P. 1
NPP Sesti Razred[1]

NPP Sesti Razred[1]

|Views: 410|Likes:
Published by Vedran Marić

More info:

Published by: Vedran Marić on Jul 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

6

Prijedlog modela

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA

6.

RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINACIJSKO TIJELO ZA PROVOĐENJE I PRAĆENJE OBRAZOVNE REFORME U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

donosi
OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA ŠESTI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

REDNI BROJ

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Prvi strani jezik Drugi strani jezik Matematika Biologija Geografija Historija Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička kultura Tjelesna i zdravstvena kultura

5 2 2 4 1 2 1 1 2 1 1 2

175 70 70 140 35 70 35 35 70 35 35 70

UKUPNO REDOVNE NASTAVE

22

770

* Napravljeni su modeli programa engleskog, njemačkog, francuskog i arapskog jezika

2

SADRŽAJ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost Engleski jezik Njemački jezik Francuski jezik Arapski jezik Matematika Biologija Geografija Historija Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička kultura Tjelesna i zdravstvena kultura

5 – 22 24 – 35 36 – 46 47 – 57 58 – 71 72 – 85 86 – 90 91 – 98 99 – 106 107 – 118 119 – 133 134 – 145 146 – 157 158 - 166

3

PROGRAMI NASTAVNIH PREDMETA ZASTUPLJENIH U ŠESTOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 4 .

BOSANSKI. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 5 . HRVATSKI.

preneseni smisao basne. Usmena narodna proza: bajka. Narodna epska pjesma Epski deseterac iz BiH ( po izboru ) Epska i lirska pjesma u usmenoj književnosti 3. njenog prenesenog smisla i pouke 2. pobjeda pravde kao osnovna misao 6 . likova.BOSANSKI/HRVATSKI/ SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VI RAZRED 5 sati sedmično 175 sati godišnje PRIJEDLOG PROGRAMA ZA VI RAZRED DEVETOGODIŠNJEGA OBRAZOVANJA Književni tekstovi Književno – teorijski pojmovi Odgojno – obrazovni ciljevi i zadaci Minimalni ISHODI UČENJA Optimalni 1. pouka basne Zapažanje tematike. motiva i stalnih izražajnih sredstava u narodnoj književnosti Razlikovanje usmene lirske i prozne vrste Uočavanje likova i motiva u bajci Samostalnost u analizi basne. basna. likovi i motivi u bajci Basna – likovi u basni. Fantastični elementi u kratka priča bajci. osnovnih stilskih obilježja i osobitosti stiha u našoj narodnoj epici Mogućnost uočavanja povijesne podloge fabule narodne epike Uočavanje vrijednosti poruka. Narodna lirska pjesma iz BiH (po izboru) Usmena književnost Stalni epiteti Uočiti obilježja epske i lirske narodne pjesme Uočiti stalni epitet i deseterac kao obilježja usmenog stvaralaštva Razlikovati epsko od lirske pjesme na temelju opreke događaja ili doživljaja Upoznavati se s usmenom književnom i historijskom baštinom Razvijati svijest o opstojnosti naroda i Uočavanje lirskih slika.

domovinska (patriotska.poentu pjesme.po mogućnosti savladava tehniku pisanja vlastitoga lirskog teksta. usporedbu.izražajno čita i recitira pjesmu. običaji. Prepoznati obilježja domoljubne.nacionalnih i kulturnih vrednota (domoljublje. J. personifikaciju i onomatopeju. vrste lirskog pjesništva: ljubavna. Kajan: «Žuta ptica» 10. M. Bećirbašić: «Harfa» 8. Prepoznati stilska sredstva na tekstu i razumjeti preneseno značenje. rima ili srok. gl. B. Šimić: «Ah. vjernost. poenta lirske pjesme.Kranjčević: «Lijep si. onomatopeja. šaljive pjesme. inverzija. Pandžo: “List na putu” Uočiti opkoračenje. vrsta stiha. hrabrost. Hasić: «Praviš se važan» 11. ritam. Otkrivati lirske slike. Dučić: «Selo» 6. evo opet» 7. S.motive. A. Prepoznaje epitet. obilježja ritma u pjesmi. personifikacija. 7 . Prepoznaje osnovna osjećanja izražena u pjesmi. bijeli svijete» 5. D. tradicija) koje utjelovljuju junaci opjevani u usmenim epskim i lirskim pjesmama UMJETNIČKA KNJIŽEVNOST Lirsko pjesništvo: čulni elementi pjesničke slike. I.poentu pjesme. junaštvo. deskriptivna. zavičajno – rodoljubiva). Trifunović: «Čist zrak» 9. poređenje. opisne. S.stilsko-izražajna sredstvau poeziji. 4. usvajanje osnovnih pojmova na razini stilskih figura (izražajnih sredstva): epitet. Z. motiv kao najmanja tematska jedinica lirske pjesme. stih strofa. Š.motive. Određuje lirske slike.

tematsko – idejna osnova. kukavica. V. Swift: «Guliverova putovanja» (odlomak) 26. povezuje sadržaj s konkretnim pojavama iz svoga života. J. pripovijetka (književnoteorijski pojmovi: fabula. roman i igrokaz Ukratko prepričava fabulu na nivou najvažniji događaj i lik. Andersen: «Slavuj» 23. kompozicija. N. najvažnija obilježja lika Određuje temu. osuđuje negativne postupke likova. crtica. sociološka. Sjenkjevič: «Kroz pustinju i prašumu» (odlomak) 27. Samokovlija: «Dječak Aron» 22. Sekulić: «Bura» (odlomak) 17. Razlikuje prema najizražajnijim obilježjima vrste priču. Pavlović: “Jarac u pozorištu” 28.sredstva zaustavljanja. Rorić: «Pjesma» 20. R. plemenit. I. S. karakterizacija – etička. pokretače.12. Ibrišimović: “Sijelo mudraca” 25. P. H. govorna. I. Š. portretiranjem. likovi (glavni. Ešić: «Cvjetko» 21. Ćorović: «U noći» 16. Prosenjak: “Otac” 15. Poznaje i primjenjuje stilska sredstva u vlastitome tekstu. sporedni). 8 . Prepoznati i okarakterizirati moralne vrijednosti likova (hrabar. S. H. Kočić: “Jablan” 19.Singer: “Ole I Trufa” 24. I. načini pripovjedanja. poruku na osnovi razumijevanja teksta. B. Prepoznati dijelove fabule i njihovu logičnu povezanost. I.K. Kulenović: «Gromovo đule» 13. Grigor Vitez: «Plava boja snijega» (igrokaz) UMJETNIČKA PROZA Novela. pravilno iznosi slijed događaja pridržavajući se uzročno-posljedičnoga odnosa. kradljivac).

romana. romaneskni pripovjedač. tematsko – idejna osnova. kompozicija romana.Uočiti osnovnu razliku između priče i romana. čin. sažima fabulu Prepričavanje Stvaralačko prepričavanje. likovi. prizor. humoristički.afiš ). jezik i stil Dramski igrokaz (kompozicija. Prepoznati kompozicijske dijelove igrokaza KULTURA USMENOGA I PISMENOG IZRAŽAVANJA Oblici izražavanja Programski sadržaji Odgojno-obrazovni ciljevi/ zadaci Očekivana postignuća u usmenom i pismenom izražavanju Minimalna Optimalna Prepričava cijeli tekst prema hronologiji događaja. Roman (vrste: avanturistički. komentariše postupke i ponašanje likova. naučnofantastični. slika. prepričavanje sažimanjem fabule Prepričati tekst poštujući Prepoznaje i hronološki slijed. izraziti vlastiti komentar 9 . smisleno povezuje rečenice. jasno i prepričava najvažniji logično povezivanje dio teksta rečenica izdvajajući važnije dijelove. Na osnovi glavnih značajki knjiž. vrste objašnjava razliku priče. igrokaza.

izraze učtivosti Prepoznati i izražajno čitati istaknute dijelove teksta Zna osnovna obilježja službenoga razgovora. jačina. razumje pročitano i slušano 10 . gramatička i stilistička interpunkcija u kontekstu izražajnog čitanja. s bilješkama. Čitati tekst s razumijevanjem. pauze. naglašava važne dijelove i govorno obilježava pojedine sadržaje (intonacija. Ostale vrsta čitanja u nastavi: naglas. boja glasa.Razgovor Privatni i službeni razgovor Recitacija Poznavati osnovna pravila službenoga razgovora. razumije ga. što ne smije biti dijelom službene komunikacije navodeći najvažnije njezine dijelove Navodi primjere službenoga razgovora u različitim situacijama. govorne vrednote izražajnog čitanja.poznavati način oslovljavanja. rečenični naglasak) Čitanje i slušanje Izražajno čitanje književnoumjetničkog teksta. usmjereno. uočavati razliku između službene i privatne komunikacije. u sebi. tempo. slušati druge učenike i učitelja i zapažati obilježja dobroga čitanja Pravilno i umjereno brzo čita tekst. logička. dikcija. poznaje različite učtive izraze i primjenjuje ih u razgovoru Tečno i jasno govorenje stihova Oživljeno i s razumijevanjem izražajno govori stihove rabeći različite govorne vrednote Izražajno čita tekst.

čitalačke tehnike i stilovi (vježbe čitanja na konkretnim tekstovima –književnoumjetničkim. naučnim. administrativnim. Pisanje vlastitih tekstova i pravilna primjena narativnih tehnika 11 . Pričanje kao pripovjedačka (narativna) vrsta izražavanja u nastavi ili doživljaju Pričanje stvarnog događaja (hronološko i retrospektivno) Pričanje izmišljenog događaja ili doživljaja (hronološko i retrospektivno) Pričanje prema zadanoj slici ili muzici Pravilna primjena naracije u vježbama usmenoga i pismenog izražavanja. publicističkim i dr).

Savladavanje osnovnih Pravilno pisanje diktiranih tekstova i uočavanje pravopisnih pravila odgovarajućih pravila ili poteškoća u pisanju Stvaranje vještina i navika u pravilnom pisanju informativnih oblika usmenoga i pismenog izražavanja. Pravilna primjena deskripcije u vježbama usmenoga i pismenog izražavanja Pisanje vlastitih deskriptivnih tekstova i primjena pravilnih opisivačkih postupaka. telegrama. razredu. opis otvorenog prostora (eksterijer). slobodni diktat).uputnice.priznanice. opis kraja (pejzaž). opis zatvorenog portret (interijer).proučeni dikatat. Pisanje diktata (s obzirom na pravopisne pojave obrađene u 5.mobitelske poruke. Pravilno pisanje pisma. priznanice. kontrolni diktat. biću ili pojavi kao osnovici opisa: opis osobe (portret). mobitelske poruke.Opisivanje prema predmetu. i 6. opis bića ili grupe bića unutar prostora ili pojave. jezik bloga. messenger servisi. uputnice. diktat sa predusretanjem grešaka. 12 . Pisanje pisama.

zna osnovne različite vrste časopisa. Novine. sportske) Uloga školske biblioteke u nastavi maternjeg jezika i književnosti. pozorišno časopisima Poznavati karakteristike prostor. Upoznati se s mjesnim i vrste) Teatar (pozorište kao književno – scenska dnevnim i sedmičnim umjetnost: scena. radio. časopisi. navedenih televizijskih i internet (postanak i razvoj) Film (postanak. filmski rodovi radijskih emisija. zabavne.samostalno vrši dramatizaciju tekstova. strip. 13 . osobitosti filmskih vrsta. povijesne podatke o počecima filmova. stripa Osnovne vrste radijskih i televizijskih emisija.Pisanje školskih pismenih zadaća (dvije u toku školske godine) MEDIJSKA KUTURA Pojmovi Odgojno-obrazovni ciljevi i zadaci Razlikovati vrste medija. televizija. pozorišnih izvedbi. Razlikuje strip kao dio medijske kulture i kao jednostavni prozni tekst. historijat. Principi katalogizacije knjiga (s posebnim osvrtom na internet) Nastavni sat lektire u školskoj biblioteci Očekivana postignuća Minimalna Maksimalna Poznaje osnovne karakteristike Poznaje najvažnija obilježja filmskih vrsta na primjerima. kulisa. određuje vrste poznatih televizijskih emisija. radijskih i televizijskih emisija filmske umjetnosti. pojedinih vrsta medija na komentariše filmska izražajna razlikovnm nivoui. Osnovne vrste medija: štampani upoznati najvažnije elektronički. samostalno piše strip. Navodi sredstva.

. Odgojno – obrazovni ciljevi ISHODI UČENJA Minimalni Optimalni 14 . Primjeriti nekoliko višeznačnih riječi.Slog – dužina sloga. . razgovoru i pisanju).Uočavanje naglašenih i nenaglašenih riječi. . GRAMATIKA Programski zahtjevi Rječnik . . oblik riječi. suglasnici.Pisana i usmena riječ. . nesamostalne riječi (riječi koje nemaju samostalno Razlikovanje osnovnog i prenesenog značenja poznatih riječi. govoru. vlastito značenje.Samostalne riječi (riječi koje imaju samostalno.Glasovi: samoglasnici. .RJEČNIK. dubine i ljepote riječi. čitanju. Mogućnost prikladne primjene višeznačne riječi u jezičnim djelatnostima (slušanju. funkcija riječi).Naglašen slog u riječi. .Naglasnice i nenaglasnice. Razvijen interes za otkrivanje snage.Riječ (značenje riječi.

Jednoznačnost i višeznačnost (riječi u prvobitnom i prenesenom značenju) . Uočavanje i prepoznavanje veza: prilog ili pridjev prilog ili prijedlog (Lijepo dijete lijepo piše). .Onomatopejske riječi. . Vrste riječi: . Prepoznavanje pomoćnih glagola u govorenju i pisanju. Prepoznavanje priloga.Nepromjenjive riječi: . kuda.pojam priloga (prilozi mjesta.Promjenjive i nepromjenjive riječi (osnova riječi. li i usklika u rečenici. . Pravilna upotreba/uporaba prijedloga s (a).značenje). imenovanje i razlikovanje poznate promjenjive i nepromjenjive riječi. Razumijevanje temeljne uloge promjenjivih i nepromjenjivih riječi. način) .pojam prijedloga . k (a) i priloga gdje.čestice Zapažanje. nastavak). čestica da.usklici . usklika u govorenju i pisanju. Glagoli: . Razlikovanje promjenjive od nepromjenjive riječi.Pravilna upotreba/uporaba veznika. čestica. ne. kamo. Prepoznavanje pomoćnih glagola biti i htjeti.Pomoćni glagoli biti i htjeti. Uočavanje osnove i nastavka u promjenjivoj riječi. vremena.veznici . Prepoznavanje pomoćnih glagola u rečenici. 15 . čestih prijedloga.

Imenice: - Deklinacija imenica; - Naziv padeža: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental,lokativ Razumijevanje temeljne uloge padeža u jeziku; Prepoznavanje padeža u rečenici u njihovim temeljnim značenjskim ulogama; Ovladati – upotreba padeža uz pojedine prijedloge u skladu s normom; U određivanju padeža služi se proširenim padežnim pitanjima (tj. cijelom rečenicom s upitnom zamjenicom i glagolom); Prepoznavanje padeža u njihovim temeljnim značenjskim ulogama. Prepoznavanje padeža u rečenici; Pravilna upotreba padežnih oblika u govoru, pismu (oblici s provedenim glasovnim promjenama); Prepoznavanje jednakih oblika riječi u različitim padežima; Uočavanje duge i kratke množine u nominative; Uočavanje imenica koje imaju samo množinu/jedninu; - Glasovne promjene u deklinaciji imenica; nepostojano a, palatalizacija, sibilarizacija i imenice koje ne provode sibilarizaciju, jotaciju.

Razvijanje jezične sposobnosti i komunikacijske vještine koje će učenicima omogućiti da postanu jezično osposobljene osobe.

Prepoznavanje oblika s provedenim glasovnim promjenama.

16

Pridjevi: - Određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominative;

Prepoznavanje određenog oblika pridjeva u nominative;

Pravilno upotrebljava neodređeni oblik pridjeva;

Samostalno pronalazi primjere određenih i neodređenih oblika pridjeva u rečenici; Uočavanje jednakog glasovnog sastava različitih padeža.

- Deklinacija pridjeva.

Prepoznavanje padeža pridjevnih oblika pomoću proširenog padežnog pitanja i imenice s kojom se pridjev slaže.

Upotreba neodređenih i određenih pridjeva s padežnim nastavcima.

Zamjenice: - Upitne, odnosne, neodređene, povratna, povratno – posvojna; - Deklinacija ličnih zamjenica.

Razlikovanje posvojne zamjenice i povratno – posvojne zamjenice u govoru i pismu; Uočavanje naglašenih i nenaglašenih oblika osobnih zamjenica;

Prepoznavanje svih vrsta zamjenica; Uočavanje naglašenih i nenaglašenih oblika povratne zamjenice; Dekliniranje osobnih zamjenica.

Pravilna upotreba posvojne, povratno – posvojne i pokazne zamjenice u svim oblicima;

Dekliniranje povratno – posvojne i pokaznih zamjenica.

Brojevi: - Glavni i redni brojevi; - Deklinacija brojeva.

Pisanje zamjenice sebe, se.

Uočavanje različitih oblika glavnih i rednih brojeva u rečenici.

Prepoznavanje glavnih i rednih brojeva u rečenici.

Pisanje brojeva u skladu s pravopisom;

17

Rečenica: - Predikat – imenski i glagolski; Prepoznavanje glagolskog predikata kao temeljnog dijela rečenice; Prepoznavanje imenskog predikata i njegovih sastavnica; Uočavanje priložnih oznaka u rečenici; Prepoznavanje rečenica s više subjekata kao proširene rečenice s više istovrsnih dijelova; Prepoznavanje rečenice s neizrečenim subjektom. Određivanje glagolskog predikata, izrečenog subjekta i priložnih oznaka.

Pravilna deklinacija brojeva.

Određivanje imenskog predikata; Uočavanje lica, vršitelja radnje, u rečenicama s neizrečenim subjektom; Razlikovanje besubjektne i neoglagoljene rečenice.

- Subjekt – više subjekata, neizrečeni subject; - Priložne oznake u rečenici (mjesto, vrijeme, način); - Rečenica s izrečenim i neizrečenim subjektom; rečenica s više subjekata; rečenica bez subjekta; krnja rečenica.

Pravogovor i pravopis - Veliko slovo u jednočlanim i višečlanim u nazivima planeta, kontinenata, okeana država, naroda i naseljenih mjesta; - Pisanje i izgovor superlativa pridjeva;

Primjena naučenih pravila. Osvijestiti upotrebu usvajanja pravopisne norme radi upotreba

Služenje pravopisom (snalaženje u pravopisnom rječniku) u skladu s dobi

18

19 . u svakodnevnom pisanju i čitanju.Rečenični i pravopisni znakovi: trotačka crtica. . Razumijevanje primjene rečeničnih i pravopisnih znakova.Izgovor i pisanje č i ć u deklinaciji imenica i stepenovanju pridjeva. učenika. Prepoznaje trotačku i zagradu u tekstu kao rečenične znakove. Primjenjivati pravopisnu normu u drugim nastavnim predmetima. .Veliko i malo slovo u pridjevima izvedenim od vlastitih imena. zagrada.. . a crticu kao pravopisni znak.Izgovor i pisanje riječi s glasovima ije.Izgovor i pisanje riječi u kojima su provedene glasovne promjene. je (umanjenice i komparativ). .

20 .prve štamparije. ćirilica (bosančica). arebica. srpskom jeziku: historijski presjek: glagoljica. srpski jezik u porodici srodnih jezika.narodni govori(narječja). pravopisu i razvoju standardnoga jezika:voditi računa o spiralnom razvoju nastavnoga programa. Počeci slavenske pismenosti i staroslavenski jezik Pisma u bosanskom.od 6. Historija Južnih Slavena i jezici južnoslavenskih naroda.prva štampana djela. Spomenici pismenosti u bosanskom. (Ishodi učenja u gramatici. razreda osnovne škole. do 9. hrvatski.RAZVOJ STANDARDNOG (KNJIŽEVNOG) JEZIKA • • • • • Bosanski. Povelja Kulina bana. latinica. hrvatskom. prvi rječnici i gramatike). hrvatskom. srpskom jeziku (Humačka ploča. navedene programske jedinice uskladiti sa predispozicijama učenika te ih uvoditi u osnovne gramatičke pojmove i kategorije). pravogovoru. natpisi na stećcima.

s time da se za svaku novu školsku godinu izbor djela može mijenjati). Džemaludin Latić: «Srebrena česma» 9.SPISAK KNJIŽEVNIH DJELA ZA DOMAĆU LEKTIRU: 1. Mark Tven: “Doživljaj Haklberi Fina” (Napomena: u toku jedne školske godine obraditi 8/9 lektirskih djela. 21 . S.dijete iz limenke” 11. Pilić:”Mrvice iz dnevnog boravka” 2. Miroslav Antić: «Plavi čuperak» 6. K. D. A. Defo: “Robinzon Kruso” 12. Željko Ivanković: «Zvjezdangrad» 8. Kemal Mahmutefendić: «Roman o novčiću» 4. Isaković: «Lijeve priče» 7. Neslinger:”Konrad. po izboru samih nastavnika od punuđenih djela. V. Zvonimir Balog:”Nevidljiva Iva” 5. Branko Ćopić: «Orlovi rano lete» 3. Milošević: «Djeca su vojska najjača” (izbor) 10.

3.biografija i bibliografija. odnosno organizaciji nastavnih sadržaja po principima kontinuiteta i vertikalno-spiralnog slijeda. pravogovor. tekstualne adekvatnosti itd.. teorije i interpretacije književnosti. pravopis. Scenske umjetnosti (dramski igrokazi. 5. metodičari). Naš jezik. likovnom kulturom.metodička studija) koju trebaju uraditi stručno kvalificirana lica (kritičari. Vodič kroz lektiru.Videočitanka. periodika. Prilikom izrade Nastavnoga programa iz književnosti vodilo se računa o estetskim. b) rasporedu. Medijska čitanka. Vrlo je važno naglasiti da ovan Nastavni program treba biti popraćen adekvatnom udžbeničkom i priručničkom literaturom (Čitanka. ali svi tekstovi moraju biti zastupljeni u čitankama.kao i principima integracije i korelacije. 6. Knjige lektire moraju biti opremljene standardiziranom kritičko-metodičkom aparaturom (predgovor. Medijska kultura (strip. Zato je važno naglasiti da sami nastavnici prilikom izrade globalnih i operativnih nastavnih planova i programa mogu vršiti određenu selekciju obaveznih književnih tekstova. razvoj standardnog jezika). stvaranja vlastitih tekstova (pismenih sastavaka). umjetničke.prijedlog Nastavnog programa temelji se na: a) izboru umjetničkih i znanstvenih sadržaja na principima primjerenosti. poetske recitacije i dramatizacije tekstova). Film(povijest i osnove filmske umjetnosti). pisci. odgojnosti. egzemplarnosti.hrvatski. radio. čitanačkih i lektirskih). Kultura izražavanja (oblici izražavanja u nastavi i vježbe usmenog i pismenog izražavanja. internet. 22 . Jezik (gramatika. 2. muzičkom kulturom i dr.srpski jezik i književnost u VI razredu devetogodišnje osnovne škole strukturiran je od slijedećih nastavnih područja: 1. vježbi usmenog i pismenog izražavanja.što je uzrokovalo relativno veći broj obaveznih tekstova za čitanku. te dvije školske pismene zadaće).stvaralačke i medijske sadržaje zasnovane na međusobnom prožimanju (korelativnost i integrativnost) nastavnih područja i nastavnih disciplina i predmeta (interdisciplinarnost i povezanost sa drugim nastavnim predmetima: historijom. priručnici za nastavnike. 4. rječnik.etičkim i nacionalnim kriterijima u izboru književnih djela i pisaca. Osnovni ciljevi. složenost i svrha nastave po pojedinim nastavnim područjima trebaju biti zasnovani na usvajanju osnovnih pojmova iz gramatike. Prijedlog Nastavnog programa uključuje jezičke.) Također. Kultura izražavanja. te ovladavanj osnovnim elementima i tehnikama iz filmske i scenskuih umjetnosti. reprezentativnosti.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastavni program za predmet Bosanski. priručnici za učenike(radne sveske). Književnost (interpretacija književnih tekstova.te medijske kulture. televizija. biblioteka). zadaci.

STRANI ENGLESKI JEZIK FRANCUSKI NJEMAČKI ARAPSKI 23 .

these.tražiti i prezentiranjem određenih dijelova odslušanog teksta davati mimikom itd. its. bicycle.ENGLESKI JEZIK VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje Nivo Teme Funkcije i sposobnosti Vještine Gramatika Učenici će učiti ili ponavljati: Imenice: . prepoznavanjem vrijeme netačnih/tačnih tvrdnji.Svakodnevni život. odgovaranjem na • Slobodno pitanja. theirs) . život . hers. ours. means of transport (npr. osnovne informacije 2. nobody something. whose) .lične (padež subjekta i objekta) . npr. razred Osnov na škola 4. yours.pokazne (this.npr.Porodica. car) 6.brojive i nebrojive . npr. anything.pravilnu/nepravilnu množinu Vokabular Učenici će učiti ili ponavljati rječnik vezan za zadane teme. . godina učenja englesk og jezika • Porodica Učenici će znati: RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGIRANJE: . označavanjem tačnih Svakodnevni pitanja i netačnih izraza. family members and their occupations . npr. what.upitne (who. locirati ljude i • Zabava predmete b) ČITANJE I REAGIRANJE: Zamjenice: .neodređene (somebody.prisvojne (mine. daily routine. anybody. npr. . nothing 24 . those) . nešto prošireniji vokabular. which.postavljati i Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati: odgovarati 1. that. spajanjem slika na poznata • i tekstova.identificirati i dopunjavanjem nedovršenih rečenica itd. nešto prošireniji vokabular. bus. his. neverbalno. verbalno.

traženjem određenih informacija. zero . theatre.opisivati tvrdnji. what. much. npr.pratiti jednostavne upute obaveze i potrebe. postavljanjem pitanja i odgovaranjem na i predmete pitanja.pridjeve neodređene količine i broja. nešto prošireniji vokabular. nešto prošireniji vokabular. any. verbalno. upitni) Past Simple pravilnih i nepravilnih glagola (potvrdni. upitni) . . teachers Osim stalne nadogradnje svog vokabulara.članove: a/an. the. .Škola. nešto prošireniji vokabular. prezentiranjem ljude određenih dijelova teksta (njihov izgled mimikom itd. river. dopuštenja. vrijeme Pridjeve -Determinatore: . unusual hobbies itd. cijene. nešto prošireniji vokabular. odrični. (a) few. plants. . prepričavanjem dijelova ili cijelih kratkih . npr. going to an amusement park itd.Slobodno vrijeme.Priroda. many. this (girl). whose .Zabava. učenici će 25 . animals. neslaganje prepoznavanjem netačnih znanje i tvrdnji. mountain. dopunjavanjem neznanje nedovršenih rečenica itd. upitni) Present Continuous (potvrdni. wildlife. odrični. favourite sports and games. npr. i raspoloženja) 2. going to the party. npr. označavanjem tačnih i netačnih . that (boy). some. npr.• Priroda • Škola Razvija nje osnovn og znanja jezika Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili naglas i reagirati: 1. sposobnosti. Brojeve traženjem pogrešaka i njihovim ispravljanjem u tekstu. pyjama party. timetable.prisvojne pridjeve . . picnic Brojeve: 1-1000 Glagole: Present Simple (potvrdni. upotrebom novog način: vokabulara u konkretnim slaganje i primjerima/rečenicama. odrični. surprise party. school subjects. npr. which.Opisne pridjeve vezane za zadane teme . neverbalno.koristiti spajanjem slika i tekstova.nepravilno poređenje pridjeva . pupils’ hobbies. going out to the cinema.upitne. these (girls). količine. all. those (boys) . npr.izražavati na tekstova jednostavnim jednostavan rečenicama. (a) litle .pokazne pridjeve.

expensive. odrični. npr. sometimes) . quickly.pjevati dječije pjesmice svakodnevnim . fast Prijedloge. west .There is a/ There are some… Is there a…? Are there any…. niječni. care about us itd.sudjelovati u razgovoru o zadanim .za mjesto . npr.vrijeme. svojih vršnjaka itd. never. may. vezane za zadane teme. nešto prošireniji obim priloga vezanih za zadane teme.prepričavati kratke priče i šale sl. . npr. nešto proširenija upotreba prijedloga za mjesto i vrijeme vezanih za zadane teme Rečenice: . jednostavne kao što su: zadovoljstvo.prepričavati/prepisivati kratke tekstove .redati ispremetane riječi u Future Simple: shall/will (potvrdni. .dopunjavati: nedovršene rečenice tabele i križaljke . must Zapovjedni način.praviti kratke. right. discuss a subject. have/have got (potvrdni. left. npr. ask-answer. have to. upitni) Modalne glagole. can. Ekvivalente prevoda čestih i ključnih riječi.način. raspravljalo iznenađenje. npr.PRODUKCIJA različite a) GOVOR Učenici će: osjećaje . npr. . crylaugh Složenice. b) PISANJE Učenici će: .recitirati. always. upitni) Present Continuous za izražavanje budućnosti Going to. guitar lessons. dijaloge koji se temelje na temama o kojima se nezadovoljstvo.Red riječi ( nešto specifičniji red riječi uz upotrebu priloga učestalosti npr. orange juice Kolokacije.igrati igrice: po ulogama aktivnostima jezične igre itd.pravac/smjer. npr.pisati kratke sastave na poznate teme itd. razočarenje i . sva lica jednine i množine Priloge. npr. kao i onima . last week. vezane za zadane teme. uz selektivno poređenje sa maternjim jezikom učenika i nekim drugim stranim jezicima 26 .? naučiti koristiti: Afikse.govoriti o temama svojim . dirty Antonime.oblik Glagole be. dramatizirati itd. school choir. walk a dog. dirtyclean.pisati diktate . vezane za zadane teme i gramatiku. vezane za zadane teme. last year . east.

muzički instrumenti.Likovno obrazovanje. kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve .Muzičko obrazovanje (slušanje i pjevanje omiljene vrste muzike.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče UČENJE KAKO TREBA UČITI: Učenici će učiti da: .upoznavati sa nekim osnovnim razlikama između svoje kulture i kulture naroda sa engleskog govornog područja . upoznavanje sa najpoznatijim izvođačima na engleskom jeziku) .upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene .budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik 27 .) 3 .. elementi dramatizacije) ..Maternji jezik (svijet bajki i imaginacije. ples.smislene rečenice INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će učiti engleski jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta.Fizičko obrazovanje (sportske aktivnosti i igre) . npr : .ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. slikanje.) INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: . ples (crtanje.Biologija ( Dijelovi ljudskog tijela.razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika . značaj ishrane za zdravlje. oblikovanje itd.

opomene. jednostavna pitanja..1 Govor A1. kraće tekstove. saopštenja nastavnika i učenika. suštinu teksta koji sadrži neke nepoznate informacije Učenici čitaju: upustva. kratke poruke i natpise.3 Čitanje i razumijevanje A2. kraće tekstove sastavljene od poznatih informacija. razred – 4. pjesme i priče koje ne prelaze ili neznatno prelaze njihov leksički fond Čitanje i razumijevanje 28 .1 Pisanje A1. snimljenog materijala i reaguju na njih.koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama Ciljani nivo znanja evropskog okvira za strane jezike: 6. godina učenja Nivoi Slušanje i razumijevanje A2.3 ČETVRTA GODINA UČENJA 6 razred osnovne škole (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Jezičke vještine Očekivani rezultati učenja Slušanje i razumijevanje Učenici razumiju: razgovor na poznate teme i uključuju se u isti. upustva.

govora i pisanja. Postepeno će se osposobljavati i za jednostavnu reprodukciju teksta odgovaranjem na postavljena pitanja ili najjednostavnijim prepričavanjem uz pomoć slika. postavljaju i odgovaraju na jednostavna pitanja. I na ovom uzrastu izuzetno je bitna vizualizacija koja mora pratiti kako rad na leksici tako i gramatici. Učenici će rado inscenirati naučene dijaloge ali i voditi slične na osnovu datih modela ili skica dijaloga.Govor Učenici: učestvuju u razgovoru s nastavnikom i drugim učenicima. Oni počinju dakle stjecati i znanje o jeziku koristeći se već naučenim jezičkim kategorijama iz maternjeg jezika. U vježbama pismenog izražavanja učenici će dopunjavati izostavljene 29 . nego počinju i da stiču znanja o jeziku Znanje o jeziku DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju stranog jezika. Lične poruke i kraće dijaloge. uz pomoć nastavnika. U radu na tekstu podjednaka će se pažnja posvetiti razvijanju receptivnih jezičkih vještina (slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje) uz razvijanje različitih strategija slušanja i čitanja ali i produktivnih vještina. koriste izraze i rečenice u vezi sa svakodnevnim aktivnostima. Učenici ovog uzrasta ne uče jezik samo imitiranjem i stvaranjem jezičkih navika nego svjesnim uvidom u njegove zakonitosti. Tekst na poznatu temu. recituju i pjevaju poznate pjesme Pisanje Učenici pišu: Jednostavne tekstove poštujući pravopis. Pritom će ih nastavnik induktivnim putem voditi ka otkrivanju osnovnih jezičkih zakonitosti koje će težiti primjenjivati samostalno i funkcionalno. Dopunjuju obrasce i rečenice i izrađuju jednostavne projekte Učenici ne samo da prepoznaju i upotrebljavaju.

ukazuje na neophodnost permanentnog razvijanja jezičkih kompetencija. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. značaj međusobnog razumijevanja. oblika nastavnog rada ali i igara i pjesmica koje će na svojevrstan način unijeti potrebnu vedrinu i opuštenost u nastavu. osim kognitivnog ima i duboko humanistički aspekt. uvažavanja. na osnovu predočenog modela jednostavnog teksta pisati sličan ili samostalno pisati jednostavan kratki tekst (čestitku. tolerancije. Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. podstiče na samostalnost i kreativnost u procesu učenja. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih desetminutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu). Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. Dinamičnosti časa doprinijet će smjena više aktivnosti. interkulturalnog prožimanja i uvažavanja. Ona doprinosi razvijanju smisla za opservaciju. Posebno je važno istaći neophodnost kontinuiranog uvježbavanja i ponavljanja. postavljanje pretpostavki. razglednicu. Svaka konačna ocjena treba da istovremeno odražava stvarni i mjerljivi napredak koji su učenici postigli tokom školovanja i utisak predmetnog nastavnika o napredovanju. kulture dijaloga. Rad sa djecom s posebnim potrebama Ukoliko se ukaže potreba za rad sa ovom djecom. poštovanja različitosti. Nastava stranog jezika. kao i svestrano i široko usvajanje sposobnosti primjenjivih i u drugim disciplinama. Nastavnik je dužan da podstiče motivaciju za učenje stranog jezika. Konačnu ocjenu ne treba izvoditi na osnovu proste aritmetičke sredine ocjena. Ona omogućava i favorizuje autonomnost učenika. kritičkog mišljenja i tako značajno utječe na formiranje ličnosti u cjelini. 30 . on se treba odvijati prema prilagođenom postojećem programu devetogodišnje osnovne škole. Sistematiziranje naučenog i vođenje neke vrste jezičkog portfolija razvit će kod učenika svijest o ličnom napredovanju u procesu učenja stranog jezika. SMS).dijelove teksta. saradnje.

traffic-lights. npr: crtanjem. prva godina učenja engleskog jezika – dva časa sedmično – 70 časova godišnje Nivo • Teme Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . govoriti o označavanjem tačnih/netačnih (T/F) tvrdnji itd. • Članovi uže i neki članovi šire porodice. • godina učenja • englesk og - - - - Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno. kitchen. život u gradu i na selu. izraza opisivati: ili čitavih rečenica koje je izgovorio nastavnik . our. . bookcase. redanjem predmete ilustracija po određenom redoslijedu. that. mother. garden. dom Moja okolina Škola Svakodnevni život • Osnov na škola • • 1. park. those . (nešto prošireniji vokabular) npr. car 6.boje predmeta odgovora na pitanja koja postavlja nastavnik ili . curtain • Okolina.ograničen broj raspoloženja i stanja b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove.Lične . 2) verbalno. loo/ lavatory. hall. bus station. povezivanjem određenih ilustracija sa predstaviti sebe ili odgovarajućim tekstom. • Prostorije u kući i namještaj. ispunjavanjem tabela ili aktivnosti dopunjavanjem rečenica itd. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. opće .prisvojni genitiv (John’s. your. his. what Pridjevi: . izvršavanjem uputa i naređenja. this. itd. their Upitni pridjevi. uncle.trenutne koja čuju sa kasetofona. who. 31 . friend. npr. npr.vlastite. bojenjem navedenih predmeta/osoba navedenim bojama. izvršavanjem uputa i druge naređenja. davanjem kratkih . razred Lično predstavljanj e Porodica Kuća. Mary’s) Zamjenice: . npr.Upitne.ljude i predmete ili koje su čuli sa kasetofona.Determinatori: Članovi. označavanjem tačnih/netačnih (T/F) tvrdnji itd. npr. shop.: ponavljanjem riječi. the Prisvojni pridjevi. usebi ili naglas.Pokazne. redanjem ilustracija po određenom redoslijedu. name. coffee-table. tražeći određenu informaciju ili detalje i reagovati: locirati ljude i 1) neverbalno. grandfather.Nastavni plan i program za šesti razred. grandmother. a/an. itd. Vokabular Učenici će učiti osnovni vokabular koji se odnosi na date teme npr: • Predstavljanje. npr: crtanjem. yard street. her. these.pozdravljati na formalan/neformal an način Vještine RECEPCIJA: a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Gramatika Učenici će učiti da koriste i učiti o sljedećem: Imenice: . my.množina .

post office. tired. da se dobiju kolokacije).Pomoćni glagol be . school subjects.svakodnevnim aktivnostima i radnjama - brojati ljude i predmete (How many … are there?) 2) verbalno. sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu itd. river. hungry. PRODUKCIJA: a) GOVOR: reći koliko je sati Učenici će: .prepisivati kratke tekstove . itd. sleep. tableware: spoon. in the kitchen (npr. bridge.ubacivati. village. osnovni pridjevi. in the bathroom (npr. wood. dovršavanjem rečenica. school mates. toothbrush).odgovarati na pitanja . thirsty park. : kratkim odgovorima na pitanja. fine. recitovati. pjevati i igrati jezične igre - nabrojati dane u sedmici . nice.Present Simple (potvrdna. trees. moliti . ispunjavanjem križaljki.ideju posjedovanja b) PISANJE: Učenici će: . fork. cinema.učestvovati u razgovoru (pitanja/odgovori) sa drugim učenikom/učenicima ili nastavnikom . good. negativna. toothpaste.ispunjavati tabele. get up. • Škola. pupils’ things.zahtijevati.izraziti: .Modalni glagol can (potvrdna. posters. hill.Present Continuous (potvrdna. what(color) . upitna forma) . ispunjavanjem tabela. happy. theatre. itd.. upitna forma) Prilozi za: . rutinske aktivnosti. cup. wash (npr. negativna.zapisivati po diktatu . negativna. upitna forma) . school furniture. there • Svakodnevni život. plate. bad. povezivanjem riječi u stupcima A i B (npr. scared. npr. npr.igrati uloge. npr. sad. main parts of the face/body – nešto 32 .Opisni. npr. here. podvlačiti. redati riječi u smisaone rečenice .sposobnost/nesp osobnost da nešto urade (I can … I can’t .davati uputstva i naredbe .Mjesto. križaljke Glagoli: . glasses). lake. knife.

