P. 1
Nastavnici Med. Fak. u Sarajevu

Nastavnici Med. Fak. u Sarajevu

|Views: 2,652|Likes:
Published by April Green

More info:

Published by: April Green on Jul 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

Izet Mašić

NastavNici i saradNici MediciNskog fakulteta u sarajevu 1946.-2006.

AvicenA
Sarajevo 2006. godine

BIBLIOTEKA BIOMEDICINSKE PUBLIKACIJE KNJIGA XXVII Odgovorni urednik Prof. dr. Izet Mašić Recenzenti: Prof. dr. Mehmedalija Budalica Prof. dr. Arif Smajkić Prof. dr. Mirko Grujić Lektor: Prof. Lejla Mašić Tehnički urednik: Mirza Hamzić CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 614 (497.6 Sarajevo) “1946/2006” 378.6:61] :929 (497.6 Sarajevo) “1946/2006” MAŠIĆ, Izet Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta u Sarajevu : 1946.-2006. / Izet Mašić. - Sarajevo : “Avicena”, 2006. - 140 str. : ilustr.; 21 cm. - (Biblioteka Biomedicinske publikacije ; knj. 27) Podaci o autoru: str:140 ISBN 9958-720-32-9 COBISS.BH-ID 14793222 Izdavač: AVICENA d.o.o., Sarajevo Štampa: Birograf, Sarajevo Tiraž: 300 primjeraka

Predgovor

I

deja o monografiji rodila mi se davne 1993. godine tokom pripremanja proslave jubileja 100. godišnjice Zemaljske bolnice u Sarajevu i 50. godišnjice kontinuirane medicinske edukacije u Bosni i Hercegovini, koje su održane novembra 1994. godine u Sarajevu. Bio je to jedan od najvećih kulturnih događaja u opkoljenom Sarajevu. Tom prilikom, kao predsjednik Organizacijskog odbora proslave, organizirao sam poseban Simpozij „Ratna medicina i medicina u ratu“ (štampan je i poseban Zbornik radova Simpozija sa 62. sažetka radova), i sačinio dvije monografije: „Zemaljska bolnica u Sarajevu“ i „Allmanah Medicinskog fakulteta u Sarajevu“. Skupljajući građu za spomenute monografije našao sam dosta vrijednih podataka o pionirima zdravstvene službe u BiH, doktorima, velikanima, koji su uloženim znanjem, trudom i iskustvom pomogli da generacije i generacije studenata i liječnika budu osposobljene obavljati svoj teški, značajni i humani posao. Shvatio sam tada koliki je ogroman i mukotrpan posao sakupiti građu o povijesnim događajima u medicini i zdravstvu u BiH i objediniti je na jednom mjestu. Pokušavali su to ranije i dijelom uspjeli u svoje vrijeme uvaženi profesori Hajrudin Hadžiselimović, Arif Smajkić, Risto Jeremić, Samuel Elazar i dr. ali je ta građa uvijek ostajala nedovršena i nedorečena. Ostala je nedovršena tada i meni, ali sam deset godina kasnije, mukotrpno dopunjavajući prethodnu monografiju, dovršio knjigu „Korijeni medicine i zdravstva u Bosni i Hercegovini“, namjenski napisanu povodom 110. godišnjice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i 50. godišnjice prvoosnovanog Medicinskog fakulteta (1944.) u Sarajevu. Knjiga je neka vrsta medicinske enciklopedije, i pokrila je gotovo sve važnije povijesne događaje u medicini i zdravstvu u BiH, ili bar načela mnoge od njih, jer naša medicinska povijest i nije tako siromašna. Ipak, ostalo je nekoliko, po mom mišljenju, važnih stvari koje su ovlaš dotaknute, ili koje nisam imao vremena i prostora u samoj knjizi dovršiti onako kako sam zamislio, a za koje smatram da su važne da budu zapisane i ostav-

nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 

koji je bio i ostao Alma Mater drugim visokoškolskim medicinskim ustanovama u našoj zemlji.). Koristio sam i allmanahe Medicinskog fakulteta koje su uredili profesor Hajrudin Hadžiselimović. ali za nju nisam samo odgovaran ja već i oni koji su te podatke ranije zabilježili i ostavili nam ih u amanet u nekoj pisanoj formi. rezultati rada. a bili su objavljeni u allmanasima publiciranim povodom jubileja: 30. aprila 2006. u Pogovoru ove monografije priložio sam spiskove nastavnika i saradnika koji su bili angažirani u nastavni proces na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.ljene generacijama ili su samo površno bili upućeni u njih. metodi rada. po vlastitoj želji ili pozivom da tamo osnuju katedre i organiziraju nastavu koju su vodili na našem fakultetu. uglednim naučnicima i istraživačima. godišnjice Medicinskog fakulteta. i ova će vjerovatno imati nedostataka i propusta. godišnjice (1976. Također. godine. organizirane institucije koje su ostavili iza sebe. ali se nadam da će u nekom ponovljenom izdanju i njihovi životopisi biti involvirani. Istovremeno sam proučio i sve ranije brojeve časopisa. od onog prvog. godišnjice (1986. čija djela. 50. Kao dugogodišnji glavni i odgovorni urednik časopisa „Medicinski arhiv“ objavio sam najmanje tridesetak In memoriam-a uglednih nastavnika Medicinskog fakulteta u Sarajevu.to bježi. povodom 40. godišnjice. 40. Radi se o našim učiteljima. te spisak danas angažiranih nastavnika i saradnika. koji ranije nisam mogao. povodom 25.). godišnjice (1996. godišnjice Medicinskog fakulteta u Sarajevu. koja se toliko puta potvrdila u praksi. ali i svoj. godine 4 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . stara je izreka. Također sam određene podatke pronalazio u sličnim allmanasima drugih fakulteta u zemlji i inozemstvu. i možda neki podaci neće odgovarati potpunoj istini. do podataka o nekim preminulim nastavnicima i saradnicima nisam došao. ono što se pamti . nastavnicima. s obzirom da su neki naši nastavnici svoju karijeru nastavljali na drugim medicinskim fakultetima. likove i događaje koji su mi pomogli da uobličim ovu monografiju. Nažalost.). te profesor Arif Smajkić. i takvi su kakve sam dobio. Namjera mi je bila samo to da ispoštujem poruku ove arapske mudre izreke.to ostaje. do brojeva prije nego što sam i sam preuzeo njegovo uređivanje i našao mnoga imena. što mi je pomoglo da oblikujem sadržaj ove monografije. koji sam pripremio povodom 50. Ono što se zapiše . i 30. bar u pukim statističkim ciframa ili opisima treba da nas podsjećaju na njihov ogroman doprinos razvoju medicinske nauke i zdravstvene struke na našim prostorima. objavljenog 1947. Kao i svaka knjiga i monografija dosad. Neke od podataka sam lično uzeo od potomaka i rodbine umrlih. Sarajevo.

godine.-1994.Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta u Sarajevu od 1946. Godine 1963. Prolazi faze izbora u docenta. godine.). Socijalne medicine i Epidemiologije Rođen je u Novom Sadu 1900. Jedno vrijeme radio je kao ljekar u nekoliko mjesta Srbije. Jedno vrijeme obavlja funkciju direktora Centralnog higijenskog zavoda u Sarajevu. redovni profesor Higijene. Nakon otvaranja Medicinskog fakulteta u Sarajevu preuzima rukovođenje institutima i katedrama za Higijenu. vanrednog i redovnog profesora na predmetima Higijena i Socijalna medicina i Epidemiologija. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1923. godine ARANICKI MILOŠ (1900. odlazi u Novi Sad i preuzima rukovođenje Katedrom za epi- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. do 2006. Socijalnu medicinu i Epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

godine šef je Ginekološko-akušerskog odjeljenja bolnice u Nišu. radi kao ljekar na Ginekološkoakušerskom odjeljenju Opšte državne bolnice u Sarajevu. redovni profesor Ginekologije i akušerstva Rođen je 1899. godine rukovodi Ginekološko-akušerskim odjeljenjem Pokrajinske bolnice u Novom Sadu. godine na Medicinskom fakultetu. Osnovnu školu završio u Čurugu. Objavio je oko trideset stručnih i naučnih radova u domaćim i inozemnim časopisima. bio je pomoćnik. gdje ostaje do odlaska u mirovinu aprila 1962. Od godine 1925. do 1945. Specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva položio je 1927. godine kod čuvenog profesora Bumm-a u Berlinu. Bio je član užeg odbora ginekološko-akušerskih sekcija Srbije. Započeo je studij u Zagrebu 1919. godine. Berlinu. Gracu i Budimpešti. 1957. do 1963. godine direktor je Ginekološko-akušerske klinike Kliničkog centra u Skoplju i redovni profesor na predmetu Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Skoplju. godine. postavljen je za šefa Ginekološko-akušerskog odjeljenja Gradske bolnice u Beogradu. i 1921. Istovremeno je direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu u Novom Sadu do odlaska u penziju 1965. boraveći u univerzitetskim centrima u Parizu. Nakon završetka Drugog svjetskog rata pa do 1947.demiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.). do 1951. „Makedonski medicinski pregled“. Beču. Od 1961. do 1957. godine. nastavio u Gracu (1920. kojom rukovodi do 1969. godine. a zatim i upravnik Armijske bolnice III armije JNA. Profesor Milenko Berić se neprestano usavršavao. a također i član nekoliko me- 6 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine u Bačkoj Palanci. godine dolazi u Sarajevo i preuzima rukovođenje Ginekološko-akušerskom klinikom Kliničke bolnice u Sarajevu u svojstvu redovnog profesora. zatim od 1947. zatim član Redakcijskih odbora časopisa „Arhiv srpskog lekarskog društva“. Godine 1936.-1975. a završio u Berlinu 1924. BiH. godine bio je glavni i odgovorni urednik časopisa „Medicinski arhiv“.). U periodu od 1944. BERIĆ MILENKO (1899. godine. a od 1951. a gimnaziju u Temišvaru. Po pozivu. „Ginekologija i opstetricija“ i „Medicinski arhiv“. Umro je u Novom Sadu 1994.

Lion. habilitira na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i biva izabran za docenta na predmetu Opća hirurgija. Pariz. i u tom perioda je hirurgiju u Zenici podigao je na vrlo zavidan nivo. Godine 1963. koju je okončao 1953. Uveo je većinu subspecijalističkih službi i savremene dijagnostičke terapijske metode u vrijeme dok je rukovodio Ginekološko-akušerskom klinikom u Sarajevu. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je diplomirao je1950. godine. Godine 1939. godine. Još za gimnazijskih dana učestvuje u antifašističkim demonstracijama. a zatim dobija specijalizaciju iz Opće hirurgije. Po povratku u zemlju biva postavljen za šefa Hirurškog odjeljenja Opšte bolnice u Zenici.-1980. Umro je u Novom Sadu 1975. Početkom Drugog svjetskog rata vraća se u Sarajevo. bavi se ilegalnim radom. Kijevu i Pragu i usavršava se iz neurohirugije i vaskularne nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu .. Zadnje godine života aktivno je participirao u Naučnom društvu za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije. U svojstvu docenta 1965. upisuje Medicinski fakultet u Beogradu a kao student bio je uključen u rad SKOJ-a. Još kao specijalizant biran je za asistenta na predmetu Opća hirurgija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. godine. godine. pristupa jedinicama NOB-a. Važio je za dobrog organizatora svoje struke. gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. godine boravi šest i po mjeseci u Moskvi. godine. Kao naučnik i istraživač objavio je oko 60 naučnih i stručnih radova. BESAROVIĆ ZDRAVKO (1919.). godine. Veliko priznanje doživio je izborom za člana Ekspertne grupe za predlaganje kandidata za Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju od strane Švedske akademije nauka 1960. gdje ostaje četiri godine. redovni profesor Hirurgije Rođen je u Sarajevu 1919. Lenjingradu. i 1959.đunarodnih nacionalnih udruženja za Ginekologiju i akušerstvo. te se ponovo vraća u Beograd. a bio je koautor knjige „Porodiljstvo za studente medicine“ izdate 1961. proveo je nekoliko mjeseci na subspecijalizaciji iz neurohirugije u francuskim gradovima Montpelje. Godine 1957. Nakon što je oslobođen. gdje biva uhapšen od beogradske specijalne policije i u zatvoru ostaje do 1944.

te prošla procedure izbora za docenta. Smrt ga je zatekla na mjestu šefa Neurohirurške klinike UMC-a Sarajevo 1980. u Manhajmu. Značajan opus radova odnosi se na neurohirurgiju. i „Hirurgija“.. kranijalni traumatizam. a također je i dobitnik Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva za 1976. godine u Novom Sadu. Nakon položenog specijalističkog ispita iz Oftalmologije 1955. Medicinska knjiga Beograd . a 1975. a diplomirala na istom fakultetu 1950. kao odličan ljekar praktičar i dobar organizator zdravstvene službe rukovodila je s nekoliko odjeljenja Klinike za očne bolesti Medicinskog fakulteta u Sarajevu. odnosno primjenu modernih metoda neurohirurške dijagnostike i operativnih tehnika.). BIJEDIĆ MIRJANA (1920. Orden rada drugog reda. Za svoj javni i društveno-politički angažman dobio je brojna odlikovanja: Medalja zasluga za narod. obavljao je funkcije: člana Savjeta Medicinskog fakulteta. do 1978. vanrednog i redovnog profesora Medicinskog fakulteta i drugih biomedicinskih fakulteta u Sarajevu. godine. Univerzitet u Sarajevu 1977. Bio je dugogodišnji šef Hirurške klinike UMC-a i Neurohirurškog odjeljenja UMC-a u Sarajevu. Kao hirurg i kao nastavnik hirurgije boravio je na svim važnijim hirurškim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. U mirovinu je otišla 1981. Rektorski mandat mu je ponovljen od 1974. Kao aktivni učesnik NOB-a prekinula je studiranje 1944.Zagreb 1976. biran je i za rektora Sarajevskog univerziteta. izabran je za vanrednog. godine. godine i iste godine upisala studij na Medicinskom fakultetu u Beogradu./73. Njemačka.-1982. Godine 1975. godine. izabrana je za asistenta na predmetu Oftalmologija. a školske 1972.hirurgije. predsjednika Socijalno-zdravstvenog vijeća grada Sarajeva. promoviran je u počasnog doktora nauka u Mičigenu SAD. godine radi kao ljekar stažista u Kliničkoj bolnici u Sarajevu. Profesor Mirjana Bijedić je rezultate svojih istraživanja i iskustva u praksi publicirala u preko 40 naučih i stručnih nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . a rezultate svojih istraživanja publicirao je u 75 stručnih i naučnih radova. Završila je gimnaziju u Novom Sadu 1938. a 1976. godinu. Orden rada sa crvenom zastavom. redovni profesor Oftalmologije Rođena je 1920. godine. godine. godine. Društveno-politički je bio vrlo angažiran. Od augusta 1950. godine. Augusta 1951. te sljedeće godine i predsjednika Zajednice jugoslavenskih univerziteta. člana gradskih i sreskih partijskih struktura. Orden Republike sa srebrenim vijencem. Orden National du merite – Republique Francaise i Velike plakete JNA. Godine 1968. za redovnog profesora Medicinskog fakulteta na predmetu Opća hirugija. Koautor je u knjigama „Hirurgija centralnog nervnog sistema“.

Koautor je udžbenika „Očne bolesti“. godine. BOBAREVIĆ BLANKA (1920. te član Izvršnog odbora Oftalmološke sekcije BiH i Udruženja oftalmologa Jugoslavije. godine. godine uhapšena i deportirana u Sabirni logor u Sarajevo. godine. Umrla je u Sarajevu 1982. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Nakon diplomiranja zaposlila se kao apotekar u Apoteci Prvi maj u Sarajevu. Izabrana za docenta na predmetu Hemija 1961. do 1976. Bila je šef Kabineta za hemiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu u periodu od 1963. Jedan nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 9 . godine. koji je morala napustiti zbog angažmana u studentskom pokretu. godine a vanrednog profesora 1968. godine. u kome je bila do 1942. bila je angažirana kao društveni radnik na Medicinskom fakultetu i u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo. Bila je glavni urednik časopisa „Jugoslovenski oftalmološki arhiv“. zbog koga je 1940. gdje je jedno vrijeme bila demonstrator na predmetu Farmaceutska kemija. redovni profesor Hemije Rođena je u Sarajevu 1920. Godine 1939. zatim član Redakcijskog odbora časopisa „Acta Ophtalmologica Iugoslavica“. godine.).radova u domaćoj i inozemnoj literaturi. Odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Sinteze pirol-2-aldehida sa fiziološki i terapeutski djelotvornim supstancijama“ na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 1960. Za asistenta Medicinskog fakulteta na predmetu Hemija izabrana je 1951. godine. Nastavila studirati poslije oslobođenja na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu. objavljenog 1982. Istovremeno. godine. Za svoj svestrani rad dobila je niz društvenih i stručnih priznanja. Do kraja Drugog svjetskog rata živjela i radila u ilegali u Sarajevu. počela je studij na Farmaceutskom odsjeku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.-2001.

Londonu (prof. do 1978. a za profesora emeritusa izabran je na Medicinskom fakultetu 10 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Zatim. U proljeće 1992. derivata pirola i pirolidina. godine.Španija. godine i dekan Farmaceutskog fakulteta. boravila u Nacionalnom centru za istraživanje prirodnih spojeva kod profesora Lederera u Parizu i Istraživačkom centru Lepetit u Milanu kod E. U istraživačkom opusu od 100 publiciranih radova većina se odnosila na istraživanje u području sinteze farmakološki i fiziološki aktivnih supstanci. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio je u Kliničkoj bolnici u Sarajevu 1949. prof. a kao nastavnik Medicinskog fakulteta istakao se svojim pedagoškim sposobnostima u prenošenju znanja na studente i kolege na specijalizaciji. do 1941. izabran je za asistenta na predmetu Interna medicina. godine napustila Sarajevo i izbjegla u Španiju. gdje je i umrla 2001. za redovnog profesora. BRKIĆ IBRO (1901. Završio je gimnaziju u Mostaru a Medicinski fakultet u Beogradu 1929. 1959.-1989. akademik. godine. Uz pedagoški stručni i naučni rad. za vanrednog profesora i 1962. Sa kolegama s PMF-a sarađivala je intenzivno na sintezi derivata 4 hidroksi kumarina. do 1947. godine. Poslije Drugog svjetskog rata radi kao specijalista internista na Trećoj internoj klinici u Sarajevu. Blanka Bobarević bila je vrlo aktivna na društvenom i stručnom planu. redovni profesor Interne medicine Rođen je u Mostaru 1901.). A. Grazu (prof. godine i sahranjena u Malagi . u institutima u Firenci (prof. Usavršavala se u zemlji i inozemstvu.je od osnivača odsjeka za Farmaciju i prvi prodekan a zatim od 1974. godine. kao sekundarni ljekar u Državnoj i Kliničkoj bolnici u Sarajevu. za docenta. Ziegler). Teste. on i njegova familija bili su progonjeni od okupatora i domaćih izdajnika. Dio specijalističkog staža proveo je u inozemstvu. a od 1941. između ostalog. Nakon diplomiranja radio je kao općinski i sreski ljekar u Jajcu od 1931. Na ovom području urađen je izvjestan broj magistarskih radova i doktorskih disertacija. Radi svojih otvorenih simpatija i angažmana u NOB-u. Godine 1949. Chechi). Simmons). Umirovljen je 1971. dr. Kao ljekar praktičar bio je izuzetno cijenjen među pacijentima i kolegama. zatim 1951. godine.

godine. nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 11 . Kao asistent pokazala je izvanredne pedagoške sposobnosti u prenošenja znanja studentima. Bio je društveno aktivan i angažiran u nekoliko domaćih stručnih asocijacija. godine. Većina njegovih naučnoistraživačkih aktivnosti bila je u domenu kardiologije. a medicinski fakultet okončala je 1959. BRKIĆ-HADŽIJAHIĆ NAIDA (1933. Jedno vrijeme bila je šef Nefrološkog odjeljenja Druge interne klinike. kardiopulmonalne patologije. bio je sekretar Redakcijskog odbora časopisa „Medicinski arhiv“ od njegovog osnivanja 1947. položila je specijalistički ispit iz interne medicine.u Sarajevu 1972. Učesnik je nekoliko radnih akcija u poslijeratnoj izgradnji zemlje i bila priznati društveni radnik radeći kao član nekoliko upravnih organa. između ostalog: Orden zasluga za narod sa srebrenim zracima 1964. u Sarajevu. godine u Sarajevu. sportske kardiologije i opće interne medicine. Srednju školu je završila u Sarajevu. godine. Sljedeće godine izabran je za dopisnog člana ANUBiH. i 27. te Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva 1966. julsku nagradu BiH 1970. Umrla je u Sarajevu 1982. a veći do svog radnog vijeka provela je baveći se nefropatologijom. godine. Po završenom studiju birna je za asistenta Interne medicine. između ostalog.. pa do 1952.). Godine 1968. a redovni član je postao 1978. godine. pa je svoje rezultate ispitivanja provedenih u Elektrokardiografskom laboratoriju III interne klinike u Sarajevu objavio u 52 naučna i stručna rada: iz kliničke kardiologije. asistent Interne medicine Rođena je u Jajcu 1933. godine. a radno mjesto joj je bilo na Drugoj internoj klinici u Sarajevu. Umro je 1989. Bio je osnivač i predsjednik Društva ljekara BiH i član Udruženja kardiologa Jugoslavije. Za svoj javni i društveni angažman dobio je niz priznanja. godine i Orden rada sa crvenom zastavom 1975. Svoja praktična iskustva iz nefropatologije prezentirala je u preko 50 stručni i naučnih radova publiciranih u domaćim i inozemnim časopisima.-1982.

te Instituta „Marija Kiri“ u Varšavi i sličnim institutima u Londonu i Lidsu u Engleskoj. godine. Habilitirala je o temi “Izgled vidnog puta u odnosu na kon- 12 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu .-1994. Nastavne aktivnosti je započeo kao demonstrator kod profesora Aleksandra Sabovljeva.). Nekolicina radova se odnosi na opću fiziologiju. Većina njegovih radova odnosi se na ovu oblast. akademik.BRKIĆ SEAD (1927. zatim Instituta za fiziologiju VMA u Beogradu. vanrednog profesora 1970. godine. gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. zatim je biran za asistenta te docenta 1965. od Instituta „Boris Kidrič“ u Vinči. respiratornog sistema te ispitivanje hemodinamike koronarne cirkulacije u patološkim uvjetima. Tokom Drugog svjetskog rata. godine. Usavršavao se u gotovo svim naučnim institucijama u bivšoj Jugoslaviji. godine. a završila 1956. do odlaska u mirovinu 1993./1949. godina njegovog postojanja. Funkciju šefa Instituta i Katedre za fiziologiju i biohemiju obavljao je od 1970. Aleksandra Sabovljeva. godine. godine.-2005. Medicinski fakultet je završio u Sarajevu 1953. Osnovnu i srednju školu je završio u rodnom mjestu. godine. redovni profesor Anatomije Rođena je 1927. Umro je u Sarajevu 1994. uglavnom su eksperimentalnog karaktera i koja je involvirao u istraživačke projekte koje je vodio. Za vrijeme studija bila je demonstrator na predmetu Anatomija. a predavača 1961. godine. fiziologiju kardiovaskularnog sistema. BUBIĆ-HUKOVIĆ ILDUZA (1927. a publicirao oko 150 radova u domaćim i inozemnim časopisima. Medicinski fakultet u Sarajevu upisala 1948. Za svoj izuzetno plodan društveni angažman dobio je Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva. godine.). uglavnom iz oblasti primjene radioaktivnih izotopa u medicini. redovni profesor Fiziologije i biohemije Rođen je u Livnu 1927. Bio je redovni član ANUBiH a četiri godine obavljao je i funkciju i ministra zdravlja BiH. Plaketu grada Sarajeva i Zlatnu plaketu Medicinskog fakulteta povodom 25. kao petnaestogodišnji dječak uključio se u NOB. Nakon diplomiranja radi kao asistent na Institutu za fiziologiju i biohemiju kod prof. Izabrana je za asistenta na predmetu Anatomija 1957. godine i redovnog profesora 1976. godine u Mostaru.

te izabrana za docenta 1961. Za svoj društveni angažman dobila je više plaketa i društvenih priznanja. godine za predavača na predmetu Mikrobiologija. Jedno vrijeme radi kao medicinska sestra u Sarajevu. Nakon odlaska u mirovinu birana je za profesora emeritusa. Kao asistent.). godine. Doktorsku disertaciju o temi „Ispitivanje vertikalne migracije larve Ancylostoma duodenale“ odbranila je 1977. a zatim kao laboratorijski tehničar na Institutu za mikrobiologiju i parazitologiju. Umrla u Sarajevu 2005. te je iste godine izabrana za docenta na predmetu Mikrobiologija u kom svojstvu ostaje do svoje smrti 1982. gdje je završila srednju medicinsku školu. farmacije i VMŠ. pretežno iz parazitologi- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 1 . godine. godine za redovnog profesora. docent Mikrobiologije i parazitologije Rođena je u Sarajevu 1933.-1982. Uz rad je završila Medicinski fakultet u Sarajevu 1968. a posebno se uspješno ogledala u edukaciji i osposobljavanju srednjeg i višeg medicinskog kadra iz laboratorijsko-dijagnostičke djelatnosti. godine. Svoja iskustva i znanje pretočila je u „Praktikum iz mikrobiologije“. da bi sljedeće godine bila izabrana za asistenta. Objavila je 11 naučnih i stručnih radova. godine. te 1975. najveći broj je iz domena antropologije. stomatologije. bira se 1973. godine.figuraciju lobanje čovjeka”. godine za vanrednog profesora te 1978. Osnovala je i vodila antropološki laboratorij na Institutu za anatomiju. Najveći dio svog nastavnog rada provela je na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. godine BUŠIĆ VERA (1933. godine. i u tom segmentu je pokazala izuzetan smisao za pedagoški rad. koji su koristili studenti medicine. Nakon odbranjene doktorske disertacije “Seksualne oznake na skeleetu čovjeka” 1972. Publicirala je oko 40 stručnih i naučnih radova. predavač i docent na predmetu Mikrobiologija i parazitologija vodila je uspješno praktičnu i teorijsku nastavu studentima biomedicinskih fakulteta.

/73. godine.je. a po izlasku iz vojske postavljen je za šefa Odjeljenja za reumatične bolesti Vojne klinike u Topuskom. a redovnog 1962.-1998). godine. položio je specijalistički ispit iz interne medicine. onda šefa odjeljenja i upravnika Vojne bolnice u Lipiku i. godine. Godine 1950. od 1977. do 1966. osniva Institut za balneologiju i fizikalnu medicinu BiH na Ilidži. godine. akademik./1960. Vojne klinike u Stubičkim Toplicama. godine kod profesora Vogta. godine demobiliziran. Godine 1952./68 do 1972. Godine 1937. upravnika Vojnog lječilišta za reumatske bolesti i postreumatska stanja na Ilidži kod Sarajeva. zatim šefa Odjeljenja za posttraumatska stanja. godine. godine. Jedno vrijeme bila je šef Odsjeka za crijevne i urogenitalne parazitoze i Odjeljenja za parazitologiju Instituta za mikrobiologiju „Dr. Godine 1956. CIGLAR MARKO (1911./67. Specijalizaciju iz Balneologije i fizikalne medicine završio je na Fakultetu za Balneologiju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Breslau. Robert Fried“. Bio je prodekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu s prekidima od školske 1959. izabran je za asistenta na predmetu Fizikalna medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. godine. Jedno 14 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . kada biva premješten u civilnu bolnicu u Slavonskom Brodu. Nakon oslobođenja služi vojni rok do 1948. a gimnaziju u Varaždinu 1931. najzad. a zatim prelazi u Zagreb i radi do kraja Drugog svjetskog rata. a dekan od 1967. redovni profesor Fizijatrije i rehabilitacije Rođen je 1911. godine na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. boravio je u inozemstvu na stručnom usavršavanju kod čuvenog profesora Kersleya u Bathu kod Bristola (Engleska). gdje radi do marta 1945. Nakon što je početkom 1948. godine u Vinici kraj Varaždina (Hrvatska). Za vanrednog profesora izabran 1959. habilitira i biva izabran za docenta na predmetu Fizikalna medicina i balneologija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. Iste godine osniva balneološku instituciju u lječilištu u Daruvaru i radi do 1944. helimintologije i ankilostomiaze. Njemačka 1941. pa do svoje smrti. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1936.

čija predavanja su bila na visokom nivou i rado posjećena. Holandiji i Italiji. a član ANUBiH od 1967. a odbranio doktorsku disertaciju „Morfologija krvnih sudova ovarijuma u različitim funkcionalnim stanjima“ 1972. Publicirao je preko 50 stručnih i naučnih radova. poremećaje cirkulacije srca i krvnih sudova pod utjecajem raznih fizikalnih faktora. te metodama funkcionalnog osposobljavanja oštećenih bolesnika primjenom hidroterapije. prof.). godine izabran je za asistenta na predmetu Anatomija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i prolazi procedure izbora za docenta 1967. ĆUŠ MIRKO (1930. Akademik Ciglar je bio veoma aktivan u naučnim i stručnim udruženjima na nivou bivše Jugoslavije i BiH iz područja užeg interesiranja. vanrednog profesora 1972. godine.vrijeme boravi na najsavremenijim institucijama za rehabilitaciju u Engleskoj. većina njih je bila iz domena pro- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 1 . Ćuš zapamćen je kao jedan od boljih pedagoga i edukatora. a jedno vrijeme i rukovodio tim udruženjima. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu... Bio je prodekan i dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu u pet izbornih perioda. i redovnog profesora. godine izabran je za demonstratora na predmetu Anatomija. radne terapije.-1986. godine. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1955. a nakon diplomiranja 1957. Norveškoj. godine. Danskoj. godine i počasni član još nekoliko akademija nauka u inozemstvu. kineziterapije. Još u vrijeme studija 1950. ultrazvuka. te član više drugih rukovodnih institucija u Sarajevu i BiH. itd. godine. redovni profesor Anatomije Rođen je u Sarajevu 1930. Istraživao je farmakodinamsko djelovanje prirodnih ljekovitih voda i klime na metabolizam. U svojih 30 i više godina nastavničkog rada i bogatog iskustva u unapređenju i organiziranju nastave iz predmeta Anatomija za sve biomedicinske fakultete. endokrinosekreciju i upalu. Velik dio svojih rezultata i istraživanja objavio je u domaćim i inozemnim časopisima u preko 100 stručnih i naučnih članaka. 1978. Habilitirao je o temi „Odnos vena prema arterijskim segmentima bubrega čovjeka“ 1966.

Završio je gimnaziju u Vinkovcima a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beču 1924. Frankfurtu. U tom periodu boravio je na usavršavanju na očnim klinikama u Parizu./49. te se vraća 1962. bira se u privatnog docenta u Zagrebu. Kao naučnik i istraživač bio je vrlo plodonosan i jedan od za- 16 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . naučni i društveni rad profesor Mirko Ćuš dobio je nekoliko društvenih priznanja u vidu odlikovanja. redovni profesor Oftalmologije Rođen je 1900. godine odlazi u Beograd i rukovodi Očnom klinikom i Katedrom za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.). godine u Orašju. Od 1956. posmatranih s aspekta komparativne i uzrasne anatomije. godine. Za svoj pedagoški. Umro je u Sarajevu 1986. Beču i Londonu. godine postaje šef Očnog odjeljenja Državne bolnice u Beogradu. Berlinu. Rezultati istraživanja profesora Ćuša vrijedan su doprinos promociji anatomije na bosanskohercegovačkim prostorima. povelja i nagrada. ČAVKA VLADIMIR (1900. Godine 1948.-1984. Godine 1946. a 1940. Godine 1939. preuzima dužnost šefa Očnog odjeljenja Kliničke bolnice u Sarajevu koje prerasta u Očnu kliniku i na kojoj docent Vladimir Čavka postaje prvi šef Očne klinike i novoosnovane Katedre za oftalmologiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu u zvanju redovnog profesora. a od 1926. godine u Sarajevu i upravlja Očnom klinikom i Katedrom za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu do odlaska u mirovinu 1983. godine. kao sekundarni ljekar. akademik. Nakon diplomiranja zapošljava se na Klinici za očne bolesti u Zagrebu kod profesora Botterija. do 1962. kao asistent na predmetu Očne bolesti.učavanja krvnih sudova i glomerularnog aparata bubrega. Minhenu. plaketa. godine. gdje ostaje sve do 1940. godine. Ženevi. asimetrije lobanje i mozga i naročito limbički sistem i njegove struke s aspekta filo i ontogeneze. Bio je glavni urednik časopisa „Folia Medica Facultatis Medicinae Universitatis Saraeviensis“ i „Folia Anatomica Yugoslavica“. izabran je za dekana Medicinskog fakulteta i glavnog i odgovornog urednika časopisa „Medicinski arhiv“.

totalnog simblefarona. zatim akademsku togu Univerziteta u Montrealu 1954. Nakon diplomiranja. zatim uvodi nove operativne metode kod plastičnih operacija kapaka. patologijom rožnjače. godine. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 1947. lobotomiju (lobotomija Fiamberti-Čavka). gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju 1942. Još kao asistent. Radi svoje aktivne saradnje u NOB-u od 1943. njemačkog. Prvi je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH (Naučno društvo BiH) i njegov redovni član od 1948. godine obavljao je dužnost sekretara Personalnog odsjeka Divizije. godine. godine.služnih pionira na bivšim jugoslavenskim prostorima. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je na Klinici za dječije bolesti u Sarajevu 1958.. i. godine. 1935. Umro je 1984. orbite. godine ČUSTOVIĆ IZET (1923. primjenjujući transorbitalnu leukotomiju. objavljen 1983. te teleangiekstazije na vežnjači i kapcima u obliku „pauka-spajdera“ kod bolesnika s cirozom jetre. gdje rukovodi Pedijatrijskim odjeljenjem. Do 1947.). godine. kao i udžbenik „Oftalmologija“. Rezultate istraživanja iz naprijed spomenutog bogatog opusa publicirao je u preko 200 naučnih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima i dvije monografije: „Refrakcione anomalije i neurologija oka“. i „Retinitis pigmentosa“. primjenom tkivne terapije i inplantologije po Filatovu. Za svoj javni i društveni angažman dobio je niz priznanja. Pro- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 1 . redovni profesor Pedijatrije Rođen je u Trebinju 1923. godine bio je jedno vrijeme hapšen i veći dio okupacije provodi u Sarajevu u ilegali. a u periodu rukovođenja Očnom klinikom u Sarajevu bavi se pretežno glaukomom. godine. operacijom keratoplastike i keratotomije (modificirao Sato-ovu operaciju kod keratokonusa). godine a na njemu diplomirao odličnom ocjenom 1953. najzad. da bi se 1945. godine. Također opisuje nove oblike epidemičnog celulita orbite kod djece izazvane virusima. objavljena 1941. Osnovao je časopis „Medicinski arhiv“ i „Jugoslovenski oftalmološki arhiv“ i bio njihov glavni i odgovorni urednik. zatim nagradu AVNOJ-a 1947. godine.-1979. Bio je član brojnih naučnih i stručnih asocijacija u zemlji i inozemstvu. godine. godine. te prvu nagradu Vlade BiH 1948. godine konstruirao je korneofleksometar. između ostalog. francuskog i austrijskog oftalmološkog društva. jedno vrijeme radi u Domu zdravlja Visoko. objavljena 1953. godine. priključio jedinicama NOP-a. Habilitaciju je odbranio 1965. engleskog. a doktorsku disertaciju 1970. te modifikacije postojećih aplikacija kod ablacije retine. Orden rada prvog i drugog reda i Orden rada sa crvenom zastavom. između ostalog: akademsku togu Univerziteta u Oksfordu 1950.

