivati svrhu svoga djelovanja. ali je inicijativom Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja» to spriječeno. te nizom vježbi. po kojima se Hrvati ističu i razlikuju u zajednici europskih naroda. Zalaganjem Družbe osnovane su tri kapitalne. na kući u kojoj je živio. stoljeća uvidio nedostatak praktične literature u poduci violončela. o njegovome životu. Možda će se o Rudolfu Matzu više čuti 2008. Matz je još 40-ih godina 20.1962. 37 najviše je traga ostavio u violončelističkoj pedagogiji. izvornih umjetničkih i graditeljskih izričaja. godine osnovala humanitarnu ustanovu «Dobrovoljno društvo za spašavanje u Zagrebu (danas Hitna pomoć ili Ustanova za hitnu medicinsku pomoć). te zašto je Družba upravo njemu odlučila postaviti spomen-ploču. kako Družba. Družba je nazočna i aktivna u kulturnom i društvenom životu hrvatskoga naroda.. spomenut ću najznačajnije kulturne i društvene događaje koje je Družba pokrenula i ostvarila. te Matzu priskrbio niz priznanja i nagrada u SAD-u i Europi. a i danas se koristi u poduci violončela. hrvatskih mučenika. kada se navršava 20 godina od njegove smrti. Muzej slobodnoga i kraljevskoga Grada (danas Muzej Grada Zagreba) Arhiv slobodnoga i kraljevskoga Grada Zagreba (danas Državni arhiv) Zatim Družba je 1909. Ovu vrlo vrijednu biografiju napisala je američka vionolčelistica Margery Enix i objavila u Ottawi (Kanada). u Zagrebačkoj Prvostolnici. Družba je osnovala Zemaljsko povjerenstvo za očuvanje umjetničkih djela i . Prevedeno je na mnoge svjetske jezike. Jedina knjiga o životu i radu. kojim je zadužio hrvatski narod i hrvatsku kulturu. postavljanjem ove spomen-ploče zaslužnome Hrvatu. Zmaju Ognjenome. etida i malih skladbi prikladnih javnom izvođenju.) u 32 sveska. do 30. godine u grobu u Zagrebu. Str.ZMAJSKE VIJESTI . Godine 1907. a od Gradskoga poglavarstva dobiveno je odobrenje da se u Kuli nad Kamenitim vratima osnuje Gradska pučka knjižnica i Gradski muzej. Zmaj Dubravarski. govorili su prethodnici. napose pedagoškom. Svaki tehnički problem obrađen je tekstom. Meštar protonotor. travnja 1919. godine pa do danas (s izuzetkom razdoblja od 1946. te promicanju hrvatskih svetinja. njegovanjem i promicanjem istinskoga hrvatskoga značaja. Spomenik je otkrio u ime Velikog meštra. Njegovo opsežno djelo Prve godine violončela koje je pisao i objavljivao tijekom 15 godina (1947. Kao i u slučaju mnogih drugih naših velikana izgleda da je trag koji su ostavili mnogo dublji u inozemstvu nego u domovini. Upravo taj kreativni pristup i obilje ljupkih skladbi prilagođene težine za najmlađe. koji je tom prigodom rekao: Gospođe i gospodo. Ukratko. godine. O samom Rudolfu Matzu. te etničkih i kulturnih vrijednosti pojedinaca i naroda. pa je uz podršku i pomoć violončelista Antonija Janigra i violinista Vaclava Humla postavio temelje svoje violončelističke škole: kod sviranja sve što se zbiva mora biti lijepo oku. draga časna braćo i sestre po Hrvatskome zmaju! Danas Družba «Braća Hrvatskoga Zmaja» otkriva spomen ploču Rudolfu Matzu. ugodno uhu i u sklad s načelima stvaranja zvuka. narodnih običaja. Više je puta bio član prosudbenih komisija na međunarodnim violončelističkim natjecanjima u Moskvi (natjecanje Čajkovski) i Firenzi (Natjecanje Gaspar Cassado). Družba njeguje i održava kult Zrinski-Frankopana. prosvjetne i znanstvene ustanove Grada Zagreba i to: Knjižnica slobodnoga i kraljevskoga Grada Zagreba (danas knjižnica Grada Zagreba). kao kulturna i domoljubna udruga. radu i djelovanju. Želim istaknuti. Družba je pronašla i očuvala zemne ostatke bana Petra grofa Zrinskoga i markiza Frana Frankopana.

Družba je tijekom sedam ratnih i poratnih godina organizirala dobrovoljne priredbe. Ujedno pozivamo pročelnike zmajskih stolova da tijekom godine prikupljaju i arhiviraju podatke o svim djelatnostima svojim stolova (kao i odgovarajuće fotografije). možda od najvećih. Ovdje smo uvrstili one aktivnosti u zmajskim stolovima koji su prikazani u godišnjim izvješćima pročelnika stolova. a prikupljenim sredstvima. te nobelovcima Ladislavu Ružički i Vladimiru Prelogu). Ratni stjegovi su čast i vječni ukras Viteške dvorane u Kuli nad Kamenitim vratima. godine podigla je spomenik hrvatskome jeziku u Varaždinskim Toplicama. godine spomenik Nikoli Zrinski. 38 ZMAJSKE VIJESTI . Ivana Zeline II. na njegovom doprinosu. nedaleko od Kumrovca. poklonile su Družbi svoje ratne zastave. godine. U znak štovanja Domovinskoga obrambenoga rata. u povodu 1000-te obljetnice hrvatskoga kraljevstva i 100-te obljetnice objavljivanja pjesme «Lijepa naša domovino». pa se članstvu ispričavamo ako nisu spomenuta neka važnija događanja. To govori da su se naši stolovi čvrsto ukorijenili u svojim sredinama i da postaju sve značajniji činitelj kulturnog i društvenog života u Hrvatskoj. Bjelovaru i Sisku. Jedan od takovih. na mjestu nekadašnje utvrde Novi Zrin. a imat će punu podršku središnjice Družbe. a posebno zahvaljujem prinosniku Družbe. kako bi im . Značajan dio tih brojnih događanja ostvaren je suradnjom s Maticom Družbe ili drugim stolovima. darivala uoči Božića djecu poginulih branitelja svih gardijskih brigada. historijskih spomenika u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji koja od 1918. u Hrvatskom Saboru. zmajske godine. Družba je obnovila i postavila diljem Hrvatske preko stotinu spomen-ploča i spomenika zaslužnim ljudima i značajnim događajima iz hrvatske povijest.. u Hrvatskome Zagorju. Podizanjem spomen-ploče Rudolfu Matzu. Zmaju od Sv. kao službenoga jezika. godine nosi naziv Konzervatorski zavod. samo je daljnji doprinos Družbe u njegovanju i oživljavanju uspomene na znamenite i zaslužne Hrvate i na obogaćivanju hrvatske kulturne povijesti. Uz rijeku Muru. njih sedam. je postavljanje spomenika ocu domovine dr. onda se mora izraziti zadovoljstvo i radost. napravila i dovršila «Rondel velikana» (učenicima gimnazije u Osijeku Josipu Jurju Strossmayeru. Većina stolova uglavnom je izvršila postavljanje zadaće i uspješno i dostojno širila i prezentirala ciljeve našega bratstva. Za nadati se da će se postojećim zmajskim stolovima uskoro pridružiti i oni sa sjedištem u Virovitici.Str. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali i doprinijeli svojim radom u podizanju ove spomen-ploče. koliko u Družbi djeluje širom Hrvatske. Zauzvrat. trebaju se bolje organizirati već tijekom 599. Godine 1935. ali i zajedno s ograncima Matice hrvatske i drugim udrugama i institucijama. Do danas. IZ DJELATNOSTI ZMAJSKIH STOLOVA VEĆINA STOLOVA IZUZETNO AKTIVNA Kada se na kraju zmajske 598. podigli spomenik Hrvatskoj himni i njezinom stvaratelju Antunu Mihanović. Daleko bih išao nabrajajući što je sve Družba učinila. Družba je od 2005. Ante Starčević na pročelju Starčevićeva doma u Zagrebu u veljači 1999. godine zbroje sve brojne djelatnosti u 16 zmajskih stolova. Stjepanu Hrupec. Družba u spomen uvođenja hrvatskoga jezika. 1997. Jasno je da nisu pobrojane sve aktivnosti. Družba je podigla 2001. Zmajevi su u Zelenjaku. godine pa na dalje.Broj 1/2007. Oni stolovi koji su ostvarili skromnije rezultate. sve gardijske brigade.

Zmaj Kisanski KONCERTI 1. Izložba «Rimski pape iz grafičke zbirke Pietra Kandlera». Zmaj Kisanski koji je ukratko opisao glazbeni put Ljube Kuntarića. Ljube Kuntarića. Goran Crnković. godine u Pinakoteci Samostana Gospe od zdravlja u Splitu. VOLOSKO. godine. Josipom degľ Ivellio su pjevali pod večernjom Sv. a neposredno prije koncerta publici se obratio Pročelnik Zmajskog stola RijekaBakar. Izložba «Rimski pape iz grafičke zbirke Pietra Kandlera». IZLOŽBE 1. Ostala je otvorena do početka 2007. Zmaja od Sv. Josip Šimac. Otvorenju su pribivali brojni crkveni i svjetovni uglednici. u Državnom arhivu u Rijeci. 10. Pavla iz Zagreba. Dogovoreno je gostovanje izložbe i u Puli i Zadru (travanj-svibanj). Povodom 80. Na koncertu su izvedena najvrednija ostvarenja Ljube Kuntarića na polju duhovne glazbe.ZMAJSKE VIJESTI . Ivan Devčić govori na predstavljanju grafičke mape u Rijeci . Ante u Voloskom organizirana je u subotu. postavljena je u suradnji sa Zmajskim stolom u Splitu i Ogrankom Matice Hrvatske u Splitu. postavljena je o trećoj obljetnici posjeta Svetog oca Ivana Pavla II. Do sada ju je posjetilo preko 5000 ljudi. veljače 2007. 39 izvješća za 599. Misu je predvodio i propovjedio župnik. Josip Botteri Dini. predsjednik Ogranka MH u Splitu. Izložba «Rimski pape iz grafičke zbirke Pietra Kandlera». ZMAJSKI STOL BAKARSKI U RIJECI Pročelnik: Gordan CRNKOVIĆ. autora Gorana Crnkovića i Teodora De Canzianija. lipnja 2006.. godine u Gradskoj knjižnici «Juraj Šišgorić» u Šibeniku. te po želji samog slavljenika Kuntarića u drugom dijelu nekoliko skladbi Josipa degľ Ivellio. prosinca 2006. Roka Voloskoga. godine u prostorijama Muzega grada Trogira u Trogiru. 10. Str. Naklada 500 primjeraka) s reprodukcijama papinskih portreta i tekstovima Gorana Crnkovića. Ivan Devčić. Ostala je otvorena do srpnja 2006. Na otvorenju su sudjelovali provincijal fra Željko Tolić. SVETA MISA I KONCERT DUHOVNE GLAZBE LJUBE KUNTARIĆA. solistom Mladenom Kahlina i dirigentom mo. postavljana je 14. Franje Velčića i Teodora De Canzianija. rođendana počasnog člana Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja». lipnja 2006.Broj 1/2007. 2. Izložba je popraćena katalogom (36 str. 9. Rijeci i Hrvatskoj. Prikaze djelovanja zmajskih stolova razvrstali smo abecednim redom. Mješoviti zbor crkve Sv. Misom nakon koje je uslijedio koncert. s orguljašem Robertom Jakica. Zmaj Grobnički II. rujna 2006. LIPNJA 2006. svečanost glazbenog stvaralaštva duhovnog opusa maestra Ljube Kuntarića. 4. godinu početkom travnja 2008. Izložba je ostala otvorena do 20. Zmaja Bračkog II. bila kompletnija. Nadbiskup dr. a bila je popraćena člancima u svim važnijim dnevnicima i tjednicima te putem elektronskih medija. U glazbenom programu nastupili su Ogla i Bojan Šober a izložbu je otvorio riječki nadbiskup i metropolita dr. i župnog ureda Sv. msgr. veljače. 12. Goran Crnković a svoje je stihove krasnoslovio pjesnik Miljenko Galić. Za tu prigodu. u organizaciji Zmajskog stola Rijeka-Bakar. postavljena je u suradnji s Zmajskim stolom u Šibeniku 23. Izložba «Rimski pape iz grafičke zbirke Pietra Kandlera». 3.

studenoga 2007. zbirka domoljubnih stihova «Rađaj Jelena» autora Distribucijsko područje Elektra Čakovec. Predstavljanju je pribivalo 50-tak ljudi. – Ogrankom Čakovec. Grada Čakovca Brankom Šalamonom. Za 24. obavljene su Predstavljanju koje je posjete i razgovori s Međimurskom županijom. obljetnici rođenja velikog znanstvenika.Str. i kao 2006. u Pastoralnom klubu u Mohorovičićevom rodnom Voloskom o 150. studenoga 2006. Ane u Voloskom pribivalo je stotinjak slušatelja. Zmaja Kuršanskog. Zmaj Borovski Izvješće o radu za 2006.Broj 1/2007. Predavanje «Značaj djela Andrije Mohorovičića» održao je 15. iz Dubašnice (Malinska).28. O obavljeni su i krajem 2006. po zasluzi SPOMEN PLOČE našeg brata Ivice Zanjka. pročelnik priprema za vođenje aktivnosti u Vukušić. ZMAJSKI STOL U ČAKOVCU Pročelnik: Vladimir MESARIĆ. Održano je sedam redovitih sjednica Stola Riječko-bakarskog te održan tradicionalni božićni domjenak. u prostorijama Državnog spomenika Petru Zrinskom i Franu Krsti Frankopanu. Predavanje «Zapadni Balkan-velika obmana» održat će 24. gradonačelnikom ljudi. godine. Zrinskomu i Franu Krsti Frankopanu Knjigu su uz autora u Čakovcu. siječnja 2007. travnja u prigodi dana Hrvatske akademije za postavljanje spomen ploče kojom će se obilježiti znanosti i umjetnosti u Preporodnoj dvorani 400 obljetnica smrti znamenitog kartografa. 2. «Crna knjiga najvažnije. programu rada. Zmaj Kisanski. U cilju što temeljitijih predstavljali Bože Goran Crnković. o aktivnostima za podizanje komunizma» autora monumentalnog spomenika Petru dr. Predavanja kojem je prethodila Sveta Misa u crkvi Sv. slikara Akademijine palače Narodnog doma u Zagrebu i svećenika Augustinca IVANA KLOBUČARIĆA PREDAVANJA 1. Ovi posjeti Ante Nadomira TADIĆA ŠUTRE iz Knina.d.o. iz Čakovca. OSTALE DJELATNOSTI Položen je lovor vijenac i pribivalo se svetoj misi zadušnici na grob Martina Frankopana u trsatskom svetištu 11. . godine predstavljena je upravom za ceste i direktorom HEP distribucije d. PREDSTAVLJANJA Zmajski stol Čakovec u proteklom KNJIGA razdoblju 2006. 40 ZMAJSKE VIJESTI . prof. dr. Vladimir Zmajskog stola u Rijeci zajednici s Maticom hrvatskom Fuček i Goran Crnković.o. travnja predviđeno je predstavljanje knjige Ovih dana podnijet je županijskim službama zahtjev «Historia reducta – drama hrvatske identifikacije» za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju autora Ivana Biondića. Ploča će u travnju biti postavljana na pročelju bivšeg augustinskog samostana u Rijeci (Trg Riječke rezolucije). arhiva u Rijeci. Obavljene su sve predradnje i ishodovana dopuštenja . travnja prof. dozvole i izgradnje samog spomenika. dr. radi knjizi su uz pjesnika govorili Mladen Urem i Goran stručne i tehničke pomoći oko izdavanja lokacijske Crnković. lipnja Zmajskog stola. Ivan Biondić iz Zagreba u prostorijama Državnog arhiva u Rijeci. Mirko ORLIĆ iz Zagreba. Josipa JURČEVIĆA. i u siječnju 2007. na kojima se bleburškim vodom raspravljalo o neposrednim aktivnostima predstavljena je 5. održao je 6 sijela U suradnji s Počasnim Zmajskog stola. Županijskom Dne 9. održano u dvorani Eurohertza pribivalo je oko 150 županom Josipom Posavcem. Idejno rješenje lokacije pripremile su stručne službe Međimurje-inženjering d.

Zvonimiru Bartoliću. predsjednik MH Petrinja. Ovim nam je izdanjem i svojom interpretacijom njezina djela približio lik Ane Katarine Frankopan Zrinski u dostupnom obliku i novom svijetlu. prof. Antuna Padovanskog dočekao župnik pater Svetislav Krnjak. I u Petrinji i u Hrvatskoj Kostajnici vidljiva su velika ratna razaranje. dr. Zmajski stol Čakovec. a u ime Vlade RH ministrica Marina Matulović Dropulić. Domaćin nam je bila gđa Zdenka Stupić. Ovo je najviše priznanje koje je do sada dobila jedina hrvatska knjiga na Frankfurtskom sajmu. i pater Stjepan Jambrošić. . čime je književnopovijesnu zadaću obavio na najbolji mogući način. Tom prigodom upriličeno je i svečano polaganje vijenca i obilježavanje obljetnice Novog Zrina kod spomenika braniteljima Novog Zrina na Kakinji pri Muri kod Donje Dubrave. Zmaj od Donje Dubrave i načelnik Općine Donja Dubrava Marijan Varga. U crkvi je održan sat povijesti. Zvonimir Bartolić. dr.). sveučilišni profesor. Razgledali smo grad.-1673. Krnjak održao nam je sat povijesti. Dragutin Feletar. o značenju Novog Zrina u borbama s Turcima govorili su Veliki meštar prof. Nakon Ozlja pohodili smo dvorac u Bosiljevu. Zmajica Ozaljska.Dubrava i Zrinske . dr. kod spomenika. P. prelijepi. Svečanostima je nazočio i predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić. Vijence su. Bartolić. rodom iz Dekanovca. za vrijeme kojeg nas je upoznao s Hrvatskom Kostajnicom i njezinim stanjem u domovinskom ratu. svibnja nazočilo se svečanoj akademiji Matice hrvatske – Ogranka Čakovec u prigodi 70. koja je zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske i mnogim donatorima ponovno izgrađena i zablistala u punom sjaju. Apel je u pismenoj formi i upućen. Pred lijepim brojem nazočnih mještana Donje Dubrave položeni su vijenci Družbe Braća Hrvatskog zmaja. ing. unatoč svih napora koji su učinjeni na obnovi.Broj 1/2007. prof. Iz Bosiljeva put nas je odveo u Petrinju. dr. ali je ponovno obnovljena. . gdje je rođena Ana Katarina Frankopan Zrinski. Z. delegacija Međimurske županije na čelu sa županom MŽ Josipom Posavcem.22.27. Općine D. Tom prigodom. obljetnice rada i djelovanja Matice hrvatske u Čakovcu. uz asistenciju gardista Zrinske garde Čakovec. rodom iz Mačkovca. Davor Salopek. Lovre. Godine 2005. I ova crkva Sv. Tu nas je u crkvi Sv.29. Položeni su vijenci na spomenik braniteljima u domovinskom ratu i na spomen-ploču Zrinskom i Frankopanu na zidinama Starog grada Zrinskih u Čakovcu. Triptih Zriniana je na Frakfurtskom sajmu knjiga 2005. ali zapušteni i devastirani dvorac nije se moglo razgledati. profesor. Z. a posebno crkvu Sv. a ističe se revijom od sedam knjiga pod naslovom Sjevernohrvatske teme. položili: predsjednik RH Stipe Mesić. srpnja održano je svečano sijelo Meštarskog zbora na Margaretsko prošćenje u Donjoj Dubravi. književnik. esejist i urednik. . delegacija Družbe Braća Hrvatskoga zmaja i delegacija matice hrvatske – Ogranka Čakovec. Pohodili smo i znamenitu tvrđavu Zrinskih na Uni. pjesnik. Str. osoba. Zmaj Velikootočki.ZMAJSKE VIJESTI . koja je za vrijeme srpske agresije bila totalno srušena. . Matice hrvatske – Ogranka Čakovec. Ipak smo ga razgledali i odlučili poslati apel nadležnim službama za zaštitu hrvatske povijesne baštine. lipnja organiziran je zajednički izlet Putevima Zrinskih članova Matice hrvatske – Ogranka Čakovec i članova Družbe Braća Hrvatskog zmaja. travnja sudjelovali smo na obilježavanju Dana Međimurske županije i svečanostima u obilježavanju obljetnice tragične smrti Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana. arhitekture.15. koji su vodili predstavnici Matice hrvatske Petrinja: gospoda Davor Salopek i Ivan Rizmaul. u kojima znalački akribijski i znanstveno pouzdano analizira i vrednuje hrvatsku književnu baštinu kajkavskog okružja. Antuna Padovanskog u Domovinskom ratu bila je razrušena. Zmaju od Donje Dubrave. Nažalost. Na izletu je bilo 46. uvršten među 100 najljepših knjiga svijeta izdanih u 2005. dr. izradio je projekte za obnovu crkve Sv. Put nas je dalje vodio u Hrvatsku Kostajnicu. U obrazloženju nagrade se navodi da je prof. za područje književnosti prof. Pohodili smo dvorac Zrinskih i muzej u Ozlju. Lovre. 41 dodijeljena je Nagrada HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za godinu 2005. Bartolić objavio je trilogiju Triptih Zriniana posvećen hrvatskoj književnici Ani Katarini Frankopan Zrinski (1625. dio dipl.

zabok. . koja je nastavljena Svetom Misom zadušnicom Pred spomenikom Novom Zrinu na Muri. Dragutin Feletar. Nikoli Zrinskom i sigetskim junacima govorili prof. dr. Zvonimir Bartolić. kod kapelice i mauzoleja Zrinskih. Šenkovec. obljetnica smrti Stjepana Štefa Mlinarića.Str. 7.29. Svečanom sijelu nazočili su i članovi i Franu Krsti Frankopanu. Zvonimir Bartolić. Zmaj od Donje Dubrave. Zrinske garde Čakovec. Družbe. rujna na dan Male Gospe u Zaboku je otkriven prvi spomenik. Pokrovitelji velikom meštru predao povelju općine. održao je prof. Jeleni kod Čakovca.Broj 1/2007. na otvorenom prostoru u garde Čakovec. o Petru i Franu Krsti. govorio je prof. u Prelogu. 15. srpnja 2006. te Viktor Peras. Zvonimir Bartolić. prof. dr. Općine Šenkovec i Zrinske garde Čakovec. Jakoba u Prelogu položile su delegacije Matice Hrvatske – Ogranka Čakovec. rujna u organizaciji Matice hrvatske – Ogranka Čakovec u Prelogu je obilježena 130. predstavnika Općine Šenkovec i Osnovne škole dr. podizanja spomenika bili su ministar kulture RH -7. u crkvi Sveta Jelene Križarice u Šenkovcu.8. Družbe Braća Hrvatskog zmaja. Nazočio je veliki broj građana biskup zagrebački Valentin Pozaić. rujna 2006. dr.d. Dragutinom Feletarom. dr. Krapinsko-zagorska županija te u Svetoj Jeleni. Veliki meštar Družbe. Vijence na spomen-ploču znamenitim Priločancima na župnoj crkvi Sv. na čelu s Velikim meštrom prof. Frankopanu. Vijence na spomenik položile su delegacije Družbe Braća Hrvatskog zmaja. i Matice hrvatske – Ogranka Čakovec. obljetnica Sigetske bitke Božo Biškupić. a načelnik je Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca. O Zrinskom i te članovi MH. Spomenik je podigla Općinskog vijeća Donja Dubrava. Spomenik su otkrili Tradicionalnu svečanost organizira Matica Hrvatske ministar kulture RH Božo Biškupić i pomoćni – Ogranak Čakovec. . hrvatskim mučenicima Petru Zrinskom Čakovec. Nazočnima su o obitelji Zrinski. predsjednik Općinskog vijeća Općine Šenkovec. hrvatskog preporoditelja rođenog 1814. 42 ZMAJSKE VIJESTI . rujna obilježena je 440. uz asistenciju gardista Zrinske garde Hrvatskoj. Topnik Zrinske garde je pucanjem iz topa zaokružio svečanost. Grada Preloga i Družbe braća hrvatskog zmaja. Croatia osiguranje d. Prigodni govor o Stjepanu Mlinariću U spomen na Sigetsku bitku u Sv. Izveden je i prigodni program. . a vijence su položile delegacije MH Čakovec.