Vrijeme. itd. clean. clean . walk. u vezi sa datim temama. happy.Mjesto. miss the bus. on. ing Antonime. npr. my house) .(John’s book. upitnoj i zapovjednoj rečenici . after Rečenice: . npr. npr. busstop. 33 .dovršavati rečenice itd. wardrobe. today. car. job. .Red riječi (osnovni red riječi u potvrdnoj.Vrijeme. npr. učenici će učiti da koriste: Afikse. now. turn on/off the radio/ the television. hungrythirsty. npr. npr. shop-window. work. –s. itd. cupboard. phone-box Kolokacije. at. Osim što će stalno proširivati vokabular. in. at .dirty Složenice. learn. have breakfast/lunch /dinner. u vezi sa datim temama.sad. make noise. in. Prijedlozi za: . negativnoj. u vezi sa datim temama i gramatikom. itd. bus. u vezi sa datim temama. sports.There is a …There are two … prošireniji vokabular). npr.

U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviđene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika. u početnoj fazi učenja pogotovo. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. Likovna kultura. mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i pamćenja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. Učenici će tako učiti jezik oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta. Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. S obzirom da učenici imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika. Maternji jezik. Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija. 34 . Muzička kultura. Na ovom uzrastu učenici dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče. Moja okolina. Geografija. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih petominutnih i desetominutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu). te gramatike predviđene za ovaj razred. kao npr. Matematika. Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je međusobno povezan sa drugim predmetima. Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine. Učenici su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresovani za isti. no pristup istima je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će učenici rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa. Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja također će olakšati njihovo usvajanje. pravopisa.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme započinjanja učenja drugog stranog jezika.

rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. 35 . .Učenici će: .učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Rad sa djecom sa posebnim potrebama: Ukoliko se ukaže takva potreba.upoznavati različite kulture i tradicije.

Učenik zna opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama. Teško razumijeva i treba mu dosta vremena da pročita čak i kratke dijelove teksta. Može voditi jednostavne neformalne razgovore i obavljati jednostavne transakcije (npr. rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. • Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. Izgovara bez poteškoća poznate riječi ali pravi primijetne pauze i oklijeva kad izgovara manje poznate 36 . VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u šestom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1. Povremeno mu može zatrebati pomoć. Jezičke vještine Očekivani rezultati učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve. koji govore o svakodnevnom životu.NJEMAČKI JEZIK VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje ČETVRTA GODINA UČENJA. potvrdne i negativne zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju. u prodavnici).3 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). Može pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (razglednice. vremenska prognoza).

naučenih izraza. druženje 5. narodi. prijevozna sredstva 37 . saobraćaj. Od ovog razreda pa nadalje učenici počinju svjesno usvajati znanje o jeziku. seosko imanje 8. Zna pisati jednostavne poruke (jednostavan tekst na razglednici. jednostavan diktat). osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. slobodno vrijeme 4. Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva. zemlje. lične podatke. Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. škola – nastavni predmeti. vrijeme na satu 3.• • Pisanje • • • • riječi. Znanje o jeziku PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1. TV-emisije 6. jezici 9. kupovina odjeće 10. grad 7. raspored časova 2. Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih.

das Kino.razvrstavanjem slika. links. sie. pridruživanjem podnaslova dijelovima teksta. Wann ist Deutsch? Haben wir heute Mathe? Mathe habe ich am Montag. npr. die Kuh. Woher kommst du? Aus Bosnien-Herzegowina. narodi.. :schlafen. npr.Lične zamjenice u jednini i množini u nominativu . dort.dopunjavanjem teksta . Sie spricht Deutsch. .tražiti osnovne informacije u tekstu i reagovati: 1) neverbalno.tražiti i nuditi pomoć.imenovati domaće životinje i opisati ih . Mathe. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl.imperativ za 2. die Post. Kupovina odjeće Die Jacke gefńllt mir..govoriti o trenutnoj aktivnosti .imenovati zgrade u gradu . das Pferd.davanjem kraćih odgovora..Prisvojne zamjenice za jedninu i prvo lice množine u nominativu i akuzativu (mein. Gramatika Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice sa članom u jednini i množini u nominativu i akuzativu: das Buch.povezivanjem slike i slušanog teksta. . die Bücher.čitati rečenice i kraće tekstove. . Ich finde die Jacke schön und modern. das Theater. Er spricht Englisch. du. Grad: das Kaufhaus. . .imenovati nastavne predmete. die Tafel.: . .Lične zamjenice u jednini (ich. unser) Pridjeve u predikativnoj upotrebi Glagole: .za izražavanje želje oblik möchte . essen. das Schwein Zemlje. rechts Seosko imanje: der Bauernhof. lesen…) . dein. npr.. Zamjenice: . der Park Wo ist das Kino? Hier. jednostavne informacije i sl. sehen. npr: razvrstavanjem slika. jezici: Er ist Engländer.čitati vrijeme na satu (ne samo pune sate i na pola sata!) . lice množine Negacija nicht i kein (nominativ i akuzativ) Brojeve: do 100 (jedinice i desetice) te brojeve do 1000 (samo stotice) Vokabular Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme.imenovati evropske zemlje i određeni broj stranih jezika .u prezentu u sva tri lica jednine i množine (pomoćne glagole sein i haben. . Sie kommt aus Österreich.rješavanjem jednostavnijih zadataka sa višestrukim izborom GOVOR: Učenici će: 38 .: . das Schaf.lice jednine i 2. pravilne glagole te nepravilne glagole fahren. sein.popunjavanjem praznina u tekstu.popunjavanjem tabela i sl. der Supermarkt. npr: . es) u akuzativu . ihr. govoriti o svojim omiljenim predmetima. Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno.čitati raspored časova i opisati svoj raspored časova .izvinuti se .označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2) verbalno.iskazati mišljenje o nečem (Ich finde es super!) . sprechen.iskazati na najjednostavniji način dopadanje i nedopadanje. . .opisati ljude i predmete . : Škola Deutsch.Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: .. er. . označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2) verbalno. pridruživanjem slike tekstu.imenovati TV-emisije . Erdkunde.prezent glagola können u jednini i množini. Tiere.Zamjenica Sie za učtivo oslovljavanje . .negativan i upitni oblik glagola.

- recitovati. oder Saobraćaj.rekonstruisatii riječi. -pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu . igrati uloge.dopunjavati izostavljene riječi. aber. . postavljati jednostavna pitanja. . pjevati. čestitku) 39 . jednostavnim rečenicama opisivati. odgovarati na pitanja.samostalno napisati kratki tekst (razglednicu. . govoriti o aktivnostima i određenim situacijama Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike und. pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. prijevozna sredstva: Wir reisen mit dem Zug. SMS.od ponuđenih riječi rekonstruirati kraće rečenice. Womit möchtest du reisen? PISANJE Učenici će: . voditi dijaloge prema datoj skici.prepisivati rečenice i kraće tekstove.

DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju stranog jezika. Učenici ovog uzrasta ne uče jezik samo imitiranjem i stvaranjem jezičkih navika nego svjesnim uvidom u njegove zakonitosti. Oni počinju dakle stjecati i znanje o jeziku koristeći se već naučenim jezičkim kategorijama iz maternjeg jezika. Pritom će ih nastavnik induktivnim putem voditi ka otkrivanju osnovnih jezičkih zakonitosti koje će se primjenjivati samostalno i funkcionalno. I na ovom uzrastu izuzetno je bitna vizualizacija koja mora pratiti kako rad na leksici tako i gramatici. U radu na tekstu podjednaka će se pažnja posvetiti razvijanju receptivnih jezičkih vještina (slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje) uz razvijanje različitih strategija slušanja i čitanja ali i produktivnih vještina, govora i pisanja. Učenici će rado inscenirati naučene dijaloge ali i voditi slične na osnovu datih modela ili skica dijaloga. Postepeno će se osposobljavati i za jednostavnu reprodukciju teksta odgovaranjem na postavljena pitanja ili najjednostavnijim prepričavanjem uz pomoć slika. U vježbama pismenog izražavanja učenici će dopunjavati izostavljene dijelove teksta, na osnovu predočenog modela jednostavnog teksta pisati sličan ili samostalno pisati jednostavan kratki tekst (čestitku, razglednicu, SMS). Posebno je važno istaći neophodnost kontinuiteta uvježbavanja i ponavljanja. Sistematiziranje naučenog i vođenje neke vrste jezičkog portfolija razvit će kod učenika svijest o ličnom napredovanju u procesu učenja stranog jezika. Nastavnik je dužan da podstiče motivaciju za učenje stranog jezika. Dinamičnosti časa doprinijet će smjena više aktivnosti, oblika nastavnog rada ali i igara i pjesmica koje će na svojevrstan način unijeti potrebnu vedrinu i opuštenost u nastavu. Nastava stranog jezika, osim kognitivnog ima i duboko humanistički aspekt. Ona omogućava i favorizuje autonomnost učenika, podstiče na samostalnost i kreativnost u procesu učenja, ukazuje na neophodnost permanentnog razvijanja jezičkih kompetencija, značaj međusobnog razumijevanja, saradnje, uvažavanja, tolerancije, poštovanja različitosti, kulture dijaloga, interkulturalnog prožimanja i uvažavanja, kao i svestrano i široko usvajanje sposobnosti primjenjivih i u drugim disciplinama. Ona doprinosi razvijanju smisla za opservaciju, postavljanje pretpostavki, kritičkog mišljenja i tako značajno utječe na formiranje ličnosti u cjelini. Veoma je važno da nastavnik uputstva ponuđena u programu, udžbenicima i priručnicima ne prihvata kruto, nego da kreativno i fleksibilno kreira aktivnosti, primjereno uvjetima u kojima radi i uzimajući u obzir specifičnosti stranog jezika koji predaje. Praćenje i vrijednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama, njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik u kontinuitetu pratiti i ocijeniti. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih desetominutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu).

40

Konačnu ocjenu ne treba izvoditi na osnovu proste aritmetičke sredine ocjena. Svaka konačna ocjena treba da istovremeno odražava stvarni i mjerljivi napredak koji su učenici postigli tokom školovanja i utisak predmetnog nastavnika o napredovanju. Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je međusobno povezan sa drugim predmetima. Učenici će tako učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta, kao npr. Maternji jezik, Likovna kultura, Muzička kultura, Moja okolina (život u gradu, život na selu, kupovina, saobraćaj, prijevozna sredstva), Matematika (brojevi), Geografija (zemlje, narodi, jezici). Interkulturalne vještine Učenici će: - upoznavati različite kulture i tradicije, - učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Rad sa djecom sa posebnim potrebama: Ukoliko se ukaže takva potreba, rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu.

41

PRVA GODINA UČENJA, VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično– 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Cilj nastave njemačkog jezika u šestom razredu osnovne škole podrazumijeva stjecanje elementarne jezičke kompetencije koja se funkcionalno postepeno razvija. Učenik je na ovom stepenu u stanju da na njemačkom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja. Učenje stranog jezika treba da podstakne njegovu maštu, radoznalost i kreativnost. Nastava njemačkog jezika treba da doprinese daljem jačanju motivacije za učenje stranih jezika i da učenika osposobi da na njemačkom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja i da razumije pojedinačne informacije u jednostavnom tekstu U nastavi njemačkog jezika u šestom razredu osnovne škole, kao prvoj godini učenja njemačkog jezika, treba težiti dostizanju nivoa A1.2 Evropskog okvira za strane jezike. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje • • Čitanje i razumijevanje • • • • • • • • • Očekivani rezultati učenja učenik može razumjeti ograničen broj riječi, običnih fraza i rečenica, pitanja i uputstva lične prirode ili vezana za neposrednu situaciju i na njih jezički ili nejezički reagovati potrebna mu je znatna pomoć da bi razumio: usporavanje brzine govora, ponavljanje, pokazivanje ili prijevod čita naglas poznate riječi i rečenice zna pronaći određenu informaciju u jednostavnom tekstu ako je dozvoljeno ponovljeno čitanje pravilno artikulira glasove, naglašava riječi, poštuje ritam i intonaciju rečenice reprodukuje napamet naučene stihove i pjesmice zna postavljati pitanja i davati odgovore u toku dijaloga o osnovnim temama učestvuje u razgovoru po modelu daje jednostavne informacije o sebi, porodici i prijateljima opisuje u nekoliko rečenica poznatu situaciju pravi pauze, oklijeva, pravi greške i kod najjednostavnije usmene produkcije

Govor

42

Pisanje

• • • •

Znanje o jeziku

prepisuje, dopunjava i samostalno piše riječi i kraće rečenice zapisuje pojedine (poznate) riječi ili kraće rečenice po modelu zna napisati nekoliko rečenica o sebi i o veoma poznatim temama (odgovori na direktno postavljena pitanja, pisanje kratkog pisma, kratkog opisa neke osobe) Od samog početka učenja drugog stranog jezika pa nadalje učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku.

PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 11. pozdravljanje, predstavljanje, utvrđivanje nečijeg identiteta 12. školsko okruženje 13. članovi porodice 14. život učenika za vrijeme nastave i odmora 15. dani u sedmici, mjeseci, godišnja doba 16. vremenske prilike 17. brojevi do 100 18. kazivanje vremena (puni sat, pola sata) 19. proslava rođendana 20. seosko imanje, životinje 21. odlazak na raspust

43

Funkcije i sposobnosti
Učenici će znati: - pozdravljati se na formalan i neformalan način, - predstaviti sebe i druge, - reći koliko imaju godina i odakle dolaze, - imenovati članove svoje uže porodice - imenovati predmete u školskoj torbi i učionici, - nabrojati dane u sedmici, mjesece i godišnja doba, - pitati za vrijeme na satu i reći koliko je sati, - reći kakvo je atmosfersko vrijeme, - brojati do 100, - govoriti o trenutnoj aktivnosti - čestitati rođendan, - nabrojati domaće životinje, - nabrojati osnovna prijevozna sredstva, - iskazati želju (šta želi jesti i piti, kuda putovati) - kupiti voznu kartu

Vještine
SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati 1) neverbalno, npr.: - razvrstavanjem slika, - povezivanjem slike i slušanog teksta, - označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 3) verbalno, npr.: - davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona , - popunjavanjem tabela i sl. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će - čitati rečenice i kraće tekstove, - tražiti osnovne informacije u tekstu i reagovati: 3) neverbalno, npr: razvrstavanjem slika, pridruživanjem slike tekstu, označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 4) verbalno, npr: - davanjem kraćih odgovora, - dopunjavanjem teksta - rješavanjem jednostavnijih zadataka sa višestrukim izborom GOVOR: Učenici će: - recitovati, pjevati, - postavljati jednostavna pitanja, - odgovarati na pitanja, - igrati uloge,

Gramatika
Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice sa članom u jednini i množini u nominativu i akuzativu: das Buch, die Tafel, die Bücher.... Zamjenice: - Lične zamjenice u jednini i množini u nominativu - Zamjenica Sie za učtivo oslovljavanje - Prisvojne zamjenice za prvo i drugo lice jednine u nominativu Pridjeve u predikativnoj upotrebi Glagole: - prezent pomoćnih glagola sein i haben, - prezent pravilnih glagola, - prezent glagola können, - izražavanje želje pomoću oblika möchte - imperativ (2. lice jednine i 2. lice množine) - negativan i upitni oblik glagola,

Vokabular
Učenici ce usvajati odnosi na date teme, npr. : Pozdravljanje: Hallo!, Guten Wiedersehen! vokabular koji se

Tag,

Guten

Morgen,

Auf

Predstavljanje: Ich bin ... Ich heiße.... Ich komme aus Deutschland. Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin .... Jahre alt. Wer ist das? Das ist... Porodica: Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Eltern, Oma, Opa Škola: das Klassenzimmer,die Schultasche, das Buch, das Heft, der Bleistift, die Tafel, die Kreide, die Bank...

Negacija nicht i kein (nominativ i akuzativ) Brojeve: - do 100 Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge

Rođendan: Mein Geburtstag ist am Samstag um 18 Uhr. eine Geburtstagsparty machen, Freunde einladen, die Torte, die Kerzen, Geschenke bekommen Seosko imanje: der Bauernhof, Tiere, die Kuh, das Pferd, das Schaf, das Schwein

44

- pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge, - voditi dijaloge prema datoj skici. PISANJE Učenici će: - prepisivati pojedinačne riječi , rečenice i kraće tekstove, - rekonstruirati riječi, - dopunjavati izostavljene riječi, - od ponuđenih riječi rekonstruirati kraće rečenice, -pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu - samostalno napisati kratki tekst (čestitku, pozivnicu za rođendansku proslavu)

za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Atmosfersko vrijeme: Es ist kalt (warm). Die Sonne scheint. Es schneit. Odlazak na raspust: ins Gebirge, ans Meer, mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Flugzeug reisen

DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme započinjanja učenja drugog stranog jezika. S obzirom da učenici imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika, njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviđene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika, no pristup istim je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. Na ovom uzrastu učenici dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče. Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine, mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike, pravopisa, te gramatike predviđene za ovaj razred. Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija, u početnoj fazi učenja pogotovo. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i pamćenja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja također će olakšati njihovo usvajanje. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. Učenici su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresovani ¸ za isti. Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će učenici rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa.

45

Muzička kultura.Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Maternji jezik. 46 . kao npr. Likovna kultura. Rad sa djecom sa posebnim potrebama: Ukoliko se ukaže takva potreba. Geografija.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Interkulturalne vještine Učenici će: . Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je međusobno povezan sa drugim predmetima. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih petominutnih i desetminutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu).upoznavati različite kulture i tradicije. Matematika. Učenici će tako učiti jezik oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta. . Moja okolina.

naglasak.2 Evropskog okvira za strane jezike u slušanju i razumijevanju i čitanju i razumijevanju. kao drugog stranog jezika. Učenik treba da se osposobi da na francuskom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja. je razvijanje svijesti o postojanju drugih jezika i mogućnosti komuniciranja na nekom drugom jeziku koji nije naš maternji.FRANCUSKI JEZIK VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje ČETVRTA GODINA UČENJA VI razred osnovne škole (2 časa sedmično/tjedno-70 časova godišnje) Cilj nastave francuskog jezika u šestom razredu osnovne škole. U nastavi francukog jezika u šestom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A 1. Učenje stranog jezika učeniku treba da olakša razumijevanje drugih i različitih kultura i tradicija i jača motivaciju za učenje stranih jezika. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Učenik će • prepoznavati glasove.1 u govoru i pisanju. kratke dijaloge o poznatim temama. Učenje stranog jezika treba da podstakne njegovu maštu. odnosno A1. radoznalost i kreativnost. pjesmice • razumjeti i reagovati na odgovarajući način na kratke usmene poruke • • • prepoznavati slova i napisane riječi. ritam i intonaciju u jeziku koji uči • razumjeti ograničen broj riječi i izraza. te kratke rečenice prepoznavati poznate riječi i kratke rečenice i znati ih povezati sa ilustracijama čitati kraće tekstove Čitanje i razumijevanje 47 .

prepoznavati i pravilno upotrebljavati osnovne jezičke elemente.Govor • • • • pravilno artikulirati glasove. naglašavati riječi. poštovati ritam i intonaciju rečenice davati osnovne informacije o sebi i svom okruženju opisivati u nekoliko rečenica poznatu situaciju služeći se pritom ograničenim brojem osnovnih riječi i zapamćenih rečeničnih shema razmjenjivati sa sagovornicima nekoliko osnovnih iskaza u vezi sa konkretnom situacijom prepisivati. Pisanje Znanje o jeziku • • 48 . dopunjavati i samostalno pisati riječi i kraće rečenice Učenik će na ovom nivou učenja jezika svjesno stjecati znanje o jeziku.

frère.mère. redanjem slika itd.Francuski jezik VI razred –B jezik 2 časa sedmično Nivo 6.boje predmeta . npr. se être. se promener. pokazivanjem. 2) verbalno.Upitne.reći koliko je sati – puni sati . PRODUKCIJA a) GOVOR: Učenici će: Učenici će učiti o tome i koristiti : Vokabular Učenici će učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme. prendre l’ glagola. brojeve itd. npr. bojenjem navedenih predmeta/osoba navedenim bojama. pravljenjem/oblikovanjem stvari .: imitiranjem nastavnika ili neke popularne ličnosti (npr.identifikovati ljude i predmete . zamjenjivanjem inicijala punim riječima ili popunjavanjem praznina odgovarajućim riječima itd. zamjenjivanjem ilustracija u tekstu ponuđenim riječima.izraziti . • Bliža okolina: rue. père mon. raspoređivanjem ilustracija po određenom redu prema pisanim uputstvima itd. cahier. crtanjem. lit. élève. . un. Qu’estDe/á qui? Que? ce que c’est ? Qui estDe/á quoi ce? Quel âge as – tu? Determinatore: • Članovi uže porodice: . gestikuliranjem. raspoloženje. podvlačenjem ili bojenjem riječi koje im se usmeno upućuju. popunjavanjem praznina riječima odabranim sa zidnih karata na kojima se te riječi nalaze itd. jardin. b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili uputa i reagovati: 1) neverbalno.ograničen broj raspoloženja . najosnovnije. povezivanjem riječi u stupcu A sa odgovarajućim ilustracijama u stupcu B. množina Salut.brojati predmete .itd. sa namještaj: cuisine.locirati ljude i predmete .Lične m’appelle …Je suis. l’. glumljenjem (npr. le. npr. ma maison) Gramatika Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno. npr. pokazivanjem određenih ilustracija koje se odnose na riječi koje im se usmeno upućuju. sale . autobus. • Opisivanje: Il est grand faire i venir / petit. glumljenjem. upotrebi.Prezent Svakodnevni život. arbre. ton. nepravilnih samo osnovne riječi glagola aller.: davanjem kratkih pismenih ili usmenih odgovora na pitanja.ljude i predmete . crtanjem. (triste. razred Osnovna škola Prva godina učenja francuskog Prvi stepen početnog znanja • • • • • • • Teme Pozdravljanje i predstavljanje Porodica Kuća. pomoćnih rutinske aktivnosti npr glagola avior. parc. bojenjem ili podvlačenjem samo određenih riječi (npr. itd.sposobnost da nešto urade (Je peux…) -ideju posjedovanja (le livre de Jean. qui? C’est …. pravilnih laver. chaise. ma.opisati .. biranjem ili povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija.: • Imenice jednina i • Pozdravljanje: Bonjour. moje tijelo. koji su najčešće u armoire. izvršavanjem uputstava. table.: gestikuliranjem.Članove. la. mère.. sretan). 2) verbalno. petit. soeur.predstaviti sebe ili druge . chambe. iz crtića). dom Moja bliža okolina Škola Svakodnevni život Dani u sedmici.. père. son. beau.) livre. povratnih manger glagola i • Moje lice. davanjem kratkih odgovora na pitanja nastavnika ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. itd Glagole . • Škola: enseignant. grand. • Prostorije u kući i ta.Prisvojne pridjeve. des. une. Il a les cheveux 49 . lijepljenjem slika.: ponavljanjem riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. onih koje označavaju neku aktivnost. npr. npr. mjeseci i godišnja doba Kazivanje vremena Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . Au revoir itd. les grand.pozdravljati .Opisne pridjeve à manger. malheureux. Zamjenice • Predstavljanje: Je . se lever. grand.dopadanje .). tužan. dormir.

davati uputstva i naredbe . blonds. samostalno napisati kratki tekst (čestitku. ubacivati. devant. npr. pjevati i igrati jezične igre. • Raspoloženja: heureux.ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona. triste… • Određivanje mjesta i položaja: Pardon. društvene igre u kojoj se slažu pločice sa slovima jedna na drugu.Imperativ Priloge za mjesto. podvlačiti. blanc itd. De quelle couleur est…? rouge. Bon – mauvais. zamjenjivati inicijale punim riječima. jednostavan tekst prema tekstu modelu. godišnja doba Učenici će vježbati da koriste (a ne učiti o tome!): Afikse. pisati kraki. pomoću društvene igre u kojoj se sastavljaju riječi od slova. il fait froid. mjeseci. de (u osnovnim značenjima) 50 . učiti pisati pomoću igara na CD-u. sac à dos. redati riječi po određenom redoslijedu. bruns. razglednicu SMS poruku) . npr. itd Kolokacije. –s Antonime. u vezi sa datim temama i gramatikom. tourner à droite / à gauche • Vrijeme: Qelle heure est-il? Il est … • Dani u sedmici. dans. u vezi sa datim temama.učestvovati u razgovoru (pitanja/odgovori) sa drugim učenikom/učenicima ili nastavnikom. là.à. igrati uloge. • noirs. recitovati. Sale à manger. npr. avec.sur. pour aller à … C’est loin (de) / près (de) Aller tout droit. u vezi sa datim temama. u vezi sa datim temama. npr. faire attention b) PISANJE: Učenici će: prepisivati izolovane riječi . ici. jaune. grand – petitl Složenice. od ponuđenih riječi sastavljati kraće rečenice. dehors Brojeve: 1-50 Prijedloge. Prendre un bain.

slikanje. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i zapamćivanja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. npr: . njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. ples.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme započinjanja učenja drugog stranog jezika. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja također će olakšati njihovo usvajanje. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviđene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika.kroz sportove i igre (Fizičko obrazovanje) . pravopisa. Ovo može podrazumijevati npr. geografija Interkulturalne vještine Učenici će se: . oblikovanje itd (Likovno obrazovanje. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će učenici rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa. 51 . uzvike (helas! (Jao!) ili eh bien! (pa lijepo! No!) ta ta ta! (koješta!) tiens! (gle!) itd.kroz crtanje. u početnoj fazi učenja pogotovo. S obzirom da učenici imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika. Interdisciplinarni sadržaji Učenici će takodjer učiti jezik i širiti svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. moja okolina. Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine.slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzičko obrazovanje) . no pristup istima je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. te gramatike predviđene za ovaj razred. Razlike u upotrebi nekih pozdrava u francuskom jeziku i u maternjem jeziku učenika.upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene . ples) . Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija.upoznavati se sa nekim osnovnim razlikama izmedju njihove kulture i kulture naroda sa francuskog govornog područja (npr. mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike.Matematika. npr. Dobro jutro i dobar dan / Bonjour) . Učenici su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresirani za isti. Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika. Na ovom uzrastu učenici dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče.

koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama . rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu 52 .Učenje kako učiti Učenici će da: . a ocjena treba da bude odraz cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata.ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole ocjene se iskazuju brojčano. Ocjenjuju se usmeni i pismeni odgovori. Pored dvije školske pismene zadaće preporučuju se i kraće provjere znanja (petominutni i desetominutni testovi).budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik .razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika .

Učenje stranog jezika treba da podstakne njegovu maštu. naglašavati riječi. dopunjavati i samostalno pisati riječi i kraće rečenice Učenik će na ovom nivou učenja jezika svjesno stjecati znanje o jeziku.1 u govoru i pisanju.2 Evropskog okvira za strane jezike u slušanju i razumijevanju i čitanju i razumijevanju. pjesmice • razumjeti i reagovati na odgovarajući način na kratke usmene poruke • • • • • • • Pisanje Znanje o jeziku • • prepoznavati slova i napisane riječi. poštovati ritam i intonaciju rečenice davati osnovne informacije o sebi i svom okruženju opisivati u nekoliko rečenica poznatu situaciju služeći se pritom ograničenim brojem osnovnih riječi i zapamćenih rečeničnih shema razmjenjivati sa sagovornicima nekoliko osnovnih iskaza u vezi sa konkretnom situacijom prepisivati. Čitanje i razumijevanje Govor 53 .PRVA GODINA UČENJA VI razred osnovne škole (2 časa sedmično 70 časova godišnje) Cilj nastave francuskog jezika u šestom razredu osnovne škole. A 1. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Učenik će • prepoznavati glasove. naglasak. ritam i intonaciju u jeziku koji uči • razumjeti ograničen broj riječi i izraza. Učenik treba da se osposobi da na francuskom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja. prepoznavati i pravilno upotrebljavati osnovne jezičke elemente. kratke dijaloge o poznatim temama. te kratke rečenice prepoznavati poznate riječi i kratke rečenice i znati ih povezati sa ilustracijama čitati kraće tekstove pravilno artikulisati glasove. kao drugog stranog jezika. je razvijanje svijesti o postojanju drugih jezika i mogućnosti komuniciranja na nekom drugom jeziku koji nije naš maternji. Učenje stranog jezika učeniku treba da olakša razumijevanje drugih i različitih kultura i tradicija i jača motivaciju za učenje stranih jezika. radoznalost i kreativnost. odnosno A1. U nastavi francukog jezika u šestom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa.

npr. biranjem ili povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija. cahier. npr.pozdravljati . pokazivanjem određenih ilustracija koje se odnose na riječi koje im se usmeno upućuju. • Opisivanje: Il est grand faire i venir / petit. la. redanjem slika itd. chaise. razred Osnovna škola Prva godina učenja francuskog Prvi stepen početnog znanja • • • • • • • Teme Pozdravljanje i predstavljanje Porodica Kuća. itd Glagole . lijepljenjem slika. (triste. soeur.Prezent Svakodnevni život. tužan. les grand. iz crtića). npr. sa namještaj: cuisine.Članove. pravilnih laver. izvršavanjem uputstava.: davanjem kratkih pismenih ili usmenih odgovora na pitanja. PRODUKCIJA a) GOVOR: Učenici će: Učenici će učiti o tome i koristiti : Vokabular Učenici će učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme. glumljenjem. pokazivanjem.). ton. povratnih manger glagola i • Moje lice. gestikuliranjem.reći koliko je sati – puni sati . .. mjeseci i godišnja doba Kazivanje vremena Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . crtanjem. parc. père mon. son. zamjenjivanjem inicijala punim riječima ili popunjavanjem praznina odgovarajućim riječima itd. un. jardin. malheureux. beau. nepravilnih samo osnovne riječi glagola aller.: ponavljanjem riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. lit. • Bliža okolina: rue. najosnovnije. 2) verbalno.izraziti . se promener. množina Salut. qui? C’est ….Francuski jezik VI razred –B jezik 2 časa sedmično Nivo 6. dormir.Opisne pridjeve à manger. itd.opisati . se lever.boje predmeta . dom Moja bliža okolina Škola Svakodnevni život Dani u sedmici.: imitiranjem nastavnika ili neke popularne ličnosti (npr. bojenjem ili podvlačenjem samo određenih riječi (npr.Prisvojne pridjeve. sale . l’.sposobnost da nešto urade (Je peux…) -ideju posjedovanja (le livre de Jean. zamjenjivanjem ilustracija u tekstu ponuđenim riječima.predstaviti sebe ili druge . élève. glumljenjem (npr. npr. une.: gestikuliranjem. pravljenjem/oblikovanjem stvari . • Prostorije u kući i ta. npr. davanjem kratkih odgovora na pitanja nastavnika ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. père. Il a les cheveux 54 . prendre l’ glagola.: • Imenice jednina i • Pozdravljanje: Bonjour. Qu’estDe/á qui? Que? ce que c’est ? Qui estDe/á quoi ce? Quel âge as – tu? Determinatore: • Članovi uže porodice: . moje tijelo. table. petit. le. npr. b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili uputa i reagovati: 1) neverbalno. ma maison) Gramatika Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno.ljude i predmete . pomoćnih rutinske aktivnosti npr glagola avior.brojati predmete .. raspoloženje..itd. podvlačenjem ili bojenjem riječi koje im se usmeno upućuju. povezivanjem riječi u stupcu A sa odgovarajućim ilustracijama u stupcu B. chambe. brojeve itd. arbre.Upitne. ma. Zamjenice • Predstavljanje: Je . upotrebi.locirati ljude i predmete . grand.mère. onih koje označavaju neku aktivnost. 2) verbalno. des. mère. • Škola: enseignant.identificirati ljude i predmete .) livre. bojenjem navedenih predmeta/osoba navedenim bojama. koji su najčešće u armoire. grand. frère. popunjavanjem praznina riječima odabranim sa zidnih karata na kojima se te riječi nalaze itd. sretan). raspoređivanjem ilustracija po određenom redu prema pisanim uputstvima itd. autobus. Au revoir itd.ograničen broj raspoloženja . crtanjem. se être.Lične m’appelle …Je suis.dopadanje .

devant. pisati kratki. samostalno napisati kratki tekst (čestitku. il fait froid. zamjenjivati inicijale punim riječima.ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona. dans.à. u vezi sa datim temama. noirs. u vezi sa datim temama i gramatikom. grand – petitl Složenice. recitovati. de (u osnovnim značenjima) 55 . De quelle couleur est…? rouge.sur. redati riječi po određenom redoslijedu. • Raspoloženja: heureux. npr. Bon – mauvais. pomoću društvene igre u kojoj se sastavljaju riječi od slova. bruns. ici. ubacivati. godišnja doba Učenici će vježbati da koriste (a ne učiti o tome!): Afikse.učestvovati u razgovoru (pitanja/odgovori) sa drugim učenikom/učenicima ili nastavnikom. pour aller à … C’est loin (de) / près (de) Aller tout droit. –s Antonime. npr. sac à dos. npr. razglednicu SMS poruku) . Prendre un bain. dehors Brojeve: 1-50 Prijedloge. avec. učiti pisati pomoću igara na CD-u. igrati uloge. od ponuđenih riječi sastavljati kraće rečenice. jednostavan tekst prema tekstu modelu. mjeseci. triste… • Određivanje mjesta i položaja: Pardon. itd Kolokacije. jaune. faire attention b) PISANJE: Učenici će: prepisivati izolovane riječi . u vezi sa datim temama. pjevati i igrati jezične igre. blonds. npr. Sale à manger. podvlačiti.Imperativ Priloge za mjesto. blanc itd. društvene igre u kojoj se slažu pločice sa slovima jedna na drugu. tourner à droite / à gauche • Vrijeme: Qelle heure est-il? Il est … • Dani u sedmici. u vezi sa datim temama. davati uputstva i naredbe . là.

upoznavati se sa nekim osnovnim razlikama izmedju njihove kulture i kulture naroda sa francuskog govornog područja (npr. slikanje. uzvike (helas! (Jao!) ili eh bien! (pa lijepo! No!) ta ta ta! (koješta!) tiens! (gle!) itd. npr: . Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija.matematika. . S obzirom da učenici imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika.slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzičko obrazovanje) . te gramatike predviđene za ovaj razred. Interdisciplinarni sadržaji Učenici će također učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. ples.upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene. Dobro jutro i dobar dan / Bonjour). Razlike u upotrebi nekih pozdrava u francuskom jeziku i u maternjem jeziku učenika.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. npr. no pristup istim je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i zapamćivanja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika.kroz crtanje. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će učenici rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa. . Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. oblikovanje itd (Likovno obrazovanje. Ovo može podrazumijevati npr.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme započinjanja učenja drugog stranog jezika. ples) . Na ovom uzrastu učenici dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče. geografija Interkulturalne vještine Učenici će se: . 56 . Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine. moja okolina. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja također će olakšati njihovo usvajanje. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviđene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika. Učenici su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresovani za isti. u početnoj fazi učenja pogotovo. njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika.kroz sportove i igre (Fizičko obrazovanje) . Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika. mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike. pravopisa.