Specijalizirao je organsku kemiju u Minhenu kod nobelovca prof. Obavljao je brojne društvenopolitičke funkcije na Medicinskom fakultetu i u UMC-u Sarajevo. Od 1923. i stekao je ugled odličnog poznavaoca šećerne bolesti kod djece. Iz područja kliničke imunologije i bjelančevina plazme i bioloških sekreta objavio je značajan opus naučnih i stručnih radova. i redovnog profesora na predmetu Pedijatrija 1977. Scheibea. H. Fischera i fizikalnu kemiju kod prof. godine. godine. godine. a za docenta na istoj katedri bira se 1940. proveo je šest mjeseci u Centru za naučna istraživanja na Medicinskom fakultetu u Parizu izučavajući imunologiju.). Pušina 1927. te redovnog profesora 1943. Jedno vrijeme bio je predsjednik Pedijatrijske sekcije Društva ljekara BiH i podpredsjednik Endokrinološke sekcije BiH. godine. radi kao viši savjetnik i šef Kemijske laboratorije Duhanskog instituta pri Ministarstvu lake industrije. Osim kliničke imunologije interes je usmjerio i na dječiju endokrinologiju.šao je procedure izbora za docenta 1967. G. akademik. Kao asistent na Katedri za kemiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu izabran je 1926. Od 1945. godine. a također se usavršavao na klinikama u Pragu i Budimpešti. Umro je u Sarajevu 1979.-1989. vanrednog profesora 1972. godine. godine radi na Tehničkoj srednjoj školi u Zagrebu kao srednjoškolski profesor. DEŽELIĆ MLADEN (1900. Na Katedri opće i eksperimentalne kemije na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu izabran je za vanrednog profesora 1942. godine u Zagrebu. Fizika i Matematika 1923. godine. redovni profesor Hemije Rođen je 1900. do 1925. Godine 1961./62. godine.. a brojne radove prezentirao je na stručnim pedijatrijskim skupovima. Doktorsku disertaciju iz Kemije odbranio je kod profesora N. gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju 1919. Nakon osnivanja 1 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na predmetima Kemija. što je rezultiralo i osnivanjem Savjetovališta za dijabetičare i njihove roditelje u sklopu Dječije klinike u Sarajevu. Nakon osnivanja Medicinskog fakulteta u Sarajevu biva izabran za redovnog profesora i šefa Katedre za hemiju.

Na njegovu inicijativu. Iz ove oblasti počeo je objavljivati već 1927.). kada Naučno društvo prelazi u ANUBiH a profesor Deželić je izabran u prvo predsjedništvo Akademije. dobio je 27. godine. koju dužnost je obavljao do svoje smrti 1961. godine u Lugavčini kod Požarevca (SCG). godine. U Naučnom društvu BiH obavljao je funkciju sekretara društva od 1963. godine bira se za redovnog profesora i šefa Katedre Organske hemije. godine i redovnog profesora istog Fakulteta. Najveći nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 19 . Umro je u Zagrebu 1989. zatim vanrednog profesora 1951. koji je važio za najbolje i najfunkcionalnije organiziran hemijski institut u zemlji.Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1950. prvenstveno iz organske i fizikalne hemije. Za svoj društveni i naučni angažman godine 1966.-1914. Područjem neuropsihijatrije počeo se baviti 1924. Do 1930.-1961. Godine 1947. Smederevska Palanka. izabran je za docenta na predmetu Neuropsihijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. julsku republičku nagradu BiH. gdje je diplomirao 1921. godine i do svoje smrti objavio je više od 100 stručnih i naučnih radova. godine radi kao ljekar opće prakse u mjestima: Kuršumlija. čiji je urednik bio 15 godina. redovni profesor Neuropsihijatrije Rođen je 1891. do 1966. na novoosnvanom Prirodnomatematičkom fakultetu u Sarajevu bira se za šefa Odsjeka za hemiju i kasnije direktora Hemijskog instituta. a radi ratnih događanja prekinuo studij i nastavio na Praškom medicinskom fakultetu. Medicinski fakultet upisao je u Freiburgu. godine. godine a jedno vrijeme provodi na Klinici za neuropsihijatriju kod uvaženog profesora Pelnarža u Pragu. godine. Obrenovac. Više od 30 radova objavio je u inozemnim medicinskim časopisima. godine. DIMITRIJEVIĆ DIMITRIJE (1891. godine. nastavio studirati u Berlinu (1912.). Osnovao je Društvo hemičara i tehnologa BiH i njegov časopis „Glasnik“. među kojima i četiri monografije. Požarevac. Gimnaziju je završio u Požarevcu 1910. Publicirao je preko 100 naučnih i stručnih radova. Odlikovan je Ordenom rada sa crvenom zastavom 1965. godine. Od 1960. u Sarajevu je osnovan Insistut za hemiju i fiziku.

Specijalistički ispit iz Opće hirurgije položio je 1954. Nekolicina njegovih radova posvećena je šizofreniji. Jajcu i Cazinskoj Krajini.broj radova odnosio se na probleme neuroza. i redovnog profesora 1975. objavljena u Sarajevu 1956. te član Redakcijskog odbora časopisa „Medicinski arhiv“. te prošao procedure izbora za docenta 1962. godine. Godine 1959. objavljena u Sarajevu 1954. u kojoj će doživjeti svoju profesionalnu slavu i te koje oblasti je objavio najveći broj svojih naučnih i stručnih radova. godine u Ulogu. godine. Nastupao je s radovima na brojnim svjetskim i naučnim skupovima.. dodijeljena mu je medalja za zasluge „Orden rada drugog reda“ povodom 43. Opću hirurgiju je učio kod akademika Blagoja Kovačevića. vanrednog profesora 1968. godine. a svoja iskustva iz tog domena prezentirao je u dvije monografije: „Neuroze sa talamopatskim pojavama“. godine. a kasnije se usmjerio na traumatologiju. godine. Jedno vrijeme radio je kao ljekar opće prakse na Sokocu. godine njegove ljekarske prakse. godine i „Histerija kao neurodinamski problem“. a iz ove oblasti također je objavio jednu monografiju: „Schizasthenia“. godine. Posebno se interesirao za hirurgiju povrijeđenog kuka i tim segmentom se bavio sve do svoje smrti. DODER ALEKSANDAR (1919. Završio je gimnaziju u Sarajevu 1939. Zaslužan je da je traumatologija dobila ravnopravan značaj s drugim subdisciplinama unutar opće hirurgije. Također se bavio sportskim povredama i jedno vrijeme je 20 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . redovni profesor Hirurgije Rođen je 1919. bio je član brojnih naučnih i stručnih domaćih i inozemnih asocijacija. Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu nastavnu karijeru započeo je kao asistent 1953. Umro je i sahranjen u Beogradu 1961.-1975. godine. objavljena 1953.). godine na Hirurškoj klinici u Sarajevu. Studije medicine započeo na Medicinskom fakultetu u Beogradu a okončao Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1947.

ÐORÐEVIĆ JELENA (1929. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1941. u kom svojstvu je proveo ukupno osam godina. Studenti medicine i specijalizanti infektologije pamte ga kao vrsnog edukatora i strogog nastavnika. godine. Završio je osnovnu školu i gimnaziju u rodnom mjestu. redovni profesor Radiologije Rođena je u Novom Bečeju 1929. Publicirao je preko 40 stručnih i naučnih radova u domaćim i inozemnim časopisima iz gotovo svih oblasti infektologije. čestitog i kvalitetnog učitelja.).-1988.bio klupski ljekar Sarajevskog nogometnog kluba „Željezničar“. Nakon diplomiranja zaposlio se kao asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetu infektivne bolesti. Bio je dugogodišnji šef Klinike za infektivne bolesti Kliničke bolnice u Sarajevu i Katedre za infektologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Bio je širko obrazovan i elokventan a govorio je njemački. Umro je 1975. godine u Pirotu.-1990. u kom svojstvu je i otišao u mirovinu. francuski i bugarski jezik. Makedonija. koji je svoja znanja i ogromna iskustva znao kvalitetno i korektno prenijeti tokom predavanja i vježbi. Godine 1949. godine. ruski. godine u Sarajevu. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1955. s obzirom da je bio prisiljen izdržavati i plaćati studij vlastitim sredstvima. Za vrijeme studija. Kao nastavnik Hirurgije svoje interesovanje usmjerio je na oblast ratne hirurgije i traumatologije i studenti i brojni specijalisti traumatologije pamtit će ga kao vrijednog. Položila je specijalistički ispit iz radiologije na Radiološkom institutu Medicinskog fakulteta u Beogra- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 21 . pionira traumatologije na bosanskohercegovačkim prostorima. godine.). Umro je 1990. angažirao se i radio kao laborant na Infektivnoj klinici Kliničkog centra u Beogradu. što mu je omogućilo da kvalitetno prati biomedicinsku literaturu objavljenu na širim evropskim prostorima. Prošao je faze izbora u redovnog i vanrednog profesora. redovni profesor Infektologije Rođen je 1903. ÐORÐEVIĆ BLAGOJE (1903. imenovan je za docenta na predmetu infektologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

U knjizi „Klinička propedeutika“. Specijalistički ispit iz Interne medicine položila je 1982. Mađarskoj i Rumuniji. Adolfa Zuppinger-a. vanrednog profesora te 1983. godine o temi: „Ekspresivnost komponenti faktora VIII/ vWF i FVIIIAg/. napisala je poglavlje Hematologija. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1974. Jedno vrijeme radila je kao šef Odjeljenja za radiologiju Opšte bolnice u Kragujevcu. godine. redovnog profesora. godine izabrana je za docenta. godine. nakon čega osniva moderno Odjeljenje za radioterapiju Kliničke bolnice Koševo. Nakon odbrane doktorske teze 1975.). Za asistenta Medicinskog fakulteta u Sarajevu na predmetu Radiologija izabrana je 1964. Sarajevo u Institutu za radiologiju i onkologiju. Iz oblasti radiologije se usavršavala u centrima u Japanu. godine. magistarski rad odbranila 1985. godine u Zenici. gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Iz oblasti radioterapije provela je tokom 1964. godine.-2002. te knjiga “Limfografija” i “Radioterapija”. Iz ove oblasti objavila je oko 20 stručnih i naučnih radova. Engleskoj. sve do smrti 2002. uglavnom iz područja hematologije i transplantacije hematopoetskih matičnih stanica. i koautor udžbenika “Opšta radiologija” za studente biomedicinskih fakulteta. Umrla je u Sarajevu 1988. godine. Autor je i koautor više od 200 stručnih i naučnih radova iz oblasti radiologije. profesora Muhameda Hadžimejlića i saradnika. 22 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . a doktorsku disertaciju 1994. Za docenta na predmetu Interna medicina izabrana je 1997. Rusiji. docent Interne medicine Rođena je 1948. SAD-u. DŽIRLO-TODOROVIĆ JASNA (1948. godine nekoliko mjeseci na Radiološkom institutu u Bernu kod prof.du. godine. godine. zatim 1978. Nakon obavljenog ljekarskog staža radi na Drugoj internoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. Jedan je od inicijatora osnivanja Udruženja hematologa i transfuziologa BiH. Od 1960. Stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu. kasnije Klinici za hematologiju. godine radi u Kliničkoj bolnici Koševo. Franckuskoj.

poslije mobiliziran u jedinice NOB-a. a karijeru je završio kao emeritirani profesor Medicinskog fakulteta. godine. godine specijalizira internu medicinu na Prvoj internoj klinici kod profesora Bogdana Zimonjića. Još u vrijeme specijalizacije usavršavao se u Bolnici „Karolinska“ u Štokholmu iz područja primjene aktivnih radioizotopa. Bio je član nekolicine stručnih i naučnih medicinskih asocijacija. koja je jedno vrijeme dominirala u BiH.FAJGELJ ALEKSANDAR (1921. Nakon toga boravi na Institutu u Malmeu kod profesora Waldenstroma i Lassena.-1991. a posebno kod proučavanja endemske nefropatije. a završio ga 1953. Nakon obavljenog ljekarskog staža i položenog državnog ispita jedno vrijeme radi kao sreski ljekar u Kalinoviku. Osnovnu školu završio je u Celju. Upisao je Medicinski fakultet u Sarajevu kao đak prve generacije. nakon što je svoja iskustva prenosio brojnim generacijama studenata biomedicinskih fakulteta. redovni profesor Interne medicine Rođen je u Mariboru 1921. 1972. Doktorsku disertaciju odbranio je 1965. godine kao najbolji student generacije. godine. Zaslužan je da je 1977. Profesor Aleksandar Fajgelj publicirao je preko 120 stručnih i naučnih radova i mentorirao petnaestak magisterija i doktorata. te 1977. a kasnije i Prvo nefrološko odjeljenje Interne klinike. te se po povratku aktivno angažira na afirmaciji primjene radioaktivnih izotopa u BiH i na jugoslavenskom nivou. za redovnog profesora. a tokom rata je zarobljen. Specijalizaciju dovršava i polaže specijalistički ispit iz interne medicine na Klinici „Rebro“ u Zagrebu 1961. kojim je rukovodio više godina. Bio je izvrstan i elokventan predavač. Drugi svjetski rat ga je zatekao u svojstvu kadeta Ratne mornarice. izabran je za docenta na predmetu Interna medicina. gimnaziju je započeo u Dubrovniku a okončao u Sarajevu 1939. Godine 1967. godine iz ovog područja. te nakon povratka u Sarajevo osniva Odjeljenje za radioaktivne izotope. U poznim godinama.). koji su zajedničkim naporima napravili prvi udžbenik interne medicine za studente i ljekare u BiH. godine. Još kao student radio je kao demonstrator na Katedri za fiziologiju kod profesora Aleksandra Sabovljeva. godine za vanrednog profesora. Od 1956. te član redakcijskih odbora nekoliko jugoslavenskih biomedicinskih časopisa. okupio je vrijednu i kvalitetnu ekipu saradnika iz oblasti interne medicine. godine nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 2 .

oformljena Jugoslavenska bolnica u Zaviji u Libiji. godine. Izuzetno elokventan naučnik i nastavnik širokog opusa znanja. godine. godine. Aleksandra Glucka. godine.-1985. zatim za vanrednog profesora 1968. Od 1922. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu. godine. svojim predavanjima plijenio je studente. Umro je u Sarajevu 1991. a iste godine upisuje se na Medicinski fakultet u Beču. godine. Godine 1919. godine. godine na predmetu Interna medicina. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1951. prelazi na Medicinski fakultet u Prag. Također je osposobio brojne specijaliste interne medicine. Maturirao je Gimnaziju u Sarajevu 1914. FLEGER JOSIP (1896. FILIPOVIĆ ZAIM (1923. endokrinologije i dijabetologije u BiH.-1966. a gimnaziju u Sarajevu 1943. da bi kao student medicine bio mobiliziran u činu desetara do 1918. Nakon obavljenog ljekarskog staža u Kliničkoj bolnici Koševo u Sarajevu 1952. redovni profesor Dermatovenerologije Rođen je u Sarajevu 1896. najveći broj iz endokrinologije i dijabetologije. redovni profesor Interne medicine Rođen je u Ključu 1923. godine.). godine. Za svoj društveni angažman dobio je niz priznanja. Tamo je odbranio titularni rad „Memoire d’assistant etranger“ o temi „l’ eprueve de la thiridothyronine dans les thyreoses compenstrices“. za profesora Medicinskog 24 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine. Objavio je velik broj stručnih i naučnih radova u domaćim i inozemnim časopisima. a po njegovom odlasku 1925. Nakon obranjene habilitacije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu izabran je za docenta 1961. po čemu ga pamte brojne generacije kao jednog od najvećih erudita Medicinskog fakulteta u Sarajevu.). a jedan dio specijalizantskog staža provodi u bolnici Pitije u Parizu kod profesora Gilbert-Dreyfusa. godine započinje specijalizaciju iz Interne medicine. Doktorsku disertaciju o temi „Trudnoća i dijabetes“ odbranio je marta 1973. na kome je diplomirao 1921. godine iz Sarajeva. godine radi u Opštoj državnoj bolnici u Sarajevu na Dermatovenerološkom odjeljenju kod dr. godine te se bira za redovnog profesora Interne medicine 1975.

Objavljena mu je skripta „Kožne i spolne bolesti“ u Sarajevu i knjiga „Kožne i spolne bolesti“ u Beogradu. je izabran za redovnog profesora iste Katedre. Kao priznati specijalist dermatovenerologije doktor Fleger preuzima rukovođenje Dermatovenerološkim odjeljenjem Opšte državne bolnice u Sarajevu. Učesnik je s referatima većine jugoslavenskih kongresa iz dermatovenerologije. Smatraju ga jednim od vodećih jugoslavenskih dermatovenerologa. Umro je u Sarajevu 1966. Augusta 1942. godine.fakulteta u Zagrebu. godine. sifilisa i dermatofitija. gdje provodi zatvoren u teškim uvjetima zatvorske službe četiri i po mjeseca. godine preuzima Osiguravajući fond Državne željeznice. bavio se i botanikom. u kome radi kao dermatovenerolog do 1945. a novembra 1958. Osim dermatovenerologijom. godine je reizabran. a jedno vrijeme vodi i Dermatovenerološko odjeljenje Vojne bolnice u Sarajevu. godine biva uhapšen i smješten u zatvore u Zagrebu i Lepoglavi. godine dio radnog vremena radi kao dermatovenerolog Socijalnog osiguranja Sarajevo. Nakon oslobođenja vraćen mu je izgubljeni položaj šefa Dermatovenerološkog odjeljenja Opšte državne bolnice u Sarajevu. zatim 1934. 1957. Prvu godinu Drugog svjetskog rata vodi Institut za lepru u Sarajevu. biran je za vanrednog profesora novoosnovane Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. a jedno vrijeme je bio i predsjednik Jugoslavenskog udruženja dermatovenerologa. Istovremeno radi i kao ljekar Osiguravajućeg zavoda „Merkur“ u Sarajevu. nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 2 . Posebno se interesirao za endemski sifilis. zatim biva mobiliziran u Vojni sanitet. a od 1939. lepre. Godine 1949. godine. pa je pozvan da dadne svoje priloge za Jugoslavensku medicinsku enciklopediju. za kojeg tvrdi da je u BiH importiran putem vojske iz Anadolije. iz koje oblasti je objavio niz stručnih i naučnih radova i nekoliko knjiga i monografija. Većina radova profesora Flegera bila je iz područja tuberkuloznog lupusa. i na tom položaju je bio do smrti marta 1966. prvi jugoslavenski udžbenik iz dermatovenerologije.

završio je također u Sarajevu 1957. Tokom studija bio je demonstrator na predmetu Opšta fi- 26 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . naučnik i istraživač. Osnovnu školu i radiomehaničarski zanat završio u Saarajevu. Profesor Robert Fried je uvršten u plejadu pionira bakteriološke službe u BiH i jedan je od suosnivača i organizatora epidemioloških službi higijenskih zavoda u Bosni i Hercegovini. godine. godine. Po osnivanju Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1947. GABELA FIKRET (1936. do 1933.FRIED ROBERT (1892. a na osnovu habilitacije o temi „Epidemiologija.-1974.). a zatim i kao šef istog Zavoda radi do 1947. te u publikaciji „Priručnik standardnih metoda za mikrobiološki rutinski rad“. godine. Odmah po dolasku nacista na vlast u Njemačkoj vraća se u Banju Luku. godine radi kao šef Bakteriološkog odjeljenja Higijenskog zavoda u Berlinu. Kao nastavnik. godine bira se za vanrednog profesora i šefa Katedre za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. a zatim odlazi u Tuzlu i do 1928. objavio je petnaestak stručnih i naučnih radova u domaćim i inozemnim časopisima. a koautor je u poznatom jugoslavenskom udžbeniku „Mikrobiologija i parazitologija“. godine u Žilini (ČSSR). profesora Bogdana Karakaševića. na kome je diplomirao 1964. vanredni profesor Fizike Rođen je u Sarajevu 1936 godine. do 1923. smjer Fizika i matematika. Specijalistički ispit iz Mikrobiologije položio je u Sarajevu 1923. godine.-1996. U periodu od 1918. godine. Umro je u Zagrebu 1974. nekoliko puta revidiranog i preštampavanog. odbranjene 1958. Medicinski fakultet završio je u Beču 1917.). upisao se na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. redovni profesor Mikrobiologije Rođen je 1892. Kao priznati javni i društveni radnik odlikovan je Ordenom rada. te tri razreda gimnazije. godine. Godine 1958. godine obavlja funkciju upravnika Doma zdravlja u Tuzli. godine obavljao je dužnost šefa Bakteriološkog odjeljenja Armijske bolnice u Sarajevu. gdje rukovodi Bakteriološkim odjeljenjem Higijenskog zavoda u Banjoj Luci. klinika i bakteriologija Bangove bolesti“. uglavnom iz bakteriologije. U periodu od 1928. godine.

Bio je glavni istraživač u nekoliko naučno-istraživačkih projekata i elaborata koji su finansirani sredstvima Instituta “Ruđer Bošković“ u Vinči i Metalurškog fakulteta u Titogradu. vanrednog profesora. redovni profesor Epidemiologije Rođen je 1914 godine u Travniku. gdje izvodi teoretsku nastavu za studente Medicinskog. Umro je u Sarajevu 1996. GAON JAKOB (1914. Bio je na usavršavanjima u nekoliko centara u bivšoj SFRJ. Stomatološkog i Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu. nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 2 . Nakon Drugog svjetskog rata zapošljava se kao ljekar opće prakse u Goraždu i radi do 1947. Još kao student bio je aktivan u studentskim udruženjima. godine. akademik. u oblasti rendgenske strukturene analize u „Ruđer Bošković“ institutu u Vinči. nakon čega osniva istoimenu laboratoriju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. te postiplomsku nastavu za studente Farmaceutskog fakulteta. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Travniku. između ostalog.). godine.-1995. kada prelazi na Institut za higijenu Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Jedno vrijeme proveo je kao zatočenik u Njemačkoj. Asistentsku karijeru na predmetu Epidemiologija započeo je 1948. Bio je priznat javni i društveni radnik. Istovremeno je obavljao funkciju honorarnog asistenta na Elektrotehničkom fakultetu na predmetu Fizika. godine. Rezultate svojih istraživanja publicirao je u preko 20 stručnih i naučnih radova u domaćim i inozemnim časopisima. godine i prošao faze izbora u docenta. U preko četrdeset godina svog nastavnog zvanja odgojio je brojne generacije studenata medicine. Specijalizirao je epidemiologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu.zika. Nakon odsluženog vojnog roka zaposlio se u željezari Ilijaš. Prošao je faze izbora u docenta i vanrednog profesora na istoimenom fakultetu. Tokom Drugog svjetskog rata angažiran je u Sanitetu NOP-a. a godine 1983. redovnog profesora i profesora emeritusa. kao asistent za defektoskopiju. bira se u zvanje vanrednog profesora na predmetu Medicinska fizika na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu. stomatologije. diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1939. Također je bio autor praktikuma i skripti za studente biomedicinski fakulteta.

Zbog svog društvno-političkog angažmana dobitnik je niza društvenih priznanja. godine. Također je koautor u nekoliko monografija drugih autora iz oblasti epidemiologije.). Više puta je boravio na stručnim usavršavanjima na ORL klinici u Zagrebu. Odmah nakon 2 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine. Bio je redovni član ANUBiH od 1974. preventivne medicine. zbornicima radova a autor je i koautor knjiga “Opća epidemiologija zaraznih bolesti” i “Specijalna epidemiologija zaraznih bolesti”. GERC JOSIP (1904. godine. godine definitivno prešao na ORL odjeljenje i započeo specijalizaciju iz ORL. a maturirao u Klasičnoj gimnaziji 1922. godine je. Jedno vrijeme bio je glavni urednik časopisa “Medicinski arhiv” i član redakcijskih odbora više drugih medicinskih časopisa u bivšoj Jugosaviji. godine. U svom naučnoistraživačkom opusu ima preko tri stotine stručnih i naučnih radova objavljenih u časopisima. sljedeće godine sekundarni ljekar Dermatovenerološkog odjeljenja. godine) i Banjoj Luci. da bi krajem 1932. Umro je u Zagrebu 1995. Jedan je od pionira moderne epidemiologije u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu završio je u Sinju. godine kod profesora Vulovića i Fotića. gdje kontinuirano radi sve do svoje smrti 1978. Započeo je studij medicine u Gracu 1922. a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beču 1929. a onda i Neuropsihijatrijskog odjeljenja Opšte državne bolnice. prvo. u Splitu. mikrobiologije. jedno vrijeme radeći paralelno na odjelu Vojne bolnice i ORL odjeljenju Opšte državne bolnice. volonter na ORL odjeljenju. godine. Od 1930. Bio je poliglota i vrstan predavač s izvanrednim sposobnostima da prenese znanje na studente i specijalizante. koju je okončao na ORL klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu 1936.farmacije i više medicinske škole u Sarajevu te na fakultetima u Tuzli (gdje je bio matičar fakulteta. Iste godine zapošljava se u Opštoj državnoj bolnici u Sarajevu. vanredni profesor Otorinolaringologije Rođen je u Sinju (Hrvatska) 1904. Period Drugog svjetskog rata proveo je mobiliziran u Sanitet NOR-a. osnovanog 1976.. osnivač i član Udruženja epidemiologa BiH i Jugoslavije te član nekoliko inozemnih epidemioloških asocijacija.-1978.

a s obzirom da je bio i dobro muzički obrazovan. bavio se i pisanjem muzičkih i pozorišnih kritika. organizirao je šahovske klubove. te u Zavodu za suzbijanje endemskog sifilisa u Banjoj Luci. Na istom fakultetu specijalizirao je dermatovenerologiju i objavio svoje prve naučne radove iz te oblasti 1926. Brojne radove prezentirao je na naučnim i stručnim skupovima i objavio u naučnim i stručnim časopisima kod nas i u inozemstvu. posebno abdominalne hirurgije i hirurgije glave i vrata. ali i neumorno radi nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 29 . Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beču 1923. Praga. Godine 1947. Ciriha. Od 1941. redovni profesor Dermatovenerologije Rođen je u Slavonskoj Požegi 1899. Nastavnu karijeru započeo je 1952. akademik. GRIN ERNEST (1899. Između ostalog. kao već renomirani liječnik usavršava se u SAD-u.).. izabran je za vanrednog profesora. godine. Godine 1963. 1961. godine brani habilitacioni rad „Patologija i klinika ozene“ na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. a po povratku radi u Higijenskom zavodu u Sarajevu. a 1951. Profesor Gerc više puta boravi na usavršavanju na ORL klinikama. primjenjujući bogata iskustva iz ratne hirurgije i traumatologije.završetka Drugog svjetskog rata radi na Hirurškom odjeljenju Kliničke bolnice u Sarajevu zajedno sa Blagojem Kovačevićem intenzivno razvijajući Hirurški odjel i njegovu djelatnost. Jedan je od pionira ORL u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji. Hamburga. jedno vrijeme radi na suzbijanju endemskog sifilisa u Cazinskoj krajini. Berlina. godine. godine aktivno učestvuje u NOB-u.-1976. godine u zvanju docenta na predmetu Otorinolaringologija. godine. Bio je zapažen društveni i kulturni radnik u Sarajevu. a zatim vodi Kožno-venerični dispanzer u Varaždinu i upravlja Domom zdravlja u Vukovaru. godine. što mu je omogućilo da bogata iskustva stečena u ovim institucijama prenese na studente i mlađe kolege. postavljen je za šefa ORL klinike. Umro je u Sarajevu 1978. Godine 1934. i 1949. boravi na ORL klinici kod profesora Gušića i Šercera. gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. do 1945. Poslije diplomiranja.

redovni profesor Mikrobiologije i parazitologije Rođen je 1899. godine. gdje je jedno vrijeme bio i direktor sve do izbora za docenta na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1952. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Napulju 1927. Njegov program suzbijanja sifilisa i mikotičnih oboljenja prihvaćen je kao oficijelni model Svjetske zdravstvene organizacije.kao ljekar na suzbijanju zaraznih bolesti u BiH. godine. Bio je priznat javni i društveni radnik. London. i redovnog profesora 1961. Godine 1957. Pariz.). GVOZDENOVIĆ MILAN (1899. Bio je više od dvadeset godina ekspert SZO u projektima iz oblasti dermatovenerologije. Beograd. i emeritirani profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. godine. godine. Nakon završenog studija vratio se u Crnu Goru i radio kao ljekar na suzbijanju zaraznih i parazitarnih bolesti pri Higijenskom zavodu na Cetinju. a rezultate provedenih uspješnih akcija prezentirao je na gotovo svim većim svjetskim i evropskim kongresima. da bi potom bio izabran za vanrednog profesora 1959. a specijalistički ispit iz parazitologije položio je na Institutu za parazitologiju pri Institutu Srpske akademije nauka. Gimnaziju je završio u Cetinju. Kao redovni član ANUBiH. te nekoliko knjiga iz oblasti endemskog sifilisa i mikotičnih oboljenja. postao je počasni član nekoliko međunarodnih naučnih organizacija. Štokholm. Simo Milošević“ u Sarajevu koji je postao referentna naučna ustanova sa kvalitetnim kadrom i dobro organiziranom dermatovenerološkom službom. Još prije dolaska u 0 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu .-1982. po čemu će postati vrlo poznat u zemlji i inozemstvu. gdje se usavršavao iz područja mikrobiologije i parazitologije. Rim. Ðenova. Godine 1952. habilitirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Više puta je odlazio u univerzitetske centre Zagreb. godine u Čeklićima (SCG). osniva Zavod za kožne i venerične bolesti „Dr. Objavio je oko 120 stručnih i naučnih članaka u domaćim i inozemnim publikacijama. Za direktora Instituta za sifilis i kožne bolesti u Sarajevu postavljen je 1946. odakle rukovodi i organizira gotovo svim terenskim akcijama na suzbijanju endemskog sifilisa u BiH.

godine. Jedno vrijeme bio je načelnik Epidemiološkog odjeljenja Ministarstva zdravlja Crne Gore i načelnik za organizaciju zdravstvene službe Higijenskog zavoda na Cetinju. a okončao 1950. a prepoznatljiva su i njegova istraživanja sprečavanja malarije. Milićima kao ljekar praktičar. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je 1965. Osnovnu školu pohađao je u Zagrebu. izabran je nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 1 . godine u Sarajevu. Gimnaziju je učio u Sremskim Karlovcima. Jedno vrijeme se usavršava u Švedskoj i Holandiji kao specijalista SZO. a kurs Socijalne pedijatrije na Klinici za dječije bolesti u Sarajevu 1958. Šekovićima. Novom Sadu. Umro je 1982. godine. iz tog domena je i najveći broj njegovih publiciranih radova. godine. Ljekarski staž je obavio na Dječijem odjeljenju Opće bolnice u Tuzli. nakon čega brani doktorsku disertaciju „Procjena efekata antireumatske terapije u toku juvenilnog reumatoidnog artritisa na osnovu praćenja serumskih imunoglobulina“. Medicinski fakultet upisao u Sarajevu. radeći na Institutu za mikrobiologiju i parazitologiju. amebijaze i crijevne parazitoze. HADŽIMUSIĆ NEDŽAT (1932.Sarajevo. godine na Klinici za dječije bolesti u Sarajevu. godine radi u službama za zaštitu djece domova zdravlja u Vlasenici. 1978. koji je bio baza za dodiplomsku. godine. uspio organizirati vrlo kvalitetan parazitološki laboratorij. Od 1961. Godine 1981. a završio u Splitu. a završio u Zagrebu 1956. a zatim i Centralnog higijenskog zavoda u Sarajevu. Profesor Gvozdenović je.-1986. istakao se rezultatima istraživanja bolesti kala-azar.). postdiplomsku i specijalističku edukaciju iz parazitologije. docent Pedijatrije Rođen je u Beogradu 1932. godine.

funkcionalnu i antropološku anatomiju. godine. Neki od njegovih rezultata citirani su u svjetskim udžbenicima anatomije. Odmah po osnivanju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. HADŽISELIMOVIĆ HAJRUDIN (1914.-1981. a preuzima funkciju šefa Instituta i Katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu od 1949. Umro je u Sarajevu 1986. godine. Cjelokupan svoj radni vijek posvetio je organiziranju modernog anatomskog instituta i kvalitetnoj edukaciji studenata svih biomedicinskih fakulteta iz anatomije. a za svoj društveni angažman dobitnik je brojnih priznanja. među kojima i Ordena rada sa srebrenim vijencem. godine. Akademik Hajrudin Hadžiselimović je imao izuzetno bogat naučni opus. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1940. Nakon toga je predavao Pedijatriju i na Medicinskom fakultetu u Tuzli. od kojih većina iz njegove subspecijalističke oblasti. Učesnik je brojnih stručnih i naučnih skupova u zemlji i inozemstvu. godine. odjeljenje za primijenjenu anatomiju. rendgen anatomiju. godine i kao odličan student odmah se zaposlio na predmetu Anatomija na istom fakultetu. anatomije moždanih struktura. gdje su studenti sticali vrlo kvalitetna znanja o anatomiji ljudskog tijela. akademik. Bio je društveno angažiran u brojnim institu- 2 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . kardiologije dječijih reumatskih oboljenja. labirinta unutrašnjeg uha čovjeka i životinja. Institut za anatomiju bio je jedan od najbolje organiziranih i opremljenih instituta u bivšoj Jugoslaviji. uporedne anatomije mozga i krvnih sudova srca i dr. angažiran je kao nastavnik u svojstvu docenta kod profesora Jakova Kiljmana.za docenta na predmetu Pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. redovni profesor Anatomije Rođen je u Banjoj Luci 1914. a na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1984. anatomije karličnog zgloba djece u normalnim i patološkim uvjetima razvoja. elektronsku mikroskopiju. Publicirao je preko 100 naučnih i stručnih radova iz funkcionalne anatomije djeteta. gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. u čijim odjeljenjima: muzej.). Publicirao je oko 70 stručnih i naučnih radova.