Tiskaru je utemeljio Juraj IV. Vrazom. Josip blažon. Vojnog veleučilišta Nikola i Narodnih novina. potpredsjednik Marićem i mnogim drugima. program izveli su učenici OŠ Nedelišće i članovi . Pisac je prve preporodne povijesti položile delegacije Općine Nedelišće. Danice i Ljetopisa te autor Zrinski iz Budimpešte. godini života. Svečanosti su. Bartolić. Utemeljitelj je Zrinske garde Čakovec i Mladen Križaić. Josip Janković. Babukićem. studenog nazočilo se otkrivanju spomen-ploče Pjevačkog zbora Josip Vrhovski iz Nedelišća. koju je predvodio vlč. Alojzije Vukotinovićem. Gajem. Bio je suvremenik. Nakon mise Spomen-obilježje financirali su Međimurska županija zadušnice u Gradskog knjižnici Stjepan Štefa i Općina Nedelišće. Zmaj Cirkovljanski. župnik. članovima Matice hrvatske – Ogranak Čakovec. studenog u Gornjem Kuršancu obilježena je rijetkih iz našeg kraja. mr. Z. a spomen-ploču blagoslovio je domaći župnik vlč. pored velikog Mlinarić u Prelogu održano je prigodno predavanje broja mještana. Jeleni . Mjesnog odbora Gornji Kuršanec. Petrom Majstorovićem. Antunom Hoblajem. horvatskoga slovstva. teolog. tiskanu Štefan u suradnji s vlč. Topalovićem. Kušlanom. koju je vodio vlč.18. Antun 25. prof. župnikom u Goričanu i preč. Suradnik je Hrvatskih.. Nakon govora održana je Nedelišću. Prigodan kajkavskom jeziku. Zmaja Međimurskog II. Općine Belezna i Ortilosa knjige Vĕkovi Ilirie. koji je aktivno sudjelovao u 342. Nakon otkrivanja spomen-ploče u župnoj crkvi u Mačkovcu služena je sveta misa zadušnica. dr. Hrvatskom narodnom preporodu. Rakovcem. Matice hrvatske književnosti Izpisanje Međimorja kakti zbike hrvatske. O . notar varaždinski i posvetio je Jurju IV. dr. dr. Str. koje je održao prof. Vijence su na spomenik zagrebske. Ispred spomenika govorili su Mladen Posavec. Zmaj od Donje Dubrave. načelnik Općine Nedelišće. Zvonimir Jarnevičkim. Pisao je dnevnik na hrvatskom iz Mađarske i Zrinske garde Čakovec. Zmajem Velikootočkim i Stjepan Štef Mlinarić bio je svećenik. Zmaj od Donje Dubrave. Zrinskom. a pravnu knjigu Decretum. Josipa Horvata i patra Josipa Vrbanca. Kurelcem. Braća Zmaj Borovski i Zmaj Cirkovljanski na komemoraciji u Sv. Z. dr. dožupan hrvatskog kulturnog društva Zbor duhovne mladeži Međimurske županije. Leonarda Logožara. nazočili i članovi Družbe Braća na temu Hrvatski narodni preporoditelj Stjepan Štef hrvatskog zmaja s Velikim meštrom Družbe prof.4.ZMAJSKE VIJESTI . koji je održao proslov o Miroslavu Vuku Croati. Dragutinom Feletarom. priredio je Ivanuš Pergošić. Sobočanec..Broj 1/2007. koja je 1574. Mlinarić. osnovana u Preloga Dragutin Glavina. studenog u Nedelišću je otkriveno spomen-obilježje prvoj knjizi tiskanoj na kajkavskom jeziku i prvoj tiskari Zmaj od Donje Dubrave i gradonačelnik Grada u ovom dijelu Hrvatske. a surađivao je sa Strossmayerom. preč. Bartolić.18. Potom je služena sveta misa prof. etnograf i sociolog. Zmajem Štrukovskim domaćinom. obljetnica smrti Nikole Zrinskog Čakovečkog. Stoosom. Bio je jedan od . Ilirskih župe Novo Selo na Dravi. Miroslavu Vuku Croati u Mačkovcu. u Nedelišću 1574. Družbe. Muška istaknutom hrvatskom etnomuzikologu i skladatelju vokalna skupina. Bartolić. uz asistenciju msgr. Vijence na spomen-ploču položile su delegacije Matice hrvatske – Ogranka Čakovec i Družbe Braća hrvatskoga zmaj. Zrinski u Sveta Misa zadušnica. 43 Miroslavu Vuku Croati govorio je prof.

župnikom župe Draškovec i preč. župan međimurski.. Darko Bogovec iz Biskupskog ordinarijata Varaždinske biskupije. . Potom je održana sveta misa. u kojoj dr. Družba braća hrvatskog zmaja i matica hrvatska – Ogranak Čakovec. dr. . Vijence su položile delegacije Grada Preloga. utemeljitelju tiskarstva u Međimurje i prvoj tiskanoj knjizi Decretum (1574. Zmaj Hrašćanski. koju je vodio vlč. Antunom Hoblajem. prosinca je obilježen Dan grada Preloga.15. Zmaj Štrukovski. u Čakovcu svečano je otkriven spomenik Jurju IV.6. priprema za Božićno sijelo i ostala pitanja.d. Đuro Franković etnograf iz Pečuha i prof. zmajski brat. Vinko Žganec i Đuro Deželić. Nakon mise održana je svečana sjednica Grada Preloga. prvoj knjizi. Zvonimir Bartolić: Sjevernohrvatske teme. Družbe Braća hrvatskog zmaja. Zvonimir Bartolić.16. Antuna Hoblaja. Pučko pjesništvo pomurskih Hrvata. Vinka Žganca u Vratišincu. obljetnice smrti dr. Zmajsko sijelo imalo je na dnevnom redu podizanje spomenika Petru Zrinskom i Franu Krsti Frankopanu. Spomenik je otkrio Josip Posavec. . koji je i najzaslužniji za postavljanje. prosinca održano je u Prelogu drugo sijelo Meštarskog zbora i Zmajskog stola Čakove. preč. Vinka Žganca održani Dani dr. obljetnice smrti dr. Vinka Žganca. župnik župe Sv. Vinka Žganca. U predstavljanju knjiga sudjelovali su prof. Dr. Spomenik je izradio akademski kipar Josip Grgevčić. Zrinskom. Svečanosti su nazočila i braća Družbe Braća hrvatskoga zmaja.) tiskanoj u tiskari Nedelišće. Juraj Kolarić. Zmaja Međimurskog II. Svečanost otkrivanja spomenika priređena je u prigodi 60. financiranje i izgradnju ovog spomenika. generalni direktor Tiskarsko-izdavačkog zavoda Zrinski d. Antun Hoblaj. Jakoba u Prelogu. Matica hrvatska – Ogranak Čakovec. gvardijanom Franjevačkog samostana u čakovcu i domaćim župnikom vlč. knj. U sklopu svečanosti položeni su vijenci na spomenploču znamenitim Priločancima na župnoj crkvi sv. Ispred spomenploče nazočnima su se prigodnim govorima obratili Ljubomir Kolare. u suradnji s p. listopada 2002. Jurju Zrinskom. a u prigodi 30. Nakon toga u dvorani Osnovne škole Dr. prosinca održan je. Josipa Horvata. Vinka Žganca održana je sveta misa zadušnica u župnoj crkvi Uzvišenja svetoga Križa. predstavljena je prigodna filatelistička koverta i poštanski žig. uz asistenciju msgr. obljetnice utemeljenja i rada tiskare Zrinski. te predstavljene dvije knjige izašle u nakladi Matice hrvatske – Ogranak Čakovec. Spomen-ploču podigli su 5. tiskari i povijesnom životu tiskare Zrinski govorio je prof.24. Međimurske pjesme pjevao je Mirko Švenda Žiga. kulturno-umjetnički program Večer hrvatskih plesova i popijevki u obradbi dr.Broj 1/2007. Vinka Žganca: 1. Jakoba u Prelogu.Str.12. Zmajem Štrukovskim. Prvog dana položeni su vijenci na grob i spomen-ploču dr. Družba Braća hrvatskoga zmaja i delegacija pomurskih Hrvata iz Mađarske. Zmaj Sobočki. dr. Zvonimir Bartolić. koju je predvodio vlč. dr. Domaćin je bio preč. a prigodan recital domoljubnih pjesama izveo je dramski glumac Zlatko Vitez. Bartolić govori o pjesmama koje su prikupili dr. Dr. Ernest Barić iz Pečuha. Vinko Žganec i njegovi pjevači iz Vratišinca. O Zrinskim. Antun Štefan. u sklopu Dana dr. Vinka Žganca. VIII. Zmaj od Donje Dubrave i predsjednik Matice hrvatske – Ogranka Čakovec. studenog u krugu Tiskarsko-izdavačkog zavoda Zrinski d. Zvonimir Bartolić. a koji je i prvi u ono vrijeme ukazao na probleme Hrvata u Mađarskoj. dr. Stankom Belobrajdićem. Matom Vonićem. zadušnica.5.16. prosinca u Vratišincu su u prigodi 30. Josipom Jankovićem. Vinko Žganec: Pučke popijevke Hrvata iz okolice Velike Kaniže (pretisak) i 2. . prosinca u sklopu Dana dr. Vinko Žganec u Vratišincu otvorena je izložba Dr. predsjednik Gradskog vijeća Preloga i prof. . . Vijence su položili Općina Vratišinec. Mr. dr.. mr. O razvoju tiskare i tiskarstvu u proteklih 60 godina govorio je Vladimir Halić. Zmaj od Donje Dubrave... . Zmaja Štrukovskog i domaćeg župnika preč. Nakon sijela predstavljena je knjiga Ivana haramije Hansa iz Koprivnice Pisma iz prošlosti o kojoj je govorio i Veliki meštar Družbe.d. koji su u velikoj mjeri i danas prisutni. predstojnik Ureda za misije Varaždinske biskupije u suradnji s vlč. 44 ZMAJSKE VIJESTI . Leonarda Logožara. koju je predvodio prof. Matice hrvatske – Ogranka Čakovec.

sci. Djelatnosti Zmajskog stola u Čakovcu nastavljena su aktivno i u 2007. «Saloči od zrcala» predstavljena je zapažena i medijski dobro popraćena knjiga uvaženoga prof. O dr. Skulpturu je otkrio ministar kulture Božo Biškupić. članovi Matice hrvatske – Ogranka Čakovec i članovi Družbe Braća hrvatskog zmaja. Ivan Mustać. godine do naših dana predstavio je pročelnik Zmajskog stola mr. dr. Vinka Žganca i akademik Jerko Bezić. Spomenik je blagoslovio domaći župnik preč. a istoimeni trg oblikovao je Aleksandar Bašić. koje je izradio akademski kipar Josip Grgevčić. Zmaj od Omble Izvješće od Jurjeva 2006. Zajedno sa gradskim župnim uredom Zmajski stol je istražio početke djelovanja vrlo ugledne dubrovačke bratovštine Presvetoga Sakramenta prigodom 455-te godišnjice.Broj 1/2007. Dragutinom Feletarom. rad Petra Kolarića. Str. Svečanosti su nazočili. Zmaj od Male Mlake. Antuna Padovanskoga . Vinka Žganca. postavljen je u Čakovcu kip Sv. akademik Jerko Bezić. osigurao noćenje i plati putne troškove. Zdravka Tomca PONOĆNE MISLI. JOŠ DVIJE VIJESTI IZ MEĐIMURJA Sredinom prosinca 2006. Ivana. Vinku Žgancu nazočnima su govorili prof. Zmaja Hrašćanskog od Svetog Jurja u Trnju. dr. Tom prigodom predstavljena je i Kolarićeva knjiga "Međimurje malo" . Josip Horvat. sin dr. 45 Nakon mise zadušnice otkriveno je spomen-poprsje akademika dr. Kao i uvijek priredba je bila popraćena plakatima i medijskim najavama. obljetnice zaređenja Jurja Kolarića. pored mnoštva mještana. Zmajem Velikootočkim.ZMAJSKE VIJESTI . Referat je iznio U povodu 40. Spomen-poprsje otkrili su Željko Žganec. U svečanoj dvorani Dubrovačkih knjižnica u tzv. zmaj od Omble zajedno s katedralnim župnikom dr. Zvonimir Bartolić. dr. godini. Za sve sudionike Zmajski stol je priredio večeru. 2. otkriven je u Donjem Hrašćanu kip "Sveti Juraj ubija zmaja". međimurski župan Josip Posavec i pomoćnik ministra kulture Srećko Šestan. godine 1.rad akademskog kipara Josipa Poljana. do siječnja 2007. Zmaj Starobrodski ZMAJSKI STOL U DUBROVNIKU Pročelnik: Ivan MUSTAĆ. Na čelu s Velikim meštrom Družbe prof. Dvorana je bila dupkom ispunjena biranim slušateljstvom koje je pozorno slušalo izlaganja o ovoj vrijednoj knjizi. Ovo filozofskoetičko razmišljanje s refleksijom na hrvatsku stvarnost od 1990. Stankom Lasićem uz sudjelovanje «Katedralnih madrigalista» pod dirigentskom palicom naše zmajice od Katedrale Margite Cetinić. Zmaja od Sv.

i besprijekornim pjevanjem dali svečani ton našem 4. vrlo uspjele priredbe. A. Uz pročelnika Stola su aktivno nazočili: Veliki meštar naše Družbe. da bi na kraju svoga nastupa izveli finale opere «Nikola Šubić Zrinski» na opće oduševljenje mnogobrojne publike. Bjelovarski VI. Zborovanju Ivellia. Šibenika. Mozarta.A.. Potom i veselo raspoloženje. bilo je pročitano. Zajedno s Gradskim župnim uredom Zmajski stol bratskom Zborovanju. Sorkočevića i «Petrinjskih slavuja» a Gradski župni ured ih je W. kap». predstavljena i organizator Zborovanja zmajskih stolova iz ZMAJSKA PJESMARICA. rujna 2006. Tekst je u ravnatelja HKD «Napredak» dr. Samom Zborovanju predhodila je konferencija za Ovoj iznimno svečanoj priredbi dali su svoj veliki doprinos članovi zbora «Petrinski slavuji» sa svojim dirigentskim maestrom J. studenoga i odvijalo dr. U kroz cijelo jedno stoljeće i u isto vrijeme bila je svečanom dijelu programa naš skup su pozdravili poslana poruka kako za sadašnje generacije tako i predstavnici županijskih. Đura Deželića. i autora u predstavljanju su sudjelovali: zmaj Meštar protonotar i Meštar Zmajskih stolova. uz predavače i oduševljenu publiku koja je svojim aplauzom tisak akrediranih novinara u Dubrovniku a RTV je tražila ponovno bis. koja je Zmaju od Omble imala blagdanski svečani karakter zmajskoga pjevanja. A. Oni su izveli nekoliko zmajskih skladbi iz Pjesmarice koje su te večeri imale oznaku praizvedbe. prof. Splita i Dubrovnika. U drugom dijelu našega je u Kongresnom centru «Bl. 46 ZMAJSKE VIJESTI .Str. 3. Stepinac» predstavio druženja bio je OKRUGLI STOL u kojemu su izdavačku kuću «Crkva na kamenu». Iza Veliki meštar u Dubrovniku predaje zmajski barjak pročelniku Zmajskog stola ove. njegove opravdane spriječenosti. Zlatko Stahuljak. snosio troškove dolaska orkestra «Concertina» s djelima L. «Katedralni madriogalisti» pod vodstvom naše zmajice od Katedrale za ovu su prigodu uvježbali su našu svečanu zmajsku himnu i nekoliko zbornih pjesama iz ove vrijedne Zmajske pjesmarice. Meštar protonotar. Topića «Još jedna dva nastavka donio list «Naša Gospa». dubrovački stol je bio domaćin od zrcala» bila je 22. zmaj Brački II. Oni su svojim skladnim muziciranjem velikodušno primio na noćenja. autora Josipa degľ Zadra. U studenom 2006. Tom prigodom sudjelovali Veliki meštar. pročelnik stola je posebno predstavio vrijednu knjigu pročelnik Stola u dubrovačkoj prvostolnici. Stepinac».Broj 1/2007. zmaja bračkog II. Treba na kraju reći da je naš je nastupio ansambl Dubrovačkog simfonijskog zmajski brat. «Saloči 5. Margite Cetinić koji su poslije hrvatske kojima je nastavljeno bratsko druženje uz pjesmu himne izveli našu svečanu zmajsku odu. U glazbenom dijelu nastupili su Katedralni stol je potom priredio domjenak za sve sudionike madrigalisti pod dirigentskom palicom naše zmajice ove svečanosti u svojim zmajskim prostorijama u od Katedrale. zbog se u Kongresnom centru «Bl. U dvorani Dubrovačkih knjižnica. i 12. Zmajski vlasti. Predavanje Zborovanje je trajalo 11. F. . zmaja Klokočkoga V. degľ Ivelliom. gradskih i crkvenih za sve buduće ljubitelja zbornoga pjevanja. bio je prisutan duž naše Družbe prenijela ovu priredbu u zapaženim terminima.

ZMAJSKE VIJESTI - Broj 1/2007.

Str. 47

Sa susreta dalmatinskih zmajskih stolova u Dubrovniku

intelektualaca koji su bez suđenja ubijeni na tom malom otoku u neposrednoj blizini Dubrovnika. Među nevino stradalima sa strane komunističkih vlastodržaca bilo je petero naše zmajske braće, među kojima je bio i dubrovački gradonačelnik, dr. Niko Koprivica, zmaj Cavtatski. Ove godine Zmajski stol je upriličio 24. listopada dokumentirani film u dvorani «Bl. A.Stepinac» pod naslovom «Crveni teror u Dubrovniku» uz prigodno predavanje našega zmajskoga kandidata Pave Jančića, prof. Sutradan smo položili vijenac s trobojnicom na mjesto pogibije nevinih žrtava Dakse. ZMAJSKI STOL U GOSPIĆU Pročelnica: Marija VENCL, Zmajica od Gacke Zmajski stol u Gospiću, na svom redovitom sastanku u listopadu prošle godine donio je plan aktivnosti za slijedeće razdoblje, kojim je predviđena organizacija javnog predavanja na temu Povijesni pogled na Liku koji planiramo organizirati zajedno sa Zmajskim stolom iz Zadra, o čemu je već postignut dogovor s pročelnikom stola u Zadru, dr.sc. Josipom Farićićem, Zmajem od Rave i zmajskim bratom dr. sc. Stjepom Obadom, Zmaj Konavoski II. Također smo odlučili u dogovoru s Gradskom upravom Gospić, postaviti spomen-bistu dr. Franji Tuđmanu, prvom predsjedniku. Bistu planiramo postaviti na Trgu Blaženog Alojza Stepinca, čime bismo započeli realizaciju ideje o spomen parku Hrvatskih velikana u Gospiću. Zmajski stol u Gospiću svake godine nazoči obilježavanju Krbavske bitke na Udbini i aktivnostima pri izgradnji Crkve Hrvatskih mučenika. Prema mogućnostima članovi našeg stola nazoče sjelima Družbe Braće Hrvatskog zmaja nad Kamenitim vratima u Zagrebu. S obzirom da je Zmajski stol ojačan novim članom, dr. Milom Bogovićem Zmajem od Krbave, u slijedećem ćemo razdoblju razmotriti nove, još vrednije inicijative i nadamo se plodonosnijem djelovanju.

Meštar zmajskih stolova te svi pročelnici stolova. Raspravljalo se pripremljeno i dokumentirano o izvršenim programima i o onima koji se planiraju izvršiti. Veliki je meštar na svečani način poklonio Družbinu zastavu Zmajskom stolu u Dubrovniku na čemu mu je toplo zahvalio pročelnik Stola. Slijedila je zatim svečana večera koju je pripremio Zmajski stol dubrovački za svu braću i njihovu pratnju, a ovaj put su to bile supruge naše braće. Sutradan su braća s lentama sudjelovali na sv. Misi u Dubrovačkoj katedrali i tom prigodom su bili pozdravljeni od župnika katedrale dr. Stanka Lasića koji je na poseban način u pozdravu spomenuo našega Velikoga meštra, meštra protonotara i meštra zmajskih stolova. Iza Sv. Mise braća su bila na domjenku u vrlo uglednom restoranu «Poklisar» i to je bio poklon vlasnika kako je sam rekao»uglednoj hrvatskoj družbi». Nakon posjeta prostorijama Zamjskog stola, kojom prigodom je uručen Statut grada Dubrovnika Velikom meštru, a braća se upisala u knjigu uspomena, svi smo otišli u Franjevačku crkvu u kojoj je naš zmajski brat dr. Fra Mario Šikić, zmaj Murterski, predvodio molitvu za sve umrle članove našega bratstva na grobu pjesnika slobode Ive Gundulića ispod spomen ploče koju je Zmajski stol njemu u čast podigao 1938. g. 6. Vrijedno je spomenuti i tradicijsku aktivnost našega Stola u SPOMENU NA DAKSU. Od 1990, naš stol svake godine 24. i 25. listopada sudjeluje u obilježavanju mučeničke smrti 66 dubrovačkih

Str. 48

ZMAJSKE VIJESTI - Broj 1/2007.