Učenje kako učiti Učenici će da: .ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. . Pored dvije školske pismene zadaće preporučuju se i kraće provjere znanja (petominutni i desetominutni tekstovi). kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve Praćenje i vrijednovanje U šestom razredu osnovne škole ocjene se iskazuju brojčano. Ocjenjuju se usmeni i pismeni odgovori. 57 . . a ocjena treba da bude odraz cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba.budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik.razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika.koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata. .

Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. humanizmu i internacionalizmu. gdje se u više od 20 zemalja sa više od 250 miliona govornika kao zvanični jezik koristi arapski. a u okviru nastave stranih jezika. 58 . duhu tolerancije. toleranciji. kao i sjevernom Afrikom. kosmopolitizmu. Stoljećima Bosna i Hercegovina ima civilizacijske i privredne veze sa Bliskim i Srednjim istokom. Sve prethodno spomenuto govori u prilog neophodnosti učenja arapskog jezika kao jednog od stranih jezika tokom osnovne škole. Značajno je napomenuti da je u jednom periodu naše historije nemali broj književnika pisao djela na arapskom jeziku. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. Rezultat takvih razmišljanja je i stav Vijeća Evrope da svaki građanin Evrope mora poznavati najmanje dva strana jezika. neophodno je razvijanje svijesti o poznavanju dva ili više stranih jezika. više od 35 miliona ljudi kao drugi strani jezik koristi arapski jezik.ARAPSKI JEZIK VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje ARAPSKI JEZIK ČETVRTA GODINA UČENJA. Evropska Unija je multietnička zajednica čiji su opstanak i prosperitet uslovljen višejezičnošću. Pored toga. VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) Uloga i značaj nastave arapskog jezika Tokom procesa obrazovanja. Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života.

čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica razvijanje razumijevanja i logičkog . razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. ovladavanje osnovnim leksičkim. fonetskim i gramatičkim minimumom. a ne o jeziku .ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razvijanje pozitivnog stava prema . upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura.Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine.razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku učenju jezika . vezanih za konkretan pojam (samostalno upotrebljenih) kreativnosti .čitanje riječi. razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja. razvijanje samostalnosti i kreativnosti. osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja.VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/ 70 sati godišnje) - CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja učenje jezika.prepisivanje riječi i kratkih sadržaja 59 . odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja. NIVO: ČETVRTA GODINA UČENJA .sloboda i samostalnost u govoru razvijanje radoznalosti i .

tanwin. tašdid. ponoviti osnovne fraze. nastavci gramatičkog ženskog roda. lične i pokazne zamjenice. pisanje tanwina u akuzativu. predanosti i preciznosti u učenju jezika razvijanje samostalnosti u govoru putem igara.- - pamćenja razvijanje temeljitosti. pisanje određenog člana. i provjeriti da li su usvojeni: sukun. 60 . pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica - kratki usmeni i pismeni odgovori dopunjavanje riječi i rečenica PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realizuju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je.

.Kupovina (voće. Gramatika .Nabrojati ograničen broj voća i povrća i neke osnovne prehrambene artikle .ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona.Opisati slobodne aktivnosti (sportske.povezivanjem pisanih sintagmi i odgovarajućih ilustracija. prepoznavanje. npr: .Dvojina . kuću. imitiranjem .Pravi prijedlozi . 2) verbalno.Porodica i članovi porodice (zanimanja) . godina učenja arapskog jezika Prvi stepen elementarnog znanja Teme . .Genitivna veza . lice množine) .Redni brojevi do 12 Vokabular -Učenici proširuju vokabular u okviru zadanih tema i koriste ga za konstruisanje jednostavnih atributivnih sintagmi.Imenovati članove svoje uže porodice.gestikuliranjem.Nabrojati dane u sedmici .) . genitivne veze.Pokazne zamjenice (oblici koji nisu urađeni) .kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja. -Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrađuju. .Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim i glagolskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući .Komparacija pridjeva .Brojati od 1 do 100 .Nivo VI razred Osnovna škola 4.Lične zamjenice (množina) .pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi koje su učenici čuli odn. imenske i glagolske rečenice -Kroz dijalog (igre.pjevati.bojenjem navedenih predmeta / osoba .Predstaviti sebe i druge . . npr.Brojevi do 100 . .Pravilna množina . npr.Iskazivati posjedovanje putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati 1) neverbalno. -Postepeno uvoditi sinonime za leksiku koju je usvojila većina učenika 61 .Iskazivanje posjedovanja pomoću pronominalnih sufiksa (jednina 1. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih sintagmi ili rečenica i reagovati 1) neverbalno.Perfekat .ponavljanjem određenih sintagmi i rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona.dopunjavanjem izostavljenih sintagmi u tekstu . njihova zanimanja i interesovanja . brojevi) .Pridjevi . . kulturne i dr. povrće.izvođenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona.Aktivnosti u nastavi . povezivanjem slike sa tekstom koji čuju.Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici .gestikulacijom predstaviti ono što su čuli. 2) verbalno.: .: . pjesmice.Direktni objekat (akuzativ) .Opisati (grad. sobu) Funkcije i vještine Učenici će znati: . GOVOR: Učenici će: .Izražavanje glagola “imati” . ponavljanje.Izražavanje vremena (puni sati) . .Opisati školu.voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. npr: .Genitiv poslije prijedloga . crtanje i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular.Koristiti redne brojeve do 12 za izražavanje punih sati .povezivanjem ponuđenih riječi u tekstu…itd.

popunjavanja sintagmi i rečenica (npr: Gdje su nestale riječi? .glumiti.takmičenje u pisanju brojeva itd. a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: .itd. .nastavnik ispisuje sintagme/rečenice na tablu.. . PISANJE Učenici najprije prepisuju riječi koje su prije toga usmeno usvojili.samostalno konstruisanje sintagmi. 62 . ..rekonstruiranje riječi od ponuđenih slova. imenskih i glagolskih rečenica na osnovu materijala koji je usvojen. izostavljajući određene riječi koje učenici treba da popune).recitovati kraće pjesmice. .

saradnje. Dinamičnosti časa doprinijet će smjena više aktivnosti. nego da kreativno i fleksibilno kreira aktivnosti. kritičkog mišljenja i tako značajno utječe na formiranje ličnosti u cjelini. Oni počinju dakle stjecati i znanje o jeziku koristeći se već naučenim jezičkim kategorijama iz maternjeg jezika. Ona omogućava i favorizira autonomnost učenika. govora i pisanja. Posebno je važno istaći neophodnost kontinuiranog uvježbavanja i ponavljanja.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju stranog jezika. uvažavanja. Ona doprinosi razvijanju smisla za opservaciju. tolerancije. osim kognitivnog ima i duboko humanistički aspekt. Nastava stranog jezika. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. Sistematiziranje naučenog i vođenje neke vrste jezičkog portfolija razvit će kod učenika svijest o ličnom napredovanju u procesu učenja stranog jezika. SMS). U vježbama pismenog izražavanja učenici će dopunjavati izostavljene dijelove teksta. Praćenje i vrijednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. na osnovu predočenog modela jednostavnog teksta pisati sličan ili samostalno pisati jednostavan kratki tekst (čestitku. razglednicu. značaj međusobnog razumijevanja. postavljanje pretpostavki. Veoma je važno da nastavnik uputstva ponuđena u programu. Učenici ovog uzrasta ne uče jezik samo imitiranjem i stvaranjem jezičkih navika nego svjesnim uvidom u njegove zakonitosti. Postepeno će se osposobljavati i za jednostavnu reprodukciju teksta odgovaranjem na postavljena pitanja ili najjednostavnijim prepričavanjem uz pomoć slika. Pritom će ih nastavnik induktivnim putem voditi ka otkrivanju osnovnih jezičkih zakonitosti koje će težiti primjenjivati samostalno i funkcionalno. podstiče na samostalnost i kreativnost u procesu učenja. I na ovom uzrastu izuzetno je bitna vizualizacija koja se mora pratiti kako rad na leksici tako i gramatici. U radu na tekstu podjednako će se pažnja posvetiti razvijanju receptivnih jezičkih vještina (slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje) uz razvijanje različitih strategija slušanja i čitanja ali i produktivnih vještina. oblika nastavnog rada ali i igara i pjesmica koje će na svojevrstan način unijeti potrebnu vedrinu i opuštenost u nastavu. primjereno uvjetima u kojima radi i uzimajući u obzir specifičnosti stranog jezika koji predaje. Nastavnik je dužan da podstiče motivaciju za učenje stranog jezika. kulture dijaloga. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će 63 . ukazuje na neophodnost permanentnog razvijanja jezičkih kompetencija. poštovanja različitosti. Učenici će rado inscenirati naučene dijaloge ali i voditi slične na osnovu datih modela ili skica dijaloga. kao i svestrano i široko usvajanje sposobnosti primjenjivih i u drugim disciplinama. udžbenicima i priručnicima ne prihvata kruto. interkulturalnog prožimanja i uvažavanja.

saobraćaj. koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.upoznavati različite kulture i tradicije. jezici). Rad sa djecom sa posebnim potrebama: Ukoliko se ukaže takva potreba. . Konačnu ocjenu ne treba izvoditi na osnovu proste aritmetičke sredine ocjena. Matematika (brojevi). Likovna kultura. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. prijevozna sredstva). Svaka konačna ocjena treba da istovremeno odražava stvarni i mjerljivi napredak koji su učenici postigli tokom školovanja i utisak predmetnog nastavnika o napredovanju. Maternji jezik. Moja okolina (život u gradu. 64 . Muzička kultura. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih desetominutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu). Interkulturalne vještine Učenici će: . Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je međusobno povezan sa drugim predmetima. kao npr. Geografija (zemlje.nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. Učenici će tako učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinujući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta. kupovina. život na selu.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način. narodi.

Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. kosmopolitizmu. toleranciji.ARAPSKI JEZIK DRUGI STRANI JEZIK PRVA GODINA UČENJA. VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) Uloga i značaj nastave arapskog jezika Tokom procesa obrazovanja. Pored toga. kao i sjevernom Afrikom. Stoljećima Bosna i Hercegovina ima civilizacijske i privredne veze sa Bliskim i Srednjim istokom. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. Evropska Unija je multietnička zajednica čiji su opstanak i prosperitet uvjetovani višejezičnošću. humanizamu i internacionalizmu. fonetskim i gramatičkim minimumom. neophodno je razvijanje svijesti o poznavanju dva ili više stranih jezika. Sve prethodno spomenuto govori u prilog neophodnosti učenja arapskog jezika kao jednog od stranih jezika tokom osnovne škole. ovladavanje osnovnim leksičkim. više od 35 miliona ljudi kao drugi strani jezik koristi arapski jezik. upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura. 65 . Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. Rezultat takvih razmišljanja je i stav Vijeća Evrope da svaki građanin Evrope mora poznavati najmanje dva strana jezika. gdje se u više od 20 zemalja sa više od 250 miliona govornika kao zvanični jezik koristi arapski. Značajno je napomenuti da je u jednom periodu naše historije nemali broj književnika pisao djela na arapskom jeziku. duhu tolerancije. a u okviru nastave stranih jezika. Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine.

sloboda i samostalnost u govoru učenju jezika .razvijanje pozitivnog stava prema . odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti).razvijanje razumijevanja i logičkog .prepisivanje riječi i kratkih sadržaja . osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja.čitanje riječi.putem igara.VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično/ 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi početne nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja . NIVO: PRVA GODINA UČENJA .razvijanje samostalnosti u govoru . vezanih za konkretan pojam (samostalno upotrebljenih) .učenje jezika. razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja.postupan prelaz ka čitanju i pisanju jednostavnih riječi i rečenica 66 .razumijevanje jednostanih sadržaja na arapskom jeziku .razvijanje radoznalosti i . a ne o jeziku .čitanje jednostavnih rečenica kreativnosti . razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja. razvijanje samostalnosti i kreativnosti.kratki usmeni i pismeni odgovori pamćenja .razvijanje temeljitosti.ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika .- razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. predanosti i preciznosti u učenju jezika . pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno .

vezivanje slova u riječi i kraće rečenice. 67 . Neophodno je. Koristiti jezička znanja koje su učenici stekli tokom učenja BHS-jezika i prvog stranog jezika i komparativnom metodom voditi učenike da sami dolaze do određenih zaključaka.PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (gramatika za dati nivo uz korištenje znanja iz maternjeg jezika i prvog stranog jezika) Vokabular (u okviru datih tema) Specifičnosti arapskog pisma će usloviti i početnu fazu učenja arapskog jezika. tanwin. usvojiti: osnovne oblike slova. sukun. kratke i duge vokale. tašdid. varijante pisanja slova. uz učenje osnovnih fraza.

pjesmice. .Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući .Kuća . hiya.povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija.: .Svakodnevni život .Nabrojati dane u sedmici .: . `ala) Upitna riječ “'ayna” Kategorija roda Prepoznavanje gramatičkog ženskog roda (okruglo “ta”) Brojevi (1 do 10) Vokabular Učenici će: Učiti samo osnovni vokabular.Bliža okolina . huwa. . min.Reći koliko je sati (puni sat) . 'ila.Imenovati članove svoje uže porodice .pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi koje su učenici čuli odnosno povezivanjem slike sa tekstom koji čuju. npr: . i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular.Pozdravljanje na formalan i neformalan način .kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja. ponavljanje. 'anta.gestikulacijom predstaviti ono što su čuli. godina učenja arapskog jezika Prvi stepen elementarnog znanja Teme . prepoznavanje. la) Upitne partikule (hal. . 68 .Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici . Gramatika Lične zamjenice ('ana. ma) Pokazne zamjenice (hara. . Kroz dijalog (igre.Odjevni predmeti Funkcije i vještine Učenici će znati: . 2) verbalno.podvlačenjem pojedinih riječi.dopunjavanjem izostavljenih slova ili riječi u tekstu .Nabrojati ograničen broj odjevnih predmeta Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno.Nivo VI razred Osnovna škola 1.Porodica i prijatelji . imitiranjem .ponavljanjem određenih riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona .povezivanjem ponuđenih riječi u tekstu…itd. 'a) Prijedlozi (fi.Brojati od 1 do 10 . harihi) Vokativna partikula “ya” Potvrdne i odrične riječi (na`am.slaganjem slika redoslijedom koji proistekne iz teksta koji su čuli.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili rečenica i reagirati: 1) neverbalno. koji će biti osnova za tvorbu kratkih (imenskih) rečenica. npr.Pozdravljanje i upoznavanje . npr. .Škola . 'anti.Predstaviti sebe i druge .gestikuliranjem. nahnu) Upitne zamjenice (man.podvlačenjem riječi koje su učenici čuli 2) verbalno. npr: .

.GOVOR: Učenici će: .glumiti. 69 .recitovati kraće pjesmice. PISANJE Učenici najprije preslikavaju slova koja su prije toga usmeno usvojili.rekonstruiranje riječi od ponuđenih slova. . a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: .itd. . .voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom.popunjavanja slova (npr: Gdje su nestala slova? nastavnik ispisuje riječi na tablu.takmičenje u pisanju brojeva itd. .pjevati. izostavljajući određena slova koje učenici treba da popune) ..ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona.

Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija. Matematika. kao npr. Moja okolina. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i pamćenje i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. te gramatike predviđene za ovaj razred. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. S obzirom da učenici imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika. Praćenje i vrijednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika. mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja također će olakšati njihovo usvajanje. Geografija. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će učenici rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa. Učenici će tako učiti jezik oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinujući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta. Maternji jezik. no pristup istima je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. Učenici su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresovani za isti. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviđene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika. 70 . Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je međusobno povezan sa drugim predmetima. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine. Muzička kultura. njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. pravopisa. Likovna kultura. u početnoj fazi učenja pogotovo. Na ovom uzrastu učenici dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme započinjanja učenja drugog stranog jezika. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih petominutnih i desetominutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu).

Interkulturalne vještine Učenici će: . 71 . Rad sa djecom sa posebnim potrebama: Ukoliko se ukaže takva potreba. .učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu.upoznavati različite kulture i tradicije.

MATEMATIKA 72 .

-računanja postotka. -usvajanje postupaka za četiri računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima. -prepoznati. -usvajanje procedura četiri osnovne računske operacije u skupu No i skupu Q+. •. :). -nacrtati zadani ugao. -znat će računski sabirati. jedinica za mjerenje uglova. kao i već nacrtani izmjeriti uglomjerom. odnosno funkciju . -računati pomoću džepnog računala. -poznavanje koordinatne prave i koordinatne ravnine. -prepoznati i rješavati zadatke date riječima (i problemske zadatke). -grafičkog prenošenja. oduzimati i množiti uglove. oduzimati. -usvajanje znanja o višecifrenim brojevima. -računanje pomoću džepnog računala. 140 sati godišnje OČEKIVANI REZULTATI Učenik će znati: -matematičkim simbolima zapisati odnos dva ili više zadanih skupova. -naučit će izračunavati postotak od zadanog broja. 73 . -usvajanje pojma relacije i funkcije. -računanje aritmetičke sredine dva ili više brojeva. -o rješavanju aritmetičkih (brojevnih) izraza. u drugim predmetima i svakodnevnom životu. -prepoznati relaciju. uspoređivanja. razumjeti i pravilno koristiti matematičke simbole -prepoznati brojeve prve milijarde i brojeve skupa No. množiti i dijeliti uglove. presjeka. -sa sigurnošću obavljati računanja u skupu No rješavati matematičke izraze. unije. njihov položaj na brojnom polupravcu i njihovu strukturu. -. -modelirati matematičke izraze prema zadanim (tekstualnim) uslovima.MATEMATIKA VI RAZRED 4 sata sedmično PODRUČJA CILJEVI Znanje Sticanje znanja: -poznavanje i upotrebu matematičkih simbola -usvajanje pojma skupa.procjeniti i provjeriti tačnost rezultata. kao i aritmetičku sredinu za dva ili više brojeva. razlomcima (decimalnim brojevima) i njihovoj strukturi. -obavljati sve četiri računske operacije u skupu Q+. -rješavat će jednostavnije jednadžbe i nejednadžbe u Q+. -usvajanje različitih uglova. -upotreba brojeva u različitim kontekstima. . -o jednačinama i nejednačinama s nepoznatom «na jednom mjestu». razlike i direktnog produkta skupova. -grafički sabirati. sabiranje i oduzimanja uglova. -računanja s mjernim brojevima za kutove (+. mjerenje uglomjerom.

-slijeđenja niza uputa. -matematičkim jezikom moći izražavati opće ideje. -ocjenjivanje i samoocjenjivanje na osnovu objektivnog i konstruktivnog vrednovanja... selektiranja i korištenja informacija Učenik će moći: -promatrajući otkrivati nova svojstva u okruženju i logički ih povezivati. posebno kolektivnog (timskog) rada. -prikupljanja.Sposobnosti i vještine Razvijanje sposobnosti i vještina: -poređenja -nizanja. -nakon obavljenog zapažanja izvoditi zaključke. Vrijednosti i stavovi Razvijanje spoznaja o društvenim vrijednostima: -razvijanje argumentacije u branjenju ličnih stavova i stavova drugih. spremnosti da se pomogne drugim). -matematičkog jezika. -prostornog organiziranja i orijentiranja. -različitih načina matematičkog izražavanja i komuniciranja. emocija i doživljaja -pokazati više altruizma (čovjekoljubivosti. kao i uspjehu drugih. -koristiti pomagala za crtanje uglova. -induktivnog i analognog zaključivanja. -učenik će naučiti prepoznavati unutrašnje vlastito razmišljanje i vlastito prosudjivanje. -pozitivnim crtama osobnosti. -rada. -samopuzdanja i samoaktualizacije. -prepoznavanja obrasca. -pripremati se za određeno napredovanje. pokazati više senzibiliteta prema matematici i kritičkom mišljenju uopće. -procjenjivanja. . -induktivnog mišljenja. -vizualizacije i vizuelnog grupiranja. -naučiti da sluša argumentaciju i kritički preispituje osobne stavove i stavove drugih. -poboljšati ličnu «listu» motiva . -o važnosti donošenja sudova na osnovu provjerenih činjenica i izgrađenih kriterija. paralelnih i okomitih pravaca. -raditi po određenom planu. -uloge kritičkog mišljenja i zaključivanja u donošenju različitih odluka Učenik će: -pokazivati više zanimanja za timski rad i socijalizaciju. -prepoznati važnost matematičkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnost matematike u univerzumu 74 . -važnosti radovanja osobnom uspjehu.

Direktni produkt skupova.Kružnica. TEMA .Programski sadržaj: 1. ugao (kut) Tematske jedinice Izlomljena linija. Funkcije (preslikavanja). minuta. Mjerenje uglova (jedinice: stepen.Prirodni brojevi 4. kružnica i krug. Središnji ugao. oštri. uglomjer. krug. opruženi. TEMA . TEMA . relacije i preslikavanja Tematske jedinice Skupovi. relacije i preslikavanja 2. mnogougao (mnogokut). 2. unija i razlika skupova.Skupovi.ugao.Djeljivost brojeva 5. Koordinatni polupravac i koordinatni sistem u ravni. pravi.TEMA. nula. Konveksni i nekonveksni uglovi. sekunda). obilježavanje). Susjedni i usporedni. kružni luk i tetiva. Dvije kružnice. Presjek. Prenošenje uglova. TEMA – Kružnica.TEMA. Vrste uglova: puni. Relacije. ugao (kut) 3. TEMA – Razlomci 1.Skupovi. Računske operacije s mjernim brojevima za uglove. krug. tupi. Prava i kružnica. Komplementni i suplementni uglovi. Ugao ( elementi. 75 . Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova. Uspoređivanje uglova.

4. množenje i dijeljenje (s ostatkom) u skupu N0. Prosti i složeni brojevi. oduzimanje. razlike i proizvoda prirodnih brojeva. asocijativnost. TEMA.9. Proširivanje i skraćivanje razlomaka. postotak.3.Prirodni brojevi Tematske jedinice Skup N i N0. Djeljivost u skupu N0.Djeljivost u N0 Tematske jedinice Dijeljenje u skupu N0 (Jednakost a = b c + r). Sabiranje.TEMA.TEMA.Razlomci Tematske jedinice Pojam razlomka b/a ( a. Pridruživanje tačaka brojnog polupravca razlomcima. Razlomci veći i manji od 1. Djeljivost zbira. Brojnik i nazivnik.25. Razmjera (omjer). Pridruživanje brojeva po datom pravilu (brojna vrijednost izraza).4. Zajednički djelitelji brojeva. Djeljivost dekadnim jedinicama i brojevima: 2. b e N). Svojstva računskih operacija: komutativnost. Izrazi s promjenljivim.3. Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore. 5. faktori i sadržaoci prirodnog broja. Najveća zajednička mjera Zajednički sadržalac i najmanji zajednički sadržalac danih brojeva. 76 . Decimalni i postotni zapis razlomka. distributivnost. Uspoređivanje razlomaka.

Brojna vrijednost izraza.Osnovne računske operacije sa razlomcima i njihova svojstva. za posmatranje Učenik se treba raznih uglova i osposobiti za SPOSOBNOSTI AKTIVNOSTI UČENIKA Učenik treba pažljivo pratiti izlaganje nastavnika i učestvovati u radu svojim komentarima i pitanjima. Koordinatni polupravac i koordinatni sistem u ravni. Aritmetička sredina danih brojeva. STAVOVI. nova svojstva. KRUG. odnosno funkciju. zbirku zadataka i ostalu preporučenu literaturu. Razvijanje slike koje crta. Jednačine i nejednačine u Q+ (najjednostavniji oblici). Koristiti udžbenik . PONAŠANJA Učenik treba radeći s Razvijanje osjećaja za percepciju priborom za prostora. motoričke preglednost. Trebaju znati nacrtati zadane tačke na koordinatnom pravcu i u koordinatnom 77 . Presjek. Poticati će učenika na rad. NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE ZA ŠESTI RAZRED (devetogodišnja osnovna škola – četiri sata sedmično) SADRŽAJI ZNANJE VRIJEDNOSTI. Tekstualni zadaci. RELACIJE I PRESLIKAVANJA Skupovi. Nastavnik će paziti da sadržaj i objašnjenja budu dostupna uzrastu učenika. Treba osjećaja za urednost promatrati i otkrivati pri crtanju. i logički ih povezivati. Brojevni izrazi sa zagradama. Razvijanje odgovornosti za Treba razviti osjećaj samostalno obavljanje zadataka. jednakost uređenih parova. Relacija. Funkcija. Izrazi s promjenljivim. KRUŽNICA. Trebaju definisati relaciju. Zahtijevat će od SKUPOVI. AKTIVNOSTI NASTAVNIKA Nastavnik će svojim znanjem i vještinama obraditi nastavne sadržaje tako da učenici usvoje pojmove i definicije i da razumiju i prihvate određene zakonitosti. Uređeni par. unija i razlika skupova. prvu i drugu koordinatu uređenog para. sposobnosti kao i preciznost u uvježbavati oko da pravilno procjenjuje mjerenju. Direktni produkt skupova. Učenici trebaju usvojiti: skup i element skupa kao osnovni pojam. za geometriju razvijati urednost. UGAO (KUT) Izlomljena linija.

ravnina. Prava i kružnica. a osnovne pojmove «razumjeti». Jedinice za mjerenje uglova: stepen. Razvijanje zapažanja i izvođenje zaključaka. kružnica. Jedinice za mjerenje uglova. za procjenjivanje rezultata i za pomoć ostalim učenicima. Središnji ugao. komplementarni uglovi. Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova. izlomljena linija. njihovih veličina. skup). Učenici trebaju znati koji su osnovni pojmovi u geometriji (tačka. minute. prava. Uočavati sličnosti između algebarskih i geometrijskih zadataka. kao i množenje uglova prirodnim brojem. Stepen (stupanj) povezati sa stepenima iz geografije.. Učenik treba usvojiti i razviti matematički jezik. Učenik treba naučiti definirati pojmove koji ga okružuju. a koji su i izvedeni pojmovi (dužina. Uspoređivanje uglova. uspoređivanje. sistemu u ravni. radi povezivanja gradiva i lakšeg usvajanja.)..mnogougao. Insistirati će na sažimanju pojmova geometrije u opisivanju tokom izlaganja. Ugao. mjerenje. učenika da uredno rade i da ravnomjerno raspoređuju crteže na listu papira. Poticat će učenike na slobodno procjenjivanje veličine uglova prije mjerenja. Učenik treba usvojiti crtanje. 78 . Prenošenje uglova. oduzimanje uglova. kružnica (kružna crta) i krug. i sekunda. Kod učenika treba potaknuti rad po planu. prostor. krug.. mnogougao. samostalan rad s geometrijskim priborom. središnji ugao. Mjerenje uglova Računske operacije sa mjernim brojevima za uglove Suplementarni. sabiranje. Vrste uglova.

distributivnost. sa i bez zadanih vrijednosti općeg broja. Redovito ocjenjuje rad učenika i vodi uredne zabilješke. Svjesno preuzimanje odgovornosti za urađeno. Aktivno sudjeluje u svim oblicima nastavnog rada. asocijativnost. Razvijanje i jačanje samopouzdanja u vlastitu sposobnost učenja i zaključivanja. Razumijevanje prirodnosti i prirodne logičnosti u radu sa prirodnim brojevima. Prati izlaganje nastavnika. množenje i dijeljenje (s ostatkom) u skupu N0. Uvježbavati rješavanje zadataka s općim brojevima. kao i koje zagrade će prije računati. Koristi udžbenik i literaturu. Dosljedno izvršava sve zahtjeve nastavnika u individualno . Učenik treba samostalno odlučivati koju operaciju će prije rješavati. sredstava i modela. gdje se trebaju koristiti olakšice. kao i volja za rad i za iskazivanje pozitivnih rezultata rada. Vježbati zadatke s više računskih operacije i zagrada. Prati izlaganja nastavnika. Učenici trebaju znati koristiti svojstva računskih operacija. Pozitivan odnos prema radu. Pridruživanje brojeva po danom pravilu (brojna vrijednost izraza). Koristi različite metode i strategiju praćenja postignuća i sposobnosti učenika. Sabiranje (zbrajanje) . oduzimanje. Uredno piše sve informacije koje mu daje nastavnik. grupnom i frontalnom radu. Učenici trebaju savladati sve računske operacije. Izrazi s promjenljivim. Razvijati misaonost i logičnost kroz rješavanje različitih zadataka. Uči kod kuće i radi domaće zadaće. da učenici uvježbaju red računskih operacija i oslobađanja od zagrada. Svojstva računskih operacija: komutativnost.PRIRODNI BROJEVI Skup N i N0. 79 . Insistirati na skraćenom dijeljenju i množenju. Ostvaruje produktivnu stvaralačku atmosferu u razredu. Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju učenika. Sudjeluje u stvaranju obrazovnih situacija.