Član je više stručnih i društvenopolitičkih organizacija. i od 1990. 27. godine. Udruženja anatoma SSSR-a. Udruženja američkih medicinskih autora. i dr./67. Odmah pristupa nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Austrijskog ljekarskog udruženja. te dobitnik Spomen-plakete grada Sarajeva 1985./54. godine.-1998. te počasni član Njujorške akademije nauka. vanredni profesor Pulmologije Rođen je u Tutinu (SCG) 1935. godine. Prošao je faze izbora od asistenta do vanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Sarajevu na predmetu Pulmologija. do 1983. i 30. Redovni član ANUBiH je od 1973. HERLINGER IVO (1896. prekinuo iz porodičnih razloga. te okončao u Sarajevu 1970. redovni profesor Otorinolaringologije Rođen je u Karlovcu (Hrvatska) 1896. godine i RO interne discipline UMC Sarajevo. Publicirao oko 50 stručnih i naučnih radova. godine osnovao časopis „Folia Anatomica Iugoslavica“ i bio je njegov glavni urednik. do 1993. o temi “Korelacija između spirografskog i bodipletizmografskog načina registrovanja bronhospazma i njegovo razvrstavanje po tipovima”./54. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beču 1922. Medicinski fakultet započeo studirati u Beogradu 1953. Umro je u Sarajevu 1981./65. a doktorirao na istom fakultetu 1984. godine. gdje je završio osnovnu školu. Magistrirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1977. a 1972. a dekana 1964.). Bio je direktor Klinike za plućne bolesti u dva mandata od 1979. obavljao je funkciju prodekana Medicinskog fakulteta 1953. godišnjice Medicinskog fakulteta. godine. godine o temi “Mogućnosti kopnografije i krivulje protokvolumen kod registrovanja farmakodinamske reverzibilnosti otpora u disajnim putevima”. te knjigu „Savremene mogućnosti kliničke fiziologije disanja“ 1988. između ostalog. Uredio je allmanahe povodom proslave 25.cijama. gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. julske nagrade za naučni rad. a zatim i klasičnu gimnaziju 1915. do 1966. godine. godine. godine. godine. godine i niza drugih društvenih priznanja. Dobitnik je brojnih društvenih priznanja.. HAMZAGIĆ HASAN (1935.). Umro je 1998.-1963.

Bio je priznati društveni i javni radnik. ponovno je uhapšen. gdje učestvuje u IV i V neprijateljskoj ofanzivi kao hirurg Vojne bolnice. i proveo je dva mjeseca u zatvoru. u kome su se liječili pacijenti Slavonije. U nekima od ovih oblasti je prvi primijenio eksperimentalna ispitivanja koja su objavljena u domaćim i inozemnim časopisima. korozivnog ezofagitisa i peribronhijalnih procesa. Baranje i velikog dijela Bosne i Hercegovine. godine. Habilitirao je 1957./1961./1962. Januara 1963. Također je odlikovan spomenicom „Sutjeska“. Naučnoistraživački opus profesora Herlingera obuhvatio je savremene poglede i dostignuća u oblasti ORL tog perioda./1951. te 1945. Godine 1960. godine sa radom: „Histološka ispitivanja akutne korozije ezofagusa nakon aplikacije antibiotika i kortizona“. godine. Neposredno po osnivanju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. godine. godine postavljen za šefa Instituta za transfuziju krvi JNA. i 1961.specijalizaciji iz otorinolaringologije na Bečkom medicinskom fakultetu kod profesora Hajeka i Neumanna.. zatim. a zatim i upravitelja Gradske bolnice u Beogradu. jer je surađivao sa NOP-om. prebačen na slobodnu teritoriju. 4 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . a zatim po kazni prebačen u Bosnu da suzbija endemski sifilis. a dekana 1960. Demobiliziran je kao potpukovnik. a zatim je otpušten. Obavljao je dužnost prodekana Medicinskog fakulteta 1950. otpušten je iz službe i uhapšen. od strane njegovih matičara izabran je za vanrednog profesora Otorinolaringologije 1947. te dijagnostike i terapije endokranijalnih otogenih komplikacija i terapije strukture stenoze jednjaka. godine. Godine 1942. izabran je za redovnog profesora na predmetu Otorinolaringologija. godine izabran je za šefa ORL klinike Medicinskog fakulteta u Sarajevu i na tom položaju iznenada umire maja 1963. a specijalistički ispit polaže 1925. gdje osniva vrlo moderno ORL odjeljenje. posebno problema gluhoće i poremećenog sluha. Nakon položenog specijalističkog ispita zapošljava se kao asistent na Hirurško-ginekološkom odjeljenju Opće bolnice u Osijeku. Godine 1941. zbog čega mu je dodijeljen Orden za hrabrost i dva puta „Orden zasluga za narod drugog reda“.

Započeo je specijalizirati neuropsihijatriju u Sanatoriju za mentalne bolesti „Zelengaj“ u Zagrebu 1937. godine u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. akademik. Godine 1947. Jedno vrijeme bio je predsjednik Neuropsihijatrijske sekcije Društva ljekara BiH i sekretar Jugoslavenskog udruženja psihijatara. u Skopji blizu Podravske Slatine. Većina njegovih radova odnosi se na probleme lumboishialgija. godine. godine. malo njegovih istraživanja je publicirano. godine.).). Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1936. Maturirao je 1930.HORVAT JOSIP (1911. uglavnom kod radnika i rudara.-1964. postao je asistent pripravnik u spomenutom Zavodu i na toj funkciji ostaje do 1945.-2001. Upisao je Medicinski fakultet u Sarajevu 1944. Ostat će zabilježeno da je docent Josip Horvat jedan od pionira neuropsihijatrijske službe u BiH i stručnjak koji je posebno bio angažiran u području rješavanja neuropsihijatrijskih oboljenja i stanja u javnom zdravstvu. godine. Godine 1942. Nakon diplomiranja nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine za docenta na Katedri za neuropsihijatriju i na toj dužnosti ostaje sve do svoje smrti aprila 1964. godine. godine./1945. kada biva mobiliziran i dekretom Ministarstva za javno zdravstvo. a 1960. bira se za starijeg asistenta Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Nažalost. gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju 1944. radeći puno na terenu diljem BiH. zatim iste službe u Vojnoj bolnici u Sarajevu. te glavni konsultant za mentalnu higijenu u BiH. godine za saradnika. miopatija i multipleskleroze. zatim 1952. docent Neuropsihijatrije Rođen je 1911. Umro je 1964. Organizator je Neurološkog odjeljenja Neuropsihijatrijske klinike u Sarajevu. a specijalizaciju okončao 1941. kao specijalista neuropsihijatar poslan u Sarajevu u Opštu državnu bolnicu. godine. HUKOVIĆ SEID (1925. godine. Kao predavač i pedagog osobito je bio cijenjen među studentima Medicinskog fakulteta. godine. redovni profesor Farmakologije i toksikologije Rođen je u Sarajevu 1925. školske godine a okončao u Zagrebu 1951.

-1985. Specijalizirao je na Oksfordu 1959. Rezultate svojih istraživanja objavio je u šest knjiga. Dugo godina bio je rukovodilac smjera postdiplomskog studija Osnovi medicinskih istraživanja i Eksperimentalna medicina.) i predsjednik Savjeta Medicinskog fakulteta u Sarajevu. dugogodišnji član Britanskog. Magdeburgu. Kasnije je svoj opus proširio na istraživanje eksperimentalnih modela neuroloških oboljenja. Bio je član redakcijskih odbora i odgovorni urednik niza naučnih i stručnih časopisa u zemlji i inozemstvu. Milanu. U mirovinu je otišao 1990. 6 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Kairu. Reputaciju cijenenog znanstvenika i univerzitetskog nastavnika akademik Seid Huković uspješno je usklađivao s obavljanjem niza rukovodećih univerzitetskih dužnosti. Bio je uspješan šef Instituta za farmakologiju i toksikologiju (1976. Za docenta na istom predmetu izabran je 1959. sintetiziranja peptida. prorektor Univerziteta u Sarajevu (1981. Početkom 2000. a svoja istraživanja posvetio je proučavanju sistema biogenih amina i njihovih modifikatora. tri monografije i 303 stručna i naučna rada. a zatim istraživanjem i opisom modela izoliranih inerviranih organa eksperimentalnih životinja.). godine. Sofiji. vanrednog profesora 1962. Mentorirao je brojne magisterije i doktorske disertacije. Beogradu.-1988.).-1990. Doktorsku disertaciju odbranio je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1958. Berlinu. Bio je dugogodišnji predsjednik Društva farmakologa BiH (1978. godine. predsjednik Saveza farmakologa Jugoslavije (1986.pripravnik na Institutu za farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu kod profesora Pavela Sterna. godine i redovnog profesora 1972. godine. Njemačkog i Italijanskog društva farmakologa i fiziologa.-1988. Usavršavao se u svim većim farmakološkim institutima i laboratorijama u zemlji i inozemstvu: u Zagrebu. godine a iste godine je izabran za profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu. Budimpešti. toksikologijom otrova biljnog i životinjskog porijekla i bojnih otrova.).zaposlio se kao asistent. Bio je izuzetno elokventan edukator a predavao je studentima biomedicinskih fakulteta u Sarajevu i studentima postdiplomskog studija kontinuirano 37 godina. Majncu. Oksfordu. godine izabran je za predsjednika Liječničke komore Kantona Sarajevo. godine. Akademik Seid Huković izabran je za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti BiH 1967.

Dobitnik je medalje Helsinškog univerziteta. Osim ova dva polja bavio se i ispitivanjem odnosa izoenzima i genetske strukture. Umro je 2001. Dugi niz godina bio je sekretar Medicinskog odjeljenja ANUBiH. Drugo njegovo polje istraživanja odnosilo se na istraživanje promjena imunoloških svojstava humanih proteina u toku procesa denaturacije. godine. 27-julske nagrade i nagrade ZAVNOBiH-a. godine u Sarajevu. a 1972.. godine. Osnovnu školu završio je u Dubrovniku. iz čega je i njegova odbranjena doktorska disertacija. Kao student bio je demonstrator na Institutu za biohemiju kod profesora Aleksandra Sabovljeva.-1986. iz čega je i odbranio magistarski rad. Za postignute rezultate akademik Seid Huković je dobio niz odlikovanja i priznanja. a neke od svojih rezultata je publicirao u domaćim i inozemnim časopisima i koji će biti više puta citirani. redovni profesor Biohemije Rođen je u Metkoviću 1935. Gimnaziju je počeo u Šibeniku a okončao u Sarajevu 1953. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1960. niza plaketa i povelja zdravstvenih i drugih fakulteta. JADRIĆ STJEPKO (1935. dajući neprocjenjiv doprinos održanju jedinstvenosti i digniteta ove najviše znanstvene institucije BiH.godine. Nekolicina od njegovih 160 stručnih i naučnih radova objavljeni su u međunarodnim časopisima. Nosilac je tri visoka odlikovanja SFRJ. Povelje i Plakete Univerziteta u Sarajevu. godine i ovu časnu dužnost je uspješno obavljao do 1999. Plakete grada Sarajeva. i iz tog segmenta je objavio nekoliko radova citiranih u inozemnoj biomedicinskoj literaturi. Povelje Medicinskog fakulteta u Sarajevu.). Odbranio je magistarski rad na fakultetu 1965. Nastavnički poziv obavljao je vrlo savjesno i kvalitetno za studente biomedicinskih fakulteta. godine promoviran je za redovnog člana. Učestvovao je i kao mentor u specijalističkim radovima. godine. godine. a 1972. godine. godine i doktorsku disertaciju. Njegovo istraživačko polje bilo je orijentirano na fundamentalne probleme strukture i svojstva humanih proteina. magi- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . habilitaciju 1969. Po okončanju studija ostaje raditi na Institutu kao asistent od 1960.. Izabran je za predsjednika ANUBiH 1990.

Rezultete svojih istraživanja prezentirao je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Posebno se usavršio u eksperimentalnoj fiziologiji u oblasti primjene radioaktivnih izotopa. gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. za vanrednog profesora 1970. i 1968.starskim i doktorskim tezama. Za profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu izabran je 1987. Bio je izvanredan nastavnik pedagog i obavljao je nastavu studentima svih biomedicinskih fakulteta u Sarajevu na dodiplomskom i postdiplomskom studiju. a nakon demobilizacije započeo je studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. godine. Za docenta je izabran 1965. redovni profesor Fiziologije i biohemije Rođen je u Sarajevu 1922. godine.). godine. iz čega je i najveći broj publiciranih radova profesora Jamakosmanovića. a nakon diplomiranja izabran je za asistenta na istom predmetu. godine. 1967.. godine u funkciji prodekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. JAMAKOSMANOVIĆ ASIM (1922. Umro je 2002. godine.-2002. baveći se bazičnim istraživanjima međućelijskih komunikacija savremenim mirkoelektrofiziološkim tehnikama. od ukupno njih 150 objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima. nakon čega se opredijelio za eksperimentalna istraživanja fiziologije mišića i nerava i metaboličkih promjena mišićnog tkiva u specifičnom stanju. Dobitnik je brojnih priznanja i odlikovanja. godine u Sarajevu. Još u toku studija bio je demonstrator na predmetu Fiziologija i biohemija. godine kod tada čuvenog profesora Levenštajna. Bio je angažiran i u upravnim strukturama Fakulteta i Univerziteta. a za redovnog 1975. nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . neki u indeksiranim časopisima svjetskog rejtinga. Umro je u Sarajevu 1986. na kojem je diplomirao 1958. Period Drugog svjetskog rata angažiran je u NOB-u. Boravio je na usavršavanjima na Institutima za fiziologiju Univerziteta u Njujorku kao stipendista Nacionalnog instituta za zaštitu zdravlja SAD-a tokom 1966.

Zdravstvenog vijeća UMC-a. Mentorirao je nekoliko magistarskih i doktorskih teza na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. zaštite stanovništva od jonizirajućeg zračenja. nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 9 . Bio je vrlo angažiran društveni i javni radnik u rukovonim i stručnim organima Medicinskog fakulteta. godine. Objavio je kao autor i koautor 65 stručnih i naučnih radova. Ordenom rada sa srebrenim vijencem. za naslovnog docenta na istoimenom predmetu 1968. Studij medicine započeo u SSSRu. izabran je za asistenta na predmetu Higijena i socijalna medicina.JOKIĆ JOVAN (1924. Umro je u Sarajevu 1995. godine. Univerziteta u Sarajevu. Gimnaziju je učio u Visokom. Voditelj je desetak naučnoistraživačkih projekata finansiranih od SIZ-a nauke BiH i međunarodnih institucija. godine u Podlugovima kod Ilijaša. godine. Učestvovao je u nastavi na predmetu Higijena i Socijalna medicina za studente svih biomedicinskih fakulteta. godine. godine. Specijalistički ispit iz Medicine rada položio je 1953. Učesnik je NOR-a od 1944. a okončao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1953. Doktorsku disertaciju odbranio je na Medicinskom fakultetu 1973.-1994. godine. akademika Grujice Žarkovića. gdje radi do 1964. Zajednice za naučni rad SRBiH. godine. a maturiirao u Čačku. redovni profesor Higijene i Socijalne medicine Rođen je 1924. te postdiplomskoj nastavi iz predmeta Medicina rada i i Ocjena radne sposobnosti. Godine 1954. Šestoaprilskom nagradom i dr. Osnovnu školu završio je u Visokom.. Nakon obavljenog ljekarskog staža zaposlio se kao ljekar opće prakse u Domu zdravlja Ilijaš. uglavnom iz područja zaštite okoline i profesionalnog traumatizma. Vrnjačkoj Banji. vanrednog profesora 1976. Napisao je 5 poglavlja u udžbeniku „Higijena“. Odlikovan je: Ordenom za vojne zasluge sa srebrenim mačevima.). i redovnog profesora 1983. zaštite životne i radne sredine. te strukovnih udruženja Medicine rada i Socijalne medicine u BiH i bivšoj Jugoslaviji.

gdje radi do 1930. između ostalog. Osim velikog broja objavljenih stručnih i naučih radova. kada prelazi u 40 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . te svojim organizatorskim sposobnostima dječiju hirurgiju afirmirao na jugoslavenskom nivou. a zahvaljujući sposobnostima. KANTARDŽIĆ MUHAMED (1900. pratio je stručnu literaturu. godine. Orden rada. bio je predsjednik Hirurške sekcije BiH. te 1975. godine. godine dobija specijalizaciju iz Opće hirurgije u Kliničkoj bolnici u Sarajevu. Za vrijeme studija medicine proveo je dvije godine u Pragu i Budimpešti. vanrednog profesora.-1985. Iz te oblasti objavio je najveći broj svojih radova. Gimnaziju je završio u Novom Sadu a Medicinski fakultet u Zagrebu 1949. Smrt ga je zatekla na dužnosti predsjednika Poslovodnog odbora Klinike za dječiju hirurgiju u Sarajevu 1985. Nakon diplomiranja zaposlio se kao profesor na Prvoj muškoj i Drugoj realnoj gimnaziji u Sarajevu. godine. Nakon diplomiranja. fizika i kemija. redovni profesor Hirurgije Rođen je 1923. godine.). predmeti: matematika. preuzeo je i rukovođenje Udruženjem dječijih hirurga Jugoslavije. Profesor Ivan Kafka.-1976. godine i preuzima rukovođenje Odjeljenjem za dječiju hirurgiju Hirurške klinike. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1926. i na tom mjestu ga je i zatekla smrt 1985. Bio je priznat kao javni i društveni radnik i na osnovu toga dobio je i nekolicinu priznanja.KAFKA IVAN (1923. Zlatnu plaketu kliničkih bolnica Jugoslavije. Također. smjer Prirodoslovne znanosti. u Gračacu (Hrvatska). zahvaljujući usavršavanjima u inozemstvu i poznavanju nekoliko svjetskih jezika. Zlatnu plaketu Unverziteta u Sarajevu. vanredni profesor Fizike Rođen je u Sarajevu 1900. godine i redovnog profesora na predmetu Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. 1959. Habilitaciju je odbranio na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i nakon toga prošao procedure izbora u docenta. a specijalistički ispit polaže 1954.). jedan je od autora udžbenika iz hirurgije za studente biomedicinskih fakulteta i ljekare specijalizante i specijaliste. godine. gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. godine.

Godinama je pripremao Takvim. do 1945. godine je profesor Srednje tehničke škole u Sarajevu. Godine 1971. godine. 1944. gdje ostaje do umirovljenja 1970. objavio je brojne radove iz oblasti kojima se zanimao. godine. Honorarno je predavao matematiku. Na Medicinski fakultet u Sarajevu upisan je pod rednim brojem 5. Od 1941. a posebno mjesto zauzima njegovo zanimanje astronomskim računanjem vremena. KAPIDŽIĆ MUSTAFA (-). a nakon otvaranja Medicinskog fakulteta u Sarajevu nastavio studiranje u BiH. Istovremeno. dodijeljen mu je naziv primarijus Ginekološke klinike Kliničke bolnice “Jezero” Sarajevo. Godine 1936.Ulema medžlis u Sarajevu na radno mjesto sekretara. godine predaje fiziku na novoosnovanom Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Prevodio je stručnu literaturu s njemačkog jezika. preuzima mjesto profesora Šerijatske gimnazije i Srednje tehničke škole u Sarajevu. kada se bira za vanrednog profesora Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. hemiju. godine. te nakon provedene opće prakse u domovima zdravlja počeo specijalizirati ginekologiju za GAK Sarajevo. Do 1948. Godine 1977. geografiju i prirodopis više od 20 godina u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. osnovanoj 1537. najstarijoj školskoj instituciji u BiH. Bio je društveno angažiran. Umro je u Sarajevu 1976. godine. Diplomirao je 1953. jedno vrijeme predsjednik Trezvenačkog pokreta u Sarajevu. redovni profesor Ginekologije i akušerstva Rođen je u Bileći 1926. Kao stipendist DZ Duvno (Tomislavgrad) radio dvije godine. Nakon završene osnovne i srednje škole upisao se na Medicinski fakultet u Zagrebu. godine radi kao profesor Prve ženske realne gimnazije u Sarajevu. Bio je odličan predavač i pedagog. fiziku. godine. je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 41 .

Traumatologija.-1973. godine. U nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu predmet Ginekologija i akušerstvo. Dječija hirurgija. Urologija. Preminuo je 2. Kao hirurg bio je briljantni tehničar. godine. Kao Jevrej. ljudskim odnosima prema zaposlenima i velikom humanošću prema pacijentima. godine. godine.“Modifikacija konusnog operativnog zahvata i njen značaj u dijagnostici i terapiji displazija i ranih formi raka grla materice” i time ispunio uvjete za sticanje naučnog stepena doktora medicinskih nauka. Zatim biva izabran za šefa Hirurške klinike Medicinskog fakulteta u Sarajevu. do 1934. Dobitnik je više značajnih društvenih priznanja.). Torakalna hirurgija. KAUFER LEOPOLD (1903. tako i širom Bosne i Hercegovine. Možemo reći da je bio jedan od zadnjih svestranih šefova Opće hirurgije koji je značajno pomogao razvoj svih segmenata Opće hirurgije iz kojih su se kasnije razvile i osamostalile ostale Klinike Hirurgije. naučnom i stručnom idejnošću. Do odlaska u partizane radio je u Sarajevu. Neurohirurgija.1990. izabran 1979. Ortopedija. kako u zemlji tako i u inostranstvu. Plastična hirurgija i Vaskularna hirurgija.3. Odlikovao se velikom radnom energijom. Odgojio je veliki broj mlađih hirurških kadrova. Engleskoj i Švajcarskoj. redovni profesor Hirurgije Rođen je u selu Virje kod Bjelovara 1903. godine. morao je emigrirati u Bosnu. Autor je i koautor niza naučnih i stručnih radova objavljenih u više domaćih i inostranih časopisa. za vrijeme nacističkog režima. Vlasnik mnogih priznanja za unapređenje struke i nauke na prostorima bivše Jugoslavije. godine. te učesnik u više naučnih projekata. 42 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Bio je aktivni učesnik većeg broja kongresa i simpozija. a u vanrednog profesora 1982. posebno u abdominalnoj hirurgiji. gdje je i specijalizirao hirurgiju od 1928. Objavio 126 autorskih i preko 100 koautorskih stručnih i naučnih radova. godine. te kolegijalnošću prema saradnicima. kako na Klinici za hirurgiju u Sarajevu. Poslije Drugog svjetskog rata radio je u Vojnoj bolnici u Sarajevu kao šef Hirurškog odjeljenja do 1963. Usavršavao se u Njemačkoj. kao Abdominalna. Medicinski fakultet završio je u Berlinu 1928.

do dolaska prof. godine izabran je za vanrednog profesora na predmetu Sudska medicina na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. a ostat će zapamćen kao odličan edukator koji nije štedio vrijeme i trud prenositi znanje mlađim generacijama. godine šefom Instituta za epidemiologiju. te direktorom Instituta za higijenu 1929. Godine 1919. Više godina samostalno je radio bez asistenata. godine nakon atentata. Paltaufa. a završava ga u Fojnici. godine. Gimnaziju je završio u Sarajevu. Upisuje se na Medicinski fakultet u Beču i završava studij 1909. dr. dobija namještenje u Bolnici u Bihaću 1886. Početkom Drugog svjetskog rata bio je otpušten iz službe.KAUNIC PAVAO (1884. juna 1914. godine. Kao stipendista Vlade BiH provodi četiri godine na specijalizaciji na bečkom Medicinskom fakultetu kod profesora: Weichselbauma. vraća se na mjesto šefa prosekture Kliničke bolnice u Sarajevu. godine. Iz ovog perioda ostat će zapamćen kao sudionik događaja . Koliske. Njegov otac. a zatim u toku rata ponovo vraćen na dužnost bakteriologa Vojnog saniteta.-1960. Jedno vrijeme. Bio je odličan patolog sa dobrim znanjem iz bakteriologije. te Kaunic započinje svoje osnovno školovanje u Bihaću. godine.). ali i istaknuti ekspert za sudsku medicinu. Godine 1949. Zvonimira Kopača na Institut za patološku anatomiju. koji je uspješno vodio sve do svog penzioniranja 1956. predavao je i ovaj predmet.balzamiranja princa Ferdinanda i njegove supruge Sofije u Rezidenciji “Konak” 28. postavljen je za asistenta u prosekturi Državne bolnice u Sarajevu. Publicirao je nekoliko naučnAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 4 . redovni profesor Sudske medicine Rođen je u Beču 1884. Nakon završetka rata vraća se poslovima asistenta prosektora u Državnoj bolnici. Nakon položenog specijalističkog ispita 1913. godine. Institutom za epidemiologiju a radi i kao bakteriolog u Vojnoj bolnici u Sarajevu. zatim 1925. Juna 1950. godine. imenovan je prosektorom Opšte Državne bolnice u Sarajevu. Nakon završetka Drugog svjetskog rata rukovodi Institutom za higijenu. Tokom Prvog svjetskog rata angažiran je u vojnom sanitetu kao higijeničar i bakteriolog i radi na sprečavanju i kontroli epidemija u nekoliko gradova BiH. liječnik.

Nakon završene osnovne i srednje škole. godine. godine.nih i stručnih radova. te priručnik „Sudska obdukcija novorođenčeta“. a onda prelazi u Zavod za transfuziju krvi.-2004.-1983. No 38: „Zur Kasuistic des primaren Trachealkarzionoms“. koju je okončao u Sarajevu. Usavršavao se iz područja hematologije kao stipendista Francuske vlade u Parizu. kada je. Jean-a Bernard-a. gdje je diplomirao 1957. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1964. upisao je Medicinski fakultet u Sarajevu. gdje je i započeo izradu svoje doktorske disertacije „Ispitivanje mogućnosti liječenja akutne promijelocitne leukoze. godine radi na Internom odjeljenju Jugoslavenske bolnice u Zaviji (Libija). Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1973. godine. zbog svojih stručnih kvaliteta od strane svog mentora u Parizu prof. KNEŽEVIĆ VOJISLAV (1939. od kojih mu je poznat rad „Wiener klinische Wochenschrift“. Izabran je za asistenta na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1975. do 1969. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio je u Sarajevu. objavljen 1920.). KONJICIJA ABDULAH (1929. godine. Po obavljenom liječničkom stažu zapošljava se u Dom zdravlja Vareš. godine Fojnici. godine. kada prelazi u Kliničku bolnicu za tu- 44 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine u Otoci (BiH). Umro je 1960 godine. asistent Interne medicine Rođen je 1939. 1954. Kao ljekar specijalista 1977. godini. godine. promoviran u zvanje stranog asistenta Medicinskog fakulteta u Parizu. gdje radi do 1962.). prilog boljem upoznavanju ove leukoze kao zasebnog nozološkog entiteta“. Doktorsku disertaciju nije uspio završiti zbog teške bolesti koja ga je ophrvala i uzela mu život u njegovoj 44. godine. te iste godine započinje i specijalizaciju na Prvoj internoj klinici u Sarajevu. redovni profesor Pulmologije Rođen je 1929. Nakon diplomiranja jedno vrijeme radi kao ljekar opće prakse u Domu zdravlja Ilidža. te radi kao specijalista hematolog Hematološko-onkološkog odjeljenja Interne klinike.

Umro je 2004. a zatim za vanrednog profesora 1982.-1965. ali i na novoosnovanim katedrama na medicinskim fakultetima u Tuzli i Banjoj Luci.berkulozu i bolesti pluća u Sarajevu. a 1976. predavao je i na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu. Uz teške i odgovorne obaveze kliničkog liječnika. godine. godine. značajan dio svog radnog vremena posvetio je radu sa studentima. za docenta na predmetu Pneumoftiziologija. Godine 1974. a godine 1974. organizirao je nekolicinu naučnih skupova iz pneumoftiziologije. Od 1990. Autor je i koautor u nekoliko monografija iz oblasti pneumoftiziologije. KOPAČ ZVONIMIR (1911. Radio je kao nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 4 .). a Medicinski fakultet u Zagrebu 1936. pobuđuje izuzetnu pažnju uvođenjem novog pristupa u dijagnostici i terapiji plućnih oboljenja. Od tada počinje njegova akademska karijera na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Za svoj doprinos razvoju zdravstva kao struke dobio je niz značajnih društvenih priznanja. godine u Sarajevu. izabran je za naslovnog docenta. što će kasnije biti njegova glavna preokupacija. a bio je angažiran i na svim značajnijim kursevima iz kontinuirane edukacije liječnika srodnih disciplina. Izborom navedenih tema. već tada. godine preuzima mjesto šefa Klinike do odlaska u mirovinu. bronhografije i citologije u detekciji bronhijalnog karcinoma“. Osim agnažiranja u nastavi. Gimnaziju je završio u Mostaru 1930. Godine 1968. redovni profesor Patološke anatomije Rođen je u Bosanskom Brodu 1911. godine. a publicirao je 165 stručnih i naučnih radova u domaćim i inozemnim publikacijama. brani magistarski rad o temi „Evaluacija bronhoskopije. Predavao je također na Stomatološkom fakultetu i Višoj medicinskoj školi u Sarajevu. i redovnog profesora 1986. te osposobljavanju mladih kolega za bavljenje strukom koju je i sam odabrao. Osim na predmetu Pneumoftiziologija na Medicinskom fakultetu Sarajevu. na Klinici za TBC i plućne bolesti „Podhrastovi“. brani doktorsku disertaciju o temi „Skrining metod u detekciji karcinoma bronha na pulmološkom odjelu – principi i praksa primjene matematike u medicinskoj dijagnostici“. rukovodio je nizom naučnoistraživačkih projekata.

Školske 1951. godine na Medicinskom fakultetu u Beču. Sredinom 1908. Berlinu i Parizu. godine. godine. u Hamburgu. do kraja 1918. U istom periodu obavlja i funkciju šefa Katedre za patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. godine. izabran je za predstojnika Zavoda za patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. a sljedeće školske godine imenovan je docentom i privremenim šefom Zavoda za patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. imenovan je upravnikom Zavoda za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu i za prosektora Zakladne bolnice u Zagrebu. Umro je u Rijeci 1965. Kao nastavnik. Diplomirao 1906. Zatim. obavlja dužnost upravnika Državne 46 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nakon diplomiranja zapošljava se kao ljekar sekundarac u Opštoj državnoj bolnici u Sarajevu. a za vanrednog profesora na Katedri za patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu imenovan je 1944. godine radi kao asistent Hirurškog odjeljenja./1945. Krajem 1913. do 1942. naučnik i istraživač objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima. od 1912. Za vrijeme Balkanskih ratova. godine 1945. U periodu od 1909. do 1913.. do 1914. Za docenta na Katedri za patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci imenovan je 1943. godine angažiran je kao hirurg u Skopljanskoj bolnici. akademik. Za redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Rijeci izabran je 1961. godine.asistent u Zavodu za patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu u periodu od 1937. a godine 1953. godine. školske godine. do 1921. godine obavljao je funkciju prodekana na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. KOSTIĆ MILIVOJE (1883. godine postaje primarijus Državne bolnice u Sarajevu./1952.). ponovno je izabran za fakultetskog asistenta. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Habilitirao je 1947. od 1919.-1974. Autor je priručnika «Patološko-anatomska sekcija i temelji dijagnostike na truplu» objavljenog u Zagrebu 1950. a od 1914. radi kao hirurg Vojne bolnice u Sarajevu. Godine 1945. redovni profesor Hirurgije Rođen je u Sarajevu 1883. Također. godine s prekidima se usavršava na nekoliko inozemnih klinika.

Period Drugog svjetskog rata proveo je kao hirurg na Sremskom frontu i hirurg Gradske bolnice u Sremskoj Mitrovici. Godine 1921. Učestvovao na svim većim naučnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Zaslužan je što je svojim autoritetom 1946. te počasni član više subspecijalističkih hirurških udruženja u bivšoj Jugoslaviji.). a habilitaciju 1958. se bira za redovnog profesora Opšte i specijalne hirurgije. a osposobio nastavnike na medicinskim fakultetima u bivšoj Jugoslaviji. Farmaceutski fakultet u Zagrebu završio je 1943.). godine. Nakon diplomiranja radio je kao farmaceut u više gradova bivše Jugoslavije. te počasni član većeg broja akademija nauka u Evropi. godine. vanredni profesor Farmakologije i toksikologije Rođen je u Zagrebu 1919. abdominalnom hirurgijom. Umro je u Beogradu februara 1974. Bio je član ANUBiH. Bavio se općom hirurgijom. kada odlazi u mirovinu. a za njegovog mandata formirane su Neurohirurška klinika u Beogradu i Prva stanica za transfuziju krvi pri Higijenskom zavodu u Beogradu (1933. SANU. Od osnivanja Medicinskog fakulteta u Sarajevu petnanAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 4 . godine. hirurgijom mozga i kičmene moždine. a rezultate svojih istraživanja i vlastitih iskustava objavio je u preko 50 naučnih i stručnih radova.bolnice u Sarajevu. kojom rukovodi do kraja 1956. godine.-1983. godine uticao na tadašnju Federalnu vladu u Beogradu da donese odluku da se otvori Medicinski fakultet u Sarajevu. Odgojio je brojne studente medicine i specijaliste hirurgije. odlazi u Beograd za vanrednog profesora na predmetu Hirurgija na Medicinskom fakultetu. godine. te šefa Katedre i upravnika Hirurške klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu. zatim 1924. Doktorsku disertaciju iz Farmakologije odbranio u Zagrebu 1951. KOŠAK RATKO (1919.