ZMAJSKI STOL U KARLOVCU (SA SIJELOM U OZLJU) Pročelnik: Milan KRUHEK, Zmaj Dubrovački Zmajski stol Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja u Karlovcu, utemeljen mjeseca travnja 2001. godine sada ima deset redovitih članova i jednog člana prinosnika. Brata Brunu Kenđela, koji je glasovanjem Meštarskog zbora izabran za redovitoga člana a čije zazmajenje očekujemo u subotu 17, veljače. Dakle, ovaj Zmajski stol od tada će imati 11 redovitih članova Družbe. REDOVITI RAD I OPĆE OBVEZE Sva su zmajska braća ovoga stola bili prisutni u mnogim zajedničkim priojektima, poslovima i susretima zmajske braće koje je vodila i organizirala zmajska matica u Zagrebu. Dapače, ovaj je Zmajski stol poticao i pomagao u ostvarivanju i neke projekte koje je vodila naša cijela Zmajska Družba. To posebno vrijedi u odrađivanju raznih poslova vezanih za projekt revitalizacije, obnove i novoga načina korištenja staroga grada u Ozlju. REALIZACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA U svojem redovitom radu braća Zmajskog stola u Karlovcu trudili su se ostvariti predviđeni plan rada osmišljen i predočen Meštarskom zboru u vremenu prije posljednje zmajske godine. Taj je program potpuno ostvaren, dapače je zbog novih okolnosti bio još bogatiji i veći od predviđenoga. Ostvarene

Sa svečanosti u starom gradu Ozlju

rezultate iznosimo u dvije kategorije: a) kao ostvarenja u vlastitim programima rada Zmajskoga stola u Karlovcu, te b) kao osobne rezultate rada pojedinih članova Zmajskog stola, vrijednih spomena zbog posebne vrijednosti njihove kvalitete i općeg značenja. A. PROJEKTI ZMAJSKOG STOLA U KARLOVCU: 1. Ove godine 30. travnja, 2006. kao i svake godine od samoga osnutka ovoga Zmajskog stola, sva su braća sudjelovala u organizaciji i realizaciji obilježavanja 335. obljetnice smrti hrvatskih povijesnih mučenika, bana P. Zrinskoga i F. Krste Frankopana i to: U OZLJU: Sv. Misu zadušnicu uz prigodnu propovijed vodio je Zmaj od Novigrada na Dobri, župnik ozaljski Josip Jakovčić. Videoreprezentaciju povijesne dokumentacije pod naslovom: «Grobovi u tuđini», predstavio je na komemorativnoj akademiji Zmaj karlovački od Šanca Z. Gerber uz interpretacijski tekst Zmaja Dubrovačkoga, M. Kruheka. Prigodnu izložbu fotografija povijesnih mjesta stradanja posljednih zrinskih i Frankopana, pripremio je i postavio, o svom trošku, uz suradnju ostale braće, Zmaj Karlovački od Šanca, Z. Gerber. Izložba je bila postavljena u prostorijama grada Ozlja uoči ove obljetnice. U BEČKOM NOVIGRADU: 1. Ove je godine Zmajski stol u Karlovcu u suradnji s Hrvatskim Veleposlanstvo u Beču i Hrvatskim povijesnim institutom u Beču pripremio i sudjelovao u obilježavanju ZrinskoFrankopanske obljetnice 28. travnja. Petero je braće otputovalo u Wiener Neustadt. Položili su vijenac u ime Družbe na grobno mjesto, spomenik koji je nad grobom postavila naša Zmajska Družba, zatim su u katedrali prisustvovali misi zadušnici, a onda položili vijenac na mjestu izvršenja smrtne kazne nad našim hrvatskim mučenicima. Po običaju na grobnom je

ZMAJSKE VIJESTI - Broj 1/2007.

Str. 49

mjestu, u ime Družbe zmaj Dubrovački, M. Kruhek, održao prigodni govor. 2. Zmajski stol u Karlovcu 18. lipnja 2006. sudjelovao je u organizaciji i realizaciji festivala KUD-ova ozaljskoga kraja uz blagdan Sv. Vida, zaštitnika župe grada Ozlja. Svečanosti je uz gradonačelnicu grada Ozlja, prisustvovao i Veliki Meštar Družbe. 3. 24. lipnja 2006. u organizaciji Zmajskog stola u Karlovcu, posebno braće iz Ozlja, Zdenke Stupić, Zmajice Ozaljske, vlč. Josipa Jakovčića, Zmaja od Novigrada na Dobri i Stjepana Lipšinića, Zmaja Brlogradskog, održano je vrlo posječeno predavanje «Prilozi poznavanju podrijetla roda Frankopana», našega zmajskog brata, Antuna Abramovića. 4. Dana 9. rujna 2006. Zmajski je stol u Karlovcu uz veliki trud članova ovoga zmajskoga stola, posebno članova iz grada Ozlja, organizirao veliki i svečani domjenak na gradu Ozlju; prvo takvo opće zajedničko druženje svih članova Družbe, naših suradnika i dobrotvora. Tom su prilikom, prije domjenka, otkrivene dvije spomen ploče, već prije pripremljene, a sada trudom i troškom Karlovačkog zmajskog stola i postavljene na ulazu i na zidu stepeništa koje vodi na I. kat biblioteke i gradskoga muzeja. (Spomen ploča u čast Zrinskih i Frankopana

u obljetnici 1000. god. Hrvatskoga Kraljevstva i Spomen na darovanje grada Ozlja Družbi «Braća Hrv. Zmaja», od grofa Thurn-Taxisa.) Za uspjeh toga lijepog zmajskog druženja opet su najviše doprinijela već spomenuta naša zmajska braća iz Ozlja. 5. 4. 10. 2006. pod vodstvom braće ovoga zmajskoga stola održana je druga kolokvijalna sjednica budućega znanstvenoga skupa: Karlovac u domovinskom ratu. Posebno na tom projektu rade Zmaj Dubrovečki, Zmaj Karlovački od Šanca i Zmajica Mrežnička. 6. 30. 9. 2006. Zmajski je stol u Karlovcu organizirao, vodio i financijski pokrio sve troškove velikoga projekta koji se ostvario u Karlovcu u karlovačkom kazalištu Zorin dom. Projekt je imao dva dijela: I. dio – Promociju novotiskane Zmajske pjesmarice (zbirka zmajskih i domoljubnih domoljubnih skladbi za zborove), u nakladi Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja», Zagreb, 2006., autora našega zmajskog brata, Josipa degľ Ivellio, Zmaja bračkog II. Pjesmaricu su predstavili: Zmaj Klokočki V., prof. dr. sc. Đuro Deželić, Zmaj Bjelovarski VI, prof. Zlatko Stahuljak i sam autor, Zmaj Brački II, Josip Degľ Ivellio. II. dio – bio je cjelovečernji Koncert domoljubnih i zmajskih skladbi. Taj koncert 8 pjevačkih zborova vodio je kao dirigent Zmaj brački II, Josip Degľ Ivellio. Bila je do nezaboravna večer za sve prisutne i za cijeli grd Karlovac i najbolja promocija cijele naše Družbe. U realizaciji toga projekta sudjelovala su sva braća ovoga Zmajskog stola, ali posebno treba istaći Zmaja Karlovačkog od Šanca, Zvonimira Gerbera, Zmaja Dubrovačkoga, Milana Kruheka i našega glazbenika, Zmaja karlovačkog od Korane, Ratka Pogačića, koji su iznijeli svu organizacijsku i

Uspomena iz Ozlja prigodom domjenka Družbe

Str. 50

ZMAJSKE VIJESTI - Broj 1/2007.

Pozivnica na koncert u karlovačkom Zorin domu

domaćinsku brigu ovoga našega projekta. Kao trajni spomen na ovu lijepu akciju Karlovački je zmajski stol tiskao prigodni vodič: ZBOROVI PJEVAJU DOMOVINI koji donosi cjeloviti program s potrebnim informacijama i korisnim objašnjenjima. 7. Veliki projekt ovoga Zmajskog stola bila je suorganizacija i realizacija znanstvenoga skupa «RUDOLF STOHAL I NJEGOVO DJELO» Znanstveni je skup održan u Karlovcu 20. listopada 2006. u prostorijama Zorin Doma. Znanstveni je skup otvorio pozdravnim i programskim govorom Zmaj Dubrovački, M. Kruhek. Održano je 14. predavanja, među kojima su bila i predavanja naše zmajske braće, dr. sc. Đure Deželića i dr. sc. Milana Kruheka i našega budućega brata, dr. sc. Alojza Jembriha. Zahvaljujući velikom zalaganju svih u organizaciji ovog znanstvenoga skupa, već i prije njegovoga održavanja, tiskani su svi izneseni

referati, u posebnom broju «Svjetla», časopisa matice Hrvatske Karlovac, pa je na kraju skupa bio predstavljen i taj vrijedan i trajan rezultat ovoga znanstvenoga skupa. Treba opet naglasiti da je dio troškova u ovoj suorganizaciji pokrio Zmajski stol u Karlovcu iz vlastitih (donacijskih) prihoda. U Križanićevoj ulici u Karlovcu otkrivena je obnovljena spomen-ploča Rudolfu Strohalu, uz prigradske svečanosti 8. prosinca 2006. godine. 8. 13. prosinca, 2006. brat Zmaj Karlovački od šanca (Z. Gerber) i zmajica Mrežnićka (dr. M. Rapić) otputovali su u Bečki Novigrad da bi tamo dogovorili potrebnu obnovu grobnog spomenika na grobnom mjestu P. Zrinskoga i F. Kr. Frankopana. Dogovorili su sa tamošnjom privatnom tvrtkom (koja je i prvi puta obnovila cijeli spomenik) čišćenje rđe i premaz zaštitnom bojom metalne plohe s natpisima i likovima naših velikana u reljefnim medaljonima. Troškove te obnove pokriti će Zmajski stol u Karlovcu, odnosno donator zmajski brat Z. Gerber. 9. 14.12.2006. Zmajski stol u Karlovcu priredio je u prostorijama grada Ozlja Božićni domjenak za svoju braću, dobročinitelja i goste. Domjenku je prisustvovao i naš veliki meštar i kaštelan grada Ozlja, kao službeni dužnosnik Družbe. 10. 5. siječnja, 2007. Zmajski stol u Karlovcu pripremio je u gradu Ozlju svečanost božićnoga blagoslova staroga grada. Nakon blagoslova koji je obavio naš zmajski brat od Novigrada na dobri, župnik ozaljski, održan je koncert domaćih božićnih pjesama koje su izvela četiri zbora iz ozaljske okolice. Poslije koncerta pročelnik zmajskog stola Zmaj dubrovački održao je kratki govor o ovom lijepom, sada već tradicionalnom običaju i suradnji Zmajske braće svih onih koji vole, koriste i dolaze u stari ozaljski grad. 11. 24. siječnja 2007. Zmajski stol u Karlovcu je suorganizirao sa Maticom Družbe promociju časopisa «Svjetlo», u Zmajskoj kuli nad Kamenitim vratima. Promociju je vodio Z. Gerber, Zmaj Karlovački od šanca.

uz redovne redovničke i župske poslove. Gerber je pripremio izložbu izvrsnih radova fraktalne grafike u galeriji «Sv.2006. 2006. . i 2008.Boka Kotorska. bio je vrlo aktivan izvan redovnih poslova u svojoj pravnoj struci. Zmajica Ozaljska. Marinko Marinović. g.ZMAJSKE VIJESTI . Ivan Zelina» u Zelini. Te njegove graditeljske i restauratorske brige biti će do kraja 2007. Kruhek. Antun» u Karlovcu. sudjelovao je na humanitarnim koncertima i festivalima glazbe. . u edukacijskim seminarima s HHO. Uvodno izlaganje održao je Zmaj Dubrovački. s vlastitim skladbama. u Karlovcu. kao pročelnik zmajskog stola u Karlovcu. Sudjelovao je svojim izlaganjima na znanstvenim skupovima u razredu društvenih djelatnosti HAZU (tema: antikorupcijska strategija vlade R. ulagao je ogroman trud u obnovu porušene crkve i samostana u Kamenskom.skrivalice. napisao je i predao u tikas povijesni vodič: «Gvozdansko-kaštel zrinskoga srebra». . održavala dva zapažena i vrijedna predavanja iz problematike obiteljske medicine na znanstvenim skupovima u Splitu i Rovinju. Kruhek. Za zbornik je i sam napisao referat pod naslovom: Jedinstveni primjer mučeništva obitelji hrvatskih velikana Petra Zrinskoga i Katarine Frankopan. organizirao je predavanje kineskog veleposlanika o kinesko-hrvatskim gospodarskim odnosima u ozaljskom starom gradu. kao član Meštarskoga zbora i kao notar Zmajskog stola u Karlovcu. i tiskanim radom «Mostanje-prošlost i stanovništvo» u Godišnjaku «Marulić». veljače. 51 B) POSEBNO VRIJEDNI SPOMENA OSOBNI REZULTATI RADA BRAĆE Zmaj Karlovački od Šanca Z. posebno je plodonosno radio na glazbenom polju. V. Otvorenju i domjenku bilo je nazočno još nekoliko zmajske braće.11. godinama je bila i ostala «dobri duh» staroga grada Ozlja. Knjižica posvećena izginulim junacima toga Zrinskoga grada izlazi iz tiska tijekom mj. uz poslove i akrb za aktivnost toga Zmajskog stola i sudjelovanje u ostvarivanju projekta koje je vodio Zmajski stol u Karlovcu. 25. dr. 2006.07. Zmajica Mrežnička. kao voditeljica terenske nastave obiteljske medicine. Mirica Rapaić posebno se istakla cijelim nizom predavanja koje je držala u tjednima zaručničkih tečaja u Karlovcu i u pastoralnom centru u Novigradu. ostvario je još nekoliko vrijednih projekata: 05.Kao ravnatelj Hrvatskoga instituta za povijest pokrenuo je pripremne poslove za realizaciju dva znanstvena skupa. Pagu i Zagrebu. vrlo važna za identifikaciju i svjedočenja povijesnoga identiteta Hrvata u Srednjoj Bosni – Žepče i u Crnoj gori . Zmaj Dubrovački M. Zbornik je u tisku. Ratko Pogačić. Varaždinu. Uz to je predavanje priredio i izložbu kineskih crteža i fotografija nastalih s putovanja po Kini našega zmajskog brata Zmaja od Kune. istaknuo se u svojem profesionalnom poslu u Hrvatskoj vojsci javnim predavanjima iz pravne problematike. Zmaj Karlovački od Korane.Broj 1/2007. u Zmajskom Matici. Hrvatske). Hrvatske. ostvario je još neke rezultate vrijedne spomena. Gerber uz veliko angažiranje u svim akcijama Družbe. u «Danici». i Odborom za ljudska prava.Pripremio je za tisak znanstvenoga skupa Paneuropske unije u Karlovcu posvećen problemima obitelji u Hrvatskoj. Str. Zmaj od Imote. Osim toga je. Zmajski brat. te u pisanju i objavljenim radovima za djecu: Pitalice. Pokrenuo je i vodio humanitarnu akciju u Domu umirovljenika «Sv. Zdenka Stupić. na skupu organiziranom od Ministarstva pravosuđa s temom o Reformi hrvatskoga sustava i dr. Znanstveni će skupovi biti održani krajem 2007. Zmaj od Ravnih Kotara. Žiljka. Surađivala je pripremnim poslovima .Krajem godine 2006. a posebno kao voditelj karlovačkog dječjeg zbora «Cicibani». specifične za Oružane snage R. okrunjene potpunom obnovom i crkve i samostana.pavlin Juraj Domšić. u prostorima V. što je nemjerljiv doprinos spašavanju stoljetna kulturne baštine pavlinskoga reda u karlovačkom kraju i hrvatskoga naroda. Z. U proteklom je razdoblju vodila sve organizacijske poslove koje je u Ozlju pripremao i vodio Zmajski stol u Karlovcu. M. Ivan Perković. o. Žiljka. Teme tih njezinih izlaganja bile su posvećene različitim aspektima i problemima reproduktivnog zdravlja.

Broj 1/2007.Str. a posebno neposredne suradnike. uručiti posebna priznanja. U razdoblju za koje se ovo izvješće radi. Zmaj Krapinski IV. kao župnik i kao istaknuti javni poslenik u kulturi i spašavanju povijesnih graditeljskih i drugih vrijednosti. godine: 1. posebnu je brigu. 4. našem pok. a onda i pratila potrošak svake kune u obnoviteljskim radovima na ozaljskom starom gradu. Zmajskom Bratu. 3. ing. Ivana Krstitelja u Mariji Bistrici. Zmajski stol je posebnom Zahvalnicom zahvalio Meštru kapelanu Družbe za veliku pomoć u organizaciji blagoslova kipa Sv. Cvjetko Lež. arh. pronalaženja sredstava do konačne obnove skrb i prisutnost u svakom problemu obnove staroga ozaljskoga grada. kako ga obnavljati i čuvati. Za svaki trud i stručno obavljeni posao treba mu zaista izraziti posebnu zahvalnost. Bio je skoro svakodnevno na gradilištu. pa i kao predsjednik Matice Hrvatske u Ozlju. ZMAJSKI STOL U KRAPINI Pročelnik: Želimir HITREC. svaki član Stola kupio je knjigu «Vu plavem trnaci». Zmaj Brlogradski. U tomu je bila koordinatorica i pomoćnica ing. po dva u dvoru Ščrbinec (kod Zmaja Ščrbinečkog) i kuriji Škaričevo (kod Zmaja Krapinskog IV.. Uz naš zmajski pozdrav. 52 ZMAJSKE VIJESTI . u Trškoj kuli ozaljskoga staroga grada. koje je ona vodila kao Lipanjske večeri kulture na starom gradu Ozlju. kojima su tražena novčana sredstva od Ministarstva kulture. U svojem je domu rado i bratski primao svoju zmajsku braću. Bog nam sreću daj. braću Zmajskoga stola u Karlovcu. Djelovanje Zmajskog stola Krapina u razdoblju travanj 2006. kao dekan posvetio obnovi sakralnih objekata svojega Ozaljsko-Lipničkoga dekanata. uz mnogo svakodnevnoga dobra u radu i djelovanju. Zmajski stol Krapina održao je u navedenom razdoblju 9 službenih sijela. Posebno su bile zapažene ozaljske priredbe «Ozaljske krijesnice». Naš Zmajski Brat osobito je aktivan kao predsjednik Društva za obnovu Belečke . U želji da podupru izdavanje knjige o Đuri Prejcu ml. Osim o svim pitanjima o realizaciji svojeg programa rada. Bila je i glavna domaćica zmajskih sijela u radnim prostorima Zmajskoga stola u Karlovcu. radio je zapravo već godinama na našem najvažnijem zadatku: kako vratiti stari grad Ozalj u posjed Družbe. Josipa Štimca i Nikole Jelačića. Jakovčić.). Ovim izvješćem zaključujemo ovu zmajsku radnu godinu. Zmajski stol Krapina običavao je već i u prošloj Zmajskoj godini svima koji su pomogli u realizaciji programa rada ili općenito rada Zmajskog stola. Zmaj Novigradski. Zmaj Ščrbinečki je gotovo na svakom sijelu izvještavao Braću o tijeku obnove crkve Majke Božje Snježne u Belcu. Ivanu Zelini. Na službenom sijelu održanom 17. Stjepanu Lipšiniću. Ove je pak zmajske godine 2006/8 na poseban način bio angažiran u neposrednom vođenju i nadzoru nad svim poslovima restauratorskih radova. do kraja siječnja 2007. kao i ostala pitanja iz društvenog i kulturnog života u Hrvatskoj. članovi Zmajskog stola Krapina: Vidislav Kiš Šaulovečki. Lovro Cindori. Povodom dana Svih Svetih. Stjepan Lipšinić jedan od braće koji je nedavno postao redovitim članom Zmajskog stola. Zmajska braća su na službenim sijelima detaljno raspravila nova Pravila Družbe. a po jedno u kuriji Zmaja od Crne Majke Božje Bistričke u Zagrebu i klijeti Zmaja Zelingradskog u Sv. pa do dogodine naša izvješća budu još bogatija i vrednija. 2. sva pitanja u svezi Meštarskog Zbora i aktivnosti po njemu organiziranim. Od organizacije. vlč. Stjepan Škof i Želimir Hitrec posjetili su grobove svoje pokojne Zmajske braće: Želimira Drakulića. arh. listopada Zmajski Stol je izrazio svoju zahvalnost i priznanje svom članu Zmaju od Crne Majke Božje Bistričke za njegov veliki rad i zalaganje na organizaciji prvog hodočašća Družbe u Mariju Bistricu. Na njihova posljednja počivališta položen je vijenac i zapaljena svijeća. Tri sijela održana su u župnom dvoru u Mariji Bistrici.

nakon čega su Zmajska braća snimljena u Hušnjakovu u Krapini 25.. kao i članova Meštarskog isticano i kao djelovanje naše Družbe. 53 crkve.ZMAJSKE VIJESTI . Program je završen nastupom puhačkog orkestra iz Dubrovčana i folklornog društva Tuhlja. sudjeluje druge srijede svibnja kao jedan od 7. Zmajski stol Krapina podržava izložbe svojih slika. koja se obilježavanja 150. izvijestio takve i slične aktivnosti i čestita udruzi «Muži je braću o svojem angažiranju na obnovi crkve u zagorskoga srca» na realizaciji tog programa i Bedekovčini. Zmajski stol Krapina. obljetnice smrti Dragutina Velikoerpenjskom brijegu. obljetnice održava deveti puta za redom na prekrasnom objave monografije i 70. listopada 2006. Na kraju je pučkim veseljem i vrlo lijepo organiziranim domjenkom u Župnom dvoru nastavljeno druženje svih nazočnih i završena svečanost Dana majke. zbora Družbe na čelu sa Velikim Meštrom nazočio je 5. Zmajski stol Krapina hrvatskoj majci. Program je započeo izvođenjem hrvatske himne i nekoliko pjesama u izvođenju Zbora Hrvatice iz Zagreba. Zmaj Starozabočki je izvijestio Braću o dvije otkrivene su spomen biste Petru Zrinskom i Franu prezentacije svojih pjesama. Str. obljetnice rođenja.Broj 1/2007. na području posvećenom Gorjanovića Krambergera. već tradicionalno. Svečanost je započela svetom misom. predstavnica županije Krapinskozagorske i Želimir Hitrec u ime Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja». godine. 25. koji su i nagrađeni dobrotom «Hrvatske žene» Grada Zagreba. Zmaj Komorski II. I ovog su puta pročitani najbolji radovi djece na temu Moja majka. u sklopu organizatora u proslavi Dana majki. i Veliki meštar Družbe otkrivaju poprsje Dragutina zagorskoga srca». Svima će dugo ostati u sjećanju njegova vrlo nadahnuta i lijepa propovijed. organizirao je u Krapini otkrivanje spomen biste Proslava je započela u 10 sati i 30 minuta tom velikom znanstveniku. 6. toj svečanosti. generalni vikar Vojnog ordinarijata i Meštar kapelan Družbe. prigodom otkrivanja i blagoslova bista. a Zmaj od Viljaka o dvije Krsti Frankopanu. organiziranju pomoći za Bosansku okupljanju u Zaboku vrlo uglednih hrvatskih ljudi Posavinu te svojim aktivnostima u društvu oldtimera. Joško Šantić. 100. recitacija i skečeva. djeca Osnovne škole Veliko Trgovišće (područne škole Dubrovčan) izvela niz zbornih pjesama. listopada 2006. Nakon svete mise sve nazočne pozdravili su: predsjednica Društva žena općine Veliko Trgovišće. 8. U organizaciji udruge «Muži Zmaj Krapinski IV. Veći broj U svim tim aktivnostima njihovo je djelovanje članova Zmajskog stola. rujna u Zaboku Gorjanovića Krambergera u Hušnjakovu . koju je vodio mons.