Ne ostavlja ništa nerazjašnjeno ni nenaučeno. složeni i relativno prosti brojevi Rastavljanje broja na proste faktore Najveći zajednički djelitelj Najmanji zajednički sadržalac Učenici trebaju znati rastaviti složeni broj na proste faktore. kao i najveći zajednički djelitelj. 10. Trebaju znati prepoznati brojeve koji su djeljivi sa: 2. Poštivanje pravila obrazovne igre i aktivnosti uopće. razvrstavanja. Moraju razlikovati proste od složenih brojeva... 4. klasificiranja.. 10. kako bi saznao da li su svi učenici razumjeli postavljene zadatke. Učenici trebaju znati odrediti najmanji zajednički sadržalac. Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom.. Procjenjuju i vrednuju vlastite stavove i stavove drugih. razlike i proizvoda. Nastavnik postavlja pitanja i traži adekvatne odgovore. Adaptivnost i fleksibilnost u prihvaćanju promjena. Radi na satu i kod kuće po uputama nastavnika. uspoređivanja. Djeljivost sa 2. Značaj znanja o brojevima i kvantitativnim odnosima. 3. 5. 5. 4. 3.. 6. 15. Prosti.DJELJIVOST U N0 Djelitelj i sadržalac broja Djeljivost zbira. Razvijati maštovitost i sposobnost percepcije bitnog od nebitnog. Vještina odabira inovacija. 6. 9. Potiče učenike da pitaju i da traže odgovore. 9. Za svaki nerazumljivi zadatak traži objašnjenje. kao i relativno proste brojeve.. Razumijevanje materije i problema. Razvijanje logičkog i stvaralačkog mišljenja. 80 .. kod kuće ili u školi. 15.

x-a<b. Induktivno mišljenje. i odgovarajućih zadataka određuje razlomke izražene manjim odgovarajućim jedinicama. a-x<b. a-x=b. Donosi potreban didaktički materijal za razumijevanje novog gradiva (razlomaka). -Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka: ( x+a=b. Usvaja pojmove cjeline i jedinke i opšte odnose izmedju dijela nečega i kolektiviteta ( cjeline) Prati aktivno rad na satu i pri tome usvaja nova znanja. Različiti načini matematičkog izražavanja i komuniciranja korištenjem matematičkog jezika. preklapa i mjeri. Geometer's Sketchpad. Geogebra . -Svođenje razlomaka na jednake nazivnike. polovi i dijeli. Individualno prilazi učenicima kod rješavanja složenijih zadataka. (Origami japanska tehnika savijanja papira.) -Množenje razlomaka. -Svođenje razlomaka na jednake nazivnike. Odmjerava znanja: dovoljnog. -Uspoređivanje razlomaka sa jednakim nazivnikom. x-a>b. kao i 81 . a-x>b. polovine. -Dijeljenje razlomka razlomkom. množenja i dijeljenja razlomaka. Izrađuje didaktički materijal.. Učenik usvaja pojam cijelog. Preko mjernih brojeva: površine. Cijelo i razlomljeno.. (x-a)+b=c. srednjeg i visokog nivoa.programi iz matematike na kompjuteru su veoma zgodni za jednostavno i brzo prikazivanje različitih razlomaka i odnosa između cijelog i njegovih dijelova. Rješava različite jednačine i nejednačine pomoću svojstava računskih operacija. Priprema nastavnu tehniku i tehnologiju. Primjenjuje modele interaktivne nastave. Usklađuje zadatke i probleme spram mogućnosti učenika. -sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika -Proširivanje i skraćivanje razlomaka. Crta i reže. Konvergentna i divergentna produkcija ideja. .) -Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka: ( a+x<b. Crtežima prikazuje zadane brojeve i čita nacrtane dijelove kako bi zapamtio zapis. duljine. Računa postotak. trećine. (x+a)b=c. Procjenjivanje. x+a>b. kao i zapis istih. Razmjeru rješava kao jednakost dvaju Vizuelno raščlanjivanje i grupiranje.RAZLOMCI -Pojam razlomka -Uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika. Usvaja algoritme zbrajanja. jednakih i različitih razlomaka. -Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih nazivnika. x-a=b. vremena.

ax-b=c. ax+b=c. -Postotak. -Dijeljenje razlomka razlomkom. 82 . izračunavanje udaljenosti na karti). a:x=b. -Razmjera i njena primjena. -Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka (ax=b. Zadatke osmišljava tako da učenike potiče na razmišljanje. -Množenje razlomaka.) -Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka. x:a=b. razlomaka (primjena na nastavi geografije.-Uspoređivanje razlomaka -Zbrajanje i oduzimanje razlomaka različitih nazivnika. između samih dijelova cijelog).

uglomjer.) dožive kao skupove točaka. sekunda): +.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE 1. •.TEMA. -Navesti učenike da naučene geometrijske likove (pravac. koji su učenici ranije poimali više intuitivno. razlike kao i produkte skupova.Ova su znanja bila na intuitivno konkretnoj razini (kružnica je bila granica kruga). u ovoj se temi. -Dijagramom uvesti produkt skupova.Učenici sada kružnicu i krug poimaju kao skup tačaka. kao osnovnih pojmova. Kasnije na dijagramu uvesti relacije i funkcije. -Potrebno je uvesti pojam skupa i elementa. -Uvježbati grafičko sabiranje i oduzimanje uglova. -Odnose između geometrijskih likova zapisati pomoću simbola za uniju. minuta. 2. : . pomoću različitih primjera iz učenikovog svakodnevnog okruženja. polupravac. zaključujući da su te udaljenosti jednake. kao i za koordinatni sistem u ravnini.. ugao Već ranije učenik je upoznao oblike kruga i kružnice. formalizaciji ovih sadržaja mora se pristupiti oprezno i postupno od konkretnih životnih situacija. . U ovom programu učenik ispituje udaljenost tačaka kružnice i središta kružnice. Međutim.Skupovi. dužina. ( po mogućnosti koristiti namjenske računarske software ( npr. -S (Venovim) dijagramima uvesti slikoviti zapis skupova.Kružnica. 83 . presjeka. -Uvesti pojam relacije i funkcije na jednostavnijim primjerima.Znanja o uglu ovdje se proširuju i produbljuju. -Uvesti ugao i vrste uglova kao kretanje polupravca oko krajnje tačke. -Navesti učenike da sami prepoznaju skupove i da odrede njihove elemente po prepoznatoj osobini. do određenog stepena formalizuje. krug.. jedinice za mjerenje uglova. -. izlomljena linija. relacije i preslikavanja Skup.Uvođenje pojma centralni ugao povezuju se ugao i kružnica čime se ostvaruju pretpostavke za konstruisanje podudarnih uglova odnosno za (grafičko) sabiranje i oduzimanje uglova.TEMA. presjek i razliku skupova. Geometer's Skachpad i Geogebra – kompjuterski program za nastavu matematike) ili grafo-folije ) -Uvježbati računske operacije s višeimenovanim brojevima (stepen.

postaviti kao ponavljanje. proširivanje i produbljivanje znanja koja je učenik usvojio ranije. -Ponoviti sve računske operacije sa brojevima.Djeljivost brojeva Kroz niz primjera učenik treba da količnik “a podijeljeno sa b” povezuje sa relacijom a = b q + r .Prirodni brojevi Realizaciju ove tematske cjeline treba. Ovdje prevashodno mislimo na važne generalizacije kao što su svojstva skupa N i operacija u njemu.…) potrebno je na dosta primjera pokazati djeljivost zbira odnosno produkta brojem. -Uvježbati svojstva računskih operacija. -Uvesti pojam najmanjeg zajedničkog sadržaoca i najvećeg zajedničkog djelitelja za dva ili više prirodnih brojeva. ili pronaći neke druge zanimljivosti vezane za brojeve. množenje prirodnih brojeva kojima je zbroj posljednih brojeva 10. -Uvježbati grupisanje jednakih faktora u zagradu. Međutim. -Učenicima pokazati neke interesantne jednostavnije operacije množenja (tablica malih brojeva. 84 .TEMA. odnosno sa jednakošću a = b q. množenje dvocifrenih brojeva napisanih jedan ispod drugoga. pomoću prstiju lijeve i desne ruke. izračunavanje i oslobađanje zagrada. Pojam djeljivosti može se sada korektno tumačiti pa i definisati.Nakon toga rezultate zaključivanja uopćiti u stavove odnosno teoreme. do 10.Prije nego što se krene sa djeljivosti konkretnim brojevima (2. 4.3. u toku ponavljanja treba podići nivo učeničkog znanja od konkretnog poimanja pojmova koji se ponavljaju ka njihovom apstraktnom značenju. osobito distribuciju množenja prema zbrajanju i oduzimanju. -Tvrdnje o djeljivosti učenici trebaju naučiti kroz različite «plastične» primjere. -Potrebno je proširiti znanja o djeljivosti prirodnih brojeva i naučiti pravila (teoreme) djeljivosti. u najvećem dijelu.TEMA.5. -Uvježbati zadatke sa zagradama.

Postepenim prebacivanjem poznatih na jednu stranu riješimo jednačinu. a tek onda razlomak s razlomkom. dobar je također i računarski program Geogebra. lijepiti i razgovarati o razlomcima.Razlomci -U ovom sadržaju obraditi samo pozitivne razlomke. -Uvježbati sve četiri računske operacije. prema polovinama. -Kod množenja.. -Jednačine i nejednačine uvesti pomoću vage za mjerenje: lijeva strana jednaka desnoj. pa zadane likove lijepiti cijele. razlomak prvo množiti prirodnim brojem. -S učenicima raditi od papira figurice. i pri tome radu naglašavati da se počinje savijati papir od cijelog. TEMA. kako bi djeci bio jasniji navedeni pojam. kao razlomka s nazivnikom 100. trećine. vezanim za uvođenje razlomaka. četvrtinama. -Aritmetičku sredinu uvesti na brojnoj polupravoj. ako dodamo ili oduzmemo istovremeno na jednoj i drugoj strani jedan broj nećemo narušiti ravnotežu. itd. odnosno nejednačinu. isijecati polovine.5. -Učenici mogu donijeti i kolaž papir. -Na internetu pronaći web stranice s urađenim materijalima. makaze i ljepilo. 85 ... -Za korištenje u neposrednom radu na satu. zatim razlomak i prividni razlomak. isto razmišljamo i kad množimo i dijelimo lijevu i desnu stranu brojem različitim od nule. -Uvesti decimalne razlomke. -Uvesti pojam postotka.

BIOLOGIJA 86 .

shvatiti filogeniju biljnog svijeta.shvatanje toka fizioloških pojava i procesa u biljnom organizmu vezanim za građu i funkciju biljnih organa .BIOLOGIJA VI RAZRED 1 sat sedmično 35 sati godišnje PROGRAMSKI ZAHTJEVI ODGOJNI .učenike upoznati sa osnovnim sistematskim kategorijama i njihovom hijerarhijom . oslobađanje oksigena .shvatiti ulogu nauke za razumjevanje svijeta u 87 .multidisciplinarni pristup .pružanje osnovnih znanja .da pomoću praktičnog rada učenici shvate fiziološke procese.učenici prave herbar i određuju biljke pomoću kratkih didaktičkih ključeva za grupu biljaka . vještina i sposobnosti o građi i funkciji biljnog organizma .pojam haploidnog i diploidnog broja hromosoma .značaj fotosinteze i transpiracije .razumjeti fiziološke procese u biljkama fotosintezu i transpiraciju .znati da povežu građu i funkciju biljnog organa u procesu fotosinteze. odnosno sa najznačajnijim karakteristikama pojedinih grupa biljaka .učenici se služe literaturom iz biologije i prepoznaju predmet izučavanja pojedinih grana biologije . problemom izučavanja . diobu ćelije.razumjeti građu ćelije i njenu funkciju u jednoćelijskom i višećelijskom organizmu.učenici znaju da klasificiraju biljke i da razumiju razvoj od nižih ka višim .fotosintezu i transpiraciju i da povežu građu i funkciju biljnih organa .upoznavanje učenika sa pojmom biologije.posebnu pažnju usmjeriti na ćeliju kao osnovnu strukturnu i funkcionalnu jedinicu svih živih bića .uz pomoć nastavnika procjenjivati relevantnost podataka i informacija .sticanje novih znanja o predmetu izučavanja biologije -naučiti razliku između biljne i životinjske ćelije -koristiti prethodna iskustva učenika i ostvariti korelaciju sa gradivom drugih nastavnih predmeta .upoznavanje sa biosistematikom biljnog svijeta . njenim predmetom. OBRAZOVNI OČEKIVANJA .vraćanje vode u atmosferu kroz stome u vidu vodene pare .

3 GRAĐA I FUNKCIJA BILJAKA 3. voda. zrak. Biljna stanica : ćelija . CITOLOGIJA 2. organizam. 1. kojem žive .poseban značaj posvetiti planiranju i pripremanju laboratorijske vježbe. razvijati senzibilitet o potrebi zaštite biljnog svijeta od uništavanja. klijanje sjemenke : uslovi klijanja . PROGRAMSKI SADRŽAJI 1. Dioba ćelije.1. prema svojoj okolini i učenju kao cjeloživotnom procesu.osnovna jedinica građe organizma. Posmatranje ćelija pokožice luka pod mikroskopom 2. Uvod 1. toplota.Ovladavanje odabranim metodama i tehnikama rada u nastavi biologije . značaj biologije Povezanost i ovisnost žive i nežive prirode i zajedničke osobine živih bića 2.istaknuti značaj biljaka kao jedinih proizvođača hrane i kiseonika na Zemlji. Jednoćelijski i višećelijski organizam. posmatranju. organ. klijavost. . modeliranju ćelije i biljnih organa i eksperimentima . BIOLOGIJA NAUKA O ŽIVIM BIĆIMA Podjela biologije prema predmetu i problemu izučavanja. prema drugima. Tkivo: građa i funkcija. 1 SJEMENKA: građa sjemenke dvosupnica-dikotila i jednosupnica – monokotila.razvijati kritičko mišljenje i kreativnost . 2.podjelu i značaj .razvijanje pogleda i sticanje osnovnih znanja o živom svijetu u skladu sa dostignućima savremene biološke nauke i univerzalnih odgojnih vrijednosti .da svaki pojedinac može dati vlastiti doprinos u očuvanju i obogaćivanju biljnog fonda -Učenici će razviti pozitivne vrijednosti i stavove prema sebi samima.shvatiti značaj biljaka za prirodu .formiranje svjetonazora / pogleda o porijeklu i razvoju biljnog svijeta . životinje i čovjeka. 88 .

7. STABLAŠICE 4. Vegetativno razmnožavanje listom. Pojam biosistematika. Binarna nomenklatura..Postavljanje eksperimenata vegetativnog razmnožavanja. Vegetativno razmnožavanje korijenom. razmnožavanje i razviće. Vegetativno razmnožavanje podzemnim izdankom.5. odjeljak i carstvo.3. rasprostranjenost. porodica. medicinski i ekonomski značaj virusa.7. IZDANAK Nadzemni i podzemni izdanak Stablo:građa i funkcija stabla. podjela i značaj. podjela i značaj.Drvenasto . rasprostranjenost i najvažnije grupe Mahovina. LIST Spoljašnja i unutrašnja građa. podjela. značaj.1. Od bičara do volvoksa. viroze. Funkcija lista – fotosinteza i transpiracija. 3.6. ORGANIZMI ČIJE ĆELIJE NEMAJU PRAVO JEDRO – PROKARIOTI 4. raznovrsnost plodova i sjemenki 4. 89 . osmoza.Posmatranje algi mikroskopom 4. rasprostranjenost. KORIJEN: Građa i funkcija korijena. značaj i podjela. rod. 3. CVIJET – CVAT. 4. PAPRATNJAČE:Građa. razmnožavanje i razviće. 4.Građa i funkcija cvijeta i cvasti 3. Karakteristike građe. klasa. Izumrle papratnjače.3 BAKTERIJE I MODROZELENE ALGE.4 Bakterije izazivači bolesti i korištenje bakterija u ratnim uslovima kao bološki agansi. Građa. 4. 3. Difuzija . 3. preobražaj .4. Biološka raznolikost i uzroci biološke raznolikosti. kapilarnost i korijenov Pritisak . razmnožavanje.: Karakteristike građe virusa. GLJIVE I LIŠAJEVI: Građa.2. MAHOVINE: Građa. Na primjeru jedne biljke objasniti biosistematske kategorije. red. ORGANIZMI NEĆELIJSKE GRAĐE 4. Razmnožavanje. Golosjemenjače.4. OPRAŠIVANJE I OPLODNJA.5. Plod i sjemenka. razmnožavanje.Ogled rastenja korijena.8 SJEMENJAČE: Osnovne karakteristike. ORGANIZMI ČIJE ĆELIJE IMAJU PRAVO JEDRO. razmnožavanje i razviće.3.2 VIRUSI NA GRANICI ŽIVOTA. vrsta. BIOSISTEMATIKA BILJAKA 4. Prelaz na kopno. Laboratorijska vježba : Mikroskopiranje unutrašnje građe lista.EUKARIOTI 4. i zeljasto stablo. podjela i značaj. podjela i porijeklo.6. Karl Line. ALGE:Građa.

4. predstavnici i značaj u ishrani. predstavnici i značaj vrsta u liječenju i ishrani. značajne vrste u ishrani.4.12. 4.9. 4. PORODICE LJUTIĆA I RUŽA Opće karakteristike porodica. 4. 4. KRATAK PREGLED RAZVOJA BILJNOG SVIJETA ZNAČAJ BILJAKA 90 .10 DVOSUPNICE. PORODICE KRSTAŠICA I GLAVOČIKA Opća karakteristika porodice. Laboratorijska vježba: Određivanje dvosupnica prema ključu.15.14 JEDNOSUPNICE . 4. značaj u ishrani. SKRIVENOSJEMENJAČE / KRITOSJEMENJAČE Opće odlike. predstavnici.13. predstavnici. Podjela skrivenosjemenjača na dvosupnice i jednosupnice. Voćarstvo..11 PORODICE LEPTIRNJAČA I USNATICA Opće karakteristike porodice.PORODICE LJILJANA I TRAVA Opća karakteristika porodice.

GEOGRAFIJA 91 .

Kosmosu ili nebu. Zemlji u Sunčevu sistemu. Mjesecu i njegovom kretanju. Sunce. nebeskim tijelima. da geografija daje znanje o prirodnogeografskim i društvenogeografskim procesima i pojavama. prirodnoj i geografskoj sredini. orijentaciji na OČEKIVANI REZULTATI Učenici znaju: opisivati ranije poznate geografske pojmove koje su naučili tokom razrednog obrazovanja iz predmeta Prirode i društva. Prividna kretanja Sunca. prirodnoj sredini. Očekivana znanja o: geografiji kao općem obrazovnom predmetu. metodama orijentacije na horizontu. nebu i nebeskim tijelima. 92 . opisivati pojave i procese koje doživljava u bližoj i daljoj okolini. zvijezdama i Galaktici. opisati nebo.GEOGRAFIJA VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje ODGOJNO OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI PROGRAMSKIH SADRŽAJA POSTAVLJANJI CILJEVI Programski zahtjevi o: geografiji kao nauci i školskom predmetu. značaju školske geografije. zvijezde i Mjesec. kretanjima nebeskih tijela. proširenim znanjima prirodnih pojava i procesa i načinima njihovih nastanaka. Zemlji kao planeti u Sunčevu sistemu. kosmičkom beskraju. geografskoj sredini. Suncu i sunčevom sistemu. objektu i predmetu proučavanja. osnovna znanja o horizontu. horizontu i podjeli horizonta. definiciji i definicijama geografije kao nauke i podjeli geografije. Suncu i njegovom sistemu.

orijentaciji na površini Zemlje. razmjeri i razmjernicima. rasporedu i odnosima kopna i mora na globusu. vrstama i načinu korištenja geografskih karata. elementima i sadržaju geografskih karta.horizontu. objasniti pojam protoka (temporalnog) vremena. izgled svoje bliže i dalje okoline. zemlji i njenim sferama – geosferama. jedinstvo i podjelu Svjetskog okeana. opisati nastanak i trajanje astronomskih godišnjih doba. prepoznavanju geografskih sadržaja na karti. litosferi. razvoju zemljine kore kroz geološka razdoblja. elementima i sadržajem geografske karte. prividnom kretanju Sunca. prividnom kretanju Sunca. osnove o stijenama u zavičaju. prepoznati osnovne oblike reljefa. stvarnim kretanjem Zemlje. vrstama geografskih karata. načinu umanjenja veličina iz prirode. predstavljanju izgleda Zemlje i njene površine na globusu i kartama. geografskim koordinatama. o geografskoj mreži. učionice i makete zavičaja. 93 . unutrašnjim procesima i pojavama. o određivnju apsolutnog položaja tačaka na površini Zemlje. suštini stvarnih kretanja Zemlje. vodi. rotaciji i posljedicama rotacije Zemlje. jedinstvu i podjeli Svjetskog okeana. kruženju vode u prirodi. opisati prividno dnevno kretanje Sunca. osnovama izrade geografske karte. zemlji i njenim sferama. suštini čitanja geografskih karata. unutrašnjim procesima i obliku. zemljinoj kori i njenom sastavu. suštini nejednakog trajanja dužine dana i noći. revoluciji Zemlje i njenim posljedicama. spoljašnjih procesa i oblika. kružnim tokovima u hidrosferi. izradima plana. podjeli kopnenih voda i njihovom značaju. oblicima reljefa nastali unutrašnjim i vanjskim silama. građi zemljine kore. osnovama orijentacije na horizontu. Podjelu voda na slane i slatke vode. revoluciji i posljedicama revolucije Zemlje. umanjenju veličina iz prirode i načinima njihovog prenošenja na papir. suštini prividnih kretanja nebeskih tijela. hidrosferi – vodenom omotaču Zemlje. vodenom omotaču Zemlje. zraku i tlu. rotaciji Zemlje i njenim posljedicama:smjeni dana i noći i računanje vremena. razvoju Zemlje i litosfere tokom geološke prošlosti. smjeni godišnjih doba i postojanju toplotnih pojaseva na Zemlji.

94 . osnovnim fizičkim. osnovne elemente primarne. geografske i životne sredine. uzrocima geoekološke krize. geografsko poimanje prirodne. stanovništvu užeg i šireg zavičaja. osnovnim ljudskim aktivnostima. geografskom rasprostranjenju. hemijskim i dinamičkim procesima u Svjetskom okeanu. živom svijetu na Zemlji ili biosferi. pojasno – zonalnom rasporedu flore na Zemlji. akvatičnim životnim zajednicama na Zemlji. tercijarne i sekundarne privrede. ekumeni i anekumeni. uticaju prirodnih faktora na rast i razvoj vegetacije na Zemlji. osnovne biljne i životinjske vrste u bližem i širem zavičaju. stanovništvu na Zemlji. posljedicama geoekoloških poremećaja na Zemlji. gradskim i seoskim naseljima. privredi i privrednim djelatnostima. općim društvenogeografskim elementima na Zemlji. globalnim geografskim aspektima životne sredine. kopnenim vodama na Zemlji. suštini i značenju pojmova: prirodna i geografska sredina.kopnenim vodama. osnove ugrožavanja okolice i okoliša u užem zavičaju. biljaka i životinja. urbanizaciji i urbanizovanim regijama. posljedicama negativnih uticaja na zrak. privredi i podjeli privrede. najvažnije geogene i antropogene uzročnike narušavanja životne sredine. zakonomjernoj smjeni vegetacije na Zemlji. vodu i tlo. naseljenosti i naseljima na Zemlji.

Posljedice revolucije Zemlje. Nadmorska visina. Putanja Dnevni lukovi Sunca iznad horizonta. GODIŠNJE OBILAŽENJE ZEMLJE OKO SUNCA Revolucija Zemlje – oblilaženje Zemlje oko Sunca.Lokalno vrijeme. Paralele ili uporednici.NASTAVNI SADRŽAJI (NASTAVNE TEME) UVOD U GEOGRAFIJU Objekat. Zonalno vrijeme. Rotacija Zemlje. Planete. Sateliti. Orjentacija pomoću Sunca. Mjesec. Geografska dužina. Toplotni pojasevi na Zemlji. PRIKAZIVANJE POVRŠINE ZEMLJE NA RAVNI 95 . Geografske koordinate. Smjena dana i noći. ORIJENTACIJA NA POVRŠINI ZEMLJE Geografska mreža. Gelaktike i galaktička jata. Kalendar. Relativna visina.Posljedice rotacije Zemlje. Mjesečeva kretanja. Određivanje položaja tačaka i objekata na površini Zemlje. ORIJENTACIJA NA HORIZONTU Horizont i orijentacija na horizontu. predmet. zadaci geografije. Sunce i Sunčev sistem. Satne zone. Godišnja doba. PRIVIDNO KRETANJE SUNCA I STVARNO ROTIRANJE ZEMLJE Prividno kretanje Sunca. Orijentacija pomoću Sunca i sata. Meridijani ili podnevnici. Nejednako trajanje dana i noći. Stvarno dnevno kretanje Zemlje. Podjela geografije NEBO (KOSMOS) I NEBESKA (KOSMIČKA) TIJELA Osnovne predstave o Kosmosu i kosmičkim tijelima. Datumska granica. Orijentacija pomoću zvijezde Polare (Sjverenjače). Najnovija savremena orijentacija. Zemlja – oblik i veličina. Određivanje položaja tačaka i objekta u odnosu na stajnu tačku. Zvijezde i sazvježđa. Geografska širina. Pomaračenja Sunca i Mjeseca. Ekliptika. Orijentacija pomoću kompasa ili busole. Zemlja u Sunčevom sistemu. Položaj Zemlje na ekliptici.

ZEMLJA I NJENE SFERE – GEOSFERE Geografski omotač. Meteorološko vrijeme. Čitanje geografskih karata. VRIJEME I KLIMA Pojam vremena. Sastav zemljine kore. Sastav geografskog omotača. Vulkani i vulkanski reljef. Osnovni elementi geografske karte. LITOSFERA I KORA ZEMLJE Unutrašnja građa Zemlje. Razmjera i razmjernik. RELJEF ZEMLJE – EGZOGENI PROCESI I OBLICI Oblikovanje reljefa raspadanjem i taloženjem stijena. Izgled površine Zemlje. Vjetar. Reljef na kopnu i u podmorju. 96 . Klimatski faktori. Zemljotresi. ATMOSFERSKI PROCESI Vlažnost zraka. Geografska karta. Sastav atmosfere. Zagrijavanje kopna. Oblikovanje reljefa tekućicama. Oblikovanje reljefa ledom. Tektonski procesi i oblici. Oblikovanje reljefa morskom vodom. SUNČEVA TOPLOTA – POKRETAČ ATMOSFERE Sunčeva radijacija. ATMOSFERA – ZRAČNI OMOTAČ ZEMLJE Atmosfera – gasoviti omotač Zemlje. Vrste karata. Pojam klime.Globus – model Zemlje. Značaj atmosfere. Oblaci i magle. Plan. Padavine. vode i t zraka. Oblikovanje reljefa vjetrom.Oblikovanje reljefa rastvaračkim djelovanjem vode. RELJEF ZEMLJE – ENDOGENI PROCESI I OBLICI Oblici reljefa nastali djelovanjem unutrašnjih sila. Sfera Zemlje – geosfera. Podjela atmosfere. Zračni pritisak. Razvoj Zemlje kroz geološka razdoblja.

Biogeografske oblasti umjerenog pojasa. Jedinstvo i podjela Svjetskog okeana. Prirodne osobine morske vode. Morske mijene i morske dobi. BIOGEOGRAFSKE OBLASTI NA ZEMLJI Biogeografske oblasti žarkog pojasa. Klime umjerenih pojaseva. Mora. KOPNENE VODE Podzemne vode. Talasi u Svjetskom okeanu. Svjetski okean. 97 . PROIZVODI LJUDSKE DJELATNOSTI NA ZEMLJI Naselja i tipovi naselja na Zemlji. Tekućice. Migracije – mehaničko kretanje stanovništva. Kruženje vode u prirodi. DINAMIKA SVJETSKOG OKEANA Kretanje morske vode. Močvare i bare. Rasna i jezička raznolikost svjetskog stanovništva. Biogeografske oblasti polarnog pojasa. BIOSFERA – BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET NA ZEMLJI Biosfera – pojam i podjela.Klime polarnih oblasti. Porast svjetskog stanovništva. Privreda i privredne djelatnosti GEOEKOLOGIJA – GLOBALNI ASPEKTI ŽIVOTA NA ZEMLJI Geoekologija – nauka o kvalitetu života na Zemlji. Jezera.OSNOVNI TIPOVI KLIME NA ZEMLJI Tople klime u žarkom pojasu. Biogeografski faktori na Zemlji. Ugroženi elementi životne sredine. HIDROSFERA – VODENI OMOTAČ ZEMLJE Opće odlike hidrosfere. Kopneni i vodeni (akvatični) organizmi na Zemlji. Led na Zemlji. Okeani. Izvori i vrela.Uzroci geoekološke krize na Zemlji. Struje u Svjetskom okeanu. Značaj Svjetskog okeana. Urbanizacija. DEMOGEOGRAFSKE ODLIKE NA ZEMLJI Naseljeni prostori na Zemlji – ekumena. Značaj kopnenih voda.

Interaktivna obrada geoekoloških problema mora biti postavljena u uzročno-posljedičnim odnosima i vezama. Iz ovih veza i odnosa učenici će shvatiti mjesto i ulogu čovjeka u čuvanju svog životnog okruženja. Prije realizacije nastavnog procesa potrebno je proučiti i shvatiti sadržaj svake nastavne teme i nastavne jedinice. Društvenogeografske odnose na Zemlji treba povezati sa prirodnogeografskim faktorima. uvijek je potrebno ukazivati na interakcijske odnose društva i prirode. Nastavna građa je koncipirana za interaktivne. Pored toga. a na osnovu stečenih u razrednoj nastavi iz Prirode i društva. Kako je ovo dosta nepoznata i teško shvatljiva meterija. I druge nastavne teme. posljedice Zemljinih kretanja i sl. Nastavni program koncepcijski je postavljen da se njime mogu sticati nova znanja. Nastavni program omogućava shvatanje i apstraktnih geografskih znanja putem otkrivajućeg učenja. koja pobuđuje veliku motivaciju kod učenika. ali i druge oblike nastavnog rada u kojima su učenici subjekti nastavnog procesa. U geoekološkim problemima na Zemlji ukazati na geogene. kako bi lakše shvatili postavljenu nastavnu građu. grafikonima i primjerima. nove i dosta uopćene. Zemlju u Kosmosu. a koje tretira ovaj nastavni program su. Pored ove nastavne građe nastavni program tretira i Zemljine geosfere. te privredu i privredne aktivnosti stanovništva. U ovim temama. tj garniture udžbenika (sveobuhvatni udžbenik) kojeg čini: knjiga (udžbenik) za učenje.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU • • Nastavni program koncepcijski odgovara shvatanju osnovnih saznanja o pojavama i procesima koje su vidljive i spadaju u domen prirodnogeografskih i društvenogeografskih pojava i procesa. kosmogene i antropogene uticaje. kojima se narušava normalno funkcionisanje prirodne i geografske sredine. slikama. uglavnom. Društvenogeografski procesi su uvjetovani prirodnim faktorima. potrebno je osmisliti najprikladniji nastavni metod. Za realizaciju ovog nastavnog plana i programa potrebna je primjena savremenog udžbenika. Nastavni program uz savremeni udžbenik omogućava shvatanje apstraktnih geografskih znanja putem otkrivajućeg učenja. • • • 98 . razvoj urbanizacije i urbanih sistema. koji uslovljavaju te odnose. oblik nastavnog rada i nastavna pomagala u realizaciji nastavne jedinice. radna sveska i priručnik za nastavnike. a što je predviđeno državnim dokumentom naslova «Smjernice za pisanje i ocjenu udžbenika geografije za osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini». za učenike ovog uzrasta. To se posebno odonsi na raspored stanovništva na Zemlji. potrebno je u nastavnom procesu učenike dodatno motivisati sa crtežima. Ostvarivanje ovih ciljeva temelji se na nastavnoj građi. To se prevashodno odnosi na nastavnu teme koje tretiraju Kosmos. Posljednje nastavne teme se odnose na društvenogeografske elemente na Zemlji i interakcijske odnose između prirodne i geografske sredine.

HISTORIJA 99 .

Mogu da uoče razlike u načinu života ljudi starijeg i mlađeg kamenog doba Analiziraju izvore. šta je animizam. samostalno zaključuju. objasne pojmove arheologija i kultura Mogu da se se orijentišu na lenti (crti) vremena. totemizam Razumiju kako je podijeljena prošlost . Predhistorija 2. potiče učenike da samostalno zaključuju Predaje . Život ljudi u najstarijeg doba Mlađe kameno doba 2. iznose vlastito mišljenje zaključuju Motiviše učenike potiče ih da samostalno zaključuju. Priprema analizu izvora 1. razlikuju periode Analiziraju izvore (ilustracije ) samostalno zaključuju.1.2. Uvod u historiju 1. čime se bavio a kako čovjek mlađeg kamenog doba. Razlikuju predhistorijsko i historijsko doba. pripremaju zadatke na lenti (crti) vremena Priprema analizu izvora (ilustracija) postavlja jasna i konkretna pitanja. komuniciraju Posmatraju ilustracije i samostalno zaključuju 100 . Rješavaju zadatke (Venov dijagram) Demonstriraju . Prošlost i sadašnjost. Znaju u šta su vjerovali ljudi kamenog doba. STAVOVI PONAŠANJE Razvijaju interesovanje i pozitivan odnos prema historiji AKTIVNOSTI UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA 1. Vjerovanje ljudi kamenog doba Komuniciraju . šta su historijski izvori Znaju kako se računa vrijeme. Učenici znaju kako doznajemo o životu u prošlosti.1. na osnovu analize izvora mogu da opišu i prezentiraju. usmjerava analizu izvora potiče učenike na kreativno razmišljanje Razumiju kako se razvilo vjerovanje ljudi kamenog doba Učenici slušaju .2. vremenska razdoblja Učenici znaju kako je živio čovjek starijeg kamenog doba.HISTORIJA VI RAZRED 1 sat sedmično 35 sati godišnje TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. Računanje vremena Imaju orijentaciju u vremenu. demonstriraju Rješavaju zadatke na crti vremena 2.

Civilizacija stare Mezopotamije Razvijaju sposobnosti hronološkog razumijevanja i sposobnost tumačenja na Analiziraju izvore. zagrobni život kako nastaju prvi gradovi. Vjerovanje i kultura starih Egipćana Znaju u šta su vjerovali Egipćani. pismo i naučna znanja Koje su države nastale na tlu Mezopotamije . postavljaju pitanja. kritički razmišljaju Učenici na karti pokazuju područja koja su naseljena u prahistoriji Učenici slušaju . prezentira.1. demonstrira.3. Pokazuju na karti Prikupljaju izvore za izradu panoa Rezimira prethodna znanja učenika o temi. Ljudi metalnog doba Znaju da je čovječanstvo brže napredovalo u dolinama velikih rijeka ( Stari Istok) Razumiju kako je upotreba metala uticala na način života i promjenu odnosa među ljudima.Najvažnije vladare i njihova djela .Pismo. Priprema analizu izvora i potiče učenike da kritički i kreativno razmišljajuu Demonstrira na karti motiviše učenike da uče 2. Egipat Učenici znaju gdje i kako je nastala Egipatska država Učenici razumiju zašto je Egipat dar Nila Slušaju. daju odgovore na postavljene zadatke Drže mini predavanje. daje smjernice za izradu panoa o Egiptu Usmjerava aktivnosti učenika Procjenjuje usvojeno znanje učenika 3. opisuju izvore. iznose vlastiti sud (percepciju) Demonstrira na karti.Sumerske gradove . Prvu poznatu biblioteku Razumiju kako se razvilo vjerovanje Egipćana i mitologija. 101 . Područje današnje Bosne i Hercegovine u Prahistoriji Znaju pokazati lokalitete na kojima su pronađeni materijalni dokazi iz različitih razdoblja Predhistorije Učenici razvijaju svijest o kontinuitetu života u BiH od prahistorije Analiziraju kartu Demonstriraju 3. Analiziraju kartu. kako se razvija umjetnost .4. Sposobnost analize i sinteze kritičkog mišljenja Izrađuju pano o Egiptu. Historijsko Doba 3. 3. objasniti pojam mnogobošci. mogu da objasne šta je uticalo na razvoj egipatske umjetnosti Uočiti sličnosti i razlike između Egipatske i civilizacija Mezopotamije Usvajanje novih pojmova. posmatraju i iznose vlastiti stav. Demonstriraju 3.2. pojašnjava. Učenici različite informacije smještaju u kontekst Analiziraju kartu i izvore. demonstriraju na karti. izvode zaključke i iznose vlastiti stav historijski razmišljaju.2.

Gdje se razvila prva evropska civilizacija Da su Krećani i Feničani posredovali između Istoka i Zapada. predaje . usmjerava aktivnosti učenja Priprema analizu izvora.Vjerovanje Najvažnije građevine -Književna djela Znaju da je vršena razmjena proizvoda između Istoka i Zapada. potiče učenike na samostalan rad i kreativno razmišljanje Demonstrira na karti predaje. kretskog pisma. priprema zadatke za učenike. Koje prostore koloniziraju objasniti pojam kolonizacija Kako su nastale Analiziraju tekst i na osnovu analize tumače Na osnovu analize teksta učenici predstavljaju temu (usmeno ili pismeno).3. osnovu analize.4 Posrednici između Istoka i Zapada Učenici izgrađuju stav o značaju razmjene kulturnih dostignuća za napredak čovječanstva . grčka religija i mitologija Učenici znaju šta su polisi. Grčki polis. Grčka-zemlja i more Seoba grčkih plemena Učenici znaju koja plemena naseljavaju prostore Grčke. mogu da objasne kako je nastala mikenska kultura Razumiju i mogu da objasne kako se razvila grčka religija i mitologija Učenici razumiju kako su se razvili polisi. priprema analizu izvora i zadatke za učenike .1. Da čovječanstvo ne napreduje kao jedinstvena cjelina Razumiju kako su novi uslovi života uticali na život ljudi.* Učenici mogu da objasne Učenici razvijaju Slušaju. Objasniti pojmove Helada i Heleni. priprema predavanje i 102 .Stara Gračka 4. da razlikuju bitno od nebitnog osnovu analize Analiziraju kartu. na osnovu analize izvora Demonstrira na karti. Velika grčka kolonizacija Znaju o čemu govore grčki epovi Ilijada i Odiseja. daju odgovore na postavljena pitanja Demonstrira. Mogu da objasne kako je razmjena uticala na stvaranje kretske kulture. posmatraju .2. zašto je došlo do grčke kolonizacije Razumiju značaj Olimpijskih igara Učenici historijski razmišljanju -informacije o određenom događaju smještaju u slijed (šta se prvo događalo a šta kasnije Učenici mogu da razlikuju historijski stav od mitologije Učenici razvijaju svijest o tome kako dolazilo do promjena u prošlosti i Izgrađuju stav o značaju Olimpijskih igara Analiziraju kartu . Demonstrira na karti. izvore rješavaju pripremljene zadatke 3. procjenjuje usvojeno znanje kod učenika 4. Homerski svijet bogova i ljudi 4. Kako je nastalo glasovno pismo Feničana. drži predavanje i usmjerava aktivnosti učenika. 4..