što je on odbio.est godina radi kao asistent a zatim kao nastavnik na predmetu Farmakologija i toksikologija. prof. psihoparmaka biljnog porijekla. Nakon što je njegov učitelj i osnivač moderne hirurgije u Bosni i Hercegovini akademik Milivoje Kostić otišao u penziju kao šef prve Hirurške klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu. Blagoje Kovačević je bio član užeg Redakcijskog odbora časopisa „Medicinski arhiv“ u periodu 1947.-1959. godine. Posjedovao je izuzetne organizatorske sklonosti. zatim papirne hromatografije. antihistaminika. spektrofotometrije. a većina radova se odnosila na rezultate istraživanja iz područja vegetativnog nervnog sistema. profesor doktor Blagoje Kovačević izabran je za dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. a sarajevsku hiruršku kliniku učinio jednom od renomiranih klinika u bivšoj Jugoslaviji. prof. akademik. te je svojim sposobnostima.-1952. dr. Također je bio angažiran u Društvu farmaceuta BiH i bivše Jugoslavije. a zatim je biran ponovno za dekana 1956. godine u Grahovu (SCG). Godine 1949. KOVAČEVIĆ BLAGOJE (1900. Nakon definitivnog odlaska u Pulu 1965. Bio je i priznat društveni radnik i dobitnik je plakete Saveza sindikata Hrvatske.). znanjem i iskustvom bosanskohercegovačku hirurgiju učinio prepoznatljivom u bivšoj Jugoslaviji i Evropi. Njegov naučnoistraživački rad pokrivao je širok dijapazon hirurških oboljenja u raznovrsnoj patologiji koja je tada dominirala u Bosni i Hercegovini (hematogeni osteomielitis. redovni profesor Hirurgije Rođen je 1900. s namjerom da izradi savremenu hiruršku kliniku u Sarajevu. godina. Umro je u Puli 1983. ehinokokoza 4 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine povremeno je dolazio u Sarajevo kao pozivni predavač. Uže polje njegovog naučnog interesiranja bili su farmakoterapija i receptura. analitičke metode koje je među prvim uveo u istraživanja. zatim njegov glavni urednik. Također. godine. Blagoju Kovačeviću bilo je predloženo da preuzme rukovođenje ovom klinikom. fluorometrije. Jedan je od osnivača Medicinskog fakulteta u Sarajevu i prvi šef Hirurške klinike ovog Fakulteta. godine te prodekana 1957. antihipertenziva.

Osnovnu školu završio je u Delnicama. godine. godine. jedno vrijeme provodi kao asistent Hirurške bolnice „Milosrdnih sestara“ u Zagrebu i u Vojnim bolnicama u Banjoj Luci. Habilitaciju je uspješno odbranio 1955. a bio je član više jugoslavenskih i svjetskih stručnih udruženja. dolazi na Hiruršku kliniku Kliničke bolnice u Sarajevu.-1984. godine u Zagrebu. Na Hirurškoj klinici u Zagrebu radi kao hirurg od 1926. izabran je u zvanje vanrednog. Rezultate svojih istraživanja. Jedan je od pionira hirurške službe u BiH. Iz ovog perioda postoji nekoliko njegovih eksperimentalnih radova u kojima su opisani rezultati. redovni profesor Hirurgije Rođen je 1900. i koji su više puta citirani u knjigama inozemnih autora. gdje se uključio u NOB. Također. Umirovljen je 1973. godine. Dobitnik je ordena Francuske legije časti. a jedno vrijeme i na Prvoj hirurškoj klinici u Beču kod profesora Eselsberga. a potom izabran za docenta na predmetu Hirurgija.). Sarajevu i Zagrebu. Važio je za dobrog pedagoga edukatora i bio omiljen među studentima. godine.i sl. Period Drugog svjetskog rata proveo je u progonu od strane okupacijskih vlasti i prisilno poslan u Korenicu.). Umro je 1959. Akademik Blagoje Kovačević je bio izuzetno angažiran u društvenim i javnim poslovima. profesor Miroslav Kretić objavio je u preko 40 stručnih i naučnih radova u domaćim i inozemnim časopisima. gdje ostaje sve do odlaska u mirovinu. godine. uključujući i redovno članstvo u ANUBiH i Srpske akademije nauka. godine na predmetu Hirurgija na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta. a zatim i redovnog profesora 1968. godine u Delnicama (Hrvatska). nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 49 . do 1941. godine. Umro je u Zagrebu 1984. Nakon što je odbranio doktorsku tezu iz neurohirurgije 1965. pretežno iz domena intrakranijalnih krvarenja. prezentirani na tadašnjim svjetskim kongresima hirurgije. KRETIĆ MIROSLAV (1900. Medicinski fakultet u Beču završio je 1924. Godine 1949. godine. a gimnaziju u Bjelovaru 1918. osnivač je Neurohirurškog odjeljenja a kasnije Neurohiruške klinike Kliničke bolnice u Sarajevu.

Također je obavljao funkciju dekana ovog Fakulteta školske 1953. uglavnom iz područja fiziologije kardiovaskularnog sistema. vanrednog profesora 1986. Na novoosnovanom Medicinskom fakultetu u Sarajevu izabran je u zvanje docenta i vanrednog profesora Anatomije 1944. KULENOVIĆ HUSEIN (1939. Vladimir Bačić. a 1961. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1965. godine. godine. imenovan je za vanrednog. u eminentnim centrima za fiziologiju u Švedskoj. Mađarskoj i Španiji. redovni profesor Anatomije Rođen je u Pragu 1915. godine. godine.-1985. Obavljao je dužnost prodekana za nastavu na 0 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Godine 1947. za redovnog profesora Anatomije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. do 2003. te “Pregled građe grudi. vrata i leđa”. godine. Bio je šef Instituta za fiziologiju i biohemiju od 1972. Posebno se interesirao i bavio područjem antropometrije i anatomije. zatim “Opća anatomija”. godine. izabran je za docenta na predmetu Anatomija na Medicinskom fakultetu u Skoplju. Osnovao je Zavod za anatomiju na istom fakultetu. noge i ruke”. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Sarajevu. štampanog kao Kompendij iz anatomije čovjeka iz tri djela: “Pregled građe glave. a doktorsku disertaciju o temi “Karakteristike i vremenski odnosi polikardiografskih parametara lijevog ventrikula srca u različitim dobnim skupinama i njihov značaj” odbranio je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1979./1954. Za asistenta Medicinskog fakulteta izabran 1968. godine. godine. Nakon završenog studija radio je kao asistent u Institutu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu do 1944.). Godine 1957. Jedno vrijeme radio je u Higijensko-epidemiološkom odjeljenju Glavne vojne bolnice u Zagrebu i kao liječnik učestvovao je 1946. u kojoj je nastavno štivo iz Histologije i embriologije napisao prof..KRIŽAN ZDENKO (1915. zdjelice. Francuskoj. za docenta 1979. gdje je i maturirao 1933. izdatog 1978. do 1987. Gimnaziju je pohađao u Bosanskoj Gradiški i Zagrebu. Stručno se usavršavao. Magistarsku tezu o temi “Studija efekata dobi na vrijednost trajanja drugog srčanog tona” odbranio na Medicinskom fakultetu Sarajevu 1977. godine. godine. godine. trbuha.-2003. godine. na kome je održao i prvo predavanje studentima.). i od 1998. godine u akciji suzbijanja pjegavca u Bosni. a 1949. izabran je za vanrednog profesora na istom fakultetu. godine i redovnog profesora 2003. redovni profesor Fiziologije i biohemije Rođen je u Bosanskom Petrovcu 1939. godine. godine. godine. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1940. Autor je vrlo poznatog priručnika iz anatomije.

godine izabran za asistenta na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. a ostat će upamćen kao vrlo elokventan predavač. za što je dobio niz društvenih priznanja. Aktivno je govorio njemački i francuski jezik. Nekoliko godina bio je šef Hepatološkog odsjeka u okviru Hematološko-hepatološkog odjeljenja UMC-a Sara- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 1 . Predavao je studentima svih biomedicinskih fakulteta. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1952. Godine 1974. godine i dekana od 2000. godine. do 2000. do 2003. položio je specijalistički ispit iz Interne medicine. KULENOVIĆ SALAHUDIN (1921. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Sarajevu. Pripravnički staž obavio je u Kliničkoj bolnici Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Umro je u Sarajevu 2003.). Ukupno je publicirao oko 50 stručnih i naučnih radova. Objavio je više radova iz interne medicine i hematologije. a onda upućen od strane Savjeta za zdravlje na dužnost sreskog ljekara i upravnika zdravstvene stanice u Modriči do oktobra 1955. Krajem iste godine dobio je specijalizaciju iz Interne medicine na II internoj klinici Kliničke bolnice u Sarajevu. godine u Bihaću. Bio je priznat javni i društveni radnik posebno u ratnom i poslijeratnom periodu u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Godine 1961. dobio je titulu primarijusa od Republičkog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku. Koncem 1957. godine. većinom iz oblasti fiziologije kardiovaskularnog sistema. godine.-1999. godine. kao vršilac dužnosti upravnika. Potom je tri mjeseca radio u Bolnici za koštanu tuberkulozu u Stocu. asistent Interne medicine Rođen je 1921.Medicinskom fakultetu od 1990.

godine. Koautor je udžbenika i skripti iz predmeta Higijena kako za studente Medicinskog tako i Stomatološkog fakulteta te Više medicinske škole u Sarajevu. Položio je specijalistički ispit iz medicinske biohemije 1963. Uspješno je odbranio doktorsku disertaciju 1962. Ponovo je izabran u zvanje docenta na predmetu Higijena i socijalna medicina na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1972. U zvanje vanrednog profesora na predmetu Higijena i socijalna medicina izabran je 1975. U mirovinu je otišao 1987. a diplomira 1952. zapošljava se kao honorarni asistent na Institutu za higijenu i socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Sarajevu. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu pod naslovom „Upliv ishrane na etiologiju ateroskleroze“. godine. Dozvolom upravnih organa Medicinskog fakulteta u Sarajevu upisao se kao student Medicinskog fakulteta 1965.). godine. 2 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Farmaceutski fakultet upisuje u Zagrebu 1947. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Zagrebu. Umro je 1991. Poslije završenog studija (1952.. godine.). a maturirao je u Banjoj Luci 1947. LEVI MARIO (1925. Radio je na projektu „Kontaminiranost hrane za ljudsku i stočnu ishranu“ i programu „Higijenski aspekti zaštite prirode i uloga ishrane za razvoj stanovništva“. godine. Verifikacija u zvanje vanrednog profesora na predmetu Bromatologija na Farmaceutskom fakujltetu u Sarajevu izvršena je 1983. redovni profesor Higijene i socijalne medicine Rođen je u Zagrebu 1927. Učestvovao je na većem broju kongresa. godine. Boravio je na stručnom usavršavanju u više zemalja Evrope. a kasnije je verificiran i u zvanje redovnog profesora na predmetu Bromatologija. naučnih skupova. Publicirao je preko 60 radova kako u domaćim tako i u inozemnim časopisima.-1991. Doboju. tematskih sastanaka u zemlji i inozemstvu. godine. Sarajevu. a jednu godinu je proveo u Londonu u Nacionalnom institutu za medicinska istraživanja. godine. godine. godine. a 1964. a preminuo u Sarajevu 1999. a diplomirao je 1970.jevo. godine. godine. izabran je za docenta na predmetu Higijena i socijalna medicina na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

zatim kao glavni hirurg Armijske bolnice u Novom Sadu. godine.LUKAČ FEODOR (1892. Godine 1947. godine vraća se u Beograd i pristupa u Sanitetsku službu JNA. čija su predavanja studenti rado slušali.). Studirao je medicinu na medicinskim fakultetima u Budimpešti. a 1957. do 1973. ratne hirurgije i sportske medicine. Također je bio stručno i društveno angažiran. Drugi svjetski rat zatiče ga na dužnosti upravnika Opće bolnice u Mostaru. godine. godine diplomirao. zatim društvo antialkoholičara „Pobratim“. zatim 1950. godine kada je umro. gdje jedno vrijeme radi kao hirurg. Od 1959. redovni profesor Hirurgije Rođen je u Foči 1892. godine. godine potavljen je za šefa Hirurškog odjeljenja Opće bolnice u Mostaru. U januaru 1945. te „Slavija“ u Sarajevu 1919. te glavni hirurg Sedme vojne oblasti u Sarajevu u činu sanitetskog pukovnika sve do 1957. do 1962. gdje provodi 18 godina kao hirurg i organizator hirurške službe u Mostaru i Hercegovini. te je jedno vrijeme bio i predsjednik kulturnoprosvjetnog društva „Prosvjeta“. Radi ovog svog angažmana nekoliko puta je odlikovan. Bio je odličan pedagog i govornik. Nakon što je umirovljen 1962. traumatologije. Specijalizaciju iz hirurgije započeo je na Hirurškoj klinici profesora De Quervaina u Bernu. kada je otišao u mirovinu. odlazi u Beograd. Jedno vrijeme je bio predsjednik Kancerološke sekcije BiH i član Redakcijskog odbora časopisa „Medicinski arhiv“. godine. ali i tokom usavršavanja u nekoliko većih hirurških klinika u Evropi. angažiran je kao docent na Hirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Sarajevu. za redovnog profesora i zamjenika šefa Hirurške klinike. a okončao u Opštoj državnoj bolnici u Sarajevu. gdje je 1919. Nastavne i naučnoistraživačke aktivnosti profesora Feodora Lukača odnosile su se na njegovo bogato hirurško znanje i iskustvo nastalo u praksi. bira se za vanrednog profesora. a nakon što je izbjegao smrt od strane okupatora bježi u Švicarsku. Jedno vrijeme radi kao glavni hirurg Bolničkog centra u Zrenjaninu.-1973. Nakon položenog specijalističkog ispita 1923. Gimnaziju je završio u Sarajevu. Beču i Bernu. Osnovao je i sportske klubove: „Osman“ u Sarajevu 1908. nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . i to iz domena općehirurških problema. godine profesor Lukač je obavljao funkciju šefa Hirurške klinike u Sarajevu. godine.

iradijacija). prvenstveno iz domena eksperimentalne neuroendokrinologije. a potom biva i u dva mandata dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. julska nagrada i francuskog odlikovanja Palmes academiques. Učestvovao u NOB-u od 1944. Iste godi- 4 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine u Sušaku (Hrvatska). Od 1955. klimatski faktori. godine. redovni profesor Histologije i embriologije Rođen je 1912.). a od 1966. redovni član ANUBiH. Orden rada drugog reda. itd. Osnivač je i prvi šef Instituta i Katedre za histologiju i embriologiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Zatim odlazi u Novi Sad za direktora Instituta za univerzitetsku nastavu Univerziteta u Novom Sadu. akademik. Oktobarska nagrada Novog Sada. emocije. Osnovnu školu završio je u Delnicama. svjetlost i tama. a klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1942. a također i član nekoliko evropskih društava. i dobio čin majora. godine. 7.-1995. Umro je u Novom Sadu 1995. Orden zasluga za narod sa srebrenim vijencem. bioklimaktologa i meteorologa. srednju školu u Somboru. godine. u Laliću (SCG). od 1961. Rezultate svojih stručnih i naučnih istraživanja. redovni profesor Ginekologije i akušerstva Rođen je 1923.-1978. godine dopisni je član Naučnog društva BiH.MILIN RADIVOJ (1912. Istovremeno je rukovodio Institutom za histologiju i embriologiju istog fakulteta do odlaska u mirovinu. histologa. kojim je rukovodio do 1966. eksperimentalne histologije i stresologije. te radovi iz domena građe i funkcije pinealne žljezde publicirao je u velikom broju domaćih i inozemnih časopisa.). Za svoj društveni angažman dobio je niz odlikovanja i priznanja: Medalju rada. dopisni član SANU. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. do 1946. te proučavanja utjecaja pojedinih faktora spoljašnje sredine na građu i funkciju pojedinih organa i sistema (buka i vibracija. a studi okončao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1936. Započeo je studirati medicinu u Nansi (Francuska). anatoma. MILOJKOVIĆ ALEKSANDAR (1923. godine.

odbranio je doktorsku disertaciju „Problem neželjene trudnoće sa posebnim osvrtom na stanje u SRBiH“. a diplomirao 1957. redovni profesor Fiziologije i biohemije Rođen je 1931. Na Ginekološko-akušerskoj klinici u Sarajevu je bio šef gotovo svih odjeljenja. a okončao i položio specijalistički ispit na Ginekološko-akušerskoj klinici u Sarajevu 1958. Nekoliko puta organizirao je naučne i stručne skupove u ovoj oblasti. jer je bio mobiliziran u JNA. a umro je aprila 1978. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu. dugogodišnji sekretar i predsjednik Ginekološko-akušerske sekcije Društva ljekara. Također je bio višestruki reprezentativac u košarci. Godine 1970. te vanrednog profesora 1969. godine. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva započeo je 1954. godine u Sarajevu u trgovačkoj porodici. studiranje prekida 1944. godine. Bio je priznat javni i društveni radnik. Godine 1959. nakon čega za redovnog profesora 1975. godine u Bolnici “Mladen Stojanović” u Zagrebu. Habilitirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1964. Rezultate svojih stručnih i naučnih ispitivanja objavio je u 56 stručnih i naučnih članaka. Medicinski fakultet u Sarajevu upisao 1950. godine u Sarajevu. te diplomira na zagrebačkom Medicinskom fakultetu 1950. godine. NAKAŠ MUHAMED (1931. a također i na postdiplomskom studiju. godine. godine. gdje se i teško razbolio. godine o temi „Razdražljivost perifernih nerava in nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu .). a nakon habilitacionog rada „Savremena ispitivanja muškog sterilititeta na materijalu GAK u Sarajevu“.ne upisao je Medicinski fakultet u Zagrebu. a nastavlja 1947. godine.-1990. bira se za docenta na istom predmetu. biran je za asistenta Medicinskog fakulteta na predmetu Ginekologija i akušerstvo. a kao nastavnik vodio je nastavu iz Ginekologije i akušerstva za studente svih biomedicinskih fakulteta u Sarajevu. Imao je izuzetne pedagoške sposobnosti u prenošenju znanja studentima i mlađim kolegama. Bio je saradnik u brojnim dnevnim i nedjeljnim časopisima s aktuelnim temama iz oblasti kojom se stručno bavio. Posljednje godine života proveo je kao šef Ginekološko-akušerskog odjeljenja Jugoslavenske bolnice u Zaviji (Libija).

između ostalog. godine boravio je na Institutu za fiziologiju Kolumbija univerziteta u Njujorku kod čuvenog profesora doktora Wernera R. Kliničkog centra u Sarajevu. Također je bio koautor u osam udžbenika fiziologije i biohemije. te Udruženja fiziologa BiH i Jugoslavije i Udruženja farmakologa. a posebno eksperimentalnim istraživanjima. docenta 1964.. i redovnog profesora 1976. AMP i CP u mozgu kunića tokom postnatalnog razvoja“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1976. a zaslužan je što je na Institutu za fiziologiju i biohemiju osnovana moderna mikroelektrofiziološka laboratorija i intracelularne registracije bioelektričnih potencijala. između ostalog. godine. što je rezultiralo brojnim radovima koje je prezentirao na domaćim i inozemnim kongresima i publicirao u domaćim i inozemnim časopisima. Također se puno bavio radiobiologijom. vodeći niz vrlo značajnih naučnoistraživačkih projekata. ADP. Zaposlio se 1957. iz čega je objavio nekoliko radova.. mišića i CNS. Uspješno i kvalitetno je obavljao nastavu iz predmeta Fiziologija za studente biomedicinskih fakulteta preko trideset godina. u kome je napisao poglavlje iz oblasti nerava. Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva. priznatog svjetskog neurofiziologa. Doktorsku disertaciju o temi „Prenatalna ekspozicija RTG zračenja niskih energija na nivo ATP. u kom zvanju je i preminuo 1990. godine na Institutu za fiziologiju i biohemiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu i prošao faze izbora asistenta 1958. godine. Lowensteuna. biohemičara i biofizičara Jugoslavije. vanrednog profesora 1970. te kao stipendista Nacionalnog insituta za zaštitu zdravlja SAD od 1964. u stručnim časopisima i zbornicima radova prezentirao je ili publicirao preko dvije stotine naučnih i stručnih radova. godine. godine. Dobitnik je brojnih društvenih priznanja. do 1966. Bio je aktivan društveni radnik. Na naučnim i stručnim skupovima. a posebno je značajan njegov dopirnos štampanju udžbenika „Medicina rada“.situ“. predavača 1962. a istovremeno se bavio istraživanjima u svojoj oblasti. u više mandata član savjetodavnih i upravnih struktura Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta. Usavršavao se u nekoliko centara. u Institutu „Boris Kidrič“ u Vinči. Najveći broj njegovih radova je iz oblasti neurofiziologije. Ordena rada sa zlatnim 6 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu .

do 1996. zatim 1974. redovni profesor Hemije Rođen je 1932. Dvije godine je radio u Biohemijskom laboratoriju. 1967. godine za vanrednog profesora. Umro je u Sarajevu 2005. rukovodio Olimpijskom laboratorijom u Sarajevu sa sedam odjeljenja i 60 zaposlenih. Medicinski fakultet upisao u Sarajevu 1944. i Štokholmu (1975.-2005. te rukovodi Centrom za kontrolu lijekova pri Zavodu za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine. Na Prirodnomatematskom fakultetu u Sarajevu odbranio 1964. godine. godine u Vojki kod Novog Sada. godine. Za vrijeme studija bio je demonstrator nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu .).). U periodu od 1992. Na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu izabran je 1975. Rezultate svojih istraživanja publicirao je u preko 100 stručnih i naučnih radova u domaćim i inozemnim časopisima. godine. godine za vanrednog profesora na predmetima Kontrola lijekova i Toksikološka hemija. Godine 1984.vijencem i Ordena zasluga za narod sa srebrenom zvijezdom. akademik. prešao u Beograd. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Sarajevu. izabran je za docenta na Katedri za medicinsku hemiju Medicinskog fakultet u Sarajevu. godine doktorsku disertaciju o temi „O kompleksnim spojevima nikotina“. a 1982. NIKULIN ALEKSANDAR (1926. godine. Godine 1960.-2005. Jedno vrijeme bio je na specijalilzaciji u Halifaksu (Kanada. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Umro je u Sarajevu 1990. Godine 1968. godine). godine osniva i rukovodi Radiološko hemijsko-biološkim laboratorijom za potrebe civilne zaštite. redovni profesor Patološke anatomije Rođen je u Sarajevu 1926. godine). godine NIKOLIN BRANKO (1932. te okončao u Sarajevu u prvoj generaciji diplomiranih ljekara 1953. izabran je za asistenta na Katedri za biohemiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. godine. za redovnog profesora. Mostaru i Travniku. Diplomirao je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1956.

član Udruženja patologa Jugoslavije. 1963.). Više puta boravio je na stručnom usavršavanju u inozemstvu: od 1957. štampana u nekoliko izdanja. U tridesetpetogodišnjoj nastavnoj i naučnoj karijeri objavio je 107 stručnih i naučnih radova u inozemnim i domaćim časopisima. do 1957. Njegova knjiga „Opća patologija“. među kojima značajan broj originalnih radova iz područja kliničke i morfološke patologije. Odbranio je habilitaciju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1959. Godine 1965. Bio je izuzetno društveno aktivan. godine./81. NUMIĆ NURUDIN (1924. do odlaska u mirovinu 1991. godine. a 1966. u Frankfurtu. a jedan dio se odnosi na eksperimentalne i morfološke studije šoka kod pokusnih životinja. nakon čega biva izabran za vanrednog profesora 1966. godine. član brojnih stručnih asocijacija i organa: Savjeta Fakulteta.-1994. i 1958. i dekan 1980. a sljedeće godine je biran za docenta na Katedri za patološku anatomiju. istraživanja uloge hemijskih medijatora u upalnim procesima. i 1981. te prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 1973. bila je osnovno štivo iz predmeta Patološka anatomija. eksperimentalne patologije. predsjednik predsjedništva Udruženja univerzitetskih nastavnika. te magistranata i doktoranada medicinskih nauka. u Frajburgu kod profesora F. Umro je 2005./74. specijalista patološke anatomije. godine u Grajsvaldu (Njemačka). gdje je završio osnovnu školu i Prvu mušku gimnaziju. a zatim i za redovnog profesora na predmetu Patološka anatomija. Savjeta za naučni rad SRBiH. Bio je šef Katedre i Instituta za patološku anatomiju od 1961. godine. te patologije respiratornog trakta uzrokovane egzogenim noksama. godine./82. Nakon Drugog svjetskog rata upisuje Medicinski fa- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine u Sarajevu.na Institutu za histologiju i embriologiju i Institutu za patološku anatomiju. Bio je izvrstan pedagog koji je u trideset godina rada na Medicinskom fakultetu odgojio brojne generacije studenata biomedicinskih fakulteta. odbranio je doktorsku disertaciju „O nekim morfološkim promjenama kod akutnog djelovanja histamina“. redovni profesor Interne medicine Rođen je u Sarajevu 1924. Od 1953. 1962. godine pomoćni je asistent na predmetu Patološka anatomija. Buchnera.

Umro je u Sarajevu 1994. Nakon obavljenog ljekarskog staža radi kao ljekar opće prakse u Kalinoviku. redovni profesor Ginekologije i akušerstva Rođen je u Sarajevu 1919. Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu je prošao sve faze izbora od asistenta do redovnog profesora i nastavnika na postdiplomskom studiju iz kardiologije. godine. godine sve do 1992. uglavnom iz oblasti kardiologije na univerzitetima u inozemstvu. a zatim u Sarajevu do 1955. Medicinski fakultet počeo je studirati u Beču. Više puta je boravio na stručnim usavršavanjima. a također i poglavlje o kardiologiji u zajedničkom udžbeniku „Interne medicine“ bosanskohercegovačkih autora. gdje obnaša dužnost šefa stanice za Hitnu medicinsku pomoć. nakon čega je formirao prvu Koronarnu jedinicu u Bosni i Hercegovini. U rodnom gradu je završio osnovno i srednje obrazovanje. Nakon obavljenog ljekarskog staža. OSMANAGIĆ IZET (1919. godine rukovodi Ginekološko-akušerskim odjeljenjem nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 9 . nastavio u Pragu a završio u Beogradu. kojom rukovodi od 1974. a potom i direktora Gradske poliklinike u Sarajevu. godine radi na Trećoj internoj klinici.). Od 1956. godine. Specijalistički ispit je položio na Ginekološkoj klinici u Beogradu. godine. Od 1960. godine. Bio je član brojnih stručnih i naučnih udruženja u BiH i Jugoslaviji. te dugogodišnji sekretar i predsjednik Kardiološke sekcije Društva ljekara Bosne i Hercegovine i generalni sekretar i predsjednik Udruženja kardiologa bivše Jugoslavije. Cjelokupan radni vijek posvetio je kardiologiji. Za svoj stručni i društveni angažman dobio je niz priznanja. godine.-1994. te član Evropskog udruženja kardiologa i Medicinske sekcije Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.kultet Sveučilišta u Zagrebu. i iz te oblasti je objavio 92 stručna i naučna rada. specijalizira ginekologiju i akušerstvo u Kliničkoj bolnici „Koševo“ u Sarajevu. Specijalizirao je kardiološku hemodinamiku u Institutu za eksperimentalna klinička ispitivanja u Pragu. godine specijalizira Internu medicinu i nakon položenog ispita 1961. na kojem je diplomirao 1952. te Fonokardiografski i Spirometrijski kabinet.

te prolazi procedure izbora. U Hamburgu je boravio na Dijabetološkoj klinici čuvenog profesora Bertrama. nakon čega je formirao Odsjek za maligna oboljenja pri Ginekološko-akušerskoj klinici u Sarajevu. godine. Dolaskom okupatorski vlasti dobiva otkaz iz službe i biva nezaposlen i živi u Bjelovaru. Aktivno je bio angažiran i u Ginekološkoj sekciji Društva ljekara BiH. i 1964. zapošljava se kao asistent Interne klinike Medicinskog fakulteta u Sarajevu. godine. profesora Fellingera u Beču i profesora Mathesa u Heidelbergu. a onda kao sreski ljekar u Hrvatskoj Kostajnici. Frankfurtu i Beču. godine. Nakon oslobođenja radi kao ljekar u Narodnoj miliciji Zagrebačke armijske oblasti. a kasnije i Odsjek za ginekološku rehabilitaciju u banji Ilidža. Stručno se usavršavao na Internim klinikama u Hamburgu. Kotmajera. Istovremeno je boravio u nekoliko navrata tokom 1963. i redovnog profesora 1975. godine. Bio je izuzetan i strog pedagog. redovni profesor Interne medicine Rođen je u Sarajevu 1909. Gimnaziju je pohađao u Derventi i Bihaću.-1983. PERINOVIĆ MILENKO (1909. 60 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Godine 1949. Umro je u Sarajevu 1994. za vanrednog profesora 1968. Iste godine brani habilitacioni rad i bira se za docenta Medicinskog fakulteta na predmetu Ginekologija i akušerstvo. što mu je nakon povratka u Sarajevo omogućilo da počne primjenjivati.Opće bolnice u Zenici. a četiri godine kasnije i za vanrednog profesora na istom predmetu. a za profesora emeritusa 1981. godine. godine. Hajdelbergu. Medicinski fakultet počeo je studirati u Gracu (Austrija). Nakon diplomiranja jedno vrijeme radi kao volonter na Hirurškoj klinici u Zagrebu. a završio u Zagrebu 1936. za docenta 1962. prvi u bivšoj Jugoslaviji. kada 1944. a brojne generacije studenata biomedicinskih fakulteta i specijalista ginekologije i akušerstva pamtit će ga kao vrsnog stručnjaka i edukatora. te ljekar u Zavodu za socijalno osiguranje u Zagrebu. godine. gdje je maturirao 1928.). godine. Mestwerda i u Štokholmu kod prof. godine pristupa NOR-u. godine na usavršavanjima u Hamburgu kod prof. jedinu instituciju takve vrste u BiH. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1953.

oralne antidiabetike u liječenju bolesnika od šećerne bolesti. Habilitirao je 1961. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu o temi „Iskustva u vezi sa kliničkom primjenom antidijabetika“. Dugo godina je rukovodio Gastroenterološkim odjeljenjem i Odjeljenjem za dijabetes na Internoj klinici u Sarajevu. Jedno vrijeme bio je generalni sekretar Društva endokrinologa Jugoslavije. Rezultate svojih istraživanja i stručna iskustva objavio je u oko 170 stručni i naučnih radova u domaćim i inozemnim časopisima, pretežno iz dijabetologije i kliničke farmakologije. U časopisu „Medicinski arhiv“ objavio je veliki broj prikaza stručnih knjiga i časopisa Bio je član Redakcijskog odbora časopisa „Acta Medica Iugoslavica“. Jedan je od najstarijih i najzaslužnijih članova endokrinološke sekcije Društva ljekara BiH, i jedan od pionira dijabetologije na bivšim jugoslavenskim prostorima. Kao javni i društveni radnik, priznat i cijenjen zbog svog ogromnog angažmana, odlikovan je nizom priznanja, plaketa i odlikovanja, između ostalog, Ordenom rada sa zlatnim vijencem i Ordenom zasluga za narod sa srebrenim zracima. U mirovinu je otišao sa mjesta dugogodišnjeg šefa Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. Umro je u Sarajevu 1983. godine.

PERIĆ BRANKO (1926.-1997.), redovni profesor Fiziologije i Biohemije
Rođen je u 1926. godine. Kao srednjoškolac uključio se u ilegalni pokret za odbranu grada Sarajeva, a od maja 1942. godine je učesnik NOR-a. Po završetku Drugog svjetskog rata upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu i na njemu diplomira 1956. godine. Usavršavao se u Vinči na Institutu “Boris Kidrič” iz područja primjene radioaktivnih izotopa u medicini. Također je proveo jednu godinu na specijalizaciji iz kliničke fiziologije u Karolinskoj bolnici u Štokholmu, a 1961. godine i na Kolumbija univerzitetu u Njujorku. Nakon smrti profesora Aleksandra Sabovljeva 1963. godine preuzima rukovođenje Institutuom za fiziologiju i biohemiju do 1971. godine. Vodio je nekoliko projekata iz područja fiziologije i biohe-

nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu

61

mije, a rezultate istraživanja objavio je u preko 150 stručnih i naučnih radova u domaćim i inozemnim biomedicinskim časopisima. Kao nastavnik Medicinskog fakulteta u Sarajevu prošao je izbore od asistentna do profesora emeritusa. Odgojio je brojne generacije studenata svih biomedicinskih fakulteta, koji ga pamte kao izuzetno kvalitetnog edukatora. Bio je član brojnih naučnih i stručnih organizacija, kao: New York Academy of Science, European Society for Microcirculation, Rheological Society, Jugoslovenskog Društva za fiziologiju, Nacionalni komitet međunarodnog biološkog programa. Također, profesor Perić je obavljao niz društvenih i rukovodnih funkcija: bio je pomoćnik direktora Kliničke bolnice u Sarajevu za NIR, potpredsjednik PO UMC-a i dr. Za svoj javni i društveni angažman nagrađen je brojnim priznanjima. Umro je u Sarajevu 1997. godine.