Ivana Krstitelja. Godinu Gospodnju 2006. a upravitelju svetišta monografiju Emilija Lašovskog. Lovro Cindori bio i predstavnika društvenog i javnog života grada domaćin svoj nazočnoj Zmajskoj Braći na domjenku i Krapine i Krapinsko-zagorske županije kod Muzeja vrlo ugodnom i lijepom druženju. u njegovoj kanoničkoj kuriji u prilikom ih je upoznao sa radom Zmajskog stola Zagrebu. 54 ZMAJSKE VIJESTI . Zahvali i pozdravu se je priključio i pročelnik Zmajskog stola Krapina te preuzvišenom biskupu u ime Družbe uručio knjigu Kajkaviana Croatica. dr.Str. Članovi Zmajskog Majke Božje u Mariju Bistricu. sudjelovali kraćim popularnim predavanjima u još 11. u Varaždinskim toplicama. Svoje susrete u novoj 2007. kao i mons. listopada Braća započela isto tako lijepim druženjem održanim 2006. životu i radu Dragutina Gorjanovića Krambergera. nakon čega je govorio o himni-proslova 70. mons. Na samu svetkovinu Zahvalnice 29. Krapina. evolucije u Krapini. Zmaj od Crne Majke službenom sijelu Veliki Meštar Družbe upoznao je Božje Bistričke. siječnja u dvoru Ščrbinec. Veliki Meštar većine članova Zmajskog stola na Glavnom zboru i pročelnik Zmajskog stola Krapina otkrili su bistu. koji je prethodno u vrlo lijepom pozdravnom govoru cijeli nazočni puk upoznao sa dugogodišnjim djelovanjem i organizacijom Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja». pročelnik organiziranom Božićnom domjenku kod svog Zmajskog stola je u kuriji Škaričevo bio domaćin Zmajskog Brata Lovre Cindorija. Na prethodno održanom kanonik mons. Lovro Cindori. službenog dijela hodočašća i kraće molitve kod okupljanjem Zmajske Braće i većeg broja građana kipa Sv. Koncelebriranu stola Krapina bili su posebno počašćeni nazočnošću svetu misu vodio je biskup Đakovačko-Srijemski Velikog Meštra i Meštra Zmajskih stolova. članovi Zmajskog stola nedovršenoj novoj zgradi muzeja i filatelističkoj Krapina završili službenim sijelom te zajedničkim tematskoj izložbi. Sve nazočne pozdravila je 10. U koncelebraciji je sudjelovao i Zmaja Velikotaborskog II. Nakon cjelokupnog programa. 8. obljetnice Družbe. koji je i sam nazočio hodočašću. po završetku svete mise pozdravio je preuzvišenog biskupa i uručio mu srebrnjak izdan povodom 100. Svoj prilog ovom Zmaju Velikootočkom. kojom Majke Božje Bistričke. ali druženjem sa suprugama na bogatom. Družbe. Zmaja od Crne Velikom Meštru i nazočnoj Zmajskoj Braći. Treba u ovom izvješću istaknuti i nazočnost čiju spomen bistu je podigla Družba. godini Zmajska 9. prof. obljetnice podizanja spomenika». Zmajski stol Krapina aktivno je sudjelovao na kustosica muzeja gđa Vlasta Krklec i dala riječ sijelu Zmajskih stolova sjeverozapadne Hrvatske Velikom Meštru Družbe. Svečanost je završila skromno. kao i svim obilježavanjima značajnih datuma nakon čega – u nastavku programa – svi nazočni su iz povijesti Družbe. kod svog Zmajskog Hrvatskoga Zmaja» u Hrvatsko nacionalno svetište Brata Vidislava Kiša Šaulovačkog. On je u svojem govoru značajnom skupu dao je pročelnik Stola Zmaj upoznao sve nazočne sa djelovanjem Družbe. Zmaja Ščrbinečkog . Veliki Meštar Družbe. Krapinski IV pod naslovom «Spomenik hrvatskoj njezinom organizacijom. 11. Dragutinu Feletaru. Sa svečanog sijela Zmajskog stola u Krapini koji je održan u dvoru Treba istaknuti da je nakon Sčrbinec kod domaćina Vidislava Kiša Šaulovečkog. prekrasno lijepo organiziranim domjenkom za sve nazočne. Marin Srakić.Broj 1/2007. održano je prvo hodočašće Družbe «Braća 16.

organiziranje manjih predavanja. tako da u stolu i nemamo ljudi čiji rad bi se mogao omeđiti isključivo profesionalnim međama. Često. U ovom izvještaju treba napomenuti da su gotovo svi naši članovi. tako da se uvijek zna što rade pojedini naši članovi. Zmaj Jagnjedovečki Zmajski stol u Križevcima jedan je od rijetkih što je u potpunosti popunio dozvoljenu kvotu u broju redovitih članova stola. pojačanom ambijentom doma Kiševih i prekrasno. Zmaj od Kalnika. sudjeluju u svečanoj povorci na dan Sv. Članovi prinosnici Križevačkog stola su: Vladimir Lerš. prosvjetne ili medijske projekte. jer je on u vlasništvu grada Križevaca. Zmajski susret završio je vrlo lijepim domjenkom i druženjem u još uvijek Božićnom ozračju. kao i situacija oko plaćanja grijanja i struje za zmajsku prostoriju. takve probleme rješavamo elektroničkim dopisivanjem ili telefonskim razgovorima. umjetnički izrađenim jaslicama. Neki od članova godinama su nositelji programa manifestacije (Vlasta Kliček. Zmajski stol u Križevcima ima uređen zmajski prostor u Križevcima. Zmaj od Podravskih Sesveta. Mirko Lukić. pomaganja i prijateljstva. Zmaj od Karina. a drugi sudjeluju u svečanoj povorci sa našom zmajskom zastavom i samom svojom nazočnošću daju određen dignitet manifestaciji. a do sada nije potpisan nikakav ugovor oko korištenja istog. jer članovi našeg stola žive ne relativno velikom prostoru. također. 8 na prvom katu. unutar stola stvaraju se manji timovi. a to su: samoprijegor. Davorin Hećimović. Zmaj Prodavički. Djelovanje pojedinaca ne iskače iz onoga što se dogovori a u duhu općih pravila i načela djelovanja naše Družbe. pa je nekad i nemoguće uspješno organizirati česti fizički kontakt. 55 braću sa aktivnostima Meštarskog Zbora te planova za obnovu i revitalizaciju starog grada Ozlja. Nemčića br. Josip Cugovčan. U svojim sredinama naši članovi djeluju po važnim načelima družbe. Zmaj od Gornje Šume. Nastojimo jedni druge obavještavati o nastojanjima na pojedinim projektima. Zmaj Visočki od Sv. Zmaj Žaljanski. Dragan Dujmović. Mirko Habijanec. Redovni članovi stola su: Zoran Homen. Prostorija je kvalitetno uređena u stilu zmajske tradicije i omogućava održavanje redovnih sjela. pažnje.ZMAJSKE VIJESTI . a potom se povezuju neke druge manje grupe što ostvaruju neki drugi zadatak za koji je neki od članova dao inicijativu. Zmaj Bokeljski. Ivana. Dinko Vrgoč. samozatajnost i nenametljivost. A. projekti i programi. nadopunjuje. Marka . Imamo jedanaest redovnih i četiri člana prinosnika. Ottone Novosel. U fazi smo rješavanja imovinsko-pravnih odnosa oko spomenutog prostora. Zmaj Kreševski. Valentin Puževski. kako bi im se eventualno moglo pomoći i kako djeluje cijeli stol. na neki način. a veći dio članova postali su međusobno čak i pravi kućni prijatelji. Zmaj Virovski od Stare gore.Broj 1/2007. koji velik dio slobodnog vremena najčešće provode zajedno. kao i drugih susreta. sportske. Naime. Ivan Večenaj. Zmajevi. jedno proizlazi iz drugog ili se. Svake godine članovi našeg stola sudjeluju u poznatoj turističko-kulturnoj manifestaciji u Križevcima «Veliko križevačko spravišče». ostvaruju zamišljeno. Vjekoslav Prvčić. ZMAJSKI STOL U KRIŽEVCIMA Pročelnik stola: Vjekoslav PRVČIĆ. Vlasta Kliček. vezani svojim profesionalnim angažmanom uz društvene. Stol djeluje vrlo povezano i lako se dogovaraju zajedničke akcije. No. Zmaj od Furlanije. Zmaj od Gole i Mijo Kovačić. Zmaj Bilogorski II. kulturne. Str. Opća atmosfera u Zmajskom stolu u Križevcima slobodno se može ocijeniti kao prava bratska. Sadašnje vodstvo stola pokrenulo je inicijativu da se ova situacija razriješi. izložaba i susreta s drugim članovima družbe. i Dražen Podravec. U protekloj zmajskog godini Zmajski stol u Križevcima ostvario je nekoliko važnih zajedničkih projekata što su se kroz protekle godine već ustabilili kao tradicionalni. povezani određenim projektom. Činjenica je da se više viđaju i više surađuju na pojedinim projektima ljudi koji su fizički bliže. Ponekad. Zoran Homen. Zmaj Jagnjedovečki. pa je koji puta teško razlučiti što je nekome profesionalan a što zmajski angažman. međusoban odnos članova stola je pun uvažavanja. Stoga je ovaj stol u svojem životu vrlo harmoničan. Ottone Novosel). Zmajica od Križevačkog gornjeg grada. naprosto.

a Božićni koncert održala je limena glazba DVD-a Virje i članovi Crkvenog zbora «Ferdo Rusan» iz Virja. svibnja – izložba radova slikara Petra Petrovića prigodom 50. predstavljanje knjige «Neotesano pismo mom prijatelju 4» Marijana Zubanovića iz Toulona i «Lepa moja stara klet» Bosiljke Crnković iz Rima. predstavljanje knjige «Zgrade i objekti virovskog školstva» mr.27.V. obljetnica smrti hrvatskog bana Matka Talovca koji je stolovao upravo u nekadašnjem Prodaviću.25. oltarnu sliku Svetog Martina. Homen. a u ljetu na Dan Sv. Neki od članova našeg stola svojim prilozima sudjeluju na znanstvenim skupovima što ih već pet godina organizira Varaždinski zmajski stol u Varaždinskim Toplicama pod zajedničkim nazivom «Hrvatske obljetnice». obljetnica virovskog školstva. dr. gdje je poznati pjesnik kršten i upisan u knjigu rođenih. siječnja – koncert sopranistice Lidije Horvat Dunjko i gitariste Saše Dejanovića . Dražena Podravca. Cugovčan…). filmova. godini zmajevi su u Virju bili pokrovitelji slijedećih kulturnih događanja: . Zmaja Jagnjedovečkog. pred Božić imamo svake godine Predbožićno sijelo na kojem obično promoviramo neku novu knjigu što ju je napisao ili pripremio netko od naših članova. 20. Mozarta. a današnjem Virju.16.9. gdje su vidjelu njegovu veliku etnografsku zbirku. predstavljanje grafičke mape Petra Petrovića «Staro Virje» . izložbe.18. Marka. Šignjara iz Virja . 56 ZMAJSKE VIJESTI . koncert Brass kvinteta iz Virovitice . u proljeće nalazimo se na Spravišču. te organiziramo likovnu izložbu nekih naših članova slikara (Večenaj. Ivice Tišljara iz Zagreba.23. a na spomenutim skupovima sudjeluju članovi sjeverozapadnih stolova. Tako je već izišla peta knjižica s tih skupova. s velikim .A. 30. lipnja – koncert mješovitog pjevačkog zbora Germania iz Steibacha pored Frankfurta . Kovačić. Priprema se i knjižica o životnom putu Antuna Nemčića na hrvatskom i mađarskom jeziku.Str. Martina u Virju okupljamo se na jesen. a što je opet ozbiljan prinos poznavanju povijesnih događanja ili njihovih sudionika koji su manje poznati hrvatskoj kulturnoj javnosti. To su različite promocije.11. ožujka 2007. travnja – Uskršnji koncert Kvarteta Rucner . ožujka 2007. 16. prosinca – sveta misa u crkvi Sv. predstavio je Zoran Homen. koncerti. neki mađarski ministri i drugi. otvorenje izložbe umjetničke fotografije Dražena Pokeca na temu «Blagdansko Virje» . Posebna čast članovima Zmajskog stola u Križevcima bila je što su mogli organizirati sijelo Meštarskog zbora u svojoj sredini. u Jagnjedovcu kod Koprivnice. Proslava je dobila međunarodni karakter. kao i produkcije CD-a. studenoga – izložba radova slikara Miše Baričevića i Josipa Šerlja. Marina u Virju. hrvatski veleposlanik u Mađarskoj. godine održan cijeli niz manifestacija kojima je obilježena 248. a tako započeta suradnja se nastavlja. Đurđa Adlešić. Samo u 2006. Članovi stola bili su inicijatori i sudionici postavljanja spomen-ploče hrvatskom književniku Antunu Nemčiću u mjesnoj crkvi malog mađarskog mjesta Edde. Članovi Zmajskog stola u Križevcima uveli su praksu da kroz zmajsku godinu imaju nekoliko tradicionalnih okupljanja (često dovode i članove svojih obitelji) vezanih uz određene blagdana i štovanje povijesnih ili vjerskih događanja: uz dane Sv. F. Križevčanina u pratnji njegovih svetačkih moći. Sijelo je održano u subotu.17. Tom prigodom članovi Meštarskog zbora posjetili su obiteljsko imanje Prvčić i našeg pročelnika Križevačkog stola. ožujka – izložba slika Ivana Večenaja. knjiga… Tako je od petka.Broj 1/2007. obljetnice njegovog slikarskog rada. Zmajski stol u Križevcima. predavanje i koncert učenika OŠ prof. Proslavi je prisustvovala potpredsjednika Hrvatskog sabora g. Družba «Braće hrvatskog zmaja». rujna 2007. Za družbu je posebno važno postavljanje spomen-ploče na pročelju Stare škole u mjesnom parku kojom je obilježena 560. do utorka. redoviti jesu pokrovitelj kulturnih zbivanja što se tijekom godina odvijaju pri OŠ profesora Franje Viktora Šignjara u Virju. godine na imanju obitelji Hećimović i našeg meštra stolova. Svake godine izdaje se i zbornik sa svim prilozima sudionika. ožujka – obilježavanje godine Nikole Tesle i W. Tim događanjima pribivao je i Veliki meštar Družbe. Zmaja Bilogorskog II.

Sahranjen je na nekadašnjem groblju uz kapelu Sv. Republici Mađarskoj. a taj je put AKCIJA KRIŽEVAČKOG STOLA – ANTUNU opisao u svojemu remek-djelu kojemu je dao naziv NEMČIĆU U ČAST «PUTOSITNICE». Ubrzo umire u svojoj 37.-1829. što tek u grubim crtama daje naznake bogatih aktivnosti našeg Stola. Tako je Antun djetinjstvo proveo u Ludbregu i Koprivnici. Zmaj Bokeljski te Mark Kovač kao prevoditelj. Nemčić je izabran za predstavnika međunarodnoga. tijelo bilo preneseno u sadašnju grobnicu na a po njegovoj smrti se udaje za Antunova oca. Zmaj od Furlanije i pročelnik Stola Zoran Homen. da bi. premješten u Koprivnicu. U Zagrebu studira filozofiju i pravne nauke. Nemčić odlazi na put u gornju Italiju. Edde. u Križevačkoj županiji. Ottone Novosel. jedan projekt za U godini početka Hrvatskog narodnog koji slobodno možemo reći da je poprimio značajke preporoda. kamo su se preselili kad je otac postao gradskim vijećnikom. U ovom izvještaju ocrtali smo tek osnovne smjerove. A sve nas je tamo odveo veliki g. Str. Prvi susret ostvarili smo u ožujku 2006. siječnja 1813. dogovori ili konkretni učinci nekih većih projekata što će se realizirati u budućnosti. . groblja. a gimnaziju je pohađao u Varaždinu (1823. porod ju Zmajski stol u Križevcima odlučio je pronaći to je snašao tamo dok je bila u posjeti svojoj rodbini. Na njemu su bili članovi našeg Stola Valentin Puževski..ZMAJSKE VIJESTI .Broj 1/2007. ekološkim voćnjakom autohtonih sorata voćaka. Nakon Ludbrega kraće vrijeme Na prijedlog Zmajskog stola u Križevcima boravi u novom Marofu. Nakon službovanja u Moslavini Nemčić je 1840. Dakako. U veljači 1843. u ovom sumarnom izvještaju gotovo je nemoguće pobrojiti sve one zajedničke akcije i druženja u kojima su ostvareni pomaci. Takva ocjena proizlazi iz činjenice u Hrvatski sabor u kojemu je svojem rodoljubnim da se realizacija projekta dogodila u susjednoj govorom privukao posebnu pažnju. kad je položio odvjetničku cenzuru odlazi u Ludbreg gdje ostaje sve do 1846. međaše i pojedine dionice. malo mjesto Edde u Mađarskoj i predložiti tamošnjoj Antunov otac Ivan Nemčić bio je podrijetlom iz sela upravi podizanje jednog spomen-obilježja kaje bi Vukovca u blizini Križevaca. U Koprivnici je Antun krenuo u školu. Kako samom početku centralne grobljanske aleje. realiziran je krajem svibnja 2006. godini života. predsjednik Zemaljskog društva hrvatsko-mađarskog prijateljstva iz Kapošvara. Vlassicha. Tijekom kolovoza odlazi službeno na put Iz biografije Nemčića bilo nam je poznato da u Podravinu. vlastelina u Eddeu. malom mjestu udaljenom 20 km od Kapošvara. U selu Edde dočekao nas je načelnik općine i mjesni župnik koji je donio matičnu knjigu u kojoj Zmajevi Zmajskog stola u Križevcima u posjeti mjestu Edde u Mađarskoj smo pronašli upisanog Nemčića i. U tome se pomogao gospodin Mark Kovač.). je i sama bila rodom iz županije Somogy. u Mađarskoj. na dobru Križevce. postaje bilježnikom Križevačke županije i seli se u ilirski pjesnik i putopisac Antun Nemčić Gostovinski. Tom prilikom naglo oboli i vraća se u je rođen 14. Pjesnikova majka Rosalija rođena Huszar. Križevce. Zmaj od Kalnika. godine. U vrijeme rođenja svjedočilo o rođenju ovog znamenitog hrvatskog pjesnika i putopisca. 57 svojega sina obnašao je dužnost kotarskog suca u Ludbregu. formiranjem križevačkog gradskog udana za Antuna pl. a slijedeće godine. 1848. prvo je bila Florijana. U travnju 1849. O nekim događanjima pripremili smo i šire vijesti.

kraći program u kojem je neizostavno bila izvedena Naime. kolnik. mnogi joj se rado «Kalnik» iz Križevaca koje je za tu prigodu izvelo pridružuju jer ima i druge terapeutske rezultate.. žive geografski bliže Koprivnici i Virju.Broj 1/2007. Polazna točka im je u vinogradarskoj kleti pobrinuli da to bude najvažniji događaj u njihovom zmajskog brata Dražena Podravca.Str. potpredsjednika Hrvatskoga sabora hodača. zbog Nemčića selo je dobilo Nad Bilogoru spušta se tihi suton s prvim 700 metara novog asfalta jer za dolazak mađarskog hukovima ćuka ili javljanjem nervoznog fazana. pritežu vezice na cipelama. naravno. a onda se licitira buduća je nastavak programa i druženje. a oni su nakon razgleda grada i njegovih znamenitosti pohodili Nemčićev grob. Uglavnom. razvio je svibnja 2006. veleposlanik RH u Mađarskoj kako se mogu uskladiti slobodni termini većine te Đurđa Adlešić. Naime. a prema priznanju načelnika želucu. uz kakav slastan zalogajčić i kupicu Podravčeva U ime Družbe i križevačkog Stola govorio je Zmaj vina. maršruta. Molitvu je predvodio njihov mjesni župnik. nosi se samo provijant u mjestu Antuna Nemčića. državni praznik u Mađarskoj kada oni tijekom više godina. Zbliživši se preko Nemčića. Zbog toga su mještani sela Edde odlučili iz zahvalnosti posjetiti Nemčićev grob u Križevcima. nazočni Stanko Nick. Nakon zajedničkog fotografiranja uslijedio za «zajedničku stvar». dok kreće mala kolona. Osim što je među njima tom putu. ministra nije se moglo dopustiti da selo nema uređen kojeg je preplašila tiha lisica. Pedesetak mještana primio je i počastio gradonačelnik Križevaca Branko Hrg. Pola sata potroši se na «uvodne razgovore». koja je kraćim govorom pozdravila sve prisutne. Naime. datum njegova rođenja. rodio veliki pjesnik i putopisac. Zmaja Virovskog mjestu! Tako je spomen ploču s likom Nemčića od Stare gore. položivši vijenac. Odmah je Dio članova Zmajskog stola u Križevcima. 58 ZMAJSKE VIJESTI . radi se o hodanju u prirodi na koje se pjesma «Domovini» na stihove Nemčića. po kojoj je otkrio mađarski ministar razvitka Istvan Kolber uz spomenuti brat i uzeo svoje zmajsko ime. jednu pomalo neuobičajenu. već prema tome. Tamo nas nekolicina njih okuplja gotovo redovito svakog je i dočekalo iznenađenje. Obično je pomoć njihovog župana. a Zmajski stol u Zmajska ekipa za hodanje po Bilogori ispred klijeti Zmaja Virovskog od Stare gore Križevcima obvezao se da ubuduće jednom . Zaključili smo da godišnje posjeti ponovo Mađarsku i rodno mjesto je najbolje da se podigne manja spomen ploča na znamenitog ilirskog pjesnika koji je stekao nove kojoj bi dvojezično bilo upisano da se u selu Edde štovatelje i preko granice. Na kraju «palo» je i zajedničko fotografiranje ispred spomenika Antuna Nemčića na istoimenom trgu u centru Križevaca. koji utvrđen i datum kada ćemo ploču otkriti. na referiranje bez dnevnog reda o tome što su pojedinci obavili tijekom proteklog tjedna Bokeljski. domaćini su se tjedna. Bio je to 28. i direktne koristi. Pratilo nas je Hrvatsko pjevačko društvo popularna iz zdravstvenih razloga. Načelnik je odmah predložio da se ploča postavi u mjesnoj crkvi što DOGOVORI U HODANJU PO BILOGORI je i prihvaćeno kao najbolje rješenje. proslavljuju Dan heroja. popravlja Ovaj događaj imao je veliki odjek u rodnom oskudna oprema. a samom činu bili su još to predvečerje u petak ili subotu. dogovoreni su i drugi susreti i prijateljska suradnja križevačkog kraja s našim prijateljima i susjedima iz Mađarske. Zmajevi nisu bili sami na ali vrlo korisnu aktivnost. na lokaciji Stara gora.