6.Kako je došlo do Grčkopersijskog rata Učenici znaju kako su se oblačili. Pripremaju prezentaciju da kroz glumu (podjela uloga) prezentiraju kakav je je bio položaj robova. značajnije umjetnike i naučnike Grčke. kakva je bila kultura stanovanja . Učenici koriste izvore i na osnovu relevantnih informacija odgovaraju na postavljena pitanja. zadatke za učenike Potiče interesovanje učenika. značenje pojma Helenizam uzroke i posljedice GrčkoPersijskih ratova Razvijaju sposobnost empatije suosjećanje i razumijevanje života u robovlasničkom društvu.4. mogu da objasne zbog čega su značajna osvajanja Aleksandra Makedonskog i Helenistička kultura. kakvu hranu su jeli. Učenici razumiju. Život i kultura starih Grka 4. lik i djelo Aleksandra Velikog . kakav je položaj robova . kritički i kreativno razmišljaju Imaju izgrađen stav o značaju Helenističke culture. sposobnost hronološkog razumijevanja razlikuju sadašnjost. Grčka pod makedonskom vlašću Znaju gdje je nastala Atena . Potiče interesovanje učenika. Grčko. analiziraju.5. usmjerava aktivnosti učenika. stjecali znanja . usmjerava aktivnosti učenika. pojmove demos i aristokratija. Atena. njeno uređenje. Procjenjuje usvojeno znanje i razumijevanje sadržaja kod učenika. Razumiju kakav je uticaj Grčke civilizacije na razvoj savremenog svijeta.Perzijski ratovi 4. prošlost i budućnost Učenici razvijaju empatiju Sa sigurnošću demonstriraju i iznose stavove iznose vlastiti stav Slušaju . priprema izvore za analizu. Učenici znaju koje su posljedice Peloponeskog rata. priprema izvore za analizu. Znaju šta je Agora. važnije građevine i stilove gradnje .Olimpijske igre 4. 103 .

usmjeravaju aktivnosti učenika prave procjenu usvojenog znanja kod učenika. priprema zadatke za učenje i usmjerava aktivnosti učenika. Demonstriraju na karti. Učenici identificiraju relevantne informacije koje će im pomoći da odgovore na postavljena pitanja. senat. Zemlja i stanovništvo Učenici znaju gdje se nalazi Apeninski poluotok i njegove geografske odlike.1. Stari Rim. 104 .5. Doba kraljeva Rimska republika Učenici znaju kada i kako je osnovan grad Rim (prema legendi i historijskim činjenicama pojmove: kraljevina.2. 5. Procjenjuju usvojeno znanje učenika 5. patriciji i plebejci Učenici imaju izgrađen stav o značaju rimske civilizacije . Mogu da uoče razlike i sličnosti između najstarijih kultura na Apeninskom poluotoku Mogu da objasne kako je nastao Rim. konzuli. Učenici izgrađuju stav o značaju mitova o postanku države za njeno stanovništvo Analiziraju kartu odgovaraju na postavljena pitanja Demonstrira na karti. ko su najstariji stanovnici Italije Da uoče i na karti pokažu položaj Apeninskog poluotoka. Razumiju i objasne društvene borbe u Rimu. republika.

drže mini predavanje .5. najznačajnije Rimske careve. Učenici analiziraju izvore i na osnovu njih zaključuju i iznose svoj stav.5. . Procjenjuje usvojeno znanje učenika na osnovu određenih kriterija. Učenici razumiju i mogu da objasne razvoj Rimskog carstva. Učenici istražuju i odgovaraju na postavljena pitanja . uče Priprema izvore i smjernice za njihovu analizu. 5. 5. pripremaju odgovarajuće izvore informacija. Potiče učenike na samostalan rad . Na osnovu relevantnih informacija demonstriraju kroz glumu društvene razlike u Rimu.3. 5. Priprema analizu izvora . Život i vjerovanje starih Rimljanja Učenici treba da znaju kako je izgledao grad Rim (životni i radni prostor). Analiziraju i iznose svoj stav o razlikama između bogatih i siromašnih (kritički razmišljaju). historijski razmišljaju. Prodor Rima na Sredozemno more Učenici treba da znaju kako su Rimljani širili svoju teritoriju. Vjerovanje Rimljana. Kakav je bio položaj robova u Rimu. kritičko i 105 . prezentiraju odgovore. pojave kršćanstva i razliku u odnosu na ranije vjerovanje Rimljana . usmjeravaju aktivnosti učenika . o najvećem ustanku robova. Učenici treba da znaju kada je nastalo Rimsko carstvo. pojmove: koloni . Kraj Rimske republike Razumiju i mogu da objasne uzroke društvenih sukoba u Rimu. Učenici razvijaju empatiju (sposobnost da se stave u položaj rimskih robova i da ih razumiju). usmjerava aktivnosti učenika. književnost i nauka) pojam Razumiju važnost Rimske kulture . društvene razlike. 5. Učenici su u stanju da prezentiraju vlastiti stav uz argumentaciju. koji su uzroci i sudionici građanskih ratova.6. Rezimiraju prethodna znanja učenika o temi . usmjerava aktivnosti učenika. Učenici su svjesni značaja antičke kulture.7. Rimsko carstvo Kršćanstvo. Demonstriraju na karti.4.prepoznaju i na karti pokazuju prostore koje su Rimljani osvojili Učenici imaj stav o tome kako su Rimljani dospjeli na prostore današnje BiH . Rezimiraju prethodna znanja učenika o temi. učenici imaju stav o tome zašto su važne reforme. Analiziraju historijsku kartu. Učenici znaju po čemu su bili poznati braća Grah. uzroke slabljenja carstva. Pojam građanski rat. Rimska kultura Učenici znaju osnovna obilježja Rimske kulture (graditeljstvo i vajarstvo. Kako je podijeljeno carstvo. gladijatori. Kada se pojavljuje kršćanstvo i kako se širilo. uzroke propasti Rimskog carstva. Učenici imaju izgrađen stav o vrijednostima kršćanskog učenja Učenici analiziraju tekst i na osnovu relevantnih informacija pismeno ili usmeno izlažu temu. odgovaraju na postavljena pitanja. Mogu da prikažu i dio odgovarajućeg filma. drži mini predavanje . drže mini predavanje. procjenjuju usvojeno znanje učenika.

Učenici treba da znaju koja su Ilirska plemena naseljavala prostore današnje BiH i susjednih zemalja. odgovaraju na postavljena pitanja i demonstriraju na karti kreativno razmišljanje. pripremaju analizu izvora. Ovaj priručnik može biti koristan suradnik nastavniku. kompetencije i vještine. ba . da uključi njihova interesovanja . učenici treba da grade posebno razumijevanje. potiče ih na kritičko i kreativno razmišljanje i razvija empatiju . Antička kultura na prostoru današnje BiH DIDAKTIČKA UPUTSTVA ZA NASTAVNIKE U šestom razredu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja učenici se prvi put susreću sa historijom . postavljen je i na Internet stranici www coe. arhiv ili neki lokalitet gdje su sačuvani materijalni ostaci iz prošlosti. Kada Rimljani pokoravaju Ilire. Nastavnik treba da motiviše učenike. faraoni…). Procjenjuju usvojeno znanje kod učenika. Drže mini predavanje . korištenje različitih tehnika interaktivne nastave i procjene znanja učenika nalaze se u «Priručniku za nastavnike historije» . da kreira atmosferu učenja na času . kao robovi. Učenjem historije. Kakav će odnos izgraditi prema predmetu najviše zavisi od nastavnika. 6.Antička kultura. historijske spomenike iz ovog perioda. Mlađim učenicima može biti teško da apstraktno razmišljaju o iskustvima ljudi ranijih historijskih razdoblja . Dobro bi bilo da se organizira posjeta najbližem historijskom lokalitetu iz ovog perioda ili muzeju. analiziraju izvore. pokaže im značaj onoga što uče. aktivnosti i zadatke. fokus u radu pomjeraju sa nastave na učenje. robovlasnici. 106 . Izradu ovog Priručnika potakla je Misija OSCE-a u BiH zajedno sa Vijećem Evrope i Institutom za Istraživanje udžbenika «Georg Eckert». Detaljnije upute za pripremu analize izvora. zato je poželjno da nastavnici koriste različite izvore (pisane i vizuelne ). demonstriraju na karti.Suvremeni pristupi u poučavanju historije. postavljaju pitanja i daju zadaće. Učenici razumiju i mogu da objasne uticaje i vrijednosti antičkih civilizacija na ovim prostorima Učenici razvijaju svijest o tome da se na prostoru BiH nalazi brojni ostaci antičke kulture koji nisu dovoljno istraženi i cijenjeni Slušaju predavanje. Učenici će razviti interesovanje za historiju ukoliko posjete muzej. pa je poželjno uključiti i druge izvore ( muzika i film) ili pristupe uključivanja u atmosferu nekog perioda (učenici se ponašaju ili rade kao da žive u tom periodu . načine postavljanja pitanja. a nastavnikova uloga je da usmjerava rad i nudi resurse.

TEHNIČKA KULTURA 107 .

zanimanjima u građevinskoj tehnici i razvoju građevinske tehnike. -sticanje novih znanja iz oblasti saobraćajno-tehničke kulture. tlocrt i bokocrt. -uvođenje učenika u građevinsku tehniku. cilju ispunjavanja njihovih funkcija. prema upustvima predmetnog nastavnika. PVC. platno. -arhitekturi. njihovih tehničkih karakteristika i načina proizvodnje i odnosi na jednostavne modele i makete. -pravilnom čitanju i tumačenju gotove tehničke dokumentacije koja se žica.TEHNIČKA KULTURA VI RAZRED 1 sati sedmično 35 sati godišnje PODRUČJA UČENJA ZNANJE CILJEVI Sticanje znanja: CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA OČEKIVANI REZULTATI UČENJA Učenici bi trebali imati znanje i razumijevanje o: -upoznavanje osnovnih osobina materijala: drvo. ulozi i značaju tehničkih crteža – projekata u izgradnji građevinskog objekta (crteži formata A4.nacrt. simbolima u građevinarstvu. sa osnovnim crtežima . žica (pri -upoznavanje učenika s historijatom arhitekture i tome koriste povremeno po potrebi i materijale sa kojima su se susreli u 5. prerade. -sticanje novih znanja iz oblasti tehnike u zaštiti životne sredine i podizanje nivoa svijesti kod učenika o značaju očuvanja životne okoline i uticaja tehnike u zaštiti životne okoline. alatima i priborima za obradu ovih materijala. sastavljanju modela i maketa. -građevinskom tehničkom crtanju. koža. razredu: papir. PVC. plastična folija). -razvijanje spretnosti i kreativnosti učenika u oblikovanju i -razvoju graditeljstva na području BiH i u svijetu. stilovima i pravcima u arhitekturi. kao i o građevinarstva. -upoznavanje učenika sa mjerama zaštite na radu u -zahtjevima i potrebama koje trebaju ispunjavati građevinski objekti u građevinarstvu. ljepenka. građevinarstvu. sa 108 . karton. -materijalima koji su namijenjeni njihovom uzrastu: drvo. -obradi materijala.

-korištenje već formiranih kriterija za procjenu kvaliteta realizacije tehničkih ideja. -korištenje prethodnih tehničkih iskustava i termina u daljem učenju. poznatih i novih -samostalna i kvalitetna interpretacija tehničkih dostignuća. prilikom -improvizacija i prezentacija ideja (individualno i u grupi) i predviđanje rezultata.tehničkoj kulturi. saobraćajnim patrolama. selekcija i korištenje informacija -korištenje induktivnim i analognim mišljenjem u rješavanju različitih -poređenej zadataka i problema. svjesnost o značaju i potrebi tehnike u životu. 109 . -prikupljanje. ukazivanje i na greške drugih. -obrazlaganje najadekvatnije primjene raznih alata u samostalnaoj izradi originalnih predmeta. -o ekološkim aspektima kulture stanovanja vezanim za zaštitu životne i radne sredine. -o saobraćajno . mjerama koje treba preduzeti u cilju osavremenjavanja životnih i radnih uslova u građevinskim objektima. −različiti načini tehničkog izražavanja i komuniciranja. o historijatu značajnih građevina iz ranijih istorijskih perioda u BiH i na Balkanu. objektima na putu i saobraćajnim znakovima. -graditeljskoj baštini. javnim putevima. -svjesno prihvatanje i ispravljanje svojih grešaka pri izradi modela i -sistematiziranja tehničkih znanja uz korištenje tehničkih praktičnim radovima. SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE Razvijanje tehničkih sposobnosti i vještina: -samostalno uočavanje. -vizuelizacija i vizuelno grupisanje −procjenjivanje. saopštavanje termina i procesa u tehnici. -pokazivanje zainteresovanosti i ljubavi prema tehnici. materijalima i alatima u građevinarstvu. termina. putničkom saobraćaju. tehničkom pismu.ilustracijom simbola).

-djelovanje i na druge da slijede njegov primjer. PONAŠANJE -dobronamjerno iskazivanje svog mišljenja i poštivanje mišljenja i -vrlo jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje stavova drugih. -donošenje sudova na osnovu provjerenih činjenica i izgrađenih kriterija. za bavljenje tehnikom koja treba da postane trajna potreba. VRIJEDNOSTI. -samopouzdanje. -uključivanje u tehničke aktivnosti sa vidnim zadovoljstvom se -poticanje na samostalnost i samoinicijativu. kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija.−induktivno i analogno zaključivanje. -uvažavanje argumentacije u branjenju stavova. STAVOVI. -pokazivanje spremnosti da se pomogne drugima. posebno timskog rada. -razvijanje samopouzdanja. -svjesnost značaja tehnike u životu i potrebi učenja o tehnici kroz čitav život. u donošenju različtih 110 . konstruktivnog vrednovanja. -prepoznavanje važnosti tehničkih znanja u rješavanju problema i -ocjenjivanje i samocjenjivanje na osnovu objektivnog i sveprisutnosti tehnike u životu. -razvijanje pozitivnih crta ličnosti. -ispoljavanje pozitivnog odnosa prema tehnici i želje za praćenjem tehničkih dostignuća. -tražene odgovora pred novim tehničkim zadatkom -slobodno izlaganje mišljenja i ideja i poređenje ostvarenog. -pokazuje više zanimanja za timski rad i socijalizaciju. -slušanje argumentacije i kritičko preispitivanje ličnih stavova i stavova drugih. Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: -sve snažnije i intenzivnije ispoljavanje estetske osjetljivosti na kvalitet tehnićkih dostignuća. −prostorno organizovanje i orijentisanje. -kritičko mišljenje i zaključivanje odluka. -afirmacija rada.

ljepenka. tehnika građenja (praktičan rad . radne operacije.STRUKTURA SADRŽAJA 1. mjerilo. karton. niskogradnja. razreda (analiza gotovih tehničkih crteža jednostavnih maketa ili modela).). građevinsko tehničko crtanje (kotiranje. dizalice. novi građevinski materijali (gotovi malteri.).. Tehnika u zaštiti čovjekove okoline Upravljanje otpadom. cement. 3. žica. vezivni materijali (kreč.). .pjena. armirano-betonske konstrukcije. kamioni. reciklaža građevinskog otpada. Izborni dio (konkretan program izbornog dijela utvrđuje nadležni organ škole na osnovu potreba lokalne zajednice. točkovi) Pored navedenih vrsta materijala koristiti po potrebi i materijale koje su učenici upoznali u 5. izolacioni materijali (staklena vuna.) 6. prerada. Porijeklo. Urbanizam. građevinske mašine (mješalice. Uvod u nastavni predmet Uupoznavanje učenika s nastavnim programom.. uređaji za sprečavanje zagađivanja okoline. objekti na putu i saobraćajni znakovi. Alati i mašine u građevinarstvu Mjerni alati. razvoj savremenog naselja (praktičan rad-izrada makete savremenog naselja). pur. Ljepila.. Nastavak obrade i primjene znanja iz tehničkog crtanja iz 5. uređaji i sredstva za gašenje požara 10.Projektovanje građevinskih objekata i naselja Visokogradnja. razredu u predmetu Osnovi tehnike (papir. alati za tesarske radove. priprema za rad u kabinetu za tehnički odgoj. opći zahtjevi u gradnji naselja 4. plastična folija). Saobraćajno-tehnička kultura Javni putevi. modeli Usvajanje osnovnih znanja o materijalima: drvo.). instalacioni materijali (materijali za električne instalacije. Izrada jednostavnih modela (statičkih i dinamičkih. opće mjere zaštite na radu. putnički saobraćaj. zidarski radovi. čitanje tehničkih crteža).. koža.. Faze izgradnje građevinskih objekata i mjere zaštite na radu Pripremni radovi. drvo. arhitekturi i građevinarstvu. krovni i ostali radovi. alati i mašine za obradu navedenih materijala. osobine. bageri. Tehnika obrade materijala. staklo.izrada makete stambene zgrade) 7. arhitektura i građevinarstvo Osnovni pojmovi o urbanizmu. interesa učenika i mogućnosti škole).poluge. obrada. stiropor. Urbanistički i regulacioni planovi. hidrogradnja. temeljni radovi. alati za zidarske radove.. Historijat arhitekture i građevinarstva. sadržaj objekata u naselju – grad. Građevinska tehnika . model saobraćajnog sredstva sa jednostavnim pogonom . lične mjere zaštite na radu 8. materijali za vodovodne instalacije. higijensko-tehnička zaštita 2. Građevinski materijali Konstrukcioni materijali (kamen. materijali za centralno grijanje. PVC..Modelarstvo 111 .) 5. beton. makete. čelik. alati za zemljane radove. gips. rurizam. naprimjer: model kućnog namještaja. platno. saobraćajne patrole 9. organizacija radnog mjesta. rurizmu.

Izrada učila i pomagala ..Kabinet za tehničku kulturu treba biti opremljen potrebnim alatima. Posavina. . alate. . .. mašinama i materijalima koji su neophodni za realizaciju programskih sadržaja. 112 .Nastava iz tehničke kulture realizuje se u kabinetu. školskoj radionici ili na poligonu koji je u tu svrhu posebno pripremljen (samo pojedini dijelovi programa). DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE . Objekti od kulturne. Krajina.. kao i sredstva higijensko-tehničke zaštite. .Maketarstvo . povrtlarstvo .Graditeljstvo: nosive konstrukcije.Graditeljska baština u BiH: upoznavanje sa arhitekturom i graditeljstvom u BiH.Fotografija . mašine i materijale.Nastava iz ovog predmeta se realizuje putem praktičnih vježbi i predavanja.Agrotehnika: voćarstvo. priborima. obućari.). građevinski materijali.Za uspješnu realizaciju sadržaja ove nastave potrebno je u pripremnoj fazi za praktičan rad obezbjediti potrebnu tehničku dokumentaciju. projektovanje naselja . Izrada makete objekta od kulturne. Izgled i karakteristike bosanske kuće u različitim dijelovima BiH (Hercegovina. historijske i graditeljske baštine. lončarstvo. vezenje i pletenje.Stari zanati: kujundžije. Historijski pregledi i ilustracije građevina iz osmanskog i austro-ugarskog perioda (zadužbine). sakralne i druge vrijednosti u BiH.

Pri realizaciji programskih sadržaja ovog predmeta treba voditi računa o korelaciji nastavnih sadržaja sa drugim predmetima (matematika. a nastava se izvodi u blok časovima (po dva časa). slobodnih tehničkih aktivnosti. . korištenje alata i pribora za obradu ovih materijala. s tim da ga učenici mogu povremeno nositi i kući na uvid roditeljima.Svakoj grupi pripada planirani fond časova.Pored svakodnevnog vrijednovanja tehničkih znanja. . -shvatanje značaja tehničkog odgoja VRIJEDNOSTI. projektuje i praktično izrađuje predmete. vježbi i praktičnih radova.Programske zadatke nastave ovog predmeta škola ostvaruje putem: redovne nastave. 113 . modeli -upoznavanje učenika s radom u kabinetu za tehnički odgoj. -razvijanje i poticanje svijesti o potrebi -aktivno praćenje -izlaganje nastavnog izlaganja predmetnog gradiva primjenom nastavnika različitih metoda u cilju što kvalitetnije i afirmativnije prezentacije gradiva. tj. likovna kultura. Učenici vode dnevnik rada koji se.. crteže i ostale izvore znanja.) . čuva u školi. kao i ovladavanje -inovacije i otvorenost za nove ideje i informacije. organizacija radnog mjesta. -sudjelovanje u izlaganju predmetnog -pripremanje nastavne nastavnika i praćenje tehnike i tehnologije. žici i alatima i mašinama za njihovu obradu. PVC. osmišljenih odgojno-obrazovnih sadržaja (izložbe.U realizaciji nastavnih sadržaja učenici koriste udžbenike. biologija. . higijenskotehnička zaštita -usvajanje osnovnih znanja o materijalima: drvetu. da planira. multimedijalnih i didaktičkog drugih sadržaja koji -izrada prezentuju nastavno materijala. SADRŽAJ ZNANJE SPOSOBNOSTI Uvod u nastavni predmet Tehnika obrade materijala. takmičenja). dva puta godišnje treba sistematizovati pređeno gradivo i izvršiti vrijednovanje putem zadataka objektivnog tipa.. smotre. To omogućava svakom učeniku da cio proces doživi. žica. po pravilu. PVC-u. PONAŠANJE -svjesnost značaja tehnike u životu i potrebi učenja o tehnici kroz čitav život AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOST NASTAVNIKA -pravilno korištenje materijala: drvo. dnevnike rada. kultura življenja. makete. STAVOVI. dodatne nastave.

-afirmacija rada samopouzdanja. sadržaja objekata u naselju. Urbanizam. i demonstriranje. -pripremanje. znanja o potrebama i stanovanja i obavljanja -objašnjavanje drugih životnih potreba. redoslijedom radnih operacija koje se primjenjuju kod izrade predmeta od tih materijala. sadržajem objekata u naselju - -shvatanje zahtjeva i potreba koje trebaju ispunjavati građevinski objekti. -poticanje na samostalnost i -aktivno učešće u radu samoinicijativu. prema uputstvima predmetnog nastavnika -razvoj samosvijesti i aktivna primjena kroz kreativne načine usvojenih znanja iz tehničkog izražavanja: obrade materijala. arhitektura i građevinarstvo -usvajanje osnovnih pojmova o urbanizmu. činjenica i izgrađenih primjena radnih kriterija. koji 114 . -izrada jednostavnih modela. te praćenje i stimulacija svojim učešćem. rurizam. kao i aktivno učestvovanje u istom. općih zahtjeva pri gradnji naselja. -korištenje različitih metoda i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti učenika. -primjena znanja: čitanje i analiza gotovih donošenje sudova na tehničkih crteža.-analiza gotovih tehničkih crteža jednostavnih maketa ili modela. izrada osnovu provjerenih tehničkih crteža. operacija i rukovanje alatom. -postavljanje različitih vrsta jednostavnih pitanja u cilju poticanja učenika na kvalitetne odgovore. -upućivanje i pokazivanje simulacije -usvajanje osnovnih na kompjuteru. maštovitosti i vlastite kreativnosti. -biranje zadataka i problema usklađenih sa mogućnostima. arhitekturi i građevinarstvu. rurizmu. -pravilno shvatanje urbanističkih i regulacionih planova. razvoja gradivo na času. prezentira zahtjevima stanovanja i prethodno pripremljen zahtjevima koje treba obrazovni pano. -usvajanje osnovnih znanja o historijatu arhitekture i građevinarstva. -pozitivan odnos prema radu i rezultatima svog rada i rada svojih drugova. estetike. -upoznavanje sa urbanističkim i regulacionim planovima. -primjena modela interaktivne nastave. -kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različtih odluka. -pokazivanje pozitivnih stavova prema tehnici i -praćenje izlaganja i svih prezentacija predmetnog nastavnika. osmišljavanje.

-interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom.. koja treba učenik usvojiti. školi i okolini. -shvatanje značaja ocjenjivanja rezultata rada. -podrška drugima. uz adekvatnu pripremu. izolacionih materijala. gips. ličnim primjerom i djelovanjem u razredu. odvajanjem bitnog od nebitnog. izradom interakciji. -procjenjivanje i vrednovanje vlastitih stavova i stavova drugih. -iskazivanje svijesti o značaju tehnike u porodici. organizacija do sada usvojenih i ločno učestvovanje u znanja iz ove oblasti interpretaciji i vezanih za različite improvizaciji u materijale. izolacioni materijalima (staklena vuna. električnih instalacija. zajedno građevinski kreira bilo koje učenicima.). beton.). drvo. staklo. novi -razumijevanje o potrebi i načinu korištenja različitih konstrukcionih materijala. materijala za centralno grijanje. vezivnih materijala. -preciziranje znanja: dovoljnog. ilustracija-crteža.. -ostvarivanje -učestvovanje u produktivne stvaralačke kreiranju obrazovnog atmosfere u odjeljenju. Građevinski materijali -upoznavanje sa konstrukcionim materijalima (kamen..).. materijalima za centralno grijanje. Upoznavanje sa vezivnim materijalima (kreč.pjena. materijala za vodovodne instalacije. instalacionih materijala. građevinskim materijalima (gotovi malteri. primjenom -iniciranje.gradu. -sve snažnije i intenzivnije ispoljavanje estetske osjetljivosti na kvalitet tehnićkih dostignuća. materijalima za vodovodne instalacije.. srednjeg i visokog nivoa. novih građevinskih materijala. sa -razvijanje opšte kulture kroz usvajanje znanja o graditeljstvu u različitim oblastima BiH i ostavštinama u BiH i u svijetu. stiropor. kao praćenjem zanimljivih -motivisanje i članaka i informacija iz upućivanje učenika na druge izvore znanja medija.) 115 .).. ispuniti objekat namjene. čelik. instalacionim materijalima (materijali za električne instalacije. armiranobetonske konstrukcije. pur. općim zahtjevima u gradnji naselja. pored udžbenika. panoa. -poštivanje pravila obrazovne igre i aktivnosti uopće. cement. -pomaganje komunikacije i podsticanje interesa za rad aktivnim uključenjem u zajednički rad.

-shvatanje potrebe korištenja i funkcija alata u građevinarstvu. postignuća. građevinskih mašina. dizalice. za zahtjeve svakodnevnom životu. redovnu nastavu i radu. o potrebi crtanja. -izrada maketa i njihovo uključivanje građevinskih objekata: u rad.. -svjesno -poređenje rezultata obavljanje -uredno pisanje svih prilikom praćenja i zadatke i obaveze procjene individualnih (kao pojedinac ili dio informacija koje daje nastavnik. kamioni. alata za zemljane radove. rada učenika i vođenje kreativnosti. bageri. jasan -pomoć učenicima u osjećaj vlastitih moći i -stalno učešće kroz samostalnom i grupnom limita. kao i igre za djecu. -primjena ekonomično. vannastavne aktivnosti. napredovanju učenika. interesovanja i napretka -razvijanje i poticanje tehničkog niskogradnje.) Građevinska tehnika Projektovanje građevinskih objekata i naselja -usvajanje osnovnih znanja o različitim oblastima građevinske tehnike. Faze izgradnje građevinskih objekata i mjere zaštite na radu -upoznavanje sa pripremnim radovima. -saradnja sa roditeljima mjerilo. svojih zapažanja o naselja i makete hidrogradnja. zidarskim radovima. ekološko i urednih zabilješki. znanja iz građevinskog -procjenjivanje visokogradnje. stambene zgrade) -shvatanje značaja -aktivno učestvovanje u različitih vrsta radova u svim prezentacijama građevinarstvu. -redovno ocjenjivanje maštovitosti i vlastite građevinskog objekta. -usvajanje osnovnih -osmišljavanje i znanja o alata u realizacija simulacione građevinarstvu. alata za zidarske radove. čitanje fleksibilnost u prihvatanju promjena. -adaptivnost i estetsko uređenje. alata za tesarske radove. -vođenje evidencije (makete savremenog niskogradnja. za kulturu stanovanja. grupe). kao i građevinskih mašina (mješalice. tehničkih crteža). znanja vezanih učenika. -usvajanje znanja o građevinskim mašinama. -upoznavanje sa građevinskim tehničkim crtanjem i njegovim pravilima. 116 . građevinskog tehničkog crtanja (kotiranje. temeljnim radovima. kao i nastavnika koje se opštih i ličnih mjera odnose na različite faze -podsticanje kreativnosti. -samopouzdanje. hidrogradnje u svijesti razvoja estetike.Alati i mašine u građevinarstvu -usvajanje znanja i razumjevanje rada mjernih alata. -izrada praktičnog rada visokogradnja. radi postizanja -primjena usvojenih -uočavanje važnosti kolektivnog uspjeha.

putničkom saobraćaju. reciklaži građevinskog otpada. prikupljanje -jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje za 117 . mjerama zaštite životne i radne sredine. uređaja za spriječavanje zagađivanja okoline. Tehnika u zaštiti čovjekove okoline -usvajanje osnovnih znanja o upravljanju otpadom. -aktivnost na izradi -koordinacija rada i ilustracija-crteža. uređaja i sredstava za gašenje požara. prateći objekti koji se direktno oslanjaju na objekte niskogradnje i visokogradnje). -adaptivnost i fleksibilnost u prihvatanju promjena. Saobraćajno-tehnička kultura -usvajanje znanja o javnim putevima. saobraćajnim patrolama -prepoznavanje osnovnih saobraćajnih pojmova. -donošenje sudova na osnovu provjerenih činjenica i izgrađenih kriterija. pravila i propisi. kao i sa općim mjerama zaštite na radu i ličnim mjerama zaštite na radu zaštite na radu građevinskih radova. usmjeravanje aktivnosti praćenje zanimljivih učenika. saobraćajnih znakova itd.krovnim i ostalim radovima. oblasti. objektima na putu i saobraćajnim znakovima. mjerama koje treba preduzeti u cilju osavremenjavanja životnih i radnih uslova u građevinskim objektima. -usvajanje osnovnih znanja o saobraćajnotehničkoj kulturi (bezbjednost. -usvajanje znanja o ekološkim aspektima života. uređajima i sredstvima za gašenje požara -prepoznavanje važnosti upravljanja otpadom. Izborni dio (konkretan program izbornog dijela utvrđuje nadležni organ -proširivanje znanja i -samostalno sticanje novih znanja iz proučavanje navedene oblasti: modelarstvo. reciklaže građevinskog otpada. -uredno pisanje svih informacije koje daje nastavnik. -pokazivanje pozitivnih stavova prema tehnici ličnim primjerom i djelovanjem u razredu. korištenje dodatnih izvora znanja. uređajima za sprečavanje zagađivanja okoline. -shvatanje uloge kritičkog mišljenja i zaključivanja u donošenju različtih odluka. -pomaganje nastavniku.

graditeljska baština u BiH informacije i podatke. -motivisanje za -dosljedno izvršavanje pojedinačni i grupni rad svih zahtjeva učenika. metoda i strategije u praćenju postignuća i -dopunjavanje panoa sposobnosti učenika. prezentacija grupnom i frontalnom prethodno radu. 118 . graditeljstvo. fotografija. -afirmacija rada samopouzdanja. interesa učenika i mogućnosti škole). zajedno sa učenicima. maketarstvo.škole na osnovu potreba lokalne zajednice. sticanje vještina. stari zanati. posmatranje i zaključivanje bavljenje tehnikom koja treba da postane trajna potreba. pripremljenog -korišćenje udžbenika i obrazovnog panoa. -uloga kritičkog mišljenja i zaključivanja u donošenju različtih odluka. -poticanje samostalnost samoinicijativu. agrotehnika. koji kreira literature. novim zapisima. kreiranje -korišćenje različitih obrazovnog panoa. izrada učila i pomagala. na i i članaka i informacija sa medija. nastavnika u -objašnjavanje i individualnom.

INFORMATIKA 119 .

Dostignuća i sadržaji iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije prilagođeni su uzrasnoj dobi učenika osnovne škole i treba da omoguće: . postupke uključivanja i isključivanja računara.upoznavanje s osnovnim principima i praktičnim rješenjima na kojima je zasnovana računarska odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija (osnovna znanja). .osnovna znanja o jednom programskom jeziku. Osnovna znanja.stvaranje navika za korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije i .da učenicima omogući da shvate ulogu informacijskih tehnologija u savremenom društvu.osnovna znanja i vještine povezivanja računara sa pratećom opremom. . PODRUČJA UČENJA CILJEVI . .osnovna znanja o strukturi računara.da učenici upoznaju strukturu računara. opća aplikacijska programska sredstva i okolinu programskih jezika). pokretanja i korištenja uobičajenih programa (operativni sistemi.da se upoznaju sa osnovnim mogućnostima softvera opće namjene. . umijeća. . njegovoj primjeni u raznim djelatnostima. . primjeni u komunikaciji i rješavanju problema. OSNOVNA ZNANJA 120 .sticanje i razvijanje sposobnosti za rješavanje problema u različitim oblastima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije. navike i sposobnosti za rješavanje problema primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije četiri su odrednice na kojima počiva koncepcija nastave Informatike.da učenici upoznaju osnovne karakteristike ISHODI UČENJA .sticanje umijeća upotrebe savremenih računara i aplikativnih programa.INFORMATIKA VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje UVOD Nastavni predmet Informatika ima značajnu ulogu u procesu upoznavanja učenika sa savremenom informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. .

da učenicima predstavi načine pohranjivanja i čuvanja informacija u računarima.da učenicima predstavi moguće sklopovske i programske probleme u svakodnevnom radu i uputi na načine njihova otklanjanja. .da učenici znaju upotrebljavati osnovne programske alate kao sredstva za učenje i istraživanje.navika korištenja informatičke literature. . .navika pretraživanja i prikupljanja informacija elektronskim putem.da učenike upozna sa zahtjevima kulturne upotrebe računarske i informacione . . .da se učenici osamostale i steknu samopouzdanje pri rukovanju i korištenju računara i pratećih uređaja. .da učenici prihvate oblik timskog rada pri rješavanju problema.da učenici upoznaju kako mogu upotrebljavati multimedijske alate kao podršku vlastitim i grupnim rezultatima učenja. .da učenike upozna sa načinima komuniciranja posredstvom različitih medija. 121 . . .da učenike upozna sa načinima rješavanja problema uz pomoć računara. putem Interneta. . . .da učenike upozna sa načinima korištenja Internet usluga. . .da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati pomagala za pripremu pisanih dokumenata i izradu prikaza. . . STAVOVI programskih jezika.sposobnost algoritamskoga načina razmišljanja pri rješavanju svakodnevnih problema. .da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati ulazno-izlazne uređaje.osnovne vještine rješavanja problema uz pomoć računara (unos teksta i njegov prikaz. . rješavanje numeričkih zadataka uz pomoć ICT-a).sposobnost za donošenje zaključaka na temelju prikupljenih informacija.sposobnosti korištenja softvera opće namjene (opća aplikacijska programska sredstva: obrada teksta.osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte.da učenike upozna sa mjerama sigurnosti pri radu sa računarima i drugom opremom.osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte.UMIJEĆA I VJEŠTINE SPOSOBNOSTI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA NAVIKE. rad sa proračunskim tablicama i grafikom). . . .vještine individualnog i kolektivnog rada u grupama rješavajući zadatke uz pomoć ICT-a.