POPOVIĆ VOJIN (1925.-1977.), docent Interne medicine
Rođen je 1925. godine u Ivangradu (SCG). Osnovnu školu završio je u Ivangradu, gimnazijsko školovanje započeo u rodnom mjestu, prekinuo 1941. godine, nastavio u Sarajevu i završio 1946. godine. Kao đak prve generacije studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu diplomirao je 1954. godine. Nakon obavljenog ljekarskog staža u Kliničkoj bolnici Koševo, jedno vrijeme radio je kao ljekar u Sreskoj zdravstvenoj stanici Sarajevo. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio je decembra 1960. godine. Nastavnu karijeru započeo je na Katedri za internu medicinu kao asistent 1957. godine, da bi u zvanje docenta bio izabran 1976. godine. Ima publiciranih preko 40 naučnih i stručnih radova, uglavnom u oblasti hepatobilijarnog trakta. Naslov njegove

62

nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu

doktorske teze je „Promjena na jetri kod Diabetes mellitusa i međusobni odnosi oboljenja jetre i Diabetes melitusa“. Aktivno je učestvovao na mnogim naučnim i stručnim skupovima u zemlji, a također je bio i član nekoliko stručnih udruženja iz svoje oblasti. Kao učesnik rata, bio je zatvaran od okupacijskih vlasti, a završetak Drugog svjetskog rata dočekao je kao 100% RVI. Odlikovan je Ordenom za hrabrost, Ordenom zasluga za narod i Ordenom rada sa zlatnim vijencem. Obavljao je niz značajnih funkcija na Medicinskom fakultetu i Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu, a također i republičkim organima. Umro je u Sarajevu 1977. godine.

POPOVIĆ ZULEJKA (1930.-1991.), redovni profesor Pedijatrije
Rođena je u Zagrebu 1930. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Banjoj Luci. Medicinski fakultet je završila u Sarajevu 1956. godine. Kao odličan student i ljekar primljena je na specijalizaciju na Dječiju kliniku 1959. godine, a po položenom specijalističkom ispitu, zahvaljujući svom angažmanu i organizatorskim sposobnostima jedno vrijeme obavlja dužnosti šefa Odjeljenja za gastroenterologiju, a kasnije i dužnost direktora Dječije klinike i Poliklinike za dječje bolesti „Prof. dr. Milivoje Sarvan“ u Sarajevu. Prošla je sve faze izbora od asistenta do redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Sarajevu na predmetu Pedijatrija. Pionir je i osnivač Službe za dječiju alergologiju i imunologiju u BiH i iz tog segmenta je i najveći broj objavljenih stručnih i naučnih radova, te odbranjene magistarska i doktorska teza. Ima ukupno publiciranih preko 100 stručnih i naučnih radova u zemlji i inozemstvu. U dva mandata bila je i predsjednik Pedijatrijske sekcije Društva ljekara BiH, te organizator nekoliko stručnih i naučnih skupova iz pedijatrije. Bila je izuzetno društveno aktivna u mnogim profesionalnim, društvenim i humanitarnim udruženjima, od Savjeta za zdravstvo i socijalnu politiku BiH, Predsjedništva alergologa i imunologa Jugoslavije do Predsjedništva pedijatara Jugoslavije. Odlikovana je Ordenom zasluga za narod sa srebrenim vijencem. Smrt ju je

nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu

6

godine. godine bio je savjetnik i predavač na ORL klinici Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu zavšrio je 1953.zatekla na mjestu šefa Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta 1991. godine vraća se u Sarajevo i radi na Hirurškom odjeljenju Opće državne bolnice kao specijalista otorinolaringolog. a osnivanjem Medicinskog fakulteta ovo odjeljenje prerasta u Kliniku za bolesti uha. godine PRAŠTALO ŽARKO (1891. Kratko radi u Državnoj bolnici u Sarajevu. redovni profesor Otorinolaringologije Rođen je 1891. a Žarko Praštalo je postavljen za šefa ove klinike u zvanju vanrednog profesora Medicinskog fakulteta. grla i nosa. redovni profesor Hirurgije Rođen je u Sarajevu 1925. godine. godine kod čuvenih profesora Haumanna i Hajeka. profesora Josepha. kod glasovitog hirurga plastičara za nos.).). Svoje bogato naučno i istraživačko iskustvo koje je sticao usavršavanjima u inozemstvu. predano je prenosio studentima medicine i mlađim kolegama specijalizantima.-1985. Jula 1923. s operacionom salom i ambulantom koje je uspješno vodio do Drugog svjetskog rata. godine. a ubrzo zatim iza ovog oformio je ORL odjeljenje sa deset kreveta. Otišao je u penziju kao redovni profesor 1960. PRCIĆ MIDHAT (1925. do 1923. Dio specijalističkog staža obavlja i na ORL klinici u Njemačkoj. 64 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Osnovnu školu i gimnaziju završio u Sarajevu. u Berlinu. da bi ga NDH vlasti smijenile s položaja šefa odjeljenja i postavile Tvrtka Dujmušića. a onda odlazi da specijalizira ORL na Bečki medicinski fakultet u periodu od 1921. Godine 1945. Medicinski fakultet je završio u Beču 1920.-1980. godine. a svoje rezultate prezentirao je na brojnim naučnim i stručnim skupovima i publicirao u brojnim domaćim i stranim časopisima. a do svoje smrti 1980. ponovo preuzima dužnost šefa ORL odjeljenja.

Također. bio je glavni i odgovorni urednik časopisa „Medicinski arhiv“. Specijalistički ispit iz Sudske medicine položio 1958.godine.-2004. autor je dva izdanja udžbenika „Sudska medicina“ objavljena 1986. a u periodu od 1972. Studenti ga pamte kao vrsnog pedagoga. PROHIĆ HALIL (1922. do 1976. godine bio je šef Instituta nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 6 . redovni profesor Sudske medicine Rođen je u Konjicu 1922. godine. Član je brojnih naučnih i stručnih asocijacija u zemlji i inozemstvu. Osnovno i srednje obrazovanje stekao u Konjicu. vanrednog profesora do redovnog profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetu Sudska medicina. Doktorsku disertaciju odbranio je 1974. Njegov naučni i istraživački opus čini preko 50 objavljenih radova u domaćim i inozemnim časopisima iz opće i abdominalne hirurgije. pri čemu prolazi procedure izbora od asistenta do redovnog profesora. Osnivač je i dugogodišnji šef Klinike za abdominalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.). docenta. Na Hirurškoj klinici Kliničke bolnice u Sarajevu radi sve do svoje smrti 1985. godine. godine. do 1993. godine. Također. U istraživačkom opusu ima oko 40 publiciranih stručnih i naučnih radova iz više oblasti forenzičke medicine objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima. Od 1974. godine. Prošao izborne procedure od asistenta. i 1989. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1954. godine. Veoma rano se posvetio abdominalnoj hirurgiji i u tom segmentu jedan je od pionira u bivšoj Jugoslaviji. izabran je za redovnog profesora Fakulteta kriminalisitičkih nauka Univerziteta u Sarajevu 1993.

iz ortopedije. godine. Godine 1962. Iste godine je izabran za asistenta na predmetu Hirurgija na Medicinskom fakulteta Univerziteta u Sarajevu.). te zahvaljujući svojim organizatorskim sposobnostima pomogao je otvaranje nove Ortopedske klinike Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. Za asistenta na predmetu Infektivne bolesti izabrana je 1965. angažiran u rukovodnim strukturama fakulteta i Univerziteta. godine. godine na Ortopedskoj klinici Medicinskog fakulteta Sveučilištau Zagrebu.-1969. Osnivač je i prvi predsjednik Sekcije za ortopediju i traumatologiju Društva ljekara Bosne i Hercegovine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1954. godine. PŠORN DRAGUTIN (1927.). u tom zvanju ga je zatekla i smrt 1979. Kao slikar amater imao je više samostalnih i zajedničkih izložbi.za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Bio je priznati javni i društveni radnik. 66 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Umro je u Sarajevu 2004. godine. godine. godine. Gimnaziju je završio u Sarajevu 1946. a jedno vrijeme obavljao je i funkciju predsjednika Samoupravne interesne zajdnice nauke Bosne i Hercegovine (1980. položila je specijalistički ispit iz Infektologije i nakon toga je imenovana za šefa Odsjeka za neuroinfekcije Infektivne klinike. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. godine radila je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „Pretis“ Vogošća. Od 1957. Do 1957. Nakon završenog studija jedno vrijeme je radio u preduzeću „Zrak“ u Sarajevu. a Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1953.-1979. godine radi na Infektivnoj klinici Kliničke bolnice u Sarajevu.). PUTNIK LJUBICA (1926.-1984. Pionir je ortopedske discipline u Bosni i Hercegovini i kao iskusan ljekar praktičar. Specijalistički ispit iz ortopedije položio je 1960. asistent Hirurgije Rođen je u Ključu 1927. asistent Infektologije Rođena je 1926. godine u Beogradu. Važio je za dobrog edukatora koji je svoje praktično iskustvo znao kvalitetno prenijeti studentima i specijalizantima. Ljekarski staž je obavila u Kliničkoj bolnici u Sarajevu.

Educirao je i osposobio brojne doktore medicine i specijaliste rendgenologije u Bosni i Hercegovini. gdje ostaje raditi sve do svoje smrti 1952. a naslov diplomske teze bio je: „Die Erkennbarkeit von Antiqua – und Fraktur-Buchstaben im indirekten Sehen“. godine. godine i šefa Katedre za rendgenologiju.). godine. Godine 1949. godine.godine i u tom zvanju ju je zatekla smrt. Bila je iskusan ljekar praktičar s izraženim pedagoškim sposobnostima da svoje znanje prenese studentima. Godine 1921. izabran je za starijeg asistenta na Katedri za ftiziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Autor je više naučnih i stručnih radova. redovni profesor Radiologije Rođen je u Budimpešti 1892. dr. RADOVIĆ JOVAN (1902. Na ovom Institutu radio je sve do 1945.-1952. RADOJEVIĆ STEVO (1892. a zatim kao liječnik u Bosanskom Brodu.).-1954. godine. godine. godine. Nakon što je nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 6 . Publicirala je ukupno 11 stručnih radova što u domaćim što u inozemnim časopisima. Radio je kao liječnik u Školskoj poliklinici u Varaždinu. Stevo Radojević je jedan od pionira rendgenologije u bivšoj Jugoslaviji. Specijalistički ispit iz TBC i plućnih bolesti je položio 1948. Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu završio je 1929. Za kliničkog asistenta na Institutu za rendgenologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu izabran je 1927. Prof. godine nakon obavljenog specijalističkog staža na Institutu za tuberkulozu u Golniku. godine. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Wurzburgu (Njemačka) 1920. gdje je ostao do 1944. Na novoosnovanom Medicinskom fakultetu u Sarajevu biran je za redovnog profesora 1947. Za svoj društveni i stručni angažman u Društvu ljekara Bosne i Hercegovine i Savezu društava Jugoslavije dobila je Spomen-plaketu. godine. odnosno „Josip Kajfeš“ u Zagrebu. u Sarajevu 1969. docent Pneumoftiziologije Rođen je 1902. zaposlio se kao specijalista rendgenolog u bolnici „Milosrdna braća“.

je docent na predmetu Medicinska hemija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.habilitirao 1953. po čemu ga starije kolege pamte kao svog autoritativnog učitelja. Doktorsku disertaciju odbranio je na Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. vanredni profesor Hemije Rođen je 1935. visokog procenta tuberkuloznih bolesnika sa značajno velikom rezistencijom Kohovog bacila na postojeća antibiotska i druga antituberkulozna sredstva. započinje studij na Filozofskom fakultetu. Osim što je bio vješt i pedantan kliničar. godine. godine. godine izabran je za docenta na predmetu ftiziologija na istom Fakultetu.godine. Plućnim oboljenjima i tuberkulozom počeo se baviti još 1936. na kome je diplomirao 1959. Nakon diplomiranja.-1998. Godine 1973. a od 1975. do 1988. smjer Hemija. te bio primoran intenzivno istraživati nove dijagnostičke postupke i terapijska sredstva za liječenje. izabran je za docenta na Katedri za metodiku nastave iz hemije. izabran je za asistenta na predmetu Medicinska hemija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bio je šef Katedre za hemiju od 1986. Iz svog područja publicirao je oko 40 naučnih i 6 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . u kom svojstvu ostaje do 1973. jedno vrijeme je radio kao profesor u srednjoj školi „Ognjen Prica“ u Sarajevu. gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Umro je 1954. Godine 1953. U doba kada su terapija i dijagnoza ovih oboljenja bili insuficijentni. u to doba. godine. RAMIĆ SALKO (1933.). U tom periodu objavio je 6 naučnih radova o suvremenoj koncepciji primjene antituberkulostatika. godine. Godine 1961. godine u Sarajevu. posjedovao je dobre edukacijske sklonosti u prenošenju znanja studentima medicine.

-2004. godine i do 1976. godine. gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. godine.stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Tel Avivu. gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. od začeća do duboke starosti. Varšavi. Više godina provela je na specijalizaciji u Velikoj Britaniji na Institutu za animalnu fiziologiju u Brabrahamu kraj Cambridgea. akademik. Medicinski fakultet u Sarajevu završila je 1958. Ratković-Ðokić se bavila problemima holinergične transmisije u humanom mozgu. godine. godine. Lenjingradu. Kao nastavnik prošao procedure izbora od asistenta do profesora emeritusa na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. bio je autor udžbenika Organska hemija za III razred gimnazije. Medicinski fakultet započeo studirati u Pragu. Godinu dana kasnije izabrana je za asistenta na predmetu Farmakologija i toksikologija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Doktorsku disertaciju odbranio je u Sarajevu 1970. Izabran za redovnog člana nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 69 . Dr. Ratković-Ðokić posvećen je mjerenju aktivnostima enzima u ljudskom mozgu. RATKOVIĆ-ÐOKIĆ DOBRILA (1932. godini života u Sarajevu. godine. REZAKOVIĆ DŽEMAL (1920. a također.). Moskvi. umrla je 1972. Umro je u Sarajevu 1996. objavljen 1969.). Smorena teškom bolešću. Montpeljeu. Stručno se osposobljavao u nekoliko univerzitetskih centara u inozemstvu: Parizu. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio na Internoj klinici Kliničkog centra u Zagrebu. asistent Farmakologije i toksikologije Rođena je u Sarajevu 1932. a okončao u Zagrebu 1955.-1972. redovni profesor Interne medicine Rođen je u Fojnici 1920. Cjelokupani naučni opus dr. preštampavan u 6 dopunjenih i izmijenjenih izdanja. godine u svojoj 40. godine. Magistrirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

gdje je završio osnovnu školu. u nekoliko mjesta BiH (Gacko. godine). vena i mikrovaskularnog sistema“. a specijalistički ispit polaže na Internoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Publicirao 103 stručna i naučna rada u domaćim i inozemnim časopisima. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Tokom studija bio je mobiliziran. Medalje zasluga za narod. te je kao autor i koautor objavio oko 70 stručnih i naučnih rado- 0 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine. Bio je priznat javni i društveni radnik. u NOB. godine u Sarajevu. koje je obavljao savjesno i kvalitetno. godine bira se za docenta na predmetu Interna medicina. „Trombolija i tromboembolijska bolest arterija. godine. godine. Nakon obavljenog ljekarskog staža 1946.-1972.ANUBiH. Osnivač je Udruženja bazičnih medicinskih znanosti BiH. jedno vrijeme savezni poslanik u Skupštini SFRJ.. te monografije: „Trombodinamo-elastografija“. godine specijalizira internu medicinu u Kliničkoj bolnici u Sarajevu. Medalje za hrabrost. a i gimnaziju 1939. a nakon odbranjene habilitacije novembra 1961. godine RUSTEMBEGOVIĆ FAHRUDIN (1920. Član nekoliko naučnih i stručnih biomedicinskih asocijacija. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1944./61. godine. godine u Kliničkoj bolnici u Sarajevu radi. Novembra 1957. redovni profesor Interne medicine Rođen je 1920. Umro u Sarajevu 2004. objavljena 1980. Jedno vrijeme boravio je na usavršavanju na Institutu za bolesti srca u Londonu (školske 1960. nagrada ZAVNOBiH-a. jedno vrijeme bio je sekretar Odjeljenja medicinskih nauka i član predsjedništva ANUBiH. Bosansko Grahovo i Drvar) kao ljekar opće prakse.). Za vanrednog profesora Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izabran je 1968. prvo u domobrane 1943. Bosanska Krupa. a onda februara 1944. gdje je bio referent saniteta. Osim nastavnih aktivnosti. Ordena rada sa crvenom zastavom. godine. između ostalog: Šestoaprilske nagrade Sarajeva. Od 1951. Ordena rada sa zlatnim vijencem. do 1956. bavio se i naučnim publicističkim radom. izabran je za asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. objavljena 1987.

godine u Travniku. Još kao ljekar opće prakse pokazao se dobrim organizatorom zdravstvene službe (otvorio zdravstvene stanice u Gacku. Sanatoriju „Lov“ (prof. Godine 1957. godine prof. Umro je 1972. Bosanskoj Krupi i Bosanskom Grahovu). Srednjoj medicinskoj školi u Sarajevu. i dr.-1990. redovni profesor Hemije Rođen je 1906. Specijalizaciju iz bromatologije s medicnskom hemijom položio je 1937. općinskim strukturama u Sarajevu. Da bi se upoznao s organizacijom i načinom rada u medicinskohemijskim laboratorijama. godine. a od 1971. Godine 1934. promoviran u čast doktora filozofije iz predmeta hemija. Epinger) u Beču. Za magistra farmacije promoviran je 1930. Silberstein). Rappaport) i Internoj klinici (prof. od kojih je većina iz područja kardiologije. i šefa Treće interne klinike.). Kao vojni stipendist upisuje studij hemije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. te jedno vrijeme i predsjednik Kardiološke sekcije Društva ljekara BiH. godine završio klasičnu gimnaziju. S referatima je aktivno učestvovao na svim važnijim bosanskohercegovačkim i jugoslavenskim kongresima. obavljao je funkciju zamjenika šefa. Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Te iste godine uprava sanatorija „Merkur“ povjerila mu je da osnuje medicinsko-hemijski laboratorij.va u našim i inozemnim časopisima. povjereno mu je da u Bolnici IV. godine. RUŽDIĆ IBRAHIM (1906. prof. u Internu (klini- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 1 . Ruždić provodi stanovito vrijeme na usavršavanju u inozemstvu u Institutu za patofiziologiju (prof. Iste se godine upisao na Farmaceutski odjel Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon okupacije Austrije 1938. a osim ljekarskog rada na Trećoj internoj klinici u Sarajevu bio je angažiran u nizu drugih institucija u organima upravljanja: Domova zdravlja Sarajevo. Bio je član Upravnog odbora Društva ljekara BiH. armijske oblasti osnuje hemijski laboratorij. Udruženja kardiologa Jugoslavije. Ruždić odlazi u Lausannu u Internu kliniku (prof. gdje je 1925. Kliničke bolnice u Sarajevu. Za svoj društveni i javni angažman odlikovan je Ordenom rada sa srebrenim vijencem. Vanotti). gdje je 1933. godne.

godine prof. osnovana je viša škola koju je također vodio prof. 1967. u Institut za fizikalnu hemiju (prof. Aktivno je sudjelovao u osnivanju i radu društvenostručnih saveznih. današnje Kliničke bolnice „Dr.ku u Baselu. Bio je počasni član Udruženja liječnika opće medicine Jugoslavije i Austrijskog društva za 2 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Godine 1945. Godine 1962. Ruždić je pored predavanja na Medicinskom fakultetu vodio i dalje kliničkohemijski laboratorij Sanatorija „Merkur“. Medicinski fakultet je uključio postdiplomski studij pod nazivom „kliničko-laboratorijska dijagnostika“ Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u svoj program. Nakon završetka usavršavanja preuzeo je organizaciju rada u Medicinskohemijskom laboratoriju Sanatorija „Merkur“. dužnost koju je vršio sve do odlaska u starosnu mirovinu. Ozren Novosel“. Almasay). Za svoj rad primio je brojna priznanja i nagrade: NOG Zagreba imonovao ga je zdravstvenim savjetnikom. Bio je jedan od osnivača i redoviti član uredničkog odbora internacionalnog časopisa „Clinica Cemica Acta“. Gigon) Uzrich. Ruždić. republičkih i gradskih komisija za kliničku hemiju. Pored vođenja poslijedipomske nastave zajedno sa svojim suradnicima sudjelovao je u izobrazbi: stažista i specijalizanata kliničkih hemičara. odnosno dvogodišnjeg usavršavanja visokokvalificiranih stručnjaka za voditelje kliničkohemijskih laboratorija. Savjet za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu NRH povjerava mu da pored svoje redovne dužnosti preuzme i organizaciju rada i edukaciju kadrova u kliničkohemijskim laboratorijama na području NRH. Godine 1952. do 1945. organizira redovitu Školu za zdravstvene tehničare laboratorijskog smjera. U periodu od 1941. Bio je član Internacionalne federacije za kliničku hemiju te je aktivno sudjelovao u radu „Expert panel on proteins“. kada je na Sveučilištu otpočeo djelovati „treći stupanj nastave“. prof. 1954. Objavio je 141 publikaciju. organizirao je i vodio pod pokroviteljstvom Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu NRH poslijediplomski oblik jednogodišnjeg. farmaceuta za rad u kliničkohemijskim laboratorijama zdravstvenih stanica. Ozren Novosel“. Nakon odlaska u mirovinu ostao je u Zavodu u dopunskom radnom odnosu i vodio Jedinicu za znanstvenoistraživački rad Zavoda za kliničku hemiju Kliničke bolnice „Dr.

U rodnom mjestu završio je osnovnu školu.. ravnopravnu s ostalim granama medicinske znanosti. odbijajući da potpiše antikomunistički manifest. tehnologiju i informatiku. podnosi ostavku na mjesto docenta i učestvuje kao ilegalac u jedinicama NOP-a. Područja naučnih i stručnih istraživanja profesora Sabovljeva su bila različita i mnogobrojna unutar fiziologije. Posebnu nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine. godine u Ečki. primio je nagradu za životno djelo od Republičkog komiteta za znanost. do 1956.mikrohemiju. Godine 1941. Svojim pionirskim radom na organizaciji stručnog i znanstvenoistraživačog rada te edukaciji kadrova u kliničkohemijskim laboratorijama postavio je solidne temelje za razvoj naše kliničke hemije. Jedan je od matičara Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1946. Bio je matičar prilikom osnivanja Veterinarskog fakulteta. patofiziologije i biohemije.). godine. do 1962. počasni član Medicinske akademije Hrvatske. i oficijelno prvi dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu i prvi šef Katedre za fiziologiju i biohemiju na istom Fakultetu. redovni profesor Fiziologije i biohemije Rođen je 1907. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 1937. Demobiliziran je kao major JNA.-1963. godine predavao je fiziologiju i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Inicijator je i osnivač Udruženja fiziologa Jugoslavije i potpredsjednik ovog Udruženja od 1959. Nakon diplomiranja izabran je za asistenta na Katedri za fiziologiju Veterinarskog fakulteta u Beogradu 1937. Filozofskog i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. pa do svoje smrti 1963. te Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. a zatim na istoj Katedri za docenta. Tokom svog 50-godišnjeg aktivnog rada svojim stručnim i znanstvenim radom znatno je pridonio da se klinička hemija u našoj zemlji razvije u samostalnu akademsku disciplinu. Za dekana Fakulteta biran je ponovo 1953. Od 1961. godine. obavljao je funkciju prorektora Univerziteta u Sarajevu. a gimnaziju u Velikom Bečkereku kod Zrenjanina. godine. a u periodu od 1954. SABOVLJEV ALEKSANDAR (1907. u Banatu (Vojvodina). godine.

i na Institutu 4 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . odbranio je habilitacioni rad „Carditis u toku primarnog ataka reumatske bolesti u dječjem dobu“. godine. odbranio je doktorsku disertaciju „Promjene u elektrokaridogramu izazvane abnormalnim koncentracijama kalijuma na izolovanom srcu i njihov značaj“. gdje je i maturirao 1944. između ostalog. i za vanrednog profesora na predmetu Pedijatrija. godine. a zatim 1968. Nekoliko puta je boravio u inozemstvu na usavršavanjima. nakon čega je 1975. zatim Dječijoj klinici profesora van Gelderena u Lajdenu u Holandiji. Godine 1973. godine. Zahvaljujući vanrednim organizatorskim sposobnostima. Objavio je više naučnih i stručnih radova u domaćim i inozemnim publikacijama. prezentirana njegova pionirska iskustva uvođenja radioaktivnih izotopa u istraživanju metabolizma. Bio je pripadnik NOV-a a 1946. godine izabran za redovnog profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. redovni profesor Pedijatrije Rođen je u Sarajevu 1923. izabran je za asistenta na predmetu Pedijatrija. Još kao specijalizant 1957. Katedru za fiziologiju i biohemiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu učinio je jednom od najbolje opremljenih u tadašnjoj Jugoslaviji. a za svoj doprinos u radu dodijeljena mu je medalja za zasluge „Orden rada prvog i drugog reda“ i „Orden zasluga za narod trećeg reda“. između ostalog. a okončao ga u Sarajevu 1953. Bio je društveno aktivan. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je na Dječjoj klinici u Sarajevu 1958. Njegovi eksperimentalni radovi iz područja neurofiziologije i metabolizma fosfora u jetri su ostali prepoznatljivi na širim jugoslavenskim naučnim prostorima. SARAJLIĆ EŠREF (1923.-1980.).pažnju posvetio je istraživanju unutrašnjih materija organizma. pojedinih mineralnih frakcija. 6 mjeseci na Kardiološkoj klinici kod profesora Linda u Štokholmu. Godine 1963. nakon čega je iste godine izabran za docenta. Iz područja fiziologije i metabolizma materija u ljudskom organizmu objavio je zasebnu monografiju u kojoj su. godine. Iste godine upisao je Medicinski fakultet u Zagrebu. te načina odgovora organizma u obrambenim uvjetima. je demobiliziran.

Bio je značajno društveno i politički angažiran kao generalni sekretar Udruženja pedijatara Jugoslavije. Educirao je brojne studente biomedicinskih fakulteta i specijaliste pedijatrije. upućen je u Francusku. Tome su doprinijeli i nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu .-1978. Milivoje Sarvan preuzima mjesto šefa Klinike za dječije bolesti u svojstvu profesora pedijatrije. godine. Umro je u Sarajevu 1980. godine. uz ogromne napore. predsjednik Reumatološke sekcije. izabran je za docenta na predmetu Pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je na Dječjoj klinici u Beogradu. znanje i vještine. te član evropskih pedijatrijskih udruženja. Učesnik je Prvog svjetskog rata i nakon prelaska Albanije. Godine 1937. Za kratko vrijeme. predsjednik Udruženja kardiologa Jugoslavije. od demolirane bivše bolnice željezničara pravi uređenu Pedijatrijsku kliniku Medicinskog fakulteta uz pomoć mladih saradnika koje je okupio i educirao.za kardiovaskularne bolesti Univerziteta u Padovi. godine u Užičkoj Požegi (SCG). akademik. do 1980. godine. SARVAN MILIVOJE (1896. Zatim je upisao Medicinski fakultet u Lionu i na njemu diplomirao 1922. To mu je omogućilo da dječiju kardiologiju u Sarajevu podigne na evropski nivo primjenjujući najsavremenije dijagnostičke i terapijske metode u ovom segmentu. Otvaranjem Medicinskog fakulteta u Sarajevu. nakon čega jedno vrijeme boravi na usavršavanju u Berlinu i Dizeldorfu. Profesor Sarajlić je bio osnivač Savjetovališta za kardioreumatološka oboljenja.). a nakon završetka ponovno se vraća na svoje radno mjesto na Dječijoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu bio je dekan od 1974. predsjednik Pedijatrijske sekcije Drušva ljekara BiH. Za vrijeme Drugog svjetskog rata hapšen je i proganjan. redovni profesor Pedijatrije Rođen je 1896. Aktivno je sarađivao i u ANUBiH. Zaslužan je i za osnivanje drugih medicinskih fakulteta u BiH. Nakon diplomiranja vraća se u Jugoslaviju i radi kao sreski ljekar u Aleksincu. Rezultate svojih naučnih i stručnih istraživanja publicirao je u preko 100 radova u domaćim i inozemnim časopisima. gdje je i maturirao. potpredsjednik Udruženja reumatologa Jugoslavije.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1956. postao je redovni član ANUBiH. Po osnivanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli 1976. Bio je prodekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1949. a jedno vrijeme. a bio je počasni član sličnih udruženja u Francuskoj.brojni naučni i stručni skupovi koje je organizirao preko Pedijatrijske sekcije. Poljskoj. Češkoj republici. Član je ANUBiH od njenog osnivanja. te dekan 1951. Tokom studija bio je demonstrator na Institutu za anatomiju. između ostalog. godine./52. a godine 1966. godine. SAVKOVIĆ LJUBOMIR (1927. bio je i predsjednik Udruženja alergologa Jugoslavije. i 1954. Karijeru je završio kao doživotni član Udruženja pedijatara. redovni profesor Anatomije Rođen je u 1927. nosilac je francuskog Ordena legije časti. a dobitnik je 27. Akademik Milivoje Sarvan je bio svestrana ličnost i kao javni i društveni radnik dobio je niz društveni priznanja i nagrada. godine prelazi na ovaj Fakultet i vodi Katedru za anatomiju sve do smrti. vanrednog i redovnog profesora. Učestvovao je u istraživanjima iz nekoliko područja anatomije.-1992. 1992. Odbranio je doktorsku disertaciju o temi “Koštani labirint nekih chiroptera”. Bio je vrstan preparator i svojim radovima je obogatio muzej Anatomskog instituta. godine. 6 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Njemačkoj. Umro je u Beogradu 1978. godine u Beogradu./50. Za predavača na istoimenom predmetu izabran je 1961. Švicaraskoj. Nakon diplomiranja zaposlio se kao asistent Medicinskog fakulteta na predmetu Anatomija. Značajnu ulogu odigrat će šestomjesečni kursevi socijalne pedijatrije koje je profesor Sarvan organizirao./55. osim što je bio predsjednik Udruženja pedijatara.). te prolazi faze izbora u docenta. a jedno vrijeme i prorektor Univerziteta u Sarajevu. koju je osnovao i uspješno vodio okupljajući na tim skupovima eminentne stručnjake iz pedijatrije u zemlji i inozemstvu. godine. školske godine. iz čega je odbranio preko 30 naučnih i stručnih radova. julske nagrade SRBiH i nagrade AVNOJ-a.

akademik. godine radi na Grudnom odjeljenju Vojne bolnice u Sarajevu. prvo Unske operativne grupe. redovni profesor Pneumoftiziologije Rođen je 1917.-1986. I najzad. godine u Zenici. dugogodišnji je predsjednik Komisije za plućne bolesti i TBC i Zavoda za tuberkulozu SRBiH. do 1966. Pored svih važnih funkcija koje je obavljao za svog života. godine a dekan 1973. Po završetku studija angažiran je kao sanitetski ljekar. Specijalistički ispit iz Pneumoftiziologije položio je 1949. i član Odbora za ispitivanje lijekova istog odjeljenja. godine. te uvođenju novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u prevenciji i liječenju pulmoloških oboljenja i TBC. Studirao je na medicinskim fakultetima u Beogradu i Zagrebu. Bio je prodekan Medicinskog fakulteta od 1964. a kasnije komandant Medicinsko-sanitetskog bataljona Osme kordunaške divizije. zatim od 1970. te predsjednik Odbora za rak Medicinskog odjeljenja ANUBiH./67. te prolazi faze izbora u vanrednog i redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Sarajevu. godine i nakon toga izabran za docenta Medicinskog fakulteta u Sarajevu na predmetu Pneumoftiziologija. Od brojnih funkcija koje je imao značajne su: osam godina je bio predsjednik Zajednice radnih organizacija SRBiH. akademik Hišam Serdarević je usnAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu ./65. Rukovodio je ili je bio član u svim značajnijim stručnim asocijacijama i udruženjima vezanim za pulmološka oboljenja i TBC u BiH i bivšoj Jugoslaviji. godine izabran za redovnog člana Akademije nauka i umjetnosti BiH. do 1978. Od 1946. Gimnaziju je završio u Sarajevu 1936. bio je predsjednik Crvenog krsta SRBiH i predsjednik Crvenog krsta SR Jugoslavije Također. i član predsjedništva Jugoslavenske asocijacije ZRO. godine. Dugogodišnji je šef Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu „Podhrastovi“ u Sarajevu. gdje je diplomirao 1944./74.). godine. Profesor Hišam Serdarević je 1975. godine. bio je član Jugoslavenske komisije za saradnju sa međunarodnim zdravstvenim organizacijama. Habilitirao je 1956.SERDAREVIĆ HIŠAM (1917. Kao nastavnik pneumoftiziologije i šef Klinike i Katedre za pneumoftiziologiju dao je značajan doprinos rješavanju TBC i plućnih oboljenja u BiH.

godine. u drugoj sa akademikom V. izabran je ponovno za docenta. Dobitnik je niza priznanja i odlikovanja. Januara 1947. dobija mjesto ljekara socijalnog osiguranja u Rudniku uglja Kostolac. godine. Novembra 1944. godine vratio se u Sarajevo. gdje 1942. godine. gdje radi kao specijalista internista i asistent do decembra 1938. je postao upravnik Gradske bolnice u Sarajevu. Orden Republike za srebrenim vijencem. kao što su Orden za hrabrost. vanredni profesor Interne medicine Rođen je u Banjoj Luci 1902. a 1940. gdje je bio upravnik. Odbranio je habilitacioni rad o temi „Hronični ga- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu .). gdje u Vojnoj bolnici u Sarajevu postaje šef Odjeljenja za interne bolesti i upravnik Vojne bolnice u činu pukovnika sanitetske službe. julske nagrada SRBiH. Završio je osnovnu školu i gimnaziju u Sarajevu.pio objaviti preko 100 stručnih i naučih radova u domaćim i inozemnim publikacijama. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beču 1927. 27. Jedno vrijeme se educira na internim klinikama u Parizu i Beču. a decembra iste godine i za vanrednog profesora na Katedri za internu medicinu. u kom svojstvu je i demobiliziran decembra 1951. Nakon odsluženog vojnog roka 1928. Smrt ga je zatekla marta 1986. kada bježi u Srbiju. Danilovićem). a zatim i Vojne bolnice u Kragujevcu. godine na Klinici za plućne bolesti i TBC „Podhrastovi. godine pristupa jedinicama JNA i jedno vrijeme radi kao šef Internog odjeljenja Vojne bolnice u Požarevcu. objavljenoj 1967. godine. Špirom Janovićem. a često je znao i sam voditi praktične vježbe studentima. Orden rada sa srebrenim i zlatnim vijencem. Godine 1958.-1967. godine i izabran za docenta na Katedri za interne bolesti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. godine zaposlio se kao ljekar na Odjeljenju za interne bolesti Opšte državne bolnice u Sarajevu.“. Također je koautor knjiga „Tuberkuloza pluća“ i „Plućne bolesti“ (u prvoj sa prof. godine. SIMIĆ MIRON (1902. gdje ostaje do augusta 1941. Studenti ga pamte kao odličnog pedagoga koji je svoja predavanja držao vrlo razumljivim i jednostavnim jezikom. Za šefa Internog i TBC odjeljenja Gradske bolnice u Sarajevu imenovan je decembra 1938.

rekonstruktivnu hirurgiju i mikrohirurgiju. Puno pažnje posvetio je praktičnoj edukaciji ljekara na terenu i sam je istraživao patologiju nekih područja Bosne i Hercegovine.stritis“. Na tom mjestu ostao je do januara 1993. a zahvaljujući organizatorskim sposobnostima unaprijedio je Drugu internu kliniku u Sarajevu.-2005. dekan 1988. godine. Bila je to prva doktorska disertacije iz ove medicinske oblasti na prostorima tadašnje Jugoslavije. godine na Hirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Jedan od osnivača odjeljenja za plastičnu i raekonstruktivnu hirurgiju Hirurške klinike u UMC Sarajevo. i 1977. Derbi. a zatim kroz izbor u docenta. godine boravio je u vodećim centrima Velike Britanije za hirurgiju šake.). U nastavnom procesu Medicinskog i Stomatološkog fakulteta učestvuje od 1972. Prodekan Medicinskog fakulteta postaje 1985. Disertaciju o temi “Evaluacija traumatizma šake i njen značaj primarnog hirurškog tretmana u prevenciji invaliditeta” odbranio je 1981. Bio je član nekoliko domaćih i inozemnih naučnih asocijacija. Umro je u Sarajevu 1967. Njegovi stručni i naučni radovi bili su iz nekoliko oblasti interne medicine. gdje započinje rad na doktorskoj disertaciji iz područja rekonstruktivne hirurgije šake. godine postao je njen direktor i na toj dužnosti ostao do 1993. Specijalistički ispit iz opće hirurgije položio je 1973. ali najznačajniji su iz hematologije. godine. Kao stipendista Britisch Councila – tokom 1976. U rodnom gradu završio je osnovnu školu i klasičnu gimnaziju 1958. kojom je jedno vrijeme uspješno rukovodio. te dio njih iz preventivne medicine i rehabilitacije. (Edinburg. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1964. STAROVIĆ BORIŠA (1940. godine. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. vanrednog i redovnog profesora uobličava univerzitetsku karijeru. godine. godine. Supsbecijalistički ispit iz plastične i rekonstruktivne hirurgije položio je 1976. Transformacijom spomenute ustanove 1977. godine. godine. London). kada je izabran za asistenta na predmetu hirurgija. godine kada je napustio Sarajevo. godine. godine. Iste godine postavljen je za dekana novoosno- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 9 . akademik. redovni profesor Hirurgije Rođen je u Sarajevu 1940.