. a dio će ovu etapu prijeći letu ili polako. u ljutoga «pozoja» (kajkavsko ime za zmaja). kod Mirka se nikad ne ostaje odveć dugo. tu je nekoliko malih. sasvim različitih i graditeljski neprimjerenih stižemo na Taborišče. večernju Sesveta kao i ostali članovi našeg stola. Putom. Tamo već u rosne livade. Dio naše ekipe kreće na ponovno hladnoće. tek na okolnim putom u automobilima. Zmaj klanaca. u odsjaju mjeseca što se. a u njega uvijek se nađe da se pokaže tko još što može. Razgovor se umiruje. Lukića.. bez svjetla i vode (osim kišnice što je prikupi od prigode do prigode). obavljeni su . vode moglo bi se i nešto prezalogajiti. Promiču noćne sjene. Kostanjić. Đurtankim Valja zmajevima natrag preko Bilogore od kleti breg. pokraj starih kleti od pletera i blata ili kraj onih novih. Zmaj Kreševski. vedriji. Tko zna ima li slijedeći «bilogorskog jastreba kokošara». ili možda. a dečki sastava «Lole iz Stare gore» kad uđeš osjetiš hladne srse po zatiljku od tmine i štimaju instrumente. Sa Nakon sat-dva hodanja po neravnom terenu Stare gore putovi. sve su jednog drugog prijatelja. Belevina. živi u kolibi napravljenoj njegovom rukom od drveta i blata. Ovaj osobenjak. Zmaja Prodavićkog. Povremeno nam se kakvu riječ. šuma i hrvatskoga zmaja». Ovaj puta zaobilazimo njegovo pribježište. sam od sebe. Ili. u koje cvrči odojak. sjajnog toponimi što se u noćnoj ophodnji pomalo pretapaju bajzara i još boljeg stručnjaka za ražanj. s nekoliko koza.ZMAJSKE VIJESTI . U brzom i nečujnom jednosatno hodanje. a potom ponovno sakrio brišući sve zemaljske utvare što ih je svojim pogledom stvorio. okružen šumom. a mjesec se još nutka na izlazak. osluškujući noćne zvukove što sve Zmaj Bilogorski II. Vjekoslav Prvčić. a koji se premetnuo da smo kakvi lupeži. dok on kreće na svoj svakodnevni put do «civilizacije». Odjednom. U početku ritam je brz.Broj 1/2007. upozorenjima na čekaju Mijo Kovačić. kako Tomina kakvu staru pušku i ne bi li za nas pomislio sebe voli zvati naš domaćin. ili svodi tek na koji nisu članovi naše Družbe. Da. Dragutin Feletar. nekoliko prijatelja i njihovih supruga bez napetosti. gora. do kleti zmajskog brata Mirka tradiciji i podneblju. novi ritam preuzima Jagnjedovečki i pročelnik Zmajskog stola u tabane. Zmaj od Podravskih pravi mrak. Neki zastajkuju. dok se mehanički štropot vozila Velikootočki i Veliki meštar Družbe «Braće s asfaltne ceste pomalo gubi iza brdašaca. naluknuo iza oblaka. rezidbe u nečijem vinogradu. ili uplašeni dvojac srna kako to voli reći Kreševski. ili – bolje reći – stazice. duboke klance. Str. Zmaj od Gornje Šume i Dinko neku prirodnu specifičnost. 59 trenutak. a i popiti. koji nisu skloni noćnim stablo kestena ili hrasta. srndaći?!. mlakost u zraku zamjenjuje noćna svježina. novi način hodačkim vratolomijama «po vrletima» Bilogore. koljena i cijelo tijelo. Mićurinov jarek. Križevcima. crne šumarke. Taborišče. Marijana Legradija. ili Carovka. Nekako. Opušteniji. Dok se već hvata pridružuju: Josip Cugovčan. Tu nas razvodni usputnim razgovorima. javljaju se Tomini psi čuvari. Zmaj više obuzimaju čula. Veliko podolje. Eto. vjernih čuvara što Domaći ugođaj u klijeti na Bilogori kod brata Zmaja Prodavićkog ostaju doma. Čvrsto hodačko jezgro čine: Davor Hečimović. a onda se pomalo ukusnog pršuta. upozorenja. križanih pasa. ovaca i kokoši. primjerno usamljeno Vrgoč. primjedbu. žustar. pri brzom pretrčavanju iz gajića u veći šumarak. čuvati ognjište. Stara Ali. Njihov lavež s drugog bilogorskog rebra govori da su nas čuli i da svojeg gazdu obavještavaju o tome da netko dolazi. dobrog sira i probranog vina.. divlju peruniku. prolazi – svejedno.

Ploča je postavljena u povodu 560. Izložbe bi Zmaj Virovski od Stare gore govori na svečanosti otkrivanja spomen-ploče banu Matku Talovcu na zdanju stare škole u Virju. Predviđeno je tiskanje zajedničkog kataloga. plakata i još nekih propagandnih materijala. životinjama ili pak – učvrstilo dugogodišnje prijateljstvo. Izložba je zamišljena kao putujuća i trajala bi nekoliko mjeseci. Križevački stol već u svibnju planira otkriti spomen-ploču i hrvatskom slikaru Josipu Turkoviću. Poziv zmajskim stolovima IZLOŽBA SLIKA IVANA VEČENAJA I MIJE KOVAČIĆA Zmajski stol u Križevcima. obljetnice smrti ovog velikog majstora kista. također. svi dogovori za poslove u tijeku. Prijedlog je upućen Meštarskom zboru čiji članovi su ga bezrezervno podržali. ožujka 2007. Projekt bi obuhvatio desetak galerija. U vrijeme turističke sezone bila bi otvorena u gradovima priobalja. Na svečanosti otkrivanja govorili su Dražen Podravec. u sjedištima naših stolova na kontinentu. imajući u vidu potrebu da se članovi naše Družbe međusobno bolje upoznaju u nekoj zajedničkoj akciji. a u povodu 25. Prigodni domjenak Spomen-ploča banu Matku Talovcu u Virju priređen je u ugodnim prostorijama Osnovne škole «Franjo Viktor Šignjar» u Virju. članovi «Braće hrvatskoga zmaja». koji su. . Zmaj Virovski od Stare Gore i Veliki žetar Družbe Dragutin Feletar. znamenitoj srednjovjekovnoj utvrdi i vlastelinstvu. do 1445. Do slijedećeg vikenda bez obzira na vrijeme i bez obzira na godišnje doba. SPOMEN-PLOČA BANU MATKU TALOVCU U VIRJU Zmajski stol Križevački Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja podigla je spomen-ploču slavonskom i hrvatskom banu Matku Talovcu u Virju. pa se s inicijativom krenulo korak dalje. učvrstilo se poznavanje kraja. obljetnice smrti bana Matka Talovca. pokrenuo je inicijativu da se organizira likovna izložba naših eminentnih slikara Ivana Večenaja i Mije Kovačića. rodilo se nekoliko novih ideja što bismo ih mogli ostvariti kao Stol. svih izložaba. uz nazočnost velikog broja mještana i zmajske braće i sestara. godine. a svaki autor sudjelovao bi sa dvadesetak svojih radova. Svečanost je. Zmaj Velikootočki. a izvan nje. a spomen-ploča se nalazi na zdanju stare osnovne škole u Virju. održana 16.Broj 1/2007. od 1435. Upućeno je cirkularno pismo svim zmajskim stolovima u kojem su upoznati s ovom idejom. 60 ZMAJSKE VIJESTI .Str. godine. a i ponešto naučilo o biljkama. Matko Talovac je stolovao u Prodaviću (Virju).

a uz osobito zalaganje prof. uspješno rade kao kulturni animatori. pa i – priznanje. svaka sugestija bilo kojeg našeg člana. troškovi osiguranja. a većina se već odazvala i pozitivno reagirala na nju. 098 170 25 49 ili na e-mail: mali. a isto tako i druge zmajske sestre i braću. Ivan Večenaj (1920. a kupci bi slike dobili nakon završetka cijelog ciklusa izložaba. A sada još nešto o samim slikarima. kao i u privatnim kolekcijama. zmajskoj godini bio vrlo aktivan. što je ostvareno u prvoj polovici 2006. prikupljanje sredstava i izgradnju Perivoja velikana (Rondela velikana Osječke gimnazije) u osječkoj Tvrđi. No. ovaj najstariji zmajski stol u Slavoniji. Radovi spomenutih umjetnika našli su se tako u mnogim likovnim enciklopedijama. Večenaj i Kovačić sudjelovali su na stotinama grupnih i samostalnih izložaba. ne libeći se naglašavati da su Hrvati iz Hrvatske. Stoga je organizacija ove izložbe. Također. pregledima ili almanasima.) pripadaju nekolicini rodonačelnika hrvatskog naivnog slikarstva.hr. još uvijek slikarski aktivni. likovni pedagozi i sjajni primjeri u svojim sredinama kako treba čuvati i njegovati kulturu vlastitog naroda. Također. stoljeća. Zmajski stolovi koji prihvate ovu ideju kao svoju. ali i u najpoznatijim galerijama. Ostali troškovi. pa su tako pronosili i znanje o jednoj maloj zemlji bogate kulture. 61 bile prodajnog karaktera. na čemu im se članovi Zmajskog stola u Križevcima. ostvarivanjem velikoga projekta uređenja . kako se njome teži promicanju plemenitih načela na kojima počiva naša Družba. trebali bi osigurati odgovarajući izložbeni prostor primjeren značaju imena Večenaja i Kovačića u svijetu likovne umjetnosti.) i Mijo Kovačić (1935. pružao je veliku organizacijsku potporu tijekom zazmajenja braće i osnivanja zmajskih stolova u Požegi. taj krug jedva da bi se još mogao proširiti za koje značajnije ime. a pogotovo ne – popularno. pokrili bi se sponzorstvima. Ivana Rabuzina. pobirući lovorike i dajući punu zrelost jednom likovnom pravcu u svijetu. Antuna Tucaka. godine. Taj veliki pothvat je ostvaren. Molimo sve pročelnika. a uz svoje slikarstvo.Broj 1/2007. koji misle da kod realizacije mogu pomoći. Zmaja Sovičkoga. Uz to. Zmaj Sovički Zmajski stol u Osijeku je u 598. otvoren velebni spomenik i dio uređenog perivoja u kojem su biste Josipa Jurja Strossmayera. ZMAJSKI STOL U OSIJEKU Pročelnik: Antun TUCAK.ZMAJSKE VIJESTI . svesrdno zahvaljuju. Zmaju Jagnjedovečkom Vjekoslavu Prvčiću na tel. PERIVOJ VELIKANA U OSJEČKOJ TVRĐI Nastojanjem naše Družbe. te je početkom 2007. kao što su transportni. Najviše se truda uložilo u organizaciju. stolovi bi trebali pokriti troškove samog otvaranja izložbe u njihovom gradu. tiskanja kataloga. u vrijeme kada to baš i nije bilo probitačno. te organizirao predavanja i susrete. Likovni znalci i kritičari doživljavali su taj likovni pravac kao autohtoni slikarski izraz što dolazi iz jedne male sredine. Ivana Lackovića i njih dvojicu. a koja bi mogla pripomoći da se ostvari opisana zamisao dobrodošla je. Uz Mirka Viriusa. Vukovaru i Slavonskom Brodu. Zmajski stog je u protekloj godini održavao i svoja redovita sijela. Dio novca od prodaje bio bi namijenjen obnovi starog grada Ozlja. Ivana Generalića. princ@kc. na neki način i dug naše Družbe prema tim časnim muževima koji pod svojim životnim habitusima ujedinjuju i nose sve ono što bismo željeli da karakterizira svakog našeg člana. Dakako. da je jave pročelnika Zmajskog stola u Križevcima. Vjerujemo da će se članovi naših stolova angažirati kako bismo ostvarili ovaj projekt. uopće ne dvojimo u dobre izgleda njezinog ostvarenja. Uz taj glavni projekt. plakata i drugih propagandnih materijala. Danas su oni časni članovi naše Družbe. a određene inicijative su već pokrenute i na tom planu. mogu se javiti na adresu i brojeve tajništva Družbe. Vladimira Preloga i Lavoslava Ružičke. odajući mu odgovarajuću pažnju. jer se – a to je posve bjelodano njezinim pokretačima – ona može realizirati tek ukoliko se angažiraju svi. sc.htnet. pa bi se ovom zajedničkom akcijom učinila dvostruka korist Družbi. dr. Njih su dvojica izraziti primjeri «hlebinske škole» naše naive koja se u svijet probila šezdesetih i sedamdesetih godina XX. Str.

dekan Prehrambenotehnološkog fakulteta u Osijeku. Zvonko Bojčić. Zmaj od Male Mlade 3. Zdenka Džanko. arh. sc. Akademik Nenad Trinajstić. Zmaj Primorski. dr. arh. 9. Pavao Barišić. dr. Vladimir Šišljagić. sc. inž. Milan Sak-Bosnar. Prof. sc. dr. dekan Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Prva zajednička sjednica Počasnog i Organizacijskog odbora održana je u Osijeku 26. ravnatelja Arheološkog muzeja u Osijeku.. rektorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Dragan Primorac. 6. dipl.. Za ostvarivanje ovako zamašne zadaće. oec. predsjednik HAZU 5. U radu Organizacijskog odbora su sudjelovali članovi: Predsjednik: 1. pomoćnik Ministra u kabinetu. Mirko Barišić.. Gimnazije u Osijeku. Veliki Meštar. Zmajski stol u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. privremeni pročelnik Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku 15. sc. ravnateljica Osnovne škole «Svete Ane» u Osijeku Članovi Počasnog odbora bili su: 1. 13. Prof. Zmaj Vinanjsko-Bekteški. župan Članovi Zmajskog stola u Osijeku s pročelnikom Zmajom Sovičkim Osječko-baranjske županije . 8. dr. Doc.. sc. dogradonačelnik Grada Osijeka. Osječkobaranjske županije. dipl.d. inž. 14. Zmaj Trušanski. ministar kulture. Akademik Andrija Mutnjaković. 20. ravnatelj za prostorno planiranje Ministarstva zaštite okoliša. HAZU. i 2007. Srećko Tomas. profesor emeritus. 19. Doc. dr. oec. 62 ZMAJSKE VIJESTI .d. predsjednik 2. inž. oec. Taj projekt je ujedno vrlo značajan prinos kulturi grada Osijeka i Hrvatske. župan. ostvaren je najveći spomenički projekt Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja od njezina reosnivanja 1990. HAZU. inž. Gordana Kralik. Antun Pintarić. dr. Zmaj Sovički Članovi: 2. Siemens d. godine. profesor emeritus. dipl. Gradom Osijekom i drugima. ravnatelj Agencije za obnovu Tvrđe. Radoslav Galić. Doc. Prof. sc.. Antun Tucak. Ministarstva znanosti.. Zagreb 17. sc. ravnateljica III.. 10. 7. 12.. dipl. Doc. dr.o. dipl. znanost i kulturu Hrvatskog sabora 4. direktor «Gradnje» d. sc. 4. Prof. obrazovanja i športa. dr. privremeni dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru 16. zavod HAZU Osijek. Krešimir Bubalo. godine. prof. dr. Prof. 11.. Perivoja velikana u Tvrđi. 5. Srećko Lovrinčević. Snježana Barabaš-Seršić. Prof. dr. sc.o. ministar znanosti. dr. Ta su tijela tijekom 2006. Krešimir Bubalo. Slobodan Kaštela. Julio Martinčić. Prof. Građevinski fakultet u Osijeku. sc. Matija Salaj. prof. dr. sc.c. predsjednik Odbora za obrazovanje. 21. a uskoro je započela i realizacija samoga projekta. Petar Selem. Zmaj Osječki III. Dragutin Feletar. dipl. sc. dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prof. osnovao je Organizacijski odbor i Počasni odbor. dr. obrazovanja i športa.Str. v. hr. Akademik Milan Boguš. Prof. Božo Biškupić. dipl. Berislav Šmit. sc. u Osijeku. tajnik HAZU. Valentina Slabinac. 3. prof. održala niz radnih i svečanih sjednica. arh. lipnja 2006.Broj 1/2007.sc. prostornog uređenja i graditeljstva. dr. Zmaj Velikootočki 6. 18. Mr.

63 Anto Đapić. profesor emeritus 7. dr. h. Gordana Kralik Povelju potpisuju: .prof..Uvodna riječ Rektorice Sveučilišta –prof.prof.Prezentacija osječkog Sveučilišnog campusa. . doc. gradonačelnik Grada osijeka 8. Dragana Primorca.Broj 1/2007. Vladimir Šeks dolazi u Ured Rektorice na I. dr.prof. predsjednika Hrvatskog sabora dočekuje: . srpnja 2006. ministar znanosti. dr. predstavnik Sindikata). Marko Turina. dr.c. Antun Pintarić. obrazovanja i športa i U pratnji rektorice i prorektora gospodina dr. katu obljetnice rođenja nobelovca Lavoslava Ružičke soba broj 1. sc. kao i izrade glavnog projekta. Vladimira Šeksa. predsjednik Počasnog odbora za obilježavanja 120. sc. godine svečano polaganje kamena temeljca za izgradnju Perivoja velikana.Prezentacija Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. sc. Dražen Barković. iur.c. u osječkoj Tvrđi je organizirao 17. Gordana Kralik. Stjepan Mađar. privremeni dekan Veleučilišta Riječ prof.govori rektorica prof.«Provedba Bolonjskog procesa na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i na veleučilištima u Požegi i u Vukovaru» . dipl. predsjednika Hrvatskog zbora Završna riječ Rektorice Sveučilišta Nakon završetka izvanredne sjednice Senata slijedi: 12. ministar znanosti. obrazovanja i športa i Preloga Anto Đapić. Tom prigodom organizirana je i izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Osijeku. dr. . dr. Izvanredna sjednica Senata . sc.h. profesor Sveučilišta .30 – Ured Rektorice – potpisivanje Povelja Rondela velikana učenika Detalj sa sjednice Senata Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku gimnazije u Osijeku . dr. dr. obljetnice rođenja nobelovca Vladimira Primorac. obrazovanja i športa Riječ gradonačelnika Grada osijeka. Prof. h. ministra znanosti. Dragan i 100.prof.prof. Protokol ove vrlo uspjele svečanosti bio je slijedeći: 11. dr. kojemu je autor akademik Andrija Mutnjaković.c. dr.ZMAJSKE VIJESTI . Zmaj Osječki III. Umjetničke akademija. dr. rektorica Sveučilišta . Dragan Primorac. h. sc.h.. Antun Tucak. sc. Gordana Kralik. sc.c. gradonačelnik grada Osijeka.prof. dr. sc. dr. ravnatelji sveučilišnih ustanova: Studenskog centra u Osijeku. pročelnici sveučilišnih odjela. na ulaznim vratima gospodina dr.Prezentacija Veleučilišta u Požegi-prof. sc. dr. Str. U vijećnici su članovi Senata (dekani fakulteta.00 sati – Izvanredna sjednica Senata Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku Ispred zgrade rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. sc. Vladimira Šeksa. Drago Žagar. Trojstva 3. dr. u kojem ga dočekuju prof. dr. prorektor Sveučilišta Nakon toga slijedi Izvanredna sjednica Senata u vijećnici rektorata Sveučilišta u neposrednoj blizini Ureda Rektorice.c. gospodina Ante Đapića Riječ dr. dekan Veleučilišta . Gordana Kralik . sc. Studentskog centra u Slavonskom Brodu i Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek te predstavnici asistenta (2 asistenta člana Senata) i predstavnici studenata: Predsjednik i zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta.h. rektorica Sveučilišta . Medicinski fakultet Zurich-Osijek Nakon višemjesečnih aktivnih priprema.c. Trg Sv.

dr. .Riječ gospodina dr. Gordana Kralik. sc.00 sati – Prigodna predavanja. Firingera 14 . dr. Antun Tucak. Vladimir Prelog počasni doktor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Zmaj Sovički govori na polaganju temeljca za Perivoj velikana u Osijeku Osijeku. 64 ZMAJSKE VIJESTI . predsjednika Hrvatskog zbora .c. sc.c. dr.Himna Republike Hrvatske (Hrvatsko pjevačko društvo «Lipa») .h. obljetnice rođenja nobelovca Lavoslava Ružičke i 100. siječnja 2007. te kompletnog sastava Meštarskog zbora Družbe. dr. profesor emeritus .prof. .h. 12. Josip Šantić. Lovre u Lovrečini.Str. sc.h. godine.30 sati – Svečana koncelebrirana Sveta misa u crkvi Sv. K.h. Mihaela Arkanđela u Tvrđi Predsjeda Meštar kapelan monsg. Bio je to blagdan koji predstavlja značajan datum u povijesti osječke i hrvatske kulture. dr. Gordana Kralik.) – Prvi hrvatski dobitnik nobelove nagrade. Leopold Ružička (1887. Prof. dr. Zmaj od Sv. uz nazočnost velikog broja uglednih gostiju. rektorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 13. dr.Polaganje kamena temeljca – predsjednik Počasnog odbora i predsjednik Organizacijskog odbora 13.Riječ gradonačelnika grada Osijeka gospodina Ante Đapića .Povelja – Povelju čita glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku . u Auli Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Gordane Kralik .c. sc.-1978. sc.Uvodna riječ prof. dr. Trg Sv.Riječ Velikog Meštra Braća Hrvatskoga Zmaja prof. gimnazije u Tvrđu.Prigodno slovo Predsjednika Počasnog odbora gospodina Ministra znanosti. Vladimira Šeksa. Program se odvijao po slijedećem redoslijedu: S polaganja temeljca za Perivoj velikana i osječkoj Tvrđi 11. sc.Broj 1/2007.Riječ Rektorice Sveučilišta prof. obljetnice rođenja nobelovca Vladimira Preloga . kat Svečanosti otkrivanja Perivoja velikana u Osijeku priređene su 29. II. dr. Trojstva 3: Akademik Nenad Trinajstić. Dragana Primorca .c. obrazovanja i športa prof. te druge braće i sestara. Sveučilišta i predsjednik Organizacijskog odbora za obilježavanje 120.45 sati – Domjenak u zgradi rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.00 sati – Svečano otvaranje početka izgradnje Rondela velikana učenika gimnazije u Osijeku ispred zgrade III. Dragutina Feletara.

ispred godine u zagrebu. znanosti i kulturi tradiciji i preuzela je ime prema imenu Red Zmajskih te na povijesne zasluge hrvatskog naroda u obrani vitezova (Ordo equestris draconis) koju je s pretežno kršćanstva. III.Broj 1/2007. Nobelovac Vladimir Prelog. Str. Tucaka. kralj kemije. učitelj generacija hrvatskih kemičara i hrvatski domoljub. Miljenko Dumić. pravnih shvaćanja. po kojima se Hrvati ističu i Ante Đapića u Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku razlikuju u zajednici europskih naroda. Družba je utemeljena 16. 65 Svečanosti u Osijeku predsjedali su Antun Tucan. dr. Preloga u Perivoju hrvatskih velikana. 13. izvornih umjetničkih i graditeljskih izražaja. 14. svetinja.00 sati Svrha je Družbe njegovanje i promicanje iskonskog hrvatskog značaja te etičkih i kulturnih vrijednosti Prigodni domjenak gradonačelnika Grada Osijeka pojedinaca i naroda. dr. Družba «Braće Hrvatskog Zmaja» temelji se na i zaslužne Hrvate. te promicanju hrvatskih običaja. studenog 1905.ZMAJSKE VIJESTI . gimnazije u Osijeku. sc. . Zmaja Sovičkoga je svrha Družbe poučavanja povijesti hrvatskog naroda. sc. hrvatskim velikašima osnovao kralj Sigismund 1408.30 sati Svečano otvaranje Rondela učenika Veliki meštar Družbe govori na svečanosti u Osijeku gimnazije u Osijeku i otkrivanje bista Lavoslava Leopolda Ružičke i Vladimira godine. Gordana Kralik i Dragan Primorac Naslovnica pozivnice i kataloga za svečano otvorenje Perivoja velikana u Osijeku Prof. kao i ukazivanje na hrvatske doprinose europskog umjetnosti. A. njegovanje i oživljavanje uspomene na slavne i važne događaje iz hrvatske prošlosti te znamenite Poštovane dame i gospodo. Također Prigodni govor prof.