Pri obradi nastavnih tema Programiranje i Rješavanje problema uz pomoć računara ne preporučuje se upotreba više programskih jezika. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Navedeni nastavni sadržaji podijeljeni su u sedam nastavnih tema. što samo po sebi ne prejudicira da su obuhvaćeni svi sadržaji koje je moguće izučavati na ovom uzrasnom nivou. . Korelacija sa nastavom matematike (matematičke osnove funkcionisanja računara) i tehničke kulture (računala su sastavni dijelovi mnogih tehničkih naprava i sistema) je sama po sebi razumljiva. Nastavne teme omogućuju da se izvedbeni program prilagodi tehničkim mogućnostima pojedinih škola.izbora operativnih sistema i aplikativnog softwera koji će biti preferirani u nastavi.izbora praktičnih vježbi koje treba kombinovati sa sadržajima drugih nastavnih predmeta.da učenicima ukaže na pravne i etičke principe upotrebe informacijske i komunikacijske tehnologije i ukaže na posljedice njihova narušavanja. . stranih jezika (obrada teksta ima neposredne veze s funkcionalnom pismenošću). njegovo potpuno izvođenje zahtijeva određeni standard tehničke opremljenosti. grafički i slikovni prikazi zahtijevaju sposobnost likovnog izražavanja) i drugih nastavnih predmeta. likovne kulture (računarski dizajn. po principu: jedan računar – jedno radno mjesto – jedan učenik. Naime. . ali je isto tako potrebno ostvariti povezanost sa nastavom maternjeg jezika i književnosti.da učenicima ukaže na potrebu da koriste raspoloživu literaturu.određivanja broja sati za obradu pojedinih tema (Programom je samo predviđeno koji se sadržaji obrađuju u prvom a koji u drugom polugodištu). Kvalitetno organizovana nastava i realizacija programa pretpostavlja samostalan rad učenika na računaru. . Nastavnicima koji realizuju nastavni program ostavljena je potpuna sloboda: .tehnologije. 122 .

STAVOVI. Organizovanje i vođenje rasprave o razvoju ICT-a. VRIJEDNOSTI. Razvoj računara kroz historiju. PONAŠANJE Pravilan stav prema računarskoj tehnologiji i njeno korištenje u svim mogućim situacijama. Demonstracija raspoložive računarske opreme. Upute za dalji rad. Učešće u demonstraciji računarske opreme. Zaključivanje rasprave. AKTIVNOST NASTAVNIKA Prezentacija nastavnih sadržaja. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE Spoznaje o ulozi i razumijevanje značaja računarske opreme kao neophodnog sredstva u razvoju svih oblasti ljudskog djelovanja i društva u cjelosti. SADRŽAJ Uvod Potreba za računarskom tehnologijom u istoriji razvoja pojedinih ljudskih djelatnosti i društva u cjelini. AKTIVNOST UČENIKA Aktivno slušanje i uključivanje u raspravu o razvoju računarske tehnike i tehnologije. SPOSOBNOSTI Sposobnost zaključivanja na osnovu dobijenih informacija. Vođenje pribilješki. 123 .Neposredna povezanost nastave informatike sa nastavnim sadržajima drugih predmeta mogla bi omogućiti bolje razumijevanje i korisniju upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije.

Svjesno obavlja zadatke u vezi sa binarnom algebrom. Brojevi zapisani nizom do četiri bita. Poimanje predstavljanja podataka u računaru. zapis broja nula i raspon zapisa brojeva. Uključivanje učenika u nastavni proces. Razumijevanje pojmova: podatak. Stekao je naviku da sa drugim učenicima raspravlja o zadacima koje treba da rješavaju. uzastopno množenje sa dva. Prati uputstva nastavnika. Zapisivanje bita i nizova bita. 124 . Daje karakteristične primjere zadataka iz binarne algebre. Čitanje binarnih brojeva. Bajt kao niz bita. binarni zapis broja. binarna cifra. Aktivno učestvuje u nastavnom procesu. Motivisanje učenika da prate izlaganje. Motiviše učenike da savladaju predviđeno gradivo. Usvojena znanja o zapisivanju brojeva u binarnoj algebri. nizovi bita i moguća stanja. Izlaganje nastavnih sadrržaja uz upotrebu najpogodnijih metoda i oblika rada. bit. Prati predavanje.1. Prema potrebi daje dodatna objašnjenja grupi učenika ili svima. Pomaže drugim učenicima da savladaju zadatke koji se postravljaju. Shvatanje i razumijevanje bajta kao niza bita. Težinska vrijednost bita. Izvršava instrukcije nastavnika. Zapisivanje i čitanje binarne cifre. Kontrola individualnog napredovanja učenika u usvajanju znanja. Zna određivati mjesnu vrijednost svake cifre. Formiran pravilan stav prema matematičkim osnovama rada računara. Određivanje vrijednosti bita. Prati i procjenjuje individualno napredovanje pojedinaca. Matematičke osnove rada računara Predstavljanje podataka u računaru. Aktivno učešće u nastavnom procesu. nizovi bita i moguća stanja. uzastopnim množenjem sa dva sa desne na lijevu stranu. Ima pozitivan odnos prema učenju osnova rada računara. moguća stanja i brojne vrijednosti. Pojam bita i njegove vrijednosti (0-nula i 1-jedan). Sabiranje i oduzimanje binarnih brojeva sa četiri cifre. Sposobnost zapisivanje bita i nizova bita. Zauzeo je stav da treba tumačiti binarnu algebru kao matematičke osnove funkcionisanja računala i drugih elektronskih uređaja. vrijednost bita. Bajt. Izlaže nastavno gradivo. Zapisivanje binarnog broja. Ocjenjivanje. Bit. Sposoban je da interpretira stečana znanja i razumijevanja iz oblasti binarne algebre i numeričke matematike. Usvojio je pravila binarnog predstavljanja decimalnih brojeva.

hlađenje računara. Zna važnost ličnih računara kao pomagala u učenju.Kodiranje. pomoćne memorije. Ponavlja i sistematizuje izloženo gradivo. Održava računar i vodi brigu da uslovi u kojima uređaji rade budu u skladu Aktivno prati izlaganje nastavnika. Usvojio je potrebna znanja o svim dijelovima računara: procesor. Sposoban je da postavi jednostavniji zadatak i da ga riješi. Ima urednu dokumentaciju prema zahtjevu nastavnika. Uspješno u diskusijama tumači značaj računara. adresne i podatkovne veze. pomoćne memorije. Zna binarno kodirati decimalni zapis. a dokumentaciju redovno ažurira i stavlja na uvid nastavniku. Svoja iskustva u radu sa računarom prenosi na druge. Složenije operacije rada sa računarom povjerava srtučnim licima. decimalni zapis. Ukjlučuje se u demonstriranje računara. njihova znanja. bajt. Prikazivanje znakova nizom bitova. binarni zapis. Koristi računar za izvršavanje školskih zadataka i zadataka koje obavlja kod kuće. radna memorija. Uspješno pušta u pogon računar i dodatnu opremu. Izvršava uputstva i instrukcije. Vježbe uredno bilježi u svesku. Prema potrebi daje dodatna objašnjenja. Naučio je ulogu obje vrste opreme računara (programske i mašinske). Sposoban je koristiti dodatnu opremu računara. Prati napredovanje učenika u učenju i izvođenju vježbi u toku nastave. ulazno izlazne jedinice. Postupke rada prethodno provjerava i ukazuje drugim na pravilan rad ukoliko je to potrebno. Održavanje računara. restartovanje računara. Kontroliše rad učenika. Priprema tekstualna uputstva za postupanje i rad učenika. Zna dijelove računara. radna memorija. sposobnosti i ponašanje. Transparentno vrši ocjenjivanje. uključivanje. Uredno vodi pribilješke. Sposoban da objesni pojmove: bit. Zna prikazati znakove nizom bitova. isključivanje. Provjerava postignuća učenika. kao i Sa sigurnošću prepoznaje i pokazuje dijelove računara. Arhitektura računara Hardware (mašinska oprema računara). Uključuje se u Priprema i izlaže nastavno gradivo. Upoznat je i zna različite pojavne oblike ličnih računara. Vrši evidentiranje i uredno vodi nastavnu dokumentaciju. Uočava razliku između programske i mašinske opreme računara i zna pojasniti njihovu nerazdruživost. Stekao je naviku da računar koristi kao neophodno sredstvo za uspješno učenje. računarske opreme. 2. Vrši jednostavnija Ima potrebnu pažnju i oprez pri radu sa računarom i drugom računarskom opremom. Iskazuje intetres za proučavanje matematičkih osnova funkcionisanja računara. Zna razlikovati računare. Demonstrira opremu i postupke rada. procesor. Dijelovi računara. kodiranje. Stvara povoljnu mikro klimu u kabinetu informatike. Razumije i shvata pojam kodiranje. Obezbjeđuje kvalitetne prostorne uslove za rad računara te za smještaj dodatne opreme. Rješava zadatke koje postavlja nastavnik. ulaznoizlazne jedinice. Pravilno i realno samoprocjenjuje svoj i uspjeh drugih učenika. Sposoban je prepoznati vrste i oblike računara. Kućište računara. Zajedno sa učenicima pravi raspored radnih 125 . Binarno kodirani decimalni zapis. Po potrebi restartuje rad računara.

podizanje (pokretanje) sistema. Izrađuje zidne slike i panoe. pokazivač miša. matične ploče i RAM-memorije. aplikativnom softveru i dr. sa zahtjevima. dijelovi radne površine. Održavanje sistema. Upoređuje aktivnosti i rezultate rada i učenja učenika u odjeljenju i sa uspjehom u drugim odjeljenjima. Razumije i način rada računara. Trudi se da doprinese kvalitetnoj radnoj disciplini na času. Prati i procjenjuje individualna postignuća učenika. Analizira i upoređuje ih sa uspjehom u prethodnom razredu. Stekao je naviku da koristi mjere zaštite. radna površina. Prezentuje gradivo na savremen način. Zna uspješno pokrenuti OS i aplikativni softwer. aplikativnih programa i održavanje mehaničkih dijelova računara i njegovih ulazno izlaznih (priključnih) jedinica. Podstiče učenike u radu i zajedno sa njima osmišljava izgled kabineta. Pokreće operativni sistem. datotekama. direktorijima. računarskoj opremi. Aktivno se uključuje u nastavni proces. Koristi najpogodnije metode i oblike rada. 126 . . Naučio je jedinice za mjerenje brzine rada računara i kapacitet memorije. nabavljanje i pravo korištenja programske opreme (licencni softver). Pomaže drugim učenicima. aktivnosti pri uređenju kabineta. Prikuplja interesantne članke o računarima.aplikativni software. mjesta i uređuje ih prema standardnim zahtjevima i HTZ pri radu sa računarima. grafički interfejs. te ih uz dozvolu nastavnika prezentuje na času. Pravilno drugima tumači rad računara. Vrste programske opreme.operativni sistemi. Upravlja dokumentima. prozor. Kontroliše aplikativni softver prije upotrebe. Poštuje redoslijed postupaka pri puštanju sistema u rad i pri njegovom isključivanju. Naučio je i uspješno radi s grafičkim sučeljem kao i njegov izgled.pojednine vanjske i unutrašnje dijelove mašinske opreme. uvodni ekran. Koristi grafičko sučelje i prilagođava ga prema potrebama. Primjenjuje u jednostavnim oblicima aplikativni softver. Zna upravljati korisničkim fajlovima i folderima kao i osnovne operacije s njima. Planira i osmišljava rad u kabinetu informatike. Upoznao je elemente interfejsa OS. startni meni. Sposoban je objasniti rad računara.programski jezici. Vrši jednostavnije postupke održavanja i kontrole operativnog sistema. vrste operativnih sistema. operativnim sistemima. . Software i njegove vrste: . čišćenja i održavanje. zadaci OS. Izvršava instrukcije nastavnika. Pomaže nastavniku pri demonstraciji rada računara. Organizacija rada računara. Usvojio je osnovne principe održavanja operativnog sistema. Shvatio je ulogu CPJ.

Izbor vrste i veličinu pisma. tabele. Izgradio je pravilan pristup i racionalno koristi mogućnosti organizacije podataka na računaru. nabrajanje. sekcije. Izmjene i brisanje teksta u dokumentu. Povezati naučeno o obradi teksta s učenjem sadržaja iz Bosanskog. grafikona i šema. Za složenije radnje traži savjet i prepušta ih nastavniku. zapis i pristup datotekama. Sposobnosti: otvoriti i spasiti novi dokument. zaglavlja. Radi sa tabelama. Nastavno gradivo izlaže na popularan način tako da učenici sa motivacijom i zadovoljstvom prate nastavu. Prati i vrednuje rad i kompletnu aktivnost učenika. Izvodi potrebne postupke za savladavanje gradiva. Uređivanje teksta i osnovne strukture: liste. Primjena računara Tekst procesori (editori). Zna instalirati programsku opremu i ukloniti jednostavne programe s računara. Uključuje se u rad informatičke i računarske sekcije. Na odgovarajuće lokacije smješta nove dokumente i datoteke. Pravilno koristi sistemske. Zajedničke aktivnosti na obradi teksta. Ispis dokumenata. Vrste datoteka: sistemske. prilagođavanju. seminarske radove itd. Poštuje uputstva. provjera pravopisa. zahtjeve. Radi na računaru nadahnuto i sa zadovoljstvom. Ima znanje o načinu organizacije podataka. Priprema grafikone i druga sredstva za demonstranje organizacije podataka. Naučio je raditi sa datotekama i direktorijima (kopiranje. Određivanje jezika. Afirmativno govori o mogućnostima i značaju Aktivno učestvovanje u nastavnom procesu. Uspješno koristi postojeće datoteke. slike. hrvatskog i srpskog jezika. premještanje i kopiranje teksta. odrediti boju. Komunicira sa drugim učenicima i doprinosi lijepom ambijentu. Formira prema potrebi nove datoteke. Stablo mapa koristi za organizovanje i čuvanje dokumenata. stablo mapa. crteža. Znati otvoriti i spasiti dokument. podešavanje. samoispravljanje. mijenjati. Praćenje izlaganja nastavnika. Koristi program za pisanje teksta pomoću računara. U kabinetu održava red i ima pravilan odnos prema sredstvima i opremi. Oblikovanje odlomaka. mijenjati riječi u tekstu. premještanje). Aktivno je uključen u rad učenika i njihovo obavljanje vježbi. tabulatori. molbe. te sa sadržajima Engleskog jezika i drugih nastavnih predmeta. podatkovne i izvršne datoteke. Prati individualno napredovanje učenika. slika i izradi zidnih tabela. struktura dokumenata: paragrafi. Oblikuje izgled stranice. sistemu pomoći. brojevi stranica. Ispis dokumenta. poravnanje. brisati i premještati dijelove teksta. podatkovne i izvršne datoteke. označavanje teksta. Znati kako se pokreće i zatvara tekst procesor. 127 . preimenovanje. Demonstrira postupke organizacije podataka na računaru. Znati napisati i oblikovati razna pisma. Korištenje znanja o obradi teksta u učenju Rad u timu. Čuvanje i održavanje računarske opreme. Daje neophodne upute. kolone. crtežima i slikama. Izlaže nastavno gradivo. 3.Organizacija podataka na računaru. i sa pogonskim programima. referate. Stalno je u toku šta učenici rade i usmjerava njihove aktivnosti. poništavanje izmjena. Primjena tekst procesora i primjer rada sa jednostavnim tekst procesorom. dodatno isticanje teksta. tražiti.

Izrađuje jednostavne crteže. Crtanje jednostavnih i složenih geometrijskih likova. pisanje u kolonama. Razumije kako se mogu određivati vrste i debljine linija. Stečeno znanje primjenjuje u nastavi matematike. brisač. Radi sa slikama. Ispoljava zadovoljstvo postignutim rezultatom. 128 . kopiranje i zakretanje dijelova slike. Samostalno kreira potrebne forme geometrijskih likova. Uspješno crta geometrijske likove. Zna koristiti alat za crtanje jednostavnih i složenih geometrijskih likova. četkica. likovne kulture i kulture življenja. Omogućuje učenicima da steknu samopouzdanje pri izvršavanju postavljenih zadataka. Korištenjem programa za crtanje kod učenika razvijati maštu i kreativnost. podesiti alatne trake i postaviti potrebne alate. zaglavlje. boje i bojenje. Koristi stečena znanja u nastavi drugih predmeta. Na vrijeme izvršava zadatke i pomaže drugim učenicima koji zaostaju. podnožje. kultura življenja. Unaprijed se priprema za nastavu. geometrijski likovi. Zna odrediti format dokumenta.Oblikovanje stranice dokumenta. promjena izgleda stranice. Zna koristiti jednostavan program za crtanje. Pomaže učenicima da uspješno podešavaju alatne trake i da koriste sve mogućnosti tekst procesora. Aktivno prati nastavu. Programi za crtanje. Koristi mogućnosti programa za crtanje. Zna isijecati i kopirati dijelove slike. Sposoban je da znanje primjenjuje pri učenju i savladavanju programskih sadržaja iz drugih predmeta: tehnički odgoj. biologija i dr. Isijecanje. Pokazuje spremnost za saradnju i zajednički rad. Zna umetati tekst u crtež. Ispoljava pravilan odnos prema učenju crtanja pomoću programa. Zna da koristi pri crtanju u slobodnom vremenu. Umetanje teksta. prikaz i primjena najčešće korištenih traka sa alatima. Formatiranje dokumenata. Koristi boje za ispunu. Stavlja se na raspolaganje nastavniku da se nastavni proces uspješnije realizuje. tehničke kulture. računara. Kombinuje: više osnovnih u složenije likove. Program za crtanje i njegove mogućnosti učenicima jednostavno predstavlja da ga učenici brzo savladaju i steknu dobar predslov za rad s drugim programima iste namjene. kako se mogu koristiti boje i drugi raspoloživi elementi i alati. Prenosi znanje na druge učenike. Primjena programa za crtanje i primjer rada uz objašnjenje osnovnih pojmova: linije i debljine linija.

Prenosi stečeno znanje na druge učenike. Uključuje se u rasprave i zajedničke aktivnosti u savladavanju gradiva. Sadržaji međuspremnika. Uspješno poima piksel kao element slike odnosno kao jednu tačku na slici. Ima znanje o prenošenju grafike (slika) iz memorije na zaslon. Izgradio je naviku da znanje o obradi teksta i crtanju pomoću programa koristi u svakodnevnom učenju. Prihvata algoritamski način razmišljanja (logiku) pri rješavanju problema. Sposoban je mijenjati izgled zaslona koristeći BMP datoteke. Aktivan je u toku nastavnog procesa. ciklička i grananje. Povećavanje i smanjivanje pogleda na sliku. Vrijednuje postignuća učenika. Uključuje učenike u nastavne aktivnosti. Učenike podstiče u radu. U toku rada na tekstu i crtanja koristi mogućnosti međuspremnika. Ima razvijenu sposobnost kombinovanja teksta sa crtežima. kontrast i osvijetljenost. 129 . Sve aktivnosti posmatra kao niz algoritamskih koraka. Osnovne algoritamske strukture: slijedna. Prati individualno napredovanje svakog pojedinog učenika. cikličke i strukture grananja. Sposoban je izrađivati crteže i spremiti kao bitmapnu grafiku. Vrši ponavljanje i sistematizaciju gradiva obrađene nastavne teme. Uključuje se u raspravu o algoritmu i algoritamskom načinu rješavanja problema. Usvojio pojmove: programiranje. Zna šta su strukture: slijedna. sposobnosti i ponašanje. Vodi računa o složenosti nastavnih sadržaja pa ih zato postupno izlaže. Nastavnu građu iznosi na popularan način. Zna raditi sa međuspremnikom i u potpunosti vlada sa sadržajima smještenim u međuspremnik. Provjerava postignuća učenika. pristupačan i prihvatljiv za većinu učenika. Sposobnost uočavanja razlike između slijedne. podržava ih i stimuliše. pohvaljuje uspješne i one koji pomažu drugim učenicima. Znanja koristi i u druge svrhe u slobodnom vremenu. Piksel. Ima naviku da BMP grafiku koristi kao moćan vizuelni efekat u komunikaciji sa računarom. Razvio je logičko razmišljanje o načinima kombinovanja teksta sa crtežima. Sposobnost opisivanja i objašnjavanja pojma algoritma. 4. Prenosi iskustva na druge učenike. Primjeri korištenja na tekst procesorima i programima za crtanje. ciklička i struktura grananja (odlučivanja). Promjena veličine crteža. algoritamske strukture. dubina boja. Programiranje Pojam algoritma.Korištenje međuspremnika u radu s programima. njihova znanja. Ocjenjuje i vrijednuje ukupna postignuća učenika. Mapa piksela. Zna koristiti mogućnosti promjene veličine crteža te mijenjati kontrast i osvijetljenost. Zna izraditi složeniji crtež pomoću programa. Rado pokazuje drugim učenicima kako da savladaju upotrebu BMP grafike. Zna šta je mapa bitova. Zna gdje može upotrijebiti program za crtanje. Zna koristit jedan aplikativni program za crtanje. algoritam. Bitmapirana grafika.

Izgrađena sposobnost za pisanje algoritma. Mreže računara Računarske mreže. te zna jezički prikaz. Primjeri algoritama: crtanje jednostavnih i složenih geometrijskih likova. Zna kako se mogu upotrebljavati preglednici koji mu stoje na raspolaganju. Zna ulogu i mogućnosti Interneta a posebno www i Email. 5. Prihvata činjenicu da je potrebno obezbijediti uslove za rješavanje problema. 130 . vrste. Sam postavlja jednostavnije zadatke i rješava ih. Koristi raspoloživa nastavna sredstva Prati napredovanje učenika. Internet kao globalna mreža računara. Prihvata kao neophodnost da se rješavanje nekog problema treba planirati. elektronička pošta (pošiljaoc i primatelj. opisivanje korak po korak postupka za rješavanje nekog problema ili zadatka. Zapisivanje stranica. Ima naviku traženja podataka koji su mu potrebni za učenje i savladavanje gradiva iz drugih nastavnih predmeta. Grafički i jezički (pseudokod) način prikaza. Osnovni servisi. načini povezivanja. Demonstrira korištenje preglednika. Vlada sa podacima o vrstama mreža. njihovoj veličini i namjeni. Bira jednostavne primjere za izradu algoritma. načini pretrage. korake. Demonstrira primjere gotovih algoritama. Uključuje se u rad Internet sekcije. te o načinima povezivanja. Zna šta su računarske mreže i koja im je namjena. Izlaže nastavno gradivo. Sposoban je uključiti računar na mrežu koja mu je dostupna (konektovanje i diskonektovanje). Izlaže nastavno gradivo u vezi sa mrežama računara. namjena. struktura elektroničkog maila). Zna kako se vrši pretraživanje i nalaženje potrebnih podataka. Učestvuje u diskusiji i iznosi svoja iskustva. a onda prelazi na složenije zadatke. Zna simbole za grafičko prikazivanje algoritma. Uredno vodi zabilješke na času. Ažurira stanje računara i dovodi ih u funkciju. Izgrađena sposobnost grafičkog predstavljanja algoritma. unaprijed je potrebno predvidjeti postupke. veličina. Sposoban je koristiti usluge www i E-mail Mogućnosti Interneta shvata kao bazu podataka koja mu stoji na raspolaganju. web petraživača i daje uputstva o načinima pretrage. Prati napredovanje učenika. Sposoban je pronaći potrebne podatke i izvršiti selekciju. Podatke kojima raspolaže ustupa i drugim učenicima. Stekao je naviku korištenja mogućnosti koje pruža računarska mreža. Donosi na časove članke o rogramskim jezicima iz informatičkih časopisa Prati izlaganje nastavnika. Priprema nastavni proces. Potpuno je razumio šta je Internet.Prikaz algoritma. Rješava postavljene zadatke. Posjeduje znanje kako se piše algoritam za crtanje jednostavnih geometrijskih likova. Stečeno znanje prenosi na druge učenike. web pretraživači. Organizuje efikasan rad tako da učenici stiču kvalitetna i trajna znanja o računarskih mreža. Web preglednici. www.

njihove boje te o bojenju ćelija. zvučnim i video dokumentima. autoformatiranja te načine rada sa linijama. Kreira samostalno izgled tablice. Zna objediniti multimedijalne zapise. Otvara program koji obrađuje tablični kalkulator i uspješno vrši pripreme za rad. Hipertekstualni dokumenti i multimedija. bojenje ćelija. Organizuje rad školske videosekcije. Kreativan je pri korištenju tabličnog kalkulatora. Stekao je naviku da koristi elektronska sredstva za bilježenje događaja. Linije. Utvrđivanje stečenih znanja. Učestvuje u kreiranju školskih videozapisa. Kreira tabele sa svim potrebnim elementima. Kreiranje video zapisa. debljine i vrste linija boje. Uključuje se u rad školske videosekcije. redova i kolona. Slika. Demonstrira način formatiranja. Zna proceduru kreiranja video zapisa. 131 . Daje jednostavne zadatke. Formatiranje i autoformatiranje. zvuk i video. Ističe potrebu i značaj obrade i predstavljanja podataka putem tablica. Rad sa slikovnim. Regija. 6. Pokazuje veliko interesovanje za rad sa tabličnim kalkulatorom. red i kolona. Ispoljava progresivne ideje u korištenju hiperteksta i multimedije. Sposobnost korištenja hipertekstualnih dokumenata i multimedijalnih programa (slika. za učenje sadržaja iz muzičke kulture ali i drugih nastavnih predmeta. Zna za mogućnosti kombinovanja (istovremenog korištenja) hipertekstualnih dokumenata i multimedije. redovi. Aktivno učestvuje u diskusijama o hipertekstu i multimediji. izdvajanje dijelova u zasebne datoteke. Zna mogućnosti rada sa slikovnim. Praćenje i evidencija postignuća učenika. Uspješno formatira i koristi mogućnost autoformatiranja. zvuk i video). Stekao je znanje o načinima određivanja vrste i debljine linija. Demonstrira upotrebu boje za linije i ćelije. Ispoljava postignuto znanje. broj redova. Razvio je potrebu da razne podatke obrađuje i predstavlja u tablicama. Demonstrira mogućnosti tabličnog kalkulatora.Vrste datoteka koje se susreću na webu. Ima naviku da koristi mogućnosti hiperteksta i multimedije npr. zvučnih i video zapisa. Slijedi uputstva nastavnika. Određuje broj ćelija. Ima razvijenu sposobnost kombinovanja tekstualnih. slikovnih. Prihvatio je i uspješno upotrebljava pojam tablični kalkulator te razumije šta su ćelije. Zna programe kojim se vrši reprodukcija Sposoban je formirati datoteku sa podacima koje je preuzeo sa www. Ćelija. Ponavljanje i vježbanje. Sprovodi transparentno ocjenjivanje. Kreativan je i uspješno kreira zadne videozapise. Znanja koristi u svakodnevnim aktivnostima. kolone i šta je regija. sinteza (objedinjavanje) multimedijalnog sadržaja. Programi za njihovu reprodukciju. Zna šta su datoteke weba. zvučnim i video dokumentima. Rješavanje problema uz pomoć računara Tablični kalkulatori i primjer primjene. Pomaže drugim učenicima. broj kolona.

Upoznat je sa potrebom zaštite i održavanja računarske opreme. pohraniti i otvoriti postojeću prezentaciju Uspješno kreira prezentaciju. Kreiranje prezentacije i rad sa jednostavnim programom za izradu prezentacije. Primjenjuje predviđene procedure. Prikazuje prezentaciju i objašnjava. Poima pojmove sortiranja u tablicama. Prati uputstva nastavnika. Čita i tumači proizvođačke deklaracije. miš. Upozorava. Zna protumačiti pojam računarske ergonomije. Zna namjenu softverskih Obavezno primjenjuje mjere zaštite pri radu sa računarom i ostalom opremom. Priprema u pisanoj formi najvažnije sadržaje. 7. skaner. Zna pravilne postupke pri upotrebi računarske opreme. Prezentacije i primjeri primjene. Transparentno ocjenjuje. Naučio je kako se sabira. Stvorio je naviku poštovanja predviđenih postupaka (procedura). Učestvuje u diskusijama u vezi sa zaštoitom računara i njihovim pravilnim Demonstrira pravilnu upotrebu računarske opreme. ali i na drugim mjestima. Sarađuje sa drugim učenicima i nastavnikom. Demonstrira sortiranje i sabiranje. Zaštita i održavanje računarske opreme (disc defragmenter. pohranjivanja. Zna posledice nepravilnog korištenja opreme i njihov uticaj na organizam čovjeka. Zna kreirati prezentaciju.).Sortiranje u tablicama. sačuvati. njegovih tvrdih komponenti (hardvera) i programa 132 . Obavlja sortiranje. Provjerava postignuća učenika i vrši evidenciju. pogotovo mladih koji su u razvoju. Slijedi uputstva nastavnika. štampač. prikazivanja i zatvaranja. kućište. pokazuje. Navikao je da u računaru. backupsigurnosna kopija i sl. zvučnici i dr. Sigurnost pri radu sa računarima Računarska ergonomija.). Predstavlja jednostavne forme kreiranja prezentacije. Postupa u skladu sa uputama za korištenje računarske opreme (tastatura. Motiviše učenike. uputstva i drugi štampani i grafički materijal. Uključuje se u grupni rad na formiranju prezentacije. monitor. Pravi sigurnosne kopije Ističe i tumači značaj zaštite računara. Postupci pravilne upotrebe računarske opreme. Ukazuje na pravilno postupanje i drugima. na disku defragmentira – presloži podatke. Uspješno obavlja računsku operaciju sabiranja. Kontroliše rad učenika. Sabiranje u tablicama. Usmjerava. Obavezno koristi proizvođačke deklaracije i štampane kataloge sa uputstvima Aktivno učestvuje u demonstraciji pravilnih postupaka. Koristi priliku da kreira prezentaciju i predstavi je u školi. Samostalno kreira realne zadatke. Svoja znanja o mogućnostima tabličnog kalkulatora primjenjuje pri učenju sadržaja iz matematike i drugih nastavnih predmeta. Ističe značaj pravilnog korištenja i posljedice nepravilne upotrebe opreme. Ističe značaj prezentacije.

Daje uputstva kako se to uspješno ostvaruje.programa i alata za zaštitu. Zna vrste programa za zaštitu od virusa. (softvera). 133 . ali i pozitivne primjere. Zna šta znači riječ virus u računarskoj i informatičkog terminologiji. Stvorio je naviku da obavezno pregleda priključeni medij na računalo koristeći neki od antivirusnih programa. Često koristi programe kao što su disc defragmenter i bacup. Transparentno vrijednuje postignuća učenika i predlaže zaključnu ocjenu. Virusi i zaštita od virusa. Uspješno koristi antivirusni program. Sistematizuje pređeno gradivo. Postupa u skladu sa uputstvima za uklanjanje otkrivenog virusa. Prikuplja informacije o najnovijim vrstama virusa i antivirusnih programa za zaštitu. Iznosi negativne. održavanjem. Primjenjuje standardne forme provjere znanja. dokumenata i datoteka. Scan disc.