1913. ili učesnik. punih šest godina obavljao i funkciju rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Bio je mentor u nekoliko doktorskih i magistarskih teza na biomedicinskim fakultetima. problemima transmisije u CNS. Organizator desetak kongresa. Obavljao je funkciju predsjednilka Odjeljenja za medicinske nauke. Novembra 2002. generalnog sekretara i potpredsjednika. Republika Srpska. godine „Veliki pečat“ za postignute rezultate u profesiji. godine. Počeo je raditi u farmaceutskoj industriji i do Drugog svjetskog rata radio je na farmakološkim instrumentima. radi čega je jedno vrijeme boravio u Amsterdamu i Beču na usavršavanju. gdje osniva Institut za farmakologiju i toksikologiju i postaje njegov šef i prvi šef istoimene katedre. Akademik Pavao Stern je bio jedan od najplodnijih naučnika i nastavnika Medicinskog fakulteta. internacionalnih stručnih sastanaka i brojnih domaćih simpozijuma. izučavanjem fiziološke 0 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . a zatim po pozivu dolazi 1948.vanog Medicinskog fakulteta u Foči. preko 20 naučnoistraživačkih projekata u zemlji i inozemstvu. Godine 1946. Umro je u Beogradu 2005. redovni profesor Farmakologije i toksikologije Rođen je u Varaždinu. „Prvomajsku nagradu BiH“. STERN PAVAO (1913. godine „Povelju humanosti Jugoslavije“. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1936. Nosilac je. „Medalju rada“. te 1990. proučavanjem modela oboljenja ekstrapiramidalnog sistema. u istom periodu. Za svoj rad. Hrvatska. godine dobio je nagradu „Hipokrat“ za životno djelo i 2003. akademik. zapošljava se na Institutu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.). godine. Također je. godine na novoosnovani Medicinski fakultetu u Sarajevu. Posebno se bavio područjem farmakologije centralnog i vegetativnog nervnog sistema.-1976. zasluge u radu dobio je „Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva“. U svom bogatom naučnoistraživačkom opusu ima oko 550 stručnih i naučnih radova iz gotovo svih područja farmakologije i toksikologije. godine. Osnivač je Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske te njen dopisni i redovni član.

Wertheimu. godine je predstojnik Ginekološko-porodnog odjeljenja bolnice „Dr. a preko 50 specijalista su okončali svoje specijalističke ispite za vrijeme rada profesora Sterna. član JANU. bio je organizator i nekoliko naučnih i stručnih skupova.-1998. Također. godine u Zagrebu. Bio je dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1952.). Bio je priznat javni i društveni radnik. godine. godine u svojstvu vanrednog profesora..000 studenata. Slovenačke Akademije znanosti in umetnosti i član nekoliko akademija nauka u inozemstvu. te član redakcijskih odbora nekoliko naučnih i stručnih časopisa u zemlji i inozemstvu. malignih tumora itd. a odlikovan je Ordenom rada sa crvenom zastavom i Ordenom zasluga za narod sa srebrenim zracima. godine preuzima organiziranje Klinike za ginekologiju i akušerstvo i vođenje Katedre na istom predmetu sve do 1952. godine izabran je za docenta na predmetu Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Latzgou. gdje je završio klasičnu gimnaziju kao učenik generacije. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beču. zašto je dobio 27. trovanjima i ulogom histamina u ljudskom organizmu. vratio se u Zagreb i radi u Republičkom sekretarijatu za zdravstvo i do 1955. Purkinijevu medalju.uloge supstance P. Po osnivanju Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1946. Umro je u Sarajevu 1976./52. Nastavnički posao počeo je kao asistent 1938. Kao svog učitelja. godine. Obavljao je brojne i odgovorne funkcije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Ozren Novosel“. SZABO STANISLAV (1903. a u ginekološku praksu uveo je niz novih metoda: vaginalna i laparoskopska operacija po Schutu. godine. Za redovnog profesora se bira 1950. Specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva položio u Zagrebačkom kraljevskom rodilištu kod profesora Dursta. Od 1957. te i uroginekološke korektivne zahvate uz stalnu prisutnost anesteziologa nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 1 . godine. pamtit će ga najmanje 4. godine nadzire izgradnju Dječje bolnice u Klaićevoj ulici i bolnice „Ivan Kajfeš“ u Zagrebu./53. redovni profesor Ginekologije i akušerstva Rođen je 1903. a također je proučavao farmakološke efekte miopatija. julsku nagradu. Bio je vrstan operater. bio je predsjednik Jugoslavenskog društva za fiziologiju i Jugoslavenskog društva za farmakologiju. Tokom Drugog svjetskog rata bio je ilegalac NOP-a. transplantacija. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beču 1928. Godine 1952. a kasnije i ravnatelj iste bolnice do odlaska u mirovinu 1974. godine. a već 1942. godine bio je prodekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Također. sekretar Medicinskog odjeljenja ANU BiH. Školske 1951.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1950.Sarajevo. Nakon obavljenog ljekarskog staža. godine u praksu uvodi vakuum-ekstrakciju prilikom poroda. a 1964.-1972. plinske analize ploda. zatim 1969. Uvodi 1962.). Szabo intenzivno razvija eksperimentalna istraživanja na postavljanju in vitro onkobiograma i antiblastograma prilikom izbora najdjelotvornijeg citostatika. godine.). Umro u Zagrebu 1998. bio je član Njemačkog ginekološkog društva. i već od 1959. zatim potpredsjednik Udruženja ginekologa i opstetričara Jugoslavije (1968. Szabo postiže u liječenju raka jajnika.). Također. te tri godine radi u Stanici za transfuziju 2 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine kardiotokografiju. većinom iz područja ginekološke onkologije. odnosno indukciju ovulacije humanim menopauzalnim gonodoprinima. godine.) bio je predsjednik Ginekološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. prof.i neonatologa. godine uvodi monokemoterapiju.Banovići i Šamac .). Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem (1965. godine i polikemoterapiju u liječenju raka jajnika. kada je otvorio savremeno koncipiranu polikliniku sa subspecijalističkim ambulantama.). Ordenom zasluga za narod prvog ranga (1968. ultrazvuk. U svom naučnom opusu prof.-1990. Učestvovao je kao dobrovoljac u akcijama izgradnje pruga Brčko . Szabo ima obavljena 33 naučna i stručna rada. godine vakuum-aspiracije. Szabo već 1962. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu. a zajedno sa suprugom Janjom jedan je od osnivača Hrvatske lige protiv raka.) i Ordenom rada sa crvenom zastavom (1970. zapošljava se u Kliničkoj bolnici u Sarajevu.-1968. a veliki značaj pridavao je razvitku kliničke citologije. Jedno vrijeme (1966. genetike i kolposkopije. te prenatalnu genetsku dijagnostiku od 1970. a od 1963. a za svoj društveni i naučni doprinos nagrađen je Ordenom bratstva i jedinstva sa srebrenim vijencem (1969. a također među prvima i dokazati uspješnost hormonskog liječenja raka endometrija. čime je prvi pokušao uvesti specifične citoterapije kod karcinoma jajnika. Prof. Također. TEFTEDARIJA MUHAMED (1921. redovni profesor Infektologije Rođen je u Sarajevu 1921. godine. Značajne uspjehe prof. godine.

Zlatna plaketa Medicinskog fakulteta (1971. Plaketa Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu BiH. Udruženju infektologa BiH i Jugoslavije. Umro je u Sarajevu 1990. Za svoj društveni i javni angažman dobio je niz domaćih i nekoliko inozemnih priznanja: Plaketa Nacionalne medicinske akademije Francuske. England 1981. godine. Položio je specijalistički ispit iz Infektivnih bolesti na Infektivnoj klinici u Zagrebu 1959. Jedno vrijeme je obavljao i funkciju prodekana Medicinskog fakulteta. Godine 1974. imenovan je za asistenta na predmetu Zarazne bolesti na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. godine. godine. godine. izabran je za docenta na predmetu Infektologija. Za šefa Infektivne klinike i Katedre na predmetu infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Sarajevu izabran je 1971. Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva 1978. u kojima je jedno vrijeme bio i predsjednik ovih udruženja. Brojne generacije studenata pamte ga kao elokventnog edukatora i korektnog ispitivača. Orden rada sa zlatnim vijencem (1971. Srebrena plaketa za samoupravljanje.). godine. U znak priznanja za svoj rad upisan je u poznatu svjetsku knjigu „Men and Women of Distinction“. od 1974. U domaćim i inozemnim stručnim i načunim časopisima i drugim publikacijama objavio je oko 140 stručnih i naučnih radova. Orden rada sa srebrenim vijencem (1961.). i na toj dužnosti ostao je do odlaska u mirovinu 1976.krvi u Sarajevu. Cambrige. godine. Plaketa Saveza ljekraskih društava Jugoslavije. Orden zasluga za narod sa srebrenim zracima (1980. zatim za vanrednog profesora 1970. odbranio je doktorsku disertaciju o temi „Hospitalne infekcije – ispitivanje hospitalnih infekcija sa posebnim osvrtom na Gram negativne uzročnike“.). do 1979. i redovnog profesora 1975. godine. Boravio je više puta na usavršavanjima u inozemstvu.). Godine 1954. Organizirao je i Prvi kongres infektologa Jugoslavije. Habilitirao je 1962.). Medicinskog fakulteta. U nastavni proces je uključen još kao specijalizant infektologije i učestvovao je u edukaciji svih studenata biomedicinskih fakulteta do odlaska u mirovinu. Zlatna i srebrena plaketa Kliničke bolnice (1972. nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Obavljao je brojne rukovodne i društvene funkcije u rukovodnim organima UMC-a Sarajevo. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu o temi „Kortikosteroidi u liječenju zaraznih bolesti“. Godine 1964.

TELALBAŠIĆ SADŽIDA (1936.-2006.), redovni profesor Infektologije
Rođena je u Sarajevu 1936. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomirala 1961. godine. Nakon obavljenog ljekarskog staža, 1962. godine zaposlila se kao sekundarni ljekar na Klinici za zarazne bolesti Kliničke bolnice Sarajevo. Specijalistički ispit iz infektologije položila je 1967. godine. Magistarski rad o temi „Efekat endotoksina Salmonele Tyfi i šigele Flexner na mortilitet nekih organa gastrointestinalnog trakta“ odbranila je 1972., a doktorsku disertaciju o temi „Prilog poznavanju dijagnoze nekih crijevnih infektivnih oboljenja primjenom fekalne citodijagnostike“ odbranila je na MF u Sarajevu 1979. godine. Iste godine izabrana je za šefa Odsjeka za crijevne i parazitarne bolesti Infektivne klinike UMC Sarajevo. Od 1990. godine pa do odlaska u mirovinu 2005. godine bila je šef Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U nastavnom procesu na Medicinskom fakultetu na predmetu Infektivne bolesti je od 1972. godine u svojstvu asistenta pripravnika, zatim je birana 1975. godine za asistenta, docenta 1984. godine, vanrednog profesora 1989. godine i redovnog profesora 1994. godine. Obavljala je funkciju šefa Katedre za infektivne bolesti od 1990. do 2005. godine. U spomenutom periodu izvodila je nastavu svim studentima biomedicinskih fakulteta, a također je učestvovala u edukaciji polaznika postdiplomskog studija kliničkog smjera te brojnih ljekara na specijalizaciji iz infektivnih bolesti. Mentorirala je nekoliko magistarskih radova. Usavršavala se u više centara u zemlji i inozemstvu, od čega dva puta u bivšem SSSR-u, 1970. i 1978. godine, također u Čehoslovačkoj 1972. godine, zatim u Poljskoj 1990. Sa radovima je učestvovala kao aktivni izlagač na više kongresa infektologije, mikrobiologije, gastroenterologije, gerontologije i dr., na nekim od njih i kao pozivni predavač. Publicirala je 97 stručnih i naučnih radova u zemlji i inozemstvu, kooautor je u udžbeniku i praktikumu iz Infektologije, te autor jedne monografije. Obavljala je brojne rukovodne i društvene funkcije, između ostalog, bila je i predsjednik Infektološke sekcije Društva ljekara BiH od 1979. godine do 1990., za koji rad je dobila nekoliko društvenih priznanja. Preminula je u Sarajevu 2006. godine. 

4

nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu

TOMIĆ SREĆKO (1924.-1975.), redovni profesor Patološke anatomije
Rođen je 1924. godine u Dolovima kod Vareša. Završio je gimnaziju u Visokom, a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1954. godine. Za vrijeme studija medicine bio je angažiran kao demonstrator, a nakon diplomiranja izabran je za asistenta na Institutu za patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Položio je specijalistički ispit iz Patološke anatomije 1958. godine. Jedno vrijeme boravio je na usavršavanju na Institutu za rak u Amsterdamu, što ga je motiviralo da se usmjeri u segment onkologije. Na predmetu Patološka anatomija izabran je za docenta 1962. godine a vanrednog profesora 1968. godine, te za redovnog profesora 1975. godine. Imao je izvanredne pedagoške sposobnosti, i studenti su rado posjećivali njegova predavanja. Kao naučnik i istraživač objavio je preko 40 naučnih i stručnih radova, većinom iz opće i kliničke onkologije. Bavio se dosta onkologijom dojke, o čemu je sačinio seriju publikacija u kojima je naglašavao značaj rane prevencije i dijagnostike tumorskih oboljenja. Nastupio je s radovima na brojnim stručnim i naučnim kongresima u zemlji i inozemstvu. Kao društveni i javni radnik za svoj angažman dobio je nekolicinu priznanja, između kojih: Orden rada sa zlatnim vijencem i Orden zasluga za narod sa srebrenim vijencem. Umro je 1975. godine nakon duge i teške bolesti.

TVRTKOVIĆ RIFAT (1921.-1994.), redovni profesor Hirurgije
Rođen je u Višegradu 1921. godine. Školovao se u više mjesta a gimnaziju je završio u Prištini pred Drugi svjetski rat. Kao napredan omladinac iz anatifašistički orjentirane porodice odmah je uhapšen i logorovao je u Italiji do 1943. godine, kada odlazi u slovenačke partizane. Po završetku rata počinje studij Medicine u Ljubljani, te se po diplomiranju zapošljava na Hirurškoj klinici u Sarajevu. Specijalistički ispit je položio u Ljubljani 1957. godine. Po povratku u Sarajevo formira Odjeljenje za torakalnu hirurgiju pri Hirurškoj klinici. Usavršavao se u više stranih klinika za

nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 

torakalnu hirurgiju. Na Medicinskom fakultetu biran je za asistenta, docenta, vanrednog i redovnog profesora. Godine 1979. Odjeljenje za torakalnu hirurgiju prerasta u Kliniku za torakalnu hirurgiju na čijem čelu prof. dr. Rifat Tvrtković ostaje do penzionisanja 1986. godine. Autor je i koatuor niza stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima, te koautor udžbenika iz Hirurgije za studente medicine i stomatologije. Odgojio je impozantan broj torakalnih hirurga, kako za vlastitu Kliniku, tako za Odjeljenja torakalne hirurgije bolnica u Mostaru, Bihaću i Prištini. Vrlo rano je inaugurirao Torakalnu hirurgiju u Sarajevu koja je i u ranijem periodu imala nivo najčuvanijih torakalnih hirurgija u Evropi, pa i u svijetu. Učesnik je većeg broja kongresa i simpozija iz Opće i Torakalne hirurgije u zemlji i inozemstvu. Godine 1986. organizirao je i bio predsjednik Kongresa hirurga tadašnje Jugoslavije održanog u Sarajevu. Po penzionisanju nije prekidao vezu sa svojom bivšom Klinikom sve do svoje smrti marta 1994. godine.

URBAN STJEPAN (1907.-1979.), vanredni profesor Biologije
Rođen je u Zagrebu 1907. godine. Klasičnu gimnaziju u Zagrebu završio je 1926., a Filozofski fakultet u Zagrebu 1931. godine. Disertaciju iz biljne citologije završio je 1936. godine. Jedno vrijeme obavljao je funkciju asistenta Botaničkog zavoda Filozofskog fakulteta, a zatim i Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu do 1942. godine. Od 1945. nastavnik je iz Botanike u Višoj pedagoškoj školi u Splitu i profesor Više pedagoške škole u Zagrebu do 1949. godine. Školske 1947./1948. godine obavlja funkciju šefa Katedre za biologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu u zvanju vanrednog profesora, gdje ostaje do 1956. godine. Godine 1957. bira se za predstojnika Zavoda za biologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Umro je u Rijeci 1979. godine. 

6

nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu

godine. stomatologije. zatim za docenta 1968. jedno vrijeme radi kao ljekar u Mostaru i Rogatici. odbranjenog 1973. Objavila je 46 stručnih i naučnih radova iz područja ginekologije i akušerstva. te u Parizu kod profesora Mergera.). gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. gdje je nakon kraće bolesti maja 1977. godine. koji su je uvrstili u rang jugoslavenskih stručnjaka iz te oblasti. Naslov njenog habilitacionog rada je „Terapija hipertenzivnih kasnih gestoza“ kojeg je odbranila 1964. vanredni profesor Ginekologije i akušerstva Rođena je u Foči 1924. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu.VASIĆ DANICA (1924. pamtit će je kao dobrog eruditu i edukatora. Pripada prvoj generaciji studenata novoosnovanog Medicinskog fakulteta u Sarajevu na kojem je diplomirala 1953. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva završila je u Sarajevu 1958. godine. Jedno vrijeme boravila je Jugoslavenskoj bolnici u Zaviji (Libija) u svojstvu šefa Ginekološko-akušerskog odjeljenja. Nastavne aktivnosti započela je izborom za asistenta 1955. i Više medicinske škole u Sarajevu. asistent Infektologije Rođena je u Banjoj Luci 1925. Još nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . godine i umrla. Kao nastavnik i istraživač usavršavala se na klinikama u Wupertalu kod profesora Anselmina i u Parizu kod profesora Lepagea.-1977.). jer je govorila nekoliko svjetskih jezika. VOJVODIĆ ZINETA (1925. Bila je cijenjena kao ljekar praktičar. i brojni studenti medicine. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1951... godine. ali i kao nastavnik pedagog. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. a okončala kao vanredni profesor 1976. godine. što joj je omogućilo da redovno prati savremena medicinska zbivanja. a nekolicina njih odnosi se na patološku trudnoću.-1987. a disertacionog rada „Uroporfirini u mokraći i plodnoj vodi u normalnoj i patološkoj trudnoći“. Smrt ju je zatekla na radnom mjestu u Libijskoj bolnici 1977. Sureauna i Nettera. godine. Nakon obavljenog ljekarskog staža u Državnoj bolnici u Sarajevu. godine. a također je boravila i na klinikama u Varšavi. Zbog svog društvenopolitičkog angažmana u toku Drugog svjetskog rata hapšena je od strane ustaške policije.

4. Osnivač je Očnog (X) odjeljenja Opšte državne bolnice koje se 8. Specijalistički ispit iz oftalmologije položio na Medicinskom fakultetu u Beču 1923. specijalista očnih bolesti. Specijalistički ispit iz Infektologije položila je 1960. godine. godine izdvaja iz Hirurškog odjeljenja iste bolnice. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Pragu 1917. Posebno se zanimala neuroinfektivnim respiratornim oboljenjima i iz ove oblasti objavila je nekoliko stručnih i naučnih radova u medicinskim časopisima. Završio je gimnaziju u Sarajevu. godine i svoj cjelokupan životni vijek. VUČIČEVIĆ MOMČILO (1891. Nakon položenog specijalističkog ispita zaposlio se u Opštoj državnoj bolnici u Sarajevu kao prvi specijalista oftalmolog. Također.). koji će osnovati očna odjeljenja u drugim bolnicama u BiH. značajan dio svog radnog vremena posvetio je edukaciji novih kadrova. 1923. kada je bila izabrana za asistenta na predmetu Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon zavr- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Spomenutim odjeljenjem dr. zatim šef Odjeljenja i šef Hospitalnog odjeljenja Klinike za infektivne bolesti. provela je do svoje smrti na ovoj klinici. te se pred kraj Drugog svjetskog rata vraća u Sarajevo i jedno vrijeme radi u Školskoj poliklinici u Sarajevu. godine. redovni profesor Oftalmologije Rođen je 1891.kao apsolvent zaposlila se na Klinici za infektivne bolesti 1951. Za svoj rad u ovim udruženjima dobitnik je nekoliko priznanja. godine u Rudom.-1975. Zahvaljujući svojim organizatorskim sposobnostima jedno vrijeme je službovala kao šef Odsjeka. Vučičević rukovodi do početka Drugog svjetskog rata. Već u prvim godinama rada ovog odjeljenja. godine. doktor Vučičević uvodi najmodernije dijagnostičke i terapijske postupke i primjenjuje znanja i iskustva dobijena usavršavanjem u inozemstvu. Svoje bogato iskustvo u praksi iz infektologije svesrdno je prenosila studentima biomedicinskih nauka. punih 35 godina. ljekarima. Bila je angažirana u upravnim strukturama Klinike i Univerzitetskog kliničkog centra. a član Bosanskohercegovačke sekcije i Udruženja infektologa bivše Jugoslavije. specijalizantima i specijalistima infektologije. a onda jedno vrijeme boravi u Sremskoj Mitrovici.

Objavio je oko 90 stručnih i naučnih radova u zemlji i inozemstvu. Odlikovan je Ordenom rada drugog reda.). akademik. Promoviran u doktora medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beču. dobio je niz plaketa i priznanja u zemlji i inozemstvu. već je sve do svoje smrti prakticirao u specijalističkoj poliklinici Doma zdravlja Sarajevo i na Očnom odjeljenju Vojne bolnice u Sarajevu. Nakon diplomiranja osam godina je radio kao ljekar u više mjesta BiH i Makedonije. godine. Umro je 1975. i koja je jedno vrijeme imala čak 250 kreveta.šetka rata. kada se ponovo vraća u Sarajevo i preuzima rukovođenje Očnom klinikom i Katedrom za oftalmologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao nastavnik i pedagog značajno je unaprijedio nastavno-obrazovni proces na Klinici kojom je rukovodio. Udruženja ofltalmologa Jugoslavije. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio na Klinici za duševne bolesti u Beogradu 1934. Istraživački rad profesora Vučičevića tokom gotovo punih pet decenija njegovog života pokrivao je gotovo sve segmente patologije očnih bolesti. godine. Oftalmološke sekcije. bio je član Društva ljekara BiH.-1971. redovni profesor Neuropsihijatrije Rođen je u Mostaru 1899. Za vrijeme studija radio na Neuropsihijatrijskoj klinici profesora Wagnera von Jauregg-a u Beču. godine u Sarajevu. gdje biva izabran za asi- nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 9 . Redakcije Oftalmološkog arhiva i časopisa „Acta Ophtalmologica Iugoslavica“. godine. omiljen među kolegama i izvan. a svoja znanja i iskustva neprekidno je usavršavao boraveći na gotovo svim većim očnim klinikama Evrope i učešćem na najvažnijim skupovima iz oblasti kojom se bavio. dr. godine. počasni član Udruženja oftalmologa nekolicine evropskih zemalja. ZEC NEDO (1899. a zatim odlazi na Medicinski fakultet u Skoplje gdje vodi Katedru za oftalmologiju do 1956. godine. Kao priznati javni i društveni radnik. Momčilo Vučičević nije prestao obavljati ljekarsku praksu. preuzima i rukovodi Očnim odjeljenjem Vojne bolnice u Sarajevu do 1948. I nakon odlaska u mirovinu prof. Na ovim dužnostima ostaje sve do odlaska u mirovinu 1961.

godine. a jedan je od pokretača časopisa „Život i zdravlje“. itd. Gimnaziju je završio u Visokom. ZIMONJIĆ BOGDAN (1899. jer je kao aktivista NOBa zatvoren u logor Jasenovac. Od 1940. pri čemu se aktivno angažirao na razvoju zdravstvene službe u BiH. puerikulturu.-1966. godine radi na Neuropsihijatrijskom odjeljenju Opće Državne bolnice u Sarajevu. Medicinu je studirao na Medicinskim fakultetima u Beču i Pragu./43./48. Zaslužan je i za otvaranje Srednje medicinske i Srednje zubarske i zubotehničke škole u Sarajevu. a zapažen je njegov originalni metod ulkusne bolesti inzulinskim šokovima. 1971. gdje je završio osnovnu školu. Godine 1945.stenta. Zatim.). na kojem je postavljen za prvog šefa Katedre za neuropsihijatriju i šefa Klinike za nervne i duševne bolesti. Novembra mjeseca 1946. Njegova naučnoistraživačka aktivnost iz područja psihijatrije i neurologije bila je obilna. s prekidom 1942. Među prvim se bavio problemom šizofrenije. zatim neuroluetičnih oboljenja. Umro je 17.. Odlikovan je dva puta Ordenom rada drugog reda. do 1945. te predsjednik Udruženja neuropsihijatara Jugoslavije 1960./51. godine. Bio je prodekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1947. Odgojio je prve i brojne specijaliste neuropsihijatre u BiH. Kao član ANUBiH (tada naučnog društva BiH) vodio je nekoliko projekata iz neuropsihijatrije. osnivajući institute za dermatovenerologiju. te Bolnica za duševne bolesti u Jagomiru i Sokocu. Nakon diplomiranja vratio se u Sarajevo i radi u 90 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Ordenom rada prvog reda i Ordenom Republike sa srebrenim vijencem. Objavio je oko 100 stručnih i naučnih radova u domaćim i inozemnim časopisima. 11. osnivač i nekoliko puta predsjednik Sekcije neuropsihijatara i Društva ljekara BiH. u funkciji ministra zdravlja otvara Medicinski fakultet u Sarajevu. godine na dan dvadeset pete godišnjice osnivanja Medicinskog fakulteta u Sarajevu. postavljen je za ministra narodnog zdravlja NRBiH.. TBC. godine. miopatija i poremećaja funkcije mišića. te dekan 1950. zdravstveno prosvjećivanje. godine. redovni profesor Interne medicine Rođen je u Sarajevu 1899.

od prve primjene EKG-a. pun ideja i planova za čiju realizaciju je vrlo često dan bio prekratak. biblioteke. Medicinskog fakulteta u Sarajevu i cjelokupne zdravstvene službe u BiH. imunoelektroforeze. Pozne godine posvetio je kliničkoj aplikaciji radioizotopa. Zato. nefrologiji i endemskoj nefropatiji. Učestvovao je u svim važnijim aktivnostima razvoja Opšte državne bolnice u Sarajevu. Bio je naučnik velike opće kulture. Zaslužan je za izgradnju amfiteatra. Njegovi poznavaoci kažu da nikada nije koristio godišnji odmor. umro je stojeći dok je radio. ostali su kao neobjavljena knjiga hematologije u rukopisu. a da je po osnivanju Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1947. neiscrpne energije. elektroforeze. čija iskustva će mu poslužiti da je snimio prvi elektrokardiogram u BiH davne 1923. gdje ga je i zatekla smrt 1966. Zna se da je cjelokupan svoj radni vijek proveo danonoćno radeći s pacijentima kao ljekar praktičar. Bio je učenik uvaženog profesora kardiologa Wencenbacha. nema puno biobibliografskih podataka. a u dva mandata i glavni i odgovorni urednik (1959. Većina njegovih publiciranih radova je iz oblasti hematologije i primjene radioizotopa. centralne zgrade za primjenu radioizotopa u sklopu Interne klinike. godine na radnom mjestu redovnog profesora Katedre za interne bolesti i šefa prve Interne klinike u Sarajevu. čitaonice. Zaslužan je da je u BiH subspecijalizacija iz oblasti primjene radioizotopa postala cijenjena. te da je uspio odgojiti nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 91 . a prekid rada za njega je značio i prestanak života. nažalost. radioizotopa. godine. trombelastografije do hemodijalize.).-60. i 1964. Iste godine bio je i član i jedan od osnivača časopisa „Medicinski arhiv“. godine imenovan prvim šefom Katedre za internu medicinu. Nažalost rezultate svojih istraživanja iz hematologije za života nije uspio objaviti. svestran. O profesoru Bogdanu Zimonjiću.-66. Njegovi prvi radovi na njemačkom jeziku publicirani su u renomiranim austrijskim časopisima. Oni koji su ga poznavali okarakterizirali su ga osobom čiji osnovni smisao i moto života su bili samo život i rad. Uveo je u kliničku praksu sve važnije dijagnostičke i terapijske metode.Opštoj državnoj bolnici kontinuirano 40 godina. laboratorije. Pripadaju mu višestruke zasluge za razvoj i napredak sveukupne medicine u BiH.

. pedagog. Bio je član više domaćih i inozemnih naučnih asocijacija. Zahvaljujući ugledu koji je stekao kao naučnik. Osnovnu školu završio je u Čapljini.-2005. humanist. vanrednog profesora 1986. U nastavi studentima biomedicinskih fakulteta i nastavi postdiplomskog studija na istim fakultetima učestvovao je punih 26 godina. Od 1986. godine. ZULIĆ IRFAN (1932. a u istom periodu i prodekan Farmaceutskog fakulteta u dva mandata.brojne kadrove iz tog domena. godine i redovnog profesora 1993. i 1952. profesor je Farmaceutskog fakulteta na predmetu Farmakokinetika i Farmaceutska informatika. Fond Bogdana Zimonjića. Sarajevo. Po obavljenom ljekarskom stažu u Kliničkoj bolnici Sarajevo.o. godine. godine. do 2003.o. nakon njegove smrti realizirana je ideja njegove sestre Ljubice Zimonjić da se cjelokupna imovina profesora Bogdana Zimonjića pretvori u fondaciju. a u sklopu Interne klinike i oformiti i prvi Institut za radioizotope. a Mušku realnu gimnaziju u Sarajevu. Bio je prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 1951. docenta 1982. a rezultate svojih istraživanja u nekoliko segmenta farmakologije i toksikologije iskazao je u pet knjiga i 152 druge publicirane forme u stručnim i naučnim časopisima./1952. te iz farmakologije i toksikologije 1981. godine. Od 1969. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1959. Specijalistički ispit iz interne medicine položio 1967. godine. godine obavlja funkciju direktora Medicinskog informativnog centra „Bosnalijek“ d. a od 1971.. Odbranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu o temi „Prevalencija hiperlipemija iznad granica rizičnosti i djelovanja hipolipemičkih farmaka“ 1977. tj. godine. godine obavljao je funkciju šefa Instituta za farmakologiju. Pro- 92 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . redovni profesor Farmakologije i toksikologije Rođen je u Čapljini 1932./53. zaposlio se kao ljekar u Dispanzeru medicine rada Željezare u Zenici. godine a iz medicine rada 1972. Za asistenta na predmetu Farmakologija i toksikologija izabran je 1977. je direktor Instituta za NIR u istoj kompaniji. a ta sredstva iskoriste za stimuliranje nadarenih studenata medicinskog fakulteta. kliničku farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od 1990.).

fesor Zulić je imao značajan stručni i društveni angažman u asocijacijama u BiH i Jugoslaviji.). predsjednika udruženja kliničkih farmakologa. predsjednika Udruženja bazičnih medicinskih nauka BiH. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa „Medicinski Arhiv“ i „Bosnian Journal of Basic Medical Sciences“. člana Odbora za lijekove ANUBiH. predsjednika Upravnog odbora „Apoteke“ Sarajevo. člana Internacionalne lige humanista. Obavljao je funkciju sekretara i predsjednika Društva ljekara BiH. Za svoj plodan društveni angažman proglašen je farmakologom decenije od strane Internacionalne lige humanista (2002. farmaceuta i farmaceutskih informatičara BiH. godine nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 9 . predsjedavajućeg Saveza ljekarskih društava SFRJ. predsjednika Naučnog savjeta „Bosnalijeka“. Umro je u Sarajevu 2005.