Zmajski stol u Osijeku osnovan je 2002. Između djela koja zaslužuju posebno isticanje je podizanje spomenika hrvatskoj himni «Lijepa naša domovino» i Antunu Mihanoviću u Zelenjaku u Hrvatskom Zagorju. koncipiranju i nakladništvu knjiga te je Zmaj od Sv. a to je Biskup Josip Juraj Strossmayera i nebolovci Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog. godine postavila spomenik Ocu Domovine na pročelju Starčevićeva doma u Zagrebu. godine Družba je nastavila izgradnju prikladnog uobičajenog oblikovanja spomeničkog prostora ispred zgrade Dio nazočnih Zmajeva na slavlju Sv. Družba je također uredila grob dr. Joško Šantić. Zmaja Velikootočkog Zmajski prinos kulturi Osijeka Dio Perivoja velikana u Tvrđi uređen je ispred III. Družba je u povodu obilježavanje 190. godišnjoj tradiciji Družba je postavila slučajno da je nositelj ovog velebnog kulturnog preko 200 spomen-ploča znamenitim i zaslužnim događaja upravo Družba Braća Hrvatskoga Zmaja. obljetnice od smrti časnog đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmayera postavila njegovu bistu ispred zgrade Gimnazije u Osijeku. 66 ZMAJSKE VIJESTI . Mise Gimnazije i postavljanjem bista istaknutim . Antonu Mihanoviću. Hrvatima. Lovre u Lovrečini pokrenuo inicijativu za postavljanje bista učenika Gimnazije u Osijeku koji su se istakli znanstvenim ili društvenim djelovanjem. godine i u tom razdoblju sudjelovao je u Svečanu Sv. Ruđeru Boškoviću i drugima. obljetnice rođenja i 100.Broj 1/2007. Petru Zrinskom i Franu Krsti Frankopanu. Prigodni govor Dragutina Feletara. U tijeku 2006. Misu predvodio je Meštar kapelan Družbe. osnovna zadaća te kulturne udruge jest Preradoviću. Zmaja Osječkog III. učenicima Gimnazije u Osijeku nobelovcima Lavoslavu Leopoldu Ružički i Vladimiru Prelogu u okrug kružnog platoa-nazvanog RONDEL UČENIKA GIMNAZIJE U OSIJEKU u Perivoju hrvatskih velikana prema idejnom projektu akademika Andrije Mutnjakovića. Petru Naime. Ante Starčevića u Šestinama i 1990. među njima Ljudevitu Gaju. Velikog meštra. Ivanu Zajcu. Nije nimalo U svojoj 100. gimnazije u kojoj su se Uređivanje Perivoja hrvatskih školovala dva nobelovca velikana u Osijeku veliki je kulturni događaj za cijelu Hrvatsku.Str.

obljetnice rođenja). Zmajom Sovićkim. formiranje Perivoja hrvatskih velikana u Osijeku započelo je u povodu 100.ZMAJSKE VIJESTI . Samo popis spomenika i spomenobilježja.). koje je Družba postavila diljem Hrvatske prelazi broj od nekoliko stotina. Str. Stjepan Tomaš. sc. dr. Detalj sa svečanog otvorenja Perivoja velikana to se prvenstveno odnosi na članove Zmajskog stola Družbe u Osijeku na čelu sa pročelnikom prof. gimnazije u Osijeku spomeničkog i ugodnog hortikulturnog kompleksa u parku pored znamenite stare osječke Gimnazije naći spomenici trojice ( u povodu 190. obljetnice hrvatskih velikana – đakovačkog biskupa i najvećeg smrti). Klementa. a o drugim djelatnostima na tom području da se i ne govori. Zmaj Hrtkovački od Sv. Konačno. zaštita i afirmacija hrvatskih povijesnih. Zmajska Družba na svakoj potpori zahvaljuje osobito svim sponzorima i donatorima. kulturnih i znanstvenih vrijednosti. Osijeka i Hrvatske. Zaslužni su i svi ostali članovi osječkog Stola – Nikola Dogan. Perivoj hrvatskih velikana bez sumnje je kulturni «cimer» barokne osječke Tvrđe. Srećko Jelinić. Zmaj Osječko Gornjogradski. Županiji Osječko-Baranjskoj te . Tu veliku zadaću članovi Družbe uspješno ispunjavaju već više od jednog stoljeća. Stjepan Sršan. obljetnice osnivanja Družbe Braća Hrvatskog Zmaja (1905-2005. Zmaj Osječko Donjogradski. Dakako. Zmaj Trušanski i Radoslav Galić. Zvonko Bojčić. te hrvatskih nobelovaca Lavoslava Ružičke hrvatskog dobrotvora Josipa Jurja Strossmayera (u povodu 120. Zmaj Đurđenovački. posebice Gradu Zmajska braća snimljena u auli Sveučilišta u Osijeku Osijeku. Zmaj Gornjanski. Josip Cvenić.Broj 1/2007. Družba Braća Hrvatskoga Zmaja osobito je ponosna i zahvalna prvenstveno svim članovima Družbe koji su na bilo koji način bili uključeni i dali svoj prinos ostvarivanju ovog izuzetno kulturnog projekta. kao što je to slučaj u Osijeku. Zasad će se u okrilju Poprsje velikanima otkrili su današnji učenici III. 67 čuvanje. Zmaj Vinjansko Bekteški. Jedinstven je primjer u svijetu da su dva nobelovca polazila istu gimnaziju. obljetnice rođenja i 100. obljetnice rođenja) i Vladimira Preloga (u povodu 100. Antunom Tucakom.

pročelnika Franka Bertošu. dogradonačelnica Grada Buzeta Jadranka . travnja 2006. Zmaja od Istre. Zmaja Dvigradskoga. Zmaja Pazinskoga i sc. na način da to sveučilište nosi ime Jurja Dobrile.3. Ivana Milovana gospodin dr. božjom milošću. Zmaj Porečki (naime 18. deo propitio – Za ognjišta i oltare. Najvažnija događanja bila su slijedeća: . Kuli nad Kamenitim vratima zazmajeni su Franko Bertoša. već u početku Zmajski stol u Pazinu afirmira se kao važan nositelj kulturnog i društvenog života Istre. srpnja 2006. braća na prvome radnome sijelu Zmajskoga stola pročelnik Zmajskog stola u Bakru Goran Crnković i u Pazinu. u Pazinu u prostoru taverne Franka Katarinčić-Škrlj. Zmaja Dvigradskoga prihvaćen je prijedlog i zaključeno da se putem zastupnika u Hrvatskome saboru Milana Medena. načelnik Općine Žmilj Ratko županije sa sjedištem u Pazinu.. Hvala našem Zmaju Osječkom III. zazmajeni su Milan Meden. Na prijedlog Maria Sošića. Pro aris et focis. predložilo Velikome meštru da za pročelnika stola Svečanom ustoličenju Zmajskoga stola u Pazinu imenuje Nevia Šetića. i Marino Manin. u Viteškoj dvorani u Dio sudionika proglašenja Zmajskog stola u Pazinu 6. rujna 2006. Zmaj Dragonjski. meštarskoga zbora. izaslanik porečko-pulskog biskupa Bertoše. Zmaj Velikootočki i članovi bilježnika Mario Sošića. koji je tako inspirativno osmislio rondel velikana osječke gimnazije. a Svečanom sijelu bilo je nazočno pedesetak uzvanika i 22. Zahvaljujući predanim i aktivnim članovima Družbe. Zmaj Dvigradski). listopada 2006. Jeromela. . u prostoru povijesne dvorane Kaštela u Pazinu svečano je ustoličen Zmajski stol Družbe «Braća hrvatskoga Zmaja» za područje .6. ali i aktivne suradnje Istrana s Družbom Braća Hrvatskoga Zmaja. 68 ZMAJSKE VIJESTI . Zmaj Pazinski i Đordano Perušić. među kojima i gradonačelnik Grada Pazina Sošić. Zmaja Pazinskoga sastala se zmajska mons. Trećoj osječkoj gimnaziji i Sveučilištu u Osijeku. tako su bili ispunjeni uvjeti gospodin Neven Rimanić. Josip Grbac. Zmaj od Istre i Mario gostiju. Zmaj od Istre Nakon višegodišnjih priprema. zamjenika bio je nazočan i Veliki meštar družbe prof. sredinom 2006. načelnik Općine Kanfanar za osnivanje Zmajskoga stola za područje Istarske Anton Modesto. kada se između ostaloga zaključilo i nekoliko članova toga stola. Nevio Šetić. dr. Osnivanje Zmajskog stola u Pazinu izazvalo je veliku pozornost javnosti u Istarskoj županiji. predloži amandman na Zakon o Sveučilištu u Puli. Zmaja Sutivanskoga II. a tako i za školstvo. Neka i dalje cvjeta kultura i znanost našeg Osijeka.Str. U toj se nakani uspjelo tako da danas imamo «Sveučilište Jurja Dobrile u Puli».Broj 1/2007. veljače 2006. tako: protonotar Ernest Gnjidić. Sutivanski II.15. akademiku i akademskom kiparu Andriji Mutnjakoviću. godine konačno je i službeno osnovan Zmajski stol u Pazinu. Dragutin Feletar. Zmaj Istarske županije sa sjedištem u Pazinu. listopada 2006. Istarskoga preporoditelja i biskupa jedne od najvažnije osobe za buđenje nacionalne svijesti i očuvanje hrvatskoga identiteta Istre i njezinu nacionalnu integraciju i modernizaciju. ZMAJSKI STOL U PAZINU Pročelnik: Nevio Šetić.

No.. rujna 2006. sc. svi rade složno. meštar gospodarstva osvrtom na opstanak Hrvatske kao subjekta kulture i Zvonimi Gerber. Zmaj od Istre u svoje je ime i ime zapažene rezultate djelovanja. dakle minimalan broj koji ee stola za Istarsku županiju sa sjedištem u Pazinu i potreban za osnivanje stola. biskupov izaslanik i kulture i civilizacije» (zbog velikog interesa i traženja pročelnik Zmajskoga stola u Bakru.ZMAJSKE VIJESTI . Zmaj Bilogorski II. Zatim je veliki bili smo primorani ponoviti predavanje dr. .Broj 1/2007. Slavka Kulića «Lice i naličje globalizacije s Nakon toga skupu su se obratili pozdravima posebnim osvrtom na opstanak Hrvatske kao subjekta gradonačelnik Grada Pazina. prosinca 2006. zmajskoga areopaga Vladimir Rukavina. Gosti i Zmajska braća ispred spomen-ploče u župnoj crkvi u Stražemanu sc. već ostvaruju stola Nevio Šetić. Domjenku je prethodio nastup i uvodno iznio osnovne ciljeve i zadaće Družbe Ženskoga pjevačkoga zbora «Mendule» iz Vrsara i izrazio zadovoljstvo što se Družba po prvi puta pod vodstvom Tome Njegovana.27. odnosno U svom ponovnom obračanju pročelnik Zmajskoga Požeško-slavonskoj županiji. Zmaj . listopada 2006. Zmaja od Istre za prvoga ZMAJSKI STOL U POŽEGI pročelnika Zmajskoga stola. Zmaj Sigetski III. nadalje. 69 Zmaj Dubravarski. u prostoru osnovne škole «Petar Studenac» u Kanfanaru u suradnji s Općinom Kanfanar organizirano je javno predavanje znanstvenika svjetskoga glasa dr. sc. ustrojava i u Istri. iz Zagreba. kojom se ustanovio Zmajski Marijan Liszt. a bio je nazočan i od 20. Zmaj Karlovački od Šanca i član civilizacije». zmajska braća u Požegi. Zmaj Kulića).15. stol za Istarsku županiju sa sjedištem u Pazinu i potvrdio izbor Nevia Šetića. Zasad je učlanjeno zmajske braće zahvalio na utemeljenju Zmajskoga samo petero braće. Interes za svečano sijelo bilo je veliko. Slavka meštar Družbe prof. Veliki je meštar. a naznačio glavne pravce djelovanje Družbe u Istri. Velikootočki pročitao odluku Meštarskoga zbora nazočno je bilo oko sto osoba. u dvorani hotela «Dijamant» u Svetoksaverski. Zmaj Rakitsko naznačio glavne zadaće i ciljeve djelovanje Družbe te Kutjevački izrazio želju i nadu za uspješnim radom Zmajskoga Iako po datumu osnivanja najmlađi slavonski stola u Pazinu za dobrobit Istre i Hrvatske. Zmajski stol. slavka Kulića pod . Poreču održano je svečano sijelo Svečano sijelo ustoličenja Zmajskoga stola u Pazinu Zmajskoga stola u Pazinu s božičnim domjenkom otvorio je pročelnik stola Nevio Šetić. sc. Osobito je istaknuo dva projekta: podizanje spomen područje/ obilježje svečanoj pjesmi Istarske županije «Krasna zemljo» i «Našoj Slogi» prvoj hrvatskoj preporodnoj novini u Istri. te predavanje dr. dr. Str. Zmaj od Istre za sve uzvanike. meštar zmajskih stolova Davorin naslovom: «Lice i naličje globalizacije s posebnim Hečimović. Pročelnik: Branko MIHALJ. Dragutin Feletar.

svečanostima posvećenja spomen-ploče prisustvovalo je i dosta zmajske braće – iz požeškog Stola. Dragutin Feletar. Tu je najprije proslavljena 25. a posebice i od msgr. Veliki meštar Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja. Zmaj Dragovački II. lipnja 2006. biskupa Požeške biskupije. Zmaj Velički i Milan Žegla. 3. te posebno u Kutjevu. požeški biskup. Zmaj Velikootočki. koji je pročelnik Zmajskog stola: Marijan Alardović. Malobrojni ali marni članovi požeškog Stola održavaju svoja sijela dva puta mjesečno. Na taj dan je inauguriran Zmajski stol u Požegi.Broj 1/2007. uskoro se mogu nadati i proširenju broja zmajske braće i sestara. koju je predvodio požeški biskup Antun Škvorčević. Zmaja Rakitsko-Kutjevačkog. Na svečanom domjenku u župnom dvoru govorio je i prof. gdje živi i pročelnik. Osobito svečano u Požegi je bilo nešto ranije. Antun Škvorčević. Antuna Škvorčevića. na dan Presvetoga Trojstva. Uz ostale govorili su Branko Mihalj. moralnog autoriteta ovoga kraja. Zmaj Brodsko Drenovački. Osnivanje Zmajskog stola održano je u vrlo svečanoj atmosferi i boltanoj dvorani Vikarijata Požeške biskupije. obljetnica posvete crkve Svetoga Mihovila. biskup požeški i Veliki meštar Družbe. Stol je bio suorganizator i dviju značajnih proslava u župi Stražeman. velečasni Josip Devčić iz Stražemana. godine. na glavnom požeškom trgu. uz prisustvo mnoštva vjernika. rujna 2006. Potom je Družba postavila prekrasno likovno oblikovanu spomen-ploču ispod kora u stražemanskoj župnoj crkvi – posvećena je hrvatskom kardinalu Franji Šeperu. nalaze i u Stražemanu.Str. Svečanosti je prisustvovao gotovo cijeli Dio sudionika proglašenja Zmajskog stola u Požegi Spomen-ploča kardinalu Franji Šeperu u Stražemanu Požeški biskup Antun Škvorčević u razgovoru sa zmajskom braćom . Slavko Perić. pred znamenitim baroknim kužnim pilom Presvetoga Trojstva. Zmaj Velikootočki. 15. msgr. Osijeka i Zagreba. Najprije je na otvorenom. Dragutin Feletar. Antun Škvorčević. 70 ZMAJSKE VIJESTI . sc. koji je upravo u Stražemanu predvodio zadnju Misu u svojem ovozemaljskom životu. Spomen-ploču je uz prigodni govor otkrio dr. Uz redovite djelatnosti. uz Branka Mihalja. osim u Požegi. održana Sveta Misa. Požeški Zmajski stol ima osobitu potporu i od drugih tamošnjih kulturnih i društvenih udruga. a često se. Velikoj. Uz mnoštvo naroda. Zmaj RakitskoKutjevački. Čalnovi su. Zmaj Stražemanski (koji je danas osobito potpora požeškom Stolu). dr.

Vladimir Rem.Branko Grizelj je imenovan u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu J. godine uoči Sv. godine u Osnovnoj školi «Mali Pariz» u Slav. Str. 10. srpnja 2006. kolovoza 2006. Slavonskom Brodu i Vukovaru. godine bio je prisutan na svečanoj sjednici Gradskog poglavarstva. prosinca 2006. godine Branku Grizelju je objavljen osobni životopis među 50. Zmajski brat Branko Grizelj. rujna 2006. Okruglom stolu su bila prisutna sva naša zmajska braća. Istovremeno je promovirana i moja knjiga koju je napisao Zmaj od Dilj gore o Franu Gundrumu. Franjo Husinec. Dana 03. Njegovih pet članova održavaju zmajska sijela. rujna 1981. Tom prilikom na otvaranju je bio prisutan i predsjednik Hrvatske vlade Ivo Sanader. sc. g. godine u Oriovcu zajedno s općinom Oriovac organizirao okrugli stol koji je u cjelini bio posvećen liku i djelu Frana Gundruma. prosinca 2006. studenog održao misu na groblju za sve poginule uz sudjelovanje preko 4. lipnja 2006. dr. rujna 2006. Tijekom prošle zmajske godine. a s istom temom navečer gost emisije SBTV «Klopka». godine uz polaganje vijenaca povodom Dana domovinske zahvalnosti uz prigodni govor i molitvu kod spomenika žrtvama domovinskog rata. g. zmaj od središta Slavonskog Broda bio je 21. 22. sc. prosinca 2006. O Gundrumu su tom prilikom govorili prof. godine. g. Zmaj od Dilj gore Zmajski stol u Slavonskom Brodu službeno je osnovan u proljeće 2006. ZMAJSKI STOL U SLAVONSKOM BRODU Pročelnik: Ivan BALEN.000 ljudi. listopada 2006. g. posvetio kardinal Šeper. Brodu. 28. dr. Bio je to zalog da će požeški Stol dobro raditi. Dana 04. 31. Crkvu je 06. te dakako – u Zagrebu. lipnja 2006. 08. dobio je nagradu za životno djelo za doprinos osobitog trajnog značenja proizvodnih znanosti. rujna 2006. akademik Stjepan Babić i pročelnik Zmajskog stola u Slavonskom brodu.Strossmayer u Osijeku. Glavna aktivnost u protekloj godini cijelog Zmajskog stola bila je usmjerena na organizaciju proslave 150-te godine rođenja našeg Zmajskog brata Frana Gundruma Oriovčanina. a na dobrobit znanstvenog i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. zmaj od Marsonie. Naš Zmajski brat Stjepan Belobrajdić. održao misu i susret s roditeljima poginulih branitelja u Slav. a 01. Dana 21. Antun Tucak. blagoslovio je Trgovački centar OBI u Slav.g. godišnjice posvećenja crkve u Stražemanu koji je organizirao Zmajski stol u Požegi. 16. lipnja 2006. a vrlo su aktivni u svojem profesionalnom. Dana 29. godine učesnik je okruglog stola o preventivi i sprečavanju ovisnosti kroz rad savjetnika. Dana 19. ali je već pokazao značajnu djelatnost. Zmajski stol u Slavonskom Brodu tom je prilikom 11. 71 sastav Meštarskog zbora iz Zagreba. godine je blagoslovio spomen kuću Dragutina Tadijanovića našeg zmajskog brata. Dana 29. Nagrada je uručena u Zagrebu od Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva. te veliki prijatelj Stola. dr. Mihovila Dana policije prigodni govor i molitva uz polaganje vijenaca na brodskom groblju. prosinca 2006. godine blagoslavio novootvorene prostore carine uz prigodni govor. studenog 2006. Brodu blagoslov kruha te prigodni razgovor povodom «Dana Kruha». prisustvovao je proslavi 25.000 istaknutih osoba i znanstvenika iz cijelog svijeta u knjizi «Who's . prosinca 2006. g. prisutan na ustoličenju Zmajskog stola u Vukovaru. prof. godine uoči državnog blagdana prisustvovao polaganju vijenaca na brodskom groblju.Broj 1/2007. 16. svibnja 2006. godine kao dekan Brodskog dekanata polaže vijence uoči svetkovine Svih svetih. godine organizator je i domaćin prvog posjeta kardinala Josipa Bozanića Slavonskom Brodu. Dana 25.ZMAJSKE VIJESTI . Zmaj Sovički iz Osijeka. svibnja 2006. te započeli pripreme za dobivanje i uređenje vlastite zmajske prostorije. Brodu uz govor o vrijednostima ali i opasnostima trgovačkog mentaliteta današnjeg čovjeka. g. Također su već uspostavili veze i suradnju s požeškim kulturnim i društvenim udrugama. 13. ali i na društvenom i znanstvenom polju.J. Dana 04. listopada 2006. održao je misu povodom svečanosti dana grada i govor na groblju uz polaganje vijenaca. godine blagoslovio je zastavu pjevačkog društva Davor uz prigodni govor. Tijekom 2006. članovi požeškog Stola nekoliko su puta na sastancima sudjelovali u Osijeku. Ivan Jelić.