LIKOVNA KULTURA 134 .

prozračne – zasićene .OBRAZOVNOG RADA PROGRAMSKI SADRŽAJI ODGOJNO OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI TEMATSKE OBLASTI MOTIVI I TEHNIKE Obrazovni ciljevi Odgojni i socijalizirajući ciljevi 1.Otkrivanje estetske vrijednosti konturne linije.meke – tvrde . prostori .Situacije i neposredno okruženje učenika: ljudi pri određenim aktivnostima.LIKOVNA KULTURA VI RAZRED 1 sat sedmično 35 sati godišnje CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO . . u cilju prepoznavanja i definisanja Razvijanje stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima.Korelacija sa drugim predmetima. . povezivanje sadržaja drugih predmeta: maternji jezik /pripovijetka. karaktera i smjera linije u izražaju crteža i predstavljanju motiva. biljke.svijetle – tamne . životinje. prozračne-zasićene. svijetle-tamne. TAČKA I LINIJA Registrovati u svom okruženju. građenje stavova i odnosa prema 135 . spoznati i biti sposoban primjeniti ekspresivne vrijednosti toka i karaktera konturnih linija Prepoznavanje karaktera i vrijednosti linije: .Ekspresivne vrijednosti toka i karaktera konturnih linija na umjetničkim i svojim radovima pre-poznati i bit sposoban upotrijebiti ekspresivne vrijednosti toka i karaktera konturnih linija .Ovladati mogućnostima korištenja različitih vrijednosti linija: meke-tvrde. sposobnost vrijednovanja sadržaja i ideja .Razvijanje kritičkog mišljenja. objekti. pojave u prirodi. bajka.

bogaćenje mašte. likovne kreativnosti. crtež. snalažljivosti.linija koja definiše oblik .linija koja naglašava.linija koja nagovještava. smjer . vrijednostima.Linija u funkciji definisanja oblika i položaja u prostoru: . i gustine rasporeda u predstavljanju složenih struktura pjesma. poslovica. posmatranja. smjera i gustine rasporeda. lavirani tuš. položaja u prostoru i karaktera oblika: .Otkrivanje estetskih vrijednosti i dinamike čistih boja. . istražiti. drugarstvu. građenje linijom. stranog jezika. konturna linija/obris/. patriotizmu. samostalnosti. povezivanja kroki pojmova. biologije.Razvijanje humanih odnosa među polovima. očuvanje kulturne baštine i prirodne okoline. odnosa /kontrasta/ toplo – hladno i 136 . . drveni ugljen pokreta. informatike. tuš i pero.Rad na očuvanju tradicija i narodnih običaja: prigodni praznici. .tok linije/crte . tamna.. tjelesne i tehničke kulture. dosljednosti i angažovanosti. . orijentacija u vremenu i prostornim odnosima . tuš i kist.Dalji rad na njegovanju pozitivnog odnosa prema radu: inicijativi. promjena dužine. jačanje i bogaćenje . čvrsta. meka. kulturno/etno-grafsko nasljeđe. spremnost za saradnju i timski rad. karakter linije. muzičke.Usvojiti pojmove: emocija. tok linije.. tuš i drvce. solidarnosti.. smjera. historije geografije..mljopisa. zasićena. BiH kulturne baštine. vrednovati i moći izraziti različitost Konstruktivne linije i tačake.…/.kroki Analitički spoznati. u cilju predstavaljanja složenih struktura. -Linija u funkciji predstavljanja složenih struktura . uočavanja.Biti sposoban prepoznati i upotrijebiti različite vrijednosti konstruktivnih linija različitih dužina. . značajni datumi. svijetla. istrajnosti.Primjena tačaka i linija sa svim karakteristikama i vrijednostima u funkciji definisanja oblika i položaja u prostoru.Razvijanje sposobnosti linije. flomasteri /crni ili tamni/.građenje linijom . . konkretnog i apstraktnog mišljenja.meka grafitna olovka. prozračna. zaključivanja. matematike.

zgrafito /grebanje premazane osnove prethodno obojene voštanim bojama/. voštani/. priče. pastel /suhi. vrednovanja i usvajanja hromatskih karakteristika boja. analitičkog pristupa. mozaik. analitičkoj spoznaji.Uočiti.hladno kao i načina njene primjene događaja. komplementarni parovi .2. flomasteri u boji /za manje formate radova/. spoznaji. pripovijetke. tempera. odnosima: teksta.Razviti kod učenika sposobnos uočavanja. osmišljavanju novih mogućnosti potpunije /bogatije/ znakova vizuelnih komunikacija. BOJA Razvijanje sposobnosti uočavanja. procjeni i mogućnostima predstavljanja bojom .Spoznati i moći koristiti njihove karakteristike zasićenosti /intenziteta/ i .hladne Dalji rad na sposobnosti. emocija i drugo oslabljene boje putem likovnog izraza Dalji rad na sposobnosti. . . upotrijebiti hromatsku paletu boja. vrijednovanja i usvajanja hromatske karakteristike boja .Akvarel.Razvijanje sposobnosti psihološkog djelovanja u predstavljanja sadržaja. primijenjenoj umjetnosti /kreiranju upotrebnih predmeta/… .valerska vrijenost Podjela boja po psihološkom djelovanju na: .Boje punog intenziteta i osjećanja. pojava u prirodi.Proširenje usvojenih pojmova za oblast boja: spektar boja. u odijevanju. uočavanja. procjeni i mogućnosti predstavljanja Komplementarni kontrast /kontrast boja koje se dopunjuju/ . gvaš.tople i . toplo . zasićenost i 137 .Komplementarni ili nadopunjujući kontrast. kreiranju životnog .zasićenost boje. njegove primjene u kreativnom radu /realizaciji likovnih radova/. pjesme. hromatske karakteristike. kolaž različitim materijalima. razumjeti značaj i biti u prostora. Osnovne karakteristike hromatskih boja: . uočavanja.

oblika/ u primjeni dvodimenzionalne organizacije kompozicije .simetrična kompozicija . oblik/ i ploha u dvodimenzionalnoj organizaciji kompozicije .Razvedena ploha .Preklopljena ploha Statična i dinamična ploha. pozitivnog i negativnog /crnog i bijelog/ prostora gtafičkog lista /otiska/ .Linija i tačka kao sredstvo u predstavljanju teksture.Primjena slikarskih tehnika u oblasti slikanja kroz kompozicione odnose simetrije i asimetrije . slikanja i grafik Ovladati sposobnostima prepoznavanja. slikanja i grafike Statične i dinamične plohe u kompoziciji . podjela boja na tople i hladne 3. PLOHA Primjena /predstavljanje/ lika na plohi kroz različite forme komponovanja: .Lik /forma. u organizaciji grafičkog lista 138 .Razumijevanje i mogućnost primjene kompozicionih odnosa simetrije i asimetrije . vrijednovanja i primjene statičnih i dinamičnih crnih i bijelih /pozitivnih i negativnih/ ploha.Sposobnost primjene složenih tekstura u likovnim područjima: crtanja.Uočavanje vizuelnih karakteristika lika /forme. ostvarivanje ritma crnog i bijelog /pozitivnog i negativnog/. primjena kontrasta statičnih i dinamičnih ploha.valerske vrijednosti boja.Grafičke teksture i odnosi svijetlih i tamnih ploha.asimetrična kompozicija Primjena dvodimenzionalne organizacije kompozicije u oblastima: ctranja. organizacija prostora u formatu .Slikarske teksture u funkciji definisanja karaktera površine .

velikomalo. dvodimenzionalno. tačkama. .U prostornom oblikovanju. niski/plitki sa ma-lim ispupčenjima./okviru/ grafičkog lista .Primjena slikarskih tekstura u funkciji definisanja prostornih odnosa i karaktera površine . POVRŠINA Prepoznati i usvojiti slikarske teksture u likovnim djelima i biti sposoban prepoznati ih primjeniti u sopstvenom likovnom radu /izrazu/ U oblasti oblikovanje. asimetrija. visoki reljef-forme koje se sa nekim svojim dijelom 139 . zaobljeno-uglasto.Uočavanje. statično. simetrija. razumijevanje i ovladavanje mogućnostima predstavljanja na svojim radovima. udubljeno-ispupčeno/ i različitih tekstura /primjena kompozicije jednostavnog ritma/ u niskom i visokom reljefu u prostornom oblikovanju. utisnutim oblicima /predmetima/ u cilju ostvarivanja strukturalnih odnosa i jednostavnog ritma. u sopstvenom likovnom izrazu različitih slikarskih i skulptorskih tekstura i jednostavnih formi ritma . u niskom i visokom reljefu predstaviti kontraste oblika /zaobljeno-oštrih uglova.Usvojeni pojmovi za oblast površina: .U realizaciji sa materijalom u oblasti prostornog oblikovanja. predstaviti suprotnosti oblika /kontrast/. grafički list. hrapavo-glatko neravno-ravno površine sa crtama .karakter površine u oblasti prostornog oblikovanja: reljef.Usvojeni pojmovi za oblast ploha: Lik. Primjena mekih skulptorskih materijala podesnih za izvođenje različitih tekstura. . u niskom i visokom reljefu prepoznati i moći predstaviti kontraste . ploha. štampanje 4.slikarska tekstura.Biti sposoban uočiti i prepoznati različite teksture u svom okruženju i na umjetničkim djelima . ispupčeno-udubljeno malo-veliko i različitih tekstura. dinamično. .

masa. analizirati i moći procje-niti odnos mase i prostora . 140 .Dalji rad na potpunijem doživljavanju.nosive konstrukcije .Kroz upotrebu različitih skulptorskih materijala ovladati mogućnostima predstavljanja mase i prostora putem jednostavnih i složenih oblika. kiparstvo. .Izvođenje složene prostorne strukture /kompozicije/ kroz izradu makete predstavljanjem karakterističnih nosivih elemenata i funkcionalne organizacije prostora.Ovladavanje sposobnosti uočavanja karakteristika pirodnih i načinjenih /vještačkih/ oblika . prostor. . .vežu za pozadinu/osnovu . jednostavni oblici.jednostavni ritam. načinjeni oblici.Shavatanje i sposobnost predstavljanja mase i prostora. i oblika u prostoru. Usvojeni pojmovi: kip. gradnja. . .jednostavni i . kipar. U svom okruženju i skulp-torskim djelima registrovati.Prepoznavanje karakteristika i sposobnost upotrebe u vlastitom likovnom izrazu jednostavnih i složenih trodimenzionalnih oblika. analizi i sagledavanju/upoređivanju mase i prostora na umjetničkim djelima i učeničkim radovima .funkcionalnost prostora. prirodni oblici.tekstura. 5.složeni oblici Složene prostorne strukture i kompozicije u oblasti arhitekture . MASA I PROSTOR Odnos mase i prostora u trodimenzionalnoj organi-zaciji kompozicije Uočiti karakteristike prirodnih i načinjenih oblika Karakteristike oblika: .skulptorski -vajarski materijali.

.da mogu razlikovati ekspresivne vrijednosti linija.moći prepoznati karakter konturnih linija. horizontalna. svijetle i tamne. 141 . vetrikalna i sve kose /dijagonalne/. . . .ovladavanje konstruktivnom linijom.moći prepoznati karakter i vrijednost linije. tlocrt. . OČEKIVANI REZULTATI Učenici dalje rade na usvajanju i proširivanju znanja o načinu i mogućnostima upotrebe materijala i sredstava za kreativni rad koji se koriste u oblastima: Tačka i linija: . ravne.složeni oblici. funkcionalnost prostora. nosive konstrukcije.moći predstaviti kompozicije sa naglašenim prostornim orijentacijama. zakrivljene i linije svih pravaca. prozračne i zasićene linije. zatvoreni i otvoreni oblici struktura. meke i tvrde linije. .da razlikuju linije po toku. sa ciljem osmišljavanja i predstavljanja organizacije kompozicije i definisanja prostora.ovladati primjenom različitih vrsta i vrijednosti linija u cilju predstavljanja složenih struktura. linija u funkciji definisanja oblika.

neodređeni amorfni. pastelu. prepoznavanje karaktera oblika.uočavanje.usvajanje i primjena preklopljene /nefunkcionalne/ plohe. .dalji rad na proširivanju i usvajanju znanja o komplementarnom kontrastu /parovi boja koje se slažu. uporabi materijala i sredstava za rad.. karton /papir/ grafika. . slobodni oblici/. usvajanje i primjena razvedenih /razuđenih/ ploha u organizaciji kompozicije /plohe koje ne predstavljaju geometrijske oblike. . akvarelu.dalji rad na savladaju izrade šablona za visoki tisak. temperi. prozračna-zasićena linija. .dalji rad na prepoznavanju i usvajanju slikarskih tekstura. . kvadar. biti sposoban primijeniti ih u sopstvenom likovnom izrazu. dio oplošja predmeta prostornog oblikovanja /skulptura/. a koje su u suprotnosti/. uočavanje proporcije. . kroki.da proširuju i dopunjuju znanja o slikarskim tehnikama. .da prepoznaju i u svojim radovima koriste različite stepene zasićenosti /intenzitet obojenosti/ boje. mozaiku .dalji rad na uočavanju odnose u prostoru. Slikarstvo: . . Ploha: . linorez. flomasterima u boji. objekat u postoru /geometrijsko tijela.da proširuju znanje o hromatskim bojama /obojenim bojama/.da na svojim radovima upotrebljavaju pripremljene /na paleti miješane/ boje u cilju dobijanja skale različitih valerskih vrijednosti /primjena svjetlijih i tamnijih boja/ i različite obojenosti. crtanja i slikanja.da proširuju znanje o psihološkom djelovanju boja: da boje dijelimo na tople i hladne.primjena savladanog i usvojenog znanja o liniji u cilju pokušaja “stenografskog” bilježenja.da vladaju sposobnostima prepoznavanja. gvašu. izvedbe kroki crteža. simetrična i asimetrična kompozicija. procjene i primjene statičnih i dinamičnih ploha. kolažu. grafike. sposobnost predstavljanja karaktera figure u različitim položajima. . . plozitivnog i negativnog /crnog i bijelog/ prostora grafičkog lista /otiska/. . ./ za oblasti: Površina i Masa i prostor: .prepoznavanje i primjena u likovnom izrazu statične i dinamične organizacije kompozicije. 142 .da usvoji termine: konturna linija. meka-tvrda.dalji rad na pravilnoj primjeni slikarskih tehnika. ploha koja zatvara neki volumen.dalji rad na usvajanju primjene dvodimenzionalne organizacije kompozicije u likovnim oblastima. gipsorez. kocka i sl.

linija koja definiše oblik. građenje putem linije. STRUKTURA PROGRAMA 1. kuća. . TAČKA I LINIJA Likovno područje crtanje: Analitički spoznati. smjera. . Kroki kao crtačka disciplina.moći prepoznati jednostavne i složene oblike u prostoru. prozračne i zasićene u cilju potpunijeg likovnog izraza.u prostornom oblikovanju. promjena dužine. vrednovati i moći izraziti različitost konstruktivnih linija/crta i tačaka. uočiti i moći predstaviti kontrast oblika i kontrast različitih tekstura u niskom i visokom reljefu /primjena kompozicije jednostavnog ritma/. pozorište i sl. . Registrovati u svom okruženju.da su sposobni prepoznati i razlikovati niski i visoki reljef. zajednički javni objekti. i gustine rasporeda u predstavljanju složenih struktura. . spoznati i biti sposoban /ovladati/ primjeniti ekspresivne vrijednosti toka i karaktera konturnih /obrisnih/ linija/crta.. Linija sa karakteristikama “stenografskog” bilježenja položaja karaktera figure u pokretu i prostoru. Primjena linije/crte u funkciji definisanja karaktera oblika i položaja u prostoru. istražiti. .spoznati karakteristike funkcionalnosti prostora. pošta.oblikovanje sa primjenom mekih skulptorskih materijala podesnih za izvođenje različitih tekstura. sportska dvorana. svijetle i tamne.moći prepoznati dijelove zgrade koji predstavljaju nosive konstrukcije. 2. .u okruženju i na skulptorskim djelima uočiti.biti sposoban prepoznati i napraviti razliku u složenim prostornim strukturama /kompozicijama objekata.biti sposoban uočiti karakteristike prirodnih i načinjenih oblika. škola. Prepoznavanje karaktera i vrijednosti linije. linije koje se razlikuju po toku. prostor u kojem boravimo. meke i tvrde. BOJA Likovno područje slikanje: 143 . . izvršiti analizu i moći procijeniti odnos mase i prostora. . ili složenom objektu/ u oblasti arhitekture.

grafici. Koje su osnovne karakteristike hromatskih boja? Osnovne karakteristike hromatskih boja su: ton /boja/. u tehnici gipsoreza. Razvijanje sposobnosti uočavanja karakteristika i primjene u predstavljanju oblika na plohi putem različitih formi komponovanja. u niskom i visokom reljefu prepoznati i moći predstaviti kontraste oblika i različitih tekstura /primjena kompozicije jednostavnog ritma/. vrednovanja i usvajanja hromatskih karakteristika boja. Primjena kompozicije u kojoj dominira simetričan raspored elemenata. valerska vrijednost /količina svjetla u tonu boje/. opuštaju i prostorno izgledaju udaljenije. a kada se pomiješaju. kada se misli na oplošje predmeta u prostoru. Primjena mekih skulptorskih materijala podesnih za izvođenje različitih tekstura. slikanju. vrijednovanja i primjene statičnih i dinamičnih ploha. uočavanja. primjene jednobojnog i višebojnog visokog tiska. analizi i mogućnosti predstavljanja komplementarnog kontrasta. boje dijelimo na tople i hladne. prostorno izgledaju bliže. plastelin i sl. glina. vertikalna /uspravna/ kompozicija. u likovnim djelima umjetnika prepoznati i analizirati karakteristike skulptorskih tekstura i biti sposoban primijeniti ih u sopstvenom likovnom radu /izrazu/. analitičkog pristupa. Ovladavanje sposobnostima uočavanja. U prostornom oblikovanju. Pored ovih karakteristika ploha može biti razvedena. Tople boje djeluju dinamično “veselo” čine nas raspoloženim i aktivnim. crtanju. 3. zasićenost boje /intenzitet obojenosti/. Realizacija kompozicije u asimetričnom odnosu elemenata. 144 . slikanja i grafike. kada se nalaze jedna pored druge međusobno naglašavaju. Proširivanje ranije usvojenih kompozicionih odnosa: dinamična i statična kompozicija. horizontalna /vodoravna/ kompozicija. U okviru kompozicije plohe mogu imati svoje karakteristike mogu biti: statična i dinamična ploha. kružna. PLOHA U okviru tematske oblasti Ploha realizovat će se sva likovna područja koja se u svojoj realizaciji predstavljaju u dvodimenzionalnoj formi /na plohi/. ako se odnosi na gemetrijsko tijelo u prostoru ili skulpturu. pozitivnog i negativnog /crnog i bijelog/ prostora na grafičkom listu /grafičkom otisku/. Ploha može biti i preklopljena. dok hladne boje djeluju smirujuće. Rad na daljem savladavanju oblasti grafike. Podjela boja se vrši i po psihološkom djelovanju na posmatača. glina-mol. POVRŠINA U tematskoj oblasti Površina. ako nije pravilnog geometrijskog oblika i tada za takvu plohu kažemo da ima amorfni oblik. linoreza i karton /papir/ grafike. Dvodimenzionalna organizacija kompozicije i njena primjena u likovnim područjima crtanja.Razvijanje sposobnosti uočavanja. Kontrasta parova boja koje se. Dalji rad na razvijanju sposobnosti. slobodna /raspršena/. jedna drugu poništavaju. dominacija. piramidalna /trougaona/. 4.

Prostor može biti otvoreni i zatvoreni /unutrašnji i vanjski/. Složeni oblici su oni za koje kada ih analiziramo možemo reći da se sastoje iz većeg broja jednostavnih /geometrijskih/ oblika. . nivoom usvojenog doživljavanja likovne umjetnosti. analizirati i moći procijeniti odnos mase i prostora. Oblici u prirodi mogu biti prigodni i načinjeni. Ove dvije podjele kerativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije. a mišljenje apstraktno. OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi. onda govorimo o masi. DIDAKTIČKO . Ako je volumen ispunjen. Oblike karakteriše njihova forma pa oni mogu biti jednostavni i složeni. 2. podrazumijevamo fazu likovnog izražavanja vizuelni realizam. masa i prostor obuhvata likovne oblasti: oblikovanje. Karakteristika savremene gradnje je da se u realizaciji objekata primjenjuju nosive konstrukcije. a načinjeni oblici nastaju kao rezultat čovjekovog rada. .CRTANJE. Prilikom projektovanja jedan od osnovnih zadataka je da se vodi računa o namjeni i funkcionalnosti prostora.GRAFIKA. Volumen predstavlja obim i zapreminu nekog tijela. Arhitektura je oblast koja se izražava u strukturama prostornih kompozicija. komad drveta. 145 . Masu definišemo kao materijal koji ispunjava i zauzima neki prostor /primjer: kamen. MASA I PROSTOR Tematska cjelina.dvodimezionalna organizacija kompozicije. kao oblik koji je u potpunosti isunjen svojom strukturom/.5.METODIČKE NAPOMENE Likovna kultura u VI razredu podrazumijeva početak sintetičke koncepcije vizuelnog doživljaja. građenje. bogaćenjem novim likovnim sadržajima i likovnim iskustvima. Prirodni oblici nastaju kao rezultat djelovanja prirodnih sila na neki prirodni materijal. OBLIKOVANJE NA PLOHI .SLIKANJE. Nosive konstrukcije su dijelovi arhitektonskih objekata koji predstavljaju skelet neke građevine. puna cigla. povezivanje novih vizuelnih iskustava sa do tada prethodno stečenim znanjem. realizuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja. Usvajanje znanja i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. . U svom okruženju i na skulptorskim djelima registrovati. Pristup okolini je intelektualno vizuelni. Arhitektonski objekti mogu imati jednostavne i složene forme.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA. Za oblikovanje na plohi kroz područja: .

2. POVRŠINA. i interakciju umjetnosti. 3. Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada učenici vizueliziraju problem koji ranije nisu znali. PLOHA. Taj proces kod učenika razvija kreativno mišljenje. 4. 5. Tematske cjeline bi se realizovale kroz likovno. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja učenike uključuje u aktivan proces vizuelnog istraživanja. . permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA. Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih učenici spoznaju /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta uključena u realizaciju u toku školske godine. Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost i sistematizovanje gradiva koje učenici trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno proširivanje u drugom polugodištu. Ovako postavljene tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast. Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se kroz formu tematskih cjelina/oblasti koje bi trebale biti ustrojene /unificirane/ jednobrazno za sve razrede od 1-9. Ponavljanje tematskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentiranja novih sadržaja i znanja. 1. Motivi – teme /likovni sadržaji/ 146 . TAČKA I LINIJA. niti bilo koju tehniku.kreativni rad u svakom polugodištu. Ovakva forma obezbjeđuje kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja. BOJA.Oblikovanje u prostoru kroz područja: .PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE. razreda. sposobnosti i saznanja što utiče na formiraje likovno oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i problema u komponovanju osmišljenih likovnih kompozicija. MASA I PROSTOR. novih medija i okruženja. prepoznaju i razriješe ga putem likovnotehničkih sredstava. sposobnosti i likovne kreativnosti djece. nauke i društva. doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema i sposobnosti vrijednovanja.

pojave u prirodi. asimetrija..Prikladne teme za likovno kreativni rad predstavljaju učenički doživljaji i spoznaje. za oblast prostornog oblikovanja. sreća. zasićenost boja. 2. simetrija. strah. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ . gipsorez. tople i hladne. . značajni datumi. tuga. SLIKANJE: proširivanje usvojenih pojmova za tematsku oblast boja: spektar boja. ploha. kroki /crtež koji sa malim brojem linija definiše pokret i karakter figure/. basna. grafički list. niski/plitki reljef sa malim ispupčenjima. emocije /osjećanja/. muzičke kulture. porodica. Nevizuelne motive. tjelesne i zdravstvene kulture i kulture življenja.iz neposrednog okruženja djeteta.iz narodnih običaja /tradicije/. prostori. valerska vrijednost boja. muzika.. statično. . dvodimenzionalno. vjetar. . shodno učeničkom uzrastu razrješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata .nevizuelni poticaji. tok linije. čulni poticaji. škola. smjer linije.likovni i kompozicioni elementi. slikarska tekstura. građenje linijom. . praznici. matematike. prirode i društva. 3. reljef. karakter površine. pjesmica. tiskanje /štampanje/ otiskivanje.značajna umjetnička ostvarenja iz svjetske likovne /baštine/ umjetnosti. GRAFIKA: usvojeni pojmovi za oblast ploha: lik. poslovica. etnografsko nasljeđe. biljke…. dinamično. konturna linija /obris/. maternjeg jezika /priča. bajka.sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/. mjesto stanovanja. podjela boja po psihološkom značenju. hromatske karakteristike boja. POJMOVI KOJE ĆE UČENICI USVOJITI CRTANJE : usvojiti pojmove: crtež. karakter linije. PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE: usvojeni pojmovi za oblast površina. visoki reljef – puni oblici /forme/ koji se sa nekim svojim dijelom vežu za pozadinu 147 . objekti. Motive prema svojoj vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. Vizuelne motive.

svoje strahove i oduševljenja. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta. napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak. kipar. predmeta i pojava./osnovu/. tlocrt. pozitivnog i negativnog uticaja sredine. svoje viđenje svijeta. nosive konstrukcije. i postavlja se pitanje šta raditi u takvoj situaciji? Učenici koji nisu nadareni ne bi trebali biti “kažnjeni” slabim ocjenama zato što je priroda “zaboravila” da ih obdari sposobnošću za likovnokreativno izražavanje /ne posjeduju likovni talenat/. upornosti i iskustva. Likovni sadržaj. načinjeni oblici. Oblast Likovna Forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe komponovanja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti. jednostavan ritam. kip. aktivnost na časovima likovne kulture. 2. učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku u skladu sa svojim mogućnostima da usvajaju likovni jezik i njime se izražavaju. gradnja. jednostavni oblici. kiparstvo. Dakle. estetskog. stečenog znanja i usvojenih navika. tekstura. masa. Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. složeni oblici. zatvoreni i otvoreni oblici. kiparski/ materijali. Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. funkcionalnost prostora. Likovna Forma /Likovni jezik/ i 2. 148 . Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata: 1. Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni i onima koji nisu. kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u likovne elemente. s obzirom na to da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. prostor. psihološkog. Nema loših dječijih radova. 1. OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika. onda su svi ti radovi “stenografski zapis duše” i kao takvi moraju biti dobri. pedagoškog. 3. struktura. skulptorski /vajarski. prirodni oblici.

ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju. To je razlog da u okviru redovne devetogodišnje osnovne škole nije potrebno praviti posebne planove i programe za djecu sa posebnim potrebama. jer bi to značilo da se treba stepenovati složenost programa. odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini. Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno . pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. 149 . što bi značilo da ako imamo pet nivoa pet različitih programa. u najvećoj mjeri. nego je potrebno u individualnom pristupu likovne zadatke odmjeriti prema mogućnostima svakog od pomenutih učenika. i likovnog jezika/. a onda se postavlja pitanje na koliko nivoa složenosti. Ako nastavnik traži od djece da tačno “prepisuju” percipirano. RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA Ono što treba naglasiti je da sam plan predmeta Likovna kultura dozvoljava veliku slobodu svakom nastavniku u kreiranju godišnjeg programa rada i da se bazira. sa ciljem zadovoljavanja intencija inkluzije u školama. što u izvjesnom smislu podrazumijeva reduciranje obima i složenosti redovnog programa.Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetnosti. na usvajanju ponuđenih programskih sadržaja i odgojno obrazovnih ciljeva i zadataka /likovnih zadatakaproblema. onda takva nastava Likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. da doživljavaju i gledaju očima odraslih svijet oko sebe. u okviru individualnih mogućnosti svakog pojedinog učenika.kreativni rad djece. odnos prema estetskom.

MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA VI RAZRED 1 sat sedmično 35 sati godišnje 150 .

polovina. slušanja muzike.poznavanje italijanskih oznaka za tempo: lagani Andante-hodajući.CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTAT UČENJA ZNANJE Sticanje znanja o: -elementarnim muzičkim komponentama i pojmovima te njihova primjena tokom pjevanja pjesama. Učenici bi trebali imati znanje i razumijevanje: -Učenici/ce uočavaju važnost poznavanja navedenih pojmova. muzičke igre ili brojalice te na taj način poboljšavaju kvalitetu interpretacije. .Analizirajući notni tekst učenici sigurno prepoznaju navedena notna trajanja i izvode ritam uz kucanje ili taktiranje. mezzoforte – srednje glasno (jako). umjeren – Moderato. crescendo i decrescendo. staccato. artikulaciju. izvođenja muzičkih igara i brojalica: -dinamika . pravilno fraziranje. . -različita notna trajanja: cijela nota.tiho. tempo. šesnaestina i odgovarajuće pauze. primjenjuju ih tokom izvođenja pjesme. -artikulacija (akcenti. brzo i Presto – veoma hitro. učenici/ice vrše analizu djela i donose estetski sud o njima. snažno) .Uočavanjem navedenih elemenata interpretacije tokom slušanja. -intonacija. -tempo . brzo.poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: piano . forte – glasno (jako. legato).veselo. osmina. u širem smislu. brzi tempo Allegro. -Svjesno obrazlažu najadekvatniju primjenu 151 . .Sigurno uočavaju i primjenjuju oznake za dinamiku. radosno. četvrtina.

Slobodno izlažu svoje mišljenje i ideje i prave poređenja ostvarenog. uočava mjeru.Prethodna muzička iskustva i muzičke termine koristi u daljem učenju. tema. -izvođenje ritma na osnovu notnog zapisa sa izgovorom (za četvrtinu ''ta''. -tokom slušanja pamti naziv djela. raznih instrumenata u samostalnoj izradi originalnih aranžmana. svjesnost o značaju i potrebi muzike u životu. 152 . . ukazuje i na greške i ispravlja i druge. Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: -razvijanje muzičkih sposobnosti: ritmička reprodukcija–složenije kombinacije. .-poznaje violinski ključ. -učenici primjenjuju pojmove: rečenica. rečenica.sigurno izvodi šestosminsku mjeru. . mala dvodijelna i trodijelna pjesma. -Pokazuje veliku zainteresovanost i ljubav prema muzici. mala trodijelna pjesma ) bez ulaženja u detaljniju analizu djela. . -upoznaje i uočava u notnom tekstu podjelu jedinice brojanja na tri-triola i četiri dijela (informativno). razvijanje muzičke memorije. razvijanje obima glasa. .Svjesno prihvata i ispravlja svoje greške u intonaciji i u muziciranju.Uživanje u sve slobodnijem predstavljanju publici. . vokalna reprodukcija.pjevanje pjesama na osnovu notnog zapisa u C – duru. -sticanje znanja u određivanju forme muzičkog djela ( motiv. SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE . mala dvodijelna pjesma. ime kompozitora i poredi ga sa drugim slušanim djelima. -Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa. dvije osmine ''tate''. kao i osjećaja za harmoniju i višeglasno pjevanje – kanoni).Već formirane kriterije za procjenu kvaliteta koristi prilikom izvođenja i slušanja djela. .izvođenje jednostavnijih brojalica na osnovu notnog zapisa.

Uočava i hvali. -Ispoljava svoj odnos prema muzici i želju da je često sluša u školi. II MUZIČKE IGRE.svjesnost značaja muzike u životu i potrebi učenja o muzici. III BROJALICE . . . -Samopouzdanje u pjevanju i sviranju je sve veće. IV SLUŠANJE MUZIKE. -ispoljavanje interesa i ljubavi prema sadržajima iz muzičke baštine BiH.Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: -samokritičnost prema sebi kao izvođaču (vokalnom i instrumentalnom) i u odnosu na druge. aplauzom nagrađuje najkvalitetnije izvođenje. a djeluje i na druge da slijede njegov primjer. VRIJEDNOSTI. -Samostalno se uključuje u muzičke sekcije. STAVOVI.Iskreno i dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i kritiku. 153 . na koncertima i sl.ispoljavanje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike sve je intenzivnije. -vrlo jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje za bavljenjem muzikom koja treba da postane trajna potreba. PONAŠANJE STRUKTURA SADRŽAJA I PJEVANJE I SVIRANJE. . . kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet skupnog muziciranja. a poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih.

mala dvodijelna i trodijelna pjesma ). Nastavna građa se izlaže linearno i sistemom koncentričnih krugova. kao u petom razredu. da je od petog do devetog razreda smanjen fond časova na jedan čas sedmično. ali i stiču nova. gitara ). kultivisanje glasa. Ponoviti abecedu i solmizaciju. na instrumentu kojim nastavnik (škola) raspolaže. fraziranje. U središtu nastavnog djelovanja i dalje ostaje rad na otklanjanju problema koje djeca imaju: razvoj opsega dječjeg glasa. Predložene pjesme odgovaraju opsegu dječjeg glasa. od prvog do četvrtog razreda. Program za šesti razred sastavljen je tako da se njegovom realizacijom sistematiziraju prethodna znanja. upoznavanjem i usvajanjem muzičkih pojmova. Praćenjem i analizom notnog zapisa u udžbeniku. Pjevanjem i sviranjem treba u toku školske godine obraditi najmanje 12 pjesama. preciznost intonacije. ksilofonu. Smanjenjem fonda časova smanjuje se i obim zadataka koji se postavljaju pred učenike. Pjesmu učiti uz pratnju melodijskog instrumenta ( klavir. te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. Pjevajući i učeći pjesmu učenici/ce učvršćuju svoja znanja o formi kompozicije (fraza. i dalje u obimu oktave. pravilna dikcija i akcenti. 154 . muzičkih igara i kompozicija za slušanje muzike. Nakon doživljaja pjesme u izvođenju nastavnika ili sa CD-a. a po sadržaju i karakteru su interesantne i bliske djeci u šestom razredu. učenjem notnog pisma u okvirima njihovih potreba.V DJEČIJE STVARALAŠTVO. blok-flauti. učvršćivanjem precizne intonacije. U šestom razredu učenici/ce pjevaju lakše pjesmice na osnovu notnog zapisa. sviranjem na ritmičkim i melodijskim instrumentima Orffovog instrumentarija. Kreativnost u ovoj oblasti ispoljavat će se kroz dječju primjenu novih muzičkih znanja u izradi pratnje i aranžmana. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Po Nastavnom planu. te svirati lakše pjesmice na metalofonu. C – dur ljestvice. 35 časova godišnje. brojalica. pjevanjem pjesama narodne tradicije. učenici će učvrstiti prethodna i sticati nova znanja. slušanjem muzike/glazbe. disanje. Cilj pjevanja i sviranja je upoznavanje učenika sa ovim elementima muzičkog obrazovanja više informativno. muzička kultura je zastupljena sa 2 časa sedmično. reprodukcija ritma i razvijanje muzičke memorije. Novina je. U šestom razredu je potrebno u sviranju postavljati iste zahtjeve. izvođenjem muzičkih igara naroda Bosne i Hercegovine kao i drugih naroda. Nastava muzičke kulture se ostvaruje pjevanjem dječjih pjesama. sintisajzer. Postavljeni zahtjevi se ostvaruju preko novih primjera: novih dječjih pjesmica. dječje stvaralaštvo i kroz izvođenje ritma. djeca je uče pjevajući uz nastavnika. odnosno. rečenica.

sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti i sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrijednotama budu sve jasnije izraženi. artikulacije. Izrael. Kroz učenje muzičkih igara i dalje se ostvaruje visoka korelacija nastave muzičke kulture sa nastavom tjelesnog odgoja. opisno. Muzičke igre predviđene Nastavnim programom su pretežno igre sa pjevanjem. Slušanjem učenici/ice zvučno razlikuju orkestarske instrumente ( pojedinačno i po grupama ) kao i glasove ( dječji. ohrabrujući djecu i poštujući njihove prijedloge. Podsticati djecu da svoja zapažanja i doživljaje izraze usmeno. Na kraju časa obavezno dati zaključak o slušanom djelu. važnu ulogu imaju izborna nastava i nastava koja uključuje dodatnu aktivnost i vrijeme ( posjete koncertima. ). tri. Potrebno je naučiti prvo pjesmu. pokrete. U program su uvrštene vokalne. izvođača. četiri''. ''Mladi kovač'' i ''Štuka štuku pojela'' ) i iracionalne brojalice (''Engele. likovno i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost. Pored redovne nastave. Libija. ). te je potrebno djecu upoznati sa pravilima igre ili plesa. Slušanjem muzike učenici upoznaju kompozicije domaćih i stranih autora. pa zatim učiti pravila igre. tempa. na tri dijela-triola i četiri dijela. Brojalice koje sadrže dvodijelnu podjelu jedinice mjere / brojanja i dalje se izvode na osnovu notnog zapisa uz ritmički izgovor ''ta'' i ''ta-te''. 155 . hor/zbor ). grupe instrumenata i orkestra. Potrebno je tokom godine obraditi najmanje 12 kompozicija. te druge kombinacije. Novina su podjela jedinice brojanja. Učenjem muzičkih igara učenici upoznaju narodnu tradiciju naroda Bosne i Hercegovine i zemalja iz regije odnosno najbližeg okruženja i drugih zemalja ( Brazil. dok su brojalice sa podjelom jedinice mjere na tri (''ta-te-ti') i četiri dijela (''ta-fa-te-fe'') date da ih djeca dožive kroz brojalice i zapaze. emocionalno). Ritam u njima je složeniji a česta je i promjena mjere iz dvodijelne u trodijelnu i četvorodijelnu mjeru. Brojalice imaju u ovom razredu različit sadržaj: racionalne ( ''Dinaj. Odabrane kompozicije treba slušati u cjelini sa CD-a (globalno slušanje. Od izuzetnog značaja su vannastavne aktivnosti: hor ( mlađa i starija uzrasna grupa ) i orkestar (tamburaški. čime se ostvaruje multikulturalni muzički odgoj. U toku školske godine učenici treba da nauče 4 muzičke igre. ''Jedan. pa potom ponoviti slušanje. Italija. itd. spojiti elemente igre i tada izvoditi igru u cjelini. muški glas. dva. bengele'' ). Učenicima/cama pokazati uživo ili na slici instrumente koje slušaju. diničica''. Koreografije okretnih igara i narodnih plesova iz različitih krajeva imaju utvrđene figure i kretnje. harmonikaški i drugi. Pored umjetničkog doživljaja slušane kompozicije. Posebnu pažnju treba posvetiti organizovanju maštovitih načina interpretacije brojalice sa i bez sviranja na instrumentima. dinaj.U šestom razredu treba naučiti najmanje 4 brojalice. dinamike. ali će se njihovo usvajanje i obrada vršiti u VII razredu. itd ). instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije. učenicima postavljati i zadatke sa ciljem uočavanja karaktera kompozicije. ženski. Ne treba zanemariti vizuelni doživljaj svakog instrumenta.

Za hor je potrebno 2 časa sedmično po dionici (dvoglasni hor 4 časa sedmično). OCJENJIVANJE) SADRŽAJ SPOSOBNOSTI AKTIVNOST UČENIKA 156 . – 9. RAZRADA SADRŽAJA (TABELE) ZNANJE I RAZUMIJEVANJE VRIJEDNOSTI. Ove aktivnosti su opširnije obrazložene u tabelama. razreda formiraju hor starije uzrasne grupe (troglasno pjevanje ).Mlađi hor/zbor čine učenici od trećeg do petog razreda ( dvoglasno pjevanje ) a učenici od 6. Pjevanje u horu ili sviranje u orkestru dovode učenike/ce na najviši stupanj muziciranja i imaju najsnažniji efekt u muzičkom/glazbenom razvoju djeteta te svakako zaslužuju svoje mjesto u godišnjem programu rada svake osnovne škole. PONAŠANJE AKTIVNOSTI NASTVANIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. Za orkestar je potrebno 2 časa sedmično za svaku grupu instrumenata. STAVOVI. Talentirane učenike treba uključivati u hor/zbor i orkestar te predlagati da se upisuju u muzičku/glazbenu školu.