3. Na ovom fakultetu bila je upisana jedna generacija studenata kojoj su predavali ugledni profesori: Zdenko Križan. godina od osnivanja prvog medicinskog fakulteta u Bosni i Hercegovini – Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ljubljane i Beograda. Istina. te poslije i Hirurške klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Andrija Štampar. Stanko Sielcki. a 94 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . u Tuzli 1976. Rijeci 1955.. u Banjoj Luci 1978. godine. prvi osnovani medicinski fakultet u BiH (8. osnovanih sljedećim redom: u Sarajevu 1946. U Bosni i Hercegovini danas postoji 5 medicinskih fakulteta. za što posebne zasluge ima uvaženi akademik Milivoje Kostić (akademik ANU BiH i SANU) i jedan od prvih ljekara..9. i Prištini 1970. tako su na kasnije osnovanim fakultetima u spomenutim mjestima nastavnici Medicinskog fakulteta u Sarajevu bili utemeljitelji pojedinih katedri na kasnije osnovanim medicinskim fakultetima u bivšoj Jugoslaviji (1.5. Josip Fleger. nakon osnovanog fakulteta u Zagrebu 1917.2. Ante Šercer. i u Mostaru 1997. godine.. Nišu 1960..10). u Foči 1993.. godine. Žarko Praštalo. Nakon sarajevskog osnovani su medicinski fakulteti u Skoplju 1947. godine.Pogovor Osnivanje i razvoj Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ove godine navršava se 60. u Sarajevu je 1944.7). u Ljubljani 1919.4. zvanično otvorenog novembra mjeseca 1946. godine. prije zvanično otvorenog Medicinskog fakulteta u Sarajevu. kao četvrtog medicinskog fakulteta u bivšoj Jugoslaviji. Vjekoslav Duančić. Muhamed Kantardžić i dr. a kasnije i ugledni hirurg u Državnoj bolnici u Sarajevu. Novom Sadu 1960. Ibrahim Ruždić. i Beogradu 1921. diplomanata bečkog Medicinskog fakulteta iz BiH..6. Kao što su utemeljitelji i prvi nastavnici na Medicinskom fakultetu u Sarajevu bili ugledni nastavnici medicinskih fakultetu iz Zagreba.. kao Odjeljenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. godine započeo s radom.

za nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 9 . Prvi izabrani nastavnici bili su: prof. te profesori dr. doc. Vladimir Čavka. a prvo predavanje održao je profesor anatomije dr. dr. dr. Odmah poslije Drugog svjetskog rata posebna Komisija za zaštitu narodnog zdravlja FNRJ. za predmet Oftalmologija. Aleksandar Sabovljev i prof. za predmet Fiziologija i biohemija. godine da se odobri osnivanje Medicinskog fakulteta u Sarajevu. a praktična nastava na klinikama i u prosekturi Kliničke bolnice u Sarajevu. kasnije akademik. dr.Slika 1. dr. prof. Aleksandar Sabovljev. Ante Premru i prof. ljubljanski i beogradski medicinski fakultet. dr. Teoretska nastava održavana je na Bistriku u sadašnjoj osnovnoj školi „Moris Moca Salom“.9. prof. a zahvaljujući velikom angažmanu akademika Milivoja Kostića i još nekih bivših sarajevskih doktora. prof. dr. Branimir Gušić sa zagrebačkog Medicinskog fakulteta. Nedo Zec. za predmet Neuropsihijatrija.1946. Blagoje Kovačević. za predmet Anatomija. a studenti tog fakulteta prešli na zagrebački. Nedo Zec. godine. Janez Milčinski i Božidar Šavrić sa ljubljanskog medicinskog fakulteta. Jakov Kiljman. dr. Milivoje Vidaković sa beogradskog. Otvorio ga je tadašnji ministar narodnog zdravlja. Fakultet je službeno otavoren 16.1946. a nastavnika beogradskog i zagrebačkog medicinskog fakulteta donosi odluku 10. Za matičare su izabrani: prof. Jakov Kilman. Detalji o otvaranju Odjeljenja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je ubrzo zatvoren neposredno pred okončanje Drugog svjetskog rata. dr. prof. dr.11.

godine njih 7. prof. Stanisalv Szabo. prof.Slika 2. od kojih su mnogi završili svoj radni vijek obavljajući opću praksu i/ili kao specijalisti različitih specijalnosti u Sarajevu. Bogdan Zimonjić. Vojin Gligić. Na Me- 96 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . prof. a pukom statistikom one izgledaju ovako: Medicinski fakultet u Sarajevu od 1946.411. te nastavnici za predmet: Fiziku. Godine 1949. u Bosni i Hercegovini. za predmet Interna medicina. prof. prof. za predmet Ginekologija i akušerstvo. ali su osposobljene i odškolovane brojne generacije nastavnika i saradnika. dr. nešto adaptiran i proširen u odnosu na onaj prvobitni i koji je u funkciji i namjeni kakva je bila zacrtana i planirana prije 60 godina. u bivšim drugim republikama Jugoslavije. Biologiju i Hemiju. Prostor je gotovo ostao isti ili se on neznatno promjenio. do 2006. Prvi šefovi katedri Medicinskog fakulteta u Sarajevu predmet Hirurgija. Sreško Bošnjaković. prof.2005.395 studenata a diplomiralo s 31. nakon trogodišnjeg mukotrpnog rada i angažmana utjecajnih ljudi u Sarajevu i BiH. te je nakon 60 godina aktuelan gotovo isti prostor. za predmet Dermatovenerologija. te doktora praktičara. dr. otvorene su novoizgrađene prostorije za pretkliničku nastavu u zgradama u kojima je Fakultet smješten i danas. dr. U pitanju su impozantne cifre. Dojčin Jakšić. Branko Galeb.12. ali i u inozemstvu. godine upisalo je 16. te samih nastavnika i saradnika novoosnovanog Medicinskog fakulteta.

godine. Posebno je značajan ratni i poslijeratni period (od 1991. a jedno vrijeme je bio u središtu zbivanja cjelokupnog reformskog procesa studija medicine.. kada su u Sarajevu. a primijenjeni metodi i dobijeni rezultati istraživanja. nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 9 . Prilog ovom Pogovoru su spiskovi angažiraih nastavnika Medicinskog fakulteta.12. nakon što su evaluirani i dokazani kao veoma uspješni. te dekani i prodekani medicinskih fakulteta. godine.dicinskom fakultetu u Sarajevu do danas magistriralo je 612 a doktoriralo 446 postdiplomaca. bili su prihvaćeni od strane Svjetske zdravstvene organizacije. u sklopu proslave 30. godišnjice Medicinskog fakulteta boravili rektori Univerziteta od Ljubljane do Skoplja. U nekim segmentima čak je i prednjačio u odnosu na druge fakultete u bivšoj Jugoslaviji. koji su studij završili u Sarajevu ili na nekom drugom medicinskom fakultetu u BiH ili van nje (9. čiji se neki od radova citiraju u biomedicinskim bazama podataka. Neki od razloga bili su da su pojedina oboljenja i zdravstveni problemi bili tipični za neka područja Bosne i Hercegovine. Evropi i Svijetu.10). Medicinski fakultet u Sarajevu je za proteklih 60 godina doživljavao brojne razvojne nastavne i edukativne promjene nastojeći uvijek biti u korak s vremenom i razvojem medicinske edukacije i medicinskih tehnologija u zemljama u okruženju. I sam sam bio intenzivno uključen u realiziranje spomenutih aktivnosti. pa je Svjetska zdravstvena organizacija angažirala domaće i strane eksperte na njihovoj eradikaciji. a to su bivši nastavnici ili đaci Medicinskog fakulteta u Sarajevu postali su ugledna i priznata svjetska imena u medicinskoj nauci. Uvijek je prednjačio u reformama edukacije sveukupno.1949. što nije nimalo lak i jednostavan posao i što će zahtijevati truda i angažmana svih nastavnika i saradnika koji su trenutno angažirani u nastavno-obrazovnom procesu na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Naši eksperti kasnije su bili angažirani u provođenju sličnih istraživanja i aktivnosti u drugim zemljama Svijeta. Upravo je u toku usklađivanje nastavnih planova i programa Medicinskog fakulteta u Sarajevu s onima u okruženju i u zemljama potpisnicama Bolonjskog procesa. održanje kontinuiteta nastavnog procesa i priključivanje reformskim procesima u sklopu Bolonjske deklaracije. te aktuelni spisak danas angažiranih nastavnika i saradnika na katedrama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je jedan od tri prvoosnovana fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji je zvanično počeo sa radom 2. 1994.. do danas) za opstanak. 1986. Neka od imena. objavljeni u allmanasima štampani prigodom proslava jubileja Medicinskog fakulteta 1976.

redovni profesor za predmet Interna medicina Riđanović Salih. redovni profesor za predmet Oftalmologija Milojković Aleksandar. redovni profesor za predmet Fizijatrija Filipović Zaim. redovni profesor za predmet Pedijatrija Hadžiselimović Hajrudin. redovni profesor za predmet Pneumoftiziologija 9 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . redovni profesor za predmet Anatomija Huković Seid. redovni profesor za predmet Hemija Bokonjić Nenad. redovni profesor za predmet Pedijatrija Serdarević Hišam. redovni profesor za predmet Farmakologija Kafka Ivan. 8. redovni profesor za predmet Hirurgija Besarović Zdravko. redovni profesor za predmet Interna medicina Prcić Midhat. redovni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo Nikulin Aleksandar. godine Banić Branislav. redovni profesor za predmet Hirurgija Kosorić Dragan. redovni profesor za predmet Hirurgija Pšorn Vladimir. redovni profesor za predmet Interna medicina Gaon Jakob. redovni profesor za predmet Otorinolaringologija Grujić-Vasić Jela. 1973. redovni profesor za predmet Neuropsihijatrija Ciglar Marko. redovni profesor za predmet Hemija Hadžić Izet. redovni profesor za predmet Epidemiologija Gerc Josip. redovni profesor za predmet Neuropsihijatrija Sarajlić Ešref. redovni profesor za predmet Fizika Perinović Milenko. redovni profesor za predmet Interna medicina Pašić Hamid. redovni profesor za predmet Patološka anatomija Obradov Slobodan. redovni profesor za predmet Oftalmologija Bobarević Blanka. redovni profesor za predmet Pedijatrija Mastilović Borislava. redovni profesor za predmet Hirurgija Rezaković Džemal.Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na dan 31. redovni profesor za predmet Hirurgija Bijedić Mirjana.

Stanković Dragomir. redovni profesor za predmet Patološka fiziologija Šalamon Tibor. vanredni profesor za predmet Patološka anataomija Hadžiomerović-Rezaković Vesna. redovni profesor za predmet Histologija i embriologija Švob Tvrtko. vanredni profesor za predmet Higijena i socijalna medicina nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 99 . redovni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo Besarović Risto. vanredni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo Jamakosmanović Asim. vanredni profesor za predmet Fiziologija Bubić Ilduza. redovni profesor za predmet Biologija Teftedarija Muhamed. vanredni profesor za predmet Anatomija Ðorđević Dragan. vanredni profesor za predmet Osnove marksizma Brkić Sead. vanredni profesor za predmet Infektologija Džumhur Mehmed. redovni profesor za predmet Infektologija Tvrtković Rifat. vanredni profesor za predmet Fiziologija Jokić Jovan. vanredni profesor za predmet Hirurgija Bošnjak Milena. vanredni profesor za predmet Higijena i socijalna medicina Fajgelj Aleksandar. vanredni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo Džumhur Mirjana. vanredni profesor za predmet Higijena i socijalna medicina Čustović Izet. vanredni profesor za predmet Otorinolaringologija Huterer Drago. redovni profesor za predmet Hirurgija Veljković Miloš. vanredni profesor za predmet Interna medicina Gmaz-Nikulin Edita. vanredni profesor za predmet Anatomija Čerkez Fadil. vanredni profesor za predmet Neuropsihijatrija Bošković Sreten. redovni profesor za predmet Dermatovenerologija Šćepović Mladen. vanredni profesor za predmet Pedijatrija Čuš Mirko. vanredni profesor za predmet Otorinolaringologija Bokonjić Risto.

vanredni profesor za predmet Hirurgija Najdanović Milutin. vanredni profesor za predmet Higijena i socijalna medicina Ljubović Esad. u sali FIS-a.1953. vanredni profesor za predmet Fiziologija Nikolin Branko.Slika 3. vanredni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo Perić Branko. godine Kotjelnikov-Kureš Ksenija. vanredni profesor za predmet Patološka fiziologija Prohić Halil. Promocija prvih doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. vanredni profesor za predmet Fiziologija Pleho Amir. vanredni profesor za predmet Sudska medicina 100 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . 27.3. vanredni profesor za predmet Hirurgija Nakaš Muhamed. vanredni profesor za predmet Hirurgija Miholjčić Milan. vanredni profesor za predmet Biohemija Miličević Slobodan. vanredni profesor za predmet Hemija Osmanagić Izet. vanredni profesor za predmet Otorinolaringologija Levi Mario.

docent za predmet Neuropsihijatrija Lovrinčević Antun. vanredni profesor za predmet Pedijatrija Savković Ljubomir. docent za predmet Dermatovenerologija Loga Slobodan. docent za predmet Interna medicina Miladinović Živorad. docent za predmet Ginekologija i akušerstvo Hrnjičević Mustafa. docent za predmet Radiologija Macanović Momir. vanredni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo Vukotić Dušan.Samokovlija-Najdanović Rikica. vanredni profesor za predmet Anatomija Softić Dževad. docent za predmet Radiologija Hadžijahić Hasan. docent za predmet Interna medicina Hadžiselimović Sakib. docent za predmet Ginekologija i akušerstvo Ðorđević Jelena. docent za predmet Hirurgija Konjicija Abdulah. docent za predmet Fiziologija nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 101 . docent za predmet Interna medicina Hadžimejlić Muhamed. docent za predmet Mikrobiologija Ðokić Strahinja. docent za predmet Oftalmologija Dobardžić Rešad. vanredni profesor za predmet Hirurgija Alajbegović Rizo. docent za predmet Oftalmologija Mujić Muzafer. docent za predmet Histologija i embriologija Igić Rajko. vanredni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo Šećerov Drenka. docent za predmet Mikrobiologija Miličević-Kostić Miroslav. docent za predmet Interna medicina Konjhodžić Faruk. docent za predmet Fizijatrija Jadrić Stjepan. docent za predmet Oftalmologija Čupić Slobodan. docent za predmet Biohemija Kocić Dušan. vanredni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo Vasić Danica. docent za predmet Pneumoftiziologija Lazović Ozrenka. vanredni profesor za predmet Anatomija Šimić Srećko. docent za predmet Farmakologija i toksikologija Ilić Žanka.

predavač za predmet Fizičko vaspitanje Šiljak-Bušić Vera. predavač za predmet Osnovi opštenarodne odbrane Hlača Danica. asistent Boljanović Trifko. predavač za predmet Mikrobiologija Ibrahimbegović-Gafić Fadila.Numić Nurudin. docent za predmet Farmakologija i toksikologija Smajkić Arif. asistent za predmet Mikrobiologija Bašić Ifakata. asistent za predmet Mikrobiologija Bešlagić Refik. docent za predmet Patološke anatomija Bičakčić Halid. predavač za predmet Fizičko vaspitanje Ninković Boro. asistent za predmet Patološka fiziologija Bogdanović Borka. docent za predmet Interna medicina Palinkašev Žarko. docent za predmet Higijena i socijalna medicina Škrkar Mirko. asistent za predmet Hirurgija Bajrović Remzija. asistent za predmet Fizika Bašić Fahira. asistent za predmet Interna medicina Alagić Ahmed. predavač za predmet Osnovi opštenarodne odbrane Akšamija Behija. docent za predmet Epidemiologija Vukčević Smiljka. docent za predmet Interna medicina Popović Vojin. docent za predmet Sudska medicina Plamenac Pavle. asistent za predmet Interna medicina Bešlagić Edina. asistent za predmet Otorinolaringologija Bekić Suada. docent za predmet Interna medicina Turić Adelaida. docent za predmet Interna medicina Potkonjak Dubravka. docent za predmet Patološke anatomija Popadić Miodrag. asistent za predmet Hirurgija Banduka Milorad. asistent za predmet Hirurgija Babić Miladin. asistent za predmet Dermatovenerologija Bohdal-Bogdanović Lujza. asistent za predmet Interna medicina 102 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . docent za predmet Hirurgija Šurbat Ranko. predavač za predmet Mikrobiologija Tvrtković Reuf.

asistent za predmet Interna medicina Čengić Fikret. asistent za predmet Hirurgija Ðuričić Zoran. asistent za predmet Higijena i socijalna medicina Čustović Kemal. asistent za predmet Interna medicina Grujić Mirko. asistent za predmet Hirurgija Durić Osman. asistent za predmet Interna medicina Čagalj Slobodan. asistent za predmet Neuropsihijatrija Ćeklić Obrad. asistent za predmet Interna medicina Guzina Trifko. asistent za predmet Ginekologija i akšerstvo Bulbulović-Telalbašić Sadžida. asistent za predmet Hirurgija Ćeklić Zlata. asistent za predmet Otorinolaringologija Cvijetić-Kapidžić Emina. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Ćemalović Kemal. asistent za predmet Hirurgija Gvozdenović Borislav. asistent za predmet Infektologija Filipović Adem. asistent za predmet Hirurgija Bukvić Miroslav. asistent za predmet Infektologija Bušić Fikreta. asistent za predmet Hemija Gerc Vjekoslav. asistent za predmet Dermatovenerologija nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 10 . asistent za predmet Histologija i embriologija Dimitrijević Kosta. asistent za predmet Oftalmologija Deronja Nedim. asistent za predmet Fizika Gaon Igor-Davor. asistent za predmet Patološka fiziologija Džinić Lejla. asistent za predmet Interna medicina Drecun Mara. asistent za predmet Interna medicina Budalica Mehmedalija. asistent za predmet Hirurgija Dragojević Mihajla. asistent za predmet Interna medicina Brkić Naida. asistent za predmet Hirurgija Čustović Fatima. asistent za predmet Interna medicina Gabela Fikret.Bratović Ismet. asistent za predmet Fiziologija Drino Esad. asistent za predmet Hirurgija Deftedarević Tevhida.

asistent za predmet Hirurgija Kostić Živojin. asistent za predmet Fiziologija Ibrahimbegović Fikreta. asistent za predmet Interna medicina Idrizbegović Sead. asistent za predmet Biohemija Janković-Ðuričić Jasna. asistent za predmet Farmakologija i toksikologija Keser-Stanković Marija. asistent za predmet Biologija Knežević Nada. asistent za predmet patološka Fiziologija Kapić-Zvizdić Elvedina. asistent za predmet Infektologija Kovačević Novica. asistent za predmet Patološka fiziologija Jovanović Radmilo. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Korkut Edib. asistent za predmet Oftalmologija Ićindić Emina. asistent za predmet Hirurgija Krstić Anto.Hažiibrahimović Enver. asistent za predmet Interna medicina Konstantinović Petar. asistent za predmet Otorinolaringologija Hasečić Edina. asistent za predmet Neuropsihijatrija Kahvić Mirza. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Kulenović Husein. asistent za predmet Hirurgija Hadžiibrahimović Meliha. asistent za predmet Patološka fiziologija Kilalić Teufik. asistent za predmet Fiziologija Kostić Branislav. asistent za predmet Histologija i embriologija Leovac Ankica. asistent za predmet Hemija Hamzagić Hasan. asistent za predmet Fizijatrija Knežević Vojislav. asistent za predmet Pneumoftiziologija Hasanbegović Dženeta. asistent za predmet Interna medicina Kundurović Zlata. asistent za predmet Anatomija Hodžić Salahudin. asistent za predmet Fiziologija Kulenović Salahudin. asistent za predmet Hirurgija 104 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Ilić-Stojkov Koviljka. asistent za predmet Higijena i socijalna medicina Lomas Mirjana.

asistent za predmet Fiziologija Macanović Katarina. asistent za predmet Pedijatrija Mešanović Nurihana. asistent za predmet Hirurgija Mimić Borko. u amfiteatru Interne klinike. asistent za predmet Dermatovenerologija Mahić Alma. asistent za predmet Oftalmologija Miličević Nikola. 16. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Mornjaković-Deronja Zakira. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Mesihović Hasna.10.1953. asistent za predmet Histologija i embriologija nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 10 . asistent za predmet Neuropsihijatrija Marković Zdravko. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Milanović Ljiljana. asistent za predmet Patološka fiziologija Mehmedbašić Vladimir. asistent za predmet Interna medicina Mešić Sadžida. asistent za predmet Hirurgija Ljubunčić Predrag. godine Lopandić-Marić Milica. asistent za predmet Anatomija Marković Aleksandar. Promocija prvih doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.Slika 4. asistent za predmet Infektologija Mijatović Žarko.

asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Nestorović Dimitrije. asistent za predmet Hirurgija Prnjavorac Sabiha. asistent za predmet Anatomija Popović Zulejka. asistent za predmet Oftalmologija Šerbedžija Duško. asistent za predmet Fizijatrija Raljević Enver. asistent za predmet Interna medicina Rukavina Željka. asistent za predmet Pedijatrija Omanić-Ibrulj Ajnija. asistent za predmet Otorinolaringologija Šlaković Aiša. asistent za predmet Interna medicina Robotić Zlatko. asistent za predmet Hirurgija Radovanović Jovan. asistent za predmet Interna medicina Tišma Ratomir. asistent za predmet Higijena i socijalna medicina Oručević Mubera. asistent za predmet Hirurgija Stančić Dušan. asistent za predmet Interna medicina Šošić Mirko. asistent za predmet Biologija Semiz Aleksandar. asistent za predmet Fizijatrija 106 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . asistent za predmet Hirurgija Šurbat Gojko. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Selak Ivica. asistent za predmet Anatomija Radnić Dinko. asistent za predmet Higijena i socijalna medicina Simitović Kemal. asistent za predmet Patološka anatomija Selimović-Ðuričić Emira. asistent za predmet Pedijatrija Ovčina Fehim. asistent za predmet Hirurgija Simić Borivoj.Muminbašić Midhat. asistent za predmet Hirurgija Sedlar Ðorđe. asistent za predmet Interna medicina Rizvanbegović Berija. asistent za predmet Biohemija Radulović Radoje. asistent za predmet Pedijatrija Potkonjak Mirjana. asistent za predmet Pedijatarija Starović Boriša. asistent za predmet Hirurgija Stolić Vladimir. asistent za predmet Hirurgija Obradov Branka.

redovni profesor za predmet Oftalmologija Besarović Risto. redovni profesor za predmet Patologija Grujić-Vasić Jela. asistent za predmet Patološka fiziologija Vujsić Zorica. asistent za predmet Pedijatrija Vukičević Tatjana. asistent za predmet Patološka anatomija Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na dan 14. redovni profesor za predmet za predmet Pedijatrija Džumhur Mirjana. 1986. asistent za predmet Infektologija Vučičević-Salama Milijana. asistent za predmet Pedijatrija Veronese Zdravko. godine Alajbegović Rizah. redovni profesor za predmet Oftalmologija Dučić Vojislav. redovni profesor za predmet Anatomija Čerkez Fadil. redovni profesor za predmet Otorinolaringologija Bokonjić Risto. asistent za predmet Patološka anatomija Tomić Viktorija. redovni profesor za predmet Hemija nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 10 . redovni profesor za predmet Socijalna medicina Ðorđević Dragana. asistent za predmet Neuropsihijatrija Winterhalter-Jadrić Mira. redovni profesor za predmet Neuropsihijatrija Brkić Sead. redovni profesor za predmet Higijena Ćupić Slobodan. asistent za predmet Biohemija Vidaković Jovanka. asistent za predmet Biohemija Vojvodić Zineta. redovni profesor za predmet Radiologija Gmaz Nikulin Edita. redovni profesor za predmet Fiziologija Bubić Ilduza. 11. asistent za predmet Osnove marksizma Tomić Ivan. asistent za predmet Mikrobiologija Vidović Ðino-Juraj. redovni profesor za predmet Infektologija Ðorđević Jelena. asistent za predmet Anatomija Veljković Arifa.Todosijević Miodrag. asistent za predmet Hemija Žeger Zrinka.

Slika 5. Detalj sa proslave 30 godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Dom mladih Skenderija, 1976. godine Hadžiomerović Vesna, redovni profesor za predmet Otorinolaringologija Huković Seid, redovni profesor za predmet Farmakologija i toksikologija Hadžijahić Hasan, redovni profesor za predmet Interna medicina Jamakosmanović Asim, redovni profesor za predmet Fiziologija Jokić Jovan, redovni profesor za predmet Patofiziologija i medicina rada Kecmanović Dušan, redovni profesor za predmet Neuropsihijatrija Konjhodžić Faruk, redovni profesor za predmet Hirurgija Kosorić Dragomir, redovni profesor za predmet Pedijatrija Kotjelnikov-Kureš Ksenija, redovni profesor za predmet Otorinolaringologija Macanović Momir, redovni profesor za predmet Interna medicina Mesihović Hasna, redovni profesor za predmet Pedijatrija Miličević Miroslava, redovni profesor za predmet Oftalmologija

10

nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu

Miholjčić Milan, redovni profesor za predmet Biohemija Mujić Muzafer, redovni profesor za predmet Fiziologija Loga Slobodan, redovni profesor za predmet Neuropsihijatrija Najdanović Milutin, redovni profesor za predmet Hirurgija Najdanović-Samokovlija Rikica, redovni profesor za predmet Pedijatrija Nakaš Muhamed, redovni profesor za predmet Fiziologija Nikulin Aleksandar, redovni profesor za predmet Patologija Numić Nurudin, redovni profesor za predmet Interna medicina Obradov Branka, redovni profesor za predmet Pedijatrija Perić Branko, redovni profesor za predmet Fiziologija Popadić Miodrag, redovni profesor za predmet Interna medicina Popović Zulejka, redovni profesor za predmet Pedijatrija Pleho Amir, redovni profesor za predmet Patofiziologija Potkonjak Dubravka, redovni profesor za predmet Farmakologija i toksikologija Pšorn Vladimir, redovni profesor za predmet Hirurgija Riđanović Salih, redovni profesor za predmet Neuropsihijatrija Smajkić Arif, redovni profesor za predmet Socijalna medicina Stanković-Keser Marija, redovni profesor za predmet Patofiziologija Šćepović Mladen, redovni profesor za predmet Histologija Šećerov Drenka, redovni profesor za predmet Anatomija Šimić Srećo, redovni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo Šurbat Ranko, redovni profesor za predmet Interna medicina Bokonjić Mirjana, vanredni profesor za predmet Dermatovenerologija Čengić Fadil, vanredni profesor za predmet Radiologija Dilberović Faruk, vanredni profesor za predmet Anatomija Džumhur Mehmed, vanredni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo Ðokić Strahinja, vanredni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo

nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu

109

Gabela Fikret, vanredni profesor za predmet Fizika Hadžimejlić Muhamed, vanredni profesor za predmet Interna medicina Hlača Danica, vanredni profesor za predmet Mikrobiologija Huterer Drago, vanredni profesor za predmet Ginekologija i akšerstvo Hrnjičević Mustafa, vanredni profesor za predmet Histologija i embriologija Kilalić Teufik, vanredni profesor za predmet Biologija Kocić Dušan, vanredni profesor za predmet Interna medicina Kulenović Husein, vanredni profesor za predmet Fiziologija Levi Mario, vanredni profesor za predmet Higijena Lovrinčević Antun, vanredni profesor za predmet Radiologija Ljubović Esad, vanredni profesor za predmet Hirurgija Musafija Albert, vanredni profesor za predmet Interna medicina Milanović Ljiljana, vanredni profesor za predmet Oftalmologija Miličević Slobodan, vanredni profesor za predmet Hirurgija Nikolin Branko, vanredni profesor za predmet Hemija Plamenac Pavle, vanredni profesor za predmet Patologija Prohić Halil, vanredni profesor za predmet Sudska medicina Ramić Salko, vanredni profesor za predmet Hemija Softić Dževad, vanredni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo Tomić Viktorija, vanredni profesor za predmet Anatomija Turić Adelaida, vanredni profesor za predmet Epidemiologija Vranić Jovo, vanredni profesor za predmet Hirurgija Winterhalter-Jadrić Mira, vanredni profesor Biohemija Defterdarević-Serdarević Tevhida, docent za predmet Oftalmologija Durić Osman, docent za predmet Hirurgija Drecun Mara, docent za predmet Fiziologija Ðuričić Emira, docent za predmet Biologija Grujić Mirko, docent za predmet Interna medicina Hamzagić Hasan, docent za predmet Pneumoftiziologija

110

nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu

predavač za predmet Fizičko vaspitanje Todosijević Miodrag.Hasanbegović Dženeta. docent za predmet Pedijatrija Zulić Irfan. asistent za predmet Hirurgija Banin Sergej. asistent za predmet Hirurgija Aleksić Mirjana. docent za predmet za predmet Hirurgija Radulović Radoje. docent za predmet Fizijatrija Gafić-Ibrahimbegović Fadila. asistent za predmet Anatomija Aleksejev Igor. docent za predmet Infektologija Tišma Ratomir. asistent za predmet Oftalmologija Ančić Olga. asistent za predmet Fizijatrija Alirejsović Senija. docent za predmet Dermatovenerologija Mušanović Mirza. asistent za predmet Interna medicina Alagić Ahmet. docent za predmet OM sa TIPSS Radnić Dinko. predavač za predmet Opštenarodna odbrana Abramović Milorad. docent za predmet Farmakologija i toksikologija Zjuzin Nadežda. docent za predmet Hirurgija Stojkov Koviljka. docent za predmet Radiologija Lincender Lidija. asistent za predmet Pneumoftiziologija Akšamija Behija. docent za predmet Biohemija Telalbašić-Bulbulović Sadžida. docent za predmet Fizijatrija Rukavina Željka. docent za predmet Otorinolaringologija Kapidžić Mustafa. asistent za predmet Pedijatrija Babić Miladin. docent za predmet Hirurgija Macanović Katarina. docent za predmet Radiologija Nadaždin Mira. docent za predmet Fizijatrija Velković Arifa. asistent za predmet Otorinolaringologija nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 111 . docent za predmet Hirurgija Starović Boriša. asistent za predmet Hirurgija Bajrović Remzija. docent za predmet Ginekologija i akušerstvo Miličević Nikola. docent za predmet Mikrobiologija Pajović Milan.

asistent za predmet Dermatovenerologija Bekić Suada. asistent za predmet Interna medicina Bukvić Idriz. asistent za predmet Neuropsihijatrija Ćuš Asja. asistent za predmet Mikrobiologija Bešlagić Refik. asistent za predmet Interne medicina Ćemalović Kemal. asistent za predmet Hirurgija Dizdarević Jasna. asistent za predmet Dermatovenerologija Bratović Ismet. asistent za predmet Hirurgija Boljanović Trifko. asistent za predmet Sudska medicina Dragojević Blažo. asistent za predmet Higijena Čeklić Obrad. asistent za predmet Interna medicina Bešlagić Edina. asistent za predmet Radiologija Bogdanović Borka.Banduka Milorad. asistent za predmet Infektologija Čengić Fikret. asistent za predmet Anatomija Dimitrijević Jovan. asistent za predmet Patofiziologija Bilenjki Desanka. asistent za predmet Fizika Bašić Maida. asistent za predmet Pedijatrija Čengić Dževad. asistent za predmet Otorinolaringologija 112 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Bukvić Miroslav. asistent za predmet Neuropsihijatrija Dimitrijević Kosta. asistent za predmet Neuropsihijatrija Budalica Mehmedalija. asistent za predmet Pneumoftiziologija Dobrača Ilijas. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Bukša Marko. asistent za predmet Interna medicina Cerić Nesiba. asistent za predmet Hirurgija Čelić Zlatica. asistent za predmet Hirurgija Čustović Fatima. asistent za predmet Pneumoftiziologija Cucić Zdravka. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Dizdarević Zehra. asistent za predmet Infektologija Čardaklija Zlatko. asistent za predmet Interna medicina Bubreško Ana.