godine uputili smo kompletnu dokumentaciju o uređenju interijera Zmajske kule u Splitu zajedno sa zamolbom za financijsko sudjelovanje Ministarstva kulture RH. Mihovila – zaštitnika Šibenika i Šibenske biskupije u prostorima novootvorene Gradske knjižice «Juraj Šižgorić» u rujnu 2006. godine u Novoj Gradiški.Broj 1/2007. godine na javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje radova za kulturne potrebe stol je prijavio svoje djelovanje i zatražio financijska sredstva. godini podigao spomen-ploču Petru Hektoroviću nad njegovim grobom u crkvi Dominikanskog samostana u Starom Gradu na Hvaru. Dana 18. a o njemu se govorilo na radiju i na lokalnoj TV-postaji. zatim 19. who in the world».J. Davorin Đanić je dana 20. kulturnom i znanstvenom području. godine održana je godišnja skupština Županijskog nogometnog saveza na kojoj sam imenovan za doživotnog počasnog predsjednika Županijskog nogometnog saveza nakon što sam bio predsjednik u protekla tri mandata. siječnja 2007. a ostvarili su zavidne rezultate u svom profesionalnom radu. ZMAJSKI STOL U ŠIBENIKU Pročelnik: Drago MARGUŠ. U suradnji s Ogrankom matice hrvatske Šibenik . Zmaj od Posavine prof.u prosincu 2006. prošle sam godine zajedno s prof. dr. te u društvenom. sc.u studenome 2006. Split. ali ima naznaka da će u slijedećem razdoblju Stol biti znatno aktivniji. 2. siječnja 2007. objavio knjigu o Andriji Štamparu koja je i sveučilišni udžbenik. Jakova Braća Zmajskog stola Šibenik svoja radna sijela održavali su u Jurlinovim dvorima u DragamaPrimošten Burnji. Zmaj od Ribnice Zmajski stol u Splitu ima osobitu odgovornost. godine braća su ponaosob obišla gradonačelnike gradova Trogir. tu su gradovi s dugom tradicijom i izuzetno vrijednim spomenicima kulture i povijesti. godine u Gimnaziji u Vinkovcima. 72 ZMAJSKE VIJESTI .Str. O ovom događaju izvješće je tiskano u lokalnim novinama. Zmaj od Sv. . Solin. jer njegovo djelovanje pokriva veliko područje i mnogo stanovnika. a odgovor još nije stigao. sc. i 12. otvorena je izložba «Rimski pape iz grafičke mape Pietra Kandlera u državnom arhivu u Rijeci».Zmajski stol u Splitu je u 2006. prosinca 2006.36% građana i tako dobio dva vijećnika u novoizabranom Gradskom vijeću. Stanom Vukovac dr. godine Zmajski stol u Splitu je sudjelovao na Zborovanju južnohrvatskih zmajskih stolova u Dubrovniku. godine u velikoj Kazališnoj koncertnoj dvorani u Slavonskom Brodu. . . Dasadašnja aktivnost ne zadovoljava te potrebe. godine izabran za znanstvenog savjetnika i redovitog profesora Medicinskog fakulteta u Osijeku Sveučilišta J. veljače 2007. godine objavio je i dva sveučilišna udžbenika i to: «Rezni alati. . Sedam članova Zmajskog stola u Splitu redovito se sastaje. a povodom proglašenja sportaša godine dobio priznanje za izuzetan doprinos u razvoju sporta od Zajednice sportskih udruga i Saveza Brodskoposavske županije. Knjiga je promovirana 19. Od važnijih projekata navodima slijedeće: 1. Kao nositelj liste Hrvatske narodne stranke na izvanrednim izborima za Gradsko vijeće grada Slavonskoga Broda dobio je povjerenje 7. Dana 08. koje je trajalo dva dana.u jesen 2006. Bila su nazočna sva braća članovi Zmajskog stola u Splitu. ovoj svečanosti su bili nazočni gradonačelnik Grada Starog Grada. 11. Zato su zadaci Stola veliki i odgovorni. . te osobno uručili pismene zahtjeve za namjenske donacije za uređenje interijera Zmajske kule u Splitu.u siječnju 2006. glavni vikar reda Dominikanaca uz svečanu misu i kulturno-umjetnički program. studenoga sa značajnim odjekom u lokalnim medijima. Kaštela. U suradnji sa Zmajskim stolom Riječko-Bakarskim u okviru proslave Sv. ZMAJSKI STOL U SPLITU Pročelnik: Božo BOTA. Strossmayer. noževi i glodala» i «Strojevi za oblikovanje metala deformiranjem». vrijedno zastupaju interese Družbe u Splitu i surađuju s drugim udrugama i ustanovama. Kao pročelnik Zmajskog stola. a 23. općina Dugopolje. Tijekom 2006. godine u slavonskom Brodu. Uz to. prosinca 2006. veljače 2007.

Zapis o smrti Nikole Zrinskog Kuršanečkog u rukopisnim poetskim zbirkama. a u uredničkom vijeću su: Zmaj od Sv. u nazočnosti 20 članova Družbe) Znanstveni skup «Hrvatske obljetnice». U časopisu o značajnim obljetnicama piše i Zmaj od Šibenskih otoka (Milivoj Blažević).. Veliki požar grada Varaždina 1776. Čakovec. Splita i Dubrovnika u Kongresnom centru «Bl. prijedlozi akcija Stola. i 24. Ideja je prihvaćena i predstoji organizacija sastanaka gradonačelnice Knina Josipe Rimac i dogradonačelnika Tomislava Vrdoljaka s Velikim meštrom Zmajem Velikootočkim (Dragutin Feletar) i meštrom protonotorom Zmajem Dubravarskim (Ernest Gnjidić) na kojem bi se trebala odrediti dinamika i sudionici za realizaciju projekta: 8. Zmaj Garestinski Održano je u 598. Zmaj Trešnjevački). 3. Str.. obljetnice podizanja spomenika hrvatskoj himni. Proslava 70. 4. rujna u Šibeniku bio domaćin Hrvatskom zavičajnom društvu bednjanskog kraja iz Zagreba. U okviru predstavljanja Ogranak Matice hrvatske Šibenik u Vinkovcima. Jakova (Drago Marguš) 28. 40.ZMAJSKE VIJESTI . Crkva blažene Djevice Marije u Rukljevini kraj Varaždinskih Toplica. 6.11.Primošten Burniji. Jakova (Drago Marguš – piše rubriku prirodna baština). Zmajsko sijelo u Varaždinskim Toplicama (zajedničko sijelo Stolova Varaždin. izdana su dva broja (uskršnji i božićni) časopisa Vjera u Kamenu kojeg kao urednik potpisuje Zmaj Dragarski (don Stipe Perkov). godine. 11. Ivan Zvonar. razgledali drugi međunarodni sajam u srednjovjekovnom Šibeniku. Politika i znanost. godine Predavači: Želimir Hitrec. Varaždinske toplice 11. Zmajski stol Šibenik sudjelovao je 11. obišli su Kninsku tvrđavu. Zmaj Trešnjevački). Zmaj Čičanjski).. (Zoran Homen.11. Gluhonijema slikarica Jelka Struppi von Wolkensperg. (Ivan Zvonar. Gabrijel Horvat hrvatski slikar 1905-1985. i 12. Zmaj Cernički). slijedećeg sadržaja: Adrijanskog mora sirena Petra Zrinskog: što je to? (Zvonimir Bartolić. zmajskoj godini 6 domjenaka Stola (razgovori. narodne nošnje i bogatu glazbenu baštinu. posjetili Primošten i primoštenske vinograde te na kraju Jurlinove dvore u Primoštenu Burnjem. 5. (Ivan Zvonar. U suradnji s KUD-om «Sveti Juraj» . listopada održao s predsjednikom OGMH Šibenik predavanje «Rijeka Krka: prirodna i kulturna baština». Nina Lipljin (kandidat. Zmaj od Sv. Jakova (Drago Marguš). Alojzija Stepinca» u Dubrovniku. Krapina. pripravnik). (Miroslav Klemm. U pripremi je objavljivanje odabranih pjesama Vinka Nikolića povodom 10. Varaždinske Toplice. Značaj veleposjedničke obitelji Kiepach u Križevcima. Zmajica od križevačkog Gornjeg grada. ili dva lica jedne monografije. Tri priločke pesmarice. studenog 2006. 7. obljetnice njegove smrti i prikupljanje sredstava za obnovu kipa Sv. Miljenko Stančić 1926-2006. Zmaj Čičanjski. Tomislav Đurić. Zmaj Bokeljski. Vlasta Kliček. Zmaj Trešnjevački. Početkom veljače organiziran je sastanak s predstavnicima lokalne vlasti Grada Knina da bi se ponovno pokrenula ideja o podizanju spomenika kralja Zvonimira u Kninu. Lovre (Milivoj Zenić-piše rubriku kultura). Šibenika. 73 i financijsku potporu Grada Šibenika Zmajski stol je 23. Izgubljeni grad. Zmaj Bribirski II (Željko Krnčević – piše rubriku povijest) i Zmaj od Sv. problem varaždinskog urbanizma. Zoran Homen. Zmaj Čičanjski). . pripreme sijela i Znanstvenog skupa u Varaždinskim Toplicama) Organizirano je i VIII. Miroslav Klemm. Križevci). Za vrijeme dvodnevnog posjeta članovi Kulturno umjetničko društvo «Franjo Sert» na Medulićevom trgu u jednostatnom programu predstavili su svoje tradicionalne običaje. Izdan je Zbornik radova Hrvatske obljetnice 6/7. (Miroslav Klemm.2006. Zmaj Bokeljski).2006. Mihovila na gradskim vratima u Šibeniku. ZMAJSKI STOL U VARAŽDINU Pročelnik: Branko SPEVEC. (Tomislav Đurić. Vrijedna crkvena baština topličkog kraja. na Zborovanju zmajskih stolova Zadra. Zmaj Dubravski). Zmaj Cernički. Na sijelu u listopadu Zmaj Dragarski (don Stipe Perkov) prepustio je na osobni zahtjev vođenje Zmajskog stola Šibenik Zmaju od Sv. Zmaj Krapinski IV.Broj 1/2007. godina Križevačkih štatuta. dogovori.

Zmaj Trešnjevački): sijela. te prigodnim riječima pročelnika Stola Varaždin Branka Speveca. Poglavarstvo grada Kukuljevićeva govora u Saboru 1847. obljetnici Križevačkog još jedan znanstveni skup. Na već tradicionalnom znanstvenom skupu Donosimo i dvije detaljnije vijesti iz rada Zmajskog «Hrvatske obljetnice». godine. 25. (Miroslav Klemm. Križevcima i Varaždinu. Starom gradu članovi Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja» na spomen devete obljetnice. godine. velikom požaru Varaždina 1776. godine (Zmaj Čičanjski i Zmaj Trešnjevački). obljetnica velikog varaždinskog požara. Na njima su hrvatskoj javnosti obznanjeni stručni radovi o nekim SIJELO DRUŽBE «BRAĆA HRVATSKOGA značajnim datumima i zaslužnim osobama hrvatske ZMAJA» I ZNANSTVENI SKUP «HRVATSKE prošlosti. Varaždina. Zmaja Garestinskog Polaganje vijenca na spomenik Hrvatskom jeziku u Varaždinskim toplicama . Čakovec. Zmajsko sijelo. Poticaj podizanju spomenika koji krasi park u središtu grada dao je Ivan Rabuzin. studenoga 2006.Broj 1/2007. U subotu 11. proslavi 70. okupilo je članove Družbe iz cijele Hrvatske.). Predavanja u organizaciji Stola Varaždin: Miroslav Klemm. osnivač Zmajskog Stola Varaždin i njegov prvi pročelnik. Zmaj Krapinski IV. Varaždin. Zmaj Grebengradski II. poglavito Stolova u Čakovcu. Križevci i Krapina u Varaždinskim Toplicama Fakultet organizacije i informatike Varaždin. Zmaj Trešnjevački: 230. pročelnik za prostorno uređenje i komunalne i Vilka Žiljaka. te Marijan Bakulić. Sastanci s Braćom iz drugih stolova: Domjenak u gradu Ozlju u rujnu 2006. U starodrevnim Varaždinskim Toplicama održan je Zmaj Trešnjevački). obljetnice podizanja spomenika OBLJETNICE» U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA hrvatskoj himni (Želimir Hitrec.4. osmo po redu. naglasili značaj djelatnosti grada Varaždina. Krapini. To su: Nina Lipljin sveučilišni profesor. 74 ZMAJSKE VIJESTI . Na početku Sijela Zmajevi su položili spomenvijenac na spomenik. Kula stražarnica. Ostale aktivnosti Stola Varaždin: Meštarskom zboru predložena je kandidatura dvoje pripravnika za prijam u Družbu «Braća Hrvatskoga Zmaja».2006.. obaveznom dijelu Zmajskog stola Varaždin (Miroslav Klemm.Str. okupili su se u topličkom. Zmaja od Kune. održano je osam predavanja. Zmajska braća iz stolova Varaždin. 40.

-1985. 2007. Zmaja Grebengradskog II. Zmaj Čičanjski). problemi varaždinskog urbanizma. dogradonačelnik Varaždina. Zdušno radi na očuvanju tradicionalnih vrijednosti našeg naroda i stoga je važan činitelj i njegove budućnosti. Na samom početku znanstvenog skupa je Tomislav Đurić. našeg Zmajskog Brata Ivana Rabuzina izložbu je otvorio akademski slikar Ivan Mesek. Naš Zmajski Brat Rabuzin govorio je o tome u kraćem razgovoru za televiziju i radi ističući ponovo naše zmajsko geslo: Pro ari set focis Deo propitio! Nakon otvorenja izložbe Josipa Resteka u Varaždinu u čast Ivana Rabuzina. Zmaj Trešnjevački. svećenika varaždinske biskupije. O značaju Restekovih slika govorio je Miroslav Klemm. Pozdravljajući doajena svjetskog naivnog slikarstva. izložba slika akademskog slikara Josipa Resteka. IZLOŽBA U ČAST BRATA IVANA RABUZINA. Naš Zmajski Brat Ivan Rabuzin poznat je našoj kulturnoj javnosti i kao maran sakupljač hrvatske likovne baštine. osamdesetoj obljetnici rođenja Miljenka Staničića (Nina Lipljin. Str. političkih i javnih djelatnika Varaždina i posjetitelja muzeja otvorena je u Starom gradu u srijedu 3. Zmajsko sijelo i znanstveni skup u Varaždinskim Toplicama kojem je Zmajski Stol Varaždin ponovo bio dobar domaćin iznova su potvrdili značaj Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja». Zapisi o smrti Nikole Zrinskog Kuršanečkog u rukopisnim poetskim zbirkama. te politika i znanost ili dva lica jedne monografije. Ova je izložba bila prilika da se javnost ponovo upozna s radom naše časne Družbe. 75 spravišća Vlasta Kliček. DEO PROPITIO! (za žrtvenike i ognjišta Božjom pomoći). Wolkensperg (Zoran Homen. Zmaj Garestinski. 4. Zmaja Grebengradskog II. Zmaj Cernički. odajući posebnu počast Ivanu Rabuzinu koji je unatoč bolesti smogao snage uveličati ovu svečanost. godine darujući gradu Varaždinu 124 umjetnička djela za zbirku Moderne umjetnosti. Valentin Puževski i Ivo Zvonar bili su: Adrijanskog mora sirena Petra Zrinskog – što je to?. ZMAJA GREBENGRADSKOG U nazočnosti članova naše časne Družbe. te trima priločkim pjesmaricama (Ivan Zvonar. kandidatkinja pripravnica). Hrvatski slikar. U povodu najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa izložbu su zajednički organizirali Stol Varaždinski i Gradski muzej Varaždin. nedoličnom stanju dvorca Bisag i grobnice hrvatskog domoljuba baruna Corberona (Tomislav Đurić. prikazao dvobroj knjižice «Hrvatske obljetnice 6/7» s objavljenim predavanjima s prošla dva sijela. Uz brojne vrijedne knjige njegova zbirka sadrži i veliki broj slika i grafika hrvatskih i svjetskih umjetnika. Zmaj Bokeljski).. Nazočne je u ime Stola Varaždin pozdravio ravnatelj muzeja Branko Spevec. Svoj domoljubni zanos iskazao je 2004. Miroslav Klemm. Naslovi radova koje su objavili Zmajevi Zvonimir Bartolić. Sijelo i znanstveni skup u Varaždinskim Toplicama održani su u prilog tome. Ta. Četrnaest slika temperom na papiru s nazivom «Križni put» vlasništvo su našeg Zmajskog brata Ivana Rabuzina. Tomislav Đurić.ZMAJSKE VIJESTI . 1905. Gabrijel Horvat. Izgubljeni grad. Zmajica od križevačkog Gornjeg grada). Ta će djela nakon preuređenja varaždinske sinagoge biti u stalnom postavu Galerijskog centra Varaždin. Zoran Homen.Broj 1/2007. već više od stoljeća stara hrvatska društvena i kulturna ustanova djeluje pod geslom: PRO ARIS ET FOCIS. . Značaj veleposjedničke obitelji Kiepach u Križevcima. Zmaj Cernički). Ideje braće Radić u našoj pedagoškoj praksi. Vrijedna crkvena baština Topličkog kraja. gluhonijemoj slikarici Jelki Struppi bar.

Župana županije Vukovarsko-srijemske Bože Galića. 15. popis uzvanika i zaduženja pojedine zmajske braće. Zmaja Sigetskog III. Zmaja Starovukovarskog. uz nazočnost Velikog meštra Matije Salaja. 9. godine u prostorijama hotela Lav u Vukovaru. Ovom događaju prethodilo je niz sastanaka na kojima se navedeni događaj pripremao: 1. Zmaja Dubravarskog.Str. Zmaja od Šokadije Vinkovačkog stekli su se uvjeti za ustoličenje Zmajskog stola u Vukovaru Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja». 3. Zmajice od Mitnice.Broj 1/2007. dogovoreni su termini i okvirni program ustoličenja Zmajskog stola Požega. Zmaja Sovičkog. Zmaj Vinkovački III. 27. godine u prostorijama Ogranka Matice hrvatske Vinkovci zmajska braća koja djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije uputili su prijedlog Meštarskom zboru da donese odluku o osnivanju Zmajskog stola Vukovar Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja». Domjenak u Blagovaonici Samostana u 13:00 sati Svetu misu je predvodio Zlatko Špehar. Zmaja Rakitsko- Kutjevačkog. svibnja 2006. Polaganje vijenca kod Spomen križa na ušću Vuke u Dunar u 10:00 sati 3. Pročelnika za kulturu Antuna Pintarića. veljače 2006. veljače 2006. Zmaja Vinkovačkog III. zmajske braće i gostiju uz slijedeći: PROGRAM 1. Zmaja Zelingradskog. pročelnika Zmajskog stola Osijek i kuma Zmajskog stola Vukovar Antuna Tucaka. zmajska braća koja djeluju na području Vukovarskosrijemske županije i Gvardijan vukovarski. Zazmajenjem 18. 76 ZMAJSKE VIJESTI . saborskog zastupnika Petra Mlinarića. Zmaja Svetoksaverskog. godine u Viteškoj dvorani Zmajske kule nad Kamenitim vratima u Zagrebu: Dražena Švagelja. pročelnika Zmajskog stola Požega Branka Mihalja. gvardijan vukovarski. 4. Zmajice Bosutske. dogovaraju detaljan program ustoličenja. jer je uz njih s područja Vukovarsko-srijemske županije bio već ranije zazmanjen Stipan Mijok. Svečana sveta Misa u crkvi svetih Filipa i Jakova u 11:00 sati 4. a u misnom slavlju je sudjelovao dječji zbor crkve «Svetih Filipa i Jakova» i zbor mladih.. Josipa Prpe. Meštra rizničara Vladimira Rukavinu. 8. Svečanost Ustoličenja u Pstoralnom centru svetog Bone u 12:00 sati 5. Zmajskog stola Vukovar i Zmajskog stola Slavonski Brod. 2. svibnja 2006. Meštra protonotara Ernesta Gnjidića. godine u pastoralnom centru «Sveti Bono» u Vukovaru. Meštra obredničara Zdravka Velentekovića. godine u prostorijama Zmajskog stola u Osijeku uz nazočnost zmajske braće s područja sve četiri slavonske županije. Zmajski stol u Vukovaru Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja» ustoličen je 21. Ružice Pšihistal. Zmaja Siveričkog i Martina Miškovića. Zmaj Bački II. ZMAJSKI STOL U VUKOVARU Pročelnik: Dražen ŠVAGELJ. Štefice Šarčević. godine u prostorijama Franjevačkog Sa svečanosti proglašenja Zmajskog stola u Vukovaru . Okupljanje uzvanika u hotelu Lav u 9:30 sati 2. svibnja 2006. svibnja 2006. Meštra zmajskih stolova Marijana Liszta.