-Inicira i organizuje pjevanje i sviranje u interakciji (učenje u školi.shvataju svrhu korekcije pojedinca radi podizanja kvaliteta muziciranja. stihovi Zl. -Razvija se osjet za ritam: podjela jedinice mjere na dva : ta.pjevanje u školskom horu/ zboru -Planira i osmišljava muzičke igre kao podsticaj za učenje zagonetke. . Nikolić. .Motivira rad i nenametljivo rukovodi dječijim aktivnostima -Vrši samoprocjenjivanje i procjenjuje pjevanje drugih. melodike.sviranje na metalofonu.Kod učenika/ica se poboljšava vokalna reprodukcija. Jeličanin. Nikolić. Cazin-grade. -I sam učestvuje u interpretaciji i improvizaciji i podstiče komunikaciju. -Prati i procjenjuje njihova individualna postignuća. tempo.imaju više povjerenja u sebe i samostalnije pjevaju i sviraju Orffove instrumente. Na livadi (M. . kuća. -Osjet za tempo i dinamiku je sve razvijeniji.pokret i ples kao elementi u izražavanju ritma. izleti. -Stalno komunicira sa djecom i upućuje ih na izvore znanja pored udžbenika. Basrak. priredbe. Alečković) 5. ksilofona. artikulacija. grupnom i individualnom muziciranju. stihovi Grigor Vitez) 10. -pjevanje pjesmica prema notnom zapisu u u C – duru.Shvata potrebu uklapanja svog glasa u hor/zbor da se doprinese boljem zvučanju. u poređenju sa njihovim individualnim rezultatima u petom razredu. . Šimo Ešić ) 2.Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže deci u kolektivnom. . Srebreni voz ( B. Mozart) 7. premetaljke rebuse. . . -Pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improvizaciji -Pokazuje veliko zalaganje i trud da svoje muziciranje usaglasi sa grupom i kolektivom. u porodici). Proljeće (I. Ferari) . Tišina ljetne noći (Zl. Ja bih (Asim Horozić.sviranje na instrumentima kao pratnja pjevanju. mala . rečenica. tekst: Bekrić Ismet. Adio kerida. A. 4dijelnu mjeru. . Repata priča (M. .Učenici/ce osjećaju i svjesno izvode 2. -Razumije i svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze ( kao pojedinac ili dio grupe) -Komentarima i praktičnim djelovanjem pokazuje pozitivne stavove i vrednote . Kolarić-Kišur) 4. Kolarić-Kišur ) 8. Milojević) i. disanje. muzika: Kolaković Ajka. -Samostalna izrada vlastitih improvizovanih instrumenata -Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme i/ili dogovorenim aranžmanom. Ne žuri tata. tempa i dinamike. . fraziranje). Cvjetni puteljak (J. Kukavica ( J. promjenu mjere i koriste pojmove ''teza i arza’'.izrada aranžmana za sviranje na Orffovim ritmičkim instrumentima. -Poznaje mogućnosti i Orffovih instrumenata i adekvatno ih kombinuje sa priručnim. tema. 11. ne žuri mama. Genov) 9.. (Zapisao Vlado Milošević) KANONI 1. Sefardska romansa. Noćas (B.Često pjeva i svira jer uviđa da treba vježbati ako se želi postići kvalitet -Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava. List na putu (Nada Ludvig-Pečar. stihovi ( Zl. dikcija. -Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji) . . stihovi M. G. stihovi Šukrija Pandžo) 3. -Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata kao vrijednosti.prihvataju korekcije i poštuju pravila (preciznija intonacija. . 3. razvija muzička memorija i proširuje obim glasa . dinamiku i primjenjuju ih.sviranje u školskom orkestru _______________________ 157 . -Muzicira samoinicijativno i bez podsticaja i aktivno učestvuje u izradi aranžmana.Ima pozitivnu sliku i razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu ili orkestru . Moja domovina (Hana i Dinko Čizmić ) 6 Dan praznični (W. .zvučno i vizuelno prepoznavanje metalofona.sticanje znanja u određivanju forme muzičkog djela (motiv. ta-te. 14. .Kroz svoje ponašanje i učestalo muziciranje pokazuje da muziku doživljava i cijeni . blok flaute. Grgošević) 2. . mala dvodijelna pjesma.poznaju notna trajanja i pauze. . Kaplan) i Pjesma dječaka (D.uočavaju i određuju karakter pjesme. .sigurnije izvode 6/8 mjeru.I PJEVANJE I SVIRANJE 1.Samostalno istraživanje i uključivanje u sviranje pratnje pjesmi.Pjevanjem jednoglasnih pjesama i kanona učenici/ice obogaćuju fond pjesama i proširuju teoretska znanja: .

trodijelna pjesma ) i primjena bez detaljnje analize djela; _________________ _____________________ IIMUZIČKE /GLAZBENE IGRE Izbor: 1. La Gvantanamera, Brazil, tradicionalna pjesma 2. Havanagila, Izrael, tradicionalni ples 3. Zan iz Abedina (Zane from Abedeen), Libija, tradicionalna pjesma 4. Bella bamba, Italija, tradicionalni ples 5. Narodno kolo _________________ _______________________ -Ima u memoriji veći broj ranije obrađenih brojalica i izvodi ih po sjećanju; - Izvodi brojalicu precizno i tačno u skladu sa tekstom; 1. Dinaj, dinaj, diničica (Zapisala Elly Bašić, Zagreb) 2. Engele, bengele 3. Jedan, dva, tri, čet'ri, pet (Beograd) -Razlikuje note po trajanju: cijela nota, polovina, četvrtina, osmina, šesnaestina - izvođenje ritma na osnovu notnog zapisa sa podjelom jedine mjere na dva, sa -Ima veliki fond muzičkih igara; -pamti i imenuje pojedine pjesme, igre i kola; - izvodi zadatu koreografiju; -primjenjuje ranije znanje na novu igru; -pravilno izvodi igru odnosno kolo; -prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje. -primjećuje i razumije da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove;

prema muzici _______________________ _______________________ _______________________ -Samostalno pjeva i igra sa osjećajem sigurnosti; -Samostalno izvodi zadane pokrete; -Samostalno igra u kolu i usvaja pokrete sa više sigurnosti; - Predlaganje muzičke igre za priredbe; Ponašanje u skladu sa zahtjevima muzičke igre; -Shvata i razumije značaj pokreta u plesu i kolu; -Razvijanje svijesti o kolima kao tradicionalnom muzičkom stvaralaštvu BiH sa utvrđenim pravilima koreografija) - Razvijanje svijesti o kulturi ponašanja na nastupima folklornih ansambala. -shvata da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove i da je to vrijednost koju treba čuvati; (multikulturalnost) _______________________ -Pozitivno vrednuje brojalicu kao maštovitu igru i komunikaciju, koja razvija osjećaj pripadnosti grupi; - Sa posebnim zadovoljstvom se uključuje u izvođenje i raduje novim iskustvima; -Uči i druge izvođenju ritma na instrumentima; -Uključenje u modeliranje narodnih nošnji (prema originalu ili slikama); - Izrada nošnji od različitih materijala u učionici, -Crtanje (slikanje) narodnih nošnji, - Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju _______________________ -Izvođenje po notnom tekstu na originalnim i napravljenim instrumentima -Osmišljava nove maštovite igre sa instrumentima, - Pronalaženje i zapisivanje brojalica, sortiranje i izvođenje zaključak; -Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima; -Dopunjavanje razredne izložbe-stalna postavka -Osmišljava, priprema i organizira igre posebno tradicionalne; -Vodi aktivnosti, demonstrira i usmjerava u pravcu dječijih interesa i mogućnosti -Posmatra i prati učenika u radu; -Stimulira ih i direktnim učešćem u igrama i kolu, -Upućuje, pomaže, pokazuje simulacije na kompjutoru; -Sarađuje sa roditeljima i uključuje ih u rad; -Organizira praktični rad i odlazak na probu folklorne sekcije u školi i u KUD. _______________________ -demonstrira izvođenje i sviranje; - Osmišljava prigodne muzičke igre za interaktivno učenje - Aktivnim učešćem pomaže, koordinira rad i usmjerava aktivnosti učenika; -Razvija kreativnost, dječije

_______________________

III. BROJALICE Izbor:

- Upoređuje note i njihovo trajanje u brojalici; -Brzo uočava sličnosti i razlike u trajanju nota i obrazlaže ih; - Na osnovu sviranja ritma prepoznaje ranije naučene brojalice (muzičke zagonetke); - Tačno izvodi mjeru i ritam

158

4. Mladi kovač 5. Štuka štuku pojela

___________________ IV.SLUŠANJE MUZIKE: Izbor : 1.Tiha, tiha pjesma, J. Magdić, stihovi: Grigor Vitez i Meditacije s Benbaše, M. Jeličanin; 2.Uspavanka, odlomak iz opere ''Hasanaginica'', Asim Horozić, 3.Zvijezda tjera mjeseca, dvoglasni ženski ili dječji hor/zbor, stilizacija Rešad Arnautović 4.Tamburice, muzika i tekst: Aleksa Šantić i S. S. Mokranjac: II Rukovet ''U Budimu gradu'' 5. Ja volim Sarajevo, Slavko Olujić, stihovi Velimir Milošević i Sarajevo – ZOI 84, M. Fetahović 6. Valcer u Des-duru, F.

izgovorom: za četvrtinu ''ta'', dvije osmine ''ta-te'“; Triolu (''ta-te-ti'') i podjelu na četiri šesnaestine ''ta-fa-te-fe'' treba da doživi samo informativno; -Prema zadatku izvodi odgovarajuće pokrete u mjeri i ritmu; - Svira ritam na instrumentu po dogovoru i na osnovu vlastitih ideja; -Pokreti su precizni i tačni _______________________ -Shvata značaj poznavanja umjetničkih djela kao vrijednosti, donošenje estetskog suda o djelu i, - poznavanje umjetničkih djela, - Ima bogat fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja -Zna naslov djela i saopštava ime kompozitora; - Određuje karakter djela; -Prepoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački, duhački, udaraljke) -Razlikuje izvođačke ansamble: solo- pjevač ili solo-instrument, orkestar ili grupa orkestarskih instrumenta, hor ; - razlikuje glasove: dječji, ženski, muški; -Prepoznaje vokalno, instrumentalno i vokalnoinstrumentalno izvođenje; -Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju;

uz taktiranje i izgovaranje ritamskih slogova; -Samostalno izvodi ritam sviranjem na instrumentima, -Predlaže i izvodi pratnju, kombinuje instrumente (aranžmani); _______________________

radne i kulturne navike; - Kroz kreativne načine ritmičkog izražavanja jača samosvijest; - Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre; ______________________ -Shvata da je orkestar muzički uređena zajednica koja svira prema pravilima i znaku dirigenta _______________________ razvijanje osjećaja za lijepo -Prikupljanje kaseta i CD-a sa djelima koja će se slušati u školi - U knjigama i štampi pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata (simfonijski orkestar); -Izrada preglednog panoa na koji se dodaju slike instrumenata koje su upoznali, što ih motiviše na učenje; -Pronalaze i prikupljaju slike tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji naroda BiH -Izrađuju zidne panoe sa tematskim sadržajima; -Pronalaze i prikupljaju tradicionalne instrumente iz kraja gdje je škola -Izrada zajedničke makete koncertnog podijuma -Vođenje intervjua sa umjetnicima; -Izrada plakata sa važnijim - Crtanje i fotografisanje instrumenata i njihova samostalna prezentacija -Procjenjuje interesovanja i napredak učenika, -uzima učešće sa učenicima u izradi improvizacije na ritam brojalice i aranžmana za izvođenje brojalice; _______________________ -Osposobljava ih i podstiče za uočavanje, prikupljanje materijala i bilježenje, -Osmišljava i realizuje simulacione igre za djecu, -Priprema i vođi djecu kroz aktivnosti dijaloga i interakcije -Pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu. -Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara sa terminima koncerata. -Planira termine za posjete kulturnim ustanova i bilježi ih na kalendaru -Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu učenika za izlaske iz škole i posjete koncertu i kulturnim

-Brzo pamti i pjevuši melodiju pjesme koju sluša; - Uočava, upoređuje, razlikuje, samostalno i tačno izvodi zaključke o slušanom djelu ; - Brzo uočava i saopštava izvođača djela -Samostalno određuje karakter kompozicije -Tačno određuje dinmiku (glasnoću), tempo i druge karakteristike djela; - Razlikuje i poznaje pojedine instrumente i vizuelno i auditivno -Sposoban je da uz slušanje muzike i praćenje notnog zapisa uoči i primjeni muzičke termine: legato, - Sa vidnim zadovoljstvom izražava utiske o slušanom djelu, -Razgovora o osjećaju ugodnosti i opuštanja, - Često traži da se djelo ponovno sluša; -Komentira osobine djela, saopštava zašto mu se dopada ili ne dopada. -Biranim riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku, izvođače i kompozitore - Traži da ih vidi uživo na koncertima; -Pokazuje kulturu ponašanja kad sluša izvođenje djece u razredu i na koncertu

159

Chopin i Mazurka Op. 67 br. 4, F. Chopin ; 7. Kraljevski marš lavova, stav iz Karnevala životinja, C. S. Sans, 8. Picikato polka, J. Strauss, 9. Menuet iz Male noćne muzike, W. A. Mozart, 10. Koncert za trubu i orkestar u Es – duru, I stav, J. Haydn i Ples sa sabljama, odlomak iz baleta ''Gajana'', Aram Hačaturjan 11.Ples pastira, Marsch i Kineska igra, odlomci iz baleta Krcko Oraščić, P. I. Čajkovski 12.Četiri impresije, Avdo Smailović i .Fantazija za dvije flaute, Asim Horozić

-Poznaje i pamti imena bh. kompozitora i njihova najpoznatija djela; - poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: piano mezzopiano - srednje tiho, mezzoforte – srednje glasno forte; crescendo i decrescendo; -poznavanje italijanskih oznaka za tempo: lagani (andante-hodajući), umjeren (moderato), brzi tempo (allegro- veselo, radosno, brzo) i veoma brzo, hitro (presto); - uočava promjene u tempu;

staccato, piano, mp, mf, f, crescendo, decrescendo, oznake za tempo, znak ponavljanja, ritam, melodija; -Prilikom slušanja muzike, posebno na koncertu, poštuje pravila ponašanja; -Koristiti jednostavan muzički jezik za saopštavanje ideja, i za imenovanje i opis djela i izvođača;

-Aplaudiranjem drugarima i na koncertu pokazuje pozitivan odnos prema djelima i muzičkim umjetnicima -Pokazuje razvoj svijesti o značaju muzike u porodici, školi i okolini -Razgovorom o muzici u okolini, ispoljava svoje stavove i potrebe za lijepim (auditivna ekologija); - Shvata da muzika ima važnu ulogu za poboljšanje kvaliteta života.

telefonskim brojevima (Narodno pozorište, Opera) -Prikupljanje isječaka iz štampe sa najavom koncerata u gradu (Vodič kroz kulturne muzičke događaje) -Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu. -Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi

ustanovama: - Prati ponašanje na koncertu, oblačenje (pravila i kulturne navike;

-Saradnja sa roditeljima i umjetničkim ustanovama; -pohvale i nagrade u skladu sa individualnim napredovanjem u odnosu na V razred;

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________ -Predlaganje oblika muzičkog stvaralaštva; _______________________ -Eksperimentiše, istražuje i kombinuje instrumente; -Samostalno spontano dovršava započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem; - Samostalno istražuje instrument i na njemu improvizira; -Spontano na muziku progovara pokretom, likovno ili literarno; -Samostalno smišlja, upoređuje, dodaje, mijenja; -Izražava razne ritmove iz života instrumentima; - Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi - Stvara kombinacijom riječi, instrumenata, pokreta i likovnim izrazom. - Sam predlaže ideje i uključuje se u rad na -Željom za čestim muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici; -Slobodnija improvizacija kolektivna, grupna, u paru (dijalogom), individualna; -Učešće sa zadovoljstvom u muzičkim igrokazima svog razreda; -Dogovaranje o improvizaciji koja omogućava neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju. -Komunikacija kroz muziku i kooperacija u radu -Pronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom „ozvučiti“. -Izvođenje muzičkog igrokaza uz kombinaciju pojedinaca -likova i kolektiva - Svojim odnosom i stavovima podstiče kreativne oblike ispoljavanja; - Priprema, rukovodi i planira muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima; -Saradnja sa lokalnom zajednicom, posjeta školskoj priredbi i koncertima; -Prati i ohrabruje oblike učeničkog kreativnog

____________________

V DJEČIJE STVARALAŠTVO Izmišljanje novih pjesmica na zadani ili novi tekst -Izmišljanje teksta na zadanu ili izmišljenu melodiju; -Slobodna improvizacija na Orffovim instrumentima: -Improvizacija pokreta u ritmu i plesu;

160

Upoređuje individualno postignuće i samostalnost učenika u ovoj oblasti. -Želi da učestvuje u raznim segmentima stvaranja predstave (izradi rekvizita) . -Predlaže instrumente za dočaravanje likova u igrokazu -Učešće u prezentaciji muzičkih igrokaza na školskoj priredbi. -Improvizacijom kreira nove aranžmane za pjesmice i brojalice. -Literarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike -Prezentacija rezultata samostalnog i grupnog rada .. muzičkoj dramatizaciji . slika za scenu itd.Sam uzima učešće u izradi kostima. 161 .Plesna dramatizacija. ispoljavanja i pronalazi područje u kojem je najslobodnije.Na poticaj ali i spontano daje svoje ideje za rad. .

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje 162 .

sportsku rekreaciju. eventualno. sadržaji i ishodi 163 . poštuje i promoviše ekološke vrijednosti u duhu biocentrizma. (4) korisnost sadržaja za svakodnevni život. kinezio-terapijskim aktivnostima. Polazni kriteriji za što kvalitetniji obrazovni standard tjelesne i zdravstvene kulture jesu: (1) objektivnost – prilagođenost sadržaja materijalnim uvjetima. (3) usvoji znanja o kontroli osnovnih parametara kineziološkog statusa. urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti. (7) uvažava svoje kompetencije i racionalno ih afirmiše.koja će mu omogućit samostalno tjelesno vježbanje u funkciji usavršavanja psihomotoričkih i funkcionalnih sposobnosti i stimuliranja normalnog rasta i razvoja.PROGRAM NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Osnovni cilj tjelesne i zdravstvene kulture je osposobiti učenike za primjenu osnovnih kineziologijskih znanja i kinezioloških iskustava . (2) primjerenost sadržaja dobi i spolu učenika. rekreativnim i. (5) razvoj antropoloških obilježja učenika i (6) interes i potreba učenika. (6) razumije. Komplementarni ciljevi tjelesne i zdravstvene kulture tiču se napora usmjerenog ka stvaranju sistema uvjeta. (3) sigurnost učenika. koji će učeniku pomoći da: (1) usvoji osnovna znanja i razvije interes i naviku za njegu i zaštitu zdravlja. (2) usvoji osnovna kineziologijska znanja (iz područja naučnih disciplina kineziologije) i stekne kineziološka iskustva (iz područja psihomotoričkih aktivnosti) za cjeloživotno tjelesno vježbanje. a sve to u interesu njegovanja i zaštite zdravlja i opće dobrobiti učenika. Ciljevi. (4) aktivno koristi slobodno vrijeme i snalazi se u urgentnim situacijama. (5) zadovolji potrebu za igrom i kretanjem i razvije interes za bavljenje sportskim.

pruženim. Posjeduje osnovna znanja o uticaju pravilne ishrane na zdravlje. Skakanja: . Posjeduje osnovna znanja o umoru u školi i načinima njegovog otklanjanja. Trčanja: . raznožnim. Učenice x x x x x x x Učenici x x x x x x x 2. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o letećem kolutu na povišenje od mekanih strunjača. Bacanja: . Obrazovni Ishodi Posjeduje osnovna znanja o povezanosti tjelesnog vježbanja sa volumenoznošću tijela.Preponsko trčanje 2.Trčanja različitim tempom do 6 minuta .Leteći kolut na povišenje od mekanih strunjača 1. raznožni 3. Osnovna teorijska znanja Sadržaji Tjelesno vježbanje i volumenoznost tijela Ishrana i zdravlje Indeks tjelesne mase (ITM) Umor u školi i načini njegovog otklanjanja Organizacija sportskih takmičenja Prehrana i tjelesni napor 1. Osnovna motorička znanja x x x x x x 164 . Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: skoku udalj jedan i pol koračnom tehnikom.Osnovni skokovi s mini trampolina pruženi.Skok udalj jedan i pol koračnom tehnikom . zgrčenim. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o značaju prehrane za tjelesne napore Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: trčanju različitim tempom do 6 min. osnovnim skokovima s mini trambolina . Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o organizaciji sportskih natjecanja i suđenju u različitim kineziološkim aktivnostima. zgrčeni. Kolutanja: . Izračunava ITM-a.Bacanje male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom 4. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o bacanju male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom.Ciljevi 1. preponskom trčanju.

saskok u zaljuljaju .Njih u uporu na niskim paralelnim ručama.Zgrčka 7. Preskakanja: .5. premahu zgrčno klimom i raznožno na dvovisinskim ručama. osnovnim vježbama aerobika za razvoj repetitivne snage.Penjanje po konopu do 5 m .Osnovne vježbe aerobika za razvoj repetitivne snage . osnovnim zahvatima držanja u parteru x x x 165 .Klimom premah zgrčno i raznožno na dvovisinskim ručama .Ljuljanje na karikama malom amplitudom. Ritmičke i plesne strukture: . saskok pruženo 6.«Mačji« skok . x x x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o izvođenju preskoka “zgrčka”. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: narodnom plesu po izboru iz zavičajnoga područja. njihu u uporu na niskim paralelnim ručama i saskoku zanožno.Naskok u upor čučeći na gredu.Osnovni zahvati držanja u parteru Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: penjanju po konopu do 5 m.Daleko-visoki skok 8. x x x x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: padu natrag i u stranu. saskok zanožno . «mačjem» skoku.Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja . naskoku u upor čučeći na gredu. ljuljanju na karikama malom amplitudom i saskoku u zaljuljaju. daleko-visoko skoku. Borilačke strukture: . saskoku pruženo. upiranja i penjanja: . Višenja.Pad natrag i u stranu .

odbojka . .vođenju lopte s promjenom smjera i brzine kretanja.9. 7.1. zonskoj obrana 6:0. 3.Koordinacija: shodno potrebama .Gibljivost: mogućnostima škole i .. saradnji dva igrača u odbrani i napadu.prijemu servisa podlaktično. vođenju lopte s promjenom smjera i brzine kretanja. a .. sistemu igre s jednim kružnim napadačem. gibljivosti i ravnoteže x x x x x x 166 . blokiranju i oduzimanju lopte. 8.2.Brzina: kineziološki sadržaji..Skok šut . koordinacije..Zonska odbrana 6:0.Snaga: 6.skok šutu. Motoričke sposobnosti S potrebnom jakošću i brzinom izvodi jednostavne pokrete i kretanja Posjeduje neophodnu nervno-mišićnu kordinaciju i kontrolu složenijih pokreta Postiže optimum motoričkih sposobnosti brzine. driblinzima i fintiranjima.Vođenje lopte s promjenom smjera i brzine kretanja . Igre: Rukomet: .Preciznost: okoline Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: rukomet . 5.Saradnja dva igrača u odbrani i napadu Odbojka: .Ravnoteža: učenika i . sistem igre s jednim kružnim napadačem Košarka: ..Blokiranje i oduzimanje lopte .. nogomet . košarka kretanju u vođenju i zaustavljanju ili zaustavljanju na dodatu loptu. Antropološki 1. udaracu glavom iz kretanja bez skoka x x 2.Prijem servisa podlaktično .Driblinzi i fintiranja .. mini odbojci 3:3..Vođenje lopte s promjenom smjera i brzine kretanja . i 9. 2. 4.Mini odbojka 3:3 Nogomet: .Udarac glavom iz kretanja bez skoka Odgovarajući sadržaji iz: 1..Kretanje u vođenju i zaustavljanje ili zaustavljanje na dodatu loptu . kao drugi .

pomogne djetetu da postane odgovorno za svoje zdravlje i unaprijedi razvoj i korišćenje zdravstvenih usluga. sarađuje u igri i nenasilno rješava konflikte x x x x x x x x x x x x x x 4. međuljudski odnosi. humani odnosi među spolovima. zaštita od bolesti itd. Funkcionalne sposobnosti: 3. Odgojni x x Sadržaji zdravstvenog odgoja uslovljeni su činjenicom da je zdravstveni odgoj ne samo širenje informacija o zdravlju već aktivan proces učenja kroz iskustva primjerena individualnim i zajedničkim potrebama s ciljem da se: zdravlje učini cijenjenom društvenom vrijednošću.2. povrede. mentalno zdravlje. razumije funkcionalnomorfološke promjene i probleme tokom puberteta i sazrijevanja poštuje razlike u tjelesnim sposobnostima između osoba različitih spolova poštuje razlike u tjelesnim sposobnostima između osoba sa i bez posebnih potreba posjeduje dovoljan nivo strplivosti u odnosu prema učitelju i sistem rada posjeduje uljudne navijačke navike. Morfološke osobine: Tjelesne sposobnosti osoba različitih spolova: Tjelesne sposobnosti osoba s posebnim potrebama: Emocionalna samoregulacija: Suđenje i pravila igre: Kultura ponašanja: Samostalno primjenjuje aerobne programe za razvoj maksimalnog uzimanja kisika značajnije usavršava sisteme anaerobnog dobivanja energije za eksplozivne i brzinske aktivnostima održava povoljan odnos između količine mišićne mase i potkožnog masnog tkiva. 167 . različiti faktori rizika. Najčešći sadržaji su iz sljedećih nastavnih cjelina i tema: zdravlje porodice. prepoznaje pogreške i osuđuje neprimjerena ponašanja. ishrana. prihvaća pozitivne sportske i ljudske uzore dostojanstvano iskazuje razočarenje i zadovoljstvo neuspjehom odnosno uspjehom. zdrava životna sredina. odnos zdravstvenog radnika i pacijenta.

kolutanja. obrazovna komponenta pretpostavlja usvajanje naprednih kinezioloških motoričkih znanja koja. zbog opterećenja u školi. a koje čine osnovu za razvoj stuktura motoričkog programa pojedinca.Rast i razvoj djeteta u ovom periodu. kojim se svladađuju jednostavne i složene operacije baratanja objektima različitog broja. Cilj joj je sistemska i trajna promjena prvenstveno motoričkih. sposobnosti i osobina koje su. slaganja i rastavljanja predmeta. višak tjelesne energije koji se može uspješno osloboditi u tjelesnim aktivnostima. saskoci i preskoci. koji obuhvaća 4. (b) svladavanje prepreka (različite vrste i oblici provlačenja. Također. gdje to uvjeti omogućuju. (c) svladavanje otpora (različite vrste i oblici potiskivanja. 5. a posebno za učenike. naglašava izražavanje pokretima. njihova socijalna razvijenost osigurava uspješan grupni rad. Za drugi osnovnoškolski ciklus. upotpunjena temeljnim teorijskim znanjima iz kineziologije. ili specificirane kao: (a) monostrukturalna motorička znanja. antropološku i odgojnu komponentu sistema odgoja i obrazovanja.. igra je još uvijek zastupljena skoro na svakom satu vježbanja. (b) aciklična motorička 168 . U različite djelove nastavnog sata. hodanja i trčanja. Program tjelesne i zdravstvene kulture zasnovan je na osnovnim postavkama tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnoga područja. Potrebno je usvojiti određeni fond osnovnih sportskih znanja iz atletike. razred osnovne škole. prije svega. spremna su za usvajanje osnova pomoći i sigurnosti. morfoloških i funkcionalnih obilježja učenika putem tjelesne aktivnosti ispoljene kroz djelotvorno: (a) svladavanje prostora (različiti oblici i vrste kotrljanja. karakteristično je postupno i progresivno razlikovanje djevojčica i dječaka u morfolškim. a usmjeren je na obrazovnu. kojim se svlađuju pasivni otpori objekata različitih masa i oblika. podstiču razvoja osobnosti učenika. Djeca ovog uzrasta su sposobna za prihvatanje detaljnih uputstava. oblika i masa u određenom prostoru i vremenu). početak intenzivnog rasta mišića. ritmike i sportskih igara. penjanja i silaženja. karakterizuje usporen tjelesni rast. socijalna razvijenost za kooperativne odnose sa vršnjacima i. nadvlačenja. Ovo razdoblje je najpogodnije vrijeme za učenje motoričkih aktivnosti za koje je potrebno mnogo usvojenih elemenata. veliki nivo razvijenosti koordinacije kretanja. vučenja. koja su dominantno obilježje aktivnosti tipa atletike. i 6. potiskivanja i njihove kombinacije. biciklizma i dr. bitne za učenike. Stoga treba postupno usmjeravati nastavu tjelesne i zdravstvene kulture prema optimalnom razvoju i usavršavanju onih znanja. Posebna pažnja posvećuje se odgovarajućem izboru sadržaja za optimalan razvoj motoričkih sposobnosti i usvajanje brojnih i raznovrsnih sportskih znanja. kosih i horizontalnih prepreka bez upotrebe tehničkih i drugih pomagala). skokovi. uključuje se muzika. Razvija se i njeguje shvatanje sporta kao važne vrijednosti zdravog života. kojim se svlađuju distance na različitim vrstama podloge.. kojim se svlađuju različite vrste okomitih. gimnastike. plivanja. S obzirom da je ovo razdoblje optimalno za usvajanja motoričkih znanja. naskoci. nagiba i pravaca). te različite vrste i oblici pojedinačnih skupina tzv. dizanja i nošenja. kojim se svlađuju nepredvidive aktivne dimaničke sile suvježbača). u ovom i narednom razvojnom razdoblju. određeni nivo intelektualne razvijenosti za prihvatanje grupnih uputstava. puzanja. Slijedom bioloških i popratnih psihosocioloških različitosti između učenica i učenika. ciljanja i gađanja. motoričkim i funkcionalnim obilježjima. imitiranje i stvaralaštvo i upotrebljavaju različiti rekviziti. sa stajališta naučnih i stručnih saznanja predmetna nastava tjelesne i zdravstvene kulture mora biti organizirana posebno za učenice. (d) manipuliranje objektima (različite vrste i oblici bacanja i hvatanja.

uz opće morfološke djelotvornosti. hrvanje. Tjelesna aktivnost . te (c) regulaciju morfoloških obilježja (aktivne mišićne mase i balastne mase). nužan za održavanje zdravlja i prevenciju akutnih i hroničnih bolesti. fleksibilnosti.. judo. 169 . te uz fiziološke djelotvornosti usmjerene na podsticanje funkcija krvožilnog i dišnog sistema i djelovanje na kvalitet koštano-mišićnog sistema pozitivno djeluje i na imunološki sistem. manipulaciju predmetima i suradnju u prostoru s drugim učenicima. kao što su nogomet. odnosno i kao opća motorička znanja podijeljena na znanja za: (a) razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobnih i anaerobnih). ravnoteže. dakle ciklična i aciklična. koji podrazumijevaju uticaj na sastav tijela unutar kojeg se ističe povoljan odnos između količine mišićne mase i potkožnog masnog tkiva te prevencija pretilosti. što omogućuje veće promjene. ritmičke gimnastike. odnosno i na cjelokupni antropološki status. (d) ”estetska” motorička znanja (ili znanja za koja je estetski kriterij važan faktor uspjeha). Motoričke sposobnosti koordinacija. preciznosti. u dogovoru s roditeljima ili starateljima.znanja. statičke snage i dinamometrijske sile. košarka i dr. karate i dr. koja se susreću u sportskim igrama. (c) kompleksna motorička znanja. gibljivost. statička i dinamička ravnoteža nalaze se u razdoblju pojačane transformacijske osjetljivosti. kao što su boks. rukomet. borilačkih aktivnosti. Cilj odgojne komponente tjelesne i zdravstvene kulture jeste stvaranje takvog sistema vrijednosti učenika prema tjelesnom vježbanju koji će podstaknuti samostalno i cjeloživotno provođenje tjelovježbe. (b) razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacije. te stimulisati djecu i mlade da se uključe u sportske klubove i bave sportskom rekreacijom u drugoj i trećoj životnoj dobi. repetitivne. čime se povećava mogućnosti motoričkog izražavanja učenika u svim aktivnostima. koja su bitno obilježje tzv. brzine. razvoj motoričkih sposobnosti znatno iznad nivoa dostižnog samo spontanim biološkim rastom i razvojem. eksplozivne. S ukupnog antropološkog stajališta izrazito je značajno prepoznati nadarenu djecu i. skokova u vodu i dr. uputiti ih u primjerene sportske klubove. Ovo je razdoblje optimalno za razvoj brzine reakcije na zvučne i vidne podražaje.. koja su sadržana u aktivnostima tipa gimnastike..

sportsko-tehničkih dostignuća i stavova učenika prema tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. aktivnosti u pojedinim sadržajnim cjelinama i. težine i držanja tijela). tj. pozitivno i adekvatno obrazloženo). funkcionalnih i psihomotoričkih sposobnosti mogla bi biti: 1. fleksibilnosti – pretklon raznožno. što je značajno za razvoj samopoštovanja učenika i zdravog odnosa prema sebi i svijetu oko sebe. Podaci o tjelesnom razvoju i sposobnostima unose se u dnevnik rada nastavnika. eventualno. Rješavanje problema vrijednovanja i ocjenjivanja učenika u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se: (1) procjenjivanjem tjelesnog razvoja (visine. U drugom cikiusu ocjenjivanje je opisno. te brojčano i opisno. o onome što znaju. njegove saradnje. ili tokom obavljanja aktivnosti. Opisna ocjena obuhvaća kratak opis uspješnošti i napretka učenika. ravnoteže. Ocjenjivanje ima ulogu podsticajne povratne informacije. Tjelesni razvoj: tjelesna visina. što znači da se mora voditi računa o sljedećem: (1) povratna informacija je efikasna ukoliko je data neposredno nakon aktivnosti na koju se odnosi. 3. Psihomotoričke sposobnosti: brzina frekvencije pokreta – taping rukom. mora da se odnosi na aktivnosti i učinak a ne na ličnost ili trajne karakteristike osobe. doprinosi i njihovom razvoju pojma o sebi. u individualnom pristupu i određivanju radnih zadataka za svakog učenika. Funkcionalne sposobnosti: trčanje u vremenu od 6 minuta. o svojim sposobnostima. a tek potom onih elemenata u odnosu na koje bi dijete trebalo ili moglo da uloži dodatne napore. snage. formiranju realne sliku o sebi. preciznosti. Jedna od baterija mjernih instrumenata za procjenu tjelesnog razvoja. (2) ona mora da bude konkretna. umiju. repetitivne snage – pretklon trupa. brzine i izdržljivosti) i funkcionalnih (kardiovaskularnih i respiratornih) sposobnosti i (3) ocjenjivanjem znanja. tjelesna masa i držanje tijela. kao i za njihovo ocjenjivanje. koordinacije – poligon natraške. 2. Rezultati praćenja sIuže kao osnova za programiranje rada. (2) testiranjem manifestnih motoričkih i funkcionalnih dimenzija i procjenom latentnih motoričkih (koordinacije. da sadrži isticanje onih elemenata koji su za pohvalu. eksplozivne snage – skok u dalj s mjesta. konkretno. statičke snage – vis u zgibu.VRIJEDNOVANJE I OCJENJIVANJE U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Aktivnost učenika se prati. Ovako postavljeno i realizirano praćenje napretka učenika i ocjenjivanje (kvalitativno. vanškolskim aktivnostima i slobodnim aktivnostima. gipkosti. vanastavnog procesa u okviru škole. vrijednuje i ocjenjuje u okviru nastavnog procesa (časa). (3) ona mora biti pozitivna. sklonosti. 170 . agilnosti. kontinuirano.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->