Detalj sa proslave 30 godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu. asistent za predmet Patofiziologija Ðuričić Zoran. asistent za predmet Radiologija Filipović Adem. 1976. asistent za predmet Interna medicina Frašto Milica. Dom mladih Skenderija. asistent za predmet Hemija Gerc Vjekoslav. asistent za predmet Patofiziologija Elez Sekula. asistent za predmet Dermatovenerologija Gaon Igor-Davor. asistent za predmet Interna medicina Drino Esad. asistent za predmet Interna medicina Godler Zdenka. asistent za predmet Oftalmologija Golemac Slavko. asistent za predmet Gaćinović Željka. asistent za predmet Hirurgija Ðuričić Jasna. asistent za predmet Otorinolaringologija Fazlagić Nijaz.Slika 6. asistent za predmet Interna medicina Gribajčević Mehmed. asistent za predmet Interna medicina nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 11 . asistent za predmet Hirurgija Durić Amira. godine Dragojević Mihaila.

asistent za predmet Hirurgija Kahvić Mirza. asistent za predmet Interna medicina Krstić Ante. asistent za predmet Mikrobiologija Kovačević Novica. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Jovanović Jena. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Kulenović Dušanka. asistent za predmet Epidemiologija Hodžić Lutvo. asistent za predmet Hemija Leovac Ankica. asistent za predmet Oftalmologija Krnić Havuša. asistent za predmet Histologija i embriologija Lekić Meliha. asistent za predmet Interna medicina Idrizbegović Sead. asistent za predmet Fizijatrija Kulenović Alma. asistent za predmet Fiziologija Kodrić Ljiljana. asistent za predmet Neuropsihijatrija Kulenović Salahudin. asistent za predmet Hirurgija Ibrahimbegović Fikreta. asistent za predmet Patologija Kapetanović Bakir. asistent za predmet Pedijatrija Hodžić Salahudin. asistent za predmet Interna medicina Kević Vera. asistent za predmet Dermatovenerologija Gaon Dejan. asistent za predmet Mikrobiologija Kosorić Bojana. asistent za predmet Infektologija Jaganjac Nermina.Gmaz Zoran. asistent za predmet Fiziologija Kadić Naim. asistent za predmet Higijena 114 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Guzina Trifko. asistent za predmet Hirurgija Kovačević Slavica. asistent za predmet Radiologija Kazić Nadija. asistent za predmet Interne medicina Kundurović Zlata. asistent za predmet Pedijatrija Kesić Vera. asistent za predmet Oftalmologija Ibrahimović Enver. asistent za predmet Infektologija Kapidžić Nedžib. asistent za predmet Hirurgija Gvozdenović Borislav.

asistent za predmet Patologija Mehmedbašić Vladimir. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Mirić Slavica. asistent za predmet Otorinolaringologija Radičević Nada. asistent za predmet Neuropsihijatrija Pešić Biljana. asistent za predmet Biohemija Radović Nikola. asistent za predmet Hirurgija Lomigorić-Oručević Amila. asistent za predmet Socijalna medicina Oručević Mubera. asistent za predmet Interna medicina Mijatović Žarko. asistent za predmet Pedijatrija Ovčina Fehim. asistent za predmet Anatomija Papić Ksenija.Lojpur Vera. asistent za predmet Farmakologija i toksikologija Muminbašić Midhat. asistent za predmet Hemija Milić Miloš. asistent za predmet Hirurgija Radovanović Jovo. asistent za predmet Socijalna medicina Omanić Ajnija. asistent za predmet Pedijatrija Lomas Mirjam. asistent za predmet Fiziologija Radotić Milan. asistent za predmet Fiziologija i biohemija Nikolić-Bartl Jasna. asistent za predmet Interna medicina Nikšić Dragana. asistent za predmet Fiziologija Marković Zdravko. asistent za predmet Histologija i embriologija Ljubunčić Predrag. asistent za predmet Mikrobiologija Potkonjak Mirjana. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Nakaš Emina. asistent za predmet Anatomija Pavelić Dragan. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Mešanović Nurhijana. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Minić Tatjana. asistent za predmet Fiziologija Mimić Borko. asistent za predmet Radiologija Mornjaković Zakira. asistent za predmet Fizijatrija nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 11 . asistent za predmet Histologija i embriologija Mulabegović Nedžad.

asistent za predmet Interna medicina Ramić Habiba. asistent za predmet Interna medicina Šuško Irfan. asistent za predmet Radiologija Šlaković Aiša. asistent za predmet Higijena Stančić Duško. asistent za predmet Dermatovenerologija Stolić Vladimir. asistent za predmet Oftalmologija Šimunović Vladimir.Raljević Enver. asistent za predmet Anatomija Tanović Indira. asistent za predmet Patološka anatomija Semiz Aleksandar. asistent za predmet Interna medicina Rustempašić Sonja. asistent za predmet Hirurgija Šerbedžija Duško. asistent za predmet Ginekologija i akušerstvo Tomić Amra. asistent za predmet Neuropsihijatrija Riđanović Zoran. asistent za predmet Infektologija Robović Zlatko. asistent za predmet Neuropsihijatrija Selak Ivica. asistent za predmet Hirurgija Sandić Marijana. asistent za predmet Biohemija Šurbat Gojko. asistent za predmet Histologija i embriologija Škobić Mario. asistent za predmet Farmakologija i toksikologija Veljkov Nemanja. asistent za predmet Hirurgija Slijepčević Omiljko. asistent za predmet Patologija Valjevac Kemal. asistent za predmet Hirurgija Simatović Kemal. asistent za predmet Pedijatrija Stojkov Milan. asistent za predmet Epidemiologija Todorović Goran. asistent za predmet Hirurgija Šabanović Snježana. asistent za predmet Interna medicina Šošić Mirko. asistent za predmet Anatomija Telebak Boriša. asistent za predmet Otorinolaringologija Šlaković Šemsudin. asistent za predmet Interna medicina Vidović Juraj Ðino. asistent za predmet Neuropsihijatrija 116 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . asistent za predmet Oftalmologija Tomić Ivana.

Vidović Zrinka. vanredni profesor Redžić Amira. asistent k atedra za MediciNsku fiziku Kulenović Fahrudin. asistent k atedra za MediciNsku iNforMatiku Mašić Izet. šef Katedre Jakupović Safet. asistent Rimpapa Zlatan. asistent za predmet Anatomija Žujo Hamza. šef Katedre Nikolin Branko. redovni profesor. asistent nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 11 . 9. asistent za predmet Pedijatrija Zečević Esma. asistent za predmet Sudske medicina Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na dan 31. šef Katedre Ðuričić Emira. redovni profesor Gaon Igor. asistent k atedra za biologiju sa huMaNoM geNetikoM Kilalić Teufik. šef Katedre Vobornik Slavenka. vanredni profesor Galijašević Samra. asistent za predmet Pedijatrija Zurovac Gordana. viši asistent Ibrulj Slavica. 1994. asistent za predmet Otorinolaringologija Željo Amela. asistent za predmet Patologija Vojvodić Zineta. docent. asistent za predmet Mikrobiologija Zečević-Bušić Ifakata. vanredni profesor. godine k atedra za MediciNsku heMiju Lekić Meliha. viši asistent Muharemović Zijad. redovni profesor. asistent za predmet Infektologija Vujisić Zora. docent Omerbašić Ago.

asistent k atedra za fiziologiju Mujić Muzafer. docent Milić Miloš. redovni profesor. docent Kulenović Amela. asistent k atedra za bioheMiju Winterhalter Mira. redovni profesor. asistent Jadrić Radivoje. redovni profesor. šef Katedre k atedra za tjelesNi odgoj Ibrahimbegović Fadila. šef Katedre Ovčina Fehim. predavač k atedra za eNgleski jezik Karaula Jasna. šef Katedre k atedra za MediciNsku sociologiju Pajović Milan. vanredni profesor Huskić Jasminko. asistent Hasanović Aida. redovni profesor. asistent k atedra za histologiju i eMbriologiju Hrnjičević Mustafa. docent Gornjaković Srđan. vanredni profesor. docent Nakaš Emina. šef Katedre Kulenović Husein. šef Katedre Kundurović Zlata. viši asistent Festić Emir. redovni profesor. vanredni profesor 11 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . asistent k atedra za aNatoMiju Dilberović Faruk.k atedra za biogeNetiku Sofradžija Avdo. šef Katedre Radovanović Jovan. asistent Kamenčić Huse. viši asistent Vidović Tatjana.

asistent k atedra za patološku fiziologiju Pleho Amir. šef Katedre Bešlagić Edina. asistent Mešić Haris. šef Katedre Bešlagić Refik. asistent Miljanović Mirjana. viši asistent Markotić Alemka. redovni profesor. viši asistent Tomić Ivana. docent Čustović Elvedina. asistent k atedra za Mikrobiologiju i parazitologiju sa iMuNologijoM Hlača Danica. redovni profesor Kapić Elvedina. vanredni profesor Omeragić Edo. vanredni profesor Radović Svjetlana. šef Katedre Potkonjak Dubravka. viši asistent Rajman Iris. asistent k atedra za patološku aNatoMiju Plamenac Pavle. redovni profesor. šef Katedre Selak Ivan.Mornjaković Zakira. docent Juroš Marina. viši asistent Vidović Zrinka. stručni saradnik Valjevac Kemal. redovni profesor. docent Šarčević Adnan. asistent Šečić Damir. stručni saradnik nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 119 . vanredni profesor Mulabegović Nedžad. asistent Pleho Amra. viši asistent Loga Svjetlana. asistent k atedra za farMakologiju i toksikologiju Zulić Irfan. redovni profesor.

asistent Žujo Hamza. šef Katedre Grujić Mirko. vanredni profesor Puvačić Zlatko. vanredni profesor. šef Katedre Arnautović Atif. redovni profesor Bratović Ismet. vanredni profesor Hotić Semra. docent k atedra za higijeNu Ćatović Sejdo. vanredni profesor Bukša Marko. docent 120 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . asistent Dobrača Ilijas. docent. redovni profesor Hadžijahić Hasan. redovni profesor Babić Mirsad.k atedra za epideMiologiju Telebak Boriša. šef Katedre Čustović Fatima. asistent k atedra za socijalNu MediciNu. vanredni profesor Nikšić Dragana. redovni profesor. vanredni profesor Gribajčević Mehmed. šef Katedre Omanić Ajnija. orgaNizaciju zdravstveNe zaštite i historiju MediciNe Smajkić Arif. asistent k atedra za iNterNu MediciNu Hadžimejlić Muhamed. docent Haračić Midhat. viši asistent Filipović-Hadžiomerović Aida. vanredni profesor. redovni profesor. asistent k atedra za sudsku MediciNu Kulenović Husein. šef Katedre Prohić Halil. docent Slijepčević Omiljko. docent Zec Svetlana.

asistent Hrisafović Zorislav. viši asistent Kulenović Indira. asistent nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 121 . viši asistent Ćatović-Rašić Senija. asistent Kesić Vera. Nađa. viši asistent Kučukalić Elma. viši asistent Vukobrat-Bijedić Zora. asistent Unčanin Snježana. asistent Haračić Azra. viši asistent Loza Vesna. 1947. viši asistent Golemac Slavko. Dekani Medicinskog fakulteta u Sarajevu. viši asistent Aličehajić-Borovac. viši asistent Dilić Mirza. viši asistent Mešanović Nurihana.-1954. viši asistent Berbić-Fazlagić Jasmina. Raljević Enver. docent Arslanagić Amila.Slika 7.

viši asistent Džirlo Kaćuša. viši asistent Kučukalić Abdulah. asistent Todorović Ljubica. viši asistent Bešlić Šerif. šef Katedre Cerić Ismet. docent Dimitrijević Jovan. viši asistent Fišeković Saida. viši asistent Jovanović-Gmaz Mirjana. redovni profesor. docent Kantardžić Dželaludin.k atedra za pNeuMoftiziologiju Konjicija Abdulah. šef Katedre Dalagija Faruk. viši asistent Obralić Nermina. vanredni profesor Mušanović Mirza. viši asistent Lukić Zdravko. asistent k atedra za radiologiju i oNkologiju Čengić Fadil. docent Daneš Vera. šef Katedre Dizdarević Zehra. viši asistent Kapidžić Nedžib. viši asistent Mehić Bakir. vanredni profesor Bašić Hiba. asistent Stanić Dragiša. redovni profesor. viši asistent Žutić Hasan. vanredni profesor Lincender Lidija. viši asistent k atedra za Neuropsihijatriju i MediciNsku psihologiju Loga Slobodan. viši asistent k atedra za iNfektivNe bolesti 122 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . viši asistent Klančević Melika. redovni profesor. vanredni profesor Cerić Nesiba.

redovni profesor. redovni profesor Anić Olga. šef Katedre Gačinović Željka. šef Katedre Čengić Dževad. šef Katedre Bukvić Idriz. vanredni profesor Čengić Hadžo. redovni profesor. asistent k atedra za pedijatriju Veljković Arifa. docent Bukvić Miroslav. šef Katedre Mesihović Hasna. viši asistent Alendar Faruk. asistent k atedra za giNekologiju i akušerstvo Šimić Srećo. viši asistent Dizdarević Jadranka. viši asistent Kapetanović Ahmo. asistent Pinjo Fikreta. redovni profesor. asistent k atedra za derMatoveNerologiju Arslanagić Naima. viši asistent Koluder Nada. docent nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 12 . docent Kapetanović Bakir. vanredni profesor. asistent Perva Sejfulah. asistent Mehanić Snježana. viši asistent Drnda Alija.Telalbašić Sadžida. asistent Nikulin Boris. viši asistent Knor-Bukvić Tanja. docent Idrizbegović Sead. asistent Muminbašić Nermin. viši asistent Begić Kerim. viši asistent Mehmedbašić Senad. docent Čardaklija Zlatko.

Dekani Medicinskog fakulteta u Sarajevu. šef Katedre Alajbegović Rizah. asistent k atedra za otoriNolariNgologiju. redovni profesor Čengić Ferid.Slika 8. MaksilofacijalNu hirurgiju i stoMatologiju 124 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . asistent Saračević-Pačuka Nedžija. asistent k atedra za oftalMologiju Teftedarija Tevhida. docent Cucić Zdravka. viši asistent Kovač Edina.-1974. viši asistent Saračević Ediba. asistent Terzić Rešad. redovni profesor Milanović Ljiljana. 1955. Zečević Esma. viši asistent Ibišević Mirsad. vanredni profesor. viši asistent Heljić Suada. asistent Popović Neven.

docent Ćibo Safet. vanredni profesor Budalica Mehmedalija. docent Guska Safet. redovni profesor. asistent k atedra za hirurgiju i ratNu hirurgiju Konjhodžić Faruk. viši asistent Alagić Jasminka. docent Drino Esad. viši asistent Hadžiahmetović Zoran. viši asistent Hiroš Mustafa. viši asistent Šakota Slavica. šef Katedre Hasanbegović Dženeta. asistent Lazović Mufid. docent Ljubić Božo. šef Katedre Durić Osman. viši asistent Milutinović Slavica. asistent nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 12 . viši asistent Kulenović Faruk. vanredni profesor Šišić Fuad. redovni profesor Kapidžić Adnan. viši asistent Pinjo Emir. docent Durić Amira. asistent k atedra za fizijatriju i rehabilitaciju Zjuzin Nadežda. šef Katedre Mišanović Željko. docent Čustović Kemal. viši asistent Šestan Muhamed. redovni profesor. vanredni profesor Radnić Dinko.Bušić Ifakata. vanredni profesor. docent Dizdarević Salahudin. viši asistent Buljina Amir. vanredni profesor Rukavina Željka.

asistent k atedra za biologiju sa huMaNoM geNetikoM Redžić Amira. asistent k atedra za opšte NastavNe predMete Žiga Jusuf. šef Katedre Omerbašić Ago. šef Katedre Kudumović Mensura. asistent Mušanović Jasmin. viši asistent Korać Fehim. šef Katedre Mijanović Mirjana. asistent Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerzitetu u Sarajevu na dan 31. šef Katedre Ovčina Fehim. viši asistent Ðulić Eldina. redovni profesor. 3. stručni saradnik K atedra za anatomiju čovjeKa Dilberović Faruk.Šabanović Selver. asistent Tahmiščija Aida. vanredni profesor. šef Katedre Ibrulj Slavica. docent Metović Azra. stručni saradnik k atedra za biofiziku Vobornik Slavenka. asistent Busuladžić Mustafa. redovni profesor. redovni profesor. redovni profesor. docent Rimpapa Zlatan. docent Muharemović Zijad. 2006. šef Katedre k atedra za MediciNsku iNforMatiku Mašić Izet. vanredni profesor. godine k atedra za MediciNsku heMiju Lekić Meliha. vanredni profesor 126 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . viši stručni saradnik Novo Ahmed.

asistent K atedra za fiziologiju čovjeKa Nakaš-Ićindić Emina. asistent Talović Elvira. viši asistent Kapur Eldan. asistent Arnautović Ajla. viši asistent Voljevica Alma. redovni profesor. viši asistent Vučković Ilvana.Kulenović Amela. asistent Beganović-Petrović Amira. asistent k atedra za histologiju i eMbriologiju Mornjaković Zakira. asistent Valjevac Amina. viši asistent nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 12 . asistent Lepara Orhan. asistent Arslanagić Selma. vanredni profesor Jadrić Radivoj. asistent Lujinović Almira. šef Katedre Radovanović Jovan. docent Ćosović Esad. viši asistent Začiragić Asja. viši asistent Avdagić Nesina. redovni profesor. vanredni profesor Babić Nermina. asistent k atedra za bioheMiju Winterhalter-Jadrić Mira. šef Katedre Huskić Jasminko. viši asistent Sarač-Hadžihalilović Aida. viši asistent Hadžović Almira. vanredni profesor Aličelebić Selma. šef Katedre Kundurović Zlata. vanredni profesor Hasanović Aida. vanredni profesor. redovni profesor Šuško Irfan.

Kiseljaković Emina.-2006. viši asistent Dorić Mirsad. viši asistent k atedra za patologiju Radović Svjetlana. viši asistent Hasić Sabaheta. viši asistent Babić Mirsad. šef Katedre Selak Ivan. vanredni profesor Hamzić Sadeta.Slika 9. viši asistent k atedra za patološku fiziologiju i MediciNu rada Bešlagić Refik. redovni profesor Tomić Ivana. viši asistent Mahmutović Sabina. šef Katedre 12 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Dekani Medicinskog fakulteta u Sarajevu. vanredni profesor. šef Katedre Zvizdić Šukrija. 1975. viši asistent Hadžihasanović Mufida. docent. redovni profesor. viši asistent k atedra za Mikrobiologiju i parazitologiju Bešlagić Edina.

docent Puvačić Sandra. redovni profesor. docent Mujčić-Kurspahić Amira. viši asistent Kusturica Jasna. docent Loga-Zec Svjetalana. šef Katedre Nikšić Dragana. orgaNizaciju zdravstveNe zaštite i historiju MediciNe Omanić Ajnija. viši asistent Šečić Damir. redovni profesor Mijanović Mirjana. viši asistent Omeragić Edin. viši asistent Čabaravdić Mirsad. redovni profesor. asistent k atedra za epideMiologiju i zdravstveNu statistiku Puvačić Zlatko. asistent K atedra za higijenu i zaštitu životne oKoline Ćatović Sejdo. asistent Bešlagić Omer. asistent Čustović Elmedina. docent Musić Miralem. šef Katedre Kapić Elvedina. toKsiKologiju i KliničKu farmaKologiju Mulabegović Nedžad. šef Katedre nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 129 . viši asistent Kulo Aida. viši asistent Džubur-Bešić Amela. asistent Pepić Esad. viši asistent k atedra za socijalNu MediciNu. asistent K atedra za farmaKologiju. redovni profesor.Salihović Habiba. redovni profesor. asistent Pleho-Kapić Amna. šef Katedre Čavaljuga Semra. viši asistent Rakanović-Todić Maida. docent Memija-Pozderac Meliha.

docent Ćatović Amra. redovni profesor. asistent Stančić Alma. vanredni profesor Heljić Bećir. asistent K atedra za internu medicinu i KliničKu propedeutiKu Gribajčević Mehmed. vanredni profesor Berbić-Fazlagić Jasmina. vanredni profesor Mehić Bakir. stručni saradnik Tanacković Fikreta. docent Vukobrat-Bijedić Zora. docent Rašić Senija. stručni saradnik Mačkić-Ðurović Mirela. redovni profesor Bukša Marko. šef Katedre Dobrača Ilijas. docent Kulenović Indira docent Mesihović Rusmir. redovni profesor. vanredni profesor Dilić Mirza. stručni saradnik k atedra za sudsku MediciNu Selak Ivan. asistent Aganović-Mušinović Izeta. redovni profesor Haračić Midhat. vanredni profesor Žutić Hasan. redovni profesor Arslanagić Amila. docent Lozo Vesna. viši asistent Kadribašić Ribana. docent 10 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . stručni saradnik Šeremet Zimka. vanredni profesor Gerc Vjekoslav. viši asistent Žujo Hamza.Biščević Azra. docent Kučukalić-Selimović Elma. šef Katedre Dizdarević Zehra.

viši asistent Šurković Ismana.Resić Halima. asistent Kurtčehajić-Pošković Azra. asistent Unčanin-Medžović Snježana. viši asistent Velija-Ašimi Zelija. docent Oruč Lilijana. viši asistent Paralija Belma. vanredni profesor Daneš Vera. docent Čukić Vesna. asistent Landžo Elvedin. viši asistent Hadžimurtezić Zlatan. šef Katedre Fišeković Saida. Neurologiju i MediciNsku psihologiju Kučukalić Abdulah. viši asistent Filipović Ifet. viši asistent Dizdarević-Bostandžić Amela. asistent Bijedić Vildana. docent Lončarević Nedim. asistent Džemidžić Jasminka. asistent k atedra za Neuropsihijatriju. docent nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 11 . asistent Mlaćo Akif. viši asistent Sokolović Šekib. viši asistent Kulić Mehmed. docent Buturović-Aščić Belma. viši asistent Alićehajić-Borovac Nađa. viši asistent Lačević Nadir. redovni profesor. viši asistent Vanis Nenad. viši asistent Sofo-Hafizović Alma. asistent Hodžić Enisa. viši asistent Bureković Azra. viši asistent Gornjaković Srđan.

vanredni profesor Koluder-Ćimić Nada. viši asistent Bravo-Mehmedbašić Alma. asistent Vranešić Melin. viši asistent Salčić-Dizdarević Dubravka. redovni profesor. viši asistent Mornjaković Amela. asistent Ibralić Muris. viši asistent Ðelilović Jasminka. vanredni profesor Bešlić Šerif. asistent k atedra za radiologiju i oNkologiju Lincender Lidija. šef Katedre Dalagija Faruk. viši asistent Ličanin Zoran. docent Ličanin Ifeta. šef Katedre Čengić Dževad. docent Bešlija Semir. vanredni profesor. docent Bašić-Čabaravdić Hiba. asistent k atedra za iNfektivNe bolesti Dautović Sajma. asistent 12 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . viši asistent Bešlagić Vanesa. viši asistent Kantardžić Nermina. viši asistent Mehmedika-Suljić Enra.Alajbegović-Kurtović Azra. vanredni profesor Klančević Melika. asistent Prevljak Sabina. viši asistent Drnda Alija. viši asistent Kapetanović Igbal. viši asistent Hižar Ivanka. viši asistent Lomigorić Jasenko. redovni profesor Obralić Nermina. viši asistent Mehanić Snježana.

redovni profesor Budalica Mehmedalija. viši asistent Karabeg Reuf. asistent k atedra za hirurgiju i ratNu hirurgiju Durić Osman. asistent Osmić Akif. docent Tanović Haris. viši asistent nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 1 . redovni profesor Hujić Halid. redovni profesor Durić Amira.Pinjo Fikreta. vanredni profesor Gavrankapetanović Faris. vanredni profesor Hadžiahmetović Zoran. vanredni profesor Aganović Damir. viši asistent Hiroš Mustafa. šef Katedre Kandić Zuvdija. vanredni profesor Gavrankapetanović Ismet. redovni profesor Solaković Emir. docent Junuzović Dželaludin. redovni profesor Šišić Fuad. docent Suljević Ismet. viši asistent Talić-Tanović Adnana. viši asistent Dizdarević Kemal. viši asistent Hadžismajlović Ademir. redovni profesor Čustović Kemal. asistent Topalović-Četković Jasna. viši asistent Hadžimuratović Adnan. viši asistent Omerbegović Meldijana. asistent Hadžiosmanović Vesna. viši asistent Akšamija Goran. redovni profesor. redovni profesor Dizdarević Salahudin. redovni profesor Ćibo Safet.

redovni profesor. vanredni profesor Izetbegović Sebija. asistent Bešić Asim. asistent Vranić Haris. asistent Omerhodžić Merim. asistent k atedra za giNekologiju i akušerstvo Bukvić Idriz. redovni profesor. asistent Prcić Alden. asistent Radnić Davor. docent Kapetanović Ahmo. šef Katedre Dizdarević Jadranka. docent Godinjak Zulfo. viši asistent 14 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . asistent Maksić Senad. vanredni profesor Mehmedbašić Senad. asistent Firdus Nedžad. asistent Salihagić Sanela. šef Katedre Prohić Asja. asistent Džanković Fuad. asistent Vila Haris. viši asistent Kasumagić-Halilović Emina. asistent Hadžimehmedagić Amel.Čerimagić Zinaida. asistent Karavdić Kenan. asistent Kapetanović-Begić Sadeta. docent Knor-Bukvić Tanja. asistent Zvizdić Zlatan. asistent k atedra za derMatoveNerologiju Arlasnagić Naima. asistent Ahmetović Amir. viši asistent Alendar Faruk. asistent Hadžihasanović Emir.

docent Alajbegović-Halimić Jasmina. asistent Kovač Edina. asistent Maksić-Kovačević Hajrija. asistent Deković Sanjin. asistent k atedra za pedijatriju Mesihović-Dinarević Senka. viši asistent Begić Zijo. vanredni profesor. asistent Abadžić-Sarić Nidžara. asistent Imširija-Idrizbegović Lejla.Bašić Ejub. viši asistent Nikulin Boris. viši asistent Sakić Meliha. asistent Muminbašić Nermin. asistent Mišanović Verica. vanredni profesor Hasabnegović Edo. docent. asistent k atedra za oftalMologiju Alikadić-Husović Amila. asistent Terzić Rešad. viši asistent Begić Kerim. asistent Imširija-Galijašević Naima. šef Katedre Heljić Suada. viši asistent Selimović Amina. viši asistent Gavrankapetanović-Smailbegović Fatima. asistent Murtezić Senad. vanredni profesor Saračević Ediba. viši asistent Zupčević Smail. viši asistent Miličić-Pokrajac Danka. šef Katedre Alimanović-Halilović Emina. viši asistent Hadžagić-Ćatibušić Feriha. viši asistent nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 1 . viši asistent Šabanović-Hasanbegović Snježana.

viši asistent Saračević-Paćuka Nedžmija. asistent Šaković Adisa.Hajjir Huda. asistent Resić Mudžahid. docent. šef Katedre Avdić Dijana. asistent k atedra za iMuNologiju Haračić Midhat. asistent Muftić Mirsad. docent. viši asistent Serdarević Raif. šef Klinike Alagić-Smailbegović Jasminka. viši asistent Tanović Edina. asistent Šakota-Marić Slavica. viši asistent Miladinović Ksenija. redovni profesor. docent Volić Aida. zamjenik šefa 16 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . MaksiofacijalNu hirurgiju i stoMatologiju Kapidžić Adnan. asistent k atedra za otoriNolariNgologiju. viši asistent Šarac Erol. docent Meholjić-Fetahović Ajša. asistent k atedra za fizijatriju i rehabilitaciju Vavra-Hadžiahmetović Narcisa. viši asistent Ahmedbegović-Sarajlić Zehra. asistent Karup Ševala. šef Katedre Jatić Zaim. viši asistent K atedra za porodičnu/obiteljsKu medicinu Mašić Izet. redovni profesor. šef Katedre Rašić Senija. vanredni profesor.

6. 1994: 5-11. Hadžiahmetović I. Durić O. Mašić I. 35(5-6): 245-7. Almanah Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Selak I. Avivcena. Tuzla. Avicena. 60(3): 3-4. Sto dvadeset godina organiziranog zdravstva u Tuzli. Med Arh. Povodom 50 godina rada Mediciskog fakulteta u Sarajevu. Nikulin A. U: 20 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli 1976. Mašić I. 2004. Zemaljska bolnica u Sarajevu.-1996. 8. Medicinski arhiv. Avicena. Kulenović H. 1998: 6-20. Pedeset godina kontinuirane medicinske edukacije u Sarajevu.godine.Literatura 1. godine. 4. Sarajevo. Povodom 25 godina rada Medicinskoga fakulteta. Sarajevo. Sarajevo. Mulabegović N. 3.-1971. Sarajevo. godine.-1998. nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 1 . 9. Korijeni medicine i zdravstva u BiH. Mašić I. 10.-1994. Postdiplomski studij Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1963. 1994: 10314. Sarajevo. 5. Sarajevo. Mašić I. U: Almanah Medicinskog fakulteta u Sarajevu .1946. Hadžiselimović H. U povodu 35.1944. 2006.: 5-35. 1986. godišnjice rada Medicinskog fakulteta u Sarajevu. 7. Medicinski arhiv. 1971. godišnjice rada Medicinskog fakulteta u Sarajevu. U povodu 40. Macanović M. Konjhodžić F. Kulenović H. Smajkić A. 2. 1999: 1-42. 1996. Avicena. U: 25 godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu . Jubilej bosanskohercegovačkog zdravstva: osnivanje prvog Mediciskog fakulteta u BiH. Mašić I. 1981. 50(3-4): 113-9. Mulabegović N.

Index imena Aranicki Miloš Berić Milenko Besarović Zdravko Bijedić Mirjana Bobarević Blanka Brkić Ibro Brkić-Hadžijahić Naida Brkić Sead Bubić-Huković Ilduza Bušić Vera Ciglar Marko Ćuš Mirko Čavka Vladimir Čustović Izet Deželić Mladen Dimitrijević Dimitrije Doder Aleksandar Ðorđević Blagoje Ðorđević Jelena Džirlo-Todorović Jasna Fajgelj Aleksandar Filipović Zaim Fleger Josip Fried Robert Gabela Fikret Gaon Jakob Gerc Josip Grin Ernest Gvozdenović Milan Hadžimusić Nedžat Hadžiselimović Hajrudin Hamzagić Hasan Herlinger Ivo Horvat Josip Huković Seid Jadrić Stjepko Jamakosmanović Asim Jokić Jovan Kafka Ivan Kantardžić Muhamed Kapidžić Mustafa Kaufer Leopold Kaunic Pavao Knežević Vojislav 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 33 35 35 37 38 39 40 40 41 42 43 44 Konjicija Abdulah Kopač Zvonimir Kostić Milivoje Košak Ratko Kovačević Blagoje Kretić Miroslav Križan Zdenko Kulenović Husein Kulenović Salahudin Levi Mario Lukač Feodor Milin Radivoj Milojković Aleksandar Nakaš Muhamed Nikolin Branko Nikulin Aleksandar Numić Nurudin Osmanagić Izet Perinović Milenko Perić Branko Popović Vojin Popović Zulejka Praštalo Žarko Prcić Midhat Prohić Halil Pšorn Dragutin Putnik Ljubica Radojević Stevo Radović Jovan Ramić Salko Ratković-Ðokić Dobrila Rezaković Džemal Rustembegović Fahrudin Ruždić Ibrahim Sabovljev Aleksandar Sarajlić Ešref Sarvan Milivoje Savković Ljubomir Serdarević Hišam Simić Miron Starović Boriša Stern Pavao Szabo Stanislav Teftedarija Muhamed 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 62 63 64 65 65 66 66 67 67 68 69 69 70 71 73 74 75 76 76 78 79 80 81 83 1 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu .

Proslava “100 godina Zemaljske bolnice u Sarajevu”.11.1994. nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu 19 . 17.Telalbašić Sadžida Tomić Srećko Tvrtković Rifat Urban Stjepan Vasić Danica 84 85 86 86 87 Vojvodić Zineta Vučičević Momčilo Zec Nedo Zimonjić Bogdan Zulić Irfan 88 89 90 91 92 Slika 10. god.

godine. godine. Među posljednjim organiziranim skupovima su: Prvi kongres medicinske informatike Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem 1999. godine. te prolazi faze izbora u docenta (1992. Biran je za predavača Više medicinske škole u Sarajevu 1986. Drugi kongres medicinske informatike Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem 2004. Godine 2002. do 2006. od kojih desetak u ratnom vremenu. godine. Evropskog kongresa medicinske informatike (MIE2009). 140 nAstAvnici i sArAdnici medicinskog fAkultetA u sArAjevu . Po završenom studiju zapošljava se i radi na Institutu za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite na Medicinskom fakultetu Univereziteta u Sarajevu kao liječnik opće prakse na projektu “Sadržaj rada ljekara u porodici i mjesnoj zajednici”. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je 1976.javnog zdravstva Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem 2001.) do izbora u zvanje docenta 1991. godine. te međunarodni naučni skup „eZdravstvo i eEdukacija“ 2005. Bio je glavni i odgovorni urednik pet biomedicinskih časopisa. do 2006. godine. godine na predmetu Socijalna medicina. Nostrificirao je diplomu na Medicinskom fakultetu u Insbruku (Austrija).1952. godine. Postdiplomski studij iz Socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1978. godine u Gračanici. medicinske informatike i porodične medicine. godine. koji će se održati u Sarajevu 2009. a član redakcijskih odbora nekolicine drugih časopisa u zemlji i inozemstvu.) na predmetu Medicinska informatika. godine.IZET (MUHAMED) MAŠIĆ.6. osniva Katedru za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. godine. Magistrirao je o temi “Evaluacija informacionog sistema porodičnog zdravlja” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. Aktivno je učestvovao s radovima i kao voditelj sesija na više svjetskih i evropskih kongresa javnog zdravstva. izabran je za redovnog profesora na predmetu Porodična medicina na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. a doktorsku disertaciju s naslovom “Evaluacija kompjuteriziranog informacionog sistema primarne medicinske zaštite” odbranio je na istom fakultetu 1990. godine a za profesora iste škole biran je 1989. Godine 2005. Prvi kongres socijalne medicine . „Materia Socio Medica“ i „Acta Informatica Medica“. Osnivač je Društva za medicinsku informatiku BiH 1988. biran je za redovnog profesora na predmetu Porodična/Obiteljska medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Također je autor preko 30 knjiga i monografija. godine. do 2006. Svjetske asocijacije za telemedicinu i eZdravstvo od 2005. Izabran je za predsjednika 22.). Do sada je organizirao preko 50 naučnih i stručnih skupova. Generalne skupštine Svjetske asocijacije medicinske informatike (IMIA) od 1994. te član Izvršnog komiteta Evropske asocijacije medicinske informatike (EFMI) od 1994. Godine 1992. godine. Trenutno je glavni i odgovorni urednik časopisa: „Medicinski arhiv“. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom mjestu. godine. Objavio je kao autor i koautor preko 500 bibliografskih jedinica u domaćim i inozemnim publikacijama. godine. godine. vanrednog profesora (1994. a nakon položenog specijalističkog ispita kao asistent istraživač na istom predmetu zatim asistent (1988. Specijalistički ispit iz iste oblasti položio je 1982. BiH. te Evropske asocijacije javnog zdravstva (EUPHA) od 2000. rođen je 6.) i redovnog profesora (1998. godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->