Članovi Zmajskog stola Vukovar 28. u Požegi. lipnja 2006. Budući da je jezična baština temelj kulturne baštine svakoga naroda. ZMAJSKI STOL U ZADRU Pročelnik: Josip FARIČIĆ. sudjelovali su na izbornom sijelu glavnoga zbora Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja». godine. provjeravaju izvršenje zaduženja i dogovaraju konačni protokol za svečanost ustoličenja. 3. u Stražemanu. travnja 2006.) Zmajski stol u Zadru Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja i ove je godine obilježila obljetnicu mućke pogibije hrvatskog bana Petra Zrinskog i kneza Frana Krste Frankopana.Opačić. govorila je o suvremenom položaju hrvatskog jezika. 11. travnja 2006. 27. lipnja 2006. godine u prostorijama Franjevačkog samostana u slavonskog Brodu. prigodne duhovne pjesme.Broj 1/2007. u prostorijama pastoralnog centra «Sveti Bono» u Vukovaru. uz nacionalnu himnu. srpnja 2006. Kao i svake godine od osnivanja Zmajskog stola u Zadru. Nives Opačić pod naslovom Hrvatski jezik danas. sc. godine. Nives Opačić predavanje pod naslovom Hrvatski jezik danas (Zadar. bili su nazočni ustoličenju Zmajskog stola Slavonski Brod. godine. Predavanje je održano u dvorani Matice hrvatske – zadar 3. Svečana akademija održana je u Hrvatskoj kazališnoj kući. s posebnim naglaskom na opasnost nekritičkoga usvajanja brojnih tuđica. Na svečanosti su bili nazočni članovi stola. Članovi Zmajskog stola Vukovar 25. godine. sc. travnja 2006. istaknuta hrvatska lektorica. sc. te Zamjenika i Bilježnika Zmajskog stola Vukovar. 15.) Zmajski stol u Zadru Družbe Braća Hrvatskog Zmaja priredio je predavanje mr. Zlata Derossi s učenicima Klasične gimnazije Ivana Pavla II. 3. Članovi Zmajskog stola Vukovar. svibnja 2006. razmatrali su plan rada do kraja 2006. Mr. svibnja 2006. razmatrali su plan rada do kraja 2006. Str. godine. u prostorijama hotela Lav u Vukovaru. listopada 2006. zmajska braća koja djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije sudjelovala na redovitom godišnjem sijelu Glavnoga zbora Družbe «Braća Hrvatskoga Zmaja». U međuvremenu su 29. Članovi Zmajskog stola Vukovar 25. Članovi Zmajskog stola Vukovar. N. 77 samostana u Vukovaru zmajska braća koja djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije i Gvardijan vukovarski. raspisan je natječaj za najbolji literarni rad za učenike srednjih škola Zadarske županije s temom Navik on živi ki izgine pošteno. svibnja 2006. Djelovanje ovog mladog Zmajskog stola uspješno se nastavlja. Zmaj od Zapolja. Zmaj od Rave U Zadru tradicionalno obilježena obljetnica mučke pogibije bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frana Frankopana (Zadar. bili su nazočni ustoličenju Zmajskog stola Požega. Nakon toga uslijedio je iznimno uspješan recital Junaci hrvatski nek smireno sniju koji je osmislila i uvježbala prof. Akademski zbor Sveučilišta u Zadru otpjevao je. posebice iz engleskog jezika. u Viteškoj dvorani Zmajske kule nad Kamenitim vratima u Zagrebu. rujna 2006. godine. Članovi Zmajskog stola Vukovar 21. bili su nazočni proslavi 25 obljetnice obnove župne crkve i izrade mozaika hrvatskih velikana. u viteškoj dvorani Zmajske kule nad Kamenitim vratima u Zagrebu. Nakon recitala ženska klapa Anima maris otpjevala je dvije prigodne pjesme. godine i izabrali Pročelnika. Na kraju svečane akademije učenica Ana Dejanović pročitala je svoj prvonagrađeni rad u kojem je na izvrstan način obradila presjek nedavne hrvatske prošlosti uz zanimljive poruke mladim naraštajima za nacionalno svjestan i etički savjestan život u sadašnjem trenutku i u budućnosti. Mr. Opačić.ZMAJSKE VIJESTI . u viteškoj dvorani Zmajske kule nad Kamenitim vratima u Zagrebu. Dogovoreno je da na zazmajenje Zlatka Špehara idu članovi stola. potrebito ju je pažljivo čuvati i njegovati u svakodnevnom govoru i pisanju kako se ne bi izgubila u predstojećim . 27. svibnja 2006. zazmajen je Zlatko Špehar. Među prikupljenim radovima odabrani su najbolji. istakla je N.

Vladimira Horvata i mr. listopada 2006. Palčić u ime poglavarstva Grada Paga. Stijepo Obad. a održano je u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa Vicko Zmajević. dr.. Zbor je izveo nekoliko prigodnih skladbi. mons. nadbiskupa zadarskog. Prigodna izlaganja popraćena su glazbenim nastupom Žana Morovića. Zmaj od Rave. Stijepo Obad. Program je upotpunjen nastupom mješovitog zbora paške nadžupe. 11. listopada 2006. Marijan Oblak. Pred brojnom publikom mons. sc. nadbiskup zadarski u miru.. Zmaja Bišćanskoga i vikara za postoral Splitsko-makarske nadbiskupije. Prikazivanje je priređeno o župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u gradu Pagu. dr. Branimira Buturića i orguljaša Dragana Pejića s nekoliko skladbi iz hrvatske crkvene baštine. Kašića.Broj 1/2007. Drage Šimundže Bog u hrvatskoj književnosti (Zadar. Drage Šimundže. D. Prigodnu riječ uputili su gosp. sc. dipl. ali i posvemašnjoj globalizaciji. sc. svibnja 2006. paški nadžupnik i domaćin skupa. koje se na različite načine umjetnički oslikava u književnosti. integracijskim procesima. Zmaj Konavoski i dr. Ista knjiga prikazana je i u Pagu. Predavanje prof. te prof. nadbiskup zadarski u miru te prof. ti procesi uz brojne pozitivne društveno-gospodarske efekte. B. mons. prof. Zmaj od Rame. 10. obljetnice prve hrvatske gramatike Institutionum Linguae Illyricae Bartola Kašića. njegova ljubav prema čovjeku. Zbornik radova uredio je Julije Derossi. . 30. pokrovitelja priredbe i kanonik don Srećko Frka Petešić. Sanje Perić Gavrančić.s.. Pag. nadbiskupa u miru i počasnoga člana Družbe Zmaja Svetokrševanskog.) U organizaciji Zmajskog stola u Zadru Družbe Braća Hrvatskog Zmaja u dvorani Matice hrvatske – Zadar 10. patera dr. Ti su radovi prošireni podnesci sa znanstvenog skupa održanog u Zadru i Pagu 2004. značenje vjere u svakodnevnom životu. Josip Faričić. nadahnuto su govorili mons. Marijan Oblak. župna crkva u Pagu dvosvešćanog djela Bog u djelima hrvatskih pisaca. Šimundža nadahnuto je govorio o djelima hrvatskih književnika u kojima se u središnjem mjestu ističe Bog. Prikazivanje zbornika radova 400 obljetnica prve hrvatske gramatike Bartola Kašića Pažanina isusovca (Zadar. sc. Na predstavljanju su govorili Ivo Grbić. općenito.. 11. te.Str.st. sc. dr. O knjizi. Marijana Oblaka. Miljenkom.) Zmajski stol u Zadru Družbe Braća hrvatskog zmaja priredio je u Zadru i Pagu prikazivanje zbornika radova 400 obljetnicu prve hrvatske gramatike Bartola Kašića Pažanina isusovca. pročelnik Zmajskog stola u Zadru. iur. održano je predavanje Bog u hrvatskoj književnosti mons.sc. U zborniku su objavljeni znanstveni prilozi mons. svibnja 2006. posebno o značenju činjenice da je hrvatski jezik normiran još početkom 17. župan Zadarske županije. Naime. generiraju i dvojbene pa čak i negativne posljedice za razvoj malih naroda i njihovih jezika kao značajnih odrednica identiteta. među kojima se na poseban način istakla pjesma Bartulova himna. Prikazivanje u Zadru organizirano je u sklopu Dana Zadarske županije. svibnja 2006. 78 ZMAJSKE VIJESTI . dr. svibnja 2006. Ugledni predavač dijelom je za predavanje crpio građu iz svojega Predstavljači zbornika o prvoj hrvatskoj gramatici B. 30. sc. predvođenog č. povodom 400. Ivana Prenđe.

Na spomendan tragedije u Udbini je održano Lučić) koncelebrirano misno slavlje pred više tisuća hodočasnika. J. zbornika stola u Zadru iskoristili su priliku i za kraći susret sa radova Trećega hrvatskog žrtvoslovnog kongresa.Derossi. zmajskim bratom Ivicom Matajiom. J. Predstavnici Zmajskog prikazivanje knjige O žrtvama je riječ. Z. obljetnice mučkog stradanja hrvatske prošlosti. J. Salečić Salona. Zmaj od Škabrnje i dr. O knjizi su govorili prof.) Prof. rujna 1493. Na kraju prikazivanja nastupili su književnici Duška Salečić Salona i Joja Ricov recitirajući i čitajući prigodne radove s tematikom žrtava u hrvatskom narodu. Sudionici prikazivanja knjige «O žrtvama je riječ» (Z. sc. Alojzija Stepinca kako je Hrvatska žrtva velikih zala. Zmaj Konavoski.Derossi. (Udbina. don Emil Bilaver. U nadahnutom i izrazito dobro prihvaćenom nastupu prof.) na Hrvatsku. D. Hrvatskoga žrtvoslovnog društva te Julije Derossi. Tijekom prikazivanja istaknuto je značenje Prikazivanje knjige O žrtvana je riječ prigodom osobnih žrtava i žrtava cijeloga naroda tijekom obilježavanja 15. 18. tijekom velikosrpske i velikocrnogorske agresije studenog 2006. Stijepo Obad. rujna 2006. studenoga 2006. dr. i predsjednik tijekom tekuće zmajske godine. Dan prije knjiga je prikazana u konkretnije realizacije u obliku jednoga predavanja Škabrnji. Z. 9. rujna 1493. Zmaj od Rame. Zvonimir predstavnika zadarskog Zmajskog stola u Gospiću Šeparović. Šeparović. Str. sc. dr.ZMAJSKE VIJESTI . Šeparovića istaknuli su djelovanje Hrvatskoga žrtvoslovnog društva te ukratko i sadržajno prikazani prilozi u zborniku radova. 79 Sudjelovanje predstavnika Zmajskog stola u Zadru Družbe Braća hrvatskog zmaja na hodočašću u Udbini povodom obilježavanja stradanja hrvatske vojske u bitci na Krbavskom polju 9.Faričić. Josip Faričić. Zmaj od Rave sudjelovali su u ime Zmajskog stola u Zadru Družbe Braća Hrvatskog Zmaja na obilježavanju povijesne tragedije hrvatske vojske na Krbavskom polju 9. . sc. palih za slobodu i S prikazivanja knjige «O žrtvama je riječ» neovisnost domovine. Ricov i J. sc.Broj 1/2007. obljetnice mučkog stradanja hrvatskog puka u suradnja dvaju susjednih zmajskih stolova uz obvezu Vukovaru i Škabrnji. u organizaciji zadarskoga Zmajskog J. Dogovorena je načelna 15. U uvodu je istaknuta misao blaženoga U maloj dvorani Hrvatske kazališne kuće Zadar 18. Derossi naglasio je važnost obilježavanja stradanja stola Družbe Braća Hrvatskog Zmaja održano je hrvatskoga naroda kako bi se na temelju te spoznaje objektivno i sveobuhvatno prosuđivale tragične situacije i izvukle odgovarajuće pouke za sadašnji i budući razvitak hrvatskoga naroda. predstavnikom Prikazivanje je upriličeno prigodom obilježavanje Zmajskog stola u Gospiću. i to na mjestu izgradnje buduće crkve hrvatskih mučenika. Zmaj Korčulanski IV. a osobito stradanja hrvatskog puka hrvatskog puka u Vukovaru i Škabrnji (Zadar. dr.

te višegodišnji pročelnik Zmajskog stola u Zadru Družbe Braća hrvatskog zmaja i predsjednik zadarskoga ogranka HKD Napredak. Ulgedni predavači prof.) Povodom obilježavanja blagdana Sv. Kolega opbradio je agrarni. sc. jedan od vodećih hrvatskih liturgičara i višegodišnji provincijal franjevačke provincije Sv. sc. studenoga 2006. Predavanje pod naslovom Maslina – drvo života i simbol Sredozemlja prof. Obad istakao se kao izvrstan sveučilišni profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru (od 2003. a u kršćanstvu i drva života. 27. fra Robert Bernardin Škunca. Stijepo Obad. dr. fra B. sc. Ante Kolege i dr. ali i kao predsjednik zadarskog organka Matice hrvatske početkom 70-ih godina 20. 24. navedeno je u obrazloženju nagrade. Krševana mučenika. Zmaj Konavoski i pročelnik Zmajskog stola u Zadru Družbe Braća Hrvatskog Zmaja (2001. geografski i gospodarski aspekt masline. Prof. domoljuba i. st. Sveučilište u Zadru). upriličena je svečana sjednica Gradskog vijeća Zadra na kojoj su dodijeljena priznanje istaknutim pojedincima i ustanovama. Glavni laurenti ovogodišnje dodjele nagrada prigodom Dana Grada zadra bili su prof. znanstvenika. 80 ZMAJSKE VIJESTI . a u drugom dijelu dr. S. U prvom dijelu predavanja prof. Ona je izvor maslinovog ulja. Obad. sc. sc.Str. Škunca ukazao je na simboličkoliturgijsko značenje masline i maslinovog ulja te održao meditaciju pod naslovom Svježi maslinov list. S.) dobio nagradu Grada Zadra za životno djelo (Zadar. moralne vertikale koja se nije savijala niti u najtežim trenutcima suvremene hrvatske prošlosti. parafrazirajući motiv iz Knjige postanka (Post. sc. nezaobilazne prehrambene namirnice i mističnoga sredstva u obredima kršćanskoga bogoslužja. sc. Jeronima u Istri i Dalmaciji. fra Roberte Bernardina Škunce (Zadar. Prof.Broj 1/2007. u organizaciji zadarskoga Zmajskog stola Družbe Braća hrvatskog zmaja održano je predavanje pod naslovom Maslina – drvo života i simbol Sredozemlja. nadasve. uvelike je zadužio Zadar. jer im je osobno svjedočio primjerom humanista. dr. studenoga 2006. sc. sc. dr.) U prepunoj dvorani Matice hrvatske – Zadar 27. studenoga 2006. istakli su da je maslina jedna od najznačajnijih agrokultura u primorskom dijelu Hrvatske. koja uz gospodarsko značenje ima i ulogu simbola Sredozemlja. studenoga 2006. S.-2006. dr. a posebno i rodnoga dubrovačkog kraja. S predavanja Maslina – drvo života i simbol Sredozemlja . ante Kolega s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. Stijepo Obad. dr. A. dr. Prof. odgojnim i kulturnim djelovanjem. zaštitnika Grada Zadra 24. Obad zadužio je generacije mladih hrvatskih povjesničara. sc. ali i cijelu domovinu višedesetljetnim marljivim i predanim znanstvenim. ali i svih drugih građana Zadra. Zmaj konavoski i maestro akademik Pavle Dešpalj. dr.

Bjelovaru i Sisku 4. S. Božina. 81 8. srpnja do 1. U tome im više treba pomagati središnjica Družbe. glumac Kazališta lutaka zadar čitajući pjesme i kraće priloge o maslinama T. u povodu osnivanja Družbe (studeni) i u povodu obnove Družbe (lipanj) . D. sc. pokrenuti izradu i izdavanje tri kapitalna izdanja: 1. Pojačati naknadničku djelatnost i organiziranje znanstvenih skupova.Barem tri sijela Glavnoga zbora – Jurjevsko (travanj). Svečana dodjela zahvalnice dr.Održavati ostala događanja u Zmajskoj kuli . Tijekom ljeta organizirati zajednički domjenak svih članova Družbe 5. studentica Sveučilišta u zadru i Zlatko Košta. fra. Pogotovo se moraju aktivirati oni stolovi koji trenutno slabije djeluju. Na kraju predavanja prof.Održavati domjenke svake srijede u Zmajskoj kuli (osim od 15. Velimir Deželić – autobiografski zapisi (u dvije knjige) .ZMAJSKE VIJESTI . rujna) – svaki mjesec braći poslati programe s rasporedom predavanja i drugih događanja .Broj 1/2007. sc. Meštrića. Napisati i izdati i manju povijest Ozlja . ZMAJSKOJ GODINI 1.Prema potrebi redovito organizirati žalobne domjenke za umrlu braću 2. Što kvalitetnije obdržavati redovite djelatnosti: . Čakaviana Croatica. Robertu Barnardinu Škunci PRIJEDLOG OSNOVNOG PLANA DJELOVANJA DRUŽBE U 599. dr. 3.Redovito održavati sijela svih redovnih i povremenih tijela Družbe. Uz Zmajske vijesti i drugih prigodnih izdanja. Do kraja zmajske godine privesti kraju osnivanje preostala tri zmajska stola – u Virovitici. nakon kraćeg uvodnika uručio je dr. Osobito je važna djelatnost zmajskih stolova – oni trebaju što cjelovitije realizirati postavljene godišnje planove. 2. fra Bernardinu Škunci Zahvalnicu Zmajskog stola u zadru Družbe Braća Hrvatskog Zmaja u znak zahvalnosti za višegodišnji samoprijegoran rad na čast i u službi zadarskoga Zmajskog stola kao i cijele Družbe BHZ. Str. Stijepo Obad. Uspješnije poraditi na aktiviranju i boljem radu svih kulturnih zborova i sekcija 3. kao što to predviđa Ordo Draconicus . Povijest Družbe. sc. Između dva dijela predavanja održan je prigodni recital u kojem su sudjelovali Dolores Barić. Zmaj Konavoski. Mičića i I. Oživjeti Stari grad u Ozlju – organizirati subotom susrete zmajskih stolova iz svih dijelova Hrvatske. Bavčevića. 6-12) o Noi i potopu čiji je svršetak najavila golubica noseći u kljunu svježi list masline.

Predano nastaviti s poslovima obnove Staroga grada u Ozlju. jer nisu bila nazočna izboru). Aleksandar Šir. Zmaj od Krmpota. a u skladu s našim pravilima i potrebama. Na sijelu je također zaključeno da se izradi poslovnik Kapitula. U organizaciji Matice i zmajskih stolova diljem Hrvatske podići više od 10 spomen-ploča. Započeti pripreme za izradu koncepcije i projekta državnog muzeja Zrinskih i Frankopana. bisti i drugih spomenika 8. mahom mlađih članova (uz poštivanje numerus klaususa) 10. Izvršiti pripreme za podizanje dva spomenika od nacionalne vrijednosti: kralju Zvonimiru u Kninu. 11. U suradnji s Gradom Zagrebom realizirati izrađene projekte i troškovnike za obnovu Zmajske kule nad Kamenitim vratima. prisustvovalo je petero braće. Milovan Petković.KANCELAR KAPITULA ZLATNOGA ZMAJA Nakon više odgoda .Zlatnoga zmaja. te ubrati članarinu od svekolike braće i sestara 14. Kod toga valja uspostaviti što djelotvorniju suradnju s institucijama vlasti i povećati broj donatora. od mogućih sedam. Izvršiti sve pripremne radnje za dobivanje lokacijske dozvole. .. 11. Zmaj Klokočki V.. a članovi su ona časna braća kojima je Glavni zbor Družbe izglasovao najviše zmajsko odličje . Đuro Deželić.Str. te potencijalnim investitorima i donatorima. za komendatora Zmaj Hrašćanski od Sv. . te trošiti sredstva s mogućnostima. te Zrinskim i Frankopanima u Čakovcu 7. Intenzivirati radove na obnovi infrastrukture i druge neophodne radove za redovito održavanje ovog spomenika od nacionalnoga značaja. Do listopada 2008.Broj 1/2007. Što djelotvornije surađivati s drugim građanskim udrugama. Zmaj Hrašćanski od Sv. održati petnaestak izložbi slika velikih hrvatskih slikara i naše braće Ivana Večenaja i Mije Kovačića u raznim galerijama u Hrvatskoj 9. uz široke konzultacije s konzervatorima i drugim stručnjacima. najvišeg i najuglednijeg tijela Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja. Jurja u Trnju i za preceptora Zmaj Velikotaborski II. Voditi politiku i stalnu brigu za stabilno i sigurno financiranje Družbe. 82 ZMAJSKE VIJESTI . Zmaj Starovukovarski. POSLJEDNJA VIJEST ZMAJ KLOKOČKI V. Pripremiti projektni zadatak s jasnom budućom namjenom Ozlja. održano je u Zmajskoj kuli u Zagrebu sijelo Kapitula Zlatnoga Zmaja. Zmaj Velikotaborski II. što se prvenstveno odnosi na obnovu i modernizaciju infrastrukture objekta 12. Juraj Kolarić. (zadnja dva brata još će trebati potvrditi svoj pristanak. Zmaj Vlaškovuličanski. travnja 2007. Sada su to zmajska braća: Ante Krmpotić. Za novi mandat za kancelara Kapitula jednoglasno je izabran Zmaj Klokočki V. a razgovarano je i o drugim pitanjima iz djelovanja Družbe. Prvom sijelu Kapitula. ustanovama i institucijama. te još veću pozornost pokloniti primanju novih. Prema Ordo Draconicus Kapitulom predsjeda Veliki meštar. Pažljivo revidirati dosadašnji sastav našega članstva. 6. Jurja u Trnju. i Matija Salaj. Obnoviti ili izraditi replike (uz nova rješenja) svih insignija Družbe 13.

To sve valja arhivirati i čuvati do kraja ožujka. a na eventualne fotografije zabilježili što je na njoj i kada je snimljena. druge dužnosnike. pročelnike sekcija. U ovo smo izvješće unijeli ono za što smo znali. Ovo izvješće koje je pred Vama sigurno ima i mnogo manjkavosti i netočnosti. te osobito pročelnike zmajskih stolova) da skupljaju i čuvaju dokumentacije o svim događanjima tijekom zmajske godine. Zbog toga se ispričavamo i uvjeravamo Vas da ništa od toga nije učinjeno hotimice ili s namjerom. odnosno za koja događanja je sačuvana dokumentacija. 83 OBAVIJEST I MOLBA DUŽNOSNICIMA DRUŽBE Ovim Zmajskim vijesti zapravo se uvodi tiskanje godišnjeg izvješća Družbe za svaku zmajsku godinu.Broj 1/2007.ZMAJSKE VIJESTI . . Tako će nam slijedeće godišnje izvješće biti kvalitetnije i kompletnije. Stoga već sada molimo sve dužnosnika Družbe (članove Meštarskog zbora. kada sve materijale treba dostaviti u Zmajsku kulu u Zagrebu. Bilo bi najbolje ako biste odmah nakon svakog događanja o tomu napisali kratki članak. Str. Na suradnji se unaprijed zahvaljujemo.

Broj 1/2007. Tiskano u Hrvatskoj. Besplatni primjerak.Str. 2007. .. 500 primjeraka. 84 ZMAJSKE VIJESTI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful