Izolacijski materijal

Mjerna jedinica
Stiropor ekspandirani (EPS)
Stiropor - ekstrudirani
(XPS)
Mineralna vuna
Drvena vuna
Sipko staklo
Sipka glina
Dinkel-talog
Lan
Zrnasti granulat
Kudelja
Strugotina
Drvena vlakna
Drvena vuna - Kombi
ploče
Kalcijsilikat
Kokos
Pluto ploče
Mineralna pjenasta
masa
Perlit ploče
Poliesterska vlakna
Poliuretan (PUR)
Resol smola
Ovčja vuna
Pjenasto staklo
Trska
Morska trava
Slama
Vakuumirane
izolacijske ploče
Fermikulit
Trava
Celuloza

kg/m3

Okvirna
cijena za
U=0,40
W/m2K
Kn/m2

1500

15-30

37-58

1500

20-50

131-197

840
840
800
1100
nep.
1500
nep.
1500
nep.
16002100

20-220
20-60
120-390
300-800
90
20-50
105-115
20-150
70

37-145
110-145
153-357
80-320
110
95-130
66-130
70-95
nep.

30-250

180-205

2-5

2100

60-300

75-130

0,040-0,070
0,040-0,050

2-6
1-2

200-290
70-100

550-825
135-205

0,040-0,055

5-10

1000
1500
16001800

100-160

145-285

0,035-0,045

3-6

nep.

115-130

145

0,045-0,080
0,035-0,045

1000
1600

100-160
15-20

145-325
60-155

1500

20-50

130-200

0,022-0,024
0,040-0,045
0,040-0,055
0,045-0,065
0,045
0,045-0,130

5
1-2
30/10
0
55
1-2

2
nep.
1-40

nep.
1000
840
1300
2000
nep.

40
20-80
105-165
190-220
70-80
80-600

51-95
95-168
255-365
290-430
nep.
nep.

0,006-0,010

nep.

150-180

440-870

0,070
0,040
0,040-0,045

3-10
1-2
1-2

1000
2100
1900

70-170
25-65
25-90

115-175
nep.
70-130

Toplinska
provodljiv
ost

Difuzi
ja
pare

W/(mK)

0,035-0,050
0,040
0,060-0,070
0,080
0,060
0,040-0,050
0,050
0,040-0,080
0,045

20100
80250
1-2
1-2
1
2-8
nep.
1-2
1
1-2
2

0,040-0,060

5-10

0,090-0,100

0,035-0,040
0,030-0,040

0,025-0,040

Toplinsk
i
kapacit
et
J/(kgK)

Gustoć
a

Napomene:
- Toplinska provodljivost – manja vrijednost znači bolji izolator
- Difuzija pare – manja vrijednost znači veća propusnost
- Toplinski kapacitet – veća vrijednost znači veću sposobnost akumulacije
topline

Netko sa dovoljno mašte i znanja može napraviti svoju kuću sa uporabom uistinu prirodnih i egzotičnih materijala. slame ili obične trave mogu pružiti razinu izolacije kao stiropor.Iz tablice je vidljivo da i neki materijali poput ovčje vune. . samo što je takvim materijalima neusporedivo teže rukovati i učinkovito ih primijeniti.